Fetve i savjet

FETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaša pitanja dr. Ramiću možete poslati na adresu udruženja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjet
nalaze kur‘anski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam? Odgovor:Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje:Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto

Fetve i savjet
pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. Šukri H. Ramić Rubrika: Usuli-fiqh Opća potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je očita u ovom stoljeću, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i proučavanja. Islamsko pravo (Šerijat) je posebno ciljano od strane istraživača, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kaže, što je Šerijat taj koji je stoljećima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju društvenog života kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko društvo i čuvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove riječi sugeriraju da ako neko želi razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava može biti polazna i vrlo važna tačka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nužno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno važno za one pravnike-naučnike koji se bave sekularnim pravnim

U genitivnoj vezi sa riječi fikh ona označava nauku uspostavljenu i razvijenu od strane islamskih učenjaka. Šta je to usuli-fikh Riječ usul je množina od riječi asl koja jezički znači: korijen. koji nisu popraćeni nekim unutarnjim ili vanjskim indicijama (dokazima). prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam i ismijavanje drugih naroda. jer to sadrži pritvrđivanje izlaženja ili neizlaženja Suncu. Prema tome. ako Allah da. “ne približavate”. kad neko kaže: “Sunce je izišlo ili nije izišlo”.znači da ovi principi predstavljaju oruđe i metodologiju pomoću kojih mudžtehid dolazi do šerijatskih propisa i izvodi ih iz njihovih pojedinačnih premisa (dokaza).Fetve i savjet Stranica 4 od 154 sistemima. pomoću koga se status djela. .” “O vi koji vjerujete! Izvršavajte (svoje) date obaveze. mogu biti podvedene pod princip pomoću kojeg možemo prepoznati propis koji je u konkretnom slučaju stroga odredba (vudžub) obavljanja namaza. kao što su u sljedećim ajetima: “.tu ulaze opći principi (qava‘id kullijja) čija pravila (rješenja) mogu biti primijenjena na mnoge njihove subjekte. “nije dozvoljeno” i “neka narod ne ismijava” impliciraju strogu zabranu (tahrim) neodgovornog i lošeg upravljanja imetkom siročeta. zabrane u prethodnim ajetima. razumijevanje Šerijata. uz koje ne postoje neke unutarnje ili vanjske indicije. ako mi nismo u stanju razumjeti ovu razliku.” Svi oblici zabrane (tahrima) u ovim ajetima mogu biti podvedeni pod ovaj princip. Objašnjenje ove definicije će nam pomoći da pravilno shvatimo suštinsko značenje usulul-fikha: .“propise” (ahkam jednina hukm) .“mudžtehid” .i obavljaj namaz i daji zekat. Sa željom da se čitaoci i čitateljice Novih horizonata upoznaju sa ovom naukom. o kojima oni govore. Naprimjer: bezuvjetna (apsolutna) naredba (emr mutlaq) implicira strogu dužnost (vudžub) .” Bezuvjetne naredbe “obavljaj” i “daji”. možda su oni bolji od njih. Ovi propisi su imenovani kao racionalni propisi (ahkam aklije). . b) pomoću prirodnih . neka narod ne ismijava narod. podloga. Drugi princip: Bezuvjetna (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira zabranu (tahrim). Ovo. također. Prema tome. osnova. davanja zekata i izvršavanja datih obaveza.” “O vjernici. “cjelina je veća od jednog dijela” itd.” “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. U skladu s tim. Ova nauka predstavlja teoretske osnove za Šerijat..ova riječ isključuje sve one koji nisu kvalificirani i koji nisu postigli stepen mudžtehida To znači da samo ljudi koji su postigli određene kvalifikacije mogu činiti idžtihad i izvoditi zakonske propise iz njihovih validnih premisa (dokaza). može prepoznati i odrediti. Izvođenje propisa može biti postignuto pomoću tri opća metoda: a) pomoću razuma (‘akla) kao što je “jedan je pola od dva”. . zbog toga što se svi bezuvjetni (apsolutni) oblici zabrane..ovdje znači pritvrđivanje nečega nečemu drugom (isbatu emrin li emrin ahar). muslimana i islama općenito će biti uveliko nekompletno.“pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise” . naučno tretirane na stranicama ovoga lista. predstavlja jedan apsolutni princip. to će biti propis. zbog toga što je metodologija koja se koristi u procesu uspostavljanja šerijatskih zakona ponekad sasvim različita. mogu pod njega podvesti. Sljedeći ajeti dublje objašnjavaju ovu koncepciju: “I da se imetku siročeta ne približavajte. osim na najljepši način. Ovo predstavlja jedan princip koji sadrži opće pravilo zbog toga što se može primijeniti na sve bezuvjetne naredbe. Može se definirati kao razumijevanje principa pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza) .“principa” . njene najinteresantnije teme će biti.

impliciraju obavezu (vudžub). izdaje. neograničene ili ograničene indikacije. Ovi principi su ustanovljeni da bi pomogli mudžtehidu u izvođenju šerijatskih propisa iz njihovih premisa (dokaza). Iz ove definicije se može razumjeti da je usuli-fiqh skup pravnih principa koji. . c) pomoću mjerodavnih šerijatskih tekstova. Oni su ograničeni atributom “šerijatski” da bi se napravila razlika između njih i racionalnih i osjetilnih propisa. kada uz njih ne postoji neka unutarnja ili vanjska indicija. Propisi koji se odnose na ove aktivnosti su imenovani kao ahkam amelije. uključuju sve na što se ona mogu primijeniti. učenjak u usuli-fiqhu može proučavati sve naredbe spomenute u Kur‘anu i Sunnetu. Kao rezultat tog proučavanja. Njegove knjige itd. Sunnet i druge univerzalne i opće dokaze posmatrajući ih iz perspektive da li oni pružaju opće. on će zaključiti da opća značenja . pojedinačne. Nauka usuli-fiqh tretira samo propise koji se odnose na ljudske aktivnosti. .“pojedinačnih” je spomenuto da bi se napravila razlika između pojedinačnih i općih (univerzalnih) dokaza. vakufljenje. oporuka itd. kad nisu specificirana (ograničena). da bi se tako isključili ahkam i‘tiqadijje i ahkam ahlaqijje. pokazuju mudžtehidu put kojim se može doći do pravne presude i izvesti pravni propis iz njegovih pojedinačnih dokaza. Ovi propisi su imenovani kao ahkam i‘tikadije. To je razlog zbog čega su ovi propisi (ahkam) označeni (ograničeni) atributom “praktični” (‘amelijje). Ukoliko zaključi da te naredbe. a kamata i blud zabranjeni itd. proučavajući opća značenja u meritornim šerijatskim tekstovima. naredbe ili zabrane. kada nije ograničeno. u svojoj biti. . Naprimjer. Njegove poslanike. Ovi propisi su imenovani kao šerijatski propisi (ahkam šer‘ijje) kao što je propis da su propisani namazi obavezni. Riječ “validnih” isključuje sve izvore zakonodavstva koji nisu utemeljeni na Kur‘anu i Sunnetu.Fetve i savjet Stranica 5 od 154 osjećaja i osjetila kao što je “vatra prži”. Ovi propisi su imenovani kao osjetilni propisi (ahkam hissijje). post. Ovi propisi su imenovani ahkam ahlaqije.” Slično tome. kada se pravilno shvate. Premisa (dokaz) će biti ispravna (validna) ako se odnosi na dotično pitanje i ako je utemljena na izvorima Šerijata koji se ogledaju u univerzalnim i općima dokazima. U skladu s tim. vara itd. sigurno uključuje sve na što se ono može primijeniti. b) neki od njih se odnose na vjerovanje kao što je vjerovanje u Allaha.“…iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza)” . a to je jedenje mesa krepale životinje koja nije zaklana u skladu sa propisima Šerijata i indicira propis koji se odnosi na to pojedinačno pitanje. Razlika u radu učenjaka u usuli-fiqhu i učenjaka u fiqhu Učenjak u usuli-fiqhu izučava Kur‘an. c) neki propisi se odnose na čišćenje i oplemenjivanje ljudskih duša kao što je obaveza da se bude istinoljubiv i zabrana da se laže.Premisa ovdje znači pojedinačni dokaz koji se odnosi na određeno pitanje kao što je ajet: “Zabranjuje vam se strv…” Ovaj ajet je premisa (dokaz) zato što se odnosi na posebno pitanje. Principi usuli-fikha se odnose na treću vrstu propisa. on će zaključiti princip: “Neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). učenjak će izreći princip: “Opće značenje. učenjak će u usuli-fiqhu (usulijj) doći do određenih zaključaka i predložiti u skladu s tim opće principe. Vrste šerijatskih propisa Šerijatski propisi. odnose se na sve aspekte ljudskog života koji mogu biti različite važnosti i značaja: a) neki se odnose na ljudske akcije i aktivnosti koje ljudi obavljaju kao što je namaz. trgovina.

” Koristeći ovu metodu naučnik u usuli-fiqhu uspostavlja princip koj će pomoći naučniku u fiqhu u njegovu nastojanju da izvede pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. status namaza će biti stroga obaveza (vudžub). Sa svoje strane. b) kriteriji za prenosioce hadisa (džerh ve ta‘dil) itd. ukoliko nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti takvu implikaciju. Naprimjer. on će prvo istraživati dokaze koji se odnose na namaz. Nadalje. 5) Od disciplina u arapskom jeziku . koje kaže da neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). on će zaključiti da naredba “obavljaj” implicira strogu obavezu. Navešćemo nekoliko primjera: 1) Sličnost sa kur‘anskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) te‘vil (interpretacija koja nije u skladu sa očitim značenjem riječi. Pored ovih.s. b) klasifikacija značenja riječi na metaforično i literarno. Među ovim dokazima bit će. možemo vidjeti da usuli-fiqh navodi mnoge primjere koji su izvedeni iz pojedinosti i detalja fiqha (furua). U ovoj instanci faqih će primijeniti usulsko pravilo. da pozajmljuju i oslanjaju se jedna na drugu. 3) Sličnost sa skolastičkom teologijiom (‘ilmul-kelamom) i njenim disciplinama možemo naći po pitanjima kao što je rasprava da li je Šerijat ili razum taj koji odlučuje šta je ispravno a šta pogrešno. prema tome. nauka o usuli-fiqhu se okoristila i uzela osnove iz logike. Na kraju. ako fakih želi da zna kakav status ima namaz. b) derogacija šerijatskih propisa (nasih ve mensuh). i može li se takva spoznaja postići bez Objave itd. i izvodi iz njih opće principe. prirodno je da su sve te nauke međuovisne. možemo naći sličnost u temama kao što su: a) pravila koja se odnose na pitanje nastanka jezika. Veza usuli-fiqha sa ostalim naukama Imajući u vidu činjenicu da sve islamske nauke potiču iz istog izvora i imaju isti cilj.Fetve i savjet Stranica 6 od 154 kada nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti tu implikaciju”. da su tijesno povezane jedna s drugom. izreka koje govore o namazu. c) nemutevatir (šadd) kiraeti i propisi u vezi s njima 2) Sličnost sa sunnetskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) prenošenje hadisa i njegova klasifikacija. Rezultat tog istraživanja će mu ponuditi mnogo ajeta i Poslanikovih a. doći će do zaključka da sve zabrane. naći ćemo veliku sličnost među njima i vidjeti da na metodološki sličan način tretiraju iste teme. ajet: “I obavljaj namaz…” U ovom ajetu će naći naredbu koja naređuje obavljanje namaza. ukoliko nisu popraćene unutarnjom ili vanjskom indicijom impliciraju zabranu (tahrim). općenitost. naprimjer. Nakon takvog zaključka. c) etimologija riječi. 4) Kada su fiqhske discipline u pitanju. nauka o usuli-fiqhu se . Iz prethodne diskusije je jasno da naučnik u usuli-fiqhu proučava univerzalne i opće dokaze. Ukoliko je uporedimo sa ostalim islamskim klasičnim naukama. kad naučnik u fiqhu (fakih) želi da spozna propis koji se odnosi na određeno pitanje. bit će izveden princip: “Neograničena (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira strogu zabranu (tahrim). Nauka o usuli-fiqhu nije izuzetak. Ona koristi principe koji se odnose na premise i zaključak. pa. koji će pomoći naučnicima u fiqhu u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. zatim sinonimi. Ukoliko naučnik proučava zabrane spomenute u meritornim šerijatskim tekstovima. on će uzeti ove principe iz usuli-fiqha i primjeniti ih na pojedinačne dokaze u namjeri da otkrije njihove implikacije. specifičnost itd.

Stvarna potreba za takvom akcijom pojavila se onda kada se islam proširio u nearapska područja i kada su mnogi nearapi prihvatili Allahovu dž. istishab itd. Sunneta. u procesu razumijevanja Allahovih dž.š. kako da se ukloni kontradikcija. mnogi koji nisu bili kvalificirani za idžtihad počeli su se baviti tim poslom. Poznavanje arapskog. načini na koji riječi saopćavaju i kazuju svoja značenja itd.Fetve i savjet Stranica 7 od 154 okoristila različitim diskusijama vezanim za pitanja ispravnosti zaključka zasnovanog na induktivnom rezonovanju. a knjige. u to vrijeme. Jedan od njih je pristup Hanefija. Ono što je kasnije napisano bilo je uglavnom u smislu tumačenja već napisanog ili dalja elaboracija tih djela. koji ova pravila sadrži u svojoj prirodi. U to vrijeme usuli-fiqh je dobio svoj finalni oblik. Međutim. njene preduslove. koji su svoju teoriju formulirali u svjetlu praktičnih šerijatskih propisa. kontradikciju među dokazima. također. Prema njima. tj. Ona se. i da ih sačuvaju od eventualnih grešaka i optužbi da možda formulišu propise po svojim željama i nahođenju. bez obzira da li se ta teorija slagala ili neslagala sa propisima uspostavljenim od strane prijašnjih pravnika. istislah.. naučnici su prihvatili dva različita pristupa ovoj nauci. Za vrijeme ranih dana islama ova pravila nisu bila napisana. zatim na one izvore oko kojih ima razilaženja kao što su istihsan. zatim tretira lingvistiku./820. tada su napisane. koji je svoju teoriju zasnivao na općim dokazima. rani mudžtehidi nisu imali potrebe da ovi principi budu sistematizirani. Cilj ovih pravila bio je da pomogne mudžtehidima u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz šerijatskih tekstova. Prema tome. U to vrijeme se pojavio negramatički govor. Nakon Šafije. Imam Šafija (umro 204.š. izvedenih od strane ranijih pravnika. zbog toga što su oni govorili čistim arapskim jezikom. Ako pogledamo djela iz usuli-fiqha možemo zaključiti da se stvarni razvoj ove nauke desio u četvrtom stoljeću po Hidžri. zatim razmatra idžtihad (pravno rezonovanje). nastavit će se. prema tome. Drugi pristup je šafijski (mutekellimini ). Ona tretira principe koji se koriste u procesu “izgradnje” pravnih propisa iz njegovih pojedinačnih dokaza. bilo je nedovoljno i neadekvatno. pa. i razumjevanje izvora Šerijata ovih novih muslimana. status slijeđenja specifične pravne škole itd. inšaallah – . Nadalje. konsenzusa i analogije. Sve ove činjenice su ponukale islamske učenjake da sistematiziraju pravila koja je svaki pravnik morao slijediti u procesu idžtihada. vjeru. koje će kasnije služiti kao reference. Značaj usuli-fiqha i njegov razvoj Značaj nauke o usuli fiqhu je u činjenici da ona predstavlja temelje na kojima je kompletna građevina islamskog prava izgrađena. prvi mudžtehidi su se “prirodno” koristili ovim pravilima dok su činili idžtihad. fokusira na izvore Šerijata oko kojih nema razilaženja Kur‘ana. ne gledajući na njihovu primjenu kod pojedinih pitanja. svaka teorija koju je podupirao odgovarajući dokaz bila je potvrđena..) se smatra prvim naučnikom koji je sakupio i zapisao neke od ovih principa u svojoj Risali. Kur‘anu i Sunnetu. kako se dokazi mogu koristiti za potvrđivanje stavova i tvrdnji. Grane usuli-fiqha Ova nauka primarno tretira islamsku pravnu logiku. propisa koji se odnose na ljudsko djelovanje i aktivnosti.

a ne postoji adekvatna zamjena.” (Sahihu Muslim. i ono što je. rekao: “Allah. uistinu.) Na osnovu spomenutih hadisa.s. takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti. inače. a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. Kada je Tariqu b. (Mugnil-muhtadž. osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje. jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. jer je Poslanik a. dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde). 5/113. pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest. može da mi kaže lijek za moje . b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti. jer ona. bilježe kao merfu‘. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje.” (Qava‘idul-ahkam. zabranio da proizvodi alkohol. Kitabul-ešribe. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah. navodno. (El-Hedijje alallaijje. a osoba nije pronašla neki drugi lijek. Ahmed i Ebu Jala. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. a u nuždi je dozvoljeno koristiti. 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist. imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam. uistinu. 1/251.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog. Suvejdu Poslanik a. str. po ispravnom mišljenju. Kitabulešribe.) Izz b. Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti.Fetve i savjet Stranica 8 od 154 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol? Odgovor: Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai. c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu. 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure). on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. nije lijek. kao Bejheqi. 4/188. uistinu. vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio. e) ukoliko postoji potreba. zabranjeno (haram). tj. te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri).” (Sahihul-Buhari. u granicama nužnosti. liječenje alkoholom. kao što je čišćenje rana i tome slično. dok ga drugi muhaddisi. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani. alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu. nego je on.s. Mugni. bolest. i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika. b) u slučaju prijeke potrebe (nužde). 1/81. 251. 4/255.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda. mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol. El-Muhezzeb. Nije dozvoljeno. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On. a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje).

Fetve i savjet dijete.s. nije vjernik!” Neko reče: “Ko to. želim da naglasim. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi. bilo gdje i bilo kako. ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram). Baqi musned el-muksirin. Kitabul-edeb. ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama. tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Allah dž. Vi ćete. upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod. Kaže Poslanik a. Allahov Poslanik a. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku.a. kada budeš kuhao čorbu.s. pomoć i podršku. neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno).s. voli one koji su pravični.” (Ahmed u Musnedu. a ako ni to ne bude u stanju. inšaAllah. precizne i naučno utemeljene istrage. Na kraju. skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate.š. označila takve osobe. findžan.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže. je rekao: “O. naricanje. neka ga bar srcem svojim prezire. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni. kao što je. je rekao: “Tako mi Allaha.š.) Hadisa u ovom značenju ima puno. za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima. kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. eventualno. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje? Stranica 9 od 154 Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati.” (Sahih Muslim. radi dobra svih nas.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom. Pitanje: Muslimanka sam koja prakticira islam. naprimjer. Preporučio bih ti. a Poslanik a.s. Prema tome. Kitabul-iman. on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu. s obzirom da su takvi. niti se protiv vas borili. LX:8. Ukoliko se o tome radi. dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. osoba koja liječi Kur‘anom. koje vračaju i bave se sličnim poslovima. sjedenje u društvu . tako mi Allaha.š. a Vi znate kolike obaveze.” (El-Mumtehina. uz Allahovu dž. Stanujem u soliteru.) Poslanik a.” (Buharija i Muslim. dužni smo spriječiti. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.) Ebu Zerru r.” (Sahihul-Buhari. da ta posjeta. Allahov je Poslanik a. a to je najslabiji čin imana.s. da se iskreno pokaju Allahu dž. po islamskom učenju. a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti. nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. na osnovu tačne. Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). tako mi Allaha. a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni). može pomoći. Mogu li da im odem na žalost? Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili. Kitabus-selam. Odgovornim u Islamskoj zajednici.” (Sahih Muslim. ipak. Allah. nije vjernik.) Dakle. zaista. da bi Vama bila dozvoljena (halal). je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.s. da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje. preporučio bih da se toga prođu. i da zatraže oprost od onih kojima su. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica. da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom).” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a. ima komšija prema komšiji. neko zlo nanijele. jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb). Ebu Zerr. Osobama koje gledaju u grah.) Sve one koji varaju ljude. da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. nije vjernik.

poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto. (Buhari. Sahih. s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž. Kitabul-edeb. Kitabul-edeb. Baqi musned el-muksirin. Ebu Davud. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu.) U hadisu. da im je došao Allahov Poslanik a. se prenosi da bi Fatima r. koje je šerijatski dozvoljeno. nadređeni i podređeni.s. bi ustao. Ebu Davud. Talha b. nakon što mu je Objavom oprošteno. Kitabul-edeb. Ubejdullah je ustao.a. Sunen. Sunen. je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku. Također. slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno.s.s. i rekao da je hasen. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.a. koji prenosi Muavija r. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da. a . i nije negativno reagovao. Kitabul-džihadi ves-sijer. Sunen. i rekao za njega da je hasen-sahih-garib. trčeći mu prišao. (Ahmed u Musnedu. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.” (Ahmed u Musnedu. Tirmizi. je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili.s. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. u granicama svojih mogućnosti. Vjerovjesnik a. svi učitelji. Sunen. a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. Kitabul-džihadi ves-sijer.) Kab b. poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.” (Ebu Davud. Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju. Kitabul-edeb.a. Kitabul-edeb. Muslim. roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. nastavnici. ili kad je bila duže odsutna. Sunen. profesori.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri. Još uvijek me muči ovaj problem.Fetve i savjet Stranica 10 od 154 koje pije alkohol itd.” (Tirmizi. kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a. Svima njima.a. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. ustala.. prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje. Sunen. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta. ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja. Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje. ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično.a. a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a. Kada je Sad b. u tom pogledu. Pokuđeno je... Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju. a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram).s. Od Aiše r. u islamu. a u čijem senedu ima slabosti. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Musneduššamijjin. Kitabul-menaqib.. ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome. ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. Tirmizi. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a. uzela ga za ruku. prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima. uzeo je za ruku. uglavnom.s. Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r.š. Ovo ustajanje. kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je.. Sahih.

Trudit ću se da što više njihovih pitanja nađe mjesto u ovoj rubrici. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju. Ukoliko neko ima pitanje koje zahtijeva hitan odgovor može me nazvati na telefon 072-410571 svakim radnim danom od 11 do 12 h. ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”. ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. Nadam se da će intelektualci. Napomena: Obavještavam braću i sestre da zbog brojnosti pitanja koja mi svakodnevno stižu ne mogu svakome pojedinačno odgovoriti. Nesai. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem.s. Ti ukrasi mogu biti različiti. ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje. naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima. objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. (Vidi: Buhari.š. b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. a novine su. i u tom pogledu uzeti Poslanika a. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab? Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se. Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja.Fetve i savjet Stranica 11 od 154 ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja. Prema tome. uljepša svome mužu. tj. Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos. b) nisu specifični za nemuslimane. “Kitabul-megazi”. Možemo kazati da su svi dozvoljeni.š. Džibrin upitan o . 119.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Sahih. musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni. koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. a ne na javnom mjestu. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju.). za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž. c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. “Tahrimuddemi”. Molim Allaha dž. javno mjesto. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. Sunen. koji prakticiraju islam. Što se konkretnog slučaja tiče. sa lijepim nijetom. na izvjestan način. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem. Vesselamu alejkum. Pitanje: Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano? Odgovor: Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba. Abdullah b. ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam. da oprosti i nama i njima. usnu itd. nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu. ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate.

tog tako važnog filtera u našem organizmu. povođenje za omladinom sa Zapada. ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice. ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.) Pitanje: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? . čini mi se da to nije u našoj tradiciji. ako je hajz prestao. Reci: ‘To je neprijatnost. (Vidi suru “En-Nur”. u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama. Kada sam. kao što je kod nas običaj. Izdanje “Darulvatana”. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. rekao da ga treba pretjerano čistiti. izapirući ga vodom. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu. a žena se nije bila okupala. 222. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu.” (“El-Beqare”. npr. s. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima. nakon tako dugog odsustva. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. Također.. i ne prilazite im dok se ne okupaju. kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). s. 182.s. a kada se okupaju. (Vidi: Nejlul-evtar. razlikuju od drugih. Na osnovu iznesenog. da ne mogu.a. postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. na osnovu trenutnog znanja. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno. izuzimajući uši kod žena. da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. a ako je žuta pola dinara. traženje načina da se izdvoje. Uz to. pokažu. usne itd. 31.v. osim kada se posti. za koji je Poslanik.) Da li to šteti zdravlju. onda pola dinara. trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće. Naime. 1/278.s. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu.a. (Fetavil-mer‘e.) Prema tome. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa. kada se uzima abdest. istaknu. i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji. u Indiji. u stvari. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. osim na uši. Naime.” Iz tog se može razumjeti da. U isto vrijeme napominjem.. ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor.” “Ovako glasi sahih predanje”.Fetve i savjet Stranica 12 od 154 stavljanju naušnice u nos. ukoliko muslimanka ne nosi nikab. str. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju.v. Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. rekao je Ebu Davud.

a korist nepostojeća onda. stepenovati. Dakle. od osobe koja puši kutiju-dvije. da označe djela koja je pokuđeno raditi. kada puši. onda nije ni grijeh. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. postaje zabranjenim (haram). ovisno o okolnostima. dobro znamo. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. pa makar to bilo ispod pojasa. blud itd. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. Nadalje.Fetve i savjet Stranica 13 od 154 Odgovor: Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. što može biti ponekad slučaj. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. Ne. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. U svakom slučaju. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruh-tahrimen. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. Kao zaključak. itekako. a sama njegova veličina. To su djela koja su štetna po čovjeka. uglavnom. Kada njegova šteta bude očita. pak to nije vid ponižavanja. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. nego se uveliko razlikuju. zasigurno. Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Odgovor: Normalno je da svaki musliman. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. Naprimjer. sve je bliži haramu. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. Novije generacije termin mekruh koriste. Ukoliko. Mekruhi se mogu. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruh-tenzihen. također. onda je to grijeh (haram). a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. kao što je pušenje duhana. Nije isti grijeh pušača koji. jer kada je u drugom stanju. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). ako za pušenje duhana kažemo da je haram. Preporuka bi bila da se u . Međutim. kao grijeha. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. kako fizičkom tako i psihičkom. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. Međutim. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. a to možda nije uvijek slučaj. možemo reći da je to haram. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. To bi značilo da je treća cigareta haram. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima.

dž. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. Otkako sam počeo prakticirati islam. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. U tom slučaju. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. Pitanje: Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. dužni smo mu ga dati. a posebno kada za tim nemamo potrebe.? Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. dž. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak.. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. postaje zabranjenim.. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. Što se tiče samog upoznavanja. ne smije biti osamljivanja. a što se smatra vrijednošću. Status zaručnika.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi.. nakon zaruke. “Idi.v. počela redovno klanjati. upitao ga je da li ju je vidio.s. izgubljenu ovcu pojede vuk. Prema tome. rekao je Allahov Poslanik. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. Prema tome. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. kakav će status imati. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. čuo da je Mugire b.š. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. Da li je moja supruga u pravu kada . b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu. Mada je ona. isti je kao i prije zaruke. “Nisam”. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja.š. pa je vidi”. Prije svega. Knjizi. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. zavisi od osoba koje se upoznavaju. toga klonimo.a.s. Nadalje. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. s. s. Pitanje: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Odgovor: Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. To znači. Ako pak postoji bojazan da npr. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. elhamdulillah.) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. olovka itd. osame tako da ih treća osoba ne vidi. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. Ukoliko se pojavi vlasnik. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. Šu‘be zaručio neku ženu. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. Kada je Poslanik. Upoznavanje. na odgovarajući način.a. ne boji. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak. u kome nema grijeha. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. odgovorio je Mugire. sa pokrivanjem ide malo teže..v.Fetve i savjet Stranica 14 od 154 svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. ono je nužno potrebno.

Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Odgovor: Islamska ulema. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. ponekad slučaj. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. s. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile.a. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. svi ljudi bez izuzetka. s.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. islamska ulema naglašava da svaki postupak. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje.š. ali ne mogu savladati svoju slabost. Ebu Umame. na njih ugleda. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana.s. To se prenosi od Ibn Abbasa. zaista.v.v. 21. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. što je. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. Od profesora islamskih nauka. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. s. Nevevi. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe.s. komentarišući hadis br. pak. dž. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. znam da mnogi puno pate zbog toga. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih.š. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. Na kraju. 14/145. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog.a. Na osnovu iznesenog. 14/144-147. dž.) Proučavajući to pitanje. tj. prakticiranja islama. Allah. Naime. Allah.. voli one koji su pravični. a ne profesori islamskih nauka.). s. nažalost.a. Nevevi. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. Ibn Ebi-Muhajriza.š. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. tj. Upravo zbog toga. na osnovu pomenutog ajeta. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. Međutim.s.. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav.v. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav.s. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet.v. LX:8.. učenica medresa. griješe. Allah.. (Vidi suru “El-Ahzab”.a. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi.. riječi. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova . te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. Jedna skupina. učenice medresa ili njihove profesorice. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta.” (El-Mumtehina.Fetve i savjet se poziva na njihove postupke? Stranica 15 od 154 Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. bez sumnje je vid dobročinstva i.. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. zbog te pozicije.

. a Allah dž. Međutim.s. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku.š.Fetve i savjet Stranica 16 od 154 proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. tako da se. pa kada vam nazovu selam. dž. etičkim. ne usuđuje da nazove selam. kada ih ne progone iz njihovih kuća. političkim. ako crkva zazvoni. 26694.š. jer BHT nije samo njihova. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. čini mi se u strahu i panici. kako na svoje potomstvo. jer je Poslanik. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle.s. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. židovima. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika. Naime.a.) prenosi da je Allahov Poslanik. multivjerska. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. na BHT.š. imam Ahmed. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. 26695. čuo ezan sa travničkih džamija. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. ali im smeta da njihov pozdrav “es-selamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno.. u svome Musnedu. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara. r.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. vjeru. s. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. kršćanima. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. najbolje zna. kulturnim. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik.. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabus-selam”. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. ne mora zbog toga izvinjavati. u vezi nekog pitanja. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). Pitanje: Student sam medicine. koju oni ipak najviše finansiraju. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. pravnim. s.a. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema . kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. od kojih je jedan opći. moralnim. Ako je BH multietična.v. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović.. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve.v. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. mora izvinjavati što se. Izvršavajući tu svoju dužnost. ekonomoskim itd. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. a drugi specifičan za to pitanje. dž. pa im nemojte prvi nazivati selam.a. ta zabrana.

imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. nemorala i podzemlja. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. jer time nanosi štetu čovjeku. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija.” Isto tako. jer će ih islam usrećiti. a to je. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. ti ćeš. Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. kolege iz studentskih dana. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. Siguran sam da si ti. bez obzira što nisi završio medresu. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. tj.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. te mnogih drugih zdravstvenih. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti.” govorio je on. ipak. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. te je živio i umro u zabludi. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. ukoliko ga istinski prihvate. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. samo za sebe. Osim toga. ali. a. . zašto ste islam skrivali za sebe. koji se vratio u islam. bez sumnje.Fetve i savjet Stranica 17 od 154 njima. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. za razliku od Velike Britanije. Upravo zbog toga. da se upoznaju s izvornim islamom. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. Naime. “A znate”. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. U isto vrijeme. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). Jeste da taj otrov ubija postepeno. Pitanje: Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. grijeh. često se sjetim kritika brata Bilala. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. izgubljenih radnih sati. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. nemoj dozvoliti da te sutra. On je nas. inša-Allah. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. rekao im je. Poštovani brate.s. To vam nikada neću oprostiti. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. a koje su roditelji odgojili u islamu. jer nema sumnje da je zadržavanje. na budućem svijetu. jer u nas većina stanovništva puši. ali ipak ubija. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. Gdje ste vi do sada bili. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu.

s.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed.v. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Odgovor: Da. s. kad god se osoba sjeti da ih je propustila.v. za vrijeme obavljanja hadža ili umre. Sunčeva toplota ih je probudila. Npr. Pitanje: Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). pa onaj ko to čuje ne donese salavat.a. poželjno je da ih naklanja. Alejhisselam je pola te izreke. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. “Kitabud-da‘vat”.v. r. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.v. Na osnovu pomenutih dokaza. neka ih klanja (tj. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe.s. “Kitabu džezais-sajdi. Pitanje: Da li žena. i praksi njegovih ashaba. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost. dž. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. Pitanje: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. poznati hadis koji govori o imanu. Husajna da je Poslanik.) Poslanik.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. naprimjer. može nositi nikab? Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. 1838. s.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude . Sunen. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu. smrti nije preostalo ništa drugo. upitao o nečemu.v. zatim je Vjerovjesnik.š. Nakon Poslanikove.” (Buhari. Allah će na njega donijeti deset puta. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer.a. s.s. s.).a. U isto vrijeme. Klanjao je dva rekata sunneta.a. s. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.s.v. a Allah. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. Sahihu-Muslim. niti oblačiti rukavice. s. s.Fetve i savjet s. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom.v. “Kitabussalat”. naredio da se prouči ezan.a.a.s. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. a naročito kada bi ih Poslanik. hadis br.)? Stranica 18 od 154 Odgovor: Poslanik.” (Muslim. poslije). Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. Vidi: Fethulbari.s. Sačekali su da sunce odskoči. Prema tome. Muslim i drugi prenose od Imrana b.” (Vidi.s. što znači pola sevaba. 4/63.a. (Vidi: Tirmizi.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab.s. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci.v. a zatim farze.s.a.v.s.s. bilo prije izlaska sunca ili poslije. s. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. Sahihul-Buhari.s. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime.v. s. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.v. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu. “Kitabul-iman”. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna.” Buharija.a.a. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor.a.v.s. s.a. jer je Poslanik.

Tako su postupale Aiša.a. dozvoljena je. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. dž.a. 2102. onda nije ništa obavezna. Žena može. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. Ukoliko žena ima kosu crne. Poslanik. Poslanik. s. s. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika.š. 1625. s. r. Smatram da to nije poistovjećivanje. dok je pod iharamom. br. “Kitabul-libasi vez-zine”. dakle boje koja se smatra lijepom.š. Abdullaha da je Poslaniku. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. tj. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. s. s.” (“El-Alem elislami”. mimo crne. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku.v.s. a ako je to svjesno uradila. bi im to sigurno zabranio.a. . pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno.a. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom.v. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Odgovor: Upotreba kne za bojenje kose. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. na dan oslobađanja Meke.) Što se tiče korištenja drugih boja. (Vidi: Muslim. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. s. s. ali da izbjegavaju crnu boju. 1/324.a.s. Poslanik.s. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da. a ne bi im to preporučio. novembar.Fetve i savjet Stranica 19 od 154 otkriveno lice i da nema rukavica.a. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. El-Medžmu‘. naredio je da mu oboje kosu.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka.s. stvorenja. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. Naime. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu.v. str. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. kako se navodi u mnogim hadisima. Kada bi naišli pored nas.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja.s. dž.s. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. dlanova i tabana itd. (Vidi: Nevevi.v.a. niti mijenjanje Allahovih. br.š. dž. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). koja je hadisom zabranjena.v. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas.s. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. stvorenja. Sahih Muslim. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove.v. 1999. koji je bio potpuno bijele kose. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu.v. došao Ebu Kuhafe. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. smeđe ili neke druge boje.a. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. dok je osoba pod ihramima. 14.

ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. . Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost.da će svaka želja biti ispunjena. a Allah. Jeste da Allah.v. s. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu.š. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. Ta tajnovita mahana ogleda se. koja ima utemeljenje u šerijatu.Fetve i savjet Stranica 20 od 154 Pitanje: Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. salijevanjem strave. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv. niti u praksi prvih generacija muslimana. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. nekada Allah.s. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave.s. na Mikailu.a. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. što mnoge žene.v.s. s. najbolje zna. ali su dobrog i ispravnog značenja. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. dž. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. dž. između ostalog. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). s. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. nije to rekao. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. a nekada to ostavi za ahiret. 2.v. dž. Ukoliko svjesno to nastave raditi.š.a. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. ispuni nekome želju na dunjaluku. s. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. Prema tome. ali da bi dova bila primljena.v. da je Allahovo. Posebno.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. dž. To znači da čovjek može raditi šta hoće. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. To je neutemeljena tvrdnja.v. griješiti koliko hoće. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu.š. Međutim. Arš dova. rekao sljedeće: 1.a.a.s. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. 3. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile.s. 3. s.š. npr. 4. 2. Ukoliko su učile sure naopako. dž. kada salijevaju stravu.a. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. ime napisano na Džebrailovom krilu.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje.š. Zbog toga. kao npr. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica). Nadalje.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. u tom pogledu zabrinjava.

No. hadis br. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati. dž. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. oni to nikada ne bi uradili. govoriti loše protiv islama.š..Fetve i savjet Stranica 21 od 154 Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru.š. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. “Kitabul-‘ilm”. neka sebi traži mjesto u Vatri. januar 1997. 8.Durin-nazim”. XXXV:28). riječi: “. koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil . Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.” (Kur‘an. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. dakle.. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota.). još bolje. a Allah. Što se Nur-dove tiče. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. dž. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. Sahih Muslim.a. biti udovoljeno. postoji i jedna i druga mogućnost. s. . Molim Allaha. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. Primjer za to. shvatio sam..v. kao što je Nur-dova.s. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. dž. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. stavljaju riječi koje on nije rekao. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. 107. najbolje zna. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. dž.š. na 155 str.” (Muslim. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu.. a da mi. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove.š. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. To je vrlo opasna tvrdnja.. bez obzira ko je dovu napisao. vrijednosti znanja i Allahovih.

dž.s. s.š. a kome On to ne da. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. dž. Ukoliko se desi da neko. nas takvome namazu nije naučio.a.v. Jeste li ikad čuli da je Poslanik.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim. s obzirom da Nurdova nije od Alejhisselama. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima.s.v.a. taj je ne može ni imati. dž. s. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji.a. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. nego čak i na arapskom jeziku.s. na osnovu toga. oružje. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. To je laž na Poslanika. dž.v. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. 5.v.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd. Poslanik. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak.š. s. s. s.v. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik.s. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. Allahova. Prema tome. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.a. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. 3.v. jer u tim starim kitabima. to ne znači da je Nur-dova ispravna. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. dozvole. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. . ne na staro-turskom.a. jer pamet čovjeku daje samo Allah. dž. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu.š.v.a. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih.v. 4.s. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. s.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima.s. a ne od Allaha. To je izmišljotina. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati.a. s.Fetve i savjet Stranica 22 od 154 Naime. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. 2. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. pa su se čak.s.š.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. riječ. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. i njegovi ashabi. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. s.a.š. Uostalom. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku.s. pa ni vjetar. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. a laganje na njega je veliki grijeh.. njegov san je od šejtana. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. Nadalje.

nju je haram dijeliti i propagirati. jer Allah. prima iskrena pokajanja. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. Oni muslimani koji to nisu znali. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu. kad imate nešto vrednije. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. dž. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. dž. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. dž. i to što više. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Oni. Radite grijehe.. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. Po ovome.š. i poziva u kufr i činjenje grijeha. i Njegova Poslanika. klanjati. njima će Allah.š.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nur-dovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. niti ga ispitivati. dž.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. vjeru dini-islam. dž. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi..š. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. Nur-dova je podvala muslimanima. što više grijeha budete radili. čovjek može biti najveći ćafir.) Pod ukrasima .š. 31. vjere. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. neka zna da on poziva u kufr. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. da nas Allah dž. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. stoga nemojte ga azab činiti. ne moraju biti muslimani. dž.š. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. s. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. zinaluk činiti. 7. postiti.v.š. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu..š. a onaj ko to svjesno radi.š. dž. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. Amin! Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Odgovor: Po Allahovom. Što se same Nurdove tiče. može ubijati.” Poštovana braćo i sestre. Molim Allaha. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema.a.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. Allah će mu želje ispuniti. oprostiti ako se iskreno pokaju. laže na Allaha.s. a da oni to ni ne osjete. Ona se kosi sa svim principima islama. dakle. toga sačuva. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. Prema tome. šta će vam Kur‘an i sunnet. misleći da tako rade jedno dobro djelo.Fetve i savjet Stranica 23 od 154 6.

uz pomoć šejtana. pak. poslije alkohola koji je majka svih zala. Žena je još jedanput prevarena. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. koja je majka ljudskog roda... Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. koja rađa nove ljude. uistinu. kao i droge). u džamiju. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. njegovim javnim izlaganjem. Ženama koje su zavedene. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. Dakle. kod nekih ljudi. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. i ako rode poneko dijete. zadovoljstvo. koliko je grijeha. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. Žena. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. 1/10. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. treba pomoći da shvate svoju zabludu. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. bilo prodajom ženskog tijela ili.. a to je. za njeno dostojanstvo. a preko mas-medija. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. misli se na lice. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. dž. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. šake i odjeću koja se vidi. to predstavili kao lijepo i napredno. ili da. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. što žena više otkrije svoje tijelo. Pitanje: Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. Oni koji se bave tim poslom su. po preovladavajućem mišljenju. ali mnoge to ni ne znaju. pa su otkrile svoje tijelo. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. On još kaže da je i Ebu Hanife. da one. S druge strane.š. tj. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. (a tu se ubraja sve što opija. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. Onima koje se otkrivaju. što vodi u razvod braka. da mu donose puno patnje i nevolja. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Odgovor: Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. Treba naglasiti da. u trenerci? . dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. Spas za ženu. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. ružno i nazadno.Fetve i savjet Stranica 24 od 154 koji se ionako vide. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”.

Fetve i savjet

Stranica 25 od 154

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov, s.a.v.s., oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. (Vidi: Sahihul-Buhari, 1/75.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće, nagi, obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim, 4/2320, 2/894,TefsirulQurtubi, 7/183.), njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz, jer se, po usulskom pravilu, u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta, a ne njegov specifični povod objavljivanja. Prema tome, ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. To je stav većine islamske uleme. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena, s tim da treba, kada je na namazu, da ima nešto odjeće i preko ramena, zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari, Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći, a da mu preko ramena nema ništa.” Žensko tijelo je ´avret, osim lica i šaka, i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz, kada hoće ući u džamiju ili, pak, pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi, treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna, da nije tijesna, da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. Muškarcima je, uz navedeno, zabranjeno nositi svilu i zlato. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz, ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Iz iznesenog možemo razumjeti da, ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove, u njoj se može klanjati, bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka, šalvara, čakšire ili drugačije. Međutim, iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge, pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja, a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd., da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima, o njihovim osjećajuma, tradiciji, običajima itd. Zbog toga, preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta, pa prema tome i u džamiju, pristojno se obuku i da, po mogućnosti, izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi, pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. U isto vrijeme, želim naglasiti, da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. Zbog toga, preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno, pa makar im to bilo neobično. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji, jer su nekada sportaši, uglavnom, bili veliki nevjernici. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama, kako u odlasku ili u povratku s treninga, svraćaju u džamiju. Za to nema nikakve smetnje, ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, a Allah, dž.š., najbolje zna. Pitanje:? Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”, koncert Sarajevske filharmonije itd. ? Odgovor: Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku, s.a.v.s, Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.) Poslanik, s.a.v.s, u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu), na kom je noć (vidna) kao dan. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu, “Musneduš-šamijjin”, br. 16692.) Naš miljenik Muhammed, alejhissalatu ves-selam, nije sa svojim ashabima i

Fetve i savjet

Stranica 26 od 154

sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima, sa pjevačicama i plesačicama... Nisu tako postupali niti njegovi ashabi, niti tabi‘ini. Za bajram je bilo veselja, igre i pjesme i to je sunnet, međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas, gdje su režiser Taleta i njemu slični, halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima, čini mi se zlonamjerno, da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe, jer to nije Poslanikova, s.a.v.s, uputa, a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita, u komentaru Tahavijine poslanice, dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove, s.a.v.s, upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. ulazak u džennet, bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima, nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove, s.a.v.s, upute. Sjetimo se primjera i Musab b. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Naime, on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Mekanske djevojke za njim su ludovale, zbog njega činile samoubistva. Musab, kada je primio islam, napustio je takav džahilijjetski život. Poslanik, s.a.v.s, njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo, pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske, mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam, ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan.” Poslanik, s.a.v.s, nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Umjesto toga, on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu, moralu, iskrenosti, pravdi, skromnosti, poštenju… Musab, r.a, poginuo je kao šehid na Uhudu, gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Oni, pak, muslimani koji hoće malo islama - malo ne-islama, ili se, možda, nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu, griješe. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu, s.a.v.s, nagodbu. Tražili su da se sa njim nagode, pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga, a drugu godinu on njihovog, nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi, a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Odgovor Poslanikov, s.a.v.s, bio je sasvim jasan. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Vama vjera vaša, a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun, 1-6.) Muslimani koji su, onako usput, na te koncerte odlazili, neka se sjete Poslanikovih, s.a.v.s, riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabuz-zuhd” i drugi.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabul-menakib”, i drugi.) Na kraju, naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno, a da su, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” Doduše, pravi musliman nije ustrajan u griješenju. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje, kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu, nimalo manji od njihovih.” (Muslim, “Kitabuz-zekat”, i drugi.)

Fetve i savjet

Stranica 27 od 154

U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Većina birtija, javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine, za muslimane su pripremile posebne bajramske programe, kopirajući onaj iz Zetre, ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je, kako kažu, bio veoma velik. Narod se, vjerovatno, za nekim poveo. Braćo i sestre, ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu, samo program treba da režiraju Allahovi, dž.š, istinski robovi, a ne oni koji su Allahu, dž.š, davno okrenuli leđa, a, vjerovatno, i On njima. Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka, tj. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da, to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Zabranjeno je da se njen sadašnji muž oženi njenom kćerkom iz prvog braka, nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. Pitanje: Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno, samo u prisustvu svjedoka? Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan, pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. No, i pored te činjenice, ne preporučuje se tajiti da je neko u braku, jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Oglašavanje braka je Poslanikova, s.a.v.s, uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.oglašavanje).” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) ”Oglasite brak, i učinite to u džamijama, i udarajte tim povodom deffove.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) Slijeđenje Poslanikove, s.a.v.s, upute najsigurniji je put. Pitanje: Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi, jer Poslanik, s.a.v.s, u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.” (Tirmizi, Sunen, “Babu ma džae enne ma bejnel-mešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha, dž.š, i Njegovim postojanjem? Ja sam, elhamdulillahi, čvrst vjernik, ali me ove misli zabrinjavaju. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao, ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. One dolaze svakom čovjeku. Ashabi su se požalili Poslaniku, s.a.v.s, u tom pogledu i on je rekao: “Allah je, uistinu, oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale, ukoliko to ne kažu ili ne urade.' (Muslim, Sahihu-Muslim, “Kitabul-iman”.) Kada ti

a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu.” (Buhari. potrao je glavu objema rukama. s. Od Amra b. kako potire po ‘imami i obući. rekao: “Šejtan se. Sahihul-Buhari.v. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. a pri susretu i rastanku se i poljubimo.a. podsticanje na dobro) neka zna da je to. uistinu. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana.” (“El-En‘am”.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer.v. kako usrećiti nesretne itd. s.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. 268. “Kitabul-vudu‘”). rodbini. Molim Allaha.a.s. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. Sahihul-Buhari. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. ipak. Sahih Muslim. uistinu. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. Naime.v.a. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem.a. Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame.v. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. r. Prije svega.a.š.) i takve misli otjerati od sebe. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. Šu‘be. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku).a. 151. r. Od Mugire b.a. pa ko to osjeti (tj. Ja bih vam. neka se zahvali Allahu. na koji način se. SunenTirmizi.s.š. prenosi da je Allahov Poslanik.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim. s. dž. svojoj porodici. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. od Poslanika. s. Mi znamo da je to grijeh.v. dž. 32. Umejje.a.s.v.) (Tirmizi. “Kitabul-vudu‘”).” (Muslim. “Kitabuttahare‘”).) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika.a. s. uopćeno može pomoći ljudima. i obuću. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. Od Abdullaha b. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. o tome više ne razmišljati. s. a kad su dvojica on je dalje. komšijama. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. približava čovjeku. koji se može potrati bez skidanja mahrame. Abdullah b.) “I ne približavajte se razvratnostima. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Taj osjećaj nemira.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. a i melek također.a. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. postimo itd. Sunen.s. Mesud.” (Buhari. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. od Allaha. kako nahraniti gladne. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo. Redovno klanjamo. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). Zejda. Sve to će uticati da sutra. kako stoji u hadisu “Šejtan je. dž. Vi kršite Allahov. tj. “Tefsirul-Kur‘an”. Zatim je (Poslanik.s.Fetve i savjet Stranica 28 od 154 dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanir-radžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana.s. “Kitabul-fiten”. Međutim.š. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Odgovor: Da.” (Tirmizi. ali se nadamo da to nije tako strašno. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. prenosi se: “Vjerovjesnik. a možda i danas. r. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite . r.

Allah. i koji često Allaha spominje. Pitanje: Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Odgovor: Pokornost Poslaniku. u namaskom vremenu.v. toga se klonite. s. Dakle. 36.s. a da nije bio (u pitanju) strah. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. s. a Allah. Nadalje. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti.š.” (“El- . U slučaju potrebe. a noćni (akšam i jacija) prije zore. Ukoliko ste iskreni tada ćete. kada postoji potreba. ono što je Poslanik. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. s. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja.v. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. podnevskom ili ikindijskom. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. niti putovanje. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera.v.) U drugom hadisu Poslanik. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. uradite onoliko koliko možete. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili.Fetve i savjet Stranica 29 od 154 istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. s.” (“El-Ahzab”. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. Sahih-Muslim. ali nam profesor nije dozvolio. govorio. da se istinski pokajete. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. kaže: “Kada vam nešto zabranim. Preporučujem vam.) Nadalje. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama.s.a. Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija.‘” (Muslim. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. a kada vam nešto naredim.a. spomenuti namazi mogu se spojiti. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza.a. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. kada šejtan savlada nekog od vas. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. ne samo da imaju mesdžide. svoje nekulture) ne da pauzu. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. “Kitabu salatilmusafirine ve kasriha”. borite se za svoje pravo. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. u vanrednim okolnostima.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno.a. dž.v. dž. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana.” (Buhari.s.š. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. a ne predati se strastima. te prilikom putovanja.s. Sahihul-Buhari.

osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. Pitanje: Učenica sam srednje škole. s. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. prije svega. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. tj. radio i preporučio da se radi. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. riječima ili djelom. s. a Allah. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. bilo abortusom ili na neki drugi način.s. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti.Fetve i savjet Stranica 30 od 154 Ahzab”. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. Što se tiče drugog dijela pitanja. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. sve ono što je Poslanik. uradio tvoj profesor. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su.a. sve dok ti duša ne počne izlaziti. doista. Što se pak tableta za spavanje tiče.a. kao što je npr. treba naglasiti da se.a. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. Pitanje: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. nažalost. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a ako pokajanje bude iskreno. za to neće biti griješan. na šerijatski ispravan način. a zatim i ostali mediji. kako ti. 21) Nadalje. iz dna duše i bude djelom potvrđeno.v. mnogo prašta i On je milostiv. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. Naša stvarnost je sumorna. Međutim. televizija. islamska ulema smatra da bi bio griješan. a to su. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. kao ti. Pitanje: Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. uglavnom.s. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. nam se okrenuo prije nego je . Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala.š. Da li je to ispravno? Odgovor: Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju.v. uistinu. sve grijehe prašta (ako hoće). Uz to. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). Međutim. nemoral činili.v. Ko ponekad izostavi neki sunnet. preporučio bih ti da ih ne koristiš. kao što je.‘” (“Ez-Zumer”. On. imaš šansu da se pokaješ. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Odgovor: Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. s. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. dž. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. najbolje zna.s.

odnos prema duhovnim bićima. dž. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. koja nam je od neprocjenjive važnosti.š. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. 27. Dakle. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. odnos prema okolišu i svemiru. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. namaz će biti ispravan. Dakle. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. dž. s.a. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. zakone. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. niti naučno . ekonomska tako i politička i druga pitanja. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Odgovor: Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači.š. socijalna. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju.‘” (Buhari. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. pa tek onda da otpočnu sa namazom. Osim toga. Ukoliko imam i ne postupi tako. odnos čovjeka prema čovjeku. islam je sveobuhvatni sistem. odnos prema ostalim živim bićima.a. Dakle. Ja vas.s. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. imajući u vidu da nam je Poslanik.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku.) Dakle. nego je puno više od toga. a Allah. međusobni odnos ljudskih zajednica. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno.v. u pogledu ravnoteže u prirodi. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. u slučaju islama do toga ne može doći. odnos prema prirodnim Allahovim. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. uistinu. Sahihul-Buhari.š. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša.Fetve i savjet Stranica 31 od 154 izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove.s. “Kitabul-ezan”. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. zakonima itd. islam nije samo puka molitva i ljubav.v. a ne na njegovu štetu. vidim iza svojih leđa. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. tako misle nevjernici. odnos prema umrlim ljudima. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. s. islam tretira kako društvena. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. te prema tome. najbolje zna. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. Npr. dž. nije pravedno. Pitanje: Član sam Socijaldemokratske partije BiH.

sigurno svi biti sretniji.s. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. koji gledaju samo svoje interese itd. kada ukazuju na nepravdu. a šta loše. neka me ispravi. 2. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. danas je problem što muslimani. i muslimani i nemuslimani. Nemuslimani su. i muslimanima.s. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti.” (“El-Maida”. životna pitanja. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. i generalštab. Ovo je islamska pozicija i opozicija. a kada me vidite da griješim ispravite me. ko od vas vidi da krivo radim. što je pogrešno. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. te institucije razmjeste na druga mjesta. Hutbe su tada tretirale život. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo.a.” Kada je Omer. koji su potkupljivi. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. jednom riječju rečeno.a. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. smrti.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. zbog ukazanih potreba. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. pravi muslimani.v. da je koriguje i usmjeri pravim putem. i cijelome svijetu. a ne one koji samo lažu. a odvraća od zla.politike. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. ali na tome treba ustrajati.a. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. Po islamskom učenju. kada. r. nema smetnje da se u današnjim uslovima. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. Muslimanima je divan uzor Poslanik. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. Takav pristup nema naučno opravdanje. hutbe su govorile o skromnosti. sigurno ćemo svi biti na gubitku. To je bilo mjesto života. (kod nas i u svijetu) općenito. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. s. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. a ja nisam najbolji među vama. i gdje se. Ona je. određen sam da brinem o vama. Međutim. kradu. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. uz sve navedeno. Ako to spriječimo. tj. Kada me vidite na istini pomozite me. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi.a.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji.” Ovo je islamska politika. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. klanjala džuma i ostali namazi. također. islamski moralizira. Politika je sastavni dio islama. a u islamu je poznato što je dobro. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. ali u onome što je grijeh. naređuju dobro a odvraćaju od . s. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. varaju. i skupština. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. samo što je islamska politika čista. u periodima kad su muslimani bili dobri.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom.v. boreći se protiv islama i muslimana. tj. r. i kasarna i sveučilište. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. kolonizirajući dio islamskog svijeta.Fetve i savjet Stranica 32 od 154 opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji.

koje je Vjerovjesnik. ekonomskim i političkim. U džamiji ljudi spoznaju istinu. 71. S druge strane. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti.” (“Et-Tevba”. “Allahu. sina Merjemina. da im ne dopuste da griješe. koju joj je zacrtao istinski islam. kulturnim. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. To je. kako u vjeri. Dr. Štaviše. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. Politika. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . da je koriste za sve što im dobro donosi. društvenim. takva politika sastavni je dio naše vjere.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali . niti se pridržava ikakvih vrijednosti. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. odgovorio je. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. kao nauka. 1-3. iako se politika. sama po sebi. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. a od nevaljalih odvraćaju.” (“El-Asr”. i namaz obavljaju i zekat daju. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. Njegovoj Knjizi. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. Naučno neutemeljeno. vođama muslimana i svim muslimanima”. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve. a od nevaljalih odvraćate. također. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). a od njih otklanja zlo. ona je akida (vjerovanje). niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). traže da se čine dobra djela. Allahov Poslaniče”. i u Allaha vjerujete. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. također.s.Fetve i savjet Stranica 33 od 154 zla. tako i u dunjalučkim poslovima. Džamija se gradi radi muslimana.) To je. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. smatra jednom od najodabranijih nauka. Međutim. s. neki to pokušavaju spriječiti. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti. koji su temeljni dijelovi islama. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela.v. Takva politika ne drži se moralnih normi. upitali su prisutni. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). 110. čovjek doista gubi. Nezamislivo je da uloga i misija džamije.” (“Al Imran”. Za džamiju je islamska politika. ibadet (obredoslovlje). bude odvojena od politike.a. ide s vjerom ruku pod ruku. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. Njegovom Poslaniku.

kako je dr. Prvi safovi su. zakon. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. Zbog toga će. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. Nažalost.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. jer je protežirana politika jedne stranke. neutemeljenih optužbi. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. b) daje se vlast većini. takvoj politici nema mjesta u džamiji. bore za glas većine. a za tu. Rijetke su prilike kada npr. u nekim aspektima. možda. c) što se političari. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“ElMaida”. vrijeđanja časti. 2/196-198. Fetava mu‘asire. korištena u negativnom smislu.) Kroz pružanje savjeta. uglavnom. Nije problem.š.. fašisti itd. Jusuf El-Kardavi. Zašto je bilo tako odgovor je. dž. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. a koja je puna laži. Smatram da je taj termin pogrešan. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. možda. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. ataka na ličnosti. a ne stranci. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. ovih dana. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. Kao zaključak. dakle pogrešno. ako će se govoriti istina. Međutim. 78-79. dakle.Fetve i savjet Stranica 34 od 154 od griješnih postupaka koje su radili. bez obzira bila islamska ili neislamska. homoseksualci. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. Pitanje: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Odgovor: Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. puna lažnih obećanja. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. džamija je mjesto za politiku. drogeraši. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. vrlo jednostavan. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. ali ne svakakve.” (dr. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. a ne vladajućoj stranci. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. bez obzira o kome je riječ. došla na vlast. pogrešnu politiku. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. puna svjesnih obmanjivanja.š. a ne za istinu i pravdu. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. makar to bila i politika zvanične vlasti. . zakonu. ali ne svakakvu i mjesto za političare. dž. ogovaranja (gibeta). kako se neprimijetno povlače iz džamija. Interesantno je. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. preporučivanje istine.

jer imati partiju.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. u mnogim elementima. (Vidi: “Ez-Zumer”. Ja se. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete).) Prema tome.) U ovakvoj situaciji. laži. Islamska demokratija suštinski se. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. nadam da takvih osoba kod nas ima. borba za glas većine. dž. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. mi taj farz još nismo izvršili.š. dž. za one koji će promovisati pravdu. Pitanje: Da li muslimani treba da glasaju na izborima? Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. To zbog toga što Allah. Svako sebe dobro poznaje. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. a i naši intelektualci rekla sve najljepše.š. zakona. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? Odgovor: To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. lik islamskog političara. bira se ono koje je manje. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. licemjerstva itd. jer je on manje zlo. ipak. dakle. Islamska demokratija je.) Dakle. bluda. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. 55. Pitanje: Definišite mi. pravedan. tadi bi muslimani imali izbor. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. glasajte za drugog. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. 38. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. prljava politika. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja.” Prema tome.Fetve i savjet Stranica 35 od 154 Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bilelfazi vel-mebani. po šerijatu. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje . Ukoliko bi bilo više takvih partija. ali hoće popiti. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. Nažalost. tj. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. kada muslimani kažu “islamska demokratija”.) Npr. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. ogovaranja. misli se na šuru. (Između dva zla.

da ta knjiga nije za muslimansku kuću. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. najbolje zna.š. sedmina.Fetve i savjet Stranica 36 od 154 el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. a Allah. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. ”Kitabus-salati”. Naime.” (Buharija i Muslim) Prema tome. s. b) od posljedica. s. najbolje zna. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. riječi ezana.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. četeresnica. Međutim.š. nepristojan način.a. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao.a.s. riječi ezana.š.s. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. Poslanik.s. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo.v. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. onda je u svojoj kući nećeš držati. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi.a. mu nije rekao da on ezan prouči. Pitanje: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Odgovor: Ezan je. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe.v. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. godišnjica. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. Ibn Madže. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. kada je Abdullah b. Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. po islamu. zatim učenje tevhida. tj. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. a Allah. Zejd kazao Poslaniku. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. dž. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. Da li . Sunen.v. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. Međutim. pet puta dnevno na sedždu padao.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure El-Maide. dž. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. uglavnom. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. 2/554. ako si uvidio.) Dakle. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. s. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. učenja na kaburu itd. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. Ponekad je rimovana.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. tj. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. dž.

vama pridružiti. lažne).” (Ebu Davud. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. tako da se i za Muhammede. i koji često Allaha spominje. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. niti dao olakšicu u tom pogledu. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare.. inša-Allah. i nevažeća (batil) djela. pedalj po pedalj. obilježavajući sedmine. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”.” (Muslim. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana.” (Šerhul-akide et-tahavije. s. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. dž... mu‘mini i muslimani. bi govorio ashabima. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).a.a.v. da im se Allah smiluje.s. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. Istinu je rekao Poslanik. Marka. učio na kaburu umrlog.) Ne prenosi se da je Poslanik. Sve su to novotarije. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši. Sunen. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. govoriti Allahu ekber. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja.s. br. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. ili ih posjećuju. ”El-Dženaiz”. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. r.s. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. 975.” (Iktidaus-sirat el-mustekim. učio Kur‘an umrlima. niti je to naredio neki od imama u vjeri. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.a. 21. s. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. s. haram. četeresnica. četeresnice i godišnjice njihove smrti.” (El-Ahzab. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. ili tespihati ili tehlil činiti (tj.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče.” . četeresnice i godišnjice. jer on se sad ispituje. uistinu.” Isto tako. s.) Svoje ashabe Poslanik. trogodišnjica itd. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.v. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. s.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. Sahihu Muslim. Stjepana itd. ništavne.). kada je kazao: ”Vi ćete. Onaj ko uzima i ko daje su griješni.) Što se tiče sedmina. 2/672. 2804. To su kršćanski običaji.Fetve i savjet umrli od toga imaju koristi? Stranica 37 od 154 Odgovor: Allah. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.v.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. odgovorio je. br. Affan. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. godišnjica. 380. aršin po aršin. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom.”. ashaba) to radio.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor.š.v.s. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli.a. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Esselamu alejkum stanovnici ovih kuća. za pare).s. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). To su prihvatili i muslimani. Mi ćemo se. Hasane i druge pripremaju sedmine.v.) Međutim. 2/671-672.a. a to je preferirajuće mišljenje. ne prenosi se da je Poslanik. ”El-Dženaiz”. kako prenosi Osman b. str.a.

Sahihul-Buhari. . ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj.š. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija. Pitanje: Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. odnose se na one koji crtaju. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. a znamo da su se Poslanik.s. s. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. Štaviše. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi.a. a ne samo preko svoga imama.s. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu.Fetve i savjet Stranica 38 od 154 (Buhari. džamijski odbori ih vrlo često na to prisiljavaju. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića.” (Sahihu Muslim. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. vajaju i tome slično. s. Danas je to malo i teže.š. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. onima koji treba da budu najugledniji među nama. 6775. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. kada je na vratima Aišine. dž. a koja nije ponižena (tj. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. da ih u tome pomogne. br. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. U svakom slučaju. dž. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. najbolje zna.a. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. kako ne bi došlo do obožavanja iste. dž. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. Međutim.) I na kraju. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. 3/1664. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena.a. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. da bi osobu uljepšao i tome slično). pa ih čak takvim imenom i nazivaju. r.v.) Poslanik. neka je na njih selam. (Sahihu Muslim. Molim Allaha.š. što ih tako tjeraju da žive od harama. Žalosno je da se o imamima. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. a Allah. kao što je prostirka i slično. da bude obješena na zidu).v. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. ”Kitabul-libasi vez-zine”).

najbolje zna. U svakom slučaju. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. s. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. Pitanje: Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. jer Allah zna ono što radite. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom.a. 91.” (Buhari.Fetve i savjet Stranica 39 od 154 Pitanje: Moj zaručnik oženio se drugom. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. Sahih Muslim.š. ”El-Libas vez-zine”. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju.s. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. a Allah. mora se priznati. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. Sahihul-Buhari. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke.) Isto tako. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da.a.s. s tim da izbjegavaš crnu boju. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. dž. dž. Njegov postupak bio je pogrešan. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. Što se obrva tiče. validan. smatram da je tvoj zaručnik. bude ozbiljno i isključivo radi braka.? Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. a Allaha kao jamca sebi uzeli. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. pošto u braku. puštanje nokata itd. br. ti možeš farbati kosu. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. a ne iz potrebe. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja.v. zaštiti djevojku. (Vidi: Muslim. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. a njegov brak. tako da upoznavanje. možeš potkraćivati kosu. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna.” (En-Nahl.v. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani.š. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. najbolje zna.) Naravno. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. a ne prva supruga. s. koje treba da prethodi braku. U konkretnom slučaju. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. a Allah. farbanje i skraćivanje kose. malo problematično. što je sa dugim noktima. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. Pitanje: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? . između ostalog. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. nema smetenje da žena te dlake ukloni. Kitabul-iman. Poslanik. 33. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Odgovor: Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. U slučaju potrebe.

19. 1/439-440. zatim jevreje.v. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. Poslanik.) To što oni pogrešno vjeruju. Štaviše. Habib Nedždžar. postane vjernikom u Allaha.a. postao vjerovjesnikom.” (Kurtubi.” (Ali Imran. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih.v.s. a ne i srcem. zatim kršćane i na kraju sabejce.s. tj.s. čak i ako je on već oženjen. ne slijede ispravno Knjigu. Mefatihul-gajb.a. ako prihvate pravo vjerovanje. poslanstva kao što je bio Kiss b.) i nakon što .a. Saide. 1/438. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. Zamahšeri. s. prije Muhammedova. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. ”Es-Salat”. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. poslanstva.” (Tirmizi.” (Vidi: Kurtubi.Fetve i savjet Stranica 40 od 154 Odgovor: To nije tačno. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. ona nema pravo da to odbije. ElDžami li ahkamil-Kur‘an. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara.a. a.v. Naime.a. Nevfel i drugi. El-Keššaf.s.) Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova. 1/72. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. Nesai. s. ili su varalice.” (Et-Tevba.s.v. ili su neznalice. prije Muhammedova. s. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. postao poslanikom moći zaraditi džennet. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći.s.v. 30. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. sljedbenici Knjige).) Pitanje: Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Odgovor: Da. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. Vereka b. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta. Sunen. Tako da. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. ne oduzima im status ehlukitabija. s. nakon Muhammedova poslanstva. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. s. Sudnji dan i Muhammeda. postaće kod Allaha vjernici. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka.v. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju.a. s. Razi. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. 3/112. Sunen. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. Pitanje: Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Odgovor: Da.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. Bahri Rahib.s.

riječi: ”Ko god čuje za mene. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti. ipak. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima. Plemenitog Kur`ana.š. 19. Pitanje: Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Odgovor: Da. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. dž.š. ”El-Džihadu ves-sijer”.s. dakle. nemusliman. u granicama mogućnosti. s. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. s.š. Musliman u taj princip mora . dž. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama.s.Fetve i savjet Stranica 41 od 154 sazna za Poslanikove. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. Zemlji i planinama ponudili emanet. a on je.a. a ne alkohol.v. dž. biće od stanovnika vatre. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. dž. za njihova dobra djela. prema sebi nepravedan i lakomislen. Vjernicimuslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. dž. bez obzira kakvo ono ime nosilo. zaista. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. a Allah. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva.š. jer. Allahu.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove.š. jer Allah. s.š. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju..š. br. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama.) Međutim. dž. ako želi biti musliman. Objave. 1/134. 72. može osunetiti muslimansko dijete. dž. 200. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke.) Najbolji kod Allaha.” (Muslim.” Suština kaže da je to sirće.a. dok će nemuslimane. nagraditi samo na dunjaluku. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. da je kod Allaha. Allah. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. Prema tome.” (El-Bekare.š. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. Da nas Allah.” (Al Imran. Pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. te je prema tome dozvoljeno (halal). Pitanje: Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Odgovor: Da. najbolje zna. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. 240. dž. kaže: ”Tako mi Allaha.) Ili. dž. je halal (dozvoljeno).v. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. a ne u riječi. Poslanik. bio jevrej ili kršćanin. dž.š. Sahihul-Buhari. musliman osjeća kao dužnost i emanet. islam jedino priznata vjera. ukoliko je stručan i od povjerenja.” (El-Ahzab. vjeru. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi.” (Buhari. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu. u El-Iman.š. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. a Allah. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu.v. u islamu nema nacionalizma. ali ga je preuzeo čovjek.s. Sahihu Muslim. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.). i prakse Njegova Poslanika. Ljudi se cijene prema svojim djelima.š. najbolje zna.a. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja.

61. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. Dr. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima.š. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. zaista. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. i druge osim njih. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. Vi ih ne poznajete. jer svakim dinarom. (Vidi: Buhari. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. svojim imetkom. Uzvišeni Allah.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. 256. monasi u samostanima. srcem. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. klanjem. s.” (El-Mumtehina. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah ih zna. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova.Fetve i savjet Stranica 42 od 154 vjerovati i praktično ga primjenjivati.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. i bojte se Allaha. ili na bilo koji drugi način. Poslanik. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. to je najbliže čestitosti. 1/713) . svojom rukom.” (Kardavi.a. ko im bude privržen svojim srcem. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima.v.) Dakle.š. dž. žene. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. dostojanstven odnos prema muslimanima. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. 2363.a. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. protiv njih svaki musliman dužan je da se.. 51. s. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. ”Kitabul-Musakat”. jezikom. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. Fetava muasire. bori na najbolji mogući način.s. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. voli one koji su pravični. Uzvišeni Allah. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo..v.) Dakle. dž. zatim zabrana da se ubija stoka.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. i postaje sastavni dio njihove grupacije. 8. Sahihul-Buhari. neprijatelje vjere.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. smatra se njihovim. u granicama svojih mogućnosti.s.” (El-Bekare. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. i istrijebiti ih ubijanjem. svojim jezikom. Allah. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj.” (El-Enfal.” (El-Maide. ekonomskom izolacijom i tome slično. svojom suradnjom. hadis br. 8-9. smatra se njihovim. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca.

63. to uzmite.s. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. “El-Mukaddime”. a da li to može musliman i pomisliti. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob.v. s. kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru. kao da je to govor onoga koji odlazi. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda.) Irbad b.a. zaista.v. a kamoli kazati?! Poslanik. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik.. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik.” (El-Hašr. Da li su u pravu? Odgovor: Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog.v. “Kitabus-sunne”. dž. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.v. Sunen. on to nikada nije uradio. 100. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja.v.a. s. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at).v. Ebu Davud.a.š. mevludima itd. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče.s. s. Držite se toga. to je odbačeno. Međutim. dž. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. 7. a ne onaj koji inovira. U osnovi. Sahihul-Buhari.” (En-Nur.” (Ibn Madže. O njima Allah.š. najbolji govor je Allahova knjiga. “Kitabu-l-‘ilm”. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.” (Buhari.a. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. Uistinu. koji su na pravom putu poslije mene. Kitabu-l-džumu‘a. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da.. pravednih halifa. s.) Allah. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. s.s. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. Sunen. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja.Fetve i savjet Stranica 43 od 154 Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu.s. 12. To je veliki uspjeh.a.a. posebnim svečanostima.v. s. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. strahovito kažnjava.) Na hutbi petkom Poslanik.” (Muslim. dž. iz straha da se time ne uvede novotarija. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. a svaka novotarija je zabluda. najbolja uputa je uputa Muhammedova. Tirmizi. u prvom redu. miljenika Muhammeda. Sunen. i bojte se Allaha jer Allah. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. a iz očiju suze potekle.v.a. a i oni su zadovoljni Njime.š. pa nas posavjetuj. Upravo iz tog razloga.” (Et-Tevba. a što vam zabrani ostavite. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa.s. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. većina islamske uleme smatra da je . s. imao je običaj kazati: “Uistinu.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog. ♠ Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda.š. Kitabus-sulh. nije dostavio. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost.s. s.s. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. rebiu-l-evvela.a. Najgore stvari su novotarije. Sahihu Muslim. dž. Poslanika. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.s.

kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. unuci i snahe. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. tiče stanovanja kod njegovih roditelja. kamata se ne smije ostavljati banci. (Muslim. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima.Fetve i savjet Stranica 44 od 154 obilježavanje Poslanikovog. s. pak. Ako to nije u stanju učiniti. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. Ukoliko on to nije u stanju. Ukoliko. imaš pravo na razvod braka. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. pa čak i poželjna. ♠ Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Odgovor: Prije svega. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. . pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. Poslanik. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. iz opravdanih razloga. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. čak i ako preselite na drugo mjesto. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. rođendana grijeh. Četvrto. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. odgovorio je. Sahihu Muslim. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. aršin po aršin. kao npr.s. ko drugi!”. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno.a. pedalj po pedalj. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. Doduše. uistinu. Drugo. s. Što se. kao što je miješanje muškaraca i žena. slijediti one prije vas.v. imaš pravo na razvod braka. pa prema tome i u ekonomskoj. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena.s. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. Treće. a koja oni nazivaju mevludima. s. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan.a. koja mu ne dolikuju. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti.a. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema utemeljenja u islamu. kako stoji u hadisu.s. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. kao njihovo dijete.v. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna.v. Međutim.” Upitali smo (tj. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela.

Hatim pripovijeda da je jednom prilikom.s. Prema tome. kako ih ja razumijem. 1197.v. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju.” (Ibn Madže. smatram da za to nema smetnje. može poduzeti takvo putovanje. a kojima je potrebna pomoć. ”Kitabur-reda‘” br. a mi ćemo džumu klanjati. U suprotom. ”Kitabu-l-hadždž”.v. br. Sunen. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. onda ne može. b) dva dana i noći. ovo mu zamjenjuje džumu.”Ikametus-salati ves-sunne”. ”Kitabu-l-hadždž”. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. a ne u svom. (Vidi: Buhari. ”Kitabu-l-hadždž”. Prema tome. Npr. 1338. br. ona može putovati sama. Sahihu Muslim. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. govore o uslovima. br.) Navedeni hadisi. inša-Allah. 1996. odnosno sigurnosti. Muslim. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. (Vidi: Buhari. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. ako njena čast. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć.a. Sahihu Muslim.v. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. s. s. rekao Adijju: ”O Adijj. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja.s. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. ”Kitabul-džumua”. Sahihu-l-Buhari. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu.) ♠ Pitanje: Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Odgovor: Ne. s. Muslim.). od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. c) tri dana i tri noći. 1086. 1341. Tada je Poslanik. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. Ukoliko ne klanja džumu. br. a ako ne postoji. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto.a. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Odgovor: Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. Naime.Fetve i savjet Stranica 45 od 154 Peto. 1862.). br. Sahihu-l-Buhari. ♠ Pitanje: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Odgovor: Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka.s.a. 827. ♠ Pitanje: Ako je bajram petkom. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. ”Kitabu-lhadždž”. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. Muslim. Dakle. ”Kitabu-ldžumua”. 1089. Sahihu-l-Buhari. ako će bilo što od toga biti ugroženo. dok je on bio kod Poslanika. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. ”Kitabus-savm”. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. Sunen. . 1087. (Vidi: Tirmizi.). Sahihu Muslim. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. br. Ko hoće. obavezan je klanjati podne.

treba uzeti u obzir sve okolnosti. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. (Vidi: Fethu-l-kadir. jer stid je dio imana. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. Bedaiussanai‘. ”Ako budeš duže živio. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. dž. Isto tako. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. rekao je (Buhari. 2/638. a ako to ne urade svi su odgovorni. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. Šta više. a zatim si. zbog mjesečnog pranja. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. a Allah. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Odgovor: Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. da ti da iskrenost u djelu. Sahihul-Buhari. ♠ Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. 3595).”. 2/40.š.š. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. pratiti u životu. Zbog toga. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. 1/493. dva biti . ♠ Pitanje: Propustila sam. br. dužna napaštati propuštene dane. u granicama mogućnosti. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Dužna si.. ♠ Pitanje: Moj sin redovno mi šalje novac. a Allah dž.. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. S druge strane. odgovorio sam. najbolje zna. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. dž. tj.Fetve i savjet Stranica 46 od 154 Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. kroz dugi niz godina. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. postim i radim druga djela licemjerno. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. bez obzira što ima mahrema. Bolje im je sačuvati svoj obraz.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. mada mi nije potreban. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. bilo s mahremom ili bez njega. čast. ”Kitabul-menakib”. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. pod izgovorom da su im djeca još mala. kasnije kad odraste. ali sam čuo za nju”. El-Mugni. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. da bi me drugi vidjeli.š. prije svega. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. najbolje zna. ♠ Pitanje: Često mi na um padne misao da klanjam. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost.

Međutim. Pitanje: četnici su mi pobili cijelu porodicu. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. dž. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. a onoga koji oprosti i izmiri se. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Normalno. ne treba patiti. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. praštati treba onome ko to zasluži. voli. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. onaj ko vjeruje u Allaha. dž. snosit će odgovornost. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. na ahiretu će to sigurno postići. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. neće stići. Uostalom. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija . vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. kao pojedinci i kao zajednica. On. uistinu. No. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. a ako to ne urade.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite.” (En-Nahl. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. Allah će nagraditi. Uz to. starce. I ne tuguj za njima. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. a ono na budućem svijetu.š.) Dakle. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. Ja znam da je nemoguće. da ih sudski ne goniš. Uz prethodno rečeno. dž. u ovim okolnostima. doista. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. uprkos tome. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. koji Allah. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. Odgovor: Prije svega. Dakle. tj. I na kraju. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. 126-128. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad).” (Eš-Šura. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. bolje za strpljive. ako ne na ovom. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. gotovo sigurno. a ako otrpite. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. to je. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. 40. jer. postići potpunu pravdu. ipak. četvrto.š. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. Treće. žene. u Allahovoj. koji su silovali i palili. na budućem svijetu-ahiretu.š. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. Hvala Allahu. Drugo. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. jer npr.Fetve i savjet Stranica 47 od 154 ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. ne voli one koji nepravdu čine. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. Prema tome. Strpljiv budi! Ali.š. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. i u dobru i u zlu. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. a to je najvažnije. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. dž.

šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. ”Kitabul-imare.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. s. 6133. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. Muazu a on je bio šehid. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. i rekao da je hadis vjerodostojan. s. s. rekao im je. To je stav sve islamske uleme. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi.a. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. ”Kitabud-dijat”.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. 1/90-98. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti.) ♠ Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. koji se utopio. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. Bedaius-sanai‘. El-Lubab fi šerhilkitab. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza. (Vidi: Marginani. odgovorio im je. br. u mom ummetu bilo malo šehida”.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. Međutim. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine.a. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. siluju i ubijaju muslimansku djecu.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. Mugni. br. Sahihu Muslim. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. Tahavi.v. 1/90-93.s. El-Hidaje. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe. (Muslim.s.. pa prema tome i utopljenici. upitali su. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. Sahihul-Buhari. 1915. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. osim što se pripovijeda da je Hasan (b.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni. MuhtesarutTahavi.v. Muttefekun alejhi.” (Ibn Kudame.a. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar.a. žena u porodu. 3/337. žene i starce. gasuli i klanja mu se dženaza. ko se utopi.s. za razliku od prvog. 1/320-325. od kuge. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke.Fetve i savjet Stranica 48 od 154 koji će ponovo pokušati da kolju. ko pogine braneći svoj život je šehid. br. Dakle. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen.v. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. ko izgori u požaru..s.” (Nesai. oni se gasule.a. 3/476. nego su ga onako u odjeći ukopali. Sunen. ”Kitabul-dženaiz”. pojeo ili popio.a. ”A ko su onda šehidi. ko umre od kuge je šehid. s. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza. Mosuli. zaista. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. Odgovor: Prije svega. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. 40-42. Njega nisu gasulili. str. 1823. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. ali se. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. br.” (Buhari. Poslanik. koji je umro pod ruševinama.v. ko umre od stomačne bolesti.” (El-Muhalla bi-lasar. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. Međutim.v.” (Tirmizi.s.v. 1/125-136. Kasani. Klanjao je Sa‘d b. ”Kitabul-edeb”. Allahov Poslaniče”.s. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza. ko umre od otvorenih rana po tijelu. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik.) Ibn Rušd kaže: ”Što se . ”Tada bi. Sunen. s. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. ili od zadobijene rane od koje se umire. 1341. Mejdani. s. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid.

Šafije kažu da je to dužnost jedanput. s.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. 5194. pa.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. (Vidi: Nevevi.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. Allah zaista prašta i milostiv je. ”Kitabun-nikah”. Bedai‘us-sanai‘. br. 5/214. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. on je dužan odazvati se. Bedai‘us-sanai‘. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. 2/331. 211.Fetve i savjet Stranica 49 od 154 tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti.s. a on se svoga prava može odreći. ukoliko ona to od njega traži. a ako odluče da se rastave. Sunen. 1080. 2/66. i ako se vrate ženama. Sahihu-l-Buhari. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. pa. ♠ Pitanje: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Odgovor: Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom.” (El-Bekare. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. po zakonu. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. (Vidi: Kasani. meleki je proklinju sve dok se ne vrati.” (Muslim. dž. 228. dok se ona ne odazove svome mužu). Kada ona to od njega zatraži. Međutim. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. rok je samo četiri mjeseca. samo.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. s obzirom da može imati četiri žene. ”Kitabur-rida”. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. To . muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. br. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći.a. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi.) (Vidi: Ibn Hazm. 1736. Oni kažu da muž. 222.š. (Vidi: Behuti. (Vidi: Ibn Džuza. a među njima je i utopljenik. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. (Vidi: Kasani. Prema tome. ukoliko je muž u stanju. El-Muhezzeb. str. br. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.” (El-Bekare.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. 2/331.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. ”Kitabun-nikah”. El-Muahlla bi-l-asar.) Dakle. 226227.” (El-Bekare. Oni kažu da je to muževo pravo. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. Keššafu-l-kina‘. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži. 9/174. Allah doista sve čuje i sve zna. 1/226. Sahihu Muslim.) Dakle. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. Ne znam razlog zašto se to desilo. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira.” (Buhari.” (Bidajetulmudžtehid. U pogledu tih prava i obaveza Allah.) Koliko se sjećam.v.” (Trimizi. El-Kavanin el-fikhijje. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška.

ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to pitanje: da ženu pusti i traži drugu. Nadalje. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. kaže. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen.a. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi.) Kada bismo za saobraćajne udese. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. br. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio.Fetve i savjet Stranica 50 od 154 zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. (Vidi: Nesai. Isto tako. nakon što je spomenuo intimni bračni život. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. ♠ Pitanje: Učenik sam trgovačke škole. nepristupačan. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj.š. Upravo zbog toga Poslanik. intimnim odnosom. majka svih zala. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. Na kraju. svađe. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom.. a . Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Alkohol je.s.) Dakle.š. prije svega. (Vidi: El-Maide. razvode brakova. razne vrste nemorala. ona može to da trpi ili. dijetom itd. Seid b. Musned. a Allah dž. dž. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. tuče.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. (Ebu Ja‘la.s. ona može tražiti razvod braka. od Enesa b. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. s. s. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. 5572. a ta zaštita postiže se. 187. dž. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. biti čist. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. da je zadrži i oženi drugu. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan. a odjeća znači zaštita. nevin itd. kako Poslanik. Malika. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. kada udovolji svojoj potrebi. naredio je mužu da.itd. Džubejr i drugi.. Prema tome. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. neporočan. pak. a vi ste njihova odjeća. Mudžahid.” (ElBekare. jer Allah. jedno kod drugog nalaze smiraj. jer je Allah. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu. da traži razvod braka. najbolje zna.v. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. kroz intimni odnos.v. 90. a može se i strpiti ako hoće. Muž i žena. ubistva. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. Dakle.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. one su odjeća vaša. 1/298.a.). s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom.š. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. (Vidi: Ibn Kesir. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. silovanja. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. ”Kitabu-l-ešribe”.

kome se pravi. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. zakon je da se čovjek. ko ga ga pravi. da dolaze u kontakt s alkoholom itd.š. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način.a. ko ga toči. Ibn Umer prenosi hadis. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama.Fetve i savjet Stranica 51 od 154 Poslanik. kada se nađu u poziciji. od svoga babe Umera. da to činiš. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica. tako da alkohol u njemu visoko kotira.v.s. najbolje zna.” (Ahmed. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. mora za njega izboriti. ako želi postići svoje pravo. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze.š. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. dž.s. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. oni ih na to ne bi prisiljavali. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. a smrt ga u tome omela. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. r. naše tzv. dž. s. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. U konkretnom slučaju. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz . ko ga kupuje. U svakom slučaju. s. te ih tjeraju. prokleo: alkohol. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). Uz to.a. Ukoliko bi takvih osoba bilo. ♠ Pitanje: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Odgovor: Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. br. Molim Allaha. Nažalost. a Allah. Dakle. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. 5458. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. onoga ko ga pije. Međutim. uključila u borbu za prava svojih članova. dž. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. da je Allahov Poslanik.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola.v. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti. preko svojih institucija. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. Allahov. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. da te pomogne. Uz sve to. Isto tako. preporučio bih vam da. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide.a. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. ko ga prodaje. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom.š. Musned. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. nema smetnje. na osnovu principa o prijekoj nuždi.

♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama.a. lažne informacije itd. Kod konkretnih slučajeva. što više općekorisnih noviteta . blagodati. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo.. ”El-Fadail”. čita i da tako upoznaje Allahove. 2363. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. pa makar činio i velike grijehe. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati.) i Poslanikove. na bilo koji način. a ne u pogledu dunjalučkih poslova.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. Naime. Ukoliko pak muž. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama.” (El-Bekare. iziđe iz islama. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. kao što je npr. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. a Allah.š. dž. što više inovacija čovjek napravi. Što se dunjaluka tiče. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. Sahihu Muslim.i takmičite se u dobrim djelima. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. čovjeku je naređeno da uči. golišave slike. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta).. Naime.. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. dž. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao.) Prema tome. najbolje zna. s. u cilju da‘vetskog djelovanja. br.v.š. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. 148. Međutim.” (Muslim. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.s..Fetve i savjet Stranica 52 od 154 islama. Ukoliko jeste.. Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. ♠ Pitanje: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Odgovor: Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz.

a.Fetve i savjet Stranica 53 od 154 ponudi. koje je On za robove svoje stvorio.š.š. čini novotariju u vjerovanju. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. r. Allah.s. to bi bila novotarija.s. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. Npr. br. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. Sahihul-Buhari. br. zakonima.v. što više patenata.š. na onom svijetu su samo za njih. s.a. dž.a. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. s.s. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. nije posebno vrijednim učinio. 631.š. mjesta na kojima učinjeno dobro djelo ima svoju veću vrijednost. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd.v.v. 595. poslanike. Njih su ljudi izmislili.a.) Dakle. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. podučio ashabe da tespihaju. da umrli mogu pomoći živima. dž. (Vidi: Bejheki. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. (Vidi: Buhari. s.š. pronađe. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. Sahihu Muslim. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza.v.š.v.” (El-Ea‘raf. ”El-Hadždž”. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. br. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika.š. kaže da namaz u El-Mesdžidulharamu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). zadovoljstva. Poslanik. knjige.a. Sahihu Muslim.s.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim.a. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta.s. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa.s. tj. to nije nikada radio. Dakle. (Vidi: Muslim. Ti . da je neka voda sveta itd. više sevaba postiže.a. dž. 1297.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije. odredio je sveta mjesta. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. hadis od Džabira.š. 32. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. onaj ko vjeruje u Allaha. dž. način na koji se taj ibadet čini. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. Sunen. niti su to radili njegovi ashabi. 1864. Njegove meleke.” (Vidi: Buhari. s. s. To sve smatra se novotarijom. Sudnji dan.a. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase.v.v. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. s. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). s obzirom da je Poslanik. Allah. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake.a. koji će olakšati život. određenje itd. s. ”Kitabul-ezan”. dž. ”El-Hadždž”.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti.” (Vidi: Muslim. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik. dž. dž. dž.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah.v. br. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. kada se govori o novotarijama.s. a onda prisutnima.s. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta.) tako odredio. zbog toga što vrstu ibadeta. ljudi su ih proglasili svetim.) Naprimjer. Sahihul-Buhari. s.

ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. od strane ljudi. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. Poslanik. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. odjeće. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. ukoliko bi čovjek pored farza. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje.a. kao što je poznato. 129.š. dž. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi . jasno dozvolio.š. ♠ Pitanje: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Odgovor: Uzvišeni Allah.v. 3. pa je npr. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene.” (En-Nisa. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu.. Amin. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena.š.. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. dž. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”..š. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. Isto tako Allah. toga sačuva. Isto tako.v.” (En-Nisa.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. s. br. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju.” (Ebu Davud. sa po dvije. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. Dakle. 2133. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane.v. Određivanje nekih noći ili vremena. onda samo sa jednom. sa po tri i sa po četiri. dž. sunneta i nafila koje je Poslanik. čini novotariju. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. s. s.. dž.s.”Kitabun-nikah”. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. odgovor je negativan. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. dž.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti.s.a..a.a. Te obaveze su. Molim Allaha.s. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. 129. stana.Fetve i savjet Stranica 54 od 154 ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca.) U navedenom ajetu. A ako strahujete da nećete pravedni biti. Uzvišeni Allah.š. dž. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu.v. Sunen.” (En-Nisa. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci.s. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. osim ako se žena odrekne svoga prava.š.š. Allah. a koje Poslanik.) Međutim. liječenja i ostalih nužnih potreba. Dakle.. odredio je koja vremena su sveta. da nas Allah. s. tada mu je zabranjeno da se ženi. dž.

s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta.Fetve i savjet Stranica 55 od 154 i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. Međutim. a Allah. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. Ajjaš od Hidžazlija. također. ♠ Pitanje: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Odgovor: Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. bez obzira na to. Oni koji. 1/158. recimo. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. s obzirom da ga prenosi Ismail b. jedino vrijeme može izliječiti.v. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. I na kraju. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). antiislamski raspoloženo. dok je u hajzu i nifasu. uglavnom. Pojedinci. eventualno. čini mi se. Vjerovjesnik. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. Vidi Irvaul-galil. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. Taj problem. a skidati ga. imajući u vidu veliku potrebu za tim. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. 468. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). tiče potrebe uzimanja abdesta. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. a nemaju za koga. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. No. nedemokratsko i. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam.a. pak. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. ”En-nidau lis-salati” br. El-Muvetta.š. s. (Hadis bilježi Malik. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. Što se. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi nikab. Treba. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude.s. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. zabranjuje da uči Kur‘an. dž. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. Dakle. najbolje zna. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. .) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo.

pogrešila si. Naravno. imajući u vidu da.” Učinite istigafar Allahu. s. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. dž. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. Sunen. a Allah. uzme iz njegova imetka.s.š. neprijatelj i mrzi islam? Odgovor: Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. dž. Molim Allaha. r. r. bez rasipništva i pretjerivanja. ♠ Pitanje: Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. u vrijeme kad sam tamo studirao.v. br.a. (Ebu Davud.š.v. Posebno ti . ”Et-Tahare.) ♠ Pitanje: Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. najbolje zna. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. dž. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. br. bez njegova znanja. dž.š. Od Aiše. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet.” (Muslim.Fetve i savjet Stranica 56 od 154 Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje.a. 1714. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. Da li sam pogriješila? Odgovor: Da. Poslanik. ”El-Akdije”. pokornost njima u svemu što nije grijeh.a. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. prenosi se da se Hind bint Utbe.a. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. kako bi on ispravio svoju grešku. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. vjeri i umre kao muslimanka. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. a nikab nositi u drugim prilikama. bez njegova znanja. požalila Allahovom Poslaniku. Sahihu Muslim. nikab nije stroga dužnost (farz). Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. kroz udruženja muslimana. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. po preferirajućem mišljenju. Dakle.s. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ.š. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. s. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab. dž.) Uz prethodno rečeno. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. 232. nego sunnet.š.

Međutim. Dakle. ♠ Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. Ja znam da je tebi. duhanski dim nepušaču zaudara. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. Nadat se da će on. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi.š. a Allah. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. uz Allahovu. on se zakleo da više neće pušiti. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. pomoć. dž. punica pred svojim zetom. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu.š. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. može se s njim rukovati itd. dž. ♠ Pitanje: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. Ukoliko jedno od supružnika puši. kada majka . dž. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. Kada sam to učinila. Međutim. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. Amin. To svijet sve više i više osjeća. ♠ Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. Molim Allaha. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. ona se pred njim ne mora pokrivati.Fetve i savjet Stranica 57 od 154 skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. uglavnom. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. ♠ Pitanje: Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Ne. a ako to nije u stanju. tj. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo.š. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. npr. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. najbolje zna. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi.

nikada udario nijednu od svojih žena. Sunen. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. npr. prije odluke na razvod.a. dž. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. više je udaranje po duši i osjećajima. to udaranje ne smije biti u lice. kako kaže Aiša.Fetve i savjet presvlači dijete? Stranica 58 od 154 Odgovor: Ne. Ako oni žele izmirenje. s. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. Jer.s. r. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. kazni. 35) Dakle. (Sahihu-l-Buhari. Dakle. (Sahihu-l-Buhari. br.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. s.š. te. tako da to udaranje. ”Kitabu-l-hudud”. ”Kitabu-l-edeb”. a onda se od njih u postelji rastavite. osim kada nema drugog izlaza. vi posavjetujte. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. br. pa ih i udarite. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. ustvari.. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. kako navodi Buharija od Enesa. zaista. onda im zulum ne činite! Allah je. kad vam postanu neposlušne.a. Međutim. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. 2328) ♠ Pitanje: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Odgovor: Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. Pitanje: Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. to je čak ispravnije. Međutim. u osnovi. Da bi ostvario svoj cilj . uzvišen i velik!” (En-Nisa.s. Neka svako ima na umu da Poslanik. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari. br. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik.. mužu je. 34) Dakle. negoli po tijelu.a. (Vidi: Sahihu Muslim. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. dozvoljeno da udari ženu. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi.s. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!.a. s obzirom da je Poslanik.v.v.s. ”Kitabu-l-fadail”. tada se. ”Kitabun-nikah”. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana.” (En-Nisa. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali.v. s. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. br. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . da izlazi iz kuće bez dozvole. Ukoliko od toga nema koristi.a.v. ♠ Pitanje: Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Odgovor: Da.” (Ebu Davud. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. s.

a. masone. oni su pozvali na jednakost među vjerama. u augustu 1985. god. na način i vrijeme kako su to zamislili. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. kao i prvi januar. da ih tako izvedu iz islama. budizmu. vraćanje vjeri Ibrahima. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. Na kraju. između ostalog. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. Džon u Njujorku 1984. behaizmu i vjerama Crvenih kmera.Fetve i savjet Stranica 59 od 154 pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. poštivanje Merjeme. 27. budući svijet. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. Potvrđujući svoje namjere. kršćanstvu.) u kojoj je objelodanjena ta želja. budista. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. god. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). u Parizu. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. kršćana i drugih. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. Aleksandriji 1954. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. duga i znak pobjede. poslanike. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. majke Isaa. bude praznik za sve vjere. a da se razlike odbace. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Međutim. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. Uz to. kao što je vjerovanje u Boga. oktobar. itd. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. oktobra 1986. itd. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga . Također. internacionalizam. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. meleke. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). dan papinske molitve. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. kršćansku i islamsku) na Sinaju. judaizmu.s. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. koji negira trojstvo. god. uključujući behaije. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. Taj skup dao je preporuke u kojima se. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. predložili su da 27. a. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. visoko čuje u Evropi i Americi. budiste. Ova knjiga štampana je 1985. približavanje između kršćanstva i islama. uz grupe židova. njih ne interesuje Istina.s. katedrali St.

” (Al-Imran. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. na čijoj strani je pravda i nauka. Vjera Ibrahima. vjera islam kojom je došao Muhammed. god. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. ko ima dokaz. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam..a. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979.s. Za to postoje dokazi u šerijatu. To je. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. god. Što se tiče kršćana. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. 1/1176-1178... Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. pridruživanje (širk) Allahu. ustvari. izdanje WAMY 1418 H. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. obožavanje Mesiha mimo Allaha. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. Iziđimo u javnost. Isto tako. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera). i kleči pred kojim bogom hoćeš. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. odredbom. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. s. a. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija.s. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. ne praveći razliku. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. a. pravcima i suvremenim partijama. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Neke vjere nisu uredu. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo.s. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. pa neka se vidi ko ima istinu. god. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne.Fetve i savjet Stranica 60 od 154 između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970.) Na kraju. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš.” (El-Kalem. a i svakodnevnica nam to govori.v. Pitanje: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Odgovor: Urok je istina.” (Tefsiru-l- . kršćanstvo. pored Allaha. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. nepravedno. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. koji je zvanično primio islam. Mislim da je licemjerno. postoji i kod batinija i sufija heretika. Ibn Hud. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. Zagovornici ove ideje su behaije.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. kod njih je to samo ime. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. dž.š. 85) (Enciklopedija o vjerama.

u cijelosti je zabranjeno. neka prouči dovu.v. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an.š. s. da nas sačuva od urokljiva oka. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. kao što su ljudi. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. To za razliku od prevođenja. a to. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. životinje. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. ”Kitabut-tibb”. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. s. je haram. ptice itd. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje..Fetve i savjet Stranica 61 od 154 Kur‘an el-Azim. dž. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. nego je to prijevod značenja Kur‘ana.. Dakle. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. ustvari.” (Sahihu Muslim. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom.s. prevode značenja. dakle. Amin! ♠ Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. jer se prevođenjem.s. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. moleći za njega berićet. i obavijestili ga. pejsaže itd. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno.š. najbolje zna.) Vajarstvo. na arapskom jeziku na kom je objavljen. jer ono aludira na stvaranje. zauzvrat. zabranjeno mu ga je čitati. a Allah. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. Ukoliko. Što se. Kada od vas neko zatraži da se okupate. Međutim. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. ♠ Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. a. da ne pokušava biti stvaralac. okupajte se. dž. Doduše. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. kod nekih je ta pojava izraženija. Molim Allaha. pak.” (Sahihu Muslim. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. odnosno kiparstvo. neživu prirodu. čovjek crta tzv. naveo je petnaestak hadisa.” Potom je Poslanik. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. dakle da ne pokušava stvarati. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. ustvari. pak. Došli su Poslaniku. nije Kur‘an. pa prema tome i turskog. Ibn Kesir. Neke osobe su čak opasne po druge.a.a. br. br. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. 3/1664. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao.v. Sunen. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. u svom tefsiru. ne s namjerom da stvara . neživu prirodu. (Ibn Madže.

imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. ukoliko ispunjava ovaj uslov. a. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. Dakle. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. stvorio. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. nije dozvoljeno gledati. a Allah. najbolje zna.s. inša-Allah. pokrit će sve osim lica i šaka. susresti. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu.a. u pogledu pokrivanja. da ne bude korak ka nemoralu. sa dekolteom itd? Odgovor: čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. važe ista pravila. tvoj brak je šerijatski ispravan.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. ♠ Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. u granicama potrebe.s.Fetve i savjet Stranica 62 od 154 kao što je Allah.š. r. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. došao Muhammedu. Riječ ašikovanje. ukoliko je ona otkrivena. Smatram da. Da li je moj brak šerijatski valjan? Odgovor: Da. ♠ Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu.š. kad je Džibril. Prvi pogled čovjeku se oprašta. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh.v. Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. Pitanje: Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. (Vidi: El-Bekare. Ukoliko postoji mogućnost da je. Dakle.š. najbolje zna.a. dž. dž. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. kako se meni čini. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. tada je takvo crtanje dozvoljeno. kao muž i supruga. dž. s. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. dok je u kući. vidi muška osoba koja joj je mahrem. a Allah. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. iako joj je mahrem. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. nema smetnje. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. razvod braka . da razgovarate. Naime.

a Allah. ”Kitabut-talak”. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja udređenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. treba imati u vidu da se ta pripadnost. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. uglavnom. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. neobavezni namaz. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju.v. svaki Bošnjak. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. To zbog toga što se ljudi. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. To nas. ponekad. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. najbolje zna. uopćeno. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. po našim dunjalučkim mjerilima.a.š. upućuje na zaključak da npr. a koji nisu obavezni. to je ispravno. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. s. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. a u drugim . Kada je Poslanik. tada su takve dove dozvoljene. može se desiti da osoba. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. uglavnom.š. tada su i te dove zabranjene. dž. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. s. Međutim.a.s. ne smije zanemariti. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. Ukoliko su te dove vid neke magije. praktikovao. dž. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. Nafile se. također. Osim toga. niti je npr.s. tako postupao. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. mogu svrstati u nafile. tj. 5252) ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. br. salatud-duha. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. sabahski ili neki drugi sunneti. ako hoće. kao što je istihara namaz. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. uglavnom.v. s. Prema tome.Fetve i savjet Stranica 63 od 154 (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). da se u njima moli Allah. sljedbenici tog pravca.v. Interesuje me koji još narodi. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehli-sunneta. jer je i Poslanik.a. Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. dž. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju.š. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su.s. Međutim. Ukoliko je to specifična nafila. npr.

za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac.s. i poslije njega. odgovorio je. Prema tome.v. Slijedili su vjeru koju im je Allah. Eventualna kontradikcija. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. te konsenzus islamske uleme.. Međutim.s.a. kako muškarci tako i žene. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. kako je islamska ulema jasno dokazala. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. ali ne strogo.š. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. r. nije bila iskvarena. Vjerovjesnik.a. Pripadnik ehlisunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. da bi. vremenom. s. 3/173) ♠ Pitanje: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. ”a šta su to dva kirata. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit.a. onom u kojem je stvorio ljude.” ”Allahov poslaniče”.v. br. fitretu Allahovom. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. priroda ljudi u početku. ♠ Pitanje: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. još jednom naglasiti. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja.a. 30. Da li je to ženama zabranjeno? Odgovor: Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja.Fetve i savjet Stranica 64 od 154 aspektima neka druga učenja i vjerovanja. Koja je to grupa? Odgovor: Ljudi su u početku bili jedan ummet. Mislim da je vrlo važno. ponekad. isto kao priroda novorođenčadi.v.s. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap. u suštini. Ummu Atijje. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. svjestan činjenice da.” (Vidi: Ibn Hadžer. on ima dva kirata. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. među tim dokazima ne može biti kontradikcije.. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša.s.) Dakle. (Sahihu Muslim. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne . dž. pripadnik ehli-sunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. a ne nazivnik i imena.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. a ko je još isprati dok se ne ukopa. dakle i za muškarce i za žene. s. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja.” (Er-Rum. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. FethulBari. u prošlosti. ”Kitabul-dženaiz”.v. da su bitni suština značenja i namjera. upitan je. iako se njihova vjerovanja i djela. s. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni.a. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. sadašnjosti. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. s. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata).

s.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. s. br. ”Kitabu šerhis-sunne”.. s iskrenim nijetom. kada ovo kažem.” (El-En'am. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije.v. dž. ”Kitabuliman”.s. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. pa da vas odvoje od puta Njegova. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.a. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. inša-Allah.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.” (Ebu-Davud.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik.) Iz ovog hadisa. upitan: ”A koja je to. 2565. 153. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. Hamas iz . Međutim. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. br. ljudi su se razišli.a. to ne znači da je nevažno kojoj grupi. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd.s. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. je. je.s.a.v. partiji. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. s. Et-Tevhidu vel-islah. Sunen. od te grupe koja će biti spašena. (Tirmizi. Hizbun-nehda iz Tunisa. Prema tome.s. bez obzira ko bio i gdje bio. Ensarus-sunne el-Muhammedijje.. Svako. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu.” (EbuDavud. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. 4597. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe.v. inša-Allah. s.v. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili.” (Sahihu Muslim. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”.. ”Kitabu šerhis-sunne”. s.š.” (El-Bekare. 1923. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu.a. O tom razilaženju Poslanik. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran.a. 213. 159.Fetve i savjet Stranica 65 od 154 vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana.v. 102-103. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. Islamska partija iz Kurdistana. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. Dovoljno nam je da možemo.” (El-En‘am. ”Kitabul-imare”.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili.. pokretu ili partiji čovjek pripada. Ehlulhadis. jer pripadnost nekome od njih. El-Džema‘a el-islamijje sa indijskog potkontinenta. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. s. bez obzira kojoj grupi pripadao. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). Muslimanska braća.) ”O vjernici.s. grupi. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. putem dokaza. On će ih o onome što su radili obavijestiti. br. i njegovi ashabi. razići na mnogobrojne grupe.to je džema‘a. odgovorio je. ovo je pravi put moj. da razlikujemo istinu od neistine. 4596. Allah će se za njih pobrinuti.) Uprkos Allahovoj. od te skupine koja će biti spašena. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se.a. da slijede svoje strasti. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd.s. Sunen.v.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta. Sunen. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite.

š. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. Sunen. savjesno izvrše. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. Allah.) Prema tome.s. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. sabahski ili neki drugi sunneti. to je ispravno. a Allah.” (El-Bekare. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. najbolje zna.š. ukoliko bez razloga odbije svoga muža. br. najbolje zna. 5193. je odredio da suprugu.š.v.v.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. 3688) ♠ Pitanje: Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. njena odgovornost je veća i. trebaju znati da Allah. kako to reče Muhammed. praktikovao. u tom pogledu. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.. s. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete.. Islamski front spasa iz Alžira. ”Kitabun-nikah”. neobavezni namaz.a. jer je i Poslanik. 19. 228. Međutim. sunneta i prakse odabranih generacija. ”Kitabuzzekat”.s. s. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju. tako postupao. s. jer je Poslanik. tj.) Na kraju. ”Kitabulmenakib”.Fetve i savjet Stranica 66 od 154 Palestine. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. a bave se onim ajetima koji su nejasni. Prema tome. . uopćeno. muž i supruga. (Vidi: Sahihul-Buhari. dž. br.v. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. dž.v. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. te da. br. ukoliko supruga ima opravdan razlog.. ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. Nafile se. meleki proklinju sve do sabaha. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu.š.a..). mogu svrstati u nafile. (Vidi: Sahihul-Buhari. vjerovatno zbog te činjenice. Ukoliko je to specifična nafila. odnosno supruzi. 2332. to je prirodni način sticanja potomstva.s. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. br. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. a koji nisu obavezni..) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. Oboje. dž. dž. itd. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti.” (En-Nisa.a. 286.a. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. kao što je istihara namaz. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru.s. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. ”Kitabulahkam”. s. 1006. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. salatud-duha.” (Ibn Madže.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu.” (El-Bekare.. a Allah. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos.

ako jedna strana ne može izvršiti svoju obavezu i dati pravo drugoj strani.š.s. kaže: ”Ko uradi posao koji nije u skladu s ovim na čemu smo mi. mišljenje Ibn Tejmije koji kaže da razvod u vrijeme mjesečnice nije pravnosnažan. druga strana ima pravo da taj ugovor raskine. 33/72. ♠ Pitanje: U braku sam sedam godina i nemam djece. ipak je pravnosnažan. O tome da sam bila u hajzu ja ga nisam obavijestila. ♠ Pitanje: Muž mi je dao razvod (talak) za vrijeme mjesečnice (hajza) i nije me vratio za vrijeme pričeka (iddeta). Bračni ugovor se ne može smatrati šerijatski opravdanim razlogom u tom pogledu. da sačeka još jednu mjesečnicu. ali se zakonski traži od muža da vrati ženu dok je u iddetu. 5252) Međutim.š. tada su takve dove dozvoljene. s. taj posao se odbacuje. ”Kitabut-talak. za vrijeme koje nije imao s njom intimni odnos. da se u njima moli Allah. naredbu Ibn Omeru da vrati svoju ženu koju je pustio u vrijeme hajza. 81. a ne kod mene. Prema tome. bez obzira na ovo vaše neprikosnoveno pravo. Poslanik. među kojima i četverica imama. . (Vidi: Ibn Tejmije. pa potom u vrijeme čistoće. Nakon godinu dana ponovo sam se vratila njemu i sklopili smo iznova bračni ugovor? Interesuje nas da li je taj razvod (talak) bio pravno snažan s obzirom da sam bila u hajzu. u svakom slučaju. mada je zabranjen (haram). dakle. Naime. No. on implicitno propisuje pravo na rađanje djece. ja bih vam. Prema tome.v. svaka osoba ima pravo na djecu i niko nema pravo da je. klanjate istiharu namaz.s. Ne trebate izgubiti iz vida da vam iskušenje s kojim se trenutno suočavate može biti manje od onoga s kojim će te se suočiti nakon razvoda braka. br. smatraju da razvod braka u vrijeme mjesečnice. Oni kao dokaz uzimaju slučaj Ibn Omera kada je ovaj pustio ženu u vrijeme mjesečnice.a. s. ”Kitabul-akdije”.v. savjetovao da dobro razmislite prije nego što se odlučite na taj korak i da. Iz ajeta i hadisa koji govore o razvodu znamo da je razvod (talak) u vrijeme mjesečnice zabranjen (haram) i u tome se slaže sva ulema. Ukoliko su te dove vid neke magije. Ibn Tejmije tumači kao naredbu da je vrati u prvobitno stanje što znači da je razvod braka bio nevažeći. imajući u vidu jačinu dokaza.a. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. dž. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. 1718) Poslanikovu. Može li sterilnost muža biti opravdan razlog da žena traži razvod braka? Odgovor: Da. tada su i te dove zabranjene. Odgovor: Većina islamske uleme. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. posebno ukoliko imate skladan i harmoničan brak. smatram da je ispravno. 98) Njegovi argumenti zasnivaju se na tezi da ono što je zabranjeno nije pravnosnažno. dž. naprotiv. razvod u vrijeme kada je zabranjeno dati razvod nije pravnosnažan. da joj razvod ako hoće. Medžmu‘u fetavi. npr. nego. u tome sprečava. br. Nedavno su ljekari utvrdili da je problem kod moga muža. (Vidi: Sahihul-Buhari. sterilnost vašeg muža je opravdan razlog da tražite razvod braka. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. ako ne može ispuniti taj dio ugovora. među kojima su i četvorica imama.Fetve i savjet Stranica 67 od 154 ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene.” (Sahihu Muslim. bez šerijatski opravdanog razloga. Ukoliko muž na to ne pristane sud je dužan da ispoštuje vašu želju i da vaš bračni ugovor raskine. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).75.

13 odgovarali ste na pitanje o uroku okom.š. c) da nisu na putu. ukoliko koristi zaštitu u vidu abdesta i dova. daje da šejtani budu stavljeni u bukagije tako da teže mogu djelovati na ljude. redovno obavljaju namaz i apstiniraju od grijeha. tako i da zaštiti druge od svoga oka. d) u ramazanu je i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci. nabolje zna. onda takav nijet ne važi. sve ono što sam rekao u vezi uroka okom važi kako za muslimane tako i za nemuslimane. dž. drugi dio magfiret (oprost). dž.š. . za koje smo rekli da je ispravno. ♠ Pitanje: Da li je osoba koja iz neznanja da je punoljetna propusti post ramazana obavezna propuštene dane napostiti? Odgovor: Da.š. d) da nemaju neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne poste. po mišljenju Ibn Tejmije. ukoliko je u stanju. ako ne. može preventivno djelovati. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). e) to je mjesec velike Allahove milosti prema čovjeku s obzirom da je njegov prvi dio rahmet (milost). dozvolom.. Prema tome. jer grijesi za vrijeme posta mogu do te mjere umanjiti sevab da postač u potpunosti ostane bez bilo kakve ahiretske nagrade za svoj post. Međutim. a Allah.Fetve i savjet Stranica 68 od 154 Dakle. Pitanje: Ko je dužan postiti? Odgovor: Dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su šerijatski punoljetni. zbog blagodati koje su čovjeku date i koje mu se nude u tom mjesecu: a) u njemu je počela objava Kur‘ana. vjerovatno. knjige iz koje će ljudi crpiti upute do Kijametskog dana. Koliko je to djelotvorno vidimo kroz činjenicu da mnogi muslimani koji tokom cijele godine čine velike grijehe u tom mjesecu poste. a treći dio ‘itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). i prilikom polaganja računa na Sudnjem danu. b) nijet (odluka) koju treba donijeti prije zore i za svaki dan pojedinačno (ukoliko se radi o ramazanskom postu). kako u smislu da zaštiti sebe od urokljiva oka. razvod u vašem slučaju nije bio pravnosnažan. intimnog odnosa i ostalog što anulira post. ne treba zanemariti potrebu da čovjek za vrijeme posta izbjegava griješenje. takva osoba je obavezna propuštene dane napostiti. za vrijeme iftara kada utole žeđ i glad. Da li ono što ste rekli važi i za nemuslimane? Odgovor: Da. ♠ Pitanje: Zašto je mjesec ramazan najodabraniji mjesec u godini? Odgovor: Mjesec ramazan je najodabraniji. b) da su razumni. od zore do zalaska sunca. Nijet se mora ostvariti u srcu. Uz to. s Allahovom. ako čovjek nijet izgovori samo jezikom. ♠ Pitanje: Iz čega se sastoji islamski post? Odgovor: Islamski post sastoji se iz ostavljanja jela. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. kao što je bolest. pića. hajz i nifas za ženu itd. sa nijetom (namjerom). b) u tom mjesecu muslimani izvršavaju ‘ibadet posta kojem će se postači obradovati dva puta. i nije za sobom povlačio bilo kakve pravne posljedice. ♠ Pitanje: U Novim horizontima br. c) za vrijeme ramazana Allah. Dakle. od zore do zalaska sunca. sastavni dijelovi posta kod muslimana su: a) ustezanje od svega što anulira post. musliman. kada im zbog posta bude oprošteno i rečeno im da uđu na džennetska vrata na koja će samo postači moći ući. dž. a nije takvu odluku srcem donio.

u vidu matematičkog računanja. kako se ne bi izazvala smutnja. teleskopa i ostalih pomagala.a. rekao: “Postite kad ga (tj. U tom slučaju preporučuje se slijeđene pouzdanog izvora. psovke i nepristojne riječi mogu umanjiti korist od posta do te mjere da čovjek od svoga posta ne imadne nikakve ahiretske koristi. smatram da su svi ostali. Naime. ”Kitabus-sijam” br.) ♠ Pitanje: Na koji način je ispravno određivati početak mjeseca ramazana? Odgovor: Bilo koji način koji sigurno određuje početak mjeseca je validan. psovka i nepristojne riječi ne anuliraju post. s obzirom da ima muslimana koji slijede drugi izvor.v. sultani i ostali lideri muslimanskih zemalja plaše se jedinstva islamskog ummeta. 1680. br. nosi taj teret na leđima.Fetve i savjet Stranica 69 od 154 ♠ Pitanje: Da li psovka ili neka druga nepristojna riječ anulira post? Odgovor: Ne. a ne metod i način. čim se negdje u svijetu šerijatski utvrdi viđenje mlađaka.” (Sahihul-Buhari. ”Kitabus-savm”. Sunen. Prema tome. Ukoliko u nekoj zemlji vođa muslimana ne postupi po prethodnom hadisu.. 1909. pa makar neko završio s postom ranije. a ako vas u tome oblaci spriječe.” (Tirmizi. s tim da se to javno ne obznanjuje.. 1903. kraljevi. čovjek ne mora napaštati dane u kojima je izgovorio nepristojne riječi. Smatram da ta osoba nije obavezna obavještavati druge.) Ova preporuka važi ukoliko osoba ne sazna iz povjerljivih izvora o početku ili kraju ramazana. Korištenjem tih blagodati musliman se zahvaljuje Uzvišenom Koji mu je te blagodati omogućio. Međutim.) ”Onaj ko ne ostavi krivo svjedočenje i njegovu upotrebu Allah od njega ne traži da ostavlja jelo i piće. dž. br. br. ”Kitabus-savm”. Također se preporučuje muslimanima da za viđenje i utvrđivanje njegove pojave koriste sve blagodati koje im je Allah. s. s. a kurban bajram je kada svijet kolje kurbane. Sahihu Muslim.v..s.. Šta nam preporučujete u tom pogledu? Odgovor: Kada muslimani šerijatski ozvaniče viđenje mlađaka. ”Kitabus-savm”. (Sahihul-Buhari. zbog toga što može izazvati smutnju i što postoji osoba ili institucija koja.s. po svojoj funkciji. Poslanik. Bajramovati treba isti dan. dužni otpočeti s postom jer je Muhammed.” (Ibn Madždže.a. te zbog toga nema razloga da islamski ummet isti dan ne zaposti i bajramuje. ”Kitabus-savm”. od tog njegova posta nema nikakve koristi. s. Dakle.š. bilo gdje na Zemlji.) U vrijeme današnjih suvremenih komunikacija za desetak minuta cijeli svijet može biti obaviješten o viđenju mlađaka.a. do kojih dođe ta vijest. preporučuje se muslimanima da nastoje vidjeti mlađak svojim očima jer se time izvršava eksplicitna naredba. Želim posebno naglasiti da su razlike koje se pojavljuju u vezi s određivanjem početka i kraja ramazana političke prirode.” tj. dao. 73 i ocijenio ga kao hasenungaribun-sahihun. kaže: “Ramazanski bajram je kada svijet mrsi. br. osim ukoliko izvode iz islama. Sve vođe muslimana dužne su obavijestiti narod o početku posta i bajrama. postiže smirenost srca zbog ilmul-jekina (sigurnog znanja). i mrsite kad ga vidite. Međutim.v. onda upotpunite ša´ban sa trideset dana. predsjednici. Sunen. preporučuje se muslimanima da počnu postiti i bajramovati na dan kada njihov vođa oglasi početak posta i bajrama kako bi muslimani jedinstveno u toj zemlji zapostili i bajramovali i tako postupili po hadisu u kome Poslanik. je na to upozorio rekavši: ”Mnogi postači od svoga posta imaju samo glad. i izlazi iz kruga razilaženja uleme o tom pitanju.. bitno je da čovjek tačno sazna početak mjeseca. mlađak) vidite. Danas je nauka toliko uznapredovala da su greške u vezi sa određivanjem pojave mlađaka gotovo . 1081. ♠ Pitanje: Svima su nam poznati problemi u vezi određivanja početka i kraja ramazana.s.

oni neće nikada dozvoliti da se muslimanski ummet u bilo čemu ujedini. je rekao: ”Islam briše ono što je bilo prije.v. koji ne dozvoljavaju da muslimanka nosi mahramu na glavi. Doduše. dužni poslušati savjet ljekara. ♠ Pitanje: Šta je lijepo raditi uz ramazan? Preporučuje se postačima sljedeće: a) ustajanje na sehur. pa kada to učini onda post mjeseca ramazana za njega postaje obaveza. niti fidju (iskup) davati.a. 17145. Pitanje: Muslimanka sam i radim kao pedagog u instituciji koja se brine o mentalno poremećenim osobama. odgovarati i na ovom svijetu. m) što više učiti Kur‘an i baviti se korisnim naukama. nekada su za to sami muslimani krivi jer ne zahtjevaju da im se ta prava ispune. n) boraviti u itikafu. Musned. za eventualno namjerno uskraćivanje tih prava muslimanima. d) učiti dove tokom posta. Doduše. učiniti to prije zore. e) da se nakon iftara klanja akšam pa tek onda večera. dok su pacijenti dužni tražiti svoja prava. dž. osobe koje razumiju značenje posta i njegovu svrhu i koje nemaju neku smetnju da poste. oni koji su srušili hilafet. zatim dovu pred iftar i nakon mršenja. k) izbjegavati ono oko čega postoji razilaženje da li to kvari post. ukoliko ne obezbijede pacijentima mogućnost da poste? Odgovor: Da. a naročito u zadnjih deset dana. Muslimani moraju biti svjesni da npr. Organi Islamske zajednice dužni su nadgledati ispunjavanje tih prava u javnim ustanovama i zauzimati se za njihovo poštivanje. zatim posvetiti veću pažnju komšijama i rodbini. oni su odgovorni ukoliko odbiju pacijentima ispuniti njihove zahtjeve.š. prenošenja tuđih riječi. ti nisi dužan propuštene dane napaštati jer nemusliman nije dužan postiti niti bi njegov post kod Allaha. Treba još naglasiti da su pacijenti kojima ljekar od povjerenja savjetuje da ne poste. f) da se pripremi iftar za postače.Fetve i savjet Stranica 70 od 154 nemoguće. hajza ili nifasa. pa makar se radilo i o početku najodabranijeg mjeseca (ramazana) i najsvečanijeg dana (bajrama). njima bi .š. Pod tim osobama podrazumjevaju se one koje ne razumiju značenje ibadeta i njegovu svrhu. laži itd. bio primljen. jer tada čovjek ima pravo na dovu koja neće biti odbijena. činjenica je da se muslimanima i muslimankama u mnogim javnim ustanovama uskraćuju neka njihova prava koja po zakonu ove zemlje imaju. dž. niti su dužne napaštati kada ozdrave.) Pitanje: Da li su direktori bolnica odgovorni pred Allahom. a ako i njih nema onda sa malo vode. direktori bi trebali. ♠ Pitanje: Vratio sam se islamu nakon što su me moji roditelji odgojili u pravoslavnoj vjeri. kao što je suvišan govor. lj) što više davati milostinju (sadaku).. h) ako je potrebno okupati se od dženabeta. Treba istaći da povratkom u islam svi tvoji eventualni grijesi se automatski poništeni. Poslanik. s. ”Musneduš-šamijjin”.s.. i) čuvati jezik od svega što je ružno. Prema tome. j) izbjegavati određena uživanja koja inače ne kvare post kao što je udisanje mirisa. l) priuštiti porodici ono što će joj uvećati radost i veselje. pa makar da bi samo malo vode popilo. a naročito od ogovaranja. b) iftarenje (mršenje) čim sunce zađe.” (Ahmed. Nemusliman je dužan da se dobrovoljno vrati vjeri islamu. a ako ne onda suhim datulama.. zbog prirode njihove bolesti. Da li sam dužan propuštene dane posta nadoknaditi s obzirom da sam počeo postiti tek u dvadeset petoj godini života? Odgovor: Ne. pa makar bili ubijeđeni da ga to ne anulira. c) da se iftare neparnim brojem svježih datula. Interesuje me da li sam osobama islamske vjere dužna savjetovati da poste? Odgovor: Nenormalne osobe nisu dužne postiti.

tada će za svaki dan dati fidju (iskup) tj. Pitanje: Da li je senilna osoba dužna postiti? Odgovor: Potpuno senilna osoba koja ne razumije značenje i svrhu ibadeta tretira se u pogledu posta kao i nenormalna osoba. ukoliko ne mogu izdržati post ili će im post. rekao je svojim ashabima koji su postili za vrijeme jednog pohoda: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju.” (Sahihul-Buhari. Međutim. Izuzetak su oni koji rade teške fizičke poslove koji zahtjevaju da se u organizam unosi puno tečnesti. Očekujemo prinovu polovinom ramazana. Međutim. dž. te da li ta poremećenost onemogućava određenu osobu da razumije značenje i svrhu ibadeta.) Pitanje: Da li su zatvorenici dužni postiti? Odgovor: Imajući u vidu uslove u kojima žive i rade zatvorenici. s. Da li je ona u pravu? Odgovor: Trebate imati razumijevanja za vašu majku.Fetve i savjet Stranica 71 od 154 trebalo preporučivati post. Pitanje: Koja bolest može biti opravdanje da se ne posti? Odgovor: To je svaka bolest koju će post pogoršati ili produžiti.v. Propuštene dane posta osoba će nadoknaditi kada ozdravi. vašoj majci treba na lijep način ukazati na to da kako je Allah. br. Dakle ona nije dužna postiti niti fidju (iskup) davati. u uslovima teškog fizičkog rada. 1946. čim joj se ukaže prilika. Smatram da bi bilo ispravnije kada bi vaša majka poslušala preporuku .” (Sahihul-Buhari. ili joj pouzdan ljekar preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti. 1946. Treba napomenuti da je zabranjeno postiti čovjeku koji sigurno zna da mu post narušava zdravlje imajući u vidu hadis: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. s obzirom da je ona postila cijeli život i normalno je da joj je sada to teško prekinuti. Ukoliko je bolest stalna. onda će dati fidju. ali će.s. ”Kitabus-savm”. napostiti propuštene dane. Pitanje: Moja žena je u drugom stanju. Takve osobe će propuštene dane napostiti kad im se pruži prilika. Dakle. a zatim da eventualno naposte ili daju iskup. smatram da su oni dužni postiti ramazan. naštetiti zdravlju. Da li je ona dužna postiti? Odgovor: Trudnica i dojilja. ona neće postiti. za svaki dan nahraniti jednog siromaha. On je propisao onima kojima post škodi da mrse. Poslanik. ona je uporna u postu i kaže da bi joj bilo teže kada ne bi postila. Stručna osoba u vašoj instituciji može vam pomoći kod određivanja vrste i stepena mentalne poremećenosti. ”Kitabus-savm”.š. Pitanje: Imam staru majku kojoj je pouzdan ljekar savjetovao da ne posti zbog njenog oronulog zdravlja. Ukoliko pak post za vrijeme putovanja ne predstavlja nikakvu poteškoću smatram da je bolje odužiti tu dužnost i ne ostavljati je za kasnije. br. nego će napostiti čim im se ukaže prilika.) To je rekao kada je vidio kako je jednog od njih iscrpilo putovanje.a. Ukoliko se radi o stalnom poslu. propisao post zdravim osobama. Pitanje: Da li rudari moraju postiti ramazan? Odgovor: Sve osobe koje rade teške fizičke poslove. ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti. nisu dužne postiti. Pitanje: Da li je putniku bolje postiti ili mrsiti? Odgovor: Ukoliko putniku post predstavlja poteškoću tada mu je bolje mrsiti. ukoliko tvoja žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete.

Da li u tome ima išta loše? Odgovor: Nije grijeh sklopiti brak tokom ramazana. Pitanje: Mogu li. to činio za vrijeme posta. osoba koja tokom dana mora primati infuziju ne može postiti.v. ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!. namjerno otišao na mjesto gdje se puši u namjeri da gutaš dim. Umjesto posta dovoljno joj je da za svaki dan nahrani jednog siromaha. ukoliko to namjerno uradiš.' (II:286) . Međutim. davanje krvi ne kvari post. dok postim. Taj dan si dužan napostiti. Pitanje: Da li osoba koja prima infuziju tokom dana može postiti? Odgovor: Ne.Gospodaru naš. Mladenci koji sklope brak u ramazanu trebaju voditi računa da se ne osamljuju u toku posta i u tom pogledu svekar i svekrva trebaju im pomoći. jer se infuzija smatra hranom. ukoliko se polucija desila u snu. ili npr. s obzirom da tako pokvaren post ne samo što treba nadoknaditi nego treba još za svaki dan postiti dva mjeseca bez prekida. Ukoliko ti se to desi nenamjerno.a. u Kur‘anu kaže: '.Fetve i savjet Stranica 72 od 154 njenog ljekara u čiju iskrenost i stručnost ima povjerenje. dž. ili pod prisilom. To implicitno razumijemo iz prethodnog hadisa. dž.š.a. Pitanje: Oženio sam se u toku ramazana. Pitanje: Udajem se početkom ramazana. najbolje zna. 1927) Međutim. Da li je moj post validan? Odgovor: Tvoj post je nevažeći ukoliko je polucija svjesno izazvana. tvoj post je validan i nisi dužan napaštati.š. kako prenosi Aiša. br. Pitanje: Da li davanje krvi kvari post? Odgovor: Ne. s. Međutim.s. Pitanje: Da li će mi post biti ispravan ukoliko poljubim svoju suprugu? Odgovor: Da.. Pitanje: Da li dim koji progutam kvari moj post? Odgovor: Da. pogledom ili na neki drugi način. ”Kitabus-savm”. (Vidi: Sahihul-Buhari. njegov post je valjan i ne treba ga napaštati jer Allah. a tokom posta je zabranjeno uzimati hranu. bilo da se daju u vene ili mišićno tkivo mogu se primati tokom posta. a Allah. Tokom posta sam doživio poluciju. r.. primati vakcinu protiv gripe? Odgovor: Da. vaš post će biti validan. dužna si napostiti taj dan s obzirom da post traje do potpunog zalaska sunca. kao kad bi npr. treba naglasiti da je to dozvoljeno samo onima koji mogu obuzdati svoje strasti i koji su sigurni da neće preći granicu i pokvariti svoj post. Pitanje: Da li će mi post biti validan ukoliko nenamjerno uradim nešto što anulira post? Odgovor: Ukoliko postač učini nešto što anulira post iz zaborava.. a to nije lahko ispoštovati. neznanja. pod uslovom da se ne smatraju hranom. dok uzimanje krvi kvari. to se ne preporučuje ukoliko mladoženja i mlada nisu sigurni da neće pokvariti svoj post intimnim odnosom. sve vakcine. jer je Poslanik. Pitanje: Dobila sam menstruaciju u vrijeme zalaska sunca. Da li sam dužna napostiti taj dan? Odgovor: Da. moraš raditi na mjestu gdje ima dima taj dim ti neće poništiti post..

Pitanje: Ukoliko mi hajz prestane prije zore i ja se ne stignem okupati. Pitanje: Mogu li dok postim izapirati usta pri uzimanju abdesta? Odgovor: Da. S obzirom da nismo sigurni koja je neparna noć imajući u vidu da. Pitanje: Da li mirisanje mirisa kvare post? Odgovor: Ne. br. koristi misvak. Pitanje: Da li povraćanje kvari post? Odgovor: Da. Poslanik. Pitanje: Mogu li astmeni bolesnici koristiti inhalator.a. iz zaborava. je pojačavao ibadet u tim danima provodeći ih u i‘tikafu. 9955. čim se sjeti. prestati s onim što kvari post. mirisanje mirisa ne kvari post. u ustima bio zalogaj trebala bi ga izbaciti. Ukoliko bi taj zalogaj progutala post bi bio nevažeći. neka dovrši svoj post. Pitanje: Mogu li stavljati kapi u uši dok postim? Odgovor: Da.. ”Kitabus-savm”. Sunen. napojio i nahranio.. Ako bi joj npr. žena kojoj prestane hajz ili nifas prije zore dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije početka posta. postaču je dozvoljeno da izapire usta. Pitanje: Mogu li za vrijeme posta odlaziti zubaru? Odgovor: Da. Da li mi je dozvoljeno da kušam hranu jezikom? Odgovor: Da.Fetve i savjet Stranica 73 od 154 'Nije grijeh ako u tome pogriješite. Allah Uzvišeni ga je.' (XXXIII:5) '. Pitanje: Šef sam kuhinje u hotelu. s. a srce mu ostane čvrsto u vjeri. da se rashlađuje kupanjem i tome slično. pod uslovom da strogo vodiš da ti voda ili krv ne odu u grlo. najbolje je u svih zadnjih deset dana ramazana tražiti tu noć. dok se posti nema smetnje da se stavljaju kapi u oči i uši čak i u slučaju kad bi osjećala njihovu gorčinu u grlu. još uvijek postoji mogućnost da smo ranije ili kasnije otpočeli s postom. a Allah. Odgovor: Da. Musned. pod uslovom da vodi strogo računa da mu voda ne ode u grlo.” (Ahmed. a ukoliko bi ga izbacila post bi bio validan pa makar se u zaboravu dobro najela i napila.. pere zube četkicom i pastom. grijeh je ako to namjerno učinite. uistinu. br. Pitanje: U kojoj noći je Lejletul-kadr? Odgovor: Sigurno je da je to neparna noć u zadnjih deset dana ramazana. taj dan ste dužni napostiti. Da li sam dužan taj dan napostiti? Odgovor: Da. da li mogu zapostiti? Odgovor: Da. s. dž. Tirmizi. najbolje zna.v. ali samo ako je namjerno izazvano. 654) Pitanje: Pogrešno sam pročitao vrijeme na sahatu tako da sam sam se omrsio prije zalaska sunca.s. a Allah prašta i samilostan je. astmeni bolesnici mogu koristiti inhalator (sprej koji im olakšava disanje).osim ako bude na to primoran.š. nažalost.a.s.' (XVI:106) Treba posebno naglasiti da osoba koja je zaboravila da posti dužna.. je rekao: ”Ko jede ili se napije dok posti. pod uslovom da ništa ne progutaš. Dakle sve što staviš u usta moraš .. Sam Poslanik. Isto važi i za osobu koja je u stanju dženabeta.v.

kao što se mogu dati i u novcu.a. niti u njima bilo kakvog učešća uzeti. činjenica je da mnogi.s. Hranitelj porodice daje vitre za sve članove. rekao: ”Dajte im (tj. čime se ljudi hrane. a da njihovi grijesi njima neće biti nimalo umanjeni. O sterilnosti i pravu na razvod braka U broju četrnaest ”Novih horizonata” odgovorio sam jednoj sestri na pitanje da li ima pravo tražiti razvod braka zbog toga što je njen muž sterilan. Vitre se mogu dati svakome kome se može dati zekat. r. ezan za sabah se uči sahat i više nakon pojave zore. datulama i tome slično. Onaj ko slijedi put zla (kod Ibn Madždže stoji: ”loš put”) ima za to grijeh i grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili. 199. tj. Kod nas. U odgovoru sam objasnio da je to njeno neprikosnoveno pravo i preporučio sam joj da dobro razmisli o tom koraku.a. Mogu se dati u pšenici. 2675.s. U Saudisjkoj Arabiji ezan za sabah se uči kada nastupa zora. Poslanik. bilo da se radi o hrani ili novcu. jer Njegovo zadovoljstvo se ne može postići osim slijeđenjem Njegova Poslanika. vitre) je dužnost svakog muslimana i muslimanke. s. i da obavezno klanja istiharu prije negoli to svoje pravo iskoristi. Dozvoljeno ih je dati dan ili dva dana prije bajrama. kaže: ”Ko slijedi put dobra (kod Ibn Madždže stoji: ”lijep put”) ima sevab za to i nagradu. jer iskušenja s kojima će se možda suočiti nakon . ozbiljne i neozbiljne muzike. objasnite propise u vezi s vitrama? Odgovor: Sadekatul-fitr (tj. Prema tome. Stranica 74 od 154 Pitanje: čuo sam da u Saudisjkoj Arabiji prestaju sa sehurom tek kada imam počne učiti ezan za sabah namaz. s. s. a sam namaz se klanja dvadeset pet minuta nakon ezana.Fetve i savjet izbaciti.v. Mogu li muslimani prisustvovati tim koncertima? Odgovor: Oni koji vole i slijede Poslanika. Skrećem pažnju svima koji po službenoj dužnosti tumače islam da će za svako svjesno pogrešno tumačenje islama imati grijeh i nositi grijehe svih onih koji se na njih ugledaju do Sudnjeg dana.v. u većini džamija. a u slučaju potrebe i ranije. Smatram da je lijepo u vitre dati ono što će osobi koja prima vitre najviše koristiti. a ako neko od članova porodice da vitre za sebe. ”Kitabul-ilm”. kako muslimani tako i nemuslimani.s. kod nas se ne smije jesti do ezana. s. Sunen. svjestan musliman neće tim koncertima prisustvovati.) Braćo i sestre u islamu.) Pitanje: Približava se ramazan. kao i sevab svih onih koji ga u tome budu slijedili. br. Vitre treba dati prije bajram-namaza. to je ljepše. br. Ibn Madždže.a. nego se mora zapostiti dosta ranije. ramazan dočekuju onako kako ga je on dočekivao. prije početka zore. bajramu) ne moraju prositi. Sunen. Oni njima očito žele postići neki drugi cilj. siromasima) tako da u ovom danu (tj. riži. Prema tome. posebno ako ima harmoničan brak. u povodu ramazana priređuju koncerte narodne. Da li je ispravno da i mi tako postupamo? Odgovor: Bilo bi ispravno kada bi taj ezan za sabah ujedno označavao početak zore.s. ali su najprioritetniji oni koji su siromašni.v. a da njihove nagrade njima neće nimalo biti umanjene. čast i poštenje. kao i odabrane generacije muslimana nisu ramazan dočekivali s koncertima i pjevaljkama. ”El-Mukaddime”. s obzirom da je Poslanik.” (Darekutni i Bejheki od Ibn Omera.a.v. Pitanje: Dolazi nam ramazan pa vas molim da mi. ukratko. 203.” (Tirmizi. Vitre se daju u visini vrijednosti jednodnevne ishrane za jednu osobu. zabavne. On i njegovi ashabi. Neki već tim povodom najavljuju koncerte.a. ne isplati se za nešto malo para i malo dunjalučkog komfora prodavati svoju vjeru. mimo Allahovog zadovoljstva.

da shvatim bezvrijednost ovoga svijeta. a savjeti poduprijeti ličnim iskustvom. koji se Allaha boji i žudi za Njegovim zadovoljstvom nije zaslužio da mu nanesem bol. Nakon što je taj broj došao do čitalaca jedna naša sestra javila se Redakciji pismom upućenom sestri koja mi je spomenuto pitanje postavila. Allah. a vrijednost življenja u islamu. Draga sestro.v. iskušava ko će bolje postupati kada ga nešto zadesi..š. budem poslušna supruga svome mužu. pa sam osjetila neodoljivu želju i potrebu da ti uputim ove riječi. je Svemoguć! Nakon par godina braka.a. da bih stekla zadovoljstvo svoga Gospodara. kao što i sama želiš da ti se čini dobro. jer na ovom dunjaluku nije cilj jedino imati potomstvo. Poslanik. pismo prenosimo u cijelosti: ”Draga sestro. također kao i ti.š. nadajući se nagradi od Allaha Svevišnjeg i Plemenitog. Dakle. da ćeš imati potomstvo. čitajući ”Nove horizonte” došla sam do rubrike o pitanjima.š. Zato. On mi je to i oduzeo.š. Počela sam mnogo dublje da razmišljam o svemu. s. obradovao. dž. ali da je činiti dobro nekome bolje po mene. tj. dž. u kojoj ne znaš šta je bolje za tebe i šta da činiš! S jedne strane. Utjehu nađi u učenju Kuržana. Draga sestro. dž. što je veliki znak Njegove moći. dž. jer Uzvišeni Allah je Svemoguć i kadar je sve učiniti.s. U nadi da će našoj sestri. radi dunjalučke želje za djetetom. zna mudrost Svoje odredbe za robove Svoje. Allah. kaže: ”I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. Poslanik. dž. s nadom da će time Allah. da mu činiš dobro. da živim samo u ibadetu Allahu Milostivom i radi Njegovog zadovoljstva. Naime.š. dž. Allah će pokriti njegovu na onome svijetu. bori se sa svojim dunjalučkim nefsom. koja ima sterilnog muža. hifzu. š. čini mi dobro u svakom trenutku. ti ćeš ga imati. 237) . A ako ti je određeno. ja sam u braku sa čovjekom. još dok si bila u utrobi svoje majke.š. Pismo je iskreno. dž. i drugim korisnim poslovima. pazi. njemu će Allah razbiti brigu na Sudnjem danu. a s druge odgovornost prema razvodu braka i strah da nekome ne naneseš bol i tugu. Uzvišeni me je obradovao trudnoćom i pored uspostavljene liječničke dijagnoze. ibadetu Allahu.” (El-Bekare. Allah pomaže Svoga roba sve dok on pomaže svome bratu. učenju arapskog jezika.” (Muslim) Draga moja sestro. zasnovan na ljubavi u ime Allaha Uzvišenog. ibadet i dobročinstvo u svakom momentu.š. biti zadovoljan.” ”Ko na ovom svijetu pokrije mahanu muslimana. Na ovoj kušnji Allah.s. Možda ćeš se upitati zašto? Zato što sam bila u situaciji u kojoj se ti sada nalaziš. obveseljava pa kaže: ”Ko vjerniku razbije brigu na ovom svijetu. a sam Allah. kako da povrijedim osjećaje čovjeka koji me voli. ti savjeti pomoći. je rekao da žena neće postići zadovoljstvo svoga Gospodara sve dok njen muž ne bude zadovoljan njome. čitanju islamskih tema.v. On mi je objasnio moje pravo. Trudila sam se da činim dobro. Kada bih pomislila na talak. draga moja sestro. iskušava čovjeka da bi ga očistio od grijeha. trudi se da tvoj brak bude skladan i harmoničan. u pokornosti Allahu. želja za dunjalučkom radošću (djeca). bojala sam se Allaha.Fetve i savjet Stranica 75 od 154 razvoda mogu biti veća od trenutnih iskušenja. što mi smrtnici ne možemo svojim razumom dokučiti i spoznati. dao mi je da ovaj život gledam dublje. Međutim. kako da to učinim. U neizvjesnoj situaciji.š. o čemu je riječ.š. talak. gdje sam pročitala i tvoje pitanje. čovjek koji voli Allaha i Njegova Poslanika. ta Allah zaista vidi šta radite. mi je još više prosvijetlio razum i vjeru. ja ti upućujem savjet da paziš svoga muža. Allah. s. dž. jer Allah iskušava čovjeka i u dobru i u zlu. Ono čime me je Allaha. dž. kod kojeg su doktori utvrdili sterilnost. dž. bilo mi je najpreče dobročinstvo prema mužu odgajajući sebe kroz naš zajednički život u ibadetu Allahu Svevišnjem..a. Cilj je mnogo veći.

Fetve i savjet Moja zadnja dova je: ”Hvala Allahu. izazvala ranije ili ju je odgodila za kasnije. Naime. Naime. a nekada ne moraju.) Ibnul-Hadžer kaže: ”El-Mutenemmisa je ona koja traži da joj se čupaju dlake s lica. Po tom mišljenju za tu sedždu potrebne su sve pripreme kao i za namaz. Hanbelije imaju drugo mišljenje i kažu da je takvim osobama dužnost propuštene namaze naklanjati. zatim osoba koja je privremeno izgubila svijest. 5948. treba naklanjati propuštene namaze? Ne. ako budu nekada u stanju da ih naklanjaju. okupaj se) i klanjaj namaz. Propušteni namazi nekada se moraju naklanjati. Da li propušteni namaz mora naklanjati? Musliman je dužan uložiti maksimalan napor da svaki namaz obavi u njegovu vremenu. 103) Ukoliko namaz ne klanja na vrijeme ili ga u potpunosti izostavlja. s. br.. žena nije dužna naklanjavati namaze propuštene za vrijeme mjesečnog ciklusa (hajza). propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. bez obzira da li je pojavu hajza. br.š. osoba koja čuje ajet u kom se nalazi sedžda. ”Kitabul-hajd”. isto kao što su dužne propuštene dane posta napostiti. Mišljenje većine uleme je da nenormalna i potpuno senilna osoba (tj. nisu dužne propuštene namaze naklanjati.) Neki su rekli da en-nimas isključivo označava čupanje obrva.” (En-Nisa.v. a nekada ne oslobađaju. uistinu. nemoj klanjati namaz. kazao je da je Allah Uzvišeni prokleo el-mutenemmisat. 4886. Ebu Davud je rekao u Sunenu: ‘En-namisa je ona koja smanjue obrve tako da ostanu tanke. osoba koje ne razumije svrhu i značaj namaza). bez opravdana razloga. ”El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu”.š.a. Uzvišeni Allah kaže: ”Vjernicima je..” (Vidi: u Fethul-Bari. zabranio da klanja u vrijeme hajza i nije joj naredio da naklanja: ”Kada ciklus (hajz) nastupi. Mugni. Da li je djevojci dozvoljeno čupati obrve? Nije dozvoljeno čupati dlake po licu. nije obavezna uzimati abdest ili tejemmum da bi mogla sedždu učiniti. a Allah. 2/358) Međutim. (Vidi: Ibn Kudame. pa makar bila bez abdesta i otkrivene kose? Odgovor: Većina uleme smatra da ta sedžda ima status namaza. brkovi i tome slično. Molim našeg Gospodara da oprosti svima nama. a Allah. da bi se podigle ili poravnale. 2/131) Dužna je naklanjati propuštene namaze ona osoba koja namjerno poremeti svoj .. a kada prestane saperi sa sebe krv (tj. a nije pod abdestom. dž. 10/390) Iz ove zabrane se izuzimaju situacije kada ženi nikne brada. upotrebom tableta. 5943. a en-namisa je ona koja to radi.a. ”Kitabul-libas”. dž. 5931. 1/566. (Vidi: Sahihul-Buhari. dok šafije kažu da im je to sunnet.s. ženi je Poslanik. Poslanik. s tim što bi bila dužna obavijestiti svoga budućeg muža kako bi se izbjegla prevara. Gospodaru svjetova. s. U takvoj situaciji ženi je dozvoljeno te dlake ukloniti. najbolje zna. pa prema tome ni obrve.” Svako dunjalučko i ahiretsko dobro želi ti tvoja sestra po vjeri. uzimajući tablete. osim ukoliko bi došli sebi prije isteka namaskog vremena. postoje razlozi koji nekada osobu oslobađaju od namaza. (.” (SahihulBuhari. najbolje zna.. 320) Hadisi na ovu temu zabilježeni su i u drugim zbirkama. osoba čini grijeh koji može doseći granice kufra. (Vidi: Zuhejli.s. Da li žena koja izazove pojavu hajza.” Stranica 76 od 154 Dok radim u kuhinji obično slušam učenje Kuržana sa kasete? Mogu li učiniti sedžde-tilavet u stanju u kom se nalazim.v.

Fetve i savjet

Stranica 77 od 154

razum alkoholom, drogom ili nečim drugim. Žene nisu dužne naklanjavati namaze propuštene u vrijeme hajza ili nifasa. Onaj ko zaboravi, ili nenamjerno prespava, treba klanjati propuštene namaze čim se sjeti i to se tretira kao da namaz klanja u njegovu vremenu, dakle nije naklanjavanje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Ko prespava namaz, ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti...” (Sahihu Muslim, ”Kitabul-mesadžid ve mevadi‘is-sudžud”, br. 684) Osoba koja bez razloga, svjesno, izostavi namaz, dužna je pokajati se i naklanjati propušteni namaz, po ispravnom mišljenju. Da li propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom? Propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom, ukoliko za to postoji mogućnost. Isto tako, treba taj redoslijed poštovati u pogledu redovnog namaza, te prvo klanjati propuštene namaze po redu, pa tek onda redovni namaz, sve dok za redovni namaz ima dovoljno vremena. Dokaz za to je postupak Poslanikov, s.a.v.s, koji je sa ashabima, za vrijeme kopanja hendeka oko Medine, propustio četiri namaza, da bi ih poslije, kad je noć već bila duboko zašla, naklanjao po redoslijedu. (Vidi: Tirmizi, Sunen, ”Kitabus-salat”, br. 179) Imajući u vidu da je Poslanik, s.a.v.s., eksplicitno naredio: ”Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” (Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 631), većina uleme smatra da smo dužni slijediti ga i u slučaju naklanjavanja namaza i voditi računa o njihovom redoslijedu, tako da u slučaju nepoštivanja tog redoslijeda namazi ne bi bili ispravni. Ukoliko slijeđenje redoslijeda predstavlja poteškoću (neki su rekli da je to situacija kada je propušteno više od pet namaza), ili ukoliko čovjek zaboravi, ili se nađe u situaciji da nema dovoljno vremena za klanjanje redovnog namaza u njegovu vremenu, tada osoba prestaje biti obavezna slijediti redoslijed. Ukoliko bi čovjek poremetio taj red, bez određenog razloga, nadam se da bi njegovi namazi bili validni, a smatralo bi se da nije postupio onako kako bi bilo preče. Naime, postupak Poslanikov, s.a.v.s, na Hendeku ne mora nužno značiti da ukoliko se taj redoslijed poremeti namazi neće biti ispravni, a hadis u kom naređuje da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja odnosi se na sam namaz, na njegov sadržaj i formu. Vjerovatno su šafije zbog toga rekle da je, pri naklanjavanju slijeđenje redoslijeda samo sunnet, a ne obligatna dužnost (farz). (Vidi: Eš-Šerbini, ”Mugnil-muhtadž”, 1/127), Kako su nastale novotarije u vjeri? Intresantan je način na koji se novotarije (bid’ati) uvode u vjeru. Nekada se to čini s najljepšom namjerom. Tako su izmišljeni fadileti mnogih sura u Kur’anu (i to je pripisano Muhammedu, s.a.v.s, da je on to rekao) da bi se ljudi potakli da uče navedene sure. Nekada se to čini iz određene potrebe, kao što je potreba za isticanjem i dokazivanjem, ili pak potreba za životnom egzistencijom. Nekada se to čini s najlošijom i najpodlijom namjerom (npr. novotarija se predstavi izuzetno vrijednom, tako da naivan ili neuk musliman nesvjesno prestaje biti musliman, jer stekne dojam da mu je to dovoljno (tj. ta novotarija) da se spasi vatre i uđe u Džennet i da ne mora voditi računa o propisima islama. Tako možemo čuti da neki novotari kažu da ko klanja tu i tu noć i prouči to i to, to mu nadoknađuje sve propuštene namaze, ili ko nosi ili uči “Nur-dovu” neće ga peći džehennemska vatra itd. Nekada se novotarija uvodi iz neznanja, nekada iz nehata itd. Bilo kako bilo, treba da znamo da su sve novotarije rezultat nepoznavanja islama. Naime, da je osoba koja je novotariju izmislila i uvela znala posljedice svoga postupka nikada to ne bi uradila, a da su oni koji su tu novotariju prihvatili znali da je to novotarija ona kod njih mjesta ne bi imala.

Fetve i savjet

Stranica 78 od 154

Kada govorimo o novotarijama uvijek se treba sjećati riječi Allaha, dž.š: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3), i riječi Alejhisselama, s.a.v.s, koji je u poznatim (mešhur) hadisima jasno upozorio: “Svaka novotarija (u vjeri) je zabluda, a svaka zabluda će u vatru.” “Sve što nije u skladu s ovim, na čemu smo mi, je odbačeno.” Prema tome, vjera je upotpunjena i niko nema pravo da u vjeri nešto dodaje ili oduzima. Nisu ljudi ti koji propisuju vjeru. Primijetio sam da neki uče ikamet drugačije od ezana tako što ”Allahu ekber” kažu dvaput, ”ešhedu en la ilahe illellah” jedanput itd. Da li je to ispravno? Učenje ikameta na način kako se uči ezan i na način naveden u pitanju su spomenuti u vjerodostojnim hadisima navedenim u sahihima i sunenima, tako da i jedno i drugo ima utemeljenje. Mislim da bi, upravo zbog te činjenice trebalo praktikovati oba načina. U najmanju ruku, ta razlika ne bi trebala da nam smeta, kao što nam ne smeta to što postoji sedam različitih kiraeta. Sve što ima dokaz koji je protumačen naučnom metodologijom, za muslimana mora biti prihvatljivo, pa prema tome i različiti načini učenja ikameta. Bilo koji sunnet Poslanikov, s.a.v.s, za muslimana je prihvatljiv i bilo bi dobro kada bi ih muslimani sve prakticirali, kako se određeni sunnet ne bi zaboravio i u glavama ljudi postao novotarija-bidža, kao što ponekad zna biti slučaj. Dakle, ako neko uči ikamet izgovarajući ”Allahu ekber” dvaput, ”ešhedu en la ilahe illallah” jedanput itd. to je također, ispravno. Možda bi taj način trebalo više praktikovati, jer dok je Bilal, r.a, bio muezin postojala je razlika između ezana i ikameta, a znamo da je on bio muezin u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zašto kod nas ima više ginekologa muškaraca nego žena i kako tumačite odlazak naših muslimanki na preglede kod ginekologa muškarca? Normalno bi bilo da se u jednom društvu, koje slijedi nauku i prirodne zakone, žene usmjeravaju ka izučavanju i bavljenju ginekologijom. Prirodno je da se žene bave tim poslom. Dovoljno je čuti komentare ginekologa muškaraca dok se vraćaju iz rađaone, pa da se čovjeku smuči i da dođe do zaključka, makar bio totalno nepismen, da to nije posao za muškarce. Žene nikada ne bi mogle izgovoriti tako nehumane, neljudske i neukusne riječi na račun majki koje rađaju ljude i čine najčasniji i možda najteži posao kojeg ljudski rod radi na ovoj Zemlji. Sigurno je da žene mogu bolje razumjeti ta pitanja s obzirom da se tiču lično njih. One mogu pružiti bolju njegu i bolje razumjeti potrebe žena koje rađaju. Razlog zašto mi danas u Bosni i Hercegovini imamo više ginekologa muškaraca nego žena, mada kultura većinskog muslimanskog naroda ne ide tome u prilog leži, vjerovatno, u činjenici da je neko, u prošlom sistemu, svjesno usmjeravao muškarce na taj posao kako bi tako poljuljao moral kod muslimana, isto kao što je neko svjesno ukinuo u Bosni i Hercegovini učiteljske škole (osim jedne u Banja Luci) kako bi našu djecu učili učitelji Srbi i Crnogorci. Usmjeravanje muškaraca da se bave ginekologijom je šejtanski posao, nije naučno opravdan i nadam se da će razum i nauka jednog dana prevagnuti, pa će ljudi omogućiti ljudima da rade posao koji im, po prirodi njihovoj, najbolje odgovara. Mi, muslimani, moramo dati svoj doprinos u tom pravcu, jer slijedimo prirodne Allahove, dž.š, zakone koji čovjeku donose sreću i rahatluk, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Muslimani ne smiju ovaj problem olahko shvatiti, i oni moraju, ako žele uspjeh, islamski propis u ovom pogledu implementirati. Uzvišeni Allah kaže: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

Fetve i savjet

Stranica 79 od 154

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31) U ovom ajetu Allah, dž.š, naređuje ženama da pokriju svoje tijelo. Otkrivanjem svoga tijela pred punoljetnim muškarcima koji im nisu mahrem, kao što su ginekolozi, žene krše ovu naredbu i čine veliki grijeh. Ovaj grijeh je sigurno jedan od najvećih grijeha, imajući u vidu da ginekolozi gledaju i dodiruju najintimnije dijelove tijela koje ni mahremi žene, izuzimajući muža, ne smiju gledati, niti dodirivati. Negativne posljedice odlaska žene kod ginekologa muškarca su ogromne. Žena, prije svega, gubi osjećaj stida, njen moral slabi i ona tim griješenjem otvara vrata šejtanu koji će je odvesti u još veće grijehe, kao što je blud ili ubijanje djece, bilo abortusom ili nakon rođenja. S obzirom da je ženi grijeh otkrivati svoje tijelo pred osobom kaja joj nije mahrem, ona može ginekologu muškarcu odlaziti jedino u krajnjoj nuždi (daruri), tj. ukoliko njen život ili život njenog djeteta bude u opasnosti. Pravno pravilo kaže da je u nuždi dozvoljeno uraditi ono što je u osnovi zabranjeno. To pravilo je izvedeno iz kur‘anskih ajeta: II:173, V:3, VI:145, XVI:115 i mnogih Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa. Svakog iskrenog i svjesnog muslimana zabrinjava moralno stanje naših muslimanki. Koliko je moral oslabio, koliko je nestalo stida, vidimo i po tome što mnoge sestre koje pokrivaju svoju kosu, a možda i nikab nose, vrlo često bez nužde odlaze kod ginekologa muškarca da ih on pregleda ili porađa. Kakvo je tek stanje naših sestara koje ne pokrivaju svoju kosu, tj. za koje se pretpostavlja da imaju manje stida od onih koje nose mahramu? U svakom slučaju, muslimani su dužni rješavati taj problem. U cilju rješavanja tog problema, preporučujem sestrama da se školuju za babice i ginekologe. Znam da se kroz školovanje one moraju suočiti sa, za muslimanku neugodnim situacijama, da će morati i neke grijehe počiniti, ali nadati se da će njihov kasniji rad, inša-Allah, sve te grijehe pobrisati, jer dobra djela brišu loša djela. Zamislite koliki je sevap spasiti jednu muslimanku da ne mora odlaziti kod muškarca da je pregleda ili porađa. Osim toga, njihovo školovanje je nužno, jer se jedino na taj način mogu obezbijediti babice i žene ginekolozi, a grijesi počinjeni u nuždi se, inša-Allah, praštaju. Također bih preporučio muslimanima, posebno onima koji se bave medicinom, a koji na bilo koji način mogu doprinijeti povećanju broja žena ginekologa, da na tome porade i daju svoj doprinos. To je polje gdje se mogu sevapi zaraditi i dati veliki doprinos ozdravljenju društva koje tone u nemoral. Ginekolozima muslimanima bih preporučio da se, po mogućnosti, prekvalifikuju, nakon što sebi obezbijede adekvatnu zamjenu. Ginekologija je za žene, a ne za muškarce. Sigurno je da žene mogu bolje tu nauku shvatiti i savladati, a i svoje pacijente bolje razumjeti i adekvatniju im pomoć pružiti. Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da ovaj problem ispravno shvatimo i da damo maksimalan doprinos u njegovu rješavanju. Pitanje:Čitajući knjigu Put pravog muslimana, koja je za mene pravo osvježenje, bio sam malo zbunjen kad sam čitao tekst koji govori o odnosu prema nevjerniku 1/162-165. čini mi se da u njemu ima izvjesne kontradikcije. Naime, u nekim tačkama se govori kako prema nevjernicima treba postupati pravedno, kako prema onima koji se ne bore protiv muslimana treba biti dobrostiv, pružati im pomoć, imati prema njima milosti itd, dok se u nekim tačkama govori kako ih treba prezirati, kako ih treba natjerati u tješnji dio puta itd. S obzirom da ste vi bili recenzent te knjige, molim vas da mi ovu moju nedoumicu otklonite pojašnjenjem. Odgovor:Na početku odgovora želim pojasniti da se moja recenzija, a smatram

Treće. kada je pri sklapanju ugovora sa ehluz-zimme postavio posebne uslove u veza sa njihovim odijevanjem i ponašanjem u javnom životu. i prema njima se. od vrste vaše.v. ja sam ukazao na neke stavove u knjizi s kojima se nisam složio. i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. Kontradikcija koju ste i vi uočili je rezultat činjenice da mnogi islamski pravnici (među kojima i pisac knjige) doslovno tumače spomenuti hadis i postupak Omerov. a u toj bračnoj zajednici na osnovu petog ajeta sure El-Maide ponekad može biti i čestita kći onih kojima je data Knjiga: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas.” (Lukman. c) preporuka da se bračna zajednica gradi na ljubavi i milosti. To se jasno može razlučiti iz sljedeća dva ajeta:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. je rekao: ”Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će se komšije međusobno nasljeđivati. Koliko sam mogao primijetiti moje primjedbe u tom pogledu nisu uzete u obzir. Allah. ti ih ne slušaj. je toliko naglašavao svome slugi da ne zaboravi dati kurban komšiji židovu da je sluga bio iznaneđen te ga je upitao zašto na tome toliko insistira na što mu je Ibn Omer rekao: ”Allahov Poslanik.) Izlazak iz kontradikcije jeste u pravljenju razlike između nemuslimana koji se bore protiv muslamana zbog vjere njihove i proganjaju ih iz njihovih kuća i nemuslimana koji prema muslimanima imaju pošten i dostojanstven ljudski odnos.. npr. 15). r. sa pravom da musliman stupi u poslovno partnerstvo sa nemuslimanom. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas . bez obraćanja pažnje na povod hadisa.a.. voli one koji su pravični. ”Kitabul-edeb”. Allah. r. svojim idžtihadom postavio date uslove i razloge zbog čega je tako postupio vode u kontradikciju sa drugim šerijatskim propisima od kojih navodimo neke: a) obaveza djeteta da čini dobročinstvo svojim roditeljima nemuslimanima: ”A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. 6014). b) obavezi pružanja dužne pažnje prema komšiji. Ibn Omer. stvara žene da se uz njih smirite.a. r. da vam se sklone)” (Vidi: 2/17-18) Rekao sam da autorovo tumačenje tog hadisa i pojedini stavovi u tom tekstu su u kontradikciji sa nekim šerijatskim propisima o kojima se u knjizi također govori. r. 21). zaista. velikodušno ponašaj.” (Er-Rum. natjerajte ih na tješnji dio puta (tj. a ne na sadržaj knjige. onoga o kome ništa ne znaš.s. na ovom svijetu. sa pravom da musliman pod određenim uslovima oženi židovku ili kršćanku itd. pa makar on bio i nemusliman. voli one koji su pravični. d) Kur‘ansko podsticanje da se čini dobročinstvo prema nemuslimanima koji se ne bore protiv muslimana zbog njihove vjere niti muslimane proganjaju iz njihovih domova:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Adilovića i recenzija hafiza magistra Muhameda Porče odnosila samo na prijevod.” (Sahihul-Buhari. dakle od 258 stranice prvog dijela i kompletan drugi dio knjige. ja sam vršio recenziju dijela knjige koji govori o fikhskim propisima. Bilo mi je obećano da će se stupiti u kontakt s autorom kako bi on dao odobrenje da se izvrše određene intervencije u tekstu. Drugo. Dakle. zaista.) Mislim da doslovno tumačenje i primjena spomenutog hadisa i postupka Omerovog. Jedna od mojih primjedbi odnosila se na dio teksta koji govori o ugovoru o zaštiti nemuslimana u islamskoj državi (ahkamuz-zimme) i tumačenju hadisa ”Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam. 8.a. s. (Vidi poglavlja koja govore o ahkamuz-zimme u fikhskim knjigama.a. odnos muslimana prema nemuslimanima gradi se na osnovu njihovog odnosa prema muslimanima. a kada se sa njima sretnete. uslove i okolnosti pod kojima je Omer. br.a. (El-Mumtehina....Fetve i savjet Stranica 80 od 154 isto tako i recenzija dr. Ne znam da li je pisac knjige kontaktiran u tom pogledu ili nije.

zatim u četvrtom broju u odgovoru na pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Uprkos činjenici da se u nekim pitanjima ne slažem sa uvaženim alimom Ebu Bekr el-Džezairijem. 26695.Fetve i savjet Stranica 81 od 154 zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu. bilo da je od onih koji su dužni dati zekat. klanje kurbana je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. da li je dužan zaklati kurban? Šta je preče vratiti dug ili zaklati kurban? Ukoliko je čovjek imućan. dok se od čovjeka ne očekuje da će bilo šta oprostiti na Sudnjem danu. inša-Allah. 4/355) Treba naglasiti da i islamska ulema koja smatra da kurban nije obaveza. smatram da je ta knjiga vrijedno djelo koje treba da se nađe u kući svakog ko želi malo bolje upoznati propise islama. njemu se preporučuje da zakolje kurban i da taj sunnet ne propušta. ipak snažno preporučuje da se taj sunnet ne propušta pa čak i pod uslovom da se novac za kurban pozajmi.” (El-Mumtehina. 3/232. za razliku od kurbana koji je. fetva po hanefijskom usulu daje se na osnovu mišljenja njih dvojice. ako pogledamo hanefijska djela.š. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. ili od onih koji u dane bajrama imaju imetka koliko je potrebno za kurban. 26694. Muhtesarut-tahavi. u predanju koje bilježi imam Ahmed u Musnedu. Upravo zbog toga se daje prednost vraćanju duga prema čovjeku u odnosu na dug prema Allahu. je Milostivi i od Njega se može oprost očekivati. pa kada vam nazovu selam.v. (Vidi: Zuhejli. Ipak. 3/18) Ukoliko čovjek ima dug. pa im nemojte prvi nazivati selam. (Opširnije o pitanju odnosa muslimana prema nemuslimanu možete pročitati u desetom broju Novih horizonata u odgovoru na pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu?. El-Hidaje. vidjet ćemo da ona navode da Muhammed ima isti stav kao i Ebu Hanife.a. da čovjek ne želi . a stav Ebu Hanife na drugoj. 300) Naime. a Allah. Naime. a da se od Ebu Jusufa prenose dva predanja. Međutim. kada su stavovi njih dvojice na jednoj strani. a Allah. Nadalje. imajući u vidu da je vraćanje duga stroga obaveza (farz).” Dakle. Vidi: El-Lubab fi šerhil-kitab. dž. dž. i ostali dokazi sličnog značenja odnose se na situacije kada se nemuslimani prema muslimanima neprijateljski odnose. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. dž. a koji je višak u odnosu na njegove potrebe i potrebe onih koje izdržava. dž. (Vidi: Keššaful-kina‘. Molim Allaha. vi recite samo “ve ‘alejkum” (i na vas). Pitanje:Koji je stav islama o planiranju porodice? Da li je dozvoljeno uzimanje različitih sredstava radi sprečavanja trudnoće kada se supružnici o tome dogovore? Odgovor:Planiranje porodice u smislu da se ne žele rađati djeca. po mišljenju većine. da nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se ovo djelo pojavi na bosanskom jeziku. sunnet. 3/595) Ukoliko bismo dali prednost Tahavijevom predanju da je kurban pritvrđeni sunnet po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda. on je to rekao kad su s njima bili u sukobu.š. ukoliko će klanje kurbana dovesti u pitanje vraćanje duga preče je vratiti dug negoli zaklati kurban.s. mogli bismo reći da je to sunnet i u hanefijskom mezhebu. Pitanje:Da li je kurban vadžib ili sunnet? Odgovor:Klanje kurbana je sunnet za svaku kuću po mišljenju većine islamske uleme. najbolje zna.š. (Vidi: Tahavi.š. moći vratiti. 8-9.) Što se tiče hadisa u kom se traži od muslimana da prvi ne pozdravlja nemuslimana i da pred njim pokaže odvažnost. rekao je ashabima na početku spomenutog hadisa. Poslanik.): “Mi sutra krećemo na židove. uz pretpostavku da će se taj dug. s. str.

sunnetu imamo dokaz da je dozvoljeno zaraditi 100%. da bi isti palmovnik. Nadalje. uistinu. To se može činiti prirodnim putem (azlom) ili korištenjem pomagala i sredstava za koja je naučno utvrđeno da ne štete ljudskom zdravlju. Naime. r. koji je odbio fiksirati cijene robi. pa su ashabi od njega zatražili da on odredi cijene. ponositi vašim brojem na Sudnjem danu. i njih i vas Mi hranimo.v. Prodao mu je ovcu za dinar.a.a. Dakle. a da me niko od vas ne traži zbog nepravde u vezi sa životom ili imetkom. Dakle.s.š.a. ‘Kitabul-buju‘”. 3/588) Smatram da to mišljenje nema uporište. El-Fikhul-islami ve edilletuh.s. dž. Sunen. (Vidi. ”Kitabul-buju‘”. ”Kitabul-buju‘”.v. da želi samostalnost i slobodu itd. Tako se Urve vratio Poslaniku. u islamu nije dozvoljeno.” (El-Isra.s. Sunen. hadis br.” (Ebu Davud.v. 2050) Za sprečavanje trudnoće potreban je pristanak oboje supružnika. (Vidi o prethodnom hadisu i hadisima sličnog značenja u sljedećim izvorima: Ahmed. dozvoljena i veća zarada od prethodno spomente.) Postupak ashaba Abdullaha sina Zubejra b. s.s. a nije bitno kolika je njena visina. da majka povrati snagu izgubljenu u trudnoći i nakon poroda.” Prenosi se da je nakon toga Urve bio veoma uspješan u trgovini.s. dakle ukoliko na tržištu ima dovoljno robe i trgovci slobodno formiraju cijene i ukoliko nema prevare i nepravde smatram da tada nema ograničenja za zaradu.a. Naime. Zabranjeno je (haram) u vrijeme nestašice robe dizati cijene i tada se zarada može ograničiti.v. a on im je na taj zahtjev odgovorio: ”Allah je uistinu Taj Koji određuje vrijednosti. Tirmizi. daje i opskrbljuje. s. najbolje zna. s.” (Vidi: Tirmizi. Pitanje:Koliki je maksimalni limit zarade koju čovjek može zaraditi u trgovini? Odgovor:Ukoliko se ne radi o monopolu. Od Enesa. s.s. Poslanik.v. Za njega se govorilo da kada bi prašinu kupio na njoj bi zaradio. učini njegovu trgovinu berićetnom.a. ga je upitao kako je to uspio i Urve mu je ispričao sve šta se desilo. odbio je ograničiti zaradu trgovcima. da supružnici završe školovanje itd. Sahihul-Buhari.s.” Poslanik. planiranje porodice treba imati svoj opravdan šerijatski razlog. 18558. s. njegov babo Zubejr kupio je palmovnik u Medini za sto sedamdeset hiljada.s. riječi: ”Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine. Es-Sunen. br. jer ja ću se. kada nema monopola. kako bi se spriječila očita nepravda prema kupcima. on prodao za milion i šesto hiljada. s. 6/632.v.s.a. br. jer je ubijati njih doista veliki grijeh. Poslanik. Ja želim da dođem pred svoga Gospodara. Ebu Davud. prevare i nepravde. . a Allah. br. Naime. br. (Vidi: Zuhajli. ”Musnedul-kufijin”. u Poslanikovom. br. 3386. prenosi se da je jedne prilike u grad stigla roba izvana.a. mu je proučio dovu: ”Allahu. Da bi zarada bila halal bitno je da nema monopola.v. Nakon što je čuo cijelu priču. Fethul-Bari. Na povratku susreo je čovjeka koji je želio od njega kupiti jednu ovcu. s. 18554.Fetve i savjet Stranica 82 od 154 dodatne obaveze u životu. dž. Avvama. Planiranje porodice je dozvoljeno u smislu da se obezbijedi novorođenčetu da doji dvije godine. 1314) Dakle. 1258. U slučaju planiranja porodice treba uvijek imati na umu Allahove. govori da je u normalnim okolnostima.a. prenosi se da su jedanput cijene skočile u vrijeme Poslanikovo. čiji je babo bio od desetorice koji su obveseljeni džennetom. i rekao mu: ”Evo ti tvoja ovca i evo ti tvoj zlatnik. 31) i Poslanikove. 3129) Neki pravnici kažu da je najbolja zarada ona koja ne prelazi jednu trećinu. riječi: ”Ženite ljupke i one koje rađaju. Sunen. Koji uzima. Urve je za taj zlatnik uspio kupiti dvije ovce. El-Musned. ”Kitabun-nikah”.š.v.a.v. 3642. ”Kitabu fardil-humus”. br. dao je Urvi zlatnik i rekao mu da ode kod vlasnika i kupi mu ovcu. Poslanik. prevare i nepravde. to možemo razumjeti iz postupka Allahova poslanika. on je palmovnik prodao devet puta skuplje. nakon babine pogibije. s. s.a.

) Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Huzejfe da je na ruci jednog čovjeka vidio konac (koji je stavio da ga zaštiti) od groznice. Amira. rekao je. 4/445. Babu ta‘likut-temaim. Ibn-Hibban.a. Ovaj hadis je sahih. š. Također ga je zabilježio Hakim. prenosi se da je Vjerovjesnik. niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. unutrica. Pitanje:Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva. nego druge Njemu smatra ravnim. Znajte da nam Allah. Ibn-Madže.a. a ona bila na tebi.š. Vidi: El-Ehadisus-sahiha. Prema tome. Hakim.š. u nekima su crte i linije koje nemaju nikakvog značenja itd. tj. jer svi koji vjeruju da im sama hamajlija pruža zaštitu čine širk Allahu. da li bi mogli zadržati milost Njegovu. Oslobodite se hamajlija i oslonite se na Allaha.v.a.v. Kod Ibn-Hibbana je “‘alleka”. 4/417. s. U nekim hamajlijama su ispisani kur‘anski ajeti. kako ne bi svoj hadž doveli u pitanje. 4/156. kosti)? Odgovor:Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana. ako Allah hoće da mi je učini.” (Ahmed u Musnedu. s. r.. pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha. Kada bi umro.): “Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne da. objesi je i za nju se veže njegovo srce.” (Jusuf. (Prvo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. i s njim se složio Zehebi. dž. “Šta je to”. odgovorio je. ako On hoće da im je podari?‘ Reci: ‘Meni je dovoljan Allah. Et-Tibb. da se toga oslobode tako što će će to spaliti i pepeo u zemlju zakopati (s obzirom da u hamajliji može biti kur‘anskih ajeta). 38. a širk je najveći grijeh koji izvodi iz islama i njime sva dobra djela koja je čovjek u životu uradio bivaju poništena. r. 1410.‘” (Ez-Zumer. u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. nema . Isto tako je i u Medžmu‘atut-tevhid. Njegove riječi: “…objesi” (te‘allka).š. br. pogrešnog vjerovanja u vezi s hamajlijama oslobode oni koji idu na hadž. 492. 4/154. dž. “Protiv vahine (slabosti)”. dž. u Mevaridu. u nekima su riječi kufra i praznovjerja. Drugo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. Posebno je značajno da se hamajlija i. dž. a ovaj ga podiže do (Poslanika. a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne da mira..s. uistinu. Husajna. ili. a na sebi nosi hamajliju i nešto slično? Odgovor:Ima različitih vrsta hamajlija. 106. On kaže: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu. 1413. štiti Svojom moći. “jer ona će ti. kakvi su bili kad ih je majka rodila.” U drugom predanju stoji: “ Ko objesi talisman (zapis) širk je počinio. Iz prethodno rečenog vidimo da nošenje hamajlije može biti vrlo opasno. 4/417. može pomoći.Fetve i savjet Stranica 83 od 154 Pitanje:Kakav je status osobe koja obavi hadž.) Oslobodimo se svakog praznovjerja i oslonimo se iskreno na Allaha. Menarovo izdanje. eventualno. Isto tako različita su i vjerovanja u pogledu hamajlija. u Mevaridu i Hakim. 3531. Neko vjeruje da je ta hamajlija uzrok da ga Allah. Upravo zbog ove opasnosti preporučujem svima koji imaju bilo koju hamajliju ili nešto slično u vidu talismana itd. br. uz nadu i molbu Uzvišenome da budemo od onih koji će se sa hadža vratiti bez grijeha.) Kolika je opasnost za one koji nose hamjlije. 4/216.) On također prenosi od ‘Ube b. vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od zlata. jedino On. Ibn-Hibban okarakterisao ga je kao sahih. samo povećati vehn (slabost). i u njemu ima slabosti.a. amulete i tome slično vidimo i iz sljedećih hadisa: Od Imrana b. dž. 1411. br. nikada ne bi bio spašen. “Skini je”.š. a neko vjeruje da mu sama ta hamajlija pruža zaštitu itd. upitao ga je.s.

bilo da ih osoba spali. najbolje zna.v. to nije obaveza.s. Šta više. Mišljenje u narodu da se gubi abdest ako se vidi stidno mjesto nema utemeljenja. ili nakon. ti . a poslije neka tvoja sestra i bivši zet međusobno poravnaju račune. da li ih je bolje spaliti ili baciti u kantu za smeće ili zakopati? Odgovor:Nokte treba odložiti na mjesto gdje neće smetati ljudima ni životinjama. Pitanje:Ukoliko muž zaboravi proučiti dovu koja se uči prije odnosa da li to može učiniti tokom i nakon odnosa? Odgovor:Pravo vrijeme za tu dovu je prije samog odnosa. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. s. Odgovor:Smatram da novac trebaš vratiti osobi koja ti je novac predala u ruke. u konkretnom slučaju učit će naglas kada bude klanjao sabahski farz. to se i preporučuje. U međuvremenu oni su se razveli pa ne znam kome da vratim dug. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor:Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Allah. Ukoliko postoji mogućnost da osobe koje vračaju te nokte uzmu iz kante za smeće tada je najbolje nokti spaliti. prije kupanja (gusula) oprati stidna mjesta po potrebi.v. dž. To njihovo poravnavanje računa ovisi o tome da li je sestra. ne prenosi da je on to radio. Pitanje:Da li je dozvoljeno hodži koji je stalno zaposlen u jednom džematu da uz redovnu platu.Fetve i savjet Stranica 84 od 154 nikakve smetnje da se to njima da. jer je i životinju sevap nahraniti. koja nije bila obavezna stavljati novac u zajedničku kasu to činila pod određenim uslovima ili nije i da li je prilikom pozajmljivanja naglašeno da ti pozajmljuju iz zajedničke kase. Pitanje:Ukoliko se prespavani sabah namaz klanja tokom dana u džematu da li će imam učiti naglas ili ne? Odgovor:Postupiće onako kako bi radio da namaz klanja u njegovu vremenu. Pitanje:Šta je najbolje učiniti s odrezanim noktima. a Allah. Pitanje:Da li pri uzimanju abdesta osoba mora biti pokrivena onako kako mora biti pokrivena u namazu? Odgovor:Ne.š. a zatim uzeti abdest s tim što se noge peru na kraju gusula. Ovo važi pod uslovom da tokom gusula osoba ne uradi nešto što kvari abdest. Dakle. Prema tome. Treba napomenuti da je sunnet Poslanikov. uvijek može naše dove primiti i nikada ne treba gubiti nadu. Pitanje:Da li je poslije kupanja (gusula) potrebno uzimati abdest? Odgovor:Poslije gusula nije potrebno uzimati abdest.a. Naime. Međutim.s. a ako nije. s obzirom da su u vrijeme kad sam novac pozajmio i zet i sestra radili i kasa im je bila zajednička. s. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. dž. ili baci u kantu za smeće. jer se od Poslanika. Pitanje:Pozajmio sam nešto novca od zeta i sestre uz dogovor da im vratim kad budem u mogućnosti.a. ukoliko čovjek zaboravi smatram da tu dovu treba proučiti čim se sjeti bilo tokom odnosa. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje.š.

pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. nisam izdržao do kraja. Da li je izgovaranje nijeta jezikom. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. ustvari. tumačenja šerijata. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. prije odgovora. bilo da si imao određeni razlog. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. Pitanje:Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. Naime. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. Pitanje:Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. tj. stan. ja bih.š.š. Dakle. ima pravo da taj ibadet prekine. a Allah. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor:U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. bilo koje vrste. Drugi dio planiram prodati.. ne daje se zekat. pa makar za to ne postojao određeni razlog. Allaha radi. najbolje zna.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. bolest itd.Fetve i savjet Stranica 85 od 154 prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. i . 196) Međutim. kako ću na nju davati zekat? Odgovor:Na nekretnine koje se daju u zakup.š. dž.” (El-Bekare.š. Da ste tako postavili pitanje. prekidanje dobrovoljnog ibadeta bez razloga nije pohvalno s obzirom da Allah. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. najbolje zna. 33.. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Odgovor:Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). strojevi za proizvodnju itd. dž. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. Pitanje:Kada dam zemlju u zakup. Dakle. Pitanje:Kupio sam pedeset dunuma zemlje.. pitanje jednomezhebstva. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. dž. striktnog slijeđenja jednog mezheba. Odgovor: Dužan si dati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njim trgovao. kao što je zemlja. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. Međutim. a Allah. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. a Allah. kada znamo da su mezhebi. kao što je hladnoća u džamiji. ili razlog nisi imao. kaže: ”. najbolje zna. pri stupanju u namaz. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. To znači da kada zarada dostigne nisab. dž.) U svakom slučaju. kada jednom godišnje vršite inventuru robe da biste vidjeli koliko zekata trebate dati robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. vremenu opće globalizacije.

pri stupanju u namaz.a.) kaže: “Nijet označava namjeru. Tako je radio Muhammed. ”Kitabul-ezan”.v.a.. br. (El-Kasani. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. s.” (El-Hedijje el-’alaijje./1967. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta.v. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. Tj. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. Tahavi (umro 321 H. str. 26.. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu.)”. dižući ruke reći “Allahu ekber”. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom.)” (El-Hidaje. Sahihu-Muslim. a da se namjera ostvaruje u srcu (. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. No.vel-iradetu ‘amelu-l-kalbi). U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama.” (Sahihul-Buhari./1191 god.” (ElBajjina.” (Muhtesaru-t-Tahavi.. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. Mislim da je potrebno još jednom . jer je namaz ‘ibadet. ”Bed‘ul-vahj”. str. spominje i nijet. dešava se da čovjek. tj.s..) Marginani (umro 593 H. br. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. dž.š. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. nevažeće. u obzir se uzima ono što je na srcu. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. a samo izgovaranje jezikom. 65. Naime. izgovarao nijet naglas (jezikom). a takav nijet je neispravan i nevažeći. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. i tako su radili njegovi ashabi. (.) Dakle. vremenom. uz Allahovu. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi.). izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti.. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. koja su mi bila dostupna./1888 god. jer se telbija izgovara naglas).” (Sahihul-Buhari. br./1196 god. tj. to što mi izgovorimo je nevažeće. pomoć.) Kasani (umro 587 H. nego samo može biti štete. 1/127130.s.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). 1907) tj. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. ”Kitabulimare”. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. dž.š. 631) Prema tome./933 god. bez nijeta u srcu. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam.Fetve i savjet Stranica 86 od 154 na osnovu svega toga. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). kada govori o šartima i ruknovima namaza.. Bedai’ es-Sanai’. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. a.. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi.. Njime (tj. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. god. 5.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). 1.). Prema tome. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika.š. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. On u Kur’anu. s.

š. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. pa makar za to ne postojao određeni razlog. Uprkos toj gorkoj činjenici. kao što je hladnoća u džamiji. da tako kažem. bez razloga. a ako nije. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi.š. najbolje zna.š. nasljednici.” Da li je dozvoljeno hodži. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. bilo koje vrste. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). Allaha radi. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. najbolje zna. nije pohvalno. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. bilo da si imao određeni razlog. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. Žalosno je. 33.) U svakom slučaju. s. najbolje zna. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. ima pravo da taj ibadet prekine. kao i u svojoj porodici.s.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed.v. 196) Međutim.v.š. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? U obzir se uzima veleprodajna cijena robe.s. Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. a Allah. Dakle. Međutim. r. dž..a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. kod nas. dž. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. da uz redovnu platu. kaže: ”. bolest itd. Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda.v. jer imami su..v. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru.a.Fetve i savjet Stranica 87 od 154 naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. dž. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. smatram da je . Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. ili razlog nisi imao. s. svojim mislima. a Allah. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. dž. prekidanje dobrovoljnog ibadeta.s. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. s. bilo riječima bilo svojim djelom. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravihnamaza. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet.” (El-Bekare. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. nego su njegovi izdajnici. nisam izdržao do kraja. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika.s. s.a. a Allah. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi.a.a. s obzirom da Allah. el-hamdu-lillahi. Prema tome. Tim imamima treba pružiti punu podršku.

Shodno tome.š. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). To distanciranje treba da postoji na svim nivoima.š.” (Hasan Kafija Pruščak. Nurul-jekin fi usulid-din. a Allah. iako nose ahmediju na glavi. dobročiniteljem i grješnikom”. to nije tačno. dakle čija se žena islamski odijeva. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. uz to. treba pomoći. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. . Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. a nisu ih obnavljali. 201) Dakle. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima.š. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. str. ljepotu. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. čovjek.Fetve i savjet Stranica 88 od 154 sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. daju se životinjama. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. najbolje zna. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. ne prezaju da krše Allahove. da to na hutbi pojasne džematlijama. džumu i ostale namaze. takvi imami su sa sebe. inša-Allah. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. a to je pogrešno. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). dž. propise. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. propisa u svome životu i životu svoje porodice. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. prije svega. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. dž. da li je to tačno? Ne. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. dž. u vidu stočne hrane. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. pasa i mačaka.

Fetve i savjet

Stranica 89 od 154

Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio, tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane, proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno, vjerovatno bez bilo kakvih problema. Međutim, u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je, u nekim slučajevima, poremetio te zakone. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti, normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene; a ako ih ne izvrši, hrana mu neće odgovarati, nego će izazvati određene komplikacije. Upravo to se i desilo. Zagađivanjem zraka i vode, upotrebom kemikalija, a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu, jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Tu je izvor problema. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene, te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu, itd. Islamski stav o mjenjanju Allahovih, dž.š, stvorenja je jasan. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. (En-Nisa, 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Islam je tome posvetio najveću pažnju. To se vidi i iz samog naziva Allahove, dž.š, vjere. Naime, islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Ta pokornost se, prije svega, ogleda u slijeđenju Njegovih zakona, kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu, tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Prema tome, musliman ne smije remetiti te zakone. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Prema tome, ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana, musliman mu ne smije davati nešto drugo, jer musliman ne smije, bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu, a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja, koliko mi je poznato iz sredstava informisanja, zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže, može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja, tj. davanja biljne hrane govedima, kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom, te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka, smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. Što se pak perioda prečišćavanja tiče, taj period je propisan, ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist), bilo da se radi o govečetu, kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet, da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. (Vidi:

Fetve i savjet

Stranica 90 od 154

Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-et‘ime”, 2/316, 321) Islamska ulema je, na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni, ”Babus-sajdi vez-zebaih”, 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra, ”Kitabud-dahaja”, 9/333), zatim na osnovu stavova ashaba, poput Ibn Umera, odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje, ovca sedam dana, a goveda četrdeset dana. Dakle, karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Prema tome, karantin za takve životinje ne postoji. Ukoliko bi, pak, nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom, kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet, muftija bi, normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane, da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom, takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata, a Allah, dž.š, najbolje zna. Da li i riblje brašno, spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja, ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom, za što postoji velika vjerovatnoća, onda za takav način ishrane riba, i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Normalno, konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Da, vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati, osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik), ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata.” (El-Mugni, 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći, jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima, a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zehebi je, u knjizi Veliki grijesi, taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Što se drugog dijela pitanja tiče, većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. Kasani, poznati hanefijski pravnik, kaže: ”Zbog toga, ako bi umrli odredio nekoga za svoga života, taj ima prednost u odnosu na rodbinu, jer je on (tj. umrli) sa njime zadovoljan (tj. da mu klanja dženazu).” (Bedaius-sanai, 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi, malikijski pravnik, kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu, taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim, ako je dobar i učen (čovjek).” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki,, str. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. To je mezheb ashaba: Enesa, Zejd b. Erkama, Ebu Berzeta, Seid b. Zejda, Ummu Seleme i Ibn Sirina.

Fetve i savjet

Stranica 91 od 154

Sevri, Ebu Hanife, Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno), jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. Prema njima, nasljednik je u tom pogledu preči, kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Mi, sa svoje strane (kaže Ibn Kudame), nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba, neka je Allah sa njima zadovoljan. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Zejda. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre, Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Junus b. Džubejr je oporučio Enesa b. Malika. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Erkama, pa je došao Amr b. Hurejs, koji je bio emir u Kufi, i stao napred da klanja. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru, moj otac je, uistinu, oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Erkam. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim, prim. prev.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao, te je postalo konsenzus (idžma). Nadalje, to je pravo umrlog, jer je to zauzimanje (šefaat) za njega, te se daje prednost njegovoj oporuci, kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio...” (Ibn Kudame, El-Mugni, 3/405-406) (Vidi također: En-Nevevi, El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb, 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha, dž.š, da vašem umrlom podari Džennet, jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Isto tako, ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku, ili poklonili mu sevabe dobrih djela, kao što je dobrovoljni hadž, umra, post itd. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće, nije propisano da se od umrle osobe traži halal, zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. Preporučuje se, ipak, traženje oprosta prije smrti, jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti, tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Treba istaknuti, da Allah, dž.š, neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan, tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Isto tako, postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili, ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka, tj. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda, jer oni, s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem, neće oprostiti. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37) Prema tome, halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način, ne i sa onima među njima

” (El-Ankebut. dž.” (Sahihul-Buhari. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade.” (En-Nahl. (Vidi: II:177.v. a meni moja vjera. 1. objava itd. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond. Koliko mi je poznato. pored Allaha. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez.) Vama vaša vjera. kao što sada činite primanjem socijale. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. 6) Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći.a. 1) (Vidi također: VI:154. a drugi ga izbjegavaju. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. XXIII:8) Buhari. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. 46) Dakle. ne obožavam ono što vi obožavate. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. u određenom sektoru i periodu. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. s. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici. dakle koji porez plaćaju. Sada hoću da ga se riješim. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. ne navodeći sened hadisa.” (El-Maida. Mogu li ga prodati? Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama.š. (. Normalno. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. kaže da je Poslanik. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli.š. 2.s. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. ispunjavajte obaveze. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. i mi se Njemu pokoravamo. Nadalje. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. Međutim. dž. XIII:20. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. kao što je npr. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama . XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument.” (El-Kafirun. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. ili svi mi vjerujemo istog boga. XVI:91. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). itd. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan.Fetve i savjet Stranica 92 od 154 koji su nepravedni. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo...

a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. tj. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. vašim vaspitačicama. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese.Fetve i savjet Stranica 93 od 154 malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). počevši od javnog prevoza pa nadalje. Šta da radimo? Predlažem da taj problem iznesete. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. A. pa ukoliko se ne riješi. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). pa čak i imanskom uzdizanju. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. Ta sloboda izbora je. treba đacima omogućiti slobodu izbora. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. bez sumnje. neraspoloženje. Nije istina da svako voli muziku. mučnine i tegobe. Sa svoje strane. dakle što musliman ne smije koristiti. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. posebno. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. El-Fikhul-islami ve edilletuhu. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). Oni ne vode računa o njihovim potrebama. prije svih. itd. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. čak. kao komentar na taj vaš problem. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. 5/745) Učenica sam medrese. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. Naime. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. izuzev muzičke. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. ono što je za muslimana haram po šerijatu. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. a to sve . nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. U svakom slučaju. Ti ljudi ne vode računa o drugima.

Molim Allaha. dž. dž. je olakša. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. zbog svojih poslova. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. kaže: ”Što god ko uradi.a. br. bez obzira odakle to došlo. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. Ibn Madže. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. 316. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. Sunen.s. 164) Da li je kokošije meso mekruh jesti.v. da prate učenje Kur‘ana. ”Kitabul-ilm”. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”.š. kako smatra šejh Albani. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. Daifu Suneni Ebi Davud.s. dž. 2687. jer niko ne nosi tuđi grijeh. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. to ne možemo bezrezervno tvrditi. ili slaba ili izmišljena. Amin! Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. dž. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. s.s. Što se. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju.v. dž. a srce Kur‘ana je Jasin. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa.” (El-En‘am. str. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anil-azim. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. str. 3/150.a.š.a.š.Fetve i savjet Stranica 94 od 154 može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. pak.š. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. Međutim. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. imajući u vidu da je Allah. čija vrata će biti zvučno izolovana. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. Ebu Davud.š. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. Sunen. s. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti . br. s. a Allah. ”Kitabuz-zuhd”. 108. ”Kitabul-dženaiz”. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. Allah. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. ”Ebvabu fadailil-Kur‘an”: ”Sve ima srce. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. najbolje zna. kokošije meso nije mekruh jesti. 4159) Prema tome. str. Međutim. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar.” (Tirmizi.v. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. 3/743. Irvaul-galil. Poslanik. Šta više. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. sva ta predanja su. hadis br. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. ”Kitabul-dženaiz”.

Fetve i savjet Stranica 95 od 154 ih čistom hranom tri dana prije klanja. ne oprosti. Doduše.š. Iskreni muslimani će. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana.” (El-Kehf. pak. Drugi dio planiram prodati. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. na osnovu valjanih argumenata. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. dž. ljekarima. samo da ostanu na svojim položajima. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. ukoliko su im djela bila haram. Ukoliko im je djelo bilo halal. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. poput Ibn Umera. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. zbog eventualnog licemjerja. a mogu. kako ću na nju davati zekat? Na nekretnine koje se daju u zakup. sa iskrenim nijjetom i pogodili. 4/522) Kada dam zemlju u zakup. zadovoljstvo. bio alim ili ne. El-Musannef. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. tiče partija za koje neki kažu da su . Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. pak. dž. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. a koja je antiislamska. Ukoliko su. dž. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo.š. Dakle. ako im Allah. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. imat će dva sevapa. (Vidi: Abdur-Rezzak. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. hafizima.š. Dakle. ne daje se zekat. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. stan. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. Što se. pak. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. uvijek biti na dobitku. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. Dakle. Kupio sam pedeset dunuma zemlje. kao što je zemlja. To znači da kada zarada dostigne nisab. imat će jedan sevap. inša-Allah. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. Međutim. Što se. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. strojevi za proizvodnju itd. ”Kitabulmenasik”. a ako su pogriješili. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. kao i ostali ljudi. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. U suprotnom. govorit će. njih čeka odgovarajuća kazna. ”Teško nama!”. Bilo da se radi o ulemi. ”kakva je ovo knjiga. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. izabrali ono što su smatrali najboljim. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat.

Smatram da je normalno da u svom političkom radu. nekad rezultat pogrešne procjene itd. Molim Allaha. U svakom slučaju. ponekad. a nekad neshvatljivi. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. činjenice se ne smiju nijekati. pa i kod nas. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. dž.š. da moraju birati između dva zla. posebno na našim prostorima. Obično. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. propuste i greške. kao i ostali muslimani. najmutnije vode. prilično prljava. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. da ih za njihova dobra djela nagradi. dž. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. Zbog toga. koji mole Allaha. Nekad su propusti shvatljivi. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. međutim. nedostaje . Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. Politika je i inače. I kada se dokaže krivica. vrijeme to pokaže. U svakom slučaju.š. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. Za mene je npr. zaslužiti Njegovu milost i podršku. u ovo naše vrijeme. napraviti velike previde. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. U isto vrijeme. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. ako pruže podršku onome što je manje zlo . dakle ispravan nijjet. da ih u tome pomogne.Fetve i savjet Stranica 96 od 154 antiislamske. Ne ulazeći u namjere. dž. Naravno. onih koji idu u džamiju. U takvoj situaciji. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem.pravilno su postupili. puna ogovaranja. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. U svakom slučaju. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja.š. u odsustvu islamskih partija. ponekad. imaju različite stavove. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali.š. puna prenošenja tuđih riječi itd. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. posebno u okolnostima kakve su kod nas. nadam se da će iskreni vjernici. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. treba znati da su vode politike. a sve su to veliki grijesi. a ne po njihovim deklaracijama. činjenica je da to uvijek ne stoji. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. dž. Treba imati znanja.

u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. pak. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. Ukoliko. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se . a Allah. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. pored oznake halal. kako bi to pozitivno djelovalo. ne kradu. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. najbolje zna. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. tako da vi niste odgovorni. u koje muslimani imaju povjerenja.š. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. dž. najbolje zna. itd. ne varaju. ne uzimaju drogu. boje se da nekome zlo ne nanesu. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. implicitno. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. a Allah. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. nisu drugima zavidne. Nadalje. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal.Fetve i savjet Stranica 97 od 154 politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. to. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa.š. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. dž. zbog nekog kvara na sistemu. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. Da li je dozvoljen jesti konjsko meso? Da. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. jer je halal meso kvalitetnije. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. Dakle. ne lažu. trebalo bi da proizvođač istakne. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar.

v. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. Tako je npr.s. jer pojedinac. (Vidi odgovor dr. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. s. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. 97). ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. smatraju haramom. Velika Britanija.Fetve i savjet Stranica 98 od 154 održavati u ovim teškim vremenima. . smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. najbolje zna. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. plešu i pjevaju u džamiji. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. Poslanik. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. osim. mimo njegove volje. pa makar i bio u pravu. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh.a. a Allah. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. dž. fizičke prijetnje tiče. Nadalje. u osnovi. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. koji vrlo često nisu opravdani. Međutim. Što se. taj zakon je. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. Koji je status ove druge opcije? Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. u osnovi. Međutim. ukoliko su se drugi. prilično golišave. da belaj bude veći. pak. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. zajedno igraju. kao što je npr. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. koje su.) Drugi to također. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. toga se morate kloniti. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. u nekoliko nastavaka (počevši od br. eventualna nepravda itd. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi.š. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. usluga itd. Živimo u inostranstvu.

Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. svakako.š. to je tačno. Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. po šerijatu. čuo sam da je dr. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. najbolje zna. gupi pravo na skrbništvo. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. Neki su odredili da je to sedam godina. 32. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. pripadaju djeca? U osnovi gleda se interes djeteta. s obzirom da u . a Allah. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene.š. u mirnodopskim uslovima. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. koji je sada pod izraelskom okupacijom. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. zatim njenoj majci. nema smetnje da se uključiš. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. zatim dedo itd. El-Mesdžidul-aksa. zabranjeno varati ljude. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. Dalje. Normalno. jer u islamu je. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Djevojkama. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. muslimanu nije dozvoljeno. tek tada pravo dobiva babo. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. i koliko mi je poznato. Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. po šerijatu. Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? Ne. august '99 god. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. baveći se onim za što se niste osposobili. Poslije toga dijete ima pravo izbora. njihova prava su solidno zaštićena. Po hanefijskom mezhebu. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. najbolje zna. U slučaju razvoda braka kome. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br.Fetve i savjet Stranica 99 od 154 jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. Da li je to tačno? Da. možete prouzrokovati štetu drugima. U američkoj vojsci ima dosta muslimana. a Allah. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. U svakom slučaju. dž. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. diplomu ne možete kupiti. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. dijete pripada majci. dž. Osim toga. zatim babinoj majci itd. što. To je validna fetva koja se može slijediti. u osnovi.

u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. a on rastegao sa sunnetima.a. i na Indijskom potkontinentu. pa imam nakon Fatihe.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. ali su to radili svako za sebe. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. i imajući u vidu prirodu posla advokata. uz mujezinovo komandovanje. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. (Vidi: Ibn Madždže. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. b) da se bori za istinu i pravdu. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. Turskoj. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. odgovorio je. općenito. smatraju hanefijama. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Tako mi Allaha. govoreći: ”Vidi ga. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. dakle onako kako se i kod nas prakticira.. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. u džematu sa imamom. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom.a. zajednički tespihali.s. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. br. znoj radnika osuši. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. uglavnom. to treba poštovati. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. zaista. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. Allahu ekber. je dužnost u namazu. mi čekamo na završnu dovu. i njegovi ashabi ovako u džematu. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. A iz hadisa br. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. to što rade je. oni nisu tako u džematu. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. c) da svjesno ne laže. iako se muslimani na Balkanu. kad prouče allahumme entes-selamu. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. U svemu tome je dokaz da je on (tj. Poslanik. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni.v. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. učenje tesbiha zajednički. U osnovi. tako da su govorili da je po.s). ukoliko se dogovore i drugačije. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. U tome bi bila i poteškoća. Koliko i kada je.Fetve i savjet Stranica 100 od 154 Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. kako u hadisu stoji.v. 2434) Međutim. što je . ako se radi o farzovima”. s. U protivnom. Da li su Muhammed. Oni čak zamjeraju imamu. nigdje o tome ne govore. koju uči naglas. g) da. Sunen. isplata treba biti prije nego se. uglavnom. hanefijskom mezhebu. po šerijatu. pojedinačno. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. ”Kitabul-ahkam”. uz komandu mujezinovu. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. osim. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. i klanjaju sunnete ili nafile. To je dobar hadis. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. s. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju.. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). el-hamdu lillahi. ako malo duže klanja sunnete.

gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. da prouči sure El-Felek i En-Nas. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. nakon sunneta.. s. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. neka ide i neka ga ostavi.. Isto tako. Ni u tim hadisima.v. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. Naime. to ima status novotarije u vjeri koja je haram. Nego. Isto tako. koji su bili u džamiji. pa je Ibn Mesud.a. on je rekao: ”Mustehabb je imamu.” Klanjanje sunneta u džamiji. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. pr.v. op. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. nema naznake da je Alejhisselam.a. u međuvremenu razišli. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). nakon što je klanjao nafile (tj. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. te da kažu subhanallah. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah. a ono što je (Poslanik. nakon nafile. uistinu. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. pr.). s.a.” (El-Džumu‘a. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli.Fetve i savjet Stranica 101 od 154 razumljivo. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. s. pr. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik.v. tj. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. Na osnovu čega se može.s. a koji su vezani za farz.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. zatim da uče dovu za . U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili). neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama. je sunnet”. što oni hoće. a neko ima neku potrebu. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. a niti u drugim. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. Mustehab je da se nakon toga. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. Oni. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). pa ne ustane niti se okrene.”. Njegov namaz je završen.) zajedno sa džematlijama učio dovu.s. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor. uistinu. a neko ima potrebu (da ide). Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. niko ne negira.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. zatim Ajetul-kursiju. ranije je navedeno. farza i nafile. sunnete.s. Npr. ako se digne na stepen koji mu ne pripada.

kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. a ako hoće.”. prije toga. jer je namaz ono što je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. bilo u kući ili negdje drugdje.. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). tako i onoj koja se islamu suprotstavlja. koja ostaje važeća.š. a tu nema ništa što je novotarija. To zbog toga što gramatički oblik množine. 182) Pošto je sunnete. o kome ti ništa ne znaš.. dž. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. po njemu. 182). I na kraju. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. vrednije klanjati kod kuće. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao.v.a. Ali. eksplicite.” (str. vremenom. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. onda ih ne slušaj. To su. ako hoće. pomoć. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš.s.. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. može ih učiti stojeći. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai)..š. zajednički? Isto tako.” (ElAnkebut.Fetve i savjet Stranica 102 od 154 sebe i muslimane podignutih ruku. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. istakli učenjaci u usuli-fikhu. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. može tumačiti da se to radi u džamiji. biti prevaziđen. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće.. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. nadam se da će. bez obzira bili oni muslimani ili ne.. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. hvala Allahu. kako onoj koja prakticira islam. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. Majka ga . ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. Što je rodbina bliža i obaveze su veće.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Meni ćete se vratiti. taj problem. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. uz Allahovu.” (Tehanevi. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. u osnovi. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. dž. I‘laus-sunen. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. s. da ih svako prouči pojedinačno. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. da kada neko završi namaz može. prenoseći iz djela Medžmeurrivajat. zikr i dove proučiti sjedeći. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima.

a Allah. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. tiče njenog učenja u određene dane. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. od velike koristi za svakog ko pouku uzima. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš.š. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. razgovarati.a. četvrto. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. Umoran. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. Npr. kao i suvenire. Treba imati razumijevanja. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. s. ti ih ne slušaj i prema njima se.v.” (Eš-Šu‘ara.a. Treće. Meni će se svi vratiti. vjeru. i to je dozvoljeno.s. Peto. dž. koji ih je došao pozvati u Allahovu. kao i to da se te sure uče i drugim danima. po potrebi.v. Što se. s. a njeno zdravlje trpi. 14-15) Drugo. da uputi njegov narod koji ne zna.” (El-Mudžadela. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. i kada se distanciramo od takve rodbine.s. Međutim. 214. dž. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer .š.š.Fetve i savjet Stranica 103 od 154 nosi.v. na ovom svijetu. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. najbolje zna. ili braća njihova.a. Da li je to šerijatski utemeljeno? Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). ili rođaci njihovi. dovu činiti za svoju rodbinu. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. treba uvijek Allahu. dok ezan uči nije grijeh. Allahovoj. mudro i lijepim savjetom. dž.š. Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Da. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. 22). petkom i uoči bajrama. tužan i izranjavan Poslanik. onoga o kome ništa ne znaš. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. dž. jednoći. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. cvijeće je dozvoljeno prodavati. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. ukoliko nisu u osnovi haram.” (Lukman. poslanstvu i proživljenju. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. dž. s. u isto vrijeme.š. makar im oni bili očevi njihovi.s. Međutim. dž. Njeno učenje je.š. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. je učio dovu moleći Allaha. velikodušno ponašaj. i odbija ga u toku dvije godine. Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. Zbog toga. bez sumnje. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. pak. ili sinovi njihovi. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. ukoliko rodbina nije u islamu. ali. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova.

pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. u čikagu.š. u osnovi. br. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. kada za to postoji potreba. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. dž. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. klati u svako doba godine. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. ulema kaže da je to sunnet. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. a Allah. a Allah. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. trljajući jedanput. treba voditi računa da se u tom poslu.s. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat.v. sredstava za kupanje. Neki ljudi kod nas. to nije dozvoljeno.š. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. ”Bed'ul-halk”.a. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. . 3731). 3280) Mesar sam. koliko mi je poznato. Poslanik. interesuje me da li je to tačno? Nama je. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Ne. s. za to nema smetnje. Poslanik. s. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. u znak poštovanja. jer. U svakom slučaju. Isto tako. najbolje zna. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol.” (Sahihul-Buhari.a. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. To znači da se to posuđe može oprati. tuša itd. Nadalje.s. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. dž. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi.v.Fetve i savjet Stranica 104 od 154 mi se čini da u tome pretjerujem. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). i ukoliko nije obavezna da je izdržava. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti. Ukoliko se. kao i u svakom drugom. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. ”Kitabul-ešribe”. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. pa makar de poprijeko nešto staviš. 1/314) Međutim. To nije vremenski određeno. Ipak. znoja itd. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. najbolje zna. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. pod uslovom da znamo da je čisto. pak. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. a ima i ehlu-kitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. Da li je dozvoljeno. Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. Stoka se može. br. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. Mogu li uz ramazan klati stoku? Da. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. u ruku nakon namaza. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. vidi: Sunen. Naime.

potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. Dakle. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. kada je u pitanju porodični život. kako se čini. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. imajući političku i druge vrste. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. izmišljena je riječ vehabija. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. s.v. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima. Oni koji imaju loše namjere.a. uglavnom.s. a krše praksu Poslanikovu.v. u komunističkom vremenu. upravo zbog gore spomenutog razloga. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. i njegovih ashaba.s. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. nemuslimanima. odnos prema komšijama. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima.a. 658) Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama. niti neki novi put. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. Sunen. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. a mnogi. a kada se da rodbini. br. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. s. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. ustvari. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. Dakle. oni koji koriste taj izraz.s.v.s. muslimanima. s. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. nemaju za to naučno opravdanje. radu itd. Doduše. S druge strane. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd.a. rodbini. taj izraz koriste.” (Tirmizi. nemaju ni lijepe namjere. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. partijama i sektama koji je ovaj . Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. ideja Muhammeda ibn AbdulVehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu. tako da je. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. ”Kitabuz-zekati”. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima.a. Dakle. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju.v. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence.Fetve i savjet Stranica 105 od 154 s. ashaba i tabiina. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. Dovoljno je.

Ako žena nosi nikab. čak i kad bi postila. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. Ona može taj dan jesti i piti. Oni pak.Fetve i savjet omladinski časopis bio počeo objavljivati. dajdžićem i tetićem. taj post joj ne bi bio validan. da li je dužna ostatak dana postiti? Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. ”Kitabun-nikah”. pa čak. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. osim ako priroda posla to zahtijeva. ako nema drugog izlaza. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava.” (Sahihul-Buhari. da ne uljepšava svoj govor. 32). 5233). b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. da s njima održava rodbinske veze. uz ramazan. br. čitava porodica ispašta zbog toga. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. tj. taj dan će napostiti poslije ramazana. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno.s. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. 32) Imajući u vidu da su amidžići. Normalno. ja bih mu preporučio da je potkrati. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga.v. u granicama potrebe. Dakle. najbolje zna. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. pa shodno tome i sa amidžićem. dž. muslimanka koja nosi nikab može. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. Ukoliko. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. a Allah. Prema tome. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. pa može koješta pomisliti. dž.š. da se ne osamljuje. dajdžići i tetići bliža rodbina.a. . čini mi se da. (Vidi: El-Isra. da ih posjećuje. Poslanik. ne treba postiti ostatak dana. kad je brada u pitanju. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. Stranica 106 od 154 Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. s.š. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. najbolje zna. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. Naime. što je itekako pogrešno. u granicama svojih mogućnosti. s njima razmjenjuje posjete. i da je obrije. osim ako je prisutan mahrem. poklone itd. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. žena je dužna. a Allah.

Kada je postač dužan da. U svakom slučaju. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. 124. ili je postila van ramazana. Isto tako. Sahihu Muslim. Nadalje. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu.a. u početku. br. ”Kitabun-nefekat”. ”Kitabul-edeb”. s. to treba. dž. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu.Fetve i savjet Stranica 107 od 154 U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. post i sl. Molim Allaha. Normalno. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti. ako namjerno prekine. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. str. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. El-Kafi. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka.s. To što ona određene propise ne prakticira. a što je u njegovoj mogućnosti. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. da vas pomogne u onome što je dobro. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. (Vidi: Marginani. ona kao kćerka. u granicama mogućnosti. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. posti dva mjeseca uzastopno. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Ukoliko je ona u islamu. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. s. uobičajeno i potrebno. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. El-Umm. Imam Šafija. pa makar se radilo i o velikim grijesima. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. 5368. bolesnik kome post škodi itd. pa čak i spolnim odnosom.v. ”Kitabus-savm”. ”Kitabu kefaratil-ejman”. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. Ibn Kudame. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. ”Kitabus-sijam”. nije obavezna činiti kefaret. ispoštovati. Normalno je da. 2/246. 6709. kao što je putnik. 6087. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja.s. 1111) Prema tome.š. ili određene grijehe čini. 1/122. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. 6164. El-Hidaje. .. u određenim okolnostima. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. Dakle. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. Naime. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima.a. 1936. Kurtubi. ElKafi. 6711. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. kao što je namaz. dužna je da.v. br. ti možeš sa njom ostati u braku. učini kefaret (tj. uz napaštanje propuštenog dana posta. (Vidi: Sahihul-Buhari.

Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. dž. dakle napaštanje tog dana i kefaret.. ili ukoliko ostavi testament. . zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). kad su ibadeti u pitanju. Međutim. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. sestra o kojoj je riječ. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti.š. kada je na zenitu i kada zalazi. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. r. naklanjavanje sunneta. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. da nije providna. a i trećina je puno. dok je još zdrava. najbolje zna. br. 2742) Prema tome. a Allah. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. dženaza-namaz.š. Međutim. 1/122. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. Osim toga. zavijestiti itd. s. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. str. Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu.š. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. najbolje zna. uistinu. a ako je veća. pokloni u dobrotvorne svrhe. Njena namjera je da tu garderobu. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. Dakle. (Vidi: Marginani. Dakle. El-Kafi.Fetve i savjet Stranica 108 od 154 od strane osoba koje su dužne postiti.a. tjelesnom i intelektualnom.a. dž. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Naime. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Dok je osoba pri zdravlju.trećinu. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. analogija (kijas). a Allah. dž. Kurtubi. Ima li osnova da. Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. dok je ležao na smrtnoj postelji.nemaju validan dokaz.. El-Hidaje. Poslanik. Prema tome. na taj način. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu. u slučaju smrti. dva rekata poslije tavafa itd. kad sunce izlazi. ”Kitabul-vesaja”. Isto tako. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. 124) Međutim.” (SahihulBuhari. Bolje ti je. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. pokloniti spomenutu odjeću. koji je htio da. uopće nije dozvoljena. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . Također.v. tehijjetul-mesdžid.s. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. a Allah. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. najbolje zna. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom.

Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. najbolje zna. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. Što se. S obzirom da mito i korupcija.v. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje.a. 1192) Prema tome. 1337. 2/388.š. s. Ibn Madždže. Sunen.a. 3/3580. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. uglavnom. a Allah. Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. Prema tome. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje.a. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. dž.v. najbolje zna. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. Ahmed ibn Hanbel.. čak i nakon štavljenja.” (Vidi: Ibn Kudame.oni koji jedu nedozvoljeno. br. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. 3/1336. dakle. kao što je sapun i slično. dž. kako njeno meso tako i loj. Ebu Davud.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. kosti. Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. Ibn Omer prenosi da je Poslanik. milosti.s. pak.s. sa svojim savršenim propisima..š. upravo. štiti pravo svakog pojedinca. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava.. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. u pogledu momka ili djevojke. IX:34). Musned.š. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom.a. s.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika.” (Sahihul-Buhari. ali prokletstvo Poslanikovo. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. 2/164. U tom hadisu Poslanik s. 2/2313. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. 14/59).” (Sahihu Muslim. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti.. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu.161.. br.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. dlaka i koža. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. 5/279) Prema tome. ”Kitabuldžum‘a”. tiče savjeta i preporuka.v.v. a Allah.s. to bi bilo pogrešno. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. (Ahmed ibn Hanbel. Musned.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. Sunen. ”Salatul-musafirin”. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. To je najbolji način. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. s. dž. od neutralnih osoba.. El-Mugni. Uzvišeni Allah kaže: ”. . IV:29. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste.Fetve i savjet Stranica 109 od 154 Naime.

(Vidi: Muhammed Rešid Rida. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim.. dž.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. održana u Meki 1390 H. Osmana. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. s. s historijske tačke gledišta. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. str. a i oni su zadovoljni Njime. 14/827-830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. 1/228. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. s. Omera. pružajući mu podršku. Njihova obilježja. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. s. Dokaz za to je njihova pohvala. s. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal. imaju poseban odnos i posebno poštovanje. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim. Alije. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. Muavije i njihovih sinova.” (Et-Tevbe.. bošnjački alim koji je umro 1615 god.. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što . kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela.v. zaista. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih.. Mi ih spominjemo samo po dobru. Nurul-jekin fi usulid-din.a. a Poslanik.a. (Vidi: Medželletul-buhus el-islamijje.s. kćerke? činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. ”Kitabuš-šehadat”. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori.v. god. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. uči da prema ashabima Allahova poslanika. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. 3/1090.. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan).v. Husejna. 100). tragovi od sedžde.a. El-Fetavi. niti se nekog od njih odričemo. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. El-Menar. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Ljubav prema njima je vjera (din). Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik.” (Sahihul-Buhari. kao npr.a.a. bilo na filmu ili u pozorištu. s./1958. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). voljeli..š. 237-241 (komentar i valorizacija dr.s. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). su na licima njihovim. Tako npr. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan)... vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove.a..v. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima..v. da sačuvaju njihov integritet i čast. u mjesecu muharremu 1379. Hasana. neka je Allah s njima zadovoljan. što su.. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak.s. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).s.s. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom.. s.v. br. a zatim ona koja ih slijedi. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. U reviji ”ElEzher”. milosrdni međusobno. oštri su prema nevjernicima. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu.Fetve i savjet Stranica 110 od 154 Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. a koji su s njim.s.” (El-Feth. H.

porodice. supruge i njegove kćeri. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. Naime. Dana: 30. najbolje zna. Nadalje. vjerovatno.a. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd.š.” U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri ElEzheru. smatram da. vi niste kao druge žene!”.a. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama.s. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika.a. 1999. film. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način.v. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove. bez skrnavljenja njihovih ličnosti.s.v. Osim toga. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status.v. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. 04.s.v.v. a dobro će biti veliko. s.v. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom.v.a. s.s. Husejna i Ali b.s. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi.v. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. 1. s. god.a. svetosti. a Allah.s. u manjem ili većem obliku.s.a.a. te članove porodice Allahovog Poslanika.v.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. . 6. s. s. s. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. s.a. u pogledu imana i morala.v. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu.a. Hasana. za to nema smetnje.s. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove.Fetve i savjet Stranica 111 od 154 će skrnaviti lik osobe koju glumi. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. rade kostimografiju itd. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. neće proizvesti negativne posljedice.s. s. porodicu. s. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. održanoj 30./24. 1422 H.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici. i ostalih s druge strane. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike.s.v. porodice s jedne. Prema tome. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima.a. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima.s. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika.s.a. s. Ebu Talib. nego možemo imati samo štetu. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište. s. s. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin. tako da bi i to. 2001 god. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično.v. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima.a. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. dž. dao.

a. to mi je Džibril prethodno rekao. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana.š. Molim Allaha.v. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. neka bude spreman podnijeti posljedice. Vidi: Ez-Zevaid. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. ”Kitabul-džihad”. s.s. Džunduba. ”Kitabut-ta‘bir”. kako ne bi uvrijedili muslimane. tj. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. želim naglasiti da većina nemuslimana. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. One su također različite po stepenima. a Allah najbolje zna. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”.s. s. Mislim da to nikome nije potrebno.s. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje.Fetve i savjet Stranica 112 od 154 I na kraju.š.a. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. ali vi ne znate!” (El-Bekare. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. ona istinu govori”.” (Ibn Ebul-Izz.a. zaista. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne.” (Nesai. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana.a.” (Ali Imran. Htio sam. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. br. br.” Otišao sam i vratio njegov dug. priča Sa‘d. 16593. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. dž. (Vidi: Fethul-Bari. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. Sunen.” ”Daj joj. dž. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je . br. Amin! Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. s. Šerhul-akide ettahavijje. ne svih. odgovorio je. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. oni su živi. ali mi je Vjerovjesnik. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. a to su duše vjerovijesnika. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. 7047. Idi i vrati njegov dug. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. Musned. neka je na njih Allahov salavat i selam. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. rekao: ”Tvoj brat je. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. Svemu prethodnom svjedoči sunnet.s. odgovorio je. 3103) (U istom značenju.v. Abdullaha b. ”Kitabul-imare”. a neke će biti na Zemlji. To su duše nekih šehida. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. u najvišim sferama. Međutim. zatvoren (tj. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. a nema dokaza.v. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. od smrti do ponovnog proživljenja. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b.) mu je rekao: ”Osim duga. list br. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. ne može ući u Džennet) zbog duga.v. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha.) (Ahmed. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. s. br. to potrošiti na njegovu djecu. ”Musneduš-šamijjin”.

U plivanju je zdravlje. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. po Allahovom.. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. porodici. šerijatski propis je da djeca uče plivati. briga o konjima i jahanje. (Vidi: Sahihul-Buhari. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. Molim. str.a. bavio se sportom. s. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. br. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. ”Kitabu ehadisi-l-enbija”. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja.a. 1637) Dakle.v. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik.š. dž.s. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. droga. komšiluku. br. a s tim ruku pod ruku idu alkohol.a. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. s. incest. El-Mekasidu-l-hasene. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu.. dž. rušenje porodica. Ali. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. uistinu. blud. pa joj. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. Naime. dž. Npr.š. (Vidi: Sehavi. a sport. omeđen šerijatskim propisima. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna.š. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi.” (Tirmizi.v. Za jedne će postati put dangube i trošenje .Fetve i savjet Stranica 113 od 154 Vjerovjesnik. ”Kitabul-džihad”. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. svađe i ubistva zbog preljube. želeći njome ono u čemu je svako dobro. s. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac.” (Ebu Davud. prirodni zakoni. 3373. a sami se neće baviti sportom. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. Sahihu Muslim. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. 343. Allaha. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. prostituciju. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. Međutim. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. br. invalidna) osim troje: streljaštvo. iako su vid zabave. zabranjeno. ta djelimična. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo.s.s. br. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. itd. onda će npr. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. zakonu. br. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. Isto tako. s. dž. društvu i svome okruženju općenito. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu. to će ih odvesti u nemoral. možda.a. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. te tri stvari.s.š. ”Kitabu-limare”. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. Sam Poslanik. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. Nadalje. u jednom hadisu kaže: ” Allah. 1917) Tako Poslanik. Sunen. To (troje) je istina. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima.v. manje u klasičnom smislu.v. a da gađate bolje vam nego da jašete”. Sunen. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

To je slično duhanu. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. pa i islamskih. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. posao ili živce izgubio zbog utakmice. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. pozitivne tolerancije itd. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. da se ne dangubi. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. preciznije rečeno. ili. kako pojedincu tako i zajednici. ali sve te pare su iz džepova zidara. Što se tiče viših ciljeva.. koje spominjete u pitanju. kao što je npr. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. biti samo onaj ko mito uzima. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. možda.. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. radi postizanja viših ciljeva. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. Griješan će. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. (Vidi: Ševkani. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. posežu za mitom. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. . upoznavanje i zbližavanje ljudi. Huliganstvo. Dakle. inženjera. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća.Fetve i savjet Stranica 114 od 154 novca u nešto što je beskorisno. razvijanje sportskog duha. Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. ko je. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. toplotu i rahatluk. pa i islamskih. krađa. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Isto tako. održavanje kondicije. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. seljaka i ostalih koji proizvode. Mnogi ljudi. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. Onaj ko je dangubio gledajući ga. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. Jeste da je on zaradio sebi za život. Međutim. Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. rudara. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. sve je to kratkog daha. ali moraju imati koristan cilj. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. u tom slučaju. ako se obračuna cijena njihova liječenja. 8/308) Dakle. na koristan i tijelu ugodan način. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. Nejlul-evtar. jer viši ciljevi. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje.

smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. donijela i realnu korist?! Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. Dakle. Pitam se. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. uz zadovoljstvo. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. vjerovatno. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. ponajprije u očima onih koji im mito daju. iznevjerio je profesionalni kodeks.. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život.. Time mi sami sebi činimo zlo. može biti veliki grijeh. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. Broj onih koji rade tako human posao. nikakve koristi. Možda je teško materijalno stanje. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. Neko nekoga vara. Djevojka sam. navelo neke da počnu uzimati mito. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. a ne realno. nadam se da on neće biti griješan. za njih važi opće pravilo o davanju mita. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. dajući im mito kada to oni i ne traže. kao što su štrajkovi itd. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. alkoholizam itd. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. nego. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. nadam se da je mali. Prema tome. pak. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. čestitosti. zaštite čovjekove okoline. ti se možeš .. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. tvornica. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. Uz to. Isto tako. ima štetu. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. ali je činjenica da ih ima. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. poboljšanje školstva. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. možda.Fetve i savjet Stranica 115 od 154 razbojništvo. Što se. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. Npr. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. Nadalje.

a. kao što kažeš. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan.s. može.a. Amin! Može li se. dž. te savremenim komunikacijama. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. inače. s.š. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. jer roditeljska dova je kabul. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. mole Allaha. Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. 291) Da li je ispravno tajno vjenčanje. a zatim u njoj klanjati. ako je poznato. zatim će je oprati vodom. br.). Čak i ako je uprljana. Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da. u većini slučajeva. jer.v. 172. na dunjaluku i ahiretu. bez znanja budućeg punca? . čini mi se. kada su najviše naljute na svoju djecu.v. Uzvišeni Allah. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici.” (Sahihu Muslim. kaže da nije došao da proklinje. uprkos činjenici što se on pokajao.s. ne mora je mijenjati. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro.s. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. ja ti to ne bi preporučio. Međutim. god. Preporučujem svim muslimanima da za druge. Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Ukoliko odjeća nije uprljana. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. 88. po šerijatu. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. Međutim. uz Allahovu. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. je. (Vidi: El-E‘araf. U svakom slučaju.. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. mart 1999. Roditeljima preporučujem da. s. dž. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. da ih uputi na pravi put. nadati se. Međutim. Mi nismo ummet koji proklinje. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. dž. Nadalje. El-E‘araf. 57. Molim Allaha. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. 27. Muslimani.š. da budu dobri i čestiti itd. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna.v.š.a. El-Maide. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. odgovorio: ”Istrljat će je. dž. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. 157) Prema tome. Poslanik. ali ako je imao nesređen život. a zabranio ono što je štetno. zatim će je iscijediti. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. muslimanu to biva automatski haram uzimati.š. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. teško održati u tajnosti. čini se da je to. 160.Fetve i savjet Stranica 116 od 154 udati za tog mladića. muškarac oženiti drugom ženom. ne treba da proklinju. 168. proteine i druge vrste takvih preparata? To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. prije svega. jer naš Poslanik. s. Zbog toga je. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice. ”Kitabuttahare”. Poslanik. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne.

u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. 3316) Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Islam podstiče na nauku.š.š. Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. 1/390. Sunen. a za kupanje riječ “tetahherne”. br. Ed-Durr el-Muhtar. tj. Naime.” (El-‘Alek. gdje je Allah. dž.š. Nije Poslanik. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. najbolje zna. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o . u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. EšŠerhu-l-kebir. Otuda. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. čita i istražuje. s. zakonima. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid.Fetve i savjet Stranica 117 od 154 To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. Međutim. To se razumije iz 222-og ajeta sure ElBekare. El-Mukni‘. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. pa prema tome i na genetiku. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu.v. a prije nego se okupa? To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa.” (Nesai. Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom.s. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. tada bi. dž. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. 1/242. dž. dž. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal. ”Kitabun-nikah. u ime Njega: ”Čitaj. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči.š.š. Genetika. jer je šerijat. 1/524.a. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. ne boje. (Vidi: Fethul-Kadir. dž. a Allah. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. Mugnil-muhtadž. u skladu sa ostalim Allahovim. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. Međutim. Otuda Allah. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. Nadalje. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. kao i bilo koja druga nauka. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima.š. El-Insaf. dž. dž.š. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza.

a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. prvo mišljenje ima prednost. uglavnom. Jedno kaže da treba naklanjati. tada bi trebalo da naklanja. drugo da ne treba. Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. dž. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. ali znam da je ima. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. najbolje zna. nema mita ni korupcije. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. dž. Oženio sam se šiijkom. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. a Allah. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist.š. najbolje zna. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. Međutim. tada ne bi. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. dakle. daju visoke plate. dž. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. Nadalje. U svakom slučaju. pa potom bude pobačeno mrtvo. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. da li je dužna akšam naklanjati? U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). prije negoli je klanjala akšam. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. gdje. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. a Allah. njih kao loše primjere isticati. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre.š. ili se rodi živo pa potom umre. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. da među onima koji se boje Allaha. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. Živim u Italiji. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. smatram da.š. dakle nosiocima izvršne vlasti. tako da im mito nije potrebno. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. što je zabranjeno. bavljenje muzikom je . treba znati. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehlisunneta.Fetve i savjet Stranica 118 od 154 čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. o njima neprestano govoriti.

v. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. ili preopterećuje ljudski organizam. govoriti Allahu ekber). Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Sahibi-uzuru. kao što je takmičenje u dizanju tegova. Normalno. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. uslovno rečeno.”’ (Šerhulakide et-tahavije. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. Sve su to novotarije. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). jer ako ”postane” muško.Fetve i savjet Stranica 119 od 154 grijeh. može klanjati koliko hoće. ženstvenost. Sunen. Žena treba da se bavi. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. i nevažeća (batil) djela. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. ženskim sportovima. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. koristan.” Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Ne samo da zapreke ne postoje. Mogu li se hatme proučiti tokom godine.”. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. (Vidi: Ebu Davud.” ElAjni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Poslanik. 2000. zabranjen je. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.. 9. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. za pare). U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. Uz to. 2/672. niti dao olakšicu u tom pogledu. što je i osoba sa postavljenim kateterom. Živim u Makedoniji. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. ”Kitabul-džihad”. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. senzibilnost itd. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest.. maj. Žalosno je što vam je hodža takav. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. lažne). boks.a. Prema tome. u nekim aspektima. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.s. razlikuje od muške. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. s. ništavne. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. s tim abdestom. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. niti je to naredio neki od imama u vjeri. . haram.

Fetve i savjet

Stranica 120 od 154

br. 2564) Uz to, zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen, ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne, ne treba, osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni, ili pak onima koji će tu odjeću nositi, pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih, shodno tome, nije dozvoljeno koristiti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u 90. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo, odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan, kroz alkohol i kocku, želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili, tj. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego, naprotiv, pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188, IV:29. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu, tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću, a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro, bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Zlo koje društvo trpi, a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija, kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su, daleko veći. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to, međutim, on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Da li je on u pravu? Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima, dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Na drugom mjestu, čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Međutim, velika je greška ako to druženje pređe granicu, kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Znam da mnoge supruge, također, pretjerano sijele sa svojim komšinicama, zapostavljajući svoje muževe i djecu. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije

Fetve i savjet

Stranica 121 od 154

dozvoljeno. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću, jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze, od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati, a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Nadalje, sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo, a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi, ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. I, na kraju, preporučujem ovom bračnom paru, a i ostalima, da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Razgovor i dogovor, popraćeni razumijevanjem i lijepim željama, su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće, zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest, a poželjno je da se nakon toga i okupa. Prenosi se da se Poslanik, s.a.v.s, dok je bolovao pred smrt, kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 687, Sahihu Muslim, ”Kitabussalati”, br. 418) Što se tiče namaza, hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza, tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati, u suprotnom, dužna ih je naklanjati. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar, 1/330, 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati, s obzirom da je Poslanik, s.a.v.s, rekao da pero ne piše djela ludoj osobi, osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena, taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Naime, Aiša je pitala Allahovog poslanika, s.a.v.s, o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati, osim ako padne u nesvijest, a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz.” (Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila, te, shodno tome, nije odgovorna za svoja djela, niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. (Vidi: EšŠerhus-sagir, 1/364, El-Muhezzeb, 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti, kao što su post i namaz. (Vidi: El-Mugni, 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava, a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Nadalje, oni kažu da je to konsenzus ashaba. Naime, Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti, a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. (Vidi: Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od

Fetve i savjet

Stranica 122 od 154

njih nije usprotivio. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz, jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab, a oni su slabi prenosioci. (Vidi: Buhari, Ed-Du‘afaus-sagir, str. 31, 41, Nesai, Ed-Du‘afa vel-metrukune, str. 30, 37, Ibn Hibban, El-Medžruhun, 1/248, 1/288, Zehebi, Mizanul-i‘tidal, 1/572-574, 1/625-626) Isto tako, oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje, ludoj osobi ne pišu se djela, nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti, a mogu se onesvijestiti. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Kur‘an u 31. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. U tim ajetima ne spominju se daidža, amidža niti dajdžić i amidžić. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena, ali njihovi sinovi, tj. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. niti se sa njima smije osamljivati. Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno, a možda ponekad i obaveza, bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Naime, preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Prema tome, čim prekršiš zakletvu, dakle, čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš, dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu, ili, umjesto toga, možeš da ih odjeneš. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ajet sure El-Maida. Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju, tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. Prema tome, pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha, dž.š, Sudnji dan itd, ojača, a uz to, ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol, droga, prostitucija itd, dakle, zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli, a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom, sa majkom svih zala, kako Poslanik, s.a.v.s, naziva alkohol, prokleti od Allaha, dž.š. Molim Allaha, dž.š, da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki, a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika, s.a.v.s, kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Naime, kada je objavljeno Sebbihisme rabbikele‘ala Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane

Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. akšamski i jacijski farz uči naglas. kao što su sabahski. obavlja onako kako najbolje može. 877. Allahummagfir li. Babul-kavli fir-ruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. Babud-du‘ai fir-ruku”.a. ”Kitabus-salati. najbolje zna. Tako se npr. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. Dakle.” (Sahihu Muslim.v.Fetve i savjet Stranica 123 od 154 rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. s. Znaj da nisi jedina koja se .” (Sahihul-Buhari.v. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. odjeća i mjesto na kom se klanja. i to je lijepo.š. ”Kitabus-salati. Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. ali ako neko to nije u stanju. ali još nisam naišla na pravu priliku. dikkahu ve džillehu. tada inša-Allah. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. a Allah. Sahihu Muslim. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ruku (pregibanje). Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći.s. s.” (Abdurrezzak. (Vidi: Ibn Madže. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. ”Kitabus-salati.a. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. ve evvelehu ve ahirehu. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. pa makar i sama klanjala. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. Naravno. Željela sam se udati. dove koje su prenesene od Poslanika. Molim vas za savjet. Dakle. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. Babu ma jukalu fir-ruku‘i ves-sudžud”) Što se nafila tiče. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. Kada starija osoba klanja sjedeći. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. sedžda itd. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. kako će obavljati namaske ruknove? Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. kao što je strah od neprijatelja. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. Radim u Njemačkoj. dž. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. Međutim. kao što su kijam (stajanje). El-Musannef. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje.s. Sunen. ”Kitabulezan.

kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: .š. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. 4370. Prema tome. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. Ukoliko vlasnik nije dostupan. Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. dž. Molim Allaha.” (Sahihu Muslim. br.s. boreći se za golu egzistenciju. Naime. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. Molim Allaha. Prema tome. dž. da ga gađate). Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti.” (Nesai. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. koliko je to moguće. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. ”Kitabud-dahaja”. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. a dozvoljeno uzimati. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. Hediju je pohvalno davati. taj i taj me ubio iz zabave. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana).š. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Prije svega. pak. jer Allah. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. Ahmed. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. s. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. želi da se pokaje. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. kao što su tehijjetul-mesdžid i dženaza-namaz.Fetve i savjet Stranica 124 od 154 suočava s tim problemom. Što se. ”Kitabussajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. Sunen. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. mora posezati za onim što je grijeh. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. br. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. ”Musnedul-muksirin”. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. a nije me ubio radi neke koristi.š. br. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. Amin! Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe.v. Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: 1) da se lovi radi hrane.a. koji su tokom svoga života primali mito. Zbog toga je Poslanik. da nas uputi pravim putem. Musned. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. dž.

treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. sve dotle. Naime. c) da lovac ne bude pod ihramima. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. jer će time njihov lov biti. pomoć. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. dž. dakle da love po njegovoj naredbi.Fetve i savjet Stranica 125 od 154 Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. jer je osobi u ihramima. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. zabranjeno loviti na kopnu. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. treba. uvidjevši njegov pogrešni put. prije svega. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. Bez obzira ko taj čovjek bio. bio učen ili ne. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. b) da bude divlja. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. pomoći. inša-Allah. b) da ima namjeru lova. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. bilo javno ili tajno. na njega djelovao u pozitivnom smislu. bilo da ide na hadž ili umru. a ne radi sebe. malih i velikih. berićetniji. bilo potpuno ili djelimično. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. Ovo su osnovni propisi o lovu. nije jedini. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. ne daveći. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. U svakom slučaju. dakle da ne ode loviti sam od sebe. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. dug proces. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. d) da ne jede ono što je ulovila. moraju biti obučeni. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. soko itd. kako bi. poznavao propise islama ili ne. b) da ga lovac pošalje na plijen. sokola). ne domaća. Generalno. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. dunjalučke i ahiretske. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. kao što je zub i nokat. sasvim realne. Otuda se prema tim pojavama. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. To je. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. uzroke takvih pojava eliminisati. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. nažalost. Primjer koji navodiš. ili pak neki drugi pristup. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim . mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. Imam prijatelja s kojim se redovno družim. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. bez sumnje. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. ili da je živu donese pa je lovac prekolje.š. Smatram da našoj braći i sestrama. tako da slušaju lovca šta im naredi. mogu i ja”. a ne odmagati im. uz Allahovu. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. od njega polahko distancirati. c) da umre od rane. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. koje su u okolnostima u kojima živimo. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi.

s. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima.. je suština islama. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. a ne Njegove. Prema tome. Ta ideja. pomoć voditi ka dobru. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime.v.s.v. Prema tome. s.s.a. u Allahovom Poslaniku. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. a Poslanik.) ”Džamije su.” (El-Maide.s. pa prema tome u tekije. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti.a. dž. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju.v.š. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš.a. s. a neki vrlo daleko od nje. 18) U ovom ajetu Allah. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. dž. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. jer s kim si takav si. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute.v. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana.” (El-Džinn. s.Fetve i savjet Stranica 126 od 154 mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku.. treba da se ugledamo. pa nemoj. što je važno naglasiti. uz Allahovu. dž. Amin. jer Allah. dž. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. dž. kao sljedbenici Allahove. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo.š. Prema tome. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. Allahove. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog.š.š. uistinu. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati).š. prije svih. i pored svega. tekije su nečije druge. Ja imam antipatiju prema sufizmu. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. Nemoj sa njim ni prijeteljovati.v.a. ne na osnovu imena.š. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo.v. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih.š. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. br. Drugo. s. Treće. s obzirom da ih nije bilo. a ne Njemu.a. 3688) No. dž. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. vjere. Molim Allaha. Nadam se da je takav slučaj sa . Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla.s. dž. s. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima.” (Sahihu-l-Buhari. Poslanik. U ovom ajetu Allah. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. a oni bi trebali biti naš uzor.s. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. praksi. nisu ni ulazili. što treba naglasiti. ”Kitabu-l-menakib”. s.a. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu.

š.. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. Poslanik. Normalno. dž. nesuradnju u grijehu. kaže: ”Učite suru El-Bekare.š. kaže da svaki Allahov.a. čak. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. naređuju dobro i odvraćaju od zla. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. a u izostavljanju gubitak.š..” (El-Bekare.a. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. Međutim. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. a to. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. Molim Allaha. dž.v. dž. ujutro i naveče: 1-5.”Vidi: (Sahihu Muslim. 2. ”Kitabu salati-lmusafirine ve kasruha”. s. rob”.s. Prema tome. To nije šerijatom propisano. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. uistinu bude i ostane mesdžid. dž. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta.) ”.s. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća.a. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare.s. Poslanik. s. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. 282. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. prije svega.a. dva muškarca vaša. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.v. sve dok su u islamu.. s. Allahov. rekao ”Allahov. a svi ljudi griješe.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi.v.v. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. Uz prethodno. kaže: ”I navedite dva svjedoka. Nadalje. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Sihra ima više vrsta. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. neko manje. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. pa ih pogledaj u Hisnu-l-muslim i drugim zbirkama dova. praksi i praksi njegovih ashaba. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan.s. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Ne.” (Et-Talak. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri.a.v. . Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. dž. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. br. Amin. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio.Fetve i savjet Stranica 127 od 154 Tabačkim mesdžidom. mesdžid. neko više. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj. jer u njenom učenju je berićet.. s. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom.š.. Uzvišeni Allah.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. s.s. To što džin govori može bit indicija. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva.. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. 255-257 i 285-286.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.š. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik.

Ukoliko joj muž priđe bez njene volje.š. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina.Fetve i savjet Stranica 128 od 154 Ukoliko si ti. zadovoljan. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. 21. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. najbolje zna. ne oprosti. kakvih dosta ima. Bez obzira na okolnosti. po šerijatu.š. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. dž.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. a i njen muž prema njoj. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. To što neki muslimani kod nas. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. 916). da li je s tim Allah. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. Prema tome. dakle silom. što mu mrtvom koristi dotična uputa. dž. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta.š. dž. ukoliko joj Allah. i može li se to tretirati silovanjem? Poznata je činjenica da žena. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. takvo razumjevanje . a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. a Allah.” (Sahihu Muslim. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. odnosno opomena. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. a ne zapostavljanje i nasilje. br. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. Međutim. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. a možda i nekih drugih razloga. Međutim. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. ”Kitabu-ldženaiz”. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. (Vidi: Er-Rum.

Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti.v.š. Prema tome.) Prema tome. Poslanik je. Međutim. tako da npr.v. a Allah.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. a ne kada osoba umre. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. jer je Poslanik.s. bilo prije ukopa ili nakon toga. s. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. ”Kitabus-savm”. Sunen.” (Tirmizi. mlađak) vidite. morat ćeš razliku napostiti. Bilo kako bilo. obično nakon što se umrla osoba ukopa. a ako vas u tome oblaci spriječe.s. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. Ukoliko ih bude manje. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. bajram je kad mrsite.a. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? U osnovi.” (Sahihu-l-Buhari. ako ga vide u Rabatu u Maroku.v. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.a. bilo da si lično mlađak vidio.v. onda upotpunite šaban trideset dana. ako je neko mlađak vidio. u Meki ga teško mogu vidjeti. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje.v. 7/86-87. a onaj ko sazna da je postio na . Molim Allaha. 1909. a u Indoneziji ne mogu nikako. S kim ću otpočeti postiti. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. 697. Poslanik.s. dž.). Isto tako. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. s. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. br.s. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. najbolje zna.a. smatram da to treba da slijediš. dž. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan. ”Kitabus-savm”. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. s. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. a kurban-bajram je kad kurbane koljete.a.Fetve i savjet Stranica 129 od 154 očito nije tačno. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. rekao: ”Postite kad ga (tj. Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. s.) Na osnovu prethodno rečenog. nije nikada umrlu osobu. Naime. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. s. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. nagovarao da izgovara šehadet.s. i mrsite kad ga vidite.š. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika.a. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. br.

onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). br. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara.š. dž. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. a to je ”ajnu-l-jekin” viđenje: ”okom sigurnim”.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. S druge strane. jer svijetu u kome živimo. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. .š.v. dž. ukoliko je u stanju. kao što je bolest.Fetve i savjet Stranica 130 od 154 bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. ako ne. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. odnosno mrse. c) da nije na putu.a. s. a Allah. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. dž. Kome je post obavezan? Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. jer je Poslanik. između ostalog. viđenje ”okom sigurnim”. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti.s. b) da je razumna. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. najbolje zna.š.” (Tirmizi. Prema tome. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima.bajram je kad mrsite. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati.) Dakle. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio.. rekao: ”.. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu-l-jekin” tj. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. ”Kitabussavm”. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. dž. Sunen. To je posebno važno u slučaju bajramnamaza. Međutim. sigurno znanje. za oprost. hajz i nifas za ženu itd. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. 697. potrebno je zanijetiti post prije zore.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju.š. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. Allah. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. Poslanik. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. a ona to nije učinila.

v.s. ”Kitabus-sijam”. ”Kitabus-savm”. Međutim.v. dž. Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. ”Kitabus-savm”. tj. misionarstvo itd. 1100. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama.a. Kadi Husejna. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. Sahihu Muslim. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe . a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. dakle da njega sredina mijenja. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima.s.v. To zbog toga jer je Poslanik. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. br. br. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen.) Ovdje se misli na ramazanski post. Jusufa el-Kardavija.” (Sahihu-l-Buhari. tj. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Prema tome.a. 2294. Sunen. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. Poslanik. Naravno. 1954. najbolje zna. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari.s. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio.a. br. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. da musliman u njoj može prakticirati islam. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. izaslanstvo. s.Fetve i savjet Stranica 131 od 154 s. jeste da sunce zađe.š.” (Nesai. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. a Allah. da bi se mogao iftariti. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. a ne on sredinu. Međutim. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. Da li je naš post ispravan? Da. Na osnovu prethodno rečenog. s.) Dakle. Normalno. Međutim. zatim istaknuta ulema poput dr. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. uslov za postača.

koje su pravne posljedice? Ukoliko se zakune Allahom. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. nasilje i teror u Kašmiru. činjenica je da je to čest slučaj. dž. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. niti bilo kakve infrastrukture. Egiptu. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. i čega još ne. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. puna različitih rasa.š. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. Palestini. Libiji. Ako Allah. Međutim. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva . pa neka svako dobro razmisli šta sije. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. Tačno je da se svijet. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. Iraku. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. da pa se te različitosti sukobe. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. Somaliji. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. Nadalje. a Amerikanci to neće moći. Uglavnom. organizovanih bandi.š. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini.š. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. nakon što definiše terorizam. čak i u onim najdemokratskijim. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. čečeniji. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. klanova.Fetve i savjet Stranica 132 od 154 nepravdu. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. dž. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalm-bombama. Alžiru itd. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. ali. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. cijeli svijet. dž. Saudi Arabiji.” Dakle. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. Svijet se. Mindanau i tako redom. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. čini se da oni više vole šehadet nego život. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne.

da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među žulemom. O ovom propisu Allah. a onda odluče da s njima nastave da žive.s.š. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. On nije oformio džemat u džamiji. ukoliko džamijski imam klanja namaz. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. a potom pristignu dvije ili više osoba. već je bio klanjao. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom . Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. Međutim.” (ElMudžadele. El-Kafi. odnosno dvadeset sedam deredža. zaista. prije nego se vrati svojoj supruzi. otići na hadž. a to je stav Ibn Mesuda. ”Kitabu-l-ezan”. 1/156) Nadalje. (Vidi: Kurtubi. Bedai‘us-sanai. a Poslanik. br. s. da mu oprosti što je prekršio propis.a. Malik. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. ako to prekrši izvršiti zavjet. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. dž.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. tada je. oni. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. s. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. rok je samo četiri mjeseca. Sevri. otići na hadž.a.v. koje su pravne posljedice? Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. moleći Allaha. To su Allahovi propisi. Ataa. Onaj koji ne nađe.a one nisu majke njihove. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. Poslanik. (Sahihu-l-Buhari.. kao što im nisu dopuštene majke njihove. mustehab im je klanjati u džematu. A nevjernike čeka patnja nesnosna. Nehaija i Ishaka. 2-4. majke njihove su samo one koje su ih rodile-.a. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda.a.v. Allah doista sve čuje i zna.s. s. .Fetve i savjet Stranica 133 od 154 kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. učiniti istigfar. 226-227) Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. tada je dužan. a ako odluče da se rastave. El-Mugni. dužan je da šezdeset siromaha nahrani. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. str. pa. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet. uz kefaret. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. prije nego što jedni drugo dodirnu. Ibn Kudame. npr. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. 646) Isto tako. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. imajući u vidu da je namaz u džematu. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije.s. pa. i ako se vrate ženama.v.” (El-Bekare. rekao. kako je Poslanik. (Kasani. tj. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. Evzai i Lejs. Allah doista prašta i milostiv je. 4/285-287) Po njima. To vam se naređuje.š. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. muž dužan izvršiti kefaret. s.s. da jednog roba ropstva oslobode. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. 51. A onaj ko ne može. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. dž. Hasana. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam.645. tada je dužan. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. a Allah dobro zna ono što vi radite.v. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. dužni su. kao što im nisu dopuštene majke njihove.

a. a Allah.š. Dakle. ”Kitabur-rekaik”. pratiti NBA ligu i slično? Pasivno bavljenje sportom. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije.v. da se za takve džemate kaže da su mekruh.a. onda posmatranje sportskih nadmetanja.. Smatram da. s. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta..v. bez šerijatski opravdanog razloga.Fetve i savjet Stranica 134 od 154 što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. gledati nogometne utakmice. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. općenito posmatrano. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. a u Indoneziji ne mogu nikako. 6501) Neka sportska takmičenja on je . Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. tako da npr. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. s. Velika većina.v. ako ga vide u Rabatu u Maroku. gledanje onog što je haram gledati itd. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. Dakle. svađe. to ne stoji.v. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. ipak. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. s. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. Da li je. ”Kitabus-savm”. u Meki ga teško mogu vidjeti. posmatrajne sportskih nadmetanja. Poslanik. (Vidi: Tirmizi. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. po šerijatu. 1909. uvrede. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. kockanje. Međutim. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. s. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. tj. u tim okvirima. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno.s. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. br. ”Kitabus-salati”. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. nije grijeh. br. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno.s.” (Sahihu-l-Buhari. To je teško palo muslimanima. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. najbolje zna.s.a.a. dž. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. klađenje. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. u naše vrijeme. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu.s. Bilo bi ispravno. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste.” (Sahihu-l-Buhari. 7/86-87. ukoliko u tome nema pretjerivanja. br. npr.) Prema tome.) Ono je. ili haram. Sunen. na što je Allahov Poslanik. Poslanik. Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca.

s.š. dugi nokti nisu izvor ljepote. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. Bakterije i ostali mikroorganizmi.v. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? U osnovi. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. kao kad ga je Seleme b. Primio sam islam i oženio se muslimankom. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. stopala pokriju. utrkivao sa Aišom. za ispravnu odluku. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. ”Kitabul-libas”. Sahihu Muslim. a tu spada većina sportova. ukoliko mantil. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. 545. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. r. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. preporučio bih im sve sportove koje vole. Naime. dž. Kitabu Firdevsi-lahbar. (Vidi: Dejlemi. Klanjajte istiharu i molite Allaha. Prema tome. br. haljina ili dimije pokrivaju stopala.a. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. a u nekim je i sam učestvovao. nego izvor nečistoće. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. 5/415) U svakom slučaju. haljinu i tome slično.š. streljaštvo i jahanje. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci.š. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. ja bih vam preporučio razvod. 2/69). To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. a higijena je dio islama. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. 1807). el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. po mogućnosti. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. a Allah. br. dž. Najljepše ruke su one koje su najčistije. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. a to su plivanje. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se . kao kada se npr. ti s njom možeš ostati u braku. Poslije toga. tako što će ona obući dug ogrtač. Molim Allaha. koji mogu biti i smrtonosni. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje.s.a.Fetve i savjet Stranica 135 od 154 odobrio. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. najbolje zna. Preporučujem sestrama da.”Kitabut-tahare”. dž. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami).

osoba koja ponekad konzumira alkohol. pa čak da tražiš i više od toga. i pored toga što ide u džamiju. najbolje zna. Npr. a Allah. s obzirom da je ona tražila razvod. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. dž. isto kao i onaj koji ne ide. zbog toga što on.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. biti svjedok pri sklapanju braka. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd.š. Ukoliko to čovjek čini. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. prakticirajući islam. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. Ti imaš pravo. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. Babu hisalil-fitre. s. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. Međutim. ima zaštitu koju mu Allah. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim.s. kao što je navedeni primjer u pitanju. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. Niko od ljudi nije imun na grijehe. (Vidi: Sahihu Muslim. može.š. Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. Normalno. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. namaz ima. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. bilo javno ili tajno? Musliman koji ide u džamiju. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. ili makar jedanput u četrdeset dana. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. Prema tome. zabranio da se taj period prekoračuje. između ostalog. mehanički. Spomenutom muslimanu koji. jer je Poslanik. uprkos činjenici da ide u džamiju. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. godine? Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. . pruža. radi to ružno djelo. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. i pored toga što klanja. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju.Fetve i savjet Stranica 136 od 154 ukaže potreba. kada je u svjesnom stanju. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi.a. u sahih hadisu. Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje.. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. može biti zaveden od šejtana. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. dž.v. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. ”Kitabut-tahare”. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak.

Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. najbolje zna. Onima koji odu. zamoliti za oprost.š. Smatram da je jače mišljenje koje kaže da to ne kvari abdest. dž.” Radimo u privatnom preduzeću. dž. Kako to mogu učiniti? To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. Da li je moj postupak ispravan? Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. dž. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno.š. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. ali.š. Amin. Radim u mehaničarskoj radionici. On ne zna od koga ga je ukrao. a Allah. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. a koju će utvrditi neovisna komisija. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu.Fetve i savjet Stranica 137 od 154 odjeća i mjesto na kom se klanja. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. dž. . moraš pitati njihovog vlasnika. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. tada nema smetnje za njihov odlazak. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno.š. Molim Allaha. Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. Što se pak tiče dodirivanja spolnog organa djeteta pri pranju mišljenja uleme su podijeljena. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu.

tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane.Fetve i savjet Stranica 138 od 154 Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. dž. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). a Allah. ili uče Kur’an? Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Ne. Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima.š. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu.v. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku.v. Roditelji su mi bili nemuslimani. Ako je Allah. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. ili van nje.š.š.a. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju.a.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. s. najbolje zna. Poslanik.š. ne postoji bid‘a hasene. najbolje zna. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. dova itd. dž.s. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Da.s. Štaviše. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu.s. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. Da li je on u pravu? Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. dovom. nema smetnje za to. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. dž. s. zabranio je . jer tako nešto ne postoji u sunnetu. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. s. da proučiš toliko iz Kur‘ana. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. a Allah. dž. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. da toliko puta proučiš određene dove itd. prihvatajući mišljenje drugog.v.a. a ja sam u islamu. proizvodnji buke i galame u džamiji. ti si obavezan da se za to pobrineš. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. Normalno. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). bilo da su te optužbe istinite ili ne. učenjem Kur’ana. kao što je izučavanje korisne nauke itd. Poslanik.

zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. Želim ukazati toj braći da. a ne poslije sunneta. to je zabranio. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili.v. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. Prema tome. po islamskom učenju. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje.š. dž. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana.š. muslimanima. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. džuda itd. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. najbolje zna. Dakle. tada si griješan za taj propust. a Allah. cilj ne opravdava sredstvo. Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. Međutim. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farz-namaza. dž. za to nema smetnje.v. Nadalje. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. ako bi Bošnjacima u mjestima. s. odnosno prema svim radnicima koji rade. stoji u hadisu. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. kao što uče neke filozofije. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Poslanik. mudro i lijepim savjetom. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo.s. Prema tome. a ne ti. Dakle.s.v. Boks je. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. Npr.a. dozvoljeni po šerijatu? Što se tiče borilačkih sportova. muslimanu je. po šerijatu. U lice je zabranjeno udarati životinju. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. poput boksa. Međutim.š. a kamoli . u kojima su manjina. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). takođe.a. po šerijatu.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. kako poslodavac tako i radnik. dž.s. s. s. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. stvaranja. Želim. a ne donose štetu.a. karatea. Dakle. po šerijatu. To je pogrešno. jer kako smo vidjeli Poslanik. Dakle. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. Onaj ko nas vara nije od nas. zabranjen zbog toga što je Poslanik. oni se raspričaju čim imam preda selam. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. a Allah. (Vidi hadis br. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. najbolje zna. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. Da li sam za to griješan? Da. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. Da li su borilački sportovi.Fetve i savjet Stranica 139 od 154 ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali.

ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. 1709. dž. Koliko mi je poznato. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. Prema tome. a Allah.a. Otuda. ”Kitabu-l-džihad”.v. Normalno.s. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. .s. s. s. Sunen. Međutim.” (Ebu Davud. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. br. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”.v. br. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. mezj). ime pri učenju Etehijjatu.š.a. Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. niti ga treba stalno držati uzdignutim. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. pokazivanje kako je Allah.s. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah.v. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. dok se uči Etehijjatu u namazu. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi.Fetve i savjet Stranica 140 od 154 čovjeka. nego o tuđem). Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. pokretanje desnog kažiprsta. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. najbolje zna. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. ili je krhke tjelesne građe. Dakle. Nadalje. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati.š.a.s. Poslanik. 2564) Osim toga. praksa bila je da kada spomene Allahovo. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. a neke su i smrtno opasne. a Allah. Sport treba da služi tijelu. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. Tu na prvom mjestu stoji boks. dž. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine. br.a. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. (Vidi: Tirmizi. Poslanik. pa čak i rak. Spermu treba oprati. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. jedan. s. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. Sunen.š. a ne da se njime tijelo uništava. ili bola (ar. dao čovjeku na dunjaluku.v.š. Ebu Davud. vedj). 1708.š. dakle. Sunen. da je žena bolesna. ”Kitabu-ldžihad”. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. dž. dž. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. Prema tome. dž. Pod spermom (ar. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. Prema tome. ”Kitabu-l-džihad”. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću.š. najbolje zna. Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Preporuka Poslanika. s. Ona se smatra nečistom. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. dž.

s. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi.” (Medžmu'u fetava. Ibn Madždže u Sunenu. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. Babud-du‘a. Ja.v. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. Daifu Suneni Ibn Madždže. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. općenito. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. Uprkos tome. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. Doduše.Fetve i savjet Stranica 141 od 154 Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. dizanja ruku pri dovi.a. tu nema alternative. uglavnom. (Vidi: El-Albani. treba znati da korišćenje tih hadisa. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. Prema tome. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. . osim u određenim slučajevima. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali.s.v. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. s. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom.a. 87. ustvari.s. ne savjetujem. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). Moja supruga radi u bolnici. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. 145-146. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova.a.v. s. međutim. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. Međutim. ”Kitabu ikametis-salati”. tako da se bojim da ne odem u haram.) Prema tome.s.a. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu.v. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. 22/519. Ja sam njome zadovoljan. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. a. jer se taj alkohol odmah ispari. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. s. ”Kitabu-l-vitr”. Međutim. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. str.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. osim toga. od njega se prenosi hadis ili dva. Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis.s. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. Imajući u vidu da je Poslanik. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). 4/221. pa kada završiš potari njima svoje lice.

uistinu.š. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha. Nadalje. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu.” (Er-Ra‘d. 3/275-277.v.. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? . istinski nevjernik. dž. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. s. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju.” (Ja Sin. Dakle. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu.s.s. nemoj se poslije mene udavati. ateista ni ne postoji. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. jer. Uzvišeni Allah kaže: ”. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. Amin! Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete.š.a. milost i ući u Džennet. uprkos određenih primjedbi. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća...njih čeka najljepše prebivalište. Molim Allaha. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. s. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. a Allah. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem.Fetve i savjet Stranica 142 od 154 ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. tj. onima koji pokrivaju istinu. uvrstio je u vjerodostojne. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Kur‘an nevjernike naziva kafirima.) U svakom slučaju. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. nikom neće nepravdu učiniti. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita.” Ove hadise šejh Albani.. sigurno. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. br. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. dž. jer od onoga što ima na ahiretu. 1282. da ih njome ne uznemirava. dž.a. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama.š. čak ni najvećeg ateistu. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. najvažnije je zaslužiti Allahovu. Šta će žene imati u Džennetu? Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi.v.

Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš. Šta mi vi savjetujete? Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao.s. Međutim. Studiram i radim u Njemačkoj. na što sam pristala. ostataka iz mezara. Pa čak i kad te taj hadis. majka svih zala. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. u ime Allaha. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. tj. prema riječima ove osobe. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu.Fetve i savjet Stranica 143 od 154 Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Konkretno. Međutim. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. po šerijatu. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. strpiti. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. npr. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. razlog koji ste naveli dovoljan je da. Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki.v. Molim Allaha. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku.š. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Da. zbog. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu . s. tu je situacija znatno drugačija. često ostvarim višak. mezar će biti odnesen. bude dozvoljeno premještanje mezara. možda. u računovodstvu. kako u hadisu stoji. da je alkohol. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude.a. Ako ovako nastavi. Što se tiče duhana. Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. Dakle. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. Ovdje boravim bez mahrema. dž. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. npr.

š. generalno.. po islamskom učenju. samo. 71-72) (Vidi također: En-Nur. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. odredbi. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. kao što je dužnost poštivati i zakone . između ostalog.Fetve i savjet Stranica 144 od 154 za koji te firma plaća. biti pod abdestom. najbolje zna.” (El-Bekare. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Poslanik. 73. Muhammed. savjetovao bih da to izmijeni. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. 12. 12. Imajući u vidu različitost tih uloga. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. o ženi govoriti kao o izvoru zla. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim.a. Uzvišeni Allah. ili tejemmumom.š. Treba naglasiti da je. muško za jedan stepen ispred ženska. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. prema zakonu. s. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga.v. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. Nuh.” (En-Nisa. dž. El-Ahzab. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. i namaz obavljaju i zekat daju. To razumijemo iz Allahovih. dž. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. 34).s.š. a Allah. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su. to će doista. El-Hadid. To što neki muslimani. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. u kojima će vječno boraviti. 5. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. Činjenica je da muško i žensko. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime. Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. zakonu. po Allahovom. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. dž. A Allah je silan i mudar. održavati ljudski rod na Zemlji.š.” (El-Ahzab. To je kod Allaha ispravnije. Allah je doista silan i mudar. i divne dvorove u vrtovima edenskim. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. 35. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. Ukoliko je već uzela muževo prezime. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta. dž. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. 19. dž. eventualno. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. El-Feth.. po Allahovoj. tri puta je rekao majka. a tek četvrti put otac. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. a u nekima prednost je dao žensku. 31-32. a od nevaljalih odvraćaju. Što se tiče pitanja ko je vredniji.š.

nakon sklapanja braka. dž.s. tj. prije svega. Nadalje. da sebi traži selamet negdje drugdje. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan.š. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. s. Prenosi se od Aiše. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. da žene same klanjaju u džematu. Ukoliko u tome uspije. pak. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. a i savjest je neće peći.š. Ukoliko ne postoji tradicija. da se iskreno Allahu. majke pravovjernih. Šta nam savjetujete? Savjetujem vam. Sunen. dž. Da li je naš postupak ispravan? Da. a ne ispred safa. Musned.v. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. (Ebu Davud. Es-Sunen el-Kubra. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti.a. u ugovoru specificira vrijeme isplate. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. Amin! Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. još uvijek nije spremna da se pokrije. a Allah.a. Drugo.a. da li joj se preporučuje da ga napusti? Ja bih svakoj supruzi preporučio da. jer je dala od sebe što je bila u stanju. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. a i ako ne uspije bit će na dobitku. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. Međutim. isplatiti. da učini vaše pokajanje iskrenim. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu.š. roditelju svoje djece. da krene Pravim putem. vlasnik mehra tj. savjetujem vam da se puno Allahu. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ukoliko se. dž.Fetve i savjet Stranica 145 od 154 u kojima se daje prednost žensku. to će za nju biti dvostruki uspjeh. prije svega. ”Kitabus-salati”. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. 3/131) Isto tako Poslanik. (Vidi: El-Bejheki.š.v. dž. dž. Naravno. tada se mehr treba odmah. odnosno mušku. Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u . dužnost je pridržavati se tog roka. 6/405) Prema tome. ima svoje utemeljenje. zbog grijeha koje čini. Babu imametin-nisa.s. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. s. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Molim Allaha.š. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. Ahmed. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. najbolje zna. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. ženski džemat. vaš postupak je ispravan.š. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. ali ona. dž. Sada želimo da se uzmemo. Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. ili je izišao iz islama. 1/139. iako je počela klanjati. r.

O tome govori 23.. Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? . može naći u nezgodnoj situaciji. Onoj punici. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. Dakle.a. prije nego što učiniš taj korak. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre. a Allah.s. 470. Kada ne spomenem ime. najbolje zna. najbolje zna. Prije svega. br. Nadalje. Naravno. dž. s.” (El-Isra. bude uz znanje njenih roditelja. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je.v.v. ili pak ne poštuje šerijatske propise. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. ajet sure En-Nisa. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. Osim toga. ni kriva ni dužna. za to nema zabrane. Sunen. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. tako da. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. i da bude u granicama stvarne potrebe. 1439) Imam nijet da se ženim. Preporučio bih vam da to upoznavanje. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. Naime.Fetve i savjet Stranica 146 od 154 skladu s tim se postupa. To je preporuka Poslanikova. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. Ebu Davud. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. a Allah. po mogućnosti. dž. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Ne smije biti osamljivanja. Prema tome.a.v.. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. Prema tome. Taj status on stiče. Mnoga pitanja su anonimna. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje. po mišljenju većine uleme. Poslanik. s.š. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao.” (Tirmizi. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje.a. s. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. 32) Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. ”Kitabus-salati” br. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile.s. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. ali u različitim formama. Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Da. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. Sunen. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći.s. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. dž. najbolje zna. br. 1661. a Allah. Ukoliko se sa njom upoznaš. Preporučio bih ti da se. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. koja je u mlađim godinama. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen.š. Nesai. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. ”Kitabus-salati”.š. Sunen.

S druge strane. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. (Vidi: Ibn Madždže. ismid. 1/8. a to je zabranjeno. je sunnet. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. koja jača vid. 2/336. to treba zabraniti. Vaš imam je u pravu. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. najbolje zna. s. Ebu Davud. ”Kitabut-tahare”. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. Da le je on u pravu? Nazivanje selama je sunnet. Njima se žele postići različiti ciljevi. Isto tako. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu.s. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. ime. 1/121.š. kasetom ili novcem. Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. jer je surma vid ukrasa. ali ne glasno da svi čuju. tri tačna odgovora nagradi knjigom.lutriju.a. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. Sunen. s obzirom da fond nagrada daje . Time se ta igra pretvara u kocku . ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. Molim vas da nam date podrobnija objašnjenja u vezi ovog i sličnih pisama i da nam objasnite kako da se prema svemu tome postavimo? Sva ta pisma su lažna. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. naravno.v. Mislim da se prije svega želi ubaciti sumnja i smutnja među muslimane i da se želi njihova pažnja usmjeriti u pogrešnom pravcu. Sadržaj tih pisama je zaista čudan (E-mailom šaljem vam jedno takvo pismo). 1157. Kitabut-tibb”. ”Kitabut-tahare”. bilo istom ili različitom nagradom. 2/1156.. Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. ”Kitabul-libas”. a Allah. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. ne dotične novine.š. U takva pisma grijeh je vjerovati i na njih ne treba obraćati pažnju. a ponekad ima i kur‘anskih ajeta. Prema tome. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). dž. dž. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. Sunen. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja.Fetve i savjet Stranica 147 od 154 Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. Njih treba spaliti. uče Kur‘an. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. Sve više Bošnjaka kod nas u Čikagu dobivaju nekakva pisma u kojima se od njih traži da ta pisma proslijede dalje. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. siri itd. Poslanik. a ne bacati u smeće s obzirom da se u njima spominje Allahovo. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade.

i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. uputi zahvala Allahu. Da li je to tačno? Da. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. Neka vas Allah nagradi. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. odnose na izradu likova koji imaju hlad. dž. a ne učesnici u takmičenju. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. jer su te pare haram.š. i dova lijepog sadržaja. Poslanik. svoju porodicu.a. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. džamijski odbor. dž. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk.. a Allah. smatram da mu to treba omogućiti. Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona.š. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. dok je goveče pri punoj svijesti. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar.s. Ispravno je da se.š. najbolje zna. bi. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. to nema utemeljenja u šerijatu. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. kada se čuje lijepa vijest. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. prijatelje. To je od obostranog interesa. dž.š. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). dž.v. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. udarcem u glavu itd. Predajem vjeronauku. s. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. dž. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. po tumačenjima mnoge uleme. nego grijeh ostaje kod njega. najbolje zna.š. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. Tačno je da su te pare haram. Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal.Fetve i savjet Stranica 148 od 154 treća strana tj. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. ni to nije problematično. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. Npr. nego ostaje kod njega. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. Što se tiče izvlačenja. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Ne. tj. . Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. a Allah. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice.

a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. najbolje zna. otkrivaju tajne itd. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. dž. s islamske tačke gledišta. svoju bioenergiju i vidovitost. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. dž.š. najbolje zna da je većina onoga što u . a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. Ipak. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. nisam vidio da uzima abdest. podne namaz klanjati u džematu. dž. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. Desi se da pacijent dođe u kolicima. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. a ode na svojim nogama. Iako je učio određene dove iz zbirke. Kada dvojica zakasne na džumu. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. pod abdestom. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. po mogućnosti. da povraćaju. I one. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati. parapsihološkim tretmanima. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak.š. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. Neka vas Allah.š. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. oni će. liječenjem bioenergijom. zatim neke kristale. uče sure iz Kur‘ana. a Allah. Uprkos svemu. shodno vašim mogućnostima. također. Da li je moguće da Allah.Fetve i savjet Stranica 149 od 154 Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Da. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. Međutim. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. dž. dozvoljeno je ulaganje certifikata. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. dž. nagradi za vaš trud! Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. vidovitošću i salijevanjem strave. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. Čini mi se.š. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. da izgone džine.š. Dalje. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. a Allah.

piju. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu.š. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. tada je ta medicina dozvoljena. snaga. Isto tako. bilo direktno ili indirektno. hvaleći ensarijke. jednostavno. br. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. a koriste se dovama. povezano sa lošim džinima. Općenito. Ukoliko je npr. ponekad čak i nelogične. Npr. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. ajetima. One. postići i na halal način. Aiša. r.a. kao što je liječenje bioenergijom. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. a intimni život u braku je vjera. Te osobe. dž. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. Sunen. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. salijevanjem strave itd. psuju. Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. jer možda laže. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. i ne prilazite im dok se ne . Molim vas da nešto o tome napišete u ”Novim horizontima”. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. Doduše. Treba istaći da. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. te zbog toga o tome treba govoriti. U isto vrijeme.š. ne upućuje dove Allahu. Ibn Madždže. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. dž. ustvari. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. vidovitošću. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. dove. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe.. ponekad. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. pomoć. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. vodeći računa o adabima i stidu. ne klanjaju Njemu. uz Allahovu. Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. ne klanjaju itd. jer ko nema stida nema ni vjere. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr.Fetve i savjet Stranica 150 od 154 naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. parapsihološkim tretmanom. Reci: ”To je neprijatnost. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. kao uslov za suradnju.” (Sahihu-l-Buhari.

ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. u pravom islamskom okruženju. O tom kefaretu govori 89 ajet sure El-Maide. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete.Fetve i savjet Stranica 151 od 154 okupaju. bilo svjesno ili nesvjesno. pa je ponekad završi tako. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. zahtijeva kefaret (otkup).) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše.š. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji. dž. niti njegovih ashaba. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. s.. Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Ukoliko za to postoji potreba. jer to nije bila praksa Poslanikova. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija.” (El-Bekare. a Allah. Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Smatram da trgovcu nije grijeh.a..a. tada to nije novotarija. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. A kada se okupaju.” novotarija (bid‘a). Ukoliko neko. ili da ih odjene. 1914. Da li je to tačno?” Da. najbolje zna. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? . jer se grijeh ne prenosi s parama. nego ostaje kod vlasnika tih para. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama.s. Dakle. Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. Sunen.v. 222) Poslanik.s. s. Međutim. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani.” (Kur’an..š.. prekrši zakletvu. Poglavlje o braku. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. dž.” (Ibn Madždže. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. najbolje zna. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice.v. ponekad drugačije. a Allah.v. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. s. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. zbog zaborava. br.a.s. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati.

s.” (Tirmizi.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. On će tebi vratiti istu košulju. preporučio da se poslije sabaha ne spava. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. ako ga klanjaju s nastupom zore.v. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći.” (Allahu. ”Kitabu-l-bujū‘”. s.š. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. br. dž. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje.š. Postoji li kumstvo u islamu. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Kumovanje ne postoji u islamu.” (Tirmizi. ”Kitabut-tibb”.s. onako kako je šerijatom propisano. ako postoji potreba. Sunen. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. daj berićet mome ummetu u ranjenju. a Allah. 1212) Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. kupit će ti je. dž. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka.Fetve i savjet Stranica 152 od 154 Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. U vrijeme podne namaza sam na poslu. a. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. Dakle. Sunen. Prema tome. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? .. najbolje zna. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. rekao je beskoristan govor (lagv). ne upoznate. br.) (Tirmizi. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. a Allah.v. u granicama šerijatskih propisa. Smijem li to uraditi? Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav.a. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. to su neislamski običaji. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio.a. Prema tome. jer je Poslanik.s. ”Kitabu-l-džumu‘a”. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. ti možeš uzeti i novac. ”Kitabus-sunne”..s. (Vidi: Ebu Davud. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. 4737) Isto tako. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti. Sunen. br. tj. br. Ukoliko želiš. Sunen. najbolje zna.

Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. jer je Poslanik. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Da. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. Kako da najbrže naučim klanjati.a. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife . ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće.Fetve i savjet Stranica 153 od 154 Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. zavladat će nepravda. a ne onoga što je dobro i korisno. s. Ukoliko ne bude te borbe. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. jer je u tome velika olakšica. Naime. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. Međutim. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. djeda itd. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. Što se sastavljanja tiče. ni za koga. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. a ne da se stide onoga što je grijeh. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine.s. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. Da li je dozvoljeno krasti struju? Ne.v. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. a da ne znam ništa o namazu. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh.

te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz.” (Buhari. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. Ebu Davud. pišu joj se u sevape.s. 2794. dž. Da li je to tačno? Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. a Allah.a. . zakon (sunenu-l-fitre).v. najbolje zna. Prema tome. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje). Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. dž. idžma. Sahihu-l-Buhari. s.š. 5889) Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. br. Sunen. dž. najbolje zna.v.a.s. Što se tiče primanja dove. kijas itd.š. s. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. ”Kitabul-libas”.š. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela.š.š. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. skidanje dlaka ispod pazuha. pod hidžabom? Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. s. ”Kitabu-l-edeb.Fetve i savjet Stranica 154 od 154 koji bi hatibu dao idžazetnamu. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. osoba koja je pokorna Allahu.s. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. hadis. a koja efendija prakticira.v. bez obzira koliko griješi. ako ona nije islamski odjevena tj. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. Sunen. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. br. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze.a. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. Student sam biologije u Podgorici. Sve dok je osoba u islamu. Poslanik. (Vidi: Tirmizi. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. a Allah. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. U jednom od tih hadisa Muhammed. zadovoljstva. dž. 2769. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. dž.