P. 1
Andric_Ivo_-_Znakovi_pored_puta

Andric_Ivo_-_Znakovi_pored_puta

|Views: 4,874|Likes:
Published by dknis

More info:

Published by: dknis on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2014

pdf

text

original

IVO ANDRIĆ ZNAKOVI PORED PUTA

UDRUŽENI IZDAVAČI

Državna zalo

Svjetlost/Sarajevo Prosveta/Beograd Mladost / Zagreb žba Slovenije/Ljubljana Misla/Skopje Pobjeda/Titograd
Sabrana djela Ive Andrića

Redakcioni odbor

Miodrag Bogićević Ivan Bratko Petarr Džadžić Vladimir Nić Erih Koš Kajetan Kovič Božin Pavlovski Vera Stojić

Oto Šojc Priredili Vera Stojić Petar Džadžić Muharem Pervić Risto Trifković Sabrana djela Ive Andrića Knjiga Šesnaesta Dopunjeno izdanje Odgovorni urednik Mirko marjanović

ZNAKOVI PORED PUTA

.

ZNAKOVI PORED PUTA

SvaM ti ie vrao u moj. Ubro zapUan^ jovG Markov Diinovič nekad zaposlen kao radnik na gradnii Sueckog kanala

1. NEMIRI OD VIJEKA

i

Ima narodnih priča koje su toliko opštečovečan-ske da zaboravimo kad i gde smo ih čuli ili čitali, pa žive u nama kao uspomena na naš lični doživljaj. Takva je i priča o mladiću koji je, lutajući svetom i tražeći sreću, zašao na opasan put za koji nije znao kuda ga vodi. Da se ne bi izgubio, mladić je u debla drveta pored puta zasecao sikiricom znake koji će mu docnije pokazati put za povratak. Taj mladić je oličenje opšte i večne ljudske sudbine: s jedne strane opasan i neizvestan put, a s druge, velika ljudska potreba da se čovek ne izgubi i snađe, i da ostavi za sobom traga. Znaci koje ostavljamo iza sebe neće izbeći sudbinu svega što je ljudsko: prolaznost i zaborav. Možda će ostati uopšte nezapaženi? Možda ih niko neće razumeti? Pa ipak, oni su potrebni, kao što je prirodno i potrebno da se mi ljudi jedan drugom saopštavamo i otkrivamo. Ako nas ti kratki i nejasni znaci i ne spasu od lutanja i iskušenja, oni nam mogu olakšati lutanja i iskušenja i pomoći nam bar time što će nas uveriti da ni u čemu što nam se dešava nismo sami, ni prvi ni jedini.

11

Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to sakriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži. * Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi, na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo ni jedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama iščezava a ono što je dobro ustostruči se. Video sam otkopane grobove iz V veka pre Hrista. U njima su bili još uvek vidljivi tragovi glavnih kostiju i naslućivale se osnovne linije ljudskog lika. U meni se javilo nezadovoljstvo, kao nad ne-uspelim delom ili nedovršenim poslom. Covek treba da nestane bez traga. * Ima žena koje su neugledne i opore na oči, kao seoski hlebac, ali kriju u sebi veliku i zdravu slast za onoga ko se ne da zbuniti spoljašnjošću nego gleda i oseća dublje i stvarnije. 13

teško bolestan. što kažu u Bosni: ne veži tugu za srce! Biti uvređen nepravdom ljudi manje je nego biti u bedi. Oni kažnjavaju mladež i za svoje bivše prestupe. ponekad nas samo trenutno prođe. Tada treba napregnuti sve sile i ne priznati tugu i malodušnost. Bojati se ljudi. Udalji od nas ono što je predmet naših želja. jer zaslužene. Bože. ti'ebalo da se boji ljudi ni ičega ljudskog. jer telo naše želi svoju sopstvenu smrt. ne treba. kao vlage. nekad više nekad manje. sav predan radu zveči 11 druge. važi više nego igde pravilo: ne predaj se nikad! — Ni predaje. jedno ponovno. da sve ovo nife Sava stvarnost. ni ustupanja! A pre svega. radosno rođenje po naročitoj milosti viših sila. Ostaje. onda zaista čovek ne zna šta da mish i nemf čemu da se nada. uvidi da je ta ista gorčina na kraju Ivakoe puta. kao prirodno na-hcje nedostojna života. biti bolestan još nije: umreti. kao jeza. Ali kad se i docnije kao gospodar svoje sebičnosti. a ponekad mu otvorimo sami dušu i puštamo ga da gazi i hara kako hoće. znači činiti krivo Bogu. U noći ima uvek straha. Strah od ljudi možda i potiče otud što smo se nekad ogrešili o božiji princip.I Čini mi se kad bi ljudi znali. dotle su i svaka tajna muka i gorčina 14 15 . ponekad. U strogosti koju pokazuju nekadašnji razvratnici prema mladeži. ima nečeg naročito ružnog. Njegov uticaj na nas sasvim je nejednak. možda se čak i svete za svoju sadašnju nemoć. da sama činjenica da ih je preživeo znači ne samo pobedu i izbavljenje nego i čudo. Ponekad imamo snage da mu se potpuno otmemo. pa i na samrti. Covek u kome ima živa duša ne bi. oprostili bi mi lakše sve zlo što sam počinio i sve dobro što sam propustio da učinim. * Ponekad čovek preživljuje takve stvari. i još bi im ostalo malo osećanja da me požale. a već idućeg časa čovek je ili na putu da prezdravi ili mrtav. logički. Kod unutarnjih borba koje čovek vodi sa samim sobom i sa nepoznatim silama u sebi. rob čula i igračka mašte. Misao . koliko je za mene napor bio živeti.da ćemo se probuduTleS^S^t Sačuvaj nas. a biti u bedi manje je nego biti bolestan. od ostvarenja snova. tek tada ne treba da »da pusti rđi na se«. sveSa nada ne trajnija od bleska munje. Poznavao sam jednog čoveka koji je za svaku stvar koju on nema ili ne razume uspevao da nađe poneku zlu reč. Ali i kad je čovek uvređen nepravdom. razumljive i lakše. Dok je čovek plen svojih strasti. A smrt je najveći i najsigurniji osvetnik. Izdržati trenutak.

nego svega što postoji i živi. i to otprilike ovako: Kad mi patimo zbog žena. U tom drhtanju u dnu ženica pročitao sam odjednom jasan i nesumnjiv jadni. zaborav rešava sve. ravno-mernim i istovremenim pritiskom sve čestice držale u ravnoteži. mereno vasionskom merom a kazano našim ljudskim recima: juče smo dovedeni a sutra nas neće više biti. da bi se moglo predahnuti i živeti dalje u telu bez sećanja. Kad žene pate zbog nas. video sam im u očima. Ostvarenje apsolutne pravde na zemlji moralo bi biti odjednom. Gledajući vojnike i žandarme koji su do malo-pre bili i ubijali. otvori se odjednom Biblija na njenim najtamnijim stranicama i naš užas ili naše nerazumevanje nađu drevne i poznate reci kao jedini izraz. i to ne samo pojmova. strašni i detinjski Kainov odgovor: — Zar sam ja čuvar brata svoga? Zavist ljudi. to je gnev bogova. kataklizma i tragedija. U vasioni. Samo aktivni ljudi i njihova borbenost i bezobzirnost pokreću život napred. smrt sa pravom na nadu. U ovom društvu podjednako patimo svi. A to što se plodimo. Možda će još trava rasti i minerali sazre-vati. potpuno i posvudašnje. sa jedinom svrhom da tu pomre. * Gledajući jedno ljudsko naselje na nekoj vlažnoj strmini. reci i lica. sa duhom bez imena. što je glavno. Onda bi se pod silnim. Ovako. ova naša zemlja je takva soba za umiranje. U velikim bolnicama ima po jedna soba u koju prenose one bolesnike za koje se vidi da će žived još nekoliko sati. Zaborav. patimo svi i mučimo se često. mutna vremena i učestaju sukobi i uzbune među ljudima. jer sve se to dešava u granicama smrti na koju smo osuđeni i zbog koje smo na zemlju bačeni. ova planeta je možda jedan obor u koji je saterano i zatvoreno sve što je u vasioni živelo i gamizalo. U stvari. mestimično i na mahove. 16 Ne smrt. to je gotovo redovno zbog toga što žene nisu onakve kakve bismo mi želeli da su. I to je sreća za ovaj svet. Kad naiđu teška. Zaborav. Zaborav tela i zaborav vremena. javljajući se retko. Ali. to je uvek stoga što smo ovakvi kakvi jesmo. ah samo za sebe. ona je isto što i orkan. jedva primetno kolebanje u kom je bilo i životinjskog straha i neke želje da se ne bude na tom mestu ni u tom obliku. svirepo i besmisleno. 2 — Znakovi pored puta 17 . i žene i muškarci.Bozi ja pravda se retko javlja. ograđeno posrnulom ogradom. duboko ispod spoljnjeg besa i drskosti. dođe mi misao o pravoj nameni ovoga sveta. samo su uloge podeljene. dugo. jer ona dolazi kao eksplozija i raznese sve zajedno: krivca i njegovu žrtvu i sve živo što se slučajno našlo u njihovoj blizini. to je samo iluzija. ali ga samo pasivni ljudi i njihova strpljivost i dobrota održavaju i čine mogućnim i podnošljivim. U stvari. Zaborav.

a mi. sa potpuno antipodnom. Tako čovek gleda svoj život unapred. I tu ne pomaže nikakva higijena duha 18 ni profilaksa (i na to se s godinama dolazi!). sa istom onom nagonskom bezobzir-nošću i stihijskom žestinom sa kojom se ljudi bacaju na sticanje i grabež. nove misli sa kojima se čovek ne može da pomiri i koje nas guraju u starost pre vremena i u pravu smrt pre umiranja. u širini. bez reci i pokreta. da u stvari. Ali sa godinama. Ne znam. za nas. Ovako. i to pre smrti i pre samog starenja. I to je do sada jedini poznati način kako jedan čovek može da daje drugim ljudima ili stvarima oko sebe i ono što ne mora i onda kad ne mora. * S godinama počinju i u najburnijem čovečjem životu da se ustaljuju i primećuju izvesne pojave koje se simetrično i ravnomerno ponavljaju. ali činjenicu sam utvrdio nesumnjivo. da je sve više zanosa koje ne osećamo i podviga u kojima nemamo udela. evo se javljaju u nama. da ne bi bilo mogućno živeti kad bi život bio onakav kakav na mahove izgleda. Zna se šta nosi oktobar: sluti se mart i pređosećaju letnji meseci.Odavno mi je postalo jasno da ne bi imalo smisla. posma-tramo ga nemoćni. Jedino tako je mogućno podneti život i misao o smrti. Tako to što se zove ljubav stvara jedno nepregledno i nerazumljivo knjigovodstvo međusobnih davanja i primanja. radosno i napredno u svetu mi sve manje i sve rede učestvujemo. Da li između bola i poroka. bez mere i računa. kad bi sve stvari u životu bile samo ono što njihovo ime kazuje i ništa više. svet vene i umire pred našim očima. Da starimo. postoji veza. toliko ga ima u dubini. To je: jasno i neumoljivo saznanje da u onom što je plodno. Vero-vatno da ste je primetili i vi. u ovom trenutku. da umiremo. * Odavno sam primetio na licima ljudi koje je zadesila velika nesreća neki naročito mučan i ružan izraz koji iznenađuje i odbija. iako smo se sporo navikavali na tu misao i teško mirili sa njom. I duh koji živi veoma malo svesno i voljno ne može da ih ne primeti. astronomskom računicom u kojoj je sve nejasno. niti ima bežanja niti može biti zaborava. gde treba tražiti objašnjenje ovoj činjenici i da li bi se ono moglo naći. uporedo sa promenama na zemlji. pored sve ogromne razlike i mesta koje im dajemo u hijerarhiji ljudskih stradanja. predmet ili živo ljudsko biće — on daje nešlo od sebe i spreman je da daje i gubi još više. tako da su nevidljive i skrivene mogućnosti života bezbroj miliona puta veće od onih koje vidimo na površini. Najveći napon volje uzaludni su ili pomažu vrlo malo. ali čiji je krajnji zbir kratak. jasan i razumljiv. znam da koliko god je prostranstvo života na površini. Cim neko nešto voli i za nešto se veže — misao neku. i koji je gotovo isto-vetan sa izrazom lica kod ljudi kojima je potpuno ovladao jedan porok i muči ih bez prestanka. ili možda oni imaju zajednički koren negde u dubini? Ili je lice ljudsko tako 2* 19 . to smo oduvek znali. Najoprećmja duhovna stanja: strah ili opasna radost ili plodan mir. smenjuju se u čoveku gotovo kalendarskom stalno-šću i javljaju se neminovno. još živi ali izvan života.

u razmišljanju. celog života.siromašno da se izrazi svih mogućih duševnih stanja svode na nekoliko utvrđenih grimasa? Ili je naše oko slabo i moć našeg rasuđivanja o stvarima koje gledamo tako malena? Bože. lukovi i uglovi od tišine. Daj nam prav put. divni Jerusalim. da slobodno i mirno dišem i mislim. A moja misao proteže tih pet minuta u beskonačnost. poklonjeno pet minuta života na belom hlebu. zaustavi ili zagrabi. nego velika vasiona tišina. osetio i upoznao i jedno i drugo. nem. kad nam daješ iskušenja. vreme je da potražim treće mesto. neopisivo strašnim. * Na mahove imam punu iluziju da mi je u strahovitoj lomljavi i prolaznosti svega oko mene dato pet minuta. svakim delićem bića želimo. sa prolaznim posrtanjima a sa mirom i slavom na kraju. I ma kuda išli i lutali. bez želje i pomisli da se obuhvati. sve su to za mene prave zagonetke. osećam vreme kao elemenat. nego se sedi nad nađenim i dočekanim. upotreba vremena. na svakom mestu. Sada. I daj nam mudrosti i hrabrosti. Skrovito a uzvišeno mesto. sav od tišine. čuo. Gušim se od nedostatka vremena ili osećam kako me žeže i satire. koje se postavljaju preda mnom svakodnevno. U najgorim trenucima. vodu. jer to svake sekunde. I u svakom 21 20 . ali iščezlim i pokopanim zauvek. gde se ne urla i ne peva. senke i prosijanja na zgradama i u dnu vidika. sukoba i bura. kao munjom. I ja koristim radosno i snažno to vreme. i ja živim svetlim. gde se ne želi i ne čeka. vatru. Poimanje vremena. kad je graja oko mene na vrhuncu. kad se pomrače i poslednji tragovi ra- Vreme je za mene najveće čudo. blag i koristan ili štetan i razoran. jedan nov svet. tada ja jednim očajničkim pokretom misli. jer je veći od sveta i dublji od sreće. veličanstven i neprolazan. U svako doba dana i noći. uništim ceo svet. božiji grad. u snu i na javi. raj koji ostaje pošto se izbesni materija u njenom obliku koji vidimo i dodirujemo svakog dana i koji nas truje i satire svakog minuta. do po-slednjeg traga postojanja. i ne pomišljam ni kad je počelo ni kad će svršiti. nad nepreglednom i neprolaznom rekom života. i da to što želimo bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude isprazna. zacari se tišina. ne mrtva i bezlična tišina ljudskih naselja. ne dopusti da srce naše ostane prazno. kao što čovek oseća vazduh. jedan nov život onih koji su izgubili igru u svetu. dubokim životom misli i ne mogu ni jednom jedinom od tih pet trenutaka da dogledam kraja. ili plivam u njemu sa osećanjem božanske lakoće. Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. zbrišem i survam u ništavilo sve. mirnoćom biljke. iznad svih pokreta. gde se stiču konci i uzlovi života i smrti. ne daj da na kraju ostanemo izvan Tvoje sveobimne harmonije. Nad svim onim što su ljudi radili i govorili. Blokovi tišine. kad sam video. zuma i dobrote i kad sve reci i grimase izražavaju samo zle i pogrešno upućene nagone. nego daj — pošto od Tvoje volje sve zavisi — da uvek želimo i da se nadamo. osećanje vremena.

Reč je o vremenu uopšte. U stvari. I sad gledam svet kao neko ogromno telo od kojeg otiče njegovo vreme kao krv. uvek sam uspevao da nađem neslućene i neočekivane utehe i pomoći koje su ličile na prava čuda. da je. proteže se u nedogled večnost našeg nepostojanja. reci i zalogaju. I vidim jasno: u borbi koju svet vodi sa svojim suđenim vremenom 22 Kad god mi se dešavalo da me ljudi i prilike oko mene prisile na animalan život i biološku borbu. o vremenu kao takvom. to je brujanje miliona vasionskih zvona u kojima su planete klatna. to nije tišina i nepomičnost. ti bolovi postaju s godinama redi i imaju sve manje vlasti nada mnom. U najgorim trenucima mislio sam ovako: ovaj užas od niskog života cena je kojom se plaća i iskupljuje sve visoko i lepo što smo znali i osećali. to su bile proste i jasne misli koje su osveti ja vale put na daleko ispred mene i iza mene i time mi davale i tačnu sliku i pravu meru moga položaja. lepšeg života za koji nijedna žrtva nije prevelika i nijedna cena previsoka? ^ Tako se u meni utvrđivalo saznanje da je svaki niži život u službi višega. osetim odjednom kako sve odlazi. neprimetno ali stalno. izdržljivosti i veštine za borbu. prema kojima je ovo što nas greje samo igračka. A u tom opštem potopu koji predstavljaju naš život. mač od svetlosti — moja svest. sa osmejkom. I kroz tu vasionu bez kraja i imena. sa zadovoljstvom gotovo gledam kako minute protiču. kako stvari napuštaju svet i čovek čoveka. Tada se vraćam svojoj samoći. A moja samoća. neshvatljiva i neizreciva a prisutna u svakoj našoj misli. Sa strahom. usred aktivnog života. nalaze u sebi snage. sa svakim krvnim zrncem. to je vihorno kruženje bezbrojnih sunaca. u stvari. mrak i besvest. sukobljava i lomi zaustavilo i stišalo u svetli trenutak ravnoteže. srećna svest o nepostojanju. truju i jedu. i sa svakom minutom koja iskuca. od postanka sveta do danas. ja sam. od vrha do dna. to je vapaj i kliktaj svih ljudskih sudbina i životnih zahteva. Obasja. Pre prvog otkucaja. I u daljini nepojmljivi i bezimeni trenutak kad će kanuti poslednja minuta i kad će izvor vremena presušiti zauvek. dakle na stranu onoga što umire i nestaje. treba naći snage da se i ovo primi i zavoli isto kao što se vole Bog i lepota sami. I kad oni koji me tlače. stao na stranu vremena. Iznutra me obasja. od nesklada između moga unutarnjeg života i svega oko mene. na mahove. Na mahove. I to nije više pitanje mojih rođenih godina. zašto da je ne nađem ja koji sam gledao i koji ću opet videti sjaj drugog. a pošto je sve ovo u najužoj uzročnoj vezi sa našom misli o Bogu i našim osećanjem lepote. naše vreme i ovaj svet. ni opstanka stvorenog sveta oko mene. broj suđenih otkucaja našega bila i da drugačije i ne postoji. od nerazmrsive igre mašte i stvarnosti. Jedna sekunda mira. nemerljiva. što prolazi. poboden je. kad se sve što se u meni ukrštava. Ali zato osećanje prolaznosti sve više prožima ćelo moje biće. kao stožer. da je sve povezano i osi23 . kao prebeg. i koji za drugi život i ne znaju. neosvetljena. i umine. kao i iza poslednjeg.trenutku znam da je vreme jedna bolna iluzija. Bolovi koji potiču od urođene osetljivosti. u dahu. hara u meni kao zaraza. ja plovim na santi koja se zove prolaznost. Ne. to veliko telo stari i slabi. pravom zavičaju moje svesti.

jedva čujno. na nekom višem planu koji mi ne vidimo. koju nikad dovoljno ne poznajemo. Nema delića jednog na nama koji bi bio moguć i sposoban za večno blaženstvo i smirenje u Božanstvu. U dnevniku mojih pomračenja svako se od njih takmiči za prvo mesto po snazi i trajanju. I tu nije 25 24 . spašava i odnosi sve oko mene. i krenem dalje. nereda i nepravde. ako postoji raj namenjen nama ljudima. to je za duhovni svet ogroman poremećaj. i to stalno. Ziveti u strahu. * Ispod strašnog života koji vodim. to je da nam je dat san o raju. Zato. kao romon vode koja se naslućuje. Zastanem samo za trenutak. Jer. u stalnom strahu od straha. poznam ga. Sa tim skupim saznanjem čovek može sve podneti. a to je kao da i ne postoji. kao moćna a nevidljiva poplava.gurano i da je čovek svuda i u svako doba na svom pravom mestu i — samo prolazno. To je velika šteta za oba sveta i najcrnja propast za čoveka samog. to znači za ljude kao ja živeti i uspevati među svetom. jer je svaka bitka unapred dobivena samim postojanjem neuništive i prave misli. nered i nepravda ispravlja i poravnava negde. i pri svemu tome raditi i smejati se i razgovarati. tvrdim srcem i kratkim raziomom. a protiv verovanja u raj buni se sve u meni i sve što vidim i znam oko sebe oduvek. Snaga i veličina ljubavi. u svet isključivo spoljnjeg i materijalnog života. mi rođenu krv prolivamo i. ni posle svih ispaštan ja i očišćenja. Nema i ne može ga biti. Ni sam Stvoritelj sa svojom beskrajnom dobrotom ni dragocena krv najveće žrtve. to je ovo: Takav čovek unese u nestalni i besmisleni spoljni život sva merila i svu logiku duhovnog života i poretka. nepotrebno. Ničega u nama nema što bi moglo opravdati postojanje raja. u kajanju. utešen saznanjem da nisam bez nade zalutao i da još ima povratka i izlaza. Ali najgore što ga čeka u tom novom životu. mi jedan drugog sudimo. U ljubavi ima mnogo bola. nego stvar koja pada i propada. Kad čovek koji je predodređen za duhovni život i već posvećen u njega. ništa nije u stanju platiti cenu koja bi trebalo da se samo i jedna četa odabranih uvede u raj. ne moći oka sklopiti i ne moći dušom danuti. on je prazan i ostaće doveka prazan. pređe — avec armes et ba-gages — u protivni tabor. I najviše što se za nas moglo učiniti. u kom je svaki sat jedan sasvim zaseban pakao. Protiv verovanja u pakao buni se osećanje. javi se zvuk. čak ni po snazi božje milosti i ljubavi. otprilike kao što su velike geološke kataklizme za zemlju. što je gore. Ali ljubav je tako tajanstvena stvar da i to možda samo tako izgleda pred našim površnim i nesavršenim sudom. dok ispod mojih tvrdih i krivih puteva teče voda božjeg spasa i dok mogu da joj čujem glas koji me čisti. ako raj treba da bude ono što se kaže da jeste. bezdušno i besmisleno. možda je tolika da se i to šLo nama izgleda kao bol. duboko. Covek po svome biću i pozivu nije predmet spasenja i blaženstva.

možda. a neki iskusan čovek metnuo mu u zgrčenu ruku hladan ključ Ui neki drugi predmet od gvožđa. i ponovo zaviti u crno ćelu vasionu. odjednom digne. u sebi. Nesvest i u isto vreme svest o sramoti i jadu. kad opsednuti oseti da je slobodan. Poslednja stranica je za neizvesnost. ali zato dopušta sve. ne priznavajući to nikad nikom. Neizvesnost je za razumne i ponosne ljude ono što je gatara za budale. Covek lebdi i gine na mukama. . ne može se ničim platiti ni nadoknaditi. i tada čovek nije više svoj gospodar. Poslednja stranica sveske. Ali iz te prevelike sreće već vreba sekunda jedna u kojoj će se ponovo pojaviti »ideja«. Kao i kod epilepsije.teško zamisliti paklenu disharmoniju takvog života. ili usred nekog posla. kad ona. Fiksna ideja od koje mnogi ljudi pate. krije u sebi naš spas i izbavljenje. uvidi da uobraženi svet zla i opasnosti ne postoji. taj trenutak. Težak čas koji nije mogućno preživeti. Zaborav je jedan od elemenata neophodnih u razvitku života. Kako da ne budemo ispunjeni poštovanjem prema neizvesnosti koja se stere pred nama. A za njegovu muku nema ključa ni drugog hladnog gvožđa koje bi ga dozvalo sebi. nego ga treba preskočiti. taj trenutak odmora ne da se opisati. dići kao tamna. između onoga što više nije i onoga što ne može i ne treba da postane. kao između dva ispolinska žrvnja. da može slobodno odahnuti i mirno živeti. Ja se ne bojim nevidljivih svetova. pogađa retko. potpuno jednak epileptičaru koji je pao nasred nekog trga i oko koga se iskupio radoznao svet. Ah. Od celog jednog mračnog i zamršenog sveta nigde ni senke.: -. Tako ostaju kao jedina stvarnost muke koje on podnosi. slabiće i sebičnjake: nagoveštava dobro i zlo. pokori onome što mora biti. 27 . v>ne vidi sunca ni ruža«. To je trenutak kad se čovek. da je sve samo uobraženje. ispravi i zakorači veselo u svet u kom od njegove »ideje«. Za srećno neznanje s kojim se legne pod teretom mraka i ustaje na poziv sunčeve svetlosti. na kraju krajeva. bezglasna raketa. jeste vrsta duševne epilepsije. A v^ideja« se javlja naglo. neodređenim povodom. nema više nigde traga ni glasa. neočekivano. kao što kaže španski pesnik. On može samo da neizmemo pati. koja mu je na njenih milion 26 načina do malopre krv pila. jer ona sve u njemu i oko njega porobi. . ali dok se ona ne javi on je potpuno zdrav. Ali ima jedan divan trenutak koji poznaju ljudi mučeni fiksnim idejama. posle jela ili spavanja. mogućnosti. Ono što može i biti i ne biti uvek se. On je tada. On trenutno obnevidi za sve oko sebe i odjednom. Neizvesnost je imanje onih koji nemaju ništa i velika nada onih koji nisu navikli na dobro u životu. Njegova svest postaje živa rana. i najopreznije. čovek dobro zna da boluje od »ideje«. razapet između grozne stvarnosti koju stvara njegova >->ideja« i žive svesti da to ipak nije tako.

Napred ne može. sramota ga da jaukne. kad počnemo da gubimo svest. On tada niti može da zaboravi ono što je jednom sagledao niti može iz onog što vidi da izvede neki plodonosan zaključak. suze ne pomažu. Cim čovek počne da primećuje šavove i sastavke na životu kojim živi. neprelaznim jazom koji je godinama. brinu i strahuju. » U prvoj polovini života čovek želi i radi ono čega će se u drugoj polovini stideti i odricati. Sve tada biva lako. « Ima dana kada se namučenom i otrovanom So-veku osmehne vedro jutro. on prestane sa mučenjem.krug sunčeve svetlosti.Plod poremećenog ili dotrajalog tela. na vazdušnim visinama. to je: muka nemirne savesti. a u većini slučajeva taj strah je neopravdan ili preteran. Ne želi ništa. Ostaje mu samo da otkriva sve nove šavove i pukotine i da im daje sve nova tumačenja i objašnjenja. ne boji se ničega. dobro i jednostavno. ponovno muči. kako bi mogao da nas. znači da za njega više nema sreće ni pravog mesta u ovom svetu. Strah je svuda i nesanica opšta. Zaboravlja odakle je pošao. a noću drhte pre nego što zaspu i bude se u tami. koliko svi pate. Tako. pokušajima da se popravi ili bar zataška ono što se radilo u prvoj. Tada vidi čovek da na zemlji postoji samo jedno istinsko stradanje. pre vremena. ili bar nazire stidljivo. Pa sve i da je tako. Tako se na kraju sve potire i svodi na nulu. a druga polovina mu prođe u uzaludnim. ništa ne može da me spreči da u ovim trenucima dišem strasno i slobodno. Dođe vreme kad se čovek nađe pred mračnim. a i koga da zove? Ne seća se pravo ni svoga imena. crne. ne pita se kuda ide. poliva nas hladnom vodom i doziva k svesti. teške i nepomične kao planine. sam sebi kopao. Iz razgovora sa ljudima vidi se jasno. polagano i nesvesno. to je imsao koja nas ka grobu vuče. čovek mora da se raduje. suvih usta. Ali ništa ne može u ovakvim trenucima da zbuni i poremeti čoveka. Malo ko zna čega se zapravo boji. kao pored studenih izvora. natrag nema kud. one se još lakše mogu ponovno javiti. ali pored svega toga ljudi idu sa unezverenim pogledom. birajući sporedne ulice. isto kao što ga u mračnim časovima sve tako lako smućuje i »do smrti« rastužuje. sa jaukom i sa ose-ćanjem da su sa obe noge u klopci. I da neće. svesne. Ostaju samo kajanje i stid. odjednom nestanu kao maglovita priviđenja. tj. Možda je to smisao ovakvih jutara. Reci nestalo. i sve tegobe koje su ga još od maločas okružavale. dok mu se ceo život ne pretvori u to. 29 28 . Ništa! Može biti da je duh što nas muči sličan rafino-vanom krvniku. Diše lako kao na visokoj planini. * Otadžbina . Javlja mu se doduše misao: kad su tolike strahote tako lako i brzo nestale.

njihova dela i reci. on toga nije bio svestan. uglavnom. čestito i uzvišeno bilo u njemu ostalo je. U svakom svom i najsitnijem postepku on Je ceo prisutan. Pametni ljudi govore stvari zbog kojih se nekad išlo u ludnicu. na mahove. i pri tome kazuju besmislice koje nisu ništa manje od onih koje su čuli. svi računi i sve ispitivanje. ne osećamo i ne vidimo drugačije do po njegovim krajnjim posledicama. Na kraju. nego nadigran. nekad. čiste sreće što dolazi od misli koja gori u meni kao plovak u kandilu. a ko ga sa uspehom organizuje. Ko u ovom svetu ne ume da organizuje sam svoj život. a mi ga nismo svesni. nije vredan da živi.M ilif r f ir n r iiiiim i Tome odgovaraju: potpuni nered u duhovima i zabuna u mišljenju. I što je najgore. u sličnim trenucima. A ono što je sveto. budi se u meni osećanje bogatstva. I to oduvek. SI Ja sam podlegao u životu. drugi ih slušaju. sve su to kao senke predmeta koje su. ne znamo ga. ušle u svoj predmet. Daleko veća. jer se javljalo samo u blesku. bez plana. I. i to u onom dubljem. čak i kod onih kod kojih moralne vred-nosti nisu nekad mnogo važile. izgubi pri tome toliko snage i svežine da mu i ne vredi nmogo što živi. neviđeno i neznano. Učimo se da živimo stegnuta srca. to mišljenje je živelo u njemu kao što živi u nama naš krvotok i stalno lučenje žlezda. sve se svodilo na jedno: pravo prokletstvo njegovog života dolazilo je od visokog mišljenja koje je imao o sebi. kao munja u dubokoj noći. O svima stvarima iz mog života ja sam navikao da govorim kao o tuđim i dalekim. nagonilo ga da uzroke svim svojim mnogobrojnim nedaćama i nezadovoljstvima. vidno je i pristupno svima. Nikad. pravom značenju te reci. gotovo i bez nade. u trenutku kad je sunce na zenitu. a o ćelom životu uopšte kao o nečem što je prošlo ili što je samo moglo biti. Ali moralna beda je veća i teža od fizičke. kad svi spavaju. Ima ovakvih slučajeva: ono što je jednog čoveka zauvek osramotilo u očima ljudi i pred njegovom rođenom savešću. Ljudi. kao i ranije. Fizičke patnje svake vrste i jad laganog oronja-vanja. 30 * . To je čoveka zavodilo na hiljade krivih puteva i pogrešnih zaključaka u životu. i svima protivrečnostima svog života — traži tamo gde oni nisu i ne mogu biti. čude se i zgranjavaju. oborena pogleda. Tako je čovek stranac. Sve što je bilo otpalo je od njega. nikad još nisam to ovako osetio. ali ja nisam pobeđen. a izvesno je da ničega više ne može biti što bi se nerazdvojno vezalo za njega. bez zračka utehe.

Jer. pravedniji. ništa nije tako odvratno kod starijih ljudi. A time ćete biti bolji. u takvim istorijskim trenucima. svojim oseća-njima i raspoloženjima. mržnja se ugasi. šalom ili čak dvosmislenošću tona. da poruše sve. jer to je najbolji znak da nešto u vama nije u redu. ovo drugo ih ispvmjava mučnom odvratnošću. ostati samo mrtvi okean od mržnje i gneva. Tu su stariji ljudi isto tako nesvesna žrtva svoje zrelosti kao što su mladići žrtva svoje moćne i nepromišljene mladosti. Ljudi koji ulaze u godine trebalo bi da pripaze na svoje razgovore i na te svoje sklonosti vedrini i lakoći. kao upravo ta želja za lakoćom. stvarnim. a potomstvo. I otada je taj inače mirni i bezazleni čovek postao nemoguć. To nije samo stoga što je posle uspona lakši pad a posle pada ve-rovatniji uspon. negujemo sa oduševljenjem tugu i stalno imamo pred očima tragične. da narodi posle pobede često teže stradaju nego posle poraza.Jednom mu je neko — u zao čas! — rekao da je pametan. veselosti. ograničenim predmetima razgovora. izgleda da je smak sveta i da će umesto svega što postoji. on je poverovao u to. da se nadziru i ispravljaju. Tek dublji i pažljiviji pogled pokazuje da nije tako i da mržnja i gnev ne uništavaju život. pomere temelje trošnih ustanova i brzo i sigurno obore krivdu koja preti da se zacari i ovekoveči. Po njima oni mogu da prate još neprimetno slabljenje svojih unutarnjih snaga. i obratite pažnju na svoju unutrašnjost. to sam bog zna. kao apokaliptičke zveri. nego njihovu sumnjivu i nedostojnu veselost. odmah budite na oprezu. visoke uzore. svima prijatniji. vrlo često lakoći. samo plodove snage i pokreta. počinjemo da naginjemo. više nego što je to razumno opravdano i potrebno. koji u njihovim očima izgledaju uvek bliže grobu nego što stvarno jesu. neko pre a neko posle. Protiv prvoga se bore. gnev klone. vide samo mržnju i gnev. Tako je sazdan ovaj svet da nas ljubav i razum vode u stvaranju boljeg reda. Jer mržnja daje snagu a gnev izaziva pokret. naprotiv. A kad zađemo u godine. Budite nepoverljivi prema sebi. Dok besne. nego i stoga što ljudi i narodi obično 3 — Znakovi pored puta 33 . Drevna je istina koju svi znamo a o kojoj nikad ne vodimo dovoljno računa. S vremena na vreme dešava se ljudskom društvu da se mržnja i gnev izliju iz svog korita. ali mržnja i gnev otklanjaju zlo i nepravdu. zasene razum i ućutkaju sve bolje na32 gone u čoveku. vedrijem i blaženi tonu u svemu. a plodovi snage i pokreta ostaju. Posle. ali prema samom sebi. Oni mnogo lakše praštaju »starcima« zaostalost njihovih gledišta i njihovu strogost i uporstvo u mišljenju. Cim osetite opštu zlovolju prema svetu i ne-poverenje prema ljudima. Tek. Samo mržnja i gnev mogu da zbrišu granice trulih carevina. i to onim najboljim. kreće se i govori. težak sebi i drugima. sja. Sa našim razvojem je vezano da dok smo mlađi volimo ozbiljne teme razgovora. nego ga preobražavaju. sam sebi svrha do veka. živi. i sami sebi lakši. Kako i zašto. Budite nepoverljivi prema sebi pa nećete imati potrebe da budete preterano nepoverljivi prema ćelom ostalom svetu. treba znati da mladićima. pa i lascivnosti u konverzaciji. Stoga se i dešava da savre-menici.

Ali po shvatanju drugih. kad se ne bojimo smrti i potpunog nestanka? Ili je. lako zaboravljaju prilike i uslove pod kojima su pobedili. Zašto se bojimo svojih uvek više ili manje pogrešnih predstava o svetu i o zbivanjima i odnosima u njemu. da ma šta zatrese mrežu čovekovih živaca. i to samo jedna od naših pogrešnih predstava? Strah je u službi nepoznate sile koja ide za njim kao lovac za hrtom.ne ispituju stvarne uzroke svojih pobeđa. a njihovo rešenje ostavlja vremenima koja nastupaju posle sklapanja mira. nego leži ođuvek u nama i nastoji da obuhvati i prožme sve što nam stane pred oči i dođe u svest. na kraju krajeva. tj. jer njemu je svaki dobrodošao. sve se u životu. to oduzima stvarima svaku pravu vrednost i više značenje. narod je tada najmanje sposoban za nove žrtve i napore. zamagli vid. kao gladan pauk. nego zbog svoga rođenog straha. a njegovo pobedničko osećanje koje ga još drži. u najužoj vezi sa njihovom ličnošću. Za njih sve ono što se mora sa trajnom pažnjom i stalnim naporom dote-rivati i udešavati i ne znači život. u sebi i oko sebe. U tom trenutku on se diže i slepo baca na svaki i najneznatniji povod. On je kao 35 . Ali to i jeste najgora strana života da se sve u njemu mora stalno udešavati. načini od njega šlepu i nemoćnu žrtvu za nepoznatu silu koja treba da ga proždre. Sa malo razuma. i sve mi se čini da se ljudi i ne boje zbog onoga zbog čega kažu i misle da se boje. Posmatram strah pod raznim vidovima. Oni se sa tim ne mogu nikad pomiriti. malobrojnih. napravi se malen i nevidljiv. Oslabljen naprezanjima koja je od njega tražila stečena pobeda. nego što nisu u stanju da prihvate takvo shvatanje života. jer za njih sve stvari u svetu i postoje samo utoliko ukoliko ih oni svojom aktivnošću mogu da udese i prilagode svojim potrebama. U očima ljudi koji vole život ovakav kakav je. pa ni po cenu života samog. pomuti mu misli. snage i razuma koliko i oni prvi. i čeka novi povod. to je dobro i prirodno. tu redovno nastupa katastrofa koju ništa ne može zaustaviti i na kojoj se ništa ne da udesiti. strah se opet uvuče u njega. da nekako udesiti. koje zahtevaju nove napore. u očima velike većine. a gde izostane čudo. čak ni onda kad žive i rade kao i svi ostali. Strah leži u njima i vreba i čeka. podseče noge. i najduži. i tako padaju u sudbonosnu grešku da svoje osećanje pobede protežu i na nove događaje i nove opasnosti. iz većine. Oni mogu da prime život samo kao niz čuda. dosta napora i mnogo dobre volje. Ako čovek toga puta ne podlegne. Rat. Strah tada ispuni celog čoveka. — Samo jedno mudro vodstvo i zdrava kolektivna svest mogu obezbediti narodu plodove pobede i sačuvati ga od opasnosti koje vrebaju na svakog pobednika. ne što ne bi imali 34 Ne prodire strah spolja u naše misli. samo protrese pitanja zbog kojih se zaratilo. možda. Oni nisu ni sposobni za tu pažnju i takav napor. zavodi ga na shvatanja i postupke koji traže i jedno i drugo. Tako se može kazati da je jedan narod najteže ugrožen u trenutku kad je ceo prožet svešću o svojoj pobedi.

a što ni sam ne znam tačno šta je. sestra gordosti koja upropašćuje. Plitkoumni ljudi. 2 23. B.vulkanski pepeo: mrtav. J 28. St 36 . dokaz da smo živi i još na površini. ali poletan. (Beograd. vidi se i po tome što starci i deca vole da pričaju. a tek posle toga ispituje u kojoj meri ti događaji mogu i njega lično da pogode. i video sam da svi zajedno imaju manje nego što imam ja koji ništa nemam. Ova želja za vrhuncima. ja ne valjam ništa. vidljivih i nevidljivih katastrofa. II 1944. Jedino razborit čovek trudi se da sve promene u društvu i javnom životu posmatra hladnokrvno i tumači pravilno. ništa mu ne koristi da viče i da se propinje na prste. » 7.' • 7. napusti ih mu učini ma šta od onoga što je on vazda drugima činio. Beograd. i stvara grobnu humku od svega na što padne. A najžalosnije je da svak to radi i da ćemo. — Ostaćeš potpuno sam i neće ti biti potrebno da umreš !^ * Da je ćutanje snaga a govorenje slabost. Svi datumi i sve napomene štampane Ispod tRksta nađeni su u prvobitnoj beleSci u pojedinim sveskama Iz zaostavštine. Jer. 1944) Teško je zamisliti a kamoli opisati bol i ogorčeno iznenađenje velikog. Ko ipak uspe da se savlada i da zadrži u sebi svaku žalbu i svaki prekor. za savršenstvom u svemu dijabolična je. ne misle o tim događajima uopšte. Još manje vredi žaliti se na ljude i na njihovu zaboravnost i neblagodarnost. Mi ga ne priznajemo. IV 1944. kao i oni koji su po prirodi lakomisleni i bezbrižni. * Većina ljudi ne zna i ne oseća da život nema dna ni kraja: u tom neznanju treba tražiti razlog tolikih naših pogrešnih shvatanja i uzaludnih. kao i u vremenima teških političkih progona. taj umire od svog rođenog otrova. IV 1944. držanje većine ljudi je slično. išao sam od čoveka do čoveka.' * Tražeći ono što mi treba. B. iako bedan. zaluđuje a ne vodi. m 1944. * Ko nema više snage da se drži u matici života (a taj trenutak nastupa neminovno. i onda nastoji da se ukloni i zaštiti — ukoliko mu je to mogućno i moralno dopušteno.^ » 1. Kad nisam očajan. sve dok ih ne osete na svojoj koži. svi to raditi. U izuzetnim i sudbonosnim događajima kao što su ova bombardovanja iz vazduha. kod nekog pre. Plašljivima i samoživima se čini da je sve što se dešava — svaka pojedinost — upereno protiv njih lično. kod nekog posle). to naše vajkanje još je jedini. rođenog egoiste kad ga neko izneveri. On^ slabi a ne jača čoveka. TT 1944. i da sam kod svakoga ostavio ponešto od onoga što nemam i što tražim. ali njemu ne treba naše priznanje. brz i smrtonosan. i da prvo uoči i oceni njihovo opšte značenje. kad se nađemo u takvom položaju. Tako ogorčeno rikne na svoje ubice ranjen tigar koji je celoga veka živeo od toga što je ranjavo i ubijao sve oko sebe.

ali raditi. VI 1944. užasa od prolaznosti.« Posle toliko godina i iskustva koja su mogla da me prosvetle i obogate. bezumna misao koja dugo muči i najpo-sle ubija. zastoja i nemaštine. smrtno bolestan čovek. uvek i svuda. mišlju i rukama. kao mlad. Ona je u meni kao bolest koja se krije.^ * sveta odlazi. Ona se pretvorila u trajno stanje moga duha i. To je bezuman napor koji traži stotinu ovakvih snaga kao što je moja. ni hrabrosti da podnese posledice njihovog ostvarenja. ' JS. jer im sve oko njih izgleda večno i nepromenljivo. V 1944. a ponajmanje sam predmet njihove ljubavi. ali koje sam svestan u svakom budnom minutu. Vm 1941. Tako da trajno živim u plodnom pokretu i korisnim promenama. umrtvila moju volju i zavladala svima radnjama za koje još nalazim snage. traže snagu da tu slobodu dostojno nose. oslobođeni najvećeg ljudskog zla. 39 . izmirim i poistovetim ili sukobim i razi-đem sa svim što se pred mojim duhovnim ili tele-snim očima pojavi. U mom slučaju. zarekao sam se da ću raditi. ja u ovom teškom trenutku ne nalazim ništa drugo u sebi do ovih nekoliko reci bez pravog smisla i vidne veze sa životom. To je ona nezdrava potreba da se odmah raz-račtaiam. Zarekao sam se da ću braniti sebe i svoje i mesto na kojem živim od nereda i nečistoće. VrU 1944.^ Cesto mi se čini da sam gori i slabiji od posled-njeg među ljudima. Samo one trepere u meni kao žalosno bajanje/ * Neko je rekao da jedan narod može da očuva SVOJU slobodu samo po cenu večite budnosti. A njihova smelost biva nagrađena.^ Pre više od trideset godina. Rumunska ul. i tako sa tom divnom iluzijom provode i svršavaju svoj vek.' On nije imao ni potrebnu snagu volje da savlada i suzbije svoje nezdrave želje. on je isto što i samouništenje. » 21. zapisao sam: »Bez oproštaja se sa Gledajući oko sebe očajnu rugobu i mnogostruke i teške posledice nerada i nehata.Teška. za sebe i za druge. pre toga. Neprestano su vapili za slobodom a zaboravili su da. VTI 1944. potiskujući sve ostalo. Oni merom večnosti mere prolazne i promenljive pojave oko sebe. « 2. A vi sad zamishte kakav je to život. * Ljudi koji čisto i bezgranično vole ne pomišljaju lako da se ma šta oko njih menja. Ne mogu drugačije. » 17. 38 « 14.

istinsku strast. taj je osvojio svet. koju on uhvati za kose i posestrimi i obaveže zauvek. pa do najneobičnijih. golom i mračnom prostoru provodi mnogi od nas svoj vek. oni crpe od kapitala koji smo doneli na svet. * Ko nosi u sebi veliku. Na tom uskom. koji se već bliže krajnjim granicama njegovim. zaboravljeni. čas bljutava i otužna kao svagdašnjica. na žalost. malo nam škode dok smo mladi. živ čovek ne može pobeći od promene. Ona nije više za njega ni hladna ni nema. taj je postigao najviše što smrtan čovek može postići. taj je ne-srećan i mučen više nego stotina drugih ljudi zajedno. sa svoje strane. strašljivi. Treba priznati da i nesposobni. stalno i neumitno jednolično. to je ponavljanje jednog istog biološkog fenomena. ni pusta ni strašna. kao onom junaku iz narodne pesme vila. Veliki deficit obelodanjuje se tek kad smo bliže kraju. i sami naši porod. Zato ta kobna iluzija traje tako dugo. Tako. jer promena je glavna oznaka ljudskog života u svim njegovim oblicima. jer mladost. u stvari. naoko. tvrdom. hrabriji. ima nešto u ljudima što ih uvek goni da idu dalje od tog cilja. Ko uspe da pronikne tišinu i dozove je njenim pravim imenom. ima više prostora nego što se misli. bar naizgled. a naši nedostaci šire i naši poroci rastu.Svi su pokojnici. nego mu služi i nalazi mu se u svakoj nevolji. ii . Čas je gorka kao lek. Duga i duboka samoća nije tako mrtva i jednolična kao što može da izgleda onima koji je ne poznaju. od onih najčešćih. Istorija jednog naroda. a štetu i nered koje izazivaju u nama mi pokrivamo izuzetnim naporima volje i ludim trošenjem energija koje izgledaju neiscrpne. svagdašnjih. od kojeg ne biva bolje. « Naše mane i naši nedostaci. ali je pošteđen od mnogih sitnih briga i nedaća koje muče većinu ostalih ljudi celog veka i svakog dana pomalo. Tada odjednom sagledamo nepopravljivu stvarnost: da se naše snage naglo smanjuju i naše mogućnosti sužavaju. ne-sebičniji i čestitiji zadovoljili time što su takvi i u tome našli nagradu za svoje vrline! Ali. To ponavljanje je praćeno raznim i različnim moralnim i socijalnim promena-ma na površini. u svojoj suštini. stvari. Ko uspe da zagreje i oživi samoću. stiče nove snage. i kad je dockan. ona poznaje promene' i suprotnosti. a vidljiva propast dolazi tako brzo i. neočekivano. U 40 Kako bi svet izgledao lepše i koliko bi život bio lakši kad bi se oni koji su sposobniji. lakomi i nevaljali ljudi čine. od koje je čovek pobegao. Kao i aktivni život. još veće i zanosnije slasti koju samo slutimo. Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda ipak neće. čas slatka i opojna kao na-goveštaj neke druge. idući na-pred. sve da ih na to nateraju.

ili bar važnosti koju joj dajemo u našem životu i našim interesima. * Po drevnom srednjovekovnom ritualu u Francuskoj (Reims) je gubav čovek bivao isključen iz društva tako da bi ga sveštenik opojao na groblju kao pravog pokojnika. a duhom si ostao u vezi sa Crkvom i imaćeš dela u svima njenim molitvama. Stalno posmatram kolika je neosetljivost osetlji-vih ljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih. maleno je i slabo da zatrpa ili premosti ogromnu i strašnu prazninu koja zjapi između smrti i života. 42 . ko nije brz na poricanju ni vest i drzak u tvrđenju. Kod njih sve dobre namere i sva zainteresovanost ne pomažu ništa. ali si se rodio u Gospodu. posuo bi mu čelo zemljom i rekao: »Prijatelju. govorio mu je dalje sveštenik. 43 U teškim i nemirnim vremenima mogu još nekako da se održe brzi. Mislim 0 tome kako su svi oni koji su poginuli mladi. koga mašta vodi i zavodi na dokone puteve.« »Ti sada patiš«. I mi smo tada uvek više skloni da veru-jemo da neće nego da ne mogu. tj. ko ne može da ne razmišlja o stvarima i ljudima. nedovoljno ožaljeni i kako zbog njih smrt duguje životu i nepoznati svetovi ovom našem svetu u kom po nuždi živimo. »ali ćeš doći u raj. pomislio sam ovo. sjajniji od sunca. ono postaje opasnost po nas same i po stvar za koju smo se borili. nasrtljivi ljudi.f SV. oni zadocnjavaju protiv svoje volje i na svoju štetu. mi smo obično tačni. koji boluju od hro-ničnog neosećanja vremena. ali onog dana kad u toj borbi pobedimo. To osećanje je dobro i korisno dok vodimo borbu protiv rđavog društva i njegovih poroka. a u raj ćeš stići ako budeš Bogu po volji.-« Tačnost (ili netačnost) sa kojom odlazimo nekome na sastanak ili u posetu redovno može da posluži kao mera poštovanja koje toj ličnosti ukazujemo. Prema ličnosti do koje nam je u ma kom pogledu i ma iz kojih obzira stalo. gde su svi čisti i beli. kao da si sa njima. Ti se od svojih rastaješ samo telom. laki. Tvoje neznatne potrebe podmirivaće dobri ljudi. — taj je osuđen unapred i izgubljen sigurno. : Za nas je uvek neprijatno razočaranje kad oni koje volimo i cenimo neće ili ne mogu da učestvuju u našim intelektualnim ili političkim mržnjama ili ljubavima. ko se stidi i ko okleva da kaže dobro o sebi i rđavo o drugima. Slušajući česte razgovore o poginulim mladim ljudima iz poslednjih ratovanja protiv Nemaca. gde nema bolesti. zato budi strpljiv. pa ogorčenje. Budi strpljiv i dobar hrišćanin. bez smrada i ljage. to ti je znak da si umro za svet. pa opasno osećanje sopstvenog savršenstva. ko ne ume da govori i ne voli da piše. * Veliki nedostaci i poroci jednog društva izazivaju u nama najpre prezir i negodovanje. Sve što su izmislile religije i stvorili vekovi društvenog života u vezi sa smrću i nestankom onih koje volimo i cenimo. gađenjem od suviše bliskog i čestog dodira sa ljudima. ali onaj ko je opterećen osetljivom savešću. Izuzetak čine samo oni ljudi koji su^po prirodi svojoj netačni.

a nepažljivi prema ljudima. IX 1944. vi obratite pažnju na to koja od te dve strane u većoj meri upotrebljava laž kao sredstvo borbe. i to po mnogo težim merilima. I ne samo to nego sve ono što je čovek ikad u životu kupio plaća sad ponovo. ni ispita koji ne bismo položili. da bi se održale. pomoći čoveku u njegovoj težnji za usponom. posle svakog uspešno položenog ispita. da bi mogli da žive. bezobzirne sudi je ili neumoljive svedoke. za presudnu bitku i poslednji obračun. služe onim što je niže i gore u čoveku. postanu aljkavi i nečisti na sebi. često se dešava obrnuto: opijeni svojim uspehom. 3) nikad ne smemo prestati da ih ispravljamo.) * Kad pratite borbu između dve političke grupe i želite da znate koja je više u pravu i ima bolje izglede na pobedu. da znam istinu o njemu. »•Marku Markoviću. Ali zato postoje vlade i države koje se. višoj ceni. stvarnu ili uobraženu. a ponajmanje tome čoveku samom. sve ono što je protiv nas. i po tome treba prosuđivati njihove izglede za budućnost. Igra slučaja stane. i to po novoj. i to odjednom i sa strašnim. 45 44 . svi oni koji misle da im je naša propast potrebna. mi verujemo da nema pitanja na koje ne bismo mogli odgovoriti. * Nema naročito dobrih ni naročito rđavih vlada ni država. * Nema lepšeg zadatka nego što je: omogućiti nekom razvitak. Misao iz Berlina 1939. Utoliko manje što redovno osećam da moja istina nije ćela.« (Piscu knjige »Kriva Drina« na knjizi »Na Drini ćuprija«. i konačna. Kod prvog polaganja može i sreća da pomogne. U tom treba tražiti kriterij. ali kod drugog — ničeg od svega toga. sa drugarskom porukom: 1) sve su Drine ovog sveta krive. odlučujući i stvarni ispit trebalo bi zapravo da se spremaju i pojedinci i društvene grupe i države. Cesto mi se čini da sam potpuno prozreo.* Ljudi koji imaju neku duševnu muku koja duže traje. što još ne znači najviše i najbolje. Prosto ne nalazim u sebi snaga za to. teško mi je da to kažem ma kome. ili da bi postigle svoje ciljeve. i druge koje u istu svrhu apeliraju na ono što je više i bolje. Međutim. Za taj drugi. neće moći svekolike ni potpuno ispraviti. Pa ipak. zapuste se vrlo često i fizički. zamršenim kamatama. a svi ljudi se pretvore u hladne. mogu i ljudi kroz prste da pogledaju. 2) nikad se one < 29. sve~ obuhvatna. i znajte da će ta strana podleći. ocenio i izmerio jednog čoveka ili jedno njegovo delo. To opet uvećava njihovu muku. propada zauvek. neku brigu. Svi se položeni ispiti po drugi put polažu. A tu nas čeka. Ko ne položi. čak često i potpuno zaboravljamo da postoji drugi ispit.' Dođe vreme kad se svi dugovi traže.

Oni izmisle svoju »borbu«. bore se — samo da ne bi morali misliti i raditL Nije najgore što sve prolazi.Muka i jeste u tome što u dugim istorijskim borbama niko ne može da ostane neizmenjen. Ja sam video u čemu je takozvana borbenost nekih »borbenih-« ljudi. Sto ne boli — to nije život. nego što vredi. Muka je dok uvredu nosimo ćutke u sebi. što ne prolazi to nije sreća. nego što mi ne možemo i ne umemo da se pomirimo sa tom prostom i neizbežnom činjenicom. beskorisno je i apsurdno raditi na produženju života uvek i po svaku cenu. što je gotovo pravilo. (Turci i raja. ali nas borba sama menja. 46 . pa ma kako teško ono bilo. na silu joj nađu razloge. daleki cilj. samo njegova shvatanja života i samo oni koji ih dele — on ne može voditi punom snagom borbu za uređenje života po svojim shvatanjima i za svoje održanje u tom svetu. nego i posle smrti njihove! Stoga često decenij ama tražimo i slažemo sitne podatke pomoću kojih bismo objasnili i »opravdali-K izuzetnost njihovih odlika. mladost ili bar snagu zrelih godina. i bore se. nađenu ime. Vrlo često se dešava da ljudi žive duže nego što treba. Boreći se. Cim možemo nekom čoveku da kažemo jasno i otvoreno da nas je uvredio i da navedemo posve određeno čime je to i kada učinio. to je samo mera one životne snage sa kojom nam drugi suprotstavljaju svoja shvatanja života i odupiru se da usvoje naša. 47 Ako se čovek ne drži i ne postupa tako kao da na svetu postoji samo on.) To što mi osuđujemo kod drugih kao bezobzirnost. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem. i to ne samo za života. mi uvek imamo pred očima isti konačni. bez rizika i rezultata. Mi izuzetnim ljudima tako teško priznajemo njihovu darovitost. Retko se dešava da naŠa radost gori zaista svojim plamenom. naš protivnik i sredstva borbe koja nam on nameće menjaju nas neprimetno i često upućuju pravcem kojim nikad nismo mislili da idemo. Mladost treba produžiti. Prevariti se u jednoj velikoj nađi nije sramota. to znači da smo mu uvredu oprostili ili smo spremni da to učinimo. duže nego što život ima cilja i smisla. Prema tome.

Kad je muž dosta niži rastom od žene. ali uvek i u svemu slušaju samo svoj strah. jer će še uvek naći ljudi koji će sve učiniti da toga čoveka obore ili bar da mu život što je više moguće zagorčaju. Mnogo češće susrećemo oholost. i postalo samo sebi svrha. Samo ne uvek jednako. kao jednog od svojih mnogobrojnih gonilaca. što ima i može. pa i u pogledu i u svim svojim pokretima. to obično utiče na njegovo držanje. on se stalno i neprirodno prsi i kočoperi i propinje i svojim pravim držanjem nastoji da izgleda bar malo viši nego što je ili bar malo manje niži od svoje žene. A što je najgore. — tako u izvesnim sredinama nije dobro uživati glas mnogo pametna ili darovita «3uu i9sa. on se s godinama i po nekoj teško objašnjivoj logici malo pogne i još više smanji. što želi i oseća. Kao što u rđavom selu nije dobro važiti kao bogat. Ali ako je takav muž sujetan i borben čovek. Covek koji pliva vraća se delimično u davno prevaziđeni stadij četveronošca. istinski ponos je redak. pođmlađujem se koliko mogu. jer se pre ili posle nađe neko ko takvog čoveka opljačka ili ubije. pa i na njegov karakter. čak sa mržnjom. uobraženje. Oni nikad nisu dovoljni sami sebi. Da bi se potpuno ispoljili i »izživeli«. Starim koliko moram. Ja sam od onih ljudi koji vrlo dockan bivaju pametni. oni su za onoliko veći za koliko drugog imianjuju. Njima se stalno čini da niko ne ume da vidi i neće pravo da oceni značaj i veličinu njihovih strahovanja i stoga im svaki savet izgleda uvredljivo površan. sujetu. Samo. Pa je preraslo i to. Ako je takav čovek miroljubiva i pasivna priroda. neumesan.' Odelo je davno preraslo potrebu koja ga je stvorila. 48 čoveka. a nekad goli. tako da mu njegova pamet i njegov dar na nos udare. nekad su pod njegovim vidom i imenom. a te veličine nikad im nije 4 — Znakovi pored puta 49 . bez maske ponosa. oni vas smatraju naivnim i nedoraslim čovekom. i postalo izraz čoveka koji ga nosi i svega onoga što on jeste. I nikad potpuno. oni počinju da vas gledaju s nepovere-njem. a ako pokušate da im dokažete da njihova strahovanja nemaju uopšte osnova i da treba da ih odbace kao plod igre nezdravih živaca. njima treba tuđe divljenje i priznanje. i nedovoljan. to se ne primećuje na prvi pogled. Takav čovek dobije s vremenom nešto kruto i neprirodno u držanju. Istinski ponos dovoljan je sam sebi. Ljudi mučeni strahom traže često pomoći i saveta i levo i desno. često i tuđe poniženje. Kad im preporučujete neki fizički ili psihički način kako da suzbiju ili razagnaju svoj strah. Nešto slično je i sa veslačem na barci.

*imšm mum dosta. naravno . Naproti v. ne uspevaj u u tome. zadovol jan onim što je i tu gde je. sujetni ljudi se i ponižav aju da bi zadovol jili svoju sujetu i. dok je ponos uvek miran. u pokretu. Po nosni ljudi. tražeći na što bi mogli da se popnu i izdignu. i samo ne da nikom na sebe. jer sujeta se. odjedno m okreće i prebacu je im ono što su zbog nje učinili. ali im njihov ponos pomaže da podnesu svako stradanj e. kao ćudljiva žena iz rđavog društva. često stradaju zbog svog ponosa. stoga su stalno nemirni . nju nije . A oholost je šlepa. bezdana . prirodn o.

ometa rad i kvari odnos sa ljudima.nikad niko nahrani o. Po nos drži. i ona zna samo da kaže: »Još. sujeta mu truje život. ona samo odlučnij e i glasnije traži još više. nezasićena i nezasitn a. još!«. što joj više daješ i žrtvuješ . a oholost na koncu pojede celog čoveka. zajedno sa njegovi m darovim a i uspesim a. može se videti koliku im muku zadaju ponekad ovi sitni .' Po preteran oj usrdnost i kojom nas neuraste nici mole da im učinimo neku malu uslugu (na primer da im bacimo pismo u poštans ko sanduče ). i. traži odmah novu žrtvu. hrabri i pomaže čoveka na njegovo m putu.

nasrtljiv o. stvarno jedinoj težnji da sebe i svoje pravo održi i osigura.i beznača jni poslovi. O sebi govori samo ono što smatra da je povoljn o po njega i njegove poslovn e i porodič ne interese . policijs ki. ali drugog zapitkuj e o svemu. U svojoj stalnoj i glavnoj. M alograđ anin želi da bude obavešt en. a zatim što je moguće . indirekt no.

Na drugom polu toga njegovo g zaintere sovano g Ijubopit stva nalazi se njegovo neintere sovanje za sve što nije. dobilo oblik nezdrav og Ijubopit stva. u vezi sa njegovi m neposre dnim. ogovara . A često vidimo kako se kod njega to sredstv o borbe s vremen om izrodilo i kako je u daljim. i to naročit o onih koji nisu svima poznati i koji njemu mogu da posluže u poslova nju sa ljudima . ili što mu izgleda da nije. već obogać enim i osigura nim naraštaj ima. on ima potrebu da sakupi što više podatak a o svemu što ga okružuj e. ličnim i porodič nim interesi ma.više društve no podigne i obogati.

ne sanut o njemu nego ni o čem drugom na svetu. tj. kr. naše poštova nje. > Bgd. . * St var nije u tom što on malo govori. preprič avan]a. nego što ono što rekne ne kazuje ništa. sadržan je i sav onaj manjak koji stalno prati . 10 XI 1947 . postalo naviko m koja je izgubil a razlog opstank a i prvobit ni smisao i postala sama sebi svrhom . našu ljubav i našu pažnju prema živim i odrasli m ljudima koji nas okružuj u. U poštova nju koje imamo za pokojni ke.o i u ljubavi i pažnji koje svi pokazuj emo prema deci.nja.

To je kao neka vrsta doplatk a i moralno g zadovol jenja koje oni uzimaju kao danak.Ce sto kod ljudi koji mnogo i teško rade nalazimo naročitu vrstu oštrine i nabusito sti prema svima oko sebe. 5 . od svakog čoveka pomalo. za veliki utrošak snage i izuzetni napor koji su učinili.

To staračko ćutanje je vrlo blisko. koliko je bolja. Od takvog načina mišljenja teško se brani i najbolji i najrazumniji među nama. shvatanjima i ukusima. bio je. onom isto tako neprijatnom i mrgodnom ćutanju mladića u kritičnim godinama puberteta. 52 I Pri razgovoru sa tim čovekom gotovo svaka njegova rečenica pokretala je zavesu sa nekog novog vidika. pa se u nama bol od poniženja koje podnosimo uvećava zbog sažaljenja koje osećamo gledajući njegovo robovanje samovolji. zbog velike žalosti što ljudi mogu biti takvi. ponekad može da bude i teška. 53 . * Imao je mnogo lepih svojstava. ostanu ćutanje i praznina kao jedino što je stvarno i postojano. priviđenje koje će već idućeg sekunda. Tim odnosom mi ponajčešće i ponajviše merimo celog čoveka i određujemo mu karakter i vrednost. biti zbrisano drugim priviđenjem. mana i slabosti samovolja je najbliža životinjskom svetu neprobuđena srca i šlepa razuma. osim u trenutku kad je trebalo da ih pokaže prema ljudima sa kojima živi. a zatim i srčan i srdačan i zauzimljiv i nesebičan. Uistini je bio takav i pre i posle toga. smešna je i pomalo žalosna njihova potreba za pričanjem anegdota i sklonost ka ponavljanju. ali ćudljivo i kratko. kakvi se pokazuju u odnosu prema nama i našim interesima. tako da se nije moglo razabrati da li je taj vidik što ga za tren oka sagledate deo stvarnog sveta ili samo igra mašte. Šapuću da ne bi vikali jedan na drugog. vedrija i zdravija ta slabost od onog mrgodnog staračkog ćutanja koje nalazimo kod ponekih staraca. da na kraju.* Jeste. Mi obično mislimo — ili smo bar skloni takvom načinu mišljenja — da su ljudi onakvi. i Najteže je podnositi ljudsku samovolju. Tako su ljudi koji sa njim žive imali o njemu jedno mišljenje. Sve je te osobine imao uvek. a on sam o sebi drugo. Utoliko teže što je samovoljan čovek i sam rob svoje samovolje. Tako je nastao velik i težak paradoks njegovog ličnog života i njegovog odnosa prema ljudima. suprotno. nepovoljno. Pa ipak. jer ne imieju da razgovaraju. ali u tom trenutku on je prema ljudima bio hladan i odbojan i nasrtljiv. pre svega. kao naličje licu medalje. i samo onakvi. posle svega. Teško čoveku koji ne zna za šalu i društvu koje ne ume. Od svih ljudskih poroka. pronicljiv. A veličina toga paradoksa bila je prava mera one stalne muke koju je on imao sa ljudima i ljudi sa njim. Naše ogorčenje i naša povika na predrasude i rđava nasleđa imaju svoju punu vrednost samo onda ako u isto vreme činimo sve što možemo da te pogrešne ideje i dotrajale ustanove oborimo i zamenimo ih novim i boljim. dosadna je pomalo staračka govorljivost. ne sme ili ne može da se bezazleno srne je.

* —Ne treba se bojati ljudi. oni misle jedni na druge. isto kao i oni koji se vole. jer (opet iz društvenih obzira) ne mogu da kažu jedan drugom ni stoti deo onoga što su u mislima već toliko puta izgovorili. u vremenu kao što je naše. Jer. Zbog toga takvi ljudi. Njegova nesreća je bila da se. Svaka misao dodaje protivniku po jednu crtu koja je dostojna mržnje ili prezira. Onima koji nisu sposobni da osete odanost nekoj stvari ili nekom licu. zanos. Pa ipak. kad razmislim. na što se čovek može jednom zauvek osloniti i iza čega se u svom od postanka do nestanka ugroženom postojanju može zakloniti. niti kad legne. Samo što kod njih misli idu u obrnutom pravcu. osećaju se nelagodno i drže se neprirodno. a sada. zahvalnost. — I od svog mišljenja ne odstupaju nikad. pa i iz neke nerazumljive potrebe). kad su zagazili u starost. možda to shvatanje i nije tako pogrešno kao što bi moglo izgledati. kakav će san usnuti. —Pa ja se i ne bojim ljudi. onda su kivni ne na sebe i na svoju grešku. ujutru. mogu da imaju tako malo zadovoljstava od ljudi i stvari da im sve mora izgledati strahovito skupo i da se stalno moraju osećati prevarenim. jer im život sve manje pruža i sve više za to malo traži. Postoji za to i poznato fiziološko i psihološko objašnjenje. nije mogao nikad potpuno osloboditi neiskorenljive a naivne i opasne iluzije da se u životu može naći stalna tačka. tako su sazdani. u boljem slučaju. niže pobude. Oni iza takvih osećanja traže uvek lični interes i račun. postaju tvrdi na pari. 55 . a kad im ne pođe za rukom da ih nađu. I kad nisu zajedno. Nekad im je sve oko njih pružalo toliko zadovoljstva da ništa nije moglo izgledati skupo i preplaćeno. ili pojačava već postojeću. i skloni su da ih smatraju ili pretvornim i podmuklim ili. šta će mu se toga dana desiti. nego na takve ljude. sad odjednom nalazi svaku cenu previsokom i svaku uslugu preskupom. i slično — izgledaju takva osećanja kod drugih ljudi lažna i neiskrena. i ne sluti. kad zađu u godine.* ■ Eto šta je čovek! Kad ustane. naivnim i glupim. kad se sastanu (a moraju se sastajati iz društvenih obzira. da nisu ni mislili o ceni. meni uvek izgleda smešno i nerazumljivo da čoveku koji u mladosti nije znao za reč »skupo« i kome je još od pre desetak godina sve u životu izgledalo ne jevtino nego poklonjeno. on ne zna. nego onog što je neljudsko u njima. jer ih nema. nešto što traje i ostaje. Svetiti se životu — zaboravom. Ne gledaju jedan drugom pravo u oči. Ni toliko! * Posmatrao sam ljude između kojih postoje sukobi interesa ili oštra nepodudarnost temperamenata ili netrpeljivost zbog razlike u pogledima i mišljenjima. Ali. Nepodnošljivost između njih raste i pretvara se vrlo često u duboku mržnju ili nešto što je tome sasvim slično. nezainteresovan 54 Poznato je da mnogi ljudi. a u govoru zamuckuju.

bez ikakve mogućnosti da se ikad bude išta drugo. iskreno kazati. nesrećnik. ali jednom zauvek. a to je kobna zabluda i jalov posao. jer sve i da polovinu zemlje popale. on to sam ne može proniknuti. ako je i najbolji psiholog. ni prividno ni privremeno. mučeći druge.' Biti nešto. ali ponekad i mučeni sumnjom. I kad god sam. Oni misle da bi. osuđenik. Kad god posmatramo neki nov oblik života u njegovom nastajanju. čak ni u mislima — to je za njega nemoguće i toga se on boji više nego smrti. Jedino što je kod te njegove dobrote moglo da smeta. potišteni. To je kvarilo. ponekad i ne misleći i ne znajući. ono što nas odbija i sa čim ne možemo da se složimo. to je njegova stalna težnja da bude i izgleda bolji nego što je. bližeg životinjskom nego ljudskom životu. Nepredvidljivost njihovih ćudi muči nas isto toliko koliko i te ćudi same. ijkusom i 56 shvatanjima. A najgori i najteži su oni tirani koji su i sami. njihova muka ne bi za dlaku manja bila. u sebi. dramatične preolo-ete i teške događaje u životu. Covek koji mora da legne sa mrakom a ustane sa svitanjem izgleda mi uvek kao unazađen i ne-srećan stvor. mogli olakšati svoju muku. ma s kog razloga. onda tek vidimo da je mnogo manje neophodna nego što smo mi to mislili dok je još trajala i dok nam je polako nestajala iz očiju.'mmjt Nisu svi ljudi tako rđavi kao što to rđav čovek misli. osećao sam se kao bolesnik. jer su za njih vezana sećanja na bolest. To je bio jedan od onih ljudi što ne zauzimaju mnogo mesta u svetu. Niko od nas nikad ne može znati kako izgleda u očima drugog čoveka. i sam morao tako da živim. Ali. Neće hteti ili neće umeti. mučeni i nesrećni. * Rano leganje i rano ustajanje imali su za mene uvek nečeg bolnog. obeshrabreni i • Varijanta (Sveske — Šarena knjiga): Ne volim rano leganje ni rano ustajanie. nama pada u oči najpre ono što je u suprotnosti sa našim navikama. a onaj drugi neće mu to nikad u celosti. to oni ne mogu nikad uvideti. 57 . sa ostalima. Ono što je najgore kod tih malih kućnih tirana — malih samo po prostranstvu njihove vlasti a nikako po težini i oštrini njihove tiranije — to je njihova ćudljivost i samovolja. A bez toga nikad mira ni prave sreće. ponekad i radosno. Kad neke stvari nema i ne može da se dobije u prodaji (nekog leka ili čaja na primer). Jer. Mi idemo našim putem. tamnicu. zajedno sa ljudima i svima živim stvorovima. Bio je dobar. A tek docnije uspevamo da uočimo sve ono što je razumno i korisno i što tu novost čini opravdanom i neizbežnom.

bez ijedne olakšavajuće okolnosti. Samo vaša preterana osetljivost i bojažljivost smetaju vam. često se menja. da je ono isključivo i jedino naša stvar. zamislite samo da imate sve same glupake ili. kad sam star. U onom što mi o sebi mislimo ima vrlo malo onog što stvarno jesmo a mnogo svega drugog. Kad izađete na govornicu. Njemu je neko rekao: »Treba da se oslobodite toga osećanja manje vrednosti kad javno istupate. Tako mu je izgledalo. često suprotnim mislima i osećanjima. želeo sam da razgovaram sa ljudima. bolje rečeno kakvi mislimo da jesmo. Ali stvar je ispala tako da su pred njim odjednom sedele sve same pametne glave. * ( .' ' Varijanta (Sveske — Zelpna knjiga 1): Dok sam bio dečak i mladić. a njegov govor bio je kao govor čoveka koji je ispod prošeka. svi traže od mene da lm govorima o sebi. gonjen željama i strastima. da naše ispadanje i ostajanje u mestu ne znači ništa ni za koga i ni za što na svetu. svi me zapitkuju nešto. Sad. I to me je mučilo. I to njihovo Ijubopitstvo muči me isto kao što me je nekad bolela njihova ravnodušnost. * a u Mislim o jednom zločinu koji bi stajao pred ljudima go i strašan. Ja ću vam dati dobar savet. pred neki skup. Ali tada vidimo — čudno! — da naš put ide dalje. sitna. kad sam zaSao u godine..umorni do te mere da zastanemo i ostanemo u mestu. hteli bi da znaju šta mislim i nameravam. Bolesnik koji se ne pomiri sa činjenicom da je bolestan — neće nikad ozdraviti. Niko nije hteo da me sluša. I čovek nema razloga ni opravdanja da zbog nje bude ni naročito ponosan ni preterano postiđen. I mi se dižemo i idemo dalje sa našim putem i svima živima koji su na njemu. ali niko tada nije hteo da se zaustavi i da me sasluša. lična i ne mnogo lepa stvar. ili bar iznad prošeka. To nije tako teško kao što vi mislite. > Napomena u rukopisu: Za Nemoe. bez nas.' I tuga je jedna vrsta odbrane. Zbog toga predstava koju imamo o sebi nikad nije tačna. I to me muči. kako gledam na svet i ljude oko sebe. u najmanju ruku. po zakonu koji važi za mrtve predmete. čak i glup. A ja ne mogu reci da kažem. Dok sam bio mlad. imao sam veliku potrebu da drugima govorim mnogo o sebi. kao mrtav predmet. rastrzan različitim. &8 59 . a koji bi se u stvari sastojao od samih olakšavajućih okolnosti koje se ne mogu nikad sagledati ni dokazati. Najmanje stvarnog osnova imaju i najviše nam štete nanose osećanja bilo gordosti bilo manje vred-nosti i stida zbog toga što smo takvi kakvi jesmo. prosečne i neuke ljude pred sobom. naročito onog što bismo želeli da budemo ili što se bojimo da ne budemo. Danas.« I on je poslušao savet i primenio ga prvom prilikom. umoran i željan mnogo više mira nego razgovora. Svaka duboka i trajna mržnja nosi svoju tragiku sa sobom. a ponekad je potpuno neverna.

Taj neće nikad nigde stići. menja gospodara.Zemlje velikih ostvarenja su i zemlje velikih. Ali. pored druma. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je. Bolje bi mu bilo da nikad nije ni krenuo. oružje i novac i zemlja i zgrade. da nikad nije ni saznao šta je to ljudski korak ni zemaljski put. misle o tom kako izgledaju i kakav utisak ostavljaju dok govore. i stalno teži da dođe u one ruke u kojima će u najvećoj meri moći biti ono što je i najbolje služiti onom čemu treba da služi. fizičku ili moralnu. gotovo nemoguće. Čuvajte se ugroženih ljudi i ljudi koji misle da su ugroženi. manja. mi učestvujemo u 61 . nisu ni prijatni ni korisni. i biće sahranjen tu. A kad izgubi strpljenje. Niko ne zna odakle dolaze njegove reke. kao razbojnik. ljudi koji samo na to paze i samo o tom vode računa. ukršta se i seče sa drugim putevima. a ne zloupotrebiti je bar ponekad. ide iz ruke u ruku. Imati veliku snagu. Isto kao i njegovi najveći strahovi. a ni o čem drugom __________ nisu ništa bolji. Poznato je da nas u odnosu naših bližnjih prema nama najviše ljute i ogorčavaju oni njihovi postupci koje bismo i sami učinili da je nešto obrnut sticaj okolnosti. Ljudi koji ne paze šta govore i ne vode računa kad šta govore ni pred kim govore. U ovom slučaju pravi put je zaista — u sredini. Niko im nikad nije naslutio izvore. i sa priličnom verovatnošću može se kazati da će celog života biti i sebi i drugima nezgodni i teški. Njegove su hrabrosti skrivene. * Blago onom čiji put ide uporedo sa putevima ostalih ljudi na ovoj zemlji. i sve ono što služi za odbranu i održanje. budi me. nepravdi. čini mi se. s druge strane. a nmogo više 60 Kad su oni koji su nam bliski i koje volimo bolesni ili u nekoj drugoj nevolji. Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. niti će im videti ušće. Oni osećaju potrebu da se štite i brane. Napatiće se mnogo i na kraju će skapati na raskršću kao prosjak. teško je. Naprotiv. neočekivano i podmuklo napadaju. Teško onom čiji put krivuda. i zbog toga često. — Sta radi tvoja žalost dok ti spavaš? ■— Bdi i čeka. j . s •-"*« Tako.

I to naročito kad razgovaraju sa mlađima od sebe. pokaže se da ste ušli u pogrešnu radnju i tražili nešto što vam ne treba i što stvarno niste nikad ni želeli da imate. Kad neko kaže »revolucija«. I kao da od mladih očekuju utešnu 62 Kad god čitam o podmuklom i upornom proganjanju nevinih ljudi. isključujući sadašnjost. a ako i jesu. I zbog toga valjda. da je takve stvari teško zamisliti u sadašnjosti koja znači naš život. da je i ova naša sadašnjost jednom bila budućnost i da će se nekad zvati prošlost — i svet mi dođe tesan i strašan kao klopka. on je rekao mnogo više nego što misli i što bi hteo da kaže. Ima nečeg jadnog i pomalo nedostojnog u tome. opet misliti na prošlost ih budućnost. kad je sve dockan. ja ću već sutra. o tamnim spletkama i onom što se zove »podmetanje noge«. ili mnogo manje nego što može da predvidi. Izgleda mi. ali se naše saučešće i vremenski i po svom obliku retko poklapa sa njihovom potrebom za saučešćem. A onda se setim da su i ta prošlost i ta budućnost sačinjene od neke i nečije sadašnjosti. i nadasve: smešnog i uzaludnog. pokaže na neku stvar u izlogu i kaže tonom ćoveka koji je rešen na sve: — Uzimam ovo i plaćam koliko tražite. Uzdržati se od te slabosti bilo bi i lepo i pametno. Oni se više trude da umanje ugled protivnika nego da podignu svoju sopstvenu vrednost. ne znam zašto. izvan sveta u kome živim. da to nije tako strašno kao što izgleda. Oni kao da su mučeni nekim osećanjem krivice koju bi hteli da sakriju a o kojoj ne mogu da ne govore. . »lomljenje vrata« — ja sve to uvek zamišljam negde daleko od sebe. može se tome saučešću dati oblik i ime. Samo se uzalud ponižavaju i brukaju ti razgovorni starci. u kom ljudi veruju u trajnost društva i vrednost tih formi. negde u nekoj dalekoj prošlosti ili još daljoj budućnosti. A posle. reč koja bi im rekla da nisu baš tako stari kao što to stariji misle. Zavisi od toga sa koje strane barikade se nalazi onaj koji tu reč izgovara.njihovom bolu. Mnoge velike i sudbonosne strasti naše mladosti počivaju na prostom nesporazumu. tako da ga istovremeno osete i shvate i oni koji ga daju i oni kojima je namenjeno. Kao da sluša dalek i potpuno nerazumljiv jezik. Oni uvek idu više u pravcu nipodaštavanja protivnika nego u pravcu sopstvenog usavršavanja. da stalno suprotstavljaju starost mladosti i da proklinju onu prvu a uzdišu za ovom drugom. sluša ih i čuje. Ali možda je i to jedna od neizbežnih beda starenja. sa izrađenim i utvrđenim društvenim formama. kad budem čitao o mračnim zlima i nepravdama koje ljudi čine ljudima. »izvlačenje asure«. Samo u određenom društvu. Stariji ljudi imaju čudnu naviku i neiskoren-Ijivu potrebu da svuda i svaki čas pominju svoje ili tuđe godine. Jer mladost ih sluša sa osmejkom. Tu smo mi kao nevešt i nespretan čovek koji uđe u neku radnju. po nagonu neke nesvesne samoodbrane. ali ne razume.

čak ni njihovu pomoć. Kivni su na svoju bolest i na sve oko sebe. oni su veseli. Jednostavni. još gore. » Svašta je umeo. obnevideli. A ono što se zove slava ima — ma kako to nemoguće izgledalo — jedno lice i stotinu naličja. susrećemo tako često da o njoj moramo da mislimo. Boluju kao zverke. prolazi rđavo. nagonski ljudi ponašaju se vrlo čudno u bolesti. dok muškarci. druge koje su već dozrele i otvorene. i u tom iznenađenju ima neke gorčine i pobune. ali tu žensku sposobnost. i u tom pogledu ne razlikuje se ni u čemu od muškarca. mi se uvek iznenadimo. vrlo često. sa manje ili više izrazitim znacima senilnosti. To je oduzimalo mnogo od vrednosti tome bistrom. ovde je najzanimljivije baciti pogled na ono što sam nazvao izuzecima. Dok su zdravi. i treće koje su tek u cvetu. klica života nosi sa sobom i svest o trajanju i savršenstvu. primajući je takvu kakva je u danom trenutku i računajući sa njom kao takvom. druželjubivi. A kad se razbole. kao protiv mučkog prepada i nepravde. Jer svaka. i da negde u najdubljem dnu našem postoji i traje nada da bismo mogli nekako izbeći neumitnom toku života i uverenje da bi stvarno moralo biti tako. Takva biljka trebalo bi da bude čovek. i najmanja. a šta ne. S — Znakovi pored puta Ko ljudima sve veruje. kao da namerno prekidaju sve veze. i nesposobnost u isto vreme. Dvaput u životu čovek je izložen jakom iskušenju da suviše govori o sebi. * Međutim. odjednom ne poznaju više one koji su im dotle bili bliski i dragi i ne ume ju da prime njihove savete i utehe. rečitom i dobrom čoveku. sa njegovom bujnošću i nemirima svake vrste. ko ništa ne veruje. a drugo staračko doba. Upravo to iznenađenje i to ogorčenje pokazuje najbolje da se nikad nismo izmirili sa životom ovakvim kakav je. * Neću kazati ništa novo kad utvrdim da žene sve što se dešava posmatraju stvarno i konkretno. skloni vezivanju sa ljudima. Kad naiđe neka bolest na nas. ima izuzetaka i na jednoj i na drugoj strani. Svaka stvar ima svoje lice i svoje naličje. Na svaku stvar one gledaju tako. ukoliko je uopšte pravilo.Kolumbo priča da je prilikom otkrića Kube video biljku pamuka i na njoj stalno u isto vreme jedne čahure koje tek dozrevaju. pred istim stvarima misle više o tom zašto su takve. kada i na kom mestu. Možda će za nekoliko decenija ili vekova gornja karakteristika žene pripadati prošlosti ljudskog društva. oni odjednom ostanu sami sa svojom bolešću. Naravno da u tom pravilu. 64 65 . kakve bi mogle da budu i kakve bi trebalo da su. a naročito da lepo govori: samo jedno nije nikad naučio: šta se može kazati. Prvo je mladićko doba. Sve češće se u naše vreme susreće žena koja ništa ne prima onako kako je.

Da biste se spasli. ali izgube svako poštovanje prema čoveku pojedincu i svaki smisao za njegove male slabosti i kolebljivosti. žalbe i strahovanja. 66 ef . terajte do vrhunca. pa i sami sebe. za poročne navike kojih se stidite a kojima robujete. 25. od osećajnog i misaonog nereda sirovih i surovih ljudi. Lakše se branimo od svakog drugog zla nego od nepredvidljive i neuračunljive ćudljivosti. pogađa gde se ne nadamo. Nedužni. unapred su otrovana i obesna-žena njihovom samovoljom koja može da stvara samo nered i pustoš. i samo traži i nalazi prvi zgodan povod da ispliva na površinu i da se objavi i razvije u svoj svojoj strahoti. sa iz osnova pogrešnim shvatanjem ljudskih odnosa. jer se od toga pobeći ne može. Ali ih ima mnogo više koji već na početku života bedno propadaju. još manje pomišljajte na bežanje natrag. i što ga više plaćaju sve se više osećaju dužnicima. * Ima ljudi koji se celog svog života sve nešto izvinjavaju i sve zbog nečeg iskupljuju. izvode prave podvige i velika dela. oni plaćaju dug koji se isplatiti ne može. pod bičem svojih pogrešnih predstava. dok vam se ne ogadi. steknu iskustvo i veštinu u njihovom lečenju. jer se ona ne zaustavlja ni pred čim. To je ono što ljudi nazivaju lekarskim cinizmom. Cesto mi se čini da je od svih naših ljudskih rđavih osobina najteže podnositi samovolju. Stoga žive razapeti na toj bezumnoj računici. do apsurda. pored ostalog. idite napred.* strah je u čoveku kao oduvek pritajen. inteligentnijim. A dešava se da ti ljudi. osloboditi se. Kad jedno određeno stanje počne da vas muči.' * Izgleda mi da se u izvesnim lekarima. Samovoljni i osioni ljudi. Izvinjavaju se pred gorima od sebe kojima ništa nisu nažao učinili i iskupljuju se od onih kojima ništa ne duguju. U stalnom dodiru sa ljudskim slabostima (a svi smo manje-više slabi i ništavni pred bolešću i goli pred lekarom) oni s vremenom upoznaju dobro bolesti i > Zgb. znači isplivati na površinu. skapavaju kao mušice. i njegovom sposobnošću zaboravljanja. susreće gde to ne očekujemo. a samovolja nas prati i goni stalno. kao na krstu. kradljivci ili ubojice. za muku duha. nemojte stajati u mestu. kakvih u nas ima dosta. i to u onim boljim. dešava čudan proces. kojih samovoljni ljudi nisu potpuno lišeni. To važi za sve: za rad. usrećavaju hiljade i milione ljudi. za život čula. da postaje neizdržljivo. nanose društvu više štete nego pijanci. I 1958. Svaki se rđav nagon pre ili posle zadovolji i smiri. za nerad. To su nevini krivci. stvaraju junaštva od milosrđa i ljudske dobrote. u njima i oko njih. Idite do kraja dok ne dotaknete dno. jer bolje neće biti. u svakom vremenu i u svima redovima. Preterati. * Životna snaga jednog čoveka meri se. I plemenitija osećanja. koji su na svet došli sa nizom netačnih predstava o sebi i o drugima. pravi mučenici. U tome je lek.

jer ona se javlja prirodno i razvija ponekad toliko da joj pre treba postavljati razumne brane. jer stariji su po samoj prirodi stvari skloni da oštro. vrednost i lepotu jednog određenog sveta i jednog utvrđenog načina života. svakom i svuda: da!« pa se onda vidi da ni to ne može da bude. nego da je spas i rešenje u tom što postoji istovremeno oboje. nego jedno u drugom. Možda i vise.'Možda je tu negde koren i celog ljudskog straha od nepostojanja. ne uporedo i jedno drugom protivstavljeno. jedan i jedinstven.* Kad u bojažljivom čoveku obamre strah onda se i?akvog treba pribojavati isto kao x onog koji je prirodno hrabar. nailazio i na ograničen um. a svoje društvene položaje doživotnim. nerazdvojno povezano u ovom našem ljudskom životu. * Strogost starijih prema mlađima ne treba naročito podsticati. . svima. ukratko. * Cim je u čoveku počela da tinja iskra svesti. tvrdo srce i grubu. sitne i krupne. gotovo po pravilu. I sa tog mesta krenula je ona zamišljena ljudska linija što iz nejasnog života svesti vodi pravo put večnosti koja ne postoji. kratkovidu sebičnost. vuče. * Naše melanholije i naše bolesti. udara i zakreće čas levo čas desno. Na telefonu lakše i jasnije izbijaju neke karakterne crte čoveka nego u usmenom razgovoru.Jdelom drugo do vezanost za određene životne oblSe i na'vike. ona mu je pokazala kratkovekost našeg postojanja u ovom svetu. đo-K . sa njegovom pravilnom smenom dana i noći i godišnjih doba. * Umesto nekadašnjeg: »-Nikada više. uvek sam. Jer. onako kao što čovek izvlači ekser iz daske. čini sve kako bi nas što pre izvukla iz života. sude sve što dolazi od novog naraštaja i da svoja shvatanja smatraju zauvek utvrđenim i neprikosnovenim. Kad god sam i gde god sam naišao na ljude koji su pokazivali suviše razvijenu brigu za nacionalni ponos i opšti interes ili preteranu osetljivost za ličnu čast i dostojanstvo. * Nesumnjivo je srećniji i može da izgleda jači i dosledniji onaj ko iskreno i duboko oseća smisao. ali samo onaj ko je sagledao i upoznao (ili bar naslutio) raznolikost sveta i neiscrpnu mnogovrsnost njegovih pojava sa svima 69 . do nepravednosti oštro. koji nismo tražili ni stvorili mi. kao i naši nezdravi prohtevi i poroci — sve su to samo razni načini i pokušaji da se čovek nekako prevede iz života u nepostojanje.: : 68 To što nazivamo ljubav prema životu nije. smrt nas celog veka drma. nego koji nam je dat kao celina. nerazvijene sposobnosti. Isto tako ni bezobzirnosti mlađih prema starijima ne treba davati ohrabrenja ni podrške. nikad: da!« — »Uvek.

Svaka misao i svako ljudsko osećanje ima jedan jedini izraz koji je dopušten i koji se smatra pravim. prelazima i stapanjima. i kad bismo sve to imali onako i pod onakvim uslovima kako to njima izgleda. ili bar blizu sreće. Putovanja su za mene bila uvek teška. Sloboda. tako se i ja pitam ponekad: da li sam ja u svom hodu okrenut prema životu ili prema smrti? Prokletstvo i pokor ovog sveta. * Mi bismo bili potpuno srećni. A sa čuđenjem primećujem da nisam ni u tome sam. Posmatrajući ljude oko sebe. Xn 1956. ali to su izdvojene tragedije koje se dešavaju povremeno i retko. Ljudi u kojima se sretnu oba ta nedostatka. to je njihova svagdašnja hrana. treba pronaći. » Kao slepac koji s vremena na vreme zastaje na drumu i uzdignute glave proverava pravac. -— Ako! Znače se bar da smo bili vatra.njihovim suprotnostima. Kad racionalni ljudi — pod udarcima sudbine — počnu da sumnjaju u moć i vlast razuma. Iza vas će ostati sami pepeo. To obaranje stepena vred-nosti svega oko sebe. dok glupi i neosećajni ljudi neprekidno šire oko sebe smrtonosan pustinjski dah. Postoji jedno shvatanje hrišćanstva koje samo po sebi stvara ne ljude nego mučenike koji pate bez jasnog cilja i pravog smisla. i s godinama bivaju sve teža. po cenu duševnog mira i večitog spasenja. kao iza puža. to je san. Pa ipak.* — Vi ćete sagoreti brzo i beskorisno. Oni uporno i dosledno svlače sve na niži plan. puna sloboda. vidim da je broj onih koji se na putovanju osećaju izgubljeni — vrlo velik. A iza vas će ostati samo balav trag. nego padaju pravo u prazno ver je. Bgđ. svi putujemo. to su ljudi kratke pameti i tvrda srca. to su pustinje u ljudskom društvu i od njih dolazi najveća nesreća. Svaka i najmanja pojava u životu ima samo jedno značenje koje treba pogoditi i jedno mesto koje. 70 71 . san kome ponajčešće nije suđeno da se ostvari. Istina je da nesreće. I opšta mxika i nesreća. oni ne mogu više da pribegnu veri. kad bismo zaista imali sve ono što zavidljivci koji nas okružuju misle da imamo. Za tu vrstu ljudi i ne postoje život i svet. mogu ponekad da dođu i od ljudi jakog razuma i dobra srca. '31. samo taj može biti smatran pravim i potpunim čovekom. ali jadnik je svaki onaj ko ga nikad nije sanjao. U tom traženju i pogađanju prolazi im vreme koje bi trebalo da znači život. često i mnogo veće.

a u isto vreme znati da takvog života nema i ne može da bude. Nedostatak filozofije! Prvo.' * ili dobroti. Drugo. oni misle da sve znaju. oni ne pomišljaju da to stvarno nikog ne zanima. anđelima i svecima. ' Napomena u rukopisu: (NJegoS). to je još gore — pustinja i smrt. Kod mladeži ona idu suviše unapred. Zato što mogu. ili svom savršenstvu. i izražavaju ga svakom prilikom. Pesimizam u službi života. oni gube iz vida da starost nije neko izdvojeno i naročito stanje. i što se usuđuju o svačem svašta da kažu. čas se kezi pokazujući zube i odajući krvožedne namere. samo ne jedno i to najvažnije: kako sa što više dostojanstva ostareti i što pristojnije umreti. u jednom ili u drugom pravcu. To su ljudi koji sve uče i mnogo nauče. čas se umiljava. Potpuno smo mirni i hrabri jedino kad smo u društvu ili kad smo okruženi zidovima uređene i sigurne kuće. Zbog ograničenog poznavanja prirodnih zakona i stvarne ljudske prirode. i još imati snage da se to saznanje stoički podnese.' * Preterano vajkanje na starost i njene mnogobrojne nezgode i teškoće. šume i divljine. to je slabost mnogih inače vrednih ljudi. Otud vodi poreklo i ljudska misao o bogovima. smeška-jući se nesigurnim osmejkom koji treba da pokaže kako je se ne bojimo. čas opet bežimo od nje. Starci i mladići obično imaju mišljenje o svemu. m 1957. ali se ni do danas nismo oslobodili sećanja na nju i straha od nje. Cas je gladimo. o bogu i satani. jer i sami isuviše dobro poznaju terete starenja i starosti. logično povezan sa mladošću. a ona isto tako. Ali noću i tu dopire malo straha od planine. sa zrelim dobom i — sa mirovanjem posle smrti. nama pojedini ljudi mogu da izgledaju kao čudovišta i izuzeci po svojoj zloći > Borba 1. i to ne samo u mladosti i u zdravlju nego sve do poslednjeg dana i minuta. Preci su nam davno pobegli iz planine. Postoji priča da je na dvoru nekog sultana bio naročit činovnik čija je titula glasila: evetefendija. Mladi ljudi ih i ne razumeju. Ta mišljenja su obično preterana. nego sastavni deo našeg života. a njihovim vršnjacima je takva kuknjava odvratna. Njegova jedina dužnost bila je »da klima glavom u znak odobravanja na sve što sultan kaže-«. Jedno i drugo je izvor mnogih zabluda i često postaje nepodnošljivo i smešno. Ali mladići i starci koji nemaju mišljenja. 7 . Mi se prema planini ponašamo kao prema pripitomljenoj zveri. Trebalo bi živeti i raditi tako kao da neki oblik večnog života (i u njemu neka čovekova lična odgovornost) zaista postoji. a kod staraca zaostaju.u nama živi urođen strah od planine.

s .

. on u svojim mislima nosi saznanje o nesavršenst vu ljudskih stvari i prolaznosti svega na zemlji. Dok čovek živi sam. Covečanstv o mora s vremena na vreme da promeni rame na kojem nosi teret koji se zove život. na svojoj ženi i deci. i sa mučnom nelagodnoš ću oseća da to isto oni posmatraju na njemu. A kad se oženi. on sve to posmatra na drugom tj.wrtf)ptr^mmmmr»m-f * Društv ene promene.

tvrdo i ogromno kao granitni breg.vi imate od samog početka jednom zauvek određen stav i ne osećate potrebu da se upuštate u slične borbe i obračune. kao zlatna magla negde iza toga brega. nekad jače. nekad slabije. m . u dalekoj daljini. A ne mislite na njih kad niste na to primorani. A sve što su uradili. Zato je To je najteži način života. Treba živeti za budućnost. kao pramičak magle koji se gubi. a za nešto u što treba verovati i što se samo naslućuje. S t vaš život mnogo mirniji i vi sami izgledate mnogo lepše u njemu. Otišao sam. boriti se protiv onog što čovek vidi i oseća pred sobom. poneo sam na dlanu jedne ruke. Iza mene je ostalo sve što su ljudi rekli. stvarno. branite se samo koliko je neophodno.

Ta najgora vrsta smrti. sve je to van vašeg znanja. ono što sam mogao da budem i značim. daleko od vašeg pogleda. što ga većina njih izbegava? Seti se samo šta ti misliš o njima. najmanji i najmanje bitni deo mene. ravnodušnost ja nisam nikad ni želeo ni osećao. bila je uvek daleko od mene. — Potpuno naopak. Vi poznajete sporedni. Zašto se čudiš što ljudi ne traže tvoje društvo. koja se zove ravnodušnost. čak ni u časovima bolesti ili potištenosti. sve što bi moglo nešto da vredi u meni.Ne. a za mene strašan odnos! 7 . I sve će ti ili b razgovora i sporazuma može * da bude između K vas i mene? Nesporazum. a šta sam o sebi. pogotovu. a sve ono što sam uistinu bio i. to je jedini mogući oblik dodira između nas.

Čini mi se! Veći deo života proveo sam smatrajući se potpuno izgubljenim čovekom. da smo sve tačno predvideli. snagama i sposobnostima. uživajući bar nešto od tih slasti i dobara. I prvo i drugo zauzimaju mnogo mesta u mom životu. možda i manje. žedan života i željan svega. Pri tome ne primećujemo da najveći deo tih naših briga ne potiče od stvarne ocene položaja. Ono što se dešava oko nas puno je nemira. mnogo sitnih i krupnih briga i nezgoda. može se samo ljudski sud o njima menjati. Mi se stalno plašimo da će oni koji su »ludi i mladi« pogrešiti. nepromenljivi i večiti. verni i jasni. uradio sam sa tom mišlju i tim osećanjem skrivenim u sebi. mirno i hladnokrvno. jedino jasno i jedino — moje. nije pravilno radio. koja nam omogućava da kratko živimo i još kraće zadovoljavamo svoje nagone. učiniti nešto opasno i nepopravljivo. ali da niko nije hteo da nas posluša. kao zanimljiv. nesporazuma. kad sam. posvećeni smrću i nestankom. Sve što sam uradio. to je veliki časovnik koji nikad. nego od našeg straha i nemoći. stvara kod nas iluziju nekog predviđenog i ustaljenog reda. Ono što je prošlo za mene je. kao da nam to nije dosta. ali oni sami ostaju takvi kakvi su. besmisleniji i opasniji izgledaju postupci naraštaja koji nas stiže. netražen poklon. a vezani za život zauvek i nerazdvojno. 77 . i prestiže. što sve oko sebe merimo svojom potrebom za mirom i nepomičnošću i svojim. Čini mi se da ću umeti dočekati smrt kako sam i život primao. Stalno imamo utisak da će bez naših saveta i upozorenja sve krenuti nizbrdo i u propast. sve se više osećamo odgovornim za sve i svakog. kažem ja. sama po sebi. Sto manje imamo snage da utičemo na tok stvari oko nas. verujem vam na reč. a ne mladalačkim potrebama. zapisao u svoju malu džepnu beležnicu: Vi kažete. »otići predaleko«. da smo opominjali na vreme. Ali. ono što treba da bude i što je tek na pomolu puno je strepnje i neizve76 snosti. jer drukčije ne može biti. prolazno je i ništavno.starost donosi. Minuli životi i događaji jedini su koji uistinu postoje. Tada ću vero-vati još bolje i čvršće u njihovu prolaznost. Možda mi je bilo osamnaest godina. jer imaju sve svoje dimenzije i ne mogu slagati ni prevariti. od istinske brige za stvar. Ali starost je takva. ali o onom što je prošlo ja mogu mirno i slobodno da razmišljam i govorim. u stvari. mi sami pronalazimo nove povode nezadovoljstva. umoran od borbe sa svojim telom. i sve nam nerazumlji-viji. Tome nas uče sva zemaljska dobra i uživanja!« Dobro. i stalno nam izgleda da nam događaji daju za pravo. i neprestano ponavljate: »Sve što je zemaljsko. ali pustite me malo da se i sam u to uverim. ni prvog dana kad je prohodao. A ceo taj naš svet. od toga što nismo više mladi i ludi nego stari i — ludi. briga i kolebanja. dobro. dobro ili zlo. * Prividna ravnomernost prirodnih pojava oko nas.

kod svih rastanaka. da je za pojedinca kao i za ceo naraštaj presudno i glavno: koja su pitanja sebi postavili od samog početka kao bitna. A nije ni tako Iako ni jednostavno peti se ili spuštati svaki put kad je to potrebno. ali sigurno je da je tako. prateći ljude i njihove sukobe. naravno. onda mi se obično desi da stvarno nešto propustim i zaboravim. zdravi ljudi bore i brane kako najbolje umeju i mogu. žalili udvoje. Strahovito patim od stalnog i mučnog osećanja da sam nešto skrivio. manja ili veća (priroda i dimenzije te neprijatnosti i nisu važne ni presudne!). Eto. sve nepodnošljiviji bivamo onima kojima se žuri i kojima se živi. oni nas. vrlo je teško objasniti. možda više i bolje podvige. ili jarka svetlost. muka koju nosim. Onda će doći smrt. ali zato sposobni za dru^e. novi pogledi. . za njega su postali fantastični podvizi nadljudskih razmera. govorim još sa visine (ili iz nizine) onog posla na kome u to vreme radim. Za procenu jednog čoveka i pogotovu jednog društva presudno je gde se u njemu na skali važnosti nalazi i koliko mesta zauzima potreba za čulnim. zaparaju lako njegovu unutrašnjost. a dosad smo uvek. niče i raste oko nas. Jer. rana se odmah da na zlo i bukne kao otrovana. dve-tri noći neopisivih muka od kojih su ljudi valjda i pozajmili svoju predstavu 0 paklu i paklenim kaznama. odbi jaju od svega što klija. Tada nastupaju dva-tri dana i. * Nemojte se ničemu čuditi! Treba da znate da ja često i kad govorim o realnim stvarima svakodnevnog života. A kad učinim napor i oslobodim se toga uobraženja. vetar. Neka neprijatnost. u isto vreme. nagli pokreti. kako su ih postavili i. ali uvek na tvrdom tlu stvarnosti i sa živim ljudima od krvi i mesa. Ah. tama. opravdanje za podjarmljivanje i terorisanje svih onih koji su lišeni toga praktičnog smisla.Takozvani praktični ljudi bili bi vrlo korisni i zasluživali bi svaku pohvalu i poštovanje kad od te svoje praktičnosti ne bi hteli da naprave smisao života i razlog svoga opstanka. zbog njih sve teže podnosimo mlade ljude i nove misli oico sebe i. oštri tonovi. To znači po dvatri puta dnevno. čoveku se na mahove čini da »mišljenja« i »uve-renja« grupa i pojedinaca i nisu toliko važna sama po sebi. ali najmanje bolan od svih rastanaka koje smo poznavali. Studen. oni draže i zbu njuju ostareo organizam. a za koju niko nije kriv. Živeći nešto duže. kad ostarimo. posle smrti žali samo jedno. naročito. kojim putem i na koji način žele i mogu da im traže rešenje. smela mišljenja i jaki izrazi — to su neprijatelji starosti. ili učinim nešto što ne treba. ' 78 n . Sukobi i borbe života u kojima se normalni. Zašto je to tako. naročito erotskim uživanjima. propustio ili zaboravio. to je lavirint u kom živim. ja valjda ponajmanje. tako je to otkad znam za sebe. Veliki rastanak.

to nije isto. I Islam smatra morsku vodu nečistom i prema tome nedozvoljenom za ritualno pranje vernika pre molitve. u kome je planuo zra-čak svesti i osvetilo prirodu oko njega. Prirodno je da je čovek. bilo da se rađa i nastaje. a i kad jesu. savlada sve pretnje i nedaće. i ostvari svoje težnje — neizbežno ga čeka udarac o tako blizu granicu ličnog života. Mira nema nikad i nigde. A nije trebalo. lakše bi mu praštali sve uvrede. tj. 6 — Znakovi pored puta . i ako ga ima. U tom kretanju je sve što živi osuđeno. zbog svog opstanka i održanja. on je prividan i opet u službi kretanja. Tako se može reći da mladost nije nikad pravo ni potpuno opisana. i čine to sa zadovoljstvom. koja im uvek izgleda kratka i nerazumno iskorišćena. Mladost je uvek opisivana. Trebalo je živeti. ono što oni misle da ih čeka. nisu sposobni da se sagledaju u celosti ni da se trajno udube u ono što vide. U njihovoj potrebi za pričanjem o starenju i starosti krije se i žal zbog izgubljene snage i minule mladosti. po sećanju ili posmatranju opisivali mladost. jer zreli ljudi to mogu. A ukoliko su stariji. po svojim manifestacijama i svom dejstvu na okolinu. nego po onom što one same žele da joj dodaju. mrzeo i mučio sam sebe. iako u stvari samo mladost i postoji. vreme opadanja ili oronulosti. 80 Ne znam da 11 sam spavao^ ali znam da sam sanjao. zaslepljuje ih svet oko njih i zavodi ono što ih čeka. nisu skloni samoposmatranju. vrlo rano došao na misao o jednoj stalnoj tački koja bi bila oslobođenje od robovanja tome strahu na koji je osuđena »natura« i sve u njoj. bilo da opada i umire. Da su ljudi mogli da znaju koliko je on prezirao. Njih vode nagoni. po pravilu. Starost. i strah od potpune oronulosti i praznine koju u njima otvara misao o neminovnoj i bliskoj smrti. posma-trana je i opisana u svim svojim fazama i pojavama. Jer mladi ljudi. * Covek je tragično biće kratka veka.■iiiiiiitiaii Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. Ako mu i pođe za rukom da se probije kroz sve prepreke. nije ono pravo. a da starost nije drugo do mladost koja je prošla. nepravde i udarce koje im je zadavao. i jedino i mogla biti opisana. posredno tj. * Sve u prirodi je u stalnom grčevitom kretanju. na od-branu i na stalnu pažnju koja kod čoveka dobiva oblik sveštenog straha. Ne postoje žene ružne ni smešne ni odvratne po onome što im priroda oduzima ni po onome što s vremenom gube od svoje lepote.

da je svet. u ostarelom čoveku se. pa se opet ugasi. Tako se uz pratnju iste ili slične muzike i pojavljujemo na zemlji i srahranjujemo u njoj. Po svojoj prirodi i ja spadam među njih. Rastu sumnje i hladnoća u odnosu sa ljudima. sve radi protiv njih. Nepoznate i nadmoćne sile oko nas i u nama služe se nama. I kao da to nije dovoljno. osvetli naš nemoćni jad. upo-redo sa opadanjem svih snaga. smanjivanjem mogućnosti i sužavanjem izgleda. taloži i razvija u sebi sve ono što zamračuje vidike i smanjuje životnu radost. Iza jednog i drugog stoje isti uzroci i slične pojave. označava početak njegovog uspona. ostavljaju nas kao praznu.Mi smo takvi ljudi i živimo oduvek pod takvim okolnostima da za svakog od nas. u isto vreme. Prvo. postao uži. nego sve u njima i oko njih. čistotom i oda-nošću. zlovolja. njihov glavni neprijatelj. ne samo vreme. po nekom čudnom i paradoksalnom pravilu. gotovo u svakom trenutku. samo u tom što negodovanje novorođenčeta 82 Kad ljudi počnu da stare. dok starčeva mrzovolja prati poslednje dane njegovog zalaska. Razlika je. samoubilački luči sve nove otrove koji im zagorčavaju i skraćuju dane života. a u isto vreme nesposobnost da se to ostvari i potreba da se svoja nemoćna zlovolja bar recima ili samo zvukom izrazi. za toplinom. a u isto vreme sve veća biva potreba za tim istim ljudima. a kao posledica te lude želje: nezadovoljstvo samim sobom i (još više) drugima. nestanku u susret. I kad nas istroše i sažegu. da u rođenoj kući čovek nema gde da ostavi stara pisma i stare fotografije. Zime su oštrije. Vara nas ovaj svet od trenutka kad oči o+'"^o-rimo do onog kad ih jednom zauvek sklopimo. blesne kratko i slabo. beznadežnost i očajanje. da se do svega teško dolazi. Njihovo telo uporno. Između te dve krajnosti. 6» 83 . Njihov duh se slepo odupire svemu što obnavlja. nemilosrdno nesavladljivo i neobuhvatno. podmlađuje ili bar održava u snazi i svežini. nastojim svim silama da ne budem doveden u takav položaj i prisiljen da između ta dva zla biram. može sve doći u pitanje. javlja odjednom preterana želja za savršenst\^om u svemu. A povremeno blesne u nama svest o svemu tome. a naprotiv. Ali ja. da je na ulicama i u vozovima mnogo više sveta. * Plač nejakog deteta u kolevci i gunđanje i »pesimizam« starca pri kraju života istog su karaktera i porekla. naprotiv. razdaljine duže. da je sve oko njih veće nego što je nekad bilo. * Ima ljudi koji su — ako ih okolnosti na to primoraju — pre voljni da. kreće se čovek stazom svoje starosti. i usponi jači. sasušenu mahunu na zemlji. naravno. Nezadovoljstvo sa svetom oko sebe i želja da se on menja. * Starci stalno pate od dve pogrešne predstave. našom krvlju i svim našim snagama za svoje nama nepoznate ciljeve. poverenjem. obe podjednako ne-tačne. Drugo. kao nevine žrtve. nepravdu snose nego da je drugima čine.

njihova zadovoljenja nesigurna i kratkotrajna. To je mesto gde istina sja kao sunce koje ne zalazi. u razgovoru. kažnjavani za naše lude i »grešne« želje. iskren i postojani SovekoIjubiv. ili bar moglo biti? Ili slutnje nečeg što će biti. kao sjaj koji ništa ne može zamračiti. a ostala im samo sposobnost da pate!) 85 . kazuje sve što je ostalo prećutano i nerečeno. —Kažu da postoji negde mesto pravog suda i pune istine. Cim vidiš da neko. — znaj da nije dobar čovek ni na dobrom putu. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo. ispravlja sve što je ikad bilo naopako i krivo. može li se znati gde je i kako se dolazi do njega? —Može. da smo uz put nešto zaboravili. ovde gde sada stojimo. ___ ?!? Cesto nas prati osećanje da smo u nedozvoljenom deficitu.I što duže traje ta igra. odasipa tamo gde se presipalo. samo puka igra slučaja u koju mi. 84 Najveće ljudske tragedije i najteža stradanja ne mogu do kraja da pokolebaju u meni veru da je život vredan da se živi. imosimo red i smisao koji u stvari ne postoje? Dvaput bivamo. ili reci. Tu se saznaje i objavljuje sve što ]e među ljudima bilo skriveno i tajno. Ono je među nama. Tu se pitanje ljudskog postojanja pravo postavlja i — ukoliko to zavisi od čoveka — do kraja rešava. možda. dosipa onom kome je zakinuto. to mi sve'življe želMo njen brzi i konačni kraj. razuman i pravedan — i ono će biti svuda gde tvoja noga stupi i tvoja reč odjekne. gde pravda caruje. ili bi moglo da bude? Ili. bez potrebe tumači tuđe postupke. To važi naročito za slavu i novac. izgleda. sama sebi cilj i svrha!) A minut čiste radosti ostaje u nama zauvek. —Ah. ili čak samo namere. koji su u stvari presude. potrošili uludo i svoje i ono što nije naše i u što nismo smeli dirati. pa to je lepše od svih snivanih rajeva i utopija! Može li biti da takvo mesto zaista postoji? Ako postoji. " ^^ Dum sinunt jata. i drugi put kad. i izvodi samovoljne zaključke i donosi stroge sudove. (Njihova propinjanja su ćudljiva i nezdrava. jer trenuci čiste radosti vrede i znače više nego čitavi dani i meseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohteva. i kad god za to nalazite snage u sebi. » Sta su naše igre u detinjstvu? Nejasno sećanje na nešto što je bilo. uvek skloni da u svemu tražimo zakonitost i logiku. vivite lieti! Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost. Ali kad vidim ljude koji su nepovratno izgubili snagu i mogućnost da žive (mrtvi su. sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. I kloni ga se kad god možeš. — Da! Budi hrabar. videći svoje želje ostvarene. vraća sve što je utajeno ili oteto.

samo drukčije. čovek dolazi sam sebi ne samo smrtan i prolazan nego kao da nikad nije ni postojao. zamrači se u meni i moć rasuđivanja i snaga životnog nagona. drevne ljudske puteve i vekovna boravišta. * Umirući (ili tačnije rečeno: misleći o svom poslednjem času). ali od te nedoslednosti malo ko može da se odbrani. čuvena u prolazu. Teško onom koji mora nekog drugog (pa ma ko taj bio) da unizi. žuti cvet od šest latica sa beskrajnošću rasta i plođenja. Sve što je dobilo ime i što se može označiti brojem ili znakom. i mala mesta razasuta obalom. gole i šumovite. kad nam izgledaju svemoćna i preča od svega. naša čula su svojom besnom i anarhičnom aktivnošću pravi krvnici našeg života.kako traju dane izvan života. a samo jedan trenutak i nekoliko pedalj a zemlje dovoljni su da taj isti čovek mine kao da nikad nije ni postojao. zbog njihovog naglog opadanja i dotrajavanja. Bezimeni morski talas vezuje me brzo i neposredno sa morskim putevima u dalekoj prošlosti. Gledajući po ceo dan i dobar deo noći more. osuđeno je na jalov život i patnju. dotrajava i nestaje. nepri-metno i neosetno označi mesto sa kojeg starenje treba da otpočne svoj rad. rodi i odraste. da traje. je svirepo prema starijim i slafjijilp Toliko mesta i vremena treba da se čovek začne. večno ugroženog čovečanstva. A ta misao i sama je kao mala smrt. isključeno iz opšte struje plodnog života i postojanja. * Sve ljudima. u dugom i strašnom očekivanju konca. visoke planine. nisam osećao bliži životu. Ludo je zamerati životu što prolazi. ili bolje rečeno: da bi imao iluziju da se izdigao. a ono onda nastavlja i dovršava posao. Život mnogome od nas prolazi u borbi sa svojim rođenim čulima. 86 Nikad se. čini mi se. A u starosti patimo od njih ne manje. sa sudbinom celokupnog. Život nas načne negde duboko u nama. a najobičnija reč. i ja duboko žalim sve što je osuđeno da se rađa. I upravo ta bliskost sa suštinama pojava oko mene iz iva na mahove misao o bliskoj smrti. 87 . da bi se on sam izdigao. kad znamo da mu je sav smisao i sva vrednost u tom što je prolazan. nikad moje zanimanje za sve oblike ljudske delat-nosti nije bilo dublje ni svestrani je. U mladosti.

dok oni nastave svoj put ka cilju koji je sav od stvarnosti i istine. zlo ne može biti.. ne vredi i ne znači za mene ništa. Kad pomislim da sam se nekad čudio zabelešci Paul Valery-a o besmislenosti putovanja. Sve ostalo. a ne znam kuda idem ni zašto se mučim.«t». čim se rasprši zvuk te reci — »krug« — neće više biti kruga ni potrebe za izrazom.. sa ljudima koje nisam ja sam izabrao. na mesto sa kojeg nikad nije trebalo polaziti. mi u stvari mislimo uvek jedno isto: tu sam u svetu. slažeš uvek isti odgovor na uvek ista pitanja. bolje i dostojnije? Smrt će doći i tamo. Ma šta ljudi govorili nama ili oko nas. Kao kad se završava krug. a sad bih je i ja mogao napisati i potpisati! Izgleda mi kao da sam izneverio svoju lutalačku mladost. kojima ne možeš videti cilja ni smisla. U stvari. kraće ili duže. možda ni toliko. nepotreban i neupotrebljiv. to je samo ostatak stare navike da se izražavam slikom. ni misli koja je tu potrebu i taj izraz rodila. hoćemo da budemo ono što nismo. Zar nije bolje ostati kod kuće.. može se reći. kao iz razasutih slova. naprotiv. Oni misle da se preko jedne laži može. živeću još kratko.>iMiitiiMia^^ Stigao sam. potpuno i zauvek. i što uopšte možete da mi kažete. tri. izgleda. Kad kažem »krug«. ma kako ih pažljivo slušali i ma šta im odgovarali. Nije ni strašno ni veličanstveno. Čuđenje je naličje naše svesti o postojanju. pet ili deset godina. kao vrsta. Covek se čudi otkad postoji na ovoj zemlji i. sa nešto veštine i brzine. čudiće se tako i u trenutku kad. Nesreća je u tome što tako često. a nisam bio. Takvim našim prohtevima i ćudima.. ne kažem ništa. Ljudi koji iskreno i duboko preziru tele i sve što je telesno žive dugo i dobro a. bez obzira na godine starosti koje dočekaju. ali to je ne-tačna samooptužba. Nije nikako i nije ništa. i umiru uvek žalosno i uvek prerano.ižiui. Izneverava. kad postojim zaista. javno ili tajno. bude nestajao sa nje.jMtiažto^. Dobro mi je. sa svim ovim što mi sada govorite. Dugo sam govorio za sebe: jesam. Jer je robovanje telu teško. Bez objašnjenja i bez ostatka. Ali sad je zbilja kao da nije ni bilo. - * Putovanja? Čemu? Zašto tražiti tuđa lica i nove predele da iz njih. otprilike.MMii. Predmeti oko mene zadaju mi boL 88 8R . Sad. Završen krug. Tako misli čovek dok vas sluša. plotski ljudi i čulnici žive nezadovoljni i nezadovoljeni. samo onaj koji ga prezre od prvog dana i sata. To je glavno. ili da ne budemo ono što smo.. ona mene. Očigledno da sve što je bilo nije trebalo da bude. živim pod nametnutim uslovima. Koji to može. preći kao preko mosta koji posle ostane iza njih. izgleda. ako ostane ovakav kakav je. a ne robuje mu. mi kvarimo svoj kratki život više nego što nam ga truju i zagorčavaju ljudi i prilike oko nas.

njegovu >vdu-šu«. Unesrećujemo se kao zaslepljene ptice. * Njih je život naučio da se ne boje smrti. poslovima koji nas ubijaju. još u detinjstvu. Vrlo rano. izgleda mu opasna i neprelazna. Tako. ali ćutim. jer počiva na iluziji i samoobmani. Ponekad i po dvaput u jednom danu. nego zemno vreme našeg jedinog života. u toj tobožnjoj praznini i pustinji od koje te sve odbija i vuče natrag. To su ljudi koji veliku i nezajažljivu sujetu svoje sitne i uske ličnosti prenose na opšti plan. i spreman je da prihvati sve što ga spašava od nje. — Hteo bih da kažem. * Znatan broj nesporazuma.i'iTitiiiMiiiiiiiiii« Čuvajte se ponedeljka! To je dan kad ljudi na vas najviše navaljuju. u jalovoj nadi da bi je tu mogli zadovoljiti. a ipak šlepa na najgori i najstrašniji način. ne primećujući da to ispred nas nije nikakva ledena ni ognjena pustinja. da »strepe« za budućnost naroda. mi trčimo ludo u susret zlom slučaju i tuđim ljudima koji nas iskorišćuju. kako se s puno razumevanja i obzira govori o pokojnicima. ono se nalazi upravo tu. Coveče — hteo bih da kažem sebi i drugima — ako postoji nešto što može imati nekog značenja i stvarne vrednosti za tvoj život. Od takvih duhom malih ljudi postaju često veliki gonio ci novih istina i mučitelji ljudi. njegovu pravu narav. Čudno i samoubilačko ludilo koje na mahove kao smrtonosan plamen zahvata slaba i ograničena ljudska bića: hteti biti sve. Sedeći pored njega jedan sat. jer vidi i ono čega nema. ispreči se pred čovekom pustinja vremena. često. da ga brane od opasnosti koje samo oni vide. Bože moj. mi nismo skloni da ih poslušamo. a sa njom prenose i svoje kratke mere i bedne račune. kad se poslovi javljaju sa svih strana. A šta bi vredelo i da to kažem. Ljude bi trebalo zarana učiti da se ne plaše vremena. dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka. Od svih ljudskih strahova taj ima najmanje osnova i opravdanja. bežeći od nepostojeće pustinje dugih časova i praznih dana pred nama. a i kad dopru. — Takva je bila većina Vuko-vih glavnih protivnika. nego kad ga posmatrate dok sedi za volanom automobila i vozi. Nigde bolje i brže ne možete upoznati čoveka. Nesreća je stooka i svevideća. vi ćete bez reci i razgovora saznati o njemu više nego za mesec dana stalnog druženja. ili nedostojnim razonodama i porocima koji nas prvo sramote pa zatim uništavaju. kad takve opomene i dozivanja teško dopiru do našeg sluha. hteti učestvovati u svemu. naš nasušni deo u postojanju. kako im se sve lako prašta! Nema dana da im čovek ne pozavidi. karakter i ćud. 91 90 . To je. bez potrebe. sukoba i nezgoda u duhovnom životu jednog naroda dolazi otud što mnogi nepozvani i nesposobni ljudi osećaju potrebu da brinu narodnu brigu.

Opet sam osetio tešku ljudsku brigu ali i svetlu želju za pokretom. Hodao sam i govorio. Više od dva meseca živeo sam — ako se tako može reći — životom mrtvaca čija smrt nije prime-ćena i kojeg samo zbog toga nisu još sahranili. ali od njih primiti. Godine koje se množe otkrivaju nam postojanje i prisustvo bezbrojnih i raznovrsnih bolova. da je moje postojanje prividno. samo postojanje kao takvo. a možda i bolje i hrabrije. jeo i spavao. Pri tom gube iz vida stotine i hiljade beba koje se u isto vreme rađaju i mladića koji dorastaju i spremaju se da svežim snagama 92 Mislim da mogu kazati da znam kako se oseća čovek koji je bio šlep pa progledao. Ima ih u vama i oko vas. probudite sa nepodnošljivim osećajem da padate. pomišljajući neprestano da sve to jednim pokretom bacim od sebe i da svima pokažem da sam odavno izgubljen. i stoga primećuju mnogo bolje i više one koji umiru i odlaze nego one koji se rađaju i nastaju. Probuđen mesečar koji još nije pustio jauk ni pao. vi nailazite na dotad nepoznate bolove. što u očima onih koje ne cenimo ostajemo večno kao neblagodarni i nečasni ljudi. rečju i delom. Prvu. Takve usluge i poklone ne treba primati. na početku druge polovine noći. krenu u podvig koji se zove ljudski život. ima ih u vašim mislima. sećanjima i predviđanjima. jedan po jedan. nerazumljivo i neočekivano. pa mu se onda odjednom vratio sluh. ali nijedan ne ubija. Kada se u tami. Jer. čini im se da umire ceo svet. Neožaljen pokojnik koji svoju smrt nosi u sebi kao stidnu tajnu. Njima se može još. svaki od njih izgleda neizdržljiv i smrtonosan. * Nekad je san bio za mene samo srebrno polje tišine. gube njihovi vršnjaci. plaši vas smrću. Vaskrsnuo sam iz tog stanja između smrti i života i vratio se na put svoga starog i znanog postojanja. . koji je ogluveo i živeo jedno vreme gluv. Opet sam čuo šta govori voda svojim žubo-rom. tonete. a od toga imamo dvostruku štetu. to vas život boli. samo most koji vitim belim lukom vezuje moja dva radosna dana. A ona je jedini pravi i savršeni lek svakom bolu i strahu. da posle uvek sami sebi prebacujemo što dugujemo gorem od sebe.Cesto se dešava da nas ljudi koje ne volimo i ne-cenimo obasipaju svojom pažnjom ili čak svojim poklonima i uslugama. drugu. i da bi mogao što duže da vas drži u svojoj vlasti. Opet su dani bili osvetljeni smislom i putevi radošću. jer ako se desi da u trenutku slabosti popustimo i primimo ih. I krenuo sam napređ — još jednom: napred — ne sećajući se ničeg od onog što ostavljam iza sebe i ne misleći na ono što me čeka. Stariji ljudi okrenuti su ka ishodu i kraju života. pitajući se svakog trena čemu sve to činim. to što vas budi usred noći i sučeljava sa bolom. isto onako kao što su oni kretali pre četrdeset ih pedeset godina. mi se u sebi ne osećamo ni najmanje obavezni da ih vratimo. Videći kako se. i da se gušite. spao sa mene sav teret. A onda je odjednom. to nije smrt. i sa vedrijim izgledima. nikako. učiniti neka usluga.

Smeh pročisti i osvetli atmosferu. pa dižu ili satiru. Evo jedno jutro kad život izgleda podnošljiv. Nije to rđavo. svetli i laki njen deo. nego šta može i srne da kaže. žudno i žedno smo primali sve što nam je pružao. drugi. Tako se mnogi nesporazumi objasne i mnoge suprotnosti približe na najprirodniji mogući način. A sve i kad bih mogao. Ja bih se tako lišio upravo onog od čega i zbog čega živim. Ali teže je. Treba odmah stati u mestu. javi nesporazum — to je signal. Neće i ne mogu da me prime. koja su mi nametnuta od okoline i koja sam zbog svoje lakomosti i nepromišljenosti prihvatao. Smeh je zdrav i leko-vit. pošto smo lakomo iskoristili onaj prvi. Uostalom. Nisam lud. nemoguće je kazati išta o promenama i preobražajima koji te događaje prate. ja to ne bih nikad rekao. * Kako da se očuvaš i održiš među ljudima kojima nije toliko važno šta je čovek po sebi. Sve što se od nas sada traži to je da sa strpljenjem. oni su i učinili od mene ovo što sam. I stoga — ja ćutim i živim. Ja bih mogao kazati kakvi su ti događaji. a sa ovih drugih vraćao sam se iznuren fizički i osiromašen duhovno. jer događaji koji nas udaraju. koja su se nekako uzgred i slučajno prilepila za mene. to jest na svom mestu. teži i tamniji đco te igre. koja su sa mnom zajedno izrasla. Ona prva pričinjavala su mi radost i donosila i zadovoljstva i duhovne koristi. dok je to još bio. a doskora. I to je bilo dobro i prirodno. A na kraju. To ne bi bilo pravo ni pristojno. vidim da ih ima od dve vrste. o sebi i o drugima. da bi se proverilo u čemu je stvar i kakva je priroda toga nesporazuma. Jedna. kao organska potreba i prirodna posledica mog duhovnog i fizičkog razvoja.Kad mislim na moja razna putovanja. i sa kojima želite i morate da budete. Zaliti se na život? Zašto? Zaliti se sada kad nije više ni lep ni lak. Verovatno ćete se nasmejati mojim racionalnim i celomudrenim sudovima. A to je dobro. u jednom trenutku. Druga. Između vas i starog društva postojao je jaz — nesporazum. To bi značilo ogrešiti se o pravila igre koju smo prihvatili i priznali. bez mesta. I ne kretati pre toga ni napred ni nazad. znači da sam onaj koji treba da budem. jer sam ih godinama osećao na sebi. Iskren ljudski smeh pomaže nam da jasnije vidimo i bolje i blaže sudimo ono što nismo mi. To je bilo lako. Ako se desi da se između vas i onih koji su sa vama. njih svi znaju koji znaju mene. iako su stvarno iznad mojih snaga i izvan mojih želja i potreba. hrabrošću i nešto dostojanstva izdržimo i podnesemo 94 I Tako oduvek čovek u čudu i nesnalaženjti stoji pred čovekom u sebi i pred ljudima oko sebe. pri svakom poslu i na svakom mestu. ni kakav je u toku dugih godina. šta ume i zna. neočekivanih unutrašnjih promena i preobražaja. na jednoj stranici novina. donose i mogućnost velikih. 95 . zašto da se ne nasmejete. svakog dana.

ako ih ima. a sve za ljude. radi ili čak gine za nešto što misli da je istina. A vrhunac njegove tragedije je u tome što je u njemu probuđena svest da istina postoji. hranjeno i branjeno. vazda. ^ — Znakovi pored puta 07 . još manje je sposoban da je stalno i u svakoj prilici brani i da se zalaže za nju. jer postoji samo u odnosu prema reci »nepravda«. oni ljudi koji ne umeju i ne mogu da žive drukčije do lažući i varajući. Postoje onolike pravde koliko su puta tu reč izgovorili ili napisali oni koji su trpeli (ili mislili da trpe) nepravdu. on često živi. da je treba tražiti i sa njom stajati i padati. (Samo izuzetni događaji mogu to da izmene!) I ona će ih isplakati. Ako se to 96 Mi. * Covek je sazdan tako da i ne može uvek govoriti istinu. Mnogi ljudi primaju i posmatraju život i svet oko sebe na jedan način koji bih ja nazvao — vulgarnim pesimizmom. Ostaje još samo pitanje šta možeš da kažeš na to ti. živeo. A ta žena i nije žena nego čudovište. To je njegovo vreme. sve i kad to želi. jer su im laž i varanje sav alat i jedini zanat. i na svakom mestu. roman ili film. porodica. Pa onda dođe vreme da se to dugo negovano. kao što je i vreme rođenja i uzrasta bilo njegovo. kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svoga života da isplače. često i protiv ljudi. u svemu. Pravda! Koliko je puta izgovorena i napisana ta zvučna reč koja uistinu i nema svog sopstvenog smisla i značenja.Treba izdržati do kraja. kao njen opozit i korektiv. to označava želju i potrebu onih koji nemaju snage i ne vide načina da se sami brane i zaštićuju. i kakvi su tvoji dalji izgledi. uživao i patio. to je uvek početak nemira i nereda u našem životu. »ti« koji sebe zoveš »ja«. to se zna. I tu nema šta da se primeti ili objasni niti može išta da se izmeni. a da je bez nje život lišen smisla i dostojanstva. deca. koji si se pojavio sa tim telom. ipak u nekom slučaju ne desi. onda je to izuzetak od pravila. Moglo bi se. ne živimo i ne delamo zbog ljudi nego mimo ljudi. nesrećna ili čak srećna. Sto je još gore. Ljubav. Povodi mogu biti razni. Proliće ih čak i bez ikakvog određenog povoda. Kad stanemo da od ljudi i događaja oko sebe očekujemo mnogo više nego što oni mogu da nam daju. sa malo preterivanja. sa osmejkom stjuardese koja zna da na avionu nije nešto u redu. » Najštetniji su i najodvratniji. a u isto vreme i najviše za žaljenje. upotrebljavano i zloupotrebljavano telo što brže i što lakše skloni sa lica zemlje. Kolika je suma tvoje patnje. Pravda — to nema sadržine. a često i znak bliskog pada. rastao sa njim.

i kad može samo da prati odlaske i povratke drugih. na mahove. Co-vek nije cvet da procveta. zašto onda zbog toga neznanja bivamo tako strogo kažnjavani? Kao ispisano pred očima ili prišapnuto na uho. dopunjuju ili potiru. A naša otkrića i saznanja na tom putu samo nas zbunjuju i zaslepljuju.) Saznanje je bilo u ovom: za svaki život. to saznanje mi se ukazalo u jednom trenutku. pre ili posle. treba mnogo više napora. ali kako odrediti i kazati jasno i tačno šta jeste. To ne znamo i ne umemo. blesne na suncu i. a po svojim posledicama u sudu i pamćenju drugih ljudi. protrčati kroz njega do • 22. tako nas vode i zavode i toliko nas troše i iscrpljuju da. otkriva pravo značenje puteva i putovanja. ali je bolest kojoj nema leka. njegovi postupci. nesumnjivo. skupo plaća. njegove se godine prepliću među sobom. greh u bapskom smislu te reci. imaju svoje dej-stvo i dobivaju svoje ime. čovek nije takav cvet. nije. delić po delić. običan život običnog čoveka. Niko nas tome nije mogao naučiti. Da. svršivši svoje. a vezano je mnogim i raznovrsnim vezama sa svim oko sebe. strpljenja i odricanja nego što sam ja u svojoj površnosti i lakomislenosti ikad slutio. mi to znamo i vidimo. obično onda kad je to najteže i najnezgodnije. volje. kad se ništa ne da promeniti ni popraviti. oni žive u njegovoj svesti. naravno. nije. Tu treba tražiti uzrok mnogim od velikih ličnih tragedija izuzetnih ljudi. ne stižemo da upoznamo ni osnovne pogodbe ljudskog života ni prilike oko nas. opasno i strahovito dugo. ' 99 . različite i protivrečne vidove njegove. opane i propadne. To 98 Niko od nas nikad ne može potpuno da upozna ovaj svet na koji smo došli bez svoga znanja i bez svoje volje. koji se nama služe) za rasplod i održanje vrste. Tek kad čovek prestane da putuje. slušajući i gledajući druge.' * Pobeći od bola. Covek je tamno i složeno biće koje živi dugo. Pustiti se i pasti sonstvenom težinom. Teško onom ko počne da živi i đejstvuje među ljudima ne osećajući i ne uviđajući da je tako. VI 1961. ćelo i jasno. Tako smo sazdani i takav je naš položaj u ovom svetu da od njega možemo da sagledamo povremeno. (Tako biva kad se ispod planinskih visova magle odjednom raskinu i pred očima pukne neslućen vidik. kao predmet. a sami nismo sposobni da otkrijemo ćelu istinu. kao prejako se van je munja. često slučajni ili nesvesni. Samo. jer njih lukavi kupci najviše traže. služeći njima. a oni sami vrlo često nisu ni svesni svoje vrednosti. samo malobrojne. voljni i nevoljni. kao takvi. mnogobrojni. iako se nama često čini da nije tako. protivrečni. a ono što pri tom umemo i možemo da kažemo liči na buncanje koje stvar čini samo još gorom i težom. pogreška koja se.Najjeftinije se prodaju daroviti i sposobni ljudi. Krv i sokovi koji teku u nama i koji nam služe (bolje rečeno. i kad nauči da pažljivo sluša njihova pričanja — tek tada njemu se. Lutamo i lutaćemo. na usamljenu gomilu kamenja? Ili sam poći u susret bolu. a kamoli da otkrijemo dalje vidike i više ciljeve čovekovog puta i zvanja.

postavši jedno sa njim. Ali to je i opasno. Druga (ne manja) opasnost nastupa kad ličnost. usled nedostatka svakog otpora spolja. sujetan. Živim stalno pod terorom neizvodljivih zadataka i nemilosrdno kratkih rokova. niko ne zna i ne sluti šta sve pojedini od nas nosi u sebi. Uništiti ga. Čini mu se da to i jeste u stvari život: da je sve na svome mestu. neveran sebi i dužnik celog sveta. * Živi u meni neki đavo. razvitak jedne ličnosti rezultat je naizmeničnog dej-stva njenog unutarnjeg nagona za širenjem i spolj-njeg otpora koji to širenje zaustavlja ili mu menja pravac. U tome nisam poznavao straha. Tako da je milina živeti. umora ni oklevanja. Ima puteva koje nisam ni video i kojima nikad neću nogom stupiti ■—■ i mnogo ih ima! — ali to je stoga što nisam nalazio snage ni vremena ni mogućnosti da to učinim. koji pamti sve pročitane ili uz put čuvene šale i anegdote. bojazni i skrupule o dužnostima i obavezama koje leže na meni a kojima ja nisam dorastao i za koje ne nalazim snage. ispolji sve svoje osobine. i koji nema mira dok te bedne stvari nekom ne ispriča da bi. da sve s vremenom dolazi i da će na kraju potpuno doći na svoje mesto. U isto vreme ona nailazi. I ta moja luda i nezadrživa radoznalost bila je uzrok mnogih mojih lutanja. upaljačem ili ma kojim predmetom. neke od njih izvršavam. smeten i nesavestan čovek. Posluži se perom. sitan. ona bi mogla biti i stvaran osnov moga ponosa. zatim pogladi rukom. besmislenih ili nao-pakih postupaka. veštine ni vremena. A opasnost je dvostruka. kao nagradu. dobio jevtin osme jak. korisno i prijatno. sve mirno i skladno. Ali nema staze ni puta kojima nisam bar zakoračio samo ako je to bilo mogućno. može da se razvije potpuno. i svečanim. na prepreke i otpore oko sebe. Ne razlikujem istinske i opravdane obaveze od nametnutih ili izmišljenih i uobraženih. malouman i vulgaran đavo. đavo se u meni toliko vrti i koprca da mi ne da da spavam ili me sprečava da mirno mislim. Jer. Ona je pojela najbolji deo moje 100 Progone me misli. druge počinjem 101 . grešaka. ali ona bi se mogla nazvati i mojim junaštvom i mojim glavnim opravdanjem. mirnim pokretom vrati tamo odakle ga je uzeo. * Svaka ličnost teži da razvije svoje snage. do poslednjeg kutka i najdubljeg dna. sa slatkim osećanjem da je sve na svetu u redu. upotrebi ga. da se raširi u svoj svojoj veličini i pokaže u celosti. Osećam se kao nebrižljiv. A kad se desi da neku od tih priča zaboravi. a ukoliko još nije. šta sve može otkriti i pokazati nesmetano širenje jedne ličnosti. gde više ne boli? Spasti se od njega. Prva (i velika) je u tome da ličnost u svom rastu naiđe na nesavladljive prepreke i otpore i da tako bude zaustavljena ili izna-kažena. i da ispolji sve svoje osobine i mogućnosti. To je prirodno i neizbežno.kraja i izaći na drugu stranu. snage. u svom razvoju. kad bih ja hteo da se ponosim i kad bi to njoj bilo potrebno. ni kuda može odvesti njen neometan let. razumno. Prema tome. predajući mu se potpuno.

prirodno. Tišina je odsustvo aktivne materije ili bar iluzija tog odsustva. ni znaka. obliveni vrelim znojem kao rastopljenim olovom. i znači nešto. smetaju pfi radu. i još više da oseća. te iste noći. Produžiti tišinu znači produžiti tu iluziju. I u mladosti mi znamo da moramo umreti. predveče. ni slova ni reci ni imena. to bi značilo isto što i pretvoriti je u stvarnost. samo nepomičnost materije. Ona nas uči prostom nauku da sve na zemlji mora umreti pa. sivim okeanom pod bezimenim nebom. Svejedno da li se ta njegova vlast prostire nad nekim skromnim kućanstvom ili nad mnogoljudnom i prostranom državom. propadate od sramote zbog sinoćnih lakomislenih odluka. to bolje. 102 103 . gospodine. morao bi dosta toga da zna i razume. a sve zajedno me muče. ali kako? Kao da smo na velikoj santi leda koja. plovi sve brže u nepoznatom pravcu. Sto pre. nego će. » * Zašto pretrnem od svakog i najmanjeg zvuka? Zato što znam da je iza njega materija u pokretu. a ja od toga strepim kao od udarca. ali što se ne kreće — to ne postoji. a nepostojanje je dobro i ka njemu teži sve. to je strpljenje jednog trenutka. Živimo! Da. koje su mere i granice ljudskog duha i tela.pa napuštam. budite kao od udarca i. a koji često. Hrabrost je i manje i više od toga. i mi koji smo se rodili kao deo te celine. Ali pre svega takav »vladalac« mora da zna i razume. on neće nikad moći dobro. To je kraj svakog pokreta i početak nepostojanja u kojem se gubi sve živo.-« Ova istočnjačka poslovica nije dovoljno hrabra. Hrabrost se ne Nije zabeleženo i neće nikad ni biti. kome i zašto. A ipak. znači mnogo. kaže i učini pod pritiskom mnogostrukih i nejasnih nagona koji u njemu ne prestaju da se smenjuju od rođenja do smrti. donosi brza re-šenja zbog kojih se. to nikad mi ljudi nećemo moći da shvatimo. »Hrabrost. ali kako. Ako to ne zna. ali tek starost nas polagano priprema za smrt i — ako poslušamo njen nauk — olakšava nam taj tamni prelaz sa sunca u mrak. živo i ćelo. jednako kao u časovima odmora. Ni zvuka. ležati zaboravljeno u najdubljim naslagama koje nikad ne izlaze na svetlost dana i pogled ljudskih očiju. šta sve živ čovek može da pomisli. a kamoli manjim ili većim brojem ljudi. Tišina je. Onaj koji hoće da vlada ili koji je sticajem okolnosti doveden u položaj da mora da vlada nad ljudima i ljudskim vrednostima. treće ostavljam da zastare i potontt u zaboravu. pravedno ni korisno vladati i upravljati ni sa dve mačke ili tri pileta. ili bar naslućuje i pogađa. u stvari. ni broja ni mere ni oblika. i razmišljamo 0 tom. a kad bih uspeo da je do kraja produžim. samo ćemo s vremena na vreme misliti o tome u stravičnom čuđenju. i sa svakim danom biva sve uža i tanja. * Čuvajte se onog koji živi u vama i na kojeg zaboravljate. bilo je i jeste.

uči. ni nesreća. to je pitanje kako se ko začeo i kako je zakoračio u svet pod suncem. Činjenica sa kojom u poznim i teškim godinama treba da računamo. Ne treba ići daleko ni lutati svetom da bismo našli izrazite primere ljudske bede i veličine. tvrdimo da takav razgovor nismo nikad želeli. ^ .. Kad nestane snage. a koju čovek u mladosti nije nikako predviđao i mogao pređvideti. ne postizava i ne vrši u određeno doba. kaže on. u kom se toliko toga zaboravlja. kad pamćenje postane nesigurno. »Zašto«. sve na njima i oko njih govori samo o tome. pa ipak su bili sanjo prividni. a oči još gledaju i misao još radi — tada je ceo problem u tome kako da čovek prizemlji bez loma i bruke. postoje svi primerci najlepše ljudske veličine i najniže bede. Ljudi koji se kupe oko naše bolesničke postelje pokazuju u većini slučajeva prividno uzbuđenje i površno učešće u našoj nevolji. varamo o svima pojedinostima onog što smo nekad smatrali srećom. v>da ne porazgovaramo o nečem što je bilo i što je potpuno ispunilo jedan dan naše zajedničke mladosti?« Tek dugim i složenim naporima polazi nam za rukom da toga hladnokrvnog nasrtljivca oteramo. Jer to nam ubedljivo pokazuje da naša bolest i naš skori odlazak zaista nisu stvari mnogo važne i da ni mi sami ne treba da se zbog njih suviše uzbuđujemo i žalostimo. ni bolesti. Kad stigne starost i nedaće koje je prate. kad izda veština. * Život je takav da niko od nas ne treba dugo da se zadržava na jednom mestu. Velika. Hrabrost. Idemo. pravimo se da toga sabesednika ne poznajemo. kad sve više stane da se ukazuje kraj života. i ne samo prirodno nego i dobro. a nikad ih ne pominjemo u našim razgovorima sa ljudima. Oni su prividno pobeđivali i zadavali vremenu poraze ko i su u očima svetine izgledali potpuni i konačni. slabih ljudi.' . čovek je sličan ostalim živim bićima u prirodi. prava ljubav pokazaće svoju punu snagu samo onda ako uspe da od dvoje ljubavnika. I evo sa tih piramida ceri se prolaznost svih stvari i ništavost ljudskih zamisli. tada se dešava u nejasnim noćnim časovima da odjednom sedne pored nas sve-dok naših mladalačkih uživanja i hoće da razgo104 205 . U našem najbližem susedstvu. na određenom mestu. kao razre-đena šuma pri izlasku. Mi se branimo i otimamo. ali on ostaje još dugo uporan. zajedno sa njegovom pričom. U tome. ni u duhovnom "i u materijalnom smislu te reci. A to je prirodno. Dolaze. IV 62. ni rastanka. Ostajući dugo • 15. bivaju i Isiće. Mi ih znamo i pamtimo kroz život. i neprimetno napusti svoje mesto. « Ćelom svojom silom i svim svojim bogatstvom faraoni su kretali u očajničku borbu protiv vremena. Bili smo. načini stvorenja koja se ne boje ni promena. čak i u najužem krugu porodice. ni života ni smrti.

kad izgubi tu sposobnost. A iza njegovih leđa odmah se ispravlja i diže sve što je on svojim merenjem oborio i unizio i dobija ponovo svoju stvarnu meru i visinu koju je oduvek imalo.na istom mestu. Tako mi se ponekad čini da je kod samog postanka mog duha i karaktera učinjena greška koju ništa više ne može popraviti. ili da se bar može zaboraviti. pred njim se sve spušta. nekad. ne poznavajući sebe. Zbog toga je Jovan Krstitelj resio da bude i ostane uzdržljiv u jelu i piću. 107 106 . pobednički i sigurno. Treba menjati mesto. i svog beskrajnog zadovoljstva zbog njih. Pa ipak. i bolje bi bilo da nije nikad ni bilo. Kad tako sve oceni. Ali on. Jedinica merenja je: nula. tako u nas Cincari imaju. a ko je onaj drugi koji. kao me-lanholičan trijumfator. žene imale noge. takvo je da u većini slučajeva ne vredi mnogo. a zatim u svačijim očima umanjuje sve oko sebe. Pred njegovim sudom ne može niko opstati. i bolje mu je da ga što pre na lep način odbaci. mi smo više izloženi opasnostima koje nas stalno vrebaju i olakšavamo rad svima našim znanim ili neznanim. Ono što je vredelo nešto u meni i na meni bilo je redovno izvan moje volje i moga znanja i saznanja. ona mi se ipak da je Na aerodromu. i jedno od sredstava u borbi za održanje. on nije više za život. ni tu meru izdržati. Ko sam ja koji delam i živim na svoju bruku i na svoju štetu. žaleći se na nesposobnost ljudi i nesavršenost stvari. od najranijeg osakaćenu dušu. hoteći da to budem. upitao Satanu (Iblisa) kad je njegova vlast nad čovekom najveća. on primenjuje nadljudski i neljudski visoka merila na svačija dela i postupke. jer u svako doba znaju gde smo i gde nas mogu naći. on je jedan od zakona postojanja. iscrpljuje i čini naš život nemirnim i iskidanim. kad se već ne može izbrisati. Covek koji nastoji da poraste tako što u svojim. a sam ništa ne zna do to i ničeg nema do svojih visokih merila. stideći se svog nerazdvojnog parnjaka. Da bi to postigao. vidljivim ili nevidljivim progoniteljima. on to retko čini. >>Onda kad se čovek najede i napije« — odgovorio je Iblis. teško ga podnosi. To nas zamara. ide samo napred. Nije lepa ova misao. povija i smanjuje do nepostojanja. možda nije ni tačna. on se nikad ne okreće da bi pogledao iza sebe. Ono što sam bio. i meri i obara sve. u razgovoru. a ponekad čak ne služi na čast ni mom karakteru ni mojoj pameti. tako da sam morao zabeležim. ali nemir je vezan sa životom. Covek može da živi dok ima snage da se zavarava i da tako podnosi misao o nesavršenstvu sveta i nestalnosti odnosa u njemu. A to vodi našoj šteti ili propasti. ali javila davno i vraća se stalno. položaj i pravce kretanja. * osakaćene detinjstva. onda se pobednički prošeta tom pustinjom. Po islamskom verovanju Jovan Krstitelj je. živi u istoj koži sa mnom. * Kao što su u staroj Kini. premeri i sravni sa zemljom.

ne treba se ničemu čuditi. štetna ili neprijatna. koje ne zna ništa pouzdano o sebi ni o svetu u kom živi.Sa početkom samog postojanja i prvim pokretom u majčinoj utrobi. ni pametne od ludih. Nije lak. ta na drugom zapažena slabost poveže sa istom ili sličnom 209 108 . sav od nedoslednosti i jalovog raspianja snaga. Nije teško zamisliti kako je kobno i opasno bilo. među ljudima. živeti kao čovek među ljudima. nego je i svirepo strog u svojim sudovima o drugim ljudima. uopšte. trideset godina. onda to vodi ka sigurnoj i potpunoj osudi.) Tu slabost svesno uporedimo sa odgovarajućim dobrim osobinama nekog savršenog čoveka. i najbolje. Prvo otkrijemo na čoveku. ali traje. kakav nigde ne postoji. zaleti i sudari. živi čovek koji ne poznaje ni sebe ni sveta oko sebe. traženje izlaza. nesvesno. i ne primećujući. Živi dvadeset. sudara i posrtanja crpe snage. ali koji nam stalno lebdi pred očima kad sudimo o ljudima oko sebe. svi naši — i najneverovatniji — postupci. svak se pita: kakva će to starost biti. čovek ne bi bio ono što je sada — tamno biće u tami. čovek živi — iako se ne vidi pravo čemu i od čega — živi i primiče se starosti. ni lep. i stalno je u protivrečnosti sa svojim pravim bićem. kako čovek. Posmatrajući ga. a na to ih nagone njihova obična ljudska svojstva. Kao da iz skokova. Sa strahom (i taštim stidom) odavno sam pri-metio da ne razlikujem lako ni brzo zle ljude i postupke od dobrih. ne može dugo trajati. U isto vreme u nama se. Vi biste pomislili da takav život. a svojim postupcima kao i svojim recima ne prestaje da izaziva nesporazume i sukobe. Kad bi se moglo saznati. neku sitnu slabost ili nedoslednost. ni plodan. napori. izreći i dalje preneti ono što muzika nejasno nago vesta va. u ma kom pogledu. koga smo izabrali za žrtvu. sporo uči i kako skupo plaća to malo što u svom kratkom veku nauči. kao izuzetnim i naročitim ljudskim osobinama. A kad jednom počnemo da sudimo drugog čoveka. Covek nije samo sebičan i bezobziran u postupcima. I traje do poslednjeg daha i poslednjeg pokreta. Mislim da ste i vi uvideli kako je teško sagledati i najočigledniju istinu. pre vremena sa sveta oteralo. zalazi u četvrdesete. To što nam život čini nemogućnim i što je mnoge. Tome traženju služe sve naše misli. ni o svojoj pravoj sudbini. sa takvim nedostatkom. (To je obično ona koja je nama lično. Varate se. U pitanju je zlo koje čine obični ljudi. često i ljudske vrline. Kad se to zna i uzme u obzir. sve življe. sva naša lutanja. Dužan svima a u deficitu prema sebi. postavlja se za nas pitanje — izlaza. jer sa prvim zrakom zemne svetlosti počinje novo i dalje. Nije reč o nekoj zloći i podlosti. A kad se oslobodimo te tamnice. to je samo prividno i privremeno oslobođenje. to nisu velike mržnje ni teški zločini. svakodnevno. Vidim: tu.

zbunjen i malodušan. nečujan. neprestano gubiš i tražiš. Sto je čovek slabiji. da čovek pređe ovaj svoj put. To često zaboravljaju i žene same i njihovi krojači. ali samo za minut-dva. otkako znaš za sebe. To je ono što zavisi od mene i tako treba svi da radimo. naviše. I obrnuto. to mu više dolazi ovaj svet kao patnja i iskušenje. sve i kad bi hteo. i izvešće te iz te su-mračne gužve u kojoj se. uzeće te pod ruku neosetno i lako. a uz koje. strašne i nemilosrdne sudije. i da počinje ono što ti se uvek činilo da ne može biti. A ako se tada desi da. Ne znam zašto. i izaziva u nama stanje moralne euforije. kakav si uvek bio. nema puta ni povratka. pa čak i krvnike. ali i bez oklevanja. Ukusno skrojenim i vesto upotrebljenim nabo-rima svoje haljine žena je osvojila više muških srdaca nego svojom razgolićenošću i svojim slobodnim ponašanjem. i stvara od nas. da su za njega i njegovo vreme ostali ogrisci lepe gozbe. završava ambisom i da je prema tome posleđnja.slabošću koju sami imamo i. da se ništa neće desiti. A moralno ogorčenje zbog tih tuđih mana. rešeno. koje potpuno zakloni slične nedostatke u nama. Pa i pored toga ja idem vedro. omogućuje nam da zauzmemo strog i uzvišen stav sudije i žrtve u isto vreme. Ponekad ti se čini — stići će neko i daće ti jedva primetan ali jasan i siguran znak da je došao kraj onom što ti je uvek izgledalo da kraja nema. koliko da kažem sebi i vama nešto o ovom mom putovanju nizbrdo. To je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku — i u snu. valjda! — svesni sebe i svoje vred-nosti. njega muči saznanje da svet ovaj nema i ne može da mu pruži ništa vredno ni dostojno divljenja. manje ili više skriveno. bez žurbe. A to nije mnogo. to je da se s vremena na vreme zaustavim. ali hteo bih da se zna da sam tako silazio ovim stepenicama. Ta euforija nas brzo i sigurno udaljuje sa puta svakog ličnog moralnog usavršavanja. 111 Uzalud pokušavam da se setim otkad to ja silazim ovim stepenicama koje vode samo napred i samo naniže. A može biti da nikad niko neće doći. Upravo. mimo. pre nego što je na njega došao red da živi. U svetlosti tog poređenja. bez oklevanja i vajkanja. budeš oklevao i pipao oko sebe. tražeći put i izlaz — doći će neko nevidljiv. I dok mnoge ljude muči misao da je svet pun lepota i dobara. i da je sve ovo samo jedan od onih stalnih. Njega je od detinjstva mučilo čudno osećanje: da je sve što je najbolje i najvrednije u životu bilo i prošlo. u manjoj ili većoj meri. Sve što mogu. večnih ljudskih snova koji se nikad ne ostvaruju i nikad ne prestaju da nas prate. sve što pouzdano znam to je: da jedna od ovih stepenica. ali da je sve to zbog nečega (na pri-mer zbog nepravične društvene podele. ili slično) njima nepristupno. ne znam koja. i da smatram da tako treba 110 . slabost koju smo otkrili na našoj žrtvi dođe nam još više mrska i odvratna. nosimo kroz život. ukoliko je jedan čovek jači utoliko pre može da predstavlja patnju i iskušenje za sve oko sebe. koju su sami procenili i utvrdili.

Ali tada ima bar jednu utehu. gde nema svedoka ni svetlosti. ubijaju u oni koji straha. Kao bedel} Zbog života odreći se života. gde čoveka ne štiti nikakva ni najosnovnija ljudska pravda. a koje voli da ispoveda. nastoji da u takav položaj nikad ne dođe i zato se drži prava puta i osvetljenih. Tada ste u njihovoj vlasti i mogu da rade s vama šta hoće. ma i najmanja bila. mili. To su Ijudi-ubice. jača od čoveka pojedinca i kako ga s vremenom potpuno preraste i proguta. te svoje stvarne grehe on mnogo teže priznaje i mnogo manje se kaje zbog njih nego zbog onih koje nikad nije počinio. ne znači još da mu se ništa slično ne može desiti. nastanjenih krajeva. ili se još dublje ukopava u zemlju. i živi umesto njega. To su teško predvideti. taj nagon ubilački nagon gotovo potpuno zakržljao.»Urođeno osećanje krivice« — nezdravo oseća-nje nestvarne krivice. naravno. je u čoveku toliko razvijen da je potčinio sebi celog čoveka i sve njegove snage i sposobnosti. a ponekad mi se čini da bi takve ljude trebalo kažnjavati upravo zbog tih njihovih uobraženih greha i prestupa. odakle se ne može nikakva pomoć dovikati. Da mi je naći nekog ko bi živeo umesto met«. Može. time bi se možda ti bolesnici izlečili i sprečili da počinjaju istinske. i da je bio saučesnik svoje propasti. Bar toliko! i Tek kad čovek sazida svoju kuću i stane da je uređuje i vodi. bogati ljudi đa plate čoveka koji će za njih odslužiti vojni rok). To. Nastane situacija koja bi se na francuskom jeziku mogla nazvati »■sauve qui peutl« Zamislite to u velikim dimenzijama nastanjenog sveta i u trajanju više desetina stoleća — i vi imate 212 8 — Znakovi pored puta 113 . Niko ne može reći za njega da je poginuo ludo i gluvo. čoveku živi manje ili više razvijen koji se javlja pod raznim U svakom vidovima. zamenik (u turskoj vojsci mogli su. neknđ. samo u retkim slučajevima ubilački nagon ' Bedel (arapski). i ponekad se i dešava. ne sprečava toga istog čoveka da u svom životu počini ceo niz stvarnih nedela i prestupa. ljubomore. Covek u kom je nagon samoodbrane bar malo živ. * Služeći se malo svojim smicalicama. koji je dotle godinama ležao uglavljen donjom stranom u vlažnu zemlju i polagano sve dublje tonuo u nju. on vidi koliko je kuća. koje je bolest mnogih ljudi i omiljen predmet književnosti XIX veka. crva i bubica koji vrvi. A nastupu gneva. Vaspitanjem bi trebalo od samog početka suzbijati u detetu to bolesno osećanje krivice. Tada nam se na sunčanoj svetlosti otkrije čitav jedan iznenađen i uplašen svet larvi. malo vašom glupošću. zavedu vas zli ljudi daleko u pustinju. I začudo. Kod jednih je kod jače razvijen i javlja se pod drugih je nim određe-u prilikama koje je uslovima. Sva naša ljudska istorija liči na trenutak kad čovek podigne oveći kamen. pohlepom ili nekim vašim drugim porokom.

da se napreduje za stepenicu više. ako u nama još sve vri od oštrih sudova i brzopletih replika koje ne pokreću naš jezik i ne prelaze preko usana. Neophodnim. a to je: unutarnje ćutanje. * Oni koji upravljaju i iskreno žele da društvo usavrše i izmene nabolje. Ali to nije dovoljno. još i svoje nevidljive protivnike. Vreme je da se pređe na postizavanje višeg stepena. a konzervativni ljudi svoje saveznike. Sve nas poziva na to. upravo stoga što su spori. tako da i bez svoje velike zasluge govorimo manje. možda razumnije i čovečnije. iako ni prethodna stepenica nije još potpuno osvojena ni utvrđena kako treba. kao teren u ratu. osvajamo. površno ni uzaludno. glupo. misao u kojoj bi se možda moglo naći i utehe za sve i rešenja 8* 115 . ili sujete. Rezultati su: uzbuna. gubimo i ponovo osvajamo. ili čak ne govoriti uopšte. S godinama. suprotstavljaju se ljudi zbog svojih utvrđenih navika. jer su vrlo opasni. 114 Vreme je da se penje. Bilo bi vreme da već naučimo da i u sebi ćutimo. rušenjem ili ukidanjem starih ustanova. Govoriti malo. činjenice koja nije njegovo delo ni njegova zasluga. tačnije rečeno sa starošću. i to u samoj prirodi stvari. ružno umremo. imati i drugih smetnji i otpora o kojima moraju da vode računa. on je načinio sebi privatnu giljotinu i njome seče glavu svakom ko nije po njegovoj meri i oduzima život svemu što je duhom ili telom izuzetno ili natprosečno oko njega. * Od proste i svačije činjenice da je dva puta dva jednako četiri. u tim ustanovama. I to je vidljivo. nevidljivi i podmukli. jer inače će nam se desiti da do kraja zlo živimo i. na kraju. Međutim. pored poznatih. Sve su to stepenice na putu ličnog napretka i usavršavanja koje u toku života. osim vidljivih i poznatih protivnika. Tako oni koji se bore za novo i bolje imaju. potpuno izmene. strah i — spašavanje. ali potresaju i paraju našu unutrašnjost? Cesto mogu da se vide takvi starci koji smireno i prepodobno ćute. one nisu stvarno mrtve. trebalo bi da imaju u vidu da će u tom poslu. A to je strašno. ne govoriti zlo. Pa i kad snage koje teže promenama i novinama uspeju da ih potisnu i. nered. nego strpljivo čekaiu i vesto iskorišćuju svaku priliku da se vrate u prvobitno stanje. nagoni odumiru. koja nastupa polako i tiho kao sumrak na zemlji. krv hladni. telima i oblicima samim postoji jaka unutrašnja težnja da traju takvi kakvi su. ličnih interesa. teže za potpunom izmenom društva. društvenih tela i svih oblika svakodnevnog života. Ima jedna. savlađujemo se i obuzdavamo lakše. Priroda sama nam pomaže u tome. ali im se u pogledu ili u podrhtavanju usnica javlja ponekad odraz unutarnjih kivnih i zloćudnih monologa i dijaloga. Otkriveni smo i dospeli pod mlaz neizdržljive svetlosti ljudske svesti. Sta vredi što mudro držimo jezik za zubima. prividno. sama po sebi strašna. velikim i korisnim promenama koje. Vreme je. Po pažnji koju volimo da ukazujemo svojim lekarima i zahvalnosti koju redovno osećamo prema njima — vidi se koliko volimo sebe.pred sobom skraćenu i simboličnu sliku čovekove sudbine i ljudskog društva.

stvarno počinja. kao skrivenu ranu. Između ostalog i po tome što. * * Tajna se čuva najbolje onda kad smo po nečem — po čem bilo — i sami zainteresovani da se ne otkrije i ne objavi. * Postoji jedna strašna. * Koliko mogu biti jadni i bespomoćni mali ljudi vidim najbolje po tome što ponekad. mučen grizom savesti i kajanjem zbog uobraženih grešnih postupaka. fizičkom i moralnom. ' Bolestan duh. uzgred. Ima i takvih slučajeva da mi nosimo u sebi neku svoju tajnu. rešeni da sve podnesemo i da umremo. t_ Ko ima i umije. poznaju je bolje nego mi sami. klecamo pod njom godinama. « . . moralno. pokušavaju da se zaklone i za moja leđa i.svega. a pažljivo sluša ono što ti kažeš. nomisao na smrt od davljenja u nečistoći. ona se krije godinama i godinama. a odaje se u jednom trenutku koji poništava sve godine vernosti i ćutanja. 116 117 . svojom i tuđom. I kako da se opere. Inače. A ja znam najbolje kakav je to zaklon. Strašni su trenuci u kolima postajemo toga svesni. Mnogome od nas vek prolazi u borbi sa nečistoćom. otežući reci. jer često potiče iz zamućenih izvora. smeška ti se u lice i govori malo. u nekoj neprilici. A pri tom i ne slutimo da ljudi oko nas odavno znaju za tajnu. ako treba. i da potraju samo malo duže i da ih ne ućutkamo zavaravajući se drugim brigama i mislima. oslone na mene. A kako da se čovek očisti kad je i misao koja ga goni da se spašava od nečistoće sama nečista. često i ne primećuje one koje sam. mnogostruko je nesrećan i težak sebi i drugima. koji se oseća odgovornim i za tuđe grehe i prestupe sa kojima nema i ne može imati veze. kad su i sredstva kojima se pere — nečista. Mi to i ne znamo i sad bez osnova patimo. a najsigurnije je čuva onaj ko to čini nesvesno. taj ne samo da dužeUjepse živi nego i lakše i boluje i umire. A to je: možda se je ono od čega strepimo i što sa strahomj stegnutog grla. * Čuvaj se nejasnog i varljivog pred večernjeg sata. nikad čovek ne može biti siguran da će do kraja sačuvati ni svoju ni tuđu tajnu. ali iz sažaljenja ili obzira ili ravnodušnosti neće to da nam kažu ili pokažu. i kakvi — blago nama — nikad nećemo uspeti da budemo! Samo plemeniti ljudi mogtt se n^ u takvoj zabuni i tako blizu očajanju. mi bi mo se zaista ugušili. čaše i cigarete. ali da se ne odamo. a vrlo ljudska pomisao. očekujemo kao najteži udarac i svoj konačni poraz — već odavno desilo. i čoveka koji stoji pored tebe. i šta im vredi takav oslonac. * Teško nama kad bismo jednog dana zaista postali oni i onakvi kakvi često zamišljamo da smo ili da bismo mogh biti. Savfet beg.

a ja to i ne znam. i od ovog što zovemo našim svetom neće ostati ni ime. Ili je to samo iluzija našeg tela koje sa svakim trenutkom što prolazi stari i slabi i dotraj ava. Naprotiv. Povest ljudskog roda. stvari koje mi nazivamo mrtvim izgledaju mirne i jednostavne. mnogo toga što je zlo. Ali. S druge strane — nagonska ljubav za život i stalna težnja da se ovde postoji i traje ovako doveka. ne traže ništa za sebe. To je ono što sačinjava ovaj čudni i protiv-rečni ali još podnošljivi svet koji mi nazivamo svojim. ako se ikad desi da se unutarnjost takozvanih mrtvih stvari uzbuni i pokrene. to je neprestana igra tih otimanja i obuzda-vanja. To su dve možda samo naizgled nepomirljive i protivrečne stvari. nego se pitam kako je stalo sa razumom i moralom toga koji te sudove daje. jer se niko nije našao da izvrši zbir i da mi ga pokaže. kao i životinje. i tako je možda i mera najgoreg već odavno pređena. jer to zaista ne vredi. i to neprestano. bar u našim očima kratka vida. nego bar za jednu podlanicu niže. a zakoni ih slabo i nesigurno vezuju i obuzdavaju. sve će se oko nas. zajedno sa 118 Kad bolje posmatramo svet oko sebe. kad su budni. ukoliko umemo i možemo da ih prilagodimo svojim potrebama. ali dovoljno jasno čini!). ali se dešava. ono najgore nije se još desilo sa mnom. manje-više stalno nemirni. kao varljivom muzikom. Znam. i dok spavaju krv u njima radi. nalazi na kosoj ravni i nesigurnom tlu koje polako i nepri-metno. Tako se šulja i propada ovaj naš svet. mi to činimo samo napola iskreno. ali stalno i neumitno klizi i spušta se sve niže. mi vidimo da su ljudi. pa mu zbog toga izgleda da ceo svet stalno mre i nastaje. oči ih vode na puteve i na bespuća. da se svet u kome živimo. * Kad se žalimo da nam mnogi ljudi dosađuju i kradu vreme svojim posetama i razgovorima i svojim traženjem saveta ili usluga. S jedne strane — želja da se nađe izlaz i po svaku cenu pobegne iz ovog života u slobodu nepostojanja koje nas neprestano zove i silnom snagom privlači. svim onim što jeste i što misli da jeste. 129 . ne lutaju. i služe nam bez pogovora. našim osećanjima stalnosti i neprolaznosti našega života. zajedno s nama. nikad ne probudimo na mestu na kom smo zanoćili. ja nijednog trenutka ne mislim o tačnosti ili netač-nosti tih sudova. zajedno sa čovekom i svim što je njegovo. raspasti i pretvoriti u plamen bez pepela i nestati u isparenjima i oblacima. U stvari. ni iko živ da ga izgovori. a to spuštanje i propadanje praćeno je. I ništa drugo.Kad slušam tako nekog kako daje opšte i uop-štene sudove (crno ili belo) o zemljama ili narodima. jedino što mi žalimo to je: što to nisu neki drugi i drukčiji ljudi. u stvari. tako da se. Ponekad mi se čini (neodređeno.

ornim za borbu i razgovor.« Kad počnemo da se pitamo šta ćemo sa svojim životom (kod nekih se to pitanje postavlja i u mlađim godinama. dok nas taj isti život ne skloni sa piste. a to nije tako slaba i nesigurna reč kao što bi se moglo suditi po mestu koje zauzima u našem jeziku. ali samo po inerciji. (To ie onai 120 Da bi se nekud stiglo i nešto postiglo. bezimenom postojanju. Tako mi se. Pre svega treba proći. to je mlađi brat nestrpljivog. u ovom našem životu. i strpljivo podnositi sve njegove ćudi i surovosti. Od njega treba sve očekivati. po mogućnosti. 121 . Jer. U najmanju ruku. Kažem »možda-«. onog koji se prostire ispred našeg rođenja i onog koji nas čeka posle naše smrti. kao smetnju svom živom saobraćaju. dobrosrećna kocka koju igramo sami sa sobom. čini da zloglasno istočnjačko be-žanje u Sutra nije bez osnova i nekog opravdanja. i odbacuje nas kad više ne možemo da poslužimo njegovim nama nepoznatim ciljevima. kao što u svojoj slepoj egocentričnosti mislimo. kao što čoveku nestaje daha. naglo slabi volja i odliva se snaga od nas. U tom stanju. u njega svoju nadu stavljati i tvrdo verovati da će biti bolje nego što je njegov stariji brat. »Možda«. Posle toga mi još »-živimo-« neko vreme. kad bi potrajalo. Ponekad mogu dobro da razumem ljude sa Istoka. možda i više. u svim vidovima i pravcima. ispavanim. Kao i svuda u svetu. od prvog pokreta u majčinoj utrobi do poslednjeg predsmrtnog trzaja — traže izlaz. proždrljivog i nemirnog štrebera koji se zove Danas. planovima. po dubokoj tami. što će nam omogućiti da ga lakše podnesemo. na primer. pojaviti se tamo negde među ljudima. potrebno je u nas mnogo. njemu. a kod većine sa prvim pojavama starenja). da mi posve nestane utvrđeno osećanje vremena. bolji i čovečniji brat. to je lutrija. Dešava se. da gubim bizinu i padam kao mrtav predmet. punom neizvesnosti. naročito na putovanjima i kad ostanem duže sam. možda će se u toku vremena (srećnom toku!) u nama ili oko nas nešto promeniti. Pa posle toga — ako šta ostane od tebe — sačekati jutro. ne bi se moglo živeti ni onoliko koliko čovek može izdržati bez vode ili bez hrane. krećući se sopstvenim pogonskim sredstvima. stešnjenom između dva tamna okeana nepostojanja. to je znak da silazimo sa pravog puta i da život ne zna šta će s nama. Muški treba primati na sebe sve terete koje nam nameće Danas.) Njegova privlačnost i lepota ■je u tome što ono nije završeno i što se može me-njati i oblikom i sadržinom. kroz blatnjavo selo i čopor nevezanih pasa u njemu. ali mišlju moramo biti okrenuti pre-delima gde nas čeka Sutra. I ja sam jedan ođ onih koji celog svog veka. pa svest o sebi i s/ojim dimenzijama. nego život upotrebljava nas. jer od njega postaje živo ništa koje se gubi u opštem. upravlja nama. i — biti takav kakvi su i oni i. pa sve ako bude isto ili još gore i teže. Sutra. dužnostima i potrebama. Tada se gubi najpre sećanje. da se može razumeti. da izgubim račun o vremenu i o sebi i. jači i bolji od njUi. njihova shvatanja i njihov način života. sopstvenom težinom. ne živimo mi život.

da opkoračuju i preskaču ponore kojima se mera ne zna i od kojih se samo jedna. možda i teže. I mi se osećamo kao čovek koji je nekad znao jedan jezik i govorio tečno.Svi mi živimo od snaga koje nosimo u sebi ili stičemo uz put. Ti njihovi minuli životi. Takvim nam se stalno ukazuje naš život. nije ćela mudrost života. * Biti sopstvenik a ne postati mizantrop isto je tako teško kao biti siromah a ne biti ogorčen ili zavidan. imaju ovakve divne i svečane trenutke kao velike nagrade za svoju istrajnost i odanost. kao jedno jedino veliko čudo koje nije smatralo dostojnim da se kao takvo objavljuje ni tražilo da ko u njega veruje. koji zemlju svojim kratkim korakom merimo. i podseti ga nejasno na vremena kad je živeo u onoj zemlji i govorio taj jezik. u tim trenucima se njihov često jednolični i teški život odjednom preobražava i biva raskošan. od stvarnih dobara i vrednosti kojima raspolažemo i koje možemo u svakom trenutku da uložimo u život i da suprotstavimo svetu oko sebe. pa ga zaboravio s vremenom tako da mu samo retko pojedina reč iskrsne u sećanju. i imaju srčanosti i strpljenja da ostanu na jednom mestu. To. naravno. izgledaju nama. a nije to. posmatramo ih kako koračaju. lakše — samo oni. Ostane nešto. Mudar je onaj koji pojave sveta oko sebe ne gleda nikad izdvojene i usamljene. čitamo ili slušamo! Ne usuđujući se ni da im zavidimo. bolje. 123 . a kamoli da se poredimo sa njima. okrećemo u svoju korist. valjda. pomagala im da se. Nešto kao vradžbina. za svoje dalje napredovanje. nikad mi ne zaboravimo zemlju ženskog tela i čulne ljubavi. da im nikad nije bilo potrebno da to učine. polazna. A kako su drugačiji pobedonosno završeni životi velikih ljudi o kojima. neujednačen i pun neizvesnosti i prepreka. i onda kad sve goni čoveka da traži drugo. da imaju čvrste svedoke na koje se uvek slobodno mogu pozvati. koji sa svakim novim danom izgleda sve više neprohodan. isto tako. sa grobom kao pobe-donosnim znakom na kraju. tamo daleko u svetu koji mi ne možemo da sagledamo. nego povezane što je više i šire mogućno sa svim ostalim što se u svetu javlja i dešava. a jasno je da — pored snaga i sredstava kojima se i mi služimo — imaju sigurnu podlogu i podršku negde izvan sebe. strana može videti — i da posle svega uvek nastave put neumanjeni i uspravni. kao o nedostižnim primerima. ali je svakako jedan od uslova za njeno postizanje. provlače kroz iglene uši. Samo njihova svest o tome provela ih je kroz ovaj život. Na žalost. na SVOTU mestu. ponekad i od nerazumljivog slučaja koji. * Ne. koji su mu verni. 122 Oni koji zaista vole svoj rodni grad. bogat i zanosno lep. I vidi se. uz velike napore i teške štete duha i tela. ali nešto što nije ništa: nepotpuno sećanje i nesavršen zaborav. u potrebi. kao niz neverovatnih čuda ili. Vidi se da mogu u svakoj prilici pouzdano računati na pomoć otud. u nama i oko nas.

lišen mira i sreće i svakog ljudskog dobra. prema njegovom sudu. u kom obliku ni pod kojim imenom. jer svi znamo da starost obično nije bogata radostima. I to važi za svaku igru. jer ih poznaju izranije i većinu njih nose kao već izvršene u sebi. Nije glavno ko živi. mržnje. a završava plačem ili gluvim i nemim kajanjem i žaljenjem. a koje u druge. ali samo onaj ko je to na svojoj koži osetio može da zna i oceni svu težinu te istine. Dok postoji. a ne pita se kakav. koje se ostvaruju. dobrote. sa bezbroj kompleksa i opterećenja. Žive kao uzeti. sve do onog najnesrećnijeg od nesrećnih među živima. I to je dobro. Drevna istina. vama i svima ljudima oko sebe. dve ruke. Velika je muka i zabuna našeg života u tome što ne znamo i ne možemo znati koje spadaju u red onih prvih. a povedemo se za onima koje lažu. Važan je jedino život sam. Tako je sve sa čim se u životu sukobljavaju za njih u isto vreme i novina i uspomena. To je radost naše starosti. I zbog toga su vrlo često teret sebi i smetnja drugima. a svi mi ljudi smo blaženi rajski žitelji. To je obično tako. Već pri prvom dodiru pri-mećuje se njihova neprijatna podvojenost u svemu. pod uticajem urođenih nagona i prilika. a jutros mi se odjednom ukazala ćela istina.* Cesto sam o tome mislio. Zavist je šlepa 1 nezasitljiva. i vrlo često. u toku godina. To ih. To je uzrok mnogim našim neuspesima. prati ih u stopu teška neodlučnost i nedoslednost u svemu. i druge. koliko živi. Igra počinje sa smehom. on će vam zavideti. poniženjima i patnjama. što je gore od plača. i da ne čujemo ni jedne ni druge. prava čudovišta. To pitamo samo mi pojedinci. da ne poverujemo onim slutnjama koje nago-veštavaju istinu. pa čak ni kako živi. mi smo stariji. Takvi ljudi su. gneva. Zavideće vam i zbog onog sto imate ili što biste. koje lažu. Oni su nesposobni ili samo deli-mično sposobni za obične ljudske akte ljubavi. ali svet je mlađi nego što je nekad bio.Da. I tu se ništa ne da promeniti ni popraviti. jedini on je zarobljenik pakla. ali nikad jasno i do kraja. Jedne. ali ne znam da li ću uspeti da je i drugom jasno kažem. kazana i napisana toliko puta. razumljivo. ali slutnja ima od • Govor drugovlina Iz ginmazije. dvostrukost u mislima i krajnja nespretnost i slabost u delanju. A biva i to da uopšte nemamo sluha za njihov glas. Izgleda da ima ljudi koji su u svom psihofizičkom organizmu doneli na svet znatan broj završenih doživljaja i čitav niz pokreta i postupaka koje inače ostali ljudi doživljavaju i izvode tek docnije. Čudesno Je gledati kako se ponekad — istina. i kad prividno izgledaju »normalni«. i pojava sa kojima se susreću. U očima zavidna čoveka ovaj naš svet je pravi raj. Tako se dešava. koči u donošenju i izvršavanju svih odluka. kao i zbog otiog čega nemate i nećete nikad 125 124 . Meni je ona jasna. retko! — naše slutnje ostvaruju. mogli maati. a često i našoj propasti.

imati. ne samo žena nego i muškaraca. kite vas kao novogodišnju jelku sjajem i bleskom. A ko god traži nešto. Svet će ti je pružati dovoljno. Razume se. Ljudi koji traže i istražuju često se troše i ginu na tom putu. ali šta mu vredi kad je ta njegova savest kao pokvaren sat koji čas brza. a i kad to ne bude. 126 . Celog života razapinjala ga je ta protiv-rečnost. zavidljivci vam često pripisuju dobra i preimućstva kojih nemate. poklanjaju uvek veliku pažnju kroju svojih haljina. neće možda nikad biti ljudima otkrivene ni pristupne. i to nekako uvek onda kad je najvažnije i najpotrebnije znati koje je doba dana. strpljivost i upornost koje su u službi te volje. 2)Većina staraca vole da pričaju i da daju sa-vete mlađima. Primetio sam da ima ljudi. i utoliko se teže nalazi. ali ginu i oni koji vek provedu u duhovnom nemaru i neradu. bez ploda i vidnog uspeha. Prilike ćeš za to imati uvek. nikad ne zna lačno koliko je sali. 127 Svaki čovek nešto traži i očekuje. radili i tražili sa više sreće i uspeha. a nije voleo da putuje. ti ćeš se potruditi sam da je nađeš. bolje rečeno. U tome je znak čovekove veličine i izvor njegovih najvećih stradanja. i nešto od njegovih napora i njegove nesuđene slave živi uvek u otkrićima onih koji su. To nije važno. Ako ne nađemo ono što tražimo. i tiva. čas opet stane. posle njega. i izvan nje. Postoje na ovoj našoj zemlji. čas zadocnjava. Glavno je da on. I što je čovek bolji i od boljeg tkiva. I jedino ti su pravi mrtvaci. po»3d takvog čaaovnika. I umro je. i danas ljudi vladaju njima na opštu korist. Zeleo je da svuda bude i sve vidi. I na nesreći vašoj vam za vide. i snaga. Takvih ima dosta. dok god ima životne snage u njemu. pa ma to izgledalo i ludo i uzaludno. * Sramotićeš se dok si živ. novu i korisnu stvar na koju nismo ranije ponaišljali. mcče biti. a nije uspeo da joj nađe rešenja. hiljade i hiljade stvari koje. Glavno je: volja za saznanjem i otkrićem. bez obzira na sve promene u njihovom ličnom životu i opštim prilikama. Nje se ne treba nikad plašiti. koji se celog svog veka lepo i pažljivo odevaju i. nesrećnici! 1)U većini slučajeva starci nemaju šta da kažu mlađima. Stoga je svaka želja za saznanjem dobra. i to celog života ili. ali ljudsko dostojanstvo se meri po onima koje su izgledale isto tako nedostižne. 3)Znači da je ono što stari govore mladima ponajčešće — ništa. jer nisu nikad ničim i ni u čemu živeli. preturajući nekoliko tuceta praznih reći kao dosadne i glupe brojanice. A to što takav čovek traži može nekom drugom izgledati i sporedno i izlišno. osnov one životne tra-gike koja je samo čovekova. bojama tkanina i estetskoj vrednosti sitnica kojima se okružuju. može se desiti da nađemo drugu. to je rede i skupocnije ono što traži. pa ih oštroumni i uporni istraživači otkrili i osvojili. Jer. i da se ne nađe ništa. samo da bi mogli da tako pravdaju svoje osećanje gorke zavisti. On nije čovek bez savesti. taj se upisao u knjigu živih. pored svih naših napora.

To je slika potpunog nesklada između nas onakvih kakvi jesmo i onog što živi u nama i što nas okružuje sa svih strana. ostavi kosti i sa njima poslednji blesak neobičnog duha koji ga je vodio svetom. naprotiv. To je nauk koji se nikad ne može do kraja shvatiti ni naučiti. Ne traži nikog. Tako se može reći da vam je. njemu je postalo jasno šta se to pred njegovim oči9 — Znakovi pored puta Po stoti put moja se misao pita — kao što zalutao i zatvoren leptir po stoti put bije o staklo — 128 129 . Ali u svakom od ovih slučajeva to znači samo jedno: da je čovek stupio na put mučne starosti i da počinje. * šta je to što mi ne da da živim ni da se životu radujem. gradio i rušio. čim se pridignete. i koji se zaustavio u jednom gradu kome do tada nije ni ime čuo. voleo i mrzeo. neodređena i bezizgledna nada. nećete se po-vrediti nego ćete. kao da je sve dotle samo gledao ne videći ništa i ne misleći ni na što. sa željom da predahne i sakupi snage za dalja putovanja i iskustva. jer u vama od začetka vašeg živi skrivena i neuništiva iskra životne radosti koja je moćnija od svega što vas okružuje. snage i dostojanstva u muževnom dobu. da gubi vlast i nadzor nad svojim mislima i osećanjima. na javi i u snu. Jedno ili drugo. možda. ili da tu. bivaju sve krupnije i mnogobrojnije. preterano i uzaludno. Covek koji je putovao. To je nada. zbog kojih sada mogu samo da se kaju. on to još ni sam tačno ne zna. svojih zasluga koje su ostale nepriznate i nenagrađene. a koja nas nikad ne napušta. dvoje zajemčeno i osigurano: duga patnja i sigurna pobeda. patiti zbog svoga neprirodnog položaja u svetu u koji ste bačeni. Sad živi tu kao stranac kome ništa ne treba. iako su se nekad njima možda i ponosili. To je svršen cm sa kojim se ne mirimo. Samo ćete celog veka. sve vam preti i sve vas ugrožava. uznemiruju sećanja. što možda nismo ni učinili. ili nepravdi koje su morali da otrpe i koje sad. trgovao. koja bi onog trenutka kad bude shvaćena i prihvaćena od svih ljudi značila izbavljenje čovečanstva. sve do poslednjeg daha. Sve to već prema tome kakve je ko naravi i kakve su mu osnovne sklonosti. grehe i propuste. a svakog ko mu se približi gleda pronicljivo oštro. koja nas više muči i boli nego što nas teši i krepi. neku tešku i sudbonosnu istinu. Posmučete. u sećanju. a ako se i desi — izuzetan slučaj! — baš i da padnete. produžiti mirno i bodro svoj put. Jedni se tada sećaju svojih podviga u mladosti. i strah od nečega što nikad ne dolazi i ne nastupa. Druge. a neprestano se primiče i preti. na jedan ili na drugi način. To je kajanje zbog nečega što nismo mogli da ne učinimo. u manjoj ili u većoj meri. Tek posle izvesnog vremena. u snu kao i na javi. ali nećete pasti. kroz sve mene i obrte dugog života.* Sa nastupanjem starenja sve češće nas i protiv naše volje. Različiti ste od svega oko sebe. kao da samo pogledom želi da kaže ovejanu suštinu onog što je u minulim godinama susreta i obračuna jasno i nedvosmisleno shvatio. muče sećanja na neke davnašnje ludosti. ali vam se ne može ništa zlo i nepopravljivo desiti.

u detinjstvu. Svak umire u tami i teskobi svoga očajanja. Uostalom. Kad bi se sakupila i ujedno sabrala lična ose-ćanja gneva. i uteha ljudskom duhu zauvek. »Sve ima svoje granice. možemo se nadati da ćemo se osloboditi prokletstva granice i ući. nestane u prostoru i sećanju. ponese nas laka nesvestica koja brzo prođe. zameće plod i dozreva. Tek kad jednom i njega.:-. ali onog velikog i pravog koji ne traži leka ni olakšanja. nerazdvojno vezano sa pojmom granice. ali posle toga čuvamo dugo sećanje na taj trenutak. u zemlji ili u kamenu. Postoji nekoliko vidljivih perioda u životu jedne biljke. divan prizor. koji je jednom zauvek postao to što je. od trenutka kad seme padne u zemlju i posle proklija. Tada je i samo naše postojanje.. dok su čovekove snage nerazvijene. valjda u bezgranično carstvo nepostojanja. za trenutak jedan. gađenja i ogorčenja sa kojima su ljudi pojedinci umrli. muči i satire. protesta. Od svega toga mi smo izabrali samo trenutak cvetanja i smatramo ga jedinim važnim. rodilo. A kako. i svemu onom što nas sada uznemiruje. uzalud dozivajući pravdu i zaštitu — kad bi tako nešto bilo mogućno — bila bi to velika snaga. pitanje granica i ne postavlja se pred nas. Vredelo bi već zato što bismo se s vremena na vreme mogli slatko nasmejati svim obzirima. takvog života nema i ne može ga biti — smejmo se sada. * Ponekad se ćela ova šarena dnevna stvarnost našeg života zanjiše kao tanka kulisa i mi. uminuti i nestati. tek sa mladošću i zrelim godinama počinju naši sudari i naši obračuni sa granicama. 9* 230 131 .« — Kako je jednostavno ponoviti te reci banalne klasične istine. jer se ozbiljno i ne sukobljavamo s njim. i to svuda i u svemu. I naši najveći usponi i »uspesi« u stvari su samo granice naših moći i nastojanja. a negde tamo u zimu ona se ćela vraća u zemlju iz koje je ponikla i u bezobličje koje joj je prethodilo. Kako lako prihvata tu istinu onaj koji nikad ni u čemu nije osetio potrebu ni pokušao da ide daleko i tako se nije ni mogao naći na nekoj granici. možda. kao takvo. Vredelo bi. koji nas pouzdano čeka negde. ona raste. tek obrnuto protumačene i drugim imenom nazvane. cveta. lista.ma stvara. Ono što ponekad u svom ili tuđem životu nazivamo »vrhunac sreće« samo je jedna od tih granica. zajedno sa nama. a većina sa osećanjem ixzaludnosti svojih najboljih težnja i napora. sagledamo ono što se nalazi iza nje. Odmah! ■. Na žalost. to je nezamišljivo i neizvodljivo. brigama i strahovanjima. zaista. kao saznanje koje nas krepi i daje nam snage da izdržimo ovu stvarnost na koju smo osuđeni. ocvetava. samo zbog nekoliko osme jaka koje bi nam uputilo u vremenu svoje mladosti. po svemu sudeći. Od toga nam se zavrti u glavi. ne seća se ničeg i ne nada se ničemu. poslednja je od naših granica. a naš grob. Zar to nije kao kad bi se jedno ljudsko biće začelo. razvija i ustaljuje: lice ljudskog bola. samo to može biti i samo kao takav jednom. da postoje život i svest i po sle naše fizičke smrti. a starost i smrt i nisu drugo do poslednje granice naših snaga i našeg trajanja. odraslo i umrlo. upravo glavnim ciljem celog dugog procesa.

j^ * Trajno je samo ono što nije dobilo oblik ni ime. a on to nije i teško to biva. Ta misao je nešto kao kazna. Već odavno za mene nije važno šta ko u ovoni našem društvu ume da kaže. i samo na mahove. Pored toga. a mrzimo one koji u tom divlieniu ne učestvuju. i to strašna. Jer. što nikad nije ni napuštalo beskrajne i večite pre-dele nepostojanja. hrabrosti i ljudskog dostojanstva stati pred svaki zadatak i svako nepredviđeno iskušenje. sama činjenica da može da postoji takva misao.) Ali bez obzira na tu našu ograničenu sposobnost predviđanja. velikih ljudi koji su bili sposobni da svetlošću svoga duha obasjaju uža ili šira područja budućnosti. koja lebdi kao stalna pretnja nad nama. * + ir. koje ona može da donese. jer nismo ni sposobni da ga počinimo. na nekom stepenu čo-vekovog razvitka. Ta misao se morala javiti negde. isključuje svaku mogućnost potpune sreće i trajnog mira u ljudskom životu. žive u njemu. kako bi mogao spreman dočekati tu teško predvidljivu budućnost i sa što više razuma. Nekad. Ono što nazivamo »rođeni ubica«. lepo i istinito.* otkud čoveku misao o potrebi harmonije. biran i malo neobičan. Otkud? Ne nalazim odgovora. i svaki od nas običnih ljudi treba da razvija i usavršava svoje umne i moralne snage i da savesno vrši svakodnevne dužnosti i poslove. davno. javljaju se 132 . i odlaze iz njega. a za koju nije stvoren i kojoj nije dorastao. kao razorna unutarnja eksplozija ili kao početak sporog ali smrtonosnog trovanja našeg ljudskog bića. velikog. bar preda mnom. napisao sam da je jedna od čo-vekovih slabosti njegova mala i ograničena sposobnost predviđanja. * Misao o ljudskoj krivici. mogućnost postojanja čovekove krivice pretpostavlja posve drugog čoveka. naročito kad su u pitanju ne sitne i svakodnevne. moćnog. neosvetljena. Misao o postojanju krivice uselila se u čoveka kao bolest. o grehu i kazni? Samo mogućnost postojanja takve misli u nepomirljivoj je suprotnosti sa načinom na koji ljudi dolaze na svet. slobodnog. nego krupne i sudbonosne stvari.n 11 svemu i teže da zavladaju našim mislima fSSupcima Mnogo se divimo sami sebi i svemu to pSimo ili uradimo. strana planete koja se zove čovek. i spremni smo da ih prezi-?emo kao glupake i gonimo kao neprijatelje svega što je pravo. ni kojim recima. ni 133 Luđa i bestidna samoživost viđa se upravo kod onih koji najviše imaju i sve mogu. kao ludilo veličine. Time se odaje. Patnja koja počiva na zabludi i žalosnom nesporazumu. (To ne znači da nije oduvek i svuda bivalo izuzetnih. to je druga. Kad laže — to sam primetio — njegov rečnik je originalniji i bogatiji. Izgleda da je čovek postao prva žrtva te igre koju je sam izmislio. nezdravo i opasno samozadovoljstvo i smešna sujeta. za greh koji nismo počinili.

izbavljamo i spašavamo. vrata i prozore. To i jeste težina takvih teških položaja. i u snu i na javi. i uvek. kad govorimo i kad ćutimo. svuda. U Bosni narod kaže za maloumnog i izgubljenog čoveka: »Taj nije spašen. ili čak srećni. a kako neki drugi oblik nisu nikad ni imale. jer malo ko ima strpljenja i snage da taj trenutak dočeka. Veliki jad je u tim zrelim godinama i velika obaveza. ali svakako najmanje zato. ali tako da se ni to skrivanje ne može primetiti. u meni se javlja želja da čovek nad-raste samog sebe.kakvim tonom. pošto nemaju ni određenog oblika ni utvrđene suštine — ne postoje. da steče sposobnost kretanja u svima pravcima. Veliki jad se ne kazuje. Ako poniženju (ili nekoj drugoj ljudskoj muci) uopšte ima leka. znači da ga nemaju uopšte. nego da ume i može da povremeno postaje i biva i ono što je nekad ranije bio. negde pri vrhuncu naše bede. kao i ono što bi po svojoj snazi 135 234 . » Kad gledam kako se ljudi oko mene lome i troše u borbi sa sitnicama. ono se javlja obično kao rezultat svih naših mnogih i raznovrsnih napora. koliko god nas od žene rođenih ima. nego šta zna da uradi. jer je svaki od nas na svoj način shvata. živih nije spašen. ne pokazuje. kad nam se čini da je sve bezizgledno i potpuno izgubljeno. Svi bez izuzetka. Uviđam da ljudske stvari. kako to radi i kako ono što je jednom uradio ume posle da održava. Tako ni ta suština stvarno ne postoji. kad ležimo isto kao i kad hodamo. bar ne za nas. usavršava. i^ -■ i. Svi se mi. da postane višestruk. to jest ljudski postupci. to jest: da čovek ne mora da bude uvek samo ono što jeste u jednom trenutku i određenim uslovima. kad navaljujemo i kad bežimo. nosi se skriveno. doživljaji i sudbine nemaju onaj oblik koji im mi u našim shvatanjima i sećanjima dajemo. gde nema uha koje bi nas moglo čuti. nego se stalno i uporno spašavamo i spasu nadamo. A što se tiče suštine svega toga. uvek. procenjuje i prikazuje. I sva naša takozvana borba za opstanak nije drugo do traženje spasa. pa i kad na izgled bezbrižno i besciljno pevamo. nagonski tražeći — izlaz i spas. i brani. i to od prvog trzaja u majčinoj utrobi pa do onog poslednjeg zeva kojim uzalud hvatamo još malo vazduha. I tako se može kazati da i te stvari same. idući šumom ili pustinjom. -' —Pa onda zašto? —Ne znam ni ja. i ako je spasenje mogućno. Pri tome se ponašamo slično noćnoj leptirići koja upadne u osvetljenu nastanjenu prostoriju i odmah počne slepo i nemilice da udara sobom o zidove.« U stvari.. niko od nas —Ljudi se ne rađaju zato da bi živeli dugOj bili zadovoljni. mi je u stvari i ne poznajemo. i kako često biva da u toj borbi i propadaju..

jasna i munjevita. sve više postaje osetljiv na vremenske promene i hod godišnjih doba. život i njegove promene — sve je to greška našeg vida i varka kratkog uma. Jeste li primetili koliko luđaka i manijaka ima oko vas? Obratite pažnju. ali nikad ne izblede potpuno. Rađanje. od njih i ginemo. To znači samo da taj nije imao prilike da se oda. neizbežno i sigurno. shvatanja. I čovek se tada krši i savija. u odnosu prema drugim ljudima. To jest: ukaže vam se sva ogromna i strašna nesrazmera između nestalnosti. Ali vi posle toga znate na čemu ste i gde da svrstate toga čoveka. primetili vi to ili ne. muči i ubija nije drugo do naivna i sujetna igra koju nije trebalo počinjati i koju bi valjalo tiho i neprimetno prekinuti što pre. Istina. Ali to polazi za rukom samo izuzetnim ljudima čija dela bacaju svoju svetlost i na naš put. umire bez bolesti i smrti. * dica naše brzopletosti i lude potrebe da svaki čas pokušavamo da zaustavimo moćni i nezadržljivi tok života. i što će jednog dana vero-vatno i biti. 137 . potraje duže ili kraće. a da nikad niste primetili ništa što bi moglo da liči na ludilo. To je nauk ranog jutra i odmornog duha. Jer. s jedne strane. Kad čovek počne da zalazi u godine. I kod onih koje smatramo normalnim javi se povremeno blesak nekog ludila. u ono što mi pogrešno i neopravdano smatramo i nazivamo našim životom. lično. * Kad vam umre neko drag i blizak. Meni se brzo i neumitno nastupanje zime čini ponekad kao izraz nečije zlobe. s druge. da iz njega izdvajamo pojedinosti i da ih proglašavamo trajnim. pa prođe kao da nije nikad ni postojao. i da je organski utkana u samu osnovu našeg postojanja. ima i takvih sa kojima se družite ili viđate godinama. (Razume se da to važi i za vas. krhkosti i kratkoće ovog našeg ličnog života. posle1. pa ćete videti.56 Opet ću morati da kažem nešto što nije ni novo ni neobično.) Različite su i mnogobrojne sitne ili krupne vrste duševnih poremećaja od kojih ovi ljudi pate. i da je sve to zajedno plod zablude i igra slučaja. Ili vi niste umeli da vidite. možete slobodno uzeti kao pravilo da u svakom od ovih oko vas ima kvasac ludila. A u stvari sve što postoji i što nas pokreće i nosi. konačnim.i veštini mogao da bude. od nedostatka čvrstine i volje da se mirno podnese sto se podneti mora. nego se posle dužeg ili kraćeg vremena javljaju ponovo. kao otkriće. nekad primetno. ali mi se čini da ih ponajčešće napada i zanosi ludUo veličine. kao nezaslužena kazna. oboren i satrven samom činjenicom da je takva apsurdna nesrazmera mogućna. Živimo od iluzija. manji od crva i slabiji od slamke. pothvata. stvorio ili otkrio i nazvao imenom — ne postoji. golema-štvo raznih oblika i stepena. jedna od onih jutarnjih misli koje ne traju dugo. U stvari. * Javi se misao. vi tek tada pravo i potpuno sagledate ono što ste ranije samo naslućivali i o čemu ste često razmišljali. zajedno sa svim onim što je smislio. većeg ili manjeg. a nekad skriveno. želja i potreba. svojim. i svih naših osećanja. planova. to dolazi samo od slabljenja moga organizma. ovakvog ili onakvog. ili nečeg što liči na ludilo. Misao da ljudski rod. kao neopravdana i neshvatljiva pakost.

načuju. 139 . mora. naučili na samom početku: Sve je to jedno. i pomalo sumnjivo. sude. zapišite slobodno da sam u poslednjem trenu žmurio. * __ Za mene se to može znati već sada. rude. U dubini svog kajanja i vatri svoje ljutnje oni nalaze nove snage da sa novom revnošću procenjuju. i strogi prema takvi. neću ni da gledam. govore. Područje njihovog posmatranja i suđenja je ceo poznati svet. rođeni sa malo više sreće. po skraćenom postupku. leti. pročitaju. običaje. kurtizane. jer svedoka nema. po nečem. bez mogućnosti odbrane i bez prava žalbe. vredni. i to i u licnim odnosima i. da im sude. 138 Čudno je ogorčenje sa kojim neki od nas osuđuju one koji su se u svojim postupcima pokazali vesti. nego što su kod drugih otkrili oruđa borbe za koja su dosad mislili da samo oni njima raspolažu. međusobne odnose. tu na licu mesta. A kad se — kao što je prirodno — pokaže da je njihov sud pogrešan i kazna nepravedna. putuj. čudno. ljude. Za izricanje takvog suda trebalo bi znati kako se taj čovek držao na kraju života. oni padaju u potištenost. rasipni. * Poznavao sam dosta ljudi ovakvih kao što je ovaj koji je malopre izišao iz moje kuće. pogodio me je slučajno. dvolični i podmukli. biljke. Obiđi zemlje i gradove.Jeza me podiđe svega kad se samo setim kolika može da bude ravnodušnost koju često pokazujemo prema sudbini drugog čoveka. ljudska naselja. čuju. plovi. oko sebe ili ma gde u svetu.) Ciničan savet iz nevidljivih ali poznatih usta. da li je u poslednjem trenutku gledao smrti pravo u oči. sa svim što na njemu živi i postoji. upo-znaj i prouči sve što svet pruža: živa bića. u postaju neradni. Kad ne mogu da vidim. za koje (To liči pomalo na nekadašnje se pobožne i darivale priča da su u starosti postajale crkve i manastire. inere. Ljudi koji su u mladosti bili anarhični. * uredni. u takozvanom javnom životu. Dačen bez namere. neuredni i netačni. ne štedeći sebe ni druge. štedljivi. — Pun i konačan sud o tome da li je neko zaista hrabar ili je strašljivac nije lako dati. planine. nasilni i preki ljudi koji se. da prate društvene pojave kao i postupke pojedinaca. koji nisu onima docnije. Kad umrem. često zrelim godinama i pod starost. Izgleda da su ogorčeni i kivni ne iz moralnih pobuda. osećaju pozvanim da posmatraju sve oko sebe. A to mi za većinu nećemo nikad znati. daji i uzimaj. To su nemirni. ili nije. to jest. plaho viti.pedantni. sve je svejedno. iskreno se kaju i silno ljute na sebe zbog nepravde koju su počinili. pogotovu. ili samo naslute. Ali to ne traje dugo. Troši se. da bi na kraju shvatio ovaj nauk koji su drugi. osuđuju i kažnjavaju sve što vide. isto toliko koliko je i nepopravljiva. kao kamen. da ih ocenjuju.

* Nezadovoljni sobom i prilikama u svojoj zemlji. zatvorenicima posete su drage i uvek dobrodošle. ni da se sete našeg imena u razgovoru. Pri tom i preterujemo. * Vojnicima. da ti ostareli ljudi sa oslabelim vidom i dotrajalim pamćenjem. Maleno. ali osuđena na smrt. sve do srži. a čas kao povratnik. do rasipnosti darežljivo. Tada nismo znali što sad znamo. tako da se čovek. ono teži da se održi i sačuva što duže. koja trenutno gledaju. stvaramo od njih nedostižne uzore. kakvom bismo hteli da je vidimo. nego hvatajući se s njim u koštac. Tako da sve to što govorimo odgovara manje stvarnoj slici dotične zeni-Ije. povratak u more. pa sahranili u zaboravu.To je circulus vitiosus vatre i mraka. stoga često čeznu za njima kao za lekom ili hranom. ni zdravo. i dokle će moći tako. i tu naći počinak i spasenje. nose u sebi i hiljade drugih. VH 1969) « Tu je ispružen čovek kao riba koju jedan jedini veliki talas izbaci daleko na peščanu obalu. spas. Sve to. Pomalo smo im se i podsmevali zbog toga. ono što je. i tu leži. do njegove središnje nepomične tačke u kojoj se ukrštaju i neutrališu sve bezbrojne linije njegovih večito pokretnih snaga. možda i 141 i Telo. kao izgubljeno. neku treću nepostojeću domovinu u koju se sklanja kad god se u jednoj od one dve (ili u olae odjednom) razočara. u svojoj stalnoj težnji da ostane 140 . hvaleći ih više nego što zaslužuju i pripisujući im svojstva i odlike kojih nemaju. od smrtonosne misli o samoći. Te posete oni primaju sa zanosom i zahvalnošću. nastojeći prodreti u nj. gledajući ga. a više idealisanom liku naše otadžbine. izvor mnogih zala i iskušenja. bolesnicima. a ipak samo. da se sa-opštava i daje svemu što mu u susret dođe. pored naših lica. I tu se javi misao da je pitanje besmisleno. to je preki sud kraja i predaha. spasti se! Bolje rečeno: spašavati se. I nije srećan. Smrt i nije drugo do to: malo vazduha. Takav čovek živi nemirno i nekorisno. za skok. utiče na sve oko sebe. ali ne bežeći od bola koji nas muči. ili mnogo više od onog što postoji. ne mrtva. Izbačeno u prostor. a ipak snažno i izdržljivo. čas kao izbeglica i iseljenik. (22. ali preduzimljivo. i vide u njima često i ono čega nema. mi često hvalimo druge zemlje i narode. svega jedan dobar dah. kao ni »odakle«. koji više ne možemo da uhvatimo. izloženo stotini uli-caja. koja su nekad videli tim istim očima. negde na sredini između one idealisane zemlje i svoje nesavršene. Slabo. U nekom čoveku takav doživljaj — obična. Jer. * Kao mladići uvek smo se čudili što starci iz našeg grada često ne mogu da nas poznaju kad nas sretnu na ulici. nije ni tačno ni pravo. i produženje života — treba joj jedan dah vazduha. jer tako mnogi od nas stvara sebi. a za taj jedan dah potrebna joj je snaga koje ona više nema i niotkud je ne može dobiti. koliko može. Da. razume se. One spašavaju od samoće. a pored toga da. jer »dokle« i ne postoji. pita kako se održava. ali i da se dodiruje neprestano sa svetom.

Između toga što nazivamo našim životom i između nepostojanja nema jasne ni određene granice. njegovim geografskim položajem. i sve rizike i štete. I to tako da ta zabrinutost više senči njihovo lice nego sabe-sednikovo. kako u Bosni kažu. Dovoljno je da sve te ljude koji sad stoje ili prolaze gnevno ili nabusito ispred tebe. A kad malo bolje razmislim. kako se podnosi bolest i svako drugo zlo i. to znači njegovim odnosom prema suncu i odnosom sunca prema njemu. Nezgoda je samo što to teško čoveku polazi za rukom. kako se čovek održava u tom životu. kako se dočekuje smrt kojom svaki život završava. neprestano određujemo stalne oblike i predviđamo tokove. Teškoće su. Razumeli smo se. u osnovi. Nas su učili u đetinjstvu kako se dočekuje i prima život i sve ono što on donosi i nameće.slučajna poseta — može da poraste do lepote čudesnih priča o spasonosnim vizijama u tamnici ili o poseti kraljice od Sabe caru Solomonu. Potvrđuje se uvek isto. to je naša stalna težnja i potreba da tome životu. izbegavajući nemir duha i tela. Oni među nama. provode samo trenutke svoga kratkog odmora. * I ovde. Kad sve razmislim i procenim izlazi uvek na jedno. kao malo zabrinuto. čitav jedan U3 142 Odvojeni . sve zajedno uzevši. neme i nepomične u vodoravnom položaju — i ti ćeš se osloboditi teškog osećanja straha i pritiska koje ti sada dolazi od njihovih reci i postupaka. zamisliš samo za trenutak ispružene. Sale se blago. Dakle. Računica je nemilosrdna. vidim da. a ponajmanje u trenutku kad mu je najviše potrebno. vrednost i cena čovekovog života na zemlji određuje se. stručnjaci. i možda više. a rezultati nepogrešno tačni. upravo. a zatim se odmah vraćaju svojim poslovima u kojima se stalno rvu sa nekim pitanjem čovekove sudbine. pa se opet vraćaju na svoje. najzad. Prva je to što rekoh. u stvari. Kad ćute. u svojim mislima i svojim željama. Ne žive i ne požuruju ništa i nikog. o njihovom načinu gledanja i njihovim postupcima. A druga. pitaju pogledom. ljudi znalci. uvek neočekivano i uzbudljivo.' * Ponekad čitam ili slušam neke stvari o našim ljudima. dopuštaju mogućnost drukčijeg mišljenja. Prava priroda. Njišu glavom. ljubazno. A snagu svoju crpu takve legende iz ljudske patnje i samoće. pravi radnici i stvaraoci razgovaraju mirno. I patimo što su nam predviđanja pogrešna. ponekad lepo. dve. • Ispravljeno prema prvobitnoj belešcl ISveske listovi). nije dobro što je tako i da. I to je jedna od osnovnih teškoća. Moram da priznam da mi u prvi mah sve to izgleda zanimljivo. »ne može izdobriti-«. iako se nismo mogli spora-zumeti. kao svuda u svetu.

a ozdravljenje nađe u smrti. može li se išta strasnije zamisliti od te »titule« koja za jednog čoveka kazuje da je dva puta bivši. Kad tako kažem. očigledno. ispije gorki talog sa dna. U jednom spisku umrlih nalazi se i N. penzioner«. To ih je naučilo da se drugima obraćaju ili ponizno i udvorički. ka novim oblicima i novim mogućnostima. VI 1969. i kako se pomoću njih. kad imaju posla sa nižim i slabijim od sebe. jednako za sve i svakoga. nepoverenje i neiskrenost uhvatili su u nekim zemljama tako dubok koren da ljudi ne mogu Kako god uzmeš i sa koje god strane pogledaš. u stalnom sudaranju naše strahovite prolaznosti i naše neizlečive želje za večnošću. ni da razaberemo ko tu izaziva a ko je izazvan. možda igra naših zbrkanih misli i naše nemirne mašte. vino života je — kako bi rekli romantičari — popijeno. A njihovi potomci. ni da im shvatimo osnovni smisao. uglavnom. a ko zbog toga što je po sebi ratoboran i ubilačke ćudi. ono što određuje našu sudbinu. samo su slutnje i — naslućivanja. * Ima nas dosta koji se teško snalazimo u bezbrojnim nesporazumima. Izgleda kao da ga je neki drugi svet — jedan od nepoznatih ali naslućivanih svetova — pozajmio ovom u kome mi živimo i nazivamo ga svojim. prirodan način pristupanja drugom čoveku. * Strah. To bi moglo poslužiti kao najkraća i najsavršenija formula prolaznosti čoveka i svega što je njegovo. nego kazujem opet jedno od tih naslućivanja. tome su nas učili. ko napada a ko se brani. N. 144 10 — Znalcovi pored puta 145 . Ali. ne izražavam jasno. a ne kako se borbom postaje jedno sa životom i kako se ljudski nestaje u njemu.* » Naše najdublje i najživlje želje i njihovi susreti (ili sudari) sa svetom koji nas okružuje — to je. kako se hvataju i obuzdavaju njegove snage. Jer. kad govore sa višim i moćnijim. jednom kao penzioner a drugi put kao pokojnik. bez grimase i ružnog stresanja. ne možemo da ih sagledamo u celosti. prekuži kao bolest. evo. ili presušilo. ili grubo i nadmeno. U stvari. kao pomoću talasa. « l».defanzivni sistem! I sve to u opštim. ja se. Svaka je smrt prerana. tvrdim formulama koje su pravljene jednom za vazda. kome je kao zanimanje navedeno: »biv. i što ne može drukčije. Da. I sve ostalo što mi ovako uz put beležimo. sudarima i bitkama ovog sveta. kad su u pitanju ljudi kao što je ovaj. to je neizbežno. ide dalje i više. Ali niko nas nije učio kako se životu ide u susret. iako za njih već odavno nema razloga ni opravdanja. vuku još i sada za sobom te maske predaka. Njihovi stari ve-kovima su robovali ili su sami vladali nad ljudima i držali ih u potčinjenosti. učili su nas kako da se život preboli. ko se bije što mora. ostaje još da se. više da nađu vedar izraz lica ni slobodan.

on će steći i treću titulu i nazvaće se »biv.* Bolest i lečenje imali su dosta nekih neočekivanih posledica za moj organizam već dosada. Laž i lazovi. kad nestane i njegovog groba. Nekad Je san bio nešto izvan mene. još dublji pad u ništavilo! Jer. Jer. svakome se može desiti da se jednog dana nađe kao utvrđen lažac i da bude osuđen u ime one istine u ime koje je do malopre sudio drugima. mi počinjemo da delimo laž od laži i one koji lažu jedne od drugih. možda. ni izvrgavati ruglu. prevarene budale. istinski pate. bolest. u svojoj zamršenoj psihi. jedinstveno i zauvek jedno stvorenje ljudsko. nego više jedan otrgnut deo prirode koji. takvih koji se svesno i sračunato služe lažima da bi izvukli neku korist za sebe. I tako do kraja. zajedno sa njegovim prahom u njemu (a taj će dan svakako morati doći!). bez sećanja na sve što je bilo pre bolesti i što bi moglo biti posle ozdravljenja. i treba je suzbijati i lečiti. ta ostaje izvan društva i njegovih zakona. u opštem i zajedničkom ćutanju. pa još i kao ljudi u »punoj snazi«. žrtve svoje zablude i. ne treba smetnuti s uma kako je opasno oružje to utvrđivanje čiste istine i kažnjavanje laži. u samoodbrani. Laž je. u malom. može se reći. ima ih koji se. Dok je dete. kad se u nama slegnu bujnost i sila mladosti. rđave račundžije i naivni prestupnici. ni suviše strogo progoniti. kad zamrzi. ima i takvih koji. u stvari. iza poslednjeg daha. I tako u svemu. lažući često i mnogo. Priroda mog sna i spavanja izmenila se potpuno. i ne slute da lažu. a kad budu uhvaćeni u laži. kao neki neprijatelj ' 20. Pa. ima ih koji u takvim prilikama padaju i smrtno stradaju. U mlađim godinama. po njihovoj prirodi. onako. ako dobro razmislimo i pogledamo primere oko sebe. kratkovekom i ograničenom obliku. jer to moraju. kao probuđeni mesečari. I 62. služe lažima kao ratnim varkama.Još kad pomislite da mu predstoji i treća pro-mena. Ima ljudi koji lažu jer ne mogu drugojače. videćemo da su i tu na pogrešnom putu. ona je detinjstvo i sva draž detinjstva. u jednom ratu koji su sami izmislili i koji se vodi samo u njihovoj uobrazilji. nalazi i ona svoje mesto među svima. Pod udarcem toga oružja. sve ve-čite i velike procese prirode. Ona kojoj pođe za rukom da se tome otme i pokaže se kao nepripitomljiva. poreklu. jer je ljude mnogo lakše prevariti i oštetiti vesto poredanim istinama. Tek mnogo docnije. Samo ukroćena (ili od rođenja krotka) žena može da nađe mesta u društvu i u spletu dužnosti i obaveza koje život u društvu predstavlja. progonimo je i kad nikakva razloga nemamo za to. Razlozi i pobude koji nagone ljude da lažu mnogobrojni su i vrlo različiti po svojoj prirodi. A i to su. gde se ništa ne kreće i gde niko ne misli. kad je ljubav. da bi prvom prilikom opet počeli da lažu. A naročito ne razhkujemo laž jednu od druge. mi smo vrlo strogi prema laži i onima koji se njom služe. 146 10* 147 . pa ma kakva ona inače po sebi bila. a najmanje. vatru ili poplavu. »istine radi«. u stvari. ponavlja. i ciljevima. biti kraj svega. Ona i nije autonomno. ali ne grubo izobličavati. I to će. onda je mržnja i ne zna za druge zakone do one koji vode i pokreću lavine. Šibamo je svojom ironijom. dok boluje. pod izgledom i imenom ličnosti. Ima ih svakojakih. ili bar nikad trajno ni potpuno. Ali dok živi — ne. dotle je samo bolest i bol i strah od smrti i borba protiv nje. pokojnik«. Tek tamo negde. onda je sva samo sila i lepota ljubavi. nadajmo se.

To je čovek koji umire na rate. čovek je prisiljen da traži u sebi sve ono što ne nalazi na zemlji ili na nebu oko sebe. Naročito nema one dosade ni onog nestrpljenja. da vratim — to su letnji dani. a ne živi ni onim delom života koji mu još ostaje. mrtve gazimo. Ide vreme. Samo ponekad. Ako je naša sudbina »marcher vers les clartžs qui reculent toujours« (V. pretiti. ja ipak taj put ne bih nikad napustio. odjednom ugleda pred sobom svet onakav kakav jeste i kakvim ga do sada nikad nije mogao da vidi.: . sve ima svoj čas i svoje mesto. Varamo sebe i varamo druge. mislim na prošlost. svaki most predstavlja jedan grub i još za zemlju vezani početak čovekovog napora da ostvari svoj san o savlađivanju zemljine teže. na krajnjem severu zemlje. kljasti ljudi. prirodna stvar sa kojom se prirodno sporaziunevam i snalazim. pod sam kraj života. Sav sam u sadašnjosti. ali ima i takvih o kojima se nikad ne govori ni sa najbližima. Iznad polarnog kruga. 249 143 . svuda i u svemu. :^ * javno. laskati mu. sunčanja. Čemu ubrzavati dolazak trenutka koji i tako mora doći? Uopšte se moje misli sve manje kreću u budućnosti. začudo. ono čega se najčešće sećam i što bih želee. osuđeni na nepomičnost. bez naročite hrabrosti rečeno. da bi se tako ovladalo svetom i da bi čovek zauzeo bolje mesto na zemlji koju gazi i u vasioni koja ga okružuje. bez poremećaja i trzavica. Pre sam strepeo od najmanje praznine u moru vremena. U toj muci što se zove žena i želja za ženom ima stvari koje su predmet šala i razgovora. Sad te praznine i ne osećam. Kao smrt u obliku nekog novog života. pa zatim o letenju. u četiri oka.' Kako je to lepo i strašno i teško kad čovek na domaku sedamdesete godine. _ Mi znamo stotine slučajeva da su i teški bolesnici. ni želje da se skrati i ubrza vreme koje prolazi. . I moj odnos prema vremenu izmenio se. ni odrekao se časti da budem vojnik u tom pohodu. koje se i ne mogu nazvati imenom. pred svima. I. i ja sa njim. ovako « 2. nego se o njima ponekad samo mašta. kao o nečem dalekom i bolno nedostižnom. zatim ima drugih o kojima može samo da se šapuće sa dobrim drugovima. uzeti. Ostati tu. uvek.^ * Sa živima razgovaramo. Strašna je sudbina uobraženog bolesnika. Sad je on deo mene. V 1962. kao od ponora. o budućima ne mislimo. IV 62. ublaženo i nejasno. a to znači. To je sve. Iznad sevemog polutara. * U stvari. Hugo). > 16.kog je valjalo krotiti. kupanja i šetnje po šumama. kad bi se moglo. na našem kratkom putu između dva tamna predela nepostojanja. moliti ga.

jer je u njemu sve otrovano predrasudama i ukaljano računicom koja se uvlači do najskrovitijih dubina ljudskog života. ljude čiji je položaj u društvu sličan njegovom. Kod razboritih ljudi misli se već rađaju u svom izrazu. Veliki praznici i svečani dani najbolje mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. U svakoj bolesti čovek jednim delom svoga bića ostaje na strani života i zdravlja. u težim.ili slepci. To je prokleta egzistencija. među divljacima. a osim toga za nju se rede i prilika pruža. čovek biva ceo prebačen na stranu bolesti. da nađu svoje mesto u životu. prisiliti ih ne da vas vole i nagrade. Na sve bih pristao. Ali hipohonder je nesrećan i neplodan. do u bračnu postelju. ekstremnim slučajevima njenim. takav čovek mora stalno da daje više nego što može. samo ne na malograđanski život koji nikad ni u čemu ne pokazuje ni veličine ni lepote ni prave radosti. Tada njegov dug prelazi na druge. a često i da budu korisni. težak sebi i drugima. dok u hipohon-driji. A ta računica nije samo bezdušna nego i __ potpuno pogrešna. a samo ne onu od koje zaista boluje. Jer on leci sve moguće svoje (uobražene) bolesti. posle. Naravno da je rad bolje i sigurnije sredstvo. i sav je usredsređen na svoje jadno telo i vezan za njega tucetom bolesti kojima ga sam zaražava. u vihoru revolucije ili u bezumnom vrtlogu rata. umeli da se izdignu nad svoju nevolju. sebičnim i sujetnim. I ne govorim ovde o unutrašnjem zadovoljstvu koje čovek ima od dobro svršenog posla i koje svakako vredi više od svih nagrada i priznanja ljudskih. kakve su i koliko ih je. Svaki bolesnik. Pristao bih đa živim. jer on pati od one koja je izvor svih bolesti i za koju ne postoji nada i nema leka. i do te mere sumnjičavim i nepoverljivim da postane nepodnošljiv okolini. a kod brzopletih i brbljivih •t. sasvim je svejedno kako se zovu uobražene bolesti od kojih on »-boluje«. jer hrabrost nije od prirode svakom dana. ne voli ljude. sam ga leci od njih. kao u oklopu. a nesposoban da primi ičiju pomoć. a ma koliko davao. Jer. utehu ili saučešće. dok u njemu traje malo životne snage. ako mora tako biti. do u osmejak sa kojim čovek čoveku kaže: 150 Dobro jutro!. On je večiti dužnik svoje okoline i jedino ga smrt može osloboditi dalje obaveze da se otkupljuje. teži ka zdravlju. prisiljen đa živi među ljudima koji mu nisu slični (u ma kom obliku i ma pod kojim vidom to bilo) mora da se stalno otkupljuje.^ Samo se radom ili hrabrošću može postići ugled među ljudima. i sam opet zaražava. a hipohonde-rove misli i težnje kreću se u pravcu bolesti. Malo koja bolest unakazi tako čoveka iznutra i pomeri njegove odnose prema okolini kao hipohon-drija. niko mu to ne priznaje. tst . žive. Covek. ne vidi svet. ona učini čoveka samoživim. Takav čovek ne oseća život. do na samrtnički log. ali svakako da vas cene i poštuju. A posle. dok je za rad i radljivost uvek ima. pa i da stvore dela od značenja i vrednosti. I 1951.

on to biva na dva načina. čovek je ćelav. ali potiskuju natrag pravu reč koja se diže u njima. a u onim kratkim vremenskim razmacima kad se smatrao zdravim — samo je uobražavao da je zdrav. znaju i mnogi drugi ljudi oko njega. Tom čoveku je u izvesnim časovima dana ovaj svet. kad god se povede govor o ma kom od njihovih sunarodnika. uvek nekako posredno i zaobir lažno. a ne u tuđini. ćelav je ali tako da ta njegova ćelavost izgleda kao bolest Ui posledica nekog poroka. podnošljivije. Činilo mu se takođe da to što on vidi i zna. Od danas ni jednoj svojoj misli ne bi trebalo verovati. Obeshrabruje nas kad gledamo kako malo mi ljudi činimo za drugog čoveka. i kako nemilosrdno i bezobzirno izražavaju taj svoj sud. raste i u njima to saznanje o skorašnjoj. izgledao kao propala stvar kojoj pomoći nema. To mi neće biti teško. 1S3 Mogao bih živeti onoliko koliko mi ostaje đa živim i umreti kao smiren čovek. a i to malo što možemo i hoćemo da učinimo vršimo ponaj češće sa pola srca i. Nešto preko osamdeset godina i gotovo isto toliko je bolovao. brzoj i jadnoj propasti sveta. Stoga je razumljivo da govore koješta i da se izražavaju svakojako. Video sam da mnogi rodoljubi koji slepo obo-^ žavaju svoju zemlju ne daju nikom da reč jednu nepovoljnu ili samo kritičnu kažu o njoj. Izgleda da drukčije ne može. često i nepravedno. samo neće o tom da govore i pretvaraju se da još nešto očekuju od sveta i da računaju sa budućnošću. tako varaju sebe i nastoje da prevare druge. ali tako da to izgleda posve prirodno. U stvari. sude strogo. Prvi slučaj.misli se javljaju odvojeno od izraza. 252 . Ne znam zašto. začudo. jer ni do sada nisam bio često ni čvrsto uveren u njihovu apsolutnu tačnost. Čudno je samo kako ti isti rodoljupci. sa svim što je na njemu i sa njim u vezi. kao da je to njegov pravi i jedini mogućni izgled. siromah. Odlažu otvoreno i puno priznanje za čas sveopšteg leleka i poslednjeg jauka. a samo se odlaže izvršenje te propasti. ali ko prema svome neprijatelju u toku borbe ne oseća i osnovno ljudsko poštovanje — slabi tinae sam svoj položaj i teško će moći pobediti. pa tek onda počinju da ga traže. Taj čovek je živeo dugo. Istina je da u ljudskim sukobima i borbama bez gužve i mržnje nema uspeha ni pobede nad neprijateljem. Kad je mlađi čovek već ćelav. Hteli bi da nešto i kažu ili upitaju o tome. ali čini mi se da bi tako sve bilo bolje ili bar lakše. Drugi slučaj. ali da to bude u mojoj zemlji i među ljudima moga jezika.

To se zove sreća. 255 . uznosita i vedra izgleda. Sve im je to zajedničko. jača i usredsređuje toliko i dotle dok se ne stvore sredstva i ne pronađu ruke koje će stvar okončati i ubistvo izvršiti. Možda je i to razlog da sa toliko živog interesovanja i učešća posmatram današnje mlade ljude. teškim sećanjima i kajanjima. sumnjama. povrh svega. ali su zato muke teže i strasnije. Dugim. Sad često biva da se setim nekog od starijih i starih ljudi sa kojima sam se u životu sretao. Malo sebično (i malo naivno) sve mi se čini kao da se u njihovom sadašnjem životu i meni daje mogućnost i pravo da još jednom pokušam isti podvig. Tako ti stojiš uspravno u stalnoj mogućnosti svoga pada i traješ u jednom od oblika svoga nepostojanja. tek koliko da mogu da nas muče gađenjem i kajanjem. upornim. a pakao i čistilište su bajke hrišćanskog ve-rovanja. samo dejstvuje nešto sporije. Javljaju nam se doživljaji iz de-tinjstva i mladosti. Covek-žrtva ne padne od jednog udarca. širi. njihov govor. održava. sa više sreće i veštine.u starosti kao da postoji neka naročita vrsta perfidnog sećanja. a da pri tom ostaju verovatni. nego presvisne. često u očima neupućenih izgleda kao da dobrim delom i sam snosi krivicu za svoju sudbinu. plaćanje odlažemo dokle god možemo. a isplata svih tih dugova neumitno se traži od nas u poznim godinama. imaju nečeg zajedničkog sa paklom (ili čistilištem). I još. kao i koncentracioni logori. Pravi pakao to su sivi pređeli nesanice po kojima kao munje i aždaje neprestano preleću naše pogrešne predstave i jalove misli o svetu i o sebi u njemu. Sredstvo je sigurno kao i mržnja. Dugove pravimo dok smo mlađi. doslednim odsustvom razumevanja. ali sa pojedinostima koje ih karikiraju. Tamnice i koncentracioni logori su jedna od stvarnosti ljudskog života. Ali čoveka je mogućno ubiti i — nerazvimevanjem. Jo§ jednom da pritvrdimo ovu misao koja mi se stalno vraća. živo mi je u sećanju njihovo držanje. kao neprolazna. a mi znamo da ništa ne traje i da sve što stoji mora pre ili posle pasti. tamnica paklu ili misao o paklu našoj tamnici? Coveka ubijaju često i mržnjom. 254 Tamnice. Ali ti koji tu kuću zoveš svojom i stanuješ u njoj ne znaš to i ne pada ti na um takva pomisao. Tako. Sad se čovek pita: ko je kome služio kao model. patnja raznih stepena i vidova. U jednom širem ili užem krugu ljudi mržnja se gaji. * Na podnožju brega stoji tvoja kuća. i više izgleda na uspeh. snažni. bezbrižni i pusti. bez nade na neko razumno rešenje ili spasonosnu promenu. » Prema mojim sadašnjim shvatanjima i pogledima moja mladost nije bila ni dobra ni lepa. i to samo malo i jedva primetno. Prinudna vezanost za određen prostor. kad nas i inače izdaje snaga i kad smo potišteni i pritisnuti raznim bolestima.

njihovi postupci i. Pred tom pojavom u meni se javljala pomisao da bi za one koji ne veruju bilo lakše i bolje kad bi vemici zaista verovali tvrdo i potpuno u sve ono što nazivaju svojom verom. njihovo uporno staračko ćutanje. Sta je to? Krajnji domet našeg vida. 4) 155 Činjenica. zaustavi u mestu. To što nazivamo činjenicom..« A Vuk kaže negde da je amnestija »Opšte opro-štenje i zaborav svega što je učinjeno. olako i neobavezno. I "^^^t^ drugo. da digne misli a spusti glas. 157 . uzbudi. kojom želimo da utvrdimo i ograničimo stvarnost i trajnost našeg postojanja. a sačinjen je od elemenata jednog i drugog. to je samo zamišljena (i izmišljena) tačka na ivici našeg vidokruga. — »orir. bez najmanjeg predaha. To su cesto revnosni i nečo-večni fanatici. koji nije ni više život ni još smrt. Čitajući (ili gledajući) kako neki vemici mrze i progone one koji ne veruju. Sad mi postaje jasnije šta su oni tada mogli da vide i osećaju. pomišljao sam da se oni tako nesvesno možda svete i za svoje slabo i nedosledno verovanje. da se svi zakunu na sveopštu amni-stiju to jest zaboravljenije sviju prošastih meždu sobom učinjenih obida. granica našeg ljudskog shvatanja i razumevanja. svakako. odricanja i strahote svake vrste. i šta su umeli (i morali) da prećute u razgovoru sa mlađima od sebe. Kako je lako izgovoriti tu reč i na njoj i oko nje ispredati samodopadne lirske varijacije sa svojom dragocenom ličnošću kao središtem! A kako je teško (teško i nemogućno) stvarno zamisliti i potpuno shvatiti i do krajnjih posledica primiti tu samoću! »Sam« — tri slova. u trenutku kad sa obe noge u nju zagazimo. i da bira reći. pišući o grčkoj istoriji. i nikako ne mogu prihvatiti činjenicu da o tom razgovaram uzgred. bez ijedne svetle tačke. Ali to se može kazati za svakog od nas samo dotle dok se iz svojih mladih ili zrelih godina primičemo starosti. a u stvari nebrojene godine i nedogledna prostranstva.* Naš čovek ne ume i ne može da se lako i pravovremeno zaustavi ni pri visponu ni u padanju. od života samog i od moje velike ljubavi prema njemu. naročito. koja se izgovaraju jednim jedinim dahom. Svaki razgovor o smrti mene uozbilji. ako već ne može da ćuti.?. ima i ovakvu rečenicu: ». str. Sve mi se čini da čovek treba da se izuje kad stupa na to područje. mi smo već prestali da starimo i pripadamo trećem svetu. To poštovanje našeg odlaska sa sveta meni ne dolazi od onog bauka koji za nas ljude znači smrt. Dositej.. naprotiv.!!^""*'' (Sresfce — Crna reglstar-beležnica umesto »reSenja« »oagovora-« aU pod znakom pitanja. pustoši. bez nade i izgleda. »■Starimo!« Da. nego. Sam. Starost? To je priča bez kraja i pitanje bez rešenja.« (Prva godina vojevanja na ddhije.

pošli su da ga traže. svoj gubitak. Do najvećih i najvažnijih istina u životu. sve ako i ostanemo da vegetiramo na zemlji. ne otkrivamo je ni u najiskrenijim ljudskim priznanjima. Posle. iako samo naizgled slučajno. ali u pogrešnom pravcu. i jer još drhti kao strelica koja je pogodUa cilj. i ništa nije nemoguće. nego u trenucima kad se odaju. navike i ljude sa kojima se družiš. Svoju pobedu. saznajemo — tu istinu. ne nalazimo ih odjednom gotove i izljuštene kao što se nalazi samorodan dragocen metal. —A ako nije sve baš tako crno kao što tebi izgleda? Sta onda? —Onda tek ne valja ništa i nije dobro po onoga kome izgleda da je tako. Putovati znači menjati brzo mesta. pletući laž kojom žele da se zaklone i da obmanu nas ili sebe.* Ništa nije zbrinuto ni utvrđeno. ništa jasno ni izvesno. naziremo i. da dubinom svoga pada izmeri visinu svoga neuspelog poleta. da bi se održao na zemlji. Svak je nepouzdan i sve je nesigurno. ne veličine. slom i poraz čovek može da sagleda i oseti kao nešto zasebno i odvojeno od sebe. čovek može osetiti samo posredno i nepotpuno. Niko nije tačan. govore ili pišu. i o životu. Veliki čovek se povukao u samoću i predao dubokom razmišljanju. Covek. bez gordosti kao i bez žaljenja. i ne nalazi nigde odjeka. vraća.' Pored tolikih drugih muka i teškoća nesrećnim ljudima naročito teško pada jasno saznanje da su u svojoj patnji usamljeni. ni utehe. Od toga hvata čoveka smrtonosna vrtoglavica i zbog toga mnogi zaziru od putovanja. Njihova nesreća (nesreća zbog toga što jesu ti koji su i takvi kakvi su!) kao da nema nikakve veze sa sudbinama ljudi koji žive tu pored njih. i da primi svoju sudbinu kao stvar jasnu i neizbežnu. Kad izgubimo strpljenje. ' Dopunjeno prema beleSd (Sveska — Crna reglstar-beležnlca). u stvari. da ne liče na druge. razumevanja ni oslonca. mi u srećnim trenucima naslućujemo. Oni su. mi ne dolazimo nekim svesnim i planskim radom. Naprotiv. Razmišljajući o onom što smo u svetu čuli i videli. ne po onom što ljudi rade. u trenucima nadahnuća. često slučajno. kad su videli da se ne 158 259 . znači jače se naginjati nad ponor vremena. ukratko: jer se čovek gubi u svojoj pobedi. u trenutku trijumfa. Istina nam se ne »objavljuje-« nekim čudom. ali nisu ga našli. i život. Živeti znači: imati strpljenja da izdržimo u tom stavu. Veliki muž se izgubio nepovratno negde u visinama sopstve. najposle. Mi do istine dolazimo uzgred. jer je još vreo od napora koji mu je za to bio potreban. gubimo. kažnjeni zbog svoje oholosti: hteli su da budu samosvoji. u stvari. mora da zauzima neprirodan stav. a kažnjeni su tako što im se želja ostvarila.

*

Njegovi bi padovi bili smrtonosni da su njegovi zaleti i usponi imali onu snagu i visinu koju su po njegovom mišljenju i računanju mogli i morali da imaju. Da, milioni ljudi su, u toku vekova, očekivali spas, izbavljenje koje nije došlo. Svi su sagoreli u ognju očajnog iščekivanja. Tek kad je sa poslednjim plamičkom poslednji čovek, u svom uzaludnom naporu, odleteo put visina — postalo je vidljivo ono što je oduvek trebalo da bude jasno, da spasenja nema, da ga nije trebalo ni očekivati; ukratko: da je sve to samo jedan veliki nesporazum. Ali to više nije imao ko da vidi. Ponekad se, bez vidljivog povoda, dešavaju sa nama nagle i čudne promene, neočekivani udarci iznutra, naročito u poznijim godinama. To što mi u našem gradskom životu gledamo oko sebe i čime se stalno služimo, što nazivamo zid, kuća, krov, na-meštaj, prostirka ili pod, počne brzo i tajanstveno da se preobražava, da se menja i vraća u prvobitno stanje, i da postaje opet samo kamen, drvo, vuna, ili bezoblična, bezimena materija. Ljudi koje sada susrećemo takođe su izmenjeni likom, govorom i postupcima; pa i samo vreme i podela vremena u kom živimo i krećemo se. Tako nam se privida svet oko nas dok, u stvari, to mi ubrzo umiremo u sebi. Sve to traje svega sekund-đva, koliko čovek može da zaustavi dah, pa se opet, zajedno sa svim oko sebe, vraćamo u svagdašnjicu, koju smatramo svojim redovnim životom.
260

»Le soir de la vie apporte avec soi sa lampe«' (Joubert). Ali čovek koji je to napisao bio je jedan od onih duhova koji u svemu na svetu, za svako zlo i svaku štetu traže neku naknadu, i uobražavaju da im je život sam zaista donosi. Ukratko: izjednačenje i ravnotežu, uvek, svuda i po svaku cenu. Ko bi mogao verovati da užas može postati svakidašnji život jednog čoveka! Nema te sposobnosti ni te dobre osobine koju mi ne bismo želeli da pripišemo sebi; samo što tu želju ućutkava u nama kontrola razuma, ali ograničeni i jednostavni ljudi ne umeju da je sakriju, nego govore o njoj otvoreno i javno se brukaju i čine smešnim. Uvek sam se čudio lakoći sa kojom praštamo sebi i zaboravljamo svoje nedobre postupke, sve od sitnih grešaka prema drugim ljudima do velikih i ružnih nezahvalnosti i neverstava ili do sebične ravnodušnosti prema svemu što se dešava oko nas. Svi mi u tom grešimo, neko manje, neko više, a neki su tu sposobnost razvili u sebi do te mere da izgleda kao da imaju već unapred spremljenu indulgenciju za svaki svoj grešan postupak prema bližnjemu. I ta naša spremnost i veština da za takve svoje greške i prestupe olako nalazimo izvinjenje ili čak
' »Veče života nosi sa sobom svoju.« 11 — Znakovi pored puta 161

opravdanje mogu dobro da posluže kao mara opite ljudske vrednosti svakog od nas. j.;

Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanja jednog naroda da zdrav razum i prav sud u njemu otančaju i oslabe, da se potpuno izvitopere. Takav poremećen narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla u svetu oko sebe nego ni svoju sopstvenu korist od očigledne štete.

Kad razmišljamo o ljudima, o onima koji se kreću oko nas kao i o onima kojih više nema, živ čovek je uvek nekako ispred mrtvoga. Pokojnici, i oni najveći i najzaslužniji, ili koji su nam najbliži, najdraži, izgledaju nam pomalo kao ljudi koji su u nečem pogrešili ili nešto propustili, promašili, čak skrivili; u najmanju ruku kao ljudi koji nisu imali sreće i koji zaslužuju naše sažaljenje.

Dešava se da čovek padne do najniže tačke telesnog i duhovnog bivstvo van ja, do tačke sa koje može ugledati kako se ruše kulise koje stvaraju iluziju našeg postojanja, a poslednji pogled njegovih duhovnih očiju gubi se u praznini što se stere iza tih kulisa koje nazivamo životom i smatramo takvim. To je više nego ugledati sopstveni kraj kao svršen čin, jer posle toga smrt nema šta da radi kod tog čoveka koji je pre smrti više nego mrtav. To je pravi i najteži pad koji čovek može da doživi, jer to znači poslednjom iskrom vida sagledati da se dešava ono što je najgore i što je uvek izgledalo neverovatno i nemoguće. A sve to ne ostavlja nigde vidnog traga niti nosi određeno ime, iako je vidljivije od svih stvari vidljivog sveta i stvarnije od svih vidova one naše ljudske varke koju nazivamo stvarnošću. * Čovek može da posmatra prirodu sa ciljem da je upozna, kako bi se odbranio od nje ili je iskoristio u svoje svrhe. Teško onom ko je posmatra sa drukčijim namerama, mislima i osećanjima. * Noć je za njih zaista teži deo življenja, vreme koje se provodi u mraku ili sa pozajmljenom svet-lošću, kad se teško zaspi, nemirno spava i ružno sanja, a lako se i često budi i brzo vraća potpunoj svesti o postojanju.

Neki ljudi izgledaju kao da su se još kod prvog pokreta u majčinoj utrobi bolno začudili pritisku prostora i teskobe oko sebe — i od tog trena nisu prestali da se čude i zbunjuju pri svakom pokretu i dodiru sa okolinom. To su mučenici, * On je govorio svojim zemljacima: »Ne volite da radite, ne umete da živite, a pogrešno mislite da smrt, sama po sebi, ima nekog smisla i da rešava nešto u sudbini čoveka.«

Po logici svoga bića, dosledno svome razvitku — oni gube prijatelje uz put. u* 163

m2

Odlazim zbunjen i postiđen, kao da sam mnogima dužan mnogo, a znam: sve sam platio, sve, i ono što sam samo poželeo a nikad nisam očima video ni rukama taknuo.'
*

Ovaj svet u kom živimo tako je sazdan da je onaj koji se plaši već izgubljen. Pred njim je vreme u svim svojim oblicima i dimenzijama i on sam u tom vremenu u svim fazama i stanjima, i još nezačet, i još živ, i mrtav u življenju, na putu ka nestanku. Vidi samo suštinu postojanja.
*

od dvojice protivnika teško može proći. Prava opasnost za pobedonosnog ratnika — to je mir. Ako i njega shvati i savlada, tj. ako umedne da nađe svoje mesto u njemu, onda se može nazvati pobednikom, tek onda. U miru se stiče puno i konačno pravo na naziv pobednika. Ratne pobede su samo neophodan uslov za radnu pobedu u miru, koja je krajnji cilj. Prirodno je da čovek nosi u sebi nešto od dana koji su prošli, prirodno je i da misli na budućnost i da mašta o njoj, ali živeti ma i delimično u prošlosti, ili u budućnosti, opasno je i nezdravo. To znači trovati trenutak u kome živimo, potkradati svoj sadašnji život, ne spašavajući ništa od prošlosti i ne radeći ništa za budućnost. Najvećim i najboljim delom svoga bića, glavninom srca i razuma čovek treba da je uvek i ceo u sadašnjem trenutku, u jedinom pravom i jedinom mogućnom svom životu. Naravno, sve je to lako kazati.*
*

Misliti, kao što vi mislite, da su svi ljudi osim vas budale i kreteni, mora da je prijatno, i da vam nekad i pozavide na tome. Pa ipak, smatrati ceo svet samo predmetom svoje nepogrešne kritike i podnožjem sopstvene veličine, to nalazim da je sasvim naopako i žalim takvog čoveka, i pogotovo one koji su prisiljeni da u njegovoj blizini žive i sa njim rade. * Dvojica oru i seju, a trideset njih jedu i troše. Jedan gradi a desetorica gledaju ili čak ruše i razgrađuju. Pa kako da se održi takvo društvo? Prava opasnost za ratnika nisu ni smrt ni rane ni napori, pa čak ni poraz bez kojeg u ratu jedan
' u rukopisu napomena: »Posleđnja beleška u Zel[enoj] završava 16. sept. 1970.-« (V. Sveshe). II koja se

U zabačenim krajevima, među nezdravim i zaostalim ljudima teško može da nikne istina, a ako nekim slučajem ipak nikne (ili zaluta odnekud u takav kraj) — ne može da se dugo održi.
*

Vrlo rano sam saznao da svaki minut života može biti težak koliko i život ceo.
• Varijanta (Sveske — Crna knjiga): Dobro Je i prirodno sećatl se prošlosti i misliti na buđaćnost, ali živeti ma 1 delimićno u Du-auenosti Ili prošlosti — nezdravo Je, čak 1 opasno. To znači kočiti 1 i no A- i ®^°^ sadašnji život, ne spašavajući nlSta od prošlosti liim ""^" "ista za budućnost. Glavnim delom svoga bića, najbo-dairiif"^^?™^ ^"^"^^ ' razuma čovek treba da je uvek 1 ceo u sa-SvlmS "^""'^". ^°n Je ledini pravi i Jedini mogući život koji

164

165

Gledajući bezbrojna tela oko sebe, pomislio sam da to, može biti, tela izložena i osuđena na život U kome treba, kao leš u zemlji, da istrule i nestanu.
SU

(Naknadno sam našao sličnu misao sv. Avgu-stina: »Si nemo et me querat, scio; si querenti explicare velim, nescio.«) »Gotovo svaki živ čovek nosi svoju tajnu.« To ne mora biti netačno, iako je malo romantično ka zano. Možda zaista svaki od nas nosi tako neku tajnu. Nečija je manja, nečija veća, dublja po smislu i važnija, nečija beznačajna, a nečija kao da i ne postoji. Neko svoju tajnu čuva bolje, neko gore, neko apsolutno i potpuno. I kad bismo umeli tuma čiti izraz ljudskog lica, stvarni a skriveni smisao čovekovih reci i pokreta, otkrili bismo dosta čudesno lepih i neverovatno strašnih stvari o kojima naša mudrost i ne sluti, o kojima nikad ne govorimo i ne pišemo. I znali bismo više, bar nešto više, nego što znamo o čoveku i njegovim putevima i bespu ćima. ,, ,' . U narodnoj mudrosti jasno je izražena želja da čovek umre bez velikih bolova i bez dugog ležanja, to jest bolovanja. U Hercegovini se može čuti ova uzrečica: »Ne daj, bože, teška bola ni duga loga«, a dve glavne reći u njoj naglašene su kao što je gore naznačeno.
*

Sve možeš, ali ne možeš onoga koji se ispeo na uzvišenije mesto sprečiti da, kad gleda one Ispod sebe, ne gleda — naniže. Sav utonuo u patnju, samo se pitam da li ću izići iz ovog mračnog vira koji ovako povremeno zavitla oko mene splet mojih rođenih misli, sećanja, slutnja, nagađanja i predviđanja. Nada kaže: da, a sve ostalo govori: ne. Između toga da i toga ne prolazi vreme koje bi trebalo da je mera mog života, a u stvari nije drugo do mera moje patnje. Tako i sada, dok se savijam između dva kamena smrtonosnog žrvnja — da i ne — želim i očekujem druge dane, za koje bih s pravom mogao kazati da su dani mog života. Ništavni ljudi se nikad ne ubijaju sami. U tome su slični plemenitim i hrabrim ljudima koji gotovo uvek nalaze snage da sve izdrže i prevaziđu. Ali to je samo prividna slika. Priznaću bez oklevanja: ne volim mnogo one koji vole mnogo da pitaju, a onima koji su mi prijatelji kazujem, često i nepitan, sve što žele da znaju o meni, mojim mislima, planovima i poslovima, kao i o osećanjima koja ih prate. 166

Svi znamo i vidimo kako često i lako ljudi propadaju, ali isto tako često i lako zaboravljamo da čovek ne propada samo i jedino stoga što se pro-padljiv rodio. . 167

*

* Žrtva Sta je pravednije i bolje, preče, dostojnije našega divljenja: rušenje ili građenje? Ko je u pravu, onaj koji gradi ili onaj koji razgrađuje? To je nemoguće presuditi i kazati. Građenje i rušenje su dva lica naše ljudske sudbine, dva oprečna vida iste nužnosti. Gradi se i ruši sa istim smislom, iako sa suprotnim ciljevima. Ali žrtva kojom plaćamo građenje ili rušenje uvek je svetinja i ostaje kao svetinja iznad svih građenja i rušenja.
*

Ko ne ume da nađe svoje mesto u svetu ovakvom kakav je i da se pomiri sa mišlju o postojanju smrti, taj je već izgubljen.
*

Valjda jedna od najvećih osobina pravog čoveka jeste njegova stalna i uporna težnja ka nedostižnom savršenstvu u svima ljudskim poslovima.
*

Svi ljudi traže sreću, sa manje ili više snage i uporstva, a najviše izgleda da je nađu i sačuvaju imaju oni koji je traže u zajedničkoj sreći što većeg broja ljudi sa kojima ih život vezuje.
*

Pravo očajanje može da obuzme čoveka kad kod onih koje smatra bliskim umesto razumevanja i usrdne pomoći naiđe na hladne, oštroumne analize svojih shvatanja i postupaka.

Mali je broj ljudi koji mogu s pravom kazati da poznaju sebe, a još manji broj onih koji iz toga poznavanja mogu da izvuku spasonosne zaključke u svom životu. U većini slučajeva oni ne vide i ne osećaju ni sami sebe ni svoje stvarne odnose prema okolini, prema vremenu u kom žive ni prema ljudima među kojima se kreću; oni ne poznaju ni svoje sposobnosti ni svoje slabosti, kao što ne vide ni granice svojih moći, pa su zbog toga često strašljivi i nedovoljno preduzimljivi, i ne uzimaju od života ni ono što bi mogli, i što bi trebalo, a još češće idu preko tih granica, naravno na svoju štetu i sramotu. Mašta ih vara i zavodi, a razum ne osvetljava dovoljno ni pravovremeno njihov put, ili tek toliko da vide svoje greške kad je već kasno, i da mogu samo da se kaju i da žale. Zbog svega toga oni su od prvog do poslednjeg koraka u životu i ugroženi i opasni ljudi koji stalno posrću, sudaraju se sa okolinom, i pre ili posle propadaju. 168

Izgledao je kao da je neko uzeo njegove raza-sjte kosti i mišiće, zašio ih u tuđu, preširoku kožu, oživeo i stavio u kružno kretanje živih bića.
*

Neverovatno je kako malo znamo o sebi, svetu, oko sebe i životu koji živimo. Tek velike i nenadane sreće ili teški udarci i veliki gubici kazuju nam da je život čovekov mnogo bogatiji i složeniji nego što slutimo, da je sve u njemu dvostruko i višestruko, dvoznačno i mnogoznačno, sve, od naslade i radosti do bola i propasti, od najmanje sitnice pa do samog postojanja kao takvog. Sve se tu menja i ponavlja: više puta se čovek rađa, naizmence raste i pada, ozdravlja i boluje; više puta mre i umire, 169

i vaskrsava; i sve to što mu se događa gotovo uvek je nepredvidljivo i stoga naizgled puno protivreč-nosti, teško shvatljivo i neobjašnjivo, a kraj mu se gubi u magli, ćutanju i zaboravu. Između nas i našeg tela postoji i uvek je postojao grdan nesporazum. »Naše telo« kažemo ne znajući šta govorimo, dok bi ono, kad bi uopšte govorilo, reklo uvek samo: »mi«. Oduvek smo se koristili njime služeći svojim nagonima i potrebama, ili misleći da im služimo, ali ono je znalo što je znalo i što mi nismo ni slutiti mogli. Bolje rečeno, ono je bilo ono što jeste i što jedino može da bude: jedan od bezbrojnih oblika u okeanu stvorenja i pojava kome ne možemo dogledati kraja, isto kao što mu ne znamo izvor ni početak. Razmišljajući o tom »svom« telu i tražeći — naravno uzaludno — smisao koji ono nema, mi smo ga čas nazivali zemnim blatom i okovom našeg duha, a čas gledali u njemu hram koji je za svoje prebivalište sagradio neki bog.

boke žalosti gledati na ljudsko stvorenje koje stupa u sunčevu arenu, na krivudav put sa znanim svršetkom. Sastavljen samo od neprocenjivih elemenata iz nepoznatih, uzvišenih svetova, čovek se rađa da bi ubrzo postao pregršt bezimenog i dugog jada, i kao takav nestao. I ne zna se ni za čiju se slavu rađa ni za čiju porugu propada. Blesne za trenutak u sudarima protivrečnosti od kojih je sastavljen, mine pored drugih ljudi, a ni pogledima ne mogu jedni drugima da kažu vaskoliki jad svojih sudbina. Tako jedni nestaju, tako se, u svirepom neznanju, drugi rađaju, i tako teče neshvatljiva ljudska istorija.'
*

Možda će sve protivrečnosti i sve teškoće koje su nas pratile i mučile celog našeg veka naći svoje rešenje negde na kraju, u poslednjim trenucima, kad nam se otkrije istina da ništa od svega toga nije bilo važno, čak da nije bilo ni stvarno. Znači: tužno rešenje.

Sta je to što u mozgovima pojedinaca budi neljudske želje i pomisli i što ih nagoni da bez vidljiva smisla i razloga izazivaju oko sebe sudare i nesreće i teška stradanja koja obično pogađaju nevine, a njima samima ne donose ni mira ni zadovoljstva ni neke vidljive koristi? Na to pitanje nema odgovora, i zato će se ono ponavljati doveka, dok god ima ljudi koji nevini pate.
*

Sagoreo je bez sjaja i plamena. * Kobno je i razorno dejstvo starosti koje nam skraćuje trajanje sna, a produžuje stanje budnosti i mučne jave. Ono troši našu snagu, umanjuje našu preduzimljivost, usporava naše radnje i poslove, od sitnih i beznačajnih do važnih i najkrupnijih; umnožava broj naših obaveza, a smanjuje vreme kojim raspolažemo.
' Berlin 7. iv 4«. g.

Kome se, ma i samo delimično i trenutno, ukazala istinska sudbina čovekova, taj ne može više imati nepomućene radosti; taj više ne može bez du170

171

One žive i rade u nama. u stvari. A kad je govorio. do bezobličja. * Smrt onih koji su nam bliski može dvojako. i na kakav neverovatan način se događa. šta je dobro i pravo a šta nije. uz učešće svesti ili bez nje. i protivrečno. šlepu zloću žene koja jede samu sebe i truje sve oko sebe. ili neočekivano i čudesno jača i uzdiže. * Covek. vitlaju. Covek je nezadovoljan i nesrećan što se bar dvaput u jednom danu ne dešava čudo. lome i gube. rođeni od žene. i možete mi verovati. Isto kao što ni oni koji sebe smatraju živima nisu onako ni onoliko živi koliko bi hteli da izgledaju i kako sami sebe vide. Kad biste znali šta se sve meni u snovima događa. i prema tome nas ili skršuje i uništava dokraja. naše strasti i naši interesi smanjuju ili uveličavaju. a tako je bilo ođuvek sa svima koji su.O živima i o mrtvima. osvetljavaju ili zamračuju. Jer često se dešava da tek tako sagledamo svoj pravi moralni lik i stvarnu sliku naših postupaka koje nam inače naša mašta. * Imao sam prilike da vidim nekoliko žena i nekoliko porodičnih sreća koje one daju. t72 2ena se zamori da bude čoveku prijatelj. koje mi volimo da nazivamo »-slepim«. Tako je sa svakim od nas. sudaraju se. To je bio ćutljiv i uzđržljiv čovek. da je srećan kad može iz usta dobra i pravedna čoveka da čuje sud o svojim postupcima. Možda je polovina odvratnih i štetnih stvari koje truju život čoveku i unakazuju lice sveta skovana u bračnoj postelji ili oko nje. svet u kome se ništa ne događa i u kome se ništa ne može dogoditi. Govorim vam na osnovu mnogih i raznovrsnih iskustava. A šta sam ja? Tek malen plamen koji velikom Ognju u susret hita. kao zadah pakla. to jest. dejstvuju u prostorima oko nas. da utiče na nas: nekad zamračuje i sužava a nekad osvetljava i proširuje naše duhovne vidike. neobjašnjivu. vi biste lakše razumeli da je moja jedina želja: nepostojanje. pod ovim suncem jeli hleb ove zemlje. Nisu oni koje nazivamo pokojnicima tako mrtvi kao što se to obično misli. * Velike snage. i da osetim. nose nas. tako malo zna o sebi i tako je nesiguran u oceni svega što se dešava oko njega. bilo je očigledno da pazi o čemu će govo173 .

.. Uči na sopstveni grob.. Kad slušam neke žene kako govore i gledam koliko iskustva imaju u stvarima svagdašnjeg života.. Kome treba ovaj bol za koji ne nalazim nikakva objašnjenja? I sve neka je prosto. one strpljivo čekaju da taj razgovor prođe... . U stvari. kao krtice. u ponoru... nego što znam — i to je jedino što znam pouzdano — da je ja izgovaram. tako da je svaki njegov posao imao nepravilan i krivudav izgled... zdravim snom ljudi koji se vole. u prvoj jutarnjoj svetlosti.. * Ja sam ponekad slazio u ponore za koje ne nalazim imena ni hrabrosti da ih opišem.. Covekova molitva. Neiskren i dvoličan čovek. bilo je jasno da to nije sve što može ni upravo ono što hoće.. ta sigurnost da će zaista moći mirno spavati. ili od ružnih snova.. A dok se govori o stvarima duha. Takav čovek.. koji smrt neprestano zamišljaju i nazivaju snom..-« Peva jak glas poznatu melodiju.... ■. izgleda posve drukče. I patio sam — niko ne zna i ne sluti koliko — pre silaženja. samo da jednog dana ne ostanem zauvek u nekom od tih ponora. i što god bi uradio.... izbegavajući gde god se može sudare i sukobe. miran i osećam kao slast i raskoš vreme koje prolazi — drugi leže sad u bedi. bez ljubavi.. drevne kao duhovi zemlje i da se sa svakom reci i svakim novim iskustvom sve više ukopavaju u zemlju. A ja se pitam otkud ovim ljudima.. pritajeno u stalnoj težnji ka novim oblicima.. tajanstveno.... U isto vreme i odvojeni i povezani. Ćovek koji spava u širokoj postelji sa voljenom ženom. snažno i dugovečno. 174 275 . »Dormire sotto la volta nera ..... učini mi se odjednom da su stare... * ..... Znao je da sebe ne poznaje.. . pa da nastave svoje kalibansko rovanje po zemlji i ispod nje. u bolovima.. I govorio je malo i oprezno i postupao u svakoj prilici sporo i neodlučno.. posle dužeg oklevanja. Obraćam se Tebi ovom molitvom bez kraja i cilja.riti i šta će kazati... razgranato. i po izlasku iz njega.... .. on nije toliko bio nepoverljiv prema drugima koliko prema samom sebi. pravo i tanko kao sarkofag. kao nevreme. jer nikad nije znao šta sve može u govoru reći ili pri delanju učiniti. Ja idem obasjanim putem. Jer što god bi rekao. bez cilja i strepe od večera koje je za njih samoća... i da svoje reci i postupke ne ume da predvidi. ne što sam uveren da je Ti čuješ. studen i užas.... teško je bilo verovati da je to sve što o tome zna. Telo čoveka koji spava sam izgleda.. zdrav sam.... činio je to sa mnogo opreznosti i ni u jednom poslu nije išao do kraja. Sve je to stvaralo oko čoveka neku i tajanstvenu i nesimpatičnu atmosferu. oni liče na drvo života.. i ženu i decu koji me čekaju — toliki žive željni svega.. Ne znam zašto ni čemu sva ta patnja. Isto tako kad bi se. i da neće i tamo patiti od nesanice. resio da nešto uradi... osuđen i sveden na svoj osnovni i poslednji oblik.. Ja imam krov nad glavom i prostrt sto na kome pretiče. pod torturom nepomičnih sati.

Prvi je: da stečete toliko novca i sigurnih dobara da vam niko ne srne i ne može ništa. (Vidi narodnu pesmu gde se momak često baca na de-vojku »zlatnom jabukom«. i što će opet negde i za nekog biti. cvetom. i koji bi se tim saznanjem stalno i dosledno rukovodio u svom mišljenju i svima svojim postupcima. Istinski miidar bio bi onaj čovek koji bi u svakoj prilici. šapat i muzika koja kao romorenje vode prati tok životnih sokova. žandara i hajduka. bez ikakve nužde teže svemu onome što će biti razlog njihovih patnja u docnijem životu. Muzika prolaznosti. Ja je upućujem Tebi. To se najbolje vidi po deci koja. snegom. Ali zašto onda redovno u onome što je telesno i silovito u životu starijih? pitam ja. oni osećaju potrebu da se bacaju jedno na drugo 176 Pustite. sve se više divim mnogostrukosti ljudskih sposobnosti. svatova. * Ljubavnici se odaju sitnicama. onog što traje u večitom nestajanju. ona nije neprijatelj života nego njegov drug. * Sto duže živim. onaj koji je sprovodi i ispraća. kao jedini stvaran znak da sam ja živeo i da si Ti mogao postojati. ako nije i sam po sebi zlo. Drugi je: da pokažete takvu ravnodušnost prema novcu. onda neka ostane ova moja zahvalnost. Onda će kao glavno i poslednje osećanje ostati od mene ova bezgranična zahvalnost. (naročito muškarac na ženu) sitnim predmetima. Deca se igraju svega onoga od čega docnije strada i njihova duša i telo: rata. da izgledam samo i jedino pesnik prolaznosti.) Svuda u svetu. Vi koji volite život — a ko ga u osnovi osnove ne voli? — ne zazirite ni od ovakve moje pesme. svakog trenutka imao pred očima beskrajnu i nedoglednu raznovrsnost i mnogostrukost pojava u ljudskom životu i društvenim odnosima. što jeste. nego što mu je nametnuta prilikama docnijeg života. za čas-đva. Zla sudbina čovekova izgleda da je više usađena u čoveku. da vam i opet — ne može niko ništa. mrvicama sa stola. To pokazuje da je život u svojoj klici vezan sa zlom. vlasti i svakom društvenom sjaju i uspehu. možete na dva načina da se odbrani te i održite u struji života i da ljude prisilite da vas poštuju i — poštede. loptom. A ako me još nesvest i nebiće zaista čeka na kraju svega ovoga. odgovorićete mi. na primer.Ja imam u duši svetlost koja se. istina. trgovine. onda mojoj blagodarnosti kraja nema. Tako. Podražavaju starijima. u samom biću njegovom. a naročito valjda u ovim balkanskim zemljama. A ako u prostorima koje mi naseljavamo našim slutnjama zaista nema nikog da je primi i ako si i Ti samo jedna potreba i deo moga osećanja. to je glas onoga što je bilo. dok su još nejaka i nevina. Samo ljudi koji vole život mogu da čuju i zabeleže tihu melodiju pro12 — Znakovi pored puta 277 . povija i smanjuje. ali nikad ne gasi — hiljade njih žive u jadnom mraku. da budem njen vesnik.

Ne zazirite od te pesme! Prolaznost. ispravljam svoje sudove. možda čak i potpuno sami? Pa šta im onda vredi što su čisti. ja se pitam kako se ne zamore da stalno budu u pravu. jedan način borbe za prevlast. to je život sam. Osluhnite je dobro! Ona je sva samo himna života kome ne znamo početka ni kraja. Teško prodirem u nju.:. koji nam niko nije dao. to je jedini nama pristupni vid trajanja. A znam dobro da proći ne mogu.. ■ ' ■ ' ■ * ' Uvek sam sa divljenjem gledao ljude brzog i lakog shvatanja. kolebam se. Gledam ljude koji su gordi i nadmeni zbog svog dela i svoje slave i koji zato govore s visoka sa ostalim svetom. Kako im se ne dosadi da sve oko sebe guraju na onu drugu stranu? Kako ne pomisle da će. ocene i odrede joj mesto u svetu svojih saznanja i shvatanja.' ■■.. neopravdan i nezaslužen honorar. jer su od svog izdavača već naplatili ono što im pripada. ali i da propasti ne smem. uvek i u svemu na časnoj. Samo postojanje po sebi znači i sreću bez prekida. nekad duže. ali uvek traje.. Gledam ih i neprestano ponavljam sebi kako je to naročito ružna vrsta ljudi. sporo upoznajem njene pojedinosti. mračan tesnac. pa se opet vraćam njemu. Tako to traje. ■. ^ i^^. izmere. bezbednije potomstvo. a posle ispituju njene pojedinosti i tako dopunjuju sliku koja im se objavila pri prvom susretu. Dok se jednog dana i meni ne otkrije ćela prosta i jasna istina. A ponekad se sav svet ispreči preda mnom kao nedogledan. radeći neprestano tako. napuštam ceo taj napor. i iskorišćavanje svega oko sebe. u koji nas niko nije zvao. prozru je. Kod mene je uvek bilo obrnuto. ukratko. oni u stvari celog veka naplaćuju honorar od svih ljudi koje sretnu. sav u skladu sa mojim snagama i mojim željama. kao kod ukrštenih reci. Gledajući neke ljude oko sebe. Tako taj proces saznavanja kod njih počinje sa bleskom. Jednu po jednu savlađujem te178 Ponekad je svet oko mene beskrajan.-. jer što ne prolazi to je isto kao i mrtvo ili nerođeno. morao sam doći do čudne pomisli. . Ona je ono što smo. Svojim izdizanjem a nipodoštavanjem svega oko sebe.. u stvari.. iz kojeg moramo izići pre ili posle.. Naravno. Možda to: biti u pravu. pripadati dobroj strani. ili mojim odsustvom želja. ni pokušavati da je nadvičete.. Svaka pojava sa kojom se sretnem stoji preda mnom dugo kao zagonetka. morati ostati u manjini. ne širi od iglenih ušiju. koji u jednom blesku sagledaju poreklo. posredan i maskiran način animalne borbe za bolje mesto. iako ne znamo kako ni kada. u povoljnom slučaju. veći zalogaj. u jednom jedinom blesku. Prolaznost. Nemojte je prekidati ni poricati. savršeno lep a trajan. kroz koji mi valja proći ili tu pred njim jadno propasti.laznosti. itd. zašto ni kuda. nekad kraće. jedino ispravnoj strani. varam se u zaključcima. nepo-grešni i na pravoj strani? I gledajući ih sve duže i još bolje. i nije kod njih ništa drugo do jedan finiji. li*- 179 . najjače i veliko naše osećanje toga života. škoće koje su povezane među sobom i zavisne jedna od druge. časni. a kod mene svršava. smisao i sadržinu svake stvari koja se pred njima pojavi.

po nečem. to je ono glavno i najteže. a posve drugom kad nas ta ista reč. a u stvari on se bavi samo samim sobom i svojim mutnim ambicijama. trebalo bi uvesti još nešto. Trebalo bi uz svaku molbu za nameštenje. da ispravi što je krivo i izvodi na čistinu što je zamršeno. možemo da kažemo sebi: »Ovo je.« A što je još gore. kažu. on niže grešku na grešku i glupost na glupost. kao da slušamo kako nam neko priča kako je nekad. upućujući reci drugome. Razumem da je teško govoriti mladosti o tom šta je to mladost. lepo. pokrete. Bolujući od fiksne ideje da je on u vezi sa svim što postoji i da se sve na svetu njega tiče. Covek bi bio beskrajno nesrećan kad bi morao sebi da prizna da sva lepota sveta postoji samo u sokovima naše mladosti. bez izgleda da ih zapamti. vraćena. a oni prezru i odbace 181 180 . Samo. Ali možda bi ipak trebalo više govoriti već deci o starenju i starosti. umeće da proširi i ustali taj sistem odricanja. Trebalo bi da mlad čovek neke stvari bar čuje. Otprilike. To. utoliko lakše što mu i priroda sama u tome pomaže. A stvar bi bila u redu kad bismo. i ničim više i ničim drugim.* Svačem učimo decu u školi. ali ih ne učimo ništa o značenju pojedinih doba ljudskog života. zemlja i vode i šume i nebo i zvezde i oblaci. Tako bi se o tom čoveku znalo mnogo više i mnogo bolje šta je i ko je i kakav je. ubeđen i uporan. udari u lice. Trebalo bi da mladim ljudima neko kaže. Iako znam da ni to nije lako. a ne to što ne možemo preskakati plotove i prevrtati devojke u seno. ali nam nikako ne polazi za rukom. javne ljude i skromne neznance. pomešana sa ironijom i gađenjem. A to je nemoguće. on to ne primećuje. Ali. kako bi trebalo da se proživi. Ima ljudi kojima su svi putevi otvoreni. jer ide u naopakom pravcu. U krug tih svojih poslova on uvlači sve: ideje. To mu neće pomoći. Najzanimljiviji prizor i najlepši predeo ostavljaju nas tada ravnodušnim i ne kazuju nam gotovo ništa. Covek koji je još za mladih godina navikao da se odriče mnogo čega. I na štetu je i dosadu svemu i svima oko sebe. a mi se trudimo (bolan napor!) da to zamislimo. sva područja života pristupačna. ovo: Slabljenje fizičkih i duhovnih moći nije ni izdaleka ono što je najgore i najteže u starosti. ustanove. negde bilo nešto lepo. ta ravnodušnost. jednom merom merimo reč kad je upućujemo ljudima oko sebe. Svaki mu je korak pogrešan. pozvan da se bavi javnim poslovima. Takvi smo mi ljudi. * Kad vlasti već toliko dokumenata i fotografija traže od svakog građanina. ali će mu od toga možda biti nešto malo lakše. kako brzo prolazi i lako propada. pored poslednje fotografije (ne starije od šest meseci) tražiti još dve. jednu iz detinjstva i jednu iz dečačkih godina. bar u primerima. prodire i u naše sećanje. To bi značilo tražiti od mladosti da shvati i sagleda samu sebe. i razara i ono što smo nekad sa zanosom i željom gledali. Jer doći će vreme kad će se možda setiti toga što mu je nekad rečeno o starosti. kao slepac. Nego je strahota u tome što sa nama stari sve oko nas. imali bar deseti deo one osetljivosti koju pokazujemo primajući tu istu reč upućenu nama. » Postoji takav tip nesrećnog čoveka koji od rođenja do smrti živi u zabludi da je. na primer.

a to je onaj deo koji on zbog sebe samog ne može da kaže. na primer. ni oni sami ne primećuju ili ih sebi ne priznaju. Nikad se nije desilo da neki njihov odmetnik. kao i o nekim društvenim stanjima zna se vrlo malo. Na primer o starenju ili o docve-tavanju ženske lepote. To su ona neuhvatljiva i nezadržljiva magnovenja kad smo nošeni nama inače nepoznatim snagama. To što vidimo oko sebe i što nazivamo svetom. * • •• O nekim ljudskim osobinama. jer moraju. Ona je u isto vreme i začetnik svakog uljuđenog života i glavni uzrok njegove bede i nesavršenosti. nestane i sveta oko nas. kao u beskrajni. Još neko vreme. sve je jedno u ovom milionitom deliću sekunda koji se zove večnost. jer su im svi drugi putevi zatvoreni i sva ostala područja nepristupačna. jer ga one suviše unižavaju u tuđim i u 182 Čitajući prepisku između Makijavelija i njegovih prijatelja. laž i lažna uteha. i malo potrebe za ulepšavanjem strašne i nepodnošljive stvarnosti. i nikad se neće sve ni znati. neke stvari. potpuno. Uvek ostane bar jedan deo nekazan. kad naš pogled ne zadržavaju ova prolazna priviđenja koja nazivamo svetom oko sebe. Tako. * Ima trenutaka kad su za mene voda i vatra jedno isto. Svet ne postoji. Po svojoj suštini i svom konačnom dejstvu. i ja vidim jasno i savršeno ose-ćam jedinstvo svih elemenata koji kruže vasionom. iskreno. Samo mladost je toliko »luda« i — tako velika. to su u stvari naše želje i nagoni. do kraja oda sve tajne i zloupotrebe reda ljudi kojem je pripadao. lika. sveštenika. takvih koji se isključivo i grčevito drže ironije. i izaberu ironiju kao svoje jedino područje. pravca ni opravdanja. upravo one najteže. na primer kod lekara. 183 . Posle. i slično. postoje neke mučne i ružne pojedinosti koje nijedan starac neće nikad o sebi priznati. na žalost — mi. A ima. jer do samrtnog časa ostane u njoj malo nade. » Misao o večnosti i životu iza groba stvorila je sve što se naziva ljudskim delom na ovom svetu. ni u najvećem ogorčenju. žena koja stari nikad to ne uviđa potpuno i nikad sebe neće moći videti onakvom kakva uistini jeste. i tim željama i nagonima podsticane misli. nedostižni uzorak. Istina je da se starci često vajkaju i žale i do nepodnošljivih pojedinosti pričaju o svojim staračkim nedaćama. Ništa nema imena. Pa ipak.sve. zagledani u večnost. Samo tako je sve ovo mogućno i objašnjivo: i mi i život i naša volja i snaga da ga živimo. osećanja i postupci. mi tkamo ovaj naš kratki zamršeni život. A to se vreme ne može ni zvati životom. Osim toga. Ostanemo. malo sujete. Samo mladost ima hrabrosti i snage da voli lepotu. * sopstvenim očima. Tada potpuno nestane ovog mučnog sveta sa njegovim suprotnostima. posle je i u tom pogledu sve više ili manje kompromis. naprotiv. Jer. Slično je i sa nekim profesionalnim tajnama. bezuslovno i bezobzirno. Kad se ugase naše želje i nagoni.

iako kazano u najboljem uverenju. Postoji svet i ja u njemu. to je igra. među rekom automobila. Tada pritešnjenom i ugroženom stvorenju ne ostaje do jedna misao. Ali ipak ima nešto što liči na čudo. Biva da naiđe u ljudskom životu trenutak kad se izlaz nigde ne vidi i ne naslućuje. u zanosu gotovo. sa drugim izgledima. pa i sa stvarnim izlazom za onog koji se kreće i živi. jedan zvuk koji će jasno i pouzdano moći kazati: Postojimo. Gušim se od zanosa pred tom činjenicom i gubim se u traženju njenog izraza. drugačijim odnosima i uslovima života. ideje ili verovanja. U takvim trenucima desi mi se da zastanem nasred prometnog trga. pravog izlaza ni punog spasenja. mi vidimo jedno: od samog početka svoga postojanja čovečanstvo (ili bolje rečeno čovek u njemu) stalno se oslobađa i spašava. to i nije više rečenica ili reč neka. to je voljno služenje obziru. I čovek se hvata za nju. divnu i strašnu. ne više jedan. To znam i to je ođuvek i zauvek utvrđeno u samoj osnovi moga načina mišljenja i moga osećanja sveta. 185 .Jedna od bitnih karakteristika svakog civilizo-vanog društva. koji opominju piskom. dok me njihovi šoferi začuđeno — Ijutito gledaju. znak je da je društvo osuđeno. I ništa više. kao i društvena uređenja i velike ljudske misaone i materijalne pothvate uopšte. ma i privremeno. Jasno vidimo tu težnju. jer mora biti da postoje. pokazati nam put ka izlazu i pomoći da donesemo pravu odluku i u trenutku kad sve izgleda izgubljeno. a to što tražim. izdvojen. izgubljeno je sve i potpuno! Pa ipak postoje. Stani! Već netačno. 184 * Dođe trenutak kad osetih snažno i neobično. Tako je. zemlje. vezuje za ljude ili stvari. sa drugim ljudima. utisak sveta oko sebe. ili spasonosni izlaz. ali nekog izlaza ni spasenja. Nije ta misao sama ona koja nas izbavlja i spašava. Kad ti obziri stanu da popuštaju i postanu predmet kritike i ironije. traži bolje. i koje je glavni i najbolji antidot svima neminovnim zlima društvenog života. U čoveku postoji nepoznata ali ograničena količina čežnje koja teži da se utroši i koja se. ma kako ona izgledala očigledna. nego mogućnost njenog postojanja u nama. na svetu i drugi krajevi. Postojimo. ne vidimo. on i sve što je ikad njegovo bilo ili moglo biti. aU jedina. nego samo jedan jedini znak. I sve u tome. potpunu i konačnu. golu. obična i slaba. I misli. * Najlepši dar. Ako pravim linijama povežemo među sobom razne filozofske sisteme. koje dobrim vaspitanjem i dugom tradicijom postane druga narav ljudi. rešenje. nego samu sveobuhvatnu činjenicu postojanja. Čuda se ne dešavaju. da su njegova zla pretegnula. i da su prvi oblici novog društva na pomolu. na nepropisnom prelazu. već prema prilikama. a to je — naša neuništiva i neobjašnjiva ljudska potreba za čudom. kad čovek oseća da je izgubljen. a odjednom. Znači da ne moramo prihvatiti bezizlaznost ovog položaja kao stvarnu. svudašnju. jedno slovo. da brže ili sporije ide svojoj propasti. U toj sumnji u potpunu stvarnost naše nesreće ima zračak nade koji može biti spasonosan.

bio je već tada na najboljem putu da stvori igru. Kad je prvi čovek — a koji je među ljudima postojao i bio prvi čovek. čovek postaje obazriv u zaključcima i izbirljiv u izrazu.) Sve to mi možemo da slutimo i nagađamo. spremi ručak. Svi misle da živi sam. Velika. ovakvim kao što je moja. neki dodiruju. A s druge strane čovek se pita kakve su to sile koje uspevaju da jedno ljudsko stvorenje provedu kroz sva bespuća. i nije drugo do moja svest sa njenim vidikom. pospremi kuću. nego se samo igraju. pored tolikih rđavih: da nas spašavaju od površnih sudova i jevtinih refleksija. (Tako to uvek biva da sva dobra. i ne postoji neka vasiona koja je izvan naše svesti i koja se može objektivno utvrditi. ali odmah obara oči. samo joj to ime nije dao. dobijaju ime tek docnije. Možda je došla sama. ali ona nije dar. kad je igra već odavno postojala i na razne načine vladala ljudima. nestalo bi je onog trena zauvek. Posle. ali on 187 . Odjednom mi se javila misao. kao nepregledni broj krugova. Sve se u nama buni protiv verovanja u čuda. u kojoj ne živi nikakva svest. vasionu naseljenu mrtvim stvarima. a ona dođe (opet nevidljiva) i sve opere. sve ostavi tako. na žalu. tj. možda su je ljudi izmislili ili osvojili. nazove čudom. jedan od ljudi zaista je ovladao igrom. ali dar nije. sve stvari i pojmovi. igra je najlepše što imamo. očisti i vrati na svoje mesto. — Čini mi se da je ćela živa vasiona posejana svestima. kad već odavno postoje. docnije. nego postoje bezbrojne vasione bezbrojnih svesti. sa svim onim što zamišljam u njoj. upravo tom svojom dužinom i težinom. a on treba samo da uzme i stavi na sto. sedeći na kamenoj klupi i prateći igru mnogih ruku i jedne lopte. a niko ne zna da nevidljiva žena dođe svako jutro. to niko ne zna — ispružio na suncu ruku. Stoga ona posprema i uređuje sve kad on nije prisutan i nestaje u trenutku kad se on pojavi. * Mnogo teže mogu da zamislim mrtvu vasionu. I. ali kao tuđa. neki se od njih seku. u sebi. Sve može biti. ne stiču i ne osvajaju. Dobra se stiču i osvajaju polagano i mučnim naporima kroz naraštaje. a nazvana je tim lepim imenom mnogo docnije. a imena nadevaju dokoni i domišljati pojedinci koji sami ništa ne rade. raširio prste i stao da prati igru njihove senke na beloj kamenoj ploči. jer kad bi je ugledao ćelu. duga i teška putovanja imaju bar jednu dobru stranu. I odmah se javlja pomisao da to što ja nazivam vasionom. sklon je da ih. a neki i ne znaju jedan za drugog. i višim i nižim od nje. Desi se i da čuje tihu melodiju koju ona pevuši pri radu. večeru. I ne nalazeći odgovor. Gledajući širinu i raznovrsnost sveta oko sebe. Ponekad joj sagleda skut od haljine. ničiji i nikome. Tako. podne i veče.Jeste. i da ga dovedu ponovo do carstva nepostojanja iz kojeg je i krenulo na taj put. bez veze sa onim kako ja inače mislim i šta radim. njenim granicama i njenim dometom. * U Budvi. Uslov je samo jedan: ne sme da joj vidi lice ni čuje glas. Sve su svesti u vasioni. 186 Legenda o mudracu. okuke i strmine života. tako je uvek sve čisto i uredno u njegovoj kući. ali ni u jednoj svesti nije sadržana ćela vasiona.

sis^r"* * Zašto sam kolebljiv u odlukama pri svakom poslu pri kojem dolaze u pitanje tuđi interesi ili tuđ ugled? Zašto zazirem od konačnog suda i presudne reci? Zašto. vođen sujetom ili slabošću i obzirima. upustio da sudim o ljudima i njihovim delima. poznato zemlji i nebu i svima svetovima. neplodna larva. nego zato što je moja greška učinjena još pre nego što sam doneo svoj sud. > 14. Ja sam rođen i vaspitan u sredini koja je smatrala da u svakom javnom nastupanju ima nečeg nedopuštenog i stidnog. čitao si o njoj. sličan mirisu mora za vreme oseke. 189 188 . površno i prazno. Tada mu se oči svakog čoveka čine nemilosrdna ogledala koja umnožavaju do u beskonačnost njegovo lice. bez kraja i zaključka. pokvaren i odbačen kalup.* * Ja bih mogao da uzmem za devizu ime jedne kanađanske lađe: I 'm alone (Ja sam sžm). II 1955. dopuštam da me tako lako pokoleba svačiji prigovor i da me ubedi o njenoj nepotpunosti ili netačnosti? Zašto svaki plitkov i nitkov može da me uplaši tobožnjim posledicama moga suda? Ne zato što bi moj sud bio pogrešan. onda tek vidiš da ne znaš i da nikad nisi pravo znao šta je to smrt. često i razmišljao. * Smrt je kao grom. kad takvu reč izrečem. Znaš da postoji. i od tog trenutka počelo je da me prati osećanje nemirne savesti.°Str-^rs-. Takva trenutna varka zaboli kao teško razočaranje. Još tu sam ja pogrešio. istrošeno. samo bez joda i soli. ljuska. bez onoga što čini morski miris najzdravijim i najdražim mirisom koji zemlja daje. šetajući pored jednog jezera. Prevarena čula klonu. U proizvoljnoj igri živaca kojoj su stalno podvr-ženi ljudi samci. i iz nizine u kojoj se pomišlja na smrt. Ponekad je i pomeneš u razgovoru i u pisanju. Mislio si da znaš šta je to smrt zato što si umeo da napišeš nekoliko poetičnih reci o turskim grobljima. viđeno i odbačeno od svih i od svega. uvek mudro i mirno kao da sve znaš o njoj. Zato mi se dešava dosta često ovo: sanjam da igram na nekoj velikoj pozornici. Ali ja sam i bez devize * U noći. pred nevidljivom ali strogom i mnogobrojnom publikom. žude za istinskim morem kao što se želi ljubav ili svetlost. u trenutku kad sam se. to lice plovi niz struju stvorenja kao pleva. A kad se desi ovako da udari u tvojoj najbližoj blizini i neočeki^'ano pogodi nekog koga voliš i sa čijim postojanjem si vezao svoja najlepša zadovoljstva. neodređeno. kao nekoj kazni. i da si govorio ili pisao napamet. da ga boli kad ga ljudi u prolazu gledaju. i to igram neku ulogu koju pre toga nisam ni pročitao i iz koje ne znam ni reci. a sad vidiš da to nema prave veze ni sa životom ni sa smrću. kolebanje u svemu i bojazan od svega. osetih jak miris vode i ribe i mokre trave. ima dana kad čovek mrzi samog sebe do te mere. Uvelo.

Ne mogu da gn vidim. i njihovog mišljenja o svemu na svetu. (. Idem i osećam se nelagodno kao u životu. Cak i dobro. ne drhti i ne boj se više nego što treba. zadocneo i sam. i to bez ikakvog spoljnjeg povoda i razloga. bez izgleda na rešenje i smirenje. a mira nisam poznao. nije mogao videti. nije lepo plakati. Ne govori ništa. primetih da ćelu naivnu intrigu i sve scene redom. a već sutra možda neće nam trebati ni hrabrosti ni utehe. ali sa kukavnom. pre ovoga života ili posle njega. ja sam još nemiran i pre nego što zaspim još se trzam od pomisli da sada neko. * Gledajući neki plitak pozorišni komad. i kakva je patnja takav život. gotovo svakog dana. mirnog i rajskog. tako da živim i postajem isto-vetan s njom. i posmatram ih pod uglom pod kojim ih njihov pisac. Prosto kao slutnja nekog postojanja. a stidno je plakati pored puta. Uvek rni je malo vazduha. kad je slatko bdeti i slatko zaspati.A snivam ga dostiTesto ■"' ""=«")« ^ san. kako se nižu. ali znam da glavom dopire do prvog lišća na krošnjama drveta. Kao dva nejednaka kamena osećam u utrobi strah od minulog dana i neizvesnost sutrašnjeg. Nije teško uvideti. briga. Drugim recima. i sa životom samim. A progovoriti može svakog trenutka. Iza mene ide jedan čovek koga znam. Kad čujem sva moguća mišljenja o nekoj stvari. dajem im značenje koje same po sebi nemaju. koliko se čovek tako troši. * Desi mi se da odjednom osetim svu svoju udaljenost od ljudi koji me okružuju i njihovih poslova. naočigled sveta. jer neću da se okrenem. I znam da ga znam. prolazi ulicama i da bih ga mogao sresti i videti i s njim govoriti. nepriznatom nadom da će sutra rešenje biti ili izgledati lakše. nikad mi nije dosta vode ni bilja ni ljudskih lica. sve od ljubavi i želje za 191 . jer ja na tu istu stvar gledam iznutra. Tako biva. prenosim na viši plan. * Je li još iko voleo svet kao ja? Noću. Idem preko neke vode. Jer. ja mimo i bez čuđenja vidim da je moje gledište posve drugo. Ima divnih noći kad sve peva u nama. kad svi počivaju i kad najposle valja leći. iz nje same. Blaženstvo bez reci i sećanja. 190 San. Ja kažem sebi: Još večeras budi hrabar.('«"f Nije muški. a sve se može desiti. nesigurno i nejasno. ali predviđam šta će kazati kad progovori. da ćemo u noćašnjem snu malko umreti. Ali sada nije dobro. fabrikant pozorišnih komada. Snagu trošim i mladost sam izgubio. smrt re-šava sve. Sve je zamršeno. Sada treba leći bez utehe. ispod gustih i niskih krošanja drveta.

nema straha. Sumnja ne može ni da se začne. Večni život je u saznanju da su sve naše granice. I učini mi se da sam sagledao koren naše misli o večnom životu i uskrsnuću. a meni je ovde odavno zašlo. kao da nikad nismo posrtali ni gubili sebe. Po kamenju pod mojim nogama pretrčavali su gušteri i pauci. Lično postojanje kao i lična smrt samo su prolazne varke. Sve što smo hteli. Vazduh oko mene bio je ispunjen bezbrojnim živim bićima u pokretu. čas smireno. i kako je istina da sa svim oko sebe sačinjavamo jedno more živih bića. Tada osetih koliko je netačna naša egocentrična predstava da gazimo po zemlji i stojimo u vaz-duhu kao nečem odvojenom. sli i želja. 13 — Znakovi pored puta Jedanput učinjena nepravda ne da se ni popraviti ni zbrisati. Srce me boli kad pomislim da postoji sad negde neka planina sa koje bih još nekoliko trenutaka mogao gledati sunce. i da me oslobode i želje i nemira i tuge ispunjenja. sa životom. Ništa. spavam malo i tankim snom. Pa ipak. ono što danima i nedeljama izgleda nemogućno i ne-postižno. kad umoran od svega stignem kući. što nas daleko prevazilazi. Mi ne živimo. a rano se dižem. a što ipak živi u nama. želim da mi zaspu studenom i ću ti j ivom zemljom užarene oči i gorka usta. nego da. Nepravda se kao sve na svetu množi i širi. nema čekanja. punih trava. Sve što je bilo kao da nikad nije postojalo. Ni toliko. Čini mi se da sam uvek budan. punim sažaljenja i razumevanja. Na jednom ođ kalemegdanskih bedema. Sve što smo žudili i tražili. * Kao da nigde nismo odlazili. Sve šio je trebalo da bude i što smo uzalud tražili. sve je bilo kod kuće koju smo ostavili. To smo zaboravUi i to neće moći niko naslutiti. Zbunjivali smo se i patili. sveto i bogoliko. nepravda bi prekrila svet i stvorila od njega stvarni pakao. za čim smo išli i srtali. zaspim teško. kad ugledam visoko na nekoj kući još suncem obasjan prozor. a uskrsnuće je u otkriću da nismo nikad živeli. kao dva suprotna zvuka u nemoj žici. kao nešto odvojeno. Zaklonio sam rukom oči od sunca i u širokom prostoru iznad senovitih opkopa. — Izvinite! Ali ni to nema kome da se kaže. kao da nikud nismo lutali. Pred veče. čas ustreptalo. Sve je bilo samo veliki nesporazum koji svršava osmej-kom. I da nema opraštanja i zaborava. sve je tu. u sobi iz koje smo krenuli. Javlja se ono što je u nama bes-telesno. i sve je tu i tako oduvek bilo. Pogled na tornjeve i uznosite krovove kuća na bleštavom nebu s oblacima u pokretu izaziva bodre i stvaralačke misli. Nema nade. Pokušaji da se ona ispravi ili otkloni. samo rađaju nove nepravde. dva trenutna talasa u okeanu pokreta koji se ocrtavaju oko nas. nego mi smo život. žao mi je što nisam ja na njemu. želeli.svetom. uporedo sa našim bedama i niskostima. ali ne gine i ne nestaje kao sve ostalo što se rađa. i čekalo nas. To je stvar« nost i to će se znati. ugledao sam čitav jedan svet od buba i mušica. postojimo oduvek. sva stanja i promene samo uobražene i nasleđene zablude. u sveže kopanoj zemlji pored mene grčile su se larve i gliste boreći se sa vazduhom i svetlošću. bilo je već pre naših pomi192 193 . Noću. paučine i ptica. Postojali smo.

Ceo čovek se prazni i troši. da naneti neprijatelju uvrede znači isto što i zadati mu udarce. sekući ulice i menjajući pravac. na jednoj pustoj ledini bez lepote. a grubost isto što i energija. Išao sam brzo. a smrt mi poravnava puteve. okupao sam se i preobukao. jer mu je kraj zatrpan leše-vima. Između zlokovarnih. Kad sam. uprošćava se i bledi sve više. osvetničkih misli i povremenih pobuna prolazi im gorak i pust vek. Jedan neženja. tako da sam kao jedini vidik imao mirnu liniju brda u daljini i nebo bez boje. skupoceni mir zemlje koju niko neće.» Razgovarao sam sa dva starca. ukratko: da se tzv. nasilja i nepravde. i suviše navikao da ih podnosi sa podmuklim roptanjem ili da se buni protiv njih. Dok su oni govorili osećao sam kako se život polagano suzu je i mrači. bez videla i svedoka. i da mi više ni život ni smrt ne mogu ništa. " kod ni jednog dela istrajno i dosiedno. da je svaka uzdržljivost u govoru slabost. odjednom. ' "^^^ i da ih ne '^ » 7. a svaki pokušaj predviđanja — danguba.' U nas je čest tip čoveka koji misli da je svađa akcija. dok nisam došao na kraj varoši gde ulice gube oblik i ime. a ceo svet postaje jedan uzak. 194 Suviše je ovaj narod patio od nereda. nebo bez zvezda i boje. već prema vremenima i okolnostima. da ne ostaje ni kod jedne zamisli. ili od presvislog cvr-čka na borovoj kori. možda. seo sam na travu. stigao kući. kao da zamećem trag. I video sam jasno da sam se spasao od života kao što se drugi spašavaju od opasnosti i smrti. slobodu uskog i neuglednog prostora. Za sve drugo oni su neosetljivi i nepri-stupni. dugo i slobodno mislio o sebi i svojim godinama. nikad više neće ni moći ništa drugo do jedno: da trpi nasilje ili da ga čini. klizav i zagušljiv hodnik za koji se ne zna kuda vodi i u kome se dešavaju samo rugobe i zločini. IX 1944. do potpunog nestanka. naročito onog dinar skog tipa. Kad je ostala za mnom i poslednja kuća. I sad — život me nosi svim svojim silama strelovito napred. Obojica su nekad zauzimali visoke položaje u društvu. Tu sam. Na suncu misao postaje spora. Tu sam spokojno. U prirodi je našeg čoveka. posle toga razgovora. Sad žive povučeno. Nagoni tela rastu i gone neodoljivo ka svom zadovoljenju. Iza takvih razgovora ostaje samo otrovan pepeo. ali nisam uspeo da se potpuno raskužim i dugo mi je trebalo da opet sagledam svetlost u sebi. 13* 195 . od njega bi na kraju ostala samo ljuska kao od prezrele i ispražnjene mahune. Ostavio sam kola i pratnju u jednoj od posleđ-njih ulica. između dva velika kamena. i kad bi se sav potpuno predao suncu i sunčanju. osetio veliku slobodu. i kako posle nekoliko minuta zemlja ostaje bez smeha i cveta. drugi udovac. skriven i bezimen. Ponekad se čovek pita da nije duh većine balkanskih naroda zauvek otrovan i da. životna borba sastoji od neprestanog i naizmeničnog laveža i rezanja Sunce može da znači i uništenje. iz kojeg nema spasa ni izlaska.

posle prvog zanosa. bez plana i predviđanja. U njega je vidna sklonost da ne čeka razvitak stvari i ne učestvuje u njemu radom i strpljenjem. vi možete nesumnjivo utvrditi da u njega vrlo često ima jedan suvišak mašte i doza lenjosti. To je stil života. A trebalo bi ispitati. umesto cenom rada. To pokazuju nedostaci u uređenju naših sela i gradova. kiše. dok je u društvu. veća nego kod većine drugih naroda. on će doći i na idući koncert i — biti na njemu isti takav kakav je i danas na ovome. zeva. anticipira ga. Ali neće. neke snage i teško odredljive veličine. cenom života. nego im naprotiv pušta maha i zadovoljava ih. na koncertima ili predavanjima po unutrašnjosti. Ne može se kazati da u njihovom držanju i ponašanju nema nečeg slobodnog. Divljački način života. proteže se daleko i duboko u vremenu i prostoru. oni gotovo nikad ne misle kako bi ga najbolje i najbrže uradili. često sam mislio: zašto su kod našeg čoveka tako upadljivo vidne sve one fizičke funkcije koje kod istinski civilizova-nog čoveka.prati u njihovom prirodnom razvitku. ne predviđamo nevreme. sve plaćamo najskupljom cenom. nego reaguje na njih. Za neke naše ljude. dogovora i predviđanja. muti ga mišlju i pogledom. razmišljanja. on i ne pomišlja da bi mogao savladati sitne i krupne 196 . Postaju takvima i oni koji to po svojoj prirodi ne bi bili. jer i drugi tako rade. retko izbijaju na površinu. On čačka zube ili uši. da bi uticao na njih. Sa tragovima toga života borimo se još na mnogom području. Tako mi. Naprotiv. proteže se. on napušta delo. pa se onda opet vraća na tačku na kojoj se delo nalazi u tom trenutku svog prirodnog razvoja. bez pomisli da li gledaju i kako na to gledaju ljudi oko njega. štuca ili uzdiše. Umesto toga. Tako se stvari razvijaju više uz njegovo učešće nego pod njegovim uticajem. mi teško i neprijatno živimo danima i nedeljama. On prosto ne misli na drugog. nego stvaralac. to nije lako utvrditi. radnik i čuvar. nego iznad i pored njih. jer on nije u njima. naš čovek kašlje. bez svesti o zajednici i bez poštovanja drugog čoveka i sebe u njemu. nego što se može povodom njega o sebi i o drugima kazati. ne bojte se. Za vreme dok predavač govori ili pevač peva. * Kad posmatrate našeg čoveka pri radu i razgovoru. 197 Gledajući naše ljude u pozorištima. On se ne kontroliše. prosto. sudi ja. jer se tako bolje pliva i lakše održava ili. zatim silovito preleće ceo budući. polažući mnogo više na to da bude začetnik. podnosimo nepotrebne patnje i odricanja. Kad imaju jedan posao pred sobom. nije još dorastao do stepena na kome čovek počinje da ima obzira prema okolini. Zato on u većini slučajeva i ne stvara dela i ne upravlja događajima. ili jedna i druga potiču iz nekog zajedničkog nevidljivog izvora iz kojeg potiču toliki drugi nedostaci i besporeci našeg života. neostvareni i tek zamišljeni tok dela. * fizičke potrebe. borac i gledalac. Ponekad prosto izgleda da će se sav taj čovek rasuti tu pred vama. stvari koje nije teško pred-videti. * Beograd je pun takvih nakratko nasađenih ljudi. — Da li je mašta uzrok lenjosti ili obrnuto. čaše se kad god oseti za to potrebu i gde god ga zasvrbi. Ne organizujemo čišćenje. vraća se do njegovog izvora.

Slušam ih sa naporom kako se zapliću i raspliću u borbi sa svojim mislima i sa njiho198 Ljudi koji su rođeni u bogatoj kući ili su bar jednom u životu bili bogati. mržnje i borbe do istrage. naročito. pogleda i pokreta: kako odgovaraju na telefonu. A propao bi sigurno. Kad je u pitanju razgovor. a ukoliko ih ima. Sreća je što u nas ima dosta i takvih koji su drukčiji i koji nisu pravi »naši ljudi«. nema mnogo izuzetaka. i on bi bio i miran i srećan. Razgovor je završen u trenutku kad oni izgovore poslednju reč. naravno. a po svom vidu potpuno suprotne strasti. pametno i odrešito. i ja ih u sebi širim i dopunjujem. Prva vrsta. a drugi. On su takvi. a odmah zatim da između nje i svake tuđe misli iskopa što dublji rov prezira. bez pogovora. meni se čini da je sve rečeno. kako dozivaju kelnera. * Za ljude kao što je on ne bi bilo teško stvoriti raj na zemlji. U krajnjoj liniji obojica to čine sa istom namerom da bi se što bolje i što lakše obračunali sa onim što ih na životnom putu presreće i ugrožava. ne mogu to nikad potpuno izbrisati iz svog ponašanja. da odmah traži zajedničke elemente i da se u najvećoj mogućnoj meri poistoveti sa tim. kako razgovaraju sa ženama. duže pamti takav susret i prijatnije ga se seća. Ne misli mnogo ni istrajno. I to pravilo. nego da svoju misao proglasi za jedinu tačnu i jedinu pravu. nego u tome što ima ljudi koji nikad nisu bili ni blizu bogatstva. oni nisu u tome što bi se neki bogataški sin ili bivši bogataš ponašao skromno. To izbija iz njihovih reci. prva mu je briga ne da tu misao razrađuje. a bolje je da se vajka i žali na teret svojih zaduženja. Trebalo bi samo da onaj trenutak posle kupanja a pre doručka traje nepomućen dvadeset i četiri sata. glatko i savršeno. onaj pravi. bar u nas. i. Ali njihove misli pobuđuju i mene na razmišljanje. Muče se.On je bio od onih ljudi koji ne treba da žive bez određenih dužnosti i utvrđenih veza u životu. Sve je tačno. Takav je »naš čovek«. U toj borbi oni ponekad pokazuju Ijudoždersku revnost na reci i delu. i sve ostaje tu gde je rečeno i kako je rečeno. vim izrazom. Ali čim uspe da skrpi nekako jednu misao u glavi. Jedan ima potrebu da se svemu što čuje i sretne odmah suprotstavi. bez odjeka u meni. 199 . Obojica pate od jedne u osnovi svojoj iste. proverava i upoređuje kritički sa onim šio drugi ljudi o istoj stvari misle. ja poznajem dve vrste ljudi kod nas. a ponašaju se osiono i zapoved-nički prema ljudima oko sebe. Nema ništa ni da se doda ni da se oduzme. Druga vrsta. I meni je na mahove nelagodno. Celog veka svog on bi se. Kad ih slušam kako govore. nego da propadne bez njih. Iz razgovora sa takvim ljudima čovek izlazi bogatiji i radosniji. ali na to se kod te vrste ljudi ne treba mnogo obazirati. ili u vezi sa njima mislim nešto sasvim drugo i potpuno novo. žalio na te svoje obaveze.

kad zaima ili kad misli da je čvrsto zaseo na vlast. samo da se ne bi morali suočiti sa nekom novom stvarnošću. i stići ćemo. gorko i tamno. pričala i šaldžije. koja je posled-nja i koja će bar po tome imati pravo da se nazove: cilj. Toliki su brodovi zaplovili ovim morem. Ali za onog ko zna šta se iza toga krije. Samo da bi između sebe i stvari stavili kakav-takav zaštitni zid. često pre-terano visoka. To postane s vremenom navika i potpuno izopači ne samo držanje nego i način mišljenja i ceo život čovekov. Pesma mladosti. pa možda čak i za druge. Pio vičemo i stići ćemo kao milioni ljudi pre nas. Na sve što iskrskne pred njihovim duhom i njihovim očima. u sebi. A na svakom predmet piše i cena. prvom asocijacijom koju. sve to nije ni šaljivo ni utešno. poredana bez reda i ukusa. do tačke. A kad uđete u radnju i zatražite da kupite neki od tih predmeta. i ne krenemo dalje — put cilja? Kod našeg čoveka. Sta mari? Ploviće-mo sa istim smislom sa kojim su i oni plovili. Nikog da nam pokaže pravac i označi cilj. Onaj jedini primerak. Dešava se da takvi ljudi postanu čuveni zbog svoje duhovitosti i svojih uspelih šala. ne prodaju. sve to usled stalnog zapovedničkog stezanja vilica i neprestanog ispršavanja. po nagonu sa-moodbrane. ukratko: kad se osili. dohvate u letu. milioni posle nas. uporedo sa sumnjom i bojazni da ljudi tu njegovu veličinu ne vide kako treba i ne cene dovoljno.Tako je to. kao i visled ugojenosti koja redovno ide uporedo sa vlašću. To stvara u njemu potrebu da svoju silu ispoljava glasno i vidno na svakom koraku. same od sebe istu-raju se grudi. i nijedan se nije vratio. može vam se desiti da vam kažu da te robe nema na prodaju. Sto da se kolebamo? Od čega da strepimo? Zašto da odlukom i pokretom ne razbijemo gorki i tamni minut pred sobom. nego sve odlaže za drugi put i sa svakim danom sve je više dužan svemu oko sebe. Gde? Ako ne na neku suđenu obalu. ali ima — kazne. pa neće ni naš. Ima među našim »intelektualcima« i takvih koji u mnogome liče na neke beogradske dućane. 201 . kako samo u mladosti može biti. a ono do neodređene tačke na pučini. na jednoj tački. najstrašljiviji oni ljudi koji izgledaju nasmejani i vedri. iz izloga. oni odgovaraju odmah prvom šalom koja im na um padne. jedno pored drugog ili jedno na drugom. Takav čovek u stvari i ne misli i ne živi. proširi se podbradak. milioni sa nama. misliti o njoj i doneti neki zaključak za sebe. U takvom čoveku brzo se razvija nesrazmerna predstava o svojoj važnosti i veličini. — Gorko i tamno. u jednom minutu mladosti. Od svega što ima u toj radnji bar po jedan primerak nalazi se u izlogu. 200 Možda su. Gorko. U tim tako prirodnim i jednostavnim a potptmo nerazumljivim ljubavnim istorijama nema pravde ni suda. Ta tužna slava suviše je skupo plaćena jer sve šale ovog sveta ne vrede jednog parčeta stvarnog života. poraste podvoljak. I sva je ta roba pomešana.

Cak ni šoferu ili nosaču nije stalo toliko do toga da što racionalnije i što pravilnije izvrši pasao. Na ljudima i u prirodi oko nas mi vidimo pojedinosti koje ranije nismo primećivali. najskrivenijih pomisli i pokopanih zala i rugoba. ostaju da poginu. neverovatnom i strašnom: da je čovek uvek i svuda i u svemu jedan isti. 202 Kako godine prolaze. kazati nešto pametno. Kada se ta razlika potpuno izbiše i kad se moje budno stanje i moj san sastanu i sklope nada mnom kao talasi. strahovanja bez osnova. ali nepokolebljivi. Nevolja je što je njegova ambicija redovno već u samom početku pogrešno postavljena. sve je manja razlika između stanja sna i stanja jave kod mene. ali biva dublji i svetliji. dok napolju huji vetar. neznatna mera krvi i životnih sokova. daleko od svake mere i logike. novo i neobično. Neron i Hitler.* * Covek koji izgleda uman i dubok duh. iako im je žao umreti jer vole život i smatraju ga vrednim življenja. Izvesna količina diferenciranih tkiva. Umetnici koji u dugotrajnim i raznovrsnim naporima i mukama stvaraju lepotu za druge. i začudno jednostavno. određena temperatura. * Čuvajte se prvih večernjih časova kad se sme-njuju dan i noć. krvnika. to je hipertrofija ličnosti koju susrećemo na svakom koraku. malo toplog daha koji je slučajno počeo i koji svakog trena može stati. ili pored kojih smo. ja ne mogu da se načudim. Vaš čovek ne ume da govori ni o čemu bez aluzija. prošli i sadašnji. koliko da pri poslu ispo-Iji svoju volju i istakne svoju ličnost u što povoljnijoj svetlosti. trovača i razarača ljudskog mira i ljudske sreće. jednostavan u svojoj strahovitoj raznolikosti. pa čak ni da što više zaradi. Sta je sve to? Vrlo malo. sve do ivice bezumnih postupaka. Sve se čini da će sad. štiteći uzmak drugima. Ljudi velikih nemih odricanja koja niko ne vidi i koja će zauvek ostati nepoznata. Umesto da ima u vidu cilj i rezultat rada. tražite spasenje u snu i ćutanju. Tako mi bar moja nada šapuće. naše zadivljeno čuđenje pred pojavama oko nas biva sve dublje. koji ne misle na sebe nego na svoje delo. Na javi: čitavi predeli noćnih snova. bez kapi krvi u obrazu. Krug se sužava. da su normalno upućene. — Sve u osnovi isto i sve kobno 203 . On je pun ambicija koje bi. sve čistije. Tu se kao pijani ili mamurni često ponašaju i oni koji nikad ne piju alkoholna pića. ovako pre počinka. evo. Ispitivači prirodnih zakona. Zatvorite se kao cvet koji sklapa latice. To su trenuci kad se čine pogrešni koraci. do najmučnijih sitnica. onda će biti svemu kraj. * Jedan stranac govori. Mučenici koji umiru za jedno da ili jedno ne. i čekajte da ponovo svane dan. Majke koje beže sa detetom na grudima. sjaj sunca i blesak našeg ljudskog osvetljenja. kad niču izdajnički osmesi i padaju pogubne reci. Borci koji drhteći. Ali ništa. stojeći pred činjenicom. * Kako se godine množe. vaš čovek stalno misli na stav i ulogu svoje ličnosti pri tom radu. gonjeni željama i nagonima. U noći. mogle biti vrlo korisne. Takvog ga znam četrdeset godina. Ono što često koči mnoge poslove kod vas. plima pogrešnih zaključaka. a sporove voli da raspravlja prepirkom ili svađom. U snu: moj dnevni život. ravnodušno prolazili. i hiljade sitnih ubica.

Samo se smrti nije bojao. Tako bi se izbeglo da se njegov život pominje. podsmešljivo ili grubo ophodio sa njim. a zatim poravnati i dobro ugaziti zemlju nad njim. krvava i neobjašnjiva. * On je najviše patio od urođene. * Toga čoveka bi. U životu je strepeo od svega. od ljudske reci i pogleda. naravno. gubeći pri tom iz vida svaki obzir. to nije bila želja nego zahtev. posejati na njoj travu koja će. taj čovek je osuđen na stalan nemir i nezadovoljstvo. lude i neizlečive potrebe da živi u stalnoj i neporemećenoj harmoniji sa svim i svakim oko sebe. kao »neugasivo kandilo«. od pisma i od tele204 Razlika između života ljudi koji su rođeni na obalama toplih mora i koji žive pored mora i od mo205 . bolesni. Živeo je uplašen. Znači. od svoje rođene pomisli. zajedno sa ćelom zamršenom pričom njegovog života. to je činila njegova rođena misao. I to nimalo. Ponajčešće. Pronalazio je sve nove razloge svojim strahovanjima. Možda bi se na taj način moglo postići ono što je tome pokojniku najviše potrebno: zaborav. potpuno nemogućno. U svojoj ludoj potrebi da sve dovodi u vezu sa svojom ličnošću. i o kojima on i ne sluti da postoje. On sam se starao da taj oganj ne ostane bez hrane i ne ugasne. kad bi se ko nepažljivo. a oni koji na ma koji način dolaze u dodir sa njim da budu pažljivi. kad umre. opterećeni na sto raznih načina koji nemaju nikakve veze sa njim. * fona. pa i svoje lične interese. A sve zajedno: naša ljudska istorija. zaboravljao sve drugo i sav se pretvarao u negodovanje i ogorčenje. U njemu je. * Čudan je to čovek bio. da je svaki od njih centar jednog kruga. trebalo pokopati. To je bio uslov njegovog mira i njegove sreće. To je najbolje moglo da se vidi kad bi naišao na zabrinuta ili Ijutita lica. duboko. izjednačiti potpuno to mesto sa ostalom ledinom. pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom.1^' različno po dejstvu i posleđicama. A to je. vođena nemirnom maštom. nasrnejani. kad nikne. * On je živo želeo da strani i nepoznati ljudi koje sreta na ulci imaju radosna ili bar mirna i zadovoljna lica. ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam. * Sta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. negde na dalekoj planinskoj ledini. O životu uopšte. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti. Utoliko više što nije potrebno da neko rečju ili delom poremeti harmoniju oko njega. ljubazni. tinjao plamičak njegovog straha i s vremena na vreme rasplamsavao se u silan požar. veličanstvena i beskrajno sitna. ali uvek peče i muči jednako. on nije nikad pomislio da drugi ljudi imaju svoje želje i potrebe. i da mogu biti zabrinuti. U stvari. On bi tada gubio prisustvo duha. prepričava i tumači u docnijim naraštajima i da zbunjuje mlad svet i zavodi ljude u nove zablude i nove pogrešne zaključke o njegovom zlosrećnom životu. I tako je i umro. Nešto što ni danas nije mogućno tačno označiti ni izraziti. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime. od zvonceta na vratima.

kao mladići. i tu žive — mnogo je veća nego što mi to obično mislimo. Ne samo ljudi i svi živi stvorovi. na poštene i one koji to po našem mišljenju nisu. ili doprineti njihovom rešenju. nego i mrtve stvari. i po čemu. da ponekad nisam znao ne samo šta ću sa sobom i svojim životom i vremenom. kakvo je to što je nekad bilo. kao dečaci. A zašto. čoveka kome je učinjeno 207 206 . i drveće. ne znam i ne bih umeo da objasnim ni sebi ni drugima. i onih koji su ugledali svet na kopnu.) Uvek kriv i svima dužan. isto kao što nikako ne znam. a među svojima na darežljive i popustljive i ne-darežljive i stroge. daleko od mora. Jedino tuga i stid zbog svega toga su jasni i stvarni. na lepe i ružne. oni su lišeni Ijubopitstva koje muči kontinentalce.ra. Živeći u vašem svetu. Mnogi naši ljudi nose u sebi nasleđen kompleks odmetnika i stradalnika. ja sam sve do pred kraj života sačuvao izgled mirna. a ne trude se da u sebi razviju snage koje bi same mogle rešavati ta pitanja. Da. ili bolje: desetke. a vama ostavljam da ocenite koji je deo tačan. i da su takvi i oni koji to ne bi smeli da budu i koji na prvi pogled i ne izgledaju da jesu. i kako bi to »trebalo«. i ova je samo delimično tačna. tako tuđ i dalek tome istom svetu i tako izgubljen i nesrećan da sam se danima osećao niži od najnižeg i manji od najmanjeg. u dva razna i različita sveta. kako bi rasterali čamotinju koja se rađa na njima i ne napušta ih do smrti. To nije jedan isti život sa izvesnim jačim ili slabijim razlikama. U nas nije mali broj ljudi koji rešenje svojih glavnih životnih pitanja očekuju odnekud spol ja. to zaista ne bih umeo da kažem. sve to pati od stida i tuge što nije ono i onakvo kakvo bi trebalo da je. manje-više srećna čoveka. kao sve simetrično izgrađene misli. a u starosti. i za duže vreme. koji ne. samo na stare i mlade. od drugih ljudi ili od nadzemaljskih sila. na simpatične i nesimpatične. jer je sve u meni i oko mene maglovito. i cveće. nego ni kuda da gledam. kao zreli ljudi. ili što nije ono što je nekad bilo. da putuju i da se upoznaju sa ljudima. na zdrave i bolesne. Celog života me prati to mučno osećanje i nagoni me na ustupke i zavodi na postupke koji samo proširuju broj mojih krivica i uvećavaju moje dugove. To su dva života. i da li je ikad i bilo drukčije nego što je sad. Za razliku od ljudi sa kopna. U tom svetu pred mojim očima sve pati. višeznačno i protivrečno. kako da mislim ni šta da kažem. Natpis na grobu. U detinjstvu mi sve ljude delimo na svoje i tuđe. nagoni ih da čitaju knjige. Ali znajte da sam u sebi bivao često. Ništa. (Naravno. Primorac je čovek dovoljan sam sebi. a zatim na glupe i dosadne ili pametne i zanimljive. ni gde da krenem ni na što da stanem. ili se ne sećam pravo. sigurna. Ponekad mi se čini da nas ima takvih srazmemo više nego i u jednoj drugoj evropskoj zemlji. da traže šta bilo.

Krećem u jednom pravcu a sa mnom upo-redo i misao da je to pogrešan put i da na tu stranu nema izlaza. i odriče. Da li su ovo misaona bića? Stvorenja sa ljudskom dušom? Ponekad mislim da nisu. izvan moje svesti. ali ovi ovde i ne razlikuju laž od istine. dok nije otupela i istrošila se.«) I u drugim društvima ljudi se ponekad ogreše o istinu izvrćući je u laž. Potrčim. kao da i ne znaju da istina postoji. Potpuna tišina u meni. I pored svega toga osećam da ću izići i spasti se. i činiti što čine. I osećam da ni to ne vodi ničem. a smešno je ipak na svoj način. I na kraju. u stvari: bez kraja i rešenja. Onda stojim. kako da se pomiriš sa tim kad vidiš da ništa slično ne postoji u tebi ni oko tebe. On se sviđa sebi u toj ulozi i spreman je zaista da se žrtvuje za nju. Ni glasa ni po" — Znakovi pored puta 209 . ali nastoje na sve moguće načine da po-reknu. Takvi duhovi teško podnose postojanje onog što ljudi nazivaju — činjenica. izdvojeno. dušu?-« on je nadmoćno odgovorio: »Sta će mi duša? Nisam gaj-daš da duvam. ta uteha se ponavljala sve češće. (Postoji priča kako su jednom jednog od njih uhvatili u laži i prevari na štetu jedne udovice i njene siročadi. kao ni trčanje. i ne može se ni promeniti ni opozvati. koga progone na pravdi boga zli neprijatelji pravde i poštenja. živeti kako žive. a telo koje je uzalud nastojalo da se otme i spase. I zaista. bez imena i traga. jer mi izgleda da je to dostojanstvenije. To i jeste jedina atmosfera u kojoj čovek može da diše i živi. To je kao neki trenutak velike opasnosti. Na jednoj strani živela je moja bolna svest. zgaženo i razneseno kao larva bez smisla. Kao u doba puberteta. ako treba. posrćem i padam. Ja želim da budem nepoznat i zaboravljen. Narojile se godine i njihova težina počinje da se oseća. da bi na osnovu laži mogli počinjati bezakonja u svoju korist. nego da je sve tečno i kolebljivo i sa neodređenim rešenjem na kraju. i ogledam se da me ko ne vidi. i zbunjen sam i smešan. sa istim žarom i istom bolnom osetljivošću sa kojom drugi žele da budu glasoviti i slavni. nego moja svest o patnji. 208 Bivalo je tako teških trenutaka da sam tražio utehe i olakšanja i u tome što sam govorio sam sebi da to ne patim ja.krivo. prevaziđu ili zaobiđu to što stoji pred nama. Bolna svest živeće i dalje i patiti. Izgleda da se svaka njihova »misao-« začinje i rađa u njima već kao laž i takva stupa u svet i vrši svoje dejstvo među ljudima. a zove se — činjenica. biće oboreno. i kad ga je neko upitao: »Imaš li ti. mnogo mnogo čega. kao životinja koja diže glavu i njuši vetar. Okrećem se i tražim nešto. golo i tvrdo. bolan. ipak nema leka ni izlaza. a njima služi da bi mogli biti ovo što su. ne mogu da nađem pravu stranu. ali koji dugo traje. I kao nezdrava droga. ali se dižem pre nego što bi nada mnom mogli izbrojati deset. a na drugoj moje svagdašnje Ja. Oni je silom okolnosti prihvataju.

mirne ruke. 1 strah od njega. A inače. jer ja ne mogu da ga sam sebi oproctlm. da posle svakog dodira sa svetom padam kao pokošen i drhtim u bolu i u nesanici. i ti zaslužuješ svaki napor i svaku žrtvu. suva oka. 27. da učinim u tvoju slavu. 14* 210 211 . Zbogom! Biće svet-'"sti. Ta briga je menjala ime i oblik i težinu. tnastavak:] A s druge strane tragika te neefikasnosti (Izvinite!) je u tome što su sve dobre 1 plodne osobine dinarskog čoveka vezane sa njom i uslovljene njome. Samo da ne poginem ili da ne zaspim. on bi bio Uto ono što je naš čovek iz moravske doline ili čak negđe sa Timoka. IV 1944. — U toj tišini. 28. Ima je još samo u mom osmejku. stalno pitam je li moja misao još živa? Toliko je moj položaj u svetu neprirodan. što je isto. i * Neefikasnost čoveka dinarskog tipa! (Oprostite mi varvarizam »neefikasnost«. i ma koliko naprezao sećanje. jedno jesu: da se praštamo. ali još teče. Nastojim da se setim da li je ikad bilo vreme kad sam bio potpuno bezbrižan i slobodan. bilo je trenutaka.kreta. (Oprostite ml ovaj varvarizam. veran sebi. pored onog što radim. hrabrost 1 velika snaga samopregora u borbi. koja postaje nepodnošljiva. sve reći koje sam preko dana izgovorio. drago ime. jer je zamro i zvuk. bez drhtaja. Bgđ. bolje reći mislim. ne trepćući. Nije pravo ni voleo zemaljsku svetlost onaj ko ne ume da podnese bol rastanka! Zbogom! kažem. Moja nepomičnost i moje ćutanje to su prvi uslovi moga spasenja i jedini koji zavise od mene. IV 1944. ali potpuno iščezavala nije nikad. To je nešto kao ropski duh. biće još očiju. nego višim sUama. jedna je sme-njivala drugu kao straža stražu.) Time hoću da kažem: njegova urođena nesposobnost da završi delo. svoje skrivene muke koja me je nevidljiva tištala. Zbogom! A svetlost otiče u tišini. govorim ili slušam. Nestaje. uporedo sa strahom: šta će biti kad sa njom ostanem nasamo. Da. ja sam gotovo vazda. drug koji je tako često prati. bio u svakom trenutku svestan svoje brige. kao čovek koji s vremena na vreme opipava skriveno oružje pri sebi.) Time hoću da kažem: njegova urođena nesposobnost da lepo i hrabro započeto delo dosledno i dostojno privede kraju. ja se. kao slova svetlosne reklame. bio zaista sav u njima. kad sam učestvujući u razgovorima ili zabavama. odsustvo svakog smisla za. Da ne bih više mučio tu muku. to je da se tako rastanem i s tobom. svetlosti. jer u tebi su sva dobra i sve lepote. a kukavičluk u uspehu. samrtnoj i životodavnoj. Poslednje što mogu. Bez nje. ne polazi mi za rukom da se takvog vremena setim. Neefikasnost čoveka dinarskog tipa. ćelom svešću prisutan. ja zabranjujem sebi da se sećam. ali kod kojeg se ne radi o robovanju ljudima ni ljudskim ustanovama.' * Ako nas ništa drugo nisu naučili skupi život i burne mnoge godine. Bez reci. harmonično delo koje treba da se sastoji iz odluke — napora — izvršenja. jer ja ne mogu da ga sam sebi oprostim. dok kroz mene neprestano prolaze i ponavljaju se. ali nikad toliko njih da bi se mogli nazvati vremenom. niti ima koga da me čuje. ' Varijanta (SvesJce — Crna knjiga). u tolikoj su opreci ono što mislim kad sam sam i ono što radim i govorim kad sam sa ljudima. a svetlost još ide kao reka koja je tamo na izvoru već usahla. Dvostruko prokletstvo jedne lepe rase. odvratnost prema trijumfu. jer nemam kome da kažem.

tmmm I J a N e To je proti vno od veći ne moji h zem ljak a. Kao pesma. B e z i m e n e m e l o d i j e l j u .

v o d e i l i š ć a .d s k o g h o d a i g o v o r a i š u m a v e t r a .

d o p i r u d o m e n e k r o z o t v o r e n p r o z o r i k i d a j u g l .

O n e s u ž i v e .u v u t a m u n e o d r e đ e n i h n o ć n i h s a t i . .

j a s n e . t .b o g a t e . k a o g l a s s a m o g d r a g o g ž i v o t a .

J a .e b e z i m e n e m e l o d i j e . k o j i s a m s e b e p r e g a z i o .

k a o m a l u r e k u n a d a l e k o m p u t o v a n j u . i .d a v n o .

z a u s t a v i o v r e m e k o j e s e m e r i s u n č e v i m h o d o m . m o .

g u j o š s a m o d a s l u š a m b e z i m e n e m e l o d i j e z e m l j e .

P r e š a o s a m g r a n i c e p o .. č o v e k a i n j i h o v e s f e r e .

s t o j a n j a n e p r i m e t n o . N i t r a g a o d ž e l j e d a s e v r .

k a o s u v o d r v o i s t u d e n .a t i m s e b i . S a m o d a m o g u .

u . u s l u ž b i l j u d s k e s l a b o s t i i v e l i č i n e .m e t a l .

z v u k d a s e p r e t v o r i m i d a ž i v i m l j u d i m a i n j i h .

o v o j z e m l j i p o t p u n o i r a z u m l j i v o p r e n e s e m b e z i .

n a p o z a d i n i o v e n o ć i b e z .m e n e m e l o d i j e ž i v o t a .

s n a i s v e t l o s t i . .

bo O .

istina je da ljudi vole i žele mnogo da govore. Najveći efekat postizava se u poeziji kad pe-sniku pođe za rukom da čitaoca iznenadi nečim poznatim. i poslednjim naporom pokazuju jedino moguću liniju luka koji je nestao. najpre u ćutanju pa zatim u potpunom zaboravu? — Jer. na događaje koji su zakopani. Najlepše i najstrašnije stvari ipak nisu nikad kazane. a izlomljene strane prekinutog luka bolno teže jedna ka drugoj. presečen po polovini. 217 "»■»■■»^■'■''l'llllliMipiipilII m^mm»'mmiiim . ali je izvesno da ponekad mogu i moraju da ćute.t / Za vreme koncerta ukazao mi se kameni most. Jeste li kad mislili na priče koje niko ne zna. Samo preboljene bolestt mogle su biti opisane i umetnički prikazane. To je vernost i uzvišena nepomirljivost lepote koja pored sebe dopušta jednu jedinu mogućnost: nepostojanje.

* ■ ■• • Pravo govoreći. Ali izgleda da su oni koji rade takve opasne poslove zaštićeni upravo time što žive u unutrašnjosti događaja. Kako mu u rukama ne eksplodira oruđe kojim se služi i ne ubije njega samog umesto da stvara po njegovoj volji. Pre je to bilo isključeno. Ugasite priču i fantaziju kao dimljivu lampu. zuje reci. Samo čiste i velike stvari bi trebalo pisati. ali poslednjim plamsaj em svesti obuhvatiti istinu. Jedno jutro kad bi se moglo dugo sedeti i lepo pisati. stvari govore. otpoči-nuti na tvrdom i tamnom tlu. ne živeti.9 . U osnovi želimo samo jedno: istinu. ne videti. jednodflve So vidim' mogu da opito i da sve sto osetim umem da izrazim. Po nekoliko dana mogao sam da nosim u sećanju svaku pojedinost. otkrivaju se odnosi društva i događaja. nage. jedino dostojanstvo. ne čujemo je i ne shvatamo dok god ne učinimo protivno od onoga što ona uči. Nešto kao čudno se dešava: har-tije žive. ni beznadnije. Kad se pomisli na sve to. obelodanjuju uzroci. sa' muklim ćutanjem u sebi i praznmom pred očima. Osloboditi se ovoga huka reci i probiti kroz ovu shemu slika i doći do istine. od narodne mudrosti u drevnim izrekama i stihovima! Ona je svirepa fata morgana naše savesti. dižem se i odlazim. pa ma i smrtonosne. iza čutanja samog. I taj napor ne treba prosuđivati samo po onome što je ostvareno i uspel nego i po onome što je neuspelo i odbačeno prili kom rada i što će nama čitaocima i gledaocima za-uvek ostati nepoznato. bezbrojne. slaba košava. A za to treba imati zdravu krv. Tragika lepote je u tome što ne može da ne postoji a ne može da traje i da se drži. ja sam uvek naviše leleo. Preda mnom iskrsavaju likovi i prizori. verne i tačne koje savršeno izražavaju ono što gledam i saznajem. ne beležeći ništa na hartiji.Da bi se stvorilo jedno umetničko đelo potreban je ogroman rad mašte. kao teške pčele. Sve češće se dešava da zaboravim lepu sliku ili novu misao koje mi noću iskrsnu u svesti. vedro nebo i jako sunce. Kraj novembra. u samom srcu opasnosti. proste. ljudi ne varaju sebe ni druge. * Ništa lepše ni dublje. T onda sve odbacujem odjednom. 218 21. bivaju jasne sudbine pojedinaca i istorije vrsta. cvatu epohe. ne disati. čovek se pita kako pisac može izdržati takav poziv. Sviće. pravu misao i dosie-dan život. Posle svih jadnih priča. A oko ušiju mi. ali tada se odmah javlja da zajedno s nama nariče nečujno nad onim što smo ludo i nepovratno izgubili.

Ali čemu nabrajati? Nema ničeg. mogli istim očima da ih vidimo. čapkunluka i maroderstva. plaćaju više nego što duguju. Ne mrzim nikog. često i više nego što mogu i što bi smeli. ako uopšte pređe usne. to ne znači da ga ona nema. računa. ne živeći. X jos. sadizma. štampan. ima. Kroz nedogledne brige i napore izgledaju radosti života savršeno i zanosno lepe. kad brige minu i napori prestanu. trgovci. jer samoća niie isto što 1 originalnost a prkos nema cenu hrabrosti. XI 1948) Ako ne znamo značenje neke reci ili nam ono nije jasno. Svi dugujemo lepoti. * Jedna misao. sitni događaji i male radosti svakidašnjeg života. ponekad. Humoristi »niz dlaku«. Ali ne možemo. a drugi je tajan i prenosi se šapatom. ni tačna. političari. a kad ja stradam. ni protesta ni rizika. osim one koji mrze druee lin de. Činjenica đa je jedna misao usamljena i prkosna još ne znaci da je istinita 1 ljudima korisna. Humor koji ništa ne stoji. Prvi je uperen 'Varijanta (Sveske — Smeđa knjiga): Čitajući jednog mislioca. samo se grubi i neoset-Ijivi ljudi otimaju toj obavezi i neće da plate svoj dug. Mislim da mi nikad.' * Ponajčešće se dešava ovo: kad ja živim i uživam u životu. nerazmrsiv kompleks od zavisti. (6. I kad bismo. gledani kroz jednu veliku brigu ili žalost koja nam trenutno zaklanja svet. isto kao što jedna reč može da znači drugo i da kazuje više od onog što mi o njoj znamo. Oni u stvari imaju dve vrste humora. vojnici. Ima mislilaca koji imaju neko značenie samo u odnosu prema drugima koji su mislili pre njih 1 drukčije. negde u mračnoj dubini i njima samim nevidljiv. Međutim. posle. ni približno neće poći za rukom da izrazim lepotu koju imaju obične radnje.* Koliko je duboko i kako drevno nepoverenje koje oduvek pokazuju svi »ljudi od posla« prema mašti i svemu što dolazi od nje! Sveštenici. i svi je iskorišćuju. hraneći se mojim stradanjem kao zemljom crnicom. zato što je usamljena i prkosna i zanimljiva. ništa i ne vredi. ni ogorčenja ni žalosti. još ne mora biti ni originalna. moje delo spava mrtvim snom i samo ponekad bunca u snu. A stoga drugi ljudi. bili bismo potpimo nagrađeni za sve. Prvi je javan i glasan. mekši i blagorodniji po prirodi. i one rđave platiše ne učine od onog što su uštedeli ništa dobro ni razumno. živi i raste moje delo. one koji preziru umetnost^ ' 220 2 2 1 . Ili bolje. Iza njihovog humora nema ni napora misli ni uzbune osećanja. humoristi po porudžbini i ne zaslužuju to ime. naučnici — svi su njeni neprijatelji. tj.

nije onaj pravi i zdravi mir koji je potreban za rad.' Kazana na južnom narečju. ako je tužna. liči ponekad čudno na ruševine procve-talih i potonulih kultura.-« * Mrtav umetnik ima veliko preimućstvo nad živim. veći skok nego onaj koji je učinjen od ukočene slike na pokret i od plitkog reljefa na oslobođeni lik sa svima dimenzijama. najple-mentiju i za njega najpovoljniju. ali znam (i u snu znam) da moj san nije ono što treba da je san u životu zdravog čoveka. (Pariz. * Za mene je najbolje kad ja pišem a ne govorim. Od svih mogućih namera koje je on mogao da ima u svom radu ili •ispravljeno prema prvobitnoj belešcl (Sveske — Crna knjiga). Čini mi se da sam nešto propustio. (Sarajevo. još kako. Kad isključim telefon. U jednom od svojih dela ili u nekoj pojedinosti jednog dela. Onda opet uključim telefon i. koje su još u rastu i razvijanju. 222 Ima mnogo osetljivih. Treba se čuvati rimovanih istina i s nepovere-njem primati i njih i one koji ih prave ili suviše često upotrebljavaju. ali bolje. Nešto slično kao kad uzmem prašak za spavanje pa spavam. 10. 1951) * Nered mladih sredina. ne osećam se sasvim dobro ni lagodno. svoj račun. Kod živog umet-nika često je obrnut slučaj. Drugi je protiv onih za čiji račun objavljuju prvi. i slabih ljudi koji celog svog veka očekuju i žele neki svoj potpim i kona223 . — Tako se ekstremi dodiruju. za koje znaju da se neće ili da se ne mogu braniti ni svetiti. i kad se o meni ne piše i ne govori. koje se sastoji u tome da mu ljudi bez kolebanja poklanjaju svoje poverenje. III 1951) * Kud ide čovek sa svojom mišlju o sebi i životu. radim rastrgano i na prekide. A u svemu tome »-humoristi« nalaze. I moralno i materijalno. moga i vašega. i nešto tužni ja.protiv onih od kojih im ne preti ni najmanja opasnost. zaraslih u grmlje ili napola utonulih u pustinjski pesak. da bih mogao mirno da radim. svaka stvar izgleda ne samo nešto duža nego. i svojim osećanjima sveta i pojava u njemu? — Tako se pitam gledajući u Parizu izložbe savremenih slikara. čini mi se. Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo moglo bi se napisati: »Oteto od života. ometan. da sam se o nekog ogrešio i da mir do kojeg sam tako došao nije prirodan. Ovo je. ljudi uzimaju uvek onu najbolju.

uglavnom izlišne pripreme u mašti i u stvarnosti. s druge strane. Istina je. kada sam bio prisiljen da se-dim na jednom mestu. Ne. postavši zbog toga smešni i svima dosadni. kao što. i ćelu svoju ništavnost. sa ljudima oko sebe. ja sa ove tačke na kojoj još imam nešto da vam kažem (ili bar mislim da imam) dozvoljavam sebi da pomišljam na 15 — Znakovi pored puta 224 225 . Samo poneki od njih. netačnog i pre-teranog. — 0 tom bih hteo da govorim/ ali već u prvoj rečenici ima nečeg egocentričnog. naravno. pokušavaju često i na razne načine da ga izvrše i. vidi se najbolje po tome što sam za vreme dva velika rata (1914— 1918. tako se mi visoko i više--manje netačno uvek izražavamo kad govorimo o sebi i svemu onom što je u vezi sa nama. Neće to biti ništa krupno ni važno. da sam u ono što sam napisao uneo mnogo toga što sam video i dozi veo na tim uzaludnim putovanjima. A koliko sam se u tim putovanjima trošio. u nezaustavnom toku događaja i promena doći jednom i to: da neću više imati šta da vam kažem. i 1941—1944). nikad ne uspevaju. ali eto. neće to biti nikakvo naročito vreme.čan obračun sa životom. Kad prestanemo da se igramo. i. svetlost i slobodan put. Na tom bespuću. troše u to najbolje snage i najlepše godine. 16. propuštaju sve prilike da ma šta stvarno i korisno urade. napisao gotovo najveći deo svojih radova. Ja sam na putovanja trošio ne samo novac i vreme nego i snagu živaca i mašte. neće doći nikakvo naročito »vreme«. nego će prosto. koji je pored toga i umet-nik. jer u putovanja treba uračunati i duge. nestaju zajedno sa svojim uzaludnim i neprirodnim snom. Prosto jedna nezdrava potreba. izišla bi suma napora dovoljna za čitav jedan život ljudski možda. uostalom. nije bilo važno ni vreme kad sam imao šta da kažem (ili mislio da imam). :* ■ ■ » ■ U svojim napisima on je brižljivo i jasno iznosio na videlo po delić istine. to što će ostati nekazano. i da iz nje izađemo 6s vezeni i okrepijeni za dalje traženje. Ceo život nam prođe ponekad u tome. jedinom i zbog nezdrave iluzije upropašćenom životu. kad pod utica-jem godina zamre u nama potreba za igrom i vera u istinitost i »stvarnost-« igre (»Star pas za igru ne mari«. tako drugim putevima i načinima da smisao svom. teško prohodnu šumu iz koje treba naći i izboriti sebi izlaz na čistinu. sa društvom. uspeva ponekad da od svog jalovog maštanja i od svog nerešljivog spora sa životom i od svoje nesposobnosti da ga resi. kaže poslovica). I tome treba dodati da je najveći deo tih putovanja bio bez naročitog smisla i da mi je retko kada donosio zadovoljstva. Doći će vreme kad neću imati šta da vam kažem. maštaju o njemu mnogo i stalno. i na kraju. Ali eto. Kad bi neko izračunao (kad bi o tome vredelo voditi računa) koliko sam vremena i snage izgubio na svojim putovanjima za poslednjih četrdeset godina. i kad sam zaista i kazivao. niti će naročito doći. VI 52. Ne. koje je u stvari naš »ozbiljni« i svesni život. načini umetničko delo. nama je utoliko lakše i lepše ukoliko je u nama još ostalo smisla za igru i sposobnosti da joj se s vremena na vreme predamo potpuno. tada svaki od nas zalazi u gustu.' » Opatija.

on dugo nije mogao da shvati ono što je i poslednji čitalac davno shvatio.' Mnogo puta mi se dešavalo da me trenutni i prolazni utisci od pojava oko mene zbune. > t. a mnogo puta sam prošao pored mnoge velike ljudske stvarnosti i ne pomišljajući šta ona znači za rnene i za ljude uopšte. 1953. Biću živ. 15* 226 227 . Jak smisao za ironiju i za karikiranje raznih ljudskih postupaka. Obdaren bistrim umom. ali se retko i malo zadržavamo na čudesnom fenomenu ozdravljenja. A kad je. Činjenica da ih je on svesno hteo i u sebi jasno video činila mu se dovoljnim opravdanjem za njilio-vo postojanje i za njihovu umetničku vrednost. Cesto govorimo i pišemo o zdravlju i o bolesti. počeo i sam da uviđa da njegov rad nije stvaralački ni njegovo delo umetničko. Jer. kad to vreme zaista nastupi. neću se setiti ili neću ni moći da vam to kažem. koji nalazimo ^od nekih pisaca (i nepisaca) dolazi dobrim delom od nedostataka mašte i nesposobnosti tih ljudi da sebe zamisle u položaju onih koje ismevaju i karikiraju. Nekad je to bilo ono što ste očekivali od mene. on je stao da beži od tog saznanja. tonući sve više u polemiku i ironiju. i da sudite o onom što sam rekao. Taj čovek je imao živu i visoku predstavu o umetničkom delu koje bi trebalo da izrazi pojave u svetu onakve kakve ih on vidi i oseća. Prilazio je tome poslu sa sigurnošću i samosvešću oštroumnog bogataškog deteta. glave lako zamišljenog i brzo ostvarenog romana. izlazna stanica života. i ne pomišljajući nijednog trenutka da bi mogao ne uspeti u onom što želi i preduzima.trenutak. Nije primećivao da sve što piše postoji mnogo više kao antiteza onom što drugi pisci sa drugačijim shvata-njima rade. a mnogo manje ili nikako kao umetničko delo samo po sebi. Stoga osećam potrebu da večeras govorim o tome sa vama. Svoj stav i svoja shvatanja on je smatrao gotovim umetničkim delom. Njemu ta potvrda nije izgledala potrebna. drugim izražajnim sredstvima. jun. i ne primećujući je. ako hoćete. da vam se unapred izvinim i da to već sada kažem. uplaše ili oduševe i ponesu kao da su živa stvarnost. On ih je objavljivao ne pitajući se mnogo o njihovoj umetničkoj vrednosti i o prijemu na koji nailaze kod čitaoca. nego predvorje smrti ili. živim i dovitljivim polemičkim duhom. zvati se svojim imenom. a ponekad je vaše očekivanje bilo i prevareno. — Neće to biti nestanak moj sa sveta ni odlazak pod zemlju. najposle. Od rane mladosti pokušavao je da to i ostvari. gledati sunce i jesti hleb — a neću ništa imati da vam kažem. pripovetke. Nizale su se pesme. Ali svakako se time stvorila između vas i mene izvesna navika. kad neću imati šta da vam kažem. I treba ih proučiti i opisati. ne sumnjajući. ja možda neću biti sve-stan toga. To su najradosniji i najzanimljiviji trenuci našeg života. Godinama i danima ja sam vam govorio o svetu oko sebe i o tome kako ga ja vidim i osećam. koji je siguran kao i budućnost sama. za mene gotovo obaveza: da ja kazujem a vi da primate. Doći će vreme kad neću imati više šta da vam kažem.

Akademija 1953. Ja ne umem da rasporedim poslove po stepenu njihove * Ljubljana. tu je čovekova građevinarska ve-ština prevazišla samu sebe i prestala da bude prosto slaganje kamena na kamen.' Ili možda mislite da je lako i veselo živeti sa desetinom knjiga koje si nekad napisao. Tako i u svemu ostalom. ali u mom radu ima jedan težak nedostatak. nego da može. Dakle. kao sa deset aveti. (Iako ja sam najbolje znam kako ta stvar uistini stoji. Hod jednog čoveka i njegov način govora povezani su među sobom čudnom i nejasnom ali stvarnom vezom. u život višeg reda i viših potreba. Tek od početka XX veka naovamo ljudi stiču smelost da se kod proizvodnje svih takvih predmeta rukovode jedino celishodnošću i da noćna posuda. glatka i bela. u očima lenjih ljudi izgledam čak i vrlo vredan čovek. A marka te »šolje«.: 228 229 . izrađene u obliku cvetne čaše. Postoji između njih sličnost koja se i na prvi pogled može primetiti. upotrebljena je i umetnost i mitologija da bi se ulepšala i maskirala stvarna upotreba toga predmeta. Ta mesta na ruševinama starih građevina ne gledam nikad bez uzbuđenja. jer u njima naslućuju pokušaj oslobođenja od vlasti prirodnih zakona i početak uspona i poleta. ■ ■ Ziveti nije lako ni mr^vu u mravinjaku ni ptici na grani. pa ma i po cenu necelishodnosti i uz riziko da se bude prilično smešan. U kućnom uređaju starijih domaćinstava u Centralnoj Evropi (na primer Zagreb. To su mesta sa kojih su um čovekov i njegova veština zaplovili u novi. na primer. i * ■ ■ ■ . Svodu i luku na starim građevinama oči se raduju. To isto se zapaža kod mnogih drugih predmeta. ne mora ličiti na časku Cveta ni biti maskirana ružama i lalama. a možda i nećeš. Na primer — izvinite! — u nužniku jedne starije zgrade u Ljubljani možete videti »solju« koja je od porcelana ukrašenog secesionističkim ornamentima irisovog lišća i cveta. ili sa jednom ili dve koje ćeš možda još napisati. Ljubljana) nailazimo često na predmete iz XIX veka koji su karakteristični za tadašnja shvatanja i ljudskih potreba i života uopšte. ali koje ti piju krv i za^ klanjaju vidik. zove se Triton Vaše. nisam od onih što gube dane u neradu. biti samo ono što je. a kamoli čoveku umetniku u ovom složenom i tvrdom svetu.* Tamo gde glatka površina okomitog zida napušta ravnu liniju i savija se lagano u prvi nagoveštaj zaobljenog svoda. kojima ljudska nada produžuje smelo kraj u ne-dogled. savršeniji i bogatiji svet. u kuhinji ili drugim sporednim prostorijama. pa i umetnosti. Vidi se težnja da se fiziološke potrebe i sve ono što im služi pokriju velom »umetnosti« i »duhovnog« života.) Ne. ali koju tek dužim i pažljivim posmatranjem i razmišljanjem otkrivamo u svoj njenoj veličini i punom značenju. Ne spadam među ljude koji ne vole da rade. Tu je počeo smeli podvig ljudskog duha.

A još pre pedeset godina svet bi se za čovekom koji ide ulicama gologlav i u sandalama okretao kao za napola ludim osobenjakom. gde god je. u meni se javlja pomisao da će to u mnogo čemu izmeniti način čove-kovog mišljenja i reagovanja na mnoge stvari oko njega. I ne pomišlja na to. manje ili više. ma koliko da je bolna. ali se širi i zahvata sve nove i sve šire slojeve. često i bez mere. Tako se svaki čas dešava da izneverim ono što je glavno za ono što je sporedno. i koliko god je više moguće. nikad ni naučiti. isti utrošak vremena. • Opatija. i da tako mora biti. kao nekad. ali time stvar ne biva nimalo bolja. ali za života samo ovo drugo. Priličan broj ljudi i zimi ide gologlav. jer kod ljudi kao što sam ja griza savesti. nagih mišica i leđa. Žene idu bez čarapa. uvek i svuda bilo. Međutim pisci se gotovo po pravilu obraćaju onoj tamnoj strani života. Za jedno poslovno pismo ili kratak odgovor na neku nevažnu anketu meni je potreban isti napor. Obuća je za letnjih meseca otvorena i ostavlja slobodne prste i veći deo noge izložen suncu. ^ 230 Već odavno. jer nemam dovoljno snage i odlučnosti da ostanem kod njega i da se oduprem onom što je sporedno. Područja velike. govore o njoj i slikaju nju. naročito. Ljudska koža sve je češće i sve više u dodiru sa suncem. A škodi mi mnogo sve to zajedno. s vremenom. JuX 1954. koja ne samo što nisu obrađena u onom što sam ja u životu napisao nego su slabije i rede posećivana od naših pisaca uopšte. Posmatrajući tu pojavu. drugarstva koje ne broji žrtve i ne očekuje nagrade ni priznanja. samo posledica već nastalih promena u čoveku?' Posle naše smrti možete ispitivati i šta smo bili i šta smo pisali. Covek se oslobađa odela koliko može. strpljive i nesebične ljubavi.važnosti i neću to. 231 . Vidim da to ne valja. Ili je to. nego i na građevinama i kod uličnih radova. vodom i vazduhom. — Ponekad me grize savest zbog toga. ali ponavljam uvek istu grešku i uvek se u sebi jedem zbog nje. obrnuto. nije dovoljno uvek iskrena i duboka i. a leti je šešir retkost po našim gradovima. Tako svi ostajemo dužni boljim i lepšim stranama čoveka i društva. sve veći broj ljudi nastoji da se oslobodi suvišnog odela. mogao izmeniti i čovek sam. izgleda. kad god je. ako ne u neprekinutim ali svakako u velikim površinama. možda! — na tom putu. Ali izgleda da je tako. — A sve to postoji u životu oko nas i sve to mi susrećemo i posmatramo vrlo često. gologlave. Područja prijateljstva. u najvećoj mogućoj meri. ne povlači za sobom tvrde odluke i stvarne promene nabolje. snage i živaca kao i za pet strana jedne pri-povetke na kojoj radim već mesecima. Deca se igraju golišava ne samo pored vode nego i po gradskim ulicama. A negde u dnu te pomisli blesne slaba i bojažljiva nada da bi se — možda. Svaki i najmanji događaj odvoji me od onog što je moj glavni posao. iz godine u godinu. (Ali da ostavimo žene i žensku modu i njene oduvek nestalne tokove!) Radnici su goli do pasa ne samo po rudnicima. Na mahove jasno vidim prostrana područja svetlih ljudskih osobina i odnosa. Sve je to još uglavnom ograničeno na gradsko stanovništvo. Telo teži sve neposrednijem dodiru sa atmosferom koja ga okružuje.

svi grešimo u tome. Još od najranijih godina to mu je uvek izgledalo jalov i pomalo nedostojan posao. Javlja se pomisao da napustira dalji put i da odustanem od uspona. Dalje čitanje ide lako i prijatno. Pretposlednji stav svršava skladno. kao senka svetlost. Idem kao pešak koji treba da pređe brdo. sa svima pojavama od kamena i biljke do čoveka i do svesne misli i tamnih nagona u njemu. Zastajem i oklevam. ■ * ' ■ ■ ■ Čitajući jedan od velikih. ja se držim stvarnosti i. bilo je ovako: imao je sve mane i slabosti koje obično prate umetničke prirode. Memoari §u još gori. Ne znam je li ovo što ja radim. Ta strmina je jedino što vidim pred sobom. koja je neophodna za pravilan rad duha i naše duhovno zdravlje. Pisac treba da se kreće tako da se nikad ne približi granici svojih moći. Nikad nije ozbiljno ni pomišljao da vodi dnevnik. koja nas. i najmanje. klasičnih romana evropskih. Tako je nastao čudan paradoks. u D-đuru. sve snage počinju da me izdaju. Možda se samo nisam u dovoljnoj meri čuvao. ali verujem da je — realnost. Dnevnik je pokušaj da se zaobiđe smrt i nestanak. Pre vrhunca. Početak puta je bodar i veseo. sasušiti.On je imao osobine jednog umetnika. realizam. značilo je za njega uvek umanjivati ih. dok ih gledamo. To mu je uvek ličilo na pokušaj da se veštački izigra i osujeti važna i teška funkcija zaborava. Tako bi trebalo da svršava svako. Pa ipak. * Mislio sam živo i mnogo o svetu. On je bio u isto vreme i blizak umet-nosti i bez ikakve veze sa njom. * Brams — koncert za violinu i orkestar. o ljudima i pitanjima koja pred njima iskrsavaju. Pritvrditi svoje doživljaje na hartiji. a još inanje da udari o nju. i sve veću strminu brega. izgubiti njihovu suštinu zauvek. alt onim dubokim i skupim skladom koji je iskupljen svim onim što mu je prethodilo. bacaju u bezizlazne zanose. stalno sa vidikom pred sobom. ali nije imao ni duha ni stvaralačkog dara ni sposobnosti da išta umetnički zamisli i ostvari. odakle se otvara širok i zanimljiv vidik. Jedan bismo mogli nazvati element 233 . To je kao nagrada za trud i istrajnost. od sna i mašte — do hleba koji jedemo i zakona po kojima živimo i svih potreba kojima smo podložni. i kako radim. Otkako radim ovaj posao. Tako i moj život sam. moje delo. Zatim počinjem da osećam zamor. negde oko polovine knjige. kao put nizbrdo. 232 U nama se stalno smenjuju i upoređo dejstvuju "Va elementa. nastojim da sebi i drugima objasnim koliko mogu od te beskrajne stvarnosti. držeći se nje. od nebeskih svetlila. Ali posle kraćih zastajkivanja i prekida. ali sam se dobro čuvao da sve svoje misli okivam u reci i bacam na hartiju. Upravo. dižem se i poslednjim naporom izlazim na vrh brda. i u beskraj produži život duhovno i fizički završenog i onemoćalog čoveka.

nego još više što postoji opasnost da iz ljudske (ljudske i staračke!) slabosti budemo malo-dušni i plašljivi. budemo prema mladima. i što rade. da uobrazimo da su njihove ideje i naše ideje i. biti prema njemu surevnjivi. u tome: kako da. ja uviđam jasno da je istinu. Problem je. dok vvsvesno« samo pomaže. Nekad je ta razlika vrlo mala. pravu istinsku istinu. upućuje ih u određenom pravcu. nova: da je ovo naša planeta Zemlja i na njoj ova naša zemaljska. * 1 sami stanemo da se ponašamo kao oni i da tako postanemo neiskreni i smešni.svesnog. ne govoreći ništa i ne pokazujući da znam što znam. vezuje pojedine delove te stvaralačke ili ubilačke aktivnosti. nesavršena. pristupačnim i razumljivim svetu u kome živimo. I što god čitam ili slušam. a drugi. što je najgore. prečistiti i ispraviti. ja ono što mi se kaže primam kao istinu. Ali negde duboko u meni zbrajaju se i slažu sve te razlike i sva ta odstupanja. kao paistinu. Sala! U svakom vremenu važe kao dobri i veliki pisci oni koji najbolje umeju da pišu za svoje vreme. To je zanosna misa'^ Ali onda se javi druga. za ljude svoga vremena i njihova shvatanja i raspoloženja. ostajući ono što smo. Ovoliko ipak znamo: samo »nesvesno« stvara i razara. kao neku novu vrstu istine. nemoguće tačno utvrditi i nepromenjenu preneti dalje. i što su sposobni da urade? Malenkost. možda. i na kome će gola i konačna istina zasjati punim sjajem. sve to obračunati. dakle. jer tako bi svaki razgovor izgubio svoj smisao i pretvorio se u teorijsku raspravu o istini. ali naša istina. Ali vrlo je verovatno da će u budućnosti kao pravi pisci ostati samo oni koji su umeli da daju najbolju sliku svoga vremena i ljudi i shvatanja u njemu. po nominalnoj vrednosti. Kad čitam ili slušam kako neko opisuje i prepričava ono što sam svojim očima video. kad-tad. da je hvalimo i kad to ne zaslužuje. daje im oblik koji ih čini vidljivim. da bi moralo biti negde u dugom razvitku čovekovom neko mesto na kome će se. kao suma dugovanja koju ovaj život i mi svi sa njim imamo prema punoj istini. do drugih ljudi i novih naraštaja. isključivi i nepravedni. srdačni i — pravedni. da 234 . I često se javlja misao da bi moglo biti. Sta je sve to prema onom što misle. U odnosu prema mladom književnom naraštaju nije za nas starije problem samo u tome što ćemo. Naravno da time što ćemo ih tako nazvati ne dajemo ni prirodu ni poreklo ni obim tih snaga koje dejstvuju u nama i pomoću kojih dejstvujemo mi dok god živimo. elemenat nesvesnog. I to bez obzira na sva prolazna shvatanja i trenutna raspoloženja. koji dorastaju pored nas. i da stanemo da laskamo mladosti. To saznanje stalno me prati.) Odavno sam uvideo da protivrečiti ne bi vredelo ništa i ne bi vodilo ničemu. ja uporedo sa čitanjem i slušanjem brojim u sebi: koliko iznosi skretanje od istinske istine do ovog što mi se kazuje. I da je naša ljudska hrabrost 235 Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. a ponekad je ogromna. često je poveća. Pa ipak. široki. (Primam je kao što se prima novčanica.

a koje nam »naš-« pisac otkriva. Ali čim prođe prva polovina dana. odjednom se otvore na njemu neočekivane brazde i ponori. naslutili pri dodiru naše svesti sa svetom oko nas. čim otvorim oči. moji planovi postaju manje jasni. iako ne tako brzo kao što bih hteo. vidimo da je zaista tako. A sutradan ujutru. I to je još zanosnije. počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio prekrio. I sve je opet poznato i razumljivo. Ona Je plod pos-matranja i zapažanja oko sebe. ako nisu. mi zastanemo zadivljeni i uplašeni. Kao da u njihovoj mladosti nije bilo novih reci i kovanica. I sa nevericom se pitamo: »Je li mogućno? Hoće li se to što naslućujemo zaista desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi.. sa oseća-njem da kazuju nešto novo i lepo. nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i.i veličina i mudrost u tome da je ispravljamo i približavamo istini. Otvaraju se preda mnom perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. A tada se jučerašnja igra ^^onavlja. ni u svojim najgorčim nedoumicama. * .* Moj rad leži preda mnom kao stvar koju prvi put gledam. mirno i samo sa manjim oklevanjirria. skrivani deo naše unutarnje stvarnosti? Zar ima još neko da je ovo ovako video i osetio?« A kad.^ *■ Pre podne radim. ni u najtežim ni u najlepšim trenucima. najednom. Sve je jasno i pregledno. kad vidimo kako se pomalja jedna misao.. modeliraju naše lice. ali i u tome da živimo sa njom ovako nepotpunom i ljudski nesavršenom. Ali izgleda da naše misli i naša osećanja neosetno i neprimetno. ^. i kao da ih nisu i oni izgovarali sa oduševljenjem. rt f ^ Zelenoj knjizi I (v. put se gubi.■ tlost. i bogato smislom i zvukom. Sveske): »zakone«. Međutim. dok to moramo i ne možemo drukčije. I čemu ta netrpeljivost i to ogorčeno odbijanje novih izraza? Ako su dobri. mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni. Tako. Kad se zapali sve236 Slabost i unutarnja nesigurnost starih ljudi odaju se lako i pokazuju na svakom koraku. Ne mogu da poimam ni ono što sam toga dana do podne napisao. uporna voda površinu zemlje. dešavaju se pred nama čuda. kao tiha. godinama. čas brže čas sporije. koja je prosto detinjasta. jer nam je pao u deo najveći dar koji čitanje može da nam pruži: osetili smo da nismo sami nikad. na primer. i iščez' u belešol u Zelenoj knlizl (V. oni će ostati. Radim i napredujem. pročitavši do kraja. sve do posle podne. i kad stane da se primiče starost. to nije slučaj. nastavljam tamo gde sam stao. Prečitavam ono što je napisano. I svak može da pročita sve ono što je izgledalo zauvek skriveno. svež i čio. nestaće brzo na rešetu sluha i vremena. 237 . To je spasonosno. * . brišem i popunjavam. ne slutimo. zahvalni i srećni. Cesto na početku neke rečenice. sve se zbrka i potamni. staračka netrpeljivost prema novim recima.ma ljudi koji mogu tako dobro da prikriju hod SV031 i misli i tok svojih osećanja da niko ne može pogoditi njihovu pravu prirodu. Sve teži napred i sluti na dobro. Sveske) dodate: Tek sada prlmećulem ? c. ni u najsme-lijim zaključcima. ' * Čitajući dobre pisce.M "^^ misao mogla Izgledati kao pozajmljena od Oskara Vajlđa (»Mika Dorijana Greja«). a kamoli da vidim dalje napred. Noć ima svoje puteve i zahteve.

Istinska misao o smrti ne nalazi reci. Nešto kao san o narevima. drugi je vide naopako. što je isto ili još gore. izvan svih konfesija i verovanja — ja osećam da ona postoji i da uvek ima svoju ne mnogo jasnu i vrlo relativnu. verovatno nasleđena. ali nesumnjivu tačnost. Blagodarna tema koloristički. ni sa zemljom iz koje su rasli. delimično ili u celosti. ali nema snage da ih izdigne do visine umetničkog opisa i da ih učini tako ubedljivim da ih čitalac bez otpora i kolebanja prima kao stvarnost. misao da u svakoj igri. čovek gubi sebe. Narevi. Ma koji oblik da uzme ta misao. ni o ljudima i društvu koje ih je sadilo i kome su imali da posluže. dobro rađena.nuće bez traga kao što su iščezle tolike reci koje smo mi u mladosti gordo izgovarali i pisali i tamo gde im je mesto i tamo gde nije. hrišćanski (tako se prvo javila kod mene. ali izdvojeni i sami do te mere da već prestaju da budu to što su. to je ponajčešće jako daleko od razmišljanja i još dalje od smrti. uvek i o svemu govoriti istinu. kao i u svakoj umet-nosti. a treći prosto nemaju snage za taj podvig. ne mogu svuda. Jedni je ne vide. Mrtva priroda. nemajući osećanja za stvarnost oko sebe. i potpuno smo u pravu. kao što se dešava i to da pisac zapazi pojave oko sebe. pribegava čudnom i bezizglednom poslu da izmišlja i ljude i događaje. Kad sam prisiljen da kažem nešto o svom književnom »daru« i pozivu. o svom ličnom razvitku i o ciljevima i radovima svog života. ni sa onima koji su ih brali. Narevi. # Kad sudimo o ljudima. i to nas nagna da posumnjamo u verodostojnost dela i umet239 . iz raznih uzroka koji ne zavise od njih. Kad bi ta slika nekim slučajem preživela neku opštu kataklizmu. 238 Dešava se da pisac. Tražiti od tih ljudi ne samo da ne greše svesno i otvoreno protiv istine nego i da je ne zaobilaze i ne prećutkuju. još u detinjstvu). i ne suviše modernog. po njoj se ne bi moglo ništa zaključiti o zemlji iz koje su. islamski ili filozofski. ni sa prirodom ni sa kućom kojoj pripadaju. ■^ ■'>ji u meni jedna davnašnja. U takvim slučajevima mi odbacujemo njegovo delo. gledajući sliku jednog modernog. I danas. kao toliko puta. treba imati na umu da ljudi. slikara — mislim o jednoj stalnoj osobini tih slika. da se služe neobičnim izrazima. njihovim postupcima i karakterima. jer to za tu vrstu ljudi i jeste podvig za koji je potreban izvestan minimum snage koji njima nije dat. To što kod pisaca nazivamo »razmišljanja o smrti«. ni sa rukama koje su ih sadile. To su samo recima izražena naša osećanja nelagodnosti i straha pri pomisli na smrt. Ali — to je ono što već godinama zapažam — ti narevi nisu ni sa čim vezani. znači tražiti od prosečno razvijenih ljudi da budu — atleti. Ali biva ponekad pa nam izgleda da se ličnosti u romanu ili pripoveci ponašaju neprirodno. ja govorim kao slepac o bojama i oblicima. A oni beže od novih reci kao od promaje i susreću ih sa negodovanjem u kome ima više staračke nemoći i straha od novine nego brige za jezik i njegovu čistotu.

Stoga ne treba biti brz u suđenju i odbacivanju književnih tekstova koji nam izgledaju »neprirodni-« i »preterani« ili »neshvatljivi«. Od te misli prođe me jeza od nožnih prsta do temena. stalno brodi uz vodu. prikaže kao ono što jeste. Biti plodan i poznat pisac znači postaviti između sebe i ostalih ljudi brdašce od štampane hartije i čitavu planinu netačnosti i nesporazuma. U jednom trenutku. znam naj' Bgđ. morate da slušate svađu nepoznatih supružnika u susednoj sobi? Kako vam sve izgleda novo i neobično u izmeni misli između dvoje ljudi na telefonu i kako vam se nelogičnim i neprirodnim čini ponašanje bračnih drugova koji se zaboravljaju u prepirci! Koliko čudnih izraza i smešnih reci koje su nastale između to dvoje ljudi i koje u tom obliku samo tu postoje. treba da nas pouče da ne otklanjamo olako kao neistinito i izmišljeno ono što nam u prvi mah izgleda nemoguće i neprihvatljivo. bačeni slučajno u ljudske odnose.ničku iskrenost pisca. bez mogućnosti i najmanje sumnje.^ Piščev rad je takav da on. ovo je istinito i stvarno. n 55. a ovo neprirodno i izmišljeno? Zar ske nije i vama desilo da slučajno ulovite na telefonskoj liniji odlomak razgovora nekih nevidljivih ljudi? Ili da u hotelskoj sobi. a ovo ne može. Cesto čujem da naši ljudi govore o meni kao o dobrom i savesnom radniku. i da ga projicira kao pozitiv u čitaočevu maštu i svest. tražeći objašnjenje i obračun. Njegov je posao da ono što je bilo pa prošlo. Da li je uvek taj razlog dovoljan i takva sumnja opravdana? Da li su krug naših iskustava i snaga naše pronicljivosti toliki i takvi da možemo biti sigurni da znamo sve pogodbe pod kojima ljudi žive. 16. Ne kažem to zbog ulepšavanja i precenji-vanja književnog rada. odjednom pomislih. Mogući su među ljudima odnosi i prizori kakve mi ni zamisliti ne možemo i padaju među njima reci koje nikad nismo čuli i. dok sam opisivao čudne i skrivene patnje jednog lica u pripoveci. Ja. u noći. svu dubinu i širinu onoga što su sposobni da urade i da kažu u granicama tih odnosa? I da li bez kolebanja možemo povodom jedne knjige da kažemo: ovo može biti. sve mnogostruke mogućnosti njihovih odnosa. da bi sve to moglo da se ostvari u jednom jedinom živom čoveku koji bi došao i stao tu preda me. izradi negativ svoje misli ili svojih doživljaja i zapažanja. nikad nećemo imati prilike da čujemo. 24Q 16 — Znakovi pored puta 241 . ali se već sutra mogu javiti u sličnoj prilici. Naravno da zavisi od piščevog ukusa i srećnog izbora koji će prizor od hiljadu »mogućih« i »nemogućih« prizora izneti pred nas. pišući. još manje zbog paradoksa. nego zato što je stvarno tako. najpre slabo i bledo pa onda svom snagom i punom jasnošću. Pisac mora da u sebi. u potpunoj ubedljivosti. možda. On mora da potpuno uveri čitaoca u nešto u što sve dotad ni sam nije bio potpuno siguran. na drugom mestu! Takvi kratki pogledi. ili samo moglo da bude. i ja se surva vam u sebe smrtonosnim padom probuđenog mesečara. kao što od njegove stvaralačke snage zavisi ubedljivost i »prirodnost« takvog prizora. sa istim značenjem. međutim. kao u mračnoj komori. Ima jedna činjenica koja može da me zabrine.

op-šteg i večitog. samo kleveta u pozitivnom smislu. kad su svi satovi otpočinuli u onom nemerljivo kratkom a ipak stvarnom deliću sekunda koji je negde između dva najkraća pokreta najmanje skazaljke. a radite predano i strpljivo na ograničenim i mučnim pojedinostima bez siajnog vidika. Uveren sam da je većina od nas od početka udarila sebi suviše malen i suviše bliz cilj. Zabeležimo ovaj mirni trenutak kad su jezičci na svima vagama legli u najnižu tačku. nije greh. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž. moram da se zabrinuto upitam: kakvo je to shvatanje rada kod nas kad i za čoveka kao što sam ja mogu da kažu da je vredan i savestan. Cesto pomišljajte da je život jači i svet bogatiji nego što mi to u svakom pojedinom trenutku možemo da sagledamo. 16* 242 243 . Hteti daleko i želeti mnogo. koliko sam vremena u svom životu potraćio uludo. deo one opšte sklonosti da se o takozvanim javnim ljudima pričaju legende i netačnosti svake vrste? Mnogo (da ne kažem: sve) mogu režimi i državne vlasti i društvene ustanove u ovom našem veku. > MUočer. Ili je to. ali svoj cilj postavljajte visoko. možda. Kad bih bio siguran da me neće čuti i odmah poslušati ona gomila prosečnih i nedarovitih ljudi koji su i inače uvek spremni da sebe i sve svoje uzdižu i precenjuju. Mnogo mogu. svoj posao ne gledajući ni levo ni desno. ja bih mladim i darovitim našim ljudima dao jedan savet. »■Samo što ne mogu od ženske da naprave muško. Ciljevima svojim živite. ali mnogo od sebe i svoga dela. težite smelo i daleko i visoko. I dan-danas ja radim ćudljivo i neredovno. drugo sve mogu«. I znajući sve to. nije drugo do deo kretanja. ni iza sebe ni preda se. Jer nema tako kratke ni tako brze reci koja bi uhvatila taj tren. i da je više i bolje mogla od onoga što je želela da uradi i postigne. jer visoki ciljevi otkrivaju i umnogostručavaiu snage u nama. i da me navode kao primer dobrog radnika. Otpočinimo i mi u tom mirnom trenu koji. Težite smelo ka savršenstvu velikih dela.' Vrednost lepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova pod kojima nam se javlja. Radite. i tražite malo od sveta oko sebe (što manje to bolje!). da u hodu stičemo snage. kad je reč o postavljanju nesebičnih ciljeva.bolje kakav sam radnik. koliko dužnosti neispunjenih. ispod svake mere i opterećenosti. Želite mnogo. otpočinimo i ne pokušavajući da ga na hartiji zabeležimo. govorio je jedan moj prijatelj. rekao bih im. i ne gubite iz vida da u svakom od nas ima nepoznatih mogućnosti. nije opasno. jevtinog samozadovoljstva i tašte veličine. a trošite se neštedimice na svim i nevidljivim poslovima svakog dana i sata. ali jedno nije nikad mogao niko da postigne: da natera ljude da sa zadovoljstvom čitaju pisca koga ne vole. iako izgleda nepomičan. JuU 1356. koliko sam poslova ostavio ne~ svršenih. samo misao uspeva da ga ponekad stigne i u njegovoj prolaznosti prolazno sagleda. čak i onda kad je od njihova izvršenja zavisila šteta ili korist drugih ljudi.

zaslepljeni svojim ličnim nagonima. o svojoj ljubavi za čoveka. ako ostanemo pri njoj. obično nema velike vrednosti. voli ćelo čovečanstvo. mnogo zanimljiviju i mnogo bliže istini. Književnik N. dublje proučavanje književnog dela i društvenih pokreta i preobražaja koji su sa njim u vezi. Oni i ne slute kako su ponekad teške 1 strašne priče koje pisac priča sam sebi. i koje mu zamračuju dragocene sate njegovog rođenog života. kao profesionalna bolest. i kako nastupa često. jer inače ih mi ne bismo osetili kao svoje. Cesto i mnogo više i teže nego stvarni doživljaji. strogi prema sebi pri izvođenju svake pojedinosti. ljudskih likova i doživljaja. Teško i toliko zaobilazno i sporo da gotovo uvek izgleda kao da smo je našli slučajno. On bi najviše voleo da ćelo čovečanstvo može nekako da se okupi oko njegovog pisaćeg stola. jer ne može da ih se oslobodi. n SI. željan je čovekova prisustva i nikad ne može tu želju potpuno da zadovolji. što posmatra i o čemu razmišlja — unosi u svoj život. zatim. Jer ono što saznate raspitujući. za pojedinosti može čovek i da raspituje. Mnogo. Ono što je osnovno i najvrednije gotovo uvek je čuveno uzgred i »slučajno«.Pogrešno je 1 opasno udariti sebi suviše blisku metu. da se drže mirno i pristojno. Naša sklonost ka razmišljanju od male je koristi pri književnom stvaranju. ostati dužan životu. skromniji pri njihovoj oceni. da svi ti bezbrojni ljudi posedaju bez buke i gurnjave. da govore tiho i učtivo o stvarima koje ne bi remetile njegov mir. Razume se da taj »slučaj« nije uvek tako slučajan kao što nama može da izgleda. do pojedinosti za njenu izradu? Teško. mislite smelo i gledajte daleko. ne znaju jednu drugu činjenicu. obično oni koji su nesposobni za drugo. Treba poći od ljudi. i obično izvode pogrešne zaključke. 244 245 . A to je: koliko pisac od onoga što piše. Kako se dolazi do ideje za pripovetku i. trovanje materijama kojima rukuje. Kako ga dugo posmatranje i slikanje ljudi menja i troši. Dokoni kritičari i književni istoričari. da ćute i da slušaju kako im on priča o ljudima. Takvi analizatori književnih dela. i koje nam se tek pri pisanju i opisivanju javljaju. A posle. jer to znači izneveriti i sebe i druge. isuviše mnogo se govori o autobiografskim podacima u piščevom delu. Ali želja za bliskošću sa ljudima nikad ga ne napušta. Budite nepoverljivi i stvarni. ali kod postavljanja ciljeva budite hrabri i velikodušni. čak i one kojih dotle nismo bili ni svesni. Prizori i doživljaji koje pisci iznose pred nas ljudski su a ne njihovi. N. a opisujući njih sve će naše misli naći svoje mesto. uvlače se kroz svaku rupu u piščev život i to njegovo delo. jer mu njegovo književno zanimanje i njegova velika osetljivost ne daju da se mnogo upušta s ljudima i bavi njihovim beskrajnim i svakojakim brigama i poslovima.* • Opatija 8. ili još bolje. Malen je jedan život da bismo po njemu i kroz njega mogli objasniti sve ono što dobri pisci daju o ljudima i ljudskim odnosima. na neki način neposredno tražeći i cedeći iz ljudi. A ta činjenica nam kazuje tačno obrnuto od onoga što kazuju i dokazuju oni.

i osetljiv kao list jasike. i — sve to objavljuješ i saopštavaš svetu. upravo tada. ili cediš poslednje kapi svoje »-stvaralačke moći«. pate ili likuju. Toj mudroj skromnosti i istinskoj sigurnosti treba se učiti od pomoraca. sa pravilnošću godišnjih doba. trideset godina. želeo biri da više znam i da povremeno mogu da proverim ono što mislim da znam. pred celim svetom moraju da žive. 246 Kad bi neko sastavio spisak svega onog što mi tražimo i »očekujemo« od umetnika i javnog radnika uopšte.« * Na području umetnosti čovek treba da je kao mornar na moru. A onda. stvaraš sudove. nerazdvojno vezan za nju. da i ti lićno sada prođeš kroz sve tesnace i iskušenja kroz koje si njih provodio. ne pravi se većim i pametnijim. Pitajte mornara na brodu kakvo će sutra biti vreme. On se izražava oprezno i neodređeno. što u stvari znači: veran slici koju smo mi sebi o njemu stvorili. Naprotiv. i da umireš njihovom smrću koju si sam zamislio i opisao. a mi smo sami među sobom vrlo različiti po mišljenjima i ukusima. da se ne odmara. kad ne umeš ni sam sebi ništa da kažeš ni objasniš. imati. a nadasve — da bude plodan. sve brže. po tvojoj volji. Hoćemo prvo da je blizak nama po shvatanjima i po načinu izražavanja. ne stideći se svoga neznanja. da ne bi ispao manji i luđi nego što je.Od onog što nije bilo i što nikad neće biti prave vesti pisci najlepše priče o onom što jeste. ispala bi čudovišna slika od koje bismo se i sami uplašili. ali sam tom prilikom mislio da bih mogao odgovoriti sledeće: >->-Sva-kako. uvek nov i neobičan a nepokolebljivo dosledan sebi. Pišeš dvadeset. iskren kao dete. ali vrlo uzdržijiv u sudovima i predviđanjima. i kako su njegovi odgovori nadahnuti i tim poštovanjem i osećanjem ličnog dostojanstva. * Urednik jednog lista uputio je nekim ljudima sledeće pitanje: »-Sta biste najviše voleli da znate?« Pitao je i mene. posmatraš oko sebe i kopkaš u sebi. vi vidite kako je veliko njegovo poštovanje stihije sa kojom se rve i nosi. da ne uživa. odgovara sa oklevanjem i velikom uzdržljivošću. hteti i smeti. Ali odmah moram da dodam da u poslu koji ja radim znati nije toliko važno koliko moći. nižeš lica i prizore. tvrd kao stena. Ali tada. raznolik. Još neko vreme ponavljaš i prekrajaš stare reci i do-setke. i to svaki od nas hoće. Nisam odgovorio. pa ćete videti kako skromno. pojavljuju se pred tobom lica iz tvojih knjiga i traže od tebe da potvrdiš ono što si pisao. smeli je i savršenije. u jedno"n ili drugom obliku. I time ne gubi ništa u našim očima. Stidimo se i ogorčavamo zbog njegovih ljudskih potreba i navika. da živih. najpre neprimetno i neosetno pa sve jače i očiglednije presušuje izvor tvoga pisanja. koje svi imamo u manjoj ili većoj meri. mal'te ne da i ne živi. Tražimo od njega da bude čist kao anđeo. izvodiš zaključke. da ne boluje. Želimo da je snažan i životan. Tako dug niz godina radiš prividno sa lakoćom. Hteli bismo da je vredan i savestan u radu. patiš i likuješ onako kako oni. malo-pomalo. da ti plodovi budu bogati i da uvek i 247 . a onda prestaje i to. da nema ne samo ljudskih slabosti ni poroka nego gotovo ni ljudskih potreba.

do poslednjeg časa svog života-«. stvari i mesta — sve to nije nikad moglo da zadovolji moju žeđ za lepotom i savršenstvom. Sve što sam gledao oko sebe zamišljao sam stalno u drugom. možda bi nas to ispunilo još većim pesimizmom bez leka i izlaza. možda bismo i tu učinili velika i teška otkrića. dok on leži u zakovanom sanduku niže naših nogu. prestupnicima. da se ne tuđi od nas. I književnost i nauka mnogo se bave načetim ili poročnim ljudima. kao da jedino sa te strane i može da dođe. Pod tim uslovima mi smo. nastranosti i povremena kratka bežanja iz naše sredine. Cim nastupi i najmanji zastoj ili »pad kvaliteta«. naprotiv. naročito kod ljudi sklonih metafiKici. veseljima i brigama. Sve što sam gledao u đetinjstvu — ljudi. pomažu. kao nešto što se samo po sebi razume. uopšte izuzetnim i društveno štetnim stvorenjima. mi se zabrinemo i. napiše svega jednu jedinu knjigu koju posle neprestano prerađuje i ponavlja. ispravnim i društveno korisnim Ifu-dinoa obraća se mnogo rede pažnja.kakvoćom i količinom odgovaraju našim očekivanjima. u stvari. ili to ja sam i patim. govoreći sa uzvišenja na ivici njegovog groba. uzdržljivost. manijacima. ne remete rad društvene mašine. spremni da mu progledamo kroz prste male rasejanosti. Tada se u meni javila želja da krenem na put u te daleke zemlje i da vidim taj lepši i savršeniji život. lepšem i savršenijem obliku. Proučavanje takvih subjekata i njihovih pobuda i postupaka može da nas ispuni pesimizmom i sumnjom u mogućnost svakog istinskog uspona i prave sreće čovekove. kad bismo zavirili duboko ispod tih vrlina. da ih kao takve priznajemo i ume-reno hvalimo. i opisujem svoju rođenu patnju. i verovao sam da to zaista i postoji. i da ni rečju ni ponašanjem ni izrazom lica ne pokazuje ništa od svojih stvaralačkih briga i muka. A posle njegove smrti. 249 248 . mi smo spremni da ih proglasimo remek-delima koja kao takva treba da unesemo u riznicu naše kulture i ostavimo našim potomcima. Normalnim. razočarani i ozlojeđeni. da učestvuje u svim našim razgovorima i poslovima. kao bogato nasleđe njihovih velikih predaka. I krenuo sam. ili zaista gledam i vidim onog koji pati. Da li je to tačno? Zar se ne bi onda moglo reći da ćela književnost otkad postoji piše jednu istu knjigu o čoveku i njegovom odnosu prema svetu i postojanju. ali tamo negde daleko. u hiljadama raznih vidova? Cesto se danju i noću (naročito noću!) pitam da H ja to samo pišem o nekom koji pati. vaju Ijubopitstvo. u načelu. nego ga. nesebičnost i požrtvovanost. svu krivicu tražimo jedino kod »našeg« umetnika. nalazi misao »da svaki pisac. da je često u našem društvu. jer oni ne izazi- Cesto se. a da plodove njegovog rada primamo kao produkte naše stvarnosti. pa i takvih kao što su skromnost. čak i cenjeni i prijatni zbog njihovih pozitivnih osobina i vrlina. Tome treba dodati da mi od tog voljenog i poštovanog stvaraoca tražimo. A kad bismo stali da proučavamo i one koji su normalni. da se pri tom ne odvaja i ne razlikuje ni u čemu od nas i naših drugova.

nastranosti i šlepom slučaju. Posle pohvala i priznanja dolazi neizvesna sudbina tvoga dela koje nije više u tvojoj vlasti. sa Ijubopitstvom. Covek posmatra mrtve religije kao okamenjene kosture preistorijskih džinovskih životinja. Ali živih religija i njihovih organizacija treba se kloniti. mržnji bez razloga. 250 . izloženo nepredvidljivim opasnostima. kad su njegova dela tražena i nagrađivana. čini mi se. mena-ma mode i ukusa. soldi na kontu« — govorili su stari Dubrovčani. koji je slikao ljude iz zarobljeničkih logora u Nemačkoj. boriti se za »pobedu« i nadmoć jedne određene estetike isto je otprilike kao boriti se za pobedu i ustaljenje jednog od četiri godišnja doba. trebalo bi da pre toga zna šta ga sve čeka. ako su u sedećem stavu. on ima prilike da vidi u kakvu se je avanturu upustio. Dušana Vlajića. Ali on to ne zna i ne može da zna. često mnogo docnije. i na prvoj praznoj stranici izložbenog kataloga beležim ove reci: »Čitavi tomovi književnih dela ili uspomena iz zarobljeničkih logora neće. kad ga jednom okonča. I to je zaista verno. polaže prst na zube uginulih dinosaura i mastodonta. zloj volji i tupoj pameti. pošto te prvo ocrne i osramote zauvek. ono je nezbrinuto. pa da im služiš kao beslovesno poslušno stvorenje. kad je umetnik dobro primljen. Zakrećem se u stranu. stvaralačke prirode imaju sposobnost da se živo i duboko zainteresuju i za stvari za koje nemaju nikakva ličnog interesa. shvatanju i neshvatanju. moći tako verno dati pravo stanje čovekazarobljenika u naše vreme kao što ga daje ova posmrtna izložba. Uzimam najpovoljniji slučaj. svačijem pogledu i dodiru. Zanosi me. gonjen stvaralačkim nagonom. zavisti. prepušten sam sebi. od njih ti preti stalna opasnost: ili da te porobe i potči-ne. namer-niku i zlonamerniku. nije video. svakom tumačenju. Takav je bio tada porobljen i poraboćen čovek svuda. Prema tome. bez straha. sumnji i gluposti.) Naprotiv. diže visoko i spušta nisko. i koje čak ni njihovoj sujeti ne ugađaju. a možda zanesen i sujetom. jer je to nemoguće predvideti. * Na posmrtnoj izložbi dobrog slikara. Samo ljudi bogate. Bez oslonca i podrške.« Ko god radi na nekom umetničkom ili naučnom poslu i želi da svoje delo. Ljudi na ovim slikama su — sami. Tek docnije. ne vidi se na čemu sede. Sa tih lica osmejak je iščupan zajedno sa korenom. kakvim se mogućnostima i opasnostima izlažu i njegovo delo i on sam. negde u daljini. odsutnim izrazom na licu osluškuje kako mu vreme crn kolač mesi. što dalje to bolje! Jer. (>>Brodi u portu. on stoji sam i sa napregnutim. Zaobilazi ih koliko god možeš.* Estetika je podložna promenama. Uspravni ili zavaljeni. a jeste u svačijoj pomalo. Tvoje dobro nije sklonjeno ni zaštićeno. ili da te slome i unište. Po tome ćete najlakše poznati pravog čoveka koji zaslužuje vašu pažnju i vaše poverenje. da ne bi ko primetio da pišem. da sazna ono što. ostavljen lice u lice sa svojom nesrećom. i ubrzo po povratku u oslobođenu zemlju umro mlad. 251 Čitam istoriju religija. kao građansko imanje. To svi znamo i vidimo. objavi i izloži pogledu i sudu javnosti. oni se ni na što ne naslanjaju.

Život i rad književnika puni su paradoksa. Tvoj mir ne zavisi više od tebe. i tvoje delo stoji kao voćka pored puta. Setajući često tuda.Delo koje je steklo priznanje izaziva kod mnogih ljudi divljenje i poštovanje. i koja se sada nalazi pod zemljom. pa obustavili rad. Sve može da ti se desi. koja je nekad vodila ljude nekud. nisam imao nikog s kim bih mogao da se porazgovorim i posavetujem. Ni za života ni posle smrti ti nisi više zaštićen ni siguran. ja sam sa uzbuđenjem posmatrao do polovine otkopanu kamenu kapiju iz keltskog vremena. kad moj roman ima više od petnaest godina a ja više od šezdeset. ali kod jednog broja njih i suprotna osećanja i neočekivane reakcije. Na tebi i na tvom delu nastojaće da se iskale ikonoklasti koji nagonski žele da sve ono što je uspravno vide kako izgleda kad je oboreno. Rusiju i Englesku da o njemu i povodom njega razgovaramo. nepoznatim mozgovima. pogotovu ako uživa neki glas. trebalo staviti natpis: »Zabranjeno dirati«. Svak ima nad njim više vlasti nego ti sam. Ako uspem da ga dovršim. video ljude i naraštaje koji će se. ne mogući da poreknu delo. možda će me posle nekoliko godina opet i naši i strani. Preštam-pavaće te bez pitanja. Naravno. prevoditi nevemo. i ne želi to. opet nemam s kim da se posavetujem. Za tvoje delo zaklanjaće se i čestiti borci raznih pravaca i ideologija. na moju veliku muku i zabunu.da se vratiš u anonima« iz kojeg si tako ludo i nepromišljeno izišao. Po tuđoj volji. AU to nećeš moći postići. i ako on bude preveden. misao se nije mogla zaustaviti. Na nos će ti udariti ono malo slave. dva i po metra ispod površine puteva kojima se mi danas krećemo. o romanu koji sada snujem. često i namerno naopako. tumačiće te proizvoljno. Hvaliće te čitaoci koje ti ne bi nikad pohvalio. Sada. zovu me čak u Francusku. zavidnici koji. pa ni tvoj ugled ni tvoja lična čast. želećeš samo 252 ■i^Hno. ne jednom. ali često i onako kako ne želiš i kako ne voliš. kao kod muzejskih eksponata. zatvarala im ili otvarala prolaz. Međutim. a na njemu ispisuju svoja imena i ostavljaju svakojake tragove dokoni i ograničeni prolaznici. a pošto je prevođen na strane jezike. Ne tražeći nikad tvoj pristanak. To je mala ironija sudbine da čoveka stalno pitaju nešto o onom o čemu on nema potrebe da razgovara. 253 . sad me stalno pitaju naši novinari i književni kritičari o mom romanu i njegovom postanku. Poštovaoci će te braniti. kao spomenik bez čuvara. i ja sam. arheolozi su bili otpočeli iskopavanje. I na kraju. dok o onom o čemu bi hleo da čuje tuđe mišljenje — nema koga da pita. a na tvoju štetu bićeš čas gvelf čas gibelin. Najbolji deo sebe si otuđio i prepustio tuđim. Ali to nije mogućno. Ni izdaleka se ne mogu predviđeti ni nabrojati sve mogućnosti i svi rizici koji iz toga proizlaze. Kad sam bio mlađi i u boljoj snazi i pisao ovaj roman. bar ne tako lako ni brzo. u blizini slavoluka princa Evgenija. i fanatici koji sa njim nemaju nikakve veze. zvati da razgovaramo o njemu. Pored njega bi. tuđim ustima i tuđim perima da ga tumače prema svojim shvatanjima> svojim nagonima i interesima. kuditi ponekad oni do čijeg ti je mišljenja mnogo stalo. i služiti se njime bezobzirno u meri u kojoj im to koristi i na način koji im najbolje odgovara. žure da unize i uprljaju onog ko ga je stvorio. manijaci koji vole da pijunu i prikvase upravo uz tuđe delo. * U Donjem gradu.

osiguraju alibi. Sve me manje zanimaju ime. Malo čitam. Ne radim. zajednički zakoni njihovog života i smisao njihovog postojanja. Ja i sada sa istim uzbuđenjem posmatram sve oko sebe i osluškujem glasove u sebi. kao da stojim pred odlaskom ili prekim krajem. ali takvih reci koje bi sačuvale i dalje prenele moju nesigurnu ali živu misao i ono malo ljudske topline što sam sa mnogo napora preneo kroz život. i sa čim ne možemo da se složimo. a da za drugog spreme. trudeći se da zauvek zadrže nepomičnim ono što su rekli ili učinili. i godišnjih doba. Osećam neodoljivu potrebu da brzo. kad budem mogao. veliki umor kad čak ni za šetniu nemam snage ni volje. Rede pišem. Umor. bez zaključka i svrhe. Sta je to što bih hteo da kažem. Plodna uzbuđenja slabo i retko nailaze pri čitanju. tužni ili radosni. i 254 .posle hiljadu godina. Kao neki pokušaj da sebi. jer znam da je ovaj umor došao od napora da što više vidim i saznam. kretati novom površinom koja će biti dva ili tri metra iznad ove naše sadašnje. Ranije su me privlačile konkretne stvarnosti. kad svoje rođeno zdravlje trošimo nemilice. ono što nas odbija. ukusom i shvatanjima. što bolje izrazim ma u kom obliku i ma kojim povodom. i da to. Sve manje obraćam pažnju na pojedine likove. zadržali naše prolazne razgovore i postupke? Kad posmatramo neki nov oblik u društvenom životu. koji me čuti ni razumeti ne mogu? Nekoliko reci svega. oni ili drugi? Uvek mi je izgledalo da u tom nastojanju ima nečeg što nije čisto ni lepo. kome bilo. isto ovako čili ili klonuli. Nemam sebi šta da prebacim. Da to kažem bez uvoda i objašnjenja. kažem nešto od onog što me sada ispunja svega i nagoni da govorim. pa ma samo gluvoj zemlji ili visokom nebu. a sve više njihova vrsta. 1 teže pišem. izdvojene. Takvo gledanje ne daje poetska dela nego filo-sofska razmatranja. zlu ne trebalo. Primećujem to već od nekog vremena. u umetnosti. ali vidim da moja pažnja menja pravac i bira druge predmete. Ali dosada me ne muči niti se javljaju prekori savesti koji kod mene redovno prate dane nerada. a ona ne vrede mnogo kad potiču od čoveka koji nije filosof. plaši. Sta je to što tolike ljude goni da vođe dnevnik. kratko i zadihano brzo. nauci ili industriji. A tek docnije mi možemo da uočimo sve ono što je razumno i korisno u toj novini i što je čini opravdanom i neizbežnom. Bez nade. broj i oso-benosti ljudi i predmeta. u nesigurnom osvetljenju našeg trenutnog shvatanja. za svaki slučaj. optužni materijal. zašto onda da činimo nerazumljive i detinjaste pokušaje kako bismo. Kad one koji su nam najdraži sahranjujemo u zemlju. nama obično pada u oči najpre ono što je u suprotnosti sa našim navikama. Ja mislim na sve što niče i živi u ovom malom vasionskom predelu pod vlašću siinca i stalnom sme- nom dana i noći. a sad se sve više okrećem ka bezimenim suštinama.

Moje osnovno osećanje pri tom moglo bi se približno izraziti recima: ravnodušnost. možda bi i bolje bilo (za mene) da zaista nikad nije ugledalo sveta. a onih drugih dvadeset od sto moglo je i trebalo je bolje. Zato je nestanak njegova prava meta. Sedim i sa snebivanjem i teškim stidom očekujem neizbežni trenutak kad će se otkriti moja pre" — Znakovi pored puta Ž56 257 . A dok ne može da bude mrtav. i da piše tako da njegovi čitaoci počnu da vrte glavom od uzbuđenja i čuđenja. ili trčeći za novim oblicima samo zato što su novi. da mirno procenimo prirodu i vrednost njihovu. pa zatim umro ili otputovao bez povratka. To je samo dokaz da još živimo i da drugi dorastaju oko nas. ne osećamo potrebu za njima. Seđim i gledam pred sobom svoj rukopis. još uraditi. i dok živi. Takav pisac bi brzo dobio vrtoglavicu i prestao da piše. čvršće i lepše napisati. Ipak. Ne treba đa nas uplaše novi oblici u umetnosti. Kao da je ovo preda mnom pisano na jeziku koji ne znam i koji nisam nikad dobro znao. pišući olako. popuniti ili okajati ono što sam. Kad se okrenem i pogledam iza sebe. i pokušavajući da sve to izrazi i opiše. simptom nemoći. Te novine niču oko nas svuda i u svemu. i onda kad više ne niču > 5.I Tako je ovaj moj umor jedno sa onim što sam mogao da uradim kao i sa onim što ću. pogrešio ili propustio. on treba da nastoji da za što veći broj ljudi bude što više bar odsutan. To nipošto ne mora da znači da se svet izopačio i da je sve krenulo sunovrat. ne smemo dopustiti sebi da budemo netrpeljivi prema njima samo zato što su novi. Sastavni deo moga rada. vidim đa sam napisao. aprila 1959. bojazan i nezadovoljstvo. ono što sam juče i prekjuče uradio i što bi sada trebalo nastaviti. greške i nesavršenosti. sedam ili osam tomova proze razne vrste i različite vrednosti. Pri tom igra ulogu verovatno i moje nesvesno osećanje da bih ovim što sad radim mogao popraviti. Sta mari ako nas ti novi oblici ponekad odbijaju i zbunjuju? Naše je da ih prove-rimo i ispitamo (u tome i jeste preimućstvo naše zrelosti!). ne mnogo ali stalno. ne služi nikome i ničemu. U stvari. tačnije rečeno: nepomičan. Kao da je neko drugi pod mojim imenom sve to napisao. prešavši doba cvetanja i mladosti. kad budem mogao. kad bi se sve sabralo. — I tako možda činim stvar gorom i težom. sažaljenja ili ogorčenja. Osamdeset od sto tih tekstova moglo je da ostane nenapisano. Sa bolnim čuđenjem vidim da nisam sposoban za taj posao. Jutro. gomilajući nove slabosti. i da utvrdimo na koji način su ti mladi ljudi došli do njih.' Samo mrtav pesnik dobiva svoj pravi i konačni lik. ja i danas produžujem da pišem. da li idući ka novim suštinama i mogućnostima. a retko se dešava da ga savremenici još pre smrti potpuno sagledaju i pravo ocene. A staračka ljutnja. on treba da bude miran. Gledajući svet oko sebe i sve njegove nedostatke i protivrečnosti. u nama i kad. pisac ne treba da se ponaša kao nervozni pijanisti koji pri svakom uzbudljivom stavu i jačem udaru vrte glavom i prevrću očima.

a da ga dublje i pobliže ne ispitujemo. o tome ne govore. A onaj ko bi. 23. svakako. A glas i u potpunoj tami obasjava neodređenim sjajem izvor iz kojeg dolazi.) bile takve da se recima nisu dale izraziti ni slovima zabeležiti. » Nagoni su nemi: čim puste glas od sebe. Obasjani predmeti — to je izvesno! — jasnije i razgovetnije govore. da se njime služimo. a to je početak kraja. One su naša radost i naša slava. što ne umem. Sve to mi samo nejasno naslućujemo. pa čak ni samom sebi. pa ni sami sebi. ali nas s vremena na vreme izdaju i odaju. XVI. ali očigledna. 259 17* .« (Prva knjiga Samuilova koja se zove i Prva knjiga o carevima. da sastavim dve pametne reci. znači da su prešli vrhunac. može lako biti da je moja tuga bezrazložna kao što je. Muzika je bolest. ne treba da misli da su dani sa belih i neispisanih stranica bili prazni. bar koliko ja znam. * Muzika zauzima poslednjih godina novo i naročito mesto u mom životu. i ja je. Zvuk je slabost. ali postaju naša muka i bruka kad god se desi (a dešava se!) da napišemo i potpišemo neke reci kao čekove bez pokrića. Slepci mora da znaju mnogo više o toj vezi. Ona mi sve više postaje nasušnom potrebom. ali oni. Jer. drukčije slušam i bolje čujem i lakše razumem nego nekad. listao ovaj kalendar. da slabe. vi biste mi bili zahvalni što sam odustao od pisanja i što nisam hteo da tugom i kajanjem ovog jutra zagorčavam vaše dane i posle moje smrti možda. »I kad bi duh Božji napao Saula. evo. ili takve da nisu imale ni potrebu za tim. moje kajanje uzaludno! Pa čemu onda? Reci su za pisca kao vatra i vođa u onoj poslovici: dobre sluge. to bi Saul odahnuo i bilo bi mu bolje. posle godina. drugo. neka govore beline! * U ljudskoj zajednici u kojoj umetnost ne zauzima svoje mesto i ne vrši svoj uticaj — mora da nešto nije u redu. Možda je i za nas bolje da pustimo da se u nama vrši to uzajamno dejstvo sluha i vida. Ili oslobođenje? » Ne mora čovek baš svakog dana da kaže nešto. Prvo. što sam se izdavao za pisca i što su me svi ljudi takvim smatrali i tako zvali. Možda je obrnuto tačno. * Na programu jednog koncerta koji sam slušao pre više godina našao sam zapisane nekolike reći.vara i dvostruka sramota. čini mi se. Možda su naše bujne misli tih dana 258 Kakva je veza između našeg viđa i sluha? Složena i nejasna. Pa onda. David uzevši gusle udarao bi rukom svojom. ali zli gospodari. Vrlo je verovatno da u takvom društvu život i u ostalim granama zaostaje ili napreduje u pogrešnom pravcu. Kad biste znali šta je na ovom mestu trebalo da stoji zapisano. jer bi zli duh otišao od njega. svakako da o njemu ne govorimo nikom. One nas nose i pobeđuju za nas.

ni na kvantitet ni oblik dela koje nastaje. Ali pouzdano kazati kakvo će po vrsti. o tome nema potrebe da se govori. seo sam da sam sebi dam računa o tom pitanju i mom neodgo-varanju. To je i ovde slučaj. a sva njihova dela. pišući pesme. kao i svaki drugi. sabrana ujedno. Ja ovo ne kazujem kao pravilo koje važi za sve pisce. Ali smisla i soka nisam mogao da nađem u tim redovima. A kad sam došao kući. ali ta disciplina i to planiranje mogu biti samo unutarnje prirode. i to ne mogu i ne umem ni sada. To je proces tako nejasan. m. 261 . Dopuštam da književnikov rad. a kamoli govoriti. na žalost. I to je ono što me zbunjuje kad god se nađem pred jasnim 260 pitanjem na koje ne mogu da odgovorim. ali u mom slučaju ono ima svoju važnost i svoje opravdanje. Nikad nisam umeo da govorim o sebi i svom delu. U čemu je glavna slabost La Rošfukoa i drugih moralista? U tome što ne mogu da odole iskušenju i da ne kažu ono što ljudi uglavnom znaju ali ne žele sami sebi da priznaju. Prema tome. Na j posle sam sve pročitao. Sa nekom sigurnošću ja ne bih mogao govoriti čak ni o onom što je otkucano u čisto i predano u štampu. pa i na izve-snom planiranju.Zabeležio sam ih u velikom zanosu. volja i snaga. mogla bi da nose kao naslov jednu jedinu reč. članke. pozajmljenu iz skupštinskog rečnika: Upadice. One stoje sada kao crna parčad okamenjene lave koju putnik donese sa putovanja po vulkanskim predelima. da ne kažem tajanstven. Ali kad mi se postave pitanja o tome. tokom koncerta ili odmah posle njega. i koliko može. Svaka naša reč može tada samo da poplaši i otera onu bojažljivu pticu koja peva negde nad našom glavom dok mi tražimo svoj izraz. Možda je bilo neophodno da neko među ljudima sve to kaže.) Nisam odgovorio ništa. ali je utoliko manje zavidna sudbina onoga koji je to morao da učini. Tako je uvek kad se nađem pred pitanjem: šta radite i šta spremate za štampu? Ali tako je. još manje da to čuju od drugih. To znam iz iskustva. Znam da radim i veruj em i nadam se da ću raditi dok god gledam svet oko sebe i dok god u meni žive misao. Jedva sam uspeo da deši-f ruj em taj nečitki tekst. i zapisao sledeće: Na jasna pitanja volim tačne odgovore. Ima pisaca koji celog života rade. i sa svim drugim pitanjima. Novinar me je pitao: »Sta radite sada i šta spremo ^ za štampu u toku ove godine?« (To nije prvi put Ja mi postavljaju takva i slična pitanja. a ljudi ih utoliko manje vole što više u tome uspevaju. ako može. Uostalom. — Oni se trude da budu što bliže istini. Tu treba da govori delo. romane i svakojake druge sastave bez određenog imena i oblika. u slobodnoj konverzaciji. treba da je zasnovan na disciplini.oglo bi se reći da nikad nije vreme ni mesto za takve razgovore. Dobro se sećam svoga oduševljenja. potrebne za svaki rad. da o njemu ne treba mnogo ni razmišljati. obimu i imenu biti književno delo koje će u određenom roku izaći kao rezultat toga rada — to nisam nikad mogao ni umeo. Još manje ima smisla i opravdanja da pisac ma šta govori u trenutku kada njegovo delo nastaje. Ponekad. mogu nešto i da kažem. ali u ovim recima ga nema nigde. Ja drukčije ne mogu i ne umem. oni se ne mogu odnositi na vreme i trajanje stvaralačkog procesa.

to je prava beda i — najveća blagodat. način kazivanja!) iskričav. Vaš je stil (bolje rečeno. Među takvima je i nastala valjda reč da je besmislica otkrivati »otkrivenu« Ameriku. Izuzetni efekti. « Zašto bi tvoja staračka klonulost bila neka sveta istina. I ja ga primam kao takav: I tako se mogu kazati velike i istinite stvari. A izgovorene od gulapaka ili lazova. Svi to moramo da činimo. maloumno ili zlonamerno. te dre\Tie narodne izreke i poslovice. talasast. na starinski i osveštan način. i potpunog sklada između cilja i oblika. ćudljiv. ali koji. sušta i ovejana istina progovara iz njih. Kolumbo nije mogao otkriti Ameriku za sve nas ni uštedeti nam napor da mi. otkrivamo svoje Amerike. Kad god pokušate da se koristite i jednim i drugim. kratkih spojeva. sva se pažnja čitaočeva usredsredi na njih. Ah. i nastoji da se snađe i odredi u životu koji nije tražio. Parafrazirajući jednu rečenicu Andre Zida {»Je ne vax que devant le papier blanc«) ja bih mogao slobodno reći da postojim samo utoliko ukoliko sam umeo da saopštim nešto čistoj hartiji pred sobom. Razlika je samo u tom što poneki od nas. Zar nije tako? Ko suviše zna. pun bleskova. ne uspevaju da prikriju ni laž ni glupost (naprotiv!) a same izgledaju žalosne. kad ga je već dobio. Ali onda ritam i dužina Vašeg pričanja ne mogu biti isti kao i u onih koji svoje stvari kazuju mirno i sporo. Toliki ih upotrebljavaju. Izgleda da je u mom slučaju zaista tako da jedan pisac nema ništa drugo da kaže osim ono što je već rekao u svom delu. 262 U osnovi sva su umetnička dela i »ostvarenja« slučajna. gleda. a mnogom od nas ne pođe to nikad za rukom.onda zanemim potpuno. taj pri pisanju mora stalno da nailazi na smetnje i prepreke koje otežavaju posao i zamućuju tokove dela. a veliki umetnici su oni koji u ta svoja dela ume ju da unesu toliko snage i ubedljivosti da ona na svakog ostavljaju utisak voljne i svesne celishodnosti. otkrije tu Ameriku (ne onu istu koju je Kolumbo otkrio!). a ljudi koji vole i cene život. Moraju biti kraći. Morate birati. i smatraju da vredi boriti se za određene oblike toga života — neuračunljivi fantasti? I zašto da »stradanja« i vajkanja treba da budu dostojni predmeti visoke umetnosti i duboke filosofije nego umovanje i delanje običnog čoveka koji diše. A nije. prima kao obavezu i zadatak. a tvoji mladalački zanosi i poleti laž i varka? Zašto bi umorni i razočarani crnogledi bili u pravu. misli. U ustima iskrenih i darovitih ljudi one zvuče kao da su zaista u tom trenutku rođene i prvi put izgovorene. nego delo samo. savršenstva. nesavršena ili nepotpuna. A u delu nismo važni ni mi koji ga pišemo ni naši metodi i stilovi. skokova i zagrcavanja. one gube svaku vred-nost. Prema tome: ili dužina ili nov način kazivanja. Zašto? Sam đavo bi znao zašto. postaju smetnja. 263 . ako se suviše ponavljaju. svaki za sebe. ili ko nije dovoljno toga zaboravio. to je na štetu dela. pre ili posle. plitke i otrcane. ali sa tako različitim namerama i sa potpuno suprotnim dejstvom. i ne ume da nađe druge veze sa publikom.

ponaj češće bez uspeha i bez rezultata uopšte. Teškoće i opasnosti kod ovakvih darovitih i razigranih stilista kriju se u tom što je njima lako sa uspehom izvesti i najsmeliji salto-mortale a teško ili nemoguće uzdržati se i — ne izvoditi ga kad mu nije vreme i gde mu nije mesto. jer ona odgovara onom što hoću ovde da izrazim!) i što sam često uspevao i da postignem i ostvarim — ne uvredi ništa. a koja me uporno prati i koje ne mogu (i neću) da se oslobodim. da je apsurdno. svaki je stil dobar i svaka forma prihvatljiva. bedno. čak i stidno. 264 Kad mislim unazad. jednu rečenicu koja nema mnogo veze sa onim što pišem. sav taj naopaki društveni uspon vodio je stalno naniže. Na kraju. a spašavalo me je ono što mi se dešavalo mimo mojih želja i protivno mojoj volji i mojim planovima. Možda sve ovo i nije ovako kako meni izgleda i možda nikad nijedan čitalac neće primetiti da je ta rečenica izlišna i nezakonitim putem ušla u moj tekst. one su hvatale svako moje raspoloženje i svaku misao. I da na to odgovore osmehom. a u stvari je đavolski ozbiljna stvar. Najposle popustim i stavim je usred srede teksta koji pišem. tj. svet moje mašte i igra moga duha. I kad poluglasno sam sebi prečitavam svoj rukopis. Ali znam — uvek sam naslućivao a danas znam! — da sve ono što sam u »-praktičnom« životu želeo. i pokušavale da od njih načine četiri stiha ili parče proze. Ali se ponekad dešava da opisujući nešto čujem u sebi. ja vidim da sam oduvek želeo da pišem i osećao potrebu za tim. ako su u službi nečeg što nije samo stil ni samo forma. trudim se da kažem samo ono što je neophodno i onoliko koliko je najnužnije. a ponekad opet uobražavam da možda postoje tako budni i pronicljivi čitaoci koji su sposobni da tu moju igru i varku primete. Šteta što to nije bivalo i češće! Jer. To treba 265 . Sva je sreća što se moje želje nisu uvek ostvarivale i što su moji planovi često propadali. One su me i dovele ovde gde sam. bez veze i razloga. Opisujući ljude. nekad sa manje a nekad sa više uspeha. i utoliko ozbiljnija ukoliko više Uči na igru. Njegov stil je sav ođ akrobatija i vatrometa.Mlad pisac. Umetnost je i u tom slična životu: izgleda kao igra. planirao (namerno upotrebljavam tu ružnu i nemoguću reč. predele ili raspoloženja. za svoju dušu i sebi na zadovoljstvo. čak ni šta znači ono što sam napisao. Bar tako se meni čini. kao privlačnu melodiju. Jednu reč — tako sam usnio — svega jednu reč mogu da kažem ljudima i svemu oko sebe. Ta želja i ta potreba postojale su u meni pre nego što sam čestito umeo da pišem i znao o čemu bih mogao pisati. ja se uvek kod te umetnute rečenice malko zaustavim i pročitam je nešto izme-njenim glasom. za mene je to naivna igra i mala bezazlena razonoda. U svakom slučaju. * Ne znam šta vredi.

i da od njih načinim ono što bih hteo da budu. gledaj da odmah daš neko ime. pa kad je došao red na nju da bude kraljica. Pošto sam osetio svu težinu toga sudbonosnog trenutka. Kad je reč o recima. pa i od tebe samog. siromašnu i napuštenu. Davno sam pročitao ovu bajku. zato što nije bila prava. Na putu je sretne neka starica i pozna. preobučena kao seoska devojka. Jer. i sam vidiš da ljudske stvari. nego prostih. okružen njima kao pčelar pčelama. jer već za koji dan. trajniju od onog što si lično doživeo. ja sam rekao tu reč — da li je bila moja? — i ona je. Tada je nastupio drugi trenutak — jednak več-noj večnosti — trenutak jasnog saznanja da je sve svršeno. i njenog pisanog izraza. A kad se ipak. zadovolji se približno najboljom reci koja ti dođe pod pero. a što nikad ni približno nećemo uspeti da kažemo. i od nje će zavisiti sve ostalo. Tako ćeš bar od svojih taštih i prolaznih reci stvoriti sebi riznicu. i koja me uzbudi. a ni o čem rede i manje ne razmišljam. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reci. ostala bez odgovora i odjeka. Svakojakih se čuda nagledam tu. ali nesve-sno osećam da je dangubno i da bi mi bilo štetno da često mislim o njima. pa kad se starica začudi što je vidi takvu. bile one iz ose-ćajnog ili misaonog sveta. neće od 266 . ali i danas mi se desi da sretnem čoveka ili ženu čiji me izraz lica podseti na tu bajku. prepustim mislima o zvuku. a još nisam zaspao. izgubljeno i to nepovratno. Između pojave koju zapazim. ne tražeći dugo i ne birajući mnogo. To se dešava obično noću. i menjaju se lako. Ničim se toliko ne bavim kao — recima. mirno i poslušno sredstvo izražavanja svega onog što treba da bude kazano.reći odmah. kad se teško izvla267 Svemu što se javi u tvojoj svesti ili iskrsne pred tvojim očima. ona je prepustila presto drugome. da po svetu traži svog nesrećnog prijatelja koji se bio izgubio. prelaznim ili prolaznim značenjem — tada me te misli odvedu daleko. kad ne mogu da zaspim. razdaljina biva sve veća. nepopravljivo. kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Posle treba mi vremena i napora da uspostavim pravi odnos prema uznemirenim i raštraknim recima. trajnim. ja i moja sudbina. kneginja joj odgovori: — Nisam ja. Glavno je. teško je kazati šta sve može čovek da doživi sa njima. za koji sat ili za koji minut samo. ne traju dugo. ponekad. imam ja veliku pratnju briga. sama kao što izgledam. Učini to brzo. čuo. ili u onim polubudnim časovima kad nisam više budan. mutne glave i praznih ruku. ili iz takozvane stvarnosti. što pre. mislio i osetio. * toga ostati ništa do imena. požuri i ne oklevaj. Bila neka kneginja. a sama otišla. Uvek sam kod njih. ali iz tog lova redovno se vraćam iznuren. stvarniju od svega što si video. na moj užas. sa njihovim golim. ili u trenucima sporog buđenja. dobra majčice. izdvojenih reci »kao takvih«. obliku i poreklu reci — ne onih kojima se služim da nešto određeno izrazim. Davno sam to pročitao. žalosti i bolova.

Poneka od onih noćašnjih reci ne javlja se nikako. a šta ako zaista misle i osećaju kako govore? A prošle noći desilo se pravo čudo. Te reci ne znače čak ni protivno od onog što su nekad značile. kad se išlo po vedrom danu i sigurnom putu. pipam otupelim prstima tvrdinu zida i meko tu postelje. smrtonosne močvare. to se kaže lako. kao u reč-niku. od268 . kao hajduk u planinu. ćela i neokrnjena. da se ni na šta više osloniti ne mogu. Tada se dešava da reci nasele moju svest. s pravom. Ni za šta se prihvatiti nemaš. uhvati me istinski strah. Jedino se još tešim da je sve to samo obično laskanje. ništa primiti za gotovo i pouzdano.cimo iz zamršenog sna. ali tako proizvoljno i ćudljivo izmenjeno da ga ni naslutiti ne možeš. Maskiraju se. niko više neće verovati. Posle dobro prospavane noći neko naopako svitanje i buđenje. i rasporedile se po prostorijama oko mene. Palim svetlost. i pri tom se. demaskiraju. ovaplo-tile se i dobile težinu. pitam. kao da je propala u svom rođenom nesmislu. kratkotrajna ali teška pometnja i zabuna. čudeći se što su sve stvari u sobi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno. >vReč je postala telo. Reći šuštale da se pretvaraju. sa strahom. dragi i »večiti-« smisao koji je imala. od krutih menueta i avetinjskih kadirila do prostog bezočnog kreveljenja. ludog đipanja i bučne terevenke. dok sam ja spavao. Malo--pomalo.« Da. Odjednom sam postao 269 Posle izvesnog vremena nailazi slična. one su odjednom zastale. I. otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode tu svoje igre. trzam i budim iz tog košmara. u dugim redovima poredane. a ovo je potpun haos i živa muka. da ni sam sebi ne možeš vero-vati. u neko doba. sa svojim smislom. Teško hvatajući dah. ali niko ne može zamisliti kako to izgleda kad se stvarno desi. i tražim u njemu prizvuk neiskrenosti. zauvek. to ne znači da se prvom prilikom neće opet odmetnuti u neki noćni karneval. i tražim put povratka u svoj svet. Polagano i oprezno tražim reci koje se. teraju šegu sa mnom kao što se ja inače igram sa njima. životinje i predmete oko mene. Sporo se pribiram i snalazim. Još do malopre tiše od senki i pro-laznije od vetra. kao što valjda ni tebi. širi se u meni saznanje da nijedna reč nema više onaj osveštani. u ljude. jer i to bi bio neki red i putokaz. jedna za drugom. Gubim se. izdaju se za ono što nisu. kao iz mlake. Tada se. jednom sve izneverilo. Mrak i kli-zavica. u svom starom obliku. Ali ja znam da će se pre ili posle vratiti i ona. jedna po jedna. da je bar potpuno nestalo reci! Ali ne. i svaka ima i sada svoje značenje. ispreturalo se i izrodilo. Stoga još dugo posle takvih razgovora ja u sećanju izazivam glas tih hvalilaca. * Kad slušam kako neki ljudi nevelike paraeti i nesigurna ukusa hvale moje pojedine knjige. vraćaju u svoja stara utvrđena značenja i pojavljuju na ivici moga vidokruga. kao da je potpuno nestalo u svetu svega što se zvalo mera i razum. da je. kao kad sviće. a valja ići dalje kao i u najboljim vremenima. čak i zvuči lepo. Naravno. obim i sve osobine živih bića i poznatih stvari. svaka u ono što je dotad samo označavala. i kao da je bezumlje (ali neko plansko i zlonamerno bezumlje!) postalo opštim zakonom. tako da se na kraju ne zna ni šta je šta ni ko je ko. red i pravilo. sve su one tu.

Ali ja osećam da to nije dobro ni pravo. sadašnjost je sva 270 . lakše od senke nevidljivih ptica — odletele daleko od mene. Imena faraona i njihovi likovi. jer budućnost je njegovo područje. novo i čudnije. pitajući se ko sam sada — ja. u zaborav. zidara i prostih argata koji su ovde ostavili svoje živote. Trebalo je da imam svega. sažal-nom divljenju — sav sa njima i za njih — ja im podižem u sebi skroman. i ja bih se ogrešio ili o duše onih koji su pomrli u mukama gradeći ovo. bilo bi nedovoljno ili netačno. nisam zamišljao ni želeo. prisno vezan sa minulim vremenima. A posle — treba da ih ostavi obma-nute i razočarane. i to onako kako nikad. drugo. * Pisac treba da je ćutljiv kao što je ćutljiva njegova knjiga na polici. u nepostojanje. i šta ću još u toj beskrajnoj igri reci morati biti i značiti. pogleda. ja ipak nalazim da su ljudi suviše okrenuti ka prošlosti. Hiljaditi deo toga bio je dovoljan da me obori i pokopa. neka praznina koja nema imena. jer nisu ništa saznali od onog što su želeli da znaju. Trebalo bi da čvršće stojimo na tlu sadašnjosti i da se češće i sme-lije zalećemo u budućnost. U teren oka sve se oko mene volšebno pretvorilo opet u reci koje su kao igra nečujnih zvukova. tamo gde odlaze reći kad to prestanu da budu. i dodaj ovoj velikoj pokopanoj tajni i ti svoj skromni obol ćutanja!« Egipat. A sve nove i nove reci su doletale. On treba da natera ljude da čitaju njegove knjige. Možda i koju godinu duže: u ovim redovima. kratkovečan spomenik koji nije od zemlje ni kamena. ili 0 uspomenu onih za čiji je pomen sve ovo građeno. * Bez reci. time obilno koristimo. padale oko mene i — odmah se pretvarale u ono što su dotad označavale. I mi se. ni dan ni noć. A ja sam ostao sam. i dopušta nam da na njenim polimiračnim predelima sme-stimo veći deo svojih želja. Toliko. ali stvarno sve je imalo mene. Pretrpan bogatstvom. Kako ću se održati? Oko mene potpuna tišina. ni u snu. Ni sam sebi ne reci ništa! Uzdrži se ovde od misli i suda a pogotovu od svakog znaka i traga. kad izgube značenje i ispadnu iz upotrebe. većina ljudi nema dovoljno snage ni istrajnosti da ispita i sagleda budućnost. protivrecnostima i promenama. po nuždi. * u pokretu. klesano i pisano. 271 I sam pisac istorijskih pripovedaka i romana. da prekine i uguši ovako slab i kratak dah kao što je moj. i znam samo jedno: svi koji su ovde umrli i sasušili se i izgubili u vreloj pustinjskoj zemlji — ne ostavivši traga ni imena — postideli su faraone i njihovu taštu želju za slavom i trajanjem. ako žele da saznaju nešto o njegovoj ličnosti. U jednom hramu u Luksoru govorio sam neprestano sam sebi: »Samo da ovde ništa ne zabeležim — samo ne ovde! Jer znam. Grobovi. Uzroci? Prvo.bogat. što god bih zapisao. Mislim na hiljade kopača. Jedino je prošlost bar prividno utvrđena i nepomična. Kad sam već mislio da me nema. a koji će trajati koliko budem ja još trajao. U nemom. u tišinu. odjednom se desilo drugo čudo. To neka im bude kazna za njihovo nezdravo Ijubopitstvo. Ali to bi značilo isto što i ostvariti novog čoveka. strasti i kajanja. Ne razumem ništa.

To je kao beskrajan niz kutija. lepota bez kraja. Na kraju drugog dela trenutak čudne tišine koja nije od tkiva naših običnih tišina. * . Nikakve protivrečnosti! »-Protivrečnost-« je samo reč. ali iz učtivosti neću to da pokažem. a ne zato što smatram da je staro bilo bolje od novoga. ali je siguran da će je izgovoriti. Oaza. Sve to za tri nepuna sata te iste večeri. Lepo u lepom. Ni najmanjeg nesporazuma. nema tu laži i ne treba tražiti lazova.. čovek i njegovo delo. To je lepše od svake lepote. A osvmi se oko sebe. pogledaj sebe sama! Gde su tu red i čistota? Gde je mirna tačka. A onda je došao List. V. tek što sam to pomislio a već vidim da je čiča počeo neku svoju rečenicu kao da gluvima govori. od izvorišta svog u skrivenom i meni samom nepoznatom delu duše. do plitkog i dosadnog đavola sujete. Neka moja reč bude čista.. hladovine. A današnje. da me vuče za dugme od kaputa. pišem i onog što u istom trenutku sžm mislim. Ali tada. ali ne znam zašto. Priča čiča. voća. To je lepota koja ne pirlita i ne nadvikuje nego prosto postoji. I mi smo njeni. sve jedna manja od druge i sve jedna u drugoj. priča. Slušao sam Mocarta kao uvek: uviđam da je lepo. Listov koncert za klavir i orkestar A-dur. A onda. odjednom — oaza. I sve ode kako je i pošlo. Ne priča. jedan po jedan. Ko? Ne. ljudi počinju da kašlju-caju i da se pomeraju u mestu. Igra od koje čoveka izdaje dah. a ostalo polomiš i baciš u neki ugao i — sve će to izgledati kao gomila krteži i otpadaka nepoznatog porekla. sve do uvira svog u istoj takvoj duši onog koji bude hteo da je sasluša i primi. nego ubija. gde siguran pogled i nesporna misao? Umetnost i život. Klavir govori sam. ove naše fotelje takve su da je dovoljno da im izvadiš dve nožice. 272 Mocartov koncert za klavir i orkestar A-dur K. Nema praznine. Kao da me neko probudio iz najlepšeg nejasnog sna. . Sve ovo ja govorim na osnovu iskustva. dođavola.Ponekad se čudan razgovor povede između onog što. Bramsov koncert za klavir i orkestar B-dur. I to neću nikad moći znati. sa namerom da mi ispriča dugu. prosto odsustvo zvuka. ali dođavola. Jeste. ljudi i žubora dobre vode. puna zelenila. pa sam ljut. uvek će svako parče njeno govoriti i kazivati da je to bila fotelja toga i toga stila. Od jedne fotelje starinskog stila teško je napraviti bezobličnu masu: i kad je izlomiš na komade. Račun ne izlazi nikako bez ostatka. Spasao nas je Brams koji sve i vazda spašava. jer je ona naša.. Cara i dočarava. jer u toj muzici ima nešto što mi ne dopušta da mislim.. gromku i nezanimljivu priču. 488. privremen radni naslov za sve ono što još ne možemo da sagledamo ni shvatimo.■■ ■ . Neko tu laže. . kao po unutarnjem diktatu. Sve je ispunjeno. sve bučnije i mučnije. kao da su se vratili 18 — Znakovi pored puta 273 . a pri kraju svake rečenice vidi se da ne zna kako će glasiti iduća. pa još lepše.. nego kao neka bogata i divna zbunjenost čitave jedne vasione.

same po sebi i samo za sebe igraju. naravno! — reci se nižu same od sebe. samo ih ja ne osećam i ne čujem. i beru ih i nose kući kao pune naramke cveća. nema čekanja. Iz osnova pogrešna misao! Cak i svirepa! Naprotiv. od kojih neki izgledaju potpuno nestvarno. Tu vlada samo igra. i kao izražajni znakovi u sklopu čovekove misli koja traži svoj izraz. dok se sve ne slože u pravu i jedino moguću sliku onog što čovek želi da kaže. i on je taj koji ih. Sad više toga nema. jasna i tačna u sebi. pa i to ne pomaže ništa. pisci su ljudi kojima je i samima često i preko potrebna takva reč koja bi im pomogla da se održe i snađu u lavirintima mašte i procepima moralnih nesnalaženja u koje tako često zapadaju. manje ili više srećno iskorišćuje pojedinosti te neshvatljive i neuhvatljive igre. ' Anđriaeva napomena: (Na programu 19/2 1963) Naše življenje u najprisnijoj vezi sa stvarnošću. tu govori 18* 275 . kao neko unutarnje sunce. u stvari. za mene nečujne lepote drugi čuju. tačnu i merodavnu. Međutim. I nije teško zamisliti kako je takvom čoveku-piscu kad mu upravo u takvim trenucima traže reč snalaženja i ruku pomoći umesto da mu je pruže. nije tako. ili potpuno brišu. po svojoj volji i svojoj prirodi. daje im boju i oblik. da sve te asocijacije i sada postoje i žive oko mene. Kod mnogih se odnekud uvrežila misao da je čovek koji je napisao nekoliko romana ili nekoliko knjiga pripovedaka taj koji o svakom pitanju i u svakoj prilici zna i može da stvori tačan sud i kaže pravu reč. kao dva mora kad se sastave iznad pustinje koja ih je dugo rastavljala. dvostrukim životom: i same za sebe. ograničavaju i zbunjuju. koja krije u sebi raznolike i bezbrojne mogućnosti i uzima na sebe stotinu vidova. A čovek koji piše. po-meraju i premeštaju. kao u drvetima i biljkama i svemu što je živo. Sve izgleda kao laka i automatska igra koju reci. kao takve. * 274 Kao dečak u cirkusu. kao i naši uzaludni pokušaji bežanja od nje i naše vraćanje njoj — sve su to sastavni delovi velike ljudske stvarnosti. A na svršetku. nema reci. svaki u svoje telo koje su bili napustili. kreće i okreće. m Pri pisanju — u srećnim trenucima.odnekud iz daleka. nije to nikako jalova igra ćudi ni slučaja. koje ljude dele. I sve bi se to podnelo kad nas ne bi mučila misao. kruži nevidljiv životni sok. * . tako da moraš da je ponoviš. on samo pažljivo prati i manje ili više vesto. izgleda kao da nema ni napora. novu. * Tako reci žive. Zauvek je usamljen a reč slaba. U recima. Gori u meni i prži me — jer to gorim ja! — ner podnošljiva potreba za lepotom i savršenstvom. snagu i izraz. vezuju se i odbijaju. nema promašaja. Bramsov i Mocartov koncert su se slili u jedno. Tu ne postoji nikakav jezik. A sve te.* Nekad je i kod mene ne samo svaku reč nego i svaki zvuk pratila ćela povorka osećajnih i misaonih asocijacija.

Sve su poezije sveta. i svaki put će svaku igru primati kao svetu i večitu istinu. u osnovi iste. a često i umetnike same. zaboravljajući onu prošlu i ne misleći na buduću. povede za sobom. * Da. za njega će biti Često veći. Osetio je da će to što gleda biti i ostati za njega jedini pravi svet. propisuju zakone i postavljaju ciljeve. Tu se već javilo. a u isto vreme uviđaju jasno da su nesposobni da do kraja prodru na to područje. to je oria. u predvečernjoj svetlosti. oni zamračuju i zapliću puteve do umetnosti i zbunjuju čitaoce (slušaoce ili gledaoce). da je opravdaju pred sobom i pred drugima. ruši i postavlja. i sve i svak moći će lako da ga obenđija. Tako će. znači — u na277 . Tu negde. važniji i trajniji od svega što ljudi grade. pravo da kažem. ma koliko različite izgledale. Nju nije teško poznati. da što brže i što savršenije stvori svet koji ne postoji i da njime zakloni onaj stvarni. u nesvesnoj želji da tu umetnost sa kojom se na svakom koraku susreću. u dubinama crne zavisti i teškog ose-ćanja manje vrednosti. posrtati na tom putu. On prirode lišeni shvatanja umetnosti i ljubavi za nju. čudio otkud to da se ta velika i stalna želja. Nije to bilo tada još tako smišljeno ni sročeno. Slučajno viđen roj mušica. Svašta sam slušao i čitao o stvaralaštvu i stvaraocima u umetnosti i uvek sam se. imaju i znaju. koji ne valja (baš ništa ne valja!) a koji smo ostavili tamo negde daleko iza sebe. Kako neće i ne mogu da se pomire s tim da postoji nešto što je njihovom umu i shvatanju nepristupno. do poslednje varke i njegovog poslednjeg dana. a koja za njih ostaje »hortus clausus«. nego u onom što one stvarno kazuju ili što bi htele da kažu. treba možda tražiti poreklo mnogih bahatih eseja i zamršenih teorija. i napusti kad mu se ushtedne. sve je u službi iluzije i igre.samo savladana materija. ćelo i određeno. * Nije stvar u recima. kao nemiran veo. i sve teži samo ka jednom cilju. nevidljiva i nepriznavana. nego jer drukčije nije mogao. Nemoć se sveti a povređena sujeta želi po svaku cenu da vlada i zapoveda. a svudašnja i svagdašnja. u njemu ono što će tek docnije postati jasno i nesporno. ali je postojalo. oni se bacaju na umetnost kao na »predmet« svojih studija. i on se te sjajne večeri obrekao i zaverio tome duhu igre i njenih zanosa i promena. i tako se brzo i naizmenično opijati — trezniti — opijati. kao slutnja. svih jezika i naroda. Bleštavi. ne što je tako hteo. dok ga traje. napolju. da joj oni određuju prirodu. nestalni i prolazni prividi toga sveta imaće nad njim punu vlast. koji igra i titra nad rekom. a varka će ga dodavati varci. oni ipak svojim oštrim umom vide koliko je velika njena uloga u svetu i bar naslućuju njenu snagu. da se govori i sudi o umetnosti. vole i smatraju svetlim i trajnim. Ve-rovatno da to dolazi od potrebe tih ljudi da sebi i 276 drugima objasne svoju nemogućnost da vole i nesposobnost da razumeju. slaba a neuništiva. To su prirodni neprijatelji umetnosti i rođeni protivnici umet-nika. Sve one imaju isti izvor i isti uvir. večita i spasonosna poezija. Do kraja života ostaće podložan svakom blesku svake veštine. javlja ponajčešće kod ljudi koji umetnost ne razumeju i ne vole. da uzmu njeno tumačenje u svoje ruke. savladaju bar spolja. razlikuju se samo po svojim tokovima.

* Pisac koji pokaže izvesnu veštinu i ubedljivost u opisivanju ljudi. s vremenom. ali umeto drugova zaverenika nalazi tu tiraninove žbire. i kako je mali broj ljudskih misli i osećanja koja se mogu shvatiti i obuhvatiti. ono što nas diže i nosi. ukusa i tehničkih mogućnosti. Ih: čovek sa trideset saputnika. dok su ljudi ovakvi kakvi su. Spektakl će ostati ljudska potreba dok god je ljudi ili bolje rečeno. u smislu koji im dajemo kad ih izgovaramo ili pišemo. rukovodi i održava. Neki to čine opširno. progovore. bilo da im daje prizore u kojima mogu da vide (ili misle da vide) sebe. to nije umetnost. pojavu. mladić koji je otišao sa devojkom koju voli u planinu. i onaj ko im ga nudi naći će uvek gledalaca i platiša. izraziti i prikazati. Mi smo se samo uhvatili za književnost. igre i prizore koji govore o ljudskim sudbinama. sam sebi da postavlja nove i sve teže i složenije zadatke. gde treba da nađe drugove sa kojima će izvršiti državni udar i oboriti omraženog tiranina. dok u uglu velike sobe gleda već povezane svoje drugove. Retki su oni. i kažu javnosti nešto o svom delu. Umetnici koji su stvorili svoje umetničko delo. čime se brane ili teše? Na primer. jer nismo imali za šta drugo da se hvatamo u tom životu koji nikad nismo potpuno ni sagledali a ka279 . već prema menama vremena. neki sa-žetije. ostavljajući dokonoj masi običnih ljudi i profesionalnim komentatorima sva moguća i nemoguća tumačenja. dostojni svoga dela. polemika ili memoara. hteo je da uzabere cvet i da joj ga pokloni (a i da pokaže svoju spretnost. prema dobro izrađenom planu dolazi na ugovoreno mesto. objašnjenja i nagađanja. Menjaće se oblik prikazivanja. ah ljudi neće nikad prestati da traže igru koja im govori o sudbinskim putevima pojedinaca ili zajednica onakvim kavi su ili kakvi bi trebalo da budu. neki skromnije i pametnije. državnici. bilo da prikazuje fantastične slike i izmišljene događaje u kojima mogu da zaborave sebe i sve bede i protivreč-nosti sopstvenog života. To bi trebalo opisati.merama koje imamo upotrebljavajući ih. Pri tome on može da vidi kako je to težak. i oni ga sada vezuju. koji odole iskušenju ili pritisku i ne progovore nikad. Ta igra je očigledno njihova stvarna potreba. Ili: zaverenik koji. priznati naučnici. vojskovođe. neki luđe i ne-umesnije. uz psovke i udarce. i njihovog razumevanja i pljeska. pa ni književnost. ostavljajući svome delu da ono govori za njih. gotovo bezizgledan posao. u obliku iza java. otisnuo se niz liticu i sad pada pravo i nezaustavno u duboki ponor. i odanost). vi vidite u svima vremenima jednu istu. umni i do kraja uzdržljivi. ili sličnu. njihovih postupaka i duševnih stanja. majčin sine! Uvek će ljudi tražiti slike i priče. Sta osećaju i šta misle ljudi u izuzetnim i sudbonosnim trenucima? Kako se ponašaju. ljudi koji su se istakli ličnim podvigom i nečim zadužili svet — svi oni pre ili posle izađu iz sebe. To su oni pravi. počinje. Čitajući istoriju. snagu 278 Ono što je glavno u životu. koji se u tom delu pojave pred svetom i u njemu i nestanu. u avionu koji gori i pada sopstvenom težinom sa visine od tri hiljade metara.

šta može biti. nezdra-* vih ćelija koje su pritiskivale one zdrave i žive. ili njenu nemoć i ne jasnost. vama se. kao da nikad nisu govorile. čini kao da se sve nekako sređuje i razvedrava. dok o svima drugim ljudskim stvarima i pojavama umeju. i kolo igra nepogrešno dalje. ali i za svaki nedostatak misli. tako lakomisleno puštamo u svet. stvarao sve veći broj jalovih. '. uglavnom samo tok svagdašnjeg života. A ima drugih koji i ne opisuju naročito strašne stvari. i svakom zlomisle-nom i ograničenom čoveku. s vremenom. Svakako. . Jedni književnici na to odgovaraju u štampi. * '' " ' ■ ■ Ima pisaca koji opisuju vrlo mračne i zamršene stvari. Ne zna se šta je od tog dvoga gore i teže. Kad je reč o recima. s vremenom. ako jedna ili druga od njih i omane. ponešto da kažu. Za svoje prve i osnovne misli on je teško i sporo nalazio izraze. i to prema kraju sve više i više. Ne može pisac ići svuda.moli shvatili i savladali. rudimentarni. nekad više. Tada one odjednom zaneme. one ostale je vuku. Tako treba sve gledati i razumeti. * Teško je i zamisliti kakvi sve nesporazumi mogu da iskrsnu u vezi sa knjigama koje mi tako dobro-namerno i. brane se od kleveta i pogrešnih tumačenja. dok se broj misli nije povećavao u istom ritmu. i leže kao mrtvo kamenje. a još manje strahovati od nekih mogućih zala i neprijatnosti. ni približno se ne može predvideti ni odrediti šta sve nekom sme-tenjaku ili manijaku može na um pasti pri čitanju jednog teksta. bila povod. za svakim primerkom svoje knjige. 280 Bojim se da je ono što ću sada kazati ne samo nejasno nego i netačno. jer mogućna su sva. ali kad ih čitate. je broj tih izraza postajao sve bogatiji a ljudi sami sve složeniji. jedno je sigurno. . koji su iz početka morali biti jednostavni. ako je neka od njih i troma. Između čovekovih misli i njegovih reci kojima te misli želi da izrazi postoji ponajčešće očigledan jaz. Na žalost. Književnost je. Cak i o ćutanju. Teži je slučaj kad recima treba kazati nešto o recima samim i njihovoj upotrebi u pričanju. Tako se u živom tkanju ljudskih jezika. šta nije. svakoj guski i neznalici lično i naročito objašnjavati šta jeste. »nur ein Gleichnis«. One su povezane u magično kolo kroz koje struji ritam celine. zato ona treća govori za obe njih i kazuje još mnogo više od toga. ohladne. i da će biti još gore i bezizlaznije. iza281 w . samo pokazatelj. Čudo takvog života je u tome da smo uopšte — pa ma i ovako zaobilazno. u stvari. čovek je opet nalazio reci. pored svih strahota. ali čitajući ih vi imate stalno osećanje da u osnovi onog što kazuju nešto nije lepo ni dobro. tako da se njeno zaostajanje i ne primećuje. Reci izgledaju tako »recite« dok stoje osamljene. avaj. nevešta ili umorna. a u kome i nas same nikad niko nije tačno ocenio ni pravo shvatio. ' '. nekad manje. igrale ni pe-vale. Još o recima. Za svaku misao (i pomisao) čovek je nalazio sve izraziti je i sve prikladnije reci. drugi ćute i trpe. Pa ipak moram da kažem. nevine i neupotrebljene. a šta ne može. Stoga ne vredi mnogo ni misliti na to. ali. reci ćute. skupo i teško — prošli kroz njega.

naučnici i ljudi uopšte vide od svega što se dešava oko njih uvek samo pojedinosti. lektira je na mene često uticala. i javne kuće (javne ili tajne). i svoja po-zorišta i krčme. i svoju privredu. — Bogatiji i zanimljiviji od onih prvih. vode računa o drugim zakonima u svetu. a drugu polovinu utroše u traženju puta i povratka u svet ostalih. i svoja mora i pustinje. ja sam odbacivao knjigu i počinjao odlučno opis neke uličice u Sarajevu za koje dotle nisam nalazio hrabrosti da ga otpoč-nem. nauci ili umetnosti. 282 283 . Živeći među intelektualcima. jer kazujući o svemu ponešto ne kazuju ništa jasno ni ćelo vito. Zbog toga u jezicima svih naroda. Čitajući kako pisac opisuje na jedan određen način neko ostrvo u nekom dalekom arhipelagu. običnih. kao podstrek na pisanje. mesa se i sliva kao u košmarnom snu. ali se u njihovim glavama sve te pojedinosti mešaju i prepliću međusobno. dok se tako ne izdvoje iz ostalog sveta u potpunu autarhiju i izolaciju. Čini mi se da mogu kazati da nisam nikad ni tražio ni nalazio svoju inspiraciju u knjigama. sve naslućuje a ništa jasno ne vidi. ako boja postoji između raznih događaja i ličnosti u stvaranju? Ni oni ne bi zaslužili da nam budu uzori da nisu otišli za korak dalje od svojih uzora. To znači otprilike da svaki ima svoje unutarnje zakone koji malo. Tu nisu ličnosti i događaji oivičeni prema ostaloj stvarnosti. ljudi od kojih su se tako uspešno odvojili. svoju umetnost ili nauku (ili religiju). mogao sam da vidim da svaki pojedinac predstavlja zaista »svest za sebe-«. niti umeju da zapaze i uhvate vezu koja postoji između raznih događaja i ličnosti u vremenu. ili što je moguće manje. ali ne kao uzor po svom obliku ili svojoj sadržini. jer mi je izgledao težak i neshvatljiv. I ne samo to. Naj oštroumni ja zapažanja gube se svojim krajevima u magli tih nezdravih vezivanja i tu im se potire sva njihova početna vrednost. i tako stvaraju bogat i zanimljiv ali neplodan i nerazmrsiv haos u kome se sve nagoveštava a ništa pravo ne kazuje. nego sve prelazi jedno u drugo. i svoje sudove i krvnike. Sve oni to stvore i izgrade u sebi. ovi ljudi nisu. nego kao ohrabrenje. raznih crta i oznaka u tim ličnostima i događajima. po cenu velikih napora. Mnogi pisci. ljudi koji i dobro vide pojedinosti i pravilno ih vezuju u odnosu prema celini. postoje tolike reci koje nemaju misaone podloge i cirkulišu kao lažne pare pomešane sa pravima. mnogo korisniji od njih. X 1946. Ima i druga vrsta ljudi (oni su malobrojniji) koji u onom što doživljavaju ili što čitaju zapažaju jasno i oštroumno sve pojedinosti.' • Bgđ 10.zvane potrebom i oplođene mišlju. U tom poslu im prođe prva polovina veka. Najređi su oni iz treće vrste. izdvojene i često beznačajne pojedinosti koje za njih znače suštinu i svu važnost toga događaja. Ti mogu da budu stvaraoci u društvu. ili bar državu za sebe. naročito južnih. na kraju. Pa ipak. Nego svaki ima i svoju nutarnju i spoljnu politiku. Ti ljudi niti mogu da sagledaju jedan događaj ili jednu ličnost kao celinu. Svaki ima i svoja shvatanja sveta i života. i svoju vojsku i naoružanje. Sta nam vrede i najbolji uzori iz prošlosti.

' uvek. ili svojom nespo-sobnošću da na njega odgovorimo. Stil? Svi oduvek mnogo govorimo o tome. zašto i naša rečenica ne bi mogla muzički nešto kazati o prisutnosti i odsutnosti misaone ili osećajne sadržine? 285 284 . sramote i bezgraničnog gnušanja nad samim sobom. pa ipak — začudo! — kad god imaju potrebu da saopšte nešto drugim ljudima i da tako utiču na njih. Odavno se pitam zašto pišemo te knjige kad sve više osećamo potrebu da se zbog njih izvinjavamo pred samim sobom i pred drugima. praznina. dosta neistina. Ako vinsko bure. jer nećeš biti isti čovek ni sam u sebi ni u očima sveta oko sebe. kazujući samo najglavnije i najpreče. posredno ili neposredno. * Takozvani praktični ljudi ne cene umetnost. U knjigama je oduvek bilo. zbrkaju mu misli. čine to ve-štim stilom i privlačnim slikama. šta je to? Veština zaodeti svoju misao. sporo sazreva i teško se raspoznaje. čini mi se da bi mogao biti i mnogo više od toga. a ipak govorimo ili pišemo. a na svom putu ima često smetnja i prepreka. Sva se pažnja usredsredi na jednu tačku. Ponekad mi se čini da je stil. služeći se dakle upravo onim sredstvima koja u sebi ne cene i ne shvataju. ujedno i glavna proba istine koju ta rečenica nosi. One su pisane sa osećanjem da treba raditi bez odlaganja. da bi se pojavila i objavila ljudima. Jer. a ja se i danas pitam: stil. pa ima i danas. sve više. ne treba da joj još i mi odmažemo. na najbolji i najubedljiviji način saopštiti je drugima? Kad dobro razmislim. Jedno od onih pitanja pred kojima stojimo bez odgovora i bez nade na odgovor.Ima nekih unutarnjih trovanja koja potpuno parališu volju čoveka. U osnovi ćele te muke nesumnjivo je naša nezdrava potreba da sebi i drugima pokazujemo sebe i druge. stojimo a ne znamo da li smo više zbunjeni našom potrebom da stalno sebi postavljamo to pitanje. jer već sutra ili možda još danas neće biti ni vremena ni mogućnosti da se ma šta uradi i kaže." to jest. kad nemamo šta da kažemo. snage i strpljenja. plaćaju skupo svoje novinare i slikare za taj posao. traži mnogo vremena i prostora. ali zbunjuje čitaoca i kao korov potiskuje ono što nešto znači i vredi u tom tekstu. na račun istine. govoreći kratko i sažeto. ponajviše. A to još nije pravi ni potpuni odgovor. otmu san i zamrače stvarnost. ne čitaju lepu književnost i preziru poeziju. Mnoge su stvari zamišljene i napisane u takvim trenucima potpune izgubljenosti i panike. poluistina i. A kako sami to ne umeju da rade. činimo to » Xn 1947. Možda je i ovaj moj kratki zapis bolje skratiti i odmah ovde prekinuti. posle svake nove knjige. a ta tačka peče kao žeravica i čini život neizdržljivim od straha. to jest sam zvuk reci. rečenica i sklop celine. takvih mesta koja nisu ni istine ni poluistine nego šuplje i sujetno pričanje koje ne kazuje ništa. koje kucnemo savijenim kažiprostom. zvukom kazuje da li je puno ili prazno. i to. Svaka istina.

tvrdoj i uskoj pruzi vremena između moje predstave o katastrofi i katastrofe same. sve dok mi. radio na crnoj. te-šio sebe i druge. i dajemo im »stilski izraz«. ali o njima se može znati samo ono što sam ja sam napisao. da sve bolje uviđam otkud dolaze. hraljrio. lepše da kažem nešto da kažemo. i davao drugima kao darove. kao i sve ostalo oko mene. od žena iz naroda kad govore u jakom uzubu-đenju. srećom. kad bismo ga pustili da da mi njemu pričamo o sebi. ne zadržavajući se kod njih. tražeći spas. Mi bismo možda mogli bolje dan predeo. što ni moji najveći uzleti ni najdublji padovi uglavnom nemaju svedoka. počeo da naslućujem istinu o recima. i otvaraju preda mnom neke nove i ne-pristupne vidike i daljine o kojima možda ni onaj što te reci izgovara ne zna ništa. to se razume. Bune. mnogo šta mi oprostili i čak ponešto i u zaslugu priznali. Covek sam. varkina deca i majke novih varki. O putovanju i putopisu. * Ljudi bi me mnogo bolje razumeli. nekad kraće. razgolitiU su čoveka i oborili mnoge njegove 287 286 . i posma-tram nove i neviđene svetove oko sebe. i recima se izražavam i izražavaću se dok sam živ. ali bez iluzija o snazi i važnosti reci. ■ ■■ ' ■' Dobro je bar jedno. posluži kamenom na koji stane ili granom za koju se prihvati. nije postalo jasno šta su i kakve su: dim i ništa. AU prokleta potreba za brbljanjem. a ja. U toku našeg života desilo se dosta toga što je ranije smatrano da je isključeno i nemogućno. plene i nose moj sluh i moj duh. A posle. a ne sve pokvari naša . A onda sam polagano. još češće. povodom svojih briga ili šteta. potresa. beležio ih i pamtio. Tako. i ne sluti da bi mogli da postoje. radosti iU ogorčenja. i samo se služeći njima. Hvatam te reci kao slučajno bačene i srećno nađene dragocenosti. kao što se onaj koji beži. nisam brz na peru ni opširan u pisanju. samo prisećamo. * da zapamtimo je o njemu. Ta igra traje nekad duže. kad bi znali da sam godinama sve što sam radio. posle ostaje — zaborav. plovim neko vreme na svakoj od njih kao na slobodnom brzom oblaku. i više on govori. Bilo je vreme kad sam verovao u reci (u vred-nost reci kao takve).Mi ne pronalazimo istine nego ih se. ratovi i velike društvene promene koje su ih pratile. To su izrazi koji se mogu čuti od ljudi i. najposle. Oni se mogu samo naslućivati. Ima u jeziku izraza koji sami po sebi. plod slučaja i nereda. tako izdvojeni i u letu uhvaćeni. primao ih sa šlepom verom i iskrenim oduševljenjem. u svetlim trenucima. zaklinjao se njima. kako nastaju i nestaju i kako menjaju oblik i značenje. i draža mi je od stvarnih doživljaja. igara i uživanja. opet s vremenom. kakva im je prolazna cena a kakva stvarna vrednost i trajanje. Bar nisam to dosad bio. obične varke.

Kao primer teksta u kome uvek osetim nešto toplo i poznato. i slično). On je ogledalo u koje mi hvatamo ljude i svet oko sebe. za mene. sa svim našim pomislima i namerama. kako u njemu hvataju korena i stiču pravo građanstva? U nas je postojala reč krematorijutn i pre nego što je takva ustanova uvedena i njena zgrada sagrađena. Neke smo pokopali zauvek. Ali tu se i najčešće i najviše varamo. Kako ulaze u jezik strane reci. to je neprimetna I opasna zamka za svakog od nas. dodirnuli im dno i sagledali granice. Oblik aforizma. čujete sve češće da je neko kte-miran. (Na primer: pro-stituisati se. to je već bolest. a izražavaćemo se neposredno postupcima. i našu pamet. jer treba znati da. o kojoj imamo obično najlepše mišljenje. sav prožet poezijom: »-Dolor mio nel sentire a trada 288 notte seguente al giorno di qualque fešta il canto notturno de villani passegeri« (G.tvrđave i svetinje u raznim zemljama i na raznim područjima. kriminal. koitus. jer neće više služiti saopštavanju naših misli i razmišljanja. Kako se stvari u svetu razvijaju. bolest i kraj umetnosti i umetničkog stvaranja. kome ne treba objašnjenja ni reci. a pri tom ne primećujemo da se u njemu ogledamo i pokazujemo i mi sami. Sada kad u Beogradu postoji krematorijum i počinje sve više da se upotrebljava. Ne sećam se da sam ikad čuo glagol koji označava akt spaljivanja (cremare). A to. možda će nam reci biti sve manje potrebne. Naše namere i naši planovi ostajaće skriveni. jer je davno već prešla granicu zemlje sa štampom i naukom. Najviše i najteže stradale su reci. neviđena i skrivena. jer ne može biti? Kako da zaboravimo ono što znamo? A možda će čovek i tu umeti da se »pomogne i snađe«. kao udarcem. u nama. eksces. i pre nego što je ijedan mrtvac bio spaljen. Redovno je tako đa imamo određenu misao i da tražimo samo određene reci kojima bismo mogli 19 — Znakovi pored puta 289 . Zanimljivo je da niko ne kaže. ni u govoru ni u štampi. Leopardi). Aforizam izgleda na prvi pogled lak i prijatan izraz kojim najbolje i sa najmanje napora možemo da pokažemo naše životno iskustvo. koje nam uvek izgleda veliko i teško. i to bolest koju primetimo tek kad je uzela suviše maha. i koji je. svršenim činom. a zatim da ga naša samodopadnost i naše samozadovoljstvo upregnu u službu svojih tiranskih ćudi i prohteva. I kako sada da uverimo druge i sebe u vrednost reci? A kako da živimo i radimo bez te vere? Kako da kažemo sami sebi da ono što smo doživeli nije bilo. Nipošto! Ne biti suviše revnostan ni dosledan u tom radu na stilu. Aforizam je tanak led na koji nas navodi naša želja da jeftino i brzo pokažemo šta znamo i šta sve možemo i umemo. abortirati. Ne ići do kraja (ni do dna) stilskih mogućnosti. Izgleda da za izvesne radnje i postupke sa negativnim i teškim značenjem naši ljudi upotrebljavaju pre strane reći nego svoje. spaljen. uvek vreba na nas velika opasnost da naš stil postane svrha sam sebi. (Tako smo bar mislili!) Druge smo dugom zloupotrebom izmenili i obesnažili. kao doživljeno.

i od života samog. i opet ponoviti. Ali se dešava i obrnuto. u suvoću i jalovost. Većina dobrih i dobrim duhom nadahnutih pri-povedaka nalazi se daleko od svih postavki i pretpostavki. a tumačenjima i »shvatanjima« sve novih kritičara nema kraja. koji bi najbolje služili tome izrazu. nije. sa svojim ograničenim sposobnostima. i knjiška celomudrenost često odvode na pogrešne puteve. izvan svih teza i diskusija. »ozbiljnost«. umesto da pažljivo slušamo svoga sabesednika i da nastojimo da njegovim recima nađemo dublji smisao i pravo značenje. I još nam taj naš govor. A to znači da sa što više reci sve manje kazujemo. umetnik je sam. biva sve slađi i miliji. nego samo nastojati da oboje bude što bliže istini i savršenstvu. pisac nije advokat ni inženjer. dok ga preteran oprez. sve do potpune iscrpenosti ili prevremenog sloma. 291 19« . Pri tom. a u najužoj vezi sa svim stvarnim i živim objektima svake teze i svake diskusije koja se javlja medu ljudima. i dokle? A sve i kad bi mogao. Jer. jer to je i u prvom i u drugom slučaju naša istinska misao koja samo različitim putevima traži svoj pun izraz. i nama se tada čini da samo jedan od njih može biti pravi i »pravilan-«.da je izrazimo i saopštimo drugima. i ponavljati ga tako — proklet da je! — neprestano. Slušajući druge izgleda nam da svaka deseta reč koju čujemo ima veze sa nekim našim mislima i sećanjima. u nepravilnim razmacima i u izmenjenom obliku. mi rasipamo sopstvenu plevu. Stoga o tome i ne treba mnogo misliti ni pitati se na koji smo način došli do svoje misli i njenog izraza. A to znači po peti i deseti put ponavljati jednom već položeni ispit pred kritičarima i čitalačkom publikom. * Nikad piscu mala doza naivnosti nije bila suvišna ni štetna. da li je dostojno čoveka učestvovati u toj bezizglednoj i nemilosrdnoj utakmici? Ne. Uistini nije tako. sve teze im se odupiremo. koje nose živu i jasnu našu misao. a ne »iznad«. Kažem »izvan«. * Umetnik koji »ima uspeha« nađe se u nemogućem položaju. Stoga. kako koja godina. Nevolja i bruka! * Dobro pozorište. Ova dva načina na koja dolazimo do misli koju izražavamo u našem delu izgledaju prividno u pro-tivrečnosti među sobom. a što je ozbiljnije i teže od takozvane životne stvarnosti. kao što ponekad more na proizvoljnoj igri talasa donosi zapečaćenu flašu sa porukom potonulog broda i spašenih bro-dolomaca negde u daljini. Ponavljam: mnoge su i velike opasnosti koje na nas vrebaju kad počnemo da starimo. 290 «. kao i mnogo toga što se zove igra i razonoda. Ko to može izdržati. da se u nama jave neke reci sa svojim ritmom i poretkom. Umesto da sakupljamo tuđa zrna. Sva je njegova muka i teškoća u tome što uspeh treba ponoviti. a neke od njih i ne primećujemo. tražimo poredak i ritam za te reći. kao što je tačno i stvarno ono što nam donose. Na žalost! Jedna od njih je: potreba za govorom i pričanjem. kao ni bezbrojnim i ćudljivim zahtevima publike. mi volimo da prekidamo njegov govor i da sami počinjemo da pričamo. oba su ona i dobra i pravilna. A zatim.

prirodnim pojavama itd. slabog i lakomislenog bića. kojom smo stalno okruženi i kojom volimo da lakomisleno obasipamo i sebe i druge. Razume se da se takav postupak ne može prihvatiti ni pravdati. kao i u svemu drugom. ali u prvi mah nisam mogao da se setim na čiji. kao iz višestepene rakete. verovatno. a možda i sve zajedno.. jer neminovno gine i propada ako ostane u mestu. na primer. obavezali kad smo je u svojoj nesmotrenosti i sujeti izgovorili. Ali kad se desi. ili o javnim događajima. i preteći neumoljivo traži od nas da izvršimo ono na šta smo se ludo.) Ali. da se iz te vejavice reci. Ne bih umeo kazati šta je bilo to što je izazvalo u meni takvo se-ćanje. kao što se i dešava. smrt. i ne sluteći. * spali sve što je zapisano i napisano od ljudi o ljudima i njihovim mislima i doživljajima. Tako nas sudbina ponekad v>hvata za reč« i od čoveka. Tada se ta naša sitna i slučajna reč ispreči pred nas. Podsećala me je na nečiji lik koji sam takođe viđao na fotografiji. Tako nam bar izgleda. ljubav. poraz. lake. bezazlene. * Iznad »Znakova pored puta« trebalo bi napisati: »Uđite i razgledajte! Slobodno! Ovde nema afori-zama. možda svako pojedinačno. jedna jedina izdvoji i zaustavi — nastaje nešto o čemu ni sanjati nismo mogli dok smo je nesmotreno izgovarali. Posmatrao sam je dugo. i još češće: šta bi293 . ja se manje čudim onom nastranom vladaru na Istoku koji je došao na misao da 292 Veliki ljudi su đragocen probni kamen u našim opitima i nedoumicama. pa bilo to samo i u snu. i da zaista bude. a ne pomaže mu ništa da beži. Kosa? Brkovi? Pogled? Držanje? Možda ni jedno od svega toga. kao rojevi snežnih pahuljica oko mirnog putnika koji zna kuda ide. i čini mi se da se polako pretvara u neku bolnu i nezdravu stidljivost od svakog izražavanja uopšte. postoji u svakom čoveku koji piše. često pitam: šta bi o ovome rekao Vuk. * "■■ Kad čitam u knjigama i novinama šta sve ljudi pišu.. Ja se. zanosne u svojoj igri koja godi našem oku i našem duhu i odgovara našoj potrebi za lepotom i promenom. Na koga. * Oduvek je postojao u meni jaz između slike koja se rađa i razvija u mojoj mašti i izraza koji ona želi da nađe u mojim recima na hartiji. sad prime-ćujem da taj jaz u meni biva širi i dublji. odjednom isuče i razvije njena dotle skrivena. U isto vreme sve veća biva u meni bojazan od običnosti i jevtine lakoće u misli i u izrazu. veličina. stvara junaka tragedije kome iz tog procepa izlaza nema. borba. jer je došlo vreme da ta reč postane.« Nedavno se preda mnom našla vema i dobro reprodukovana fotografija Petra Kočića. na koga to pod-seća— pitao sam se nekoliko puta. dešava se isto: snage opadaju. mnogostruka i ubojita sadržina. a ne obavezuje nas niukoliko i ne troši nimalo.Reci često lete oko nas kao pleva oko seljaka na gumnu. i kako pišu. ono što kazuje i označava: več-nost. Ali. a onda mi je odjednom sinulo: na sliku Fridriha Ničea. »pri reci«. strašna i ogromna. iz nje se. (On. lepota. a zahtevi rastu. I tu.

rekao bih ovo kao odgovor na sva njihova pitanja odjednom: »-Zašto se obraćate samo nekolicini ljudi. samouk. I ja imam. u jednom licu. Sta bismo rekli i šta bismo — učinili? * Gotovo da ne postoji u svetu pitanje koje novinari ne postavljaju »istaknutim« književnicima. rekao sam nešto. onako mlad. a flkclje./ * Petar Kočić će ostati kao primer pisca koji je na najkraći. Ali vama nije. Lekari nastoje da me ohrabre i umire. koje m preobražava. Možda je veličina i tragika pravog umetnika u tome što je spreman da učini (i otpri) sve upravo za takvu vrstu uspeha. a nekad opet suviše uopšteno i celomudreno. zlu sreću da se računam među takve pisce. jer uspeh je voće koje kasno sazreva.-« 294 Treba se miriti čak i sa tim da pravi 1 najveći aplauzi najboljih gledalaca dolaze onda kad ih više ne možete čuti. (Tako naša sujeta nalazi hrane i u našim sopstvenim nesrećama. Dopuštam da to nisam uvek rekao jasno ni određeno. borben i nasrtljiv. kroz istoriju čovečan-stva.) * Sve slabije vidim. Očigledno. Tešim se i sam. čas o sudbini filma. qui les metamor-phose. Zašto onda ne pitate one koji takođe misle i osećaju. čas o ulozi cveta i cveća i životu i umetnosti. a njihovi odgovori bi bili. I to nema kraja. ako se njihov nosilac ne izleći od sujetnih i olakih očekivanja i naivnog verovanja da ima i da može biti nezarađenih priznanja i neplaćenih uspeha. ja verujem. bliže životu i istini. et malheureusement les fictions prennent. mrkne mi polagano svet pred očima. un caractere de realite. sve teže čitam i pišem. i da nam otvara neke daleke i opasne vidike. često pod kraj života gubili vid. čas o rasizmu u Južnoj Africi. čas o mom ličnom životu i mojim književnim planovima. do toga stalo. I najveći i najlepši darovi koje umetnik nosi u sebi neće se moći potpuno razviti i biće uvek ugroženi. Pa ipak. među kojima i meni? Ja sam napisao nekoliko knjiga i u njima rekao ponešto o životu i nekim njegovim pojavama. avec le temps. da stane da ruši i pretura naše osnovne pojmove o »-stilu i jeziku«. Teši me čak i naivana misao da su mudraci i dobri majstori.-«* «PomeSao sam mnoge flkclie sa realnim stvarima. 295 . Oni bi vam svakako lakše mogli nešto kazati o tim pitanjima. dobljaju s vremenom obeležje realnosti. zanimljiviji za vas i vaše čitaoce i slušaoce i. * Satobrijan je. (Jednoj glumici. Cas me pitaju šta mislim o Vijetnamu i američkom bombardovanju te zemlje. čas o uhapšenim sovjetskim književnicima kojima ni imena dobro ne znam. čim mogu i kako mogu. čas o planiranju porodice i ograničenju rađanja dece. i to možda pravilnije i čistije nego ja. kako mi izgleda. svakako. čas o putevima u Bosni i Hercegovini.smo rekli mi današnji ljudi da među nama odjednom iskrsne neki novi Vuk. nego pre uzgred i površno. najjasniji i najbolji mogući način uspeo da saopšti ono što je imao da kaže ljudima svoga jezik-a. Kad bi svi ti pitači bili sakupljeni na jedno me-sto. a ne pišu i nisu nikad u životu ništa šampali ni objavili. govoreći nekad preterano lično i proizvoljno. avaj. zabeležio i ovo: »Ja'i mele bien de fictions ži des choses reelles. gvoreći o svom opisivanju američkog kontinenta. na nesreću.

i da i ovde ne uzima »fikcije« za »realnosti« i obrnuto. za koju on. Tačno.(Pitam se da li se vicomte nije. ko je video kako ste ga strogim i nemilosrdnim vežbama podvrgavali. O tome kako se jezik kroz decenije i stoleća uobličavao. preobražavao i razvijao na putu ka sve većoj jasnosti. Negđe na početku stvaralačkih poleta nalaze se nonkonfromizam. Samo. i to na svoju štetu. Ali tu gde treba da dođe druga — beli se praznina. izvežbali i pripremili za smela nastupanja i bleštave parade. neobičan i sposoban za podvige i akrobacije. Tu je često govor o naučnicima ili umetnicima koji su živeli neshvaćeni i umrli nepriznati. shvatio je odmah da dete nije vaše rođeno. »Bez neposlušnosti nema stvaralačke aktivnosti«. i ovde varao. da biste načinili od njega ovo što je. i Vi ste svoj jezik. cirkuski gimnastičari. Jezik kojim Vi pišete zanimljiv je. istežu i vežbaju svoje dete već od malena za opasne igre na trapezu. u daljem toku skoka. 64 i 72 nisu imale donje zube mudrosti. Autori tih čitulja govore tronuto i sentimentalno. a naše novine prevode to i donose među uspelim aforizmima. i drugo. neposlušnost. svoju tragikomičnu biografiju pred današnjim slušaocima radija. kao što se na početku lakoatletičarskog skoka nalazi odskočna daska. siromah. ali posle. Slušam ponekad na radiju redovnu emisiju »Stvaraoci i dela«. svoj tragični stvarni život u prošlosti. ali obično s visoka. Članak govori o grobovima iz neolita koji su otkopani u Dalmaciji. kao pronicljivi kritičari prošlosti i hrabri osvetnici »stvaraoca« o kome je toga dana reč. kao toliko puta u životu. Kao što roditelji. Tako ti nesrećni stvaraoci iz prošlosti imaju dve nesreće: prvo. i sad ja treba da pokažem šta umera i mogu. ne vuče tu dasku za sobom. piše jedan mlad francuski književnik. skakač se posluži tom daskom na početku skoka. otpor.-« Tako taj čovek prevodi bukvalno i nespretno nemačku reč Wiesheitszahn ili italijansku dente del giudizio. sama iz sebe nikla. Međutim. jasna i neizmenljiva. koji sam čitao ovih dana. U jednoj našoj antologiji lirike nalazi se pesma nepoznatog kaluđera iz XVIII veka u kojoj se žali na svoju asketsku sudbinu koja ga lišava svih život297 29S . iiii Još o jeziku. kao da nije nikad čuo. Ja stojim pred tom pustinjom. tri ostale manđibule imaju zube mudrosti.) Neprijatan (i pomalo tužan) primer kako naši ljudi malo i površno poznaju svoj jezik pruža članak jednog zagrebačkog arheologa. na hartiji. Kao da nikad niko pre mene nije pisao ovim jezikom. Pravo čudo od deteta! Samo. da bi pojačao zalet i odskok. kao usvojeno dete. lepoti i savršenstvu. dok mu na raspolaganju stoji lepa naša reč umnjak. u članku se nalazi i ovaj stav: »Dalje je značajno da manđibule cijelih kostura u blokovima 56. zbunjen i izgubljen. Prva rečenica je tu.

ako nije mogao ni toliko. malo muzike koja ih prati kao nemirna senka tanke zavese na vetru. 298 . čist kao kap rose na suncu. Duh će meni služiti svim svojim snagama i sredstvima. Zašto bi u naše vreme bilo drukčije? Ovaj svet je. sklopio faustovski pakt. uvek i u najtežim prilikama. za mene prestaje vreme pisanja. ni prvog dana kad je prohodao. da prećuti zlu reč. on je opet preda mnom i ja mogu opet da pišem. Da. Cim sunce zađe. oboreni od života-krvnika. nisu stigli da se izraze. žale da je život neizdržljivo težak i da mu ne vide smisla ni izlaza. koji svojim sjajem nagoveštava kako će nekad u budućnosti naši pesnici tim istim jezikom moći i umeti da pišu. da u ljudskim beskrajnim protivrečnostima i sporovima bude na strani koju smatra boljom. čovek je našao mogućnosti da uradi. nije pravilno radio.. pričati kako sam ja sa tim duhom našeg jezika. ili bar da kaže nešto dobro i potvrdno. neka je tako! Ali u isto vreme. kad god taj stih pročitam. evo. pomaže da se nađe i snađe. moglo bi se. U toj pesmi jezik je siromašan. a ponekad i drugom. kako mlado stvorenje živo i radosno poskakuje niz nevidljive stepenice sačinjene od same svetlosti. Toliku snagu i uverljivost može da ima jedan jedini mali stih od svega pet reci koje se mogu izgovoriti u jednom dahu. Na primer ovaj: t Jarka sunca zlatni krug. Ali i u toj i takvoj pesmi blesne ponegde jedan stih. pa ma samo tri koraka unapred. veliki časovnik koji nikad. Lelujavo poslepodne.nih radosti i zadovoljstava. a verujem da takvih ima i među vama. i ne samo vidim nego i čujem. koji je kao neki zao Duh. rima razroka. To vidimo svi. čitav jedan svet u koji verujemo tvrđe i bolje nego u svoje sopstveno postojanje. desi se samo da se setim neke pojedinosti.: I danas. Zanimljivije bi bilo potražiti odgovor na pitanje: zašto i kako postoje? O tome ovaj pisac ne govori. ili da napiše. i otkrije odjednom čudesni predeo le-pote. Mnogo stihova. na primer. E pa dobro. bar ovakav kakvog ga mi vidimo. nešto što njemu. # Mislim da se ne varam kad kažem da je 99% svega što sam napisao napisano danju. ali nikad mi se ne desi da sednem za sto i da pišem. i to ne samo u mraku nego i pri jačoj svetlosti lampe — ja ne vidim likove ni činjenice. mogao je da ne uradi neko zlo. stih rogobatan. sa buđenjem. ponešto i zabeležim. mi bar znamo da se svi ljudi u svima vremenima i prilikama. meni se učini da vidim. otkad se pamti. A zašto? Ako ćemo već ispredati bajke i legende. što osvetljava put pred njim. Pa dobro. Posle sunčeva zalaska. Posle toga ja čitam i razmišljam. Otprilike ovako: dok živim i pišem.) A u najgorem slučaju. jer ceo svet je za mene tada kao predeo iz kojeg sam otputovao. Pojedini od tih stihova zatreperi uporedo sa zavesom. Neko je negde napisao da sam ja potpuno ovladao duhom našeg jezika i da je taj jezik u mojim rukama »postao poslušno sredstvo«. mnoge stvari su postale i postoje. Sutradan. što znači i svoj 299 Ja sam strastven čitalac starih hronika i biografija. (I on je govorio i za sve one koji nisu umeli ili. a kad dostignem vrhunac savršenstva.

Istina je da mu čudna i opasna igra kojoj se predao daje i čudesne naknade i zadovoljstva. i ne mogu biti. na jedan ili na drugi način. Covek se ne mora uvek složiti sa onim što Geta kaže. TolstOJ. najjasnijem i najčovečnijem načinu na koji on kazuje to što misli i oseća. i to nije ništa čudno. 3-:i 300 Ako se čovek potpuno preda pisanju priča. To škodi ne samo ljudima iz njihove okoline nego i njima samima. * Da je umetnost »rad koji dušu ponižava-« (L. (A pravo govoreći. Ne slažem se sa njim. I čini to pošteno i nesebično čak i onda kad nas naše razmišljanje vodi do zaključaka koji su u protivnosti sa onima do kojih je on došao. Tome treba dodati da ti ljudi nisu svesni tih svojih nedostataka i smatraju ih svojim preimućstvima nad drugim ljudima. jedna istina manje. mogu i moraju ponekad da izgledaju samoživi. potpuno ili delimično. on gubi svoj put i svoje mesto u svetu. ali bez toga niti bi oni mogli da sagledaju ono što su videli. ili bar jednog njegovog dela. ne vidim šta će mu ta moja duša i šta bi mogao da radi sa njom. N. onda treba ići do kraja: jedna legenda više.. Tako imaju u isto vreme dva nedostatka i na dvostrukoj su šteti. pa i nauke. okrepa i svečanost duha. ali ćelo to varljivo i opojno bogatstvo i prostranstvo mnogo jasnije vide njegovi čitaoci nego on sam. ali ne mogu da se ne divim najlepšem. Čudno je samo da se ponekad.kraj — ja ću njemu predati svoju dušu. Njegov način kazivanja je takav da nas pod-stiče na razmišljanje i pomaže u tome. U toku našeg ličnog života otkrivaju nam se povremeno pojedini Geteovi tekstovi kao odmor. koji je obnevideo stvarajući ga i koji ga se plaši i gnuša sad pošto ga je stvorio. Na četiri zida njegove sobe ona mu stvara nebesa sa oblacima i vedrinama i zemlju sa morima i vidicima. pitam se tada: otkud mu ova misao? Na koju se visinu morao popeti ili do koje dubine spustiti da je mogao da je sagleda? I. jer ne odgovaraju mom poreklu ni vremenu.) » Primetio sam odavno da ljudi koji ne umeju da pričaju nisu sposobni ni da slušaju tuđe pričanje. jer ga ne razumem. * Dok pisac ne uspe da ugasi svoj život i dok ne "Uspe da postavi između sebe i poznatog sveta neprozirnu i neprodornu zavesu. u trenucima zastoja i slabosti setim ove Tolstojeve misli. možda i bezdušni i svirepi. njegova je sudbina nezavidna. da čini sa njom šta hoće. Ali kad se već izmišlja i laže. najzad. Mnoga njegova mišljenja i shvatanja zaista nisu i moja. Pre ili posle. ni da viđeno izraze i prikažu kako treba. « Oni koji rade i stvaraju na područjima umet-nosti. Geteovo književno delo je zaista jedno od stalnih i trajnih dobara čovečanstva. mučeničku i samoubilačku istinoljubivost. šta ako u njoj ima nešto od istine koju ja ne uspevam da sagledam. na hartiji pred njim 301 . Poznavajući njegovu veliku. ni mom položaju u životu.

mnoga od njih ostanu zapretena i pokopana zauvek u tamnom spletu misli koje nikad ne dozrevaju i ne dospevaju do punog izraza. * Dok pišete svoju priču ne treba da mislite ni na šta drugo. nije tako laka ni tako mehanički jednostavna kao gašenje i paljenje električne svetlosti u dve odvojene prostorije. vi treba trenutno da zaboravite na sve koji su vam bliski i dragi i sa čijim životima ste tako čvrsto povezani. treba više nego drugi ljudi. Pišući. to nije moj slučaj. Samo što ta operacija. otprilike onako kao kad čovek ugasi svetlost u jednoj sobi da bi je zapalio u drugoj. ja sve oko sebe gledam kao kroz neki veo. 303 . istinita. ali da bi se slika izazvala potreban je potpun mrak. mi smo u najužoj vezi sa njom i zauzimamo stav prema njoj. Kad slikamo crnim bojama svoje nezadovoljstvo životom. prikazivanje života. a pisati treba tako kao da verujete da biste svakom čoveku. mi ne poričemo stvarnost. ali da vam je u isto vreme blizak ceo svet i da su vam svi živi ljudi kao rod rođeni. ja se vraćam živim ljudima. 302 Kad sednem da pišem. Tako sam stalno neveran. onima iz svoga života. naprotiv. I tek kad uspem da tim novim ljudima dam nešto malo sadržine i oblika. Tako je to što zovemo pisanje. čas jednima čas drugima. oni koji se pomaljaju na mojoj hartiji. i drugih jezika osim onog na kojem vi pišete. da bi živeo. u piščevom slučaju. napora i veličine. * Pisanje ima neke sličnosti sa izazivanjem slike na fotografskoj ploči. Snima se na suncu. ali živi za druge. da bi mogli da se rode i stupe u život novi ljudi. Tu treba dara. ni travka ni čovek. Tek docnije se iz te misli izljušti. čoveka koji. veo od misli. koju usvajaju i u koju veruju hiljade čitalaca. par une deformation professionelle. I. mogli objasniti ono što hoćete da kažete. i prvo što vidim to nije činjenica koju posmatram. snage. jer posredno kažemo da želimo da bude drugačija i podstičemo u ljudima misao da bi je trebalo menjati. ma kojim jezikom on govorio. Naprotiv! U stvari. njegovo prenošenje sa jednog plana na drugi. ali ne i njegovo ubijanje. »gola kao od majke rođena«. Svakako. stvarna i jasna do u najsitnije pojedinosti koje ni najoštriji »praktični-« posmatrač ne bi uspeo da primeti. sama činjenica. Naravno da to nije slučaj sa svakim zapažanjem. u stvari jedno gašenje toga života. U stvari. Ona postaje činjenica-tip.neće dobiti oblik ni život nijedna stvar. A sutra se ta igra ponavlja. u stvari. kao plod iz svoje opne. ali ona koja dospe dotle. i samo pomoću sunčeve svetlosti. ili još bolje: treba da zaboravite da ima drugih tema osim one koju vi obrađujete. svi koji su mi bliski i poznati umru za mene. ta onda živi trajno u pesmi ili priči. to je uvek žrtva za onoga u čijoj se svesti ta nejasna i složena operacija toliko ponavlja dok ne postane osnov njegovog svakidašnjeg rada i ne napravi od njega. Greše oni koji misle da svaki pisac brzo i lako zapaža sve oko sebe. kroz naraštaje. nego moja misao o njoj.

kako je spor i dugotrajan umetnikov rad. Tu sam nalazio i ja svoj brežuljak. O tome se govori i piše. i znati ga dobro i pametno raditi-K. Njemu nijedna stvar na svetu ne znači mnogo. zakida i krade nešto od života i za duže ili kraće vreme izgleda kao njegov dužnik. a koju će opet izgubiti. došao sam na ovu misao: pripovetka leži u meni gotova i ćela. čini mi se. ja se naj-pre obrađujem sujetnom radošću. dovoljno ne zna i ne uviđa. u svojim maštanjima. Na ovoj našoj zemlji to je uvek bivalo negde u daljini i divljini pustih i zabačenih krajeva.* Ponekad mi se čini da bi takav čovek trebalo da nestane u svom velikom podvigu. rad postaje sve lakši. on to vraća životu. postidim pred sobom. srećniji trenutak. I to kazati drukčije i neobičnije nego što je to ikad iko ranije rekao. ali neodgonetnuta. kad su dve trećine mesta dešifrovane. a posle se zamislim i uplašim i. ili da me sad neki milo' Varijanta {Sveske — Crna registar-beležnlca): Njemu nijedna svtar na svetu ne znači mnogo. Najposle. ne znači ništa. Umetniku je potrebno naše poverenje. I u onom što sam čitao i. preskače ona koja ne može odmah da pogodi i ostavlja ih za docniji. privremeno i prividno. ja sam uvek nailazio na ideju o bregu snova na kom nalazimo ostvarenja svojih najlepših zamisli. rad na njoj ima neke sličnosti sa »ukrštenim recima«.) Kad čitam one koji na osnovu mojih tekstova pišu o meni kao o mudracu i moralisti. ako mu pođe za rukom da ga ostvari. čas »quest'ermo coUe.. često naša pomoć wna poček«. inače. A ceo proces toga kreditiranja. ako on o njoj ne može odmah nešto kazati. i to sa obilnim kamatama. ne znači ništa. (Za sve vrste junaštva i podviga duha. 1 to kazati drukčije i »lepše« nego što je to Ikad ranije rečeno. Pisac otkriva pojedina me-sta. Radeći na jednoj maloj pripoveci.* -i * Ne znam šta bih dao da se nisam nikad ispeo na tu osvetljenu pozornicu. Taj rad je takav da redovno izgleda da umetnik na neki način i u izvesnoj meri. nejasna mesta se otkrivaju sama. . ali se stalno vraća na njih. iza vatrometa. kao što pčela gine sa svojim prvim i jedinim ubodom. i to neočekivano kao što čovek nađe u travi izgubljenu dragocenost čiji je gubitak već bio prežalio. Ali svojim delom.* iz Leopardijevih snova i stihova. 304 20 — Znakovi pored puta 305 . da bi je mogao ponovo tražiti. Cesto se govori o tom koliko je složen. negde u travi. gde se to najmanje moglo očekivati. Tako dođemo do trenutka kad se ćela priča sklopi i dobije svoj pun smisao. Cas je to bio davno sanjani »mirni i rosni brežuljak« koji Koran obećava svojim vernicima. ako se o njoj ne može nešto kazati. a ne da ostane posle u životu kao ispaljena raketa. ali nikad se to. plaćanja i bilansiranja naročite vrste zamršeniji je od svakog drugog računa i knjigovodstva. na kraju. Tada vidim koliko je bio u pravu Vuk kad je pisao «-da je to sasvim različito: znati o nekom poslu lijepo govoriti.

oni ne izdižu i ne osvetljavaju teme i ličnosti o kojima govore. čini mi se kao da sam i tu knjigu stvarno napisao i objavio. u Rimu. ali koje neće v-i^-:^'-:iiti ni izgovorene ni napisane. dok iz nje ne bi smeo nikad niko ništa uzeti ni otuđiti. U toj knjizi bio bi objavljen bar deo onog sveta koji živi u nama. našao sam ovu rečenicu: »Da li bi se moglo naći sredstvo da se sa belog kararskog mramora odstrane sive pege?« Zastao sam i zamislio se nad ovom istrgnutom rečenicom i učinilo mi se da u njoj vidim tajnu izuzetne i izuzetno srećne prirode ovog velikog čoveka. moju javu ili moje snove. ali vrlo malo činjenica i podataka. * o svemu. nego ih bacaju sebi pod noge i prave od njih pijedestal svojoj ličnosti.>:y-. i izvođenja »zanimljivih zaključaka«. u štampi. odmah i naslov. oni ne žele da pouče i presvete.::^!misli i razmišljanja i koje obasjavaju ili zarn>:>:-?$i. koga je sreća uzela pod svoje. nego da ubede ili razuvere. U većini članaka. Ali ponekad. štampane reci. ako bolje sagledam. napustite tu lektiru. i to bez knjige. napisa i govora. pa se samo pitam zašto je medu onih deset sivih tomova mojih Sabranih dela — nema. Ali. Prvo su moju pažnju i moje intereso-vanje privlačile reci koje sam ja sam izgovorio ili koje sam čuo od drugih..=' . Cim vidite da se neki kritičar ili istoričar književnosti kreće više oko biografije pisca nego oko njegovog dela. Iz tog čeprkanja po biografiji. Nekad sam pomišljao da bih mogao izdati naročitu knjigu pod naslovom »Snovi i pomisli«. teza. Većina tih pisaca i govornika biraju krupne teme i daju oštre sudove 306 Oduvek sam se mnogo bavio recima. nastojeći da oštrinom i novinom izraza privuku pažnju čitalaca i slušalaca. Među Geteovim zabeleškama iz godine 1787. vidim da se priroda toga mog bavljenja recima s vremenom menja. za vreme karnevala. zatim: pisane. nećete saznati ništa korisno ni pametno. Dakle. bar ako je suditi po ovim mojim zabeleškama u kojima je često reč o recima. na radiju i televiziji ima ideja. i zato bi trebalo svi da joj i prilažu. 20» 307 . a koji nikad ne iznosimo u našim knjigama ni u našim razgovorima sa bližnjima. Naravno da to nisam nikad ostvario i da je i ta knjiga ostala u svetu »snova i pomisli«. u dobrim i visokim trenucima. iz kritičarevih »poređenja« autorovog života i autorovog dela.srdan oblak zakloni i sakrije od očiju koje me gledaju.>iraju svi gubimo. ni štampanp . Ali to su retki i uzvišeni trenuci.-ii"jih je valjda i sačinjeno ćutanje u kome . mišljenja i sudova. Iz biblioteke svi mogu da pozajmljuju. Razlog je prost: krenuli ste pogrešnim putem koji ne vodi nikud i ničem. Svaka javna biblioteka je riznica našeg zajedničkog dobra koje se zove: knjiga. kad se ono što je bilo počne nerazdvojno da naeša sa onim što je možda moglo i trebalo da bude.. A danas se naj'' 'še bavim recima koje nisu otišle dalje od mojib. .

služe kao korisna i neophodna »ambalaža« za reci bogate smislom. jer s pokojnikom se ne može razgovarati. na dohvat ruke. 309 . on ostvaruje svoj prozni izraz u kome nema praznine ni reči-ćoraka. Uostalom. pokojnici ne govore. čovek mašta o miru. malo bi se pisalo. spremati svoj sopstveni pad.« U književnosti svih zemalja. dok se od njih ne stvori neprelazan i neprobojan zid. onog koji smatramo i nazivamo stvarnim. ali kad god ih ljudi čitaju. siromaštvo. Negde pored toga zida presvisne i umre »istaknuti umetnik« zbog gubitka dodira sa tom stvarnošću koja mu je tu. glad i oskudicu. usmenoj ili pismenoj. to može da postoji. nesporazumi i bojazni. ukoliko ih ima. ili »Pisac aforizama — potencijalni palikuća«. ga je priroda njegovog rada odvojila potpuno i zauvek. slušaju. nego živa i sušta istina. Ali. nego jedna srećna večnost. priče i pesme u kojima se ljudi žale na robovanje. Sve drugo znači: sam sebi plesti zamku. Samo živi to čine i u većini slučajeva samo to čine. i u pravi čas se zaustaviti. ili: »Aforizam. ako ne drukčije a ono kao književna fikcija.) Kod pesnika i književnika. — U stvari to ne postoji. isto kao da kažete kratak spoj. a valjda i kod umet-nika uopšte. slažu s vremenom napori. uspesi i neuspesi. to jest: nesmotren pokret — zaslepljujući blesak — večita tama. Na žalost. bogatog iskustva i budne pažnje. na kraju. ćutke i neprimetno napredovati. iluzije.Ovih dana sam mnogo Čitao i mnogo razgovarao sa ljudima — više nego što je zdravo i dobro za mene — a nauk koji se može izvući iz svega toga uvek je isti: Iznutra treba rasti. zar se piše samo o onom što postoji. Uz pomoć jake koncentracije. a ima i takvih u kojima. kao u želji za kompenzacijom. ni tako ubed-Ijivo izražene kao u zemlji u kojoj se on rodio i na jeziku kojim on govori i piše. slobodi. Volim da čitam aforizme. pravdi. a stilske opširnosti. ili razmišljaju o njima. a pokojnici bar nešto mogli da kažu. To je istina. Ona se sastoji u tome da se između umetnika i stvarnog života. Kad bi živi manje govorili. postoje mnoge istorije. (Čitajući To-masa Mana. postoji često teška i kobna profesionalna deformacija. želje. ali mi se nekoliko puta desilo da na ivicama takvih tekstova zapišem nešto kao aforizam. ne bi naš život bio ovo što je. svakom od njih izgleda kao da nigde nisu bile ni mogle biti tako opravdane. nasilje. redu i izobilju. ali od koje 308 Razgovor sa jednim pokojnikom. stvarne. Kad bi tako bilo. I sve ovo nije neka romantičarska jadikovka. kroz vekove. Svuda takvih priča i pesama ima. na svima jezicima sveta. na primer v^Aforizam — kratak spoj«.

jedno od neobjašnjivih prokletstava njegovog postojanja. krive i natrule smokve. Najlepši spomenici i građevine stoje izdvojeni. Vrtoglava virtuoznost španskih mislilaca sva je utrošena na to da se veštački povezu ti krnji i tužni ulomci koji su trebalo i jedino mogli da budu ispunjeni stolećima rada i odricanja. Ovu je zemlju otrovao Istok svojim kultom sile i gospodovanja i zarazila Afrika svojim beznade-žnim nihilizmom sladostrašća. u toj civlizaciji su praznina i negacija jači od dela i stvaranja. Ma koliko da nastojim. golim. a živimo zbog nje i ginemo za njom. ja ne mogu da se setim ni jednog spomenika španske civilizacije koji nije ili nedovršen ili počeo da se ruši. osamljeno i nepovezano. palata ili muzej ima neko ran javo mesto. opkoljeni uvek nekom jalijom. kao neki nezarastao pupak na koji ga je hranila i pre vremena napustila majka Civilizacija. Između njenog postanka i nestanka i nema ničeg. a svoje dvorce-pri viđen ja zida na ničem i od ničega. Ne vidi se gde niče ni kako nastaje. pa i to si rekao samo zato da bi mogao da govoriš o njoj. ili još tačnije. jer se u naše delo stalno uvlače naša želja ili naše žaljenje. Neka snažna a skromna velelepnost! — U jednom malom dvorištu. krvi i lenjosti. Lepota — to je varka i zamka na čovekovom putu. Dok ga živimo i uživamo. ne vidimo ga. SU 310 . »nema kraja«. o divnom smislu za viši. »-Nema je«. ali ni tada ne možemo posve verno i čisto da ga opišemo. teško se i nesigurno prati dok traje. Takav je život. I ako je slobodno suditi po ovom što se vidi. i posle nje. ali privid koji uništava i briše sve. »-nema smisla ni svrhe«. ali sve je u njoj govorilo o ljubavi prema životu. pa i najviše i najsnažnije stvarnosti. Svaka crkva. Ijud-skiji red onih koji su ovo podigli i ovde nekad ži-veli. a isto je kao da si rekao »nema spasa ni izlaza«. još je stajao oluk od mermera kojim je nekad proticala voda — dragocena tečnost! — na-menjena pticama iz okolnih bašta. A kad si rekao da je nema. ispod prastare. kažeš. na tlu pustinje koju je sam stvorio. Tako je sve što nazivamo lepotom samo privid. . a uzalud se žali i doziva kad nestane.Uz jednu muziku. Ali uzalud utrošena. Ne znamo je i nemamo. i kvare sliku. kao da si rekao: »nema ničeg-«. tako da se može reći da ona stvarno i ne postoji. ta retorika otvara samo nove pustoši i goleti. U Egiptu sam video staru gospodsku kuću. . Jer u svome savršenstvu. Sve je u španskoj civilizaciji isprekidano. Bila je pusta i zapuštena. Linija španske civilizacije ukazuje se putniku izlomljena grubo i tužno. Kad ga želimo ili žalimo. pečeni suncem i bijeni ve-trom. pra-šnim ili zakrčenim prostorom koji je sam po sebi negacija onoga što treba da predstavlja ta zgrada ili taj spomenik. mi ga vidimo jasno. beži ispod našeg pera. to je ujedno i najviše i sve što se o njoj može reći.

kad ih zahvati zavitlani i poludeli točak niše fantazije i načini od njih tajne i čudovišta koja nam razaraju san. Plitki pseudorenesansni balkoni na kojima raste malokrvni asparagus. uvek je po svom postanku i svojoj sudbini. Pročitao sam ih možda na stotine. » On nije nikad vodio dnevnik. da li moje zabeleške u ovoj »zelenoj-« knjizi. plemenitiji ili pametniji od svoje okoline. na raskrsnicama i pored grobalja. ili je maskirano načelnim razlozima. duboku i gotovo su-jevernu odvratnost prema tom poslu. samo da me nije stid. Arhitektura toga austrijskog Sarajeva iz koje bije žalost i praznina. da su sva vrata zatvorena. To je razumljivo. da su. Jednom fantastičnom permutacijom poznatih i do maločas bliskih lica i odnosa stvara se užasan mozaik. Ni kao mlađ čovek. Samo je kod jednih to mišljenje izraženo otvoreno. Uvek sam sa bolom i nelagodnošću stajao pre^ zgradama podizanim u vreme kad ljudi nisu jof poznavali luka ni svoda u građevinarstvu. od kojeg 312 . se krv ledi i pogled koči munjevito i trenutno. što se privida ju pijanim seljacima ili malokrvnim babama. kao da je nešto moje izgubljeno ili oteto. Pilastri sa betonskim divovima koji se lažno i izveštačeno savijaju i grče pod teretom balkona koje samo prividno nose. u stvari. podsečenih kolena. i u drugim. smućene misli. On je osećao naročitu. i da su uvek bili bolji. Pitam se samo. iako mi je to zazorno i neprijatno. ti ne pišu dnevnike i ne objavljuju memoare. Ne. Njihovi pisci redovno smatraju da su uvek u pravu. čo-vek tada želi samo još smrt. Ne sećam se izuzetka u tom pogledu. noću. da bih video kako se beznadno i zauvek gubi u uličnoj gužvi. Strahom ga je ispunjavala pomisao da bi njegov život mogao ne biti i drugo nego što jeste. koja je i dugovečna i korisna i lepa. Nisu aveti vukodlaci. Opuštenih ruku. nego aveti su živi ljudi pored kojih vek provodimo. Uski i mračni »haustori« koji vas dočekuju zadahom memle i mirisima tanke kuhinje i pomija. kao neizvestan ali jedini izlaz.Ja sam strastven i pažljiv čitalac dnevnika. jedna složena i tajna drama U: kojoj se u nerazmrsivom klupku ukrštavaju ljudske 313 Ja sam tako željan ljudi i toliko žedan pokreta i oblika da bih satima stajao na ulici i zagledao prolaznicima u lice i odelo. Jedna velika građevina. i plaše ih mrtvačkim likom i fosfornim očima. pričinjava mi stvaran bol. Oni koji nisu takvi. ličnih zapisa i uspomena iz raznih vremena i naroda. nisu nesvesno pisane u istom duhu i sa istim ciljem. Moram da se okrenem za njom. ali na kojima nikad niko ne sedi. da je sve jednom zauvek na-^ zvano jednim imenom. dok ovo pišem. vilenjaci ni bele utvare. truju misli i kidaju dah. Svaki pokušaj da zauvek utvrdi i neopozivo zabeleži neki doživljaj izgledao mu je kao osiromašenje sopstvenog života. Žena koja prođe brzo i nepovratno pored miene i svojim licem privuče moju pažnju. a kod drugih prećutno.

što god svojim darom. postoji prisna i nevidljiva veza. Narod. 314 . kao što nema proizvoljnih linija ni bezrazložnih oblika u arhitekturi. a zatim svim ostalim na svetu. zbog kratkoće i nemoći ljudskog veka. sve što je u našem životu od dubljeg značaja igra izvesnu ulogu. veštinom i znanjem stvore. isto kao što ni njen postanak na tom mestu nije samo igra slučaja ni isključiv sticaj materijalnih potreba i okolnosti. a te građevine polagano i stalno utiču na karakter i navike naroda. u toku stoleća. i prolazno na čoveku. zbog lepote u njemu. golo. Nezadovoljstvo samim sobom. nad kojom uvek ćutke stoje strah i nužda. ona utiče na razvitak naraštaja. Živeći pored tolike lepote u svetu a znajući dobro da nam je uskraćena zauvek. nepredvidljiva igra događaja. neophodno je za trenutak ne samo potisnuti u pozadinu nego i sam zaboraviti svoju ličnost i svoje Učne interese. to ne može da se održi kao umetnost ili nauka. Mašta ne poznaje drugih zakona osim svojih. jedan akt volje pri kojem samo prividno gubimo. gotovo smrtonosno osećanje zanosa zbog veličine sveta. Posmatram ljude koji počinju svoj put u nauci. preko podviga svojih pojedinaca stvara građevine na sliku i priliku svojih najdubljih. u život i ostavi u njemu svoju crtu i svoju boju. s vremenom. jer iz svake crte i svakog retka zjapi njihovo neplodno. Jer nema slučajnih građevina. i kod većine zapažam isto prokletstvo. Između građevine i ljudskog naselja u kome se ona nalazi. Bolno. a ta zakonitost onoga što je osnovno. Takva građevina ne menja samo izgled i značaj kraja u kome se nalazi. manje značajno. To je samo trenutno i prolazno. ne priznaje druge svrhe osim svoje sopstvene igre. nego ima duboke biološke veze sa narodom koji se njome služi. slično kao vazduh. ili ovako prolaziti pored nje a znati da mu je nepri-stupna zauvek i da mu ostaje jedino njena najtamnija strana: želja koja boli. Jer. često nesvesnih težnja i osobina.) * Za svako i najmanje ostvarenje u umetnosti ili nauci potreban je jedan minimum samoodricanja. bilo je i ostalo osnov moga duhovnog bića. manje ili više vidnu i jaku.mnogostruke želje i potrebe. Zbog toga. bez obzira na prolazna raspoloženja i trenutna mišljenja koja sam mogao da imam i uspeo da izrazim. izdvojenih iz ljudskog društva i njegovog razvitka. ali osobenu i neprolaznu. bitno i večno u njegovim težnjama i ostvareniima. Ta igra slučaja je izraz samo onoga što je slabo. ali samo kao beznačajna igra u granicama velikih zakonitosti. Ni u kom slučaju postojanje takve građevine ne može da ostane bez uticaja na čoveka i društvo. zemlja. i čovekov san o lepoti. piće i hrana. Slučaj postoji. gladno i nezajažljivo ja. i stalno uzimaju svoj nevidljivi i gorki arač. 315 Homo balcanicus. u prvom redu. jedna složena i nejasna ali stalna raz-mena međusobnih uticaja. (Zabeleška Iz vremena kada je pisana »Na Drini ćuprija*!. sirote lepote. Ali ti ljudi nisu sposobni ni za to. čovek se često pita da li je bolje biti mrtav i ne znati za nju. a trajnije je i jače od njega. utka se. u poeziji ili u filmu.

Tako je on. Prokletstvo mnogog izuzetno obdarenog čoveka često je u tome što nije svestan ni svojih snaga ni svojih slabosti. ne iscrpe i ne klone. 316 Ništa ne podstiče u nama rad naše mašte i ništa nije uzbudljivije nego gledati stare civilizacije na njihovom izvoru koji je odavno presahnuo. jer takav čovek se osvešćuje i urazum-Ijuje samo u sukobima i sudarima. Mašta nema pamćenja ni mere. njegovog porekla i razvitka i njegovog odnosa prema svetu promenljivih pojava. Sve se češće dešava da ne mogu da pročitam ono što sam u brzini. lična i stvaralačka. Sva su njegova iskustva plaćena skupo. I jeste. ni svog pravog odnosa prema ljudima. Ovo tvrđenje izgleda protivrečno i sastavljeno od dve nepomirljive stvari. •■ 317 . A te šale su tako bliske nimalo šaljivoj istini da ih je teško ra-spoznati i prihvatiti kao šale. ne može se zadovoljiti ni smiriti dok se ne zamori. društvu i ostalim pojavama u svetu. a mrtvi ćute. predmet isključivo piščevih sklonosti. Čudnovata i naročita vrsta humora koju često susrećete kod ljudi u Bosni i Hercegovini. Ali zar je to jedina i poslednja protivrečnost i nepomirljivost u čovekovom životu?* Poređenje treba da je oštro kao sečivo brijača. a nalazimo ga samo u poeziji. ali ima dosta dragocenog smisla koji nam je potreban i koji tražimo svuda uzalud. Povremeni bleskovi svesti nastupaju kod njega redovno post festum. često manji i slabiji od prosečnog čoveka. U pozivu pisca postoji jedna strana. jer bolesnici o tom ne govore. u uzbuđenju ili u mraku zapisao pre nekog vremena. kad nije na tlu delovanja svojih izuzetnih sposobnosti. kao da ih neko drugi iz nas govori. U njima ima dosta proste igre reci u kojoj nema ni tačnosti ni značenja. * Jasno uviđam: trebalo je biti tvrđi prema sebi i prema drugima. ponekad. često više nego što vrede.ne zna za doslednost ni odgovornost. ni obima ni kakvoće ni dometa svojih sposobnosti. Druga strana pripada opštoj društvenoj i kulturnoj aktivnosti zajednice u kojoj pisac živi i radi. Oni svoje šale kazuju ozbiljna. nepomična lica. koja će uvek biti slobodna. Pesničke slike i poređenja slični su zemlji bogatoj rudnim blagom. ne priznaje gospodara. Treba biti živ i zdrav da bi se u pisanju moglo biti tužan i očajan. i naročito nepoverljiv i strog prema recima koje tako često naviru na usta. •■ "• '' ■ ' . » 1 951.

slabe kao i ona prva. kao patogeno množenje ćelija u telu kod izvesnih bolesti. i počinje da bira što izrazitiju. a pitanje se ipak ponavlja. nered u osećanjima. Stari lekari su. kao i finansijska inflacija u kakvoj državi. pod maskom sveopšteg i večitog. predati se jednoj istini koja je sva od kratkovekih laži. I tada počinje gomilanje reci. ona lepo zvuči. i kad to na najjednostavniji i naj-savršeniji mogući način kaže ili napiše — to je stil kojim se taj čovek služi i kojim je ta određena stvarnost najbolje kazana. niti ih može biti. svaki izgleda tačan. Na pozornici. A uz to. što oštriju reč. Sta je stil? Kad neko uvidi ili oseti jednu činjenicu kao istinitu i stvarnu. povezanih neprekidnim lancem čovekove potrebe za iluzijom. Takva definicija stoji pred nama kao rezultat dugog razmišljanja i strpljivog posmatranja i rešetanja i odabriranja činjenica. posredno. i to ne samo kad nezasluženo stradaju. Ali kako se stvar ponavlja nepravilnom smenom zanosa i zaborava. đenoj pojavi. ali nema reda ni stalnosti. zanosom. obožavanja i odvratnosti. da volja slabi. da se njena unutarnja podloga smanjuje. nezdrava je pojava: ona pokazuje da kod njih vlada nesigurnost i zabuna u mislima. đefinisali zapaljen je pojedinih organa ovim recima: »-Rubor et tumor cum calore et dolore. da onu koja mu se čini slaba podupire sa dve nove reci. nešto kao večnost koja to nije nijednog trenutka. ili još slabije od nje. u filmovima. Ona je u tom pogledu iznad svih drugih umetnosti. da izgovorena reč gubi od vrednosti. Samo trenutno i prolazno. Služiti umetnosti značilo bi. ona je ta koja u najvišem stepenu daje iluziju zaustavljenog vremena. pesnici i njihovi razni tumači izazivaju simpatije i sažaljenje gledalaca i slušalaca za svoje junake. nego i kad su žrtve svoje zaslepljenosti ili svojih rođenih strasti. Na kraju. to je primer dobrog stila. Osim toga. varkom i bežanjem od onog što nije i ne može biti. A osim toga. Ta rečenica kazuje jasno sve što treba i što se može reći o jednoj odre> Crvenilo 1 otok sa vrućicom 1 bolom. brzo se shvata i lako pamti. koji uvek i u svakom slučaju izgledaju neprolazni. buđenje i trežnjenje — to strašno buđenje koje u stopu prati svaku iluziju . razume se. ona je kazana u jednoj rečenici od svega sedam reci. slavljenja i razbijanja idola.u umetnosti ima ljubavi i zanosa. i to je jedan primer dobrog kazivanja i. izneverava i ona. 319 328 . i inače. raznim povodima. to opet na kraju izlazi kao neka vrsta trajnosti. Bolje rečeno. Inflacija reci u pojedincu i društvenom krugu kome on pripada. kad joj po svom unutarnjem ose-ćanju nađe oblik koji nju najtačnije prikazuje i objašnjava drugima.-«* Eto.— kod nje je najmanje bolno i grubo. pitanje se postavlja: šta je stil? Stotinu odgovora postoji. da kontrola popušta. slabe i nedovoljne. Eto. Nesiguran u ono što hoće da kaže. Bez kraja i konca. na primer. na primar. prema tome. od ljudske zlobe i nasilja. čovek oseća da su reći devalvLrane. jedan od mogućih odgovora na pitanje: šta je stil? Muzika zaustavlja vreme.

i štampane i govorene. uskoro će me opkoliti drugi vidici i svet koji ne štedi nikog a ponajmanje onog koji se potpuno preda lepoti jednog trenutka. ali ne da od svog života stvara priču. Stvaralac! To je teška. ako ne i više. »Ja ću otići«. bezazleno i besciljno pucketanje parketa u tami. negde u noći. i to podmuklo i neosetno i na sve moguće načine. Zapisano na stepeništu jednog hrama u blizini Palate careva u Pekingu. pucketanje biva sve jače. čini mi se. na kraj dalekog sveta. tj. sastavljen na brzinu. priznat i koji se tako izdigao do uspeha. »•a lepota će ostati tu gde je. Pisci i umetnici. ja mu teško nalazim objašnjenje. da sam sebi dovikujem da život nije sačinjen od lepote. stvorenjem iznad ljudi i njihovih moralnih normi. iako često razmišljam o njemu. na primer. koje je pozvano da 320 U sobi pored moje spavaće sobe. To su presude donesene bez saslušanja i sve-doka. bez olakšavajućih okolnosti i bez prava priziva i mogućnosti odlaganja izvršenja. na mračnoj osnovi straha koji živi negde u nama. nevidljiv i neprimetan. ali i zavodi i kvari. od koje me dele otvorena vrata. Ponekad su mi zvučale tako kao da ih je izrekao neki preki sud. govorio sam sebi. I što noć više odmiče i biva studeni ja. Jedna od njih je ovo. da se treba čuvati od nje kao od uroka.-« Svi mi koji živimo i delamo u ovom svetu izloženi smo raznim opasnostima. Da sam muzičar komponovao bih. Ovaj svet nas nosi i diže. simptom sigurnog pada i propasti. Ja sam morao da sam sebe dozivam i opominjem i budim iz zanosa. često kobna reč. zanimljivu stvar u kojoj bi zvukom bila uporedo izražena igra naše doveka detinje fantazije i mirnih uvek istih prirodnih zakona. koji prikazuju i opisuju promene i pojave ovog sveta i njihovo dejstvo na ljude. sa prvim noćnim časovima počne da škripi i pucketa parket na značajan način. Pisac treba da piše i priča. Poslovice. Oni koji to čine greše i prema sebi i prema čitaocima. I svake noći ja slušam te šumove sa dubokim uzbuđenjem od kojeg me jeza prolazi i u isto vreme sa jasnom mišlju o jednostavnim i večitim fizičkim zakonima i o uticaju studeni i toplote na stezanje i rastezanje materije. i te ljude i njihove zakone samo posmatra i prikazuje. u želji da se približi ili udalji neopažen. ali kojeg može da podigne najmanji šum u noći. To je početak demijurškog ludila i neronizma. dok iz daleka dopiru pevanje i osvetnički povici pobunjenika. na slabo osvetljenom trgu. izloženi su tim opasnostima koliko i svi drugi. tako da na mahove ostavlja potpimi utisak kao da neko tamo hoda. Ovako začaranog i oslabljenog. a još je teži slučaj ako pisac i sam poveruje u to i oseti se zaista stvaraocem. nazivaju često stvaraocem. Pisca koji je čitan. često sam slušao više kao osude nego kao dobronamerne savete i upute za život. 21 — Znakovi pored puta 321 . a ponajviše prema istini. nepromišljena.Čudno je to sredstvo u rukama pesnika.

Samo kad nam se desi da po nuždi. meni to zvuči kao romantična priča bez svakog stvarnog osnova. red. izaziva u nama želju da bežimo glavom bez obzira. Jer meni se uvek činilo obrnuto. ceo svoj život. 5. sticajem prilika. a šta sporedno i prolazno. II 1944. Ja bih mogao s pravom kazati da sam vek svoj proveo u književnom poslu. Samo u Spaniji i na Balkanu mogu da se vide takvi nemilosrdno rastrgani i nagrizeni predeli u kojima svaki. Niko od nas ne ma šta je od onog što doživlju-jemo i zapažamo stvarno i stalno. bogatstvo i smišljen čovečiji napor. nikad se u meni nije javila pomisao da to ja njemu nešto žrtvujem. bez lepote. prvi put pomislio da bi. Hiljade ovakvih dela kao što je ovaj dvorac-mana-stir Filipa II ne bi mogle prekriti i oplemeniti beskrajnu pustinju koja se stere u nedogled. svoju sreću. moj život bio ne samo lakši i prirodniji nego i mirniji. njegovog punog dostojanstva i pune unutarnje slobode. To je naša velika slabost i u tom pogledu svi mi često i nesvesno grešimo. tada naša svest o životu postane za nas jedina stvarnost i njena igra.Zašto balkanske zemlje ne mogu da uđu u krug prosvećenog sveta. Taj nedostatak mi svuda nosimo sa sobom kao neki istočni greh našeg porekla i pečat manje vrednosti koji se ne da sakriti. Na stranu što ne vredi ispitivati šta bi bilo da je bilo nešto što nije bilo. šta bledi i nestaje zauvek. bez koristi. uzimajući tu reč u najširem smislu.1* 322 323 . ostanemo sami sa sobom. Otkako znam za sebe.' Sećanje na Eskorijal kao na dubok lični doživljaj. ' 7. uzaludan i unapred osuđen na neu-speh. O tome bi trebalo govoriti i na tome raditi. i najveći i najplemenitiji. književnim pitanjima. i to bezuslovnog i doslednog poštovanja. Zidovi i tornjevi pokazuju viši ukus. uvek sam razmišljao o književnim temama. ili kad nas izuzetni udarci bace odjednom IZ struje života na ivicu smrti. možda. kad čitam ili slušam o tome kako je neko svojoj umetno-sti žrtvovao svoj mir. Možda. ja sam bio sa obe noge u književnosti. A neki dan sam.^ ' 30. iako zaboravljeno i pokopano u dnu naše svesti. čak ni preko svojih najboljih i najdarovitijih predstavnika? Odgovor nije jednostavan. praviji i dosledniji da se nisam od mladićkih godina predao književnosti. iznevereni od stvari koje smo voleli. Bgd. neumorno tražeći književni izraz za svaki svoj doživljaj i svaku svoju misao. ni 1953. kao deca u bajkama. A posled-njih dvadesetak godina to je moja prva briga i moj glavni posao. posle toliko godina. A sto koraka dalje diže se kamenjar. napušteni od ljudi. I onda kad sam malo pisao. a šta ostaje živo. plačući i dozivajući ni sami ne znamo koga u pomoć. Ali to se ne bi moglo nikad sigurno utvrditi. Naprotiv. A pomisao na ljupke i pitome zemlje koje sarađuju sa čovekom i pridružuju se njegovom naporu a ne leže ovako kao večita kazna i nemo prokletstvo. Ja se na to ne žalim. pomešan sa nekom i zlom i posnom zemljom jalovicom iz koje niče samo uboga i nevesela šikara bez boje. Ali čini mi se da je jedan od razloga odsustvo poštovanja čoveka. zgađeni nad svim tim. ljudski napor izgleda nemoćan. da mene umetnost dariva i obogaćuje. Rad na umetno-sti izgledao mi je uvek lakši i lepši od najlakše i najlepše igre. Tu školu nismo još prošli ni taj nauk potpuno izučili.

a njene uspavane i pokopane slike — jedini doživljaji. ali na drugi način: ne stoga što ih želim i što su mi potrebni. Učinilo mi se odjednom da bi lepše. ali život i igra kojima oni žive i kreću se pred nama njihovi su. zaboravio sam na svoju »misao«. koja bi mu davala snagu i dostojanstvo pred svetom i u njegovim rođenim očima. pametnije i poštenije bilo zadržati takvu pomisao ili zapažanje za sebe. kako mi je to prešlo već u naviku i kako nisam uvek siguran da li beležim zaista svoju misao ili neku davnopročitanu ili čuvenu. Umesto toga zapalio sam cigaretu i sa prvim dimovima oduvao i posleđnje tragove svoje malopređašnje želje da nešto zabeležim. jedini život. U tim slikama. Grči se i savijaj. Likovi su iz našeg sećanja. naročito u tom slučaju. U meni se. i što mi je izgledalo vredno da se zabeleži. javila sumnja u 324 325 . stvarnu vrednost tih »-misli« i u slučaju kad su zaista moje. Ja i sada primećujem i posmatram stvari i likove oko sebe. oni me još privlače. kao neka nevidljiva zlatna podloga njegovih običnih reci i svakodnevnih postupaka. i da budem onakav kakav nisam i ne mogu biti. I pre je toga bilo. ali tada sam bar mogao da pišem. osećanja i pomisli.kao tok krvi naše. kroz vekove i naraštaje. ali ceo sklop je zamršen i nejasan do besmisla. i ćuti! Pre nego što sam seo da zabeležim to što mi je u tom trenutku na um palo. a zatim nova sumnja u važnost takvih zabeležaka uopšte. i bolno želeći da izbrišem ono što se izbrisati ne da. Izlaze iz tame i gube se u magli. I pre sam se noću budio prokli-njući svoje nagone i postupke. Misleći 0 svemu tome. i da bi se od takvih prećutnih misli mogla stvoriti u čoveku mala riznica. Tada se jave likovi iz dubine mutnih bezimenih voda te naše svesti. svaka pojedinost je logična i stvarna. pomislio sam koliko godina već pišem tako svoja zapažanja. I pre sam patio. A sada osećam kako se u meni diže odvratnost pri samoj pomisli da nešto o tome zapišem. dalje. nego po tome kakva osećanja u meni izazivaju i šta o njima mogu da mislim. i otpočnu da žive i delaju. kao u snovima. i niču i razvijaju se nezavisno od nas. u svakom slučaju nesve-sno pozajmljenu.

RASPOLOŽENJA . SLIKE. PRIZORI..1 3.

jer ništa nije stvarnije i istiniti je od takve slutnje koja bez povoda i neočekivano proleti mozgom. u noći. Vraćam se i sedam. Gledam. mirno. Sve što radim. Sve su stvari oživele. i vama je dobro poznat taj beskrajni i nejasni razgovor između samca čoveka i tišine oko njega. čitam. dobro i lako. i ne izaziva ni sećanja ni misli koje rastužuju. Zapalio sam sve sijalice u svim sobama. i svako oko traži svetlosti i svaka glava skloništa. (Brisel. miran kao da sam pregledao carevinu koja je po mojoj volji. rasvetljenih iznutra. Nebo je svetio i lepo kao sve noćas. Nije ništa. 1929) 329 . postale prijatne i recite. Stanem i dugo slušam šum u svojim rođenim ušima. Osluškujem. Tada zapitah sam sebe. Kiša? Ili tutanj kola koja jure u daljini? Idem polako do balkona. gledam ili jedem. Nekoliko oblačaka. Noć odmiče brzo i neosetno. ne očekujući odgovora. kao od zahvalnosti. sve je prijatno. U neko doba trgnu me jači huk koji dolazi spo-Ija.'l'L" Veče kad se brzo smrkava i kad svako živo stvorenje obuzima strah. dok čovek sedi sam. bez uzbuđenja: — Pred kakve je oluje ovo zatišje? Kakve opasnosti sprema? Oklevam da tu svoju pomisao napišem i utvrdim. Izvesno.

ceo se svet žali.Kao sve krajnosti u prirodi. ja sam prolazio sa velikim uzbuđenjem pored kuće u kojoj je živela ta porodica. i zagledao u njihove prozore. izludela od alkohola i od droga. a ono diže veliku čupavu glavu kao da je više željno vazduha i vidika nego trave. U to vreme. ovako krajem oktobra. vatrica. a ukoliko se družim. zaklapa oči. moglo mi je biti osam ili devet godina. * Anita. Posle sam potpuno zaboravio na tu stvar sa bratom koga ne pokazuju. Nigde na svetu nisam video predeo sa manje živih stvorenja u njemu. privija se uz čobansku vatru. kao otrovni gasovi. 330 331 . goveče brzo stigne na klanicu gde već čekaju kasapske ruke i konopci. Žale se prodavci povrća. Tu sliku iz mog višegradskog detinjstva donelo mi je proleće. zaboravljene i duboko pokopane pod boljim pogodbama života. posle toliko godina. jer im je pokvareno letovanje. Ja se tako malo družim s ljudima. lepše i sjajnije po boji i obliku. Žale se građani i dokona gospoda. Pred unezverenim i upornim govečetom koje vode na klanje. I čovek se prislanja uz radijator. maleno ali staro i bolesno. la Mejicana. rana studen koja je naišla naglo budi u nama atavističke navike. U okolini Zeneve rastužuje čoveka veče vlagom i odsustvom ljudi i životinja. jeste li primetili kakvo je cveće za kišovitog leta? Krupnije. I kad. umotan i zgrčen. O nedostižnu šaku sena otaru krvav nož kojim živinče zakolju. — Gle. Ja ga posmatram kao slavu koja ćuti. a pred njim se otvara rastrgana balkanska ravnica i na njoj čovek. sa dubokim tragovima samara na olinjaloj koži. ali juče sam je se. podmuklo i napadački. Kad je kišovito leto. naročito po boji. zaražena. Idući za tim senom koje mu se neprestano izmiče. hotelijeri i seljaci. mi trljamo ruke. uđemo u kuću i osetimo da su sobe prvi put zagrejane. Pustili su ga na prvu travu. Nekad. seljak nosi rukovet sena. želeći i bojeći se u isto vreme da vidim toga brata koga ne izvode i kriju od sveta. u detinjstvu. * Ide proleće. čuo sam gde odrasli govoreći o jednoj porodici kažu: — Imaju jednog brata koga ne pokazuju. s pravom. Ugojena i uvela pre vremena. tako se malo iskreno razgovaram i od srca smejem da patim kao od neke nezadovoljene fizičke potrebe od želje za smehom. ponovo setio i čuo glas kojim je nekad rečena. A jesenja magla širi se po livadama. Ja mislim na jedno cigansko magare. i nemirnim ušima striže proletnje nebo. a biju ga vetar i svaka nevolja. Ali.

Tada se smeje i plače. Kad može da razgovara španski. Dok sam lutao pustim poljem. dobre. stran naglasak. oni se samo cerekaju: Quelle blague! To je sve što znaju. voli sve ljude. sad je odjednom sveže i oživelo. Pokreti glave. Ne može. U govoru ljudi i žena karakteristični samoglasnici bez boje i jasne granice. gde živi njena majka {»ma-macita«). i živo srebro. širi ruke u oduševljenju i ujeda se za prste od očaja. ali voda slobodno pada sop-stvenom težinom i razbija se o kamenje u belu penu. U jednoj maloj berbernici. Stranac izgovara tiho: »molim«. Orijentalska. — Ovde sam izgubljena. ruke plemenite. nezdravo. Najhladnija i najzdravija voda na svetu. sav predeo je dobio nov izgled i moje misli sasvim drugi pravac. kao sterilizovan. gandijevska golotinja i zapuštenost. Sve to uzastopce. Istina. to su slapovi. 322 * Sarajevo. Pita može li se ovde malko odmoriti. smeli.sačekuje prolaznike u jednom mračnom i nečistom budžaku stare varoši. na sve strane. o nekom Hoselitu s kojim je došla u Pariz i koji se posle izgubio i napustio je. tražeći nečiji pogled svojim pogledom koji vredi videti i zapamtiti. i oni su često malko podšišani i ukroćeni. — ne varam se. Raskoš u neočekivanim stvarima koje inače nigde i nikom nisu predmet raskoši. Jedino što je ovde živo. bez veze i smisla. Dolazi čovek srednjih godina. kao dronjak. I gleda oko sebe. o Mehiku. nije ovo mesto za odmaranje. nevine. Kalfa koji brije gosta gleda u gazdu. Svi mi kažu da sam luda i blesava. Zna svega dvadesetak francuskih reci. izražavaju uzvišena osećanja. pored mene je iznenada proleteo roj pčela i izgubio se u daljini. A ja sam samo nesrećna. ali koji se opisati ne da. Pokretom ruku i izrazom lica koji su dostojni najveće tragedije: — Kao budalu me gone. Pogrešan izgovor. rđavo odeven i slab. priča bez kraja i konca. Gazda sedi za kasom i ćuti. A oči. od kojih govor dečaka i devojčica izgleda kao nehajno gukanje. koie otkako su postale izgledaju ruševne i sklone padu koje izgledaju nezdrave. Sto god ja kažem. Trgnuo sam se i uzbudio duboko u sebi. koliko treba za povratak u Mehiko. I priča. i nije u stanju da učini ni najmanje zlo ili ružno delo. Sve to zatrpano tišinom. Sa krajnjim i uzvišenim gnušanjem: — Buah! Flata! Y siempre esa plata! (Phu! No vac! I uvek samo taj novac!) Njeno telo. * Svaj carski predeo. Mučna tišina u kojoj se čuje ne samo zveket makaza nego i pucketanje vatre u peći. tužno ostarelo pre vremena. noge vitke. O Gvadalahari. 333 . sa malim zavežljajem u ruci. izgubljena među tuđim svetom. jer ne znam da govorim kao oni. prosto i za mene istinski lepo. a u kojima se zivi dugo'i prijatno kao malo gde. Tada se ipak gazda rešava i odgovara. nesrećna. kao veo nošen i kidan vetrom. srećna je. I nemam dve hiljade franaka. To je samo stoga. između šljivika. A odmoriti se mora. u tišini i čamotinji seoskog popodneva. kaže. osećajne devojke koja veruje u Boga. Najčudnije kuće. i izlazi zbunjeno. tužan i pust. Pitam se. gde će se odmoriti onaj čovek. jer sam dobro video — oči rasrđene i rasplakane devojke.

ćuveaavoHm na^o zagnjuilvanje u neki nepoznati život: to Je rečenica 335 . dete je udarilo u plač. ponovo smejalo. Uzalud su ga umirivali da je to samo prva tačka. Opet se pojavljuju znani. sa crnom zalizanom kosom. Pored njega jedna žena. ali odlučan i rešen da se brani. Kad su posle prve scene. Ravnica se mrači i postaje kruta. Policijski pisar. gasi se kao žeravka u vodi. ali svaki put drugim glasom i sa posve novom intonacijom. Ali kad stane da zalazi. Potone zajedno sa suncem i modra gorska kosa u daljini. žedan. nešto zbunjen. oštra i živa. Samo i tu je bio jedan trenutak straha i plača. Svršena predstava. Izgleda mi kao da ne zalazi sunce samo. Dete je plakalo gorko i glasno i umirilo se tek kad su se pojavili konji i bele mazge sa praporcima i plavim vrpcama upletenim u grivu. nego i zemlja s njim. da se igra nastavlja i da ima još mnogo lepših stvari koje dolaze. žut i crn u licu. u ove jesenje dane. Beograd pali svoje svetlosti do u beskraj i izgleda kao igračka za divove. Malo postrani dva proseda. ona je među ostalima kao žena na zlu glasu. Ta nezdrava kaskada nije ništa manje lepa od ostalih. u rano jutro. nepomični vidici. prokažena i žigosana. Jedna mlada žena. Vitka i bela. I dok se. kao nerazumljiva jeza uz kičmu. unoseći se u lice ' u 16tu. a lampa gori!« Ona izgovara svako pola minuta. puna ne-izvesnosti i drhtavice i sa njom bezimeni. suze su mu se same sušile na licu. nešto starija od njega. Mislim o nekom putniku koji bi prošao ovuda. Jedan krupan čovek u tridesetim godinama. pade neka noć. Trenutna iluzija iščezla.«' Andre Maurois Na jednoj raskrsnici gradske periferije. i češće. * Nad Beogradom sunce sja kao da nikad neće zaci. skup ljudi koji se nešto objašnjavaju. pod grlom limenim broj 283. i sagnuo se i pio slatko. sa odsečenom crtom na horizontu. Cas prkosno i kratko. da se savija kao naslikano platno. bezmerni jad kratkog života bez cilja i smisla i misao na smrt kao izbavljenje. Molilo je starije da ne dozvole da se smotava lepi veliki ćilim koji mu 334 je izgledao prostran i šaren kao rajska livada i da se ne prekida divna igra akrobata i klovna. ali sve ih nadvikuje glas jedne žene. dok potpuno ne ugasi žeđ. Sunce je davno zašlo. Ona nadvikuje i zaglušuje sve ostale neprestano jednom istom rečenicom: »Svanulo. počeli da savijaju ćilim i pripremaju mesto za iduću scenu. a zatim počne da se gubi i sremska ravnica. zadivljeno. lice mu kao u vojnika od drveta. slabije odevena građanina. na izgled devojka. uz njega žandarm kao senka. ali voda čuje i oseća. Savijaju ćilim. U mom ranom detinjstvu jedna od najvećih i najlepših senzacija bila je prva cirkuska predstava na koju su me odveli. Trenutna iluzija koja prođe ne ostavljajući tfa-ga. noću kad se natpis ne vidi. »■J'aime le brusgue plongeon dans une vie in-connue qu'est la phrase entendue au vol. akrobacija i šala. te iste reci.Na jednom od najlepših slapova koji pada i otiče pored samoga druma postavljen je nadaleko vidan natpis koji kazuje da ta voda nije za piće: L'eau malsaine. * Tek što je zašlo sunce i izbledeo jedan od najlepših zalazaka na svetu.

za žene ni za policiju. čas plačevno i tužno. uz učešće policije i ove žene koja je izvan sebe zbog muževljeve tuče. jer joj je mozak stao i jer druge ne ume da nađe. istina manje jasnu i pouzdanu. Jedni. čovek je pomišljao na ono malo Jagnje što ne može da hoda. novca koji je izgubio ili zbog obadvoga? Da nije zavera neka? Ili mračan posao koji su otkrili nepoverljivi susedi? Da nije prosto mašta-nija i potreba za skandalom histerične žene kojoj je dosta. ali za sobom čujem u nejednakim i kratkim razmacima i neočekivanim intonacijama: — Svanulo. dok u meni još odjekuje i drhti glas izbezumljene žene. Gledajući je. obraćajući se policijskom pisaru kao žrtva te lampe i toga svitanja. nego zaostaje iza stada i zato ga čobanin nosi u naručju. i suviše. Ali ja. Šta je moglo biti? Preljubnici neki koje je zamorila ljubav i prevario san i koji su uhvaćeni u zoru. Ostaje mi da nagađam šta se moglo desiti ove noći. i da ne razlikuju dan od noći ni lampu od sunca i meseca. Ali svaki i svačiji takav pokušaj prekida sredovečna žena sa crnom zalizanom kosom: »Svanulo! Lampa gori!« Ako je zaista poludela ili ako dobije srčani napad i umre. nego što nas ono dovodi na misao. čas vrišteći prosto i izgovarajući vriskom samo te reci. da može biti i obrnuto. čini mi se. a lampa gori! Dugo nosim u razdraženom sluhu te reci i raznovrsne zvukove kojima su izgovorene. u dvostrukoj krivici: da su izvršili preljub i da su zaboravili ugasiti lampu? Krupni čovek je proveo noć negde na zlu putu a ova besna žena ga je uzalud tražila. dok hrabri. hajče i doziva ostale ovce i jagnjad. ne rastaje se s toliko bola i ne grli s toliko žara pri rastanku kao na pariškim stanicama. tačno i sigurno. goneći ih pred sobom i pazeći da koja ne zaluta u stranu. ona će sići s pameti ili se rastati sa svetom noseći samo tu sliku i te reci. Prolazim. čas lelečući kao narikača. a kamoli da ću sresti ove iste ljude. Glavni smisao ovoga maštanja u prolazu nije u tome što nam ono daje uverenje. kao što postoje i bezbrojne druge koje mi ne padaju na pamet. jedna lampa koju je neko zaboravio ugasiti. ali koje su isto toliko mogućne i nestvarne. obnevideli od strasti. čekala. od jedne beznačajne sitnice može napraviti ogroman doživljaj. Ve-rovatno će se tada razjasniti sve što se te noći desilo i uvideti ko je kriv za sve što se desilo. Verovatnc će još neko i pored one žene uspeti da dođe do reci i da kaže još nešto osim one nerazumljive rečenice koju ona ponavlja kao lozinku ili ratni poklič. otupeli toliko da ne mare za jelo ni za piće. Ovo sada je epilog na dnevnoj svetlosti. donese neko rešenje i iziđe iz te graje koja mu nije ni laka ni prijatna. Bolesna devojčica u parku. da stvaram u mašti neku noćnu dramu iz dalekog predgrađa. Treba videti mlade parove sa 336 22 — Znakovi pored pvrta 337 . Svi ostali zajedno uzalud nastoje da i oni kažu neku reč. da se. prolaznik. » Nigđe na svetu. sakupljene u istom uzbuđenju. da od nje napravi svako čudo i pokor? Postoji svaka od tih mogućnosti. opet tražila i sad ga je najposle našla? Kockari.onom krupnom čoveku i bacajući mu tu rečenicu kao glavni dokaz neke njegove krivice. da objasne stvar u svoju korist ve-rovatno. na samoj postelji. teško da ću ikad više naići i ovom ulicom. proveli su noć u toj kući. drugi prosto kao svedoci. policajac u želji da razmrsi to klupko.

ni u kakvoj Sumi ni u kakvoj pustinji. raste nevidljiva. pre nego se potpuno izgubila iz moga sluha. U tankom odelu. u koju sam dolazio jedne zime i u kojoj su prosedi građani igrali piketa. nosim sećanje na taj sat spavanja kao dragocenost. Samo žalovito gleda u prolaznike i tiho ječi. Da H samo sporo raste. Desi se noć pa ne mogu oka da sklopim od nekog osećanja koje svaki put nosi drugo ime i ima nov povod. Ne prosi. gori od stida od fizičke golotinje. Nigde na zemlji. i svaki čas pogledam u njega. Ali ništa se ne dešava. Posle. usta i grla. a naslonjen o stub. sipi. kao u obasjano mesto na planini. i da će svojim vrškom odjednom prokinuti i pocepati tišinu. kad legnem.. obasjan i preobražen. U blizini bolnice sreo sam jednog starca. 338 osetim onaj bolni i potresni stid koji sam poznavao u detinjstvu. očiju. Sve se čini kao da će ta reč otkrovenja zazvoniti. kao da ga ono održava na zemlji. dremuckao kelner. Možda samo jedna jedina reč. stid od egzibicionizma osećanja. pomislio sam: Danas ili najdalje sutra ovaj čovek će biti mrtav. biće na onoj strani na kojoj je većina čove-čanstva. nego samo naslućuje po sjaju na tornjevima i krovovima. zane-melog i obnemoglog od studeni i sirotinje. Zaustavlja se. sa mrakom. kao završetak i rešenje svega. kao u jednoj maloj kavani. Dao sam mu nešto malo novca. I za trenutak mi se ukazao njegov sitni lik. . tj. ali koja bi bila kao vatra ili svetlost. Kišovito veče sa vedrinom koja se ne vidi. Osećam se kao zavejan. kao sneg. kako nestaje u slavi koja se zove nepostojanje. Tada se dešava da u tišini i polusvetlosti prevarim svoju muku i da zaspim kratkim. onakve kakve ih pevaju ovde po kafanama. Kad čujem ruske ciganske romanse i naše »sevdalinke«. — Samo tišina. Izgleda mi neverovatno da ću moći ćelu noć provesti tako. nisam se osećao tako daleko od sveta i ljudi. sav pomodreo. Proleće.koliko paganske iskrenosti udišu dah jedno drugom i prelaze prstima poslednji put preko čela. u pariškom predgrađu. osećam u sebi ostatak toga jutar22* 339 . I još iduće noći. I u svemu tome nema ničeg ni stidnog ni pre-teranog ni smešnog. samo njegovi sedi brkovi i kosa nečim neodređenim kazuju da je video nekad bolje dane. Uvek u ovakvim časovima predaha očekuje se nešto sa neba ili iz dubina. teško vukući noge po snegu. Neverovatna tišina. slatkim snom koji me ispuni svega tečnim srebrom bez težine. Svak sa poštovanjem gleda i zaobilazi takav par i svak nastoji da ukaže pažnju ženi koja crvenih očiju i poluotvorenih usta ostaje na peronu i nemoćno još maše rukom koja je kao slomljena. i svega što znam i poznajem. Odlazeći. podići nebesa i obasjati zemlju i nas koji smo sa zemljom vezani. u mislima. preko celog dana. na obrvama i trepavkama. Nije zahvalio. Sve se čini kao da pupi. Zadržao je novac u obamrloj ruci i nastavio dalje svoje tiho jecanje. slušao sam za sobom njegovu jeku i. ili je uopšte nema i ne treba je očekivati? Ni to nije izvesno. ali koje je u stvari uvek jedno isto. ali se brže nego što čovek očekuje zabeli u zavesama svetlost dana koja rasteruje strahove. planuti..

javljao mi se taj pogled. kao dva pokojnika. a muž joj je lakše povređen. izlizan. Još noću. il est mon modele dans les voyages et l'ćloignement. brzo se popravljao i menjao glagol u prošlo vreme (»Moja žena je bila. bojažljivim pogledom koji se i snebiva i hralDri i moli i strpljivo čeka kao da od onoga što se krije u toj spravi očekuje neko rešenje svih svojih pitanja i nevolja. sa svakim trenutkom iskrsne poneka pojedinost. Na pitanja je odgovarao prisebno. činilo mi se. otia je moj uzor u putovanjima 1 udaljavanju. u njemu sam. de Foucauld Još jedan od »susreta« koji daju veliku i iskrenu radost koju ni živi ljudi ni dragi predmeti ne mogu da pričine. Bio je krvav po čelu i rukama. To je bio neki mali čovek iz unutrašnjosti koji je došao verovatno da traži nameštenje u prestonici. I tako evo i sada. Covek je gledao u sočivo aparata nekim pogledom koji nije mogućno recima opisati. Ali lice radnikovo bilo je sveže obrijano. Automobil je ležao pored puta. u parku Karol. sagledao nagu dušu ovog rumunskog poluseljaka i sav krotki. gledao sam kako jedan od onih jevtinih uličnih fotografa namešta svoj smešni starinski aparat na tankim visokim noga-rama. seđ. ali imena ne mogu da mu se setim. Svet se iskupljao i objašnjavao. pre spavanja. sa tragovima jela i putovanja.«). koji zbog poslova živi već od duže vremena u Beogradu. lepo odeven bečki Jevrejin. Znam i pamtim čoveka i njegov izgled i njegove pokrete i pojedine reci.njeg sna kao kvasac za duboko i tvrđo spavanje od kojeg se sutradan diže i oporavlja u meni sve što je poharano i oboreno za vreme nesanice minule noći. iskrpljen. majke i deteta koji beže sa svojim • Bekstvo 1 bornvHk u Fglptu su misterija koia ml Je veoma praga: ona me podržava.. U automobilskoj nesreći poginula je jedna žena. kao da nešto važno i spasonosno očekuje. I to je činio savesno kao da vrši neku dužnost prema svojoj nesreći na koju se još nije mogao naviknuti. pokrivena kišnom kabanicom. posle ponoći. Strahovito miran.-«' Ch. govoreći o svojoj mrtvoj ženi. Covek je bio u pedesetim godinama.. Ima više od dvadesetak godina da u likovima čoveka. ali ne mogu da mu se setim imena. Ćelo božije veče prolazi taj čovek mojim sećanjem. ali želi da pokaže da je potpuno svestan nja »La fuite et le sejour en Egypte sont un mystžre qui m'est tržs cher: il me soutient. moj bezimeni nekadašnji poznanik i ja. rekao nešto u sadašnjem vremenu (»)-Moja žena je. Da zabeležim veče kad nisam mogao da se setim jednog imena.. a žena ispružena na asfaltu. Tek malo docnije pogledao sam čoveka koji treba da se slika. na nogama iste takve teške sirotinjske cokule bez oblika i boje. 340 342 . Samo svaki put kad bi. se-dimo. sve mi bliži i jasniji biva. brkovi slabo ufiti-Ijeni. Čekali su komisiju i mrtvačka kola.-«). zgnječen i razmrskan. Danas sam na putu između Zemuna i Batajnice naišao na strašnu sliku. U Biikureštu. bespomoćni i bezimeni narod uopšte.. Na njemu dugačak crn kaput. kosa pokvašena i u njoj pokušano nešto kao razdeljak. strpljivi. mirnim.

iza kojeg se naslućuje sneg. A ko ima fino uho može da čuje i kukurikanje petlova koji dole naveštavaju promenu vremena. on je doterao dotle da izgleda kao leš i da oni koji stvarno gladuju. izgledaju malo bolje od njega. bled čovek. postoji priča o starom pristaništu koje je za jedne bure zauvek potonulo u more. ma kako oronula i zapuštena bila. preda mnom se otvaraju površine zasejane zumbulima i lalama. Kad bi u zapadnoj Evropi sa ovoliko nebrige. pored para. detinjstvo. Studen. ona bi zaudarala kao leš i trovala sve oko sebe. umreti još strasnijom smrću od koje nema bekstva i za koju nema Misira. ili česmu žive vode. vazduha donosi i — miris zumbula. Ne. ili samo jednu jedinu saksiju sa pažljivo negovanim cvećem minđušice ili ruže mesečarke. Tu je neizvesnost koja prati svaki naš pokret i pogled i sa njom misao o anđelu zaštitniku. s druge strane. gospodine. posle tridesetak godina. — Molim vas. ali vidim da bira one kojima prilazi. strpljenje i dosada. Verovatno da sakupi prilično novca bogoradeći tako. Tu je jedna od životinja za koje je naš život vezan tužnom simbiozom. Ne znam po čemu prosuđuje ljude. nestalna pogleda. A to dete će. U varoši Kalao. Sto je više odmicala noć i navirao svež vazduh iz daleka. gde su oluje česte i neobično žestoke. I svakom kaže istu stvar. 343 . sa tragovima neodređenog ali vidljivog poroka na licu. sve sam jače i jasnije osećao miris cveća. Jasno vidim crne leje sa pravilno posađenim cvećem raznih boja. a ne prose. Jedan mršav. Ali. nema bar pedalj zelene bašte. Tako večeras bdim u cveću kojeg nema i ne može da bude nigde u mojoj blizini. mladost i starost. sreta ulicama prolaznike i prosi. U sredini svake boje. To mesto je duša te trošne zgrade. U neko doba osetih da ta struja studenog 342 Teško je naći na Orijentu građevinu koja je ćela lepa. Možda sam nekad video takav vrt pa zaboravio. Toga građevine na Zapadu nemaju. kao Boga. tanak decembarski vetrić. pošto odraste i ispuni svoje pozvan je. žuta daščica sa imenom cveća. neznanja i neizlečive lenosti zapustili jednu zgradu do ovog stepena. On boluje od svoje uloge i umreće. Ne znam pravo da li me ta studen probudila ili mi nije dala da zaspim. slabo odeven. briga. Od juče nisam ništa jeo. ne postoji na Istoku građevina koja. i kojoj se ništa ne bi moglo prigovoriti. od svoga laganja kao od istinske gladi. čista. na obali Pacifika.magaretom tražim dublje značenje i gledam oličenje ljudske sudbine. Tu su u tri ljudska lika predstavljena oba pola i sva tri doba ljudskog života. prljav. celoga tela i svih mišića. i nada u daleku bolju zemlju Misir. Sve to da bi se produžio život time što će se dete spasti od strašne smrti. Ali stalnim ponavljanjem reci o svome gladovanju i neprestanom glumom lica. postelju i mene. A čim sklopim oči. to nije varka. Mornari pričaju da se za letnjih tišina mogu videti na dnu mora ulice i kuće i ljudi kako sede pred kapijama. Tu su zamori i odmori. Kroz otvoren ali zastrst prozor dolazi svežina i osvaja sobu.

vazduh oštar. dobra polovina godine. sveobuhvatne. teško se raspoznaju. a kamoli sitan cvet u saksiji. vedrim nebom koje je sve od zelene svetlosti. Idući kroz šumu. pune saksije rascvalog cveća u raznim bojama. hteo bih da postojim — ukoliko je neophodno da se postoji — bar jednim delom sebe kao malo dnevne svetlosti u vazduhu. neumerene sUe i raskoši. pojave se nad Bakljama i oko Trebevića beli oblaci. Prolaznici retki. vezujem se sa svim i zavolim sve oko sebe. živa. Zimska noć sa tankim velom snega na zemlji. o borbi 345 . Ni u julskim danima Sarajevo nije bez svežine Osvane vedro i sunčano jutro. nego krivuda i treperi. nepomični i teški iznad varoši. guste bele. onom viđenom i znanom kao i onom koji nikad niko ni naslutio nije i onom koji je uzaludno prošao ili naglo prekinut. O postanku i pokretima života. imaju stalno pred očima te oblake kao bele svilene carske čadore koji u njihovoj mašti izazivaju pojave i prizore nejasnih pohoda i ratovanja i slike čudne. ali ne mogu da odvojim pogleda od njega. da mi 344 Na Istoku je zemlja još presna. i zaziru jedan od drugog. na visoku mestu. studenim mesecom. Neverovatnom brzinom se privikavam na ljude i stvari. Iako je letnji dan i sunce šija. Dokoni ljudi po baščama i čardacima. Lepa svetlost! Kad nestane mene i ovo malo moje svesti o sebi. o rastu i stvaranju. sa nevidljivo sitnim zvezdama i punim. tako upoznam svaki prevoj i svaki čvor na njemu i tako ga zavolim. Kad dođe vreme da se u šest sati posle podne može čitati bez druge svetlosti sem dnevne — za mene počinje pravi život. Ali čim odani i sunce odskoči. Za vreme šetnje od dva sata. stoje tako povazdan. ovi cvetovi stalno strepe i podrhtavaju na vetriću koji povazdan pirka dolinom reke. I ti oblaci. na predmetima ili u očima ljudi. okrešem je i napravim od nje štap. sa svim svojim još nesasušenim sokovima. koja je u punom suncu. snagama i otrovima. i sami obasjani suncem. dignem granu pored puta. Teško je u ovoj zemlji biti i kamen i drvo. pred prozorima.Orijent je divno čudo i najveći užas. To vreme počinje prvih dana aprila i traje otpriUke do početka oktobra. pijući kafu i pušeći duhan. Kalemegdan je bez drugog osvetljenja. pošto porastu do neke mere. Misli su munjevite. koji je jedan i jedinstven pod raznovrsnošću oblika i pojava. osen-čenih uglova između gradskih platna. Na uskom balkonu. To stalno drhtanje postaje mučno i bolno očima. sav od belih površina mesečine i snega i tamnih. Zemlja je za-mrzla. srebrnaste i sive mase. jer ti njemu granica između smrti i života nije jasno određena. kao deo sebe. je teško rastati se sa njim kad se primaknem varoši i kad moram da ga bacim. To je čitav doživljaj i mali bol za mene.

nepopravimo. ali još mlada. Teraj. »lomi glavu«. dok je ne resi ili ne preboli. Čini mi se da vidim kako je iznad glava tih slabih stvorenja prošla ruka ovoga rata i posula ih prevremenom sedinom kroz koju još prosijava mladost. o umiranju. promeni oblika.. Ta se slika neće moći sačuvati za budućnost. kume. Hi pesmu odskora udate mlađe žene. koja se ovako žali na muža: Kad sam pošla za dragana moga. kao odraz velikog unutarnjeg talasa u zemlji. vidim po ulicama znatan broj mladih žena sa prosedom. kao u starinskim dramama.. Sedi. to je uvek ista besmislica. gotovo ovaplo-ćene. o njihovom ukrštavanju. čovek može da čuje nove pesme na stare melodije. sujetne pomisli i začikavanja mašte koja kvare naše dane i noći i slabe nas za važne i velike napore u životu. Očigledno je da se on svakoj brizi koja na njega naiđe daje ceo i da se troši i lomi bez poštede. U stvari. Ništa ne bi bolje i jasnije govorilo budućim naraštajima o našem vremenu nego te mla347 . Noć istinske veličine i izvesne propasti. pa. jer se veća i neverovatnija čuda zbivaju u meni i oko mene. Prvog dana opsova mi boga. bića i stvari. kao da radi neki težak fizički posao. i čini mu se da se ukus masa stalno kvari i pogoršava. treba videti kako tada razmišlja. Sve to sa jednom teškom i dostojanstvenom ozbiljnošću kakvu varoški svet i školovani ljudi ne poznaju. tragičnom kidanju ili prirodnom dotrajavanju. gleda preda se i s vremena na vreme izgovara poluglasne reci. kao i u Beogradu. Ali zato pre i posle toga njegov duh istinski miruje i ne poznaje naše nezdrave nemire. kakv je bio i kakav je trebalo da bude. izgleda mu sve što se po ulicama i kafanama peva manje-više ružno i besmisleno. koji na malim kolima dogone iz okolnih sela mleko u Beograd.i sticanju i njihovom zamahu koji živi u svakome od nas. Sto mu nisam napojila junce. kao ni bez duvana i rakije.. od mladića. lomljenju. Od pijanih ljudi. Kad čovek zađe u godine. pa zatim potpuno iščeznuti sa ustalasane površine živih prolaznika. To je šteta. Nimalo se ne bih ni prepao ni iznenadio kad bih ugledao duhove kako bedemima šetaju. malo pognut. Da te ne obiđu. te glave će brzo i još jače posedeti. One su izdvojene potpuno iz mene. ^ 346 Ovde. pa i sasvim sedom kosom. Njihova lica su izmučena. koji izlaze teturajući iz krčme. ili tuguje. jasno. Narod ne može da bude bez rime i kakve bilo desetke. gorenju i sagaranju vidljivog sunca kao i unutarnjih vatara u svemu što živi. o sudbinama ljudi koje sam poznavao i o toku svog rođenog života. Drugog dana i boga i sunce. a oblici tela odaju još bolje njihovu mladost. Kad seljak ima neku tešku porodičnu brigu ili veliku štetu u imanju. — Ne ide mu se? Ne ide mu se! Ni zrnu se ne ide pod žrvanj. znoj mu izbija u graškama po čelu. Sve je u tim mislima veliko. riđu.

Jedan moli seljaka da ga primi na kola i poveze. uredna i svetla. » Uvek mi se vraća pitanje: zašto su javne zgrade na Istoku tako neprijatne i redovno zapuštene? U tim zemljama kao da su hoteli tako udešeni kako bi svaki koji u njima prenoći imao prilike da razmišlja i dođe do uverenja da je lepše i bolje sedeti u svojoj varošici nego putovati po svetu. kojima je potpuno ili delimično ukradena bezbrižnost i radost mladih godina. Da bi prikrile svoj strah od uvek mo-» gućeg neuspeha i odvratile pažnju gledalaca od napora. ljupkog osmejka. 349 . i samo igra svoju igru sa smrću. pa kakva bila da bila!-« 348 Tri misli na morskoj obali. 14. Tako savladaju i svoju zebnju i teški napor. Pr -natrao sam španske igračice kad izvode neku tešku figuru. stupajući kao po žici. be-žali su mnogi građani drumom ka Avah. ' 194«. a slovenačke žene ih vode sa mirom. najlepša je svoja kućica.de sede glave. »Ima«.« Slovenaćka kućanstva su redovno čista. jer ima mesta na kolima i za trojicu. izgleda. i korača sitno. 2)Samo se sa stihijom snega može uporediti stihija mora. Nedostaje im onaj topli individualni dah koji oživljuje naša kućanstva.> * Video sam. Kao smrt samu. kaže seljak »ah neću da te primim. niti pomišlja kako izgleda u očima drugih ljudi. On ne zna ni za koga oko sebe. one uzimaju masku lakog. rede se javlja. 3)Kraj mora nema. god. i kako bi odlazeći uzdahnuo: »-Ah. Ovaj moli dalje. svom snagom svojih mišića i ćelom pažnjom usred-sređen samo na jedno: da ostane živ i da se što pre srećno oslobodi svoga nemilog tereta. kako izgleda. Jedina mana tih kućanstava je u tome što pomalo liče na sakristiju. ili na one modele u etnografskim muzejima. ah zato je finija i oštrija kad se javi. Hoću da te vidim kako ideš pešice. Jedan posve mlađ vojnik nosi na ramenu jednu takvu granatu od tridesetak kila. Seliak odbija. cveta bez mirisa. i zavaraju oči publike. Bled je u licu. 1)Na morskoj obali misao je sporija. ali koji je i uzrok svih nemira i nereda u njima. nudi i da plati. pri-sebnošću i nekom nezainteresovanom revnošću koja im je. oborenih očiju. Neka u ovoj zabelešci ostane bar pomen o njimav (Sarajevo. ali je očigledno zbunjen i uplašen. on nosi čudan teret na desnom ramenu i pri tome gazi što može tiše i lakše. kako iskopavaju neeksplodirane granate i odnose ih na jedno pusto mesto da ih tamo demontiraju. u prirodi. posle bombarđovanja Beograda. juna 1946. na peščanoj obali. kako nikad nisam video čoveka da korača. Sva mu je krv oko srca i sva pažnja i sva snaga usredsređena samo na to da se neopreznim pokretom ne probudi smrt na ramenu. čudno. On vrši opasnu dužnost koja mu je pala u deo. GJodine 1941. jednu vrstu čudnog baleta koji je i jadan i uzvišen i pomalo smešan. koji nikad nije lep. Tako je i zašao za ugao.

Svetlost je u Mostaru elemenat za sebe. Kad čovek stigne s mrakom u Mostar. mogla se videti sva razlika temperamenata i vaspitanja dva razna i različita naroda. živa. čoveka inteligentna izraza lica sa zdravim. 1951. obuhvataju ih i čine sastavnim delom predela. izjednačuju ga sa sobom. sept. ritualno gotovo. hoće da se otvori. ponad okrugle gradske kule. one u Sarajevu. Po načinu kako su pušiH. vezivali svi njegovi. planinskim krajevima je obrnuto. domaćih. iskrenim osmejkom. Bolje nego po onom što su govorili. kako su punili i palili lulu kad bi im se ugasila. kao da ga je on prvi i jedini sad. ali i slobodno i lično.* Na vreloj pržini. Šumovite padine i goli planinski visovi paraju nebo i oblake. Od nje su i ljudi ovde vesti i racionalni i u isto vreme hladni i bezobzirni. Ono što je na njemu naročito padalo u oči bio je njegov crveni šal ovlaš savijen u velik turban oko glave. u razgovoru. smolav i mrk. » Na bačkoj ravnici nebo i oblaci gutaju pređeo. onako kako su ga. —Sto ne bi ti tražio da te postave? — pitaju jednog crnomanjastog mladog . Kad zvezde stanu da osvajaju tamnomodro nebo. naročito su guste i izgledaju kao roj zlatnih pčela oko mrke košnice. Ručao sam sa jednim našim čovekom i jednim Svajcarcem. —Ne. na njegovoj površini najpre se javi pri dnu bledozelena a pri vrhu slabo rumenkasta razgalina. pa se sutradan probudi ne sa prvim zrakom nego tek oko sedam sati — on tada najbolje može da oseti razliku između svetlosti u Mostaru i. Taj crveni šal vezan je i tradicionalno. ona je snažna. * 1. To je mesto na kom treba raditi. Reč je o nekom upražnjenom dobrom mestu. U brdovitim. vezao proizvoljnom igrom svojih prstiju i svoje mašte. ovog trenutka.* * Kad pupoljak divljeg kestena koji je nabubreo. Putovao sam sa seljakom iz okoline Sarajeva. prodorna i svirepa. A na severoistoku. A ja nisam taj. Obojica su pušili lulu. one se u sve većem broju i sve jače javljaju i kupe tačno iznad slabo osvetljenog kamenog grada. svuda prisutna. slična bledom prvom sjaju svitanja na prolećnom nebu. na primer. grupa mladića. u nizu naraštaja.

350 Strašna oluja sa grMom. kakve do tada niko na tom ostiTnj nije video. Kad je uvođenjem avionskog saobraćaja omogućeno brzo putovanje na Grenland. prva zvanična delegacija danske vlade donela je buket svežih ruža. kao što se zvoni za pokojnika. To je 35T . i ona su zvonila »na jednu stranu«. Vetar je tako jak bi* da je zaljuljao zvona na zvoniku.

Na ulici pred njihovom kućom bio je niz visokih i snažnih lipa koje je Opština tu posadila pre mnogo godina. upitao ima li u šta da primi krompir. Svet se iskupljao i gledao buket kao čudo.) sve glavne ličnosti nagluve. izmerivši jednoj mladoj ženi oku krom-pira. kratka i naoko bez smisla.) Zatim je dugo vremena upotrebljavana uzrečica: »Taka zemlja!« A sada čujem kako muškarci u čaršiji dovikuju jedan drugom. i nisu to krile ni najmanje. Samo je jednom rekao: »Ja bih takvog čoveka svojom rukom ubio. da od njega dobija glavobolju koja ga sprečava u učenju. i dok su svi govorili. Iz razgovora sam razabrao da ne pije. 352 353 . za susednim stolom. i u baštu oko vile. nedarovito i razmaženo dete koje je teško učilo. maturanta. uvek šaljiv. a stav hijenski nakostrešen. Tako se nekad dovikivalo: »Imaš u šta?« (Stvar je potekla od bezazlenog baka-lina koji je. Istu manu imao je i Svift. Docnije je razgovor za tim stolom oživeo. Prepirali su se živo. Imala je i sina jedinca. koga je dobro poznavala i sa kojim je bila u nekom srodstvu. ali ostaje činjenica da je ona zaista to tražila. kako bi njen sin bio pošteđen mirisa koji ne podnosi i kako bi mogao da uči. jer su svi osim čoveka sa hijenskim izgledom pili crno vino. on je ćutao. kao da pritiskuje obarač. Naročita radost vladala je među ženama i decom. marta 19S2. U Sviftovim pismima vidim da je njegov šef i zaštitnik. u svima mogućnim tonovima: »Ne daj na se!« 23 — ZnakoTrf pored puta Gospođa N. Jedan maliciozan stranac uvek je tvrdio da je to samo koketerija i jedan naročit način laskanja tadanjem predsedniku vlade koji je gluv »comme un sac de charbon«. predsednik nije udovoljio toj želji. Sin gospođe N. ne čita knjige i ne ide u pozorište. Sedeo je sa svojim društvom. nego upadljivo pokazivale. ne puši.« U sarajevskoj čaršiji kruži uvek poneka uzrečica. da naredi da se poseku te lipe i na njihovo mesto posade kestenovi. se žalio da ga miris lipe »nervira«. koju čaršijski ljudi ponavljaju neumorno. opscen ili podrugljiv. »Ja živim umereno«.« I pri tom je podigao i malo savio svoj dugi sivi kažiprst. god. i tim povodom piše: M-Ne smem da mu kažem da je kod mene isti slučaj. lenjo. Glas mu je bio promukao. je molila predsednika Opštine. U turskom Ministarstvu inostranih poslova bile su u ono vreme (oko 1936. I tu onaj visoki čovek bez osmejka. dajući joj smisao koji žele i koji im trenutno treba. a dan je bio vruć. rekao je sam. ' Cuo ođ Dinca u Nlcl 1B5& * 27. U junu mesecu lipe su cvetale i širile snažan miris koji je prodirao i u vilu gospođe N. jer se bojim da ne pomisli da mu laskam oponašajući ga. igrao oko njega i plakao od uzbuđenja. koji ne pije i ne puši. prvi ministar kraljičin. u svakoj prilici. bio gluv na desno uvo i svakome okretao levo pri razgovoru. imala je vilu na Topčiderskom brdu. Istinu valja reći. nije govorio mnogo. Reč je bila o nekim meni nerazumljivim sporovima i omrazama u njihovom mestu.^ Gospođa N.^ U vagon-restoranu jednog voza video sam čo-veka sa licem koje ne poznaje osmejka. lord Harlej.bilo veliko iznenađenje i krupan događaj.

ljudi. * __ Vidiš! Kažem ja. bele kože i crnih očiju. on je sa divljenjem i zadovoljstvom uskliknuo: »E. Nema lika ni izgleda.« * —Babo. hramljući. A kad je taj fes stavio na glavu i pogledao se u ogledalu. nimalo! Ni najmanje!«. jedan Bosanac. kao izvinjavajući se što je zadremao: »Drjemovna ova bjelina. tako da se mesa ju međusobno i teško razhkuju jed-^-^ od drugih. kao da čita iz knjige. On nit je rođen nit može roditi. Ne. pa . odgovara baba uvek sa rezigniranom iionijom na dedovu šalu. 354 23* 355 . a Haleta kaže da Bog nema prezimena. Smogao je svega toliko da kod Jevrejina Pred imaretom »kalupira« svoj stari fes. nit je lijevo nit je desno. Posle gotovo vrelih dana neočekivana studen sa oblačnim nebom i hladnim vetrom. Podsećaju na bombardovanje iz vazduha.' • Pariz 1949. i na mene je naišao deo one brižnosti. visoka. Lepa žena. Dok blešti sneg na suncu.A nedavno sam čuo kako čovek sa jednog dućana ironično dovikuje drugom: »-Hoće od toga. I gledajući je kako. na njemu je pečat neke velike brige koja čoveka obuzima celog. gromovi odjekuju jače i svaki ostavlja utisak prave katastrofe. nit je sprijeda nit je straga. * Ciča je. Jedan siromašan musliman s Vratnika nije imao novaca da se ponovi za Bajram. Nit je gore nit je dolje. ima nečeg odsutnog i mrtvog. nisam mogao da uhvatim na njemu ni zračak onog sjaja koji se inače uvek javlja na hcima tako lepih žena. bujne crne kose. Markovića u Sarajevu 194S. Ma koliko da sam ga posmatrao. Stara muslimanka govori napamet. posle više od pedeset godina bračnog života. sedi malo podalje ođ mene i privlači moj pogled. kako je Bogu prezime? —Svemogući. što haljinka izmijeni čo-jeka. to je čudo!«' Čudna je ova sarajevska grmljavina za vreme letnjih oluja. mršteći se jedva primetno ođ bola pri svakom koraku. hoće!« — To je najnovija od tih njihovih uzrečica. On je sve. Pomerio sam se kao od udarca. pravilno i mimo. • Cuo ođ M.. kaže. kao što ne može umrijeti. Ko izgovori: »Bože moj!« i pri tom samo pokaže rukom put neba. Usled blizine i teskobe brda oko varoši. — Bog nije niđe. koji nosi i sitne pahuljice snega i bele latice preranog kuhara. savršeno vajanoj nozi. govorio babi: »Pedeset godina. levoj. April. video sam da joj je desna noga amputirana i da hoda odupirući se o kratku štaku. pa bi mi dosadila. taj je već izišao iz vjere. odlazi na jednoj.« »A ti meni nisi dosadio. Ali to lepo lice. bre. — Kad se digla.. Na jednom kongresu. čovek iz naroda. pedeset godina! Sve da si mi pevala kao ona u Operu što peva.

kako izgovara svoje prezime. naj-posle. razu-mete li vi srpski!-« * bio namenjen. očiju krupnih i modrocrnih kao trnina i uvek vlažnih i nasmejanih.« Obratite pažnju kako građanin. U snu. mlekom. koje je vrlo obično i često. viče: »Ko je to?«. a u drugoj sobi majka sprema sina za prvu pričest i za ispit koji mora pre pričesti da položi. koga vi tražite?« i. Izgubio sam ravnotežu i otisnuo se. kako na telefonu izgovara: »Ama. Ali na kraju pesme. radosno napućena i teška. a sin zlovoljno i sanjivo ponavlja za njom. U toj lakoj. Jovanović. pa tek onda po onome kome je 356 . dečak viče ogorčeno. ali je razvijena i snažna. Previla se u samom pasu. osmejak ih razdvaja i između njih se pokazuju beli snažni zubi. ispunjena medom. Majka izgovara reč po reč. da 357 Uveče. poklonom zbunljivog. Izgleda da peva tuđim glasom pesmu tuđe ljubavi i radosti. Pozdravila nas je. koji je širok i jak kao crven mesnat tučak među laticama čudnog tropskog cveta. Padao sam. otac sedi i radi. tako da sporo i nepotpuno moduliraju glasove. Ćelo telo nepomično. glas je ujednačen i zaobljen. plačevnim glasom: »Ne treba mi žena! Neću! Ne treba mi!« Navršava petnaestu godinu. Ali sam u tom žalio i sve ostalo. Taj čovek boluje od srčatte mane i tako je uplašen i u svakom trenutku svestan svoje mane. Mislio sam: žao mi je što ovaj trenutak neću nikad moći u se-ćanju ponovo doživeti. malo nespretnog i dobro vaspitanog dečaka. Ona peva. ona je pozdravila staricu koja je sedela iza mene. sa krova nekog oblakodera. te usne se neprestano suše i ona ih često vlazi grizući ih sjajnim zubima ili prelazeći preko njih jezikom. o kojoj ni njen izgled ni njen glas ne kazuju ništa. Njen pozdrav je odavao vedrinu i nevinu zbunjenost. »Ovde Jovanović. tu se odaje: i tu se vidi da peva sa skrivenom unutarnjom slašću. jer tek što jedna drugu dotakne. oči oborene. Ne ubij! Ne ukradi! — to ide još nekako. i da sam za vrelog letnjeg dana ušao u neku seosku ostavu koja je sva od smrčeva drveta. Činilo mi se da sam odjednom prenesen u daleko planinsko selo na prisojnoj i pokošenoj strani proplanka. lice mirno. I to je bilo jedino što sam žalio i što mi je u celoj stvari izgledalo kao nepovoljno i neprijatno. ali kad dođe: »Ne poželi žene bližnjega svoga!«. i padajući još uvek sam mogao da pratim i nadzirem svoju misao. kada se glas zamagli malo pre nego što će se sasvim prekinuti. Usta divno nepravilna. Upravo. dragoceno nasmejanoj zbunjenosti bila je sva nenačeta radost koju ona i ne sluteći pruža svakom ko je vidi. Gornja i donja usna gotovo jednake po obliku i veličini. posle dužeg kolebanja između života i smrti. Deset božjih zapovedi. te njene još malko blede usne nisu gotovo nikad sastavljene. raznim voćem i sasušenim travama. koji čuje šum na stepeništu a ne vidi nikog. ali njen pozdrav je pao najpre po meni.

bokor sabljice ili tamnocrvenih ge-orgina. Staze između tih leja nisu šire od dobrog pedlja. kao kod čoveka koji prinese uhu sat i osluškuje da li radi. ispiću ti oči kao turgulje. objašnjava: »-Idi pravo i čini dobro. Na pijaci Zeleni venac seljaci prodaju vino i rakiju. latifom i šebojem. obično eliptična.* Na periferiji malih bosanskih varoši zapazićete karakteristične baštice koje su ponajčešće iza kuće. Ti vrtići su kao skrovit oltar u slavu kratko-vekih. Ali tu se stalno kreće velik broj pijanica. Među seljacima koji piće nude ima domaćina koji trezveno i oprezno gledaju da svoju robu što bolje prodaju. zato za njih ima tako malo mesta i zato su sa toliko ljubavi sađeni i gajeni da se to na prvi pogled oseti. popovom kapicom i zijevkom. na veliko i na malo. igra ni bezbriga. prigušenih a silnih osećanja koja su iznad svakidašnjih. a ne pred njom. uvek istim čedno jednostavnim cvećem niska rasta i žive boje: nevenom. narode. Svaki od njih proba kod nekoliko njih pre nego što robu kupi. zasađene domaćim. Izgubljene i pomalo tajanstvene izgledaju te baštice. ajde. ima preobilja životne radosti. narode!-« viče jedan bedno odeven. a novembar je mesec. koliko da čovek može jednim stopalom na njih stati.. zbijene u osojno mesto između naličja kuće i susednog zida ili ograde od viških dasaka. ili možda i namerno. prljav i neobri-jan seljak lukava izgleda. pa se ne boj nikog. — Ako te uhvatim. Sastoje se od dve-tri povisoke. Ajde. navali. »-Ajde. rastu zeleni kaloper. narode. samo što to kod čoveka sa satom traje trenutak-dva. nekako srećno-slučajno. I Turgulje — rane šljive. Jedan debeo i podaduo čovek bez zimskog kaputa. ali ima i takvih koji i sami piju. Sve to zasejano tako gusto i nepravilno. a kod njega je to stalan izraz. a ima i nečeg zavetnog i grobljanskog. a posle i one zarastu sitnom travom sa ponekim cvetom od rasutog se-mena. Izraz lica mu je napregnut a odsutan. U njihovoj zagonetnoj jednostavnosti i prostoti složenog porekla ima nečeg od rituala i vradž-bine. punu vesele vike i duhovitih dobacivanja. o okolini Sarajeva. sastavljenih tako da se ni proviriti ne može između njih. Cuo strašnu reč. dok sadi i okopava cveće. Sve to stvara pijanu graju. po veličini nejednake leje. koja je uvek malko nagnuta kao da ni prvog dana nije bila prava ni ravna.a hoda kao senka i govori kao bolesnik. od ljudi koji su negde iz zapadne Bosne. . koji malo ili ništa ne kupuju. One su obično nepravilna oblika i minijaturno malene. da takva leja liči na šaren uzorak za ćilim koji nikad neće biti otkan. ali uvek nepravilna oblika. neophodnih potreba. Svi su oni napola ili potpuno pijani..« Jedan seljak viče: »-Ide radnja kao voda ladna.« 359 358 . ali mnogo probaju. ljudi i žena. stegnute i pri-tuljene svim onim što u životu nije lepota. dok ima! Roba govori — gazda laje. Ljudi dolaze sa flašama i kupuju piće. Kod jednog bureta vina vodi se dug razgovor između polupijanih građana i isto takvog prodavca. iznad nužde i stege ličnog i zajedničkog života. Uz samu ogradu.

. na kraju građa. To sam ja i sa mnom sve moje stare misli i drhtavice koje mi ne daju da zaspim i koje me bude posle kratkog prvog sna. sve je bilo manje i niže. kao da ih je maločas ostavio. U toj vodi lebdele su. Kad spavam uz pomoć pilule. a gde sam ja? On zarađuje milione i svetska štampa. blisko i »obično«. Ka-zaćeš ti.. Bile su iste kao one u detinjstvu. Najčudnije je bilo sa zelenom rekom Trebišnji-com. kao okamenjene. starinskim trebinjskim govorom. rodom iz Trebinja. često puta naoko sitni povodi.. ali lepo. kao da nikad nije ni odlazio. Ali u retkim i potpuno neočekivanim i nerazumljivim slučajevima. ali sav od lake i prozirne materije. Pričajući sa malim zastajanjem i traženjem reci. Dakle. čast talentu! Ali. Zajedno smo rasli i u školu išli. To su bili čudni. uđavola. evo. a on ne mogade dalje od trećeg razreda gimnazije. o njemu piše. Znam ga. 362 .. A danas? Gde je on. tako da mu je »fes sa glave spadao. bez svog pogleda i stava. a drugim. širila i stvarala malu zatoku mirne bistre vode. a on . ja zavi-šio i gimnaziju i posle fakultet. Ziveo je kao stvor bez pravca i načela. Posle četrdeset i pet godina došao je opet u Trebinje. Iznad mene i oko mene stvori se kao neki moj dvojnik.. jednospratna osnovna škola činila mu se tako malena da bi je »mogao preskočiti«.. Zato se sa lakoćom prilagođavao svemu i svakom. jer takav san. diže se i spušta u ritmu sna. Samo. on je umetnik. a ispod njega nazire se malen i taman i budan čovek. Pričao je kako mu se sve u Trebinju učinilo poznato. ali to je kao da u njemu neko spava. fala bogu! I to. Covek zaspi odmah. kazivao je svoje utiske.. On retko uzima sredstva za spavanje. opštih i nepovredljivih načela. žaleći se na svoju sudbinu: — Evo. većim. on je zauzimao odlučan stav i istrajavao u njemu bez obzira na po-sledice. i kao boljim delom sebe on je budan i oseća onaj deo koji spava. otišao je kao dete sa roditeljima u Tursku. Pustimo sad talenat! Nego uzmi njega i mene. Jedan građanin za slavnog vajara N. a kad je u nju išao kao đak prvog razreda. Dobro. pa reci je li pravo da se ja ovako mučim. pa talenat. izgledala mu je do neba visoka. to je 360 druga stvar. a mene rasporedili u. koja se pored mosta. Bilo mu je osam godina. ostavimo na stranu talenat. ribe osrednje veličine. ipak ne spava.* Jedan naš zemljak. kad je hteo da joj sagleda sljeme«. I sve ostair je bilo isto tako. * Taj čovek je izgledao kao da ne veruje ni u šta i kao da mu ni do čega nije iskreno i duboko stalo. ja snivam da spavam. nekoliko puta veći od mene. Izgledalo je da odonda rekom nije protekla ni kap vode i da ribe ne samo da nisu porasle nego se nisu ni s mesta maknule. on ne oseća kao pravi san. Stara. pa. uzmi N. pa ma bila i najbezazlenija. treperi. Sotga više volim da se mučim bez sna nego da uzimam sredstva za spavanje. koji dolazi od njih. koje je on svojim uporstvom podizao do velikih.

oštrim zamasima. žđa kao čarolijom. ima svoju boju na nebu ili na predelu. Ziv razgovor svaki čas prelazi u svađu koja opet brzo zamire. to nisi ti! Onda je onaj drugi. ali zvuka nema. malko dobre samoće koja me ne odvaja od ljudi i sveta. Izgledalo je da im se žar sve više raspaljuje. vidi se da su okupani u znoju i da posrću od napora. ne ostavljaju utisak napora i mučnog rada. a očima lukavo strelja i. Činilo mi se da vredi bdeti i pratiti hod i razgaranje zvezda u modroj visini. Samo su sredinom neba sjale dve krupne. nestalo bogatih sazve- Sklonio sam se od naglog letnjeg pljuska u hodnik seoske kuće. nebo je bilo izbledelo. 10 Vin 1953. Belina i odmor.. smeje se. ni oni ni njihova zaprega. od najmanjeg daška do severca sa dugim. dok naš seljak izgleda da se zakopava u zemlju i da prvi put preduzima svoj mučni i bezizgledni napor. Video sam mnoge velike građevine sveta i visoke planine sa snežnim vrhovima u daljini na nebu i. I to veran verom koja se nikad ne koleba i zbog koje se lako podnosi svaka žrtva. u svako doba dana i godine.' Na Zelenom vencu gomile lubenica. kao zadocnele na povratku posle čiste i svetle zvezdane orgije u modrini neba. mlad živ čovek. govori. U prvim noćnim satima nebo je bilo puno zvezda. u grozdovima. Vidiš ti ovaj narod što je navalio! * Na jezeru. —Gle. Jedan od prodavača. i uvek. nego me podstiče da mirno mislim i da bolje vidim i ljude i svet. . a leti sveza hladovina. građanin. u sebi sve računa. to su trideset i dva dinara. Na Bledskom jezeru svaki vetar. Daj pare pa idi. a u tom poslu izgleda sve od početka do kraja predviđeno i utvrđeno. pet kila i dvesta grama. nikako ili vrlo malo. očigledno. Oni se izdvajaju celim likom od posla koji vrše. Oko ponoći negde ipak sam zaspao. ali kad im čovek priđe i pogleda ih izbliza. U ovom kraju Slovenije seljaci na poljima. posmatrani izdaleka. otežale zvezde. I dužan si mi četiri dinara od ranije.Tada se moglo videti da je taj čovek celog života bio veran nečem nepoznatom. daklem to je triput da-klem. sa tih planina daljna prostranstva kopna • Bleđ. Zimi toplo. otkud ja dužan? —A. Ceo zid ispred mene sačinjavaju velika vrata koja se otvaraju na baštu. Zidovi bez prozora. izvan njega i izvan sredine u kojoj je živeo. Svi viču. sporedni hodnik koji vodi iz ove kuće u vrt i služi kao ostava. kupci i prodavci. Tako lak izgleda posao ovih ljudi da pomišljamo na igru i zabavu. —Dakle .. nekako pred zoru. Tu je uvek suvo i tiho. obrnuto. —Eto. 362 363 . meri. —Daklem i daklem. probudio i izišao na terasu. svega trideset i šest. koji su povijeni tako da se prosto gube u zemlji koju obrađuju. Zatvoren prostor. Nije mi se spavalo. A kad sam se. Protivno od zemljoradnika u našim krajevima. tanak me-sec je dogarao u dnu vidika. To je mali.

sa radosnom zahvalnošću. i sad. koliko i to padanje bez dna i kraja. muž se brije. leto 1951 San. A sve to naizgled nije mnogo. Gledao sam ih u rano jutro kad ustaju. Nečeg ratničkog i drevnog i primitivnog ima svakako u svemu ovom. Kad me taj prostor ovako obuhvati i zakloni. A onda je nastala opšta propast.' Svuda sretate ove turiste. amerikanska konzerva. ilu-strovan časopis sa stripovima. Ali on je očigledno izgubio orijentaciju i tako stoji. ili mladi parovi. i najviše ono što sam. da savlađuju prostor i teškoće koje on pruža. putuju svojim automobilom iz jedne zemlje u drugu. još od jutros i očekuje sunce. ja kao nigde razumem i volim čoveka i sve što je njegovo. izgleda. Sve se pretvorilo u padanje i postojalo samo kao takvo. Zatvoren prostor. a dete. 364 365 . i trajala je. Malo povrtlarskog alata uza zidove i nekoliko praznih saksija i slučajna daska koja može da posluži kao sedište. Mlađi ljudi. a ta reč je bila: »duša«. Gde god ne nađu mesta u hotelu ili gde hoće da uštede. Svi su ti ljudi prošli ili kroz rat i kasarnu ili logor. U dva velika poslednja rata milioni ljudi krenuli su.* na zapadu. Surva-vanje svega što postoji i što bi ikad više moglo ma u kom vidu i obliku postojati. okt. dok se dete igra na travi. pričvrstivši ogledalo na krilo šatora. često i sa decom od 5—6 godina. značke. voljno i nevoljno. radio koji svira uvek » Bled. po svetu. sazdan od čoveka. oni rasklapaju svoj šator i —■ kampiraju. iako sunce celog dana nije izašlo i sad je tamo negde > Ponoć Između 6. izbezumljen. da se »snalaze«. pust i bezimen prostor. Nije više bilo zemlje. pa makar i sa pasošem. I nikad ništa više. kutija jugoslovenskih cigareta. nalazim često u misli: da je čoveku dat omeđen i zatvoren prostor. za čoveka. iza oblaka. kao tihi jauk. žmirkajući na sunce. sa svojom posled-njom ljudskom rečju. i više od toga. Kao svaka novina. ni mrtve stvari ni žive svesti na njoj. Predveče možete videti modri dim njihove vatre oko koje posluje žena.i mora. 1953. a nije osuđena da se tako zove i da uvek to bude. U toj opštoj kataklizmi padao je i on. po dvo-jicatrojica. ili bar kroz neku omladinsku organizaciju koja nije mnogo daleko od svega toga. ne mogu da se zaustave. Ne može drukčije. U njihovim kolima vlada slikovit nered: prazna flaša kjantija. najbolje što mogu biti. i mužjaka kako nešto popravlja i utvrđuje na šatoru. i u njemu uvek verno ose-ćanje da sam i sklonjen i zaštićen 1 svemu blizak i znan. U prostranom krompirištu usamjen suncokret pod oblačnim nebom. kao ratničkim povicima Žena se oblači i doteruje. ali sa smehom i veselim. a sve što sam ikad video gledao sam uvek sa velikim Ijubopitstvom. reklame i prospekti za turizam zemalja kroz koje su prošli. zastavice. čeka doručak iz konzerve. Okrenut je ka istoku. Tri bela zida i velika vrata koja su i četvrti zid i prozor i izlaz u svet. dobro koje je sam stvorio po svojoj zamisli. malo podbuli i raščupani. ali sve to zajedno. svojim rukama i za svoju potrebu. i 7. ne mogu da odbace od sebe naviku da ulaze u tuđe zemlje. sve ovo malo zbunjuje čoveka koji nije navikao na ovakav način putovanja. Ništa.

Svaku aluziju. u kljunu je nosio vlat sasušene trave. A imam pravo da vam dajem bakšiš? —Bakšiš je zato što vas služim — kaže kelner mirno. ali ja vama dajem dvadeset. to nije bio besciljan. Beznadežan napor. Sve je spremno za povratak. Na ivici jedne od tih njiva sitan čovek kopa. U njegovom govoru sve je vrvelo od nezdravih asocijacija. —Dajete. a ne-poverenje i oprez kod roditelja. sive i posne. tek na-goveštenu. Slušam kako se jedan čovek sa primetnim engleskim naglaskom. ali baš zato ružnih aluzija. on je zatrpavao sve novim recima koje su bile utoliko ružnije što je trebalo da izgledaju pune obzira i pristojnosti. Pola sata pre polaska na stanicu. 367 .istu istrganu crnačku igru. —Jeste. — Nemate pravo. zle. mirno i zeleno oko mene. Početak razgovora sa tim čovekom izgledao je uvek prijatan i obećavao mnogo. objašnjava s kelnerom. I tako malen. A čovek radi kao da ima zadatak da uskopa ćelu površinu zemlje. a sve su se kretale na niskim. malo nastran po izgledu i sigurno pijan. gospodine. sa još mnogo manjom travkom u kljunu. veseli letnji let. Sve je još svetio. mračnim i klizavim ravnima. U Marseju. da me grdite ■— kaže kelner sa hladnom bezobzirnošću za koju samo na francuskom može da se nađe učtiv oblik. i ja sam vam zahvalan. deset posto je za to. razbija ušicama od motike krupne suve grude zemlje. ili su razgovori koji se vode oko mene isto tako čudni kao i sve ovo što se dešava u meni. Svim što je na njima i oko njih oni podsećaju na visok industrijski potencijal svoje zemlje. Njegov govor je bio dvostruk kao zmijski jezik. i sav je malen i jadan pred svojim nepostižnim i nesrazmernim zadatkom. od neočekivanih i slabo prikrivenih. Ili se meni čini. Osećao se sav njegov napor da govori kao pristojan čovek i sva nemogućnost da tako misli. onda — kaže gost tako mirno da je već čudno — onda moram da promenim restoran. i podmladak. Znači da se vreme ljubavi i igre primaklo kraju i da treba spremati gnezdo za jesen. smenjivala je druga još čudnija i — niža. ali u isto vreme i na Cigane čergare koji su u mom de-tinjstvu dizali svoje čerge u blizini naše kuće i izazivali uzbuđenje i Ijubopitstvo kod nas dece. bacio je veliku senku na ceo predeo i na ovaj trenutak moga polaska. ali ne pristajem ni po koju cenu da me grdite. a on sam gomilao je ispod sebe i oko sebe toliko ružnih stvari da je ličio na one životinje koje žive na gomilama svog rođenog izmeta. U restoranu. Neke rastrgane njive. S vremenom je postajalo pravo mučenje slušati ga. Na oluk na terasi sleteo je vrabac. Svakojake sitne. i to brže nego što je njemu polazilo za rukom da ih sve i potpuno zaodene dobrim recima. ali isto tako brzo je izneveravao sva obećanja i na kraju davao sve samo ne zadovoljstvo i prijatnost. ružne i nečiste pomisli i aluzije 366 navirale su iz njega.' • u Marseju 1927. pribor za jelo od crvene ili žute plastike. Jednu asocijaciju. —E. i više.

kao kod svih suđenja i osuda — olakšavajućih okolnosti. da stojimo pred teškim nesporazumom i tragičnom zabludom čitavog jednog života. pljusak se sme-je meni. Malo posle on opet počinje. Pored njih dete od dve godine.l . i imam iluziju da sam zasmejao drugog. nađu neki ma i zaobilazni put da se preliju i prospu. koji su nagomilani u meni. najboljim i najplemenitijim delom sebe. Ona ga moli da je pusti da mirno čita. a to znači nižeg i slabijeg bića. On je dokon i svaki čas započinje razgovor. Da. — Dobro. Jeste. I kad dobro uočimo tu njegovu zaslepljnost i tačno procenimo tešku samoobmanu čija je bio stalna žrtva.6<'R : ' 24 — Znakovi pored puta 369 . Tada bežim pod prvu kapiju ili gusto drvo. A kad pljusak prevari mene. Na prstima burme. mi vidimo da je osuda nepravedna i neosnovana. Posle kraćeg ćutanja on opet počinje razgovor. kad ne bi bilo i ovde. Taj čovek je. onda nastane veseo grohot krupnih kapi po širokom lišću i limenim krovovima. ali odjednom stane da se koleba i mrači i za tren oka ceo zaliv sa okolnim brdima nađe se pod oblačnim zvonom iz kojeg naizmenično čas pada gusta kiša. ■ ■ ^ 3^^'. bila bi. ali skupoceno olakšanje i zadovoljstvo. osmehnem se tiho i nepri-metno. čas oni mene.* Na plaži mlad par. zar je tebi Hemingvej zanimljiviji nego ja? —To nije nikakvo poređenje — kaže žena suvo i čita dalje. pređveče se oblaci malo raziđu i nebo zarumeni. i to glasno i nepoštedno. A ja osećam neveliko. Tako se varakamo i nadmudrujemo po vas dan.^ Preko dana je sivo i oblačno. 'Opatija 24. bila prava i osnovana. nepotpuna i bedna zadovoljenja svojih sujeta plaćao nesrazmerno skupo. VU 54. Tako se igram žmurke sa neuračunljivim kvarnerskim pljuskovima. što je još veće. čas prosijava sunce. A dok trčim put skloništa. ■— Kažem ti: to-se-ne-može-porediti! Cutanje. i nasmejem. prilično izlišno. A olakšavajuća okolnost je ovde takva i tolika da iz osnova menja i našu osudu i lik toga čoveka u našim očima. a već posle devet sat^ I Opatila U. Moglo bi se reći čak i to da je sujeta bila glavni pokretač većine njegovih odluka i postupaka i celokupnog njegovog držanja u društvu u kome je živeo. Oboje su zdravi i lepi i po svemu izgledaju srećni. muž i žena. Kišni dani u potpunoj samoći. iako sam potpuno sam. I tako se ja. —Dobro. I prema tome bi osuda toga čoveka kao sujetnog. tačno je da je to bio sujetan čovek. po nekoj organskoj zaslepljenosti kojom je bio udaren. Kaže to bez uzbuđenja i jetkosti. Cas prevarim ja njih. što je veliko zadovoljstvo. Ona čita. I tako talasi neistrošenog i nezadovoljenog smeha. Kad uspem da promaknem kroz zatišje iz368 među dva luda pljuska. VTT 54. Osvane sunčano jutro.To je bio jedan od onih ljudi koji mnogo revnosni je zagledaju šta ima u tuđem loncu nego što brinu da njihov ne bude prazan. ali znači ipak da te on više zanima. da toga čoveka treba žaliti a ne osuditi.

tamnomodro. nema šta. pa sada valja da terate. • Bleđ 1954. — Pažnja! Umoljava se uslovni putnik za Sa rajevo da se javi na šalter br. •— Sto ne liči na . —E. zagušljivo. Na posrnulu ogradu starinskog groblja naslonio se stariji. i neprestano zevaju. račvasti prut na kome visi ubijen slepić. drugi pita: —Je li i ovo drugo devojčiča? —Jeste. a ne u onom što se kaže ili učini. Kad se malo utišaju. to se zna! '' '' '^ Žena se smeška i ćuti. Svak je svakom beskrajno dosadan i uvek na smetnji. preduzimljivi i snažni. 2. I zemlja i nebo imaju neodređenu boju pustoši i dosade. Na aerodromu u Beogradu postoji nešto što se zove »uslovni putnik«. pa ako se slučajno desi da neko od putnika ne dođe do polaska aviona. A ostareli su olinjali.? 370 24* 37$ .. čak možda i korisna životinja koju ne treba ubijati.ono je vedro. kao zastavu. na sredini strme.. jer je kod njih sve samo igra koja ima svoj smisao u samoj sebi. pođe na sreću na aerodrom. Odmah mu priskače u pomoć drugi dečak. Pa ipak. nošeni snagom koja raste u njima.. Poslepodne nekako otegnuto i bezvoljno. zauzima njegovo mesto. kao jesenje. raskošno. Oni posve mladi jure levo. što 'no se kaže. * ' "' Razgovaraju dvojica radnika na Cukarici. leže na samom dnu. Nedaleko od njega. •— Treće će biti sin — teši ga drugi. pa da stopiram. kao ćelavi..^ i Varošica koja podseća na ustajao ribnjak sa šaranima koji sam video negde u Francuskoj. Teški od godina i mudri onom uzaludnom. jedno otegnuto i prkosno: —Stooo? —Pa tako. što onda liči na zmiju? — kaže dečak ša kolebanjem u glasu. # Razgovori na periferiji Sarajeva. Nastaje potpuna tišina među dečacima. malen i drzak. — Malo vode. izlokane ulice nekoliko dečaka. Stoji oborenih očiju i malko spuštene ruke. Jedan je sa ženom. A jutro je opet sivo. gonjeni još živim nagonima gladi ili množenja. desno. jedva miču perajima i brkovima.. koja drži dete u naručju. drže se blizu površine. on im kaže slabim ali prekornim glasom da je slepić bezazlena. izgubili polovinu krljušti. i puno zvezda što izgledaju kao lepotice koje izlaze samo noću. godine u početku avgusta. (To je onaj koji.. Zastali kao četica u pohodu.) Čuje kako službenik objavljuje preko zvučnika. prepiru se glasno. na . Mlađi šarani. a niko nikog ne sluša i ne čuje. kad su sva mesta zauzeta. grehota je. neprestano su u pokretu. Teško. »ljudi u najboljim godinama«. kiselom mudrošću koja dolazi kad snaga nestane. Covek pored ograde gleda dugo dečiju igru. —Moraćemo. Onaj što drži prut sa slepićem najviše je zbunjen. Jedan od njih drži visoko. on nije zmija. »do praseta«. —Bolje bi bilo da je ovo drugo sin. —Ako se drugarica složi? : ■— A. on prvi nalazi reci. —A . slab čovek.

Uvek sam očekivao da se iz nereda. Prva ekipa. četa crvenokožaca. g6 uspeh koji na kraju krajeva gubi svaki smisao. Pri tom ćela ekipa i svaki pojedinac u njoj ostaju za ćelo vreme igre ono što su: ljudi i ličnosti.. podrugljivo. Ovo važi za svaki sport. * nutim dućanima.. rumeno. Mladići koji igraju igru. zemaljskog postojanja. u pogodak. ljudima i stokom. kao jeste-nije-jeste. Otkad postoji u meni svest o sebi i o svetu koji me okružuje. na konja? —. i da se ispod njega sve jasnije ukazuje skriveno a stvarno lice našeg pravog ljudskog. krenuše dalje. rasipa i nestaje. oni u svakom trenutku postoje kao ljudi. na kuću? I sa tim recima. odvojeno od uspeha i neuspeha. Svi zagrajaše u jedan glas. nego u koš. pa i za svako ljudsko delanje uopšte.. kao dečak od dvanaest godina. I. Sve se gubi u razgranatoj i dobro izgrađenoj specijalizaciji. Savršenstvo i lepota! Prosijava i nazire se kao slutnja. sa potpunom prirodnošću izlišnih i sitnih stvari. da se svet koji vidim. Satima i danima varala me ta slutnja. jer to je bilo samo nečujno mrmljanje. ono što treba da bude naš pravi svet i da to ostane zauvek. Posmatrajući dve ekipe košarke. Nije se mogao čuti kraj njegovog govora. i sve što se sa njima i između njih dešava. I ma koliko da su predani igri. Hiljadu puta mi je izgledalo da se ostvaruje. kakvi ste. Covek. ne u košarku. gledao je za njima. a ukazuje se suština planete koju zovemo Zemlja i stvorenja koje se zove čovek. bezvremena radost koja mi izgleda pouzdano obećana. Sedeći na obali Drine. ali se odmah javi treći.. dragoceno jezgro svega što živi i postoji. samo žvakanje bezubim ustima. a kako se na prvim razgaljenim mestima već naslućuje savršena i divna suština.. I kuću bi razorili.. I sve pada. kao neophodan uvod u nešto što treba da bude glavno i pravo. jer proguta čoveka i sve što se ljudsko u njemu i oko njega.. u bezobziran. kasaba sa krivim ulicama. veselo: — Sto ne liči na . — Ubili bi vi i mačku. dosade i bezobličja oko mene odjednom pojavi opšta. rakite.Nije umeo da kaže na što i zaćutao je. A svaki pojedinac teži da se ceo pretvori ne u igru. posmatrao kao nešto sporedno i privremeno. nag372 . —Sto ne liči na kravu? —. Opet je bilo sve tiho. koji izgleda kao da leđima podupire grobljansku ogradu. pesak. a koji nije drugo do maska i naličje i prela-zan oblik. ja sam sve pojave žive i mrtve prirode. Druga ekipa. zlatno. sa trofejem visoko iznad glava. mačku? To odjednom rastera svaku zabunu i prekide ćutanje među dečacima. pusta jalija od nanesenog kamenja. 373 Detinjstvo u kasabi. prašinom i balegom — kako se sve to odjednom tanji i razilazi kao magla. kao sa ratnim pokličima. i to lakše i brže od suvog lišća. ja sam zamišljao kako se sve što sad vidim i svakodnevno gledam. To ima u najboljim trenucima pred očima i od toga živi ono što se zove: ja. a koju verovatno nikad neću videti. I konju bi rep iščupali. Popodne duže i pustoš veća.. nastojeći da postignu što više i čineći sve da njihov protivnik postigne što manje. okrećući podrugljivo nasmejana lica prema starom čoveku.

Išli su samom ivicom njive. o rastancima bez suza i reci. rastro ga među dlanovima i. s. upotrebljavajući i zloupotrebljavajući svoje vajno znanje stranih jezika. Jedan vojnik otkinuo je napola zreo klas. On. Stazom se otegla četa pešadije na manevrima. — Bitte die Tiire zu schliessen! — Zatvaraj vrata!«* Na strmom okrajku mlade šume. školovan. znalački pogledavši oslobođena zrna. Suza je polako klizila niz nagnutu stranicu. sav zelen i zlatan. jedan od onih što nisu imali uspeha u životu ni sreće sa ljudima. on se obrecava. italijanski i dočekuje strance ljubazno. On je prema njima u isto vreme i ropski ponizan i preterano intiman. rekao nešto glasno a nerazumljivo o budućoj žetvi. Ali šta je sa klasom koji je otkinut i smrvljen a zrnje mu rasuto po stazi i zgaženo? Ko će njegovu sudbinu objasniti i opravdati? Ima li objašnjenja i treba li nekog opravdanja? Treba li uopšte misliti na to? I treba li mishti tako? > Iz 1950. držeći se pažljivo puta. Sad. Po naglom pokretu vrata i glave on poznade da će žena zaplakati. Mnogo ljudi. bez nade na viđenje. i slova koja su bila ispod nje videla su se uveličana. 574 575 . misli da se ljubazan i ne može biti na našem jeziku. I utoliko teža što je nevidljiva i nepriznavana. On je ćutao u teškoj neprilici i zbunjen. Tako su prošli pored njive bez ikakve štete i kvara. kao pod lupom. razgovora i osmejaka. bitkama i porazima od pre 2000 godina. i sa nelagodnošću i nekim tupim čuđenjem gledao u onu krupnu. Ona je sve više obarala i sve više zakretala glavu. i prosto ne ume da bude ljubazan. ali ipak je jedna krupna suza pala na stranicu otvorene knjige.Majski dan. On se odmah pokaja što je otvorio tu knjigu i na tom mestu. u sumračan čas. da su ljubaznost i čovečno ophođenje osobine stranih ljudi i tuđih jezika. On zna engleski. kraja nema. Pored nje ide staza. — I sve se u meni izmeni i preobrazi i stade da živi životom jedne tragedije koja mi je po svom poreklu tuđa. preti i gadno psuje. useliše se odnekud nečiji jad i nečije stradanje u mene. i što su skupo i teško platili svoju upornu težnju da budu i ostanu ono što su. uprkos ljudima i toku stvari oko sebe. a samo po svojim posledicama potpuno moja. i nametljiv i dosadan. izgleda. Radosti. U velikom birou za propagandu turizma koji se i zove »Turist« piše na vratima: »Fermez la porte. na novoj krčevini. bistru i sjajem prožetu suzu na štampanoj hartiji. Za scenario. » N.v. njiva ječma u dozrevanju. čini mi se. Žena je zaću-tala i sve više zakretala lice u stranu. Tekst je govorio o nekim ljudskim ljubavima i sukobima.* Čitali su zajedno iz velike knjige. Ali kad govori srpski. on je krt. • - U jednom od boljih beogradskih restorana ima »šef sale«. Nisu uvek laki ni prijatni putevi na koje nas dovodi naša mašta.p. A predveče. i ja počeh da živim životom drugog čoveka koji je viši i bolji od mene. sa domaćim gostima. a kad govori sa mlađim osobljem. često i grub. predratni kelner. nemački. Tada je ona brzo zakrenula glavu. svež i radostan. ma] 1955.

Taj čovek ima čudan i neprijatan pogled. oni razgovaraju tiho. Na mahove izgleda kao da će ćela površina njive zasjati oreolom duginih boja. kao nestalni odblesci. Njena leđa sa zagasitim sjajem srebra. povezane na potiljku. Njena ramena. 377 Biciklist na drumu. od koje se videla samo gusta masa crne kose. Naročito muškarac. ali isto tako znam da će noćas sve još izdržati i ostati na svom mestu. isturena u stranu. Jasno mi je da je u tom svetu sve nesigurno i privremeno. izgledala su kao snažni koreni belih krila na likovima anđela-vesnika sa renesansnih »Blagoveštenja-«. Dok su mladi i dok između njih putuju i tkaju erotski talasi. govori nešto u sebi. a svi zajedno stvaraju iznad ćele ravne površine njive lak i titrav nimbus bakrenastocrvene svetlosti u kojoj se. u Sloveniji. dok spo-Ija dopiru glasovi šetača i zvuči limenih instrumenata neke palanačke muzike i dalek zvižduk lokomotive. drži u desnoj i njome pritiskuje i okreće desnu pedalu. On levom nogom vozi. pored onog što vama kazuje. Ceo čovek i njegov napor ne izgledaju nimalo ni ružno ni žalosno. Kad je reč o razgovoru između muškarca i žene. ali se neprestano naslućuje.Naga do pasa. pomoću koje inače hoda. Prvo pomislite da vas gleda pravo i uporno. Po jednoj sumarnoj i vrlo relativnoj proceni. Privlači me belina postelje. Mlađi čovek. 376 . ruku stegnutih među kolenima i na njih spuštene glave. ali desna noga mu je amputirana od kuka. a svoju štaku. U starijim godinama — ponajviše ćute. Seoski put ide pored njive. odsutan pogled čoveka koji se gleda u ogledalu i neprestano. presavijena. i da ću moći zaspati i spavati sa tim osećanjem i sa svojim velikim umorom. Osećam prisustvo velikog noćnog sveta napolju. ona je seđela na krevetu. razgovor između muškarca i žene u nas kreće se otprilike ovako. zdrav i lep. bez mnogo obzira na okolinu i ne prateći naročito pažljivo misao svoga sabesednika. Ali u njoj ne prestaju da se javljaju nemirni i jedva primetni zelenkasti i modri prelivi. samom sebi i samo o sebi. kao prigušen fenjer svecu. za sebe. Ne ostvari se nikad. Pa opet preovlada crvenkasta svetlost. Tako iz svega izbija nešto kao slutnja duge koja je stalno u nastajanju. Vozi bezbrižno. * Ječam na planini. Naprotiv. javljaju prelivi zelene i modre boje. stasit. Sredovečan čovek i žena. mlečne večere i toplog kupatila — spremam se da legnem. sa lakom senkom koja puni udolinu duž ćele kičme. Svaki nosi u sebi malo sjaja. približno istih godina. Kosmati prezreli klasovi na modrom nebu vrelog dana. nekud iza vas. Posle velikog letnjeg napora i znojenja u dugom hodu po brdima i šumama. ali je nešto niži od nje. pa tek onda primetite da je to pogled koji ide kroz vas. pro-sečnom brzinom. tako da je moj pogled stalno u visini ječmenog klasja. govore glasno.

a kad bi izišao i poslednji od njih.. i šatra sa čudovištem Polaribapolažena. kao muzika sfera i romon vode u mraku kao njena pratnja: svaka pomisao u nama kao radosno otkriće. a svaka žena koja putem prođe kao boginja koja je za trenutak uvukla krila. manje ili više. i zbog toga na njih odgovaraju kratko i rasejano. Po svršenom obilasku odra oni nisu izlazili nego bi stali po strani i tu čekali nekoliko trenutaka. Ima dana kad je sve u nama tako svetio i skladno da ne osećamo ni potrebu za srećom. Zbog toga im vaša pitanja smetaju. Svet je ulazio u šatru u grupama. ali vidite da su odsutni mislima.. ušli u povorku pridošlica i obišli odar ponovo. na mrtvačkom odru utonulom u vence. zur Erde nieder«) Toliko je poznata stvar i toliko teška a neizmen-Ijiva da je možda najbolje i ne govoriti o njoj. Ali zaista je bolje ne govoriti o toj strahoti. Čudovište je ležalo u nekoj vrsti staklenog sanduka. ' U velikoj dvorani starog »Oficirskog doma« bio je izložen V. poznati i nepoznati ljudi svih mogućih zvanja i zanimanja. a od pasa naniže bila je to »riba« sa veštačkim krlj ustima. U pauzi između takve dve grupe uneli bi ženi--ribi njeno dete od pet meseci da ga podoji. * Kod ljudi koji su potpuno i nepovratno predani jednoj strasti. a vama neprijatno. Tada svaki najmanji pravoj na brdima oko nas izgleda kao pokret milovanja upućenog samo nama. pored drugih čuda. — Od svega toga njima je mučno. možete primetiti jednu naročitu vrstu rasejanosti. svaki oblačak na nebu kao slovo iz tajne azbuke o sreći. A ima dana.Sta da se kaže o toj ludoj ampUtudi naših raspoloženja? (»Zum Himmel hoch. puna radosnog Ijubopitstva. koja se u međuvremenu sakupila. — Gledaju vas i prave se. bila su zanesena. držeći se jednako za ruke i praveći se kao da tek dolaze. izlazio. ponekad čovek mora da govori. A zatim bi. jako dekoltovana. Posmatrajući tu povorku. Čekalo se dok se sakupi desetak gledalaca. iako nastojite da to sakrijete. R. 378 Njihova rumena bucmasta lica. ispod kojih idemo. nešto do čega im je mnogo stalo i što samo oni čuju. pošto je učinio krug oko odra i tako odao poštu pokojniku. samo su im oči sa osećanjem krivice nemirno šarale po našim licima. pa bi ih onda uvodili. uvodili su novu grupu. sašaptavajući se i bacajući bojažljive poglede oko sebe. kokainista. pa i kod erotomana. « U cirkusu koji je nekad gostovao u Beogradu bila je. svaki šum lišća na jablanovima. iako to ne pokazuju. Oko odra je u ćutanju prolazio mnogobrojan svet. Tako su učinili nekoliko puta. i ja ne govorim. koja se tako ne zove a koja očekuje sve ljude. u strahu da ko ne primeti njihovu »podvalu«. uokvirena zelenim vunenim kapama. Za to vreme noge su joj ostajale zatvorene u onoj ribljoj 379 . ljute ih. kao da prate ono što im govorite. Gornjom polovinom to je bila još mlada i prilično lepa žena. a lice im ima izraz kao da pažljivo i zabrinuto osluškuju nešto u sebi. I svaki bi. Pa ipak. pali su mi u oči dečak i devojčica od sedam do osam godina. toliko smo iznad svega što ljudi nazivaju tim imenom. kod teških alkoholika. svega sa tankom ružičastom majicom na grudima.

tako da mu docnije ništa ne može pomoći. slikovita. u postojanju koje je naličje života. sporom procesu od kojeg se ipak ne umire. to je činjenica da on takav. i tada i ono što je ostalo od snage i života u njima počinje da sahne i čili u neosetnom. a njega nema po pet-šest godina. gde nosi ugalj i drva po kućama. sestro moja. u govor. dugo živi i jako se množi. mužu ne kaže niko ništa i ne pita ga šta radi tamo u svetu. i svak se pomiri sa njom kao sa stalnim i pravim oblikom postojanja. E. hvata se čoveku za oči kao nevidljiva. lepljiva paučina. febr. i zavoli ga kao što se inače život voli. Odavno je u Beogradu. i priča drugim ženama. gasi glas. gust sneg. Nahranjeno dete bi zatim odnosili. * Jaka studen i sitan. pa stiže starost. zajedno sa rastrganim krpama dima. Sad je došla u Beograd. Od trideset i pet godina braka muž joj nije bio više od pet-šest godina u selu. samo bi se lako pridigla i onim jedinstvenim. 1958. Tako po njemu možemo jednom i da vidimo puteve košave koju inače samo osećamo. pa prođe mladost. usporava korak. žaleći se. čas udara u oči. Tada se može reći da je beda potpuno i zauvek osvojila jedan kraj. a uz to — košava. kad rastoči i prožme čoveka do poslednje ćelije i tako osvoji i porobi ne samo njega nego i one koji se još nisu rodili. jer će svet odmah na nju: »Kurva. ubijen. sirotinja Cigana čergara ili mladih ljudi koji svoju nemaštinu ulepšavaju pesmom i nestašnim podvizima. Ne sme da pogleda drugog muškarca u selu. Žena samuje i vene. kaže. (Jer ono što je najbolnije u sudbini čoveka za koga se kaže da ga je beda ubila. Sirotinja. na kratko. nego teška sirotinja koja rađa bedu kao trajno stanje i endemičnu bolest čitavih ljudskih grupa. čas praši visoko iznad krovova. i pretvorila ga u svoje carstvo koje joj nikad više niko ne može oteti 381 380 .polovini. jer nije više sposoban da ih primi. pa danas bih platila da neko hoće da mi kaže: »Kurva!«. završava žena. nepovratno i nepopravljivo mesi čoveka i doteruje ga sve prema nekom svom nepoznatom modelu. ponos i neka vrsta jadne i naopake religije. Ne ona vesela. O bedi koja savija kičmu. čednim pokretom svih majki i dojilja na svetu malo spustila ružičastu majicu i pri vinula dete na grudi. Sneg kruži i veje u stotinu kovitlaca i čevrntija. Žena mu je vek provela na selu. steže oko njega svoje granice kao nevidljivu omču.* • 2. nego traje iz naraštaja u naraštaj. svi ljudi odlazili u pečalbu. Ima odraslu decu koja su se poženila i poudala i razišla po svetu. Star i oronuo čovek iz okoline Tetova. kad postane navika. Ali neće. Kada ljudi jednog kraja ili jedne klase ogreznu u toj bedi. čas briše po zemlji. čas sipa za vrat. odvaja ga zauvek od blagostanja i radosti. puna života i pokreta. Dockan.) Kad beda prodre u misli. a žena je opet zauzimala svoj položaj. naselja i zemalja. kurva!« A njemu. i uvođena je nova grupa gledalaca. O toj bedi mislim ovih dana. ni novac ni najpovoljnija promena životnih uslova. životni sokovi prestaju da pritiču do njihovih tela. oko šezdeset mu je godina. u shva-tanja i običaje. sa ljudstvom i svim živim stvorovima i mrtvim stvarima na njemu. Tako ostavi čovek ženu kod kuće da pazi decu. Nekad su. Tako je i ona živela.

Gledam s prozora na praznu ulicu. nisam ja sam. Istina. moj telefon ćuti svojim crnim. Priređivao je bučne i sjajne gozbe. I kad pojedinac uspe da pobegne na drugi kraj sveta. i stekao glas bogata i darežljiva domaćina. Ali sam. i nesigurna njegova reč. a sve mu se činilo malo i uvek mu je bilo hladno.) Sa ljudima sam i ljudskom mišlju. najpre malena kao tačka. A 383 Mrkne vidik i uši gluhnu od tišine. toliko bogat da nije znao gde šta ima. To je samo teški deo moga nestajanja. još sakupljao preostale komade kolača i kore od voća. jer u sebi ponese ćelo to carstvo bede u malom. da je ovde pred nama oprez bez računa i bez straha. Prema tome. gleda i govori nekako naročito odmereno. dugim trajanjem. jer je beda njegovog porekla jela i pila iz njega. Tako se priča o onom mladiću koji je uspeo da iz bednog kraja Bosne ode u Stambol i s vremenom postane vezir. ali na njima se oseća da su — i pokret i pogled i reč — u svoni postanku i u svom toku vezani za neke obzire koji sa onim što se u društvu obično i uvek negativno naziva obzirom nemaju nikakve veze. glatkim ćutanjem. I kao čudo se kazuje da je kriomice. Iz tog kraja nema bežanja ni spasa. Samoća koja zadaje bol. biva sve veća. Na uglačanom. i glasa tuđeg govora biti željan kao radosnog događaja i čuda koje ne dolazi. Ne. sa kojih su stotine ljudi odlazili siti i pijani. ukočen njegov pogled.i koje ne živi ljudskim životom nego bedom i njenim mrtvim i dugim. stalna i teška dužnost i obaveza prema životu samom. nisam ja sam. (Tako ja mislim i tom se mišlju branim u ovom teškom trenutku. I ne mogu to biti nikada. Taj čovek hoda. Pisama nema. kad bi se svi gosti razišli. sam nisam. donosi strah. i sad pada. ne. Plivao je u blesku i raskoši odela i nameštaja. oprez koji je stvarna i velika služba onom zbog čega se čovek kreće. sa životom svega što živi i postoji. U Ohridu ima ovakav natpis na jednoj limar-skoj radnji u čaršiji: TENEKED2INICA >^T I S IN A* Ne. i sa njegovim nestankom sam. naročito oprezno. kao i sa postojanjem svega onog što. to mu ne pomaže mnogo. kažem u lice: 382 . kad on nestane. To ne znači da je spor njegov pokret. Možda dolazi vreme kad ću i samog ljudskog prisustva i pogleda. Gledam je kako. A ja im. tome bolu i tome strahu. I umro je od suvišnog i preteranog jela i pića. I nestaću nestankom svega što živi i što se neprestano rađa. dolazi na njegovo mesto. oprezno bez bojazni. i sam sit i pijan do nesvesti. moja se vrata retko otvaraju. Ali nisam ja sam. sivom asfaltu plovi i poigrava senka lista koji je opao sa visokog platana. moćan i bogat. unutrašnju bedu nije mogao zaseniti ni zaglušiti. i parčetom hleba čistio sahane u kojima je ostalo nešto jela iza presitih gostiju. ali se nije mogao najesti ni zajaziti. ali svoju skrivenu. u život koji za bedu ne zna. onom što gleda ili govori. Nema izgleda da se pojavi živ čovek ili da se desi išta što se živom čoveku dešava. dok postoji.

jednog levo: žandar. on je zbunjeno slegao ramenima. A kad bi se desilo. čas goneći lopove. sitničav i račundžija. A jednog dana mali je čovek umro. —Dobro — govorio je nestrpljivo onaj koji je raspoređivao dečake za igru — ti se ne igraš. obavijenom zelenom haljinom od cica. Onda bi ga gurnuli ustranu. čudak i šeprtlja. obazrivi čovek. potrčao bi i on za njima. i to više zbog svoje neobičnosti nego zbog lepote. njena glava sa sitnim licem ali ogromnom žutom. bivao i sam bolji. Između čoveka i te iskre u njemu dolazilo je neprestano do neverovatnih nesporazuma i sukoba. drugog desno: lopov. sedeo sa nekim malim ljudima. čas je on obuzdavao i skrivao nju. Kad god sam bio u društvu jednostavnih ljudi. i brzo poklapa svoju senku. koji imaju u životu jedan određen posao i koji ga rade sa ljubavlju ili bar sa strpljenjem. dvoličan i nepouzdan. ukočen. tragičnih i komičnih. pun neuhvatljivih protivrečnosti. novim putevima u nepoznatom pravcu. ja hoću da se igram. čudan čovek. leže u nju kao u svoj grob. a kad bi mu posle duže prepirke dopustili da bude lopov. smešan i jadan. A neobično je na njemu bilo samo ovo. ličila je na jednu od onih čudnih hrizantema koje su plod mnogih ukrštan ja i koje su dobile prvu nagradu na nekoj međunarodnoj izložbi odgajivača cveća. činovnicima bez karijere. podvizima duha i tela. retke i moćne materije koja teži i neodoljivo goni visinama i smelostima svake vrste. —Pa šta hoćeš da budeš? Oborenih očiju. udubljivao se u njihove često izmišljene žalbe. razgovarao sa njima. čas ona odvodila njega na neslućene i neželjene puteve na kojima. Svi su ga gonih i svaki čas se moglo čuti kao neki dečak viče: — Pik. Taj u svemu i po svemu mali čovek. težak sebi i neprijatan drugima. * Kad smo bili deca. da ni jedna od te dve suprotne snage ne preovlada — on je ostajao u mestu. 384 To je bio neobičan čovek. U tora stalnom rvanju čas je pobeđivao sitni. nosio je u krvi iskru dragocene. što je ponajčešće i bivao slučaj. čini mi se. plašljiv. stršavom i na sve strane poletelom kosom. igrali smo se vrlo često »žandara i lopova«. odo25 — Znakovi pored puta 385 . Na tankom telu. I do smrti je ostao takav. oprezan. Stoga mogu da razumem mog poznanika M. on je i to odbijao. U toj igri sa njim je uvek bilo muke i neprilike. čas iskra u njegovoj krvi. a ona neuništiva moćna iskra iz njega krenula je živa dalje. On je predveče odlazio u kafane. sam sebe nije mogao da pozna ni smeo da prizna. —Ne. otpao kao sitna ljuska koja trune i nestaje. Ali on bi se ubrzo pomešao sa ostalima. pik! Ovaj se ne igra.onda u moje vidno polje ulazi i list sam. umirući od straha i kajanja. Kad bi došao red na njega: žandar. propaUm ili napola uspelim umetnicima. čas bežeći pred žandarima. ja sam se osećao dobro i. zbunjen. on se branio da neće. sposoban za neočekivane postupke. idući čas za žandarima čas za lopovima i kvareći igru jednima i drugima. Najstariji drug je raspoređivao. A on bi stajao jedno vreme i zbunjeno i tiho ali uporno govorio: »Igram. igram!« I čim bi se igra nastavila. Igra bi otpočela.

''■'^^. ali blizina onog brda koje se nadnelo nad kasabu govori još i sada o brizi. među cvećem. ali da ne živim njima ni u njima. ali more. nadnica. i pri tom misli kako se treba strpiti. zbog odbrane i bezbed-nosti.. izgleda. i zastajali na mostovima koji se jasno ogledaju u mirnoj vodi. jer su i drugi već tuda prošli. kako bi hteo da udahne ali ne može. ima uvek neko brdo koje vam smeta i koje osećate na svom raspoloženju kao senku.. i u onima koje imaju lep i otvoren vidik na jednu stranu. kad stane tako da pada poneko veče. Tu su tonuli u sumrak ormani. .bravao im saučesno. neobavešten i nepozvan. Zagledali su neupadljivo i uzgred kroz otvorene prozore u prizemlju kuća. tako da im sastavljeni lukovi sačinjavaju savršene elipse kod kojih je gornja polovina stvarna a donja njen odsjaj u vodi. godine. * Ja volim more. na suncu i vazduhu. ry. U svakoj bosanskoj varoši. sa prolaznim ali teškim osećanjem potpune izgubljenosti i bezizlaznosti. usred suncem obasjane bašte — osetih da život kojim živim nije moj. Otud neodređeno osećanje potištenosti. i proći i kroz tako nevero vatno težak prolaz. Sve je preda mnom izgledalo otvoreno. ravno i svetio. on je odgovorio: »Neka bude jedna kruna. kroz pukotinu ne širu od podlanice. On nije umeo da im objasni. Vremena su se izmenila i ti razlozi su otpali. kad čovek sniva da se provlači između nekih zidova. Dođoh sam sebi kao čovek koji je. Naravno da sam već sutradan otputovao. davao savete. Osećaj sličan noćnim gušenjima. da mi je lakše računati. moralo posredno ili neposredno da se naslanja na neku uzvisinu. i drži se dok ne naiđe bolji trenutak u kome nađe snage i prisebnosti da nekako izroni i stane na svoje noge i postane opet ono što je. Otud osećanje zahvalnosti i nekog naročitog poštovanja prema tim ljudima. Jer. da ih gledam samo. Kada mu je odgovoreno da će biti šest sek-sera. Išli su često na Senu i šetali kejovima sa obe strane reke. slike 387 386 25* . Njegovi poznanici su se čudili tome. među nepoznatim ljudima. oseća kako mu nestaje daha. Oni ne znaju da je druženje s tim ljudima često za njega jedini spas. u novom kraju. Odjednom — četrnaestog dana.' Oko 1900.-« • (Iz diskusije VII sindikalnog kongresa Glavnog radničkog saveza BiH str. Ti su gradovi većinom nastajali u vremenima u kojima je svako naselje. . ušao na neku svečanost sa koje će ga pre ili posle oterati. 6 1913) * Ziveo sam mirno i lepo kao malo kad. oprezu i strahovanjima davno nestalih naraštaja. »U Jajcu dolazi jedan radnik u fabriku da pita za posao i pita pošto će mu biti " 1956. lepota i bogatstvo ovog kraja za mene isto kao da i ne postoje. da su mir. ne voli više mene kao nekad. on se hvata za te ljude i njihova pričanja. jer nije^ mogao o tom da govori. ne pomišljati na vazduh i disanje za koji trenutak. ako niko drugi a ono njegov rođeni stid.

i prema njoj podešavali svoje držanje. gazili po njoj. a sada bleda. Ceo kraj je izmenio lice otkako se zakitio vitom perjanicom živog. kao ono pucketanje koje dolazi od jata skakavaca koji brste i uništavaju ceo jedan predeo. čuje se posve tih romon. a zatvaraju bolje od svake tamnice. u raznim nijansama zelene boje. dizao se. a oni mehanički pokazuju neke cifre koje vam ništa ne kazuju. I odmah se javi pomisao da ovo i nije kiša nego neka teška elementarna nesreća. Gusta šuma kišne godine.^j^tafto« i stari predmeti porodičnog života. Da hoće bar da dođe noć! Ali neće. a vi se više ne sećate kad je počela i ne možete da zamislite da će prestati. Coveka ispuni radost na taj prvi razumljiv znak u daljini. Stvar počinje da biva ozbiljna. kuckate u barometar. širio i pretvarao sve više u rastresit beo barjak nad mrtvom površinom šume. I vi stojite pored ponora. u divljem kraju bez naselja i vidnih puteva ispunjava duboku dolinu i penje se brdima do pod gole vrhove. jer ne pružaju otpora i nemaju oblika. buava pečurka koja se rodila sa ovom kišom i nema izgleda da je nadživi. puštene u tu dolinu. da bude tu pored njega kao orijenta389 . gde je život moguć samo kad sunce šija. odakle ste. odmoriti i poći dalje za svojim ljudskim poslovima. Neki čovek će se tamo najesti. očajni. glasovi. Nalazite u svesti neka imena i brojeve. kao na letnjim proplan-cima kad život pokazuje svoju dobru stranu. Na mahove. poškropi malo i vas. Od toga oživeše i moje oči i sad mi misao ide za čovekom u šumi. a kiša ne prestaje. Sirila se predvečernja tišina. Uhvaćen ljudski pogled luta tim mrkim prostranstvom ispod sivog neba. Kiša je gotovo nevidljiva. to u početku izgleda kao nevina šala. ljudi i predmeti. Gluvo i nečujno pada. kako ste došli ovamo. kratkovekog dima. negde u daljini. među zidovima od kiše protiv kojih se ne može ništa. svesno izazivan i sa ciljem pothranjivan. udisali je sa vazduhom. neprimetno vas je odelila od sveta i priko-vala tu. Ali dan prolazi i veče se približava. ispunile je. svoj glas. To je znak vatre raspirene čovekovim dahom u ritmu tople krvi. Laka i fina kao vilinski veo. još do malopre čovek. jer su bez veze sa stvarnošću u vama i oko vas. Uplašeni. Kao da su reke rastopljenog metala. Gledate na sat. 388 * Kad u slovenačkoj šumi stane da pada kiša. ili se pri već zapaljenoj svetlosti pušila zdela sa večerom na stolu. i smisao im je ostao negde iza zidova ove kiše. Cutljivi ljubavnici išli su sporo. iz obesti. To nije više bezimeni život šume. Ova prokletnica odavno je pretvorila dan u nešto što nema imena i što je samo — vreme za kišu. i kad ćete napustiti ovu planinu. a teška kao planina. Sve se smirivalo. Strah od neprohodnosti i gluvog života koji ima lice smrti. pokušavate da se setite tačno i da sami sebi kažete glasno: ko ste. Tada se. nemi i nepomični. prošarane nepravilnim ostr-vima belogorice. ali oni su zakisli i ugašeni. Tako vi sada živite izvan vremena. Neko zaliva ovu veliku zelenu baštu i.. a oni su tu tišinu brali kao planinsko cveće. * ^me čoveku bilo je potrebno živo (i snošliivo) ljudsko biće. kad malo ojača. pojavio stub dima. nastojeći da nasluti njegov cilj i otkrije krivudave puteve kojima gazi. ali sa ciljem u sebi. Gusto zbijene mase tamnozelenih jela. a zatim se stvrdnule na površini. sivomodrikast i tanak u početku. taj oganj u šumi. i svoje misli. ogrejati.

teški. sa obaveznim kišobranom pod miškom. U potpunom neskladu sa mekotom mora i ptičjeg perja i leta. mirnije krajeve gde žive daleko od svog krda i kao usamljeni pojedinci čekaju smrt. Dok sam ja spavao. kao u pričama. prođe me hladan. Izgleda da izludele ptice biju kamenim kljunovima u neku tanku ploču od nepoznatog metala. da bi tako mogli da produže vek ili bar u miru provedu kraj života. Kad ih čovek gleda. zagrljen sa svojim rođenim drhtajem kao sa svojim jedinim udelom i jedinim nasleđem. Sa kaljačama na nogama i smešnim šeširima na glavi. meseca februara. da bi izlečili ili bar zaustavili astmu. Otpočinjao je neki dan bez imena. on se lako gubio u lavirintu rođenih pogrešnih predstava i zbrci događaja koje je. zaista iskreno i stvarno. svakojakih doživljaja i mutnih razgovora sa ljudima sve do ponoći. Jedan Beograđanin. na pučini je prošao neki veliki brod i nestao iza golog i steno-vitog rta. ti šetači podsećaju na pričanje o ostarelim slonovima koji više ne mogu da drže korak sa mlađima i bezobzirnijima. naročito. čas umanjivao i potcenjivao. isečena iz kruga sunčeva sjaja. za dečaka od šest godina.ciona tačka i. nepomičan. koji nisu odavde nego su se preselili ovamo sa Severa da bi povećali broj sunčanih sati u svom danu. Stari ljudi i žene. tešku neurasteniju ili ko zna kakvu drugu bolest. ali i sve jači. Pa ipak su počeli da slabe. Zbog toga se povlače u zabačene. Sad kad sam probuđen. u krdu kome su celog života pripadali i u kome su dočekali starost. u zimskim kaputima staromodnog kroja koji su izgubili sposobnost da greju prestarela tela. i da živim kao svoj život sve ono što on donese od jutarnjeg do večernjeg mraka. vlažni. i šta hoće od mene? Sto me budi? A udarci su padali. ti glasovi su brižni i zloslutni. Posle zamornog dana. 390 Ko je to. tako da sam u tišini između jednog i drugog mogao mirno da mislim: idući će biti još jači. I čim sam se našao na ulici. I predznak i sećanje! Stao sam nasred vlažnog keja i ostao minut-dva. u to nije moglo biti sumnje. činovničke ili trgovačke kćeri ili supruge. * Opatija. onako sam. obešenu u nevidljivim visinama. prosta kriška tmule i mlečne svetlosti. čas uveličavao i precenjivao. razliveniji. kao sa nečim što je jedino zaista moje. postajali su sve širi. koji je za svoj uzrast neobično pametan: — Ovaj se rodio sa malom maturom! Na dva načina stare žene iz naših građanskih ^»ugova. krenuo sam najposle kući. oštar drhat koji je polazio sa dna utrobe i širio se celim telom. kao ljudska mera svega što ga okružuje i što s vremenom nailazi. 391 . sve redi. To su bili jaki avetinjski talasi inače mirnog mora bez vetrića. to je odjek njegove snage i brzine. Očigledno. pogledao zvezde na nebu i njihov odsjaj na površini široke reke. Počinjao je stvarni život. A ovo sada što bije o obalu ispod mojih prozora. a izgledalo je kao da bi svakog trena mogla izići »-aždaja iz mora«. Bez toga. sa njim se budila i moja svest i ja sam bio osuđen da ga primim. ja i pored huke i lomljave talasa čujem i glasove galebova.

vrlo davno. na sreću. Tako do pedesetih godina otprilike. oštre crte lica. tvrde pokrete i opore reći. Pomažu snahe. Strogo sude o svemu i svakom. a tih reci imaju toliko da bi im doteklo sve da žive i sto godina. A uveče. zuba i njene kože — oživljuju (»-otvaraju«) boje te haljine. a ljudi su tako dobri i tako zanimljivi. a sjaj njenih očiju. * Ciklame su čudno cveće po obliku. Otrovane su nepoverenjem i njime truju život drugima. i terorišu ih — koliko mogu. ne žive toliko. pomalo tužan i bojažljiv osmejak kojim mašu i lepršaju i kad treba i kad ne treba. svi. Druge dobijaju ćoškaste oblike. zetove i unučad. nikad. stari. udavače i bojažljive početnike u umetnosti.koje su ponešto čitale i nešto sveta videle. 393 . Ali. onda se dešava obrnuto. u stvorenje dovoljno samom sebi i prijatno svima oko sebe. (Taj proces njihovog starenja vrši se negde između četrdesete i pedesete godine. Ne beremo ih veselo i bezbrižno kao krupno poljsko cveće. Odelo i nakit dopunjavaju ili sakrivaju obUke tela koje počinje da stari. Za sve i za svakog nađu odbojnu ili pogrdnu reč. ironično ili lascivno i dvosmisleno. kad ostanu same u svojoj sobi. a na licu ljubazan. ali i to kratko i nedosledno. Žena se pretvara. gledaju samo 392 na spoljnu korist i formalni ugled. još pre nego što stignu da ga skinu. Nekad mi je negde jedna žena bujne fantazije rekla da u mirisu ciklama ima uvek nešto od otužnog i teškog zadaha lešine. daju karakter nakitu koji je na ženi. ali ja ni danas ne mogu otkinuti ni pomirisati ciklamu a da se toga ne setim. niko im nije dobar ni pošten. u sitnu staricu sa dobrim očima i finim osmejkom. nikad im nije prijatno. A posle toga spada sa njih i onaj setno-veseli osmejak. A kad žena uđe u godine. One dobiju žmirkave oči i oštar pogled.) Jedne posle prvih oštrih kriza u duhu i telu. one skidaju svoj dnevni osmejak kao šminku. Tim osmej kom kao da hoće da kažu sabesedniku i sebi samoj u njegovim očima: »Oh. ne vole nikog. žutu i tvrdu kožu. Sklone su optimizmu i skladnim oblicima u svemu. ne. ali on se često. poslova i razonoda ima na svetu. Tako povazdan. nego ga brišu i sa drugih lica gde god se pojave. svi!« One vole mlade parove. pretvara u grčevitu grimasu plača bez suza. steknu odjednom neko šiparičko cvrkutanje u govoru i živost u pokretima. Tek u tim godinama pravo se vidi koja žena ume da se odeva. Vole da upotrebljavaju deminutive u govoru. toliko drugih zanimanja. tonu u njemu kao u mračnom bunaru bez dna. nije ni važno! Ima sreće i zadovoljstva i bez toga. brzo i sve vidnije. Ćelo vreme reže na sve oko sebe. igrom ili umetnošću. kao i mladi. To je bilo davno. bez osmeha. pozajmljuju mu nešto od svoje boje i svog sjaja. i da negde ispod finog mirisa divno skrojenog cveta ne osetim i naročit zadah koji izaziva sećanje na sobu u kojoj je mrtvac i u isto vreme na onu ženu nezdrave mašte koja mi je ispričala priču o ciklami i njenom mirisu. nikad. nego pažljivo i oprezno. a zaziru od svega što je grubo iskreno. a koja ne. verenike. briga. nestaje užurbanih pokreta i gukanja. ne boli to i nije strašno kao što se misli i ponekad govori! Uostalom. ne poštuju ništa. Kod mlade žene oblici tela modeliraju nepri-metno haljinu. Mrze sve što ima veze sa maštom. ne praštaju nikom ništa. Ne samo što same nemaju osmejka na licu. Bože moj. boji i mirisu. idući ćutke vlažnom i sumračnom ivicom šume.

Njihov osmejak ne »pleni« i ne obećava. zadrže malko od one šiparičke. Ma koliko se naprezao i mučio. na lišću. A kad se oslobodim toga i dođem k sebi. Nigde. ne onaj slatki. i ljudi i žene. Zar je večernji umor dovoljan da ovo učini od čoveka? I videći da se sa svim ovim ne mogu poneti ni nositi. ali juri nizbrdo. Ramena nešto šira nego što traže inače skladne i pravilne razmere toga tela. i kad dorastu do zrele lepote. gola i divlja. raširene oči i sjajni zubi. pojedu ga velike. kao što su nekadašnji isposnici tvrdo verovali da će na kraju videti boga i nebesko carstvo. a smeje se često i srdačno. Prilegla kosa kao kod grčkih statua. čeka zrake jutra i znak vaskrsenja. moj san kojim sam nekad spavao sve do jutra i vedrog buđenja. bistra i čila. ali svuda: po zemlji. prošle. njeno lice postane još sitnije. a u isto vreme snebiva se da je suviše dugo gleda. ja ispuštam sebe i predajem se tupom snu bez sećanja i bez izgleda. sitno i pokretno. jer čovek ne može oči da odvoji od nje. i povratak u svet misli i rada. Lica slovenačkih devojaka i dečaka imaju sve-žinu i nevinu lepotu njihovih predela. (Rekao bih »nespretnosti«. Njihova lepota uopšte je skromna. Kad se ta devojka nasrne je. Snažno telo koje dobro počiva na vitkim nogama. Grudi prave i čvrste. probija se kroz pustoš i lomi o stenje i šipražje. kad bih umeo toj reci da dam za jednu nijansu mekše i finije značenje!) I to nije nikako najmanja draž njihove lepote. na njemu najviše mesta zauzimaju krupne oči i jake usnice dobrih. Na tim ramenima mala glava neobične ljupkosti i svežine. ni sadašnje ni. u vazduhu. viđena iz voza. čini mi se. To je ona lepota što je i velika radost i velika muka. zlata vredi. ja kažem: »Imam poverenja u jutro koje će doći neminovno. Cak je i susedov radio umukao. pre svakog obe395 Zrmanja. samrtni koji liči na zanos i nesvest. zdravih usta. jer se nikad ne zna dokle i sa kakvim posledicama može da živi svaka naša reč u drugom čoveku. nego daje sve što može dati i što treba davati. ne mogu da se poznam. Stišala se postepeno ulica na prohladnom vetru. Mlada Slovenka. koji se samo naslućuje. kao što ne vidim cilja pred sobom ni svog sadašnjeg postojanja. Ali ne bez nade. morali više da pazimo šta govorimo. ne mogu da se setim ko sam bio ni šta sam radio. kao hladovita prostrana tuđa bašta kojoj kroz ogradu naziremo samo jedan mali deo. a lice. Prošlo je deset sati noći. ali je i u tom dehću ćela njena lepota. utonuli u toplu rumen jezika. ni sebe ni svoje misli. koje se lako zarumeni. kao izvor u šumi. neupadljiva. ćoškaste zbunjenosti. 394 . Ove slovenačke devojke. Mala reka. nepca i usana.Svi bismo mi. sva gorska. nisam video takvu sličnost i takvo jedinstvo ljudskih lica sa krajem u kome se rađaju i žive. uboga. nego neki teški. Na mahove me savlađuje san. što je još gore. sigurna da će videti more. koji se više oseća nego što se sluhom čuje ili okom vidi. neštedimice.« I te reci ostavljam kao signal iznad gomile pod kojom ću ležati zavejan snom. pokopana. Predajući se. i ne za-uvek. kao znak da tu postoji umorna ali živa duša koja. Naprotiv.

Senke su biede i razli396 To je nesrećan čovek. ali gore i teže nego drugi nesrećni ljudi. visokih oblaka.ćanja. kazuje da ste tu sigurni: možete se zadržati koliko hoćete i otići kad htednete. tamo negde u dnu vidika. bar u mislima i snovima. algi i lišća. ozari vas u prolazu. gotovo ritualno. Opterećen poreklom. možete ponekad videti jedan karakterističan izraz lica i pokret tela. vene. U njemu ništa nije stalno. Dešava se u ovom planinskom kraju da osvane neko mlečno jutro sa prigušenom svetlošću sunca iza tankih. praznih školjki. Javlja se želja da neko vikne ili zapeva. i kod onih najjednostavnijih. Slat. odjednom proviri iz mrkih naslaga vlažnog opalog lišća kraj vaših nogu. na pred večernjem suncu. a zatim nestala netragom negde u morskim dubinama. zbrisao sve etape od želje do željenog cilja. sa čudnim ornamentima i slovima nerazumljivog pisma. ostanu iza nje tragovi kao da su se neka džinovska deca satima igrala duž celog žala. kule i brežuljke. slabosti volje i slepila za stvarne odnose. ima svoju naročitu draž i vrednost. Zvuk ne može da se prenosi ovim' teškim vazduhom. i pravi od toga svoje fantastične bedeme. Kad slučajno zaborave ili propuste da urade ono što su obećale ili po dužnosti morale da urade. Pojavi se i krene. On iznenađuje kao gorski izvor bez šuma i glasa na koji slučajno naiđete. i kad ih čovek uhvati u toj sitnoj grešci. da • B. Morska plima satima plavi i slaže pesak. a pogled upru u nebo kao svetice sa baroknih slika po katoličkim crkvama. Šija. 27. kao neizrečena a pouzdana reč. šljunak i onaj nanos od sitnih komadića drveta. jer ne može drukčije. one lako rašire ruke. tom istom svojom neiscrpnom svetlošću. sve one ostale izgledaju pri tom pomalo neprirodno i neubedljivo. Njegova unutrašnjost. On je neprolazna mladost predela kojim se krećete. čak i ta njegova nestalnost može ponekad da porekne samu sebe. nedaleko od mesta sa kojeg je poleteo. Dan je i svetio je. od čoveka do čoveka. plaćaju svoj mali greh i vraćaju se u redovni tok svog jednostavnog života koji je sav od reda i doslednosti. svakom prilikom. ali odmah pada natrag. bojazan da se neće desiti. Još pre nego što sunce dođe do polovine neba. taj čovek pati od hipertrofije mašte. toliko puta. zabace glavu. a izgleda kao da noćna tišina nije ni napuštala ovaj kraj. osvetljena siimporastim sjajem. A kad se povuče.. Čudan je kao divna. naoblačiće se i grunuće oluja. A one ga ponavljaju sve odreda. kao vidik koji se iznenada ukaže kroz borove grane. jer je ovo nesreća bez dostojanstva. VH 57. brodskih otpadaka.' . to je beznadno pokvaren mehanizam. osećanje neiz-vesnosti i straha od onog što bi se ipak moglo desiti. Taj pokret tela uspeva potpuno samo ženama obdarenim prirodnom Ijupkošću ili urođenim glumačkim darom. A kako je broj takvih žena malen. a tišina potpuna. takav kakav je. samo sebe radi. meka i sveza narančasta pečurka koja. a šija isto tako i kad nikog nema. Kod slovenačkih žena. On vam. jer toliko je puta preskočio ili polomio ili podmuklo obišao sve pregrade ljudskih zakona i obzira. Ali upravo kod njih taj pokret. 597 . njime se iskupljuju. da se nešto desi.

leći u njih da spavaju dokle mogu i kako mogu. često mnogo više nego što vredi. nekad smešnih. opet siromah i praznih ruku. sve to prelazi u prve dane Nove godine.sad više nema pravog ni jasnog odnosa ni prema čemu. glatko pri vrhu. žive mirno. i skupo plaćao to malo što je imao. biti spušteni. u svoje grobove. u hiljadama. lake. vn 1957. a ispucalo. I to dvoje. čovek ih troši i traci lako i nemilice kao da to nisu dani njegovog života. još ove noći potražiti svoje postelje i. On je imao malo od života. 399 Negde krajem aprila meseca nevidljiva ruka mi pokloni oko sto sedamdeset dukata. izubijano pri dnu.j. pred Novu godinu. pred maglom i kišom. Razume se da nije isključeno da i on vas upo znaje na isti način. I svi će oni isto tako. . i prinosim dlanove plamenu kao rastopljenom zlatu. > B. * Prolaze ljudi koji se vraćaju s posla. Takav čovek se sudara sa svim oko sebe i najposle lomi. negđe na putovanju ili na nekom poslu gde morate da provedete nekoliko dana ili nedelja u neprestanom dodiru. on to malo nije dobijao nego otimao. sitne. ali ne od korena prema vrhu nego u obrnutom smeru. gde se pred vama otvaraju crne. U drugoj polovini decembra meseca dani stanu naglo i sve brže da se osipaju. (Otprilike ovako: što zaslužim ne tražim da mi se plati.' Kad se upoznate sa nekim čovekom. tako ja izdajem svakog dana po jedan od tih svojih zlatnika. 24. ali. Takvim se kazuje i pokazuje. sve granu po granu. A prvih dana oktobra meseca nađem se. Vaš poznanik prolazi kroz neobične metamorfoze pred vama. Kako nastupa proleće. Upoznajete ga polako i postepeno kao da vam pred očima izrasta neko visoko drvo. 398 . vi ga upoznajete polagano i na vrlo čudan način. smušenih. zračne i osve-tljene delove. svučeni. bezazlene igle. ali ne kaže da te igle služe posle svirepim. On je strpljiv i skroman zanatlija koji izrađuje igle. podzemne dubine. pa početak jeseni. zatim deblo. Voze se i pešače. Svi će oni. po nekoj čudnoj svojoj sklonosti. u skladu sa društvom i ljudima. prosto baci kao mrvice iz torbe. i prema sebi samom. to su jedine dve neminovne i pouzdane stvari koje se za ove gomile ljudi što žure mogu kazati. neko pre neko posle. neko ranije neko docnije. Dok drugi koji dobijaju imaju mnogo više. nekad žalosnih pogrešnih postupaka prema ljudima. Prvo upoznajete treptave. grubo ili pažljivo. društvom i zakonima. stvarima i ustanovama. A onih nekoliko poslednjih dana. I najzad korenje. i žure na sve strane. čistih i sjajnih. Slat. I sva pažnja i sve nade. salivenih od neprolaznog zlata. u stotinama. da mu se život sastoji od nespretnih. naježen i ogrnut. prema svemu živom i mrtvom. pa leto. Čekam proleće i njegov poklon. izgriženo. a za ono što otmem ne odgovaram i ne plaćam!) Zbog toga je bio u stalnom sukobu sa ljudima.

ona i u poslednjem trenutku svesti misli još na to parče mesinga koje će. brzo i revnosno. gde teturaju pijani samci.* Cesto se dešava noću. kad san ne dolazi na oči. proteruju svoja teretna kola s avetinjskom zapregom kroz glib koji gotovo nikad ne presušuje. pogrešna mera. ali ne nalazeći pokoja. U to je i sunce zašlo. od tezge do tezge. radnje i kancelarije. ona obilazi ledine i jahje na periferiji. Krenuli su ćutke i zlovoljno — kući. uz mukle povike i šumove. 26 — Znakovi pored puta 400 401 . Gotovo u istom trenu mora da su oba dečaka osetila umor i glad i uzaludnost svojih napora. nego idem od prozora do prozora i posmatram Dubrovnik pod iznenadnom navalom teškog. « Video sam dva dečaka na obali reke. zadimljene krčme i pretrpane stanove. i 4. kovačnica i bezimenih kafanica. Pomisliš: letoi Osetiš želju da svučeš i to malo odela sa sebe. lunja i baulja čitav jedan svet koji traži tamu a sklanja se od svetlosti. A zatim se. pri studenom dodiru. neodređena. Ne mogu da se smirim na jednom mestu. ispravlja i briše sve što je laž. i odgovoriti mu sjajem ljudske čistoće. prepirah do besmisla čija je meta dalja i čiji način bacanja savršeniji. tihim. od registra do registra i od telefona do telefona. drvarskih šupa. Usred februara meseca naiđe zalutao topal dan sa jakim suncem. zagleda se u po-tamnelu pločicu od mesinga. vlažnog snega i more raščešljano i kudravo od jake bure. ostava. vraća u moju nesanicu. I još na ulazu u kuću zastane na kapiji. mešaju. ona su često razlivena. vraća opet meni. sitna prevara. skrasi kod mene i. pre* morena. Pokladna šala u belini. Naprezali su se do umora. neodržana reč. brzim talasima koji su po oštrim vršcima takođe beli kao da nose sneg na sebi. planova. štala. a niko ne čisti i ne raskužuje. mračni parovi. redom i svetlošću. U šljunku na obali birali su oblutke i iz sve snage bacali ih samom površinom vode. odaju stvarno godišnje doba. I svuda nosi sa sobom svoju nemoćnu želju za čistoćom. Bar ono! Bar toliko! Ova obala gotovo i nema jasno odvojenih godišnjih doba. kroz gustiš ljudskih interesa. da moja misao ide najzabačenijim krajevima našeg grada. drvo. I tu pronalazi. u koje danju retko zalazi. koje svi zagađuju đubretom i otpacima svake vrste. I 1958. a onda stane svojim dahom i parčetom sukna da briše i čisti taj mesing. uvlači se u kuće. daščara i čatrlja.sadističkim policajcima da ih zabijaju pod nokte vezanim ljudima. počivaju. Samo stvari i predmeti. svetio i uglačano. u noći. metal i kamen. umorna i obeshrabrena. reka je potamnela u senci strmog kamenjara. i prelaze jedno u drugo. da bi im iznudili priznanje svakojakih krivica. razgovora i poslova koji sad. sa tankim. počne da tone u san. Kad se naj posle vrati. modrim morem i neuništivim zelenilom šume i vrtova. kreće ponovo na put. Idući dalje. sa osećanjem uzaludnog napora i velikog umora. gde zadocneli kočijaši. Ona posećuje predgrađa puna zapuštenih i blatnih mesta. Posle dugog lutanja moja misao se. dočekati prvi jutarnji zrak. od stola do stola. Provlače se kroz ćelu godinu. Ide gradskim ulicama. greška i podvala. firmu nekog lekara sa trećeg sprata. gde se pojavljuje i promiče.

jer im jak vetar. sa čuđenjem i lakim strahom baca velike krpe mokrog snega sa ograde na ulicu. Osećanje da je život sa svim svojim varkama i promenama samo put u potpuno očajanje. 26* 493 . pred kojim sedim kao jedini gost i putnik. vidljiva povoda. Tada je moje očajanje bilo potpuno. Duga linija prašnog druma preko spe-čene goleti po kojoj su razasuti usamljeni i raščupani stari borovi. pomaže da se oslobode snega. a javlja se i danas. I da nije bilo svežeg i lakog severoistočnog vetra. ali tu i tamo pokazuje svoje voće sa vernom sunčevom bojom. Oko deset bio sam u gradu. I kao da goni rojeve skakavaca. Iz tih vremena ostala je u meni jedna slika koja je kao neki simbol tadašnjih mojih raspoloženja. sasvim je zasuta snegom. Zadržao se samo još ponegde. Veliki letnji raspusti u gimnaziji nisu ostali u mom sećanju kao nešto lepo i prijatno. Sve je poremećeno i zbunjeno kao da se u toku noći spustila iz vazduha neka čudna bela vojska i preplavila grad i okolinu. Zapara i tišina. Tada se putem ukaza maleno žuto pseto koje je. ona neprestano uzvikuje: »Ih! Pih!« Sve ovo napred pisano je oko osam sati izjutra. neko se žali: —Kako brzo zaboravljamo one koji umru. Posle podne sneg je iščezao.. To su bila dečakova i mladićeva letovanja. po dubrovačku. gde ga je bilo još dosta. Ona otvara vrata na balkonu i nevešto. a svaki pojedini trenutak bol za sebe. živo i veselo ali skladno i »šestno«. Pust predeo bez lepote. Sunce je sjalo sa vedra neba. Jedna pomorandža. Na jedan sat hoda od Višegrada. bogata zrelim plodovima.Lokrum je naprašen snegom kao perika vladika i gospara. . Sneg se uveliko topio. pa i onda kad su nam za života bili tako bliski i dragi! —Svi smo mi već za života zaboravljeni. mehanički bacajući nogu pred nogu. kao navijena sablasna igračka. i olakšam sebi i drugima. Niske palme sa lepezastim lišćem prosto su zatrpane i izgledaju kao humke snega. Jedina zgrada na toj ravni. grudvali su se dečaci i devojčice. čovek bi mislio da je sanjao nevreme. Ljuto i oštro nezadovoljstvo sa samim sobom i svim oko sebe. koji ih neprestano povija. Onog si noćnjeg nemira potpuno je nestalo. Neko neodređeno doba dana. samo se to jasno vidi tek kad umremo — kaže M. Ručao sam na Lapadu. Gledao sam za njim dok se nije izgubilo u beloj crti prašnog. . s vremena na vreme. Najčudnije izgledaju parkovi i bašte oko kuća. Svi smo zaćutali. na retkim krovovima. Sobarica u hotelu se smeje i diže ruke put neba pred tom egzotičnom napasti koja je jutros osvanula. potpuno su slobodne. Čamotinja i teške misli. nasme-jano. što samo na vrhu nose bokor lišća. 402 Govoreći o jednom našem dobrom prijatelju koji je umro pre tri godine. gde drum uvire u sivo letnje nebo. niski i neugledni han. Prošlo je i pored mene ne pogledavši na moju stranu. Po osojnim mestima. a one visoke. a po obroncima Srđa i krovovima gradskih kuća leži debeo pokrov snega kao na božičnim čestitkama. letnjeg druma. Naprotiv. žurilo jednomer-nim hodom prema dalekoj tački na vidiku. bez vrta i voćnjaka. Pinije i druga cmogorička drveta opuštaju grane pod snegom i sasvim liče na svoju gorštačku braću u Bosni. iznenada i bez određena. Nemoć da ma šta izmenim ili popravim.

Pa i pored svega toga — neki jalov dan. * Ima u životu užasa koje. ali trijumfalno. * Jedan dan u kome sam razgovarao sa dosta ljudi. psuju. povuče nekoliko linija. pogledaju zabrinuto u nebo. a ja da ne pri vučem pažnju na sebe (toga se pribojavam!) i da me prolaznici ne posmatraju ovako čudno. Sve što gledam ispunjava me zadovoljstvom koje na mahove prelazi u oduševljenje. Od svega što sam čuo i video nije ovog puta ništa u meni ostavilo traga. Stariji ogrću kišne kabanice. Dugo gledam tu stazu i njene krivine i zavoje. sada ćemo dugu da vidimo. da kažu nešto o ljudima. zamoran i jalov bio je dan koji je prošao. počinju da kazuju. Ima već jedan sat da šetam ulicama i trgovima. maj 1958. godine. lak i vedar. o svetu i životu. sklanjaju se gde mogu. Probudio sam se u svitanje ovog majskog dana. čist dečački glas: r. čuo i pročitao mnogo toga preko dana. ni izazvalo novu misao ili neko živo osećanje. prizor sve većeg razgolićavanja nažeg gradskog čoveka iskrsava pred 405 . Ohrid—Gorica. samo ja i samo u određenom trenutku mogu da osetim. >>Dobar dan. slušao radio. Da. avgust 1955. sa uzbuđenjem posma-tram sa svog balkona tanku stazu koja vijugajući opasuje brežuljak. Preko 50.. Sva zlovolja što se bila nakupila između mene i života raspršena je. kao mehanička igračka jednomerna hoda. od nje je ostao svega onaj oblačak u dnu neba. a samo od sebe se javi žuto seosko pseto. jer jasno osećam da on i ne očekuje od mene da progovorim.I dan-danas. evo. ljudi! Srećan vam posao!« — nešto tako ili slično hteo bih da kažem svima oko sebe. kao na crtanom filmu. je li? »4 Sa Kinezom možete lakše i prijatnije sedeti i ćutati nego i sa jednim drugim čovekom na zemlji. * Kao svakog leta što biva. čitao knjige i novine. a nisam u neprilici zbog svoga. ali da nisam video. saznajem jednog jutra da u jednom našem sreskom mestu ima jedna mesarska radnja (nadam se da možete zamisliti šta znači i kako izgleda mesarska radnja u jednom balkanskom gradiću!) koja nosi naziv »Belo jagnje«. ispod nje pravac pustog druma. kako mi se čini. predveče. Tako. na primer. * Na stadionu. udari plah proletnji pljusak. pre početka atletskih vežbi. ne bi sada ova nema i prosta stazica hitu to^ liko zanimljiva i u svojoj nemosti tako rečita. kao da čitam nejasan rukopis.Tata. I sada. »Dobar dan. ali kratko i tiho. Njegovo ćutanje mi nimalo ne smeta. i sve mi se čini da bi njene linije trebalo nešto da znače. dešava se da preda mnom. Sunce sja. Iznenada. tako nekako da svi to shvate i prime.. gunđaju. Pa i on ide veselo i šaljivo svome nestanku u susret. da već. gotovo iz vedra neba. Mnogo dece. dane!-« Čini mi se da ću poleteti. U narodu nastade žagor i uzbuna. odjednom vesta ruka.000 ljudi. 25. gledao prolaznike. razapinju kišobrane. ume-sto sveta koji zovem svojim. kupolu neba. u trenucima mojih velikih i potpunih pomračenja. Topi se na velikom plavom nebu. Odjednom jedan veseo.

čine na svoju veliku štetu. Ukratko. Zbog toga je najviše voleo da čita knjige koje čoveka prikazuju takvim i da razgovara sa ljudima koji su istog mišljenja. U tu svrhu podigli su i hotel koji nosi lepo ime »Hotel busija«. ali ja se trudim da i tome ćutanju nađem mesta u životu. a svako »umiranje« prividno je. Zbog toga je želeo da svi ljudi budu dobri. Smrti nema. po mlakom vetru. a naročito u obrnutom pravcu. čvornovita kolena. ljudi su. 407 . jer sve što čine. osećao se slab i nejak da se brani i da vraća udarce. ciko . nagon sa-moodbrane terao ga je da ulepšava druge ljude drugih krajeva i da bar tamo zamišlja čoveka dobrim i lepim.. Izgubljen među lišćem na zemlji. smrti nema. dosledne. svi smo pokretni i nošeni njime. Mi ti verujemo. bilo zaista smrt. muče. Postoji samo život. — kaže jedan opali list. iz njega nema izlaza ni pada ni uspona. mi to ne bismo mogli primetiti ni oceniti ni nazvati nekim imenom. — Tužno? Tugovati znači takođe živeti. opali list ne odgovara ništa. postoji i jedino može da postoji — život. Vrlo ih je malo koji umeju u tome da se zaustave nešto pre granice neukusa. Razgovaram sa lišćem koje me zasipa sa visina. Ljudi pokazuju ono što se ne pokazuje i što niko ne želi da vidi: bangave noge. — Jeste da je tako. sve moguće delove ubogog ljudskog tela. on je zamišljao druge sredine i drukčije ljude. Ali sve i kad bi postojalo nešto što nije život i što bi. Ono me tišti i zbunjuje. došli do zaključka da bi se i kod njih mogao »razviti turizam«. i suprotstavljao ih kao protivotrov ovima oko sebe.imTi' nama na svakom koraku. prema tome. pa i onda kad izgleda da ginemo i nestajemo. okruženi ste ružnim prizorima. ruši ga i nosi ovaj jesenji dan što po mnogome podseća na proleće. leđa ili pupak. Naročito su žene nepametne. pa makar to i ne bilo uvek potpuno iskreno. i u isto vreme 406 U drvoredu divljih kestenova vejavica od po-žutelog lišća koje naglo opada. duševni i blagi. pod uticajem »turističke groznice«. Gledajući oko sebe i osećajući na sebi grubost i niskost ljudi sa kojima je prisiljen da živi. uvek. da bi se i tako branio od straha i gnušanja kojim su ga ispunjavali ovi oko njega. a u sebi nosim njegovo ćutanje. Odlazim dalje. Ali tužno je. njihove grubosti isto kao i njihove podmuklosti. On se bojao ljudi. Svi smo mi ispunjeni i okruženi životom.) I taj vaš vrtoglavi »pad« sa rodnog stabla samo je optička varka. Stalno je mislio i često govorio o tome. jer vas zemlja kojoj idete u susret prima kao da se vi to uspinjete do nje. a u opštenju sa svetom obazrivi i meki. kratkotrajnim pljuskovima i neočekivanim prodorima još jakog sunca. grudi. sve mu se više dešavalo da je te svoje želje uzimao za stvarnost. učtive i čiste. i što je bivao stariji. »jedu« i upropašćuju. Prema tome. (Priroda »umire« kao glumac na pozornici. čovečne. Kad putujete vozom ili autobusom iz Beograda na more. maljave i pretanke ili predebele butine. a ne pitaju se ni to: da li im je i lice za pokazivanje.. U Glamoču. čestite. Od detinjstva je svojim očima gledao i svojim ušima slušao kako ljudi jedan drugog gone. zabačenoj kasabi zapadne Bosne.

živi životom višeg građanskog društva. dobro oženjen. ugledan. deca i prijatelji — nego je napustio i on sam sebe. Živ. Sad je u pedesetim godinama. bez snobizma i preteranosti. upravo neka neodoljiva potreba za seljačkim držanjem i pokretima pri doručku i užini. U isto vreme on je. uporedo sa tim radnjama i postupcima. A pomalo me i strah. Kako je bio iz dobre kuće a bistar i uredan. 408 Advokat Sava Janković bio je primer kako se u Srbiji čovek lako i brzo rastaje sa svojim rodnim selom i kako još brže i lakše prekida sve veze sa njim. imućan. a njegovim recima i pokretima niko ne pridaje neku važnost. neka naročita drevna glad. u svemu i potpuno. bio je to mlad čovek koji je mnogo obećavao. Nekad. po svom držanju pri jelu i piću bio potpun i savršen građanin. na univerzitetu. Ne mogu nikako da »uhvatim vezu« sa tim čovekom koji sad sedi za stolom ni da nastavim tamo gde sam juče stao. Nesvesno. Tu je učio gimnaziju i završio Pravni fakultet. a mnogo bliže smrti nego životu. To je uglađen čovek koji bar jednom godišnje putuje u inostranstvo. jer o gladi nije moglo biti reci. I umro je posle nekoliko meseci. kao seljačko dete. sve žensku. s druge strane. Tako. Opremim se. Ali oko deset sati pre podne i oko četiri posle podne javljala se kod njega. on je vršio sve one sitne radnje i pokrete koje mehanizam gradskog života nameće čoveku. Otac mu je. najmanje on sam. Ima odraslu decu. bez smisla. doručkuj em i razastrem svoje hartije. A probudim se kao drugi čovek. ručavao i večeravao kad i svi ostali građani njegovog položaja. za onog koji ga je bliže poznavao bio živ dokaz kako selo sa svojim navikama dugo živi u čoveku koji ga napusti. porok ili bolest koja ga muči. ali jasno je da vide drugo ili možda ne vide ništa. inače prima francuske knjige i listove. Na prvi pogled on je po svom ophođenju i ođe-vanju. napravio je za svoje vreme dobru karijeru koju je završio kao činovnik Ministarstva finansija u Beogradu. Sad radi neki rutinski posao u kancelariji. a zatim otišao u državnu službu. Niko ne bi umeo da kaže neku strast. kreće se sporo i govori malo. među ljude. Ne samo da su ga drugi napustili — žena. Okrećem se oko sebe sa osećanjem da sam pogre-šio. bogatim mislima i zaspim radujući se sutrašnjem danu i radu koji me čeka. Krupan i prilično ugojen. Sva su ta obećanja izne-verila. svršio četiri razreda gimnazije. na ulicu. negde u dubini stomaka.Čudno je kako naši dani ne liče jedan na drugi. zadržale su se u njemu sitne potrebe i duboko ukorenjene navike seljačkog nasleđa. na njegovu veliku žalost. Stalno se javlja želja da bežim iz tog lažnog položaja. bez vidljiva razloga. ušao u tuđu kuću. Tu u Beogradu rodio mu se i sin Sava. i da preda mnom leže tuđe zabeleške u kojima se ne snalazim. pošto je bio još sit od svog građanskog 409 . Ali još nesvesnije. on je doručko-vao. Ukratko. A skupoceni jutarnji sati prolaze i teku kao mutna voda. Poznavao sam čoveka koji je bio zaista napušten. ali ne mogu da otpočnem posao. na primer. Pokreti su mu nesigurni i spori kao u čoveka koji naglo gubi vid. Tako je izgledao taj napušteni čovek. dolazi u Džokej-klub na partiju preferansa. Dešava se da legnem sa dobrim. ma kuda. Uzalud se trudim da se saborem i da pohvatam prekinute niti svojih sinoćnih misli. Njegove oči gledaju onog s kim razgovara.

pa opet sa fizičkom slašću potonem u njemu. i ako ponovo utonem u nesvest i san. onda. ako ne učinim napor i ne dignem se. a svojom živošću i cvrkutanjem podsećaju na govor i držanje stanovnika. * " Budim se iz dubokog sna. Kad bi se u taj mah desio u nekom poslu. I mogao bih sam da odlučim koja će to misao biti. opružio dobro noge. i sekući džepnom britvicom tanke kriščice. a noć prolazi. pre popodnevnog sna. Sve to još zavisi ođ mene i znam da bih sve to Izveo u ovom trenutku sa lakoćom. potpuno razbuđen. sad bi trebalo da se dignem. sa ponovnim buđenjem. sabijene su i nadnesene jedna nad drugu. o čemu će govoriti i kome će biti upućena. 411 . ali sporo. onda znam da tu stranicu neću nikad više napisati i da će pri ponovnom buđenju pregoreti i pocrneti kao fotografska hartija za kopiranje. Još bih to mogao da uradim — jer se svega sećam. stavio kapu na glavu. napišem jednu stranicu telcsta. (Godine 1934) koji me prikiva za postelju i zadržava u tami. Eto. Tu bi. ali ja oklevam. jednu od onih koje sam još juče hteo da stavim na hartiju. Sve to još zavisi od mene. Ali ako popustim ovom toplom i prijatnom teretu koji me prikiva za postelju i zadržava u tami. ali se naziru konture jave. pod kruškom. sad bi trebalo da se dignem. seo u fotelju. i to tri odjednom. Stranica o kojoj mislim nije napisana i. i znam da bih sve to izvršio sa lakoćom. — JoS sve zavisi od mene. ali ja oklevam. Iz meni nerazumljivih razloga mešaju se i druge lastavice koje zbog nečeg doleću i odleću zajedno sa onima koje grade. neće je nikad ni biti. Kod kuće je ručavao sa ženom i kćerkama. I mislim. Dignem glavu "iznad njegove površine. pretvara u žalost za tobom. u bogatoj trpezariji ne baš najboljeg ukusa. izvadio koricu hleba koju je krišom sa stola uzeo. po čudnoj i svirepoj alhemiji ljubavi. upalim svetlost i. Advokat bi prešao jezikom preko usana i nastavio poslovni razgovor. taj trenutak probuđene atavističke gladi prolazio bi i ne došavši do površine njegove svesti. Sad bih to mogao da uradim. napišem jednu zabelešku. To je bio samo jedan trenutak. A okolne kuće. Nikad i nigde. a noć prolazi. Lastavice grade gnezda na zidu ispod krova jedne visoke kuće. da upalim svetlost i. i ponovo utonem u nesvest i san. podnimio se na desnu ruku kao seljak koji se. potpuno probuđen. seo bi u fotelju. pregoteti 1 pocrneti kao fotografska hartija za kopiranje. o čemu će govoriti 1 kome će biti upućena. uzimajući raspored i arhitekturu tih kuća kao uzorak. prilepljene uz strmi krš. Ali kad je bio sam i slobodan. Eto.doručka u osam sati izjutra ili ručka u dva sata posle podne. JoS spavam. A kad bi završili ručak. žvakao još nekoliko trenutaka kao seljak koji završava užinu na njivi. ali se naziru problesci jave. ni u čemu i ni po čemu drugom nisu se mogli primetiti tragovi njegovog seljačkog porekla. I mislim. onda znam da tu stranicu neću nikad više napisati i da će. onda. očekujući jelo koje će mu doneti. Još spavam. ali sporo i teško. jednu od onlli Icoje sam još juče hteo da stavim na hartiju. I mogao bih sam đa odlučim o tora kakva će ta stranica biti: tužna. — Još sve zavisi od mene.* Zbunjen i poražen. Sve to uz živ cvrkut i uzbuđenu pisku. Ali ako popustim ovom toplom i prijatnom teretu 410 Južno primorje. ravnodušna. predaje odmoru. vesela. on se povlačio u svoj kabinet da malo prilegne. Tako izgleda da lastavice grade po istom građevinskom načelu. ' Varijanta: Počinjem da se buđlm Iz dubokog sna. I to bi trajalo svega nekoliko trenutaka. gledam kako se sva lepota sveta.

ti nemaš izgleda da iziđeš iz ovog vrtloga razlivenih okeana koji se sklapaju nad ognjenim kontinentom. da postoje samo rođeni. drzak uljez. Ali sada.Uopšte. čim je svanulo i javio se prvi zračak svesti. i on nema snage da je se oslobodi. jer samo kad ne znam za svoje postojanje mogu da zaboravim na vašu odsutnost. * Otkako zna za sebe. Sve je isto. Kad on to primeti. ali i u jednom i u drugom slučaju drhti u sebi od ogorčenja i nerazumljivog gađenja i straha. a drugi na groblju. ali u tom trenutku dovoljno jaka i ubedljiva da mu svu krv sa-tera oko srca i sve misli uputi u pogrešnom pravcu. da se odnos između njegovog unutarnjeg sveta i njegove okoline odjednom poremeti i zbrka. A onda bi se desilo. video ili pročitao (povod je sporedan). Tako se duž ćele obale. kažem sam sebi: »Tako malen i slab. S druge strane. U svemu slobodna. kao jato zbunjenih i preplašenih ptica. sve je dockan. ne-osetno bi ušla u njega nova. samo polovina. ali oseća da je priteran uza zid i da se nema kuda bežati. težak i neprijatan. U vezi sa nekom beznačajnom pojedinošću koju bi čuo. Mlini. nasrtljiv i bezobziran. ova na kojoj je prostrto za mene. Nema mogućnosti ni verovatnoće da ta istovetnost negde izneveri. Gradi se jednako i rađa i živi slično. sa svakim mestom i zaseokom ponavlja uvek isti predeo — po obliku. čas odupire. Kao da mu se u kuću uselio stran čovek. koji svi zajedno sačinjavaju jedan jedini dosledan život. ali ni traga od dosadne jednoličnosti. patio je od toga kao ođ povremenog ludila. I kraj i ljudi vas svakog časa izneiiade beskrajnom promenljivošću i bogatim varijacijama u osnovi uvek istih oblika. Od tog trenutka on sve deli sa njom. da se neki oblik izrodi. 413 * Dešava se da usred blagog i mirnog letnjeg jutra. nigde nereda ni otpora neminovnim promenama koje život sam od njih traži. godine. Izgleda kao da ima samo mladih i onih koji to više nisu. gde bi vi trebalo da sedite. pogrešna. i do oštrog kosijera u njenoj ruci. bez vidljiva povoda. avgusta 1947. boji i mirisu. tako da ga na svakom koraku susreće. Tu bi se malo pritajila. ona tada već kruži. a od njih su jedni u gradu. Ziveo je i radio mirno i obično. zajedno sa krvlju i sokovima. čovek u svemu kao i ostali ljudi. pogrešna misao. starenja i nestajanja u svim stepenima i oblicima. po njegovom telu. Od stola za kojim doručkujem postoji. pada u oči i zadivljuje čoveka srodnost oblika i istovetnost načina u svemu. apsurdna misao. On se toj napasti čas sklanja s puta. neusiljena jednakost. iznenada i neočekivanim povodom. — I nigde žalbe ni vajkanja. I sada mislim sa čežnjom na taj gluvi mračni prostor od nekoliko sati potpune nesvesti. Jedino u snu još mogu da ne patim (i to u dubokom snu 412 .-« * Prespavao sam noć kako se spava ođ velikog umora. To je fantastična. Kad se dobro pogleda: samo jedan jedini nerazmrsiv splet od naizmenič-nog rađanja. bez svesti i snova). od kuća i brodića do seljanke koja lako korača. vidim šta je sa mnom: ostao sam bez vas kao bez daha i videla. Pored toga ponora valja mi sada živeti i sa njim sve deliti. sudara se sa njim ili se pravi da ga ne primećuje. od masline i čempresa do ptice u vazduhu i ribe u moru. a onda bi stala da buja i da se širi. počinje ponor i mrak života bez vas. čini mi se.

a onda — stane da bledi i iščezava. ili kad bi o tome čuo od neprijatnih ljudi koji u glasu imaju nečeg prekornog i izazivačkog. na primer. i isto toliko nestvarna i prolazna. I on bi tada uzalud nastojao da se seti svog »jasnog i logičnog saznanja«. dovodio u vezu sa svojom ličnošću. isto toliko živa i mučna. mrači mu misli. neke reci koju bi čuo u prolazu. on je sada primao i ispitivao samo sa te tačke gledišta: da nije na neki 414 dalek i posredan način i on upleten u tu ružnu i tešku stvar? On je dobro znao i često ponavljao sam sebi da tu nikakve veze nema i ne može biti. Tek posle nedelju-dve »stvar« bi izbledela sama od sebe i ostala zaboravljena i pokopana u njemu kao potpuno nemogućna i apsurdna. Jedno vreme bi uspevao da se održi u tom jasnom i logičnom saznanju. ili još istog dana. Čega? To ni on sam nije znao. dve ili tri. on ih je vrlo često. sve je počinjalo iznova. desiti da i njegovo ime bude u toku istrage pomenuto. A novine je otvarao sa strahovanjem i sa strepnjom se odazivao na telefonske pozive. to je uvek bio samo predah. Jedino još u radu može donekle da zaboravi na njega. dovodi ga do pomisli na samoubistvo. predveče ili pri buđenju u zoru. okovratnik postao tesan. Pa ipak. živo se zaputi gradom. koje se i ne može nazvati vremenom njegovog života. Ali. ili od misli o njemu. Ali već sutradan. Zbriše ga spasonosni zaborav ili ga smeni. pobeći ne može. slobodan je i srećan. drugim povodom. Još se ponekad javi. usamljen i nezadovoljan. To je bilo vreme nerada i besmislenog mučenja. Postepeno. Ali takvi časovi su retki i kratki. sa manjim ili većim zatišjima bez kojih bi bio neizdržljiv. ali ne zaboravlja nikad da ga onaj čeka kod kuće i da se od njega. čuo ili čitao. Posle izvesnog vremena javljao se nov. i da on to nije mogao biti. znao da nema i ne može biti ni senke od neke njegove krivice. da ubrza »tok događaja« i da požuri u susret raspletu i rešenju.Iziđe iz kuće. da bude saslušavan. Takve misli i takve bojazni kočile bi mu dugo svaki rad. mogao bi to i biti. I snivao bi o tome. Najposle. toliko zna i uviđa. odjednom i bez ikakva razumna osnova i razloga. Tada su nastupali trenuci velikog olakšanja. Čitajući u novinama ili slušajući razgovor o raznim prestupima i zločinima. povodom neke vesti u štampi. neka nova pogrešna predstava. Nije krivac ni sukrivac. Samo da se sazna i utvrdi ko je počinitelj. on je želeo da ga skrati. ali po nečem. sva je njegova unutrašnjost bila uznemirena i sve misli zamračene. on ne oseća njegovo prisustvo. doduše. Nestrpljiv. ili mutnog sećanja koje bi neočekivano iskrslo u njemu. Taj poremećaj traje po nedelju. sam ne zna po čemu. i znoj orosio čelo. sa istim 415 . To mu leži u dnu svesti kao crn talog i mrtvi teret. To se dešavalo naročito kad bi o zločinu saznao iz večernjih novina koje je. kad mu pođe za rukom da se istinski zadubi u posao. mutile svaku radost. bar kao svedok. nestane potpuno. Nekim glupim i zamršenim sticajem okolnosti moglo bi se. Od tog trenutka počinjala je njegova »veza« sa zločinom za koji do tada nije znao ni da postoji. I u tom trenutku on je. sličan »slučaj«. Sve što bi video. vršeći svoje dužnosti i krećući se među ljudima. a činilo mu se nepodnošljivo dugo. i da pomoću njega potisne svoja luda strahovanja. zanesu ga ulični prizori za trenutak. čitao u nekoj neveseloj kafani. Tada bi mu odjednom krv udarila u glavu. A za ćelo to vreme on živi kao i svaki drugi čovek. Život je izgledao lep i bezbrižan. oduzima mu velik deo životnog veselja i radne sposobnosti.

ili uopšte mogućna. bar prolazno. odazvalo bi se. Samo onaj ko je imao vlast i novac mogao je da navuče kamen izdaleka. to je taj. i da se u odgovornosti koje su mu potpuno strane i daleke zaplete kao u svoje i stvarne. Ostavio sam malko odškrinut prozor. sa licima i događajima sa kojima nema i ne može da ima veze. Zato je tu kamen — car. ispunilo se. ja sam ga pio kao mleko. * Soba mi se činila tesna i zagušljiva. 9. i trideseti put u životu on bi se uhvatio kako grozničavo traži alibi za prestup koji nije mogao počiniti. jer on počiva na antinomiji tih dozivanja. — Da. Svet živi i postoji. A najbolja muzika ovog sveta izraz je toga uzaludnog dozivanja. posuta bezbrojnim selima. <Na koncertu u Edinburgu. sile i bogatstva. Od krsta na groblju do slemena na kući sve je drveno. Nestalo bi i naše svesti o svetu i o našem postojanju u njemu. a ko je imao kamena. čist planinski vazduh. jedino moje dobro i sve do čega mi je trenutno stalo. i svoju vlast odbrani i učvrsti. imao je izgleda da svoje imanje i svoj novac sačuva i umnoži. kreće se i menja. nikad ne sretnu. Onog ko se odazove. Sve kazuje da bi tako zaista bilo. marta 1959) Ravnica od bogatog nanosa plodne zemlje crnice sa rodnim njivama i dobrim šumama. da! Ja! 416 417 . Koji to učini. U njemu je pritajena živela bolesna sklonost da može da se pomeša i poistoveti. a kamena građevina najviša mera ugleda. »Ti!« — »Ja!*« Od toga sudara nastala bi eksplozija koja bi onemogućila svaku muziku. Glas je bivao snažniji i uporniji. negde posle ponoći. onaj koji zove i zvani. legao i zaspao teškim snom. nosi ga večita smena i igra snaga koje se večito žele i uzalud dozivaju. Po deseti. došlo. Ništa na svetu od svega onog što ljudi hoće i preduzimaju nije mi u tom trenutku izgledalo tako važno. I nikad tu iskustvo nije ništa koristilo niti su zdrav razum i logika pomagali. ne odmah i vrlo tiho. sav ispunjen i potpuno okružen svežinom kao muzikom.nerazumljivim i bezrazložnim strepnjama i mučenjima. To joj je osnov. Tako se ta dva glasa. A ja se pitam šta bi bilo kad bi se onaj već na prvi poziv odazvao. jednom zauvek. a možda i uzrok njenog postojanja. To se ipak javljao onaj koji treba da se odazove. bistrim tala-sima. I muzika ne prestaje. — Ti? Ti! Zvao je dugo. ali ni po čemu ne izgleda da je takva kataklizma bliska. ali dockan i uzalud kao i onaj što je maločas zaćutao. učinilo mi se da letim. blisko i potrebno kao taj tanki mlaz zdravog vazduha. jer je dovodio majstore koji bi mu podigli kule i zidove. Nestalo bi sveta. počiva na ravnoteži svojih nemira. Iz tišine koja je tada nastala digao se. tako 27 — Znakovi pored puta Koga je dozivao otegnuti glas pored Drine? (»Ti! Ti! Taj!«) Nikog. A to bi bio i kraj svega. sve bi potonulo u gluvom nepostojanju koje mi ne možemo zamisliti. i zvao. Sad je on dozivao. i najposle umuknuo. Kroz onaj uski otvor na prozoru strujao je prohladan. slab pa sve jači glas. Sve što se ikad dozivalo i želelo. A kad sam se probudio. nošen brzim. razorila sve. a njihovi se dozivi nikad ne susreću.

čeka da mi uzme sve što se čoveku bez krvi i vidljivog nasilja može uzeti. Već sam pogled na kamenu građevinu ulivao je ljudima spolja strah i poštovanje. aterira u polumračnoj prostoriji sa niskom tavanicom i teškim zadahom lekarija. Naprotiv. Ne. okruženu zelenilom i pojasom mira i lepote. ruke vrele. Desnom rukom odvrćem ventilaciju i puštam da mi pravo u lice struji mlaz svežeg visinskog vazduha. U nožnim mišićima slabost koju s vremena na vreme propara kratak. Moglo bi se sa prilično tačnosti tvrditi da on nije znao šta je to zahvalnost. Da bih se odbranio od tih predstava. Gledam cveće oko sebe. posle kraćeg leta. nastojim da izazovem u sebi druge slike. vi biste mogli pomisliti da je u njemu bilo sve mračno i ispreturano. Isto kao kad u knjizi koju čitaš. na nesavršenstvo ovoga sveta i svega u njemu. prijatne spoljašnjosti i privlačan za mnoge. ugledao sam svoju kuću na bregu. koji je mnogima mnogo naškodio. pa da nastavi svoj put ka drugim kućama i drugim ljudima ovakvim kao što sam ja. ali me misao jednako odvodi u gradove. budući da je kamen jači i otporniji od zemlje i drveta. okreneš stranicu što je govorila o životu. čak i ne puši. A znam i ovo. a iduća stranica opisuje smrt i nestanak. dah otežan. izdvojenu i belu. Bronhi je su mi zapaljene. otresit i samouveren. svojoj deci u nasleđe. Ta neznatna promc a u mom organizmu izme-nila je potpuno tok mojih misli i prirodu mojih predstava. glava teška. sa kanarincem u kavezu i nepomičnim mačkom u uglu provaljenog divana. » Poznavao sam čoveka koji je svuda izazivao nered. zabunu i nezadovoljstvo. Ponajčešća je ova: sedim zavaljen duboko u fotelji aviona koji leti na visini od preko dve hiljade metara. a čelo hladno. dok su oni koji su u njoj živeli nosili u sebi od rođenja osećanje moći i sigurnosti. U tom trenutku znao sam da pred njom sedi sudski pozi-var. a po smrti ostavljali ga. Ali to ne bi bilo tačno. koji je mnogo ljudi unizio i uvredio bez potrebe i opravdanja.da mu niko ništa nije smeo ni mogao. dižem se naglo i uplašeno sa ležaja. 419 . Njegova unutrašnjost bila je kao niz zagrejanih. ili meni sličnim. bez razmišljanja i mehanički. Strpljivo 418 27* Glas mi je dubok i hrapav. To je bio svetski čovek. kroz predvečernje ulice. Sad vidim kako je malo potrebno pa da čovek nestane sa ovog sveta na kome sunce u svom kruženju određuje uslove i zakon života. zajedno sa kamenim zgradama. Umro je žaleći se na nezahvalnost i neuviđavnost ljudi. *' Vraćajući se sa kratkog ali lepog putovanja. Vi sigurno zamišljate tog čoveka kao zlovoljnog. Bojim se noćnog gušenja kao more. Isto tako. tamnozelene vrhove gora i večernje svetio nebo u daljini. trajna privrženost ili osnovna ljudska pristojnost i obzir prema drugom čoveku. Ali svaki moj avion. Ja sam ga dobro poznavao. oštar bol. sa teškim dahom nekih lekova i lekovitih trava. u niske polumračne i zagušljive stanove kućnih na-stojnika. svetlih i urednih kancelarija u kojima su sva njegova nepočinstva bila poredana i registrovana po najboljem sistemu. namrštenog i neurednog osobenjaka. Usredsređen je i miran.

Mali je broj ljudi koji od takvog načina starenja hoće. ali blagom upotrebom mirnih i zadovoljnih ljudi.Sarajevski majstori. može se videti nešto što se retko viđa u našim krajevima. znači živeti od gotovine čija vrednost svakim danom opada. istrošeni. znači sve više sužavati krug svoga interesovanja. kao na pozornici. mogu i umeju da se brane. 420 . postala njen sastavni deo i našla svoje mesto u estetici ode-vanja. stoga se ponajčešće lome i nestaju pre vremena. Stariti znači postepeno gubiti sposobnost da se prima i posmatra život u njegovom nezadržljivom i nepredvidljivom toku. Kad se predveče vraćaju kući. Senilne brave. kad mi je bilo dvadeset godina. starački malokrvno. gruba i nagla kao na kopnu. više ideja grmljavine. a ne oštra. I dah je podešen prema udarcu. to je u stvari torba koja je s vremenom srasla sa našom odecom. Ali za vreme čitanja javljala se 421 Grmljavina u Dubrovniku. teški su od misli i briga ali mirni i dostojanstveni. jer se sve u njima drži u ravnoteži. Ceo nameštaj i svi uređaji po kući ostareli su i dotrajali. pa prema tome ne možemo ni da ih razumemo ni pravilno ocenimo. To je nezgoda koju kod velike većine ljudi donose godine i starenje. dobro sračunatim udarcima čekića. sve se više usamljivati i podlegati robovanju navikama. prozori se zatvaraju ali nepotpuno. stenja i planina. Mirno starenje i postepeno nestajanje zgrada i predmeta. ali na nekoj ogromnoj i savršenoj. Ali onaj ko to bar u izvesnoj meri postigne. uz breg. Dole. Stoga se i danas dešava da pogrešno skrojeni ili nevešto postavljeni džepovi pokazuju svoje poreklo i podsećaju na torbe koje nisu uspele da se uklope u kroj i izgled našeg odela Sećam se da sam. Tamo negde iza brda zatutnji samo nagoveštaj o tom svetu suve. Takvo stanje. Ljude koji su dosta mlađi od nas mi redovno i ne umemo da posmatramo. Ona je mukla i daleka. U starim. isto onako kao što donose fizičko slabljenje. Sav je čovek jedno sa svojim delom. oči i ruke se gube u sitnim. Onaj što pokiva neki sahan. dok ovde umiru prirodnom smrću. Brave na ormanima i na vratima još su u redu. a još manji koji uspevaju da se odbrane. ovako u letnjim mesecima. strasno (sladostrasno!) čitao romane. uz dobro održavanje mnogobrojne i savesne posluge. ali oslabile i istančale. sa punim zembiljem na leđima. veličanstvena jeka. slavine u kupatilu isto tako. Džep. taj ublažava zle strane starosti. Među skrštenim nogama mali nakovanj. a ispod njihove niklovane površine proviruje žuta legura od koje su pravljene. dok ovde od svega toga dopire samo ublažena. stvari se zloupotrebljavaju i slabo održavaju. koji su građeni devedesetih godina prošlog veka. to je jedini oblik umiranja i smrti kojeg se treba bojati. u našim krajevima. tvrde zemlje. boljim hotelima u Opatiji. gde stvarni gromovi stvarno biju. Džepovi na našem odelu nemaju veze sa prvobitnom namenom odela.

štap aparat za pojačanje sluha. Profesor univerziteta. ali što je dužnost: pisanje. i pored toga mnogo stvari i sprava od stakla. što ih svi uzimaju ozbiljno. važni i puni smisla. a ne čitati. objavljene i još neobjavljene. On je počasni doktor nekih stranih univerziteta. Na tom telu koje se zove njegovo sve je manje njegovog. a najviše na tome što su odrasli i zreli. a sav naš dečački život samo nevešta petljavina. čajevi. ostaće iza njega. jedno oko je stakleno. ali ostali ipak neuki i nevešti dečaci. dan bez oblačka 423 422 .u meni stalno griza sa vesti da činim ono što mi je prijatnije i lakše. praćena željom da porastemo i postanemo »-veliki«. kad smo moji vršnjaci i ja odavno odrasli. da u našim radovima i postupcima nema ni onog smisla ni one samosvesti ni sigurnosti. Osvanuo je jutros izvijajući se polagano iz rumene izmaglice. Ono mu je služilo kako--tako pedesetak godina. što njihova imena niko ne izgovara bez neke titule: gazda. ružnja. ali što je preče: pisati. pripitkuju ih ili mole za nešto. stari. To su ponajviše brkata i teška lica ozbiljnih ljudi kojima sam tada toliko zavideo na njihovim godinama. član nekoliko akademija. evo. Pa. zvanjima i poslovima. zauzeli položaje i osnovali porodicu. koje nikad nije bilo posve zdravo ni mnogo snažno. Njihovi pokreti i postupci izgledali su mi značajni. iščezava. neženja. Dijete. učestvuje na kongresima u inostranstvu i svim velikim svečanostima u zemlji. pa i oštareli. imali u svoje vreme i naši očevi. krnji se. « Savršen dan. možda. banje. samo nešto malo tela. Covek koji stari. što igraju neku ulogu u životu i što od svakog od njih ponešto ili poneko zavisi. i sad mi letnju lektiru muti stalan pre-kor samom sebi da bi trebalo izabrati ono što je manje prijatno. U isto vreme. beskrajno malenim pokretnim žarištem. gospodin. Obe vilice su sada ve-štačke. drveta i kože pomoću kojih se to telo kretalo i održavalo na površini. Danas. otupeo je za priznanja i odlikovanja. živi za svoje teze i teme. Cesto mislim da su to isto osećanje. nečujno i sporo kao cvet. njegovo telo. naočare i lupe razne boje i jačine. odlikovanja i njegove biblioteke. a zanemarujem ono što je teže. pored njegovih dela. diploma. Kad danas-sutra profesor umre. lekovi i lekari oduzimaju mnogo energije i skupocenog vremena. kao kristal bez greške. I sad često bežim od pisanja kao od hladne sobe ili mučne samoće. I onda je počeo da raste sam iz sebe. ali sad je on sluga toga ćudljivog i gotovo nepostojećeg tela. jedna ribica iz kraških jezera nosi u zoologiji njegovo ime. Sve mi se čini da smo ostareli i poružnjali doduše. Cesto mi pred unutrašnjim pogledom iskrsnu lica odraslih onakva kakva su ostala u mom sećanju iz ranog detinjstva. Prohladan. samoživ. smanjuje. uloške u cipelama. metala. ja u nama ne mogu nikako da vidim te važne i ozbiljne ljude kakvi su bili naši očevi i dedovi. ili doktor. ambiciozan. sa suncem u sebi. on prima na tuceta stranih časopisa u kojima se često i on po-minje. ugled i slava jednako mu se šire svetom. Tome treba dodati suspenzorium. sve manje rumen a sve više zlatan i proziran. slabi. i da taj ozbiljni i dostojanstveni život i postoji samo u očima dečaka koji ga gledaju i priželjkuju. i za svoje telo koje je u dotraj avan ju.

ambiciozan Jevrejin. tačnije rečeno: menjaju smisao. Zeki-efendija.i vetrića. da su sva strahovanja neosnovana. neočekivano a nejasno značenje. —Sta se krije na dnu poljupca? — upitao je —Novi život. Knjiga se izmiče iz ruku. jer odjednom ne znače više ono što su do maločas značile. kao što izgleda. da biste se suviše zamorili igrajući sa visokim ličnostima na dvoru. Ima nešto drugo. Tada ga je pozvao general Jovanović. sin sarajevskog trgovca Žutog Rafe. krug mirnog oktobarskog dana iznad svakog imena i smisla. iz šume se diže senka i nagoveštava suton. da to nije. prvi Da li sam to osećanje očekivanja poneo iz snova — iz mojih neverovatno zamršenih a često strašnih snova — ili se ono razvilo pod uticajem svega što 424 Pre spavanja. na kome ne možeš otkriti ni najmanju slabost. Ima trenutaka kad potisne sva druga osećanja u meni. Sunce. da će zaista neko doći. kao trenutku odmora. tadašnji guverner zemlje. evo. što remeti moje misli pri čitanju. čuo? Ne znam. slova se mrse i mešaju. tope se. i rekao mu: — Bojim se. nebo sve više bledi. Odgovorila su druga dvojica u isti mah. koji je čvrsto zaseo pod modrom kupolom. saznanju da je sve zlo ne samo objašnjeno i otklonjeno nego i zauvek zbrisano i predano zaboravu. tek to osećanje teskobnog očekivanja razvijeno je u meni do najveće mere. i to sasvim određeno o agrarnim nemirima iz drugog veka pre naše ere. Tada je tako jako da mi se čini da se mora ispuniti. I sad. Tekst koji se istopio pred mojim očima. Strah me je tolikog savršenstva. Smenjuju se sjaj sunca i tama — i ona hladna i čista. šire i pretvaraju u mrke i srebrne suze koje klize niz stranicu. naizgled posve drukčije. hvatajući se čoveku za listove. Poslaćemo nekog drugog člana Jevrejske opštine umesto vas. a ne da mi da zaspim. diže se lagano. živahan. * sam u životu dozi veo. Zeki-efendija. i zato vaš put u Beč ne dolazi u obzir. moćan i pouzdan. ninogo dublje i važnije. Razgovaraju njih trojica. velika i teška nesreća nego slučajni i prolazni nesporazum. I tada se sav prepuštam. video. Ali uviđam da ni to nije bitno ni glavno što treba znati i o čemu treba razmisliti. niti mu ko može naslutiti kraj. i javiti da ništa od svega nije istina. studen koja je celog dana ležala nisko pri zemlji. kao brušena i glačana! — i spremaju se da zatvore. i u njima. znao je ponešto nemački. ali dobivaju neko novo. i to sam od sebe i ostajući uvek dosledan sebi. Pa ipak je u neuhvatljivom trenutku počeo da se menja. U podne je izgledao kao osvajač. silazi sa nebeskog svoda čije krajeve već rubi sumrak. Pre Rima i pre svake pisane reći i zapamćene istorije desilo se nešto sud425 . a sad odjednom kao da čitam nešto o starom Rimu. Zeki-efendija se zbog te počasti toliko poneo da je pričao svuda po Sarajevu kako će igrati valcer i kadril sa caricom JeU-savetom. Zbog toga je kao predstavnik Jevreja izabran u deputaciju koja će ići u Beč da caru Franji Josifu čestita srebrnu svadbu. neko miran. kao savršeno delo. govorio je o Heloizi i Abelaru. opet počinju da se rumene ivice vidika. Reč gube smisao. —Bezdan.

A ono što mu jedanput odoli i ostane ćelo i uspravno. Zanimljivo je posmatrati ljude na koncertima. uvlači se pod pokrivače. živi posle narovašeno. u zloslutnom očekivanju. kao u strašnoj priči. Pri tome pisti i cvili tako neobično da rasanjen čo-vek. on tutnji i šumi kao da se nepregledan niz lokomotiva približava idući uporedo. on spavačima silom otvara oči i do bezumlja nadražuje sluh. ima žena (to su obično punačke i zrelije dame) koje na klavirskom koncertu. da se utvrde odgovornosti i ispravi krivica. iako znam da mi u tami neće biti ništa drukčije ni lakše. samo nekoliko nedelja u godini. prodire kroz zatvorene prozore i vrata. kad se sve sabere. ulazi u sve ulice. To i nije vetar nego prokletstvo i morija. otima časove počinka. u brzim pokretima i krtim recima prolaznika. Na primer. ma i najmanji trag. opet sam kao vrtoglavicu osetio nemir. ali prisutna je. na neki svoj način. Kako mu ne otvaraju. sa teškim sećanjem. I da li je to vetar? Muče ta siva. on lomi i trga sve ispred sebe.bonosno po čoveka. i svom silom nastoji da čoveka pretvori u bespomoćno klupko jada. kad se primakne. To treba da se svrši što pre. Na samom vrhu sivkasta velika stena. objasni i raščisti. u njemu beskrajnu žalost svih nemira i lutanja. Naprežem se da pružim ruku i da ugasim svetlost. ili bar da uzdahnu. izbezumljen prolaznik. ledena volina dahom glečera i snežnih ravnica. on se odjednom. čuje 426 . a ja sam umoran. To je moja briga i moj posao. tajanstveni pečat košave. Kad sam se iskrcao u dalmatinski gradić. pretvara u tanak mlaz i uvlači se kroz najmanju pukotinu. udvo-stručava umor i bol dana. U pognutoj silueti nekog drveta koje se ocrtava u dnu vidika. I svi predeli u prostranom području hladnog vetra nose na sebi. neka velika nezgoda. u naročito hladnoj suvoći koja se odjednom oseti u glasu čoveka sa područja košave. čistu tišinu i sve u njima ih neodoljivo goni da na njoj ostave svoj. pratio talasanje mora i njihanje broda na kome putujem. One ne podnose tu devičansku. U toj želji ispeo sam se na zeleni brežuljak blizu morske obale. imoseći svoju diišu u ludu i pustu stihiju. granajući se kao osvajačka vojska. svih osama i napuštenosti. brzom rukovanju sa njim. da se nakašlju. sposoban samo da patim od te neodređene i teške misli koja mi leži kao kamen u grudima. Sam šlep i gluh. a kad stigne do mojih prozora. on lupa kao pijan. ili pri ovlašnom. jer dotle ja neću moći ni tvrdo zaspati ni išta mirno čitati. i nagonski zaželeo da po-begnem od njega. Ona duva. uvek. i u najlepše doba godine. dirajući ga u najosetljivije mesto. Sad je sve to izbilo na svetlost dana (ili noći) i treba da se raspravi. Ceo dan sam na brodu gledao pokrete i slušao razgovore putnika. jer tu oni pokazuju neke svoje i dobre i slabe strane koje inače nemamo prilike da vidimo. za vreme stanke kad ćela dvorana uzdržana daha očekuje idući udar. opkoljava gradove i. nemoćan. Izgleda kao da se tu pomalja 427 Kakav je to vetar? U daljini grmi kao nago-veštaj zemljotresa. Otprilike kao što deca ne mogu da ne povuku prstom preko zamagljenog prozorskog stakla. njegova studena rika prelazi prostranstva. prosipa jezu po koži i razgara nesanicu u čoveku. turista koji traže sobe i domaćeg sveta koji ide za poslovima. moraju da učine neki pokret. neki težak nesporazum sa nedoglednim posledicama. Kidajući se i lomeći kao mamen. pun kupača.

u izuzetnom trenutku. neko kameno dostojanstvo. I vaše duboko i značajno ćutanje ne bi imalo ni imena da nema nas koji ne preziremo govor. to bi. Zato što se ne krećete s mesta. čak i ovde na uzvišici. Pa onda da prosuđujemo i ocenjujemo i vaše ćutanje i vašu gordu nepomičnost. ni za koga! Vaše samozadovoljstvo važi nešto samo za vas. A sve ono dole što sam ostavio iza sebe. jer inače se nigde ne priznaje i ne kotira. svima teško a ni na čem zasnovano. znam ja sve vas koji ste gospodski usredsređeni na svoju ličnost. osluhne i sagleda tu »tišinu«. kratko i slučajno. ja »podilazim« i »podrivam«. — Tako i vaša nemost i vaša nepomičnost nisu plodovi nekih vaših slobodnih odluka ni svojstava kojima se voljno služite. Jesam! — Pa šta? Svi mi jesmo. uljez bez lica i imena. Onda da vidimo šta znači to prezrivo 429 428 . Kad biste bili ono što mislite da ste i vredeli onoliko koliko se sami cenite. ne kazujete nikom ništa o sebi. bilo mnogo. onda zaista ništa drugo ne postoji. na brodu. niko se nije sam ni popeo ni spiostio do tačke postojanja. A kad malo analiziramo takav stav. i stalno ratuje sa kamenom. kao podmukla snaga koja ume samo da razara. cvatom i plodom na svetlosti predvečernjeg sunca — sve je to lanac složenih odnosa. idu ili lete. O tom biste se lako uverili kad biste uopšte mogli ma šta da uvidite i priznate kao objektivnu istinu. Dabome. A od toga »ništa« vi ste napravili naročitu vrstu savršenstva. naravno. Stojite u mestu! Pa šta? Kao da stojati i postojati. nije čak ni reč. kako voli da ga nazivaju. Ja sam niko i ništa. ne-osetljivi i nepokretni! Ne poznajete i ne priznajete nikog oko sebe. isto kao što mu se ne vidi početak. Sa mnom se razgovara otporom i ćutanjem. Pokraj kamena raste smokva i dodiruje ga lišćem sa najnižih grana.ogolela okosnica toga inače svuda obraslog brežuljka. Kamen i zemlja. jer nemate šta da kažete. ali čujno i uporno): Tako dakle! Preko mene i svega onog što ja kažem prelazi se bez reci. nego osobine kojima robujete. Opet! I ovde! Mnogo puta za mnogog od nas taj nemir ostaje nevidljiv i nečujan. kao živ žubor bezbrojnih sudara da čujete govor svega oko sebe. i kad nema oka ni razumevanja ni za kog drugog. nego što ne možete drukčije. samo po sebi. I to je — ništa. To je sve. »sta-nac kamen«. a da se oduprete nogama o zelen busen dobre zemlje — i vi možete. da se naslonite laktom na najnižu smokvinu granu koja se spušta sve do kamena. i u tome nema ni zasluge ni krivice. Tu svoju trenutnu iluziju mi nazivamo tišinom. Vlaga koje u ovo doba godine ima još dosta. Ali vaše mere i ocene važe samo na prostoru koji vi pritiskujete svojim obimom i svojom težinom. i niko od vas ništa nema. I ni milimetra dalje i nigde više. kad je neko kamen. Ćutim! — To nije radnja. Vlaga (šapuće. znači i nešto biti i značiti. jer samo to: biti. da se maknu. i kad bi hteli. samo je odjek opšteg nemira koji se iz nepoznatog središta širi svuda i prenosi na sve. Ali ko pronikne. I mi treba već jednom da vam kažemo istinu: vi ne ćutite što hoćete. Dovoljno je da sednete na ovu kupolu od kamena krečnjaka. kruti. to je najlakše: jesam i ćutim. hrani tu smokvu. svemu svetu na vidiku. Vi niste smogli ni toliko. To da utvrdimo pre svega. a kad je još ovako navrh brežuljka. niko nije dostojan pogleda ni odgovora! — O. Stojite i ćutite. Stena: (ćuti) Vlaga (svađalački i pedantno): Takvi kao vi nemaju šta da kažu i ne mogu. Stena: (ćuti) Vlaga: Dabome. vlaga i biljka sa svojim listom. sačinjen od samog nemira. ne znači ništa. vi mislite da ste savršeniji od onih koji gamižu. na moru. jer to ja za vas izgovaram. on vidi samo toliko da taj lančani prenos nemira nema kraja. u gradiću. odmah vidimo da to ne kazuje i ne objašnjava ništa.

To neće učiniti ni ta bubica što. a i ne pomišljaju da oni nama objasne zašto neprestano šapuću. to spada u moj redovni posao. 431 . nego u stranu. A vi? Vi ste svoju nepomičnost proglasili (naravno ćutke!) stavom. ni dao mu položaj ni silu koju ima.gledanje s visoka na nas koji se krećemo kao na bića koja nemaju svog stava ni određenog oblika. isturio ga na visoko nebo. zatreperi i sa nela-godnošću odgovara. i borbene snage« bez lica i lika? Nisam ja valjda izmislio ovu veliku stenu. za razliku od teškog glasa Vlage i dubokog ćutanja Stene. ne slušati ih. Od njih. Vi mu robujete. »Zašto ćutite?« pitaju nas. a ne da od mene traže odgovore i rešenja koja ja ne dajem i ne mogu dati. uvređeno. — Tako je. svetao i lak. ćutke mileći po vama. ja to i predajem dalje. Meni hoćete da kažete da nemam oblika? Ali ja imam mnogo više od toga. ali prikriveno uzbuđen i očigledno zajedljiv): Oni kojima je do raz430 govora i prepirke. ali ne pravo i neposredno. traži zaklona u vašim pukotinama. Sto god od koga uzmem. gde nije lako biti ni drvo ni kamen. umesto da mi njih pitamo zašto i kojim pravom nam postavljaju takva pitanja. I samo pakostan ili lud čovek može svemu tome da daje neka druga objašnjenja. A to sa »uzimanjem vlage iz dubina« i to je samo priča dokonih i zavidljivih suseda. i da mi nešto zamera i prigovara. Svi mi i uzimamo i dajemo. Glas mu je. šta hoće od mene te »preduzim-Ijive. i to nikad u lice. Pa valjda i ja koji sam izložen na ovom čelopeku. ne treba očekivati da vam kažu istinu ni da nađu bar toliko hrabrosti pa da potvrde ovo što ja kažem i što i sami uviđaju. (2ivlje): Uostalom. ne samo sunce i vas nego i prezrenu vlagu iz zemlje. naravno na tuđu štetu a na svoju korist. Znači. ali lukavo krijući svoje veze sa tamnim dubinama. Ko želi nešto da pita i sazna. nego uvek podmuklo. Ima Stena pravo. kao ni vesti dovitljivi gospodin Smokvin List što se sunča naslonjen na vas. to ne menja ništa na stvari i ne smeta istini da bude istina. a prave se da ne čuju i ne shvataju glas iz tamnih dubina. da bi sada neko imao prava da me pita zašto se naslanjam na kamen i šta imam da razgovaram sa suncem. sa korenom da razgovara. to je drskost posuvraćenih i nezdravih priroda. J da smo svi odgovorni za sve i svakog. Ja imam svoju peteljku i svoju granu. I zato je zaista najmudrije ne odgovarati na njihova zajedanja. A kako stoji sa vašim oblikom? On je vezan za vaše postojanje. a u stvari vi nemate stava nego vaš stav »ima« vas. Ja sam samo jedan od tolikih listova. naravno. bolje bi uradili da potraže sebi sabesednike na drugom mestu. Vi niti ste ga stvorili niti možete bez tuđe pomoći da ga promenite. vi ga i nemate. A samo poremećen svet meri i broji ta uzimanja i davanja i stvara od toga obaveze i zaduženja. Sto se nas tiče. blebeću. a kamoli laki list na vetrovitu mestu? U stvari. Dabome! Stena: (ćuti) List (pošto je dugo ćutao. kao da govori nekom trećem. Obletaju nas i bockaju neopravdanim i besmislenim pitanjima. izdaleka. i sve novim oblicima bogatim život i pronosim ga preko krutih granica prividno utvrđenih stanja. ćutati. Samo budale mogu da misle da svi treba da znamo sve. i dajem ih drugima. A što vi to ne uviđate. ne možete da uvidite. Prema tome nije tačno da ja nemam svog oblika. Nisam ja pronašao sunce. iskorišćujući sve oko sebe. naslanjan ja na kamen i razgovora sa suncem. kao ni to što se neki i neki uvijaju oko Vaše Nepo-mičnosti ili naslanjaju na nju. Ja menjam oblik svima stvarima sa kojima uspem da se povezem. mi se krećemo i dejstvujemo i svaki naš pokret ima svoj stav. imam ih u izobilju. ili viču u sav glas. naprotiv. taj treba sa protivne strane da pristupi. a moja grana ima svoje deblo i svoj koren. Meni nije do toga. pravo. Njihovo ponizno (i zainteresovano!) ćutanje podržava vas u vašem stavu i mišljenju. A što se tiče moga »treperenja-«.

dug i pedantan govor. Priznajem da bežim. dodiruju se gotovo. I vaša je pesma jedno te jedno: Postojati! Živeti! — Da. naravno! Za takve nema i ne može biti ničeg novog. vidi kuda ciljate. znamo dobro tu staru. Vlaga otpočinje nov. ili još bolje: gotovo samo i jedino sebe. A kako i da bude kad nikog ne možete do kraja da saslušate. Cak i na samom tom prozoru cvatu u saksijama dva savršeno lepa cveta. Ali šta to znači? Mi ne čujemo ni tok neizrečenih misli koje biju i plamsaju ispod onog što se vidi i čuje na nama i oko nas. tako blizu jedno drugom. u tome je vaša taktika. u životu. da. Vlaga (likujući): Dabome. Ko nije svestan postojanja i ko aktivno ne učestvuje u životu. bračni par. Jer ko mnogo čuje (i mnogo vidi) taj. znamo. Na nekom filmu. nego samo mali deo večnog i opšteg razgovora. Nikad do tog trenutka nisam pomislio na tu prostu činjenicu: da su sreća i nesreća. Mi obično ne čujemo govor nemih snaga i »mrtvih-« stvari ispod ovog tla. sklanjate se u ćutanje i preziranje drugih. taj mora da beži zbunjen. osramoćeni. pa mirna modra reka. na kraju. prekida ga): Da. To je vaše područje. mislim jednako o onom što sam čuo na brežuljku. i od sada do vjeki vjekov. iz osnova greši ko ga prihvati. pa široka zelena ulica sa zdravim. sreć-nim prolaznicima. i sreća i nesreća. Sa tim mislima već se primičem bučnom gradiću na obali. 28 — Znakovi pored ptita 433 . A vi opet odgovarate samo recima i recima. ovako kao ja večeras. a ipak znamo (znamo po sebi!) da one postoje i da su življe. jače. prostrani parkovi. List: (ćuti kao i Stena). kao odvojeni svetovi. taj i ne živi i ne postoji. a mnogo pati. Bežim. a tek ponešto od onog što govori njihov trenutni sabesed-nik. zauvek rastavljeni. Muči me i nemirom šiba i jedno i drugo. brzo stari. i teško umire. samo je vi još i falš svirate. svako za sebe. Vlaga (upada): Amin! List: Tako je: amin i krst! Sa takvima nema razgovora. i film o njima. sna i odmora. zatim. »Postojati. Idem da u samom središtu ljudskog nemira potražim nepomičnu tačku. upropašćeni. ali se ne mešaju. gospodine Zeleni Henriče! Ničeg novog tamo u vas! Kao uvek pod suncem! List: Naravno. izvan dohvata naših čula. Pored prozora dvoje ljudi. A bežim i zbunjen sam i zato što sam čuo ono što se obično ne čuje.Vlaga (ne mogavši više da izdrži. kao i zato što znam da nisam čuo sve. Ili samo nemušti nagoveštaj nečeg trećeg. ali zašto postojati? I kako živeti? To vas ja pitam. I kome se desi da taj nemušti govor stvari 432 jednom čuje. Pred tom slikom javi se u meni moja davnašnja misao da bi sve to — i grad. samoživu hedonističku muziku. živeti!« Vidi se. sve bliže. jer sam napustio svoj položaj na stani i spuštam se natrag u gradić na obali. kad ste od samog početka vi. ništa ne saznaje. A kroz prozor se vidi: u daljini planine snežnih vrhova. mnogo važnijeg. u pravu? Ja se pitam kako vam se ne dosadi biti uvek u pravu od pamtiveka pa do sada. i postojanje i nepostojanje ■— da bi sve to moglo biti obmana. Blago onima koji čuju samo sebe i onog sa kim razgovaraju. nego traju i žive. i ljudi u njemu. i samo vi. a nama nejasnog i nedostupnog. zajedno sa ovim unesrećenim bračnim parom. bežite od razgovora i sudara. ne bih li tu našao malo tišine. i onaj koji ga gleda. ali ja ga više ne čujem. Spuštajući se. Plašim se i svoga dara i svoje nesavršenosti. iskrenije nego sve što se izražava čujnim recima i vidljivim pokretima.

kao redak primerak i prototip raznih osobina koje se. A umeo je mnogo i smeo sve. ne zamori i nekom svojom neopreznom rečju ili nepromišljenim postupkom ne potvrdi tačnost bar jednog od hiljadu grehova koji mu se pripisuju. Bar na recima. On nije recima izražavao ono što misli. tako reći. mišljenom ljudskom mišlju. neznanja. istinskom. sve dok se gonjeni. kao svetlost. bezveznik. energija i ceo ogovaračko-ubilački arsenal okreće se prema novoj žrtvi. pa sumnjičenje. darom i radom. Tako redom i bez kraja: uništavaju dok postoje. raštrkane. ali rođen kao činovničke dete u nekoj bosanskoj varošici. Tada dolazi prljanje. kao što lažni biser liči na pravi. kao more. Poreklom iz Dalmacije. sa promuklim glasom. (Dvorište Pala te Medici. gotovo mrtvac. pohode strašni snovi. Svakome je bio lak. on zaista stoji preda mnom kao slika. kažem »ličio«. jer je u stvari bio potpun glupak i 434 Nije Iako ni jednostavno opisati kako u Firenci toga vremena kleveću i ruše ljude. histerično. Prvo dođe ogovaranje. on se probijao kroz život kao što se drugi probijaju umnom snagom. ili da ga pozove na odgovornost za ono što je obećao a nije izvršio. kao sokovi u bilju i krv u ljudima i životinjama. kolebanje. bez imena i računa. ravnodušan ili čak prijatan.) Sati koje iskucavaju časovnici na dubrovačkim tornjevima zvuče uvek kao noćni sati. prvi tenor u pevačkom horu. Ukratko. sumnja u brojanje i brojeve uopšte. prosto ne verujete da će 28* 435 . Žrtva se brani hladnokrvno ili ogorčeno. slušajući ga u ponoć. ali prijatna i na svoj način korisna čoveka. govorom mislio. Mnogi je od tih časovnika tako star i dotrajao da. nejednakim u pojedinim otkucajima. i mrtav — dobro živi.* Bez prestanka me. Nikad niko nije pomislio da uzme ozbiljno ono što on kaže. bio je sve ono o čemu je smeo i umeo nešto da kaže. nego je. a ispod njihovog zvuka oseća se zamor. Ličio je na ne mnogo pametna. ali hajka ogovaranja raste. bio je službenik u Trgovinskoj komori. naročito. i postoje samo utoliko ukoliko uništavaju. A ono što bi uspeo da kaže samo je ličilo na neku misao. Oni jedva nekako stižu da sa-opšte građanima čas. op-šte i neprestano ogovaranje u kome ima u podjednakim dozama zlobe. A sva pažnja. kao povetarac. i jer uništavaju. Tom svojom lakoćom i potpunom nevažnošću svega što je govorio. zazebli i ne-podmazani. bezumno. zavisiti. sportista. pre ili posle. nalaze kod hiljada drugih ljudi. iz noći u noć. fotograf-amater. zbog reci i — od reci. a zatim uklanjanje i. takođe strašnim. ali mrtvac koji se sa dostojanstvom kreće i govori (govori!). ubrzo — potpun zaborav. pa sud i osuda. i još strasnijim. Već sam se tako navikao na to da ponekad snivam kako bih strahotu jednog sna mogao preva-zići i suzbiti drugim snom. i želja da se već jednom zamukne i pusti to nemerljivo i nerazumljivo vreme da teče kako teče. ali to sa mišlju. računa i. Portret. Da. i to tako kao da je ona i prva i poslednja. ali vrlo retko ovako udružene i povezane u jednom jedinom čoveku. nije imalo nikakve veze. Za njega se s pravom može kazati da je živeo recima. i tako pomoću apsurda dokazati apsurdnost svih strahota i snova. već prema temperamentu. aranžer balova i svih dobrotvornih priredaba.

Znam. igra priviđenja koja me prati celog života? Da. Ti su otkucani sati podnošljivi samo zato što smo navikli na njih kao na svoj dah. ne postoji. da stoga treba biti tvrd i oprezan. u noći. da je sve što čovek može znati i pred uzeti teško i neizvesno. tek kad sve postane igra i umetnost. Kad brod pristaje ili kad napušta luku.. obična varka 1 trenutno slepilo duha. da će se ubrzo pokazati da je ta misao neosnovana. mene. i ne razmišljamo o njima. da je dockan. I mislio sam: strada se i gine stvarno i nemilosrdno. bar za Gledao sam kako grupa korčulanskih mladića izvodi Morešku pred stotinak engleskih turista. Crna misao zamračila je svetio jutro. i. uz dobru ulazninu i buran aplauz.. ponaj češće bez slave. praveći se da veruješ u njihovu računicu. uskoro će se pokazati da razlog strahovanju. I odjednom sam pomislio da li će ikad doći vre-me kad će ratovi i patnje našeg naraštaja biti prikazivani bezbrižnim turistima kao naivne ritmičke igre. sa drugim razlogom i drugom sadržinom. koji je bio početak i smisao moje crne misli. kad im je sudbina dala da se u ovakvoj lepoti rađaju i u njoj žive. Ili. stranci su posmatrali tu naivnu igru koja se stolećima održava i prenosi sa naraštaja na naraštaj. znam iz iskustva. i kako u svako doba kazuje isto: da je otkucani broj lažan.. Ovi južnjaci svojim neodmerenim i nepametnim pričanjem umanjuju lepotu i stvarnu veličinu ovih predela. Ali dotle će proći i svetio jutro.. Pa će i ona nestati kao priviđenje. i ono će biti. daleko od očiju sveta.moći svojim sipljivim glasom do kraja iskucati svih dvanaest udaraca. A na jedno od narednih jutara pašće opet crna misao. da ipak treba živeti po diktatu časovnika sa tornja. kao da nikad nije ni bilo. jer je smrt već postavljena negde tamo ispred naših od-brojanih sati. ponavlja se stalno niz sitnih.. tako sve dok neko ne istrči i ne ućutka ga kao luđaka koji se neprimećen popeo na toranj. devetnaest. a priznanje i aplauz dolaze sto i više godina docnije. ali ko mi jamči da i sjaj ovog jutra nije takode »neosnovan« i samo varka čula. Šteta što ne umeju da ćute. petnaest. ali da ni to ne pomaže. Izgleda vam da će se kod sedmog ili osmog zagrcnuti samrtničkim ropcem i izdahnuti. mi vidimo koliko je nesiguran i stravičan. pobednike i pobeđene. i produžiti da iskucava dalje: trinaest. kao dalek odjek i ublažena slika nekadašnjih ratova i stradanja. da će. ranjenike i poginule. Većinom stariji ljudi. prodre do naše svesti. naprotiv. ali važnih radnja i postupaka. utvrđenih i osvešta437 438 . najposle. zaboraviti i izneveriti svaki račun i sve zakone mehanike. odjednom sišavši s uma. ali pošto je najpre popila svu svetlost jednog od mojih izbrojanih i nepovratnih jutara. komandnih uzvika i odgovora. Posmatrao sam u toj igri patnje zarobljene de-vojke i nemilosrdne udarce ratnika. i ostati kao prazna ljuštura školjke na pustom žalu bezmernog vremena... i to tako kao da nikad nije ni postojao. četrdeset i dva. što ih pravo ne slušamo. i sve svode na malu i smešnu meru svoje hipertrofirane a nejake ličnosti. nikad stvarno i ne čujemo.. Ali kad se desi da njihov zvuk. i ničim se ne odati i ne pokazati svetu oko sebe ono što znaš i stvarno osećaš dok iskucavaju sati.

kao neko toplo i svetio treperenje u krvi. nego što ne mogu drukčije. a koja svaka prava mladost traži i mora da traži. ali onaj trezveni drug bi obično bio zaboravljen čim bi nas napustio. čini mi se da je stara kao i ljudska plovidba sama. belo-modrim talasima i vedrim vidikom. rastajali na već opusteloj ulici. Vetar nije opao. Posle jednog zamornog poslovnog sastanka koji je trajao do jeda439 U noći se iznenada promenilo vreme. Prozori su stali da se tresu. manje ili više glasna prepirka. A danas je osvanulo sunčano ali sveže jutro. Slušajući tu večito istu i uvek pomalo drukčiju prepirku onih sa broda sa onima na obali. ili jer mu valja rano ustati zbog nekog posla. To bi za trenutak unelo hladnu notu u naše oduševljenje. življe od života. kao da nije moja. htela bi da me napusti. Sećanje. jer je pospan. odjednom bi neko rekao: »Hajdemo negde da popijemo kafu i posedimo još malo!« Svi bismo tada oživeh kao da nas je odjednom ogrejalo neko dobro noćno sunce. Krv u meni poziva na pokret. ma šta. neke velike i presudne odluke ili krupna otkrića.nih drevnim iskustvom i hiljadugodišnjim običajima. A neki dan mi se desilo ovo. posle večernjih sastanaka. sa svim onim što oni kriju i pružaju. Pa ipak. naša naivna vera. osećam svoje dve ruke kao dva živa sidra. Dan se otvara preda mnom kao zlatna i modra kapija. Sa jedne i sa druge strane lete opomene. Pridržavam se za stolicu i 438 . glasnih maštanja i sme-hh planova. ne zato što hoću. ma sa kim. i da će još biti razgovora. sve to teče kao da se danas dešava prvi put da brod ovde pristaje i da u ovom trenu i na ovom mestu treba pronaći najbolji i najlakši način da se to bez štete i dangubljenja izvrši. Pokreti i glasovi su drevni i kroz naraštaje uobičajeni. gonjena nekim veselim nemirom. ozarila bi nas kao veliko iznenađenje. opojno novo i izuzetno. Nisu ti razgovori. Pred nama se naglo otvarala neslućena perspektiva i javljala nada da ćemo još ove noći imati prilike i da čujemo i da kažemo nešto veliko. Istina. i da zajednički tražimo rešenja koja se ne nalaze. nikad đoneli ono što su obećavali. sipaju prekori i psovke koje su dugom upotrebom izgubile svaku oštrinu i liče više na melodiju koja prati i olakšava rad. Kad bismo se. I danas mogu da osetim te noćne časove davno prošlih godina mladosti. I svaki put se između posade sa broda i onih koji mu pomažu da pristane i da se veže i ukotvi razvija živa. uvek bi se tada našao poneki od tih mladića koji bi hladno i odlučno izjavio da on ide pravo kući. Putovao bih i govorio. Pomisao da se još ne moramo rastajati. vratnice da škripe i predmeti u kući da pucketaju kao da pred nečim opominju. znanu i uzbudljivu kao večiti razgovor kopna i mora. Dunuo je vetar sa severa. a mi bismo odlazili u neku kafanu koja se dockan zatvara i gde se još moglo posedeti i porazgovarati. još uzbuđeni od živih razgovora. Krv u meni. i naša silna potreba da budemo zajedno. ali ono što je lepo bilo u njima. lepo. video sam u tami da je more puno visokih talasa sa belim krestama. naravno. to je naš zanos. Pevušim stalno istu pesmu. slaba ali dovoljna da me zadrže da ne krenem za varljivim glasovima svoje krvi. Kad sam sa naporom otvorio prozor. da ide svojim pu-tevima i da se pomeša i sjedini sa nemirnim. i da je čujem u isto vreme na svim jezicima koji su ikad govoreni na ovom primorju.

kao krug tanke. i ustaješ i spremaš se. Ali to ne traje nikad dugo. moj nepovratni utorniče! Hvala!« Kao dečak i kao mladić ja sam retko pevao sam pri jutarnjem oblačenju ili pri nekom mehaničkom poslu. pa i sam suton ne rastu-žuje i ne obeshrabruje čoveka. pa ma to bilo poluglasno i samo za sebe. Znaš da se sve završava i mora jednom završiti. dahnuo duboko dah letnje noći i odjednom rekao meko: — Kako bi bilo da odemo negde. i koje sam slušao kako ih drugi oko mene pevaju. da popijemo kafu i posedimo i porazgovaramo? Iz njega je neočekivano progovorila naša davno prošla mladost.naest sati noću. ne znaš mu imena i nisi siguran da li je to uopšte pravi dan. Ne zbog toga što mi se nije pevalo. ali sam osećao da me. kažeš još: »Laku noć. Brzo se u meni prene uspavana ali živa gordost moje mladosti. podne jasno i veliko. i samo uvis!-« I to ponavljaju neprestano. posedala u kola i otišla kući. I sve se dešava i izvršava onako kako je predviđeno i utvrđeno. a znaš unapred kakvi te poslovi. nesposobni da išta drugo smisle i kažu. samo bolje i prijatnije. I tako i umine. Kako nejednaki izgledaju! Osvane tako neki razrok. * Smatrajući se od rane mladosti nesposobnim da ikog istinski voli. sklapajući oči na san. Nas dvojica smo šetali još dobar sat gotovo pustim ulicama na kojima se osećao miris lipa. Jutro je sveže i bodro. Ali. Većina je dočekala predlog kao šalu. Nismo otišli nikud. i bežeći od ljubavi kao od suviše teške obaveze. Kako su nejednaki dani i nedelje. Jedino čempresi. gluvi za sve što drugi govore. A one koje bi mi se mogle svideti (osećao sam da takve postoje. i moru i kršu svojom samodopadnom gordošću. on je i nehotice sve činio kako i njega ne bi niko trajno i potpuno zavoleo. i ja zaćutim. Neprestano žmirka i okleva. kakvi susreti i zadovoljstva čekaju od jutra do mraka. crni i tanki. nakazan. Taj dobar dan prati te do u noćne sate i. I to mu je polazilo za rukom. nepokolebljivi i dosledni! Uvek pravo. nestane kao da nije ni bio deo tvog života. 440 A ima i drugih i drukčijih dana koji osviću kao radosno dozivanje. melodije koje sam znao. fine svetlosti. šezdesetogodiš-njak. nisu mi se sviđale. Zbog njih sam ćutao. A sada. ozbiljan čovek na odgovornom položaju. stalno prati prizrak moje mladosti koia je nekad rasipala snagu po tim istim ulicama. Izgledalo mi je nedostojno pevati. iako me je u grlu kao bol pekla potreba za pevanjem. govore ćelom svojom pojavom i stavom: »Vidite kakvi smo mi. jedan od učesnika. nešto što ne cenim kao savršenstvo. u poznim godinama. a znaš i da se nikad ne može sve posvršavati. Utornik. Ja sam prihvatio. Na obali mora. mada ne bih umeo kazati ni pokazati kakve su!) ja nisam poznavao. Cutali smo ili razgovarali o beznačajnim stvarima. kažeš sam sebi. iz godine u godinu sve 441 . Nije bilo ni kafe ni seđenja. pravi i ispravni. bez podnevne svečanosti i dostojnog zalaska. odbila ga. tako da su zaista dodijali i travki i drvetu. Nemate šta da kažete. Sve je drveće manje-više nagnuto u pravcu u kome zimi duva bura. desi mi se da uhvatim sam sebe kako tiho pevušim neku melodiju iz kafana ili sa ulice. ni ti njemu ni on tebi. slepi za sve što se oko njih dešava. stao je za trenutak na ulicu.

A u svitanje. zastao je kao pred ponorom koji se ne da ni preći ni zaobići. Crni odstupi.. Snop prigušene mlečne svetlosti pada kroz visoki prozor sudnice pravo na nju i osvetljava je nekoliko trenutaka. odvode natrag u ćeliju. odjednom uvideo da se prevario na samom početku mladosti i varao celog veka. ukoliko baš ne mora. Moju pažnju privlači njen hod. Umro je ne izme-nivši ljudske reći sa živim čovekom. Uvek gleda u jednu tačku. i — presvisnuo. Mladog čoveka. postalo mu je jasno da čovek treba i može da voli nešto izvan sebe i da sa nekim ljubav deli. Herceg-Novi. kratko ošišane šiljaste glave. i naročito njene oči.. rtepenice. i jak. On to gleda smrti svojoj u oči i nastoji samo da ne odvoji svoj pogled od njenog. kad su sve pesme bile lepe! * ' Čuvar kupatila. mrko. ili pri ne443 . a Beli mi priđe. neobrijan. Poslednja izlazi jedna sredovečna žena. a pogled po mogućnosti ne odvaja od tačke u koju pilji na zidu. samo po sebi neobično. Po svemu bi se reklo da je to neki namćor povučen u sebe i dovoljan sam sebi. U stvari. hod mesečarke. kad se probudim.više i bolje. Sedi po ceo dan u senci i pomiče se sa njom. Ćelu bogovetnu noć brojim. Jedna stara devojka: — To je bilo nekad. A kad je u tome uspeo potpuno. Zapušten i on i sve oko njega. sad je bilo sve dockan. Ali. * Jedna žena iz Obrenovca: — Ne možete zamisliti kako sam se napatila. u snu. * To što snivam nije. Ne radi ništa. u poneđeljak oko devet sati izjutra. Mršav. Ali ništa se strasnije ni luđe ne može zamisliti. ali naročito sa ženama. već star i sam. pričati. u vozu u kom smo se slučajno sreli. Sedimo i razgovaramo ne-gde. Tada. siv. ono što kaže izgovara nabustio. Ne govori ni sa kim. preda mnom grad pun strmih izukr-štanih stepenica kojima se zaista valja penjati i spuštati. Dešava mi se to i sa muškarcima i sa ženama. Pri tome osećam ne samo stvarni umor nego i jezu teškog sna iz minule noći. nerazumljivo i neobjašnjivo. višestrukog ubicu. Svet iz sudnice razilazi se polako. Ispod stare i natrule daske viri jednom trećinom tela sakriven pauk. koje ne gledaju nikud. ili koje gledaju kud niko ne gleda i vide što drugi ne vide. Krupan. I jedno i drugo potpuno neočekivano. jer veruje da će ga ona uhvatiti i zadaviti ako samo za sekund jedan uspe da mu zavara pogled. on je. 442 U sudnici. Presuda će biti izrečena prekosutra. To je sve. I mrtvima ću. čini mi se. on nosi u sebi tešku bolest i sav je opčinjen i para-lisan strahom. Suđenje je završeno. i nikad da ih izbrojim. nepopravljivo i nepovratno izgubljeno. Pred činjenicom da je moguć takav nesporazum.

kom nepredviđenom čekanju. ali samo nekoliko prvih trenutaka. Njene reci doleću i nasrću u jatima. to je svejedno. kako ne! Onaj . ni na drugi kamen se ne naslanjam.. onaj što ga zovu. isuviše se dobro zna. cenjenog 444 i čistog ljudskog stvorenja. Sumi i pucketa talas njenog govora kao krcka-nje lišća u čeljustima čitave najezde skakavaca. kolje.. I tako redom. znate. punokrvna i dobro obučena. ne zove se nikako. Vidik mi zaklanjaju gomile izmeta i pepela. Nigde vidika ni izlaza. —Ne. A ja sam srećan što neko ispunjava čamotinju oko mene romonom ljudskog govora. Oko mene se sve više mrači vidik i sužava prostor. sva drhti od neke slasti i govori. Uzalud nastojim da se setim nekog dragog. sve dok me nije ispunila potpuno.. Srećan. more i njegova obala. —. Dolaze priče sa ružnim pojedinostima o sinu homoseksualcu i kćerki koja nije ni devojka ni udata ni razvedena. Snivao sam da me boli najbolnije mesto u menL T)uboko. jer ona u svakom slučaju govori. Trgovački pomoćnik u Višegrađu. njega znate . « Pod zamasima vetra i čitavim slapovima obilne kiše čempresi. Žena priča ili postavlja pitanja. a koja živi u Svajcarskoj.. mrvi i — biva sve viša i šira i moćnija. ne znam — branim se ja očajnički. Kamen sam. — Vi poznajete Petroviceve iz K. jedna je udata za Jankovića u Beogradu. A žena. pominje neku grbavu kćerku ili sina koji je prešao tridesetu. a još nije ništa završio. brata koji je osuđen zbog privrednog kriminala. ali sad nek stoji. —Ama. jer njen govor počinje od čamotinje da stvara pustinju. Sitan. i da bi pomogla mome sećanju. govori. Cim izgovori novo ime. Stojim pritajena daha. Počinjem da zaboravljam ko sam i šta sam i odakle sam došao. To jest. nezdravo rumenih obraza i tamnih očiju 445 . i na njoj kamen. i pretvaraju u prah i pustoš. i brste i uništavaju sve što je živo i zeleno. kao skakavci. laje. Nebo. palme i tu je cvile i povijaju se kao deca koja se sa vriskom otimaju kad majke hoće da ih kupaju. pljuje.. I onda dolaze podrugljivi i uvredljivi nadimci i skandalozne istorije o mitu. pa pre vremena pušten sa robije.. u smehu i raz-. i jako. ne služi ničemu. Samo kamen.govoru sa ljudima. negovana. niko ne zna s kim ni od čega. bez glasa i pokreta. grudi joj se nadimaju i oči sjaju kao da peva veliku ariju iz opere. Ali negde ispod te svesti — ne znam gde ni kako — ostalo je malo onog sni-vanog bola. dugo. proneverama ili preljubi. ali žena me uverava da mora biti da ga poznajem.. nije oskrnavljen imenom. Sitna neugašena žeravka koja me peče i tišti dok veseo stojim na suncu. Najposle sam se probudio. ja počinjem da vičem kako ga sada prvi put čujem. sedi na svom sedištu kao na prestolu.? Ne! Kako je mogućno? Otac im je lekar. pro-"tegljast. ujeda. Mračno i nepodnošljivo biva oko mene. Bez ptice ili vlati trave. Sa prvim talasima dnevne svetlosti stala je da prodire u mene svest o stvarnosti i da sporo ali stalno potiskuje tlapnje i bauke iz noćnih snova..

krotka i nestalna pogleda. Po ceo dan radi, a uveče je tako umoran da odmah zaspi. Umoran je i sutradan ujutru kad, pre šest sati, ustaje da otvori i posprema dućan. I tako umornog još ga muče i troše njegove misli. Ali, sve bi još i dobro bilo da nema nedelje i praznika, kad je slobodan. On ne puši, ne pije, ne mari za igru, ne gleda devojke. Ostaje mu da misli, čita i razmišlja. Osim osnovne škole u svom mestu, završio je i dva razreda trgovačke škole u Sarajevu. Čita popularno-naučna izdanja i novine, a u novinama ponajviše rubriku »■Život i nauka«. O svemu što čita razmišlja pomalo, ali stvarno u svemu traži samo potvrdu za svoju osnovnu misao. A ta je, kratko i sažeto kazana, u ovom: kako bi se sve štete, neredi, povrede, nepravde i gubici u društvu i prirodi mogli otkloniti, ili bar kanalisati, tako da život postane uredan i pregledan kao ravno i obrađeno polje, da se sve u njemu može predvideti, proračunati i okrenuti u korist društva. Ta njegova misao kretala se stalno oko toga kako bi se moglo izbeći ili bar ublažiti sve što je u životu neskladno, škodljivo ili izlišno. More, koje je sada stihija, da se »reguliše« i da ostane bez naglih promena i oluja, a njegova voda da se učini ne samo uvek plovnom i sigurnom nego i pitkom; reke da se ukrote i iskoriste; kamenjari i peščane pustinje da se učine plodnim i zaseju korisnim biljem; nagoni u ljudima da se isto tako savladaju, stave pod nadzor razuma i upute u pravcu stvaranja, umesto rasipanja i rušenja. — Da bi se sve to postiglo, potrebno je organizovati ljudski rad, umni i fizički, mobilisati velika finansijska sredstva, a to znači opet savladati mnoge otpore, ispraviti krivine i poravnati neravni. O svemu tome treba razmisliti i sve to razraditi i pripremiti, a zatim pristupiti ostvarenju. Obuzdati sve, u prvom redu čoveka. Stegnuti ljude i njihove strasti i prohteve zakonima, 446

ograničavati ih nemilosrdno, kažnjavati ako treba, pretvoriti svet u radnu koloniju ili koncentracioni logor, samo da bi se priroda ukrotila i ljudi upregli i iskoristili za postizanje viših ciljeva, i tako ih usrećiti i protiv njihove volje. Ne prepustiti ništa slučaju, predvideti sve unapred, odrediti svakom njegov put; ćela je stvar u tome. Eto, zbog toga se trgovački pomoćnik izdvajao iz društva i, pogružen i iznuren, živeo usamljenički, kao osobenjak. A kad bi se našao sa najbližim prijateljima, on im je strasno, dugo i opširno izlagao i objašnjavao svoje ideje i svoje planove o njihovom ostvarenju u budućnosti. Izgledalo je da će ga ta njegova misao odvesti u sukob sa okolinom, ili da će ga iznutra izgristi i do kraja istrošiti, ali samo izgledalo. Ubrzo se pokazalo da to nije misao sa dubokim korenom; ni razorna ni stvaralačka, ona će uvenuti i umreti u njemu mnogo pre njega samog. Tačnije bi bilo reći da je to bila bolest. Javi se tako u nekim ljudima, pod određenim prilikama i u određenim godinama, neka »zabrinutost-« zbog toka kojim teče slobodni život, neka nezdrava potreba i luda želja da sve žive snage i pojave oko sebe svedu u granice svojih sopstvenih sposobnosti i na meru svojih snaga. Javi se, potraje neko vreme, a onda, sa godinama i fiziološkim promenama u tom čoveku — nestane neprimetno i neobjašnjivo kao što je i došla. Preboli čovek svoju »misao« kao vrstu mladalačkog ludila, a posle živi dugo, mirno, tupo, kao i svi ostali oko njega. Cuk je umukao. Spava? U tami, sav se pređeo tišinom odmara. Tišina me je valjda i probudila. Tišina, i moja misao koja više nije mogla da bdi sama. 447

1,- j 1° ^^' ^^° ^ "^^^' "^ istom mestu, isto. Kako bi dobro bilo ne biti ništa, ne zvati se nikako, ne odazivati se nikad, nikom, a postojati, znati da po stojiš, 1 trajati. ^

Cesto, noću, kad krv u mojim ušima nemirno kuca, ja slušam bat tamničarskih ili stražarskih teških cokula po betonskim hodnicima mariborskog zatvora. On je svaki put različit po tonu i ritmu, ali uvek isti po svom jednoličnom uporstvu. Tada mi se javi misao iz ćelije broj 38. Čini mi se da su ti koraci u stvari udarci mnogih i raznolikih čekića koji, svi složno, biju po istoj bravi jedinstvene, velike ljudske robijašnice. Iako mnogobrojni i stalni, njihovi su udarci bez dejstva, ali oni se ponavljaju i ponavljače se sve dok jednog dana i ta nesalomljiva brava ne popusti i ne prsne. Tada će se otvoriti sva vrata svih tamnica na svetu i kao vosak odjednom istopiti svi čuvarski ključevi, jer će biti razbijen i uništen pojam tamnice među ljudima. Dalek je taj dan, i ko zna kad će i da li će ikad nastupiti, nsumesno izgleda i misliti o njemu, ali u noćnim snovima zatvorenika on sviće često i zanosno, iako kratko i varljivo. Opasni su i pogubni za nas samo koraci glavnog nadzornika, mršavog, visokog čoveka sa crnom bradom, kad noću obilazi sve spratove, u čizmama od sukna sa nečujnim donovima.

u kategorijama svojih neposrednih interesa, izražava se opštim mestima, u oskudnim klišeima sa kojima je uvek potpuno zadovoljan. Uglavnom: gnev, psovka i nadmenost. Od ustanova, najviših kao i najnižih, vesto i bezobzirno stvara busije, a od svega oko sebe pijedestal koji mu ipak ne pomaže da se uzdigne; u sopstvenim očima možda nešto malo, u tuđim nimalo. Pustoš na ivici ljudskog postojanja.

U jednoj radnji, u kojoj se prodaju ptice, stoji u izlogu kreletka i u njoj kanarinac. Na kreletci karton sa natpisom: »Sanger mit Kafig 60,80 Fr.-« Viđeno u Cirihu.

Njegov san u budnom stanju, u devet sati uve-če, na ulici kojom žure promrzli ljudi. Osećanje strašnog gubitka i velike sramote. Potpuna beziz-laznost. I buđenje — posle jednog sata. Sve zajedno — neverovatno i strašno.

Covek koji je prestao da bude ono nešto malo što je po rođenju i poreklu bio, a nije postao ništa drugo. Naš čovek. Ali u njemu i na njemu nema mnogo našeg, još manje čovečnog. Na žalost, dosta čest tip. Gleda vas kao da se posmatra u ogledalu, a govori kao da diktira u telefon. Misli uprošćeno, 448

Težak san. Svet (sve što za nas postoji i što svetom zovemo) pretvorio se noćas za mene u — stepenice. A moja je dužnost da gazim tim stepenicama bez prestanka, do umora, do besvesti. I ja to činim sa punom predanošću i svom snagom za koju sam sposoban, sa odlučnošću koju čovek samo u snu nalazi. Znoj me obliva, dah me izdaje, i vid mi se mrači, dok savlađujem beskrajne i raznovrsne stepenice. A ima ih na hiljade hiljada, svakojakih, različitih po obliku, po materijalu od kojeg su građene: niskih i visokih, drevnih, kamenih i metalnih, izglodanih, na trulih, izlizanih, kao i celovitih i novih
29 — Znakovi pored puta

449

'^^^

ili maločas popravljenih. I sve se one na čudan i neobjašnjiv način premeštaju, savijaju, seku i ukrštaju, pojavljuju i nestaju. Čim savladam jedne, druge se propinju preda mnom, i ja, iako sam pri kraju snage, otpočinjem borbu sa njima i penjem se dalje, jer drukčije mi ne može biti. A što je najgore, svi su moji napori bezizgledni i uzaludni, jer u stvari niti se uspinjem niti spuštam, samo se trošim i topim, tu u mestu, na stepenicama koje se smenjuju ispod mojih nogu. Sedim na zelenoj klupi koja je utonula u bujno rastinje. Ne znam kako se tačno zove kraj u kome teče ovo moje poslepodne. Ni o samom sebi ne nalazim ničeg određenog i pouzdanog u svojim mislima i sećanjima. Jesam, i tu sam. To je sve. Ni strane sveta ne bih mogao odrediti tačno. Osećam samo da negde sunce zalazi, ali ne znam da postoje predeli izvan ovih koje vidim. Znam samo da život, kad već postoji, mora biti večan, i gubim se u tom saznanju. Sedeo sam sa još dvojicom ljudi pored kreveta teško bolesnog čoveka. Razgovor je tekao prirodno. Bilo je i smeha. U svemu je učestvovao i bolesnik, ali na svoj naročit način. U njegovom govoru bilo je zastajkivanja i neočekivanih prekida, a njegov smeh bio je bez težine. Znao je da će umreti, i umro je tri nedelje docnije. Toga njegovog naročitog načina govora i lakog E-Tieha sećam se često i mislim: kad bi se ono što je polujasno, a neizrecivo, moglo recima izraziti, saznali bismo velike i za čovekovu sudbinu važne stvari.'
• 20. m 1962.

Kratki snovi, ali strašni i odvratni, kao da su svirepo probrani — to je ono što me po nekoliko puta budi u toku jedne noći i što je čini tako neizdržljivo teškom.

Zimi, usred bosanske šume zavejane snegom, nije čovek tako sam i jadan kao u martu mesecu, u sumračnoj sobi kojoj u prozorima cvili hladni dubrovački šilok, satire čoveku živce, razara mir, i donosi nesanicu i teške misli i neželjena sećanja.

Znam ja tu vrstu žena. One su tanke i visoke, dugo mlade i lepe, a umne, praktične, uvek nasme-jane, zvučne kao violina. Imaju sasvim jasne pojmove i određen poziv u životu. Srećne su u porodici, a kad to, slučajno, nisu — ne žale se. Njihove sposobnosti su iznad prosečnih, njihova osećanja mogu da izdrže svaku probu. Njihova prirodna ljupkost stalno plamsa i, kad izgleda da će buknuti u neki veliki, izuzetni plamen, ona se stišava po nekom unutarnjem pravilu; a kad se čini da bi mogla uga-snuti, nalazi sama u sebi nove snage i plamena. To su žene kraj kojih je svima dobro, nikom hladno, nikom prevruće, žene koje muškarci vole i traže, koje niko ne »obožava«, ali niko i ne proklinje; za života svakom nešto znače, a potomstvo ih blagosilja. Ja tu vrstu žena poznajem na prvi pogled, po strukturi tela i po hodu, a naročito po njihovom stalnom androginskom osmejku koji sam po sebi predstavlja neuništivu dragocenost. 451

450

29*

*

Iz jednog razgovora. Vi nama, kao najteži prekor, kažete da radimo i živimo po načelu; »Pomoz bog, čaršijo, na obadve strane!« To je prigovor koji kod našeg sveta uvek pali, jer naši ljudi su, u većini, ljudi jedne strane. A ja vam kažem da mi i jesmo ti i takvi kakvim nas vi prikazujete, i da smatramo kao posve ljudski i prirodno da celoj čaršiji treba kazati: »pomozbog!«, jer je to zakon osnovne učtivosti i pravilo zajedničkog civilizovanog življenja. Ali to nas, naravno, ne sprečava ni najmanje da o svemu i svakome u toj čaršiji imamo svoje mišljenje i da ga, kad je to potrebno, i kažemo. A vi, vi ste za ponašanje prekih ljudi i prostaka koji svađu i rezanje hoće da izdignu do životnog principa, i da ljudske odnose vrate za mi-lione godina unazad. A deleći tako grubo i proizvoljno čaršiju na dve strane, jednu dobru i čestitu i drugu rđavu i nevaljalu, vi sami sebe oslobađate dužnosti da mislite, i tako nanosite i sebi štetu i drugima nepravdu. Malo nakrivljene glave, sa obe ruke zađenute za pojas, starac gleda kolo pred mehanom. U sredini Ciganin sa svojom zurlom, a oko njega se vrti venac od deset mladića i šest devo jaka. Po strani stoje varoška deca i poneki prolaznik koji se zaustavio za trenutak. Starac gleda kao da je probuđen iz čudnog sna, i već je dobro rasanjen, a san još traje. I starac se pita: Je li mogućno da ljudi ovo čine od sebe, da poskakuju, u stalnoj borbi sa zemljinom težom, čas pobednici čas poraženi, da se čas lome i savijaju,
452

čas koče i prse, kao van sebe? Jeste, jer starac sve to gleda pred sobom. A čemu im to služi? E, to ne bi niko mogao reći, jer sve to nema vidljiva razloga ni opravdanja. Neko ili nešto ih podiže od zemlje, trese njima, pa ih opet baca na zemlju, dok oni uživaju u tom kao u neopisivom blaženstvu. To je sve. A sa strane stoje dečaci i devojčice, raširenih očiju i otvorenih usta od čuda i divljenja. Za koju godinu, kad se ovi što sad igraju zamore i smire, ta deca će stupiti na njihovo mesto i sa istim žarom igrati istu ili sličnu igru, verujući, kao i ovi, da to čine po svojoj volji, isključivo zbog svog zadovoljstva. A njih će isto ovako zadivljeno posmatrati drugi dečaci i devojčice, sa željom da što brže odrastu i da dođe njihov red. I sve će to tako ići dalje, sve igra za igrom, kolo do kola, odavde do na kraj zemlje, od zemlje do zvezda, vlajda i dalje. Bez kraja i prestanka. Razmišljajući o tome starac je stajao ukočen i bled, slabiji i tiši od senke na zemlji po kojoj topću i gaze razigrane noge bezbrojnih naraštaja, u nera zumljivoj igri. •;
*

Taj čovek četrdeset godina, i više, priča jednu istu priču u stvari samom sebi, i samo o sebi. Vi mislite da on priča zbog priče i njenog smisla i značenja. Ne. Ili možda zbog onih koji ga slušaju. Ne, ne. To samo izgleda tako, a slušači su njemu potrebni kao dekoracija i kulise. Vi primećujete da on govori o raznim ljudima i predmetima, ali i to samo izgleda da je tako. Uistinu, on priča samo o sebi, a sve drugo je povod i podloga. Ta njegova priča je sama po sebi prosta, štura i kratka, ali on je rasteže i prerađuje, obrće, boji i osvetljava, a pri tom nema snage ni mogućnosti
455

da joj doda ni jedan gram stvarne težine, ni jedan karat prave vrednosti. Ta njegova priča ide od čo-veka do čoveka i sva je već otrcana i nečista.

Pre mnogo godina, kao dečak u osmoj ili devetoj godini, bio sam sa roditeljima u gostima na selu. Za naše prilike veliko imanje u plodnoj i osojnoj uvali, u pregibu koji se javlja kao nabor na planinskom masivu iznad Drine. Ono je išlo od močvarne ravni pored potoka, preko strmih voćnjaka i dobrih njiva na zaravancima, do prošarane šume gde se po-slednji plot završava živim borićem. U gustim gomilama drveća crneli su se krovovi kuća i pušnica, nad kojima se oreol dima gubio na ujednačeno vedrom nebu. Nad celim krajem osećala se neka slutnja zrenja i izobilja. I svuda je bilo vode koja se više čula nego videla. Ručali smo na zelenoj ravni, neobrađenoj ali izukrštanoj potocima, odvodima i jazovima. Tu su rasle samo topole i vrbe, neobične veličine. Po travi oko nas i na iramima na kojima smo sedeli bio je svuda popadao gust mašak, beo kao inje. Tada sam primetio da su topole pod kojima sedimo u ocve-tavanju i da sa njih pada ta laka bela maca kao sneg bez težine. Spuštala se i padala nečujno, ali stalno, po licu, po rukama, po odelu i prostirci, po sudovima, hrani i piću. Za nas koji nismo navikli na to bilo je nečeg i veselog i nezgodnog u tom stalnom padanju gotovo bestelesnih pahuljica. Nismo pravo znali da li da se zaklanjamo od njih ili da ih pustimo da padaju i da se držimo kao da ih ne primećujemo. Domaćini su nas s vremena na vreme branili, kao od muha, i poklapali jela u zdelama pred nama. Žalili su se na svoje topole, čija im maca uvek u ovo doba godine dosađuje, i grdili ih, ali bez mnogo ubeđenja, više iz učtivosti i pažnje prema nama, ona454

ko prisno i toplo kao što se roditelji žale na svoju nestašnu decu. Zamoren od jela, igre i razgovora koje su vodili stariji, ja sam neprimećen zaspao na okrajku neke ogromne seoske kabanice koja je mirisala na kišu, vunu i mlečar. Probudio me pucanj. To je neko tukao yilu-bove grivnjaše po kamenitim stranama. Društvo je još jednako sedelo na istom mestu, pri kafi i piću, u razgovorima koji deci izgledaju beskonačni a potpuno besmisleni i izlišni. Po meni se bile uhvatile mace topolinog cveta kao sitan sneg, svuda, po odelu, po rukama i po crnoj kabanici na kojoj sam ležao. I u ustima sam ih osećao. Video sam ih, uveličane, na svojim trepavkama. Oči sam morao da tarem od njih. A nada mnom, u vazduhu bez vetra i pokreta, spuštala se jednako spora kiša od mace, više lebdeći nego padajući. Bilo je bolno to dečije buđenje na neobičnom logu, u nepoznatoj sredini. Nije mi bilo potpuno jasno gde sam ni kako sam došao ovamo, ni da li je to stvarno buđenje ili samo deo nekog dugog i zamršenog sna u kome se sniva i buđenje. Naročito mi je bilo neobično i uzbudljivo to čudno, toplo inje po meni i oko mene. I nisam bio načisto da li to ono pada sa visine na mene koji ležim, ili samo lebdi u vazduhu kroz koji ja padam u nepoznatu dubinu. Iluzija je bila tolika da sam u grudima imao onaj bolni i slatki osećaj čoveka koji pada sa visine. Posle smo pucali iz puške i jeli teške seoske slatkiše, prelivene gustim pekmezom od jabuka. Vodili su me u vodenicu i u valjaru. Sve su to bili jaki utisci pod kojima su buđenje u snegu od maca i kratka iluzija padanja, u vezi s tim, potpuno iščezli i zaboravljeni zauvek. Posle gotovo dvadeset godina desila mi se teška nezgoda na jednom izletu u Alpima. Okliznuo sam se pri uspinjanju i otisnuo niz strminu; padao sam 455

od stene do stene, od grma do grma, i najposle se srećno zaustavio na jednoj zaravni koja je bila obrasla planinskom travom, tankom, glatkom, i poleglom. Za ćelo to vreme ja sam imao osećaj ne da padam, ne da bijem sobom o grebene, nego da, nepomičan, ležim na udarcima koji se smenjuju. Ma kako čudan izgledao ovaj izraz, on je za mene jasan i potpuno veran, jer mi je ostao iz tih nezaboravnih trenutaka. Da, ležao sam na udarcima, nepomičan, prikovan svojim bolom za svoj bol, a po meni je polagano, bolno i uzbudljivo padala, kao inje, sitna maca sa nevidljivih ogromnih topola u visinama. Ista ona od pre dvadesetak godina.

Kaira. Sve je neizvesno i daleko. Samo je bliza i izvesna smrt keja se javlja u meni sitnim kucanjem negde nasred grudi.

U Delfima. Bogovi i boginje, koji nikad niste postojali, ja više ne mogu da hodam, teško gledam i sporo mislim, a znam da mi pomoći ne može niko. Pustite me da sednem na bezimen kamen i zaklonite me vašim sveštenim oblakom nevidljivosti i ćutanja!

Moj krevet kao da je izbačen iz niza bolničkih kreveta i ove bele sobe. Kao da ležim sam, usred pustinje, sa sivim nebom kao drugom pustinjom iznad sebe. Nema me, a gorim. Sagoreo sam, a još peče. Pustinja groznice, bez živa stvora i vidljiva znaka. Ali pred mojim očima koje plamte ispružena naga ženska ruka koja nešto popravlja iznad moje glave. Da, ženska ruka, ali oko nje nema onog ore-ola koji je ranije redovno titrao oko svake ženske ruke koju bih ugledao. Nema ničeg. Gola činjenica: ženska ruka. Bez veze sa mnom i mojim doživljajem. Nikad nisam verovao da čovek može toliko izgubiti od sebe, a još postojati.

Moglo mi je biti pet ili šest godina kad sam čuo kako stariji razgovaraju o nekom čoveku. Neko je rekao: »On je sumnjiv.« — Čini mi se da nikad više nisam smetnuo s uma tu reč. Kao da sam stekao naročit sluh za nju. Svuda sam je sretao. Sto dalje, sve više i češće sam nailazio na ljude koji su sumnjičili druge, ili na takve koji su nekom i zbog nečeg bili — sumnjivi. Nisam ni primetio kad sam postao i sSm sumnjiv, sebi i drugima. * Gledajući semenku koja na svojim opnastim krilima plovi vazduhom, dižući se i spuštajući na mlakom jesenjem vetru, rekao sam, više sebi nego njoj: »Leti, kratkoveki stvore, dok te slaba krila nose! Volim što neću videti gde ćeš pasti, ni šta će s tobom dalje biti.-«

U Luksoru. Kao što je toliko puta u životu bivalo, sedim pred hotelom, u stanju koje nema imena, i čekam dugo i strpljivo vesti o avionu koji zbog peščane oluje već drugi dan ne saobraća, ili bar o vozu koji bi me, ovako grozničavog, prebacio do 456

Niko nije bez mane. To je sigurno istina, jer svi to kažu i život to potvrđuje, ali ja sa nelagod-nošću izgovaram tu istinu, jer negde u dnu duše gajim ludu i nejasnu, ali jaku želju da se ipak nađe 457

ali koja raste s nama uporedo i jača sa našim godinama. Strah od onog što stariji govore. sa licem pripijenim do bola između dva drvena stupca. a ja tu poruku prevodim odmah na običan ljudski govor i pretvaram u jednostavan prizor. Naslućivao sam po nečem da je taj svet. Još jednom kažem — savlađujući urođenu neprijatnost: niko nije bez mane. B-dur. A te mane treba otkrivati. bogatstva i — opasnosti. Odmah posle večere hvatao me san. Da me ne bi savladao san za stolom. ima i postigne. u samom trenutku našeg rođenja. nikad nisam mogao pravo ni potpuno sagledati. da se najvećim delom života kroz tamu putuje. i neophodno. pokopani raznorodni i divni glasovi zemlje i sve reci i sva imena i sve poruke sveta. Sve što sam docnije u životu saznao i što. da strahujem. Znao sam. Nikad nisam uspeo da zaboravim tu melodiju. iako ne znam otkud ni kako. a opasnosti stvarne i velike. žara i snage. izvesnija od groba. Umor me je fizički boleo. ja sam nejasno slutio da mi ta tama pokriva sav svet. Dvoranom prođe taj glas kao svečana poruka. kao dve nemoćne žiške na neprelaznom moru tame pod kojom leži varošica među brdima. koji mi zaklanjaju ova tama i ova truba. ali da živim u nadi da ću mom strahu naći rešenje i sagledati kraj. umoran.izuzetak koji bi tu istinu uterao u laž. * Doziv home na početku Bramsovog koncerta za klavir i orkestar br. i da su pod tim zvucima koji se kidaju od ridanja. Strah me mučio. eto. ja sam bio prožet tim mrakom i tim zvukom i tugom koju oni nose. * Moglo mi je biti sedam godina. 2. od dnevne igre i umora. pripijen Uz ogradu na doksatu. Iz daleka je dopirao isprekidan lavež pasa. Držeći se za drvenu ogradu. pun lepote. počinje da plete zamka. jer nemam snage ni sposobnosti za njega. moja mana. i branio se uporno i od same pomisli na leganje. Ali još je sigurnije da ja ne bih nikad i ni u kom slučaju hteo da budem onaj koji taj neophodni i društveno korisni posao vrši. a da nam je strep-nja poputnina i u tami i na suncu. opus 83. slušajući jauk austrijske vojne trube koja je pozivala tužnog vojnika na počinak. premro i izgubljen. Tako su nas učili. 459 . od jela. sve sam to naslućivao u tim noćima. niti sam ikad docnije u životu čuo — tužniju. i da su lepote prolazne i bogatstva nesigurna. Strah od senke koju petroleumska lampa ostavlja na plafonu. zbunjivan i nošen igrom rođenih čula i nasleđenih nagona. To je očigledno. pomera se za nama kao naša senka i čeka nas svuda. osuđivati i popravljati. Ali čim bi mi pomenuli postelju i spavanje. I to je sigurno. Osećao sam da se za svakog od nas. ja bih dizao glavu i širio oči. jedna od mojih mnogih mana. strah od silnog mraka i nemoćne svetlosti. Tada se obično javljala i vojnička truba iz neviriliive kasarne sa brega. kao što zalutao i umoran čovek ne sme da sedne. da bdim. I taj isti strah me je nagonio da se otimam snu i postelji. usta jao sam i odlazio na doksat koji je tonuo u tami i sa kojeg su se videle samo dve daleke slabe svetlosti. sve što čovek može da vidi. Ona 458 je bila za uho isto ono što tama za oko. malena i tanka. a što ja ne razumem i iza čega naslućujem nepoznate teškoće i nerešena i nerešljiva pitanja. To je. dva fenjera na mostu. i tako svi kažu. nego juri kroz mračnu šumu i studenu noć u nadi da će naći put i izlaz. bežeći od sna i od svega oko sebe. Neuko dete.

Ovako gledano ne primećuje se ko je izostao. evo. * Jedan obrazovan. samo ne bih umeo kazati kakav ni otkud dolazi. a iza stakla drhte i njišu se grane u svim pravcima. na periferiji grada. dok se drugi. Glavno je da su ljudi. Tako se rastaju bez pomisli na rastanak. Ona lepa. Sporo osvaja dan. Putem prolaze ljudi. ničim. neka vrsta iskupitelja ženskog roda. izgovaram reci koje su preterane i »osećajne«. sapun klizi i leti u luku. Na tom putu ništa nema da se izgubi. Mirisi iskrsavaju iz sećanja. ko zna šta. Zavesa poigrava na prozoru. pita nešto. Njoj sedamnaest. Ogledalo karikira. Ali ja znam šta znači — opijati se. Ne opijajte se — to je pitanje ljudskog dostojanstva. Bilo ga je svuda. Hleb se mrvi. plod pijanstva ili sredstvo opijanja. Poruka bi glasila: >->Ne opijajte se!« Opijeni se rađamo. to je nema. zbunjene. Izgleda da čak ni to nije važno. Dakle. čovek i njegov hod. Jedni žure nekud — na uživanje? na posao? — drugi idu sporije. a sve može da se dobije. prohladno i maglovito. kao što je Hristos razapet bez krivice. a svi drugi produže da vrve i hodaju. 460 U neprovetrenoj krčmi. nego da je samo hodanje glavno. samo ona zna šta. a njeno sjajnim osmehom odgovara. U kupatilu stvari razbacane. Dezdemona je. manji. češalj je naelektrisan i pucketa u kosi. deo pokaže kao takav već na prvoj prepreci i teškoći. i toga odnesu i zakopaju. pa se pri mom ulasku. Sve ostalo je sporedno i slučajno. zaustavile u igri. možda. on vitak.Dvoje mladih ljudi. a dok živimo sve oko nas teži da nas opije. Pokušajmo stoga da tražimo spasa u protivnom pravcu. A naj-glavnije. Jutro. Ko više ne može da korača. ni takozvanim osećanjima. Bojim se da i ja. Se-ćam se da me je nekad neko zapitao šta bih imao da kažem kao poruku našim ljudima. Sa doručkom ista stvar. ali malo ciničan čovek. ali cilj im se ne vidi. ali »grehova naših radi«. pa ni ovom parolom. Voda se rasprskava u kapljice. da pokret traje i da se ne prekida. ni idejama ni brojkama. 461 . po njegovom mišljenju. predmeti ispadaju iz ruku. Ona se zaputila preko mosta. zatrepere. sa nepokolebljivim uporstvom. lekar po zanimanju. Tada nisam odgovorio na pitanje. Njegovo lice. taj legne. ah svega u dve-tri reci. ni verom ni mistikom. On stoji nepomičan i gleda za njom. Nemir me je i probudio. Gledaš kako čovek-đvonožac hoda kao navijen sat. Rastali su se kraj malog mosta na rečici njihovog rodnog grada. kao da su se do maločas igrale sakrivanja. S vremena na vreme ona se okrene samo za trenutak. ozareno smehom. ne opijajmo se! Ničim na svetu. nevidljiva i nepoznata vasionska snaga koja taj pokret izaziva i održava da bi se kroz njega ostvarila i objavila. Za većinu naših osećanja može se već od prvog trenutka videti da su neosnovana i tašta. pa zašto da se još i sami opijamo? Ne opijajte se nikad. a njemu dvadeset godina. ni čulnošću. mleko je neočekivano vrelo. kao i imena koja on svemu tome daje. ni alkoholom ni drogama. u meni i oko mene. a u ovom trenutku odgovor mi se sam nameće. kafa mlaka. Ona gine nevina. a nije važno ni koji su ti što još hodaju. objašnjava smisao tragedije »Otelo«.

i nestaju. Novine koje držim raširene, šušte, stranice im se same okreću, a od vetra ni traga. Radio grca i praska, stanice se sukobljavaju i potiskuju, predavanja se mesa ju sa pevanjem koje se gubi u nerazumljivom šištanju. Sve izgleda kao nelepa šala.

na sebe i tako se održavam na površini. Živim upo-redo sa svojim bolovima. Čekam, čekam i, više nego napola mrtav, verujem da ću izdržati, da će i ovo proći, a ja ostati. Trpeti, živeti, i nadživeti — to znači pobediti samog sebe i svet oko sebe.

»
Jutro sa zlim buđenjem, u sam osvit dana. Od nesanice i, još više, od snova u malobrojnim časovima spavanja, ovo je jutro otrovano i u njemu nema mesta ni za misao ni za posao, ni za odmor ni za razonodu. O čitanju ne može da bude reci, jer su mi oči pune trn ja i pepela, a misao otporna prema svemu što su drugi ikad mislili. Samo za trenutak otvaram radio, ali ga odmah ogorčeno zatvaram. Sve vesti mi izgledaju kao plod neznanja ili kao svesne laži. (Činjenica da se govornik i ne trudi mnogo da svoje laži zaodene bar malo nekim ruhom istine, vređa me kao namerno nipodaštavanje.) Muzika neke nepoznate stanice — neki stari italijanski majstor — čini mi se najpre kao detinjarija, i to ne lepa i ne naivna, a zatim kao prava i odvratna, slabo prikrivena sramota. Gasim radio. Doručak je pravi kuluk. (Gledam sebe kako žvačem i srcem, i izgleda mi smešno i nedostojno to ponavljanje istih pokreta; naslućujem poreklo svake hrane i izvor neutažive čovekove potrebe za njom; sve mi dolazi teško i strašno; ustajem od stola i ostavljam tek načeto jelo.) Sta bi me moglo spasti, podići, vratiti sebi i izvesti iz ovog zlo jutra? Možda iznenadni dolazak dobrog čoveka i njegova reč, ili samo osmejak. Ali njega nema da dođe. Nema ničeg. Najbolje bi bilo da ni nas nema. Tako kaže ovo jutro. Ne. Ništa mi ne treba i nikog ne očekujem. Kao uvek u ovakvim trenucima, oslanjam se sam Taj dan je bio nedelja, prazničan i pun neke bele praznine, ako se tako može uopšte kazati. Sočno zelenilo i svež — a tačnije bi bilo reći: hladan — vetar. Moje misli su se neočekivano dizale, plovile, sudarale se i odmah naglo tonule u nemu belu prazninu u meni i oko mene. To što sam čitao stalno mi je izgledalo kao da je u najužoj vezi sa snom koji sam prošle noći snivao i sa svim po sebi tako različitim događajima o kojima sam u jutarnjim novinama čitao. Jedna i uvek ista misao me prati ovog jutra, kao slika koja se ne miče ispred mene. Ne mogu je opisati. Neću je nikom kazati. Zaboraviću je i sam još pre kraja ovog čudnog dana. Ostaće ova za-beleška, kao prazna školjka.

Kopenhagen. Stanujem već nekoliko dana u »Hotel Europa-«, na dvanaestom spratu. Izgled je izvanredan. Ispod nas prostire se ceo grad. Tornjevi sa kupolama od bakra i zelenom patinom na njima. Starinski krovovi kuća, između kojih se izdiže nekoliko oblakodera kao džinovske košnice. Sredinom teče bulevar H. K. Andersena i njime, kao koritom sa-sušene reke, jure u talasima automobili, izazivajući oštar metalan šum kao jedan jedini veliki projektil. Iznad svega toga kopenhagenski vidik na kome se boja sivomodrog neba mesa sa zagasitijim tonovima tamnosivih oblaka, kao na danskom porcelanu. 463

462

Huji i tutnji neprekidna povorka automobila kao vodopad. U ovom gradu mogao bi čovek da pozivi neko vreme u izobilju, udobnosti i lepoti. To se po svemu naslućuje i oseća. I to je dovoljno. Za jedan sat putujem avionom dalje. * Obilazim zemlje i gradove. Nijedno mesto ne napuštam sa žaljenjem, nigde me ne dočekuje radost. Ali izgleda da moram do kraja života putovati tako, da bih video, i da bi se videlo i znalo, kakav sam bio, a kakav sam hteo da budem, da se svet iščuđava i njiše glavom, i na tuđem primeru uči šta treba činiti, a šta ne, kako živeti, a kako ne.

Sve činim samo da ne ostanem lice u lice sa nekim od tih trenutaka od kojih svaki može da izazove presudnu eksploziju u mom životu, a može isto tako da prođe nezapažen kao što su prošli toliki do sada.

Karakteristika miislimanskih kuća. Cim pređeš turski prag, nađeš se odjednom — ali odjednom! — u posve novoj sredini koja u najmanjoj mogućoj meri zavisi od spoljnjeg sveta, okružen mirom i samopouzdanjem utvrđenog, odvojenog i izdvojenog porodičnog života koji nam svojom tišinom govori da se sve zna (sve što treba znati!) i da nema potrebe da se išta pita, kazuje i tumači.

U Gliptoteci u Kopenhagenu ima velik broj grčkih i rimskih glava od kamena ili mramora; među njima i jedna za koju se kaže da je portret cara Dioklecijana. Brahikefal sa faunskim licem. To je pravi i potpuni čovek iz okoline Splita, neki Duje ili Jure, kakvog, bar po spoljnjem izgledu, možete i danas u tom kraju naći.

Dug letnji dan na obali mora razvija se kao beskrajno platno. Nedogledno dug niz trenutaka. Svaki od njih je značajan i svečan, i mogao bi se, ako se zaustavim kod njega, pretvoriti u doživljaj, jedan od onih doživljaja koji mogu da ispune ostatak mog života i okrenu ga u drugom pravcu. Zbog toga neprestano razgovaram sa ljudima koje slabo poznajem, o stvarima do kojih mi uistinu nije stalo, ili čitam knjigu koja mi je potpuno tuđa, ili svršavam sitne poslove oko kuće, bez kojih bi moglo biti. 464

Kad sam čuo da je umro Z. rekao sam u sebi: »-Oslobodio se!« Jer, ja sam ga dobro poznavao. Kod onih koji su ga poznavali slabo ili nikako važio je kao vest i snalažljiv čovek, licemer i mudrica, a u stvari je bio neveža, smetenjak, koji zastaje na svakom koraku i okleva pred svakom odlukom, a kad se jednom odluči na nešto, izabere obično najgore rešenje, i izvodi ga sporo i nespretno. Stvar je bila u tome što se on pred ljudima pravio hladnokrvnim i oštroumnim, isto kao što se zaista pametni i odlučni ljudi često prave nepraktičnim sanjalicama. Ko bi ga video onako sabrana, mirna i zamišljena, pomislio bi da on hladno i svesno sada smišlja najkraći i najbolji put do cilja, a u stvari, on je u takvim trenucima obično mislio o zadovoljenju svojih grubih čulnih prohteva ili sitnih i samoživih ambicija i sujeta, a vrlo često samo o besmislu i bezvrednosti svih ljudskih ciljeva i napora. Frivolan duh i slab čovek, koji nije poznavao ni sebe ni svet oko sebe i koji je organski bio nesposoban za ma kakav napredak u tom pogledu. Ziveo je u zabludi o sebi i
30 — Znakovi pored puta

465

nesvesno je varao i izneveravao sve one koji bi pokušali da se oslone na njega. I to ne zbog neke svoje lažljivosti ili zloće, nego jer se i sam varao. Bio je doživotni rob seksa i sujete, a bojao se i stideo svega što bi za zadovoljenje tih svojih strasti pre-duzimao. Ukratko, bio je čovek koji mira ne nalazi dok god je živ, nego valjda tek posle smrti. Valjda. A to što je često izgledao drukčije, činilo je stvar samo još težom i gorom po njega i po ljude oko njega.

Kad se setim nekih pojedinosti iz svojih školskih godina u gimnaziji, čini mi se da se jedan ćelav čovek, kome lica ne vidim, naginje negde nada mnom i govori mi suvo, mehanički: — Sve će se to raščistiti i ispraviti na onom svetu koji ne postoji: Tada ćemo svi primiti svak svoje — ko kaznu, a ko nagradu.

Usamljeničko veče u šturom i hladnom hotelu bosanske varošice. Uzalud nastojim da se setim čega bilo što bi mi pomoglo da premostim ovu noć i živ dočekam svitanje novog dana. Ni u meni ni oko mene nigde traga od lepote ni savršenstva, ni nade da će ih igda biti. To je, naravno, iluzija, ali jedna od onih koje ubijaju čoveka ako mu neko na vreme ne pritekne u pomoć, ili ako ne nađe u sebi snage da je izdrži i savlada.

Na Petrovaradinskoj tvrđavi, posle crvenog zalaska letnjeg sunca, negde u daljini, nastaje u prvi mah neki siv sumrak i izgleda kao da će se brzo pretvoriti u potpunu tamu. Ali tada odjednom, sa neodređenog mesta, počinje da raste i da se širi /uda uokrug nas najpre slab pa sve jači sjaj, kao leki novi ali bogatiji i duži sunčev zalazak. A upo-redo sa njim javi se u dotle nepomičnom vazduhu i slab vetar, vetrić-dašak koji raste zajedno sa novim crvenilom kao da je vezan za njega. Svečan trenutak kad se u čoveku javljaju ime na mrtvih prijatelja i nagone ga da ih, sam ne zna zašto, glasno izgovara. v .; ,.

Četiri tanka i malo drhtava udarca, koji ne kazuju još ništa, a za njima jedan, dublji, težak i svečan. Znači: jedan sat posle ponoći Sav sam vreo i radostan još od večernje šetnje. Ne spava mi se, ali nisam mučen nesanicom. Miran sam i siguran, svakoj pomisli nalazim izraz, svakom pitanju odgovor. Ne želim ništa, jer u meni je sve tako čvrsto i mirno da želja ne može ni da se javi. Metalnim udarcem, od kojeg još drhti vazduh u mojim ušima, rečeno mi je da je mom životu oduzet jedan sat vremena i da mi ostaje za toliko manje da dišem, gledam, mislim, ali da je isto tako mom životu dodat jedan sat u kojem sam disao, gledao, mislio. To izgleda paradoksalno i nemoguće, a ipak je tako. Moja posleponoćna računica jasna je i čista. Život nema mere, i svaki naš pokušaj da ga izmerimo besmislen je, a rezultat merenja uvek varka. Ta misao me drži budnim u dubokoj zimskoj noći i greje me kao junsko sunce na morskom pesku.'

Ovo mi je pričao lekar iz H. koji je lečio mnoge Ciganeskitnice, i bio vrlo omiljen među njima.
• 23. n 1964. *

466

30*

467

Jednog dana je, u pustom i krševitom predelu, naišao na grupu Cigana koja je tu logorovala. Pozvali su ga jednoj starici koja je umirala pod čer-gom. Poveo se razgovor o svemu i mnogo čemu, pa i o umiranju, o sahranama i grobljima. A kad je lekar upitao jednog starca gde se sahranjuju Cigani, on je odgovorio posve prirodno: — Tamo gde ima zemlje. Miris koji se javi u sećanju, miris nepoznatog cveta, slabiji od slabog pokreta vazduha koji je ostajao iza Eve Morat i njene široke haljine, tanji od tanke svetlosti najslabije zvezde u visini. Ne kaže ništa, nagoveštava sve. Tišina. Borovi, crni posle kiše. Sunce ugašeno pre vremena u crvenom mraku od oblaka. Nikoje doba dana. Žive duše nema. Ni glasnika, ni svedoka. A sve treba da se još danas resi i — svrši. Pre nego što potpuno padne mrak na zemlju. To znači da ćemo sa danom, sa iluzijom dana, nestati sa zemlje; bolje rečeno: prestati učestvovati u iluziji dana i noći. Sa vlažnom i toplom noći počeću da trunem. I ovako već trunem. Počeću možda i neki život da živim. I ovako, već odavno ne živim. I sve će biti kao i sada (kao i do sada!) kad ne znamo da li smo ni šta smo, ni šta drugi misle da smo. Ali postoji još i nada da bismo mogli da prestanemo da mislimo. Pre mnogo godina. '" O velikom raspustu. Radim za ispite koje nisam na vreme položio i koje treba polagati o jesenjem roku. 468

Mi i ne slutimo koliko mašte, nemira i strepnje živi u nekim ljudima. Evo, dovoljno je da ugledaš kako se tamo u daljini, na prepodnevnom suncu i prvoj pripeci avgustovskog dana, sa šumovitog obronka planine, visoko diže neobičan, siv i obilan dim — pa da se u tebi javi Ijubopitstvo, da stane da kuca, kao neko zasebno malo srce (šta je to? šta je to?) i da, kao odgovor, počnu da se rađaju dotad neslućene predstave i slike, bez reda i mere. — Sta je to? Gori nečija kuća na osami. Odrasla čeljad su bila na radu kad je pfamen zahvatio tavanske grede a zatim i krov. Sad je sve dockan. Voda oskudna i daleko. Nikog nema da pomogne pri gašenju, a dan vreo, i mlak vetar raspiruje svaku iskru u plamen. Ukućani nisu mogli da spasu ni najpotrebnije stvari, i sad su tu, iskupljeni oko velike zgrade koja dogoreva i ruši se i slaže u sebe, koja je još jutros bila njihova kuća, a to znači ne samo sklonište i prebivalište nego i deo njihovog bića i postojanja, i to otkad znaju za sebe. (Ukućani su: otac, majka, tri odrasla sina sa ženama i sitnom decom.) Svojim držanjem oni pružaju neobičan prizor. Stariji članovi, i muško i žensko, obilaze neprestano oko kuće i uzaludno pokušavaju s vremena na vreme da spasu još nešto iz plamena, ali se vraćaju praznih ruku, osmuđeni i čađavi. A mlađi ponajviše sede po strani, okreću glavu prkosno od požara, cupkaju mehanički travu oko sebe, i krto odgovaraju svima i svakome, ili kivno ćute. Najdalje od kuće u plamenu stoji najstarija snaha, lagano se klati gornjim delom tela, kao u molitvi, desnom rukom se pokajnički bije u grudi i neprestano nariče. Kad se zamori, ona prestane nekoliko trenutaka, a odmah zatim nastavlja automatizmom luđaka svoje pokrete i svoje tiho naricanje. ^69

bolovima, bar se naći kraj nje. Nije to uradio, ali ga je ta misao držala u mestu. Tako je stajao, neodlučan i nepomičan, oseća-jući celim telom nered i štetu, prebacujući sebi što je poveo zbabnu ženu u planinu, na posao koji je dosad uvek svršavao sam, i kajući se što je sa tim stvorenjem, zimus, u ono nekoliko februarskih noći posle ženidbe, onako izbezumljeno mešao noge, zaboravljajući sve ostalo na svetu. Pa sad evo: jao i kuku! Osećaš se kao da si odjednom porastao, da se udvostručavaš, ali upravo zbog toga ne možeš da se makneš, stojiš kao panj i ne znaš šta ćeš ni kuda ćeš. — Ne mogući da izdržim misao o tom bespomoćnom seljaku i ne nalazeći nekog izlaza, ja sam opet napustio položaj kraj prozora i vratio se svojim knjigama, ostavljajući sve neprilike i zabune ovog sveta da se rešavaju same od sebe. Ali, već malo docnije počeo sam sve češće da dižem glavu i pogledom tražim prozor koji otvara vidik na planinu sa tragovima požara. — Sta je to? Ne, nije to smeteni i naivni ćumurdžija, neodlučan i razapet između svoje peći što preti da pregori i žene u porođajnim bolovima koji se javljaju neočekivano i pre vremena. To gori šuma, gori »sama od sebe«, kao što često biva u ovo doba godine, kad je sušanj od lanjskog lišća suv kao barut, kad svako drvo gori kao lučevina i kad od iskre nepoznatog porekla najlakše nastaju šumski požari. Naj-pre pucketa i žubori još nevidljiv oganj, a zatim stane da se brzo širi na sve strane u zmijastim potočićima, preko suvog lišća i mrtvih grančica; tamo gde se ti potočići sjedinjuju i pretvaraju u vidljiv plamen i penju uz šiblje ili drveta, rađa se gust dim i kovitla i diže uvis kao tamnosiv stub sa crvenim postoljem. To je početak požara kome uzrok samo nagađamo (čobanska vatra, slabo zapretana, ili bače472

na cigareta rasejanog lovca, ili prosto slučaj koji niko ne može pogoditi?), a kome se kraj ne da pred-videti, jer zavisi od vazdušnih struja, od materija koje gore i zemljišta kojim se kreće; ukratko: od bezbrojnih pojedinosti i slučajnosti koje nikad nećemo moći saznati ni proceniti. Po varošici sad ide razgovor: gori šuma! Nastojim da ne čujem ništa, da zaboravim daleki oganj kome ne znam porekla i protiv kojeg ne mogu ništa. Vratio sam se poslu, ali osećam kako u meni stalno drhti neka žilica kao sitno oštro zvonce na uzbunu: gori šuma! I znam da neću izdržati i da ću pre ili posle opet ustati, otići do prozora da posmatram dim u planini, puštajući mašti maha i tražeći uzrok i značenje bezimenoj ludoj stihiji. Rano jutro. Iz staničnog restorana vidi se trg i nasred njega, na železnom stubu, veliki okrugao časovnik sa jasnim crnim brojkama i skazaljkama. Dvadeset minuta do devet. A na vrh časovnika maze se i miluju dva goluba u ljubavnom zanosu. Ispod njih, kao bujica, prolazi i vuku svoj prtljag neispavani ljudi iz noćnog voza koji je tek stigao. Dve crne, krupne skazaljke na belom brojčaniku velikog časovnika kreću se neprimetno ali neumitno, mile, mereći i život ljudi koji vrve ispod njih, i ljubavne trenutke zanesenih golubova, i suđene sate onoga koji ovo piše. Dođe trenutak kad osetim snažno i neobično," a odjednom, ne više jedan, izdvojen, utisak od sveta oko sebe, nego samu sveobimnu činjenicu postojanja, golu, divnu i strašnu. Postoji svet i ja u njemu. Postojimo. Gušim se od zanosa pred tom činjeni473

com i gubim se u traženju njenog izraza; a to što tražim, to i nije više rečenica ili reč neka, nego samo jedan jedini znak, jedno slovo, jedan zvuk koji će jasno i pouzdano moći kazati: Postojimo. I ništa više. I sve u tome. U takvim trenucima desi mi se da zastanem nasred prometnog trga, na nepropisnom prelazu, među rekom automobila koji me opominju piskom, dok me njihovi šoferi začuđeno-Ijutito gledaju. * U najgorim svojim časovima nalazio sam neobičnu i neočekivanu utehu u tome što sam zamišljao jedan drugi život, isti kao moj po datumima, imenima i događajima, ali prav, svetao, čist; mučan, naravno, koliko svaki život na zemlji mora takav da bude, ali bez ičega mračnog i ružnog u toj muci; život koji počinje sa blagoslovom i gubi se u visinama i gasi u svetlosti. I stojeći zamišljen nad likom toga svoga dvojnika, kao što drvo stoji nad svojom slikom u mirnoj vodi, ja sam, tražeći spasenje u nesećanju, zaboravljao za trenutak svoj stvarni život, dok je on drhtao od moga bola.
(27. IX 1939)

Nisu najgore one noći koje su zabeležene, ili samo nagoveštene, sa njihovim jadom i njihovim sramom. Najgore su možda one koje nisu nigde po-menute ni opisane. To su noći velikog umora, noći u kojima sam čak i spavao, ali ne zdravim snom kome se ja više i ne nadam. Ležao sam oboren i onesvešćen, ali sam jasno osećao tanku vatru koju moje telo svuda prostire poda se, i svakog trenutka znao, znao jasno, da sam bedan i nedostojan i da nemam snage ni hrabrosti ni da to kažem sebi, a kamoli da se saberem i promenim i izdignem. * Kad naiđe čas teške potištenosti i u mom životu — a u čijem ne nailazi? — ja sklopim oči i zamišljam da je leto, i u tom letu vedro jutro, i da putujem. Odmakao sam dobro od mesta iz kojeg sam krenuo, a još dalje je do onog u koje putujem. Valja mi još ručati, večerati i prenoćiti, i opet doručkovati i ručati na ovom putovanju; to su nepuna dva dana; a za to vreme mogu se moje misli izme-niti, kao i predeli oko mene. Može i ništa da se ne desi, može se i obrnuto od onog zbog čega strepim desiti. Još danas i sutra! Ima ih koji neće još ni toliko živeti. Znam, znam dobro, da sedim u mestu i da toplo leto kao i svoje putovanje samo zamišljam, ali možda je i povod moje potištenosti samo zamišljen.

Ko je taj čovek? Sta je njegova sadržina? Koja mu je osnovna osobina i glavna karakteristika? Ništa. Kao čovek, ništa. U duhovnom životu praznina, i gore i manje od toga, aktivna praznina koja je štetna i razorna za sve što je duh i proizvod duha. U društvenom pogledu to je čovek koji u svakom trenu može, ume i srne da stavi drsku i uvek zainteresovanu primedbu na sve što drugi ljudi ne-zainteresovanim naporom duha smisle i ostvare. Samo to može i samo u tome i kao takav postoji. 474

U sarajevskom okružnom zatvoru 1942. godine među uhapšenim komunistkinjama, ilegalkama, rodila je jedna od njih zdravo žensko dete. Kad je devojčici trebalo dati ime, >->krstili« su je Lejla, jer je jedna od njih tvrdila da to na arapskom jeziku 475

Jedan slab. Dve starije žene idu stazom koja vodi od Umetničkog paviljona do one dve crkvice na kraju samog Kalemegdana. i zna da treba ustati. jer je tu morska so iz jela zelenilo i nazire se gola kamena okosnica brega. doručkovao. strasno i ubeđeno. samo što mi u mladosti nalazimo dovoljno svega toga u sebi i zato nam život izgleda lep i podnošljiv. snaga izda i strpljivost nas napusti. oseća kako ga drmusaju. a kad ostarimo i zanosa nestane. a drugi me šamara. Svet je uvek podjednako »odvratan«. imaju muke sa mnom. mrak ili mračna noć. Pa ipak. postariji čovek. Sva je nezgoda u tome što je samo ovaj drugi stvarni čovek. čini mi se. Najzad me dižu dvojica. uspravljaju me. a onaj prvi tek snivant 476 . a to je bilo ono što im je toliko nedostajalo u njihovoj mračnoj ćeliji. A onaj drugi — spava. ali uvek u istom pravcu. Početak proleća. zatim upadaju u sobu i svlače sa mene ćebe. Neke prirodne sile — ko zna koje i kakve? — dejstvuju u nama povremeno i sa nejednakom snagom. naprotiv. sasvim uz more. pola pod senkom sivih oblaka. saznale su da su bile u zabludi. Najvidniji znak moje slabosti je. koji se 477 Bio sam slabunjav dečak. samo su pri dnu. sa dva--tri manja broda koji izgledaju kao zaleđeni u mirnoj površini mora. jedanaest sati spavam. Prskaju me vodom. i bude ga protivno zdravom smislu i prirodnom nagonu čovekovom. ustao je. U tim jutarnjim trenucima kao da postoje u meni dva čoveka. Gledam primorski predeo pred sobom. Nemojte se žaliti. a kad me bude. jedan me drži da pravo stojim. to me najzad razbudi. obući se i krenuti na posao. u mojoj stalnoj pospanosti. i ne samo da zna šta treba nego je to već i učinio. I to je sve. a pola suncem obasjan. svet nam izgleda onakav kakav jeste. a plove ka otvorenoj pučini. Obale su tamnozelene od šuma. bele kao da su čipkom opervažene. To ime i to dete predstavljali su dugo vremena malo stvarne svet-losti u zatvoru. i da bismo živeli u njemu. odričemo. I to izdržavam iz početka. Jedan lepo čuje kako kucaju i kako ga dozivaju. kad je rat svršen i one izišle na slobodu. i nikako ne razume te dosadne.znači: svetlost. i odlazi na posao koji ga čeka. »umio se i bogu molio«. jer reč »lejla« ne znači na arapskom svetlost nego. Nije teško opisati ovaj predeo. nevidljive sitne mušice što zuje na beskrajnim mirisnim prerijama i prostranim tihim okeanima sna. ali je teško i nemoguće ma i približno kazati nešto o mislima koje se u ovom trenu vezuju za njega. dok god možemo. nameću nam uvek iste ili slične stavove i postupke. a ja primam tu vlagu kao prolećnu kišicu koja uspavljuje. potrebna je uvek ista doza zanosa. upotrebljavaju nas. snage i strpljivosti. Deset. i zloupotrebljavaju za uvek iste ciljeve koji nemaju ničeg zajedničkog s nama i kojih se mi u sebi stidimo i pred ljudima. ali ja samo pokrivam lice rukama. Tek mnogo docnije. Najpre kucaju. bar ovako površno. i spavam dalje. sve mi se čini da bi se i na šamarima moglo spavati kao na stepenicama obasjanim jakim suncem.

Obasjano dvorište u kome cvate magnolija. nit ovaj naš zemaljski sat ima mjere kojom bi se mogla mjeriti brzina kojom čovjek prelazi iz stanja bozi je milosti u stanje smrtnog grijeha i oblast vječnog paklenskog prokletstva. da je to kao neki sud. i ne pomišljaju na to. Vilanov. utrošiti život na jednu jedinu granu botanike. Mi ne pitamo kakva se zastava vije na krmi. ne vidim nikog od moga naraštaja. Iza rešetke u ispovedaonici fratar je govorio svome grešniku: — Nemoj misliti da paklu treba mno^o vremena. bog vam pomogao! —Mi idemo da se pomolimo svetoj Petki — kaže mlađa od dve žene. I ništa više. Na zidu sunčani časovnik. A?« Drugi opet samo prolaze i gledaju me ćutke. Kad pogledam. sam ne znaš kako ni kada.pravi još slabijim i starijim. Eto. prosi na putu. U svakoj mojoj želji. to ide kao munja. Ne. Covek koji je navršio devedeset prvu godinu života priča mirno i sa lakom zbunjenošću. Zaoglavi te đavo. ni toliko đavolu ne treba! * Jedan od onih mirnih i ćutljivih ljudi koji. a dok spustiš tu nogu i digneš desnu za drugi korak. Možda bismo se time približili onoj zaista čudnoj želji koja je izražena u stihovima malo poznatog dalmatinskog pesnika: i Zač ne učini narav ljudi Kako stabla da se plode? te saslušava. Ne znam da li se ovo isto dešava i drugim ljudima. pa ispituje svjedoke. ali koji to što vide ne ume ju da saopšte drugima. biti botaničar! (Kad čovek već mora nešto da bude. kaže. Dešava mi se da u snu vidim nekog veselog druga iz mladosti koji je odavno umro. nego kako brod taj plaća i kakav je kogo^ na njemu. ispod kojeg piše deviza: Ultima time} Mornar iz Boke Kotorske. nekoliko vrsta biljaka svega.) = CuvaJ se posleđnjeg (Sasa). sve shvataju brzo i tačno. Ništa su naše sekunde. Prilazi mi sporo. A vršnjaci koji su odavno pomrli vuku nas neosetno ali stalno pod zemlju. » Kogo (Ital. niti pak sami znaju šta da učine sa svojim saznanjima. pa • tritima time (lat. i već si u paklu vječnom. možda još bolje. ti možeš izgubiti milost božiju. i pita me: »A ti se baš zalepio za zemljinu koru kao taksena marka za hartiju. u blizini Varšave. kad zakoračiš lijevom nogom. To nas starce odbija od života i sveta živih.) = kuvar. 479 478 . gledajući hladnokrvno svet oko sebe. —Udelite. barokni dvorac iz XVIII veka. i onoj najnesebičnijoj. pa ti šalje pozivku. iako je bio mlađi od mene. sa podrugljivim osmehom na licu. Ah. pa određuje dan rasprave. pruža ruku. tvrdo. I oborena pogleda odlučno produžuje put.) Ili. Ama. ti si još u milosti. oko sebe.

Naprotiv. tuđa i nemila. jer su u korenu za-sečene. a ima trenutaka kad pred nama iskrsnu svi odjednom. Tada vidimo da je tu sačuvan život. 31 — Znakovi pored puta 482 . dok je život sam izgubio toliko da mu nije ostalo mnogo više od samog imena. ja imam pred sobom vidik koji izgleda kao da ga je birao neki ljubitelj prirodnih lepota. koji su se rađali zaduženi i opterećeni. Hladno je. nekad više. tu se dešavaju neočekivane promene i ne-verovatni prizori koje samo ja vidim i nad kojima prolaznost nema vlasti. sačinjen od nedogledne pučine mora i nebeske vedrine bez oblačka i talasa. Blato je. Ovako izgledaju predeli kad se zamore da budu lepi i kad. * Kad sedim pred kućom. bez broda na vidiku. U toj borbi preživeo je goli nagon za odbra-nom života. jer se snaga za odbranu i održanje pozajmljivala od budućih naraštaja. Oseća da je iznutra poharan. kao natrulo. okrnjeno je ili iskrivljeno. U našim krajevima koji su bili pod Turcima. a što se rađa i nastaje. tragovi robovanja vide se nekad manje. ali po cenu koja je skuplja od vrednosti života samog. skupljaju snagu za nova cvetanja. obavija selo i stvara atmosferu jeze i drhtavice. Zaboravio je već kakav je nekad bio. i večni su. Sve živo se sakriva negde. zaklanja za 480 nešto. Sve je izmenjeno. od rta Ljuštice do Punta oštra. imajući pred očima ovaj vidik koji ubija. a pojam o dimenzijama sop-stvenog tela izvitoperen. Avetinjski izgledaju cvetovi koji neće da umru. ne traju. To je svetla pustinja i svim mogućnostima bogata praznina. kao zategnut konopac tamnosafime boje. nošena studenim vetrom. Vraćam se u primorski predeo koji sam napustio jednog raskošnog septembarskog jutra. Teški tamni oblaci umesto modrog neba. naročito onim najzaostalijim. Covek je osuđen da kroz mali prozor gleda nebo i zemlju. Pojavljuju se i nestaju u jednom istom blesku.*v5j^ krije se negde na nevidljivom dnu težnja za slavom ili uživanjem. I čovek oseća da se gubi. A za mene. Svisnuće i skapati možda u ovoj seljačkoj sobici. jer se večno menjaju i tako ne podležu prolazj-nosti. Vidim široki otvor Boke i ćelom njegovom neprekidnom dužinom oštru ivicu mora. svest o sebi zamračena. kiša i studen vladaju nad tom prazninom kao ružni pobednici koji ne znaju šta bi sa svojom pobedom. u zimskom. snu lepote. a sad je nikakav. u punoj svojoj težini. ali karikatura one letošnje. A vetar. a ne mogu da žive. a ne igra slučaja. na kom moja mašta izvodi povazdan svoje nevidljive i nečujne igre i pelivanluke. pokriva nečim. Posleđnji dan decembra meseca. I trava je pretežno zelena. Sve oko mene vlažno. Sto stoji i traje. jer se rađaju i umiru u istom trenu. rad njegovih čula je poremećen i zbrkan. To je osvetljen čudesni izlog. Ne može da da sebi računa o tome kakav je u sebi ni kako izgleda u očima ljudi. Misli i reci ovih ljudi ostaju nedovršene. pa čak i u mojoj želji da ostanem zauvek nepoznat ili da se odrečem svakog uživanja. u zametku je zatrovano i ojađeno. a ništa mu neće pomoći što zna da tamo iza ovih planina teče i blešti drukčiji život njegovog sveta. Gusta kiša. tako da između njihovog postanka i nestanka nema ni najmanjeg razmaka i da vreme ne može između njih ubaciti svoju razornu klicu.

ni ustaljenog pravila u svesti. jer kad se taj razorni mlaz svetlosti vrati na mesto na kome je juče sve poharao. negde duže negde kraće. i onda kad ugasne naše oko. i sposobnog za hiljadu hiljada promena i preobražaja. kad iskra našeg pogleda plane u dodiru sa vasionskim ognjem vidika koji zemlja i more prostiru pred nama. * Covek u četrdesetim godinama. i to obično u vezi sa neprijatnim snom. Tada mora da razara i ruši ponovo. koje je samo sebi svrha. Malo-po-malo se pribiraš dok se potpuno ne rasaniš. sa dozom urođene osionosti. s godinama se sve teže snalazim. Te slike se ne pamte. Oni posredno žive. sa nasleđenom sposobnošću preziranja i potcenjivanja drugih ljudi i tuđih misli. pod određenim uslovima. ali ognja raznovrsnog po svom poreklu i svojoj prirodi. Nejasno mi je ono što je bilo. Ne. I tada otpočne vreme ponoćnog bdenja u trajanju od dva do tri sata. Ali to je jalov i uzaludan trud. i što god zamislim. čisto i netaknuto. ili ime koje se daje predelima kroz koje se prolazi. unakazio i polomio. ni da se skrasim na jednom mestu. preko svih pojava savremenog sveta i zadržava se ćudljivo i bez opravdanja. naprotiv. ni nagona u krvi. Zaobilazno napreduju u životu. nerazumljivo ovo što sada biva. . To zna mnogi od nas. niti to u životu naučio. kažem ili učinim. i potpuno nedogledno ono što bi moglo biti i što će biti. zajedno sa svojom iskrom. jer je svaka pojedina od njih sadržana u onoj koja dolazi posle nje. Redovno se dešava da se oko tri sata po ponoći preneš iz prvog sna. sačuvane u posled-njoj. nije stalno ni zasnovano na nekim utvrđenim shvatanjima i pogledima. a zovem se čovek. odakle dolazim ni kuda idem. Ja ne znam šta sam ja. Ljudi na Istoku. Nisam toga nikad imao. unižava. Ranije si palio svetlost i pokušavao da 31* 483 . I tako večno nastavlja svoj prokleti sizi-fovski posao. ni primera u se-ćanju. sa sadizmom razmaženog dečaka bez osnovnog vaspitanja. ono što se u hodu kaže. nije važan sam napredak koliko način hoda. tako da će na kraju sve biti. čovek se žali. izgleda. Bojim se — i to je moja velika muka — da će me nesmisao i sramota preplaviti i odneti sa sveta pre nego što me zemlja pokrije i zakloni od očiju ljudi. U tim prizorima sve je od ognja. pri čemu. 482 Teškoća nije u tome kako da čovek zaspi. a s godinama ona biva sve manja. Sve se mesa. da ostanem pri jednoj misli. dela i postupaka. ni kako postupiti u slučaju kad se mora delati. To njegovo nipodaštavanje. karikira i svlači naniže sve ono što u tom trenutku osvet-Ijava. Zbog toga ja nikad una-pred i sigurno ne znam šta ću odgovoriti na neko pitanje. Između mojih snova i mojih misli i postupaka na javi — nikad nije bilo mnogo razlike. nego kako ua se ne budi. Nemam uzora pred sobom. sa ćelom svojom snagom i smislom. kao svetlost nekog reflektora. Živi od obaran3a. Govoreći o sebi. Ne umem da živim. ono klizi. a sam ne biva od toga ni za dlaku viši. Zbog toga ja i ne mogu ništa da uradim. ispada na nesreću moju i na nezadovoljstvo ljudi oko mene. Retke su srećne noći kad spavaš pet sati bez prekida i buđenja. on nalazi sve opet uspravno. Probudi te zaptiven dah.To su projekcije koje nastaju u određenom trenutku. sve manje znam.

praćen lepim vizijama ili slatkom nesvešću. Sad to već odavno ne činiš. kao čovek kojeg kamenuju. Sa poslednjim naporima strpljenja. To je najgore. ali i u jednom i u drugom slučaju počinje. a javljaju se i nove. niko ne može biti čist. Ima među ljudima i takvih primera koje bismo mogli nazvati: čovek-promašaj. odupirem se. drugi izvršava te odluke. miran ni priseban. pažnja da slabi. I — sad mi se čini da bolje shvatam primer iz latinske čitanke moga detinjstva. na njima nalaze svoj rasplet i vrhunac drame koje su nekad u našim mislima i slutnjama nagoveštavale svoj dolazak. i zanosi u san. ležiš u postelji sklupčan. Smrt i san stajali su za mene daleko jedno od drugog. i oči da se sklapaju. treći ocenjuje i prosuđuje prirodu i posledice onog što je učinjeno. Odupirem se svemoćnoj plimi sna koja preti da poplavi sve ono što se preda mnom događalo na stranicama knjige. ali sve slabije. ali sve češće mi izmiče nit radnje i same od sebe nailaize neke druge slike koje nemaju veze sa onim što u knjizi piše i koje sve tonu u magli sna. svedeš san na oči. * Somnus imago mortis. i ništa nije dobro ni bezopasno. mirim se sa činjenicom da će sve potonuti u moru zaborava i nesvesti. kao i moj rođeni. Jedan živi i dela i odlučuje u presudnim trenucima i nedoumicama. a san — nešto mirno i prijatno. A sada se kod mene na svoj način potvrđuje tačnost poređenja u onoj latinskoj rečenici. koja nas polako obavija i greje kao rukavica ruku. Pogrešno začeto i naopako sazdane stvorenje. I činim to bez mnogo žaljenja. pod jednom odgovornošću. o kojima nismo nikad do sada mislili. Ne dvostruk nego trostruk čovek. nepoznate. pogasimo priviđenja i ućutkamo naopake misli. a ponekad opet osećam prazninu i dosadu. možda. To su na izgled obični 485 . Stranice se okreću same. kao ni većina latinskih sentencija iz udžbenika. na primer roman. i sa njom život svih lica iz knjige. bar što se njegovog moralnog lika tiče. posle izvesnog vremena. ali nisu stigle da se pojave ni ostvare. U čoveku se otvaraju mračne dvorane i pale teskobne ili nedogledne pozornice. trzam i činim napore da produžim čitanje. Ostane samo toplina postelje. Kad 484 legnem i počnem da čitam neku knjigu. i mi ne sklopimo oka sve do jutra. bez odbrane. iza jednog lika i imena. Tek u neko doba noći polazi nam za rukom da smirimo krvotok.čitaš i tako. vid da mi se zamara. A ponekad izneveri i to. pitao sam se. menjajući položaj. Smrt — nešto crno i potresno. Borim se. a sve to nosi on u sebi. gotovo srećan što mogu da popustim svemoćnom pritisku meke bele stihije sna. ali mi kao dečaku nikad to nije bilo potpuno jasno. To je bilo čudovište. ja pratim jedno vreme tok radnje i ponekad se oduševljavam i hteo bih da podvučem neko mesto u tekstu. i najposle ispuštam knjigu iz ruke. kad se dižemo i. i na jednoj savestL Povodom smrti jednog suseđa. U tim časovima vladaju zakoni noći i merila tame pred kojima niko nije nevin ni pravedan. Ne znam zašto. u sarajevskoj gimnaziji. kao udarac ili zemljotres. A san je kao smrt.) Tako je glasila jedna od rečenica-primera u našem udžbeniku latinskog jezika. sastavni deo našeg života. ulazimo pravo u novi dan našeg stvarnog života. Zašto i po čemu je san slika smrti. tako izmučeni i umorni. Uostalom. (San je slika smrti.

a po sadržini i vi'ednosti nemaju sa njima druge veze osim te sličnosti. U ravnici se sve to nikad u pojedinostima ne vidi. a drugi put naviše. Nikad nije ni u pomi-slima otišao ni za milimetar dalje od onog što svi osećaju i kako svi misle. kako se održava u redu normalnih ljudi i u životu uopšte. jer si došljak i neznanac. ponekad. ' Sv. brda. daje. kao što ni njemu niko nije bio mrzak ni neophodan. ali ceo život. ni bolno blizak. ali biti sam u tom gradu. niko ne bi umeo ništa da kaže. a odmah zatim i prve kapi koje on nosi. Odvo- Grad. Nije se plašio ni oduševljavao. Njegov se život sastoji od bezbrojnih i nevidljivih katrastrofa i padova. vide i gledaju. ne bi zasluživao da se naziva životom. I gledajući ga.' U alpskim predelima ima jedno naročito zadovoljstvo: posmatrati kako kiša nailazi. Izgleda da je sve tu tako stvoreno i uređeno. prima. Nigde ovakva studena. daleko na Severu. ali on se brzo spusti i mi ga osetimo na sebi. levo ili desno. a ponajmanje on sam. \ sad ga drugi. Ništa ga nije uzbuđivalo ni zagrejavalo. i to opštim. I nigde kao ovde ne može tako odbojno da ćuti drvo kraj puta ili kamen u zidu pored kojeg prolaziš.ljudi. ništa što liči na uspomenu. mislio sam: kad bi ljudi u većini bili ovakvi. u nedelju posle podne nekog zimskog dana teška je stvar zaista. ulice i kuće. a znao je sve što mu je bilo potrebno za taj njegov prividni život. bilo bi možda više reda i mira na svetu. nebo. ali padovi su uvek. Živi s ljudima: posluje. Sivi veo je stigao i do nas. ni da kazuje šta o sebi ni da brine o drugima. Zatim zadrhti na neki značajan (gotovo ljudski) način lišće u vrhovima drveća. Jedanput su to padovi naniže. i samo u postupcima koji liče na postupke istinskog čoveka. Jula 1950. i ljudi i priroda.* i Kako taj čovek živi. i jedno vreme se ne zna da li će uopšte doći do nas ili će u svom hodu krenuti nekom od uskih nevidljivih dolina. A u stvari takav čovek je u ovom svetu isto što prazan klas na njivi. A sad kad je nestao sa lica zemlje. ili bar izgleda tako. ni zatrčavao ni poricao. netražena samoća nije dobra ni prijatna. da se putnik čovek nekako oseća više strancem nego u drugim mestima. nije voleo ni da prima ni da daje. Nikad nikom nije bio ni drag ni odvratan. Jurll pii Tržieu. Ziveo i umro tu među nama. * čim da nema i ne želi da ima ničeg zajedničkog s tobom. tamo kiša dolazi s neba kao gotova scena. fizički dobro razvijeni i duhovno »-normalni«. Najpre se javlja u obhku sive pokretne zavese na planinama u daljini. negde iz daljine. dok ovde možemo da bacimo pogled i iza kulisa te pred stave. to niko ne bi umeo kazati. samo recima. Takav je bio i ovaj. I pas koji prolazi pored tebe kazuje ti ne- 486 487 . Nikad se valjda dve misli nisu ukrstile ni dva osećanja sudarila u njemu. očekuje nešto i sam obećava « Dopune unesene prem« prvobitnom zapisu iSveskt Jeni listovi). zajedno sa tim mirom i redom. Živeo je prividno. ali da nas upitate: kako. onda stanu da se javljaju pokretima i tanke grane. isto tako nikad nije nikom ni u čemu bio ni od koristi ni od štete. Izvesno vreme sve je dobro. I on začudo liči na normalna čoveka. tako jedno vreme samo vidimo vetar. nije ostavio iza sebe ni najmanju prazninu. mirni i prijatni.

u vidu besmislenog. jedne ljudske reci ili pogleda — on se pretvara u novu ruševinu. Možda u silnoj potrebi ovakvih žena za brbljanjem ima — pored kratke pameti i suva srca — nekih ostataka neiživljene erotike. Vedro je na nebu i na moru. Sa mora dopire radosna i ujednačena melodija dečijeg kupanja i poigrava u ritmu letnje jare. Možda je to (teško njima!) davno ugušeni kliktaj devojaštva. ciku i povike dece koja se kupaju. kao derviši opijeni sopstvenim dahtanjem i halakanjem. uz smeh. prolazi brzo. život se posle toga. a tim recima nema kraja ni računa. spolja nevidljivog pada i rušenja. To je znak potpunog pristajanja na sve što nosi svojim brzim tokom ovaj letnji dan. i izgleda kao da nema zastoja ni kraja. i koja sada navire iz njih. ili gore. Cesto taj zvuk nije jači od onog kojim mali časovnik na noćnom stočiću otkucava jedan jedini sekund. vidik mi je odjednom ispunio beo bosanski drum iz mojih de-čačkih godina. razgovara i rukuje se sa svakim. Za tim gotovo nečujnim zvukom sav taj čovek. sav u mreži jakog sunca i dubokih senki. zagrcavanja. dugačka zmija šarka. u neodređenom trenutku. u čoveku se dešava isto: od jedne pomisli. U stvari. i pun je zmijskog siktanja. A već idućeg dana ili iduće nedelje. 488 Letnji dan. to nije kraj ni smrt. ali i ne živi. sobnim vazduhom otrovana papagaja. prozirnih aluzija. i iza spuštenih očnih kapaka. da se ruši i survava u sebe. a gde god bismo se putem zaustavili. to ćemo se pre naći na mestu od kojeg smo pobegli. počinje ubrzanim ritmom. već poznat a uvek nov zvuk. — Četiri stara i bolesna. one više pevaju nego što govore. ili se od strmog brega odroni grumen zemlje koji izaziva opšte šuljanje i rušenje celog predela. Slušam kako četiri žene srednjih godina »razgovaraju«. prividno nastavlja. sa svim što jeste. Sve to teče. Ali. a na njemu je. smeška se. i to kad treba i kad ne treba. 489 . Na žalost. ljubavna pesma koju nikad nisu mogle. ali tu. i to sve četiri u jedan glas. čudovišnog brbljanja. Taj razgovor se kreće na niskom planu malih ogovaranja. Vedre su i treperave i nežive stvari. što je bio i mogao da bude. javi se kratak i zloslutan. Nepodnošljivo nam se čini uvek mesto na kome smo. mrtav nije. Svemu znam ime i mesto i ničem ne tražim razlog ni opravdanje. ali taj sekund je sudbonosan. postoji samo tim svojim padovima koji se ponavljaju u nepravilnim i sve kraćim razmacima. odjednom. vedrina prožima sve što čovek samo pomisli i svaku reč koju izgovori. nad njim treperi letnja jara. ne misleći ni na šta na svetu do na prvu iduću reč koju treba da izgovore. a isto tako nečujno. pregažena točkovima i umrljana prašinom. Tako on traje u katastrofama. jer što brže bežimo. Sklapam oči. Samo uzalud gubimo snagu koju bi trebalo utrošiti u napor da mesto na kome smo učinimo podnošljivim. I tada. ali kao jedna karikatura onog što je nekad htela da bude.dosta. smele ni umele da zapevaju. izubijana i mrtva. bilo bi isto. kao najlepša igra. Kao kad iz zida ispadne jedan jedini kamen koji povlači za sobom ostale. a ne možemo da uvidimo kako je svako bežanje uzaludno i besmisleno. suludih nerazumevanja. pođmi-givanja i uspijanja. jednog prolaznog utiska. ne slušajući jedna drugu.

pa posle njemu. kao što se gube zaista dragocene stvari. zaboravljena. ali ne stoga što žele da491 Budeći se iz najstrašnijeg sna. Crna Gora. palio je svetlost. kao pod dejstvom kapljica koje donose kratko olakšanje. gde bilo. Voda. Ovako. Nije mogao ni hteo da veruje u istinitost takvog sna. Da. i to talasanje odgovaralo je ritmu jecanja tek probuđenog bolesnog deteta. doživeo. Tek ovde to uviđam. i peva. kao da je na pro-lećnom suncu. padajući na kameno dno korita. pa tek onda ugasio žeđ kratkim požudnim gutljajima. Njegov sin se posle žalio ovako: — Dao bih ne znam šta da je bio — vo! Ovi sujetni Južnjaci dok razgovaraju s vama gledaju vam pravo u oči. Rashladio sam čelo. pa i oca samog. i izgubila se tek predveče. laka i jednostavna na izgled. šta bilo. opet u snu. česma se nije videla od gomile ljudi. i razorna misao. i kako. kao srebrni bič. Tada bi obično prihvatao prvu knjigu i čitao. Tako mu je bilo za nekoliko trenutaka lakše. iznad druma kojim smo išli i reke koja ga je pratila. rasipa imanje i zlostavlja ostale članove porodice. * sukobljavali sa prizorima iz njegovog malopređaš-njeg sna. ne rečni vali ni olujno more. izmrcvarila ga i polomila svega. konja i stoke oko njenog kamenog korita koje se prelivalo i vlažilo drum. pričao. A zatim bi opet. živo i drugo. Sećanje na jedno putovanje. ni mutni potoci pri dnu ovih planina. šumi. dugo plovila čudesna melodija. moglo se jasno videti i čuti kako se voda izvija tankim ali oštrim mlazom. Otprilike. — Kamen da sam rodio. Tek kad sam ostao sam pored česme. Prizori iz knjige mešali su se i 490 . sama sebi peva sve istu melodiju bez kraja. Teče. pa ma samo kao san. izbledela i istančala tako da je od nje ostala samo tonska osnova koja još jedino mom sluhu nešto kazuje. ništa.Kad sam naišao putem. — Svrati da vidiš gdje ja vatru pirim! — poziva me jedan Bokelj da ga posetim. i to samo na mahove. a zatim s godinama. probijalo nepodnošljivo saznanje da je on sam sve to u snu video i čuo. a zatim legao na zeleno uzvišeno mesto iznad vodenog mlaza. sačekao sam da se gomila napoji i raziđe. Zauvek. i vreme. Pobesnela krava nasrnula je na jednog starca. sa suncem toga dana. Branio se tako što je zamišljao da je neko drugi to usnio. imao bih na šta sjesti. oči i vrele. nemirne vratne žile. kao probuđen bol. i nju je voda sa sobom odnela. nego nepresušna česma što teče i peva srebrnim mlazom. a zatim sedeo neko vreme na postelji. Stojeći. Nije smeo da po veru je ni za trenutak u mogućnost da tako nešto postoji. Otac se žali na sina koji je neradnik i nevaljao i pošao zlim putem. Gubitak bez leka i nade. dugo i strpljivo po strani. Da. izgubio sam je ludo i nepovratno. ali nejasno i kratko sećanje. kraj bosanskog druma. ali neuhvatljiva.

zajedno sa ostalim prvacima koje je novi vezir pozvao na dogovor i većanje sa begovima i pijanima iz ćele Bosne. do sebe: »I ovome bi klipanu trebalo malko potkratiti noge da ne paradira ovako po ulicama!-« Ovakav kakav je. ali kad bi mogao . ili oni koji su ostali i koji. duševni bogalj i fizička 492 Noć. ali mi je kao nikad jasno da. Ne daju mu stati. ali žena ne pali svetlost. sećajući se sličnih slučajeva u prošlosti. Danas je peti dan kako je njen muž Muharem otputovao u Travnik. Iz Sarajeva je bilo pozvano jedanaest najuglednijih ljudi. noć sva od tame neprohodnih šuma ili mračnih špilja.) Jedan Užičanin govori sasvim ozbiljno: — Kad se bogu omakne (to jednom u sto godina!) pa stvori ovakvu budalu kao što je ovaj Kuz-man. sličnom. U toj tami leži budna Bakarevićeva mlada žena. gleda ih mutnim zlim pogledom i kaže drugom. a pored nje njen šestogodišnji sin jedinac koji boluje od groznice nepoznatog porekla. jer ne mogu drukčije. što deli dan od dana i traje od sutona do svitanja. Jedan stariji čovek. nego zato što je za njih vaš pogled ogledalo u kome traže potvrdu svoga mišljenja i sliku sopstvene veličine. umesto njih. i da se onaj koji tako ode u Travnik može lako i ne vratiti više svojoj kući. dozreva i drama čoveka koji stazom bola i lutanja ide u susret smrti kao jedinom izvesnom cilju. *' * Drvodelja iz Novog žali se kako nema dobro osušenog drveta za gradnju nameštaja. lepom i stasitom devoj-kom.) nakaza. Dobro su odeveni i veseli da ih je milina pogledati. mogu pre ili posle još lakše izgubiti glavu. zajedno sa svim što cveta i zri i gotovo vidno raste oko mene. svi misle i šapatom govore o tome ko je postupio mudrije. a trojica nisu. (I sam vidim kako je ovo visokoparno i neubed-Ijivo kazano. Teška je tama. (Sve je ovo tačno. Nagađaju ljudi i prepiru se. ovi koji su ostali izgledaju sigurniji. lep i visok. Zna se da su takvi vezirski pozivi bili oduvek opasni. nego — što no kažu — još ptica na njemu pjeva.shvate vas i vašu misao. on im ne može naškoditi i vrlo je verovatno da im neće nikad ni moći ništa. da ne bi privukla pažnju zla oka ili slučajnog prolaznika. i onima koje sebe takvima smatraju. ali moUm vas da mi verujete da je u suštini sve tačno. a ono se već upotrebljuje za gradu. izgovarajući se da su na putu ili da su sprečeni bolešću. Sad po svima uglednim kućama.. moći će se videti tek kad se vrate oni koji su otišH ili kad.. * Koračam napred i ovog leta. Osam se odazvalo pozivu i otputovalo u Travnik. onda . oni koji su otišli i koji se možda neće nikad vratiti. — Sta ćeš ti kad je danas došlo vrijeme pa drvo ne može da odleži i da se osuši kao nekad. 493 . zbog svog javno ispoljenog neposluha. ali ne ona od prolaznog mraka. Zasad.. ali ko je ovog puta u pravu.. dođu crni glasovi o njima. obična. samo se pitam da i meni ovu misao nije diktirala moja sujeta. Jedan mlad čovek. prolazi preko Te-razija sa isto tako mladom.

koja je postala veća od najveće poljane. zovu! Čuješ li? Zovu. ako ne dođe odnekud kao čudo. zna da je živa. sva mu je pažnja prešla na sluh. ovo im je prvi rastanak. rastresitim i kao iskrzanim trepavkama koje majka. Kao da 494 nije ni spavao. a noću ispuni slašću njenu postelju. Spavaj. ja sam to. Pri sećanju na njega htela bi da pomiluje dušek pod sobom. Tako prolaze dugi minuti pete noći bez voljenog čoveka. vraćajući se pre mraka. kod nje. svi. i pticu u kavezu. i oni koji su ostali u Sarajevu. bez otpora prodire kroz zidove i mesa se sa njenim strahom i slutnjama. iskupili svi koji su pogođeni kao i ona. A ta smrt nastupa sporo. Najgori od svih mogućih načina života. Izgleda da bi i san mogao doći. Trebalo bi odgovoriti nešto — ma šta — i sa dve bezazlene reci razbiti njegova priviđenja i strahove. ispravlja se na dušeku i pita glasom od kojeg majku trnci podilaze: — Ko to stoji pred vratima? To pitanje nije prigušeno ni plačevno nego oštro i nestrpljivo. Crna nit tišine teče i napreduje kao da će očvr-snuti i potrajati. — Ko je to? Dečak ponavlja svoje pitanje. obraduje ćelu kuću. na zemlji ili ma gde u crnom prostranstvu između neba i zemlje. on se naglo diže. opet se javlja dečak. ali tonom koji traži poslušnost i očekuje odgovor. Spavaj! Očigledno. U tom glasu žena. kad svaki pojedini trenutak prolazi samo u očekivanju idućeg. oči sklopljene. dušo! Tišina. kucaju! —Ne kucaju. Čini joj se da su se tu. Gledajući jednog penzionera. zajedno sa porodicama i bližim i daljim rođacima. Dečak ćuti. čini joj se. i sad sede i ćute u mračnim uglovima ove sobe. izgovoreno još dečačkim glasom. kad iz onih deset drugih kuća koje su ožalošćene kao i njena izvire nevidljiva struja straha i zlih slutnja i širi se po gradu kao zaraza. Ona ga sa radosnim nestrpljenjem očekuje preko dana. Sedam godina! Svako jutro on odlazi u grad. čini ti se. —Majko. a sam po sebi nijedan nema ni smisla ni sadržine. ili je budi njen dečak prigušenim glasom: —Majko. 495 . Ali njega nema. To želi i jedino još po toj želji. U ženi se javlja slaba i nejasna ali bolna želja da se nešto desi. Posle nepunih sedam godina zajedničkog života. i prekida je naglo. više od umora nego od sna. ali žena ne nalazi ni najobičniji izraz utehe. pa da prekine ovu tamu i obasja sve što sada skriva. i u tami vidi. I oni koji su otišli u Travnik. sa svim svojim brigama i strepnjama. —Ne zovu. čuje glas svog čoveka Muharema. i da se to pretvori u malo svetlosti. reč jedna. po nečem. neki susret. Mir i tama polako pune prostranu sobu i sve se više zbijaju u njoj. sine. jedino muško iz ove kuće koja je sada bez domaćina. i po bolu koji ona zadaje. osmejak. a on. ali je mrak tako gust i težak i njena nemoć tolika da joj se ruka gubi u praznini i tle ispod nje tone u bezdan. sine. a i da ga nađe. i ne može ga biti. Nepodnošljivo je to taloženje praznine i s vremenom postaje smrtonosno kao nedostatak kiseonika. Ali dečak se trza. A kad uspe da ih izbriše iz svesti i zadrema za nekoliko trenutaka. oči sa dugim. šta bilo. Evo. san joj iznosi pred oči ono što bi htela da zaboravi. Kao san izgledaju sada te godine. sna nema.Kad bi samo mogla da ne misli o tome! Ali kako može. ne bi ga mogla izgovoriti od grča koji joj steže jezik u korenu i ledi lice u nepokretnu grimasu. To ne govori bolesni dečak nego — muško.

ostajući na svom mestu. možda. — Ramo! — ponavlja glas. izgleda im ne samo lakomislena i luda nego i opasna. Utvrđen red poslova i događaja za duže vreme unapred daje iluziju čvrstine i trajanja života. čas napred čas nazad. misli starac. sitan šegrt. kako ga zatim čepa na sitne komadiće i ravnodušno baca u mutan i brz potočić kišnice. prema sebi i prema drugima. tačni i strogi. što mogu dublje. pa u jod. zvani Ramo Svraka. Ne vole odlaganja. Jednom je. do potpunog nepostojanja. preko sedamdeset godina. Inače. a još jači ogromni talasi zapljuskuju nisku obalu od krupnog šljunka. Pored njega stoji. i sklon raspadanju i nestanku. I tako sve dalje i više. A život je pun svakojakih nepredvidljivih struja i strujica. njemu se čini da se život ne sme razbijati u parčad. u svemu. Vazduh je zasićen morskom prašinom koju uđi-šem sa nasladom. ne pomiče se s mesta. Golo-glav. U tom dosta dugom životu retki su bili časovi u kojima sam se osećao kao čovek koji je na svom mestu i koji radi svoj posao. Stari. pretvoriti u morsku vodu. malo izmenjen: —Ramizaga! —Idi vidi šta hoće! — kaže Ramo svome šegrtu. koja opet ne voli da unapred utvrđuje rokove. evo. iskusni i ugledni čovek u primorskom gradiću. ali nešto tiše i manje odlučno. pri svom dolasku i povratku. inače. — Ramo! To poziva seljački glas spolja. na grudima skrštenih ruku. pa u nešto još jače i finije. A svako neodržavanje ili odlaganje onog što je unapred utvrđeno dovodi ih do gneva i očajanja. kao nepomičan trijumfator. Sa šumom talasa mesa se moćan grohot šljunka koji valovi neprestano pokreću i rešetaju. nezaštićen. Talasi se sa velikom hukom razbijaju u belu penu oko mojih nogu. može se desiti. stojeći na kiši u kasarnskom dvorištu. koji im inače izgleda sve više neusidren. nego da mora sačinjavati neku ma i prividnu celinu. Sad to vidim. Bezbrižnost mladosti. Pa i to je često bila samo iluzija. zadocnja-vanja ni propuste. 32 — Znakovi ix>ređ puta Posle razgovora sa jednim starcem. oni postaju uredni. oni se brane kako najbolje mogu 496 497 . zajedno sa njima. naslonjen na železnu ogradu. Starom čoveku izgleda da tako ne može i ne srne biti: da nešto može biti ili ne biti. Između ostalog. Kad ljudi zađu u godine i vidno i osetno stanu da gube snagu. stojim na uzdignutom mestu. koji te komadiće hartije veselo odnosi. gledao vojnika kako na niskoj terasi. onda za tu rečenicu on ima jasan pojam i određenu sliku. Ramo ne pokazuje ni najmanjim pokretom da je čuo. U svom širom otvorenom dućanu sedi Ramiz. cene ni obaveze. da ga prva jača struja života odnese dođa-vola. čita pismo. Dućandžija ne okreće glave. Tišina. ponekad me poškrope do temena. što je na skali razvitka i savršenstva za nekoliko stepena iznad joda. ■' * Jak jugoistočni vetar. Živeo sam. a zatim isti glas. i gubi se u rešetkama kanala. Ovako bi se čovek mogao. od onoga od čega se odbraniti ne može. ako hoće uopšte da bude. A kad on kaže »odnese dođavola«.Nekadašnji Višegrađ.

ili kad primetiš da očekuju tvoj odgovor. nešto što je pre ili posle moralo da bude. a krivo ti je što moraš to da činiš. (I to je. koji se zove sreda. izgubiti oblik i boju i sva tvoja mnogobrojna svojstva koja su nekad. U isto vreme u tebi se javlja sećanje na gluve ljude sa kojima si nekad razgovarao. zvezde neće popadati sa noćnog neba i zavesa u hramu se razderati nadvoje s vrha do na dno. pa da se izgubi u zemlji ili ispari u vazduhu.. Jer krv. je telo slabo građeno i od koliko je delova sastavljeno. svoju stalnu težnju: da probije zidove svoje tamnice i otvori sebi stazu na sunce. a kad se zapitaš šta su rekli. Pomešaće se i dodirnuti pojedini delovi tela. jer si ponosan što si ga čuo. kao uopšte svaka tečnost. To će biti činjenica među činjenicama. i tu će najpre i početi da trunu. sasušiti se i nestati potpuno. pa šta? —Kad budeš mrtav. i koji donosi sa sobom određene dužnosti i obaveze od kojih svaka izgleda teška kao planina. i sve se više kvari. i to na mestima gde se nikad za života nisu dodirnuli. Počinješ da detinjiš. i uvek nešto što je iznad moje snage. obrađuješ se neočekivano i preterano i. A još pre toga. Kad ogoli. da putuje i osvaja prostor ispunjavajući svaku prazninu. netrpeljiv i osoran. kad mi je poreklo nemo i mračno. a uvek neodoljivo i neod-ložno. Sluzaste veze između kostiju i mišića. Kako da shvatim ko sam i otkud da znam šta stvarno hoću i šta treba da činim. nego šapuću i mrmore. —Da. ma gde. najposle. negde. kako tebi izgleda. nekom mogla izgledati čudesna i večna. Tada te obuzima neka vrsta srdžbe. ima težnju da se kreće. a put preda mnom zatvoren. a svejedno kada i kako. kao ona o kojoj je reč u Jevan-đelju.Posle nemirne noći. i mnogo brže. kostur će se rastaviti i raspasti u sastavne delove. čak ti se čini da dobro čuješ. valjda. ponavljaš i to pitanje. vidiš da nisi razabrao ništa. suviše brzo i što ne govore glasnije. sasuši i pretvori u malo crne prašine koja može krenuti sa prvim podesnim vetrom u kom bilo pravcu. brzo će početi da vetri i nestaje.. Pokvario mi se sluh. i povišenim glasom i grimasama izražavaš svoje ogorčenje i nezadovoljstvo. sastavni deo oboljenja. prestaće da dejstvuju i ubrzo će izvetriti. kad uvek nešto drugo želim. odgovarajući. — Kad budeš mrtav. Poginućeš od metka ili od hladnog oružja. konci i rskavice. Tražiš da ponove rečeno. i ponaj-češće iznad ljudskog dohvata uopšte. lako izaziva u tebi sumnju da te sabesednik potcenjuje ili da ti se ruga. Krv iz tvojih vena ostvariće. To se neće čuti ni znati dalje od mesta na kome se desilo. ceo događaj neće imati naročit oblik ni neko ime. Po navici i potrebi slušaš šta ljudi govore.) A kad odmah razabereš nekoliko reci ili ćelu rečenicu kojom te nešto pitaju. ne bi li kako našao put u život ovog dana koji je pred njim. mnogih ludih slika u snu i još luđih pomisli na javi. razdražen si i ljutiš se što govore. na njihov uznemiren i nepoverljiv pogled i na savijen dlan oko usne školjke. sedi čovek i pokušava da se pribere i dozove pameti. i ' 498 32* 499 . A kako je naše telo pretežnim delom od vlage i tečnosti. u bilo koje doba dana. Postaješ nestrpljiv. i da ostavljaš takav isti utisak. Tek tada će se videti — ako koga bude da gleda i misli o tome — kako ^ Mladić se pita. Pomisao da sada i sam izgledaš tako.

Za šta da se prihvatiš i gde da se skloniš? Kako da prebrodiš taj trenutak koji si već počeo da živiš. Ili: da u gradu u koji ste stigli ne umete da nađete ulicu koju tražite. a da on ne bude i tvoj poslednji? To je čovek ozbiljan i opšte uvažen. Prvo. Uzalud nastojiš da sabereš sitnu parčad razbijenog sveta i da sklopiš ponovo neku stvarnost u kojoj se može živeti. Sve se to uvek nekako dobro svrši. znojan. Unezveren. Mnogo sam puta u životu stajao ovako pred polaskom i beležio amplitude onog uzbuđenja koje nas u takvim trenucima obuzima. izgleda mu nekako prirodno da vid s godinama slabi. ličnost. Toliko su njegove misli iznad onog što mi obični ljudi znamo i možemo da shvatimo. ostalom svetu neprimetno pomračenje. Jedno buđenje. osećaš se još manjim i siromašnijim. i da vam se. Ali ostane trag negde u nama. On malo govori. ostaje ti samo da ideš zbunjen i postiđen kući. između mesta koje smo napustili i onog u koje treba da stignemo. 502 . bez sloma i bruke. dolazak ludila i smrti i želju da zovete u pomoć. kao hladan talas između moždane opne i temene kosti. Ili: da ostanete sami i umorni. Covek se relativno lako miri sa činjenicom da dobro ne vidi. pa opet gubiš. sabran i ćutljiv. kao preteča katastrofa i nezaslužena kazna. iako ste je nekad dobro poznavali. da ne možete ni misliti ni zaspati. i zatim ne prestaje da ga uznemiruje i nagoni u strah. dugo ga prati urođena ljudska iluzija da je svet onakav kakvim ga mi vidimo. pribireš se. i kad ga ta iluzija napusti. datum — nepodnošljivo je. učini da bi još najmanje teško i bolno bilo — naći se pod točkovima ovog istog vagona kojim putujete. nego što te često tvoja mašta i tvoja sumnjičava priroda zavode. tako po nekoliko puta dolaziš k sebi i sam ne znaš koji je od tih nekoliko »ja« stvarno — ti. i posle se javlja kao potištenost i melanholija pre svakog novog polaska na put. na kraju. i da odjednom 500 zaboravite ime onog koga tražite i zbog koga ste i krenuli na put. Putovati znači nači se odjednom u naročitom svetu. Tada vam se može desiti da u avionu koji se diže i hvata visinu osetite. a od haosa se gubi dah i tle pod nogama. i da žališ što ti priroda nije dala njegovu darovitost i što nisi imao prilike da učiš one škole koje je on učio. pa čuješ i ono što nije rečeno i shvatiš onako kako nije mišljeno. Nema te uopšte. budiš se usred noći. Ali ga otkriće da dobro ne čuje grubo udari i porazi. Sve što jeste: činjenica. u vagonu treće klase za pušače.' u celoj stvari i nije možda najveće zlo u tome što ti se dešava da ne možeš da uhvatiš svaku reč. Kad čuješ neku njegovu reč. ođmerenog držanja. kao trenutno. ili što ti promakne i čitava rečenica. Drugo. kratka daha i pomućene misli. ni čitati ni gledati ljude oko sebe ili pre-dele napolju. suočiti se sa događajima kojima nismo dorasli. a i od onog što kaže polovinu ne razumeš. Malen i siromašan duhom i dotada. pod vladom nepoznatih zakona. sa svojim neobjašnjivim stidom i kajanjem i bezrazložnim strahom od izobličenja i kazne.

u negovanom zelenilu. nije u njemu suviše sveta. mene prolazi čudna jeza. postoji i jedan ovakav. sa istom sumom novih i potpuno istih slasti. Kako se sunce spušta. cvetne leje. jednostavno ali lepo uređen.Topčiderski park. bilo je sedam sati prošlo. a nešto zbog glupog nesporazuma sa mojim ukućanima. ni praznikom. U to vreme naš voz je već kretao. senovita drveta. jer mu ništa nije prethodilo. Hvatajući ili bacajući loptu. Kad sam se probudio. ja bih se osećao srećnim i besmrtnim kad bih znao da tela kao što je vaše ne propadaju. ja sam sutradan prespavao vreme polaska. Spremili smo i potrebni novac za pod-voz i trošak. 503 . pa ma samo za sekund jedan. da ne ugledate leptira u vazduhu. u proleće. Samo. Polazak voza — u sedam sati izjutra. lakši i lepši. približava se bestežinskom stanju i visinskom letu. nad celim predelom leži neka mukla i nemila atmosfera mrtvila i zatišja. dalje bacaju. da je sustižu. Nešto zbog toga. * . poznao da nije vaše. ja kažem sebi da raste drugo. ni praznine koja zjapi iza njega. a da ne čujete ptičji cvrkut. trijumfu svoga tela i u isto vreme pobedi nad njim. i nije bilo nikakva izgleda da ih stignem. Nas petnaestak dobrih drugova iz istog razreda sarajevske gimnazije dogovorih smo se da jedne nedelje. čovek se ne samo produžuje i raste nego i preobražava. Putova-ćemo vozom. * Kakve su to potrebe. odemo na izlet u okolinu grada. Isti takav užas izaziva u meni pomisao da bih u tom potpuno isto-vetnom telu. i moji drugovi s njim. ni mrava ni guštera pored nogu. kakve želje. nego ovog večerašnjeg sumraka i noći koja nailazi za njim. a za njim ne dolazi nikakav znak života ni pokreta. i nikad. praćena nesanicom i njenim bezumno svirepim mučenjem. nemerljivo mali hiatus vremena ima za mene več-nost i beskrajnost hrišćanskog pakla. Mesto pod senkora u svako doba dana i godine. Da bih se utešio. kakve radosti i zanosi koji gone dečaka ili devojčiču da trče za loptom. ima dobre veze sa gradom. Ali pomisao da između venjenja jednog i dozrevanja drugog tela može biti razmaka. i ponovo dočekuju i hvataju? Gledajući ih kako igraju košarku. Sve je bilo spremno. odbojku ili rukomet. i da se ne obrađujete prolazniku. Ne bojim se ja samrtnog trena koji me čeka na kraju života. Te noći dugo nisam mogao da zaspim od uzbuđenja i od slika koje su u meni iskrsavale u vezi sa sutrašnjim danom. po jednoj beskrajno sitnoj pojedinosti zvuka. Ovako potišten i kratkovečan. meni su se na mahove otkrivale tajne tela i igre. Mnogo sam se unapred radovao tome izletu. biva drukčiji. Taj 502 Među onih nekoliko teških i bolnih doživljaja--košmara koji prate (i opterećuju) moj život od de-tinjstva. u jednom sekundu. bujnu travu i velika. Nešto gluvo i pritajeno. prevazilazi sebe. Bilo mi je valjda jedanaest ili dvanaest godina. Tu možete dugo sedeti na osunčanoj klupi. linije ili mirisa. gustu. dovodi me do očajanja. ali nekog zatišja koje nema pravo na to ime. Sastanak na železničkoj stanici pola sata ranije.

Jutro. unapred upropašćenim. pod uticajem vina i naše želje za nemogućim. jer smo teške ruke i oštre reci. Retki i dobri časovi dana kad nisam »-van sebe«. postanu ma i za trenutak java živih ljudi. Stoga u takvim večernjim časovima. Pust i siv praznični dan prostirao se preda mnom. ili da učinimo nešto što ne valja. sami ili u društvu. Izgleda zaista neverovatno da ima takvih snova. da vičem. I obično se tada dešava da počinimo neku nesmotrenost. osećamo se jaki i slobodni. ne preduzima ništa. ne misli ni na što do na svoj promašaj. sedi tako. a već potpuno nemoguće da je on bio taj koji je u svemu tako živo učestvovao. na svet u kome je takav nered mogućan. i snu. Misli? Izgleda neverovatno đa se moglo desiti — pa ma i samo u snu — to što se sinoć u toj kući deša504 valo. bez pravog smisla i osnova. nemoguće je da ti snovi. deo sunčeva puta i misli koje donosi smiraj dana. ali koji osvežava čoveka i bistri misli.u prvom trenutku nisam hteo da po veru j em u stvarnost onog što mi se desilo. a uistini sam sedeo suva oka. kao mirni pobednici. Sunce je tek krenulo vidikom U vazđuhu lak pokret koji se još ne može nazvati vetrićem. a bilo je. i zbog čega ćemo se posle dugo stideti i kajati. a u meni su se živo redale slike radosne vožnje. Zatim su stala da se redom dižu u meni osećanja čuđenja. To je trenutak čudne veličine i jakog zanosa. iznad svega što nas vezuje sa poznatim stvarima. a i kad bi ih bilo. a ja nisam znao šta da počnem sa tim dugim. ogorčenja. ljudima i prilikama. a svi obziri uspavani u nama. vetar. mi primimo u sebe vidike. da kažemo nešto što se ne govori. Uporedo s njima rasli su u meni tuga i kajanje. daljine. ali i trenutak kad treba pripaziti na sebe. kad se ne tražim tamo gde me nema i gde me ne može biti. I iznad svega osećanje velikog žaljenja zbog onog što je ludo i nepovratno izgubljeno. nem i nepomičan. ne kreće se. teški kao pčela natovarena cvetnim sokom i pelu-dom. Tako je: i neverovatno je i nemoguće. a potpuno uzaludnim naporima tražim odgovore koji se ne 505 . a što je trebalo da bude moje uživanje i moja radost. bez rana. prevaren i nadigran od vremena i događaja. treba izbegavati društvo i ljude i tražiti pri-bežište u samoći. Sedeo sam neodeven na ivici postelje. Negde ispod no?ju mu šumi nevidljiva reka. bez gorčine u sebi. ne pokazujući to ničim i ne kazujući nikom ništa. sposoban jedino da se kaje i da pati. a sa izgledima na dug i trajan mir pred sobom. šetnja i pesama u zelenilu. Na drvenoj terasi. ali ojađen i nesrećan koliko čovek u tim godinama može biti. Posle čuda i pokora u snu minule noći. Kad provedemo sunčan i lep dan u prirodi. osramoćenim vremenom. da se bijem šakama u glavu. razočaranja. kad ne smišljam odgovor na pitanja koja. sam sebi postavljam i za koja u mukama i velikim. Valjda sam već tada počeo da se navikavam na ono što me je čekalo u docnijem životu. obogaćeni. Ne. gneva na sebe. na te prazne i duge pustinje kad čovek koji je izneverio sebe i druge. čitanju. kao ošamućen. obrasloj ladoležom i drugim cvećem i biljkama penjačicama. u ćutanju. dolazilo mi je da zaplačem. posle lepog izleta. na ukućane. Predveče se vratimo u svoj grad.

izmišlja sada i svoja pitanja. ne bi nikom bili potrebni ni korisni. Kako da se upoznam? I zašto? I. Povodom vijetnamske Nove godine vladalo je primirje između Vijetkonga i Amerikanaca u Južnom kao i u Severnom Vijetnamu: obustavljeno je i amerikansko bombardovanje Severnog Vijetnama. a jedino što je u njima stvarno.« A danas sam u Volterovom »Dictionnaire philosophique« našao ovaj stav: »Connais-toi meme est un excellent precepte. želeo samo 506 Starica iz Prokuplja. i svoje brige i strahove. u mladosti. izgleda. ja nisam mogao da znam koje od mojih bezbrojnih želja i nagona treba da smatram »strastima« i »slabostima«. Drugo. Zbog toga je dobro da se izdvoji iz gomile novinskih vesti i zapiše bar u ovu trošnu beležnicu. i opet. I odmah im. kao preterano strog zahtev. Godine 1936. Tako. ali šta znače obe zajedno i čemu treba da nas pouče (jer sve što je u čitanci mora nešto da znači i nečem da nas uči). I sve se ta velika i bolna lutanja vrše u jednoj zamišljenoj tački. Ni oni koje sam pitao nisu znali da mi kažu pravo njihovo značenje. kao osveštano pravilo koje. ili ja nisam mogao da shvatim njihova objašnjenja. mais il n'appartient qu'a Dieu de le mettre en pratique: quel autre que lui peut connaitre son essence?«' Odlaknulo mi je. Tako je bilo i tako je ostalo i u docnijem životu. i tako se sve više zapliće i gubi i troši snagu. a nisam ni pomišljao da se protiv njih borim. po-najmanje meni samom. aM jedino Bc^ pristoji da ga izvrSl: ko drugi do on mo2e da poznaj: svoju bit? 507 . sve i kad bih hteo. jer ne postoje.) Te grčke reci umeo sam da prevedem svaku za sebe. a koje ne. izvrsno Je uputstvo. posle toliko godina.« Možda će nekad ovakva vest biti ljudima neshvatljiva i izgledati neverovatna. da se zna. to nisam znao. pa ma samo ovde i ovoliko. Jer. Tek. a sve i kad bi postojali i bili nađeni. (Poznaj sebe. kad već ne može da se useče u metal ili mramor. Zivela je sto i jednu godinu. Ali sam i dalje svuda oko sebe sretao. ništa nisam razumeo. imala je dva tuceta imučadi i praunučadi. niko tačno ne razume. Tada se ' Poznaj sebe. to je bol. neće nikad naći. ' * Minime quisque sihi notus est jedno: da svoje želje i nagone što pre i što potpunije ostvarim. šta znači sebe? Koji je to »ja« koga treba da upoznam? Objašnjavali su mi da su u pitanju naše strasti i naše slabosti protiv kojih moramo da se borimo i koje možemo lakše da savladamo ako ih upaznamo. razume se. niti bih to umeo ni mogao. Rat u Vijetnamu nastaviće se sutra ujutro u 7 časova. ako ih. ovaj čovek koji je sam sebe izmislio. sam ne izmisli. i sam izmišljen. To on i čini. ali protiv kojeg se niko ne buni: »Poznaj sebe.mogu naći. kao opomenu. Praznični dani su sada prošli i u novinama kao i na radiju objavljena je juče sledeća vest: »Primirje koje je vladalo povodom vijetnamske Nove godine ističe noćas. i sve manje liči na sebe. * U četvrtom razredu gimnazije našao sam u čitanci grčkog jezika prvi put rečenicu: Gnoti seauton. Pravo da kažem. sve i kad bi se jednog dana našao. Rodila je sedamnaestoro dece. uzalud traži rešenja i lekove koje. sam sebe ne bi mogao poznati. ja sam. Prvo.

Hotelska soba negde u Jugoslaviji. Pa i to sa rađanjem! Ne treba ni da se pominje. onizak i živahan čovek. a ona na noćnom stoliću pored kreveta — prejaka.. lakše — kako tako! — ali ovi drveni donovi što se ne savijaju. ni mogao imati. Napuštaju me ili ja napuštam druge. U logoru hronična glad i opšta oskudica u svemu. koji je u opštoj klonulosti sačuvao još nešto vedrine i dobre volje.. Teši ga jedan polugrađanin. Da mi je samo zrno jedno one prirodne ravnodušnosti koju ispoljavaju ovi ljudi oko mene prema tolikim stvarima zbog kojih ja danju često ne mogu da se radujem ni da mirno radim. — Njivu blata. gradovima i predelima. Stvari nisu nabavljene ni raspoređene prema putnikovoj meri i potrebi. Žensko. sramota je. •— Zašto ne. Sve je tuđe i hladno i izaziva želju za bežanjem. u njemu preko šest stotina vojnih obaveznika poslednjeg poziva BH regimente broj tri. Sad opravljaju puteve ili sade repu na njivama oko Zenice. nego prema lakomosti. toliko veza ni poznanstva.. slu čajno. koliko sada snivam deljenja i rastanaka. moli se usrdno i duboko metaniše. nesposobnih za vojsku i vojničku službu. Praštam se ili odlazim bez oproštaja. * /-V". Domaćin stoji pred ikonom sa ozbiljnim likom Boga Oca. a noću ponekad strepim i patim. Nisam nikad imao. ugleda i trajanja njegove porodice. Teče treća godina (prvog) svetskog rata. ali zadržanih na radu.. i kad mu se klanja. i uvek nekako uspeva da na509 . malena i slabo zagrejana. Sijalice u nekoj vrsti lustera mutne i nejake. Ogroman logor od sivih drvenih baraka. Nemojte da me. danju siva. mesec februar 1916. uvek je do suza dirnut. Sve ove dane preživljujem samo neke rastanke. uverenjem da je u tom bogu sa ikone izvor. Sa licima.. ni bio u toliko mesta. tvorca i svedržitelja sveta. puna nekog mrtvog vremena. babo? — Ama. i već i sam imao dvoje dece. da umrem. pa toliko živelo. a kamoli u novine. Svome unuku. tako da bije u glavu i zamara pri čitanju. Sve drugo mu je. žali se svome meštaninu da su mu najgore dodijali drveni donovi na cokulama ratne fabrikacije. govorila je neposredno pre smrti: — Ja ću. Naročito u snu. Studen i mrzovolja. đete. slabačak i prozebao seljak već u godinama. je sav prožet 508 Zenica. koji je u to vreme bio član redakcije jednog beogradskog dnevnika. Kao da se rastajem sa samim sobom. i koji je brinuo o njoj. sa jevtinim nameštajem i olinjalom prostirkom. čini mi se. temelj i jemstvo blagostanja. nehatu i sirovosti sopstve-nika ovog hotela i onih koji njime upravljaju. kaže. a u noći slabo i nepravilno osvetljena. e to ga ubi. Na povratku sa rada Dienstpflichtiger Mile Km-dija. jer oseća da se klanja sebi i svemu što naziva svojim. vučem za sobom. rasanjen i nesrećan. U tom trenutku on. U snu i na javi.prvi put u životu ozbiljno razbolela. godine. stavljate u novine.

u vezi sa kojim istorijskim događajima i društvenim promenama? Moglo bi se mnogo nagađati i nabrajati. a mi baš ništa. Kad se uselilo to bolesno nepoverenje u dušu bosanskog čoveka. popij jednu ljutu. Kad god dođem u ovaj grad zapahne me s mora i sa kopnf iz vrtova. Razgovaram sa bosanskim seljakom (istočna Bosna). Kao kad ugledaš nekog na ulici. Udarac je bio nevidljiv. um oc 511 Pred votivnim slikama postradalih mornara. bez imena i svedoka. A stvarno ne znaš i osećaš se nelagodno. ni dva slova imena. Trebalo bi nešto učiniti. izdužen i prostrt zauvek. Očigledno je da naslućuje podvalu i da u mislima ispituje neke moje zadnje namere. a krv mu je popila zemlja. možda. j redovno varanje svega i svakoga. pozdraviš se sa njim i rukuješ. a da manje sluša ono što mu govorim. Bogami! * Oborila ga je strašna sila.^f^^^« . kako ne bih znao! — otežeš ti zbunjen. onako kako je bačen. 520 . Sto me gledaš? Mekšaju. Ja i onaj što živi u meni. A pn xom. ljudima osetim ponajčešće nešto . gledajući kako stranci dobro vode i uređuju svoje poslove. ne pu štajući tvoju ruku. poznaješ ga iz detinjstva. naivno govorim mu o važnosti i potrebi higijene. Pomislite da pokojnici nemaju drugog stana ni zavičaja do našeg sećanja. XH 67. Igra sa samim sobom. od nje mekšaju donovi.^^f P" 4tno — mala pamet. > 18. kad ti kažem. . Dobronamerno i. a ne beži da ponudi i druga do sebe. — Eh. Nije ništa do svoja slika u svojim rođenim očima. sa kuća i ulica. On se osmehuje i gleda ti pravo u oči. i »skladno«. -^^ ^ . pozorje kome je on glavno lice i jedini gledalac. sa ironijom u glasu. ni znak nejasnog značenja. Neće ostati ni priča iza njega. i bezočno ogojatno mdid p^ni . . — Sećaš li se ti mene? Ne. ali ne možeš da se setiš ko je ni kako se zove. Važnije bi bilo pitati se: kad će se ta nezdrava sumnja iseliti iz njegovog duha i kad će taj čovek postati vedriji i slobodniji u mišljenju i u postupcima. kao što je bez vidljivog smisla. Ali ne vredi mnogo ni pitati se. koja će ubrzo pokriti telo. Od tog njegovog pogleda i moja dobra volja malaksava i reč mi se mrzne na usnama. kao da je izrastao iz njega samog. 1 sa Kopna. Ali ne. jevtina ironija. Sretnemo se ponekad lice u lice. On me gleda sumnjičavo. dok brojiš mučne sekunde koji sporo prolaze. savršeno. To je njegova lična drama. — Naj. kaže: — Sve mogu i umeju. ^ razgovoru sa dovršeno. nešto umiveno. pravi odgovor se ipak ne bi našao. Pali anđeo. nije to.' Jedan naš čovek. iz. pomalo prekorno. ne znaš ko sam — kaže on sa osmejkom. ne ume-mo ni ono što možemo.bavi malo duvana ili flašu sumnjive rakije. vi . i sad leži tu.

ali na mahove još širi od sebe tanak dah. dobij a nešto nisko i nečisto. negde duže. »-čovek u najboljim godinama«. čekajući svoje vaskrsenje. tako maskirani i kostimirani. i da je pita zašto oni moraju da idu tako daleko. i da se njišem zajedno s njom. a ispraćaj još hladniji. tričavo i pakosno što žele da kažu o svom bližnjem. Svraćali su u neke kuće i dućane. Stoga su mu ti razgovori bili mrski i neprijatni. prolaznik koga upravo posmatramo diveći se njegovom pravom hodu. i govore i rade ono što se bez maske i kostima ne bi nikad usudili da kažu i učine. sa velikim prozorom koji zauzima veći deo zida na užoj strani sobe. gde 33 — Znakovi pored puta Gradska očna klinika. Dobar deo toga prozora zaklanja granata krošnja visoke lipe koja je zasađena pre četrdesetak godina i već narasla do drugog sprata bolničke zgrade. U jednom od njih. i zbog čega iskrsavaju na površinu naše svesti i posle toliko godina zaborava? Ne znam ko je taj ko bi mogao razmrsiti konce toga složenog proscesa i dati bar neke približno tačne i verovatne odgovore na ta pitanja. Nekoliko velikih paviljona rasturenih po gustom prostranom parku. Nije mogao da razume sve što se govorilo. u ritmu jedva osetnog jugoistočnog vetra. atletskom stasu i smirenom izrazu lica. sa odvratnošću. lakše i slobodnije mogli da izraze sve ono zavidljivo. Zašto neka sećanja iz detinjstva tako dugo i uporno traju u nama? Kako. sa nekim ljudima i ženama. da bi. imam utisak da ležim u samoj krošnji velike lipe. Znači. ne govoreći ništa. Kad otvorim prozor. noge su mu bile okovane u tesne i tvrde cipele koje obuva samo praznikom. gde je majka razgovarala. a video je i to da je svuda doček hladan. Išli su dugo i dospeli daleko. Toga popodneva majka ga je uzela za ruku i povela sa sobom. Bila je pažljivije obučena. izražavaju smelije. Mršav i uočljiv čovek koji svoja mišljenja izražava više usplahirenim i neodmerenim pokretima ruku nego recima. Sve mi se čini da im zaudara iz usta dok govore. sedam koraka dugačka a nepuna četiri široka. inače zvučni i zanimljivi govor. na primer. od dućana do dućana. više kao neko sećanje na miris lipa u cvatu. Soba je jednostavno nameštena i bolnički čista. Ponašaju se kao ljudi na karnevalu koji se u kostimima i pod maskama kreću slobodnije. A od toga i taj njihov. 522 513 . negde kraće. ali bUo mu je jasno da njegova majka svaki put nešto moli i da oni drugi. Lipa je u ocvetavanju.služe svojini lokalnim govorom. sav je u ovom trenutku obuzet sećanjem iz detinjstva. pokušao da to i kaže majci. od kuće do kuće. sa kojeg se kroz lipo-vo lišće nazire svetio nebo. Jer. i mi ga slušamo sa nepoverenjem. i kada. svaki na svoj način. na njemu je bio najbolji kaput. ide se u čaršiju. na drugom spratu svetla soba. Evo. Putem je. Opružen na visokom krevetu kraj prozora. Grčevito se drže svog dijalekta. to i nisu samo površni utisci i prolazna raspoloženja nego čitavi mali sveto vi koji žive pokopani u nama. u dva maha. glavu je povezala crnom svilenom maramom. rukom mogu dohvatiti isturene najbliže grane. izgleda čak kao i da misli tim pokretima. odbijaju da joj to učine.' • Dopimjeno prema prvobitoom zapisu (Sveske — Odvojeni listovi). Pod je ceo prekriven tamnozelenim linoleumom na kom se crveni nevelik fabrički čilim.

ja se plašim svakog živa. U glasu se naslućivao plač. kao i ovaj predeo ispred njega: plitka reka.ih. očigledno. i oboriće me možda već na idućem koraku. svako za sebe. i tražio odgovor na njih. i seli su na jednu od tih klupa. Zalio se i na tesnu obuću. I dok se u nama roje sve nova pitanja. ali majka je odgovarala jetkim i kratkim recima koje ništa ne kazuju i ništa ne objašnjavaju. bez broja. Tada su bili već na kraju grada. mi uzalud tražimo odgovor na prvo koje smo sebi postavili u trenutku kad smo sa gorskog visa ugledali dotle neviđeno more. ponekog možda nimalo. Ali nikad se to nije dešavalo javno i glasno. vukući ga nemilosrdno sve za istu ruku. biju do krvi. 33* 515 . iskrivljene i izlizane od duge upotrebe i mnogih pazarnih dana u toku godina. ali svih zajedno — plašim se. ponaj-manje od majke. iz ulice u ulicu. a njemu se čini da će tako večno trajati. protiv vetra Mokar sam do kože i zadihan. bez reci. unižen. uglavljene u zemlju. kao i sve u njemu: ista pitanja bez odgovora i uvek isto osećanje bezizlaznosti. ranjen ili oštećen. oko mene se roje. Počeo je da zastajkuje i da se opire odlučnije. do nesvesti. ali ne miruje misao u njemu. sve takvim sitnim. javlja se u nama bezbroj pitanja. izlizane prljave klupe. i kako produžuje. uz svađu ili viku. koja sedi pored njega. 514 Gologlav i pognut. možda samo u mislima: — Pošteno da vam kažem. mi. Pred njima se ukazala marvena pijaca. ali samo neznatno i kratkotrajno. niko ne očekuje i ne želi. pod olujnim i smračenim nebom. sklopljenih očiju. brate. Pitanja su bivala sve češća. koja je toga dana bila pusta i prazna ledina. a šta okvir? U tom građu malo ko od prolaznika da nije uvređen. Ali sad. trčim kroz gradobitnu oluju. a u isto vreme uviđao je da odgovora nema i da ga ne treba ni očekivati. mnogo i teško. pored nje topole obasjane bledim sjajem nevidljivog sunca. dvoznačnim i na izgled bezazlenim ali otrovnim recima. More i kopno. utonula u sebe. Na-pred se ne može. Čini mi se da i vidim i čujem onog bosanskog seljaka kako razgovara sa partizanima koji su naišli u njegovu kuću (»Ja sam isprepadan čovjek. trčim. Sada sedi i miruje. pitao se neprestano: kako smo dospeli ovamo. Tu je majka najposle popustila. prasak ili zveket oružja. pa eto! Sta da ti dalje kazujem? Posmatrajući odnos između mora i kopna. šta tražimo i koga čekamo ovde? Jesmo li to zaista mi? I jesmo li samo to? — živo je osećao u sebi ta pitanja. Sta je tu slika. bez reda. nekog više. Ne umemo da odgovorimo ni na jedno. Ispod tek olistalih topola bile su neke drvene klupe. krupna zrna grada. Cuo se slab šum reke. kao smanjena. Plašim se. Gledajući predeo sa plitkom rekom i bled sjaj sunca na sivim topolama. kao sva zla svetska. Traje samo i u beskonačnost se proteže popodnevni čas. udaraju me po ćelom telu. drugovi!«). kako izgleda. nego sve šapatom i potajice. ispresecana i ispregrađivana gredama i direcima za koje se pazarnim danom vezuje stoka. To je donelo neko olakšanje. nekog manje. i samo ga je dalje vodila. Došao je kraj mučnom potucanju od vrata do vrata i tim za njega neshvatljivim razgovorima sa Ijudimia i ženama. gde više nema kuća ni dućana. a nazad se nema kud. To smo.

kako nalaze snage da budu to što su i što izgleda da su. pokaže da je za nas život na moru u stvari iskušenje kome nismo dorasli ni duhom ni telom. varalice. Slana voda nije za piće. na zboru birača: »Meni vađenje zuba naplate hiljadu dinara. Nije nikad ni imao pravog znanja za svoj posao i brzo ga je zanemario. nemoj! Otkud sad to? Za-pto. a ja za te pare kod 'države* vadim panj od stoletnog hrasta. živeći na moru. živi sa ženom Šahom i dve kćeri učenice u malom stanu i sanja o boljem i većem. to osećanje raste i biva sve življe i sve muč-nije. lepši. Već pri najkraćem susretu sa njim na-slućujute čoveka koji je prestao da neguje ne samo svoju unutrašnjost nego i svoju spoljašnjost. krivice i stida. Tišinu prekida mlađi od njih. Zbog toga se. Lekar u bogatom gradu. Nismo mi stvoreni da putujemo daleko od svog kućnog praga. a sav se predao sticanju. ni da živimo na moru. U Sarajevu. More nas privlači i očarava. A ispod svake te reći naslućuje se upravo ono što bi hteo da prikri je: osećanje nesi-giirnosti. 1969. dobrom jelu i piću. Upravo to. i služi se preterano mnogo stručnim izrazima i latinskim terminima. suviše je otkriven i javan. Srbija. dok nas najposle ne otera sa morske obale i ne prisili da se vratimo svom tvrdom i oskudnom životu na kopnu. uljezi. Ložač Camil Kurtović. i sttlno se pitam kako mogu. telo i odelo. on postaje oprezan i uzdržan. ___ !? — Nigdje nema salameta kao na radiju. Kaže novinaru: — Kad god hoćemo da čujemo kako nam je dobro. samo kad se povede govor Prateći i posmatrajući sve oko sebe. kraj starog i razgrađenog muslimanskog groblja. po kojem. malovaroškim spletkama. osećamo stalno kao rđave platiše. nekad partizan. u ovo ratno vreme. Seljak. mi navijemo radio.— Vidi! Cuj! Ama. ko se ponašaju i šta rade. Kod ljudi na Istoku život tela. Taj je život slobodniji. sa svim njegovim procesima.« Karan. pa možda i lakši od ovog našeg. O svim stvarima govori istim šaljivim i lako-alkoholičarskim tonom. kako smeju. pre ili posle. Cutke gledaju izgažene grobove i posrnule ili oborene kamene nišane. pobogu? I baš tako veliš? Ko bi to rekao? o bolestima i lečenju. godine. politici. iako i sada živi od njega. i samo to! I — najzad — kako ih ne mrzi? Sede dvojica pijanaca i propalica. gledam ljude k. ali se uvek. 517 516 . njihov duhovni život i njegove manifestacije isuviše su povučeni i maskirani. i na morskoj obali nema za nas stalnog boravišta. ali tu razliku treba platiti skupom cenom koja je iznad naše moći. Ibro i Huso. pasu krave. Huso. u provinciji. slušam šta govore. Naprotiv. S vremenom.

ni dao Bog!« Ćute jedno vreme obojica. U gornjim spratovima moga bloka smeštena je Klinika za uši.80 m). lagano i neosetno dolazi i odlazi. U daljini. Misli su brze i prodorne. Inače kruti i nepristupačni. Gotovo kvadratna soba (7 koraka dužine. gde se živi kao uz put. na obzorju. Jaka usta. ali ne zna gde će omrknuti ni šta će 529 . pa te pokopali u ovo isto groblje. lome i prelivaju senke tamnog lišća sa brzim i jakim odsevima čiste sunčeve svetlosti. ali snažnim udarcem noža. kao da su iz gladi pobegli. raznolike. ali ogroman prozor (2. ali povezane medu sobom. kao rasečena jednim jedinim. Njene oči podsećaju na skrivene šumske izvore u kojima se. šest širine) sa malim predsobljem u kome se nalaze lava-bo i uzidan plakar za stvari. besprekorno i čisto. polovinom na zelenilo parkova koji nas okružuju. U sklopu sa desetinom sličnih blokova povezanih parkovima i pomoćnim zgradama. tanki profil gradskih krovova i sive ili zelene kupole. Kad se podigne krilo velikog prozora. Jedan.—Sta je. A onda se javlja Ibro. A jedu brzo i halapljivo. što si se zamislio i šta li tako duboko misliš? —Mislim nešto: kao ti umro. Tu beležim i sve ovo.40 sa 1. Covek se oseća kao da je u lakom ali čvrstom kavezu koji je obešen na ivici planinskog vrha. A ja sjedim isto ovako i pijuckam. u nepomičnoj vodi. kao i hrane i pića. — A ja kad budem sjedio ovdje i gledao tvoj zapušten grob i iste ovakve krave kako pasu po nje mu i. San nekakav lak. čistoj i sa minimumom nameštaja. Samo onaj ko ima prilike da ih vidi ovako za sofrom može kazati da ih poznaje. Ručak u pašinom konaku. kao horda koja je jutros ovde osvanula i sad za dobar ručak sela. gotovo nestvarno. ima ga kad treba. To je takozvana »prva sofra« namenjena uglednijim službenicima koji s pravom nose naziv »pašalije«. Nas och Halskliniken«) profesora Hambergera. pita i kolača. čine svoje — reći ću samo: »Isti istovetni onaj Huso kakav je uvjek bio!« Peti sprat vitke osmospratne zgrade od crvene cigle. ali sam. Tu 528 nije samo širina i sloboda vazduha i prostora nego i snaga vremena i svega što je oko nas i što nam život čini bogatijim. nošene vetrom. Savršena celishodnost name-štaja i bolnička čistoća svega stvaraju vrstu nove lepote. Po nečem se oseti blizina mora i širina većih prostranstava. uzdržljivi u pokretima i recima. Te rumene usne prate njene spore reci velikim mirnim pokretima. Ponekad izgleda: zaustaviće se i odleteti kao dve rumene latice. ko krave. ni onaj čovjek. grlo i nos (»Oren. oni se pri jelu potpuno izmene. a sve je nenametljivo. Sve zajedno dobrih deset koraka po dužini. navaljuje kao bujica blag vazduh lepog severnjačkog leta. tako su lake. Tu je čovek kao na osmatračnici. Pogledam kako iznad tebe pase krava i balega po tvom grobu. Gleda polovinom na bledo letnje nebo. Desetina ljudi sede oko sinije koja je pretrpana raznim vrstama mesa. a ponekad poteku obe daleko na jednu stranu kao rumen mlaz preko belih zuba. pa ću tada reći sam u sebi: »Bože. kako se Ibro promijenio. ona sačinjava veliko naselje koje se zove KAROLINŠKA SJUKHUSET.

Na što. dva-tri lista lovorike. i oslobađa ih se tako jednog po jednog. saginje se malo nad svakim od njih sa veselim nerazumljivim gunđanjem. Zasada. mljaskajući. kao dečaci odrasle. sve dok ne dođe vreme da. Kad i poslednjeg od njih odgurne veselo i lako. Profesor i šef klinike spada. kao borbeni odred koji svakog trena može dobiti naređenje da sve to što je pred njim odmah napusti i dalje krene. bez žaljenja. Ne boj se onoga što te tamo negde čeka. bledi od ambicije. on ispituje i teši i smiruje. on će svaki od tih pojedinih »slučajeva-« razraditi sa svojim saradnicima i doneti odluke o lečenju svakog pojedinca. Pita ih kako su. hleba i belog mrsa. puna lica i teškog hoda. 522 . 520 Kad dođe vreme povratka. oprezno i sporo kreću po zemljinoj površini. u neizvesnost. Na nečujnoj obući on promiče između bolesnika. * Ponoć je prošla a ja sam daleko od svake pomisli na san i spavanje. I tako. Posle. i malo morske soli od koje si se zagrcnuo prilikom poslednjeg kupanja. A sa sobom ponesi još. još mršavi. Poznati fotos koji prikazuje dva čoveka iz kos-mičke letilice »Apolo 12« kao da podseća na nešto. i ne žali suviše za onim što ostavljaš tu na morskoj obali. svi ga nevešto oponašaju u njegovoj jedinstvenoj i stvaralačkoj trapavosti. ali glavno je da on svakog stegne za mišicu. brižno i mrgodno. Jedu ćutke.tamo naći za večeru. ali očigledno zdrav i snažan. potapše po ramenu ili obuhvati oko pasa. ali sve mi se čini da su tako morali izgledati prvi ljudi koji su se. na dve noge. držeći komad sa obe ruke. stvarno plivajući između njih. krene živo put svoje male kancelarije. Osećam se bodar i čio. krčkajući. on samo sedi. odupirući se širokim dlanovima o njih i otiskujući se od jednog do drugog. kako svi kažu. Tome će se sami od sebe pridružiti: grančica ružmarina. ustupi mesto nekom drugom sećanju nekog novog i drukčijeg sveta. struk mo-rača. kao da ih greje i kao da se u isto vreme odmara nad njima. koja i nije tvoje stalno boravište. U meni gori neka vatra jarkim plamenom koji bi hteo da što više osvetu prostor oko mene. načetim dobrim hlebom i dobroćudnim nožem kraj njega. Oni mladi lekari koji ga prate prilikom obilaženja pojedinih soba. bacajući nepoverljive poglede oko sebe. uspravili i počeli da se. Ne bih mogao da kažem otkud mi ta pomisao. iako pred njima leži izobilje mesa. kao što čine fudbaleri sa drugom koji je upravo u tom trenutku dao gol. Plav i prilično ugojen. Tu se sruči na belu stolicu i raširenih ruku obgrli bolesnička dokumenta koja leže na stolu lepo složena u providnim »košuljicama« od celofana. to ne bih mogao reći. ali ona postoji i javlja se u meni kad god pogledam fotos o kome je reč. i odmah se raduje što su dobro. kao nevidljiv prtljag bez težine i obima: parče neba među granama pinija. u danom trenutku svoga razvitka. povij en nad njihovim »istorijama bolesti«. rakijom lozovačom. terasu sa tri stuba i kameni sto sa zelenim rosnim smokvama. sve ono što uvek s tobom ide i što je neophodno za tvoj jednostavni život. Neka ti to bude uspomena koja će te pratiti nekoliko dana ili meseci. među prve lekare Evrope. ti sredi svoje stvari u neveliki kovčeg.

Na velikoj raskrsnici dveju najprometni]ih ulica vrve ljudi. »■Dobar čovjek. Vrapci su. naprotiv. Krećem se prema signalima.Pre spavanja. i to na čudesan način rešena. a kad se zatvori. živi. U malom improvizovanom pomorskom muzeju u mestu Turke ima natpis: »-Postoje tri vrste ljudi. « Bastad. Gugutke su malo poteške u letu. neko na odmor ili zadovoljstvo. Ne umem sebi da ga kažem. magarcu brat. to su sva ta pitanja koja nas budne muče i sprečavaju da mislimo o drugim. E. ja ne. mirisima. * Na ogradu mog balkona. samo što mi ljudi kratka vida i skučena duha ne primećujemo to. sa bojama. za nas važnijim stvarima. ali se toga nije mogao osloboditi. U stvari. i prilaze hrani sa dosta poverenja. ja stanem sa ljudima i čekam. U pred večernji čas hitaju gomile milionskog grada u kome ne poznajem nikog živa i ne razumem ni jedne jedine ljudske reci. Ali ja. i svim onim što kao zraci i talasi ide uokrug oko njega. Kad se prolaz otvori. pa čak i na sopstvenu senku koju ugleda na mokroj površini lima. Sa putovanja po Švedskoj 1962. doleću vrapci i gugutke i zoblju proso koje im ja ostavljam na limenoj površini te ograde. Bilo je nečeg animalnog u njenoj sporosti. sad zamislite da su sva ta pitanja — odavno rešena. razočaranja i nezgoda. prebroditi u tom snu noć. Takav je bio i ostao. zeleni i narandžasti svetlosni signali. svakim pogledom i pokretom izazivao varljive nade u sabesedniku i otvarao pred njim mogućnosti za koje do malopre ni sam nije slutio da bi mogle postojati.) Kako se zvala? Kako se zvala? — Uzalud šibam svoje pamćenje. neko kući. pretaču se reke automobila. Naše glavne muke. ali oprezni. neko od kuće. koji gleda u Pionirski park. To je za ljude oko njega. Da. i koje se nikad neće moći ostvariti. brzo nas bude iz tog sna. * To je bio čovek koji je svakom rečju svojom. nespretne u hodu. i menjaju se na mahove crveni. ja znam njeno ime. i sigtirno sam naj strpljiviji 523 522 . živahni i brzi. nego se nepotrebno mučimo njima i danas. i doživeti svetlost dana i radost buđenja. još pre nego što su i postavljena. i vole da otimaju hranu ispred svojih ptićijih drugova. ja pojurim sa masom sveta. dahom i toplo tom. Svi oni žure. bilo izvor mnogih nesporazuma. mrtvi. god. i oni koji plove morima«. a kad ipak uspemo da zaspimo. Jedan se u tom naročito ističe. kao i za njega samog. neizlečiv i nepopravljiv. Prišapnite to sebi pre spavanja i videćete da se i na tom jastuku od varke može zaspati stvarnim snom.« ($uo na pu%3Vft»nju po Boki Kotorskoj. ali ga nosim živo u sećanju. On udara i na jače i veće od sebe. rešena. svaki svom cilju. neko na dužnost i posao.

-«' Leonardo da Vinci Razmišljanje dok seđim pored pokvarenog radija i osluškujem tišinu oko sebe. te nijesu mogle dogledati u istinu i zajedničku budućnost. ma kako ružne. raznih sekta. Sve mislim da ću se tada setiti kako joj je bilo ime. To nisu bile one već uobičajene psovke koje naši ljudi upotrebljavaju u afektu i nedostatku boljeg i pristojnijeg argumenta. sednem i da se odmorim.) Psovao je gadno i naročito. ' H. jednostavan. priča da na njega u trogodišnjem ratovanju ništa nije učinilo takav utisak kao razorena i pusta varošica Kupres. kao što to danas ja ne mogu zbog trenutnog kvara na mom radioaparatu. Sablasno. niske kulture. • Anđrii^ev prevod. a bez mogućnosti da ih hvataju i čuju. sudaraju se i seku bezbrojni zvučni talasi. kazuje mnogo o prirodi i navikama ovdašnjeg čoveka. Tišina. ne čeka me niko. to sam u ovom slučaju — ja. nikad se neće doći do solidarnosti između jednog naroda. Nema cijele kuće i nigdje živa stvora. »•Zaludu su bile proklamacije o jednoj krvi. o jednim običajima. jer je vjerski fanatizam zaslepljivao oči bratske. jer nema nikog ko bi ih mogao utvrditi i meriti. Sama činjenica da postojimo i sama naša sposobnost da primamo utiske i donosimo sudove pretpostavljaju prethodno postojanje pokreta i zvuka. (Tišina i nepomičnost ne postoje. kao što ne postoji ni prazan prostor.« Gavro Vučković o hercegovačkom ustanku 1875—76. kako bi pogodio čoveka u najosetljivije mesto i ukaljao i po-slednje što je ostalo čisto u njemu. Očigledno. imao je iluziju da psovka dodaje nešto njegovom niskom rastu i nejakoj i nesigurnoj snazi. Dokle god zajednička prosveta i izobraženje naroda raznih sekta ne dođe. i koje su. (Policajac Sarić. slabo školovan čo-vek. Jer tišina ne postoji. U potpunoj tišini. godine. »E come l'onda della voće va per l'aria.^ Jedan partizan. On je psovao hladno birajući reci. posredno. T kao Sto val glasa prolazi vazđubom. Ali u svim ulicama teku netaknute. Novi. jake. 21. — Sve popaljeno. o jednom jeziku. 525 524 . Ja misLm u ovom trenutku samo jedno i hteo bih da negde na miru. Lak igra važnu i veliku ulogu u životu ovih ljudi na dalekom severu. On daje karakterističan izgled mnogim stvarima kojima se oni služe i. vn 1964. čuje se njihov šum kao potmula grmljavina izdaleka. ne tražim ništa. Ni mačke.pešak u ovoj gužvi. jer meni se ne žuri.) U ovoj »tišini« koja sada okružuje mene i moj pregoreli radio lebde. u tišini. ni nepokretna čestica u svemiru. nekako sa predumišljajem. već izgubile oštrinu i konkretan smisao. kao što su lebdeli i kružili oko onih koji su ovde sedeli pre sto ili pre hiljadu godina. naročito noću. plove. mnogobrojne česme.

na kraju. i tako im ona postaje drugom prirodom. U ambulanti klinike za uši-grlo-nos. a kad nema. štetna. onda bi moglo dobiti samo jedan odgovor: ni na čemu nije zasnovan. i rutinskog. jer oni tu svoju urođenu sposobnost da se nametnu drskom silom uobražene veličine udišu sa prvim dahom. oduvek besmislena. Sestra sa pincetom u ruci radi nešto oko njegovog nosa. punačak čovek u bolničkoj pidžami na pruge. I to »stopostotno«! Kako se ne zamori da to neprestano ponavlja. Da čovek stane da ispituje ovog Aganagića i njemu slične. beznadnog nastojanja. tako da im je prešla u narav i da određuje njihove postupke i utiče na postupke drugih prema njima. tako je. da njome primaju i ocenjuju sve oko sebe i da kroz nju svet gleda njih. čas samosvesno i osiono. a danas apsurdna. u porodične svrhe upregnute. tako i sa onih ostalih nekoliko njima bliskih i sličnih velikih porodica. Aganagići žive od svog ndma} To izgleda smešno i neverovatno. nesnalaženja. IUT kavo i bezdušno iskorišćavane stihije. i ne samo kao hleb nego i kao meso i kao kolač. od lažnog novca živi se isto kao i od pravog. stalno se pitam kako mu ne dosadi da uvek i u svemu — »ima pravo«. Na metalnom stolu leži postariji. a ta sposobnost ima snagu stihije. Čuje se njegovo teško disanje. Sve zajedno: slika nemoći. Dođe mi ponekad da i njega to zapitam. a uvek bez poštovanja i ljubavi ne samo za svog protivnika nego i za svoju istinu. naopaka. i ako pri tom uspe da ostane neotkriven. jedu celog života kao hleb. šta je on u stvari i na čemu je zasnovan. iako dobro znam da bi njegov odgovor mogao biti samo nova potvrda te samosvesti i njegove uzvišenosti nad svim i svačim. ne bi trebalo da postoji ni da se naziva ponosom. Tako je s Aganagićima. laži ni uvijanja — niko od njih ne bi mogao dati odgovora. jer ne postoji u stvari.* Slušajući ga. dok ima. Jer. kuda vodi — ali da ih to pita ne ovde u Sarajevu. Da. ali — činjenica. Na pijaci Zeleni venac dovikuje jedan ugojen. nadmena oholost i drska varka. Ali kad bi se društvo setilo i usudilo da samo jednom postavi pitanje njihovog ponosa. • Nam (turski) = ponos. nov dokaz da je on uvek i u svemu u pravu. postoji samo njihova urođena sposobnost da se nametnu. ukroćene. rumen čovek zapuštena izgleda (neobrijan. gde su oni jedna od pet prvih porodica i gde nikom ne odgovaraju na pitanja. samo ako čovek uspe da taj lažan novac proturi kao pravi. taj ponos postoji. čas gnevno. troše je i uživaju kao raskoš i otmenost koju im svak bez pogovora priznaje. on jede dok ne pukne. On je činjenica. Pa ipak. ali je tako. na čemu je zasnovan. i to će vam kazati svak u Sarajevu. jer ponos i nije nego šuplja predrasuda. žive. ali postoji i naziva se. Ako dopustimo za trenutak da čovek koji leži bolestan ima besmrtnu dušu — a zašto da to ne 527 526 . da i dan -danas u stvari od nje žive. šta je upravo taj njihov ponos. I ta činjenica — aganagićevski ponos — uticala je iz naraštaja u naraštaj na njihovo mišljenje i osećanje. umašćeno odelo): — Takav ti je Srbin. on trpi dok ne crkne. nego da ih pita na nekom sudnjem danu gde nema obmane ni samoobmane.

na putu iz sveta živih u neslućeno carstvo nepostojanja. i javljao se kad god mu se za to ukazala prilika. sa ravnodušnom i tupom bolničarkom pored sebe. na primer. čistili i obnavljali kroz razna vremena. sve po istim zakonima. kazujući neki događaj iz rane mladosti. da se kreće i snalazi kako zna i ume. nošen dugo i pažljivo u njenom živom i toplom telu. Tako. po dubokoj unutarnjoj potrebi. svetlim mlazom. Ona ima svoje ime u jeziku ljudi ovog kraja. kao kroz filtere. u ovaj prostrani neorga-nizovani svet.. koji se bavio politikom. doveo na ovaj metalni ležaj.. ja zamišljam njeno poreklo. i nestade. uobličavan i doterivan »-rukom prirode« ili »božijom rukom«. gde početak. pokva-sim ruke i ovlažim čelo. vezanu za neki stvarni događaj u ovom gradu Ui pozajmljenu od drugih zemalja i vekova. Vidim tvrde Turke Novljane kako.« I kod tih reci lice mu za sekund preli neobičan sjaj. još u tursko vreme. Ume lepo da priča. Gde je tu kraj. često i klišetirane izraze iz štampe ili javnog života. a vest je i trgovinskim poslovima i video je sveta. poreklom iz Crne Gore. kamena i spletove žila i koren ja. Ova voda potiče od kiša i snegova sa strmih planina koje su se nadnele nad gradom. često i svoju legendu. šapat kojim zahvaljuju bogu na njegovom 34 — Znakovi pored puta 529 .« Cesto sednem pored neke od tih česama. Ali kad priča o svom detinjstvu. a iznad njih su još vidljivi tragovi turskog natpisa koji više niko neće nikad pročitati. a priča se nastavi. Neke od tih česama već su presahle ili zapuštene. Neke su utvrđivane cementom našeg vremena. i slušam romon vode i gledam slabe tragove gradske civilizacije za nekoliko vekova unazad. Ovaj čovek je začet u majci sudarom dva čudesna orgazma. Tu. njen postanak i tok do ovog mesta i oblika. a neke cure ili samo kaplju kao rakijski kazan. već izlizana od ruku i nagrizena od vremena. a kod nekih je potpuno nestala i zamenjena železnom cevi docnije austrijske epohe... Slušajući šapat česme pored koje sedim. Čujem. obnovljena 1738. a u njegovom pričanju primetio sam ovo. A taj put ga je. i tada izbačen. Kod nekih je još sačuvana karakteristična turska lula od kamena. za tren jedan samo. zasukanih rukava i bosi. on kaže: »Probudili su me toga dana u cik zore same. pruža sliku napuštenosti i beznađa.učinimo kad ih ima mnogo za koje takvo mišljenje predstavlja tvrdo i trajno verovanje? — onda je ovaj obični bolnički prizor pun tragičnog značenja. sve do najfinijih sitnica. Po izgrađenim prilazima. Kad govori o ratu. cedi se i probija. kroz bezbrojne naslage humusa. čini mi se. i tako propale da im se jedva naslućuje trag. iznad jedne piše još samo delimično čitljivo da je »-. po zidu ili podzidama vidi se da su tu neke česme bile oduvek. mutili. Gledam naraštaje onih koji su se na njoj napajali ili njenom vodom prali. a gde su svrha i smisao svega? Jedan snažan i trezven čovek. Neke još teku jakim. inženjer po zanimanju. posle pedesetak godina i dosta udesa i promena. njegov rečnik se menja. kao zračak sakrivenog sjaja i treptaj prigušenog zvuka. u njemu je negđe duboko. godine. a možda i ranije. živeo taj cik zore same. revoluciji ili spoljnoj trgovini. 528 U Herceg-Novom postoje na nekoliko mesta starinske česme ili samo tragovi česama. upotrebljava konvencionalne reci iz tekućeg govora. a ovde na domak mora izbija iz mraka na videlo dana. učestvovao u ratovima i revolucijama.. u doba dužda . čuče na ovim pločama i uzimaju avdest.. kvarili je. Očigledno. a često i bez veze sa njegovim sadašnjim životom.

samo mislim o vodi. sjaj mladog sunca navire i brizga na sve strane. I putnika ponekad vidim. Njegova beseda kao da nema kraja. — Sto gubite vid i traćite vreme čitajući to što nikad nije bilo istina niti je na putu da to postane. čas mršteći se kao da pati od jakog unutarnjeg bola. o vodi uopšte. I vojnike neke često gledam. o kružnom putu koji ona stalno prelazi između neba i zemlje. a čini mi se da je u onoj jednoj jedinoj rečci — ipak! — i u naglasku koji leži na njoj sadržana sva težina ljudskog života. teško ranjen i opljačkan. ali posle uvek nađe neku asocijaciju. Sad leži u jednoj seoskoj kući i leci se. ponekad i sam kaže da neće da dulji i da ovim. između ostalog i dragoceni džepni sat. čas muklo i klonulo. U neprilici su ne samo oni koji ga slušaju nego kao da i njemu samom sve to postaje neprijatno. ne leci se nego umire. evo. kao da se izvinjava. i što će već sutra možda biti očigledna laž? »Et tamen dies oritur!« To je moralo biti rečeno jednog dana kao što je ovaj. kao u divlje golubice koju čovek drži u šaci i na koju piri svojim dahom da bi razduvao paperje na njoj. Vidim i redove gradske dece koja pune svoje krčage ili bakrene sudove. u to vreme čudo od tehnike. priseti se nečeg i — produži da govori. kako je izbegava. Govori očajnički. kako se sa njom bori. sedi u dragoj hladovini koju će već idućeg časa napustiti zauvek. sipa reci do promuklosti. nemilosrdno nastupa dan. nego govori dalje. do iznemoglosti. kako se prašni i ožedneli nestrpljivo guraju oko sporog mlaza ove vode. ne misleći ni na šta drugo do na svoju igru i graju. A možda ponaj češće mislim o čovekovoj potrebi za vodom i o načinima na koje dolazi do nje. krajem XVIII veka. I samo zato govori. On govori čas živo i toplo. on reda prazne redi. »A dan se ipak rađa. kao tečnost ili kao led. završava. misli u glavi. kao da tu pored njega čeka smrt koja će mu prekinuti tanku i dragocenu nit života čim on prestane da govori. tražeći od skromne česme okrepe i odmora. na putu kroz Bosnu. * Jedan govornik. ratnike prošlih vekova i nestalih carevina. napadnut od razbojnika. snažno i toplo. kao para. Ponekad i zastane u govoru. kako bi zavarao protivnika i produžio život.daru i moie pokoj i za dušu onog ko je ovu česmu uhvatio. kako je kroti i kako se njome služi i koristi. A lakše bi se smirio i rastavio sa dušom kad bi umeo da razgovara sa 34* 531 . ozidao i učinio je pristupačnom svojim sa-vremenicima i onima koji će doći posle njega. koža zagasite boje i malo naježena. Ali on ne prestaje. u stvari. Uzeli su mu sve stvari od vrednosti. Vrlo često zaboravljam gđe sam i ko sam. Cuđna priča o čoveku strancu koji je. Letnja noć potisnulo svitanje. ali nikako ne može da umre.« Izgovaram to. jednog od hiljada koji su se u prolazu ovde zaustavljali. čas smeškajući se zbunjeno. tako da izgleda kao da će ipak završiti. Kad nema više nijedne 530 Njeno telo je sitno ali skladno. Mladiću koji čita novine. Prive-zavši konja malo podalje.

isto kao što nije mogućno izmeriti dužinu trajanja toga beskrajno dugog magnovenja. Sa putovanja po Kini. Mislim da sam trenutak velikog uzbuđenja i saznanja doživeo u svojoj osamnaestoj godini. priča ili peva. podigne. ne znam koji je od ta dva utiska bio tačan. potpuno iznad naših čula sluha i vida i mogućnosti naših shvatanja. tako da možemo samo po promenama koje izaziva da ga vidimo i procenjujemo. nudeći beskrvna rešenja na osnovu ljubavi i razuma tamo gde prete najteži sudari i bezumni neredi. Taj zvuk-sjaj. 532 To su trenuci velikih. jer nas štiti od svega što je tamno i nisko u nama i oko nas. naglih i spasonosnih pro-mena u životu ljudi ili ljudskih zajednica. pa ma kako neobičnih ljudskih zvukova. u nepravilnim vremenskim razmacima od nekoliko dana. Ciste stanice. Trenuci o kojima čovečanstvo oduvek sanja. oslobađa nas straha i poraza i dovodi u srećni položaj u kome hrabrost nije ni potrebna. Prolazimo provinci]U Santung. tako da sve ostaje iza njega. da bi tu skapao i istrunuo. spasonosno izmenjeno i očišćeno. podiže i nosi sve što dođe u dodir sa njegovim kružnim talasima. unosi svetlost u međuljudske odnose i nigde ne gubi svoju snagu. godina ili vekova. To je bio zvuksjaj koji se ne javlja gromovito. i obavljam svakodnevne poslove. u naše misli ili snove. To kraljeva lepa kći dolazi sa svojim devojkama da raskuje i oslobodi plemenitog zatočenika koga je bezdušni kralj zatvorio. a bez greha i krivice. Bilo je olujno letnje predveče. kad mi je u susret doplovio vasionski talas i zaustavio me u hodu. iako nevidljivog i neobjašnjivog porekla. To je onaj spasonosni udarac koji ponekad od jednom rešava najteže ljudske zaplete i sporove. To je ona nepojmljiva sila koja u izuzetnim svetlim trenucima otvara vrata i najtvrđih. on ide i dalje i dublje. . među svojim ljudima. najbez-nadnijih tamnica upravo tada kad za to ima najmanje izgleda i nade. ali ne kao jedan od poznatih. da bismo mogli podneti sve ono što izgleda neverovatno u našem ljudskom životu. ja time samo označavam trenutak kad je taj glas stigao do mene. On me je i prikovao za zemlju i podigao u visine. On prodire ponekad u našu krv.ukućanima i kad bi znao koji je danas dan i koliko je sati. 533 . a snažniji je od svega i po svom poreklu dalek i neobičan. jača i obasjava. ali u koje svi moramo da verujemo. nerazdvojno povezanih u jednu snagu i jedan zamah. tu vrši svoje spasonosno dejstvo i može da nas odbrani od iskušenja kojima smo tako često izlo ženi u našim mislima i snovima. u zabačenom kraju. budi. opljačkanog stranca i na sve ono što ga muči dok beznadno boluje u seoskoj kući. I kad kažem »počelo je«. koje primamo sa nevericom. ne otvara samo najbeznadnije tamnice. a stalno mi se vraća misao na ranjenog. ali putem raste. On se javlja povremeno i neredovito. a protiv kojih smo slabo naoružani ili potpuno nemoćni. uputi i ohrabri. tj njemu je bilo i zvuka i svetlosti. On može slabog i nesnalažljivog čoveka da urazumi. koji je stvarna snaga. Sudeći prema mom sećanju i mojim utiscima — a njima ne mogu poklanjati mnogo vere — sve je to počelo kao zvuk. na peščanom ušću pored mutne Drine. Išao sam potišten i sam. Krećem se u svom vremenu. u trenucima koji označavaju zrelost naše vasione. čisto i lepo odeveni mladici prodaju hlepčiće u obliku pletenice i ražnjiće od pačijih bubaca.

Tako je bilo oduvek i tako će biti dok god ljudi ne ovladaju tim odnosom između vode i zemlje i ne okrenu ga u svoju korist. I vidimo ga i sumnjamo u njegovo postojanje. Dok razgovara. sve. ali srazmemo vajanih oblika tela. odsustvo zvuka kao naj-lepša muzika! Tako biva i sada da se neskladna beogradska vreva i buka u septembarsko predvečerje odjednom slegnu i stišaju. izgleda. a razumem. Svićemo. kao bestežinski. sa povremenim zahlađenjima i varljivim nagoveštajima kiše. i nastane pod svetlim nebom lepa tišina koja namučenom čoveku dopušta da se smiri i odahne. onda je beda. lakim i svetlim povesmima tišine koja se ponekad saviju na rumenom nebu iznad iskidanih padina ovog grada. dograđuje se i opravlja. Kao sve mlade žene niska rasta. i da ne uvredi sabe-sednika. oslobođenje. * Kraj marta meseca. i sa mnogo vetrova. Sudaraju se i mešaju pojave u prirodi. upravo kao da nikad ne postoji nego večno nastaje. Uvek se kreće i talasa. a uvek isto: pitanje odnosa zemlje i vode. kome cilju ide. Ali ja nisam ni krenuo da govorim o tome. onda je sve u redu. Od jakog i naglog sunčevog bleska oči nam se pune suzama. Osvane sunčan dan. teško bi bilo kazati ma šta određeno o njoj: ko je i šta je. a sa drugog vene i propada. Sviće. ponajviše jednosložnim recima. a već oko podne počne da 535 . Neko 1 radosno i bojažljivo svitanje. a kad se taj odnos između dva elementa poremeti. sa lica joj ne silazi tanak osmejak. prožetu sjajem. čini mi se. Samo živimo i rastemo. o zatišjima koje taj i takav grad poznaje. odakle dolazi. Uopšte. prosut. Nema više mesta igri ni dvoumljenju. ja imam stalno jedno isto osećanje: Ne znam ništa. Kad vode ima toliko da navlaži zemlju. koje na mahove još liči i sumraku. na visokom mestu. pokaže neku pažnju. Nestaje i po-slednjeg hladnog daha i najtanjeg pramena tame. ali ne toliko da je i odnese. "'" Ovaj veliki grad bio je. o tišinama. ali kao što plače novorođenče na ulasku u svet. nikad ne miruje i ne zna šta je pokoj i tišina. Grad na dve reke. naslućujem mnogo. S jednog kraja niče i raste. Oniska. ništa. nego o nečem drugom i suprotnom. o dragocenim. Najposle. Najpre je to samo kao slutnja svitanja. dok sunce menja lice predela i svuda širi iluziju uspona. oduvek ovakav: istrgan. kao srećniji brat manje srećnom. kao da osluškuje neku samo njoj čujnu muziku izdaleka i sa visoka. tek koliko da prikrije rasejanost. Bez-brižnošću i prirodnim mirom nagog dečaka sunce iskače iznad crnog reda borova u dnu vidika. što se diže i lebdi na dašku vetra koji mi ne osećamo. Plačemo. drži se pravo i glavu 534 diže visoko. toj velikoj igri »Jestnije-jest-« brzo dolazi kraj. kao da se gube i utvrđene granice godišnjih doba. rasta i trajanja bez kraja.Gledajući ovu zemlju. žalost i umiranje. stalan izraz zanesene pažnje. i da u tom trenutku nađe odmora i zaštite od svega što je bilo i što još može biti. Ponekad podseća na pahuljicu. i čim se stvarno bave njene misli. Ali. Suša. Procvetale rane šljive i breskve. Beskrajni predeli. Tako se i kreće. samo to možemo da vidimo i jedino o tome umemo da mislimo. U svakom razgovoru učestvuje kratkim.

on je video samo negativnu stranu i predosećao mogućnost neuspeha. ali ga se nije mogao osloboditi. Sa cvetnim laticama mešaju se i retke pahulje snega. visoko i daleko. To osećanje ga je mučilo i smetalo mu u druženju i poslovanju sa ljudima. gubitka. tvrdim. Jedno vreme sam živeo među suvim. Posmatrajući sve to. postalo jasno da se nesreća koju on nazire svuda oko sebe i očekuje kao udarac već desila. krenuo na neobičan put. i to koristeći se upravo tim njihovim osobinama. osetih tanak ali dubok drhtaj celog tela. u cik zore. Na visoravnima Ozrena.■Hiiitiii se javlja neki oštar i tanak vetrić koji nosi bele i rumene latice behara. Treba kazati i to da je sva ova igra svetlosti i boja na sivoj pozadini martovskog predela praćena i tihim ali oštrim cviljenjem studenog vetra u granama retkih četinara.^ « 25. njegovi cvetovi liče zaista na krupne rane i imaju boju teške. »zloslut« čovek. ugroženo stvorenje. a onda sam se oslobodio njihovog društva. Patio sam dugo i dosta. ali očigledno je da dolazi iz nekih predela gde još vladaju zima i led. i to davno nekad i negde. Jednog jutra. kao mala pustinja koja me ponekad podseti na to vreme i te ljude. u magnovenju. god. probudio ga je svetao san. a gde nam uistinu prolazi taj naš kratki vek? * i da je sećanje na nju to što ga prati kroz ovaj život i svaki čas pada kao senka na put ispred njega. kako kaže narod u Bosni. nešto od onog nejasnog velikog straha koji nas povremeno ispuni od glave do pete i zaustavi u mestu.) To je bio izrazit melanholik. a kao nošen muzikom koja podiže lako i nosi dugo. ja sam toga dana. iznad Sokobanje. susretu ili postupku. V 1972. vidi da je u ovaj kovitlac od snežnih pahuljica i cvetnih latica upao i mali beli leptir. raste i cvate božur. Tu mu je. katastrofe. digoše se poput lakih velova predeli koje smo smatrali nepokretnim svetovima. 536 557 . tamnocrvene krvi. Pokopao sam ih u zaborav. pred veče. * Bez zvuka i najmanjeg šuma.-« (Cuo u Sokobanji 1972. Pri svakom rešenju. pre bi mu istresao dva oka iz glave nego dva dinara iz džepova. izloženo nevidljivim opasnostima i iznenađenjima nereda koji ga okružuje spolja i ispunjava iznutra. splasnuše oblaci. gde uobražavamo da živimo. i pred kojim moramo da se zapitamo: šta smo mi ljudi. »Da ga uzmeš za noge i izvmeš naopako. * Iščeznuše planine. takoreći prirodno bezdušnim ljudima. A kad za trenutak otvori oči. i spašava se grčevitim udarcima slabih krila koji liče na samrtne trzaje. Covek sklapa oči. nesreće. Ostalo je u meni samo jedno neveliko prazno mesto. zajedno sa svim njihovim postupcima. zakopčava sva dugmeta na kaputu i oseća se kao slabo. jedan od onih snova u kojima nam se čudesno objavljuje sama ovejana istina o našem stvarnom životu. Otkri nebo odjednom svoje modre razgaline i svet svoje najdublje vidike.

a on — snažniji. I to mi smeta da radim. Ako ste prema njemu pažljivi. Ali umesto zamišljenih lica. čitav život jedan koji nije prošlost. 538 Istinsko gostoljublje koje je dugo živelo u našem narodu. kao što su mi nekad smetale i gonile me iz kuće žive i stvarne strasti. A devojke ili mladići prate starog oca ili majku obgrlivši ih jednom rukom oko ramena. kao da ih neprestano grle. Plete se niz prizora. (Karakteristično je da Nemac Taube. kao što biva ponekad. Ne sve. pretvara se u tragičan nesporazum kad ga naši ljudi pogrešno primene na neke strance. nego ga iskorišćuje. predela i predmeta. šire se preda mnom predeli sa rečitim izrazom svoje lepote. iako je jutro sveže i ja zdrav i raspoložen. i naročito Nemce. jer naravno da su i ovde svi izuzeci mogućni — ne prima gostoljublje kao dar i obavezu. Ali taj čovečni običaj. Prilaze mi ljudi sa svojim najlepšim osmejcima i znanim pokretima. samo po sebi. 7. pa čak i u varošima. Gledamo se kao što nismo umeli da se vidimo. i još ponegde živi. A korektnim i uzdržljivim stavom razbiti tu njihovu zabludu o prirodi našeg gostoljublja — znači učiniti uslugu i sebi i njima. javljaju se samo poznati ljudi i krajevi. kao što je ovaj. ali njihovo gostoprimstvo i ne pominje. Uzalud pokušavam da radim. u svom delu iz XVIII veka. VIII 1945) Još jedan zapis sa puta po Kini. učtivosti i srdačnosti. koji se još održava ponegde na selu. Žene i starci pod žutim kišobranima. Seljaci sa širokim šeširima i kratkim ogrtačima od pirinčane slame. Humke pokojnika nalaze se uvek na ivici pirinčanih polja. blagoslo-veno blato od kojeg se živi i u koje se leže kad život dođe kraju. Ali. izbeći niz ružnih i teških nesporazuma. hranljivo. i govorimo jedno drugom ono što nismo stigli da kažemo. znači grešiti i prema sebi i prema njima. A putem između njiva prolaze žene sa detetom na grudima. obeležene visokim kamenom. računa sa njim kao sa vašom slabošću. Predeli kakvi se viđaju na starim kineskim slikama.Ima čudnih dana. stvar je nesumnjivo nesavremena i zastarela. nego pomalo i jedno i drugo. (Sarajevo. Vašu gostoljubivost on smatra vašom urođenom slabošću. i ne samo Nemce. ono je veličanstveno i predstavlja veliku tekovinu u čovekovoj borbi protiv varvarstva. osuđena na propast zajedno sa patrijarhalnim društvom. vrstom prirodnog danka koji njemu i njegovima duguju niže i slabije rase. a za bolji položaj čoveka u svetu i bolje odnose među ljudima. i to ne zbog mrtvila duha i suvoće mašte. Ne. Otpočinjem dva-tri razna posla. Pirinčana polja pod sitnom. a drugom držeći nad njima kišobran. nego 539 . naročito ljude iz Centralne Evrope. ali nije ni sadašnjost. plemenskim uređenjem i starinskim načinom putovanja. ali posle prvih redaka svaki zapinje. vi u njegovim očima bivate manji. govori o manama i vrlinama Srba. I svuda vlaga i sivocrno. I sa svakim aktom pažnje i gostoljublja. što mu vi dugujete. gustom kišom. Biti uslužan i gostoljubiv prema takvima znači povrediti osnovno načelo gostoljublja: jednakost i uzajamnost. naprotiv! Moja misao ide brzo i moja mašta tka jasno. on tu pažnju prima kao nešto što mu s pravom pripada. šteta i poniženja. To je dragocen lanac ljudskih usluga i obaveza koji je zaista grehota bilo prekinuti. Prosečan Nemac — kažem «-prosečan«. oni koje sam voleo i izgubio. Ovdašnje žene nose svoju decu ne kao teret nego kao dragocenost.

sve bez oblačka i talasa. kao sećanje. i brza je. pa kao slutnja samo. Bela lađa naglo nestaje. čovek ima pred sobom polukružni otvor širokog morskog zaliva i ćelom njegovom dužinom oštru ivicu mora. skloni čulnim uživanjima svake vrste. tako neve-rovatnu a tako stvarnu. željni novosti.* Kad se ispne na stenu. Njihova misao izgleda originalna i smela. a da je ceo ovaj susret izuzetan slučaj. a u dnu vidika velika. učinilo mi se da se dešava nešto neobično. ali često pogrešna već u samom korenu. ako treba. i ginu za nju. Nas su u de-tinjstvu time plašili i opominjali nas da se čuvamo njenih brzaca i virova. čas svi. N. a u neskladu sa stvarnošću koja ih okružuje. koji se pouzdaje u svoju snagu i veštinu i ne zazire od opasnosti. a onog smelog. bez broda na vidiku. Pevali su. kao pramen dima bez vidljive vatre. čas pojedinačno. Modra površina mirnog mora prima brzo boju večeri. Za čoveka koji gleda. To je svetla pustinja i svim mogućnostima bogata praznina.« Mislim da ih poznajem dosta dobro. i da je bliže području snova nego svetu naših stvarnih misli i doživljaja. slabo razvijeni telesno i ne naročito spretni i okretni. 541 . tako da između njihovog postanka i nestanka nema ni najmanjeg razmaka i da vreme ne može između njih ubaciti svoju razornu klicu. To je osvet-Ijeni čudesni predeo. tu se dešavaju neočekivane promene i neverovatni prizori koje samo on vidi i nad kojima nema vlasti. na smenu. sačinjen od nedogledne pučine mora i nebeskih vedrina. a često i kad ne treba. to oni više drže do te svoje misli i umeju od nje da naprave osnov i smisao svoga postojanja. Jednolični šum otančale reke tekao je kao stalna zvučna osnova i pesme i svirke. da je sve ovo neki skok i poremećaj u prirodi.ga uzima kao prirodnu stvar. Bili su lako odeveni i svi preplanuli od sunca. teško objašnjiva zabuna. i što je taj nesklad veći. pred sam zalazak sunca. kao zategnut konopac tamnosafirne boje na kome njegova mašta izvodi svoje nevidljive i nečujne igre. Uzdržljivi su i nepoverljivi u srazmeri sa svojim slabostima. Pojavljuju se i nestaju u jed' H. To su ljudi živa duha. bela lađa koja se naglo uda-Ijuje i sve više biva kao magla. a na gitari ih je pratio mladić sa izrazom nerazumljivog mirnog zanosa na licu. Pomislio sam tada da smo svi mi koji smo mnogo pre njih došli na svet — ne stari nego mrtvi. i slušajući teško razumljiv zvuk njihove pesme. Rekla jednom Drina: »Da je meni namamiti i uhvatiti opreznog i plašljivog momka. Slučajno sam se susreo sa grupom mladića i devo jaka. Još koji trenutak i biće samo kao misao o njoj. jer se rađaju i umiru u istom trenu. 1964. Za njega mi je lako. kao vrstu duga prema strancu putniku. Odnekud pesma. Ponavljali su nam često i ovu priču. ja imam uvek u rukama. na obali reke.) Poznato je da je Drina opasna i podmukla reka u kojoj se često i dobri plivači dave. 540 Gledajući lepotu njihove mladosti. a nisu istrajni ni dosledni u naporima. posle sjajnog i lepog dana.

izgubila nepovratno. koja je za vreme rata izgorela i porušena. * kazati na nekom novom jeziku nešto potpuno novo i dotle nepoznato. ali sa velikom potrebom da nešto bude. ili će se čak i desiti nešto neobično. sa prvom svetlošću. jer ga pamtim i znam. tako da će na kraju sve biti sačuvano u poslednjoj. ali mogućnost ostaje da postoji i dalje. razorni i ubilački — rat. ali nije iščezla u njemu. kaže. to je nevina varka naših čula. Zaboravljeno. 542 Sa prvim mrakom ušunjala se u mene misao o blizini nekog zla i nesreće. Slepi. ružno nalakćen. Ali. To su slike koje nastaju u određenom trenutku. ali ognja raznovrsnog po svom poreklu i svojoj prirodi. jer osećam zadovoljstvo i olakšanje. jer svaka od njih prelazi u onu koja dolazi posle nje. čini mi se. ne traju i večni su. Te slike se ne pamte pojedinačno. i živeti i onda kad ugasne naše oko. pod određenim uslovima. A to je isto kao da ne postoji. Mnogostruka i bogata ličnost. jedan kamen iz temelja roditeljske kuće. Ubrzo se ukazuje pustoš stvarnosti. U svitanje novog dana. dočekao me je tamni lik rata. kad iskra čovekovog pogleda plane u dodiru sa vasionskim ognjem vidika koji zemlja i more prostiru pred nama. oduvek. rodom iz jednog sela u Bosanskoj krajini. i obnavlja se pri svakoj njenoj reci. Nigde i ni u kom vidu. neočekivana pomisao na Jelenu. ima ženu i sina od šest godina. ovog trena. otkad znam i pamtim sebe. a ovo je jednostavan i trezven Krajišnik. Sve to podseća na Sopena i Slovačkog. * Mirno letnje jutro. Ta misao je potonula u snu koji me je savladao u toku noći. iznenada. govorljiv i hvalisav kelner Bosanac. devojčica zaboravila svoje uzbuđenje. I uvek izgleda kao da će sad. Miran sam jutros i ja. Kad se obraća jednom od prisutnih. ugledao sam ovaploćenje te misli: na ivici mog vidika. nečovečni. Lice koje zrači svetlošću. Iz rodnog sela su ga odveli nekad kao ratno siroče i otad živi ovde. svakom pokretu i pogledu. Priča kako je prošlog leta obišao rodni kraj i doneo. Kaže da je zaliva svaki dan i da lepo napreduje. i pomešala se sa ostalim svetom. Izgubljeno. U tim prizorima sve je od ognja. kao što se i sve ostalo brzo zaboravlja u njenim godinama.nom istom blesku. Devojka iz Pakistana. zajedno sa svojom iskrom. Odmah sam ga poznao. Neobični zvuči oko mene (lepet ptičijih krila i ubrzan dah uzbuđene devojke) kao da nagoveštavaju njen dolazak. U Sokobanji. ali kao nešto što nit je bilo niti može biti. Ona postoji samo u nesmelom letu mojih želja. A Jelene nema. kao krvožedan pijanac. Brisano iz sveta mogućnosti. sa ćelom svojom snagom i punim smislom. jer se večno menjaju i tako ne podleže zakonu opšteg umiranja. ona to ne kaže i ne desi se ništa. U stvari. ona se obraća svima i svakom. « Posle dugo vremena. samo teže i gore od toga. iako ne bih umeo 543 . ili bar da nešto izgleda u očima sagovornika. Doneo je i jednu ružu koja je rasla pored te kuće u Krajini i posadio je ovde u bašti. profesionalan prevodilac u jednoj međunarodnoj ustanovi. i sposobnog za hiljadu hiljada promena i preobražaja. Ptice su odletele.

bar tako mi se čini. Tu sam u jednom trenutku pomislio da su sve vode ove naše planete Zemlje u stalnom dodiru i dosluhu među sobom.' reći zašto ni zbog čega. i zajedno potražiti drugo mesto. Šumovi njihovih voda sudarali su se i mešali i tako trenutno stvarali zvučni haos koji je ipak završavao neočekivanom harmonijom njUiovog zajedničkog ušća dole u ravnici ispod nas. a što će me. Znam samo: bolelo me je nešto juče i noćas. ne prestaje da uporno i stalno traži svoje pravo mesto i poslednje ušće. govor voda u pokretu. Jer — mislio sam dalje — nije isključeno da . pa do sitnih kapi koje nas zasipaju dok se brzo sklanjamo negde od kiše. da kroz sva vremena i sve daljine struji taj njihov šapat i dogovaranje o tome kako bi se jednog dana sve mogle dići i pokrenuti. Tu su i onda. od srebrnih vodoskoka do ponornica koje sunca ne vide. Činilo mi se da voda. od moćnih vodopada i gnevnih bujica. znam samo da je to bilo u ovom kraju. možda već sutra. Posle toga meni se sve više činilo da se ta želja i težnja može razabrati u šumovima i pokretima svih voda. brzala i romorila niz strminu dva potoka. što me danas više ne boli. kao dva mala slapa. boleti ponovo. Svetli čas svemoćnog. ma gde bila i u ma kom obliku se javljala. zelenog brega. spasonosnog zaborava. Ne bih mogao kazati kada se javila u meni ta pomisao. A ja sam tada. ispod starih drvenih vodenica. Onaj ko me je možda posmatrao na tim mla-dićkim šetnjama među potocima ispod zelenog brega ne bi lako pogodio šta sam ja tu gledao i slušao> i šta sve čuo i video. ono koje prirodi vode najbolje odgovara. ili bar naslutio. kao i smisao ćutanja onih koje prividno miruju. prvi put u životu shvatio. pri dnu strmog.

jazovi i vodovodi mogli jednog dana. pojuriti nekud u daljinu. kao ni laka jeza koja je uvek prati. da S5 — Znakovi pored p'rta 545 . on mi se javljao iz uličnih slivnika i limenih oluka za vreme pljuska. jezera. potoci. plaveći prostranstva. tutnjem Ili jedva čujnim piskom i muklim uzdahom ili oštrim rezanjem govorila o tome da se ne oseća na svom mestu i da bi. i ja sam mogao da ga čujem ili naslutim svuda i u svim prilikama. Slavuj govori uzbuđeno: — Idem Knez-Mihailovom. svoja korita i ležišta i. I ta me misao nije nikad više napustila. Svuda je voda svojim nemuštim jezikom.eni. cviljenjem. i ne da se odagnati ni objasniti. ako se za to stvore ušlo vi. kao da je iz zemlje nikao — Jelenkić. ali isto tako nikad nije prestala da se u meni javlja misao o tome da takva težnja negde postoji i da ja s vremena na vreme mogu da je razaberem u svakoj vodi i svakom njenom glasu i pokretu S vremenom kao da se još izoštrio moj siua za taj govor vode. Vrativši se kući. Ide ivičnjakom trotoara. a nikad se ti nagoveštaji nisu obistinili i nikad nisu vode napustile svoje položaje. sve česme. i što čini sastavn i deo i našeg života: svi izvori. bled i zadihan. u kapima rose na nepokošenim bosanskim livadama. iz vodovodnih cevi i dotrajalih slavina jevtinih hotela po gradovima Evrope i sveta. krenula dalje. svi bunari. Godine su prolazile.bi sve oko nas što se zove voda. gonjeni silnom težnjom. izgubi se povremeno. pravo prema m. ali se javlja ponovo. potpuno napustiti svoje tokove. I ame. kad bi samo mogla. u noćnim satima mojih nesanica. ka svom zajedničkom ušću. rđa. Kod Pelivanove radnje. ili u kratko-vekim baricama i lokvama koje ostaju posle letnjeg pljuska i izazovno blešte na trgovima primorskih mesta. reke i 544 rečice.

. i s pravom. I ko da mu ga podigne? Velika studen ledenih predela na dalekom Se-veru. »Kuća bez odziva«. neoprezno i zbunjeno. dignut pucnjavom sa loga. a to znači da je na putu koji vodi 35* 546 547 . pretrčavao brisan prostor između dve barikade. Ali. on nema ni spomenika ni natpisa. bez drugog ukrasa do onog koji ponekad naše oči mogu da daju svemu što vide oko sebe. :— Prođite.me pogleda. pa ma to bili najskromnija i naj-neuglednija stvar. Olovno poslepodne kišovitog letnjeg dana prelazi u sumr^. lič- U okolini Tutina. Sad odlazi u penziju i razgovara o tome sa mlađim radnicima u kafani. » ■■ To bi mogao biti natpis na nadgrobnom spomeniku nesnalažljivog čoveka koji je poginuo negde na ivici jedne revolucije. tišine. Retki posetioci su se posle uzaludnog zvonjenja vraćali ispred zatvorenih vrata. kako samo ja umem: ne gledam ga a vidim ga. Zauvek! Bolje mu je da ga Bog s neba prezre. Telefon nije odgovarao na poziv. da prođem! '. i on vidi da ga vidim. tako su je nazvali susedi. nego su siktale i širile osećanje zebnje i nelagodnosti. kao i mnoge nosti i njihovi složeni i raznovrsni odnosi. iz nje se nije izvijao dim. nije se javljao ni zračak svetlosti. Poštar nije zalazio u nju. ■— Pravo je da ga uzmem. po zanimanju noćni čuvar maga-cina. —Pravo bi bilo da mi dragi bog da koju godinu života u penziji — kaže. taj je gotov. Seljak koji je bespravno posekao jelovo stablo kažnjen je zbog toga visokom novčanom kaznom. ja samo oborim pogled. kao uplašen zec. kad ga je već platio i preplatio visokom globom. —Sta ćeš raditi u tim godinama? i — Ih. Ima neke pravde i za one koji pogriješe. Bezimeni predeo bez sjaja. i to onako krvnički. i bez potrebe i smisla. u trenutku kad je. teška i mučna kao jezik koji ne razumete. ličnost ili predeo. Ali.* „. traži da uzme posečeno stablo. ni ptičji cvrkut ni lavež psa. dok u sebi mislim: đubre! A koga ja tako prezrem. a ono »bez odziva« nisu bile zvučne reci njihovog jezika koje obično zveče i ječe. » Avetinjski sed i iznuren čovek u bosanskoj rudarskoj varošici. Ta kuća nije davala znake života. »Poginuo je ne samo bez slave i sjaja nego. Navršio je sedamdesetu godinu. ni čuo ljudski glas ni zvuk nevine muzike. može se slobodno kazati. a najviše spavati. svašta pomalo. Na jednom uskom prolazu.-« » mart 1974. međuvremena. Oluje.

vidi i čuje. snažna devojka u svetlim dimijama. gleda i sluša oko sebe šta se radi i govori. ali čovek veruje da sve to nije tako. Prva je sa jednom lulom i drvenim koritom. Sve živo oseća njegov nerazumljivi pritisak od kojeg se teško diše i sa strepnjom očekuje dalji hod neumitnog vremena. rukavi zasukani do lakata. uzburkana i nesavršena i ona. sa kosom povezanom šarenom. niz ružnih snova. a druga ima dve lule iz kojih izbijaju dva jaka mlaza.. koje snivamo na dugom putovanju u jednu posve drugu i drukčiju stvarnost. Teško mu je da veruje u postojanje ove povorke u kojoj i sam učestvuje. brate. tankom maramom. Tu se ceo taj kraj snabdeva vodom. izgledaju luđi za njom. Moraće se tako nešto desiti. više ljudska. 549 Pri svom vrhu. Lice joj šija na jutarnjem suncu. * Kad publika grdi pikadora što je nepropisno ranio bika. —Bože moj. Tu seljaci u prolazu napajaju konje i čobani stoku. drukčijim mislima i postupcima. ali ni jednog trenutka ne ostavlja kod gledaoca utisak opasnosti ili nekog rizika. u kojoj ćemo se na kraju puta naći i probuditi. Ce-deći peškir. Između ostaloga. neki drugi svet sa drugim ljudima.u predele mraka. ona peva ne glasno. ali im njihova preterana ekspanzivnost ne da da je mirno slušaju. To je ujedno jedan od mnogobrojnih primera koliko ima osećanja mere i urođene plemenitosti u španskoj rasi. Upravo. nego moraju da učestvuju u njoj. Kraj toga korita 548 . Bez određenog osnova. a sve misli da negde iznad ili iza prizora koji mu se ukazuje postoji. nada se tome i veruje da ne može ostati na ovome.. Aragon-ca. u noć bez sna. Ostaje ti žena. i to ne od danas nego odavno. bez prava. na kamenoj ploči. —Pa dobro. ali razgovetno: Nejđi. ali mirnija i čistija. * »Domina mucho. stvarna. povorka. propi-raju rublje. da je sve ovo. koji »radi« dobro i sa dosta stila i smelosti. sa svim ovim odlascima i dolascima. Lepota prođe. Ženina lepota brzo prolazi — vajka se dobričina. da ne bi smelo ostati. jedan mladić viče iz sve snage: — Senor animal! Senor animal! (Gospodine životinjo!) Jedan obešenjak nagovara nekog dobričinu da se ženi i hvali mu naročito udavačinu lepotu. u soldate. dovikuje mu neverovatne pogrde. Platićemo za te bedela! i Posmatra. samo san. budalo. visokog i snažnog torera. njima treba muzika da bi mogli da razgovaraju. Sve mu nešto govori da će se mrka pozadina od istrganog bosanskog predela najednom osvetliti iznutra i razgaliti i da će se na tom parčetu pave-drine ukazati druga. tu žene. mora da postoji. ono tanje i sitnije. To mu je mana. a manje zverska i bezumna. Ej! Spanci vole muziku. u protivnosti sa svim što se zna. i kameno korito.« kažu sa negodovanjem Spanci za Vilatu. jer sve što u čoveku ima od čoveka i čove-kovog reda i razuma to želi. lepa žena! Kao da mi je to nešto. Pekuša ulica se širi i stvara strm i kaldrmisan trg sa dve česme bistre i hladne planinske vode.

a koji je večeras naročito iskićen fenjerima. ili se gura oko šatra. A u isto vreme dok se odigrava program na pozornici. koji svojim položajem i izgledom spada među najlepše što sam video hodajući po svetu. To je jedan polukrug zgrada. u subotu 27. pod otvorenim nebom. Konačno. — Sve to. * Po svima madridskim kafanama vrve čistači obuće. na kasti-Ijanskom nebu koje ima neku tamniju i nežniju mo-drinu nego nebo ostalih južnih zemalja. novih i bez naročite lepote i zanimljivosti. ovećem i španskim šalovima. program se završava. Upravo. počinje oko 11 i po sati program. pije i jede. a nedeljom posle podne oblače se po poslednjoj modi. Scene iz opereta i komedija. U pozorištu. oni nastavljaju svoje vesele razgovore. 550 U svežini parka koji se inače zatvara noću. neučtivim pogledom pitaju: — Limpiam (Da čistimo?) i pri tom drsko pokazuju na vaše cipele. koji počinje Berzom a završava Hotel Ricom. prilaze svakom gostu sasvim blizu i grubim glasom. iz podignutih šatra sviraju tri vojne muzike i dva automatska klavira. jer kako se teren iza njih diže. iz kafane. A čim muzika opet otpočne. Te dve zgrade. i svojim protestima samo povećava haos glasova. na sličnoj uzvisini kao što je Plaža de Lealtad. Sredina polukruga ispunjena je malim gustim parkom od pinija i drugih drveta tamnog i dubokog zelenila. Vrlo često su policijski špijuni ili posrednici u skrovitim i nečistim poslovima. Verbena por el Montepio đel Sinđicato de los actores. pred veče. ili i jedno i drugo. Samo u Parizu i Krakovu video sam slične trgove. Ovaj polukrug zatvara. Tako hoće da sugerišu gostima da im obuća nije čista i da im nametnu svoje usluge. jednostavne i skladne. počinje oko 11 sati da se sakuplja svet. U Madridu koji nije bogat lepotama ima jedan mali trg Plaža de Lealtad. čim prestane muzika. publika koja se dotle smejala i razgovarala (Spanac nije nikad sam!). Pevanje. iz restorana. mnoge sa visokim češljem u kosi. a iza nje. kao simbol. i sa mladim mesecom koji je ovde naročito svečan i tajanstven. to se iznad njih vide vrhovi svih crkava i palata koje su u centru varoši. one zatvaraju samo prvo polje vidika. jer ne čuje šta se govori i peva na pozornici. Žene su u većini bez šešira. jula 1929. lunjajući sa svojim alatom od stola do stola. otima za stolove i stolice. Igra Custodia Romero. u prečniku. ogrnute vezenim mantonima. široka i lepa avenia Prado. Publika protestu je. Svet se okuplja oko muzika i igra. I vrlo često uspevaju. To su većinom mladi ljudi odvratna i nečista izgleda. odmah počne da lupa nestrpljivo nogama i da viče: — Mušica! Maestro! Mušica! i da pravi glasne i duhovite primedbe na račun dirigenta i svirača. Prve glumice prodaju vruće tanke kolače koji se zovu churos ili toče anda- 551 . Žive obično sa prostitutkama i od njih. dostojno zatvaraju ovakav vidik.u madridskim bioskopima. g. diže se ogromni Hotel Palas na koji se nastavljaju Banco Aleman i Banco de Espafia. u parku Retiro. Usred parka se diže visok obelisk od crvenog kamena.

Kad mislite da ste videli najzanimljiviji šal. i želja za snom. ali me ovako lepa krčmarica nije nikad još služila. vi se resite da je ne puštate iz vida. 552 Padaju šale iz publike. kao pred oluju. I svi govore i viču u isti mah. ali izgleda kao da mnogo krije i mnogo obećava. tome treba dodati gužvu španske svetine. I sve se to lepi jedno za drugo. One ih nose i uvijaju se u njih sa gracijom kakve nigde nema. Vazduh je pun prašine koja oko bezbrojnih sijalica stvara uzvitlanu atmosferu. Pola riba. bez mnogo izgleda da jedno drugo čuje i razume. Kad ugledate savršenu ženu sa smeškom drago-cene lutke. lepotice. Osmej-cima. Svetina beži i vrišti kao da je goni pravi bik 553 . proricanjem sudbine. avgusta 1929. sa decom koja se hvataju za skutove majkama. Jer. sa decom u naručju. sa žarkim pogledom koji ništa ne kazuje. u subotu 3. vitkija. Ljuljaške i ringlšpili. iznad nas. manzanillu. jedva im se čuje praskanje. Međutim. posve ozbiljno: — Veliko vam hvala. Služi nas lepa i mlada glumica koja bi po izgledu mogla biti i Ruskinja. U jednom trenutku u narodu nastaje frenetična vriska i trka koja liči na paniku. Vašarske boje i vašarska vika kao svuda u svetu. Pijemo sidru. izbije odjednom i nehotice na površinu ono nešto hladno i bezočno što glumice redovno kriju u sebi. u predgrađu Madrida Quatro Caminos. Kod mnoge od tih žena. samo neuredniju i manje radinu. svaka od njih nastoji da proda što više. Neke jev-tine raketle cepaju nebo. sa potpuno suprotnim efektima. Ali kad se čovek dobro zagleda. pola žena. lepša. dok primaju novac ili dodaju lozove. Ona zvecka novcem u torbici koja joj visi o struku i kaže mi sa ceremonioznim poklonom. kolači koje narod žvaće ćelu noć. osvetljena jarkim lampama. vidi se u visini vedro noćno nebo sa letnjim zvezdama. iznad toga oblaka prašine. prodaju lozove iza jedne balustrade. I gore. Dok nju ne zameni neka treća. umor. Pojavljuju se sve novi mantoni na ženama. To je naličje one verbene u Retiro. crven. bacanjem drvenih prstenova na grliće flaša. njihovo držanje je manje prirodno nego kad su na pozornici. Sva su čula zamorena. Verhena. glumice ih strelovitom brzinom vraćaju kao svetle lopte koje izazivaju nove eksplozije smeha. Na toj terasi igra se desetak komedija i nekoliko melodrama u isti mah. sirovu i iskonsku kao mravinjak. Kažem joj: — Mnogo sam pića popio i mnogo kafana video. odjednom se pokaže neki novi. Prve mađriđske glumice. jednu vrstu jabukovca koji se prodaje u flašama od šampanjca. Brda od lubenica. sa bezbrojnom decom na sve strane. zelen i žut. ali odjednom se pojavi druga. zora nije više daleko. Guši i peče u grlu oštar miris zejtina u kome se peku churos. Pri tome. dozivanjem ili jedva primetnom koketerijom. Javlja se svežina zore. Četiri mladića trčećim korakom nose drvenog bika na čijim su leđima zapaljene naročite raketle koje se okreću i bacaju oko sebe pljusak od crvenih i srebrnih var-nica. Sve to gamiže. sve lepši i skupoceniji. Šatre sa gađanjem u figure. kao da je sve cveće i voće Valencije preslikano na njemu.lusku rakiju. sa zelenim očima u preplanulom licu. neki drevni izahelino koji prelazi već sto godina od majke na kćer (beo vez na beloj svili koja je s vremenom dobila boju slonovače). Dockan počinje lutrija. i vama izgleda jasno kao dan da se samo još o toj ženi može voditi računa.

Tako nekoliko sekunda. i da tako skraćuju sebi put. Polegla u kamenjaru. nazivaju raznim imenima. juri što ga noge nose. sa velikim rogovima od tvrde hartije kroz koju proviruje žica. kad je u muzici vladao pianissimo i kad je ceo balet igrao samo talasastim pokretimia ruku i glave. Gledaju vas kao čoveka koji je bolestan ili ne zna šta radi. svež 1 sunčan dan. Svečani. moglo otploviti daleko. dobro hranjeni i raskošno odeveni. nečistoće. Dan je bio tako lep. Martovski dan. duva vlažno i ćudljivo jugo. kucne sitno. Svak čini što može. oko 1 sat posle pola noći. a vraćaju se potpuno prazni. Svečana predstava u pozorištu. postojano. ali trajno. ali trajno. sa skupim nakitom. i produžuju vreme slobode i »nerada«.) Samo što ova švedska mladež čini to sa više uzdržljivosti i manje žestine. otploviti daleko. ' U »Crnoj knjizi« označena godina 1921. Vidim ga samo još kao tačku koja se kreće. štede napor. u otvorenom tornjiću nad njenim ulazom oglasi se ponekad zvono.^ Kako da budu čisti. (U Beogradu. ovu lepotu i sreću od verbene. Pozadi mene sede neki bogati Jevreji. Suše je i kvase. Žene sa osmejkom kao u snu. U jednom trenutku. Kad se raketle ispraskaju i do-gore. Teško krče put kroz svetinu. Verovatno misao iz 1921. možete tu nelepu naviku posmatrati svuda. izgleda vam da bi se na njemu. I bivaju sve manje čisti. tužnim 555 554 m . svež i sunčan. mladići natovare bika na kola u koja je upregnut mršav konj. prenose s jednog mesta na drugo. pa onda zaostaje nemoćno. I kad vas onaj svet ugleda u tim praznim kolima koja napuštaju Quatro Caminos. a danas je osvanuo lep. ovde je broj onih koji te travnjake neguju i zalivaju znatno veći nego u nas. a u glasu mu se sudaraju i mešaju jauk mora i gluva tišina krša. Mlad i pust. kao na vazdušnoj lađi. do nekih predela gde je vreme Isto ovako lepo.' Pored brzog voza trči drumom seoski pas. * I ovde mladići i devojke (ne svi) vole malo da »očepe« travnjake na skverovima i u parkovima. čas tiha i svečana. na primer. žene fine i negovane. da bi se na njemu moglo. dve žene i dva čoveka. kratko i krto. Tramvaji neprestano dovlače nov svet iz varoši. i ono što skinu sa sebe peru u prljavštini? Oni u stvari ne mogu nikako da se odvoje od svoje ' Varijanta (Sveske — Odvojeni listovi) glasi: Sve do JuCe bilo je mrgodno 1 kišovito vreme. kad se kupaju u zagađenoj vodi. lake u lakom belom tilu. negde gde je vreme isto ovako lepo. drevna zavetna crkvica. kao na čudesnoj vazduS-noj lađi.i prži istinska vatra. samo joj menjaju izgled. I iščezava. sav olinjao i pohaban. Muškarci teški i ozbiljni. Muzika. Uznemireno sivo more. Gledao sam ih i slušao pre početka predstave. Balet. zakašlja se jedna od onih otmenih Jevrejki iza mene. on izvesno ne razume kako živ čovek može da napusti u najlepšem trenutku. oblik ili položaj. čas šumna i raskošna. Ali šta mari! Za njega je glavno da se kreće najvećom mogućnom brzinom. i odlaze. dok se na kolima smešno klati drven bik. A osim toga.

nestaje i nestaće brzo u moru tišine koje se nalazi na protivnoj strani mora zvukova. da svi zajedno tonemo. On je jedini u našoj varošici držao pomorandže i nemačke bombone. na samoj ivici obale koja se strmo ruši. ali bolno i ne završiti zadatak. nosači. I sve je isto. voda im je do pasa. Ali sa užasom uviđam da to ne klizim samo ja. Krupan čovek sa širokom bradom. pojavljuje se između njih kao neki glavni dokaz. jesenje. U mom detinjstvu živeo je u našoj varoši. To je proletnja voda. Zvuk u prirodi. Samo svaki čas stavljaju između sebe i sabesednika svoju veliku crnu ruku. težaci. ono najdraže. a preda mnom je zadatak. kao zaboravljena melodija koje se čovek odjednom živo i jasno seti. Vrbe ispod mene poplavljene. Nagonski zaželeh da se uhvatim za nešto. U tom sobičku ležala je u bedi i prnjama majka starog Jankila i tu umirala godinama. mutna. neće na ovom mestu biti ni vodene matice ni ovoga zvuka. pored kasarne. ispunjen sam njim i ponavljam ga u sebi. polagano a stalno. » oktobar. raskošnu viziju koju su preda mnom otvarale pomorandže iz korpe. Taj zvuk vode slušam dugo. Kad mi je bilo devet godina. 656 . Sveske) đođato: Nucad. mornari. a način na koji se to dvoje miri i dovodi u skladnu celinu ja nisam mogao da sagledam i shvatim. nego i obala i reka i ceo vidik sa bregovima. čitao sam priču o de-čaku koji je morao da završava zadatak dok su ga spolja dozivali i mamili sunce. I kad god sam ušao u njegov dućan.sirotinjskim kašljem. ali besmrtan glavni — kaže * junak. nebom i oblacima. uzbuđen.* Sad mi je šezdeseta godina. Ja sam veoma lako ranjiv. Sutra već. žustra i pomamna. Iz tog davnašnjeg sećanja trgnuli su me poslednji akordi orkestra i aplauz svuda oko mene. poljski Jevrejin po imenu Jankil Gutenplan. da ceo vidljivi i glasni 557 Nikad čovek da se izleči i oslobodi detinjstva. čuo sam iz malog sobička pored radnje isti ovakav krt i kratak kašalj koji je kvario zlatnu. opterećen velikom porodicom. Bi tada al docnlje. sa nekoliko krajcara stisnutih u dečijoj šaci. Sećam se da je to za mene bila bolna i svirepa priča. kad reka splasne. jača matica i zuji kao zategnuta žica. razgovaraju medu sobom sa malo reci i još manje pokreta. čas jednu čas drugu. Ležim pored reke. I taj jevrejski kašalj. sa podlanicom okrenutom naviše. I u isto vreme mislim: taj zvuk koji mi je odmah postao drag i prisan. birajući pomorandže. ptice i sad se više ne sećam kakve sve slasti i lepote zemaljske.^ > u Crno] knjizi (v. « Ljudi iz naroda. otvori preda mnom jednu sasvim drugu pozornicu. Ta ruka sa malko raširenim prstima. Napolju je sunce. da se oduprem ćelom snagom ispruženog tela. Na mestu gde se odbija od obale i gusto posađenih vrba stvara se nova. Tada osetih kao da i sam putujem ka tome moru tišine koje me očekuje na dnu strme ravni niz koju klizim lagano ali nezadržljivo. Bolno mi je bilo odreći se radosti koje dozivaju spolja. kao kantiner i bakalin. naročito oni koji rade sasvim teške poslove. 1951. u isto vreme blag i težak.

Prineo sam ga uhu.svet tone. prošla su tri-četiri sekunda i to su dragoceni i nepovratni sekundi moga života koji će mi možda nekad trebati kao spas. * Uzdah pred prvim zrakom blede svetlosti na nevidljivom zidu. mirni sjaj. jedna vrsta čulne želje koju ništa ne može ugasiti. bliskih a nedokučivih. nešto docnije. zoro. ali nespokojan čovek. Pretposlednju stranicu posvećujem sreći i radosti. Sredinom Kvarnerskog zaliva tekla je široka. Probudio sam se sa osećajem da je vrlo dockan i da sam nešto prespavao i propustio. treptava reka jarkocrvenog vina. Tih i blag. Posegnuo sam za malim časovnikom koji se nalazio na stočiću pored kreveta i gledao sam u njega jedan trenutak kao u jedinu sliku sveta. ceo veličanstveni prizor izgubio je svoj smisao. Još u nesnalaženju i zabuni. shvatio sam. Zima donosi iluzije usamljenosti i oskudice. i ja sam mu okrenuo leda. Bosanci primaju u sebe. i potpuno se uverio u njegovu večitu tačnost. Zdravo. i tada sam video da se skazaljka kreće i prema tome da časovnik radi. sačekao sam trenutak-dva. Ali tada mi se javi odjednom ova misao: dok sam ja uspeo da utvrdim da časovnik ne stoji. pomislio sam da je možda mnogo kasnije i da časovnik stoji. koja nećeš nikad više nikom živu svanuti! 559 . Još u naše vreme. Ja ne žalim. nego na divnim licima koja prolaze pored mene. jer brzo dogo-reva. treba zaboraviti. naročito ako su katolici. i da i ovaj zvuk vode. A kad se. Da bih se uverio. Ali. Želim vam svima da prođete kroz taj osmejak kao kroz dugu koja se vidi samo kad čovek nije u 558 Jutros rano. Na krv nisam ni jednog jedinog trenutka pomislio. ^ njoj. kad čovek živi dobar deo dana nag. kao sve voljeno i znano. Časovnik je pokazivao nešto preko devet sati. donose vrtoglavicu i užasan strah. da se gasi. zagledao sam se u malu skazaljku koja pokazuje sekunde. I ne žalite. a nikad ne daju dovoljno vazduha. javlja se i muči nas iluzija o prisustvu bezbrojnih tela. * Sta ti koristi saznanje da postoje beskrajna vaz-dušna prostranstva kad je tvoj dušnik zapaljen i tako tesan da ne možeš da udahneš koliko ti treba i kad ti svi napori da to učiniš zadaju bol. * Svako doba godine ima svoje iluzije. dodajte ga odmah drugom. na suncu i vodi. Pretposlednja stranica sveske u koju ovo be^ ležim. ali nisam mogao razabrati zvuka. i to poređenje u meni javilo. ne na mom licu. čini mi se. Tako živiš i umireš gušeći se. To je osme jak. Homerovo poređenje »kao vino crveno more-«. Ali ovako leti. koji nestaje. mnoga shvatanja koja svoje poreklo vuku neposredno iz srednjeg veka. u samo svitanje.

ali znam da ga oduvek očekujem. preko svega i iznad svega širi se ta neočekivana radost — sjaj iz nepoznatog izvora — kao snaga koja postoji po sebi. To je bio munjevito zaustavljen život. nego moja stara i crna strepnja i osećanje bezizlaznosti. kljun joj je bio otvoren. jedna po jedna. još za dana. ubio drozda skrivenog u grmu smreke. da je stvar izgubljena. Tu je stajala godinama. bez veze sa svim što je bilo. Ne dolazi i neće doći. iz njega je tekla krvava pena. i znamo to i vidimo. dobronamerno i diskretno. Ali. ne veselom kraju. Tu je samo 36 — Znakovi pored puta 560 561 . S. * Oko jedanaest sati u noći. More je neverno tle. nekako bez poleta. Nemogućno je da dođe. Opet je jedanaest sati noću. U maju mesecu. da dolazi i da će doći i da mu neću odoleti. i kaže: »Uvek je najbolje onako kako jeste. Ništa se nije promenilo. za nevolju kuća. dok je nisam poklonio dečaku iz susedstva. Istog dana zatvorio sam svoju zlosrećnu pušku u orman. video sam da je ubijenom drozdu u ustima zastala smrekova boba koju je u tom trenutku hteo da proguta. i nesigurna zaštita. Vrsta pakla. da je poslednji voz otišao. Od te nemogućnosti sačinjen je sav moj današnji život i svet. a lađa na moru privremena. redom. Druga noć. Nezdrava iluzija. što jeste i što još može biti. večeras to nije radost iz nepoznatog izvora. to ne bih mogao tačno kazati. već pred spavanje. ali sa pola glasa i ne celim notama. planuše u meni neke radosne svetlosti.* u novom obliku. Po tome podsećaju na muzikante u bašti obližnjeg hotela koji u to doba dana. Kad sam joj prišao. me teši.« Ja sam kao sunčani časovnik. Jednom sam u detinjstvu. da se vreme ne može vratiti. prigušeno uvežbavaju »komad« koji će večeras prvi put svirati pred hotelskim gostima. a da se svest o tome ne da zbrisati ni za trenutak ukloniti. C. markirajući samo. kakav i odakle. I sad gore sve i rasipaju sjaj. kad je mutno i oblačno vreme — ne vredim ništa. Sedim pokraj raspremljene postelje. ptica je bila u poslednjim trzajima. opet je čitav jedan svet između mene i sna i spavanja. Ne znam zašto pogledam na sat. Sine sole sileo} • Andrićev prevod: Bez sunca ne i'adim. lutajući šumarcima sa puškom-ptičarkom o ramenu. Pri kraju smo života. kad sam ga malo jače otvorio. suvo i zanatski. negde oko 6 sati posle podne. javljaju se u gustom zelenilu oko gradića neki raštrkani i bojažljivi slavuji. Sedim kao čovek koji očekuje udarac. Ali večeras. staro i dobro poznato osećanje u trenutku buđenja: da je dockan. kao što se pale svetiljke u nekim alejama.

neki napor. Bio bih zaista potpun i pravi mrtvac da prošlost ne postoji. To bi trebalo kazati kao pesmu koja bi ostala posle svega i umesto svega. iako se pravim da čitam program. Počela je simfonija. sad. Tako živim na ivici nepostojanja. Jedino. naslonjen na sto. i u pustinji mog punog saznanja da ona ne dolazi. uvek nekoliko koraka dalje!) A niste se nikad upitali zašto je tako. i onda se resili da naprave šta bilo. I nije je do kraja života izgovorio. A u isto vreme razmišljam o upo-rednom postojanju mnogih i različitih svetova. Ne okrećem glave. a njena starija drugarica je isto tako sluša. iako sve jasnije čujem kako iza mene neko jeca. koju sve nagoveštava i svak očekuje. Daje se Sekspirov »Tit Andronik«. Lice prijatno nepravilno. Covek govori dubokim.još u prošlosti. umnu reč zbog koje će i njemu i onima koji su oko njega odjednom i za vazda biti lakše i prijatnije. svestan sebe i svega oko sebe. a ništa. Izgleda tako: sada će. Priča sve redom kao istinsku porodičnu dramu. i kako je . možda je to bar delimično tačno. do broja svoga sedišta u koncertnoj dvorani. toplim glasom opšte stvari. Okrenut leđima. kao jedva pri-metljiv grč. 36* * Bele kože. tiho. samo tu reč. Predstava je ostavila dubok utisak na gledaoce i svi oni govore samo o njoj. * U Narodnom pozorištu. Dovoljno vam je bilo da to objasnite mojom plašljivošću. Ostao sam kraj garderobe na prvoj galeriji i. * Na koncertu. * Vi tvrdite da sam plašljiv. ne izgovara nikako. I tu ste stali.. I evo — napravili učitelja K. Kako je knez oterao kćerku što je volela čoveka koji ne odgovara njenom poreklu i društvenom položaju i kako je. pa stvar nije uspela. 562 563 . U očima uvek malko osmejka. Mučno je. retke i sitne od žestine velike studeni. A u tom grešite. to jest u prošlosti. (Tako ptica beži od čoveka. od koje odudaraju crna kosa i crne oči. moram da ga slušam. I to jecanje utoliko je strasnije što je lišeno ubedljivosti i onog dostojanstva koje ima svaka istinska i velika žalost. Možda i jesam. Vi to zaključujete iz činjenice što vas izbegavam i sklanjam se kad god mogu. Mlađa priča starijoj sadržinu poslednje sveske petparačkog romana »Crni gusar«. Engleska trupa. Čudno izgleda taj učitelj K. usporeno i — teatralno. Kao var-nice promiču pahulje snega. sabrano i ozbiljno. da neće nikada doći. Slaba svetlost nekog fenjera. a oko usta stalno se javlja. ali se ne mičem s mesta. ali ubrzo su tonovi muzike počeli da me odvode iz moje sadašnje stvarnosti. ali ja ne mogu da se maknem s mesta i. Sve se oko mene pretvorilo u nepoznatu raskrsnicu na izlazu iz grada. sav pretrnuo od studeni. nego nešto drugo. slušam i ja.. Izgleda kao da će sad izgovoriti neku naročitu. Noć. da ne može. ali ta reč ne pada. slušam kako tiho razgovaraju dve garderoberke. Hladno je. Za vreme odmora sva je publika dole u foajeu. Nekoliko prvih taktova sam slušao i čuo kao ja koji sam. običnim recima. Kao da su u radionici gde se ljudi prave počeli da mese ne učitelja K.

4. da rastavi na dva sloga i stvori tako dve reci koje su u suprotnosti jedna s drugom i koje se pobijaju međusobno. stavljao u pokret svoju veštinu i počinjao da tu reč čepa na dvoje. sve dok ne dobije iz nje »ne« koje mu treba. NESANICA S64 . Goveče. (Tolika i tako vesta nije bila njegova veština!) Zbog toga je na sva pitanja uvek odgovarao sa »da«. ako bi se predomislio. i budi gluv. kad mu to zatreba. On je bio tako vest i lukav da je i najjednostavniju ljudsku reč »da« umeo. a zatim je. budi pametan. na pozorišnom programu. Ali to isto nije mogao da učini i sa rečju »ne«.Zabeleženo za vreme predstave Magheta. da ne čuješ šta sve govore po raskršćima veštice.

Posle jedne teške nesanice. bez mogućnosti sećanja. to se vreme računa u život) Peti dan kako duva košava. 567 . bez svedoka i bez traga. mrse i dodiruju. naravno. neizvesnosti i tegoba. a negde pod krovom šišti. ali čujno. poslednje snage u čoveku pretvore se u strah. u duboku odvratnost — i razbiju se i razveju u sudaru sa bezmernom silom. i ništa drugo do to dvoje. lagano. Plinius Sec. tako da zvonce u telefonu podrhtava i kucka i zagrcava se. (Pa ipak. trese prozorima i oseća se u sobi kao nečiji stalan i hladan dah. Tako ono što je došlo u život kao nada. ili bar slutnja smisla. I to bez cilja i smisla. odlazi iz njega kao bestijalan šlep strah i neopisiv užas.Et tamen vitae haec tempus annumeratur C. u petom činu. snaga i smisao. Telefonske žice se povijaju. kao dete u snu. Strašan vetar. u gnev. sa predosećanjem patnje bez imena i granica. Kad dignem sliišalicu. šlep i bezuman. niko. ne javlja se. cvili i s vremena na vreme fijuče i jeca kao veštačka oluja na palanačkim pozornicama. kad ubijaju glavnog junaka. Sad mislim da znam kako se umire. Kao dostojan završetak svih mučenja. Uvijam se u pokrivač.

— Tek sa svetlošću dana. u tami. Kroz otvoren prozor dopirao je studen noćni vazduh. a sa osećanjem da je ceo svet i sve do Boga moj dužnik. jecanje ne zbog snivanog bola i smrti. i da je u tome sva moja nesigurna i kratkotrajna veličina. kojima sam bez prava i potrebe učinio nažao ili kojima nisam učinio dobro kad sam mogao i morao. Uspeo sam i ja da snom premostiin ponor vremena i vežem dve obale života. nego zbog buđenja i života. kao maska od svetlosti. obasjani. Neki još nose u ruci pismo na koje im nisam odgovorio. 569 568 . Jedni prolaze. tih i lelujav. zbog svojih i tuđih nedaća. probudi me moja nesanica. kruže kao planete i.* Ja znam da niko ne meri dužinu naših nesanica ni noćnih drhtanja. i ja se sećam da sam davno primetio kako se nesrećnim ljudima ne žuri. da mi je učinjena krivda. a moja muka biva veća. naiđe odjednom veliko olakšanje od same činjenice da bol ne može više da pritiče. krećem se. pod oštrom svetlošću savesti i sećanja. i tada zaspim sa mislima na livade ili neka nasrnejana lica. zapečaćenih ušiju. iz nižih obzira ili zbog svoje gordosti ili udobnosti ne kazuju ništa ni recima ni pokretom. kad se savija i lomi i poslednje vlakno u čoveku. izgubi svaka i najmanja sposobnost za bol i stradanje. I pomisao da neću nikad naći sna. bežeći pred zimom. niskosti i rugoba. ali ne odmiče beskrajna povorka onih koje sam uvredio. Oni koje sam obmanuo i izneverio od straha. Ćulo se sa visina kliktanje ždralova koji sele na jug. Znam da za to nema mere ni računa i da čovek još najmanje glupo radi kad se sakriva i kad pokopava svoje najosnovnije bojazni i guta svoje gorčine jednu za drugom. kao nečija ruka. sa prvom toplinom postelje. koja briše noćne misli. moje bdenje gubi ime nesanice i ja se svrstavam sa ostalim ljudima i držim korak sa njima. Ali ne. neprestane i stalne patnje i u samom kratkom snu. kreću se mnogo brže. ni odmora. Probudilo me moje rođeno jecanje. i onda nema više sna ni spasa od misli. kad se posle četrdeset osam sati patnje. ni pravog mesta u svetu. Tu vrvi i gamiže ceo jedan narod. ali im sa lica ne slazi jedan osmejak. kad prođu ispred mene. i izgube se opet u tami. pre-zreo. strah i nesnalaženje. Najposle jedna noć kad sam ne samo zasp»o nego i spavao. samo što je meni potreban veći napor. nijedno pozorište nisu tako živi i mnogoljudni kao ti mračni sati u kojima bi trebalo spavati. koji znače stvarni bol i konačnu smrt. Ako nekom srećom zaspim odmah. nemih usta. radim i govorim. a ostavljeno mesto ustupe drugom. Bol. Ide. sklopljenih očiju. jer je ljubav strašna snaga koja nikad i nigde ne gubi svoju moć. porugom ili zaboravom. I tako. ubrzo posle ponoći. nijedna crkva. pored druma. neumoljivo polagano. Pa ipak. Oni na čiju ljubav sam odgovorio sebičnim čutanjem. na pravdi boga napadnut i izranjen čovek. strašni osmejak od kojeg njima nije lakše. opuštenih mišića. Nikakav vašar. jer me kao nevidljive bukagije sputavaju sati noćne nesanice. I kad bi u ovakvim noćima čovek mogao bar za trenutak ostati sam. kao i svi ljudi oko mene. zadrhte još jednom od udarca koji sam im nekad zadao. Ali satn spavao kao što spava. posrćući u sebi od umora minule noći i strepeći od pomisli na noć koja dolazi.

Posle tolikih nesanica od bola. i da se odoli ako mora da se pati. od straha od samoga sebe. čekajući da je dan prekrije belim sjajem kao zavesom. ne čujemo i ne vidimo. polovinom lika na zemlji a polovinom na nebu. samo želja da se ne pati. ni između sebe. a koja se ponovno rađa svake noći. oba podjednako blizu i daleko. Svako stanje u koje čovek može da đospe ima svoju patnju. koje sam pomogao. ljubav. ja se u budnoj svesti hvatam za misao na one koji u istoj ovoj tami bdeju isto bdenje i čekaju na isti san. da se ne mogu dozvati. ima najtvrđe. nesanica. ali njih nigde ne mogu da vidim i uzalud se naprežem da im se setim lica i imena. suviše velike i duge radosti. A san ili buđenje rasturaju nas i brišu zauvek kao tajanstvenu i retku igru svetlosti i mraka koju niko nije video i koja nije znala sebe. sa nemirnim srcem kao bezobzirnim susedom. od gnušanja. zgrčenih nogu. pri-digao i utešio. Prisećam se i znam da je bilo i takvih koje sam u životu dobrim zadužio. I tako. odjednom se proširi svet i ukaže se ne kao ono što jeste — jad i nemir — nego kao svirka i igra od kojih se gubi dah i svest. Tako on leži i čili kao mrtvac bez pokrova i u isto vreme traži odgovora na sva pitanja kojima nas život pita i progoni. I svako ima po jednu. evo jedna nesanica od radosti. sede prosjaci kojima nisam udelio. tako stvarno i tako varljivo tkivo koje se zove naš život. ođ mučenja savesti. ali mi se čini da ih ima toliko da ih nikad ne bih mogao sve darivati i skinuti sa moga vidika. isto ovako uzaludno kao i ja. pošto je uzaludan svaki napor da izazovem u sećanju ma šta od toga. Bez broja. bez odnosa. Bez igde ičega je. temelje. mi smo samo patnja. Nismo vezani ničim do time što nismo vezani ni sa svetom živih ni usnulih ni mrtvih. veza i zakona. bez imena. na samim ivicama obzorja. Ova noć je naš svet. Ne znamo se.I u dalekoj daljini. bez snage da se pravdam i branim i bez mogućnosti da ma šta popravim. Nebo treperi od jedne frule i zemlja tutnji od kola igrača. a nesanica naša vera. stvari ni odnosa koji ih vežu i sačinjavaju ono čudno. Najtanje i naj-neodređenije od svih stanja. dvostruke. Da li stoga što je nebo sumračno ili što je moj pogled mutan. ležim u noći bez zvuka. 570 Ko još ne spava? Pošto više nema sveta ni ljudi. 571 . nazreti ni dokučiti. ali imamo isto boravište koje je bez imena i lika. i to dve suprotne patnje koje bi u stvari trebalo da isključuju jedna drugu. * Kad počnu letnje noći sa hladovinom koja dolazi iz daleka i donosi dah i značenje nepoznatih krajeva. negde na polovini puta između sveta živih i sveta pokojnika. znam. Vasiona je od fine uzdrhtale materije. u dnu vidika. snaga i imetak sa svakim sekundom. a oseća kako od njega stalno otiču krv. gledam bez prestanka i olakšanja groznu pozornicu pred sobom. zavičaj i hleb. * Sklopljenih očiju. prekrštenih ruku. a zna za bol velikih gubitaka. bez lika. dokle pogled seže. I go je i nemoćan. I čovek koji nema više snage da bdi ni mogućnosti da zaspi nije pošteđen ni od jedne nevolje koja na ljude može da naiđe. Samo nesanica ima dve. radim i zarađujem. pa da se sav rasprodam ili da deset života živim.

A ponekad se. patim. Snivao sam i buđenje iz toga sna: kako mirnim. Kao što ljudi misle. U tim prekidima i zastojima hvata se dah i tvrdo mesto pod nogom. kraj otvorenog prozora. u protivnom pravcu od svega onoga što želi i što mu je potrebno. beznadnih rastanaka. nego da oduvek ovako ležim i mučim se uzaludno da mišlju doprem do samog izvora sirotinje. zaluta. čim sklopim oči. ali briše. miran. da izazovem u sebi neobičan ritam onih koraka kojima sam stupao u noćašnjem snu. koja ne ume da primi i kojoj svet ne može da pruži ni pomogne. do svitanja. dišem svesno. Na tankoj niti svoga daha. i osećam svoje rođene oči. slavu. zbrisati ni resiti. tako i ja bivam sve bogatiji i vedriji. Sve sam to snivao za onih nekoliko minuta primirja u borbi sa nesanicom. tako sam i ja sanjao da sam uspeo da zaspim i da spavam slatko i duboko zdravim tvrdim snom kakav ne pamtim. iznad svakog zla. Ona je budni ja od nesanice i pred njom svaka patnja bledi i svaki napor nemoćno zastaje. Blokovi od misli postavljaju se pred usplahirenu svest i ona ih snagom svoje nesanice odnosi ili rastvara. daleko od svih ljudskih puteva. * Covek potone u nesanici kao u okeanu gustog i ustreptalog mraka. kao odmoran čovek koji svoje snage drži u ruci. * . postojano. ja mogu. evo i jutros. Dobro je što svirka frule ima kratke prekide i što u igri ima trenutaka zastoja u kojima igrači stanu. bogatstvo. nego da živi. da ne izgubim svest i da me ne ponese šumni okean kao more premorena plivača. „ 572 Ne spavam. da mi se čini kao da nikad nisam ni pokušavao da zaspem ni patio od nesanice. 573 . ali dišem. Tako jasno vidim i snažno osećam tu nerazumljivu kaznu koju zovu sirotinjom. To je misao na sirotinju. govore. ne misleći ni na što drugo i u nemogućnosti da ma šta drugo uradim. koja se uljuijkuje i uspavljuje jedino svojim rođenim lelekom. koračaju. Dura paupertas. koja nema veze sa običnom nemaštinom ili sticanjem. a sve što mu se dešava raspoređuje pravilno u vremenu i prostoru. kroz tanki dremež iz kojeg sam se brzo trgnuo na novo bdenje. ja čekam jutro. Samo jedna misao ne da se ničim oterati. Usnio sam da spavam. i samo je dahom kao tankim koncem vezan za beli. moj ubrzan dah pretvara u nečujno radosno kliktanje. Crna udovička sirotinja koja je bolest tela i uzetost duha. i poslednjim snagama srlja. i da sluša pisak frule i topot nogu. zamišljeni ne toliko o pokretu koji će učiniti koliko o onome koji su pre toga učinili. Kao što ljudi u snu viđaju ono što žele i vole: ljubav. i da bdi mučen radošću. ispavane i vedre.Borim se da me potpuno ne preovlada i ispuni zvuk. osnovne čovečanske misli kao nevidljive planine u tami. I kako sunce sve jače i u sve širem krugu obasjava svet. moja crna i gorka nesanica u opojan zanos kakav daju samo čudesna spasenja ili neočekivana radosna viđenja posle dugih. ne rešava. ispavan. Ako i tu zaista završava. nevidljivi svet. snažnim korakom idem u susret danu. Ali. kako i piju svetlost i same stvaraju dan. iznad misli o sreći. pa ma i kao plen zanosa i nesanice. nema dela u harmoniji sveta i završava jedino smrću. od koje čovek obnevidi. da čovek ne pre-svisne i ne potone. podvige. ja dišem. Drevne. kao pauk.

po-mešati sa sokovima i tkivima u zemlji. Ali. zdravlja ni dela. Ne hodati. Ono što mi noćas ne da da zaspim ni da nađem mirna mesta na postelji. I u svaki sekund može da stane beskrajan niz slika. kao i da je svaka nada koju u nama očaj rađa samo nova vrsta mučenja. 575 . zaboravljenog greha. Sna nema. Kao što nenaoružan čovek koji se nađe pred opasnom zveri pokušava da se spase praveći se da je ne vidi i ne primećuje. A sada. Tako sam noćas odjednom. neočekivano posrne i padne. tako nesanica ima svoja viđenja. 574 Noć prolazi. ali sam je pravo i duboko osetio samo u ovim trenucima između jave i sna koji ispunjavaju moju nesanicu. gde mi je mesto. Isto kao što sam nekad munjevito sagledao i shvatio rastenje i starenje. nezaustavno i zauvek. nepomičan i nesrećan. da se prihvatim posla. Sedeo sam dugo nad belom hartijom dok nisam uvideo da su minuti od kojih je sastavljena nesanica jalovi i prazni kao snetljivo žito. prevario sam san i uspeo da malko zaspim. Znam samo da sam za trenutak sagledao i shvatio smrt tela. kad već ne mogu da spavam: da od avetinjskih sati koji nemaju mesta u ljudskoj raspodeli dana načinim plodno i korisno vreme koje će mi ostaviti zdravo osećanje zadovoljstva posle svršenog rada. To su crni nevidljivi pragovi na kojima čovek. tako često sam je doživeo u snu. Digao sam se od nesuđenog posla i legao ponovo na postelju bez sna. kad sam se probudio. Posle toga sumračnog trenutka u postelji. Tkiva i sokove. ja nastojim da zaboravim časovnik i njegovo postojanje. Zaričem se: neću više da gledam na mali časovnik i da tako merim svoju patnju. nego da ih valja preležati kao mrtvac. Videći sinoć da san ne dolazi i da ću veću polovinu noći morati provesti budan. ugledao jedan prizor koji sam verovatno video pre mnogo godina i potpuno zaboravio. bolno i davnašnje osećanje stida. sa jasnim saznanjem da je čovek dok god je živ sklon da veru je kako je njegova osuda blaža i njegova muka manja nego što jeste. Kao da mu je suđeno da umre od nevidljiva udarca iz daleka. Tako mi se prisno i nedvoumno objavi biće smrti kao što mi se nekad. odričući se potpuno sna i odmora. ne gledati. šta vredi braniti se od saznanja dužine svoje nesanice kad je svaki njen sekund nepodnošljiv. to je duboko. iako je dotle srećno prelazio ponore i planine. Kao spavanje snove. Osećam stid zbog nepoznatog propusta. da radim. koje smo navikli da smatramo svojima. objavila suština života. neočekivano i bez ikakve veze.Nema tako lude i neosnovane nade koja se ne bi mogla roditi u mislima očajnog čoveka. nedeljiv i nerešljiv račun postojanja bez svesti. ne govoriti. pod vrbama nad jednom rekom. tako mi je sada u jednom trenutku postala vidljivo jasna smrt našega tela. Na javi sam toliko puta mislio o smrti. tajne sramote koja je skrivana i zatrpavana kroz naraštaje i koja se probudila noćas u mojoj svesti i potresla moje biće do mračnog dna. ali mrtvac čiji bolovi nisu prestali. Ući u nepoznat. ne mogu pravo da se setim ni recima da izrazim svoje noćašnje saznanje. pomislio sam da ustanem i. plođenja i trošenja. i da od njih nema brašna ni hleba.

Naježeni od studeni. soli ni vode. u drugoj okolini. ali sam u snu potpvmo odsutan. ali svetlost vidim i osećam. dve žute trube i bubanj. žedno sna i željno svakog dobra. Svetlost.Negde na kaljavoj i neurednoj periferiji. Trojica prvih bili su visoki i povijeni. koja nije deo sveta nego život za sebe. kao da nikad nije živeo ni poznao kuće. briše ili izopačuje misao i koči i zaustavlja sve duhovne snage. Tri visoka Ciganina odmicala su brže i mali sa bubnjem zaostajao je stalno iza njih. ali toplog i slatkog sna. U ovakvoj noći čovek se razboli. koga sećanje vara. tu postoji samo svetlost. Sve je u svetlosti. nemoći i uzaludnosti. Ne spavam i znam da ne spavam. bez veze sa suncem i svetom. pa prozračne pre nego što se nepovratno pretvore u žitku svetlost bez granica. U trenutku kad se rešavam da napustim postelju i nadu na spavanje. usami i povije. I sam sam jedino deo te svetlosti. Svetlost kao postojanje i svet. U stvari. briše sve u sećanju. sve je to davalo sliku krajnje bede. video sam u zimsko pred-veče četiri Ciganina. Oborene glave vidim kako mi grudi postaju sjajne. poljupca. i moj sopstveni lik i rođeno ime. Nesanica ne muči samo teio nego gasi. ali ne kao jedan trenutak dana i jedna od mnogobrojnih slika. da se uporedi i pomeša sa ostalima i da kaže i on svoju reč. Osećam još samo da koračam sa lakim otporom pred sobom. Violina. gacali su blatnom susnežicom. gde Beograd prelazi u selo bez lepote i gde selo uzalud nastoji da postane grad. sama za sebe. putu i livadama. nego samo postoji. Cesto kad već jutro dobro zabeli. Koračam obasjanim putem između livada i ret-kih drveta i polagano se penjem vrhuncu koji ne vidim. sunca ni u sećanju. tankog i prozračnog. kao da nema 576 Još jedan san za vreme nesanice. naše nesanice i naša snoviđenja. postane mučeno. vatre. lije i buja. nego kao da ništa na svetu ne postoji osim toga i kao da time ima sve i da završi. uzdrhtalo klupko živaca. S mukom je izvlačio iz blata kratke noge nečistih i bosih stopala u plitkim cipelama. Treći je bio omalen i nakrivljen. preliveno i prožeto njome. obavije me odjednom mlečna i pomalo teška atmosfera svetle i mlake magle. osiromaši. Njih trojica su vodili neku beskrajnu cigansku prepirku ne obzirući se na druga sa bubnjem. golo i gladno telo. raspameti. da je ona jedino što postoji i da se u njoj gube i rešavaju sva naša pitanja. Tako su prolazili noćas pred mojim očima ozebli i žalosni Cigani. da ne vidi neba i ne oseća zemlje. ma koliko da se lomio i nastojao da održi korak. bez zimskih kaputa. ali znam da postoji bla-godet spavanja. O kaišu preko ramena jedva je nosio veliki bubanj koji mu je otežavao hod i zanosio ga u stranu. kome sadašnjost sve uskraćuje i budućnost ništa ne obećava. sa rukama u džepovima i instrumentima pod miškom. kao da ne živi. nastupa dvadesetak minuta neočekivanog sna. navire. naše jave. umesto ustajanja i žalosnog mirenja sa nesanicom. I to njegovo poskakivanje i potrčkavanje i njegov beznadan napor da ih sustigne. i ja osećam da spavam. Gazim sve dublje u svetlost i gubim se u njoj. 37 — Znakovi pored puta 577 . Prisećam se sebe. Ne znam za sebe ni za svet. I dalje nema reci. na drugom kraju. koji je takođe hteo nešto da kaže. ne poznaje svoga i ne veru je u sebe. mučeno. Po navici govorim o drvetima. ali bodro koračam kao čovek koji sve dublje gazi u vodu. mira.

sa ovom sadašnjom nesanicom koja dolazi od velikog i tajnog jada koji samo ja znam. nova. Dešava se da me probudi snivani miris nevidljivog cveća ili pevanje ptica. U sinoćnjoj. gledajući svoju praznu i hladnu sobu i gole grane pred prozorima. setio sam se. — Razume se da je to bilo ujedno i jedino i poslednje dobro koje sam video od te žene i sva sreća koju je ona mogla da pruži. značilo je biti srećan. bez povoda i razloga. ali u zanosu nesanice ja sam naslutio: da ima negde jedan život sav od svetlosti u kome je svetlost osnovni zakon i jedini oblik postojanja. Gušio sam se od sreće. Nekad. premoren od nesna. I u snu mi se dešava da snivam da ne mogu da zaspim. To je bio jedan od onih trenutaka kad se urođena muška sujeta susretne sa ženskim lukavstvom. Jedna je muka što teško uspevam da zaspim ili ne mogu da spavam. pomislim da su me te dve lepote. Bio sam radostan što ne mogu da zaspim. noći nije zabeleženo ništa. pa ma i za trenutak. značilo je iz gubiti trenutak sreće. — Čini mi se da sam uljuljkan tom varkom i zaspao i utonuo u san u kome su se obe nesanice izjednačile. I to sam osećao dugo i tako živo da sam počeo da zamenjujem nekadašnju nesanicu od sreće u letnjoj noći. najgoroj. pre toliko godina. setio sam se jedne druge. značilo je čuvati je i neokr njenu preneti u novi dan. koje me sada bude kao lažan san. po sle mnogo godina. što i moj san sada postaje sve tanji i lakši.. te letnje noći i osetio sam ponovo ono čudno dizanje postelje i onu naivnu i neodoljivu potrebu da se traži svedok za svoju sreću i njenu stvarnost i trajanje.Ni na javi ni u snu nije mogućno takvo saznanje. čitav svet opojne i kratkotrajne sreće. sa kojom nisam znao šta da započnem. Od zanosa i uzbuđenja nisam mogao da spavam. da bdim i da se mučim. kao da se granica između njega i nesanice neprimetno ali stalno briše i gubi. jer sam se bojao da mi se sreća ne pomeša sa snovima i ne iščili do jutra. pa planu i stvore. ne mogavši zaspati. davnašnje i davno zaboravljene nesanice. kad su nesanice za mene bili teški i izuzetni nastupi. „ . Ja sam bio zanesen i srećan onom nestalnom i varljivom srećom koju žene mogu da daju na tre nutak toj vrsti mladih ljudi. odlazio do otvorenog prozora i u retkim zvezdama i mračnim masama džbunja i drveća tražio svedoke svoje sreće. Jer nemam moći ni hrabrosti da kažem sve što je i kako je bilo. dala jasan i neočekivan znak pa- žnje. dok se još nisam bio srodio sa njima i dok je noć za mene ipak značila spavanje. Mladost. Činilo mi se da postelja poda mnom buja i raste. za jedno magnovenje. Sinoć. stopile i izgubile. Ta me tegoba najposle probudi i tek tada vidim da sam dotle spavao i da tek sada počinje stvarna nesanica i istinsko mučenje. Zaspati. željna i prigušena. vedra i topla. Ali sinoć. I svaki čas sam se dizao. Bdeti. Bilo je sve drugo i drugačije nego što je danas. Biti budan. Te večeri mi je jedna lepa i veličanstvena žena. Letnja noć. koju su mnogi želeli. ja sam svakoj svojoj neprospavanoj noći znao razlog i dugo 37* 578 579 . nekad uspavljivale kao stvarnost i uviđam da se moj život potpuno prevrnuo i okrenuo ka mračnoj strani. Tada. A ne bi ni vredelo. a druga.

bez roptanja. koja bi me utešila. stalno tka i treperi avetinjska igra čula. ali ne postoji svet onih koji bdiju. Nego nesanica. ne radim ono što bi trebalo. Covek koji sklupčan u tami čeka jutro koje ne okrepi i ne obrađuje. meni izgleda neverovatno da je čovek mogao i tome pridavati važnost i posvećivati pažnju. Bdi. I u ovoj ogromnoj noći u kojoj pod pokrovom tame spava zdrava i srećna velika većina ljudi. kazala mi je nesanica svojim nemim i mračnim govorom. ja sam mnogo mirniji u sebi i zadovoljniji sudbinom. ali i da me nesanica ne satire. Tako sam lišen svega. zbog uobraženih i stvarnih strahota i opasnosti. Nesanica je nema. isto kao što me nikad nisu satirale misli i strasti koje su me budile noću i pratile danju. i ja primam mučno nespavanje kao što sam primio tolike bede u životu. da sam tako voćka koja trune sa dva kraja.ga pamtio. nije još mrtav. Te reci ni toga glasa nema. i kad bi ona progovorila ili propevala. to se ne dešava. da moja noćna muka odgovara sasvim nesreći moga dana. bez pomisli da se kome ispovedim i požalim. sam je i odvojen od celog sveta i svih ljudi i stvorenja u njemu. ali bar briše granice između bdenja i spavanja. Sme-šno mi je i stid me je pomalo. jedinstven i povezan. Ne živi više. Cim padne noć. ovakva kakva je. To je misao da je ona. I ostaje mi samo da bez nade i misli. i što se ne može ni na koga pozvati ni osloniti i ničim utešiti ni zavarati. ona je željna zvuka. u meni plane neka svetlost od koje sja i trepti svaki damar u meni. potpuno je obezglavljen i ne zna u stvari kome svetu pripada. održavaju se. bez nade na olakšanje. Kad bi se u svetu nesanice javio zvuk. ne verujem. Postoji svet mrtvih. U tom muklom i jezivom životu koji se zove nesanica. Kao pustinjski pesak vode. zbog gubitaka i neuspeha. Izuzetak je čulo sluha. kao izdvojena i razasuta ostrvca. vlada tlači i satire. zbog sujete i uvreda koje sam nanosio ili primao. nestalo bi je odjednom sa svima povorkama čuda i strahota koje idu sa njom. i da me smrve bez traga. stvar na svom mestu. i onoga što ostaje naj-bednijima i najnesrećnijima: prava da se žalim ili bunim na svoj zao udes. nesanica se odigrava u tišini. — Kad se danas setim ponekog od tih razloga. Covek koji ne može da spava. Bdeo sam zbog žena. kao dve planine. Onoliko ima nesanica koliko ima ljudi koji ne mogu da zaspu. ne misli. Ne spava. kao bezglasan žrvanj. hez gneva i straha. bez objašnjenja. postoji svet pospalih. da je potpuno u redu i pravedno da noću ne spavam kao što danju ne volim. Ali. i kad dođe. a zna se da najgore kolju zverke bez glasa. I jedno od pro-kletstava nesanice je i u tome što je čovek u toj patnji sam. ne krepi. ne radi. užarene postelje onih koje san neće. * Ima nešto što moju nesanicu čini još težom i gorčom. Kao i san. sa nesvesnom rešenošću da sve podnesem i prevaziđem. 580 Sve što nikad nisam mogao u snu naslutiti ni na javi videti. kad su moje noći postale moje nesanice bez razloga i povoda. čekam da se moj dan i moja nesanica sastanu i sklope. Danas. 581 . Pomirio sam se s tim da me san. Zato majke pevaju deci da bi zagasile nesanicu i tako ih uspavale. bez pomisli na san.

na putevima. i u stanovima ljudskim. i u isto vreme biva gore. 1937. pri radu. Nikad nisam uspeo da stignem i dohvatim radost. lepše i vrednije nego ova zgrčena gomila mišića u nemirnoj koži koja ne može da spava. 5. nešto bolje. ali naslućujem jasno i znam pouzdano da postoji.Ni meni koji ne mirujem danju i ne spavam noću nije sakrivena potpuno ljudska sreća. slabije i ružnije. živeću u svakoj melodiji. I po tome sam više nego što jesam. Po tome ću. Biću svuda gde bude pesme. živeti duže i dostojnije nego ovo telo koje sa svakim dahom. VEČITI KALENDAR MATERNJEG JEZIKA 582 . ali sam celog veka za njom posrtao. pogledom i pokretom nestaje. čini mi se. Nemam je i ne vidim.

i\. Možda će asocijacije koje su one izazvale u meni biti čitaocu neshvatljive i izgledati neosnovane. Možda će se nekome ovaj moj pokušaj da izrazim ono što sam osetio ili pomislio u susretu i bližem dodiru sa nekim recima učiniti jalovim i proizvoljnim poslom dokonog pisca. možda i više.' .. ili bar ne više nego što su to ostali moji radovi. 591 $ . Glavno je da se pokaže da je igra moguća. Možda se čitaočeva osećanja i mišljenja o recima koje sam izabrao neće podudarati sa mojima. ništa do zapise jednog pesnika o njegovim susretima sa recima.. jer od njih i tako sve najviše zavisi. Ali. sve ako i bude tako. vi možete potražiti druge reći sa kojima ćete moći igrati svoju igru. i UVOD u »VECITI KALENDAR MATERNJEG JEZIKA« trebalo bi da bude otprilike ovo: Ovde će — to je moja namera — na desetinama i desetinama stranica biti govora o stotinama reci. Ukoliko ove reci u vama ne izazovu ista ili slična osećanja. ali bolje da to ostavimo sreći i slučaju.. molim čitaoca da ovde ne traži ni lingvistike ni filosofije.. možda. ja ne smatram ovaj posao potpuno izgubljenim ni uzaludnim. Bojim se da je to ne samo mogućno nego i verovatno. U svakom slučaju.

i nečeg morali-stički prekornog i mrgodnog i. volela sam ga kao belog boga! ' I*ukoleno3 Hero — beloruka Hera (Junona.«) Reč višestrukog smisla i velikog domašaja ispunila je. zvučna i bleštava. sve do ovog našeg Beograda koji je našao mesta i u Prešernovoj poeziji. beli slez.). jedino što je na njoj ostalo neokrnjeno. Sedimo u polumračnoj krčmi pored kafe i rakije. Belo-grlić. gospodine! Jaooo. a nejasna i teško objašnjiva: heo. Bela Crkva. belouška. Tu se negde. hela. dok mi sa zanosom i suzama priča o svom prvom ljubavniku i o tragediji u kojoj ga je izgubila. moćna. Zabeleži i zapamti reč čudesnog smisla i bogatog zvuka danguba. i lepa kao i ona prva. Bijelo Polje. . Bjelopavlić. kao i mitologija. gubi i gasne i ova čudna reč sa svim svojim značenjima. 586 Opet sam zabeležio jednu od onih divnih i ređih reci koje nas iznenade i obraduju kao neobičan mineral ili redak cvet pored puta. bela magija. Ona je malko nagnuta. i botanika i zoologija. javlja lik precvetale lepotice Ciganke sa Cubure. beli udovac.. Ta belina nije samo fizičke prirode. čvrsti zubi koji povremeno blesnu. (»Ni blizu. ni da objasni svoje višestruko značenje. Belobrk.. poezija. nasmejanog i prpošnog. ni označi svoj krajnji domašaj. kao meni. Beli Nil. nečeg vedrog. Neki dan je to bila danguba. na belom hlebu. belo. »-jarkog sunca« i »zlatnih kondira«. i. a ne bi mogla da obuhvati ni približno sve varijante. zasukala do bijeli lakata na plećima nosi leba bela u rukama dva zlatna kondira. nečeg romantičnog. izgleda zanimljiva. Stajala bi i dalje pred nama. Ali sećanja i asocijacije idu dalje i u neočekivanom pravcu. beli car. Pun je narodni govor te reći u raznim značenjima. bele pčele. Po čudnoj logici našeg sećanja meni se u ovom trenutku. — A volela sam ga. * u nedelju prije jarka sunca ■ ' zasukala bijele rukave. to su beli. 587 . Belić. Bela Palanka. kako se meni čini. Bilo je to pre mnogo godina. ona kao da izbija iz celog ovog svečanog devojačkog pohoda na uzvišenu humanitarnu misiju spašavanja ranjenika. od »■nedelje«.BEO. Ovde sve šija i blešti od belina raznih tonova i različitog porekla.' bela vrana. kao na zatalasanom bioskopskom platnu. Beljanski. zagledana u svoju čašicu. bogata i mnogostruka smislom i zvukom. BELA. Belostenec. u vezi sa ovom rečju. Ostarela je pre vremena. i možda stotine takvih mesta u svetu. beli dan. zvučna i lepa reč danguba — dangubiti? U njoj ima. Beli svet. u isto vreme. geografija. a danas je reč: skrasiti se. uranila rano u nedelju. BELO — lepa i tajanstvena reč sa više značenja. ćelu jednu belu stranicu i ispunila bi možda još mnogo prostora. Da li i vama. »beloruka Junona«. a kao da je sada gledam pred sobom. Uranila Kosovka devojka. Nisu beli samo rukavi. nego neki beli sjaj kao da se širi od »devojke«. ni blizu do bele Turčije kjer v Donavo Sava se bistra izlije. evo. lakti ni hlebac. bela zastava. svetla. beli bor.

»U vrijeme kada je belgijska 'karavela' udarila u brijeg kod Tangera. Sarajevo 24. prevrtanci. reci: smicalica. orila se vika bozadžija: »Evo ladna. prevrtači ili. . Prepišaj hoda! - tanjič — kažu za prazno zrno u Bijelom Polju hlećak — za blesava čoveka (Stolac) provladin — antivladin — dve nakazne reci kovanice iz naše štampe.) Razgaliti (se). razgaljuje!« Dobra reč. Sarajevo 28. razgalina — kod tih reci uvek ugledam površine modrog neba među razmaknutim belim oblacima. naravno recima. (Cuo u Banja-Luci 1959. na primer.-« ». ali to ne znači da ih nema još priličan broj. Sarajevo 26. kako se kaže u Beogradu. u značenju napasti koga. 'i * MsteTisati — »on se ljuti. histeriše. — Nemojte mene... promašaj. * Od jednog novinara u Sarajevu. •c — Sta ima od Sarajeva do ili(iže» pe(»iiast ki lometara. ima i takvih koje me pogode kao udarac iz tame. nad čitavim područjem vladalo je nevrijeme.. »Provladin list Nasion objavio je . osuti vatru na koga..« (»Oslobođenje«. god.Ali pored reci koje me tako povremeno ozare. kad on skoči i vatrira na njega«. molim vas! Ne smijem se ja u to upuštati i nisam ja za tog posla. obraduju i nadahnu. Za sparnih letnjih dana.*< (Pročitao u tekstu jednog sinopisca u Beogradu) vatrirati — ». Ja sam jedan isprepadan čovjek. 588 589 . Navodim samo tri. XI 1973) * »U Velikoj Britaniji propala akcija anti-puSeuja. učiniti svoje čestitance« (Anica sestra Ruđera Boškovića) * »Bifka može svakog časa ponovo izbiti« (»■Oslobođenje-«. koja nikom ne želim. Takve su. XII 1973) Partizani traže od seljaka da ih u zimskoj noći provede kroz zabačen kraj i da im pokaže put. On se brani i moli da ga ne kreću od kuće. u novembru 1973.. zabrinu i rastuže.. . kolega. i odvedu moje misli na zla bespuća. on praska. godine bili su izloženi i »golubovi prevrtaneri« tj. VI 1973) Na izložbi odgajivača ptica u Sarajevu. na vašarima u Bosni.« (»Oslobođenje«.

Skok. mirnik (»a činiću kao mirnik. str. Zatim zagovarati (neku stvar. Mehmed Sokolović.-pers. al (tur. U Lici se to zvalo privaga. »cubok« zvao se našom reci domerak.fe uiuje^ nećei mo^:^ kaže jedan seljak iz Bosne. prigovaraju i ogovaraju. 591 .»Sirom carstva. trebalo je da o veziru. Pa onda nije čudo što o čistim i razumnim odnosima ne može biti govora. (Ruđer Bošković) * U BiH tako označavaju veliku * Snebivati se. . rodilo. a dodavati takav komadić kosti ili lošijeg mesa zvalo se »nameravati-«. P. a ne kao akuzator. podseća na neočekivanu veliku radost koja je jednog proleća.-«) označava čoveka koji umiruje. vala. Rečnik) Automobil-dizalica za dizanje nepropisno parkira nih kola narod je u Beogradu prozvao »pauk«. 590 U pitanju je ovde predmetak (prefiks). . u predvečerje. itd. Postoji.. nego i zadužbinska dobra. svedoče ne samo njegove građevine. U starom Beogradu. (V. za večnost zidane. Eto jedne reci sa kojom čovek može satima. velikom uzaludniku. ali nevolja je u tome što se u međusobnim odnosima i poslovima nedovoljno dogovaraju. »Rodilo je. da je okreće i obrće. 527) Ni uzmi ni podaj. kad smo je najmanje očekivali. neku ideju) itd. uporedo. sličnost. što više razgovaraju nego što pregovaraju i ugovaraju.•« (R. a posle. istrčala pred nas na seoski put. a šatrovci ga zovu »dizajneri-«. kad vide da im dogovoreni posao ne odgovara i kad među njima nastanu nesporazumi i sporovi. izgovaraju se ili nastoje da jedni druge podgovore ili nadgovore. Verujem da ovde nisu nabrojani svi prefiksi koji mogu da daju ili da oduzmu smisao glagolu govoriti. Evo kako: Nisu svi naši ljudi ni gori ni bolji od ostalog sveta. previše pogovaraju.. danima da se druži i razgovara. glagol razgovoriti. '* Alica — prema Vukovom Rječniku zove se rana trešnja u Mostaru. da je ispituje i preispituje. da . . oko 1825.) = jarkocrven: Ova zvučna reč istočnjačkog porekla. na primer. a sa našim nastavkom. tzv. u značenju: utešiti koga razgovorom u njegovoj nevolji ili žalosti. a da ipak ne bude u mogućnosti da iz svega toga izvede neki stvaran i pametan zaključak. godine. a ne optužuje nikog. Samardžić.

dobra reč. »■. Du dnnke Gott. dieses eiirischt. So wundeibar ist das Leben gemlscht. wenn er đicii wleder entlSssbo REGISTAR POJMOVA. a ipak je predmet želja pojedinaca i naraštaja. Ili uzdahnuti. West-6sillcher Divan. predvidimo. vidimo. Na pri-mer predahnuti.. u Bosni i u drugim našim krajevima narod naziva cuvarkuća — čuvakuća. Und dank' iiim.« (Biljku Sempervivum tectorum L. sich ihter entladen. jer se veruje da čuva tu kuću od svakog zla.) Odahnuti. bogata višestrukim značenjem kao i sve slične složenice istog korena. možemo da osetimo. Ona nije samo stalan rekvizit starinskih lirskih izliva nego i neizbežan pratilac svih koji žale za nečim što je bilo pa nepovratno prošlo. Ili čudesni dvopreg od reći: udahnuti — izdahnuti. neobična i neodređena. poodavno zamakao u osmu deceniju i zato određen za čuvarkuću. Jenes bedr&ngt. što za mene vrlo često označava zelenu i zlatnu a osvetljenu površinu za odmor između dva pojasa tame.^ A zatim ono drugo. pradeda Todor Mladenović. kao takvi. a tako dobro poznata funkcija ljudskih pluća u vezi sa nestalnim tokom naših osećanja i promenljivom sudbinom koja nas prati. koje menja sve iz osnova i označava kraj svega što sada jesmo i što. na krovu ili na kapiji. sa tragičnim značenjem.* Cuvarkuća. wenn er dlch presst. ili nije nikad bilo ni moglo biti. osnov i pogonsku snagu našeg i svakog drugog života živih bića. sudbonosno izdahnuti. znamo ili naslutimo.. [Dachhaus-wurz]. ' Goethe. BELESKA I NAPOMENE 592 38 — Znakovi pored puta . koja se sadi na ulazu u kuću. koje označavaju proces disanja. Buch đes Sdngers: »Im Athemholen sinđ zweierlei Gnađen: Die Luft einziehen.

136. sirotinja 30. rastinje) 64. 149—150. 88. 379 Crno Gora 491. 488. 406. 23. balkanski (dinarski) čovek 177. 512. 407. 350. 345. 296. 456. bolest. 337. 17. 306 Bog božje 14. 359. 379. 528 38« 595 . 559 Botanika (bilje. 140. 542. 370. građevina Autobiografije v. 357— 358. 515. 508—509 Bol. biografije Balkan. bolnica 15. 196. 451. 380 Brbljivost. 457. 309 Arhitektura v. 511. 16. 19. 437—438. 358. 20. 292. brižnost 91. 377. 393. 381—382 Beograd 197. 38. 502. 296. 134. 130. 454 Brak. 99— 100. 64. 386. 46. 387. 205. 440. 358. 179 Bosna. 375. 363. 375. brzopletost 151—152. 298. 382. 384. autobiografije 244. 518. 445. 317. 526. 559 Borbo (i sa samim sobom). 355. jad. 419. bolesnik. 541. 374. 130. 544. 105. 492. 15. balkanske zemlje. 489 Briga. 534 Bilje V. 45. 152. 65. 527. 371. 61. 217. borbenost 15. 322 Beđa (i moralna). 314. botanilta Biografije. 355 Brod. 334. Bosanci 317. lođo 200. 16. 352—353. 211—212. 356. 147. 531—532. bračno 48. 22. balkanski narodi. 153. 450. 58. 195. 73. 69. 334. 173. 561 lU Cirkus 275.REGISTAR POJMOVA Aforizmi 288. 253. 354. 364. 211. 104.

307. 117. 48.Casovnik 435—436. 254. vlada. 452—453. 228. 385. 202. 206. 164. 271. 251 • Izgubljenost 77. junaštvo. 522. 510 Čudo 15. 377. 50. 37. 52. 255 Fotografija 181. 118. 341—342. 62. 278. 16. 284 Istofc. 49. 173. 65. 96. 222. 162. biti sve. 364. 306. 546. 467. 284. dobrota. 125—126. 165. 65. trebalo biti 13. Orijent 343. 124. 405. 108. erotsko 80. 235. 196. 80. 14. 53. 113. 258. 474 . 85. 159. . čovečanstvo. 435. ćutljivost 36. 103. 185—186. 540 Društvo. 558. 61. 164. 501. egoizam. 105. 118. 557. 196. 61. 529 Hrabrost. 71. 69. 89. 338. 218. 440. 225. 47. 185 Đavo 100. 136—137. laž. 355. 182. 177. 51. 302. 363. 451 Dugovi 44. praštanje. neistina 45. 139. 161. 59. 263. 531. 109. nagrada. 397. Egipat 105. 153. 129. 228. 14. 413.. 78. 446. 15. 317 Igra 85. 184 Dubrovnik 401—402. 361. 80. 138. bližnji (bliski). naš čovek 157. dužnosti i obaveze. 208. nada Činjenica 157. 306 Čitanje 232. 312. 290 Istina. 132. biti što smo (nismo). 200. 208. 76. 237. 378. 205. 560 Intervju v. 278 Detinjstvo.43. 530 Gordost 58. 371. 223. 66. 134— 135. 279. 58. govornici 51. 345. 479. 441. 197. 408. 263. 173. 181. 178. 70. 479. 299. ravnoteža 20. 221—222. 239. 87. 208. 474. 57. 386 Izlaz 108. 378. 259. 97. 398. 418. 191. kleveta. 516 Istorija 40. 150. 185. čulno 14. 114. 426. 195. 31. 366—367. 479 598 597 . 536. 510 Iluzije 55. 154. 60. 464. 384. 233. 201. 389. 483. 92. 349. 314. 269 Čudovište 124. 142. 400. Sala 52. 52. podvig 20. 558 Dnevnici 24. 125. 441. duhovni život. zavist. 93. 348. 227 Islam 80. 208. 238. 117. mržnja Govor. 112. 404. kritika. 322. 501 Dani. 295. 489. uvreda) 13. 348. 540. 96. 195. održanje) 37. 499 Cutanje. 456—457 Erotika. 448. kazna. uprava (ugled. govorenje. 204 Herceg-Novi 442. 59. 562. 78. fikcija 26. 373. 559. ljudski rod. 473. 97. 161. 243. danas. 68. 353. 95. 178 Građevina. 560 Česma v. 199. 42. 502. 198. 225. 474 Dvojnik 102. 404. 16. 420. 112. 304 Humor. 158. 417. 207. 482. 67. 187. 506. 236. 239. 465. k . 77. 198. 270. 313—314. 184. griza savesti. grešno. 154. 421—422 Covek. 71. vođa Čežnja v. 399. 111. 151. 138. 78. 87. 158. 136. grah. 379. novine Ironija 182. 340 Gete (Goethe) 300. 86. 164. 434. 198. 60. 66. 487. 151. 165. 115. 485. 408. 106. 204. 513. 351. 374. dečaci 110. 120—121. 200. 82. 88. 91. 89. 64. 239. 208. 313 Drina 44—45. 56. 229— 230. danju 28. 135. 275. 207 Duh. 45. 53. 132. 478. 32. 61* 63. 203—204. 200. 377. 311. 172. 384. 482. sklad. 400. 35. 372. 181. 306 Cnev V. 163. 379 Etika (ambicija. 173. 201. kuća. 202. greške. 408. govorljivost. 265. 113. 485 ^ Ćula. 337. 54. 556. 249. 435. 143. 547 Harmonija. 107 Ispiti 44. 78. 101. 53. 202. 121. 343. 406. arhitektura 112. 184. 146. 181. 81. 295 Filosofsko razmatranje (sistemi) 185. 245. 164. 516—517 Fiksna ideja. 217. duša 14. 103—104. 423. ljudi (i osobine). 139. 56. 71. krivica. 532. 63. 152. 107. 177. 210. 68. 554 Delo 251.

mladež. 111. 295 Kolebanje. 352. 503—594 Karadžić Stefanović. 14. 219. 282. 548 Olakšavajuče okolnosti 59. biblioteka 230. 491 Nered. hrabrost Južnjaei. 427— 428. 286.j'' • . 218. 554—555 Nemir. 440. 74. 378. ništavni 166. 540. 320. 95. 498. 59. 139. 437. •. 352. 237. 420 Opre2 291. 413—414 Nesanica 155. 150 Mana. 60. mudar. 55. 368 Opatija 368—369. 563 Nada. Brams. 491—492 Kajanje 28. 72. lekar 66—67. 368. 258. 87. 200. 520 Lepota 219. 172. 115. neizvesnost 27. Ml. 441—442 Ljubopitstvo 249. 90 Nezadovoljstvo 31. 79. razočaranje 37. 187. mladost 14. muzikanti (koncert. 393. 234.M. 220. 220. 275. mornar 80. 262. 65. 129. 254. nespokojstvo. 374*' 387**-*^. 492. 459. . pevanie) 109. 258. 256—257 Obzir 196—197.99 . 222. 127. 516— 517 Legenda v. 464.^ '. 243. 374 Miris 189. 195 Neprijatelj. 106 Nesporazum 62. 349. 155. 153. 349. 260. 242. 294. 520. 522 Nesreća. 353. 97. 403 Odelo 48. 220 Mudrost. 284. 418 Očajanje. propast Kina. 468 Misao. južno narečje 222. 285. 237. 180. 184. 400. 296. 243. gnev 32—33. 293—^294. 292. 437 Ljubav. 475. novinari. štampa. 25. 538 Kiša 331. 337—338. 306. 67. 231. 541. 63. 81. nesigurnost 178. nesrećnik 19. 241. 73. 483—484. 457—458 Mašta 14. 62. 478. 310. . 417. 198—199. prema sebi i drugima) 60. čovek 18. 154. 411 Ličnost 101. 273—274. 339—340. 516—517. 462. mudrac 20. 46. 19. 343. 246. ljubavnici 13. 441. 20. 196. Kinez 320. 531 Malograđanin 51. 163. 183. 202. 533. 247. 561 > Oblik 134. 319. 490. intervju 246. etika More. 132. 555 Moral V. 208. 200. mišljenje 31. 541. 317. 487 Knjiga. 299 Junaštvo V. 513 Mladi. 425. 152. 220. 511 Nepravda 15. neradnik 39. 280. 315 Nipodaštavanje 62. 219. 496. 383 Orijent v. 297. 275. 405—406. 330. Vuk 91. 515. 96. 461. 308. 129. 178. književnost.Ja 315. 237. 188. 499. 152. 323 Kočić. 412. 249. 204. 324—325. 258. 439—440. 305 Katastrofa v. poremećaj 222. 401. 558 598 5. 310. smeh 95. 259—260. 347. 436. 42. 118. 234. 389. 501 Jezik 14. 208. 169. 356 —357. 560 Novine. 38. 247 Nečistoća 117. 316. 559 Nepoverljivost 174. očekivanje. 58. 421 Odnos (more—kopno. 248. 413. 217 Mržnja. protivnik 62. 370 Muzika. 483 Ništavost. 306. 40. 503. 405. Istok Osmejak. morsko. 373 Nerad. Mocart. 141. 354. 386. 426. 315. 192. 576 Nesavršenstvo 74. 237. 390. čežnja 15. 154. 109—110. 192. 280. 393. 233. 63. Petar 293. 397. ^3. porok 13. pesma. 135. 379 Ljudi V. 462. • Most 149. 75. 192. 390. 315—316. 138. 62. 74. 75. 400—401. 117. 210. 493. pričanje Lek. 144. 443. književnik. 39. 209. 357. 191. 516. 307. 334. oluja—tišina. 559. 151. 123. 177. 225 Noć 14. 245.

186. 163. 46. 526 Poraz 33. 522. 264. 477 Prolaznost 20. 302. 274. 562 Razaranje v. 548 . 100. izraz 14. 301 302. 438. 308. 74. 165. 390. 189. 443. 536 Prosjak 342. 362. 75. 238. 389. 270—271.Padovi 160. 77. 84. 523 Seljak 346. 374. 288. 348. slutnja Pričanje. 372. 350. 144. smrt . 220. 269—270. 'i Posmatranje 324. 376. 241 Patnja 16. 500—501. 464. 68. Rad 122. 272. 434. 184. 255. 140. 166 Primorje. 510 Pakao 79. 89. 562 : ■ Protivrečnosti 127. 69. 303. propast Razočaranje v. 272. 475. 349. 40. 484. 160 Propast. 166. 485-^86. pevanje v. 164—165 Podvig y. 209. 492. 301. 498. 287. 560 Paradoks 53.:-'•. 61. 491. 210. 94. 509 Rat. 257. 75. 232. 503 Snaga 61. 174. 241. 129. 416. 362. 480. 114. 157. 122. 543 Ravnodušnost 59. 191. 513. katastrofa 36. $49—9411. 79. Putevi. hrabrost Pokojnici v. 478^79. 422. 506—507 Pravda 16. 361. 487. 188. 483. 498. suze. 221. mana -' = Poslovice 263. 377. 127. 368. 333. 212. 281. 219. 71. 307. 334. odlazak 38—39. 287. književnik Pobeda 33—34. 309. 338 Samoća 22. 364. 59. 317 Porok V. 172. 227.• . 515. 22. 91. 168. 291. 274. 137. 42. 488 Samovolja 53. 169. 536 Rastajanje. 316. 304. 320. 159. 511. 177—178. 185. 548 Sarajevo 313. 296. 164—165. 288. 357. 41. 410—411. 504—505. 517 Savest 28. 289—290. 168. 293. 449. 396 Slutnja. 70. 517 ' Postojanje 164.: Poređenje 316.:"-••■ . 418. 181—182. 234. 445. 348. 511. 535 Smrt. 158. 462. 260. 442. 339—340. 191. 354. 162. 134—135. 521. 181. 236. 317 i . 517-^18. 395. 140. 197. 411—412. 84 San. 117. 453 Prijatelji 163. 320. 151. 409^-410. knjiga. 231. 412—413. 394. 542 Spas 25. putopisi 20. 367. 475. 213. 50. 192. 448. . 490. 270. 267—268. 190. 305. 245. 106. 359. 236. 306. 159. 538 Radost 19. 81. 378 Raj 24—25. 219. 476. neprijatelj Prošlost 77. predviđanje 124—125. 443. 477—478 Protivnik v. 495. 93. 189. 87—88. 198. 351. 167. 376. 171. 546 Slepac 71. 173. 209 Sramota 31. 155. 477. 277. 374. 127 600 mi . 138. 316. 194. v. putovanja. 158. 92. 340. 174. 86. l'?9. legenda 187. pokojnici 15. 424. 309. 111. 371—372.•• Ponos. pesnik. 265. primorci 205—206. 74. 239. 317. 421. 322. 198 Raspoloženje. 451. 240. 70 Slovenačka 349. čast 49—50. 168. 321 ■"'' . 145. 278. očajanje Reći. 300. 337. 236. 439. 249 Pesma. 174. 378. 304. 419. 167. 67. 130 546 Predrasude 52 Predviđanje v. 173. snovi 15. 371. 57—58. 423—424 Sećanja 128. 172. 319. muzika Pisanje. 223. 291. 241. 229. 156. 49T Priroda 80. 133. 111. 308. 407. 185. 287. 516. 241. 286. 93. 353. 190. 102. 349. 256. 270. 127 Savršenstvo 37. 224. 521. 80^ ?07. 378. 163. razaranje. 517. 238 Sloboda 38. 496. 484. 460. 491. 96. 77. 508 Razgovori 53. 537. 206. opisivanje. 164 i. 47. 536. 98. 238. plač 96. pripovetka. 128. 209. poezija 218. 292. 287. 473—474 ' Poznavanje (sebe) 15. 467. 420. 56. 242 Promene 74. 509. ratnik 34. 277. 496 Soko Banja 537. 66. 324. 280. 36. 390. pisac. 153. 344. 390. 17.

445. 442. 115—116. 384. 170. 133. 517 Stil 262—263. 379. 40. 182. 479. 62. uspon 160. 488. 549 Salo V. 60. 495 Stepenice 110. 596 Voda. 161. 425 Znanje. novine Svajcarska 333—334 Švedska 523. 73. 544 Vreme 22—23. 547 Vidik 20. 548 Sud (o drugima) 84. 603 602 . 174. 537. 137. špansko 310. 219. 219. 405 Vatra. 138. 360—361 Stvarnost 131. 102. 176. 212. 557 Zelja 15. 109. 68. 102. 475. 182. 62. 39. žalost 58. vlaga 14. bojazan 14. 557 Tragedija 85. verovanje. 110. 191. 233. 232. 71. 115. 308. 80. 291. 272 Tajna 116. 272. 452. zločin 14. 477. 227. 406. 315. 423. 519. 239. 42. 104. 264. 491 Sunce 195. 78. 119. 109. 97. humor Sekspir 563. 304. 28. 303. 502—503. 376. 318 Strah. 492—493. 65. 515. 505 Zdravlje. 164. 451. 316. 531. 338. 374 Tuga. 350. turizam 365. 362. 212. 109. 35. 170. 391—392. 321. 466. 239 Sudbina 84. 464—465. 386. 170. 559 Svest. 35. 296. 24. 198. 154. 476 Stid 13. 133. 118. 393. 564 Spanija. 535. 548 Svetlost 210. 237. 468. 526 Svet 16. 438. 76. česma. 282. 339. 369—370 Zvuk 25. 232. 54. 301. 444. 137. 83. 115—116. 362—363. 477. 507—508. 217. 54. 515. 258 Turisti. 72. 354. 558 Tirani 56. 372. 148. 84. oluja) 218. 560 Tele 28. 172. 347. 16. 163. 496—497. 128. 40. 287 Vžas 161. 379—380. 182. 66. 27. 19. 246 Zvezde 3u0. 191. 532. 265. 380. v. 323 Vmor 255. 496. 490. 541 Višegrađ 403. 279 Sujeta 49—50. 309. 503. 356. 173. 318. 124. 192—193. 276. 40. stvaraoci . 173. inspiracija) 47. 168. 155— 156. 234. svitanje 335—336. 469—473. 148. mirna) 55. 58. 234. 349. 78. 282. 380. 368. oganj. 355. 202. 443. umetnost 218. 156. 422. 163. 442. 176. 201. 226. 103. 69. 559 Stranac 30. 426. 316. 86. samosvest. 445. 479—480 Žena 13. 91. 480 Ubica. stvaralaštvo. 560 Svanuće. 437 Tursko 353. Tačka (stalna. 222. 378 Starenje. 206. 285. 555 i. 323—324. 505. 534—535. 330. 382. starost 19. 317 Zlo. ozdravljenje 219. 201. 290. 289. 145. 396—397. 351. 524. 147. 529. 388. svesni 22. 61. 209. 69. 361—362 Vetar (šilok. 167. 549—554 Štampa v. 229. 406. 118. 449. 561 Uzlet. 92. 259. 376. 144. 228. 443. 323. 322. ubilački nagon 112—113. 157. 474. 229. 390. 38. 427—433.■ . 48. 111. 113. 96— 97. požar 71. 300. 103. znati 169. 416. 541 Vera. 182. 172. 547—548 Zaborav 17. 275. vernici 64. 291. 315. 182. 414. 312. 315. 74. 443 Umetnik. 225—226. košava. 531—532 Strast 14. 210. 308—309. 374. 27. 70. 175. 475 Uteha 62—63. 111. 20. 29. 559. 123. 209—210. 171. 397. 99. 64—65. 279 Tišina 21. 295. 145. 334. 245. 436. 49. 81. 262. 451. 126. 247. 311. darovitost. 82. 140—141. 90. 414 Zanos 262. 17. 276. najniža. stvaraoci (talenat. 164. 284. 226. 140. 66. 377. 316 Stvaralaštvo. 481. 83. 183 Talenat. 525. obdarenost. 481. 538 Strogost 68. 108. 59. 166. 72. 148. 458. 109. 415.Sreća 47. 428— 427. 80. 32. penzioner 145.

Život (živ, živeti, životna pitanja, borba, prilagođavanje) 13, 14 15 18 —19, 20, 21, 23, 24, 25—26, 29, 30, 31, 34, 36, 41 46, 47 68 69 73, 74, 80, 85, 86, 88, 92, 93, 98, 100, 112, 118, ' 120 122 125, 131, 135, 137. 142, 143, 148, 159, 165, 166, 169, 173' 175 183 194, 195, 197, 205—206, 207, 219, 220, 221, 222' 279— 280'291, 311, 317, 344, 361, 374, 387, 399, 403, 407, 433^ 445— 447, 450, 465, 467, 468, 474, 477, 480, 487-488, 503', 516, 531, 532—533, 538, 558, 561

BELESKA O OVOM IZDANJU

iy<

CM

! •■; , ! <!« « ', .fi iVi

I

ai'"'

?;

K ako je uvid u zaost avšti nu koja se čuva u SAN U u Beog radu poka zao. Znak ove pore d puta Ivo Andri ć piše gotovo čitav

og život a i stvar alačk og veka . Po sopst veno m kazi vanj u, Andr ić je u svoj u džep nu belež njcu poče o da upis uje utisk e i

opažanja još dok je imao osamnaest godina. Prve zapise ove vrste, pod naslovom Znakovi pored puta, Andrić je objavio u Glasr^lku Saveza trezvene omladine krajem 1924. godine.' Mali deo obimnih i izuzetno zanimljivih Znakova pored puta objavljen je u dnevnim listovima i časopisima. Prevashodno, Andrić Znakove nije objavljivao po

red osle du zapi siva nja, već u ma nji m ili veći m tem atsk im cikl usi ma za koj e je pret post avlj ao da odg

ovaraju prilikama i okolnostima u kojima se pojavljuju. U Izabrana dela Ive Andrića u četiri knjige' Znakovi pored puta nisu uvršteni, kao ni u izdanju Sabranih dela u deset tomova Udruženih izdavača, uređena i objavljena sedam godina kasnije, za života piščeva, uz njegovo učešće i saglasnost'. Razvrstani u tri tematska područja. Znakovi pored puta se u knjizi prvi put pojavljuju kao četrnaesti tom u prvom posthumnom izdanju Andrićevih, u šesnaest knjiga. Sabranih dela.* Znakovi pored puta su u Sabrana dela uneseni prema daktilografisanom rukopisu. Na kraju ovog rukopisa od 315 strana stoji: »Ovde završava knjiga Znakovi pored puta. Poslednja zabeleška unesena je 17. marta 196C«. Rukom (Vere Stojić) dopisana je reč prva, pa ovako dopunjena re' Ree je o zapisu na početku knjige: »Ima narodnih prlCa koje su toliko opStečovečanske .. .*, Ud. 2 »Prosveta. Beograd, Svjetlost, Sarajevo, 1956. godine. ' Prosveta, Beograd, Svjetlost, Sarajevo, Mladost, Zagreb, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1963. ♦ prosveta. Beograd, Svjetlost, Sarajevo, Mladost, Zagreb, Državna založba Slovenije, Ljubljana, Misla, Skopje, 1976.

60S

čenica glasi: »-Ovde završava prva knjiga Znakovi pored puta...« itd. Na prvoj strani fascikle u kojoj stoji daktilo-grafisani rukopis Andrić je napisao: „Prva knjiga. Znakovi pored puta, original«. Na zadnoj stranici fascikle stoji samo Znakovi (ćirilica), original. Poslednja zabeleška u ovom rukopisu glasi: »Nekad davno napisao sam da je jedna od čovekovih slabosti njegova mala i ograničena moć predviđanja...-« itd. Naravno, kao i drugi zapisi, i ovaj je u pre-kucani rukopis prenet iz neke od Andrićevih beležnica. Da je Andriću bilo stalo do hronologije, on izvesno ne bi zapis koji počinje rečenicom »Nekad davno napisao sam...« — stavio na kraj knjige, jer, očito ovom zapisu bi, onda, mesto bilo negde u njenom početku. U toku 1974. godine Andrić je prekucani tekst, uz pomoć i saradnju Vere Stojić, verifikovao, unoseći u njega manje ispravke, napomene, dopune. Izvesne ispravke su tada u tekst, uz saglasnost pisca, unesene rukom Vere Stojić. Andrićeve beležnice, radne sveske i notesi u koje je unosio svoja razmišljanja o životu i umetnosti, opažanja o ljudima, kulturnim i društvenim pojavama i zbivanjima, slike sa puta, prizore iz života, pripovedačke skice, ispise iz knjiga koje je čitao, najvećim delom su sačuvani. Uporedimo 11 zapise u beležnicama i one u knjizi, uočićemo da je pisac, po pravilu, i kada je diktirao svoje zabeleške, i kada je izvesne celine izdvajao da bi ih objavio u listovima i časopisima — vršio, manje ili veće, izmene. Novom, prerađenom i dopunjenom izdanju Sabranih đela priključili smo tom sedamnaesti pod naslovom Sveske, u kojima donosimo izbor iz beležnica iz kojih je Andrić veći broj zapisa uneo u Znakove pored puta. Po završetku prve knjige Znakova, Andrić ne prestaje da lista svoje sveske i da diktira: započeo je i drugu knjigu Znakova pored puta, ali je nije dovršio. I ovaj rukopis, obima 87 strana, je đaktilografisan, i čuva se u SANU u Beogradu. Važno je da imamo u vidu da oba dela jedne završene, i druge započete knjige, nastaju iz istog polaznog, primarnog teksta, i da je, prema tome, reč o jednom delu koje nastaje iz istog izvora, od istog tkiva, a raspoređeno je u dva toma. U daktilografisanom tekstu knjiga Znakovi pored puta nije tematizovana, mada napomene u Andrićevim sveskama, pi i na marginama mašinom kucanog teksta, ukazuju da je pisac nameravao da to učini, da Znakove, bude li vremena, sistematizuje i razvrsta u celine kao što su na primer one pod obiedinjujućim naslovom Beleške za pisca ili Reći, Jezik, Stil, itd. U Andrićevoj zaostavštini nađene su ovakve celine, pa su ih prerađivači pod piščevim naslovima (Nesanica, Večiti kalendar maternjeg jezika), kao četvrti, odnosno peti deo knjige, u ovoj formi uvrstili u Znakove pored

puta, sa kojima pokazuju stilsku i tematsku srodnost i sa zapisima koji su uneseni u Znakove čine deo iste književne građe. Nesanica je daktilografisana. datirana i potiče iz 1937. godine. Očigledno je ovaj rukopis bio pripremljen za štampu, ali nije objavljen. Flober je sačinio za francusku književnu kulturu značajan rečnik banalnosti; Andrić je nameravao da sačini večiti kalendar maternjeg jezika, ali je ova zanimljiva i plodna zamisao ostala u začetku. Najstariji datirani zapis u večitom kalendaru je iz 1950, a najveći deo je iz 1973. godine. U daktilografisanom tekstu Znakovi pored puta su veoma retko datirani. Upoređivanjem sa Andrićevim radnim sveskama ustanovili smo da je pisac prilikom diktirani a ne samo vršio izmene, dopune, ili skraćenja, već da je, po pravilu, izostavljao datume,' suvišna lociran ja, i nastojao da svojim zapisima da opštiji karakter, da izbegne forme dnevnika i aforizma, da svoje misli i raspoloženje prenese iz prvog lica, to jest, da svoje ja nadomesti drugim zameni-cama. I to nas uverava da Andriću nije bilo stalo do hronologije. Između pojedinih zapisa stoje ponekad sati, ponekad dani ili nedelje, ponekad meseci i godine. Svaki zapis je, u ovom smislu, celina za sebe. U daktilografisani rukopis Andrić svoje zapise, beleške i opažanja nije prenosio hro-nološki, niti u celosti po beležnicama, iako je na ovima, najče.šće, upisan datum kada počinju i kada se završavaju. Izvesno je: kontekst u kome su tekstovi nastali ne poklapa se sa kontekstom u kome su se pojedini naslovi našli u daktilografisanom tekstu Znakova pored puta. Upoređivanjem na različitim osnovama, blagodareći, pre svega, činjenici da je većina Andrićevih svezaka sačuvana i datirana, bilo bi moguće, okvirno, sa manje ili više sigurnosti, utvrditi vreme nastanka pojedinih zapisa. Ponovimo, međutim, još jedanput, da to ni po piščevom, ni po našem uve-renju, nije presudno za većinu zapisa u Znakovima pored puta. U ovom popularnom izdanju priređivači su se, u želji da čitaocima olakšaju pristup Andrićevom delu, opredelili za tematski princip, na kome su, uz saglasnost pisca, uređena čitava Sabrana dela. Kako bi odveć striktno, usitnjeno tematizovanje moglo kod čitaoca da izazove osećanje ponavljanja i jednoličnosti, priređivači su zapise razvrstali u tri veća dela. U prvi deo,
' Datume koje smo naSU u pišJevlm beležnicama, a koje Je Andrić prilikom diktlranja izostavio, stavUi smo u fusnote. I druge manje izmene, dopune 1 razilaženja između daktilogralisane verzije zapisa 1 autografa predočene su fusnotama, u fusnotama su naznačeni i oni z'apisl u Znakovima čije varijante srećemo u Sveskama, tom sedamnaesti ovog izdanja. Prevode u fusnotama, ukoliko nije označeno da su Andrlćevi, dali su priređlvačL

606

607

Nemir ođ vijeka (naslov jednog ciklusa u Nemirima, vidi knjigu jedanaestu), sabrana su Andrićeva razmišljanja o filozofskim i društvenim temama i sve što glagol živeti pod-razumeva i priziva kada je reč o umetniku. U drugi deo, pod odrednicom Za pisca, inače čestom u piščevim radnim sveskama, uvršteni su tekstovi o umetnosti, književnosti, arhitekturi, muzici, slikarstvu, opažanja o jeziku, stilu, recima, književnim formama i pravcima. Kada Andrić piše o umetnosti, o pisanju, on retke izlaže načela; radije piše i razmišlja o soptsvenoro načinu rada, ili o stvaralačkom metodu pisaca čija je dela voleo i izučavao. Kada piše o sopstvenom delu, o onom što je stvorio, čini to bez namet-Ijivosti, ali sa gordošću. Ono što je ostvario, Andrić sagledava i prosuđuje prema onome što je ostalo neurađeno, i što se još, možda, moglo ostvariti, ili naspram onoga što mu je oduvek izgledalo neostvarljivo. U nesavršenstvu on, poput Vovenarga, vidi glavni podsticaj književnog stvaranja. Ako drugi deo knjige predstavlja Andrićevu poetiku, prvi obeio-danjuje piščevu filozofiju, shvatanja i osećanje postojanja. U treći deo. Slike, prizori, raspoloženja (naslov naš), sabrane su prozne skice, slike sa puta, opažanja o ljudima i naravima, prizori, likovi, >^snovi i pomisli«. Izvestan, ne veliki broj zapisa, uvršten je u Znakove pored puta u dve verzije. U ovakvim slučajevima jedna verzija je stavljena u fusnotu. Kako bismo čitaocu pomogli da se lakše služi knjigom, ovom izdanju pridodali smo i registar pojmova. U ovom izdanju došlo je i do pomeranja izvesnih zapisa kako bi im se našlo adekvatnije mesto unutar tematski organizovanih celina. U daktilografisani rukopis Znakova pored puta Andrić je uvrstio i izvesne tekstove čija prvobitna namera nije bila takva. Otud u Znakovima pored puta nalazimo i gradu za pripovetke, romane, eseje. Dodiri, veze, zapisa u Znakovima i drugih Andrićevih radova raznoobrazni su i mnogobrojni i nije ih moguće ovde nabrajati. Navodimo samo nekoliko primera. U Znakovima pored puta, deo treći. Slike, prizori, raspoloženja, čitamo: »Posmatra, i to ne od danas već odavno, gleda i sluša oko sebe, šta se radi i govori, a sve misli da negde iznad ili iza prizora koji mu se ukazuje postoji, mora da postoji, neki drugi svet, sa drugim ljudima, drukčijim mislima i postupcima. Teško mu je da veruje u postojanje ove povorke u kojoj i sam učestvuje. Sve mu nešto govori da će se mrka pozadina od istrganog bosanskog predela najednom osvetliti iznutra i razgaliti i da će se na tom par-četu prave Drine ukazati druga, stvarna, povorka, uzburkana

I nesavršena i ona, ali mirnija i čistija, više ljudska a manje zverska i bezumna. Moraće se tako nešto desiti, jer sve što ima u čoveku od čoveka i čovekovog reda i razuma, to želi, nada se tome i veruje da ne može ostati na ovome, da ne bi smelo ostati. Bez određenog osnova, bez prava, u protivnosti sa svim što zna, vidi i čuje, ali čovek veruje da sve to nije tako, da je sve ovo, sa svim ovim odlascima i dolascima, samo san, niz ružnih snova, koje snivamo na dugom putovanju u jednu posve drugu i drukčiju stvarnost, u kojoj ćemo se na kraju puta naći i probuditi.« Navedeni odlomak pripada rukopisima nedovršenog ro-rnana OmerpoJa Latas. Reč je, po svemu sudeći, o razmišljanju konzula Atanackovića, tj. o nastavku poglavlja Leto (vidi Sabrana dela, tom petnaesti. Napomene). U istom delu Znakova nalazimo i ovaj tekst: »Čudna priča o čoveku strancu koji je, krajem osamnaestog veka, na putu kroz Bosnu, napadnut od razbojnika, teško ranjen i opljačkan. Uzeli su mu sve stvari od vrednosti, između ostalog i dragoceni džepni sat, u to vreme čudo tehnike. Sad leži u jednoj seoskoj kući i leci se; u stvari, ne leći se nego umire, ali nikako da umre. Ali lakše bi se smirio i rastavio sa dušom kad bi umeo da razgovara sa ukućanima i kad bi znao koji je danas dan i koliko je sati.« Ovaj motiv Andrić je razradio u priči Ranjenik na selu (vidi tom četranaesti, Kuća no osami i druge pripovetke). Andrićeva razmišljanja o igri, o ljudskom pokretu uopšte, ili o recima, razaznaće se u pripovetkama Igra, Panorama. Reci Manje ili veće odlomke iz Znakova pored puta, osobito tipično andrićevske početke rečenica, naći ćete u pripovetkama Na obali, Corkan i Svabica i drugde. Andri-ćeve misli o pesniku i pesništvu u Znakovima prepoznaćete i u tekstovima o pojedinačnim pesnicima, o Branku Radiče-Viću na primer.* U Sokobanji, 1942. godine Andrić je u Pepita veliku svesku upisao sledeći tekst: »-Đacima bi se uvek pridružio poneki od njihovih drugova iz detinjstva, koji je zajedno sa njima učio osnovnu školu (ovde), pa posle ostao u kasabi kao šegrt ili sitan pisar u op.štini ili nekom preduzeću. Ti su se mladići obično odvajali od tog društva, bilo svojonx grubom ironijom bilo neprijatnim ćutanjem. Oni su čas preterano i neiskreno podvlačili u govoru svoju prostotu i neukost u poređenju sa srećnijim drugovima, čas ih opet jetko ismejavali sa visine svog neznanja. I u jednom i u « TJpoređl str. 256 ove knjige i Spomenik pesniku životne rado' Sli i mladalačke tuge, tom X1U ovog izdanja. 39 — Znakovi pored puta

SOS

609

drugom slučaju zavist je odisala Iz njih kao gotovo vidna i osetna snaga. Ali mladost još lako podnosi prisustvo i najgorih nagona i živi i kreće se bezbrižno i slobodno pored njih.« Ispod ovog teksta piščeva napomena: »-Od ovoga je nastala Na Drini ćuprija«. U Svetlozelenu malu svesku Andrić je zapisao: »Ja, u stvari, nisam nikad pisao knjige nego rašivene i razbacane tekstove koji su se vremenom, sa više ili manje logike, povezivali u knjige, romane ili zbirke pripovedaka.« U vremenima sklonim senzacionalizmu, ja pa ja retorici, lenjoj skepsi i lošoj osećajnostl, knjige poput Znakova pored puta kao da nam dolaze iz druge duhovnosti, koja jednovremeno ostavlja utisak utemeljenosti i novine, vred-nosti do koje moramo da se probijamo. Povezanost Andri-ćevog shvatanja i osećanja života, njegove metafizike i poetike, napor da se glagoli živeti i pisati približe, uslove, ili možda, tačnije, da se među njima uspostave veze u kojima smisao umetničkog, utemeljuje ljudsko postojanje — neće izmaći pažnji radoznalog čitaoca Znakova pored puta. Još na ulasku u život Andrić je, kako sam kaže, shvatio da za njega živeti znači pisati, da bi kasnije uvideo da je pisati što i živeti. Ali Između života i pisanja ne postoji gotovo jednostavno, a još manje jednosmerno nadopunjavanje i slaganje. Pisanje je u neku ruku »smeštanje« u opasni, izazovni deo života, i neophodno je veliko umeće da bi u igri na sve ili ništa »dobio onaj ko gubi« (Sartr). Ako Andrić i kaže ponekad i ponegde, ako i pomisli, da je pisanje pomalo i otimanje od života, ovakvo zakidanje pretpostavlja lepu žrtvu, piščevu spremnost da daje, da se odriče, bogateći se na drugoj srani i na drugi način. Pisanje stoji prema životu kao majstor pred nevidljivim klavirom čije žice čas opušta, čas zateže, sa željom da iz instrumenta izvuče željeni ton. Svaki put to, naravno, nije moguće postići. Nedovoljno elastično, ili naglo i nespretno zategnute žice — pucaju; nit se gubi, zvuk rasipa, i umesto muzike odjekne prasak, eksplozija. Pisanje je oblik postojanja koji ne prestaje da se podešava, istražuje, dokazuje, a da nikad nije dokraja uobličeno, izvesno, neporecivo. U ovom stavu stvaralačke slobode mi nismo nikada posve slobodni, i stalno smo u traženju veza koje život dopuštaju, proširuju, i u prisustvu neprekidne opasnosti da ga u ovom preteranom i neodmerenom naginjanju kroz prozor pisanja — zagubimo. Odista je opasno naginjati se izvan života, ali nema sumnje da nas pisanje izlaže ovoj opasnosti.

Otimanje od života je u ovom smislu i davanje i dodavanje postojanju, osećanju prisustva, njegovom utemelji-vanju. Ovakvo davanje nas u srećnim okolnostima i slučajevima obogaćuje. Umetničko delo je netražena nadoknada nerešivosti ovog spora između pisanja i života. Ono je izraz nastojanja da se oslobodimo »tamnice zakona«, težnja da uspostavimo višu prirodnost, stalna nada da se delom i ono što se odlaže, pa i nedogled, uvode u ljudski horizont. Spor o kome je reč uvodi pisca u život, nudi mu, ali uskraćuje, primorava ga da živi na jedan i ne na drugi način, upućuje ga da vidi što drugi ne vide, i da previdi mnogo od onoga što svi vide. U pisanju u kome se nalazi, pisac se i gubi; u komadu u kome pozorište priziva život, a život pozorište, pisac i čovek menjaju uloge. Život piše romane, romani uobličavaju život. Dakako, u život i u književni rad vode mnogi i različiti putevi; nije svejedno koje smo kapije prošli, a koje za-obišli, putujući lagano i teško ka vratima koja će se baŠ nama otvoriti. Nije svejedno da li smo u odlasku sedeli u razredu prve, druge ili treće klase, da li smo u torbi nosili pečeno pile, lepo složen sendvič, ili smo na papuči jutarnjeg radničkog voza grickali semeniće. Znakovi pored puta nisu ispovedanje, ni hronologija jednog života, već fragmenti životne i duhovne borbe što je rano probuđeno, i sebe svesno ja, vodi sa sobom, sa ljudima i svetom oko sebe, sa svim što je iz života, u dugim godinama rada, traganja, nemira i stvaranja, valjalo savladati i uneti u dobro sročene rečenice. U sveskama u Andrićevoj zaostavštini, u koje pisac od najranijih dana pa do kraja života upisuje svoja razmišljanja, utislče o ljudima i sa putovanja, pojedine rečenice, reci i izraze koje nalazi u knjigama ili ih čuje u prolazu, na fudbalskoj utakmici ili na koncertu, u svetskim metoropolama, palankama i zabitim planinskim selima — nalazimo tragove ove borbe, raspinjanja između spontanosti i izraza. U Andrićevjm razmišljanjima o životu, o pitanjima koja se u svakom naraštaju postavljaju ponovo, ali na drugi način, nećete naći formulu kako da uspete u životu, kalco da postanete pisac. Autor Znakova pored puta pribojava se »rimovanih istina«, svega što po pravilu nalazite u sentimentalnim dnevnicima i feljtonistici. Znakovi pored puta nisu suma načela, uputa, već prostran predeo u koji su prizvana raznolika životna i stvaralačka iskustva. Primetićete kako se pojedine misli, pomisli, utisci, slike i raspoloženja načas javljaju, nestaju, da bi opet, poput ponornice, izronili, pojavili se u formi koja obnavlja i proširuje prvobitni oblik što su ga isto, ili slično, životno osećanje ili prizor, jednom. 39*

610

611

đrugde, prizvali. Sklad ili predah, časovi nemira, dvojenje, skepse, bola, pa opet trenuci isplivavanja, ozarenja, sreće. Terazije života naginju se čas na tamnu, čas na svetlu polovinu; pokreće ih i san i nesanica, i dan i noć, i sećanje na mladost i briga za starost, i reci i tišina kao izvor govora i jezika, i želja za ljudima i pokretima, i strah od njih, i žena koje nema, i reč ko:a otvara vidike, i čaša rujna vina i igra »svjetla i sjene«, sve to i mnogo još od onoga što se ne može nabrajati. Iskušenja, ali i luk snage koja ih savladava. Ko je među ljudima koji su stvarali bio pošteđen sumnji i posrtanja. Trenuci koji život znače. Znakovi pored puta su knjiga lutanja i belega. U more neizvesnosti upisani su toliki znaci pre i posle ovih što ih Andrić ostavlja za sobom. Avanture se ne ponavljaju, i niko više neće proći njegovim putem. »Budućeg književnika, veli Jan Parandovski, ipak niko ne uvodi u tajne njegovog zanata. Prisiljen je da ih sam upozna, da ih otkrije sopstvenim domišljanjem i instinktom, da traži svoj put, pipajući po mraku i lutajući.. .•«' Pa ipak, Andrićevi Znaci, iako ne svaki od njih, i ne za svakoga isti, upućuju i nas, padaju i na stazice kojima sami idemo, pod drugim belegom, i pod drugom zvezdom. Svetlost iz ovih izvora, razgrevana radošću , patnjom, dospe-vanjem i nedoumicama, ne pada na put samo onome ko je okrenut natrag, koji se vraća ili silazi sa neizvesnog puta, već i na staze onih koji svoje puteve krče ili ih još bojažljivo traže. Protagonista ove knjige je mladić iz narodne priče koja stoji na ulazu u Znakove kao »oličenje opšte i večne ljudske sudbine: s jedne strane opasan i neizvestan put, a s druge, velika ljudska potreba da se čovek ne izgubi i nađe, i da ostavi za sobom traga-«.* Cutanje nije zlato zato što u njemu leži sigurnost. A ako je, i ukoliko je zlato, onda je ćutanje to kao način kazivanja, ili bar uvažavanja reci koja nedostaje. U ovom smislu bismo mogli da kažemo da Andrić govori o životu i ljudima sa goricom istinoljubivošću, podrazumevajući da »najlepše i najstrašnije stvari, ipak, nikad nisu kazane«. Život dok o sebi još daje glasa, i onaj »zakopan« u ćutanju i zaboravu, i onaj što tek kuca na vrata, sve su to delovi rečenice, izraz teškoće da se ona dovrši i da se stavi tačka. Istorija i prošlost su za Anđrića velika knjiga znakova, koju i on čita i odgoneta, upisujući u nju tragove sopstvenog postonjanja i delanja. Otvorenost vremena i prostora može se izražavati različitim književnim postupcima. Unutarnja napetost andri' J. Parandovski, Alhemlja reći, Kultura, 1964, str. 143. • Znakovi pored puta.

ćevske rečenice proizlazi iz nastojanja da se ljudi, zbivanja, pojave — sagledaju u prepletu protivstavljenih sila, dok su tu, i dok prolaze, kad prođu, ili tek nadolaze, pošto su bile i još nisu prošle, ili su bile i ostaju. Kad kažemo Sada, to nam izgleda jasno, lako pristupačno, nezamućeno i na dohvatu. Anđriću je ovo Sada neposredno, teško čitljivo; on ga odgoneta znacima utisnutim u prošla vremena, ili možda, tačnije, u vremena među vremenima, u vreme bez vremena. Otuda utisak obuhvatnosti njegove rečenice koja očituje prisustvo, ali ne ukida mogućnosti. Proces nastajanja Znakova pored puta, koji se može pratiti upoređivanjem različitih varijanti u kojima se razvijaju polazna misao, raspoloženje ili slika — ukazuje na piščevu nespremnost da tvrdi, da se služi iskazima u prvom licu. U većini slučajeva, u razrađenijim verzijama svojih zapisa, Andrić je nastojao da prevlada prvo lice tako što će svoju misao pripisati Goji, na primer (Razgovor sa Co-jom), ili što će je staviti u usta junacima pripovedaka i romana. I ono duboko lično, i ono što je iz lektire ulazilo u njegove zapise, Andrić nastoji da izvede na široko polje opšteg, narodskog iskustva i mudrosti. U narodnim kazivanjima, pričama, legendama, izrekama, poslovicama, u običajima, građevinama, utvrdama, putevima, mostovima, molitvama, psovkama, grobljima, hanovima i sarajima, video je znakove života, i više od toga: model knjige mudrosti, svega što se o zemlji i postojanju na njoj uopšte može kazati, kao i meru i cenu ovog saznanja. Uopštavanje, međutim, nije isto što i obezličavanje. Znakovi su strasno pisana knjiga koja se, i te kako, tiče kože njenog autora. Zatičemo ga usred žestokih i plodnih nemira, bez kojih ne može, a sa kojima tešlvo izlazi na kraj. I ono iz čega izvire, i ono na šta se naslanja Andrićevo delo. smisao čitavog njegovog književnog poduhvata, manje iii više direktno, očituju se u ovoj knjizi koja je dnevnik protiv dnevnika, ali pre svega, portret umetnika, njegova etika i poetika, delo i drama dela u nastajanju. Ova knjiga otkriva Andrića, uvodi nas u njegovu stvaralačku radionicu, ali ide i dalje: upućuje nas na sudbinu čoveka kao pesnika, na filozofiju života kao stvaranje. I kad neposrednije govori o sebi i sopstvenim iskustvima, i kad sudi o drugima, Andrić razlikuje lično i privatno, iskrenost ne mesa sa banalnošću, istinoljubivost odvaia od bezobzirnosti. Hteti mnogo i daleko ljudski je, ali ni pisac ni čovek, po Andrićevom osećanju, ne bi smeli u stvaranju da zloupotrebe svoje moći. Kao da je u tome tajna sklada i lepote, kruna napora u kojima se čovek-stvaralac kao most održava nad provalijom. »... Sta smo bili i šta smo pisali« (I. Andrić, podvukli priređivači) o tome svedoče Znakovi pored puta.

612

613

.. Svjetlost......Slike.Nemiri od vijeka ... prizori....... 1977.. 2..Nesanica.^.... — Štampano čirilicom i latiniconi. .. Beograd......NAPOMENE SADRŽAJ ZNAKOVI PORED PUTA Sabrana dela Ive Andrića..•«••••••• 5 9 5 6 0 5 6 1 4 11 2 1 5 3 2 7 5 6 5 5 8 3 ... Ljubljana.....Večiti kalendar maternjeg jezika REGISTAR POJMOVA.... god.. 3.. 4. Zagreb... — Savremenld — proza........ Sarajevo...... Beograd. Svjetlost....... Mi-sla.. BELEgKA I NAPOMENE Registar pojmova .... 1978. 1977... — Beograd.. Skopje... 1976.. knjiga četrnaesta: Znakovi pored puta.. god...........• .. raspoloženja .. Prosveta.... t< Beleška o ovom izdanju l » i .. » * t Napomene .. 3.... 5... Državna založba Slovenije. i . 2.. Prosveta...... 1978.............. 1978.Za pisca. ZNAKOVI PORED PTJTA 1........izd........ Mladost...izd.. Prosveta... Sarajevo.

614 .

Izdavačka djelatnost Sarajevo . Novi Sad Sumadijska 12 Štampano u 6000 primjeraka 1986. .Za Izdavača Seađ Trhui} Štampa BO štamparija »Budućnost«. izdavačka radna organizacija.IVO ANDRIC ZNAKOVI PORED PUTA Ttehnički urednik Hilmo Hadžić Korektor Emira Tanović Izdavač SOOUR »Svjeflost«.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->