Manastiri na Fruskoj gori

BEOČIN

Manastir Beočin Manastir Beocin, sa prvobitnom malom crkvom Vaznesenja Gospodnjeg, osnovan je u XVI veku. Crkva je porušena i na njenom mestu je 1732-1740.godine, Milivoje Milakovic iz Starog Futoga, podigao novu,današnju, sa manastirskim konacima. Barokni trem i visoki zvonik su iz 1762.godine. Konacni izgled crkva i konaci dobili su prilikom restauracije 1893.godine. U stilskom pogledu, crkva je mešavina tradicionalnih i novih stilova, sa elementima gotike i klasicizma. Ikonostas je nastao 1756.godine a ikone su slikali Janko Halkozovic, Dimitrije Bacevic i Teodor Dimitrijevic-Kracun. Živopis koji je 1777.godine radio Janko Halkozovic slabo je sacuvan. Ime je dobio po mestu obližnjem mestu Beocin.

NOVO HOPOVO

Manastir Novo Hopovo Manastir Novo Hopovo je posle Krušedola najznacajniji verski I kulturni centar u Vojvodini. Udaljen je 3 km od izletišta Venac i 0,5 km od od asfaltnog puta Novi Sad-Irig-Ruma. Prema Tronoškom letopisu, manastir, sa crkvom Svetog Nikole, je osnovao despot Stefan Slepi, a prema žitiju Majke Angeline, Stefanove supruge, ktitor je njihov sin despot Đorde, kasniji vladika Maksim. Današnju crkvu podigli su Lacko i Mirko Jovšic, iz Srpskog Kovina 1756.godine. Crkva je u osnovi trikonhosnoh oblika, sa kupolom, pripratom i velikim zvonikom. Gradena je u duhu srpske srednjovekovne moravske arhitekture sa primesama vlaškog uticaja, spolja izuzetno bogato ukrašena. Živopis u oltaru i naosu raden je 1608.godine pod uticajem kritskog slikarstva, dok je kvalitetniji živopis u priprati nastao 1654.godine i po stilu je bliži uzorima iz XIV veka. Raskošan, pozlaceni ikonostas oslikao je 1770.godine naš najveci barokni slikar Teodor Kracun. Tokom Drugog svetskog rata, manastir i ikonostas su znatno ošteceni od

strane gestapoa i hrvatskih nacista. pravougaone je osnove. STARO HOPOVO Manastir Staro Hopovo Manastir Staro Hopovo.godine. i 1545. sin despota Stefana slepog (sin Đurda Smederevca). Teodora Tirona. domaceg majstora. Fasada je ukrašena kordonskim vencem i frizom slepih . Crkvu je izmedu 1509. ukrajinskog slikara i Stefana Teneckog.godine na mestu stare brvnare. sa kubetom i pripratom. bivši despot Đorde.godine. udaljen je 2 km od Novog Hopova i po predanju ga je osnovao vladika Maksim. Prvobitni. vizantijski živopis nastao je izmedu 1543. 1512. trem iznad ulaza sa klsicistickom dekoracijom dozidan je 1745. Posle rata. Arhitektura Krušedola je znatno uticala na kasnije sazidane fruškogorske manastire. Osnova crkve je trikonhosna. a ostatak domacI slikar Dimitrije Bacevic 1765. Majke Angeline (rodake albanskog kneza Đurda Kastriota – Skenderbega). Deo ikona na ikonostasu radili su kritski slikari. koje se svojom celinom ubraja u najviše domete srpskog monumentalnog baroknog slikarstva i definitivno je napuštanje vizantijskog nacina slikanja. crkva je restaurirana i danas se u njoj nalaze mošti sv. prekriven je baroknim slikarstvom Jova Vasilijevica. i 1514. KRUŠEDOL Manastir Krušedol Krusedol Manastir Krušedol sa crkvom Blagoveštenja je najznacajniji verski.godine.godine. Manastir je dobio ime po obližnjem selu Krušedolu. kulturni i istorijski fruškogorski spomenik. tradicionalni. podigao vladika Maksim. Današnja crkva podignuta je 1752. fasade su jednostavno omalterisane. i despotice Angeline – sv. nacionalni. a barokni zvonik je odvojen od crkve i povezan sa zapadnim konakom. Sredinom XVIII veka.

Sa veoma lepog i bogato ukrašenog ikonostasa koji je uništen u Drugom svetskom ratu.arkadica. sagradena je krajem XV ili pocetkom XVI veka. sa jednim uskim kubetom i masivnim tornjem sa kapelom Pokrova Bogorodice koji je podignut 1764. Ikonostas je slikao 1753. Crkva Svetog Nikole. manastira Divša. . Gradevina je trikonhosna. Novi ikonostas Bešenova ciji se pojedini delovi danas nalaze u Galeriji umetnosti u Sremskoj Mitrovici. udaljen je oko 2 km od Male Remete. sacuvano je 26 ikona. Po predanju. dok se u turskim izvorima pominje u XVI i XVII veku.godinu kao godinu živopisanja. Manastir je stradao u II svetskom ratu i danas je u ruševinama. po predanju zadužbina despota Jovana Brankovica.godine Stevan Aleksic. nalazi se u blizini Kuveždina. BEŠENOVO Manastir Bešenovo Manastir Bešenovo. nepouzdani podatak sa izgubljenog natpisa na zidu navodi 1467. kod sela Vizic.godine Teodor Stefanov Gologlavac. Manastir je znatno oštecen od strane gestapoa tokom Drugog svetskog rata. DIVŠA Manastir Divša Manastir Divša ili Đipša.godine kada je obnovljena i sama crkva. osnovao ga je kralj Dragutin. slikao je 1907.

godine. cije je ime uklesano na skulptovanoj ploci u proskomidiji. Stara manastirska crkva posvecena Vavedenju. Ime je dobio po mestu Jazak koje se nalazi u neposrednoj blizini KUVEŽDIN .godine mitropolit Jovan Đordevic. Ikonostas za kapelu zvonika radio je Pjer Križanic. srpski barokni slikar Dimitrije Bacevic. koji je 1902-1904. manastir su osnovali despoti Brankovici. cija arhitektura sadrži dosta tradicionalnih elemenata. do 1758.godine. Od 1736.godine slikao Uroš Predic. Današnju crkvu podigao je 1770.GRGETEG Manastir Grgetek Manastiru Grgeteg prilazi se putem od Iriga a nalazi se u neposrednoj blizini Krušedola. Prvi pouzdan podatak potice iz 1619. JAZAK Manastir Jazak Manastir Jazak udaljen je 4 km od Vrdnika.godine gradila se sadašnja crkva Svete Trojice. sa osmostranim kubetom. prvi put se pominje 1522. Osnova je trikonhosna. što fasadi daje lepu polihromiju. hilandarskog monaha Germana. stradali su u Drugom svetskom ratu a delimicno su obnovljeni 1950. Stari ikonostas iz 1774. bio je rad Jakova Orfelina. Po tradiciji. ali mu se najlakše prilazi putem od Rume.godine. I još je živo predanje da ga je 1471.godine. Ikonostas je slikao 1769. ali je prilikom restauracije rasturen.godine podigao despot Zmaj Ognjeni Vuk za oca.godine. i postavljen novi. Zidana je redovima kamena i opeke. Hram i deo ikonostasa.

godine nova crkva. Prvobitnu crkvu. MALA REMETA Manastir Mala Remeta Manastir Mala Remeta. a u istom stilu podignuti su i manastirski konaci.Manastir Kuveždin Manastir Kuveždin nalazi se u neposrednoj blizini mesta Divoš i manastira Šišatovac. prema tradiciji je osnovao Stefan Štiljanovic u prvoj polovini XV veka. i jedan je od najmanjih fruškogorskih manastira. Živipis i ikonostas. opustošili su Turci. Crkvu Svetog Save i Svetog Simeona Srpskog.godine. Remetica ili Remetsko. Posle Prvog Svetskog rata. Crkva nema zidnog živopisa. poznati srpski slikar Pavle Simic. ali unutrašnjost krasi visoki ikonostas. VELIKA REMETA . udaljen je oko 2 km od Jaska.godine. trudom igumana Genadija Kirilovica. a novi manastir su pocetkom XVIII veka podigli monasi manastira Race. Nakon turskog razaranja. podignuta je 1815-1816. koju je po predanju podigao kralj Dragutin. manastir su naseljavale ruske monahinje a znatno je razoren tokom Drugog rata od strane nemacke vojske. Fasade su bogato i živopisno ukrašene. slikao je 1851-1853. što gradevini daje izgled koji je svrstava medu najlepše manastire Fruške Gore. delo Janka Halkozovica iz 1759. Arhitektura crkve je klasicisticka.

Crkva ima osnovu u obliku trikonhosa. sa kupolom i pripratom a visoki barokni zvonik izgradila su 1735. sa kubetom i malim zvonikom. Pretpostavlja se da je vreme zidanja oko 1580. udovica Stefana Štiljanovica. PRIVINA GLAVA . ali mu se najlaskše prilazi asfaltnim putem koji se od starog auto-puta Beograd-Novi Sad odvaja kod mesta Banstol. Zidana je kamenom i omalterisana.godine i najbolje je sacuvan u oltaru. Manastirski konaci su iz XVIII i XIX veka. Crkva i ceo manastir ošteceni su u Drugom svetskom ratu i od tada su dva puta obnavljani. nalazi se u blizini Šišatovca.godine. na putu prema Kuveždinu. koja se zamonašila u Šišatovcu i dobila ime Jelisaveta.godine. sa crkvom Svete Petke.Manastir velika Remeta Manastir Velika Remeta nalazi se u blizini Krušedola. a sacuvan je samo veliki rezbareni krst koji se danas nalazi u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. Tacna godina izgradnje manastira sa crkvom posvecenom sv. osnovala ga je Jelena. Živopis se nalazio u unutrašnjosti i na fasadama. Crkva je jednobrodna. Dimitriju. ali je uništen turskim paljenjem.godine braca Andrija i Jakov Andrijevic. PETKOVICA Manastir Petkovica Manastir Petkovica. Ikonostas koji je nastao 1735.godine. Živopis je nastao 1588. a prvi put se pominje 1534. uništen je. Po predanju. nije poznata.

sa kubetom i masivnim zvonikom. ŠIŠATOVAC Manastir Šišakovac Manastir Šišatovac nalazi se kod sela Ležimira. Crkva je posvecena Svetim Arhangelima. Crkva je trikonhosna.godine slikar Kuzman Kolaric. 1543. osnovao ga je krajem XV veka. veliki komornik despota Jovana Brankovica.Manastir Privina Glava Manastir Privina (Pribina) Glava.godine. U unutrašnjosti su sacuvani fragmenti .godine. Osnova je trikonhosna.godine. mitropolit Vicentije Jovanovic. Stefana Štiljanovica. Ikonostas. Crkva je sagradena na ruševinama manastira Remetice. Današnja velika crkva podignuta je 1778. sa blago naglašenim RAKOVAC Manastir Rakovac Manastir Rakovac nalazi se na severnim obroncima Fruške Gore. i po predanju je još u XII veku osnovao neki Priba (Priva) po kome je manastir i dobio ime. Crkva posvecena Svetim Vracima Kozmi i Damjanu.godine. dok je spoljašnja obrada dosta skromnija od hopovske. pevnice i zidne slike radio je 1786. nalazi se u oblasti Šida. koje se danas nalaze u Sabornoj crkvi u Beogradu. i zbog velike slicnosti sa krušedolskom crkvom pretpostavlja se da su je gradili isti majstori.godine. i 1791. pre 1540. najverovatnije je podignuta pre 1521. Izgradnja današnje crkve završena je 1760. a uzor je po svemu bio manastir Hopovo. trudom arhimandrita Vicentija Popovica i oberkapetana Jovana Monasterlije. vezuju se za imena žickog igumana Teofila i monaha Ilariona i Visariona. nedaleko od Sremske Mitrovice. Osnivanje i izgradnja crkve Rodenja Bogorodice. Prema nepouzdanim podacima. u blizini Beocina. pa se stoga Šišatovac ponekad naziva i Remetica ili Remetsko. Trikonhosne je osnove. po kome je i dobio ime. iguman Teofil je u ovaj manastir preneo mošti sv. odakle mu se preko Berkasova najlakše može prici. Raka Miloševic. Visoki zvonik sazidao je 1735.godine.

koji je izvezla monahinja Jefimija. Fasade su podeljene pilastrima i horizontalnim poljima. iz XV veka.Jovanu Krstitelju i u nju su prebegli monasi iz Sent-Andreje. Nakon stradanja u Drugom svetskom ratu. Manastir Rakovac bio je vrlo znacajan prepisivacki centar.godine. Ikonostas koji je kasnije spaljen.živopisa iz XVI ili XVII veka. manastir je restauriran VRDNIK Manastir Vrdnik Manastir Vrdnik ili Ravanica nalazi se u blizini Jaska i prilazi mu se asfaltnim putem iz pravca Rume. Od tada se vrdnicki manastir pocinje zvati Ravanicom. Kneza Lazara i ostale ravanicke dragocenosti. U manastiru su cuvane vredne umetnicke i istorijske dragocenosti: haljina i pokrov za lice Kneza Lazara od crvene svile. sagradena je 1811. sa malim kubetom i baroknim tornjem. . Pretpostavlja se da je iz vremena pre dolaska Turaka.godine. Ikonostas i živopis radio je Dimitrije Avramovic. oslikao je 1763. koji se danas cuvaju u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. a 1714. svileni nadbedrenik vezen zlatom.godine u stilu klasicizma-bidermajera.godine izvršen je prepis Dušanovog zakonika. Crkva manastira Vrdnik posvecena je Sv. monah Maksim pisao je poznati Rakovacki Srbljak koji je nažalost izgubljen. U njemu je 1700. 1697.godine.godine Vasa Ostojic. Ne zna se tacna godina osnivanja a prvi put se pominje 1589. smestili mošti sv. Konaci i trpezarija gradeni su 1761. jednobrodna. Današnja crkva.godine. na inicijativu mitropilita Pavla Nenadovica.