Fetve i savjet

FETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaša pitanja dr. Ramiću možete poslati na adresu udruženja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjet
nalaze kur‘anski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam? Odgovor:Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje:Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto

Fetve i savjet
pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. Šukri H. Ramić Rubrika: Usuli-fiqh Opća potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je očita u ovom stoljeću, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i proučavanja. Islamsko pravo (Šerijat) je posebno ciljano od strane istraživača, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kaže, što je Šerijat taj koji je stoljećima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju društvenog života kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko društvo i čuvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove riječi sugeriraju da ako neko želi razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava može biti polazna i vrlo važna tačka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nužno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno važno za one pravnike-naučnike koji se bave sekularnim pravnim

“pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise” . podloga. kad neko kaže: “Sunce je izišlo ili nije izišlo”. “cjelina je veća od jednog dijela” itd. to će biti propis. zbog toga što se svi bezuvjetni (apsolutni) oblici zabrane. Sa željom da se čitaoci i čitateljice Novih horizonata upoznaju sa ovom naukom.i obavljaj namaz i daji zekat. uz koje ne postoje neke unutarnje ili vanjske indicije. koji nisu popraćeni nekim unutarnjim ili vanjskim indicijama (dokazima). . Naprimjer: bezuvjetna (apsolutna) naredba (emr mutlaq) implicira strogu dužnost (vudžub) . Sljedeći ajeti dublje objašnjavaju ovu koncepciju: “I da se imetku siročeta ne približavajte. Objašnjenje ove definicije će nam pomoći da pravilno shvatimo suštinsko značenje usulul-fikha: . Ovo.. U skladu s tim. Šta je to usuli-fikh Riječ usul je množina od riječi asl koja jezički znači: korijen. ako Allah da.ova riječ isključuje sve one koji nisu kvalificirani i koji nisu postigli stepen mudžtehida To znači da samo ljudi koji su postigli određene kvalifikacije mogu činiti idžtihad i izvoditi zakonske propise iz njihovih validnih premisa (dokaza).tu ulaze opći principi (qava‘id kullijja) čija pravila (rješenja) mogu biti primijenjena na mnoge njihove subjekte. jer to sadrži pritvrđivanje izlaženja ili neizlaženja Suncu. naučno tretirane na stranicama ovoga lista. b) pomoću prirodnih . zbog toga što je metodologija koja se koristi u procesu uspostavljanja šerijatskih zakona ponekad sasvim različita.” “O vjernici. mogu pod njega podvesti. . razumijevanje Šerijata. U genitivnoj vezi sa riječi fikh ona označava nauku uspostavljenu i razvijenu od strane islamskih učenjaka. njene najinteresantnije teme će biti..“mudžtehid” . Prema tome. može prepoznati i odrediti.“propise” (ahkam jednina hukm) . Može se definirati kao razumijevanje principa pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza) . kao što su u sljedećim ajetima: “. Ova nauka predstavlja teoretske osnove za Šerijat. Prema tome. muslimana i islama općenito će biti uveliko nekompletno. “nije dozvoljeno” i “neka narod ne ismijava” impliciraju strogu zabranu (tahrim) neodgovornog i lošeg upravljanja imetkom siročeta. o kojima oni govore. pomoću koga se status djela. osim na najljepši način. prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam i ismijavanje drugih naroda. neka narod ne ismijava narod. također. zabrane u prethodnim ajetima. Ovi propisi su imenovani kao racionalni propisi (ahkam aklije). “ne približavate”.” “O vi koji vjerujete! Izvršavajte (svoje) date obaveze. . Ovo predstavlja jedan princip koji sadrži opće pravilo zbog toga što se može primijeniti na sve bezuvjetne naredbe. Drugi princip: Bezuvjetna (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira zabranu (tahrim).” “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.“principa” . predstavlja jedan apsolutni princip.Fetve i savjet Stranica 4 od 154 sistemima. možda su oni bolji od njih.znači da ovi principi predstavljaju oruđe i metodologiju pomoću kojih mudžtehid dolazi do šerijatskih propisa i izvodi ih iz njihovih pojedinačnih premisa (dokaza). mogu biti podvedene pod princip pomoću kojeg možemo prepoznati propis koji je u konkretnom slučaju stroga odredba (vudžub) obavljanja namaza. ako mi nismo u stanju razumjeti ovu razliku.” Bezuvjetne naredbe “obavljaj” i “daji”. osnova. davanja zekata i izvršavanja datih obaveza. Izvođenje propisa može biti postignuto pomoću tri opća metoda: a) pomoću razuma (‘akla) kao što je “jedan je pola od dva”.ovdje znači pritvrđivanje nečega nečemu drugom (isbatu emrin li emrin ahar).” Svi oblici zabrane (tahrima) u ovim ajetima mogu biti podvedeni pod ovaj princip.

Nauka usuli-fiqh tretira samo propise koji se odnose na ljudske aktivnosti. odnose se na sve aspekte ljudskog života koji mogu biti različite važnosti i značaja: a) neki se odnose na ljudske akcije i aktivnosti koje ljudi obavljaju kao što je namaz. Kao rezultat tog proučavanja. . pojedinačne. trgovina. kada se pravilno shvate.Fetve i savjet Stranica 5 od 154 osjećaja i osjetila kao što je “vatra prži”. Njegove poslanike.” Slično tome. vakufljenje. oporuka itd. Njegove knjige itd. Oni su ograničeni atributom “šerijatski” da bi se napravila razlika između njih i racionalnih i osjetilnih propisa. učenjak u usuli-fiqhu može proučavati sve naredbe spomenute u Kur‘anu i Sunnetu.“pojedinačnih” je spomenuto da bi se napravila razlika između pojedinačnih i općih (univerzalnih) dokaza. a to je jedenje mesa krepale životinje koja nije zaklana u skladu sa propisima Šerijata i indicira propis koji se odnosi na to pojedinačno pitanje. Naprimjer. post. pokazuju mudžtehidu put kojim se može doći do pravne presude i izvesti pravni propis iz njegovih pojedinačnih dokaza. Ovi propisi su imenovani kao osjetilni propisi (ahkam hissijje). c) pomoću mjerodavnih šerijatskih tekstova. u svojoj biti. kad nisu specificirana (ograničena). a kamata i blud zabranjeni itd. proučavajući opća značenja u meritornim šerijatskim tekstovima. Ovi propisi su imenovani kao ahkam i‘tikadije. Propisi koji se odnose na ove aktivnosti su imenovani kao ahkam amelije. Riječ “validnih” isključuje sve izvore zakonodavstva koji nisu utemeljeni na Kur‘anu i Sunnetu. naredbe ili zabrane. Principi usuli-fikha se odnose na treću vrstu propisa. Ovi principi su ustanovljeni da bi pomogli mudžtehidu u izvođenju šerijatskih propisa iz njihovih premisa (dokaza). neograničene ili ograničene indikacije. da bi se tako isključili ahkam i‘tiqadijje i ahkam ahlaqijje. Vrste šerijatskih propisa Šerijatski propisi. učenjak će u usuli-fiqhu (usulijj) doći do određenih zaključaka i predložiti u skladu s tim opće principe. Iz ove definicije se može razumjeti da je usuli-fiqh skup pravnih principa koji. Sunnet i druge univerzalne i opće dokaze posmatrajući ih iz perspektive da li oni pružaju opće. kada nije ograničeno.“…iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza)” . U skladu s tim. vara itd. on će zaključiti princip: “Neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). b) neki od njih se odnose na vjerovanje kao što je vjerovanje u Allaha. sigurno uključuje sve na što se ono može primijeniti. To je razlog zbog čega su ovi propisi (ahkam) označeni (ograničeni) atributom “praktični” (‘amelijje). . impliciraju obavezu (vudžub). c) neki propisi se odnose na čišćenje i oplemenjivanje ljudskih duša kao što je obaveza da se bude istinoljubiv i zabrana da se laže. Razlika u radu učenjaka u usuli-fiqhu i učenjaka u fiqhu Učenjak u usuli-fiqhu izučava Kur‘an. Ovi propisi su imenovani ahkam ahlaqije. kada uz njih ne postoji neka unutarnja ili vanjska indicija. Premisa (dokaz) će biti ispravna (validna) ako se odnosi na dotično pitanje i ako je utemljena na izvorima Šerijata koji se ogledaju u univerzalnim i općima dokazima.Premisa ovdje znači pojedinačni dokaz koji se odnosi na određeno pitanje kao što je ajet: “Zabranjuje vam se strv…” Ovaj ajet je premisa (dokaz) zato što se odnosi na posebno pitanje. izdaje. Ovi propisi su imenovani kao šerijatski propisi (ahkam šer‘ijje) kao što je propis da su propisani namazi obavezni. . učenjak će izreći princip: “Opće značenje. on će zaključiti da opća značenja . uključuju sve na što se ona mogu primijeniti. Ukoliko zaključi da te naredbe.

Fetve i savjet Stranica 6 od 154 kada nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti tu implikaciju”. Rezultat tog istraživanja će mu ponuditi mnogo ajeta i Poslanikovih a. prema tome. Iz prethodne diskusije je jasno da naučnik u usuli-fiqhu proučava univerzalne i opće dokaze. naprimjer. naći ćemo veliku sličnost među njima i vidjeti da na metodološki sličan način tretiraju iste teme. Među ovim dokazima bit će. prirodno je da su sve te nauke međuovisne. Nadalje. on će zaključiti da naredba “obavljaj” implicira strogu obavezu. 4) Kada su fiqhske discipline u pitanju. Veza usuli-fiqha sa ostalim naukama Imajući u vidu činjenicu da sve islamske nauke potiču iz istog izvora i imaju isti cilj. i izvodi iz njih opće principe. 3) Sličnost sa skolastičkom teologijiom (‘ilmul-kelamom) i njenim disciplinama možemo naći po pitanjima kao što je rasprava da li je Šerijat ili razum taj koji odlučuje šta je ispravno a šta pogrešno. c) nemutevatir (šadd) kiraeti i propisi u vezi s njima 2) Sličnost sa sunnetskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) prenošenje hadisa i njegova klasifikacija. Sa svoje strane. i može li se takva spoznaja postići bez Objave itd. Naprimjer. nauka o usuli-fiqhu se . bit će izveden princip: “Neograničena (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira strogu zabranu (tahrim). b) derogacija šerijatskih propisa (nasih ve mensuh). Ukoliko naučnik proučava zabrane spomenute u meritornim šerijatskim tekstovima. pa. da su tijesno povezane jedna s drugom. c) etimologija riječi. Ona koristi principe koji se odnose na premise i zaključak. b) klasifikacija značenja riječi na metaforično i literarno. Nakon takvog zaključka. doći će do zaključka da sve zabrane. ukoliko nisu popraćene unutarnjom ili vanjskom indicijom impliciraju zabranu (tahrim). Ukoliko je uporedimo sa ostalim islamskim klasičnim naukama. možemo vidjeti da usuli-fiqh navodi mnoge primjere koji su izvedeni iz pojedinosti i detalja fiqha (furua). Navešćemo nekoliko primjera: 1) Sličnost sa kur‘anskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) te‘vil (interpretacija koja nije u skladu sa očitim značenjem riječi. izreka koje govore o namazu. možemo naći sličnost u temama kao što su: a) pravila koja se odnose na pitanje nastanka jezika. ako fakih želi da zna kakav status ima namaz.s. on će prvo istraživati dokaze koji se odnose na namaz. status namaza će biti stroga obaveza (vudžub). ukoliko nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti takvu implikaciju. U ovoj instanci faqih će primijeniti usulsko pravilo. zatim sinonimi. nauka o usuli-fiqhu se okoristila i uzela osnove iz logike. kad naučnik u fiqhu (fakih) želi da spozna propis koji se odnosi na određeno pitanje. specifičnost itd.” Koristeći ovu metodu naučnik u usuli-fiqhu uspostavlja princip koj će pomoći naučniku u fiqhu u njegovu nastojanju da izvede pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. b) kriteriji za prenosioce hadisa (džerh ve ta‘dil) itd. on će uzeti ove principe iz usuli-fiqha i primjeniti ih na pojedinačne dokaze u namjeri da otkrije njihove implikacije. Na kraju. Nauka o usuli-fiqhu nije izuzetak. ajet: “I obavljaj namaz…” U ovom ajetu će naći naredbu koja naređuje obavljanje namaza. koje kaže da neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). općenitost. Pored ovih. koji će pomoći naučnicima u fiqhu u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. da pozajmljuju i oslanjaju se jedna na drugu. 5) Od disciplina u arapskom jeziku .

) se smatra prvim naučnikom koji je sakupio i zapisao neke od ovih principa u svojoj Risali. mnogi koji nisu bili kvalificirani za idžtihad počeli su se baviti tim poslom. svaka teorija koju je podupirao odgovarajući dokaz bila je potvrđena. pa. a knjige. zbog toga što su oni govorili čistim arapskim jezikom. Nadalje. tj.. inšaallah – . Sve ove činjenice su ponukale islamske učenjake da sistematiziraju pravila koja je svaki pravnik morao slijediti u procesu idžtihada. nastavit će se. koji je svoju teoriju zasnivao na općim dokazima./820. naučnici su prihvatili dva različita pristupa ovoj nauci. Ona se. njene preduslove. rani mudžtehidi nisu imali potrebe da ovi principi budu sistematizirani. Ona tretira principe koji se koriste u procesu “izgradnje” pravnih propisa iz njegovih pojedinačnih dokaza. Poznavanje arapskog. koji ova pravila sadrži u svojoj prirodi. kako da se ukloni kontradikcija. bez obzira da li se ta teorija slagala ili neslagala sa propisima uspostavljenim od strane prijašnjih pravnika. Za vrijeme ranih dana islama ova pravila nisu bila napisana. istislah. također. Drugi pristup je šafijski (mutekellimini ). u to vrijeme. Imam Šafija (umro 204. kontradikciju među dokazima. koji su svoju teoriju formulirali u svjetlu praktičnih šerijatskih propisa. zatim razmatra idžtihad (pravno rezonovanje). U to vrijeme usuli-fiqh je dobio svoj finalni oblik. i da ih sačuvaju od eventualnih grešaka i optužbi da možda formulišu propise po svojim željama i nahođenju. zatim na one izvore oko kojih ima razilaženja kao što su istihsan. propisa koji se odnose na ljudsko djelovanje i aktivnosti. Grane usuli-fiqha Ova nauka primarno tretira islamsku pravnu logiku. Prema njima. vjeru. status slijeđenja specifične pravne škole itd.. bilo je nedovoljno i neadekvatno. Stvarna potreba za takvom akcijom pojavila se onda kada se islam proširio u nearapska područja i kada su mnogi nearapi prihvatili Allahovu dž. zatim tretira lingvistiku. Značaj usuli-fiqha i njegov razvoj Značaj nauke o usuli fiqhu je u činjenici da ona predstavlja temelje na kojima je kompletna građevina islamskog prava izgrađena.Fetve i savjet Stranica 7 od 154 okoristila različitim diskusijama vezanim za pitanja ispravnosti zaključka zasnovanog na induktivnom rezonovanju. prvi mudžtehidi su se “prirodno” koristili ovim pravilima dok su činili idžtihad. istishab itd. kako se dokazi mogu koristiti za potvrđivanje stavova i tvrdnji. Ono što je kasnije napisano bilo je uglavnom u smislu tumačenja već napisanog ili dalja elaboracija tih djela. konsenzusa i analogije. Nakon Šafije. Međutim. izvedenih od strane ranijih pravnika. načini na koji riječi saopćavaju i kazuju svoja značenja itd. Sunneta. i razumjevanje izvora Šerijata ovih novih muslimana. koje će kasnije služiti kao reference. prema tome. Cilj ovih pravila bio je da pomogne mudžtehidima u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz šerijatskih tekstova. Jedan od njih je pristup Hanefija. U to vrijeme se pojavio negramatički govor. tada su napisane.š. Prema tome. Ako pogledamo djela iz usuli-fiqha možemo zaključiti da se stvarni razvoj ove nauke desio u četvrtom stoljeću po Hidžri. Kur‘anu i Sunnetu. fokusira na izvore Šerijata oko kojih nema razilaženja Kur‘ana. ne gledajući na njihovu primjenu kod pojedinih pitanja. u procesu razumijevanja Allahovih dž.š.

Kitabulešribe. Kada je Tariqu b. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah. a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje).) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti. 1/81.) Izz b. 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure). (Mugnil-muhtadž. Kitabul-ešribe. c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik. mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu. navodno. a u nuždi je dozvoljeno koristiti. vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio. kao Bejheqi. a ne postoji adekvatna zamjena. zabranio da proizvodi alkohol. b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam. 5/113. 1/251. d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani. a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On.) Na osnovu spomenutih hadisa.s. inače. u granicama nužnosti. 4/255. osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje. 4/188. uistinu. nije lijek. a osoba nije pronašla neki drugi lijek. jer ona. te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri). uistinu.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda. alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu. (El-Hedijje alallaijje. zabranjeno (haram).Fetve i savjet Stranica 8 od 154 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol? Odgovor: Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai.” (Qava‘idul-ahkam. rekao: “Allah. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela.” (Sahihul-Buhari. kao što je čišćenje rana i tome slično. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje. str. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest. dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde). uistinu. Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. po ispravnom mišljenju. b) u slučaju prijeke potrebe (nužde). jer je Poslanik a. El-Muhezzeb. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti. 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist. 251. tj. bolest. bilježe kao merfu‘.s. jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. nego je on. može da mi kaže lijek za moje . liječenje alkoholom. i ono što je. Suvejdu Poslanik a. dok ga drugi muhaddisi. Ahmed i Ebu Jala. i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika. pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka.” (Sahihu Muslim. e) ukoliko postoji potreba. on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Nije dozvoljeno.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog. Mugni.

na osnovu tačne.” (El-Mumtehina. skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate.s. Kitabul-iman. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi.š. Na kraju.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.” (Ahmed u Musnedu. Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim).” (Sahih Muslim. Ukoliko se o tome radi. neko zlo nanijele.) Dakle.” (Sahihul-Buhari. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje? Stranica 9 od 154 Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati.) Poslanik a. Prema tome.s. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni.) Ebu Zerru r. tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. a to je najslabiji čin imana. findžan.Fetve i savjet dijete.) Sve one koji varaju ljude.s. s obzirom da su takvi.a. Kitabul-edeb. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom. Kaže Poslanik a. eventualno. pomoć i podršku. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.s. Stanujem u soliteru. nije vjernik. može pomoći. je rekao: “O. naprimjer. neka ga bar srcem svojim prezire. neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno).š. Pitanje: Muslimanka sam koja prakticira islam. precizne i naučno utemeljene istrage. Ebu Zerr. bilo gdje i bilo kako. tako mi Allaha. ipak. i da zatraže oprost od onih kojima su. naricanje. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći. da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje. ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram). Mogu li da im odem na žalost? Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili. Osobama koje gledaju u grah. da ta posjeta. da se iskreno pokaju Allahu dž. Kitabus-selam. koje vračaju i bave se sličnim poslovima. je rekao: “Tako mi Allaha. da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili.” (Sahih Muslim. ima komšija prema komšiji. Allahov je Poslanik a. Allahov Poslanik a. sjedenje u društvu . nije vjernik. Odgovornim u Islamskoj zajednici. kao što je. zaista. ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama. kako onih koji varaju tako i onih koje varaju.” (Buharija i Muslim. uz Allahovu dž. Allah dž. kada budeš kuhao čorbu.š. nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. a Poslanik a. želim da naglasim. za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima. voli one koji su pravični. a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni).) Hadisa u ovom značenju ima puno. Vi ćete. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. osoba koja liječi Kur‘anom. a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti. Baqi musned el-muksirin. po islamskom učenju. označila takve osobe. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica. LX:8. nije vjernik!” Neko reče: “Ko to.s. Preporučio bih ti. a ako ni to ne bude u stanju.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže. preporučio bih da se toga prođu. inšaAllah. da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). da bi Vama bila dozvoljena (halal). jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb). dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. radi dobra svih nas. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. tako mi Allaha. dužni smo spriječiti. Allah. niti se protiv vas borili. a Vi znate kolike obaveze. upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.s. on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.

bi ustao. Musneduššamijjin. ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. ili kad je bila duže odsutna. nadređeni i podređeni. ustala. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a. a . je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Sahih. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim.s. Sunen. Također. Kada je Sad b. a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a. a u čijem senedu ima slabosti.s. a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Kitabul-edeb. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta. Kitabul-edeb.s. Ubejdullah je ustao..) Kab b. se prenosi da bi Fatima r.a. nastavnici. Ebu Davud.a.” (Ebu Davud. Tirmizi. nakon što mu je Objavom oprošteno. kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a. Baqi musned el-muksirin. Muslim. Kitabul-džihadi ves-sijer. Kitabul-edeb.. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku. Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke.. Sunen. Sunen.. u islamu.s. s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž. kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je..) U hadisu.s. u tom pogledu.” (Tirmizi. roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Kitabul-edeb. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno.s. Sunen. poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto. (Ahmed u Musnedu. Pokuđeno je. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. koji prenosi Muavija r. trčeći mu prišao. Ovo ustajanje. Sunen. i nije negativno reagovao. mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično. koje je šerijatski dozvoljeno. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri. i rekao za njega da je hasen-sahih-garib. Vjerovjesnik a.š. poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto. ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. da im je došao Allahov Poslanik a. uglavnom.a.Fetve i savjet Stranica 10 od 154 koje pije alkohol itd. Svima njima. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da. Kitabul-džihadi ves-sijer. u granicama svojih mogućnosti.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Sunen.” (Ahmed u Musnedu. profesori. a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje. Ebu Davud.a. uzeo je za ruku. Od Aiše r. uzela ga za ruku. je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. svi učitelji. prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima. i rekao da je hasen. slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. Tirmizi. Sahih. ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge. Talha b. Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r. Kitabul-edeb.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje.a. Kitabul-menaqib. (Buhari. Još uvijek me muči ovaj problem. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju. Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju.

ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Džibrin upitan o . ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate. 119. Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje.š.s. Trudit ću se da što više njihovih pitanja nađe mjesto u ovoj rubrici. usnu itd. Abdullah b. naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima. tj. a ne na javnom mjestu. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab? Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se. a novine su. Ti ukrasi mogu biti različiti. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem. nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu.Fetve i savjet Stranica 11 od 154 ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja. objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Ukoliko neko ima pitanje koje zahtijeva hitan odgovor može me nazvati na telefon 072-410571 svakim radnim danom od 11 do 12 h. (Vidi: Buhari. b) nisu specifični za nemuslimane. koji prakticiraju islam. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. “Tahrimuddemi”. c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju. Vesselamu alejkum. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja. Prema tome. na izvjestan način. uljepša svome mužu. ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž. Možemo kazati da su svi dozvoljeni. “Kitabul-megazi”. b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Molim Allaha dž. javno mjesto. Što se konkretnog slučaja tiče. te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju. musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. Nesai. koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Nadam se da će intelektualci.). Sunen.š. da oprosti i nama i njima. Sahih. i u tom pogledu uzeti Poslanika a. sa lijepim nijetom. ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam. a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”. ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje. Pitanje: Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano? Odgovor: Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba. Napomena: Obavještavam braću i sestre da zbog brojnosti pitanja koja mi svakodnevno stižu ne mogu svakome pojedinačno odgovoriti.

tog tako važnog filtera u našem organizmu.. rekao da ga treba pretjerano čistiti. da ne mogu. povođenje za omladinom sa Zapada. s. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu. ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. ukoliko muslimanka ne nosi nikab. Kada sam. traženje načina da se izdvoje. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. u Indiji. Također. Naime. rekao je Ebu Davud. u stvari. ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. 1/278. s. ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice.” (“El-Beqare”. str. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos. čini mi se da to nije u našoj tradiciji. 182. (Vidi: Nejlul-evtar.s. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). 222. Na osnovu iznesenog. pokažu. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa. osim na uši. trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće.) Pitanje: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? . ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. za koji je Poslanik. a žena se nije bila okupala. a kada se okupaju.v. Naime. (Vidi suru “En-Nur”.” “Ovako glasi sahih predanje”.v. s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama. razlikuju od drugih. ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. npr. osim kada se posti. nakon tako dugog odsustva. usne itd.) Prema tome. U isto vrijeme napominjem. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. na osnovu trenutnog znanja.a. Uz to.” Iz tog se može razumjeti da. onda pola dinara. Reci: ‘To je neprijatnost. i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji. 31. izapirući ga vodom. postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu..) Da li to šteti zdravlju. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu. Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. i ne prilazite im dok se ne okupaju. izuzimajući uši kod žena. istaknu.Fetve i savjet Stranica 12 od 154 stavljanju naušnice u nos. kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. kada se uzima abdest. (Fetavil-mer‘e.a.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. ako je hajz prestao. a ako je žuta pola dinara. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno.s. Izdanje “Darulvatana”. kao što je kod nas običaj.

kada puši. To su djela koja su štetna po čovjeka. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. Dakle. jer kada je u drugom stanju. također. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruh-tahrimen. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). kao grijeha. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. postaje zabranjenim (haram). Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. Nadalje. što može biti ponekad slučaj. Međutim. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. nego se uveliko razlikuju. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. možemo reći da je to haram. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. Ne. kako fizičkom tako i psihičkom. stepenovati. Preporuka bi bila da se u . To bi značilo da je treća cigareta haram. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. zasigurno. blud itd. uglavnom. Novije generacije termin mekruh koriste. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. od osobe koja puši kutiju-dvije. onda nije ni grijeh. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). onda je to grijeh (haram). treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. itekako. da označe djela koja je pokuđeno raditi. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. sve je bliži haramu. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Odgovor: Normalno je da svaki musliman. U svakom slučaju. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruh-tenzihen. Ukoliko. Kao zaključak. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. Međutim. pak to nije vid ponižavanja. Mekruhi se mogu. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. kao što je pušenje duhana. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. Naprimjer. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. a korist nepostojeća onda. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. a sama njegova veličina. dobro znamo. ovisno o okolnostima. pa makar to bilo ispod pojasa. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. a to možda nije uvijek slučaj.Fetve i savjet Stranica 13 od 154 Odgovor: Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. Nije isti grijeh pušača koji. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. Kada njegova šteta bude očita. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima.

da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti.s. Kada je Poslanik. isti je kao i prije zaruke. zavisi od osoba koje se upoznavaju. dužni smo mu ga dati. elhamdulillah.? Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila.š.. Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. Otkako sam počeo prakticirati islam.Fetve i savjet Stranica 14 od 154 svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. olovka itd. Nadalje. dž. Da li je moja supruga u pravu kada . Šu‘be zaručio neku ženu. sa pokrivanjem ide malo teže. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. ne boji. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. ne smije biti osamljivanja. Prije svega. a što se smatra vrijednošću. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. počela redovno klanjati. Što se tiče samog upoznavanja. To znači. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.š. Upoznavanje. rekao je Allahov Poslanik. toga klonimo. pa je vidi”. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. U tom slučaju.s. osame tako da ih treća osoba ne vidi. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. s. “Idi.v. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. odgovorio je Mugire. Prema tome. a posebno kada za tim nemamo potrebe. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. na odgovarajući način. Pitanje: Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. čuo da je Mugire b. Prema tome.a.. Ukoliko se pojavi vlasnik. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. ono je nužno potrebno.. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak.a. s.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. Knjizi. Ako pak postoji bojazan da npr. Mada je ona. Status zaručnika. u kome nema grijeha. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. postaje zabranjenim. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. nakon zaruke. “Nisam”.. dž. izgubljenu ovcu pojede vuk. Pitanje: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Odgovor: Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje.v. upitao ga je da li ju je vidio. kakav će status imati.

. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. što je. (Vidi suru “El-Ahzab”. voli one koji su pravični. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.š. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti.v.v.a.. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. svi ljudi bez izuzetka. Na osnovu iznesenog.) Proučavajući to pitanje.a. s. Nevevi. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. zbog te pozicije. Nevevi.v. Ebu Umame.š. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. LX:8. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Odgovor: Islamska ulema. Na kraju. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. islamska ulema naglašava da svaki postupak. znam da mnogi puno pate zbog toga. tj. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. komentarišući hadis br. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. griješe. Upravo zbog toga. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. Jedna skupina. na osnovu pomenutog ajeta.. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. 21. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam.. zaista.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. Allah.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. s.)..s.s.. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. bez sumnje je vid dobročinstva i. Međutim. Allah. ali ne mogu savladati svoju slabost. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. To se prenosi od Ibn Abbasa. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. 14/144-147. ponekad slučaj.s. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova .Fetve i savjet se poziva na njihove postupke? Stranica 15 od 154 Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. s. tj. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. s. učenice medresa ili njihove profesorice. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik.s. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam.v.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. riječi. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. pak.a. a ne profesori islamskih nauka. nažalost. Allah. Ibn Ebi-Muhajriza.” (El-Mumtehina. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima.a. dž. dž. 14/145.š. prakticiranja islama. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). Naime. učenica medresa. na njih ugleda. Od profesora islamskih nauka. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta.

kulturnim. Međutim.. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. etičkim. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”..” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza.. ekonomoskim itd. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabus-selam”. r.. vjeru. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. ta zabrana. imam Ahmed. s. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. jer BHT nije samo njihova.s.š. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. pravnim.) prenosi da je Allahov Poslanik. pa im nemojte prvi nazivati selam. od kojih je jedan opći. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. koju oni ipak najviše finansiraju. tako da se. Izvršavajući tu svoju dužnost. najbolje zna. političkim. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. moralnim. s. 26694. Naime. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. 26695. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. čini mi se u strahu i panici. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). Pitanje: Student sam medicine.a. multivjerska. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. kada ih ne progone iz njihovih kuća. čuo ezan sa travničkih džamija. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani.a. ali im smeta da njihov pozdrav “es-selamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji.š. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. u svome Musnedu.Fetve i savjet Stranica 16 od 154 proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. a drugi specifičan za to pitanje. ako crkva zazvoni. dž.s. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama.a. mora izvinjavati što se. kršćanima. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema . da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović. u vezi nekog pitanja. ne mora zbog toga izvinjavati. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. jer je Poslanik. židovima. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima.v. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. na BHT. pa kada vam nazovu selam. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. Ako je BH multietična. ne usuđuje da nazove selam. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih.š. dž. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. kako na svoje potomstvo. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. a Allah dž.v.

” Isto tako. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. ipak.Fetve i savjet Stranica 17 od 154 njima. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. Upravo zbog toga. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. ukoliko ga istinski prihvate. jer će ih islam usrećiti. U isto vrijeme. grijeh. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. ali ipak ubija. ti ćeš. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. inša-Allah. samo za sebe. ali. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. te mnogih drugih zdravstvenih.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. koji se vratio u islam. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). rekao im je. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. jer time nanosi štetu čovjeku. Jeste da taj otrov ubija postepeno. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. Gdje ste vi do sada bili. a koje su roditelji odgojili u islamu. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. kolege iz studentskih dana. zašto ste islam skrivali za sebe. nemoj dozvoliti da te sutra. a to je. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. jer nema sumnje da je zadržavanje. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. On je nas. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. Poštovani brate. Naime. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. te je živio i umro u zabludi. bez sumnje. To vam nikada neću oprostiti. . Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. “A znate”. izgubljenih radnih sati. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. da se upoznaju s izvornim islamom. na budućem svijetu. tj. bez obzira što nisi završio medresu. Osim toga. a. Siguran sam da si ti. jer u nas većina stanovništva puši. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. nemorala i podzemlja. Pitanje: Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr.s. za razliku od Velike Britanije. često se sjetim kritika brata Bilala.” govorio je on. Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući.

a. “Kitabul-iman”. Vidi: Fethulbari. 4/63.a. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu.v.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude . to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. hadis br. Husajna da je Poslanik. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer.” Buharija. Sunčeva toplota ih je probudila. bilo prije izlaska sunca ili poslije. poslije). s. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna. s. Sahihul-Buhari.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab.a.a. poznati hadis koji govori o imanu. Sahihu-Muslim. zatim je Vjerovjesnik.a.” (Muslim.v. neka ih klanja (tj.s. s.s.” (Buhari.Fetve i savjet s.v.v. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. s. Pitanje: Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). “Kitabu džezais-sajdi.a.a.s. Sunen.v.s. a zatim farze. za vrijeme obavljanja hadža ili umre.s. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.s.a.s. U isto vrijeme. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu.v. Npr. smrti nije preostalo ništa drugo. Pitanje: Da li žena. “Kitabussalat”.v. dž. može nositi nikab? Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. s. s. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. a Allah. (Vidi: Tirmizi.a.v. s.s. Sačekali su da sunce odskoči.)? Stranica 18 od 154 Odgovor: Poslanik. “Kitabud-da‘vat”.s.).v. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. r.a. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. a naročito kada bi ih Poslanik. s.v. 1838.s. s. što znači pola sevaba. Prema tome. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Pitanje: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. naredio da se prouči ezan. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput.a. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor.a.v. niti oblačiti rukavice.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. Allah će na njega donijeti deset puta. Alejhisselam je pola te izreke. Nakon Poslanikove. jer je Poslanik. poželjno je da ih naklanja. s. i praksi njegovih ashaba. naprimjer. pa onaj ko to čuje ne donese salavat.) Poslanik. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”.š. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Odgovor: Da. Na osnovu pomenutih dokaza. Klanjao je dva rekata sunneta.s. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika.” (Vidi. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. s.s.v.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. upitao o nečemu. Muslim i drugi prenose od Imrana b.

tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku.a. 14. r. dlanova i tabana itd. Žena može. kako se navodi u mnogim hadisima. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da. (Vidi: Nevevi.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. Poslanik. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. (Vidi: Muslim. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. s.a. Smatram da to nije poistovjećivanje.s.a. koja je hadisom zabranjena. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. na dan oslobađanja Meke.a. tj. Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Odgovor: Upotreba kne za bojenje kose. s. novembar. mimo crne. 1/324. dž.s. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu.s.a.v. Kada bi naišli pored nas. bi im to sigurno zabranio. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. Sahih Muslim.š. stvorenja. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose.v. s. . Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka.š. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno.a.š. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem.s. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih.v.v. 2102. dok je pod iharamom. 1999. br. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. s.v. dž. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. Ukoliko žena ima kosu crne.v. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. dozvoljena je.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. smeđe ili neke druge boje. došao Ebu Kuhafe. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b.s. s. a ako je to svjesno uradila. dok je osoba pod ihramima. Tako su postupale Aiša. br. str.a. dž. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. s. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. s. Poslanik. ali da izbjegavaju crnu boju. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju.s.a.v. a ne bi im to preporučio. Poslanik.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). El-Medžmu‘. “Kitabul-libasi vez-zine”. koji je bio potpuno bijele kose.Fetve i savjet Stranica 19 od 154 otkriveno lice i da nema rukavica. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom.) Što se tiče korištenja drugih boja. Naime. dakle boje koja se smatra lijepom. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha.” (“El-Alem elislami”. 1625. stvorenja.s. onda nije ništa obavezna. naredio je da mu oboje kosu. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. Abdullaha da je Poslaniku. niti mijenjanje Allahovih.

To znači da čovjek može raditi šta hoće.Fetve i savjet Stranica 20 od 154 Pitanje: Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. 2. npr. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama.v. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu.s.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. Nadalje. ali da bi dova bila primljena. ispuni nekome želju na dunjaluku. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. nije to rekao. najbolje zna. s. na Mikailu.a. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. Ukoliko su učile sure naopako.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. . 3. Jeste da Allah. Ukoliko svjesno to nastave raditi. Posebno. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. s. 2.a.s. ime napisano na Džebrailovom krilu. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). Prema tome. dž. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave.š. rekao sljedeće: 1. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje.š.š. griješiti koliko hoće. što mnoge žene.s. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku.da će svaka želja biti ispunjena. Zbog toga.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. a Allah. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu.v. između ostalog. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. To je neutemeljena tvrdnja. kao npr. s.s. kada salijevaju stravu.a. Arš dova.š. koja ima utemeljenje u šerijatu.v. 3. dž.a. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. s.v. nekada Allah. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli.v. u tom pogledu zabrinjava. salijevanjem strave. dž. ali su dobrog i ispravnog značenja. Međutim. a nekada to ostavi za ahiret. niti u praksi prvih generacija muslimana. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom.š.a. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. Kod njih je postojala rukja (odučavanje). Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama.s. da je Allahovo. dž. Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. Ta tajnovita mahana ogleda se. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. s. 4.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. dž.

a da mi. stavljaju riječi koje on nije rekao.v. Molim Allaha. Sahih Muslim.” (Kur‘an. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. XXXV:28).. Što se Nur-dove tiče. a Allah. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. 107. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi.š. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti.Fetve i savjet Stranica 21 od 154 Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. “Kitabul-‘ilm”.Durin-nazim”. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. govoriti loše protiv islama. na 155 str. riječi: “. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći.” (Muslim. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. postoji i jedna i druga mogućnost.š. Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. bez obzira ko je dovu napisao. kao što je Nur-dova. hadis br. shvatio sam. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže.š. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. . da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha.. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. Primjer za to. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. dakle. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an..s.š.. još bolje.). Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. dž. vrijednosti znanja i Allahovih. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. dž.. najbolje zna. januar 1997. s. No. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. 8. neka sebi traži mjesto u Vatri. To je vrlo opasna tvrdnja. oni to nikada ne bi uradili. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. dž.a. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil . biti udovoljeno. dž. Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.

pa su se čak. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. s.š. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. s. . s obzirom da Nurdova nije od Alejhisselama. dž. a kome On to ne da. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. na osnovu toga. 5.s.v. to ne znači da je Nur-dova ispravna. s.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće.a.š. s. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. dozvole.š. To je izmišljotina. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”.a. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. taj je ne može ni imati. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. oružje. a ne od Allaha. Poslanik. jer u tim starim kitabima. Nadalje. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. nas takvome namazu nije naučio. jer pamet čovjeku daje samo Allah.a. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. To je laž na Poslanika.s.. pa ni vjetar.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. Prema tome.v. dž.s. s.a. 3. dž. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove.s.v.s.š.a. Uostalom. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. Jeste li ikad čuli da je Poslanik. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”.a. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini.v.v. dž.s. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. s.š. a laganje na njega je veliki grijeh. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. 2.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. 4. Ukoliko se desi da neko. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. s.a. nego čak i na arapskom jeziku. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo.s.a.v. dž. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. riječ.s. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1.v. Allahova. ne na staro-turskom.Fetve i savjet Stranica 22 od 154 Naime.v. i njegovi ashabi. njegov san je od šejtana. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. s. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima.

31.” Poštovana braćo i sestre. dakle. s. toga sačuva. kad imate nešto vrednije. i to što više. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. laže na Allaha. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi.Fetve i savjet Stranica 23 od 154 6. vjeru dini-islam.š. Po ovome.. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur.v. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. niti ga ispitivati.š. ne moraju biti muslimani. a da oni to ni ne osjete.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nur-dovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba.) Pod ukrasima .š. Oni muslimani koji to nisu znali. Ona se kosi sa svim principima islama. zinaluk činiti. može ubijati. da nas Allah dž.š. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Što se same Nurdove tiče. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. Amin! Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Odgovor: Po Allahovom. nju je haram dijeliti i propagirati. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. dž. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom.. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri.a.š. a onaj ko to svjesno radi. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Molim Allaha. prima iskrena pokajanja. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. i Njegova Poslanika. Oni. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. Prema tome. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. vjere. čovjek može biti najveći ćafir. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama.š. Allah će mu želje ispuniti. misleći da tako rade jedno dobro djelo. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. dž. jer Allah. stoga nemojte ga azab činiti. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape.. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. šta će vam Kur‘an i sunnet.š. dž. što više grijeha budete radili. Radite grijehe. dž. dž.š. klanjati. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. dž. 7.s. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. i poziva u kufr i činjenje grijeha. oprostiti ako se iskreno pokaju. neka zna da on poziva u kufr. njima će Allah. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Nur-dova je podvala muslimanima. dž. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. postiti.

poslije alkohola koji je majka svih zala. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. zadovoljstvo. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. ali mnoge to ni ne znaju. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. da one.Fetve i savjet Stranica 24 od 154 koji se ionako vide. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. Spas za ženu. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. bilo prodajom ženskog tijela ili. što vodi u razvod braka. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. njegovim javnim izlaganjem. Žena je još jedanput prevarena. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. koja rađa nove ljude.. On još kaže da je i Ebu Hanife. što žena više otkrije svoje tijelo. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. Oni koji se bave tim poslom su. dž. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Odgovor: Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. pa su otkrile svoje tijelo. Onima koje se otkrivaju. to predstavili kao lijepo i napredno. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. pak. za njeno dostojanstvo. da mu donose puno patnje i nevolja. Ženama koje su zavedene..š. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. u džamiju. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. tj. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. ružno i nazadno. kod nekih ljudi. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. u trenerci? . koliko je grijeha. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. Treba naglasiti da. S druge strane. treba pomoći da shvate svoju zabludu. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. Žena. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. i ako rode poneko dijete. šake i odjeću koja se vidi. koja je majka ljudskog roda. uistinu. misli se na lice. kao i droge). po preovladavajućem mišljenju. Pitanje: Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. ili da. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. (a tu se ubraja sve što opija. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. a preko mas-medija.. 1/10. a to je. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. Dakle. uz pomoć šejtana. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo.

Fetve i savjet

Stranica 25 od 154

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov, s.a.v.s., oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. (Vidi: Sahihul-Buhari, 1/75.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće, nagi, obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim, 4/2320, 2/894,TefsirulQurtubi, 7/183.), njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz, jer se, po usulskom pravilu, u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta, a ne njegov specifični povod objavljivanja. Prema tome, ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. To je stav većine islamske uleme. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena, s tim da treba, kada je na namazu, da ima nešto odjeće i preko ramena, zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari, Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći, a da mu preko ramena nema ništa.” Žensko tijelo je ´avret, osim lica i šaka, i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz, kada hoće ući u džamiju ili, pak, pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi, treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna, da nije tijesna, da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. Muškarcima je, uz navedeno, zabranjeno nositi svilu i zlato. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz, ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Iz iznesenog možemo razumjeti da, ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove, u njoj se može klanjati, bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka, šalvara, čakšire ili drugačije. Međutim, iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge, pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja, a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd., da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima, o njihovim osjećajuma, tradiciji, običajima itd. Zbog toga, preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta, pa prema tome i u džamiju, pristojno se obuku i da, po mogućnosti, izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi, pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. U isto vrijeme, želim naglasiti, da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. Zbog toga, preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno, pa makar im to bilo neobično. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji, jer su nekada sportaši, uglavnom, bili veliki nevjernici. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama, kako u odlasku ili u povratku s treninga, svraćaju u džamiju. Za to nema nikakve smetnje, ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, a Allah, dž.š., najbolje zna. Pitanje:? Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”, koncert Sarajevske filharmonije itd. ? Odgovor: Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku, s.a.v.s, Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.) Poslanik, s.a.v.s, u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu), na kom je noć (vidna) kao dan. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu, “Musneduš-šamijjin”, br. 16692.) Naš miljenik Muhammed, alejhissalatu ves-selam, nije sa svojim ashabima i

Fetve i savjet

Stranica 26 od 154

sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima, sa pjevačicama i plesačicama... Nisu tako postupali niti njegovi ashabi, niti tabi‘ini. Za bajram je bilo veselja, igre i pjesme i to je sunnet, međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas, gdje su režiser Taleta i njemu slični, halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima, čini mi se zlonamjerno, da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe, jer to nije Poslanikova, s.a.v.s, uputa, a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita, u komentaru Tahavijine poslanice, dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove, s.a.v.s, upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. ulazak u džennet, bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima, nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove, s.a.v.s, upute. Sjetimo se primjera i Musab b. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Naime, on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Mekanske djevojke za njim su ludovale, zbog njega činile samoubistva. Musab, kada je primio islam, napustio je takav džahilijjetski život. Poslanik, s.a.v.s, njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo, pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske, mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam, ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan.” Poslanik, s.a.v.s, nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Umjesto toga, on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu, moralu, iskrenosti, pravdi, skromnosti, poštenju… Musab, r.a, poginuo je kao šehid na Uhudu, gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Oni, pak, muslimani koji hoće malo islama - malo ne-islama, ili se, možda, nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu, griješe. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu, s.a.v.s, nagodbu. Tražili su da se sa njim nagode, pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga, a drugu godinu on njihovog, nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi, a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Odgovor Poslanikov, s.a.v.s, bio je sasvim jasan. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Vama vjera vaša, a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun, 1-6.) Muslimani koji su, onako usput, na te koncerte odlazili, neka se sjete Poslanikovih, s.a.v.s, riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabuz-zuhd” i drugi.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabul-menakib”, i drugi.) Na kraju, naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno, a da su, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” Doduše, pravi musliman nije ustrajan u griješenju. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje, kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu, nimalo manji od njihovih.” (Muslim, “Kitabuz-zekat”, i drugi.)

Fetve i savjet

Stranica 27 od 154

U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Većina birtija, javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine, za muslimane su pripremile posebne bajramske programe, kopirajući onaj iz Zetre, ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je, kako kažu, bio veoma velik. Narod se, vjerovatno, za nekim poveo. Braćo i sestre, ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu, samo program treba da režiraju Allahovi, dž.š, istinski robovi, a ne oni koji su Allahu, dž.š, davno okrenuli leđa, a, vjerovatno, i On njima. Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka, tj. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da, to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Zabranjeno je da se njen sadašnji muž oženi njenom kćerkom iz prvog braka, nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. Pitanje: Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno, samo u prisustvu svjedoka? Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan, pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. No, i pored te činjenice, ne preporučuje se tajiti da je neko u braku, jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Oglašavanje braka je Poslanikova, s.a.v.s, uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.oglašavanje).” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) ”Oglasite brak, i učinite to u džamijama, i udarajte tim povodom deffove.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) Slijeđenje Poslanikove, s.a.v.s, upute najsigurniji je put. Pitanje: Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi, jer Poslanik, s.a.v.s, u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.” (Tirmizi, Sunen, “Babu ma džae enne ma bejnel-mešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha, dž.š, i Njegovim postojanjem? Ja sam, elhamdulillahi, čvrst vjernik, ali me ove misli zabrinjavaju. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao, ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. One dolaze svakom čovjeku. Ashabi su se požalili Poslaniku, s.a.v.s, u tom pogledu i on je rekao: “Allah je, uistinu, oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale, ukoliko to ne kažu ili ne urade.' (Muslim, Sahihu-Muslim, “Kitabul-iman”.) Kada ti

Abdullah b. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Odgovor: Da. 268. Od Amra b. ali se nadamo da to nije tako strašno. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). a kad su dvojica on je dalje.v. a možda i danas. dž.š. uistinu. s. “Kitabul-vudu‘”). s. kako usrećiti nesretne itd.a.” (“El-En‘am”. postimo itd. Od Mugire b. Sahih Muslim. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati.” (Buhari. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. 32. rekao: “Šejtan se. kako potire po ‘imami i obući. s. Sahihul-Buhari.v. tj. a pri susretu i rastanku se i poljubimo.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. r.Fetve i savjet Stranica 28 od 154 dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanir-radžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Međutim.v. Prije svega. o tome više ne razmišljati. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. Vi kršite Allahov. Ja bih vam. SunenTirmizi.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke.s. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. Zatim je (Poslanik.s. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”.v. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. Mi znamo da je to grijeh.š. s.a. 151.” (Buhari. podsticanje na dobro) neka zna da je to.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. “Kitabuttahare‘”).) i takve misli otjerati od sebe. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. Od Abdullaha b.) “I ne približavajte se razvratnostima. “Tefsirul-Kur‘an”. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka.” (Tirmizi. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite .s.a. na koji način se. prenosi da je Allahov Poslanik. s. Umejje. neka se zahvali Allahu. prenosi se: “Vjerovjesnik.” (Muslim. a i melek također. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). uistinu.v.a.a. komšijama. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. Molim Allaha. r. dž. kako nahraniti gladne. ipak. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. pa ko to osjeti (tj. približava čovjeku. potrao je glavu objema rukama.a. r. koji se može potrati bez skidanja mahrame.a. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. Redovno klanjamo.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. Mesud.a.s. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. Sahihul-Buhari. rodbini. svojoj porodici.) (Tirmizi.a. Sve to će uticati da sutra. “Kitabul-fiten”. “Kitabul-vudu‘”). od Allaha. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. uopćeno može pomoći ljudima. Naime. kako stoji u hadisu “Šejtan je.v. r. Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. i obuću. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. Sunen. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik.s. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo.a. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. Šu‘be.š. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem).) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. Zejda. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. Taj osjećaj nemira.s. od Poslanika. s. dž.

Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza.Fetve i savjet Stranica 29 od 154 istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. kaže: “Kada vam nešto zabranim. Sahih-Muslim. u vanrednim okolnostima. s. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda.) U drugom hadisu Poslanik.a. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.s. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. s. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. Allah. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. s. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca.a. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati.v. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz.s. Sahihul-Buhari. uradite onoliko koliko možete. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. kada postoji potreba. dž. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. toga se klonite.v. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana.s. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. svoje nekulture) ne da pauzu.v. ali nam profesor nije dozvolio. a ne predati se strastima. s. U slučaju potrebe. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. kada šejtan savlada nekog od vas. niti putovanje.a. Pitanje: Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Odgovor: Pokornost Poslaniku. govorio.‘” (Muslim. Dakle. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj.” (“El-Ahzab”. te prilikom putovanja.” (Buhari.) Nadalje. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera. dž.š. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. a noćni (akšam i jacija) prije zore. podnevskom ili ikindijskom.s. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. Preporučujem vam. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. u namaskom vremenu. a da nije bio (u pitanju) strah. Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. spomenuti namazi mogu se spojiti. a kada vam nešto naredim.š.a. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. ono što je Poslanik. a Allah. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. “Kitabu salatilmusafirine ve kasriha”. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Nadalje.v. ne samo da imaju mesdžide. 36. da se istinski pokajete. Ukoliko ste iskreni tada ćete. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. i koji često Allaha spominje. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. borite se za svoje pravo.” (“El- . klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju.

U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. Ko ponekad izostavi neki sunnet. doista. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala.‘” (“Ez-Zumer”. sve ono što je Poslanik. tj.v. najbolje zna. kao što je. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Odgovor: Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. a to je ubistvo djeteta koje nosiš.Fetve i savjet Stranica 30 od 154 Ahzab”. dž. sve grijehe prašta (ako hoće). mnogo prašta i On je milostiv. Pitanje: Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). Pitanje: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. uistinu. treba naglasiti da se.s. s. bilo abortusom ili na neki drugi način. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. On.š.a.v. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. kako ti. na šerijatski ispravan način. radio i preporučio da se radi. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. preporučio bih ti da ih ne koristiš.a. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a to su. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. islamska ulema smatra da bi bio griješan. imaš šansu da se pokaješ. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. riječima ili djelom. a zatim i ostali mediji. nemoral činili. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. s. Da li je to ispravno? Odgovor: Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. sve dok ti duša ne počne izlaziti. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje.v. kao ti. a Allah. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom.s. Međutim. Uz to. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. uglavnom.a. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. 21) Nadalje. s. televizija. za to neće biti griješan. Naša stvarnost je sumorna.s. Pitanje: Učenica sam srednje škole. Što se pak tableta za spavanje tiče. kao što je npr. a ako pokajanje bude iskreno. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. Što se tiče drugog dijela pitanja. uradio tvoj profesor. prije svega. nam se okrenuo prije nego je . nažalost. Međutim. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu.

islam je sveobuhvatni sistem. “Kitabul-ezan”. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih.) Dakle. najbolje zna. Osim toga.Fetve i savjet Stranica 31 od 154 izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.a. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. dž. dž. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. odnos čovjeka prema čovjeku. Ukoliko imam i ne postupi tako. međusobni odnos ljudskih zajednica.š. u pogledu ravnoteže u prirodi. Sahihul-Buhari. odnos prema duhovnim bićima. socijalna. Dakle. uistinu. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. nego je puno više od toga. pa tek onda da otpočnu sa namazom. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. odnos prema ostalim živim bićima. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. Pitanje: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. imajući u vidu da nam je Poslanik. Npr. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad.š. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. 27. koja nam je od neprocjenjive važnosti. nije pravedno. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom.a. niti naučno . preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. odnos prema prirodnim Allahovim. u slučaju islama do toga ne može doći. zakone. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. dž. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. vidim iza svojih leđa. Ja vas. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. s.s. odnos prema umrlim ljudima. a Allah. islam nije samo puka molitva i ljubav. te prema tome. namaz će biti ispravan. Dakle.‘” (Buhari. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. zakonima itd. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno.v. s. tako misle nevjernici. ekonomska tako i politička i druga pitanja. odnos prema okolišu i svemiru. islam tretira kako društvena. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. a ne na njegovu štetu. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin.s. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Odgovor: Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. Dakle.š.v.

Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. boreći se protiv islama i muslimana. životna pitanja. zbog ukazanih potreba.a. samo što je islamska politika čista. sigurno svi biti sretniji. što je pogrešno.s. Hutbe su tada tretirale život. Nemuslimani su.s. neka me ispravi. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. ko od vas vidi da krivo radim. a ja nisam najbolji među vama.” Kada je Omer. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. i kasarna i sveučilište. te institucije razmjeste na druga mjesta. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. ali u onome što je grijeh. kradu.politike. pravi muslimani. hutbe su govorile o skromnosti. naređuju dobro a odvraćaju od . Ona je. i skupština. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. jednom riječju rečeno. tj. Po islamskom učenju. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. danas je problem što muslimani. To je bilo mjesto života. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama.Fetve i savjet Stranica 32 od 154 opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. ali na tome treba ustrajati. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. Takav pristup nema naučno opravdanje. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. sigurno ćemo svi biti na gubitku. Ako to spriječimo. r. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. Kada me vidite na istini pomozite me. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. r. koji su potkupljivi.a. kolonizirajući dio islamskog svijeta. kada. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. klanjala džuma i ostali namazi. i generalštab. a ne one koji samo lažu. tj. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. 2. određen sam da brinem o vama.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. da je koriguje i usmjeri pravim putem. i muslimani i nemuslimani. a u islamu je poznato što je dobro. islamski moralizira. s. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. koji gledaju samo svoje interese itd. Muslimanima je divan uzor Poslanik. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. i gdje se. a šta loše. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. varaju.” (“El-Maida”. a kada me vidite da griješim ispravite me.” Ovo je islamska politika. u periodima kad su muslimani bili dobri.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu.v. i muslimanima. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima.a. uz sve navedeno. Politika je sastavni dio islama. (kod nas i u svijetu) općenito. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela .a. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. također. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. nema smetnje da se u današnjim uslovima.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. i cijelome svijetu. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. smrti. Međutim.v. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. Ovo je islamska pozicija i opozicija. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. kada ukazuju na nepravdu. s. a odvraća od zla. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici.

etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. sama po sebi. To je. također. ide s vjerom ruku pod ruku. čovjek doista gubi. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. koji su temeljni dijelovi islama. upitali su prisutni. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa.” (“Et-Tevba”.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Dr. odgovorio je. s. smatra jednom od najodabranijih nauka. Džamija se gradi radi muslimana.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali . U džamiji ljudi spoznaju istinu. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. sina Merjemina. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). ona je akida (vjerovanje). Njegovoj Knjizi. 1-3. također. Štaviše. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. bude odvojena od politike. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela.Fetve i savjet Stranica 33 od 154 zla. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. ekonomskim i političkim. Allahov Poslaniče”. da je koriste za sve što im dobro donosi. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. vođama muslimana i svim muslimanima”. Takva politika ne drži se moralnih normi. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). 110. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. 71. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim.s. S druge strane. tako i u dunjalučkim poslovima. da im ne dopuste da griješe. a od nevaljalih odvraćaju. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. i u Allaha vjerujete.” (“Al Imran”. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. takva politika sastavni je dio naše vjere. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. neki to pokušavaju spriječiti. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. “Allahu. Međutim. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. kulturnim. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). Njegovom Poslaniku. traže da se čine dobra djela. Politika. kako u vjeri. društvenim. kao nauka.” (“El-Asr”. Za džamiju je islamska politika. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. ibadet (obredoslovlje). a od njih otklanja zlo.v. koju joj je zacrtao istinski islam. koje je Vjerovjesnik. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. a od nevaljalih odvraćate. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. iako se politika. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. Naučno neutemeljeno. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali .a. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo.) To je. i namaz obavljaju i zekat daju.

a ne stranci. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. Prvi safovi su. ovih dana.) Kroz pružanje savjeta. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. 2/196-198. kako je dr. b) daje se vlast većini. takvoj politici nema mjesta u džamiji. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. kako se neprimijetno povlače iz džamija. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. korištena u negativnom smislu. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“ElMaida”. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. a za tu. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. Jusuf El-Kardavi. u nekim aspektima. Rijetke su prilike kada npr. puna lažnih obećanja. ataka na ličnosti. možda. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. bore za glas većine. Nažalost. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov.š. puna svjesnih obmanjivanja. Zašto je bilo tako odgovor je. zakonu.Fetve i savjet Stranica 34 od 154 od griješnih postupaka koje su radili. ali ne svakakve. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. dakle. ako će se govoriti istina. Smatram da je taj termin pogrešan.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. jer je protežirana politika jedne stranke. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. vrijeđanja časti. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. a koja je puna laži. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. ogovaranja (gibeta). ali ne svakakvu i mjesto za političare. možda. Pitanje: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Odgovor: Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli.. makar to bila i politika zvanične vlasti. Fetava mu‘asire. drogeraši. vrlo jednostavan. Međutim. uglavnom. dž. neutemeljenih optužbi. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. Zbog toga će. dakle pogrešno.” (dr. preporučivanje istine. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. bez obzira o kome je riječ. a ne vladajućoj stranci.š. dž. homoseksualci. a ne za istinu i pravdu. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. bez obzira bila islamska ili neislamska. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. zakon. 78-79. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. došla na vlast. . Nije problem. džamija je mjesto za politiku. fašisti itd. Interesantno je. pogrešnu politiku. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. c) što se političari. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. Kao zaključak. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd.

Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa.) Npr. ipak. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. tj. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? Odgovor: To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. Ukoliko bi bilo više takvih partija. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje . drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. tadi bi muslimani imali izbor.š. 55. 38. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. pravedan.” Prema tome. nadam da takvih osoba kod nas ima. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. bira se ono koje je manje.) Prema tome. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. Nažalost.) Dakle. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. borba za glas većine. dž. ogovaranja. za one koji će promovisati pravdu. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. Pitanje: Definišite mi. zakona.š. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. Islamska demokratija suštinski se. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. Pitanje: Da li muslimani treba da glasaju na izborima? Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. po šerijatu. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. Islamska demokratija je. dž. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. mi taj farz još nismo izvršili. To zbog toga što Allah.Fetve i savjet Stranica 35 od 154 Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bilelfazi vel-mebani. Svako sebe dobro poznaje. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. ali hoće popiti. bluda. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. u mnogim elementima. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). lik islamskog političara. prljava politika. glasajte za drugog. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. misli se na šuru. laži. (Vidi: “Ez-Zumer”. (Između dva zla. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. jer je on manje zlo. Ja se. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje.) U ovakvoj situaciji. dakle. jer imati partiju. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. licemjerstva itd. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije.

tj. učenja na kaburu itd. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. nepristojan način. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. s. onda je u svojoj kući nećeš držati. Ponekad je rimovana. po islamu. a Allah. dž. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. Pitanje: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Odgovor: Ezan je. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. četeresnica. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori.š.a. 2/554. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo.v.a. tj. Međutim. zatim učenje tevhida. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. dž. riječi ezana. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti.s. Naime. Zejd kazao Poslaniku. najbolje zna. uglavnom.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. ako si uvidio.s. s. Međutim. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. ”Kitabus-salati”. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. mu nije rekao da on ezan prouči. pet puta dnevno na sedždu padao. kada je Abdullah b. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. Poslanik. najbolje zna. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati.v. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila.š. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu.” (Buharija i Muslim) Prema tome. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. dž. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću.š. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure El-Maide. riječi ezana. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način.v. sedmina. s. Sunen. b) od posljedica.s. godišnjica. Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. Da li . Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. Ibn Madže.Fetve i savjet Stranica 36 od 154 el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. a Allah.) Dakle.a. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio.

” (Šerhul-akide et-tahavije. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. haram. Pogledajte ”Tužna sjećanja”.a. odgovorio je. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. ashaba) to radio. Stjepana itd.” (Ebu Davud. ili tespihati ili tehlil činiti (tj.) Svoje ashabe Poslanik. niti je to naredio neki od imama u vjeri.v. bi govorio ashabima. 380.”.” (El-Ahzab.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče.a.a. dž.s. godišnjica.s.v. To su prihvatili i muslimani. Affan. br.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. pedalj po pedalj.a. Istinu je rekao Poslanik. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme.” (Muslim. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. mu‘mini i muslimani.. s. za pare). to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. Marka. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje.v. četeresnice i godišnjice njihove smrti.š. To su kršćanski običaji.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. učio na kaburu umrlog. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Esselamu alejkum stanovnici ovih kuća. 2/671-672. ne prenosi se da je Poslanik. da im se Allah smiluje. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. Sve su to novotarije. niti dao olakšicu u tom pogledu. s. obilježavajući sedmine. vama pridružiti. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica.) Međutim. inša-Allah. i nevažeća (batil) djela.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. ”El-Dženaiz”. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije.. trogodišnjica itd. Mi ćemo se. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. slijediti postupke onih koji su bili prije vas.s..s. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. 2804. govoriti Allahu ekber.v.” . ili ih posjećuju. Hasane i druge pripremaju sedmine. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. ”El-Dženaiz”. kako prenosi Osman b. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja.) Ne prenosi se da je Poslanik.” Isto tako. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. str. četeresnice i godišnjice.a.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. Sahihu Muslim. uistinu.Fetve i savjet umrli od toga imaju koristi? Stranica 37 od 154 Odgovor: Allah.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. 21.v. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. Sunen. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. četeresnica. r. učio Kur‘an umrlima.a. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. 975. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. lažne). Molim od Allaha spas i za nas i za vas. i koji često Allaha spominje. s. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). tako da se i za Muhammede. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi.). aršin po aršin.s. 2/672.) Što se tiče sedmina. kada je kazao: ”Vi ćete. s. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. jer on se sad ispituje. a to je preferirajuće mišljenje. ništavne. s. br.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.

. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. neka je na njih selam. vajaju i tome slično. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. U svakom slučaju. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. br. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. odnose se na one koji crtaju. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. Žalosno je da se o imamima. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika.a. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima.v.š.a. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. a znamo da su se Poslanik. ”Kitabul-libasi vez-zine”). s. dž. a ne samo preko svoga imama. kao što je prostirka i slično. Pitanje: Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. Štaviše. da bude obješena na zidu). kako ne bi došlo do obožavanja iste.) I na kraju.a. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. džamijski odbori ih vrlo često na to prisiljavaju. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. dž. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. a Allah.) Poslanik.v. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Međutim. dž. najbolje zna. Molim Allaha. što ih tako tjeraju da žive od harama. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. (Sahihu Muslim. 6775. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija.s. Sahihul-Buhari.š. 3/1664. onima koji treba da budu najugledniji među nama. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. kada je na vratima Aišine. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr.” (Sahihu Muslim. da bi osobu uljepšao i tome slično). Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. Danas je to malo i teže. a koja nije ponižena (tj. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje.š. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. r. da ih u tome pomogne. s.s. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini.Fetve i savjet Stranica 38 od 154 (Buhari. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram.

Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga.? Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. možeš potkraćivati kosu.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. br.) Naravno. tako da upoznavanje. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. a njegov brak.š. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže.š. Što se obrva tiče. zaštiti djevojku. validan. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Odgovor: Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati.v. mora se priznati. 33.Fetve i savjet Stranica 39 od 154 Pitanje: Moj zaručnik oženio se drugom. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. ”El-Libas vez-zine”. U konkretnom slučaju. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. Sahihul-Buhari. Poslanik. Kitabul-iman. ti možeš farbati kosu. dž.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. puštanje nokata itd. kao kad bi obrve bile neprirodno velike.s. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. između ostalog. Sahih Muslim. (Vidi: Muslim. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. koje treba da prethodi braku. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. bude ozbiljno i isključivo radi braka. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. Njegov postupak bio je pogrešan. a ne prva supruga. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove.a.v. smatram da je tvoj zaručnik.” (Buhari. U slučaju potrebe. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. a Allaha kao jamca sebi uzeli. 91. s tim da izbjegavaš crnu boju. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. jer Allah zna ono što radite. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da.a. malo problematično. a Allah. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. najbolje zna. nema smetenje da žena te dlake ukloni. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. dž.” (En-Nahl. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. Pitanje: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? . a Allah. a ne iz potrebe. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. najbolje zna. s. s.s. U svakom slučaju. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju.) Isto tako. Pitanje: Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. farbanje i skraćivanje kose. što je sa dugim noktima. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. pošto u braku. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku.

” (Vidi: Kurtubi. Nevfel i drugi. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. Poslanik. zatim kršćane i na kraju sabejce. Nesai. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili.s. Tako da. Zamahšeri. ili su varalice.) To što oni pogrešno vjeruju. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali.s. ”Es-Salat”.v. prije Muhammedova. 1/72.” (Kurtubi. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. s. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta. postao vjerovjesnikom. Mefatihul-gajb. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige.v.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. ako prihvate pravo vjerovanje. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. Habib Nedždžar.v. 19. poslanstva kao što je bio Kiss b.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. 3/112. Sunen. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere.” (Tirmizi. s. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. Saide.) Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa.s.) i nakon što .Fetve i savjet Stranica 40 od 154 Odgovor: To nije tačno. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. postao poslanikom moći zaraditi džennet. nakon Muhammedova poslanstva. s.) Pitanje: Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Odgovor: Da. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. Vereka b. 30. Pitanje: Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Odgovor: Da. sljedbenici Knjige). a. Štaviše. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. 1/439-440. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. zatim jevreje. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog.s.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju.a. s. Sunen. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom.v. Naime.s.a.” (Ali Imran. El-Keššaf.a.a. Bahri Rahib. ne oduzima im status ehlukitabija. tj. s.v. poslanstva. ili su neznalice. Sudnji dan i Muhammeda. ne slijede ispravno Knjigu. 1/438. a ne i srcem. prije Muhammedova. čak i ako je on već oženjen.s. ElDžami li ahkamil-Kur‘an.” (Et-Tevba. postane vjernikom u Allaha.v. postaće kod Allaha vjernici. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Razi.s. ona nema pravo da to odbije.a. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. s.a.

jer.s.” (El-Ahzab. ako želi biti musliman.š.a.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. dakle. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. Pitanje: Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Odgovor: Da.š. 240. dž. riječi: ”Ko god čuje za mene. dž. dž. prema sebi nepravedan i lakomislen. u El-Iman.” (Muslim. dakle uslovi da bi osoba bila musliman.Fetve i savjet Stranica 41 od 154 sazna za Poslanikove.a. Allah..v.) Najbolji kod Allaha.š.š. Pitanje: Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Odgovor: Da. Plemenitog Kur`ana. dok će nemuslimane. ipak. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam.” Suština kaže da je to sirće. da je kod Allaha. ”El-Džihadu ves-sijer”. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. vjeru. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. 19. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. nagraditi samo na dunjaluku. najbolje zna. a on je. a Allah. Vjernicimuslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. s. a Allah. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. Ljudi se cijene prema svojim djelima. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. dž. 72.a. islam jedino priznata vjera. dž.š. Objave.s. Da nas Allah. dž.š. ukoliko je stručan i od povjerenja. br. bio jevrej ili kršćanin. u islamu nema nacionalizma. Poslanik. dž. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. jer Allah.” (El-Bekare. kaže: ”Tako mi Allaha.). može osunetiti muslimansko dijete. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola.š. biće od stanovnika vatre. dž. Sahihu Muslim. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti.s.š.) Međutim. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. u granicama mogućnosti. i prakse Njegova Poslanika. dž.š.š.š.v.) Ili. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. a ne u riječi. 200. dž.” (Al Imran. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. a ne alkohol. Sahihul-Buhari. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju. te je prema tome dozvoljeno (halal). je halal (dozvoljeno). 1/134. musliman osjeća kao dužnost i emanet. Zemlji i planinama ponudili emanet.” (Buhari. ali ga je preuzeo čovjek. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. nemusliman. bez obzira kakvo ono ime nosilo. s. Prema tome.v. zaista. najbolje zna. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. Pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. za njihova dobra djela. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. Allahu. Musliman u taj princip mora . s.

7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. voli one koji su pravični. svojom rukom. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem.) Dakle. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. monasi u samostanima.a. dž. Allah. jezikom. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. ekonomskom izolacijom i tome slično. Sahihul-Buhari.” (El-Mumtehina. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. i druge osim njih.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu.a. ”Kitabul-Musakat”. hadis br.) Dakle. žene. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. 8. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu.. Allah ih zna.š. i postaje sastavni dio njihove grupacije. to je najbliže čestitosti. Uzvišeni Allah. i istrijebiti ih ubijanjem.” (El-Bekare.v. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. zaista. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. u granicama svojih mogućnosti. dostojanstven odnos prema muslimanima. s. svojim jezikom. smatra se njihovim. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. 256. zatim zabrana da se ubija stoka. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. (Vidi: Buhari. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu.. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. klanjem.š.” (El-Enfal. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše. smatra se njihovim. protiv njih svaki musliman dužan je da se.Fetve i savjet Stranica 42 od 154 vjerovati i praktično ga primjenjivati. Pravi put se jasno razlikuje od zablude.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. ili na bilo koji drugi način. 8-9. bori na najbolji mogući način.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. i bojte se Allaha. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. 61.v.” (Kardavi. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. jer svakim dinarom. 51. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. Vi ih ne poznajete. 2363. ko im bude privržen svojim srcem. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. s. neprijatelje vjere.s. svojom suradnjom. svojim imetkom. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane.s. Dr. Uzvišeni Allah. Poslanik. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite.” (El-Maide. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. 1/713) . srcem. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Fetava muasire. dž.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan.

nije dostavio.a.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. dž. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. posebnim svečanostima.a. većina islamske uleme smatra da je .v.a. Sunen. 100. pa nas posavjetuj. Ebu Davud. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova.” (Muslim.. s.v. Sunen. 7. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. s. Tirmizi. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. O njima Allah. ♠ Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. s. u prvom redu. a svaka novotarija je zabluda.v. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik.” (El-Hašr. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu.v. s. Upravo iz tog razloga.a. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.” (Buhari. U osnovi. kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru. Sahihul-Buhari.s.a. Sunen. “El-Mukaddime”. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. koji su na pravom putu poslije mene.) Allah.v. Kitabus-sulh. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. najbolja uputa je uputa Muhammedova. Kitabu-l-džumu‘a.s. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.v. a kamoli kazati?! Poslanik. 12. Uistinu. s. miljenika Muhammeda.a. a i oni su zadovoljni Njime.s.v.š.) Na hutbi petkom Poslanik.) Irbad b. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. s. Najgore stvari su novotarije.. Međutim. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. a što vam zabrani ostavite. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. zaista.s.v. kao da je to govor onoga koji odlazi.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da.s. 63. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. a ne onaj koji inovira. strahovito kažnjava. “Kitabus-sunne”. Poslanika. “Kitabu-l-‘ilm”.a. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana.š. iz straha da se time ne uvede novotarija.Fetve i savjet Stranica 43 od 154 Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu.” (Ibn Madže. dž.s. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.a.s. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). pravednih halifa. i bojte se Allaha jer Allah. Da li su u pravu? Odgovor: Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. s.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. to je odbačeno.s. a iz očiju suze potekle. s. to uzmite. mevludima itd. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom. dž. rebiu-l-evvela. imao je običaj kazati: “Uistinu. a da li to može musliman i pomisliti. dž. on to nikada nije uradio. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. Sahihu Muslim.” (En-Nur.š. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja.š. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. najbolji govor je Allahova knjiga. Držite se toga.” (Et-Tevba.

muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja.a. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. imaš pravo na razvod braka. ♠ Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Odgovor: Prije svega. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine.Fetve i savjet Stranica 44 od 154 obilježavanje Poslanikovog.s. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. s. Što se. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. slijediti one prije vas. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. kao njihovo dijete. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. Četvrto. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. iz opravdanih razloga. kamata se ne smije ostavljati banci. odgovorio je. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh.a. pedalj po pedalj. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. Drugo. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. a koja oni nazivaju mevludima. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. Ukoliko. rođendana grijeh. Ako to nije u stanju učiniti. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. Treće. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. unuci i snahe.v. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. . kao što je miješanje muškaraca i žena. ko drugi!”.v. Sahihu Muslim. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. pak.” Upitali smo (tj. (Muslim. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. kako stoji u hadisu. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. kao npr. Ukoliko on to nije u stanju. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete.s. koja mu ne dolikuju. pa prema tome i u ekonomskoj. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. Međutim. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. Doduše. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema utemeljenja u islamu. Poslanik. imaš pravo na razvod braka. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. s.s. uistinu. s.a. aršin po aršin. čak i ako preselite na drugo mjesto.v. pa čak i poželjna. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem.

) Navedeni hadisi. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. a ne u svom.). U suprotom. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku.). 1089. br. 1341. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. Prema tome. inša-Allah. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. onda ne može.a. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. Sahihu-l-Buhari. 1996. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari.s.s. ”Kitabu-lhadždž”. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. Sahihu-l-Buhari. br. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. ”Kitabul-džumua”.) ♠ Pitanje: Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Odgovor: Ne. odnosno sigurnosti. 1197. ovo mu zamjenjuje džumu. Muslim. Ko hoće. 1087. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. a mi ćemo džumu klanjati. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata.v. s. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. a ako ne postoji. 1086. Muslim. Prema tome. 827. Muslim. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Odgovor: Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. Sahihu Muslim. (Vidi: Buhari. 1862. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Sahihu Muslim. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. ”Kitabu-l-hadždž”. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. a kojima je potrebna pomoć. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. govore o uslovima. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. br. Dakle. dok je on bio kod Poslanika.v. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. (Vidi: Buhari. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. ”Kitabu-l-hadždž”. br. b) dva dana i noći. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. .v. Sahihu-l-Buhari. smatram da za to nema smetnje. br. 1338. ako njena čast.” (Ibn Madže. Sahihu Muslim. br. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. može poduzeti takvo putovanje.Fetve i savjet Stranica 45 od 154 Peto. (Vidi: Tirmizi. c) tri dana i tri noći. rekao Adijju: ”O Adijj. ona može putovati sama. Tada je Poslanik. s. s. Naime.a. ”Kitabus-savm”. obavezan je klanjati podne. ”Kitabu-ldžumua”. Npr. ”Kitabur-reda‘” br. Sunen.). ♠ Pitanje: Ako je bajram petkom. Sunen.s. ”Kitabu-l-hadždž”. ako će bilo što od toga biti ugroženo. kako ih ja razumijem. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. ♠ Pitanje: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Odgovor: Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć.a. Ukoliko ne klanja džumu.”Ikametus-salati ves-sunne”. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi.

Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Dužna si. mada mi nije potreban. prije svega.š. ♠ Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat.š. El-Mugni. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Odgovor: Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). plašim se da će to postati navika koja će to dijete. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. ali sam čuo za nju”. a Allah dž.”. dž. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. bilo s mahremom ili bez njega. 2/40. Zbog toga. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. tj. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. ♠ Pitanje: Moj sin redovno mi šalje novac. ”Kitabul-menakib”. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene.š. dva biti .. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. čast. (Vidi: Fethu-l-kadir. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. ”Ako budeš duže živio. da ti da iskrenost u djelu. treba uzeti u obzir sve okolnosti. bez obzira što ima mahrema. jer stid je dio imana. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. ♠ Pitanje: Propustila sam. Bedaiussanai‘. ♠ Pitanje: Često mi na um padne misao da klanjam.Fetve i savjet Stranica 46 od 154 Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. pratiti u životu. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. pod izgovorom da su im djeca još mala. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. a ako to ne urade svi su odgovorni. da bi me drugi vidjeli. zbog mjesečnog pranja. 3595). br. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. kasnije kad odraste. 1/493. Bolje im je sačuvati svoj obraz. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. odgovorio sam. S druge strane. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. Šta više. 2/638. postim i radim druga djela licemjerno.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. najbolje zna. Sahihul-Buhari. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. Isto tako. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. a Allah. dužna napaštati propuštene dane. a zatim si. najbolje zna. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. dž.. rekao je (Buhari. u granicama mogućnosti. kroz dugi niz godina.

a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. Ja znam da je nemoguće. Strpljiv budi! Ali. ne treba patiti. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. 126-128. I ne tuguj za njima.š. gotovo sigurno. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. Uz prethodno rečeno. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. Uz to. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. koji su silovali i palili. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. dž. dž. Allah će nagraditi. i u dobru i u zlu. Pitanje: četnici su mi pobili cijelu porodicu. bolje za strpljive. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). a ako otrpite.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. na ahiretu će to sigurno postići. kao pojedinci i kao zajednica. snosit će odgovornost. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. u Allahovoj. da ih sudski ne goniš. žene. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. Uostalom. a ono na budućem svijetu. postići potpunu pravdu. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Hvala Allahu. a onoga koji oprosti i izmiri se. ipak. a ako to ne urade.š. koji Allah. četvrto.š. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. Prema tome. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama.š.” (Eš-Šura. jer npr. starce. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. onaj ko vjeruje u Allaha. jer. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. Drugo. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. Normalno. uistinu.Fetve i savjet Stranica 47 od 154 ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. u ovim okolnostima. doista. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. Međutim. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. praštati treba onome ko to zasluži. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. tj. Treće. ako ne na ovom. to je. ne voli one koji nepravdu čine. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. On. dž. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. voli. a to je najvažnije. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. neće stići. No. Dakle. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. I na kraju. na budućem svijetu-ahiretu.” (En-Nahl. 40. dž. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. Odgovor: Prije svega. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. uprkos tome.) Dakle. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija .

1823.v.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. ali se. pojeo ili popio.a. (Muslim. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. od kuge. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti.a.v.” (Buhari. s. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid.Fetve i savjet Stranica 48 od 154 koji će ponovo pokušati da kolju. koji je umro pod ruševinama.a.” (El-Muhalla bi-lasar.a. Dakle. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. ”Kitabud-dijat”. ko umre od stomačne bolesti. 40-42.s. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. ko umre od otvorenih rana po tijelu.. Allahov Poslaniče”. 1/90-93. ili od zadobijene rane od koje se umire.) Ibn Rušd kaže: ”Što se . odgovorio im je.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni.s. Muazu a on je bio šehid. Međutim.. Klanjao je Sa‘d b. nego su ga onako u odjeći ukopali. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. Sahihul-Buhari. Međutim. ”A ko su onda šehidi. Mosuli. To je stav sve islamske uleme. za razliku od prvog.” (Tirmizi. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. ”Kitabul-dženaiz”. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. Bedaius-sanai‘. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. gasuli i klanja mu se dženaza. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid.) ♠ Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. s. oni se gasule. siluju i ubijaju muslimansku djecu. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. ”Kitabul-edeb”. ”Tada bi. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. Odgovor: Prije svega.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. 1/90-98. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. Njega nisu gasulili.s. 1341. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. Kasani. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. str. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. br. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. Mejdani. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine.s. ”Kitabul-imare. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. rekao im je. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. upitali su. 1915. (Vidi: Marginani. MuhtesarutTahavi.” (Ibn Kudame. pa prema tome i utopljenici. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. Poslanik. zaista. El-Hidaje. s. br.s. Sunen. Muttefekun alejhi. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. Sunen. ko izgori u požaru.a. 3/476. 1/125-136. 6133. žena u porodu. u mom ummetu bilo malo šehida”. s. br. koji se utopio.a. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. 1/320-325. s. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. El-Lubab fi šerhilkitab. Tahavi. ko umre od kuge je šehid. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. 3/337.s.v. br. ko pogine braneći svoj život je šehid. ko se utopi. žene i starce.v. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik.v. Mugni. s. Sahihu Muslim.v. i rekao da je hadis vjerodostojan.” (Nesai.

El-Kavanin el-fikhijje. ”Kitabur-rida”. ukoliko ona to od njega traži. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. Ne znam razlog zašto se to desilo.v. rok je samo četiri mjeseca. samo. 5194.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. 1736. Oni kažu da je to muževo pravo. Prema tome.Fetve i savjet Stranica 49 od 154 tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. a ako odluče da se rastave. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. pa.” (El-Bekare. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. 222. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. Sunen.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. ”Kitabun-nikah”. dž.) Ibn Hazm kaže da je dužnost.” (Muslim. Bedai‘us-sanai‘. 226227. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti. Međutim. pa.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. po zakonu. Sahihu-l-Buhari.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. Bedai‘us-sanai‘. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. 5/214. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. Oni kažu da muž. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik.) Dakle. Allah doista sve čuje i sve zna.) Dakle.s. 228.” (El-Bekare. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. 1080. (Vidi: Kasani. El-Muahlla bi-l-asar. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. ”Kitabun-nikah”. To . Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. 2/331.” (Bidajetulmudžtehid. U pogledu tih prava i obaveza Allah. str.) (Vidi: Ibn Hazm. br. br. (Vidi: Kasani. Sahihu Muslim. El-Muhezzeb.” (Buhari. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. dok se ona ne odazove svome mužu).) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. (Vidi: Nevevi.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. 211.) Koliko se sjećam. 9/174. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. a među njima je i utopljenik. Kada ona to od njega zatraži. ukoliko je muž u stanju.š. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. s obzirom da može imati četiri žene. Allah zaista prašta i milostiv je.” (Trimizi. Keššafu-l-kina‘.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. 2/66. ♠ Pitanje: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Odgovor: Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. a on se svoga prava može odreći. (Vidi: Ibn Džuza. on je dužan odazvati se.a. 1/226. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži.” (El-Bekare. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. s. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. i ako se vrate ženama. br. (Vidi: Behuti. 2/331. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.

Upravo zbog toga Poslanik. 5572. Prema tome. s. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. ♠ Pitanje: Učenik sam trgovačke škole. dž. 187. od Enesa b. 1/298.a. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. kako Poslanik. dž. a . Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. a Allah dž. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom.) Kada bismo za saobraćajne udese. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. majka svih zala. jer Allah. Isto tako. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom.Fetve i savjet Stranica 50 od 154 zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama.š. Malika. da je zadrži i oženi drugu. razvode brakova. intimnim odnosom. nevin itd. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. (Ebu Ja‘la. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. ubistva. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. biti čist. (Vidi: Ibn Kesir. Mudžahid.) Dakle..š. kaže. prije svega. Seid b. s. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu.š.v. a vi ste njihova odjeća. a može se i strpiti ako hoće. jedno kod drugog nalaze smiraj.. silovanja. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. neporočan. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. a ta zaštita postiže se. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. Dakle. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. 90. (Vidi: El-Maide. nakon što je spomenuo intimni bračni život. Musned. pak.). Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu. Nadalje. dijetom itd. (Vidi: Nesai. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. one su odjeća vaša. razne vrste nemorala. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral.v.s. Na kraju.” (ElBekare. ona može to da trpi ili.itd. kada udovolji svojoj potrebi. br. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Alkohol je. najbolje zna. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. tuče.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. da traži razvod braka. svađe. Muž i žena.a.s. a odjeća znači zaštita. jer je Allah. kroz intimni odnos. Džubejr i drugi. nepristupačan. naredio je mužu da. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. ”Kitabu-l-ešribe”. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. ona može tražiti razvod braka. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to pitanje: da ženu pusti i traži drugu.

♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze.a. oni ih na to ne bi prisiljavali. a smrt ga u tome omela. dž.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. Međutim. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. mora za njega izboriti.š. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. s.v. najbolje zna. kada se nađu u poziciji.” (Ahmed. Dakle. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. r. prokleo: alkohol. na osnovu principa o prijekoj nuždi. br. Isto tako. 5458. Musned.Fetve i savjet Stranica 51 od 154 Poslanik. da to činiš. ko ga prodaje. kome se pravi. ako želi postići svoje pravo. te ih tjeraju. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. zakon je da se čovjek. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. preporučio bih vam da. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. ♠ Pitanje: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Odgovor: Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. Nažalost. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. da je Allahov Poslanik.s.š. U svakom slučaju. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. od svoga babe Umera. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. Uz to. ko ga ga pravi. Ukoliko bi takvih osoba bilo. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. onoga ko ga pije. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. a Allah. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. nema smetnje. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz . Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. Ibn Umer prenosi hadis. naše tzv.s. dž. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. U konkretnom slučaju. dž. tako da alkohol u njemu visoko kotira.a. da te pomogne.š. s. Uz sve to. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. preko svojih institucija. uključila u borbu za prava svojih članova. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. Allahov. Molim Allaha.a. ko ga kupuje. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. ko ga toči.v. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio.

novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). što više inovacija čovjek napravi. Naime. a Allah. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. na bilo koji način. najbolje zna.) Prema tome..š. golišave slike. dž. ♠ Pitanje: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Odgovor: Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz. čita i da tako upoznaje Allahove. ”El-Fadail”.” (El-Bekare.Fetve i savjet Stranica 52 od 154 islama. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”.. Ukoliko pak muž. 148. pa makar činio i velike grijehe.” (Muslim.s.) i Poslanikove.a. dž. Kod konkretnih slučajeva. Naime. Što se dunjaluka tiče. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju.v.. Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. 2363. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. u cilju da‘vetskog djelovanja. čovjeku je naređeno da uči. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. kao što je npr. blagodati. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.i takmičite se u dobrim djelima. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. Međutim. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. što više općekorisnih noviteta . a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju.. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. Ukoliko jeste.š. br.. iziđe iz islama. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. Sahihu Muslim. s. lažne informacije itd.

s. Sahihul-Buhari. Sahihu Muslim. s. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. Dakle. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu).a.a. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. s obzirom da je Poslanik. (Vidi: Buhari.v. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. br. da je neka voda sveta itd.s.š.š. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). s.” (Vidi: Muslim.s.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. mjesta na kojima učinjeno dobro djelo ima svoju veću vrijednost.a. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah.a. dž.v. s.š. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. 32. 1864. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. ”El-Hadždž”. r. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.s. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje.) Dakle. dž.v. s. koji će olakšati život. Allah. ljudi su ih proglasili svetim. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. zadovoljstva. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. 631.a.) Naprimjer. To sve smatra se novotarijom. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. ”Kitabul-ezan”. više sevaba postiže. Sudnji dan.s. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. Njih su ljudi izmislili. Ti . ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. što više patenata. dž. pronađe. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. dž. br. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. Allah. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. čini novotariju u vjerovanju. na onom svijetu su samo za njih. knjige. a onda prisutnima. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd.š. (Vidi: Bejheki. tj. s. nije posebno vrijednim učinio. dž.a. poslanike. to nije nikada radio. koje je On za robove svoje stvorio. Sahihu Muslim. s. način na koji se taj ibadet čini. br. odredio je sveta mjesta. s.š.š. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti.a.s.v. to bi bila novotarija.” (Vidi: Buhari.v.v. zakonima. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. br. drugačije od vjerovanja Poslanikovog.a. zbog toga što vrstu ibadeta.v. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. hadis od Džabira. onaj ko vjeruje u Allaha. 595.š. kada se govori o novotarijama.” (El-Ea‘raf. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja.š.a.Fetve i savjet Stranica 53 od 154 ponudi.v. s.) tako odredio. Sunen. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama.s. dž. određenje itd.s. Poslanik. Njegove meleke. da umrli mogu pomoći živima. 1297. niti su to radili njegovi ashabi. dž. Npr. Sahihul-Buhari. ”El-Hadždž”. kaže da namaz u El-Mesdžidulharamu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. (Vidi: Muslim. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. dž. podučio ashabe da tespihaju.

klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. 3. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. dž.” (En-Nisa. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. s. sa po dvije. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati.Fetve i savjet Stranica 54 od 154 ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. toga sačuva. dž. Allah. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje.š. A ako strahujete da nećete pravedni biti.v. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.. da nas Allah. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci.s. čini novotariju. kao što je poznato. Poslanik.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. Amin.. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. Isto tako. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi . pa je npr. Određivanje nekih noći ili vremena. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila.” (Ebu Davud. stana. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. Te obaveze su.a.v. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima.š.. dž. sunneta i nafila koje je Poslanik. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku.s. Uzvišeni Allah. sa po tri i sa po četiri.. dž.a. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna.š.” (En-Nisa. ♠ Pitanje: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Odgovor: Uzvišeni Allah. tada mu je zabranjeno da se ženi. dž. od strane ljudi. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama.) U navedenom ajetu.a. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga.s. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene.) Međutim. 129. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah.š. dž. Dakle. dž. s.š.. br.v. a koje Poslanik.š. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. odgovor je negativan.v.s.a. 129. Isto tako Allah. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. onda samo sa jednom. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni.” (En-Nisa. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. Molim Allaha. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena.”Kitabun-nikah”. Dakle.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. jasno dozvolio. osim ako se žena odrekne svoga prava.š. Sunen. liječenja i ostalih nužnih potreba. 2133. s. odredio je koja vremena su sveta. ukoliko bi čovjek pored farza. odjeće.. s.

S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. zabranjuje da uči Kur‘an. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. Dakle. bez obzira na to. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo.Fetve i savjet Stranica 55 od 154 i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. dok je u hajzu i nifasu. Međutim. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. a nemaju za koga. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive.v. dž. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. pak. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. (Hadis bilježi Malik. nedemokratsko i. Oni koji. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. 1/158. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). No. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. a skidati ga. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. eventualno. El-Muvetta. . najbolje zna. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. antiislamski raspoloženo. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. s. Vidi Irvaul-galil. ”En-nidau lis-salati” br. također. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. Što se. uglavnom. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. jedino vrijeme može izliječiti. I na kraju. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. a Allah. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. tiče potrebe uzimanja abdesta. Taj problem. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. Treba. 468. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi nikab. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. Pojedinci. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. Ajjaš od Hidžazlija. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. Vjerovjesnik. čini mi se. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati.a. imajući u vidu veliku potrebu za tim. ♠ Pitanje: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Odgovor: Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim.s. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. s obzirom da ga prenosi Ismail b. recimo.š.

s.” Učinite istigafar Allahu. Od Aiše. dž. dž.a. Sunen. 1714.” (Muslim. Poslanik. 232. pogrešila si. vjeri i umre kao muslimanka. r.a. dž. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. Naravno. Da li sam pogriješila? Odgovor: Da. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka.š. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. a nikab nositi u drugim prilikama. bez njegova znanja. Posebno ti . ♠ Pitanje: Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji.š.v. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. ”El-Akdije”. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. pokornost njima u svemu što nije grijeh.š. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. požalila Allahovom Poslaniku.s.š. br. bez rasipništva i pretjerivanja.s. s. najbolje zna. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. bez njegova znanja. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. kroz udruženja muslimana. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. neprijatelj i mrzi islam? Odgovor: Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.a. ”Et-Tahare. a Allah.) Uz prethodno rečeno. po preferirajućem mišljenju.) ♠ Pitanje: Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. br.a. (Ebu Davud. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. nikab nije stroga dužnost (farz). dž. r. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. kako bi on ispravio svoju grešku. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. nego sunnet. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj.š. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. uzme iz njegova imetka. Molim Allaha.Fetve i savjet Stranica 56 od 154 Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. prenosi se da se Hind bint Utbe. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. imajući u vidu da.v. u vrijeme kad sam tamo studirao. dž. Sahihu Muslim. Dakle.

treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. ona se pred njim ne mora pokrivati. Dakle. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. pomoć. To svijet sve više i više osjeća. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo.Fetve i savjet Stranica 57 od 154 skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. Molim Allaha. dž. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. ♠ Pitanje: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. tj. uz Allahovu. punica pred svojim zetom. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. može se s njim rukovati itd. Nadat se da će on. Međutim. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. kada majka . npr. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. Ja znam da je tebi. on se zakleo da više neće pušiti. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. uglavnom. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. Kada sam to učinila. a Allah. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. a ako to nije u stanju. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. Međutim.š. ♠ Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla.š.š. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. ♠ Pitanje: Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Ne. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. Ukoliko jedno od supružnika puši. ♠ Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. dž. Amin. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. najbolje zna. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. dž. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). duhanski dim nepušaču zaudara.

npr. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. Sunen. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. ”Kitabu-l-edeb”. uzvišen i velik!” (En-Nisa. 35) Dakle. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. Da bi ostvario svoj cilj . to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. ”Kitabu-l-fadail”. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. mužu je. Međutim. (Sahihu-l-Buhari. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. Ukoliko od toga nema koristi.s. pa ih i udarite.a. kazni. kako kaže Aiša. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. Ako oni žele izmirenje. r. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. br. (Vidi: Sahihu Muslim. ♠ Pitanje: Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Odgovor: Da. Jer. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana.a. Neka svako ima na umu da Poslanik. te. dozvoljeno da udari ženu. br. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi. više je udaranje po duši i osjećajima. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. a onda se od njih u postelji rastavite. nikada udario nijednu od svojih žena. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. to udaranje ne smije biti u lice.v. tako da to udaranje. br. tada se. negoli po tijelu. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze.a. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. Pitanje: Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. u osnovi. zaista. 2328) ♠ Pitanje: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Odgovor: Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. ustvari. s. s.v.v. s obzirom da je Poslanik. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. ”Kitabu-l-hudud”.s.” (Ebu Davud. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. s. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite.” (En-Nisa. kako navodi Buharija od Enesa. Dakle.a. s.s. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. Međutim. dž. kad vam postanu neposlušne. (Sahihu-l-Buhari. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . vi posavjetujte. ”Kitabun-nikah”. prije odluke na razvod. 34) Dakle. da izlazi iz kuće bez dozvole. onda im zulum ne činite! Allah je.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik.. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje.Fetve i savjet presvlači dijete? Stranica 58 od 154 Odgovor: Ne. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. to je čak ispravnije. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!.. br. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini.v. osim kada nema drugog izlaza.s.a.š.

Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. a. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. meleke. uz grupe židova. u augustu 1985. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Također. na način i vrijeme kako su to zamislili. kršćansku i islamsku) na Sinaju. itd. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga . budući svijet. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). između ostalog. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. visoko čuje u Evropi i Americi. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. bude praznik za sve vjere. Džon u Njujorku 1984. god. god. a. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. Na kraju. koji negira trojstvo. približavanje između kršćanstva i islama. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. njih ne interesuje Istina. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. dan papinske molitve. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. oni su pozvali na jednakost među vjerama. poslanike. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. majke Isaa. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. masone. kršćana i drugih. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). u Parizu. Uz to. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. internacionalizam. a da se razlike odbace. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. Međutim. Aleksandriji 1954. judaizmu. da ih tako izvedu iz islama. oktobar. kršćanstvu. vraćanje vjeri Ibrahima. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953.s. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima.) u kojoj je objelodanjena ta želja. Potvrđujući svoje namjere. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”.s. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. budizmu. predložili su da 27. kao i prvi januar. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. kao što je vjerovanje u Boga. katedrali St. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. Ova knjiga štampana je 1985. itd. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. poštivanje Merjeme. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. uključujući behaije. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. Taj skup dao je preporuke u kojima se. budiste. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. budista. god. oktobra 1986.Fetve i savjet Stranica 59 od 154 pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. 27. duga i znak pobjede.

zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. a. vjera islam kojom je došao Muhammed. Mislim da je licemjerno. Zagovornici ove ideje su behaije. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. Pitanje: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Odgovor: Urok je istina. a. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. pravcima i suvremenim partijama. ne praveći razliku. 1/1176-1178. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju.s.) Na kraju.s. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. dž. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera).Fetve i savjet Stranica 60 od 154 između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. koji je zvanično primio islam. pridruživanje (širk) Allahu. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. obožavanje Mesiha mimo Allaha.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. nepravedno. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. izdanje WAMY 1418 H. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. kršćanstvo. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu.a. god. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu..” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. 85) (Enciklopedija o vjerama.. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. s.v. postoji i kod batinija i sufija heretika. a i svakodnevnica nam to govori. god. Neke vjere nisu uredu. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. pa neka se vidi ko ima istinu.” (Tefsiru-l- .s. Za to postoje dokazi u šerijatu. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. To je. kod njih je to samo ime. Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. Isto tako.” (El-Kalem. ustvari. Vjera Ibrahima. ko ima dokaz. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati.” (Al-Imran. Iziđimo u javnost. Što se tiče kršćana. god.š. pored Allaha. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi.. Ibn Hud. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. odredbom. i kleči pred kojim bogom hoćeš. na čijoj strani je pravda i nauka. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi.

Amin! ♠ Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. Neke osobe su čak opasne po druge. dž. prevode značenja. pejsaže itd. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. ustvari. ne s namjerom da stvara . ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća.a. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. i obavijestili ga. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama.. a to. Ibn Kesir. dakle. okupajte se. neživu prirodu.” Potom je Poslanik. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. neživu prirodu. moleći za njega berićet. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. u cijelosti je zabranjeno. životinje. Dakle. najbolje zna. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. br. jer ono aludira na stvaranje. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. zauzvrat. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. na arapskom jeziku na kom je objavljen. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. Što se. br. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest.š. Sunen. u svom tefsiru..” (Sahihu Muslim.š. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. čovjek crta tzv. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. s. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu.a. Međutim. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. Kada od vas neko zatraži da se okupate. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. pa prema tome i turskog. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. s.v. kod nekih je ta pojava izraženija. dakle da ne pokušava stvarati. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. je haram. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. da nas sačuva od urokljiva oka. dž. jer se prevođenjem. odnosno kiparstvo. 3/1664. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. ustvari. (Ibn Madže. To za razliku od prevođenja. a Allah.” (Sahihu Muslim. pak. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. Doduše.) Vajarstvo. ptice itd. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. pak.s. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. naveo je petnaestak hadisa. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. Molim Allaha. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram).s.Fetve i savjet Stranica 61 od 154 Kur‘an el-Azim. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. Došli su Poslaniku. nije Kur‘an. da ne pokušava biti stvaralac. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. a. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao.v. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. zabranjeno mu ga je čitati. ”Kitabut-tibb”. kao što su ljudi. ♠ Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. Ukoliko. neka prouči dovu.

s. Dakle. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. Da li je moj brak šerijatski valjan? Odgovor: Da. Naime. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. nije dozvoljeno gledati. kao muž i supruga. (Vidi: El-Bekare.a. Riječ ašikovanje.š. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. u pogledu pokrivanja. iako joj je mahrem. stvorio. sa dekolteom itd? Odgovor: čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji.v. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. Prvi pogled čovjeku se oprašta. da ne bude korak ka nemoralu. došao Muhammedu. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. dok je u kući. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. u granicama potrebe.š. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu.Fetve i savjet Stranica 62 od 154 kao što je Allah. vidi muška osoba koja joj je mahrem. ♠ Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. Ukoliko postoji mogućnost da je. Dakle. da razgovarate.š. razvod braka . kako se meni čini. tada je takvo crtanje dozvoljeno. s. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. dž. najbolje zna. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. tvoj brak je šerijatski ispravan. Smatram da.a. a Allah. najbolje zna. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. važe ista pravila. pokrit će sve osim lica i šaka. inša-Allah. a. ♠ Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. Pitanje: Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. dž. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. ukoliko ispunjava ovaj uslov. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. kad je Džibril.s. ukoliko je ona otkrivena. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). a Allah. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. r. susresti. dž. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. nema smetnje. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja.

Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. svaki Bošnjak. a u drugim . kao što je istihara namaz.š. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. Međutim. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati.a. ”Kitabut-talak”. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. tada su takve dove dozvoljene. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. ne smije zanemariti. neobavezni namaz. ponekad. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. Ukoliko su te dove vid neke magije. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. s. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. također. Međutim. najbolje zna. dž. a koji nisu obavezni. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. dž. Interesuje me koji još narodi. ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja udređenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. uglavnom. praktikovao. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično.s.a. Osim toga. Ukoliko je to specifična nafila. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. tada su i te dove zabranjene. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehli-sunneta. to je ispravno. dž.s. Nafile se. po našim dunjalučkim mjerilima. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. 5252) ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. s. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. sljedbenici tog pravca. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. uglavnom.Fetve i savjet Stranica 63 od 154 (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). treba imati u vidu da se ta pripadnost. ako hoće.v.a.v. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. Prema tome. uglavnom. upućuje na zaključak da npr. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. može se desiti da osoba. Kada je Poslanik.s. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. jer je i Poslanik. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac.š. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. s. br. da se u njima moli Allah. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. mogu svrstati u nafile. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju.v. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). tako postupao. To nas. uopćeno. npr. a Allah. niti je npr. sabahski ili neki drugi sunneti. Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. salatud-duha. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. tj.š. To zbog toga što se ljudi.

a. u prošlosti.a. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. još jednom naglasiti. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. dž. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. Koja je to grupa? Odgovor: Ljudi su u početku bili jedan ummet. u suštini. s.s. svjestan činjenice da. te konsenzus islamske uleme.” (Vidi: Ibn Hadžer.a.a. odgovorio je.v. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. Eventualna kontradikcija. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. Pripadnik ehlisunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). kako muškarci tako i žene. fitretu Allahovom. Mislim da je vrlo važno. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap.. ♠ Pitanje: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. dakle i za muškarce i za žene. s. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. nije bila iskvarena. priroda ljudi u početku. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša.. onom u kojem je stvorio ljude.v.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. kako je islamska ulema jasno dokazala. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. sadašnjosti.v. FethulBari. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. Da li je to ženama zabranjeno? Odgovor: Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive.v.Fetve i savjet Stranica 64 od 154 aspektima neka druga učenja i vjerovanja. ali ne strogo. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. on ima dva kirata. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj.s. a ko je još isprati dok se ne ukopa.” ”Allahov poslaniče”. (Sahihu Muslim. s. upitan je. ”a šta su to dva kirata. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. da bi. Međutim. 3/173) ♠ Pitanje: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. 30. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. ponekad. Vjerovjesnik.a.) Dakle. ”Kitabul-dženaiz”. Prema tome. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. pripadnik ehli-sunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. br. iako se njihova vjerovanja i djela. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. a ne nazivnik i imena. da su bitni suština značenja i namjera. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. i poslije njega.s. Slijedili su vjeru koju im je Allah. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne .” (Er-Rum.š. isto kao priroda novorođenčadi. vremenom. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja.s. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). Ummu Atijje. s. r. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao.

pa da vas odvoje od puta Njegova. s. ljudi su se razišli. 1923. bez obzira kojoj grupi pripadao. 153. El-Džema‘a el-islamijje sa indijskog potkontinenta. razići na mnogobrojne grupe.s.s. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd.) Uprkos Allahovoj. Islamska partija iz Kurdistana..) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. Prema tome. 4597. i njegovi ashabi. Ehlulhadis. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. On će ih o onome što su radili obavijestiti. s. Dovoljno nam je da možemo.s. Sunen. s.” (El-Bekare.a. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. Svako. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo..” (Ebu-Davud.. kada ovo kažem.a. putem dokaza.” (EbuDavud. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. Sunen. Sunen. da slijede svoje strasti. 102-103. ”Kitabuliman”. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu.s. O tom razilaženju Poslanik. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije. Međutim. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. dž. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. Hamas iz .” (El-En'am.a. da razlikujemo istinu od neistine.s. 213. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. ”Kitabu šerhis-sunne”.s. 2565. odgovorio je. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). Ensarus-sunne el-Muhammedijje. Et-Tevhidu vel-islah. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. br.a. Muslimanska braća.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”. s iskrenim nijetom.š. 4596. inša-Allah. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.v.v.a.v. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske.” (El-En‘am. jer pripadnost nekome od njih. (Tirmizi. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. upitan: ”A koja je to. s. Allah će se za njih pobrinuti. pokretu ili partiji čovjek pripada. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. bez obzira ko bio i gdje bio. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. ”Kitabu šerhis-sunne”. inša-Allah.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta. partiji. ovo je pravi put moj. s. je. od te grupe koja će biti spašena. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta.) ”O vjernici. 159. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. br.a.) Iz ovog hadisa.v.v. br. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne.. ”Kitabul-imare”.to je džema‘a. Hizbun-nehda iz Tunisa. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.v. je. s.” (Sahihu Muslim. od te skupine koja će biti spašena. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu.Fetve i savjet Stranica 65 od 154 vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. grupi.

Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu..” (En-Nisa. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. ”Kitabulmenakib”.a. br. 19. ”Kitabun-nikah”.” (El-Bekare. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. s. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. kao što je istihara namaz. jer je i Poslanik. Ukoliko je to specifična nafila. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik.v. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. br. mogu svrstati u nafile. u tom pogledu. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. praktikovao..š.a. odnosno supruzi. trebaju znati da Allah. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. a Allah. kako to reče Muhammed. je odredio da suprugu. Nafile se.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. 3688) ♠ Pitanje: Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. te da. neobavezni namaz. njena odgovornost je veća i. itd. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.” (Ibn Madže. salatud-duha. uopćeno. Međutim.” (El-Bekare. najbolje zna. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. 228. vjerovatno zbog te činjenice. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. ukoliko supruga ima opravdan razlog.Fetve i savjet Stranica 66 od 154 Palestine. dž. br.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. najbolje zna. s. sunneta i prakse odabranih generacija. 286. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. a koji nisu obavezni. Allah. meleki proklinju sve do sabaha.š.s. muž i supruga. Prema tome. ”Kitabuzzekat”. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru. 5193. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim.a.s. savjesno izvrše. (Vidi: Sahihul-Buhari.v. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega.. 2332. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. to je ispravno. ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku.). Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. 1006. jer je Poslanik. to je prirodni način sticanja potomstva.š. a Allah. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu.) Na kraju.) Prema tome. ”Kitabulahkam”. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu.a. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. tj.s. s. Oboje. br. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom.v. dž. s.. sabahski ili neki drugi sunneti. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. dž.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.. a bave se onim ajetima koji su nejasni.s.. dž.š. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. Sunen. Islamski front spasa iz Alžira.v. tako postupao. . zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. (Vidi: Sahihul-Buhari.

Ukoliko muž na to ne pristane sud je dužan da ispoštuje vašu želju i da vaš bračni ugovor raskine. Prema tome. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično.š. ali se zakonski traži od muža da vrati ženu dok je u iddetu. 33/72. tada su takve dove dozvoljene. nego. ”Kitabul-akdije”. (Vidi: Ibn Tejmije. razvod u vrijeme kada je zabranjeno dati razvod nije pravnosnažan. 98) Njegovi argumenti zasnivaju se na tezi da ono što je zabranjeno nije pravnosnažno.a. Ne trebate izgubiti iz vida da vam iskušenje s kojim se trenutno suočavate može biti manje od onoga s kojim će te se suočiti nakon razvoda braka. 81. ♠ Pitanje: Muž mi je dao razvod (talak) za vrijeme mjesečnice (hajza) i nije me vratio za vrijeme pričeka (iddeta). među kojima su i četvorica imama. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. npr.s. imajući u vidu jačinu dokaza. ♠ Pitanje: U braku sam sedam godina i nemam djece. tada su i te dove zabranjene. druga strana ima pravo da taj ugovor raskine. a ne kod mene. (Vidi: Sahihul-Buhari. Prema tome. bez obzira na ovo vaše neprikosnoveno pravo. posebno ukoliko imate skladan i harmoničan brak. Oni kao dokaz uzimaju slučaj Ibn Omera kada je ovaj pustio ženu u vrijeme mjesečnice. da se u njima moli Allah. Nakon godinu dana ponovo sam se vratila njemu i sklopili smo iznova bračni ugovor? Interesuje nas da li je taj razvod (talak) bio pravno snažan s obzirom da sam bila u hajzu. br. mada je zabranjen (haram). br. da sačeka još jednu mjesečnicu. smatram da je ispravno. naredbu Ibn Omeru da vrati svoju ženu koju je pustio u vrijeme hajza. smatraju da razvod braka u vrijeme mjesečnice. 1718) Poslanikovu. dakle.v. Medžmu‘u fetavi. taj posao se odbacuje. on implicitno propisuje pravo na rađanje djece. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. Iz ajeta i hadisa koji govore o razvodu znamo da je razvod (talak) u vrijeme mjesečnice zabranjen (haram) i u tome se slaže sva ulema. s.” (Sahihu Muslim. ako ne može ispuniti taj dio ugovora. O tome da sam bila u hajzu ja ga nisam obavijestila. pa potom u vrijeme čistoće.Fetve i savjet Stranica 67 od 154 ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. savjetovao da dobro razmislite prije nego što se odlučite na taj korak i da. Nedavno su ljekari utvrdili da je problem kod moga muža. s.v.a. svaka osoba ima pravo na djecu i niko nema pravo da je. Odgovor: Većina islamske uleme. među kojima i četverica imama. ”Kitabut-talak.75. da joj razvod ako hoće. Poslanik. za vrijeme koje nije imao s njom intimni odnos. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). bez šerijatski opravdanog razloga.š. Može li sterilnost muža biti opravdan razlog da žena traži razvod braka? Odgovor: Da. Bračni ugovor se ne može smatrati šerijatski opravdanim razlogom u tom pogledu. mišljenje Ibn Tejmije koji kaže da razvod u vrijeme mjesečnice nije pravnosnažan. naprotiv. klanjate istiharu namaz. ja bih vam. No.s. sterilnost vašeg muža je opravdan razlog da tražite razvod braka. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. u svakom slučaju. Ukoliko su te dove vid neke magije. u tome sprečava. kaže: ”Ko uradi posao koji nije u skladu s ovim na čemu smo mi. 5252) Međutim. Ibn Tejmije tumači kao naredbu da je vrati u prvobitno stanje što znači da je razvod braka bio nevažeći. Naime. dž. ipak je pravnosnažan. ako jedna strana ne može izvršiti svoju obavezu i dati pravo drugoj strani. dž. .

13 odgovarali ste na pitanje o uroku okom. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. ♠ Pitanje: Iz čega se sastoji islamski post? Odgovor: Islamski post sastoji se iz ostavljanja jela. ne treba zanemariti potrebu da čovjek za vrijeme posta izbjegava griješenje. i nije za sobom povlačio bilo kakve pravne posljedice. musliman. po mišljenju Ibn Tejmije. a treći dio ‘itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). i prilikom polaganja računa na Sudnjem danu. c) za vrijeme ramazana Allah. s Allahovom.š. tako i da zaštiti druge od svoga oka. . kada im zbog posta bude oprošteno i rečeno im da uđu na džennetska vrata na koja će samo postači moći ući. Prema tome. onda takav nijet ne važi. ♠ Pitanje: U Novim horizontima br. Uz to. od zore do zalaska sunca. vjerovatno. sastavni dijelovi posta kod muslimana su: a) ustezanje od svega što anulira post. sve ono što sam rekao u vezi uroka okom važi kako za muslimane tako i za nemuslimane.Fetve i savjet Stranica 68 od 154 Dakle. hajz i nifas za ženu itd. dž. drugi dio magfiret (oprost). dž. od zore do zalaska sunca. Koliko je to djelotvorno vidimo kroz činjenicu da mnogi muslimani koji tokom cijele godine čine velike grijehe u tom mjesecu poste. b) u tom mjesecu muslimani izvršavaju ‘ibadet posta kojem će se postači obradovati dva puta. kao što je bolest. c) da nisu na putu. d) da nemaju neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne poste. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). ako čovjek nijet izgovori samo jezikom. nabolje zna. razvod u vašem slučaju nije bio pravnosnažan. a nije takvu odluku srcem donio.. pića. ukoliko koristi zaštitu u vidu abdesta i dova.š. e) to je mjesec velike Allahove milosti prema čovjeku s obzirom da je njegov prvi dio rahmet (milost). ♠ Pitanje: Da li je osoba koja iz neznanja da je punoljetna propusti post ramazana obavezna propuštene dane napostiti? Odgovor: Da. dž. Međutim. Da li ono što ste rekli važi i za nemuslimane? Odgovor: Da. kako u smislu da zaštiti sebe od urokljiva oka. ukoliko je u stanju. a Allah. sa nijetom (namjerom).š. zbog blagodati koje su čovjeku date i koje mu se nude u tom mjesecu: a) u njemu je počela objava Kur‘ana. ako ne. b) da su razumni. dozvolom. za koje smo rekli da je ispravno. može preventivno djelovati. Pitanje: Ko je dužan postiti? Odgovor: Dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su šerijatski punoljetni. knjige iz koje će ljudi crpiti upute do Kijametskog dana. b) nijet (odluka) koju treba donijeti prije zore i za svaki dan pojedinačno (ukoliko se radi o ramazanskom postu). d) u ramazanu je i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Nijet se mora ostvariti u srcu. za vrijeme iftara kada utole žeđ i glad. Dakle. daje da šejtani budu stavljeni u bukagije tako da teže mogu djelovati na ljude. takva osoba je obavezna propuštene dane napostiti. jer grijesi za vrijeme posta mogu do te mjere umanjiti sevab da postač u potpunosti ostane bez bilo kakve ahiretske nagrade za svoj post. ♠ Pitanje: Zašto je mjesec ramazan najodabraniji mjesec u godini? Odgovor: Mjesec ramazan je najodabraniji. intimnog odnosa i ostalog što anulira post. redovno obavljaju namaz i apstiniraju od grijeha.

1081. ”Kitabus-savm”. s tim da se to javno ne obznanjuje. u vidu matematičkog računanja.s. 1903.. s obzirom da ima muslimana koji slijede drugi izvor.s.) ♠ Pitanje: Na koji način je ispravno određivati početak mjeseca ramazana? Odgovor: Bilo koji način koji sigurno određuje početak mjeseca je validan.. 1680. Danas je nauka toliko uznapredovala da su greške u vezi sa određivanjem pojave mlađaka gotovo . postiže smirenost srca zbog ilmul-jekina (sigurnog znanja).) ”Onaj ko ne ostavi krivo svjedočenje i njegovu upotrebu Allah od njega ne traži da ostavlja jelo i piće. a kurban bajram je kada svijet kolje kurbane.” (Tirmizi. bilo gdje na Zemlji.. ”Kitabus-savm”. dužni otpočeti s postom jer je Muhammed. i mrsite kad ga vidite.a. predsjednici.v. sultani i ostali lideri muslimanskih zemalja plaše se jedinstva islamskog ummeta. ”Kitabus-savm”. preporučuje se muslimanima da nastoje vidjeti mlađak svojim očima jer se time izvršava eksplicitna naredba.” (Ibn Madždže. smatram da su svi ostali.” tj. bitno je da čovjek tačno sazna početak mjeseca. Također se preporučuje muslimanima da za viđenje i utvrđivanje njegove pojave koriste sve blagodati koje im je Allah. Poslanik. po svojoj funkciji. dao. Međutim. od tog njegova posta nema nikakve koristi. rekao: “Postite kad ga (tj. zbog toga što može izazvati smutnju i što postoji osoba ili institucija koja. preporučuje se muslimanima da počnu postiti i bajramovati na dan kada njihov vođa oglasi početak posta i bajrama kako bi muslimani jedinstveno u toj zemlji zapostili i bajramovali i tako postupili po hadisu u kome Poslanik. br. onda upotpunite ša´ban sa trideset dana. psovke i nepristojne riječi mogu umanjiti korist od posta do te mjere da čovjek od svoga posta ne imadne nikakve ahiretske koristi. osim ukoliko izvode iz islama. Smatram da ta osoba nije obavezna obavještavati druge. kako se ne bi izazvala smutnja. br.) U vrijeme današnjih suvremenih komunikacija za desetak minuta cijeli svijet može biti obaviješten o viđenju mlađaka.Fetve i savjet Stranica 69 od 154 ♠ Pitanje: Da li psovka ili neka druga nepristojna riječ anulira post? Odgovor: Ne. (Sahihul-Buhari. i izlazi iz kruga razilaženja uleme o tom pitanju. mlađak) vidite. te zbog toga nema razloga da islamski ummet isti dan ne zaposti i bajramuje. Međutim.s. psovka i nepristojne riječi ne anuliraju post. čovjek ne mora napaštati dane u kojima je izgovorio nepristojne riječi. a ne metod i način. nosi taj teret na leđima. Sve vođe muslimana dužne su obavijestiti narod o početku posta i bajrama. Sahihu Muslim. Šta nam preporučujete u tom pogledu? Odgovor: Kada muslimani šerijatski ozvaniče viđenje mlađaka. Sunen.) Ova preporuka važi ukoliko osoba ne sazna iz povjerljivih izvora o početku ili kraju ramazana. kraljevi.a.v. Želim posebno naglasiti da su razlike koje se pojavljuju u vezi s određivanjem početka i kraja ramazana političke prirode. Dakle. do kojih dođe ta vijest. ”Kitabus-savm”.” (Sahihul-Buhari. Korištenjem tih blagodati musliman se zahvaljuje Uzvišenom Koji mu je te blagodati omogućio. čim se negdje u svijetu šerijatski utvrdi viđenje mlađaka..a. 1909. U tom slučaju preporučuje se slijeđene pouzdanog izvora.v. pa makar neko završio s postom ranije. 73 i ocijenio ga kao hasenungaribun-sahihun. Prema tome. teleskopa i ostalih pomagala. Sunen. a ako vas u tome oblaci spriječe. s. dž. s. Naime. Bajramovati treba isti dan. br. Ukoliko u nekoj zemlji vođa muslimana ne postupi po prethodnom hadisu. ♠ Pitanje: Svima su nam poznati problemi u vezi određivanja početka i kraja ramazana. je na to upozorio rekavši: ”Mnogi postači od svoga posta imaju samo glad. s. kaže: “Ramazanski bajram je kada svijet mrsi.. ”Kitabus-sijam” br.š. br.

n) boraviti u itikafu. oni neće nikada dozvoliti da se muslimanski ummet u bilo čemu ujedini. zatim posvetiti veću pažnju komšijama i rodbini. niti fidju (iskup) davati. Muslimani moraju biti svjesni da npr. ♠ Pitanje: Vratio sam se islamu nakon što su me moji roditelji odgojili u pravoslavnoj vjeri. a naročito u zadnjih deset dana. Interesuje me da li sam osobama islamske vjere dužna savjetovati da poste? Odgovor: Nenormalne osobe nisu dužne postiti. nekada su za to sami muslimani krivi jer ne zahtjevaju da im se ta prava ispune. lj) što više davati milostinju (sadaku). h) ako je potrebno okupati se od dženabeta.v. jer tada čovjek ima pravo na dovu koja neće biti odbijena.. d) učiti dove tokom posta. učiniti to prije zore.. Da li sam dužan propuštene dane posta nadoknaditi s obzirom da sam počeo postiti tek u dvadeset petoj godini života? Odgovor: Ne. Pitanje: Muslimanka sam i radim kao pedagog u instituciji koja se brine o mentalno poremećenim osobama. osobe koje razumiju značenje posta i njegovu svrhu i koje nemaju neku smetnju da poste. Treba još naglasiti da su pacijenti kojima ljekar od povjerenja savjetuje da ne poste. i) čuvati jezik od svega što je ružno. k) izbjegavati ono oko čega postoji razilaženje da li to kvari post. Pod tim osobama podrazumjevaju se one koje ne razumiju značenje ibadeta i njegovu svrhu. dž. Doduše. niti su dužne napaštati kada ozdrave. činjenica je da se muslimanima i muslimankama u mnogim javnim ustanovama uskraćuju neka njihova prava koja po zakonu ove zemlje imaju. koji ne dozvoljavaju da muslimanka nosi mahramu na glavi.š. ukoliko ne obezbijede pacijentima mogućnost da poste? Odgovor: Da. ti nisi dužan propuštene dane napaštati jer nemusliman nije dužan postiti niti bi njegov post kod Allaha. dok su pacijenti dužni tražiti svoja prava. m) što više učiti Kur‘an i baviti se korisnim naukama. l) priuštiti porodici ono što će joj uvećati radost i veselje.Fetve i savjet Stranica 70 od 154 nemoguće. prenošenja tuđih riječi. ♠ Pitanje: Šta je lijepo raditi uz ramazan? Preporučuje se postačima sljedeće: a) ustajanje na sehur. ”Musneduš-šamijjin”. dužni poslušati savjet ljekara. direktori bi trebali. Nemusliman je dužan da se dobrovoljno vrati vjeri islamu. dž. s. hajza ili nifasa. oni koji su srušili hilafet. je rekao: ”Islam briše ono što je bilo prije. 17145. pa makar bili ubijeđeni da ga to ne anulira. Poslanik. a ako ne onda suhim datulama. b) iftarenje (mršenje) čim sunce zađe. Organi Islamske zajednice dužni su nadgledati ispunjavanje tih prava u javnim ustanovama i zauzimati se za njihovo poštivanje. pa makar da bi samo malo vode popilo.s. oni su odgovorni ukoliko odbiju pacijentima ispuniti njihove zahtjeve. a ako i njih nema onda sa malo vode. zatim dovu pred iftar i nakon mršenja. laži itd. zbog prirode njihove bolesti. pa makar se radilo i o početku najodabranijeg mjeseca (ramazana) i najsvečanijeg dana (bajrama)..š. a naročito od ogovaranja. za eventualno namjerno uskraćivanje tih prava muslimanima. j) izbjegavati određena uživanja koja inače ne kvare post kao što je udisanje mirisa. e) da se nakon iftara klanja akšam pa tek onda večera. Treba istaći da povratkom u islam svi tvoji eventualni grijesi se automatski poništeni. Doduše. Musned. f) da se pripremi iftar za postače. njima bi .) Pitanje: Da li su direktori bolnica odgovorni pred Allahom. bio primljen. odgovarati i na ovom svijetu. pa kada to učini onda post mjeseca ramazana za njega postaje obaveza.a. Prema tome. c) da se iftare neparnim brojem svježih datula. kao što je suvišan govor.” (Ahmed.

ona neće postiti.” (Sahihul-Buhari. rekao je svojim ashabima koji su postili za vrijeme jednog pohoda: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju.š. napostiti propuštene dane. vašoj majci treba na lijep način ukazati na to da kako je Allah. Pitanje: Koja bolest može biti opravdanje da se ne posti? Odgovor: To je svaka bolest koju će post pogoršati ili produžiti. smatram da su oni dužni postiti ramazan. tada će za svaki dan dati fidju (iskup) tj.a. Očekujemo prinovu polovinom ramazana. Međutim. Pitanje: Imam staru majku kojoj je pouzdan ljekar savjetovao da ne posti zbog njenog oronulog zdravlja.) Pitanje: Da li su zatvorenici dužni postiti? Odgovor: Imajući u vidu uslove u kojima žive i rade zatvorenici. za svaki dan nahraniti jednog siromaha. Dakle ona nije dužna postiti niti fidju (iskup) davati. nisu dužne postiti. onda će dati fidju. a zatim da eventualno naposte ili daju iskup. Da li je ona u pravu? Odgovor: Trebate imati razumijevanja za vašu majku.v. Ukoliko se radi o stalnom poslu.” (Sahihul-Buhari. ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti. ukoliko ne mogu izdržati post ili će im post. Propuštene dane posta osoba će nadoknaditi kada ozdravi. Dakle.Fetve i savjet Stranica 71 od 154 trebalo preporučivati post. Smatram da bi bilo ispravnije kada bi vaša majka poslušala preporuku .) To je rekao kada je vidio kako je jednog od njih iscrpilo putovanje. Poslanik. čim joj se ukaže prilika. nego će napostiti čim im se ukaže prilika. Pitanje: Da li je senilna osoba dužna postiti? Odgovor: Potpuno senilna osoba koja ne razumije značenje i svrhu ibadeta tretira se u pogledu posta kao i nenormalna osoba. Ukoliko pak post za vrijeme putovanja ne predstavlja nikakvu poteškoću smatram da je bolje odužiti tu dužnost i ne ostavljati je za kasnije. Ukoliko je bolest stalna. ”Kitabus-savm”. Izuzetak su oni koji rade teške fizičke poslove koji zahtjevaju da se u organizam unosi puno tečnesti. Treba napomenuti da je zabranjeno postiti čovjeku koji sigurno zna da mu post narušava zdravlje imajući u vidu hadis: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. naštetiti zdravlju. ukoliko tvoja žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete. ”Kitabus-savm”. Pitanje: Da li rudari moraju postiti ramazan? Odgovor: Sve osobe koje rade teške fizičke poslove. Međutim. ali će. te da li ta poremećenost onemogućava određenu osobu da razumije značenje i svrhu ibadeta. s obzirom da je ona postila cijeli život i normalno je da joj je sada to teško prekinuti. ona je uporna u postu i kaže da bi joj bilo teže kada ne bi postila. propisao post zdravim osobama. 1946. Pitanje: Da li je putniku bolje postiti ili mrsiti? Odgovor: Ukoliko putniku post predstavlja poteškoću tada mu je bolje mrsiti. Takve osobe će propuštene dane napostiti kad im se pruži prilika. dž. br. Stručna osoba u vašoj instituciji može vam pomoći kod određivanja vrste i stepena mentalne poremećenosti. s.s. Pitanje: Moja žena je u drugom stanju. Da li je ona dužna postiti? Odgovor: Trudnica i dojilja. On je propisao onima kojima post škodi da mrse. br. 1946. ili joj pouzdan ljekar preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti. u uslovima teškog fizičkog rada.

najbolje zna. njegov post je valjan i ne treba ga napaštati jer Allah. a tokom posta je zabranjeno uzimati hranu. Pitanje: Da li dim koji progutam kvari moj post? Odgovor: Da. bilo da se daju u vene ili mišićno tkivo mogu se primati tokom posta.' (II:286) . moraš raditi na mjestu gdje ima dima taj dim ti neće poništiti post. Pitanje: Oženio sam se u toku ramazana. to činio za vrijeme posta. dok uzimanje krvi kvari. Tokom posta sam doživio poluciju. Taj dan si dužan napostiti. Pitanje: Udajem se početkom ramazana. Pitanje: Da li davanje krvi kvari post? Odgovor: Ne. Da li u tome ima išta loše? Odgovor: Nije grijeh sklopiti brak tokom ramazana. dž. treba naglasiti da je to dozvoljeno samo onima koji mogu obuzdati svoje strasti i koji su sigurni da neće preći granicu i pokvariti svoj post. ”Kitabus-savm”.Gospodaru naš.š. primati vakcinu protiv gripe? Odgovor: Da. jer je Poslanik. pod uslovom da se ne smatraju hranom. Ukoliko ti se to desi nenamjerno.a. osoba koja tokom dana mora primati infuziju ne može postiti.š. Pitanje: Da li će mi post biti ispravan ukoliko poljubim svoju suprugu? Odgovor: Da. ili pod prisilom. vaš post će biti validan. dž. Pitanje: Da li će mi post biti validan ukoliko nenamjerno uradim nešto što anulira post? Odgovor: Ukoliko postač učini nešto što anulira post iz zaborava. neznanja. a to nije lahko ispoštovati.. ili npr. sve vakcine. kako prenosi Aiša. br. davanje krvi ne kvari post.s. kao kad bi npr. dok postim. Međutim. r. (Vidi: Sahihul-Buhari. ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!. ukoliko to namjerno uradiš. Da li je moj post validan? Odgovor: Tvoj post je nevažeći ukoliko je polucija svjesno izazvana. s. s obzirom da tako pokvaren post ne samo što treba nadoknaditi nego treba još za svaki dan postiti dva mjeseca bez prekida. Umjesto posta dovoljno joj je da za svaki dan nahrani jednog siromaha.v. u Kur‘anu kaže: '. Međutim. Da li sam dužna napostiti taj dan? Odgovor: Da. To implicitno razumijemo iz prethodnog hadisa. Pitanje: Da li osoba koja prima infuziju tokom dana može postiti? Odgovor: Ne. Pitanje: Dobila sam menstruaciju u vrijeme zalaska sunca. Pitanje: Mogu li.... ukoliko se polucija desila u snu. namjerno otišao na mjesto gdje se puši u namjeri da gutaš dim.Fetve i savjet Stranica 72 od 154 njenog ljekara u čiju iskrenost i stručnost ima povjerenje. a Allah. pogledom ili na neki drugi način. jer se infuzija smatra hranom. dužna si napostiti taj dan s obzirom da post traje do potpunog zalaska sunca. 1927) Međutim.a. tvoj post je validan i nisi dužan napaštati. Mladenci koji sklope brak u ramazanu trebaju voditi računa da se ne osamljuju u toku posta i u tom pogledu svekar i svekrva trebaju im pomoći. to se ne preporučuje ukoliko mladoženja i mlada nisu sigurni da neće pokvariti svoj post intimnim odnosom.

Pitanje: Mogu li stavljati kapi u uši dok postim? Odgovor: Da. pod uslovom da vodi strogo računa da mu voda ne ode u grlo. Pitanje: Mogu li dok postim izapirati usta pri uzimanju abdesta? Odgovor: Da. 9955. astmeni bolesnici mogu koristiti inhalator (sprej koji im olakšava disanje). nažalost. ali samo ako je namjerno izazvano.Fetve i savjet Stranica 73 od 154 'Nije grijeh ako u tome pogriješite. Sunen.š. Pitanje: Da li povraćanje kvari post? Odgovor: Da. grijeh je ako to namjerno učinite. Dakle sve što staviš u usta moraš . napojio i nahranio. najbolje je u svih zadnjih deset dana ramazana tražiti tu noć.a. Sam Poslanik. pod uslovom da ništa ne progutaš. s. najbolje zna. Da li sam dužan taj dan napostiti? Odgovor: Da.. br. iz zaborava. Pitanje: U kojoj noći je Lejletul-kadr? Odgovor: Sigurno je da je to neparna noć u zadnjih deset dana ramazana. ”Kitabus-savm”..s. br. Da li mi je dozvoljeno da kušam hranu jezikom? Odgovor: Da. koristi misvak. Tirmizi. Pitanje: Mogu li za vrijeme posta odlaziti zubaru? Odgovor: Da. a Allah prašta i samilostan je. Odgovor: Da. s.osim ako bude na to primoran.. dž. da se rashlađuje kupanjem i tome slično. a srce mu ostane čvrsto u vjeri.' (XVI:106) Treba posebno naglasiti da osoba koja je zaboravila da posti dužna.a. žena kojoj prestane hajz ili nifas prije zore dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije početka posta. Pitanje: Mogu li astmeni bolesnici koristiti inhalator. Pitanje: Ukoliko mi hajz prestane prije zore i ja se ne stignem okupati. prestati s onim što kvari post.. dok se posti nema smetnje da se stavljaju kapi u oči i uši čak i u slučaju kad bi osjećala njihovu gorčinu u grlu. još uvijek postoji mogućnost da smo ranije ili kasnije otpočeli s postom. S obzirom da nismo sigurni koja je neparna noć imajući u vidu da. Pitanje: Šef sam kuhinje u hotelu. uistinu. Musned. Ako bi joj npr. a ukoliko bi ga izbacila post bi bio validan pa makar se u zaboravu dobro najela i napila. 654) Pitanje: Pogrešno sam pročitao vrijeme na sahatu tako da sam sam se omrsio prije zalaska sunca. pod uslovom da strogo vodiš da ti voda ili krv ne odu u grlo.. neka dovrši svoj post. a Allah. taj dan ste dužni napostiti. Allah Uzvišeni ga je.v. postaču je dozvoljeno da izapire usta. pere zube četkicom i pastom. Poslanik. Pitanje: Da li mirisanje mirisa kvare post? Odgovor: Ne.' (XXXIII:5) '. da li mogu zapostiti? Odgovor: Da. mirisanje mirisa ne kvari post. u ustima bio zalogaj trebala bi ga izbaciti. je rekao: ”Ko jede ili se napije dok posti.v. Isto važi i za osobu koja je u stanju dženabeta. je pojačavao ibadet u tim danima provodeći ih u i‘tikafu. čim se sjeti.” (Ahmed.s. Ukoliko bi taj zalogaj progutala post bi bio nevažeći.

ali su najprioritetniji oni koji su siromašni. Vitre se mogu dati svakome kome se može dati zekat. jer Njegovo zadovoljstvo se ne može postići osim slijeđenjem Njegova Poslanika.s. čast i poštenje. Kod nas. posebno ako ima harmoničan brak.v. bajramu) ne moraju prositi.) Braćo i sestre u islamu. rekao: ”Dajte im (tj. bilo da se radi o hrani ili novcu. zabavne. 203. Hranitelj porodice daje vitre za sve članove. ne isplati se za nešto malo para i malo dunjalučkog komfora prodavati svoju vjeru. jer iskušenja s kojima će se možda suočiti nakon . br. s. Neki već tim povodom najavljuju koncerte. Ibn Madždže. Sunen. kaže: ”Ko slijedi put dobra (kod Ibn Madždže stoji: ”lijep put”) ima sevab za to i nagradu. riži. a ako neko od članova porodice da vitre za sebe. Vitre se daju u visini vrijednosti jednodnevne ishrane za jednu osobu. mimo Allahovog zadovoljstva. ramazan dočekuju onako kako ga je on dočekivao.s. kao i odabrane generacije muslimana nisu ramazan dočekivali s koncertima i pjevaljkama.a. u većini džamija. objasnite propise u vezi s vitrama? Odgovor: Sadekatul-fitr (tj.” (Tirmizi. ezan za sabah se uči sahat i više nakon pojave zore. On i njegovi ashabi. kako muslimani tako i nemuslimani. vitre) je dužnost svakog muslimana i muslimanke. Stranica 74 od 154 Pitanje: čuo sam da u Saudisjkoj Arabiji prestaju sa sehurom tek kada imam počne učiti ezan za sabah namaz. Skrećem pažnju svima koji po službenoj dužnosti tumače islam da će za svako svjesno pogrešno tumačenje islama imati grijeh i nositi grijehe svih onih koji se na njih ugledaju do Sudnjeg dana. s. Mogu se dati u pšenici.a. s. Vitre treba dati prije bajram-namaza. Dozvoljeno ih je dati dan ili dva dana prije bajrama. Prema tome. a sam namaz se klanja dvadeset pet minuta nakon ezana. U Saudisjkoj Arabiji ezan za sabah se uči kada nastupa zora. ”El-Mukaddime”.s. Mogu li muslimani prisustvovati tim koncertima? Odgovor: Oni koji vole i slijede Poslanika. Sunen. ukratko. kao što se mogu dati i u novcu. s. činjenica je da mnogi.a. čime se ljudi hrane. Smatram da je lijepo u vitre dati ono što će osobi koja prima vitre najviše koristiti.s.v. u povodu ramazana priređuju koncerte narodne. Oni njima očito žele postići neki drugi cilj. ”Kitabul-ilm”. tj. r. br. siromasima) tako da u ovom danu (tj. to je ljepše. 2675.v. s obzirom da je Poslanik. Da li je ispravno da i mi tako postupamo? Odgovor: Bilo bi ispravno kada bi taj ezan za sabah ujedno označavao početak zore. Prema tome. kao i sevab svih onih koji ga u tome budu slijedili.” (Darekutni i Bejheki od Ibn Omera. O sterilnosti i pravu na razvod braka U broju četrnaest ”Novih horizonata” odgovorio sam jednoj sestri na pitanje da li ima pravo tražiti razvod braka zbog toga što je njen muž sterilan. Onaj ko slijedi put zla (kod Ibn Madždže stoji: ”loš put”) ima za to grijeh i grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili.a. svjestan musliman neće tim koncertima prisustvovati.v. U odgovoru sam objasnio da je to njeno neprikosnoveno pravo i preporučio sam joj da dobro razmisli o tom koraku.Fetve i savjet izbaciti. a da njihove nagrade njima neće nimalo biti umanjene. 199. Pitanje: Dolazi nam ramazan pa vas molim da mi. Poslanik. niti u njima bilo kakvog učešća uzeti. kod nas se ne smije jesti do ezana. nego se mora zapostiti dosta ranije. ozbiljne i neozbiljne muzike. a u slučaju potrebe i ranije. a da njihovi grijesi njima neće biti nimalo umanjeni. prije početka zore. i da obavezno klanja istiharu prije negoli to svoje pravo iskoristi.) Pitanje: Približava se ramazan.a. datulama i tome slično.

da shvatim bezvrijednost ovoga svijeta. dž. o čemu je riječ. tj. i drugim korisnim poslovima. Poslanik.v. Počela sam mnogo dublje da razmišljam o svemu. Zato. On mi je to i oduzeo. Naime.Fetve i savjet Stranica 75 od 154 razvoda mogu biti veća od trenutnih iskušenja. obradovao. dž. Ono čime me je Allaha. čitajući ”Nove horizonte” došla sam do rubrike o pitanjima. ti ćeš ga imati.” ”Ko na ovom svijetu pokrije mahanu muslimana.š. hifzu. A ako ti je određeno. je rekao da žena neće postići zadovoljstvo svoga Gospodara sve dok njen muž ne bude zadovoljan njome.s.š.š. Kada bih pomislila na talak. a vrijednost življenja u islamu. iskušava čovjeka da bi ga očistio od grijeha.a. 237) . pazi.š. kod kojeg su doktori utvrdili sterilnost. kao što i sama želiš da ti se čini dobro. bojala sam se Allaha. da živim samo u ibadetu Allahu Milostivom i radi Njegovog zadovoljstva. ali da je činiti dobro nekome bolje po mene. budem poslušna supruga svome mužu. pa sam osjetila neodoljivu želju i potrebu da ti uputim ove riječi. Poslanik. koja ima sterilnog muža. a sam Allah. Allah. Nakon što je taj broj došao do čitalaca jedna naša sestra javila se Redakciji pismom upućenom sestri koja mi je spomenuto pitanje postavila. koji se Allaha boji i žudi za Njegovim zadovoljstvom nije zaslužio da mu nanesem bol. jer na ovom dunjaluku nije cilj jedino imati potomstvo. talak. Allah pomaže Svoga roba sve dok on pomaže svome bratu. Allah će pokriti njegovu na onome svijetu. Allah. Draga sestro. što je veliki znak Njegove moći. gdje sam pročitala i tvoje pitanje. Pismo je iskreno. kako da povrijedim osjećaje čovjeka koji me voli. Možda ćeš se upitati zašto? Zato što sam bila u situaciji u kojoj se ti sada nalaziš..a. čitanju islamskih tema. jer Uzvišeni Allah je Svemoguć i kadar je sve učiniti.s. Uzvišeni me je obradovao trudnoćom i pored uspostavljene liječničke dijagnoze. U nadi da će našoj sestri. On mi je objasnio moje pravo. učenju arapskog jezika. nadajući se nagradi od Allaha Svevišnjeg i Plemenitog.š. da mu činiš dobro. još dok si bila u utrobi svoje majke. U neizvjesnoj situaciji. kako da to učinim. a s druge odgovornost prema razvodu braka i strah da nekome ne naneseš bol i tugu. ja sam u braku sa čovjekom. pismo prenosimo u cijelosti: ”Draga sestro. iskušava ko će bolje postupati kada ga nešto zadesi. zna mudrost Svoje odredbe za robove Svoje. Draga sestro. također kao i ti. dž. dž. u pokornosti Allahu.” (Muslim) Draga moja sestro. obveseljava pa kaže: ”Ko vjerniku razbije brigu na ovom svijetu. Cilj je mnogo veći. dž.š. što mi smrtnici ne možemo svojim razumom dokučiti i spoznati. dž. dž. ja ti upućujem savjet da paziš svoga muža. dž. trudi se da tvoj brak bude skladan i harmoničan. mi je još više prosvijetlio razum i vjeru.š. s nadom da će time Allah.š. dž. a savjeti poduprijeti ličnim iskustvom.” (El-Bekare. Utjehu nađi u učenju Kuržana. da bih stekla zadovoljstvo svoga Gospodara. dao mi je da ovaj život gledam dublje. ta Allah zaista vidi šta radite. da ćeš imati potomstvo. Na ovoj kušnji Allah. dž. u kojoj ne znaš šta je bolje za tebe i šta da činiš! S jedne strane. radi dunjalučke želje za djetetom. ibadetu Allahu. bilo mi je najpreče dobročinstvo prema mužu odgajajući sebe kroz naš zajednički život u ibadetu Allahu Svevišnjem. zasnovan na ljubavi u ime Allaha Uzvišenog. s.š. je Svemoguć! Nakon par godina braka. bori se sa svojim dunjalučkim nefsom. kaže: ”I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. ti savjeti pomoći. čovjek koji voli Allaha i Njegova Poslanika. Međutim. s. Trudila sam se da činim dobro.. Dakle. želja za dunjalučkom radošću (djeca). š. jer Allah iskušava čovjeka i u dobru i u zlu. ibadet i dobročinstvo u svakom momentu. čini mi dobro u svakom trenutku. njemu će Allah razbiti brigu na Sudnjem danu. biti zadovoljan. draga moja sestro.v. Allah.

) Neki su rekli da en-nimas isključivo označava čupanje obrva. 4886. dž.. brkovi i tome slično. bez obzira da li je pojavu hajza. a Allah.. Propušteni namazi nekada se moraju naklanjati. okupaj se) i klanjaj namaz. Po tom mišljenju za tu sedždu potrebne su sve pripreme kao i za namaz. a nekada ne moraju. 5948. Da li žena koja izazove pojavu hajza. (Vidi: Ibn Kudame. Da li propušteni namaz mora naklanjati? Musliman je dužan uložiti maksimalan napor da svaki namaz obavi u njegovu vremenu. a nekada ne oslobađaju. najbolje zna.a. Naime. Mugni. zatim osoba koja je privremeno izgubila svijest. s tim što bi bila dužna obavijestiti svoga budućeg muža kako bi se izbjegla prevara. osoba koja čuje ajet u kom se nalazi sedžda. ”Kitabul-libas”.. a kada prestane saperi sa sebe krv (tj. uzimajući tablete.a. s. osoba čini grijeh koji može doseći granice kufra. (Vidi: Zuhejli. Da li je djevojci dozvoljeno čupati obrve? Nije dozvoljeno čupati dlake po licu. Naime.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Vjernicima je. najbolje zna. Poslanik. postoje razlozi koji nekada osobu oslobađaju od namaza. pa prema tome ni obrve. 1/566. 320) Hadisi na ovu temu zabilježeni su i u drugim zbirkama. kazao je da je Allah Uzvišeni prokleo el-mutenemmisat. izazvala ranije ili ju je odgodila za kasnije. 5931. br.) Ibnul-Hadžer kaže: ”El-Mutenemmisa je ona koja traži da joj se čupaju dlake s lica. osoba koje ne razumije svrhu i značaj namaza).” (SahihulBuhari. 2/358) Međutim. Ebu Davud je rekao u Sunenu: ‘En-namisa je ona koja smanjue obrve tako da ostanu tanke. nije obavezna uzimati abdest ili tejemmum da bi mogla sedždu učiniti. 2/131) Dužna je naklanjati propuštene namaze ona osoba koja namjerno poremeti svoj . ženi je Poslanik. Hanbelije imaju drugo mišljenje i kažu da je takvim osobama dužnost propuštene namaze naklanjati. pa makar bila bez abdesta i otkrivene kose? Odgovor: Većina uleme smatra da ta sedžda ima status namaza. upotrebom tableta. Molim našeg Gospodara da oprosti svima nama. ”Kitabul-hajd”. žena nije dužna naklanjavati namaze propuštene za vrijeme mjesečnog ciklusa (hajza). propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.v. isto kao što su dužne propuštene dane posta napostiti.š.” (Vidi: u Fethul-Bari. ako budu nekada u stanju da ih naklanjaju.” Svako dunjalučko i ahiretsko dobro želi ti tvoja sestra po vjeri. zabranio da klanja u vrijeme hajza i nije joj naredio da naklanja: ”Kada ciklus (hajz) nastupi.Fetve i savjet Moja zadnja dova je: ”Hvala Allahu. 10/390) Iz ove zabrane se izuzimaju situacije kada ženi nikne brada. treba naklanjati propuštene namaze? Ne. a en-namisa je ona koja to radi. 103) Ukoliko namaz ne klanja na vrijeme ili ga u potpunosti izostavlja.v. bez opravdana razloga. dok šafije kažu da im je to sunnet. (Vidi: Sahihul-Buhari. ”El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu”.s. uistinu. a nije pod abdestom. br. U takvoj situaciji ženi je dozvoljeno te dlake ukloniti.” Stranica 76 od 154 Dok radim u kuhinji obično slušam učenje Kuržana sa kasete? Mogu li učiniti sedžde-tilavet u stanju u kom se nalazim. osim ukoliko bi došli sebi prije isteka namaskog vremena. (.” (En-Nisa. s. a Allah. da bi se podigle ili poravnale. Gospodaru svjetova.. Mišljenje većine uleme je da nenormalna i potpuno senilna osoba (tj. nisu dužne propuštene namaze naklanjati.s. dž. nemoj klanjati namaz. 5943.

Fetve i savjet

Stranica 77 od 154

razum alkoholom, drogom ili nečim drugim. Žene nisu dužne naklanjavati namaze propuštene u vrijeme hajza ili nifasa. Onaj ko zaboravi, ili nenamjerno prespava, treba klanjati propuštene namaze čim se sjeti i to se tretira kao da namaz klanja u njegovu vremenu, dakle nije naklanjavanje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Ko prespava namaz, ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti...” (Sahihu Muslim, ”Kitabul-mesadžid ve mevadi‘is-sudžud”, br. 684) Osoba koja bez razloga, svjesno, izostavi namaz, dužna je pokajati se i naklanjati propušteni namaz, po ispravnom mišljenju. Da li propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom? Propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom, ukoliko za to postoji mogućnost. Isto tako, treba taj redoslijed poštovati u pogledu redovnog namaza, te prvo klanjati propuštene namaze po redu, pa tek onda redovni namaz, sve dok za redovni namaz ima dovoljno vremena. Dokaz za to je postupak Poslanikov, s.a.v.s, koji je sa ashabima, za vrijeme kopanja hendeka oko Medine, propustio četiri namaza, da bi ih poslije, kad je noć već bila duboko zašla, naklanjao po redoslijedu. (Vidi: Tirmizi, Sunen, ”Kitabus-salat”, br. 179) Imajući u vidu da je Poslanik, s.a.v.s., eksplicitno naredio: ”Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” (Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 631), većina uleme smatra da smo dužni slijediti ga i u slučaju naklanjavanja namaza i voditi računa o njihovom redoslijedu, tako da u slučaju nepoštivanja tog redoslijeda namazi ne bi bili ispravni. Ukoliko slijeđenje redoslijeda predstavlja poteškoću (neki su rekli da je to situacija kada je propušteno više od pet namaza), ili ukoliko čovjek zaboravi, ili se nađe u situaciji da nema dovoljno vremena za klanjanje redovnog namaza u njegovu vremenu, tada osoba prestaje biti obavezna slijediti redoslijed. Ukoliko bi čovjek poremetio taj red, bez određenog razloga, nadam se da bi njegovi namazi bili validni, a smatralo bi se da nije postupio onako kako bi bilo preče. Naime, postupak Poslanikov, s.a.v.s, na Hendeku ne mora nužno značiti da ukoliko se taj redoslijed poremeti namazi neće biti ispravni, a hadis u kom naređuje da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja odnosi se na sam namaz, na njegov sadržaj i formu. Vjerovatno su šafije zbog toga rekle da je, pri naklanjavanju slijeđenje redoslijeda samo sunnet, a ne obligatna dužnost (farz). (Vidi: Eš-Šerbini, ”Mugnil-muhtadž”, 1/127), Kako su nastale novotarije u vjeri? Intresantan je način na koji se novotarije (bid’ati) uvode u vjeru. Nekada se to čini s najljepšom namjerom. Tako su izmišljeni fadileti mnogih sura u Kur’anu (i to je pripisano Muhammedu, s.a.v.s, da je on to rekao) da bi se ljudi potakli da uče navedene sure. Nekada se to čini iz određene potrebe, kao što je potreba za isticanjem i dokazivanjem, ili pak potreba za životnom egzistencijom. Nekada se to čini s najlošijom i najpodlijom namjerom (npr. novotarija se predstavi izuzetno vrijednom, tako da naivan ili neuk musliman nesvjesno prestaje biti musliman, jer stekne dojam da mu je to dovoljno (tj. ta novotarija) da se spasi vatre i uđe u Džennet i da ne mora voditi računa o propisima islama. Tako možemo čuti da neki novotari kažu da ko klanja tu i tu noć i prouči to i to, to mu nadoknađuje sve propuštene namaze, ili ko nosi ili uči “Nur-dovu” neće ga peći džehennemska vatra itd. Nekada se novotarija uvodi iz neznanja, nekada iz nehata itd. Bilo kako bilo, treba da znamo da su sve novotarije rezultat nepoznavanja islama. Naime, da je osoba koja je novotariju izmislila i uvela znala posljedice svoga postupka nikada to ne bi uradila, a da su oni koji su tu novotariju prihvatili znali da je to novotarija ona kod njih mjesta ne bi imala.

Fetve i savjet

Stranica 78 od 154

Kada govorimo o novotarijama uvijek se treba sjećati riječi Allaha, dž.š: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3), i riječi Alejhisselama, s.a.v.s, koji je u poznatim (mešhur) hadisima jasno upozorio: “Svaka novotarija (u vjeri) je zabluda, a svaka zabluda će u vatru.” “Sve što nije u skladu s ovim, na čemu smo mi, je odbačeno.” Prema tome, vjera je upotpunjena i niko nema pravo da u vjeri nešto dodaje ili oduzima. Nisu ljudi ti koji propisuju vjeru. Primijetio sam da neki uče ikamet drugačije od ezana tako što ”Allahu ekber” kažu dvaput, ”ešhedu en la ilahe illellah” jedanput itd. Da li je to ispravno? Učenje ikameta na način kako se uči ezan i na način naveden u pitanju su spomenuti u vjerodostojnim hadisima navedenim u sahihima i sunenima, tako da i jedno i drugo ima utemeljenje. Mislim da bi, upravo zbog te činjenice trebalo praktikovati oba načina. U najmanju ruku, ta razlika ne bi trebala da nam smeta, kao što nam ne smeta to što postoji sedam različitih kiraeta. Sve što ima dokaz koji je protumačen naučnom metodologijom, za muslimana mora biti prihvatljivo, pa prema tome i različiti načini učenja ikameta. Bilo koji sunnet Poslanikov, s.a.v.s, za muslimana je prihvatljiv i bilo bi dobro kada bi ih muslimani sve prakticirali, kako se određeni sunnet ne bi zaboravio i u glavama ljudi postao novotarija-bidža, kao što ponekad zna biti slučaj. Dakle, ako neko uči ikamet izgovarajući ”Allahu ekber” dvaput, ”ešhedu en la ilahe illallah” jedanput itd. to je također, ispravno. Možda bi taj način trebalo više praktikovati, jer dok je Bilal, r.a, bio muezin postojala je razlika između ezana i ikameta, a znamo da je on bio muezin u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zašto kod nas ima više ginekologa muškaraca nego žena i kako tumačite odlazak naših muslimanki na preglede kod ginekologa muškarca? Normalno bi bilo da se u jednom društvu, koje slijedi nauku i prirodne zakone, žene usmjeravaju ka izučavanju i bavljenju ginekologijom. Prirodno je da se žene bave tim poslom. Dovoljno je čuti komentare ginekologa muškaraca dok se vraćaju iz rađaone, pa da se čovjeku smuči i da dođe do zaključka, makar bio totalno nepismen, da to nije posao za muškarce. Žene nikada ne bi mogle izgovoriti tako nehumane, neljudske i neukusne riječi na račun majki koje rađaju ljude i čine najčasniji i možda najteži posao kojeg ljudski rod radi na ovoj Zemlji. Sigurno je da žene mogu bolje razumjeti ta pitanja s obzirom da se tiču lično njih. One mogu pružiti bolju njegu i bolje razumjeti potrebe žena koje rađaju. Razlog zašto mi danas u Bosni i Hercegovini imamo više ginekologa muškaraca nego žena, mada kultura većinskog muslimanskog naroda ne ide tome u prilog leži, vjerovatno, u činjenici da je neko, u prošlom sistemu, svjesno usmjeravao muškarce na taj posao kako bi tako poljuljao moral kod muslimana, isto kao što je neko svjesno ukinuo u Bosni i Hercegovini učiteljske škole (osim jedne u Banja Luci) kako bi našu djecu učili učitelji Srbi i Crnogorci. Usmjeravanje muškaraca da se bave ginekologijom je šejtanski posao, nije naučno opravdan i nadam se da će razum i nauka jednog dana prevagnuti, pa će ljudi omogućiti ljudima da rade posao koji im, po prirodi njihovoj, najbolje odgovara. Mi, muslimani, moramo dati svoj doprinos u tom pravcu, jer slijedimo prirodne Allahove, dž.š, zakone koji čovjeku donose sreću i rahatluk, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Muslimani ne smiju ovaj problem olahko shvatiti, i oni moraju, ako žele uspjeh, islamski propis u ovom pogledu implementirati. Uzvišeni Allah kaže: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

Fetve i savjet

Stranica 79 od 154

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31) U ovom ajetu Allah, dž.š, naređuje ženama da pokriju svoje tijelo. Otkrivanjem svoga tijela pred punoljetnim muškarcima koji im nisu mahrem, kao što su ginekolozi, žene krše ovu naredbu i čine veliki grijeh. Ovaj grijeh je sigurno jedan od najvećih grijeha, imajući u vidu da ginekolozi gledaju i dodiruju najintimnije dijelove tijela koje ni mahremi žene, izuzimajući muža, ne smiju gledati, niti dodirivati. Negativne posljedice odlaska žene kod ginekologa muškarca su ogromne. Žena, prije svega, gubi osjećaj stida, njen moral slabi i ona tim griješenjem otvara vrata šejtanu koji će je odvesti u još veće grijehe, kao što je blud ili ubijanje djece, bilo abortusom ili nakon rođenja. S obzirom da je ženi grijeh otkrivati svoje tijelo pred osobom kaja joj nije mahrem, ona može ginekologu muškarcu odlaziti jedino u krajnjoj nuždi (daruri), tj. ukoliko njen život ili život njenog djeteta bude u opasnosti. Pravno pravilo kaže da je u nuždi dozvoljeno uraditi ono što je u osnovi zabranjeno. To pravilo je izvedeno iz kur‘anskih ajeta: II:173, V:3, VI:145, XVI:115 i mnogih Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa. Svakog iskrenog i svjesnog muslimana zabrinjava moralno stanje naših muslimanki. Koliko je moral oslabio, koliko je nestalo stida, vidimo i po tome što mnoge sestre koje pokrivaju svoju kosu, a možda i nikab nose, vrlo često bez nužde odlaze kod ginekologa muškarca da ih on pregleda ili porađa. Kakvo je tek stanje naših sestara koje ne pokrivaju svoju kosu, tj. za koje se pretpostavlja da imaju manje stida od onih koje nose mahramu? U svakom slučaju, muslimani su dužni rješavati taj problem. U cilju rješavanja tog problema, preporučujem sestrama da se školuju za babice i ginekologe. Znam da se kroz školovanje one moraju suočiti sa, za muslimanku neugodnim situacijama, da će morati i neke grijehe počiniti, ali nadati se da će njihov kasniji rad, inša-Allah, sve te grijehe pobrisati, jer dobra djela brišu loša djela. Zamislite koliki je sevap spasiti jednu muslimanku da ne mora odlaziti kod muškarca da je pregleda ili porađa. Osim toga, njihovo školovanje je nužno, jer se jedino na taj način mogu obezbijediti babice i žene ginekolozi, a grijesi počinjeni u nuždi se, inša-Allah, praštaju. Također bih preporučio muslimanima, posebno onima koji se bave medicinom, a koji na bilo koji način mogu doprinijeti povećanju broja žena ginekologa, da na tome porade i daju svoj doprinos. To je polje gdje se mogu sevapi zaraditi i dati veliki doprinos ozdravljenju društva koje tone u nemoral. Ginekolozima muslimanima bih preporučio da se, po mogućnosti, prekvalifikuju, nakon što sebi obezbijede adekvatnu zamjenu. Ginekologija je za žene, a ne za muškarce. Sigurno je da žene mogu bolje tu nauku shvatiti i savladati, a i svoje pacijente bolje razumjeti i adekvatniju im pomoć pružiti. Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da ovaj problem ispravno shvatimo i da damo maksimalan doprinos u njegovu rješavanju. Pitanje:Čitajući knjigu Put pravog muslimana, koja je za mene pravo osvježenje, bio sam malo zbunjen kad sam čitao tekst koji govori o odnosu prema nevjerniku 1/162-165. čini mi se da u njemu ima izvjesne kontradikcije. Naime, u nekim tačkama se govori kako prema nevjernicima treba postupati pravedno, kako prema onima koji se ne bore protiv muslimana treba biti dobrostiv, pružati im pomoć, imati prema njima milosti itd, dok se u nekim tačkama govori kako ih treba prezirati, kako ih treba natjerati u tješnji dio puta itd. S obzirom da ste vi bili recenzent te knjige, molim vas da mi ovu moju nedoumicu otklonite pojašnjenjem. Odgovor:Na početku odgovora želim pojasniti da se moja recenzija, a smatram

pa makar on bio i nemusliman. sa pravom da musliman pod određenim uslovima oženi židovku ili kršćanku itd.a. a u toj bračnoj zajednici na osnovu petog ajeta sure El-Maide ponekad može biti i čestita kći onih kojima je data Knjiga: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas.s. b) obavezi pružanja dužne pažnje prema komšiji.. sa pravom da musliman stupi u poslovno partnerstvo sa nemuslimanom. a kada se sa njima sretnete. Ne znam da li je pisac knjige kontaktiran u tom pogledu ili nije. s.a. stvara žene da se uz njih smirite. a ne na sadržaj knjige.v. zaista. je toliko naglašavao svome slugi da ne zaboravi dati kurban komšiji židovu da je sluga bio iznaneđen te ga je upitao zašto na tome toliko insistira na što mu je Ibn Omer rekao: ”Allahov Poslanik. natjerajte ih na tješnji dio puta (tj. 8. (El-Mumtehina.. ”Kitabul-edeb”. Bilo mi je obećano da će se stupiti u kontakt s autorom kako bi on dao odobrenje da se izvrše određene intervencije u tekstu.) Mislim da doslovno tumačenje i primjena spomenutog hadisa i postupka Omerovog. Kontradikcija koju ste i vi uočili je rezultat činjenice da mnogi islamski pravnici (među kojima i pisac knjige) doslovno tumače spomenuti hadis i postupak Omerov.) Izlazak iz kontradikcije jeste u pravljenju razlike između nemuslimana koji se bore protiv muslamana zbog vjere njihove i proganjaju ih iz njihovih kuća i nemuslimana koji prema muslimanima imaju pošten i dostojanstven ljudski odnos. dakle od 258 stranice prvog dijela i kompletan drugi dio knjige. r. ja sam vršio recenziju dijela knjige koji govori o fikhskim propisima. Allah. zaista. ja sam ukazao na neke stavove u knjizi s kojima se nisam složio. Koliko sam mogao primijetiti moje primjedbe u tom pogledu nisu uzete u obzir. uslove i okolnosti pod kojima je Omer. onoga o kome ništa ne znaš.” (Er-Rum. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas . 21). bez obraćanja pažnje na povod hadisa. Treće. r.” (Sahihul-Buhari. velikodušno ponašaj.” (Lukman.Fetve i savjet Stranica 80 od 154 isto tako i recenzija dr. To se jasno može razlučiti iz sljedeća dva ajeta:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Adilovića i recenzija hafiza magistra Muhameda Porče odnosila samo na prijevod. r.. 6014).. Jedna od mojih primjedbi odnosila se na dio teksta koji govori o ugovoru o zaštiti nemuslimana u islamskoj državi (ahkamuz-zimme) i tumačenju hadisa ”Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam. je rekao: ”Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će se komšije međusobno nasljeđivati.a. d) Kur‘ansko podsticanje da se čini dobročinstvo prema nemuslimanima koji se ne bore protiv muslimana zbog njihove vjere niti muslimane proganjaju iz njihovih domova:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. voli one koji su pravični. br. odnos muslimana prema nemuslimanima gradi se na osnovu njihovog odnosa prema muslimanima. i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. npr. Ibn Omer. r. 15). ti ih ne slušaj.a.a. Drugo. i prema njima se.. voli one koji su pravični. od vrste vaše. c) preporuka da se bračna zajednica gradi na ljubavi i milosti. Dakle. na ovom svijetu. kada je pri sklapanju ugovora sa ehluz-zimme postavio posebne uslove u veza sa njihovim odijevanjem i ponašanjem u javnom životu. svojim idžtihadom postavio date uslove i razloge zbog čega je tako postupio vode u kontradikciju sa drugim šerijatskim propisima od kojih navodimo neke: a) obaveza djeteta da čini dobročinstvo svojim roditeljima nemuslimanima: ”A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. (Vidi poglavlja koja govore o ahkamuz-zimme u fikhskim knjigama. Allah. da vam se sklone)” (Vidi: 2/17-18) Rekao sam da autorovo tumačenje tog hadisa i pojedini stavovi u tom tekstu su u kontradikciji sa nekim šerijatskim propisima o kojima se u knjizi također govori.

Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. 4/355) Treba naglasiti da i islamska ulema koja smatra da kurban nije obaveza. ukoliko će klanje kurbana dovesti u pitanje vraćanje duga preče je vratiti dug negoli zaklati kurban. smatram da je ta knjiga vrijedno djelo koje treba da se nađe u kući svakog ko želi malo bolje upoznati propise islama. a stav Ebu Hanife na drugoj.” (El-Mumtehina. (Opširnije o pitanju odnosa muslimana prema nemuslimanu možete pročitati u desetom broju Novih horizonata u odgovoru na pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu?. sunnet. Muhtesarut-tahavi.a. pa im nemojte prvi nazivati selam. (Vidi: Tahavi. El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu.v. klanje kurbana je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. moći vratiti. rekao je ashabima na početku spomenutog hadisa. Pitanje:Koji je stav islama o planiranju porodice? Da li je dozvoljeno uzimanje različitih sredstava radi sprečavanja trudnoće kada se supružnici o tome dogovore? Odgovor:Planiranje porodice u smislu da se ne žele rađati djeca. str. a Allah. Nadalje. dž. a Allah. fetva po hanefijskom usulu daje se na osnovu mišljenja njih dvojice. za razliku od kurbana koji je. s. dž. njemu se preporučuje da zakolje kurban i da taj sunnet ne propušta. (Vidi: Zuhejli. imajući u vidu da je vraćanje duga stroga obaveza (farz). da čovjek ne želi . Poslanik.š. 3/232. da nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se ovo djelo pojavi na bosanskom jeziku. Naime. da li je dužan zaklati kurban? Šta je preče vratiti dug ili zaklati kurban? Ukoliko je čovjek imućan. i ostali dokazi sličnog značenja odnose se na situacije kada se nemuslimani prema muslimanima neprijateljski odnose. je Milostivi i od Njega se može oprost očekivati. Ipak. ili od onih koji u dane bajrama imaju imetka koliko je potrebno za kurban. 3/595) Ukoliko bismo dali prednost Tahavijevom predanju da je kurban pritvrđeni sunnet po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda. uz pretpostavku da će se taj dug. kada su stavovi njih dvojice na jednoj strani.s. vi recite samo “ve ‘alejkum” (i na vas). 26695. inša-Allah.Fetve i savjet Stranica 81 od 154 zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. 3/18) Ukoliko čovjek ima dug. ako pogledamo hanefijska djela. zatim u četvrtom broju u odgovoru na pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Uprkos činjenici da se u nekim pitanjima ne slažem sa uvaženim alimom Ebu Bekr el-Džezairijem.š. dok se od čovjeka ne očekuje da će bilo šta oprostiti na Sudnjem danu. najbolje zna. po mišljenju većine. ipak snažno preporučuje da se taj sunnet ne propušta pa čak i pod uslovom da se novac za kurban pozajmi.) Što se tiče hadisa u kom se traži od muslimana da prvi ne pozdravlja nemuslimana i da pred njim pokaže odvažnost.š. (Vidi: Keššaful-kina‘. a da se od Ebu Jusufa prenose dva predanja. a koji je višak u odnosu na njegove potrebe i potrebe onih koje izdržava. mogli bismo reći da je to sunnet i u hanefijskom mezhebu. 300) Naime. Pitanje:Da li je kurban vadžib ili sunnet? Odgovor:Klanje kurbana je sunnet za svaku kuću po mišljenju većine islamske uleme. dž. u predanju koje bilježi imam Ahmed u Musnedu. dž. Vidi: El-Lubab fi šerhil-kitab. 8-9.” Dakle.): “Mi sutra krećemo na židove. Upravo zbog toga se daje prednost vraćanju duga prema čovjeku u odnosu na dug prema Allahu. pa kada vam nazovu selam. Molim Allaha. Međutim. bilo da je od onih koji su dužni dati zekat. vidjet ćemo da ona navode da Muhammed ima isti stav kao i Ebu Hanife. 26694. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. El-Hidaje.š. on je to rekao kad su s njima bili u sukobu.

3/588) Smatram da to mišljenje nema uporište. 1258. Od Enesa. br. 18554.s.s.v.a. a da me niko od vas ne traži zbog nepravde u vezi sa životom ili imetkom. Avvama. uistinu. Dakle.v. br. govori da je u normalnim okolnostima. 3642. Koji uzima.v. on je palmovnik prodao devet puta skuplje. Tirmizi. odbio je ograničiti zaradu trgovcima. to možemo razumjeti iz postupka Allahova poslanika. koji je odbio fiksirati cijene robi.a.s. Sahihul-Buhari. Na povratku susreo je čovjeka koji je želio od njega kupiti jednu ovcu. a nije bitno kolika je njena visina. s.a.a. nakon babine pogibije. 31) i Poslanikove. mu je proučio dovu: ”Allahu. ”Kitabu fardil-humus”. da supružnici završe školovanje itd. . daje i opskrbljuje.v. jer ja ću se. To se može činiti prirodnim putem (azlom) ili korištenjem pomagala i sredstava za koja je naučno utvrđeno da ne štete ljudskom zdravlju. ponositi vašim brojem na Sudnjem danu.” (El-Isra. i njih i vas Mi hranimo.” Poslanik.a. Planiranje porodice je dozvoljeno u smislu da se obezbijedi novorođenčetu da doji dvije godine.” (Ebu Davud. s.” (Vidi: Tirmizi. da želi samostalnost i slobodu itd.s. da majka povrati snagu izgubljenu u trudnoći i nakon poroda.š. Ebu Davud. dakle ukoliko na tržištu ima dovoljno robe i trgovci slobodno formiraju cijene i ukoliko nema prevare i nepravde smatram da tada nema ograničenja za zaradu.š. kada nema monopola. Sunen. pa su ashabi od njega zatražili da on odredi cijene.v. ”Kitabun-nikah”.a.v. 6/632.v. a Allah. on prodao za milion i šesto hiljada. Poslanik. s. ga je upitao kako je to uspio i Urve mu je ispričao sve šta se desilo. U slučaju planiranja porodice treba uvijek imati na umu Allahove. br. s.” Prenosi se da je nakon toga Urve bio veoma uspješan u trgovini. Sunen.s. s. Urve je za taj zlatnik uspio kupiti dvije ovce. 1314) Dakle. Nadalje. El-Fikhul-islami ve edilletuh. Za njega se govorilo da kada bi prašinu kupio na njoj bi zaradio. Da bi zarada bila halal bitno je da nema monopola.s.) Postupak ashaba Abdullaha sina Zubejra b. br. (Vidi. da bi isti palmovnik. s. učini njegovu trgovinu berićetnom. Tako se Urve vratio Poslaniku.a. (Vidi o prethodnom hadisu i hadisima sličnog značenja u sljedećim izvorima: Ahmed.a.s. prevare i nepravde. Es-Sunen. Poslanik. br. riječi: ”Ženite ljupke i one koje rađaju.a. br. Naime. u islamu nije dozvoljeno. prevare i nepravde. (Vidi: Zuhajli. Fethul-Bari. hadis br.v. 18558. a on im je na taj zahtjev odgovorio: ”Allah je uistinu Taj Koji određuje vrijednosti. dao je Urvi zlatnik i rekao mu da ode kod vlasnika i kupi mu ovcu. prenosi se da je jedne prilike u grad stigla roba izvana.s. Zabranjeno je (haram) u vrijeme nestašice robe dizati cijene i tada se zarada može ograničiti. Prodao mu je ovcu za dinar. s. Dakle. Sunen. ‘Kitabul-buju‘”.Fetve i savjet Stranica 82 od 154 dodatne obaveze u životu. Poslanik. u Poslanikovom. Naime. riječi: ”Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine. s. ”Kitabul-buju‘”. 3386. sunnetu imamo dokaz da je dozvoljeno zaraditi 100%. Naime. El-Musned.a.v. čiji je babo bio od desetorice koji su obveseljeni džennetom.s. Nakon što je čuo cijelu priču. jer je ubijati njih doista veliki grijeh. ”Musnedul-kufijin”. Pitanje:Koliki je maksimalni limit zarade koju čovjek može zaraditi u trgovini? Odgovor:Ukoliko se ne radi o monopolu. najbolje zna. prenosi se da su jedanput cijene skočile u vrijeme Poslanikovo. s. r. Ja želim da dođem pred svoga Gospodara. dž. i rekao mu: ”Evo ti tvoja ovca i evo ti tvoj zlatnik. njegov babo Zubejr kupio je palmovnik u Medini za sto sedamdeset hiljada. 3129) Neki pravnici kažu da je najbolja zarada ona koja ne prelazi jednu trećinu. 2050) Za sprečavanje trudnoće potreban je pristanak oboje supružnika. dž. planiranje porodice treba imati svoj opravdan šerijatski razlog. kako bi se spriječila očita nepravda prema kupcima. dozvoljena i veća zarada od prethodno spomente. ”Kitabul-buju‘”.

a. Menarovo izdanje. Neko vjeruje da je ta hamajlija uzrok da ga Allah.) On također prenosi od ‘Ube b. Et-Tibb. a ovaj ga podiže do (Poslanika. Amira. samo povećati vehn (slabost). br.) Kolika je opasnost za one koji nose hamjlije.): “Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne da.s. kakvi su bili kad ih je majka rodila.š.Fetve i savjet Stranica 83 od 154 Pitanje:Kakav je status osobe koja obavi hadž. u Mevaridu i Hakim. dž. s. Ibn-Hibban okarakterisao ga je kao sahih. 4/417. rekao je. eventualno. a na sebi nosi hamajliju i nešto slično? Odgovor:Ima različitih vrsta hamajlija.. a širk je najveći grijeh koji izvodi iz islama i njime sva dobra djela koja je čovjek u životu uradio bivaju poništena. u Mevaridu. ako On hoće da im je podari?‘ Reci: ‘Meni je dovoljan Allah.š. a ona bila na tebi. kako ne bi svoj hadž doveli u pitanje. 492.v. nema . amulete i tome slično vidimo i iz sljedećih hadisa: Od Imrana b. pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha. br. tj. Upravo zbog ove opasnosti preporučujem svima koji imaju bilo koju hamajliju ili nešto slično u vidu talismana itd. Također ga je zabilježio Hakim. U nekim hamajlijama su ispisani kur‘anski ajeti. niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. ako Allah hoće da mi je učini. Isto tako je i u Medžmu‘atut-tevhid. u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. i s njim se složio Zehebi. Njegove riječi: “…objesi” (te‘allka). r. Posebno je značajno da se hamajlija i. dž. Pitanje:Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva. u nekima su riječi kufra i praznovjerja. On kaže: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu. upitao ga je. da li bi mogli zadržati milost Njegovu. može pomoći. a neko vjeruje da mu sama ta hamajlija pruža zaštitu itd.š. unutrica. a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne da mira. Prema tome.a. jedino On. 4/445. Isto tako različita su i vjerovanja u pogledu hamajlija. pogrešnog vjerovanja u vezi s hamajlijama oslobode oni koji idu na hadž. objesi je i za nju se veže njegovo srce. 4/417.) Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Huzejfe da je na ruci jednog čovjeka vidio konac (koji je stavio da ga zaštiti) od groznice. Babu ta‘likut-temaim. 106. “Protiv vahine (slabosti)”.” (Jusuf.v. Znajte da nam Allah. Kada bi umro. (Prvo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. Ovaj hadis je sahih. 3531. jer svi koji vjeruju da im sama hamajlija pruža zaštitu čine širk Allahu. Kod Ibn-Hibbana je “‘alleka”. Ibn-Madže. uistinu.š. da se toga oslobode tako što će će to spaliti i pepeo u zemlju zakopati (s obzirom da u hamajliji može biti kur‘anskih ajeta). nikada ne bi bio spašen. dž.. r. š.s. vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od zlata. “jer ona će ti. Vidi: El-Ehadisus-sahiha. 4/154. kosti)? Odgovor:Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana. dž. 1413. Oslobodite se hamajlija i oslonite se na Allaha. štiti Svojom moći. br. Husajna.a. 1411. dž. i u njemu ima slabosti. Drugo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. ili. 38. s. 1410. 4/216. Hakim.a. prenosi se da je Vjerovjesnik.‘” (Ez-Zumer. u nekima su crte i linije koje nemaju nikakvog značenja itd. odgovorio je. “Šta je to”. Iz prethodno rečenog vidimo da nošenje hamajlije može biti vrlo opasno.” U drugom predanju stoji: “ Ko objesi talisman (zapis) širk je počinio. nego druge Njemu smatra ravnim.) Oslobodimo se svakog praznovjerja i oslonimo se iskreno na Allaha. 4/156. Ibn-Hibban. “Skini je”.” (Ahmed u Musnedu. uz nadu i molbu Uzvišenome da budemo od onih koji će se sa hadža vratiti bez grijeha.

U međuvremenu oni su se razveli pa ne znam kome da vratim dug. s. ili nakon.a.s. Pitanje:Ukoliko muž zaboravi proučiti dovu koja se uči prije odnosa da li to može učiniti tokom i nakon odnosa? Odgovor:Pravo vrijeme za tu dovu je prije samog odnosa. Odgovor:Smatram da novac trebaš vratiti osobi koja ti je novac predala u ruke. Šta više. ukoliko čovjek zaboravi smatram da tu dovu treba proučiti čim se sjeti bilo tokom odnosa. dž. Pitanje:Da li je poslije kupanja (gusula) potrebno uzimati abdest? Odgovor:Poslije gusula nije potrebno uzimati abdest. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. ne prenosi da je on to radio. Treba napomenuti da je sunnet Poslanikov. s. imam ima pravo da traži promjenu ugovora.š. a Allah. ti . koja nije bila obavezna stavljati novac u zajedničku kasu to činila pod određenim uslovima ili nije i da li je prilikom pozajmljivanja naglašeno da ti pozajmljuju iz zajedničke kase. Pitanje:Da li je dozvoljeno hodži koji je stalno zaposlen u jednom džematu da uz redovnu platu. Pitanje:Pozajmio sam nešto novca od zeta i sestre uz dogovor da im vratim kad budem u mogućnosti. prije kupanja (gusula) oprati stidna mjesta po potrebi. Međutim.a. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor:Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Pitanje:Ukoliko se prespavani sabah namaz klanja tokom dana u džematu da li će imam učiti naglas ili ne? Odgovor:Postupiće onako kako bi radio da namaz klanja u njegovu vremenu.v. ili baci u kantu za smeće. a ako nije.s. Ukoliko postoji mogućnost da osobe koje vračaju te nokte uzmu iz kante za smeće tada je najbolje nokti spaliti. a zatim uzeti abdest s tim što se noge peru na kraju gusula. Naime. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza.š.v. Prema tome. To njihovo poravnavanje računa ovisi o tome da li je sestra. u konkretnom slučaju učit će naglas kada bude klanjao sabahski farz. Dakle.Fetve i savjet Stranica 84 od 154 nikakve smetnje da se to njima da. s obzirom da su u vrijeme kad sam novac pozajmio i zet i sestra radili i kasa im je bila zajednička. to se i preporučuje. dž. jer je i životinju sevap nahraniti. Pitanje:Šta je najbolje učiniti s odrezanim noktima. bilo da ih osoba spali. Allah. jer se od Poslanika. uvijek može naše dove primiti i nikada ne treba gubiti nadu. a poslije neka tvoja sestra i bivši zet međusobno poravnaju račune. najbolje zna. Pitanje:Da li pri uzimanju abdesta osoba mora biti pokrivena onako kako mora biti pokrivena u namazu? Odgovor:Ne. da li ih je bolje spaliti ili baciti u kantu za smeće ili zakopati? Odgovor:Nokte treba odložiti na mjesto gdje neće smetati ljudima ni životinjama. to nije obaveza. Ovo važi pod uslovom da tokom gusula osoba ne uradi nešto što kvari abdest. Mišljenje u narodu da se gubi abdest ako se vidi stidno mjesto nema utemeljenja.

ja bih. kada znamo da su mezhebi.. tumačenja šerijata. dž. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. striktnog slijeđenja jednog mezheba.š. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. najbolje zna. ustvari. Odgovor: Dužan si dati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njim trgovao. bilo koje vrste. kao što je hladnoća u džamiji. Pitanje:Kupio sam pedeset dunuma zemlje. stan. kaže: ”. a Allah. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. ima pravo da taj ibadet prekine. Allaha radi. Pitanje:Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. strojevi za proizvodnju itd. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. Pitanje:Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. Dakle. Da li je izgovaranje nijeta jezikom. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. i . najbolje zna. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. dž. vremenu opće globalizacije.š. ili razlog nisi imao. bolest itd.Fetve i savjet Stranica 85 od 154 prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. Da ste tako postavili pitanje.š. To znači da kada zarada dostigne nisab. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe.” (El-Bekare. prije odgovora.) U svakom slučaju. Međutim. a Allah. 196) Međutim. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. pitanje jednomezhebstva. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. Naime. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. prekidanje dobrovoljnog ibadeta bez razloga nije pohvalno s obzirom da Allah. Pitanje:Kada dam zemlju u zakup. tj. pri stupanju u namaz. najbolje zna. kada jednom godišnje vršite inventuru robe da biste vidjeli koliko zekata trebate dati robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. nisam izdržao do kraja. kao što je zemlja.. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. a Allah.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed.š. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. ne daje se zekat. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. dž. Drugi dio planiram prodati. pa makar za to ne postojao određeni razlog. kako ću na nju davati zekat? Odgovor:Na nekretnine koje se daju u zakup. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor:U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. bilo da si imao određeni razlog. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Odgovor:Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). 33.. Dakle. dž.

631) Prema tome. dž. br.). str. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama.” (ElBajjina. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. br.” (El-Hedijje el-’alaijje. ”Bed‘ul-vahj”.š. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.š. tj. 1907) tj. pomoć. 1/127130. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. Njime (tj. 5.v.a..a. dž. nevažeće. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). Mislim da je potrebno još jednom . definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. No. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. nema smetnje da iznesem samo njihov stav.).” (Sahihul-Buhari.. a takav nijet je neispravan i nevažeći. s. Bedai’ es-Sanai’. i tako su radili njegovi ashabi.) kaže: “Nijet označava namjeru. to što mi izgovorimo je nevažeće. spominje i nijet./1888 god.) Marginani (umro 593 H./1191 god..s. uz Allahovu. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani.. ”Kitabulimare”. a da se namjera ostvaruje u srcu (. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba.)” (El-Hidaje. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. pri stupanju u namaz. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. u obzir se uzima ono što je na srcu.Fetve i savjet Stranica 86 od 154 na osnovu svega toga. a samo izgovaranje jezikom. vremenom..) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). Tahavi (umro 321 H. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. dešava se da čovjek.. jer je namaz ‘ibadet. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje.š.. dižući ruke reći “Allahu ekber”. god. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. (. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. Prema tome. (El-Kasani. br. On u Kur’anu. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati.” (Muhtesaru-t-Tahavi. s. 26. kada govori o šartima i ruknovima namaza.) Kasani (umro 587 H./933 god.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. ”Kitabul-ezan”. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. Tako je radio Muhammed. 1.. koja su mi bila dostupna. Sahihu-Muslim. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. nego samo može biti štete. str.vel-iradetu ‘amelu-l-kalbi)./1196 god.” (Sahihul-Buhari. tj. 65.v. a.s. Naime.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi./1967. bez nijeta u srcu. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika.) Dakle. jer se telbija izgovara naglas). nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. izgovarao nijet naglas (jezikom). Tj.)”.

š. Međutim. jer imami su. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. kod nas. s. r. dž.a. s. ima pravo da taj ibadet prekine.a. bilo riječima bilo svojim djelom. bilo da si imao određeni razlog.) U svakom slučaju. najbolje zna. koji je stalno zaposlen u jednom džematu.s. bilo koje vrste. svojim mislima.š. Allaha radi. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. a Allah. pa makar za to ne postojao određeni razlog. Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. s.v. Uprkos toj gorkoj činjenici. Tim imamima treba pružiti punu podršku. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. da uz redovnu platu. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika. da tako kažem. kao i u svojoj porodici. el-hamdu-lillahi. nasljednici.. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. nisam izdržao do kraja. najbolje zna. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu.š.s. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. a Allah. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. s obzirom da Allah.” (El-Bekare. Dakle. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. Prema tome. nego su njegovi izdajnici.s. najbolje zna. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje.v.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravihnamaza. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. dž. a Allah.v. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi. dž.a. Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. s. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom)..v. bez razloga. bolest itd. 196) Međutim. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. dž.a. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. 33. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. kaže: ”. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. kao što je hladnoća u džamiji.s.Fetve i savjet Stranica 87 od 154 naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. smatram da je . ili razlog nisi imao.” Da li je dozvoljeno hodži. Žalosno je. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. nije pohvalno.š. a ako nije.

pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. džumu i ostale namaze.š. Nurul-jekin fi usulid-din.š. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. dž. ashabi su klanjali za imamima grješnicima.Fetve i savjet Stranica 88 od 154 sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. pasa i mačaka. propise. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. ljepotu. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. to nije tačno. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. daju se životinjama. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. dž. Shodno tome.š. str. Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. dakle čija se žena islamski odijeva. čovjek. inša-Allah. prije svega. dž. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). a to je pogrešno. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. takvi imami su sa sebe. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. 201) Dakle. propisa u svome životu i životu svoje porodice. a nisu ih obnavljali. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. uz to. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. . najbolje zna. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. ne prezaju da krše Allahove. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. da to na hutbi pojasne džematlijama. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah).” (Hasan Kafija Pruščak. da li je to tačno? Ne. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. a Allah. u vidu stočne hrane. dobročiniteljem i grješnikom”. treba pomoći. iako nose ahmediju na glavi. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu.

Fetve i savjet

Stranica 89 od 154

Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio, tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane, proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno, vjerovatno bez bilo kakvih problema. Međutim, u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je, u nekim slučajevima, poremetio te zakone. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti, normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene; a ako ih ne izvrši, hrana mu neće odgovarati, nego će izazvati određene komplikacije. Upravo to se i desilo. Zagađivanjem zraka i vode, upotrebom kemikalija, a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu, jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Tu je izvor problema. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene, te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu, itd. Islamski stav o mjenjanju Allahovih, dž.š, stvorenja je jasan. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. (En-Nisa, 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Islam je tome posvetio najveću pažnju. To se vidi i iz samog naziva Allahove, dž.š, vjere. Naime, islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Ta pokornost se, prije svega, ogleda u slijeđenju Njegovih zakona, kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu, tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Prema tome, musliman ne smije remetiti te zakone. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Prema tome, ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana, musliman mu ne smije davati nešto drugo, jer musliman ne smije, bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu, a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja, koliko mi je poznato iz sredstava informisanja, zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže, može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja, tj. davanja biljne hrane govedima, kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom, te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka, smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. Što se pak perioda prečišćavanja tiče, taj period je propisan, ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist), bilo da se radi o govečetu, kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet, da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. (Vidi:

Fetve i savjet

Stranica 90 od 154

Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-et‘ime”, 2/316, 321) Islamska ulema je, na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni, ”Babus-sajdi vez-zebaih”, 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra, ”Kitabud-dahaja”, 9/333), zatim na osnovu stavova ashaba, poput Ibn Umera, odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje, ovca sedam dana, a goveda četrdeset dana. Dakle, karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Prema tome, karantin za takve životinje ne postoji. Ukoliko bi, pak, nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom, kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet, muftija bi, normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane, da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom, takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata, a Allah, dž.š, najbolje zna. Da li i riblje brašno, spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja, ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom, za što postoji velika vjerovatnoća, onda za takav način ishrane riba, i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Normalno, konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Da, vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati, osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik), ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata.” (El-Mugni, 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći, jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima, a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zehebi je, u knjizi Veliki grijesi, taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Što se drugog dijela pitanja tiče, većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. Kasani, poznati hanefijski pravnik, kaže: ”Zbog toga, ako bi umrli odredio nekoga za svoga života, taj ima prednost u odnosu na rodbinu, jer je on (tj. umrli) sa njime zadovoljan (tj. da mu klanja dženazu).” (Bedaius-sanai, 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi, malikijski pravnik, kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu, taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim, ako je dobar i učen (čovjek).” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki,, str. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. To je mezheb ashaba: Enesa, Zejd b. Erkama, Ebu Berzeta, Seid b. Zejda, Ummu Seleme i Ibn Sirina.

Fetve i savjet

Stranica 91 od 154

Sevri, Ebu Hanife, Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno), jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. Prema njima, nasljednik je u tom pogledu preči, kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Mi, sa svoje strane (kaže Ibn Kudame), nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba, neka je Allah sa njima zadovoljan. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Zejda. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre, Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Junus b. Džubejr je oporučio Enesa b. Malika. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Erkama, pa je došao Amr b. Hurejs, koji je bio emir u Kufi, i stao napred da klanja. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru, moj otac je, uistinu, oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Erkam. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim, prim. prev.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao, te je postalo konsenzus (idžma). Nadalje, to je pravo umrlog, jer je to zauzimanje (šefaat) za njega, te se daje prednost njegovoj oporuci, kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio...” (Ibn Kudame, El-Mugni, 3/405-406) (Vidi također: En-Nevevi, El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb, 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha, dž.š, da vašem umrlom podari Džennet, jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Isto tako, ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku, ili poklonili mu sevabe dobrih djela, kao što je dobrovoljni hadž, umra, post itd. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće, nije propisano da se od umrle osobe traži halal, zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. Preporučuje se, ipak, traženje oprosta prije smrti, jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti, tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Treba istaknuti, da Allah, dž.š, neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan, tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Isto tako, postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili, ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka, tj. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda, jer oni, s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem, neće oprostiti. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37) Prema tome, halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način, ne i sa onima među njima

i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. itd.š. dž. kao što sada činite primanjem socijale.. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. 6) Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. XVI:91. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati.a. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). dž. Sada hoću da ga se riješim. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. 1) (Vidi također: VI:154. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. a drugi ga izbjegavaju. i mi se Njemu pokoravamo. s. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima.” (Sahihul-Buhari. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. XXIII:8) Buhari. u određenom sektoru i periodu. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. 2. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond.) Vama vaša vjera. kao što je npr. Normalno. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. ispunjavajte obaveze. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama . Koliko mi je poznato. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Nadalje. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. (. 1.š. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici.Fetve i savjet Stranica 92 od 154 koji su nepravedni. objava itd. dakle koji porez plaćaju. 46) Dakle. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom.” (El-Maida. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. pored Allaha.s. Mogu li ga prodati? Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. ili svi mi vjerujemo istog boga.v. ne obožavam ono što vi obožavate. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste.. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. XIII:20. a meni moja vjera.” (En-Nahl. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade.” (El-Kafirun. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. Međutim. (Vidi: II:177. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. ne navodeći sened hadisa. Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument.” (El-Ankebut. kaže da je Poslanik.

posebno. 5/745) Učenica sam medrese. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. pa čak i imanskom uzdizanju. dakle što musliman ne smije koristiti. Ti ljudi ne vode računa o drugima. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. Šta da radimo? Predlažem da taj problem iznesete. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. izuzev muzičke. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. pa ukoliko se ne riješi. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. bez sumnje. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. Naime. a to sve . Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. tj. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. Sa svoje strane. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. neraspoloženje. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. počevši od javnog prevoza pa nadalje. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. prije svih. A. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. kao komentar na taj vaš problem. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. U svakom slučaju.Fetve i savjet Stranica 93 od 154 malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. vašim vaspitačicama. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. Nije istina da svako voli muziku. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. itd. treba đacima omogućiti slobodu izbora. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. El-Fikhul-islami ve edilletuhu. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. ono što je za muslimana haram po šerijatu. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. Ta sloboda izbora je. čak. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. mučnine i tegobe.

”Kitabul-dženaiz”. dž. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. ”Kitabul-ilm”. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. Ebu Davud. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod.” (Tirmizi. 3/743.š.s. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. je olakša. ”Ebvabu fadailil-Kur‘an”: ”Sve ima srce. da prate učenje Kur‘ana. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira.a.” (El-En‘am. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. pak. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. najbolje zna. šejh Albani kaže da je slab (da‘if).š. kako smatra šejh Albani. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. dž. Međutim.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. kaže: ”Što god ko uradi. jer niko ne nosi tuđi grijeh. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. a srce Kur‘ana je Jasin. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. dž. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. 4159) Prema tome. Irvaul-galil. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. Što se. hadis br. Ibn Madže. s.š. br. 164) Da li je kokošije meso mekruh jesti. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah.s. ”Kitabuz-zuhd”. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. Šta više. Daifu Suneni Ebi Davud. Međutim. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anil-azim. bez obzira odakle to došlo. 2687. Allah. dž.a. 3/150.v. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. to ne možemo bezrezervno tvrditi. str. Sunen.v. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. kokošije meso nije mekruh jesti. s. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. sva ta predanja su. zbog svojih poslova. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti . ili slaba ili izmišljena. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. Molim Allaha. imajući u vidu da je Allah. dž. on kaže da je izmišljen (mevdu‘).s.v.š. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. Poslanik. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne.š. br. str. Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. 316.Fetve i savjet Stranica 94 od 154 može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. čija vrata će biti zvučno izolovana. s. str. Amin! Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. a Allah. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. Sunen.a. ”Kitabul-dženaiz”. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. 108.

Drugi dio planiram prodati. izabrali ono što su smatrali najboljim. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. a mogu. Ukoliko im je djelo bilo halal. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. El-Musannef. ukoliko su im djela bila haram. a koja je antiislamska. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. Međutim. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. Dakle. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. kako ću na nju davati zekat? Na nekretnine koje se daju u zakup. 4/522) Kada dam zemlju u zakup. govorit će. Dakle. ”Kitabulmenasik”. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. dž. Doduše. ”Teško nama!”. uvijek biti na dobitku. ne oprosti. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. pak. dž. ako im Allah. samo da ostanu na svojim položajima. kao što je zemlja. stan. a ako su pogriješili. zbog eventualnog licemjerja. pak. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. Dakle. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. inša-Allah. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. U suprotnom. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. Iskreni muslimani će. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba.Fetve i savjet Stranica 95 od 154 ih čistom hranom tri dana prije klanja. To znači da kada zarada dostigne nisab. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. ljekarima. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. zadovoljstvo. imat će jedan sevap. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. Što se. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. ne daje se zekat. Kupio sam pedeset dunuma zemlje. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. tiče partija za koje neki kažu da su . dž. ”kakva je ovo knjiga. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat.” (El-Kehf. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. sa iskrenim nijjetom i pogodili. Što se. (Vidi: Abdur-Rezzak. Ukoliko su. a kamoli ne bi prodali interes muslimana.š. njih čeka odgovarajuća kazna. kao i ostali ljudi. Bilo da se radi o ulemi. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. imat će dva sevapa.š.š. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. strojevi za proizvodnju itd. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. na osnovu valjanih argumenata. Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. pak. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. bio alim ili ne. hafizima. poput Ibn Umera.

te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam.š. onih koji idu u džamiju. a nekad neshvatljivi. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. nekad rezultat pogrešne procjene itd. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. napraviti velike previde. Obično. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. dž. najmutnije vode. Ne ulazeći u namjere. da ih za njihova dobra djela nagradi. treba znati da su vode politike. Molim Allaha. Zbog toga. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. koji mole Allaha. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. U takvoj situaciji. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. ponekad. imaju različite stavove. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. vrijeme to pokaže. zaslužiti Njegovu milost i podršku. u ovo naše vrijeme. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. propuste i greške. činjenice se ne smiju nijekati. puna prenošenja tuđih riječi itd. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. Treba imati znanja. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. I kada se dokaže krivica.Fetve i savjet Stranica 96 od 154 antiislamske. prilično prljava. međutim. u odsustvu islamskih partija. puna ogovaranja. dž. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. U svakom slučaju. da moraju birati između dva zla. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. kao i ostali muslimani. ako pruže podršku onome što je manje zlo . pa i kod nas. dž. a ne po njihovim deklaracijama. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. posebno u okolnostima kakve su kod nas. Naravno. a sve su to veliki grijesi. U isto vrijeme. posebno na našim prostorima. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. Za mene je npr. U svakom slučaju. nedostaje . gdje su mnoga pitanja jako nejasna. Nekad su propusti shvatljivi.pravilno su postupili. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. nadam se da će iskreni vjernici. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa.š. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. dakle ispravan nijjet.š. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. ponekad.š. Politika je i inače. U svakom slučaju. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. da ih u tome pomogne. dž. činjenica je da to uvijek ne stoji.

Fetve i savjet Stranica 97 od 154 politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. ne lažu. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. u koje muslimani imaju povjerenja. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. dž. ne kradu. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. Dakle. boje se da nekome zlo ne nanesu. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača.š. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi.š. Nadalje. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. pored oznake halal. a Allah. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. a Allah. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. zbog nekog kvara na sistemu. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. kako bi to pozitivno djelovalo. jer je halal meso kvalitetnije. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. najbolje zna. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. tako da vi niste odgovorni. dž. ne uzimaju drogu. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. Da li je dozvoljen jesti konjsko meso? Da. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. trebalo bi da proizvođač istakne. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. najbolje zna. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. itd. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se . Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. implicitno. Ukoliko. to. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. pak. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. nisu drugima zavidne. ne varaju.

Nadalje. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. ukoliko su se drugi.) Drugi to također. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. a Allah. u osnovi. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. u nekoliko nastavaka (počevši od br. mimo njegove volje. Tako je npr. . dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde.a. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju.Fetve i savjet Stranica 98 od 154 održavati u ovim teškim vremenima. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. usluga itd. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. zajedno igraju. smatraju haramom. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. toga se morate kloniti. da belaj bude veći. Velika Britanija. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. Koji je status ove druge opcije? Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. (Vidi odgovor dr. Međutim. Živimo u inostranstvu. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. s. plešu i pjevaju u džamiji. koje su. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. prilično golišave. Međutim. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. dž. osim.š. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. Što se. u osnovi. fizičke prijetnje tiče. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh.s. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. 97). jer pojedinac. eventualna nepravda itd. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. taj zakon je. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani.v. pak. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. Poslanik. Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. najbolje zna. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. koji vrlo često nisu opravdani. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. kao što je npr. pa makar i bio u pravu.

sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. nema smetnje da se uključiš. gupi pravo na skrbništvo. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. Normalno. po šerijatu. To je validna fetva koja se može slijediti. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno.š. zatim dedo itd. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. najbolje zna. Da li je to tačno? Da. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. Po hanefijskom mezhebu. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. muslimanu nije dozvoljeno. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. jer u islamu je. Dalje. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Djevojkama. što. Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. njihova prava su solidno zaštićena. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. pripadaju djeca? U osnovi gleda se interes djeteta. Osim toga. možete prouzrokovati štetu drugima. s obzirom da u . zatim babinoj majci itd. u mirnodopskim uslovima. diplomu ne možete kupiti. po šerijatu. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. El-Mesdžidul-aksa. U slučaju razvoda braka kome. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. august '99 god. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. i koliko mi je poznato. a Allah. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. dijete pripada majci. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. dž. čuo sam da je dr. zabranjeno varati ljude. Neki su odredili da je to sedam godina. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu.š. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. u osnovi. Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? Ne. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog.Fetve i savjet Stranica 99 od 154 jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. tek tada pravo dobiva babo. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. zatim njenoj majci. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. a Allah. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. koji je sada pod izraelskom okupacijom. U svakom slučaju. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. svakako. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. Poslije toga dijete ima pravo izbora. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. to je tačno. najbolje zna. dž. baveći se onim za što se niste osposobili. 32.

c) da svjesno ne laže. A iz hadisa br. ako se radi o farzovima”. isplata treba biti prije nego se. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. Tako mi Allaha. Allahu ekber.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. ali su to radili svako za sebe. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu.v. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. U svemu tome je dokaz da je on (tj. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. mi čekamo na završnu dovu. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). je dužnost u namazu. Poslanik. dakle onako kako se i kod nas prakticira. g) da.s. U protivnom.Fetve i savjet Stranica 100 od 154 Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. el-hamdu lillahi. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. ako malo duže klanja sunnete. br. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. To je dobar hadis. po šerijatu. zajednički tespihali. koju uči naglas. Turskoj.a. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. oni nisu tako u džematu. i klanjaju sunnete ili nafile. Sunen. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada.. pa imam nakon Fatihe. Oni čak zamjeraju imamu. 2434) Međutim. b) da se bori za istinu i pravdu.v. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. (Vidi: Ibn Madždže. ”Kitabul-ahkam”. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. Da li su Muhammed. to treba poštovati. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. uglavnom. a on rastegao sa sunnetima. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. kad prouče allahumme entes-selamu. pojedinačno. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. govoreći: ”Vidi ga. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. općenito. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. to što rade je. uz komandu mujezinovu. kako u hadisu stoji. što je . U osnovi. zaista. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. učenje tesbiha zajednički. hanefijskom mezhebu.a. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. iako se muslimani na Balkanu. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. Koliko i kada je. s. znoj radnika osuši. osim. tako da su govorili da je po. smatraju hanefijama. uglavnom. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj.. uz mujezinovo komandovanje. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. odgovorio je. i na Indijskom potkontinentu. i imajući u vidu prirodu posla advokata. s. ukoliko se dogovore i drugačije. U tome bi bila i poteškoća.s). i njegovi ashabi ovako u džematu. u džematu sa imamom. nigdje o tome ne govore.

nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza.a. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. sunnete. a koji su vezani za farz. a ono što je (Poslanik.” Klanjanje sunneta u džamiji.s. uistinu.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. farza i nafile. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. ranije je navedeno. Njegov namaz je završen. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet.a. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. u međuvremenu razišli.v. s. s. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.s. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). a niti u drugim. nakon sunneta. nema naznake da je Alejhisselam. pr. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj.. pa ne ustane niti se okrene. nakon nafile. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi..Fetve i savjet Stranica 101 od 154 razumljivo. s.” (El-Džumu‘a. a neko ima neku potrebu. niko ne negira. Mustehab je da se nakon toga. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah.).) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. uistinu. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. pa je Ibn Mesud. je sunnet”. Naime. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji.v. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. nakon što je klanjao nafile (tj.a. Ni u tim hadisima. te da kažu subhanallah. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. Isto tako. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. neka ide i neka ga ostavi. pr.) zajedno sa džematlijama učio dovu. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam.”. Na osnovu čega se može. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. što oni hoće. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). Isto tako.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. koji su bili u džamiji. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. Npr. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). Oni. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. zatim Ajetul-kursiju.v. op.s. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. tj. Nego. pr. da prouči sure El-Felek i En-Nas. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. zatim da uče dovu za . a neko ima potrebu (da ide). U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili).

Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. taj problem. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. To zbog toga što gramatički oblik množine. prije toga. bilo u kući ili negdje drugdje. onda ih ne slušaj. zajednički? Isto tako. hvala Allahu. Meni ćete se vratiti. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. dž.s. eksplicite.. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. koja ostaje važeća.. istakli učenjaci u usuli-fikhu. nadam se da će. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. može ih učiti stojeći. da kada neko završi namaz može. kako onoj koja prakticira islam. Majka ga . I na kraju. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana.Fetve i savjet Stranica 102 od 154 sebe i muslimane podignutih ruku.” (ElAnkebut. s. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. vremenom. bez obzira bili oni muslimani ili ne. uz Allahovu. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. a ako hoće..š. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. ako hoće. 182) Pošto je sunnete. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. vrednije klanjati kod kuće. da ih svako prouči pojedinačno. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji.” (Tehanevi. To su. Ali. jer je namaz ono što je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. dž. o kome ti ništa ne znaš. zikr i dove proučiti sjedeći. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. a tu nema ništa što je novotarija. I‘laus-sunen. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu.. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb.v. po njemu.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. biti prevaziđen. prenoseći iz djela Medžmeurrivajat. u osnovi. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai).š. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika.” (str. pomoć..a. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. 182).. može tumačiti da se to radi u džamiji.”.

s. razgovarati. ili braća njihova. dž. dovu činiti za svoju rodbinu. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. tiče njenog učenja u određene dane. dž. mudro i lijepim savjetom. Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom.š. ali. Zbog toga. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. pak. Što se. cvijeće je dozvoljeno prodavati.Fetve i savjet Stranica 103 od 154 nosi. Da li je to šerijatski utemeljeno? Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). jednoći. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova.š. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. na ovom svijetu.š. bez sumnje. velikodušno ponašaj. ili rođaci njihovi. dž. treba uvijek Allahu. s. i kada se distanciramo od takve rodbine.v.v. ti ih ne slušaj i prema njima se. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj.v. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. ukoliko nisu u osnovi haram.s. Peto. u isto vrijeme. Njeno učenje je. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. kao i suvenire. s. Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Da. koji ih je došao pozvati u Allahovu. s. Treće. ili sinovi njihovi. i odbija ga u toku dvije godine. je učio dovu moleći Allaha. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. onoga o kome ništa ne znaš. dok ezan uči nije grijeh.a. po potrebi.š. a njeno zdravlje trpi. dž. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. a Allah.” (Eš-Šu‘ara.) To djelovanje treba da bude blagom riječju.” (El-Mudžadela. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. 14-15) Drugo. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Allahovoj. kao i to da se te sure uče i drugim danima. Međutim. vjeru.š. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. makar im oni bili očevi njihovi. petkom i uoči bajrama. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. ukoliko rodbina nije u islamu. dž. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. poslanstvu i proživljenju. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. da uputi njegov narod koji ne zna.” (Lukman.a. 22). dž. Npr. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer . ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. 214. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. Umoran. od velike koristi za svakog ko pouku uzima. i to je dozvoljeno. Treba imati razumijevanja. najbolje zna. tužan i izranjavan Poslanik.š. četvrto. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. Međutim. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila.s.a. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. Meni će se svi vratiti.

jer. to nije dozvoljeno. ”Kitabul-ešribe”. Ipak. koliko mi je poznato. To nije vremenski određeno. kao i u svakom drugom. dž. U svakom slučaju.Fetve i savjet Stranica 104 od 154 mi se čini da u tome pretjerujem.” (Sahihul-Buhari. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. Mogu li uz ramazan klati stoku? Da. kada za to postoji potreba. 3280) Mesar sam. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića.s. tuša itd. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. a Allah. s. Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. Nadalje. najbolje zna. Da li je dozvoljeno. u znak poštovanja. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. ulema kaže da je to sunnet.s. u čikagu. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome.š. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. interesuje me da li je to tačno? Nama je. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. pak. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol.v. vidi: Sunen. a ima i ehlu-kitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. s. br. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. br. 3731). Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. Ukoliko se. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. treba voditi računa da se u tom poslu. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. 1/314) Međutim. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da. Isto tako. sredstava za kupanje. u osnovi. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Ne. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. trljajući jedanput.š. u ruku nakon namaza. Poslanik. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti.a. pod uslovom da znamo da je čisto. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. najbolje zna. znoja itd. ”Bed'ul-halk”. Poslanik. Stoka se može. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). pa makar de poprijeko nešto staviš. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. klati u svako doba godine. dž. Neki ljudi kod nas. To znači da se to posuđe može oprati. za to nema smetnje.v. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. a Allah. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija.a. Naime. . osoba kupa radi uklanjanja prljavštine.

a kada se da rodbini. jer ta da‘va nije neki novi mezheb.v.v. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. nemaju ni lijepe namjere. ”Kitabuz-zekati”. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. Dakle. Dovoljno je. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. taj izraz koriste. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. radu itd. niti neki novi put. s. a mnogi. a krše praksu Poslanikovu. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. odnos prema komšijama.v. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka.s. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. ashaba i tabiina. S druge strane. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. Dakle. s. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. nemuslimanima. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. oni koji koriste taj izraz. uglavnom.a.s. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. Doduše. ustvari. kako se čini. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. Sunen. ideja Muhammeda ibn AbdulVehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. Oni koji imaju loše namjere. muslimanima. rodbini. imajući političku i druge vrste. 658) Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. i njegovih ashaba. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana.” (Tirmizi. tako da je. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. partijama i sektama koji je ovaj . u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. kada je u pitanju porodični život. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. u komunističkom vremenu. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. s. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. upravo zbog gore spomenutog razloga.Fetve i savjet Stranica 105 od 154 s.s.s. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. izmišljena je riječ vehabija. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza.a. br. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. nemaju za to naučno opravdanje. Dakle.v. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam.a. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik.a.

osim ako je prisutan mahrem. dajdžići i tetići bliža rodbina. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. najbolje zna. Oni pak. da s njima održava rodbinske veze. da li je dužna ostatak dana postiti? Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. a Allah. Ukoliko. taj post joj ne bi bio validan. poklone itd. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. i da je obrije. muslimanka koja nosi nikab može. Stranica 106 od 154 Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. u granicama potrebe. Poslanik. pa shodno tome i sa amidžićem. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. 5233). nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. Naime. 32). čak i kad bi postila. s. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. uz ramazan. čini mi se da. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. taj dan će napostiti poslije ramazana. 32) Imajući u vidu da su amidžići. Normalno. ne treba postiti ostatak dana. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. da ih posjećuje. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. dajdžićem i tetićem. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. Ako žena nosi nikab.s.š. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. što je itekako pogrešno. ako nema drugog izlaza. najbolje zna. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza.a. pa čak. da se ne osamljuje. osim ako priroda posla to zahtijeva. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. Prema tome. žena je dužna. Dakle. čitava porodica ispašta zbog toga. a Allah. u granicama svojih mogućnosti. br. ”Kitabun-nikah”. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu.” (Sahihul-Buhari. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu.š.v. . s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. ja bih mu preporučio da je potkrati. (Vidi: El-Isra. Ona može taj dan jesti i piti. kad je brada u pitanju. da ne uljepšava svoj govor. dž. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. pa može koješta pomisliti. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. s njima razmjenjuje posjete. tj. dž.Fetve i savjet omladinski časopis bio počeo objavljivati.

a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. kao što je putnik. .s. da vas pomogne u onome što je dobro. Kada je postač dužan da.š. Naime. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. a što je u njegovoj mogućnosti. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. ”Kitabu kefaratil-ejman”. To što ona određene propise ne prakticira. Imam Šafija. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. Normalno je da. pa čak i spolnim odnosom. u granicama mogućnosti. kao što je namaz. Kurtubi. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti.s. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. Ibn Kudame. ”Kitabus-savm”. Nadalje. 5368. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. br. 6164. nije obavezna činiti kefaret. ”Kitabus-sijam”. El-Kafi. Dakle. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. Molim Allaha. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. ili je postila van ramazana. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. 6709. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. u određenim okolnostima. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. dž. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. s. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. 2/246.a. El-Hidaje. ispoštovati. 6087. ili određene grijehe čini. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. br. 1111) Prema tome. U svakom slučaju. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu.v. Sahihu Muslim.. uobičajeno i potrebno. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima.v. post i sl. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. (Vidi: Sahihul-Buhari. pa makar se radilo i o velikim grijesima. posti dva mjeseca uzastopno. ona kao kćerka. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. Isto tako. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. bolesnik kome post škodi itd. ”Kitabul-edeb”. str. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. to treba. 1936. 124. ”Kitabun-nefekat”.Fetve i savjet Stranica 107 od 154 U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. učini kefaret (tj. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. dužna je da. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. (Vidi: Marginani. ElKafi. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Ukoliko je ona u islamu. u početku. El-Umm. uz napaštanje propuštenog dana posta. 6711.a. Normalno. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). s. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. ti možeš sa njom ostati u braku. 1/122. ako namjerno prekine.

Prema tome.š.trećinu. br. dženaza-namaz. El-Hidaje. (Vidi: Marginani. Također. ili ukoliko ostavi testament.Fetve i savjet Stranica 108 od 154 od strane osoba koje su dužne postiti. kada je na zenitu i kada zalazi.. . Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. 2742) Prema tome. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. zavijestiti itd. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. kad sunce izlazi. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . Isto tako. pokloniti spomenutu odjeću.v. Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. El-Kafi. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Dok je osoba pri zdravlju. tehijjetul-mesdžid. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti.” (SahihulBuhari. a ako je veća. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. 124) Međutim. Njena namjera je da tu garderobu.a. r. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. a Allah. Kurtubi. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. ”Kitabul-vesaja”. da ostaviš svoje nasljednike bogatim.s. dakle napaštanje tog dana i kefaret.. 1/122. uistinu. na taj način.š.nemaju validan dokaz. a i trećina je puno. dž. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. najbolje zna.a. a Allah. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. u slučaju smrti. najbolje zna. naklanjavanje sunneta. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. Bolje ti je. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. Osim toga. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. da nije providna. pokloni u dobrotvorne svrhe. sestra o kojoj je riječ. dok je ležao na smrtnoj postelji. Naime. dž. dva rekata poslije tavafa itd. a Allah. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. Međutim. Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. najbolje zna. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. tjelesnom i intelektualnom. str. Poslanik.š. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. Međutim. dok je još zdrava. analogija (kijas). dž. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. koji je htio da. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. s. uopće nije dozvoljena. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. kad su ibadeti u pitanju. Dakle. Dakle. Ima li osnova da. kao što su: klanjanje propuštenog namaza.

Što se. 2/164. kao što je sapun i slično. najbolje zna. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. a Allah. 2/388.oni koji jedu nedozvoljeno.v. od neutralnih osoba. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. kosti. dž. 5/279) Prema tome.a.v. Ahmed ibn Hanbel. ali prokletstvo Poslanikovo. dakle. dlaka i koža. Musned.v. s. br. 3/3580. Uzvišeni Allah kaže: ”.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. br. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Islamska ulema slaže se da je svinja nečista.a. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. El-Mugni. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku.Fetve i savjet Stranica 109 od 154 Naime.a. to bi bilo pogrešno. Prema tome.s. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. To je najbolji način.” (Vidi: Ibn Kudame. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove.. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. dž.” (Sahihu Muslim. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima.s. milosti. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. 1337.s. čak i nakon štavljenja. uglavnom. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. sa svojim savršenim propisima. Sunen. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. IX:34).. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. ”Salatul-musafirin”. 14/59). S obzirom da mito i korupcija. kako njeno meso tako i loj. 1192) Prema tome. štiti pravo svakog pojedinca.a. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom.. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva).. Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. ”Kitabuldžum‘a”. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. dž.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima.v. Ibn Madždže. s. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. U tom hadisu Poslanik s. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. Ebu Davud. Sunen. upravo. a Allah.. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. pak. .š. IV:29.š.š.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. s. Musned. tiče savjeta i preporuka. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena.161. 2/2313.” (Sahihul-Buhari. 3/1336..s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. u pogledu momka ili djevojke. najbolje zna. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. (Ahmed ibn Hanbel.

Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. Ljubav prema njima je vjera (din).v. voljeli. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. kćerke? činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera.. Njihova obilježja. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. Mi ih spominjemo samo po dobru. s. H.a. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. Omera.s. Muavije i njihovih sinova. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik.. bilo na filmu ili u pozorištu. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.a. a koji su s njim. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). tragovi od sedžde. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim.a. su na licima njihovim. Dokaz za to je njihova pohvala. 237-241 (komentar i valorizacija dr...s. god.v.v. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. s. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je./1958. u mjesecu muharremu 1379. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. U reviji ”ElEzher”. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što .a. kao npr. Alije. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika). dž.s. Osmana. niti se nekog od njih odričemo. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). imaju poseban odnos i posebno poštovanje.a.s. da sačuvaju njihov integritet i čast. oštri su prema nevjernicima. a Poslanik.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. s.. milosrdni međusobno. a zatim ona koja ih slijedi.š.s. 3/1090. Tako npr. održana u Meki 1390 H. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije.. El-Fetavi. bošnjački alim koji je umro 1615 god.v.” (Sahihul-Buhari. br. 14/827-830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija.. 100).. ”Kitabuš-šehadat”.. uči da prema ashabima Allahova poslanika. a i oni su zadovoljni Njime. pružajući mu podršku.v.v. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal.. neka je Allah s njima zadovoljan. s. 1/228. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. Hasana.” (El-Feth. El-Menar. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika.” (Et-Tevbe. s..s. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim.a. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. s historijske tačke gledišta. Nurul-jekin fi usulid-din. što su.. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan).Fetve i savjet Stranica 110 od 154 Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. zaista. Husejna. (Vidi: Medželletul-buhus el-islamijje. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. s. str. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima.

s.s.v. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. s.s.s. dao. rade kostimografiju itd.a. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. Osim toga. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. dž.s. film. nego možemo imati samo štetu.” U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri ElEzheru.s. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. porodice. Prema tome. s. 6. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. tako da bi i to. god.v. 1422 H. 2001 god.a.v. a Allah. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. najbolje zna.v. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. s. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. Naime.a.s. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište.s. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. s. s. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika.Fetve i savjet Stranica 111 od 154 će skrnaviti lik osobe koju glumi.a. s. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. 1. porodicu. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti.v. te članove porodice Allahovog Poslanika.š. s. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima.v. Nadalje. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. smatram da.v. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. s. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. Ebu Talib.v. porodice s jedne. Dana: 30. s.a. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. svetosti. s. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. jer njihova svetost proizilazi iz njegove.a.a. u pogledu imana i morala.v. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. 04. supruge i njegove kćeri./24.v. Hasana. i ostalih s druge strane.v. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu.a. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove.s. 1999. a dobro će biti veliko. vi niste kao druge žene!”.a. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama.s.a. održanoj 30. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. .a. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.s.s. vjerovatno.a. za to nema smetnje.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici.s. u manjem ili većem obliku.v. neće proizvesti negativne posljedice. s. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. Husejna i Ali b.

s. s. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. (Vidi: Fethul-Bari. br. odgovorio je. Abdullaha b. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu.Fetve i savjet Stranica 112 od 154 I na kraju.s. neka je na njih Allahov salavat i selam. ne svih. Idi i vrati njegov dug. a neke će biti na Zemlji. Šerhul-akide ettahavijje. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. od smrti do ponovnog proživljenja.a. br. Vidi: Ez-Zevaid. One su također različite po stepenima. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. list br. to potrošiti na njegovu djecu. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. ”Musneduš-šamijjin”. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. s. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je . 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. dž. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. To su duše nekih šehida. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata. ali vi ne znate!” (El-Bekare. neka bude spreman podnijeti posljedice.) mu je rekao: ”Osim duga. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. Džunduba. a to su duše vjerovijesnika.v. zaista. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. ”Kitabul-džihad”. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. u najvišim sferama. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. Sunen. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. Mislim da to nikome nije potrebno.š. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. tj.v. pa makar bila u najafirmativnijem obliku.s.a.v. a Allah najbolje zna.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. s.” (Nesai. br.a. 3103) (U istom značenju. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. želim naglasiti da većina nemuslimana. oni su živi. ona istinu govori”. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu.v. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. to mi je Džibril prethodno rekao. dž. Htio sam. Molim Allaha. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima. ali mi je Vjerovjesnik. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. Musned.” ”Daj joj. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. s. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b.) (Ahmed. kako ne bi uvrijedili muslimane. br. priča Sa‘d.” (Ali Imran. zatvoren (tj. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b.a. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. Međutim. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. 7047. 16593. rekao: ”Tvoj brat je.š.s. a nema dokaza. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. ”Kitabul-imare”. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. ”Kitabut-ta‘bir”. odgovorio je. ne može ući u Džennet) zbog duga.” Otišao sam i vratio njegov dug. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana.” (Ibn Ebul-Izz. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. Amin! Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz.

one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. br. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. Sahihu Muslim. s. želeći njome ono u čemu je svako dobro. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi.š. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. Za jedne će postati put dangube i trošenje . u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. br. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. droga. Molim.s. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. dž. 1637) Dakle. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. zakonu. itd. ”Kitabu ehadisi-l-enbija”. ”Kitabu-limare”. Međutim. dž.s.. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. 3373. blud. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. iako su vid zabave. Isto tako. s. i još je rekao: ”Gađajte i jašite.. društvu i svome okruženju općenito. zabranjeno. 343. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist.Fetve i savjet Stranica 113 od 154 Vjerovjesnik. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. uistinu.š. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. U plivanju je zdravlje. Ali. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. s. br. incest. briga o konjima i jahanje. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. dž. po Allahovom. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. To (troje) je istina.” (Tirmizi. pa joj. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. El-Mekasidu-l-hasene. Sunen. 1917) Tako Poslanik. ”Kitabul-džihad”. br. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna.s. s. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. Allaha. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. manje u klasičnom smislu. invalidna) osim troje: streljaštvo. br. Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. Sunen. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. u jednom hadisu kaže: ” Allah. Naime. (Vidi: Sehavi. prostituciju.v. a da gađate bolje vam nego da jašete”. a sport. Nadalje. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo.s. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu.a. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. svađe i ubistva zbog preljube. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. prirodni zakoni. to će ih odvesti u nemoral. možda. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. te tri stvari.v.š.a. a sami se neće baviti sportom. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. omeđen šerijatskim propisima.” (Ebu Davud.v. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. ta djelimična. bavio se sportom. (Vidi: Sahihul-Buhari. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. Sam Poslanik. šerijatski propis je da djeca uče plivati. dž. str.v.a. onda će npr.š. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. rušenje porodica.a. porodici. komšiluku. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Npr.

s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. biti samo onaj ko mito uzima. posežu za mitom. jer viši ciljevi. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. pa i islamskih. Huliganstvo. posao ili živce izgubio zbog utakmice. pozitivne tolerancije itd. Nejlul-evtar. kako pojedincu tako i zajednici. preciznije rečeno. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. radi postizanja viših ciljeva. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. sve je to kratkog daha. . kao što je npr. (Vidi: Ševkani. u tom slučaju. Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa.Fetve i savjet Stranica 114 od 154 novca u nešto što je beskorisno. Griješan će. toplotu i rahatluk. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. ili. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. da se ne dangubi. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. ko je. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. Mnogi ljudi.. ako se obračuna cijena njihova liječenja. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. koje spominjete u pitanju. To je slično duhanu. Međutim.. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. Isto tako. održavanje kondicije. na koristan i tijelu ugodan način. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. možda. ali moraju imati koristan cilj. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. pa i islamskih. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. rudara. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. razvijanje sportskog duha. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. inženjera. Što se tiče viših ciljeva. Dakle. seljaka i ostalih koji proizvode. 8/308) Dakle. Onaj ko je dangubio gledajući ga. Jeste da je on zaradio sebi za život. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. krađa. ali sve te pare su iz džepova zidara. upoznavanje i zbližavanje ljudi.

alkoholizam itd.Fetve i savjet Stranica 115 od 154 razbojništvo. Prema tome. pak. čestitosti. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. donijela i realnu korist?! Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. a ne realno. Što se. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. Možda je teško materijalno stanje. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. kao što su štrajkovi itd. Dakle. nego. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. za njih važi opće pravilo o davanju mita.. Neko nekoga vara. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. poboljšanje školstva. nadam se da je mali. Time mi sami sebi činimo zlo. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. ali je činjenica da ih ima. navelo neke da počnu uzimati mito. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima.. možda. vjerovatno. tvornica. ima štetu. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. Uz to. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično.. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. zaštite čovjekove okoline. Djevojka sam. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. Pitam se. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. Npr. uz zadovoljstvo. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. nadam se da on neće biti griješan. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. može biti veliki grijeh. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. ti se možeš . dajući im mito kada to oni i ne traže. Broj onih koji rade tako human posao. iznevjerio je profesionalni kodeks. ponajprije u očima onih koji im mito daju. Nadalje. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. nikakve koristi. Isto tako. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom.

Molim Allaha. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. teško održati u tajnosti. ja ti to ne bi preporučio. Međutim. Uzvišeni Allah. dž. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice. Međutim. 291) Da li je ispravno tajno vjenčanje.v.a.s. kaže da nije došao da proklinje.” (Sahihu Muslim. s. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. te savremenim komunikacijama.š. (Vidi: El-E‘araf.a. ako je poznato. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. uz Allahovu. Mi nismo ummet koji proklinje. Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima.v. dž. Preporučujem svim muslimanima da za druge. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu.. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. odgovorio: ”Istrljat će je. može. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. dž. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. po šerijatu. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. mart 1999. 57. kao što kažeš. proteine i druge vrste takvih preparata? To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. muslimanu to biva automatski haram uzimati. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. zatim će je oprati vodom. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš.s. Nadalje. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne. nadati se. br. Čak i ako je uprljana. je. muškarac oženiti drugom ženom. ”Kitabuttahare”. 172. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Zbog toga je. uprkos činjenici što se on pokajao.a. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. u većini slučajeva. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. El-Maide. god. prije svega.Fetve i savjet Stranica 116 od 154 udati za tog mladića. da ih uputi na pravi put. Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Ukoliko odjeća nije uprljana. 168. U svakom slučaju. čini se da je to. Amin! Može li se. a zatim u njoj klanjati. s. inače. Međutim. 27. jer roditeljska dova je kabul. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. jer. Roditeljima preporučujem da. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. Muslimani. da budu dobri i čestiti itd. 160. s. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. ali ako je imao nesređen život. Poslanik. bez znanja budućeg punca? . s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. a zabranio ono što je štetno. Poslanik. ne mora je mijenjati. El-E‘araf. 88. mole Allaha.š. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje.s. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. na dunjaluku i ahiretu.). kada su najviše naljute na svoju djecu. dž.v. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. čini mi se. 157) Prema tome.š. ne treba da proklinju.š. zatim će je iscijediti. jer naš Poslanik.

v. (Vidi: Fethul-Kadir. čita i istražuje. a za kupanje riječ “tetahherne”. br.” (Nesai. dž.s. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost.š. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. Nadalje. dž.š.š. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. 3316) Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Islam podstiče na nauku. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o . nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. ”Kitabun-nikah. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. najbolje zna. Ed-Durr el-Muhtar. u skladu sa ostalim Allahovim. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim.” (El-‘Alek. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. Naime. El-Insaf. 1/242.Fetve i savjet Stranica 117 od 154 To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. zakonima. El-Mukni‘. dž. To se razumije iz 222-og ajeta sure ElBekare. dž. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. Međutim. tada bi. 1/524. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. Međutim.a.š. ne boje. u ime Njega: ”Čitaj. 1/390.š. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. Otuda. a prije nego se okupa? To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. dž. tj. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. Sunen. dž.š. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka.š. jer je šerijat. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. dž. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. s. EšŠerhu-l-kebir. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. Genetika. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. Nije Poslanik. Otuda Allah. pa prema tome i na genetiku. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. Mugnil-muhtadž. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. a Allah. kao i bilo koja druga nauka. gdje je Allah.

bavljenje muzikom je . tada bi trebalo da naklanja. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. uglavnom. drugo da ne treba. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. U svakom slučaju. a Allah. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz.š. što je zabranjeno. gdje. Oženio sam se šiijkom. Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehlisunneta. smatram da. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu.Fetve i savjet Stranica 118 od 154 čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. dž. tada ne bi. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. a Allah. najbolje zna. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. ali znam da je ima. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. Međutim. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. da li je dužna akšam naklanjati? U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. tako da im mito nije potrebno. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. dž. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. ili se rodi živo pa potom umre. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. najbolje zna. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. daju visoke plate. o njima neprestano govoriti. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. nema mita ni korupcije. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. pa potom bude pobačeno mrtvo. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. prije negoli je klanjala akšam. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. Jedno kaže da treba naklanjati. Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. dakle nosiocima izvršne vlasti. njih kao loše primjere isticati. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. prvo mišljenje ima prednost.š. dž. treba znati. Nadalje. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. Živim u Italiji.š. dakle. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. da među onima koji se boje Allaha.

zabranjen je. ili preopterećuje ljudski organizam. u nekim aspektima. jer ako ”postane” muško. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja.. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. ”Kitabul-džihad”. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. kao što je takmičenje u dizanju tegova.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.”. za pare). to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. Normalno.Fetve i savjet Stranica 119 od 154 grijeh. . dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu.” Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Ne samo da zapreke ne postoje. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.v. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. i nevažeća (batil) djela. Uz to. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. ženstvenost. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. koristan. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. s. Žena treba da se bavi.” ElAjni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. što je i osoba sa postavljenim kateterom. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. 2000.a. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. 9. haram. senzibilnost itd. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. niti dao olakšicu u tom pogledu. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. (Vidi: Ebu Davud.”’ (Šerhulakide et-tahavije. uslovno rečeno. boks. ništavne. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. razlikuje od muške. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Žalosno je što vam je hodža takav. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. ženskim sportovima. Prema tome. govoriti Allahu ekber). niti je to naredio neki od imama u vjeri. Sunen. Poslanik. Sve su to novotarije.s. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Sahibi-uzuru. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. s tim abdestom. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Živim u Makedoniji. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. lažne). a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati.. može klanjati koliko hoće. 2/672. maj. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu.

Fetve i savjet

Stranica 120 od 154

br. 2564) Uz to, zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen, ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne, ne treba, osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni, ili pak onima koji će tu odjeću nositi, pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih, shodno tome, nije dozvoljeno koristiti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u 90. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo, odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan, kroz alkohol i kocku, želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili, tj. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego, naprotiv, pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188, IV:29. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu, tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću, a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro, bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Zlo koje društvo trpi, a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija, kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su, daleko veći. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to, međutim, on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Da li je on u pravu? Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima, dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Na drugom mjestu, čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Međutim, velika je greška ako to druženje pređe granicu, kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Znam da mnoge supruge, također, pretjerano sijele sa svojim komšinicama, zapostavljajući svoje muževe i djecu. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije

Fetve i savjet

Stranica 121 od 154

dozvoljeno. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću, jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze, od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati, a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Nadalje, sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo, a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi, ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. I, na kraju, preporučujem ovom bračnom paru, a i ostalima, da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Razgovor i dogovor, popraćeni razumijevanjem i lijepim željama, su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće, zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest, a poželjno je da se nakon toga i okupa. Prenosi se da se Poslanik, s.a.v.s, dok je bolovao pred smrt, kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 687, Sahihu Muslim, ”Kitabussalati”, br. 418) Što se tiče namaza, hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza, tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati, u suprotnom, dužna ih je naklanjati. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar, 1/330, 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati, s obzirom da je Poslanik, s.a.v.s, rekao da pero ne piše djela ludoj osobi, osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena, taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Naime, Aiša je pitala Allahovog poslanika, s.a.v.s, o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati, osim ako padne u nesvijest, a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz.” (Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila, te, shodno tome, nije odgovorna za svoja djela, niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. (Vidi: EšŠerhus-sagir, 1/364, El-Muhezzeb, 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti, kao što su post i namaz. (Vidi: El-Mugni, 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava, a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Nadalje, oni kažu da je to konsenzus ashaba. Naime, Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti, a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. (Vidi: Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od

Fetve i savjet

Stranica 122 od 154

njih nije usprotivio. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz, jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab, a oni su slabi prenosioci. (Vidi: Buhari, Ed-Du‘afaus-sagir, str. 31, 41, Nesai, Ed-Du‘afa vel-metrukune, str. 30, 37, Ibn Hibban, El-Medžruhun, 1/248, 1/288, Zehebi, Mizanul-i‘tidal, 1/572-574, 1/625-626) Isto tako, oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje, ludoj osobi ne pišu se djela, nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti, a mogu se onesvijestiti. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Kur‘an u 31. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. U tim ajetima ne spominju se daidža, amidža niti dajdžić i amidžić. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena, ali njihovi sinovi, tj. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. niti se sa njima smije osamljivati. Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno, a možda ponekad i obaveza, bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Naime, preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Prema tome, čim prekršiš zakletvu, dakle, čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš, dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu, ili, umjesto toga, možeš da ih odjeneš. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ajet sure El-Maida. Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju, tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. Prema tome, pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha, dž.š, Sudnji dan itd, ojača, a uz to, ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol, droga, prostitucija itd, dakle, zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli, a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom, sa majkom svih zala, kako Poslanik, s.a.v.s, naziva alkohol, prokleti od Allaha, dž.š. Molim Allaha, dž.š, da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki, a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika, s.a.v.s, kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Naime, kada je objavljeno Sebbihisme rabbikele‘ala Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane

ve evvelehu ve ahirehu. ”Kitabus-salati. Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje.s. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. Znaj da nisi jedina koja se .a. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ve sirrehu ve ‘alanijetehu.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. Ja svoj hidžab ne želim skinuti.v. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.” (Abdurrezzak. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. ali još nisam naišla na pravu priliku.” (Sahihul-Buhari. Babu ma jukalu fir-ruku‘i ves-sudžud”) Što se nafila tiče. i to je lijepo. ruku (pregibanje). ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. odjeća i mjesto na kom se klanja. obavlja onako kako najbolje može. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. sedžda itd. dž.v. El-Musannef. ”Kitabulezan. (Vidi: Ibn Madže. akšamski i jacijski farz uči naglas. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. Sahihu Muslim. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. Sunen. 877. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. kako će obavljati namaske ruknove? Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. ”Kitabus-salati. Babud-du‘ai fir-ruku”. dove koje su prenesene od Poslanika. kao što su sabahski.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi.Fetve i savjet Stranica 123 od 154 rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. Molim vas za savjet. Naravno. tada inša-Allah. dikkahu ve džillehu. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”.” (Sahihu Muslim. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. s. Dakle.a. s. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. kao što je strah od neprijatelja. Tako se npr. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći.s. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. Dakle. Babul-kavli fir-ruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu.š. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. a Allah. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. Međutim. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama. Allahummagfir li. pa makar i sama klanjala. Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. ali ako neko to nije u stanju. najbolje zna. ”Kitabus-salati. Kada starija osoba klanja sjedeći. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. Željela sam se udati. kao što su kijam (stajanje). ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. Radim u Njemačkoj. ako ne može stajati klanjat će sjedeći.

taj i taj me ubio iz zabave.” (Sahihu Muslim. koliko je to moguće. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe.š. Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. 4370. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. a dozvoljeno uzimati. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. Hediju je pohvalno davati. dž.Fetve i savjet Stranica 124 od 154 suočava s tim problemom. jer Allah. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac.š. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. boreći se za golu egzistenciju. Prema tome. ”Kitabussajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. mora posezati za onim što je grijeh. Što se. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: .a.” (Nesai. Ahmed. Zbog toga je Poslanik. dž. da ga gađate). Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: 1) da se lovi radi hrane. Amin! Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. želi da se pokaje. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. Molim Allaha. da nas uputi pravim putem. a nije me ubio radi neke koristi. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. pak. Prema tome. Sunen. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. dž. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. koji su tokom svoga života primali mito. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. ”Kitabud-dahaja”. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. br. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš.š.s. br. Naime. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. ”Musnedul-muksirin”.v. Musned. br. kao što su tehijjetul-mesdžid i dženaza-namaz. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. s. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. Molim Allaha. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Prije svega. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. Ukoliko vlasnik nije dostupan.

koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. c) da lovac ne bude pod ihramima. dakle da love po njegovoj naredbi. sve dotle. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. bilo da ide na hadž ili umru. nažalost. kao što je zub i nokat. uzroke takvih pojava eliminisati. Generalno. uz Allahovu. Otuda se prema tim pojavama. ne domaća. koje su u okolnostima u kojima živimo. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. To je. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. bilo javno ili tajno. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. dunjalučke i ahiretske. pomoći. Ovo su osnovni propisi o lovu. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. na njega djelovao u pozitivnom smislu. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. treba. inša-Allah. moraju biti obučeni. od njega polahko distancirati. uvidjevši njegov pogrešni put. berićetniji. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. Naime. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. mogu i ja”. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. ne daveći. jer je osobi u ihramima. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. Smatram da našoj braći i sestrama. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. prije svega. zabranjeno loviti na kopnu. U svakom slučaju. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. tako da slušaju lovca šta im naredi. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. soko itd. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti.š. c) da umre od rane. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. dakle da ne ode loviti sam od sebe. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. poznavao propise islama ili ne. b) da bude divlja. a ne radi sebe. sasvim realne. bio učen ili ne. d) da ne jede ono što je ulovila. jer će time njihov lov biti. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. Imam prijatelja s kojim se redovno družim.Fetve i savjet Stranica 125 od 154 Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. dug proces. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. b) da ima namjeru lova. dž. b) da ga lovac pošalje na plijen. a ne odmagati im. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. kako bi. pomoć. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. bilo potpuno ili djelimično. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim . Bez obzira ko taj čovjek bio. malih i velikih. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. ili pak neki drugi pristup. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. sokola). Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. Primjer koji navodiš. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. nije jedini. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. bez sumnje.

Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. a neki vrlo daleko od nje. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj.š.š. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti.s. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. Prema tome.š.v.a. i pored svega. Prema tome. Allahove. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo.” (El-Džinn. 18) U ovom ajetu Allah. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. tekije su nečije druge.. u Allahovom Poslaniku. dž. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime.a.š. a oni bi trebali biti naš uzor. dž.. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. Molim Allaha. br.v.” (Sahihu-l-Buhari. što je važno naglasiti. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. jer s kim si takav si.s. pa nemoj. Drugo.š. a ne Njegove. što treba naglasiti. Poslanik.s. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. jer Allah. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš.a. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj.š. a ne Njemu. pa prema tome u tekije. s. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute.s. uz Allahovu. prije svih. dž. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije.s. Amin. s. ”Kitabu-l-menakib”. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. je suština islama. U ovom ajetu Allah. s. pored Allaha dovu upućivati bilo kome.Fetve i savjet Stranica 126 od 154 mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku.v.š. nisu ni ulazili. 3688) No. kao sljedbenici Allahove. Nadam se da je takav slučaj sa . jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju.a. Ta ideja. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. ne na osnovu imena. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana.v. treba da se ugledamo. dž. dž.a. s obzirom da ih nije bilo. s.) ”Džamije su. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. Treće.v. dž. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih.” (El-Maide. Prema tome. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu.a. praksi. s. dž. uistinu.v. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). Ja imam antipatiju prema sufizmu. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. s. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. vjere. pomoć voditi ka dobru.s. a Poslanik.

a svi ljudi griješe. neko manje. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid.š.s. čak. s.a. dž. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare.) ”. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi. Prema tome. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. uistinu bude i ostane mesdžid. 282. To što džin govori može bit indicija.v. dž.a. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan.v.š.v.s.v.a.s. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Sihra ima više vrsta. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. 255-257 i 285-286. sve dok su u islamu. Nadalje. Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare.. Amin. jer u njenom učenju je berićet. s. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan. naređuju dobro i odvraćaju od zla. a to. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. nesuradnju u grijehu.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. rekao ”Allahov.”Vidi: (Sahihu Muslim. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Ne. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta.š.a. br. kaže da svaki Allahov. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. pa ih pogledaj u Hisnu-l-muslim i drugim zbirkama dova. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom.. dž.s. prije svega. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. Allahov. dž. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti.a.š. dva muškarca vaša. mesdžid. Molim Allaha. Normalno. s. Uzvišeni Allah.. ”Kitabu salati-lmusafirine ve kasruha”.. praksi i praksi njegovih ashaba. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.” (El-Bekare. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj... s. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija.š. Poslanik.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi.s. To nije šerijatom propisano. a u izostavljanju gubitak. Međutim. Uz prethodno. s. ujutro i naveče: 1-5. neko više. kaže: ”Učite suru El-Bekare. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva.v. kaže: ”I navedite dva svjedoka. Poslanik. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. .” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik.” (Et-Talak.Fetve i savjet Stranica 127 od 154 Tabačkim mesdžidom. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. dž. Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. 2. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. rob”. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan.

konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. ne oprosti. zadovoljan. Bez obzira na okolnosti.š. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. ukoliko joj Allah. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. što mu mrtvom koristi dotična uputa. Prema tome. najbolje zna. takvo razumjevanje . Međutim. dž. a i njen muž prema njoj. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. dž. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. To što neki muslimani kod nas. kakvih dosta ima. 916). a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. dakle silom. Po šerijatu žena ne smije odbiti muža.Fetve i savjet Stranica 128 od 154 Ukoliko si ti. odnosno opomena. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. a možda i nekih drugih razloga. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. i može li se to tretirati silovanjem? Poznata je činjenica da žena. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. a ne zapostavljanje i nasilje. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. (Vidi: Er-Rum.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. br. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. 21. dž. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet.” (Sahihu Muslim. po šerijatu. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu.š. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno.š. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. da li je s tim Allah. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. ”Kitabu-ldženaiz”. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. a Allah. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. Međutim. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje.

s.s. tako da npr. a ne kada osoba umre. u Meki ga teško mogu vidjeti. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. s. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. 7/86-87. a onaj ko sazna da je postio na .). Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije.v. Naime. bilo prije ukopa ili nakon toga.a.) Na osnovu prethodno rečenog. Ukoliko ih bude manje.v. s. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa.Fetve i savjet Stranica 129 od 154 očito nije tačno. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. 697. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi.a. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.s. dž.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. nije nikada umrlu osobu. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.v. s. ako je neko mlađak vidio. bilo da si lično mlađak vidio. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju.v. onda upotpunite šaban trideset dana.a. Poslanik je. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? U osnovi. i mrsite kad ga vidite. a ako vas u tome oblaci spriječe. Poslanik.s. morat ćeš razliku napostiti.a. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila.š. 1909. a Allah.” (Sahihu-l-Buhari. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna.” (Tirmizi.s. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. Bilo kako bilo. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. najbolje zna. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan.v. S kim ću otpočeti postiti. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. mlađak) vidite. br.s. s.a. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. a u Indoneziji ne mogu nikako. nagovarao da izgovara šehadet. Isto tako. Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. rekao: ”Postite kad ga (tj. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. bajram je kad mrsite.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. dž. ”Kitabus-savm”. Međutim. smatram da to treba da slijediš. ”Kitabus-savm”. br.š. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj. Prema tome. Sunen. ako ga vide u Rabatu u Maroku. jer je Poslanik. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. obično nakon što se umrla osoba ukopa. Molim Allaha.) Prema tome. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava.

š. za oprost. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari.bajram je kad mrsite. Prema tome. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste.š.v. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. Poslanik. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. ukoliko je u stanju. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. jer je Poslanik. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). S druge strane. jer svijetu u kome živimo. Allah. Međutim. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu-l-jekin” tj. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. dž. ”Kitabussavm”.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. najbolje zna. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. odnosno mrse. . a Allah. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva.a. ako ne. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. rekao: ”. viđenje ”okom sigurnim”. s. a to je ”ajnu-l-jekin” viđenje: ”okom sigurnim”. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. hajz i nifas za ženu itd. c) da nije na putu. Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. dž.s.Fetve i savjet Stranica 130 od 154 bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara..š. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. Kome je post obavezan? Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. potrebno je zanijetiti post prije zore.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. dž.. između ostalog. br. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. a ona to nije učinila.) Dakle.” (Tirmizi. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu.š. sigurno znanje. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. Sunen. b) da je razumna. To je posebno važno u slučaju bajramnamaza. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. kao što je bolest. dž. 697.

zatim istaknuta ulema poput dr.š.v. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. da musliman u njoj može prakticirati islam. Kadi Husejna. misionarstvo itd. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima.v. jeste da sunce zađe. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao.Fetve i savjet Stranica 131 od 154 s. izaslanstvo. Naravno. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe . a Allah. s. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Prema tome. Međutim. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu.s.) Dakle. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. Na osnovu prethodno rečenog. tj. Jusufa el-Kardavija. Normalno. ”Kitabus-savm”. ”Kitabus-sijam”.) Ovdje se misli na ramazanski post. da bi se mogao iftariti. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period.v. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. br. 2294. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. Sahihu Muslim. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. a ne on sredinu.s. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. uslov za postača. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. br. 1954. Međutim. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. dakle da njega sredina mijenja. Sunen. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. s.s.a. To zbog toga jer je Poslanik.a. 1100. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. dž.” (Sahihu-l-Buhari.a.” (Nesai. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. Da li je naš post ispravan? Da. Poslanik. Međutim. najbolje zna. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. tj. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. br. ”Kitabus-savm”.

a Amerikanci to neće moći. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. nasilje i teror u Kašmiru. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. čak i u onim najdemokratskijim. Uglavnom. puna različitih rasa. Egiptu. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalm-bombama. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti.” Dakle. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva . smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. Svijet se. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini.š. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. koje su pravne posljedice? Ukoliko se zakune Allahom. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. ali. dž. da pa se te različitosti sukobe. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. Saudi Arabiji. Palestini. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. i čega još ne. Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. dž. Somaliji. pa neka svako dobro razmisli šta sije. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. Nadalje. Tačno je da se svijet. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. činjenica je da je to čest slučaj. niti bilo kakve infrastrukture. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani.Fetve i savjet Stranica 132 od 154 nepravdu. klanova. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. Iraku. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. čečeniji. čini se da oni više vole šehadet nego život. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. cijeli svijet. Libiji. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. Ako Allah.š. Mindanau i tako redom. organizovanih bandi.š. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. dž. Alžiru itd. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. Međutim. nakon što definiše terorizam. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca.

imajući u vidu da je namaz u džematu.645.s. (Vidi: Kurtubi. da jednog roba ropstva oslobode. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. 51.” (ElMudžadele. ukoliko džamijski imam klanja namaz. tada je. kako je Poslanik. Evzai i Lejs. (Kasani.š. a Allah dobro zna ono što vi radite. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. Bedai‘us-sanai. s. Hasana. dužni su. 2-4. 646) Isto tako.a. A nevjernike čeka patnja nesnosna. Nehaija i Ishaka. kao što im nisu dopuštene majke njihove. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. Onaj koji ne nađe. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. ako to prekrši izvršiti zavjet.a one nisu majke njihove.a. El-Mugni. br. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. El-Kafi. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. moleći Allaha. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet.s. Ataa. str. da mu oprosti što je prekršio propis. dužan je da šezdeset siromaha nahrani.v. Ibn Kudame.a. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. (Sahihu-l-Buhari. pa.s. A onaj ko ne može. a potom pristignu dvije ili više osoba. otići na hadž. Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među žulemom. 1/156) Nadalje. To su Allahovi propisi. prije nego što jedni drugo dodirnu. zaista. rok je samo četiri mjeseca. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. Međutim. uz kefaret. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. s. On nije oformio džemat u džamiji. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom .v. . prije nego se vrati svojoj supruzi. pa. otići na hadž. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. Poslanik. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je.v. 226-227) Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. a onda odluče da s njima nastave da žive. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. a Poslanik.Fetve i savjet Stranica 133 od 154 kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. To vam se naređuje.a. ”Kitabu-l-ezan”.s. s. muž dužan izvršiti kefaret.” (El-Bekare. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. rekao. Allah doista prašta i milostiv je. Sevri. i ako se vrate ženama. već je bio klanjao. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. tj. Malik. a to je stav Ibn Mesuda. Allah doista sve čuje i zna.š. dž. npr. odnosno dvadeset sedam deredža. kao što im nisu dopuštene majke njihove. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. koje su pravne posljedice? Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. oni. O ovom propisu Allah. 4/285-287) Po njima. a ako odluče da se rastave. tada je dužan. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu.. tada je dužan.v.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. s. dž. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. učiniti istigfar. mustehab im je klanjati u džematu.

Velika većina. ”Kitabur-rekaik”. u Meki ga teško mogu vidjeti. u tim okvirima. ili haram. a u Indoneziji ne mogu nikako. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. Bilo bi ispravno. (Vidi: Tirmizi. Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.v. Sunen. Dakle.s. Poslanik. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. s. ”Kitabus-savm”. s.” (Sahihu-l-Buhari. Dakle. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. Smatram da. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. 7/86-87. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. to ne stoji. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena.š.a. s. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva..a. nije grijeh. br. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. bez šerijatski opravdanog razloga. a Allah. npr. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. kockanje.v.s. pratiti NBA ligu i slično? Pasivno bavljenje sportom. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze.a.” (Sahihu-l-Buhari. s. tako da npr.) Ono je. općenito posmatrano. To je teško palo muslimanima. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. gledati nogometne utakmice. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. da se za takve džemate kaže da su mekruh. ukoliko u tome nema pretjerivanja. uvrede. u naše vrijeme. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. po šerijatu. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. ipak. onda posmatranje sportskih nadmetanja. br. klađenje. Poslanik. posmatrajne sportskih nadmetanja.a. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. 1909.v. tj. gledanje onog što je haram gledati itd.s.. ako ga vide u Rabatu u Maroku. dž. na što je Allahov Poslanik. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine.) Prema tome.s. svađe. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila.v.Fetve i savjet Stranica 134 od 154 što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. Da li je. najbolje zna. 6501) Neka sportska takmičenja on je . Međutim. ”Kitabus-salati”. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. br.

ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. haljinu i tome slično. Bakterije i ostali mikroorganizmi. kao kad ga je Seleme b. dž. streljaštvo i jahanje. 545. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? U osnovi. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. Klanjajte istiharu i molite Allaha. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. kao kada se npr. Poslije toga. Prema tome. dž. a u nekim je i sam učestvovao. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku.a. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. Molim Allaha. br.š. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. ”Kitabul-libas”. 2/69). a higijena je dio islama. Preporučujem sestrama da. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. preporučio bih im sve sportove koje vole. a Allah. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. dž. s. nego izvor nečistoće. za ispravnu odluku. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). Primio sam islam i oženio se muslimankom.) Podrezivanje noktiju je vid higijene.v. 5/415) U svakom slučaju. po mogućnosti.”Kitabut-tahare”. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se . ti s njom možeš ostati u braku. ukoliko mantil. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. koji mogu biti i smrtonosni. utrkivao sa Aišom. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. r. haljina ili dimije pokrivaju stopala. br. Najljepše ruke su one koje su najčistije.s. Sahihu Muslim. najbolje zna. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. a tu spada većina sportova. a to su plivanje. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. stopala pokriju. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). tako što će ona obući dug ogrtač.Fetve i savjet Stranica 135 od 154 odobrio. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena.a.š. ja bih vam preporučio razvod.š. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. dugi nokti nisu izvor ljepote. Naime. 1807). a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. Kitabu Firdevsi-lahbar. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. (Vidi: Dejlemi.

Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe.š. ili makar jedanput u četrdeset dana. između ostalog. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. Prema tome. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. Niko od ljudi nije imun na grijehe. zabranio da se taj period prekoračuje. ”Kitabut-tahare”. zbog toga što on. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. kao što je navedeni primjer u pitanju. dž. a Allah. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado..v. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana.a. bilo javno ili tajno? Musliman koji ide u džamiju. prakticirajući islam.s. Normalno. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. dž. pa čak da tražiš i više od toga. (Vidi: Sahihu Muslim. isto kao i onaj koji ne ide. s. Ti imaš pravo. Spomenutom muslimanu koji. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. može biti zaveden od šejtana. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. namaz ima. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. može. biti svjedok pri sklapanju braka. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. s obzirom da je ona tražila razvod. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. i pored toga što ide u džamiju. Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. Ukoliko to čovjek čini. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. . Babu hisalil-fitre.š. uprkos činjenici da ide u džamiju.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. radi to ružno djelo. osoba koja ponekad konzumira alkohol. Međutim. pruža. Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. u sahih hadisu. mehanički.Fetve i savjet Stranica 136 od 154 ukaže potreba. ima zaštitu koju mu Allah. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. najbolje zna. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. jer je Poslanik. kada je u svjesnom stanju. godine? Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. Npr. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. i pored toga što klanja. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju.

Fetve i savjet Stranica 137 od 154 odjeća i mjesto na kom se klanja. dž. Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. zamoliti za oprost. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. dž. moraš pitati njihovog vlasnika. dž. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu.š.” Radimo u privatnom preduzeću. dž. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. Amin. Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. Radim u mehaničarskoj radionici. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. tada nema smetnje za njihov odlazak. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. najbolje zna. Onima koji odu. Da li je moj postupak ispravan? Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. ali. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka.š.š.š. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. . Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. Kako to mogu učiniti? To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. a koju će utvrditi neovisna komisija. Molim Allaha. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Što se pak tiče dodirivanja spolnog organa djeteta pri pranju mišljenja uleme su podijeljena. a Allah. On ne zna od koga ga je ukrao. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. Smatram da je jače mišljenje koje kaže da to ne kvari abdest. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji.

najbolje zna. Da li je on u pravu? Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. s. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Da.š.š. Poslanik.s.v. da proučiš toliko iz Kur‘ana. bilo da su te optužbe istinite ili ne. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. dova itd.s. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe.s. ili van nje. ili uče Kur’an? Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. dž. Štaviše.v. dž.a. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Poslanik. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. ne postoji bid‘a hasene.a. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. prihvatajući mišljenje drugog. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. Roditelji su mi bili nemuslimani. da toliko puta proučiš određene dove itd. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. s. Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Ne. zabranio je . a ja sam u islamu. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. najbolje zna. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane.š. učenjem Kur’ana.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. kao što je izučavanje korisne nauke itd. ti si obavezan da se za to pobrineš. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). Ako je Allah. s. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. dž. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. proizvodnji buke i galame u džamiji. dovom. a Allah. nema smetnje za to. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno.Fetve i savjet Stranica 138 od 154 Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš.š. a Allah. Normalno.v.a. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. dž. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr.

oni se raspričaju čim imam preda selam.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. Dakle. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. džuda itd. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. ako bi Bošnjacima u mjestima. Da li sam za to griješan? Da. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. kako poslodavac tako i radnik. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. dozvoljeni po šerijatu? Što se tiče borilačkih sportova. Npr. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. U lice je zabranjeno udarati životinju. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farz-namaza.š. stvaranja.a. stoji u hadisu. dž. u kojima su manjina. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. Dakle. s. a Allah. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju.s. najbolje zna.s. Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. odnosno prema svim radnicima koji rade. Dakle. Želim. muslimanu je. s. po šerijatu. a Allah. karatea. po šerijatu. najbolje zna.v. takođe.š. a ne poslije sunneta. Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Poslanik.a. (Vidi hadis br. poput boksa. Da li su borilački sportovi. a ne donose štetu. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. To je pogrešno. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. jer kako smo vidjeli Poslanik. Boks je. Nadalje.s. s. zabranjen zbog toga što je Poslanik. Prema tome. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. muslimanima.Fetve i savjet Stranica 139 od 154 ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali. a kamoli . a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili. Želim ukazati toj braći da. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. po šerijatu. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. Međutim. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu.š. Prema tome.a. po islamskom učenju. dž. dž. Međutim. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor.v.v. a ne ti. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. za to nema smetnje. Onaj ko nas vara nije od nas. Dakle. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. kao što uče neke filozofije. mudro i lijepim savjetom. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. tada si griješan za taj propust. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. cilj ne opravdava sredstvo. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. to je zabranio.

Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Preporuka Poslanika. s. 1708. Sunen. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. br. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. (Vidi: Tirmizi.v. dok se uči Etehijjatu u namazu.s. s. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. ili je krhke tjelesne građe. nego o tuđem). kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. dakle. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju.š. . jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. Poslanik. dž.š. Pod spermom (ar. mezj). jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. Ona se smatra nečistom. jedan. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. Sport treba da služi tijelu. dž. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. ”Kitabu-l-džihad”. da je žena bolesna. ili bola (ar. Ebu Davud. 2564) Osim toga.a. Prema tome. najbolje zna. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano.Fetve i savjet Stranica 140 od 154 čovjeka. Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. Poslanik. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću.v. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. s. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. ime pri učenju Etehijjatu. Koliko mi je poznato. Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. dao čovjeku na dunjaluku. s. Sunen. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. dž.š. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. br. Nadalje. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen.s. Prema tome. dž. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. dž. a ne da se njime tijelo uništava.a. ”Kitabu-l-džihad”. Spermu treba oprati. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža.š.š. br.a. pokazivanje kako je Allah. a Allah.v.a. a neke su i smrtno opasne. pokretanje desnog kažiprsta.s. Sunen.v. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. pa čak i rak. Dakle. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. niti ga treba stalno držati uzdignutim. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. 1709. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. vedj).” (Ebu Davud. dž. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. praksa bila je da kada spomene Allahovo. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. Prema tome. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. najbolje zna.s. Tu na prvom mjestu stoji boks. Međutim. ”Kitabu-ldžihad”. Normalno. a Allah. Otuda.š.

v. dizanja ruku pri dovi. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. Moja supruga radi u bolnici. Imajući u vidu da je Poslanik. ”Kitabu-l-vitr”. 4/221. treba znati da korišćenje tih hadisa. ”Kitabu ikametis-salati”. Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis.s.s. Međutim. Babud-du‘a. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). od njega se prenosi hadis ili dva. jer se taj alkohol odmah ispari. tu nema alternative. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak.Fetve i savjet Stranica 141 od 154 Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. ustvari. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom.a. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova.v. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). (Vidi: El-Albani. osim toga. Ja sam njome zadovoljan. 145-146. ne savjetujem. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. s. tako da se bojim da ne odem u haram. općenito. s. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. Uprkos tome. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). . Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum.a.a. 87.v. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. međutim. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. Doduše. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. Prema tome. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. Ja.” (Medžmu'u fetava. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. pa kada završiš potari njima svoje lice. Ibn Madždže u Sunenu. str. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. uglavnom. Međutim. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. s. s. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. 22/519. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi.) Prema tome.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. osim u određenim slučajevima. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis.v.s. a.a.s. Daifu Suneni Ibn Madždže. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu.

Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. nemoj se poslije mene udavati. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. jer. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.” (Ja Sin.š. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. Šta će žene imati u Džennetu? Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. br.š. a Allah. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. s. dž. Uzvišeni Allah kaže: ”. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni.a. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. jer od onoga što ima na ahiretu. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. najvažnije je zaslužiti Allahovu. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama.njih čeka najljepše prebivalište. 3/275-277..v. dž. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. Amin! Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. ateista ni ne postoji. čak ni najvećeg ateistu. onima koji pokrivaju istinu. Molim Allaha.Fetve i savjet Stranica 142 od 154 ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. istinski nevjernik. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. Dakle. uvrstio je u vjerodostojne.. s.” (Er-Ra‘d. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? .” Ove hadise šejh Albani.s. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.š. tj. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. sigurno. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem.. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim.s. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. nikom neće nepravdu učiniti. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika. dž.a. milost i ući u Džennet. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. uprkos određenih primjedbi. uistinu.. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. Nadalje. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim.v.) U svakom slučaju. 1282.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. da ih njome ne uznemirava.

da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. strpiti. majka svih zala. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. često ostvarim višak. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. Studiram i radim u Njemačkoj. Dakle. Međutim. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki.v. ostataka iz mezara. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. razlog koji ste naveli dovoljan je da. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. npr. Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. npr. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Da. dž. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. Ako ovako nastavi.š. Molim Allaha.a. s. na što sam pristala. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. tu je situacija znatno drugačija. Ovdje boravim bez mahrema. mezar će biti odnesen. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu . Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. Pa čak i kad te taj hadis. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Šta mi vi savjetujete? Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. Međutim. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. Što se tiče duhana. kako u hadisu stoji. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Konkretno. bude dozvoljeno premještanje mezara. prema riječima ove osobe. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom.Fetve i savjet Stranica 143 od 154 Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom.s. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. u ime Allaha. Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. po šerijatu. u računovodstvu. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. da je alkohol. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. zbog. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. možda. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. tj.

a. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. 35. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. o ženi govoriti kao o izvoru zla. a Allah. po Allahovoj.” (El-Ahzab. El-Feth. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. 73. dž. kao što je dužnost poštivati i zakone . dž. dž. između ostalog. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. održavati ljudski rod na Zemlji. zakonu. a od nevaljalih odvraćaju. 5. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. a tek četvrti put otac. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. 71-72) (Vidi također: En-Nur.. Allah je doista silan i mudar. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.š. Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. Što se tiče pitanja ko je vredniji. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da.s. El-Hadid. savjetovao bih da to izmijeni. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. muško za jedan stepen ispred ženska. dž. generalno. 12. u kojima će vječno boraviti. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. Činjenica je da muško i žensko.” (En-Nisa. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. 228) Dužnost je poštivati taj zakon.š. To razumijemo iz Allahovih. A Allah je silan i mudar. prema zakonu. biti pod abdestom. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. 12. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. s. 34).v. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo.š. To što neki muslimani. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. samo.. odredbi. i namaz obavljaju i zekat daju. El-Ahzab.” (El-Bekare. Poslanik. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio.š. Muhammed. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. To je kod Allaha ispravnije. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Imajući u vidu različitost tih uloga.š. Treba naglasiti da je. ili tejemmumom. Uzvišeni Allah. tri puta je rekao majka. po islamskom učenju. 19. Ukoliko je već uzela muževo prezime. najbolje zna. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. 31-32. to će doista. po Allahovom. a u nekima prednost je dao žensku. Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. dž. Nuh.Fetve i savjet Stranica 144 od 154 za koji te firma plaća. eventualno. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. i divne dvorove u vrtovima edenskim.

dužnost je pridržavati se tog roka. prije svega. Sada želimo da se uzmemo. da žene same klanjaju u džematu. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. roditelju svoje djece. Prenosi se od Aiše. Musned. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. još uvijek nije spremna da se pokrije. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. (Ebu Davud.s. a i ako ne uspije bit će na dobitku. ženski džemat. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. odnosno mušku. dž.a. ili je izišao iz islama. ali ona. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. dž. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. vaš postupak je ispravan. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. Drugo. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. zbog grijeha koje čini.v. Molim Allaha.š. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. da se iskreno Allahu. (Vidi: El-Bejheki. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. 6/405) Prema tome. a Allah. Nadalje. 1/139. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u . nakon sklapanja braka. ima svoje utemeljenje. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. u ugovoru specificira vrijeme isplate. Da li je naš postupak ispravan? Da. savjetujem vam da se puno Allahu. 3/131) Isto tako Poslanik. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. jer je dala od sebe što je bila u stanju.a. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. dž. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. vlasnik mehra tj. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. s. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. da sebi traži selamet negdje drugdje. tj. isplatiti.a. ”Kitabus-salati”. dž. iako je počela klanjati. Babu imametin-nisa.Fetve i savjet Stranica 145 od 154 u kojima se daje prednost žensku. majke pravovjernih. da krene Pravim putem.š. Amin! Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. r. Ukoliko u tome uspije.š. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. Ahmed. dž. Šta nam savjetujete? Savjetujem vam. Ukoliko ne postoji tradicija. najbolje zna. to će za nju biti dvostruki uspjeh. Ukoliko se.š. Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. prije svega. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat.v.š. s.s. tada se mehr treba odmah. da učini vaše pokajanje iskrenim. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. a ne ispred safa. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. da li joj se preporučuje da ga napusti? Ja bih svakoj supruzi preporučio da. a i savjest je neće peći. Naravno. dž. Es-Sunen el-Kubra.š. Međutim. pak. Sunen.

To je preporuka Poslanikova.š. bude uz znanje njenih roditelja.s. ali u različitim formama. Nadalje. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. Kada ne spomenem ime. najbolje zna. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Nesai. Sunen. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Da. br. dž. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. najbolje zna. Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre. Onoj punici. ”Kitabus-salati”. 470. s. Osim toga. Mnoga pitanja su anonimna. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. Preporučio bih vam da to upoznavanje. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? . je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. s. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Ne smije biti osamljivanja. Poslanik. 32) Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. Sunen. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. prije nego što učiniš taj korak. a Allah. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je... Ebu Davud. isplata mehra postaje obavezna istog momenta.s. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. ”Kitabus-salati” br. a Allah. Naime. za to nema zabrane.š. ili pak ne poštuje šerijatske propise. Preporučio bih ti da se. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih.” (Tirmizi. po mišljenju većine uleme. Prije svega. O tome govori 23. i da bude u granicama stvarne potrebe. Prema tome. 1661. ajet sure En-Nisa. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. dž. koja je u mlađim godinama. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. 1439) Imam nijet da se ženim. Taj status on stiče.s. Dakle. može naći u nezgodnoj situaciji. najbolje zna.v. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći.a. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije.š. a Allah. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”.” (El-Isra.Fetve i savjet Stranica 146 od 154 skladu s tim se postupa. Sunen. br. Naravno. ni kriva ni dužna.a. s. Prema tome. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova.v. tako da. Ukoliko se sa njom upoznaš.a. dž. po mogućnosti. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje.v.

Ebu Davud. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. ime. Poslanik. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. najbolje zna. 1157. Njih treba spaliti. naravno. a ponekad ima i kur‘anskih ajeta.a. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. ”Kitabul-libas”.š. siri itd. koja jača vid. ne dotične novine. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. Sve više Bošnjaka kod nas u Čikagu dobivaju nekakva pisma u kojima se od njih traži da ta pisma proslijede dalje. to treba zabraniti. ”Kitabut-tahare”.Fetve i savjet Stranica 147 od 154 Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. tri tačna odgovora nagradi knjigom. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati.v. S druge strane. s. Prema tome. 2/336. Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. Molim vas da nam date podrobnija objašnjenja u vezi ovog i sličnih pisama i da nam objasnite kako da se prema svemu tome postavimo? Sva ta pisma su lažna. Sunen. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. je sunnet. Sadržaj tih pisama je zaista čudan (E-mailom šaljem vam jedno takvo pismo). 1/121. ”Kitabut-tahare”. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. U takva pisma grijeh je vjerovati i na njih ne treba obraćati pažnju. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. Njima se žele postići različiti ciljevi. Time se ta igra pretvara u kocku . Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. ismid. kasetom ili novcem. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja.lutriju. ali ne glasno da svi čuju. a ne bacati u smeće s obzirom da se u njima spominje Allahovo. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. 2/1156. jer je surma vid ukrasa. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. 1/8. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. Kitabut-tibb”. dž. s obzirom da fond nagrada daje . s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. uče Kur‘an. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. a to je zabranjeno. (Vidi: Ibn Madždže.. Da le je on u pravu? Nazivanje selama je sunnet. Isto tako. Sunen.š. Vaš imam je u pravu. a Allah. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza).s. bilo istom ili različitom nagradom. dž. Mislim da se prije svega želi ubaciti sumnja i smutnja među muslimane i da se želi njihova pažnja usmjeriti u pogrešnom pravcu. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta.

Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam.š. odnose na izradu likova koji imaju hlad.Fetve i savjet Stranica 148 od 154 treća strana tj. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). kada se čuje lijepa vijest. dž. Npr. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Ne. Predajem vjeronauku. svoju porodicu. uputi zahvala Allahu. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif.š. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. tj. smatram da mu to treba omogućiti. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. Da li je to tačno? Da. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. najbolje zna. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. dok je goveče pri punoj svijesti. dž. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. kucne u drvo ili pomakne s mjesta.v. a ne učesnici u takmičenju. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. dž. a Allah. ni to nije problematično. Što se tiče izvlačenja. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. a Allah. Neka vas Allah nagradi. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. dž.š. i dova lijepog sadržaja. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. džamijski odbor. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. s. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. dž. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. . bi.a. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal.. po tumačenjima mnoge uleme. Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. jer su te pare haram. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati.s. najbolje zna. Ispravno je da se. udarcem u glavu itd.š. To je od obostranog interesa. to nema utemeljenja u šerijatu. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. prijatelje. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. Tačno je da su te pare haram. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. nego grijeh ostaje kod njega. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. Poslanik. nego ostaje kod njega.š. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam.

Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. po mogućnosti. dž.š. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. liječenjem bioenergijom. dž. shodno vašim mogućnostima. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. vidovitošću i salijevanjem strave. Ipak. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. I one. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. a Allah. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. Dalje. Kada dvojica zakasne na džumu. svoju bioenergiju i vidovitost. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da. najbolje zna da je većina onoga što u .š. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. dž. uče sure iz Kur‘ana.š. Zbunilo me da je koristio zbirku dova.Fetve i savjet Stranica 149 od 154 Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Da. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. zatim neke kristale. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. dž. Desi se da pacijent dođe u kolicima. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. nagradi za vaš trud! Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. pod abdestom. najbolje zna. Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas. parapsihološkim tretmanima. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. Čini mi se. dozvoljeno je ulaganje certifikata. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. a Allah. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. oni će. Iako je učio određene dove iz zbirke. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. također. Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. Da li je moguće da Allah. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe.š.š. da povraćaju. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. s islamske tačke gledišta. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. otkrivaju tajne itd. dž. podne namaz klanjati u džematu. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. Međutim. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. Uprkos svemu. nisam vidio da uzima abdest. a ode na svojim nogama. da izgone džine. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. Neka vas Allah.

Molim vas da nešto o tome napišete u ”Novim horizontima”. jer možda laže. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. kao uslov za suradnju. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. dž. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. snaga. psuju. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. hvaleći ensarijke. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. ajetima.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja.Fetve i savjet Stranica 150 od 154 naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. Doduše. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. a koriste se dovama. kao što je liječenje bioenergijom. a intimni život u braku je vjera. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe.. piju. povezano sa lošim džinima. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. i ne prilazite im dok se ne . ne klanjaju Njemu. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. dove. vidovitošću. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. ponekad čak i nelogične. tada je ta medicina dozvoljena. Aiša. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. pomoć. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. dž. postići i na halal način. te zbog toga o tome treba govoriti. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. br. jednostavno. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija.” (Sahihu-l-Buhari. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. jer ko nema stida nema ni vjere. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. vodeći računa o adabima i stidu. Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. Ukoliko je npr. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. Treba istaći da. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. Te osobe. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). Općenito. ustvari. r. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. Reci: ”To je neprijatnost. ponekad. bilo direktno ili indirektno. uz Allahovu. One. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr.š.a. salijevanjem strave itd. ne klanjaju itd. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. Sunen. Npr. ne upućuje dove Allahu. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. Ibn Madždže. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. parapsihološkim tretmanom. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. U isto vrijeme.š. Isto tako.

najbolje zna.. prekrši zakletvu. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. s. najbolje zna.” (El-Bekare. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. 222) Poslanik.s. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve.v. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). 1914. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? . Poglavlje o braku. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Smatram da trgovcu nije grijeh. bilo svjesno ili nesvjesno. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše.v. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji..” (Kur’an. O tom kefaretu govori 89 ajet sure El-Maide.v. s.” (Ibn Madždže. Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Ukoliko za to postoji potreba. jer to nije bila praksa Poslanikova. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana.. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. A kada se okupaju. ili da ih odjene.. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” novotarija (bid‘a). jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. Međutim.s. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. u pravom islamskom okruženju. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. ponekad drugačije.a.š. dž.š. nego ostaje kod vlasnika tih para. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. br. Da li je to tačno?” Da. niti njegovih ashaba. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. zahtijeva kefaret (otkup).s. Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. Ukoliko neko.a. tada to nije novotarija. Sunen. pa je ponekad završi tako.Fetve i savjet Stranica 151 od 154 okupaju. a Allah. jer se grijeh ne prenosi s parama. s. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. a Allah. Dakle. zbog zaborava.a. dž.

u granicama šerijatskih propisa. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. Smijem li to uraditi? Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. s. Dakle. ”Kitabu-l-džumu‘a”. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje.a.š.s. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. kupit će ti je.v. Sunen. s. dž.v. Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Kumovanje ne postoji u islamu. (Vidi: Ebu Davud. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. 4737) Isto tako. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. br. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. ti možeš uzeti i novac. Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. On će tebi vratiti istu košulju. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. br. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. Prema tome. ako ga klanjaju s nastupom zore. a Allah. jer je Poslanik. U vrijeme podne namaza sam na poslu. Sunen. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. ako postoji potreba.s. a Allah. dž.s. daj berićet mome ummetu u ranjenju. jednu s mahramom i jednu bez mahrame.š. Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. ”Kitabu-l-bujū‘”. Sunen. br.. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. onako kako je šerijatom propisano. a.Fetve i savjet Stranica 152 od 154 Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. Postoji li kumstvo u islamu. preporučio da se poslije sabaha ne spava. najbolje zna. Sunen. ”Kitabus-sunne”.” (Tirmizi. Prema tome.. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha.” (Tirmizi. ne upoznate. tj. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. najbolje zna. ”Kitabut-tibb”.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. Ukoliko želiš.) (Tirmizi. To je posebno važno za osobe koje su urokljive.a. to su neislamski običaji. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. br. 1212) Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio.” (Allahu. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? . rekao je beskoristan govor (lagv).

posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Naime. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. jer je Poslanik. Međutim. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. a da ne znam ništa o namazu. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. Kako da najbrže naučim klanjati. Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. zavladat će nepravda. Da li je dozvoljeno krasti struju? Ne. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. Što se sastavljanja tiče. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. jer je u tome velika olakšica. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. djeda itd. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane.a. ni za koga.v. a ne onoga što je dobro i korisno. Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu.Fetve i savjet Stranica 153 od 154 Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka.s. Ukoliko ne bude te borbe. s. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Da. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife . ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. a ne da se stide onoga što je grijeh.

koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe.a. ”Kitabul-libas”. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz.a.a. dž. br. osoba koja je pokorna Allahu. Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. Ebu Davud.š. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. s.š. najbolje zna. a koja efendija prakticira. Sunen. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. 2794. pod hidžabom? Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. dž. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. dž.š. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima.š. idžma. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. bez obzira koliko griješi.s. s. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. kijas itd. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku.š. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. s. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. Da li je to tačno? Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ.” (Buhari. dž. . zakon (sunenu-l-fitre). Sve dok je osoba u islamu. zadovoljstva. dž.v. Sunen.v. Poslanik. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. ako ona nije islamski odjevena tj. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. (Vidi: Tirmizi. a Allah. pišu joj se u sevape. a Allah. ”Kitabu-l-edeb. 2769. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. Što se tiče primanja dove. Student sam biologije u Podgorici.Fetve i savjet Stranica 154 od 154 koji bi hatibu dao idžazetnamu. U jednom od tih hadisa Muhammed. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. 5889) Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. najbolje zna. Prema tome.s. Sahihu-l-Buhari. br. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. skidanje dlaka sa stidnih mjesta.v.s. hadis. skidanje dlaka ispod pazuha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful