Fetve i savjet

FETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaša pitanja dr. Ramiću možete poslati na adresu udruženja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjet
nalaze kur‘anski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam? Odgovor:Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje:Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto

Fetve i savjet
pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. Šukri H. Ramić Rubrika: Usuli-fiqh Opća potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je očita u ovom stoljeću, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i proučavanja. Islamsko pravo (Šerijat) je posebno ciljano od strane istraživača, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kaže, što je Šerijat taj koji je stoljećima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju društvenog života kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko društvo i čuvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove riječi sugeriraju da ako neko želi razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava može biti polazna i vrlo važna tačka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nužno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno važno za one pravnike-naučnike koji se bave sekularnim pravnim

” Svi oblici zabrane (tahrima) u ovim ajetima mogu biti podvedeni pod ovaj princip. pomoću koga se status djela. kao što su u sljedećim ajetima: “. Prema tome. Prema tome.” Bezuvjetne naredbe “obavljaj” i “daji”. mogu biti podvedene pod princip pomoću kojeg možemo prepoznati propis koji je u konkretnom slučaju stroga odredba (vudžub) obavljanja namaza. može prepoznati i odrediti. prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam i ismijavanje drugih naroda. osnova. Sa željom da se čitaoci i čitateljice Novih horizonata upoznaju sa ovom naukom. podloga. Naprimjer: bezuvjetna (apsolutna) naredba (emr mutlaq) implicira strogu dužnost (vudžub) . muslimana i islama općenito će biti uveliko nekompletno. koji nisu popraćeni nekim unutarnjim ili vanjskim indicijama (dokazima). njene najinteresantnije teme će biti. jer to sadrži pritvrđivanje izlaženja ili neizlaženja Suncu. osim na najljepši način. razumijevanje Šerijata. to će biti propis. zbog toga što se svi bezuvjetni (apsolutni) oblici zabrane. ako mi nismo u stanju razumjeti ovu razliku.znači da ovi principi predstavljaju oruđe i metodologiju pomoću kojih mudžtehid dolazi do šerijatskih propisa i izvodi ih iz njihovih pojedinačnih premisa (dokaza).i obavljaj namaz i daji zekat..“propise” (ahkam jednina hukm) . Ova nauka predstavlja teoretske osnove za Šerijat.“principa” . mogu pod njega podvesti.ova riječ isključuje sve one koji nisu kvalificirani i koji nisu postigli stepen mudžtehida To znači da samo ljudi koji su postigli određene kvalifikacije mogu činiti idžtihad i izvoditi zakonske propise iz njihovih validnih premisa (dokaza). Objašnjenje ove definicije će nam pomoći da pravilno shvatimo suštinsko značenje usulul-fikha: .“pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise” . Ovo. također. davanja zekata i izvršavanja datih obaveza.tu ulaze opći principi (qava‘id kullijja) čija pravila (rješenja) mogu biti primijenjena na mnoge njihove subjekte. neka narod ne ismijava narod. kad neko kaže: “Sunce je izišlo ili nije izišlo”. o kojima oni govore. Drugi princip: Bezuvjetna (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira zabranu (tahrim).Fetve i savjet Stranica 4 od 154 sistemima. U genitivnoj vezi sa riječi fikh ona označava nauku uspostavljenu i razvijenu od strane islamskih učenjaka.” “O vjernici.ovdje znači pritvrđivanje nečega nečemu drugom (isbatu emrin li emrin ahar).“mudžtehid” . . zabrane u prethodnim ajetima. naučno tretirane na stranicama ovoga lista. . . U skladu s tim. uz koje ne postoje neke unutarnje ili vanjske indicije. Može se definirati kao razumijevanje principa pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza) . možda su oni bolji od njih.” “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. zbog toga što je metodologija koja se koristi u procesu uspostavljanja šerijatskih zakona ponekad sasvim različita. Ovo predstavlja jedan princip koji sadrži opće pravilo zbog toga što se može primijeniti na sve bezuvjetne naredbe. predstavlja jedan apsolutni princip. ako Allah da. “nije dozvoljeno” i “neka narod ne ismijava” impliciraju strogu zabranu (tahrim) neodgovornog i lošeg upravljanja imetkom siročeta. Šta je to usuli-fikh Riječ usul je množina od riječi asl koja jezički znači: korijen. Izvođenje propisa može biti postignuto pomoću tri opća metoda: a) pomoću razuma (‘akla) kao što je “jedan je pola od dva”. b) pomoću prirodnih . “cjelina je veća od jednog dijela” itd. Ovi propisi su imenovani kao racionalni propisi (ahkam aklije).” “O vi koji vjerujete! Izvršavajte (svoje) date obaveze. Sljedeći ajeti dublje objašnjavaju ovu koncepciju: “I da se imetku siročeta ne približavajte.. “ne približavate”.

kada nije ograničeno. Ukoliko zaključi da te naredbe. . Vrste šerijatskih propisa Šerijatski propisi. učenjak će u usuli-fiqhu (usulijj) doći do određenih zaključaka i predložiti u skladu s tim opće principe. kad nisu specificirana (ograničena). Razlika u radu učenjaka u usuli-fiqhu i učenjaka u fiqhu Učenjak u usuli-fiqhu izučava Kur‘an. naredbe ili zabrane. . učenjak u usuli-fiqhu može proučavati sve naredbe spomenute u Kur‘anu i Sunnetu. uključuju sve na što se ona mogu primijeniti. sigurno uključuje sve na što se ono može primijeniti. on će zaključiti princip: “Neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub).” Slično tome. Nauka usuli-fiqh tretira samo propise koji se odnose na ljudske aktivnosti. b) neki od njih se odnose na vjerovanje kao što je vjerovanje u Allaha. kada se pravilno shvate. Premisa (dokaz) će biti ispravna (validna) ako se odnosi na dotično pitanje i ako je utemljena na izvorima Šerijata koji se ogledaju u univerzalnim i općima dokazima. .Fetve i savjet Stranica 5 od 154 osjećaja i osjetila kao što je “vatra prži”. a kamata i blud zabranjeni itd. učenjak će izreći princip: “Opće značenje. on će zaključiti da opća značenja . c) neki propisi se odnose na čišćenje i oplemenjivanje ljudskih duša kao što je obaveza da se bude istinoljubiv i zabrana da se laže.“pojedinačnih” je spomenuto da bi se napravila razlika između pojedinačnih i općih (univerzalnih) dokaza. u svojoj biti. oporuka itd. Oni su ograničeni atributom “šerijatski” da bi se napravila razlika između njih i racionalnih i osjetilnih propisa.“…iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza)” . To je razlog zbog čega su ovi propisi (ahkam) označeni (ograničeni) atributom “praktični” (‘amelijje). Ovi principi su ustanovljeni da bi pomogli mudžtehidu u izvođenju šerijatskih propisa iz njihovih premisa (dokaza). kada uz njih ne postoji neka unutarnja ili vanjska indicija. Sunnet i druge univerzalne i opće dokaze posmatrajući ih iz perspektive da li oni pružaju opće. Ovi propisi su imenovani ahkam ahlaqije. Njegove knjige itd. Ovi propisi su imenovani kao ahkam i‘tikadije.Premisa ovdje znači pojedinačni dokaz koji se odnosi na određeno pitanje kao što je ajet: “Zabranjuje vam se strv…” Ovaj ajet je premisa (dokaz) zato što se odnosi na posebno pitanje. neograničene ili ograničene indikacije. da bi se tako isključili ahkam i‘tiqadijje i ahkam ahlaqijje. impliciraju obavezu (vudžub). Kao rezultat tog proučavanja. trgovina. Propisi koji se odnose na ove aktivnosti su imenovani kao ahkam amelije. Ovi propisi su imenovani kao osjetilni propisi (ahkam hissijje). odnose se na sve aspekte ljudskog života koji mogu biti različite važnosti i značaja: a) neki se odnose na ljudske akcije i aktivnosti koje ljudi obavljaju kao što je namaz. pojedinačne. Ovi propisi su imenovani kao šerijatski propisi (ahkam šer‘ijje) kao što je propis da su propisani namazi obavezni. U skladu s tim. proučavajući opća značenja u meritornim šerijatskim tekstovima. izdaje. Iz ove definicije se može razumjeti da je usuli-fiqh skup pravnih principa koji. Naprimjer. post. vara itd. Principi usuli-fikha se odnose na treću vrstu propisa. Riječ “validnih” isključuje sve izvore zakonodavstva koji nisu utemeljeni na Kur‘anu i Sunnetu. a to je jedenje mesa krepale životinje koja nije zaklana u skladu sa propisima Šerijata i indicira propis koji se odnosi na to pojedinačno pitanje. Njegove poslanike. vakufljenje. pokazuju mudžtehidu put kojim se može doći do pravne presude i izvesti pravni propis iz njegovih pojedinačnih dokaza. c) pomoću mjerodavnih šerijatskih tekstova.

4) Kada su fiqhske discipline u pitanju. on će zaključiti da naredba “obavljaj” implicira strogu obavezu. i izvodi iz njih opće principe. ajet: “I obavljaj namaz…” U ovom ajetu će naći naredbu koja naređuje obavljanje namaza. status namaza će biti stroga obaveza (vudžub). U ovoj instanci faqih će primijeniti usulsko pravilo. Veza usuli-fiqha sa ostalim naukama Imajući u vidu činjenicu da sve islamske nauke potiču iz istog izvora i imaju isti cilj. bit će izveden princip: “Neograničena (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira strogu zabranu (tahrim). naprimjer. ukoliko nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti takvu implikaciju. Navešćemo nekoliko primjera: 1) Sličnost sa kur‘anskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) te‘vil (interpretacija koja nije u skladu sa očitim značenjem riječi. Nauka o usuli-fiqhu nije izuzetak.Fetve i savjet Stranica 6 od 154 kada nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti tu implikaciju”. da pozajmljuju i oslanjaju se jedna na drugu. b) kriteriji za prenosioce hadisa (džerh ve ta‘dil) itd. pa. općenitost. Nakon takvog zaključka. kad naučnik u fiqhu (fakih) želi da spozna propis koji se odnosi na određeno pitanje. Naprimjer. da su tijesno povezane jedna s drugom. on će uzeti ove principe iz usuli-fiqha i primjeniti ih na pojedinačne dokaze u namjeri da otkrije njihove implikacije. Ona koristi principe koji se odnose na premise i zaključak. ako fakih želi da zna kakav status ima namaz. možemo naći sličnost u temama kao što su: a) pravila koja se odnose na pitanje nastanka jezika.s. on će prvo istraživati dokaze koji se odnose na namaz. koji će pomoći naučnicima u fiqhu u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. izreka koje govore o namazu. c) nemutevatir (šadd) kiraeti i propisi u vezi s njima 2) Sličnost sa sunnetskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) prenošenje hadisa i njegova klasifikacija. nauka o usuli-fiqhu se okoristila i uzela osnove iz logike. b) derogacija šerijatskih propisa (nasih ve mensuh). Sa svoje strane. Na kraju. prirodno je da su sve te nauke međuovisne. ukoliko nisu popraćene unutarnjom ili vanjskom indicijom impliciraju zabranu (tahrim). Rezultat tog istraživanja će mu ponuditi mnogo ajeta i Poslanikovih a. koje kaže da neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). Ukoliko naučnik proučava zabrane spomenute u meritornim šerijatskim tekstovima. Među ovim dokazima bit će. 5) Od disciplina u arapskom jeziku . b) klasifikacija značenja riječi na metaforično i literarno. c) etimologija riječi. prema tome. specifičnost itd.” Koristeći ovu metodu naučnik u usuli-fiqhu uspostavlja princip koj će pomoći naučniku u fiqhu u njegovu nastojanju da izvede pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. Pored ovih. doći će do zaključka da sve zabrane. 3) Sličnost sa skolastičkom teologijiom (‘ilmul-kelamom) i njenim disciplinama možemo naći po pitanjima kao što je rasprava da li je Šerijat ili razum taj koji odlučuje šta je ispravno a šta pogrešno. i može li se takva spoznaja postići bez Objave itd. nauka o usuli-fiqhu se . Iz prethodne diskusije je jasno da naučnik u usuli-fiqhu proučava univerzalne i opće dokaze. zatim sinonimi. Nadalje. Ukoliko je uporedimo sa ostalim islamskim klasičnim naukama. možemo vidjeti da usuli-fiqh navodi mnoge primjere koji su izvedeni iz pojedinosti i detalja fiqha (furua). naći ćemo veliku sličnost među njima i vidjeti da na metodološki sličan način tretiraju iste teme.

Sunneta. načini na koji riječi saopćavaju i kazuju svoja značenja itd. kako da se ukloni kontradikcija. zbog toga što su oni govorili čistim arapskim jezikom. konsenzusa i analogije. također. Poznavanje arapskog. njene preduslove. Drugi pristup je šafijski (mutekellimini ). Ono što je kasnije napisano bilo je uglavnom u smislu tumačenja već napisanog ili dalja elaboracija tih djela. rani mudžtehidi nisu imali potrebe da ovi principi budu sistematizirani. svaka teorija koju je podupirao odgovarajući dokaz bila je potvrđena. bilo je nedovoljno i neadekvatno. Za vrijeme ranih dana islama ova pravila nisu bila napisana.Fetve i savjet Stranica 7 od 154 okoristila različitim diskusijama vezanim za pitanja ispravnosti zaključka zasnovanog na induktivnom rezonovanju. koji su svoju teoriju formulirali u svjetlu praktičnih šerijatskih propisa. Značaj usuli-fiqha i njegov razvoj Značaj nauke o usuli fiqhu je u činjenici da ona predstavlja temelje na kojima je kompletna građevina islamskog prava izgrađena. status slijeđenja specifične pravne škole itd. pa. tada su napisane. tj. zatim razmatra idžtihad (pravno rezonovanje). Imam Šafija (umro 204. istishab itd. prvi mudžtehidi su se “prirodno” koristili ovim pravilima dok su činili idžtihad. Prema tome. u procesu razumijevanja Allahovih dž. Jedan od njih je pristup Hanefija.š. izvedenih od strane ranijih pravnika. u to vrijeme. koje će kasnije služiti kao reference. Stvarna potreba za takvom akcijom pojavila se onda kada se islam proširio u nearapska područja i kada su mnogi nearapi prihvatili Allahovu dž. koji je svoju teoriju zasnivao na općim dokazima. propisa koji se odnose na ljudsko djelovanje i aktivnosti. Nadalje. U to vrijeme se pojavio negramatički govor.. U to vrijeme usuli-fiqh je dobio svoj finalni oblik. nastavit će se. ne gledajući na njihovu primjenu kod pojedinih pitanja. mnogi koji nisu bili kvalificirani za idžtihad počeli su se baviti tim poslom. zatim tretira lingvistiku. Ako pogledamo djela iz usuli-fiqha možemo zaključiti da se stvarni razvoj ove nauke desio u četvrtom stoljeću po Hidžri. i da ih sačuvaju od eventualnih grešaka i optužbi da možda formulišu propise po svojim željama i nahođenju. Nakon Šafije. inšaallah – . Ona tretira principe koji se koriste u procesu “izgradnje” pravnih propisa iz njegovih pojedinačnih dokaza. kako se dokazi mogu koristiti za potvrđivanje stavova i tvrdnji. Kur‘anu i Sunnetu. bez obzira da li se ta teorija slagala ili neslagala sa propisima uspostavljenim od strane prijašnjih pravnika. prema tome./820. istislah. Prema njima. Sve ove činjenice su ponukale islamske učenjake da sistematiziraju pravila koja je svaki pravnik morao slijediti u procesu idžtihada. naučnici su prihvatili dva različita pristupa ovoj nauci.) se smatra prvim naučnikom koji je sakupio i zapisao neke od ovih principa u svojoj Risali.š. Grane usuli-fiqha Ova nauka primarno tretira islamsku pravnu logiku. zatim na one izvore oko kojih ima razilaženja kao što su istihsan. koji ova pravila sadrži u svojoj prirodi. Cilj ovih pravila bio je da pomogne mudžtehidima u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz šerijatskih tekstova. Međutim. i razumjevanje izvora Šerijata ovih novih muslimana. a knjige. vjeru. Ona se.. kontradikciju među dokazima. fokusira na izvore Šerijata oko kojih nema razilaženja Kur‘ana.

uistinu. Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. e) ukoliko postoji potreba. a u nuždi je dozvoljeno koristiti.Fetve i savjet Stranica 8 od 154 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol? Odgovor: Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai. (El-Hedijje alallaijje. 5/113. 1/81. te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri). uistinu. 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist. 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure).s. jer je Poslanik a. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. 1/251. a osoba nije pronašla neki drugi lijek. 251.s.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti. rekao: “Allah. b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. bilježe kao merfu‘. u granicama nužnosti.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu. dok ga drugi muhaddisi. liječenje alkoholom. (Mugnil-muhtadž. a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti.” (Sahihul-Buhari. uistinu. Suvejdu Poslanik a. vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio. nije lijek. nego je on. jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. 4/255. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest. bolest. a ne postoji adekvatna zamjena. osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje. tj. kao što je čišćenje rana i tome slično.) Na osnovu spomenutih hadisa. Mugni.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog. d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela. po ispravnom mišljenju. str.” (Qava‘idul-ahkam. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On. može da mi kaže lijek za moje . i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika. inače. a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje).” (Sahihu Muslim. pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik. on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Kitabulešribe. Ahmed i Ebu Jala.) Izz b. 4/188. jer ona. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. b) u slučaju prijeke potrebe (nužde). El-Muhezzeb. i ono što je. dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde). takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti. zabranio da proizvodi alkohol.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda. Kada je Tariqu b. alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah. kao Bejheqi. imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje. Nije dozvoljeno. zabranjeno (haram). navodno. Kitabul-ešribe.

rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo.) Dakle. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći. zaista. a ako ni to ne bude u stanju. da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje. voli one koji su pravični. nije vjernik!” Neko reče: “Ko to. i da zatraže oprost od onih kojima su. findžan.) Hadisa u ovom značenju ima puno.” (El-Mumtehina.” (Sahih Muslim.s. Odgovornim u Islamskoj zajednici. niti se protiv vas borili.Fetve i savjet dijete. Na kraju.” (Sahih Muslim. sjedenje u društvu . Kaže Poslanik a.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže. pomoć i podršku.s. nije vjernik. tako mi Allaha. ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram). jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb).a. da ta posjeta. Kitabus-selam. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. nije vjernik. želim da naglasim. a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti. je rekao: “Tako mi Allaha. radi dobra svih nas. kada budeš kuhao čorbu. za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima. označila takve osobe. naricanje. a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni). Allah dž. tako mi Allaha. da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom).: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom.” (Buharija i Muslim. Mogu li da im odem na žalost? Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili. Ebu Zerr. Allahov Poslanik a. s obzirom da su takvi. dužni smo spriječiti. da bi Vama bila dozvoljena (halal). na osnovu tačne. upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod. tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama. Allahov je Poslanik a. kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica. Kitabul-edeb.š.” (Ahmed u Musnedu.) Poslanik a. eventualno.” (Sahihul-Buhari. naprimjer. Baqi musned el-muksirin. Preporučio bih ti. bilo gdje i bilo kako. je rekao: “O. neko zlo nanijele. osoba koja liječi Kur‘anom. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.s. Stanujem u soliteru. Ukoliko se o tome radi. koje vračaju i bave se sličnim poslovima. ima komšija prema komšiji. po islamskom učenju.) Sve one koji varaju ljude. Pitanje: Muslimanka sam koja prakticira islam.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a. dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. Prema tome. LX:8. neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno).s. on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu. preporučio bih da se toga prođu. skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. precizne i naučno utemeljene istrage. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje? Stranica 9 od 154 Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. a Vi znate kolike obaveze.š.) Ebu Zerru r. Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). da se iskreno pokaju Allahu dž. nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili. Kitabul-iman. Osobama koje gledaju u grah. a Poslanik a.š. uz Allahovu dž.s. neka ga bar srcem svojim prezire. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. Vi ćete. ipak. Allah. kao što je. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi. inšaAllah.s. a to je najslabiji čin imana. može pomoći.

Ebu Davud. bi ustao.. kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. Pokuđeno je. (Buhari. Sunen. i rekao za njega da je hasen-sahih-garib. Kitabul-edeb. se prenosi da bi Fatima r. Kitabul-edeb. Kada je Sad b. Sunen.a. Kitabul-edeb. ustala. i nije negativno reagovao. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku.š. Ovo ustajanje. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno.s.” (Ebu Davud. roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Kitabul-edeb. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge. prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima.s. Vjerovjesnik a. Kitabul-menaqib. je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Sunen. svi učitelji. Svima njima.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje.” (Ahmed u Musnedu. a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Baqi musned el-muksirin. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. nadređeni i podređeni. Tirmizi. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a. Sahih.a. kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je. ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. Kitabul-edeb. i rekao da je hasen. a u čijem senedu ima slabosti..s. profesori.s. Još uvijek me muči ovaj problem. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke. da im je došao Allahov Poslanik a. ili kad je bila duže odsutna. mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome. Talha b. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju. Ubejdullah je ustao. ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja.a. Tirmizi. Muslim. a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. nakon što mu je Objavom oprošteno. Sahih. nastavnici. a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a. je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram).) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim.s. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da.s. Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju. koje je šerijatski dozvoljeno. (Ahmed u Musnedu. Sunen. Kitabul-džihadi ves-sijer.a. Ebu Davud. ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično. a . koji prenosi Muavija r. poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto. u islamu. uzela ga za ruku. Od Aiše r.” (Tirmizi.. Također. Sunen. Kitabul-džihadi ves-sijer..Fetve i savjet Stranica 10 od 154 koje pije alkohol itd. slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. trčeći mu prišao.. uglavnom. s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž. Sunen. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri.) Kab b. u tom pogledu. Musneduššamijjin. prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje.a. uzeo je za ruku. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta. u granicama svojih mogućnosti.) U hadisu. poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a. Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r.

Džibrin upitan o . na izvjestan način. musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju. Trudit ću se da što više njihovih pitanja nađe mjesto u ovoj rubrici. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. koji prakticiraju islam. objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Nadam se da će intelektualci.š. usnu itd. Molim Allaha dž. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. uljepša svome mužu. Prema tome. Vesselamu alejkum. Abdullah b. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž. Možemo kazati da su svi dozvoljeni. Napomena: Obavještavam braću i sestre da zbog brojnosti pitanja koja mi svakodnevno stižu ne mogu svakome pojedinačno odgovoriti. i u tom pogledu uzeti Poslanika a. Sahih. b) nisu specifični za nemuslimane. ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Ukoliko neko ima pitanje koje zahtijeva hitan odgovor može me nazvati na telefon 072-410571 svakim radnim danom od 11 do 12 h. tj. a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”. a novine su. (Vidi: Buhari. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja. ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate. 119. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab? Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se. Ti ukrasi mogu biti različiti. ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem. ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje. da oprosti i nama i njima. a ne na javnom mjestu. sa lijepim nijetom. Nesai. “Tahrimuddemi”. Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos. c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Pitanje: Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano? Odgovor: Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba. b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. Što se konkretnog slučaja tiče. nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu. javno mjesto. Sunen. a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom.). ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam.s.š. “Kitabul-megazi”.Fetve i savjet Stranica 11 od 154 ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja.

. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika).‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. Naime. u stvari.” (“El-Beqare”. a ako je žuta pola dinara. kao što je kod nas običaj. ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. izapirući ga vodom. rekao je Ebu Davud. odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice. u Indiji. rekao da ga treba pretjerano čistiti.v. ukoliko muslimanka ne nosi nikab.) Da li to šteti zdravlju. Uz to. a žena se nije bila okupala. npr.) Pitanje: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? . ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu. ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana. osim na uši. da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos. razlikuju od drugih. ako je hajz prestao. str. s.) Prema tome. izuzimajući uši kod žena. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. osim kada se posti.v. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik.” Iz tog se može razumjeti da. Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. (Vidi: Nejlul-evtar. U isto vrijeme napominjem. Naime. 182. 31.s. povođenje za omladinom sa Zapada. pokažu.” “Ovako glasi sahih predanje”. 1/278. traženje načina da se izdvoje. nakon tako dugog odsustva. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. onda pola dinara. trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće. i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji. kada se uzima abdest. a kada se okupaju. i ne prilazite im dok se ne okupaju.Fetve i savjet Stranica 12 od 154 stavljanju naušnice u nos. Na osnovu iznesenog. ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima. na osnovu trenutnog znanja. čini mi se da to nije u našoj tradiciji. da ne mogu. tog tako važnog filtera u našem organizmu.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. Kada sam. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu. kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem.. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa. Izdanje “Darulvatana”.s. (Vidi suru “En-Nur”. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. (Fetavil-mer‘e.a. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. usne itd. Također. za koji je Poslanik. 222. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Reci: ‘To je neprijatnost.a. istaknu. s.

čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. To su djela koja su štetna po čovjeka. Nadalje. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. a korist nepostojeća onda. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. ovisno o okolnostima.Fetve i savjet Stranica 13 od 154 Odgovor: Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. blud itd. pak to nije vid ponižavanja. Međutim. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruh-tahrimen. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. postaje zabranjenim (haram). pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. Kada njegova šteta bude očita. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. Nije isti grijeh pušača koji. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. Novije generacije termin mekruh koriste. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. onda nije ni grijeh. Mekruhi se mogu. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). također. pa makar to bilo ispod pojasa. zasigurno. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. U svakom slučaju. od osobe koja puši kutiju-dvije. To bi značilo da je treća cigareta haram. Preporuka bi bila da se u . kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Odgovor: Normalno je da svaki musliman. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. kada puši. a sama njegova veličina. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. jer kada je u drugom stanju. kao što je pušenje duhana. a to možda nije uvijek slučaj. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. Naprimjer. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. Kao zaključak. dobro znamo. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. Dakle. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruh-tenzihen. da označe djela koja je pokuđeno raditi. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. itekako. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. Ukoliko. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. onda je to grijeh (haram). Međutim. uglavnom. kao grijeha. možemo reći da je to haram. što može biti ponekad slučaj. sve je bliži haramu. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. stepenovati. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. Ne. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. nego se uveliko razlikuju. kako fizičkom tako i psihičkom.

Knjizi. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. Kada je Poslanik. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. Prema tome. elhamdulillah. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. čuo da je Mugire b. Nadalje. “Nisam”. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. dužni smo mu ga dati. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. a što se smatra vrijednošću. nakon zaruke. odgovorio je Mugire. dž. upitao ga je da li ju je vidio.a. Ako pak postoji bojazan da npr. dž.v. ne smije biti osamljivanja. toga klonimo. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. Da li je moja supruga u pravu kada . zavisi od osoba koje se upoznavaju. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.. pa je vidi”. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. Status zaručnika. a posebno kada za tim nemamo potrebe.Fetve i savjet Stranica 14 od 154 svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. Otkako sam počeo prakticirati islam. Šu‘be zaručio neku ženu. osame tako da ih treća osoba ne vidi. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. Prije svega. u kome nema grijeha. Pitanje: Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. olovka itd. s. Što se tiče samog upoznavanja. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. isti je kao i prije zaruke. sa pokrivanjem ide malo teže..s. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. ono je nužno potrebno. U tom slučaju. izgubljenu ovcu pojede vuk. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. ne boji. Mada je ona. kakav će status imati.v. rekao je Allahov Poslanik. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. na odgovarajući način. Ukoliko se pojavi vlasnik.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike.s.. Prema tome. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.š..) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru.a. postaje zabranjenim.? Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. Upoznavanje. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. Pitanje: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Odgovor: Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. “Idi. To znači.š. počela redovno klanjati. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. s.

ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. 14/144-147..a.š.s.v. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. prakticiranja islama. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe. s.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. učenica medresa. Jedna skupina. griješe..v. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. što je. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. s. Na osnovu iznesenog. Allah. dž.š. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav.” (El-Mumtehina.s.. a ne profesori islamskih nauka. riječi. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. bez sumnje je vid dobročinstva i. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. svi ljudi bez izuzetka. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog.v. nažalost. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. zaista. LX:8. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana.. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam.. Ibn Ebi-Muhajriza. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. znam da mnogi puno pate zbog toga. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. ali ne mogu savladati svoju slabost..s. na osnovu pomenutog ajeta.Fetve i savjet se poziva na njihove postupke? Stranica 15 od 154 Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. Naime. Na kraju. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. na njih ugleda. Nevevi. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas).a. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. tj. 14/145. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. voli one koji su pravični. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. (Vidi suru “El-Ahzab”. s. zbog te pozicije.a. 21. pak. dž.s. učenice medresa ili njihove profesorice. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. Međutim. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. Ebu Umame.) Proučavajući to pitanje. s. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore.). znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile.š. Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Odgovor: Islamska ulema. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam.a.v. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. Upravo zbog toga. tj. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. ponekad slučaj. Nevevi. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. Od profesora islamskih nauka. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. Allah. komentarišući hadis br. Allah. To se prenosi od Ibn Abbasa. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova . islamska ulema naglašava da svaki postupak. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi.

Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabus-selam”. u svome Musnedu.s. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović.a.a.) prenosi da je Allahov Poslanik. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. koju oni ipak najviše finansiraju.š. dž. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno.š. židovima. a Allah dž. vjeru. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku.a. r. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. od kojih je jedan opći. pa im nemojte prvi nazivati selam.Fetve i savjet Stranica 16 od 154 proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici.s.v. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. etičkim. Međutim. a drugi specifičan za to pitanje. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. s. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. s. čini mi se u strahu i panici.. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle.. kako na svoje potomstvo. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). kršćanima.. kada ih ne progone iz njihovih kuća. ako crkva zazvoni. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. čuo ezan sa travničkih džamija. kulturnim. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. ne mora zbog toga izvinjavati. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. ekonomoskim itd. jer je Poslanik. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. najbolje zna. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. tako da se. ta zabrana. Naime. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. ne usuđuje da nazove selam. političkim. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. dž. imam Ahmed. jer BHT nije samo njihova.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. Ako je BH multietična. mora izvinjavati što se..š. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. multivjerska. pa kada vam nazovu selam. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. 26694. moralnim. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. ali im smeta da njihov pozdrav “es-selamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. Pitanje: Student sam medicine. 26695. na BHT.v. pravnim. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. Izvršavajući tu svoju dužnost. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. u vezi nekog pitanja. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema .

neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. rekao im je. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. “A znate”.s. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. često se sjetim kritika brata Bilala. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. nemorala i podzemlja. da se upoznaju s izvornim islamom. jer u nas većina stanovništva puši. jer time nanosi štetu čovjeku. jer nema sumnje da je zadržavanje. izgubljenih radnih sati. Poštovani brate. ukoliko ga istinski prihvate. Upravo zbog toga. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. na budućem svijetu. jer će ih islam usrećiti. On je nas. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. Naime. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače. Siguran sam da si ti. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Osim toga.” Isto tako. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. za razliku od Velike Britanije. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. To vam nikada neću oprostiti.” govorio je on. bez sumnje. te mnogih drugih zdravstvenih. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. inša-Allah. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. Jeste da taj otrov ubija postepeno. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. nemoj dozvoliti da te sutra. a. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. ali. bez obzira što nisi završio medresu. ti ćeš. zašto ste islam skrivali za sebe. grijeh. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. ali ipak ubija. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. Gdje ste vi do sada bili. koji se vratio u islam. samo za sebe. U isto vrijeme. kolege iz studentskih dana. Pitanje: Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. ipak. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. a to je. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. a koje su roditelji odgojili u islamu. .Fetve i savjet Stranica 17 od 154 njima. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. tj. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. te je živio i umro u zabludi. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude.

upitao o nečemu. s. (Vidi: Tirmizi.s. “Kitabul-iman”. s.)? Stranica 18 od 154 Odgovor: Poslanik.a. Na osnovu pomenutih dokaza. Pitanje: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”.s. može nositi nikab? Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. s. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime. Allah će na njega donijeti deset puta. Sunen.s. s. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. a Allah. s.v.a.v. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. r. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. dž. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. hadis br.a. Husajna da je Poslanik. s.v. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. Prema tome.” (Buhari.v.” Buharija.a.s.s.a. Alejhisselam je pola te izreke.a.a. Pitanje: Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede).v. naprimjer. s.s. Muslim i drugi prenose od Imrana b.v. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr. pa onaj ko to čuje ne donese salavat. “Kitabud-da‘vat”.v. a naročito kada bi ih Poslanik.” (Vidi.s.a. Klanjao je dva rekata sunneta. U isto vrijeme.s.). neka ih klanja (tj. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.Fetve i savjet s. poželjno je da ih naklanja. naredio da se prouči ezan.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude . “Kitabussalat”. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Odgovor: Da. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. s. bilo prije izlaska sunca ili poslije.a. Vidi: Fethulbari. i praksi njegovih ashaba. s. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. Sunčeva toplota ih je probudila.s. Sačekali su da sunce odskoči. s.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. Sahihu-Muslim. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. što znači pola sevaba. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. Npr.v. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. niti oblačiti rukavice.s. jer je Poslanik. Nakon Poslanikove. Pitanje: Da li žena. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna.s. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. 4/63.v.a.a. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput.š.) Poslanik.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost.” (Muslim.s. poslije). zatim je Vjerovjesnik. smrti nije preostalo ništa drugo. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor. 1838. poznati hadis koji govori o imanu. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. s. a zatim farze.v.v.v. Sahihul-Buhari. “Kitabu džezais-sajdi.a.

Žena može.v. tj. a ne bi im to preporučio.v. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. Sahih Muslim. smeđe ili neke druge boje. naredio je da mu oboje kosu. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. Abdullaha da je Poslaniku.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka.a. s.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom).Fetve i savjet Stranica 19 od 154 otkriveno lice i da nema rukavica.) Što se tiče korištenja drugih boja. s. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Naime. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. s. s. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. dok je pod iharamom. stvorenja.v. s. str.a.s. . bi im to sigurno zabranio. Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Odgovor: Upotreba kne za bojenje kose. Ukoliko žena ima kosu crne.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. a ako je to svjesno uradila. 14. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b.s. r. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno.v. ali da izbjegavaju crnu boju. Poslanik.a. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose.a. dok je osoba pod ihramima. dakle boje koja se smatra lijepom.s.s. Kada bi naišli pored nas. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. kako se navodi u mnogim hadisima. došao Ebu Kuhafe. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno.a.š. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. s. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. Poslanik. novembar. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. (Vidi: Nevevi.s. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. “Kitabul-libasi vez-zine”. onda nije ništa obavezna. br.š. 1999.a. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. mimo crne. dozvoljena je.” (“El-Alem elislami”.a. Smatram da to nije poistovjećivanje. dž. na dan oslobađanja Meke.š. Poslanik. 2102. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu.s. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.a. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. koja je hadisom zabranjena. dž. s.s. (Vidi: Muslim. 1/324. stvorenja.v. br. El-Medžmu‘. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas. koji je bio potpuno bijele kose.v. dlanova i tabana itd. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. niti mijenjanje Allahovih.v. dž. 1625. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Tako su postupale Aiša.

salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). ali da bi dova bila primljena. griješiti koliko hoće.š.da će svaka želja biti ispunjena.s.š. kao npr.a.š.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek.s. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. koja ima utemeljenje u šerijatu. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. s. s.s.š.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. To je neutemeljena tvrdnja. na Mikailu. najbolje zna.a. 2. što mnoge žene. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. a nekada to ostavi za ahiret. nije to rekao. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. Ta tajnovita mahana ogleda se.s. 2. rekao sljedeće: 1. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. Jeste da Allah.v. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1.š.Fetve i savjet Stranica 20 od 154 Pitanje: Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. Ukoliko su učile sure naopako. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. salijevanjem strave.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. ispuni nekome želju na dunjaluku.v. Međutim. a Allah. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu.a. da je Allahovo. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. Ukoliko svjesno to nastave raditi.a. s. između ostalog. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti.v. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. Prema tome. 3. 4. dž.v.a.s. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. Arš dova. To znači da čovjek može raditi šta hoće. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. s. dž. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. ali su dobrog i ispravnog značenja. dž. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. nekada Allah. Posebno. kada salijevaju stravu. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. npr. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).v. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. 3. dž. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. s. . u tom pogledu zabrinjava. Nadalje. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. dž. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica).da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. Zbog toga. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. ime napisano na Džebrailovom krilu. niti u praksi prvih generacija muslimana. Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv.

To je vrlo opasna tvrdnja. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. 8. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. kao što je Nur-dova. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama.a.š. najbolje zna. s. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu.. dž. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd.š. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje. januar 1997. govoriti loše protiv islama. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. Što se Nur-dove tiče.” (Muslim. shvatio sam. biti udovoljeno. a Allah. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. No.” (Kur‘an. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. stavljaju riječi koje on nije rekao. bez obzira ko je dovu napisao. . da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. postoji i jedna i druga mogućnost.š.s... Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. Molim Allaha.). hadis br. dž. a da mi. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. “Kitabul-‘ilm”.. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru. Primjer za to. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. a ukoliko to ne uradi biće nesretan).Fetve i savjet Stranica 21 od 154 Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. na 155 str. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. 107. koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil .. dakle. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj. Sahih Muslim. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. vrijednosti znanja i Allahovih. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. XXXV:28). dž. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. oni to nikada ne bi uradili.v. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. neka sebi traži mjesto u Vatri.š. riječi: “. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi.Durin-nazim”. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. dž. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. još bolje.

čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. dozvole. nego čak i na arapskom jeziku. a ne od Allaha. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. s. .a. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. Nadalje.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. ne na staro-turskom. oružje.s.s. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. dž. s obzirom da Nurdova nije od Alejhisselama. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom.a. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani.v. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu.a.. i njegovi ashabi. Jeste li ikad čuli da je Poslanik.s.a. s. to ne znači da je Nur-dova ispravna. jer pamet čovjeku daje samo Allah.v. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1.s. njegov san je od šejtana. Allahova. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. a laganje na njega je veliki grijeh. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.a.š.a. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove.š. Prema tome. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. s. 2. s.š. s. s. pa su se čak. To je izmišljotina. s. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik.v. 5. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. taj je ne može ni imati. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće.š. Uostalom.v.a. riječ. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. 3. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. dž. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. To je laž na Poslanika. Ukoliko se desi da neko. a kome On to ne da. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. jer u tim starim kitabima.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. 4. dž. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. Poslanik.s. dž.a.s. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih.s. s. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd.š. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti.v.v.v. na osnovu toga. dž.Fetve i savjet Stranica 22 od 154 Naime.v.s. nas takvome namazu nije naučio. pa ni vjetar.

a onaj ko to svjesno radi. vjere. i to što više.š. da nas Allah dž.. Nur-dova je podvala muslimanima.s.š. s.. kad imate nešto vrednije. a grijesi biti zamijenjeni sevapima.š.) Pod ukrasima . misleći da tako rade jedno dobro djelo. njima će Allah.” Poštovana braćo i sestre. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. dž.a. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. oprostiti ako se iskreno pokaju. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. zinaluk činiti. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. dž. Ona se kosi sa svim principima islama. stoga nemojte ga azab činiti. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nur-dovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. dž. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. čovjek može biti najveći ćafir. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Prema tome. Što se same Nurdove tiče. dakle. Oni. i Njegova Poslanika. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. dž.š. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. Radite grijehe.š. i poziva u kufr i činjenje grijeha.Fetve i savjet Stranica 23 od 154 6.š. što više grijeha budete radili. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. postiti. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. šta će vam Kur‘an i sunnet. Po ovome. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje.. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. a da oni to ni ne osjete. klanjati. laže na Allaha. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. Amin! Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Odgovor: Po Allahovom. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri.š. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. Allah će mu želje ispuniti. 31. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. dž. jer Allah.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. Molim Allaha. niti ga ispitivati. toga sačuva. prima iskrena pokajanja. neka zna da on poziva u kufr. ne moraju biti muslimani. Oni muslimani koji to nisu znali.š.v. dž. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur. može ubijati. nju je haram dijeliti i propagirati. dž. 7. vjeru dini-islam.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči.

Pitanje: Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. S druge strane. koja rađa nove ljude. 1/10. Spas za ženu. i ako rode poneko dijete. što žena više otkrije svoje tijelo. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. poslije alkohola koji je majka svih zala. uistinu. šake i odjeću koja se vidi. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. misli se na lice. kod nekih ljudi. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. da one. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. tj. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. Oni koji se bave tim poslom su. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. za njeno dostojanstvo.. u džamiju. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni.š. što vodi u razvod braka. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. bilo prodajom ženskog tijela ili. Ženama koje su zavedene. (a tu se ubraja sve što opija. Žena je još jedanput prevarena. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. njegovim javnim izlaganjem. Treba naglasiti da. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. koliko je grijeha. ružno i nazadno. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo.. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b..Fetve i savjet Stranica 24 od 154 koji se ionako vide. zadovoljstvo. po preovladavajućem mišljenju. a to je. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. Dakle. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. dž. ali mnoge to ni ne znaju. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. ili da. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. pak. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. kao i droge). sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. uz pomoć šejtana. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Odgovor: Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. Onima koje se otkrivaju. Žena. koja je majka ljudskog roda. a preko mas-medija. treba pomoći da shvate svoju zabludu. u trenerci? . to predstavili kao lijepo i napredno. da mu donose puno patnje i nevolja. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. On još kaže da je i Ebu Hanife. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. pa su otkrile svoje tijelo.

Fetve i savjet

Stranica 25 od 154

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov, s.a.v.s., oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. (Vidi: Sahihul-Buhari, 1/75.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće, nagi, obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim, 4/2320, 2/894,TefsirulQurtubi, 7/183.), njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz, jer se, po usulskom pravilu, u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta, a ne njegov specifični povod objavljivanja. Prema tome, ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. To je stav većine islamske uleme. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena, s tim da treba, kada je na namazu, da ima nešto odjeće i preko ramena, zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari, Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći, a da mu preko ramena nema ništa.” Žensko tijelo je ´avret, osim lica i šaka, i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz, kada hoće ući u džamiju ili, pak, pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi, treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna, da nije tijesna, da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. Muškarcima je, uz navedeno, zabranjeno nositi svilu i zlato. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz, ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Iz iznesenog možemo razumjeti da, ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove, u njoj se može klanjati, bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka, šalvara, čakšire ili drugačije. Međutim, iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge, pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja, a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd., da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima, o njihovim osjećajuma, tradiciji, običajima itd. Zbog toga, preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta, pa prema tome i u džamiju, pristojno se obuku i da, po mogućnosti, izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi, pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. U isto vrijeme, želim naglasiti, da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. Zbog toga, preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno, pa makar im to bilo neobično. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji, jer su nekada sportaši, uglavnom, bili veliki nevjernici. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama, kako u odlasku ili u povratku s treninga, svraćaju u džamiju. Za to nema nikakve smetnje, ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, a Allah, dž.š., najbolje zna. Pitanje:? Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”, koncert Sarajevske filharmonije itd. ? Odgovor: Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku, s.a.v.s, Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.) Poslanik, s.a.v.s, u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu), na kom je noć (vidna) kao dan. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu, “Musneduš-šamijjin”, br. 16692.) Naš miljenik Muhammed, alejhissalatu ves-selam, nije sa svojim ashabima i

Fetve i savjet

Stranica 26 od 154

sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima, sa pjevačicama i plesačicama... Nisu tako postupali niti njegovi ashabi, niti tabi‘ini. Za bajram je bilo veselja, igre i pjesme i to je sunnet, međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas, gdje su režiser Taleta i njemu slični, halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima, čini mi se zlonamjerno, da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe, jer to nije Poslanikova, s.a.v.s, uputa, a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita, u komentaru Tahavijine poslanice, dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove, s.a.v.s, upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. ulazak u džennet, bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima, nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove, s.a.v.s, upute. Sjetimo se primjera i Musab b. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Naime, on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Mekanske djevojke za njim su ludovale, zbog njega činile samoubistva. Musab, kada je primio islam, napustio je takav džahilijjetski život. Poslanik, s.a.v.s, njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo, pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske, mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam, ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan.” Poslanik, s.a.v.s, nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Umjesto toga, on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu, moralu, iskrenosti, pravdi, skromnosti, poštenju… Musab, r.a, poginuo je kao šehid na Uhudu, gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Oni, pak, muslimani koji hoće malo islama - malo ne-islama, ili se, možda, nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu, griješe. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu, s.a.v.s, nagodbu. Tražili su da se sa njim nagode, pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga, a drugu godinu on njihovog, nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi, a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Odgovor Poslanikov, s.a.v.s, bio je sasvim jasan. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Vama vjera vaša, a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun, 1-6.) Muslimani koji su, onako usput, na te koncerte odlazili, neka se sjete Poslanikovih, s.a.v.s, riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabuz-zuhd” i drugi.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabul-menakib”, i drugi.) Na kraju, naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno, a da su, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” Doduše, pravi musliman nije ustrajan u griješenju. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje, kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu, nimalo manji od njihovih.” (Muslim, “Kitabuz-zekat”, i drugi.)

Fetve i savjet

Stranica 27 od 154

U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Većina birtija, javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine, za muslimane su pripremile posebne bajramske programe, kopirajući onaj iz Zetre, ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je, kako kažu, bio veoma velik. Narod se, vjerovatno, za nekim poveo. Braćo i sestre, ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu, samo program treba da režiraju Allahovi, dž.š, istinski robovi, a ne oni koji su Allahu, dž.š, davno okrenuli leđa, a, vjerovatno, i On njima. Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka, tj. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da, to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Zabranjeno je da se njen sadašnji muž oženi njenom kćerkom iz prvog braka, nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. Pitanje: Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno, samo u prisustvu svjedoka? Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan, pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. No, i pored te činjenice, ne preporučuje se tajiti da je neko u braku, jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Oglašavanje braka je Poslanikova, s.a.v.s, uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.oglašavanje).” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) ”Oglasite brak, i učinite to u džamijama, i udarajte tim povodom deffove.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) Slijeđenje Poslanikove, s.a.v.s, upute najsigurniji je put. Pitanje: Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi, jer Poslanik, s.a.v.s, u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.” (Tirmizi, Sunen, “Babu ma džae enne ma bejnel-mešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha, dž.š, i Njegovim postojanjem? Ja sam, elhamdulillahi, čvrst vjernik, ali me ove misli zabrinjavaju. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao, ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. One dolaze svakom čovjeku. Ashabi su se požalili Poslaniku, s.a.v.s, u tom pogledu i on je rekao: “Allah je, uistinu, oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale, ukoliko to ne kažu ili ne urade.' (Muslim, Sahihu-Muslim, “Kitabul-iman”.) Kada ti

) “I ne približavajte se razvratnostima. kako nahraniti gladne. neka se zahvali Allahu.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.a. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka.a.v.a.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. o tome više ne razmišljati. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. Umejje.v. r.” (Muslim. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. “Kitabul-vudu‘”). “Kitabuttahare‘”). potrao je glavu objema rukama. Prije svega. s.) i takve misli otjerati od sebe.a. prenosi se: “Vjerovjesnik. Naime. od Allaha. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. dž. a kad su dvojica on je dalje. r. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi.s.a.) (Tirmizi. od Poslanika. “Kitabul-fiten”. Mi znamo da je to grijeh. Zatim je (Poslanik. dž. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. postimo itd.v.s. Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. dž. s. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. s. s. s. uopćeno može pomoći ljudima.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. Međutim. r.” (Buhari. Zejda. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. svojoj porodici. Od Amra b. a i melek također. prenosi da je Allahov Poslanik. 268.a. “Kitabul-vudu‘”).v. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu. r. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. kako stoji u hadisu “Šejtan je. Taj osjećaj nemira. komšijama. uistinu. s. Ja bih vam. podsticanje na dobro) neka zna da je to. Sunen. Šu‘be.Fetve i savjet Stranica 28 od 154 dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanir-radžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. i obuću. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi).a. uistinu. Abdullah b. tj.s. Sahihul-Buhari. 151.š. koji se može potrati bez skidanja mahrame. 32. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. ali se nadamo da to nije tako strašno.” (Buhari. rodbini.v.” (Tirmizi. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem.a. Molim Allaha. Sve to će uticati da sutra. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite . ipak. na koji način se. Sahih Muslim. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. Od Abdullaha b. pa ko to osjeti (tj.š.” (“El-En‘am”.s. Vi kršite Allahov. uistinu (sa čovjekom) kad je sam.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. SunenTirmizi. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). Od Mugire b. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete.a.s. približava čovjeku. Sahihul-Buhari. kako potire po ‘imami i obući.š.v. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Odgovor: Da.a. rekao: “Šejtan se.s. kako usrećiti nesretne itd. Redovno klanjamo. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. a možda i danas. Mesud. “Tefsirul-Kur‘an”.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”.

dž. Sahih-Muslim. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. a noćni (akšam i jacija) prije zore. Preporučujem vam. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo.š.a. a kada vam nešto naredim. i da jedno drugo zaštitite od šejtana.a. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. toga se klonite.) Nadalje. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. kada postoji potreba. Pitanje: Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Odgovor: Pokornost Poslaniku. a da nije bio (u pitanju) strah. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. ne samo da imaju mesdžide. s. u vanrednim okolnostima.v.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. ali nam profesor nije dozvolio.s. a ne predati se strastima. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.a. da se istinski pokajete.) U drugom hadisu Poslanik. U slučaju potrebe. Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu.s. s. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral.v. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. Allah. kada šejtan savlada nekog od vas. a Allah. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. govorio. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti.v. 36. svoje nekulture) ne da pauzu.” (“El- . i koji često Allaha spominje.” (“El-Ahzab”. “Kitabu salatilmusafirine ve kasriha”.s. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. Nadalje. uradite onoliko koliko možete. dž. te prilikom putovanja. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. spomenuti namazi mogu se spojiti. Sahihul-Buhari. s. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. u namaskom vremenu. kaže: “Kada vam nešto zabranim. borite se za svoje pravo. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. podnevskom ili ikindijskom.v. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. niti putovanje.š. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera.‘” (Muslim. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. ono što je Poslanik.s.a.” (Buhari. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. Dakle. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija.Fetve i savjet Stranica 29 od 154 istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. s. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Ukoliko ste iskreni tada ćete.

preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. kako ti. Pitanje: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet.v. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. Naša stvarnost je sumorna. On.a. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. islamska ulema smatra da bi bio griješan. treba naglasiti da se. doista.v. tj. Međutim. uistinu. a zatim i ostali mediji. Što se pak tableta za spavanje tiče. Međutim. riječima ili djelom. nam se okrenuo prije nego je . imaš šansu da se pokaješ.s. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Odgovor: Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. dž. bilo abortusom ili na neki drugi način. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti.v. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. kao ti. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. Da li je to ispravno? Odgovor: Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju.s. Pitanje: Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. s. radio i preporučio da se radi. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. uglavnom.‘” (“Ez-Zumer”. sve grijehe prašta (ako hoće). televizija. mnogo prašta i On je milostiv. Što se tiče drugog dijela pitanja. prije svega. sve ono što je Poslanik. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala.Fetve i savjet Stranica 30 od 154 Ahzab”. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a to su.a. najbolje zna. preporučio bih ti da ih ne koristiš. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. nemoral činili.a. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). sve dok ti duša ne počne izlaziti. Pitanje: Učenica sam srednje škole. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. uradio tvoj profesor. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. s. Ko ponekad izostavi neki sunnet. s.š.s. a ako pokajanje bude iskreno. nažalost. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. Uz to. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. kao što je. a Allah. 21) Nadalje. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. kao što je npr. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. na šerijatski ispravan način. za to neće biti griješan.

Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. nije pravedno. uistinu. vidim iza svojih leđa. niti naučno . jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. s. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. Dakle. zakonima itd. dž. u pogledu ravnoteže u prirodi. islam tretira kako društvena. odnos prema umrlim ljudima. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. imajući u vidu da nam je Poslanik. dž. dž. Ja vas. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje.s. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet.) Dakle.š. pa tek onda da otpočnu sa namazom. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. koja nam je od neprocjenjive važnosti. tako misle nevjernici. socijalna. u slučaju islama do toga ne može doći. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. Ukoliko imam i ne postupi tako. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. najbolje zna. Npr.v. islam je sveobuhvatni sistem. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti.š. odnos čovjeka prema čovjeku. Osim toga. Dakle. te prema tome. odnos prema duhovnim bićima. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. s. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. odnos prema ostalim živim bićima. nego je puno više od toga. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. međusobni odnos ljudskih zajednica. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih.a. zakone. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta.š. Sahihul-Buhari. 27.‘” (Buhari. Dakle. odnos prema prirodnim Allahovim.Fetve i savjet Stranica 31 od 154 izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. ekonomska tako i politička i druga pitanja. namaz će biti ispravan.v. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Odgovor: Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. odnos prema okolišu i svemiru. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. “Kitabul-ezan”. Pitanje: Član sam Socijaldemokratske partije BiH.s. islam nije samo puka molitva i ljubav. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša.a. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. a Allah. a ne na njegovu štetu.

Ona je. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. ali u onome što je grijeh. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. koji gledaju samo svoje interese itd. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. pravi muslimani.a. i muslimani i nemuslimani. naređuju dobro a odvraćaju od . kolonizirajući dio islamskog svijeta.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. Nemuslimani su. (kod nas i u svijetu) općenito. i generalštab. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. te institucije razmjeste na druga mjesta. sigurno svi biti sretniji. Ovo je islamska pozicija i opozicija.v. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici.Fetve i savjet Stranica 32 od 154 opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji.s. i skupština.politike. a kada me vidite da griješim ispravite me. a ne one koji samo lažu. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu.” Ovo je islamska politika. kada.” (“El-Maida”. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji.” Kada je Omer. a ja nisam najbolji među vama.v. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. klanjala džuma i ostali namazi. s. samo što je islamska politika čista. kradu. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. Međutim. a u islamu je poznato što je dobro.s. i kasarna i sveučilište. u periodima kad su muslimani bili dobri.a. i cijelome svijetu. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. i muslimanima. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. a šta loše.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. ko od vas vidi da krivo radim. danas je problem što muslimani.a. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. 2. neka me ispravi. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. određen sam da brinem o vama.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. islamski moralizira. sigurno ćemo svi biti na gubitku. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. i gdje se. da je koriguje i usmjeri pravim putem. također. To je bilo mjesto života. uz sve navedeno. r. životna pitanja. a odvraća od zla. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. ali na tome treba ustrajati. Po islamskom učenju. Kada me vidite na istini pomozite me. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti.a. Politika je sastavni dio islama. Ako to spriječimo. tj. varaju. nema smetnje da se u današnjim uslovima. smrti. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. zbog ukazanih potreba. kada ukazuju na nepravdu. koji su potkupljivi. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. Takav pristup nema naučno opravdanje. što je pogrešno. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . tj. Hutbe su tada tretirale život. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. s. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. r. hutbe su govorile o skromnosti. boreći se protiv islama i muslimana. jednom riječju rečeno. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. Muslimanima je divan uzor Poslanik. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama.

” (“Et-Tevba”. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. 1-3. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. Naučno neutemeljeno. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. sama po sebi. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. ona je akida (vjerovanje). politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. a od njih otklanja zlo. Allahov Poslaniče”. da je koriste za sve što im dobro donosi. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. kako u vjeri. Štaviše. i namaz obavljaju i zekat daju.s. Njegovom Poslaniku. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. To je. koju joj je zacrtao istinski islam. vođama muslimana i svim muslimanima”.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Takva politika ne drži se moralnih normi. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji.” (“El-Asr”. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. da im ne dopuste da griješe. 71. a od nevaljalih odvraćate. S druge strane. ide s vjerom ruku pod ruku. Dr. kulturnim. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. koje je Vjerovjesnik. neki to pokušavaju spriječiti. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. ekonomskim i političkim. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. koji su temeljni dijelovi islama. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). ibadet (obredoslovlje).Fetve i savjet Stranica 33 od 154 zla. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. upitali su prisutni. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza).) To je. Međutim. kao nauka. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. čovjek doista gubi. bude odvojena od politike. i u Allaha vjerujete. tako i u dunjalučkim poslovima. Džamija se gradi radi muslimana. Politika. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti. a od nevaljalih odvraćaju.v. s. sina Merjemina. iako se politika. 110. također. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. društvenim. Za džamiju je islamska politika. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali . što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. odgovorio je. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. Njegovoj Knjizi. traže da se čine dobra djela. takva politika sastavni je dio naše vjere.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). U džamiji ljudi spoznaju istinu. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju.” (“Al Imran”. smatra jednom od najodabranijih nauka. također. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali .a. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). “Allahu.

pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. Zbog toga će. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“ElMaida”. Međutim. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. a koja je puna laži. homoseksualci. dakle pogrešno. takvoj politici nema mjesta u džamiji. Kao zaključak. bez obzira o kome je riječ. Jusuf El-Kardavi. možda. preporučivanje istine. neutemeljenih optužbi. c) što se političari. Interesantno je.” (dr. a ne za istinu i pravdu. bore za glas većine. Smatram da je taj termin pogrešan. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. kako se neprimijetno povlače iz džamija. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. vrijeđanja časti. možda. fašisti itd. a ne stranci.š. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. Pitanje: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Odgovor: Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. dakle. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu.š. zakon. uglavnom. ovih dana. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. Prvi safovi su.. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. kako je dr. Rijetke su prilike kada npr. korištena u negativnom smislu.Fetve i savjet Stranica 34 od 154 od griješnih postupaka koje su radili. vrlo jednostavan. Zašto je bilo tako odgovor je. Fetava mu‘asire. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. u nekim aspektima. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. ako će se govoriti istina. drogeraši. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. došla na vlast.) Kroz pružanje savjeta. b) daje se vlast većini. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. zakonu. 78-79. pogrešnu politiku. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. džamija je mjesto za politiku. puna svjesnih obmanjivanja. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. ogovaranja (gibeta). neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. Nije problem. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. makar to bila i politika zvanične vlasti. a ne vladajućoj stranci. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. bez obzira bila islamska ili neislamska. dž. Nažalost. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. 2/196-198. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. puna lažnih obećanja. ataka na ličnosti. a za tu. ali ne svakakvu i mjesto za političare. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. . ali ne svakakve. jer je protežirana politika jedne stranke. dž.

pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje . Islamska demokratija je. pravedan.) Prema tome. Ukoliko bi bilo više takvih partija. lik islamskog političara.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. ogovaranja. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. bira se ono koje je manje. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. prljava politika.š. 55. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. Nažalost.) Npr. misli se na šuru. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. bluda. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. jer je on manje zlo. dakle. za one koji će promovisati pravdu. Svako sebe dobro poznaje. To zbog toga što Allah. dž. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. mi taj farz još nismo izvršili. tadi bi muslimani imali izbor. Islamska demokratija suštinski se. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. po šerijatu. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. u mnogim elementima. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. Pitanje: Definišite mi.” Prema tome. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? Odgovor: To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. jer imati partiju. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. Ja se. dž. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese.) U ovakvoj situaciji.š. 38. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten.) Dakle. ali hoće popiti. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. glasajte za drugog. (Vidi: “Ez-Zumer”.Fetve i savjet Stranica 35 od 154 Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bilelfazi vel-mebani. zakona. nadam da takvih osoba kod nas ima. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. Pitanje: Da li muslimani treba da glasaju na izborima? Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. tj. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). laži. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. licemjerstva itd. (Između dva zla. borba za glas većine. ipak. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”.

četeresnica. Ibn Madže. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. po islamu.Fetve i savjet Stranica 36 od 154 el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe.š.v.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. s. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure El-Maide.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. riječi ezana. sedmina.” (Buharija i Muslim) Prema tome. dž.s.) Dakle. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. 2/554.a. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. s. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. ”Kitabus-salati”. godišnjica. riječi ezana. Međutim. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. Međutim. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. mu nije rekao da on ezan prouči. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov.v. ako si uvidio. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju.a.š. Ponekad je rimovana. b) od posljedica. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti. onda je u svojoj kući nećeš držati. najbolje zna. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. učenja na kaburu itd.s. dž. tj. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. uglavnom. a Allah. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. Zejd kazao Poslaniku. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. Naime. a Allah. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. Poslanik. tj. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. Da li . kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. nepristojan način. najbolje zna. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan.a. Sunen. Pitanje: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Odgovor: Ezan je. zatim učenje tevhida. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige.v. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. pet puta dnevno na sedždu padao. Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. kada je Abdullah b. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake.š. s. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”.s. dž.

ashaba) to radio.s.”. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. s.” Isto tako.” (Muslim.) Međutim. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana.v. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. Istinu je rekao Poslanik. tako da se i za Muhammede.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. za pare). r. s. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja.s. 2804. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.) Ne prenosi se da je Poslanik. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. ne prenosi se da je Poslanik. govoriti Allahu ekber. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). lažne).. haram. ”El-Dženaiz”.š. niti dao olakšicu u tom pogledu.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. a to je preferirajuće mišljenje. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. slijediti postupke onih koji su bili prije vas.a. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Esselamu alejkum stanovnici ovih kuća. Hasane i druge pripremaju sedmine. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. 2/672. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. uistinu. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. ”El-Dženaiz”. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. četeresnice i godišnjice njihove smrti. i nevažeća (batil) djela. ili ih posjećuju. ništavne. pedalj po pedalj.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. niti je to naredio neki od imama u vjeri.s.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str.. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana.v. To su kršćanski običaji. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. br. 21.v. četeresnica. četeresnice i godišnjice. Marka.” .” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).” (El-Ahzab.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. str. jer on se sad ispituje. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. obilježavajući sedmine. To su prihvatili i muslimani. trogodišnjica itd. Mi ćemo se. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.” (Šerhul-akide et-tahavije. godišnjica. aršin po aršin.) Što se tiče sedmina. 975. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik.. dž. Sve su to novotarije. 2/671-672. učio na kaburu umrlog. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. bi govorio ashabima. Stjepana itd. da im se Allah smiluje.a. br.). i koji često Allaha spominje. s. učio Kur‘an umrlima.v. s.s.a. Affan. mu‘mini i muslimani.a. kako prenosi Osman b. inša-Allah. 380. odgovorio je.a.s. Sunen.v.) Svoje ashabe Poslanik.” (Ebu Davud. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”.Fetve i savjet umrli od toga imaju koristi? Stranica 37 od 154 Odgovor: Allah.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Sahihu Muslim.a. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. s. kada je kazao: ”Vi ćete. vama pridružiti. Molim od Allaha spas i za nas i za vas.

Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. Međutim. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. 3/1664. 6775. kako ne bi došlo do obožavanja iste.š.š. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. dž. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. a koja nije ponižena (tj. Molim Allaha.v. što ih tako tjeraju da žive od harama.s. a Allah. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. da ih u tome pomogne. Pitanje: Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. neka je na njih selam. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. br. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. . na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. kao što je prostirka i slično. da bi osobu uljepšao i tome slično). Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje.) Poslanik. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam.a. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. Štaviše. a ne samo preko svoga imama. onima koji treba da budu najugledniji među nama. odnose se na one koji crtaju. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. (Sahihu Muslim. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. Sahihul-Buhari. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. kada je na vratima Aišine. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu.a. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića.š. dž.” (Sahihu Muslim.) I na kraju. Žalosno je da se o imamima. a znamo da su se Poslanik. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. U svakom slučaju. ”Kitabul-libasi vez-zine”). jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. Danas je to malo i teže. da bude obješena na zidu). vajaju i tome slično. s. džamijski odbori ih vrlo često na to prisiljavaju. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. najbolje zna. dž. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. r. s. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih.a. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”.v.s. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama.Fetve i savjet Stranica 38 od 154 (Buhari. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.

a ne iz potrebe. zaštiti djevojku. dž. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. 91. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku.? Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. koje treba da prethodi braku. Pitanje: Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. U slučaju potrebe. možeš potkraćivati kosu. ti možeš farbati kosu.š. br.Fetve i savjet Stranica 39 od 154 Pitanje: Moj zaručnik oženio se drugom. a ne prva supruga. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. između ostalog. nema smetenje da žena te dlake ukloni.) Isto tako.” (Buhari. U svakom slučaju. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. jer Allah zna ono što radite. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže.a.š. s. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. validan. Pitanje: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? . mora se priznati. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. a njegov brak. U konkretnom slučaju. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. a Allah. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. bude ozbiljno i isključivo radi braka.) Naravno. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. a Allah. Što se obrva tiče. najbolje zna. malo problematično. Sahih Muslim. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju.s. (Vidi: Muslim.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja.s. tako da upoznavanje. Poslanik. s tim da izbjegavaš crnu boju. s. Sahihul-Buhari. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga.” (En-Nahl. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. a Allaha kao jamca sebi uzeli. smatram da je tvoj zaručnik.v. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. pošto u braku. farbanje i skraćivanje kose. što je sa dugim noktima. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. Njegov postupak bio je pogrešan. Kitabul-iman. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. ”El-Libas vez-zine”. 33. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. puštanje nokata itd. dž. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Odgovor: Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati.a. najbolje zna.v. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte.

je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći.a. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. Pitanje: Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Odgovor: Da. ne slijede ispravno Knjigu.v. s. čak i ako je on već oženjen.Fetve i savjet Stranica 40 od 154 Odgovor: To nije tačno. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. Nevfel i drugi.a. ”Es-Salat”. Tako da.) i nakon što . Sunen.v.s. ElDžami li ahkamil-Kur‘an. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih.) Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. poslanstva kao što je bio Kiss b.v. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. Zamahšeri. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. poslanstva.s.” (Ali Imran. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. 1/438. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam.s. 1/439-440. prije Muhammedova.v.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku.) To što oni pogrešno vjeruju. s. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. Poslanik.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed.) Pitanje: Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Odgovor: Da.v. Habib Nedždžar.v. ako prihvate pravo vjerovanje. a ne i srcem. ona nema pravo da to odbije.” (Vidi: Kurtubi. Nesai. El-Keššaf.a. ili su varalice. 30. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. postao vjerovjesnikom.s. Sunen. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili.” (Tirmizi.” (Et-Tevba. postao poslanikom moći zaraditi džennet. postane vjernikom u Allaha. s. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka.s. prije Muhammedova. s. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Sudnji dan i Muhammeda. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. 1/72.s. sljedbenici Knjige). ili su neznalice. a. Štaviše. zatim kršćane i na kraju sabejce. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. tj. Saide.a. 19.s. postaće kod Allaha vjernici. s. zatim jevreje. s. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. Vereka b.a. 3/112. Razi.” (Kurtubi. ne oduzima im status ehlukitabija. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. Mefatihul-gajb. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. Bahri Rahib. Naime.a. nakon Muhammedova poslanstva.

s.š.) Međutim. u El-Iman. ako želi biti musliman. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere.” (El-Bekare.s. nemusliman. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti.” (El-Ahzab.š. s.a. dž.š. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. s.). Allahu. u granicama mogućnosti. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. Sahihu Muslim. najbolje zna. ukoliko je stručan i od povjerenja. može osunetiti muslimansko dijete. dž. Poslanik. a ne u riječi. zaista. dž. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. nagraditi samo na dunjaluku.) Najbolji kod Allaha. za njihova dobra djela.” (Buhari.v. Musliman u taj princip mora . a Allah. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. Pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. ali ga je preuzeo čovjek. Plemenitog Kur`ana. te je prema tome dozvoljeno (halal). s. islam jedino priznata vjera.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama.” Suština kaže da je to sirće. 1/134. 19. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. dž. Objave. biće od stanovnika vatre. prema sebi nepravedan i lakomislen. dž. riječi: ”Ko god čuje za mene. 72. a on je. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. dž. u islamu nema nacionalizma. a Allah. Zemlji i planinama ponudili emanet. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. bez obzira kakvo ono ime nosilo.Fetve i savjet Stranica 41 od 154 sazna za Poslanikove.š. Ljudi se cijene prema svojim djelima. Sahihul-Buhari. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. dž. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. bio jevrej ili kršćanin. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. jer Allah. ipak.š.š. Pitanje: Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Odgovor: Da. dž. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. br.a. da je kod Allaha.š. dž. a ne alkohol. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. vjeru. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. dž. Prema tome.š.š. je halal (dozvoljeno). 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. dakle.v. dok će nemuslimane. Pitanje: Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Odgovor: Da. Vjernicimuslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.. Allah. najbolje zna.š. 200. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. Da nas Allah. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. kaže: ”Tako mi Allaha. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji.” (Al Imran.s. 240.a.) Ili.” (Muslim. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. i prakse Njegova Poslanika. musliman osjeća kao dužnost i emanet. jer. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke.v. ”El-Džihadu ves-sijer”.š.

smatra se njihovim.” (Kardavi. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo.a. svojim imetkom.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. Allah ih zna. hadis br. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima.š. protiv njih svaki musliman dužan je da se. ekonomskom izolacijom i tome slično. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. ili na bilo koji drugi način. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci.. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. i druge osim njih. Vi ih ne poznajete.. jer svakim dinarom. voli one koji su pravični. ukoliko nemuslimani imaju ljudski.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos.s. svojom rukom. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. dž. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. Poslanik. svojom suradnjom. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. svojim jezikom. dž.” (El-Maide. ”Kitabul-Musakat”.) Dakle. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. Dr. 8. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. zatim zabrana da se ubija stoka. u granicama svojih mogućnosti. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje.š. bori na najbolji mogući način.s. to je najbliže čestitosti. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. Uzvišeni Allah. s. 2363. monasi u samostanima. dostojanstven odnos prema muslimanima. neprijatelje vjere. jezikom.” (El-Enfal. i istrijebiti ih ubijanjem. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. s. i postaje sastavni dio njihove grupacije.Fetve i savjet Stranica 42 od 154 vjerovati i praktično ga primjenjivati.v. klanjem. smatra se njihovim. Sahihul-Buhari. ko im bude privržen svojim srcem. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane.v. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. i bojte se Allaha. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. 256.) Dakle. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane.a.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan. Allah. (Vidi: Buhari.” (El-Bekare. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. 8-9.” (El-Mumtehina. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Fetava muasire. 1/713) . 51. Uzvišeni Allah. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. 61. žene. srcem. zaista. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.

Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu.š.a. a ne onaj koji inovira. a svaka novotarija je zabluda.s. pravednih halifa. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost.) Na hutbi petkom Poslanik. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.š.v. U osnovi. s. Sunen.a.) Irbad b. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. Uistinu.a. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. dž.s.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. a iz očiju suze potekle.. posebnim svečanostima. rebiu-l-evvela. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. To je veliki uspjeh.v. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. s. a kamoli kazati?! Poslanik. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi.v.v. dž.s.. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. “Kitabu-l-‘ilm”. dž. s. Tirmizi.v. Poslanika. ♠ Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. Ebu Davud.” (En-Nur. Sunen. koji su na pravom putu poslije mene.v. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja.” (Et-Tevba. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. s. “Kitabus-sunne”.” (Buhari.a. Sunen. Držite se toga. iz straha da se time ne uvede novotarija. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog.a.š. “El-Mukaddime”.Fetve i savjet Stranica 43 od 154 Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. Sahihul-Buhari. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika.s. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. Međutim. Kitabu-l-džumu‘a. kao da je to govor onoga koji odlazi. s. većina islamske uleme smatra da je . to uzmite. pa nas posavjetuj. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. najbolja uputa je uputa Muhammedova. nije dostavio. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. s. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at).a.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. a da li to može musliman i pomisliti. on to nikada nije uradio. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. Kitabus-sulh. s. a što vam zabrani ostavite. zaista.a. 100. a i oni su zadovoljni Njime. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. Da li su u pravu? Odgovor: Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog. to je odbačeno. Sahihu Muslim. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa.” (Ibn Madže. strahovito kažnjava. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. 63. kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru. 7.s.a.s. i bojte se Allaha jer Allah. u prvom redu.v.s.) Allah. s.s. dž.v. imao je običaj kazati: “Uistinu. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. Najgore stvari su novotarije. 12. mevludima itd. miljenika Muhammeda.š. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. najbolji govor je Allahova knjiga. O njima Allah.” (El-Hašr.” (Muslim. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. Upravo iz tog razloga.

ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. ko drugi!”. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. s. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. ♠ Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Odgovor: Prije svega. a koja oni nazivaju mevludima. . aršin po aršin. Poslanik.v. pa čak i poželjna. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. s. kao što je miješanje muškaraca i žena. unuci i snahe.v. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. s. Međutim. rođendana grijeh. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. kao njihovo dijete. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve.s. imaš pravo na razvod braka. Drugo. imaš pravo na razvod braka. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. Ukoliko. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. iz opravdanih razloga. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema utemeljenja u islamu. uistinu. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. odgovorio je. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. Treće. slijediti one prije vas. Što se.s. (Muslim.a. Ako to nije u stanju učiniti. pa prema tome i u ekonomskoj.a. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. kao npr. kako stoji u hadisu. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. pak. Sahihu Muslim. Doduše. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. koja mu ne dolikuju. Ukoliko on to nije u stanju. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu.v. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. čak i ako preselite na drugo mjesto.a. Četvrto. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima.” Upitali smo (tj. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. kamata se ne smije ostavljati banci.s.Fetve i savjet Stranica 44 od 154 obilježavanje Poslanikovog. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. pedalj po pedalj.

1341.v. (Vidi: Buhari. Prema tome. Sunen. ”Kitabu-lhadždž”. rekao Adijju: ”O Adijj. s. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata.v. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. Ukoliko ne klanja džumu. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele.).” (Ibn Madže. govore o uslovima. b) dva dana i noći. (Vidi: Tirmizi.Fetve i savjet Stranica 45 od 154 Peto. 1197. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. br. ♠ Pitanje: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Odgovor: Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka. Dakle.) Navedeni hadisi. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. 1087. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. ”Kitabu-ldžumua”.) ♠ Pitanje: Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Odgovor: Ne. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. s. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi.v. br. c) tri dana i tri noći. odnosno sigurnosti. ”Kitabu-l-hadždž”. Sahihu-l-Buhari. (Vidi: Buhari. br. br. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. a ako ne postoji. ”Kitabu-l-hadždž”. Sahihu Muslim. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. br. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja.s.a. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. ona može putovati sama. ako će bilo što od toga biti ugroženo. . Sahihu Muslim. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. s. ako njena čast. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. Muslim. Sunen. može poduzeti takvo putovanje. 1996. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. smatram da za to nema smetnje. Muslim. a kojima je potrebna pomoć. 1089. dok je on bio kod Poslanika. onda ne može. obavezan je klanjati podne. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. Sahihu-l-Buhari.). Muslim. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Odgovor: Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. Sahihu Muslim. br. 827. ovo mu zamjenjuje džumu. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje.a. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. Prema tome. Npr.s. a ne u svom.”Ikametus-salati ves-sunne”. Tada je Poslanik. ”Kitabu-l-hadždž”. Sahihu-l-Buhari. 1086. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. 1338. inša-Allah. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. Naime. kako ih ja razumijem.a. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. ”Kitabul-džumua”. ”Kitabur-reda‘” br. a mi ćemo džumu klanjati.).s. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. ”Kitabus-savm”. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. Ko hoće. 1862. U suprotom. ♠ Pitanje: Ako je bajram petkom.

”. u granicama mogućnosti. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. 3595). ali sam čuo za nju”.Fetve i savjet Stranica 46 od 154 Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Dužna si. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu.š. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. ”Kitabul-menakib”. da ti da iskrenost u djelu. ♠ Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. 1/493. prije svega. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. bilo s mahremom ili bez njega. ”Ako budeš duže živio. El-Mugni. br. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. Sahihul-Buhari. kasnije kad odraste. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Odgovor: Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. da bi me drugi vidjeli. tj. ♠ Pitanje: Propustila sam. a zatim si. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. 2/638. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. rekao je (Buhari. dva biti . Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. a ako to ne urade svi su odgovorni. (Vidi: Fethu-l-kadir. Isto tako. dužna napaštati propuštene dane. najbolje zna. Bolje im je sačuvati svoj obraz. Šta više. postim i radim druga djela licemjerno. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. kroz dugi niz godina. najbolje zna. pratiti u životu. Zbog toga. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. zbog mjesečnog pranja. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. a Allah. pod izgovorom da su im djeca još mala. Bedaiussanai‘. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela.š.. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. S druge strane.. čast. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. mada mi nije potreban. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. dž.š.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. ♠ Pitanje: Moj sin redovno mi šalje novac. 2/40. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. ♠ Pitanje: Često mi na um padne misao da klanjam. jer stid je dio imana. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. treba uzeti u obzir sve okolnosti. odgovorio sam. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. a Allah dž. dž. bez obzira što ima mahrema. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene.

Strpljiv budi! Ali. žene. dž. snosit će odgovornost. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. da ih sudski ne goniš. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. postići potpunu pravdu. Pitanje: četnici su mi pobili cijelu porodicu. jer npr. to je. ako ne na ovom. uprkos tome. doista. Normalno. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. i u dobru i u zlu. Prema tome. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija . preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. onaj ko vjeruje u Allaha. četvrto. dž. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. Allah će nagraditi. kao pojedinci i kao zajednica. dž. ipak. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. u ovim okolnostima. a ako otrpite.” (Eš-Šura. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. I na kraju. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu.” (En-Nahl. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. No. a to je najvažnije. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. starce. uistinu. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. praštati treba onome ko to zasluži. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. na ahiretu će to sigurno postići. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. 40. voli. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. gotovo sigurno. Ja znam da je nemoguće. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. Uostalom. Odgovor: Prije svega. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. Hvala Allahu.š. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu.š. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. Međutim. a ono na budućem svijetu. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu.š. koji su silovali i palili. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo.Fetve i savjet Stranica 47 od 154 ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. koji Allah.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. neće stići. a onoga koji oprosti i izmiri se. jer. Uz prethodno rečeno.š. ne voli one koji nepravdu čine. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. 126-128. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. Uz to. Dakle.) Dakle. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. On. Treće. Drugo. tj. I ne tuguj za njima. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. dž. na budućem svijetu-ahiretu. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. a ako to ne urade. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. u Allahovoj. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. ne treba patiti. bolje za strpljive.

3/337. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza.s.v. s. 1823. (Vidi: Marginani. Tahavi. pa prema tome i utopljenici. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje.a. Njega nisu gasulili. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid.a. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida.v. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. 1/90-98. s. Sahihul-Buhari. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom..s. 1/90-93. Dakle. ili od zadobijene rane od koje se umire. gasuli i klanja mu se dženaza. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. br. Muttefekun alejhi. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. ”Kitabul-imare. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. rekao im je. odgovorio im je. za razliku od prvog. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju.v. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. MuhtesarutTahavi. Međutim.” (Tirmizi. ”Kitabul-edeb”. br.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. žena u porodu.a.” (Ibn Kudame. str. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. ko umre od kuge je šehid. Odgovor: Prije svega. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid.s. zaista. Kasani.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. br. u mom ummetu bilo malo šehida”. Mejdani. ”Kitabul-dženaiz”. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. 1915. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. ”Tada bi.” (El-Muhalla bi-lasar. ko umre od stomačne bolesti.v. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. s. (Muslim.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. od kuge. ko umre od otvorenih rana po tijelu. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. Allahov Poslaniče”. To je stav sve islamske uleme. s. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik.a.v. koji je umro pod ruševinama. ”A ko su onda šehidi.a.” (Buhari. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. 6133. Sahihu Muslim. 40-42. s. i rekao da je hadis vjerodostojan. žene i starce. El-Lubab fi šerhilkitab. Muazu a on je bio šehid. Bedaius-sanai‘. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. nego su ga onako u odjeći ukopali. koji se utopio. pojeo ili popio. oni se gasule. Sunen.a.s. 1341. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. siluju i ubijaju muslimansku djecu.s.” (Nesai. ko se utopi.v. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. br. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. ko pogine braneći svoj život je šehid.) Ibn Rušd kaže: ”Što se . pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. El-Hidaje. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. Mugni. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. ali se. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. s. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid.) ♠ Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. osim što se pripovijeda da je Hasan (b.s.Fetve i savjet Stranica 48 od 154 koji će ponovo pokušati da kolju. ko izgori u požaru. Mosuli. upitali su. Poslanik. 1/125-136. ”Kitabud-dijat”. Klanjao je Sa‘d b. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. 1/320-325. 3/476. Međutim. Sunen..

Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. on je dužan odazvati se. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. Allah zaista prašta i milostiv je. 2/331. br. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži. 222. El-Kavanin el-fikhijje. Ne znam razlog zašto se to desilo.Fetve i savjet Stranica 49 od 154 tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. ”Kitabun-nikah”. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. i ako se vrate ženama. a on se svoga prava može odreći. a među njima je i utopljenik. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči.s.” (Muslim. Oni kažu da je to muževo pravo. 228. br.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. Sunen. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. Bedai‘us-sanai‘.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. Međutim. Prema tome. samo. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. ”Kitabur-rida”. Bedai‘us-sanai‘. 5/214. pa. El-Muhezzeb.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. ukoliko je muž u stanju. a ako odluče da se rastave.š. 2/66. s. dok se ona ne odazove svome mužu). Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. s obzirom da može imati četiri žene. ”Kitabun-nikah”. Oni kažu da muž.” (El-Bekare. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. 2/331. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. 9/174. El-Muahlla bi-l-asar. ♠ Pitanje: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Odgovor: Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. Sahihu-l-Buhari. br. Sahihu Muslim. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. To .) (Vidi: Ibn Hazm.” (Bidajetulmudžtehid.” (Trimizi. (Vidi: Nevevi.” (El-Bekare. dž.” (Buhari. 226227. pa. U pogledu tih prava i obaveza Allah. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. (Vidi: Kasani. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on.v. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti. 1/226.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti.) Koliko se sjećam. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. 211. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. (Vidi: Ibn Džuza.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. 1736. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. po zakonu. Keššafu-l-kina‘.) Dakle. 5194. ukoliko ona to od njega traži. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. (Vidi: Behuti.) Dakle. rok je samo četiri mjeseca.” (El-Bekare.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. 1080. Kada ona to od njega zatraži. str. (Vidi: Kasani.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža.a. Allah doista sve čuje i sve zna.

br.Fetve i savjet Stranica 50 od 154 zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. Mudžahid.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. prije svega. jer je Allah.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. (Vidi: El-Maide. Nadalje.) Kada bismo za saobraćajne udese. ♠ Pitanje: Učenik sam trgovačke škole.. nakon što je spomenuo intimni bračni život. Na kraju. a vi ste njihova odjeća. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi.š. s. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. dž. da traži razvod braka. ona može tražiti razvod braka. od Enesa b. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to pitanje: da ženu pusti i traži drugu. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. 1/298. a Allah dž. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. naredio je mužu da. (Vidi: Ibn Kesir. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. ubistva.v. Malika. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu.a. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. dž. svađe.a.) Dakle. intimnim odnosom. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. ona može to da trpi ili. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. s. kada udovolji svojoj potrebi. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. ”Kitabu-l-ešribe”. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. pak. Upravo zbog toga Poslanik. Musned. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. Isto tako. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. razne vrste nemorala. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. dijetom itd. 187.s.s. neporočan. Prema tome. kroz intimni odnos. a . razvode brakova.š. (Vidi: Nesai. a odjeća znači zaštita. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju.v. tuče. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. one su odjeća vaša. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. jedno kod drugog nalaze smiraj.itd. kako Poslanik.. 90. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. Seid b. 5572. a može se i strpiti ako hoće. da je zadrži i oženi drugu. Džubejr i drugi. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan.” (ElBekare.). kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. biti čist. (Ebu Ja‘la. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Alkohol je. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. kaže. nevin itd.š. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. silovanja. majka svih zala. Muž i žena. najbolje zna. Dakle. nepristupačan. jer Allah. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. a ta zaštita postiže se.

uključila u borbu za prava svojih članova. od svoga babe Umera. U svakom slučaju. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. preko svojih institucija.a. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. Međutim. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. Allahov. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. naše tzv. Isto tako. a Allah. tako da alkohol u njemu visoko kotira. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja.s.š. U konkretnom slučaju. r. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. Ibn Umer prenosi hadis.š. ♠ Pitanje: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Odgovor: Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. oni ih na to ne bi prisiljavali. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. najbolje zna. preporučio bih vam da. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. onoga ko ga pije. na osnovu principa o prijekoj nuždi. dž. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze.Fetve i savjet Stranica 51 od 154 Poslanik. ko ga prodaje. s. ko ga toči. ko ga ga pravi. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. da te pomogne. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. kada se nađu u poziciji. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. Nažalost. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. a smrt ga u tome omela. prokleo: alkohol. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo.v. 5458. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. dž. Ukoliko bi takvih osoba bilo.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. te ih tjeraju. br. mora za njega izboriti. ko ga kupuje. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio.” (Ahmed. dž. zakon je da se čovjek. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića.s.a.v. nema smetnje.a. Molim Allaha. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. Dakle. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz . s.š. kome se pravi. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. Musned. da to činiš. da je Allahov Poslanik. Uz sve to. ako želi postići svoje pravo. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. Uz to. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola.

Naime. Naime.” (Muslim. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. na bilo koji način. 2363. Kod konkretnih slučajeva.š. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. a Allah.š. blagodati. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. što više inovacija čovjek napravi. što više općekorisnih noviteta .v. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. dž. čita i da tako upoznaje Allahove. 148. čovjeku je naređeno da uči.s.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju.) i Poslanikove. br.a. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. Ukoliko pak muž. golišave slike. ♠ Pitanje: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Odgovor: Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz. Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. Sahihu Muslim.Fetve i savjet Stranica 52 od 154 islama. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao.. pa makar činio i velike grijehe. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. u cilju da‘vetskog djelovanja. ”El-Fadail”. iziđe iz islama. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. kao što je npr.) Prema tome. Međutim. Ukoliko jeste... škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. lažne informacije itd. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati.i takmičite se u dobrim djelima.. Što se dunjaluka tiče.. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). najbolje zna. dž.” (El-Bekare. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo. s.

s. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova.a. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik. Poslanik. 631.” (Vidi: Muslim.š. više sevaba postiže. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. koji će olakšati život. Allah. br. pronađe. zakonima. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. dž. hadis od Džabira. br. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. ljudi su ih proglasili svetim.a.s.v. način na koji se taj ibadet čini.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije.s. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. br. ”El-Hadždž”. na onom svijetu su samo za njih. Sahihul-Buhari.š.š. s. knjige. ”Kitabul-ezan”.a. 595. da je neka voda sveta itd.) tako odredio. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija.a.v. odredio je sveta mjesta. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca.Fetve i savjet Stranica 53 od 154 ponudi.v. što više patenata. poslanike. s obzirom da je Poslanik.a. kada se govori o novotarijama. dž.a.v. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. Allah. Sahihu Muslim.v. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža.v. (Vidi: Bejheki.s.v. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. čini novotariju u vjerovanju. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. (Vidi: Buhari.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. nije posebno vrijednim učinio. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd.” (El-Ea‘raf.š.š. to nije nikada radio. a onda prisutnima. Sunen.š.a. onaj ko vjeruje u Allaha. 32. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. podučio ashabe da tespihaju. dž. To sve smatra se novotarijom. dž. r.š.š. s. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. zbog toga što vrstu ibadeta. 1297. Dakle. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. da umrli mogu pomoći živima.a. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. Sahihul-Buhari. Sahihu Muslim.s. s. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. niti su to radili njegovi ashabi. Ti . a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. Npr.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. dž. Njegove meleke. (Vidi: Muslim. dž. kaže da namaz u El-Mesdžidulharamu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. 1864. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. s. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. to bi bila novotarija. s.v.s. br. tj. mjesta na kojima učinjeno dobro djelo ima svoju veću vrijednost. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. određenje itd. s.” (Vidi: Buhari. dž. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. Sudnji dan.s.a. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. zadovoljstva. s. ”El-Hadždž”.) Dakle.) Naprimjer. Njih su ljudi izmislili. koje je On za robove svoje stvorio. dž. s. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile.s.

Određivanje nekih noći ili vremena. dž. ♠ Pitanje: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Odgovor: Uzvišeni Allah.a. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. dž.a. toga sačuva.š. tada mu je zabranjeno da se ženi. osim ako se žena odrekne svoga prava.. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno. Uzvišeni Allah.s. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. 2133. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata.s.a. čini novotariju.. jasno dozvolio..v. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio.) U navedenom ajetu. Isto tako Allah.. odjeće. da nas Allah. br.” (Ebu Davud. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. dž. Sunen. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi . s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. kao što je poznato. ukoliko bi čovjek pored farza. liječenja i ostalih nužnih potreba. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. Dakle.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu.š. Isto tako. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. s.s. dž. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni.a. Allah. 3. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. Amin.š. sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti. Dakle. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane.. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. 129. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio.Fetve i savjet Stranica 54 od 154 ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca.š. onda samo sa jednom. a koje Poslanik. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. sa po dvije.” (En-Nisa.v.š. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu.š. sunneta i nafila koje je Poslanik. stana.v.v.. pa je npr. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. od strane ljudi.” (En-Nisa. Te obaveze su. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. s.”Kitabun-nikah”. 129. s. odredio je koja vremena su sveta. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. odgovor je negativan. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen.) Međutim. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu.š. s. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga. dž.” (En-Nisa. dž. Molim Allaha. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. dž.s. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna. Poslanik.

nedemokratsko i. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. s obzirom da ga prenosi Ismail b. jedino vrijeme može izliječiti. pak.a. . porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. Pojedinci. No. dž. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. a Allah. bez obzira na to. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala.s. s. Ajjaš od Hidžazlija. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. također.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. ♠ Pitanje: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Odgovor: Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. tiče potrebe uzimanja abdesta. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). 468. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta.Fetve i savjet Stranica 55 od 154 i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. Treba. eventualno. antiislamski raspoloženo. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima.v. El-Muvetta. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. dok je u hajzu i nifasu. Vidi Irvaul-galil. čini mi se. Oni koji. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi nikab. Međutim. uglavnom. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. Dakle. recimo. a nemaju za koga. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. Što se. (Hadis bilježi Malik. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. Taj problem. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo. zabranjuje da uči Kur‘an. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. imajući u vidu veliku potrebu za tim. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. ”En-nidau lis-salati” br. Vjerovjesnik. a skidati ga. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. najbolje zna. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. 1/158.š. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. I na kraju.

v. Da li sam pogriješila? Odgovor: Da.) Uz prethodno rečeno. ”Et-Tahare.š. uzme iz njegova imetka. nikab nije stroga dužnost (farz).š. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. Dakle. s. s. br. a Allah. dž. u vrijeme kad sam tamo studirao. Posebno ti . br. dž. a nikab nositi u drugim prilikama. dž. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ.a. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. najbolje zna. Naravno. prenosi se da se Hind bint Utbe.) ♠ Pitanje: Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. pogrešila si. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje.a. ”El-Akdije”. bez rasipništva i pretjerivanja.š. Molim Allaha. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd.š.š. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. r. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. po preferirajućem mišljenju. neprijatelj i mrzi islam? Odgovor: Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci. ♠ Pitanje: Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji.s. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. Od Aiše. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. vjeri i umre kao muslimanka. bez njegova znanja. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. dž.” Učinite istigafar Allahu.” (Muslim.a. pokornost njima u svemu što nije grijeh.s. nego sunnet. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji.Fetve i savjet Stranica 56 od 154 Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. kroz udruženja muslimana. 1714.v. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. r. bez njegova znanja. kako bi on ispravio svoju grešku. požalila Allahovom Poslaniku. imajući u vidu da. Sahihu Muslim. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. Poslanik. (Ebu Davud. Sunen. 232. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. dž.a. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava.

jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. a ako to nije u stanju. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. To svijet sve više i više osjeća. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. pomoć. Međutim. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. Dakle. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja.š. ♠ Pitanje: Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Ne. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. Međutim. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. Amin. ♠ Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. dž. a Allah. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. tj. uz Allahovu. npr. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. Nadat se da će on. kada majka . ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. najbolje zna. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. Ja znam da je tebi. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. može se s njim rukovati itd. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. Ukoliko jedno od supružnika puši. on se zakleo da više neće pušiti. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Molim Allaha. dž. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. duhanski dim nepušaču zaudara.Fetve i savjet Stranica 57 od 154 skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe.š. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. Kada sam to učinila.š. ♠ Pitanje: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. ♠ Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. uglavnom. dž. ona se pred njim ne mora pokrivati. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. punica pred svojim zetom. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo.

ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali.v. ustvari. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. s. tako da to udaranje. Ako oni žele izmirenje. mužu je. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu.v. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru .. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. te. kako navodi Buharija od Enesa. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. br. s obzirom da je Poslanik. s. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. uzvišen i velik!” (En-Nisa. br.s. Međutim. negoli po tijelu. br. Jer.š. 35) Dakle.Fetve i savjet presvlači dijete? Stranica 58 od 154 Odgovor: Ne. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. pa ih i udarite. Ukoliko od toga nema koristi.s. kazni.a. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. osim kada nema drugog izlaza. ”Kitabu-l-hudud”. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet.v.” (Ebu Davud. da bez razloga izbjegava bračnu postelju.s.a. s. 34) Dakle. ”Kitabun-nikah”. vi posavjetujte. Da bi ostvario svoj cilj .” (En-Nisa. zaista.v. (Sahihu-l-Buhari. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. a onda se od njih u postelji rastavite. Neka svako ima na umu da Poslanik. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. npr. ”Kitabu-l-edeb”. Sunen. u osnovi. kako kaže Aiša. prije odluke na razvod. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini.s. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. r. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. s. Međutim. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. ”Kitabu-l-fadail”. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. to je čak ispravnije. 2328) ♠ Pitanje: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Odgovor: Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta..a. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju.a. (Vidi: Sahihu Muslim. dž. Dakle. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. ♠ Pitanje: Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Odgovor: Da. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. Pitanje: Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. da izlazi iz kuće bez dozvole.a.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. tada se. to udaranje ne smije biti u lice. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. više je udaranje po duši i osjećajima. kad vam postanu neposlušne. (Sahihu-l-Buhari. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. onda im zulum ne činite! Allah je. nikada udario nijednu od svojih žena. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. dozvoljeno da udari ženu. br.

poslanike. predložili su da 27. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. visoko čuje u Evropi i Americi. judaizmu.s.) u kojoj je objelodanjena ta želja. 27. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. Na kraju. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. internacionalizam. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. kršćana i drugih. Uz to. itd. poštivanje Merjeme. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. na način i vrijeme kako su to zamislili. oktobar. god. Također. a. oktobra 1986. Potvrđujući svoje namjere. budista. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. uz grupe židova. budizmu. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. koji negira trojstvo. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. itd. Međutim. bude praznik za sve vjere. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. dan papinske molitve. god. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. uključujući behaije. Ova knjiga štampana je 1985. katedrali St.Fetve i savjet Stranica 59 od 154 pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. masone.s. Džon u Njujorku 1984. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. a. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. Taj skup dao je preporuke u kojima se. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. kršćanstvu. meleke. kršćansku i islamsku) na Sinaju. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga . budiste. duga i znak pobjede. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. oni su pozvali na jednakost među vjerama. u Parizu. vraćanje vjeri Ibrahima. a da se razlike odbace. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. Aleksandriji 1954. približavanje između kršćanstva i islama. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. god. u augustu 1985. budući svijet. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. da ih tako izvedu iz islama. između ostalog. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. kao i prvi januar. kao što je vjerovanje u Boga. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. majke Isaa. njih ne interesuje Istina. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta.

Mislim da je licemjerno. Isto tako. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu.. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. god. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. 85) (Enciklopedija o vjerama. pa neka se vidi ko ima istinu. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. Zagovornici ove ideje su behaije. Za to postoje dokazi u šerijatu. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. judaizmu i nekim grčkim filozofijama.) Na kraju. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta.v. a. ne praveći razliku. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. Ibn Hud. pravcima i suvremenim partijama. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. i kleči pred kojim bogom hoćeš. odredbom. izdanje WAMY 1418 H. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. Pitanje: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Odgovor: Urok je istina.. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. rububijjeta i lijepih imena i svojstava.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo.” (Al-Imran. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. Vjera Ibrahima. pored Allaha. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. dž. kršćanstvo. To je. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. na čijoj strani je pravda i nauka.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. ko ima dokaz.s.s. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. 1/1176-1178. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. ustvari. pridruživanje (širk) Allahu. vjera islam kojom je došao Muhammed. god. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. nepravedno. s. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. koji je zvanično primio islam. god. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. a i svakodnevnica nam to govori.. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. obožavanje Mesiha mimo Allaha. Iziđimo u javnost. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. postoji i kod batinija i sufija heretika.a.s.” (Tefsiru-l- . Neke vjere nisu uredu. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge.š. kod njih je to samo ime. Što se tiče kršćana.Fetve i savjet Stranica 60 od 154 između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran.” (El-Kalem. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. a. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera). 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom.

okupajte se. ne s namjerom da stvara . Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. zabranjeno mu ga je čitati. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. br. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. neživu prirodu. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. ♠ Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. Neke osobe su čak opasne po druge. nije Kur‘an. a. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša.v. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. u svom tefsiru. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. Kada od vas neko zatraži da se okupate. To za razliku od prevođenja.Fetve i savjet Stranica 61 od 154 Kur‘an el-Azim.) Vajarstvo. čovjek crta tzv. Što se. naveo je petnaestak hadisa. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. dakle da ne pokušava stvarati. da nas sačuva od urokljiva oka.” (Sahihu Muslim. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv.š. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. na arapskom jeziku na kom je objavljen. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. jer ono aludira na stvaranje. je haram. jer se prevođenjem. najbolje zna. životinje. br. Ukoliko. ustvari. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. s... neživu prirodu. 3/1664.s. odnosno kiparstvo. pak. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). kod nekih je ta pojava izraženija. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. (Ibn Madže. dž. Sunen. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. moleći za njega berićet. Međutim. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. Molim Allaha. ptice itd. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. a Allah. prevode značenja. da ne pokušava biti stvaralac.s. Doduše. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. pa prema tome i turskog. zauzvrat. dakle.a.š. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. i obavijestili ga. Ibn Kesir. neka prouči dovu. ustvari. Došli su Poslaniku. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. ”Kitabut-tibb”. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. nego je to prijevod značenja Kur‘ana.v. a to. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. kao što su ljudi.” (Sahihu Muslim. dž. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. u cijelosti je zabranjeno.” Potom je Poslanik.a. s. pejsaže itd. Amin! ♠ Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. pak. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. Dakle.

susresti. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. da ne bude korak ka nemoralu.š.v.a. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. tvoj brak je šerijatski ispravan. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. ukoliko je ona otkrivena. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. razvod braka . dž. Da li je moj brak šerijatski valjan? Odgovor: Da. dok je u kući. da razgovarate. (Vidi: El-Bekare. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. Smatram da.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. u pogledu pokrivanja. dž. došao Muhammedu. Prvi pogled čovjeku se oprašta. najbolje zna. ♠ Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. dž. Dakle. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. s. vidi muška osoba koja joj je mahrem. r. kako se meni čini. Dakle. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno.š.a.s.š. ♠ Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. tada je takvo crtanje dozvoljeno. a Allah. a Allah. sa dekolteom itd? Odgovor: čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. pokrit će sve osim lica i šaka. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. ukoliko ispunjava ovaj uslov. Ukoliko postoji mogućnost da je. nije dozvoljeno gledati. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. Riječ ašikovanje. u granicama potrebe. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. Pitanje: Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. kad je Džibril. važe ista pravila. stvorio. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. najbolje zna.s. a. Naime. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. nema smetnje. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda.Fetve i savjet Stranica 62 od 154 kao što je Allah. kao muž i supruga. iako joj je mahrem. inša-Allah.

v.š. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. s. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. tj. ponekad. uglavnom. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehli-sunneta. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). sabahski ili neki drugi sunneti. Interesuje me koji još narodi. tada su i te dove zabranjene. sljedbenici tog pravca. Kada je Poslanik. to je ispravno. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu.s. neobavezni namaz. Međutim. ako hoće. Ukoliko su te dove vid neke magije. uglavnom. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. jer je i Poslanik. a u drugim . Ukoliko je to specifična nafila. tada su takve dove dozvoljene. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. dž. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. uglavnom. dž. Prema tome. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. mogu svrstati u nafile. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. može se desiti da osoba. kao što je istihara namaz. a koji nisu obavezni. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha.š. svaki Bošnjak. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. najbolje zna. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. 5252) ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. Međutim. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. također. dž. uopćeno. br. tako postupao.v.š. s.v.s. upućuje na zaključak da npr. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. ne smije zanemariti. Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. niti je npr. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. Nafile se. Osim toga. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. To zbog toga što se ljudi. s.s. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. po našim dunjalučkim mjerilima. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. ”Kitabut-talak”.a. da se u njima moli Allah. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. praktikovao. a Allah. To nas. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu.a. treba imati u vidu da se ta pripadnost. ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja udređenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. npr. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada.a. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. salatud-duha.Fetve i savjet Stranica 63 od 154 (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram).

Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap. sadašnjosti. vremenom. Prema tome. ”Kitabul-dženaiz”. 3/173) ♠ Pitanje: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. kako muškarci tako i žene. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. pripadnik ehli-sunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz.v.a.” (Vidi: Ibn Hadžer.” (Er-Rum. ponekad. nije bila iskvarena.. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. 30. ♠ Pitanje: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. r. i poslije njega. Koja je to grupa? Odgovor: Ljudi su u početku bili jedan ummet.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. a ne nazivnik i imena. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. fitretu Allahovom. te konsenzus islamske uleme.Fetve i savjet Stranica 64 od 154 aspektima neka druga učenja i vjerovanja. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). s. Međutim.v. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. iako se njihova vjerovanja i djela. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. on ima dva kirata. FethulBari.) Dakle. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. priroda ljudi u početku.s.s. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. svjestan činjenice da. Ummu Atijje. (Sahihu Muslim.. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. da su bitni suština značenja i namjera. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. Eventualna kontradikcija. onom u kojem je stvorio ljude. ”a šta su to dva kirata. isto kao priroda novorođenčadi. odgovorio je. Da li je to ženama zabranjeno? Odgovor: Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. među tim dokazima ne može biti kontradikcije.š. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. Pripadnik ehlisunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. a ko je još isprati dok se ne ukopa.a.s. br. dakle i za muškarce i za žene. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne . Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. s.s. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. s.a.v. Slijedili su vjeru koju im je Allah.” ”Allahov poslaniče”. dž. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao.a. još jednom naglasiti. s. kako je islamska ulema jasno dokazala.v. u prošlosti. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. ali ne strogo. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. Mislim da je vrlo važno. u suštini. upitan je.a. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. da bi. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. Vjerovjesnik.

” (El-Bekare. 102-103. s. s. Ehlulhadis. 4597. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. Svako. Sunen. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. 153. s.v.. jer pripadnost nekome od njih.” (Sahihu Muslim.a. ”Kitabuliman”.v. odgovorio je. razići na mnogobrojne grupe.s. i njegovi ashabi. je.” (Ebu-Davud.) Iz ovog hadisa. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. s iskrenim nijetom.” (EbuDavud.v. br. 2565. (Tirmizi. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran. Ensarus-sunne el-Muhammedijje.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.v.” (El-En'am.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. O tom razilaženju Poslanik. br.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik.a. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. ”Kitabul-imare”. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu..a. uglavnom znači i idejno opredjeljenje.s.Fetve i savjet Stranica 65 od 154 vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. pa da vas odvoje od puta Njegova.. bez obzira ko bio i gdje bio. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. ljudi su se razišli. Hamas iz . nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. 213. ”Kitabu šerhis-sunne”. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. Međutim. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana.s. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). ovo je pravi put moj. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete.a. to ne znači da je nevažno kojoj grupi. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. da slijede svoje strasti. bez obzira kojoj grupi pripadao. s.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. partiji. Islamska partija iz Kurdistana.s. s. Muslimanska braća. Allah će se za njih pobrinuti.š. Et-Tevhidu vel-islah. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. grupi. kada ovo kažem. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd.v. inša-Allah. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. Sunen. Sunen.to je džema‘a. 4596. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. od te grupe koja će biti spašena. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu. br. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije. Dovoljno nam je da možemo. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. dž. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.) ”O vjernici. je. Hizbun-nehda iz Tunisa.a. 1923. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. On će ih o onome što su radili obavijestiti. inša-Allah. putem dokaza. s.s. da razlikujemo istinu od neistine.v. pokretu ili partiji čovjek pripada. El-Džema‘a el-islamijje sa indijskog potkontinenta. upitan: ”A koja je to.. ”Kitabu šerhis-sunne”. od te skupine koja će biti spašena. Prema tome.” (El-En‘am.a. 159. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe.s. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo.) Uprkos Allahovoj.

Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan.š. sunneta i prakse odabranih generacija.). savjesno izvrše. dž. 1006. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.” (El-Bekare. s. uopćeno. te da. to je ispravno. br. njena odgovornost je veća i. ”Kitabulahkam”. (Vidi: Sahihul-Buhari. muž i supruga. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete.” (En-Nisa.Fetve i savjet Stranica 66 od 154 Palestine.) Na kraju. 19. vjerovatno zbog te činjenice.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. a Allah. u tom pogledu. Međutim. 5193. ”Kitabun-nikah”. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. salatud-duha. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega.. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. dž.. Prema tome. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. dž. kako to reče Muhammed. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju.v. mogu svrstati u nafile. Sunen. s. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. meleki proklinju sve do sabaha. 228.s. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. Oboje.s. (Vidi: Sahihul-Buhari. dž.s.a.š. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala.” (Ibn Madže. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. tako postupao. s.š. a bave se onim ajetima koji su nejasni. je odredio da suprugu. ukoliko supruga ima opravdan razlog.. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. praktikovao. ”Kitabuzzekat”. Islamski front spasa iz Alžira. jer je i Poslanik. ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. jer je Poslanik. Allah.v.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće.. 3688) ♠ Pitanje: Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. trebaju znati da Allah.a. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos.v.. s.” (El-Bekare. ”Kitabulmenakib”. 2332. neobavezni namaz. br. a Allah. odnosno supruzi. sabahski ili neki drugi sunneti. najbolje zna. Nafile se.. Ukoliko je to specifična nafila. br. .š. a koji nisu obavezni. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti.v. tj. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama.a.s. najbolje zna. ukoliko bez razloga odbije svoga muža.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. to je prirodni način sticanja potomstva. itd. 286.a. br. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru.) Prema tome. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. kao što je istihara namaz.

Nedavno su ljekari utvrdili da je problem kod moga muža.š.a. imajući u vidu jačinu dokaza. on implicitno propisuje pravo na rađanje djece. naprotiv.a. 33/72. 1718) Poslanikovu. s. Ukoliko su te dove vid neke magije.Fetve i savjet Stranica 67 od 154 ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. za vrijeme koje nije imao s njom intimni odnos. Može li sterilnost muža biti opravdan razlog da žena traži razvod braka? Odgovor: Da. razvod u vrijeme kada je zabranjeno dati razvod nije pravnosnažan. br. taj posao se odbacuje. ako jedna strana ne može izvršiti svoju obavezu i dati pravo drugoj strani. 98) Njegovi argumenti zasnivaju se na tezi da ono što je zabranjeno nije pravnosnažno. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha.v. među kojima su i četvorica imama. klanjate istiharu namaz. ”Kitabut-talak. smatram da je ispravno. tada su takve dove dozvoljene. Ne trebate izgubiti iz vida da vam iskušenje s kojim se trenutno suočavate može biti manje od onoga s kojim će te se suočiti nakon razvoda braka. dakle. da se u njima moli Allah. bez obzira na ovo vaše neprikosnoveno pravo. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno.š. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. druga strana ima pravo da taj ugovor raskine. npr. pa potom u vrijeme čistoće. da sačeka još jednu mjesečnicu. 81. dž. Oni kao dokaz uzimaju slučaj Ibn Omera kada je ovaj pustio ženu u vrijeme mjesečnice.” (Sahihu Muslim. ♠ Pitanje: U braku sam sedam godina i nemam djece. s. tada su i te dove zabranjene. Poslanik.s. Iz ajeta i hadisa koji govore o razvodu znamo da je razvod (talak) u vrijeme mjesečnice zabranjen (haram) i u tome se slaže sva ulema. mišljenje Ibn Tejmije koji kaže da razvod u vrijeme mjesečnice nije pravnosnažan. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).v. naredbu Ibn Omeru da vrati svoju ženu koju je pustio u vrijeme hajza. među kojima i četverica imama. nego. a ne kod mene. sterilnost vašeg muža je opravdan razlog da tražite razvod braka. kaže: ”Ko uradi posao koji nije u skladu s ovim na čemu smo mi. (Vidi: Ibn Tejmije. ♠ Pitanje: Muž mi je dao razvod (talak) za vrijeme mjesečnice (hajza) i nije me vratio za vrijeme pričeka (iddeta). posebno ukoliko imate skladan i harmoničan brak. ja bih vam. savjetovao da dobro razmislite prije nego što se odlučite na taj korak i da. ipak je pravnosnažan. ali se zakonski traži od muža da vrati ženu dok je u iddetu. ”Kitabul-akdije”. da joj razvod ako hoće. bez šerijatski opravdanog razloga. Odgovor: Većina islamske uleme. Prema tome. u svakom slučaju. No. O tome da sam bila u hajzu ja ga nisam obavijestila. (Vidi: Sahihul-Buhari.75. ako ne može ispuniti taj dio ugovora. dž. 5252) Međutim. Prema tome. u tome sprečava. Nakon godinu dana ponovo sam se vratila njemu i sklopili smo iznova bračni ugovor? Interesuje nas da li je taj razvod (talak) bio pravno snažan s obzirom da sam bila u hajzu.s. Ibn Tejmije tumači kao naredbu da je vrati u prvobitno stanje što znači da je razvod braka bio nevažeći. svaka osoba ima pravo na djecu i niko nema pravo da je. Naime. smatraju da razvod braka u vrijeme mjesečnice. br. . Bračni ugovor se ne može smatrati šerijatski opravdanim razlogom u tom pogledu. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. Ukoliko muž na to ne pristane sud je dužan da ispoštuje vašu želju i da vaš bračni ugovor raskine. Medžmu‘u fetavi. mada je zabranjen (haram).

može preventivno djelovati. ako ne. sa nijetom (namjerom). ukoliko koristi zaštitu u vidu abdesta i dova. za vrijeme iftara kada utole žeđ i glad. ♠ Pitanje: Da li je osoba koja iz neznanja da je punoljetna propusti post ramazana obavezna propuštene dane napostiti? Odgovor: Da. za koje smo rekli da je ispravno. ♠ Pitanje: Zašto je mjesec ramazan najodabraniji mjesec u godini? Odgovor: Mjesec ramazan je najodabraniji. zbog blagodati koje su čovjeku date i koje mu se nude u tom mjesecu: a) u njemu je počela objava Kur‘ana. takva osoba je obavezna propuštene dane napostiti. redovno obavljaju namaz i apstiniraju od grijeha. po mišljenju Ibn Tejmije. Uz to.š. kada im zbog posta bude oprošteno i rečeno im da uđu na džennetska vrata na koja će samo postači moći ući. daje da šejtani budu stavljeni u bukagije tako da teže mogu djelovati na ljude. dozvolom. sve ono što sam rekao u vezi uroka okom važi kako za muslimane tako i za nemuslimane. od zore do zalaska sunca. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. b) nijet (odluka) koju treba donijeti prije zore i za svaki dan pojedinačno (ukoliko se radi o ramazanskom postu).Fetve i savjet Stranica 68 od 154 Dakle. kako u smislu da zaštiti sebe od urokljiva oka. i prilikom polaganja računa na Sudnjem danu. vjerovatno. dž. ♠ Pitanje: Iz čega se sastoji islamski post? Odgovor: Islamski post sastoji se iz ostavljanja jela. nabolje zna. onda takav nijet ne važi. musliman. pića.š. b) u tom mjesecu muslimani izvršavaju ‘ibadet posta kojem će se postači obradovati dva puta. ♠ Pitanje: U Novim horizontima br. c) za vrijeme ramazana Allah. b) da su razumni. c) da nisu na putu. tako i da zaštiti druge od svoga oka. od zore do zalaska sunca. e) to je mjesec velike Allahove milosti prema čovjeku s obzirom da je njegov prvi dio rahmet (milost). Nijet se mora ostvariti u srcu.š. Pitanje: Ko je dužan postiti? Odgovor: Dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su šerijatski punoljetni. sastavni dijelovi posta kod muslimana su: a) ustezanje od svega što anulira post. drugi dio magfiret (oprost). onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). Prema tome. i nije za sobom povlačio bilo kakve pravne posljedice. knjige iz koje će ljudi crpiti upute do Kijametskog dana. d) da nemaju neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne poste. d) u ramazanu je i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci. kao što je bolest. dž. razvod u vašem slučaju nije bio pravnosnažan. dž. Da li ono što ste rekli važi i za nemuslimane? Odgovor: Da. a treći dio ‘itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). ukoliko je u stanju. Dakle. a nije takvu odluku srcem donio. ne treba zanemariti potrebu da čovjek za vrijeme posta izbjegava griješenje. . Koliko je to djelotvorno vidimo kroz činjenicu da mnogi muslimani koji tokom cijele godine čine velike grijehe u tom mjesecu poste.. intimnog odnosa i ostalog što anulira post. a Allah. s Allahovom. hajz i nifas za ženu itd. jer grijesi za vrijeme posta mogu do te mjere umanjiti sevab da postač u potpunosti ostane bez bilo kakve ahiretske nagrade za svoj post. ako čovjek nijet izgovori samo jezikom. 13 odgovarali ste na pitanje o uroku okom. Međutim.

Korištenjem tih blagodati musliman se zahvaljuje Uzvišenom Koji mu je te blagodati omogućio.) ”Onaj ko ne ostavi krivo svjedočenje i njegovu upotrebu Allah od njega ne traži da ostavlja jelo i piće.v. br. zbog toga što može izazvati smutnju i što postoji osoba ili institucija koja. smatram da su svi ostali. (Sahihul-Buhari. preporučuje se muslimanima da počnu postiti i bajramovati na dan kada njihov vođa oglasi početak posta i bajrama kako bi muslimani jedinstveno u toj zemlji zapostili i bajramovali i tako postupili po hadisu u kome Poslanik. Međutim. 1680. Dakle. 1903.) U vrijeme današnjih suvremenih komunikacija za desetak minuta cijeli svijet može biti obaviješten o viđenju mlađaka. a ako vas u tome oblaci spriječe.” (Sahihul-Buhari. teleskopa i ostalih pomagala. s tim da se to javno ne obznanjuje. Poslanik. onda upotpunite ša´ban sa trideset dana. rekao: “Postite kad ga (tj.. ”Kitabus-savm”. Sve vođe muslimana dužne su obavijestiti narod o početku posta i bajrama. Također se preporučuje muslimanima da za viđenje i utvrđivanje njegove pojave koriste sve blagodati koje im je Allah. te zbog toga nema razloga da islamski ummet isti dan ne zaposti i bajramuje. postiže smirenost srca zbog ilmul-jekina (sigurnog znanja). Sunen. s. kaže: “Ramazanski bajram je kada svijet mrsi. 1081. čovjek ne mora napaštati dane u kojima je izgovorio nepristojne riječi. dao.” tj. br. 73 i ocijenio ga kao hasenungaribun-sahihun. Bajramovati treba isti dan.. s.a. predsjednici. bitno je da čovjek tačno sazna početak mjeseca. s obzirom da ima muslimana koji slijede drugi izvor. s. kraljevi.a.) Ova preporuka važi ukoliko osoba ne sazna iz povjerljivih izvora o početku ili kraju ramazana. do kojih dođe ta vijest. Danas je nauka toliko uznapredovala da su greške u vezi sa određivanjem pojave mlađaka gotovo . pa makar neko završio s postom ranije. Ukoliko u nekoj zemlji vođa muslimana ne postupi po prethodnom hadisu. dž. kako se ne bi izazvala smutnja. br. od tog njegova posta nema nikakve koristi.Fetve i savjet Stranica 69 od 154 ♠ Pitanje: Da li psovka ili neka druga nepristojna riječ anulira post? Odgovor: Ne. osim ukoliko izvode iz islama. psovka i nepristojne riječi ne anuliraju post.. ”Kitabus-savm”. je na to upozorio rekavši: ”Mnogi postači od svoga posta imaju samo glad. a kurban bajram je kada svijet kolje kurbane. i mrsite kad ga vidite. ♠ Pitanje: Svima su nam poznati problemi u vezi određivanja početka i kraja ramazana. čim se negdje u svijetu šerijatski utvrdi viđenje mlađaka. u vidu matematičkog računanja. a ne metod i način. Šta nam preporučujete u tom pogledu? Odgovor: Kada muslimani šerijatski ozvaniče viđenje mlađaka. U tom slučaju preporučuje se slijeđene pouzdanog izvora. dužni otpočeti s postom jer je Muhammed. Smatram da ta osoba nije obavezna obavještavati druge. sultani i ostali lideri muslimanskih zemalja plaše se jedinstva islamskog ummeta. nosi taj teret na leđima.s. Međutim.” (Tirmizi. Prema tome. Naime.v. Sahihu Muslim.s..) ♠ Pitanje: Na koji način je ispravno određivati početak mjeseca ramazana? Odgovor: Bilo koji način koji sigurno određuje početak mjeseca je validan. psovke i nepristojne riječi mogu umanjiti korist od posta do te mjere da čovjek od svoga posta ne imadne nikakve ahiretske koristi. i izlazi iz kruga razilaženja uleme o tom pitanju.” (Ibn Madždže.š. ”Kitabus-savm”. ”Kitabus-savm”. Sunen. br. mlađak) vidite.s. Želim posebno naglasiti da su razlike koje se pojavljuju u vezi s određivanjem početka i kraja ramazana političke prirode. 1909.a.v. bilo gdje na Zemlji. po svojoj funkciji. preporučuje se muslimanima da nastoje vidjeti mlađak svojim očima jer se time izvršava eksplicitna naredba.. ”Kitabus-sijam” br.

Pod tim osobama podrazumjevaju se one koje ne razumiju značenje ibadeta i njegovu svrhu. Interesuje me da li sam osobama islamske vjere dužna savjetovati da poste? Odgovor: Nenormalne osobe nisu dužne postiti. k) izbjegavati ono oko čega postoji razilaženje da li to kvari post. Nemusliman je dužan da se dobrovoljno vrati vjeri islamu.. niti fidju (iskup) davati. Doduše.. pa makar se radilo i o početku najodabranijeg mjeseca (ramazana) i najsvečanijeg dana (bajrama). dužni poslušati savjet ljekara. pa kada to učini onda post mjeseca ramazana za njega postaje obaveza. činjenica je da se muslimanima i muslimankama u mnogim javnim ustanovama uskraćuju neka njihova prava koja po zakonu ove zemlje imaju. lj) što više davati milostinju (sadaku). a naročito od ogovaranja. pa makar da bi samo malo vode popilo. j) izbjegavati određena uživanja koja inače ne kvare post kao što je udisanje mirisa. nekada su za to sami muslimani krivi jer ne zahtjevaju da im se ta prava ispune.v. Treba još naglasiti da su pacijenti kojima ljekar od povjerenja savjetuje da ne poste.s. i) čuvati jezik od svega što je ružno. h) ako je potrebno okupati se od dženabeta. Muslimani moraju biti svjesni da npr. n) boraviti u itikafu. Poslanik. 17145.a. zbog prirode njihove bolesti.. a ako ne onda suhim datulama. Prema tome. ♠ Pitanje: Vratio sam se islamu nakon što su me moji roditelji odgojili u pravoslavnoj vjeri. koji ne dozvoljavaju da muslimanka nosi mahramu na glavi. m) što više učiti Kur‘an i baviti se korisnim naukama. bio primljen. oni koji su srušili hilafet. oni su odgovorni ukoliko odbiju pacijentima ispuniti njihove zahtjeve. prenošenja tuđih riječi. dok su pacijenti dužni tražiti svoja prava. osobe koje razumiju značenje posta i njegovu svrhu i koje nemaju neku smetnju da poste. a naročito u zadnjih deset dana. je rekao: ”Islam briše ono što je bilo prije. odgovarati i na ovom svijetu. f) da se pripremi iftar za postače. laži itd.š.” (Ahmed. ♠ Pitanje: Šta je lijepo raditi uz ramazan? Preporučuje se postačima sljedeće: a) ustajanje na sehur. pa makar bili ubijeđeni da ga to ne anulira. zatim dovu pred iftar i nakon mršenja. zatim posvetiti veću pažnju komšijama i rodbini. ti nisi dužan propuštene dane napaštati jer nemusliman nije dužan postiti niti bi njegov post kod Allaha. hajza ili nifasa. dž. e) da se nakon iftara klanja akšam pa tek onda večera. Organi Islamske zajednice dužni su nadgledati ispunjavanje tih prava u javnim ustanovama i zauzimati se za njihovo poštivanje. oni neće nikada dozvoliti da se muslimanski ummet u bilo čemu ujedini.) Pitanje: Da li su direktori bolnica odgovorni pred Allahom. učiniti to prije zore. Pitanje: Muslimanka sam i radim kao pedagog u instituciji koja se brine o mentalno poremećenim osobama. niti su dužne napaštati kada ozdrave. za eventualno namjerno uskraćivanje tih prava muslimanima. Treba istaći da povratkom u islam svi tvoji eventualni grijesi se automatski poništeni. direktori bi trebali. jer tada čovjek ima pravo na dovu koja neće biti odbijena. ”Musneduš-šamijjin”. l) priuštiti porodici ono što će joj uvećati radost i veselje. Musned. b) iftarenje (mršenje) čim sunce zađe. Doduše. njima bi . dž. c) da se iftare neparnim brojem svježih datula. a ako i njih nema onda sa malo vode. ukoliko ne obezbijede pacijentima mogućnost da poste? Odgovor: Da. s. d) učiti dove tokom posta. Da li sam dužan propuštene dane posta nadoknaditi s obzirom da sam počeo postiti tek u dvadeset petoj godini života? Odgovor: Ne.š. kao što je suvišan govor.Fetve i savjet Stranica 70 od 154 nemoguće.

Pitanje: Da li rudari moraju postiti ramazan? Odgovor: Sve osobe koje rade teške fizičke poslove.” (Sahihul-Buhari. Ukoliko je bolest stalna. smatram da su oni dužni postiti ramazan. Dakle. ukoliko ne mogu izdržati post ili će im post. tada će za svaki dan dati fidju (iskup) tj. Dakle ona nije dužna postiti niti fidju (iskup) davati. Pitanje: Da li je putniku bolje postiti ili mrsiti? Odgovor: Ukoliko putniku post predstavlja poteškoću tada mu je bolje mrsiti.a.v. Očekujemo prinovu polovinom ramazana. naštetiti zdravlju. Ukoliko se radi o stalnom poslu. ili joj pouzdan ljekar preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti. Pitanje: Da li je senilna osoba dužna postiti? Odgovor: Potpuno senilna osoba koja ne razumije značenje i svrhu ibadeta tretira se u pogledu posta kao i nenormalna osoba. Ukoliko pak post za vrijeme putovanja ne predstavlja nikakvu poteškoću smatram da je bolje odužiti tu dužnost i ne ostavljati je za kasnije. Poslanik. ”Kitabus-savm”.” (Sahihul-Buhari. Takve osobe će propuštene dane napostiti kad im se pruži prilika. nisu dužne postiti. Da li je ona dužna postiti? Odgovor: Trudnica i dojilja. te da li ta poremećenost onemogućava određenu osobu da razumije značenje i svrhu ibadeta. ona neće postiti. rekao je svojim ashabima koji su postili za vrijeme jednog pohoda: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. ”Kitabus-savm”. ukoliko tvoja žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete. s obzirom da je ona postila cijeli život i normalno je da joj je sada to teško prekinuti. 1946. Da li je ona u pravu? Odgovor: Trebate imati razumijevanja za vašu majku. nego će napostiti čim im se ukaže prilika. propisao post zdravim osobama.s. a zatim da eventualno naposte ili daju iskup. ona je uporna u postu i kaže da bi joj bilo teže kada ne bi postila.) Pitanje: Da li su zatvorenici dužni postiti? Odgovor: Imajući u vidu uslove u kojima žive i rade zatvorenici. On je propisao onima kojima post škodi da mrse. br. Propuštene dane posta osoba će nadoknaditi kada ozdravi. za svaki dan nahraniti jednog siromaha.) To je rekao kada je vidio kako je jednog od njih iscrpilo putovanje. Pitanje: Koja bolest može biti opravdanje da se ne posti? Odgovor: To je svaka bolest koju će post pogoršati ili produžiti. Stručna osoba u vašoj instituciji može vam pomoći kod određivanja vrste i stepena mentalne poremećenosti. Međutim. 1946. dž. čim joj se ukaže prilika. napostiti propuštene dane. ali će. Pitanje: Moja žena je u drugom stanju.Fetve i savjet Stranica 71 od 154 trebalo preporučivati post. Smatram da bi bilo ispravnije kada bi vaša majka poslušala preporuku . u uslovima teškog fizičkog rada. Izuzetak su oni koji rade teške fizičke poslove koji zahtjevaju da se u organizam unosi puno tečnesti. ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti. Međutim. s.š. onda će dati fidju. Pitanje: Imam staru majku kojoj je pouzdan ljekar savjetovao da ne posti zbog njenog oronulog zdravlja. Treba napomenuti da je zabranjeno postiti čovjeku koji sigurno zna da mu post narušava zdravlje imajući u vidu hadis: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. vašoj majci treba na lijep način ukazati na to da kako je Allah. br.

Pitanje: Da li će mi post biti validan ukoliko nenamjerno uradim nešto što anulira post? Odgovor: Ukoliko postač učini nešto što anulira post iz zaborava. ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!. neznanja. jer je Poslanik.š. ili pod prisilom.a. ukoliko to namjerno uradiš. a to nije lahko ispoštovati. bilo da se daju u vene ili mišićno tkivo mogu se primati tokom posta. Mladenci koji sklope brak u ramazanu trebaju voditi računa da se ne osamljuju u toku posta i u tom pogledu svekar i svekrva trebaju im pomoći.v. s. Pitanje: Da li će mi post biti ispravan ukoliko poljubim svoju suprugu? Odgovor: Da. jer se infuzija smatra hranom. Pitanje: Mogu li. to se ne preporučuje ukoliko mladoženja i mlada nisu sigurni da neće pokvariti svoj post intimnim odnosom. davanje krvi ne kvari post. ”Kitabus-savm”. r. 1927) Međutim. Da li sam dužna napostiti taj dan? Odgovor: Da. namjerno otišao na mjesto gdje se puši u namjeri da gutaš dim.š. dužna si napostiti taj dan s obzirom da post traje do potpunog zalaska sunca. sve vakcine. osoba koja tokom dana mora primati infuziju ne može postiti. a tokom posta je zabranjeno uzimati hranu. Pitanje: Oženio sam se u toku ramazana. Pitanje: Da li davanje krvi kvari post? Odgovor: Ne. Da li u tome ima išta loše? Odgovor: Nije grijeh sklopiti brak tokom ramazana. dž. Pitanje: Udajem se početkom ramazana. moraš raditi na mjestu gdje ima dima taj dim ti neće poništiti post. u Kur‘anu kaže: '..' (II:286) . najbolje zna. njegov post je valjan i ne treba ga napaštati jer Allah. Pitanje: Dobila sam menstruaciju u vrijeme zalaska sunca. a Allah.. Međutim. treba naglasiti da je to dozvoljeno samo onima koji mogu obuzdati svoje strasti i koji su sigurni da neće preći granicu i pokvariti svoj post.Gospodaru naš. Ukoliko ti se to desi nenamjerno. kako prenosi Aiša. pogledom ili na neki drugi način. kao kad bi npr. ili npr. ukoliko se polucija desila u snu.a. dok uzimanje krvi kvari. dž. Pitanje: Da li osoba koja prima infuziju tokom dana može postiti? Odgovor: Ne.s. br. To implicitno razumijemo iz prethodnog hadisa. tvoj post je validan i nisi dužan napaštati... (Vidi: Sahihul-Buhari. Međutim. vaš post će biti validan. to činio za vrijeme posta. Tokom posta sam doživio poluciju. Pitanje: Da li dim koji progutam kvari moj post? Odgovor: Da. s obzirom da tako pokvaren post ne samo što treba nadoknaditi nego treba još za svaki dan postiti dva mjeseca bez prekida. dok postim. pod uslovom da se ne smatraju hranom. Umjesto posta dovoljno joj je da za svaki dan nahrani jednog siromaha. Taj dan si dužan napostiti. Da li je moj post validan? Odgovor: Tvoj post je nevažeći ukoliko je polucija svjesno izazvana.Fetve i savjet Stranica 72 od 154 njenog ljekara u čiju iskrenost i stručnost ima povjerenje. primati vakcinu protiv gripe? Odgovor: Da.

s. Sam Poslanik. Pitanje: Mogu li stavljati kapi u uši dok postim? Odgovor: Da. čim se sjeti. postaču je dozvoljeno da izapire usta. žena kojoj prestane hajz ili nifas prije zore dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije početka posta. Pitanje: Mogu li za vrijeme posta odlaziti zubaru? Odgovor: Da. uistinu.. taj dan ste dužni napostiti. dok se posti nema smetnje da se stavljaju kapi u oči i uši čak i u slučaju kad bi osjećala njihovu gorčinu u grlu.s. neka dovrši svoj post. Dakle sve što staviš u usta moraš . pere zube četkicom i pastom. a Allah. je pojačavao ibadet u tim danima provodeći ih u i‘tikafu. pod uslovom da ništa ne progutaš. Sunen. s. Pitanje: Ukoliko mi hajz prestane prije zore i ja se ne stignem okupati. Pitanje: U kojoj noći je Lejletul-kadr? Odgovor: Sigurno je da je to neparna noć u zadnjih deset dana ramazana.v. 9955. pod uslovom da strogo vodiš da ti voda ili krv ne odu u grlo. a srce mu ostane čvrsto u vjeri.Fetve i savjet Stranica 73 od 154 'Nije grijeh ako u tome pogriješite. dž.a. Poslanik. mirisanje mirisa ne kvari post. koristi misvak.' (XVI:106) Treba posebno naglasiti da osoba koja je zaboravila da posti dužna.š.osim ako bude na to primoran. prestati s onim što kvari post. a Allah prašta i samilostan je. Pitanje: Mogu li dok postim izapirati usta pri uzimanju abdesta? Odgovor: Da. br..v. Pitanje: Mogu li astmeni bolesnici koristiti inhalator. u ustima bio zalogaj trebala bi ga izbaciti. Tirmizi. ali samo ako je namjerno izazvano. Ako bi joj npr. Odgovor: Da. najbolje je u svih zadnjih deset dana ramazana tražiti tu noć. napojio i nahranio. još uvijek postoji mogućnost da smo ranije ili kasnije otpočeli s postom. Da li sam dužan taj dan napostiti? Odgovor: Da. pod uslovom da vodi strogo računa da mu voda ne ode u grlo... iz zaborava. najbolje zna. je rekao: ”Ko jede ili se napije dok posti.' (XXXIII:5) '. Allah Uzvišeni ga je. astmeni bolesnici mogu koristiti inhalator (sprej koji im olakšava disanje).a. grijeh je ako to namjerno učinite. ”Kitabus-savm”. Pitanje: Šef sam kuhinje u hotelu. nažalost. Da li mi je dozvoljeno da kušam hranu jezikom? Odgovor: Da. Pitanje: Da li povraćanje kvari post? Odgovor: Da.. Ukoliko bi taj zalogaj progutala post bi bio nevažeći. Pitanje: Da li mirisanje mirisa kvare post? Odgovor: Ne. S obzirom da nismo sigurni koja je neparna noć imajući u vidu da. 654) Pitanje: Pogrešno sam pročitao vrijeme na sahatu tako da sam sam se omrsio prije zalaska sunca. br. a ukoliko bi ga izbacila post bi bio validan pa makar se u zaboravu dobro najela i napila.” (Ahmed. da li mogu zapostiti? Odgovor: Da. Isto važi i za osobu koja je u stanju dženabeta.s. Musned. da se rashlađuje kupanjem i tome slično.

Fetve i savjet izbaciti. Vitre treba dati prije bajram-namaza. ali su najprioritetniji oni koji su siromašni. U Saudisjkoj Arabiji ezan za sabah se uči kada nastupa zora. Neki već tim povodom najavljuju koncerte. Kod nas. a sam namaz se klanja dvadeset pet minuta nakon ezana. činjenica je da mnogi. siromasima) tako da u ovom danu (tj. datulama i tome slično. Hranitelj porodice daje vitre za sve članove. kako muslimani tako i nemuslimani.v. a da njihovi grijesi njima neće biti nimalo umanjeni. Sunen. ”El-Mukaddime”. bajramu) ne moraju prositi. prije početka zore. On i njegovi ashabi.) Braćo i sestre u islamu. r. 2675. ukratko. Poslanik. Prema tome. riži. tj. Prema tome. U odgovoru sam objasnio da je to njeno neprikosnoveno pravo i preporučio sam joj da dobro razmisli o tom koraku. kao što se mogu dati i u novcu. ozbiljne i neozbiljne muzike. kod nas se ne smije jesti do ezana. Oni njima očito žele postići neki drugi cilj. rekao: ”Dajte im (tj. nego se mora zapostiti dosta ranije. ”Kitabul-ilm”.s. O sterilnosti i pravu na razvod braka U broju četrnaest ”Novih horizonata” odgovorio sam jednoj sestri na pitanje da li ima pravo tražiti razvod braka zbog toga što je njen muž sterilan. niti u njima bilo kakvog učešća uzeti. 199. a da njihove nagrade njima neće nimalo biti umanjene. Ibn Madždže. u većini džamija.” (Tirmizi. Dozvoljeno ih je dati dan ili dva dana prije bajrama. bilo da se radi o hrani ili novcu. u povodu ramazana priređuju koncerte narodne. Skrećem pažnju svima koji po službenoj dužnosti tumače islam da će za svako svjesno pogrešno tumačenje islama imati grijeh i nositi grijehe svih onih koji se na njih ugledaju do Sudnjeg dana. to je ljepše. jer iskušenja s kojima će se možda suočiti nakon . s. a ako neko od članova porodice da vitre za sebe. Sunen. Vitre se daju u visini vrijednosti jednodnevne ishrane za jednu osobu. mimo Allahovog zadovoljstva.s. objasnite propise u vezi s vitrama? Odgovor: Sadekatul-fitr (tj.a. ne isplati se za nešto malo para i malo dunjalučkog komfora prodavati svoju vjeru. zabavne.s. i da obavezno klanja istiharu prije negoli to svoje pravo iskoristi. Pitanje: Dolazi nam ramazan pa vas molim da mi. ramazan dočekuju onako kako ga je on dočekivao. Mogu li muslimani prisustvovati tim koncertima? Odgovor: Oni koji vole i slijede Poslanika. br. kao i sevab svih onih koji ga u tome budu slijedili. a u slučaju potrebe i ranije.a. s. jer Njegovo zadovoljstvo se ne može postići osim slijeđenjem Njegova Poslanika.” (Darekutni i Bejheki od Ibn Omera. kaže: ”Ko slijedi put dobra (kod Ibn Madždže stoji: ”lijep put”) ima sevab za to i nagradu. Mogu se dati u pšenici. s. Vitre se mogu dati svakome kome se može dati zekat. kao i odabrane generacije muslimana nisu ramazan dočekivali s koncertima i pjevaljkama.s. čast i poštenje. svjestan musliman neće tim koncertima prisustvovati. Smatram da je lijepo u vitre dati ono što će osobi koja prima vitre najviše koristiti. br. posebno ako ima harmoničan brak.a.a.) Pitanje: Približava se ramazan.v. čime se ljudi hrane. 203. Onaj ko slijedi put zla (kod Ibn Madždže stoji: ”loš put”) ima za to grijeh i grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili. ezan za sabah se uči sahat i više nakon pojave zore. Da li je ispravno da i mi tako postupamo? Odgovor: Bilo bi ispravno kada bi taj ezan za sabah ujedno označavao početak zore. Stranica 74 od 154 Pitanje: čuo sam da u Saudisjkoj Arabiji prestaju sa sehurom tek kada imam počne učiti ezan za sabah namaz.a. s.v. s obzirom da je Poslanik.v. vitre) je dužnost svakog muslimana i muslimanke.

bori se sa svojim dunjalučkim nefsom. Poslanik. Možda ćeš se upitati zašto? Zato što sam bila u situaciji u kojoj se ti sada nalaziš. ta Allah zaista vidi šta radite. koji se Allaha boji i žudi za Njegovim zadovoljstvom nije zaslužio da mu nanesem bol. dž. hifzu. o čemu je riječ. je rekao da žena neće postići zadovoljstvo svoga Gospodara sve dok njen muž ne bude zadovoljan njome.š. U neizvjesnoj situaciji. također kao i ti.. Uzvišeni me je obradovao trudnoćom i pored uspostavljene liječničke dijagnoze. da shvatim bezvrijednost ovoga svijeta. trudi se da tvoj brak bude skladan i harmoničan. Utjehu nađi u učenju Kuržana. i drugim korisnim poslovima. ibadet i dobročinstvo u svakom momentu. pa sam osjetila neodoljivu želju i potrebu da ti uputim ove riječi.š. kako da to učinim. s. Cilj je mnogo veći. čitajući ”Nove horizonte” došla sam do rubrike o pitanjima. dao mi je da ovaj život gledam dublje. dž. iskušava ko će bolje postupati kada ga nešto zadesi. obradovao. š. 237) .š. pismo prenosimo u cijelosti: ”Draga sestro. a savjeti poduprijeti ličnim iskustvom. dž. Ono čime me je Allaha.š.v. njemu će Allah razbiti brigu na Sudnjem danu. nadajući se nagradi od Allaha Svevišnjeg i Plemenitog. obveseljava pa kaže: ”Ko vjerniku razbije brigu na ovom svijetu. učenju arapskog jezika. s. ali da je činiti dobro nekome bolje po mene. Allah.š. Naime. dž.š.” ”Ko na ovom svijetu pokrije mahanu muslimana. jer Allah iskušava čovjeka i u dobru i u zlu. pazi. biti zadovoljan. A ako ti je određeno. budem poslušna supruga svome mužu. Počela sam mnogo dublje da razmišljam o svemu. Dakle. zna mudrost Svoje odredbe za robove Svoje. On mi je objasnio moje pravo. dž. Na ovoj kušnji Allah. još dok si bila u utrobi svoje majke. Draga sestro. a s druge odgovornost prema razvodu braka i strah da nekome ne naneseš bol i tugu. Pismo je iskreno. kao što i sama želiš da ti se čini dobro. Poslanik. Allah. dž. Allah će pokriti njegovu na onome svijetu. Trudila sam se da činim dobro. draga moja sestro.š. Allah pomaže Svoga roba sve dok on pomaže svome bratu.” (Muslim) Draga moja sestro. Međutim. koja ima sterilnog muža. ti ćeš ga imati. jer Uzvišeni Allah je Svemoguć i kadar je sve učiniti. jer na ovom dunjaluku nije cilj jedino imati potomstvo. Zato. ja sam u braku sa čovjekom. dž. tj. da ćeš imati potomstvo. što mi smrtnici ne možemo svojim razumom dokučiti i spoznati. želja za dunjalučkom radošću (djeca). dž.s. dž.š. mi je još više prosvijetlio razum i vjeru. čovjek koji voli Allaha i Njegova Poslanika. talak. je Svemoguć! Nakon par godina braka. Draga sestro. u pokornosti Allahu.Fetve i savjet Stranica 75 od 154 razvoda mogu biti veća od trenutnih iskušenja. čini mi dobro u svakom trenutku. a vrijednost življenja u islamu. da mu činiš dobro. gdje sam pročitala i tvoje pitanje.. ibadetu Allahu. zasnovan na ljubavi u ime Allaha Uzvišenog. što je veliki znak Njegove moći. da živim samo u ibadetu Allahu Milostivom i radi Njegovog zadovoljstva.a. Allah. kaže: ”I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. Kada bih pomislila na talak. bojala sam se Allaha. iskušava čovjeka da bi ga očistio od grijeha. radi dunjalučke želje za djetetom. Nakon što je taj broj došao do čitalaca jedna naša sestra javila se Redakciji pismom upućenom sestri koja mi je spomenuto pitanje postavila.a.v. bilo mi je najpreče dobročinstvo prema mužu odgajajući sebe kroz naš zajednički život u ibadetu Allahu Svevišnjem.s. ja ti upućujem savjet da paziš svoga muža.š. kod kojeg su doktori utvrdili sterilnost. U nadi da će našoj sestri. s nadom da će time Allah. a sam Allah. kako da povrijedim osjećaje čovjeka koji me voli. dž. ti savjeti pomoći.” (El-Bekare. čitanju islamskih tema. On mi je to i oduzeo. da bih stekla zadovoljstvo svoga Gospodara. u kojoj ne znaš šta je bolje za tebe i šta da činiš! S jedne strane.

zabranio da klanja u vrijeme hajza i nije joj naredio da naklanja: ”Kada ciklus (hajz) nastupi. nisu dužne propuštene namaze naklanjati. nije obavezna uzimati abdest ili tejemmum da bi mogla sedždu učiniti. 10/390) Iz ove zabrane se izuzimaju situacije kada ženi nikne brada. nemoj klanjati namaz. osoba koje ne razumije svrhu i značaj namaza). 1/566. Hanbelije imaju drugo mišljenje i kažu da je takvim osobama dužnost propuštene namaze naklanjati. brkovi i tome slično.s. 2/131) Dužna je naklanjati propuštene namaze ona osoba koja namjerno poremeti svoj .” (Vidi: u Fethul-Bari. najbolje zna.v. okupaj se) i klanjaj namaz. U takvoj situaciji ženi je dozvoljeno te dlake ukloniti. Ebu Davud je rekao u Sunenu: ‘En-namisa je ona koja smanjue obrve tako da ostanu tanke. 103) Ukoliko namaz ne klanja na vrijeme ili ga u potpunosti izostavlja.” Stranica 76 od 154 Dok radim u kuhinji obično slušam učenje Kuržana sa kasete? Mogu li učiniti sedžde-tilavet u stanju u kom se nalazim.. uistinu. a en-namisa je ona koja to radi.š. s. 320) Hadisi na ovu temu zabilježeni su i u drugim zbirkama.s. izazvala ranije ili ju je odgodila za kasnije. (Vidi: Sahihul-Buhari. a nije pod abdestom. Propušteni namazi nekada se moraju naklanjati. postoje razlozi koji nekada osobu oslobađaju od namaza. Poslanik. a kada prestane saperi sa sebe krv (tj. dž.” (SahihulBuhari. osim ukoliko bi došli sebi prije isteka namaskog vremena. najbolje zna. s. Da li propušteni namaz mora naklanjati? Musliman je dužan uložiti maksimalan napor da svaki namaz obavi u njegovu vremenu. a Allah. ženi je Poslanik. s tim što bi bila dužna obavijestiti svoga budućeg muža kako bi se izbjegla prevara. zatim osoba koja je privremeno izgubila svijest.. (Vidi: Ibn Kudame.) Neki su rekli da en-nimas isključivo označava čupanje obrva. uzimajući tablete. Mugni. 5931. (Vidi: Zuhejli...v.) Ibnul-Hadžer kaže: ”El-Mutenemmisa je ona koja traži da joj se čupaju dlake s lica. kazao je da je Allah Uzvišeni prokleo el-mutenemmisat. žena nije dužna naklanjavati namaze propuštene za vrijeme mjesečnog ciklusa (hajza). 5943. (. upotrebom tableta. pa makar bila bez abdesta i otkrivene kose? Odgovor: Većina uleme smatra da ta sedžda ima status namaza. bez opravdana razloga.” Svako dunjalučko i ahiretsko dobro želi ti tvoja sestra po vjeri. treba naklanjati propuštene namaze? Ne. br. ”Kitabul-libas”. ”El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu”.” (En-Nisa. Mišljenje većine uleme je da nenormalna i potpuno senilna osoba (tj. Gospodaru svjetova.Fetve i savjet Moja zadnja dova je: ”Hvala Allahu. ”Kitabul-hajd”. Uzvišeni Allah kaže: ”Vjernicima je. Da li je djevojci dozvoljeno čupati obrve? Nije dozvoljeno čupati dlake po licu.a. da bi se podigle ili poravnale. osoba čini grijeh koji može doseći granice kufra.š. a nekada ne oslobađaju. dok šafije kažu da im je to sunnet. 4886. Da li žena koja izazove pojavu hajza.a. isto kao što su dužne propuštene dane posta napostiti. pa prema tome ni obrve. a Allah. 5948. Naime. bez obzira da li je pojavu hajza. propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Molim našeg Gospodara da oprosti svima nama. br. dž. osoba koja čuje ajet u kom se nalazi sedžda. Po tom mišljenju za tu sedždu potrebne su sve pripreme kao i za namaz. ako budu nekada u stanju da ih naklanjaju. Naime. 2/358) Međutim. a nekada ne moraju.

Fetve i savjet

Stranica 77 od 154

razum alkoholom, drogom ili nečim drugim. Žene nisu dužne naklanjavati namaze propuštene u vrijeme hajza ili nifasa. Onaj ko zaboravi, ili nenamjerno prespava, treba klanjati propuštene namaze čim se sjeti i to se tretira kao da namaz klanja u njegovu vremenu, dakle nije naklanjavanje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Ko prespava namaz, ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti...” (Sahihu Muslim, ”Kitabul-mesadžid ve mevadi‘is-sudžud”, br. 684) Osoba koja bez razloga, svjesno, izostavi namaz, dužna je pokajati se i naklanjati propušteni namaz, po ispravnom mišljenju. Da li propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom? Propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom, ukoliko za to postoji mogućnost. Isto tako, treba taj redoslijed poštovati u pogledu redovnog namaza, te prvo klanjati propuštene namaze po redu, pa tek onda redovni namaz, sve dok za redovni namaz ima dovoljno vremena. Dokaz za to je postupak Poslanikov, s.a.v.s, koji je sa ashabima, za vrijeme kopanja hendeka oko Medine, propustio četiri namaza, da bi ih poslije, kad je noć već bila duboko zašla, naklanjao po redoslijedu. (Vidi: Tirmizi, Sunen, ”Kitabus-salat”, br. 179) Imajući u vidu da je Poslanik, s.a.v.s., eksplicitno naredio: ”Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” (Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 631), većina uleme smatra da smo dužni slijediti ga i u slučaju naklanjavanja namaza i voditi računa o njihovom redoslijedu, tako da u slučaju nepoštivanja tog redoslijeda namazi ne bi bili ispravni. Ukoliko slijeđenje redoslijeda predstavlja poteškoću (neki su rekli da je to situacija kada je propušteno više od pet namaza), ili ukoliko čovjek zaboravi, ili se nađe u situaciji da nema dovoljno vremena za klanjanje redovnog namaza u njegovu vremenu, tada osoba prestaje biti obavezna slijediti redoslijed. Ukoliko bi čovjek poremetio taj red, bez određenog razloga, nadam se da bi njegovi namazi bili validni, a smatralo bi se da nije postupio onako kako bi bilo preče. Naime, postupak Poslanikov, s.a.v.s, na Hendeku ne mora nužno značiti da ukoliko se taj redoslijed poremeti namazi neće biti ispravni, a hadis u kom naređuje da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja odnosi se na sam namaz, na njegov sadržaj i formu. Vjerovatno su šafije zbog toga rekle da je, pri naklanjavanju slijeđenje redoslijeda samo sunnet, a ne obligatna dužnost (farz). (Vidi: Eš-Šerbini, ”Mugnil-muhtadž”, 1/127), Kako su nastale novotarije u vjeri? Intresantan je način na koji se novotarije (bid’ati) uvode u vjeru. Nekada se to čini s najljepšom namjerom. Tako su izmišljeni fadileti mnogih sura u Kur’anu (i to je pripisano Muhammedu, s.a.v.s, da je on to rekao) da bi se ljudi potakli da uče navedene sure. Nekada se to čini iz određene potrebe, kao što je potreba za isticanjem i dokazivanjem, ili pak potreba za životnom egzistencijom. Nekada se to čini s najlošijom i najpodlijom namjerom (npr. novotarija se predstavi izuzetno vrijednom, tako da naivan ili neuk musliman nesvjesno prestaje biti musliman, jer stekne dojam da mu je to dovoljno (tj. ta novotarija) da se spasi vatre i uđe u Džennet i da ne mora voditi računa o propisima islama. Tako možemo čuti da neki novotari kažu da ko klanja tu i tu noć i prouči to i to, to mu nadoknađuje sve propuštene namaze, ili ko nosi ili uči “Nur-dovu” neće ga peći džehennemska vatra itd. Nekada se novotarija uvodi iz neznanja, nekada iz nehata itd. Bilo kako bilo, treba da znamo da su sve novotarije rezultat nepoznavanja islama. Naime, da je osoba koja je novotariju izmislila i uvela znala posljedice svoga postupka nikada to ne bi uradila, a da su oni koji su tu novotariju prihvatili znali da je to novotarija ona kod njih mjesta ne bi imala.

Fetve i savjet

Stranica 78 od 154

Kada govorimo o novotarijama uvijek se treba sjećati riječi Allaha, dž.š: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3), i riječi Alejhisselama, s.a.v.s, koji je u poznatim (mešhur) hadisima jasno upozorio: “Svaka novotarija (u vjeri) je zabluda, a svaka zabluda će u vatru.” “Sve što nije u skladu s ovim, na čemu smo mi, je odbačeno.” Prema tome, vjera je upotpunjena i niko nema pravo da u vjeri nešto dodaje ili oduzima. Nisu ljudi ti koji propisuju vjeru. Primijetio sam da neki uče ikamet drugačije od ezana tako što ”Allahu ekber” kažu dvaput, ”ešhedu en la ilahe illellah” jedanput itd. Da li je to ispravno? Učenje ikameta na način kako se uči ezan i na način naveden u pitanju su spomenuti u vjerodostojnim hadisima navedenim u sahihima i sunenima, tako da i jedno i drugo ima utemeljenje. Mislim da bi, upravo zbog te činjenice trebalo praktikovati oba načina. U najmanju ruku, ta razlika ne bi trebala da nam smeta, kao što nam ne smeta to što postoji sedam različitih kiraeta. Sve što ima dokaz koji je protumačen naučnom metodologijom, za muslimana mora biti prihvatljivo, pa prema tome i različiti načini učenja ikameta. Bilo koji sunnet Poslanikov, s.a.v.s, za muslimana je prihvatljiv i bilo bi dobro kada bi ih muslimani sve prakticirali, kako se određeni sunnet ne bi zaboravio i u glavama ljudi postao novotarija-bidža, kao što ponekad zna biti slučaj. Dakle, ako neko uči ikamet izgovarajući ”Allahu ekber” dvaput, ”ešhedu en la ilahe illallah” jedanput itd. to je također, ispravno. Možda bi taj način trebalo više praktikovati, jer dok je Bilal, r.a, bio muezin postojala je razlika između ezana i ikameta, a znamo da je on bio muezin u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zašto kod nas ima više ginekologa muškaraca nego žena i kako tumačite odlazak naših muslimanki na preglede kod ginekologa muškarca? Normalno bi bilo da se u jednom društvu, koje slijedi nauku i prirodne zakone, žene usmjeravaju ka izučavanju i bavljenju ginekologijom. Prirodno je da se žene bave tim poslom. Dovoljno je čuti komentare ginekologa muškaraca dok se vraćaju iz rađaone, pa da se čovjeku smuči i da dođe do zaključka, makar bio totalno nepismen, da to nije posao za muškarce. Žene nikada ne bi mogle izgovoriti tako nehumane, neljudske i neukusne riječi na račun majki koje rađaju ljude i čine najčasniji i možda najteži posao kojeg ljudski rod radi na ovoj Zemlji. Sigurno je da žene mogu bolje razumjeti ta pitanja s obzirom da se tiču lično njih. One mogu pružiti bolju njegu i bolje razumjeti potrebe žena koje rađaju. Razlog zašto mi danas u Bosni i Hercegovini imamo više ginekologa muškaraca nego žena, mada kultura većinskog muslimanskog naroda ne ide tome u prilog leži, vjerovatno, u činjenici da je neko, u prošlom sistemu, svjesno usmjeravao muškarce na taj posao kako bi tako poljuljao moral kod muslimana, isto kao što je neko svjesno ukinuo u Bosni i Hercegovini učiteljske škole (osim jedne u Banja Luci) kako bi našu djecu učili učitelji Srbi i Crnogorci. Usmjeravanje muškaraca da se bave ginekologijom je šejtanski posao, nije naučno opravdan i nadam se da će razum i nauka jednog dana prevagnuti, pa će ljudi omogućiti ljudima da rade posao koji im, po prirodi njihovoj, najbolje odgovara. Mi, muslimani, moramo dati svoj doprinos u tom pravcu, jer slijedimo prirodne Allahove, dž.š, zakone koji čovjeku donose sreću i rahatluk, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Muslimani ne smiju ovaj problem olahko shvatiti, i oni moraju, ako žele uspjeh, islamski propis u ovom pogledu implementirati. Uzvišeni Allah kaže: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

Fetve i savjet

Stranica 79 od 154

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31) U ovom ajetu Allah, dž.š, naređuje ženama da pokriju svoje tijelo. Otkrivanjem svoga tijela pred punoljetnim muškarcima koji im nisu mahrem, kao što su ginekolozi, žene krše ovu naredbu i čine veliki grijeh. Ovaj grijeh je sigurno jedan od najvećih grijeha, imajući u vidu da ginekolozi gledaju i dodiruju najintimnije dijelove tijela koje ni mahremi žene, izuzimajući muža, ne smiju gledati, niti dodirivati. Negativne posljedice odlaska žene kod ginekologa muškarca su ogromne. Žena, prije svega, gubi osjećaj stida, njen moral slabi i ona tim griješenjem otvara vrata šejtanu koji će je odvesti u još veće grijehe, kao što je blud ili ubijanje djece, bilo abortusom ili nakon rođenja. S obzirom da je ženi grijeh otkrivati svoje tijelo pred osobom kaja joj nije mahrem, ona može ginekologu muškarcu odlaziti jedino u krajnjoj nuždi (daruri), tj. ukoliko njen život ili život njenog djeteta bude u opasnosti. Pravno pravilo kaže da je u nuždi dozvoljeno uraditi ono što je u osnovi zabranjeno. To pravilo je izvedeno iz kur‘anskih ajeta: II:173, V:3, VI:145, XVI:115 i mnogih Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa. Svakog iskrenog i svjesnog muslimana zabrinjava moralno stanje naših muslimanki. Koliko je moral oslabio, koliko je nestalo stida, vidimo i po tome što mnoge sestre koje pokrivaju svoju kosu, a možda i nikab nose, vrlo često bez nužde odlaze kod ginekologa muškarca da ih on pregleda ili porađa. Kakvo je tek stanje naših sestara koje ne pokrivaju svoju kosu, tj. za koje se pretpostavlja da imaju manje stida od onih koje nose mahramu? U svakom slučaju, muslimani su dužni rješavati taj problem. U cilju rješavanja tog problema, preporučujem sestrama da se školuju za babice i ginekologe. Znam da se kroz školovanje one moraju suočiti sa, za muslimanku neugodnim situacijama, da će morati i neke grijehe počiniti, ali nadati se da će njihov kasniji rad, inša-Allah, sve te grijehe pobrisati, jer dobra djela brišu loša djela. Zamislite koliki je sevap spasiti jednu muslimanku da ne mora odlaziti kod muškarca da je pregleda ili porađa. Osim toga, njihovo školovanje je nužno, jer se jedino na taj način mogu obezbijediti babice i žene ginekolozi, a grijesi počinjeni u nuždi se, inša-Allah, praštaju. Također bih preporučio muslimanima, posebno onima koji se bave medicinom, a koji na bilo koji način mogu doprinijeti povećanju broja žena ginekologa, da na tome porade i daju svoj doprinos. To je polje gdje se mogu sevapi zaraditi i dati veliki doprinos ozdravljenju društva koje tone u nemoral. Ginekolozima muslimanima bih preporučio da se, po mogućnosti, prekvalifikuju, nakon što sebi obezbijede adekvatnu zamjenu. Ginekologija je za žene, a ne za muškarce. Sigurno je da žene mogu bolje tu nauku shvatiti i savladati, a i svoje pacijente bolje razumjeti i adekvatniju im pomoć pružiti. Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da ovaj problem ispravno shvatimo i da damo maksimalan doprinos u njegovu rješavanju. Pitanje:Čitajući knjigu Put pravog muslimana, koja je za mene pravo osvježenje, bio sam malo zbunjen kad sam čitao tekst koji govori o odnosu prema nevjerniku 1/162-165. čini mi se da u njemu ima izvjesne kontradikcije. Naime, u nekim tačkama se govori kako prema nevjernicima treba postupati pravedno, kako prema onima koji se ne bore protiv muslimana treba biti dobrostiv, pružati im pomoć, imati prema njima milosti itd, dok se u nekim tačkama govori kako ih treba prezirati, kako ih treba natjerati u tješnji dio puta itd. S obzirom da ste vi bili recenzent te knjige, molim vas da mi ovu moju nedoumicu otklonite pojašnjenjem. Odgovor:Na početku odgovora želim pojasniti da se moja recenzija, a smatram

a u toj bračnoj zajednici na osnovu petog ajeta sure El-Maide ponekad može biti i čestita kći onih kojima je data Knjiga: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas. voli one koji su pravični. Adilovića i recenzija hafiza magistra Muhameda Porče odnosila samo na prijevod. Dakle. je rekao: ”Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će se komšije međusobno nasljeđivati. ti ih ne slušaj. Jedna od mojih primjedbi odnosila se na dio teksta koji govori o ugovoru o zaštiti nemuslimana u islamskoj državi (ahkamuz-zimme) i tumačenju hadisa ”Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam.) Izlazak iz kontradikcije jeste u pravljenju razlike između nemuslimana koji se bore protiv muslamana zbog vjere njihove i proganjaju ih iz njihovih kuća i nemuslimana koji prema muslimanima imaju pošten i dostojanstven ljudski odnos.” (Sahihul-Buhari. Allah. natjerajte ih na tješnji dio puta (tj. od vrste vaše..a. ja sam ukazao na neke stavove u knjizi s kojima se nisam složio. stvara žene da se uz njih smirite. sa pravom da musliman pod određenim uslovima oženi židovku ili kršćanku itd. Koliko sam mogao primijetiti moje primjedbe u tom pogledu nisu uzete u obzir.. 8.s. je toliko naglašavao svome slugi da ne zaboravi dati kurban komšiji židovu da je sluga bio iznaneđen te ga je upitao zašto na tome toliko insistira na što mu je Ibn Omer rekao: ”Allahov Poslanik. Ne znam da li je pisac knjige kontaktiran u tom pogledu ili nije. Ibn Omer. r.a. 6014). r. (Vidi poglavlja koja govore o ahkamuz-zimme u fikhskim knjigama. i što između vas uspostavlja ljubav i samilost.a. Drugo. 21). i prema njima se. sa pravom da musliman stupi u poslovno partnerstvo sa nemuslimanom. Bilo mi je obećano da će se stupiti u kontakt s autorom kako bi on dao odobrenje da se izvrše određene intervencije u tekstu. r. a ne na sadržaj knjige..a. zaista.a. a kada se sa njima sretnete. Treće. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas . npr. ja sam vršio recenziju dijela knjige koji govori o fikhskim propisima.” (Er-Rum. svojim idžtihadom postavio date uslove i razloge zbog čega je tako postupio vode u kontradikciju sa drugim šerijatskim propisima od kojih navodimo neke: a) obaveza djeteta da čini dobročinstvo svojim roditeljima nemuslimanima: ”A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. To se jasno može razlučiti iz sljedeća dva ajeta:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. c) preporuka da se bračna zajednica gradi na ljubavi i milosti. br. s.. voli one koji su pravični. zaista. bez obraćanja pažnje na povod hadisa. ”Kitabul-edeb”. 15). dakle od 258 stranice prvog dijela i kompletan drugi dio knjige. kada je pri sklapanju ugovora sa ehluz-zimme postavio posebne uslove u veza sa njihovim odijevanjem i ponašanjem u javnom životu. d) Kur‘ansko podsticanje da se čini dobročinstvo prema nemuslimanima koji se ne bore protiv muslimana zbog njihove vjere niti muslimane proganjaju iz njihovih domova:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. odnos muslimana prema nemuslimanima gradi se na osnovu njihovog odnosa prema muslimanima. Kontradikcija koju ste i vi uočili je rezultat činjenice da mnogi islamski pravnici (među kojima i pisac knjige) doslovno tumače spomenuti hadis i postupak Omerov. da vam se sklone)” (Vidi: 2/17-18) Rekao sam da autorovo tumačenje tog hadisa i pojedini stavovi u tom tekstu su u kontradikciji sa nekim šerijatskim propisima o kojima se u knjizi također govori.) Mislim da doslovno tumačenje i primjena spomenutog hadisa i postupka Omerovog. Allah. b) obavezi pružanja dužne pažnje prema komšiji. r. uslove i okolnosti pod kojima je Omer.v.Fetve i savjet Stranica 80 od 154 isto tako i recenzija dr. velikodušno ponašaj. pa makar on bio i nemusliman.” (Lukman. na ovom svijetu. (El-Mumtehina.. onoga o kome ništa ne znaš.

da nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se ovo djelo pojavi na bosanskom jeziku. a stav Ebu Hanife na drugoj. El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu.” (El-Mumtehina. mogli bismo reći da je to sunnet i u hanefijskom mezhebu. smatram da je ta knjiga vrijedno djelo koje treba da se nađe u kući svakog ko želi malo bolje upoznati propise islama. Pitanje:Da li je kurban vadžib ili sunnet? Odgovor:Klanje kurbana je sunnet za svaku kuću po mišljenju većine islamske uleme. za razliku od kurbana koji je. on je to rekao kad su s njima bili u sukobu. s. ukoliko će klanje kurbana dovesti u pitanje vraćanje duga preče je vratiti dug negoli zaklati kurban.š. 26694. Nadalje. 3/232. (Vidi: Keššaful-kina‘. (Vidi: Tahavi.): “Mi sutra krećemo na židove. (Vidi: Zuhejli. 3/595) Ukoliko bismo dali prednost Tahavijevom predanju da je kurban pritvrđeni sunnet po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda. a Allah. inša-Allah. dž. Upravo zbog toga se daje prednost vraćanju duga prema čovjeku u odnosu na dug prema Allahu. je Milostivi i od Njega se može oprost očekivati.s. (Opširnije o pitanju odnosa muslimana prema nemuslimanu možete pročitati u desetom broju Novih horizonata u odgovoru na pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu?. ili od onih koji u dane bajrama imaju imetka koliko je potrebno za kurban.š. da li je dužan zaklati kurban? Šta je preče vratiti dug ili zaklati kurban? Ukoliko je čovjek imućan. 300) Naime. Molim Allaha. Naime. ako pogledamo hanefijska djela. a koji je višak u odnosu na njegove potrebe i potrebe onih koje izdržava. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. i ostali dokazi sličnog značenja odnose se na situacije kada se nemuslimani prema muslimanima neprijateljski odnose. vi recite samo “ve ‘alejkum” (i na vas). dok se od čovjeka ne očekuje da će bilo šta oprostiti na Sudnjem danu.š. ipak snažno preporučuje da se taj sunnet ne propušta pa čak i pod uslovom da se novac za kurban pozajmi. da čovjek ne želi . uz pretpostavku da će se taj dug. Muhtesarut-tahavi. Ipak. moći vratiti. u predanju koje bilježi imam Ahmed u Musnedu. najbolje zna. Pitanje:Koji je stav islama o planiranju porodice? Da li je dozvoljeno uzimanje različitih sredstava radi sprečavanja trudnoće kada se supružnici o tome dogovore? Odgovor:Planiranje porodice u smislu da se ne žele rađati djeca. njemu se preporučuje da zakolje kurban i da taj sunnet ne propušta. 4/355) Treba naglasiti da i islamska ulema koja smatra da kurban nije obaveza. sunnet.š. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. El-Hidaje. po mišljenju većine. dž.” Dakle.) Što se tiče hadisa u kom se traži od muslimana da prvi ne pozdravlja nemuslimana i da pred njim pokaže odvažnost. zatim u četvrtom broju u odgovoru na pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Uprkos činjenici da se u nekim pitanjima ne slažem sa uvaženim alimom Ebu Bekr el-Džezairijem. dž. pa kada vam nazovu selam. kada su stavovi njih dvojice na jednoj strani.Fetve i savjet Stranica 81 od 154 zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. fetva po hanefijskom usulu daje se na osnovu mišljenja njih dvojice. vidjet ćemo da ona navode da Muhammed ima isti stav kao i Ebu Hanife. bilo da je od onih koji su dužni dati zekat. 26695.a. klanje kurbana je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva.v. rekao je ashabima na početku spomenutog hadisa. 3/18) Ukoliko čovjek ima dug. Vidi: El-Lubab fi šerhil-kitab. dž. a da se od Ebu Jusufa prenose dva predanja. 8-9. imajući u vidu da je vraćanje duga stroga obaveza (farz). a Allah. str. Poslanik. pa im nemojte prvi nazivati selam. Međutim.

s.v. s. Od Enesa. ”Kitabun-nikah”. br. 3642.” (Vidi: Tirmizi. Sahihul-Buhari.s. s.v. jer je ubijati njih doista veliki grijeh.v. br. To se može činiti prirodnim putem (azlom) ili korištenjem pomagala i sredstava za koja je naučno utvrđeno da ne štete ljudskom zdravlju. a da me niko od vas ne traži zbog nepravde u vezi sa životom ili imetkom. kada nema monopola.s. (Vidi. njegov babo Zubejr kupio je palmovnik u Medini za sto sedamdeset hiljada. mu je proučio dovu: ”Allahu. Es-Sunen. da bi isti palmovnik. Na povratku susreo je čovjeka koji je želio od njega kupiti jednu ovcu. Dakle. r. Sunen. pa su ashabi od njega zatražili da on odredi cijene. jer ja ću se. Planiranje porodice je dozvoljeno u smislu da se obezbijedi novorođenčetu da doji dvije godine. ponositi vašim brojem na Sudnjem danu. Sunen. Fethul-Bari. Pitanje:Koliki je maksimalni limit zarade koju čovjek može zaraditi u trgovini? Odgovor:Ukoliko se ne radi o monopolu. ”Kitabul-buju‘”. koji je odbio fiksirati cijene robi. prenosi se da su jedanput cijene skočile u vrijeme Poslanikovo. Ja želim da dođem pred svoga Gospodara. učini njegovu trgovinu berićetnom. govori da je u normalnim okolnostima.v. s. to možemo razumjeti iz postupka Allahova poslanika. Poslanik. i rekao mu: ”Evo ti tvoja ovca i evo ti tvoj zlatnik. Naime.” Poslanik.v. Naime. (Vidi: Zuhajli. Nakon što je čuo cijelu priču. riječi: ”Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine. dž. prenosi se da je jedne prilike u grad stigla roba izvana. El-Fikhul-islami ve edilletuh. planiranje porodice treba imati svoj opravdan šerijatski razlog.a. a on im je na taj zahtjev odgovorio: ”Allah je uistinu Taj Koji određuje vrijednosti. ‘Kitabul-buju‘”. U slučaju planiranja porodice treba uvijek imati na umu Allahove. sunnetu imamo dokaz da je dozvoljeno zaraditi 100%. br. Nadalje.” Prenosi se da je nakon toga Urve bio veoma uspješan u trgovini. dž.) Postupak ashaba Abdullaha sina Zubejra b. El-Musned. 18554. on prodao za milion i šesto hiljada. kako bi se spriječila očita nepravda prema kupcima. Sunen. br. Urve je za taj zlatnik uspio kupiti dvije ovce. 31) i Poslanikove.s.v. Koji uzima. odbio je ograničiti zaradu trgovcima. Poslanik. da majka povrati snagu izgubljenu u trudnoći i nakon poroda. (Vidi o prethodnom hadisu i hadisima sličnog značenja u sljedećim izvorima: Ahmed. on je palmovnik prodao devet puta skuplje. 6/632.” (El-Isra.v.” (Ebu Davud. da supružnici završe školovanje itd.s. 3386. riječi: ”Ženite ljupke i one koje rađaju. nakon babine pogibije. hadis br. s. br. 3/588) Smatram da to mišljenje nema uporište. prevare i nepravde. a nije bitno kolika je njena visina. Poslanik. 1258. ”Musnedul-kufijin”. ga je upitao kako je to uspio i Urve mu je ispričao sve šta se desilo. Za njega se govorilo da kada bi prašinu kupio na njoj bi zaradio. a Allah.a. s. Avvama. najbolje zna.a. čiji je babo bio od desetorice koji su obveseljeni džennetom. u islamu nije dozvoljeno. Prodao mu je ovcu za dinar. Tirmizi. . s. prevare i nepravde. i njih i vas Mi hranimo. s. br. Zabranjeno je (haram) u vrijeme nestašice robe dizati cijene i tada se zarada može ograničiti. ”Kitabul-buju‘”. uistinu. 3129) Neki pravnici kažu da je najbolja zarada ona koja ne prelazi jednu trećinu.s.a. 2050) Za sprečavanje trudnoće potreban je pristanak oboje supružnika.a. s. dao je Urvi zlatnik i rekao mu da ode kod vlasnika i kupi mu ovcu.š. Naime.s. daje i opskrbljuje. Ebu Davud.a.a.š.a. Dakle. u Poslanikovom. da želi samostalnost i slobodu itd.s. ”Kitabu fardil-humus”. 1314) Dakle. dakle ukoliko na tržištu ima dovoljno robe i trgovci slobodno formiraju cijene i ukoliko nema prevare i nepravde smatram da tada nema ograničenja za zaradu. Tako se Urve vratio Poslaniku. 18558.v.a.v.Fetve i savjet Stranica 82 od 154 dodatne obaveze u životu. s. dozvoljena i veća zarada od prethodno spomente. Da bi zarada bila halal bitno je da nema monopola.a.s.

a ovaj ga podiže do (Poslanika.) Kolika je opasnost za one koji nose hamjlije.) Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Huzejfe da je na ruci jednog čovjeka vidio konac (koji je stavio da ga zaštiti) od groznice. i s njim se složio Zehebi. On kaže: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu.. dž. dž. amulete i tome slično vidimo i iz sljedećih hadisa: Od Imrana b. Prema tome. jedino On. 4/154. 4/156.š. a širk je najveći grijeh koji izvodi iz islama i njime sva dobra djela koja je čovjek u životu uradio bivaju poništena. niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. Oslobodite se hamajlija i oslonite se na Allaha. Iz prethodno rečenog vidimo da nošenje hamajlije može biti vrlo opasno. Znajte da nam Allah. “Šta je to”. Posebno je značajno da se hamajlija i. ili. a na sebi nosi hamajliju i nešto slično? Odgovor:Ima različitih vrsta hamajlija.” U drugom predanju stoji: “ Ko objesi talisman (zapis) širk je počinio. s. (Prvo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. rekao je. Drugo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od zlata. u Mevaridu i Hakim. Njegove riječi: “…objesi” (te‘allka). 4/417..” (Jusuf. 492. Isto tako je i u Medžmu‘atut-tevhid.a.a. eventualno. “Skini je”. br.š.a. r. u nekima su riječi kufra i praznovjerja. unutrica. Hakim. uistinu. 4/445. Husajna. s. nikada ne bi bio spašen. odgovorio je.Fetve i savjet Stranica 83 od 154 Pitanje:Kakav je status osobe koja obavi hadž. Isto tako različita su i vjerovanja u pogledu hamajlija. a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne da mira. 1411.” (Ahmed u Musnedu. kosti)? Odgovor:Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana. Kada bi umro. u Mevaridu. objesi je i za nju se veže njegovo srce. “jer ona će ti. 3531. 4/216. Kod Ibn-Hibbana je “‘alleka”. nema .) On također prenosi od ‘Ube b. “Protiv vahine (slabosti)”. Menarovo izdanje. može pomoći.v. da se toga oslobode tako što će će to spaliti i pepeo u zemlju zakopati (s obzirom da u hamajliji može biti kur‘anskih ajeta). pogrešnog vjerovanja u vezi s hamajlijama oslobode oni koji idu na hadž.š. Ibn-Hibban.s.s. dž. 106. nego druge Njemu smatra ravnim. da li bi mogli zadržati milost Njegovu. ako On hoće da im je podari?‘ Reci: ‘Meni je dovoljan Allah. r. a ona bila na tebi.a. pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha. ako Allah hoće da mi je učini. a neko vjeruje da mu sama ta hamajlija pruža zaštitu itd. Upravo zbog ove opasnosti preporučujem svima koji imaju bilo koju hamajliju ili nešto slično u vidu talismana itd. Također ga je zabilježio Hakim. Ibn-Hibban okarakterisao ga je kao sahih. 4/417. prenosi se da je Vjerovjesnik. br. jer svi koji vjeruju da im sama hamajlija pruža zaštitu čine širk Allahu. š. 38.) Oslobodimo se svakog praznovjerja i oslonimo se iskreno na Allaha. Ibn-Madže. i u njemu ima slabosti. u nekima su crte i linije koje nemaju nikakvog značenja itd. Ovaj hadis je sahih. upitao ga je. U nekim hamajlijama su ispisani kur‘anski ajeti.‘” (Ez-Zumer. Pitanje:Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva. kakvi su bili kad ih je majka rodila. kako ne bi svoj hadž doveli u pitanje. Amira.š. br. Vidi: El-Ehadisus-sahiha.v. uz nadu i molbu Uzvišenome da budemo od onih koji će se sa hadža vratiti bez grijeha. Babu ta‘likut-temaim. 1410. dž. dž. tj. Et-Tibb. samo povećati vehn (slabost). Neko vjeruje da je ta hamajlija uzrok da ga Allah. štiti Svojom moći.): “Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne da. u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. 1413.

bilo da ih osoba spali. Mišljenje u narodu da se gubi abdest ako se vidi stidno mjesto nema utemeljenja. jer je i životinju sevap nahraniti. jer se od Poslanika. Odgovor:Smatram da novac trebaš vratiti osobi koja ti je novac predala u ruke. Pitanje:Da li pri uzimanju abdesta osoba mora biti pokrivena onako kako mora biti pokrivena u namazu? Odgovor:Ne. da li ih je bolje spaliti ili baciti u kantu za smeće ili zakopati? Odgovor:Nokte treba odložiti na mjesto gdje neće smetati ljudima ni životinjama. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. u konkretnom slučaju učit će naglas kada bude klanjao sabahski farz. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. a ako nije. Naime. U međuvremenu oni su se razveli pa ne znam kome da vratim dug. koja nije bila obavezna stavljati novac u zajedničku kasu to činila pod određenim uslovima ili nije i da li je prilikom pozajmljivanja naglašeno da ti pozajmljuju iz zajedničke kase. Dakle. Šta više. a zatim uzeti abdest s tim što se noge peru na kraju gusula.Fetve i savjet Stranica 84 od 154 nikakve smetnje da se to njima da. Pitanje:Ukoliko se prespavani sabah namaz klanja tokom dana u džematu da li će imam učiti naglas ili ne? Odgovor:Postupiće onako kako bi radio da namaz klanja u njegovu vremenu.s. prije kupanja (gusula) oprati stidna mjesta po potrebi. najbolje zna. Pitanje:Da li je poslije kupanja (gusula) potrebno uzimati abdest? Odgovor:Poslije gusula nije potrebno uzimati abdest.v. s. dž. Pitanje:Pozajmio sam nešto novca od zeta i sestre uz dogovor da im vratim kad budem u mogućnosti. dž. s obzirom da su u vrijeme kad sam novac pozajmio i zet i sestra radili i kasa im je bila zajednička. Međutim.a. ne prenosi da je on to radio. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Ovo važi pod uslovom da tokom gusula osoba ne uradi nešto što kvari abdest. Pitanje:Da li je dozvoljeno hodži koji je stalno zaposlen u jednom džematu da uz redovnu platu. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor:Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati.š. uvijek može naše dove primiti i nikada ne treba gubiti nadu. Treba napomenuti da je sunnet Poslanikov. ti .v. s.s. Prema tome. Pitanje:Šta je najbolje učiniti s odrezanim noktima. To njihovo poravnavanje računa ovisi o tome da li je sestra. to nije obaveza. a poslije neka tvoja sestra i bivši zet međusobno poravnaju račune. Allah. Ukoliko postoji mogućnost da osobe koje vračaju te nokte uzmu iz kante za smeće tada je najbolje nokti spaliti. to se i preporučuje.a. Pitanje:Ukoliko muž zaboravi proučiti dovu koja se uči prije odnosa da li to može učiniti tokom i nakon odnosa? Odgovor:Pravo vrijeme za tu dovu je prije samog odnosa. ukoliko čovjek zaboravi smatram da tu dovu treba proučiti čim se sjeti bilo tokom odnosa. ili nakon. a Allah.š. ili baci u kantu za smeće.

196) Međutim. najbolje zna. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. a Allah. ima pravo da taj ibadet prekine.š.. bolest itd. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. Pitanje:Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. Da li je izgovaranje nijeta jezikom.š. Allaha radi. kaže: ”. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga.. nisam izdržao do kraja. dž. Dakle. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. dž. To znači da kada zarada dostigne nisab.) U svakom slučaju. pitanje jednomezhebstva. tumačenja šerijata. striktnog slijeđenja jednog mezheba. kada znamo da su mezhebi. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. ustvari. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. najbolje zna. prije odgovora. Međutim. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor:U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. najbolje zna.. tj. Pitanje:Kupio sam pedeset dunuma zemlje. ja bih. a Allah. prekidanje dobrovoljnog ibadeta bez razloga nije pohvalno s obzirom da Allah. bilo da si imao određeni razlog. Pitanje:Kada dam zemlju u zakup. a Allah. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. Drugi dio planiram prodati. ili razlog nisi imao. bilo koje vrste. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. 33.Fetve i savjet Stranica 85 od 154 prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. Odgovor: Dužan si dati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njim trgovao. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat.š. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. kako ću na nju davati zekat? Odgovor:Na nekretnine koje se daju u zakup.š. i .” (El-Bekare. kao što je hladnoća u džamiji. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Odgovor:Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. Da ste tako postavili pitanje. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. Naime. stan. pa makar za to ne postojao određeni razlog. vremenu opće globalizacije. ne daje se zekat. Dakle. strojevi za proizvodnju itd. dž. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. dž. Pitanje:Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. kao što je zemlja. pri stupanju u namaz. kada jednom godišnje vršite inventuru robe da biste vidjeli koliko zekata trebate dati robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze.

U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu./1196 god. Bedai’ es-Sanai’. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. br. to što mi izgovorimo je nevažeće. pomoć. br. u obzir se uzima ono što je na srcu. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. Sahihu-Muslim. Naime.š. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. s./1967./1191 god. Tj..) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika. izgovarao nijet naglas (jezikom).a. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H.s. a. (.v.” (El-Hedijje el-’alaijje. dž.Fetve i savjet Stranica 86 od 154 na osnovu svega toga.” (Sahihul-Buhari. nevažeće.š. str. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta.) kaže: “Nijet označava namjeru. a da se namjera ostvaruje u srcu (..)”.). 1. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom.” (ElBajjina. uz Allahovu.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta).. (El-Kasani. Prema tome. ”Kitabul-ezan”. 631) Prema tome. koja su mi bila dostupna. 26.. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi.a.)” (El-Hidaje. Tako je radio Muhammed.. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. Njime (tj. nego samo može biti štete. ”Bed‘ul-vahj”.) Marginani (umro 593 H. tj.š. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. Tahavi (umro 321 H. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. a samo izgovaranje jezikom. dižući ruke reći “Allahu ekber”. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. 5. 1907) tj. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru.). Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira).) Dakle. ”Kitabulimare”. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. spominje i nijet.s. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. dž. tj. dešava se da čovjek. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi./1888 god./933 god... a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu.v. jer se telbija izgovara naglas). a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.” (Sahihul-Buhari. No.” (Muhtesaru-t-Tahavi. vremenom. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. kada govori o šartima i ruknovima namaza. 65. a takav nijet je neispravan i nevažeći. i tako su radili njegovi ashabi. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. str. 1/127130. s. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj.. br. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. bez nijeta u srcu. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom.) Kasani (umro 587 H.vel-iradetu ‘amelu-l-kalbi). On u Kur’anu. god. pri stupanju u namaz. Mislim da je potrebno još jednom . jer je namaz ‘ibadet. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra.

ili razlog nisi imao. Prema tome. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). s. nisam izdržao do kraja. kao što je hladnoća u džamiji. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa.v. bilo koje vrste. Allaha radi.š. 196) Međutim. s.a. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. bilo riječima bilo svojim djelom.s. Dakle.š. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi.Fetve i savjet Stranica 87 od 154 naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. bilo da si imao određeni razlog. kod nas. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu.” (El-Bekare. nego su njegovi izdajnici. kao i u svojoj porodici. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života.” Da li je dozvoljeno hodži.s. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravihnamaza.s. bolest itd. el-hamdu-lillahi. a Allah.š. Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. najbolje zna. Uprkos toj gorkoj činjenici. Žalosno je.š. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. dž. da tako kažem.a. dž. najbolje zna.s. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. kaže: ”.. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. nije pohvalno. dž. Tim imamima treba pružiti punu podršku. da uz redovnu platu. s. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika.v.a.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. bez razloga. s obzirom da Allah. a Allah.) U svakom slučaju. najbolje zna. Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. Međutim. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju.v. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. a ako nije.v. r. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. svojim mislima. a Allah. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. dž. pa makar za to ne postojao određeni razlog.a. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. nasljednici. jer imami su. ima pravo da taj ibadet prekine. s. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. 33. smatram da je ..

Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. Nurul-jekin fi usulid-din. najbolje zna. daju se životinjama. džumu i ostale namaze. treba pomoći. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice.š. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. ljepotu. dobročiniteljem i grješnikom”. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. uz to. takvi imami su sa sebe. iako nose ahmediju na glavi. da to na hutbi pojasne džematlijama. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. . prije svega. dakle čija se žena islamski odijeva. dž.” (Hasan Kafija Pruščak. str. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. a Allah. ne prezaju da krše Allahove. pasa i mačaka. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. u vidu stočne hrane. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. a nisu ih obnavljali. čovjek. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. dž. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. to nije tačno. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. 201) Dakle.š. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible.š. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. inša-Allah. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. Shodno tome. a to je pogrešno. da li je to tačno? Ne. propisa u svome životu i životu svoje porodice. dž. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. propise. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku.Fetve i savjet Stranica 88 od 154 sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima.

Fetve i savjet

Stranica 89 od 154

Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio, tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane, proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno, vjerovatno bez bilo kakvih problema. Međutim, u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je, u nekim slučajevima, poremetio te zakone. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti, normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene; a ako ih ne izvrši, hrana mu neće odgovarati, nego će izazvati određene komplikacije. Upravo to se i desilo. Zagađivanjem zraka i vode, upotrebom kemikalija, a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu, jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Tu je izvor problema. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene, te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu, itd. Islamski stav o mjenjanju Allahovih, dž.š, stvorenja je jasan. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. (En-Nisa, 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Islam je tome posvetio najveću pažnju. To se vidi i iz samog naziva Allahove, dž.š, vjere. Naime, islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Ta pokornost se, prije svega, ogleda u slijeđenju Njegovih zakona, kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu, tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Prema tome, musliman ne smije remetiti te zakone. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Prema tome, ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana, musliman mu ne smije davati nešto drugo, jer musliman ne smije, bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu, a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja, koliko mi je poznato iz sredstava informisanja, zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže, može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja, tj. davanja biljne hrane govedima, kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom, te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka, smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. Što se pak perioda prečišćavanja tiče, taj period je propisan, ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist), bilo da se radi o govečetu, kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet, da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. (Vidi:

Fetve i savjet

Stranica 90 od 154

Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-et‘ime”, 2/316, 321) Islamska ulema je, na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni, ”Babus-sajdi vez-zebaih”, 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra, ”Kitabud-dahaja”, 9/333), zatim na osnovu stavova ashaba, poput Ibn Umera, odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje, ovca sedam dana, a goveda četrdeset dana. Dakle, karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Prema tome, karantin za takve životinje ne postoji. Ukoliko bi, pak, nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom, kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet, muftija bi, normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane, da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom, takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata, a Allah, dž.š, najbolje zna. Da li i riblje brašno, spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja, ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom, za što postoji velika vjerovatnoća, onda za takav način ishrane riba, i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Normalno, konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Da, vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati, osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik), ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata.” (El-Mugni, 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći, jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima, a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zehebi je, u knjizi Veliki grijesi, taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Što se drugog dijela pitanja tiče, većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. Kasani, poznati hanefijski pravnik, kaže: ”Zbog toga, ako bi umrli odredio nekoga za svoga života, taj ima prednost u odnosu na rodbinu, jer je on (tj. umrli) sa njime zadovoljan (tj. da mu klanja dženazu).” (Bedaius-sanai, 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi, malikijski pravnik, kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu, taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim, ako je dobar i učen (čovjek).” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki,, str. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. To je mezheb ashaba: Enesa, Zejd b. Erkama, Ebu Berzeta, Seid b. Zejda, Ummu Seleme i Ibn Sirina.

Fetve i savjet

Stranica 91 od 154

Sevri, Ebu Hanife, Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno), jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. Prema njima, nasljednik je u tom pogledu preči, kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Mi, sa svoje strane (kaže Ibn Kudame), nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba, neka je Allah sa njima zadovoljan. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Zejda. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre, Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Junus b. Džubejr je oporučio Enesa b. Malika. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Erkama, pa je došao Amr b. Hurejs, koji je bio emir u Kufi, i stao napred da klanja. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru, moj otac je, uistinu, oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Erkam. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim, prim. prev.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao, te je postalo konsenzus (idžma). Nadalje, to je pravo umrlog, jer je to zauzimanje (šefaat) za njega, te se daje prednost njegovoj oporuci, kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio...” (Ibn Kudame, El-Mugni, 3/405-406) (Vidi također: En-Nevevi, El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb, 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha, dž.š, da vašem umrlom podari Džennet, jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Isto tako, ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku, ili poklonili mu sevabe dobrih djela, kao što je dobrovoljni hadž, umra, post itd. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće, nije propisano da se od umrle osobe traži halal, zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. Preporučuje se, ipak, traženje oprosta prije smrti, jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti, tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Treba istaknuti, da Allah, dž.š, neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan, tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Isto tako, postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili, ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka, tj. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda, jer oni, s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem, neće oprostiti. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37) Prema tome, halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način, ne i sa onima među njima

a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. dakle koji porez plaćaju. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. 1) (Vidi također: VI:154. u određenom sektoru i periodu. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti.s. s. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. 6) Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste.) Vama vaša vjera. objava itd.v. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj..” (En-Nahl. Nadalje. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. (Vidi: II:177. 2. (.š. Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. Mogu li ga prodati? Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument.š. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Koliko mi je poznato. kaže da je Poslanik. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.” (Sahihul-Buhari. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama . XIII:20. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. dž. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). Sada hoću da ga se riješim. Međutim. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. dž. 46) Dakle. ili svi mi vjerujemo istog boga. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. XXIII:8) Buhari. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. a drugi ga izbjegavaju. XVI:91. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade.a. i mi se Njemu pokoravamo. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. 1. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. ne navodeći sened hadisa. a meni moja vjera. Normalno. ispunjavajte obaveze. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom.” (El-Kafirun. pored Allaha. kao što sada činite primanjem socijale.. itd. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. kao što je npr. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama.” (El-Maida. ne obožavam ono što vi obožavate.Fetve i savjet Stranica 92 od 154 koji su nepravedni.” (El-Ankebut. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah.

a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. Sa svoje strane. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. prije svih. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. izuzev muzičke. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. El-Fikhul-islami ve edilletuhu. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. neraspoloženje. Ta sloboda izbora je. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. itd. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. bez sumnje. posebno. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. Šta da radimo? Predlažem da taj problem iznesete. čak. Ti ljudi ne vode računa o drugima. dakle što musliman ne smije koristiti. kao komentar na taj vaš problem. A. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Oni ne vode računa o njihovim potrebama.Fetve i savjet Stranica 93 od 154 malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. počevši od javnog prevoza pa nadalje. ono što je za muslimana haram po šerijatu. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. pa čak i imanskom uzdizanju. Naime. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. U svakom slučaju. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. 5/745) Učenica sam medrese. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. pa ukoliko se ne riješi. vašim vaspitačicama. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. treba đacima omogućiti slobodu izbora. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). tj. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. mučnine i tegobe. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). a to sve . Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. Nije istina da svako voli muziku. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. koju vaspitačice puštaju putem razglasa.

” (Tirmizi. s. br. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. kokošije meso nije mekruh jesti. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju.v. str. da prate učenje Kur‘ana. 3/743. Što se.” (El-En‘am. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. Daifu Suneni Ebi Davud. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže.a. dž. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. Poslanik.a. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. Međutim.v. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. najbolje zna. čija vrata će biti zvučno izolovana. zbog svojih poslova. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. 4159) Prema tome. Ebu Davud. jer niko ne nosi tuđi grijeh. Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. Amin! Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. hadis br. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. sva ta predanja su.š. Šta više. Sunen.a. ”Kitabul-dženaiz”.s. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. 316. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. imajući u vidu da je Allah. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh.š. str.Fetve i savjet Stranica 94 od 154 može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. dž. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. 3/150. br. pak.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. ”Ebvabu fadailil-Kur‘an”: ”Sve ima srce. je olakša. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti . (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. ili slaba ili izmišljena. Ibn Madže. Allah. s.š. ”Kitabul-dženaiz”. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar.s. s. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik.š. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. 164) Da li je kokošije meso mekruh jesti. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. a Allah. Irvaul-galil. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. kako smatra šejh Albani. kaže: ”Što god ko uradi. ”Kitabuz-zuhd”. bez obzira odakle to došlo. dž. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe.s. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. 2687. Međutim. dž. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). Sunen. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anil-azim. 108. Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod.š. dž. a srce Kur‘ana je Jasin. Molim Allaha. to ne možemo bezrezervno tvrditi.v. ”Kitabul-ilm”. str.

imat će dva sevapa. Ukoliko im je djelo bilo halal. zbog eventualnog licemjerja. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. kao što je zemlja. dž. govorit će. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. ”Teško nama!”. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. na osnovu valjanih argumenata. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo.” (El-Kehf. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. Dakle. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. ne daje se zekat. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu.š. ako im Allah. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. ukoliko su im djela bila haram. Što se. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. kako ću na nju davati zekat? Na nekretnine koje se daju u zakup. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. ljekarima. Bilo da se radi o ulemi. pak. 4/522) Kada dam zemlju u zakup. To znači da kada zarada dostigne nisab. uvijek biti na dobitku. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. ne oprosti. Dakle. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. pak. Ukoliko su. Međutim. sa iskrenim nijjetom i pogodili. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. ”Kitabulmenasik”. a ako su pogriješili. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. (Vidi: Abdur-Rezzak. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. imat će jedan sevap. Drugi dio planiram prodati. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. strojevi za proizvodnju itd. a koja je antiislamska. Kupio sam pedeset dunuma zemlje. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. U suprotnom. Iskreni muslimani će. Što se. El-Musannef. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. hafizima. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. bio alim ili ne. dž.š. dž. Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. inša-Allah. ”kakva je ovo knjiga. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. tiče partija za koje neki kažu da su . Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. samo da ostanu na svojim položajima. njih čeka odgovarajuća kazna. a mogu. poput Ibn Umera.š. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. izabrali ono što su smatrali najboljim. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. pak. stan. zadovoljstvo. kao i ostali ljudi.Fetve i savjet Stranica 95 od 154 ih čistom hranom tri dana prije klanja. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. Doduše. Dakle.

Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. Obično. a ne po njihovim deklaracijama. dakle ispravan nijjet. dž. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. ponekad. dž. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. međutim. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. nadam se da će iskreni vjernici. Naravno. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. dž. Molim Allaha. u ovo naše vrijeme. nedostaje . Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. treba znati da su vode politike. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. I kada se dokaže krivica. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. nekad rezultat pogrešne procjene itd. U svakom slučaju. Treba imati znanja. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja.š. onih koji idu u džamiju.š. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. U takvoj situaciji. najmutnije vode. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. Zbog toga. puna prenošenja tuđih riječi itd. dž. koji mole Allaha. a nekad neshvatljivi. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. zaslužiti Njegovu milost i podršku.pravilno su postupili. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. imaju različite stavove. propuste i greške. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste.š. posebno u okolnostima kakve su kod nas. napraviti velike previde. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. pa i kod nas. U svakom slučaju. U svakom slučaju. puna ogovaranja. u odsustvu islamskih partija. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. Ne ulazeći u namjere. da ih za njihova dobra djela nagradi. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. posebno na našim prostorima.š. Za mene je npr. ponekad. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. da moraju birati između dva zla.Fetve i savjet Stranica 96 od 154 antiislamske. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. činjenice se ne smiju nijekati. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. vrijeme to pokaže. kao i ostali muslimani. ako pruže podršku onome što je manje zlo . oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. a sve su to veliki grijesi. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Politika je i inače. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. Nekad su propusti shvatljivi. U isto vrijeme. prilično prljava. da ih u tome pomogne. činjenica je da to uvijek ne stoji. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji.

znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. boje se da nekome zlo ne nanesu. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. ne kradu. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. pak.š. ne lažu. ne uzimaju drogu. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. a Allah. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. zbog nekog kvara na sistemu. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. tako da vi niste odgovorni. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se . Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. u koje muslimani imaju povjerenja. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. jer je halal meso kvalitetnije. a Allah. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. ne varaju. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. dž. kako bi to pozitivno djelovalo. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu.š. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. pored oznake halal. nisu drugima zavidne. Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. trebalo bi da proizvođač istakne. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. najbolje zna. implicitno.Fetve i savjet Stranica 97 od 154 politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. najbolje zna. Nadalje. Ukoliko. itd. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. to. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. Da li je dozvoljen jesti konjsko meso? Da. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. Dakle. dž. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar.

usluga itd. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši.a. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. taj zakon je. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. osim. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. Živimo u inostranstvu. Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. fizičke prijetnje tiče. da belaj bude veći.š. Velika Britanija. 97). Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke.v. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. pa makar i bio u pravu. plešu i pjevaju u džamiji. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. Poslanik. jer pojedinac. u osnovi. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. Nadalje. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. Međutim. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. u nekoliko nastavaka (počevši od br. Tako je npr. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. s. ukoliko su se drugi. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju.Fetve i savjet Stranica 98 od 154 održavati u ovim teškim vremenima. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. Što se. u osnovi. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. kao što je npr. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. .) Drugi to također. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh.s. najbolje zna. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. mimo njegove volje. pak. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. toga se morate kloniti. Međutim. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. zajedno igraju. smatraju haramom. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. koji vrlo često nisu opravdani. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. eventualna nepravda itd. Koji je status ove druge opcije? Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. prilično golišave. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. a Allah. dž. koje su. (Vidi odgovor dr.

njihova prava su solidno zaštićena. svakako. Neki su odredili da je to sedam godina. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. Poslije toga dijete ima pravo izbora. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. Dalje. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. Normalno. muslimanu nije dozvoljeno. zabranjeno varati ljude. zatim dedo itd. gupi pravo na skrbništvo. zatim babinoj majci itd. i koliko mi je poznato. U slučaju razvoda braka kome. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. Da li je to tačno? Da. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. koji je sada pod izraelskom okupacijom. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. To je validna fetva koja se može slijediti. U svakom slučaju. a Allah. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Djevojkama. a Allah. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati.Fetve i savjet Stranica 99 od 154 jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. Osim toga. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. najbolje zna. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. El-Mesdžidul-aksa. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. u osnovi. baveći se onim za što se niste osposobili.š. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. Po hanefijskom mezhebu. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. nema smetnje da se uključiš. čuo sam da je dr. Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. dž. najbolje zna. jer u islamu je. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. po šerijatu. pripadaju djeca? U osnovi gleda se interes djeteta. august '99 god. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. po šerijatu. s obzirom da u . što. u mirnodopskim uslovima. dž. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. tek tada pravo dobiva babo. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. 32. zatim njenoj majci. to je tačno. Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? Ne.š. diplomu ne možete kupiti. dijete pripada majci. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. možete prouzrokovati štetu drugima.

zajednički tespihali. odgovorio je. po šerijatu. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. Koliko i kada je. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. smatraju hanefijama. ako malo duže klanja sunnete. isplata treba biti prije nego se. što je . to treba poštovati. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). uz komandu mujezinovu. dakle onako kako se i kod nas prakticira. tako da su govorili da je po. Poslanik. kako u hadisu stoji. U svemu tome je dokaz da je on (tj. oni nisu tako u džematu. pojedinačno. i imajući u vidu prirodu posla advokata. kad prouče allahumme entes-selamu. 2434) Međutim.Fetve i savjet Stranica 100 od 154 Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu.v. U osnovi. nigdje o tome ne govore. el-hamdu lillahi. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. pa imam nakon Fatihe. Allahu ekber. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). zaista. uglavnom. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. b) da se bori za istinu i pravdu. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. s. iako se muslimani na Balkanu. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. U protivnom. Oni čak zamjeraju imamu. U tome bi bila i poteškoća. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. općenito. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. uglavnom. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. A iz hadisa br. s. govoreći: ”Vidi ga. znoj radnika osuši. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. učenje tesbiha zajednički. Tako mi Allaha. i njegovi ashabi ovako u džematu. Turskoj. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. c) da svjesno ne laže.. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. i klanjaju sunnete ili nafile. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. g) da. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. ”Kitabul-ahkam”. koju uči naglas.v. u džematu sa imamom. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. br. mi čekamo na završnu dovu. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. ako se radi o farzovima”. To je dobar hadis. je dužnost u namazu. Sunen. i na Indijskom potkontinentu. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.a. uz mujezinovo komandovanje. ukoliko se dogovore i drugačije. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. hanefijskom mezhebu. Da li su Muhammed.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju.. to što rade je. osim. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. ali su to radili svako za sebe. d) da svjesno druge lažno ne optužuje.a. a on rastegao sa sunnetima. (Vidi: Ibn Madždže.s).s.

Naime. pr.” Klanjanje sunneta u džamiji. nema naznake da je Alejhisselam. zatim Ajetul-kursiju. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama. u međuvremenu razišli.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje.v. Njegov namaz je završen. farza i nafile. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. uistinu. pa ne ustane niti se okrene. neka ide i neka ga ostavi. sunnete. Ni u tim hadisima. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah.s. s.Fetve i savjet Stranica 101 od 154 razumljivo. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). uistinu. pa je Ibn Mesud. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). je sunnet”.. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza.). tj. a koji su vezani za farz. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. niko ne negira.a. Npr. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima.) zajedno sa džematlijama učio dovu. ranije je navedeno. Isto tako. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. pr.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). te da kažu subhanallah.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. a neko ima potrebu (da ide). Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. nakon što je klanjao nafile (tj. što oni hoće. Na osnovu čega se može. Nego.” (El-Džumu‘a. da prouči sure El-Felek i En-Nas. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). a neko ima neku potrebu. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. s. zatim da uče dovu za . pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji.. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu.a.v. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. pr. nakon sunneta. nakon nafile.s. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.v. op. koji su bili u džamiji. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. s. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. Mustehab je da se nakon toga. a ono što je (Poslanik. Isto tako.a.”. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. ako se digne na stepen koji mu ne pripada.s. Oni. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. a niti u drugim. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni.

ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš..Fetve i savjet Stranica 102 od 154 sebe i muslimane podignutih ruku.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu.a.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. zikr i dove proučiti sjedeći.š. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. 182) Pošto je sunnete. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. zajednički? Isto tako. s. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. jer je namaz ono što je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. I na kraju. bez obzira bili oni muslimani ili ne. onda ih ne slušaj. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. a ako hoće. koja ostaje važeća. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. može tumačiti da se to radi u džamiji.s. bilo u kući ili negdje drugdje. hvala Allahu. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. 182). u osnovi. biti prevaziđen. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam.š. prenoseći iz djela Medžmeurrivajat.. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. Meni ćete se vratiti. uz Allahovu. taj problem. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada.. dž.” (str.v. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). prije toga. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. Majka ga . nadam se da će. eksplicite. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. da kada neko završi namaz može. vremenom.” (Tehanevi. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). ako hoće. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. Ali. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. To zbog toga što gramatički oblik množine. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. dž. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja.”. kako onoj koja prakticira islam. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. vrednije klanjati kod kuće. o kome ti ništa ne znaš. istakli učenjaci u usuli-fikhu... a tu nema ništa što je novotarija. To su. I‘laus-sunen. pomoć. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. da ih svako prouči pojedinačno. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. može ih učiti stojeći.” (ElAnkebut. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. po njemu. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora.. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali.

bez sumnje. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. a njeno zdravlje trpi. dok ezan uči nije grijeh.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. 14-15) Drugo. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. najbolje zna. ukoliko rodbina nije u islamu. petkom i uoči bajrama. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito.Fetve i savjet Stranica 103 od 154 nosi. Meni će se svi vratiti. četvrto.a. Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Da.” (Eš-Šu‘ara. a Allah. treba uvijek Allahu. u isto vrijeme. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. dž. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. kao i to da se te sure uče i drugim danima. s. Treće. ili sinovi njihovi. dž. onoga o kome ništa ne znaš. Treba imati razumijevanja. tužan i izranjavan Poslanik. makar im oni bili očevi njihovi. Allahovoj. Zbog toga. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. pak. dž. Međutim.š.š. 214. s. i odbija ga u toku dvije godine. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Njeno učenje je. kao i suvenire.š. od velike koristi za svakog ko pouku uzima. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu.v. i kada se distanciramo od takve rodbine. tiče njenog učenja u određene dane. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika.s. velikodušno ponašaj.š. s. Što se. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. dž. dž.a. po potrebi. dovu činiti za svoju rodbinu. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer . Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. 22). da uputi njegov narod koji ne zna. ali. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. poslanstvu i proživljenju.” (El-Mudžadela. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. i to je dozvoljeno.s. Međutim. razgovarati. ukoliko nisu u osnovi haram. cvijeće je dozvoljeno prodavati. Npr. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. mudro i lijepim savjetom.v. ti ih ne slušaj i prema njima se.š.s. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da.š. Umoran. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. ili braća njihova. na ovom svijetu. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. dž.a. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. je učio dovu moleći Allaha. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. jednoći.v.” (Lukman. Peto. Da li je to šerijatski utemeljeno? Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). koji ih je došao pozvati u Allahovu. ili rođaci njihovi. vjeru.

1/314) Međutim. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Ne. pak. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. trljajući jedanput. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. To nije vremenski određeno. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. Ukoliko se.” (Sahihul-Buhari. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. ulema kaže da je to sunnet. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. a Allah. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. treba voditi računa da se u tom poslu. u znak poštovanja.Fetve i savjet Stranica 104 od 154 mi se čini da u tome pretjerujem. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. Mogu li uz ramazan klati stoku? Da.v. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. dž. Nadalje. koliko mi je poznato. u čikagu. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. znoja itd. za to nema smetnje. Da li je dozvoljeno. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. pod uslovom da znamo da je čisto. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. s. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. dž. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. Stoka se može. interesuje me da li je to tačno? Nama je. to nije dozvoljeno. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. jer. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. .s. sredstava za kupanje. U svakom slučaju. najbolje zna. Isto tako. br. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. klati u svako doba godine. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. To znači da se to posuđe može oprati.s. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza.š. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. 3731). najbolje zna. vidi: Sunen. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana.a. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. kada za to postoji potreba. Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. a Allah. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. ”Kitabul-ešribe”. u osnovi. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. a ima i ehlu-kitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. tuša itd. s. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol. Naime. Poslanik. Poslanik. Ipak. Neki ljudi kod nas.v. 3280) Mesar sam. u ruku nakon namaza.š. ”Bed'ul-halk”. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da. kao i u svakom drugom. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. pa makar de poprijeko nešto staviš.a. br.

v.s. izmišljena je riječ vehabija. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. 658) Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu.s. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. nemaju za to naučno opravdanje. Dakle.Fetve i savjet Stranica 105 od 154 s. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza.v. Dovoljno je. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. s. partijama i sektama koji je ovaj . Dakle. radu itd. oni koji koriste taj izraz. nemuslimanima. kako se čini. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. i njegovih ashaba. taj izraz koriste. Sunen. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. imajući političku i druge vrste. br. s. odnos prema komšijama. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. kada je u pitanju porodični život. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. uglavnom.” (Tirmizi.v. u komunističkom vremenu. ustvari. muslimanima. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. niti neki novi put. nemaju ni lijepe namjere. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda.a. Doduše. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. s. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. a mnogi. a krše praksu Poslanikovu. Oni koji imaju loše namjere. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. tako da je. ”Kitabuz-zekati”. ashaba i tabiina. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista.a. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. upravo zbog gore spomenutog razloga. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. rodbini. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima.s.a. ideja Muhammeda ibn AbdulVehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu.a. S druge strane. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. a kada se da rodbini.s. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. Dakle.v.

ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. ne treba postiti ostatak dana. kad je brada u pitanju. taj post joj ne bi bio validan. ako nema drugog izlaza. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti.” (Sahihul-Buhari. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. najbolje zna. b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. čitava porodica ispašta zbog toga. najbolje zna. Normalno. u granicama svojih mogućnosti. s. osim ako je prisutan mahrem. taj dan će napostiti poslije ramazana. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. Poslanik. i da je obrije. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. br. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. da se ne osamljuje. dž. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. 32).š. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. 32) Imajući u vidu da su amidžići. Ukoliko. čak i kad bi postila. da s njima održava rodbinske veze. dajdžićem i tetićem. tj.š. da ne uljepšava svoj govor. a Allah. čini mi se da. . da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. ”Kitabun-nikah”. što je itekako pogrešno.s. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. (Vidi: El-Isra. Prema tome. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. pa čak. Dakle. pa može koješta pomisliti. 5233). dž. uz ramazan. da li je dužna ostatak dana postiti? Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. muslimanka koja nosi nikab može.Fetve i savjet omladinski časopis bio počeo objavljivati. a Allah. Ako žena nosi nikab. osim ako priroda posla to zahtijeva. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. poklone itd. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. pa shodno tome i sa amidžićem.a. dajdžići i tetići bliža rodbina.v. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. Naime. u granicama potrebe. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. Oni pak. Ona može taj dan jesti i piti. s njima razmjenjuje posjete. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. da ih posjećuje. žena je dužna. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. Stranica 106 od 154 Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. ja bih mu preporučio da je potkrati. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret.

. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. 6164. Kurtubi. str. uz napaštanje propuštenog dana posta. 6087. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti.v. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. Normalno je da. u određenim okolnostima. dužna je da. Molim Allaha. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima.v.s. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. to treba. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. ona kao kćerka. Imam Šafija. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. U svakom slučaju. ”Kitabun-nefekat”.Fetve i savjet Stranica 107 od 154 U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. To što ona određene propise ne prakticira. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. uobičajeno i potrebno. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. s. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Ukoliko je ona u islamu. (Vidi: Sahihul-Buhari. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni.a. Sahihu Muslim. Naime. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. Nadalje. 6709. u početku. dž. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. ako namjerno prekine.š. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. El-Umm. učini kefaret (tj. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. El-Hidaje. a što je u njegovoj mogućnosti. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. ”Kitabus-sijam”. 1936. 5368. br. pa makar se radilo i o velikim grijesima. ”Kitabus-savm”. Isto tako. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Kada je postač dužan da. u granicama mogućnosti. (Vidi: Marginani. 1111) Prema tome. kao što je namaz. da vas pomogne u onome što je dobro. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. El-Kafi. 2/246. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. Dakle. kao što je putnik. ti možeš sa njom ostati u braku. posti dva mjeseca uzastopno. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. bolesnik kome post škodi itd. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. 6711. 1/122. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti. post i sl. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. Ibn Kudame. ili je postila van ramazana. br. ”Kitabul-edeb”. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. ElKafi. s.a. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. . ispoštovati. ”Kitabu kefaratil-ejman”. nije obavezna činiti kefaret. 124. pa čak i spolnim odnosom. Normalno. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja.s. ili određene grijehe čini.

Njena namjera je da tu garderobu. tjelesnom i intelektualnom.trećinu. Međutim. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. Kurtubi. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. a Allah.a. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. Ima li osnova da. s. dok je ležao na smrtnoj postelji. dakle napaštanje tog dana i kefaret.š.š. naklanjavanje sunneta. 124) Međutim. najbolje zna. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. kada je na zenitu i kada zalazi. a ako je veća. tehijjetul-mesdžid. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Dok je osoba pri zdravlju. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. Osim toga. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka.. da nije providna. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. pokloni u dobrotvorne svrhe. . zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. Također. pokloniti spomenutu odjeću. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. zavijestiti itd. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Dakle. dž. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. (Vidi: Marginani. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. Bolje ti je. Isto tako. 1/122. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. najbolje zna. Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. El-Kafi. dž. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. na taj način. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . kad su ibadeti u pitanju.Fetve i savjet Stranica 108 od 154 od strane osoba koje su dužne postiti. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. uopće nije dozvoljena. dok je još zdrava.. koji je htio da. str. Dakle. r. Poslanik. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. a i trećina je puno. najbolje zna. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. dva rekata poslije tavafa itd. a Allah. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. 2742) Prema tome. u slučaju smrti. dž. dženaza-namaz. ili ukoliko ostavi testament. Prema tome. Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. sestra o kojoj je riječ. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. Međutim. kad sunce izlazi. uistinu. ”Kitabul-vesaja”. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. analogija (kijas). br.a.v.” (SahihulBuhari.s. Naime. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. El-Hidaje.nemaju validan dokaz. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj.š. Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. a Allah. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti.

Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju.” (Vidi: Ibn Kudame. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. kao što je sapun i slično. kosti. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. s. dž.š. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. El-Mugni. . Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu.a.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito.v. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. u pogledu momka ili djevojke. dlaka i koža. najbolje zna. uglavnom. od neutralnih osoba.oni koji jedu nedozvoljeno.” (Sahihu Muslim.161. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. pak.” (Sahihul-Buhari. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. IV:29.v.a.. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. dakle. kako njeno meso tako i loj.š.Fetve i savjet Stranica 109 od 154 Naime. IX:34). ”Salatul-musafirin”. U tom hadisu Poslanik s. s. najbolje zna.s. dž. Ibn Madždže. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. S obzirom da mito i korupcija. Ebu Davud. Uzvišeni Allah kaže: ”. 3/3580. milosti. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. 1192) Prema tome. Musned. br. 5/279) Prema tome.. 3/1336... 2/2313..š. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”.s. upravo. br. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. 2/164. tiče savjeta i preporuka.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. ”Kitabuldžum‘a”. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. 14/59). štiti pravo svakog pojedinca. ali prokletstvo Poslanikovo. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. (Ahmed ibn Hanbel. to bi bilo pogrešno.. Sunen. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta.v. Musned. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. Sunen.a. Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. sa svojim savršenim propisima. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. dž. s. Prema tome. a Allah.s. 1337.v. To je najbolji način. Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. Što se.a. 2/388. Ahmed ibn Hanbel. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. čak i nakon štavljenja. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. a Allah.

3/1090. uči da prema ashabima Allahova poslanika. s. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). Mi ih spominjemo samo po dobru.s.” (El-Feth. Osmana. Alije. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv..” (Et-Tevbe. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije.” (Sahihul-Buhari.s. milosrdni međusobno. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika). su na licima njihovim. Ljubav prema njima je vjera (din).v. što su. oštri su prema nevjernicima.š.Fetve i savjet Stranica 110 od 154 Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu.s. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan). ”Kitabuš-šehadat”.a.a. 237-241 (komentar i valorizacija dr. bilo na filmu ili u pozorištu. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što . niti se nekog od njih odričemo. s. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. zaista. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je.. (Vidi: Medželletul-buhus el-islamijje. El-Menar. tragovi od sedžde. H. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika.. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom.. Dokaz za to je njihova pohvala. održana u Meki 1390 H. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove.. u mjesecu muharremu 1379. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. voljeli.a. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. kao npr..a.. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). s historijske tačke gledišta.. br..a. s.s. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. kćerke? činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. U reviji ”ElEzher”.v. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. 1/228. a i oni su zadovoljni Njime. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. Nurul-jekin fi usulid-din. str. bošnjački alim koji je umro 1615 god. s.v. dž. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik.. 100)..a. 14/827-830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima.v. a Poslanik.. s.s. Hasana. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. Omera.v. a koji su s njim. Husejna. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra.s. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Tako npr. Muavije i njihovih sinova.v. god. pružajući mu podršku. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. El-Fetavi. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Njihova obilježja. neka je Allah s njima zadovoljan./1958. a zatim ona koja ih slijedi. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. da sačuvaju njihov integritet i čast.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. s.

god. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. Dana: 30.v. i ostalih s druge strane. film. s. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.s.Fetve i savjet Stranica 111 od 154 će skrnaviti lik osobe koju glumi.s. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi./24.a. 1. s.s. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. supruge i njegove kćeri. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.s. najbolje zna.v. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.a.s. Ebu Talib.s.v. s. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. s. s. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. tako da bi i to. s. porodicu.s. u pogledu imana i morala.a. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. nego možemo imati samo štetu. s. . u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama. dž. s.v.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici. 1999. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik.a. 04.v. Prema tome. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni.v. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike.” U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri ElEzheru.a. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. Osim toga. 2001 god. porodice s jedne.s. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu.v. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. dao. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. rade kostimografiju itd.v.a. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove.v. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom.s. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. u manjem ili većem obliku.a.a. smatram da. s. s. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. a dobro će biti veliko.a.s.v.a. održanoj 30.v. 1422 H. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. Hasana.v. vjerovatno. svetosti. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. vi niste kao druge žene!”.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. s. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika.š. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. Husejna i Ali b. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima.s. a Allah. s. Nadalje. 6. neće proizvesti negativne posljedice. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja.a. Naime. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. porodice. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika.s. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. te članove porodice Allahovog Poslanika. za to nema smetnje.a.

br. 3103) (U istom značenju. Šerhul-akide ettahavijje. br.” Otišao sam i vratio njegov dug.a. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. ne može ući u Džennet) zbog duga.” (Nesai. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. ”Kitabul-imare”.” ”Daj joj.š. Idi i vrati njegov dug.s. (Vidi: Fethul-Bari. Abdullaha b. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. odgovorio je. kako ne bi uvrijedili muslimane. dž.s. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. Neke će biti u peći bludnika i bludnica.a. ”Kitabut-ta‘bir”. Molim Allaha. a neke će biti na Zemlji. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata. Musned.v.v. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. 16593. To su duše nekih šehida. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. priča Sa‘d. odgovorio je. a to su duše vjerovijesnika. u najvišim sferama.s. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. zaista. ”Musneduš-šamijjin”.Fetve i savjet Stranica 112 od 154 I na kraju. Džunduba. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je . neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. Međutim. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. ”Kitabul-džihad”. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. ne svih. One su također različite po stepenima. neka je na njih Allahov salavat i selam.v. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. s. Kada je čovjek krenuo (Poslanik.š. 7047. ali vi ne znate!” (El-Bekare. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. a nema dokaza. ali mi je Vjerovjesnik. zatvoren (tj.s. to mi je Džibril prethodno rekao. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša.) mu je rekao: ”Osim duga. Htio sam.a.” (Ali Imran. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. br.) (Ahmed. s. s. rekao: ”Tvoj brat je. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. od smrti do ponovnog proživljenja. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima.” (Ibn Ebul-Izz. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. Vidi: Ez-Zevaid. list br. a Allah najbolje zna. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. Sunen. ona istinu govori”. Amin! Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. s. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. tj. to potrošiti na njegovu djecu.a. neka bude spreman podnijeti posljedice. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. oni su živi. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. Mislim da to nikome nije potrebno.v. želim naglasiti da većina nemuslimana. dž. br. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura.

zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja.” (Ebu Davud. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. 1917) Tako Poslanik. br. Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. uistinu. 3373. manje u klasičnom smislu. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. ”Kitabu ehadisi-l-enbija”. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. onda će npr. Ali. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati.s. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. Za jedne će postati put dangube i trošenje . 343. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. ta djelimična. prostituciju. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. El-Mekasidu-l-hasene. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik.a. blud.v. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. (Vidi: Sehavi. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. Sahihu Muslim.s. u jednom hadisu kaže: ” Allah. zakonu.š. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. želeći njome ono u čemu je svako dobro. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. briga o konjima i jahanje. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac.a.a. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. a sami se neće baviti sportom.v. zabranjeno. svađe i ubistva zbog preljube.š. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom.v. Sunen. incest. 1637) Dakle. po Allahovom. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. U plivanju je zdravlje. možda. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. Isto tako. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. šerijatski propis je da djeca uče plivati. s. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. prirodni zakoni. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. br.a. dž. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. itd. Naime. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu.Fetve i savjet Stranica 113 od 154 Vjerovjesnik. invalidna) osim troje: streljaštvo.š. Allaha. a da gađate bolje vam nego da jašete”. rušenje porodica. ”Kitabu-limare”. droga. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. a sport. dž.. Molim. br. s. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. Nadalje. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava.” (Tirmizi. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. te tri stvari. porodici. omeđen šerijatskim propisima.s. društvu i svome okruženju općenito. dž. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. to će ih odvesti u nemoral. iako su vid zabave. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. str. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. pa joj. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju.š. bavio se sportom. dž. To (troje) je istina..s. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. Međutim. br. s. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. s.v. Sunen. Sam Poslanik. komšiluku. Npr. br. (Vidi: Sahihul-Buhari. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. ”Kitabul-džihad”.

te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama.. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. Jeste da je on zaradio sebi za život. Onaj ko je dangubio gledajući ga. Griješan će. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. sve je to kratkog daha. jer viši ciljevi. razvijanje sportskog duha. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. posao ili živce izgubio zbog utakmice. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. ali moraju imati koristan cilj. kao što je npr. Međutim. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. krađa. Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. Dakle. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. (Vidi: Ševkani. ako se obračuna cijena njihova liječenja. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo.. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. upoznavanje i zbližavanje ljudi. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. da se ne dangubi. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. ili. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. . koje spominjete u pitanju. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. pa i islamskih. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. inženjera. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. Mnogi ljudi. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. pozitivne tolerancije itd. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. rudara.Fetve i savjet Stranica 114 od 154 novca u nešto što je beskorisno. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. kako pojedincu tako i zajednici. Isto tako. preciznije rečeno. možda. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. toplotu i rahatluk. posežu za mitom. Što se tiče viših ciljeva. biti samo onaj ko mito uzima. radi postizanja viših ciljeva. pa i islamskih. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. ko je. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. To je slično duhanu. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. Nejlul-evtar. u tom slučaju. seljaka i ostalih koji proizvode. 8/308) Dakle. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. na koristan i tijelu ugodan način. održavanje kondicije. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. Huliganstvo. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. ali sve te pare su iz džepova zidara.

Neko nekoga vara. alkoholizam itd. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom.Fetve i savjet Stranica 115 od 154 razbojništvo. može biti veliki grijeh. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. tvornica. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja.. Dakle. poboljšanje školstva. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. zaštite čovjekove okoline. čestitosti. uz zadovoljstvo. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. Npr. ali je činjenica da ih ima.. nikakve koristi. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. dajući im mito kada to oni i ne traže. Broj onih koji rade tako human posao. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. a ne realno. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. donijela i realnu korist?! Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. možda. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. za njih važi opće pravilo o davanju mita. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. ti se možeš . u kojem su se našle zdravstvene ustanove. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito.. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. Što se. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. Možda je teško materijalno stanje. nadam se da je mali. ima štetu. pak. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. navelo neke da počnu uzimati mito. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. Uz to. Isto tako. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. nego. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. Time mi sami sebi činimo zlo. Prema tome. Pitam se. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. ponajprije u očima onih koji im mito daju. Djevojka sam. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. vjerovatno. kao što su štrajkovi itd. nadam se da on neće biti griješan. iznevjerio je profesionalni kodeks. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. Nadalje.

uz Allahovu. god. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. 27. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. 57. a zatim u njoj klanjati.). Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br.Fetve i savjet Stranica 116 od 154 udati za tog mladića. nadati se. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. Roditeljima preporučujem da. a zabranio ono što je štetno. dž. 168. Zbog toga je. 160.s. Amin! Može li se. ja ti to ne bi preporučio. br. 291) Da li je ispravno tajno vjenčanje. Poslanik. U svakom slučaju. čini mi se. da ih uputi na pravi put.v. Poslanik. na dunjaluku i ahiretu.. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. uprkos činjenici što se on pokajao.s. može. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne. Međutim.s. odgovorio: ”Istrljat će je. Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin.a. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. bez znanja budućeg punca? . a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. Međutim. Muslimani. El-Maide.v. proteine i druge vrste takvih preparata? To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. dovoljno je da se uprljano mjesto opere.a. u većini slučajeva. po šerijatu. čini se da je to.” (Sahihu Muslim.š. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. prije svega. Čak i ako je uprljana. mart 1999. ne treba da proklinju. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. Međutim. Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Ukoliko odjeća nije uprljana. zatim će je oprati vodom. s.a. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. ne mora je mijenjati. da budu dobri i čestiti itd. dž. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. muslimanu to biva automatski haram uzimati. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. s. ali ako je imao nesređen život. Nadalje.š. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. dž. kada su najviše naljute na svoju djecu. 88. 172. kaže da nije došao da proklinje. kao što kažeš. jer roditeljska dova je kabul. jer. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice.v. zatim će je iscijediti. Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da. jer naš Poslanik. dž. mole Allaha. Mi nismo ummet koji proklinje. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. teško održati u tajnosti.š. ”Kitabuttahare”. te savremenim komunikacijama. muškarac oženiti drugom ženom. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Uzvišeni Allah. 157) Prema tome.š. Molim Allaha. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. je. El-E‘araf. Preporučujem svim muslimanima da za druge. ako je poznato. s. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. inače. (Vidi: El-E‘araf. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare.

u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. Mugnil-muhtadž.Fetve i savjet Stranica 117 od 154 To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. Otuda.” (Nesai. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. zakonima. Otuda Allah. pa prema tome i na genetiku. a Allah. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. dž. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. Međutim. tada bi. za žene koje zbog hajza propuste određene dane.š.s. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. Ed-Durr el-Muhtar. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. ”Kitabun-nikah. u ime Njega: ”Čitaj. 1/524. dž. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. najbolje zna. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. a prije nego se okupa? To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. Nije Poslanik. dž. jer je šerijat. To se razumije iz 222-og ajeta sure ElBekare. dž. (Vidi: Fethul-Kadir.š. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane.a.š. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. Genetika. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o . Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. 1/390. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. EšŠerhu-l-kebir. ne boje. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. u skladu sa ostalim Allahovim. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu.š. Nadalje.š. Sunen. kao i bilo koja druga nauka. a za kupanje riječ “tetahherne”.v. s. br. dž.” (El-‘Alek. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. gdje je Allah. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. Naime. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. El-Mukni‘. 1/242. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. 3316) Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Islam podstiče na nauku.š. Međutim.š. čita i istražuje. El-Insaf. dž. tj. dž. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog.

nema mita ni korupcije. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. dakle. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. o njima neprestano govoriti. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. Jedno kaže da treba naklanjati. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. dž. pa potom bude pobačeno mrtvo. U svakom slučaju. Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. drugo da ne treba. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). dž. treba znati. Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehlisunneta. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. tako da im mito nije potrebno. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. ali znam da je ima. ili se rodi živo pa potom umre. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. da među onima koji se boje Allaha.š. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. prvo mišljenje ima prednost. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. dakle nosiocima izvršne vlasti. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. Nadalje. Oženio sam se šiijkom. što je zabranjeno. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. bavljenje muzikom je .Fetve i savjet Stranica 118 od 154 čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. da li je dužna akšam naklanjati? U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. smatram da. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. gdje. najbolje zna. Međutim. uglavnom.š. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. tada bi trebalo da naklanja.š. daju visoke plate. najbolje zna. a Allah. a Allah. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. Živim u Italiji. tada ne bi. njih kao loše primjere isticati. prije negoli je klanjala akšam. Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. dž. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna.

zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. jer ako ”postane” muško. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. boks. lažne). ništavne. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. ”Kitabul-džihad”. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). ili preopterećuje ljudski organizam. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. Sve su to novotarije. Uz to. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. kao što je takmičenje u dizanju tegova.”’ (Šerhulakide et-tahavije. uslovno rečeno. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. zabranjen je. Poslanik. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. Žalosno je što vam je hodža takav.” ElAjni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. 2000. niti je to naredio neki od imama u vjeri.Fetve i savjet Stranica 119 od 154 grijeh. za pare).v. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. 2/672.. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. i nevažeća (batil) djela. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. ženskim sportovima. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. Prema tome. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. ženstvenost. (Vidi: Ebu Davud. može klanjati koliko hoće. haram.a. u nekim aspektima. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. . niti dao olakšicu u tom pogledu.”. maj. Živim u Makedoniji. Normalno. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. govoriti Allahu ekber). s tim abdestom. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. razlikuje od muške. 9. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. koristan. senzibilnost itd. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. s. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Žena treba da se bavi.” Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Ne samo da zapreke ne postoje. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Sahibi-uzuru.s. Sunen.. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. što je i osoba sa postavljenim kateterom.

Fetve i savjet

Stranica 120 od 154

br. 2564) Uz to, zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen, ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne, ne treba, osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni, ili pak onima koji će tu odjeću nositi, pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih, shodno tome, nije dozvoljeno koristiti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u 90. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo, odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan, kroz alkohol i kocku, želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili, tj. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego, naprotiv, pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188, IV:29. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu, tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću, a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro, bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Zlo koje društvo trpi, a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija, kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su, daleko veći. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to, međutim, on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Da li je on u pravu? Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima, dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Na drugom mjestu, čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Međutim, velika je greška ako to druženje pređe granicu, kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Znam da mnoge supruge, također, pretjerano sijele sa svojim komšinicama, zapostavljajući svoje muževe i djecu. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije

Fetve i savjet

Stranica 121 od 154

dozvoljeno. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću, jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze, od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati, a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Nadalje, sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo, a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi, ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. I, na kraju, preporučujem ovom bračnom paru, a i ostalima, da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Razgovor i dogovor, popraćeni razumijevanjem i lijepim željama, su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće, zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest, a poželjno je da se nakon toga i okupa. Prenosi se da se Poslanik, s.a.v.s, dok je bolovao pred smrt, kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 687, Sahihu Muslim, ”Kitabussalati”, br. 418) Što se tiče namaza, hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza, tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati, u suprotnom, dužna ih je naklanjati. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar, 1/330, 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati, s obzirom da je Poslanik, s.a.v.s, rekao da pero ne piše djela ludoj osobi, osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena, taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Naime, Aiša je pitala Allahovog poslanika, s.a.v.s, o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati, osim ako padne u nesvijest, a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz.” (Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila, te, shodno tome, nije odgovorna za svoja djela, niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. (Vidi: EšŠerhus-sagir, 1/364, El-Muhezzeb, 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti, kao što su post i namaz. (Vidi: El-Mugni, 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava, a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Nadalje, oni kažu da je to konsenzus ashaba. Naime, Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti, a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. (Vidi: Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od

Fetve i savjet

Stranica 122 od 154

njih nije usprotivio. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz, jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab, a oni su slabi prenosioci. (Vidi: Buhari, Ed-Du‘afaus-sagir, str. 31, 41, Nesai, Ed-Du‘afa vel-metrukune, str. 30, 37, Ibn Hibban, El-Medžruhun, 1/248, 1/288, Zehebi, Mizanul-i‘tidal, 1/572-574, 1/625-626) Isto tako, oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje, ludoj osobi ne pišu se djela, nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti, a mogu se onesvijestiti. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Kur‘an u 31. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. U tim ajetima ne spominju se daidža, amidža niti dajdžić i amidžić. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena, ali njihovi sinovi, tj. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. niti se sa njima smije osamljivati. Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno, a možda ponekad i obaveza, bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Naime, preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Prema tome, čim prekršiš zakletvu, dakle, čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš, dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu, ili, umjesto toga, možeš da ih odjeneš. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ajet sure El-Maida. Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju, tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. Prema tome, pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha, dž.š, Sudnji dan itd, ojača, a uz to, ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol, droga, prostitucija itd, dakle, zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli, a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom, sa majkom svih zala, kako Poslanik, s.a.v.s, naziva alkohol, prokleti od Allaha, dž.š. Molim Allaha, dž.š, da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki, a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika, s.a.v.s, kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Naime, kada je objavljeno Sebbihisme rabbikele‘ala Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane

Tako se npr. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. Radim u Njemačkoj. tada inša-Allah. Sunen. kako će obavljati namaske ruknove? Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. Babud-du‘ai fir-ruku”. obavlja onako kako najbolje može. ve evvelehu ve ahirehu. sedžda itd. ruku (pregibanje). jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo.s. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama. odjeća i mjesto na kom se klanja. dikkahu ve džillehu. Međutim.a. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. Željela sam se udati. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. ”Kitabulezan. (Vidi: Ibn Madže. Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. najbolje zna. ”Kitabus-salati. kao što su sabahski. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti.š.” (Sahihu Muslim. Dakle. a Allah. s.s. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje. 877.v. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. akšamski i jacijski farz uči naglas. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. Naravno. ”Kitabus-salati. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. ”Kitabus-salati. Allahummagfir li.” (Abdurrezzak. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. kao što je strah od neprijatelja. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. Dakle.a.v. s. ali ako neko to nije u stanju. Babul-kavli fir-ruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. El-Musannef.Fetve i savjet Stranica 123 od 154 rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. kao što su kijam (stajanje). Sahihu Muslim. ali još nisam naišla na pravu priliku.” (Sahihul-Buhari. pa makar i sama klanjala. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. Molim vas za savjet. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. dž. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. i to je lijepo. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. dove koje su prenesene od Poslanika. Znaj da nisi jedina koja se . te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. Babu ma jukalu fir-ruku‘i ves-sudžud”) Što se nafila tiče. Kada starija osoba klanja sjedeći. Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike.

koliko je to moguće. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. Prema tome. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. Ukoliko vlasnik nije dostupan. koji su tokom svoga života primali mito.” (Sahihu Muslim. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. želi da se pokaje. Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti.v. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: . tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. pak. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. Zbog toga je Poslanik. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. br. br. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. Naime. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave.š. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. ”Musnedul-muksirin”. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. s. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Amin! Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. 4370. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). jer Allah.” (Nesai. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. Prema tome. Sunen. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Prije svega. dž.š. dž.š. Što se. Hediju je pohvalno davati. Molim Allaha. Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: 1) da se lovi radi hrane. ”Kitabud-dahaja”. br. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio.Fetve i savjet Stranica 124 od 154 suočava s tim problemom. mora posezati za onim što je grijeh. da ga gađate). vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. boreći se za golu egzistenciju. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti.s. Molim Allaha. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. a dozvoljeno uzimati. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno.a. a nije me ubio radi neke koristi. ”Kitabussajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. kao što su tehijjetul-mesdžid i dženaza-namaz. dž. Musned. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. da nas uputi pravim putem. Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. Ahmed. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. taj i taj me ubio iz zabave.

b) da bude divlja. dug proces.š. jer je osobi u ihramima. poznavao propise islama ili ne. sve dotle. inša-Allah. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. od njega polahko distancirati. b) da ga lovac pošalje na plijen. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. U svakom slučaju. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. b) da ima namjeru lova. malih i velikih. zabranjeno loviti na kopnu. Naime. bilo potpuno ili djelimično. kako bi. c) da umre od rane. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. jer će time njihov lov biti. tako da slušaju lovca šta im naredi. uvidjevši njegov pogrešni put. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. mogu i ja”. Ovo su osnovni propisi o lovu. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. Smatram da našoj braći i sestrama. Imam prijatelja s kojim se redovno družim. kao što je zub i nokat. a ne odmagati im. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. nije jedini. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. Bez obzira ko taj čovjek bio. a ne radi sebe. sokola). sasvim realne. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. To je. uzroke takvih pojava eliminisati. d) da ne jede ono što je ulovila. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. dž. prije svega. bilo javno ili tajno. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. treba. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. bio učen ili ne. ne daveći. ili pak neki drugi pristup. ne domaća. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. koje su u okolnostima u kojima živimo. Generalno. pomoći. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. bez sumnje. Primjer koji navodiš. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. c) da lovac ne bude pod ihramima. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. dunjalučke i ahiretske. dakle da ne ode loviti sam od sebe. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. dakle da love po njegovoj naredbi. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. moraju biti obučeni. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. soko itd. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. Otuda se prema tim pojavama. uz Allahovu.Fetve i savjet Stranica 125 od 154 Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. bilo da ide na hadž ili umru. nažalost. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim . na njega djelovao u pozitivnom smislu. berićetniji. pomoć.

Prema tome. tekije su nečije druge.” (Sahihu-l-Buhari.) ”Džamije su. što treba naglasiti. s. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. s. s. dž.Fetve i savjet Stranica 126 od 154 mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. pomoć voditi ka dobru. dž. Nadam se da je takav slučaj sa . jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi.v. pa nemoj.a. i pored svega.s. pa prema tome u tekije. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima. dž.š. br. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će.s.š. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. 3688) No. dž. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). jer s kim si takav si.a. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. Poslanik. jer Allah. a oni bi trebali biti naš uzor. u Allahovom Poslaniku. što je važno naglasiti. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana.š. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. a Poslanik. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. praksi.š. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. nisu ni ulazili. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. U ovom ajetu Allah. dž. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. Prema tome. ”Kitabu-l-menakib”. Molim Allaha.v.a.š. Ja imam antipatiju prema sufizmu. s obzirom da ih nije bilo. s. s. dž. uz Allahovu. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih. 18) U ovom ajetu Allah. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. prije svih. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri.a. Ta ideja.s.š.. Nemoj sa njim ni prijeteljovati.a. Amin. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. Prema tome. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. kao sljedbenici Allahove.. uistinu. a ne Njemu. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti. dž. Drugo.s. treba da se ugledamo.s. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri.v.v. vjere. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. Treće. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute.š. s. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. Allahove. a neki vrlo daleko od nje. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju.” (El-Maide.” (El-Džinn. je suština islama.v. ne na osnovu imena. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo.a.s.v. a ne Njegove.

ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. ujutro i naveče: 1-5. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Sihra ima više vrsta. Poslanik.a. neko manje.š. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta. kaže da svaki Allahov. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. prije svega. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. dž. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. a u izostavljanju gubitak. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. s. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. 255-257 i 285-286.s..i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. . Poslanik. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. mesdžid. dž.v. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. uistinu bude i ostane mesdžid. 282.” (El-Bekare. Nadalje. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan. dva muškarca vaša. kaže: ”I navedite dva svjedoka.š.) ”.v.s. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. Prema tome. jer u njenom učenju je berićet. pa ih pogledaj u Hisnu-l-muslim i drugim zbirkama dova. rekao ”Allahov. Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.v.. dž. a svi ljudi griješe. sve dok su u islamu. Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. To nije šerijatom propisano. br. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan.s.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi.. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Ne. s. Normalno. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. dž. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi.š. nesuradnju u grijehu. Međutim.a. Uz prethodno.š. ”Kitabu salati-lmusafirine ve kasruha”. praksi i praksi njegovih ashaba. čak. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku.a.s. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. s. neko više. Molim Allaha. Uzvišeni Allah. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. kaže: ”Učite suru El-Bekare. dž.a. s.v.a. rob”. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. s. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. To što džin govori može bit indicija. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. a to. Allahov.. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim.”Vidi: (Sahihu Muslim.. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru. 2. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz.Fetve i savjet Stranica 127 od 154 Tabačkim mesdžidom.v. naređuju dobro i odvraćaju od zla. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu.s. Amin.š.” (Et-Talak..

kakvih dosta ima. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. odnosno opomena. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. br. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. najbolje zna. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. da li je s tim Allah. dž. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. Bez obzira na okolnosti. a ne zapostavljanje i nasilje. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. a i njen muž prema njoj.š. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. To što neki muslimani kod nas. zadovoljan. što mu mrtvom koristi dotična uputa. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. Međutim.š. ”Kitabu-ldženaiz”. ne oprosti. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. Međutim. (Vidi: Er-Rum. Prema tome. po šerijatu. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. dž. a možda i nekih drugih razloga. dakle silom. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. dž.Fetve i savjet Stranica 128 od 154 Ukoliko si ti. takvo razumjevanje . Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha.š. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. 916). a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. a Allah. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere.” (Sahihu Muslim. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. ukoliko joj Allah. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. i može li se to tretirati silovanjem? Poznata je činjenica da žena. 21.

Ukoliko ih bude manje. br. tako da npr. 697.š.) Prema tome. onda upotpunite šaban trideset dana. Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju.a. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. rekao: ”Postite kad ga (tj. obično nakon što se umrla osoba ukopa. nije nikada umrlu osobu. bilo da si lično mlađak vidio. Bilo kako bilo.a. s.) Na osnovu prethodno rečenog. S kim ću otpočeti postiti.s. Naime. a Allah. a ako vas u tome oblaci spriječe. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. ako je neko mlađak vidio.š. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta.v. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. dž. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. s. s.s. Molim Allaha. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. s. bilo prije ukopa ili nakon toga. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. smatram da to treba da slijediš. najbolje zna. ako ga vide u Rabatu u Maroku. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. jer je Poslanik. Isto tako. dž.v. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. ”Kitabus-savm”. morat ćeš razliku napostiti. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. mlađak) vidite.” (Sahihu-l-Buhari. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti. 7/86-87. ”Kitabus-savm”. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.s. Poslanik je. Poslanik. br.s.a. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava.a. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj.v. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa.Fetve i savjet Stranica 129 od 154 očito nije tačno. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. bajram je kad mrsite. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila.a. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. 1909.v. Sunen. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. i mrsite kad ga vidite.” (Tirmizi. Međutim.). a onaj ko sazna da je postio na . Prema tome. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? U osnovi. u Meki ga teško mogu vidjeti. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. a ne kada osoba umre. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna.v. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. nagovarao da izgovara šehadet.s. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. s. a u Indoneziji ne mogu nikako.

a.s. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. Kome je post obavezan? Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna.) Dakle. hajz i nifas za ženu itd.Fetve i savjet Stranica 130 od 154 bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. a kurban-bajram je kad kurbane koljete..” (Tirmizi. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. To je posebno važno u slučaju bajramnamaza. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. a to je ”ajnu-l-jekin” viđenje: ”okom sigurnim”. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama..š. br. Poslanik. potrebno je zanijetiti post prije zore.v. dž. kao što je bolest. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. dž.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. najbolje zna. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara.š.š. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). ukoliko je u stanju. viđenje ”okom sigurnim”. jer svijetu u kome živimo. dž. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. a ona to nije učinila. sigurno znanje. između ostalog. rekao: ”. Allah. Prema tome. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. Sunen. b) da je razumna. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. ”Kitabussavm”. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. jer je Poslanik. a Allah. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. 697. dž.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. za oprost. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur.bajram je kad mrsite. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. odnosno mrse. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. Međutim. c) da nije na putu. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu-l-jekin” tj. . naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. S druge strane.š. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. ako ne. s.

To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. br. Sahihu Muslim. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe . osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. ”Kitabus-sijam”. Poslanik. tj. 1100. s. tj. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. Normalno.s.v. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. uslov za postača.v. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. Na osnovu prethodno rečenog.š. 1954. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. zatim istaknuta ulema poput dr. Jusufa el-Kardavija. a Allah. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. a ne on sredinu.a. da bi se mogao iftariti. da musliman u njoj može prakticirati islam. Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu.) Dakle. izaslanstvo.v. 2294. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe.Fetve i savjet Stranica 131 od 154 s. br. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. Međutim. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi.a. najbolje zna.s. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. jeste da sunce zađe. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. Prema tome.a.” (Nesai. misionarstvo itd. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. Da li je naš post ispravan? Da. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. br. To zbog toga jer je Poslanik.” (Sahihu-l-Buhari. Međutim. ”Kitabus-savm”. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. dž. Kadi Husejna. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period.) Ovdje se misli na ramazanski post. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. ”Kitabus-savm”. Međutim. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. Sunen. Naravno. dakle da njega sredina mijenja. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima. s.s.

jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. niti bilo kakve infrastrukture. pa neka svako dobro razmisli šta sije. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. a Amerikanci to neće moći. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalm-bombama. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja.š. čini se da oni više vole šehadet nego život. dž. Svijet se. Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. ali. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. Iraku. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva . Alžiru itd. Libiji.š. koje su pravne posljedice? Ukoliko se zakune Allahom. Međutim. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. organizovanih bandi. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. Egiptu. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. Nadalje. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. dž. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. Tačno je da se svijet. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. Palestini. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. čečeniji. nakon što definiše terorizam. Uglavnom. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. i čega još ne. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. da pa se te različitosti sukobe. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. cijeli svijet. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. Somaliji.Fetve i savjet Stranica 132 od 154 nepravdu. nasilje i teror u Kašmiru. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. čak i u onim najdemokratskijim. činjenica je da je to čest slučaj. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. klanova. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha.” Dakle. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. Mindanau i tako redom. puna različitih rasa. Ako Allah. dž.š. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. Saudi Arabiji.

Sevri. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. uz kefaret. 646) Isto tako. moleći Allaha.s. a onda odluče da s njima nastave da žive. zaista. rekao. Poslanik. oni. str. 226-227) Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”.a. On nije oformio džemat u džamiji. (Vidi: Kurtubi. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. tada je dužan.a one nisu majke njihove.s. 4/285-287) Po njima. Nehaija i Ishaka. kao što im nisu dopuštene majke njihove. El-Kafi. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu.š. učiniti istigfar. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. Onaj koji ne nađe. tada je dužan. To vam se naređuje. a Allah dobro zna ono što vi radite. 51. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. pa. 1/156) Nadalje. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. ukoliko džamijski imam klanja namaz. Hasana. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. dž. . a kao dokaz navode primjer da je Poslanik.v. mustehab im je klanjati u džematu. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. 2-4. koje su pravne posljedice? Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. Ataa. Malik. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom . a ako odluče da se rastave. već je bio klanjao. ako to prekrši izvršiti zavjet. rok je samo četiri mjeseca. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. s. A onaj ko ne može. Ibn Kudame.v. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. a Poslanik. tj. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. prije nego što jedni drugo dodirnu. s. a to je stav Ibn Mesuda.a.Fetve i savjet Stranica 133 od 154 kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet..š.645. s. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju.a. O ovom propisu Allah. da jednog roba ropstva oslobode. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. s.v. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. tada je. (Kasani. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija.s. a potom pristignu dvije ili više osoba. npr. A nevjernike čeka patnja nesnosna. ”Kitabu-l-ezan”. dž. pa. i ako se vrate ženama. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. El-Mugni. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. (Sahihu-l-Buhari. br.” (ElMudžadele. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. otići na hadž. Allah doista prašta i milostiv je. muž dužan izvršiti kefaret.” (El-Bekare. To su Allahovi propisi. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među žulemom.a. da mu oprosti što je prekršio propis.s.v. imajući u vidu da je namaz u džematu. kao što im nisu dopuštene majke njihove. odnosno dvadeset sedam deredža. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. Bedai‘us-sanai. otići na hadž. Allah doista sve čuje i zna. prije nego se vrati svojoj supruzi. kako je Poslanik. dužni su. Evzai i Lejs. Međutim.

dž.s. nije grijeh. ukoliko u tome nema pretjerivanja.v.” (Sahihu-l-Buhari. s. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju.) Prema tome. ukoliko nema zapostavljanja obaveza..s. a Allah. ili haram. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. bez šerijatski opravdanog razloga.a.) Ono je. tj. Sunen.s. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. Dakle. (Vidi: Tirmizi. na što je Allahov Poslanik.. s. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti.v. kockanje. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. uvrede. u naše vrijeme. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. svađe. ipak. Međutim. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. ”Kitabur-rekaik”. 1909. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. pratiti NBA ligu i slično? Pasivno bavljenje sportom.” (Sahihu-l-Buhari. gledati nogometne utakmice. 6501) Neka sportska takmičenja on je . da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. gledanje onog što je haram gledati itd. Poslanik. u tim okvirima. Smatram da.a. najbolje zna.a. Bilo bi ispravno. br. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. tako da npr. po šerijatu. Da li je. s.v. br.Fetve i savjet Stranica 134 od 154 što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva.s. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. ”Kitabus-savm”. klađenje. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. a u Indoneziji ne mogu nikako. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. da se za takve džemate kaže da su mekruh. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. 7/86-87. To je teško palo muslimanima. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. npr.v. posmatrajne sportskih nadmetanja. br. Velika većina. Poslanik. Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana. Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. to ne stoji. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. ako ga vide u Rabatu u Maroku. s. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. Dakle. ”Kitabus-salati”. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. općenito posmatrano. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. u Meki ga teško mogu vidjeti.š.a. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. onda posmatranje sportskih nadmetanja.

ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. po mogućnosti. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. br. ”Kitabul-libas”.š. dž. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno.Fetve i savjet Stranica 135 od 154 odobrio.a.v. Kitabu Firdevsi-lahbar. koji mogu biti i smrtonosni. streljaštvo i jahanje. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. ukoliko mantil. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. Bakterije i ostali mikroorganizmi. 2/69). haljinu i tome slično. ti s njom možeš ostati u braku. dž. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. dugi nokti nisu izvor ljepote. tako što će ona obući dug ogrtač. 545. Primio sam islam i oženio se muslimankom. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. a higijena je dio islama. 1807). dž. a Allah. Klanjajte istiharu i molite Allaha.a. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. 5/415) U svakom slučaju. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. (Vidi: Dejlemi. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. Molim Allaha. kao kada se npr. ja bih vam preporučio razvod. Preporučujem sestrama da. Prema tome. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. r. Najljepše ruke su one koje su najčistije. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje. Poslije toga. a tu spada većina sportova. Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se . br. kao kad ga je Seleme b. Naime. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. nego izvor nečistoće. Sahihu Muslim.š.š. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? U osnovi. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. a u nekim je i sam učestvovao. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. a to su plivanje. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). utrkivao sa Aišom. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. haljina ili dimije pokrivaju stopala. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. najbolje zna. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. s. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. za ispravnu odluku. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem.”Kitabut-tahare”. stopala pokriju.s. preporučio bih im sve sportove koje vole. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala.

. Ti imaš pravo. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. kao što je navedeni primjer u pitanju. Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. s obzirom da je ona tražila razvod. biti svjedok pri sklapanju braka. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. pa čak da tražiš i više od toga.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. bilo javno ili tajno? Musliman koji ide u džamiju. (Vidi: Sahihu Muslim. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. Spomenutom muslimanu koji. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. Međutim. osoba koja ponekad konzumira alkohol. Žena me je samovoljno napustila i traži razvod.š. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu.š. može biti zaveden od šejtana. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. jer je Poslanik. zbog toga što on. namaz ima. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. u sahih hadisu. mehanički. dž. godine? Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. a Allah.. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. najbolje zna. Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo.Fetve i savjet Stranica 136 od 154 ukaže potreba. Prema tome. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. dž. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. kada je u svjesnom stanju.a. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. može. uprkos činjenici da ide u džamiju. Normalno. Babu hisalil-fitre. radi to ružno djelo. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. prakticirajući islam. ima zaštitu koju mu Allah. Niko od ljudi nije imun na grijehe. pruža. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. i pored toga što ide u džamiju. između ostalog. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. zabranio da se taj period prekoračuje.s. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. Ukoliko vidimo muslimana da griješi.v. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. Ukoliko to čovjek čini. ili makar jedanput u četrdeset dana. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. Npr. i pored toga što klanja. isto kao i onaj koji ne ide. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. ”Kitabut-tahare”. s. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu.

Fetve i savjet Stranica 137 od 154 odjeća i mjesto na kom se klanja. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. dž. Smatram da je jače mišljenje koje kaže da to ne kvari abdest. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. Da li je moj postupak ispravan? Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. On ne zna od koga ga je ukrao. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. a koju će utvrditi neovisna komisija. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Amin. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje.š. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. tada nema smetnje za njihov odlazak. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. moraš pitati njihovog vlasnika. ali. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. Što se pak tiče dodirivanja spolnog organa djeteta pri pranju mišljenja uleme su podijeljena. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. Kako to mogu učiniti? To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. a Allah. najbolje zna. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. zamoliti za oprost. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. Molim Allaha. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Radim u mehaničarskoj radionici. dž. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta.š. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. .š.š. dž. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. dž. Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. Onima koji odu.” Radimo u privatnom preduzeću.

Štaviše. ti si obavezan da se za to pobrineš. zabranio je . i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas.s. bilo da su te optužbe istinite ili ne. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. nema smetnje za to.š.a. a ja sam u islamu. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. a Allah. Da li je on u pravu? Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Ne. Normalno.v. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. ili uče Kur’an? Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. s. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. dovom.v. najbolje zna. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). ili van nje. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno.š. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi.Fetve i savjet Stranica 138 od 154 Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. dž. Ako je Allah. dž.a. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. kao što je izučavanje korisne nauke itd. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. dova itd. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu.š. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. proizvodnji buke i galame u džamiji. s. Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. s. Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. najbolje zna. da proučiš toliko iz Kur‘ana. učenjem Kur’ana. Roditelji su mi bili nemuslimani. ne postoji bid‘a hasene. Poslanik. prihvatajući mišljenje drugog.s. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge.a. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Da. dž.š. dž.v. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. a Allah. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. Poslanik. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa.s. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). da toliko puta proučiš određene dove itd.

zabranjen zbog toga što je Poslanik. ako bi Bošnjacima u mjestima. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas.s.v. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili.s. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. oni se raspričaju čim imam preda selam. muslimanu je. dž. poput boksa.v. po šerijatu. dž. Dakle. u kojima su manjina. Prema tome.š. tada si griješan za taj propust. Dakle. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. takođe. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo.a. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. odnosno prema svim radnicima koji rade. Želim. kako poslodavac tako i radnik. po islamskom učenju. s. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. Da li su borilački sportovi. Dakle. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. stoji u hadisu. Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Poslanik. a kamoli .š. Boks je. Međutim. Dakle.a. najbolje zna. s.Fetve i savjet Stranica 139 od 154 ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. stvaranja.š. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. najbolje zna. Nadalje. Onaj ko nas vara nije od nas. a Allah. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. cilj ne opravdava sredstvo. Prema tome. muslimanima. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. kao što uče neke filozofije. a Allah. to je zabranio. Želim ukazati toj braći da. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. dž. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. Da li sam za to griješan? Da. Međutim. karatea. jer kako smo vidjeli Poslanik. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. a ne ti.a. a ne donose štetu. Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan.v. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farz-namaza. U lice je zabranjeno udarati životinju. a ne poslije sunneta. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. Npr. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. To je pogrešno. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. džuda itd. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. po šerijatu. mudro i lijepim savjetom.s. (Vidi hadis br.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. dozvoljeni po šerijatu? Što se tiče borilačkih sportova. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). za to nema smetnje. s. po šerijatu.

Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. a Allah. ili je krhke tjelesne građe. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. s. Prema tome. 1709. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. ”Kitabu-l-džihad”. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. da je žena bolesna.Fetve i savjet Stranica 140 od 154 čovjeka. s.š. Poslanik.v. s. Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Preporuka Poslanika.a.š. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. 1708. Otuda. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. pokretanje desnog kažiprsta. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. Koliko mi je poznato. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću. Prema tome. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. dž. jedan.a. br. dž. dž. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. najbolje zna. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju.v. s. Dakle. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. ime pri učenju Etehijjatu. Ona se smatra nečistom. da se kroz sport tijelo relaksira i jača.” (Ebu Davud. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. br. br.š. ”Kitabu-ldžihad”. Sunen. praksa bila je da kada spomene Allahovo. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. (Vidi: Tirmizi. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. Nadalje. najbolje zna. a Allah.v.a. dž. Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. dž.š. ”Kitabu-l-džihad”. 2564) Osim toga. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti.s. dž. Sport treba da služi tijelu. a ne da se njime tijelo uništava.š. pa čak i rak. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. vedj). Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. Prema tome. . Sunen. a neke su i smrtno opasne. ili bola (ar. dao čovjeku na dunjaluku. Spermu treba oprati. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu.s. niti ga treba stalno držati uzdignutim.š. nego o tuđem). dakle. Tu na prvom mjestu stoji boks.s. Pod spermom (ar. Poslanik.s. mezj). Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar.a. Sunen. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. Međutim. Normalno. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. dok se uči Etehijjatu u namazu.v. Ebu Davud. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. pokazivanje kako je Allah.

bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. osim toga. jer se taj alkohol odmah ispari. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. Doduše. Moja supruga radi u bolnici. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. dizanja ruku pri dovi.a.a. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. međutim. Ja.v. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. Međutim. ”Kitabu ikametis-salati”. uglavnom. Ja sam njome zadovoljan. s. (Vidi: El-Albani. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. treba znati da korišćenje tih hadisa. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali.s. ne savjetujem.v.Fetve i savjet Stranica 141 od 154 Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). str. 145-146.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. . a.) Prema tome. tu nema alternative. Prema tome. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja.s. s. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. osim u određenim slučajevima. općenito. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. s. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. tako da se bojim da ne odem u haram. Uprkos tome.a.” (Medžmu'u fetava. Imajući u vidu da je Poslanik. s.s. Daifu Suneni Ibn Madždže. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. Ibn Madždže u Sunenu. Međutim. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. pa kada završiš potari njima svoje lice.v. Babud-du‘a. od njega se prenosi hadis ili dva. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu. 4/221. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. ustvari. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu.v. a jedini način je da oženiš još jednu ženu.a. ”Kitabu-l-vitr”. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. 87. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. 22/519.s. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama. Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis.

žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. jer. dž.) U svakom slučaju.a. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. tj. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. Šta će žene imati u Džennetu? Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni.” Ove hadise šejh Albani. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? . šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. 3/275-277. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. a Allah. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. milost i ući u Džennet. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. br.v. čak ni najvećeg ateistu. istinski nevjernik. Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni.a. nikom neće nepravdu učiniti. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća.. s. da ih njome ne uznemirava.š. Molim Allaha.v. dž. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku.Fetve i savjet Stranica 142 od 154 ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove.s. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. ateista ni ne postoji. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. nemoj se poslije mene udavati. najvažnije je zaslužiti Allahovu. jer od onoga što ima na ahiretu. Uzvišeni Allah kaže: ”. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. na ahiretu će biti totalno prevaziđene.š. 1282. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju.” (Ja Sin. uprkos određenih primjedbi.. Dakle.. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. dž. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. sigurno.njih čeka najljepše prebivalište.š.” (Er-Ra‘d. uvrstio je u vjerodostojne. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama.. uistinu. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. Amin! Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. Nadalje.s. s. onima koji pokrivaju istinu.

jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Da. s. Molim Allaha. kako u hadisu stoji. npr. bude dozvoljeno premještanje mezara. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole.s. Studiram i radim u Njemačkoj.v. Međutim. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. u računovodstvu. Što se tiče duhana. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. ostataka iz mezara. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. majka svih zala. po šerijatu. Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. strpiti. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. npr.Fetve i savjet Stranica 143 od 154 Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. Ako ovako nastavi. Međutim. Konkretno. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. mezar će biti odnesen. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. da je alkohol. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. tu je situacija znatno drugačija. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu .š. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. dž. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. razlog koji ste naveli dovoljan je da. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. često ostvarim višak. zbog. Ovdje boravim bez mahrema. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. na što sam pristala. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. prema riječima ove osobe. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. Dakle. Pa čak i kad te taj hadis. u ime Allaha. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. tj. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. Šta mi vi savjetujete? Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov.a. možda.

a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. 73. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. zakonu. Što se tiče pitanja ko je vredniji. tri puta je rekao majka. a od nevaljalih odvraćaju. održavati ljudski rod na Zemlji. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. Treba naglasiti da je. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. 34). to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima.š. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. 71-72) (Vidi također: En-Nur.” (El-Bekare. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. a tek četvrti put otac. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim.. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. To što neki muslimani. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. dž.” (En-Nisa. kao što je dužnost poštivati i zakone . dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan.v. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. ili tejemmumom. generalno. dž. El-Ahzab. biti pod abdestom. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. Ukoliko je već uzela muževo prezime. odredbi.š. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. a u nekima prednost je dao žensku. Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. najbolje zna. 35. 5. a Allah. dž. samo.” (El-Ahzab. To razumijemo iz Allahovih. po Allahovom.š. Činjenica je da muško i žensko. El-Feth. savjetovao bih da to izmijeni. po islamskom učenju. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. eventualno. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo.s. 228) Dužnost je poštivati taj zakon.š. Nuh. muško za jedan stepen ispred ženska. i divne dvorove u vrtovima edenskim. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. između ostalog. dž. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. o ženi govoriti kao o izvoru zla. prema zakonu. Allah je doista silan i mudar. To je kod Allaha ispravnije. El-Hadid. Poslanik. Muhammed. 12. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Imajući u vidu različitost tih uloga. dž. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji.š. Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je.Fetve i savjet Stranica 144 od 154 za koji te firma plaća.a. u kojima će vječno boraviti. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. s. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. i namaz obavljaju i zekat daju. po Allahovoj. 19. A Allah je silan i mudar. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. 31-32. Uzvišeni Allah. to će doista. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba.. 12.

dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. dž. pak. ”Kitabus-salati”. a ne ispred safa. iako je počela klanjati. Da li je naš postupak ispravan? Da. prije svega. dužnost je pridržavati se tog roka. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. Molim Allaha. majke pravovjernih.a. Babu imametin-nisa.v. dž. Amin! Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. Es-Sunen el-Kubra. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. to će za nju biti dvostruki uspjeh. dž. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. 1/139. prije svega. da krene Pravim putem. vaš postupak je ispravan. u ugovoru specificira vrijeme isplate. ima svoje utemeljenje. a Allah. Drugo. nakon sklapanja braka. isplatiti. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. tj. dž. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti.a.s. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. Međutim.š. Prenosi se od Aiše. zbog grijeha koje čini. Ukoliko u tome uspije. da sebi traži selamet negdje drugdje. ženski džemat. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. (Vidi: El-Bejheki. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka.v. ili je izišao iz islama. da se iskreno Allahu. Nadalje. ali ona. da žene same klanjaju u džematu. roditelju svoje djece.š. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu.š. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. tada se mehr treba odmah. jer je dala od sebe što je bila u stanju. dž. da li joj se preporučuje da ga napusti? Ja bih svakoj supruzi preporučio da. 3/131) Isto tako Poslanik. Šta nam savjetujete? Savjetujem vam. dž. (Ebu Davud. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha.š.Fetve i savjet Stranica 145 od 154 u kojima se daje prednost žensku. Sada želimo da se uzmemo. a i savjest je neće peći. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. Ahmed. Sunen. da učini vaše pokajanje iskrenim. a i ako ne uspije bit će na dobitku. Musned. 6/405) Prema tome. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. najbolje zna. još uvijek nije spremna da se pokrije.s. Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. odnosno mušku. kako na dunjaluku tako i na ahiretu.š. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u . preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. s. s. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. Naravno. Ukoliko se.a. savjetujem vam da se puno Allahu. r. Ukoliko ne postoji tradicija.š. vlasnik mehra tj. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć.

Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? . Ebu Davud.” (Tirmizi. ili pak ne poštuje šerijatske propise. br. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”.a.š. Osim toga. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. Dakle. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje.a.a. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova.s.š. po mogućnosti. Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. Preporučio bih ti da se. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. bude uz znanje njenih roditelja.. a Allah. ajet sure En-Nisa.v. a Allah. najbolje zna.š. Naime. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. Ne smije biti osamljivanja.. Taj status on stiče. Sunen. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. a Allah. prije nego što učiniš taj korak.” (El-Isra. najbolje zna. To je preporuka Poslanikova. Preporučio bih vam da to upoznavanje. Mnoga pitanja su anonimna. br. Nadalje. Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Da. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. dž. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. tako da. Prema tome. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. 32) Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. za to nema zabrane. Onoj punici. Sunen. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. ni kriva ni dužna. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre.s. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. dž. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. koja je u mlađim godinama. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. Poslanik. ali u različitim formama. može naći u nezgodnoj situaciji. Sunen. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. s. najbolje zna.v. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. 1661. Ukoliko se sa njom upoznaš.Fetve i savjet Stranica 146 od 154 skladu s tim se postupa. s. ”Kitabus-salati”. ”Kitabus-salati” br. Prema tome. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Prije svega. 1439) Imam nijet da se ženim. 470. po mišljenju većine uleme. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. Nesai. Naravno. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. dž. s. Kada ne spomenem ime.s. i da bude u granicama stvarne potrebe.v. O tome govori 23.

ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. Sunen. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. (Vidi: Ibn Madždže. uče Kur‘an. 1/121. kasetom ili novcem. to treba zabraniti. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. 2/1156. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. Poslanik. s obzirom da fond nagrada daje . a ne bacati u smeće s obzirom da se u njima spominje Allahovo. naravno. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza).a. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. Vaš imam je u pravu. a Allah. 1157. Sunen. Njih treba spaliti. U takva pisma grijeh je vjerovati i na njih ne treba obraćati pažnju. najbolje zna. ime. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati.š. koja jača vid. Kitabut-tibb”. je sunnet.. ”Kitabut-tahare”. Njima se žele postići različiti ciljevi. Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. a ponekad ima i kur‘anskih ajeta.v. Isto tako. Sve više Bošnjaka kod nas u Čikagu dobivaju nekakva pisma u kojima se od njih traži da ta pisma proslijede dalje. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. s. S druge strane. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. Molim vas da nam date podrobnija objašnjenja u vezi ovog i sličnih pisama i da nam objasnite kako da se prema svemu tome postavimo? Sva ta pisma su lažna. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. 1/8.lutriju. dž. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. siri itd.Fetve i savjet Stranica 147 od 154 Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. dž. Time se ta igra pretvara u kocku . ne dotične novine. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. Ebu Davud.s. bilo istom ili različitom nagradom. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. Sadržaj tih pisama je zaista čudan (E-mailom šaljem vam jedno takvo pismo). tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. jer je surma vid ukrasa. ”Kitabul-libas”. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. ismid. ali ne glasno da svi čuju. ”Kitabut-tahare”. 2/336. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. Prema tome. a to je zabranjeno. Mislim da se prije svega želi ubaciti sumnja i smutnja među muslimane i da se želi njihova pažnja usmjeriti u pogrešnom pravcu.š. tri tačna odgovora nagradi knjigom. Da le je on u pravu? Nazivanje selama je sunnet. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima.

Da li je to tačno? Da. Ispravno je da se. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu.š. Npr. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. bi. a Allah. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. jer su te pare haram. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim.š. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. ni to nije problematično. s. nego ostaje kod njega. džamijski odbor.Fetve i savjet Stranica 148 od 154 treća strana tj. dž. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. To je od obostranog interesa. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. dok je goveče pri punoj svijesti. prijatelje. uputi zahvala Allahu.v. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja.s. Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. udarcem u glavu itd. a ne učesnici u takmičenju. Poslanik. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. Neka vas Allah nagradi. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. po tumačenjima mnoge uleme. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. dž. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se.š. nego grijeh ostaje kod njega. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati.š. Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. i dova lijepog sadržaja. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Ne. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. dž. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. dž.. Tačno je da su te pare haram. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije.š. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. smatram da mu to treba omogućiti. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). jer se hadisi koji govore o musavvirinima. to nema utemeljenja u šerijatu. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. odnose na izradu likova koji imaju hlad. tj. najbolje zna. dž. Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. a Allah. . Predajem vjeronauku. Što se tiče izvlačenja. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. kada se čuje lijepa vijest. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice.a. Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. svoju porodicu. najbolje zna.

iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. a ode na svojim nogama. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. dž. Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. podne namaz klanjati u džematu. najbolje zna. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati.š. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe.Fetve i savjet Stranica 149 od 154 Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Da. a Allah. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. dozvoljeno je ulaganje certifikata. po mogućnosti. Dalje. Čini mi se. oni će. Neka vas Allah. dž. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. zatim neke kristale. najbolje zna da je većina onoga što u . ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. uče sure iz Kur‘ana. vidovitošću i salijevanjem strave. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. I one. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. također. dž. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. Iako je učio određene dove iz zbirke. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. da izgone džine. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. Međutim. nagradi za vaš trud! Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava.š. Da li je moguće da Allah.š.š. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da. parapsihološkim tretmanima.š. dž. svoju bioenergiju i vidovitost. Ipak. s islamske tačke gledišta. pod abdestom. nisam vidio da uzima abdest. liječenjem bioenergijom. da povraćaju. Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas. dž. Desi se da pacijent dođe u kolicima. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. Kada dvojica zakasne na džumu. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. Uprkos svemu. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. a Allah. shodno vašim mogućnostima. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. otkrivaju tajne itd.

mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. Treba istaći da. tada je ta medicina dozvoljena. kao uslov za suradnju. ne klanjaju Njemu. One. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja.Fetve i savjet Stranica 150 od 154 naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. ponekad čak i nelogične. bilo direktno ili indirektno. Reci: ”To je neprijatnost. a intimni život u braku je vjera. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. U isto vrijeme. br. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. r. Isto tako. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. te zbog toga o tome treba govoriti. uz Allahovu. dž. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. povezano sa lošim džinima. Ukoliko je npr.š. Te osobe. dove. pomoć. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. Molim vas da nešto o tome napišete u ”Novim horizontima”. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. ne upućuje dove Allahu. Aiša. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati.. a koriste se dovama. ponekad.š. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. hvaleći ensarijke. jednostavno. Ibn Madždže. salijevanjem strave itd. Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. i ne prilazite im dok se ne . To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. dž. kao što je liječenje bioenergijom. piju. vodeći računa o adabima i stidu. Sunen. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. vidovitošću. Doduše.a. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija.” (Sahihu-l-Buhari. parapsihološkim tretmanom. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. snaga. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. psuju. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. ustvari. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. ne klanjaju itd. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. Npr. jer možda laže. ajetima. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. postići i na halal način. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. Općenito. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. jer ko nema stida nema ni vjere.

i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. prekrši zakletvu. s. ponekad drugačije.a. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve.s.v. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta).Fetve i savjet Stranica 151 od 154 okupaju.. Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Ukoliko za to postoji potreba. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju.” (El-Bekare. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. bilo svjesno ili nesvjesno. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. Ukoliko neko. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. br. Sunen. jer to nije bila praksa Poslanikova. s. u pravom islamskom okruženju. niti njegovih ashaba. Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice.. Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? . dž.v. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova..š. Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Smatram da trgovcu nije grijeh.a.š. pa je ponekad završi tako.s. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. a Allah.” (Ibn Madždže. 1914. ili da ih odjene. najbolje zna. Međutim. najbolje zna. O tom kefaretu govori 89 ajet sure El-Maide.a. Da li je to tačno?” Da.” novotarija (bid‘a).” (Kur’an. jer se grijeh ne prenosi s parama. a Allah. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. nego ostaje kod vlasnika tih para. s.v. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Dakle. 222) Poslanik. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. zahtijeva kefaret (otkup). Poglavlje o braku. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. dž.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. A kada se okupaju. zbog zaborava.s. tada to nije novotarija.. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.

Dakle. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. Postoji li kumstvo u islamu. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. ako postoji potreba. a Allah.” (Tirmizi. a. Sunen. a Allah.s.s. najbolje zna.) (Tirmizi..v. najbolje zna.Fetve i savjet Stranica 152 od 154 Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. s. U vrijeme podne namaza sam na poslu. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. daj berićet mome ummetu u ranjenju.v. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. ”Kitabus-sunne”. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. br.a. rekao je beskoristan govor (lagv). te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. onako kako je šerijatom propisano. Smijem li to uraditi? Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. Prema tome. ”Kitabut-tibb”. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. jer je Poslanik.. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. kupit će ti je. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. ”Kitabu-l-džumu‘a”. Sunen.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka.š. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Kumovanje ne postoji u islamu. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? . Sunen. Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. ti možeš uzeti i novac. ne upoznate. ”Kitabu-l-bujū‘”. 4737) Isto tako. 1212) Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka.š. to su neislamski običaji.” (Allahu. br. On će tebi vratiti istu košulju.s. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. Ukoliko želiš. Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. dž. (Vidi: Ebu Davud. tj. br. Prema tome. ako ga klanjaju s nastupom zore. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti.a. preporučio da se poslije sabaha ne spava. Sunen. br. dž. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka.” (Tirmizi. s. u granicama šerijatskih propisa.

Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Da. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine.Fetve i savjet Stranica 153 od 154 Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. Međutim.a. jer je u tome velika olakšica. a da ne znam ništa o namazu. ni za koga. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao.v. Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. Kako da najbrže naučim klanjati. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. Da li je dozvoljeno krasti struju? Ne. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. a ne onoga što je dobro i korisno. djeda itd. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. s. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. jer je Poslanik. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. Što se sastavljanja tiče.s. zavladat će nepravda. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. Ukoliko ne bude te borbe. Naime. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife . Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. a ne da se stide onoga što je grijeh.

dž. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu.a.s. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. pišu joj se u sevape. dž. Prema tome. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. bez obzira koliko griješi.Fetve i savjet Stranica 154 od 154 koji bi hatibu dao idžazetnamu. ”Kitabu-l-edeb.š.š. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu.a. Što se tiče primanja dove. dž. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. dž.š. Sunen. Da li je to tačno? Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. ako ona nije islamski odjevena tj. 5889) Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. hadis. osoba koja je pokorna Allahu. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. a Allah. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). Sunen. a koja efendija prakticira. . nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. U jednom od tih hadisa Muhammed. skidanje dlaka ispod pazuha. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima.š. zadovoljstva. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. Sahihu-l-Buhari.š.s.v. pod hidžabom? Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. br. Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. s. 2769.v.s. Student sam biologije u Podgorici. (Vidi: Tirmizi. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. najbolje zna. Sve dok je osoba u islamu. s. dž. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. s. ”Kitabul-libas”. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. Poslanik. kijas itd. br. a Allah. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. Ebu Davud. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz.v.” (Buhari. zakon (sunenu-l-fitre). idžma.a. 2794. najbolje zna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful