Fetve i savjet

FETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaša pitanja dr. Ramiću možete poslati na adresu udruženja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjet
nalaze kur‘anski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam? Odgovor:Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje:Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto

Fetve i savjet
pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. Šukri H. Ramić Rubrika: Usuli-fiqh Opća potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je očita u ovom stoljeću, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i proučavanja. Islamsko pravo (Šerijat) je posebno ciljano od strane istraživača, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kaže, što je Šerijat taj koji je stoljećima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju društvenog života kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko društvo i čuvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove riječi sugeriraju da ako neko želi razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava može biti polazna i vrlo važna tačka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nužno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno važno za one pravnike-naučnike koji se bave sekularnim pravnim

kad neko kaže: “Sunce je izišlo ili nije izišlo”. “ne približavate”.“propise” (ahkam jednina hukm) . Objašnjenje ove definicije će nam pomoći da pravilno shvatimo suštinsko značenje usulul-fikha: . Prema tome. osnova.” Bezuvjetne naredbe “obavljaj” i “daji”. Ovo predstavlja jedan princip koji sadrži opće pravilo zbog toga što se može primijeniti na sve bezuvjetne naredbe. razumijevanje Šerijata.i obavljaj namaz i daji zekat. U genitivnoj vezi sa riječi fikh ona označava nauku uspostavljenu i razvijenu od strane islamskih učenjaka. zabrane u prethodnim ajetima.. može prepoznati i odrediti. pomoću koga se status djela.” Svi oblici zabrane (tahrima) u ovim ajetima mogu biti podvedeni pod ovaj princip.” “O vjernici. Ovi propisi su imenovani kao racionalni propisi (ahkam aklije). možda su oni bolji od njih. Drugi princip: Bezuvjetna (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira zabranu (tahrim).ovdje znači pritvrđivanje nečega nečemu drugom (isbatu emrin li emrin ahar). Ova nauka predstavlja teoretske osnove za Šerijat.Fetve i savjet Stranica 4 od 154 sistemima. o kojima oni govore.“mudžtehid” . Sljedeći ajeti dublje objašnjavaju ovu koncepciju: “I da se imetku siročeta ne približavajte. prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam i ismijavanje drugih naroda. osim na najljepši način. Sa željom da se čitaoci i čitateljice Novih horizonata upoznaju sa ovom naukom. naučno tretirane na stranicama ovoga lista. . kao što su u sljedećim ajetima: “. b) pomoću prirodnih .“principa” . također. uz koje ne postoje neke unutarnje ili vanjske indicije.” “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Prema tome. muslimana i islama općenito će biti uveliko nekompletno. njene najinteresantnije teme će biti. zbog toga što je metodologija koja se koristi u procesu uspostavljanja šerijatskih zakona ponekad sasvim različita. ako mi nismo u stanju razumjeti ovu razliku. ako Allah da.tu ulaze opći principi (qava‘id kullijja) čija pravila (rješenja) mogu biti primijenjena na mnoge njihove subjekte. Šta je to usuli-fikh Riječ usul je množina od riječi asl koja jezički znači: korijen. neka narod ne ismijava narod. podloga. . “cjelina je veća od jednog dijela” itd. to će biti propis.“pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise” . mogu biti podvedene pod princip pomoću kojeg možemo prepoznati propis koji je u konkretnom slučaju stroga odredba (vudžub) obavljanja namaza. mogu pod njega podvesti. zbog toga što se svi bezuvjetni (apsolutni) oblici zabrane.znači da ovi principi predstavljaju oruđe i metodologiju pomoću kojih mudžtehid dolazi do šerijatskih propisa i izvodi ih iz njihovih pojedinačnih premisa (dokaza). “nije dozvoljeno” i “neka narod ne ismijava” impliciraju strogu zabranu (tahrim) neodgovornog i lošeg upravljanja imetkom siročeta. . koji nisu popraćeni nekim unutarnjim ili vanjskim indicijama (dokazima). jer to sadrži pritvrđivanje izlaženja ili neizlaženja Suncu. Može se definirati kao razumijevanje principa pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza) .ova riječ isključuje sve one koji nisu kvalificirani i koji nisu postigli stepen mudžtehida To znači da samo ljudi koji su postigli određene kvalifikacije mogu činiti idžtihad i izvoditi zakonske propise iz njihovih validnih premisa (dokaza). davanja zekata i izvršavanja datih obaveza.” “O vi koji vjerujete! Izvršavajte (svoje) date obaveze.. Izvođenje propisa može biti postignuto pomoću tri opća metoda: a) pomoću razuma (‘akla) kao što je “jedan je pola od dva”. U skladu s tim. predstavlja jedan apsolutni princip. Ovo. Naprimjer: bezuvjetna (apsolutna) naredba (emr mutlaq) implicira strogu dužnost (vudžub) .

učenjak će izreći princip: “Opće značenje. Sunnet i druge univerzalne i opće dokaze posmatrajući ih iz perspektive da li oni pružaju opće.“…iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza)” . U skladu s tim.Fetve i savjet Stranica 5 od 154 osjećaja i osjetila kao što je “vatra prži”. odnose se na sve aspekte ljudskog života koji mogu biti različite važnosti i značaja: a) neki se odnose na ljudske akcije i aktivnosti koje ljudi obavljaju kao što je namaz. proučavajući opća značenja u meritornim šerijatskim tekstovima. Ovi propisi su imenovani kao šerijatski propisi (ahkam šer‘ijje) kao što je propis da su propisani namazi obavezni. a to je jedenje mesa krepale životinje koja nije zaklana u skladu sa propisima Šerijata i indicira propis koji se odnosi na to pojedinačno pitanje. . Vrste šerijatskih propisa Šerijatski propisi. a kamata i blud zabranjeni itd. Principi usuli-fikha se odnose na treću vrstu propisa. Ovi propisi su imenovani kao ahkam i‘tikadije. Ovi principi su ustanovljeni da bi pomogli mudžtehidu u izvođenju šerijatskih propisa iz njihovih premisa (dokaza). sigurno uključuje sve na što se ono može primijeniti. Naprimjer. pojedinačne. izdaje.Premisa ovdje znači pojedinačni dokaz koji se odnosi na određeno pitanje kao što je ajet: “Zabranjuje vam se strv…” Ovaj ajet je premisa (dokaz) zato što se odnosi na posebno pitanje. naredbe ili zabrane. kada se pravilno shvate. Nauka usuli-fiqh tretira samo propise koji se odnose na ljudske aktivnosti.“pojedinačnih” je spomenuto da bi se napravila razlika između pojedinačnih i općih (univerzalnih) dokaza. kad nisu specificirana (ograničena). trgovina. To je razlog zbog čega su ovi propisi (ahkam) označeni (ograničeni) atributom “praktični” (‘amelijje). c) neki propisi se odnose na čišćenje i oplemenjivanje ljudskih duša kao što je obaveza da se bude istinoljubiv i zabrana da se laže. c) pomoću mjerodavnih šerijatskih tekstova. Razlika u radu učenjaka u usuli-fiqhu i učenjaka u fiqhu Učenjak u usuli-fiqhu izučava Kur‘an. kada uz njih ne postoji neka unutarnja ili vanjska indicija. pokazuju mudžtehidu put kojim se može doći do pravne presude i izvesti pravni propis iz njegovih pojedinačnih dokaza. Propisi koji se odnose na ove aktivnosti su imenovani kao ahkam amelije. Kao rezultat tog proučavanja. kada nije ograničeno. Njegove knjige itd. b) neki od njih se odnose na vjerovanje kao što je vjerovanje u Allaha. . Njegove poslanike. Oni su ograničeni atributom “šerijatski” da bi se napravila razlika između njih i racionalnih i osjetilnih propisa. oporuka itd. učenjak će u usuli-fiqhu (usulijj) doći do određenih zaključaka i predložiti u skladu s tim opće principe. u svojoj biti. Ukoliko zaključi da te naredbe. on će zaključiti princip: “Neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). on će zaključiti da opća značenja . impliciraju obavezu (vudžub). Ovi propisi su imenovani kao osjetilni propisi (ahkam hissijje). . da bi se tako isključili ahkam i‘tiqadijje i ahkam ahlaqijje.” Slično tome. vara itd. učenjak u usuli-fiqhu može proučavati sve naredbe spomenute u Kur‘anu i Sunnetu. Ovi propisi su imenovani ahkam ahlaqije. Premisa (dokaz) će biti ispravna (validna) ako se odnosi na dotično pitanje i ako je utemljena na izvorima Šerijata koji se ogledaju u univerzalnim i općima dokazima. neograničene ili ograničene indikacije. Riječ “validnih” isključuje sve izvore zakonodavstva koji nisu utemeljeni na Kur‘anu i Sunnetu. Iz ove definicije se može razumjeti da je usuli-fiqh skup pravnih principa koji. uključuju sve na što se ona mogu primijeniti. post. vakufljenje.

i izvodi iz njih opće principe. da su tijesno povezane jedna s drugom. U ovoj instanci faqih će primijeniti usulsko pravilo. da pozajmljuju i oslanjaju se jedna na drugu. koje kaže da neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). 5) Od disciplina u arapskom jeziku . b) klasifikacija značenja riječi na metaforično i literarno. Navešćemo nekoliko primjera: 1) Sličnost sa kur‘anskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) te‘vil (interpretacija koja nije u skladu sa očitim značenjem riječi. Nadalje. 4) Kada su fiqhske discipline u pitanju. c) etimologija riječi. Ona koristi principe koji se odnose na premise i zaključak. možemo vidjeti da usuli-fiqh navodi mnoge primjere koji su izvedeni iz pojedinosti i detalja fiqha (furua). ako fakih želi da zna kakav status ima namaz. Pored ovih. prirodno je da su sve te nauke međuovisne. izreka koje govore o namazu. Veza usuli-fiqha sa ostalim naukama Imajući u vidu činjenicu da sve islamske nauke potiču iz istog izvora i imaju isti cilj. Nauka o usuli-fiqhu nije izuzetak. nauka o usuli-fiqhu se okoristila i uzela osnove iz logike.Fetve i savjet Stranica 6 od 154 kada nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti tu implikaciju”. Sa svoje strane. 3) Sličnost sa skolastičkom teologijiom (‘ilmul-kelamom) i njenim disciplinama možemo naći po pitanjima kao što je rasprava da li je Šerijat ili razum taj koji odlučuje šta je ispravno a šta pogrešno.s. Rezultat tog istraživanja će mu ponuditi mnogo ajeta i Poslanikovih a. bit će izveden princip: “Neograničena (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira strogu zabranu (tahrim).” Koristeći ovu metodu naučnik u usuli-fiqhu uspostavlja princip koj će pomoći naučniku u fiqhu u njegovu nastojanju da izvede pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. Ukoliko naučnik proučava zabrane spomenute u meritornim šerijatskim tekstovima. naprimjer. Naprimjer. c) nemutevatir (šadd) kiraeti i propisi u vezi s njima 2) Sličnost sa sunnetskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) prenošenje hadisa i njegova klasifikacija. specifičnost itd. zatim sinonimi. doći će do zaključka da sve zabrane. ukoliko nisu popraćene unutarnjom ili vanjskom indicijom impliciraju zabranu (tahrim). status namaza će biti stroga obaveza (vudžub). Među ovim dokazima bit će. Nakon takvog zaključka. općenitost. pa. koji će pomoći naučnicima u fiqhu u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. i može li se takva spoznaja postići bez Objave itd. možemo naći sličnost u temama kao što su: a) pravila koja se odnose na pitanje nastanka jezika. prema tome. nauka o usuli-fiqhu se . on će uzeti ove principe iz usuli-fiqha i primjeniti ih na pojedinačne dokaze u namjeri da otkrije njihove implikacije. Ukoliko je uporedimo sa ostalim islamskim klasičnim naukama. ajet: “I obavljaj namaz…” U ovom ajetu će naći naredbu koja naređuje obavljanje namaza. ukoliko nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti takvu implikaciju. naći ćemo veliku sličnost među njima i vidjeti da na metodološki sličan način tretiraju iste teme. Na kraju. b) derogacija šerijatskih propisa (nasih ve mensuh). on će zaključiti da naredba “obavljaj” implicira strogu obavezu. b) kriteriji za prenosioce hadisa (džerh ve ta‘dil) itd. kad naučnik u fiqhu (fakih) želi da spozna propis koji se odnosi na određeno pitanje. on će prvo istraživati dokaze koji se odnose na namaz. Iz prethodne diskusije je jasno da naučnik u usuli-fiqhu proučava univerzalne i opće dokaze.

Značaj usuli-fiqha i njegov razvoj Značaj nauke o usuli fiqhu je u činjenici da ona predstavlja temelje na kojima je kompletna građevina islamskog prava izgrađena. fokusira na izvore Šerijata oko kojih nema razilaženja Kur‘ana. Jedan od njih je pristup Hanefija.. zatim na one izvore oko kojih ima razilaženja kao što su istihsan. bez obzira da li se ta teorija slagala ili neslagala sa propisima uspostavljenim od strane prijašnjih pravnika. Ako pogledamo djela iz usuli-fiqha možemo zaključiti da se stvarni razvoj ove nauke desio u četvrtom stoljeću po Hidžri. Prema tome. Ona se. Prema njima. kako se dokazi mogu koristiti za potvrđivanje stavova i tvrdnji. prema tome. Grane usuli-fiqha Ova nauka primarno tretira islamsku pravnu logiku. zatim tretira lingvistiku. koji su svoju teoriju formulirali u svjetlu praktičnih šerijatskih propisa. Nadalje. vjeru. Poznavanje arapskog. Međutim. koje će kasnije služiti kao reference. U to vrijeme usuli-fiqh je dobio svoj finalni oblik. također. bilo je nedovoljno i neadekvatno. svaka teorija koju je podupirao odgovarajući dokaz bila je potvrđena. kontradikciju među dokazima. istishab itd. pa. prvi mudžtehidi su se “prirodno” koristili ovim pravilima dok su činili idžtihad. i da ih sačuvaju od eventualnih grešaka i optužbi da možda formulišu propise po svojim željama i nahođenju.š. istislah. Nakon Šafije. konsenzusa i analogije. ne gledajući na njihovu primjenu kod pojedinih pitanja. mnogi koji nisu bili kvalificirani za idžtihad počeli su se baviti tim poslom. Imam Šafija (umro 204. propisa koji se odnose na ljudsko djelovanje i aktivnosti. Sve ove činjenice su ponukale islamske učenjake da sistematiziraju pravila koja je svaki pravnik morao slijediti u procesu idžtihada. Ono što je kasnije napisano bilo je uglavnom u smislu tumačenja već napisanog ili dalja elaboracija tih djela.Fetve i savjet Stranica 7 od 154 okoristila različitim diskusijama vezanim za pitanja ispravnosti zaključka zasnovanog na induktivnom rezonovanju. u to vrijeme. načini na koji riječi saopćavaju i kazuju svoja značenja itd. a knjige. koji je svoju teoriju zasnivao na općim dokazima. i razumjevanje izvora Šerijata ovih novih muslimana. U to vrijeme se pojavio negramatički govor. Za vrijeme ranih dana islama ova pravila nisu bila napisana. Cilj ovih pravila bio je da pomogne mudžtehidima u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz šerijatskih tekstova. Stvarna potreba za takvom akcijom pojavila se onda kada se islam proširio u nearapska područja i kada su mnogi nearapi prihvatili Allahovu dž. Drugi pristup je šafijski (mutekellimini ). kako da se ukloni kontradikcija. Kur‘anu i Sunnetu. zbog toga što su oni govorili čistim arapskim jezikom. inšaallah – . nastavit će se. koji ova pravila sadrži u svojoj prirodi. u procesu razumijevanja Allahovih dž. naučnici su prihvatili dva različita pristupa ovoj nauci. njene preduslove../820.š. Ona tretira principe koji se koriste u procesu “izgradnje” pravnih propisa iz njegovih pojedinačnih dokaza. zatim razmatra idžtihad (pravno rezonovanje). status slijeđenja specifične pravne škole itd. tada su napisane.) se smatra prvim naučnikom koji je sakupio i zapisao neke od ovih principa u svojoj Risali. tj. rani mudžtehidi nisu imali potrebe da ovi principi budu sistematizirani. Sunneta. izvedenih od strane ranijih pravnika.

uistinu. str. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela. mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti.Fetve i savjet Stranica 8 od 154 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol? Odgovor: Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai. a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti. alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu. uistinu.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda. jer ona. inače.” (Sahihu Muslim.) Izz b. 1/251. kao Bejheqi. nije lijek. zabranio da proizvodi alkohol. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah. vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio.” (Sahihul-Buhari. imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. nego je on. Kitabulešribe.” (Qava‘idul-ahkam. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On. pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. Kada je Tariqu b. El-Muhezzeb.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu. 4/255. Suvejdu Poslanik a.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog. kao što je čišćenje rana i tome slično. liječenje alkoholom. (Mugnil-muhtadž. c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik. 1/81. 4/188. a osoba nije pronašla neki drugi lijek. Kitabul-ešribe. dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde). U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. bilježe kao merfu‘. d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani. jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. može da mi kaže lijek za moje . a ne postoji adekvatna zamjena. bolest. on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. i ono što je. tj. 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist. u granicama nužnosti. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest. te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri). Ahmed i Ebu Jala. po ispravnom mišljenju. e) ukoliko postoji potreba. rekao: “Allah. dok ga drugi muhaddisi. navodno. 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure). zabranjeno (haram). a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje).s. jer je Poslanik a. (El-Hedijje alallaijje. uistinu.s. Nije dozvoljeno. osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje. Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Mugni.) Na osnovu spomenutih hadisa. b) u slučaju prijeke potrebe (nužde). 251. 5/113. a u nuždi je dozvoljeno koristiti.

dužni smo spriječiti. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. Allah dž. nije vjernik!” Neko reče: “Ko to. a ako ni to ne bude u stanju.s. jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb).) Poslanik a. a Poslanik a. uz Allahovu dž.s. Baqi musned el-muksirin.” (El-Mumtehina. Ebu Zerr. da ta posjeta. niti se protiv vas borili. a to je najslabiji čin imana. Osobama koje gledaju u grah. dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. ipak. pomoć i podršku. on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.a. kada budeš kuhao čorbu. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći. Odgovornim u Islamskoj zajednici. kao što je. ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama. na osnovu tačne. nije vjernik. može pomoći. upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.s. Mogu li da im odem na žalost? Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili. da bi Vama bila dozvoljena (halal).” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a. findžan. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo.s. naprimjer. radi dobra svih nas. tako mi Allaha. Allahov Poslanik a.) Dakle.” (Sahih Muslim. inšaAllah.s. Vi ćete.) Sve one koji varaju ljude.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom. Allah. Na kraju. sjedenje u društvu . ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram). LX:8. i da zatraže oprost od onih kojima su. je rekao: “O. Pitanje: Muslimanka sam koja prakticira islam. a Vi znate kolike obaveze. Kitabus-selam.” (Sahih Muslim. naricanje.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica.Fetve i savjet dijete. da se iskreno pokaju Allahu dž. zaista. a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti. nije vjernik.” (Ahmed u Musnedu. po islamskom učenju.) Hadisa u ovom značenju ima puno.” (Sahihul-Buhari. Allahov je Poslanik a. s obzirom da su takvi. Kitabul-edeb. Kaže Poslanik a. skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Preporučio bih ti. neko zlo nanijele. neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno). voli one koji su pravični. koje vračaju i bave se sličnim poslovima. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi. preporučio bih da se toga prođu. neka ga bar srcem svojim prezire. da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje? Stranica 9 od 154 Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati. Ukoliko se o tome radi. želim da naglasim.š. eventualno.š. ima komšija prema komšiji. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. precizne i naučno utemeljene istrage.) Ebu Zerru r. Stanujem u soliteru. tako mi Allaha. kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima. bilo gdje i bilo kako.s. Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati.š. nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. Kitabul-iman. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili. osoba koja liječi Kur‘anom. a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni). da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje.” (Buharija i Muslim. Prema tome. označila takve osobe. je rekao: “Tako mi Allaha.

Pokuđeno je.a. Sunen. i rekao da je hasen.s. a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Kitabul-džihadi ves-sijer.) Kab b. Od Aiše r. Muslim. uglavnom. a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.a. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da. roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. u granicama svojih mogućnosti. a . bi ustao. Musneduššamijjin.. se prenosi da bi Fatima r. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a. uzela ga za ruku. Sunen.s. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku. (Ahmed u Musnedu. Kitabul-menaqib. Sunen.š. Ebu Davud. Ebu Davud. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima. koje je šerijatski dozvoljeno. u islamu. Kitabul-edeb. Kada je Sad b. prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje. Ovo ustajanje.) U hadisu. u tom pogledu. Kitabul-edeb. Kitabul-edeb. a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. profesori.s.a. Također. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto. je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome. Tirmizi. i nije negativno reagovao.a.. Ubejdullah je ustao. svi učitelji. Sahih. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a. Kitabul-edeb. (Buhari. trčeći mu prišao.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje. a u čijem senedu ima slabosti. ustala.” (Ahmed u Musnedu.. Još uvijek me muči ovaj problem. Sunen. Vjerovjesnik a. Sunen. Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r. Kitabul-džihadi ves-sijer.. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta. koji prenosi Muavija r.” (Ebu Davud. je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). da im je došao Allahov Poslanik a. kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je.a. Tirmizi. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili..Fetve i savjet Stranica 10 od 154 koje pije alkohol itd. s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž. poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju. Sahih.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim.s. Baqi musned el-muksirin. uzeo je za ruku. nakon što mu je Objavom oprošteno. Svima njima. ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke. ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.s. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. i rekao za njega da je hasen-sahih-garib. ili kad je bila duže odsutna. Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r. kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a.” (Tirmizi. Sunen. Talha b.s. slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. nadređeni i podređeni. nastavnici. ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično. Kitabul-edeb.

119. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh.š. javno mjesto. ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam. koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. tj.s. b) nisu specifični za nemuslimane. (Vidi: Buhari. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju. Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos. Sunen. usnu itd. musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni. a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem. Prema tome. Napomena: Obavještavam braću i sestre da zbog brojnosti pitanja koja mi svakodnevno stižu ne mogu svakome pojedinačno odgovoriti. Ukoliko neko ima pitanje koje zahtijeva hitan odgovor može me nazvati na telefon 072-410571 svakim radnim danom od 11 do 12 h. i u tom pogledu uzeti Poslanika a. objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje. Pitanje: Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano? Odgovor: Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba. Abdullah b. c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate. sa lijepim nijetom. Vesselamu alejkum. na izvjestan način. nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu. ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. a ne na javnom mjestu. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Možemo kazati da su svi dozvoljeni.š. ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. Sahih. Ti ukrasi mogu biti različiti. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab? Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se. da oprosti i nama i njima. Molim Allaha dž. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Nesai. te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju. Trudit ću se da što više njihovih pitanja nađe mjesto u ovoj rubrici.Fetve i savjet Stranica 11 od 154 ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja.). “Tahrimuddemi”. “Kitabul-megazi”. naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima. uljepša svome mužu. a novine su. Džibrin upitan o . na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem. Što se konkretnog slučaja tiče. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja. Nadam se da će intelektualci. koji prakticiraju islam.

Fetve i savjet Stranica 12 od 154 stavljanju naušnice u nos.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove.v. 1/278. Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. 31. u stvari. Također. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. kao što je kod nas običaj. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.a. razlikuju od drugih.” “Ovako glasi sahih predanje”. s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji. rekao je Ebu Davud. ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. povođenje za omladinom sa Zapada. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. (Fetavil-mer‘e. U isto vrijeme napominjem. u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama.) Prema tome. Izdanje “Darulvatana”. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). osim kada se posti. i ne prilazite im dok se ne okupaju. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. onda pola dinara. ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. npr. kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. za koji je Poslanik.s.. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. osim na uši.. (Vidi suru “En-Nur”. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu. izuzimajući uši kod žena. pokažu. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika).” Iz tog se može razumjeti da. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima. usne itd. ukoliko muslimanka ne nosi nikab. ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Na osnovu iznesenog. 182. tog tako važnog filtera u našem organizmu.a. a ako je žuta pola dinara. da ne mogu. rekao da ga treba pretjerano čistiti. istaknu. i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji. a kada se okupaju. ako je hajz prestao.) Pitanje: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? . 222. a žena se nije bila okupala.s. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa. Reci: ‘To je neprijatnost. ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana.” (“El-Beqare”. Kada sam. kada se uzima abdest. da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos. traženje načina da se izdvoje. s.) Da li to šteti zdravlju. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. Naime. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. na osnovu trenutnog znanja. s. čini mi se da to nije u našoj tradiciji. Uz to. ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. Naime. u Indiji.v. izapirući ga vodom. nakon tako dugog odsustva. (Vidi: Nejlul-evtar. str.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno.

a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruh-tahrimen. jer kada je u drugom stanju.Fetve i savjet Stranica 13 od 154 Odgovor: Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. Kada njegova šteta bude očita. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. od osobe koja puši kutiju-dvije. zasigurno. kako fizičkom tako i psihičkom. kada puši. stepenovati. Preporuka bi bila da se u . Ne. Dakle. uglavnom. a to možda nije uvijek slučaj. nego se uveliko razlikuju. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. Mekruhi se mogu. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. sve je bliži haramu. da označe djela koja je pokuđeno raditi. Međutim. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. ovisno o okolnostima. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. onda nije ni grijeh. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. možemo reći da je to haram. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. kao što je pušenje duhana. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. itekako. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. Kao zaključak. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. Naprimjer. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. što može biti ponekad slučaj. Međutim. To su djela koja su štetna po čovjeka. onda je to grijeh (haram). a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruh-tenzihen. a sama njegova veličina. dobro znamo. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. blud itd. postaje zabranjenim (haram). također. kao grijeha. U svakom slučaju. pa makar to bilo ispod pojasa. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. pak to nije vid ponižavanja. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Odgovor: Normalno je da svaki musliman. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. To bi značilo da je treća cigareta haram. Nije isti grijeh pušača koji. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. a korist nepostojeća onda. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. Ukoliko. Nadalje. Novije generacije termin mekruh koriste.

s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. osame tako da ih treća osoba ne vidi. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti.š. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. rekao je Allahov Poslanik. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. dž. “Nisam”. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. Što se tiče samog upoznavanja. “Idi. kakav će status imati. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. Pitanje: Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac.s. čuo da je Mugire b. postaje zabranjenim. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. kojima je dozvoljeno stupiti u brak.v. u kome nema grijeha. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. zavisi od osoba koje se upoznavaju. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. toga klonimo. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. na odgovarajući način. ne smije biti osamljivanja. To znači. s. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. Prema tome. Prije svega. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka..? Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila.a. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak.Fetve i savjet Stranica 14 od 154 svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. sa pokrivanjem ide malo teže. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. Upoznavanje. Prema tome. Status zaručnika. Šu‘be zaručio neku ženu. elhamdulillah. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. s. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. Ukoliko se pojavi vlasnik. Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi.s. ne boji. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. izgubljenu ovcu pojede vuk.. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. U tom slučaju. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. a posebno kada za tim nemamo potrebe.a. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. upitao ga je da li ju je vidio. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. odgovorio je Mugire. Otkako sam počeo prakticirati islam. nakon zaruke. Ako pak postoji bojazan da npr. isti je kao i prije zaruke.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak.š. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. Pitanje: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Odgovor: Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. Knjizi. dužni smo mu ga dati.. Kada je Poslanik. dž. a što se smatra vrijednošću. Da li je moja supruga u pravu kada . Nadalje. Mada je ona. počela redovno klanjati.v. ono je nužno potrebno. pa je vidi”. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.. olovka itd.

š. riječi. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. Allah. učenica medresa. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. griješe.v. Na osnovu iznesenog. 14/144-147. Naime. komentarišući hadis br. ponekad slučaj. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. zaista. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta.) Proučavajući to pitanje. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. što je.v. Međutim. voli one koji su pravični. Jedna skupina. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. ali ne mogu savladati svoju slabost. s.s. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova . zbog te pozicije. Ibn Ebi-Muhajriza. Allah.. Upravo zbog toga. islamska ulema naglašava da svaki postupak. učenice medresa ili njihove profesorice.v. 14/145. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. s.a. bez sumnje je vid dobročinstva i. Ebu Umame. pak. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. Na kraju. svi ljudi bez izuzetka. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka.v. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. a ne profesori islamskih nauka. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. Nevevi. znam da mnogi puno pate zbog toga.a. tj. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. Allah. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. Nevevi.Fetve i savjet se poziva na njihove postupke? Stranica 15 od 154 Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima.s. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. na osnovu pomenutog ajeta. 21. na njih ugleda. Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Odgovor: Islamska ulema. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. LX:8. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas)... zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. nažalost. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe.” (El-Mumtehina. dž. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet.a. dž. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. tj.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima.. Od profesora islamskih nauka. prakticiranja islama. (Vidi suru “El-Ahzab”. To se prenosi od Ibn Abbasa.š.).š. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje... s.a. s.s. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam.s.

Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. Izvršavajući tu svoju dužnost. ta zabrana.š. jer je Poslanik.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. ako crkva zazvoni. u svome Musnedu. mora izvinjavati što se.Fetve i savjet Stranica 16 od 154 proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. Međutim. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. a Allah dž. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. čini mi se u strahu i panici. na BHT. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik.s. kršćanima. političkim. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika.a. dž. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu.v. 26695. koju oni ipak najviše finansiraju. ne mora zbog toga izvinjavati. najbolje zna.. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. pa im nemojte prvi nazivati selam. ali im smeta da njihov pozdrav “es-selamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove.a. vjeru. moralnim. a drugi specifičan za to pitanje.a. od kojih je jedan opći. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. u vezi nekog pitanja. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. 26694. čuo ezan sa travničkih džamija. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema . tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović. Pitanje: Student sam medicine. ne usuđuje da nazove selam. pa kada vam nazovu selam. kulturnim. s. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. s.. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas).s. pravnim. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. Ako je BH multietična. multivjerska. ekonomoskim itd. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. r. imam Ahmed.) prenosi da je Allahov Poslanik.v. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. tako da se. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. kako na svoje potomstvo. etičkim. židovima. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. jer BHT nije samo njihova. Naime. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. dž.. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima.š.. kada ih ne progone iz njihovih kuća. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabus-selam”. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava.š. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara.

za razliku od Velike Britanije. jer time nanosi štetu čovjeku. tj. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija.” Isto tako. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. jer će ih islam usrećiti. a koje su roditelji odgojili u islamu. U isto vrijeme. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. rekao im je. izgubljenih radnih sati. te je živio i umro u zabludi. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače. Jeste da taj otrov ubija postepeno. On je nas. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta.Fetve i savjet Stranica 17 od 154 njima. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. Osim toga. jer nema sumnje da je zadržavanje. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. To vam nikada neću oprostiti. ali ipak ubija. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. Naime. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. zašto ste islam skrivali za sebe. Gdje ste vi do sada bili. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. bez sumnje. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. često se sjetim kritika brata Bilala. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima.s. Upravo zbog toga. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. samo za sebe. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. “A znate”. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. ipak. na budućem svijetu. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. koji se vratio u islam. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. a. grijeh. Poštovani brate. . Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. inša-Allah. nemoj dozvoliti da te sutra. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. te mnogih drugih zdravstvenih. kolege iz studentskih dana. ukoliko ga istinski prihvate. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. ali. ti ćeš. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. bez obzira što nisi završio medresu. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. Siguran sam da si ti. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. nemorala i podzemlja. a to je. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. Pitanje: Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. jer u nas većina stanovništva puši. da se upoznaju s izvornim islamom. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku.” govorio je on.

Sahihu-Muslim. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu.v.a.s. upitao o nečemu.v.)? Stranica 18 od 154 Odgovor: Poslanik. može nositi nikab? Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom.). govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. Prema tome. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu.s. što znači pola sevaba. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Odgovor: Da.v. poznati hadis koji govori o imanu. neka ih klanja (tj. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. “Kitabussalat”.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. naprimjer. Pitanje: Da li žena.s. 1838.s. Vidi: Fethulbari. Sahihul-Buhari. a zatim farze.a. s. pa onaj ko to čuje ne donese salavat. Husajna da je Poslanik. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab.v. s. Alejhisselam je pola te izreke. Sačekali su da sunce odskoči. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost.s. naredio da se prouči ezan.a.” (Vidi. s. poželjno je da ih naklanja. zatim je Vjerovjesnik. Pitanje: Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). Allah će na njega donijeti deset puta.v. s. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna. Npr.v. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. s.a.v.s. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor.s. “Kitabul-iman”. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom.v. s. bilo prije izlaska sunca ili poslije.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude .v.v. a naročito kada bi ih Poslanik.s. s.a.s. Klanjao je dva rekata sunneta. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. r. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. Na osnovu pomenutih dokaza. s. smrti nije preostalo ništa drugo. niti oblačiti rukavice. hadis br. s.a. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”.š. Nakon Poslanikove.” (Muslim. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. Pitanje: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. s.s.a.) Poslanik. jer je Poslanik.” Buharija.v. i praksi njegovih ashaba. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne.a. “Kitabud-da‘vat”.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.s. U isto vrijeme. “Kitabu džezais-sajdi.s. Muslim i drugi prenose od Imrana b.a. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. Sunen.a.a. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. 4/63. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. s.” (Buhari. a Allah.v.Fetve i savjet s. dž. (Vidi: Tirmizi. poslije). Sunčeva toplota ih je probudila.a.

ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha.s. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile.v. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Ukoliko žena ima kosu crne. dozvoljena je. dakle boje koja se smatra lijepom.v. dž. onda nije ništa obavezna. Žena može. Poslanik. tj. Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Odgovor: Upotreba kne za bojenje kose. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. s. . Tako su postupale Aiša.s. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. Abdullaha da je Poslaniku.š. niti mijenjanje Allahovih. 14.a. Poslanik. Sahih Muslim.a.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. a ako je to svjesno uradila.s. a ne bi im to preporučio.s. dok je osoba pod ihramima. Kada bi naišli pored nas. naredio je da mu oboje kosu. mimo crne. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. koja je hadisom zabranjena. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. Poslanik. ali da izbjegavaju crnu boju. smeđe ili neke druge boje. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu.š. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. s.v. s. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. dž.v.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. br. dok je pod iharamom. dlanova i tabana itd.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja.s.a. Naime. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove. došao Ebu Kuhafe.a. novembar. (Vidi: Muslim. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. dž.s. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. 2102.a. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. s. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. 1/324.v. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom.Fetve i savjet Stranica 19 od 154 otkriveno lice i da nema rukavica. br. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da.š.s. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. koji je bio potpuno bijele kose. s. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. El-Medžmu‘. Smatram da to nije poistovjećivanje. s. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. 1999.) Što se tiče korištenja drugih boja. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. kako se navodi u mnogim hadisima. 1625. s.a.v. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. str. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika.v. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. “Kitabul-libasi vez-zine”.a. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce.” (“El-Alem elislami”. na dan oslobađanja Meke. r. stvorenja. (Vidi: Nevevi. stvorenja.a. bi im to sigurno zabranio.

Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. Međutim. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. koja ima utemeljenje u šerijatu. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. dž.š.s. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). ali da bi dova bila primljena. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. Posebno. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. na Mikailu. Jeste da Allah. s. griješiti koliko hoće. Ta tajnovita mahana ogleda se. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. najbolje zna. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. 3. ime napisano na Džebrailovom krilu. Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. 2. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).š. nekada Allah.v. s.v. Ukoliko su učile sure naopako.a. s. Ni ta tvrdnja nije utemeljena.a. što mnoge žene. To znači da čovjek može raditi šta hoće.v. kao npr.Fetve i savjet Stranica 20 od 154 Pitanje: Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. a nekada to ostavi za ahiret. 4. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. ali su dobrog i ispravnog značenja. dž. npr. salijevanjem strave. 2.v.s. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. Nadalje. 3. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu.š.š. Zbog toga. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. a Allah. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. . dž. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. niti u praksi prvih generacija muslimana. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. Prema tome.s.a. Arš dova. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. ispuni nekome želju na dunjaluku. između ostalog. To je neutemeljena tvrdnja.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. nije to rekao.da će svaka želja biti ispunjena.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. dž. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. rekao sljedeće: 1.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje.a. s. Ukoliko svjesno to nastave raditi. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori.s.a. da je Allahovo. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. dž. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama.š.v. kada salijevaju stravu. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. u tom pogledu zabrinjava. s.s.

dž. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil . da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. januar 1997.Durin-nazim”. 107. Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. neka sebi traži mjesto u Vatri. a da mi. a Allah.a. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. postoji i jedna i druga mogućnost. najbolje zna. stavljaju riječi koje on nije rekao.. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). oni to nikada ne bi uradili. kao što je Nur-dova. No. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. Molim Allaha..v. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. hadis br. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj. dž. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči.” (Kur‘an. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje.š.š. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. vrijednosti znanja i Allahovih. Što se Nur-dove tiče. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. riječi: “. govoriti loše protiv islama. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an.Fetve i savjet Stranica 21 od 154 Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. na 155 str. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. “Kitabul-‘ilm”. shvatio sam. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. Sahih Muslim. dakle. s. Primjer za to.š. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. bez obzira ko je dovu napisao.. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. 8. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. još bolje. . možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. XXXV:28). njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”.š.. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. dž.). To je vrlo opasna tvrdnja. dž.s. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. biti udovoljeno.” (Muslim. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni..

zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. pomoću Nur-dove nešto i pronađe.š. njegov san je od šejtana. Poslanik. s. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl.a. s.s. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo.v. 2.v. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. s. s. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. nego čak i na arapskom jeziku. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an. jer u tim starim kitabima.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. .a. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. 3. oružje. dž. dž.a. To je izmišljotina. Jeste li ikad čuli da je Poslanik.v. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. to ne znači da je Nur-dova ispravna. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd. Allahova. nas takvome namazu nije naučio.s. s.s. dž.a. a ne od Allaha. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. s.a. pa su se čak.v. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. i njegovi ashabi. 4.š. Uostalom. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. riječ. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. dozvole.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju.š. na osnovu toga.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. s. s obzirom da Nurdova nije od Alejhisselama. ne na staro-turskom. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku.Fetve i savjet Stranica 22 od 154 Naime. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. Nadalje. Prema tome. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik. dž. jer pamet čovjeku daje samo Allah.s. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. a laganje na njega je veliki grijeh. dž.s.s. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. Ukoliko se desi da neko.v. taj je ne može ni imati. To je laž na Poslanika. s. a kome On to ne da. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće.š. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo.a.s. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim.v.a.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu.v. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove.a. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama.š.v. 5. pa ni vjetar. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima.s..

vjere. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. dž. 7. oprostiti ako se iskreno pokaju. njima će Allah. Po ovome. Allah će mu želje ispuniti. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nur-dovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. Amin! Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Odgovor: Po Allahovom.š. Radite grijehe.š. i Njegova Poslanika. jer Allah. prima iskrena pokajanja. Nur-dova je podvala muslimanima. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu.š. misleći da tako rade jedno dobro djelo. da nas Allah dž.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. Molim Allaha.a.š.š. Prema tome. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. dakle. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. čovjek može biti najveći ćafir. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati.. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. dž. a da oni to ni ne osjete. postiti. zinaluk činiti..s.š.” Poštovana braćo i sestre. dž. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. a onaj ko to svjesno radi. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja.š. nju je haram dijeliti i propagirati.) Pod ukrasima . i to što više.š. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. što više grijeha budete radili.v. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima.. vjeru dini-islam. ne moraju biti muslimani. može ubijati. dž. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. dž. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. klanjati. 31. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. niti ga ispitivati. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. Ona se kosi sa svim principima islama. Oni. dž.Fetve i savjet Stranica 23 od 154 6. Oni muslimani koji to nisu znali. stoga nemojte ga azab činiti. Što se same Nurdove tiče.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. dž. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. toga sačuva. kad imate nešto vrednije. šta će vam Kur‘an i sunnet. i poziva u kufr i činjenje grijeha. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. neka zna da on poziva u kufr. laže na Allaha. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. s. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi.

ružno i nazadno. Žena. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. ili da. S druge strane. šake i odjeću koja se vidi. Žena je još jedanput prevarena. zadovoljstvo. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. ali mnoge to ni ne znaju.š. za njeno dostojanstvo. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. Spas za ženu. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. kod nekih ljudi. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. što vodi u razvod braka. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. koja rađa nove ljude. u trenerci? . dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. Treba naglasiti da. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. 1/10. Ženama koje su zavedene. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. tj. Onima koje se otkrivaju. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. dž. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. da mu donose puno patnje i nevolja. koja je majka ljudskog roda. a preko mas-medija. pak.Fetve i savjet Stranica 24 od 154 koji se ionako vide. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. po preovladavajućem mišljenju. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). i ako rode poneko dijete. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. pa su otkrile svoje tijelo. (a tu se ubraja sve što opija. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare... da one. poslije alkohola koji je majka svih zala. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. misli se na lice.. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. treba pomoći da shvate svoju zabludu. a to je. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Odgovor: Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. to predstavili kao lijepo i napredno. koliko je grijeha. u džamiju. njegovim javnim izlaganjem. bilo prodajom ženskog tijela ili. kao i droge). On još kaže da je i Ebu Hanife. uz pomoć šejtana. uistinu. Dakle. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. što žena više otkrije svoje tijelo. Oni koji se bave tim poslom su. Pitanje: Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje.

Fetve i savjet

Stranica 25 od 154

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov, s.a.v.s., oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. (Vidi: Sahihul-Buhari, 1/75.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće, nagi, obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim, 4/2320, 2/894,TefsirulQurtubi, 7/183.), njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz, jer se, po usulskom pravilu, u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta, a ne njegov specifični povod objavljivanja. Prema tome, ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. To je stav većine islamske uleme. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena, s tim da treba, kada je na namazu, da ima nešto odjeće i preko ramena, zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari, Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći, a da mu preko ramena nema ništa.” Žensko tijelo je ´avret, osim lica i šaka, i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz, kada hoće ući u džamiju ili, pak, pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi, treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna, da nije tijesna, da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. Muškarcima je, uz navedeno, zabranjeno nositi svilu i zlato. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz, ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Iz iznesenog možemo razumjeti da, ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove, u njoj se može klanjati, bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka, šalvara, čakšire ili drugačije. Međutim, iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge, pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja, a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd., da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima, o njihovim osjećajuma, tradiciji, običajima itd. Zbog toga, preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta, pa prema tome i u džamiju, pristojno se obuku i da, po mogućnosti, izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi, pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. U isto vrijeme, želim naglasiti, da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. Zbog toga, preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno, pa makar im to bilo neobično. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji, jer su nekada sportaši, uglavnom, bili veliki nevjernici. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama, kako u odlasku ili u povratku s treninga, svraćaju u džamiju. Za to nema nikakve smetnje, ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, a Allah, dž.š., najbolje zna. Pitanje:? Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”, koncert Sarajevske filharmonije itd. ? Odgovor: Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku, s.a.v.s, Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.) Poslanik, s.a.v.s, u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu), na kom je noć (vidna) kao dan. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu, “Musneduš-šamijjin”, br. 16692.) Naš miljenik Muhammed, alejhissalatu ves-selam, nije sa svojim ashabima i

Fetve i savjet

Stranica 26 od 154

sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima, sa pjevačicama i plesačicama... Nisu tako postupali niti njegovi ashabi, niti tabi‘ini. Za bajram je bilo veselja, igre i pjesme i to je sunnet, međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas, gdje su režiser Taleta i njemu slični, halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima, čini mi se zlonamjerno, da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe, jer to nije Poslanikova, s.a.v.s, uputa, a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita, u komentaru Tahavijine poslanice, dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove, s.a.v.s, upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. ulazak u džennet, bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima, nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove, s.a.v.s, upute. Sjetimo se primjera i Musab b. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Naime, on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Mekanske djevojke za njim su ludovale, zbog njega činile samoubistva. Musab, kada je primio islam, napustio je takav džahilijjetski život. Poslanik, s.a.v.s, njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo, pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske, mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam, ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan.” Poslanik, s.a.v.s, nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Umjesto toga, on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu, moralu, iskrenosti, pravdi, skromnosti, poštenju… Musab, r.a, poginuo je kao šehid na Uhudu, gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Oni, pak, muslimani koji hoće malo islama - malo ne-islama, ili se, možda, nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu, griješe. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu, s.a.v.s, nagodbu. Tražili su da se sa njim nagode, pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga, a drugu godinu on njihovog, nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi, a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Odgovor Poslanikov, s.a.v.s, bio je sasvim jasan. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Vama vjera vaša, a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun, 1-6.) Muslimani koji su, onako usput, na te koncerte odlazili, neka se sjete Poslanikovih, s.a.v.s, riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabuz-zuhd” i drugi.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabul-menakib”, i drugi.) Na kraju, naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno, a da su, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” Doduše, pravi musliman nije ustrajan u griješenju. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje, kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu, nimalo manji od njihovih.” (Muslim, “Kitabuz-zekat”, i drugi.)

Fetve i savjet

Stranica 27 od 154

U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Većina birtija, javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine, za muslimane su pripremile posebne bajramske programe, kopirajući onaj iz Zetre, ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je, kako kažu, bio veoma velik. Narod se, vjerovatno, za nekim poveo. Braćo i sestre, ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu, samo program treba da režiraju Allahovi, dž.š, istinski robovi, a ne oni koji su Allahu, dž.š, davno okrenuli leđa, a, vjerovatno, i On njima. Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka, tj. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da, to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Zabranjeno je da se njen sadašnji muž oženi njenom kćerkom iz prvog braka, nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. Pitanje: Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno, samo u prisustvu svjedoka? Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan, pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. No, i pored te činjenice, ne preporučuje se tajiti da je neko u braku, jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Oglašavanje braka je Poslanikova, s.a.v.s, uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.oglašavanje).” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) ”Oglasite brak, i učinite to u džamijama, i udarajte tim povodom deffove.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) Slijeđenje Poslanikove, s.a.v.s, upute najsigurniji je put. Pitanje: Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi, jer Poslanik, s.a.v.s, u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.” (Tirmizi, Sunen, “Babu ma džae enne ma bejnel-mešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha, dž.š, i Njegovim postojanjem? Ja sam, elhamdulillahi, čvrst vjernik, ali me ove misli zabrinjavaju. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao, ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. One dolaze svakom čovjeku. Ashabi su se požalili Poslaniku, s.a.v.s, u tom pogledu i on je rekao: “Allah je, uistinu, oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale, ukoliko to ne kažu ili ne urade.' (Muslim, Sahihu-Muslim, “Kitabul-iman”.) Kada ti

) (Tirmizi. Molim Allaha.a. Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. uopćeno može pomoći ljudima. tj. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite . Naime.s. Mesud.v. “Kitabul-vudu‘”). a pri susretu i rastanku se i poljubimo.s. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). Zatim je (Poslanik. dž. na koji način se. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. Ja bih vam. neka se zahvali Allahu.” (“El-En‘am”.a.” (Muslim. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost.a. ali se nadamo da to nije tako strašno. r. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. Zejda. r. kako potire po ‘imami i obući.v. Vi kršite Allahov. Od Abdullaha b. “Kitabul-vudu‘”). “Tefsirul-Kur‘an”. Sahihul-Buhari.a. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”.š.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati.s. Međutim. potrao je glavu objema rukama. a i melek također. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. 151.a. komšijama. s. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Odgovor: Da. približava čovjeku.š. “Kitabul-fiten”.v. Šu‘be. a kad su dvojica on je dalje. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). 268. koji se može potrati bez skidanja mahrame.v. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. i obuću.s.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim. Sahihul-Buhari. uistinu. s.a.a. rekao: “Šejtan se. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. prenosi da je Allahov Poslanik. s. s. Prije svega. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. kako usrećiti nesretne itd. od Allaha. Sve to će uticati da sutra.š.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”. dž. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. pa ko to osjeti (tj. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). o tome više ne razmišljati. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. Sahih Muslim.v.) i takve misli otjerati od sebe. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. uistinu. rodbini. s.) “I ne približavajte se razvratnostima. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. Taj osjećaj nemira. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke.” (Tirmizi. kako nahraniti gladne.a. Sunen. Mi znamo da je to grijeh. SunenTirmizi. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Redovno klanjamo. prenosi se: “Vjerovjesnik. Umejje.Fetve i savjet Stranica 28 od 154 dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanir-radžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. ipak. a možda i danas. r. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. Abdullah b. r.a.s. podsticanje na dobro) neka zna da je to. Od Mugire b.” (Buhari. s.” (Buhari. “Kitabuttahare‘”). kako stoji u hadisu “Šejtan je. od Poslanika. 32.v. Od Amra b.a. postimo itd.s. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. svojoj porodici. dž.

nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. dž. s. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. s.) Nadalje. govorio. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. Preporučujem vam. u vanrednim okolnostima.” (Buhari. s. ali nam profesor nije dozvolio.a. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. u namaskom vremenu. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.š. Dakle. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. a kada vam nešto naredim. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati.s.v.š. toga se klonite. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati.v.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. a ne predati se strastima. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. te prilikom putovanja.v. a da nije bio (u pitanju) strah.‘” (Muslim. a noćni (akšam i jacija) prije zore. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. ne samo da imaju mesdžide. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. da se istinski pokajete. Ukoliko ste iskreni tada ćete. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. dž. 36.s. Nadalje. kaže: “Kada vam nešto zabranim. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera.a.” (“El- . kada šejtan savlada nekog od vas.a.s.Fetve i savjet Stranica 29 od 154 istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz.” (“El-Ahzab”. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede.v. Pitanje: Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Odgovor: Pokornost Poslaniku. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. s. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. kada postoji potreba.a. niti putovanje. spomenuti namazi mogu se spojiti. svoje nekulture) ne da pauzu. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. Sahihul-Buhari. borite se za svoje pravo. ono što je Poslanik. Allah. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. Sahih-Muslim. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. a Allah. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja.s. uradite onoliko koliko možete. U slučaju potrebe. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. podnevskom ili ikindijskom. i koji često Allaha spominje. Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. ili da vam vaš profesor iz inata (tj.) U drugom hadisu Poslanik. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. “Kitabu salatilmusafirine ve kasriha”.

radio i preporučio da se radi. preporučio bih ti da ih ne koristiš. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. mnogo prašta i On je milostiv. uradio tvoj profesor. televizija.a. kao što je. Međutim. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Odgovor: Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života.s. 21) Nadalje. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. kako ti. Ko ponekad izostavi neki sunnet.v. na šerijatski ispravan način. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. uistinu. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. Što se tiče drugog dijela pitanja. Uz to. s. dž. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. a to su. On. doista. s. Međutim. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. a Allah. s. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. za to neće biti griješan. prije svega. uglavnom.s. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. Pitanje: Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. Pitanje: Učenica sam srednje škole. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. imaš šansu da se pokaješ. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. Naša stvarnost je sumorna.‘” (“Ez-Zumer”. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). tj. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji.s. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a ako pokajanje bude iskreno.Fetve i savjet Stranica 30 od 154 Ahzab”. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. najbolje zna. treba naglasiti da se. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. bilo abortusom ili na neki drugi način. nažalost.š. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. Da li je to ispravno? Odgovor: Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju. kao što je npr.a. nam se okrenuo prije nego je . po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. nemoral činili. riječima ili djelom. Pitanje: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. kao ti. sve grijehe prašta (ako hoće). islamska ulema smatra da bi bio griješan.a. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. sve dok ti duša ne počne izlaziti. Što se pak tableta za spavanje tiče.v. a zatim i ostali mediji.v. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. sve ono što je Poslanik.

nego je puno više od toga. islam nije samo puka molitva i ljubav. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. dž. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka.s. Sahihul-Buhari. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi.Fetve i savjet Stranica 31 od 154 izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. 27. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama.‘” (Buhari. dž. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. uistinu. u slučaju islama do toga ne može doći. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. a Allah. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Odgovor: Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. s. odnos čovjeka prema čovjeku. odnos prema duhovnim bićima.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. vidim iza svojih leđa. ekonomska tako i politička i druga pitanja.) Dakle. te prema tome. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. zakonima itd. koja nam je od neprocjenjive važnosti.v. Dakle. imajući u vidu da nam je Poslanik. islam tretira kako društvena. Ukoliko imam i ne postupi tako. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. najbolje zna. u pogledu ravnoteže u prirodi. socijalna. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. niti naučno . jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju.š. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. islam je sveobuhvatni sistem. nije pravedno. odnos prema umrlim ljudima. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva.š.a. Ja vas. Dakle.a. a ne na njegovu štetu. “Kitabul-ezan”. odnos prema okolišu i svemiru.s. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. tako misle nevjernici. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. odnos prema ostalim živim bićima. odnos prema prirodnim Allahovim. Dakle. Pitanje: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. dž. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. pa tek onda da otpočnu sa namazom. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet.v. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. Npr. Osim toga. namaz će biti ispravan. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. međusobni odnos ljudskih zajednica. zakone.š. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. s.

samo što je islamska politika čista. naređuju dobro a odvraćaju od . pravi muslimani. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. nema smetnje da se u današnjim uslovima. Po islamskom učenju.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. sigurno svi biti sretniji. jednom riječju rečeno. Nemuslimani su. što je pogrešno. zbog ukazanih potreba. Džamije su takvu ulogu nekada i imale.s.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. koji gledaju samo svoje interese itd. danas je problem što muslimani. Kada me vidite na istini pomozite me. tj. te institucije razmjeste na druga mjesta. i cijelome svijetu.” (“El-Maida”. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. Međutim. i muslimanima. koji su potkupljivi. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira.” Ovo je islamska politika. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. a ne one koji samo lažu. i skupština. tj. a u islamu je poznato što je dobro. u periodima kad su muslimani bili dobri. da je koriguje i usmjeri pravim putem. sigurno ćemo svi biti na gubitku. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. a ja nisam najbolji među vama. uz sve navedeno. boreći se protiv islama i muslimana.v. također. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. životna pitanja. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. ko od vas vidi da krivo radim. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. a odvraća od zla. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. islamski moralizira. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi.v.a. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. varaju. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. Hutbe su tada tretirale život. Ako to spriječimo. kradu. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške.a. i generalštab. kada ukazuju na nepravdu. ali u onome što je grijeh. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr.s. kolonizirajući dio islamskog svijeta. r. i kasarna i sveučilište. Ona je.Fetve i savjet Stranica 32 od 154 opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji.politike. neka me ispravi. 2. klanjala džuma i ostali namazi. a šta loše. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. kada. ali na tome treba ustrajati. određen sam da brinem o vama. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. s. Ovo je islamska pozicija i opozicija. i gdje se. (kod nas i u svijetu) općenito. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji.a. a kada me vidite da griješim ispravite me.” Kada je Omer. s. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. Takav pristup nema naučno opravdanje. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. Politika je sastavni dio islama. Muslimanima je divan uzor Poslanik. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. To je bilo mjesto života. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. i muslimani i nemuslimani. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima.a. smrti. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. hutbe su govorile o skromnosti. r. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma.

a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. a od njih otklanja zlo. upitali su prisutni. koju joj je zacrtao istinski islam. odgovorio je.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali . i namaz obavljaju i zekat daju. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. vođama muslimana i svim muslimanima”. čovjek doista gubi. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). traže da se čine dobra djela. a od nevaljalih odvraćate. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. Međutim. sama po sebi. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. Njegovom Poslaniku. koji su temeljni dijelovi islama. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. kako u vjeri.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. To je.a.Fetve i savjet Stranica 33 od 154 zla. Politika. ide s vjerom ruku pod ruku. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). Dr. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro.” (“Al Imran”. Džamija se gradi radi muslimana. s. neki to pokušavaju spriječiti. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. da je koriste za sve što im dobro donosi. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. i u Allaha vjerujete. S druge strane. tako i u dunjalučkim poslovima. Takva politika ne drži se moralnih normi. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. 1-3. U džamiji ljudi spoznaju istinu. ekonomskim i političkim.) To je.s. Naučno neutemeljeno. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). sina Merjemina. društvenim. da im ne dopuste da griješe. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. također. iako se politika. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . ona je akida (vjerovanje). takva politika sastavni je dio naše vjere. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti. smatra jednom od najodabranijih nauka. bude odvojena od politike. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. Njegovoj Knjizi. a od nevaljalih odvraćaju. Za džamiju je islamska politika. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. također. Štaviše.v. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. koje je Vjerovjesnik.” (“Et-Tevba”. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. “Allahu. 71. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. Allahov Poslaniče”.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. kulturnim. 110. ibadet (obredoslovlje). dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku.” (“El-Asr”. kao nauka.

homoseksualci. dž. došla na vlast. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. uglavnom.š. ali ne svakakve. a ne stranci. vrijeđanja časti. kako se neprimijetno povlače iz džamija. a koja je puna laži. makar to bila i politika zvanične vlasti. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. ataka na ličnosti. ovih dana. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. Kao zaključak. džamija je mjesto za politiku. dakle.) Kroz pružanje savjeta. Zbog toga će. takvoj politici nema mjesta u džamiji. zakonu. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. zakon. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. . kako je dr. u nekim aspektima. 78-79. Smatram da je taj termin pogrešan. puna svjesnih obmanjivanja. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. Interesantno je. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. bez obzira bila islamska ili neislamska. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. 2/196-198. možda. b) daje se vlast većini. bore za glas većine. Rijetke su prilike kada npr. ako će se govoriti istina. neutemeljenih optužbi. korištena u negativnom smislu. pogrešnu politiku.Fetve i savjet Stranica 34 od 154 od griješnih postupaka koje su radili. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. dakle pogrešno. ali ne svakakvu i mjesto za političare. možda. fašisti itd. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. Prvi safovi su. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. Pitanje: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Odgovor: Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. Zašto je bilo tako odgovor je. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. puna lažnih obećanja. Nažalost. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. a za tu. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. ogovaranja (gibeta). Fetava mu‘asire. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“ElMaida”. a ne za istinu i pravdu. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari.š. preporučivanje istine.. drogeraši. Jusuf El-Kardavi. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. vrlo jednostavan. c) što se političari. jer je protežirana politika jedne stranke. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. Nije problem. bez obzira o kome je riječ. a ne vladajućoj stranci. dž.” (dr. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. Međutim.

Nažalost. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. dž. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). u mnogim elementima. tadi bi muslimani imali izbor.) Prema tome. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. mi taj farz još nismo izvršili. To zbog toga što Allah. (Vidi: “Ez-Zumer”. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. po šerijatu. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. jer je on manje zlo. ipak.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. Islamska demokratija je.š. nadam da takvih osoba kod nas ima. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala.š. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. pravedan. Pitanje: Da li muslimani treba da glasaju na izborima? Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. dž. Ja se. 38. bluda.) Npr. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. bira se ono koje je manje. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. misli se na šuru. licemjerstva itd. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. Pitanje: Definišite mi. dakle. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. ali hoće popiti. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? Odgovor: To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. Svako sebe dobro poznaje. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. 55. borba za glas većine.Fetve i savjet Stranica 35 od 154 Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bilelfazi vel-mebani. Islamska demokratija suštinski se.) U ovakvoj situaciji.” Prema tome. za one koji će promovisati pravdu. Ukoliko bi bilo više takvih partija. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. tj. jer imati partiju. prljava politika. lik islamskog političara. laži. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. glasajte za drugog.) Dakle. zakona. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje . Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. ogovaranja. (Između dva zla. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”.

a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu.s. ako si uvidio. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori.Fetve i savjet Stranica 36 od 154 el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. godišnjica. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. Naime. b) od posljedica. Poslanik.v. s. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe.) Dakle.s.š. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. kada je Abdullah b.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću.” (Buharija i Muslim) Prema tome. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. 2/554. s. nepristojan način. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. dž.š. Sunen. mu nije rekao da on ezan prouči. Ibn Madže. Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare.a. ”Kitabus-salati”.v.a.s. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. onda je u svojoj kući nećeš držati. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku.š. najbolje zna. Da li . ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. dž. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. Međutim. dž. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. po islamu. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. najbolje zna.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. tj. s. sedmina. a Allah. Ponekad je rimovana. pet puta dnevno na sedždu padao. riječi ezana. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe.a. učenja na kaburu itd.v. tj. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. četeresnica. uglavnom. zatim učenje tevhida. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure El-Maide. a Allah. Zejd kazao Poslaniku. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. Međutim.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. Pitanje: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Odgovor: Ezan je. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. riječi ezana.

Marka. Stjepana itd. Affan. uistinu. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. pedalj po pedalj. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. četeresnice i godišnjice. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. niti dao olakšicu u tom pogledu. govoriti Allahu ekber.). jer on se sad ispituje. ”El-Dženaiz”.” (Iktidaus-sirat el-mustekim.” (Šerhul-akide et-tahavije. dž. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. ”El-Dženaiz”. br. četeresnica. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).v.v. godišnjica.s.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. učio na kaburu umrlog. Pogledajte ”Tužna sjećanja”.a.s.v. i koji često Allaha spominje. obilježavajući sedmine. inša-Allah. odgovorio je. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane.) Svoje ashabe Poslanik. 2/671-672.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Esselamu alejkum stanovnici ovih kuća. Hasane i druge pripremaju sedmine. r. trogodišnjica itd.) Međutim.v. haram. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz.) Što se tiče sedmina. kada je kazao: ”Vi ćete.š.” . što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja.” (Muslim. a to je preferirajuće mišljenje. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. 2/672. 2804.a. br. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. Sve su to novotarije. s.s.. s. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. To su kršćanski običaji. vama pridružiti.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. ashaba) to radio.” (El-Ahzab. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. četeresnice i godišnjice njihove smrti. ili ih posjećuju. mu‘mini i muslimani. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. s. da im se Allah smiluje. za pare). lažne). Molim od Allaha spas i za nas i za vas.) Ne prenosi se da je Poslanik.a.s. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. s.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. Sahihu Muslim. ništavne. To su prihvatili i muslimani. niti je to naredio neki od imama u vjeri.Fetve i savjet umrli od toga imaju koristi? Stranica 37 od 154 Odgovor: Allah. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. ne prenosi se da je Poslanik. s. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica.a.a. tako da se i za Muhammede.. 21.”.s. Sunen.a. aršin po aršin. učio Kur‘an umrlima. 975. Mi ćemo se. Istinu je rekao Poslanik.v. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. str..: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). bi govorio ashabima.” (Ebu Davud. i nevažeća (batil) djela.” Isto tako. 380. kako prenosi Osman b. podučio je da kada prolaze pored mezaristana.

jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. Sahihul-Buhari. a znamo da su se Poslanik. neka je na njih selam. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr.s. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas.a. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. s. da ih u tome pomogne.š. (Sahihu Muslim.) Poslanik. kao što je prostirka i slično. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. a ne samo preko svoga imama. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. Danas je to malo i teže. dž. ”Kitabul-libasi vez-zine”). kako ne bi došlo do obožavanja iste. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini.v. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. Štaviše. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi.s. a Allah. da bi osobu uljepšao i tome slično). 6775. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam.š. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. Međutim. dž. dž. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. Žalosno je da se o imamima. odnose se na one koji crtaju. onima koji treba da budu najugledniji među nama.a.v. da bude obješena na zidu). što ih tako tjeraju da žive od harama. džamijski odbori ih vrlo često na to prisiljavaju. a koja nije ponižena (tj. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje.š. s. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu.Fetve i savjet Stranica 38 od 154 (Buhari. Molim Allaha.a. br. 3/1664. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. Pitanje: Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. vajaju i tome slično. U svakom slučaju.) I na kraju. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. kada je na vratima Aišine. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. r. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. najbolje zna. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. .” (Sahihu Muslim. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici.

najbolje zna. jer Allah zna ono što radite.a. smatram da je tvoj zaručnik. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. možeš potkraćivati kosu. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga.” (En-Nahl. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. s tim da izbjegavaš crnu boju. nema smetenje da žena te dlake ukloni. (Vidi: Muslim. koje treba da prethodi braku. 33. što je sa dugim noktima. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. Što se obrva tiče. validan. ti možeš farbati kosu.Fetve i savjet Stranica 39 od 154 Pitanje: Moj zaručnik oženio se drugom.š.” (Buhari. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. U konkretnom slučaju. a ne iz potrebe. a njegov brak. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. U slučaju potrebe. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. br. ”El-Libas vez-zine”. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. farbanje i skraćivanje kose.) Naravno. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri.v. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. a Allaha kao jamca sebi uzeli.s. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. Kitabul-iman. Sahihul-Buhari.a. a Allah. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani.v. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. 91. s. Njegov postupak bio je pogrešan.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva.) Isto tako. Poslanik. dž. bude ozbiljno i isključivo radi braka.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. kao kad bi obrve bile neprirodno velike.s. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh.š. između ostalog. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Odgovor: Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. puštanje nokata itd. dž. Sahih Muslim. a ne prva supruga. s. zaštiti djevojku. malo problematično. Pitanje: Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. pošto u braku. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. Pitanje: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? . a Allah. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. najbolje zna. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. tako da upoznavanje. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. U svakom slučaju.? Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. mora se priznati.

1/72.a. nakon Muhammedova poslanstva.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. ElDžami li ahkamil-Kur‘an. zatim kršćane i na kraju sabejce. ne slijede ispravno Knjigu. ne oduzima im status ehlukitabija.v. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. poslanstva. Nevfel i drugi. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.) Pitanje: Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Odgovor: Da. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom.) i nakon što . Bahri Rahib.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. Habib Nedždžar. Vereka b. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih.v.s. 1/439-440. El-Keššaf. Saide. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. Naime.a. poslanstva kao što je bio Kiss b. tj. ili su varalice.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. Razi. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. a ne i srcem.” (Tirmizi. s. ”Es-Salat”. postao vjerovjesnikom. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći.a. Sudnji dan i Muhammeda. Sunen. Tako da. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. s. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. Štaviše. Nesai.s. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara.a.” (Kurtubi. s.a.Fetve i savjet Stranica 40 od 154 Odgovor: To nije tačno. s. čak i ako je on već oženjen.” (Ali Imran. Mefatihul-gajb. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka.) To što oni pogrešno vjeruju. postao poslanikom moći zaraditi džennet.s. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta. 3/112.v. ona nema pravo da to odbije.v. Pitanje: Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Odgovor: Da. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. zatim jevreje. s.a. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam.s. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. 1/438. prije Muhammedova. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. s.s.v. a. postaće kod Allaha vjernici.s. sljedbenici Knjige). Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. Sunen. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. Poslanik. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj.” (Et-Tevba. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. ako prihvate pravo vjerovanje. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. prije Muhammedova. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. postane vjernikom u Allaha. 19.v. 30. Zamahšeri. ili su neznalice.” (Vidi: Kurtubi.s.) Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.

”El-Džihadu ves-sijer”.š. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti..š. Vjernicimuslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu.) Najbolji kod Allaha. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. riječi: ”Ko god čuje za mene. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan.) Međutim. Pitanje: Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Odgovor: Da. ali ga je preuzeo čovjek. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. dž. dž.š. Prema tome. dakle. s.š. 240.s. nagraditi samo na dunjaluku. musliman osjeća kao dužnost i emanet. zaista. Allahu. u granicama mogućnosti. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. Musliman u taj princip mora . može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi.š.s. 1/134. dž.š. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.š. može osunetiti muslimansko dijete. nemusliman. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. islam jedino priznata vjera. s. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. da je kod Allaha. 200.” (El-Ahzab. kaže: ”Tako mi Allaha. Ljudi se cijene prema svojim djelima. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama.Fetve i savjet Stranica 41 od 154 sazna za Poslanikove. ipak. dakle uslovi da bi osoba bila musliman.v. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima.a. Da nas Allah. jer Allah. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. a on je. bio jevrej ili kršćanin.v. te je prema tome dozvoljeno (halal). i prakse Njegova Poslanika. biće od stanovnika vatre. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. vjeru. br.v. je halal (dozvoljeno). dž. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. bez obzira kakvo ono ime nosilo. dž. dž. ako želi biti musliman. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji.” (Buhari. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. Pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. 19. dž. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove.).a. dok će nemuslimane. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. dž. najbolje zna. s. Zemlji i planinama ponudili emanet. najbolje zna. dž. a Allah. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu.s. a ne u riječi. za njihova dobra djela.š. 72.” (Muslim. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva.” (El-Bekare. u El-Iman. a ne alkohol. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke.š.š.” Suština kaže da je to sirće. Sahihu Muslim.a. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. ukoliko je stručan i od povjerenja. u islamu nema nacionalizma. Allah. a Allah.” (Al Imran. Pitanje: Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Odgovor: Da. Objave.) Ili. Plemenitog Kur`ana. dž.š. Poslanik. jer. prema sebi nepravedan i lakomislen. Sahihul-Buhari.

hadis br. monasi u samostanima.” (El-Mumtehina. s. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. smatra se njihovim. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. i bojte se Allaha. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. ili na bilo koji drugi način. svojom suradnjom. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. zaista. zatim zabrana da se ubija stoka.a.Fetve i savjet Stranica 42 od 154 vjerovati i praktično ga primjenjivati. svojim jezikom. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. i istrijebiti ih ubijanjem. jer svakim dinarom.š. bori na najbolji mogući način. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu.) Dakle. smatra se njihovim. Sahihul-Buhari. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. dž. ekonomskom izolacijom i tome slično. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite.s. neprijatelje vjere. u granicama svojih mogućnosti.a. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. Fetava muasire. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima.s. (Vidi: Buhari. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. Vi ih ne poznajete. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. Poslanik. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima.” (El-Enfal. uništavaju usjevi i muče zarobljenici.š. voli one koji su pravični.v. Uzvišeni Allah. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci.” (Kardavi. 8-9. 8. protiv njih svaki musliman dužan je da se.” (El-Maide. svojom rukom. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. 1/713) . muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše. 61.” (El-Bekare. srcem. 256. ko im bude privržen svojim srcem. 51. ”Kitabul-Musakat”. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. jezikom. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. žene. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. svojim imetkom. Uzvišeni Allah. dž. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima.) Dakle. Allah ih zna. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. i druge osim njih. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje.. 2363. to je najbliže čestitosti. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. i postaje sastavni dio njihove grupacije. Dr.. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. s.v. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. dostojanstven odnos prema muslimanima. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. klanjem.

održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru.š.) Allah.š. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik.” (Buhari. pa nas posavjetuj. miljenika Muhammeda. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. on to nikada nije uradio. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa. to je odbačeno. koji su na pravom putu poslije mene.) Na hutbi petkom Poslanik. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. rebiu-l-evvela. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at). najbolja uputa je uputa Muhammedova. a svaka novotarija je zabluda. s. To je veliki uspjeh. kao da je to govor onoga koji odlazi.” (El-Hašr.a. “Kitabu-l-‘ilm”. to uzmite.a.s. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog. većina islamske uleme smatra da je . s.a.š. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi.a.v.s. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.a. Sunen. strahovito kažnjava.” (Muslim.s.v. 7.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. 63. 12.Fetve i savjet Stranica 43 od 154 Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. 100.s.s. Uistinu. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. dž. Najgore stvari su novotarije. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. dž.s.a. najbolji govor je Allahova knjiga.s.” (En-Nur. imao je običaj kazati: “Uistinu. i bojte se Allaha jer Allah.v. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi.v. s. dž. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. posebnim svečanostima. O njima Allah. a što vam zabrani ostavite. a i oni su zadovoljni Njime. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. Ebu Davud. s. a da li to može musliman i pomisliti. U osnovi. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. mevludima itd. “Kitabus-sunne”.” (Ibn Madže. “El-Mukaddime”.” (Et-Tevba..) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja.a. Sunen.a.š. pravednih halifa. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. Sunen. a kamoli kazati?! Poslanik. s. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.v. a ne onaj koji inovira. Držite se toga. Kitabus-sulh. Sahihu Muslim.s.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. u prvom redu. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo.v. Poslanika. nije dostavio. dž. ♠ Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. Da li su u pravu? Odgovor: Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. Kitabu-l-džumu‘a. iz straha da se time ne uvede novotarija. Međutim.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. a nekada da se protiv njih najoštrije bore.. zaista. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. Tirmizi.) Irbad b. Upravo iz tog razloga. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. a iz očiju suze potekle. Sahihul-Buhari.v. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. s.v. s. s. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.

imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. čak i ako preselite na drugo mjesto. slijediti one prije vas. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. kao npr. Međutim. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. pa prema tome i u ekonomskoj. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. Što se. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Sahihu Muslim.” Upitali smo (tj.a.a. Poslanik. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. kao njihovo dijete. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A.s. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. uistinu. Drugo. s. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. s. Četvrto. iz opravdanih razloga. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh.v. odgovorio je.Fetve i savjet Stranica 44 od 154 obilježavanje Poslanikovog. a koja oni nazivaju mevludima. imaš pravo na razvod braka. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. pa čak i poželjna. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. kao što je miješanje muškaraca i žena. Ukoliko. aršin po aršin. Ako to nije u stanju učiniti.s. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. rođendana grijeh. s. Doduše.v. pedalj po pedalj. (Muslim. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. koja mu ne dolikuju. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. kako stoji u hadisu. unuci i snahe. imaš pravo na razvod braka. ko drugi!”.s. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. Ukoliko on to nije u stanju. kamata se ne smije ostavljati banci. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. pak. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema utemeljenja u islamu. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. .v. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima.a. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. ♠ Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Odgovor: Prije svega. Treće. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti.

da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Odgovor: Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. ”Kitabus-savm”.) Navedeni hadisi.Fetve i savjet Stranica 45 od 154 Peto. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. a ne u svom.v. ”Kitabu-ldžumua”. Dakle. ”Kitabu-lhadždž”. Naime. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. ♠ Pitanje: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Odgovor: Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. onda ne može. (Vidi: Buhari. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć.) ♠ Pitanje: Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Odgovor: Ne. (Vidi: Tirmizi. U suprotom. Sahihu Muslim. 1996. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. br. rekao Adijju: ”O Adijj. 1197. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. Muslim. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Prema tome. može poduzeti takvo putovanje. obavezan je klanjati podne. c) tri dana i tri noći.a.s. Sunen. a ako ne postoji. Npr.a. b) dva dana i noći. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. ”Kitabu-l-hadždž”.). Ko hoće. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. Muslim. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. s. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom.). a kojima je potrebna pomoć.s. Sahihu Muslim. ”Kitabu-l-hadždž”. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi.a. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. ovo mu zamjenjuje džumu. br. br. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. 1089.). smatram da za to nema smetnje. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. 1086. 1338. (Vidi: Buhari. ako njena čast.” (Ibn Madže. . 1087. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. Sahihu-l-Buhari. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. ona može putovati sama. Sunen. br. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. inša-Allah. br. 827. ako će bilo što od toga biti ugroženo. ”Kitabul-džumua”. Muslim.v. Ukoliko ne klanja džumu. ”Kitabur-reda‘” br. Tada je Poslanik. kako ih ja razumijem. br. ♠ Pitanje: Ako je bajram petkom.v. ”Kitabu-l-hadždž”. govore o uslovima. s. dok je on bio kod Poslanika. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. a mi ćemo džumu klanjati. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. s. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. Sahihu Muslim. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. 1862. Prema tome. Sahihu-l-Buhari.”Ikametus-salati ves-sunne”. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. Sahihu-l-Buhari. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. odnosno sigurnosti.s. 1341.

s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. najbolje zna. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. prije svega. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. mada mi nije potreban. 2/40. odgovorio sam. tj. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Dužna si. a Allah dž.š. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. br. dva biti . da ti da iskrenost u djelu.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu.Fetve i savjet Stranica 46 od 154 Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. 1/493. bez obzira što ima mahrema. ali sam čuo za nju”. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu.. postim i radim druga djela licemjerno. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. dužna napaštati propuštene dane. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. ”Ako budeš duže živio. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. dž. ♠ Pitanje: Moj sin redovno mi šalje novac. Šta više. da bi me drugi vidjeli.š. jer stid je dio imana. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. 3595). pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. bilo s mahremom ili bez njega. 2/638. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. kroz dugi niz godina.”. (Vidi: Fethu-l-kadir. a ako to ne urade svi su odgovorni. pratiti u životu.. ♠ Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. ♠ Pitanje: Propustila sam. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. Sahihul-Buhari. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. u granicama mogućnosti. čast. ♠ Pitanje: Često mi na um padne misao da klanjam. najbolje zna. a zatim si. ”Kitabul-menakib”. treba uzeti u obzir sve okolnosti. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. Bolje im je sačuvati svoj obraz.š. pod izgovorom da su im djeca još mala. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. zbog mjesečnog pranja. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. rekao je (Buhari. dž. S druge strane. Isto tako. a Allah. kasnije kad odraste. Zbog toga. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Odgovor: Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). Bedaiussanai‘. El-Mugni. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu.

a to je najvažnije. starce. u ovim okolnostima. četvrto. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. žene. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. Uostalom. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. da ih sudski ne goniš. postići potpunu pravdu.) Dakle. No.š. na ahiretu će to sigurno postići. 126-128. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. i u dobru i u zlu. voli. Uz prethodno rečeno.š. tj. koji Allah. bolje za strpljive. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. Strpljiv budi! Ali. a ako to ne urade. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. praštati treba onome ko to zasluži. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. uistinu. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. jer. ako ne na ovom. ipak. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. Allah će nagraditi. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. Hvala Allahu. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. dž. Međutim. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu.” (Eš-Šura. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu.Fetve i savjet Stranica 47 od 154 ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. neće stići. uprkos tome. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. Odgovor: Prije svega. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Drugo. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. snosit će odgovornost. dž. Normalno. Dakle. na budućem svijetu-ahiretu. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. Pitanje: četnici su mi pobili cijelu porodicu. a ono na budućem svijetu. Ja znam da je nemoguće. On. u Allahovoj. ne voli one koji nepravdu čine. kao pojedinci i kao zajednica. a ako otrpite. Uz to. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. koji su silovali i palili. dž. dž. doista. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. Treće. jer npr. a onoga koji oprosti i izmiri se.” (En-Nahl. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. ne treba patiti. I ne tuguj za njima. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. 40. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno.š. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija . a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. gotovo sigurno. to je. onaj ko vjeruje u Allaha. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. I na kraju. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno.š. Prema tome.

v.a.s. Sahihul-Buhari. s. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. ”Kitabul-dženaiz”. Bedaius-sanai‘.a. Sahihu Muslim. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. ko se utopi.” (Tirmizi. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. 3/476. za razliku od prvog.” (El-Muhalla bi-lasar. rekao im je. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. 1341.) Ibn Rušd kaže: ”Što se . (Vidi: Marginani. ko izgori u požaru. Sunen. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. Njega nisu gasulili.s. 1/320-325. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. s. 1/125-136. br. žene i starce. br. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. El-Hidaje. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. 1/90-98. ”Kitabul-edeb”. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid.Fetve i savjet Stranica 48 od 154 koji će ponovo pokušati da kolju. Kasani. koji je umro pod ruševinama. ko umre od otvorenih rana po tijelu. u mom ummetu bilo malo šehida”. ”A ko su onda šehidi. Dakle.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik.. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. Mejdani. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. Poslanik.v. ko pogine braneći svoj život je šehid.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa.v.a. ”Tada bi. Odgovor: Prije svega. zaista. upitali su. Muazu a on je bio šehid. gasuli i klanja mu se dženaza. Međutim. To je stav sve islamske uleme. s. Allahov Poslaniče”. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. nego su ga onako u odjeći ukopali. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. 3/337. pojeo ili popio. Sened ovog hadisa je vjerodostojan.s.s. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. koji se utopio. pa prema tome i utopljenici. El-Lubab fi šerhilkitab. ”Kitabud-dijat”. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. s. ali se. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. 1823. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. ”Kitabul-imare. s. Mosuli. siluju i ubijaju muslimansku djecu. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. 6133. Tahavi. s. Sunen. ili od zadobijene rane od koje se umire. 40-42.a.s. br. oni se gasule.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. Muttefekun alejhi.” (Ibn Kudame. ko umre od kuge je šehid.) ♠ Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu.a.” (Buhari. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao.. Klanjao je Sa‘d b. str.a. 1/90-93. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. od kuge. žena u porodu.v.v. br. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. ko umre od stomačne bolesti. odgovorio im je. Međutim. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje.” (Nesai. i rekao da je hadis vjerodostojan. Mugni. (Muslim. MuhtesarutTahavi. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti.s. 1915. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu.v.

Oni kažu da muž. str. br.a. 2/331. a ako odluče da se rastave. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. Prema tome.) Ibn Hazm kaže da je dužnost.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. dok se ona ne odazove svome mužu). Allah doista sve čuje i sve zna.” (Buhari. ”Kitabun-nikah”.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. dž. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. El-Muhezzeb. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. ♠ Pitanje: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Odgovor: Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj.Fetve i savjet Stranica 49 od 154 tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. ukoliko je muž u stanju. Keššafu-l-kina‘. Ne znam razlog zašto se to desilo. ukoliko ona to od njega traži. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. Sunen. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. 1080. Sahihu-l-Buhari. ”Kitabun-nikah”.v. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži.” (El-Bekare. Bedai‘us-sanai‘. U pogledu tih prava i obaveza Allah. 211. 2/331. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. 5194. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. Međutim.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. br.) Dakle.” (Muslim. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. pa. po zakonu. 5/214. (Vidi: Behuti. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. 222. br. Sahihu Muslim.š. 228. 1/226. 226227. a on se svoga prava može odreći. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. s. Kada ona to od njega zatraži. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti. 1736. (Vidi: Kasani. (Vidi: Nevevi.” (El-Bekare.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput.” (Bidajetulmudžtehid. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. samo. Oni kažu da je to muževo pravo. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. on je dužan odazvati se.s. i ako se vrate ženama. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. a među njima je i utopljenik. s obzirom da može imati četiri žene. To . Šafije kažu da je to dužnost jedanput. (Vidi: Kasani. pa.” (El-Bekare.” (Trimizi. El-Muahlla bi-l-asar. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. rok je samo četiri mjeseca. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. Bedai‘us-sanai‘.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.) (Vidi: Ibn Hazm.) Dakle.) Koliko se sjećam. 9/174.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. 2/66. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. El-Kavanin el-fikhijje. (Vidi: Ibn Džuza. ”Kitabur-rida”. Allah zaista prašta i milostiv je. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći.

nepristupačan. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. Na kraju. one su odjeća vaša. Džubejr i drugi. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. a ta zaštita postiže se. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen.v. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. razne vrste nemorala. ♠ Pitanje: Učenik sam trgovačke škole. br. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim.a. jer je Allah. nakon što je spomenuo intimni bračni život. Upravo zbog toga Poslanik. kada udovolji svojoj potrebi. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. Musned. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. Dakle. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Prema tome. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. (Vidi: Nesai. a vi ste njihova odjeća. a odjeća znači zaštita.itd. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge.).) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Alkohol je.) Dakle.s. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. a može se i strpiti ako hoće.v. neporočan. kaže. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan.. (Vidi: El-Maide. Mudžahid. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. ona može to da trpi ili. razvode brakova. 90. dijetom itd. Isto tako.š. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. 5572. prije svega. jedno kod drugog nalaze smiraj. kako Poslanik. Seid b. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to pitanje: da ženu pusti i traži drugu. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti.Fetve i savjet Stranica 50 od 154 zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. 1/298. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. majka svih zala. dž. a .a. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. ubistva. ”Kitabu-l-ešribe”. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. biti čist. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu.š. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. (Vidi: Ibn Kesir. da je zadrži i oženi drugu. intimnim odnosom. Malika. nevin itd. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. silovanja.) Kada bismo za saobraćajne udese..” (ElBekare. ona može tražiti razvod braka. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. Muž i žena. Nadalje. najbolje zna.š. naredio je mužu da. dž. jer Allah. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. pak. s. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. s. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. od Enesa b. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. svađe. kroz intimni odnos.s. (Ebu Ja‘la. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. a Allah dž. da traži razvod braka. tuče. 187.

ko ga kupuje. prokleo: alkohol. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu.Fetve i savjet Stranica 51 od 154 Poslanik.š. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz . oni ih na to ne bi prisiljavali. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. Nažalost. dž. uključila u borbu za prava svojih članova. ko ga ga pravi. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). Ukoliko bi takvih osoba bilo.a. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. tako da alkohol u njemu visoko kotira. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. ko ga prodaje. naše tzv. da je Allahov Poslanik. Dakle.a. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica.a. zakon je da se čovjek. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. a smrt ga u tome omela. na osnovu principa o prijekoj nuždi. 5458. preko svojih institucija. najbolje zna. ako želi postići svoje pravo. Međutim. preporučio bih vam da. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. Uz sve to. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. od svoga babe Umera. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. r. kada se nađu u poziciji. mora za njega izboriti. ko ga toči. ♠ Pitanje: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Odgovor: Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja.š. Ibn Umer prenosi hadis. Isto tako. U konkretnom slučaju. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio.s. s. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. br. onoga ko ga pije. da te pomogne. U svakom slučaju. Uz to. a Allah. Molim Allaha. nema smetnje.” (Ahmed. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola.š. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Allahov. te ih tjeraju. kome se pravi.v. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. s.v. dž. Musned. da to činiš.s. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. dž. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse.

kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. Međutim.š. čita i da tako upoznaje Allahove. golišave slike. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam.. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. Naime. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr.a. Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri.š.. a Allah..” (Muslim. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda.s. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo.Fetve i savjet Stranica 52 od 154 islama. dž. dž. iziđe iz islama.i takmičite se u dobrim djelima..v. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. Kod konkretnih slučajeva. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. što više inovacija čovjek napravi. Što se dunjaluka tiče. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama).” (El-Bekare. čovjeku je naređeno da uči. najbolje zna. 148. pa makar činio i velike grijehe. a ne u pogledu dunjalučkih poslova.. što više općekorisnih noviteta . govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. Ukoliko pak muž. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao.) i Poslanikove. kao što je npr. 2363. Sahihu Muslim. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. Ukoliko jeste.) Prema tome. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. u cilju da‘vetskog djelovanja. br. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. s. ”El-Fadail”. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. Naime. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. lažne informacije itd. na bilo koji način. ♠ Pitanje: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Odgovor: Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz. blagodati.

Njegove meleke.š. 32. br. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik.v.” (Vidi: Buhari. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik.a.š. ljudi su ih proglasili svetim. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).a. s. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. poslanike.š. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. knjige. Allah. to nije nikada radio. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. s. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. r. čini novotariju u vjerovanju.s. niti su to radili njegovi ashabi.a.v.s. zadovoljstva. Dakle.v. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. Sahihul-Buhari. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). drugačije od vjerovanja Poslanikovog.) Dakle. onaj ko vjeruje u Allaha. Allah.v.s. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova. tj. dž. 1297.s.s. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. Njih su ljudi izmislili.” (El-Ea‘raf. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. hadis od Džabira. više sevaba postiže. ”El-Hadždž”. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. podučio ashabe da tespihaju. br. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.s. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. s. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. mjesta na kojima učinjeno dobro djelo ima svoju veću vrijednost. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. (Vidi: Bejheki. određenje itd.a.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. koje je On za robove svoje stvorio. to bi bila novotarija. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. s obzirom da je Poslanik. br. da umrli mogu pomoći živima. način na koji se taj ibadet čini. da je neka voda sveta itd. Ti .v. Poslanik. s. kaže da namaz u El-Mesdžidulharamu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije. dž. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. (Vidi: Muslim.š. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti. To sve smatra se novotarijom. 1864.v.a. odredio je sveta mjesta.š. zbog toga što vrstu ibadeta. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah.” (Vidi: Muslim. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika.a.) Naprimjer.a. s.š.v. Sahihu Muslim. 631. Npr. a onda prisutnima. Sunen.s.s. što više patenata. ”El-Hadždž”. Sudnji dan. nije posebno vrijednim učinio.š. dž.v. s. br.Fetve i savjet Stranica 53 od 154 ponudi. pronađe. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. kada se govori o novotarijama. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. na onom svijetu su samo za njih. koji će olakšati život. dž. dž.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. 595. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza.a. s. dž. dž.š. (Vidi: Buhari.a. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd. Sahihu Muslim.) tako odredio. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. ”Kitabul-ezan”. Sahihul-Buhari. s. dž. zakonima.

v.a. dž.š. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. s.š. jasno dozvolio. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. toga sačuva. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi . da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. liječenja i ostalih nužnih potreba. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata.š. Određivanje nekih noći ili vremena. tada mu je zabranjeno da se ženi. osim ako se žena odrekne svoga prava.š.) U navedenom ajetu. s. s.. sa po tri i sa po četiri. br.” (En-Nisa. dž. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. dž. onda samo sa jednom. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. Dakle. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. Te obaveze su.š. Sunen. Isto tako. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. sa po dvije.” (En-Nisa. 129. a koje Poslanik. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi.s. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga.”Kitabun-nikah”. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. Amin. pa je npr. 3. stana.. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. dž. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. nije prakticirao niti nas je na njih uputio.v. ♠ Pitanje: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Odgovor: Uzvišeni Allah. s. dž. Molim Allaha. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju.. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni. da nas Allah.š.š. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. kao što je poznato. čini novotariju. odjeće.s. Allah. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. Isto tako Allah. odgovor je negativan..a. Uzvišeni Allah.) Međutim.a.. dž. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu.v. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. odredio je koja vremena su sveta. ukoliko bi čovjek pored farza.Fetve i savjet Stranica 54 od 154 ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca.” (En-Nisa.” (Ebu Davud.v. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. 2133. sunneta i nafila koje je Poslanik.a. 129.s. A ako strahujete da nećete pravedni biti. od strane ljudi. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). dž. Dakle. Poslanik..s.

također. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. Ajjaš od Hidžazlija. pak. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. eventualno. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. zabranjuje da uči Kur‘an. Treba. Pojedinci. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi nikab.v. Taj problem. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. a nemaju za koga.a. bez obzira na to. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. najbolje zna. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo. . Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. Vjerovjesnik. Međutim.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi.š. Što se. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. 468. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. čini mi se. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. antiislamski raspoloženo. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. (Hadis bilježi Malik. ”En-nidau lis-salati” br. s obzirom da ga prenosi Ismail b. nedemokratsko i. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). ♠ Pitanje: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Odgovor: Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. dž. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. No. jedino vrijeme može izliječiti.s. s. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. imajući u vidu veliku potrebu za tim. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). uglavnom. a Allah. I na kraju.Fetve i savjet Stranica 55 od 154 i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. dok je u hajzu i nifasu. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. Oni koji. a skidati ga. recimo. 1/158. Vidi Irvaul-galil. tiče potrebe uzimanja abdesta. Dakle. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. El-Muvetta.

s. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje.š. kroz udruženja muslimana. 1714. Naravno. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji.a. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. pokornost njima u svemu što nije grijeh.š. Posebno ti . nikab nije stroga dužnost (farz).a. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. dž. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd.š. pogrešila si. Sahihu Muslim. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. dž.s.” Učinite istigafar Allahu. Da li sam pogriješila? Odgovor: Da. (Ebu Davud.) Uz prethodno rečeno.) ♠ Pitanje: Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. po preferirajućem mišljenju. a Allah. uzme iz njegova imetka. r. br. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. dž.š.s. prenosi se da se Hind bint Utbe. ”Et-Tahare. dž. u vrijeme kad sam tamo studirao. imajući u vidu da. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. Sunen. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet.a. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. najbolje zna.” (Muslim. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. s. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. bez rasipništva i pretjerivanja. vjeri i umre kao muslimanka.v. dž. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. kako bi on ispravio svoju grešku. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. br. bez njegova znanja. ♠ Pitanje: Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. požalila Allahovom Poslaniku. nego sunnet. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. ”El-Akdije”. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. bez njegova znanja.v.š. 232. Dakle. Poslanik. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. neprijatelj i mrzi islam? Odgovor: Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.Fetve i savjet Stranica 56 od 154 Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. Molim Allaha. Od Aiše.a. r. a nikab nositi u drugim prilikama. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava.

uz Allahovu. ♠ Pitanje: Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Ne. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. Nadat se da će on. dž. punica pred svojim zetom. Međutim. Međutim. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. a ako to nije u stanju. Dakle. dž. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka.š. Ja znam da je tebi. dž. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. uglavnom. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. duhanski dim nepušaču zaudara. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). ♠ Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. kada majka . ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. tj. Kada sam to učinila. najbolje zna. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. ♠ Pitanje: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. Amin. a Allah. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. ♠ Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. To svijet sve više i više osjeća. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. npr. ona se pred njim ne mora pokrivati. Molim Allaha. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti.š. Ukoliko jedno od supružnika puši. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. on se zakleo da više neće pušiti. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja.š. može se s njim rukovati itd. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete.Fetve i savjet Stranica 57 od 154 skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. pomoć.

kako kaže Aiša. Pitanje: Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. (Sahihu-l-Buhari. pa ih i udarite. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju.s. prije odluke na razvod.” (En-Nisa. tada se. Dakle.v. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. ”Kitabun-nikah”. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. s.a. onda im zulum ne činite! Allah je. Sunen. Međutim. ♠ Pitanje: Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Odgovor: Da. kad vam postanu neposlušne. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. br. tako da to udaranje. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. s obzirom da je Poslanik. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. 2328) ♠ Pitanje: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Odgovor: Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. npr. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana.v.s. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. da izlazi iz kuće bez dozvole.a. (Vidi: Sahihu Muslim.a.v.a. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana.a. ”Kitabu-l-hudud”. Da bi ostvario svoj cilj . (Sahihu-l-Buhari. kazni. više je udaranje po duši i osjećajima. Jer. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. r. u osnovi. br. osim kada nema drugog izlaza. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi.” (Ebu Davud. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . 35) Dakle.v.. vi posavjetujte. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. ”Kitabu-l-fadail”.Fetve i savjet presvlači dijete? Stranica 58 od 154 Odgovor: Ne. uzvišen i velik!” (En-Nisa. a onda se od njih u postelji rastavite. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. te. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. mužu je. negoli po tijelu. s. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu.. kako navodi Buharija od Enesa. nikada udario nijednu od svojih žena. to je čak ispravnije. ”Kitabu-l-edeb”. 34) Dakle. Neka svako ima na umu da Poslanik. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. s. to udaranje ne smije biti u lice. br. Međutim. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. br.š. ustvari. Ukoliko od toga nema koristi. zaista. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. s. dozvoljeno da udari ženu. Ako oni žele izmirenje. dž.s.s. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela.

poslanike. kršćana i drugih. god. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. u Parizu. budiste. uz grupe židova. kršćansku i islamsku) na Sinaju. god.s. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. Ova knjiga štampana je 1985. da ih tako izvedu iz islama. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. poštivanje Merjeme. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. njih ne interesuje Istina. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). budizmu. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga . budista. god. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. Uz to. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. masone. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. duga i znak pobjede. katedrali St. majke Isaa. itd. Potvrđujući svoje namjere. meleke. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. Taj skup dao je preporuke u kojima se. a. budući svijet. između ostalog. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. Međutim.) u kojoj je objelodanjena ta želja. dan papinske molitve. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija.s. Aleksandriji 1954.Fetve i savjet Stranica 59 od 154 pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. na način i vrijeme kako su to zamislili. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. 27. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. predložili su da 27. vraćanje vjeri Ibrahima. Također. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. oni su pozvali na jednakost među vjerama. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. oktobar. bude praznik za sve vjere. uključujući behaije. oktobra 1986. Na kraju. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. u augustu 1985. a. judaizmu. kao što je vjerovanje u Boga. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. kao i prvi januar. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. internacionalizam. itd. približavanje između kršćanstva i islama. kršćanstvu. Džon u Njujorku 1984. visoko čuje u Evropi i Americi. koji negira trojstvo. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. a da se razlike odbace.

64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. pored Allaha. vjera islam kojom je došao Muhammed. god. obožavanje Mesiha mimo Allaha. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. kod njih je to samo ime. 85) (Enciklopedija o vjerama.s. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. a. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. Neke vjere nisu uredu.s. Ibn Hud. postoji i kod batinija i sufija heretika. odredbom. pa neka se vidi ko ima istinu. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. koji je zvanično primio islam. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. ne praveći razliku.) Na kraju. Iziđimo u javnost. judaizmu i nekim grčkim filozofijama.. a i svakodnevnica nam to govori.” (Al-Imran. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. Mislim da je licemjerno. Što se tiče kršćana. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom.. Vjera Ibrahima. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. god.. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera).š. Isto tako. pravcima i suvremenim partijama. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. Pitanje: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Odgovor: Urok je istina. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. god. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. Zagovornici ove ideje su behaije. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. s. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. kršćanstvo.” (El-Kalem. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. na čijoj strani je pravda i nauka. pridruživanje (širk) Allahu.” (Tefsiru-l- . ”Arapi” štampanoj u januaru 1979.Fetve i savjet Stranica 60 od 154 između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. dž. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. ko ima dokaz.s. 1/1176-1178. Za to postoje dokazi u šerijatu.a. i kleči pred kojim bogom hoćeš. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. a. To je.v. ustvari. izdanje WAMY 1418 H. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. nepravedno. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide.

pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. jer ono aludira na stvaranje. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). da ne pokušava biti stvaralac. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. naveo je petnaestak hadisa. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. prevode značenja. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. u cijelosti je zabranjeno. dakle da ne pokušava stvarati. je haram. s.” (Sahihu Muslim. a. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. pa prema tome i turskog.s. ♠ Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. Međutim. dž. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. okupajte se. Dakle. Amin! ♠ Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. moleći za njega berićet. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu.. neka prouči dovu. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika.” (Sahihu Muslim.v. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. nije Kur‘an. (Ibn Madže. neživu prirodu. br. Sunen. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom.s. ne s namjerom da stvara .š. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. najbolje zna. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. s. Doduše. u svom tefsiru. ustvari. čovjek crta tzv. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. ptice itd. i obavijestili ga. br. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. a to. neživu prirodu. 3/1664. Kada od vas neko zatraži da se okupate. jer se prevođenjem. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. Ibn Kesir. ”Kitabut-tibb”. odnosno kiparstvo.. Što se. na arapskom jeziku na kom je objavljen. To za razliku od prevođenja. zabranjeno mu ga je čitati. zauzvrat. dakle. Ukoliko. životinje.a. ustvari. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. kod nekih je ta pojava izraženija.a. Došli su Poslaniku. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. da nas sačuva od urokljiva oka. pak. Molim Allaha.Fetve i savjet Stranica 61 od 154 Kur‘an el-Azim.š.) Vajarstvo. kao što su ljudi. Neke osobe su čak opasne po druge.v. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. pejsaže itd. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. a Allah. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. dž.” Potom je Poslanik. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. pak. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata.

a. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. Dakle.v. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. ukoliko ispunjava ovaj uslov. nije dozvoljeno gledati.s. dž. s. u granicama potrebe. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda.s.a. tvoj brak je šerijatski ispravan. (Vidi: El-Bekare. Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. Riječ ašikovanje. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. da razgovarate. kako se meni čini.a. Prvi pogled čovjeku se oprašta. Naime.Fetve i savjet Stranica 62 od 154 kao što je Allah. da ne bude korak ka nemoralu. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. Pitanje: Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. došao Muhammedu. vidi muška osoba koja joj je mahrem. kad je Džibril. nema smetnje. kao muž i supruga. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. stvorio. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. Ukoliko postoji mogućnost da je. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem.š. razvod braka .) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. r. dok je u kući. Smatram da. tada je takvo crtanje dozvoljeno. ♠ Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. najbolje zna. ♠ Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. inša-Allah.š. najbolje zna. susresti. a Allah. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. u pogledu pokrivanja. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. Da li je moj brak šerijatski valjan? Odgovor: Da. iako joj je mahrem. a Allah. dž.š. sa dekolteom itd? Odgovor: čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. dž. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. Dakle. ukoliko je ona otkrivena. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. pokrit će sve osim lica i šaka. važe ista pravila.

(Vidi: Sahiu-l-Buhari. ponekad. to je ispravno. Osim toga. tako postupao. jer je i Poslanik. po našim dunjalučkim mjerilima. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. s.š. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. Ukoliko je to specifična nafila. Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. ”Kitabut-talak”. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. Prema tome. To zbog toga što se ljudi. niti je npr. uglavnom. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. Međutim. s. svaki Bošnjak.Fetve i savjet Stranica 63 od 154 (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. sljedbenici tog pravca. Interesuje me koji još narodi. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehli-sunneta. uglavnom. salatud-duha. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata.v. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. Nafile se. upućuje na zaključak da npr. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. Kada je Poslanik. može se desiti da osoba.š. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).a. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. dž. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. Ukoliko su te dove vid neke magije. praktikovao. npr.s. tj. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju.v. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu.s. 5252) ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. To nas. sabahski ili neki drugi sunneti. uglavnom.a.v. ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja udređenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. ne smije zanemariti. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. da se u njima moli Allah. dž. također. a Allah. neobavezni namaz. a koji nisu obavezni. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. ako hoće. najbolje zna. treba imati u vidu da se ta pripadnost. br.s. kao što je istihara namaz. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. Međutim.a. mogu svrstati u nafile. tada su i te dove zabranjene. tada su takve dove dozvoljene. a u drugim . dž. s. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. uopćeno.š.

Međutim. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). r. ali ne strogo. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. on ima dva kirata.a. Slijedili su vjeru koju im je Allah.š. onom u kojem je stvorio ljude.. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. te konsenzus islamske uleme. ”a šta su to dva kirata.s. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit.) Dakle. iako se njihova vjerovanja i djela. priroda ljudi u početku. Vjerovjesnik. 30. s. a ko je još isprati dok se ne ukopa.v. dž. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. da bi..” ”Allahov poslaniče”. i poslije njega.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. s. Prema tome. dakle i za muškarce i za žene.a. nije bila iskvarena. ponekad.a. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne . kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. s. Koja je to grupa? Odgovor: Ljudi su u početku bili jedan ummet. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. isto kao priroda novorođenčadi. Pripadnik ehlisunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. odgovorio je. 3/173) ♠ Pitanje: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. ♠ Pitanje: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. (Sahihu Muslim. Ummu Atijje.s. fitretu Allahovom.s. sadašnjosti. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. da su bitni suština značenja i namjera.v. Da li je to ženama zabranjeno? Odgovor: Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. a ne nazivnik i imena. s. vremenom. upitan je. Eventualna kontradikcija. u suštini. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). još jednom naglasiti. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao.v. kako je islamska ulema jasno dokazala. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise.a. FethulBari.” (Er-Rum. ”Kitabul-dženaiz”. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. svjestan činjenice da.” (Vidi: Ibn Hadžer. kako muškarci tako i žene. br.v. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. pripadnik ehli-sunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. Mislim da je vrlo važno.a. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap.s.Fetve i savjet Stranica 64 od 154 aspektima neka druga učenja i vjerovanja. u prošlosti. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti.

ljudi su se razišli.s.) Uprkos Allahovoj. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu.. Hizbun-nehda iz Tunisa. s iskrenim nijetom. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno. Muslimanska braća. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. Sunen.š.a.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.v. bez obzira ko bio i gdje bio. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske.a.v.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. On će ih o onome što su radili obavijestiti. je. Sunen.v. Svako. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran.a. od te grupe koja će biti spašena.s.a. ”Kitabuliman”. Sunen. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. 159. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. 4597. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista.” (Ebu-Davud. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd.” (EbuDavud.s. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”.. od te skupine koja će biti spašena. 1923. pokretu ili partiji čovjek pripada. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. i njegovi ashabi.” (El-En'am. O tom razilaženju Poslanik. s.s.” (El-En‘am.. Međutim. El-Džema‘a el-islamijje sa indijskog potkontinenta. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. 102-103.a.” (El-Bekare.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. razići na mnogobrojne grupe. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. bez obzira kojoj grupi pripadao. Hamas iz . s. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije. jer pripadnost nekome od njih.v. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. putem dokaza. ”Kitabu šerhis-sunne”. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. ”Kitabu šerhis-sunne”. odgovorio je. ”Kitabul-imare”. Ensarus-sunne el-Muhammedijje. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa.” (Sahihu Muslim. Islamska partija iz Kurdistana. br. 4596. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. da slijede svoje strasti. Dovoljno nam je da možemo. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). 153. dž. Et-Tevhidu vel-islah. s.a.) Iz ovog hadisa. s. ovo je pravi put moj. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.v.. Prema tome.s. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija.to je džema‘a.s. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. (Tirmizi. Allah će se za njih pobrinuti. pa da vas odvoje od puta Njegova. partiji. br. je. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. 2565. br. s.v. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu.Fetve i savjet Stranica 65 od 154 vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. Ehlulhadis. 213. kada ovo kažem.) ”O vjernici. upitan: ”A koja je to. grupi. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. inša-Allah. s.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. da razlikujemo istinu od neistine. inša-Allah.

v. a Allah. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu.a. savjesno izvrše. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. salatud-duha. jer je Poslanik. s. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.. sunneta i prakse odabranih generacija.v.s.a.š. tj.v. 5193. tako postupao.. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. 2332. itd. 228. dž. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru.” (El-Bekare.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. .) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. (Vidi: Sahihul-Buhari. sabahski ili neki drugi sunneti. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik.s. trebaju znati da Allah.. praktikovao. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. to je prirodni način sticanja potomstva. Nafile se.. br.a. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. Ukoliko je to specifična nafila. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. Islamski front spasa iz Alžira.. (Vidi: Sahihul-Buhari. s. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. 286. najbolje zna. a bave se onim ajetima koji su nejasni.š. u tom pogledu. ”Kitabun-nikah”. te da. br. 1006. meleki proklinju sve do sabaha. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku.v. ”Kitabuzzekat”.Fetve i savjet Stranica 66 od 154 Palestine. ”Kitabulahkam”. s.” (En-Nisa. neobavezni namaz. a koji nisu obavezni. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. najbolje zna. dž. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. Prema tome. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. je odredio da suprugu. Sunen. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. 19.š. dž. njena odgovornost je veća i. s. Allah. mogu svrstati u nafile.s. Oboje.a. vjerovatno zbog te činjenice. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku.” (Ibn Madže..). klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. odnosno supruzi.s. 3688) ♠ Pitanje: Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. kako to reče Muhammed. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. dž. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. to je ispravno. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala.) Na kraju.) Prema tome. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. ”Kitabulmenakib”.š. muž i supruga. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. kao što je istihara namaz. uopćeno. br.” (El-Bekare. jer je i Poslanik. Međutim. br. a Allah. ukoliko supruga ima opravdan razlog. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos.

svaka osoba ima pravo na djecu i niko nema pravo da je. mada je zabranjen (haram). da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). sterilnost vašeg muža je opravdan razlog da tražite razvod braka. druga strana ima pravo da taj ugovor raskine.75.š. 5252) Međutim. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. taj posao se odbacuje. naredbu Ibn Omeru da vrati svoju ženu koju je pustio u vrijeme hajza. npr. da sačeka još jednu mjesečnicu. da se u njima moli Allah. naprotiv. Ne trebate izgubiti iz vida da vam iskušenje s kojim se trenutno suočavate može biti manje od onoga s kojim će te se suočiti nakon razvoda braka. ”Kitabul-akdije”. Poslanik. (Vidi: Sahihul-Buhari. (Vidi: Ibn Tejmije. mišljenje Ibn Tejmije koji kaže da razvod u vrijeme mjesečnice nije pravnosnažan. Nedavno su ljekari utvrdili da je problem kod moga muža. dž. Prema tome. Bračni ugovor se ne može smatrati šerijatski opravdanim razlogom u tom pogledu. O tome da sam bila u hajzu ja ga nisam obavijestila. Naime. ♠ Pitanje: U braku sam sedam godina i nemam djece. 1718) Poslanikovu. među kojima i četverica imama. smatram da je ispravno. Može li sterilnost muža biti opravdan razlog da žena traži razvod braka? Odgovor: Da. br. za vrijeme koje nije imao s njom intimni odnos. razvod u vrijeme kada je zabranjeno dati razvod nije pravnosnažan. među kojima su i četvorica imama.v. nego. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. Iz ajeta i hadisa koji govore o razvodu znamo da je razvod (talak) u vrijeme mjesečnice zabranjen (haram) i u tome se slaže sva ulema. da joj razvod ako hoće. kaže: ”Ko uradi posao koji nije u skladu s ovim na čemu smo mi. Prema tome. savjetovao da dobro razmislite prije nego što se odlučite na taj korak i da. 33/72. tada su i te dove zabranjene. ”Kitabut-talak.a. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. u svakom slučaju.Fetve i savjet Stranica 67 od 154 ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. ako jedna strana ne može izvršiti svoju obavezu i dati pravo drugoj strani. Ibn Tejmije tumači kao naredbu da je vrati u prvobitno stanje što znači da je razvod braka bio nevažeći. smatraju da razvod braka u vrijeme mjesečnice. 98) Njegovi argumenti zasnivaju se na tezi da ono što je zabranjeno nije pravnosnažno. Medžmu‘u fetavi. Ukoliko su te dove vid neke magije.v. u tome sprečava. imajući u vidu jačinu dokaza. posebno ukoliko imate skladan i harmoničan brak. pa potom u vrijeme čistoće. Oni kao dokaz uzimaju slučaj Ibn Omera kada je ovaj pustio ženu u vrijeme mjesečnice. ja bih vam. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. Odgovor: Većina islamske uleme. No. s. ako ne može ispuniti taj dio ugovora. a ne kod mene. tada su takve dove dozvoljene.s. ali se zakonski traži od muža da vrati ženu dok je u iddetu. Ukoliko muž na to ne pristane sud je dužan da ispoštuje vašu želju i da vaš bračni ugovor raskine. s.š. ipak je pravnosnažan. 81. Nakon godinu dana ponovo sam se vratila njemu i sklopili smo iznova bračni ugovor? Interesuje nas da li je taj razvod (talak) bio pravno snažan s obzirom da sam bila u hajzu. dakle. on implicitno propisuje pravo na rađanje djece.a. bez obzira na ovo vaše neprikosnoveno pravo. klanjate istiharu namaz.” (Sahihu Muslim. br. ♠ Pitanje: Muž mi je dao razvod (talak) za vrijeme mjesečnice (hajza) i nije me vratio za vrijeme pričeka (iddeta). . bez šerijatski opravdanog razloga. dž.s.

razvod u vašem slučaju nije bio pravnosnažan. ♠ Pitanje: U Novim horizontima br. d) da nemaju neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne poste.š. takva osoba je obavezna propuštene dane napostiti. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. b) nijet (odluka) koju treba donijeti prije zore i za svaki dan pojedinačno (ukoliko se radi o ramazanskom postu).š. d) u ramazanu je i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci. kako u smislu da zaštiti sebe od urokljiva oka. a Allah. i nije za sobom povlačio bilo kakve pravne posljedice. za vrijeme iftara kada utole žeđ i glad. s Allahovom. ako ne. intimnog odnosa i ostalog što anulira post. b) u tom mjesecu muslimani izvršavaju ‘ibadet posta kojem će se postači obradovati dva puta. . za koje smo rekli da je ispravno. ♠ Pitanje: Zašto je mjesec ramazan najodabraniji mjesec u godini? Odgovor: Mjesec ramazan je najodabraniji. Dakle. Koliko je to djelotvorno vidimo kroz činjenicu da mnogi muslimani koji tokom cijele godine čine velike grijehe u tom mjesecu poste. Prema tome. musliman. c) za vrijeme ramazana Allah. Pitanje: Ko je dužan postiti? Odgovor: Dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su šerijatski punoljetni. tako i da zaštiti druge od svoga oka. e) to je mjesec velike Allahove milosti prema čovjeku s obzirom da je njegov prvi dio rahmet (milost). knjige iz koje će ljudi crpiti upute do Kijametskog dana. drugi dio magfiret (oprost). onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). redovno obavljaju namaz i apstiniraju od grijeha. dozvolom. dž. pića. vjerovatno. zbog blagodati koje su čovjeku date i koje mu se nude u tom mjesecu: a) u njemu je počela objava Kur‘ana. po mišljenju Ibn Tejmije. ♠ Pitanje: Da li je osoba koja iz neznanja da je punoljetna propusti post ramazana obavezna propuštene dane napostiti? Odgovor: Da. kada im zbog posta bude oprošteno i rečeno im da uđu na džennetska vrata na koja će samo postači moći ući. daje da šejtani budu stavljeni u bukagije tako da teže mogu djelovati na ljude. od zore do zalaska sunca. ♠ Pitanje: Iz čega se sastoji islamski post? Odgovor: Islamski post sastoji se iz ostavljanja jela. kao što je bolest. sastavni dijelovi posta kod muslimana su: a) ustezanje od svega što anulira post. jer grijesi za vrijeme posta mogu do te mjere umanjiti sevab da postač u potpunosti ostane bez bilo kakve ahiretske nagrade za svoj post. hajz i nifas za ženu itd. b) da su razumni. Nijet se mora ostvariti u srcu. ukoliko je u stanju. ne treba zanemariti potrebu da čovjek za vrijeme posta izbjegava griješenje. dž. nabolje zna. Međutim. onda takav nijet ne važi. može preventivno djelovati.š. a treći dio ‘itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). dž.Fetve i savjet Stranica 68 od 154 Dakle.. sa nijetom (namjerom). ukoliko koristi zaštitu u vidu abdesta i dova. sve ono što sam rekao u vezi uroka okom važi kako za muslimane tako i za nemuslimane. ako čovjek nijet izgovori samo jezikom. c) da nisu na putu. Da li ono što ste rekli važi i za nemuslimane? Odgovor: Da. a nije takvu odluku srcem donio. od zore do zalaska sunca. i prilikom polaganja računa na Sudnjem danu. 13 odgovarali ste na pitanje o uroku okom. Uz to.

Danas je nauka toliko uznapredovala da su greške u vezi sa određivanjem pojave mlađaka gotovo . psovke i nepristojne riječi mogu umanjiti korist od posta do te mjere da čovjek od svoga posta ne imadne nikakve ahiretske koristi. teleskopa i ostalih pomagala..s. dao. preporučuje se muslimanima da počnu postiti i bajramovati na dan kada njihov vođa oglasi početak posta i bajrama kako bi muslimani jedinstveno u toj zemlji zapostili i bajramovali i tako postupili po hadisu u kome Poslanik. preporučuje se muslimanima da nastoje vidjeti mlađak svojim očima jer se time izvršava eksplicitna naredba. je na to upozorio rekavši: ”Mnogi postači od svoga posta imaju samo glad. bitno je da čovjek tačno sazna početak mjeseca. pa makar neko završio s postom ranije. po svojoj funkciji. Međutim. do kojih dođe ta vijest. Korištenjem tih blagodati musliman se zahvaljuje Uzvišenom Koji mu je te blagodati omogućio. Sunen.v.s.. bilo gdje na Zemlji. rekao: “Postite kad ga (tj. osim ukoliko izvode iz islama. ”Kitabus-savm”.) ♠ Pitanje: Na koji način je ispravno određivati početak mjeseca ramazana? Odgovor: Bilo koji način koji sigurno određuje početak mjeseca je validan. s. predsjednici. kako se ne bi izazvala smutnja. Dakle. 73 i ocijenio ga kao hasenungaribun-sahihun. psovka i nepristojne riječi ne anuliraju post. br. i izlazi iz kruga razilaženja uleme o tom pitanju. ”Kitabus-sijam” br. Poslanik. (Sahihul-Buhari. te zbog toga nema razloga da islamski ummet isti dan ne zaposti i bajramuje. s tim da se to javno ne obznanjuje. čovjek ne mora napaštati dane u kojima je izgovorio nepristojne riječi. 1909. ”Kitabus-savm”. smatram da su svi ostali. s. Šta nam preporučujete u tom pogledu? Odgovor: Kada muslimani šerijatski ozvaniče viđenje mlađaka. sultani i ostali lideri muslimanskih zemalja plaše se jedinstva islamskog ummeta. ”Kitabus-savm”.) Ova preporuka važi ukoliko osoba ne sazna iz povjerljivih izvora o početku ili kraju ramazana. čim se negdje u svijetu šerijatski utvrdi viđenje mlađaka.v. od tog njegova posta nema nikakve koristi.” tj. Prema tome.Fetve i savjet Stranica 69 od 154 ♠ Pitanje: Da li psovka ili neka druga nepristojna riječ anulira post? Odgovor: Ne.. Bajramovati treba isti dan. br. br. Sunen.. mlađak) vidite.a. br.) ”Onaj ko ne ostavi krivo svjedočenje i njegovu upotrebu Allah od njega ne traži da ostavlja jelo i piće. u vidu matematičkog računanja. postiže smirenost srca zbog ilmul-jekina (sigurnog znanja). onda upotpunite ša´ban sa trideset dana. Smatram da ta osoba nije obavezna obavještavati druge.” (Sahihul-Buhari. Sve vođe muslimana dužne su obavijestiti narod o početku posta i bajrama. zbog toga što može izazvati smutnju i što postoji osoba ili institucija koja.) U vrijeme današnjih suvremenih komunikacija za desetak minuta cijeli svijet može biti obaviješten o viđenju mlađaka. Ukoliko u nekoj zemlji vođa muslimana ne postupi po prethodnom hadisu. 1081. Sahihu Muslim. ”Kitabus-savm”.. 1903. a ako vas u tome oblaci spriječe. s obzirom da ima muslimana koji slijede drugi izvor. dž. U tom slučaju preporučuje se slijeđene pouzdanog izvora. a ne metod i način.” (Tirmizi. dužni otpočeti s postom jer je Muhammed.” (Ibn Madždže. 1680. nosi taj teret na leđima. Naime.a. kaže: “Ramazanski bajram je kada svijet mrsi. Želim posebno naglasiti da su razlike koje se pojavljuju u vezi s određivanjem početka i kraja ramazana političke prirode. a kurban bajram je kada svijet kolje kurbane. s. ♠ Pitanje: Svima su nam poznati problemi u vezi određivanja početka i kraja ramazana.a. kraljevi.s. Također se preporučuje muslimanima da za viđenje i utvrđivanje njegove pojave koriste sve blagodati koje im je Allah. i mrsite kad ga vidite.š. Međutim.v.

laži itd. dok su pacijenti dužni tražiti svoja prava. koji ne dozvoljavaju da muslimanka nosi mahramu na glavi. pa makar bili ubijeđeni da ga to ne anulira. m) što više učiti Kur‘an i baviti se korisnim naukama. prenošenja tuđih riječi. osobe koje razumiju značenje posta i njegovu svrhu i koje nemaju neku smetnju da poste.. 17145. lj) što više davati milostinju (sadaku). e) da se nakon iftara klanja akšam pa tek onda večera. zatim dovu pred iftar i nakon mršenja. a naročito od ogovaranja. c) da se iftare neparnim brojem svježih datula. ♠ Pitanje: Vratio sam se islamu nakon što su me moji roditelji odgojili u pravoslavnoj vjeri. dužni poslušati savjet ljekara. Poslanik. bio primljen. kao što je suvišan govor. činjenica je da se muslimanima i muslimankama u mnogim javnim ustanovama uskraćuju neka njihova prava koja po zakonu ove zemlje imaju.. zbog prirode njihove bolesti. Doduše.v. Organi Islamske zajednice dužni su nadgledati ispunjavanje tih prava u javnim ustanovama i zauzimati se za njihovo poštivanje. Prema tome. ”Musneduš-šamijjin”. pa makar se radilo i o početku najodabranijeg mjeseca (ramazana) i najsvečanijeg dana (bajrama). l) priuštiti porodici ono što će joj uvećati radost i veselje. Interesuje me da li sam osobama islamske vjere dužna savjetovati da poste? Odgovor: Nenormalne osobe nisu dužne postiti.” (Ahmed. a ako ne onda suhim datulama. j) izbjegavati određena uživanja koja inače ne kvare post kao što je udisanje mirisa. a naročito u zadnjih deset dana. ukoliko ne obezbijede pacijentima mogućnost da poste? Odgovor: Da.š. za eventualno namjerno uskraćivanje tih prava muslimanima. pa kada to učini onda post mjeseca ramazana za njega postaje obaveza. niti su dužne napaštati kada ozdrave. Muslimani moraju biti svjesni da npr. dž. učiniti to prije zore. a ako i njih nema onda sa malo vode.š. s. i) čuvati jezik od svega što je ružno. jer tada čovjek ima pravo na dovu koja neće biti odbijena. oni su odgovorni ukoliko odbiju pacijentima ispuniti njihove zahtjeve. ♠ Pitanje: Šta je lijepo raditi uz ramazan? Preporučuje se postačima sljedeće: a) ustajanje na sehur. Doduše.) Pitanje: Da li su direktori bolnica odgovorni pred Allahom. b) iftarenje (mršenje) čim sunce zađe. Treba još naglasiti da su pacijenti kojima ljekar od povjerenja savjetuje da ne poste. ti nisi dužan propuštene dane napaštati jer nemusliman nije dužan postiti niti bi njegov post kod Allaha. direktori bi trebali. f) da se pripremi iftar za postače. oni neće nikada dozvoliti da se muslimanski ummet u bilo čemu ujedini. Treba istaći da povratkom u islam svi tvoji eventualni grijesi se automatski poništeni. njima bi . Da li sam dužan propuštene dane posta nadoknaditi s obzirom da sam počeo postiti tek u dvadeset petoj godini života? Odgovor: Ne. je rekao: ”Islam briše ono što je bilo prije. niti fidju (iskup) davati. Pitanje: Muslimanka sam i radim kao pedagog u instituciji koja se brine o mentalno poremećenim osobama. h) ako je potrebno okupati se od dženabeta. nekada su za to sami muslimani krivi jer ne zahtjevaju da im se ta prava ispune. odgovarati i na ovom svijetu. Pod tim osobama podrazumjevaju se one koje ne razumiju značenje ibadeta i njegovu svrhu. oni koji su srušili hilafet. zatim posvetiti veću pažnju komšijama i rodbini. d) učiti dove tokom posta. hajza ili nifasa.. pa makar da bi samo malo vode popilo. Musned.s. n) boraviti u itikafu.a. dž.Fetve i savjet Stranica 70 od 154 nemoguće. k) izbjegavati ono oko čega postoji razilaženje da li to kvari post. Nemusliman je dužan da se dobrovoljno vrati vjeri islamu.

tada će za svaki dan dati fidju (iskup) tj. ili joj pouzdan ljekar preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti. propisao post zdravim osobama. Takve osobe će propuštene dane napostiti kad im se pruži prilika. naštetiti zdravlju. ona je uporna u postu i kaže da bi joj bilo teže kada ne bi postila.) To je rekao kada je vidio kako je jednog od njih iscrpilo putovanje. Međutim. Ukoliko se radi o stalnom poslu. ”Kitabus-savm”. onda će dati fidju.” (Sahihul-Buhari. čim joj se ukaže prilika. Očekujemo prinovu polovinom ramazana. s obzirom da je ona postila cijeli život i normalno je da joj je sada to teško prekinuti. Treba napomenuti da je zabranjeno postiti čovjeku koji sigurno zna da mu post narušava zdravlje imajući u vidu hadis: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. u uslovima teškog fizičkog rada. Pitanje: Da li rudari moraju postiti ramazan? Odgovor: Sve osobe koje rade teške fizičke poslove. Pitanje: Moja žena je u drugom stanju. 1946. a zatim da eventualno naposte ili daju iskup. br. Propuštene dane posta osoba će nadoknaditi kada ozdravi. Ukoliko pak post za vrijeme putovanja ne predstavlja nikakvu poteškoću smatram da je bolje odužiti tu dužnost i ne ostavljati je za kasnije. Pitanje: Da li je putniku bolje postiti ili mrsiti? Odgovor: Ukoliko putniku post predstavlja poteškoću tada mu je bolje mrsiti.) Pitanje: Da li su zatvorenici dužni postiti? Odgovor: Imajući u vidu uslove u kojima žive i rade zatvorenici. Da li je ona u pravu? Odgovor: Trebate imati razumijevanja za vašu majku. ukoliko ne mogu izdržati post ili će im post.š. Pitanje: Imam staru majku kojoj je pouzdan ljekar savjetovao da ne posti zbog njenog oronulog zdravlja. Dakle ona nije dužna postiti niti fidju (iskup) davati. Pitanje: Da li je senilna osoba dužna postiti? Odgovor: Potpuno senilna osoba koja ne razumije značenje i svrhu ibadeta tretira se u pogledu posta kao i nenormalna osoba. Da li je ona dužna postiti? Odgovor: Trudnica i dojilja. Izuzetak su oni koji rade teške fizičke poslove koji zahtjevaju da se u organizam unosi puno tečnesti. Ukoliko je bolest stalna.s. ali će.a. nisu dužne postiti. br. Dakle. Međutim. ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti. Poslanik.” (Sahihul-Buhari. napostiti propuštene dane. te da li ta poremećenost onemogućava određenu osobu da razumije značenje i svrhu ibadeta. dž. nego će napostiti čim im se ukaže prilika. za svaki dan nahraniti jednog siromaha. 1946. ona neće postiti. On je propisao onima kojima post škodi da mrse. smatram da su oni dužni postiti ramazan. s. ”Kitabus-savm”. rekao je svojim ashabima koji su postili za vrijeme jednog pohoda: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. Pitanje: Koja bolest može biti opravdanje da se ne posti? Odgovor: To je svaka bolest koju će post pogoršati ili produžiti. Smatram da bi bilo ispravnije kada bi vaša majka poslušala preporuku .Fetve i savjet Stranica 71 od 154 trebalo preporučivati post. ukoliko tvoja žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete. Stručna osoba u vašoj instituciji može vam pomoći kod određivanja vrste i stepena mentalne poremećenosti. vašoj majci treba na lijep način ukazati na to da kako je Allah.v.

dž. dok uzimanje krvi kvari. tvoj post je validan i nisi dužan napaštati. njegov post je valjan i ne treba ga napaštati jer Allah. Pitanje: Da li osoba koja prima infuziju tokom dana može postiti? Odgovor: Ne. Pitanje: Da li će mi post biti validan ukoliko nenamjerno uradim nešto što anulira post? Odgovor: Ukoliko postač učini nešto što anulira post iz zaborava. bilo da se daju u vene ili mišićno tkivo mogu se primati tokom posta.a.. Tokom posta sam doživio poluciju. 1927) Međutim. u Kur‘anu kaže: '. osoba koja tokom dana mora primati infuziju ne može postiti. Međutim. dužna si napostiti taj dan s obzirom da post traje do potpunog zalaska sunca. to se ne preporučuje ukoliko mladoženja i mlada nisu sigurni da neće pokvariti svoj post intimnim odnosom. jer se infuzija smatra hranom. Međutim. Pitanje: Mogu li. Pitanje: Da li davanje krvi kvari post? Odgovor: Ne. ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!. ukoliko to namjerno uradiš. sve vakcine. primati vakcinu protiv gripe? Odgovor: Da. namjerno otišao na mjesto gdje se puši u namjeri da gutaš dim..s. vaš post će biti validan. a to nije lahko ispoštovati. (Vidi: Sahihul-Buhari.Gospodaru naš. s. Umjesto posta dovoljno joj je da za svaki dan nahrani jednog siromaha. ukoliko se polucija desila u snu. Pitanje: Oženio sam se u toku ramazana. a tokom posta je zabranjeno uzimati hranu.š.a. to činio za vrijeme posta. Pitanje: Da li dim koji progutam kvari moj post? Odgovor: Da. Da li u tome ima išta loše? Odgovor: Nije grijeh sklopiti brak tokom ramazana. Taj dan si dužan napostiti. Da li sam dužna napostiti taj dan? Odgovor: Da. pogledom ili na neki drugi način. moraš raditi na mjestu gdje ima dima taj dim ti neće poništiti post. jer je Poslanik. ”Kitabus-savm”.' (II:286) . dž. Ukoliko ti se to desi nenamjerno. kao kad bi npr.. To implicitno razumijemo iz prethodnog hadisa. neznanja. Mladenci koji sklope brak u ramazanu trebaju voditi računa da se ne osamljuju u toku posta i u tom pogledu svekar i svekrva trebaju im pomoći. Pitanje: Da li će mi post biti ispravan ukoliko poljubim svoju suprugu? Odgovor: Da. najbolje zna. s obzirom da tako pokvaren post ne samo što treba nadoknaditi nego treba još za svaki dan postiti dva mjeseca bez prekida.Fetve i savjet Stranica 72 od 154 njenog ljekara u čiju iskrenost i stručnost ima povjerenje. Pitanje: Dobila sam menstruaciju u vrijeme zalaska sunca. pod uslovom da se ne smatraju hranom.š.. r. ili npr. ili pod prisilom. treba naglasiti da je to dozvoljeno samo onima koji mogu obuzdati svoje strasti i koji su sigurni da neće preći granicu i pokvariti svoj post. Pitanje: Udajem se početkom ramazana. a Allah. dok postim.v. kako prenosi Aiša. davanje krvi ne kvari post. Da li je moj post validan? Odgovor: Tvoj post je nevažeći ukoliko je polucija svjesno izazvana. br.

a Allah. mirisanje mirisa ne kvari post. pod uslovom da strogo vodiš da ti voda ili krv ne odu u grlo. s. Odgovor: Da. 654) Pitanje: Pogrešno sam pročitao vrijeme na sahatu tako da sam sam se omrsio prije zalaska sunca.' (XXXIII:5) '. Pitanje: Mogu li astmeni bolesnici koristiti inhalator. najbolje je u svih zadnjih deset dana ramazana tražiti tu noć.Fetve i savjet Stranica 73 od 154 'Nije grijeh ako u tome pogriješite. Ako bi joj npr. grijeh je ako to namjerno učinite. je pojačavao ibadet u tim danima provodeći ih u i‘tikafu. Pitanje: Šef sam kuhinje u hotelu. žena kojoj prestane hajz ili nifas prije zore dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije početka posta. 9955.” (Ahmed..' (XVI:106) Treba posebno naglasiti da osoba koja je zaboravila da posti dužna. nažalost. prestati s onim što kvari post.v. pod uslovom da vodi strogo računa da mu voda ne ode u grlo. br. Pitanje: U kojoj noći je Lejletul-kadr? Odgovor: Sigurno je da je to neparna noć u zadnjih deset dana ramazana..s. uistinu.a. Dakle sve što staviš u usta moraš . Pitanje: Mogu li za vrijeme posta odlaziti zubaru? Odgovor: Da.a. astmeni bolesnici mogu koristiti inhalator (sprej koji im olakšava disanje). Musned. pere zube četkicom i pastom. s. dok se posti nema smetnje da se stavljaju kapi u oči i uši čak i u slučaju kad bi osjećala njihovu gorčinu u grlu.š. Da li sam dužan taj dan napostiti? Odgovor: Da. Sam Poslanik.osim ako bude na to primoran. Isto važi i za osobu koja je u stanju dženabeta.s. dž. Pitanje: Mogu li dok postim izapirati usta pri uzimanju abdesta? Odgovor: Da. Pitanje: Mogu li stavljati kapi u uši dok postim? Odgovor: Da. a Allah prašta i samilostan je.. neka dovrši svoj post. Pitanje: Da li mirisanje mirisa kvare post? Odgovor: Ne. Poslanik. pod uslovom da ništa ne progutaš. najbolje zna. da li mogu zapostiti? Odgovor: Da. Da li mi je dozvoljeno da kušam hranu jezikom? Odgovor: Da. Allah Uzvišeni ga je. iz zaborava. još uvijek postoji mogućnost da smo ranije ili kasnije otpočeli s postom. taj dan ste dužni napostiti. br. koristi misvak. Tirmizi. postaču je dozvoljeno da izapire usta.. u ustima bio zalogaj trebala bi ga izbaciti. a ukoliko bi ga izbacila post bi bio validan pa makar se u zaboravu dobro najela i napila. Sunen.. Ukoliko bi taj zalogaj progutala post bi bio nevažeći.v. je rekao: ”Ko jede ili se napije dok posti. čim se sjeti. ali samo ako je namjerno izazvano. Pitanje: Da li povraćanje kvari post? Odgovor: Da. napojio i nahranio. S obzirom da nismo sigurni koja je neparna noć imajući u vidu da. da se rashlađuje kupanjem i tome slično. a srce mu ostane čvrsto u vjeri. ”Kitabus-savm”. Pitanje: Ukoliko mi hajz prestane prije zore i ja se ne stignem okupati.

2675. siromasima) tako da u ovom danu (tj. On i njegovi ashabi. Sunen.a. Vitre se daju u visini vrijednosti jednodnevne ishrane za jednu osobu. Hranitelj porodice daje vitre za sve članove. Onaj ko slijedi put zla (kod Ibn Madždže stoji: ”loš put”) ima za to grijeh i grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili. ozbiljne i neozbiljne muzike. 203. rekao: ”Dajte im (tj. Prema tome. čast i poštenje. Mogu li muslimani prisustvovati tim koncertima? Odgovor: Oni koji vole i slijede Poslanika. zabavne. ukratko. datulama i tome slično. objasnite propise u vezi s vitrama? Odgovor: Sadekatul-fitr (tj. u većini džamija. Kod nas. kao i sevab svih onih koji ga u tome budu slijedili.v. Prema tome. Smatram da je lijepo u vitre dati ono što će osobi koja prima vitre najviše koristiti.s. a da njihovi grijesi njima neće biti nimalo umanjeni. Dozvoljeno ih je dati dan ili dva dana prije bajrama. u povodu ramazana priređuju koncerte narodne. Skrećem pažnju svima koji po službenoj dužnosti tumače islam da će za svako svjesno pogrešno tumačenje islama imati grijeh i nositi grijehe svih onih koji se na njih ugledaju do Sudnjeg dana. s. a da njihove nagrade njima neće nimalo biti umanjene. 199. br. kako muslimani tako i nemuslimani.) Pitanje: Približava se ramazan. vitre) je dužnost svakog muslimana i muslimanke. Vitre se mogu dati svakome kome se može dati zekat. jer iskušenja s kojima će se možda suočiti nakon . s obzirom da je Poslanik. Pitanje: Dolazi nam ramazan pa vas molim da mi. mimo Allahovog zadovoljstva. ramazan dočekuju onako kako ga je on dočekivao. to je ljepše. O sterilnosti i pravu na razvod braka U broju četrnaest ”Novih horizonata” odgovorio sam jednoj sestri na pitanje da li ima pravo tražiti razvod braka zbog toga što je njen muž sterilan.v. Poslanik. U Saudisjkoj Arabiji ezan za sabah se uči kada nastupa zora.a. kao što se mogu dati i u novcu.” (Darekutni i Bejheki od Ibn Omera.a. činjenica je da mnogi.s. jer Njegovo zadovoljstvo se ne može postići osim slijeđenjem Njegova Poslanika. br. kaže: ”Ko slijedi put dobra (kod Ibn Madždže stoji: ”lijep put”) ima sevab za to i nagradu.v. r. Vitre treba dati prije bajram-namaza.s. Sunen. a ako neko od članova porodice da vitre za sebe. Mogu se dati u pšenici.v. Neki već tim povodom najavljuju koncerte. Da li je ispravno da i mi tako postupamo? Odgovor: Bilo bi ispravno kada bi taj ezan za sabah ujedno označavao početak zore. ”Kitabul-ilm”. Ibn Madždže. posebno ako ima harmoničan brak. niti u njima bilo kakvog učešća uzeti. a u slučaju potrebe i ranije. i da obavezno klanja istiharu prije negoli to svoje pravo iskoristi. riži. a sam namaz se klanja dvadeset pet minuta nakon ezana. ali su najprioritetniji oni koji su siromašni. s.) Braćo i sestre u islamu. tj. Stranica 74 od 154 Pitanje: čuo sam da u Saudisjkoj Arabiji prestaju sa sehurom tek kada imam počne učiti ezan za sabah namaz. ezan za sabah se uči sahat i više nakon pojave zore. s.” (Tirmizi. s. kao i odabrane generacije muslimana nisu ramazan dočekivali s koncertima i pjevaljkama. U odgovoru sam objasnio da je to njeno neprikosnoveno pravo i preporučio sam joj da dobro razmisli o tom koraku. svjestan musliman neće tim koncertima prisustvovati.a. kod nas se ne smije jesti do ezana. ne isplati se za nešto malo para i malo dunjalučkog komfora prodavati svoju vjeru.s. bilo da se radi o hrani ili novcu. Oni njima očito žele postići neki drugi cilj. čime se ljudi hrane.a.Fetve i savjet izbaciti. ”El-Mukaddime”. bajramu) ne moraju prositi. prije početka zore. nego se mora zapostiti dosta ranije.

u kojoj ne znaš šta je bolje za tebe i šta da činiš! S jedne strane. nadajući se nagradi od Allaha Svevišnjeg i Plemenitog. kako da to učinim. 237) . Trudila sam se da činim dobro. s.v. želja za dunjalučkom radošću (djeca). trudi se da tvoj brak bude skladan i harmoničan. ja sam u braku sa čovjekom. Počela sam mnogo dublje da razmišljam o svemu. kaže: ”I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. dž. ja ti upućujem savjet da paziš svoga muža. da živim samo u ibadetu Allahu Milostivom i radi Njegovog zadovoljstva. dž. Allah pomaže Svoga roba sve dok on pomaže svome bratu. Utjehu nađi u učenju Kuržana. dž. Poslanik. talak.š.” (Muslim) Draga moja sestro. Allah. što je veliki znak Njegove moći. čini mi dobro u svakom trenutku. a sam Allah. jer na ovom dunjaluku nije cilj jedino imati potomstvo.š. da mu činiš dobro. njemu će Allah razbiti brigu na Sudnjem danu. Nakon što je taj broj došao do čitalaca jedna naša sestra javila se Redakciji pismom upućenom sestri koja mi je spomenuto pitanje postavila. a vrijednost življenja u islamu. čitajući ”Nove horizonte” došla sam do rubrike o pitanjima.a. dž. kod kojeg su doktori utvrdili sterilnost. s nadom da će time Allah.a. pazi. hifzu. obradovao. ibadet i dobročinstvo u svakom momentu. jer Uzvišeni Allah je Svemoguć i kadar je sve učiniti. dž. Dakle.s. ti ćeš ga imati. kako da povrijedim osjećaje čovjeka koji me voli. Draga sestro. zna mudrost Svoje odredbe za robove Svoje. pismo prenosimo u cijelosti: ”Draga sestro.” (El-Bekare. čitanju islamskih tema.. što mi smrtnici ne možemo svojim razumom dokučiti i spoznati. je Svemoguć! Nakon par godina braka. tj. On mi je objasnio moje pravo. On mi je to i oduzeo.š. s. Allah. ta Allah zaista vidi šta radite. kao što i sama želiš da ti se čini dobro. Cilj je mnogo veći. dž. draga moja sestro. iskušava ko će bolje postupati kada ga nešto zadesi.s. koja ima sterilnog muža. zasnovan na ljubavi u ime Allaha Uzvišenog. Na ovoj kušnji Allah. učenju arapskog jezika. Naime. Kada bih pomislila na talak. budem poslušna supruga svome mužu. je rekao da žena neće postići zadovoljstvo svoga Gospodara sve dok njen muž ne bude zadovoljan njome.š. dž. Možda ćeš se upitati zašto? Zato što sam bila u situaciji u kojoj se ti sada nalaziš. dao mi je da ovaj život gledam dublje. Pismo je iskreno.š. dž. da shvatim bezvrijednost ovoga svijeta. još dok si bila u utrobi svoje majke. Međutim.š. radi dunjalučke želje za djetetom. bojala sam se Allaha. da ćeš imati potomstvo. a s druge odgovornost prema razvodu braka i strah da nekome ne naneseš bol i tugu..Fetve i savjet Stranica 75 od 154 razvoda mogu biti veća od trenutnih iskušenja.š. Zato. ali da je činiti dobro nekome bolje po mene. š. ibadetu Allahu. jer Allah iskušava čovjeka i u dobru i u zlu.š. u pokornosti Allahu. dž.š. bori se sa svojim dunjalučkim nefsom. Poslanik. i drugim korisnim poslovima. dž. gdje sam pročitala i tvoje pitanje. iskušava čovjeka da bi ga očistio od grijeha. Draga sestro. a savjeti poduprijeti ličnim iskustvom. da bih stekla zadovoljstvo svoga Gospodara. Uzvišeni me je obradovao trudnoćom i pored uspostavljene liječničke dijagnoze. o čemu je riječ. ti savjeti pomoći.v. također kao i ti. A ako ti je određeno. bilo mi je najpreče dobročinstvo prema mužu odgajajući sebe kroz naš zajednički život u ibadetu Allahu Svevišnjem. koji se Allaha boji i žudi za Njegovim zadovoljstvom nije zaslužio da mu nanesem bol. obveseljava pa kaže: ”Ko vjerniku razbije brigu na ovom svijetu.” ”Ko na ovom svijetu pokrije mahanu muslimana. U neizvjesnoj situaciji. Allah će pokriti njegovu na onome svijetu. biti zadovoljan. U nadi da će našoj sestri. Allah. čovjek koji voli Allaha i Njegova Poslanika. Ono čime me je Allaha. pa sam osjetila neodoljivu želju i potrebu da ti uputim ove riječi. mi je još više prosvijetlio razum i vjeru.

Po tom mišljenju za tu sedždu potrebne su sve pripreme kao i za namaz. br.s. 5948. osim ukoliko bi došli sebi prije isteka namaskog vremena. 5931. isto kao što su dužne propuštene dane posta napostiti. Ebu Davud je rekao u Sunenu: ‘En-namisa je ona koja smanjue obrve tako da ostanu tanke. 2/358) Međutim. okupaj se) i klanjaj namaz. brkovi i tome slično. a Allah. ”Kitabul-libas”. Hanbelije imaju drugo mišljenje i kažu da je takvim osobama dužnost propuštene namaze naklanjati. Propušteni namazi nekada se moraju naklanjati. osoba koje ne razumije svrhu i značaj namaza).Fetve i savjet Moja zadnja dova je: ”Hvala Allahu. 103) Ukoliko namaz ne klanja na vrijeme ili ga u potpunosti izostavlja. pa prema tome ni obrve. Naime. Naime.a. bez obzira da li je pojavu hajza. nije obavezna uzimati abdest ili tejemmum da bi mogla sedždu učiniti. Da li propušteni namaz mora naklanjati? Musliman je dužan uložiti maksimalan napor da svaki namaz obavi u njegovu vremenu. postoje razlozi koji nekada osobu oslobađaju od namaza. upotrebom tableta. nemoj klanjati namaz. 320) Hadisi na ovu temu zabilježeni su i u drugim zbirkama. izazvala ranije ili ju je odgodila za kasnije. (Vidi: Sahihul-Buhari.” (En-Nisa.š.” Stranica 76 od 154 Dok radim u kuhinji obično slušam učenje Kuržana sa kasete? Mogu li učiniti sedžde-tilavet u stanju u kom se nalazim. dž. uzimajući tablete. osoba čini grijeh koji može doseći granice kufra. ako budu nekada u stanju da ih naklanjaju. nisu dužne propuštene namaze naklanjati. da bi se podigle ili poravnale. osoba koja čuje ajet u kom se nalazi sedžda. a Allah. 10/390) Iz ove zabrane se izuzimaju situacije kada ženi nikne brada.. pa makar bila bez abdesta i otkrivene kose? Odgovor: Većina uleme smatra da ta sedžda ima status namaza. Mugni.. a en-namisa je ona koja to radi. s.. propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Mišljenje većine uleme je da nenormalna i potpuno senilna osoba (tj. Poslanik.s. (Vidi: Zuhejli. 2/131) Dužna je naklanjati propuštene namaze ona osoba koja namjerno poremeti svoj .) Ibnul-Hadžer kaže: ”El-Mutenemmisa je ona koja traži da joj se čupaju dlake s lica. Gospodaru svjetova. dok šafije kažu da im je to sunnet. ženi je Poslanik.” (Vidi: u Fethul-Bari. najbolje zna. uistinu. bez opravdana razloga. U takvoj situaciji ženi je dozvoljeno te dlake ukloniti. s.” (SahihulBuhari. a nije pod abdestom. Uzvišeni Allah kaže: ”Vjernicima je. treba naklanjati propuštene namaze? Ne. a nekada ne moraju. Da li je djevojci dozvoljeno čupati obrve? Nije dozvoljeno čupati dlake po licu. (Vidi: Ibn Kudame.” Svako dunjalučko i ahiretsko dobro želi ti tvoja sestra po vjeri.v. ”El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu”.š.a. dž. žena nije dužna naklanjavati namaze propuštene za vrijeme mjesečnog ciklusa (hajza). a kada prestane saperi sa sebe krv (tj.v. najbolje zna.) Neki su rekli da en-nimas isključivo označava čupanje obrva. a nekada ne oslobađaju. zabranio da klanja u vrijeme hajza i nije joj naredio da naklanja: ”Kada ciklus (hajz) nastupi. Da li žena koja izazove pojavu hajza. kazao je da je Allah Uzvišeni prokleo el-mutenemmisat.. 5943. br. 1/566. zatim osoba koja je privremeno izgubila svijest. s tim što bi bila dužna obavijestiti svoga budućeg muža kako bi se izbjegla prevara. ”Kitabul-hajd”. Molim našeg Gospodara da oprosti svima nama. 4886. (.

Fetve i savjet

Stranica 77 od 154

razum alkoholom, drogom ili nečim drugim. Žene nisu dužne naklanjavati namaze propuštene u vrijeme hajza ili nifasa. Onaj ko zaboravi, ili nenamjerno prespava, treba klanjati propuštene namaze čim se sjeti i to se tretira kao da namaz klanja u njegovu vremenu, dakle nije naklanjavanje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Ko prespava namaz, ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti...” (Sahihu Muslim, ”Kitabul-mesadžid ve mevadi‘is-sudžud”, br. 684) Osoba koja bez razloga, svjesno, izostavi namaz, dužna je pokajati se i naklanjati propušteni namaz, po ispravnom mišljenju. Da li propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom? Propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom, ukoliko za to postoji mogućnost. Isto tako, treba taj redoslijed poštovati u pogledu redovnog namaza, te prvo klanjati propuštene namaze po redu, pa tek onda redovni namaz, sve dok za redovni namaz ima dovoljno vremena. Dokaz za to je postupak Poslanikov, s.a.v.s, koji je sa ashabima, za vrijeme kopanja hendeka oko Medine, propustio četiri namaza, da bi ih poslije, kad je noć već bila duboko zašla, naklanjao po redoslijedu. (Vidi: Tirmizi, Sunen, ”Kitabus-salat”, br. 179) Imajući u vidu da je Poslanik, s.a.v.s., eksplicitno naredio: ”Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” (Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 631), većina uleme smatra da smo dužni slijediti ga i u slučaju naklanjavanja namaza i voditi računa o njihovom redoslijedu, tako da u slučaju nepoštivanja tog redoslijeda namazi ne bi bili ispravni. Ukoliko slijeđenje redoslijeda predstavlja poteškoću (neki su rekli da je to situacija kada je propušteno više od pet namaza), ili ukoliko čovjek zaboravi, ili se nađe u situaciji da nema dovoljno vremena za klanjanje redovnog namaza u njegovu vremenu, tada osoba prestaje biti obavezna slijediti redoslijed. Ukoliko bi čovjek poremetio taj red, bez određenog razloga, nadam se da bi njegovi namazi bili validni, a smatralo bi se da nije postupio onako kako bi bilo preče. Naime, postupak Poslanikov, s.a.v.s, na Hendeku ne mora nužno značiti da ukoliko se taj redoslijed poremeti namazi neće biti ispravni, a hadis u kom naređuje da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja odnosi se na sam namaz, na njegov sadržaj i formu. Vjerovatno su šafije zbog toga rekle da je, pri naklanjavanju slijeđenje redoslijeda samo sunnet, a ne obligatna dužnost (farz). (Vidi: Eš-Šerbini, ”Mugnil-muhtadž”, 1/127), Kako su nastale novotarije u vjeri? Intresantan je način na koji se novotarije (bid’ati) uvode u vjeru. Nekada se to čini s najljepšom namjerom. Tako su izmišljeni fadileti mnogih sura u Kur’anu (i to je pripisano Muhammedu, s.a.v.s, da je on to rekao) da bi se ljudi potakli da uče navedene sure. Nekada se to čini iz određene potrebe, kao što je potreba za isticanjem i dokazivanjem, ili pak potreba za životnom egzistencijom. Nekada se to čini s najlošijom i najpodlijom namjerom (npr. novotarija se predstavi izuzetno vrijednom, tako da naivan ili neuk musliman nesvjesno prestaje biti musliman, jer stekne dojam da mu je to dovoljno (tj. ta novotarija) da se spasi vatre i uđe u Džennet i da ne mora voditi računa o propisima islama. Tako možemo čuti da neki novotari kažu da ko klanja tu i tu noć i prouči to i to, to mu nadoknađuje sve propuštene namaze, ili ko nosi ili uči “Nur-dovu” neće ga peći džehennemska vatra itd. Nekada se novotarija uvodi iz neznanja, nekada iz nehata itd. Bilo kako bilo, treba da znamo da su sve novotarije rezultat nepoznavanja islama. Naime, da je osoba koja je novotariju izmislila i uvela znala posljedice svoga postupka nikada to ne bi uradila, a da su oni koji su tu novotariju prihvatili znali da je to novotarija ona kod njih mjesta ne bi imala.

Fetve i savjet

Stranica 78 od 154

Kada govorimo o novotarijama uvijek se treba sjećati riječi Allaha, dž.š: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3), i riječi Alejhisselama, s.a.v.s, koji je u poznatim (mešhur) hadisima jasno upozorio: “Svaka novotarija (u vjeri) je zabluda, a svaka zabluda će u vatru.” “Sve što nije u skladu s ovim, na čemu smo mi, je odbačeno.” Prema tome, vjera je upotpunjena i niko nema pravo da u vjeri nešto dodaje ili oduzima. Nisu ljudi ti koji propisuju vjeru. Primijetio sam da neki uče ikamet drugačije od ezana tako što ”Allahu ekber” kažu dvaput, ”ešhedu en la ilahe illellah” jedanput itd. Da li je to ispravno? Učenje ikameta na način kako se uči ezan i na način naveden u pitanju su spomenuti u vjerodostojnim hadisima navedenim u sahihima i sunenima, tako da i jedno i drugo ima utemeljenje. Mislim da bi, upravo zbog te činjenice trebalo praktikovati oba načina. U najmanju ruku, ta razlika ne bi trebala da nam smeta, kao što nam ne smeta to što postoji sedam različitih kiraeta. Sve što ima dokaz koji je protumačen naučnom metodologijom, za muslimana mora biti prihvatljivo, pa prema tome i različiti načini učenja ikameta. Bilo koji sunnet Poslanikov, s.a.v.s, za muslimana je prihvatljiv i bilo bi dobro kada bi ih muslimani sve prakticirali, kako se određeni sunnet ne bi zaboravio i u glavama ljudi postao novotarija-bidža, kao što ponekad zna biti slučaj. Dakle, ako neko uči ikamet izgovarajući ”Allahu ekber” dvaput, ”ešhedu en la ilahe illallah” jedanput itd. to je također, ispravno. Možda bi taj način trebalo više praktikovati, jer dok je Bilal, r.a, bio muezin postojala je razlika između ezana i ikameta, a znamo da je on bio muezin u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zašto kod nas ima više ginekologa muškaraca nego žena i kako tumačite odlazak naših muslimanki na preglede kod ginekologa muškarca? Normalno bi bilo da se u jednom društvu, koje slijedi nauku i prirodne zakone, žene usmjeravaju ka izučavanju i bavljenju ginekologijom. Prirodno je da se žene bave tim poslom. Dovoljno je čuti komentare ginekologa muškaraca dok se vraćaju iz rađaone, pa da se čovjeku smuči i da dođe do zaključka, makar bio totalno nepismen, da to nije posao za muškarce. Žene nikada ne bi mogle izgovoriti tako nehumane, neljudske i neukusne riječi na račun majki koje rađaju ljude i čine najčasniji i možda najteži posao kojeg ljudski rod radi na ovoj Zemlji. Sigurno je da žene mogu bolje razumjeti ta pitanja s obzirom da se tiču lično njih. One mogu pružiti bolju njegu i bolje razumjeti potrebe žena koje rađaju. Razlog zašto mi danas u Bosni i Hercegovini imamo više ginekologa muškaraca nego žena, mada kultura većinskog muslimanskog naroda ne ide tome u prilog leži, vjerovatno, u činjenici da je neko, u prošlom sistemu, svjesno usmjeravao muškarce na taj posao kako bi tako poljuljao moral kod muslimana, isto kao što je neko svjesno ukinuo u Bosni i Hercegovini učiteljske škole (osim jedne u Banja Luci) kako bi našu djecu učili učitelji Srbi i Crnogorci. Usmjeravanje muškaraca da se bave ginekologijom je šejtanski posao, nije naučno opravdan i nadam se da će razum i nauka jednog dana prevagnuti, pa će ljudi omogućiti ljudima da rade posao koji im, po prirodi njihovoj, najbolje odgovara. Mi, muslimani, moramo dati svoj doprinos u tom pravcu, jer slijedimo prirodne Allahove, dž.š, zakone koji čovjeku donose sreću i rahatluk, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Muslimani ne smiju ovaj problem olahko shvatiti, i oni moraju, ako žele uspjeh, islamski propis u ovom pogledu implementirati. Uzvišeni Allah kaže: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

Fetve i savjet

Stranica 79 od 154

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31) U ovom ajetu Allah, dž.š, naređuje ženama da pokriju svoje tijelo. Otkrivanjem svoga tijela pred punoljetnim muškarcima koji im nisu mahrem, kao što su ginekolozi, žene krše ovu naredbu i čine veliki grijeh. Ovaj grijeh je sigurno jedan od najvećih grijeha, imajući u vidu da ginekolozi gledaju i dodiruju najintimnije dijelove tijela koje ni mahremi žene, izuzimajući muža, ne smiju gledati, niti dodirivati. Negativne posljedice odlaska žene kod ginekologa muškarca su ogromne. Žena, prije svega, gubi osjećaj stida, njen moral slabi i ona tim griješenjem otvara vrata šejtanu koji će je odvesti u još veće grijehe, kao što je blud ili ubijanje djece, bilo abortusom ili nakon rođenja. S obzirom da je ženi grijeh otkrivati svoje tijelo pred osobom kaja joj nije mahrem, ona može ginekologu muškarcu odlaziti jedino u krajnjoj nuždi (daruri), tj. ukoliko njen život ili život njenog djeteta bude u opasnosti. Pravno pravilo kaže da je u nuždi dozvoljeno uraditi ono što je u osnovi zabranjeno. To pravilo je izvedeno iz kur‘anskih ajeta: II:173, V:3, VI:145, XVI:115 i mnogih Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa. Svakog iskrenog i svjesnog muslimana zabrinjava moralno stanje naših muslimanki. Koliko je moral oslabio, koliko je nestalo stida, vidimo i po tome što mnoge sestre koje pokrivaju svoju kosu, a možda i nikab nose, vrlo često bez nužde odlaze kod ginekologa muškarca da ih on pregleda ili porađa. Kakvo je tek stanje naših sestara koje ne pokrivaju svoju kosu, tj. za koje se pretpostavlja da imaju manje stida od onih koje nose mahramu? U svakom slučaju, muslimani su dužni rješavati taj problem. U cilju rješavanja tog problema, preporučujem sestrama da se školuju za babice i ginekologe. Znam da se kroz školovanje one moraju suočiti sa, za muslimanku neugodnim situacijama, da će morati i neke grijehe počiniti, ali nadati se da će njihov kasniji rad, inša-Allah, sve te grijehe pobrisati, jer dobra djela brišu loša djela. Zamislite koliki je sevap spasiti jednu muslimanku da ne mora odlaziti kod muškarca da je pregleda ili porađa. Osim toga, njihovo školovanje je nužno, jer se jedino na taj način mogu obezbijediti babice i žene ginekolozi, a grijesi počinjeni u nuždi se, inša-Allah, praštaju. Također bih preporučio muslimanima, posebno onima koji se bave medicinom, a koji na bilo koji način mogu doprinijeti povećanju broja žena ginekologa, da na tome porade i daju svoj doprinos. To je polje gdje se mogu sevapi zaraditi i dati veliki doprinos ozdravljenju društva koje tone u nemoral. Ginekolozima muslimanima bih preporučio da se, po mogućnosti, prekvalifikuju, nakon što sebi obezbijede adekvatnu zamjenu. Ginekologija je za žene, a ne za muškarce. Sigurno je da žene mogu bolje tu nauku shvatiti i savladati, a i svoje pacijente bolje razumjeti i adekvatniju im pomoć pružiti. Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da ovaj problem ispravno shvatimo i da damo maksimalan doprinos u njegovu rješavanju. Pitanje:Čitajući knjigu Put pravog muslimana, koja je za mene pravo osvježenje, bio sam malo zbunjen kad sam čitao tekst koji govori o odnosu prema nevjerniku 1/162-165. čini mi se da u njemu ima izvjesne kontradikcije. Naime, u nekim tačkama se govori kako prema nevjernicima treba postupati pravedno, kako prema onima koji se ne bore protiv muslimana treba biti dobrostiv, pružati im pomoć, imati prema njima milosti itd, dok se u nekim tačkama govori kako ih treba prezirati, kako ih treba natjerati u tješnji dio puta itd. S obzirom da ste vi bili recenzent te knjige, molim vas da mi ovu moju nedoumicu otklonite pojašnjenjem. Odgovor:Na početku odgovora želim pojasniti da se moja recenzija, a smatram

d) Kur‘ansko podsticanje da se čini dobročinstvo prema nemuslimanima koji se ne bore protiv muslimana zbog njihove vjere niti muslimane proganjaju iz njihovih domova:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.a. npr. ti ih ne slušaj. sa pravom da musliman pod određenim uslovima oženi židovku ili kršćanku itd. r. Ibn Omer.a. uslove i okolnosti pod kojima je Omer. Jedna od mojih primjedbi odnosila se na dio teksta koji govori o ugovoru o zaštiti nemuslimana u islamskoj državi (ahkamuz-zimme) i tumačenju hadisa ”Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam. je rekao: ”Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će se komšije međusobno nasljeđivati. da vam se sklone)” (Vidi: 2/17-18) Rekao sam da autorovo tumačenje tog hadisa i pojedini stavovi u tom tekstu su u kontradikciji sa nekim šerijatskim propisima o kojima se u knjizi također govori. 6014). velikodušno ponašaj. Allah.. od vrste vaše. voli one koji su pravični. natjerajte ih na tješnji dio puta (tj. Koliko sam mogao primijetiti moje primjedbe u tom pogledu nisu uzete u obzir.. 15). ”Kitabul-edeb”. dakle od 258 stranice prvog dijela i kompletan drugi dio knjige..) Izlazak iz kontradikcije jeste u pravljenju razlike između nemuslimana koji se bore protiv muslamana zbog vjere njihove i proganjaju ih iz njihovih kuća i nemuslimana koji prema muslimanima imaju pošten i dostojanstven ljudski odnos.a. r. kada je pri sklapanju ugovora sa ehluz-zimme postavio posebne uslove u veza sa njihovim odijevanjem i ponašanjem u javnom životu. pa makar on bio i nemusliman. c) preporuka da se bračna zajednica gradi na ljubavi i milosti. Dakle. na ovom svijetu. je toliko naglašavao svome slugi da ne zaboravi dati kurban komšiji židovu da je sluga bio iznaneđen te ga je upitao zašto na tome toliko insistira na što mu je Ibn Omer rekao: ”Allahov Poslanik. zaista.” (Lukman. a kada se sa njima sretnete. Ne znam da li je pisac knjige kontaktiran u tom pogledu ili nije. ja sam vršio recenziju dijela knjige koji govori o fikhskim propisima.” (Er-Rum. Adilovića i recenzija hafiza magistra Muhameda Porče odnosila samo na prijevod. a ne na sadržaj knjige. (Vidi poglavlja koja govore o ahkamuz-zimme u fikhskim knjigama. b) obavezi pružanja dužne pažnje prema komšiji. r. i što između vas uspostavlja ljubav i samilost.” (Sahihul-Buhari. Allah.a.) Mislim da doslovno tumačenje i primjena spomenutog hadisa i postupka Omerovog.. onoga o kome ništa ne znaš. To se jasno može razlučiti iz sljedeća dva ajeta:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. s. sa pravom da musliman stupi u poslovno partnerstvo sa nemuslimanom. odnos muslimana prema nemuslimanima gradi se na osnovu njihovog odnosa prema muslimanima. r. stvara žene da se uz njih smirite.s. (El-Mumtehina. br. bez obraćanja pažnje na povod hadisa. ja sam ukazao na neke stavove u knjizi s kojima se nisam složio. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas . 21). voli one koji su pravični.. a u toj bračnoj zajednici na osnovu petog ajeta sure El-Maide ponekad može biti i čestita kći onih kojima je data Knjiga: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas. Kontradikcija koju ste i vi uočili je rezultat činjenice da mnogi islamski pravnici (među kojima i pisac knjige) doslovno tumače spomenuti hadis i postupak Omerov. svojim idžtihadom postavio date uslove i razloge zbog čega je tako postupio vode u kontradikciju sa drugim šerijatskim propisima od kojih navodimo neke: a) obaveza djeteta da čini dobročinstvo svojim roditeljima nemuslimanima: ”A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. Treće.Fetve i savjet Stranica 80 od 154 isto tako i recenzija dr. 8.a. Drugo. zaista.v. i prema njima se. Bilo mi je obećano da će se stupiti u kontakt s autorom kako bi on dao odobrenje da se izvrše određene intervencije u tekstu.

od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. 3/232. pa kada vam nazovu selam. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. 8-9. da li je dužan zaklati kurban? Šta je preče vratiti dug ili zaklati kurban? Ukoliko je čovjek imućan.) Što se tiče hadisa u kom se traži od muslimana da prvi ne pozdravlja nemuslimana i da pred njim pokaže odvažnost. vi recite samo “ve ‘alejkum” (i na vas).Fetve i savjet Stranica 81 od 154 zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. a Allah. 3/595) Ukoliko bismo dali prednost Tahavijevom predanju da je kurban pritvrđeni sunnet po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda. a da se od Ebu Jusufa prenose dva predanja.s. Vidi: El-Lubab fi šerhil-kitab. Naime. 3/18) Ukoliko čovjek ima dug. a stav Ebu Hanife na drugoj. Nadalje. sunnet. ili od onih koji u dane bajrama imaju imetka koliko je potrebno za kurban. je Milostivi i od Njega se može oprost očekivati. moći vratiti. da čovjek ne želi . ako pogledamo hanefijska djela. (Vidi: Keššaful-kina‘. da nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se ovo djelo pojavi na bosanskom jeziku. najbolje zna. Muhtesarut-tahavi. ipak snažno preporučuje da se taj sunnet ne propušta pa čak i pod uslovom da se novac za kurban pozajmi. (Vidi: Zuhejli. vidjet ćemo da ona navode da Muhammed ima isti stav kao i Ebu Hanife. a koji je višak u odnosu na njegove potrebe i potrebe onih koje izdržava. rekao je ashabima na početku spomenutog hadisa.): “Mi sutra krećemo na židove. dž.š. po mišljenju većine. dž. 4/355) Treba naglasiti da i islamska ulema koja smatra da kurban nije obaveza.” Dakle. Pitanje:Koji je stav islama o planiranju porodice? Da li je dozvoljeno uzimanje različitih sredstava radi sprečavanja trudnoće kada se supružnici o tome dogovore? Odgovor:Planiranje porodice u smislu da se ne žele rađati djeca. El-Hidaje. kada su stavovi njih dvojice na jednoj strani. u predanju koje bilježi imam Ahmed u Musnedu. str. s. za razliku od kurbana koji je. 26694. zatim u četvrtom broju u odgovoru na pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Uprkos činjenici da se u nekim pitanjima ne slažem sa uvaženim alimom Ebu Bekr el-Džezairijem. on je to rekao kad su s njima bili u sukobu. Poslanik. (Opširnije o pitanju odnosa muslimana prema nemuslimanu možete pročitati u desetom broju Novih horizonata u odgovoru na pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu?.” (El-Mumtehina. i ostali dokazi sličnog značenja odnose se na situacije kada se nemuslimani prema muslimanima neprijateljski odnose. imajući u vidu da je vraćanje duga stroga obaveza (farz). pa im nemojte prvi nazivati selam.v. uz pretpostavku da će se taj dug. 26695. a Allah. Pitanje:Da li je kurban vadžib ili sunnet? Odgovor:Klanje kurbana je sunnet za svaku kuću po mišljenju većine islamske uleme. dok se od čovjeka ne očekuje da će bilo šta oprostiti na Sudnjem danu. Upravo zbog toga se daje prednost vraćanju duga prema čovjeku u odnosu na dug prema Allahu.š. El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu. Molim Allaha.š. klanje kurbana je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. dž. smatram da je ta knjiga vrijedno djelo koje treba da se nađe u kući svakog ko želi malo bolje upoznati propise islama. Ipak. dž. inša-Allah. bilo da je od onih koji su dužni dati zekat. mogli bismo reći da je to sunnet i u hanefijskom mezhebu.š. fetva po hanefijskom usulu daje se na osnovu mišljenja njih dvojice. (Vidi: Tahavi. ukoliko će klanje kurbana dovesti u pitanje vraćanje duga preče je vratiti dug negoli zaklati kurban. 300) Naime.a. Međutim. njemu se preporučuje da zakolje kurban i da taj sunnet ne propušta.

Koji uzima. El-Musned. prevare i nepravde. s. jer je ubijati njih doista veliki grijeh. ”Kitabu fardil-humus”. kada nema monopola. s.s. r.s.s.a. 3129) Neki pravnici kažu da je najbolja zarada ona koja ne prelazi jednu trećinu. s.v. Zabranjeno je (haram) u vrijeme nestašice robe dizati cijene i tada se zarada može ograničiti. hadis br.v.a. s. (Vidi o prethodnom hadisu i hadisima sličnog značenja u sljedećim izvorima: Ahmed. (Vidi. ”Kitabun-nikah”.s. koji je odbio fiksirati cijene robi. kako bi se spriječila očita nepravda prema kupcima. mu je proučio dovu: ”Allahu. Ja želim da dođem pred svoga Gospodara. Nadalje.š. 3386.v. i njih i vas Mi hranimo.a. nakon babine pogibije.s. da supružnici završe školovanje itd. Od Enesa.) Postupak ashaba Abdullaha sina Zubejra b.a. ga je upitao kako je to uspio i Urve mu je ispričao sve šta se desilo. najbolje zna. Dakle.s. prenosi se da su jedanput cijene skočile u vrijeme Poslanikovo.a. dao je Urvi zlatnik i rekao mu da ode kod vlasnika i kupi mu ovcu. El-Fikhul-islami ve edilletuh. dž.v.” (El-Isra. Avvama.v. u islamu nije dozvoljeno. ponositi vašim brojem na Sudnjem danu. br. govori da je u normalnim okolnostima. odbio je ograničiti zaradu trgovcima. Da bi zarada bila halal bitno je da nema monopola. uistinu. Poslanik.Fetve i savjet Stranica 82 od 154 dodatne obaveze u životu. 1314) Dakle.” (Ebu Davud. 18554. jer ja ću se.v. (Vidi: Zuhajli. da bi isti palmovnik.a. Dakle. ”Musnedul-kufijin”. 2050) Za sprečavanje trudnoće potreban je pristanak oboje supružnika. br. ”Kitabul-buju‘”. riječi: ”Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine. br. to možemo razumjeti iz postupka Allahova poslanika.a. 3642. 31) i Poslanikove. Sunen.” Prenosi se da je nakon toga Urve bio veoma uspješan u trgovini. Planiranje porodice je dozvoljeno u smislu da se obezbijedi novorođenčetu da doji dvije godine. br. .v. da želi samostalnost i slobodu itd. 6/632. Prodao mu je ovcu za dinar.” (Vidi: Tirmizi.a. Naime. on prodao za milion i šesto hiljada. 1258. 3/588) Smatram da to mišljenje nema uporište. 18558. ”Kitabul-buju‘”. učini njegovu trgovinu berićetnom. on je palmovnik prodao devet puta skuplje. Za njega se govorilo da kada bi prašinu kupio na njoj bi zaradio. prevare i nepravde. riječi: ”Ženite ljupke i one koje rađaju. planiranje porodice treba imati svoj opravdan šerijatski razlog. Na povratku susreo je čovjeka koji je želio od njega kupiti jednu ovcu. Sunen.s. Ebu Davud. njegov babo Zubejr kupio je palmovnik u Medini za sto sedamdeset hiljada. s. Pitanje:Koliki je maksimalni limit zarade koju čovjek može zaraditi u trgovini? Odgovor:Ukoliko se ne radi o monopolu.š. prenosi se da je jedne prilike u grad stigla roba izvana. br. dozvoljena i veća zarada od prethodno spomente. br. s.a. Urve je za taj zlatnik uspio kupiti dvije ovce. s. Tako se Urve vratio Poslaniku. i rekao mu: ”Evo ti tvoja ovca i evo ti tvoj zlatnik.s. U slučaju planiranja porodice treba uvijek imati na umu Allahove. Nakon što je čuo cijelu priču. Fethul-Bari. dž. pa su ashabi od njega zatražili da on odredi cijene. a Allah. Naime. s. Sahihul-Buhari. dakle ukoliko na tržištu ima dovoljno robe i trgovci slobodno formiraju cijene i ukoliko nema prevare i nepravde smatram da tada nema ograničenja za zaradu.” Poslanik. sunnetu imamo dokaz da je dozvoljeno zaraditi 100%. čiji je babo bio od desetorice koji su obveseljeni džennetom. a on im je na taj zahtjev odgovorio: ”Allah je uistinu Taj Koji određuje vrijednosti. daje i opskrbljuje. Tirmizi. Sunen.s. a da me niko od vas ne traži zbog nepravde u vezi sa životom ili imetkom. Poslanik. a nije bitno kolika je njena visina.v. Es-Sunen. Naime. Poslanik.a. To se može činiti prirodnim putem (azlom) ili korištenjem pomagala i sredstava za koja je naučno utvrđeno da ne štete ljudskom zdravlju. ‘Kitabul-buju‘”. u Poslanikovom.v. da majka povrati snagu izgubljenu u trudnoći i nakon poroda. s.

nego druge Njemu smatra ravnim. Ibn-Hibban. a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne da mira. Upravo zbog ove opasnosti preporučujem svima koji imaju bilo koju hamajliju ili nešto slično u vidu talismana itd. Ibn-Madže. dž. 1411. 3531. u Mevaridu. Isto tako različita su i vjerovanja u pogledu hamajlija. rekao je. i s njim se složio Zehebi. može pomoći.v. a neko vjeruje da mu sama ta hamajlija pruža zaštitu itd. objesi je i za nju se veže njegovo srce.š. nema . Pitanje:Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva.a.Fetve i savjet Stranica 83 od 154 Pitanje:Kakav je status osobe koja obavi hadž. U nekim hamajlijama su ispisani kur‘anski ajeti. ili. dž. uz nadu i molbu Uzvišenome da budemo od onih koji će se sa hadža vratiti bez grijeha.š.š.” (Ahmed u Musnedu. ako Allah hoće da mi je učini. pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha. Menarovo izdanje. 1413. br. s. Njegove riječi: “…objesi” (te‘allka). Prema tome. jer svi koji vjeruju da im sama hamajlija pruža zaštitu čine širk Allahu. Neko vjeruje da je ta hamajlija uzrok da ga Allah. a ona bila na tebi. “Skini je”.) Kolika je opasnost za one koji nose hamjlije. tj.): “Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne da.s. kakvi su bili kad ih je majka rodila.) Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Huzejfe da je na ruci jednog čovjeka vidio konac (koji je stavio da ga zaštiti) od groznice. 4/216. Kada bi umro. br. i u njemu ima slabosti. 492.” U drugom predanju stoji: “ Ko objesi talisman (zapis) širk je počinio.. jedino On.) Oslobodimo se svakog praznovjerja i oslonimo se iskreno na Allaha. Drugo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. Posebno je značajno da se hamajlija i. Kod Ibn-Hibbana je “‘alleka”. 4/154. da li bi mogli zadržati milost Njegovu. Babu ta‘likut-temaim. u nekima su crte i linije koje nemaju nikakvog značenja itd. r.” (Jusuf. br.a. 4/417. Ibn-Hibban okarakterisao ga je kao sahih. odgovorio je. štiti Svojom moći. a širk je najveći grijeh koji izvodi iz islama i njime sva dobra djela koja je čovjek u životu uradio bivaju poništena. Iz prethodno rečenog vidimo da nošenje hamajlije može biti vrlo opasno. unutrica. r. “Šta je to”. samo povećati vehn (slabost). Znajte da nam Allah.a. amulete i tome slično vidimo i iz sljedećih hadisa: Od Imrana b. vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od zlata. Ovaj hadis je sahih. u nekima su riječi kufra i praznovjerja. eventualno.. niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. upitao ga je. Isto tako je i u Medžmu‘atut-tevhid. nikada ne bi bio spašen. Amira. “Protiv vahine (slabosti)”. Hakim. 106. s. uistinu. On kaže: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu. u Mevaridu i Hakim. kosti)? Odgovor:Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana. š. dž. Također ga je zabilježio Hakim.a. “jer ona će ti. da se toga oslobode tako što će će to spaliti i pepeo u zemlju zakopati (s obzirom da u hamajliji može biti kur‘anskih ajeta). prenosi se da je Vjerovjesnik. dž. a ovaj ga podiže do (Poslanika.‘” (Ez-Zumer. 1410. 38.š. kako ne bi svoj hadž doveli u pitanje. Et-Tibb. Vidi: El-Ehadisus-sahiha. Husajna. ako On hoće da im je podari?‘ Reci: ‘Meni je dovoljan Allah. 4/156. u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. Oslobodite se hamajlija i oslonite se na Allaha. 4/417. 4/445.) On također prenosi od ‘Ube b. dž.v.s. (Prvo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. pogrešnog vjerovanja u vezi s hamajlijama oslobode oni koji idu na hadž. a na sebi nosi hamajliju i nešto slično? Odgovor:Ima različitih vrsta hamajlija.

Treba napomenuti da je sunnet Poslanikov.s. dž.a. a Allah. a zatim uzeti abdest s tim što se noge peru na kraju gusula. ukoliko čovjek zaboravi smatram da tu dovu treba proučiti čim se sjeti bilo tokom odnosa.v. ili baci u kantu za smeće. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor:Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Pitanje:Pozajmio sam nešto novca od zeta i sestre uz dogovor da im vratim kad budem u mogućnosti. Prema tome. to nije obaveza. s. ti . Međutim. dž. Pitanje:Da li je poslije kupanja (gusula) potrebno uzimati abdest? Odgovor:Poslije gusula nije potrebno uzimati abdest. Ukoliko postoji mogućnost da osobe koje vračaju te nokte uzmu iz kante za smeće tada je najbolje nokti spaliti.s. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza.š. Pitanje:Da li je dozvoljeno hodži koji je stalno zaposlen u jednom džematu da uz redovnu platu. Mišljenje u narodu da se gubi abdest ako se vidi stidno mjesto nema utemeljenja. Allah. To njihovo poravnavanje računa ovisi o tome da li je sestra. Ovo važi pod uslovom da tokom gusula osoba ne uradi nešto što kvari abdest. uvijek može naše dove primiti i nikada ne treba gubiti nadu. a ako nije. Pitanje:Ukoliko muž zaboravi proučiti dovu koja se uči prije odnosa da li to može učiniti tokom i nakon odnosa? Odgovor:Pravo vrijeme za tu dovu je prije samog odnosa. s. Pitanje:Ukoliko se prespavani sabah namaz klanja tokom dana u džematu da li će imam učiti naglas ili ne? Odgovor:Postupiće onako kako bi radio da namaz klanja u njegovu vremenu. Naime. s obzirom da su u vrijeme kad sam novac pozajmio i zet i sestra radili i kasa im je bila zajednička. da li ih je bolje spaliti ili baciti u kantu za smeće ili zakopati? Odgovor:Nokte treba odložiti na mjesto gdje neće smetati ljudima ni životinjama.v. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. jer se od Poslanika. koja nije bila obavezna stavljati novac u zajedničku kasu to činila pod određenim uslovima ili nije i da li je prilikom pozajmljivanja naglašeno da ti pozajmljuju iz zajedničke kase.š.a. ili nakon.Fetve i savjet Stranica 84 od 154 nikakve smetnje da se to njima da. Odgovor:Smatram da novac trebaš vratiti osobi koja ti je novac predala u ruke. Dakle. Šta više. a poslije neka tvoja sestra i bivši zet međusobno poravnaju račune. najbolje zna. Pitanje:Šta je najbolje učiniti s odrezanim noktima. bilo da ih osoba spali. u konkretnom slučaju učit će naglas kada bude klanjao sabahski farz. Pitanje:Da li pri uzimanju abdesta osoba mora biti pokrivena onako kako mora biti pokrivena u namazu? Odgovor:Ne. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. to se i preporučuje. U međuvremenu oni su se razveli pa ne znam kome da vratim dug. jer je i životinju sevap nahraniti. ne prenosi da je on to radio. prije kupanja (gusula) oprati stidna mjesta po potrebi.

ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. najbolje zna. kada jednom godišnje vršite inventuru robe da biste vidjeli koliko zekata trebate dati robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. prekidanje dobrovoljnog ibadeta bez razloga nije pohvalno s obzirom da Allah. dž. ja bih. prije odgovora. Drugi dio planiram prodati.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. i . Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz..Fetve i savjet Stranica 85 od 154 prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. kao što je zemlja. a Allah. Pitanje:Kada dam zemlju u zakup. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. bilo da si imao određeni razlog. Pitanje:Kupio sam pedeset dunuma zemlje. Međutim..š. nisam izdržao do kraja. To znači da kada zarada dostigne nisab. tj. Pitanje:Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. 33. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Odgovor:Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu.) U svakom slučaju. Allaha radi. a Allah. striktnog slijeđenja jednog mezheba. strojevi za proizvodnju itd.” (El-Bekare. pri stupanju u namaz. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete.š. Odgovor: Dužan si dati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njim trgovao. a Allah. bolest itd. kako ću na nju davati zekat? Odgovor:Na nekretnine koje se daju u zakup. najbolje zna. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. Dakle.š. Dakle. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. tumačenja šerijata. Da ste tako postavili pitanje. ima pravo da taj ibadet prekine.š. dž. 196) Međutim. kaže: ”. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. dž. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. pitanje jednomezhebstva. vremenu opće globalizacije. najbolje zna. pa makar za to ne postojao određeni razlog. kao što je hladnoća u džamiji. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. kada znamo da su mezhebi. dž. Da li je izgovaranje nijeta jezikom. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. stan.. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. ne daje se zekat. ustvari. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor:U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. Naime. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. ili razlog nisi imao. Pitanje:Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. bilo koje vrste.

) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. br.” (El-Hedijje el-’alaijje. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola.” (Sahihul-Buhari. vremenom. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. 26. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi. Bedai’ es-Sanai’. i tako su radili njegovi ashabi.š.) Marginani (umro 593 H. god.. br.v.. str. Mislim da je potrebno još jednom . za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. a.v..s. nevažeće. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. u obzir se uzima ono što je na srcu. nema smetnje da iznesem samo njihov stav.) Dakle. Naime. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. 631) Prema tome.” (Muhtesaru-t-Tahavi. jer je namaz ‘ibadet. koja su mi bila dostupna. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. tj. bez nijeta u srcu. izgovarao nijet naglas (jezikom). 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. a takav nijet je neispravan i nevažeći. to što mi izgovorimo je nevažeće. pomoć.š.vel-iradetu ‘amelu-l-kalbi). Sahihu-Muslim. nego samo može biti štete./1888 god. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. Prema tome./1196 god..)” (El-Hidaje.Fetve i savjet Stranica 86 od 154 na osnovu svega toga.)”. 1. 65.a. jer se telbija izgovara naglas). str. (. ”Bed‘ul-vahj”./933 god. a samo izgovaranje jezikom. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam./1967. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. Tako je radio Muhammed. On u Kur’anu.š.s.” (Sahihul-Buhari. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. spominje i nijet. dešava se da čovjek. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. uz Allahovu. s./1191 god. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. a da se namjera ostvaruje u srcu (. Tj. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta).” (ElBajjina. s. 1907) tj. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. kada govori o šartima i ruknovima namaza. dž. pri stupanju u namaz. dž. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. ”Kitabulimare”. ”Kitabul-ezan”. br. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. dižući ruke reći “Allahu ekber”.). prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). (El-Kasani. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi... 1/127130. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika. Njime (tj..emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. tj.) kaže: “Nijet označava namjeru.. Tahavi (umro 321 H. 5. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti.). Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz.a. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. No.) Kasani (umro 587 H.

tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. s obzirom da Allah. da uz redovnu platu. da tako kažem.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. jer imami su.) U svakom slučaju.v. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače.. nisam izdržao do kraja.v. Tim imamima treba pružiti punu podršku. ima pravo da taj ibadet prekine.a. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. s. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. nego su njegovi izdajnici.. koji je stalno zaposlen u jednom džematu.s. bez razloga. s.š. kada jednom godišnje vršite inventuru robe.” Da li je dozvoljeno hodži. dž. Prema tome. nasljednici. bilo koje vrste. kaže: ”. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. dž. a Allah. dž. el-hamdu-lillahi.Fetve i savjet Stranica 87 od 154 naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom.s. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed.a.v. bilo riječima bilo svojim djelom. pa makar za to ne postojao određeni razlog. najbolje zna.a. 33.š. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. taj nijet mora ostvariti u svom srcu.š. a ako nije. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravihnamaza. Dakle.a. kao i u svojoj porodici.s. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. Uprkos toj gorkoj činjenici. svojim mislima. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. Žalosno je. dž. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. najbolje zna. bolest itd. kod nas. Međutim. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. s. smatram da je . bilo da si imao određeni razlog. nije pohvalno. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi. a Allah. najbolje zna. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. Allaha radi. kao što je hladnoća u džamiji.v. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. r. a Allah. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju.š. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. ili razlog nisi imao. 196) Međutim. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati.s.” (El-Bekare. s.

Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu.š. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. pasa i mačaka.š. iako nose ahmediju na glavi. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. takvi imami su sa sebe. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. 201) Dakle. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. treba pomoći. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. a to je pogrešno. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. ljepotu. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. dž. prije svega. uz to. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. džumu i ostale namaze. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. Shodno tome. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge.š. dž. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. inša-Allah. da to na hutbi pojasne džematlijama. Nurul-jekin fi usulid-din. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. . dž. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. propisa u svome životu i životu svoje porodice. to nije tačno. a nisu ih obnavljali. u vidu stočne hrane.Fetve i savjet Stranica 88 od 154 sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. daju se životinjama. a Allah. Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. najbolje zna. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). da li je to tačno? Ne. propise. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. dakle čija se žena islamski odijeva. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. ne prezaju da krše Allahove. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. dobročiniteljem i grješnikom”. čovjek. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. str.” (Hasan Kafija Pruščak. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića.

Fetve i savjet

Stranica 89 od 154

Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio, tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane, proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno, vjerovatno bez bilo kakvih problema. Međutim, u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je, u nekim slučajevima, poremetio te zakone. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti, normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene; a ako ih ne izvrši, hrana mu neće odgovarati, nego će izazvati određene komplikacije. Upravo to se i desilo. Zagađivanjem zraka i vode, upotrebom kemikalija, a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu, jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Tu je izvor problema. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene, te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu, itd. Islamski stav o mjenjanju Allahovih, dž.š, stvorenja je jasan. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. (En-Nisa, 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Islam je tome posvetio najveću pažnju. To se vidi i iz samog naziva Allahove, dž.š, vjere. Naime, islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Ta pokornost se, prije svega, ogleda u slijeđenju Njegovih zakona, kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu, tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Prema tome, musliman ne smije remetiti te zakone. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Prema tome, ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana, musliman mu ne smije davati nešto drugo, jer musliman ne smije, bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu, a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja, koliko mi je poznato iz sredstava informisanja, zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže, može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja, tj. davanja biljne hrane govedima, kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom, te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka, smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. Što se pak perioda prečišćavanja tiče, taj period je propisan, ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist), bilo da se radi o govečetu, kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet, da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. (Vidi:

Fetve i savjet

Stranica 90 od 154

Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-et‘ime”, 2/316, 321) Islamska ulema je, na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni, ”Babus-sajdi vez-zebaih”, 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra, ”Kitabud-dahaja”, 9/333), zatim na osnovu stavova ashaba, poput Ibn Umera, odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje, ovca sedam dana, a goveda četrdeset dana. Dakle, karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Prema tome, karantin za takve životinje ne postoji. Ukoliko bi, pak, nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom, kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet, muftija bi, normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane, da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom, takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata, a Allah, dž.š, najbolje zna. Da li i riblje brašno, spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja, ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom, za što postoji velika vjerovatnoća, onda za takav način ishrane riba, i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Normalno, konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Da, vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati, osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik), ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata.” (El-Mugni, 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći, jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima, a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zehebi je, u knjizi Veliki grijesi, taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Što se drugog dijela pitanja tiče, većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. Kasani, poznati hanefijski pravnik, kaže: ”Zbog toga, ako bi umrli odredio nekoga za svoga života, taj ima prednost u odnosu na rodbinu, jer je on (tj. umrli) sa njime zadovoljan (tj. da mu klanja dženazu).” (Bedaius-sanai, 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi, malikijski pravnik, kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu, taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim, ako je dobar i učen (čovjek).” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki,, str. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. To je mezheb ashaba: Enesa, Zejd b. Erkama, Ebu Berzeta, Seid b. Zejda, Ummu Seleme i Ibn Sirina.

Fetve i savjet

Stranica 91 od 154

Sevri, Ebu Hanife, Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno), jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. Prema njima, nasljednik je u tom pogledu preči, kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Mi, sa svoje strane (kaže Ibn Kudame), nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba, neka je Allah sa njima zadovoljan. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Zejda. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre, Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Junus b. Džubejr je oporučio Enesa b. Malika. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Erkama, pa je došao Amr b. Hurejs, koji je bio emir u Kufi, i stao napred da klanja. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru, moj otac je, uistinu, oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Erkam. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim, prim. prev.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao, te je postalo konsenzus (idžma). Nadalje, to je pravo umrlog, jer je to zauzimanje (šefaat) za njega, te se daje prednost njegovoj oporuci, kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio...” (Ibn Kudame, El-Mugni, 3/405-406) (Vidi također: En-Nevevi, El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb, 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha, dž.š, da vašem umrlom podari Džennet, jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Isto tako, ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku, ili poklonili mu sevabe dobrih djela, kao što je dobrovoljni hadž, umra, post itd. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće, nije propisano da se od umrle osobe traži halal, zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. Preporučuje se, ipak, traženje oprosta prije smrti, jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti, tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Treba istaknuti, da Allah, dž.š, neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan, tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Isto tako, postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili, ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka, tj. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda, jer oni, s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem, neće oprostiti. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37) Prema tome, halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način, ne i sa onima među njima

ne obožavam ono što vi obožavate. Mogu li ga prodati? Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. itd.Fetve i savjet Stranica 92 od 154 koji su nepravedni.v. kaže da je Poslanik. Nadalje.š. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare.s. s. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju.. u određenom sektoru i periodu. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. XVI:91. ispunjavajte obaveze. Međutim. 1) (Vidi također: VI:154. 6) Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. objava itd. dakle koji porez plaćaju. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige.) Vama vaša vjera. ne navodeći sened hadisa.a. XIII:20. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. a meni moja vjera.” (Sahihul-Buhari. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. (Vidi: II:177.” (El-Kafirun. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument.” (El-Maida. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. XXIII:8) Buhari. i mi se Njemu pokoravamo. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. Normalno. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama . dž. kao što sada činite primanjem socijale.” (El-Ankebut.. (. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. 2. 1. pored Allaha. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade. a drugi ga izbjegavaju. kao što je npr. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati.š. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. Sada hoću da ga se riješim. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). Koliko mi je poznato. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. 46) Dakle. ili svi mi vjerujemo istog boga.” (En-Nahl. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. dž. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli.

izuzev muzičke. prije svih. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. ono što je za muslimana haram po šerijatu. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. treba đacima omogućiti slobodu izbora. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. kao komentar na taj vaš problem. Ti ljudi ne vode računa o drugima. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. bez sumnje. Ta sloboda izbora je. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. posebno. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. A. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. vašim vaspitačicama. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. tj. Sa svoje strane. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. čak.Fetve i savjet Stranica 93 od 154 malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. pa ukoliko se ne riješi. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. a to sve . Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Naime. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. U svakom slučaju. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. 5/745) Učenica sam medrese. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). pa čak i imanskom uzdizanju. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. itd. počevši od javnog prevoza pa nadalje. mučnine i tegobe. Šta da radimo? Predlažem da taj problem iznesete. El-Fikhul-islami ve edilletuhu. Nije istina da svako voli muziku. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. neraspoloženje. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. dakle što musliman ne smije koristiti. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali.

s. ”Ebvabu fadailil-Kur‘an”: ”Sve ima srce.š. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. zbog svojih poslova. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. je olakša.v. da prate učenje Kur‘ana. Irvaul-galil.” (Tirmizi. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. hadis br. Sunen. to ne možemo bezrezervno tvrditi. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. ”Kitabuz-zuhd”. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. s. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. ”Kitabul-dženaiz”. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. Međutim.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah.v. pak. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. dž.š. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. str. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). br. imajući u vidu da je Allah.a. ”Kitabul-dženaiz”.š. dž. sva ta predanja su. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. 2687.Fetve i savjet Stranica 94 od 154 može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. ”Kitabul-ilm”.a. Međutim. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika.s. 164) Da li je kokošije meso mekruh jesti. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. Sunen. ili slaba ili izmišljena. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti . Poslanik. 4159) Prema tome. s. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju.v. Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. Amin! Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. s. Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti.š. najbolje zna. kokošije meso nije mekruh jesti. kaže: ”Što god ko uradi.š. 3/743. bez obzira odakle to došlo. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. kako smatra šejh Albani. dž. 3/150. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. 108. Daifu Suneni Ebi Davud.s. a Allah. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. Molim Allaha. dž. Allah. jer niko ne nosi tuđi grijeh. 316. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. a srce Kur‘ana je Jasin.” (El-En‘am. br. str. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. Ebu Davud.a. Šta više. str. Što se. čija vrata će biti zvučno izolovana. Ibn Madže. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anil-azim. dž.

to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. govorit će. zbog eventualnog licemjerja. To znači da kada zarada dostigne nisab. inša-Allah. kao i ostali ljudi. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. zadovoljstvo.š. a mogu. Kupio sam pedeset dunuma zemlje. ”Teško nama!”. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. dž. Međutim. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. na osnovu valjanih argumenata. Što se. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. Što se. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. kako ću na nju davati zekat? Na nekretnine koje se daju u zakup. a ako su pogriješili. ukoliko su im djela bila haram. ako im Allah. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima.š. bio alim ili ne. hafizima.š. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. Ukoliko su. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. ne daje se zekat.” (El-Kehf. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. 4/522) Kada dam zemlju u zakup. Doduše. pak. imat će dva sevapa. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. imat će jedan sevap. Iskreni muslimani će. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. pak. izabrali ono što su smatrali najboljim. pak. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. kao što je zemlja. Drugi dio planiram prodati. ljekarima. tiče partija za koje neki kažu da su . U suprotnom. sa iskrenim nijjetom i pogodili. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. dž. njih čeka odgovarajuća kazna. Ukoliko im je djelo bilo halal. Dakle. ”Kitabulmenasik”.Fetve i savjet Stranica 95 od 154 ih čistom hranom tri dana prije klanja. uvijek biti na dobitku. strojevi za proizvodnju itd. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. stan. Bilo da se radi o ulemi. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. Dakle. ”kakva je ovo knjiga. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. dž. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. (Vidi: Abdur-Rezzak. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. ne oprosti. El-Musannef. samo da ostanu na svojim položajima. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. Dakle. a koja je antiislamska. poput Ibn Umera.

ako pruže podršku onome što je manje zlo . Ne ulazeći u namjere.š. da ih u tome pomogne. U svakom slučaju. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima.š. U svakom slučaju. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo.š. gdje su mnoga pitanja jako nejasna.š. Nekad su propusti shvatljivi. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. nedostaje . nadam se da će iskreni vjernici. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. koji mole Allaha. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. da ih za njihova dobra djela nagradi.Fetve i savjet Stranica 96 od 154 antiislamske. činjenice se ne smiju nijekati. da moraju birati između dva zla. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. Politika je i inače. vrijeme to pokaže. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. Treba imati znanja. u ovo naše vrijeme. imaju različite stavove. dž. međutim. najmutnije vode. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. napraviti velike previde. dž. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. a nekad neshvatljivi. nekad rezultat pogrešne procjene itd. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. treba znati da su vode politike.pravilno su postupili. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. puna prenošenja tuđih riječi itd. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. zaslužiti Njegovu milost i podršku. U takvoj situaciji. a sve su to veliki grijesi. dakle ispravan nijjet. ponekad. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. prilično prljava. I kada se dokaže krivica. dž. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. a ne po njihovim deklaracijama. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. U svakom slučaju. Naravno. dž. Molim Allaha. Zbog toga. posebno na našim prostorima. ponekad. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. Za mene je npr. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. pa i kod nas. propuste i greške. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. onih koji idu u džamiju. Obično. kao i ostali muslimani. puna ogovaranja. U isto vrijeme. posebno u okolnostima kakve su kod nas. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. u odsustvu islamskih partija. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. činjenica je da to uvijek ne stoji. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. Smatram da je normalno da u svom političkom radu.

ne varaju. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. najbolje zna. pak.š. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. najbolje zna. Ukoliko.Fetve i savjet Stranica 97 od 154 politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. u koje muslimani imaju povjerenja. zbog nekog kvara na sistemu. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. trebalo bi da proizvođač istakne. pored oznake halal. ne lažu. boje se da nekome zlo ne nanesu. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni.š. nisu drugima zavidne. Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. a Allah. jer je halal meso kvalitetnije. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se . Dakle. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. dž. kako bi to pozitivno djelovalo. tako da vi niste odgovorni. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. implicitno. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. a Allah. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. Da li je dozvoljen jesti konjsko meso? Da. ne uzimaju drogu. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. to. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. ne kradu. itd. Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. Nadalje. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. dž. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal.

toga se morate kloniti. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. 97). Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. dž. Nadalje. u osnovi. plešu i pjevaju u džamiji. koje su. Što se. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. Živimo u inostranstvu. osim. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. u nekoliko nastavaka (počevši od br. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. smatraju haramom. kao što je npr. najbolje zna. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez.v. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. a Allah. taj zakon je. pak. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. Tako je npr. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. Koji je status ove druge opcije? Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. zajedno igraju. Velika Britanija. fizičke prijetnje tiče. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. s.) Drugi to također. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. koji vrlo često nisu opravdani. da belaj bude veći. mimo njegove volje. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti.Fetve i savjet Stranica 98 od 154 održavati u ovim teškim vremenima. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. usluga itd. pa makar i bio u pravu. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. ukoliko su se drugi. . eventualna nepravda itd. ne smije uzimati zakon u svoje ruke.s. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. (Vidi odgovor dr. Međutim. Poslanik. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. jer pojedinac. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. Međutim. u osnovi. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. prilično golišave. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji.š.a. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga.

zatim dedo itd. što. u osnovi. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. To je validna fetva koja se može slijediti. august '99 god. Po hanefijskom mezhebu. nema smetnje da se uključiš. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. gupi pravo na skrbništvo. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. Normalno.š. Da li je to tačno? Da. tek tada pravo dobiva babo.š. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. po šerijatu. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. Dalje. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. po šerijatu. dijete pripada majci. najbolje zna. i koliko mi je poznato. Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno.Fetve i savjet Stranica 99 od 154 jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? Ne. U svakom slučaju. U slučaju razvoda braka kome. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. jer u islamu je. s obzirom da u . a Allah. svakako. El-Mesdžidul-aksa. baveći se onim za što se niste osposobili. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. koji je sada pod izraelskom okupacijom. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. pripadaju djeca? U osnovi gleda se interes djeteta. diplomu ne možete kupiti. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Djevojkama. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. čuo sam da je dr. najbolje zna. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. Osim toga. zatim njenoj majci. možete prouzrokovati štetu drugima. a Allah. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. Neki su odredili da je to sedam godina. dž. njihova prava su solidno zaštićena. dž. Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. zabranjeno varati ljude. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. 32. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. u mirnodopskim uslovima. muslimanu nije dozvoljeno. to je tačno. Poslije toga dijete ima pravo izbora. zatim babinoj majci itd. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. U američkoj vojsci ima dosta muslimana.

Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. i na Indijskom potkontinentu. Koliko i kada je. koju uči naglas. uglavnom.. dakle onako kako se i kod nas prakticira. To je dobar hadis. općenito. A iz hadisa br. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. br. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. ukoliko se dogovore i drugačije.a. iako se muslimani na Balkanu. ali su to radili svako za sebe. i klanjaju sunnete ili nafile. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). g) da. s. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. ako se radi o farzovima”. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. U osnovi. Tako mi Allaha. Allahu ekber. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi.v.. to što rade je. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. el-hamdu lillahi.s). oni nisu tako u džematu. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. uz mujezinovo komandovanje. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. smatraju hanefijama. po šerijatu. U svemu tome je dokaz da je on (tj. a on rastegao sa sunnetima. zaista. je dužnost u namazu. što je .a. kad prouče allahumme entes-selamu. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. 2434) Međutim. Da li su Muhammed. nigdje o tome ne govore. isplata treba biti prije nego se. Sunen. to treba poštovati.s. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. zajednički tespihali. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. ”Kitabul-ahkam”. govoreći: ”Vidi ga.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. (Vidi: Ibn Madždže. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. hanefijskom mezhebu. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. u džematu sa imamom. s. b) da se bori za istinu i pravdu. i njegovi ashabi ovako u džematu. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br.Fetve i savjet Stranica 100 od 154 Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. uglavnom. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. c) da svjesno ne laže. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. pa imam nakon Fatihe. učenje tesbiha zajednički. uz komandu mujezinovu. kako u hadisu stoji. U protivnom. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. ako malo duže klanja sunnete. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. i imajući u vidu prirodu posla advokata. tako da su govorili da je po. pojedinačno. znoj radnika osuši. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. Turskoj. Poslanik. U tome bi bila i poteškoća. mi čekamo na završnu dovu. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. odgovorio je. osim. Oni čak zamjeraju imamu.v.

da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). pa ne ustane niti se okrene. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). je sunnet”. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. Ni u tim hadisima. s. nema naznake da je Alejhisselam. a ono što je (Poslanik.) zajedno sa džematlijama učio dovu. u međuvremenu razišli. farza i nafile. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. te da kažu subhanallah. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam.. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.s.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost.”. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. zatim Ajetul-kursiju. da prouči sure El-Felek i En-Nas. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. a niti u drugim. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. Nego. neka ide i neka ga ostavi.). elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. pa je Ibn Mesud.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. a koji su vezani za farz. nakon nafile. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). uistinu. Njegov namaz je završen.” Klanjanje sunneta u džamiji. pr. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji.a.s. tj.. s.v. op. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost).a. ranije je navedeno. Isto tako. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima.Fetve i savjet Stranica 101 od 154 razumljivo. Naime. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite.v. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. Oni.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. Npr. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. niko ne negira.” (El-Džumu‘a. Isto tako. nakon sunneta. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. Mustehab je da se nakon toga. koji su bili u džamiji. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. a neko ima potrebu (da ide). nakon što je klanjao nafile (tj. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah. zatim da uče dovu za . što oni hoće. Na osnovu čega se može. a neko ima neku potrebu.s. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik. uistinu. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza.a. sunnete. s. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. pr. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. pr.v.

Meni ćete se vratiti. može ih učiti stojeći. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. I‘laus-sunen. istakli učenjaci u usuli-fikhu.s.. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. zikr i dove proučiti sjedeći. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. bez obzira bili oni muslimani ili ne. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. To su.Fetve i savjet Stranica 102 od 154 sebe i muslimane podignutih ruku. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. pomoć. ako hoće. uz Allahovu. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. koja ostaje važeća. Ali.. po njemu.š. može tumačiti da se to radi u džamiji. Majka ga .. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. bilo u kući ili negdje drugdje.š. dž. zajednički? Isto tako. s. eksplicite. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. kako onoj koja prakticira islam.” (Tehanevi. dž. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. biti prevaziđen. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. da ih svako prouči pojedinačno. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. onda ih ne slušaj. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. 182) Pošto je sunnete.v. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. prije toga.”. hvala Allahu. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis.. vremenom. da kada neko završi namaz može.. nadam se da će. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. u osnovi. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. To zbog toga što gramatički oblik množine. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije.a. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. prenoseći iz djela Medžmeurrivajat. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. a ako hoće. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim.. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. jer je namaz ono što je između početnog tekbira i selama na desnu stranu.” (ElAnkebut. vrednije klanjati kod kuće. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. 182). o kome ti ništa ne znaš.” (str. taj problem. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. I na kraju. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. a tu nema ništa što je novotarija.

a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. koji ih je došao pozvati u Allahovu. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. kao i suvenire. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.Fetve i savjet Stranica 103 od 154 nosi. dok ezan uči nije grijeh. u isto vrijeme. ili rođaci njihovi. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Što se.” (Lukman. razgovarati. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. kao i to da se te sure uče i drugim danima. 14-15) Drugo. cvijeće je dozvoljeno prodavati. Allahovoj. Međutim. vjeru.š. jednoći. a njeno zdravlje trpi.v. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. i odbija ga u toku dvije godine. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika.a. Međutim. Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da.š.” (Eš-Šu‘ara. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru.s. Treće. dž. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. Meni će se svi vratiti. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. po potrebi. ti ih ne slušaj i prema njima se.s. s. Npr. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. s. četvrto. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. ili sinovi njihovi. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. najbolje zna. i kada se distanciramo od takve rodbine.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. Peto. 214. tiče njenog učenja u određene dane. ali. Njeno učenje je. velikodušno ponašaj.v. dž.a. a Allah. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. Da li je to šerijatski utemeljeno? Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). treba uvijek Allahu. je učio dovu moleći Allaha. Zbog toga.a.š. tužan i izranjavan Poslanik. dž. Treba imati razumijevanja. s. i to je dozvoljeno. onoga o kome ništa ne znaš. ukoliko rodbina nije u islamu. dž.s. Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Da. poslanstvu i proživljenju.” (El-Mudžadela. 22). dovu činiti za svoju rodbinu.v. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. ili braća njihova. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. Umoran. makar im oni bili očevi njihovi. da uputi njegov narod koji ne zna. dž. od velike koristi za svakog ko pouku uzima.š.š. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer . tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. mudro i lijepim savjetom. ukoliko nisu u osnovi haram. petkom i uoči bajrama. dž. na ovom svijetu. bez sumnje.š. pak. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu.

Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe.v. to nije dozvoljeno. Ukoliko se. Neki ljudi kod nas. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. Poslanik. koliko mi je poznato. pak. Stoka se može. u znak poštovanja.a. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. Nadalje. ulema kaže da je to sunnet. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. u čikagu. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. tuša itd. Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. kao i u svakom drugom. dž. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). U svakom slučaju. ”Kitabul-ešribe”. najbolje zna. Ipak. br.š. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da. Naime.v. treba voditi računa da se u tom poslu. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. s. Isto tako. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. 3280) Mesar sam. dž. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. znoja itd. jer. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. Da li je dozvoljeno. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. pa makar de poprijeko nešto staviš. br. u osnovi. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. To nije vremenski određeno. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. a Allah. kada za to postoji potreba. s. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Ne. 1/314) Međutim. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. najbolje zna. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. pod uslovom da znamo da je čisto. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. sredstava za kupanje. trljajući jedanput.š.Fetve i savjet Stranica 104 od 154 mi se čini da u tome pretjerujem. a Allah.” (Sahihul-Buhari. vidi: Sunen. a ima i ehlu-kitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat.s. . 3731). osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. To znači da se to posuđe može oprati. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. klati u svako doba godine. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh.s. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. za to nema smetnje. interesuje me da li je to tačno? Nama je.a. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. ”Bed'ul-halk”. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. Poslanik. u ruku nakon namaza. Mogu li uz ramazan klati stoku? Da.

mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. Dakle.s. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. taj izraz koriste. Doduše. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. Dovoljno je. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. ashaba i tabiina.” (Tirmizi. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. radu itd. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. partijama i sektama koji je ovaj . a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. s. Oni koji imaju loše namjere. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. nemaju za to naučno opravdanje.v.a. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati.s. a mnogi.a. u komunističkom vremenu. niti neki novi put. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana.v. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. imajući političku i druge vrste.s. ustvari. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. i njegovih ashaba. a krše praksu Poslanikovu. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. nemaju ni lijepe namjere. br. ideja Muhammeda ibn AbdulVehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. nemuslimanima. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. S druge strane. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. 658) Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. s. muslimanima.a. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali.v. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. kada je u pitanju porodični život. rodbini. s. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su. upravo zbog gore spomenutog razloga. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje.s. ”Kitabuz-zekati”. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. kako se čini. Dakle. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba.a. oni koji koriste taj izraz.Fetve i savjet Stranica 105 od 154 s.v. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. Sunen. Dakle. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. odnos prema komšijama. a kada se da rodbini. izmišljena je riječ vehabija. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. tako da je. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. uglavnom.

ja bih mu preporučio da je potkrati. u granicama svojih mogućnosti. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. dajdžićem i tetićem. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. 5233). ”Kitabun-nikah”. (Vidi: El-Isra. što je itekako pogrešno. da se ne osamljuje. . Prema tome. 32). činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca.Fetve i savjet omladinski časopis bio počeo objavljivati. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. čitava porodica ispašta zbog toga. da s njima održava rodbinske veze. žena je dužna. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. da li je dužna ostatak dana postiti? Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti.v. Dakle. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. Ako žena nosi nikab. taj post joj ne bi bio validan. čak i kad bi postila. pa čak. najbolje zna.s. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. dž. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama.š. br. pa može koješta pomisliti. najbolje zna. s njima razmjenjuje posjete. Poslanik. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. tj. kad je brada u pitanju. i da je obrije. u granicama potrebe. taj dan će napostiti poslije ramazana. Normalno. dajdžići i tetići bliža rodbina. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. dž. Stranica 106 od 154 Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade.a. Ona može taj dan jesti i piti. Naime. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. Ukoliko. poklone itd. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. ako nema drugog izlaza. ne treba postiti ostatak dana. a Allah. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. Oni pak. da ih posjećuje. pa shodno tome i sa amidžićem. osim ako je prisutan mahrem. čini mi se da.” (Sahihul-Buhari. da ne uljepšava svoj govor. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. 32) Imajući u vidu da su amidžići.š. uz ramazan. a Allah. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. s. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. osim ako priroda posla to zahtijeva. muslimanka koja nosi nikab može.

ako namjerno prekine. 2/246. 1/122. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. posti dva mjeseca uzastopno. ti možeš sa njom ostati u braku. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. ElKafi. kao što je putnik. s. str. pa čak i spolnim odnosom. ispoštovati.s. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi.š. Imam Šafija. 6164. pa makar se radilo i o velikim grijesima. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. br. ”Kitabu kefaratil-ejman”. dž. u granicama mogućnosti. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. To što ona određene propise ne prakticira. El-Umm. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. Kada je postač dužan da.a. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom.s. post i sl. . El-Kafi. Sahihu Muslim. ”Kitabun-nefekat”.v. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. Naime. uz napaštanje propuštenog dana posta. br. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. 1111) Prema tome. Dakle. Normalno je da. 5368. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. Isto tako. ili određene grijehe čini. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. El-Hidaje. 6711.Fetve i savjet Stranica 107 od 154 U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. s. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu.v. 6087. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. uobičajeno i potrebno. 6709. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. Kurtubi. ”Kitabus-savm”. to treba. Ibn Kudame. ”Kitabul-edeb”. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. 124. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju.a. Molim Allaha. Nadalje. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. ona kao kćerka. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. u početku. (Vidi: Sahihul-Buhari. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Ukoliko je ona u islamu. dužna je da. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. učini kefaret (tj. u određenim okolnostima. a što je u njegovoj mogućnosti. Normalno. nije obavezna činiti kefaret. 1936. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. da vas pomogne u onome što je dobro.. (Vidi: Marginani. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. kao što je namaz. ili je postila van ramazana. ”Kitabus-sijam”. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. U svakom slučaju. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. bolesnik kome post škodi itd. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži.

.š. pokloni u dobrotvorne svrhe. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. kad su ibadeti u pitanju. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. a ako je veća. kad sunce izlazi. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu.nemaju validan dokaz. El-Hidaje. ”Kitabul-vesaja”. br. Kurtubi. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. Međutim. pokloniti spomenutu odjeću. Međutim. dva rekata poslije tavafa itd.š. s. analogija (kijas). Ima li osnova da. dženaza-namaz.a. zavijestiti itd. dok je ležao na smrtnoj postelji. dok je još zdrava. najbolje zna. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. Dakle. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. El-Kafi. Osim toga. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom.trećinu. Isto tako. dakle napaštanje tog dana i kefaret. r. da nije providna. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. Poslanik. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. Njena namjera je da tu garderobu.v. uopće nije dozvoljena. koji je htio da. uistinu. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. dž. Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. a Allah. (Vidi: Marginani. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Dok je osoba pri zdravlju. a Allah. a i trećina je puno. ili ukoliko ostavi testament. Bolje ti je.. najbolje zna. dž. kada je na zenitu i kada zalazi. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. tjelesnom i intelektualnom. 1/122. str. sestra o kojoj je riječ. Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. 124) Međutim.š. 2742) Prema tome. dž. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. u slučaju smrti. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. Prema tome. Naime. Također. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana.s. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti.a.” (SahihulBuhari. da ostaviš svoje nasljednike bogatim.Fetve i savjet Stranica 108 od 154 od strane osoba koje su dužne postiti. Dakle. . tehijjetul-mesdžid. najbolje zna. na taj način. a Allah. naklanjavanje sunneta.

pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. 2/388. S obzirom da mito i korupcija.Fetve i savjet Stranica 109 od 154 Naime. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. br. IX:34). svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca.s.š. 2/2313. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta.a. Sunen.. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet.. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. u pogledu momka ili djevojke. br. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. čak i nakon štavljenja. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. uglavnom. (Ahmed ibn Hanbel.oni koji jedu nedozvoljeno. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. U tom hadisu Poslanik s. Što se. to bi bilo pogrešno.” (Vidi: Ibn Kudame. 3/3580. ali prokletstvo Poslanikovo. štiti pravo svakog pojedinca. Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. dakle. 1192) Prema tome. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. s. a Allah. s. Prema tome. dž. To je najbolji način. dž.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito.v. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”.s. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom.. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike.v. El-Mugni. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi.s. sa svojim savršenim propisima.v. Ebu Davud.” (Sahihul-Buhari.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. Sunen. pak. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje.a. IV:29. . od neutralnih osoba. kao što je sapun i slično. a Allah. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje.a.š. 5/279) Prema tome.. milosti. Musned.a. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima.v.161.” (Sahihu Muslim.š. 3/1336. Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. 14/59). Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. Uzvišeni Allah kaže: ”. Musned. s. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. dž. upravo. ”Kitabuldžum‘a”. dlaka i koža. najbolje zna. kako njeno meso tako i loj. Ahmed ibn Hanbel. Ibn Madždže.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda.. kosti.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. 2/164. najbolje zna. 1337. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. ”Salatul-musafirin”. tiče savjeta i preporuka.

v. Mi ih spominjemo samo po dobru. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. su na licima njihovim. kao npr. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika). Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što . s. Husejna. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. Hasana..” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. a i oni su zadovoljni Njime. str.. H. oštri su prema nevjernicima. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika.” (Sahihul-Buhari. s. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. a Poslanik. Osmana. u mjesecu muharremu 1379.. s.a.v. da sačuvaju njihov integritet i čast. Alije. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. 100). 237-241 (komentar i valorizacija dr.a. s. br.v. god. s. 1/228.s. a koji su s njim. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.s.a. Tako npr.a. 14/827-830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher.v. bošnjački alim koji je umro 1615 god. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je.” (Et-Tevbe. Ljubav prema njima je vjera (din). vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). održana u Meki 1390 H../1958.. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). U reviji ”ElEzher”. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta).s. tragovi od sedžde. a zatim ona koja ih slijedi. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik..Fetve i savjet Stranica 110 od 154 Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. s historijske tačke gledišta.š. Dokaz za to je njihova pohvala. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik.. 3/1090. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija.s.. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. bilo na filmu ili u pozorištu. milosrdni međusobno.” (El-Feth. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan).s. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. pružajući mu podršku. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima.v. neka je Allah s njima zadovoljan. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. Nurul-jekin fi usulid-din.v. kćerke? činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. što su. Njihova obilježja.s..a. Muavije i njihovih sinova. dž. voljeli. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim. El-Menar. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. Omera.. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. uči da prema ashabima Allahova poslanika. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. s. zaista. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal.a. ”Kitabuš-šehadat”. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. niti se nekog od njih odričemo. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. El-Fetavi. (Vidi: Medželletul-buhus el-islamijje...

svetosti.s. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.a. 1422 H. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi.v.v. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove. s. Husejna i Ali b.s. Prema tome.s.v. s.a.s.” U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri ElEzheru. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. u manjem ili većem obliku.a.Fetve i savjet Stranica 111 od 154 će skrnaviti lik osobe koju glumi. s. s. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. Nadalje. Hasana.a. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. a dobro će biti veliko.v.a. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. vi niste kao druge žene!”. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima.s. Naime.š. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. film. . dao. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. 6.a. održanoj 30. 2001 god. s.a. s. s. s.v.v.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. 1.v.s. s.a. s.v. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. supruge i njegove kćeri. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. porodice s jedne.v. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. u pogledu imana i morala.s. Dana: 30. smatram da./24.s. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor.v. te članove porodice Allahovog Poslanika.v. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. god. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. rade kostimografiju itd.s.v. porodicu. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. dž. porodice. najbolje zna. 04. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove.s.a. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. s. nego možemo imati samo štetu. Osim toga.s. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd.a. a Allah. s. vjerovatno. i ostalih s druge strane. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. neće proizvesti negativne posljedice.a. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. tako da bi i to. Ebu Talib. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin.s.a. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. za to nema smetnje. 1999. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri.

” (Ali Imran. br. odgovorio je. One su također različite po stepenima. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti.Fetve i savjet Stranica 112 od 154 I na kraju. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. To su duše nekih šehida. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. Htio sam. Idi i vrati njegov dug. zatvoren (tj.v. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. priča Sa‘d. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je . od smrti do ponovnog proživljenja. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. ”Kitabul-imare”. rekao: ”Tvoj brat je.s.a. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. 16593. Šerhul-akide ettahavijje. Sunen. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. br. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. ne svih. ”Musneduš-šamijjin”.s.v. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. br.a. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici.a. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. ”Kitabul-džihad”. Međutim. ali vi ne znate!” (El-Bekare. ne može ući u Džennet) zbog duga. zaista. s. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. dž. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. neka je na njih Allahov salavat i selam.š. odgovorio je. ona istinu govori”. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik.v. to mi je Džibril prethodno rekao.) (Ahmed.) mu je rekao: ”Osim duga.s. Mislim da to nikome nije potrebno. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. ”Kitabut-ta‘bir”. dž. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. Vidi: Ez-Zevaid. u najvišim sferama. oni su živi.s. 7047. list br. želim naglasiti da većina nemuslimana. s.a. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. Abdullaha b. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan.” ”Daj joj. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. neka bude spreman podnijeti posljedice. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. br.v.” (Ibn Ebul-Izz. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. a to su duše vjerovijesnika. Molim Allaha.š. Džunduba. tj. 3103) (U istom značenju.” Otišao sam i vratio njegov dug. s. to potrošiti na njegovu djecu. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. ali mi je Vjerovjesnik. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu.” (Nesai. a nema dokaza. Amin! Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. kako ne bi uvrijedili muslimane. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. a neke će biti na Zemlji. a Allah najbolje zna. s. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. (Vidi: Fethul-Bari. Musned.

bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo.s. s.š. Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. prostituciju. to će ih odvesti u nemoral. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. Naime. (Vidi: Sehavi.. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. 1917) Tako Poslanik. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. Ali.a. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. s. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. dž. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. želeći njome ono u čemu je svako dobro.” (Tirmizi. te tri stvari. s. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. br. 3373. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. Npr. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom.š. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. Međutim.š. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. pa joj. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. br. dž.s. br. možda. zakonu. svađe i ubistva zbog preljube. zabranjeno. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. manje u klasičnom smislu.s. Nadalje. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. To (troje) je istina. str. dž. onda će npr. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. U plivanju je zdravlje. Isto tako.s.a. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”.v. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. komšiluku. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put.š. itd. (Vidi: Sahihul-Buhari. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. Sahihu Muslim. uistinu. ”Kitabul-džihad”. briga o konjima i jahanje. iako su vid zabave. Sunen. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava.a. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. br. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas.Fetve i savjet Stranica 113 od 154 Vjerovjesnik. bavio se sportom.” (Ebu Davud. 1637) Dakle. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. incest. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu.v. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. prirodni zakoni. a sport. a sami se neće baviti sportom. šerijatski propis je da djeca uče plivati. br. blud.. a da gađate bolje vam nego da jašete”. ”Kitabu ehadisi-l-enbija”. ”Kitabu-limare”. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. rušenje porodica. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. 343. Molim. po Allahovom. dž. droga. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. u jednom hadisu kaže: ” Allah. porodici. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi.a. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. ta djelimična. s. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. društvu i svome okruženju općenito. Sam Poslanik. El-Mekasidu-l-hasene.v. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. Za jedne će postati put dangube i trošenje . može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. Sunen. Allaha. omeđen šerijatskim propisima. invalidna) osim troje: streljaštvo. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka.v.

na koristan i tijelu ugodan način. Onaj ko je dangubio gledajući ga. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. kako pojedincu tako i zajednici. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. pa i islamskih. preciznije rečeno. upoznavanje i zbližavanje ljudi. ili. Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. posao ili živce izgubio zbog utakmice. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. . a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. sve je to kratkog daha. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. biti samo onaj ko mito uzima. Huliganstvo. u tom slučaju. pa i islamskih. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. održavanje kondicije. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. rudara. toplotu i rahatluk. Griješan će. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. možda. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. seljaka i ostalih koji proizvode. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. pozitivne tolerancije itd.. Što se tiče viših ciljeva. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. ali moraju imati koristan cilj. Međutim. Mnogi ljudi. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. posežu za mitom.. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. Nejlul-evtar. Dakle. kao što je npr. ali sve te pare su iz džepova zidara. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. ako se obračuna cijena njihova liječenja. Isto tako. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. Jeste da je on zaradio sebi za život. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. radi postizanja viših ciljeva. koje spominjete u pitanju. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. ko je. To je slično duhanu. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. inženjera. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. jer viši ciljevi. (Vidi: Ševkani. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. razvijanje sportskog duha. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. 8/308) Dakle. da se ne dangubi. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd.Fetve i savjet Stranica 114 od 154 novca u nešto što je beskorisno. krađa.

Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. ali je činjenica da ih ima. Neko nekoga vara. može biti veliki grijeh. Isto tako. tvornica. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. nadam se da on neće biti griješan. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. nikakve koristi. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. možda. Broj onih koji rade tako human posao.. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. a ne realno. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. ponajprije u očima onih koji im mito daju. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. za njih važi opće pravilo o davanju mita. nadam se da je mali. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. Nadalje. navelo neke da počnu uzimati mito. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. Djevojka sam. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. Što se. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. Npr. Prema tome. ima štetu. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. Pitam se. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda.Fetve i savjet Stranica 115 od 154 razbojništvo. vjerovatno. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. pak. Možda je teško materijalno stanje. nego. uz zadovoljstvo. poboljšanje školstva. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito.. donijela i realnu korist?! Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. dajući im mito kada to oni i ne traže. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. čestitosti. kao što su štrajkovi itd. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. iznevjerio je profesionalni kodeks. zaštite čovjekove okoline.. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. alkoholizam itd. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. Uz to. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. Time mi sami sebi činimo zlo. Dakle. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. ti se možeš . Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti.

kada su najviše naljute na svoju djecu. Međutim. Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin.š. Molim Allaha.” (Sahihu Muslim.a. U svakom slučaju. kaže da nije došao da proklinje.s. teško održati u tajnosti. prije svega. Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Ukoliko odjeća nije uprljana. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. te savremenim komunikacijama. a zatim u njoj klanjati. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. mart 1999. 88. muslimanu to biva automatski haram uzimati. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. s. god. čini se da je to. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare.Fetve i savjet Stranica 116 od 154 udati za tog mladića. El-Maide. proteine i druge vrste takvih preparata? To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. zatim će je oprati vodom. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. Roditeljima preporučujem da. nadati se. 291) Da li je ispravno tajno vjenčanje. 57. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice. dž.a. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. u većini slučajeva. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. Međutim. 160. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. jer naš Poslanik.v. zatim će je iscijediti. mole Allaha. br. 157) Prema tome.. inače. ne treba da proklinju. odgovorio: ”Istrljat će je. na dunjaluku i ahiretu. ako je poznato. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. kao što kažeš. čini mi se. da budu dobri i čestiti itd. Muslimani. El-E‘araf. je. Nadalje. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. s. da ih uputi na pravi put. (Vidi: El-E‘araf. Poslanik. 168.v. Zbog toga je.s. bez znanja budućeg punca? . Mi nismo ummet koji proklinje.š. Međutim. Amin! Može li se. može. Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. jer roditeljska dova je kabul. uprkos činjenici što se on pokajao. dž. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. Uzvišeni Allah. muškarac oženiti drugom ženom. uz Allahovu. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. dovoljno je da se uprljano mjesto opere.s. a zabranio ono što je štetno. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. dž. ali ako je imao nesređen život.š.a. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. Čak i ako je uprljana. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. 172. 27.v. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. ja ti to ne bi preporučio. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne. Poslanik. Preporučujem svim muslimanima da za druge. jer. ne mora je mijenjati. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. s. po šerijatu.). b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. ”Kitabuttahare”. dž.š.

predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati.š. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. zakonima. a prije nego se okupa? To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. Mugnil-muhtadž. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o . dž.š. Nadalje. pa prema tome i na genetiku. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti.š. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. najbolje zna. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. s.Fetve i savjet Stranica 117 od 154 To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. br. To se razumije iz 222-og ajeta sure ElBekare. ne boje. El-Insaf. a za kupanje riječ “tetahherne”. Ed-Durr el-Muhtar. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje.” (Nesai. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. Nije Poslanik.š. jer je šerijat. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. u ime Njega: ”Čitaj. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. gdje je Allah. Međutim. Sunen. ja ne preporučujem tajno vjenčanje.s. ”Kitabun-nikah.š. Otuda. Otuda Allah.v. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Međutim. Genetika. dž. Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. (Vidi: Fethul-Kadir. dž. tada bi. a Allah. 1/242. 3316) Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Islam podstiče na nauku. čita i istražuje. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. Naime.š. 1/524. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. dž. Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. u skladu sa ostalim Allahovim. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti.” (El-‘Alek. tj.a. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost.š. EšŠerhu-l-kebir. El-Mukni‘. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. dž. dž. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. kao i bilo koja druga nauka. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. dž. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. 1/390.

š. Oženio sam se šiijkom. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. U svakom slučaju. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. najbolje zna. Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehlisunneta. dž. bavljenje muzikom je . smatram da. Međutim. Živim u Italiji. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. dakle nosiocima izvršne vlasti. prije negoli je klanjala akšam. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. dž. gdje. tada ne bi. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. prvo mišljenje ima prednost. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. dakle. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. tada bi trebalo da naklanja. najbolje zna. Jedno kaže da treba naklanjati. uglavnom. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. što je zabranjeno. Nadalje. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. stradaju oni koji se bore protiv korupcije.š. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. tako da im mito nije potrebno. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. a Allah. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. a Allah. treba znati. drugo da ne treba. njih kao loše primjere isticati. ili se rodi živo pa potom umre. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci.Fetve i savjet Stranica 118 od 154 čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. pa potom bude pobačeno mrtvo. dž. daju visoke plate. da među onima koji se boje Allaha. o njima neprestano govoriti. ali znam da je ima. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. nema mita ni korupcije. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. da li je dužna akšam naklanjati? U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja.š.

za pare). Onaj ko uzima i ko daje su griješni. govoriti Allahu ekber).v. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. Sve su to novotarije. jer ako ”postane” muško. zabranjen je. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. 9. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. uslovno rečeno. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. senzibilnost itd. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Prema tome.” Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Ne samo da zapreke ne postoje. Žalosno je što vam je hodža takav.”.Fetve i savjet Stranica 119 od 154 grijeh. u nekim aspektima. ništavne. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. ”Kitabul-džihad”. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. niti dao olakšicu u tom pogledu. Sunen. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. s tim abdestom. ili preopterećuje ljudski organizam. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. 2/672. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. maj.” ElAjni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj.a. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Sahibi-uzuru. lažne). dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. haram. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati.”’ (Šerhulakide et-tahavije. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Poslanik. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. Živim u Makedoniji. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. Žena treba da se bavi. boks. razlikuje od muške. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. što je i osoba sa postavljenim kateterom. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. ženstvenost. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. s. niti je to naredio neki od imama u vjeri. može klanjati koliko hoće..) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. i nevažeća (batil) djela. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. 2000. .. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. (Vidi: Ebu Davud. koristan. ženskim sportovima. kao što je takmičenje u dizanju tegova. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. Uz to.s. Normalno. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme.

Fetve i savjet

Stranica 120 od 154

br. 2564) Uz to, zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen, ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne, ne treba, osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni, ili pak onima koji će tu odjeću nositi, pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih, shodno tome, nije dozvoljeno koristiti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u 90. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo, odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan, kroz alkohol i kocku, želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili, tj. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego, naprotiv, pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188, IV:29. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu, tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću, a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro, bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Zlo koje društvo trpi, a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija, kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su, daleko veći. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to, međutim, on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Da li je on u pravu? Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima, dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Na drugom mjestu, čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Međutim, velika je greška ako to druženje pređe granicu, kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Znam da mnoge supruge, također, pretjerano sijele sa svojim komšinicama, zapostavljajući svoje muževe i djecu. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije

Fetve i savjet

Stranica 121 od 154

dozvoljeno. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću, jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze, od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati, a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Nadalje, sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo, a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi, ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. I, na kraju, preporučujem ovom bračnom paru, a i ostalima, da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Razgovor i dogovor, popraćeni razumijevanjem i lijepim željama, su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće, zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest, a poželjno je da se nakon toga i okupa. Prenosi se da se Poslanik, s.a.v.s, dok je bolovao pred smrt, kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 687, Sahihu Muslim, ”Kitabussalati”, br. 418) Što se tiče namaza, hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza, tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati, u suprotnom, dužna ih je naklanjati. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar, 1/330, 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati, s obzirom da je Poslanik, s.a.v.s, rekao da pero ne piše djela ludoj osobi, osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena, taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Naime, Aiša je pitala Allahovog poslanika, s.a.v.s, o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati, osim ako padne u nesvijest, a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz.” (Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila, te, shodno tome, nije odgovorna za svoja djela, niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. (Vidi: EšŠerhus-sagir, 1/364, El-Muhezzeb, 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti, kao što su post i namaz. (Vidi: El-Mugni, 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava, a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Nadalje, oni kažu da je to konsenzus ashaba. Naime, Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti, a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. (Vidi: Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od

Fetve i savjet

Stranica 122 od 154

njih nije usprotivio. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz, jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab, a oni su slabi prenosioci. (Vidi: Buhari, Ed-Du‘afaus-sagir, str. 31, 41, Nesai, Ed-Du‘afa vel-metrukune, str. 30, 37, Ibn Hibban, El-Medžruhun, 1/248, 1/288, Zehebi, Mizanul-i‘tidal, 1/572-574, 1/625-626) Isto tako, oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje, ludoj osobi ne pišu se djela, nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti, a mogu se onesvijestiti. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Kur‘an u 31. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. U tim ajetima ne spominju se daidža, amidža niti dajdžić i amidžić. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena, ali njihovi sinovi, tj. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. niti se sa njima smije osamljivati. Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno, a možda ponekad i obaveza, bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Naime, preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Prema tome, čim prekršiš zakletvu, dakle, čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš, dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu, ili, umjesto toga, možeš da ih odjeneš. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ajet sure El-Maida. Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju, tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. Prema tome, pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha, dž.š, Sudnji dan itd, ojača, a uz to, ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol, droga, prostitucija itd, dakle, zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli, a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom, sa majkom svih zala, kako Poslanik, s.a.v.s, naziva alkohol, prokleti od Allaha, dž.š. Molim Allaha, dž.š, da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki, a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika, s.a.v.s, kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Naime, kada je objavljeno Sebbihisme rabbikele‘ala Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane

odjeća i mjesto na kom se klanja. El-Musannef. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. Tako se npr. obavlja onako kako najbolje može.š. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. kako će obavljati namaske ruknove? Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. ruku (pregibanje). Željela sam se udati. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. Kada starija osoba klanja sjedeći. sedžda itd. Babu ma jukalu fir-ruku‘i ves-sudžud”) Što se nafila tiče. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. ali ako neko to nije u stanju. Međutim. ali još nisam naišla na pravu priliku. s.a. Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. Babul-kavli fir-ruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. Radim u Njemačkoj. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.” (Sahihu Muslim. kao što su sabahski.Fetve i savjet Stranica 123 od 154 rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. akšamski i jacijski farz uči naglas. dž. kao što su kijam (stajanje). 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama.” (Abdurrezzak. Molim vas za savjet.s. ”Kitabulezan.a. Dakle.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ”Kitabus-salati. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti.” (Sahihul-Buhari. 877. ”Kitabus-salati. pa makar i sama klanjala. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike. Sunen. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. dove koje su prenesene od Poslanika. Dakle. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. kao što je strah od neprijatelja. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. najbolje zna. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. (Vidi: Ibn Madže. Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. dikkahu ve džillehu. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. ”Kitabus-salati. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. tada inša-Allah. Allahummagfir li.s. Sahihu Muslim. i to je lijepo. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. a Allah. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog.v. Znaj da nisi jedina koja se .” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. ve evvelehu ve ahirehu. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. Naravno. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”.v. s. Babud-du‘ai fir-ruku”. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli.

Ukoliko vlasnik nije dostupan. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. Naime. Zbog toga je Poslanik. Molim Allaha.Fetve i savjet Stranica 124 od 154 suočava s tim problemom. Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. br. ”Kitabud-dahaja”. Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: 1) da se lovi radi hrane.” (Sahihu Muslim. mora posezati za onim što je grijeh. Ukoliko neki musliman ili muslimanka.s. Amin! Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. boreći se za golu egzistenciju. Musned. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio.a. Prema tome. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. da nas uputi pravim putem. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Prije svega. Što se. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. a nije me ubio radi neke koristi. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: . 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. br. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. ”Kitabussajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. ”Musnedul-muksirin”. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji.š. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju.š. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana).v. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Molim Allaha. dž. koliko je to moguće. br. a dozvoljeno uzimati. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. dž. koji su tokom svoga života primali mito. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. jer Allah. želi da se pokaje.” (Nesai. pak. Prema tome. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. Sunen. s. da ga gađate). taj i taj me ubio iz zabave. Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. Ahmed. Hediju je pohvalno davati. 4370. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. dž. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno.š. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. kao što su tehijjetul-mesdžid i dženaza-namaz. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu.

Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. pomoći. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. inša-Allah. b) da ima namjeru lova. bilo javno ili tajno. Naime. c) da lovac ne bude pod ihramima. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. ne domaća. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim . nažalost. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. U svakom slučaju. poznavao propise islama ili ne. dunjalučke i ahiretske. nije jedini. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. jer će time njihov lov biti. kao što je zub i nokat. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha.Fetve i savjet Stranica 125 od 154 Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. bilo da ide na hadž ili umru. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. tako da slušaju lovca šta im naredi. Generalno. Imam prijatelja s kojim se redovno družim. berićetniji. c) da umre od rane. Ovo su osnovni propisi o lovu. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. bilo potpuno ili djelimično. malih i velikih. uzroke takvih pojava eliminisati. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. moraju biti obučeni. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. a ne odmagati im. dakle da ne ode loviti sam od sebe. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. a ne radi sebe. Bez obzira ko taj čovjek bio. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. koje su u okolnostima u kojima živimo. ne daveći. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. dakle da love po njegovoj naredbi. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. dž. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. na njega djelovao u pozitivnom smislu. sve dotle. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. ili da je živu donese pa je lovac prekolje.š. prije svega. d) da ne jede ono što je ulovila. uz Allahovu. ili pak neki drugi pristup. bio učen ili ne. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. mogu i ja”. b) da bude divlja. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. Primjer koji navodiš. bez sumnje. sasvim realne. soko itd. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. jer je osobi u ihramima. b) da ga lovac pošalje na plijen. kako bi. uvidjevši njegov pogrešni put. dug proces. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. Otuda se prema tim pojavama. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. Smatram da našoj braći i sestrama. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. sokola). ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. To je. od njega polahko distancirati. zabranjeno loviti na kopnu. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. pomoć. treba.

što treba naglasiti. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. Nadam se da je takav slučaj sa . dž. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi.a.. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. dž. Ta ideja. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. dž.a. s. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. a neki vrlo daleko od nje. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. br. Ja imam antipatiju prema sufizmu. i pored svega. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. s. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. je suština islama. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. a Poslanik. vjere. jer Allah. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj.š.s. što je važno naglasiti.v.” (Sahihu-l-Buhari.š. dž. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. dž. Drugo. treba da se ugledamo. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. U ovom ajetu Allah.” (El-Maide. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. s. dž. dž. jer s kim si takav si. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. pomoć voditi ka dobru. 3688) No. kao sljedbenici Allahove. Prema tome. pa nemoj. praksi. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo.v.Fetve i savjet Stranica 126 od 154 mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. pa prema tome u tekije. s. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj.š.a.š.s.v. uistinu. a oni bi trebali biti naš uzor. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. uz Allahovu.s. Molim Allaha.š. 18) U ovom ajetu Allah.s. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. nisu ni ulazili.. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama.a. ”Kitabu-l-menakib”. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima.v.v. s. Prema tome.) ”Džamije su.” (El-Džinn. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine.v. Poslanik. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana.s. tekije su nečije druge. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. prije svih.š. jer prijeteljovanje je znak ljubavi.a. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. ne na osnovu imena. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. u Allahovom Poslaniku. a ne Njegove. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati).a. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. Prema tome. s obzirom da ih nije bilo.s. Allahove.š. Treće. a ne Njemu. s. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. Amin.

To što džin govori može bit indicija. s.s. Prema tome. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. neko više. 282. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima.) ”. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Sihra ima više vrsta. a svi ljudi griješe. a to. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. ”Kitabu salati-lmusafirine ve kasruha”. nesuradnju u grijehu. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare.v. kaže: ”Učite suru El-Bekare. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. Allahov. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim. ujutro i naveče: 1-5. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. jer u njenom učenju je berićet. mesdžid. Nadalje.”Vidi: (Sahihu Muslim. čak.a.v..” (El-Bekare. uistinu bude i ostane mesdžid. kaže: ”I navedite dva svjedoka. dva muškarca vaša. a u izostavljanju gubitak. Molim Allaha. dž. dž.s. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. Uzvišeni Allah. . s... podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. s. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.v. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan.s. rekao ”Allahov.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta. Poslanik. To nije šerijatom propisano.š.š. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Ne. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. Normalno.š. s.. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid.š. kaže da svaki Allahov.a.s. sve dok su u islamu.a. neko manje. dž. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija.š.v.s. 2. Poslanik. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi.Fetve i savjet Stranica 127 od 154 Tabačkim mesdžidom... u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. naređuju dobro i odvraćaju od zla. 255-257 i 285-286. Uz prethodno. praksi i praksi njegovih ashaba. rob”. dž. s. prije svega.a. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. pa ih pogledaj u Hisnu-l-muslim i drugim zbirkama dova. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. Međutim.” (Et-Talak. dž.a.v. Amin. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. br. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz.

on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. dž. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. br. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. 916). Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. i može li se to tretirati silovanjem? Poznata je činjenica da žena. da li je s tim Allah. Prema tome. 21. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere.š. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. ne oprosti. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze.Fetve i savjet Stranica 128 od 154 Ukoliko si ti. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. a možda i nekih drugih razloga. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. a ne zapostavljanje i nasilje. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. dž. Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe.š. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. Međutim. ukoliko joj Allah. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. odnosno opomena. ”Kitabu-ldženaiz”. Međutim. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. a Allah. po šerijatu. kakvih dosta ima. Bez obzira na okolnosti. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. najbolje zna. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. a i njen muž prema njoj. To što neki muslimani kod nas. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. takvo razumjevanje . Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. (Vidi: Er-Rum. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. zadovoljan. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice.š.” (Sahihu Muslim. dakle silom. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. dž. što mu mrtvom koristi dotična uputa.

a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. nije nikada umrlu osobu. u Meki ga teško mogu vidjeti. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. Prema tome.). a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. nagovarao da izgovara šehadet. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. bilo da si lično mlađak vidio. ”Kitabus-savm”. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.v.” (Tirmizi. Ukoliko ih bude manje. a u Indoneziji ne mogu nikako. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. rekao: ”Postite kad ga (tj. bilo prije ukopa ili nakon toga. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. 1909.v. s. bajram je kad mrsite. br. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. jer je Poslanik. s. Isto tako. s. 7/86-87.v. Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. Bilo kako bilo. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. smatram da to treba da slijediš. onda upotpunite šaban trideset dana.Fetve i savjet Stranica 129 od 154 očito nije tačno. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. S kim ću otpočeti postiti. a onaj ko sazna da je postio na . s.s. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa.š. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. s.a.a. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. dž. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? U osnovi.v. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.š. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom.v. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. mlađak) vidite. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti.) Prema tome. Poslanik je.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. Poslanik.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.a. i mrsite kad ga vidite.a.s.) Na osnovu prethodno rečenog.s. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. a ako vas u tome oblaci spriječe. obično nakon što se umrla osoba ukopa. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. tako da npr. morat ćeš razliku napostiti. a ne kada osoba umre. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj. 697. najbolje zna. br. Molim Allaha.s.” (Sahihu-l-Buhari. Sunen. ako ga vide u Rabatu u Maroku.a.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. Međutim. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. Naime.s. ako je neko mlađak vidio. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. dž. ”Kitabus-savm”. a Allah.

Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. br. najbolje zna. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom.bajram je kad mrsite. za oprost. dž. sigurno znanje. viđenje ”okom sigurnim”. između ostalog. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta.v. Prema tome.Fetve i savjet Stranica 130 od 154 bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. jer je Poslanik. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. b) da je razumna. 697.. rekao: ”. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu-l-jekin” tj. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. ”Kitabussavm”. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post.š.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju.. dž. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. ukoliko je u stanju. Međutim. Allah.s.š. dž. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. ako ne. odnosno mrse. jer svijetu u kome živimo. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. . Sunen. kao što je bolest. a Allah. Kome je post obavezan? Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. najjači je i najsigurniji vid spoznaje.a. S druge strane.š. a to je ”ajnu-l-jekin” viđenje: ”okom sigurnim”. potrebno je zanijetiti post prije zore. To je posebno važno u slučaju bajramnamaza. dž.š.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom.” (Tirmizi. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). c) da nije na putu. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. s. Poslanik. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu.) Dakle. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. hajz i nifas za ženu itd. a ona to nije učinila.

Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. najbolje zna.s. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. Međutim. da bi se mogao iftariti.Fetve i savjet Stranica 131 od 154 s. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari.a.a.) Ovdje se misli na ramazanski post. s. Naravno. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. Jusufa el-Kardavija. uslov za postača. Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. Da li je naš post ispravan? Da.” (Sahihu-l-Buhari. ”Kitabus-sijam”. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. Kadi Husejna. tj.a. tj. br. br.v. misionarstvo itd. 1954. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta.v. zatim istaknuta ulema poput dr. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. br. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. a ne on sredinu. 1100. izaslanstvo. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe . Sahihu Muslim. ”Kitabus-savm”. Sunen. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. Međutim. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. 2294. Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. dakle da njega sredina mijenja. jeste da sunce zađe. Na osnovu prethodno rečenog. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. To zbog toga jer je Poslanik. dž.š.) Dakle. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu.” (Nesai. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. Međutim. ”Kitabus-savm”. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. s. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. a Allah. Normalno. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. da musliman u njoj može prakticirati islam.v. Prema tome.s. Poslanik.s. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća.

ali. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. nasilje i teror u Kašmiru. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva . Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. i čega još ne. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam.Fetve i savjet Stranica 132 od 154 nepravdu. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. organizovanih bandi. cijeli svijet. Saudi Arabiji. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. čini se da oni više vole šehadet nego život. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. puna različitih rasa. Međutim. činjenica je da je to čest slučaj. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. Svijet se. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. pa neka svako dobro razmisli šta sije. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. Iraku.š. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. koje su pravne posljedice? Ukoliko se zakune Allahom. dž. Somaliji. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Egiptu. da pa se te različitosti sukobe. Mindanau i tako redom. dž. klanova. čak i u onim najdemokratskijim. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. Palestini. dž. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. Ako Allah. a Amerikanci to neće moći. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalm-bombama. čečeniji. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi.š. Alžiru itd. niti bilo kakve infrastrukture. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti.” Dakle. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. Tačno je da se svijet. Nadalje. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. Uglavnom.š. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. Libiji. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. nakon što definiše terorizam. Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani.

ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je.a. otići na hadž. dž. (Vidi: Kurtubi.a. 646) Isto tako. s. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. a onda odluče da s njima nastave da žive. kako je Poslanik. zaista. muž dužan izvršiti kefaret. br. 1/156) Nadalje. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. To su Allahovi propisi. 2-4. a potom pristignu dvije ili više osoba. uz kefaret. a Allah dobro zna ono što vi radite. tada je. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. Hasana. dužni su. O ovom propisu Allah. . tj. s. otići na hadž. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. str.a. 51. Međutim. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom.645.š. moleći Allaha.a one nisu majke njihove. 4/285-287) Po njima. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. tada je dužan.Fetve i savjet Stranica 133 od 154 kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. A onaj ko ne može. pa. On nije oformio džemat u džamiji. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među žulemom. da mu oprosti što je prekršio propis. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. pa. imajući u vidu da je namaz u džematu.v. s. već je bio klanjao. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda.š.” (El-Bekare. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene.s. a to je stav Ibn Mesuda. (Sahihu-l-Buhari. ”Kitabu-l-ezan”.a. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. ako to prekrši izvršiti zavjet. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. tada je dužan. Onaj koji ne nađe. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. Poslanik.s. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta.v.” (ElMudžadele. mustehab im je klanjati u džematu.s. a ako odluče da se rastave.s. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. (Kasani. Ataa. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. ukoliko džamijski imam klanja namaz. s. kao što im nisu dopuštene majke njihove. da jednog roba ropstva oslobode. Malik. npr. El-Mugni. kao što im nisu dopuštene majke njihove. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom . rekao. oni.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. El-Kafi. prije nego se vrati svojoj supruzi. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. Bedai‘us-sanai. 226-227) Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. A nevjernike čeka patnja nesnosna. To vam se naređuje. Allah doista prašta i milostiv je.. odnosno dvadeset sedam deredža. učiniti istigfar. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. prije nego što jedni drugo dodirnu.v. a Poslanik. rok je samo četiri mjeseca. Ibn Kudame. i ako se vrate ženama. Nehaija i Ishaka. Allah doista sve čuje i zna. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. koje su pravne posljedice? Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen.v. Evzai i Lejs. Sevri. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. dž.

1909. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno.a. tako da npr. najbolje zna.s. Dakle. onda posmatranje sportskih nadmetanja. s. bez šerijatski opravdanog razloga. Poslanik. kockanje. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. uvrede. nije grijeh. u naše vrijeme. to ne stoji.s. br. pratiti NBA ligu i slično? Pasivno bavljenje sportom.s. To je teško palo muslimanima. Međutim. Dakle. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. u Meki ga teško mogu vidjeti. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. posmatrajne sportskih nadmetanja. Bilo bi ispravno. Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca.v. br.v. Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.” (Sahihu-l-Buhari. općenito posmatrano. npr. da se za takve džemate kaže da su mekruh. ili haram.. na što je Allahov Poslanik.) Prema tome. ”Kitabus-savm”. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. u tim okvirima. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. dž. Velika većina. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. ukoliko u tome nema pretjerivanja. a u Indoneziji ne mogu nikako.) Ono je. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. ako ga vide u Rabatu u Maroku. klađenje.” (Sahihu-l-Buhari.v. 7/86-87. po šerijatu. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu.Fetve i savjet Stranica 134 od 154 što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. tj. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. (Vidi: Tirmizi.a. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. gledati nogometne utakmice. Smatram da. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. 6501) Neka sportska takmičenja on je .a.. ”Kitabus-salati”. s. a Allah. s. ”Kitabur-rekaik”.a.v.š. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. s. ukoliko nema zapostavljanja obaveza.s. br. ipak. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. gledanje onog što je haram gledati itd. Sunen. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. Da li je. Poslanik. svađe. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja.

Najljepše ruke su one koje su najčistije.š. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. nego izvor nečistoće. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. a higijena je dio islama. ”Kitabul-libas”. s. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. Primio sam islam i oženio se muslimankom.s. Naime. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno.š. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. streljaštvo i jahanje. Molim Allaha. dugi nokti nisu izvor ljepote. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. br. ukoliko mantil. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret).š. utrkivao sa Aišom. koji mogu biti i smrtonosni. ti s njom možeš ostati u braku. Klanjajte istiharu i molite Allaha. (Vidi: Dejlemi. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. ja bih vam preporučio razvod. Prema tome. dž. a u nekim je i sam učestvovao. Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. r. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. 545. tako što će ona obući dug ogrtač. a tu spada većina sportova. dž.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. dž. a to su plivanje. haljinu i tome slično. br. 1807).a. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. Preporučujem sestrama da. po mogućnosti. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? U osnovi. haljina ili dimije pokrivaju stopala. kao kada se npr. za ispravnu odluku. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku.v. Poslije toga. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). Kitabu Firdevsi-lahbar. preporučio bih im sve sportove koje vole. a Allah. 2/69).Fetve i savjet Stranica 135 od 154 odobrio. 5/415) U svakom slučaju. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. Bakterije i ostali mikroorganizmi. stopala pokriju. najbolje zna. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se . Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. kao kad ga je Seleme b.”Kitabut-tahare”. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. Sahihu Muslim.a.

bilo javno ili tajno? Musliman koji ide u džamiju. ”Kitabut-tahare”. osoba koja ponekad konzumira alkohol. u sahih hadisu. namaz ima.v. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. kao što je navedeni primjer u pitanju. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. najbolje zna. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. a Allah. Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo.a. mehanički. dž.. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. s obzirom da je ona tražila razvod. Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. Npr. jer je Poslanik. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji.š. ima zaštitu koju mu Allah. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. Prema tome. s. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98.Fetve i savjet Stranica 136 od 154 ukaže potreba. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. Ti imaš pravo. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje.š. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. pa čak da tražiš i više od toga. pruža. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. Spomenutom muslimanu koji. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. kada je u svjesnom stanju. Normalno. biti svjedok pri sklapanju braka. Međutim. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. (Vidi: Sahihu Muslim. Niko od ljudi nije imun na grijehe. zbog toga što on. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. Ukoliko to čovjek čini. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. radi to ružno djelo. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. između ostalog. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. Babu hisalil-fitre. može. i pored toga što ide u džamiju. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. isto kao i onaj koji ne ide. može biti zaveden od šejtana. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. zabranio da se taj period prekoračuje. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. prakticirajući islam. i pored toga što klanja. ili makar jedanput u četrdeset dana. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. godine? Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. . uprkos činjenici da ide u džamiju. dž.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba.s.

Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka.š. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. On ne zna od koga ga je ukrao. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. dž. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. Što se pak tiče dodirivanja spolnog organa djeteta pri pranju mišljenja uleme su podijeljena. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje.” Radimo u privatnom preduzeću. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama.š.š. Kako to mogu učiniti? To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. ali. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Onima koji odu. moraš pitati njihovog vlasnika. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova.Fetve i savjet Stranica 137 od 154 odjeća i mjesto na kom se klanja. zamoliti za oprost.š. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Amin. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. dž. Smatram da je jače mišljenje koje kaže da to ne kvari abdest. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. najbolje zna. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. dž. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. . Da li je moj postupak ispravan? Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Molim Allaha. a koju će utvrditi neovisna komisija. Radim u mehaničarskoj radionici. a Allah. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. dž. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. tada nema smetnje za njihov odlazak. Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak.

Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. s. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. učenjem Kur’ana. da proučiš toliko iz Kur‘ana.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu.a.s.v. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. dovom. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila).š. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. najbolje zna. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi.š. Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Ne. dž. ili van nje. ili uče Kur’an? Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu.s. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. dova itd.Fetve i savjet Stranica 138 od 154 Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. s. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. Poslanik. dž. a Allah. Da li je on u pravu? Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. Štaviše. Normalno. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. a ja sam u islamu. Poslanik.v. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. bilo da su te optužbe istinite ili ne. proizvodnji buke i galame u džamiji. Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. a Allah. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. prihvatajući mišljenje drugog. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet.š. dž. nema smetnje za to. s.š. dž. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. kao što je izučavanje korisne nauke itd. da toliko puta proučiš određene dove itd. najbolje zna. ti si obavezan da se za to pobrineš. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Da.v. zabranio je . ne postoji bid‘a hasene. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani.a. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno.a. Roditelji su mi bili nemuslimani. Ako je Allah. Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet.s.

v. Dakle. Dakle.v. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. a Allah. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. a ne poslije sunneta. u kojima su manjina. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. ako bi Bošnjacima u mjestima. a kamoli .Fetve i savjet Stranica 139 od 154 ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali. Želim. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana.š. Prema tome. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. najbolje zna. karatea. muslimanima. s. a ne donose štetu. poput boksa.a. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili.s. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. Npr. 4692 u Musnedu imama Ahmeda.s. kako poslodavac tako i radnik. Međutim.v.a. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. Prema tome.š. s. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. zabranjen zbog toga što je Poslanik. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. Međutim. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. dž. jer kako smo vidjeli Poslanik. džuda itd. stvaranja. dž. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. po islamskom učenju. stoji u hadisu. Onaj ko nas vara nije od nas. to je zabranio. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. Boks je. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. (Vidi hadis br. a ne ti. U lice je zabranjeno udarati životinju. muslimanu je. cilj ne opravdava sredstvo. po šerijatu. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). mudro i lijepim savjetom.s. dž. odnosno prema svim radnicima koji rade. To je pogrešno. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. dozvoljeni po šerijatu? Što se tiče borilačkih sportova.š. kao što uče neke filozofije. za to nema smetnje.a. s. Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Poslanik. Dakle. Da li sam za to griješan? Da. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. Dakle. oni se raspričaju čim imam preda selam. tada si griješan za taj propust. po šerijatu. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. takođe. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. a Allah. po šerijatu. Želim ukazati toj braći da. Nadalje. Da li su borilački sportovi. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farz-namaza.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. najbolje zna.

Prema tome. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. ”Kitabu-ldžihad”. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. da je žena bolesna.a. s. ili bola (ar.a. s. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. najbolje zna.v. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. Prema tome. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. Poslanik.š. Normalno. a neke su i smrtno opasne.s. dok se uči Etehijjatu u namazu. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. 1709. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. ili je krhke tjelesne građe. jedan. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača.v. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. nego o tuđem).š.š. Ona se smatra nečistom. br. Pod spermom (ar. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. Prema tome. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. . br. najbolje zna. 1708. Otuda. Sunen. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad.š. onaj ko ne vodi računa o svome namazu.a. Poslanik. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. Dakle. dž.a.” (Ebu Davud. Ebu Davud. niti ga treba stalno držati uzdignutim. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. ime pri učenju Etehijjatu. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. 2564) Osim toga. a Allah. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha.Fetve i savjet Stranica 140 od 154 čovjeka.v. pokretanje desnog kažiprsta.š. dao čovjeku na dunjaluku. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. mezj). tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. dž. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. pokazivanje kako je Allah. (Vidi: Tirmizi. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. s. s. ”Kitabu-l-džihad”. Sunen. Tu na prvom mjestu stoji boks. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. dž. dž. a ne da se njime tijelo uništava. ”Kitabu-l-džihad”. a Allah. Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. Nadalje. dž.s. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. br. Spermu treba oprati.v. dž. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. Sport treba da služi tijelu. pa čak i rak. Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Preporuka Poslanika. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. vedj). a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu.š. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj.s. Sunen. praksa bila je da kada spomene Allahovo. Koliko mi je poznato. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. Međutim. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. dakle. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju.s.

”Kitabu-l-vitr”.” (Medžmu'u fetava. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama.a. treba znati da korišćenje tih hadisa. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. 87. jer se taj alkohol odmah ispari.v. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. Ja. Doduše. pa kada završiš potari njima svoje lice. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. 4/221. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. od njega se prenosi hadis ili dva. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. ”Kitabu ikametis-salati”. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. Prema tome. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). Ibn Madždže u Sunenu. Međutim. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. Imajući u vidu da je Poslanik. (Vidi: El-Albani. a. Daifu Suneni Ibn Madždže. s. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. tako da se bojim da ne odem u haram. Uprkos tome.s. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. Ja sam njome zadovoljan.s. s. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. Međutim. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. Moja supruga radi u bolnici. tu nema alternative. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom.a. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. 22/519. Da‘ifu Suneni Ebi Davud.s. s. str. s. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). Babud-du‘a. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. ustvari. međutim. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. osim u određenim slučajevima.v. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. osim toga. . Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu.v.a. Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). općenito. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. dizanja ruku pri dovi. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju.v. 145-146. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum.a. ne savjetujem.s.Fetve i savjet Stranica 141 od 154 Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. uglavnom. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak.) Prema tome. Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika.

njih čeka najljepše prebivalište. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju.s. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem.a. da ih njome ne uznemirava. Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. nemoj se poslije mene udavati. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. milost i ući u Džennet.v.) U svakom slučaju. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. istinski nevjernik. Molim Allaha. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. tj.” Ove hadise šejh Albani. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. s. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. 3/275-277.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. onima koji pokrivaju istinu. Amin! Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. 1282. jer. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. jer od onoga što ima na ahiretu. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? . suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita.. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu.” (Er-Ra‘d. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. Uzvišeni Allah kaže: ”. a Allah..š.. Kur‘an nevjernike naziva kafirima.Fetve i savjet Stranica 142 od 154 ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. uvrstio je u vjerodostojne. dž. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha.a. najvažnije je zaslužiti Allahovu. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov.s.v. s.” (Ja Sin. Šta će žene imati u Džennetu? Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. uprkos određenih primjedbi. uistinu. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. Dakle.š. br. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. dž.. ateista ni ne postoji. nikom neće nepravdu učiniti. dž. sigurno. čak ni najvećeg ateistu.š. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. Nadalje.

Dakle. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade.s. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. prema riječima ove osobe. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. kako u hadisu stoji. na što sam pristala. mezar će biti odnesen. u računovodstvu. često ostvarim višak. s.Fetve i savjet Stranica 143 od 154 Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Da. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. majka svih zala. Molim Allaha. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. npr. dž. Ako ovako nastavi. u ime Allaha. npr. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu .š. Međutim. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. Konkretno. ostataka iz mezara. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. Šta mi vi savjetujete? Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. Ovdje boravim bez mahrema. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. Studiram i radim u Njemačkoj. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. bude dozvoljeno premještanje mezara. zbog.v. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. razlog koji ste naveli dovoljan je da. Međutim. tu je situacija znatno drugačija. strpiti. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. tj. Pa čak i kad te taj hadis. Što se tiče duhana. Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. da je alkohol. možda. Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu.a. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. po šerijatu. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet.

rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. odredbi. a u nekima prednost je dao žensku. El-Feth. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. Muhammed. Allah je doista silan i mudar.š. 5. između ostalog.š. dž. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. Uzvišeni Allah. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. najbolje zna. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu.š. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. a od nevaljalih odvraćaju.s. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da.. 71-72) (Vidi također: En-Nur. a Allah. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. tri puta je rekao majka. biti pod abdestom. Treba naglasiti da je. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. To je kod Allaha ispravnije. savjetovao bih da to izmijeni. po Allahovoj. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. dž.š. prema zakonu. generalno. El-Hadid. dž. Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. El-Ahzab. A Allah je silan i mudar. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela.v. dž. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. s. dž. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. a tek četvrti put otac. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. Nuh. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. Ukoliko je već uzela muževo prezime. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. 35.” (El-Ahzab. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. 12. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Što se tiče pitanja ko je vredniji. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. po Allahovom. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. ili tejemmumom. 19. To što neki muslimani. Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. zakonu. Činjenica je da muško i žensko. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. i divne dvorove u vrtovima edenskim. 34). 12. održavati ljudski rod na Zemlji.a. To razumijemo iz Allahovih. to će doista. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. kao što je dužnost poštivati i zakone . po islamskom učenju.Fetve i savjet Stranica 144 od 154 za koji te firma plaća. eventualno.. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. Imajući u vidu različitost tih uloga.” (El-Bekare. i namaz obavljaju i zekat daju. muško za jedan stepen ispred ženska.” (En-Nisa. u kojima će vječno boraviti. 73. 31-32. o ženi govoriti kao o izvoru zla. samo.š. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. Poslanik. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti.

Es-Sunen el-Kubra. tj. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu.s. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. pak. dž.š.š. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. Prenosi se od Aiše. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. dž. Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. tada se mehr treba odmah. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. r. najbolje zna. još uvijek nije spremna da se pokrije. Da li je naš postupak ispravan? Da. a i ako ne uspije bit će na dobitku. dž. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. a Allah. ili je izišao iz islama. Nadalje.s. ženski džemat. Sunen. a ne ispred safa. s. dž. da krene Pravim putem. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. a i savjest je neće peći. Sada želimo da se uzmemo. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. ima svoje utemeljenje. Međutim. Babu imametin-nisa. vlasnik mehra tj. Šta nam savjetujete? Savjetujem vam. Naravno.š. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam.v. dužnost je pridržavati se tog roka. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. nakon sklapanja braka. dž. prije svega. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka.v.a. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. da učini vaše pokajanje iskrenim. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika.Fetve i savjet Stranica 145 od 154 u kojima se daje prednost žensku. ”Kitabus-salati”. Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. 6/405) Prema tome. Ahmed. vaš postupak je ispravan. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. odnosno mušku. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Amin! Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. iako je počela klanjati. to će za nju biti dvostruki uspjeh. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. da se iskreno Allahu. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u . da li joj se preporučuje da ga napusti? Ja bih svakoj supruzi preporučio da. prije svega. roditelju svoje djece. ali ona. (Ebu Davud.š. da žene same klanjaju u džematu. isplatiti. da sebi traži selamet negdje drugdje. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. s. dž. savjetujem vam da se puno Allahu. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. zbog grijeha koje čini. u ugovoru specificira vrijeme isplate.a.š. Molim Allaha. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. 3/131) Isto tako Poslanik.a. Musned. Drugo. majke pravovjernih. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć.š. Ukoliko ne postoji tradicija. Ukoliko u tome uspije. (Vidi: El-Bejheki. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. Ukoliko se. 1/139. jer je dala od sebe što je bila u stanju.

” (Tirmizi. Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? . isplata mehra postaje obavezna istog momenta. za to nema zabrane. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. Onoj punici. Nesai. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. dž. prije nego što učiniš taj korak. s. može naći u nezgodnoj situaciji. ”Kitabus-salati” br. Naime. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu.s. Prema tome. najbolje zna. Kada ne spomenem ime... tako da. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Da. br. ajet sure En-Nisa. Sunen. ”Kitabus-salati”. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. ili pak ne poštuje šerijatske propise. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. 1439) Imam nijet da se ženim. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. Osim toga. bude uz znanje njenih roditelja. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. ali u različitim formama. a Allah. s. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate.a. najbolje zna. Naravno. O tome govori 23. Sunen. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova.š.a.š. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. Ebu Davud. br. 32) Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći.š. Ukoliko se sa njom upoznaš. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. s. Preporučio bih ti da se. Dakle. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. 470. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. Preporučio bih vam da to upoznavanje.a. Taj status on stiče. ni kriva ni dužna. po mogućnosti. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. dž. Nadalje. Prije svega. dž. po mišljenju većine uleme.v. najbolje zna. i da bude u granicama stvarne potrebe. a Allah. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. Sunen. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Poslanik. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. 1661. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. Prema tome.v.v. koja je u mlađim godinama.” (El-Isra. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre. To je preporuka Poslanikova. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Mnoga pitanja su anonimna.s. Ne smije biti osamljivanja.Fetve i savjet Stranica 146 od 154 skladu s tim se postupa.s. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. a Allah.

dž. a Allah. ”Kitabul-libas”.Fetve i savjet Stranica 147 od 154 Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. 1157. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. ali ne glasno da svi čuju. 1/8. (Vidi: Ibn Madždže. Ebu Davud. 2/336. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. S druge strane. jer je surma vid ukrasa. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). dž. Poslanik. Njima se žele postići različiti ciljevi. kasetom ili novcem.s. 2/1156. a ne bacati u smeće s obzirom da se u njima spominje Allahovo.. Njih treba spaliti. je sunnet. Sve više Bošnjaka kod nas u Čikagu dobivaju nekakva pisma u kojima se od njih traži da ta pisma proslijede dalje. Vaš imam je u pravu. Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. Sunen. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam.a. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. Molim vas da nam date podrobnija objašnjenja u vezi ovog i sličnih pisama i da nam objasnite kako da se prema svemu tome postavimo? Sva ta pisma su lažna. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju.š. Mislim da se prije svega želi ubaciti sumnja i smutnja među muslimane i da se želi njihova pažnja usmjeriti u pogrešnom pravcu. a to je zabranjeno. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. tri tačna odgovora nagradi knjigom. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. s obzirom da fond nagrada daje . Sunen. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. siri itd. ne dotične novine. 1/121. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. Prema tome. ime. Time se ta igra pretvara u kocku . Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima.v. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri.š. Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. to treba zabraniti. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. Sadržaj tih pisama je zaista čudan (E-mailom šaljem vam jedno takvo pismo). ”Kitabut-tahare”. bilo istom ili različitom nagradom. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. Da le je on u pravu? Nazivanje selama je sunnet. Kitabut-tibb”. ismid. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. uče Kur‘an. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. s. U takva pisma grijeh je vjerovati i na njih ne treba obraćati pažnju. najbolje zna. ”Kitabut-tahare”. Isto tako.lutriju. a ponekad ima i kur‘anskih ajeta. naravno. koja jača vid.

.s. Tačno je da su te pare haram. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Ne. kada se čuje lijepa vijest. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. a Allah. udarcem u glavu itd. ni to nije problematično. jer su te pare haram. to nema utemeljenja u šerijatu. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. . dž. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. svoju porodicu. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. uputi zahvala Allahu. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. Što se tiče izvlačenja.v. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. jer se hadisi koji govore o musavvirinima.Fetve i savjet Stranica 148 od 154 treća strana tj. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. Predajem vjeronauku. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. Da li je to tačno? Da. smatram da mu to treba omogućiti. Poslanik. Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. nego grijeh ostaje kod njega. To je od obostranog interesa. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. dž. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. a Allah. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. odnose na izradu likova koji imaju hlad.š. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. dž. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. Npr. nego ostaje kod njega. Ispravno je da se. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe.š.š. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. dž. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari).a. Neka vas Allah nagradi. tj. po tumačenjima mnoge uleme. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. džamijski odbor. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. i dova lijepog sadržaja.š. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. prijatelje. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima.š. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. a ne učesnici u takmičenju. najbolje zna. dž. dok je goveče pri punoj svijesti. bi. s. najbolje zna. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati.

nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. parapsihološkim tretmanima. shodno vašim mogućnostima. a Allah.š. Dalje. da povraćaju. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. dž. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. zatim neke kristale. oni će.š. Da li je moguće da Allah. da izgone džine. po mogućnosti. Čini mi se. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. dž. također. najbolje zna da je većina onoga što u . Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. Međutim. pod abdestom. a ode na svojim nogama. dozvoljeno je ulaganje certifikata. Zbunilo me da je koristio zbirku dova.š. podne namaz klanjati u džematu. Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. skidaju sihire i otkrivaju počinioca.Fetve i savjet Stranica 149 od 154 Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Da. dž. liječenjem bioenergijom. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. nagradi za vaš trud! Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. Iako je učio određene dove iz zbirke. Neka vas Allah. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. Ipak. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. a Allah. Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas. Desi se da pacijent dođe u kolicima. dž. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu.š. vidovitošću i salijevanjem strave. najbolje zna. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. svoju bioenergiju i vidovitost. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. I one. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da. otkrivaju tajne itd.š. Uprkos svemu. nisam vidio da uzima abdest. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. s islamske tačke gledišta. Kada dvojica zakasne na džumu. uče sure iz Kur‘ana. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. dž.

Ibn Madždže. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. snaga. piju. jednostavno. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. povezano sa lošim džinima. ne klanjaju itd. Sunen. Te osobe. psuju. bilo direktno ili indirektno. dž. Reci: ”To je neprijatnost. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. br. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. parapsihološkim tretmanom. ne klanjaju Njemu. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati.š. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. pomoć. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. salijevanjem strave itd. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. a intimni život u braku je vjera. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. One. vidovitošću. U isto vrijeme. ajetima.a. ustvari. Ukoliko je npr. dž.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. i ne prilazite im dok se ne . dove. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. Npr. Doduše. jer ko nema stida nema ni vjere. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. hvaleći ensarijke. uz Allahovu. Općenito. ne upućuje dove Allahu. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. jer možda laže. ponekad. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr.. Treba istaći da. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. Molim vas da nešto o tome napišete u ”Novim horizontima”. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe.š. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. ponekad čak i nelogične. a koriste se dovama. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. r.” (Sahihu-l-Buhari. vodeći računa o adabima i stidu. Aiša. kao što je liječenje bioenergijom. kao uslov za suradnju. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. Isto tako.Fetve i savjet Stranica 150 od 154 naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). te zbog toga o tome treba govoriti. postići i na halal način. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. tada je ta medicina dozvoljena.

ili da ih odjene. Da li je to tačno?” Da. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve.s. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. Međutim. nego ostaje kod vlasnika tih para. u pravom islamskom okruženju.s.v.a. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. prekrši zakletvu. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. O tom kefaretu govori 89 ajet sure El-Maide. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. s. najbolje zna. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? . 1914.. a Allah. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. ponekad drugačije. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. niti njegovih ashaba.” (El-Bekare. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. 222) Poslanik. Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Ukoliko za to postoji potreba. dž. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). bilo svjesno ili nesvjesno.š. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. s.a. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Smatram da trgovcu nije grijeh. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. dž.v. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji... jer to nije bila praksa Poslanikova. jer se grijeh ne prenosi s parama. Sunen. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. Poglavlje o braku. Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. tada to nije novotarija. zahtijeva kefaret (otkup). Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani.š. Dakle.v.a. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. A kada se okupaju. zbog zaborava.” novotarija (bid‘a). ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. a Allah. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. najbolje zna.” (Ibn Madždže.” (Kur’an. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. Ukoliko neko.Fetve i savjet Stranica 151 od 154 okupaju.s. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. br. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.. pa je ponekad završi tako. s.

br.a.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. a Allah. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. Dakle. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. jer je Poslanik. najbolje zna. On će tebi vratiti istu košulju. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. ”Kitabu-l-džumu‘a”. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. ako postoji potreba.) (Tirmizi.š. ti možeš uzeti i novac.” (Tirmizi. br. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje.” (Tirmizi. a Allah.. 1212) Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. 4737) Isto tako.. preporučio da se poslije sabaha ne spava. ne upoznate. (Vidi: Ebu Davud. dž. Sunen. onako kako je šerijatom propisano. kupit će ti je.š. U vrijeme podne namaza sam na poslu. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Kumovanje ne postoji u islamu. rekao je beskoristan govor (lagv).v. br. Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. daj berićet mome ummetu u ranjenju. ”Kitabus-sunne”. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti.s.s. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. a. Prema tome. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. s. ”Kitabut-tibb”. Prema tome. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka.s. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. Smijem li to uraditi? Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi.v. Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. s. ako ga klanjaju s nastupom zore.a. br. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? .Fetve i savjet Stranica 152 od 154 Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. to su neislamski običaji. ”Kitabu-l-bujū‘”. Ukoliko želiš. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. tj. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. najbolje zna. dž. u granicama šerijatskih propisa. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. Sunen. Sunen. Postoji li kumstvo u islamu. Sunen.” (Allahu. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju.

bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. Naime. U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. ni za koga. jer je Poslanik. Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu.Fetve i savjet Stranica 153 od 154 Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. Što se sastavljanja tiče. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Takva ograda se ne mora praviti u džamiji.s. Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. djeda itd. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Da. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka.a. zavladat će nepravda. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. s. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. Kako da najbrže naučim klanjati. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. Međutim. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. Ukoliko ne bude te borbe. a da ne znam ništa o namazu. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Da li je dozvoljeno krasti struju? Ne. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane.v. jer je u tome velika olakšica. Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife . ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. a ne da se stide onoga što je grijeh. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. a ne onoga što je dobro i korisno.

a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. Student sam biologije u Podgorici.v. dž. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. Sahihu-l-Buhari. dž. dž. dž. osoba koja je pokorna Allahu. 2769. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. skidanje dlaka ispod pazuha. ”Kitabu-l-edeb. a Allah.š. Ebu Davud. kijas itd. zadovoljstva.a. s. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje).s.v. br. najbolje zna. Sunen. najbolje zna. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. ”Kitabul-libas”.s. Sunen. pišu joj se u sevape. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. . Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. dž.š.a. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. idžma.” (Buhari. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. hadis. Da li je to tačno? Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. bez obzira koliko griješi. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor.š. s. br. s.v. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja.š. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. 5889) Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. Prema tome. Poslanik.Fetve i savjet Stranica 154 od 154 koji bi hatibu dao idžazetnamu. a koja efendija prakticira. ako ona nije islamski odjevena tj. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu.s. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. Što se tiče primanja dove. Sve dok je osoba u islamu. pod hidžabom? Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. (Vidi: Tirmizi. U jednom od tih hadisa Muhammed.a. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. zakon (sunenu-l-fitre).š. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. a Allah. 2794. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful