Fetve i savjet

FETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaša pitanja dr. Ramiću možete poslati na adresu udruženja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjet
nalaze kur‘anski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam? Odgovor:Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje:Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto

Fetve i savjet
pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. Šukri H. Ramić Rubrika: Usuli-fiqh Opća potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je očita u ovom stoljeću, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i proučavanja. Islamsko pravo (Šerijat) je posebno ciljano od strane istraživača, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kaže, što je Šerijat taj koji je stoljećima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju društvenog života kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko društvo i čuvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove riječi sugeriraju da ako neko želi razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava može biti polazna i vrlo važna tačka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nužno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno važno za one pravnike-naučnike koji se bave sekularnim pravnim

njene najinteresantnije teme će biti. ako Allah da.ova riječ isključuje sve one koji nisu kvalificirani i koji nisu postigli stepen mudžtehida To znači da samo ljudi koji su postigli određene kvalifikacije mogu činiti idžtihad i izvoditi zakonske propise iz njihovih validnih premisa (dokaza). . Drugi princip: Bezuvjetna (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira zabranu (tahrim). koji nisu popraćeni nekim unutarnjim ili vanjskim indicijama (dokazima). U genitivnoj vezi sa riječi fikh ona označava nauku uspostavljenu i razvijenu od strane islamskih učenjaka. Prema tome. Ova nauka predstavlja teoretske osnove za Šerijat. jer to sadrži pritvrđivanje izlaženja ili neizlaženja Suncu.” “O vjernici. Ovi propisi su imenovani kao racionalni propisi (ahkam aklije).“propise” (ahkam jednina hukm) .” “O vi koji vjerujete! Izvršavajte (svoje) date obaveze.ovdje znači pritvrđivanje nečega nečemu drugom (isbatu emrin li emrin ahar). zbog toga što se svi bezuvjetni (apsolutni) oblici zabrane. mogu biti podvedene pod princip pomoću kojeg možemo prepoznati propis koji je u konkretnom slučaju stroga odredba (vudžub) obavljanja namaza. Naprimjer: bezuvjetna (apsolutna) naredba (emr mutlaq) implicira strogu dužnost (vudžub) . U skladu s tim. kad neko kaže: “Sunce je izišlo ili nije izišlo”. to će biti propis. Može se definirati kao razumijevanje principa pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza) . osim na najljepši način. Prema tome.i obavljaj namaz i daji zekat. muslimana i islama općenito će biti uveliko nekompletno.Fetve i savjet Stranica 4 od 154 sistemima. razumijevanje Šerijata.“pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise” . podloga. Ovo predstavlja jedan princip koji sadrži opće pravilo zbog toga što se može primijeniti na sve bezuvjetne naredbe. ako mi nismo u stanju razumjeti ovu razliku.“mudžtehid” . prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam i ismijavanje drugih naroda. Šta je to usuli-fikh Riječ usul je množina od riječi asl koja jezički znači: korijen.tu ulaze opći principi (qava‘id kullijja) čija pravila (rješenja) mogu biti primijenjena na mnoge njihove subjekte. “cjelina je veća od jednog dijela” itd.” “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.. b) pomoću prirodnih . predstavlja jedan apsolutni princip. . naučno tretirane na stranicama ovoga lista. “nije dozvoljeno” i “neka narod ne ismijava” impliciraju strogu zabranu (tahrim) neodgovornog i lošeg upravljanja imetkom siročeta.” Svi oblici zabrane (tahrima) u ovim ajetima mogu biti podvedeni pod ovaj princip.. zabrane u prethodnim ajetima. može prepoznati i odrediti. zbog toga što je metodologija koja se koristi u procesu uspostavljanja šerijatskih zakona ponekad sasvim različita. “ne približavate”. Objašnjenje ove definicije će nam pomoći da pravilno shvatimo suštinsko značenje usulul-fikha: .znači da ovi principi predstavljaju oruđe i metodologiju pomoću kojih mudžtehid dolazi do šerijatskih propisa i izvodi ih iz njihovih pojedinačnih premisa (dokaza). možda su oni bolji od njih. Ovo. neka narod ne ismijava narod. uz koje ne postoje neke unutarnje ili vanjske indicije. Izvođenje propisa može biti postignuto pomoću tri opća metoda: a) pomoću razuma (‘akla) kao što je “jedan je pola od dva”. također. . Sa željom da se čitaoci i čitateljice Novih horizonata upoznaju sa ovom naukom. pomoću koga se status djela.“principa” . mogu pod njega podvesti. kao što su u sljedećim ajetima: “. o kojima oni govore. osnova.” Bezuvjetne naredbe “obavljaj” i “daji”. Sljedeći ajeti dublje objašnjavaju ovu koncepciju: “I da se imetku siročeta ne približavajte. davanja zekata i izvršavanja datih obaveza.

To je razlog zbog čega su ovi propisi (ahkam) označeni (ograničeni) atributom “praktični” (‘amelijje). proučavajući opća značenja u meritornim šerijatskim tekstovima. Oni su ograničeni atributom “šerijatski” da bi se napravila razlika između njih i racionalnih i osjetilnih propisa. sigurno uključuje sve na što se ono može primijeniti. Propisi koji se odnose na ove aktivnosti su imenovani kao ahkam amelije. izdaje. Premisa (dokaz) će biti ispravna (validna) ako se odnosi na dotično pitanje i ako je utemljena na izvorima Šerijata koji se ogledaju u univerzalnim i općima dokazima. on će zaključiti princip: “Neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). odnose se na sve aspekte ljudskog života koji mogu biti različite važnosti i značaja: a) neki se odnose na ljudske akcije i aktivnosti koje ljudi obavljaju kao što je namaz. . kada nije ograničeno. kada se pravilno shvate. neograničene ili ograničene indikacije. Ovi propisi su imenovani kao šerijatski propisi (ahkam šer‘ijje) kao što je propis da su propisani namazi obavezni. Nauka usuli-fiqh tretira samo propise koji se odnose na ljudske aktivnosti. Ovi propisi su imenovani kao osjetilni propisi (ahkam hissijje). uključuju sve na što se ona mogu primijeniti. Ovi propisi su imenovani ahkam ahlaqije. c) neki propisi se odnose na čišćenje i oplemenjivanje ljudskih duša kao što je obaveza da se bude istinoljubiv i zabrana da se laže. Iz ove definicije se može razumjeti da je usuli-fiqh skup pravnih principa koji. trgovina. impliciraju obavezu (vudžub). Ovi principi su ustanovljeni da bi pomogli mudžtehidu u izvođenju šerijatskih propisa iz njihovih premisa (dokaza). Sunnet i druge univerzalne i opće dokaze posmatrajući ih iz perspektive da li oni pružaju opće. a kamata i blud zabranjeni itd. pojedinačne. učenjak će izreći princip: “Opće značenje. on će zaključiti da opća značenja . da bi se tako isključili ahkam i‘tiqadijje i ahkam ahlaqijje. Razlika u radu učenjaka u usuli-fiqhu i učenjaka u fiqhu Učenjak u usuli-fiqhu izučava Kur‘an. . post. kad nisu specificirana (ograničena). Njegove knjige itd. . naredbe ili zabrane. vakufljenje. Principi usuli-fikha se odnose na treću vrstu propisa. Njegove poslanike. učenjak u usuli-fiqhu može proučavati sve naredbe spomenute u Kur‘anu i Sunnetu. Vrste šerijatskih propisa Šerijatski propisi. učenjak će u usuli-fiqhu (usulijj) doći do određenih zaključaka i predložiti u skladu s tim opće principe. b) neki od njih se odnose na vjerovanje kao što je vjerovanje u Allaha.” Slično tome. U skladu s tim. pokazuju mudžtehidu put kojim se može doći do pravne presude i izvesti pravni propis iz njegovih pojedinačnih dokaza. c) pomoću mjerodavnih šerijatskih tekstova. Riječ “validnih” isključuje sve izvore zakonodavstva koji nisu utemeljeni na Kur‘anu i Sunnetu. kada uz njih ne postoji neka unutarnja ili vanjska indicija. a to je jedenje mesa krepale životinje koja nije zaklana u skladu sa propisima Šerijata i indicira propis koji se odnosi na to pojedinačno pitanje. Ovi propisi su imenovani kao ahkam i‘tikadije. Kao rezultat tog proučavanja. vara itd.Premisa ovdje znači pojedinačni dokaz koji se odnosi na određeno pitanje kao što je ajet: “Zabranjuje vam se strv…” Ovaj ajet je premisa (dokaz) zato što se odnosi na posebno pitanje. Ukoliko zaključi da te naredbe. oporuka itd.Fetve i savjet Stranica 5 od 154 osjećaja i osjetila kao što je “vatra prži”.“pojedinačnih” je spomenuto da bi se napravila razlika između pojedinačnih i općih (univerzalnih) dokaza. u svojoj biti. Naprimjer.“…iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza)” .

naći ćemo veliku sličnost među njima i vidjeti da na metodološki sličan način tretiraju iste teme. Naprimjer. pa. c) etimologija riječi. 4) Kada su fiqhske discipline u pitanju. nauka o usuli-fiqhu se . općenitost. status namaza će biti stroga obaveza (vudžub). Ukoliko je uporedimo sa ostalim islamskim klasičnim naukama. bit će izveden princip: “Neograničena (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira strogu zabranu (tahrim). on će uzeti ove principe iz usuli-fiqha i primjeniti ih na pojedinačne dokaze u namjeri da otkrije njihove implikacije. da pozajmljuju i oslanjaju se jedna na drugu. Na kraju. Veza usuli-fiqha sa ostalim naukama Imajući u vidu činjenicu da sve islamske nauke potiču iz istog izvora i imaju isti cilj. U ovoj instanci faqih će primijeniti usulsko pravilo. Nakon takvog zaključka. doći će do zaključka da sve zabrane. nauka o usuli-fiqhu se okoristila i uzela osnove iz logike. izreka koje govore o namazu. Navešćemo nekoliko primjera: 1) Sličnost sa kur‘anskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) te‘vil (interpretacija koja nije u skladu sa očitim značenjem riječi. i izvodi iz njih opće principe. ajet: “I obavljaj namaz…” U ovom ajetu će naći naredbu koja naređuje obavljanje namaza. b) derogacija šerijatskih propisa (nasih ve mensuh). kad naučnik u fiqhu (fakih) želi da spozna propis koji se odnosi na određeno pitanje. ukoliko nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti takvu implikaciju. da su tijesno povezane jedna s drugom. Pored ovih. i može li se takva spoznaja postići bez Objave itd. možemo naći sličnost u temama kao što su: a) pravila koja se odnose na pitanje nastanka jezika. Sa svoje strane. on će prvo istraživati dokaze koji se odnose na namaz. b) klasifikacija značenja riječi na metaforično i literarno. Iz prethodne diskusije je jasno da naučnik u usuli-fiqhu proučava univerzalne i opće dokaze. 3) Sličnost sa skolastičkom teologijiom (‘ilmul-kelamom) i njenim disciplinama možemo naći po pitanjima kao što je rasprava da li je Šerijat ili razum taj koji odlučuje šta je ispravno a šta pogrešno. Ukoliko naučnik proučava zabrane spomenute u meritornim šerijatskim tekstovima.” Koristeći ovu metodu naučnik u usuli-fiqhu uspostavlja princip koj će pomoći naučniku u fiqhu u njegovu nastojanju da izvede pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. prema tome. prirodno je da su sve te nauke međuovisne. ukoliko nisu popraćene unutarnjom ili vanjskom indicijom impliciraju zabranu (tahrim). specifičnost itd. Među ovim dokazima bit će. zatim sinonimi. b) kriteriji za prenosioce hadisa (džerh ve ta‘dil) itd. Rezultat tog istraživanja će mu ponuditi mnogo ajeta i Poslanikovih a. c) nemutevatir (šadd) kiraeti i propisi u vezi s njima 2) Sličnost sa sunnetskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) prenošenje hadisa i njegova klasifikacija. on će zaključiti da naredba “obavljaj” implicira strogu obavezu. koje kaže da neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). Ona koristi principe koji se odnose na premise i zaključak. možemo vidjeti da usuli-fiqh navodi mnoge primjere koji su izvedeni iz pojedinosti i detalja fiqha (furua). Nauka o usuli-fiqhu nije izuzetak. Nadalje. ako fakih želi da zna kakav status ima namaz. koji će pomoći naučnicima u fiqhu u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza.s. 5) Od disciplina u arapskom jeziku .Fetve i savjet Stranica 6 od 154 kada nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti tu implikaciju”. naprimjer.

zbog toga što su oni govorili čistim arapskim jezikom. fokusira na izvore Šerijata oko kojih nema razilaženja Kur‘ana. Ona tretira principe koji se koriste u procesu “izgradnje” pravnih propisa iz njegovih pojedinačnih dokaza. zatim na one izvore oko kojih ima razilaženja kao što su istihsan. vjeru. naučnici su prihvatili dva različita pristupa ovoj nauci. status slijeđenja specifične pravne škole itd.. Imam Šafija (umro 204. kontradikciju među dokazima.š.. inšaallah – . u to vrijeme. pa. Drugi pristup je šafijski (mutekellimini ). Nakon Šafije.) se smatra prvim naučnikom koji je sakupio i zapisao neke od ovih principa u svojoj Risali. Sunneta. mnogi koji nisu bili kvalificirani za idžtihad počeli su se baviti tim poslom./820. Jedan od njih je pristup Hanefija. Ono što je kasnije napisano bilo je uglavnom u smislu tumačenja već napisanog ili dalja elaboracija tih djela. Cilj ovih pravila bio je da pomogne mudžtehidima u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz šerijatskih tekstova. Kur‘anu i Sunnetu. prvi mudžtehidi su se “prirodno” koristili ovim pravilima dok su činili idžtihad. koji su svoju teoriju formulirali u svjetlu praktičnih šerijatskih propisa. svaka teorija koju je podupirao odgovarajući dokaz bila je potvrđena. Nadalje. istishab itd. konsenzusa i analogije. izvedenih od strane ranijih pravnika. kako se dokazi mogu koristiti za potvrđivanje stavova i tvrdnji. U to vrijeme usuli-fiqh je dobio svoj finalni oblik. Grane usuli-fiqha Ova nauka primarno tretira islamsku pravnu logiku. zatim tretira lingvistiku. Međutim. njene preduslove. Prema njima. nastavit će se. bilo je nedovoljno i neadekvatno. Ako pogledamo djela iz usuli-fiqha možemo zaključiti da se stvarni razvoj ove nauke desio u četvrtom stoljeću po Hidžri. a knjige. Stvarna potreba za takvom akcijom pojavila se onda kada se islam proširio u nearapska područja i kada su mnogi nearapi prihvatili Allahovu dž. Za vrijeme ranih dana islama ova pravila nisu bila napisana. tj. Ona se. tada su napisane. U to vrijeme se pojavio negramatički govor. istislah. koje će kasnije služiti kao reference. koji je svoju teoriju zasnivao na općim dokazima. ne gledajući na njihovu primjenu kod pojedinih pitanja. također. bez obzira da li se ta teorija slagala ili neslagala sa propisima uspostavljenim od strane prijašnjih pravnika. kako da se ukloni kontradikcija. i da ih sačuvaju od eventualnih grešaka i optužbi da možda formulišu propise po svojim željama i nahođenju. Sve ove činjenice su ponukale islamske učenjake da sistematiziraju pravila koja je svaki pravnik morao slijediti u procesu idžtihada. u procesu razumijevanja Allahovih dž. Značaj usuli-fiqha i njegov razvoj Značaj nauke o usuli fiqhu je u činjenici da ona predstavlja temelje na kojima je kompletna građevina islamskog prava izgrađena.Fetve i savjet Stranica 7 od 154 okoristila različitim diskusijama vezanim za pitanja ispravnosti zaključka zasnovanog na induktivnom rezonovanju. prema tome. načini na koji riječi saopćavaju i kazuju svoja značenja itd. koji ova pravila sadrži u svojoj prirodi. propisa koji se odnose na ljudsko djelovanje i aktivnosti. i razumjevanje izvora Šerijata ovih novih muslimana. Poznavanje arapskog. zatim razmatra idžtihad (pravno rezonovanje).š. rani mudžtehidi nisu imali potrebe da ovi principi budu sistematizirani. Prema tome.

Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio. te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri).) Izz b. 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure). a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje). Mugni.Fetve i savjet Stranica 8 od 154 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol? Odgovor: Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai. uistinu. 1/81. str. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah.” (Sahihul-Buhari. a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti. dok ga drugi muhaddisi. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. zabranjeno (haram). dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde). Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje. on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. Kada je Tariqu b. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest. nije lijek. Nije dozvoljeno.) Na osnovu spomenutih hadisa. zabranio da proizvodi alkohol. navodno. c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik. u granicama nužnosti. liječenje alkoholom. rekao: “Allah. uistinu. Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja.” (Qava‘idul-ahkam. (Mugnil-muhtadž. Ahmed i Ebu Jala. a u nuždi je dozvoljeno koristiti. imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam. d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani. inače. Kitabul-ešribe. pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela. i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda. jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. i ono što je. a osoba nije pronašla neki drugi lijek. alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu.s. kao Bejheqi. mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol. b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog. 4/255.” (Sahihu Muslim. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On. 1/251. uistinu. tj. (El-Hedijje alallaijje. 251. osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje. Suvejdu Poslanik a.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti. a ne postoji adekvatna zamjena. kao što je čišćenje rana i tome slično. El-Muhezzeb. nego je on. bilježe kao merfu‘. Kitabulešribe.s.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu. jer ona. bolest. 5/113. takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti. 4/188. jer je Poslanik a. 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist. može da mi kaže lijek za moje . po ispravnom mišljenju. b) u slučaju prijeke potrebe (nužde). e) ukoliko postoji potreba.

označila takve osobe. Allah dž. dužni smo spriječiti.š.š. precizne i naučno utemeljene istrage. zaista. Vi ćete. Allahov Poslanik a. nije vjernik. kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. tako mi Allaha. a to je najslabiji čin imana. osoba koja liječi Kur‘anom. Prema tome. neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno). kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.) Sve one koji varaju ljude.s. da bi Vama bila dozvoljena (halal). je rekao: “Tako mi Allaha. Allahov je Poslanik a. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. a ako ni to ne bude u stanju.” (Sahihul-Buhari.) Hadisa u ovom značenju ima puno.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže. želim da naglasim.” (Sahih Muslim. pomoć i podršku.) Dakle.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a.s. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi. Osobama koje gledaju u grah. Kitabul-iman. po islamskom učenju. nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. s obzirom da su takvi. a Poslanik a. Kitabus-selam. skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. tako mi Allaha. Ebu Zerr.” (Ahmed u Musnedu. Baqi musned el-muksirin. sjedenje u društvu . a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni). da ta posjeta. eventualno.š. radi dobra svih nas.) Poslanik a. bilo gdje i bilo kako. naricanje.s. da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom).) Ebu Zerru r. tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. LX:8. on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu. može pomoći. jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb). je rekao: “O. da se iskreno pokaju Allahu dž. nije vjernik!” Neko reče: “Ko to. Kaže Poslanik a.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica. preporučio bih da se toga prođu. i da zatraže oprost od onih kojima su. Preporučio bih ti. Mogu li da im odem na žalost? Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili. voli one koji su pravični. Odgovornim u Islamskoj zajednici. za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima. Allah. neko zlo nanijele. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni.” (Sahih Muslim. niti se protiv vas borili. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći. dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. Pitanje: Muslimanka sam koja prakticira islam. Na kraju. koje vračaju i bave se sličnim poslovima. ima komšija prema komšiji. naprimjer. da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili. Stanujem u soliteru. ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram). a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti.” (Buharija i Muslim. a Vi znate kolike obaveze. Ukoliko se o tome radi. neka ga bar srcem svojim prezire. kao što je. ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama.s. nije vjernik. upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod. uz Allahovu dž.Fetve i savjet dijete.s.” (El-Mumtehina. Kitabul-edeb. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje? Stranica 9 od 154 Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati. na osnovu tačne. ipak.s. Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim).a. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo. kada budeš kuhao čorbu. inšaAllah. findžan.

slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.. ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. uzeo je za ruku. Sunen. Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju. Svima njima. uzela ga za ruku. Tirmizi. da im je došao Allahov Poslanik a. kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je. s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž.) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje.) U hadisu. Baqi musned el-muksirin.a. roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili. Od Aiše r. Pokuđeno je. ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja. Kitabul-menaqib. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da. kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a. trčeći mu prišao. u islamu. a u čijem senedu ima slabosti.s. Vjerovjesnik a.” (Tirmizi. Sunen. Također. se prenosi da bi Fatima r.a.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r. Kitabul-edeb. je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a.a. nastavnici. i nije negativno reagovao. ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično.. Ubejdullah je ustao. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. (Ahmed u Musnedu. Kada je Sad b. u tom pogledu. bi ustao. Sunen. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu. Sunen. Ovo ustajanje. Još uvijek me muči ovaj problem. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. nakon što mu je Objavom oprošteno. Kitabul-džihadi ves-sijer. poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto.š. Sunen.Fetve i savjet Stranica 10 od 154 koje pije alkohol itd. prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima. koje je šerijatski dozvoljeno..s. poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto.s. ustala.) Kab b.” (Ebu Davud. Kitabul-edeb. uglavnom. Tirmizi. Kitabul-edeb. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju. a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram).a.. nadređeni i podređeni. koji prenosi Muavija r. (Buhari. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim. Sahih. u granicama svojih mogućnosti. i rekao da je hasen. profesori. a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam.s. Kitabul-edeb. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku. je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram). Musneduššamijjin. ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi.. Muslim.” (Ahmed u Musnedu. Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke. Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r. mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome. Ebu Davud. Sunen.a. Kitabul-džihadi ves-sijer. svi učitelji. ili kad je bila duže odsutna. Talha b. a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a. Kitabul-edeb.s. i rekao za njega da je hasen-sahih-garib. Sahih. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta.s. prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje. Ebu Davud. a .

a novine su. tj. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem. ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate. 119. b) nisu specifični za nemuslimane. Ukoliko neko ima pitanje koje zahtijeva hitan odgovor može me nazvati na telefon 072-410571 svakim radnim danom od 11 do 12 h.Fetve i savjet Stranica 11 od 154 ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja. uljepša svome mužu. Možemo kazati da su svi dozvoljeni. na izvjestan način.š. i u tom pogledu uzeti Poslanika a. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. Nesai. b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Pitanje: Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano? Odgovor: Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba. “Tahrimuddemi”. ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno.š.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. Prema tome. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž. “Kitabul-megazi”. ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima. Abdullah b.). Nadam se da će intelektualci. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju. (Vidi: Buhari. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab? Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se. koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu. Sunen. da oprosti i nama i njima. Molim Allaha dž. Ti ukrasi mogu biti različiti. ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam. te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju. javno mjesto. a ne na javnom mjestu. Sahih. sa lijepim nijetom. a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. usnu itd. Trudit ću se da što više njihovih pitanja nađe mjesto u ovoj rubrici. Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos. koji prakticiraju islam. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem. a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”. Napomena: Obavještavam braću i sestre da zbog brojnosti pitanja koja mi svakodnevno stižu ne mogu svakome pojedinačno odgovoriti.s. Vesselamu alejkum. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. Što se konkretnog slučaja tiče. c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. Džibrin upitan o . Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja. musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni. ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki.

Također. trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće. ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. da ne mogu. s. s. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji. tog tako važnog filtera u našem organizmu. izuzimajući uši kod žena.Fetve i savjet Stranica 12 od 154 stavljanju naušnice u nos. za koji je Poslanik. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). (Vidi suru “En-Nur”. a ako je žuta pola dinara. razlikuju od drugih. str. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima. čini mi se da to nije u našoj tradiciji.v. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu. Kada sam. traženje načina da se izdvoje. Uz to. (Vidi: Nejlul-evtar.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu. rekao da ga treba pretjerano čistiti. izapirući ga vodom. Na osnovu iznesenog. Izdanje “Darulvatana”. u Indiji. 222.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. u stvari. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama.. 1/278.) Prema tome. odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno.” Iz tog se može razumjeti da.) Da li to šteti zdravlju. ukoliko muslimanka ne nosi nikab. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. kada se uzima abdest.v. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza. kao što je kod nas običaj. Naime. Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci. kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. 182. osim na uši. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu. na osnovu trenutnog znanja. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu.s. da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. a žena se nije bila okupala. rekao je Ebu Davud.s.a. istaknu. onda pola dinara.” (“El-Beqare”.a. nakon tako dugog odsustva. 31. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa. Naime. U isto vrijeme napominjem. ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. npr. pokažu. ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji. (Fetavil-mer‘e.. ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana.” “Ovako glasi sahih predanje”. ako je hajz prestao.) Pitanje: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? . osim kada se posti. usne itd. Reci: ‘To je neprijatnost. povođenje za omladinom sa Zapada. i ne prilazite im dok se ne okupaju. postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. a kada se okupaju. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.

od osobe koja puši kutiju-dvije. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. Mekruhi se mogu. jer kada je u drugom stanju. što može biti ponekad slučaj. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. Kao zaključak. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju. Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Odgovor: Normalno je da svaki musliman. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. Preporuka bi bila da se u . Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. a sama njegova veličina. Međutim. nego se uveliko razlikuju. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruh-tenzihen. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). To su djela koja su štetna po čovjeka. Ne. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. Kada njegova šteta bude očita. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. zasigurno. kao grijeha. itekako. onda nije ni grijeh. Dakle. onda je to grijeh (haram). uglavnom. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. postaje zabranjenim (haram). a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. dobro znamo. blud itd. kako fizičkom tako i psihičkom. a korist nepostojeća onda. također. kao što je pušenje duhana. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. a to možda nije uvijek slučaj. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. kada puši. Novije generacije termin mekruh koriste. To bi značilo da je treća cigareta haram. da označe djela koja je pokuđeno raditi. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). Nije isti grijeh pušača koji. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. stepenovati. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruh-tahrimen. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli.Fetve i savjet Stranica 13 od 154 Odgovor: Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. pak to nije vid ponižavanja. Međutim. možemo reći da je to haram. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. Nadalje. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. U svakom slučaju. Ukoliko. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. sve je bliži haramu. pa makar to bilo ispod pojasa. ovisno o okolnostima. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. Naprimjer. Ukoliko je u tome vid ponižavanja.

za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas.š. Ako pak postoji bojazan da npr. odgovorio je Mugire.. Prema tome. ono je nužno potrebno. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. Što se tiče samog upoznavanja. rekao je Allahov Poslanik. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. nakon zaruke. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. počela redovno klanjati. Prije svega. Pitanje: Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. Ukoliko se pojavi vlasnik. Kada je Poslanik. isti je kao i prije zaruke. olovka itd. s.. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu.š. Šu‘be zaručio neku ženu. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. u kome nema grijeha. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. čuo da je Mugire b. a posebno kada za tim nemamo potrebe. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije. elhamdulillah..) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak. izgubljenu ovcu pojede vuk. toga klonimo. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. Otkako sam počeo prakticirati islam. dužni smo mu ga dati. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio. Da li je moja supruga u pravu kada . pa je vidi”. ne boji. Upoznavanje. dž. da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak. To znači. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. U tom slučaju. sa pokrivanjem ide malo teže. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti. kakav će status imati.s. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. Pitanje: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Odgovor: Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. upitao ga je da li ju je vidio.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen.Fetve i savjet Stranica 14 od 154 svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh.s.a. Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi. s. ne smije biti osamljivanja. a što se smatra vrijednošću.v. “Idi. Nadalje.v. dž.? Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. Status zaručnika. “Nisam”. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. postaje zabranjenim. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. na odgovarajući način. Mada je ona. Prema tome. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno.a. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. osame tako da ih treća osoba ne vidi.. Knjizi. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. zavisi od osoba koje se upoznavaju.

dž. svi ljudi bez izuzetka. pak. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile...s. Ebu Umame. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam.. a ne profesori islamskih nauka. što je. ponekad slučaj. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. To se prenosi od Ibn Abbasa. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. Od profesora islamskih nauka. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. s. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova . a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. s. Na kraju. zaista. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima.a. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. Allah. dž. Međutim.a. tj. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. (Vidi suru “El-Ahzab”. tj.a. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka.). Nevevi. Na osnovu iznesenog. Allah.š.v. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta. Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Odgovor: Islamska ulema.Fetve i savjet se poziva na njihove postupke? Stranica 15 od 154 Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze..v. znam da mnogi puno pate zbog toga.. komentarišući hadis br. LX:8. učenice medresa ili njihove profesorice. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. 21. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik. na osnovu pomenutog ajeta.s.š. bez sumnje je vid dobročinstva i. s. zbog te pozicije. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž.s. Nevevi. Upravo zbog toga.v. ali ne mogu savladati svoju slabost. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene.š. voli one koji su pravični.” (El-Mumtehina. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.v. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav. 14/144-147.. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške. Jedna skupina. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam.s. 14/145.a. griješe. prakticiranja islama. učenica medresa. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). Allah. s. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove. islamska ulema naglašava da svaki postupak. na njih ugleda.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. riječi. Ibn Ebi-Muhajriza.) Proučavajući to pitanje. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. nažalost. Naime.

tako da se. čini mi se u strahu i panici. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. pa im nemojte prvi nazivati selam. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. židovima. na BHT. s.. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju. moralnim. vjeru. u vezi nekog pitanja. od kojih je jedan opći. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima.. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove.š. jer BHT nije samo njihova.š. kršćanima. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema . ali im smeta da njihov pozdrav “es-selamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji. Naime. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. ne mora zbog toga izvinjavati. Pitanje: Student sam medicine. etičkim. a Allah dž. a drugi specifičan za to pitanje. mora izvinjavati što se. najbolje zna. koju oni ipak najviše finansiraju.. Izvršavajući tu svoju dužnost. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. r. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati.š.a. kada ih ne progone iz njihovih kuća. tako i onima koji žive u njihovoj sredini. Ako je BH multietična. imam Ahmed. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara.. s. jer je Poslanik. u svome Musnedu.Fetve i savjet Stranica 16 od 154 proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi. dž.s. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. ta zabrana.v. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. ako crkva zazvoni. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. kako na svoje potomstvo. političkim. ne usuđuje da nazove selam. Međutim. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje. pravnim.a. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. ekonomoskim itd. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabus-selam”. čuo ezan sa travničkih džamija. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. 26695. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama.) prenosi da je Allahov Poslanik. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. 26694. pa kada vam nazovu selam.v. multivjerska. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. dž. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović. kulturnim. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika.a.s.

Pitanje: Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. jer u nas većina stanovništva puši. Upravo zbog toga. Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. rekao im je. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje. U isto vrijeme. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). tj. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. grijeh. Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. To vam nikada neću oprostiti.” Isto tako. Poštovani brate. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače. a to je. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. kolege iz studentskih dana. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. jer će ih islam usrećiti. ipak. koji se vratio u islam. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. “A znate”. a. za razliku od Velike Britanije. Siguran sam da si ti. Naime. ti ćeš.Fetve i savjet Stranica 17 od 154 njima. jer time nanosi štetu čovjeku. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. inša-Allah. samo za sebe. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. na budućem svijetu. nemorala i podzemlja. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. On je nas. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. ukoliko ga istinski prihvate. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. izgubljenih radnih sati. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. jer nema sumnje da je zadržavanje. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji.” govorio je on. da se upoznaju s izvornim islamom. Osim toga. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. zašto ste islam skrivali za sebe. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. ali.s. često se sjetim kritika brata Bilala. . Gdje ste vi do sada bili. te mnogih drugih zdravstvenih. ali ipak ubija. Jeste da taj otrov ubija postepeno. te je živio i umro u zabludi. bez sumnje. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. a koje su roditelji odgojili u islamu. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici. nemoj dozvoliti da te sutra. bez obzira što nisi završio medresu. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr.

s.s. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. naprimjer. Muslim i drugi prenose od Imrana b. s.s. Sahihu-Muslim.s.š. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne.).) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. Na osnovu pomenutih dokaza. poželjno je da ih naklanja. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. “Kitabussalat”. (Vidi: Tirmizi.a.” (Buhari. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Odgovor: Da.)? Stranica 18 od 154 Odgovor: Poslanik.” Buharija. U isto vrijeme.v.v.s. za vrijeme obavljanja hadža ili umre.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab. zatim je Vjerovjesnik. r. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor. Allah će na njega donijeti deset puta. a Allah. poslije). a naročito kada bi ih Poslanik.s. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput. Pitanje: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”.” (Muslim. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. može nositi nikab? Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. smrti nije preostalo ništa drugo.s. pa onaj ko to čuje ne donese salavat.a. a zatim farze.v. Husajna da je Poslanik.v.s. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. Pitanje: Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede).v. Pitanje: Da li žena. neka ih klanja (tj. poznati hadis koji govori o imanu. Sačekali su da sunce odskoči. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna. Sunčeva toplota ih je probudila. i praksi njegovih ashaba.a. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem.) Poslanik.s. s. s. “Kitabul-iman”.” (Vidi.s. što znači pola sevaba.a.a. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.v.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude .Fetve i savjet s.a. Vidi: Fethulbari. s. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime.s.v. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe. s. s.a.v. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom.a.v. dž. upitao o nečemu. s. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.v. 4/63.v. Prema tome. hadis br.s. Klanjao je dva rekata sunneta. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. s. bilo prije izlaska sunca ili poslije. “Kitabud-da‘vat”. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost.a. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci.a. Nakon Poslanikove. 1838. “Kitabu džezais-sajdi. Sahihul-Buhari.v. naredio da se prouči ezan. Alejhisselam je pola te izreke.s. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu.a. Sunen. jer je Poslanik.a. Npr. s. s. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu. niti oblačiti rukavice.

š. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame.” (“El-Alem elislami”. a ako je to svjesno uradila. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. s. naredio je da mu oboje kosu.s. onda nije ništa obavezna. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. dž.v.s. Ukoliko žena ima kosu crne.a. “Kitabul-libasi vez-zine”. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b. s.a. . br. Žena može. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. smeđe ili neke druge boje. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. niti mijenjanje Allahovih.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. kako se navodi u mnogim hadisima. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. dok je osoba pod ihramima. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove. novembar. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. s. a ne bi im to preporučio.) Što se tiče korištenja drugih boja. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. Poslanik. dlanova i tabana itd. Tako su postupale Aiša. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. dakle boje koja se smatra lijepom. r. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. 14.v. Sahih Muslim. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. bi im to sigurno zabranio. stvorenja.š. 1625. s.v. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica.v.a.a. 1/324.s.Fetve i savjet Stranica 19 od 154 otkriveno lice i da nema rukavica. El-Medžmu‘.a. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. Kada bi naišli pored nas. s.a. dok je pod iharamom. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. (Vidi: Nevevi. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih.v. dž.š.s. mimo crne. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. Poslanik. na dan oslobađanja Meke. koji je bio potpuno bijele kose. Abdullaha da je Poslaniku. koja je hadisom zabranjena. dozvoljena je.s. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom).v. s.s. br. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. ali da izbjegavaju crnu boju. 2102. dž.a.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja.s. stvorenja. str. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. Smatram da to nije poistovjećivanje. došao Ebu Kuhafe. tj.v. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju. Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Odgovor: Upotreba kne za bojenje kose. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. s. Naime.a. Poslanik. (Vidi: Muslim. 1999.

v. Ta tajnovita mahana ogleda se. dž.v. koja ima utemeljenje u šerijatu. Prema tome. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli. jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. s. niti u praksi prvih generacija muslimana. ali da bi dova bila primljena. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. s. Ukoliko svjesno to nastave raditi. Zbog toga. a nekada to ostavi za ahiret. a Allah.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje.a.s. griješiti koliko hoće.a. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. nije to rekao. Nadalje.s. Kod njih je postojala rukja (odučavanje). 3. najbolje zna. To znači da čovjek može raditi šta hoće. 2. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti.v. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram).a. s. dž. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori. dž. Ukoliko su učile sure naopako. kada salijevaju stravu.š.s. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu.š. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. dž. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. u tom pogledu zabrinjava. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. nekada Allah.š. dž.š. rekao sljedeće: 1. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. na Mikailu. Posebno.s. da je Allahovo.a. ime napisano na Džebrailovom krilu.da će svaka želja biti ispunjena.š. ispuni nekome želju na dunjaluku. 4. ali su dobrog i ispravnog značenja. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio. što mnoge žene. 2.v. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. Arš dova. Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika.s. 3. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. To je neutemeljena tvrdnja. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik.a.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika.Fetve i savjet Stranica 20 od 154 Pitanje: Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile. s. salijevanjem strave. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu. kao npr. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. između ostalog. Međutim. npr. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku. Jeste da Allah. . na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica).v. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. s.

riječi: “.” (Kur‘an. a Allah. stavljaju riječi koje on nije rekao. 107. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. Sahih Muslim. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. “Kitabul-‘ilm”.. januar 1997. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. kao što je Nur-dova. XXXV:28). neka sebi traži mjesto u Vatri. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. bez obzira ko je dovu napisao. Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. biti udovoljeno. dž.v. oni to nikada ne bi uradili. dakle. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu. Što se Nur-dove tiče. shvatio sam..Fetve i savjet Stranica 21 od 154 Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati.a. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica. postoji i jedna i druga mogućnost. dž. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru.. hadis br. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan. Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi. na 155 str. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj.s. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze.. s. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. Primjer za to.Durin-nazim”.š. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. a ukoliko to ne uradi biće nesretan).” (Muslim. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br. No. još bolje. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi.š. koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil . s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. dž. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. To je vrlo opasna tvrdnja. najbolje zna.. vrijednosti znanja i Allahovih. . govoriti loše protiv islama. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota.).š. 8. dž. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd. a da mi.š. Molim Allaha.

s. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. 2. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. s.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd.v. s. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. a laganje na njega je veliki grijeh.a. Poslanik. Nadalje. dž. dž.Fetve i savjet Stranica 22 od 154 Naime. a ne od Allaha. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. s. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod. Prema tome. s. dž. 4.š. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim.a.s. dž. s. nas takvome namazu nije naučio.v. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. taj je ne može ni imati. riječ. . to ne znači da je Nur-dova ispravna.v. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji.v. nego čak i na arapskom jeziku. s. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. njegov san je od šejtana.a. dozvole. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati. Uostalom. 5. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. ne na staro-turskom. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku.a.š.s. pa su se čak. jer pamet čovjeku daje samo Allah.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar. To je laž na Poslanika. oružje. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove.v. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik.š. a kome On to ne da.s.a. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu. Jeste li ikad čuli da je Poslanik.s. To je izmišljotina. i njegovi ashabi. 3.a. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an. dž. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl.s.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. na osnovu toga. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani.v.v.a.š.v. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku.s. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti.š.a. Ukoliko se desi da neko. jer u tim starim kitabima. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao. s obzirom da Nurdova nije od Alejhisselama.s. Allahova. pa ni vjetar.. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku. s.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu.s.

Što se same Nurdove tiče.š. misleći da tako rade jedno dobro djelo. dakle. i to što više.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. nju je haram dijeliti i propagirati. može ubijati. što više grijeha budete radili.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. a da oni to ni ne osjete.š. 7.a. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. Prema tome. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. niti ga ispitivati. njima će Allah. stoga nemojte ga azab činiti. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. da nas Allah dž.s.) Pod ukrasima . Nur-dova je podvala muslimanima. Ona se kosi sa svim principima islama. i Njegova Poslanika.š. kad imate nešto vrednije. dž. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. s. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu.. neka zna da on poziva u kufr. Amin! Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Odgovor: Po Allahovom. dž. Radite grijehe. i poziva u kufr i činjenje grijeha. oprostiti ako se iskreno pokaju. toga sačuva. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. dž. laže na Allaha. Oni.” Poštovana braćo i sestre. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. Po ovome. zinaluk činiti. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu.š. postiti. vjeru dini-islam.v.. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. a onaj ko to svjesno radi.š. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. dž. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. vjere. prima iskrena pokajanja. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. klanjati.š. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu.Fetve i savjet Stranica 23 od 154 6. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. 31. jer Allah. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri.š.š. čovjek može biti najveći ćafir.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nur-dovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. Oni muslimani koji to nisu znali. dž.. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape. Molim Allaha. šta će vam Kur‘an i sunnet. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema. dž. dž. Allah će mu želje ispuniti. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. ne moraju biti muslimani.

š. pa su otkrile svoje tijelo. Oni koji se bave tim poslom su. On još kaže da je i Ebu Hanife. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. zadovoljstvo.Fetve i savjet Stranica 24 od 154 koji se ionako vide. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. Treba naglasiti da. koja je majka ljudskog roda. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. ili da. Onima koje se otkrivaju. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. koliko je grijeha. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. (a tu se ubraja sve što opija. Spas za ženu. koja rađa nove ljude. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Odgovor: Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne.. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. što žena više otkrije svoje tijelo. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. u trenerci? . uistinu. što vodi u razvod braka.. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji). uz pomoć šejtana. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. da one. kao i droge). zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. Ženama koje su zavedene. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. ružno i nazadno. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. kod nekih ljudi. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. misli se na lice. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. bilo prodajom ženskog tijela ili. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. pak. 1/10. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. poslije alkohola koji je majka svih zala. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. šake i odjeću koja se vidi. tj. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. a preko mas-medija. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. S druge strane. njegovim javnim izlaganjem. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. po preovladavajućem mišljenju. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. dž. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. to predstavili kao lijepo i napredno. treba pomoći da shvate svoju zabludu. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. Pitanje: Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. i ako rode poneko dijete.. Žena je još jedanput prevarena. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. da mu donose puno patnje i nevolja. za njeno dostojanstvo. u džamiju. Dakle. a to je. Žena. ali mnoge to ni ne znaju.

Fetve i savjet

Stranica 25 od 154

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov, s.a.v.s., oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. (Vidi: Sahihul-Buhari, 1/75.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće, nagi, obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim, 4/2320, 2/894,TefsirulQurtubi, 7/183.), njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz, jer se, po usulskom pravilu, u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta, a ne njegov specifični povod objavljivanja. Prema tome, ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. To je stav većine islamske uleme. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena, s tim da treba, kada je na namazu, da ima nešto odjeće i preko ramena, zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari, Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći, a da mu preko ramena nema ništa.” Žensko tijelo je ´avret, osim lica i šaka, i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz, kada hoće ući u džamiju ili, pak, pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi, treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna, da nije tijesna, da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. Muškarcima je, uz navedeno, zabranjeno nositi svilu i zlato. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz, ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Iz iznesenog možemo razumjeti da, ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove, u njoj se može klanjati, bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka, šalvara, čakšire ili drugačije. Međutim, iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge, pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja, a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd., da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima, o njihovim osjećajuma, tradiciji, običajima itd. Zbog toga, preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta, pa prema tome i u džamiju, pristojno se obuku i da, po mogućnosti, izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi, pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. U isto vrijeme, želim naglasiti, da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. Zbog toga, preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno, pa makar im to bilo neobično. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji, jer su nekada sportaši, uglavnom, bili veliki nevjernici. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama, kako u odlasku ili u povratku s treninga, svraćaju u džamiju. Za to nema nikakve smetnje, ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, a Allah, dž.š., najbolje zna. Pitanje:? Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”, koncert Sarajevske filharmonije itd. ? Odgovor: Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku, s.a.v.s, Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.) Poslanik, s.a.v.s, u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu), na kom je noć (vidna) kao dan. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu, “Musneduš-šamijjin”, br. 16692.) Naš miljenik Muhammed, alejhissalatu ves-selam, nije sa svojim ashabima i

Fetve i savjet

Stranica 26 od 154

sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima, sa pjevačicama i plesačicama... Nisu tako postupali niti njegovi ashabi, niti tabi‘ini. Za bajram je bilo veselja, igre i pjesme i to je sunnet, međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas, gdje su režiser Taleta i njemu slični, halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima, čini mi se zlonamjerno, da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe, jer to nije Poslanikova, s.a.v.s, uputa, a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita, u komentaru Tahavijine poslanice, dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove, s.a.v.s, upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. ulazak u džennet, bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima, nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove, s.a.v.s, upute. Sjetimo se primjera i Musab b. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Naime, on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Mekanske djevojke za njim su ludovale, zbog njega činile samoubistva. Musab, kada je primio islam, napustio je takav džahilijjetski život. Poslanik, s.a.v.s, njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo, pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske, mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam, ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan.” Poslanik, s.a.v.s, nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Umjesto toga, on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu, moralu, iskrenosti, pravdi, skromnosti, poštenju… Musab, r.a, poginuo je kao šehid na Uhudu, gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Oni, pak, muslimani koji hoće malo islama - malo ne-islama, ili se, možda, nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu, griješe. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu, s.a.v.s, nagodbu. Tražili su da se sa njim nagode, pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga, a drugu godinu on njihovog, nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi, a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Odgovor Poslanikov, s.a.v.s, bio je sasvim jasan. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Vama vjera vaša, a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun, 1-6.) Muslimani koji su, onako usput, na te koncerte odlazili, neka se sjete Poslanikovih, s.a.v.s, riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabuz-zuhd” i drugi.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabul-menakib”, i drugi.) Na kraju, naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno, a da su, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” Doduše, pravi musliman nije ustrajan u griješenju. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje, kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu, nimalo manji od njihovih.” (Muslim, “Kitabuz-zekat”, i drugi.)

Fetve i savjet

Stranica 27 od 154

U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Većina birtija, javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine, za muslimane su pripremile posebne bajramske programe, kopirajući onaj iz Zetre, ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je, kako kažu, bio veoma velik. Narod se, vjerovatno, za nekim poveo. Braćo i sestre, ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu, samo program treba da režiraju Allahovi, dž.š, istinski robovi, a ne oni koji su Allahu, dž.š, davno okrenuli leđa, a, vjerovatno, i On njima. Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka, tj. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da, to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Zabranjeno je da se njen sadašnji muž oženi njenom kćerkom iz prvog braka, nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. Pitanje: Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno, samo u prisustvu svjedoka? Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan, pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. No, i pored te činjenice, ne preporučuje se tajiti da je neko u braku, jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Oglašavanje braka je Poslanikova, s.a.v.s, uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.oglašavanje).” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) ”Oglasite brak, i učinite to u džamijama, i udarajte tim povodom deffove.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) Slijeđenje Poslanikove, s.a.v.s, upute najsigurniji je put. Pitanje: Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi, jer Poslanik, s.a.v.s, u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.” (Tirmizi, Sunen, “Babu ma džae enne ma bejnel-mešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha, dž.š, i Njegovim postojanjem? Ja sam, elhamdulillahi, čvrst vjernik, ali me ove misli zabrinjavaju. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao, ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. One dolaze svakom čovjeku. Ashabi su se požalili Poslaniku, s.a.v.s, u tom pogledu i on je rekao: “Allah je, uistinu, oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale, ukoliko to ne kažu ili ne urade.' (Muslim, Sahihu-Muslim, “Kitabul-iman”.) Kada ti

a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. Šu‘be. Zatim je (Poslanik.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. ipak.a. s.v. kako usrećiti nesretne itd. “Kitabul-fiten”. Sahih Muslim. SunenTirmizi.s. Molim Allaha.a.a. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”.v. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. Redovno klanjamo. dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi.” (Buhari. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem. r. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). “Kitabul-vudu‘”). rekao: “Šejtan se. tj. kako stoji u hadisu “Šejtan je. prenosi se: “Vjerovjesnik. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje.a. neka se zahvali Allahu. Sunen. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Odgovor: Da.a. Od Amra b. od Poslanika. 268. komšijama.v. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. Naime. rodbini. s. “Kitabul-vudu‘”).a. Od Mugire b. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo.” (Buhari. uistinu.s. s. dž. ali se nadamo da to nije tako strašno.) (Tirmizi. podsticanje na dobro) neka zna da je to.v. s. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. a kad su dvojica on je dalje. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika.Fetve i savjet Stranica 28 od 154 dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanir-radžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. r. “Tefsirul-Kur‘an”. s. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi). kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. a možda i danas. s.” (“El-En‘am”. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine.š. prenosi da je Allahov Poslanik. uistinu (sa čovjekom) kad je sam. svojoj porodici.” (Tirmizi. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. Mi znamo da je to grijeh.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.a. kako potire po ‘imami i obući. približava čovjeku.” (Muslim. Sve to će uticati da sutra.s.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. postimo itd. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. “Kitabuttahare‘”). uistinu. Vi kršite Allahov. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. Sahihul-Buhari.v. Mesud.š. Taj osjećaj nemira. Prije svega.š.s. dž. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. na koji način se.s. Zejda. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim.s. Međutim. potrao je glavu objema rukama. Umejje.v.a. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. r. o tome više ne razmišljati. kako nahraniti gladne.) “I ne približavajte se razvratnostima. koji se može potrati bez skidanja mahrame. r. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite .a. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. a i melek također. 32. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. Ja bih vam.) i takve misli otjerati od sebe. 151. Sahihul-Buhari. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. Abdullah b. pa ko to osjeti (tj. dž. i obuću.a. od Allaha. uopćeno može pomoći ljudima. Od Abdullaha b. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad.

Sahihul-Buhari.a. Pitanje: Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Odgovor: Pokornost Poslaniku. niti putovanje.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. kaže: “Kada vam nešto zabranim.š. dž. a kada vam nešto naredim.a.s. “Kitabu salatilmusafirine ve kasriha”.a. i koji često Allaha spominje. s.š. Allah. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. uradite onoliko koliko možete. borite se za svoje pravo. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. dž. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. s. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju.s.a. da se istinski pokajete. Sahih-Muslim. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. svoje nekulture) ne da pauzu. a da nije bio (u pitanju) strah. Dakle. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. a Allah. kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. Preporučujem vam. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj.v. a ne predati se strastima. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje.‘” (Muslim.v. te prilikom putovanja. s. a noćni (akšam i jacija) prije zore. spomenuti namazi mogu se spojiti.) Nadalje. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. u namaskom vremenu. ono što je Poslanik.v. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana. kada šejtan savlada nekog od vas.v. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. podnevskom ili ikindijskom. s. u vanrednim okolnostima. Nadalje. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama.s. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. Ukoliko ste iskreni tada ćete. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio.Fetve i savjet Stranica 29 od 154 istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera. govorio. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta. U slučaju potrebe. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati.” (“El-Ahzab”. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja.) U drugom hadisu Poslanik. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. toga se klonite.” (“El- . ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. ali nam profesor nije dozvolio.” (Buhari. Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. 36. ne samo da imaju mesdžide. kada postoji potreba. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju.s.

po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. kao što je. riječima ili djelom. Ko ponekad izostavi neki sunnet. za to neće biti griješan. televizija. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. Pitanje: Učenica sam srednje škole. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. Naša stvarnost je sumorna. najbolje zna. Da li je to ispravno? Odgovor: Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju.a. islamska ulema smatra da bi bio griješan. radio i preporučio da se radi. a ako pokajanje bude iskreno. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio.a. a to je ubistvo djeteta koje nosiš. s. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. Što se tiče drugog dijela pitanja.s. Uz to. Pitanje: Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. na šerijatski ispravan način. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili.v.v. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). Što se pak tableta za spavanje tiče.s. sve dok ti duša ne počne izlaziti. Međutim. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Odgovor: Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. bilo abortusom ili na neki drugi način.a. a to su. doista. imaš šansu da se pokaješ. sve grijehe prašta (ako hoće). Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu.s.v. tj. uradio tvoj profesor. s. treba naglasiti da se.š. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. a zatim i ostali mediji. nam se okrenuo prije nego je . U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. preporučio bih ti da ih ne koristiš. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. 21) Nadalje. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. kako ti. dž. Pitanje: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet.‘” (“Ez-Zumer”. prije svega. kao što je npr. uistinu.Fetve i savjet Stranica 30 od 154 Ahzab”. Međutim. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. uglavnom. On. sve ono što je Poslanik. nažalost. kao ti. mnogo prašta i On je milostiv. s. a Allah. nemoral činili.

Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu. odnos prema okolišu i svemiru. Dakle. međusobni odnos ljudskih zajednica. imajući u vidu da nam je Poslanik.a. islam tretira kako društvena. islam nije samo puka molitva i ljubav. s. “Kitabul-ezan”. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi.s. u slučaju islama do toga ne može doći. odnos prema umrlim ljudima. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora.) Dakle. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku. najbolje zna. Pitanje: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. koja nam je od neprocjenjive važnosti.š. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Odgovor: Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. s. zakone.Fetve i savjet Stranica 31 od 154 izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove. niti naučno . Npr. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. nije pravedno. islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. Dakle.š. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. dž. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. u pogledu ravnoteže u prirodi.a. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju.š. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin.s. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. socijalna. odnos prema duhovnim bićima. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. vidim iza svojih leđa.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. uistinu. dž. pa tek onda da otpočnu sa namazom. ekonomska tako i politička i druga pitanja. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka. Osim toga.v.‘” (Buhari. dž. odnos čovjeka prema čovjeku.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. a ne na njegovu štetu. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima. namaz će biti ispravan. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. odnos prema ostalim živim bićima. Ja vas. islam je sveobuhvatni sistem. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. te prema tome. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama. Dakle. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. 27. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. Sahihul-Buhari. a Allah.v. odnos prema prirodnim Allahovim. tako misle nevjernici. Ukoliko imam i ne postupi tako. nego je puno više od toga. zakonima itd.

što je pogrešno. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. tj.s. naređuju dobro a odvraćaju od . 2. također. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela . koji gledaju samo svoje interese itd.a. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. hutbe su govorile o skromnosti. ali na tome treba ustrajati. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. u periodima kad su muslimani bili dobri. i muslimani i nemuslimani. Ako to spriječimo. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. kada ukazuju na nepravdu. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. Međutim.) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro. Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. s.a. Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. samo što je islamska politika čista. neka me ispravi. Ona je. To je bilo mjesto života. Po islamskom učenju. Hutbe su tada tretirale život. islamski moralizira. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi.Fetve i savjet Stranica 32 od 154 opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. a odvraća od zla. i generalštab. boreći se protiv islama i muslimana. sigurno ćemo svi biti na gubitku. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. kada.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. kradu. kolonizirajući dio islamskog svijeta.a. Politika je sastavni dio islama.politike. a ja nisam najbolji među vama. ko od vas vidi da krivo radim. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. (kod nas i u svijetu) općenito. ali u onome što je grijeh. Kada me vidite na istini pomozite me. Nemuslimani su. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. danas je problem što muslimani. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. i skupština. varaju. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. r. a ne one koji samo lažu. a kada me vidite da griješim ispravite me. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. koji su potkupljivi. Muslimanima je divan uzor Poslanik. te institucije razmjeste na druga mjesta. klanjala džuma i ostali namazi. r. da je koriguje i usmjeri pravim putem.a. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. i kasarna i sveučilište. Ovo je islamska pozicija i opozicija. i muslimanima.” (“El-Maida”. a u islamu je poznato što je dobro. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. određen sam da brinem o vama.s. a šta loše. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr. sigurno svi biti sretniji. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo. jednom riječju rečeno.” Kada je Omer. tj.v. smrti.” Ovo je islamska politika. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu. zbog ukazanih potreba. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza. Takav pristup nema naučno opravdanje. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi.v. i cijelome svijetu. nema smetnje da se u današnjim uslovima. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha. životna pitanja. pravi muslimani. i gdje se. uz sve navedeno. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. s. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira.

etika i sistem koji obuhata cjelokupni život.Fetve i savjet Stranica 33 od 154 zla.” (“El-Asr”. da im ne dopuste da griješe. ide s vjerom ruku pod ruku. neki to pokušavaju spriječiti.” (“Et-Tevba”. sina Merjemina. a od nevaljalih odvraćate. iako se politika. Naučno neutemeljeno. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). tako i u dunjalučkim poslovima.” (“Al Imran”. i u Allaha vjerujete. kao nauka. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. kulturnim. odgovorio je. 1-3. takva politika sastavni je dio naše vjere. ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. To je. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. ona je akida (vjerovanje). njihovoj politici nema mjesta u džamiji.) To je. Allahov Poslaniče”. društvenim. ibadet (obredoslovlje). kako u vjeri. a od njih otklanja zlo. 71. Njegovom Poslaniku. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve.a. s.v. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. S druge strane. “Allahu. Njegovoj Knjizi. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. traže da se čine dobra djela. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. niti se pridržava ikakvih vrijednosti. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. i namaz obavljaju i zekat daju. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). smatra jednom od najodabranijih nauka. politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . upitali su prisutni. sama po sebi. Međutim. a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. U džamiji ljudi spoznaju istinu. bude odvojena od politike. također. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). da je koriste za sve što im dobro donosi.s. koji su temeljni dijelovi islama. Takva politika ne drži se moralnih normi. čovjek doista gubi. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. Štaviše. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. a od nevaljalih odvraćaju. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. koju joj je zacrtao istinski islam. Za džamiju je islamska politika. vođama muslimana i svim muslimanima”. ekonomskim i političkim. Dr.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali .) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. koje je Vjerovjesnik. Politika. 110. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. Džamija se gradi radi muslimana. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. također.

Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. dakle. puna svjesnih obmanjivanja. kako se neprimijetno povlače iz džamija. uglavnom. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. ako će se govoriti istina.š. zakon. u nekim aspektima.š. Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. vrijeđanja časti. makar to bila i politika zvanične vlasti.Fetve i savjet Stranica 34 od 154 od griješnih postupaka koje su radili.) Kroz pružanje savjeta. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem.” (dr. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. džamija je mjesto za politiku. možda. homoseksualci. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. puna lažnih obećanja. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi. Interesantno je. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. b) daje se vlast većini. dž. neutemeljenih optužbi. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara. ovih dana. bez obzira bila islamska ili neislamska. Međutim. Nažalost. Zbog toga će. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. Rijetke su prilike kada npr. jer je protežirana politika jedne stranke. Prvi safovi su. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. 2/196-198. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. Kao zaključak. vrlo jednostavan. c) što se političari. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. a ne stranci. a za tu. ogovaranja (gibeta). a koja je puna laži. preporučivanje istine. ali ne svakakvu i mjesto za političare. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. Pitanje: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Odgovor: Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. . fašisti itd. Jusuf El-Kardavi. dž.. ali ne svakakve. bore za glas većine. došla na vlast. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“ElMaida”. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. Zašto je bilo tako odgovor je. zakonu. ataka na ličnosti. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. korištena u negativnom smislu. 78-79. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. Smatram da je taj termin pogrešan. kako je dr. Nije problem.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. a ne vladajućoj stranci. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. Fetava mu‘asire. takvoj politici nema mjesta u džamiji. pogrešnu politiku. drogeraši. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. dakle pogrešno. a ne za istinu i pravdu. možda. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. bez obzira o kome je riječ. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla.

tj. zakona. bira se ono koje je manje. bluda. u mnogim elementima. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”. glasajte za drugog. Islamska demokratija suštinski se. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. borba za glas većine. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. (Između dva zla. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. po šerijatu. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese.š. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? Odgovor: To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio. dž. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. prljava politika. ali hoće popiti. 55. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. jer imati partiju. Pitanje: Da li muslimani treba da glasaju na izborima? Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju. Pitanje: Definišite mi. Islamska demokratija je.) Dakle.) U ovakvoj situaciji. misli se na šuru. za one koji će promovisati pravdu. Svako sebe dobro poznaje. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. lik islamskog političara. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije.) Npr. licemjerstva itd. laži. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. jer je on manje zlo. ipak. (Vidi: “Ez-Zumer”. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Ja se. ogovaranja. pravedan. tadi bi muslimani imali izbor. Ukoliko bi bilo više takvih partija. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. dž.Fetve i savjet Stranica 35 od 154 Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bilelfazi vel-mebani. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. 38. dakle. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. nadam da takvih osoba kod nas ima. Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. To zbog toga što Allah. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije.) Prema tome. Nažalost. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete).š. mi taj farz još nismo izvršili.” Prema tome. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje .

dž.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju.” (Buharija i Muslim) Prema tome. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. najbolje zna. ako si uvidio. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima.š. Pitanje: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Odgovor: Ezan je.v.a. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. Naime. kada je Abdullah b. 2/554. Međutim. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure El-Maide. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. po islamu. dž. dž.s. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. uglavnom.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima. tj.v.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. onda je u svojoj kući nećeš držati. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. godišnjica. b) od posljedica. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. pet puta dnevno na sedždu padao.a. riječi ezana. s. učenja na kaburu itd. Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. Poslanik. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili.š. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu.s. a Allah.s. s. a Allah.) Dakle.š.v. najbolje zna. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. Zejd kazao Poslaniku. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. s. Sunen.Fetve i savjet Stranica 36 od 154 el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. nepristojan način. mu nije rekao da on ezan prouči. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. riječi ezana. sedmina. ”Kitabus-salati”. Ponekad je rimovana. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani.a. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. Ibn Madže. Da li . kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori. Međutim. četeresnica. tj. zatim učenje tevhida.

s.Fetve i savjet umrli od toga imaju koristi? Stranica 37 od 154 Odgovor: Allah. učio na kaburu umrlog. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. vama pridružiti.s.) Ne prenosi se da je Poslanik. Mi ćemo se. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom.” . s. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši.” (Muslim. ”El-Dženaiz”. kada je kazao: ”Vi ćete. Istinu je rekao Poslanik. 380. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa).) Što se tiče sedmina. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka.v. dž. Sahihu Muslim. s.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. godišnjica.v. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana. To su prihvatili i muslimani. haram. i koji često Allaha spominje. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. Marka. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. r. Sunen. za pare). odgovorio je. Affan. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. učio Kur‘an umrlima. da im se Allah smiluje. 2/672.” (El-Ahzab. br. 975.a.).s.” (Šerhul-akide et-tahavije.v.” (Ebu Davud.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor.”.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. kako prenosi Osman b.” (Iktidaus-sirat el-mustekim.v. ništavne.. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. Hasane i druge pripremaju sedmine.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče. mu‘mini i muslimani. ili ih posjećuju. s. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja. Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. obilježavajući sedmine. ”El-Dženaiz”. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili. ashaba) to radio. 2/671-672.a. bi govorio ashabima. s. 21. Stjepana itd. uistinu. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. i nevažeća (batil) djela. jer on se sad ispituje.a. Sve su to novotarije. govoriti Allahu ekber. četeresnica. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju). Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Esselamu alejkum stanovnici ovih kuća. četeresnice i godišnjice njihove smrti. ne prenosi se da je Poslanik.) Svoje ashabe Poslanik. br. aršin po aršin. trogodišnjica itd.. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi.š. To su kršćanski običaji. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. četeresnice i godišnjice.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. s. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Molim od Allaha spas i za nas i za vas. tako da se i za Muhammede. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. pedalj po pedalj. niti dao olakšicu u tom pogledu.) Međutim.a. inša-Allah.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. a to je preferirajuće mišljenje.s. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela.a. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije. str.v. 2804. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. lažne). ili tespihati ili tehlil činiti (tj. niti je to naredio neki od imama u vjeri.s.” Isto tako.a..

treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. odnose se na one koji crtaju.v. Molim Allaha. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. U svakom slučaju. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate.s. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. onima koji treba da budu najugledniji među nama. vajaju i tome slično. dž. da ih u tome pomogne.” (Sahihu Muslim. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. kako ne bi došlo do obožavanja iste. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. džamijski odbori ih vrlo često na to prisiljavaju. a koja nije ponižena (tj. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi. kao što je prostirka i slično. s.Fetve i savjet Stranica 38 od 154 (Buhari. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. Međutim. najbolje zna. br. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija. da bi osobu uljepšao i tome slično). sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža. Pitanje: Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. dž. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija.š. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. dž. r. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. . nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. 3/1664. ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas. Sahihul-Buhari. ”Kitabul-libasi vez-zine”). a ne samo preko svoga imama.a. a Allah. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu. 6775.) I na kraju.š. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. Danas je to malo i teže. Štaviše. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam. Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. neka je na njih selam. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”. (Sahihu Muslim. Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. kada je na vratima Aišine.v. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici.) Poslanik. Žalosno je da se o imamima.a. s.a. da bude obješena na zidu). Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu. što ih tako tjeraju da žive od harama. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”.s. a znamo da su se Poslanik.š.

Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. malo problematično. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. a ne prva supruga. dž. jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje.v. ti možeš farbati kosu. (Vidi: Muslim. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. koje treba da prethodi braku.Fetve i savjet Stranica 39 od 154 Pitanje: Moj zaručnik oženio se drugom. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. pošto u braku.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. Pitanje: Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. a ne iz potrebe. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga. zaštiti djevojku. validan. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. dž.a. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali.” (En-Nahl.) Naravno. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. br. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. U svakom slučaju.” (Buhari. smatram da je tvoj zaručnik. Što se obrva tiče. Sahihul-Buhari. Njegov postupak bio je pogrešan. farbanje i skraćivanje kose. Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. Poslanik. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu. a Allah. s tim da izbjegavaš crnu boju.š. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Odgovor: Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. tako da upoznavanje. a Allaha kao jamca sebi uzeli. jer Allah zna ono što radite. Kitabul-iman. a njegov brak. U konkretnom slučaju. mora se priznati.š. Sahih Muslim.a.? Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. a Allah. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. bude ozbiljno i isključivo radi braka. najbolje zna. ”El-Libas vez-zine”. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte. Pitanje: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? .s. između ostalog. možeš potkraćivati kosu. s. što je sa dugim noktima. 33.v. U slučaju potrebe.) Isto tako. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. puštanje nokata itd. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. s.s. najbolje zna. nema smetenje da žena te dlake ukloni. 91.

v.s. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam.) To što oni pogrešno vjeruju. Zamahšeri. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. zatim jevreje. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali.a.a.v. Nevfel i drugi. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta.) i nakon što . Sudnji dan i Muhammeda. 1/438. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj.v. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju. El-Keššaf. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin. Poslanik. ako prihvate pravo vjerovanje.s. s. 30.” (Ali Imran.” (Et-Tevba. prije Muhammedova. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka. postaće kod Allaha vjernici.a. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere.” (Kurtubi.” (Tirmizi. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog. Bahri Rahib. 3/112. 1/439-440. Saide. Pitanje: Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Odgovor: Da. s. ili su varalice. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati.Fetve i savjet Stranica 40 od 154 Odgovor: To nije tačno.v. s. ne slijede ispravno Knjigu. tj.) Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova.s. poslanstva.s. Razi. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. Mefatihul-gajb. El-Džami li ahkamil-Kur‘an. Habib Nedždžar.a. nakon Muhammedova poslanstva.s. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. Štaviše. ”Es-Salat”. Nesai. postane vjernikom u Allaha.” (Vidi: Kurtubi. Sunen. 19. postao poslanikom moći zaraditi džennet.) Pitanje: Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Odgovor: Da. Tako da. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere. 1/72.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. a ne i srcem. sljedbenici Knjige).a.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. s. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. postao vjerovjesnikom. ne oduzima im status ehlukitabija. sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima. Vereka b. zatim kršćane i na kraju sabejce.v. ElDžami li ahkamil-Kur‘an. poslanstva kao što je bio Kiss b. čak i ako je on već oženjen.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed. Naime. prije Muhammedova. Sunen.s.a. s. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju.s. ili su neznalice. s. a.v. ona nema pravo da to odbije. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa.

dž. 19. a ne u riječi. Poslanik. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama.v.” (El-Bekare. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu. je halal (dozvoljeno). sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu.) Najbolji kod Allaha. dž. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. dž. biće od stanovnika vatre. Pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž. dakle.) Međutim. Allahu.š. te je prema tome dozvoljeno (halal). da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. Sahihu Muslim. nagraditi samo na dunjaluku. vjeru.š.s. ukoliko je stručan i od povjerenja. najbolje zna. zaista.s. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. a on je. dž. s.š. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. Prema tome.” (Al Imran.š.š. 240. Pitanje: Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Odgovor: Da. ipak. bez obzira kakvo ono ime nosilo. Objave. jer. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. dž. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju.a. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima.” (Muslim. Ljudi se cijene prema svojim djelima. a ne alkohol. islam jedino priznata vjera. bio jevrej ili kršćanin. ako želi biti musliman. prema sebi nepravedan i lakomislen. Da nas Allah. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi.š. Pitanje: Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Odgovor: Da. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. riječi: ”Ko god čuje za mene.” Suština kaže da je to sirće.a. da je kod Allaha. s. Vjernicimuslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. ali ga je preuzeo čovjek.).” (Buhari.š. u granicama mogućnosti.š. 200.š. br.s. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima.Fetve i savjet Stranica 41 od 154 sazna za Poslanikove. dž. dž. Sahihul-Buhari. s. nemusliman.v. najbolje zna.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove. Plemenitog Kur`ana. ”El-Džihadu ves-sijer”. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. dž.a.” (El-Ahzab. a Allah. 1/134. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. musliman osjeća kao dužnost i emanet.š.) Ili.š. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama.v. Musliman u taj princip mora . kaže: ”Tako mi Allaha. Allah.. 72. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti. u El-Iman. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. može osunetiti muslimansko dijete. Zemlji i planinama ponudili emanet. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. a Allah. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke. jer Allah. dok će nemuslimane. za njihova dobra djela. u islamu nema nacionalizma. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. dž. dž. i prakse Njegova Poslanika.

ekonomskom izolacijom i tome slično. ko im bude privržen svojim srcem. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. 8. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. srcem. 8-9. svojom suradnjom. 51. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana.” (El-Enfal. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. zaista. dž.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu.Fetve i savjet Stranica 42 od 154 vjerovati i praktično ga primjenjivati. i druge osim njih. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima. (Vidi: Buhari. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. Allah. i postaje sastavni dio njihove grupacije. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. ili na bilo koji drugi način. Poslanik. zatim zabrana da se ubija stoka. Uzvišeni Allah. 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. s. protiv njih svaki musliman dužan je da se. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. u granicama svojih mogućnosti. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. smatra se njihovim. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani.” (El-Mumtehina. 1/713) . a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. dž. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci.. s. 2363.a.s. jer svakim dinarom. ”Kitabul-Musakat”. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. svojim imetkom. smatra se njihovim. klanjem. 61. Allah ih zna.. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima.s. Dr.” (Kardavi. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Fetava muasire. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj.š. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. voli one koji su pravični. dostojanstven odnos prema muslimanima. bori na najbolji mogući način. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. Sahihul-Buhari.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan.a. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. svojom rukom.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos.” (El-Maide. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite. Uzvišeni Allah. i istrijebiti ih ubijanjem.v. svojim jezikom.” (El-Bekare. jezikom. monasi u samostanima. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. to je najbliže čestitosti.š.v. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše. Vi ih ne poznajete.) Dakle.) Dakle. 256. i bojte se Allaha. žene. hadis br. neprijatelje vjere.

zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj.” (En-Nur. Da li su u pravu? Odgovor: Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog.v.v.a. “Kitabus-sunne”. “Kitabu-l-‘ilm”. iz straha da se time ne uvede novotarija.) Na hutbi petkom Poslanik. zaista. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. 12. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. s. Ebu Davud. pravednih halifa. To je veliki uspjeh.s.. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. ♠ Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. rebiu-l-evvela. a iz očiju suze potekle. Kitabu-l-džumu‘a. posebnim svečanostima. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. Tirmizi. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa.a. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da.) Irbad b. dž.v. mevludima itd. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi. on to nikada nije uradio. imao je običaj kazati: “Uistinu.a.s.v.s. najbolja uputa je uputa Muhammedova. a svaka novotarija je zabluda. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.a. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti.a. Najgore stvari su novotarije.v. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. “El-Mukaddime”. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog.a. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. 63.s. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su.” (Buhari.s. kao da je to govor onoga koji odlazi.s. Uistinu. U osnovi. dž. većina islamske uleme smatra da je . s. miljenika Muhammeda.) Allah. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.. 100. i bojte se Allaha jer Allah.v.” (Ibn Madže. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. s.” (El-Hašr. Poslanika. pa nas posavjetuj.a. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at).” (Muslim. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. dž.Fetve i savjet Stranica 43 od 154 Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. u prvom redu. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru.v. s. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. s. najbolji govor je Allahova knjiga. Sunen. Međutim. a što vam zabrani ostavite.š. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. Kitabus-sulh. O njima Allah. to uzmite. koji su na pravom putu poslije mene. a kamoli kazati?! Poslanik.s. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. a i oni su zadovoljni Njime.” (Et-Tevba.s. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. Držite se toga. Upravo iz tog razloga.v. Sunen.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja. nije dostavio. s. a da li to može musliman i pomisliti.š. dž.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. a ne onaj koji inovira. to je odbačeno. Sunen. 7.a. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. s. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. Sahihu Muslim. Sahihul-Buhari.š.š. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob. strahovito kažnjava. s.

kao što je miješanje muškaraca i žena. Ukoliko on to nije u stanju. kao njihovo dijete.a. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. kamata se ne smije ostavljati banci. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima.” Upitali smo (tj. Poslanik. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. ko drugi!”. odgovorio je. Međutim. . tiče stanovanja kod njegovih roditelja. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. s. (Muslim. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema utemeljenja u islamu. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete. uistinu.s. Što se. slijediti one prije vas. aršin po aršin. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku.v. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora.s.a. Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. Doduše. s. koja mu ne dolikuju. pak. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan.s. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. iz opravdanih razloga. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu.v. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti. rođendana grijeh. pedalj po pedalj. čak i ako preselite na drugo mjesto. pa čak i poželjna. Ako to nije u stanju učiniti. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu.a. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge. Treće. ♠ Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Odgovor: Prije svega. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata.Fetve i savjet Stranica 44 od 154 obilježavanje Poslanikovog. a koja oni nazivaju mevludima. pa prema tome i u ekonomskoj. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. imaš pravo na razvod braka. Četvrto. kao npr. kako stoji u hadisu. Sahihu Muslim. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. s. unuci i snahe. imaš pravo na razvod braka. Ukoliko. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno.v. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. Drugo.

s. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. (Vidi: Buhari. ”Kitabus-savm”.a. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. U suprotom. s. a ne u svom. 1996. Prema tome. Sahihu Muslim.s. ”Kitabu-l-hadždž”. Ukoliko ne klanja džumu. obavezan je klanjati podne. 1087.). Sahihu-l-Buhari. Muslim. Sahihu Muslim. 827. br. Muslim. br. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Odgovor: Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz.s. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga. ona može putovati sama. ♠ Pitanje: Ako je bajram petkom. To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. c) tri dana i tri noći.a. 1338. 1089.Fetve i savjet Stranica 45 od 154 Peto. a mi ćemo džumu klanjati. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. ”Kitabur-reda‘” br. ”Kitabu-l-hadždž”. Muslim.s. br. Sahihu-l-Buhari. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. Npr. onda ne može.”Ikametus-salati ves-sunne”. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. 1197. kako ih ja razumijem. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. (Vidi: Buhari. Prema tome. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike.” (Ibn Madže.v.a. 1086. 1341. smatram da za to nema smetnje. inša-Allah. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. . a ako ne postoji. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. 1862. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. osoba ne treba sama za sebe klati akiku.) Navedeni hadisi. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. dok je on bio kod Poslanika. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. a kojima je potrebna pomoć. br. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. ”Kitabul-džumua”.v. ako će bilo što od toga biti ugroženo. Sunen. ”Kitabu-lhadždž”. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari. Sunen. Ko hoće. ako njena čast. ”Kitabu-l-hadždž”. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka.). došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. odnosno sigurnosti. br. s. (Vidi: Tirmizi. b) dva dana i noći. Naime. ”Kitabu-ldžumua”.v. Sahihu Muslim. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. Sahihu-l-Buhari. rekao Adijju: ”O Adijj. br. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. može poduzeti takvo putovanje. ovo mu zamjenjuje džumu. Dakle. ♠ Pitanje: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Odgovor: Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka.). govore o uslovima.) ♠ Pitanje: Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Odgovor: Ne. Tada je Poslanik.

♠ Pitanje: Propustila sam. postim i radim druga djela licemjerno. 1/493. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. Sahihul-Buhari. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. Bedaiussanai‘. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. ”Ako budeš duže živio. prije svega. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu. (Vidi: Fethu-l-kadir. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. a ako to ne urade svi su odgovorni. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. dž.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. pratiti u životu. br. kasnije kad odraste. dužna napaštati propuštene dane.”. ”Kitabul-menakib”.. treba uzeti u obzir sve okolnosti. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Dužna si.š. a zatim si. da bi me drugi vidjeli. ♠ Pitanje: Često mi na um padne misao da klanjam. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. dva biti . Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. 3595). Zbog toga. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. ♠ Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. da ti da iskrenost u djelu. S druge strane. a Allah. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje.š. čast. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. ♠ Pitanje: Moj sin redovno mi šalje novac.Fetve i savjet Stranica 46 od 154 Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. El-Mugni. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Odgovor: Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). ali sam čuo za nju”. Isto tako. tj. bez obzira što ima mahrema. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. rekao je (Buhari. jer stid je dio imana. u granicama mogućnosti. Šta više.š. najbolje zna. pod izgovorom da su im djeca još mala. najbolje zna. odgovorio sam. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. 2/638. a Allah dž. bilo s mahremom ili bez njega. Bolje im je sačuvati svoj obraz. zbog mjesečnog pranja.. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu. kroz dugi niz godina. uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. dž. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet. 2/40. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. mada mi nije potreban. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš.

voli. 40. koji su silovali i palili. na budućem svijetu-ahiretu. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. Dakle. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. I ne tuguj za njima. neće stići. starce. Treće. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. jer npr. ipak. Uostalom. u ovim okolnostima. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. četvrto. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. kao pojedinci i kao zajednica. a ono na budućem svijetu. onaj ko vjeruje u Allaha. snosit će odgovornost. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. Uz prethodno rečeno. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija .” (Eš-Šura. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. No.” (En-Nahl. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. a onoga koji oprosti i izmiri se. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. Međutim. Odgovor: Prije svega. da ih sudski ne goniš. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala.š. jer. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. koji Allah. Ja znam da je nemoguće. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu.š. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. ako ne na ovom. Strpljiv budi! Ali. ne voli one koji nepravdu čine. a ako otrpite. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. u Allahovoj. I na kraju. Prema tome. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. dž. dž. uistinu. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. ne treba patiti.) Dakle. bolje za strpljive. Pitanje: četnici su mi pobili cijelu porodicu.Fetve i savjet Stranica 47 od 154 ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću. On. dž. Allah će nagraditi. uprkos tome. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. a to je najvažnije. to je. tj. Drugo. Hvala Allahu. a ako to ne urade. žene. praštati treba onome ko to zasluži. 126-128. postići potpunu pravdu.š. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad).) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. dž. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. gotovo sigurno. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Uz to.š. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. doista. i u dobru i u zlu. Normalno. na ahiretu će to sigurno postići.

Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. 3/476. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid. 1341. ko umre od stomačne bolesti.. Dakle. 1915. Tahavi. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. El-Hidaje. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid.” (Tirmizi. gasuli i klanja mu se dženaza. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza.a. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. MuhtesarutTahavi. ”Kitabud-dijat”. za razliku od prvog.v. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. 1/320-325. Klanjao je Sa‘d b. ”Kitabul-dženaiz”.) Ibn Rušd kaže: ”Što se . pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. 40-42. i rekao da je hadis vjerodostojan. 1823.s. Poslanik. Kasani. Muazu a on je bio šehid. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. El-Lubab fi šerhilkitab. (Muslim.v. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza.s. žene i starce. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. 1/125-136. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. 1/90-93. Bedaius-sanai‘. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi.” (Buhari. s. ”Kitabul-edeb”. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen. ko umre od kuge je šehid. 3/337.v. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. koji je umro pod ruševinama.s. str. br.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni.” (El-Muhalla bi-lasar.a. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. pojeo ili popio. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe.a.a. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. zaista. Sunen. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. Međutim. Sahihu Muslim.a. (Vidi: Marginani. ko pogine braneći svoj život je šehid.Fetve i savjet Stranica 48 od 154 koji će ponovo pokušati da kolju. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”. br. ko umre od otvorenih rana po tijelu. pa prema tome i utopljenici. 6133. s. koji se utopio. br. Odgovor: Prije svega. oni se gasule. ”Kitabul-imare.v. ”Tada bi. siluju i ubijaju muslimansku djecu. Njega nisu gasulili.s. odgovorio im je.) U trećem hadisu Vjerovjesnik.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. ali se. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu. od kuge. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik.a. upitali su. ko izgori u požaru. 1/90-98. s.s.” (Nesai.v. Sunen. Sahihul-Buhari. Međutim. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. rekao im je. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge.” (Ibn Kudame. br. u mom ummetu bilo malo šehida”.. Muttefekun alejhi. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. s.) ♠ Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik. ko se utopi. Mejdani. ”A ko su onda šehidi. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. s.s. To je stav sve islamske uleme. žena u porodu. Allahov Poslaniče”. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza.v. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti. Mosuli. ili od zadobijene rane od koje se umire. s. Mugni. nego su ga onako u odjeći ukopali.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa.

br. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. i ako se vrate ženama. ukoliko ona to od njega traži.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. pa.š. ”Kitabun-nikah”. Oni kažu da muž. 211. 2/66. (Vidi: Behuti. Bedai‘us-sanai‘.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. (Vidi: Kasani. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.) Dakle. po zakonu. br. To . on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti.) (Vidi: Ibn Hazm. ”Kitabun-nikah”. El-Kavanin el-fikhijje. a on se svoga prava može odreći. rok je samo četiri mjeseca. 9/174. pa. Allah zaista prašta i milostiv je. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. ukoliko je muž u stanju. Kada ona to od njega zatraži.) Koliko se sjećam. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. El-Muahlla bi-l-asar. Prema tome. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. Sunen. 2/331.” (El-Bekare. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. Allah doista sve čuje i sve zna. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. 1736. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. 228.” (Trimizi. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Bedai‘us-sanai‘.” (Muslim. a među njima je i utopljenik. 222. ”Kitabur-rida”. Oni kažu da je to muževo pravo. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. s. ♠ Pitanje: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Odgovor: Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. 5194. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. samo. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa. br. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška. 2/331. Keššafu-l-kina‘.s. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor.v. Šafije kažu da je to dužnost jedanput. 5/214. Sahihu Muslim. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži.Fetve i savjet Stranica 49 od 154 tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti. str.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti.” (Bidajetulmudžtehid. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti.” (Buhari. El-Muhezzeb. 1/226. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči.a. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. dž. 226227. a ako odluče da se rastave.” (El-Bekare.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to.) Dakle.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. U pogledu tih prava i obaveza Allah. 1080. (Vidi: Kasani. s obzirom da može imati četiri žene. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. Sahihu-l-Buhari. Ne znam razlog zašto se to desilo.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. (Vidi: Ibn Džuza. dok se ona ne odazove svome mužu). Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Međutim. (Vidi: Nevevi.” (El-Bekare. on je dužan odazvati se. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža.

”Kitabu-l-ešribe”. 90. nakon što je spomenuo intimni bračni život. kaže. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu.Fetve i savjet Stranica 50 od 154 zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku.. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi.š. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. dž. razvode brakova.v. intimnim odnosom. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. ♠ Pitanje: Učenik sam trgovačke škole. Mudžahid. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. neporočan.a. Seid b.s. jedno kod drugog nalaze smiraj. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Alkohol je.” (ElBekare. Nadalje. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama.a. br. da traži razvod braka. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. 187. 1/298.) Kada bismo za saobraćajne udese.s. Isto tako. s. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. a ta zaštita postiže se. da je zadrži i oženi drugu. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. a Allah dž. od Enesa b.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. ubistva. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol. Malika.). (Vidi: El-Maide. Na kraju.itd. kroz intimni odnos. (Vidi: Nesai. a odjeća znači zaštita. Upravo zbog toga Poslanik. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir. dž. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. s. Muž i žena. a vi ste njihova odjeća. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio. najbolje zna. (Ebu Ja‘la. kada udovolji svojoj potrebi.š. prije svega. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. one su odjeća vaša.. pak. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. 5572. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. Prema tome. razne vrste nemorala. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. ona može to da trpi ili. naredio je mužu da. nepristupačan. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. kako Poslanik. majka svih zala. Musned. svađe.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. Džubejr i drugi. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to pitanje: da ženu pusti i traži drugu. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. jer je Allah. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. ona može tražiti razvod braka. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom. biti čist. nevin itd.š. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. a može se i strpiti ako hoće.) Dakle. a .v. dijetom itd. Dakle. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. silovanja. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. (Vidi: Ibn Kesir. jer Allah. tuče.

ako želi postići svoje pravo. r. zakon je da se čovjek. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu. mora za njega izboriti. najbolje zna. ko ga ga pravi. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. kome se pravi. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru.a.v. jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. na osnovu principa o prijekoj nuždi.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze.a.” (Ahmed. tako da alkohol u njemu visoko kotira. br. Molim Allaha.s.š. naše tzv. ko ga kupuje. Allahov. ko ga toči. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol.š. Musned. preko svojih institucija. dž. da te pomogne. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. Dakle. Ibn Umer prenosi hadis. te ih tjeraju. prokleo: alkohol. da to činiš. da je Allahov Poslanik. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. oni ih na to ne bi prisiljavali. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman. preporučio bih vam da. Isto tako. Ukoliko bi takvih osoba bilo. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica.š. s. kada se nađu u poziciji. 5458. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. a smrt ga u tome omela. Uz to. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. Uz sve to. onoga ko ga pije. Međutim. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite.s. uključila u borbu za prava svojih članova. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz . bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). s. Nažalost. U svakom slučaju. dž. od svoga babe Umera. da dolaze u kontakt s alkoholom itd.Fetve i savjet Stranica 51 od 154 Poslanik. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti.v. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. a Allah. dž. U konkretnom slučaju. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. ♠ Pitanje: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Odgovor: Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način.a. nema smetnje. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. ko ga prodaje.

u cilju da‘vetskog djelovanja. ♠ Pitanje: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Odgovor: Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz. golišave slike.Fetve i savjet Stranica 52 od 154 islama. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. iziđe iz islama.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju.) i Poslanikove. a ne u pogledu dunjalučkih poslova.š. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr.i takmičite se u dobrim djelima. čita i da tako upoznaje Allahove. kao što je npr. Ukoliko pak muž.. Međutim. pa makar činio i velike grijehe.. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. najbolje zna. blagodati. Ukoliko jeste.” (El-Bekare.) Prema tome. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. dž. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. ”El-Fadail”. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama).s. čovjeku je naređeno da uči. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu.” (Muslim. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je. dž. br. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe. s. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno. lažne informacije itd. a Allah. što više inovacija čovjek napravi. Što se dunjaluka tiče. Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. Sahihu Muslim. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. 148. novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama..v. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda.. na bilo koji način. što više općekorisnih noviteta . a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. Naime. 2363.a. Naime.. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”. Kod konkretnih slučajeva.š.

a. način na koji se taj ibadet čini. dž. ”El-Hadždž”. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova.v.š. Ti .s. 631.š. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. koji će olakšati život. tj.v.s. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža. s. (Vidi: Muslim. dž. s. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. onaj ko vjeruje u Allaha. dž. određenje itd.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju.š.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije. br. 1297. zbog toga što vrstu ibadeta.v. dž. Njegove meleke.” (Vidi: Muslim. poslanike. na onom svijetu su samo za njih. 1864.) Dakle. br. Poslanik. da umrli mogu pomoći živima. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase. ljudi su ih proglasili svetim.Fetve i savjet Stranica 53 od 154 ponudi.s. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. Sahihu Muslim.v. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. br. kaže da namaz u El-Mesdžidulharamu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. 595. zakonima. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. Allah. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. mjesta na kojima učinjeno dobro djelo ima svoju veću vrijednost. podučio ashabe da tespihaju. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim.a. s. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. vjerovanje da je određeno kamenje sveto.a. (Vidi: Bejheki. Sahihul-Buhari. da je neka voda sveta itd. to bi bila novotarija. knjige. To sve smatra se novotarijom.š. Njih su ljudi izmislili. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama.a.v. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. 32.) tako odredio. čini novotariju u vjerovanju.s. dž. niti su to radili njegovi ashabi.s. dž. kada se govori o novotarijama.a. ”Kitabul-ezan”.š. Sunen. pronađe. Dakle. dž.a. Npr. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. što više patenata. Sahihul-Buhari. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. br.š. dž. r. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik.s. Allah.š. to nije nikada radio.s. zadovoljstva.) Naprimjer.š. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca.a. s. s obzirom da je Poslanik. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata.v.a.v.” (El-Ea‘raf. hadis od Džabira.” (Vidi: Buhari. a onda prisutnima.a. s. s. odredio je sveta mjesta. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. koje je On za robove svoje stvorio. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). s.s. ”El-Hadždž”. (Vidi: Buhari. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). nije posebno vrijednim učinio. Sudnji dan. s. više sevaba postiže.v. Sahihu Muslim.

) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima.. dž. sa po tri i sa po četiri. ♠ Pitanje: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Odgovor: Uzvišeni Allah. 2133. dž. Molim Allaha.š. dž. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. 129.” (En-Nisa. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. A ako strahujete da nećete pravedni biti. sa po dvije. čini novotariju. s. od strane ljudi. Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. osim ako se žena odrekne svoga prava.š. s. s.) U navedenom ajetu. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno.s. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. onda samo sa jednom.š.a. Te obaveze su.” (En-Nisa. dž. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd. liječenja i ostalih nužnih potreba. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. Dakle.”Kitabun-nikah”.. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). odgovor je negativan. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio. Allah. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga.. a koje Poslanik. s. sunneta i nafila koje je Poslanik.š. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni.š. Dakle.” (Ebu Davud. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. Sunen. 3. stana. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna.a. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. jasno dozvolio.Fetve i savjet Stranica 54 od 154 ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. da nas Allah.) Međutim.š. br. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu. dž.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. odredio je koja vremena su sveta.v. pa je npr. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. toga sačuva. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd.v.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti.v. tada mu je zabranjeno da se ženi.a. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. Isto tako.a. odjeće. Određivanje nekih noći ili vremena. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi . Poslanik. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila.s. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi.v. 129. Isto tako Allah. ukoliko bi čovjek pored farza.š.. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. Uzvišeni Allah. dž. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio. dž. kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu.s. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci.s. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.. kao što je poznato. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena.” (En-Nisa.. Amin.

ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše. a skidati ga. dž. Ajjaš od Hidžazlija. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. pak. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. Taj problem. nedemokratsko i. Oni koji. eventualno. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. jedino vrijeme može izliječiti. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. najbolje zna. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. čini mi se. Pojedinci. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi nikab. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. ♠ Pitanje: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Odgovor: Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. Treba. No. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). El-Muvetta. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi. također. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše. s. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima.š. Što se. imajući u vidu veliku potrebu za tim. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. recimo. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). ”En-nidau lis-salati” br. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. a nemaju za koga.v. a Allah. tiče potrebe uzimanja abdesta.a. s obzirom da ga prenosi Ismail b. Vjerovjesnik. dok je u hajzu i nifasu. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. 1/158. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. Vidi Irvaul-galil. 468. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. Međutim. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. Dakle. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi.Fetve i savjet Stranica 55 od 154 i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. . posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. (Hadis bilježi Malik. antiislamski raspoloženo. zabranjuje da uči Kur‘an. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo. I na kraju. uglavnom. bez obzira na to. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava.s.

preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. s. kroz udruženja muslimana. dž.a. po preferirajućem mišljenju. požalila Allahovom Poslaniku. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov.” Učinite istigafar Allahu. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. prenosi se da se Hind bint Utbe. r.š. Sunen. ”Et-Tahare.š.Fetve i savjet Stranica 56 od 154 Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. br.a. ”El-Akdije”. uzme iz njegova imetka.) ♠ Pitanje: Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život. a Allah. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. pogrešila si. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti. Naravno. (Ebu Davud. Od Aiše. Da li sam pogriješila? Odgovor: Da. bez njegova znanja. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje.š. r. najbolje zna.” (Muslim. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili.s. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci.a. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe. Posebno ti . dž. a nikab nositi u drugim prilikama. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. nikab nije stroga dužnost (farz). dž. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Sahihu Muslim. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. 1714. neprijatelj i mrzi islam? Odgovor: Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.v. 232. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom.a. kako bi on ispravio svoju grešku. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. Poslanik. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet. bez rasipništva i pretjerivanja. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. s.s. br. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. imajući u vidu da. pokornost njima u svemu što nije grijeh. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. u vrijeme kad sam tamo studirao.š. ♠ Pitanje: Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji.š. bez njegova znanja. nego sunnet. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko.) Uz prethodno rečeno. vjeri i umre kao muslimanka. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. dž. Molim Allaha. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. Dakle. dž.v. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab.

š. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. ♠ Pitanje: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. a ako to nije u stanju. punica pred svojim zetom. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. Međutim. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi. pomoć.š. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. najbolje zna.Fetve i savjet Stranica 57 od 154 skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. uglavnom. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. Amin. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. Nadat se da će on. ♠ Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. ♠ Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. ona se pred njim ne mora pokrivati. Međutim. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. on se zakleo da više neće pušiti. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. dž. a Allah. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. Ja znam da je tebi.š. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce. dž. tj. Ukoliko jedno od supružnika puši. Kada sam to učinila. duhanski dim nepušaču zaudara. dž. Molim Allaha. Dakle. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. To svijet sve više i više osjeća. kada majka . a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. može se s njim rukovati itd. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. ♠ Pitanje: Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Ne. npr. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu. uz Allahovu. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo.

.a. Međutim. tako da to udaranje. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. kazni. ”Kitabu-l-hudud”.v. Da bi ostvario svoj cilj . niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu.s. br. u osnovi. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. kako kaže Aiša. više je udaranje po duši i osjećajima. Neka svako ima na umu da Poslanik. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. Sunen. dž.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji.s. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. Jer. Pitanje: Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom.” (Ebu Davud. br. Ukoliko od toga nema koristi. ”Kitabun-nikah”. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite.v. da izlazi iz kuće bez dozvole. vi posavjetujte. Međutim. br. 34) Dakle. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. dozvoljeno da udari ženu. prije odluke na razvod.v. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest.” (En-Nisa. ustvari. jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. pa ih i udarite. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. to udaranje ne smije biti u lice.s. ”Kitabu-l-edeb”. kako navodi Buharija od Enesa. uzvišen i velik!” (En-Nisa. r. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. npr. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. s.a. s. zaista. s. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari.a.s. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!.Fetve i savjet presvlači dijete? Stranica 58 od 154 Odgovor: Ne. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana.a. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. tada se. ”Kitabu-l-fadail”. Dakle. mužu je. a onda se od njih u postelji rastavite.š. (Vidi: Sahihu Muslim. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. (Sahihu-l-Buhari. s obzirom da je Poslanik. ♠ Pitanje: Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Odgovor: Da. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze.v. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd.a. (Sahihu-l-Buhari. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet. to je čak ispravnije. osim kada nema drugog izlaza. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. s. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. Ako oni žele izmirenje. br. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. negoli po tijelu. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru .. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. onda im zulum ne činite! Allah je. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. te. 35) Dakle. 2328) ♠ Pitanje: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Odgovor: Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. nikada udario nijednu od svojih žena. kad vam postanu neposlušne.

kršćanstvu. duga i znak pobjede. Također. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj.s. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. bude praznik za sve vjere. njih ne interesuje Istina. između ostalog. god. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. Taj skup dao je preporuke u kojima se. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. budiste. masone. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. Međutim. dan papinske molitve. a. itd. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga . Aleksandriji 1954. oktobar. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. meleke. majke Isaa. poslanike. Džon u Njujorku 1984. a. koji negira trojstvo. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. judaizmu. budizmu. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. oktobra 1986. visoko čuje u Evropi i Americi. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku.s. Potvrđujući svoje namjere. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. u Parizu. U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. internacionalizam.) u kojoj je objelodanjena ta želja. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. kršćana i drugih. god. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). Ova knjiga štampana je 1985. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. predložili su da 27. katedrali St. na način i vrijeme kako su to zamislili. kao i prvi januar. 27. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. Na kraju. kao što je vjerovanje u Boga. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. kršćansku i islamsku) na Sinaju. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). budući svijet. Uz to. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. oni su pozvali na jednakost među vjerama. poštivanje Merjeme. približavanje između kršćanstva i islama. u augustu 1985. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. a da se razlike odbace. uz grupe židova. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. itd. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. da ih tako izvedu iz islama. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. uključujući behaije. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas. god. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali.Fetve i savjet Stranica 59 od 154 pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. budista. vraćanje vjeri Ibrahima.

Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. 85) (Enciklopedija o vjerama.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. god. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. ne praveći razliku. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. pridruživanje (širk) Allahu.Fetve i savjet Stranica 60 od 154 između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. a. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju. a i svakodnevnica nam to govori. Što se tiče kršćana. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza.” (Tefsiru-l- . samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. rububijjeta i lijepih imena i svojstava. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima..) Na kraju.. izdanje WAMY 1418 H. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. i kleči pred kojim bogom hoćeš. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji. Za to postoje dokazi u šerijatu. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. koji je zvanično primio islam.” (Al-Imran. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. dž. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. Ibn Hud. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga.” (El-Kalem. pored Allaha. nepravedno. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. ko ima dokaz. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. na čijoj strani je pravda i nauka. Neke vjere nisu uredu. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne.s. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. Mislim da je licemjerno. 1/1176-1178. ustvari. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. s. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove. kršćanstvo. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. vjera islam kojom je došao Muhammed.s.. god. Vjera Ibrahima. To je. a.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. Iziđimo u javnost. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979.š. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera). Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. pravcima i suvremenim partijama. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. kod njih je to samo ime. god. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. Zagovornici ove ideje su behaije.v. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. pa neka se vidi ko ima istinu. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. Isto tako. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam.s. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme. obožavanje Mesiha mimo Allaha. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. Pitanje: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Odgovor: Urok je istina.a. postoji i kod batinija i sufija heretika. odredbom.

dž. a Allah. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. životinje. Doduše. u cijelosti je zabranjeno.” (Sahihu Muslim.) Vajarstvo.v.š. ptice itd. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno.v. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. neživu prirodu. ustvari. pa prema tome i turskog.s.. br. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje.s. dakle da ne pokušava stvarati. neka prouči dovu. Dakle. i obavijestili ga. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. Amin! ♠ Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. pak. u svom tefsiru. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko.” Potom je Poslanik. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. ”Kitabut-tibb”. okupajte se.Fetve i savjet Stranica 61 od 154 Kur‘an el-Azim. s. moleći za njega berićet. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. Došli su Poslaniku. Neke osobe su čak opasne po druge. br. 3/1664. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom. a. kao što su ljudi. da ne pokušava biti stvaralac. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. dž. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. To za razliku od prevođenja. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. prevode značenja. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću.” (Sahihu Muslim. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. je haram. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. neživu prirodu. Ukoliko. da nas sačuva od urokljiva oka. Kada od vas neko zatraži da se okupate. jer ono aludira na stvaranje. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. ♠ Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. pak.š. Međutim. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. Ibn Kesir. kod nekih je ta pojava izraženija. Što se. (Ibn Madže. najbolje zna. dakle. s. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. na arapskom jeziku na kom je objavljen. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina. naveo je petnaestak hadisa. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. čovjek crta tzv. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. jer se prevođenjem. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. zabranjeno mu ga je čitati. Molim Allaha. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). pejsaže itd. Sunen. ne s namjerom da stvara . zauzvrat. ustvari..a. nije Kur‘an. a to. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. odnosno kiparstvo. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu.a. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva.

kako se meni čini. inša-Allah. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. došao Muhammedu. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. u granicama potrebe. dž. tada je takvo crtanje dozvoljeno. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine).s. dž. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. najbolje zna. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. vidi muška osoba koja joj je mahrem. susresti. Pitanje: Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže.a. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor. iako joj je mahrem. stvorio. Dakle. u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. s. tvoj brak je šerijatski ispravan. da ne bude korak ka nemoralu. dok je u kući. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. ukoliko ispunjava ovaj uslov. Dakle. a Allah. dž. ♠ Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. r. Riječ ašikovanje. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. najbolje zna. važe ista pravila. nije dozvoljeno gledati.a. u pogledu pokrivanja.Fetve i savjet Stranica 62 od 154 kao što je Allah. Prvi pogled čovjeku se oprašta.s.š. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. sa dekolteom itd? Odgovor: čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. Smatram da. (Vidi: El-Bekare. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. Ukoliko postoji mogućnost da je. Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću.š. ♠ Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu.š. razvod braka . bilo da je u kući ili van kuće za ženu. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. da razgovarate. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. nema smetnje.v. ukoliko je ona otkrivena.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. Naime. a Allah. Da li je moj brak šerijatski valjan? Odgovor: Da. kad je Džibril. pokrit će sve osim lica i šaka. a. kao muž i supruga. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda.

uopćeno. s. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. ”Kitabut-talak”. tada su takve dove dozvoljene. uglavnom. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. po našim dunjalučkim mjerilima. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno.Fetve i savjet Stranica 63 od 154 (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram). može se desiti da osoba. praktikovao. To zbog toga što se ljudi. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. tj. svaki Bošnjak. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha.s. kao što je istihara namaz. treba imati u vidu da se ta pripadnost.v. također. a Allah.a. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. sabahski ili neki drugi sunneti. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete. Međutim. tako postupao. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. s. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). Ukoliko su te dove vid neke magije. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. Ukoliko je to specifična nafila. a koji nisu obavezni. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. upućuje na zaključak da npr. ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja udređenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. dž. npr.v. uglavnom. Interesuje me koji još narodi.s.š.š. ako hoće. Osim toga. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. ne smije zanemariti. Međutim.a.a.š. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. Kada je Poslanik. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. To nas.v. niti je npr. jer je i Poslanik. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. s. to je ispravno. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada.s. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehli-sunneta. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. najbolje zna. neobavezni namaz. a u drugim . Prema tome. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. dž. da se u njima moli Allah. br. tada su i te dove zabranjene. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. ponekad. mogu svrstati u nafile. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. 5252) ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. Nafile se. dž. salatud-duha. sljedbenici tog pravca. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. uglavnom.

još jednom naglasiti. da su bitni suština značenja i namjera. on ima dva kirata. s. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. Pripadnik ehlisunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca. i poslije njega. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju. kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata).s. 30. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. ali ne strogo.s. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. pripadnik ehli-sunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. priroda ljudi u početku. r.š. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. kako muškarci tako i žene.) Dakle. Koja je to grupa? Odgovor: Ljudi su u početku bili jedan ummet. Ummu Atijje. odgovorio je.a. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. dakle i za muškarce i za žene. Vjerovjesnik. kako je islamska ulema jasno dokazala. da bi. ♠ Pitanje: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz.a.v. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. (Sahihu Muslim. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit. dž. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne . ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta... a ne nazivnik i imena. ”a šta su to dva kirata. s. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze.v. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. Da li je to ženama zabranjeno? Odgovor: Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. sadašnjosti. u prošlosti. Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap. onom u kojem je stvorio ljude. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. Prema tome. iako se njihova vjerovanja i djela. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti.s. a ko je još isprati dok se ne ukopa. te konsenzus islamske uleme. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac.Fetve i savjet Stranica 64 od 154 aspektima neka druga učenja i vjerovanja. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. fitretu Allahovom. s.v. isto kao priroda novorođenčadi. svjestan činjenice da.s. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise.a. 3/173) ♠ Pitanje: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda.” (Vidi: Ibn Hadžer. ”Kitabul-dženaiz”.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik. br. vremenom. Slijedili su vjeru koju im je Allah. FethulBari.” ”Allahov poslaniče”. Eventualna kontradikcija. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša.a. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. upitan je.v. s. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. Mislim da je vrlo važno. Međutim. nije bila iskvarena. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura.a. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. ponekad.” (Er-Rum. u suštini. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja.

s. inša-Allah. od te grupe koja će biti spašena.” (El-En‘am. Ehlulhadis.. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. On će ih o onome što su radili obavijestiti. je. ”Kitabu šerhis-sunne”. s. Dovoljno nam je da možemo. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih).. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu.s.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik.) Iz ovog hadisa. ”Kitabu šerhis-sunne”. putem dokaza.a. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.” (El-Bekare. Prema tome. odgovorio je. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. partiji. bez obzira ko bio i gdje bio.v.s. da slijede svoje strasti. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. br.) ”O vjernici. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.” (EbuDavud. El-Džema‘a el-islamijje sa indijskog potkontinenta.š.a. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. da razlikujemo istinu od neistine. pa da vas odvoje od puta Njegova. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu. Sunen.s. s. bez obzira kojoj grupi pripadao.v. razići na mnogobrojne grupe. jer pripadnost nekome od njih. s iskrenim nijetom. s. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. s. 153.Fetve i savjet Stranica 65 od 154 vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. 213. inša-Allah. dž. ”Kitabuliman”. Et-Tevhidu vel-islah.a. Hamas iz . je. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. i njegovi ashabi. (Tirmizi. 4597.” (Ebu-Davud. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. Allah će se za njih pobrinuti. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu. s. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije.” (Sahihu Muslim. 102-103. Muslimanska braća.a.v. Hizbun-nehda iz Tunisa. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana.) Uprkos Allahovoj. Svako.s. br. Islamska partija iz Kurdistana. O tom razilaženju Poslanik. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”.v. Ensarus-sunne el-Muhammedijje. Međutim.. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta.a. ljudi su se razišli. pokretu ili partiji čovjek pripada. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. upitan: ”A koja je to. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika.v. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. uglavnom znači i idejno opredjeljenje. 2565. 159..” (El-En'am. 1923.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. ovo je pravi put moj. Sunen.a. od te skupine koja će biti spašena. br. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. 4596.s. kada ovo kažem.v. Sunen. s. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”.to je džema‘a. grupi. ”Kitabul-imare”.

♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. dž. 228. ukoliko bez razloga odbije svoga muža. itd.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. mogu svrstati u nafile.š.s. kako to reče Muhammed. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. ukoliko supruga ima opravdan razlog.a. sabahski ili neki drugi sunneti. s.a. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju.. te da. Oboje. Islamski front spasa iz Alžira. Prema tome. tj. dž.). 2332. tako postupao. s. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti.v.v. neobavezni namaz. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. jer je Poslanik.š. br. 19.s. je odredio da suprugu. 1006. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru.” (Ibn Madže. a Allah.s. meleki proklinju sve do sabaha.a. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. ”Kitabulahkam”. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. 5193. Nafile se. najbolje zna. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama.š. (Vidi: Sahihul-Buhari. sunneta i prakse odabranih generacija. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju.š. muž i supruga.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. br.” (El-Bekare. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. .) Prema tome.. br. s. praktikovao. salatud-duha. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. Allah. u tom pogledu. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti.. uopćeno. ”Kitabun-nikah”..a.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite.) Na kraju.v. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku. s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. Međutim.. to je prirodni način sticanja potomstva. ”Kitabuzzekat”. a Allah. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. dž. 3688) ♠ Pitanje: Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim. jer je i Poslanik. s. 286.Fetve i savjet Stranica 66 od 154 Palestine. ”Kitabulmenakib”.” (En-Nisa. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. br. trebaju znati da Allah. a koji nisu obavezni. to je ispravno. a bave se onim ajetima koji su nejasni. vjerovatno zbog te činjenice.. Ukoliko je to specifična nafila. odnosno supruzi. najbolje zna. Sunen. kao što je istihara namaz. dž. njena odgovornost je veća i. savjesno izvrše. Da li je to ispravno? Odgovor: Da.s. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. (Vidi: Sahihul-Buhari. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana.” (El-Bekare.v.

ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. svaka osoba ima pravo na djecu i niko nema pravo da je. u tome sprečava. O tome da sam bila u hajzu ja ga nisam obavijestila. smatraju da razvod braka u vrijeme mjesečnice. 81. Nedavno su ljekari utvrdili da je problem kod moga muža. posebno ukoliko imate skladan i harmoničan brak. ♠ Pitanje: U braku sam sedam godina i nemam djece. Naime. (Vidi: Sahihul-Buhari. dž.” (Sahihu Muslim. Ne trebate izgubiti iz vida da vam iskušenje s kojim se trenutno suočavate može biti manje od onoga s kojim će te se suočiti nakon razvoda braka.a. mada je zabranjen (haram). ”Kitabul-akdije”. Prema tome. Odgovor: Većina islamske uleme. br. Ukoliko su te dove vid neke magije. da se u njima moli Allah. 33/72. dakle. Može li sterilnost muža biti opravdan razlog da žena traži razvod braka? Odgovor: Da. bez šerijatski opravdanog razloga. klanjate istiharu namaz.a. ♠ Pitanje: Muž mi je dao razvod (talak) za vrijeme mjesečnice (hajza) i nije me vratio za vrijeme pričeka (iddeta). među kojima su i četvorica imama.s. u svakom slučaju. s. ipak je pravnosnažan.v. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). a ne kod mene. da sačeka još jednu mjesečnicu. imajući u vidu jačinu dokaza. ali se zakonski traži od muža da vrati ženu dok je u iddetu. npr. 5252) Međutim. tada su takve dove dozvoljene. naprotiv. ja bih vam. ”Kitabut-talak.š.Fetve i savjet Stranica 67 od 154 ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene. među kojima i četverica imama. smatram da je ispravno. kaže: ”Ko uradi posao koji nije u skladu s ovim na čemu smo mi. s.75. Ibn Tejmije tumači kao naredbu da je vrati u prvobitno stanje što znači da je razvod braka bio nevažeći. Ukoliko muž na to ne pristane sud je dužan da ispoštuje vašu želju i da vaš bračni ugovor raskine. No. 1718) Poslanikovu.v. 98) Njegovi argumenti zasnivaju se na tezi da ono što je zabranjeno nije pravnosnažno. sterilnost vašeg muža je opravdan razlog da tražite razvod braka. Iz ajeta i hadisa koji govore o razvodu znamo da je razvod (talak) u vrijeme mjesečnice zabranjen (haram) i u tome se slaže sva ulema. Oni kao dokaz uzimaju slučaj Ibn Omera kada je ovaj pustio ženu u vrijeme mjesečnice. Poslanik. za vrijeme koje nije imao s njom intimni odnos. taj posao se odbacuje. savjetovao da dobro razmislite prije nego što se odlučite na taj korak i da. (Vidi: Ibn Tejmije. naredbu Ibn Omeru da vrati svoju ženu koju je pustio u vrijeme hajza. mišljenje Ibn Tejmije koji kaže da razvod u vrijeme mjesečnice nije pravnosnažan. ako jedna strana ne može izvršiti svoju obavezu i dati pravo drugoj strani. . da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove.s. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. Nakon godinu dana ponovo sam se vratila njemu i sklopili smo iznova bračni ugovor? Interesuje nas da li je taj razvod (talak) bio pravno snažan s obzirom da sam bila u hajzu. dž. bez obzira na ovo vaše neprikosnoveno pravo. br. on implicitno propisuje pravo na rađanje djece. ako ne može ispuniti taj dio ugovora. nego. da joj razvod ako hoće. pa potom u vrijeme čistoće.š. Prema tome. Bračni ugovor se ne može smatrati šerijatski opravdanim razlogom u tom pogledu. razvod u vrijeme kada je zabranjeno dati razvod nije pravnosnažan. tada su i te dove zabranjene. druga strana ima pravo da taj ugovor raskine. Medžmu‘u fetavi.

dž. dozvolom. po mišljenju Ibn Tejmije. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). ♠ Pitanje: Zašto je mjesec ramazan najodabraniji mjesec u godini? Odgovor: Mjesec ramazan je najodabraniji. ♠ Pitanje: Da li je osoba koja iz neznanja da je punoljetna propusti post ramazana obavezna propuštene dane napostiti? Odgovor: Da. sastavni dijelovi posta kod muslimana su: a) ustezanje od svega što anulira post. s Allahovom. sve ono što sam rekao u vezi uroka okom važi kako za muslimane tako i za nemuslimane. Međutim. c) da nisu na putu. dž. Dakle. b) da su razumni.Fetve i savjet Stranica 68 od 154 Dakle. Uz to. ako ne. za vrijeme iftara kada utole žeđ i glad. drugi dio magfiret (oprost). jer grijesi za vrijeme posta mogu do te mjere umanjiti sevab da postač u potpunosti ostane bez bilo kakve ahiretske nagrade za svoj post.š. . zbog blagodati koje su čovjeku date i koje mu se nude u tom mjesecu: a) u njemu je počela objava Kur‘ana. takva osoba je obavezna propuštene dane napostiti. daje da šejtani budu stavljeni u bukagije tako da teže mogu djelovati na ljude. od zore do zalaska sunca. za koje smo rekli da je ispravno. redovno obavljaju namaz i apstiniraju od grijeha. sa nijetom (namjerom). ako čovjek nijet izgovori samo jezikom. hajz i nifas za ženu itd. b) nijet (odluka) koju treba donijeti prije zore i za svaki dan pojedinačno (ukoliko se radi o ramazanskom postu). kao što je bolest. c) za vrijeme ramazana Allah. e) to je mjesec velike Allahove milosti prema čovjeku s obzirom da je njegov prvi dio rahmet (milost). Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. nabolje zna. pića. ♠ Pitanje: U Novim horizontima br. može preventivno djelovati. Koliko je to djelotvorno vidimo kroz činjenicu da mnogi muslimani koji tokom cijele godine čine velike grijehe u tom mjesecu poste.. Pitanje: Ko je dužan postiti? Odgovor: Dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su šerijatski punoljetni. ne treba zanemariti potrebu da čovjek za vrijeme posta izbjegava griješenje. Da li ono što ste rekli važi i za nemuslimane? Odgovor: Da. a nije takvu odluku srcem donio. onda takav nijet ne važi. kako u smislu da zaštiti sebe od urokljiva oka. razvod u vašem slučaju nije bio pravnosnažan. ukoliko je u stanju. kada im zbog posta bude oprošteno i rečeno im da uđu na džennetska vrata na koja će samo postači moći ući. Prema tome.š.š. vjerovatno. od zore do zalaska sunca. Nijet se mora ostvariti u srcu. dž. musliman. intimnog odnosa i ostalog što anulira post. d) da nemaju neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne poste. i nije za sobom povlačio bilo kakve pravne posljedice. tako i da zaštiti druge od svoga oka. knjige iz koje će ljudi crpiti upute do Kijametskog dana. ♠ Pitanje: Iz čega se sastoji islamski post? Odgovor: Islamski post sastoji se iz ostavljanja jela. d) u ramazanu je i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci. a treći dio ‘itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). a Allah. i prilikom polaganja računa na Sudnjem danu. ukoliko koristi zaštitu u vidu abdesta i dova. 13 odgovarali ste na pitanje o uroku okom. b) u tom mjesecu muslimani izvršavaju ‘ibadet posta kojem će se postači obradovati dva puta.

Šta nam preporučujete u tom pogledu? Odgovor: Kada muslimani šerijatski ozvaniče viđenje mlađaka.v. ”Kitabus-savm”. Sahihu Muslim. 1680. do kojih dođe ta vijest. po svojoj funkciji. i izlazi iz kruga razilaženja uleme o tom pitanju.Fetve i savjet Stranica 69 od 154 ♠ Pitanje: Da li psovka ili neka druga nepristojna riječ anulira post? Odgovor: Ne. mlađak) vidite. predsjednici. Također se preporučuje muslimanima da za viđenje i utvrđivanje njegove pojave koriste sve blagodati koje im je Allah. 1909. Dakle.a. (Sahihul-Buhari. 73 i ocijenio ga kao hasenungaribun-sahihun. kako se ne bi izazvala smutnja. zbog toga što može izazvati smutnju i što postoji osoba ili institucija koja. bilo gdje na Zemlji. U tom slučaju preporučuje se slijeđene pouzdanog izvora.a. pa makar neko završio s postom ranije. br. Sunen. a kurban bajram je kada svijet kolje kurbane. s.s. a ako vas u tome oblaci spriječe. onda upotpunite ša´ban sa trideset dana. psovke i nepristojne riječi mogu umanjiti korist od posta do te mjere da čovjek od svoga posta ne imadne nikakve ahiretske koristi.. Sve vođe muslimana dužne su obavijestiti narod o početku posta i bajrama. ”Kitabus-sijam” br. čim se negdje u svijetu šerijatski utvrdi viđenje mlađaka. bitno je da čovjek tačno sazna početak mjeseca. kaže: “Ramazanski bajram je kada svijet mrsi.) Ova preporuka važi ukoliko osoba ne sazna iz povjerljivih izvora o početku ili kraju ramazana.v.) ”Onaj ko ne ostavi krivo svjedočenje i njegovu upotrebu Allah od njega ne traži da ostavlja jelo i piće. 1081.” (Tirmizi.) U vrijeme današnjih suvremenih komunikacija za desetak minuta cijeli svijet može biti obaviješten o viđenju mlađaka. Danas je nauka toliko uznapredovala da su greške u vezi sa određivanjem pojave mlađaka gotovo . ♠ Pitanje: Svima su nam poznati problemi u vezi određivanja početka i kraja ramazana. čovjek ne mora napaštati dane u kojima je izgovorio nepristojne riječi... s tim da se to javno ne obznanjuje. Poslanik. Bajramovati treba isti dan.” tj.š.s. 1903.s. preporučuje se muslimanima da nastoje vidjeti mlađak svojim očima jer se time izvršava eksplicitna naredba.” (Sahihul-Buhari. a ne metod i način. preporučuje se muslimanima da počnu postiti i bajramovati na dan kada njihov vođa oglasi početak posta i bajrama kako bi muslimani jedinstveno u toj zemlji zapostili i bajramovali i tako postupili po hadisu u kome Poslanik. Prema tome. Međutim.v. teleskopa i ostalih pomagala. postiže smirenost srca zbog ilmul-jekina (sigurnog znanja).. Sunen. te zbog toga nema razloga da islamski ummet isti dan ne zaposti i bajramuje. Naime. psovka i nepristojne riječi ne anuliraju post. Korištenjem tih blagodati musliman se zahvaljuje Uzvišenom Koji mu je te blagodati omogućio. dužni otpočeti s postom jer je Muhammed. Međutim. ”Kitabus-savm”. s. ”Kitabus-savm”. smatram da su svi ostali. osim ukoliko izvode iz islama. i mrsite kad ga vidite. br. sultani i ostali lideri muslimanskih zemalja plaše se jedinstva islamskog ummeta.a. Smatram da ta osoba nije obavezna obavještavati druge. Ukoliko u nekoj zemlji vođa muslimana ne postupi po prethodnom hadisu.) ♠ Pitanje: Na koji način je ispravno određivati početak mjeseca ramazana? Odgovor: Bilo koji način koji sigurno određuje početak mjeseca je validan. dž.” (Ibn Madždže. nosi taj teret na leđima. s. dao.. od tog njegova posta nema nikakve koristi. kraljevi. ”Kitabus-savm”. br. s obzirom da ima muslimana koji slijede drugi izvor. Želim posebno naglasiti da su razlike koje se pojavljuju u vezi s određivanjem početka i kraja ramazana političke prirode. br. u vidu matematičkog računanja. je na to upozorio rekavši: ”Mnogi postači od svoga posta imaju samo glad. rekao: “Postite kad ga (tj.

d) učiti dove tokom posta. hajza ili nifasa. ukoliko ne obezbijede pacijentima mogućnost da poste? Odgovor: Da. oni koji su srušili hilafet. činjenica je da se muslimanima i muslimankama u mnogim javnim ustanovama uskraćuju neka njihova prava koja po zakonu ove zemlje imaju. ♠ Pitanje: Šta je lijepo raditi uz ramazan? Preporučuje se postačima sljedeće: a) ustajanje na sehur. Interesuje me da li sam osobama islamske vjere dužna savjetovati da poste? Odgovor: Nenormalne osobe nisu dužne postiti. oni su odgovorni ukoliko odbiju pacijentima ispuniti njihove zahtjeve. prenošenja tuđih riječi. Pod tim osobama podrazumjevaju se one koje ne razumiju značenje ibadeta i njegovu svrhu. dužni poslušati savjet ljekara.. nekada su za to sami muslimani krivi jer ne zahtjevaju da im se ta prava ispune. Doduše. zbog prirode njihove bolesti. pa makar se radilo i o početku najodabranijeg mjeseca (ramazana) i najsvečanijeg dana (bajrama). dok su pacijenti dužni tražiti svoja prava. Treba još naglasiti da su pacijenti kojima ljekar od povjerenja savjetuje da ne poste. a naročito od ogovaranja. i) čuvati jezik od svega što je ružno. lj) što više davati milostinju (sadaku). zatim dovu pred iftar i nakon mršenja. Musned. njima bi . osobe koje razumiju značenje posta i njegovu svrhu i koje nemaju neku smetnju da poste. n) boraviti u itikafu. k) izbjegavati ono oko čega postoji razilaženje da li to kvari post.. niti fidju (iskup) davati.” (Ahmed. Da li sam dužan propuštene dane posta nadoknaditi s obzirom da sam počeo postiti tek u dvadeset petoj godini života? Odgovor: Ne. f) da se pripremi iftar za postače. niti su dužne napaštati kada ozdrave. a ako ne onda suhim datulama. oni neće nikada dozvoliti da se muslimanski ummet u bilo čemu ujedini. m) što više učiti Kur‘an i baviti se korisnim naukama. ti nisi dužan propuštene dane napaštati jer nemusliman nije dužan postiti niti bi njegov post kod Allaha. Nemusliman je dužan da se dobrovoljno vrati vjeri islamu. pa makar bili ubijeđeni da ga to ne anulira. pa kada to učini onda post mjeseca ramazana za njega postaje obaveza. Muslimani moraju biti svjesni da npr.a.s. h) ako je potrebno okupati se od dženabeta. kao što je suvišan govor. je rekao: ”Islam briše ono što je bilo prije. direktori bi trebali.š. zatim posvetiti veću pažnju komšijama i rodbini.. 17145. b) iftarenje (mršenje) čim sunce zađe. ♠ Pitanje: Vratio sam se islamu nakon što su me moji roditelji odgojili u pravoslavnoj vjeri.š. Organi Islamske zajednice dužni su nadgledati ispunjavanje tih prava u javnim ustanovama i zauzimati se za njihovo poštivanje. dž. koji ne dozvoljavaju da muslimanka nosi mahramu na glavi. s. a naročito u zadnjih deset dana. laži itd. odgovarati i na ovom svijetu. dž. Poslanik. jer tada čovjek ima pravo na dovu koja neće biti odbijena. pa makar da bi samo malo vode popilo. a ako i njih nema onda sa malo vode.Fetve i savjet Stranica 70 od 154 nemoguće. Treba istaći da povratkom u islam svi tvoji eventualni grijesi se automatski poništeni. ”Musneduš-šamijjin”. j) izbjegavati određena uživanja koja inače ne kvare post kao što je udisanje mirisa.) Pitanje: Da li su direktori bolnica odgovorni pred Allahom. Prema tome. bio primljen. Pitanje: Muslimanka sam i radim kao pedagog u instituciji koja se brine o mentalno poremećenim osobama. c) da se iftare neparnim brojem svježih datula. Doduše.v. učiniti to prije zore. za eventualno namjerno uskraćivanje tih prava muslimanima. l) priuštiti porodici ono što će joj uvećati radost i veselje. e) da se nakon iftara klanja akšam pa tek onda večera.

1946. nisu dužne postiti. čim joj se ukaže prilika. Pitanje: Da li rudari moraju postiti ramazan? Odgovor: Sve osobe koje rade teške fizičke poslove. Takve osobe će propuštene dane napostiti kad im se pruži prilika. onda će dati fidju. nego će napostiti čim im se ukaže prilika.” (Sahihul-Buhari. ”Kitabus-savm”. Poslanik. Pitanje: Moja žena je u drugom stanju. smatram da su oni dužni postiti ramazan.a. s. Da li je ona dužna postiti? Odgovor: Trudnica i dojilja.š. ali će. vašoj majci treba na lijep način ukazati na to da kako je Allah. Treba napomenuti da je zabranjeno postiti čovjeku koji sigurno zna da mu post narušava zdravlje imajući u vidu hadis: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. u uslovima teškog fizičkog rada. naštetiti zdravlju. Pitanje: Da li je senilna osoba dužna postiti? Odgovor: Potpuno senilna osoba koja ne razumije značenje i svrhu ibadeta tretira se u pogledu posta kao i nenormalna osoba.s.v.) To je rekao kada je vidio kako je jednog od njih iscrpilo putovanje.) Pitanje: Da li su zatvorenici dužni postiti? Odgovor: Imajući u vidu uslove u kojima žive i rade zatvorenici. Međutim. Dakle ona nije dužna postiti niti fidju (iskup) davati. br.Fetve i savjet Stranica 71 od 154 trebalo preporučivati post. Propuštene dane posta osoba će nadoknaditi kada ozdravi. za svaki dan nahraniti jednog siromaha.” (Sahihul-Buhari. Očekujemo prinovu polovinom ramazana. Pitanje: Imam staru majku kojoj je pouzdan ljekar savjetovao da ne posti zbog njenog oronulog zdravlja. Međutim. Da li je ona u pravu? Odgovor: Trebate imati razumijevanja za vašu majku. ukoliko ne mogu izdržati post ili će im post. Ukoliko pak post za vrijeme putovanja ne predstavlja nikakvu poteškoću smatram da je bolje odužiti tu dužnost i ne ostavljati je za kasnije. br. Ukoliko se radi o stalnom poslu. On je propisao onima kojima post škodi da mrse. rekao je svojim ashabima koji su postili za vrijeme jednog pohoda: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. Izuzetak su oni koji rade teške fizičke poslove koji zahtjevaju da se u organizam unosi puno tečnesti. Stručna osoba u vašoj instituciji može vam pomoći kod određivanja vrste i stepena mentalne poremećenosti. napostiti propuštene dane. a zatim da eventualno naposte ili daju iskup. ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti. ”Kitabus-savm”. ona neće postiti. Pitanje: Da li je putniku bolje postiti ili mrsiti? Odgovor: Ukoliko putniku post predstavlja poteškoću tada mu je bolje mrsiti. ili joj pouzdan ljekar preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti. Ukoliko je bolest stalna. Smatram da bi bilo ispravnije kada bi vaša majka poslušala preporuku . ukoliko tvoja žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete. te da li ta poremećenost onemogućava određenu osobu da razumije značenje i svrhu ibadeta. Dakle. dž. 1946. Pitanje: Koja bolest može biti opravdanje da se ne posti? Odgovor: To je svaka bolest koju će post pogoršati ili produžiti. propisao post zdravim osobama. ona je uporna u postu i kaže da bi joj bilo teže kada ne bi postila. s obzirom da je ona postila cijeli život i normalno je da joj je sada to teško prekinuti. tada će za svaki dan dati fidju (iskup) tj.

Pitanje: Da li će mi post biti validan ukoliko nenamjerno uradim nešto što anulira post? Odgovor: Ukoliko postač učini nešto što anulira post iz zaborava. najbolje zna.Gospodaru naš. jer se infuzija smatra hranom. tvoj post je validan i nisi dužan napaštati. Ukoliko ti se to desi nenamjerno. pod uslovom da se ne smatraju hranom. ili pod prisilom.Fetve i savjet Stranica 72 od 154 njenog ljekara u čiju iskrenost i stručnost ima povjerenje. Tokom posta sam doživio poluciju.s.. r. Mladenci koji sklope brak u ramazanu trebaju voditi računa da se ne osamljuju u toku posta i u tom pogledu svekar i svekrva trebaju im pomoći. kao kad bi npr. Taj dan si dužan napostiti. ukoliko se polucija desila u snu. njegov post je valjan i ne treba ga napaštati jer Allah. Da li je moj post validan? Odgovor: Tvoj post je nevažeći ukoliko je polucija svjesno izazvana. ukoliko to namjerno uradiš. Da li sam dužna napostiti taj dan? Odgovor: Da. To implicitno razumijemo iz prethodnog hadisa. a to nije lahko ispoštovati. u Kur‘anu kaže: '. bilo da se daju u vene ili mišićno tkivo mogu se primati tokom posta. jer je Poslanik. dž.a. dužna si napostiti taj dan s obzirom da post traje do potpunog zalaska sunca. dž. ”Kitabus-savm”. primati vakcinu protiv gripe? Odgovor: Da. Da li u tome ima išta loše? Odgovor: Nije grijeh sklopiti brak tokom ramazana. treba naglasiti da je to dozvoljeno samo onima koji mogu obuzdati svoje strasti i koji su sigurni da neće preći granicu i pokvariti svoj post. vaš post će biti validan.v. 1927) Međutim. Pitanje: Oženio sam se u toku ramazana.. br. Pitanje: Da li će mi post biti ispravan ukoliko poljubim svoju suprugu? Odgovor: Da. kako prenosi Aiša. Pitanje: Dobila sam menstruaciju u vrijeme zalaska sunca.š. Pitanje: Da li davanje krvi kvari post? Odgovor: Ne. pogledom ili na neki drugi način. Umjesto posta dovoljno joj je da za svaki dan nahrani jednog siromaha. to se ne preporučuje ukoliko mladoženja i mlada nisu sigurni da neće pokvariti svoj post intimnim odnosom. ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!. a Allah. to činio za vrijeme posta.' (II:286) . dok postim. s.. moraš raditi na mjestu gdje ima dima taj dim ti neće poništiti post. Pitanje: Da li dim koji progutam kvari moj post? Odgovor: Da. davanje krvi ne kvari post. namjerno otišao na mjesto gdje se puši u namjeri da gutaš dim. neznanja.a. (Vidi: Sahihul-Buhari. a tokom posta je zabranjeno uzimati hranu. ili npr. Međutim. Međutim. Pitanje: Da li osoba koja prima infuziju tokom dana može postiti? Odgovor: Ne. s obzirom da tako pokvaren post ne samo što treba nadoknaditi nego treba još za svaki dan postiti dva mjeseca bez prekida.. sve vakcine. osoba koja tokom dana mora primati infuziju ne može postiti.š. Pitanje: Udajem se početkom ramazana. Pitanje: Mogu li. dok uzimanje krvi kvari.

Allah Uzvišeni ga je. dok se posti nema smetnje da se stavljaju kapi u oči i uši čak i u slučaju kad bi osjećala njihovu gorčinu u grlu. taj dan ste dužni napostiti.. pod uslovom da strogo vodiš da ti voda ili krv ne odu u grlo. Poslanik.š. br.osim ako bude na to primoran. Pitanje: Mogu li za vrijeme posta odlaziti zubaru? Odgovor: Da. Da li sam dužan taj dan napostiti? Odgovor: Da.a. br. S obzirom da nismo sigurni koja je neparna noć imajući u vidu da. ”Kitabus-savm”. Dakle sve što staviš u usta moraš . mirisanje mirisa ne kvari post. žena kojoj prestane hajz ili nifas prije zore dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije početka posta. astmeni bolesnici mogu koristiti inhalator (sprej koji im olakšava disanje). ali samo ako je namjerno izazvano. Odgovor: Da. a srce mu ostane čvrsto u vjeri. 9955.Fetve i savjet Stranica 73 od 154 'Nije grijeh ako u tome pogriješite. Pitanje: Šef sam kuhinje u hotelu. s. napojio i nahranio. pere zube četkicom i pastom. Pitanje: Ukoliko mi hajz prestane prije zore i ja se ne stignem okupati.v.' (XVI:106) Treba posebno naglasiti da osoba koja je zaboravila da posti dužna. Pitanje: Mogu li dok postim izapirati usta pri uzimanju abdesta? Odgovor: Da. uistinu. neka dovrši svoj post. Musned.v. Sam Poslanik. Pitanje: Mogu li stavljati kapi u uši dok postim? Odgovor: Da. da li mogu zapostiti? Odgovor: Da. najbolje je u svih zadnjih deset dana ramazana tražiti tu noć. s. da se rashlađuje kupanjem i tome slično. prestati s onim što kvari post. postaču je dozvoljeno da izapire usta. Pitanje: U kojoj noći je Lejletul-kadr? Odgovor: Sigurno je da je to neparna noć u zadnjih deset dana ramazana. iz zaborava. pod uslovom da vodi strogo računa da mu voda ne ode u grlo.a. Tirmizi. Pitanje: Da li mirisanje mirisa kvare post? Odgovor: Ne. pod uslovom da ništa ne progutaš. čim se sjeti. nažalost. Pitanje: Da li povraćanje kvari post? Odgovor: Da. a Allah prašta i samilostan je. još uvijek postoji mogućnost da smo ranije ili kasnije otpočeli s postom. u ustima bio zalogaj trebala bi ga izbaciti.' (XXXIII:5) '. grijeh je ako to namjerno učinite. je pojačavao ibadet u tim danima provodeći ih u i‘tikafu. koristi misvak. Ako bi joj npr. Pitanje: Mogu li astmeni bolesnici koristiti inhalator. Da li mi je dozvoljeno da kušam hranu jezikom? Odgovor: Da. Isto važi i za osobu koja je u stanju dženabeta.. najbolje zna.. dž.s.. a ukoliko bi ga izbacila post bi bio validan pa makar se u zaboravu dobro najela i napila. Sunen.” (Ahmed.s. Ukoliko bi taj zalogaj progutala post bi bio nevažeći. je rekao: ”Ko jede ili se napije dok posti. 654) Pitanje: Pogrešno sam pročitao vrijeme na sahatu tako da sam sam se omrsio prije zalaska sunca.. a Allah.

s. Dozvoljeno ih je dati dan ili dva dana prije bajrama. br. ”El-Mukaddime”. bilo da se radi o hrani ili novcu.” (Darekutni i Bejheki od Ibn Omera. Mogu li muslimani prisustvovati tim koncertima? Odgovor: Oni koji vole i slijede Poslanika. U odgovoru sam objasnio da je to njeno neprikosnoveno pravo i preporučio sam joj da dobro razmisli o tom koraku. Da li je ispravno da i mi tako postupamo? Odgovor: Bilo bi ispravno kada bi taj ezan za sabah ujedno označavao početak zore. ”Kitabul-ilm”. kod nas se ne smije jesti do ezana.v. kako muslimani tako i nemuslimani. tj. Pitanje: Dolazi nam ramazan pa vas molim da mi. niti u njima bilo kakvog učešća uzeti.v. br. jer iskušenja s kojima će se možda suočiti nakon . u većini džamija. ramazan dočekuju onako kako ga je on dočekivao. 199. O sterilnosti i pravu na razvod braka U broju četrnaest ”Novih horizonata” odgovorio sam jednoj sestri na pitanje da li ima pravo tražiti razvod braka zbog toga što je njen muž sterilan. Smatram da je lijepo u vitre dati ono što će osobi koja prima vitre najviše koristiti.v. kao i odabrane generacije muslimana nisu ramazan dočekivali s koncertima i pjevaljkama. s obzirom da je Poslanik. Prema tome. ukratko. objasnite propise u vezi s vitrama? Odgovor: Sadekatul-fitr (tj. a u slučaju potrebe i ranije. Stranica 74 od 154 Pitanje: čuo sam da u Saudisjkoj Arabiji prestaju sa sehurom tek kada imam počne učiti ezan za sabah namaz. zabavne. s. činjenica je da mnogi.s. rekao: ”Dajte im (tj. kaže: ”Ko slijedi put dobra (kod Ibn Madždže stoji: ”lijep put”) ima sevab za to i nagradu. kao što se mogu dati i u novcu.a. s. Mogu se dati u pšenici. bajramu) ne moraju prositi. ali su najprioritetniji oni koji su siromašni. r. u povodu ramazana priređuju koncerte narodne. mimo Allahovog zadovoljstva. a sam namaz se klanja dvadeset pet minuta nakon ezana. Prema tome. i da obavezno klanja istiharu prije negoli to svoje pravo iskoristi. ozbiljne i neozbiljne muzike. nego se mora zapostiti dosta ranije. 2675. čast i poštenje. jer Njegovo zadovoljstvo se ne može postići osim slijeđenjem Njegova Poslanika. Ibn Madždže. čime se ljudi hrane. Poslanik.” (Tirmizi. a ako neko od članova porodice da vitre za sebe.a. Hranitelj porodice daje vitre za sve članove.) Braćo i sestre u islamu. U Saudisjkoj Arabiji ezan za sabah se uči kada nastupa zora.Fetve i savjet izbaciti. to je ljepše. ezan za sabah se uči sahat i više nakon pojave zore.) Pitanje: Približava se ramazan. Skrećem pažnju svima koji po službenoj dužnosti tumače islam da će za svako svjesno pogrešno tumačenje islama imati grijeh i nositi grijehe svih onih koji se na njih ugledaju do Sudnjeg dana. prije početka zore. a da njihove nagrade njima neće nimalo biti umanjene. vitre) je dužnost svakog muslimana i muslimanke. s.s. Oni njima očito žele postići neki drugi cilj. a da njihovi grijesi njima neće biti nimalo umanjeni. Onaj ko slijedi put zla (kod Ibn Madždže stoji: ”loš put”) ima za to grijeh i grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili. On i njegovi ashabi. kao i sevab svih onih koji ga u tome budu slijedili. Vitre se daju u visini vrijednosti jednodnevne ishrane za jednu osobu.a.a. Vitre se mogu dati svakome kome se može dati zekat. svjestan musliman neće tim koncertima prisustvovati.a. s. Neki već tim povodom najavljuju koncerte. siromasima) tako da u ovom danu (tj. Kod nas. Sunen. 203. datulama i tome slično. posebno ako ima harmoničan brak. Vitre treba dati prije bajram-namaza.s. Sunen.v. riži. ne isplati se za nešto malo para i malo dunjalučkog komfora prodavati svoju vjeru.

s.” ”Ko na ovom svijetu pokrije mahanu muslimana. Poslanik. s nadom da će time Allah. Pismo je iskreno. još dok si bila u utrobi svoje majke. koji se Allaha boji i žudi za Njegovim zadovoljstvom nije zaslužio da mu nanesem bol. kaže: ”I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete.s. U nadi da će našoj sestri. radi dunjalučke želje za djetetom. Allah. dž.š. Kada bih pomislila na talak. Uzvišeni me je obradovao trudnoćom i pored uspostavljene liječničke dijagnoze. čitajući ”Nove horizonte” došla sam do rubrike o pitanjima. dž. i drugim korisnim poslovima. obveseljava pa kaže: ”Ko vjerniku razbije brigu na ovom svijetu.a. Poslanik. Draga sestro. ti savjeti pomoći. jer na ovom dunjaluku nije cilj jedino imati potomstvo. jer Uzvišeni Allah je Svemoguć i kadar je sve učiniti. A ako ti je određeno. čini mi dobro u svakom trenutku. da shvatim bezvrijednost ovoga svijeta. On mi je to i oduzeo.a. u kojoj ne znaš šta je bolje za tebe i šta da činiš! S jedne strane. nadajući se nagradi od Allaha Svevišnjeg i Plemenitog. Naime. dž. dao mi je da ovaj život gledam dublje.š.š. Allah pomaže Svoga roba sve dok on pomaže svome bratu. trudi se da tvoj brak bude skladan i harmoničan. Ono čime me je Allaha. bojala sam se Allaha.š. Utjehu nađi u učenju Kuržana.” (Muslim) Draga moja sestro. a s druge odgovornost prema razvodu braka i strah da nekome ne naneseš bol i tugu.. Međutim. ta Allah zaista vidi šta radite. biti zadovoljan.v. Na ovoj kušnji Allah.. ja ti upućujem savjet da paziš svoga muža. U neizvjesnoj situaciji. također kao i ti. dž.š. o čemu je riječ. Draga sestro. Dakle. dž. a vrijednost življenja u islamu. tj.š. bori se sa svojim dunjalučkim nefsom. š. što mi smrtnici ne možemo svojim razumom dokučiti i spoznati. Allah. čovjek koji voli Allaha i Njegova Poslanika.š. dž. čitanju islamskih tema. pismo prenosimo u cijelosti: ”Draga sestro. kod kojeg su doktori utvrdili sterilnost. da mu činiš dobro. Nakon što je taj broj došao do čitalaca jedna naša sestra javila se Redakciji pismom upućenom sestri koja mi je spomenuto pitanje postavila. budem poslušna supruga svome mužu. mi je još više prosvijetlio razum i vjeru. Možda ćeš se upitati zašto? Zato što sam bila u situaciji u kojoj se ti sada nalaziš. kao što i sama želiš da ti se čini dobro.š. iskušava ko će bolje postupati kada ga nešto zadesi. a sam Allah. koja ima sterilnog muža. pazi.v. obradovao. Trudila sam se da činim dobro. da bih stekla zadovoljstvo svoga Gospodara. da ćeš imati potomstvo. talak. zna mudrost Svoje odredbe za robove Svoje. Allah će pokriti njegovu na onome svijetu. dž.š. iskušava čovjeka da bi ga očistio od grijeha. ja sam u braku sa čovjekom. dž. učenju arapskog jezika. dž.s. ali da je činiti dobro nekome bolje po mene. je rekao da žena neće postići zadovoljstvo svoga Gospodara sve dok njen muž ne bude zadovoljan njome. zasnovan na ljubavi u ime Allaha Uzvišenog. Allah. dž. a savjeti poduprijeti ličnim iskustvom. u pokornosti Allahu.” (El-Bekare. s. draga moja sestro. želja za dunjalučkom radošću (djeca). gdje sam pročitala i tvoje pitanje. je Svemoguć! Nakon par godina braka. ti ćeš ga imati. ibadet i dobročinstvo u svakom momentu. 237) . ibadetu Allahu. Cilj je mnogo veći. što je veliki znak Njegove moći. kako da povrijedim osjećaje čovjeka koji me voli. hifzu. jer Allah iskušava čovjeka i u dobru i u zlu. kako da to učinim. pa sam osjetila neodoljivu želju i potrebu da ti uputim ove riječi. njemu će Allah razbiti brigu na Sudnjem danu. da živim samo u ibadetu Allahu Milostivom i radi Njegovog zadovoljstva. bilo mi je najpreče dobročinstvo prema mužu odgajajući sebe kroz naš zajednički život u ibadetu Allahu Svevišnjem. Zato. Počela sam mnogo dublje da razmišljam o svemu.Fetve i savjet Stranica 75 od 154 razvoda mogu biti veća od trenutnih iskušenja. On mi je objasnio moje pravo.

. upotrebom tableta. 320) Hadisi na ovu temu zabilježeni su i u drugim zbirkama. s. Mugni. Naime. dž. 4886. a nekada ne moraju.v. Po tom mišljenju za tu sedždu potrebne su sve pripreme kao i za namaz.” (Vidi: u Fethul-Bari. s tim što bi bila dužna obavijestiti svoga budućeg muža kako bi se izbjegla prevara. zatim osoba koja je privremeno izgubila svijest.s.” Svako dunjalučko i ahiretsko dobro želi ti tvoja sestra po vjeri. 5948. br.) Ibnul-Hadžer kaže: ”El-Mutenemmisa je ona koja traži da joj se čupaju dlake s lica. (Vidi: Sahihul-Buhari.š.) Neki su rekli da en-nimas isključivo označava čupanje obrva. U takvoj situaciji ženi je dozvoljeno te dlake ukloniti. najbolje zna. a nije pod abdestom. okupaj se) i klanjaj namaz. br. isto kao što su dužne propuštene dane posta napostiti. Ebu Davud je rekao u Sunenu: ‘En-namisa je ona koja smanjue obrve tako da ostanu tanke.a. 5943.. osoba koje ne razumije svrhu i značaj namaza). s. Da li propušteni namaz mora naklanjati? Musliman je dužan uložiti maksimalan napor da svaki namaz obavi u njegovu vremenu. pa prema tome ni obrve.a. Uzvišeni Allah kaže: ”Vjernicima je.. ”El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu”. Propušteni namazi nekada se moraju naklanjati. Mišljenje većine uleme je da nenormalna i potpuno senilna osoba (tj. osoba koja čuje ajet u kom se nalazi sedžda.s. uzimajući tablete. postoje razlozi koji nekada osobu oslobađaju od namaza. osim ukoliko bi došli sebi prije isteka namaskog vremena.š. 1/566. Gospodaru svjetova. 5931. a kada prestane saperi sa sebe krv (tj. Hanbelije imaju drugo mišljenje i kažu da je takvim osobama dužnost propuštene namaze naklanjati. propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.. ako budu nekada u stanju da ih naklanjaju. (Vidi: Zuhejli. 103) Ukoliko namaz ne klanja na vrijeme ili ga u potpunosti izostavlja.” Stranica 76 od 154 Dok radim u kuhinji obično slušam učenje Kuržana sa kasete? Mogu li učiniti sedžde-tilavet u stanju u kom se nalazim. 10/390) Iz ove zabrane se izuzimaju situacije kada ženi nikne brada. pa makar bila bez abdesta i otkrivene kose? Odgovor: Većina uleme smatra da ta sedžda ima status namaza.” (SahihulBuhari. ”Kitabul-hajd”. (. a Allah. najbolje zna. zabranio da klanja u vrijeme hajza i nije joj naredio da naklanja: ”Kada ciklus (hajz) nastupi.v. treba naklanjati propuštene namaze? Ne. Da li je djevojci dozvoljeno čupati obrve? Nije dozvoljeno čupati dlake po licu. Molim našeg Gospodara da oprosti svima nama. Poslanik. nisu dužne propuštene namaze naklanjati. ženi je Poslanik. bez obzira da li je pojavu hajza. izazvala ranije ili ju je odgodila za kasnije.Fetve i savjet Moja zadnja dova je: ”Hvala Allahu. kazao je da je Allah Uzvišeni prokleo el-mutenemmisat. da bi se podigle ili poravnale. a nekada ne oslobađaju. (Vidi: Ibn Kudame. Da li žena koja izazove pojavu hajza.” (En-Nisa. Naime. 2/358) Međutim. uistinu. nemoj klanjati namaz. nije obavezna uzimati abdest ili tejemmum da bi mogla sedždu učiniti. osoba čini grijeh koji može doseći granice kufra. a en-namisa je ona koja to radi. ”Kitabul-libas”. bez opravdana razloga. dž. žena nije dužna naklanjavati namaze propuštene za vrijeme mjesečnog ciklusa (hajza). 2/131) Dužna je naklanjati propuštene namaze ona osoba koja namjerno poremeti svoj . dok šafije kažu da im je to sunnet. a Allah. brkovi i tome slično.

Fetve i savjet

Stranica 77 od 154

razum alkoholom, drogom ili nečim drugim. Žene nisu dužne naklanjavati namaze propuštene u vrijeme hajza ili nifasa. Onaj ko zaboravi, ili nenamjerno prespava, treba klanjati propuštene namaze čim se sjeti i to se tretira kao da namaz klanja u njegovu vremenu, dakle nije naklanjavanje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Ko prespava namaz, ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti...” (Sahihu Muslim, ”Kitabul-mesadžid ve mevadi‘is-sudžud”, br. 684) Osoba koja bez razloga, svjesno, izostavi namaz, dužna je pokajati se i naklanjati propušteni namaz, po ispravnom mišljenju. Da li propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom? Propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom, ukoliko za to postoji mogućnost. Isto tako, treba taj redoslijed poštovati u pogledu redovnog namaza, te prvo klanjati propuštene namaze po redu, pa tek onda redovni namaz, sve dok za redovni namaz ima dovoljno vremena. Dokaz za to je postupak Poslanikov, s.a.v.s, koji je sa ashabima, za vrijeme kopanja hendeka oko Medine, propustio četiri namaza, da bi ih poslije, kad je noć već bila duboko zašla, naklanjao po redoslijedu. (Vidi: Tirmizi, Sunen, ”Kitabus-salat”, br. 179) Imajući u vidu da je Poslanik, s.a.v.s., eksplicitno naredio: ”Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” (Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 631), većina uleme smatra da smo dužni slijediti ga i u slučaju naklanjavanja namaza i voditi računa o njihovom redoslijedu, tako da u slučaju nepoštivanja tog redoslijeda namazi ne bi bili ispravni. Ukoliko slijeđenje redoslijeda predstavlja poteškoću (neki su rekli da je to situacija kada je propušteno više od pet namaza), ili ukoliko čovjek zaboravi, ili se nađe u situaciji da nema dovoljno vremena za klanjanje redovnog namaza u njegovu vremenu, tada osoba prestaje biti obavezna slijediti redoslijed. Ukoliko bi čovjek poremetio taj red, bez određenog razloga, nadam se da bi njegovi namazi bili validni, a smatralo bi se da nije postupio onako kako bi bilo preče. Naime, postupak Poslanikov, s.a.v.s, na Hendeku ne mora nužno značiti da ukoliko se taj redoslijed poremeti namazi neće biti ispravni, a hadis u kom naređuje da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja odnosi se na sam namaz, na njegov sadržaj i formu. Vjerovatno su šafije zbog toga rekle da je, pri naklanjavanju slijeđenje redoslijeda samo sunnet, a ne obligatna dužnost (farz). (Vidi: Eš-Šerbini, ”Mugnil-muhtadž”, 1/127), Kako su nastale novotarije u vjeri? Intresantan je način na koji se novotarije (bid’ati) uvode u vjeru. Nekada se to čini s najljepšom namjerom. Tako su izmišljeni fadileti mnogih sura u Kur’anu (i to je pripisano Muhammedu, s.a.v.s, da je on to rekao) da bi se ljudi potakli da uče navedene sure. Nekada se to čini iz određene potrebe, kao što je potreba za isticanjem i dokazivanjem, ili pak potreba za životnom egzistencijom. Nekada se to čini s najlošijom i najpodlijom namjerom (npr. novotarija se predstavi izuzetno vrijednom, tako da naivan ili neuk musliman nesvjesno prestaje biti musliman, jer stekne dojam da mu je to dovoljno (tj. ta novotarija) da se spasi vatre i uđe u Džennet i da ne mora voditi računa o propisima islama. Tako možemo čuti da neki novotari kažu da ko klanja tu i tu noć i prouči to i to, to mu nadoknađuje sve propuštene namaze, ili ko nosi ili uči “Nur-dovu” neće ga peći džehennemska vatra itd. Nekada se novotarija uvodi iz neznanja, nekada iz nehata itd. Bilo kako bilo, treba da znamo da su sve novotarije rezultat nepoznavanja islama. Naime, da je osoba koja je novotariju izmislila i uvela znala posljedice svoga postupka nikada to ne bi uradila, a da su oni koji su tu novotariju prihvatili znali da je to novotarija ona kod njih mjesta ne bi imala.

Fetve i savjet

Stranica 78 od 154

Kada govorimo o novotarijama uvijek se treba sjećati riječi Allaha, dž.š: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3), i riječi Alejhisselama, s.a.v.s, koji je u poznatim (mešhur) hadisima jasno upozorio: “Svaka novotarija (u vjeri) je zabluda, a svaka zabluda će u vatru.” “Sve što nije u skladu s ovim, na čemu smo mi, je odbačeno.” Prema tome, vjera je upotpunjena i niko nema pravo da u vjeri nešto dodaje ili oduzima. Nisu ljudi ti koji propisuju vjeru. Primijetio sam da neki uče ikamet drugačije od ezana tako što ”Allahu ekber” kažu dvaput, ”ešhedu en la ilahe illellah” jedanput itd. Da li je to ispravno? Učenje ikameta na način kako se uči ezan i na način naveden u pitanju su spomenuti u vjerodostojnim hadisima navedenim u sahihima i sunenima, tako da i jedno i drugo ima utemeljenje. Mislim da bi, upravo zbog te činjenice trebalo praktikovati oba načina. U najmanju ruku, ta razlika ne bi trebala da nam smeta, kao što nam ne smeta to što postoji sedam različitih kiraeta. Sve što ima dokaz koji je protumačen naučnom metodologijom, za muslimana mora biti prihvatljivo, pa prema tome i različiti načini učenja ikameta. Bilo koji sunnet Poslanikov, s.a.v.s, za muslimana je prihvatljiv i bilo bi dobro kada bi ih muslimani sve prakticirali, kako se određeni sunnet ne bi zaboravio i u glavama ljudi postao novotarija-bidža, kao što ponekad zna biti slučaj. Dakle, ako neko uči ikamet izgovarajući ”Allahu ekber” dvaput, ”ešhedu en la ilahe illallah” jedanput itd. to je također, ispravno. Možda bi taj način trebalo više praktikovati, jer dok je Bilal, r.a, bio muezin postojala je razlika između ezana i ikameta, a znamo da je on bio muezin u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zašto kod nas ima više ginekologa muškaraca nego žena i kako tumačite odlazak naših muslimanki na preglede kod ginekologa muškarca? Normalno bi bilo da se u jednom društvu, koje slijedi nauku i prirodne zakone, žene usmjeravaju ka izučavanju i bavljenju ginekologijom. Prirodno je da se žene bave tim poslom. Dovoljno je čuti komentare ginekologa muškaraca dok se vraćaju iz rađaone, pa da se čovjeku smuči i da dođe do zaključka, makar bio totalno nepismen, da to nije posao za muškarce. Žene nikada ne bi mogle izgovoriti tako nehumane, neljudske i neukusne riječi na račun majki koje rađaju ljude i čine najčasniji i možda najteži posao kojeg ljudski rod radi na ovoj Zemlji. Sigurno je da žene mogu bolje razumjeti ta pitanja s obzirom da se tiču lično njih. One mogu pružiti bolju njegu i bolje razumjeti potrebe žena koje rađaju. Razlog zašto mi danas u Bosni i Hercegovini imamo više ginekologa muškaraca nego žena, mada kultura većinskog muslimanskog naroda ne ide tome u prilog leži, vjerovatno, u činjenici da je neko, u prošlom sistemu, svjesno usmjeravao muškarce na taj posao kako bi tako poljuljao moral kod muslimana, isto kao što je neko svjesno ukinuo u Bosni i Hercegovini učiteljske škole (osim jedne u Banja Luci) kako bi našu djecu učili učitelji Srbi i Crnogorci. Usmjeravanje muškaraca da se bave ginekologijom je šejtanski posao, nije naučno opravdan i nadam se da će razum i nauka jednog dana prevagnuti, pa će ljudi omogućiti ljudima da rade posao koji im, po prirodi njihovoj, najbolje odgovara. Mi, muslimani, moramo dati svoj doprinos u tom pravcu, jer slijedimo prirodne Allahove, dž.š, zakone koji čovjeku donose sreću i rahatluk, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Muslimani ne smiju ovaj problem olahko shvatiti, i oni moraju, ako žele uspjeh, islamski propis u ovom pogledu implementirati. Uzvišeni Allah kaže: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

Fetve i savjet

Stranica 79 od 154

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31) U ovom ajetu Allah, dž.š, naređuje ženama da pokriju svoje tijelo. Otkrivanjem svoga tijela pred punoljetnim muškarcima koji im nisu mahrem, kao što su ginekolozi, žene krše ovu naredbu i čine veliki grijeh. Ovaj grijeh je sigurno jedan od najvećih grijeha, imajući u vidu da ginekolozi gledaju i dodiruju najintimnije dijelove tijela koje ni mahremi žene, izuzimajući muža, ne smiju gledati, niti dodirivati. Negativne posljedice odlaska žene kod ginekologa muškarca su ogromne. Žena, prije svega, gubi osjećaj stida, njen moral slabi i ona tim griješenjem otvara vrata šejtanu koji će je odvesti u još veće grijehe, kao što je blud ili ubijanje djece, bilo abortusom ili nakon rođenja. S obzirom da je ženi grijeh otkrivati svoje tijelo pred osobom kaja joj nije mahrem, ona može ginekologu muškarcu odlaziti jedino u krajnjoj nuždi (daruri), tj. ukoliko njen život ili život njenog djeteta bude u opasnosti. Pravno pravilo kaže da je u nuždi dozvoljeno uraditi ono što je u osnovi zabranjeno. To pravilo je izvedeno iz kur‘anskih ajeta: II:173, V:3, VI:145, XVI:115 i mnogih Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa. Svakog iskrenog i svjesnog muslimana zabrinjava moralno stanje naših muslimanki. Koliko je moral oslabio, koliko je nestalo stida, vidimo i po tome što mnoge sestre koje pokrivaju svoju kosu, a možda i nikab nose, vrlo često bez nužde odlaze kod ginekologa muškarca da ih on pregleda ili porađa. Kakvo je tek stanje naših sestara koje ne pokrivaju svoju kosu, tj. za koje se pretpostavlja da imaju manje stida od onih koje nose mahramu? U svakom slučaju, muslimani su dužni rješavati taj problem. U cilju rješavanja tog problema, preporučujem sestrama da se školuju za babice i ginekologe. Znam da se kroz školovanje one moraju suočiti sa, za muslimanku neugodnim situacijama, da će morati i neke grijehe počiniti, ali nadati se da će njihov kasniji rad, inša-Allah, sve te grijehe pobrisati, jer dobra djela brišu loša djela. Zamislite koliki je sevap spasiti jednu muslimanku da ne mora odlaziti kod muškarca da je pregleda ili porađa. Osim toga, njihovo školovanje je nužno, jer se jedino na taj način mogu obezbijediti babice i žene ginekolozi, a grijesi počinjeni u nuždi se, inša-Allah, praštaju. Također bih preporučio muslimanima, posebno onima koji se bave medicinom, a koji na bilo koji način mogu doprinijeti povećanju broja žena ginekologa, da na tome porade i daju svoj doprinos. To je polje gdje se mogu sevapi zaraditi i dati veliki doprinos ozdravljenju društva koje tone u nemoral. Ginekolozima muslimanima bih preporučio da se, po mogućnosti, prekvalifikuju, nakon što sebi obezbijede adekvatnu zamjenu. Ginekologija je za žene, a ne za muškarce. Sigurno je da žene mogu bolje tu nauku shvatiti i savladati, a i svoje pacijente bolje razumjeti i adekvatniju im pomoć pružiti. Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da ovaj problem ispravno shvatimo i da damo maksimalan doprinos u njegovu rješavanju. Pitanje:Čitajući knjigu Put pravog muslimana, koja je za mene pravo osvježenje, bio sam malo zbunjen kad sam čitao tekst koji govori o odnosu prema nevjerniku 1/162-165. čini mi se da u njemu ima izvjesne kontradikcije. Naime, u nekim tačkama se govori kako prema nevjernicima treba postupati pravedno, kako prema onima koji se ne bore protiv muslimana treba biti dobrostiv, pružati im pomoć, imati prema njima milosti itd, dok se u nekim tačkama govori kako ih treba prezirati, kako ih treba natjerati u tješnji dio puta itd. S obzirom da ste vi bili recenzent te knjige, molim vas da mi ovu moju nedoumicu otklonite pojašnjenjem. Odgovor:Na početku odgovora želim pojasniti da se moja recenzija, a smatram

) Izlazak iz kontradikcije jeste u pravljenju razlike između nemuslimana koji se bore protiv muslamana zbog vjere njihove i proganjaju ih iz njihovih kuća i nemuslimana koji prema muslimanima imaju pošten i dostojanstven ljudski odnos. b) obavezi pružanja dužne pažnje prema komšiji. stvara žene da se uz njih smirite. Allah. br. r. r. Adilovića i recenzija hafiza magistra Muhameda Porče odnosila samo na prijevod. sa pravom da musliman stupi u poslovno partnerstvo sa nemuslimanom. Ibn Omer.” (Sahihul-Buhari. i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. (Vidi poglavlja koja govore o ahkamuz-zimme u fikhskim knjigama. 21). r. uslove i okolnosti pod kojima je Omer.” (Lukman.. Treće. 8. pa makar on bio i nemusliman. onoga o kome ništa ne znaš. voli one koji su pravični. dakle od 258 stranice prvog dijela i kompletan drugi dio knjige. Kontradikcija koju ste i vi uočili je rezultat činjenice da mnogi islamski pravnici (među kojima i pisac knjige) doslovno tumače spomenuti hadis i postupak Omerov.. bez obraćanja pažnje na povod hadisa. kada je pri sklapanju ugovora sa ehluz-zimme postavio posebne uslove u veza sa njihovim odijevanjem i ponašanjem u javnom životu. sa pravom da musliman pod određenim uslovima oženi židovku ili kršćanku itd.. Jedna od mojih primjedbi odnosila se na dio teksta koji govori o ugovoru o zaštiti nemuslimana u islamskoj državi (ahkamuz-zimme) i tumačenju hadisa ”Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam. na ovom svijetu. ti ih ne slušaj. r. od vrste vaše. svojim idžtihadom postavio date uslove i razloge zbog čega je tako postupio vode u kontradikciju sa drugim šerijatskim propisima od kojih navodimo neke: a) obaveza djeteta da čini dobročinstvo svojim roditeljima nemuslimanima: ”A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš.a. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas .a.a. Koliko sam mogao primijetiti moje primjedbe u tom pogledu nisu uzete u obzir.Fetve i savjet Stranica 80 od 154 isto tako i recenzija dr. natjerajte ih na tješnji dio puta (tj. da vam se sklone)” (Vidi: 2/17-18) Rekao sam da autorovo tumačenje tog hadisa i pojedini stavovi u tom tekstu su u kontradikciji sa nekim šerijatskim propisima o kojima se u knjizi također govori. a ne na sadržaj knjige. voli one koji su pravični.) Mislim da doslovno tumačenje i primjena spomenutog hadisa i postupka Omerovog. Drugo. odnos muslimana prema nemuslimanima gradi se na osnovu njihovog odnosa prema muslimanima.v. i prema njima se. a kada se sa njima sretnete.. je rekao: ”Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će se komšije međusobno nasljeđivati. a u toj bračnoj zajednici na osnovu petog ajeta sure El-Maide ponekad može biti i čestita kći onih kojima je data Knjiga: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas. s. ja sam ukazao na neke stavove u knjizi s kojima se nisam složio.s. Allah. Bilo mi je obećano da će se stupiti u kontakt s autorom kako bi on dao odobrenje da se izvrše određene intervencije u tekstu. zaista.a. ”Kitabul-edeb”. velikodušno ponašaj.a. Ne znam da li je pisac knjige kontaktiran u tom pogledu ili nije. (El-Mumtehina.” (Er-Rum. npr. 6014). Dakle. To se jasno može razlučiti iz sljedeća dva ajeta:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. 15). c) preporuka da se bračna zajednica gradi na ljubavi i milosti. zaista. ja sam vršio recenziju dijela knjige koji govori o fikhskim propisima. je toliko naglašavao svome slugi da ne zaboravi dati kurban komšiji židovu da je sluga bio iznaneđen te ga je upitao zašto na tome toliko insistira na što mu je Ibn Omer rekao: ”Allahov Poslanik.. d) Kur‘ansko podsticanje da se čini dobročinstvo prema nemuslimanima koji se ne bore protiv muslimana zbog njihove vjere niti muslimane proganjaju iz njihovih domova:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.

a stav Ebu Hanife na drugoj. Molim Allaha. Upravo zbog toga se daje prednost vraćanju duga prema čovjeku u odnosu na dug prema Allahu. njemu se preporučuje da zakolje kurban i da taj sunnet ne propušta. 26695. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. pa im nemojte prvi nazivati selam. a da se od Ebu Jusufa prenose dva predanja.” Dakle. inša-Allah. vi recite samo “ve ‘alejkum” (i na vas).a. Poslanik. 3/18) Ukoliko čovjek ima dug. Pitanje:Koji je stav islama o planiranju porodice? Da li je dozvoljeno uzimanje različitih sredstava radi sprečavanja trudnoće kada se supružnici o tome dogovore? Odgovor:Planiranje porodice u smislu da se ne žele rađati djeca. El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu. da čovjek ne želi . (Opširnije o pitanju odnosa muslimana prema nemuslimanu možete pročitati u desetom broju Novih horizonata u odgovoru na pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu?. sunnet. (Vidi: Tahavi. i ostali dokazi sličnog značenja odnose se na situacije kada se nemuslimani prema muslimanima neprijateljski odnose. 3/232.š. mogli bismo reći da je to sunnet i u hanefijskom mezhebu.š. 4/355) Treba naglasiti da i islamska ulema koja smatra da kurban nije obaveza. pa kada vam nazovu selam. 8-9. Naime.v. a koji je višak u odnosu na njegove potrebe i potrebe onih koje izdržava. uz pretpostavku da će se taj dug. bilo da je od onih koji su dužni dati zekat. kada su stavovi njih dvojice na jednoj strani. El-Hidaje. ukoliko će klanje kurbana dovesti u pitanje vraćanje duga preče je vratiti dug negoli zaklati kurban. (Vidi: Keššaful-kina‘. ipak snažno preporučuje da se taj sunnet ne propušta pa čak i pod uslovom da se novac za kurban pozajmi. Međutim.š. str. vidjet ćemo da ona navode da Muhammed ima isti stav kao i Ebu Hanife. klanje kurbana je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. s. dž. ako pogledamo hanefijska djela. Nadalje. zatim u četvrtom broju u odgovoru na pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Uprkos činjenici da se u nekim pitanjima ne slažem sa uvaženim alimom Ebu Bekr el-Džezairijem. je Milostivi i od Njega se može oprost očekivati. imajući u vidu da je vraćanje duga stroga obaveza (farz).” (El-Mumtehina. a Allah. 26694. da li je dužan zaklati kurban? Šta je preče vratiti dug ili zaklati kurban? Ukoliko je čovjek imućan.) Što se tiče hadisa u kom se traži od muslimana da prvi ne pozdravlja nemuslimana i da pred njim pokaže odvažnost. dž. smatram da je ta knjiga vrijedno djelo koje treba da se nađe u kući svakog ko želi malo bolje upoznati propise islama. rekao je ashabima na početku spomenutog hadisa. Pitanje:Da li je kurban vadžib ili sunnet? Odgovor:Klanje kurbana je sunnet za svaku kuću po mišljenju većine islamske uleme. ili od onih koji u dane bajrama imaju imetka koliko je potrebno za kurban. za razliku od kurbana koji je. da nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se ovo djelo pojavi na bosanskom jeziku. on je to rekao kad su s njima bili u sukobu.): “Mi sutra krećemo na židove. u predanju koje bilježi imam Ahmed u Musnedu. (Vidi: Zuhejli. Vidi: El-Lubab fi šerhil-kitab. dž. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. fetva po hanefijskom usulu daje se na osnovu mišljenja njih dvojice. po mišljenju većine. najbolje zna. dok se od čovjeka ne očekuje da će bilo šta oprostiti na Sudnjem danu. 3/595) Ukoliko bismo dali prednost Tahavijevom predanju da je kurban pritvrđeni sunnet po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda.s.š. Ipak. Muhtesarut-tahavi.Fetve i savjet Stranica 81 od 154 zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. a Allah. dž. 300) Naime. moći vratiti.

u islamu nije dozvoljeno. čiji je babo bio od desetorice koji su obveseljeni džennetom. (Vidi o prethodnom hadisu i hadisima sličnog značenja u sljedećim izvorima: Ahmed.v. Ebu Davud.v. pa su ashabi od njega zatražili da on odredi cijene. Pitanje:Koliki je maksimalni limit zarade koju čovjek može zaraditi u trgovini? Odgovor:Ukoliko se ne radi o monopolu. da supružnici završe školovanje itd. s. Za njega se govorilo da kada bi prašinu kupio na njoj bi zaradio. (Vidi. u Poslanikovom. ”Kitabul-buju‘”. daje i opskrbljuje.s. dozvoljena i veća zarada od prethodno spomente. prenosi se da je jedne prilike u grad stigla roba izvana. dž.s. Naime. 18558. Es-Sunen.a. 3129) Neki pravnici kažu da je najbolja zarada ona koja ne prelazi jednu trećinu. prevare i nepravde.v. odbio je ograničiti zaradu trgovcima.a. hadis br. br. 2050) Za sprečavanje trudnoće potreban je pristanak oboje supružnika.s. to možemo razumjeti iz postupka Allahova poslanika. 3642.a. El-Musned. on prodao za milion i šesto hiljada. koji je odbio fiksirati cijene robi. njegov babo Zubejr kupio je palmovnik u Medini za sto sedamdeset hiljada. da bi isti palmovnik. s. Poslanik. Da bi zarada bila halal bitno je da nema monopola.a. Poslanik.” Prenosi se da je nakon toga Urve bio veoma uspješan u trgovini.v. govori da je u normalnim okolnostima. br. Sunen.v. kada nema monopola. ”Kitabul-buju‘”. s.a. planiranje porodice treba imati svoj opravdan šerijatski razlog. Zabranjeno je (haram) u vrijeme nestašice robe dizati cijene i tada se zarada može ograničiti. on je palmovnik prodao devet puta skuplje. Na povratku susreo je čovjeka koji je želio od njega kupiti jednu ovcu. ‘Kitabul-buju‘”. dakle ukoliko na tržištu ima dovoljno robe i trgovci slobodno formiraju cijene i ukoliko nema prevare i nepravde smatram da tada nema ograničenja za zaradu.a. 6/632. najbolje zna. Tako se Urve vratio Poslaniku.v.Fetve i savjet Stranica 82 od 154 dodatne obaveze u životu. učini njegovu trgovinu berićetnom. 3386.s. s. a Allah. nakon babine pogibije. Ja želim da dođem pred svoga Gospodara. Sunen. Fethul-Bari. ga je upitao kako je to uspio i Urve mu je ispričao sve šta se desilo. br.v. s. i rekao mu: ”Evo ti tvoja ovca i evo ti tvoj zlatnik. Tirmizi.s. s.a. prevare i nepravde. Avvama. Nadalje.” (Ebu Davud.š. Sahihul-Buhari. Planiranje porodice je dozvoljeno u smislu da se obezbijedi novorođenčetu da doji dvije godine. da želi samostalnost i slobodu itd. Koji uzima. Prodao mu je ovcu za dinar. Dakle. r. br. Od Enesa. ”Musnedul-kufijin”. a da me niko od vas ne traži zbog nepravde u vezi sa životom ili imetkom.” Poslanik. uistinu.” (Vidi: Tirmizi. Dakle. a nije bitno kolika je njena visina.” (El-Isra. ”Kitabun-nikah”.a. . da majka povrati snagu izgubljenu u trudnoći i nakon poroda. Sunen. ”Kitabu fardil-humus”. El-Fikhul-islami ve edilletuh. U slučaju planiranja porodice treba uvijek imati na umu Allahove. jer je ubijati njih doista veliki grijeh. To se može činiti prirodnim putem (azlom) ili korištenjem pomagala i sredstava za koja je naučno utvrđeno da ne štete ljudskom zdravlju. 1314) Dakle. dao je Urvi zlatnik i rekao mu da ode kod vlasnika i kupi mu ovcu.) Postupak ashaba Abdullaha sina Zubejra b.s. s.v.a. sunnetu imamo dokaz da je dozvoljeno zaraditi 100%.v. i njih i vas Mi hranimo. Naime. ponositi vašim brojem na Sudnjem danu. 18554. Poslanik. s. Nakon što je čuo cijelu priču.š. jer ja ću se. riječi: ”Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine. riječi: ”Ženite ljupke i one koje rađaju.s. 31) i Poslanikove. a on im je na taj zahtjev odgovorio: ”Allah je uistinu Taj Koji određuje vrijednosti. br. br. Naime. 1258. 3/588) Smatram da to mišljenje nema uporište. Urve je za taj zlatnik uspio kupiti dvije ovce. kako bi se spriječila očita nepravda prema kupcima. s. prenosi se da su jedanput cijene skočile u vrijeme Poslanikovo.s. (Vidi: Zuhajli. dž. mu je proučio dovu: ”Allahu.a.s.

Amira.” U drugom predanju stoji: “ Ko objesi talisman (zapis) širk je počinio. r. dž. 4/445. dž. u Mevaridu i Hakim. i u njemu ima slabosti. “jer ona će ti. Njegove riječi: “…objesi” (te‘allka). On kaže: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu. Upravo zbog ove opasnosti preporučujem svima koji imaju bilo koju hamajliju ili nešto slično u vidu talismana itd. r. Drugo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. amulete i tome slično vidimo i iz sljedećih hadisa: Od Imrana b. jer svi koji vjeruju da im sama hamajlija pruža zaštitu čine širk Allahu. samo povećati vehn (slabost).) On također prenosi od ‘Ube b. da li bi mogli zadržati milost Njegovu. upitao ga je. Posebno je značajno da se hamajlija i. dž. Također ga je zabilježio Hakim.a.v. Isto tako različita su i vjerovanja u pogledu hamajlija. (Prvo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. 1413. Kod Ibn-Hibbana je “‘alleka”. s. pogrešnog vjerovanja u vezi s hamajlijama oslobode oni koji idu na hadž. Ovaj hadis je sahih.. Kada bi umro. ili. Ibn-Madže. 4/154.š. 106..s. objesi je i za nju se veže njegovo srce.): “Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne da. nego druge Njemu smatra ravnim. Babu ta‘likut-temaim. 3531. nikada ne bi bio spašen. u nekima su crte i linije koje nemaju nikakvog značenja itd.) Kolika je opasnost za one koji nose hamjlije. Et-Tibb. Menarovo izdanje. štiti Svojom moći. Oslobodite se hamajlija i oslonite se na Allaha. rekao je. br.” (Ahmed u Musnedu. 4/156. u nekima su riječi kufra i praznovjerja. 1410. 492.š.a. dž. da se toga oslobode tako što će će to spaliti i pepeo u zemlju zakopati (s obzirom da u hamajliji može biti kur‘anskih ajeta).a. a širk je najveći grijeh koji izvodi iz islama i njime sva dobra djela koja je čovjek u životu uradio bivaju poništena.‘” (Ez-Zumer.a. Neko vjeruje da je ta hamajlija uzrok da ga Allah. uz nadu i molbu Uzvišenome da budemo od onih koji će se sa hadža vratiti bez grijeha. Znajte da nam Allah. a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne da mira. ako Allah hoće da mi je učini.Fetve i savjet Stranica 83 od 154 Pitanje:Kakav je status osobe koja obavi hadž.) Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Huzejfe da je na ruci jednog čovjeka vidio konac (koji je stavio da ga zaštiti) od groznice. prenosi se da je Vjerovjesnik.s. br. s. a ona bila na tebi. “Šta je to”. br. u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. “Protiv vahine (slabosti)”. uistinu. niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. dž. U nekim hamajlijama su ispisani kur‘anski ajeti. Isto tako je i u Medžmu‘atut-tevhid. Husajna. Hakim.) Oslobodimo se svakog praznovjerja i oslonimo se iskreno na Allaha. a neko vjeruje da mu sama ta hamajlija pruža zaštitu itd.v. može pomoći.š. u Mevaridu. Ibn-Hibban okarakterisao ga je kao sahih. Prema tome. “Skini je”. 4/216. kakvi su bili kad ih je majka rodila. odgovorio je. kosti)? Odgovor:Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana. vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od zlata. tj. pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha. nema . a na sebi nosi hamajliju i nešto slično? Odgovor:Ima različitih vrsta hamajlija. unutrica. Iz prethodno rečenog vidimo da nošenje hamajlije može biti vrlo opasno. 1411. š. Pitanje:Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva.š. 38. ako On hoće da im je podari?‘ Reci: ‘Meni je dovoljan Allah. i s njim se složio Zehebi. 4/417. Vidi: El-Ehadisus-sahiha. kako ne bi svoj hadž doveli u pitanje. jedino On.” (Jusuf. 4/417. a ovaj ga podiže do (Poslanika. eventualno. Ibn-Hibban.

dž. to se i preporučuje. a zatim uzeti abdest s tim što se noge peru na kraju gusula. Odgovor:Smatram da novac trebaš vratiti osobi koja ti je novac predala u ruke.š. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Treba napomenuti da je sunnet Poslanikov. Pitanje:Da li je dozvoljeno hodži koji je stalno zaposlen u jednom džematu da uz redovnu platu. ti . to nije obaveza. a Allah.Fetve i savjet Stranica 84 od 154 nikakve smetnje da se to njima da. s. Pitanje:Ukoliko muž zaboravi proučiti dovu koja se uči prije odnosa da li to može učiniti tokom i nakon odnosa? Odgovor:Pravo vrijeme za tu dovu je prije samog odnosa. u konkretnom slučaju učit će naglas kada bude klanjao sabahski farz. ili nakon. U međuvremenu oni su se razveli pa ne znam kome da vratim dug. jer se od Poslanika. uvijek može naše dove primiti i nikada ne treba gubiti nadu. s obzirom da su u vrijeme kad sam novac pozajmio i zet i sestra radili i kasa im je bila zajednička. da li ih je bolje spaliti ili baciti u kantu za smeće ili zakopati? Odgovor:Nokte treba odložiti na mjesto gdje neće smetati ljudima ni životinjama. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza. Pitanje:Da li je poslije kupanja (gusula) potrebno uzimati abdest? Odgovor:Poslije gusula nije potrebno uzimati abdest. ne prenosi da je on to radio. Pitanje:Ukoliko se prespavani sabah namaz klanja tokom dana u džematu da li će imam učiti naglas ili ne? Odgovor:Postupiće onako kako bi radio da namaz klanja u njegovu vremenu.v. prije kupanja (gusula) oprati stidna mjesta po potrebi. ili baci u kantu za smeće. dž. Međutim.s. Ukoliko postoji mogućnost da osobe koje vračaju te nokte uzmu iz kante za smeće tada je najbolje nokti spaliti. To njihovo poravnavanje računa ovisi o tome da li je sestra. a poslije neka tvoja sestra i bivši zet međusobno poravnaju račune. najbolje zna. Dakle. Pitanje:Da li pri uzimanju abdesta osoba mora biti pokrivena onako kako mora biti pokrivena u namazu? Odgovor:Ne. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. jer je i životinju sevap nahraniti. Allah. Pitanje:Pozajmio sam nešto novca od zeta i sestre uz dogovor da im vratim kad budem u mogućnosti.a. Mišljenje u narodu da se gubi abdest ako se vidi stidno mjesto nema utemeljenja.v.s. ukoliko čovjek zaboravi smatram da tu dovu treba proučiti čim se sjeti bilo tokom odnosa. bilo da ih osoba spali. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor:Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. a ako nije. Naime.a.š. s. Pitanje:Šta je najbolje učiniti s odrezanim noktima. Ovo važi pod uslovom da tokom gusula osoba ne uradi nešto što kvari abdest. Šta više. koja nije bila obavezna stavljati novac u zajedničku kasu to činila pod određenim uslovima ili nije i da li je prilikom pozajmljivanja naglašeno da ti pozajmljuju iz zajedničke kase. Prema tome.

š. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. Odgovor: Dužan si dati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njim trgovao.. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. bilo da si imao određeni razlog. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. dž. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. ustvari. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Odgovor:Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). ima pravo da taj ibadet prekine. Pitanje:Kupio sam pedeset dunuma zemlje. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. Drugi dio planiram prodati. ili razlog nisi imao. Međutim. 196) Međutim. nisam izdržao do kraja. dž. tumačenja šerijata. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. prije odgovora. kao što je hladnoća u džamiji.. strojevi za proizvodnju itd.Fetve i savjet Stranica 85 od 154 prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu.. Pitanje:Kada dam zemlju u zakup. kada jednom godišnje vršite inventuru robe da biste vidjeli koliko zekata trebate dati robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. kada znamo da su mezhebi.š. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor:U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat.” (El-Bekare. a Allah. Dakle. i . ja bih. 33. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. Naime. vremenu opće globalizacije. bolest itd. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba.š. striktnog slijeđenja jednog mezheba.) U svakom slučaju. ne daje se zekat. a Allah. stan. pri stupanju u namaz. Da li je izgovaranje nijeta jezikom. Da ste tako postavili pitanje. Dakle. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. pitanje jednomezhebstva. dž. tj. bilo koje vrste. prekidanje dobrovoljnog ibadeta bez razloga nije pohvalno s obzirom da Allah.š. a Allah. najbolje zna. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. pa makar za to ne postojao određeni razlog. dž. kao što je zemlja. najbolje zna. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. Allaha radi. Pitanje:Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. kaže: ”. kako ću na nju davati zekat? Odgovor:Na nekretnine koje se daju u zakup. To znači da kada zarada dostigne nisab. Pitanje:Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. najbolje zna.

spominje i nijet. a takav nijet je neispravan i nevažeći. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. tj.. i tako su radili njegovi ashabi. s. Ako znamo da se djela cijene prema nijetu.” (Sahihul-Buhari. bez nijeta u srcu. br.š.. Bedai’ es-Sanai’. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. 26. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. dž. dešava se da čovjek. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. (El-Kasani. Naime. kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru.” (Sahihul-Buhari.v.)”.. jer je namaz ‘ibadet. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra. a samo izgovaranje jezikom.). jer se telbija izgovara naglas).s. a. dižući ruke reći “Allahu ekber”. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H. On u Kur’anu. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka./1888 god. vremenom. nevažeće. 1907) tj./1967. Sahihu-Muslim. 1. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani..) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi.a. a da se namjera ostvaruje u srcu (.) Kasani (umro 587 H. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi..). prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom./1196 god. to što mi izgovorimo je nevažeće. opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom.š. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. u obzir se uzima ono što je na srcu. dž. ”Bed‘ul-vahj”.v. s. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz.s.š. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. Tahavi (umro 321 H. Njime (tj.Fetve i savjet Stranica 86 od 154 na osnovu svega toga. 65. ”Kitabulimare”. nego samo može biti štete. br. Mislim da je potrebno još jednom . Tako je radio Muhammed. ”Kitabul-ezan”. (. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu.” (Muhtesaru-t-Tahavi. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba.” (El-Hedijje el-’alaijje. pri stupanju u namaz.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta). tj.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira).a. br. izgovarao nijet naglas (jezikom). god.vel-iradetu ‘amelu-l-kalbi)./1191 god. No.. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi..) kaže: “Nijet označava namjeru.) Dakle. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. Prema tome. 5. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta). 1/127130. str. Tj. pomoć. str.” (ElBajjina./933 god.)” (El-Hidaje. koja su mi bila dostupna. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru..) Marginani (umro 593 H. 631) Prema tome. kada govori o šartima i ruknovima namaza. uz Allahovu.

jer imami su. Žalosno je. a Allah. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati.” (El-Bekare. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. kao i u svojoj porodici.v.) U svakom slučaju. da uz redovnu platu.v.a. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili. imam ima pravo da traži promjenu ugovora.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup.š. kod nas. Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi.a. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. dž. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života.a. s obzirom da Allah.Fetve i savjet Stranica 87 od 154 naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. Međutim.s.v.a. s. dž. dž. svojim mislima.š. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. Uprkos toj gorkoj činjenici. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. r. Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. Tim imamima treba pružiti punu podršku. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. Prema tome. nasljednici. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravihnamaza. bolest itd. Allaha radi. a Allah. da tako kažem. najbolje zna. ili razlog nisi imao.š. pa makar za to ne postojao određeni razlog. bilo da si imao određeni razlog. ima pravo da taj ibadet prekine. smatram da je . po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika.” Da li je dozvoljeno hodži. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. dž. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). 33. nego su njegovi izdajnici. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. kaže: ”. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. nisam izdržao do kraja. najbolje zna.š. s.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. Dakle. a ako nije. bilo riječima bilo svojim djelom..s.. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa. s. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda. nije pohvalno.v. s. 196) Međutim. bez razloga. kao što je hladnoća u džamiji. bilo koje vrste. a Allah. najbolje zna. Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet.s.s. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. el-hamdu-lillahi.

Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. uz to. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. to nije tačno. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. propise. dž. iako nose ahmediju na glavi. Nurul-jekin fi usulid-din. 201) Dakle. džumu i ostale namaze. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). dobročiniteljem i grješnikom”.Fetve i savjet Stranica 88 od 154 sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. u vidu stočne hrane. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. pasa i mačaka. Shodno tome. daju se životinjama. takvi imami su sa sebe. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. . Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). treba pomoći. U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji.š. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu. inša-Allah. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. prije svega. a nisu ih obnavljali. čovjek. da li je to tačno? Ne. da to na hutbi pojasne džematlijama. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. a Allah. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. najbolje zna. dž. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. propisa u svome životu i životu svoje porodice. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. ljepotu. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane.” (Hasan Kafija Pruščak.š. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. ne prezaju da krše Allahove. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. a to je pogrešno.š. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. str. dakle čija se žena islamski odijeva. dž.

Fetve i savjet

Stranica 89 od 154

Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio, tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane, proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno, vjerovatno bez bilo kakvih problema. Međutim, u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je, u nekim slučajevima, poremetio te zakone. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti, normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene; a ako ih ne izvrši, hrana mu neće odgovarati, nego će izazvati određene komplikacije. Upravo to se i desilo. Zagađivanjem zraka i vode, upotrebom kemikalija, a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu, jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Tu je izvor problema. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene, te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu, itd. Islamski stav o mjenjanju Allahovih, dž.š, stvorenja je jasan. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. (En-Nisa, 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Islam je tome posvetio najveću pažnju. To se vidi i iz samog naziva Allahove, dž.š, vjere. Naime, islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Ta pokornost se, prije svega, ogleda u slijeđenju Njegovih zakona, kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu, tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Prema tome, musliman ne smije remetiti te zakone. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Prema tome, ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana, musliman mu ne smije davati nešto drugo, jer musliman ne smije, bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu, a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja, koliko mi je poznato iz sredstava informisanja, zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže, može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja, tj. davanja biljne hrane govedima, kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom, te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka, smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. Što se pak perioda prečišćavanja tiče, taj period je propisan, ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist), bilo da se radi o govečetu, kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet, da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. (Vidi:

Fetve i savjet

Stranica 90 od 154

Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-et‘ime”, 2/316, 321) Islamska ulema je, na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni, ”Babus-sajdi vez-zebaih”, 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra, ”Kitabud-dahaja”, 9/333), zatim na osnovu stavova ashaba, poput Ibn Umera, odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje, ovca sedam dana, a goveda četrdeset dana. Dakle, karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Prema tome, karantin za takve životinje ne postoji. Ukoliko bi, pak, nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom, kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet, muftija bi, normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane, da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom, takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata, a Allah, dž.š, najbolje zna. Da li i riblje brašno, spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja, ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom, za što postoji velika vjerovatnoća, onda za takav način ishrane riba, i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Normalno, konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Da, vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati, osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik), ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata.” (El-Mugni, 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći, jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima, a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zehebi je, u knjizi Veliki grijesi, taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Što se drugog dijela pitanja tiče, većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. Kasani, poznati hanefijski pravnik, kaže: ”Zbog toga, ako bi umrli odredio nekoga za svoga života, taj ima prednost u odnosu na rodbinu, jer je on (tj. umrli) sa njime zadovoljan (tj. da mu klanja dženazu).” (Bedaius-sanai, 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi, malikijski pravnik, kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu, taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim, ako je dobar i učen (čovjek).” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki,, str. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. To je mezheb ashaba: Enesa, Zejd b. Erkama, Ebu Berzeta, Seid b. Zejda, Ummu Seleme i Ibn Sirina.

Fetve i savjet

Stranica 91 od 154

Sevri, Ebu Hanife, Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno), jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. Prema njima, nasljednik je u tom pogledu preči, kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Mi, sa svoje strane (kaže Ibn Kudame), nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba, neka je Allah sa njima zadovoljan. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Zejda. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre, Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Junus b. Džubejr je oporučio Enesa b. Malika. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Erkama, pa je došao Amr b. Hurejs, koji je bio emir u Kufi, i stao napred da klanja. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru, moj otac je, uistinu, oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Erkam. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim, prim. prev.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao, te je postalo konsenzus (idžma). Nadalje, to je pravo umrlog, jer je to zauzimanje (šefaat) za njega, te se daje prednost njegovoj oporuci, kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio...” (Ibn Kudame, El-Mugni, 3/405-406) (Vidi također: En-Nevevi, El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb, 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha, dž.š, da vašem umrlom podari Džennet, jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Isto tako, ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku, ili poklonili mu sevabe dobrih djela, kao što je dobrovoljni hadž, umra, post itd. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće, nije propisano da se od umrle osobe traži halal, zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. Preporučuje se, ipak, traženje oprosta prije smrti, jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti, tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Treba istaknuti, da Allah, dž.š, neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan, tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Isto tako, postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili, ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka, tj. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda, jer oni, s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem, neće oprostiti. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37) Prema tome, halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način, ne i sa onima među njima

postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. a drugi ga izbjegavaju. 6) Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). 46) Dakle... da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. ne obožavam ono što vi obožavate. 1) (Vidi također: VI:154. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. a meni moja vjera.” (El-Maida. Nadalje.” (En-Nahl. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. dž. Sada hoću da ga se riješim. dakle koji porez plaćaju. Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama . objava itd. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine. ne navodeći sened hadisa. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. dž. s. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam.s. i mi se Njemu pokoravamo. kao što je npr. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge.” (El-Kafirun. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. 2. Koliko mi je poznato. Normalno. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama. XXIII:8) Buhari. (. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah.” (El-Ankebut. XVI:91. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici.a. itd. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade. (Vidi: II:177. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti. pored Allaha. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond.v. Međutim.Fetve i savjet Stranica 92 od 154 koji su nepravedni. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. Mogu li ga prodati? Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument. XIII:20. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. ili svi mi vjerujemo istog boga. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo.) Vama vaša vjera. kao što sada činite primanjem socijale.” (Sahihul-Buhari.š. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. 1.š. kaže da je Poslanik. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. u određenom sektoru i periodu. ispunjavajte obaveze.

Šta da radimo? Predlažem da taj problem iznesete. tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. Sa svoje strane. dakle što musliman ne smije koristiti. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. počevši od javnog prevoza pa nadalje. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. pa čak i imanskom uzdizanju. Ti ljudi ne vode računa o drugima. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. vašim vaspitačicama.Fetve i savjet Stranica 93 od 154 malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman). ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. tj. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. neraspoloženje. ono što je za muslimana haram po šerijatu. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. itd. Oni ne vode računa o njihovim potrebama. mučnine i tegobe. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. prije svih. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. Ta sloboda izbora je. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. El-Fikhul-islami ve edilletuhu. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. Naime. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. a to sve . najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. treba đacima omogućiti slobodu izbora. bez sumnje. kao komentar na taj vaš problem. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. pa ukoliko se ne riješi. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. posebno. čak. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. A. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. izuzev muzičke. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. Nije istina da svako voli muziku. 5/745) Učenica sam medrese. U svakom slučaju.

v.š. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. sva ta predanja su.a. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju.” (Tirmizi.s. 3/743. kokošije meso nije mekruh jesti. Poslanik. 4159) Prema tome. s. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. dž. s. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha. jer niko ne nosi tuđi grijeh. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. kaže: ”Što god ko uradi. ”Ebvabu fadailil-Kur‘an”: ”Sve ima srce. Daifu Suneni Ebi Davud. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. ”Kitabul-dženaiz”. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure.Fetve i savjet Stranica 94 od 154 može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. zbog svojih poslova. Amin! Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. da prate učenje Kur‘ana. najbolje zna. bez obzira odakle to došlo. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. je olakša. čija vrata će biti zvučno izolovana. ili slaba ili izmišljena. Sunen. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anil-azim. Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. Allah. a srce Kur‘ana je Jasin. a Allah. ”Kitabul-dženaiz”.” (El-En‘am. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. Irvaul-galil. Međutim. Molim Allaha. dž. Sunen.š. s. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu.š. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način.s. Ebu Davud. kako smatra šejh Albani. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti . pak. dž. dž. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. 2687.v. šejh Albani kaže da je slab (da‘if). bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi.š. 108. Ibn Madže. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika. str.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti. 164) Da li je kokošije meso mekruh jesti. Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). br. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže. 3/150. 316. ”Kitabul-ilm”. Što se. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti.a. Međutim. imajući u vidu da je Allah. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. hadis br. br.a. str.v. Šta više.s. ”Kitabuz-zuhd”. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. to ne možemo bezrezervno tvrditi. str. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže.š. dž.

članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. dž. Međutim. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. zbog eventualnog licemjerja. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. bio alim ili ne. a koja je antiislamska. ukoliko su im djela bila haram. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu.Fetve i savjet Stranica 95 od 154 ih čistom hranom tri dana prije klanja. Što se. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. a mogu. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. uvijek biti na dobitku. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. ako im Allah. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. Dakle. dž. 4/522) Kada dam zemlju u zakup. kao što je zemlja. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. samo da ostanu na svojim položajima. Što se. Kupio sam pedeset dunuma zemlje. Ukoliko im je djelo bilo halal. El-Musannef. (Vidi: Abdur-Rezzak. ”kakva je ovo knjiga. poput Ibn Umera. ljekarima. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. inša-Allah. Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. kao i ostali ljudi. ne daje se zekat. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. zadovoljstvo. hafizima. Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. Dakle. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. izabrali ono što su smatrali najboljim. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. Doduše. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. U suprotnom. dž. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. ne oprosti. njih čeka odgovarajuća kazna. tiče partija za koje neki kažu da su . pak. Ukoliko su. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. To znači da kada zarada dostigne nisab. Bilo da se radi o ulemi. imat će dva sevapa. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji.š. na osnovu valjanih argumenata. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. Drugi dio planiram prodati. sa iskrenim nijjetom i pogodili. strojevi za proizvodnju itd. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili. ”Kitabulmenasik”. pak. Iskreni muslimani će.” (El-Kehf. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. govorit će. a ako su pogriješili. pak. stan. Dakle. imat će jedan sevap.š. kako ću na nju davati zekat? Na nekretnine koje se daju u zakup.š. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. ”Teško nama!”.

Treba imati znanja. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. puna prenošenja tuđih riječi itd. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. u ovo naše vrijeme. dž. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. imaju različite stavove. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. U isto vrijeme. dž. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. međutim. nedostaje . puna ogovaranja. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku.š. dž. nekad rezultat pogrešne procjene itd. u odsustvu islamskih partija. da ih u tome pomogne.š. vrijeme to pokaže. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. U svakom slučaju. napraviti velike previde. Naravno. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. da ih za njihova dobra djela nagradi. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome. najmutnije vode. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha.š. koji mole Allaha. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. prilično prljava. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. posebno na našim prostorima. a sve su to veliki grijesi. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. a nekad neshvatljivi. zaslužiti Njegovu milost i podršku. Molim Allaha. ponekad. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. dž. Ne ulazeći u namjere. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. gdje su mnoga pitanja jako nejasna.Fetve i savjet Stranica 96 od 154 antiislamske. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. dakle ispravan nijjet. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. U takvoj situaciji. nadam se da će iskreni vjernici. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave. činjenice se ne smiju nijekati. posebno u okolnostima kakve su kod nas. pa i kod nas. Za mene je npr. Politika je i inače. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. Obično. Zbog toga.š. I kada se dokaže krivica. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste.pravilno su postupili. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. Nekad su propusti shvatljivi. da moraju birati između dva zla. U svakom slučaju. činjenica je da to uvijek ne stoji. ponekad. a ne po njihovim deklaracijama. U svakom slučaju. propuste i greške. onih koji idu u džamiju. ako pruže podršku onome što je manje zlo . kao i ostali muslimani. treba znati da su vode politike.

jer je halal meso kvalitetnije. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se . to. ne kradu. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. pored oznake halal. ne varaju. dž.š. boje se da nekome zlo ne nanesu. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. Dakle. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. a Allah. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. najbolje zna. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. trebalo bi da proizvođač istakne. Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. itd.Fetve i savjet Stranica 97 od 154 politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača. pak. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. tako da vi niste odgovorni. Ukoliko. Da li je dozvoljen jesti konjsko meso? Da. dž. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača.š. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. kako bi to pozitivno djelovalo. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. u koje muslimani imaju povjerenja. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. implicitno. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. zbog nekog kvara na sistemu. Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. Nadalje. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. ne uzimaju drogu. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. ne lažu. nisu drugima zavidne. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. najbolje zna. a Allah. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze.

osim. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. Što se. Živimo u inostranstvu. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani. Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez. zajedno igraju. Međutim. prilično golišave. mimo njegove volje. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. Velika Britanija. Tako je npr. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. u osnovi. usluga itd. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. taj zakon je. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. dž. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. Poslanik. a Allah. pak. 97). plešu i pjevaju u džamiji. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. da belaj bude veći. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. fizičke prijetnje tiče. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke. ukoliko su se drugi. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. Međutim. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. kao što je npr. u osnovi. Nadalje. koje su. Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. jer pojedinac. .a. eventualna nepravda itd. Koji je status ove druge opcije? Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati.v. pa makar i bio u pravu. najbolje zna. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši.s.š. s. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba.Fetve i savjet Stranica 98 od 154 održavati u ovim teškim vremenima. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. u nekoliko nastavaka (počevši od br. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. toga se morate kloniti. smatraju haramom. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. (Vidi odgovor dr.) Drugi to također. koji vrlo često nisu opravdani. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije.

U američkoj vojsci ima dosta muslimana. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. njihova prava su solidno zaštićena. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. po šerijatu. tek tada pravo dobiva babo. zatim babinoj majci itd. koji je sada pod izraelskom okupacijom. diplomu ne možete kupiti. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. gupi pravo na skrbništvo. El-Mesdžidul-aksa. zabranjeno varati ljude. Da li je to tačno? Da. To je validna fetva koja se može slijediti. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. baveći se onim za što se niste osposobili.š. 32. i koliko mi je poznato. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. što. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. možete prouzrokovati štetu drugima. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. najbolje zna. zatim dedo itd. Poslije toga dijete ima pravo izbora. a Allah. čuo sam da je dr. zatim njenoj majci. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. nema smetnje da se uključiš. U slučaju razvoda braka kome. po šerijatu. dijete pripada majci. jer u islamu je. Neki su odredili da je to sedam godina. Osim toga. pripadaju djeca? U osnovi gleda se interes djeteta. Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. dž. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. a neki da je granica postizanje punoljetnosti. u mirnodopskim uslovima. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. s obzirom da u . u osnovi. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama.š. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Djevojkama. dž. to je tačno. U svakom slučaju. a Allah. svakako. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. august '99 god. Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? Ne. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. Normalno. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. Po hanefijskom mezhebu. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd.Fetve i savjet Stranica 99 od 154 jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. muslimanu nije dozvoljeno. Dalje. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. najbolje zna.

u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. zaista. ali su to radili svako za sebe. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. i klanjaju sunnete ili nafile. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. iako se muslimani na Balkanu. zajednički tespihali. ukoliko se dogovore i drugačije. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. c) da svjesno ne laže.a.v. hanefijskom mezhebu. uglavnom. ”Kitabul-ahkam”. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). osim. s. Sunen. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. U svemu tome je dokaz da je on (tj. to treba poštovati. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. učenje tesbiha zajednički. pa imam nakon Fatihe. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. pojedinačno. općenito. uz komandu mujezinovu. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”.a. nigdje o tome ne govore. (Vidi: Ibn Madždže. dakle onako kako se i kod nas prakticira. kad prouče allahumme entes-selamu. s. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne. oni nisu tako u džematu.v. U protivnom. To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis.Fetve i savjet Stranica 100 od 154 Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. uglavnom. To je dobar hadis. što je . Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. znoj radnika osuši.s. smatraju hanefijama. govoreći: ”Vidi ga. g) da.. Poslanik. je dužnost u namazu. Oni čak zamjeraju imamu. odgovorio je. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. Koliko i kada je. Allahu ekber.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. koju uči naglas. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). br. i imajući u vidu prirodu posla advokata. U osnovi. to što rade je. el-hamdu lillahi. uz mujezinovo komandovanje. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. b) da se bori za istinu i pravdu. a on rastegao sa sunnetima. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. mi čekamo na završnu dovu. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. i njegovi ashabi ovako u džematu. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati. ako se radi o farzovima”. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju. u džematu sa imamom. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. 2434) Međutim. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. isplata treba biti prije nego se. U tome bi bila i poteškoća. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu.. kako u hadisu stoji. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. Tako mi Allaha. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. Da li su Muhammed. A iz hadisa br. i na Indijskom potkontinentu. po šerijatu.s). tako da su govorili da je po. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. ako malo duže klanja sunnete. Turskoj.

to ima status novotarije u vjeri koja je haram. neka ide i neka ga ostavi. pr. ranije je navedeno.) zajedno sa džematlijama učio dovu.). sunnete. da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). je sunnet”. pa ne ustane niti se okrene. Naime.a. pr.v. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. zatim Ajetul-kursiju. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). tj. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). s. a ono što je (Poslanik. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. op. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. a koji su vezani za farz. Oni. pa je Ibn Mesud. nakon što je klanjao nafile (tj. Nego. Na osnovu čega se može. farza i nafile. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji.” Klanjanje sunneta u džamiji. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. s. Ni u tim hadisima.v.s.. da prouči sure El-Felek i En-Nas. a neko ima neku potrebu. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. nakon nafile. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta.”. koji su bili u džamiji.” (El-Džumu‘a. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili).s. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. a neko ima potrebu (da ide). s. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200).Fetve i savjet Stranica 101 od 154 razumljivo. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam.. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor.v. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa.a. ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima. njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. pr. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. nema naznake da je Alejhisselam.a. u međuvremenu razišli. niko ne negira. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. nakon sunneta. Njegov namaz je završen. Npr. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom).) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. Isto tako. uistinu.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. a niti u drugim. Mustehab je da se nakon toga. pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga. uistinu.s. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik. zatim da uče dovu za . te da kažu subhanallah. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. Isto tako. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. što oni hoće.

bilo u kući ili negdje drugdje. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz.š. s. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. dž. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana.”. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis.Fetve i savjet Stranica 102 od 154 sebe i muslimane podignutih ruku. da kada neko završi namaz može. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. a tu nema ništa što je novotarija. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati.” (str. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće.” (ElAnkebut. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. u osnovi. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. To su. kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. Majka ga . biti prevaziđen. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš.s. Meni ćete se vratiti. onda ih ne slušaj. prije toga. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. može tumačiti da se to radi u džamiji. To zbog toga što gramatički oblik množine. 182) Pošto je sunnete. istakli učenjaci u usuli-fikhu. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane. a ako hoće. prenoseći iz djela Medžmeurrivajat. taj problem. vremenom. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. jer je namaz ono što je između početnog tekbira i selama na desnu stranu.. zikr i dove proučiti sjedeći.š. kako onoj koja prakticira islam. o kome ti ništa ne znaš. eksplicite. zajednički? Isto tako..v. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika. da ih svako prouči pojedinačno. uz Allahovu. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. Ali. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. dž. može ih učiti stojeći. ako hoće.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji.. po njemu. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom. koja ostaje važeća. I‘laus-sunen.a. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. 182). kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga..” (Tehanevi. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). hvala Allahu.. pomoć. I na kraju. bez obzira bili oni muslimani ili ne. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima.. nadam se da će. vrednije klanjati kod kuće. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje.

Što se. mudro i lijepim savjetom. s. onoga o kome ništa ne znaš. Zbog toga. 22). a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo. i to je dozvoljeno.a.s. najbolje zna. Allahovoj.a. ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj. Umoran. u isto vrijeme. Treba imati razumijevanja. Meni će se svi vratiti. velikodušno ponašaj.š. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. Njeno učenje je. od velike koristi za svakog ko pouku uzima. dž. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. jednoći. ukoliko rodbina nije u islamu.š. dok ezan uči nije grijeh. a Allah. s. Međutim. četvrto. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. ali. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom.” (Lukman. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put.š. dž. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer . kao i suvenire. i kada se distanciramo od takve rodbine. Međutim. 214. makar im oni bili očevi njihovi. koji ih je došao pozvati u Allahovu. treba uvijek Allahu. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik. Npr.a.Fetve i savjet Stranica 103 od 154 nosi. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. dž. Da li je to šerijatski utemeljeno? Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu). dž. je učio dovu moleći Allaha. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito.v.v.v. Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Da.” (El-Mudžadela. Treće.š. 14-15) Drugo. i odbija ga u toku dvije godine. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati. dž. poslanstvu i proživljenju. cvijeće je dozvoljeno prodavati.s. petkom i uoči bajrama. dž. na ovom svijetu. Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da. ili sinovi njihovi. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. kao i to da se te sure uče i drugim danima. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. po potrebi. Peto. ti ih ne slušaj i prema njima se. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. da uputi njegov narod koji ne zna. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. ukoliko nisu u osnovi haram. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu.” (Eš-Šu‘ara. tužan i izranjavan Poslanik. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog.s. s. pak. ili rođaci njihovi. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. razgovarati. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. dovu činiti za svoju rodbinu.š.š. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. bez sumnje. tiče njenog učenja u određene dane. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. vjeru. a njeno zdravlje trpi. ili braća njihova.

vidi: Sunen. . pak.š.s. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. Ipak. to nije dozvoljeno. Naime. interesuje me da li je to tačno? Nama je.v. Mogu li uz ramazan klati stoku? Da. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. tuša itd. za to nema smetnje. kao i u svakom drugom.š. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. ulema kaže da je to sunnet. Stoka se može. a Allah.a. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. Da li je dozvoljeno. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. Ukoliko se. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. ”Bed'ul-halk”. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. pa makar de poprijeko nešto staviš. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. To znači da se to posuđe može oprati. dž. Poslanik. s. ”Kitabul-ešribe”. klati u svako doba godine. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. treba voditi računa da se u tom poslu. kada za to postoji potreba. pod uslovom da znamo da je čisto. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Ne. sredstava za kupanje. br. s. U svakom slučaju. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. Isto tako. u ruku nakon namaza. 3280) Mesar sam. Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. Poslanik. najbolje zna. a Allah.a. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe.” (Sahihul-Buhari. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. dž. To nije vremenski određeno. u osnovi. 3731). jer. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. znoja itd. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti.s. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode. Nadalje. najbolje zna. 1/314) Međutim. a ima i ehlu-kitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol. ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. trljajući jedanput. br. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. u znak poštovanja. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da. u čikagu. koliko mi je poznato.v. Neki ljudi kod nas.Fetve i savjet Stranica 104 od 154 mi se čini da u tome pretjerujem. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol.

kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. Doduše. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. tako da je. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. s. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. Dakle. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. a mnogi. jer ta da‘va nije neki novi mezheb. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze.v. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd. ashaba i tabiina. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. Dakle. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima.v. odnos prema komšijama. S druge strane. niti neki novi put. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. nemuslimanima. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju.Fetve i savjet Stranica 105 od 154 s. izmišljena je riječ vehabija. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali.s. br. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama. i njegovih ashaba. partijama i sektama koji je ovaj . da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik.s. oni koji koriste taj izraz. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su.a. taj izraz koriste. Oni koji imaju loše namjere.a. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza.s. Dovoljno je. upravo zbog gore spomenutog razloga. radu itd. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima.a. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu. nemaju ni lijepe namjere. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima.s. kako se čini. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. kada je u pitanju porodični život. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. rodbini. uglavnom. u komunističkom vremenu. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. ”Kitabuz-zekati”. muslimanima. Sunen. 658) Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. s.v. nemaju za to naučno opravdanje. ustvari.a. s.v. Dakle. a kada se da rodbini. a krše praksu Poslanikovu. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. imajući političku i druge vrste. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista.” (Tirmizi. ideja Muhammeda ibn AbdulVehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu.

b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. dž. s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. ako nema drugog izlaza. Ona može taj dan jesti i piti. osim ako je prisutan mahrem.a. Ako žena nosi nikab. . da se ne osamljuje. s. u granicama potrebe. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. Naime. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. u granicama svojih mogućnosti. dž. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno.š. čak i kad bi postila. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. Dakle. uz ramazan. taj dan će napostiti poslije ramazana. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. 32). čitava porodica ispašta zbog toga. a Allah. najbolje zna. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost. Ukoliko. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. br. Oni pak. Stranica 106 od 154 Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. Normalno. da ne uljepšava svoj govor. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. Prema tome. osim ako priroda posla to zahtijeva. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret. da ih posjećuje. ”Kitabun-nikah”. čini mi se da. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. tj. taj post joj ne bi bio validan. 32) Imajući u vidu da su amidžići. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. (Vidi: El-Isra. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. poklone itd. 5233). Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. pa može koješta pomisliti. s njima razmjenjuje posjete. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. žena je dužna. ne treba postiti ostatak dana.” (Sahihul-Buhari. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. najbolje zna.v. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu.š. a Allah. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. Poslanik. ja bih mu preporučio da je potkrati. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. kad je brada u pitanju. što je itekako pogrešno. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. da li je dužna ostatak dana postiti? Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. i da je obrije. dajdžići i tetići bliža rodbina. da s njima održava rodbinske veze. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga.Fetve i savjet omladinski časopis bio počeo objavljivati. dajdžićem i tetićem. pa čak. pa shodno tome i sa amidžićem. muslimanka koja nosi nikab može.s.

6711. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. (Vidi: Marginani. Ibn Kudame. ili je postila van ramazana. ispoštovati. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. u određenim okolnostima. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti.Fetve i savjet Stranica 107 od 154 U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato.s. Dakle. ako namjerno prekine. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. u početku. dž. u granicama mogućnosti. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. 5368. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. Normalno. 1/122. kao što je namaz. ”Kitabul-edeb”.. ”Kitabus-sijam”. kao što je putnik. ili određene grijehe čini. (Vidi: Sahihul-Buhari. ElKafi. 6709. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. s. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima. El-Umm. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. Imam Šafija. Kurtubi. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Ukoliko je ona u islamu.s. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. ti možeš sa njom ostati u braku. To što ona određene propise ne prakticira. U svakom slučaju.a.v. uobičajeno i potrebno. 2/246.š. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. Normalno je da. nije obavezna činiti kefaret. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. uz napaštanje propuštenog dana posta. Nadalje. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. ”Kitabus-savm”. bolesnik kome post škodi itd. pa makar se radilo i o velikim grijesima. pa čak i spolnim odnosom. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). 6087. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti. učini kefaret (tj. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. 124. post i sl. ona kao kćerka. posti dva mjeseca uzastopno. 1936. br. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. Isto tako. 6164. Sahihu Muslim. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni. . Kada je postač dužan da. Naime. ”Kitabu kefaratil-ejman”. da vas pomogne u onome što je dobro. 1111) Prema tome.a. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. El-Kafi. br.v. El-Hidaje. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. Molim Allaha. ”Kitabun-nefekat”. str. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. s. a što je u njegovoj mogućnosti. dužna je da. to treba.

ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. dakle napaštanje tog dana i kefaret. da ostaviš svoje nasljednike bogatim. Također. Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). a i trećina je puno.a. tjelesnom i intelektualnom. dženaza-namaz. ili ukoliko ostavi testament. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. naklanjavanje sunneta. Osim toga.š.trećinu. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret.s. kad sunce izlazi.Fetve i savjet Stranica 108 od 154 od strane osoba koje su dužne postiti. Bolje ti je. a Allah. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. Međutim. najbolje zna. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu.v. Ima li osnova da. Dakle. pokloniti spomenutu odjeću. Kurtubi. Međutim. dž. ”Kitabul-vesaja”. r. 1/122. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu.nemaju validan dokaz. sestra o kojoj je riječ. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”. Dakle.š. dž. . Isto tako. kada je na zenitu i kada zalazi.. koji je htio da. Njena namjera je da tu garderobu. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. zavijestiti itd. a Allah. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. uopće nije dozvoljena. dž. uistinu. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti.a. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. na taj način. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika.š. tehijjetul-mesdžid. a ako je veća. Naime. najbolje zna. s. pokloni u dobrotvorne svrhe. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka. El-Kafi. u slučaju smrti. El-Hidaje. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. dva rekata poslije tavafa itd. Poslanik. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. str. (Vidi: Marginani. analogija (kijas).. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. 2742) Prema tome.” (SahihulBuhari. 124) Međutim. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. dok je još zdrava. Prema tome. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. br. a Allah. da nije providna. dok je ležao na smrtnoj postelji. najbolje zna. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Dok je osoba pri zdravlju. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. kad su ibadeti u pitanju.

pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. tiče savjeta i preporuka.š. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike..š.v. Prema tome. Musned. 2/2313. s. najbolje zna..) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. najbolje zna. od neutralnih osoba. Ibn Madždže. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. dlaka i koža. Sunen. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. IX:34). Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. milosti. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.” (Sahihu Muslim.s. s. 2/164. ali prokletstvo Poslanikovo. to bi bilo pogrešno. dž. sa svojim savršenim propisima. čak i nakon štavljenja. dž.” (Vidi: Ibn Kudame.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. upravo. zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda.. ”Salatul-musafirin”. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu. 1192) Prema tome. 14/59). Ibn Omer prenosi da je Poslanik. uglavnom. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet. kao što je sapun i slično.. Uzvišeni Allah kaže: ”.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. 3/3580.v. ”Kitabuldžum‘a”. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje. s.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana.a. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem.” (Sahihul-Buhari. a Allah.a. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. Ebu Davud. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti. br.s. dž. Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. u pogledu momka ili djevojke. a Allah.v. pak. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi. br. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava.161. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. štiti pravo svakog pojedinca. 2/388. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. Musned. Ahmed ibn Hanbel. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca.. To je najbolji način.s. Sunen. S obzirom da mito i korupcija. 1337. dakle.a. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. 5/279) Prema tome. kosti.Fetve i savjet Stranica 109 od 154 Naime. El-Mugni. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”.a. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. IV:29.oni koji jedu nedozvoljeno. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. 3/1336.š. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. U tom hadisu Poslanik s. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). Što se.v.. kako njeno meso tako i loj. (Ahmed ibn Hanbel. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. .

Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. pružajući mu podršku. 237-241 (komentar i valorizacija dr. H... Osmana. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima.Fetve i savjet Stranica 110 od 154 Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi.v. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. s. Hasana. uči da prema ashabima Allahova poslanika. oštri su prema nevjernicima. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo.. El-Fetavi. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju.. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. održana u Meki 1390 H. 3/1090. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom.. s. Alije. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. (Vidi: Muhammed Rešid Rida. a koji su s njim. 14/827-830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher. niti se nekog od njih odričemo. Mi ih spominjemo samo po dobru. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr).a.v.v. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je.a.v./1958.s. a zatim ona koja ih slijedi.” (Et-Tevbe.” (Sahihul-Buhari. pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. Muavije i njihovih sinova. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je. Omera. voljeli. zaista. ”Kitabuš-šehadat”. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim.s. s historijske tačke gledišta. (Vidi: Medželletul-buhus el-islamijje. Husejna. bošnjački alim koji je umro 1615 god. a Poslanik. Ljubav prema njima je vjera (din). imaju poseban odnos i posebno poštovanje. s.a. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. s.s.v.s. da sačuvaju njihov integritet i čast.v.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba.. kćerke? činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera. u mjesecu muharremu 1379. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima. s.a. str. što su. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori.. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan). (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. 1/228.. dž. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Tako npr. s. a i oni su zadovoljni Njime.š. El-Menar. neka je Allah s njima zadovoljan. Dokaz za to je njihova pohvala. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik.a. br. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan). god. su na licima njihovim. U reviji ”ElEzher”.a. tragovi od sedžde.s. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika).s... kao npr. bilo na filmu ili u pozorištu... Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što . milosrdni međusobno. Njihova obilježja.” (El-Feth. 100). zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. Nurul-jekin fi usulid-din.

s. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. Hasana. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd./24. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice.s. tako da bi i to. 6.v. Dana: 30.a.v. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status.s. s.v. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. dao. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. za to nema smetnje.a. rade kostimografiju itd. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika.a.v.s. god. vjerovatno. Nadalje. s. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. porodice s jedne.a.v. s.a. s. održanoj 30.v. 1999.a. Husejna i Ali b.” U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri ElEzheru. s. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi.s. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik.v. film. porodice.” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama.Fetve i savjet Stranica 111 od 154 će skrnaviti lik osobe koju glumi.s.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici.v. 1. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija. s. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni.s. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. nego možemo imati samo štetu. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. s. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove. 2001 god. i ostalih s druge strane. a Allah. s. smatram da. u manjem ili većem obliku.v. Naime.v. vi niste kao druge žene!”. . mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. dž. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. u pogledu imana i morala. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove.v.s. s.a. s.a.v.s. te članove porodice Allahovog Poslanika.s. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište.a. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin.s. s. 04.s. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti.a. s. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. neće proizvesti negativne posljedice. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor. Prema tome. supruge i njegove kćeri. 1422 H.š. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi. svetosti. porodicu. Osim toga. najbolje zna.a.a. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. a dobro će biti veliko. Ebu Talib. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika.

Fetve i savjet Stranica 112 od 154 I na kraju. ne može ući u Džennet) zbog duga. Vidi: Ez-Zevaid. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele.” (Ali Imran. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. dž. Amin! Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. a to su duše vjerovijesnika. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. zaista. Kada je čovjek krenuo (Poslanik.v. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. Sunen. a nema dokaza.a. list br. Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. Svemu prethodnom svjedoči sunnet. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima. neka je na njih Allahov salavat i selam. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”. to mi je Džibril prethodno rekao. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša.š. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. Šerhul-akide ettahavijje. Musned. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. 3103) (U istom značenju. Međutim. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. oni su živi. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne.v. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu.v. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo. to potrošiti na njegovu djecu. br. ona istinu govori”. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. s. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. želim naglasiti da većina nemuslimana.” (Ibn Ebul-Izz. zatvoren (tj. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je .s. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. rekao: ”Tvoj brat je.a. One su također različite po stepenima. Idi i vrati njegov dug. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu. 16593. tj. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu.” (Nesai. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena. Abdullaha b. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b.) mu je rekao: ”Osim duga. Džunduba. br. odgovorio je.a. odgovorio je. priča Sa‘d.s. kako ne bi uvrijedili muslimane.s.” Otišao sam i vratio njegov dug. a Allah najbolje zna. br.) (Ahmed.v. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. ”Kitabul-džihad”. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. ”Musneduš-šamijjin”. ali mi je Vjerovjesnik. Htio sam. Mislim da to nikome nije potrebno. br. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. To su duše nekih šehida. neka bude spreman podnijeti posljedice.s.š. 7047. od smrti do ponovnog proživljenja. s. a neke će biti na Zemlji.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. u najvišim sferama. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. (Vidi: Fethul-Bari. s. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah.a. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. ”Kitabul-imare”.” ”Daj joj. ali vi ne znate!” (El-Bekare. dž. ne svih. s. ”Kitabut-ta‘bir”. Molim Allaha. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata.

br. Ali. svađe i ubistva zbog preljube.s.v. str. želeći njome ono u čemu je svako dobro. zakonu. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. blud. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. s. 1637) Dakle. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. ta djelimična. društvu i svome okruženju općenito. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. bavio se sportom. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. 1917) Tako Poslanik. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. (Vidi: Sahihul-Buhari. Sahihu Muslim. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja.a. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. rušenje porodica. manje u klasičnom smislu. Isto tako. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. sklapanje braka među srodnicima kojima je to.s. itd.v. možda. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava.a. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu.s.a. porodici.s. dž. Međutim. br. a sport. br.š. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. Sunen. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. s.” (Ebu Davud. a sami se neće baviti sportom. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac.Fetve i savjet Stranica 113 od 154 Vjerovjesnik. ”Kitabu-limare”. Za jedne će postati put dangube i trošenje . pa joj. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. br. komšiluku. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas. droga. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu. prirodni zakoni. iako su vid zabave. u jednom hadisu kaže: ” Allah. s. To (troje) je istina. onda će npr. dž. 3373. šerijatski propis je da djeca uče plivati. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. po Allahovom. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. s. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. a da gađate bolje vam nego da jašete”. Molim. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela.v. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. invalidna) osim troje: streljaštvo.v. te tri stvari. zabranjeno. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. Naime. Allaha. briga o konjima i jahanje. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj.š. (Vidi: Sehavi. ”Kitabu ehadisi-l-enbija”. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. ”Kitabul-džihad”. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. Nadalje. 343. El-Mekasidu-l-hasene. U plivanju je zdravlje. Sunen. dž. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. incest. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka.š. prostituciju.š.a. omeđen šerijatskim propisima. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku. br. to će ih odvesti u nemoral. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. Npr. dž. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana..” (Tirmizi. Sam Poslanik. uistinu.. pa će sportisti pretjerivati u treninzima.

Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. Međutim. radi postizanja viših ciljeva. razvijanje sportskog duha. preciznije rečeno. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. To je slično duhanu. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. Što se tiče viših ciljeva. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. krađa. ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. ko je. pa i islamskih. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. koje spominjete u pitanju. Isto tako. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban.. Nejlul-evtar. Mnogi ljudi. posežu za mitom. održavanje kondicije. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. ili. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. Onaj ko je dangubio gledajući ga. sve je to kratkog daha. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. biti samo onaj ko mito uzima. ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. ako se obračuna cijena njihova liječenja. rudara. ali moraju imati koristan cilj. kako pojedincu tako i zajednici. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. toplotu i rahatluk. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. 8/308) Dakle. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. .Fetve i savjet Stranica 114 od 154 novca u nešto što je beskorisno.. možda. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. pa i islamskih. (Vidi: Ševkani. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. inženjera. ali sve te pare su iz džepova zidara. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. upoznavanje i zbližavanje ljudi. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. da se ne dangubi. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. Jeste da je on zaradio sebi za život. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. Griješan će. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. kao što je npr. posao ili živce izgubio zbog utakmice. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. na koristan i tijelu ugodan način. Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. pozitivne tolerancije itd. seljaka i ostalih koji proizvode. jer viši ciljevi. u tom slučaju. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. Huliganstvo. Dakle.

možda.Fetve i savjet Stranica 115 od 154 razbojništvo. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. Isto tako. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. Prema tome. nikakve koristi. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. Možda je teško materijalno stanje. Uz to. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. Dakle. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno. alkoholizam itd. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. čestitosti. može biti veliki grijeh. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. Broj onih koji rade tako human posao. nego. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga. zaštite čovjekove okoline. iznevjerio je profesionalni kodeks. a ne realno. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. za njih važi opće pravilo o davanju mita. donijela i realnu korist?! Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. ti se možeš . profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. ali je činjenica da ih ima. dajući im mito kada to oni i ne traže.. Time mi sami sebi činimo zlo. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. kao što su štrajkovi itd. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. nadam se da je mali. ima štetu. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. poboljšanje školstva. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. Što se.. Neko nekoga vara. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. Pitam se. ponajprije u očima onih koji im mito daju. tvornica. nadam se da on neće biti griješan. pak. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. Nadalje. Npr. vjerovatno. uz zadovoljstvo.. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. Djevojka sam. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. navelo neke da počnu uzimati mito.

nadati se. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice.a.s.. je. da budu dobri i čestiti itd. Međutim. Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin. Nadalje. Molim Allaha. čini se da je to. 291) Da li je ispravno tajno vjenčanje. dž. s.v.š. dž. na dunjaluku i ahiretu. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. Muslimani.). Zbog toga je. 157) Prema tome. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. 27. muškarac oženiti drugom ženom. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. kada su najviše naljute na svoju djecu. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. a zabranio ono što je štetno. može. uz Allahovu. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. s. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. Poslanik.” (Sahihu Muslim. 160. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. br. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama. zatim će je oprati vodom. jer naš Poslanik. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. mole Allaha. mart 1999. Amin! Može li se. Čak i ako je uprljana. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne.s.v. jer.Fetve i savjet Stranica 116 od 154 udati za tog mladića. Međutim. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. te savremenim komunikacijama. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. da ih uputi na pravi put. (Vidi: El-E‘araf. bez znanja budućeg punca? . on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. proteine i druge vrste takvih preparata? To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. muslimanu to biva automatski haram uzimati. ”Kitabuttahare”. ali ako je imao nesređen život.a. Mi nismo ummet koji proklinje. teško održati u tajnosti. odgovorio: ”Istrljat će je. a zatim u njoj klanjati. s. Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Ukoliko odjeća nije uprljana. El-Maide. po šerijatu. Uzvišeni Allah. Poslanik. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. U svakom slučaju. El-E‘araf. dž. ja ti to ne bi preporučio.š. jer roditeljska dova je kabul. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. Međutim.v. prije svega. 57. 88.š. Preporučujem svim muslimanima da za druge. 172. kaže da nije došao da proklinje.š. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. kao što kažeš. u većini slučajeva. 168. uprkos činjenici što se on pokajao. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti.s. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. zatim će je iscijediti. Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da. Roditeljima preporučujem da. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. čini mi se. dž. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. ne mora je mijenjati. inače. god. ako je poznato.a. ne treba da proklinju.

7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah.v. dž. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. ”Kitabun-nikah. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid. ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. Otuda Allah.” (Nesai. jer je šerijat. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o . bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka.š. zakonima. El-Mukni‘. čita i istražuje. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati. u skladu sa ostalim Allahovim.s. a za kupanje riječ “tetahherne”. dž. u ime Njega: ”Čitaj. Sunen. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda.š. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. Naime. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. Međutim.” (El-‘Alek. Otuda. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu.š. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka.š. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim.š. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči.a. br. u ime Gospodara tvoga Koji stvara.Fetve i savjet Stranica 117 od 154 To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. kao i bilo koja druga nauka. Nadalje. dž. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. tada bi. pa prema tome i na genetiku. Genetika. 3316) Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Islam podstiče na nauku. Ed-Durr el-Muhtar. Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. gdje je Allah. dž. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal.š. Nije Poslanik. Mugnil-muhtadž. najbolje zna. (Vidi: Fethul-Kadir. EšŠerhu-l-kebir. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza. Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. dž. s. El-Insaf.š. 1/242. dž. a Allah. ne boje. To se razumije iz 222-og ajeta sure ElBekare. a prije nego se okupa? To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. 1/524. Međutim. dž. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. tj. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. 1/390.

a Allah. da li je dužna akšam naklanjati? U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. nema mita ni korupcije. treba znati. gdje. Međutim.š. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta.š. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. ili se rodi živo pa potom umre.š. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Nastavnik muzike može biti vjernik musliman. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. da među onima koji se boje Allaha. Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehlisunneta. što je zabranjeno. Nadalje. dž. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. uglavnom. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. daju visoke plate. a Allah. tada ne bi. ali znam da je ima. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. Živim u Italiji. dakle. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. dž. Jedno kaže da treba naklanjati. Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. najbolje zna. njih kao loše primjere isticati. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. pa potom bude pobačeno mrtvo. tako da im mito nije potrebno. bavljenje muzikom je . stradaju oni koji se bore protiv korupcije. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. najbolje zna. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. tada bi trebalo da naklanja. prvo mišljenje ima prednost. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. prije negoli je klanjala akšam. Oženio sam se šiijkom. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. dakle nosiocima izvršne vlasti. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. U svakom slučaju. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu.Fetve i savjet Stranica 118 od 154 čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. o njima neprestano govoriti. dž. drugo da ne treba. smatram da.

Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). govoriti Allahu ekber). kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. ”Kitabul-džihad”. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. uslovno rečeno. maj. Sve su to novotarije. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare. Normalno. ženstvenost. Žalosno je što vam je hodža takav. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. boks. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br.v. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja. Žena treba da se bavi. s tim abdestom. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje.”. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. za pare). Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. što je i osoba sa postavljenim kateterom. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja.. niti je to naredio neki od imama u vjeri. razlikuje od muške. s. 2/672. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu.” ElAjni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. kao što je takmičenje u dizanju tegova. Prema tome. jer ako ”postane” muško. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh. haram. zabranjen je. Sunen. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. lažne). a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. i nevažeća (batil) djela. ili preopterećuje ljudski organizam. ništavne. može klanjati koliko hoće. 9.”’ (Šerhulakide et-tahavije. 2000. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. (Vidi: Ebu Davud.” Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Ne samo da zapreke ne postoje. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. Poslanik. Živim u Makedoniji. senzibilnost itd. ženskim sportovima. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. .Fetve i savjet Stranica 119 od 154 grijeh. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se.a. koristan. Uz to..s. u nekim aspektima. niti dao olakšicu u tom pogledu. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Sahibi-uzuru. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest.

Fetve i savjet

Stranica 120 od 154

br. 2564) Uz to, zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen, ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne, ne treba, osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni, ili pak onima koji će tu odjeću nositi, pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih, shodno tome, nije dozvoljeno koristiti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u 90. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo, odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan, kroz alkohol i kocku, želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili, tj. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego, naprotiv, pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188, IV:29. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu, tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću, a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro, bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Zlo koje društvo trpi, a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija, kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su, daleko veći. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to, međutim, on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Da li je on u pravu? Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima, dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Na drugom mjestu, čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Međutim, velika je greška ako to druženje pređe granicu, kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Znam da mnoge supruge, također, pretjerano sijele sa svojim komšinicama, zapostavljajući svoje muževe i djecu. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije

Fetve i savjet

Stranica 121 od 154

dozvoljeno. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću, jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze, od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati, a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Nadalje, sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo, a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi, ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. I, na kraju, preporučujem ovom bračnom paru, a i ostalima, da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Razgovor i dogovor, popraćeni razumijevanjem i lijepim željama, su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće, zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest, a poželjno je da se nakon toga i okupa. Prenosi se da se Poslanik, s.a.v.s, dok je bolovao pred smrt, kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 687, Sahihu Muslim, ”Kitabussalati”, br. 418) Što se tiče namaza, hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza, tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati, u suprotnom, dužna ih je naklanjati. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar, 1/330, 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati, s obzirom da je Poslanik, s.a.v.s, rekao da pero ne piše djela ludoj osobi, osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena, taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Naime, Aiša je pitala Allahovog poslanika, s.a.v.s, o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati, osim ako padne u nesvijest, a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz.” (Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila, te, shodno tome, nije odgovorna za svoja djela, niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. (Vidi: EšŠerhus-sagir, 1/364, El-Muhezzeb, 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti, kao što su post i namaz. (Vidi: El-Mugni, 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava, a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Nadalje, oni kažu da je to konsenzus ashaba. Naime, Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti, a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. (Vidi: Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od

Fetve i savjet

Stranica 122 od 154

njih nije usprotivio. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz, jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab, a oni su slabi prenosioci. (Vidi: Buhari, Ed-Du‘afaus-sagir, str. 31, 41, Nesai, Ed-Du‘afa vel-metrukune, str. 30, 37, Ibn Hibban, El-Medžruhun, 1/248, 1/288, Zehebi, Mizanul-i‘tidal, 1/572-574, 1/625-626) Isto tako, oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje, ludoj osobi ne pišu se djela, nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti, a mogu se onesvijestiti. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Kur‘an u 31. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. U tim ajetima ne spominju se daidža, amidža niti dajdžić i amidžić. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena, ali njihovi sinovi, tj. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. niti se sa njima smije osamljivati. Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno, a možda ponekad i obaveza, bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Naime, preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Prema tome, čim prekršiš zakletvu, dakle, čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš, dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu, ili, umjesto toga, možeš da ih odjeneš. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ajet sure El-Maida. Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju, tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. Prema tome, pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha, dž.š, Sudnji dan itd, ojača, a uz to, ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol, droga, prostitucija itd, dakle, zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli, a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom, sa majkom svih zala, kako Poslanik, s.a.v.s, naziva alkohol, prokleti od Allaha, dž.š. Molim Allaha, dž.š, da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki, a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika, s.a.v.s, kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Naime, kada je objavljeno Sebbihisme rabbikele‘ala Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane

š. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. Radim u Njemačkoj.v. Sunen. Dakle. Željela sam se udati. Naravno. a Allah. ali još nisam naišla na pravu priliku.s. Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi.Fetve i savjet Stranica 123 od 154 rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. odjeća i mjesto na kom se klanja. i to je lijepo. najbolje zna. Kada starija osoba klanja sjedeći. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. Molim vas za savjet.a. 877. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd. Znaj da nisi jedina koja se . dikkahu ve džillehu. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli. Sahihu Muslim.v.s. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. ve evvelehu ve ahirehu. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. Babud-du‘ai fir-ruku”. Međutim. kao što su kijam (stajanje).” (Sahihu Muslim. ”Kitabus-salati. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. dove koje su prenesene od Poslanika. tada inša-Allah. s. ali ako neko to nije u stanju. kao što je strah od neprijatelja. pa makar i sama klanjala.” (Sahihul-Buhari.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. Dakle. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi.” (Abdurrezzak. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. s. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. sedžda itd. Babu ma jukalu fir-ruku‘i ves-sudžud”) Što se nafila tiče. obavlja onako kako najbolje može. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. akšamski i jacijski farz uči naglas. ”Kitabus-salati. ruku (pregibanje). kao što su sabahski. dž. kako će obavljati namaske ruknove? Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. (Vidi: Ibn Madže. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti.a. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. Babul-kavli fir-ruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ”Kitabulezan. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove. ”Kitabus-salati. El-Musannef. Allahummagfir li. Tako se npr.

Molim Allaha. dž. želi da se pokaje. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Prije svega.š. Amin! Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. 4370. ”Musnedul-muksirin”. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina.s. Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: 1) da se lovi radi hrane. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. Naime.” (Nesai. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. br. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. br. Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. mora posezati za onim što je grijeh. da ga gađate). tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. a dozvoljeno uzimati. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. s. Sunen. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. koji su tokom svoga života primali mito. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. pak. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod. taj i taj me ubio iz zabave.” (Sahihu Muslim. Molim Allaha.š. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. Prema tome. koliko je to moguće. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: . br. Ukoliko vlasnik nije dostupan.a. kao što su tehijjetul-mesdžid i dženaza-namaz. ”Kitabud-dahaja”. ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. dž. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). dž. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. jer Allah. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima.Fetve i savjet Stranica 124 od 154 suočava s tim problemom. Musned. Prema tome. ”Kitabussajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. boreći se za golu egzistenciju.v. a nije me ubio radi neke koristi. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. Što se. Ahmed.š. Hediju je pohvalno davati. da nas uputi pravim putem. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Zbog toga je Poslanik.

ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. c) da umre od rane. malih i velikih. ne daveći.Fetve i savjet Stranica 125 od 154 Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. b) da bude divlja. bilo javno ili tajno. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. dug proces. mogu i ja”. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. d) da ne jede ono što je ulovila. kako bi. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. dakle da ne ode loviti sam od sebe. soko itd. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. koje su u okolnostima u kojima živimo. pomoć. uz Allahovu. Primjer koji navodiš. a ne odmagati im. Smatram da našoj braći i sestrama. sasvim realne. tako da slušaju lovca šta im naredi. ili pak neki drugi pristup. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. bilo da ide na hadž ili umru. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. jer će time njihov lov biti. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. moraju biti obučeni. od njega polahko distancirati. poznavao propise islama ili ne. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. kao što je zub i nokat. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. inša-Allah. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. pomoći. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. bio učen ili ne. sve dotle. nažalost. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. sokola). a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. Otuda se prema tim pojavama. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. uvidjevši njegov pogrešni put. c) da lovac ne bude pod ihramima. Naime. na njega djelovao u pozitivnom smislu. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. a ne radi sebe. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim . mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. berićetniji. nije jedini. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. jer je osobi u ihramima. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha.š. zabranjeno loviti na kopnu. Bez obzira ko taj čovjek bio. bez sumnje. treba. U svakom slučaju. b) da ga lovac pošalje na plijen. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. Imam prijatelja s kojim se redovno družim. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. prije svega. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. dž. dunjalučke i ahiretske. bilo potpuno ili djelimično. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. dakle da love po njegovoj naredbi. Generalno. To je. Ovo su osnovni propisi o lovu. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. b) da ima namjeru lova. ne domaća. uzroke takvih pojava eliminisati. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje.

š.” (Sahihu-l-Buhari.š.Fetve i savjet Stranica 126 od 154 mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. u Allahovom Poslaniku. s.v. s. Prema tome. što treba naglasiti.s. je suština islama. pomoć voditi ka dobru. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. uistinu. a ne Njemu. U ovom ajetu Allah. praksi. Treće. ”Kitabu-l-menakib”. tekije su nečije druge. pa prema tome u tekije.s. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. Ja imam antipatiju prema sufizmu. jer prijeteljovanje je znak ljubavi.” (El-Maide. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. s obzirom da ih nije bilo.š.. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih.) ”Džamije su. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi. s.s. kao sljedbenici Allahove. Nadam se da je takav slučaj sa . Ta ideja. obožava na način koji On i Njegov Poslanik.v. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima.v. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije. dž.a. a oni bi trebali biti naš uzor. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu.š. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. dž. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti.š.a. pa nemoj. 18) U ovom ajetu Allah. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će. br. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju.s. nisu ni ulazili. dž. što je važno naglasiti. s. s.. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. dž.v. a Poslanik.” (El-Džinn.a. a neki vrlo daleko od nje.s. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. vjere. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. ne na osnovu imena.š. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. a ne Njegove. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. Amin.s. jer s kim si takav si. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). Prema tome. Poslanik. Drugo. jer Allah. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. 3688) No. Prema tome. dž.a.v. Allahove.v. dž. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. uz Allahovu. treba da se ugledamo. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. prije svih. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana. dž.a.š.a. s. i pored svega. Molim Allaha. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj.

” (El-Bekare. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan.. Normalno. mesdžid. To nije šerijatom propisano. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi. prije svega. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom. dž. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta.v.s. naređuju dobro i odvraćaju od zla. a to. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.š. kaže: ”I navedite dva svjedoka. 282. 255-257 i 285-286. Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. dž. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. sve dok su u islamu. Uzvišeni Allah.š.s. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. ujutro i naveče: 1-5. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio. Allahov.s. br. a svi ljudi griješe. s.. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Ne. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. dž.a. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. pa ih pogledaj u Hisnu-l-muslim i drugim zbirkama dova. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama..) ”. dž.š..”Vidi: (Sahihu Muslim. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare.” (Et-Talak. kaže: ”Učite suru El-Bekare. rob”. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik.a. . ”Kitabu salati-lmusafirine ve kasruha”. Uz prethodno. Nadalje. neko manje. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. To što džin govori može bit indicija. Amin.. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid.Fetve i savjet Stranica 127 od 154 Tabačkim mesdžidom. jer u njenom učenju je berićet. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. Međutim.š. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj.v. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan. rekao ”Allahov. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Sihra ima više vrsta.a.v. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. Prema tome. 2. s.v. praksi i praksi njegovih ashaba. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Molim Allaha. kaže da svaki Allahov. Poslanik.a.a. Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.. s.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite. dva muškarca vaša. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik.v. neko više.s.s. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio. uistinu bude i ostane mesdžid. Poslanik.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. dž. a u izostavljanju gubitak. čak. s. nesuradnju u grijehu. s.š.

Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. a ne zapostavljanje i nasilje. dž. Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. najbolje zna. po šerijatu. a i njen muž prema njoj. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. a možda i nekih drugih razloga. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret.š. Međutim.Fetve i savjet Stranica 128 od 154 Ukoliko si ti. kakvih dosta ima. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore. dakle silom. Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. ukoliko joj Allah. To što neki muslimani kod nas. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. takvo razumjevanje . da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. odnosno opomena. da li je s tim Allah. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. a Allah. Prema tome. konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje.š. Bez obzira na okolnosti. što mu mrtvom koristi dotična uputa. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. 916). Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol. ne oprosti. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. ”Kitabu-ldženaiz”. i može li se to tretirati silovanjem? Poznata je činjenica da žena. br.” (Sahihu Muslim. 21. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. dž. a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. (Vidi: Er-Rum. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. zadovoljan. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio.š. a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. dž. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. Međutim. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog.

ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije.” (Sahihu-l-Buhari. Naime. u Meki ga teško mogu vidjeti. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. s. Sunen. dž. nagovarao da izgovara šehadet. a ne kada osoba umre. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. bilo prije ukopa ili nakon toga. s.š. jer je Poslanik. rekao: ”Ramazanski post je kada postite. obično nakon što se umrla osoba ukopa.” (Tirmizi.). nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. br. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi. s. ako ga vide u Rabatu u Maroku. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. onda upotpunite šaban trideset dana. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa.v. Međutim.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan.a.) Na osnovu prethodno rečenog.) Prema tome.a. dž. ”Kitabus-savm”. morat ćeš razliku napostiti. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti.s. tako da npr.s. 7/86-87. ako je neko mlađak vidio. Poslanik je. ”Kitabus-savm”. Poslanik. bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. s.s. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. s. Bilo kako bilo.s. rekao: ”Postite kad ga (tj. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. a Allah.v. smatram da to treba da slijediš. Ukoliko ih bude manje. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. br.Fetve i savjet Stranica 129 od 154 očito nije tačno.a. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama.a. Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj.s. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? U osnovi. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju.v.v.a. a u Indoneziji ne mogu nikako. Prema tome.š. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. nije nikada umrlu osobu. Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. a ako vas u tome oblaci spriječe. 1909. bilo da si lično mlađak vidio. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje. i mrsite kad ga vidite. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. Isto tako. a onaj ko sazna da je postio na . S kim ću otpočeti postiti. Molim Allaha. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. 697. mlađak) vidite. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti.v. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. bajram je kad mrsite. najbolje zna.

To je posebno važno u slučaju bajramnamaza. viđenje ”okom sigurnim”. ”Kitabussavm”. hajz i nifas za ženu itd. dž. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. c) da nije na putu. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom.. dž. dž. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu.. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. jer je Poslanik. Sunen. ako ne. jer svijetu u kome živimo.Fetve i savjet Stranica 130 od 154 bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta.) Dakle. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. b) da je razumna. Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. br. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. s. najbolje zna. a ona to nije učinila. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup).” (Tirmizi. d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju.š. odnosno mrse. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu-l-jekin” tj. rekao: ”. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti.š.š. 697. između ostalog. sigurno znanje. Kome je post obavezan? Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna.bajram je kad mrsite. a to je ”ajnu-l-jekin” viđenje: ”okom sigurnim”. .s. potrebno je zanijetiti post prije zore. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. Allah. dž. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. kao što je bolest. S druge strane. Poslanik. Međutim. za oprost.š. Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. ukoliko je u stanju.a. a Allah.v. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. Prema tome.

1954. Poslanik.) Ovdje se misli na ramazanski post. ”Kitabus-savm”. Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. br. ”Kitabus-sijam”. s.a. Međutim. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe . smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. a Allah. misionarstvo itd. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. Sahihu Muslim. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. Naravno. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. najbolje zna. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. da musliman u njoj može prakticirati islam. Međutim. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama.v. zatim istaknuta ulema poput dr. a ne on sredinu. Normalno. Na osnovu prethodno rečenog. Kadi Husejna. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. 1100.s. bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima.a. dakle da njega sredina mijenja. tj.) Dakle.s. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. jeste da sunce zađe. 2294. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. Međutim. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen. br.v. ”Kitabus-savm”. br. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. dž.s. tj. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. da bi se mogao iftariti.Fetve i savjet Stranica 131 od 154 s. Jusufa el-Kardavija. izaslanstvo.š. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao. uslov za postača. Prema tome. Sunen. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera.” (Nesai.” (Sahihu-l-Buhari. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio. To zbog toga jer je Poslanik. s. Da li je naš post ispravan? Da. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća.a.v.

Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana.š. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. nakon što definiše terorizam. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. čini se da oni više vole šehadet nego život. Palestini. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalm-bombama. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. organizovanih bandi. a Amerikanci to neće moći. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva . a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. koje su pravne posljedice? Ukoliko se zakune Allahom. činjenica je da je to čest slučaj. dž.Fetve i savjet Stranica 132 od 154 nepravdu. i čega još ne. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. Međutim. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. nasilje i teror u Kašmiru. klanova. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. cijeli svijet. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. Ako Allah. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Uglavnom.š. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. Saudi Arabiji. Tačno je da se svijet. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. dž. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. Svijet se. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. puna različitih rasa. Alžiru itd. čečeniji. Libiji. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. Iraku. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. Mindanau i tako redom. da pa se te različitosti sukobe. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. Nadalje. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam.” Dakle. ali. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom.š. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. niti bilo kakve infrastrukture. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. Somaliji. pa neka svako dobro razmisli šta sije. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. čak i u onim najdemokratskijim. dž. Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. Egiptu. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu.

S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. A onaj ko ne može.v. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. kao što im nisu dopuštene majke njihove. muž dužan izvršiti kefaret. 51.. a ako odluče da se rastave. Međutim. a Allah dobro zna ono što vi radite. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši. 1/156) Nadalje. (Vidi: Kurtubi. koje su pravne posljedice? Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. dž. 4/285-287) Po njima.a. 2-4.v. A nevjernike čeka patnja nesnosna. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom.š. ”Kitabu-l-ezan”. Sevri. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat.s. a Poslanik. (Kasani. On nije oformio džemat u džamiji. dužni su. prije nego što jedni drugo dodirnu. i ako se vrate ženama. Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam. rekao. s. O ovom propisu Allah. To su Allahovi propisi. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. El-Mugni. br. oni. npr. moleći Allaha. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. Nehaija i Ishaka. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije.s. tada je.s. Bedai‘us-sanai.a one nisu majke njihove. 226-227) Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. Allah doista sve čuje i zna. a onda odluče da s njima nastave da žive. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. 646) Isto tako. učiniti istigfar. da jednog roba ropstva oslobode. Ibn Kudame. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među žulemom. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. Hasana. Evzai i Lejs. tada je dužan. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. već je bio klanjao.” (El-Bekare. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. prije nego se vrati svojoj supruzi. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. (Sahihu-l-Buhari. rok je samo četiri mjeseca. kao što im nisu dopuštene majke njihove. a potom pristignu dvije ili više osoba. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. s.š. otići na hadž.a. Ataa. Poslanik. pa.” (ElMudžadele. Malik. To vam se naređuje. s. otići na hadž.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret.s. ako to prekrši izvršiti zavjet.Fetve i savjet Stranica 133 od 154 kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete.645. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. odnosno dvadeset sedam deredža. imajući u vidu da je namaz u džematu. Allah doista prašta i milostiv je. str. da mu oprosti što je prekršio propis. kako je Poslanik. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet.v. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. uz kefaret. ukoliko džamijski imam klanja namaz. El-Kafi. dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. .v. pa. s.a. tada je dužan. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom . Onaj koji ne nađe. dužan je da šezdeset siromaha nahrani.a. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete. a to je stav Ibn Mesuda. dž. mustehab im je klanjati u džematu. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. zaista. tj.

(El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. Dakle. na što je Allahov Poslanik. 6501) Neka sportska takmičenja on je .) Ono je..a. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. Velika većina.v. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva. (Vidi: Tirmizi. Bilo bi ispravno. posmatrajne sportskih nadmetanja. Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. Dakle.s. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta. br. ”Kitabur-rekaik”.” (Sahihu-l-Buhari. klađenje. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki. Da li je. Sunen. ”Kitabus-savm”.” (Sahihu-l-Buhari. npr. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. To je teško palo muslimanima.s. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. Poslanik. najbolje zna. pratiti NBA ligu i slično? Pasivno bavljenje sportom.v. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima.a. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. 1909. a Allah. svađe. s. a u Indoneziji ne mogu nikako. uvrede. nije grijeh.a. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti.) Prema tome.v. tako da npr.š. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. kockanje. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. bez šerijatski opravdanog razloga. u tim okvirima. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. ”Kitabus-salati”. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu. tj. Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana.s. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu. s.. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. Poslanik. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. br. s. gledati nogometne utakmice. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila.a.s. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. s. u naše vrijeme. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. br. ako ga vide u Rabatu u Maroku. ukoliko u tome nema pretjerivanja. što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo.v. 7/86-87. u Meki ga teško mogu vidjeti. to ne stoji. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. ipak. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. gledanje onog što je haram gledati itd. općenito posmatrano. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno.Fetve i savjet Stranica 134 od 154 što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu. Smatram da. Međutim. po šerijatu. onda posmatranje sportskih nadmetanja. dž. ili haram. da se za takve džemate kaže da su mekruh.

”Kitabut-tahare”. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. streljaštvo i jahanje. ja bih vam preporučio razvod. Sahihu Muslim. trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se . da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku.š. Poslije toga. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. a Allah. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. Bakterije i ostali mikroorganizmi.s. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? U osnovi. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. 5/415) U svakom slučaju. ti s njom možeš ostati u braku. Najljepše ruke su one koje su najčistije. a to su plivanje. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. Klanjajte istiharu i molite Allaha. za ispravnu odluku. a u nekim je i sam učestvovao. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. dugi nokti nisu izvor ljepote. tako što će ona obući dug ogrtač. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni.v.Fetve i savjet Stranica 135 od 154 odobrio. po mogućnosti. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. dž. br. 2/69). ukoliko mantil. Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. (Vidi: Dejlemi.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. haljina ili dimije pokrivaju stopala. Prema tome. ”Kitabul-libas”.š. koji mogu biti i smrtonosni. Kitabu Firdevsi-lahbar. dž. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). kao kada se npr. Naime. preporučio bih im sve sportove koje vole. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. a tu spada većina sportova. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. Preporučujem sestrama da. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. r. haljinu i tome slično. br. nego izvor nečistoće. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. 1807). a higijena je dio islama. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. utrkivao sa Aišom. s. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). Primio sam islam i oženio se muslimankom.a. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično.a. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”. najbolje zna. 545. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. stopala pokriju. Molim Allaha. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati.š. kao kad ga je Seleme b. dž. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje.

jer je Poslanik. i pored toga što ide u džamiju. radi to ružno djelo. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. ili makar jedanput u četrdeset dana. bilo javno ili tajno? Musliman koji ide u džamiju. Npr. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. (Vidi: Sahihu Muslim. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. pruža. može. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela.. dž. Međutim. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. kao što je navedeni primjer u pitanju. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. biti svjedok pri sklapanju braka. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima.s. Niko od ljudi nije imun na grijehe. i pored toga što klanja. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. . Ukoliko to čovjek čini. s obzirom da je ona tražila razvod. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. mehanički. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. ima zaštitu koju mu Allah. a Allah. ”Kitabut-tahare”. isto kao i onaj koji ne ide. namaz ima. Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. kada je u svjesnom stanju. godine? Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. dž. između ostalog. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. Ti imaš pravo. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. prakticirajući islam. s. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu.a. uprkos činjenici da ide u džamiju. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju. može biti zaveden od šejtana. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. Normalno. zabranio da se taj period prekoračuje. Spomenutom muslimanu koji. osoba koja ponekad konzumira alkohol. Prema tome. Babu hisalil-fitre. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. u sahih hadisu. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. najbolje zna. pa čak da tražiš i više od toga. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe.v. zbog toga što on. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak.š.š.Fetve i savjet Stranica 136 od 154 ukaže potreba.

Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta.š. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. tada nema smetnje za njihov odlazak. dž. Što se pak tiče dodirivanja spolnog organa djeteta pri pranju mišljenja uleme su podijeljena. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas.š. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. dž. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao.š. Da li je moj postupak ispravan? Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. a Allah. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. dž. moraš pitati njihovog vlasnika. Onima koji odu. . a koju će utvrditi neovisna komisija. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. zamoliti za oprost. najbolje zna.Fetve i savjet Stranica 137 od 154 odjeća i mjesto na kom se klanja. Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu. Radim u mehaničarskoj radionici. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Ukoliko u BiH ne mogu naći posao.” Radimo u privatnom preduzeću. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe. Kako to mogu učiniti? To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. On ne zna od koga ga je ukrao. Molim Allaha. dž. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu. ali. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. Amin.š. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. Smatram da je jače mišljenje koje kaže da to ne kvari abdest. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta.

š. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. ti si obavezan da se za to pobrineš. Normalno. da proučiš toliko iz Kur‘ana. nema smetnje za to.š. a Allah.v.s. dovom. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. proizvodnji buke i galame u džamiji. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. Roditelji su mi bili nemuslimani. s.š. Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. kao što je izučavanje korisne nauke itd. dž.Fetve i savjet Stranica 138 od 154 Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom.a.s. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. učenjem Kur’ana. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. da toliko puta proučiš određene dove itd. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe.a. Poslanik. ne postoji bid‘a hasene. a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. prihvatajući mišljenje drugog. s. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila).” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Da. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Da li je on u pravu? Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. dž. dž. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi. a Allah.a. ili van nje. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. bilo da su te optužbe istinite ili ne. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet.v. Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. Poslanik. najbolje zna. dž. Štaviše.s. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. ili uče Kur’an? Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. najbolje zna. s. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Ako je Allah. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Ne. zabranio je .š. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno.v. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. a ja sam u islamu. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele). dova itd.

tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini. muslimanu je. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor.s. dž. a kamoli . Nadalje. zabranjen zbog toga što je Poslanik. po šerijatu. a Allah. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. Boks je. Dakle. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. dozvoljeni po šerijatu? Što se tiče borilačkih sportova.š. dž. kako poslodavac tako i radnik.v. U lice je zabranjeno udarati životinju. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. Prema tome. Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farz-namaza. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. poput boksa. a ne poslije sunneta. u kojima su manjina. džuda itd. Dakle.a. Dakle. Želim. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. (Vidi hadis br. muslimanima. odnosno prema svim radnicima koji rade. a ne ti. za to nema smetnje.s. cilj ne opravdava sredstvo. 4692 u Musnedu imama Ahmeda.v. a Allah. stoji u hadisu. To je pogrešno. to je zabranio.š.Fetve i savjet Stranica 139 od 154 ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali. dž. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste.s. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. najbolje zna. karatea. takođe. s. Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Poslanik. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu. kao što uče neke filozofije. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati.š. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. Međutim. Da li sam za to griješan? Da. Prema tome. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. ako bi Bošnjacima u mjestima. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. najbolje zna.a. Dakle. Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. po šerijatu. Da li su borilački sportovi. s. po šerijatu. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. Međutim. tada si griješan za taj propust. mudro i lijepim savjetom. Želim ukazati toj braći da. jer kako smo vidjeli Poslanik. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. s.v. a ne donose štetu. Onaj ko nas vara nije od nas. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. oni se raspričaju čim imam preda selam. stvaranja. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. po islamskom učenju. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa.a. Npr. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal).

š. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine.v.Fetve i savjet Stranica 140 od 154 čovjeka.s. nego o tuđem). da se kroz sport tijelo relaksira i jača. dž.s. dž. br. praksa bila je da kada spomene Allahovo. dao čovjeku na dunjaluku.v. ”Kitabu-l-džihad”. Dakle. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. da je žena bolesna. Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. najbolje zna. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. niti ga treba stalno držati uzdignutim.š. Prema tome. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. Koliko mi je poznato. s. Sport treba da služi tijelu. dok se uči Etehijjatu u namazu. br. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. pokazivanje kako je Allah. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. ili bola (ar. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. pokretanje desnog kažiprsta. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom.” (Ebu Davud. Sunen. a neke su i smrtno opasne. Sunen. Međutim.š. Otuda.s. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. (Vidi: Tirmizi. Tu na prvom mjestu stoji boks. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. Prema tome. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova. ”Kitabu-l-džihad”. Normalno. dž. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje. s. vedj). Poslanik. Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Preporuka Poslanika. s. pa čak i rak. Spermu treba oprati. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. a Allah.š. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. dž. 1708.v. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. 1709.a. Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. ”Kitabu-ldžihad”. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar. ili je krhke tjelesne građe. br. mezj). dž. dakle.š. Ebu Davud. Pod spermom (ar. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. Sunen. onaj ko ne vodi računa o svome namazu. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću.š.a. dž. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. a ne da se njime tijelo uništava. a Allah.v. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. Poslanik. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. s. Ona se smatra nečistom. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. 2564) Osim toga. najbolje zna. ime pri učenju Etehijjatu.a. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. jedan. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača. Nadalje.s. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. Prema tome.a. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. .

u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). ”Kitabu ikametis-salati”. 22/519. Prema tome.v. osim u određenim slučajevima. Ja. ne savjetujem.v. a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. s. ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). 87. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. Moja supruga radi u bolnici.” (Medžmu'u fetava. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. Ibn Madždže u Sunenu. od njega se prenosi hadis ili dva.s.Fetve i savjet Stranica 141 od 154 Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba.s. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. a. Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. ”Kitabu-l-vitr”. str. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi. Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. treba znati da korišćenje tih hadisa. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu.s.) Prema tome. tako da se bojim da ne odem u haram.a. dizanja ruku pri dovi. općenito.a. 4/221.a. međutim. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. s. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz. s. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda. uglavnom.v. jer se taj alkohol odmah ispari. Doduše. s. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. Babud-du‘a. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu. Uprkos tome. (Vidi: El-Albani. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla. ustvari. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum. a jedini način je da oženiš još jednu ženu. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom.s. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu. Ja sam njome zadovoljan. Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. Imajući u vidu da je Poslanik. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. Međutim. tu nema alternative. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. 145-146. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. pa kada završiš potari njima svoje lice. osim toga.a.v. Daifu Suneni Ibn Madždže. . da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. Međutim.

Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. istinski nevjernik. nemoj se poslije mene udavati.š. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. milost i ući u Džennet. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. najvažnije je zaslužiti Allahovu.” (Ja Sin. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha. ateista ni ne postoji.a.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu.Fetve i savjet Stranica 142 od 154 ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove.a. s. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. Molim Allaha. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka. s. 3/275-277. da ih njome ne uznemirava. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika.v.” (Er-Ra‘d. jer od onoga što ima na ahiretu. a Allah. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. uvrstio je u vjerodostojne. dž. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari.š. sigurno. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. Uzvišeni Allah kaže: ”.) U svakom slučaju. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća.njih čeka najljepše prebivalište. čak ni najvećeg ateistu.” Ove hadise šejh Albani. nikom neće nepravdu učiniti. Dakle.š. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. tj. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. Šta će žene imati u Džennetu? Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe.... jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni.. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije. 1282. uistinu. dž. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu.s. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? . jer. Amin! Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete.s. dž.v. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. Nadalje. br. uprkos određenih primjedbi. onima koji pokrivaju istinu. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim. Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim.

kako u hadisu stoji. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. u ime Allaha. Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. razlog koji ste naveli dovoljan je da. prema riječima ove osobe. tu je situacija znatno drugačija. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. majka svih zala. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. strpiti. Molim Allaha. Konkretno. Pa čak i kad te taj hadis. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. često ostvarim višak. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu . zbog. ostataka iz mezara. s. Ovdje boravim bez mahrema. Međutim. npr. bude dozvoljeno premještanje mezara. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Da. mezar će biti odnesen. Ako ovako nastavi. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. Dakle. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. Studiram i radim u Njemačkoj. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. možda. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš.Fetve i savjet Stranica 143 od 154 Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. Što se tiče duhana.š. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. na što sam pristala.s. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. Međutim.v. npr. Šta mi vi savjetujete? Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. tj.a. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. da je alkohol. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. po šerijatu. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. dž. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. u računovodstvu.

tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su.” (El-Ahzab. dž. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela.Fetve i savjet Stranica 144 od 154 za koji te firma plaća. s. generalno. a Allah. savjetovao bih da to izmijeni. 31-32. Uzvišeni Allah.š. odredbi. Muhammed. po Allahovoj. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji.š. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. To razumijemo iz Allahovih. dž. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. ili tejemmumom. eventualno. a od nevaljalih odvraćaju. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. A Allah je silan i mudar. tri puta je rekao majka.š. To je kod Allaha ispravnije. po islamskom učenju. a tek četvrti put otac.š. 19. samo. Treba naglasiti da je. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. 12. Imajući u vidu različitost tih uloga. to će doista. dž. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime.š. a u nekima prednost je dao žensku. i namaz obavljaju i zekat daju. Činjenica je da muško i žensko. i divne dvorove u vrtovima edenskim. u kojima će vječno boraviti. Ukoliko je već uzela muževo prezime. ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. biti pod abdestom.” (El-Bekare. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću.v. 12. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. El-Feth.s. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga. dž. između ostalog. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. To što neki muslimani. 73. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. Što se tiče pitanja ko je vredniji. Allah je doista silan i mudar. kao što je dužnost poštivati i zakone . najbolje zna. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. zakonu.. po Allahovom. 5. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. El-Ahzab. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje. muško za jedan stepen ispred ženska. 35. o ženi govoriti kao o izvoru zla. 71-72) (Vidi također: En-Nur. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. 34). dž.a. El-Hadid. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.. prema zakonu. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Nuh. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta.” (En-Nisa. Poslanik. održavati ljudski rod na Zemlji. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima.

Ukoliko se.š. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. Molim Allaha. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu. da sebi traži selamet negdje drugdje.š. a i savjest je neće peći. 3/131) Isto tako Poslanik.š. da se iskreno Allahu. tj. ima svoje utemeljenje. dž. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. odnosno mušku. Prenosi se od Aiše. zbog grijeha koje čini. Musned. 1/139. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti.Fetve i savjet Stranica 145 od 154 u kojima se daje prednost žensku. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. s. Sada želimo da se uzmemo. dužnost je pridržavati se tog roka. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. Ahmed. Šta nam savjetujete? Savjetujem vam. Ukoliko ne postoji tradicija.s. a Allah. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. r. ”Kitabus-salati”. u ugovoru specificira vrijeme isplate. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha.š. Ukoliko u tome uspije. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf.a.v. Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam.v.š. ženski džemat. nakon sklapanja braka. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u . Sunen. vlasnik mehra tj. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. prije svega. Međutim. Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. da učini vaše pokajanje iskrenim. roditelju svoje djece. to će za nju biti dvostruki uspjeh. 6/405) Prema tome. jer je dala od sebe što je bila u stanju. pak.a. Es-Sunen el-Kubra. ali ona. vaš postupak je ispravan. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili. dž. ili je izišao iz islama. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. dž. da li joj se preporučuje da ga napusti? Ja bih svakoj supruzi preporučio da. prije svega. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. a i ako ne uspije bit će na dobitku. dž. da žene same klanjaju u džematu. iako je počela klanjati. s. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće. (Vidi: El-Bejheki. još uvijek nije spremna da se pokrije. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Nadalje. majke pravovjernih. da krene Pravim putem. tada se mehr treba odmah. Da li je naš postupak ispravan? Da. dž. najbolje zna. savjetujem vam da se puno Allahu. a ne ispred safa. Amin! Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. dž. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam. (Ebu Davud. Babu imametin-nisa. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha. Naravno.s. isplatiti. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć.š. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim.a. Drugo.

Kada ne spomenem ime. ”Kitabus-salati”. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. po mogućnosti.. tako da. Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Da. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije.š. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. 470. Sunen. Preporučio bih ti da se.a. s. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. Ne smije biti osamljivanja. a Allah. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. s.v. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”. najbolje zna.š. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje.. Ukoliko se sa njom upoznaš. po mišljenju većine uleme. najbolje zna. To je preporuka Poslanikova.v. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. koja je u mlađim godinama. ili pak ne poštuje šerijatske propise. a Allah. O tome govori 23. 1661. i da bude u granicama stvarne potrebe. 1439) Imam nijet da se ženim.a. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre. dž. a Allah. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći. Ebu Davud. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom.v. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. br. kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. ali u različitim formama. ajet sure En-Nisa. Prije svega. Sunen. dž. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. Dakle. Sunen. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre.” (Tirmizi. Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. prije nego što učiniš taj korak.š. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. br. dž. bude uz znanje njenih roditelja. ”Kitabus-salati” br. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen. Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? .Fetve i savjet Stranica 146 od 154 skladu s tim se postupa. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. Mnoga pitanja su anonimna. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju.s. Prema tome. Naime. Nadalje.s. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. Nesai.s. Osim toga. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile.a. Poslanik. najbolje zna. s. za to nema zabrane. 32) Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici. Preporučio bih vam da to upoznavanje. Prema tome. Taj status on stiče. Onoj punici. Naravno. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile.” (El-Isra. ni kriva ni dužna. može naći u nezgodnoj situaciji.

koja jača vid. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. Time se ta igra pretvara u kocku . u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). 1/121. Sve više Bošnjaka kod nas u Čikagu dobivaju nekakva pisma u kojima se od njih traži da ta pisma proslijede dalje. ismid. dž. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. (Vidi: Ibn Madždže. ”Kitabul-libas”. je sunnet. U takva pisma grijeh je vjerovati i na njih ne treba obraćati pažnju. kasetom ili novcem. a ponekad ima i kur‘anskih ajeta.š. Isto tako. naravno. Prema tome. Poslanik. Njima se žele postići različiti ciljevi. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. Ebu Davud. s. najbolje zna. Kitabut-tibb”. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. S druge strane. Molim vas da nam date podrobnija objašnjenja u vezi ovog i sličnih pisama i da nam objasnite kako da se prema svemu tome postavimo? Sva ta pisma su lažna.lutriju. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. s obzirom da fond nagrada daje . ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. Njih treba spaliti.š. ne dotične novine. 1157. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. ”Kitabut-tahare”. Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. a ne bacati u smeće s obzirom da se u njima spominje Allahovo.v. dž.a. a to je zabranjeno. bilo istom ili različitom nagradom. to treba zabraniti. tri tačna odgovora nagradi knjigom. ”Kitabut-tahare”. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. jer je surma vid ukrasa. 2/1156. Mislim da se prije svega želi ubaciti sumnja i smutnja među muslimane i da se želi njihova pažnja usmjeriti u pogrešnom pravcu. Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. Sunen. 1/8. Vaš imam je u pravu. ime. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. a Allah.s. siri itd. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. 2/336. Sadržaj tih pisama je zaista čudan (E-mailom šaljem vam jedno takvo pismo). ali ne glasno da svi čuju. Da le je on u pravu? Nazivanje selama je sunnet.. uče Kur‘an.Fetve i savjet Stranica 147 od 154 Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an. Sunen. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti.

dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). bi.š. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. Ispravno je da se. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. svoju porodicu. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. a Allah. kada se čuje lijepa vijest. nego grijeh ostaje kod njega. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. odnose na izradu likova koji imaju hlad.s. a ne učesnici u takmičenju.š. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. džamijski odbor. . najbolje zna. Neka vas Allah nagradi. To je od obostranog interesa. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. jer se hadisi koji govore o musavvirinima. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. dž. dok je goveče pri punoj svijesti. Poslanik. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. prijatelje. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. dž. Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. ni to nije problematično.š. po tumačenjima mnoge uleme. Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. nego ostaje kod njega. Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk. udarcem u glavu itd. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. tj.Fetve i savjet Stranica 148 od 154 treća strana tj. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Ne. dž. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. dž. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa.a. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. to nema utemeljenja u šerijatu. jer su te pare haram. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji.v. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. Predajem vjeronauku. a Allah.š. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima. Što se tiče izvlačenja. s. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. najbolje zna. Tačno je da su te pare haram. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi.. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. Da li je to tačno? Da. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. Npr. smatram da mu to treba omogućiti. i dova lijepog sadržaja. uputi zahvala Allahu. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije.š. dž.

dž. a Allah. dž. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati.š. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. da povraćaju. Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. uče sure iz Kur‘ana. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. podne namaz klanjati u džematu.Fetve i savjet Stranica 149 od 154 Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Da. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da. a ode na svojim nogama. pod abdestom. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. da izgone džine. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. po mogućnosti. s islamske tačke gledišta. Neka vas Allah. I one. Iako je učio određene dove iz zbirke. najbolje zna. otkrivaju tajne itd. Da li je moguće da Allah. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. Kada dvojica zakasne na džumu. svoju bioenergiju i vidovitost. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. Ipak. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. liječenjem bioenergijom. oni će. Međutim. nagradi za vaš trud! Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. parapsihološkim tretmanima. dž. Čini mi se. Desi se da pacijent dođe u kolicima. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. zatim neke kristale. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju.š. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. Zbunilo me da je koristio zbirku dova. dozvoljeno je ulaganje certifikata. vidovitošću i salijevanjem strave. Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas.š. najbolje zna da je većina onoga što u . pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. dž. shodno vašim mogućnostima. Dalje.š. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. dž. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. također.š. a Allah. nisam vidio da uzima abdest. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. Uprkos svemu.

jednostavno. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati.” (Sahihu-l-Buhari. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. Treba istaći da. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. povezano sa lošim džinima. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). Npr. vodeći računa o adabima i stidu. Aiša. One. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. ponekad čak i nelogične.. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. salijevanjem strave itd. ustvari. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu.š. hvaleći ensarijke.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. postići i na halal način. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. snaga. Sunen. kao što je liječenje bioenergijom. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz.Fetve i savjet Stranica 150 od 154 naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. U isto vrijeme. ajetima. Reci: ”To je neprijatnost. Ibn Madždže. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh. ne upućuje dove Allahu. vidovitošću. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. r.a. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. Molim vas da nešto o tome napišete u ”Novim horizontima”. ponekad. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. dž. i ne prilazite im dok se ne . Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. psuju. a intimni život u braku je vjera. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. dž. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. Ukoliko je npr. Doduše. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. jer ko nema stida nema ni vjere.š. pomoć. piju. br. bilo direktno ili indirektno. dove. a koriste se dovama. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. parapsihološkim tretmanom. tada je ta medicina dozvoljena. Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. Te osobe. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. Isto tako. uz Allahovu. jer možda laže. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. ne klanjaju itd. ne klanjaju Njemu. kao uslov za suradnju. te zbog toga o tome treba govoriti. Općenito.

” (Kur’an.š. ponekad drugačije.v. zahtijeva kefaret (otkup).a. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. A kada se okupaju. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati.s. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? . jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi.v. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. nego ostaje kod vlasnika tih para.. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve. br. dž. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. O tom kefaretu govori 89 ajet sure El-Maide. najbolje zna. a Allah. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju. Međutim. u pravom islamskom okruženju.Fetve i savjet Stranica 151 od 154 okupaju. bilo svjesno ili nesvjesno. s. a Allah. dž.a. ili da ih odjene. Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. jer se grijeh ne prenosi s parama. Ukoliko neko. Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.” novotarija (bid‘a). Sunen. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.s. tada to nije novotarija.a. pa je ponekad završi tako. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). niti njegovih ashaba.. zbog zaborava. 222) Poslanik.š. Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Ukoliko za to postoji potreba. Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Smatram da trgovcu nije grijeh. s.” (Ibn Madždže. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. Dakle. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. najbolje zna. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji.s.. Poglavlje o braku. 1914.v. jer to nije bila praksa Poslanikova.” (El-Bekare. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje. prekrši zakletvu. pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu.. Da li je to tačno?” Da. s.

rekao je beskoristan govor (lagv). preporučio da se poslije sabaha ne spava.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. U vrijeme podne namaza sam na poslu. Ukoliko želiš. jer je Poslanik. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. ti možeš uzeti i novac. br.. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Kumovanje ne postoji u islamu. Smijem li to uraditi? Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. ”Kitabut-tibb”. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti. Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka.š. Sunen.a. u granicama šerijatskih propisa. onako kako je šerijatom propisano. On će tebi vratiti istu košulju. daj berićet mome ummetu u ranjenju. Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. ne upoznate. dž. najbolje zna. 1212) Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. ”Kitabus-sunne”.” (Tirmizi. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju.” (Allahu.. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. Prema tome.) (Tirmizi. ”Kitabu-l-džumu‘a”.v. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. br.s. br. s. Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti. a.Fetve i savjet Stranica 152 od 154 Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. najbolje zna. ako ga klanjaju s nastupom zore. ako postoji potreba. To je posebno važno za osobe koje su urokljive. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. (Vidi: Ebu Davud. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. dž.” (Tirmizi. a Allah. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. tj. Sunen. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro.v.a. kupit će ti je. Postoji li kumstvo u islamu. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? . Dakle. Prema tome. Sunen. a Allah. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. Sunen. s. ”Kitabu-l-bujū‘”.š. 4737) Isto tako. to su neislamski običaji. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim.s.s. br.

a. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife .Fetve i savjet Stranica 153 od 154 Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. Što se sastavljanja tiče. a ne onoga što je dobro i korisno. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. Kako da najbrže naučim klanjati. jer je u tome velika olakšica. s. Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. jer je Poslanik. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete.v. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. Međutim. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Da. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. Da li je dozvoljeno krasti struju? Ne. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. zavladat će nepravda.s. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. djeda itd. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. Naime. a da ne znam ništa o namazu. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. Ukoliko ne bude te borbe. Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. ni za koga. a ne da se stide onoga što je grijeh. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh.

br. 5889) Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. Prema tome. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. Ebu Davud. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. 2794. najbolje zna. Sve dok je osoba u islamu. zakon (sunenu-l-fitre). dž. pišu joj se u sevape. ”Kitabu-l-edeb. 2769. osoba koja je pokorna Allahu. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. Što se tiče primanja dove. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. Sahihu-l-Buhari.š. a koja efendija prakticira. s. dž.a. dž. (Vidi: Tirmizi. ako ona nije islamski odjevena tj. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu.Fetve i savjet Stranica 154 od 154 koji bi hatibu dao idžazetnamu. br. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor.š. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje).š. najbolje zna. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. dž. . Sunen. kijas itd. Sunen. hadis. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. a Allah. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova.v.s.” (Buhari. pod hidžabom? Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko.a. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. bez obzira koliko griješi. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. Poslanik.v.s. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. dž. zadovoljstva. Da li je to tačno? Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. idžma. s. U jednom od tih hadisa Muhammed. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. skidanje dlaka ispod pazuha.š. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. ”Kitabul-libas”.v.s.š.a. a Allah. Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. s. Student sam biologije u Podgorici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful