P. 1
Fetve i savjeti

Fetve i savjeti

|Views: 1,021|Likes:
Published by Hasan ibn Zikrija

More info:

Published by: Hasan ibn Zikrija on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Fetve i savjet

FETVE I SAVJETI

Stranica 1 od 154

Pitanje: Da li djeca kada uče u Kur‘anu moraju biti pod abdestom? Odgovor:Većina islamske uleme, među kojima su i četiri imama: Ebu Hanife, Malik, Šafija i Ahmed, smatraju da osoba koja dodiruje listove mushafa mora biti pod abdestom. Ovo mišljenje je utemeljeno na pismu (tj.hadisu) koje je Poslanik a.s., poslao Amr b. Hazmu, a u kojem, između ostalog, stoji da Kur‘an ne dodiruje niko osim čista osoba, tj. osoba koja je pod abdestom. (Sunen Darimi, Kitabut-talak, br.2166).Prenose ga još Ebu Davud, Nesai i drugi. (vidi: Nasbur-raje, 1/196, Nejlulevtar, 1/205.) Ibn Tejmija prenosi da je Ahmed b.Hanbel rekao: “Nema sumnje da je Vjerovjesnik a.s., to njemu napisao.” (vidi: Fetava Kubra, 1/56.). S obzirom da su šerijatske odredbe upućene punoljetnim osobama, one ne obuhvataju djecu. Međutim, smatram da je bolje da i djeca budu pod abdestom kada dodiruju listove mushafa. Njihov abdest je važeći s obzirom na činjenicu da je dužnost djecu privikavati na namaz od sedme godine, a u desetoj ih i silom natjerati, a znamo da abdest prethodi namazu. Osim toga, uzimanje Uzvišene Knjige pod abdestom je vid poštivanja i lijepo je kad se i dijete tome poduči, makar ono šerijatski bilo neobavezno tako postupati. Što se tiče učenja Kur‘ana napamet, ili iz mushafa, bez dodirivanja listova to je dozvoljeno činiti bez abdesta. Oko uzimanja ukoričenog ili u nešto zamotanog mushafa, bez abdesta, postoji razilaženje. Smatram da je bolje biti pod abdestom, ali kada postoji potreba da se mushaf, koji je ukoričen ili zamotan, uzme ili nosi, mislim da za to nema smetnje. Vaša pitanja dr. Ramiću možete poslati na adresu udruženja Selam, zatim putem faxa: 072-418-493 i E-maila: SUKRI_RAMICYAHOO.COM Pitanje:Jedna moja poznanica nemuslimanka me zamolila da joj dam Kur‘an. Mogu li ja to uraditi? Odgovor: U odgovoru na pitanje da li djeca koja uče Kur‘an moraju biti pod abdestom, vidjeli smo da punoljetan musliman i muslimanka ne smiju dodirivati listove mushafa bez abdesta. Iz ovog propisa možemo zaključiti da je nemuslimanu također zabranjeno dodirivati listove mushafa s obzirom da on ne može uzeti abdest, jer je za ispravnost abdesta potrebno, prije svega, biti musliman. Nadalje, Allahova dž.š. Knjiga zahtijeva posebno poštovanje, a za onog ko u nju ne vjeruje malo je vjerovatno da će joj to poštovanje i ukazati. Koristim ovu priliku da naglasim da muslimani očekuju od nemuslimana da ne skrnave njihove svetinje. Skrnavljenje ove ili neke druge svetinje može proizvesti teške posljedice. Dužnost muslimanskih predstavnika u vlasti je da se bore za zakonsku zaštitu muslimanskih svetinja. U isto vrijeme, od svih muslimana se očekuje da, u granicama svojih mogućnosti, izvrše emanet koji nose na svojim plećima i pomognu nemuslimanima da upoznaju islam i njegove vrednote. Preporučujem našoj sestri da svojoj poznanici pokloni prijevod Kur‘ana te druge knjige koje govore o islamu na naučno utemeljenim osnovama. Preporučujem joj, također, da joj ličnim primjerom, kroz islamski moral i etiku, pokaže ljepote islama. Na kraju želim još jedanput naglasiti da nemuslimani, u skladu sa islamskim učenjem, ne mogu uzimati u svoje ruke mushaf, a mogu ukoliko imaju lijepe namjere uzimati prijevod Kur‘ana i ostale knjige koje govore o islamu, a u kojima se

Fetve i savjet
nalaze kur‘anski ajeti.

Stranica 2 od 154

Pitanje:Ja redovno kupujem islamske novine. S obzirom da u njima ima kur‘anskih ajeta, molim vas da mi odgovorite šta je najbolje sa njima raditi nakon što ih pročitam? Odgovor:Sve na čemu se nalazi neko od Allahovih dž.š. lijepih imena ili neki kur‘anski ajet, a što čovjek ne želi više koristiti, najbolje je ukopati u zemlju. Ukoliko to predstavlja poteškoću, to se može spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Dakle, ukoliko neko ima mushaf koji je pocijepan i u kojem se više ne uči, najbolje ga je zakopati u zemlju, a ako za to nema mogućnosti, može se spaliti i pepeo prosuti na čisto mjesto. Što se pak novina tiče, predložio bih ti da ih, ukoliko su vrijednog sadržaja, po mogućnosti ukoričiš i sačuvaš, jer su novine, uglavnom, vrijedan dokument. Drugo, predložio bih industriji papira da u dogovoru s islamskom zajednicom postavi kontejnere kod svake džamije kako bi muslimani u njih mogli odlagati novine, koje bi, na dostojanstven način, bile prerađene u tvornicama papira. Čini mi se da je potrebno skoro sve novine odlagati na dostojanstven način, jer činjenica je da malo koje od njih u sebi ne sadrže neko od Allahovih dž.š., lijepih imena, s obzirom da imena ljudi kao što su Abdullah i Abdurrahman u sebi sadrže Allahovo dž.š., ime. Ovakvim angažmanom bi postigli više korisnih ciljeva: odložili bi novine koje u sebi sadrže Allahovo dž.š. ime ili kur‘anske ajete na dostojanstven način; zaštitili bi svoju životnu sredinu od zagađivanja; iskoristili bi stari papir i smanjili potrebu za sječom šuma, koje su od neprocjenjive važnosti za održavanje zdrave životne sredine. Nadam se da će oni koji u tom pogledu mogu dati svoj doprinos nastojati da se ovaj problem, s kojim se danas suočava svaki musliman, riješi na najbolji i najkorisniji način. Pitanje:Već nekih pet-šest godina molim Allaha dž.š. da mi podari čestitog muža i lijepu djecu. Međutim, još uvijek se nisam udala. Prestala sam činiti dovu ne zbog toga što sam izgubila nadu u Allaha dž.š., nego zbog toga što mislim da mi je Allah dž.š. dao ono što je za mene bolje. Da li sam pravilno postupila? Odgovor:Iskrena dova, u kojoj nema harama, uvijek ima svoje pozitivno mjesto zbog toga što je dova srž (suština) ibadeta tj. obožavanja Allaha dž.š. (vidi: Tirmizi, Kitabud-davat.) Nadalje, ispravna dova uvijek biva uslišana, jer Allah dž.š., kako stoji u hadisu kojeg prenosi Ahmed u Musnedu (Baki musnedul-muksirin br. 10709), daje onome ko Ga moli jedno od troje: usliša mu molbu dajući mu ono što moli; toliku mu nagradu ostavi za ahiret; ukloni od njega na dunjaluku nevolju i belaj u visini onoga što moli. Nadalje, u hadisu kojeg prenosi Muslim u poglavlju: Kitabuzzikri ved-duai vet-tevbeti vel-istigfar, kaže se da Allah d.ž. uslišava molbu svome robu ukoliko ne požuruje. U istom hadisu primjer požurivanja je to kad čovjek moli, ali mu se dova ne usliša, te on izgubi nadu i prestane moliti. Na osnovu prethodno rečenog, preporučio bih našoj sestri da nastavi sa iskrenom dovom Allahu dž.š, jer, ukoliko je dova ispravna, nikada neće biti na gubitku, čak i kad ne bi doživjela da joj se traženo ispuni u toku života. Uz ovo, savjetovao bih je da ne bude previše izbirljiva kod izbora svoga životnog saputnika. Ukoliko je zaprosi čestit vjernik, lijepog morala, neka se odazove, jer možda će Allah dž.š. u tom braku dati veliko dobro. Pitanje:Često smo svjedoci kad roditelji kunu i proklinju svoju djecu kada nešto

Fetve i savjet
pogriješe. Da li je ovakav postupak roditelja šerijatski ispravan?

Stranica 3 od 154

Odgovor:Ovakav postupak roditelja je totalno pogrešan i izuzetno opasan. Pogrešan je zbog toga što musliman, u osnovi, treba svim ljudima željeti dobro, a naročito onima za koje je lično odgovoran. Osim toga zabranjeno je neku osobu lično proklinjati. Poslanik islama a.s. nije poslan da proklinje, a on je za nas najbolji i najljepši uzor. Opasan je zbog toga što je roditeljska dova (kletva) primljena (kabul), tako da se lahko može desiti da se takve kletve i ostvare, a roditelj to, uglavnom, ne bi želio. Ja savjetujem roditelje da, prije svega, budu strpljivi sa svojom djecom. Svi ljudi griješe, a od djece se, čiji razum i spoznaja nisu na nivou odraslih, očekuje da više griješe nego oni. Nadalje, preporučio bih roditeljima, da umjesto kletve, upućuju najljepše dove za svoju djecu. Neka mole Allaha dž.š. da im djeca budu lijepa, poštena, čestita, poslušna itd., i neka primjenjuju pozitivne metode odgoja, kako bi eventualne devijacije kod njihove djece što bezbolnije ispravili i pomogli ih da krenu pravim putem. Pitanje:Da li je dozvoljeno hraniti goveda prerađenim ječmom iz kojeg su pivovare proizvele pivo? Odgovor: Životinje nisu šerijatski odgovorne za svoja djela i njima nije upućena Objava da bi se njenih propisa one morale pridržavati. Prema tome, pogrešno je o životinjama razmišljati na način na koji se razmišlja o čovjeku u pogledu halala i harama. Međutim, čovjek može biti odgovoran ukoliko životinjama daje hranu koja je štetna po njih, a posebno ukoliko se ta štetnost direktno ili indirektno može prenijeti na ljude. Dakle, ukoliko pomenuta hrana nije štetna po životinje (a odgovor na to treba tražiti od ljekara stručnih po pitanju ishrane životinja), i ne predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost po ljude, nema smetnje da se takva hrana daje životinjama, pa makar ona bila zabranjena ljudima da je konzumiraju. Skrenuo bih pažnju da je dužnost prehranjivati zdravom hranom životinje koje se koriste u ljudskoj ishrani, i čije produkte ljudi konzumiraju kako njihovo meso i proizvodi ne bi bili štetni po ljude. Sve eventualne posljedice pogrešne prehrane životinja snosi osoba odgovorna za to, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Dr. Šukri H. Ramić Rubrika: Usuli-fiqh Opća potreba za poznavanjem i razumijevanjem usuli-fiqha U svjetlu renesanse islama koja je očita u ovom stoljeću, a koja je posebno uzela maha u zadnje dvije decenije, islamski svijet, njegova historija i kultura ponovo su postali centar interesiranja mnogih studija i proučavanja. Islamsko pravo (Šerijat) je posebno ciljano od strane istraživača, vjerovatno zbog toga, kako Hamilton Gibb kaže, što je Šerijat taj koji je stoljećima ne samo predstavljao glavnu nauku u muslimanskom svijetu, nego je bio glavni faktor u ustrojstvu zajednice i oblikovanju društvenog života kod muslimana, koheziono povezivao muslimansko društvo i čuvao ga kroz njegovu burnu historiju . Ove riječi sugeriraju da ako neko želi razumjeti muslimane, razumjeti njihovu historiju i kulturu, razumijevanje islamskog prava može biti polazna i vrlo važna tačka. Za ispravno razumijevanje islamskog prava nužno je poznavati njegovu strukturu, osnove i temeljne principe (usul). To je posebno važno za one pravnike-naučnike koji se bave sekularnim pravnim

zbog toga što je metodologija koja se koristi u procesu uspostavljanja šerijatskih zakona ponekad sasvim različita.” “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.” “O vi koji vjerujete! Izvršavajte (svoje) date obaveze.. Izvođenje propisa može biti postignuto pomoću tri opća metoda: a) pomoću razuma (‘akla) kao što je “jedan je pola od dva”. Objašnjenje ove definicije će nam pomoći da pravilno shvatimo suštinsko značenje usulul-fikha: . Naprimjer: bezuvjetna (apsolutna) naredba (emr mutlaq) implicira strogu dužnost (vudžub) .ova riječ isključuje sve one koji nisu kvalificirani i koji nisu postigli stepen mudžtehida To znači da samo ljudi koji su postigli određene kvalifikacije mogu činiti idžtihad i izvoditi zakonske propise iz njihovih validnih premisa (dokaza). predstavlja jedan apsolutni princip. . to će biti propis. Drugi princip: Bezuvjetna (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira zabranu (tahrim). može prepoznati i odrediti.“propise” (ahkam jednina hukm) . U genitivnoj vezi sa riječi fikh ona označava nauku uspostavljenu i razvijenu od strane islamskih učenjaka. osim na najljepši način. možda su oni bolji od njih. također.“mudžtehid” . pomoću koga se status djela.. Ovi propisi su imenovani kao racionalni propisi (ahkam aklije). naučno tretirane na stranicama ovoga lista. Sa željom da se čitaoci i čitateljice Novih horizonata upoznaju sa ovom naukom. Može se definirati kao razumijevanje principa pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza) .i obavljaj namaz i daji zekat. muslimana i islama općenito će biti uveliko nekompletno.“pomoću kojih mudžtehid izvodi praktične šerijatske propise” . “ne približavate”. uz koje ne postoje neke unutarnje ili vanjske indicije. jer to sadrži pritvrđivanje izlaženja ili neizlaženja Suncu. .znači da ovi principi predstavljaju oruđe i metodologiju pomoću kojih mudžtehid dolazi do šerijatskih propisa i izvodi ih iz njihovih pojedinačnih premisa (dokaza). ako Allah da. zabrane u prethodnim ajetima.” Bezuvjetne naredbe “obavljaj” i “daji”. Ova nauka predstavlja teoretske osnove za Šerijat. neka narod ne ismijava narod. “nije dozvoljeno” i “neka narod ne ismijava” impliciraju strogu zabranu (tahrim) neodgovornog i lošeg upravljanja imetkom siročeta. kad neko kaže: “Sunce je izišlo ili nije izišlo”. b) pomoću prirodnih .“principa” . davanja zekata i izvršavanja datih obaveza. “cjelina je veća od jednog dijela” itd. kao što su u sljedećim ajetima: “. Prema tome. . Ovo predstavlja jedan princip koji sadrži opće pravilo zbog toga što se može primijeniti na sve bezuvjetne naredbe.” “O vjernici. ako mi nismo u stanju razumjeti ovu razliku.Fetve i savjet Stranica 4 od 154 sistemima. o kojima oni govore. Sljedeći ajeti dublje objašnjavaju ovu koncepciju: “I da se imetku siročeta ne približavajte.” Svi oblici zabrane (tahrima) u ovim ajetima mogu biti podvedeni pod ovaj princip. koji nisu popraćeni nekim unutarnjim ili vanjskim indicijama (dokazima). mogu pod njega podvesti. mogu biti podvedene pod princip pomoću kojeg možemo prepoznati propis koji je u konkretnom slučaju stroga odredba (vudžub) obavljanja namaza. Šta je to usuli-fikh Riječ usul je množina od riječi asl koja jezički znači: korijen. razumijevanje Šerijata. prisiljavanje nemuslimana da prihvate islam i ismijavanje drugih naroda. podloga.tu ulaze opći principi (qava‘id kullijja) čija pravila (rješenja) mogu biti primijenjena na mnoge njihove subjekte. Prema tome. Ovo. U skladu s tim. zbog toga što se svi bezuvjetni (apsolutni) oblici zabrane.ovdje znači pritvrđivanje nečega nečemu drugom (isbatu emrin li emrin ahar). njene najinteresantnije teme će biti. osnova.

. Vrste šerijatskih propisa Šerijatski propisi. kada se pravilno shvate. Kao rezultat tog proučavanja. Iz ove definicije se može razumjeti da je usuli-fiqh skup pravnih principa koji. kad nisu specificirana (ograničena). . trgovina. a kamata i blud zabranjeni itd. To je razlog zbog čega su ovi propisi (ahkam) označeni (ograničeni) atributom “praktični” (‘amelijje). učenjak će izreći princip: “Opće značenje. Propisi koji se odnose na ove aktivnosti su imenovani kao ahkam amelije. Ovi propisi su imenovani ahkam ahlaqije. da bi se tako isključili ahkam i‘tiqadijje i ahkam ahlaqijje.“…iz njihovih pojedinačnih i validnih premisa (dokaza)” .Fetve i savjet Stranica 5 od 154 osjećaja i osjetila kao što je “vatra prži”. učenjak će u usuli-fiqhu (usulijj) doći do određenih zaključaka i predložiti u skladu s tim opće principe. c) pomoću mjerodavnih šerijatskih tekstova. kada nije ograničeno. c) neki propisi se odnose na čišćenje i oplemenjivanje ljudskih duša kao što je obaveza da se bude istinoljubiv i zabrana da se laže. naredbe ili zabrane. kada uz njih ne postoji neka unutarnja ili vanjska indicija. izdaje. Sunnet i druge univerzalne i opće dokaze posmatrajući ih iz perspektive da li oni pružaju opće.Premisa ovdje znači pojedinačni dokaz koji se odnosi na određeno pitanje kao što je ajet: “Zabranjuje vam se strv…” Ovaj ajet je premisa (dokaz) zato što se odnosi na posebno pitanje. vara itd. sigurno uključuje sve na što se ono može primijeniti. oporuka itd.” Slično tome. Ovi principi su ustanovljeni da bi pomogli mudžtehidu u izvođenju šerijatskih propisa iz njihovih premisa (dokaza). Razlika u radu učenjaka u usuli-fiqhu i učenjaka u fiqhu Učenjak u usuli-fiqhu izučava Kur‘an. pokazuju mudžtehidu put kojim se može doći do pravne presude i izvesti pravni propis iz njegovih pojedinačnih dokaza. a to je jedenje mesa krepale životinje koja nije zaklana u skladu sa propisima Šerijata i indicira propis koji se odnosi na to pojedinačno pitanje. Ovi propisi su imenovani kao ahkam i‘tikadije. Njegove knjige itd. on će zaključiti da opća značenja . Riječ “validnih” isključuje sve izvore zakonodavstva koji nisu utemeljeni na Kur‘anu i Sunnetu. vakufljenje. uključuju sve na što se ona mogu primijeniti. U skladu s tim. Ovi propisi su imenovani kao šerijatski propisi (ahkam šer‘ijje) kao što je propis da su propisani namazi obavezni. u svojoj biti. Ukoliko zaključi da te naredbe. Principi usuli-fikha se odnose na treću vrstu propisa. pojedinačne. Nauka usuli-fiqh tretira samo propise koji se odnose na ljudske aktivnosti. on će zaključiti princip: “Neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub).“pojedinačnih” je spomenuto da bi se napravila razlika između pojedinačnih i općih (univerzalnih) dokaza. Njegove poslanike. proučavajući opća značenja u meritornim šerijatskim tekstovima. Ovi propisi su imenovani kao osjetilni propisi (ahkam hissijje). odnose se na sve aspekte ljudskog života koji mogu biti različite važnosti i značaja: a) neki se odnose na ljudske akcije i aktivnosti koje ljudi obavljaju kao što je namaz. b) neki od njih se odnose na vjerovanje kao što je vjerovanje u Allaha. . impliciraju obavezu (vudžub). neograničene ili ograničene indikacije. post. Oni su ograničeni atributom “šerijatski” da bi se napravila razlika između njih i racionalnih i osjetilnih propisa. Premisa (dokaz) će biti ispravna (validna) ako se odnosi na dotično pitanje i ako je utemljena na izvorima Šerijata koji se ogledaju u univerzalnim i općima dokazima. učenjak u usuli-fiqhu može proučavati sve naredbe spomenute u Kur‘anu i Sunnetu. Naprimjer.

da pozajmljuju i oslanjaju se jedna na drugu. specifičnost itd. nauka o usuli-fiqhu se okoristila i uzela osnove iz logike. da su tijesno povezane jedna s drugom. kad naučnik u fiqhu (fakih) želi da spozna propis koji se odnosi na određeno pitanje. 4) Kada su fiqhske discipline u pitanju. Ukoliko je uporedimo sa ostalim islamskim klasičnim naukama. Nauka o usuli-fiqhu nije izuzetak. Veza usuli-fiqha sa ostalim naukama Imajući u vidu činjenicu da sve islamske nauke potiču iz istog izvora i imaju isti cilj. b) derogacija šerijatskih propisa (nasih ve mensuh). on će prvo istraživati dokaze koji se odnose na namaz. b) klasifikacija značenja riječi na metaforično i literarno. možemo naći sličnost u temama kao što su: a) pravila koja se odnose na pitanje nastanka jezika. Naprimjer. ukoliko nisu popraćene unutarnjom ili vanjskom indicijom impliciraju zabranu (tahrim). 3) Sličnost sa skolastičkom teologijiom (‘ilmul-kelamom) i njenim disciplinama možemo naći po pitanjima kao što je rasprava da li je Šerijat ili razum taj koji odlučuje šta je ispravno a šta pogrešno. Ona koristi principe koji se odnose na premise i zaključak. ako fakih želi da zna kakav status ima namaz. pa. prema tome. možemo vidjeti da usuli-fiqh navodi mnoge primjere koji su izvedeni iz pojedinosti i detalja fiqha (furua). koje kaže da neograničena naredba (emr mutlaq) implicira obavezu (vudžub). Nadalje. c) nemutevatir (šadd) kiraeti i propisi u vezi s njima 2) Sličnost sa sunnetskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) prenošenje hadisa i njegova klasifikacija. 5) Od disciplina u arapskom jeziku . naći ćemo veliku sličnost među njima i vidjeti da na metodološki sličan način tretiraju iste teme. status namaza će biti stroga obaveza (vudžub). Na kraju. Navešćemo nekoliko primjera: 1) Sličnost sa kur‘anskim disciplinama možemo vidjeti u temama kao što su: a) te‘vil (interpretacija koja nije u skladu sa očitim značenjem riječi. izreka koje govore o namazu. nauka o usuli-fiqhu se . ajet: “I obavljaj namaz…” U ovom ajetu će naći naredbu koja naređuje obavljanje namaza. bit će izveden princip: “Neograničena (apsolutna) zabrana (nehj mutlaq) implicira strogu zabranu (tahrim). Iz prethodne diskusije je jasno da naučnik u usuli-fiqhu proučava univerzalne i opće dokaze. c) etimologija riječi. Sa svoje strane. i može li se takva spoznaja postići bez Objave itd. on će uzeti ove principe iz usuli-fiqha i primjeniti ih na pojedinačne dokaze u namjeri da otkrije njihove implikacije. ukoliko nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti takvu implikaciju. naprimjer. U ovoj instanci faqih će primijeniti usulsko pravilo.Fetve i savjet Stranica 6 od 154 kada nije popraćena nekom unutarnjom ili vanjskom indicijom koja može promijenuti tu implikaciju”. Nakon takvog zaključka. Pored ovih. doći će do zaključka da sve zabrane. Među ovim dokazima bit će. Ukoliko naučnik proučava zabrane spomenute u meritornim šerijatskim tekstovima.s. prirodno je da su sve te nauke međuovisne. i izvodi iz njih opće principe. b) kriteriji za prenosioce hadisa (džerh ve ta‘dil) itd. Rezultat tog istraživanja će mu ponuditi mnogo ajeta i Poslanikovih a. on će zaključiti da naredba “obavljaj” implicira strogu obavezu. koji će pomoći naučnicima u fiqhu u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza. općenitost. zatim sinonimi.” Koristeći ovu metodu naučnik u usuli-fiqhu uspostavlja princip koj će pomoći naučniku u fiqhu u njegovu nastojanju da izvede pravne propise iz njihovih pojedinačnih dokaza.

koji je svoju teoriju zasnivao na općim dokazima. koje će kasnije služiti kao reference. zatim na one izvore oko kojih ima razilaženja kao što su istihsan. Za vrijeme ranih dana islama ova pravila nisu bila napisana. također. koji ova pravila sadrži u svojoj prirodi. i razumjevanje izvora Šerijata ovih novih muslimana. prema tome. koji su svoju teoriju formulirali u svjetlu praktičnih šerijatskih propisa. rani mudžtehidi nisu imali potrebe da ovi principi budu sistematizirani.. tj. Značaj usuli-fiqha i njegov razvoj Značaj nauke o usuli fiqhu je u činjenici da ona predstavlja temelje na kojima je kompletna građevina islamskog prava izgrađena.š. zatim tretira lingvistiku. njene preduslove. bez obzira da li se ta teorija slagala ili neslagala sa propisima uspostavljenim od strane prijašnjih pravnika. Nakon Šafije. zatim razmatra idžtihad (pravno rezonovanje). Kur‘anu i Sunnetu. vjeru. načini na koji riječi saopćavaju i kazuju svoja značenja itd. bilo je nedovoljno i neadekvatno. nastavit će se. svaka teorija koju je podupirao odgovarajući dokaz bila je potvrđena. konsenzusa i analogije. kontradikciju među dokazima. zbog toga što su oni govorili čistim arapskim jezikom.. Ona se. Ona tretira principe koji se koriste u procesu “izgradnje” pravnih propisa iz njegovih pojedinačnih dokaza.Fetve i savjet Stranica 7 od 154 okoristila različitim diskusijama vezanim za pitanja ispravnosti zaključka zasnovanog na induktivnom rezonovanju. mnogi koji nisu bili kvalificirani za idžtihad počeli su se baviti tim poslom. status slijeđenja specifične pravne škole itd. Jedan od njih je pristup Hanefija. U to vrijeme usuli-fiqh je dobio svoj finalni oblik. Stvarna potreba za takvom akcijom pojavila se onda kada se islam proširio u nearapska područja i kada su mnogi nearapi prihvatili Allahovu dž. naučnici su prihvatili dva različita pristupa ovoj nauci. Drugi pristup je šafijski (mutekellimini ). Nadalje. pa. tada su napisane. U to vrijeme se pojavio negramatički govor. inšaallah – . Sve ove činjenice su ponukale islamske učenjake da sistematiziraju pravila koja je svaki pravnik morao slijediti u procesu idžtihada. ne gledajući na njihovu primjenu kod pojedinih pitanja. Poznavanje arapskog. fokusira na izvore Šerijata oko kojih nema razilaženja Kur‘ana. a knjige. kako da se ukloni kontradikcija. prvi mudžtehidi su se “prirodno” koristili ovim pravilima dok su činili idžtihad. Sunneta. i da ih sačuvaju od eventualnih grešaka i optužbi da možda formulišu propise po svojim željama i nahođenju. istishab itd. Grane usuli-fiqha Ova nauka primarno tretira islamsku pravnu logiku. kako se dokazi mogu koristiti za potvrđivanje stavova i tvrdnji. u to vrijeme. Cilj ovih pravila bio je da pomogne mudžtehidima u njihovom nastojanju da izvedu pravne propise iz šerijatskih tekstova. Imam Šafija (umro 204.) se smatra prvim naučnikom koji je sakupio i zapisao neke od ovih principa u svojoj Risali. Ono što je kasnije napisano bilo je uglavnom u smislu tumačenja već napisanog ili dalja elaboracija tih djela. izvedenih od strane ranijih pravnika./820. istislah. Međutim. Prema njima. Ako pogledamo djela iz usuli-fiqha možemo zaključiti da se stvarni razvoj ove nauke desio u četvrtom stoljeću po Hidžri. u procesu razumijevanja Allahovih dž. Prema tome. propisa koji se odnose na ljudsko djelovanje i aktivnosti.š.

može da mi kaže lijek za moje . u granicama nužnosti. 5/113. te na osnovu šerijatskih principa o općem dobru (masleha mursele) i prijekoj potrebi (daruri). 4/188.) kaže da je zabranjeno koristiti alkohol i ostalo što opija u svrhu liječenja ili nečeg drugog.) Hanefijski učenjaci su rekli da nije dozvoljeno liječiti se alkoholom osim ukoliko se sigurno zna da se njime ta bolest može izliječiti. uistinu. vama nije dao lijek u onome što vam je zabranio. kao Bejheqi. alkohol se može koristiti za vanjsku upotrebu. U ovom pogledu potrebno je svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da se njime ta bolest sigurno može izliječiti.Fetve i savjet Stranica 8 od 154 Pitanje: Da li je dozvoljeno uzimati alkohol kao lijek i da li je dozvoljeno uzimati lijekove u čijem sastavu se nalazi i alkohol? Odgovor: Preferirajuće (radžih) mišljenje islamske uleme (Vidi: Bedaius-sanai. str. e) ukoliko postoji potreba. El-Muhezzeb.” (Qava‘idul-ahkam. Kada je Tariqu b. i uzimajući u obzir najjača mišljenja islamskih pravnika. b) u slučaju prijeke potrebe (nužde). Nije dozvoljeno.” (Sahihul-Buhari. jer je dobro (korist) izliječenja i zdravlja potpunije i vrednije od dobra (koristi) izbjegavanja nečistoće. d) kada se alkohol pretvori u sirće to sirće je dozvoljeno koristiti u ishrani. c) ukoliko se alkohol pri spravljanju lijekova hemijskom reakcijom razloži i pređe u neki drugi oblik. kad je život u pitanju ili gubljenje nekog dijela tijela. Ahmed i Ebu Jala. Kitabulešribe. nije lijek. i ono što je. takvi lijekovi se mogu nesmetano koristiti. Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. dok ga drugi muhaddisi. (El-Hedijje alallaijje. (Mugnil-muhtadž.) Šafije uslovljavaju dozvolu upotrebe alkohola u liječenju sa dva uslova: a) da alkohol bude pomiješan sa nečim drugim i da bude rastvoren u njemu. a njegova nečistoća spomenuta u Kur‘anu je nematerijalne prirode (nedžase ma‘nevijje). Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah.) Ovaj hadis Buharija prenosi kao mevquf od Ibn Mesuda. bilježe kao merfu‘.) Na osnovu spomenutih hadisa. Suvejdu Poslanik a.” (Sahihu Muslim. a u nuždi je dozvoljeno koristiti. 3) činjenicu da potreba (hadže) može ponekad dobiti status nužde (darure). 1/81. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. navodno. zabranio da proizvodi alkohol. osim kada se spozna da se njime postiže izliječenje. 1/251. inače.) Izz b. po ispravnom mišljenju. uistinu. b) da ne postoji neki drugi odgovarajući lijek koji u sebi ne sadrži alkohol. bolest. a osoba nije pronašla neki drugi lijek. liječenje alkoholom. on se branio govoreći da ga proizvodi radi liječenja njime. tj. Ovdje je potrebno svjedočanstvo više od jednog ljekara specijaliste da alkohol (odnosno lijek napravljen od njega) može izliječiti datu bolest. Abdusselam kaže: “Dozvoljeno je liječenje onim što je nečisto ukoliko (osoba) nije pronašla nešto čisto što ga zamjenjuje. pod uslovom da nema drugog odgovarajućeg lijeka. 4/255.s.s. a nema nešto što bi ga u tom pogledu moglo zamijeniti. Ibn Hibban ga je okarakterisao kao sahih. zabranjeno (haram). imajući u vidu: 1) mogućnost da se zabrana u Kur‘anu i pomenuti hadisi odnose na unošenje alkohola u organizam. kao što je čišćenje rana i tome slično. nego je on. uistinu. 2) jačinu mišljenja koje kaže da je alkohol kao materija čist. 251. Kitabul-ešribe. Mugni. a ne postoji adekvatna zamjena. jer ona. Na to mu je Alejhisselam rekao: “On. rekao: “Allah. jer je Poslanik a. mogu da kažem sljedeće: a) dužnost je izbjegavati upotrebu alkohola i svih proizvoda u čiji sastav ulazi alkohol. dozvoljena je upotreba alkohola i lijekova spravljenih od njega u granicama potrebe (nužde).

) Dakle.” (Buharija i Muslim. pomoć i podršku.s.” (Sahihul-Buhari. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica. ukoliko učinite dobročinstvo svojim komšijama.Fetve i savjet dijete. ne smije u sebi sadržavati bilo šta što je muslimanu zabranjeno (haram). Allahov poslaniče?” Alejhisselam odgovori: “Onaj čiji susjed nije siguran od njegova zla i neprijatnosti od njega!” (Buharija i Muslim). da bi Vama bila dozvoljena (halal).” (Ahmed u Musnedu. radi dobra svih nas. upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.š.: “Toliko mi je često Džibril oporučivao susjeda da sam mislio da će ga učiniti (zakonitim) nasljednikom. da vas nisu zbog vaše vjere iz vaše kuće izgonili.s. nema smetnje da ih posjetite i izrazite im svoje saučešće. označila takve osobe. da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje. Ebu Zerr.s. tako mi Allaha. nije vjernik. uz Allahovu dž. nije vjernik!” Neko reče: “Ko to. Kitabul-edeb. osoba koja liječi Kur‘anom. a Poslanik a.” (Sahih Muslim. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo. naricanje. niti se protiv vas borili. i da zatraže oprost od onih kojima su. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.) Sve one koji varaju ljude. Kitabul-iman. Iza sebe je ostavio suprugu i kćerku. inšaAllah. precizne i naučno utemeljene istrage. voli one koji su pravični. ima komšija prema komšiji. Ukoliko se o tome radi. naprimjer. Prije neki dan umro mi je komšija nemusliman. tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Kitabus-selam.” (El-Mumtehina. Na kraju. Prema tome. je rekao: “Tako mi Allaha. po islamskom učenju. Svi oni su uvijek bili dobri prema meni.š. s obzirom da su takvi. Mogu li da im odem na žalost? Odgovor: Imajući u vidu da su se Vaš komšija i njegova porodica prema vama lijepo odnosili. LX:8. on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu. ipak. eventualno. kao što je. Preporučio bih ti. a Vi znate kolike obaveze. Odgovornim u Islamskoj zajednici. Pitanje: Muslimanka sam koja prakticira islam. Osobama koje gledaju u grah. Allahov je Poslanik a.” (Sahih Muslim. na osnovu tačne. tako mi Allaha. je rekao: “O. dospi malo više vode pa pošalji svojim komšijama. Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. preporučio bih da se toga prođu. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći. jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb). koje vračaju i bave se sličnim poslovima. sjedenje u društvu . a to je najslabiji čin imana. a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni). Kaže Poslanik a.” (Muslim) Jedne prilike Poslanik a. kada budeš kuhao čorbu.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže. da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom).s.š. findžan. neka ga bar srcem svojim prezire. neko zlo nanijele. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje? Stranica 9 od 154 Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati. skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov Poslanik a.a.) Ebu Zerru r. je rekao: “Kod svega što je živo može se sevab zaraditi. nije vjernik. dužni smo spriječiti.s. kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. bilo gdje i bilo kako.s. da se iskreno pokaju Allahu dž. da ta posjeta. može pomoći. Allah dž. neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno). a ako ni to ne bude u stanju. Allah. želim da naglasim. Stanujem u soliteru. zaista.) Poslanik a. a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti. Vi ćete. za to imati veliki sevab i nagradu i odužit ćete se prema njima.

nakon što mu je Objavom oprošteno. Vjerovjesnik a. To znači da ukoliko ustajanje pred nekim ne sadrži u sebi nešto od toga onda je ono dozvoljeno. a ukoliko u sebi sadrži to svojstvo onda je takvo ustajanje najstrožije zabranjeno (haram). Odgovor: Što se tiče tog problema čini mi se da se s njim suočavaju. Od Aiše r. a kada bi ona ušla kod njega Vjerovjesnik a. Sunen. Kitabul-edeb. Molim Vas da mi pomognete da donesem ispravnu odluku. (Ahmed u Musnedu. uzela ga za ruku. da im je došao Allahov Poslanik a. Kitabul-edeb.a. Isto tako dozvoljeno je da dijete ustane pred svojim roditeljem i da svome roditelju na taj način iskaže svoje poštovanje i brigu.s. u islamu. Zbog toga je islamska ulema rekla da je dozvoljeno ustati pred osobom kad se vrati s puta.s. je rekao: “Ko voli da ljudi pred njim stoje na nogama neka zauzme svoje mjesto u vatri. Malik prenosi hadis zabilježen u sahihima Buharije (Kitabul-megazi) i Muslima (Kitabut-tevbe) da kada je ušao u džamiju.a. i rekao za njega da je hasen-sahih-garib.a. Pokuđeno je.. Sunen. ali mu oni nisu ustajali na noge kad bi ga vidjeli pošto su znali da on to mrzi. je pokuđeno (mekruh) ili pak strogo zabranjeno (haram).) Iz navedenih hadisa razumijemo da ustajanje u kome postoji veličanje. Svima njima. Tirmizi. uglavnom. ili kad je bila duže odsutna.) Ebu Davud bilježi hadis od Ebu Umame r. i rekao da je hasen.) Kab b.) U hadisu. Ovo ustajanje. Sahih.š.) Imajući u vidu da kolektivno ustajanje pred nekim. ukoliko je to u osnovi dozvoljeno. mogu kazati da literarna značenja vjerodostojnih hadisa upućuju da kolektivno ustajanje na noge nekome. bi ustao.. profesori. Već od prvog dana angažmana na ovom poslu u dilemi sam da li da učenicima kažem da ne ustaju kad ja ulazim u razred. Sunen. ukoliko ustajanje u sebi ne sadrži vid obožavanja.Fetve i savjet Stranica 10 od 154 koje pije alkohol itd. koje je šerijatski dozvoljeno. nadređeni i podređeni.a. roditelj može ustati pred svojim djetetom ukoliko dijete to zaslužuje. u granicama svojih mogućnosti.” (Ahmed u Musnedu.a. je u svrhu izražavanja poštivanja i radi rukovanja. ustala. “Nemojte ustajati kao što ustaju stranci veličajući i slaveći jedni druge.s. kao što je dozvoljeno sa njom se rukovati i zagrliti je. Jedan od hadisa koji tretiraju to pitanje prenosi Enes r. Musneduššamijjin. Ebu Davud. svi učitelji..s. trčeći mu prišao. Kitabul-edeb. Ubejdullah je ustao. Talha b.. u kome kaže da ashabima niko (od ljudi) nije bio draži od Allahovog Poslanika a. uzeo je za ruku. Nemojte zaboraviti da vam je dužnost da. nastavnici. koji prenosi Muavija r.s.s. s njim se rukovao i čestitao mu oprost koji mu je došao od Allaha dž. slavljenje i obožavanje nije dozvoljeno. Ebu Davud. se prenosi da bi Fatima r. Tirmizi. i nije negativno reagovao. Kitabul-džihadi ves-sijer. Sunen. poljubila ga i dala mu da sjedne na njeno mjesto. Pitanje: Nastavnica sam vjeronauke. Još uvijek me muči ovaj problem.” (Tirmizi. Sve to je posmatrao Allahov Poslanik a. prenesete svojim komšijama poruku islama koja je upućena svim ljudima. (Buhari. Baqi musned el-muksirin. Kitabul-edeb.. Kitabul-edeb. Kada je Sad b. ne u svrhu da se s tom osobom rukuje i tome slično. Muslim. Također. a . Sunen. Sunen. prelazi granicu izražavanja poštivanja i prelazi u veličanje. kada bi kod nje ušao Vjerovjesnik a. Kitabul-menaqib. Muaz došao da presudi u slučaju plemena Benu Qurejza Alejhisselam je rekao ashabima: “Ustanite vašem vođi!” On im je to naredio kako bi mu pomogli da siđe sa jahalice i sa njim se poselamili.” (Ebu Davud. a koji žele da praktično primjenjuju i žive islam. poljubio je i dao joj da sjedne na njegovo mjesto. a u čijem senedu ima slabosti. Kitabul-džihadi ves-sijer. oslanjajući se na štap i oni su ustali pred njim. Sahih. u tom pogledu.

b) da fotografija bude objavljena na način koji će čuvati inetegritet žene muslimanke i njenu čast. Sahih. naglašavajući druge vidove poštivanja koji mlađi trebaju da izražavaju prema starijima. c) ne postoji neki šerijatski tekst (ajet ili hadis) koji to eksplicite ili implicite zabranjuje. tj. Što se konkretnog slučaja tiče. “Tahrimuddemi”.š. nadam se da za to ne postoji šerijatska zapreka pod sljedećim uslovima: a) da je ženska osoba (na toj fotografiji) obučena na način koji je šerijat odredio ženi da se oblači kada se pojavljuje na javnom mjestu. Našoj nastavnici preporučujem da đacima objasni islamski stav po ovom pitanju. javno mjesto. a novine su. Ti ukrasi mogu biti različiti.) Ima i onih koji smatraju da to nije unakažavanje. a ne na javnom mjestu. Nadam se da će intelektualci. Prema tome. Nesai. objavljivanje pomenute fotografije smatram greškom koja se potkrala našoj braći. 119. Kada je bivši član Vrhovnog vijeća za fetve u Saudijskoj Arabiji dr. uljepša svome mužu. Džibrin upitan o . Pitanje postaje komplikovano s obzirom da postoji mogućnost da se takav postupak protumači kao mijenjanje Allahovih stvorenja. da oprosti i nama i njima. Možemo kazati da su svi dozvoljeni. ne znam da postoji ajet ili hadis koji to zabranjuje. koristeći ukrase koji se u tradiciji smatraju ukrasom. Pitanje: Da li je objavljivanje fotografije na zadnjoj strani drugog broja “Novih horizonata” šerijatski opravdano? Odgovor: Što se tiče objavljivanja fotografija ženskih osoba. musliman i muslimanka s tim ne smiju biti zadovoljni. Trudit ću se da što više njihovih pitanja nađe mjesto u ovoj rubrici.Fetve i savjet Stranica 11 od 154 ponekad u sebi sadrži i elemente obožavanja. i staviti naušnicu i da li se razlikuje status tog postupka ukoliko muslimanka nosi nikab? Odgovor: Muslimanka ima sevab ukoliko se. ne smiju to željeti i moraju protiv toga reagovati na način za koji se nadaju da će donijeti pozitivne rezultate. za svoga uzora i na taj način presjeći put koji može odvesti u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha dž. “Kitabul-megazi”. i odvesti u veličanje i iskazivanje nekome drugom počasti koja pripada samo Njemu. sa lijepim nijetom. ili pak da se podvede pod unakažavanje što je hadisom strogo zabranjeno. Napomena: Obavještavam braću i sestre da zbog brojnosti pitanja koja mi svakodnevno stižu ne mogu svakome pojedinačno odgovoriti. usnu itd. Pomenuta fotografija ne ispunjava prvi uslov jer je odjeća ukrašena i tijesna. a to bi tada bio šejtanski posao (Vidi: “En-Nisa”.s.). Pitanje: Da li je muslimanki dozvoljeno probušiti nos. Abdullah b. Sunen. a u skladu sa pravilima o suprostavljanju i borbi protiv onoga što je pokuđeno i grijeh. ali isto tako ne znam da je tako nešto postojalo u praksi prvih generacija muslimanki. (Vidi: Buhari. te da im ukaže da ona ne želi da oni pred njom kolektivno ustaju. Ukoliko neko ima pitanje koje zahtijeva hitan odgovor može me nazvati na telefon 072-410571 svakim radnim danom od 11 do 12 h. b) nisu specifični za nemuslimane. i u tom pogledu uzeti Poslanika a. na mjestu gdje bi je mogao vidjeti neko ko joj nije mahrem. koji prakticiraju islam. na izvjestan način. Molim Allaha dž.š. Vesselamu alejkum. ukoliko: a) nisu zdravstveno štetni po ljudski organizam. Takvu odjeću žena može oblačiti kada je u intimi sa svojim mužem.

ne bih mogao dati naučno utemeljen odgovor. nakon tako dugog odsustva. (Vidi: Nejlul-evtar.v. npr. povođenje za omladinom sa Zapada. U Tirmizijinom predanju stoji: “Ako je krv bila crvena. (Fetavil-mer‘e. usne itd. u potrazi za nečim što će popuniti prazninu u njiihovim dušama. a kada se okupaju. trebalo bi da takve ukrase skine kada izlazi iz kuće. došao kući imao sam intimni odnos sa svojom suprugom koja je bila u hajzu.. (Vidi suru “En-Nur”. na osnovu trenutnog znanja. Naime. Izdanje “Darulvatana”. ne bih preporučio sestrama da stavljaju naušnice. s. U tom smislu je i predanje zabilježeno u Musnedu. osim na uši. postanu vječne sa onim što se na kraju pretvara u prašinu. Reci: ‘To je neprijatnost. onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. čini mi se da to nije u našoj tradiciji. ukoliko muslimanka ne nosi nikab. da ne mogu. ne mogu odlučno kazati da je to specifično za neku grupaciju nemuslimana. upitan o slučaju kad muž opći sa svojom ženom dok je u hajzu i on je odgovorio: “Dat će sadaku od jednog ili pola dinara (zlatnika). Pitanje: Za vrijeme ovog rata jedanput sam bio odsutan od kuće više od šest mjeseci.‘ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. osim kada se posti. traženje načina da se izdvoje. izuzimajući uši kod žena. učinili ste grijeh zbog toga što ste prekršili jasnu kur‘ansku zabranu: “I pitaju te o mjesečnom pranju. ako je hajz prestao. Uz to. str.a. odgovorio je da se nada da je to ženama dozvoljeno. u četiri Sunena i u Musnedu Ahmedovom naveden je hadis od Ibn Abbasa da je Poslanik. rekao da ga treba pretjerano čistiti. dat će sadaku od jednog dinara (zlatnika). za koji je Poslanik. a ako je žuta pola dinara. kao što je kod nas običaj. rekao je Ebu Davud. istaknu. 1/278. Kada sam. razlikuju od drugih.” (“El-Beqare”. 222. Pretpostavljam da je omladina na Zapadu počela bušiti rupe po tijelu. i imitiranje zapadnih “zvijezda i zvjezdica” koje lutaju i tumaraju po Zemlji. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.) Pitanje: Da li je tačno da tri mekruha čine jedan haram? . Također.. Što se tiče tradicije muslimana na našim prostorima. a žena se nije bila okupala. Imam osjećaj da je bušenje rupa na tijelu. 182.) Da li to šteti zdravlju. kao što je dozvoljeno devi probušiti nos i staviti uzicu kako bi se njome moglo upravljati i da se to ne smatra unakažavanjem. Što se drugog dijela pitanja tiče može se dati decidan odgovor. Jesam li pogriješio i ako jesam mogu li tu grešku nekako iskupiti? Odgovor: Da. tog tako važnog filtera u našem organizmu. izapirući ga vodom.s. Na osnovu iznesenog.a. Pretpostavljam da taj čin otvara mogućnost infekcije i da otežava održavanje čistoće nosa. Naime.) Prema tome.” “Ovako glasi sahih predanje”. kada se uzima abdest.) Preporučio bih vam iskreno pokajanje (tevbeti-nesuh) koje ispunjava uslove. ugledajući se na afrička plemena koja gaje tu tradiciju. s. U isto vrijeme napominjem. da kažem da je ženama zabranjeno (haram) stavljati naušnice na nos.” Iz tog se može razumjeti da. s obzirom da u tradiciji nekih muslimanskih naroda takav običaj postoji. u stvari. ženi je kur‘anskim tekstom zabranjeno (haram) da pokazuje svoje ukrase pred muškarcima koji joj nisu mahrem. onda pola dinara. sunnet je podijeliti sadaku (dobrovoljni prilog) u visini jednog zlatnika (njegova trenutna vrijednost je oko 70 maraka) ukoliko je to bilo na početku hajza i polovinu tog iznosa ukoliko je bilo na kraju hajza.Fetve i savjet Stranica 12 od 154 stavljanju naušnice u nos.s. pokažu.v. i ne prilazite im dok se ne okupaju. 31. u Indiji.

Ne. a to možda nije uvijek slučaj. U svakom slučaju. Novije generacije termin mekruh koriste. čvrst musliman ne ustrajava u mekruhu. Za djela koja su okarakterisana kao mekruh ne postoji eksplicitno jasan dokaz da su zabranjena (haram). pak to nije vid ponižavanja. a sama njegova veličina. također. To bi značilo da je treća cigareta haram. što može biti ponekad slučaj. a čiji organizam nije tako otporan zbog neuhranjenosti ili nekog drugog razloga. nego se uveliko razlikuju. Mekruhi se mogu. ovisno o okolnostima. a nisu znali za štetnost duhana i nas danas koji to. bilo da se njima propušta neka korist ili se čini nešto loše. to je daleko manji haram u odnosu na te velike grijehe. To su djela koja su štetna po čovjeka. Dakle. a korist nepostojeća onda. ponižavanje bi bilo kada bi čovjek stavio Kur‘an u zadnji džep na pantalonama i tome slično. Kao zaključak. Kada nešto postaje haramom zavisi od više okolnosti. itekako. možemo reći da je to haram. kada se pouzdano utvrdi da mu šteti. stepenovati. mada se i jedno i drugo ubraja u velike grijehe. Ukoliko je u tome vid ponižavanja. uz štetu koju nanosi sebi nanosi i nerođenom djetetu. kao grijeha. zbog jačine i otpornosti njena organizma koji je dobro uhranjen i koji ima jake odbrambene mehanizme (imunitet). zasigurno. nastoji da prema toj knjizi izražava svaku počast i da je čuva i zaštiti od bilo kakvog ponižavanja. Što je određeni mekruh štetniji po čovjeka. a naročito svoju malu dječicu koja su rođena sa tako čistim i zdravim plućima. treba znati da harami nisu uvijek na istom stepenu. Naprimjer. Ukoliko je šteta minimalna (znači ako je djelo bliže dozvoljenosti halalu) onda je to mekruh-tenzihen. Nema sumnje da je manje griješna osoba koja popuši pokoju cigaretu dnevno što ne uzrokuje nikakve zdravstvene posljedice. a ne bi bilo ponižavanje kada bi ga nosio u ruci ili tašni. a ako je šteta očita i veća (znači ako je djelo bliže zabrani haramu) onda je mekruh-tahrimen. Međutim. uglavnom. sve je bliži haramu. Nadalje. kao što je pušenje duhana. Kada njegova šteta bude očita. kako fizičkom tako i psihičkom. Nije isti grijeh čovjeka koji ne zna za štetu određenog djela i onoga koji to zna. Nije isti grijeh pušača koji.Fetve i savjet Stranica 13 od 154 Odgovor: Starije generacije islamske uleme vrlo često su umjesto riječi haram koristile riječ mekruh. pa makar to bilo ispod pojasa. U tom duhu treba gledati i na postavljeno pitanje. od osobe koja puši kutiju-dvije. sjedne pored prozora ili iziđe napolje i onoga koji dimom truje i uznemirava cijelu porodicu. to ne znači da je taj čin na stepenu harama kao što je nepokornost prema roditeljima. kada puši. ovisi o šteti (dakle mjeri se štetnošću) koju pušač uzrokuje sebi i drugima. svjestan činjenice da je Kur‘ani-kerim govor našeg Uzvišenog Stvoritelja. blud itd. Nije isti grijeh nepravedno uzeti život ljudskom biću i ukrasti jednu marku. Međutim. ako za pušenje duhana kažemo da je haram. Preciznije je kazati da ustrajnost u činjenju mekruha vodi ka tome da to postane haram. dobro znamo. Ukoliko. Osoba koja ustrajava u tome očito ima slabosti koje šejtan iskorištava da bi njome manipulisao. nije isti postupak naših djedova koji su pušili. onda je to grijeh (haram). postaje zabranjenim (haram). onda nije ni grijeh. pa neka o tome svako ko svjesno čini mekruhe dobro razmisli. mogu da kažem da nije precizno kazati da tri mekruha čine haram. imajući u vidu da je puno eksplicitnih i nedvosmislenih tekstova koji čovjeku zabranjuju sve što šteti njegovom životu i zdravlju. nema sumnje da sve ono što nismo znali da šteti čovjeku. jer kada je u drugom stanju. da označe djela koja je pokuđeno raditi. Preporuka bi bila da se u . Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi Kur‘an ispod pasa? Odgovor: Normalno je da svaki musliman. Nije isti grijeh žene pušača kada nije trudna i kada je u drugom stanju.

Ako pak postoji bojazan da npr. ne boji.? Odgovor: Osoba koja nađe nešto što je druga osoba izgubila. bilo da je osamljivanje na otvorenom ili zatvorenom prostoru. dž..) Upoznavanje treba da bude nakon obećanja (zaruke) da će momak i djevojka stupiti u brak.š. može da potraje onoliko koliko je zaručnicima potrebno da se međusobno upoznaju tako da u brak. kojima je dozvoljeno stupiti u brak. To znači.v. “Idi. izgubljeni predmet trebamo uzeti i čuvati na odgovarajućem mjestu. nakon zaruke. Pitanje: Da li je dozvoljeno izaći sa djevojkom koja mi nije mahrem i šetati (ašikovati) sa njom u prisustvu prolaznika na ulici? Odgovor: Islam ne poznaje zabavljanje i ašikovanje. a posebno kada za tim nemamo potrebe.. ono je nužno potrebno. Da li je moja supruga u pravu kada . da joj svugdje i na svakom mjestu izražava počast i da ne dozvoli bilo šta u čemu može biti koliko trunka ponižavanja. Šu‘be zaručio neku ženu. učenice medresa i njihove profesorice izlaze na ulicu gologlave. s. osame tako da ih treća osoba ne vidi. a osamljivanje je kada se jedno muško i jedno žensko. treba to uzeti u dva slučaja: a) ukoliko postoji mogućnost da će to biti uništeno. kakav će status imati. Što se tiče samog upoznavanja. u kome nema grijeha.a. ako živimo u sredini gdje svijet neće uzeti tuđi imetak. “jer tako je sigurnije da ćete se voljeti. za vrijeme tog upoznavanja ne smije u razgovoru biti nešto što je inače islamom zabranjeno i upoznavanje ne smije biti korak ka nemoralu. dužni smo mu ga dati. Upoznavanje. preporučio bih svakome da povede računa o Allahovoj.Fetve i savjet Stranica 14 od 154 svim prilikama kada sumnjamo da je nešto grijeh. Pitanje: Kako postupiti sa nađenom stvari kao što je novac. svako od njih stupi na osnovu znanja da mu druga osoba odgovara za zasnivanje bračne zajednice. počela redovno klanjati. dž. Nadalje. zavisi od osoba koje se upoznavaju.v. te će novčanik i ono što je u njemu sebi prisvojiti. Ukoliko se ne pojavi izgubljeni predmet može ostati kod nas. u roku od godinu dana dužni smo da oglašavamo. ne smije biti osamljivanja.. U tom slučaju. izgubljenu ovcu pojede vuk. koji će izgubljeni predmet precizno opisati. da se izgubljeni predmet nalazi kod nas. Čim upoznavanje postane korak ka nemoralu. Kao izgovor ona često navodi da supruge uglednih profesora islamskih nauka. Kada je Poslanik. toga klonimo. Preporučio bih svima da dobro upoznaju osobu s kojom žele stupiti u brak.š. b) ili uzeto od osobe koja će to za sebe nepovratno prisvojiti.s. čuo da je Mugire b. upitao ga je da li ju je vidio.a. Otkako sam počeo prakticirati islam. s tim što smo dužni vratiti ga vlasniku bilo kada da se pojavi. želja mi je da se i moja supruga islamski pokrije.s. Prije svega. “Nisam”. a što se smatra vrijednošću. Mada je ona. ukoliko se u njihovom shvatanju braka i bračnog života ne pojave nepremostive razlike. odgovorio je Mugire. isti je kao i prije zaruke. s. Status zaručnika. Prema tome. pa je vidi”. elhamdulillah. To upoznavanje mora biti u granicama šerijata. olovka itd. Zaruka ima za cilj da pokaže ozbiljnost i da zaštiti djevojke od onih koji žele samo zabavu.” (Tirmizi u Sunenu i rekao da je hasen. postaje zabranjenim. rekao je Allahov Poslanik. ili izgubljeni novčanik uzme onaj koji se Allaha. Ukoliko se pojavi vlasnik. Islam poznaje upoznavanje budućih bračnih parova. na odgovarajući način. Knjizi. onda ćemo nađenu stvar ostaviti na istom mjestu kako bi vlasnik mogao da se vrati i nađe je na mjestu na kojem ju je izgubio.. Prema tome. sa pokrivanjem ide malo teže. Pitanje: Profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi.

Allah. njihovih profesorica i ostalih muslimana i muslimanki koji su u poziciji da se svijet.” (El-Mumtehina. da sa nama ne ratuju niti nas iz naših domova .š. Jedna skupina. a dužnost je (vadžib) uzvratiti im pozdrav tako što će se reći “ve ‘alejkum” (i na vas) ili samo ‘alejkum” (na vas). ali ne mogu savladati svoju slabost. komentarišući hadis br. pak.s. to dobročinstvo možemo učiniti i nemuslimanima. svi ljudi bez izuzetka. zabranjuje da se nemuslimanima naziva selam. (Vidi suru “El-Ahzab”. prakse to znači da oni griješe i mi ih u tome ne bismo smjeli slijediti. očekuje se da budu živi primjer Alejhisselamovog. Nevevi.š. možemo kazati da Vaša žena nije u pravu kada kao izgovor za nepokrivanje uzima primjer pomenutih sestara koje nisu pokrivene. te ako ne budemo mjerili ispravnost njihovih postupaka možemo i sami pasti u greške.v. 14/144-147. na njih ugleda. ponekad slučaj. pod uslovom da nemusliman bude od onih koji imaju lijep odnos prema muslimanima. učenice medresa ili njihove profesorice. pa ako se bude slagalo sa Allahovom dž. učenica medresa. a ne profesori islamskih nauka. LX:8. Islamska ulema kaže da je najsigurnije slijediti onog učenjaka koji je preselio na ahiret kao vjernik. da ne bude od onih koji zbog vjere muslimane protjeruju iz njihovih kuća ili se protiv njih bore. Ibn Ebi-Muhajriza... Znam da mnoge od tih sestara znaju da griješe. to djelo ćemo smatrati ispravnim i dobrim.) Nazivanje islamskog pozdrava-selama. a to je jedno od mišljenja naših učenjaka. je sljedbenicima islama odredio da im uzor bude Njegov Poslanik. nažalost. što je. s. pod uslovom da prema nama imaju lijep odnos. a ako ne onda ćemo to djelo smatrati nepodobnim. Posebno skrećem pažnju svakom muslimanu i muslimanki da je neophodno svačija djela i postupke stavljati na tu vagu jer ljudi. To se prenosi od Ibn Abbasa. kaže: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. jer dok je čovjek živ podložan je iskušenjima i može skrenuti s pravog puta.. dž.a. Upravo zbog toga.š. 21. Na kraju. znam da bi mnogi profesori bili sretni kad bi se njihove supruge islamski oblačile. voli one koji su pravični.v. svako ljudsko djelo treba staviti na vagu Kur‘ana i sunneta.v.” (Sahihu Muslim bi-šerhin-Nevevi. Smatram da nema smetnje da musliman prvi pozdravi nemuslimana. pa prema tome ni da mu uzvrati na njegov pozdrav.v.a. Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Odgovor: Islamska ulema. s. Allah.s. zaključio sam da to zavisi od odnosa nemuslimana prema muslimanima. 2163 dalje navodi hadise u kojima Poslanik.) Nevevi dalje kaže: “To što smo spomenuli u vezi s našim mezhebom zastupa većina uleme i prve generacije općenito. Nevevi. zaista. Međutim. griješe. s.a.s. tj. s.a..Fetve i savjet se poziva na njihove postupke? Stranica 15 od 154 Odgovor: Pitanja ovakvog sadržaja mi često dolaze. dž. Na osnovu iznesenog. smatra da je dozvoljeno da im prvi nazovemo selam. Naime. znam da mnogi puno pate zbog toga. u komentaru Muslimovog Sahiha kaže: “Naš stav je da je haram prvi im nazvati selam. Ebu Umame. na osnovu pomenutog ajeta. ukoliko se njihovi postupci razlikuju od Poslanikove..) Proučavajući to pitanje. prakticiranja islama.. Od profesora islamskih nauka. tj.s. riječi. islamska ulema naglašava da svaki postupak. zbog te pozicije. u vezi sa nazivanjem selama nemuslimanima i uzvraćanjem na njihov selam nema jedinstven stav. Ona ukazuju na problem s kojim se susreću oni koji ne poznaju učenja islama malo bolje. 14/145.). bez sumnje je vid dobročinstva i. (Vidi: Nevevijev komentar na Muslimov Sahih. Allah. ali nije normalno da grešku svjesno odobrava. skrenuo bih pažnju da je normalno da čovjek pogriješi.

moralnim. jer je Poslanik. Pitanje: Student sam medicine. na BHT. pravnim. od kojih je jedan opći. 26694. Islam nije vlasništvo onih koji su trenutno njeni sljedbenici. najbolje zna. jer da im je bilo potrebno crkava u Travniku. dostaviti i objasniti svim stanovnicima zemaljske kugle.a. dž. niti ratuju protiv njih zbog vjere njihove. ako crkva zazvoni.” Primjenjujući usulsko pravilo da u slučaju postojanja dva dokaza. pa im nemojte prvi nazivati selam.a. eksplicite rekao: “Mi sutra krećemo na židove pa im nemojte prvi nazivati selam…” Iz tog razumijemo da onda kada nemuslimani imaju lijep odnos prema muslimanima. multivjerska. mora izvinjavati što se. Međutim. Ono što se sada događa je negiranje osnovnih ljudskih prava. tako i onima koji žive u njihovoj sredini.s. Našem Senadu savjetujem da vodi računa da mu se novinarka sljedeći put javlja ispred neke travničke crkve. Hadisi koji zabranjuju muslimanima da nemuslimanima prvi nazivaju selam su općeniti i obuhvataju i ratno i mirnodopsko stanje.s. Ebu-Busrin hadis je specifičan i određuje da se ta zabrana odnosi na period kada se muslimani nalaze u ratu sa nemuslimanima. političkim. dž. Ako je BH multietična. da pozivam nemuslimane u islam i tumačim Allahovu. etičkim.. pa kada vam nazovu selam. u vezi nekog pitanja. Naime. koju oni ipak najviše finansiraju. s. kršćanima. u svome Musnedu. tada nema smetnje da musliman nemuslimana prvi pozdravi i da mu na pozdrav uzvrati. nego je emanet koji su oni dužni prenijeti. onda i pozdravljanje mora biti multi i to pitanje treba da bude u domenu slobodnog izbora svakog novinara.Fetve i savjet Stranica 16 od 154 proganjaju zbog toga što smo mi pripadnici islama. Muslimani su obavezni ispravno i tačno islam prezentirati. hindusima i sljedbenicima svih ideologija i pravaca. ne mora zbog toga izvinjavati. da poštuju njihovo pravo na vlastitu kulturu i tradiciju.. Tirmizi u “Kitabus-sijer” i “Kitabul-isti‘zan vel-adab” i Ahmed u Musnedu od Ebu Hurejre.v.) prenosi da je Allahov Poslanik. ekonomoskim itd. kako na svoje potomstvo. Sarajevu i mnogim drugim mjestima danas ne bi bilo. 26695. Još bih samo skrenuo pažnju da muslimani. r. čini mi se u strahu i panici. treba da zahtijevaju da i oni poštuju njih. Hadise kojima se zabranjuje nazivanje selama nemuslimanima bilježe Muslim u “Kitabus-selam”. odnosi se na situaciju kada se nemuslimani bore protiv muslimana i kada prema njima nemaju lijep odnos. Muslimanima takvo izvinjavanje nije potrebno. ta zabrana. poslao svim ljudima bez obzira ko oni bili.. imam Ahmed. kulturnim. vi recite samo “ve ‘alejkum” ( i na vas). kada ih ne progone iz njihovih kuća. a Allah dž.š. muslimani izvršavaju moralnu obavezu prema . Izvršavajući tu svoju dužnost. Interesuje me da li sam dužan da aktivno učestvujem kao da‘ija. kako poštuju nemuslimane koji zaslužuju da budu poštovani kao ljudi.š. tada se u obzir uzima specifični dokaz kojim se tumači namjera i značenje općeg dokaza. dok se novinarka uživo javljala u dnevnik iz Travnika.v. ne usuđuje da nazove selam. s obzirom da nisam završio medresu? Odgovor: Islam je vjera koju je Allah.a. rekao: “Mi sutra krećemo na židove. a drugi specifičan za to pitanje. Jadno je da se nijedan novinar musliman-vjernik. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. jer BHT nije samo njihova. tako da se. ali im smeta da njihov pozdrav “es-selamu alejkum” (neka je mir i svako dobro s vama) bude eliminisan i zabranjen na televiziji.. s. kako bi oni mogli da se upoznaju sa svim sredstvima islama. vjeru. židovima. čuo ezan sa travničkih džamija.š. gospodo na telviziji! Muslimanima ne smeta kada čuju na telviziji “dobar dan” i “dobro veče”. Muslimanima smeta da se hadži Senad Hadžifejzović.

imajući u vidu da emanet islama nosi svaki musliman. Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi u tvornici cigareta? Odgovor: Tvornica cigareta proizvodi otrov kojim truje ljude. Siguran sam da si ti. na budućem svijetu. Jeste da taj otrov ubija postepeno. Prošlog mjeseca američka vlada je tužila duhansku industriju i podnijela zahtjev za ogromnom odštetom kako bi kompenzirala štetu koju trpi država liječeći pušače.) kad se spomene Poslanikovo ime ili je potrebno kazati sallallahu ‘alejhi ve sellem (skr. nemorala i podzemlja. kolege iz studentskih dana. nego trebaš da je dijeliš i sa drugima. ali. Pitanje: Da li je dovoljno reći alejhisselam (skr. Poštovani brate. da se upoznaju s izvornim islamom. ipak. Osim toga. tj. samo za sebe. a u kojima ih je oštro napao rekavši da su oni odgovorni što njegov otac nije upoznao islam. “Ja znam kako je živjeti u ćafirluku. ti ćeš. te je živio i umro u zabludi. jer u nas većina stanovništva puši. a to je. a koje su roditelji odgojili u islamu. nemoj dozvoliti da te sutra. Na poslu u tvornici cigareta možete ostati ukoliko za to postoji prijeka potreba (darura). izgubljenih radnih sati. grijeh. Ukoliko budeš djelovao kao da‘ija. To vam nikada neću oprostiti. često se sjetim kritika brata Bilala. . Iskoristi svaku priliku da pozivaš sve ljude. Ono je korisno i potrebno je da među nama ima skupina koje će to profesionalno raditi. rekao im je. jer time nanosi štetu čovjeku. “da ja volim svoga oca i nije mi svejedno što će on u vatri gorjeti. Dok ovo pišem sjetih se riječi jednog mladog Nijemca koje je izgovorio na kongresu islamskih aktivista. musliman ne bi trebao da učestvuje u proizvodnji cigareta. bez obzira što nisi završio medresu. inša-Allah. zašto ste islam skrivali za sebe. jer će ih islam usrećiti. nakon što su ga njegovi roditelji odgojili u kršćanstvu. Naime. kritikovao govoreći da smo izuzetno pasivni i da ne radimo dovoljno na propagiranju islama. smatram da je svako dužan odužiti se u tom pogledu u granicama svojih mogućnosti. svoju braću i sestre koji su sa njim studirali na univerzitetu Wales u Velikoj Britaniji. bez sumnje. koji se vratio u islam.Fetve i savjet Stranica 17 od 154 njima. ukoliko nemate drugog načina da obezbijedite sredstva za normalan život Vas i Vaše porodice koju ste dužni izdržavati. socijalnih i društvenih problema koje uzrokuje pušenje. bez obzira kakvih ideologija i pravaca bili sljedbenici.” Isto tako.s. za razliku od Velike Britanije. a. brat Bilal je nekada radio u birtijama kao izbacivač i upoznao svijet droge. skinuti teret emaneta koji nosiš na sebi kao musliman. ali ipak ubija. kao sljedbenik islama jako sretan i smatram da tu sreću nemaš pravo zadržavati samo za sebe. U isto vrijeme. ukoliko ga istinski prihvate. Upravo zbog toga. neke općekorisne stvari veliko zlodjelo prema sebi i prema drugima. Siguran sam da su statistički podaci i kod nas poražavajući. potrudi se da u granicama svoga znanja istinu islama preneseš na druge. te mnogih drugih zdravstvenih. jer nema sumnje da je zadržavanje. On je nas.” govorio je on. “A znate”. Meni se jako dopada tumačenje stočetvrtog ajeta sure “Al-Imran” da svi mi treba da budemo ummet koji poziva na dobro. Preporučio bih vam da se potrudite i nađete drugi odgovarajući posao. Gdje ste vi do sada bili. tvoje kolege optužuju da im nisi objasnio islam mada si ga poznavao. Ono o čemu treba voditi računa jeste da o islamu ne govoriš ono što ne znaš. muslimani tako skidaju sa sebe obavezu i odgovornost za koju će biti pitani na Sudnjeme danu. U Velikoj Britaniji godišnje umre više od sto i dvadeset hiljada ljudi od bolesti kojima je uzrok pušenje.

v. Vidi: Fethulbari. Npr. islamu i ihsanu u Muslimovom Sahihu.v. To možemo razumjeti iz mnogih hadisa.s. s.Fetve i savjet s.) Poslanik.v.” (Vidi.v. mislim da je za postizanje potpunog sevaba za salavat potrebno kazati sallahu ‘alejhi ve sellem (skr.a. Sahihu-Muslim. Husajna da je Poslanik. bio među njima i mogli su ga pitati i tražiti od njega odgovor. Još potpuniji je takozvani ibrahimijski salavat koji učimo na etehijjatu.” (Buhari.s. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Odgovor: Da. s. Sačekali su da sunce odskoči. Sahihul-Buhari.s. je rekao da je škrtica onaj u čijem prisustvu se spomene njegovo ime.)? Stranica 18 od 154 Odgovor: Poslanik. 4/63. nego da čovjek kaže: “Allah najbolje zna” i tako potvrdi tu činjenicu i iskaže svoju ljudsku slabost. naprimjer. “Kitabussalat”. s. može nositi nikab? Odgovor: Ženi nije dozvoljeno nositi nikab dok je pod ihramom. poželjno je da ih naklanja. za vrijeme obavljanja hadža ili umre.s. s. (Vidi: Tirmizi.v.a. bilo prije izlaska sunca ili poslije. poslije).a.v. Babu ma junha minet-tibi lil-muhrimi vel-muhrime”. a zatim farze.a. “Kitabul-iman”.s. kad god se osoba sjeti da ih je propustila. je jedini koji sve zna i koji sve najbolje zna.) Oni su govorili “i Njegov Poslanik” jer je Muhammed. jer je Poslanik.a.s. s. to ima utemeljenje u sunnetu Poslanikovom. dž. Pitanje: Da li žena. je takođe rekao: “Ko na mene donese salavat jedanput.a: “I žena pod ihramom ne smije nositi nikab.s. s. naredio da se prouči ezan. neka ih klanja (tj. i praksi njegovih ashaba.” Buharija. Naime u mnogobrojnim hadisima preneseno je da su ashabi u mnogim situacijama. pa onaj ko to čuje ne donese salavat. poznati hadis koji govori o imanu.v. Treba napomenuti da je poželjno i ostale pritvrđene sunnete naklanjati kada se propuste.v. U isto vrijeme. Prema tome.a. nego znače da je to ipak ljudski odgovor koji je podložan grešci. Pitanje: Ukoliko osoba zaboravi da klanja sabahske sunnete da li ih treba naklanjati? Odgovor: Sabahski sunneti su pritvrđeni sunneti (sunne mu‘ekkede). s.a.v.a. s.a.s. a Allah.) Iz mnogobrojnih hadisa i prakse ashaba možemo razumjeti da je potpun salavat izgovor sallahu ‘alejhi ve sellem. govorili: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. a naročito kada bi ih Poslanik. treba napomenuti da riječi “Allah najbolje zna” ne znače sumnju u dati odgovor. s. Alejhisselam je pola te izreke.). s.a.v. zatim je Vjerovjesnik.a. upitao o nečemu.a.s. bilo da ih je propustila zbog opravdanog razloga ili ne. hadis br. Sunen.s. s. da je rekao: “Ko ne klanja dva rekata sabahskog sunneta prije nego sunce iziđe.v.s.v. Muslim i drugi prenose od Imrana b. smrti nije preostalo ništa drugo. Na osnovu pomenutih dokaza.) U drugom hadisu stoji da se ihram žene ogleda u tome da joj bude .” (Muslim. “Kitabu džezais-sajdi.š. 1838. za vrijeme jednog pohoda sa ashabima prespavao sabah-namaz. niti oblačiti rukavice.s. što znači pola sevaba. Nakon Poslanikove. Allah će na njega donijeti deset puta. Klanjao je dva rekata sunneta. r. Sunčeva toplota ih je probudila. “Kitabud-da‘vat”. rekao u hadisu koji prenosi Ibn Omer. Pitanje: Vi vrlo često na kraju svojih odgovora kažete “Allah najbolje zna”. Bejheqi prenosi od Allahovog Poslanika.

s. stvorenja ili poistovijećivanje sa nemuslimankama. kako se navodi u mnogim hadisima. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. dužna je učiniti iskup koji se ogleda u klanju ovce. dakle boje koja se smatra lijepom.) Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka. Poslanik. tj. nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi sa ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor.) On je do tog zaključka došao analogijom (kijasom). dž. jer su muslimanke bojile knom (knile) svoju kosu i u vrijeme Poslanika. naredio je da mu oboje kosu. je eksplicite zabranio da muškarac boji kosu u crno u hadisu koji se prenosi od Džabir b.a. Upitan o tome kakav je status žene koja nosi nikab dok je pod ihramom vrhovni muftija Saudijske Arabije Abdulaziz b. i druge hadžinice kad su na hadž išle sa Allahovim Poslanikom. onda nije ništa obavezna. Tako su postupale Aiša. On isto tako kaže da nema razlike između muška i ženska u pogledu farbanja kose u crno. (Vidi: Muslim. Poslanik.s. s.” (Prenosi Ebu Davud i El-Esrem. Nevevi kaže u El-Medžmu‘u da je mustehab (lijepo) upotrebljavati knu u tu svrhu. ili u postu od tri dana ili davanju hrane za šest siromaha. s. koja je hadisom zabranjena. dž. Ukoliko žena ima kosu crne.s.š. s. str. Ja bih preporučio ženama da boje svoju kosu bojom koja se dopada njihovim muževima. stvorenja. došao Ebu Kuhafe.v.v. a mi smo bile pod ihramima sa Allahovim Poslanikom. 14. mimo crne. Žena može.s. Aiša kaže: “Skupine jahača su prolazile pored nas.v. br. dozvoljena je.a. stvorenja. Smatram da to nije poistovjećivanje.s. s. Njihov argument je da je to mijenjanje Allahovih. u tom slučaju neki smatraju da je bojenje zabranjeno. br.v.v. a ako je to svjesno uradila. ukoliko pored nje naiđu muškarci koji joj nisu mahrem.a. da lice za trenutak pokrije dijelom svoje mahrame. kako bi izbjegla varanje koje je u islamu najstrožije zabranjeno. 1/324. to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da. “Kitabul-libasi vez-zine”. Zabranjeno je da njen sadašnji muž oženi njenu kćerku iz prvog braka. u nadi da će to ojačati bračnu zajednicu i usrećiti bračne parove. dok je osoba pod ihramima. Kada bi naišli pored nas.s. 2102.” (“El-Alem elislami”. s.a. r. Abdullaha da je Poslaniku. Sahih Muslim. (Vidi: Nevevi. na dan oslobađanja Meke.a.a. Poslanik.) Što se tiče korištenja drugih boja. Nije dozvoljeno stavljati na nokte lak koji sprečava da voda dopre do njih. ali da izbjegavaju crnu boju. Da je taj postupak imao status poistovjećivanja sa nemuslimankama ili mijenjanja Allahovih. El-Medžmu‘.) Lice kod žene ima status glave kod muškarca u pogledu pokrivanja. bi im to sigurno zabranio. s.v. Abdullah Ali Šejh kaže: “Ukoliko je obukla nikab nenamjerno. pa kad bi prošli mi bismo ga otkrile. mi bismo svoje džilbabe sa glave stavljale preko lica.š. za to nema nikakve smetnje ukoliko žena ima sijedu kosu. s. 1625. dlanova i tabana itd. dok je pod iharamom. novembar. Naime. a ne bi im to preporučio.a.š. dž. Smatram da navedeni argumenti ne stoje i da je ženi dozvoljeno bojiti kosu s tim da izbjegava crnu boju.s. niti mijenjanje Allahovih.a. . 1999. Pitanje: Da li je ženama dozvoljeno bojenje kose? Odgovor: Upotreba kne za bojenje kose. uz napomenu da djevojka mora da obavijesti svoga zaručnika ukoliko je promjenila boju svoje kose. smeđe ili neke druge boje.Fetve i savjet Stranica 19 od 154 otkriveno lice i da nema rukavica.v. koji je bio potpuno bijele kose. tako da je to zabranjeno i žensku kao i mušku.

rekao sljedeće: 1. salijevanjem strave. u činjenici da se nisu sve njihove želje ispunile.a. Ne spominje se da je tako nešto postojalo u praksi Allahovog Poslanika. da je Allahovo. To je neutemeljena tvrdnja. 2.da u njoj ima dova koje nisu prenesene od Poslanika. neće ostaviti prazne ruke onoga ko Ga moli.da će svaka želja biti ispunjena. dž. 3. praksom koja je u BiH vrlo raširena? Odgovor: Salijevanje strave je pagansko vjerovanje i nema utemeljenja u šerijatu. 4. Pitanje: Nedavno mi je do ruku došla tzv.š. neka odmah prestanu i iskreno se pokaju Allahu. Zbog toga. u tom pogledu zabrinjava. savjetujem svim našim muslimankama da se klone salijevanja strave.s. važno je da samo jedanput ovu dovu prouči i on je džennetlija. nekada Allah. treba ispunjavati određene uslove o kojima se ovdje ne govori.v.Fetve i savjet Stranica 20 od 154 Pitanje: Željela bih da mi pojasnite islamski stav u vezi sa tzv. s. Prema tome. kada salijevaju stravu. Nadalje. To znači da čovjek može raditi šta hoće. Ta tajnovita mahana ogleda se. s.š. koja ima utemeljenje u šerijatu. uče naopako kur‘anske sure što je najveći grijeh koji može izvesti iz islama.š. 3. a i ono što im se pripisuje ima u sebi tajnovitu mahanu te se zbog nje to ne može prihvatiti. Jeste da Allah. dž. ime napisano na Džebrailovom krilu. Takvu tvrdnju možemo provjeriti i praktično se uvjeriti u njenu ispravnost. na Mikailu. Učenje sura naopako pri salijevanju strave govori da su to džinovska i šejtanska posla. npr. što mnoge žene. Ukoliko svjesno to nastave raditi.s. najbolje zna. neka znaju da tim svojim postupkom izlaze iz islama. Međutim.s. ono što je u vezi s ovom dovom daleko problematičnije i opasnije jesu “dobrote Arš dove”. Posebno. U “dobrotama Arš dove” se dalje navode izreke četverice hulefai-rašidina u kojima oni govore kako su im se sve želje ispunjavale kada su učili tu dovu.da ko ovu dovu prouči jednom u životu ući će u džennet a da neće polagati račun bez obzira koliki grješnik bio.a. bilo da se ona odnosi na ovaj ili budući svijet i da će Allah spriječiti da mu neprijatelj ili bilo ko drugi načini neku štetu. griješiti koliko hoće.da će bolesniku koji prouči tu dovu Allah dati lijek. U konkretnom slučaju sened se nigdje ne spominje. na čelu Israfilovom i na dlanu Azrailovom. ispuni nekome želju na dunjaluku. ali da bi dova bila primljena. Ko imalo poznaje islam svjestan je da je takva tvrdnja u potpunoj suprotnosti sa njegovim temeljnim principima. dž. nije to rekao. .s. na jednom mjestu umjesto mesir (stjecište) piše makir (varalica).v.s. kao npr.a. Ni ta tvrdnja nije utemeljena. a Allah. iako je čovjek molio da mu se to da na dunjaluku.da u ovoj dovi ima puno štamparskih grešaka koje ponekad suštinski mijenjaju značenje. Kod njih je postojala rukja (odučavanje).v. s. 2.š.a.a. dž.da u njoj ima dova koje nemaju utemeljenja u šerijatu. Ja u takvu tvrdnju sumnjam jer Poslanik. Arš dova. niti u praksi prvih generacija muslimana.v. između ostalog. salijevanje strave i tome slično je zabranjeno (haram). jer da bi bila utemeljena mora biti prenesena ispravnim senedom i ne smije u sebi imati neku tajnovitu mahanu. a nekada to ostavi za ahiret.da u njoj ima kur‘anskih dova i dova koje su prenesene od Poslanika. dž. s. Naime u njima se kaže da se pripovijeda da je Melek Džebrail Allahovom Poslaniku. Da li je ova dova šerijatski utemljena i mogu li je širiti dalje? Odgovor: Čitajući tu dovu primijetio sam sljedeće: 1.š.v. ali su dobrog i ispravnog značenja. isto kao i šehid koji je poginuo na Allahovom putu boreći se da Allahova riječ bude gornja. s. Ukoliko su učile sure naopako.

Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u časopisu “Hilal” br.š. No. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo učiti. XXXV:28). da se uči na nafila-namazima i da će sve što čovjek zaželi od Alllaha.s. Imajući u vidu da je do tog broja mnogim našim čitaocima nemoguće doći. još bolje. njena “svrha i značaj” nose izuzetno opasne poruke koje mogu čovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo dužni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati. neka sebi traži mjesto u Vatri. 8. koje su spomenute u ćitabu “Dur-ranil . dž. govoriti loše protiv islama. vrijednosti znanja i Allahovih. njene “fadilete”) i čuo za još neka slična pisma (kao što je pismo sejjide Zejneb u kojem se kaže da svako do koga to pismo dođe mora da ga umnoži u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan.š. prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti. Molim Allaha. da su bili svjesni zabrane da se u usta Poslanikova. U nekim slučajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji žele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. da ih nagradi za njihovu lijepu namjeru.š. Sahih Muslim. biti udovoljeno. jer može navesti čovjeka da se osloni na dovu i tako ode u zabludu.š. shvatio sam. Primjer za to. a Allah. Što se Nur-dove tiče. imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za što treba da se uči. dž...Fetve i savjet Stranica 21 od 154 Na kraju “dobrôta Arš dove” traži se da se dova nosi uza se ispisana arebicom. hadis br. riječi: “. A Allaha se boje od robova Njegovih učeni. Ja ne sumnjam u lijepu i iskrenu namjeru pisca i prevodioca ove dove. dakle. Kada sam prije nekoliko godina vidio “Nur-dovu” i pročitao njenu svrhu i značaj (tj. To je vrlo opasna tvrdnja. Prevodilac još napominje da je to samo dio njenih dobrota. postoji i jedna i druga mogućnost. možda najviše pitanja dolazi upravo na tu temu. jer one mogu čovjeka odvesti na totalnu stranputicu.. kao što je Nur-dova. ali ga možeš vrlo lahko odvratiti ako mu pogrešno tumačiš islam i u ime islama ubacuješ u vjeru ono što s islamom nema nikakve veze. a da mi. zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u šerijatu itd.” (Kur‘an. 107. stavljaju riječi koje on nije rekao. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi možemo samo pretpostavljati.. pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio “fadilete”. januar 1997. s najljepšom željom da podstakne muslimane da uče Kur‘an. Pitanje: Molimo vas da nam nešto kažete o Nur-dovi.a. sa sigurnošću možemo kazati da tu dovu nije dozvoljeno širiti. Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. s. te činjenicu da u njoj ima pogrešnih rečenica.v. a ukoliko to ne uradi biće nesretan). Ono što osjećam je da takve novotarije (naročito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemoguće muslimana odvratiti od vjere time što ćeš na islam navaljati drvlje i kamenje.). Imajući u vidu da ne postoji hadis koji govori o Arš-dovi. oni to nikada ne bi uradili. da su bili svjesni njegova hadisa: “Ko na mene svjesno slaže.Durin-nazim”. bez obzira ko je dovu napisao.. dž. a posebno je haram u spomenute “dobrote” vjerovati.” (Muslim. dž. najbolje zna. Da su pisac i prevodilac dove bili svjesni njene opasnosti i opasnosti njenih “dobrota”. pa čak i ako se to dijametralno suprostavlja učenju islama. “Kitabul-‘ilm”. . ali se muslimanima mora skrenuti pažnja na sve greške koje se u njoj nalaze i na veliku opasnost koju takve novotarije kriju u sebi. na 155 str.

To je izmišljotina. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti. nas takvome namazu nije naučio.U “svrsi i značaju” te dove piše: “Ko ovu dovu nosi uza se. s.a. jer pamet čovjeku daje samo Allah. a ne od Allaha.U “svrsi i značaju” ove dove dalje piše da ko je uči ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih čine i sevape mu poklanjaju. dž. pa prema tome on tako nešto za nju nije ni rekao.a. Svaki iole učen musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao što su “stari kitabi” pa makar bili pisani. Nadalje.v.s. pa ni vjetar. voda i ostale sile čovjekove kao što su sihiri i sl. te da se njena “svrha i značaj” suprostavljaju islamskim učenjima. s.a. dž.. Znam da su mnoga naša braća u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu. dž. To je takođe neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u šerijatu. zatim proučiti ovu dovu i čovjek će u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar.Fetve i savjet Stranica 22 od 154 Naime. pomoću Nur-dove nešto i pronađe. ko tvrdi da na ovu dovu neće metak. pa su se čak. kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku. a on je naš uzor i mi vjeru od njega učimo. dozvole. kada bi Nur-dova pružala takvu zaštitu.v. dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. Nur-dova ne nalazi se u Kur‘anu niti u Alejhisselamovim hadisima. mogao je pisati šta ko hoće i lagati i izmišljati šta ko hoće. Uostalom.v. čiji autori nisu provjereni i učeni mu‘mini. Poslanik.U “svrsi i značaju” dove piše”: “Ko ovu dovu prouči pušući u vodu.v.š. taj je ne može ni imati. zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. jer kad čovjek radi novotarije (bid‘ate) (kao što je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomaže šejtan. dž.š. dž. jer u tim starim kitabima. s. jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmišljena i pripisana Poslaniku. Allahova. Ukoliko se desi da neko. a laganje na njega je veliki grijeh. s. pa kako se onda može ovako kategorički tvrditi da će onaj ko tako uradi postati pametniji. kako to može da obeća dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku. Ja nisam čuo da je to nekom uspjelo. neka to pokuša i praktično na sebi dokazati.” Da je to puka laž i da se to suprostavlja Allahovim.v. njemu Allahovim emerom ne škodi nikakav narod.a. oružje. 4.š. s. To je laž na Poslanika.s. a kome On to ne da.a. . Jeste li ikad čuli da je Poslanik.s. s obzirom da Nurdova nije od Alejhisselama.a. pa je prema tome izmišljena i pripisana Poslaniku.s. i njegovi ashabi. Prema tome.š. 5. nego čak i na arapskom jeziku. to ne znači da je Nur-dova ispravna.s. 2. na osnovu toga. dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono što u Nur-dovi piše?!! Je li historija islama zabilježila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako nešto nije zabilježeno u historiji islama. Muslimanima treba da bude uzor Poslanik.s.v.v.U “svrsi i značaju” ove dove piše o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola noći itd.U “svrsi i značaju” ove dove piše da je ona uzeta iz “starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku”. s. Kada takvu zaštitu čovjeku ne obećava Kur‘an. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kur‘ana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih. Normalno je da jedna izmišljena dova u tome ne može pomoći bez Allahove. 3.v.s.a.š. Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom učenju nude sljedeće činjenice: 1. njegov san je od šejtana. ne na staro-turskom.a. s. riječ. s. kada se pogledaju “svrhe i značaj” Nur-dove. na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima.s. pa tu vodu pije biće zejrek i pametan”.

kad imate nešto vrednije. Važno je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema.” Poštovana braćo i sestre. i to što više. Ona se kosi sa svim principima islama. dž. stoga nemojte ga azab činiti.” Opasnost leži u činjenici što se iz toga razumije da je dovoljno čovjeku da sebi obezbijedi Nur-dovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. misleći da tako rade jedno dobro djelo. Amin! Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da otkrije svoje tijelo na javnom mjestu? Odgovor: Po Allahovom. oprostiti ako se iskreno pokaju. Uz to grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu upisati umjesto grijeha sevape.š. više ćete sevapa imati na Kijametskom danu.š. a onaj ko to svjesno radi. Oni.š. dž. Po ovome. i poziva u kufr i činjenje grijeha.š. Allah će ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka će mu reći da se ne boji i da su oni njegovo društvo do Kijametskog dana. jer će vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. dž. Ta zadnja “vrijednost” najveća je laž na Allahovu. Što se same Nurdove tiče. neka zna da on poziva u kufr. 7.. a da oni to ni ne osjete.Fetve i savjet Stranica 23 od 154 6.š. prima iskrena pokajanja. oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati.. taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa. Dalje se kaže da će od Allaha doći glas: “O moj Munkeru i Nekiru. da nam pomogne da povećamo naše znanje iz islama. jer Allah. Naime u šestoj se kaže da ako se ova dova napiše i stavi mejjitu na prsa. zinaluk činiti. niti ga ispitivati. da nas Allah dž.v. vjere. koji svjesno ili nesvjesno šire i dijele Nur-dovu. dakle. bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. zakonu žena je dužna pokriti svoje tijelo (sve osim lica i šaka) kada se pojavljuje na javnom mjestu gdje je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili. a na kijametskom danu će ga dočekati sedamdeset hiljada meleka tako da će se svijet čuditi kome se tolika počast daje. Allah će mu želje ispuniti. Radite grijehe. dž. dž. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog značenja. dž.š. Uzvišeni Allah kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim..a. što više grijeha budete radili. klanjati. Molim Allaha.Čini mi se da su najopasnije šesta i sedma stavka “svrhe i značaja”. šta će vam Kur‘an i sunnet.U zadnjoj stavci “svrhe i značaja” kaže se da ko ovu dovu nosi i uči.) Pod ukrasima . Nur-dova je podvala muslimanima. laže na Allaha.š. postiti. Prema tome. može ubijati. U tom pozivu kao da se kaže: “O ljudi. kako bismo mogli razotkriti i izbjeći mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove. i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur. nisu svjesni onoga čemu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno šire Nur-dovu među svijetom. s. a grijesi biti zamijenjeni sevapima. piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oprošteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu.s. a to je Nur-dova koju kada nosite i učite želje će vam se ispuniti. Koristim se prilikom da poručim muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se držimo Kur‘ana i sunnneta i da sve ono što nema osnova u šerijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u našoj čistoj vjeri. Oni muslimani koji to nisu znali. nju je haram dijeliti i propagirati. i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. i Njegova Poslanika. toga sačuva. ne moraju biti muslimani. njima će Allah.š. Svakom muslimanu i muslimanki dužnost je da upozore svoju braću i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sličnih poziva kojima se pokušava izvesti muslimane iz vjere. vjeru dini-islam. 31. čovjek može biti najveći ćafir. dž.

Onima koje se otkrivaju. o njemu ne vode brigu i pravilno ga ne odgajaju. (a tu se ubraja sve što opija. šake i odjeću koja se vidi. Žena je još jedanput prevarena. ali mnoge to ni ne znaju. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne? Odgovor: Nije dozvoljeno činiti mesh po čarapama koje su prozirne. zadovoljstvo. u džamiju. da će rađati i odgajati zdrave i čestite članove zajednice. problema i nevolje prouzrokovalo otkrivanje žene. Takvi biznismeni učinili su žene svojim robljem. tako popularno? Odgovor leži u činjenici da su danas otkrivanje žena (a sve više i muškaraca) i nemoral koji to prati jedan veliki biznis. kako kaže Kasani u Bedaius-sanai. Kršenje tog zakona veliki je grijeh čija veličina ovisi o tome kolike su posljedice. Žena je za njih objekat zahvaljujući kojem zarađuju ogromne pare. kod nekih ljudi. treba staviti do znanja da na taj način uzrokuju mnoge probleme u društvu. dovodi do poremećaja u porodici i bračnom životu.. poslije alkohola koji je majka svih zala. da zbog svog načina života neće biti izvor i prenosilac mnogih bolesti itd. jer tim svojim postupkom zaslužuju Allahovo. što žena više otkrije svoje tijelo. a preko mas-medija. One se nalaze u teškom i veoma jadnom položaju. što više se tako obučena pojavljuje na javnim mjestima. zbog toga što to vodi u nemoral koji čovjeku donosi različite venerične bolesti. koji je smatrao da mesh po čarapama nije dozvoljen. donosi psihičke traume kako supružnicima tako i djeci itd. za njeno dostojanstvo. Preporučujem muslimankama da budu ponosne što pokrivaju svoje tijelo. pred kraj života prihvatio njihovo mišljenje. treba pomoći da shvate svoju zabludu. Oni koji se bave tim poslom su. Pitanje: Da li je dozvoljeno dolaziti u džemat. da mu donose puno patnje i nevolja. jer je uslov za ispravnost mesha po čarapama da se. a zahvalni će im biti i svjesni ljudi. kao i droge). Postavlja se i pitanje: Zašto je otkrivanje. ružno i nazadno.š. Treba naglasiti da. pa su otkrile svoje tijelo. otkrivanje žena na javnim mjestima i njihovo neograničeno miješanje sa muškarcima donosi ljudskom rodu najviše nevolje. što vodi u razvod braka.. bilo prodajom ženskog tijela ili. a to je. što su muškarci koji je gledaju bolesnijeg srca (moralno pokvareniji).. njegovim javnim izlaganjem.Fetve i savjet Stranica 24 od 154 koji se ionako vide. prenoseći stav Ebu Jusufa i Muhammeda b. po preovladavajućem mišljenju. to predstavili kao lijepo i napredno. zaslužuje uzvišenije mjesto od onoga kojeg su joj namijenili takvi biznismeni. koja rađa nove ljude. koja je majka ljudskog roda. da one. ženstvenost i ljepotu je u primjeni Allahovih zakona. Žena. On još kaže da je i Ebu Hanife. uz pomoć šejtana. Spas za ženu. Jadno je da su se neke žene spustile na tako niske grane pa su dopustile da u njih ko god hoće istresa svoje smeće. pak. S druge strane. tj. uistinu. i da ih zagleda i mjerka kao na pijaci. Hasana Šejbanija: “Ne vidi ono što je ispod njih”. koliko je grijeha. Dakle. Ženama koje su zavedene. dž. ili da. misli se na lice. jer znaju da su one korisne društvu s obzirom. u trenerci? . koje se bave nemoralom i svima onima koji takve aktivnosti podržavaju. sve veće su njene šanse da zaradi grijeh. svojom pojavom i ponašanjem neće izazivati ljubomoru i razvode brakova. od onih koje se otkrivaju prije se može očekivati nemoral i da neće da rađaju. i ako rode poneko dijete. 1/10.

Fetve i savjet

Stranica 25 od 154

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže u trideset prvom ajetu sure El-A‘raf: “O sinovi Ademovi uzmite ukras svoj kod svakog mesdžida…” Nakon objavljivanja ovog ajeta glasnik Poslanikov, s.a.v.s., oglasio je da niko nag ne obilazi oko Kabe. (Vidi: Sahihul-Buhari, 1/75.) Mada je navedeni ajet objavljen zbog beduina koji su bez odjeće, nagi, obilazili (tavafili) oko Kabe (vidi: Sahih Muslim, 4/2320, 2/894,TefsirulQurtubi, 7/183.), njegova odredba upućena je svim ljudima i odnosi se na svaki mesdžid i na svaki namaz, jer se, po usulskom pravilu, u obzir uzima općenitost značenja šerijatskog teksta, a ne njegov specifični povod objavljivanja. Prema tome, ljudima je naređeno pokrivanje stidnih mjesta ('avreta) kada stupaju u namaz i kada hoće da uđu u bilo koju džamiju. To je stav većine islamske uleme. Stidno mjesto kod muškarca je od pupka do ispod koljena, s tim da treba, kada je na namazu, da ima nešto odjeće i preko ramena, zbog hadisa koji od Ebu Hurejre prenose Buhari, Muslim i drugi: “Neka muškarac ne klanja u jednoj odjeći, a da mu preko ramena nema ništa.” Žensko tijelo je ´avret, osim lica i šaka, i ono mora biti pokriveno kada žena stupa u namaz, kada hoće ući u džamiju ili, pak, pojaviti se pred muškarcem koji joj nije mehrem. Što se tiče pitanja koju odjeću musliman i muslimanka mogu nositi, treba znati da ta odjeća mora ispunjavati opće uslove: da nije providna, da nije tijesna, da nije specifična za nevjernike i da se oblačenjem te odjeće ne poistovjećuje sa suprotnim spolom. Muškarcima je, uz navedeno, zabranjeno nositi svilu i zlato. U odjeći koja im je dozvoljena musliman i muslimanka mogu obavljati namaz, ukoliko ta odjeća pokriva stidna mjesta i ukoliko je čista. Iz iznesenog možemo razumjeti da, ukoliko odjeća ispunjava spomenute uslove, u njoj se može klanjati, bez obzira kako mi tu odjeću zvali: trenerka, šalvara, čakšire ili drugačije. Međutim, iz općih šerijatskih propisa razumijemo da je zabranjeno uznemiravati druge, pa je osobi koja je jela luk zabranjeno ići na mjesta okupljanja, a sunnet joj je okupati se petkom i namirisati (muškarc) kada pođe na džumu itd., da bi se društvo u koje odlazi prijatno osjećalo. Iz tog razumijemo da treba voditi računa o drugima, o njihovim osjećajuma, tradiciji, običajima itd. Zbog toga, preporučio bih svima da kada odlaze na javna mjesta, pa prema tome i u džamiju, pristojno se obuku i da, po mogućnosti, izbjegavaju ono što će izazvati negativne reakcije kod ljudi, pa makar to u osnovi bilo dozvoljeno. U isto vrijeme, želim naglasiti, da kada se radi o zabrani (haramu) ona mora imati svoju jasnu osnovu u šerijatu. Zbog toga, preporučujem našoj braći i sestrama da se ne ljute za nešto što šerijatom nije zabranjeno, pa makar im to bilo neobično. Tradicija i običaji se mijenjaju. Naš svijet nije navikao da vidi sportaše u džamiji, jer su nekada sportaši, uglavnom, bili veliki nevjernici. Danas je situacija drugačija i sve češće viđamo momke u trenerkama, kako u odlasku ili u povratku s treninga, svraćaju u džamiju. Za to nema nikakve smetnje, ukoliko ta njihova odjeća ispunjava uslove koji su prethodno navedeni, a Allah, dž.š., najbolje zna. Pitanje:? Da li muslimani treba da dočekuju i ispraćaju ramazan programima kao što su koncert “TRI HAFIZA”, koncert Sarajevske filharmonije itd. ? Odgovor: Muslimani imaju najbolji uzor u Poslaniku, s.a.v.s, Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.) Poslanik, s.a.v.s, u sahih-hadisu kaže: “Ostavio sam vas na bijelom (putu), na kom je noć (vidna) kao dan. Sa njega neće skrenuti nego samo onaj koji je upropašten.” (Ibn Madže, Sunen, “El-Mukaddime” i Ahmed u Musnedu, “Musneduš-šamijjin”, br. 16692.) Naš miljenik Muhammed, alejhissalatu ves-selam, nije sa svojim ashabima i

Fetve i savjet

Stranica 26 od 154

sahabijkama ramazan dočekivao niti ga ispraćao koncertima i orgijanjima, sa pjevačicama i plesačicama... Nisu tako postupali niti njegovi ashabi, niti tabi‘ini. Za bajram je bilo veselja, igre i pjesme i to je sunnet, međutim to nije bilo u obliku kao što se to čini danas kod nas, gdje su režiser Taleta i njemu slični, halal dobro pomiješali sa haramom i sve to skupa lijepo zamotali i ponudili muslimanima, čini mi se zlonamjerno, da im to bude nacionalni način obilježavanja njihovih vjerskih blagdana. Iskreni muslimani koji smatraju da će tim “neislamskim metodama” promovisati islam uveliko griješe, jer to nije Poslanikova, s.a.v.s, uputa, a ono što nije u skladu sa Allahovim zakonom osuđeno je na propast, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Ibn Ebul-Izz se u čuđenju pita, u komentaru Tahavijine poslanice, dok govori o onima koji postupaju drugačije od Poslanikove, s.a.v.s, upute a nadaju se uspjehu na ahiretu: “Kejfe jurdžal-vusulu bi gajri ma džae bihir-resul?!” (Kako se može očekivati dolazak na cilj tj. ulazak u džennet, bez onoga što je Poslanik donio?!) Drugim riječima, nemoguće je biti musliman slijedeći nešto drugo osim Poslanikove, s.a.v.s, upute. Sjetimo se primjera i Musab b. Umejra i njegove popularnosti kao pjevača u predislamsko doba. Njegov primjer može nam poslužiti kao dokaz i velika pouka u vezi s postavljenim pitanjem. Naime, on je bio najpopularnija ličnost u gradu u kojem su bogataši razmišljali samo o zabavi i uživanju. Mekanske djevojke za njim su ludovale, zbog njega činile samoubistva. Musab, kada je primio islam, napustio je takav džahilijjetski život. Poslanik, s.a.v.s, njemu nije rekao: “Hajde Musabe organizuj nam koncert i sakupi svoje društvo, pa ćemo tako okupiti sve glavešine mekanske, mekansku omladinu i iskoristiti tu priliku da propagiramo islam, ili da tako dočekamo naš mubarek ramazan.” Poslanik, s.a.v.s, nije tako postupio zbog toga što u islamu dobro i zlo ne mogu ići zajedno i što u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Umjesto toga, on je Musaba poslao u Medinu da tamošnje stanovništvo podučava Kur‘anu, moralu, iskrenosti, pravdi, skromnosti, poštenju… Musab, r.a, poginuo je kao šehid na Uhudu, gdje i danas njegovo tijelo leži pored Hamzinog. U džennet će kao šehid ući bez polaganja računa. Ebu Leheb i Ebu Džehl ostali su do kraja života uz muziku i pjevačice. Oni, pak, muslimani koji hoće malo islama - malo ne-islama, ili se, možda, nadaju da će takvom “fleksibilnošću” privući nekoga islamu, griješe. Mekanski mušrici nudili su tako Muhammedu, s.a.v.s, nagodbu. Tražili su da se sa njim nagode, pa da oni jednu godinu obožavaju njegovog Boga, a drugu godinu on njihovog, nešto kao što se kod nas zagovara da hodža s ahmedijom uči dove i klanja u crkvi, a da pop u svojoj odori dođe i moli se u džamiji. Odgovor Poslanikov, s.a.v.s, bio je sasvim jasan. Odgovorio im je objavom koja mu je tim povodom došla: “Reci: ‘O nevjernici! Ne obožavam šta obožavate. I niste vi obožavatelji onog šta obožavam. I nisam ja obožavalac onog šta obožavate. Niti ste vi obožavaoci onog šta obožavam. Vama vjera vaša, a meni vjera moja!‘” (El-Kafirun, 1-6.) Muslimani koji su, onako usput, na te koncerte odlazili, neka se sjete Poslanikovih, s.a.v.s, riječi: “Čovjek je u vjeri svoga prisnog prijatelja, pa neka svako od vas vodi računa s kim će prijateljevati.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabuz-zuhd” i drugi.) “Ti ćeš biti (na budućem svijetu) sa onim koga voliš (na ovom svijetu).” (Buhari, SahihulBuhari, “Kitabul-menakib”, i drugi.) Na kraju, naglašavam da svi ljudi griješe i da je to normalno, a da su, kako Poslanik, s.a.v.s, kaže: “najbolji oni koji se puno kaju.” Doduše, pravi musliman nije ustrajan u griješenju. Treba naglasiti i to da javno učinjena greška zahtjeva i javno pokajanje, kako se drugi ne bi povodili za tom greškom. Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onaj ko u islamu trasira pogrešan put ili na taj put navodi ima grijeh i grijehe svih onih koji se za njim povedu, nimalo manji od njihovih.” (Muslim, “Kitabuz-zekat”, i drugi.)

Fetve i savjet

Stranica 27 od 154

U našem slučaju mnogi su povedeni na pogrešan put. Većina birtija, javnih i tajnih kuća diljem Bosne i Hercegovine, za muslimane su pripremile posebne bajramske programe, kopirajući onaj iz Zetre, ili one iz naših pozorišta i općinskih sala. Odziv muslimana i muslimanki na takva veselja je, kako kažu, bio veoma velik. Narod se, vjerovatno, za nekim poveo. Braćo i sestre, ima stotine i hiljade načina da se vjernici za bajram istinski provesele i da u tome osjete zadovoljstvo i razonodu, samo program treba da režiraju Allahovi, dž.š, istinski robovi, a ne oni koji su Allahu, dž.š, davno okrenuli leđa, a, vjerovatno, i On njima. Pitanje: Pročitala sam da je u Zenici obavljeno vjenčanje između jednog bračnog para i između njihove djece iz prvog braka, tj. majka je svoju kćerku iz prvog braka udala za sina svog sadašnjeg muža. Da li je to šerijatom dozvoljeno? Odgovor: Da, to je dozvoljeno i nema smetnje da se njihova djeca iz prvog braka uzmu. Zabranjeno je da se njen sadašnji muž oženi njenom kćerkom iz prvog braka, nakon što su njih dvoje konzumirali brak ili da se njegov sin oženi ženom s kojom je njegov babo sklopio bračni ugovor. Pitanje: Da li je brak ispravan ako se vjenčanje izvrši tajno, samo u prisustvu svjedoka? Odgovor: Ukoliko su svi uvjeti za sklapanje braka ispunjeni brak je ispravan, pa makar se vjenčanje obavilo samo u prisustvu svjedoka. No, i pored te činjenice, ne preporučuje se tajiti da je neko u braku, jer to može izazvati sumnje i donijeti nepredvidive posljedice. Oglašavanje braka je Poslanikova, s.a.v.s, uputa: “Ono po čemu se razlikuje haram od halala je deff i glas (tj.oglašavanje).” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) ”Oglasite brak, i učinite to u džamijama, i udarajte tim povodom deffove.” (Tirmizi, Sunen, “Kitabun-nikah”.) Slijeđenje Poslanikove, s.a.v.s, upute najsigurniji je put. Pitanje: Mihrab naše džamije nije tačno u pravcu Kible. Da li safove moramo malo ukositi kad klanjamo? Odgovor: Izvjesna odstupanja u tom pogledu ne utječu na ispravnost namaza. Dovoljno je da čovjek bude okrenut na onu geografsku stranu na kojoj se Kaba nalazi, jer Poslanik, s.a.v.s, u Medini rekao: “Sve što je između istoka i zapada je Kibla.” (Tirmizi, Sunen, “Babu ma džae enne ma bejnel-mešriki vel-magribi kibletun”) Dužnost je okrenuti se u tačno pravcu Kabe samo kad se čovjek nalazi u El-Mesdžidul-haramu. Pitanje: Stalno mi dolaze loše misli u vezi sa vjerovanjem u Allaha, dž.š, i Njegovim postojanjem? Ja sam, elhamdulillahi, čvrst vjernik, ali me ove misli zabrinjavaju. Gledao sam kasetu “Jednoća Stvoritelja” i iman mi se povećao, ali mi ove loše misli nisu prestale dolaziti. Šta je sa mnom? Odgovor: Činjenica da ti dolaze loše misli ne mora značiti loš znak. One dolaze svakom čovjeku. Ashabi su se požalili Poslaniku, s.a.v.s, u tom pogledu i on je rekao: “Allah je, uistinu, oprostio mome ummetu ono što su im njihove duše pričale, ukoliko to ne kažu ili ne urade.' (Muslim, Sahihu-Muslim, “Kitabul-iman”.) Kada ti

r.Fetve i savjet Stranica 28 od 154 dođu takve misli trebaš proučiti “E‘uzu billahi mineš-šejtanir-radžim” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana. Pitanje: Ja i moj mladić trudimo se da budemo dobri muslimani. uistinu (sa čovjekom) kad je sam.a.v. Abdullah b. Prije svega. uistinu. ipak.a.a. Sunen. podsticanje na dobro) neka zna da je to. ali se nadamo da to nije tako strašno. kako potire po ‘imami i obući. postimo itd. svojoj porodici.) i takve misli otjerati od sebe. pa ko to osjeti (tj. kada izlazimo u šetnju držimo se za ruke. s.a. Razmišljaj o tome kako najuspješnije možeš izvršiti obaveze prema sebi. prenosi da je Allahov Poslanik. “Kitabul-fiten”. Naime. r.) (Tirmizi.v. “Kitabul-vudu‘”). dozvoljeno je činiti mesh preko mahrame. Počeo je od početka glave i povukao ih do potiljka. 268.v.s. zatim ih je vratio do mjesta odakle je počeo.s.s. a pri susretu i rastanku se i poljubimo. uistinu. Zejda. Od Abdullaha b. koji se može potrati bez skidanja mahrame. a možda i danas. rodbini.a.a. prenosi se da je rekao: “Vidio sam Allahova Poslanika. tj. približava čovjeku. otvara šejtanu vrata da vam došapne mnogo više od toga i da mu povjerujete. komšijama. Od Mugire b. Sahihul-Buhari.) U slobodnom vremenu razmišljaj o Allahovim.š. Sahih Muslim. s.s. kako usrećiti nesretne itd.) Posljedice kršenja Njegovih zakona neminovne su. Taj osjećaj nemira. Pitanje: Da li je dozvoljeno činiti mesh preko mahrame? Odgovor: Da. Šu‘be. a kad su dvojica on je dalje. da ti pomogne da sačuvaš svoj iman i budeš koristan član svoje zajednice. i obuću.) proučio ajet: “Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat…” (“El-Bekare”.” (“El-En‘am”. Mesud.) “I ne približavajte se razvratnostima. Vi kršite Allahov. kako nahraniti gladne. Zatim je (Poslanik. Da li ovi naši postupci imaju opravdanje? Odgovor: Vaši postupci nemaju opravdanje. 151. uzeo je abdest potirući prednji dio glave (kiku) i ‘imamu. potrao je glavu objema rukama.” (Buhari. 32. a melek ga podstiče na dobro i vjerovanje u Istinu.v. od Allaha. Mi znamo da je to grijeh. to je grijeh za koji valja na ahiretu odgovarati. Sve to će uticati da sutra. “Kitabuttahare‘”). onom što je vanjština njihova i što je unutrašnjost. III) potiranje prednjeg dijela glave (kike) i ‘imame. u vezi sa abdestom prenose se tri načina potiranja glave: I) potiranje cijele glave. rekao: “Šejtan se. dž. zakon koji glasi: “Ne približavajte se bludu…” (“El-Isra”. dž.a. a i melek također. a što se dunjalučke kazne (posljedica) tiče dovoljno je da vam vaša duša ili šejtan došapne: “On/ona kako se drži za ruke i ljubi sa mnom čini to i sa drugom/drugim. r. “Tefsirul-Kur‘an”. Molim Allaha. na koji način se. Što se tiče šejtana on ga podstiče na zlo i nijekanje Istine.š.v. o tome više ne razmišljati. neka se zahvali Allahu.” To došaptavanje će u vašoj duši proizvesti nemir. a ko osjeti ono drugo neka se utječe Allahu od prokletog šejtana. a zatim dopunite potiranje preko mahrame kako biste na taj način prevazišli razilaženje uleme u vezi s tim pitanjem.a. Međutim. II) potiranje samo ‘imame (vrsta turbana koji je Alejhisselam nosio na glavi).v.) Preporučio bih ti da što više vremena provodiš u dobrom društvu jer. stvorenjima i Njegovim preciznim zakonima koji vladaju na nebesima i Zemlji. preporučio da prvo potarete prednji dio glave (kiku). Sahihul-Buhari. Redovno klanjamo.s.” (Muslim. pa ih je povukao naprijed i vratio nazad. prenosi se: “Vjerovjesnik.š. kako stoji u hadisu “Šejtan je.s. s. Ja bih vam. dž.a.a.” (Tirmizi. se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik. koji je neminovan u slučajevima kao što je vaš (jer šejtan ne propušta tako dobru priliku koju mu nudite svojim griješenjem). s.” (Buhari. ne budete iskreni jedno prema drugom i da među sobom izgradite . s. r. s. Od Amra b. SunenTirmizi. od Poslanika. Umejje. “Kitabul-vudu‘”). uopćeno može pomoći ljudima.

v. Recite svojim profesorima da svi univerziteti na Zapadu.) Uložite koliko možete truda da namaz klanjate propisno. Dokaz za prethodno rečeno su hadisi koji govore o sastavljanju namaza (u džamiji) u slučaju kiše i vremenskih nepogoda. Preporučujem vam da se organizujete i izradite strategiju djelovanja. Pitanje: Studiramo na Sarajevskom univerzitetu. Preporučujem vam.) U drugom hadisu Poslanik.a. Lobiranjem i drugim zakonskim sredstvima nastojte doći do svog cilja. Sahihul-Buhari. Imamo vježbe jednom sedmično od podne do akšama. Iskrenost i lijepe namjere nešto su drugo. Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik. kada postoji potreba. a to je da vam se obezbjedi pauza i mjesto na kom možete klanjati. Šta da radimo u takvoj situaciji? Odgovor: Pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja spada u temeljna ljudska prava i dužni ste da se svim zakonski raspoloživim sredstvima borite za njihovo ostvarenje. ili da vam vaš profesor iz inata (tj. toga se klonite. podnevskom ili ikindijskom. Analogiziranjem se može doći do zaključka da i druge situacije koje otežavaju ili onemogućuju čovjeka da klanja namaz na vrijeme mogu proizvesti olakšicu sastavljanja namaza. s. govorio. “Kitabul-i‘tisami bil-kitabi ves-sunne”. kaže: “Kada vam nešto zabranim.a. dž.” (“El-Ahzab”. radio i šutnjom odobrio) jer je on uzor koji treba da slijedimo: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. da se istinski pokajete. obavezna je u slučaju svega što je on strogo naredio. s tim što treba voditi računa da se dnevni namazi (podne i ikindija) klanjaju prije akšama. klanjao u Medini zajedno podne i ikindiju. a kada vam nešto naredim. Nadalje.v. Zaštitite jedno drugo čuvajući mu/joj moral. u namaskom vremenu. dž.) Nadalje. U isto vrijeme treba voditi računa da pauzu uzmete u periodu kada nećete poremetiti tok vježbi. možete sastaviti podne i ikindiju u bilo kojem vremenu. Sabah treba klanjati prije izlaska sunca. nego neki imaju i džamije sa munarom i da oni čak financiraju vjersko-kulturne aktivnosti svojih studenata muslimana.s.v.s.” (Buhari. i koji često Allaha spominje. borite se za svoje pravo. da jedno drugome ukažete na grešku koju ste činili. svoje nekulture) ne da pauzu. a da nije bio (u pitanju) strah.” (“El- . kaže: “Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede. onaj ko želi da bude musliman mora slijediti sunnet (tj. 36. onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupaju. uradite onoliko koliko možete. a noćni (akšam i jacija) prije zore. ali nam profesor nije dozvolio. To će biti pravi znak lijepih i iskrenih namjera.s. On mi je odgovorio da je to pitao Ibn Abbasa i on mu je rekao: ‘Htio je da ne oteža bilo kome od svog ummeta.Fetve i savjet Stranica 29 od 154 istinsko povjerenje koje je neminovno za sretan i hairli brak.s. ne opterećuje čovjeka više od onog što on može podnijeti. Sahih-Muslim.š. U slučaju potrebe. Ebu Zubejr kaže: “‘Pa sam upitao Seida zašto je to uradio. Pitanje: Da li je dužnost slijediti sunnet i da li termin “vadžib” obuhvata sunnet? Odgovor: Pokornost Poslaniku. Allah.‘” (Muslim. Znajte da ljubljenje i držanje za ruke nisu znak iskrenosti i lijepih namjera. priteći jedno drugom u pomoć u borbi protiv šejtana. ono što je Poslanik.v.a. kada šejtan savlada nekog od vas. s. i da jedno drugo zaštitite od šejtana. niti putovanje. Tražili smo pauzu da bismo obavili namaz. a ne predati se strastima.a. a Allah. ne samo da imaju mesdžide. u vanrednim okolnostima.š. Isto tako mogu se sastaviti akšam i jacija. bilo da je priroda vježbi takva da se ne mogu prekidati. s. Dakle. “Kitabu salatilmusafirine ve kasriha”. spomenuti namazi mogu se spojiti. s. te prilikom putovanja. Ukoliko ste iskreni tada ćete.

Pitanje: Učenica sam srednje škole. Naša stvarnost je sumorna.Fetve i savjet Stranica 30 od 154 Ahzab”. po meni glavnu odgovornost snose oni koji nemoral propagiraju. kao što je npr. a to su. klanjanje pritvrđenih sunneta (sunneti-muekkede). a to je ubistvo djeteta koje nosiš.s. dž. sve ono što je Poslanik. kao što je.a. Uz to. kako ti.a.š. uistinu. nemoral činili. On. za to neće biti griješan. preporučio bih odlazak do onih koji liječe Kur‘anom. doista. prije svega. Preporučio bih ti da se u cilju smanjivanja ovodunjalučkih posljedica tvoga grijeha udaš se za osobu s kojom si nemoral počinila. za ono za što se u hanefijskom mezhebu upotrebljava termin “vadžib” u drugim mezhebima se upotrebljava termin “sunneti-muekkede”. Što se tiče drugog dijela pitanja. sve dok ti duša ne počne izlaziti.s.v. ukoliko bi sunnet u cijelosti izostavio. Međutim. tako i neki tvoji vršnjaci i vršnjakinje. uradio tvoj profesor. imaš šansu da se pokaješ. treba naglasiti da se. Što se pak tableta za spavanje tiče. U našem društvu ima moralnih ljudi i njihov glas mora se glasnije čuti. nam se okrenuo prije nego je . s. Želim da naglasim da za traume koje preživljavaš. islamska ulema smatra da bi bio griješan. od iskrenog vjernika očukuje se da u skladu s tim neizostavno postupa imajući u vidu ogromnu nagradu za onog ko prakticira te sunnete.‘” (“Ez-Zumer”. Od Enesa se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik. Počinila sam blud sa svojim profesorom i ostala trudna. radio i preporučio da se radi. s. Pitanje: Da li mi je dozvoljeno tražiti liječničku pomoć psihijatra i da trošim lijekove za spavanje? Odgovor: Dozvoljeno je zatražiti liječničku pomoć psihijatra koji se u svom poslu koristi ispravnim i naučno dokazanim metodama. On kaže: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. a zatim i ostali mediji. Prolazim kroz tešku traumu i ne znam šta da radim? Odgovor: Počinila si veliki grijeh čije ćeš negativne posljedice osjećati cijeloga života. (dakle ako pokajanje bude ispunjavalo uslove) imaš šansu da ti Uzvišeni Allah oprosti. zato pozivam svjesne ljude da danonoćno rade na promociji morala.v. mnogo prašta i On je milostiv. kao ti. riječima ili djelom.v. nažalost. 21) Nadalje. tj. bilo abortusom ili na neki drugi način. prženje u užarenoj vatri i pijenje gnoja koji će curiti iz spolnih organa onih koji su. Međutim. Ko ponekad izostavi neki sunnet. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah je taj koji. moraš voditi računa da u njihovom sastavu ne bude materija koje su islamom zabranjene. a ako se iskreno ne pokaješ očekuje te džehennemska kazna. a Allah. televizija.s. koji uz bolesnu osobu uče Kur‘an i dove Poslanikove. iz dna duše i bude djelom potvrđeno. s. Ukoliko takvo liječenje ne daje rezultate. osim u prijekoj potrebi i uz odobrenje ljekara. Da li je to ispravno? Odgovor: Većina islamske uleme smatra da imam neće izgovarati početni tekbir sve dok se ikamet u potpunosti ne završi i dok se safovi ne poravnaju. Veliki procenat prosvjetnog kadra djeluje u tom pravcu. Pitanje: Naš efendija izgovori početni tekbir prije negoli mujezin završi ikamet. 53) Posebno bih ti skrenuo pažnju da te počinjeni grijeh (blud) ne odvede u još veći. uglavnom.a. preporučio bih ti da ih ne koristiš. sve grijehe prašta (ako hoće). najbolje zna. a ako pokajanje bude iskreno. na šerijatski ispravan način.

islam uči da sve što postoji nije bez razloga stvoreno. jer islam obavezuje čovjeka da traži nauku i uz to. To mišljenje temelji se na hadisu koji bilježi Tahavija u kome Bilal kaže da je učio ikamet Allahovom Poslaniku.a. jer bi to bilo suprostavljanje Stvoritelju. pa teško nevjernicima kada budu u vatri!” (Sad. odnos prema okolišu i svemiru. ekonomska tako i politička i druga pitanja. nije pravedno. odnos ljudske zajednice prema pojedincu i obratno. Sahihul-Buhari.” S obzirom da su dokazi za mišljenje kojem se priklonila većina uleme daleko jači. očito je da je navedeno mišljenje ispravno jer se traženo može postići samo ako imam izgovara početni tekbir nakon što mujezin završi s ikametom. tako misle nevjernici. jer nijedan namaski rukn (farz) nije doveden u pitanje. Dakle. Uzvišeni Allah kaže: “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih. dž. preporučio bih našim imama da čekaju dok mujezin prouči ikamet. Islam se dijametralno razlikuje od kršćanstva.) Dakle. te prema tome.) Vidljivo značenje hadisa upućuje da je on to rekao nakon što je mujezin završio sa ikametom. preporučio da ponavljamo za mujezinom njegove riječi i naredio nam da slijedimo imama.š. Ako su ljudi imali pravo da se zbog negativnog stava crkve prema nauci i razvoju bore da crkvu odvoje od države i da izgrade sekularno društvo koje crkva ne bi sprečavala u razvoju. nego je puno više od toga. s. s obzirom da on nudi kompletan sistem života i ne ostavlja nijedno pitanje bez odgovora. jer Zakonodavac ih nije bez razloga takvim učinio? Bit nauke po islamu je da čovjek otkrije Allahove. Ukoliko imam i ne postupi tako. islam nije samo puka molitva i ljubav. potom da poravnaju safove i narede džematlijama da se zbiju u safovima.s.Fetve i savjet Stranica 31 od 154 izgovorio početni tekbir za namaz i rekao: ‘Ispravite i zbijite safove. obavezuje ga da do nauke dolazi na dozvoljen (halal) način i da nauku koristi za dobrobit čovjeka.v. vidim iza svojih leđa. Dakle. odnos prema duhovnim bićima. a to je rezultat analogiziranja i izjednačavanja islama sa kršćanstvom. islam tretira kako društvena. Ja vas.a. odnos čovjeka prema čovjeku. niti naučno . Dakle. islam je sveobuhvatni sistem. pa tek onda da otpočnu sa namazom. u pogledu ravnoteže u prirodi. “Kitabul-ezan”. Pitanje: Član sam Socijaldemokratske partije BiH. namaz će biti ispravan. socijalna. koja nam je od neprocjenjive važnosti. a Allah. Interesuje me da li je po islamu dozvoljeno džamije koristiti kao mjesto za političke aktivnosti? Odgovor: Na početku želim da ukažem na pogrešnu percepciju koju većina ima u pogledu islama. dž.s. odnos prema umrlim ljudima. da im se prilagodi i da ih koristi za svoje dobro. zakone. i govorio mu: “Allahov Poslaniče nemoj me preticati sa amin. Islam određuje i regulira odnos čovjeka prema njegovu Stvoritelju. dž.‘” (Buhari. po kojem iftitahi-tekbir treba reći prije kraja ikameta. odnos prema prirodnim Allahovim. imajući u vidu da nam je Poslanik. s. a najbolje je u momentu kad mujezin kaže “kad kametis-salatu”. 27. u slučaju islama do toga ne može doći. najbolje zna. zakonima itd. jer je u pitanju biti ili ne biti za ljudski rod i njegov opstanak na ovoj planeti? Zar ovaj ajet ne može biti upozorenje čovjeku da se ne miješa u prirodne zakone i da ih ne remeti. Zar ovaj ajet ne može biti kamen temeljac za nauku o očuvanju životnog okoliša. uistinu.v. a ne na njegovu štetu. međusobni odnos ljudskih zajednica. odnos prema ostalim živim bićima. sve što postoji na nebesima i Zemlji ima svoju svrhu i tu ravnotežu čovjek ne smije poremetiti.š. Sa sigurnošću mogu tvrditi da islam sadrži sve najpozitivnije što čovjek može da poželi. Npr. Treba napomenuti da imami koji izgovaraju početni tekbir prije završetka ikameta postupaju po hanefijskom mezhebu.š. Osim toga.

Tada bismo imali čistu politiku i čestite i iskrene političare koji se istinski bore za dobrobit svih ljudi. U periodima dekadence džamija je bila ograničena na obavljanje namaza.v. ako džamiji vratimo njenu pravu ulogu. Bilo je to mjesto gdje su primane domaće i strane delegacije. smrti. Nemuslimani su. Zbog toga je danas teško vratiti džamiji njenu pravu ulogu. kolonizirajući dio islamskog svijeta. varaju. Džamija je imala svoju pravu ulogu u svim periodima procvata islamske kulture. postao halifa muslimanima je uputio političku poruku: “Ljudi. U islamu pozicija traži od opozicije da joj ukaže na greške. a ja nisam najbolji među vama. koji gledaju samo svoje interese itd. uz sve navedeno. izabran za halifu on je u džamiji održao svoj nastupni govor u kom je između ostalog rekao: “O ljudi. ali u onome što je grijeh.a. boreći se protiv islama i muslimana. neka me ispravi.s. i muslimani i nemuslimani. samo što je islamska politika čista. Tako je i kod nas bilo u vrijeme komunizma. Politika je sastavni dio islama. a ne one koji samo lažu. tj. r. a ne pomažite u grijehu i neprijateljstvu.” Omer mu na to uzvraća i kaže: “Hvala Allahu koji je dao da među Omerovim podanicima ima ko će ispraviti njegove pogrešne postupke svojom sabljom. hutbe su govorile o skromnosti. Po islamskom učenju. naređuju dobro a odvraćaju od . Zar ne bismo svi bili sretniji da smo malo ranije shvatili prethodno citirani ajet i vodili računa o ravnoteži u prirodi? A koliko li je tek ajeta i Poslanikovih. s. kradu. ko od vas vidi da krivo radim. Takav pristup nema naučno opravdanje. i kasarna i sveučilište. uputa koje za ljudski rod život znače?! Pročitajte knjigu Ebul-Hasana en-Nedevija “Šta je izgubio svijet dekadencom muslimana?” Svi ćemo. određen sam da brinem o vama. životna pitanja. Muslimanima je divan uzor Poslanik. zbog ukazanih potreba. i skupština. ako bismo vidjeli da krivo radiš mi bismo te ispravili oštricom naših sablji. i generalštab. a posebno je pogrešno kazati da islam nema šta da traži u politici. Sada kada se život malo vratio u džamije i kada hatibi na hutbi ponekad hvale dobre. također. jednom riječju rečeno. i kada se govori o bilo kom pitanju pokušava se u Poslanikovoj životnoj praksi naći odgovor. jer to je mjesto gdje se naređuje dobro. i cijelome svijetu. i gdje se. a šta loše. onakvu kakvu po šerijatu treba da ima. a odvraća od zla. ne raspolažu dovoljnim kadrom sposobnim da naučno tumači sveobuhvatnost islama. da je koriguje i usmjeri pravim putem.s. koji su potkupljivi. u periodima kad su muslimani bili dobri. s. Kada me vidite na istini pomozite me. U tom duhu sigurno je velika nepravda odvojiti islam od politike. Smatram da bi u tom pogledu džamija trebalo da ima vodeću ulogu. Ovo je islamska pozicija i opozicija. Njegova džamija u Medini bila je centar svih društvenih aktivnosti. tj. 2. sigurno svi biti sretniji. ali na tome treba ustrajati. a u islamu je poznato što je dobro. To je bilo mjesto života. kada ukazuju na nepravdu. U islamu su svi ljudi jedni drugima opozicija. a kada me vidite da griješim ispravite me.v. Ono što bismo mogli tražiti jeste da se politika islamizira. Džamije su takvu ulogu nekada i imale. Ako to spriječimo.a. sigurno ćemo svi biti na gubitku. pravi muslimani. te institucije razmjeste na druga mjesta. r.” Na to mu je jedan od prisutnih uzvratio: “Tako mi Allaha.” Ovo je islamska politika.” (“El-Maida”.Fetve i savjet Stranica 32 od 154 opravdano odnositi se prema islamu kao prema kršćanstvu ili nekoj drugoj vjeri ili ideologiji. Međutim. a kritikuju loše postupke ljudi na vlasti. Uzvišeni Allah kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti. klanjala džuma i ostali namazi.” Kada je Omer. kaburskom ispitu i Džennetu i Džehennemu. što je pogrešno. mjesto vjere i njenog sastavnog dijela .) Džamija mora biti otvorena za sve koji pozivaju u dobro.a. dostojanstvena… Kada je Ebu Bekr.politike. (kod nas i u svijetu) općenito. jednostavno rečeno bila i predsjedništvo.a. Ona je. izolirajući džamiju nanijeli veliku štetu i sebi. nema smetnje da se u današnjim uslovima. i muslimanima. kada. ali je pogrešno reći da one ne mogu biti u džamiji. danas je problem što muslimani. islamski moralizira. Hutbe su tada tretirale život.

niti se pridržava ikakvih vrijednosti.” (“El-Asr”.) Allahova odredba je da to bude temeljno svojstvo vjernika i vjernica: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Političari koji se ponašaju kao da su bezgrješni. također.) To je. Njegovoj Knjizi. ona je akida (vjerovanje). politika koja ima za cilj da upravlja općim društvenim pitanjima na način koji ljudima donosi dobro. smatra jednom od najodabranijih nauka. a od njih otklanja zlo. Takva politika ne drži se moralnih normi. što je Uzvišeni Allah učinio prvim razlogom zbog kojeg je ovaj ummet najbolji: “Vi ste narod najbolji koji se ikad pojavio: tražite da se čine dobra djela. 110. s. bilo zbog nepoznavanja uloge džamije ili zbog svoje zlobe prema islamu. To je u domenu “nasihata” (davanja savjeta). ono što je dobro i dostojanstvo u svim aspektima njihova života: duhovnim. vođama muslimana i svim muslimanima”. neki to pokušavaju spriječiti. i u Allaha vjerujete. Naučno neutemeljeno. iz domena naređivanja dobra i odvraćanja od zla. na način koji uspostavlja vagu pravde među njima. također. a od nevaljalih odvraćaju. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. “Allahu. tako i u dunjalučkim poslovima. koju joj je zacrtao istinski islam.a. Džamija se gradi radi muslimana. ekonomskim i političkim. i namaz obavljaju i zekat daju. njihovoj politici nema mjesta u džamiji. ukazujući tako na važnost te obaveze (farza). ibadet (obredoslovlje). samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Dr. takvim političarima i njihovoj politici mjesto je i u džamiji. takva politika sastavni je dio naše vjere. Jusuf El-Qardavi o politici u / i džamiji kaže: “Ne znam zašto se riječ “politika” spominje kao da je to porok ili zločin. okarakterisao cjelokupnom vjerom rekavši: “Vjera je savjet…” “Kome. Štaviše. 1-3. politika kao posao i praksa smatra se najčasnijom profesijom i zanimanjem. Čudno je da upravo neki političari pitaju: da li je dozvoljeno da se džamija miješa u političke ciljeve.” (“Et-Tevba”. društvenim. Nezamislivo je da uloga i misija džamije. bude odvojena od politike. Allahov Poslaniče”. upitali su prisutni. ide s vjerom ruku pod ruku. Za džamiju je islamska politika. koji su temeljni dijelovi islama.v. S druge strane. To potpada pod poznate islamske dužnosti (farzove). a o članovima svoje stranke govore kao da su meleki koji ne znaju pogriješiti. ukoliko je u skladu sa principima islama i u okviru njegovih propisa i vrijednosti.) (U ovom ajetu Uzvišeni Allah je) naređivanje dobra i odvraćanje od zla spomenuo prije namaza i zekata. Ispravno je kazati da nije svaka politika za džamiju. iz domena preporučivanja istine i strpljenja koje je Kur‘an učinio preduslovom za spas od propasti dunjalučke i ahiretske: “Tako mi vremena. Političari poput Ebu Bekra i Omera koji traže da svi njihovi podanici budu opozicija u onom što je pogrešno. iako se politika. da je koriste za sve što im dobro donosi. Neprihvatljiva je makijavelistička politika po kojoj cilj opravdava sredstvo. kao nauka. Politika. 71. Međutim. sama po sebi. čovjek doista gubi. prokleti su oni sinovi Israilovi koji nisu vjerovali . a od nevaljalih odvraćate.zato što su se bunili i granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali . odgovorio je. koje je Vjerovjesnik.Fetve i savjet Stranica 33 od 154 zla. Njegovom Poslaniku. da im ne dopuste da griješe. kako u vjeri.” (“Al Imran”. Allah nas je obavijestio da su prokleti oni narodi koji su zapostavili ovu uzvišenu obavezu: “Jezikom Davuda i Isaa.s. dok su oni sami od glave do pete uronili u politiku. kulturnim. nije nešto što je pokuđeno ili zlo. niti vodi brigu o dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu). To je. etika i sistem koji obuhata cjelokupni život. traže da se čine dobra djela. sina Merjemina. U džamiji ljudi spoznaju istinu. a i neukusno je govoriti da politika nije za džamiju.

Prljava politika kakvu vodi većina političara i političkih stranki u BiH. 2/196-198. to u proteklih nekoliko godina nije uvijek bio slučaj. Jusuf El-Kardavi. kako se neprimijetno povlače iz džamija. ovih dana. dakle pogrešno.) Kroz pružanje savjeta..Fetve i savjet Stranica 34 od 154 od griješnih postupaka koje su radili. ako će se govoriti istina. preporučivanje istine. gledati one koji su se licemjerno uvukli u prve džamijske safove onda kada je to bilo popularno. Svrha džamije je da pruža podršku šerijatu. pogrešnu politiku. Prvi safovi su. u nekim aspektima. došla na vlast. možda. Interesantno je. Pitanje: U predavanju koji ste održali na Medicinskom fakultetu u Sarajevu spomenuli ste islamsku demokratiju. interesantno ih je gledati sada kada su počeli puhati drugi vjetrovi. Kao zaključak. Zbog toga će.” (dr. neki ljudi su im vrata džamije širom otvorili. a posljedice su katastrofalne kako po čovjeka tako i po njegov okoliš. vrijeđanja časti. ako će se iznositi činjenice koje je šerijatski opravdano iznositi.) Smatram da je u proteklom periodu džamija. Smatram da je taj termin pogrešan. Fetava mu‘asire. Uglavnom se glasa onako kako vođstvo smatra da će privući što više simpatizera. ali je problem što ih je većina nastavila da radi kako su radili i prije. a ne za istinu i pravdu. takvoj politici nema mjesta u džamiji. a koja je puna laži. neutemeljenih optužbi. džamija i oni koji su u njoj podršku daju Allahovom. vrlo jednostavan. prenošenja tuđih riječi (nemimeta) itd. možda. Duraković jednom sarkastično primijetio bili puni njegovih (komunističkih) sekretara.š. Pitanje: Koje su vaše glavne primjedbe na zapadnu demokratiju? Odgovor: Glavne primjedbe ogledaju se u sljedećem: a) ljudi donose zakone ne vodeći računa o Allahovim zakonima. b) daje se vlast većini. puna svjesnih obmanjivanja. razvijanje njihove svijesti o životnim pitanjima i razotkrivanju spletki njihovih neprijatelja. zakon. Kada vladajuća stranka prekrši Allahov. Nažalost. korištena u negativnom smislu. zakonu. ali ne svakakvu i mjesto za političare. bez obzira bila islamska ili neislamska. Džamija treba da se suprostavlja svemu neislamskom.š. . džamija je mjesto za politiku. ako su bivši sekretari iskreno tevbe došli. fašisti itd. Zamislite kako će svijet izgledati kada neko od njih uvede svoje zakone. sistemom koji su odredili oni koji se sada bune. Da je primjedba na mjestu potvrđuje pobuna demokratske Evrope protiv Hajderove stranke u Austriji koja je demokratskim putem. bore za glas većine. Rijetke su prilike kada npr. a za tu. Međutim. ako će se naređivati dobro i odvraćati od zla. makar to bila i politika zvanične vlasti. Nije problem. džamija mora imati ulogu usmjeravanja opće politike muslimana. jer je protežirana politika jedne stranke. naređivanje dobra i odvraćanje od zla. a ne vladajućoj stranci. pa ima li preče mjesto za to od džamije?! Dakle. homoseksualci. i koji su tokom nekoliko posljednih godina redovno kasnili na džumu kako bi ih svijet vidio dok bahato gaze preko vratova muslimana da bi došli do prvog safa. c) što se političari. bez obzira o kome je riječ. ogovaranja (gibeta). dakle. dž. ali ne svakakve. Zašto je bilo tako odgovor je. jer islam nema nikakve veze sa demokratijom. ataka na ličnosti. a ne stranci. drogeraši. jednoga dana njihovim demokratskim društvima zavladati alkoholičari. kako je dr. mogu da kažem da je džamija mjesto za islamsku politiku. britanski premijer dozvoljava parlamentarcima iz svoje stranke da glasaju po svojoj savjesti. 78-79. puna lažnih obećanja. naučili islamski moral i etiku ponašanja i to primijenili u političkom radu. dž. uglavnom. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (“ElMaida”.

Posebno naglašavam da su muslimani kolektivno odgovorni što nemaju pravu islamsku partiju. bez obzira gdje bila pravda i istina itd. zakona. bluda. 55. Knjiga je puna scena koje odudaraju od islamske kulture i morala. prljava politika. koji neće krasti i gledati samo svoje interese. pa neka se stavi na vagu spomenute definicije. Da li vidite u Bosni i Hercegovini osobu koja se uklapa u tu definiciju? Odgovor: To je osoba koja se bori za istinu i istinsku pravdu pa makar je niko od ljudi ne slijedio.Fetve i savjet Stranica 35 od 154 Odgovor: U šerijatu postoji pravno pravilo koje glasi: “El-‘ibretu bil-me‘ani la bilelfazi vel-mebani. a ne na upotrebljene riječi i konstrukcije. dž.) Prema tome. treba da gledamo suštinsko značenje termina “islamska demokratija”. kada muslimani kažu “islamska demokratija”. Islamska demokratija suštinski se. razlikuje od suvremene zapadne demokratije. ali bi dužni bili glasati za onu za koju smatraju da je najbolja. (Između dva zla. znači ona koja ima najbolji program i čiji su se aktivisti najbolje pokazali na djelu. U enciklopediji El-Mevsua el-arabijje . ako imate kandidata za kojeg se zna da je korumpirana osoba koja gleda samo svoje interese i kandidata koji je pošten. dž. koja sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije i više od toga. Pitanje: Kupio sam knjigu 1001 noć o kojoj je naša bošnjačka štampa. imati to “ubojito oružje” u naše vrijeme je za muslimane fardu-kifajet. u mnogim elementima. Islamska demokratija je. Nažalost. naređuje vjernicima da slijede ono što je najbolje. bira se ono koje je manje. ali hoće popiti.) Dakle. jer imati partiju. pravedan. Svako sebe dobro poznaje. Šta mi preporučujete da uradim sa knjigom koju sam kupio? Odgovor: Što se tiče književne vrijednosti ove knjige mogu da kažem da se ona ne smatra posebno vrijednim književnim djelom. ali u njoj nema negativnih elemenata kao što su zapostavljanje Allahovih. (Vidi: “Ez-Zumer”. Pitanje: Da li muslimani treba da glasaju na izborima? Odgovor: Kada bismo u Bosni i Hercegovini imali partiju koja je svoj program uskladila sa Kur‘anom i sunnetom tada bi svi muslimani bili dužni glasati za nju.” “Uzima se u obzir i gleda se na suštinu značenja. po šerijatu. laži. koji će se boriti protiv nemorala (prostitucije. jer je on manje zlo. Bio sam iznenađen kad sam je počeo čitati. vjernicima bih preporučio da glasaju za one koji će nabolje zastupati njihove interese. tj. Sadrži sve pozitivne elemente zapadne demokratije. a kao muslimani ne možemo u potpunosti podržati program nijedne postojeće partije mislim da muslimani treba da primijene šerijatsko pravno pravilo koje glasi: “Juhtaru ehveneš-šerrejni ev ehaffed-darerejni”. To zbog toga što Allah. tadi bi muslimani imali izbor. Pitanje: Definišite mi.š. a i naši intelektualci rekla sve najljepše. borba za glas većine. lik islamskog političara.š. ogovaranja. misli se na šuru. za one koji će promovisati pravdu.) U ovakvoj situaciji. glasajte za drugog. ipak. drugačija od zapadne i kur‘anski naziv za islamsku demokratiju je “šura”. nadam da takvih osoba kod nas ima.” Prema tome. Ja se.) Npr. Nemoguće je procijeniti ko je takva osoba. jer je za takvu procjenu potrebno poznavati ljudske namjere (nijete). Ukoliko bi bilo više takvih partija. 38. dakle. kada nemamo nijedne islamske demokratske partije. mi taj farz još nismo izvršili. licemjerstva itd. Uzvišeni Allah kaže: “…i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (“Eš-Šura”.

Učenjem ezana putem magnetefonske trake postiže se jedno i drugo. Prije je štampana na francuskom nego na arapskom. Pisana je jezikom koji je bliži narodnom. Ne pridržava se pravila gramatike arapskog jezika i ne zna se ko ju je napisao. na pozitivan ili u najmanju ruku nekritičan način. grijeha koje čovjek počini potaknut onim na što ga je 1001 noć uputila.” (Tirmizi i Ebu Davud u Sunenima.s.” (Vidi: ElMevsua el-arabijje el-alemije.š. po islamu. Mada ovo djelo nema značajnu književnu vrijednost u njemu ima puno narodne mudrosti iz koje čovjek može uzeti korisne pouke. Međutim. ”El-Ezanu ves-sunnetu fihi”. godišnjica.v. ”Kitabus-salati”.a. kada je Abdullah b.s. kako je definiran u Mugnil-muhtadžu 1/33: ”Poseban govor kojim se oglašava vrijeme farz namaza. riječi ezana. a Allah. kada se uzmu u obzir nemoralne scene o kojima ova knjiga govori na jedan. možemo sa sigurnošću reći da ova knjiga nije za muslimansku kuću. kada se uzme u obzir da se o nemoralu govori.) Muslimani ovoj knjizi nisu posvetili posebnu pažnju. Da je imala posebnu vrijednost oni je sigurno ne bi zaobilazili. Činjenica je da su ljudi koji su se posvetili proučavanju ove knjige i koje je ova knjiga inspirisala uglavnom nemuslimani. a Allah. tj. Ponekad je rimovana.s. Sunen. Poslanik. imajući u vidu veliki sevap za učenje ezana i činjenicu da je život u živom glasu. dž. Smatram da je ovo knjiga nemorala te ju je zbog toga grijeh čitati.š. jer on je uistinu milozvučnijeg i jačeg glasa od tebe. Međutim.v. a koje je bilo na uštrb obaveza koje čovjek ima. zatim učenje tevhida. niti ćeš je muslimanima prodavati niti poklanjati. dž. uglavnom. Cilj ezana je da se muslimani obavijeste o početku namaskog vremena. četeresnica. Da se ljepota glasa uzima u obzir kazuje nam postupak Poslanikov.) Dakle. ezan sa trake može se puštati samo u slučaju potrebe. Ibn Madže. Svojim pripovjedačkim obraćanjem ona je uperena ka običnom čovjeku. mu nije rekao da on ezan prouči. s. b) od posljedica.” Iz ovog razumijemo da je uslov za ispravnnost ezana da se izgovore posebne riječi. Da li . a u tu svrhu ti može poslužiti i poznati hadis: ”Nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu isto ono što sam sebi želi. pet puta dnevno na sedždu padao.” (Buharija i Muslim) Prema tome. onda je u svojoj kući nećeš držati.Fetve i savjet Stranica 36 od 154 el-alemije o 1001 noći se kaže: ”Najstarija manuskripta 1001 noći koja je do nas došla datira iz jedanaestog stoljeća po Hidžri. da ta knjiga nije za muslimansku kuću. ako si uvidio. najbolje zna. Pitanje: Molim vas da mi objasnite stav islama o učenju Kur‘ana (hatmi) za pare. s. a među onima koji se ubrajaju u zaljubljenike u 1001 noć. a koji nose muslimanska imena ne možemo naći nijednog za koga znamo da je Allahu. tj. Što se tiče pitanja šta da uradiš sa kupljenom knjigom odgovor možeš naći u drugom ajetu sure El-Maide. Naime.a. Veličina tog grijeha ovisi o dvije stvari: a) od količine izgubljenog vremena na čitanju knjige. tako da je dio uleme dao fetvu da se ezan muže učiti sa magnetefonske trake. riječi ezana. 2/554.a. nego je rekao: ”Ustani sa Bilalom i poduči ga što si usnio. Zbog toga se tretira kao narodna književnost. ne bi trebalo puštati ezan sa kasete osim u slučaju kada nemamo nekog ko može pravilno i lijepo ezan proučiti. Pitanje: Da li je dozvoljeno puštanje ezana sa kasete? Odgovor: Ezan je. s. učenja na kaburu itd. kada nemamo nikoga da ezan prouči ispravno i lijepo. Činjenica da su Francuzi prvi štampali ovu knjigu mnogo govori. najbolje zna. sedmina.v. a iz tvog pitanja mi se čini da jesi. Zejd kazao Poslaniku. dž.š. nepristojan način.

975.). četeresnice i godišnjice njihove smrti. Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare.š.” Isto tako.) U komentaru na Ebu Hanifin El-Fikh el-ekber str. (Vidi opširnije u Šerhul-akide et-tahavije.s. Affan. kada je kazao: ”Vi ćete. pedalj po pedalj.s. učio na kaburu umrlog. ništavne.v. mu‘mini i muslimani. učio Kur‘an umrlima.” (Ebu Davud.. br. 2804.a. ”El-Dženaiz”. kako prenosi Osman b. četeresnice i godišnjice. slijediti postupke onih koji su bili prije vas. aršin po aršin. 21. 198 stoji: ”Učenje kod kabura je mekruh po Ebu Hanifi. s. to nije bilo poznato prvim generacijama muslimana. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. r.” (Šerhul-akide et-tahavije. četeresnica. a to je preferirajuće mišljenje.a. lažne). Kada bi završili s ukopom umrlog Poslanik. uistinu. s.. U vezi sa pitanjem da li umrli ima koristi od takvog učenja učenjaci su se razišli. 2/672.” . za pare).a. Stjepana itd.” (Muslim. zato što je to novotarija koja nije zabilježena u sunnetu. ne prenosi se da je Poslanik. s. Hasane i druge pripremaju sedmine. godišnjica. To su prihvatili i muslimani. Razlog razilaženju je u činjenici da postoje vjerodostojni hadisi koji govore da sevapi za obavljeni hadž i post dolaze umrlom. jer on se sad ispituje.” (El-Ahzab. bi govorio ashabima. Pogledajte ”Tužna sjećanja”. Oni koji su rekli da umrli ima koristi od tog učenja.” Rekli smo: ”Allahov Poslaniče.v. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. str. br.v. 2/671-672. Sve su to novotarije. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an njegovoj duši.: ”Tražite oprost (činite istigfar) za svoga brata i molite za njega da imadne čvrst odgovor. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. Molim od Allaha spas i za nas i za vas.) Ne prenosi se da je Poslanik.s. To su kršćanski običaji. U ovo se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o ovom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.a. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje.) Svoje ashabe Poslanik. Sunen. dž. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. vama pridružiti. niti je to naredio neki od imama u vjeri. ”El-Dženaiz”.v. tako da se i za Muhammede. analogizirali su učenje Kur‘ana sa hadžom i postom. haram. jevreje i kršćane?” ”A koga drugog”. i nevažeća (batil) djela. a vjerovatno ćemo uskoro imati i dvogodišnjica. ashaba) to radio. niti dao olakšicu u tom pogledu. 380. i koji često Allaha spominje. ili tespihati ili tehlil činiti (tj. odgovorio je. Sahihu Muslim. ili ih posjećuju. Mi ćemo se. Istinu je rekao Poslanik.) Što se tiče sedmina.a.” (Iktidaus-sirat el-mustekim.s. obilježavajući sedmine. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. tako da kad bi oni ušli u gušterovu rupu vi biste ih slijedili.v. Marka.”»El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. umrlima nazovu selam i prouče dovu govoreći: ”Esselamu alejkum stanovnici ovih kuća. govoriti Allahu ekber. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ”Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). da im se Allah smiluje. Maliku i Ahmedu (po jednom predanju).”.) Međutim. podučio je da kada prolaze pored mezaristana. na bilo kojoj lokalnoj televiziji pa ćete vidjeti kako se rodbina prisjeća svojih umrlih Jovana.a.Fetve i savjet umrli od toga imaju koristi? Stranica 37 od 154 Odgovor: Allah. inša-Allah.. s.s.” Imam Malik kaže: ”Nisam saznao da je iko od njih (tj. kaže: ”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. trogodišnjica itd. što se tiče učenja Kur‘ana za pare o tom pitanju nema relevantnog razilaženja. s.

ne ulaze u kuću u kojoj ima slika ili pas.s. kao što je prostirka i slično. Ja imam razumijevanje za mnoge imame. dž. stvorenja (zbog toga je zabranjeno da fotograf vrši neke intervencije na slici. jer ljudi imaju priliku da upoznaju propise islama i preko drugih izvora. Danas je to malo i teže. b) da se toj fotografiji ne posvećuje posebna pažnja koja može prerasti u obožavanje. Još treba napomenuti da osoba kada se fotografiše treba biti propisno obučena. dž. jer crtanjem i vajanjem čovjek pokušava da stvara kao što Stvoritelj stvara. s. sve to možda i nije dovoljno opravdanje jer nije farz biti hodža.s. Teško materijalno stanje mnoge je nagnalo da egzistenciju obezbjeđuju putem ovih harama. nego kada ima potrebu da zabilježi neki značajan trenutak. Mutevelijama i džamijskim odborima skrećem pažnju da su griješni što ponižavaju imame dajući im male plate. Muslim je jedno poglavlje u svojoj zbirci hadisa naslovio: O zabrani crtanja slike živog bića i zabrani korištenja nečega na čemu ima slika. treba voditi računa da se čovjek ne fotografiše iz hobija.a. strgnuo ga je i ona je poslije od toga napravila jednu ili dvije jastučnice. sobe vidio zastor na kom je bila nacrtana slika živog bića. vajaju i tome slično. Uz to treba voditi računa da u tome ne pretjeruje. na mjestu koje će za nju biti ponižavajuće) i o tome da meleki. ”El-I‘tisam bil-kitabi ves-sunne”.a. a Allah. s.) Poslanik. Međutim.Fetve i savjet Stranica 38 od 154 (Buhari. Onoga trenutka kada fotografisanje bude korak ka haramu i ono samo postaje haram. džamijski odbori ih vrlo često na to prisiljavaju. Žalosno je da se o imamima. 3/1664. da bi osobu uljepšao i tome slično).š. žalosno je da se o njima u mnogim našim sredinama priča kao o džeparošima.š. . Svjesni muslimani znaće vrijednost i značaj pravog imama i sigurno će ga dostojanstveno nagraditi. pa ih čak takvim imenom i nazivaju. da bude obješena na zidu). kada je na vratima Aišine. a koja nije ponižena (tj. najbolje zna. treba napomenuti da smo svi odgovorni što ove novotarije žive među muslimanima. a sve na uštrb poslova koji bi trebalo da budu imamova osnovna briga i preokupacija.a. ”Kitabul-libasi vez-zine”). Nije dostojanstveno svjesno ljude varati. Što se tiče držanja fotografije radi uspomene nadam se da za to nema smetnje pod uslovom: a) da bude u zatvorenom albumu. Imami koji su svjesni svoje uloge moraju udruženim snagama pokušati vratiti ugled imamu time što će se boriti da mu se omogući da radi posao koji treba da radi i koji mu dolikuje. što ih tjeraju da rade poslove koje imam ne bi trebalo da radi.v. koji treba da budu naši lideri u svakom pogledu. Moja preporuka svim imamima jeste da se vrate Kur‘anu i sunnetu.” (Sahihu Muslim. dok to kod slikanja aparatom nije slučaj. a znamo da su se Poslanik. neka je na njih selam. kako ne bi došlo do obožavanja iste. onima koji treba da budu najugledniji među nama. c) hadisi u kojima se govori o tome da su prokleti musavvirini. dakle onako kako se može pojaviti na javnom mjestu. i njegovi ashabi ogledali u ogledalu. da ih u tome pomogne. Jedina razlika je što fotografija ”zadrži sliku poslije ogledanja”. a ne samo preko svoga imama. ali je hodži farz ispravno tumačiti islam.š. (Sahihu Muslim. Sahihul-Buhari.) I na kraju. Slika ne smije biti na mjestu koje predstavlja vid počasti toj slici (kao npr. U svakom slučaju. Pitanje: Da li je dozvoljeno fotografisanje u islamu. Ako jeste mogu li se te fotografije čuvati za uspomenu? Odgovor: Fotografisanje fotoaparatom dozvoljeno je kada za to postoji potreba imajući u vidu sljedeće: a) takvo fotografisanje liči na ogledanje u ogledalu.v. Molim Allaha. 6775. br. što ih tako tjeraju da žive od harama. r. b) kod takvih fotografija nema mijenjanja Allahovih. odnose se na one koji crtaju. Štaviše. dž.

jer takvi zahtjevi neće donijeti zadovoljstvo nikome. najbolje zna. farbanje i skraćivanje kose. možeš potkraćivati kosu. treba voditi računa da se od druge strane ne traži ono što ona ne voli. s. pošto u braku.Fetve i savjet Stranica 39 od 154 Pitanje: Moj zaručnik oženio se drugom. br. a njegov brak.” (En-Nahl. tada strana koja to čini biva grešna jer krši dato obećanje. Njegov postupak bio je pogrešan. a da prethodno nije rekao da prekida zaruku sa mnom? Da li je njegov brak valjan? Odgovor: Zaruka je obećanje mladića djevojci da će se njome oženiti i obećanje s njene strane da će se ona za njega udati. između ostalog. Sahihul-Buhari. kaže u vjerodostojnom hadisu: ”Tri stvari znak su da je neko licemjer: kada govori laže.) U konkretnom slučaju ženidba tvoga zaručnika automatski ne znači prekid zaruke s tobom. rekao da je Allah prokleo onu koja čupa dlake sa svoga lica. tako da upoznavanje. Ukoliko se zaruke prekidaju bez određenog razloga. 91. jer Allah zna ono što radite. s tim da izbjegavaš crnu boju. zaštiti djevojku. to se odnosi na situaciju kada to žena radi zbog uljepšavanja. Prekid zaruka treba izraziti na lijep i dostojanstven način. mora se priznati. smatram da je tvoj zaručnik. Što se obrva tiče. kada obeća prekrši obećanje i kada mu se nešto da na povjerenje iznevjeri. najbolje zna. što je sa dugim noktima. Kitabul-iman. ”El-Libas vez-zine”. koje treba da prethodi braku.v. Pitanje: Da li je na zahtjev muža dozvoljeno čupanje obrva.) Isto tako. a Allah.š. a znamo da je musliman dužan da se drži datog obećanja. dž. Pitanje: Da li je tačno da žena prilikom sklapanja prvog braka ima pravo da muž sa njom nema intimni odnos u toku prvih sedam dana? . Od svakog od njih očekuje se da ne zahtjeva od druge strane ono što je grijeh.) Naravno.s.š. (Vidi: Muslim. kao kad bi obrve bile neprirodno velike. Poslanik. ti možeš farbati kosu. puštanje nokata itd. dž.v. imajući u vidu da nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju. možeš nokte pustiti s tim što ih moraš odrezati najmanje jedanput u četrdeset dana i moraš održavati islamsku higijenu ruku. pošto za valjanost braka nije uslov da on tebe obavijesti o prekidanju zaruke.s. Sahih Muslim. Možete zamisliti koliko bakterija može da se sakrije pod duge nokte.) Kršenje obećanja vid je licemjerstva. Zaruka je propisana islamom i cilj joj je da. validan. U svakom slučaju. a ne iz potrebe. s. (Tirmizi je u svojoj zbirci jedno poglavlje naslovio sa ”Nema pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost Stvoritelju” i u njemu naveo hadise koji govore na tu temu.” (Buhari. Svaka strana ima prvo prekinuti zaruke ukoliko dođe do zaključka da oni ne odgovaraju jedno drugom. Uzvišeni Allah kaže: ”I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali. nema smetenje da žena te dlake ukloni. U slučaju potrebe. s tim što se ne smiješ ošišati naćelavo. da bi jedna strana mogla usrećiti drugu i ona sam mora biti sretna. a ne prva supruga.a. a Allah. jer možda on još uvijek želi da se s tobom oženi.a.? Odgovor: Muž i žena treba da nastoje udovoljiti i usrećiti jedno drugo svim onim što druga strana voli. njih je zabranjeno čupati jer je Poslanik. ili ženi počela rasti brada ili brkovi. onoga momenta kada je odlučio da se ne ženi tobom. bude ozbiljno i isključivo radi braka. uz uslov da to bude šerijatom dozvoljeno. ukoliko je ispunio sve potrebne uslove. 33. trebalo da te obavijesti na dostojan način kako bi ti mogla gledati sebi sreću na drugoj strani. a Allaha kao jamca sebi uzeli. malo problematično. U konkretnom slučaju. bez bilo kakvih uvreda ili ponižavanja. samo što bi ti u tom slučaju bila njegova druga.

a. za današnje kršćane kažemo da su ehlu-kitabije (tj. Mefatihul-gajb. Razi. ili su varalice. 19.s. Kurtubi kaže: ”Nema razilaženja da su jevreji i kršćani ehlu-kitabije zbog njihove knjige. ili su od onih koji su svoju vjeru spremni prodati za malo dunjaluka.) Pitanje: Mogu li ehlu-kitabije zaraditi džennet ako rade dobra djela? Naime neki moji profesori tvrde da i oni mogu zaraditi džennet kao i muslimani s obzirom da u suri El-Bekare u šezdeset drugom ajetu stoji da njih: ”doista čeka nagrada od Gospodara njihova. zatim jevreje. Saide. 1/72. 3/112.s. s. Fahruddin Razi prenosi u svom tefsiru od Ibn Abbasa da se tim riječima misli na one koji su ispravno vjerovali u Isa. Dokaz tome je i činjenica da su oni pogrešno vjerovali i u vrijeme samog objavljivanja Kur‘ana. Tako da. ElDžami li ahkamil-Kur‘an. Naime. Poslanik. U Kur‘anu stoji: ”A kršćani kažu: ”Mesih je Allahov sin.” Sufjan Sevri kaže da ”one koji su vjerovali” znači licemjere koji vjeruju na jeziku. 1/439-440. ili se pak pod ”onim koji su vjerovali” (innellezine amenu) misli na licemjere. njih čeka nagrada kod njihova Gospodara. Sunen. tj. ili su neznalice. radi se o tome da djevica ima pravo da ne pušta svoga muža od sebe prvih sedam dana njihovog braka.” Odgovor: Ajet koji navodiš odnosi se na kršćane koji su živjeli prije nego je Muhammed. jer ne postoji ajet ili hadis koji to zabranjuju.) Oni koji govore da će ehlu-kitabije i nakon što je Muhammed.s. ”Kijamul-lejli ve tetavvu‘”. je rekao: ”Nema dvaju vitara u jednoj noći. prije Muhammedova.s. Vereka b.Fetve i savjet Stranica 40 od 154 Odgovor: To nije tačno. 30. sljedbenici Knjige). El-Keššaf. ne oduzima im status ehlukitabija.v.v. On kao da je rekao: ”Ovi koji su na stranputici. s.) To što oni pogrešno vjeruju. postaće kod Allaha vjernici. Nevfel i drugi. Ono što je zabranjeno jeste da se u toku jedne noći vitr-namaz klanja dva puta. poslanstva. Sunen. postao poslanikom moći zaraditi džennet. Zamahšeri.s.a. Pitanje: Mogu li se nafile klanjati nakon vitr-namaza? Odgovor: Da.s.” (Ali Imran.v. Štaviše. kao da je Uzvišeni rekao: ”Zaista oni koji su vjerovali. osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog.” (Vidi: Kurtubi. Bahri Rahib. Tako je Allah u ovom ajetu prvo spomenuo licemjere.v. Habib Nedždžar. pošto su je iskrivili i njena značenja izmijenili.) Pitanje: Da li se današnji kršćani mogu svrstati u ehlu-kitabije o kojima Kur‘an govori? Odgovor: Da.v.a. a. s. ne slijede ispravno Knjigu. ”Es-Salat”.s. Vjerovatno je riječ o pogrešnom razumjevanju. s. postao vjerovjesnikom.” (Et-Tevba. El-Džami li ahkamil-Kur‘an.) i nakon što . sve dok oni sami sebe smatraju kršćanima.a.a. Musliman koji nakon što sazna za Allahove riječi: ”Allahu je prava vjera jedino islam. a da ne prihvate eššehadetejni srcem jezikom i djelom.a.” (Tirmizi. i oni koji su bili na pogrešnoj vjeri od jevreja i kršćana ko god od njih. zatim kršćane i na kraju sabejce. Nesai. prije Muhammedova.v. s. postane vjernikom u Allaha. ona nema pravo da to odbije. a ne i srcem. ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. s.” (Kurtubi. poslanstva kao što je bio Kiss b. ali uprkos tome Kur‘an ih je nazvao tim imenom. čak i ako je on već oženjen. nakon Muhammedova poslanstva. ako prihvate pravo vjerovanje. Sudnji dan i Muhammeda. nafile se mogu klanjati nakon vitr-namaza. 1/438.

Sahihu Muslim.” (El-Bekare. Čudno je da oni koji govore da će ehlu-kitabije u džennet imaju pristalica među muslimanima. kaže: ”Tako mi Allaha. svako sirće (ocat) u kome nema alkohola. i prakse Njegova Poslanika. dakle koje nas ne bi opilo kad bismo ga pili u velikim količinama. s.š. br.) Međutim.).š.a. jer.s. Ljudi se cijene prema svojim djelima. te je prema tome dozvoljeno (halal). nagraditi samo na dunjaluku. dakle oni koji su najpokorniji svome Stvoritelju. ako želi biti musliman. islam jedino priznata vjera. sačuva onih koji svjesno krivo tumače Allahovu.s. 1/134. Pravno-šerijatsko pravilo glasi: ”Gleda se u suštinu. pa prema tome i kod nas musulimana su oni koji su najbogobojazniji. dž.v. sazna mnoge druge ajete i hadise koji su eksplicite jasni u tom pogledu.v. jer Allah. Pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu? Proučavanjem Allahove dž.š. musliman osjeća kao dužnost i emanet. vjere i koristi Upute kako za onog ko je prihvati tako i za onog ko drugome na pravi put ukaže. dž. prema sebi nepravedan i lakomislen. bolje ti je od najvrednijeg dunjalučkog bogastva. Vjernicimuslimani će za svoja dobra djela imati dunjalučku i ahiretsku nagradu. u granicama mogućnosti.) Svaki musliman želi da svi ljudi budu muslimani i radi na tome da ih uputi islamu znajući vrijednosti Allahove.v. 240.) Ili. s. za njihova dobra djela.” (Al Imran. a ne u riječi.Fetve i savjet Stranica 41 od 154 sazna za Poslanikove. dž. zaista. da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka bolje ti je od crvenih deva. riječi: ”Ko god čuje za mene. ukoliko je stručan i od povjerenja. dž. biće od stanovnika vatre. u islamu nema nacionalizma. najbolje zna.s.š. u El-Iman.” Suština kaže da je to sirće. ali ga je preuzeo čovjek. 72. Pozivanje u islam i dostavljanje Allahove vjere. dž. 2) Svaki musliman zna i u to mora vjerovati. dž. vjeru. a on je. 200.” (Buhari. kaže: ”Allahu je prava vjera jedino islam. bio jevrej ili kršćanin. dok će nemuslimane. tako da se ne mogu tumačiti drugačije od njihova literarnog značenja. dž. i najmanje učen musliman zna koje su imanski i islamski šarti. dakle. takvi muslimani ako svjesno kažu da ehlu-kitabije mogu zaraditi džennet bez prihvatanja islama postaju odmetnici od islama. a ne alkohol. Allahu.a. Pitanje: Da li nemusliman može osunetiti muslimansko dijete i kada se to radi? Odgovor: Da. dž. Da nas Allah. je halal (dozvoljeno).a. Zemlji i planinama ponudili emanet. a Allah. Uzvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima.š.š. Objave. Uzvišeni za njih kaže: ”Takvi na onom svijetu neće ništa imati. Sahihul-Buhari. najbolje zna. nemusliman. Svi smo djeca jednog praoca i jedne pramajke.š.š. bez obzira kakvo ono ime nosilo.š. može se doći do zaključka da su ti odnosi utemeljeni na stabilnim i nepromjenjivim principima od kojih izdvajam sljedeće: 1) Svi ljudi su braća po krvi. može osunetiti muslimansko dijete. Allah. ipak. ”El-Džihadu ves-sijer”. Plemenitog Kur`ana. s.š. a Allah. da je kod Allaha. musliman isto tako zna da nemuslimana ne smije prisiljavati da primi islam. Najbolje je da se to uradi sedmi dan (računajući i dan u kome je dijete rođeno) po rođenju. 19.š. Poslanik.) Najbolji kod Allaha. Prema tome. Pitanje: Da li je kečap u kom se nalazi vinski ocat halal? Odgovor: Da. dž. dakle uslovi da bi osoba bila musliman. pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu.” (Muslim. Musliman u taj princip mora . dž..” (El-Ahzab. a zatim ne bude vjerovao u ono s čime sam poslan.

51. u granicama svojih mogućnosti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude.” (El-Mumtehina.s. jezikom. neprijatelje domovine i uzima ih kao svoje zaštitnike. te protjerati ih iz njihovih domova silovanjem i zastrašivanjem. zaista. 8-9. Dr. Musliman je dužan strogo voditi računa da na bilo koji način ne pomogne svoga neprijatelja.š.” (Kardavi. kaže: ”Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite.” (El-Bekare. da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje.” (El-Enfal. 7) Što se tiče onih koji se neprijateljski odnose prema muslimanima. onakvo dobročinstvo kakvo čine prema svojim roditeljima. Poslanik. Kardavi kaže: ”Musliman se bori protiv svojih neprijatelja koji žele da mu uskrate njegova prava i oskrnave njegove svetosti svim raspoloživim sredstvima. s. koji ugrožavaju temeljna ljudska prava muslimana boreći se protiv njih zbog njihove vjere i protjerujući ih iz njihovih kuća. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Svjestan musliman će sigurno tako i postupiti jer zna da se kod svakog živog bića može sevab (Allahova. i njegovi ashabi su trgovali sa nemuslimanima.s. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. kaže: ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone.) 6) Nema smetnje da musliman sarađuje s nemuslimanom koji nije neprijateljski raspoložen prema muslimanima. Uzvišeni Allah.” (El-Maide.) Protiv onih koji prema muslimanima imaju neljudski i nehuman odnos. tako da iz straha ne smiju napasti muslimane. svojom rukom. bori na najbolji mogući način. smatra se njihovim.Fetve i savjet Stranica 42 od 154 vjerovati i praktično ga primjenjivati. to je najbliže čestitosti.) Dakle. Allah ih zna. ”Kitabul-Musakat”. 61.. kao što je Uzvišeni rekao: ”A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. zatim oni koji ne učestvuju u ratu kao što su starci. a svako ko potpomaže Allahove neprijatelje. 1/713) . 5) Imajući u vidu da među nemuslimanima ima onih koji žele uništiti muslimane. ili na bilo koji drugi način. 256. uništavaju usjevi i muče zarobljenici. markom ili dolarom koji dođu u ruke njegova neprijatelja može biti kupljen metak koji će završiti u grudima muslimana. s. hadis br. musliman je dužan da se bori u skladu sa šerijatskim propisima. svojom suradnjom.) 3) Musliman prema nemuslimanima mora biti uvijek pravedan.v.š. srcem. i bojte se Allaha. i postaje sastavni dio njihove grupacije.) Dakle. muslimani su dužni osigurati sve što je potrebno da ih zastraše.a. (Vidi: Buhari. klanjem. Vi ih ne poznajete. Fetava muasire. nagrada na budućem svijetu) zaraditi. smatra se njihovim. 2363. Uzvišeni Allah. Allah. voli one koji su pravični.. protiv njih svaki musliman dužan je da se. dž. ukoliko nemuslimani imaju ljudski. To znači da je dužan protiv njih povesti džihad vodeći računa da ne prekrši propise džihada koje je artikulirao Muhammed. dž. pod uslovom da ta suranja bude u šerijatski dozvoljenim poslovima. monasi u samostanima. od muslimana se očekuje da prema njima čine dobročinstvo. svojim imetkom. ko im bude privržen svojim srcem. jer svakim dinarom. bez obzira kakav odnos oni imali prema njemu. dostojanstven odnos prema muslimanima. ekonomskom izolacijom i tome slično. svojim jezikom. žene. i istrijebiti ih ubijanjem.) 4) Odnos muslimana prema nemuslimanu zavisi od odnosa koji nemusliman ima prema muslimanu. i druge osim njih.v. jer Allah dobro zna ono što činite!” (El-Maide. zatim zabrana da se ubija stoka. Sahihul-Buhari.a. jer Uzvišeni Allah kaže: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. 8. Uzvišeni Allah kaže: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj. a u koje između ostalog spada i zabrana da se ubijaju djeca. neprijatelje vjere.

12. dž. održao je rječit i sadržajan govor od kojeg su sam srca u strahu zatreptala. “Kitabu-l-‘ilm”. I čuvajte se inovacija (u vjeri) jer svaka inovacija u vjeri je novotarija (bid‘at).” (En-Nur. iz straha da se time ne uvede novotarija.) Na hutbi petkom Poslanik. miljenika Muhammeda. da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.š. U osnovi. Kitabu-l-džumu‘a.) Ovu pohvalu muhadžiri i ensarije su. 7. s. i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. koji su na pravom putu poslije mene.v. s. a ne onaj koji inovira.” (Et-Tevba.. ne obilježava mevludom ili nekom drugom posebnom svečanošću. a da li to može musliman i pomisliti. pa nas posavjetuj.) Allah. s. 100.) U ovim hadisima upozorava se na opasnost uvođenja novotarija i njihovog prakticiranja.s. za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. u prvom redu. pa makar vam za vođu bio određen abesinski rob.” (Muslim. Sahihul-Buhari.s. dž. uhvatite se toga (čvrsto) svom snagom.š. Uvođenje novotarija u vjeru indirektno znači da Allah. najbolja uputa je uputa Muhammedova. posebnim svečanostima. To je veliki uspjeh. Sunen. s.a. Držite se moga sunneta i sunneta pravednih halifa.v. Rekli smo: ‘Allahov Poslaniče. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Sahihu Muslim. ko bude živio poslije mene vidjet će mnoga razilaženja. zabranio je uvođenje novih vjerovanja: “Ko u ovoj našoj stvari (tj. on to nikada nije uradio. zaista.a. nije dostavio.v. Poslanika. s. s.. kao da je to govor onoga koji odlazi. Međutim.s.s.v. O njima Allah. Najgore stvari su novotarije. “El-Mukaddime”. to je odbačeno. 63. Postavlja se pitanje da li mi koji hoćemo da budemo njegovi sljedbenici imamo pravo da tu novotariju uvedemo. Ebu Davud.” Rekao je: “Oporučujem vam pobožnost (takvaluk) Allahu i slušanje i pokornost. s.” (El-Hašr. zaslužili zbog toga što su slušali naredbu svoga Gospodara među kojim je i naredba: ”Što vam Poslanik da. a nekada da se protiv njih najoštrije bore. to uzmite.š. dž. Sarije prenosi hadis u kome kaže: “Allahov Poslanik. a iz očiju suze potekle.s.a.s. kaže u trećem ajetu sure “El-Maide” da nam je upotpunio vjeru. većina islamske uleme smatra da je .v. strahovito kažnjava. vjeru nije upotpunio i da je Poslanik. ostalih ashaba i prvih generacija muslimana. muslimanu nije dozvoljeno obilježavati bilo čiji rođendan imajući u vidu da to nije bila praksa Poslanikova. Sunen. s. ♠ Pitanje: Neka naša braća zagovaraju da se rođendan Muhammeda. dž. te prema tome u nju ne smijemo ništa uvoditi. a i oni su zadovoljni Njime.v. najbolji govor je Allahova knjiga. a prve generacije su najbolje poznavale sunnet i najviše voljele Allahovog.s. Držite se toga. Tirmizi.v. Sunen. mevludima itd.” (Buhari.” (Ibn Madže. i bojte se Allaha jer Allah. a kamoli kazati?! Poslanik. Tako se nekada od muslimana traži da nemuslimanima čine dobročinstvo. imao je običaj kazati: “Uistinu.a.) Irbad b. a što vam zabrani ostavite.) Da je on obilježavao svoj rođendan sigurno bi ashabi bili prvi koji bi ga u tome slijedili. s obzirom da je sljedbenik onaj koji slijedi.a. a svaka novotarija je zabluda.a.s.š.a.v. pravednih halifa. Sigurno je da nemamo jer bismo u tom slučaju izgubili status njegovih sljedbenika. Kitabus-sulh. a svaka novotarija (bid‘at) je zabluda. dini-islamu) inovira nešto što nije od nje. Uzvišeni Allah nas upozorava u tom pogledu pa kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu. Upravo iz tog razloga. Uistinu. kaže: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. “Kitabus-sunne”.Fetve i savjet Stranica 43 od 154 Iz spomenutog možemo zaključiti da musliman svoj odnos prema nemuslimanima gradi na preciznim principima zasnovanim na Kur‘anu i sunnetu i da taj odnos zavisi uglavnom od toga kako se nemusliman odnosi prema muslimanu.a. rebiu-l-evvela. Da li su u pravu? Odgovor: Na početku želim da naglasim da se ovaj odgovor isključivo odnosi na obilježavanje rođendana Allahovog.

a. Ukoliko. Sahihu Muslim. Drugo. ovaj odgovor baziran je na principu nužde koja dozvoljava čovjeku da u granicama prijeke potrebe učini grijeh.v. rođendana grijeh. Smatram da je mišljenje koje zastupa većina uleme preferirajuće. s. kao npr.s. kako stoji u hadisu.s. Međutim. Mada je musliman obavezan svakome dati njegovo pravo. kao što je miješanje muškaraca i žena. Predlažem da se na nivou islamske zajednice formira komisija sastavljena od stručnjaka iz akaida i islamskog prava koja će osmisliti i islamizirati mevlud i tako ponuditi muslimanima ispravne smjernice u tom pogledu. Smatram da u tom dijelu naše tradicije treba izvršiti izvjesne korekcije. jer bi time čovjek dodatno pomagao kamatni sistem. unuci i snahe. Normalno je da se roditelji najljepše osjećaju kada im uslugu pružaju njihova djeca. pod uslovom da u sebi nemaju grešnih sadržaja. s. ♠ Pitanje: Šta da radimo s kamatama koje dobijemo na banci? Da li da ih ostavimo u banci? Mogu li se kamate dati kao pomoć čečenskom narodu ili za pomoć povratnicima u BiH? Odgovor: Prije svega. pedalj po pedalj. tiče stanovanja kod njegovih roditelja.s. pa makar i na način koji u sebi ne sadrži ništa griješno. ipak treba znati da prava roditelja imaju prednost u odnosu na prava supruge.a. tvoj muž obavezan je da pruži potrebnu pažnju i usluge svojim roditeljima.” Upitali smo (tj. odgovorio je.a. i da nisu organizovana nekim povodom koji nema utemeljenja u islamu. Doduše. kako bismo od te tradicije imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu. ipak bilo novotarija i vid slijeđenja nemuslimana (u vjeri) što nam je jasno zabranjeno. čak i ako preselite na drugo mjesto. kada hoće da umre od gladi a nema za jelo ništa osim svinjetine. iz opravdanih razloga. pak. aršin po aršin. Ako to nije u stanju učiniti. s. imajući u vidu da bi obilježavanje rođendana. ti (kao snaha) ne možeš živjeti u kući svoga svekra i svekrve. želim naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sebi uslove da mogu prakticirati islam u svim sferama života. bilo da ih služi on lično ili da nađe nekog ko će im pružiti potrebnu uslugu. ko drugi!”. muzičkih instrumenata ili pripisivanja svojstava Poslaniku. kamata se ne smije ostavljati banci. (Muslim. treba imati na umu da tvoj muž ima obavezu prema roditeljima. nas na to upozorava pa kaže: “Vi ćete.Fetve i savjet Stranica 44 od 154 obilježavanje Poslanikovog. tada mu je dozvoljeno uzeti onoliko koliko mu je neophodno da spasi život. kamata je tako veliki grijeh da je najmanja kamata. a koja oni nazivaju mevludima. dakle ono što se kosi s islamom izbaciti.v. ima i rijetkih koji to smatraju dopuštenim pod uslovom da na tim svečanostima ne bude griješnih radnji. imaš pravo na razvod braka. Da li se misli na stan kod njegovih roditelja? Odgovor: Pod tim pravom podrazumijeva se da je muž dužan da ti obezbijedi uslove za život koje si imala kod svoga babe. slijediti one prije vas. muž je dužan da ti obezbijedi odgovarajući smještaj na drugom mjestu. pa čak i poželjna. Četvrto. Treće. koja mu ne dolikuju. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod pravom žene da joj muž obezbijedi stan. pa prema tome i u ekonomskoj. ashabi): “Jesu li to židovi i kršćani?” “A. smatram da su u osnovi takva okupljanja dozvoljena. Poslanik. . Kitabu-l-‘ilm) Što se tiče okupljanja naših muslimana mimo dvanaestog rebiu-l-evvela. Što se. On je dužan da im obezbijedi njegu koja im je potrebna. pa kad biste u gušterovu rupu ušli i vi biste u nju ušli. imaš pravo na razvod braka.v. pod uslovom da već nisi pristala na određene uslove prilikom sklapanja bračnog ugovora. kao njihovo dijete. uistinu. kao kad bi čovjek činio zinaluk sa svojom majkom. Ukoliko on to nije u stanju.

Prema tome. Prema tome. ponekad o postojanju mahrema koji ženu prati na putovanju. Muslim. obavezan je klanjati podne. Muslim.”Ikametus-salati ves-sunne”. jer to je sunnet za babu iz njegova imetka. Tada je Poslanik. Sahihu-l-Buhari. Iz prethodnog se razumije da se kamate mogu dati kao pomoć čečenskom narodu i izbjeglicama koje se vraćaju u BiH. od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik. ♠ Pitanje: Da li djevojka može sama putovati na studije u drugo mjesto? Odgovor: Putovanje ženske osobe uslovljeno je njenom sigurnošću i nepostojanjem fitneluka.) ♠ Pitanje: Da li osoba kojoj nije zaklana akika to treba sama uraditi kada odraste? Odgovor: Ne. uz uslov da onaj ko taj novac daje od toga nema direktne koristi na dunjaluku. Izuzetak je imam koji je dužan klanjati džumu kako bi se pružila mogućnost da džumu klanjaju oni koji to žele. Ukoliko ne klanja džumu. 1086. Hatim pripovijeda da je jednom prilikom.Fetve i savjet Stranica 45 od 154 Peto. Sahihu Muslim. br. ovo mu zamjenjuje džumu. Mi kao zajednica dužni smo osigurati bezbjednost ženama tako da njihova čast i integritet ne budu u bilo kom pogledu ugroženi. Ako postoji sigurnost da putuje bez mahrema tri dana i noći. zatim mu je došao drugi i požalio se na nesigurnost putovanja i razbojnike. ona može putovati sama.v.s.v. ”Kitabul-džumua”. br. Sahihu Muslim. ”Kitabur-reda‘” br. 1089. 1087. br.a. Dokaz za to je hadis u kome Adijj b. Muslim.v. (Vidi: Buhari. ”Kitabu-lhadždž”. govore o uslovima.a. ako njena čast. rekao: ”U ovom vašem danu sastali su se dva bajrama. inša-Allah. s. ako čovjek živi u takvim okolnostima da je prisiljen držati svoj novac u banci koja posluje na principu kamata. . Sunen. br. kako ih ja razumijem. ”Kitabus-savm”. on će se kamata riješiti tako što će ih potrošiti za opće dobro muslimana od čega on neće imati direktne koristi. Npr. ona bi bila grešna ako bi poduzela takvo putovanje. Sunen. 1338. b) dva dana i noći. da li je onaj ko je klanjao bajram dužan klanjati i džumu? Odgovor: Ko klanja bajram-namaz nije dužan klanjati džuma-namaz. (Vidi: Tirmizi.) Navedeni hadisi. osoba ne treba sama za sebe klati akiku. 827. br. onda nema smetnje da putuje u drugo mjesto. ako će bilo što od toga biti ugroženo. a ponekad od općeg sigurnosnog stanja. a mi ćemo džumu klanjati. ”Kitabu-l-hadždž”. Naime. može poduzeti takvo putovanje. smatram da za to nema smetnje. ”Kitabu-l-hadždž”. Postojanje sigurnosti ponekad ovisi o dužini putovanja. odnosno sigurnosti. Sahihu-l-Buhari.). To razumijemo iz hadisa koji govore o tome da žena ne smije sama bez mahrema poduzimati putovanje dugo: a) dan i noć. Sahihu Muslim. može taj novac dati za izgradnju puta u susjednom selu. 1862. kamata je onaj dio koji ostane nakon što se odbije inflacija. Dakle. br. ako postoji sigurnost za ženu na putovanju dugom dan i noć. ”Kitabu-ldžumua”. s. rekao Adijju: ”O Adijj. Ako je bezbjednost takva da ona neće biti ugrožena ako bi išla i na duže putovanje. ♠ Pitanje: Ako je bajram petkom. 1996. ako ona ili neko drugi neće biti stavljen na kušnju zbog toga.). s. (Vidi: Buhari. onda ne može. a kojima je potrebna pomoć. ”Kitabu-l-hadždž”. d) potpuna zabrana ženi da putuje sama bez mahrema (Buhari.s.s. 1197. a ako ne postoji. c) tri dana i tri noći. Sahihu-l-Buhari. došao neki čovjek i požalio se na bijedu i siromaštvo. dok je on bio kod Poslanika.). a ne u svom. Ko hoće.a.” (Ibn Madže. U suprotom. poštenje i integritet njene ličnosti kao muslimanke neće doći u pitanje. 1341.

da on ostvari namjeru (nijet) davanja zekata. treba naglasiti da su muslimani dužni obezbijediti sigurnost i bezbjednost. ukoliko joj mahrem ne bi mogao pružiti potpunu zaštitu.š. Tu procjenu treba da izvrši stručna osoba i da žena za takvo putovanje dobije odobrenje svoga staratelja ili muža ako je udata. dužna napaštati propuštene dane. Sahihul-Buhari. S druge strane. najbolje zna. ♠ Pitanje: Propustila sam. 1/493. 2/40. jer stid je dio imana. preporučujem sestrama da svojoj ženskoj djeci oblače duže haljinice koje će barem pedalj. Isto tako. Kako da postupim u ovakvoj situaciji postupiti? Odgovor: Dužna si. tj. pratiti u životu. Da li takvo pravdanje u sebi nosi opravdanje? Odgovor: Smatram da od malih nogu treba djecu učiti islamskom moralu i stidu. dž. Mogu li ja za njega iz tog novca dati zekat. Zbog toga. ”Ako budeš duže živio. (Vidi: Fethu-l-kadir.. a zatim si. br.š. ♠ Pitanje: Često mi na um padne misao da klanjam. ”Kitabul-menakib”. pod izgovorom da su im djeca još mala. 2/638. čast. da ti da iskrenost u djelu. sve dok ne preovlada pretpostavka da si sve propuštene dane napostila. Bolje im je sačuvati svoj obraz. a ako to ne urade svi su odgovorni. da još više radiš dobra djela i da moliš Allaha. a Allah. Šta više. plašim se da će to postati navika koja će to dijete. 3595). zbog mjesečnog pranja. Ukoliko malo žensko dijete nauči da otkriva svoja stegna i nosi uske odjevne predmete koji ocrtavaju njeno tijelo. s obzirom da je za ispravnost zekata potrebno ostvariti nijet.”. Bedaiussanai‘. Moj savjet sestrama jeste da se ne izlažu opasnostima koje će ugroziti njihovu čast i poštenje. treba uzeti u obzir sve okolnosti. Da li sam stvarno licemjerna osoba? Odgovor: Ovdje se radi vjerovatno o šejtanovom došaptavanju (vesvesi). uistinu ćeš vidjeti putnicu koja kreće iz Hire i dolazi do Kabe oko koje će tavaf činiti ne bojeći se bilo koga mimo Allaha. postim i radim druga djela licemjerno. u granicama mogućnosti. da bi me drugi vidjeli. ali sam čuo za nju”. dva biti .. najbolje zna. pa čak i samo stanje žene u pogledu sposobnosti da se odupre eventualnim iskušenjima. meni nepoznat broj dana ramazanskog posta. s obzirom da on tu obavezu vjerovatno ne izvršava? Odgovor: Ti možeš iz tog novca dati zekat za njega pod uslovom da se s njim dogovoriš. mada mi nije potreban. kroz dugi niz godina.Fetve i savjet Stranica 46 od 154 Jesi li vidio Hiru?” ”Nisam. prije svega. Kod procjene sigurnosne situacije za putovanja žene. To je jedan od načina na koji šejtan odvraća vjernike od dobrih djela. kasnije kad odraste. bez obzira što ima mahrema.) Ukoliko bi ti to učinila bez dogovora s njim onda bi to bila obična sadaka od koje bi on imao sevab i nagradu. a Allah dž. rekao je (Buhari. El-Mugni. poštenje i integritet žene muslimanke nego steći sve diplome svijeta. ona ne bi smjela poduzimati putovanje. ali s njega ne bi spala obaveza i dug zekata. bilo s mahremom ili bez njega. Preporučujem ti da odbaciš takve misli i da na njih ne obraćaš pažnju. odgovorio sam. treba znati da ako će žena biti ugrožena kada iziđe na kućni prag bilo bi joj zabranjeno izlagati se toj opasnosti. ♠ Pitanje: Moj sin redovno mi šalje novac. dž. ♠ Pitanje: Neke naše sestre ženskoj djeci oblače kratke haljinice i tijesne helanke.š. iskreno se pokajati zbog nemarnosti u tom pogledu.

a šta tek reći za one koji su ubijali djecu. doživotni zatvor za nepravedno ubistvo jednog čovjeka sigurno nije potpuna pravda. Uprkos tome ja želim da se vratim svojoj kući.š. a to je osoba koja se istinski pokajala za svoje grijehe i istinitost svog pokajanja na djelu pokazala. ne treba patiti. što su curice veće i haljinice trebaju da budu duže. neće stići. koji je omogućio vjerniku-muslimanu da uvijek može imati pozitivnu računicu. Uz to. praštati treba onome ko to zasluži. No. Drugo. snosit će odgovornost. a neki indirektno učestvovali u ubijanju moje najuže porodice. Strpljiv budi! Ali. doista. Hvala Allahu. Prema tome. vjeri ima mjesta i za strpljenje i praštanje. u ovim okolnostima.” (En-Nahl. Jedan od vidljivih pokazatelja pokajanja jeste da se prestupnik predao vlastima spreman da sa njim postupe onako kako je on postupao sa svojom nevinom žrtvom. jer. starce. a ako otrpite. bolje za strpljive. Ako na dunjaluku ne ostvari svoje pravo. preporučujem ti da uložiš maksimalan napor kako bi ubice stigla pravda na ovom svijetu-dunjaluku. da bi se onoga dana kada postanu punoljetne pokrile onako kako šerijat zahtijeva. gotovo sigurno. jeste da ostvarimo takvu vlast koja će sprovoditi pravdu. Ja znam da je nemoguće. ne voli one koji nepravdu čine. tako treba voditi računa da se ne pretjera u drugom pravcu. a to je najvažnije. nemojte samoinicijativno nastojati da se osvetite ubicama. Interesuje me kako da se odnosim prema komšijama Srbima od kojih su neki direktno. islamom nije dozvoljeno da čovjek samostalno sprovodi odmazdu. strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. a ne omogućiti zločincu da ponovo čini zločin. Allah će nagraditi. koji su silovali i palili. na budućem svijetu-ahiretu. potrudi se da prema svojim komšijama koji nisu počinili zločin i koji se prema tebi odnose ljudski i dostojanstveno uzvratiš još ljepšim odnosom. i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. onaj ko vjeruje u Allaha. kao pojedinci i kao zajednica.š. uprkos tome. I ne tuguj za njima.” (Eš-Šura. treba naglasiti da isto kao što maloj ženskoj djeci ne treba oblačiti kratku i tijesnu odjeću. uistinu. i u dobru i u zlu. voli. On. Međutim. dž. treba znati da praštanje dolazi uobzir ukoliko će donijeti dobrobit ljudima. ipak. Uz prethodno rečeno. Vlasti su na sebe preuzele odgovornost da će sprovoditi pravdu. a ako to ne urade. četvrto.) Dakle. 40. žene. dž. I na kraju. tj. Uostalom. koji Allah. jer npr. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine. ako ne na ovom. a koji neće biti osuđeni ni u Hagu. Nema smetnje da onima koji su se istinski pokajali i oprostiš na dunjaluku. Djetinjstvo se treba razlikovati od punoljetnog doba i u tom pogledu. postići potpunu pravdu. na ahiretu će to sigurno postići. dž. Uzvišeni Allah kaže: ”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno. čak ni u slučaju kada na to ima pravo. potrudi se da komšije koje su počinile nepravdu odgovaraju za svoje zločine. Dakle. jer će svoje pravo ostvariti onda kada mu to bude najpotrebnije. Normalno. da ih sudski ne goniš. a ni kod nas na veću kaznu od doživotne robije!? Njih potpuna pravda na dunjaluku. kao musliman ti znaš kakve su dužnosti muslimana prema komšiji.Fetve i savjet Stranica 47 od 154 ispod koljena i da im ne oblače tijesnu odjeću.) ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite. strpljenje i praštanje je uzvišen i izuzetno pohvalan čin.š. to je. poduči sebe i druge iz svoga okruženja da znaju kako će kao mudžahidi uzvratiti onima iz sadašnjih ili budućih generacija naših komšija . 126-128. Ono što smo mi dužni u tom pogledu. zbog toga što bi to vodilo u veliki nered (fesad). Pitanje: četnici su mi pobili cijelu porodicu. Treće. to su djeca koja nisu dužna da se pokrivaju na način kako su obavezne punoljetne osobe.š. a ono na budućem svijetu. u Allahovoj. dž. a onoga koji oprosti i izmiri se. Odgovor: Prije svega.

s. pa prema tome i utopljenici. žene i starce. oblače im se ćefini i klanja im se dženaza.) U trećem hadisu Vjerovjesnik. koji se utopio. 1341. ili od zadobijene rane od koje se umire. Klanjao je Sa‘d b.v. Tahavi. ko umre od stomačne bolesti je šehid i ko se utopi je šehid”.) ♠ Pitanje: Babo mi je poginuo nedavno u saobraćajnoj nesreći kod Kaknja kad je autobus agencije ”Buco” sletio u rijeku Bosnu. žena u porodu. ”Kitabud-dijat”. u mom ummetu bilo malo šehida”. ko umre pod ruševinama i žena koja umre pri porođaju. El-Lubab fi šerhilkitab.a. upitao je ashabe koga oni smatraju šehidom. (Vidi: Marginani. 1/125-136. kaže: ”Pravi vjernik-musliman neće biti ugrižen dva puta iz jedne rupe.” (Nesai. Ukoliko je umro od tog ranjavanja on se smatra šehidom. rekao im je.)) U Mugniju se u tom pogledu kaže: ”Što se tiče šehida koji nisu ubijeni.v. i rekao da je hadis vjerodostojan. ko umre od stomačne bolesti. pa makar nakon ranjavanja nešto rekao. Sahihul-Buhari.” (Tirmizi. Dakle. s. 6133.v.v. 3/476. Allahov Poslaniče”. To je onaj koji je na licu mjesta poginuo u borbi od ćafirske ruke. U tom pogledu ne znamo za bilo kakvo razilaženje. ali se. Muazu a on je bio šehid. To su svi oni statusni šehidi koje je Poslanik. spomenuo u sljedeća tri hadisa: U prvom hadisu Poslanik. ”Kitabul-edeb”.. koji je umro pod ruševinama.s. Sahihu Muslim. za razliku od prvog. 1/90-98.a. 1915. 40-42. br.” (Ibn Kudame.v. br. svi oni se gasule i klanja im se dženaza. kaže: ”Ima sedam vrsta šehida mimo onog koji je poginuo boreći se na Allahovom putu: ko umre od kuge. Odgovor: Prije svega. s. Sunen.” (Buhari. pojeo ili popio. MuhtesarutTahavi. c) šehidi koji se gasule i klanja im se dženaza.s.) Svi šehidi spomenuti u prethodna tri hadisa. Mugni. br. El-Hidaje. Međutim. Odgovorili su mu da je šehid onaj ko je poginuo u borbi na Allahovom putu.s. siluju i ubijaju muslimansku djecu. gasuli i klanja mu se dženaza. želim naglasiti da u pogledu gasulenja i klanjanja dženaze imamo tri vrste šehida: a) šehid koji se ne gasuli niti mu se klanja dženaza.Fetve i savjet Stranica 48 od 154 koji će ponovo pokušati da kolju. 1/90-93. 1823. ko pogine braneći svoju porodicu je šehid. Poslanik. (Muslim. rekao je: ”Ko pogine braneći svoj imetak je šehid. ko pogine braneći svoj život je šehid. El-Ihtijar li-ta‘lil-muhtar. Molim vas da mi odgovorite ko je u pravu.v. ko pogine braneći svoju vjeru je šehid. ”Tada bi.a. Muslimani su Omeru i Aliji klanjali dženazu a i njih dvojica su bili šehidi. ko izgori u požaru. oni se gasule. s.s. Njega nisu gasulili. protiv tog (Hasanovog) mišljenja imamo sljedeće dokaze: Vjerovjesnik. ali je nakon ranjavanja živio životom koji je ulijevao nadu da će preživjeti.a. šehidi su koji se opremaju za ahiret kao i oni koji nemaju status šehida. ”Ko pogine (u borbi) na Allahovom putu je šehid. s. Sened ovog hadisa je vjerodostojan. 3/337. odgovorio im je. Muttefekun alejhi. 1/320-325. b) šehid koji je u borbi sa ćafirima ranjen. br.” (El-Muhalla bi-lasar. Mosuli. ko se utopi.. str.) U drugom hadisu na ovu temu Vjerovjesnik.a. ko umre dok je u pokornosti Allahu je šehid.a. imam našeg džemata kaže da je trebao da bude ogasuljen.) Govoreći o toj vrsti šehida Ibn Hazm kaže: ”Nema razilaženja da je Alejhisselam za svoga života dao da se oni ogasule i zamotaju u ćefine. s. To je stav sve islamske uleme. Kasani. od kuge. ”Kitabul-dženaiz”. ”A ko su onda šehidi.s.s. Nisam našao da je bilo ko od islamske uleme rekao da se ovi šehidi ne gasule i da ime se ne klanja dženaza. ”Kitabul-imare. osim što se pripovijeda da je Hasan (b. upitali su. ko umre od otvorenih rana po tijelu. Rekli su mi da je on šehid i da se šehid ne gasuli. Međutim. Ali) rekao da se ženi koja je umrla pri porodu ne klanja dženaza jer je ona šehid. nego su ga onako u odjeći ukopali.) Ibn Rušd kaže: ”Što se . Sunen. klanjao je ženi koja je umrla pri porodu stavši kod njene sredine. ko umre od kuge je šehid. Bedaius-sanai‘. Mejdani. zaista. kao što je onaj ko je umro od stomačne bolesti.

Šafije kažu da je to dužnost jedanput. 2/331. on mora ili prići svojoj ženi u roku od četiri mjeseca ili se sa njom rastaviti.) (Vidi: Ibn Hazm. (Vidi: Nevevi. Sahihu Muslim. Međutim. po zakonu. 222. br. rok je samo četiri mjeseca. Onaj koji je na nebesima ljut je na nju sve dok sa njom ne bude zadovoljan (tj. 1/226. s. (Vidi: Kasani.š. Ovako su islamski pravnici odgovorili na tvoje pitanje.) ”Kada žena napusti postelju svoga muža. ”Kitabun-nikah”.) Malikije kažu da je intimni odnos dužnost muža kada ne postoji zapreka za to. Smatram da za takvu grešku nema opravdanog razloga.a. 2/66.” (Bidajetulmudžtehid. To . ”Kitabun-nikah”. br. kaže: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. 9/174.) Dakle. Sunen. 228. isto kao što je ona dužna odazvati se kada on to od nje traži. intimnog odnosa) neka se odazove pa makar (pripremala hranu) na pećnici. 226227.” (Trimizi. a on se svoga prava može odreći. meleki je proklinju sve dok se ne vrati. pa. 1080. to što vaš roditelj nije ogasuljen je velika greška.) Uprkos činjenici da se islamski pravnici slažu u pogledu obaveze intimnog odnosa.) ”Kada muž pozove svoju ženu radi svoje potrebe (tj. Ne znam razlog zašto se to desilo. jer je to općepoznata stvar i svi imami to znaju s obzirom da se to pitanje u Medresi uči. 1736. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. Tako hanefije kažu da žena ima pravo od muža tražiti intimni odnos. Sahihu-l-Buhari. 2/331. Allah doista sve čuje i sve zna. dok se ona ne odazove svome mužu). Oni kažu da je to muževo pravo. str. ♠ Pitanje: Koliko puta muž mora prići ženi u toku jednog mjeseca? Odgovor: Kada pogledamo razmišljanja islamskih pravnika u vezi s tim vidimo da se oni slažu da je dužnost mužu imati odnos sa svojom suprugom. dž. s obzirom da može imati četiri žene. Prema tome. Oni kažu da muž. samo.” (Buhari.” (El-Bekare. a među njima je i utopljenik. u vezi s tim nema ni razilaženja među islamskom ulemom. 211.v. kako muž ima pravo da traži intimni odnos od svojom ženom. Ukoliko tako ne postupi biće nepokoran Allahu Uzvišenom. pa. ”Kitabur-rida”. 5194.) Neke hanefije kažu da je to dužnost jedanput. rekao je: ”Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša. br. smatram da je pogrešno pitanje postavljati na ovaj način i u tom duhu na njega davati odgovor. kad god muž pozove svoju suprugu u njenu postelju pa ona to odbije. dakle da kod svake bude svaku četvrtu noć. prići supruzi barem jedanput u periodu njene čistoće. oni (ulema) su se složili da je to svaki umrli musliman koji nije poginuo na bojnom polju boreći se protiv ćafira. a ako odluče da se rastave.” (El-Bekare. Bedai‘us-sanai‘. Bedai‘us-sanai‘. Kao dokaz oni uzimaju ajet: ”Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. ukoliko je muž u stanju. Kao dokaz on uzima Kur‘anski ajet: ”A kada se okupaju onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. El-Muhezzeb. U pogledu tih prava i obaveza Allah. i ako se vrate ženama.) Hanbelije kažu da je to dužnost barem jedanput u četiri mjeseca ukoliko ne postoji zapreka. (Vidi: Kasani. (Vidi: Behuti.Fetve i savjet Stranica 49 od 154 tiče umrlih koje je dužnost ogasuliti.) Koliko se sjećam. (Vidi: Ibn Džuza. El-Kavanin el-fikhijje. on je dužan odazvati se. A koliko je to muževo pravo veliko vidimo iz sljedećih hadisa: Poslanik.” (Muslim.) Ibn Hazm kaže da je dužnost. ima pravo da tri noći ne prilazi ženi.” (El-Bekare.) Dakle. ima učenjaka koji kažu da ženi treba prići svake četvrte noći. oni se razilaze po pitanju kako često muž mora prilaziti svojoj ženi. Keššafu-l-kina‘. jer i ona ima pravo u tom pogledu kao i on. Kada ona to od njega zatraži.) Iz prethodnih citata jasno je da je islamska ulema jedinstvena u stavu da je dužnost (farz) ove šehide ogasuliti. 5/214. Allah zaista prašta i milostiv je. a više od toga je obaveza u smislu da se izvrši Njegova naredba da se prema ženama lijepo postupa.) Te stavove možemo poduprijeti činjenicom da one imaju ista prava kao i dužnosti. isto tako žena imaju pravo da to traži od svoga muža. El-Muahlla bi-l-asar. ukoliko ona to od njega traži.s.

Džubejr i drugi. nepristupačan. Malika. s obzirom da u isto vrijeme može imati četiri žene ili da se strpi i ukroti svoje strasti postom. dž. jer je Allah. Zbog toga smatram da to pitanje treba posmatrati s pozicije dužnosti bračnih drugova da intimnim odnosom pruže potrebnu zaštitu jedno drugom.) Dakle. da je ne ostavlja sve dok i ona ne udovolji svoju potrebu. tuče. Seid b. kaže. Prema tome. (Ebu Ja‘la. ona može to da trpi ili..).Fetve i savjet Stranica 50 od 154 zbog toga što se time ne uzima u obzir svrha i cilj šerijatske odredbe da se zasnivaju bračne zajednice i da ljudi žive u braku.s.š.v.š. najbolje zna. a Allah dž. nakon što je spomenuo intimni bračni život. (Vidi: El-Maide. (Vidi: Ibn Kesir. tražili uzrok vidjeli bismo da je alkohol glavni uzročnik. jer Allah. Ona je izvedena iz korjena hasune što znači biti dobro utvrđen. nevin itd. Musned. kroz intimni odnos. a ta zaštita postiže se. Ukoliko jedna strana ne udovolji potrebama druge strane taj smiraj će izostati i za dotičnu stranu možemo reći da nije izvršila svoju obavezu. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. od Enesa b. šerijatski termin za oženjenu osobu je riječ muhsan.š. dž. Kao potpora takvom razmišljanju mogu se uzeti sljedeći dokazi. omogućiti joj da ona kod njega nađe potpuni smiraj. Tefsiru-l-Kur‘an el-‘azim. rekao da su muž i žena odjeća jedno drugom.a. (Vidi: Nesai. a može se i strpiti ako hoće. a vi ste njihova odjeća. da traži razvod braka.. ubistva. najveći uzročnik svih naših problema je alkohol.s. 5572.” (ElBekare. Nadalje. ako supruga nije u stanju udovoljiti muževim potrebama on ima tri mogućnosti da riješi to pitanje: da ženu pusti i traži drugu. 1/298. Među najznačajnijim je i taj da bračnim životom muž i žena nalaze.a. 90.) Iz općih šerijatskih pravila možemo razumjeti da su supružnici dužni jedno drugom pružiti tu zaštitu u granicama svojih mogućnosti. Dakle riječ muhsan ukazuje da je oženjena i udata osoba u okrilju zaštite koju joj pruža brak. s. ne opterećuje čovjeka preko njegove sposobnosti. ona može tražiti razvod braka. dijetom itd. prije negoli njegova supruga udovolji svojoj. možemo zaključiti da je muž dužan prići supruzi onoliko puta koliko ona osjeća potrebu za tim. neporočan. br. Upravo zbog toga Poslanik. Životom u bračnim zajednicama postižu se mnogobrojni ciljevi. Dakle. razvode brakova. Na kraju. kao što je i žena dužna udovoljiti njegovim potrebama. Muž i žena. dakle koliko je njoj potrebno da nađe svoj mir.v. biti čist. Mudžahid. ”Kitabu-l-ešribe”. a . s. intimnim odnosom oni smiruju svoje strasti. kako Poslanik.) Iz citiranog ajeta indirektno razumijemo da su muž i žena jedno drugom zaštita od bluda time što žive intimnim bračnim životom. kako su ovaj ajet protumačili Ibn Abbas. Ukoliko muž nije u stanju udovoljiti potrebama supruge. Za vrijeme prakse ponekad moram prodavati i alkohol. prije svega. 187. da je zadrži i oženi drugu. razne vrste nemorala.itd. pogrešno je govoriti o tome koliko puta muž mora prići svojoj ženi s obzirom da se ljudi u pogledu potrebe za intimnim odnosom razlikuju. Ukoliko on nije u stanju da udovolji njenim potrebama. jedno kod drugog nalaze smiraj. majka svih zala. intimnim odnosom. s obzirom da ona štiti čovjeka od hladnoće i vrućine. smiraj za svoje strasti i tako štite jedno drugo od bluda i mnogih drugih vrsta nemorala. Da li mi je to dozvoljeno? Odgovor: Alkohol je. tako da šejtan ne može iskoristiti te njihove strasti i gurnuti ih u nemoral. svađe. dakle pružiti joj potrebnu zaštitu. ♠ Pitanje: Učenik sam trgovačke škole. a odjeća znači zaštita. naredio je mužu da. Zbog toga je Uzvišeni Allah alkohol najoštrije zabranio.) Kada bismo za saobraćajne udese. pak. one su odjeća vaša. silovanja. Isto tako. kada udovolji svojoj potrebi. Sam bračni ugovor u svojoj biti sadrži obavezu da muž i žena jedom drugom pružaju tu zaštitu. Ispravno je reći da je muž obavezan udovoljiti potrebama svoje supruge u tom pogledu.

jer se i time ostvaruje cilj tvoje prakse. ko ga ga pravi. kako bi mu bio olakšan ispit na Kijametskom danu. na osnovu principa o prijekoj nuždi. savremeno društvo još nije postiglo ni toliku svijest koja će ga ponukati na borbu protiv alkohola. kada se nađu u poziciji. Međutim. ko ga prodaje. pod uslovom da vaše zajedničke aktivnosti i poslovi budu dozvoljeni (halal). dž. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno kupovati robu od muslimana koji redovno ne klanjaju namaze i čije su radnje otvorene za vrijeme posta tokom ramazana? Odgovor: To je dozvoljeno ukoliko osoba tim neredovnim klanjanjem nije izišla iz . da to činiš. s. dužni ste to pravo iz naslijeđene imovine vratiti.š. ko ga toči. Preporučujem ti da izneseš svoj problem profesoru. Dakle. Ukoliko bi takvih osoba bilo. tako da alkohol u njemu visoko kotira. U konkretnom slučaju. Iznesi svoj problem nadležnom muftiluku kako bi se i Islamska zajednica.” (Ahmed. s. od svoga babe Umera. r.s. dž. zatim ostalim odgovornim u školi i da se boriš za svoje pravo zajedno sa ostalim muslimanima koji se suočavaju s tim problemom. protiv tog zla se boriti i raditi na osvješćivanju ljudi o tom zlu. Ibn Umer prenosi hadis.v. uključila u borbu za prava svojih članova. onoga ko ga pije. preko svojih institucija.Fetve i savjet Stranica 51 od 154 Poslanik. Allahov. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno ulaziti u trgovinsko partnerstvo s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju kojom se bave kupile na nedozvoljen način? Odgovor: Imajući u vidu da čovjek neće odgovarati za tuđi grijeh.a. najbolje zna. ukoliko je ostavitelj umro kao musliman.š. sve one koji imaju bilo kakvog kontakta s alkoholom prokleo. naše tzv.a. ♠ Pitanje: Kakav je šerijatski stav u vezi sa nasljeđivanjem imovine koja je stečena na zabranjen (haram) način? Odgovor: Grijeh zbog sticanja imovine na haram način ne prenosi se tako stečenom imovinom nego se piše u loša djela osobe koja je imetak na haram način stekla. s tim da vodiš računa da to bude u najmanjoj mogućoj mjeri. Musned. da je Allahov Poslanik. Ako ne nađeš razumijevanje i ne mogneš drugačije završiti školu nego da tokom obavljanja prakse prodaješ alkohol. te ih tjeraju. zakon je da se čovjek. oni ih na to ne bi prisiljavali. ukoliko vam je poznato čije je pravo vaš ostavitelj uzurpirao. U svakom slučaju. onoliko koliko smatrate da je ostavitelj na haram način zaradio. kome se pravi.š. Kada bi poštovali prava drugih da alkohol mrze. Problem je veći što kod nas oni koji cijene i poštuju alkohol ne poštuju prava drugih da alkohol mrze. Uz sve to. preporučio bih vam da. ako želi postići svoje pravo. smatram da bi vam bilo pokuđeno (mekruh) sklapati ortakluk s osobama koje su svoje oruđe za proizvodnju stekle na nedozvoljen način. od naslijeđenog imetka podijelite sadaku. zapostavljajući tako one koje su to stekle na halal način. Otuda se i muslimani koji žive u takvom društvu suočavaju sa problemom alkohola čak i kada ga ne konzumiraju. Isto tako.s.) Na osnovu prethodno rečenog jasno je da se musliman mora distancirati od alkohola. Molim Allaha. prokleo: alkohol. iz te imovine se vraćaju eventualni dugovi ostavitelja. a smrt ga u tome omela. nema smetnje. bilo bi normalno da ti uživaš to pravo i da tokom prakse prodaješ bezalkoholna pića. ko ga nosi i kome se nosi i onoga ko pare zarađene na alkoholu troši. da dolaze u kontakt s alkoholom itd. plaća sve što je potrebno za ukop i obavlja hadž ukoliko je ostavitelj bio obavezan i imao namjeru da na hadž ide. mora za njega izboriti.a. a Allah. Nažalost. Uz to.v. nadam se da nije grijeh ulaziti u partnerstvo s takvim osobama. da te pomogne. br. ko ga kupuje. 5458. preporučio bih vam da tražite ortaka među osobama koje su imetak stekle na halal način. dž. nema smetnje da vi tu imovinu naslijedite.

”El-Fadail”. treba pokušati podstaći je da se pokaje i tek nakon toga dati odgovarajuću preporuku u pogledu razvoda. Pitanje: Slušao sam neke naše muslimanske zvaničnike kako se kritički osvrću na one koji se bore protiv novotarija u vjeri. Kod konkretnih slučajeva.a. Naređeno mu je da se na tim blagodatima zahvaljuje Blagodarcu i da blagodati koristiti u skladu s Njegovim općim odredbama i zakonima. s. što više općekorisnih noviteta . novotarije (bid‘ati) su noviteti u domenu: a) vjerovanja (akideta). a Allah. Što se dunjaluka tiče. blagodati.. lažne informacije itd.. Ukoliko jeste.? Odgovor: Naša braća i sestre u islamu koji na takav način razmišljaju o novotarijama (bid‘atima) i novotarije tako shvataju. škole su novotarija a ipak ih i oni pohađaju itd. čovjeku je naređeno da uči. u cilju da‘vetskog djelovanja.š. Sahihu Muslim. Treba još naglasiti da je sa nemuslimanom dozvoljeno trgovati pod određenim uslovima. Međutim.v. imaju totalno pogrešnu percepciju o tom pitanju. uslov da se radi o dozvoljenoj (halal) trgovini. riječi upućene ashabima: ”Vi bolje (od mene) poznajete vaš dunjalučki posao. iz mnogih hadisa možemo razumjeti da osoba kada izostavlja namaz može tim postupkom izići iz islama. kao što je npr.) i Poslanikove. br. na bilo koji način. treba procijeniti da li je bolje od te osobe kupovati kako bi na nju pozitivno djelovali da se popravi ili je pak bolje bojkotirati je.. 148. ♠ Pitanje: Može li žena u vrijeme džume obavljati određene poslove? Kakav je stav šerijata u vezi s tim? Odgovor: Žena u vrijeme džume može normalno obavljati sve svoje poslove s obzirom da nije obavezna klanjati džumu-namaz. Za dunjalučke poslove i dunjalučka dobra važi kur‘ansko pravilo: ”.” (El-Bekare. govoreći da takvi pretjeruju jer i sahat je novotarija a svi ga oni nose. pa makar činio i velike grijehe. Sve dok muslimana smatramo muslimanom možemo s njim trgovati. 2363. dž. Naime.š. s tim što mora voditi računa da podne-namaz klanja u namaskom vremenu. treba ustanoviti tačno da li je dotična osoba izišla iz islama. a sa osobom koja je postala murted nije dozvoljeno trgovati.i takmičite se u dobrim djelima. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti s mužem koji se ne pridržava propisa islama? Odgovor: Ženi muslimanki dozvoljeno je živjeti u braku s mužem muslimanom sve dok je ovaj u okrilju islama. a ne u pogledu dunjalučkih poslova. dakle postane murted njegova žena muslimanka mora se od njega razvesti ukoliko se on na vrijeme ne pokaje i tako vrati u islam. Ukoliko pak muž. kako bi je ponukali da se izmijeni u pozitivnom pravcu. b) obredoslovlja (ibadeta) i c) dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama). što više inovacija čovjek napravi. iziđe iz islama. S obzirom da kod nas ne postoji institucija koja bi utvrdila status te osobe.” (Muslim.Fetve i savjet Stranica 52 od 154 islama. dž.s. dok sa odmetnikom od islama (murtedom) nije uopće dozvoljeno.) Prema tome. čita i da tako upoznaje Allahove.. smatrat ćemo da je u islamu sve dok ne počini nešto i ustraje na tome u što nema sumnje da je nevjerstvo.. Naime. najbolje zna. golišave slike. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno raditi reklame firmama koje prodaju meso koje nije zaklano na šerijatski način? Odgovor: Ne vidim smetnje da te reklame radiš ukoliko one ne sadrže nešto što je islamom zabranjeno: npr.

(Vidi: Bejheki. s obzirom da je Poslanik. podučio je svoje sljedbenike da se na zemaljskoj kugli nalaze tri mubareć (sveta) mjesta. koje je On za robove svoje stvorio.v.” (Vidi: Muslim. Novotarijama u vjerovanju (akidetu) smatraju se i sva praznovjerja kao što je vjerovanje u loše predznake.)) Novotarija je smatranje nekog mjesta posebno vrijednim koje Allah. ”El-Mesadžid ve mevadi‘us-salati”. podučio ashabe da tespihaju. poslanike. Novotarija je dodavanje ili oduzimanje nekih obreda u hadžu s obzirom da je Poslanik.) tako odredio.a. s. Allah. što više patenata. dakle za što sa sigurnošću ne možemo tvrditi da su kerameti itd. Sahihu Muslim.” (El-Ea‘raf. Sahihul-Buhari. hadis od Džabira. Sudnji dan. ”El-Hadždž”. niti su to radili njegovi ashabi.a. knjige. Dakle. i ukusna jela?” Reci: ”Ona su za vjernike na ovom svijetu. Ako bi neko uveo nove pokrete u namazu to bi bila novotarija. s. br. (Vidi: Muslim.) Naprimjer. kada se govori o novotarijama. Njegove meleke. ”Kitabul-ezan”. s. br.v. vjerovanje da je određeno kamenje sveto. Poslanik.a. određenje itd. čovjek nije Zakonodavac da bi određevao koje je mjesto sveto ili koje je vrijeme sveto.s.š.v. Novotarija je vjerovanje da je neko kamenje sveto. čini novotariju u vjerovanju.š. a onda prisutnima.s. više sevaba postiže. način na koji se taj ibadet čini. Ti . dž. 1297. strogo naredio da klanjamo onako kako on klanja. s. s.š. 631.š.a. a) U novotarije u domenu vjerovanja (akideta) ubraja se svako vjerovanje koje je drugačije od vjerovanja Poslanika. To sve smatra se novotarijom.s. koji će olakšati život.Fetve i savjet Stranica 53 od 154 ponudi. drugačije od vjerovanja Poslanikovog. ljudi su ih proglasili svetim. dž. dž.š. onaj ko vjeruje u Allaha.š.š. dž. 32. nije posebno vrijednim učinio. Novotarija (bid‘at) je posjećivanje takvog mjesta s ciljem postizanja berićeta. svetost mjesta i vremena određuje samo Allah. dž. da je neka voda sveta itd.v. ali je novotarija tespihanje džematile (zajednički) s obzirom da Poslanik.) Dakle. vjerovanje u razne legende koje do nas nisu prenesene vjerodostojnim lancem prenosilaca.v. mjesta na kojima učinjeno dobro djelo ima svoju veću vrijednost. br. da umrli mogu pomoći živima.s. ne misli se na inovacije i novitete u dunjalučkim poslovima nego se misli na novotarije u: a) vjerovanju (akidetu). 1864. Sahihu Muslim. tj.s.” (Vidi: Buhari. Dokaz da su to mubareć mjesta je i hadis u kom Poslanik. Sunen. Rekao je: ”Ne poduzima se putovanje osim radi posjete triju džamija: El-Mesdžidul-harama. kaže da namaz u El-Mesdžidulharamu vrijedi (za njega se sevapa dobije) kao za stotinu hiljada namaza. pronađe.) Zašto su ova mjesta mubareć? Zato što je Zakonodavac (Allah. ”El-Hadždž”. dž. Te dunjalučke blagodati musliman ne smije zapostaviti.s. Inovacije su izuzetno pohvalne i smatraju se ibadetom ukoliko se čine radi Allahova.a. zadovoljstva. odredio je sveta mjesta. Sahihul-Buhari. ove moje džamije i Mesdžidul-aksa. Npr. namaz u Poslanikovoj džamiji vrijedi koliko hiljadu namaza.v. s. pod uslovom da to čini radi zadovoljstva svoga Gospodara i u skladu s Allahovim. a namaz u El-Mesdžidu-l-aksa kao pet stotina namaza. kaže: ”Reci: ”Ko je zabranio Allahove ukrase.v. br. Allah.) Novotarija je uvođenje nekih novih namaza ili određivanje (specificiranje) nekih novih (posebnih) vremena u kojima se takvi namazi klanjaju. nije novotarija tespihanje poslije namaza jer je Poslanik. Njih su ljudi izmislili. r.š. 595. to nije nikada radio.s.a.) Sva ostala dovišta i svetišta su novotarije.v. ako bi neko skratio četvororekatni namaz na tri rekata ili ga povećao na pet rekata. a preko njih i svim budućim generacijama naredio: ”Uzmite od mene propise hadža.a. zakonima. b) obredoslovlju (ibadetu) i c) dozvoljenom i zabranjenom (halalu i haramu).a. to bi bila novotarija. zbog toga što vrstu ibadeta.a. s. obavio hadž pokazavši praktično kako se hadž obavlja. dž. s. na onom svijetu su samo za njih. (Vidi: Buhari. i prvih generacija koje su ga vjerno slijedile. b) U novotarije u domenu obredoslovlja (ibadeta) ubraja se svako dodavanje namazu ili oduzimanje.s. dž.

onda samo sa jednom. A ako strahujete da nećete pravedni biti.ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnoti. nisu novotarije (bid‘ati) o kojima govore hadisi Poslanikovi. dž. liječenja i ostalih nužnih potreba. kao što je poznato...a. 2133. s obzirom da čovjek nije u stanju to ispoštovati. dž. O tome govori ajet: ”Vi ne možete potpuno pravedno (jednako) postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli. s. Te obaveze su. sunneta i nafila koje je Poslanik.š.” (En-Nisa. s. tada mu je zabranjeno da se ženi. kao posebnih i svetih smatra se novotarijom itd. ono što je dužan pružiti jednoj ženi muž je dužan ravnomjerno pružiti i ostalima. odredio je koja vremena su sveta.) Onaj ko ne bude pravedan prema svojim suprugama griješan je i snosit će posljedice tog grijeha na ahiretu. 3. stana.s.a. čini novotariju. Novotarija je klanjanje nekih posebnih namaza u posebna vremena. On u časnom Kur‘anu kaže: ”Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni. dž.v.” (En-Nisa.” (Ebu Davud.š. sa po tri i sa po četiri. Pravda se mora ostvariti u svim obavezama koje muž ima prema ženi. odjeće. odgovor je negativan. ljubav prema jednoj ne smije dovesti do zapostavljanja druge tako da se ne udovolji njenim intimnim potrebama. Uzvišeni Allah. ♠ Pitanje: Pod kojim uslovima muškarac može da ženi više žena i da li mora dobiti dozvolu od prve žene da bi oženio drugu itd? Odgovor: Uzvišeni Allah. te ravnomjerno raspoređivanje boravka kod svake supruge uz udovoljavanje intimnih potreba svake od supruga. toga sačuva. Sunnet je da pri putovanju baci kocku i povede sa sobom onu suprugu koju je kocka odredila. br. i koje riječ novotarija (bid‘at) podrazumjeva u svom terminološkom značenju.) Što se pak tiče pitanja da li muž mora pitati ženu za dozvolu. da nas sačuva novotarija (bid‘ata) i da nam dā da otkrijemo što više Njegovih blagodati i iskoristimo ih za dobrobit ljudi na dunjaluku.š.a. c) U novotarije u domenu dozvoljenog i zabranjenog (halala i harama) ubraja se zabranjivanje onoga što je dozvoljeno i dozvoljavanje onoga što je zabranjeno.š.š. Što se tiče osjećaja podjednake ljubavi prema suprugama i intimnog odnosa tu ravnopravnost nije obavezna.. 129.” (En-Nisa.s. da nas Allah. Molim Allaha.s. Amin. Iz prethodnog razumijemo da nošenje sahata. 129.. Ukoliko muškarac može ispuniti svoja prava samo prema jednoj. onda ne smije ženiti drugu i tako dalje. pa je npr. osim ako se žena odrekne svoga prava. s. dž. odredio je da muškarac može u isto vrijeme imati do četiri žene. Žena ima pravo da pri sklapanju braka postavi uslov da se njen muž na nju ne ženi . kada dođe na Sudnji dan biće nakrivljen na jednu stranu. jasno dozvolio. kao uvjet za ženidbu više od jedne žene postavio je pravdu.”Kitabun-nikah”.v. Isto tako Allah. a koje Poslanik.š.š. od strane ljudi. dž.Fetve i savjet Stranica 54 od 154 ljudi su sebe stavili u poziciju Zakonodavca. u drugom dijelu prethodnog ajeta kaže: ”. Ukoliko neće moći ispuniti svoje obaveze prema supruzi.) Međutim. učinio noć Lejletul-kadr vrednijom od hiljadu mjeseci. Poslanik. nije prakticirao niti nas je na njih uputio. Isto tako. sa po dvije. Dakle. onda se ženite ženama koje su vam dopuštene. Dakle. ukoliko bi čovjek pored farza.v.v. Allah. rekao je: ”Ko imadne dvije žene pa prema jednoj bude naklonjen. s.. dž.s. da nam pomogne da pravilno shvatimo Njegovu vjeru koju nam je On upotpunio.. Sunen. Određivanje nekih noći ili vremena. pohađanje škole ili odlazak na Mjesec itd.) U navedenom ajetu.a. klanjao uveo neke nove namaze sa nekim novim sadržajima i odredio za njih posebna vremena koja Zakonodavac nije odredio sve to bilo bi novotarija (bida‘at). Dakle ukoliko neko zabrani ono što nam je Allah. materijalne prirode: obezbjeđivanje odgovarajuće ishrane. dž. ukoliko neko dozvoli nešto što je On jasno zabranio.

Međutim. antiislamski raspoloženo. jedino vrijeme može izliječiti. Oni koji. smatram da je bolje taj korak ne poduzimati. naglasiti da je pogrešno analogizirati hajz i nifas sa džunuplukom imajući u vidu razlike među njima. muslimane i sve ono što nije po njihovu ćeifu teško se mogu preko noće preobratiti u tolerantne ljude. pak. s. porodice pa i šire zajednice koje su odgojene da mrze islam. zabranjuje da uči Kur‘an. Ako će se brak koji funkcioniše srušiti uspostavljanjem novog braka. nedemokratsko i. dakle da generacije odgojene u totalitarizmu i jednoumlju odu sa ovoga svijeta. dok je u hajzu i nifasu. No. El-Muvetta. eventualno. 1/158. s obzirom da mushaf nije dozvoljeno dodirivati bez abdesta. . Što se. zbog potrebe obrazovanja na fakultetu? Odgovor: Prije svega smatram da muslimani trebaju da se bore za svoja prava i njihovo poštivanje u društvu u kome žive. s obzirom da u našem društvu ima veliki broj hudovica kojima je potrebno da se udaju. ♠ Pitanje: Da li žena može tokom hajza učiti Kur‘an i treba li uzeti abdest ako ga uči u tom stanju? Odgovor: Islamska ulema nema jedinstven stav u vezi s tim. dužni smo boriti se za svoja prava svim dozvoljenim sredstvima. u tom slučaju ne znam da postoji dokaz koji to naređuje. Ajjaš od Hidžazlija. prakticiranje vjere i kulture temeljno ljudsko pravo i nošenje nikaba spada u temeljna ljudska prava. čini mi se. u demokrate koji pored sebe mogu podnositi druge koji drugačije razmišljaju i drugačiji život žive. muž nije dužan pitati ženu za dozvolu da oženi drugu s obzirom da je to njegovo pravo. najbolje zna. bez obzira na to. S obzirom da je po međunarodnim konvencijama. dakle koji diskriminiraju druge na vjerskoj i kulturnoj osnovi.) Pomenuto mišljenje je preferirajuće zbog činjenice da ne postoji eksplicitan šerijatski tekst koji ženi. dž. Taj problem. uglavnom. ”En-nidau lis-salati” br. koje je potpisala i Bosna i Hercegovina. Dakle. 468. Treba. Oni koji mogu ispuniti sve uslove preporučio bih višeženstvo. ja bih preporučio svima koji žele da imaju više žena da obezbijede uslove kako sa novom ženidbom ne bi razrušili prethodni brak i unesrećili ženu i djecu iz braka koji funkcioniše.a.Fetve i savjet Stranica 55 od 154 i ukoliko on prekrši taj uslov ona dobija pravo na razvod braka. a skidati ga. imajući u vidu veliku potrebu za tim.v. a nemaju za koga. Albani je ovaj hadis ocijenio kao vjerodostojan. s tim da ne dodiruje mushaf golom rukom. a kada on prenosi hadis od njih tada je to predanje slabo. dakle kulture i nas Bošnjaka koji sebe smatramo muslimanima. ♠ Pitanje: Da li je dozvoljeno nositi nikab. s obzirom da ga prenosi Ismail b. Hadis koji kaže da osoba u stanju hajza i dženabeta ne uči ništa iz Kur‘ana je slab (daif). također. a Allah.š. Preferirajuće mišljenje kaže da nema smetnje da žena uči Kur‘an za vrijeme hajza i nifasa. Pojedinci. recimo.s. Znam da muslimake u našem društvu imaju problema u tom pogledu jer je naše društvo netolerantno. I na kraju. posebno bih skrenuo pažnju da nije dozvoljeno imati više žena ako se nije u stanju svima dati njihovo pravo i ako se nije u stanju prema njima postupati jednako. napisao je pismo Jemencima u kom je između ostalog stajalo da Mushaf može dodirivati samo čista osoba (dakle pod abdestom). Vidi Irvaul-galil. Nikab je sastavni dio islamske vjere i islamske kulture. sprečavaju nošenje nikaba ili na bilo koji način diskriminiraju žene koje nose nikab krše međunarodne konvencije koje je naša država potpisala. Vjerovjesnik. (Hadis bilježi Malik. tiče potrebe uzimanja abdesta. Vlasti koje sprovode zakon dužne su spriječiti one koji taj zakon krše.

kako bi on ispravio svoju grešku.a. zatim kroz međunarodna udruženja kao što je Helsinški komitet za zaštitu ljudskih prava i Amnesty International itd. Od Aiše. bez rasipništva i pretjerivanja. ”Et-Tahare. r. da joj muž Ebu Sufjan (koji je inače bio bogat čovjek) ne daje onoliko koliko je potrebno njoj i djeci. nikab nije stroga dužnost (farz). Sunen. a posebno kroz udruženja žena muslimanki kojih u našoj zemlji ima nekoliko. Mislim da bi u tvom slučaju najveći vid dobročinstva prema majci bio da joj lijepim odnosom pokažeš ljepote islama i pomogneš joj da se vrati Allahovoj. možeš ići na fakultet pokrivena mahramom. nego sunnet. a nositi ga u drugim prilikama smatram da za to nema smetnje. dž. da te u tome pomogne i dā ti strpljenja da u tome ustraješ. Da li sam pogriješila? Odgovor: Da. s tim što majka u tom pogledu ima prednost u odnosu na babu) podrazumijeva se briga o roditeljima u granicama mogućnosti.š.š. njen identitet prethodno je utvrđen na način koji nije vrijeđao njene vjerničke osjećaje. ♠ Pitanje: Šta se podrazumijeva pod dobročinstvom majci koja je Allahov. prenosi se da se Hind bint Utbe. Što se tiče samog pitanja da li možeš skinuti nikab kada ideš na fakultet.) Uz prethodno rečeno. neprijatelj i mrzi islam? Odgovor: Pod dobročinstvom roditeljima (pa prema tome i prema majci.v. Nisam odmah izišla nego sam sačekala muža da završi s namazom. br. dž. ”El-Akdije”. dž. pokornost njima u svemu što nije grijeh. 1714. br.Fetve i savjet Stranica 56 od 154 Preporučio bih da vaše probleme ističete i za njih se borite kroz institucije islamske zajednice. rekao je: ”Ja ne dozvoljavam džamiju ženi dok je u hajzu i osobi dok je u stanju dženabeta. pogrešila si. Dakle.” Učinite istigafar Allahu. rekavši joj: ”Uzmi od njegova imetka u granicama normalnog koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. Trebalo je da odmah izađeš iz džamije s obzirom da ženi dok je u hajzu i nifasu nije dozvoljen boravak u džamiji.a.a.š. Sahihu Muslim. bez njegova znanja. Znam da se muslimanke koje nose nikab mogu normalno školovati na visokoškolskim institucijama u nemuslimanskim zemljama u kojima se poštuju ljudska prava. s. Poslanik. jedna sestra iz Sjedinjenih Američkih Država odbranila je svoju doktorsku tezu pred komisijom koja od nje nije zahtjevala da skine nikab.) ♠ Pitanje: Moj suprug mi ne obezbjeđuje osnovne potrebe za život.s. u vrijeme kad sam tamo studirao.š.s. 232. ili kada nije u stanju poslušati ih zbog toga što roditelji očito griješe.v. Naravno. Posebno ti . dž. Molim Allaha. s. i zatražite oprost za grešku koju ste počinili. onoliko koliko joj je potrebno za nju i djecu. najbolje zna. (Ebu Davud. Da li mi je dozvoljeno od njega uzimati novac bez njegova znanja? Odgovor: Ukoliko muž ne obezbjeđuje ženi (koja mu nije odbila poslušnost) i maloljetnoj djeci osnovne potrebe za život njoj je dozvoljeno da u normalnim granicama. r. Alejhisselam joj je odobrio da sebi uzme iz njegova imetka. požalila Allahovom Poslaniku. preporučio bih ti da pokušaš na njega lično djelovati ili preko osoba od kojih on prima savjet. uzme iz njegova imetka.š. imajući u vidu da. po preferirajućem mišljenju. i neuzvraćanje roditeljima ni sa ”uh” kada dijete nije zadovoljno s njima. a Allah.” (Muslim. bez njegova znanja.a. ♠ Pitanje: Osjetila sam početak mjesečnice (hajza) dok sam bila u džamiji. a nikab nositi u drugim prilikama. dž. Na Velškom univerzitetu u Velikoj Britaniji. kroz udruženja muslimana. vjeri i umre kao muslimanka.

punica pred svojim zetom. treba da vodi računa i ne uznemirava drugu stranu. uglavnom. mužem svoje kćerke ne mora pokrivati kosu jer on je njoj mahrem po tazbinstvu.š. pomoć. To svijet sve više i više osjeća. Protiv pušenja se u svijetu vodi velika kampanja. b) medicina je dokazala da je to nezdravo. c) postoji veća mogućnost da žena padne i da se povrijedi. dž. jer kako duhan pušaču miriše isto tako. prije nekoliko dana ponovo se vratio cigaretama. imajući u vidu da u šerijatu postoje osnove za borbu protiv tog zla. a naročito prema djeci koja su više osjetljiva. Dakle. može se s njim rukovati itd. npr.š. Kada sam saznao da muškarci ne smiju nositi zlato prestao sam ga nositi.š. jer u najmanju ruku to bi se moglo tretirati pokuđenim (mekruhom) imajući u vidu sljedeće činjenice: a) to je vid prevare s obzirom da se žena predstavlja višom nego što jeste. Kada sam to učinila. Nadat se da će on. kao nepušaču teško biti u njegovoj blizini. onda barem da vodi računa da svoju porodicu duhanom ne uznemirava. jer ezijetiti nekoga je grijeh i čovjek nema na to pravo. dž. Međutim. Međutim. ♠ Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno nositi obuću sa visokom petom? Odgovor: Preporučio bih sestrama da nose obuću čija peta nije previsoka. ♠ Pitanje: Dobio sam zlatni prsten na poklon. duhanski dim nepušaču zaudara. tj. kada majka . ukoliko primijeti da je njen zet od onih za koje Kur‘an kaže da imaju bolesno srce.Fetve i savjet Stranica 57 od 154 skrećem pažnju da ne uzimaš više od onoga što zadovoljava osnovne potrebe. Ukoliko jedno od supružnika puši. Da li da još saburim ili da se razvedem? Odgovor: Nema sumnje da su cigarete veliko zlo. Sada sam u dilemi šta da uradim s tim prstenom? Odgovor: Preporučio bih ti da ga udijeliš kao sadaku nekome ko će ga iskoristiti u ono što je dozvoljeno (halal). Amin. Neki dan sud u američkoj državi Kaliforniji presudio je da duhanska industrija plati pušačima nešto više od sto četrdeset milijardi dolara odštete. Onima koji ne mogu savladati šejtana i prestati pušiti savjetujem da svojim pušenjem ne ugrožavaju i ne uznemiravaju druge. Meni to puno smeta i zatražila sam od njega razvod braka. d) hadisi o tome govore u negativnom smislu. uz Allahovu. ♠ Pitanje: Da li punica mora pred mužem svoje kćerke pokrivati kosu? Odgovor: Ne. ♠ Pitanje: Da li se gubi abdest ako se rukama dodirne nečistoća. Posebno treba biti pažljiv prema svojim ukućanima. ali bih ti preporučio da se strpiš koliko možeš s ciljem da sačuvaš brak. Vašem suprugu preporučujem da se prođe pušenja. ♠ Pitanje: Nekoliko mjeseci po stupanju u brak moj muž je počeo pušiti. a zatim uz tvoju lijepu riječ i podršku prevazići trenutnu krizu i prestati pušiti. ona se pred njim ne mora pokrivati. dž. a ako to nije u stanju. tada će se prema njemu odnositi kao prema osobi koja joj nije mahrem. on se zakleo da više neće pušiti. a Allah. da vam pomogne da taj problem prevaziđete. najbolje zna. Nadam se da će se i kod nas kampanja protiv pušenja povećati i da će toj kampanji poseban doprinos dati muslimani. Ja znam da je tebi. Molim Allaha.

negoli po tijelu. 5201) Prekidanje razgovora sa suprugom ne smije biti duže od tri dana. pa ih i udarite. ako se u našoj blizini neko nalazi i tada ćemo učiti naglas. Prenosi se da je navedenu mjeru primijenio i Poslanik. (Vidi: Sahihu Muslim.neće sa ženom spavati u bračnoj postelji. br.v. Međutim.Fetve i savjet presvlači dijete? Stranica 58 od 154 Odgovor: Ne. dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. a onda se od njih u postelji rastavite. to je čak ispravnije. Da bi ostvario svoj cilj . jasno zabranio da se bilo ko udara sa više od deset bičeva. u osnovi. 2328) ♠ Pitanje: Da li muslimani mogu učestvovati u Abrahamovom pokretu? Odgovor: Smatram da muslimani ne mogu biti uključeni u aktivnosti tog pokreta.a.. br.” (En-Nisa. a jednog pomiritelja iz njezine porodice. treba pokušati arbitražom koja je preporučena Kur‘anom: ”A ako se bojite razdora između njih dvoje. 6850) Ukoliko od udaranja nema koristi.a. koji je nama najbolji i najljepši uzor nije. tako da to udaranje. s. (Sahihu-l-Buhari.s. to udaranje mora biti u okvirima spomenutih uslova. npr. kazni.s.a. osim ukoliko se radi o precizno određenoj Allahovoj. da ne vodi računa o čistoći svoga tijela. br. br. da troši bez dozvole ili rasipa muževu imovinu itd.s. vi posavjetujte. ”Kitabu-l-edeb”. Međutim. r. 34) Dakle.š. mužu je. Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!. Savjetujem svakom muslimanu da ne pribjegava toj mjeri. osim kada nema drugog izlaza. Sunen. nikada udario nijednu od svojih žena. da izlazi iz kuće bez dozvole. Lijepom riječju muž će ukazati ženi na njene propuste i obaveze. Hanefije kažu da udaranje ne smije biti više od deset bičeva jer je Poslanik. onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove. niti po drugim osjetljivim mjestima i ne smije ostaviti bilo kakvih tragova po tijelu. ustvari. kad vam postanu neposlušne. uzvišen i velik!” (En-Nisa. tada muž primjenjuje sljedeću odgojnu mjeru . s.” (Ebu Davud. 4910) Kao treću odgojnu mjeru Kur‘an dopušta mužu da ženu i udari.v. Dakle. 35) Dakle. Ukoliko od toga nema koristi.s. kako navodi Buharija od Enesa. Jer. dozvoljeno da udari ženu. čak i kada se radi o pozitivnom djelovanju. dž. O tome Kur‘an kaže: ”A one čije se neposlušnosti pribojavate. sa svojim suprugama nije spavao u bračnoj postelji mjesec dana. samo što treba voditi računa da ne uznemiravamo one koji su u našoj blizini. prije odluke na razvod. te. s. tada se. ”Kitabu-l-hudud”.v. ”Kitabun-nikah”. taj pokret je ideja iza koje stoje cionisti koji koriste kršćane u borbi protiv islama i muslimana. rekao: ”Nije dozvoljeno muslimanu da prestane komunicirati sa svojim bratom duže od tri dana. to udaranje ne smije biti u lice. s. zaista. Potrebno je samo da poslije pranja djeteta operete dobro ruke sapunom i tako eventualnu nečistoću koja se zakačila za ruke ili ispod noktiju uklonite. s obzirom da je Poslanik. Ako oni žele izmirenje. ♠ Pitanje: Može li čovjek koji sam klanja učiti naglas u namazima u kojima imam uči naglas? Odgovor: Da.a. više je udaranje po duši i osjećajima. ali ne toliko glasno da bismo ga uznemiravali. da bez razloga izbjegava bračnu postelju. Pitanje: Da li je po šerijatu dozvoljeno mužu udariti ženu? Odgovor: Muž ima pravo da odgojno djeluje na svoju suprugu ukoliko mu iskaže neposlušnost u onome što je obavezna šerijatom. (Sahihu-l-Buhari. Neka svako ima na umu da Poslanik..v. kako kaže Aiša. ”Kitabu-l-fadail”.a. onda im zulum ne činite! Allah je. kao prva odgojna mjera u ajetu je spomenut savjet.

uz grupe židova. Preporuka tog skupa je i izgradnja zajedničke bogomolje za vjere (židovsku. Potvrđujući svoje namjere. kršćansku i islamsku) na Sinaju. poslanike. Međutim. katedrali St. u Parizu. nakon što su židovi uspjeli da kršćanstvo odvoje od njegove vjere (akideta). uključujući behaije. na način i vrijeme kako su to zamislili. Knjiga ”Upute za uspostavljanje dijaloga . U radu tog skupa učestvovalo je nekoliko nacija koje pripadaju islamu. i slobodne vjernike i na obavljanje zajedničke molitve ”Sveti duh”. Na njoj se nalazi amblem Ujedinjenih nacija. Također. pravcima i suvremenim partijama kaže se: ”Ovu agitaciju su otpočeli kršćani početkom ovog (dvadesetog) gregorijanskog stoljeća. budista. internacionalizam. Ponekad se krije i djeluje pod firmom međureligijskog dijaloga tvrdeći da postoje tačke doticanja između islama i kršćanstva. poštivanje Merjeme. te pokušaj uklanjanja akaidskih (vjerskih) razlika između islama i kršćanstva. obavljena je zajednička molitva u kojoj su učestvovali neki koji sebe nazivaju muslimanima. Da je Abrahamov pokret iskren u svom nastojanju za zbližavanjem. majke Isaa. približavanje između kršćanstva i islama. behaizmu i vjerama Crvenih kmera. koji negira trojstvo.) u kojoj je objelodanjena ta želja. Džon u Njujorku 1984. itd. osnivanje udruženja Ujedinjenih vjernika koje je i osnovano u aprilu iste godine pod izgovorom presijecanja puta monoteističkim grupama čiji se glas.s. Ovaj pokret ima svoju zastavu i amblem. Iste godine u manastiru Svete Katarine na Sinaju održan je još jedan skup koji su finansirale cionističke organizacije iz Amerike i Izraela.Fetve i savjet Stranica 59 od 154 pokret se služi privlačnim parolama kao što su: zbližavanje među religijama. budizmu. god. Sekretarijat je objavio knjigu (1970 god. predlaže: osnivanje kluba za vjerničku omladinu koji je i osnovan 1987 godine. bili bi korektni pa bi rekli: hajde da tragamo za Istinom i da slijedimo ono što je Istina. vraćanje vjeri Ibrahima. Na kraju. masone. kršćanstvu. da bi je (kasnije) podržao svjetski cionistički pokret kroz održavanje mnogobrojnih kongresa pod parolom približavanja između islama i kršćanstva: kongresi u Bejrutu 1953. kršćana i drugih. bude praznik za sve vjere. Sekretarijat nekršćana u Vatikanu je najagilniji u propagiranju poziva u Ibrahimovu vjeru. itd. O tom pokretu u Enciklopediji o vjerama. Oni pozivaju da se kršćani i muslimani okupe oko tačaka oko kojih se slažu. god. To je ponovio i na velikom skupu u Kazablanci u Maroku. a da se razlike odbace. kao što je vjerovanje u Boga. između ostalog. Taj skup dao je preporuke u kojima se. koristeći narodni pritisak (narodnu diplomaciju). god. oktobar. a napisao ju je Sekretarijat katoličke crkve za odnose sa muslimanima u saradnji sa Nacionalnim institutom za vjeronauku. preporučili su izradu unutarnjih statuta koji nastoje prevazići razlike među vjerama. meleke. oni su pozvali na jednakost među vjerama. To je isti cilj koji je potvrdio papa Jovan Pavle II u susretu sa sljedbenicima svoje crkve u Ankari u Turskoj. u augustu 1985. Njih interesuje da muslimane odvoje od islamskih učenja. a Sekretarijat je pod direktnim utjecajem svjetskog cionističkog pokreta. a. njih ne interesuje Istina. Najistaknutija izdanja zagovornika ove ideje je knjiga: ”Mi smo svi sinovi Ibrahimovi”. Aleksandriji 1954. duga i znak pobjede. predložili su da 27. kao i prvi januar. da ih tako izvedu iz islama. dan papinske molitve. Na tom sastanku otkriveni su istinski ciljevi ove podle agitacije koji se mogu sažeti u sljedećem: nužnost korištenja spomenute propagande u korist procesa mira i zaustavljanja rata između muslimana i Izraela. Ova knjiga štampana je 1985. 27. visoko čuje u Evropi i Americi. a. judaizmu. Svakom svjesnom muslimanu jasno je da se radi o mukloj podvali. budući svijet. budiste.s. Uz to. oktobra 1986. tvrdeći da to čine s ciljem suprotstavljanja ateizmu i materijalizmu. To znači da bi muslimani trebalo da odbace mnoga vjerovanja bez kojih se ne može biti pripadnikom islama.

a. ne praveći razliku. a to je traženje istine na osnovu naučnih dokaza. a i svakodnevnica nam to govori.Fetve i savjet Stranica 60 od 154 između kršćana i muslimana” štampana je u Vatikanu 1970. islam i druge vjere mimo njih samo različiti nazivnici i drugačija imena. 85) (Enciklopedija o vjerama. najodanije svojoj zajednici i neka oni u javnim debatama razmatraju sva pitanja i probelme.š. god. To je. s. samo taj dijalog mora poći od činjenice da se traga za istinom. kršćana i ostalih vjera da međureligijski dijalog postave na ispravne osnove.s. Neka svaka zajednica ponudi svoje najučenije ljude. obožavanje Mesiha mimo Allaha. Pitanje: Da li je urok istina i kako se čuvati od urokljiva oka? Odgovor: Urok je istina. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. 1/1176-1178. zatim knjiga Mišela Lulunga ”Božija blagodat” i knjiga ”Dvije lojalnosti a jedna želja”. Iziđimo u javnost. Uzvišni Allah kaže: ”Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur‘an slušaju. ”Arapi” štampanoj u januaru 1979. a ne od licemjernog nastupa ”svi smo u pravu” a suprotna vjerovanja imamo. vjera islam kojom je došao Muhammed.a. zatim Maksim Rodson u svojoj knjizi. Poziv jedinstvu vjera na temelju vjere Ibrahima. Oni su sve to smatrali putevima ka Bogu na stepenu mezheba u islamu. na kog je izvršio uticaj britanski svećenik Ishak Tejlor za vrijeme njegova progonstva u Bejrutu 1883. pridruživanje (širk) Allahu. Spomenutoj ideologiji u posljednje vrijeme poziva i francuski filozof Rože Garodi. je poziv istine kojim se želi postići laž i neistina. 51) Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: ”U ovom ajetu je dokaz da je djelovanje i utjecaj oka istina s Allahovom. Isto tako njoj su pozivali i Džemaluddin Afgani i šejh Muhammed Abduhu. je hanifijjetun semha‘ (čista vjera). dž. dok u svojoj suštini sadrži trojstvo. Tilmisani i drugi su dozvoljavali da se čovjek pridržava judaizma i kršćanstva isto kao i islama. a. pa neka se vidi ko ima istinu. izdanje WAMY 1418 H.s. postoji i kod batinija i sufija heretika. na čijoj strani je pravda i nauka. ustvari.. god. Volio bih da tu jasnoću i drugi vide.v. neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Ibn Hud. Za mene kao muslimana stvari su sasvim jasne. Za to postoje dokazi u šerijatu. Što se tiče kršćana.” Rekao je Ibn Tejmijje: ”Ibn Seb‘in. kršćanstvo. pored Allaha. a njihova svrha i cilj se ne mijenjaju i ne razlikuju.) Na kraju. Islam je pozvao na međureligijsi dijalog prije četranest stoljeća.” On isto tako navodi da su visoki tatarski ministri pozivali toj ideji.. Za ovu ideju su se zauzeli Lujis Masinjon i Mišel Hajk u mnogim tekstovima. vi recite: ”Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” (Al-Imran.” (Al-Imran. ko ima dokaz. bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu. god. Njegov akidet je obožavanje samo Allaha Uzvišenog u pogledu Njegova uluhijjeta. nehumano varati puk tako što ćemo govoriti sve su vjere uredu. rububijjeta i lijepih imena i svojstava.” (El-Kalem. Mislim da je licemjerno. Halladž kaže: ”Znaj da su judaizam. pravcima i suvremenim partijama. U Kur‘anu stoji: ”‘Reci: ”O sljedbenici Knjige. Zagovornici ove ideje su behaije.. Šankra kaže: ”Obožavaj boga u bogomolji kojoj hoćeš. judaizmu i nekim grčkim filozofijama. 64) Muslimani ne bježe od miroljubivog dijaloga. odredbom. Neke vjere nisu uredu. Smatra se da se začeci kreda o jedinstvu religija nalaze u indijskoj filozofiji. koji je zvanično primio islam. To se može razumjeti iz njegove poslanice Seviljska deklaracija. u javnu raspravu pa nek se vidi ko je na pravom putu. nepravedno.s. iskroistio bih se prilikom da pozovem vođe muslimana. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo. Vjera Ibrahima. Toj ideji pozivaju i drugi koji su krenuli njihovim stopama u naše vrijeme.” Ova nakaradna ideologija postoji u kršćanstvu. i kleči pred kojim bogom hoćeš. Uzvišeni Allah kaže: ”A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama. Isto tako. kod njih je to samo ime.” (Tefsiru-l- .

Došli su Poslaniku. ptice itd. ♠ Pitanje: Bavim se slikarstvom preko dvadeset godina. 3500) U ovom hadisu objašnjen je način zaštite i liječenja. prevode značenja. a prevođenje značenja Kur‘ana je dozvoljeno.a. Nakon što sam počeo prakticirati islam prestao sam crtati likove (ljudske i životinjske) i nastavio crtati tzv. jer će pogrešnim čitanjem mijenjati značenja. To za razliku od prevođenja. na arapskom jeziku na kom je objavljen. 4/526-530) Muslim u svojoj zbirci bilježi sljedeći hadis: ”Oko je istina.. Potom je dao da se ta voda polije po Sehlu i kofa prevrne. a Allah.” Potom je Poslanik. Dakle. ne s namjerom da stvara . 4/526) Mnogobrojni su hadisi koji tretiraju ovu temu. kao što su ljudi.š. To zbog toga što se time poništavaju mnoga značenja Kur‘ana koja on pruža u svom orginalu.v. 3/1664. Ukoliko. (Vidi: Tefsiru-l-Kur‘an el-Azim. je haram. da nas sačuva od urokljiva oka. jer se prevođenjem. kod nekih je ta pojava izraženija. odnosno kiparstvo.š. Interesuje me da li mi je dozvoljeno crtati pejsaž iz mašte? Odgovor: Da bi crtanje bilo dozvoljeno. Prenosi se da je Amir ibn Rebia prošao pored Sehla ibn Hunejfa dok se on kupao. br. nego je to prijevod značenja Kur‘ana. Zbog toga je islamska ulema zabranila da se crtaju živa bića koja se kreću. dakle da ne pokušava stvarati.s.. dž. U Muslimovom Sahihu jedno poglavlje je naslovljeno ”O zabrani crtanja slike živog bića. Što se. On je rekao: ”Zbog čega da neko ubije svoga brata. životinje. Kada od vas neko zatraži da se okupate. naveo je petnaestak hadisa. bitno je da se čovjek ne pokušava poistovjetiti sa Stvoriteljem. da im se obezbijedi sve što je potrebno za život. 2188) Svaka osoba može biti urokljiva. ustvari. samog učenja Kur‘ana napisanog transkripcijom tiče. (Ibn Madže. s. nije Kur‘an. pa prema tome i turskog. Začudio se kako ima bijelu kožu i rekao da tako bijelu kožu nikada nije vidio. Kada neko vidi kod svoga brata nešto što ga zadivljuje. neživu prirodu. pak. ruke do zglavaka i noge do koljena i unutrašnjost svojih gaća. Međutim. Sunen. Molim Allaha. Doduše. s.” (Sahihu Muslim. dakle. da ne pokušava biti stvaralac. čovjek crta tzv.a. pokušavajući da na platno prenese i na platnu prikaže svu ljepotu koju joj je njen Stvoritelj dao. pak. Kada bi nešto moglo preteći određenje (kader) preteklo bi ga oko. Zaštita i način liječenja od uroka navedeni su u sljedećem hadisu. čovjek će bit nagrađen sukladno njegovim namjerama. br. pejsaže itd. Ibn Kesir. zauzvrat. Da li je takve Kur‘ane dozvoljeno prodavati i da li se učenjem iz takvih Kur‘ana postiže sevap? Odgovor: Pisanje Kur‘ana transkripcijom je zabranjeno (haram). transkripcija Kur‘ana slovima bilo kojeg jezika.s. okupajte se.v. a. neživu prirodu. Neke osobe su čak opasne po druge. Amin! ♠ Pitanje: Neke naše džematlije u Švedskoj prodaju Kur‘ane napisane transkripcijom turskog jezika.) Vajarstvo. zatražio da Amir uzme abdest i opere lice. ustvari. jer je to vid potpomaganja u onome što je grijeh i vid varanja ljudi koji će kupiti tu transkripciju pod firmom da je to Kur‘an. tako da je šerijat predvidio da takve osobe ne izlaze u društvo. jer ono aludira na stvaranje. Ubrzo je Sehl pao u nesvijest. zabranjeno mu ga je čitati.Fetve i savjet Stranica 61 od 154 Kur‘an el-Azim. dž. u svom tefsiru.” (Sahihu Muslim. u cijelosti je zabranjeno. neka prouči dovu. i obavijestili ga. a to. najbolje zna. ”Kitabut-tibbi ve-l-meredi ver-ruka”. moleći za njega berićet. Iz prethodnog razumijemo da je prodavanje Kur‘ana napisanog transkripcijom zabranjeno. To što je neka osoba urokljiva ne znači i da je loša. ukoliko čovjek ne zna pravilno čitati Kur‘an napisan transkripcijom. ”Kitabut-tibb”. a sam prijevod se ne smatra Kur‘anom.

a. u sebi sadrži određene elemente koji nisu dozvoljeni da ih momak i djevojka javno ispoljavaju jedno prema drugome prije sklapanja braka i zbog toga smatram da je ovu riječ pogrešno upotrebljavati kada se govori o upoznavanju momka i djevojke koje je šerijatom preporučeno. ♠ Pitanje: Da li mi je dozvoljeno ašikovati preko Interneta s momokom za kog se mislim udati? Odgovor: Momku i djevojci koji su naumili da se uzmu preporučujem da razgovaraju i dogovore se o svim relevantnim pitanjima s kojima će se u budućnosti. Što se tiče odlaska meleka kad se žena otkrije (primjer Hadidže. Pitanje: Da li žena dok je u kući može nositi tijesnu i providnu odjeću. tvoj brak je šerijatski ispravan. susresti. razvod braka .a. nema smetnje. jer pokrivanje je propisano da bi žena zaštitila svoje stidne djelove tijela od pogleda ljudi kojima nije dozvoljeno da te dijelove njena tijela vide. stvorio. ♠ Pitanje: Sklopila sam bračni ugovor dok sam bila u hajzu. ukoliko je ona otkrivena. ukoliko ispunjava ovaj uslov. kao muž i supruga. Dakle. nije dozvoljeno gledati. r. Dakle. a ukoliko postoji mogućnost da je vidi muška osoba koja joj nije mahrem. a Allah. o svemu što vam je bitno za planiranje vaše zajedničke budućnosti. ili se pak radi o ženi kojoj on nije mahrem. bilo da je u kući ili van kuće za ženu. najbolje zna.š. sa dekolteom itd? Odgovor: čovjek je dužan da se čuva grijeha u svakoj situaciji. u granicama potrebe. pokriće sve dijelove tijela koji moraju pred mahremom biti pokriveni (tu se ubrajaju i muška djeca koja su došla u fazu da mogu opisati njene fizičke osobine). u situaciji kada muškarac ima potrebu da razgovara sa ženom koja je otkrila dijelove tijela koje njemu. kako se meni čini. Grijeh se može počiniti i očima tako što se njima gleda ono što je haram gledati. da razgovarate. imajući u vidu da ne postoji šerijatski dokaz koji zabranjuje sklapanje braka dok žena ima mjesečnicu. imajući u vidu da meleki izlaze iz sobe kad se žena otkrije? Odgovor: Ukoliko je žena sama sa svojim mužem može nositi odjeću koju želi vodeći računa da ne oblači odjeću koja je štetna po zdravlje.š. Da li je moj brak šerijatski valjan? Odgovor: Da. Da bi takav razgovor bio dozvoljen bitno je: da ne bude osamljivanja. (Vidi: El-Bekare. važe ista pravila.v. iako joj je mahrem.s. Pitanje: Kako će razgovarati muškarac sa ženom kojoj je on mahrem. dok je u kući. a već drugi ili oduljivanje prvog pogleda u ono što je zabranjeno gledati je grijeh. dž. kad je Džibril.) to se odnosi na situaciju kada je žena u intimi sa svojim mužem i to ne znači da je ženi grijeh otkriti svoje tijelo kada je niko ne vidi od ljudi kojima je haram da je tako otkrivenu vide.a. pokrit će sve osim lica i šaka. dž.s. inša-Allah. Postoji samo zabrana da žena ima intimni odnos u tom periodu. Smatram da. da taj razgovor u sebi ne sadrži griješan govor.š. da ne bude korak ka nemoralu. s. Riječ ašikovanje. u pogledu pokrivanja. i crtanje pejsaža iz mašte je dozvoljeno. vidi muška osoba koja joj je mahrem. Ukoliko postoji mogućnost da je.Fetve i savjet Stranica 62 od 154 kao što je Allah. a Allah. razgovarat će tako što će oboriti svoj pogled i neće gledati ono što mu je haram gledati. Ukoliko vaš razgovor preko Interneta ispunjava ove uslove. Naime. najbolje zna. tada je takvo crtanje dozvoljeno. dž. došao Muhammedu. 222) Ovdje treba ukazati na razliku između sklapanja braka i razvoda. Prvi pogled čovjeku se oprašta.

neobavezni namaz. Osim toga. ne smije zanemariti. svrstavaju ili ih drugi svrstavaju. dž. Međutim. i da je tek u drugom periodu čistoće pusti. sabahski ili neki drugi sunneti. po našim dunjalučkim mjerilima. tada su takve dove dozvoljene. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. naredio je njegovom babi da mu naredi da je vrati. jer je i Poslanik. grupe i pokreti pripadaju ehli-sunnetu? Odgovor: Poznato šerijatsko pravilo glasi da se uzimaju u obzir suštinska značenja i namjere a ne riječi i konstrukcije. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. mogu svrstati u nafile. pod onu zastavu čijoj ideji pripadaju.v. najbolje zna. Pitanje: Danas u svijetu imamo mnogobrojne skupine muslimana i mnogobrojne muslimanske pokrete.Fetve i savjet Stranica 63 od 154 (talak) dok je žena u hajzu je zabranjen (haram).s. Mi Bošnjaci za sebe kažemo da smo sljedbenici ehli-sunneta. tada su i te dove zabranjene. koji za sebe kaže da je sljedbenik ehli-sunneta. Nafile se. kako sebe naziva i u koju grupu ili pokret se svrstava ili je svrstavaju. tj. a koji nisu obavezni. nije mjerilo idejnog opredjeljenja neke osobe to kom narodu ona pripada. da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. uglavnom. tako postupao. To nas.v. Ukoliko su te dove vid neke magije.š. a Allah. s. također. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. Iz ovog možemo zaključiti da oni koji sebe smatraju sljedbenicima ehli-sunneta su. kao što je istihara namaz. treba imati u vidu da se ta pripadnost. praktikovao. svaki Iranac koji za sebe kaže da je šiija nužno sljedbenik šiizma. npr. ”Kitabut-talak”. ako hoće. tako da njihova pripadnost određenoj profiliranoj grupi ili pokretu. svaki Bošnjak. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja udređenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene.a. čuo da je Abdullah sin Omer ibn Hattaba pustio ženu dok je bila u hajzu. nego je mjerilo vjerovanje koje ta osoba nosi u srcu i djela koja su refleksija tog vjerovanja. Međutim. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. to je ispravno. u određenim aspektima svoga vjerovanja i djelatnosti slijedi ehlisunnetski pravac. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. a u drugim . s. označava i njihovu idejnu i suštinsku pripadnost ideji te grupe ili pokreta. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese).š. nije nužno sljedbenik ehlisunnetskog pravca. (Vidi: Sahiu-l-Buhari. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. sljedbenici tog pravca. može se desiti da osoba. da se u njima moli Allah. 5252) ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku. dž.s. Prema tome. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega. ponekad. Kada je Poslanik. uglavnom. niti je npr.a. br. To zbog toga što se ljudi. uglavnom.a.š. salatud-duha. uopćeno. Interesuje me koji još narodi. s. dž. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. upućuje na zaključak da npr. Ukoliko je to specifična nafila.s.v.

Ko od njih obavi dženazu ima za to sevap. kako je islamska ulema jasno dokazala. u prošlosti. br. Ehlisunnetsko učenje se ogleda u onome na čemu je bio Vjerovjesnik.. pripadnik ehli-sunneta slijedi ono mišljenje za koje smatra da ima najači dokaz. Pripadnik ehli-sunneta slijedi jasne kur‘anske ajete i vjerodostojne hadise.s. 3/173) ♠ Pitanje: U hadisu je navedeno da će se ummet Muhammeda. a vjerovotno će tako biti i u budućnosti. uvažavajući pravo drugih da slijede mišljenja koja se oslanjaju na validne dokaze i ispravnu naučnu metodologiju. uvijek je rezultat slabosti tradicionalnog dokaza ili njegovog pogrešnog razumijevanja i tumačenja. te slabosti razuma i njegova pogrešnog rasuđivanja. Prema tome.a.” (Er-Rum. r.” ”Kao dva velika brda (znači sevapa)”. (Sahihu Muslim. ♠ Pitanje: Kod nas žene ne klanjaju dženazu namaz. svjestan činjenice da. ”a šta su to dva kirata. dakle i za muškarce i za žene. FethulBari. za sebe tvrde da slijede upravo ehlisunnetski pravac. dž. u suštini. odnosno gdje ima prostora za različita mišljenja.v.s.) Dakle.a. Mislim da je vrlo važno. on ima dva kirata. Koja je to grupa? Odgovor: Ljudi su u početku bili jedan ummet. s. upitan je. ukoliko je tradicionalni dokaz vjerodostojan i eksplicitan i ukoliko je razum zdrav i razborit.” (Vidi: Ibn Hadžer. a ko je još isprati dok se ne ukopa. razići na sedamdeset i tri grupe i da će samo jedna biti spašena. te konsenzus islamske uleme.v.. Ta činjenica nameće potrebu definisanja ehli-sunneta tako da bismo po toj definiciji. ”Kitabul-dženaiz”. Slijedili su vjeru koju im je Allah. Ummu Atijje. ali ne strogo.v. još jednom naglasiti. U pitanjima gdje nema konsenzusa uleme. svako ko slijedi ehlisunnetsko učenje u svom vjerovanju i praksi smatra se sljedbenikom tog pravca. da su bitni suština značenja i namjera. Isključivost i kontradiktornost upućuju na to da neko od njih nije istinski sljedbenik ehli-sunneta. ponekad. 30. s. Eventualna kontradikcija. među tim dokazima ne može biti kontradikcije. sadašnjosti.” ”Allahov poslaniče”. fitretu Allahovom. odredio da bude sastavni dio njihove prirode (fitreta). i poslije njega. ljudi počeli slijediti svoje strasti i tako skretati s Pravog puta. kako muškarci tako i žene.a. iako se njihova vjerovanja i djela.a. čak isključuju i dijametralno suprotstavljaju.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Bili su ljudi jedan ummet (pa kada su se razišli) Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne . kaže: ”Ko klanja dženazu ima sevap jedan kirat (zlata). Međutim.s. To učenje je sadržano u Kur‘anu i sunnetu. onom u kojem je stvorio ljude. s. Žene su klanjale dženazu u vrijeme Poslanika. ženama je pokuđeno da prate dženazu do kabura.v. a ne nazivnik i imena.s. priroda ljudi u početku. s. bez obzira kom narodu ili skupini pripadao. odgovorio je. Pripadnik ehlisunneta daje prednost tradicionalnom nad racionalnim dokazom. Vjerovjesnik. isto kao priroda novorođenčadi. nije bila iskvarena. vremenom. Da li je to ženama zabranjeno? Odgovor: Dženaza namaz je fardu-kifaje za žive. kazala je: ”Zabranjeno nam je da slijedimo dženaze. da bi.Fetve i savjet Stranica 64 od 154 aspektima neka druga učenja i vjerovanja. Sljedbenik ehli-sunneta je osoba koja u svome srcu nosi ehlisunnetsko učenje i to učenje se reflektira u njenim djelima. Uzvišeni kaže: ”Zato upravi lice svoje vjeri pravoj.a. pod dejstvom šejtana i zla ljudskih duša. činjenica je da oni koji ne poznaju dovoljno ehlisunnetski pravac vrlo često dolaze u konfuziju kada se suoče s tim pitanjem s obzirom da većina grupa i pokreta. 945) Ukoliko niko ne bi dženazu klanjao svi bi bili odgovorni. mogli lakše prepoznavati sljedbenike tog pravca.

Muslimanska braća.” (Ebu-Davud.. Ehlulhadis. To se jasno očituje u hadisu: ”Jedan dio moga ummeta će ostati na istini boreći se sve do Sudnjeg dana. da odbacuju jasne (muhkem) kur‘anske ajete. Refah partija (Nacionalna partija mira) iz Turske. uglavnom znači i idejno opredjeljenje.” (El-En'am.) Iz ovog hadisa. pored toga da će se sljedbenici Muhammeda. da što je moguće dosljednije slijedi Poslanika. Hamas iz . bez obzira ko bio i gdje bio. da izmišljaju i uvode novotarije (bid‘ate) u vjeru itd. onako kako su to činile odabrane prve generacije muslimana. razumijemo da će među njima biti onih koji će ostati na Pravom putu. 159. O tom razilaženju Poslanik. pa da vas odvoje od puta Njegova.Fetve i savjet Stranica 65 od 154 vijesti i opomene i po njima je objavio Knjigu s Istinom. ”Kitabul-imare”. br. Sunen.v. partiji. od te skupine koja će biti spašena. s.) U predanju kod Ebu-Davuda još stoji: ”. a time da razlikujemo one koji slijede istinu i one koji slijede neistinu.” (El-Bekare.s. ko slijedi Allahovu Knjigu i uputu Njegova Poslanika. s. odgovorio je.. da razlikujemo istinu od neistine. Oni ne moraju nužno biti u jednom narodu. Moji sljedbenici će se razići na sedamdeset i tri grupe od kojih će sve u Vatru osim jedne. Allah će se za njih pobrinuti. i njegovi ashabi. Prema tome.s. Za ispravno vjerovanje i prakticiranje islama to nam nije ni potrebno.to je džema‘a. a kršćani na sedamdeset jednu ili dvije grupe. s iskrenim nijetom. ”Kitabuliman”.š.a. br. grupi. ”Kitabu šerhis-sunne”. Allahov poslaniče?” ”Ona koja bude slijedila ono na čemu sam ja i moji ashabi”. s. Hizbun-nehda iz Tunisa.v. Ensarus-sunne el-Muhammedijje.” (El-En‘am.a.v. pokretu ili partiji čovjek pripada. to ne znači da je nevažno kojoj grupi.) Preko Svog zadnjeg poslanika Uzvišeni Allah ponovio je ljudima naredbu da se drže Pravog puta.v.” (Sahihu Muslim. On će ih o onome što su radili obavijestiti. Iz tih tekstova razumijemo da se te grupe odlikuju time što se suprostavljaju Kur‘anu i sunnetu i onome na čemu su bile prve odabrane generacije. dž. s.a. Islamska partija iz Kurdistana.v. Svaki musliman treba znati da neke grupe i pokreti u svojoj platformi imaju zacrtano slijeđenje Kur‘ana i sunneta i prakse prvih odabranih generacija. (Tirmizi. Et-Tevhidu vel-islah. upitan: ”A koja je to. Dovoljno nam je da možemo. a koja je sadržana u Kur‘anu i sunnetu.s.) ”O vjernici. je.) Ti koji će ostati na Istini su oni koji slijede istu vjeru koju su slijedili i prakticirali Allahov poslanik.” (EbuDavud. Sunen. od te grupe koja će biti spašena.) U predanju ovog hadisa koje bilježi Tirmizi stoji da je Poslanik. Nema šerijatskih tekstova u Kur‘anu i sunnetu koji imenom određuju zalutale grupe i nije nam naređeno da te grupe odredimo. 4597.) ”Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. da budu jedinstveni muslimani i da se ne razilaze: ”I doista. s. s. putem dokaza. bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!” (Ali Imran.. a slijede i bave se s onim ajetima koji su nejasni (mutešabih). inša-Allah. Sunen.s. da slijede svoje strasti. živjeti u istom vremenu i na istom prostoru itd. El-Džema‘a el-islamijje sa indijskog potkontinenta. ”Kitabu šerhis-sunne”. 153. Međutim.a. 4596.a. kao što su mnogi selefistički pokreti: pokret Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. ovo je pravi put moj. Šerijatski tekstovi upozoravaju na zalutale grupe i uopćeno govore o njihovom učenju. bez obzira kojoj grupi pripadao. razići na mnogobrojne grupe. Svako. 102-103.. 2565.s. ljudi su se razišli. pa se njega držite i druge puteve ne slijedite.v.s. da presudi ljudima o onome u čemu su se razilazili. 213. 1923.) Uprkos Allahovoj. svaki musliman koji slijedi Kur‘an i sunnet i konsenzus islamske uleme i trudi se. inša-Allah. br. kada ovo kažem.a. je. nas je obavijestio rekavši: ”Jevreji su se razišli na sedamdeset grupa. naredbi ljudima da se drže Njegove riječi i šerijata i prijetnje onima koji odstupe od Njegovog pravog puta. jer pripadnost nekome od njih.

s obzirom da je intimni odnos: najbolja preventiva protiv nemorala. rekao: ”Nema nanošenja štete niti uzvraćanja štetom. Zbog ovih činjenica svjestan musliman i muslimanka će nastojati da svoju obavezu prema mužu. Ukoliko je to specifična nafila. a koji nisu obavezni. jer na ahiretu će biti sa onima koje je volio na ovome svijetu. Islamski front spasa iz Alžira. savjetujem vam da ne odbijate svoga muža koliko je to moguće. s. br. Za nijjet je dovoljno da čovjek ima na umu da klanja nafilu. Imajući u vidu da je supruzi tu obavezu lakše izvršiti. br. a Allah.v. imam treba voditi računa da ne oduljuje s čekanjem kako ne bi time nanio nepravdu ostalim džematlijama. Sunen. Oboje.š.) ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. dž.) U isto vrijeme i muž treba da zna da je pastir u svojoj kući i odgovoran za svoje stado. ♠ Pitanje: Kako se klanjaju nafile? Odgovor: Prije svega.. to je prirodni način sticanja potomstva. ”Kitabun-nikah”. s. 1006. to je ispravno. jer je Poslanik. salatud-duha. a Allah. sabahski ili neki drugi sunneti. 5193.a.a. te da. ukoliko supruga ima opravdan razlog. uopćeno.v.. dž. S druge strane mnogi muslimanski pokreti i partije nemaju u svojoj platformi zacrtano slijeđenje Kur‘ana. br. praktikovao. Allah. kao što je istihara namaz. sunneta i prakse odabranih generacija. a vašem mužu skrećem pažnju na to da depresivno stanje ili bolest može biti opravdani razlog da žena izbjegava intimni odnos. je odredio da suprugu. ”Kitabuzzekat”. Da li je to ispravno? Odgovor: Da. dž. muž je ne smije prisiljavati na intimni odnos.).” (El-Bekare. br.Fetve i savjet Stranica 66 od 154 Palestine. zaštite zdravlja i korisna preventiva od mnogih bolesti. savjesno izvrše. odnosno supruzi.š.. ukoliko bez razloga odbije svoga muža. tako postupao. On kaže: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.) Svjestan muž i svjesna supruga imaju uvijek razumijevanja jedno za drugo i pokušavaju usrećiti drugu stranu. želim naglasiti da se svi namazi koje je Poslanik. shvatajući to kao obavezu koja proizilazi iz kur‘anskih poruka: ”S njima lijepo živite. ”Kitabulahkam”. 2332. njime se postiže ahiretska nagrada (Vidi: Sahihu Muslim. klanjaju kao što se klanjaju sunneti od dva rekata. Ukoliko bi je na to prisilio i time joj nanio štetu bio bi griješan. jer je i Poslanik.” (El-Bekare. . (Vidi: Sahihul-Buhari. itd. ne opterećuje čovjeka onim što nije u stanju.s. ”Kitabulmenakib”.a. a bave se onim ajetima koji su nejasni. kako to reče Muhammed.v. Ti pokreti i partije odlikuju se time da odbacuju jasne kur‘anske ajete. vjerovatno zbog te činjenice. tj. svaki musliman mora dobro razmisliti kojoj grupi ili partiji će se pridružiti na dunjaluku.. tada klanjač treba imati na umu da želi klanjati tu nafilu. ♠ Pitanje: Naš imam ima običaj da sačeka na ruku‘u da bi osoba koja pristiže u džemat pristigla na ruku.. trebaju znati da Allah.s.) Na kraju. Prema tome.. 286.s. kao što je teško duševno stanje ili tjelesna bolest. meleki proklinju sve do sabaha.s. (Vidi: Sahihul-Buhari.š. kada udovolji svoju potrebu ne treba napuštati svoju suprugu dok i ona ne udovolji svoju. njena odgovornost je veća i.v.” (Ibn Madže.a. s. dž. s. mogu svrstati u nafile. najbolje zna. 3688) ♠ Pitanje: Da li sam dužna da se odazovem svome mužu kada me pozove u bračnu postelju ukoliko sam u depresivnom stanju ili pak bolesna? Odgovor: Muž i žena imaju uzejamne bračne obaveze i prava od kojih je intimni odnos među najvažnijim.š. muž i supruga. Nafile se. 228. neobavezni namaz. 19.) Prema tome. Međutim. u tom pogledu. najbolje zna. te uveliko slijede i uvode novotarije u vjeru.” (En-Nisa.

posebno ukoliko imate skladan i harmoničan brak. npr. da sačeka još jednu mjesečnicu. da joj razvod ako hoće. 81.s. Prema tome. ako ne može ispuniti taj dio ugovora.v. dž. bez šerijatski opravdanog razloga.a. ipak je pravnosnažan. savjetovao da dobro razmislite prije nego što se odlučite na taj korak i da.š. ”Kitabut-talak. naredbu Ibn Omeru da vrati svoju ženu koju je pustio u vrijeme hajza. Bračni ugovor se ne može smatrati šerijatski opravdanim razlogom u tom pogledu. bez obzira na ovo vaše neprikosnoveno pravo. ”Kitabul-akdije”. 1718) Poslanikovu. (Vidi: Sahihul-Buhari. ali se zakonski traži od muža da vrati ženu dok je u iddetu. ili se one upućuju nekom drugom mimo Allaha. mada je zabranjen (haram). da njega (studenta) sačuva od zla i nepravde profesorove. smatram da je ispravno. druga strana ima pravo da taj ugovor raskine. Ukoliko muž na to ne pristane sud je dužan da ispoštuje vašu želju i da vaš bračni ugovor raskine. s. pa potom u vrijeme čistoće. No. br. klanjate istiharu namaz. dž. Naime.Fetve i savjet Stranica 67 od 154 ♠ Pitanje: Kakav je stav islama u pogledu učenja određenih dova koje studenti uče i onda puhnu u profesora kod koga polažu ispit? Odgovor: Ukoliko su te dove u osnovi dozvoljene.v. 5252) Međutim. s. Iz ajeta i hadisa koji govore o razvodu znamo da je razvod (talak) u vrijeme mjesečnice zabranjen (haram) i u tome se slaže sva ulema. u svakom slučaju. razvod u vrijeme kada je zabranjeno dati razvod nije pravnosnažan. ja bih vam. ♠ Pitanje: U braku sam sedam godina i nemam djece. nego.” (Sahihu Muslim. ako jedna strana ne može izvršiti svoju obavezu i dati pravo drugoj strani. za vrijeme koje nije imao s njom intimni odnos. 98) Njegovi argumenti zasnivaju se na tezi da ono što je zabranjeno nije pravnosnažno. on implicitno propisuje pravo na rađanje djece. sterilnost vašeg muža je opravdan razlog da tražite razvod braka. tada su takve dove dozvoljene. Ibn Tejmije tumači kao naredbu da je vrati u prvobitno stanje što znači da je razvod braka bio nevažeći. Oni kao dokaz uzimaju slučaj Ibn Omera kada je ovaj pustio ženu u vrijeme mjesečnice. naprotiv. Medžmu‘u fetavi. među kojima su i četvorica imama. Odgovor: Većina islamske uleme.75. da mu olakša ispit i podari mu stabilnost i smirenost u odgovoru i tome slično. ♠ Pitanje: Muž mi je dao razvod (talak) za vrijeme mjesečnice (hajza) i nije me vratio za vrijeme pričeka (iddeta). Ne trebate izgubiti iz vida da vam iskušenje s kojim se trenutno suočavate može biti manje od onoga s kojim će te se suočiti nakon razvoda braka. (Vidi: Ibn Tejmije. mišljenje Ibn Tejmije koji kaže da razvod u vrijeme mjesečnice nije pravnosnažan. Prema tome. . dakle. da se u njima moli Allah. Može li sterilnost muža biti opravdan razlog da žena traži razvod braka? Odgovor: Da.š. da profesora i studenta sačuva od šejtanskog došaptavanja (vesvese). kaže: ”Ko uradi posao koji nije u skladu s ovim na čemu smo mi. među kojima i četverica imama. svaka osoba ima pravo na djecu i niko nema pravo da je. Nakon godinu dana ponovo sam se vratila njemu i sklopili smo iznova bračni ugovor? Interesuje nas da li je taj razvod (talak) bio pravno snažan s obzirom da sam bila u hajzu. Ukoliko su te dove vid neke magije. Poslanik. taj posao se odbacuje. O tome da sam bila u hajzu ja ga nisam obavijestila. Nedavno su ljekari utvrdili da je problem kod moga muža. imajući u vidu jačinu dokaza. br. u tome sprečava. a ne kod mene.s. ili se u njima dovi za nešto što je šerijatom zabranjeno. 33/72.a. smatraju da razvod braka u vrijeme mjesečnice. tada su i te dove zabranjene.

redovno obavljaju namaz i apstiniraju od grijeha. ♠ Pitanje: Da li je osoba koja iz neznanja da je punoljetna propusti post ramazana obavezna propuštene dane napostiti? Odgovor: Da. daje da šejtani budu stavljeni u bukagije tako da teže mogu djelovati na ljude. s Allahovom. a treći dio ‘itkun minen-nar (oslobađanje od vatre). vjerovatno.š. kao što je bolest. razvod u vašem slučaju nije bio pravnosnažan. pića. b) nijet (odluka) koju treba donijeti prije zore i za svaki dan pojedinačno (ukoliko se radi o ramazanskom postu). ♠ Pitanje: Iz čega se sastoji islamski post? Odgovor: Islamski post sastoji se iz ostavljanja jela. sa nijetom (namjerom). a Allah. ako čovjek nijet izgovori samo jezikom. ukoliko koristi zaštitu u vidu abdesta i dova. dž.š.š. kada im zbog posta bude oprošteno i rečeno im da uđu na džennetska vrata na koja će samo postači moći ući. c) da nisu na putu. nabolje zna. c) za vrijeme ramazana Allah. takva osoba je obavezna propuštene dane napostiti. hajz i nifas za ženu itd. drugi dio magfiret (oprost). može preventivno djelovati. . po mišljenju Ibn Tejmije.. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. Dakle. b) u tom mjesecu muslimani izvršavaju ‘ibadet posta kojem će se postači obradovati dva puta. ♠ Pitanje: Zašto je mjesec ramazan najodabraniji mjesec u godini? Odgovor: Mjesec ramazan je najodabraniji. 13 odgovarali ste na pitanje o uroku okom. Međutim. za koje smo rekli da je ispravno. i nije za sobom povlačio bilo kakve pravne posljedice. b) da su razumni.Fetve i savjet Stranica 68 od 154 Dakle. Nijet se mora ostvariti u srcu. Uz to. e) to je mjesec velike Allahove milosti prema čovjeku s obzirom da je njegov prvi dio rahmet (milost). dž. a nije takvu odluku srcem donio. dž. od zore do zalaska sunca. dozvolom. musliman. Pitanje: Ko je dužan postiti? Odgovor: Dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji ispunjavaju sljedeće uslove: a) da su šerijatski punoljetni. d) da nemaju neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne poste. sastavni dijelovi posta kod muslimana su: a) ustezanje od svega što anulira post. sve ono što sam rekao u vezi uroka okom važi kako za muslimane tako i za nemuslimane. Koliko je to djelotvorno vidimo kroz činjenicu da mnogi muslimani koji tokom cijele godine čine velike grijehe u tom mjesecu poste. ako ne. ukoliko je u stanju. kako u smislu da zaštiti sebe od urokljiva oka. ne treba zanemariti potrebu da čovjek za vrijeme posta izbjegava griješenje. intimnog odnosa i ostalog što anulira post. i prilikom polaganja računa na Sudnjem danu. Prema tome. tako i da zaštiti druge od svoga oka. onda takav nijet ne važi. knjige iz koje će ljudi crpiti upute do Kijametskog dana. od zore do zalaska sunca. d) u ramazanu je i noć Lejletul-kadr koja je vrednija od hiljadu mjeseci. jer grijesi za vrijeme posta mogu do te mjere umanjiti sevab da postač u potpunosti ostane bez bilo kakve ahiretske nagrade za svoj post. Da li ono što ste rekli važi i za nemuslimane? Odgovor: Da. zbog blagodati koje su čovjeku date i koje mu se nude u tom mjesecu: a) u njemu je počela objava Kur‘ana. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). za vrijeme iftara kada utole žeđ i glad. ♠ Pitanje: U Novim horizontima br.

. br.. s. psovka i nepristojne riječi ne anuliraju post. a kurban bajram je kada svijet kolje kurbane.v. te zbog toga nema razloga da islamski ummet isti dan ne zaposti i bajramuje. Šta nam preporučujete u tom pogledu? Odgovor: Kada muslimani šerijatski ozvaniče viđenje mlađaka. Također se preporučuje muslimanima da za viđenje i utvrđivanje njegove pojave koriste sve blagodati koje im je Allah.) ”Onaj ko ne ostavi krivo svjedočenje i njegovu upotrebu Allah od njega ne traži da ostavlja jelo i piće. čim se negdje u svijetu šerijatski utvrdi viđenje mlađaka. 1909. Sahihu Muslim. 1680. bilo gdje na Zemlji.) ♠ Pitanje: Na koji način je ispravno određivati početak mjeseca ramazana? Odgovor: Bilo koji način koji sigurno određuje početak mjeseca je validan.) U vrijeme današnjih suvremenih komunikacija za desetak minuta cijeli svijet može biti obaviješten o viđenju mlađaka.s. mlađak) vidite. U tom slučaju preporučuje se slijeđene pouzdanog izvora. psovke i nepristojne riječi mogu umanjiti korist od posta do te mjere da čovjek od svoga posta ne imadne nikakve ahiretske koristi. sultani i ostali lideri muslimanskih zemalja plaše se jedinstva islamskog ummeta. u vidu matematičkog računanja.. br. pa makar neko završio s postom ranije. (Sahihul-Buhari.v.” tj. a ne metod i način. kraljevi. Danas je nauka toliko uznapredovala da su greške u vezi sa određivanjem pojave mlađaka gotovo . postiže smirenost srca zbog ilmul-jekina (sigurnog znanja).. Sunen. s obzirom da ima muslimana koji slijede drugi izvor.a. do kojih dođe ta vijest.) Ova preporuka važi ukoliko osoba ne sazna iz povjerljivih izvora o početku ili kraju ramazana.v. br. Sve vođe muslimana dužne su obavijestiti narod o početku posta i bajrama. Korištenjem tih blagodati musliman se zahvaljuje Uzvišenom Koji mu je te blagodati omogućio. po svojoj funkciji. ”Kitabus-savm”. kako se ne bi izazvala smutnja. Dakle. ♠ Pitanje: Svima su nam poznati problemi u vezi određivanja početka i kraja ramazana. preporučuje se muslimanima da nastoje vidjeti mlađak svojim očima jer se time izvršava eksplicitna naredba.a. Smatram da ta osoba nije obavezna obavještavati druge. Poslanik. Bajramovati treba isti dan. 1903. teleskopa i ostalih pomagala. ”Kitabus-savm”. predsjednici. bitno je da čovjek tačno sazna početak mjeseca. dž. i mrsite kad ga vidite.” (Sahihul-Buhari. Međutim. Sunen. Ukoliko u nekoj zemlji vođa muslimana ne postupi po prethodnom hadisu. čovjek ne mora napaštati dane u kojima je izgovorio nepristojne riječi. preporučuje se muslimanima da počnu postiti i bajramovati na dan kada njihov vođa oglasi početak posta i bajrama kako bi muslimani jedinstveno u toj zemlji zapostili i bajramovali i tako postupili po hadisu u kome Poslanik. onda upotpunite ša´ban sa trideset dana. s tim da se to javno ne obznanjuje. rekao: “Postite kad ga (tj. Naime. i izlazi iz kruga razilaženja uleme o tom pitanju. je na to upozorio rekavši: ”Mnogi postači od svoga posta imaju samo glad. zbog toga što može izazvati smutnju i što postoji osoba ili institucija koja.š. Međutim.a. br. ”Kitabus-savm”. 73 i ocijenio ga kao hasenungaribun-sahihun. Želim posebno naglasiti da su razlike koje se pojavljuju u vezi s određivanjem početka i kraja ramazana političke prirode. Prema tome. osim ukoliko izvode iz islama. ”Kitabus-savm”. a ako vas u tome oblaci spriječe. nosi taj teret na leđima. ”Kitabus-sijam” br. smatram da su svi ostali.s.. kaže: “Ramazanski bajram je kada svijet mrsi. s.” (Tirmizi.Fetve i savjet Stranica 69 od 154 ♠ Pitanje: Da li psovka ili neka druga nepristojna riječ anulira post? Odgovor: Ne. s. od tog njegova posta nema nikakve koristi.” (Ibn Madždže. dao. 1081.s. dužni otpočeti s postom jer je Muhammed.

Fetve i savjet Stranica 70 od 154 nemoguće. za eventualno namjerno uskraćivanje tih prava muslimanima. oni su odgovorni ukoliko odbiju pacijentima ispuniti njihove zahtjeve. Treba istaći da povratkom u islam svi tvoji eventualni grijesi se automatski poništeni. dž. kao što je suvišan govor. je rekao: ”Islam briše ono što je bilo prije. Nemusliman je dužan da se dobrovoljno vrati vjeri islamu. pa makar da bi samo malo vode popilo. dužni poslušati savjet ljekara. Da li sam dužan propuštene dane posta nadoknaditi s obzirom da sam počeo postiti tek u dvadeset petoj godini života? Odgovor: Ne. Musned. n) boraviti u itikafu. osobe koje razumiju značenje posta i njegovu svrhu i koje nemaju neku smetnju da poste. Organi Islamske zajednice dužni su nadgledati ispunjavanje tih prava u javnim ustanovama i zauzimati se za njihovo poštivanje. l) priuštiti porodici ono što će joj uvećati radost i veselje. odgovarati i na ovom svijetu. Interesuje me da li sam osobama islamske vjere dužna savjetovati da poste? Odgovor: Nenormalne osobe nisu dužne postiti. prenošenja tuđih riječi. Poslanik. zbog prirode njihove bolesti. Pitanje: Muslimanka sam i radim kao pedagog u instituciji koja se brine o mentalno poremećenim osobama. direktori bi trebali. c) da se iftare neparnim brojem svježih datula. i) čuvati jezik od svega što je ružno. pa kada to učini onda post mjeseca ramazana za njega postaje obaveza. laži itd. ”Musneduš-šamijjin”. a naročito od ogovaranja. ti nisi dužan propuštene dane napaštati jer nemusliman nije dužan postiti niti bi njegov post kod Allaha. jer tada čovjek ima pravo na dovu koja neće biti odbijena. činjenica je da se muslimanima i muslimankama u mnogim javnim ustanovama uskraćuju neka njihova prava koja po zakonu ove zemlje imaju. Doduše.š. a naročito u zadnjih deset dana.a. niti fidju (iskup) davati. hajza ili nifasa. koji ne dozvoljavaju da muslimanka nosi mahramu na glavi. niti su dužne napaštati kada ozdrave. bio primljen. zatim dovu pred iftar i nakon mršenja. pa makar se radilo i o početku najodabranijeg mjeseca (ramazana) i najsvečanijeg dana (bajrama). 17145. oni neće nikada dozvoliti da se muslimanski ummet u bilo čemu ujedini.. ukoliko ne obezbijede pacijentima mogućnost da poste? Odgovor: Da. Prema tome. h) ako je potrebno okupati se od dženabeta. a ako i njih nema onda sa malo vode. ♠ Pitanje: Vratio sam se islamu nakon što su me moji roditelji odgojili u pravoslavnoj vjeri. Doduše. dok su pacijenti dužni tražiti svoja prava. e) da se nakon iftara klanja akšam pa tek onda večera. k) izbjegavati ono oko čega postoji razilaženje da li to kvari post. lj) što više davati milostinju (sadaku). ♠ Pitanje: Šta je lijepo raditi uz ramazan? Preporučuje se postačima sljedeće: a) ustajanje na sehur.v. j) izbjegavati određena uživanja koja inače ne kvare post kao što je udisanje mirisa. s. zatim posvetiti veću pažnju komšijama i rodbini. dž.” (Ahmed. f) da se pripremi iftar za postače. njima bi .š.s. oni koji su srušili hilafet. pa makar bili ubijeđeni da ga to ne anulira. d) učiti dove tokom posta. učiniti to prije zore. a ako ne onda suhim datulama.) Pitanje: Da li su direktori bolnica odgovorni pred Allahom.. Treba još naglasiti da su pacijenti kojima ljekar od povjerenja savjetuje da ne poste.. Pod tim osobama podrazumjevaju se one koje ne razumiju značenje ibadeta i njegovu svrhu. nekada su za to sami muslimani krivi jer ne zahtjevaju da im se ta prava ispune. m) što više učiti Kur‘an i baviti se korisnim naukama. b) iftarenje (mršenje) čim sunce zađe. Muslimani moraju biti svjesni da npr.

Treba napomenuti da je zabranjeno postiti čovjeku koji sigurno zna da mu post narušava zdravlje imajući u vidu hadis: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. ona neće postiti. br. Ukoliko je bolest stalna. Da li je ona dužna postiti? Odgovor: Trudnica i dojilja.s. a zatim da eventualno naposte ili daju iskup. ”Kitabus-savm”. dž. ona je uporna u postu i kaže da bi joj bilo teže kada ne bi postila. Propuštene dane posta osoba će nadoknaditi kada ozdravi. Ukoliko pak post za vrijeme putovanja ne predstavlja nikakvu poteškoću smatram da je bolje odužiti tu dužnost i ne ostavljati je za kasnije. nego će napostiti čim im se ukaže prilika. br. On je propisao onima kojima post škodi da mrse. ukoliko tvoja žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete. naštetiti zdravlju. napostiti propuštene dane. Pitanje: Imam staru majku kojoj je pouzdan ljekar savjetovao da ne posti zbog njenog oronulog zdravlja.) Pitanje: Da li su zatvorenici dužni postiti? Odgovor: Imajući u vidu uslove u kojima žive i rade zatvorenici. vašoj majci treba na lijep način ukazati na to da kako je Allah. propisao post zdravim osobama. Pitanje: Da li je putniku bolje postiti ili mrsiti? Odgovor: Ukoliko putniku post predstavlja poteškoću tada mu je bolje mrsiti. Međutim.” (Sahihul-Buhari. u uslovima teškog fizičkog rada. s. ”Kitabus-savm”.) To je rekao kada je vidio kako je jednog od njih iscrpilo putovanje. rekao je svojim ashabima koji su postili za vrijeme jednog pohoda: ”Nije dobročinstvo postiti na putovanju. ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti.Fetve i savjet Stranica 71 od 154 trebalo preporučivati post.š. Smatram da bi bilo ispravnije kada bi vaša majka poslušala preporuku . ali će. Pitanje: Koja bolest može biti opravdanje da se ne posti? Odgovor: To je svaka bolest koju će post pogoršati ili produžiti. s obzirom da je ona postila cijeli život i normalno je da joj je sada to teško prekinuti. Pitanje: Da li rudari moraju postiti ramazan? Odgovor: Sve osobe koje rade teške fizičke poslove.” (Sahihul-Buhari. ukoliko ne mogu izdržati post ili će im post. za svaki dan nahraniti jednog siromaha. čim joj se ukaže prilika. nisu dužne postiti. Dakle. Pitanje: Da li je senilna osoba dužna postiti? Odgovor: Potpuno senilna osoba koja ne razumije značenje i svrhu ibadeta tretira se u pogledu posta kao i nenormalna osoba. Da li je ona u pravu? Odgovor: Trebate imati razumijevanja za vašu majku. Očekujemo prinovu polovinom ramazana. smatram da su oni dužni postiti ramazan. onda će dati fidju. 1946. Međutim. tada će za svaki dan dati fidju (iskup) tj. ili joj pouzdan ljekar preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti. Takve osobe će propuštene dane napostiti kad im se pruži prilika. Izuzetak su oni koji rade teške fizičke poslove koji zahtjevaju da se u organizam unosi puno tečnesti. Stručna osoba u vašoj instituciji može vam pomoći kod određivanja vrste i stepena mentalne poremećenosti. Pitanje: Moja žena je u drugom stanju. 1946.v. Ukoliko se radi o stalnom poslu. Poslanik.a. te da li ta poremećenost onemogućava određenu osobu da razumije značenje i svrhu ibadeta. Dakle ona nije dužna postiti niti fidju (iskup) davati.

najbolje zna. treba naglasiti da je to dozvoljeno samo onima koji mogu obuzdati svoje strasti i koji su sigurni da neće preći granicu i pokvariti svoj post. kako prenosi Aiša. njegov post je valjan i ne treba ga napaštati jer Allah.a. (Vidi: Sahihul-Buhari. neznanja. a Allah. Pitanje: Udajem se početkom ramazana. Pitanje: Dobila sam menstruaciju u vrijeme zalaska sunca.' (II:286) . dž. r. jer se infuzija smatra hranom.. Da li sam dužna napostiti taj dan? Odgovor: Da. sve vakcine. Umjesto posta dovoljno joj je da za svaki dan nahrani jednog siromaha. moraš raditi na mjestu gdje ima dima taj dim ti neće poništiti post. s obzirom da tako pokvaren post ne samo što treba nadoknaditi nego treba još za svaki dan postiti dva mjeseca bez prekida. Mladenci koji sklope brak u ramazanu trebaju voditi računa da se ne osamljuju u toku posta i u tom pogledu svekar i svekrva trebaju im pomoći. a to nije lahko ispoštovati.s. jer je Poslanik. ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!.. Da li u tome ima išta loše? Odgovor: Nije grijeh sklopiti brak tokom ramazana. Pitanje: Da li će mi post biti validan ukoliko nenamjerno uradim nešto što anulira post? Odgovor: Ukoliko postač učini nešto što anulira post iz zaborava. Da li je moj post validan? Odgovor: Tvoj post je nevažeći ukoliko je polucija svjesno izazvana. Međutim. ukoliko se polucija desila u snu. Međutim. Pitanje: Da li će mi post biti ispravan ukoliko poljubim svoju suprugu? Odgovor: Da. dž. Pitanje: Mogu li. Ukoliko ti se to desi nenamjerno. to činio za vrijeme posta. to se ne preporučuje ukoliko mladoženja i mlada nisu sigurni da neće pokvariti svoj post intimnim odnosom. bilo da se daju u vene ili mišićno tkivo mogu se primati tokom posta. To implicitno razumijemo iz prethodnog hadisa. Taj dan si dužan napostiti. tvoj post je validan i nisi dužan napaštati. davanje krvi ne kvari post. ili pod prisilom. pogledom ili na neki drugi način. pod uslovom da se ne smatraju hranom.š.Gospodaru naš. dužna si napostiti taj dan s obzirom da post traje do potpunog zalaska sunca. ili npr. dok postim. primati vakcinu protiv gripe? Odgovor: Da. namjerno otišao na mjesto gdje se puši u namjeri da gutaš dim. dok uzimanje krvi kvari..Fetve i savjet Stranica 72 od 154 njenog ljekara u čiju iskrenost i stručnost ima povjerenje. s. 1927) Međutim. u Kur‘anu kaže: '. ”Kitabus-savm”. vaš post će biti validan. Pitanje: Da li osoba koja prima infuziju tokom dana može postiti? Odgovor: Ne. a tokom posta je zabranjeno uzimati hranu. kao kad bi npr.. Pitanje: Da li davanje krvi kvari post? Odgovor: Ne. br.v. osoba koja tokom dana mora primati infuziju ne može postiti. Pitanje: Oženio sam se u toku ramazana. Tokom posta sam doživio poluciju. ukoliko to namjerno uradiš.š. Pitanje: Da li dim koji progutam kvari moj post? Odgovor: Da.a.

Pitanje: Šef sam kuhinje u hotelu. uistinu. Poslanik. S obzirom da nismo sigurni koja je neparna noć imajući u vidu da. taj dan ste dužni napostiti.” (Ahmed. Allah Uzvišeni ga je. napojio i nahranio.. s. Pitanje: Mogu li dok postim izapirati usta pri uzimanju abdesta? Odgovor: Da.v. ali samo ako je namjerno izazvano. astmeni bolesnici mogu koristiti inhalator (sprej koji im olakšava disanje). Dakle sve što staviš u usta moraš .. koristi misvak.' (XXXIII:5) '. žena kojoj prestane hajz ili nifas prije zore dužna je zapostiti pa makar se ne stigla okupati prije početka posta. neka dovrši svoj post.. br.s. Musned. Pitanje: Mogu li za vrijeme posta odlaziti zubaru? Odgovor: Da. iz zaborava. pere zube četkicom i pastom. prestati s onim što kvari post. Sunen. nažalost. a Allah prašta i samilostan je. da se rashlađuje kupanjem i tome slično. je pojačavao ibadet u tim danima provodeći ih u i‘tikafu. 654) Pitanje: Pogrešno sam pročitao vrijeme na sahatu tako da sam sam se omrsio prije zalaska sunca. najbolje zna..' (XVI:106) Treba posebno naglasiti da osoba koja je zaboravila da posti dužna.š. a ukoliko bi ga izbacila post bi bio validan pa makar se u zaboravu dobro najela i napila. a srce mu ostane čvrsto u vjeri. mirisanje mirisa ne kvari post. Da li sam dužan taj dan napostiti? Odgovor: Da. dok se posti nema smetnje da se stavljaju kapi u oči i uši čak i u slučaju kad bi osjećala njihovu gorčinu u grlu. čim se sjeti.a. grijeh je ako to namjerno učinite. dž. najbolje je u svih zadnjih deset dana ramazana tražiti tu noć. a Allah. Pitanje: U kojoj noći je Lejletul-kadr? Odgovor: Sigurno je da je to neparna noć u zadnjih deset dana ramazana. Pitanje: Mogu li stavljati kapi u uši dok postim? Odgovor: Da. Isto važi i za osobu koja je u stanju dženabeta. postaču je dozvoljeno da izapire usta. je rekao: ”Ko jede ili se napije dok posti. Pitanje: Da li povraćanje kvari post? Odgovor: Da.a. Da li mi je dozvoljeno da kušam hranu jezikom? Odgovor: Da. Tirmizi.s. Ukoliko bi taj zalogaj progutala post bi bio nevažeći. Ako bi joj npr. Pitanje: Da li mirisanje mirisa kvare post? Odgovor: Ne. Sam Poslanik. još uvijek postoji mogućnost da smo ranije ili kasnije otpočeli s postom. pod uslovom da strogo vodiš da ti voda ili krv ne odu u grlo. s. Pitanje: Mogu li astmeni bolesnici koristiti inhalator. Pitanje: Ukoliko mi hajz prestane prije zore i ja se ne stignem okupati..osim ako bude na to primoran.v. u ustima bio zalogaj trebala bi ga izbaciti. pod uslovom da vodi strogo računa da mu voda ne ode u grlo. 9955. da li mogu zapostiti? Odgovor: Da. ”Kitabus-savm”.Fetve i savjet Stranica 73 od 154 'Nije grijeh ako u tome pogriješite. pod uslovom da ništa ne progutaš. br. Odgovor: Da.

rekao: ”Dajte im (tj.v. Mogu se dati u pšenici.a. 203.s.s. u povodu ramazana priređuju koncerte narodne. r. tj. objasnite propise u vezi s vitrama? Odgovor: Sadekatul-fitr (tj. 199. Kod nas. bilo da se radi o hrani ili novcu. Mogu li muslimani prisustvovati tim koncertima? Odgovor: Oni koji vole i slijede Poslanika. Vitre se mogu dati svakome kome se može dati zekat. čime se ljudi hrane. posebno ako ima harmoničan brak. ”Kitabul-ilm”. jer Njegovo zadovoljstvo se ne može postići osim slijeđenjem Njegova Poslanika. a sam namaz se klanja dvadeset pet minuta nakon ezana. činjenica je da mnogi.” (Darekutni i Bejheki od Ibn Omera. br. prije početka zore. U Saudisjkoj Arabiji ezan za sabah se uči kada nastupa zora. Skrećem pažnju svima koji po službenoj dužnosti tumače islam da će za svako svjesno pogrešno tumačenje islama imati grijeh i nositi grijehe svih onih koji se na njih ugledaju do Sudnjeg dana. s. ukratko. u većini džamija. s. Ibn Madždže. 2675. Vitre se daju u visini vrijednosti jednodnevne ishrane za jednu osobu. kao i odabrane generacije muslimana nisu ramazan dočekivali s koncertima i pjevaljkama. i da obavezno klanja istiharu prije negoli to svoje pravo iskoristi.a. jer iskušenja s kojima će se možda suočiti nakon .a. kod nas se ne smije jesti do ezana. čast i poštenje. O sterilnosti i pravu na razvod braka U broju četrnaest ”Novih horizonata” odgovorio sam jednoj sestri na pitanje da li ima pravo tražiti razvod braka zbog toga što je njen muž sterilan. vitre) je dužnost svakog muslimana i muslimanke.” (Tirmizi. niti u njima bilo kakvog učešća uzeti.) Braćo i sestre u islamu. kao i sevab svih onih koji ga u tome budu slijedili. ozbiljne i neozbiljne muzike. nego se mora zapostiti dosta ranije. ezan za sabah se uči sahat i više nakon pojave zore. a da njihove nagrade njima neće nimalo biti umanjene. On i njegovi ashabi. s.Fetve i savjet izbaciti. br. Prema tome. Sunen. kako muslimani tako i nemuslimani. ramazan dočekuju onako kako ga je on dočekivao. Sunen. ”El-Mukaddime”.v. Smatram da je lijepo u vitre dati ono što će osobi koja prima vitre najviše koristiti. kaže: ”Ko slijedi put dobra (kod Ibn Madždže stoji: ”lijep put”) ima sevab za to i nagradu.a.v.s. s. U odgovoru sam objasnio da je to njeno neprikosnoveno pravo i preporučio sam joj da dobro razmisli o tom koraku. Neki već tim povodom najavljuju koncerte. Vitre treba dati prije bajram-namaza. Poslanik. Oni njima očito žele postići neki drugi cilj.) Pitanje: Približava se ramazan. a da njihovi grijesi njima neće biti nimalo umanjeni.v. Stranica 74 od 154 Pitanje: čuo sam da u Saudisjkoj Arabiji prestaju sa sehurom tek kada imam počne učiti ezan za sabah namaz. datulama i tome slično. kao što se mogu dati i u novcu. siromasima) tako da u ovom danu (tj. Pitanje: Dolazi nam ramazan pa vas molim da mi. svjestan musliman neće tim koncertima prisustvovati. a u slučaju potrebe i ranije. ne isplati se za nešto malo para i malo dunjalučkog komfora prodavati svoju vjeru. zabavne. Onaj ko slijedi put zla (kod Ibn Madždže stoji: ”loš put”) ima za to grijeh i grijeh svih onih koji ga budu u tome slijedili.s. s obzirom da je Poslanik. bajramu) ne moraju prositi. to je ljepše.a. a ako neko od članova porodice da vitre za sebe. Da li je ispravno da i mi tako postupamo? Odgovor: Bilo bi ispravno kada bi taj ezan za sabah ujedno označavao početak zore. mimo Allahovog zadovoljstva. riži. Dozvoljeno ih je dati dan ili dva dana prije bajrama. Hranitelj porodice daje vitre za sve članove. ali su najprioritetniji oni koji su siromašni. Prema tome.

dž. Allah će pokriti njegovu na onome svijetu. nadajući se nagradi od Allaha Svevišnjeg i Plemenitog. kaže: ”I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete. ibadetu Allahu. radi dunjalučke želje za djetetom. trudi se da tvoj brak bude skladan i harmoničan. Kada bih pomislila na talak. obveseljava pa kaže: ”Ko vjerniku razbije brigu na ovom svijetu. Poslanik. Allah. da shvatim bezvrijednost ovoga svijeta. Naime. i drugim korisnim poslovima. Ono čime me je Allaha. Nakon što je taj broj došao do čitalaca jedna naša sestra javila se Redakciji pismom upućenom sestri koja mi je spomenuto pitanje postavila. dž. da živim samo u ibadetu Allahu Milostivom i radi Njegovog zadovoljstva. kao što i sama želiš da ti se čini dobro. kod kojeg su doktori utvrdili sterilnost. draga moja sestro.a.š. koji se Allaha boji i žudi za Njegovim zadovoljstvom nije zaslužio da mu nanesem bol. u pokornosti Allahu. Počela sam mnogo dublje da razmišljam o svemu.š. Draga sestro. a sam Allah. koja ima sterilnog muža. a savjeti poduprijeti ličnim iskustvom.š. dž. tj. ti savjeti pomoći. Trudila sam se da činim dobro. 237) . s nadom da će time Allah. dž.s.s. bilo mi je najpreče dobročinstvo prema mužu odgajajući sebe kroz naš zajednički život u ibadetu Allahu Svevišnjem. čovjek koji voli Allaha i Njegova Poslanika. gdje sam pročitala i tvoje pitanje. ja ti upućujem savjet da paziš svoga muža. Allah. da bih stekla zadovoljstvo svoga Gospodara.š.v. iskušava ko će bolje postupati kada ga nešto zadesi. Zato. Pismo je iskreno. On mi je to i oduzeo. budem poslušna supruga svome mužu.Fetve i savjet Stranica 75 od 154 razvoda mogu biti veća od trenutnih iskušenja. ja sam u braku sa čovjekom. hifzu. Poslanik. još dok si bila u utrobi svoje majke. Cilj je mnogo veći. Allah pomaže Svoga roba sve dok on pomaže svome bratu. bori se sa svojim dunjalučkim nefsom. Draga sestro. Uzvišeni me je obradovao trudnoćom i pored uspostavljene liječničke dijagnoze. u kojoj ne znaš šta je bolje za tebe i šta da činiš! S jedne strane. ali da je činiti dobro nekome bolje po mene. mi je još više prosvijetlio razum i vjeru. jer na ovom dunjaluku nije cilj jedino imati potomstvo. njemu će Allah razbiti brigu na Sudnjem danu. ti ćeš ga imati. Na ovoj kušnji Allah. On mi je objasnio moje pravo. o čemu je riječ.. s. jer Allah iskušava čovjeka i u dobru i u zlu.. pa sam osjetila neodoljivu želju i potrebu da ti uputim ove riječi. ta Allah zaista vidi šta radite. dž. U neizvjesnoj situaciji. dž. čini mi dobro u svakom trenutku. također kao i ti. čitajući ”Nove horizonte” došla sam do rubrike o pitanjima. ibadet i dobročinstvo u svakom momentu. je rekao da žena neće postići zadovoljstvo svoga Gospodara sve dok njen muž ne bude zadovoljan njome. Allah. da mu činiš dobro. što mi smrtnici ne možemo svojim razumom dokučiti i spoznati. je Svemoguć! Nakon par godina braka.v.” (Muslim) Draga moja sestro. čitanju islamskih tema. obradovao. bojala sam se Allaha. dž.a. A ako ti je određeno. Međutim. želja za dunjalučkom radošću (djeca). iskušava čovjeka da bi ga očistio od grijeha. dao mi je da ovaj život gledam dublje. kako da povrijedim osjećaje čovjeka koji me voli. pazi. Utjehu nađi u učenju Kuržana. što je veliki znak Njegove moći.š.š. jer Uzvišeni Allah je Svemoguć i kadar je sve učiniti. zasnovan na ljubavi u ime Allaha Uzvišenog. pismo prenosimo u cijelosti: ”Draga sestro. s.š. zna mudrost Svoje odredbe za robove Svoje.š. dž. a s druge odgovornost prema razvodu braka i strah da nekome ne naneseš bol i tugu. Dakle. talak. da ćeš imati potomstvo.š.” ”Ko na ovom svijetu pokrije mahanu muslimana. a vrijednost življenja u islamu. biti zadovoljan. kako da to učinim.” (El-Bekare. dž. š. U nadi da će našoj sestri. učenju arapskog jezika. Možda ćeš se upitati zašto? Zato što sam bila u situaciji u kojoj se ti sada nalaziš. dž.

Propušteni namazi nekada se moraju naklanjati. dž. zatim osoba koja je privremeno izgubila svijest. s.s. uzimajući tablete. uistinu.v. (Vidi: Zuhejli. a kada prestane saperi sa sebe krv (tj. ”Kitabul-libas”. s tim što bi bila dužna obavijestiti svoga budućeg muža kako bi se izbjegla prevara.. 5943. ”El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu”. (. zabranio da klanja u vrijeme hajza i nije joj naredio da naklanja: ”Kada ciklus (hajz) nastupi.” (SahihulBuhari. br. osoba koje ne razumije svrhu i značaj namaza). dž. Hanbelije imaju drugo mišljenje i kažu da je takvim osobama dužnost propuštene namaze naklanjati. (Vidi: Sahihul-Buhari.a. najbolje zna. Gospodaru svjetova.” Stranica 76 od 154 Dok radim u kuhinji obično slušam učenje Kuržana sa kasete? Mogu li učiniti sedžde-tilavet u stanju u kom se nalazim. a Allah.š.s..” (Vidi: u Fethul-Bari.” (En-Nisa. Naime.. propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. 103) Ukoliko namaz ne klanja na vrijeme ili ga u potpunosti izostavlja. a nekada ne oslobađaju.Fetve i savjet Moja zadnja dova je: ”Hvala Allahu. osoba koja čuje ajet u kom se nalazi sedžda. U takvoj situaciji ženi je dozvoljeno te dlake ukloniti. 2/131) Dužna je naklanjati propuštene namaze ona osoba koja namjerno poremeti svoj . dok šafije kažu da im je to sunnet. osoba čini grijeh koji može doseći granice kufra. nemoj klanjati namaz.š. upotrebom tableta. 5931. nije obavezna uzimati abdest ili tejemmum da bi mogla sedždu učiniti. Naime. brkovi i tome slično.) Ibnul-Hadžer kaže: ”El-Mutenemmisa je ona koja traži da joj se čupaju dlake s lica.v. bez opravdana razloga. br. 10/390) Iz ove zabrane se izuzimaju situacije kada ženi nikne brada. izazvala ranije ili ju je odgodila za kasnije. s. pa makar bila bez abdesta i otkrivene kose? Odgovor: Većina uleme smatra da ta sedžda ima status namaza. Mugni. a en-namisa je ona koja to radi. okupaj se) i klanjaj namaz. ako budu nekada u stanju da ih naklanjaju. postoje razlozi koji nekada osobu oslobađaju od namaza. osim ukoliko bi došli sebi prije isteka namaskog vremena. najbolje zna. pa prema tome ni obrve. Ebu Davud je rekao u Sunenu: ‘En-namisa je ona koja smanjue obrve tako da ostanu tanke. Da li je djevojci dozvoljeno čupati obrve? Nije dozvoljeno čupati dlake po licu. isto kao što su dužne propuštene dane posta napostiti. 2/358) Međutim. nisu dužne propuštene namaze naklanjati. treba naklanjati propuštene namaze? Ne. Molim našeg Gospodara da oprosti svima nama. 1/566. a nekada ne moraju. kazao je da je Allah Uzvišeni prokleo el-mutenemmisat.” Svako dunjalučko i ahiretsko dobro želi ti tvoja sestra po vjeri. Uzvišeni Allah kaže: ”Vjernicima je. ženi je Poslanik. Po tom mišljenju za tu sedždu potrebne su sve pripreme kao i za namaz. (Vidi: Ibn Kudame.) Neki su rekli da en-nimas isključivo označava čupanje obrva. a Allah. da bi se podigle ili poravnale. Mišljenje većine uleme je da nenormalna i potpuno senilna osoba (tj. 4886. Da li žena koja izazove pojavu hajza. 5948. Poslanik. žena nije dužna naklanjavati namaze propuštene za vrijeme mjesečnog ciklusa (hajza). 320) Hadisi na ovu temu zabilježeni su i u drugim zbirkama. Da li propušteni namaz mora naklanjati? Musliman je dužan uložiti maksimalan napor da svaki namaz obavi u njegovu vremenu..a. a nije pod abdestom. ”Kitabul-hajd”. bez obzira da li je pojavu hajza.

Fetve i savjet

Stranica 77 od 154

razum alkoholom, drogom ili nečim drugim. Žene nisu dužne naklanjavati namaze propuštene u vrijeme hajza ili nifasa. Onaj ko zaboravi, ili nenamjerno prespava, treba klanjati propuštene namaze čim se sjeti i to se tretira kao da namaz klanja u njegovu vremenu, dakle nije naklanjavanje. Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Ko prespava namaz, ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti...” (Sahihu Muslim, ”Kitabul-mesadžid ve mevadi‘is-sudžud”, br. 684) Osoba koja bez razloga, svjesno, izostavi namaz, dužna je pokajati se i naklanjati propušteni namaz, po ispravnom mišljenju. Da li propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom? Propuštene namaze treba naklanjati odmah i istim redoslijedom, ukoliko za to postoji mogućnost. Isto tako, treba taj redoslijed poštovati u pogledu redovnog namaza, te prvo klanjati propuštene namaze po redu, pa tek onda redovni namaz, sve dok za redovni namaz ima dovoljno vremena. Dokaz za to je postupak Poslanikov, s.a.v.s, koji je sa ashabima, za vrijeme kopanja hendeka oko Medine, propustio četiri namaza, da bi ih poslije, kad je noć već bila duboko zašla, naklanjao po redoslijedu. (Vidi: Tirmizi, Sunen, ”Kitabus-salat”, br. 179) Imajući u vidu da je Poslanik, s.a.v.s., eksplicitno naredio: ”Klanjajte kako mene vidite da klanjam.” (Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 631), većina uleme smatra da smo dužni slijediti ga i u slučaju naklanjavanja namaza i voditi računa o njihovom redoslijedu, tako da u slučaju nepoštivanja tog redoslijeda namazi ne bi bili ispravni. Ukoliko slijeđenje redoslijeda predstavlja poteškoću (neki su rekli da je to situacija kada je propušteno više od pet namaza), ili ukoliko čovjek zaboravi, ili se nađe u situaciji da nema dovoljno vremena za klanjanje redovnog namaza u njegovu vremenu, tada osoba prestaje biti obavezna slijediti redoslijed. Ukoliko bi čovjek poremetio taj red, bez određenog razloga, nadam se da bi njegovi namazi bili validni, a smatralo bi se da nije postupio onako kako bi bilo preče. Naime, postupak Poslanikov, s.a.v.s, na Hendeku ne mora nužno značiti da ukoliko se taj redoslijed poremeti namazi neće biti ispravni, a hadis u kom naređuje da klanjamo onako kako njega vidimo da klanja odnosi se na sam namaz, na njegov sadržaj i formu. Vjerovatno su šafije zbog toga rekle da je, pri naklanjavanju slijeđenje redoslijeda samo sunnet, a ne obligatna dužnost (farz). (Vidi: Eš-Šerbini, ”Mugnil-muhtadž”, 1/127), Kako su nastale novotarije u vjeri? Intresantan je način na koji se novotarije (bid’ati) uvode u vjeru. Nekada se to čini s najljepšom namjerom. Tako su izmišljeni fadileti mnogih sura u Kur’anu (i to je pripisano Muhammedu, s.a.v.s, da je on to rekao) da bi se ljudi potakli da uče navedene sure. Nekada se to čini iz određene potrebe, kao što je potreba za isticanjem i dokazivanjem, ili pak potreba za životnom egzistencijom. Nekada se to čini s najlošijom i najpodlijom namjerom (npr. novotarija se predstavi izuzetno vrijednom, tako da naivan ili neuk musliman nesvjesno prestaje biti musliman, jer stekne dojam da mu je to dovoljno (tj. ta novotarija) da se spasi vatre i uđe u Džennet i da ne mora voditi računa o propisima islama. Tako možemo čuti da neki novotari kažu da ko klanja tu i tu noć i prouči to i to, to mu nadoknađuje sve propuštene namaze, ili ko nosi ili uči “Nur-dovu” neće ga peći džehennemska vatra itd. Nekada se novotarija uvodi iz neznanja, nekada iz nehata itd. Bilo kako bilo, treba da znamo da su sve novotarije rezultat nepoznavanja islama. Naime, da je osoba koja je novotariju izmislila i uvela znala posljedice svoga postupka nikada to ne bi uradila, a da su oni koji su tu novotariju prihvatili znali da je to novotarija ona kod njih mjesta ne bi imala.

Fetve i savjet

Stranica 78 od 154

Kada govorimo o novotarijama uvijek se treba sjećati riječi Allaha, dž.š: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3), i riječi Alejhisselama, s.a.v.s, koji je u poznatim (mešhur) hadisima jasno upozorio: “Svaka novotarija (u vjeri) je zabluda, a svaka zabluda će u vatru.” “Sve što nije u skladu s ovim, na čemu smo mi, je odbačeno.” Prema tome, vjera je upotpunjena i niko nema pravo da u vjeri nešto dodaje ili oduzima. Nisu ljudi ti koji propisuju vjeru. Primijetio sam da neki uče ikamet drugačije od ezana tako što ”Allahu ekber” kažu dvaput, ”ešhedu en la ilahe illellah” jedanput itd. Da li je to ispravno? Učenje ikameta na način kako se uči ezan i na način naveden u pitanju su spomenuti u vjerodostojnim hadisima navedenim u sahihima i sunenima, tako da i jedno i drugo ima utemeljenje. Mislim da bi, upravo zbog te činjenice trebalo praktikovati oba načina. U najmanju ruku, ta razlika ne bi trebala da nam smeta, kao što nam ne smeta to što postoji sedam različitih kiraeta. Sve što ima dokaz koji je protumačen naučnom metodologijom, za muslimana mora biti prihvatljivo, pa prema tome i različiti načini učenja ikameta. Bilo koji sunnet Poslanikov, s.a.v.s, za muslimana je prihvatljiv i bilo bi dobro kada bi ih muslimani sve prakticirali, kako se određeni sunnet ne bi zaboravio i u glavama ljudi postao novotarija-bidža, kao što ponekad zna biti slučaj. Dakle, ako neko uči ikamet izgovarajući ”Allahu ekber” dvaput, ”ešhedu en la ilahe illallah” jedanput itd. to je također, ispravno. Možda bi taj način trebalo više praktikovati, jer dok je Bilal, r.a, bio muezin postojala je razlika između ezana i ikameta, a znamo da je on bio muezin u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. Zašto kod nas ima više ginekologa muškaraca nego žena i kako tumačite odlazak naših muslimanki na preglede kod ginekologa muškarca? Normalno bi bilo da se u jednom društvu, koje slijedi nauku i prirodne zakone, žene usmjeravaju ka izučavanju i bavljenju ginekologijom. Prirodno je da se žene bave tim poslom. Dovoljno je čuti komentare ginekologa muškaraca dok se vraćaju iz rađaone, pa da se čovjeku smuči i da dođe do zaključka, makar bio totalno nepismen, da to nije posao za muškarce. Žene nikada ne bi mogle izgovoriti tako nehumane, neljudske i neukusne riječi na račun majki koje rađaju ljude i čine najčasniji i možda najteži posao kojeg ljudski rod radi na ovoj Zemlji. Sigurno je da žene mogu bolje razumjeti ta pitanja s obzirom da se tiču lično njih. One mogu pružiti bolju njegu i bolje razumjeti potrebe žena koje rađaju. Razlog zašto mi danas u Bosni i Hercegovini imamo više ginekologa muškaraca nego žena, mada kultura većinskog muslimanskog naroda ne ide tome u prilog leži, vjerovatno, u činjenici da je neko, u prošlom sistemu, svjesno usmjeravao muškarce na taj posao kako bi tako poljuljao moral kod muslimana, isto kao što je neko svjesno ukinuo u Bosni i Hercegovini učiteljske škole (osim jedne u Banja Luci) kako bi našu djecu učili učitelji Srbi i Crnogorci. Usmjeravanje muškaraca da se bave ginekologijom je šejtanski posao, nije naučno opravdan i nadam se da će razum i nauka jednog dana prevagnuti, pa će ljudi omogućiti ljudima da rade posao koji im, po prirodi njihovoj, najbolje odgovara. Mi, muslimani, moramo dati svoj doprinos u tom pravcu, jer slijedimo prirodne Allahove, dž.š, zakone koji čovjeku donose sreću i rahatluk, kako na dunjaluku tako i na ahiretu. Muslimani ne smiju ovaj problem olahko shvatiti, i oni moraju, ako žele uspjeh, islamski propis u ovom pogledu implementirati. Uzvišeni Allah kaže: ”A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim;

Fetve i savjet

Stranica 79 od 154

i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...” (En-Nur, 31) U ovom ajetu Allah, dž.š, naređuje ženama da pokriju svoje tijelo. Otkrivanjem svoga tijela pred punoljetnim muškarcima koji im nisu mahrem, kao što su ginekolozi, žene krše ovu naredbu i čine veliki grijeh. Ovaj grijeh je sigurno jedan od najvećih grijeha, imajući u vidu da ginekolozi gledaju i dodiruju najintimnije dijelove tijela koje ni mahremi žene, izuzimajući muža, ne smiju gledati, niti dodirivati. Negativne posljedice odlaska žene kod ginekologa muškarca su ogromne. Žena, prije svega, gubi osjećaj stida, njen moral slabi i ona tim griješenjem otvara vrata šejtanu koji će je odvesti u još veće grijehe, kao što je blud ili ubijanje djece, bilo abortusom ili nakon rođenja. S obzirom da je ženi grijeh otkrivati svoje tijelo pred osobom kaja joj nije mahrem, ona može ginekologu muškarcu odlaziti jedino u krajnjoj nuždi (daruri), tj. ukoliko njen život ili život njenog djeteta bude u opasnosti. Pravno pravilo kaže da je u nuždi dozvoljeno uraditi ono što je u osnovi zabranjeno. To pravilo je izvedeno iz kur‘anskih ajeta: II:173, V:3, VI:145, XVI:115 i mnogih Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa. Svakog iskrenog i svjesnog muslimana zabrinjava moralno stanje naših muslimanki. Koliko je moral oslabio, koliko je nestalo stida, vidimo i po tome što mnoge sestre koje pokrivaju svoju kosu, a možda i nikab nose, vrlo često bez nužde odlaze kod ginekologa muškarca da ih on pregleda ili porađa. Kakvo je tek stanje naših sestara koje ne pokrivaju svoju kosu, tj. za koje se pretpostavlja da imaju manje stida od onih koje nose mahramu? U svakom slučaju, muslimani su dužni rješavati taj problem. U cilju rješavanja tog problema, preporučujem sestrama da se školuju za babice i ginekologe. Znam da se kroz školovanje one moraju suočiti sa, za muslimanku neugodnim situacijama, da će morati i neke grijehe počiniti, ali nadati se da će njihov kasniji rad, inša-Allah, sve te grijehe pobrisati, jer dobra djela brišu loša djela. Zamislite koliki je sevap spasiti jednu muslimanku da ne mora odlaziti kod muškarca da je pregleda ili porađa. Osim toga, njihovo školovanje je nužno, jer se jedino na taj način mogu obezbijediti babice i žene ginekolozi, a grijesi počinjeni u nuždi se, inša-Allah, praštaju. Također bih preporučio muslimanima, posebno onima koji se bave medicinom, a koji na bilo koji način mogu doprinijeti povećanju broja žena ginekologa, da na tome porade i daju svoj doprinos. To je polje gdje se mogu sevapi zaraditi i dati veliki doprinos ozdravljenju društva koje tone u nemoral. Ginekolozima muslimanima bih preporučio da se, po mogućnosti, prekvalifikuju, nakon što sebi obezbijede adekvatnu zamjenu. Ginekologija je za žene, a ne za muškarce. Sigurno je da žene mogu bolje tu nauku shvatiti i savladati, a i svoje pacijente bolje razumjeti i adekvatniju im pomoć pružiti. Molim Allaha, dž.š, da nam pomogne da ovaj problem ispravno shvatimo i da damo maksimalan doprinos u njegovu rješavanju. Pitanje:Čitajući knjigu Put pravog muslimana, koja je za mene pravo osvježenje, bio sam malo zbunjen kad sam čitao tekst koji govori o odnosu prema nevjerniku 1/162-165. čini mi se da u njemu ima izvjesne kontradikcije. Naime, u nekim tačkama se govori kako prema nevjernicima treba postupati pravedno, kako prema onima koji se ne bore protiv muslimana treba biti dobrostiv, pružati im pomoć, imati prema njima milosti itd, dok se u nekim tačkama govori kako ih treba prezirati, kako ih treba natjerati u tješnji dio puta itd. S obzirom da ste vi bili recenzent te knjige, molim vas da mi ovu moju nedoumicu otklonite pojašnjenjem. Odgovor:Na početku odgovora želim pojasniti da se moja recenzija, a smatram

velikodušno ponašaj. r. voli one koji su pravični.” (Er-Rum. bez obraćanja pažnje na povod hadisa. r. voli one koji su pravični. sa pravom da musliman stupi u poslovno partnerstvo sa nemuslimanom. na ovom svijetu. 6014).s. npr. ti ih ne slušaj. Ne znam da li je pisac knjige kontaktiran u tom pogledu ili nije. 15).a. onoga o kome ništa ne znaš. Allah. d) Kur‘ansko podsticanje da se čini dobročinstvo prema nemuslimanima koji se ne bore protiv muslimana zbog njihove vjere niti muslimane proganjaju iz njihovih domova:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Jedna od mojih primjedbi odnosila se na dio teksta koji govori o ugovoru o zaštiti nemuslimana u islamskoj državi (ahkamuz-zimme) i tumačenju hadisa ”Nemojte prvi jevrejima i kršćanima nazivati selam. Drugo. s. (El-Mumtehina.. i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. c) preporuka da se bračna zajednica gradi na ljubavi i milosti. je toliko naglašavao svome slugi da ne zaboravi dati kurban komšiji židovu da je sluga bio iznaneđen te ga je upitao zašto na tome toliko insistira na što mu je Ibn Omer rekao: ”Allahov Poslanik. zaista. r.” (Lukman. je rekao: ”Džibril mi je toliko preporučivao komšiju da sam pomislio da će se komšije međusobno nasljeđivati. 8. (Vidi poglavlja koja govore o ahkamuz-zimme u fikhskim knjigama. Allah. Dakle. Treće. natjerajte ih na tješnji dio puta (tj. dakle od 258 stranice prvog dijela i kompletan drugi dio knjige. a ne na sadržaj knjige.” (Sahihul-Buhari. zaista. Koliko sam mogao primijetiti moje primjedbe u tom pogledu nisu uzete u obzir.a. ja sam ukazao na neke stavove u knjizi s kojima se nisam složio. kada je pri sklapanju ugovora sa ehluz-zimme postavio posebne uslove u veza sa njihovim odijevanjem i ponašanjem u javnom životu. br.a. a u toj bračnoj zajednici na osnovu petog ajeta sure El-Maide ponekad može biti i čestita kći onih kojima je data Knjiga: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas. 21).a... r.a. od vrste vaše.) Izlazak iz kontradikcije jeste u pravljenju razlike između nemuslimana koji se bore protiv muslamana zbog vjere njihove i proganjaju ih iz njihovih kuća i nemuslimana koji prema muslimanima imaju pošten i dostojanstven ljudski odnos. ja sam vršio recenziju dijela knjige koji govori o fikhskim propisima. pa makar on bio i nemusliman.Fetve i savjet Stranica 80 od 154 isto tako i recenzija dr.) Mislim da doslovno tumačenje i primjena spomenutog hadisa i postupka Omerovog. i prema njima se. Adilovića i recenzija hafiza magistra Muhameda Porče odnosila samo na prijevod... stvara žene da se uz njih smirite. odnos muslimana prema nemuslimanima gradi se na osnovu njihovog odnosa prema muslimanima. uslove i okolnosti pod kojima je Omer.v. b) obavezi pružanja dužne pažnje prema komšiji. To se jasno može razlučiti iz sljedeća dva ajeta:”Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. da vam se sklone)” (Vidi: 2/17-18) Rekao sam da autorovo tumačenje tog hadisa i pojedini stavovi u tom tekstu su u kontradikciji sa nekim šerijatskim propisima o kojima se u knjizi također govori. Kontradikcija koju ste i vi uočili je rezultat činjenice da mnogi islamski pravnici (među kojima i pisac knjige) doslovno tumače spomenuti hadis i postupak Omerov. ”Kitabul-edeb”. a kada se sa njima sretnete. Bilo mi je obećano da će se stupiti u kontakt s autorom kako bi on dao odobrenje da se izvrše određene intervencije u tekstu. sa pravom da musliman pod određenim uslovima oženi židovku ili kršćanku itd. svojim idžtihadom postavio date uslove i razloge zbog čega je tako postupio vode u kontradikciju sa drugim šerijatskim propisima od kojih navodimo neke: a) obaveza djeteta da čini dobročinstvo svojim roditeljima nemuslimanima: ”A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. Ibn Omer. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas .

kada su stavovi njih dvojice na jednoj strani. ili od onih koji u dane bajrama imaju imetka koliko je potrebno za kurban. po mišljenju većine. 8-9. vi recite samo “ve ‘alejkum” (i na vas). smatram da je ta knjiga vrijedno djelo koje treba da se nađe u kući svakog ko želi malo bolje upoznati propise islama. 3/232.v. moći vratiti.š. je Milostivi i od Njega se može oprost očekivati. Poslanik. i ostali dokazi sličnog značenja odnose se na situacije kada se nemuslimani prema muslimanima neprijateljski odnose.a. El-Hidaje. (Vidi: Zuhejli. da čovjek ne želi . a da se od Ebu Jusufa prenose dva predanja. dok se od čovjeka ne očekuje da će bilo šta oprostiti na Sudnjem danu. Vidi: El-Lubab fi šerhil-kitab. (Vidi: Keššaful-kina‘. fetva po hanefijskom usulu daje se na osnovu mišljenja njih dvojice. bilo da je od onih koji su dužni dati zekat. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. ako pogledamo hanefijska djela. ukoliko će klanje kurbana dovesti u pitanje vraćanje duga preče je vratiti dug negoli zaklati kurban. vidjet ćemo da ona navode da Muhammed ima isti stav kao i Ebu Hanife.š.š. rekao je ashabima na početku spomenutog hadisa. Nadalje.” Dakle. on je to rekao kad su s njima bili u sukobu. Naime. 26694. inša-Allah. u predanju koje bilježi imam Ahmed u Musnedu. Međutim. 3/18) Ukoliko čovjek ima dug. 300) Naime. Pitanje:Koji je stav islama o planiranju porodice? Da li je dozvoljeno uzimanje različitih sredstava radi sprečavanja trudnoće kada se supružnici o tome dogovore? Odgovor:Planiranje porodice u smislu da se ne žele rađati djeca. od Ebu Basre (Musnedul-qabail br. najbolje zna. ipak snažno preporučuje da se taj sunnet ne propušta pa čak i pod uslovom da se novac za kurban pozajmi. Pitanje:Da li je kurban vadžib ili sunnet? Odgovor:Klanje kurbana je sunnet za svaku kuću po mišljenju većine islamske uleme.): “Mi sutra krećemo na židove. imajući u vidu da je vraćanje duga stroga obaveza (farz). da nagradi sve one koji su dali svoj doprinos da se ovo djelo pojavi na bosanskom jeziku. (Vidi: Tahavi. (Opširnije o pitanju odnosa muslimana prema nemuslimanu možete pročitati u desetom broju Novih horizonata u odgovoru na pitanje: Kako musliman treba da se odnosi i ponaša prema nemuslimanu?. Molim Allaha. str. 26695.) Što se tiče hadisa u kom se traži od muslimana da prvi ne pozdravlja nemuslimana i da pred njim pokaže odvažnost. a koji je višak u odnosu na njegove potrebe i potrebe onih koje izdržava. a Allah. zatim u četvrtom broju u odgovoru na pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da prvi pozdravi nemuslimana? Uprkos činjenici da se u nekim pitanjima ne slažem sa uvaženim alimom Ebu Bekr el-Džezairijem. uz pretpostavku da će se taj dug. 3/595) Ukoliko bismo dali prednost Tahavijevom predanju da je kurban pritvrđeni sunnet po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda.š.s. mogli bismo reći da je to sunnet i u hanefijskom mezhebu.” (El-Mumtehina. a Allah. pa im nemojte prvi nazivati selam. da li je dužan zaklati kurban? Šta je preče vratiti dug ili zaklati kurban? Ukoliko je čovjek imućan.Fetve i savjet Stranica 81 od 154 zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. sunnet. 4/355) Treba naglasiti da i islamska ulema koja smatra da kurban nije obaveza. El-Fikhul-islamijju ve edilletuhu. dž. s. Muhtesarut-tahavi. klanje kurbana je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva. Ipak. a stav Ebu Hanife na drugoj. pa kada vam nazovu selam. njemu se preporučuje da zakolje kurban i da taj sunnet ne propušta. dž. Upravo zbog toga se daje prednost vraćanju duga prema čovjeku u odnosu na dug prema Allahu. dž. dž. za razliku od kurbana koji je.

to možemo razumjeti iz postupka Allahova poslanika.Fetve i savjet Stranica 82 od 154 dodatne obaveze u životu.v.” (Vidi: Tirmizi. Tako se Urve vratio Poslaniku.a. dakle ukoliko na tržištu ima dovoljno robe i trgovci slobodno formiraju cijene i ukoliko nema prevare i nepravde smatram da tada nema ograničenja za zaradu.v. nakon babine pogibije. čiji je babo bio od desetorice koji su obveseljeni džennetom. Poslanik. s. Naime. s.v.š. uistinu. kada nema monopola. u Poslanikovom. govori da je u normalnim okolnostima. Dakle. Fethul-Bari. Nadalje.s. Sunen. 1314) Dakle. dozvoljena i veća zarada od prethodno spomente. s. Za njega se govorilo da kada bi prašinu kupio na njoj bi zaradio. a nije bitno kolika je njena visina. a Allah. s. 18558. 3129) Neki pravnici kažu da je najbolja zarada ona koja ne prelazi jednu trećinu. dž. El-Musned.a.a. (Vidi o prethodnom hadisu i hadisima sličnog značenja u sljedećim izvorima: Ahmed.” (El-Isra. br. 3642.v. Od Enesa. dž. s. prevare i nepravde. 18554. u islamu nije dozvoljeno. prenosi se da su jedanput cijene skočile u vrijeme Poslanikovo.š.s. Naime.a. on prodao za milion i šesto hiljada. 3/588) Smatram da to mišljenje nema uporište. br. . (Vidi: Zuhajli. planiranje porodice treba imati svoj opravdan šerijatski razlog. Es-Sunen. Dakle. Na povratku susreo je čovjeka koji je želio od njega kupiti jednu ovcu.s. daje i opskrbljuje. a on im je na taj zahtjev odgovorio: ”Allah je uistinu Taj Koji određuje vrijednosti. Zabranjeno je (haram) u vrijeme nestašice robe dizati cijene i tada se zarada može ograničiti. s. ”Kitabun-nikah”. To se može činiti prirodnim putem (azlom) ili korištenjem pomagala i sredstava za koja je naučno utvrđeno da ne štete ljudskom zdravlju. r.v. ponositi vašim brojem na Sudnjem danu. Prodao mu je ovcu za dinar. br.s. i rekao mu: ”Evo ti tvoja ovca i evo ti tvoj zlatnik. Poslanik.” Poslanik. ”Kitabul-buju‘”. Ja želim da dođem pred svoga Gospodara. jer je ubijati njih doista veliki grijeh. 2050) Za sprečavanje trudnoće potreban je pristanak oboje supružnika. U slučaju planiranja porodice treba uvijek imati na umu Allahove. Ebu Davud.s. jer ja ću se. Da bi zarada bila halal bitno je da nema monopola. s.” Prenosi se da je nakon toga Urve bio veoma uspješan u trgovini. kako bi se spriječila očita nepravda prema kupcima. najbolje zna. Nakon što je čuo cijelu priču. ”Musnedul-kufijin”.v. ga je upitao kako je to uspio i Urve mu je ispričao sve šta se desilo. ”Kitabul-buju‘”. Planiranje porodice je dozvoljeno u smislu da se obezbijedi novorođenčetu da doji dvije godine. riječi: ”Ne ubijajte djecu svoju iz straha od neimaštine. s. 6/632. da želi samostalnost i slobodu itd.a. Urve je za taj zlatnik uspio kupiti dvije ovce. Naime. El-Fikhul-islami ve edilletuh.) Postupak ashaba Abdullaha sina Zubejra b. dao je Urvi zlatnik i rekao mu da ode kod vlasnika i kupi mu ovcu. učini njegovu trgovinu berićetnom. Sunen. mu je proučio dovu: ”Allahu. Tirmizi. prenosi se da je jedne prilike u grad stigla roba izvana. hadis br. (Vidi. ‘Kitabul-buju‘”. Sahihul-Buhari.a. br. on je palmovnik prodao devet puta skuplje. koji je odbio fiksirati cijene robi.v. riječi: ”Ženite ljupke i one koje rađaju. pa su ashabi od njega zatražili da on odredi cijene. da bi isti palmovnik. Koji uzima. Avvama. da supružnici završe školovanje itd. njegov babo Zubejr kupio je palmovnik u Medini za sto sedamdeset hiljada.a. ”Kitabu fardil-humus”. Poslanik. 1258. da majka povrati snagu izgubljenu u trudnoći i nakon poroda. Sunen.a.s. 31) i Poslanikove.s.v. odbio je ograničiti zaradu trgovcima. a da me niko od vas ne traži zbog nepravde u vezi sa životom ili imetkom.” (Ebu Davud. sunnetu imamo dokaz da je dozvoljeno zaraditi 100%. s. i njih i vas Mi hranimo.a. prevare i nepravde.s. br.v.a. br. Pitanje:Koliki je maksimalni limit zarade koju čovjek može zaraditi u trgovini? Odgovor:Ukoliko se ne radi o monopolu. 3386.s.

nego druge Njemu smatra ravnim. pogrešnog vjerovanja u vezi s hamajlijama oslobode oni koji idu na hadž..s. Također ga je zabilježio Hakim. ako On hoće da im je podari?‘ Reci: ‘Meni je dovoljan Allah. Babu ta‘likut-temaim.) Ibn-Ebu-Hatim prenosi od Huzejfe da je na ruci jednog čovjeka vidio konac (koji je stavio da ga zaštiti) od groznice. 492. Ibn-Madže. i s njim se složio Zehebi.š. uistinu.a. da se toga oslobode tako što će će to spaliti i pepeo u zemlju zakopati (s obzirom da u hamajliji može biti kur‘anskih ajeta). dž. dž. štiti Svojom moći. br. Ibn-Hibban okarakterisao ga je kao sahih. 4/417. 4/417. u nekima su riječi kufra i praznovjerja. 1411. 38. “Šta je to”. i u njemu ima slabosti. Menarovo izdanje. rekao je. dž.š. samo povećati vehn (slabost). Isto tako različita su i vjerovanja u pogledu hamajlija. Oslobodite se hamajlija i oslonite se na Allaha. Husajna.Fetve i savjet Stranica 83 od 154 Pitanje:Kakav je status osobe koja obavi hadž. u Mevaridu. Vidi: El-Ehadisus-sahiha.. kakvi su bili kad ih je majka rodila. dž. Drugo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. kako ne bi svoj hadž doveli u pitanje. vidio čovjeka na čijoj je ruci bila narukvica od zlata. Amira. nema . a ovaj ga podiže do (Poslanika. prenosi se da je Vjerovjesnik. br. amulete i tome slično vidimo i iz sljedećih hadisa: Od Imrana b. kosti)? Odgovor:Ja ne znam da u tom pogledu postoji bilo kakva zabrana. š. Znajte da nam Allah. a na sebi nosi hamajliju i nešto slično? Odgovor:Ima različitih vrsta hamajlija. Prema tome. a ko objesi morsku školjku (kao amulet) neka mu Allah nikad ne da mira. Iz prethodno rečenog vidimo da nošenje hamajlije može biti vrlo opasno. Et-Tibb. ako Allah hoće da mi je učini. a ona bila na tebi. “Skini je”.š.” U drugom predanju stoji: “ Ko objesi talisman (zapis) širk je počinio.a. Pitanje:Da li je tačno da se životinjama (mačkama i cukama) ne smije davati kurbansko meso ( crijeva. U nekim hamajlijama su ispisani kur‘anski ajeti. 4/156. da li bi mogli zadržati milost Njegovu. unutrica. r. On kaže: ‘Mislite li da bi oni koje molite mimo Allaha mogli otkloniti štetu. nikada ne bi bio spašen. odgovorio je. (Prvo predanje zabilježio je Ahmed u Musnedu. “jer ona će ti. Ovaj hadis je sahih. 4/216.) Kolika je opasnost za one koji nose hamjlije. može pomoći.” (Jusuf. Neko vjeruje da je ta hamajlija uzrok da ga Allah. Njegove riječi: “…objesi” (te‘allka).a.): “Ko objesi talisman (zapis) neka mu Allah ništa ne da. Ibn-Hibban. Posebno je značajno da se hamajlija i. 4/445. Kada bi umro. r. Isto tako je i u Medžmu‘atut-tevhid. dž. Upravo zbog ove opasnosti preporučujem svima koji imaju bilo koju hamajliju ili nešto slično u vidu talismana itd. s. u nekima su crte i linije koje nemaju nikakvog značenja itd. jedino On.s. br.) Oslobodimo se svakog praznovjerja i oslonimo se iskreno na Allaha. ili.v. Hakim. eventualno. u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. Kod Ibn-Hibbana je “‘alleka”. 3531. 1410.” (Ahmed u Musnedu. upitao ga je.) On također prenosi od ‘Ube b. niti znam neko mišljenje ili dokaz koji govori da kurbanske kosti treba zakopati. a širk je najveći grijeh koji izvodi iz islama i njime sva dobra djela koja je čovjek u životu uradio bivaju poništena.v. u Mevaridu i Hakim.a. 106.‘” (Ez-Zumer.š. 4/154. a neko vjeruje da mu sama ta hamajlija pruža zaštitu itd. uz nadu i molbu Uzvišenome da budemo od onih koji će se sa hadža vratiti bez grijeha. “Protiv vahine (slabosti)”. objesi je i za nju se veže njegovo srce. pa ga je otkinuo i proučio Njegove riječi: “Većina ovih ne vjeruje u Allaha. jer svi koji vjeruju da im sama hamajlija pruža zaštitu čine širk Allahu. s. tj. 1413.

da li ih je bolje spaliti ili baciti u kantu za smeće ili zakopati? Odgovor:Nokte treba odložiti na mjesto gdje neće smetati ljudima ni životinjama. Pitanje:Šta je najbolje učiniti s odrezanim noktima. jer se od Poslanika. prije kupanja (gusula) oprati stidna mjesta po potrebi. u konkretnom slučaju učit će naglas kada bude klanjao sabahski farz.š. Allah. bilo da ih osoba spali. koja nije bila obavezna stavljati novac u zajedničku kasu to činila pod određenim uslovima ili nije i da li je prilikom pozajmljivanja naglašeno da ti pozajmljuju iz zajedničke kase.Fetve i savjet Stranica 84 od 154 nikakve smetnje da se to njima da. Dakle. dž.a. Prema tome. to nije obaveza. Treba napomenuti da je sunnet Poslanikov. Naime. jer je i životinju sevap nahraniti. To njihovo poravnavanje računa ovisi o tome da li je sestra. ti . Ukoliko postoji mogućnost da osobe koje vračaju te nokte uzmu iz kante za smeće tada je najbolje nokti spaliti.v. Pitanje:Da li pri uzimanju abdesta osoba mora biti pokrivena onako kako mora biti pokrivena u namazu? Odgovor:Ne. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravih-namaza.s. s obzirom da su u vrijeme kad sam novac pozajmio i zet i sestra radili i kasa im je bila zajednička. a ako nije. a poslije neka tvoja sestra i bivši zet međusobno poravnaju račune. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Odgovor:Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. Pitanje:Ukoliko muž zaboravi proučiti dovu koja se uči prije odnosa da li to može učiniti tokom i nakon odnosa? Odgovor:Pravo vrijeme za tu dovu je prije samog odnosa.š. s. najbolje zna. Pitanje:Da li je dozvoljeno hodži koji je stalno zaposlen u jednom džematu da uz redovnu platu. ili baci u kantu za smeće. ili nakon. ne prenosi da je on to radio. Pitanje:Ukoliko se prespavani sabah namaz klanja tokom dana u džematu da li će imam učiti naglas ili ne? Odgovor:Postupiće onako kako bi radio da namaz klanja u njegovu vremenu. a zatim uzeti abdest s tim što se noge peru na kraju gusula. Šta više. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. Mišljenje u narodu da se gubi abdest ako se vidi stidno mjesto nema utemeljenja. U međuvremenu oni su se razveli pa ne znam kome da vratim dug. dž. Pitanje:Pozajmio sam nešto novca od zeta i sestre uz dogovor da im vratim kad budem u mogućnosti. ukoliko čovjek zaboravi smatram da tu dovu treba proučiti čim se sjeti bilo tokom odnosa. Međutim.s. s. uvijek može naše dove primiti i nikada ne treba gubiti nadu. Pitanje:Da li je poslije kupanja (gusula) potrebno uzimati abdest? Odgovor:Poslije gusula nije potrebno uzimati abdest. a Allah. Ovo važi pod uslovom da tokom gusula osoba ne uradi nešto što kvari abdest. Odgovor:Smatram da novac trebaš vratiti osobi koja ti je novac predala u ruke.v.a. to se i preporučuje.

i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. bilo bi ispravno da ste pitali da li je po šerijatu ispravno izgovaranje nijeta jezikom pri stupanju u namaz. i . Odgovor: Dužan si dati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njim trgovao. nisam izdržao do kraja. dž. pitanje jednomezhebstva. tj. 33. To znači da kada zarada dostigne nisab. Pitanje:Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. ja bih. najbolje zna. pri stupanju u namaz. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. Da ste tako postavili pitanje. striktnog slijeđenja jednog mezheba. bolest itd. pogledao mišljenja prijašnje uleme i njihove dokaze. prevaziđeno za one koji imaju mogućnosti da upoznaju i druge mezhebe. Drugi dio planiram prodati. najbolje zna. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja. kao što je hladnoća u džamiji.” (El-Bekare. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. Naime. Da li je izgovaranje nijeta jezikom.) U svakom slučaju. kada znamo da su mezhebi. ima pravo da taj ibadet prekine. dž. dž. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat... kaže: ”. dž. oni koji mogu do tih tumačenja doći dužni su da ih proučavaju i daju prednost onim tumačenjima koja su sa najjačim argumentima i koja na najbolji način ostvaruju ciljeve šerijata. strojevi za proizvodnju itd. a Allah. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu.. te mišljenja suvremnih pravnika i njihove stavove u pogledu tih dokaza. prekidanje dobrovoljnog ibadeta bez razloga nije pohvalno s obzirom da Allah. kao što je zemlja. stan. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Odgovor:Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom).š.š. pa makar za to ne postojao određeni razlog. kako ću na nju davati zekat? Odgovor:Na nekretnine koje se daju u zakup. ispravno po hanefijskom mezhebu? Mislim da je u našem vremenu. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. vremenu opće globalizacije. a Allah. 196) Međutim.Fetve i savjet Stranica 85 od 154 prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. Pitanje:Kupio sam pedeset dunuma zemlje. Danas jednom mezhebu pozivaju samo oni koji značenje mezheba pravilno ne razumiju. najbolje zna. ne daje se zekat. ili se u mezhebskim tumačenjima ne snalaze. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. kada jednom godišnje vršite inventuru robe da biste vidjeli koliko zekata trebate dati robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili.š. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? Odgovor:U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat. tumačenja šerijata.š. a Allah. Pitanje:Kada dam zemlju u zakup. Pitanje:Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. Dakle. prije odgovora. bilo da si imao određeni razlog. Međutim. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. ili razlog nisi imao. Dakle. bilo koje vrste. ustvari. Allaha radi.

kaže: “A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju iskreno mu ispovijedajući vjeru. 26. 65. 1907) tj.) naširoko objašnjava pitanje nijeta govoreći o tome da je nijet uslov (šart) da bi stupanje u namaz bilo ispravno. 1/127130. nevažeće. Prema tome.).Fetve i savjet Stranica 86 od 154 na osnovu svega toga. prije ili kod samog izgovaranja početnog tekbira (iftitahi-tekbira). a takav nijet je neispravan i nevažeći.a. s.).)”. Nigdje se ne prenosi da je Alejhisselam. Ukoliko namjera (nijet) ne postoji u srcu. Kasani jasno kaže da “nijet” znači namjeru. s. Komentator tog djela Muhammed Seid el-Burhani. Sahihu-Muslim. U mjerodavnim fikhskim djelima hanefijskog mezheba.) Dakle. 1. nego samo može biti štete. onda možemo shvatiti opasnost u kojoj se može naći onaj koji tako radi. 5. Mislim da je potrebno još jednom . pomoć./1967. definišući nijet kaže: “To je čvrsta odluka. Naime. br..” (ElBajjina. Uslov (šart) je za onoga koji namjerava stupiti u namaz da zna svojim srcem koji namaz klanja. (El-Kasani.s.)” (El-Hidaje./1196 god. dižući ruke reći “Allahu ekber”. (. tj. a da se namjera ostvaruje u srcu (. br. str. prestane nijetiti svojim srcem i mislima i nastavi nijetiti samo jezikom.emma-z-zikru bi-l-lisani fe la mu’tebere bihi. br. a samo izgovaranje jezikom. u mislima svojim treba donijeti odluku šta želimo klanjati i onda izgovoriti početni tekbir tj. koji se može smatrati našim suvremenikom (umro 1386 H.) Iskreno ispovijedanje ne može se ostvariti bez namjere (nijeta).š.. nijet (namjera) treba da postoji u srcu i mora se ostvariti (dogoditi) prije samog stupanja u namaz.vel-iradetu ‘amelu-l-kalbi). jer je namaz ‘ibadet.š. nema smetnje da iznesem samo njihov stav. god.) kaže: “Nijet označava namjeru./1888 god./1191 god./933 god.” (Sahihul-Buhari. 1/45) ‘Alauddin ‘Abidin (umro 1306 H. očito je da od njegovog izgovaranja naglas nema koristi. a ukoliko postoji razlika između srca i jezika.š. bez nijeta u srcu... Ako znamo da se djela cijene prema nijetu. Alejhisselam kaže: “Nema djela onome koji nema nijeta (La ‘amele limen la nijjete lehu.) Marginani (umro 593 H. dž. tj. Njime (tj. ) u knjizi El-Hedijje el-’alaijje. koja su mi bila dostupna. pri stupanju u namaz. a što se izgovoranja jezikom tiče to ne važi. S obzirom da je izgovaranje nijeta jezikom novotarija-bid’a (izuzetak su hadž i umra.a. spominje i nijet. vremenom. ne stoji da nijet treba jezikom izgovarati. uz Allahovu.. a ‘ibadet se mora iskreno ispovijedati samo Allahu. za djela koja radimo bit ćemo nagrađeni ili kažnjeni na osnovu naših namjera (nijeta).” (Sahihul-Buhari. imajući u vidu da je stav hanefija istovjetan stavuostalih pravnih škola. ”Bed‘ul-vahj”. ”Kitabulimare”. Bedai’ es-Sanai’. da bi se tako razlikovao običaj (‘adet) od ‘ibadeta. On u Kur’anu. ispravno je na sljedeći način stupiti u namaz: Srcem. nijetom) se ostvaruje iskrenost Uzvišenom Allahu. Tako je radio Muhammed. dž..) Kasani (umro 587 H.” (El-Hedijje el-’alaijje. u obzir se uzima ono što je na srcu. Tahavi (umro 321 H. izgovaranje nijeta naglas je novotarija (bid’a) i treba se te novotarije kloniti. U drugom hadisu on je rekao: “Djela se cijene prema namjerama. str. No. neće za to djelo imati (ahiretsku) nagradu ili kaznu ukoliko nije imao namjeru da dotično djelo uradi. dao prednost onom mišljenju koje ima najjači dokaz. izgovarao nijet naglas (jezikom).. 631) Prema tome. dešava se da čovjek. Tj. ”Kitabul-ezan”.s.v.v. a. a on nam je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam. jer se telbija izgovara naglas). opisijući kako se klanja namaz kaže: “Kada čovjek stane da klanja propisani namaz izgovorit će tekbir koji je povezan sa njegovim nijetom. i tako su radili njegovi ashabi. kada govori o šartima i ruknovima namaza. to što mi izgovorimo je nevažeće..” (Muhtesaru-t-Tahavi.

v. kao što je hladnoća u džamiji. Da li je ispravan postupak Medžlisa islamske zajednice koji na konkursu traži imama čija se supruga islamski odijeva? činjenica da medžlisi i džemati koji traže imama moraju takva pitanja posebno naglašavati ukazuju na naše teško stanje u pogledu kvaliteta tih kadrova. svojim mislima. el-hamdu-lillahi. najbolje zna. ti prema efendiji za kojim si klanjao teraviju nemaš nikakvu dodatnu materijalnu obavezu. da tako kažem. Prema tome.) U svakom slučaju. kada jednom godišnje vršite inventuru robe. kao i u svojoj porodici. ima pravo da taj ibadet prekine. robu ćete računati po veleprodajnoj cijeni po kojoj ste tu robu kupili.a: ”Nema djela onome ko nema nijeta. Takve imame džemati i medžlisi treba da traže i upošljavaju. s. Osoba koja čini dobrovoljni ibadet. taj nijet mora ostvariti u svom srcu. Imajući u vidu da je imam uzor u koji se njegove džematlije direktno ugledaju.” (El-Bekare. a Allah. prekidanje dobrovoljnog ibadeta. da li veleprodajna (po kojoj je roba kupljena) ili cijena po kojoj će se roba prodavati? U obzir se uzima veleprodajna cijena robe. dž. dž. Međutim. ili razlog nisi imao.” Da li je dozvoljeno hodži. da uz redovnu platu. Da li sam griješan što sam prekinuo itikaf? Itikaf je dobrovoljni ibadet u koji osoba stupa s namjerom (nijetom). Koja cijena se uzima u obzir pri davanju zekata na trgovačku robu. a ne po cijeni po kojoj ćete robu prodavati. Allaha radi.a.i ne ništite djela svoja!” (Muhammed. smatram da je .v. 196) Međutim. dž. bez razloga. jer se klanjanje namaza ne naplaćuje. nisam izdržao do kraja.s.s. ali to je gorka činjenica da neki koji nose ahmediju na glavi nisu Poslanikovi. koji je stalno zaposlen u jednom džematu. dž. da biste vidjeli koliko zekata trebate dati. a ako nije. bilo koje vrste. a Allah. Tim imamima treba pružiti punu podršku. Žalosno je.s.š. kaže: ”. najbolje zna.š. kad se ne libe da velike grijehe čine javno i svjesno islam pogrešno tumače. imajući u vidu eksplicitnu naredbu u tom pogledu: ”I upotpunite hadž i umru. nije pohvalno. jer imami su. s obzirom da Allah. ima dosta čestitih imama koji su svoj život podredili radu za islam i dobrobit ljudi. A kako neće biti izdajnici Allahovog Poslanika. imam ima pravo da traži promjenu ugovora. pa makar za to ne postojao određeni razlog. Dakle. Izuzetak su dobrovoljni hadž i umra koje treba dovršiti do kraja..Fetve i savjet Stranica 87 od 154 naglasiti da osoba koja nijet izgovara jezikom. s. 33. a Allah. nasljednici. najbolje zna. bilo da si imao određeni razlog. nego su njegovi izdajnici.v. materijalno ih obezbijediti i pružiti im mogućnost da mogu da‘vetski djelovati. Odlučio sam zadnjih deset dana ovog ramazana provesti u itikafu u svojoj džamiji. bolest itd.š. koji časno predvode svoje džematlije i istinski su nasljednici Poslanika Muhammeda.s.a. s. a nema pravo da posebno traži da naplati klanjanje teravihnamaza. Uprkos toj gorkoj činjenici. kod nas.š. bilo riječima bilo svojim djelom. tako da nisi dužan vratiti se i upotpuniti itikaf niti dati iskup.. Normalno bi bilo da svaki imam prakticira islam u svim aspektima svog ličnog života. uz ramazan posebno naplati klanjanje teravih-namaza? Da li sam dužan tom efendiji platiti to što sam za njim klanjao teraviju? Ako je u ugovoru o zaposlenju posebno istaknuto da će imam u ramazanu imati duplu platu ili povišicu to treba ispoštovati. po službenoj dužnosti nasljednici Allahovog Poslanika. tvoj postupak za sobom ne povlači neku pravnu posljedicu.a.a. i tek tada će djelo koje radi biti primljeno i u skladu sa hadisom koji bilježi Bejheki od Enesa.v. s. r.

To ne znači da postupak njegove supruge treba odobravati. dž. kaže: ”Jer neklanjanje za njima povlači za sobom optužbu za novotarstvo i stav da počinioci velikih grijeha postaju nevjernici (kafiri). uz to. da li je to tačno? Ne. i koji se javno ograđuju od eventualnih propusta koje njihove supruge čine u javnom životu. Pravilo kod ehli-sunneta kaže da mi klanjamo za svakim dobročiniteljem i prestupnikom sve dok ne vidimo da čini očito nevjerstvo (kufr bevah). a to je pogrešno. dž. dakle čija se žena islamski odijeva. a Allah. mada to može biti dobar pokazatelj koliko on drži do primjene Allahovih. Nurul-jekin fi usulid-din. najbolje zna. str. skinuli odgovornost i za propuste svojih supruga neće odgovarati na Sudnjem danu. ne prezaju da krše Allahove. i koji na taj način kaljaju ugled imama i Islamske zajednice.š. Set tih zakona reguliše proizvodnju hrane u zelenim listovima i potrošnju hrane od strane živih bića. posebno ako imamo u vidu da džematlije na imamu gledaju kao na uzora u svemu.š. kako bi taj nedostatak bio otklonjen. To distanciranje treba da postoji na svim nivoima. to nije tačno. Svako živo biće ima instinkte i osjetila pomoću kojih određuje koja mu hrana odgovara. Da li je dozvoljeno takvu hranu davati biljojedima kao što su goveda? Sve što postoji na nebesima i Zemlji funkcioniše po tačno preciznim zakonima. kako džematlijke njih ne bi slijedile u tim pogrešnim postupcima. Hasan Kafija Pruščak komentarišući Tahavijine riječi: ”Smatramo da se namaz može obaviti za svakim sljedbenikom Kible. Neki kažu da nije dozvoljeno klanjati za imamom čija se supruga ne oblači islamski. Shodno tome. a nisu ih obnavljali. Vrlo je važno da se zna da svi oni koji nose ahmediju nisu isti. ljepotu. Posebno naglašavam da imami koji su uložili dovoljan napor da svojim suprugama pomognu kako bi shvatile značaj. U isto vrijeme ne treba ocjenu o imamu davati samo na osnovu tog detalja. ne bi im trebalo u tom pogledu stavljati primjedbe ni na dunjaluku. pasa i mačaka.Fetve i savjet Stranica 88 od 154 sasvim opravdano da medžlis islamske zajednice traži imama u čijoj se porodici izvršava i taj vrlo značajan šerijatski propis. razvijene su mnoge metode iskorištavanja otpadaka iz klaonica. treba pomoći. Ti sastojci posebno se prerađuju i tako prerađeni i pomiješani sa drugim tvarima. U cilju postizanja što većeg profita u savremenoj mesnoj industriji. prije svega. ili nekom drugom pitanju koje je javne prirode. Preporučio bih imamima čije supruge na prakticiraju islam u pogledu odijevanja. propisa u svome životu i životu svoje porodice. Zato je rečeno da ko ostavi džumu i namaz u džematu za imamom prestupnikom taj je novator (mubtedi‘) po mišljenju većine uleme. potrebu i obavezu islamskog odijevanja. Koristim se prilikom da preporučim svim čestitim imamima da se na odgovarajući način distanciraju od svih onih koji. dobročiniteljem i grješnikom”. pa i u pogledu odijevanja njegove supruge. da to na hutbi pojasne džematlijama. Na taj način lešina (koja je prerađena) dospijeva u obliku hrane do goveda koja po svojoj prirodi nisu lešinari niti mesojedi. takvi imami su sa sebe. Mislim da imamu čija supruga se islamski ne odijeva. Ispravno je da se za njim klanja i poslije toga ne obnavlja namaz jer. iako nose ahmediju na glavi. inša-Allah. ima i razum koji mu pomaže da pitanje ishrane bolje razumije. ashabi su klanjali za imamima grješnicima. čovjek.š. Jedan od tih vidova je i iskorištavanje otpadaka u proizvodnji stočne hrane. daju se životinjama. propise. Pored otpadaka zaklanih životinja u poizvodnji stočne hrane koriste se i ostaci krepanih životinja (strvine). da džematlijama ukažu na njihove greške koje one čine u javnom životu. 201) Dakle. za imamom čija supruga se islamski ne odijeva može se klanjati. Zeleni listovi proizvode hranu koja odgovora živim bićima. . džumu i ostale namaze. dž.” (Hasan Kafija Pruščak. u vidu stočne hrane.

Fetve i savjet

Stranica 89 od 154

Uzvišeni Stvoritelj je sve to precizno odredio i zakone uspostavio, tako da kada ne bi bilo uplitanja i remećenja tog procesa sa strane, proizvodnja i potrošnja bi tekli normalno, vjerovatno bez bilo kakvih problema. Međutim, u proizvodnju hrane umiješao se čovjek koji je, u nekim slučajevima, poremetio te zakone. Remećenje tih zakona odvelo je u destrukciju. Pretpostavimo da djelovanjem na proizvođače hrane (zelene listove) čovjek nešto izmijeni ili poremeti, normalno je da ta hrana neće biti kompatibilna i neće više odgovarati potrošaču. Da bi potrošač mogao koristiti tu hranu i on mora izvršiti određene izmjene; a ako ih ne izvrši, hrana mu neće odgovarati, nego će izazvati određene komplikacije. Upravo to se i desilo. Zagađivanjem zraka i vode, upotrebom kemikalija, a sada i genetskim inženjeringom dolazi do promjena kod proizvođača hrane. Trava više nije ona trava koja odgovara kravljem organizmu, jabuka nije više jabuka koja odgovara čovjekovu organizmu. Tu je izvor problema. S obzirom da je sve u prirodi povezano nastaje lančana reakcija i lančani poremećaj. Ako govedo pojede hranu koja ne odgovora njegovu organizmu kod goveda će nastati određene promjene, te njegovo mlijeko i meso možda više neće biti kompatibilno i neće odgovarati ljudskom organizmu, itd. Islamski stav o mjenjanju Allahovih, dž.š, stvorenja je jasan. Kur‘an negativno govori o onima koji to rade i kaže da će šejtan ljude nagovoriti pa će mijenjati Allahova stvorenja. (En-Nisa, 119) Najveća mudrost života na ovom svijetu jeste prilagođavanje i poštivanje prirodnih zakona. Islam je tome posvetio najveću pažnju. To se vidi i iz samog naziva Allahove, dž.š, vjere. Naime, islam znači potpuno predanje i potpuna pokornost Stvoritelju. Ta pokornost se, prije svega, ogleda u slijeđenju Njegovih zakona, kako onih objavljenih u Kur‘anu i sunnetu, tako i onih koji vladaju u prirodi i svemiru. Prema tome, musliman ne smije remetiti te zakone. On se tim zakonima mora povinovati i prilagoditi i na njih djelovati u skladu sa ostalim zakonima. Prema tome, ako je prirodni zakon da govečetu jedino odgovara određena biljna hrana, musliman mu ne smije davati nešto drugo, jer musliman ne smije, bez opravdana razloga (potrebe) životinjama nanositi štetu, a posebno ne smije činiti nešto što može posredno ili neposredno ugroziti čovjeka. Na osnovu naučnih otkrića koja govore o povezanosti ishrane goveda stočnim brašnom i kravljeg ludila većina zapadnih zemalja, koliko mi je poznato iz sredstava informisanja, zabranila je proizvodnju takve stočne hrane i njeno korištenje za ishranu goveda. S obzirom da o ovom i njemu sličnim pitanjima muftija daje fetvu na osnovu onoga što nauka kaže, može se kazati da takvu stočnu hranu nije dozvoljeno proizvoditi niti davati govedima. Da li je dozvoljeno piti mlijeko i jesti meso goveda koja se hrane stočnim brašnom proizvedenim od ostataka zaklanih životinja i lešina? Da li postoji neki period prečišćavanja, tj. davanja biljne hrane govedima, kako bi njihovo mlijeko i meso bilo dozvoljeno (halal) konzumirati? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa tako pripremljenom stočnom hranom, te da se putem mlijeka i mesa navedena bolest može prenijeti na čovjeka, smatram da se čovjek mora zaštiti time što mlijeko i meso životinja koje potencijalno mogu biti zaražene tom bolesti neće koristiti. Što se pak perioda prečišćavanja tiče, taj period je propisan, ali je propisan za životinje koje jedu izmet (nečist), bilo da se radi o govečetu, kokoši ili nekoj drugo životinji čije meso je dozvoljeno jesti. Poslanik, s.a.v.s, zabranio je da se pije mlijeko krave koja jede izmet, da se jede njeno meso i da se krava koja to čini jaše. (Vidi:

Fetve i savjet

Stranica 90 od 154

Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-et‘ime”, 2/316, 321) Islamska ulema je, na osnovu hadisa koji bilježi Darekutni (Sunenud-Darekutni, ”Babus-sajdi vez-zebaih”, 4/283) i Bejheki (Es-Sunen el-kubra, ”Kitabud-dahaja”, 9/333), zatim na osnovu stavova ashaba, poput Ibn Umera, odredila da se kokoš stavi u karantin najmanje tri dana i hrani čistom hranom prije nego se zakolje, ovca sedam dana, a goveda četrdeset dana. Dakle, karantin za životinje koje jedu nečist postoji u šerijatu. čini mi se da se stočna hrana spravljena od uginulih životinja ne može analogizirati sa izmetom zbog očitih razlika koje postoje među njima. Prema tome, karantin za takve životinje ne postoji. Ukoliko bi, pak, nauka dokazala da je karantin djelotvoran za goveda koja se hrane stočnim brašnom, kao što je djelotvoran kada su u pitanju goveda koja jedu izmet, muftija bi, normalno dao fetvu koja je u skladu s naukom. Ukoliko je stočno brašno spravljeno od ostataka životinja koje su na halal način zaklane, da li je takvim brašnom dozvoljeno hraniti goveda? Imajući u vidu da naučna istraživanja povezuju kravlje ludilo sa stočnim brašnom, takvu hranu je zabranjeno (haram) davati govedima. Tu nema nikakvog značaja da li su životinje od čijih ostataka je brašno napravljeno zaklane na šerijatski način ili ne. Grijeh biva još veći ukoliko se tovljenjem životinja na taj način indirektno ugrozi čovjek. Taj grijeh može dostići stepen ubistva iz nehata, a Allah, dž.š, najbolje zna. Da li i riblje brašno, spravljeno od riba koje se u posebnim ribnjacima hrane lešinama i otpatcima životinja, ima isti status kao i stočno brašno? Ukoliko su posljedice takvog načina prehrane ribe iste kao i u slučaju ishrane goveda stočnim brašnom, za što postoji velika vjerovatnoća, onda za takav način ishrane riba, i ishrane goveda tim ribljim brašnom važi isti status koji važi za stočno brašno i ishranu goveda njime. Normalno, konačni sud o tome se može dati tek nakon što se nauka očituje u vezi s tim pitanjem. Naš je rahmetlija oporučio da mu određena osoba klanja dženazu. Da li smo mi njegovi nasljednici bili dužni tu oporuku ispoštovati i ko ima prednost da klanja dženazu umrlome? Da, vi ste bili dužni tu oporuku (vasijjet) ispoštovati, osim u slučaju da se oporuka odnosi na osobu koja je fasik (dakle osoba koja je poznata po činjenju velikih grijeha). Ibn Kudame kaže: ”Ukoliko je oporučena osoba prestupnik (fasik), ili novotarac (mubtedija) oporuka se ne prihvata.” (El-Mugni, 3/406) Izvršenje oporuke je dug. Ukoliko su roditelji zavještali oporuku dug je još veći, jer neizvršavanje validne roditeljske oporuke je vid neposlušnosti prema roditeljima, a svi znamo da se neposlušnost prema roditeljima ubraja u velike grijehe. Zehebi je, u knjizi Veliki grijesi, taj grijeh stavio na visoko osmo mjesto. Što se drugog dijela pitanja tiče, većina islamske uleme smatra da osoba kojoj je oporučeno da klanja dženazu ima prednost nad svim ostalim. Neki čak smatraju da o tom pitanju postoji konsenzus ashaba i islamske uleme. Kasani, poznati hanefijski pravnik, kaže: ”Zbog toga, ako bi umrli odredio nekoga za svoga života, taj ima prednost u odnosu na rodbinu, jer je on (tj. umrli) sa njime zadovoljan (tj. da mu klanja dženazu).” (Bedaius-sanai, 1/317) Abdul-Berr en-Niri el-Kurtubi, malikijski pravnik, kaže: ”Ako bi nekoga oporučio (ovasijetio) da mu klanja dženazu, taj kome je oporučeno ima prednost nad ostalim, ako je dobar i učen (čovjek).” (El-Kafi fi fikhi ehlil-medineti el-maliki,, str. 84) U Mugniju stoji: ”Najveće pravo da mu klanja dženazu ima onaj ko je oporučen. To je mezheb ashaba: Enesa, Zejd b. Erkama, Ebu Berzeta, Seid b. Zejda, Ummu Seleme i Ibn Sirina.

Fetve i savjet

Stranica 91 od 154

Sevri, Ebu Hanife, Malik i Šafija rekli su da nasljednik ima veće pravo (od onog kome je oporučeno), jer je to nasljedstvo koje se rangira na način kako se rangira rodbina po ocu. Prema njima, nasljednik je u tom pogledu preči, kao što je preči u pogledu vilajeta kod sklapanja braka. Mi, sa svoje strane (kaže Ibn Kudame), nudimo sljedeće dokaze (koji ukazuju da oporučena osoba im prednost): konsenzus (idžma) ashaba, neka je Allah sa njima zadovoljan. Prenosi se da je Ebu Bekr oporučio da mu dženazu klanja Omer. Tako je rekao Ahmed. On je dalje rekao: ‘Omer je oporučio da mu dženazu klanja Suhejb. Ummu Seleme je oporučila Seida b. Zejda. Ebu Bekre je oporučio Ebu Berzea.‘ Drugi prenose da je Aiša oporučila da joj dženazu klanja Ebu Hurejre, Ibn Mesud je oporučio Ez-Zubejra. Junus b. Džubejr je oporučio Enesa b. Malika. Ebu Seriha je oporučio Zejd b. Erkama, pa je došao Amr b. Hurejs, koji je bio emir u Kufi, i stao napred da klanja. Tada mu je prišao sin umrlog i rekao: ”O emiru, moj otac je, uistinu, oporučio da mu dženazu klanja Zejd b. Erkam. Emir je tada proturio Zejda naprijed (da klanja dženazu)” Ovakvo shvatanje (da oporučena osoba ima prednost nad ostalim, prim. prev.) se proširilo i nije se pojavio neko ko bi mu oponirao, te je postalo konsenzus (idžma). Nadalje, to je pravo umrlog, jer je to zauzimanje (šefaat) za njega, te se daje prednost njegovoj oporuci, kao što se daje prednost pri raspodjeli trećine imetka koju je oporučio...” (Ibn Kudame, El-Mugni, 3/405-406) (Vidi također: En-Nevevi, El-Medžmu' šerhul-Muhezzeb, 5/220) Na osnovu iznesenog jasno je da ste bili dužni izvršiti oporuku vašeg umrlog. Iz pitanja se implicitno razumije da vi to niste izvršili. Preporučujem vam da molite Allaha, dž.š, da vašem umrlom podari Džennet, jer ako vaš umrli uđe u Džennet postoji veća šansa da vam oprosti grijeh koji ste prema njemu počinili ne izvršavajući njegovu oporuku. Isto tako, ukoliko biste za vašeg umrlog učinili kakvu trajnu sadaku, ili poklonili mu sevabe dobrih djela, kao što je dobrovoljni hadž, umra, post itd. nadati se da će to udobrovoljiti vašeg umrlog i da će vam na Sudnjem danu halaliti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Može li se od umrle osobe tražiti halala? Iako umrla osoba čuje čak i kuckanje naše obuće, nije propisano da se od umrle osobe traži halal, zbog toga što postoji barijera koja onemogućava komunikaciju živih i umrlih. Oprost (halal) moći će se tražiti na Sudnjem danu nakon proživljenja. Preporučuje se, ipak, traženje oprosta prije smrti, jer na Dan proživljenja će se svako o sebi zabaviti, tako da postoji mala šansa da neko nekome oprosti. Treba istaknuti, da Allah, dž.š, neće opraštati ono što su ljudi zgriješili jedni prema drugima. On će jedino udovoljiti onome čiji dužnik nije namjerno ostao dužan, tako da će zajmodavac oprostiti takvom dužniku. Isto tako, postoji šansa da osobe koje će u Džennet oproste onima koji su se prema njima ogriješili, ali osobe koje su u opasnosti i koje će u Džehennem sigurno neće oprostiti nikome. Zbog toga se kod nas kaže da se posebno treba čuvati kafirskog hakka, tj. da se nemuslimanima ne učini kakva nepravda, jer oni, s obzirom da će sigurno kao nevjernici u Džehennem, neće oprostiti. Uzvišeni Allah kaže o stanju ljudi na Sudnjem danu: ”Na Dan kada će čovjek od svoga brata pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od supruge svoje i sinova svojih, toga Dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Abese, 34-37) Prema tome, halal treba tražiti prije smrti osobe prema kojoj smo se ogriješili i ne treba puno polagati nadu u mogućnost da nam ta osoba halali na Sudnjem danu. Kako Vi gledate na međureligijski dijalog? Međureligijski dijalog je pozitivan proces koji islam zagovara. Uzvišeni Allah kaže: ”I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najbolji način, ne i sa onima među njima

XXIII:8) Buhari. U toj situaciji ćete razgovarati sa vlastima da vam pomognu u rješavajnu tog problema.Fetve i savjet Stranica 92 od 154 koji su nepravedni. s. ne obožavam ono što vi obožavate.” (El-Ankebut. U isto vrijeme treba vršiti pritisak na školu i ministarstvo obrazovanja kako bi odgovorni u tim institucijama . (. XVII:34) Na više mjesta opisuje vjernike kao one koji svoj ugovor ispunjavaju. pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (El-Bekare.) Vama vaša vjera. 1) (Vidi također: VI:154.s. a posebno bi nepravda bila da koristite fond koji se puni porezom. i recite: ”Mi vjerujemo u ono što je objavljeno nama i u ono što je objavljeno vama. objava itd. 46) Dakle. Preuzetu obavezu ne smijete kršiti. u taj dijalog musliman može ući samo s pozicije argumentacije: da je islam istina. ”Kitabul-idžare”) Imajući u vidu da ste ulaskom u Kraljevinu Dansku prihvatili i obećali da ćete se pridržavati zakona te zemlje dužni ste da dato obećanje ispunite. kao što je npr. da je Kur‘an jedino sačuvana Allahova. Koliko mi je poznato. Sada hoću da ga se riješim. 1. ”Reci: ‘O sljedbenici Knjige. dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da nikoga osim Allaha ne obožavamo. bogovima ne držimo!‘ Pa ako oni ne pristanu. dž. ispunjavajte obaveze. To potvrđuje i sljedeći ajet: ”Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. (Vidi: II:177.v. 125) Imajući u vidu da u islam nije dozvoljeno nikoga silom nagoniti: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.” (El-Maida.a. Mogu li ga prodati? Imajući u vidu da u nekim školama učenici moraju imati muzički instrument.. pored Allaha.š. uredba da ženska djeca prisustvuju časovima plivanja u uslovima koji su nespojivi sa vašom vjerom i kulturom. Dok sam išla u školu morala sam imati određeni muzički instrument. a naš Bog i vaš Bog jeste jedan. Nepravda bi bila da jedni porez plaćaju. 6) Izbjeglica sam u Danskoj i živim od socijalne pomoći. dž. itd. da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge. kao što sada činite primanjem socijale. Nadalje. smatram da nema smetnje da u toj nužnoj situaciji učenici sebi nabave potrebni instrument s namjerom da ga se riješe kad završe školu. jer niječe jasne kur‘anske ajete poput onih u suri El-Kafirun (Nevjernici) ”Reci: ‘O vi nevjernici. kao musliman možda se susretnete sa nekom uredbom koju nećete moći ispoštovati. ili svi mi vjerujemo istog boga. naređuje vjernicima u Kur‘anu da ispunjavaju date ugovore: ”O vjernici.” (En-Nahl. mada ste takvu obavezu na sebe preuzeli. 256) međureligijski dijalog se nameće muslimanima kao imperativ u smislu dostavljanja i širenja istine islama.š. Treba se o tome informisati i te zakonske pogodnosti iskoristiti.” (Sahihul-Buhari. Mogu li raditi na crno? Uzišeni Allah. vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!‘” Musliman ne može u taj dijalog ući pod geslom sve su postojeće vjere iste. postoje određene zakonske regulative koje dozvoljavaju rad na crno i to određeni broj sati. musliman je pozvan da najljepšim riječima i najubjedljivijim dokazima raspravlja sa židovima i kršćanima koji muslimanima nepravdu ne čine.” (El-Kafirun. 2. XVI:91. u određenom sektoru i periodu. Ukoliko musliman svjesno u dijalog uđe na taj način on izlazi iz islama i postaje odmetnik (murted). ne navodeći sened hadisa. a s kojima ste indirektno sklopili dogovor da nećete raditi na crno i tako izbjegavati porez. rekao: ”Muslimani stoje pri datim uslovima. XIII:20. trebate znati da socijalna pomoć koju primate dolazi iz fonda koji pune oni koji rade. niti vi obožavate Onoga Koga ja obožavam. kaže da je Poslanik. Uz sve to treba da koristite zakonske olakšice u tom pogledu. One će vam ili pomoći ili otkazati gostoprimstvo. Normalno. a drugi ga izbjegavaju. Međutim.. a meni moja vjera. i mi se Njemu pokoravamo. dakle koji porez plaćaju. a sami svjesno izbjegavate davanje doprinosa u taj fond.

mogu da kažem da smo mi malo svjesniji muslimani ili da smo malo kulturniji. tj. s takvim i sličnim problemima ne bismo se suočavali. a ono što nema svoju vrijednost ne može se ni prodati. Naime. pa čak i imanskom uzdizanju. ili zbog toga što ne vole muziku koja im se nudi. nije istina da svako voli muziku u uživa u njoj u svim duševnim stanjima kroz koja prolazi i u svako doba dana i noći. Otuda propis da kada bi muslimanu neko prolio alkohol. Puštanje muzike putem razglasa je nekulturno i u modernom svijetu prevaziđeno. da može pomoći u njihovom intelektualnom i kulturnom. mučnine i tegobe. Nije istina da svako voli muziku. treba đacima omogućiti slobodu izbora. apelujem na odgovorne u vašoj školi da tu očitu grešku isprave. kao komentar na taj vaš problem. vašim vaspitačicama. To su ostaci totalitarizma u svijesti ljudi. Treba znati da u medresama ima onih koji ne žele slušati muziku iz vjerskih razloga. Ne znam da li se radi o istoj medresi ili ne. Šta da radimo? Predlažem da taj problem iznesete. a kada bi nemuslimanu bio proliven alkohol. prije svih. Prodavanje tog instrumenta ne bi bilo validno. ili zbog duševnih stanja kroz koja trenutno prolaze. Kod takvih osoba muzika će izazivati suprotan efekat. smatram da oni treba da imaju osjećaja za pravdu. Sa svoje strane. a posebno da slušaju muziku koja nije po njihovom izboru. počinilac bi bio dužan da mu nadoknadi protuvrijednost (ako je počinlac musliman).Fetve i savjet Stranica 93 od 154 malo više vodili računa o kulturnim i vjerskim specifičnostima jedinki u našem društvu. posebno. a pravda nije u nasilnom tjeranju đaka da danonoćno slušaju muziku. čak. Kršenje tog prava smatra se kršenjem temeljnih ljudskih prava zagarantovanih šerijatom i Poveljom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. A. smatram da je najbolje da ga pokloniš nekoj svojoj kolegici u školi kako ga ona ne bi morala kupovati. El-Fikhul-islami ve edilletuhu. a kojim se potvrđuje šerijatska odredba po kojoj nema prisiljavanja u vjeri. pa ukoliko se ne riješi. Ta sloboda izbora je. Ja i mojih nekoliko kolegica suočene smo sa velikim problemom. ne vodeći računa o željama i potrebama svakog pojedinca. moraju znati svirati kako bi kasnije uspješno nastavili studije ili se uključili u posao u svojoj struci? Kod muzičkog ili bilo kog drugog obrazovanja gdje postoje kulturne i vjerske razlike i specifičnosti među đacima. Nadam se da će vam oni pomoći u rješavanju tog problema. itd. najviši civilizacijski domet vremena u kom živimo. Što se pak instrumenta koji posjeduješ tiče. ili da se zakoni u tom pogledu dosljednije sprovode. bez sumnje. izuzev muzičke. ili alkohol (ako je počinlac nemusliman). Ti ljudi ne vode računa o drugima. (Vidi uslove pod kojim je obavezna nadoknada nanesene štete: Zuhajli. Posebno mi je teško kad čujem da je takvo stanje u vašoj medresi. ne bi mu bio obavezan nadoknaditi protuvrijednost. 5/745) Učenica sam medrese. ukoliko su odgovorni u medresi od onih koji smatraju da muzika ima pozitivan uticaj na đake. Zar je stvarno neophodno da učenici osnovne ili srednje škole. kao što nije istina da svako voli i uživa u muzici u kojoj drugi uživaju. neraspoloženje. koju vaspitačice puštaju putem razglasa. dakle što musliman ne smije koristiti. U svakom slučaju. ono što je za muslimana haram po šerijatu. Nije demokratski prisiljavati druge da slušaju muziku. Skoro cijelo vrijeme dok boravimo u internatu prisiljene smo da slušamo muziku. čak se i u vrijeme koje je predviđeno za spavanje pušta muzika tako da se ne možemo ni naspavati. to nema svoju vrijednost (dakle bezvrijedno je). Oni ne vode računa o njihovim potrebama. počevši od javnog prevoza pa nadalje. činjenica je da se s tim problemom suočavamo na skoro svim javnim mjestima. Meni su dolazila slična pitanja i od učenika i od učenica medrese. imajući u vidu da smatraš da je posjedovanje tog instrumenta zabranjeno (haram). tada ga iznesite svome razredniku i direktoru medrese. a to sve .

a srce Kur‘ana je Jasin. Međutim. Gdje god je nađe najpreči je da je uzme. dž. je rekao: ”Mudrost je vjernikova izgubljena stvar. jer time prisiljavamo neke da čine grijeh. dž.” (Tirmizi. 3/150.š. Ibn Kesir kaže da iskustvo šejhova govori da kada su prouči Jasin kod osobe koja je na samrt bude joj lakše i duša joj lakše iziđe. Na taj način bi se đacima pružila mogućnost izbora. str. Ibn Madže. a ne od onih koji se potpomažu u zlu. kokošije meso nije mekruh jesti. prije svega zbog važnosti pitanja koja ona tretira. a kako će taj proizvod neko koristiti ti za to nisi odgovoran. a Allah. Tako za hadis koji bilježi Tirmizi u Sunenu. 4159) Prema tome. str. Molim Allaha. dž. bez obzira da li je osoba koja je došla do tih korisnih spoznaja musliman ili nije. naredio vjernicima da šute kada se Kur‘an uči i da slušaju. šejh Albani kaže da je slab (da‘if).Fetve i savjet Stranica 94 od 154 može uzrokovati ili pospješiti određene bolesti. Međutim. Ebu Davud.a. kaže: ”Što god ko uradi. s obzirom da se kokoši hrane sa prljavom hranom? Ne. On također prenosi da je neka ulema govorila da kada se sura Jasin prouči u slučaju bilo koje poteškoće Allah. ”Kitabul-dženaiz”. rekao da ko noću prouči Jasin ustane ujutro oproštenih grijeha.” (El-En‘am. (Vidi: Da‘ifu Sunenit-Tirmizi. s. sva ta predanja su. Da li je dozvoljeno koristiti pedagoška dostignuća nemuslimana u odgoju djece? Sve što je korisno (za čovjeka) muslimanu je dozvoljeno na halal način koristiti. bez obzira odakle to došlo. (Vidi: Daifu Sunen Ibn Madže. Da li mi je dozvoljeno izrađivati stolice čovjeku koji će ih koristiti u birtiji? Za to ne postoji bilo kakva smetnja imajući u vidu da ti proizvodiš halal proizvod. imajući u vidu da je Allah. Irvaul-galil. Ko prouči Jasin Allah mu upiše da je proučio Kur‘an deset puta”. zbog svojih poslova. ”Ebvabu fadailil-Kur‘an”: ”Sve ima srce. sebi uradi i svaki grešnik će samo svoje breme nositi. Allah.v. on kaže da je izmišljen (mevdu‘). je olakša. smatram da puštanje učenja Kur‘ana pute razglasa šerijatski nije opravdano. Sunen. br.a. Daifu Suneni Ebi Davud. jer niko ne nosi tuđi grijeh. ili slaba ili izmišljena. ”Kitabul-ilm”. Šta više. dž. tiče pitanja da li ima neki poseban značaj u odnosu na druge sure. 2687.s. a činjenica je da ljudi do kojih dolazi glas nisu uvijek u stanju.v.š. 108. 3/743. 688) Uz prethodno spomenute hadise Ibn Kesir prenosi i od hafiza Ebu Ja‘le hadis da je Poslanik. da prate učenje Kur‘ana. 164) Da li je kokošije meso mekruh jesti. Amin! Da li sura Jasin ima neki posebni značaj u odnosu na druge sure? Sura Jasin izuzetno je značajna sura. s.s. hadis br. Predlažem da se u tu svrhu obezbijedi posebna prostorija. 316.a. sva pedagoška dostignuća koja su naučno utemeljena dozvoljeno je koristiti na halal način. Što se. čija vrata će biti zvučno izolovana. Sunen. s obzirom da u tom pogledu nemamo vjerodostojnog (sahih) hadisa. Sličan hadis Ibn Kesir prenosi od Ibn Hibbana koji je spomenuti hadis zabilježio u svom Sahihu. br.š. Ahmed i drugi a u kojem se preporučuje učenje Jasina kod osobe koja je na samrti. (Vidi: Tefsirul-Kur‘anil-azim. najbolje zna. Poslanik.) Na osnovu prethodno iznesenog možemo zaključiti da postoji osnova da kažemo kako sura Jasin ima neke posebne vrijednosti.š. ”Kitabuz-zuhd”. pak. ”Kitabul-dženaiz”. dž. da budemo od onih koji se potpomažu u onome što je dobro. kako smatra šejh Albani. str.v. ali je potrebno kokoši staviti u karantin i hraniti . Ibn Kesir kaže da je sened ovog hadisa dobar. možemo kazati da o tome govori nekoliko predanja od Poslanika.š. s. to ne možemo bezrezervno tvrditi. 344) Za hadis koji bilježi Ibn Madže.s.

pak. ljekarima. sve je nabrojala!” I naći će upisano ono što su radili.š. (Vidi: Abdur-Rezzak. imat će jedan sevap. kada taj dio s kojim si naumio trgovati ispuni određene uslove dužan si na njega dati zekat. ”Kitabulmenasik”. Interesuje me Vaš stav u vezi učestvovanja bošnjačke uleme u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. kao i ostali ljudi. samo da ostanu na svojim položajima. članovi tih partija se prema interesima muslimana odnose vrlo različito. 4/522) Kada dam zemlju u zakup. dž. kako ću na nju davati zekat? Na nekretnine koje se daju u zakup. naročito ako ta ulema svojim predstavničkim glasom podržava izrazito antiislamsku političku opciju. zbog eventualnog licemjerja. ako im Allah. i u samim promuslimanskim partijama velika je razlika među članovima. El-Musannef. 49) Ukoliko su im djela bila šerijatski dozvoljena i nijet iskren (dakle. U suprotnom.š. činjenica je da nijedna partija na našim prostorima nije islamska. jer se taj dio tretira kao trgovačka roba. tada od tog svog djela neće imati ahiretske koristi. odredila da se kokoš prije klanja najmanje tri dana stavi u karantin i hrani čistom hranom. Jedan dio planiram koristiti za svoje potrebe. steći status licemjera koji će biti dublje u Džehennemu od kafira. Dakle. ukoliko su imali želju da tim svojim djelom postignu Allahovo. zadovoljstvo. Međutim. Drugi dio planiram prodati. Iskreni muslimani će. dž. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. svako će odgovarati za svoja djela bez obzira bio na vlasti ili u opoziciji. to se vidi iz programa partije i djela njenih članova. Islamska ulema je na osnovu stavova ashaba. Uzvišeni Allah kaže: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestravljene zbog onoga što je u njoj.Fetve i savjet Stranica 95 od 154 ih čistom hranom tri dana prije klanja. na osnovu valjanih argumenata. nego se zekat daje na zaradu koju na ime zakupa dobijete. hafizima. stan. Bilo da se radi o ulemi. Doduše. ako nisu poginuli kao šehidi nakon što su dostigli punoljetsvo. Što se. Dakle. bio alim ili ne. ne daje se zekat. pak. poput Ibn Umera. inša-Allah. kao što je zemlja. pak. Mislim na njemu napraviti kuću i obrađivati ga. a koja je antiislamska. ali nisu imali namjeru da postignu Allahovo. izabrali ono što su smatrali najboljim. strojevi za proizvodnju itd. ”Teško nama!”. Dakle.š. Dužan si davati zekat na onaj dio koji si kupio da bi njime trgovao. Ima ih koji su braneći interese muslimana izgubili svoje položaje. dž. Da li sam obavezan na tu zemlju davati zekat. sa iskrenim nijjetom i pogodili. ni mali ni veliki grijeh nije propustila. neke partije poklanjaju više pažnje interesima muslimana. pravnicima ili nekim drugim muslimanskim zvaničnicima svi oni će. tiče pitanja koja partija zastupa islamsku opciju. a mogu. Kupio sam pedeset dunuma zemlje. ne oprosti. zadovoljstvo) oni će za njih dobiti odgovarajuću nagradu. uvijek biti na dobitku. imat će dva sevapa. a ima i onih koji bi prodali i oca i majku. To znači da kada zarada dostigne nisab. i u svojim programima ne odstupaju puno od šerijatskih propisa. njih čeka odgovarajuća kazna. odgovarati za svoja djela na Sudnjem danu. a kamoli ne bi prodali interes muslimana. govorit će. Ukoliko su. ”kakva je ovo knjiga. a ako su pogriješili. Ukoliko im je djelo bilo halal. ukoliko su im djela bila haram. Što se.” (El-Kehf. tiče partija za koje neki kažu da su . sama ili zajedno sa ostalom imovinom s kojom se može spojiti i kada taj nisab ispuni potrebne uvjete tada ste dužni na tu imovinu dati zekat.

posebno u okolnostima kakve su kod nas. da moraju birati između dva zla. Imajući u vidu činjenicu da oni to ne bi mogli uraditi da se nisu profesionalno bavili politikom. nedostaje . kao i ostali muslimani. U svakom slučaju. U takvoj situaciji. dž. Ukazivanje na propuste i bratska kritika jedan je od najboljih vidova pomoći njima. vrijeme to pokaže. oni djeluju kroz partije koje nisu antiislamske i da. Ko je antimusliman i ko se bori protiv interesa muslimana to pokazuju djela. Mi treba ljude da cijenimo prema njihovim djelima. Za mene je npr. Neki njihovi članovi pokazali su više interesa da riješe probleme s kojima se suočavaju muslimani i njihove institucije. posebno na našim prostorima. činjenice se ne smiju nijekati.š. O muslimanima treba nastojati imati lijepo mišljenje sve dok se ne dokaže da su odgovorni za svoje propuste. čitave narode uništavao kada bi se takva vrsta nemorala počela javno prakticirati. Politika je i inače. I kada se dokaže krivica. ostaje otvoreno pitanje šta je manje zlo. te će svojom političkom aktivnošću pridonijeti afirmaciji univerzalnih principa pravde i moralnih vrijednosti i tako pomoći mnogim ljudima da se oslobode džahilijjeta i krenu pravim putem. Ako bismo analizirali učinke muslimanskih političara. prilično prljava. Treba znati da su propusti nekad rezultat ljudskih slabosti. Naravno. a sve su to veliki grijesi. pa i kod nas. imaju različite stavove. ako pruže podršku onome što je manje zlo . puna prenošenja tuđih riječi itd. hrabrosti i čvrstu podršku da bi se čovjek pravilno postavio u datim situacijama i odupro brojnim izazovima i iskušenjima. Nekad su propusti shvatljivi. treba istaći činjenicu da su mnogi muslimanski političari znali. dakle ispravan nijjet. dž. dž. da im podari pronicljivost i pravilnu odluku. Zbog toga. Kako može musliman glasati za legalizacuju vrste nemorala zbog koje je Allah. zaslužiti Njegovu milost i podršku. propuste i greške. najmutnije vode. Svjestan musliman bi prije dao da mu ruku odsijeku nego što bi njenim dizanjem tako nešto podržao. nekad rezultat pogrešne procjene itd. treba uvijek znati da ljudi nisu bezgrješni i kada pogriješe treba im pomoći da grešku isprave.pravilno su postupili. Obično. međutim. Molim Allaha. smatram da treba pružiti podršku političarima muslimanima koji su u politiku ušli s namjerom da se bore za pravdu. Nadam se da svi oni u svom radu imaju šerijatski utemeljen argument za svoje postupke i lijepu namjeru. a nekad neshvatljivi. puna ogovaranja.š. činjenica je da to uvijek ne stoji. u ovo naše vrijeme. dž. Ne ulazeći u namjere. Dužni smo da im na tome budemo zahvalni i molimo Allaha. u odsustvu islamskih partija. gdje su mnoga pitanja jako nejasna. U svakom slučaju. ponekad. Koristim se prilikom da istaknem da muslimanima u Evropi. puna lažnih optužbi i lažnih svjedočenja. treba znati da su vode politike. negoli mnogi političari onih partija koje za sebe kažu da su jedini zaštitnici muslimanskih interesa. U svakom slučaju. Smatram da je normalno da u svom političkom radu. koji mole Allaha. a ne po njihovim deklaracijama. pozivam muslimanske političare koji su u svom radu napravili određene propuste i greške da se ne ustručavaju kazati da su pogriješili i da nastoje svoje greške ispraviti. onih koji idu u džamiju. Ne treba gubiti iz vida da se muslimanski političari vrlo često nađu u situaciji. istinu i ostale univerzalne principe i vrijednosti na kojima počiva islam. Politika je polje gdje se mnogo dobrih djela može uraditi. sigurno je da ne bismo mogli nabrojati sve primjere njihovih dobrih poteza i dobrih djela korisnih za ljude. ponekad.š. U isto vrijeme.š. Treba imati znanja. nekad rezultat nepoznavanja propisa islama. neshvatljivo da su muslimani mogli dići svoju desnicu i njome podržati zakon kojim se legalizuje homoseksualizam. da ih za njihova dobra djela nagradi. njima treba pružiti podršku u političkom radu i pomoći ih u tome.Fetve i savjet Stranica 96 od 154 antiislamske. napraviti velike previde. treba pokazati razumijevanje ako se propust desio iz opravdanih razloga. nadam se da će iskreni vjernici. da ih u tome pomogne.

pak. znači da su dozvolili da njihovi klijenti besplatno koriste mrežu. pored oznake halal. Nadalje. konjsko meso je dozvoljeno jesti i mlijeko piti. zbog nekog kvara na sistemu. Ukoliko. najbolje zna. trebalo bi da proizvođač istakne. ne uzimaju drogu. Mislim da bi takve partije obogatile političku scenu zdravim idejama i programima. S obzirom da su te informacije nezvanične i da nisu provjerene. ne kradu. boje se da nekome zlo ne nanesu.š. ili utajivati prihod kao i drugi i tako se . Da li im je to šerijatski bilo dozvoljeno? To zavisi od odnosa odgovornih u kompaniji prema tom problemu. implicitno. Nisu bez razloga mnoge evropske firme poznate u mesnoj industriji počele proizvoditi halal proizvode. mogli desetak dana besplatno razgovarati sa nekim arapskim zemljama. a Allah. a koje će stalno kontrolisati ispravnosti tih proizvoda. ne bave se bilo kakvom nemoralnom radnjom itd. u koje muslimani imaju povjerenja. Dakle. Smatram da isticanje od strane proizvođača kako je njegov proizvod halal nije dovoljno i neće izgraditi povjerenje potrošača. koja islamska institucija ili organizacija stoji iza takve tvrdnje. i nemuslimani rado prihvataju taj standard. a Allah. tako da vi niste odgovorni. ja ti u tom pogledu ne bih mogao ništa konkretno kazati. jer je halal meso kvalitetnije. Zamislite kada bismo imali partiju čiji članovi bi mogli biti samo provjerene osobe za koje se zna da ne piju alkohol. kako bi to pozitivno djelovalo. Potražnja za halal proizvodima sve je veća i veća. U tom slučaju trebate se pokajati za tu vašu lošu namjeru. ali nisu bili zainteresovani da bilo šta poduzmu. Takva partija bi dobrodošla i kao vladajuća i kao opoziciona. pa prema tome i proizvod napravljen od takvog mesa je kvalitetniji. jer ga veliki nameti čine nerentabilnim. kompanija nije znala za kvar ili je bila nemoćna da ga ukloni. osim u pogledu vaše namjere koja nije bila ispravna ukoliko ste željeli da iskoristite slabost i nevolju u kojoj se kompanija našla. Predlažem vam da kontaktirate odgovorne u kompaniji i vidite da li su oni svjesno dozvolili da razgovori budu besplatni i da li ste ih eventualno oštetili. posebno u uslovima kad većina ne plaća poreze. To je jedini način da se izgradi povjerenje potrošača.Fetve i savjet Stranica 97 od 154 politička partija ili partije koje će svoj program zasnivati na principima islama. Ja znam određene proizvođače koji ističu da su im proizvodi halal. trude se da drugima pomognu jer to smatraju ibadetom. nisu drugima zavidne. ne varaju. Oni se susreću sa dilemom: zatvoriti posao.š. itd. jer svijest muslimana o halal hrani svakim danom postaje sve veća i onaj ko ostvari standard koji oni zahtjevaju sigurno će imati veću prodaju. Da li muslimani mogu konzumirati proizvode mesne industrije ”Ovako” i da li poznajete još neke mesne proizvode koji se pripremaju po šerijatu? Što se tiče proizvoda ”Ovako” do mene su došle kontradiktorne informacije. ne lažu. Ukoliko su odgovorni u kompaniji znali za kvar. Potrebno je da iza te njihove tvrdnje stane neka zvanična islamska institucija ili neka islamska organizacija. kako na narod tako i političare koji bi pred sobom imali pozitivan živi primjer na koji bi se mogli ugledati. dž. Da li je dozvoljen jesti konjsko meso? Da. Vlasnici telefonskih ultra-kartica su. dž. Mnogi poslovni ljudi opterećeni su raznim dažbinama prema državi. Ukoliko ste svjesno željeli da iskoristite njihovu slabost i nemoć dužni ste da im štetu nadoknadite. to. Smatram da je u interesu proizvođača da o tome povedu računa. u tom slučaju vi snosite potpunu odgovornost za eventualnu štetu koju ste kompaniji nanijeli. najbolje zna.

Sve to kažem oslanjajući se na izjavu resornog ministra koji priznaje da onaj ko plaća poreze u ovoj našoj državi ne može opstati u biznisu. Kada smo zaprijetili efendiji da ćemo se žaliti Rijasetu on nam je rekao da on ima podršku Rijaseta. Da li je manji grijeh za nas u Americi da živimo kao podstanari u stanu koji je gazda kupio na kredit i otplaćuje ga našom stanarinom ili da mi kupimo stan na kredit i otplaćujemo ga lično. Međutim. Mislimo da ne dolikuje da momci i djevojke.Fetve i savjet Stranica 98 od 154 održavati u ovim teškim vremenima. U džamiji su dozvoljene sve aktivnosti koje ne skrnave džamiju. Što se. Međutim. s tim što će biti dužni da se bore za izmjenu svake odredbe koja u sebi sadrži nešto što je grijeh. i imajući u vidu da se iz fonda nastalog prikupljanjem poreza ponekad financiraju određene aktivnosti koje musliman ne smije podržavati. Jedni to kategorički zabranjuju i smatraju to haramom. dž. da belaj bude veći. Ne vjerujem da u tom pogledu ima podršku Rijaseta. Zbog toga predlažem da argumentovano iznesete svoj slučaj Rijasetu kako bi se poduzele odgovarajuće mjere i spriječilo dalje skrnavljenje džamije. taj zakon je. plešu i pjevaju u džamiji. osim. usluga itd. Tako je npr. dopustio Abesincima da izvedu igru s kopljima u njegovoj džamiji. zajedno igraju. Hoćemo li se ogriješiti ako efendiji fizički zaprijetimo? Smatram da vas vaš efendija pokušava prevariti. jer pojedinac. nije uvijek pravedna u njegovoj implementaciji. koji vrlo često nisu opravdani. Koji je status ove druge opcije? Dogovor koji ljudi postignu je obaveza i musliman se dogovora mora držati. Ahmeda Belvafija onima koji to dozvoljavaju. ta njihova igra nije isto što i zajednička igra i pjesma golišavih djevojaka sa momcima. tog zakona će biti obavezni da se drže i muslimani.a. u osnovi. Ne ulazeći u pravednost svih zakonskih odredbi. Naš efendija dopustio je folklornoj grupi da vježba u džamiji. Velika Britanija. u nekoliko nastavaka (počevši od br.s. ukoliko su se drugi. ne smije uzimati zakon u svoje ruke. imajući u vidu da većina poreskih obveznika svjesno krši taj zakon i da država. U tom slučaju ostali imaju izbor da se dogovorenog i dalje drže ili da dogovoreno smatraju ništavnim. imajući u vidu da takav postupak vodi u veće zlo koje se ogleda u neredu i anarhiji. 97).š. smatram da nema smetnje da muslimani u određenoj mjeri izbjegavaju porez.v. Živimo u inostranstvu. prilično golišave. postoje dva mišljenja koja su rasprostranjena među suvremenom ulemom. vodeći strogo računa da se oduže državi za sve usluge koje im ona pruža. smatraju haramom. a Allah. (Vidi odgovor dr. koju izdaje Centar za islamske studije iz Birminghama. eventualna nepravda itd. Kod nas je izglasan zakon kojim se reguliše pitanje oporezivanja roba. kao što je npr. toga se morate kloniti. fizičke prijetnje tiče. s. U prvom slučaju će stan biti vlasništvo gazde. dogovorili na nešto što je očiti grijeh. dužnost je držati se dogovorenog sve dok jedna strana to ne prekrši. mimo njegove volje. u osnovi. U toj situaciji musliman mora tražiti put kako ne bi radio ono što je grijeh. Nekoliko nas džematlija nije se s tim složilo. Njegov odgovor objavljen je u reviji ”Es-Sunne”. najbolje zna. koje su. pa makar i bio u pravu.) Drugi to također. zbog svoje slabosti i nekih drugih razloga. a u drugom ćemo mi postati vlasnici stana i nećemo čitav život biti postanari? U pogledu kupovine stana putem kamatnog kredita koji se uzima od banke. Nadam se da će Rijaset to pitanje brzo riješiti. pak. obavezujući i dužnost ga je ispoštovati. . ili potrebe koja dobiva status prijeke nužde. Onoga dana kada država spomenuti zakon pravedno implementira. Nadalje. Poslanik. ali to dozvoljavaju u slučaju prijeke nužde.

a neki da je granica postizanje punoljetnosti. Osim toga. Kardavi dao fetvu da je zabranjeno odlaziti u Kuds sve dok je pod okupacijom Izraela.Fetve i savjet Stranica 99 od 154 jer pravno pravilo o prijekoj nuždi kaže da je haram u prijekoj nuždi dozvoljen u granicama neophodnog. Najpoznatiji suvremeni alim koji zastupa drugo mišljenje je doktor Jusuf el-Kardavi. imajući u vidu da ta država drži pod okupacijom Palestinu. zatim njenoj majci. gupi pravo na skrbništvo. da drži pod okupacijom prvu kiblu muslimana. Neki su odredili da je to sedam godina. koji je sada pod izraelskom okupacijom. a i njihovim posebnim potrebama se izlazi u susret. džamiju koja zauzima treće mjesto po vrijednosti za muslimane. Mogu li kupiti diplomu s obzirom da nisam imao mogućnosti da se školujem? Ne. El-Mesdžidul-aksa. pod uslovom da ne učestvuješ u aktivnostima koje su islamom zabranjene. pripadaju djeca? U osnovi gleda se interes djeteta. što. s obzirom da u . čuo sam da je dr. dž. zatim babinoj majci itd. U američkoj vojsci ima dosta muslimana.š. dijete pripada majci. možete prouzrokovati štetu drugima. svakako. 32. Ukoliko skrbnik ne ispunjava uslove. najbolje zna. tek tada pravo dobiva babo. po šerijatu. Ova fetva polazi od toga da je odlazak u Kuds. august '99 god. b) njihovi glasovi koji će biti uljepšani će dolaziti do muških osoba pred kojima one ne smiju uljepšavati svoje glasove. jer u islamu je. Mogu li kao musliman uključiti se u američku vojsku s ciljem da savladam vojne vještine? Da. U svakom slučaju. kada dijete bude dodijeljeno jednoj strani. Da li je to tačno? Da. Da li je profesija advokata u Njemačkoj ili drugoj zapadnoj državi halal posao? Imajući u vidu okolnosti i potrebu za advokatima muslimanima. to je tačno. Po hanefijskom mezhebu. i uzimanje izraelske vize vid priznavanja države Izrael. U slučaju razvoda braka kome. a Allah. pri određivanju skrbnika sud je dužan zaštititi interes djeteta. njihova prava su solidno zaštićena. diplomu ne možete kupiti. Opširniji odgovor na ovo pitanje objavljen je u Saffu br. Poslije toga dijete ima pravo izbora. muslimanu nije dozvoljeno. Opravdavate li učešće djevojaka u mješovitom horu? Djevojkama. Neki su pak napravili razliku između muškog i ženskog djeteta. Normalno. Ako nema odgovarajućeg skrbnika među ženama. To je validna fetva koja se može slijediti. privrženije djeci i strpljvije u podnošenju svega što dijete zahtijeva i čemu je potrebno. druga strana ima prava u pogledu viđenja djeteta i boravka sa njim itd. po šerijatu. da je protjerala sa svojih ognjišta preko pet miliona muslimana. u osnovi. u mirnodopskim uslovima. nije dozvoljeno učestvovati u mješovitom horu imajući u vidu sljedeće: a) neizbježno je miješanje sa muškracima koje prelazi granice dozvoljenog. baveći se onim za što se niste osposobili. nema smetnje da se uključiš. sve to regulišu uslovi koje skrbnik mora ispunjavati. Ondje gdje će dječiji interesi biti bolje zaštićeni sud je dužan da dijete tamo dodijeli. Dalje.š. najbolje zna. dž. Otuda su islamski pravnici rekli da žene imaju veće pravo na skrbništvo s obzirom da su one saosjećajnije. zatim dedo itd. za šta biste bili odgovorni i na dunjaluku i na ahiretu. zabranjeno varati ljude. a Allah. Skrbništvo traje onoliko koliko je djetetu potrebno. i koliko mi je poznato.

Turskoj. imao običaj klanjati sunnete i nafile kod kuće. a on rastegao sa sunnetima. Govoreći o novotarijama poslije namaza Tehanevi. nigdje o tome ne govore. zabranjena novotarija (bid‘a muharreme). To izgleda još čudnije ako znamo da je hanefijska ulema pokušavala da tu praksu iskorijeni. i njegovi ashabi ovako u džematu. i na Indijskom potkontinentu. njegov rad bude u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ashabi su učili tesbih koji i mi učimo. Sunen. a ni u jednom hadisu nije navedeno da se on poslije (sunneta) vraćao u džamiju da bi učio dovu. U protivnom. učili tespih (tespihali) poslije namaza? Ne.v.a. zajednički tespihali.s. nadam se da bavljenje advokaturom ima svoje uporište u šerijatu. uz komandu mujezinovu. el-hamdu lillahi. u poglavlju o onome šta se uči nakon klanjanja farza. Interesantno je da način na koji to prakticiraju balkanski muslimani i Turci. ali su to radili svako za sebe. dakle mujezin nije komandovao pri tespihanju.a. dakle po trideset i tri puta izgovarali subhanallahi. s. pojedinačno. poslodavac dužan isplatiti svoga radnika? Poslodavac je dužan isplatiti radnika u skladu s ugovorom koji su napravili prije početka rada. zaista. uglavnom. 2434) Međutim. d) da svjesno druge lažno ne optužuje. te muslimani indijskog potkontinenta (u pogledu zajedničke dove nakon sunneta). pa imam nakon Fatihe. odgovorio je. i klanjaju sunnete ili nafile. e) da ne brani one kojima šerijat ne pruža zaštitu. U tome bi bila i poteškoća. pod sljedećim uslovima: a) da advokat musliman ne odobrava i ne podržava zakone koji su suprotni šerijatu. što je . znoj radnika osuši. Ovo je vjerodostojan ili dobar hadis. ako malo duže klanja sunnete. isplata treba biti prije nego se. Koliko i kada je. b) da se bori za istinu i pravdu.. I‘laus-sunena): ”Da je Alejhisselam dva rekata poslije džume i akšama uvijek klanjao kod kuće”. ako se radi o farzovima”. uglavnom. nije u skladu sa hanefijskim mezhebom. u džematu sa imamom. 12 navedenog u glavnom tekstu ove knjige (tj. je dužnost u namazu. kad prouče allahumme entes-selamu.s). hanefijskom mezhebu. čudno je da se to ukorijenilo u tradiciju muslimana hanefijske pravne škole iako knjige. (Vidi: Ibn Madždže. Poslanik. tako da su govorili da je po. koju uči naglas. To što čine oni rade u smislu stalne obaveze i obični svijet smatra da takva dova nakon sunneta ili nafila. Oni neće da klanjaju za onima koji ne rade po njihovom običaju. oni nisu tako u džematu. uči dovu a džematlije izgovaraju amin. s.. Da li su Muhammed. Oni čak zamjeraju imamu. uz mujezinovo komandovanje. ukoliko se dogovore i drugačije. smatraju hanefijama.v. mi čekamo na završnu dovu. br. po šerijatu. Tako mi Allaha. To je dobar hadis. koje se smatraju izvorom hanefijskog prava. i imajući u vidu prirodu posla advokata. iako se muslimani na Balkanu. kako u hadisu stoji. novotarija u vjeri! Vidio si iz hadisa br. f) da ne skriva činjenice koje su mu poznate. U svemu tome je dokaz da je on (tj. općenito. osim. O tome ne govore ni naši ilmihali iz kojih smo u mektebu učili klanjati.” Mutevelije traže od imama koji službeno obavljaju tu dužnost da obavezno uče tu dovu poslije sunneta. g) da. A iz hadisa br. dakle onako kako se i kod nas prakticira. to što rade je. U osnovi.Fetve i savjet Stranica 100 od 154 Njemačkoj i drugim zemljama Evrope živi velika populacija muslimana. oni ih optužuju i razrješavaju dužnosti. kaže: ”Neka se Allah smiluje novatorima koji su u nekim dijelovima Indije uveli praksu da imam i muktedije ustaju odmah nakon farza. u poznatom hanefijskom djelu I‘laus-sunen. 13 vidio si da je Alejhisselam upitan koji je namaz vredniji: kod kuće ili u džamiji? ”Zar ne vidiš kako je moja kuća blizu džamije? Da klanjam kod kuće draže mi je nego da klanjam u džamiji. Allahu ekber. to treba poštovati. ”Kitabul-ahkam”. c) da svjesno ne laže. govoreći: ”Vidi ga. učenje tesbiha zajednički.

v. je sunnet”. Isto tako. koji su bili u džamiji. nakon što preda selam da se pomakne ulijevo radi klanjanja nafile nakon farza. pa je Ibn Mesud. Uzvišeni Allah kaže: ”A kada se namaz završi. Obvezivanjem učenja dove nakon sunneta i nafila je izmjena ove dozvole i otežavanje imamu i narodu bez razloga.) rekao ima prednost u odnosu na ono što je uradio. nakon što imam završi (farz) namaz i preda selam. pa ne ustane niti se okrene.). a niti u drugim. tj. tako da se njegov postupak (u konkretnom slučaju) tumači kao objašnjavanje dozvoljenosti (tj. toliko dugo učio poslije akšama da su se u međuvremenu svi koji su bili u džamiji razišli. uistinu. Naime. nije valjan dokaz to što je rekao Eš-Širinbilali u Nurul-idahu i komentaru. s. sunnete.s.a. zatim Ajetul-kursiju. a neko ima potrebu (da ide). njihovo vidljivo literarno značenja upućuje da je on klanjao namaz i učio toliko da su se oni. 10) Za njih nema dokaza u onome što je preneseno u smislu općenitog poticanja da se uči dova poslije svakog namaza. Da ih je bolje klanjati kod kuće potvrđeno je riječima hadisa. te da kažu subhanallah. a ono što je (Poslanik. i pošto je u tome ograničavanje u onome u čemu je Allah dao izbor.Fetve i savjet Stranica 101 od 154 razumljivo. uistinu. imaju po šerijatu slobodan izbor da nafile klanjaju u džamiji ili kod kuće. a to u sebi sadrži mijenjanje onoga što je propisano i što je bolje. s. da prouči sure El-Felek i En-Nas.” (El-Džumu‘a. što oni hoće. on je rekao: ”Mustehabb je imamu. a zatim poslije nje klanjao toliko da je u međuvremenu sam ostao u džamiji.” Prenosioci ovog hadisa su povjerljivi. Još eksplicitnije je to što je zabilježeno u Medžmeuz-zevaid (1-200). da ono što je preporučljivo (mendub) postaje pokuđeno (mekruh). op. gdje je rečeno da su prenosioci tog hadisa vjerodostojni. farza i nafile. pr. ako se digne na stepen koji mu ne pripada. desnoj strani je lijepo davati prednost u svemu što se odnosi na ibadet.. pr. kao što bilježi Tahavi u Šerhu me‘anil-asar od Ibn Abbasa: ”Da je Allahov Poslanik. nakon sunneta. nakon njegovih riječi: ”Ustajanje radi obavljanja sunneta poslije farza. U tome se ne određuje da ta dova bude zajednička i da jedni druge čekaju (da bi zajednički dovili).s. nema naznake da je Alejhisselam. nakon nafile.s.a. Njegov namaz je završen. pošto u tome ima vid prisiljavanja imama i muktedija da klanjaju sunnete i nafile u džamiji. Ni u tim hadisima. zatim da uče dovu za . a neko ima neku potrebu. pr. niko ne negira. neka ne čeka da mu se poslije selama okrene licem pa makar rastavio namaz i predavanje selama.” Klanjanje sunneta u džamiji. Ovdje se govori o onome što je bolje i o učenju dove zajedno u džematu. to ima status novotarije u vjeri koja je haram.a. ušerijatiti dova poslije nafila u džamiji!? Naprotiv. Npr.v. okrene muktedijama i da triput izgovore estagfirullah. U glavnom tekstu (ove knjige) je navedeno od Ebul-Ahvesa koji prenosi od Ibn Mesuda da je rekao: ”Kada imam završi (s namazom). pošto se pobojao da se ne pomisli da je to stroga dužnost. nakon što je klanjao nafile (tj. Mustehab je da se nakon toga. elhamdu lillah i Allahu ekber po trideset tri puta.) zajedno sa džematlijama učio dovu. Nego. onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. Oni. da je sunnete dozvoljeno klanjati i u džamiji). u međuvremenu razišli. da je Ibn Mesud rekao: ”Kad imam preda selam. ranije je navedeno. klanjao jaciju (kad se govori o nekom namazu uvijek se podrazumjevaju farzi. s. Isto tako. rekao da je pokuđeno-mekruh (uvijek joj davati prednost). ili bilo gdje drugdje i mogu nakon klanjanja farza ići za svojim poslovima.”.” U svemu tome postoji dokaz da muktedija može otići za svojim poslovima. a koji su vezani za farz. Na osnovu čega se može..v. Šta tek reći za osobu koja je ustrajna u novotariji ili onome što je pokuđeno!? Ta grupa nema potpun dokaz u nekim predanjima u kojima stoji da je Alejhisselam ponekad nafile klanjao u džamiji. i kao što bilježi Ebu Davud od istog prenosioca: ”Da je Allahov Poslanik. neka ide i neka ga ostavi.

hvala Allahu. bilo da im se okrene u sjedećem položaju na svom mjestu ili ode za svojim poslom.” (Tehanevi. u osnovi. o kome ti ništa ne znaš. dž. vremenom. Ali. To što je on rekao znači da muslimani trebaju poslije farz-namaza proučiti dove koje se u tradiciji prenose. ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš. može ih učiti stojeći. i da svako poslje njih dovu čini za sebe i muslimane.”. Ukoliko su i prisiljeni da zajednički tespihaju imami nisu prisiljeni da pravilno tumače islam. želim da naglasim da naši muslimani ispravno obavljaju namaz. ne iziskuje sastajanje i pridruživanje. kako onoj koja prakticira islam. Eš-Širinbilali je prije toga eksplicitno rekao.” Prethodno rečeno ne ukazuje da se to sve i dova uče u džematu (zajednički) i da se sve to radi u džamiji. On je eksplicitno naglasio da imam u tome svemu ima izbor (str. biti prevaziđen. Zapečećeni džennetski napitak (Mubarkfuri) i Poslanikov životni put (Sibai). niti ću na vaše pitanje detaljno odgovarati.š.” (str. nadam se da će. U odgovoru na vaše pitanje ukazat ću samo na neke opće smjernice. prenoseći iz djela Medžmeurrivajat. Razumi to! Allah upućuje na Pravi put koga hoće. kako se onda njegov govor: ”Istigfar čine Allahu i hvale Ga. bez obzira bili oni muslimani ili ne. Prvo što treba znati jeste da je naša dužnost prema rodbini veća u odnosu na one koji nam nisu rodbina. 182).. bilo u kući ili negdje drugdje. taj problem.. ako hoće. s. a ako hoće. O toj obavezi Kur‘an kaže: ”Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. da kada neko završi namaz može.” ne znače da se on prema njima okreće da bi učili dovu. Zbog toga preporučujem ti da pročitaš djela koja govore o Poslanikovoj biografiji. eksplicite. pomoć. prije toga.. da ih svako prouči pojedinačno. Što se tiče novotarija koje se čine prije i poslije namaza. jer bi to zahtijevalo puno vremena i prostora. zikr i dove proučiti sjedeći.v. istakli učenjaci u usuli-fikhu. To zbog toga što se sa svim tim prekida biti okrenut leđima.. ali se ti propisi sprovode samo tamo gdje šerijat vlada. možemo naučiti kakav odnos treba imati prema rodbini. Što je rodbina bliža i obaveze su veće. I‘laus-sunen. Zbog toga posebno treba voditi računa o obavezi prema roditeljima. Majka ga . kako je bilo dok ih predvodio kao imam na farzu..s. a tu nema ništa što je novotarija. zajednički? Isto tako. nego znače da mu je mustehab da prestane biti džematu okrenut leđima. tako i onoj koja se islamu suprotstavlja.. eksplicitno rekao da je vrednije sunnete klanjati tamo gdje će se moći biti dalje od rijaluka (pretvaranja) i gdje će se moći biti iskrenije i čistije. Njegove riječi: ”Mustehab je imamu da se poslije nafile okrene licem prema džematu. U šerijatu postoje propisi za muslimane koji su se odmetnuli od islama. vrednije klanjati kod kuće. 3/205-207) Iz svega navedenog očito je da zajedničko tespihanje nema utemeljenja i da to nije hanefijski mezheb. Imajući u vidu da kod nas ne vlada šerijat o njima neću govoriti. jer je namaz ono što je između početnog tekbira i selama na desnu stranu. I na kraju.a. može tumačiti da se to radi u džamiji.Fetve i savjet Stranica 102 od 154 sebe i muslimane podignutih ruku. a zatim uz aktivan napor učenih muslimana. 182) Pošto je sunnete. Meni ćete se vratiti. pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti. onda ih ne slušaj. To zbog toga što gramatički oblik množine. To zaključujemo na osnovu toga što je sam Eš-Širinbilali. Bilo bi dobro kada bi imami skinuli odgovornost sa sebe i objasnili svojim džematlijama ovaj propis. koja ostaje važeća. Kakav odnos treba da imam prema rodbini koja otvoreno ispoljava ateizam? Iz biografije (sire) Allahovog Poslanika.” (ElAnkebut.š. dž. a koja su dostupna i na bosanskom jeziku poput: Poslanikov Životopis (Ibn Hišam). uz Allahovu. To su. po njemu. 8) ”Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim.

Međutim.s. treba uvijek Allahu. dž. tako da to ne bude stalno ponedjeljkom i petkom da to ne bi preraslo u stalnu praksu i kako se ta praksa ne bi ušerijatila. bez obzira kakva ona bila i nikada ne treba gubiti nadu da će se ona jednog dana povratiti na pravi put. ukoliko rodbina nije u islamu. Meni će se svi vratiti. Allahovoj.Fetve i savjet Stranica 103 od 154 nosi.š. jer većina ljudi nije imala odgovaraći odgoj i živjeli su u okruženju koje ih je uglavnom odvraćalo od islama i islamskog života. a njeno zdravlje trpi. ili sinovi njihovi. nastojat ćemo da svoje obaveze prema takvoj rodbini izvršimo i da u svakom slučaju budemo pravedni. preporučujem da se u mjestima gdje postoji praksa učenja sure Jasin ponedjeljkom i petkom ponekad uče i druge sure. cvijeće je dozvoljeno prodavati.a. dužni smo na nju da‘vetski djelovati: ”I opominji rodbinu svoju najbližu. dž. Međutim. dž. najbolje zna. ili braća njihova. i kada se distanciramo od takve rodbine. poslanstvu i proživljenju. u isto vrijeme. Sjetimo se kada su stanovnici Taifa naputili svoju maloljetnu djecu i luđake da kamenjem istjeraju Allahovog Poslanika. Treće. da uputi njegov narod koji ne zna. Treba imati razumijevanja. ili rođaci njihovi. Da li je dozvoljeno razgovarati za vrijeme učenja ezana? Da.” (Lukman. onoga o kome ništa ne znaš. Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. dž. Umoran. Da li je to šerijatski utemeljeno? Sura Jasin jedna je izuzetno sadržajna sura koja precizno govori o islamskom vjerovanju (akidetu).a. od velike koristi za svakog ko pouku uzima.s. nisam naišao na neki šerijatski dokaz koji tome ide u prilog. kao i suvenire. je učio dovu moleći Allaha.š. 214. a posebno svojoj rodbini želimo sve najbolje. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća. s. ukoliko nisu u osnovi haram. a Allah. A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš. kako na ovom svijetu tako i na ahiretu. Njeno učenje je. dovu činiti za svoju rodbinu.š. Zbog toga. a znamo šta znači uvesti novotariju u vjeru.” (Eš-Šu‘ara. jednoći. dž. Da li je dozvoljeno prodavati cvijeće i suvenire za Osmi mart ili druge praznike? Da. jer je to jedan od načina da se zasluži njegov šefa‘at na Sudnjem danu. Koliko vremena (sati ili minuta) traje obavljanje gusula? Postavljam ovo pitanje jer . tužan i izranjavan Poslanik. 14-15) Drugo. Npr. Kod nas je ustaljena praksa učenja Jasina ponedjeljkom. na ovom svijetu.v. petkom i uoči bajrama. Peto. razgovarati. s. ako se rodbina bori protiv islama nećemo prema njoj izražavati prijateljstvo jer Allah. kaže: ”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju.š. tada musliman ne bi smio takve suvenire prodavati.š. dok ezan uči nije grijeh. ili pak imali neki sadržaj koji je muslimanu haram. i to je dozvoljeno. pak. velikodušno ponašaj. po potrebi. i odbija ga u toku dvije godine. lijepo je (mustehab) ponavljati za mujezinom i kad on završi proučiti dovu koju nam je preporučio Poslanik.s. makar im oni bili očevi njihovi. ti ih ne slušaj i prema njima se. vjeru.v.v.a. Ukoliko bi se to ušerijatilo dobilo bi status novotarije. koji ih je došao pozvati u Allahovu. bez sumnje. Što se. s.) To djelovanje treba da bude blagom riječju. dž. mudro i lijepim savjetom. kao i to da se te sure uče i drugim danima.š. ukoliko dođemo do zaključka da ćemo na rodbinu najbolje djelovati ako se od nje distanciramo.” (El-Mudžadela. na način koji će pokazati da mi ljudima općenito. ukoliko bi suveniri bili u vidu kipova. ali. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. četvrto. tiče njenog učenja u određene dane. 22). ne smijemo zapostaviti svoje obaveze prema njoj.

š. prije bi se moglo razumjeti da je to obavezujuće. ”Bed'ul-halk”. a Allah. pak. s. u čikagu. tada dužina kupanja ovisi o kvaliteti vode.Fetve i savjet Stranica 104 od 154 mi se čini da u tome pretjerujem. sredstava za kupanje. dozvoljeno da jedemo hranu ehlu-kitabija (kršćana i Jevreja). 3280) Mesar sam. Ima li to kakve veze sa šerijatom? Da.v. Mogu li dati zekat bratu i sestri koji su siromasi? Da. to nije dozvoljeno. Ukoliko se. (Vidi: El-Fikhul-islami ve edilletuhu. iz imperativnog oblika naredbe da se posuda pokrije.” (Sahihul-Buhari. pa makar tako što se preko stavi kakav štap ili motka. Poslanik. jer se time postiže dvoje: izvršavanje obaveze zekata i jačanje rodbinskih veza. pa prema tome i da koristimo njihovo posuđe. ne prenosi se da su se oni uvijek rukovali nakon svakog namaza. ukoliko osoba koja daje zekat neće naslijediti osobu kojoj ga daje. za to nema smetnje. Ipak. pod uslovom da znamo da je čisto. i ukoliko nije obavezna da je izdržava. kada za to postoji potreba. imama ljubiti u ruku poslije namaza i čestitati mu namaz? Ne. najbolje zna.š. zaveži svoju mješinu za vodu i spomeni Allahovo ime i pokrij svoju posudu i spomeni Allahovo ime. dž. klati u svako doba godine. treba voditi računa da se u tom poslu. koliko mi je poznato. u čikagu ima restorana koji na svom jelovniku nemaju svinjetinu niti služe alkoholna pića. kao i u svakom drugom.s. sapere svoje tijelo vodom tako da nijedan djelić ne ostane suh. trljajući jedanput. preporučujem ti da se hraniš u restoranima u kojima se ne služi svinjetina niti alkohol.s. znoja itd. najbolje zna. a Allah. Naime.v. 1/314) Međutim. Napominjem da nema smetnje da se s osobom koja je pored nas ili koju nismo odavno vidjeli poselamimo i rukujemo. 3731). ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime. s obzirom da to nije bila praksa prvih muslimana. Nadalje. dž. Kada prođe nešto jacijskog vremena možete ih pustiti.a. čak se i preporučuje davanje zekata siromašnoj rodbini. treba voditi računa ne samo o svinjetini nego i o tome da li su životinje čije meso jedeš zaklane na ispravan način. Mogu li uz ramazan klati stoku? Da. tuša itd. Vlasnici tih restorana su uglavnom muslimani. osoba kupa radi uklanjanja prljavštine. Stoka se može. Isto tako. imajući u vidu da ne postoji šerijatska zabrana za tako nešto. To znači da se to posuđe može oprati. br. U svakom slučaju. u ruku nakon namaza. Kada se čovjek kupa radi osvježenja može to činiti koliko mu je potrebno da se dovoljno osvježi. s. u znak poštovanja. Kod nas je običaj da se kanta s vodom pokrije. kažu da se posuđe u kom je bila svinjetina ne može nikako oprati. Zatvori svoja vrata i spomeni Allahovo ima pri tome. je rekao: ”Kada nastupi noć sklonite svoju djecu (u kuće) jer šejtani tada izlaze i šire se. Poslanik. . Ne prenosi se da su ashabi ljubili Poslanika. Uvođenje takve prakse bila bi novotarija. interesuje me da li je to tačno? Nama je. br. ”Kitabul-ešribe”. S obzirom da se hranim u restoranima u kojima se služi i svinjetina. jer. Kada se osoba kupa radi izlaska iz stanja dženabeta bitno je da. To nije vremenski određeno. pa makar de poprijeko nešto staviš. siromašnom bratu i sestri može se dati zekat. ulema kaže da je to sunnet. pa makar i motkom (kako stoji u predanju Ebu Davuda. u osnovi. ne pretjera u smislu da se zbog njega ne zapostave druge obaveze. Da li je dozvoljeno. Neki ljudi kod nas. a ima i ehlu-kitabija koji u svojim restoranima ne drže svinjetinu niti alkohol.a. vidi: Sunen.

partijama i sektama koji je ovaj . oni koji koriste taj izraz. kaže: ”Sadaka data siromahu je samo sadaka. degradirati i osuđivati na višegodišnju robiju. br. koja je pozivala da se islamsko vjerovanje uzima sa čistih nepomućeih izvora. On je imao ideju o vraćanju muslimana izvornom učenju islama i uklanjanju svih vidova širka koje su muslimani prakticirali. a koji su pokušali probuditi islamski ummet nakon dugog perioda stagnacije i dekadence. uglavnom. tako da je. Može se reći da je ta ideja bila preteča svih reformističkih pokreta koji su se pojavili u zadnjih dvjesto godina prošlog milenija. s. mnogi ga koriste i ne znajući o čemu se radi. Tako u našim sredinama gdje muslimani ne klanjaju. 658) Želio bih nešto više saznati o Muhammedu ibn Abdul-Vehhabu i njegovu pokretu. s. vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja sve namaze. i njegovih ashaba.a. niti neki novi put. treba znati da se pod firmom vehabija i selefija ponekad skrivaju mnogi koji s idejom i da‘vom Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nemaju baš puno zajedničkog. a mnogi. Svi ti reformistički pokreti su se uveliko okoristili idejama da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba. Dovoljno je.s. Dakle. s. Oni koji imaju loše namjere. radio i da nije vehabija niti selefija svako koga nazivaju tim imenima.Fetve i savjet Stranica 105 od 154 s. Treba naglasiti da mnogi koriste izraz vehabija da bi anatemisali islamske aktiviste i muslimane koji se trude da prakticiraju islam. rodbini.s. radu itd. Više o ovom pitanju napisao sam u omladinskom časopisu Saff br. i s te strane postoji velika igra i ponekad velika zabluda. Sredstva informisanja u rusiji čečenske mudžahide nazivaju isključivo vehabijama. a potom i u drugim dijelovima Arabijskog poluostrva. odnos prema komšijama.a.” (Tirmizi. Dakle.s. kako se čini. kada je u pitanju porodični život. Dakle. Tu njegovu ideju podržala je vlast u Der‘iji u Nedždu.v. S druge strane. niti je vehabijja ili selefija svako ko sebe tako naziva i tako se deklariše.v. Nije naučno utemeljeno sljedbenike da‘ve Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba nazivati vehabijjama. ”Kitabuz-zekati”.a. potpore ona zaživjela prvo u Nedždu. muslimanima. a kada se da rodbini. nemuslimanima. nego je nastavak da‘ve prvih generacija muslimana. nemaju ni lijepe namjere.v. taj izraz koriste. da se nemuslimanski fundamentalisti ne bi vrijeđali. ideja Muhammeda ibn AbdulVehhaba je selefistička ideja koja poziva vraćanju izvornom islamskom učenju sadržanom u Kur‘anu i sunnetu.a. da se to vjerovanje očisti od svih vidova širka. i prakticirati obrede islama onako kako ih je Poslanik. ashaba i tabiina. Doduše. upravo zbog gore spomenutog razloga. u sredinama gdje muslimani malo više klanjaju. Pošto je riječ fundamentalista izrabljena i pošto fundamentalista ima i među nemuslimanima. izmišljena je riječ vehabija. Dakle kao zaključak možemo kazati da oni koji slijede izvornu ideju Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba su. a ne oni koji eventualno samo u svome odijevanju i vanjskom izgledu liče na selefije. sljedbenici selefističke ideje koja nastoji vjerovati onako kao je vjerovao Allahov Poslanik. nemaju za to naučno opravdanje.v. ona je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. bilo da nekog proglasite fundamentalistom pa da ga po zakonu možete pljuvati. u komunističkom vremenu. ustvari. vehabijom nazivaju osobu koja ponekad klanja. Muhammed ibn Abdul-Vehhab nije imao iza sebe klasični pokret. Treba podvući da su selefije oni koji slijede i prakticiraju islam u svim njegovim segmentima. 10 i 11 (oktobar i novembar ’97) u feljtonu o suvremenim pokretima. jer ta da‘va nije neki novi mezheb.s. a da bi se muslimanski mogli blatiti do mile volje. kao što se nekad koristio izraz fundamentalista. imajući političku i druge vrste. Sunen. a krše praksu Poslanikovu. ondje gdje muslimani dobro klanjaju vehabijom nazivaju onu osobu koja klanja u džematu i nosi bradu itd.

b) da ne uljepšava svoj govor kada s muškom osobom koja joj nije mahrem razgovara (Vidi: El-Ahzab. s obzirom da je post od zore pa do zalaska sunca. taj post joj ne bi bio validan. s tim što mora voditi računa da ispoštuje gore spomenute propise. a Allah. a da je održavanje rodbinskih veza stroga dužnost.v. Poslanik. Ona može taj dan jesti i piti.š. da li njen amidžić i dajdžić s njom mogu razgovarati u prisustvu njenog muža? Ja ne znam za relevantan dokaz na osnovu koga bi se moglo ustvrditi da je ženskoj osobi zabranjeno razgovarati s muškom osobom koja joj nije mahrem. S obzirom da joj je početkom dana bilo zabranjeno postiti. Dakle. dajdžićem i tetićem.s. problem je i što neka naša braća nošenje duge brada drže na nivou pet dnevnih namaza i ostalih ruknova islama. ja bih mu preporučio da je potkrati. osim ako priroda posla to zahtijeva. muslimanka koja nosi nikab može. br.š. tj. pa makar to bilo u osnovi dozvoljeno. s tim što se preporučuje da to ne radi javno jer svijet ne zna za njeno stanje. žena je dužna. da li je dužna ostatak dana postiti? Ispravno mišljenje jeste da ona nije dužna nastaviti taj dan postiti. s. Stranica 106 od 154 Moj muž ne može dobiti posao zbog velike brade. ženi je u stanju hajza zabranjeno postiti. ako nema drugog izlaza. kad je brada u pitanju. (Vidi: El-Isra. kaže: ”Neka se muškarac ne osamljuje sa ženom. uz ramazan. c) da se pri tom razgovoru ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. s njima razmjenjuje posjete. Šta nam preporučujete? Prije svega treba naglasiti da uskraćivanje posla zbog toga što neko nosi bradu predstavlja diskriminaciju najgore vrste i vid kršenja osnovnih ljudskih prava. Naime. dž. najbolje zna. Oni pak. ”Kitabun-nikah”. nije joj grijeh ostatak dana nepostiti. pa može koješta pomisliti. osim ako je prisutan mahrem. dajdžići i tetići bliža rodbina. Prednost tom mišljenju daje se zbog sljedećeg razloga. pod uslovom da ispoštuje sljedeće: a) da se ne osamljuje sa muškom osobom koja joj nije mahrem. 5233). a Allah. razgovarati sa svakom muškom osobom koja joj nije mahrem. koji su izloženi toj diskriminaciji moraju tražiti odgovarajuće rješenje nastojeći da daju prednost onome što je prioritetnije i važnije. Ako čovjek ne bi imao drugog načina da nađe posao nego da potkrati bradu. Nema sumnje da je izdržavanje porodice veća dužnost od nošenja dugačke brade. pa čak. u granicama potrebe. Normalno. ženi prestane mjesečnica (hajz) odmah nakon nastupa zore. što je itekako pogrešno. Ako žena nosi nikab. što se podrazumijeva pod pojmom održavanja rodbinskih veza. jer sve što je za nekog korak ka nemoralu zabranjeno mu je. 32) Imajući u vidu da su amidžići. 32). s nijjetom da je ponovo pusti čim nađe odgovarajući posao. da se ne osamljuje. . taj dan će napostiti poslije ramazana. najbolje zna. da s njima održava rodbinske veze.” (Sahihul-Buhari. ne treba postiti ostatak dana. činjenica je da ta vrsta diskriminacije kod nas postoji i muslimani moraju nastojati da se izbore za svoja prava. i da je obrije. Ispravan stav jeste da ženski glas nije avret.Fetve i savjet omladinski časopis bio počeo objavljivati. u granicama svojih mogućnosti. čitava porodica ispašta zbog toga. da ne uljepšava svoj govor. čak i kad bi postila. Ukoliko. Prema tome. pa shodno tome i sa amidžićem. čini mi se da. ukoliko žena nije mogla zapostiti početkom dana. U kontekstu prethodno rečenog treba nastojati postići sklad između mogućnosti i potreba. te da se ne čini bilo šta što bi moglo biti korak ka nemoralu. dž.a. poklone itd. da ih posjećuje.

Nadalje. kao što je nijekanje propisa za koji se zna da su sastavni dio islama. u određenim okolnostima. br. uz napaštanje propuštenog dana posta u mjesecu ramazanu. tako da supruga od muža ne traži ustupke koji nisu potrebni.v. uz napaštanje propuštenog dana posta. učini i kefaret? Islamska ulema složna je da osoba koja je bila dužna postiti.a. pa je namjerno prekinula post spolnim odnosom. Njeno prakticiranje islama bilo bi od velike koristi za vašu porodicu i šire okruženje. posti dva mjeseca uzastopno. kao što je namaz. u početku. (Vidi: Sahihul-Buhari. ne povlače za sobom obavezu raskidanja braka. 1111) Prema tome. Isto tako.s. pa makar se radilo i o velikim grijesima. može biti dužna voditi brigu o svojim roditeljima. Molim Allaha. to treba. učini kefaret (tj. ili određene grijehe čini. Normalno je da. nije obavezna činiti kefaret. ne postoji šerijatski tekst koji to precizno određuje. Da li mi je dozvoljeno živjeti sa ženom koja ne prakticira islam iako je muslimanka? Ukoliko je ona u islamu. ispoštovati. kao što je putnik. ako je u običaju kod vas da nevjesta posjećuje svoje roditelje jednom sedmično ili jednom u mjesecu. ”Kitabun-nefekat”. ili je postila van ramazana. a da tvoja čast i poštenje ne budu ugroženi. u slučaju nepostojanja druge djece ili rodbine. ”Kitabus-savm”. ona kao kćerka. Ibn Kudame. Dakle. riječi u kojima on kaže da su najbolji muslimani oni koji su najbolji prema svojim suprugama. (Vidi: Marginani. U svakom slučaju. El-Umm. dužan si nastojati da joj pomogneš kako bi ona shvatila značaj i vrijednost islamskih propisa i kako bi ih počela sa zadovoljstvom izvršavati. osoba koja u osnovi nije bila dužna postiti. pa čak i spolnim odnosom.. dužna je da. Imam Šafija. ”Kitabu kefaratil-ejman”. 2/246. dž. nevjesta češće posjećuje svoje roditelje. 6087. u svemu tome supruga i muž treba da imaju dogovor i razumijevanje jedno prema drugom. supruga treba to imati u vidu i ne insistirati na onome što joj on ne može priuštiti. Hanefije i malikije kažu da bilo koji način namjernog prekidanja posta u ramazanu. dakle ukoliko nije počinila nešto što izvodi iz islama. 6164. tako da se to pitanje rješava na osnovu tradicije (urfa) i općih propisa islama koji govore o pravdi. 6711. pa makar se radilo i o napaštanju ramazana. s. bolesnik kome post škodi itd. uobičajeno i potrebno. dok se ne navikne da od njih bude duže odvojena. treba voditi računa o stanju njenih roditelja. br. 1/122. ”Kitabul-edeb”. da vas pomogne u onome što je dobro. s.a. Naime.š. Kada je postač dužan da. muž ne smije uskraćivati supruzi ono što je. Još da naglasim da muž ne mora uvijek da ide s tobom ukoliko postoji mogućnost da ti odeš do svojih roditelja. a koji govori o beduinu koji se požalio Poslaniku. a što je u njegovoj mogućnosti. Normalno. da li im je potrebna usluga i ima li neko drugi mimo njihove kćerke da im tu uslugu pruži. 6709. niti da ga opterećuje više nego što on može podnijeti. post i sl. Pretpostavimo da je muž u teškom materijalnom stanju. a ako nije u stanju onda je dužna nahraniti šezdeset siromaha). ti možeš sa njom ostati u braku. u granicama mogućnosti. El-Hidaje. Sahihu Muslim. str. ”Kitabus-sijam”.v.s. Treba se uvijek prisjetiti Poslanikovih. El-Kafi. ako namjerno prekine.Fetve i savjet Stranica 107 od 154 U kom vremenskom periodu je moj muž dužan da me odvede kod mojih roditelja koji su udaljeni 90 km u jednom smjeru? Koliko mi je poznato. 5368. 1936. . Kurtubi. 124. 2/108-109) Dokaz za to je hadis koji bilježe Buharija i Muslim. ElKafi. da je prišao svojoj ženi za vrijeme posta u ramazanu. To što ona određene propise ne prakticira. održavanju rodbinskih veza i dužnosti djece prema roditeljima.

dž. dva rekata poslije tavafa itd. pod uslovom da su od onih koji su bili obavezni postiti. treba izbjegavati odjeću koja skreće pažnju. . a i trećina je puno. a pravilo je da nema obaveze bez dokaza. 1/122. ako se radi o testamentu ona može zavijestiti svu garderobu pod uslovom da ta vrijednost nije veća od jedne trećine njenog ukupnog imetka. Isto tako. Poslanik. Međutim. najbolje zna. hadis na osnovu kog je utvrđen ovaj propis govori o prekidanju posta spolnim odnosom. u slučaju smrti. El-Kafi. je rekao Sa‘d ibn ebi Vekkasu.a. kada se razboli bolešću od koje će i umrijeti ona ima pravo zavijestiti samo jednu trećinu svoga imetka.nemaju validan dokaz. zavijestiti itd. a Allah. činjenica je da se sve to najlakše postiže upravo džilbabom. a Allah. Većina te garderobe je još uvijek nova i neraspakovana. Kurtubi.. (Vidi: Marginani. kao što su: klanjanje propuštenog namaza. ona slobodno raspolaže svojim imetkom i može koliko hoće svoga imetka pokloniti. kada je na zenitu i kada zalazi. El-Hidaje. Naime. dž. Dakle. bitno je da njena odjeća pokriva sve što je žena dužna pokriti. kad su ibadeti u pitanju. da nije specifična za nemuslimane i da nije specifična za muškarce. mogu se klanjati u vremenima u kojim je inače zabranjeno klanjati (tj. str. zavijesti dvije trećine ili polovinu svoga imetka: ”.š. nego da ih ostaviš siromašnim da prose od svijeta. ili ukoliko ostavi testament.s. 124) Međutim.. ispravno je da nema kefareta osim za one koji su svoj post u ramazanu namjerno prekinuli spolnim odnosom. analogija (kijas).” (SahihulBuhari. sestra o kojoj je riječ. br. najbolje zna. naklanjavanje sunneta. uopće nije dozvoljena. najbolje zna. Također. uistinu. dakle na mjestu na kom je mogu vidjeti muškarci koji joj nisu mahrem. u tom testamentu ne može zavijestiti više od jedne trećine. da odjeća nije tijesna toliko da bi se ocrtavalo tijelo. oni koji kažu da za namjerno prekidanje posta u ramazanu jelom i pićem treba kefaret . dakle napaštanje tog dana i kefaret. Ukoliko se razboli bolešću od koje će umrijeti. ”Kitabul-vesaja”. Da li postoji zabrana da žene nose dvodjelnu odjeću (košulju i suknju) ili to mora biti džilbab? Kada se žena pojavljuje na javnom mjestu. kad sunce izlazi.v. pokloniti spomenutu odjeću. povlači za sobom posljedice koje uzrokuju prekidanje posta spolnim odnosom. pokloni u dobrotvorne svrhe.š. Bolje ti je. 2742) Prema tome. zatim poslije sabaha dok sunce ne izađe i nakon ikindije dok sunce ne zađe). na taj način. tehijjetul-mesdžid. bilo koja odjeća koja ispunjava pomenute uslove je dovoljna. da nije providna. Smatram da analogiziranje namjernog korištenja jela i pića sa spolnim odnosom nije ispravno. ona uskrati pravo svojih nasljednika? Dok je osoba pri zdravlju. Njena namjera je da tu garderobu. Dakle. Prema tome. r. s. koji je htio da. Jedna sestra je svojim parama prije udaje kupila sebi svu potrebnu garderobu.š.trećinu. tada ima pravo da pokloni samo jednu trećinu svoga imetka. Može li se klanjati tehijjetul-mesdžid poslije ikindije namaza? Ispravno mišljenje o ovom pitanju je da namazi koji imaju svoj povod. Međutim. U tom periodu osoba također ima pravo napraviti testament koji će se sprovesti nakon njene smrti. a Allah. Osim toga. dž. preferirajuće mišljenje je da jedino za namjerno prekidanje posta spolnim odnosom treba kefaret. dok je još zdrava. da ostaviš svoje nasljednike bogatim.Fetve i savjet Stranica 108 od 154 od strane osoba koje su dužne postiti. tada će za dio koji je višak biti potreban pristanak nasljednika. dženaza-namaz. dok je ležao na smrtnoj postelji. a ako je veća. Ima li osnova da.a. tjelesnom i intelektualnom.

najbolje zna.š. Radim na istom kompjuteru sa nemuslimanom. a ko ne zasluži Njegovu milost neće ući u Džennet.. najbolje zna.v. štiti pravo svakog pojedinca.oni koji jedu nedozvoljeno. pružanje adekvatne zaštite u tom pogledu. U tom hadisu Poslanik s. a Allah.š. S obzirom da mito i korupcija. od neutralnih osoba.s. obuhvata sve one koji se bave mitom i potkupljivanjem. dž. čak i nakon štavljenja. 1337. Kako mogu upoznati pokrivenu djevojku? Pokrivenu djevojku (mislim da se misli uopćeno na djevojku koja prakticira islam) možete upoznati preko osoba koje poznajete i u koje imate povjerenje. 14/59). Jedna od glavnih zadaća islamskog šerijata jeste. Nadam se da će on poštovati tvoje osobenosti i neće te svjesno dovoditi u neprilike. 2/2313. ukoliko na tastaturi ima svinjske masti.” El-Hasan i Seid ibn Džubejr tumače da je to mito. dakle.Fetve i savjet Stranica 109 od 154 Naime.. kako njeno meso tako i loj. u pogledu momka ili djevojke. Treba još napomenuti da veličina grijeha u pogledu korupcije ovisi o nepravdi (zulumu) koja je učinjena nekom pojedincu. s. El-Mugni.s je prokleo onoga ko daje mito i onoga ko mito uzima. s.” (Sahihul-Buhari. 1192) Prema tome. Zabranjeno je da osoba svjesno odgađa neki od tih namaza da bi ga klanjala u tim vremenima. milosti. (Vidi: Tirmizi: Sunen et-Tirmizi.a.” (Sahihu Muslim. br. br.v. uglavnom. svi oni koji su na bilo koji način uključeni u korupciju (potkupljivanje) prokleti su od strane Poslanika. nakon upotrebe tastature ruke ćeš oprati sredstvom za čišćenje.v. treba ih uzimati od povjerljivih osoba koje nemaju određeni interes u vezi sa djevojkom ili momkom. rekao: ”Nemojte da namjerno klanjate pri izlasku sunca i njegovom zalasku. 3/1336. Koji stav zauzima islam u pogledu korupcije i mita? Islam. tiče savjeta i preporuka. (Ahmed ibn Hanbel. Ovakav stav prema mitu Ibn Kudame i ostala islamska ulema zauzela je na osnovu prethodnog ajeta. Ibn Kudame kaže: ”Mito u vlasti je zabranjeno i tu nema razilaženja.s..” (Vidi: Ibn Kudame.161. Što se.. 5/279) Prema tome. pak. kosti. Sunen. postoje hadisi koji potvrđuju da su neki namazi koji imaju povod obavljani u ta vremena. ”Salatul-musafirin”. Preporučujem da o tom problemu porazgovaraš sa radnim kolegom. dlaka i koža. Musned.š. Ebu Davud. 2/388. 3/3580. samo da namjerno ne traži izlazak i zalazak sunca. Tako ćete izbjeći neosnovanu pohvalu ili kuđenje koji su najčešći kada je ženidba ili udaja u pitanju. dž. Musned.. islam je najstrožije zabranio takav vid aktivnosti. dž. 833) U Buharijinom predanju ovog hadisa ima i dodatno pojašnjenje: ”. Ibn Madždže. podrazumijevaju uzurpaciju nečijeg prava. upravo. IV:29. kao što je sapun i slično. IX:34). zatim na osnovu hadisa koji je prenesen u sunenima i Musnedu imama Ahmeda. a da poslije jela ne pere ruke interesuje me da li tastatura kompjutera postaje prljava i da li sam nakon upotrebe tastature dužan oprati ruke? Islamska ulema slaže se da je svinja nečista. 2/164. zatim na osnovu ajeta u kojima se zabranjuje uzimanje tuđih imetaka nepravedno (II:188. Samo proklestvo znači udaljavanje od Allahove. ”Kitabuldžum‘a”.a. ali prokletstvo Poslanikovo. Prema tome.) U Musnedu imama Ahmeda još se spominje i posrednik među njima. Sunen. Kada sudija primi mito to može dostići stupanj kufra (nevjerstva). to bi bilo pogrešno.i ne zabranjujem bilo kome da klanja u bilo koje vrijeme noći ili dana.v. . Uzvišeni Allah kaže: ”. To je najbolji način..a. sa svojim savršenim propisima.a. Imajući u vidu da ta osoba jede svinjsku salamu.s. ako bi čovjek namjerno nastojao klanjati nafile upravo u vremenima kada je zabranjeno. a Allah. Ahmed ibn Hanbel. s. Ibn Omer prenosi da je Poslanik.

Zatim je pogledao srca Svojih robova i vidio da su najbolja srca njegovih ashaba. br. oštri su prema nevjernicima.. Enes i njima slični dozvoljeno je glumiti ih pod uslovom da glumac ne radi nešto što . voljeli. muhadžirima i ensarijama i svima koji ih slijede dobra djela čineći. Dokaz za to je njihova pohvala. (Vidi: Muhammed Rešid Rida./1958. bošnjački alim koji je umro 1615 god. pružajući mu podršku. zbog njihove svetosti i zbog toga što su oni imali stajališta u vezi s kojim su se sljedbenici islama podijelili na one koji ih podržavaju i one koji su protiv. 100).Fetve i savjet Stranica 110 od 154 Poznato vam je da se kod nas vodi žučna rasprava u vezi sa stavljanjem na pozorišnu scenu drame o hazreti Fatimi. imaju poseban odnos i posebno poštovanje.a. s.a. tragovi od sedžde. (Vidi: Hasan Kafija Pruščak. Uzvišeni Allah o njima kaže: ”Muhammed je Allahov poslanik. s.. s. Osmana.s.š. El-Menar. Nurul-jekin fi usulid-din. str. 1/228. s. H. 3/1090. Ljubav prema njima je vjera (din). s. Mi ih spominjemo samo po dobru... pogledao u srca ljudi i vidio da je srce Muhammedovo najbolje pa ga je (Sebi) odabrao i učinio ga poslanikom za Svoju objavu. u mjesecu muharremu 1379. Tahavi u svojoj Poslanici o vjerovanju kaže o ashabima: ”Ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih.v.. milosrdni međusobno.v. s.” Komentarišući te riječi Hasan Kafi Pruščak. Njihova obilježja. I mrzimo onog ko njih mrzi i onog ko o njima neistinu govori. Interesuje me da li ima smetnje da se takva drama izvede na pozorišnoj sceni ukoliko je. vjerodostojna i ne vrijeđa lik Poslanikove. a i oni su zadovoljni Njime. je kazao: ”Najbolja generacija (muslimana) je ona koja je sa mnom živjela. Komisija je objavila fetvu u kojoj između ostalog stoji: ”Prvo: Nije dozvoljeno da neko glumi velike ashabe poput Ebu Bekra. Otuda u knjigama koje govore o vjerovanju ulema tretira i to pitanje. Uzvišeni je rekao: ”Allah je zadovoljan prvim muslimanima. U reviji ”ElEzher”. dž.s. vidiš ih kako ruku čine i na sedždu padaju tražeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. kao npr. Rabita čije je sjedište u Meki i Konferencija islamskih organizacija. žrtvovali i bili spremni žrtvovati sve što imaju. (Vidi: Medželletul-buhus el-islamijje. a mržnja prema njima je nevjerstvo (kufr). Hej‘etu kibaril-ulema iz Saudijeske Arabije. 237-241 (komentar i valorizacija dr. Tako npr. zbog toga što su ih Allah i Njegov poslanik. održana u Meki 1390 H.a. što su.v. kako bi njihov uzorni život i primjerni lik mogli poslužiti kao pouka drugima.s. Što se tiče ashaba o čijim ličnostima nema sporenja kao što su Bilal. pa ih je učinio vezirima (Svoga vjerovjesnika). 14/827-830) Srednje mišljenje zauzela je Komisija za fetve sveučilišta El-Ezher.” (Sahihul-Buhari. bilo na filmu ili u pozorištu.a.. mnoge islamske institucije u svijetu dale su eksplicitnu fetvu da je zabranjeno prikazivati njihove likove. ”Kitabuš-šehadat”. da sačuvaju njihov integritet i čast.. Omera. 2651) Istinu je rekao Abdullah ibn Mes‘ud koji ih je opisao na sljedeći način: ”Uzvišeni Allah je.” (Et-Tevbe. koja je sačuvana od iskrivljavanja direktnim Allahovim.. a koji su s njim. zaista.a. neka je Allah s njima zadovoljan. licemjerstvo (nifak) i nasilje (tugjan).v. uči da prema ashabima Allahova poslanika. Hasana.a.s.v.” (El-Feth. vjerovanje (iman) i dobročinstvo (ihsan).. čuvanjem časnog Kur‘ana od bilo kakve destrukcije.s. a zatim ona koja ih slijedi. kaže: ”I volimo ashabe Allahovog Poslanika. Husejna. El-Fetavi. kćerke? činjenica je da muslimane njihova čista monoteistička vjera.s.. Taj odnos je toliko značajan da se dotiče sfere vjerovanja (akideta). Muavije i njihovih sinova. s historijske tačke gledišta. a Poslanik. god. 247) Ima islamske uleme koja ne vidi smetnje da se ashabi predstave kroz igrane uloge pod uslovom da budu predstavljeni u vjerodostojnom svjetlu. Zuhdija Adilović) Ashabi su zaslužili posebno poštovanje time što su živjeli u društvu sa Allahovim poslanikom. 29) U nastojanju da sačuvaju likove ashaba originalnim.v. niti se nekog od njih odričemo... su na licima njihovim. Alije.

s.v. u manjem ili većem obliku.a. kako bismo te čestite likove mogli uzeti za uzor.? Akademija je dala sljedeći odgovor: ”Želimo da vas upoznamo da je Akademija islamskih nauka donijela odluku u vezi s tim na 281 sjednici.v. Naime. vi niste kao druge žene!”.š. s. bio neki vid skrnavljenja tih ličnosti. tako da bi i to. Dana: 30.Fetve i savjet Stranica 111 od 154 će skrnaviti lik osobe koju glumi. Husejna i Ali b. Prema tome. ne ubace detalje koji nisu vjerodostojni. porodice.s. s. dao.a.a. vjerovatno.s.v. smatram da. bez skrnavljenja njihovih ličnosti. dž. Uzimajući u obzir da bi spomenuti čin.s. imajući u vidu činjenicu da ne poznajemo suštinu tog razilaženja.s.a. Nadalje. Osim toga. 6. porodicu. Hasana. te članove porodice Allahovog Poslanika. s. rade kostimografiju itd. svetosti. ili ne dolikuju tim historijskim ličnostima. u pogledu imana i morala. 1. održanoj 30. s. a Allah.s.a. s. a njegove kćerke imaju veće pravo na takav status. mimo onih kojima je obećan Džennet i mimo ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. Ta odluka glasi: ”Nije dozvoljeno da pozorišna predstava. Likove ashaba kojima je obećan Džennet i članove Poslanikove. s. Ebu Talib. s.a. jer njihova svetost proizilazi iz njegove. ono što se prikazuje na televiziji i tome slično sadrži neku od sljedećih ličnosti: vjerovjesnike i poslanike.s. s. nego možemo imati samo štetu. a Uzvišeni Allah je o njegovim ženama rekao: ”O žene Vjerovjesnikove.v. i što bi to bio indirektan atak na samog Poslanika. Dozvola da se na filmu ili pozorištu interpretiraju likovi ostalih ashaba. desetericu (ashaba) koji su obveseljeni Džennetom. s. da se njihove ličnosti ne skrnave ni u najmanjoj mjeri.a.v.v.a.s.v. .” U potpisu: Generalni direktor za opću upravu Savjeta Akademije i njegovih komisija Mustafa ebu es-Seud Vehdan. bilo kroz sadržaj bilo kroz osobu koja ih glumi.a. izuzimajući desetericu kojima je obećan Džennet i Poslanikovu. supruge i njegove kćeri.a. za to nema smetnje.s. po šerijatu nije dozvoljeno da neko glumi kćerku Allahovog poslanika. od rasprave o tim pitanjima nemamo nikakve praktične koristi.v. najbolje zna. Imajući u vidu odgojno-obrazovnu dimenziju u predstavljanju ashaba kroz film i pozorište.a. te da se ne zadire u pitanja personalnog razilaženja među njima. Na osnovu prethodno spomenutog smatram da u vezi s ovim pitanjem treba praviti razliku između ashaba kojima je obećan Džennet i Poslanikove. u očima gledatelja umanjilo respekt prema časnim ashabima i sahabijkama.s. Pitanje je glasilo: Da li je dozvoljeno u pozorišnoj predstavi pojavljivanje glumaca koji igraju uloge članova porodice Allahovog poslanika.” U povodu pokušaja da se predstava o hazreti Fatimi postavi na pozorišnu scenu u Bosni i Hercegovini nedavno je upućeno pitanje Akademiji islamskih nauka pri ElEzheru.v. i ostalih s druge strane. 2001 god.a. a dobro će biti veliko. zasnovana je na potrebi da se ti likovi učine dostupnim ljudima. nije dozvoljeno dramski ili filmski predstavljati zbog toga što bi to značilo skrnavljenje njihovih časnih ličnosti i obećanja koje im je Allahov poslanik. nemoguće je naći glumca ili glumicu čija je ličnost na nivou spomenutih ashaba kojima je obećan Džennet i na nivou ashaba i sahabijki iz porodice Poslanikove. nemoguće je izbjeći da ljudi koji pišu scenarija.s. 1422 H. 04. ili su neutemeljene pretpostavke u pogledu razilaženja među njima itd. Ta dozvola bazirana je na uvjerenju da predstavljanje njihovih likova na vjerodostojan i afirmativan način. god. film. onako kako su opisane u vjerodostojnim predanjima. 1999.s.v. Drugo: Nije dozvoljeno da neko glumi Vjerovjesnikove. s.v. porodice s jedne./24. pod uslovom da se njihove historijske ličnosti predstave autentično. s. s. otuda je zabranjeno (haram) da ih neko glumi.v. s obzirom da bi gledatelj poslije toga njihove ličnosti gledao kroz lik dotičnog glumca ili glumice. neće proizvesti negativne posljedice.

ne svih. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne. s. a to su duše vjerovijesnika. 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. br. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga. koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu.) (Ahmed. Ja ih razumijem i razumijem neke razloge zbog kojih oni na ovakva pitanja gledaju drugačije od većine muslimana. činjenica je da ukoliko bi predstava o hazreti Fatimi bila postavljena na pozorišnu scenu. a neke će biti na Zemlji.s. Mislim da to nikome nije potrebno.v. One su također različite po stepenima. Htio sam. ne može ući u Džennet) zbog duga.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. Amin! Da li duša umrlog poslije smrti može posjećivati svoju kuću? Ibn Ebul-Izz. ”Musneduš-šamijjin”. želim naglasiti da većina nemuslimana. Sunen. a Allah najbolje zna. pa makar bila u najafirmativnijem obliku. 7047. neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. Idi i vrati njegov dug.a. oni su živi. tj. kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je . Neke duše su u najvišim ‘illijjinima. a i mnogi muslimani koji islam nisu doživjeli u njegovom integralnom smislu. s.s.š. to mi je Džibril prethodno rekao. oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga. ona bi predstavljala uvredu za desetine hiljada bošnjačkih muslimana i za stotine miliona muslimana u svijetu iz razloga koje sam naveo.v. odgovorio je. 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah.a.š. Abdullaha b. od smrti do ponovnog proživljenja. ali mi je Vjerovjesnik. 1885) Neke duše će biti kod džennetskih vrata.s. kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha.” Otišao sam i vratio njegov dug. to potrošiti na njegovu djecu.” ”Daj joj. a nema dokaza. zaista. dž. neka bude spreman podnijeti posljedice. kao što stoji u hadisu u kom Poslanik. br. ”Kitabul-imare”. ”Kitabul-džihad”. vrlo često takve stavove ne mogu razumjeti. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. (Vidi: Fethul-Bari. list br. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu. komentator Tahavijeve poslanice u akaidu. i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”.v.a. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura. neka je na njih Allahov salavat i selam. da nas sačuva iskušenja koja ne bismo bili u stanju izdržati. ”Kitabut-ta‘bir”. 154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku. Neke će biti u peći bludnika i bludnica. s. Musned. Ukoliko neko želi provocirati osjećaje muslimana. u najvišim sferama. Kada je čovjek krenuo (Poslanik. br. a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena.Fetve i savjet Stranica 112 od 154 I na kraju.” (Ibn Ebul-Izz. Molim Allaha. br. ona istinu govori”. Džunduba. nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha. dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica. ali vi ne znate!” (El-Bekare. 3103) (U istom značenju. zatvoren (tj.) mu je rekao: ”Osim duga.” (Nesai. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. Šerhul-akide ettahavijje. priča Sa‘d. 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. rekao: ”Tvoj brat je.s. odgovorio je. Svemu prethodnom svjedoči sunnet.” (Ali Imran.v. Treba pozdraviti njihovo nastojanje da predstavu postave na afirmativan način. Međutim. Vidi: Ez-Zevaid.a. dž. kako ne bi uvrijedili muslimane. 16593. s. To su duše nekih šehida. Možda je većina onih koji pripremaju predstavu o hazreti Fatimi u takvoj nedoumici. kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.

343. komšiluku.a. blud. Ljudi će gledati na sport kao na igru i zabavu. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka. 3373. te tri stvari. Npr.v. br. svađe i ubistva zbog preljube.š. prirodni zakoni. Za jedne će postati put dangube i trošenje . s.. Nadalje. privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada. bez slijeđenja šerijatskih uputa oni koji se bave sportom počet će pretjerivati u sportu zapostavljajući obaveze koje imaju prema sebi. uistinu. možda.v.a. po Allahovom. naređuje da se djeca podučavaju plivanju i streljaštvu. zabranjeno.” (Ebu Davud. tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela. itd. ta djelimična. porodici. invalidna) osim troje: streljaštvo. to će ih odvesti u nemoral. Allaha. omeđen šerijatskim propisima. dž. prostituciju. ako će dječaci i djevojčice biti zajedno u bazenu.v. 1637) Dakle. pa joj. Sahihu Muslim. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. Još je rekao: ”Svaka čovjekova zabava je batil (pogrešna. u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. s. da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. u jednom hadisu kaže: ” Allah. Na taj način sport će postati sam sebi svrha. rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. droga. Isto tako. Kakav je stav islama o sportu i fizičkom odgoju kao sastavnom dijelu općeg odgoja? Islam preporučuje sve što je općekorisno. a s tim ruku pod ruku idu alkohol. vježbanje konja i igra i zabava sa suprugom. ”Kitabul-džihad”.š. one sa živim osobama ne mogu kontaktirati.s. onda će npr. El-Mekasidu-l-hasene. a da gađate bolje vam nego da jašete”. s. iako su vid zabave. Molim. incest. dž. br. ako bavljenje sportom neće biti u skladu sa šerijatom.Fetve i savjet Stranica 113 od 154 Vjerovjesnik. Sunen. želeći njome ono u čemu je svako dobro. Ističem da sport mora biti omeđen šerijatskim propisima. a da ne govorimo koliko je visoka cijena-džehennemska vatra na ahiretu.š. bavio se sportom. hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša. On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana.a. s. Naime. To (troje) je istina. Muslimanima su poznati hadisi u kojim Poslanik. Međutim. a više kroz vojne pohode i duga i iscprljujuća putovanja kroz pustinju. te ostala zla s kojima se narušavaju Allahovi. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. (Vidi: Sahihul-Buhari.š. 708) U mnogim hadisima preporučuje se streljaštvo. postizanje vrhunskih rezultata postati cilj. a sami se neće baviti sportom. zakonu. 1917) Tako Poslanik. ”Kitabu fadaili-l-džihad”. onoga ko njome oprema druge na Allahovom putu i onoga ko je koristi na Allahovom putu”. Tako će gubiti dragocjeno vrijeme i novac. ”Kitabu-limare”. šerijatski propis je da djeca uče plivati. br. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put. briga o konjima i jahanje. ”Kitabu ehadisi-l-enbija”.” (Tirmizi. U plivanju je zdravlje. a sport. dž. Za narušavanje prirodnih zakona čovjek plaća visoku cijenu na dunjaluku. može biti izuzetno koristan ljudima i značajan faktor za njihovo fizičko i mentalno zdravlje. troje uvodi u Džennet zbog jedne strijele: onoga ko je proizvodi. br. Sunen. a za uzvrat će imati neadekvatnu ili nikakvu korist. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas.a. Sam Poslanik. jer jedino na taj način može u potpunosti biti koristan čovjeku.s.s. i još je rekao: ”Gađajte i jašite. zadovoljit će se gledanjem sportskih takmičenja. Ali. rušenje porodica. pa će sportisti pretjerivati u treninzima. društvu i svome okruženju općenito. str. u isto vrijeme su i dobro djelo kojim se izražava pokornost Allahu. sklapanje braka među srodnicima kojima je to. manje u klasičnom smislu.v.s.. psihički će se preopterćivati i tako uništavati svoj živčani sistem što će se itekako odraziti na njihovo zdravlje. dž. uzimati sredstva koja trenutno jačaju ali vrlo štetno djeluju na organizam. br. (Vidi: Sehavi.

ako se uzme u obzir vrijeme koje radnik izgubi dok puši itd. krađa. jer viši ciljevi. nadam se da onaj ko da mito neće biti griješan u takvim okolnostima. smatram da i oni podliježu prethodno spomenutim kriterijima. preciznije rečeno.. rudara. te odgajatelja koji odgajaju i podučavaju ljude znanju i ostalim vrednotama. Mnogi ljudi. ko je. da se ne gleda ono što je grijeh gledati itd. pa i islamskih.. Što se tiče viših ciljeva. koje spominjete u pitanju. a jedino islamske ciljeve možemo nazvati višim. nešto čija je šteta daleko veća od koristi. Griješan će. biti samo onaj ko mito uzima. u tom slučaju. inženjera. a za druge će postati izvor zarade i bogaćenja na nepravedan način. Da li je to dozvoljeno i da li postoji situacija kada je mito po šerijatu dozvoljeno? Od Ataa. zbog toga što kroz tu aktivnost neće ni sebi ni drugima pružiti realnu korist. Dakle. pa i islamskih. jeste da država ubirući porez dobro inkasira. seljaka i ostalih koji proizvode. gledajući njegove bravure i debljajući se grickajući suncokret i druge sjemenke. s obzirom da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Mislim da treba naglasiti da sportska nadmetanja nisu zabranjena. ukoliko ne postoji bilo koja dozvoljena (halal) mogućnost da se spriječi nepravda. Varat će ljude prodajući im igru i zabavu koja im više šteti negoli koristi. Smatram da je za zajednicu više koristan zidar koji dobro ozida jednu kuću i inžinjer koji je dobro projektuje. Huliganstvo. jer prodaju nešto što ne vrijedi onoliko koliko se za to plaća. po čovjeka štetni i gdje čovjek najviše dangubi. šerijatska je obaveza i muslimani tome treba da posvete dužnu pažnju. održavanje kondicije. kako pojedincu tako i zajednici. sve je to minimalno u odnosu na štetu koju društvo ima. izmišljat će sportove koji će za ljude biti interesantniji. sigurno je da društvo deseterostruko gubi u odnosu na ono što zarađuje. ima li on kakve koristi od tog fudbalera?! Od profesionalnog sporta korist je u tome da mnoge povuče sa ulice i možda ih spasi od droge i kriminala. ali ako se obračunaju izgubljeni dani zbog liječenja radnika kojim je duhan uništio zdravlje. baviti se sportom s ciljem održavanja kondicije. ali sve te pare su iz džepova zidara. nije zabranjeno posmatranje tih nadmetanja pod uslovom da se zbog toga ne zapostavljaju neke obaveze. Jeste da proizvođači duhana nešto zarade. Onaj ko je dangubio gledajući ga. a gdje su pare tu šejtan najuspješnije djeluje. pa će ljudi u cilju postizanja bogatstva gaziti sve norme i principe. kao što je npr. Džabira ibn Zejda i El-Hasana prenosi se da je dozvoljeno dati mito da bi se time spriječila nepravda ili ostvarilo svoje pravo. radi postizanja viših ciljeva. ili. negoli jedan nogometni reprezentativac čijem majstorstvu su se ljudi divili godinama i provodili dane sjedeći. ali bavljenje sportom treba da bude korisno. da se ne dangubi. Jeste da je on zaradio sebi za život. Međutim. a u kojoj će ljudi stotinjak godina nalaziti mir.Fetve i savjet Stranica 114 od 154 novca u nešto što je beskorisno. sve je to kratkog daha. toplotu i rahatluk. To je slično duhanu. razvijanje sportskog duha. na koristan i tijelu ugodan način. moraju se ostvarivati na dozvoljen (halal) način. ako se uzme u obzir kraći radni vijek pušača. posežu za mitom. . ili da se ostvari nečije neprikosnoveno pravo. upoznavanje i zbližavanje ljudi. ko nije obraćao pažnju na svoju suprugu i djecu kojima je također bio potreban. Da li je po šerijatu dozvoljeno baviti se sportom profesionalno i time sebi i svojoj porodici obezbjeđivati sredstva za život? Ja ne bih preporučio muslimanima da se profesionalno bave sportom. 8/308) Dakle. ako se obračuna cijena njihova liječenja. a šejtan će im uljepšavati one sportove koji su najgrublji. možda. (Vidi: Ševkani. Isto tako. posao ili živce izgubio zbog utakmice. pozitivne tolerancije itd. Nejlul-evtar. nego i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni. U sportu se danas mogu obrtati velike pare. jeste da su na račun njega mnogi sebi zaradili dunjalučko bogastvo. ali moraju imati koristan cilj.

nego. a ne realno. jer kasnije svoje pravo nećemo moći postići nego samo mitom. ponizio ime koje nosi i nije dostojan bilo kakvog poštovanja. poboljšanje školstva. profesionalni sportista prodaje svoje sportsko umijeće i time zarađuje sebi za život. zaštite čovjekove okoline. u kojem su se našle zdravstvene ustanove. Neko nekoga vara. ako bolesnik ne može do svoga prava doći na ispravan način. nadam se da je mali. Možda je teško materijalno stanje.. Postavlja se pitanje: kakvu to on vrijednost ”prodaje”? Jer. pak. Pitam se. ali je činjenica da ih ima. ne mogu se spriječiti time što ćemo huligane i razbojnike koji sat zabaviti navijanjem i gledanjem sportskih nadmetanja. opravdanosti davanja mita od strane bolesnika tiče. Želim da ukažem i na činjenicu da naš narod vrlo često pokvari poštene ljude u medicinskoj struci. Djevojka sam. ti se možeš . nikakve koristi. Nadalje. Koliko bi ljudi imali koristi kada ne bi bilo profesionalnog fudbala i kada bi to prividno zadovoljstvo zamijenili realnim zadovoljstvom kroz aktivno bavljenje sportom ili kroz neku drugu korisniu aktivnosti koja bi im. nadam se da on neće biti griješan. Upoznala sam mladića koji je prije nego se vratio vjeri imao neuredan život. čestitosti. uz zadovoljstvo. koji neće da pomogne čovjeku dok mu se ne da mito. Da li mi preporučujete da se za njega udam imajući u vidu da se on pokajao i da ja imam najljepše mišljenje o njemu? Ukoliko se bludnik ili bludnica pokaje pokajanjem koje ispunjava određene uslove. dajući im mito kada to oni i ne traže. Što se. donijela i realnu korist?! Neki bolesnici posežu za mitom kako bi priskrbili normalan tretman u bolnicama ili ga poboljšali. bilo bi znatno korisnije da se vrijeme provedeno gledajući fudbal na televiziji ili na stadionima iskoristi u stjecanje znanja. nego da posežu za mitom koje će ih poniziti. Smatram da ljekari i ostalo medicinsko osoblje treba da budu dostojanstveno nagrađeni za svoj humani posao kojim se bave. navelo neke da počnu uzimati mito. tada se mogu oženiti i udati za osobe koje su bile čestite. Uz to. Koliku štetu donosi samo profesionalni fudbal možemo djelimično sagledati ako zamislimo kako bi svijet izgledao kada bismo silne milijarde koje se danas daju fudbalerima uložili u izgradnju infrastrukture. Stavljanje para u zdravstvene knjižice. smatram da bi bilo dostojanstvenije da se podignu cijene zdravstvenih usluga onima koji ih mogu platiti i da se medicinari za svoja prava bore svim dozvoljenim sredstvima. činjenica je da ko to ”kupuje” nema od toga.. a posebno oni koji će kao dio medicinskog osoblja brinuti o ljudima u najtežim trenucima njihovog života. posebno ako se ima u vidu da je to prolazno i prividno.Fetve i savjet Stranica 115 od 154 razbojništvo. Npr. vjerovatno. Dakle. Ta prolazna zabava i prividno duševno zadovoljstvo nisu vrijedni imetka koji se za to utroši. Broj onih koji rade tako human posao. Isto tako. ima štetu. Time mi sami sebi činimo zlo. možda.. kao što su štrajkovi itd. a da će sav grijeh biti na onom ko mito uzima. Da li je to dozvoljeno? Dok sam predavao u jednoj medicinskoj školi trudio sam se da učenicima i učenicama ukažem na uzvišenost poštenja. iskrenosti i ostalih moralnih osobina kojima treba da se okiti ljudsko biće. iznevjerio je profesionalni kodeks. aktivnu sportsku ili neku drugu radnu aktivnost. može biti veliki grijeh. a posežu za nečim tako nehumanim kao što je mito. alkoholizam itd. jer se time uskraćuju prava drugih i čini im se nepravda. vrlo često možete vidjeti kako iz zdravstvenih knjižica ”vire pare”. tvornica. Prema tome. kako čovjek može imati povjerenja u ljekara ako zna da taj ljekar uzima mito!? Ljekar koji daje ispravne dijagnoze samo ako se potplati. za njih važi opće pravilo o davanju mita. da bi se ušlo kod ljekara preko reda i tome slično. ponajprije u očima onih koji im mito daju.

(Vidi: El-E‘araf. dž. uprkos činjenici što se on pokajao. Međutim. s.Fetve i savjet Stranica 116 od 154 udati za tog mladića.s.a. preporučio je da se momak ženi djevojkom iz čega se može razumjeti preporuka da se djevojka udaje za momka. muslimanu to biva automatski haram uzimati. na dunjaluku i ahiretu. Amin! Može li se. Preporučujem svim muslimanima da za druge. treba znati da roditelji koji proklinju svoju djecu uveliko griješe.s. Poslanik. nego da to porodica iznenada sazna i da reaguje na način koji može izazvati neželjene posljedice.). ”Kitabuttahare”. jer roditeljska dova je kabul. ali ako je imao nesređen život. El-E‘araf. dovoljno je da se uprljano mjesto opere. može. ja ti to ne bi preporučio. U svakom slučaju. Molim Allaha. on više nije mladić!) o kom je riječ moraš razriješiti dilemu da li će ti ta njegova manjkavost smetati u braku. 168. bez znanja budućeg punca? .a. muškarac oženiti drugom ženom. s.s. inače. 27. po šerijatu. 57. s obzirom da je za harmoniju u braku sličnost izuzetno važna. zatim će je oprati vodom.” (Sahihu Muslim. te savremenim komunikacijama. br. b) Da se koristi u granicama koje neće naškoditi zdravlju. dž. je. a zabranio ono što je štetno. kako razumijem iz tvoga pitanja on se iskreno pokajao i tevbu učinio. dakle što je korisno organizmu (vidi: El-Bekare. da njegovo pokajanje svojom udajom podržiš. da ih uputi na pravi put.. god. mart 1999. uz Allahovu. El-Maide. bolje da muž pripremi svoju porodicu na korak koji želi učiniti. Ukoliko si spremna da tu manjkavost zaboraviš. a da to drži u tajnosti od prve? Imajući u vidu da muškarac ima pravo imati do četiri žene u legalnom braku on to pravo može iskoristiti. naredio nam je da u svoj organizam unosimo ono što je dobro. proteine i druge vrste takvih preparata? To je dozvoljeno pod sljedećim uslovima: a) Da je sigurno po zdravlje. Nadalje. Poslanik. kaže da nije došao da proklinje. Da li je žena obavezna obući drugu odjeću nakon što se okupa poslije hajza? Ukoliko odjeća nije uprljana. čini se da je to. pomoć da vaš brak bude srećan i uspješan. da ti da ono što je za tebe najbolje i najkorisnije. a velika je razlika između tebe i njega u dunjalučkim relacijama.a. kada su najviše naljute na svoju djecu. c) Da se time ne krše propisi koje su ljudi postavili za određena takmičenja. Međutim.š.š.š. nadati se. Međutim. Može li roditelj ukleti dijete iako nije u pravu? Da.v. imajući u vidu obaveze muža prema supruzi (suprugama) i porodici. kada je upitan o ženi na čiju odjeću padne krv od hajza. Mi nismo ummet koji proklinje. mole uputu i sreću na dunjaluku i ahiretu. dž. a zatim u njoj klanjati. ne treba da proklinju. teško održati u tajnosti. ne mora je mijenjati. Da li je nama sportašima dozvoljeno koristiti kreatin.v. Čak i ako je uprljana. prije svega. i pored toga što je tebi to dozvoljeno. da budu dobri i čestiti itd. 88. ako nauka kaže da je to štetno po zdravlje. Zbog toga je. mole Allaha. Na pitanje o proklinjanju detaljno sam odgovorio u Saffu br. Muslimani. 157) Prema tome. Posljednji uslov važi za one koji žele da aktivno učestvuju na tim takmičenjima. 172.š. prije eventualne udaje za tog čovjeka (halali. dž. 291) Da li je ispravno tajno vjenčanje. kao što kažeš. ako je poznato. bilo da to njegova žena (žene) zna (znaju) ili ne.v. zatim će je iscijediti. čini mi se. 160. jer naš Poslanik. jer. s. odgovorio: ”Istrljat će je. Uzvišeni Allah. Roditeljima preporučujem da. u većini slučajeva.

ona mogla regulisati hajz uzimanjem tih tableta. El-Mukni‘. za žene koje zbog hajza propuste određene dane. ne boje. ja ne preporučujem tajno vjenčanje. br. 2/41) Imajući u vidu da obje strane kao dokaz uzimaju hadise o . dž.š. 1) Ukoliko čovjek ne bude ta svoja otkrića koristio u skladu s Allahovim. 1/242. treba imati na umu da su tablete koje se koriste u tu svrhu štetne po zdravlje žene i nije ih dozvoljeno koristiti osim kod velike potrebe. Postoji velika opasnost da se ta otkrića upotrijebe protiv čovjeka. bez razloga preporučio oglašavanje sklapanja braka rekavši: ”Ono što razgraničava halal i haram jeste razglašavanje i upotreba defa kod sklapanja braka. gdje je Allah. Mugnil-muhtadž. Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka hajza.š. EšŠerhu-l-kebir. (Vidi: Fethul-Kadir. u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Nije Poslanik. jer ono za sobom može povući nesagledive negativne posljedice. To se razumije iz 222-og ajeta sure ElBekare. dž. a prije nego se okupa? To nije dozvoljeno sve dok se žena ne okupa. a Allah. 3316) Kako islam gleda na genetiku i istraživanja na tom polju? Islam podstiče na nauku. Da li je dozvoljeno uzimati tablete koje odgađaju mjesečnicu (hajz) kako bi se ispostio ramazan? Nije dozvoljeno suprostavljati se odvijanju prirodnih zakona i procesa osim ukoliko postoji šerijatski opravdan razlog za to. jer je šerijat. u ime Njega: ”Čitaj. 1/524. Genetika. ”Kitabun-nikah.š. (Vidi: Bidajetul-mudžtehid.” (Nesai. tada bi. a za takve ljude ne možemo garantovati da to neće iz različitih pobuda upotrijebiti protiv čovjeka. a za kupanje riječ “tetahherne”. dž. Hajz je prirodni proces i nije dozvoljeno da se remeti. ako bi u pitanju bio hadž koji se uobičajno obavlja jedanput u životu. tj.v. u pomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ “tathurne”. šafijskom i hanbelijskom smatraju da žena nije dužna plaćati zekat na nakit (zlato i srebro) koji nosi i koji je namijenjen u tu svrhu. Ed-Durr el-Muhtar. u skladu sa ostalim Allahovim. Otuda Allah.a.š. čita i istražuje. nadajući se da njihova upotreba jedanput neće proizvesti negativne posljedice po zdravlje. Međutim. dž. predvidio napaštanje tih dana mimo ramazana i tog propisa se treba držati.” (El-‘Alek. a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal.š.s. kao i bilo koja druga nauka. ono što je obaveza čovjekova prema Zakonodavcu jeste da ta svoja otkrića koristi za dobrobit čovjeka. nego je uslovio da to njegovo naukovanje bude u skladu sa Njegovim zakonima. Da li je žena dužna plaćati zekat na svoj nakit? Većina učenjaka u tri mezheba: malikijskom. zbog činjenice da značajnim dijelom znanja koja se mogu iskoristiti protiv čovjeka raspolažu ljudi koji se Allaha.š. u prvim riječima završne objave nije čovjeku naredio samo da uči. Naime. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti. s.Fetve i savjet Stranica 117 od 154 To vjenčanje može biti pravno validno ukoliko su svi uvjeti za brak ispunjeni. u slučaju potrebe da žena ne izostaje za grupom s kojom je doputovala. Sunen.š. Otuda. pa prema tome i na genetiku. a punac bez opravdana razloga svoju kćer sprečava da se uda. Nadalje. dž. dž. zakonima doći će do poremećaja u prirodi i čovjek će trpiti posljedice i snositi odgovornost. zakonima. najbolje zna. 7/23) Hanefije smatraju da je žena dužna davati zekat na nakit. 1/390. Međutim. Sama želja da se isposti cijeli ramazan nije valjan razlog. dž. El-Insaf. nije ništa drugo nego otkrivanje postojećih zakona koje je uspostavio Uzvišeni Zakonodavac Allah. ukazao na to da je potrebno da hajz prestane.

U svakom slučaju. vrlo uspješna metoda u borbi protiv korupcije jeste da se onima koji odlučuju. ili se rodi živo pa potom umre. prije negoli je klanjala akšam. ali znam da je ima. Mislim da takvu fetvu možeš dobiti u islamskom centru u Rimu. Oženio sam se šiijkom. Svaki sunnijski muftija će presuditi u tvoju korist ukoliko ponudiš dokaze koji ukazuju na to da djeca neće kod majke biti odgajana u skladu s vjerovanjem ehlisunneta. Međutim. zatim materijalnoj stabilizaciji društva. njih kao loše primjere isticati. drugo da ne treba. Pooštravanje zakona i njihova stroga primjena mogu biti od koristi. Da li vjernik može biti nastavnik muzike? Nastavnik muzike može biti vjernik musliman.Fetve i savjet Stranica 118 od 154 čijoj vjerodostojnosti postoji veliko razilaženje. O korupciji i onima koji se time bave treba pisati. najbolje zna. Borba protiv korupcije vrlo je teška i opasna. pa potom bude pobačeno mrtvo. To ne spada u kategoriju ogovaranja (gibeta). prvo mišljenje ima prednost. ono se gasuli i klanja mu se dženaza kao i odrasloj osobi. najbolje zna. tada ne bi. tako da im mito nije potrebno. treba znati. dakle nosiocima izvršne vlasti. nema mita ni korupcije. te da je za njeno postojanje potreban validan dokaz. a ako se nije nadala mjesečnici ili je imala opravdan razlog da ne klanja namaz u njegovom prvom vremenu. da li je dužna akšam naklanjati? U vezi s ovim pitanjem postoje dva mišljenja. dž.š. dakle. Da li se pobačenom djetetu klanja dženaza? Kada dijete provede četiri mjeseca u maternici svoje majke i duša bude u njega udahnuta. Jedno kaže da treba naklanjati. Interesuje me da li ja takvu fetvu mogu dobiti i gdje. kao što su neke zemlje Srednje i Južne Amerike. svakodnevno se dešavaju spektakularna ubistva. a Allah. Na sudu su mi rekli da bi djeca mogla pripasti meni ukoliko bi muslimanski muftija presudio u moju korist. Živim u Italiji. Sad sam u velikom problemu jer je talijanski sud presudio da djeca pripadnu majci. na osnovu pravila po kome obaveza u osnovi ne postoji. dž. što je zabranjeno. o njima neprestano govoriti. jer ljudi uključeni u takve poslove vrlo često su spremni učiniti i najveća zlodjela. bavljenje muzikom je .š. s tim što se nakon trećeg tekbira u dovi moli za njegove roditelje. Nadalje. Kako se boriti protiv korupcije u gotovo svim društvenim i državnim institucijama? Ne znam koliko je korupcija uzela maha u tim institucijama. stradaju oni koji se bore protiv korupcije. Mislim da je najefikasnija borba protiv korupcije u moralnom odgoju ljudi. Smatram da ako je znajući za mogući skori početak hajza bez razloga odgodila klanjanje akšama u njegovom prvom vremenu. gdje. gdje će ljudi imati normalne uslove za život. Ukoliko žena dobije mjesečnicu (hajz) pred jaciju. dž. uglavnom. a Allah. a možda i u drugim gradovima gdje sunnije imaju svoje centre. jer dužnost je upozoriti ljude na osobu koja im može nanijeti štetu. posebno kada korupcija zahvati institucije vlasti. Brak je funkcionisao sve dok moja žena nije dobila naredbu od svojih duhovnih vođa da se od mene razvede s obzirom da sam ja sunija. i da obje strane imaju pristalice među ashabima. da među onima koji se boje Allaha. tada bi trebalo da naklanja. smatram da. U zemljama u kojima je korupcija uzela maha. imajući u vidu da obje strane imaju argumente iste vrijednosti.š. daju visoke plate. tabiinima i poznatim pravnicima prvih generacija.

ženskim sportovima. a još je žalosnije što čitav džemat može tako perfidno varati. s tim abdestom. Sunen. to važi pod uslovom da njihovo bavljenje sportom i rad udruženja budu u granicama šerijata. ili nanosi bol organizmu na bilo koji način. Da li je neki od danas poznatih sportova zabranjen po šerijatu? Svaki sport u kojem se zadaju udarci u lice kao što je npr. u nekim aspektima. i nevažeća (batil) djela. kako onaj ko uči tako i onaj kome se uči. vrijedi abdest u toku jednog namaskog vremena i u tom namaskom vremenu. niti dao olakšicu u tom pogledu. a on sam je nepokoran (asin) zbog toga što uči (Kur‘an) i zikr čini radi dunjaluka. . lažne). Prema tome. a onda ih uz ramazan samo prodavati? Učenje Kur‘ana za pare je haram i nema koristi od tog učenja.”. uslovno rečeno. maj. Za svako namasko vrijeme sahibi-uzur ponovo uzima abdest. Ono što se za to uzme je haram onome ko to uzme. Smatram da žena i u sportu treba ostati žensko. U tom odgovoru između ostalog stoji: ”Učenjaci se slažu da je zabranjeno (haram) Kur‘an učiti za pare.) Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.v. ženstvenost. u više hadisa zabranio je da se udara u lice kako čovjek tako i životinja. Da li osoba sa postavljenim kateterom na debelom crijevu ili ugrađenom vrećicom za sakupljanje stolice mora za svaki namaz uzimati abdest? Sahibi-uzuru. boks. da bi rekao: ”Od onih koji su to izjavili je imam El-Berkevi. koristan. Poslanik. ili preopterećuje ljudski organizam. govoriti Allahu ekber).” ElAjni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. Uz to. Žene dodatno moraju voditi računa o svojoj prirodi koja se. jer ako ”postane” muško.. (Vidi: Ebu Davud. niti je to naredio neki od imama u vjeri. Živim u Makedoniji. može klanjati koliko hoće. ”Kitabul-džihad”. Na slično pitanje opširnije sam odgovorio u Novim horizontima br. nego se preporučuje muslimankama bavljenje sportom i osnivanje sportskih udruženja. Žalosno je što vam je hodža takav. kao što je takmičenje u dizanju tegova..Fetve i savjet Stranica 119 od 154 grijeh. haram. U to se ubraja oporuka umrlog da se sprema hrana i ugošćavaju gosti na dan njegove smrti ili poslije.s. Onaj ko uzima i ko daje su griješni. dužnost svakom nastavniku muzike jeste da promijeni profesiju kako bi radio neki koristan i halal posao od koga će imati koristi i na dunjaluku i na ahiretu. što je i osoba sa postavljenim kateterom. 2000. Naš hodža uz ramazan prodaje već proučene hatme. Sve su to novotarije. zabranjen je. Rekao je: ”Treće poglavlje: O novotarijama koje su batil (neosnovane. Poznati hanefijski učenjak Ibn Ebul-Izz. Žena treba da se bavi. za pare). razlikuje od muške. dakle sportovima koji neće ugroziti njenu prirodu.”’ (Šerhulakide et-tahavije.” Postoje li šerijatske zapreke da se žene bave sportom i osnivaju sportska udruženja? Ne samo da zapreke ne postoje. doći će do poremećaja i štetnih posljedica. 9. zatim plaćanje nekog ko će učiti Kur‘an za dušu umrlog. na kraju (knjige) Et-Tarika el-Muhammedijje. Mogu li se hatme proučiti tokom godine. ili tespihati ili tehlil činiti (tj.a. a koje je svijet prihvatio misleći da su to dobra djela. komentator Tahavijeve poslanice kaže: ‘Iznajmljivanje nekoga da uči Kur‘an i to poklanja umrlom nije radio niko iz prvih generacija muslimana (selefa). s. Normalno. senzibilnost itd. ništavne. 2/672. treba voditi računa da sport bude dozvoljen. da se u njemu ne pretjeruje i ne čini neki drugi grijeh.

Fetve i savjet

Stranica 120 od 154

br. 2564) Uz to, zabranjen postaje i onaj sport koji je u osnovi dozvoljen, ako bude popraćen nečim što je po šerijatu zabranjeno. Da li na odjeću koja se ne nosi treba davati zekat? Ne, ne treba, osim ukoliko je namijenjena za trgovanje. Savjetovao bih svakome da odjeću koju ne nosi pokloni onima koji su potrebni, ili pak onima koji će tu odjeću nositi, pa makar i ne spadali u kategoriju siromaha. Da li je dozvoljeno koristiti svinjsku kožu? Iz 145. ajeta sure El-En‘am koji kaže da je svinja nečista može se zaključiti da su svi njeni dijelovi nečisti i da ih, shodno tome, nije dozvoljeno koristiti, a Allah, dž.š, najbolje zna. Možete li nam objasniti islamski stav u vezi sa sportskim kladionicama? Sportske kladionice nisu ništa drugo do suvremeni način kocke koja je islamom strogo zabranjena. Uzvišeni Allah kaže u 90. ajetu sure El-Maide da je kockanje prljavo, odvratno i šejtansko djelo i naređuje vjernicima da se toga klone. U sljedećem ajetu Uzvišeni Allah nam kaže da šejtan, kroz alkohol i kocku, želi da među vjernike ubaci neprijateljstvo i mržnju i da ih od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza odvrati. A kako i ne bi kockanje proizvodilo tako strašne posljedice kad je to perfidan način bespravnog uzimanja tuđeg imetka. Kakvu uslugu i korist je dobitnik u igrama na sreću pružio onima koji su mu tu nagradu obezbijedili, tj. ostalim učesnicima? Nije nikakvu! Nego, naprotiv, pojavom njegova imena oni čije će pare on dobiti osjete gorčinu i bol zbog gubitka u svojim dušama. Uzimanje tuđeg imetka bespravno zabranjeno je ajetima: II:188, IV:29. Bespravno jedenje tuđeg imetka čovjeku donosi zlo jer otvara vrata šejtanu, tako da on na njega i one koje on hrani tim imetkom lakše djeluje i ima na njih veći i lakši uticaj. Muslimanima koji žele živjeti kao muslimani skrećem pažnju na veliku opasnost koja se krije iza tih i mnogih drugih vidova igara na sreću, a odgovornima u društvu kažem da te igre neće društvu donijeti nikakvo dobro, bez obzira koliko država ubirala poreza od raznih firmi koje se bave tim poslovima. Zlo koje društvo trpi, a kojem su direktni ili indirektni uzročnici lutrija, kladionice i mnogi vidovi igara na sreću daleko su, daleko veći. Volio bih kada bi neko tu temu uzeo za doktorsku disertaciju. Smatram da bi rezultati tog istraživanja bili veoma interesantni i korisni. Moj suprug skoro svaku noć sijeli do kasno sa svojim prijateljima. Pokušala sam mu skrenuti pažnju na to, međutim, on odbija moju primjedbu govoreći da ja nemam pravo da njemu komandujem i da je on slobodan da radi šta hoće. Da li je on u pravu? Pred čovjeka su postavljeni mnogobrojni zadaci i obaveze koje mora izvršavati. Te zadatke i obaveze mu je postavio i odredio njegov Stvoritelj. U ispunjavanju tih obaveza čovjek mora na prvom mjestu voditi računa o prioritetima, dakle da ispunjava prvo one obaveze koje su važnije i obaveznije. Na drugom mjestu, čovjek mora voditi računa da neke obaveze ne zapostavi na račun drugih. Da je ovaj naš brat vodio računa o svojim obavezama i prioritetima njegova supruga vjerovatno ne bi imala primjedbe na njegovo ponašanje. Normalno je da svaki suprug ima svoje prijatelje s kojima se druži. Međutim, velika je greška ako to druženje pređe granicu, kao što je izgleda slučaj u ovom primjeru. Znam da mnoge supruge, također, pretjerano sijele sa svojim komšinicama, zapostavljajući svoje muževe i djecu. Pretjerivanje u bilo čemu u islamu nije

Fetve i savjet

Stranica 121 od 154

dozvoljeno. Naročito je opasno pretjerivanje u sijeljenju noću, jer to vodi propuštanju sabah-namaza i onemogućava čovjeka da ispunjava mnoge obaveze, od kojih je obaveza supruga prema svojoj supruzi na prvom mjestu. Onaj ko legne dva-tri sahata prije sabaha vrlo vjerovatno će sabah prespavati, a mala je vjerovatnoća da supruga može biti zadovoljna s mužem koji joj uvijek kasno noću dolazi kući. Nadalje, sijeljenje u lošem društvu (dobro društvo obično ne sijeli dugo, a posebno ne sijeli dugo noću) donosi sa sobom mnoge grijehe kojih se musliman mora čuvati. Savjetujem našeg brata da ne sijeli dugo noću sa svojim društvom i da ne zaboravi svoje obaveze prema porodici. Jest da njegova supruga nema pravo da mu naređuje šta će raditi, ali ima obavezu da mu ukaže na propuste i greške koje eventualno čini. Uvijek treba imati na umu da su muslimani i muslimanke dužni da preporučuju dobro jedni drugima i da jedni druge odvraćaju od zla. Skrećem pažnju našem bratu da nema pravo da radi ono što je grijeh. Svaki grijeh treba spriječiti na najbolji mogući način. I, na kraju, preporučujem ovom bračnom paru, a i ostalima, da na najljepši način ukazuju jedno drugom na ono što smatraju lošim i da istaknu svoje želje za koje očekuju da im budu ispunjene. Razgovor i dogovor, popraćeni razumijevanjem i lijepim željama, su najbolji put za prevazilaženje nesuglasica. Koji šerijatski propisi važe za čovjeka dok je u besvjesnom stanju ili komi i nakon što mu se povrati svijest? Za osobu dok je u besvjesnom stanju ili komi važe isti propisi kao i za osobu dok je u snu. To znači da se njene aktivnosti ne uzimaju u obzir i pravno su nevažeće, zbog toga što ne postoji namjera od strane osobe koja je u besvjesnom stanju. Gubljenjem svijesti osoba gubi abdest, a poželjno je da se nakon toga i okupa. Prenosi se da se Poslanik, s.a.v.s, dok je bolovao pred smrt, kupao nakon gubljenja svijesti. (Vidi: Sahihul-Buhari, ”Kitabul-ezan”, br. 687, Sahihu Muslim, ”Kitabussalati”, br. 418) Što se tiče namaza, hanefije smatraju da ako to stanje potraje koliko traje period od pet namaza, tada osoba nije dužna te namaze nadoknađivati, u suprotnom, dužna ih je naklanjati. (Vidi: Reddul-muhtar aled-durril-muhtar, 1/330, 688) Malikije i šafije smatraju da nije dužna propuštene namaze naklanjavati, s obzirom da je Poslanik, s.a.v.s, rekao da pero ne piše djela ludoj osobi, osobi dok spava i dok ne dostigne punoljetsvo. Ukoliko dođe k svijesti u bilo kom dijelu namaskog vremena, taj namaz je osoba koja je bila u besvjesnom stanju dužna naklanjati. Naime, Aiša je pitala Allahovog poslanika, s.a.v.s, o čovjeku koji izgubi svijest i zbog toga ga prođe namaz. Poslanik, s.a.v.s, je odgovorio: ”To se ne mora naklanjavati, osim ako padne u nesvijest, a zatim u namaskom vremenu dođe k svijesti i klanja namaz.” (Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Slučaj osobe koja je izgubila svijest može se analogizirati sa osobom koja spava ili koja nije svjesna zbog ludila, te, shodno tome, nije odgovorna za svoja djela, niti se na nju odnose propisi u vidu naredbe ili zabrane. (Vidi: EšŠerhus-sagir, 1/364, El-Muhezzeb, 1/50) Hanbelije smatraju da je osoba dužna sve obaveze nadoknaditi za period dok je bila bez svijesti, kao što su post i namaz. (Vidi: El-Mugni, 2/50) Oni osobu koja je izgubila svijest analogiziraju sa osobom koja spava, a znamo da osoba koja prespava namaz treba taj namaz klanjati kad se probudi. Nadalje, oni kažu da je to konsenzus ashaba. Naime, Ammar je propuštene namaze naklanjao nakon što je došao k svijesti, a Semure ibn Džundub u vezi s tim rekao je da sa redovnim namazom treba naklanjati i propušteni. (Vidi: Sunenud-Darekutni, ”Kitabus-salati”, 2/81, Bejheki, Es-Sunen el-Kubra, ”Kitabus-salati”, 1/388) Ove postupke i riječi ashaba hanabile tretiraju njihovim konsenzusom imajući u vidu da im se niko od

Fetve i savjet

Stranica 122 od 154

njih nije usprotivio. Hanbelije smatraju slabim hadis koji su hanefije uzele kao dokaz, jer se u lancu njegovih prenosilaca nalaze Hakem ibn Sa‘d i Haridže ibn Mus‘ab, a oni su slabi prenosioci. (Vidi: Buhari, Ed-Du‘afaus-sagir, str. 31, 41, Nesai, Ed-Du‘afa vel-metrukune, str. 30, 37, Ibn Hibban, El-Medžruhun, 1/248, 1/288, Zehebi, Mizanul-i‘tidal, 1/572-574, 1/625-626) Isto tako, oni kažu da se gubljenje svijesti ne može analogizirati sa ludilom jer ludilo uobičajeno dugo traje, ludoj osobi ne pišu se djela, nije dužna postiti niti bilo koja druga djela činiti. Luda osoba pada pod skrbništvo. Poslanici ne mogu poludjeti, a mogu se onesvijestiti. Ono što ne oslobađa dužnosti klanjanja pet namaza ne oslobađa ni ono što je više od toga. Kur‘an u 31. ajetu sure En-Nur i 55 ajetu sure El-Ahzab govori o tome pred kim žena smije biti otkrivena. U tim ajetima ne spominju se daidža, amidža niti dajdžić i amidžić. Interesuje me smije li ona pred njima biti otkrivena? Daidža i amidža su joj mahrem i ona pred njima može biti otkrivena, ali njihovi sinovi, tj. njeni daidžići i amidžići nisu joj mahrem te ona pred njima ne smije otkrivati kosu itd. niti se sa njima smije osamljivati. Zakleo sam se da sestri ništa neću davati niti od nje uzimati. Sada bih želio da prekršim svoju zakletvu. Kakav je propis za ovu situaciju? Imajući u vidu da si se zakleo da nećeš činiti nešto što ti je dozvoljeno, a možda ponekad i obaveza, bilo bi lijepo da tu svoju zakletvu prekršiš. Naime, preporučuje se onome ko se zakleo Uzvišenim Allahom da neće činiti ono što mu je obaveza ili dozvoljeno da tu zakletvu prekrši i za nju da iskup. Prema tome, čim prekršiš zakletvu, dakle, čim nešto sestri daš ili od nje uzmeš, dužan si učiniti iskup za svoju zakletvu. To ćeš uraditi tako što ćeš nahraniti deset siromaha onako kako u normalnim okolnostima hraniš svoju porodicu, ili, umjesto toga, možeš da ih odjeneš. Ukoliko to nisi u stanju tada ćeš postiti tri dana uzastopno. O iskupu za prekršenu zakletvu govori 89. ajet sure El-Maida. Imam trojicu rođaka i komšiju koji drže diskoteku i kafiće u kojima se toči alkohol. Da li sam dužan da im govorim da je to grijeh i na koji način da to učinim a da se oni sa mnom ne posvađaju? Treba da tražiš način koji će dovesti do toga da oni shvate kako je put kojim idu pogrešan. Većina grešaka koju muslimani čine vjerovatno su rezultat neznanja. Ukoliko to nije u pitanju, tada je vjerovatno u pitanju slabost njihova imana. Prema tome, pokušaj djelovati u pravcu da se njihova vjera u Allaha, dž.š, Sudnji dan itd, ojača, a uz to, ukazuj im na nevolje koje pojedincima i društvu donose alkohol, droga, prostitucija itd, dakle, zla koja se ”uzgajaju” i ”njeguju” u kafićima i noćnim klubovima. Navodi im žive primjere ljudi iz vaše sredine koji očito pokazuju da svi koji s alkoholom imaju bilo kakvu vezu nisu dobro prošli, a kako će i proći kada je svako ko ima bilo kakvu vezu s alkoholom, sa majkom svih zala, kako Poslanik, s.a.v.s, naziva alkohol, prokleti od Allaha, dž.š. Molim Allaha, dž.š, da tvojim rođacima i komšiji i svim ostalim ljudima prosvijetli um kako bi shvatili šta je dobro i korisno za čovjeka i sačuvali se šejtanskih spletki, a tebe da nagradi zbog brige o njima. Amin! Da li se na sedždama u farz-namazima mogu učiti dove na jeziku koji nije arapski? U farz namazima na sedždi treba učiti dove koje se prenose od Poslanika, s.a.v.s, kao što je Subhane rabbijel-e‘ala. Naime, kada je objavljeno Sebbihisme rabbikele‘ala Poslanik, s.a.v.s, je rekao: ”Učite to na vašim sedždama.” Isto tako od njega se prenosi da je rekao: ”Kada neko od vas učini sedždu neka kaže: Subhane

najsadržajnije su i najobuhvatnije i mi ne možemo sastaviti bolje dove od tih. najbolje zna. pa makar i sama klanjala. kao što su kijam (stajanje). Naravno. ve sirrehu ve ‘alanijetehu. Tako se npr. El-Musannef. kao što su dove: ”Subhanekellahumme ve bihamdike. po mogućnosti će ustati kad htjedne činiti ruku i taj rukn propisno izvršiti. Babu ma jukalu fir-rukui ves-sudžud”. problemi su nastali s mojim roditeljima koji žive u srbskom entitetu. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. ako ne može stajati ali može normalno ruku i sedždu činiti. 880) Ukoliko se dodaju druge dove koje se prenose od Alejhisselama. ukoliko te dove ispunjavaju prethodno spomenute uslove. Treba naglasati da nije potrebno nabavljati neke posebne rekvizite da bi se na njima sedžda činila itd.v. Ja svoj hidžab ne želim skinuti. akšamski i jacijski farz uči naglas.” (Sahihu Muslim. Sahihu Muslim. Kada se klanjaju nafile dozvoljeno je klanjati sjedeći i onima koji mogu klanjati stojeći. 877. Sunen. Babu ma jukalu fir-ruku‘i ves-sudžud”) Što se nafila tiče. Međutim.s. Može li osoba u namazu učiti naglas iako klanja sama? Ispravno je da osoba kada klanja farz-namaze u kojima se uči naglas. i to je lijepo. Kada starija osoba klanja sjedeći.” (Abdurrezzak. dove nauče i da ih uče na farzovima i nafilama. ali ako neko to nije u stanju. Moj savjet ti je da od dva zla izabereš ono koje je manje. a Allah.” (Sahihul-Buhari.a. pod uslovom da te dove budu ispravnog značenja i da ne budu kao ”obični govor ljudi”. Babud-du‘ai fir-ruku”. Babul-kavli fir-ruku‘i ves-sudžud”) ”Allahummagfir li zenbi kullehu. s.š. kako će obavljati namaske ruknove? Propis je da kada osoba klanja farze sve namaske ruknove. ali je nagrada za tako klanjanu nafilu upola manja. smatram da se na njima mogu učiti dove i na drugim jezicima mimo arapskog. Dakle. izvršavat će namaske ruknove onoliko koliko može. ”Kitabu-ikametis-salati ves-sunneti fiha” br. te se zbog toga preporučuje muslimanima da Poslanikove.s. To kažem na osnovu činjenice da u slučaju nafila postoji velika fleksibilnost kada je o namaskim propisima riječ. ”Kitabus-salati. Željela sam se udati. Dakle. Radim u Njemačkoj. ”Kitabus-salati. obavlja onako kako najbolje može. ”Kitabulezan. Molim vas za savjet. ”Kitabus-salati. dikkahu ve džillehu. Ukoliko postoje zdravstvene ili neke druge smetnje. ali još nisam naišla na pravu priliku. sedžda itd.a. nafile ne moraju (mada je sevapnije) klanjati stojeći. (Vidi: Ibn Madže. kao što su sabahski. dove koje su prenesene od Poslanika. Prošle godine sam se odlučila da nosim hidžab i da se islamski odijevam. ne mora se pri klanjanju nafila (mada je bolje) okrenuti prema Kabi itd.Fetve i savjet Stranica 123 od 154 rabbijel-e‘ala tri puta i to je minimum. a oni su mi rekli da ako mislim kod njih dolaziti ne smijem nositi mahramu na glavi. ve evvelehu ve ahirehu. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo.” Oba hadisa prenose Ibn Madže i drugi.) ”Rabbi inni zalemtu nefsi fagfir li. s. klanjat će onako kako može ne opterećujući sebe više nego što može podnijeti. ako ne može stajati klanjat će sjedeći. dž. Na poslu nisam zbog toga doživjela bilo kakve neprijatnosti i prema meni su se svi korektno ponijeli.v. tada inša-Allah. Allahummagfir li. kao što je strah od neprijatelja. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti. nema smetnje da na sedždi u nafilama uči dove na jeziku koji poznaje. ruku (pregibanje). Znaj da nisi jedina koja se . odjeća i mjesto na kom se klanja. Naime ja uskoro moram napustiti Njemačku.

tako da ne moraš razmišljati kako ćeš porodicu prehraniti. šta će uraditi s imetkom koji je tim putem dobio ili dobila? Prije svega. da te učvrsti na pravom putu i olakša ti situaciju. sredstvo kojim se lovi i ulovljeno ispunjavaju određene uvjete: . ukoliko za to ne postoje neke šerijatske zapreke. preferirajuće mišljenje je ono koje kaže da se u vrijeme kada je zabranjeno klanjati. kao što su tehijjetul-mesdžid i dženaza-namaz. želim da napomenem da su vrata pokajanja otvorena svakom čovjeku sve do trenutka kada duša počne izlaziti. Otuda smatram da uzimanje takvih hedija nije dozvoljeno. ”Kitabud-dahaja”. Možeš poslati svoje podatke kako bismo ih pod šifrom objavili u Novim horizontima u nadi da ćeš tako upoznati mladića s kojim ćeš moći sklopiti brak i tako pokušati riješiti tešku situaciju u kojoj se nalaziš.s.v.š. Zbog toga je Poslanik.” (Sahihu Muslim. Prema tome. želi da se pokaje. Ahmed. Tvojim džematlijama preporučujem da ti odrede dostojanstvenu platu. prije trenutka kada se vrata pokajanja zatvaraju. Prema tome. i u pogledu lova ostavio jasne upute: ”Nemojte bilo šta što ima dušu uzimati za svoj cilj (tj. br. ”Kitabussajdi vez-zebaih ve ma ju‘kelu minha”. Moja poruka svakom muslimanu i muslimanki je da se puno kaju i da nastoje eventualne greške i nepravde prema drugima ispraviti. da nas uputi pravim putem. Ukoliko neki musliman ili muslimanka. 18651) Da bi ulovljeno bilo dozvoljeno jesti potrebno je da lovac. Sunen.š. b) da se lovi radi uništavanja štetočina. dženaza namaz se u tom periodu može klanjati. jer Allah. kako bi kao imam mogao da se posvetiš imamskim poslovima. mora posezati za onim što je grijeh. Obavljam imamsku dužnost dvadeset pet godina. u Kur‘anu kaže da nije ništa bez razloga stvorio. Odlučio sam da više ne uzimam pare za učenje Kur‘ana. U konkretnom slučaju čini mi se da bi to i dalje bilo plaćanje za učenje hatmi samo ovaj put pod firmom hedije. Hediju je pohvalno davati. U slučaju da bejtu-l-mal ne postoji. koliko je to moguće. Dozvoljeno je loviti pod sljedećim uvjetima: 1) da se lovi radi hrane. 4370. Molim Allaha. ”Musnedul-muksirin”. Amin! Može li se dženaza-namaz klanjati poslije ikindije? Iako je zabranjeno klanjati nakon klanjanja ikindije sve dok Sunce ne zađe. Svjesne džematlije će svome imamu osigurati dostojan život i zaposliti ga da radi imamske poslove i neće ga prisiljavati da. Znam da u vezi s lovom postoje šerijatski propisi pa bih Vas zamolio da te propise ukratko objasnite. dž. taj imetak utrošit će u dobrotvorne svrhe. Interesuje me mogu li uzeti hediju koju mi džematlije dadnu nakon što ja proučim hatmu? Napominjem da ja od njih ništa ne tražim. br. 1958) ”Ko ubije vrapca iz zabave. Naime.Fetve i savjet Stranica 124 od 154 suočava s tim problemom.a. dž. onda će to uplatiti u bejtu-l-mal (opću kasu muslimana). br. kako ćeš obezbijediti stan kad odeš u penziju itd. da ga gađate). a dozvoljeno uzimati. Što se. mogu klanjati namazi koji imaju svoj povod.” (Nesai. a nije me ubio radi neke koristi. imetka stečenog na haram način tiče s njim će se postupiti na sljedeći način: Ukoliko postoji mogućnost vratit će ga vlasniku zajedno s eventualnom zaradom koju je na osnovu tog mita ostvario. kada čovjek koristi to što je stvoreno s ciljem mora za to imati šerijatski opravdan cilj. taj i taj me ubio iz zabave. Želim da se uključim u lovačko društvo i bavim se lovom. s. lov iz hobija po šerijatu nije dozvoljen. dž. koji su tokom svoga života primali mito. pak. Molim Allaha. boreći se za golu egzistenciju. vrabac će na Sudnjem danu doći Allahu vičući: ‘Gospodaru. Musned.š. Ukoliko vlasnik nije dostupan.

treba. bilo javno ili tajno. ili da je živu donese pa je lovac prekolje. ne od pada sa stijene ili gušenjem u vodi. Neke od dunjalučkih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je završio. Naime. U konkretnom slučaju vidi da li je to distanciranje. Naravno treba tražiti efikasnu pomoć. Generalno. dž. Sredstvo kojim se lovi mora ispunjavati sljedeće uvjete: a) ker. Što se oružja tiče ono mora biti takvo da ranjava i da ne bude nešto čime je zabranjeno klati životinju. To je. a ne radi sebe. nego je problem još veći što on te grijehe čini javno. kako bi. sve dotle. postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. mogućnost da ga u tim pogrešnim postupcima svijet počne slijediti. mogu i ja”. kaljanje ugleda njegova čestitog oca i udaljavanje od njega njegovih čestitih prijatelja koji će se. Primjer koji navodiš. s obzirom da javno griješi i neće da popravi svoje ponašanje. ne daveći. Smatram da našoj braći i sestrama. koji su više upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste krše. Razloga za takvu pojavu ima više i čini mi se da su ti razlozi realni. od njega polahko distancirati.Fetve i savjet Stranica 125 od 154 Lovac treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude od osoba od kojih je dozvoljeno jesti ono što zakolju. muslimani trebaju ljudima pomagati protiv šejtana. c) da ulovljenu životinju ubije ranjavajući je. Sa njom se na javnom mjestu ponaša kao da su već u braku. Ovo su osnovni propisi o lovu. sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore. d) da ne jede ono što je ulovila. dug proces. moraju biti obučeni. pomoć. c) da lovac ne bude pod ihramima. a ne odmagati im. Predlažem lovačkim društvima da ih ugrade u svoje statute. sokola).š. prije svega. Nastoj da pronađeš efikasnu metodu. d) da je lovac zakolje ako je zatekne živu. Očito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskušenjima šejtana. bilo potpuno ili djelimično. bilo da gađa ili šalje lovnu životinju (kera. sasvim realne. preporučujem ti da izbjegavaš pojavljivanje s njim na javnim . b) da bude divlja. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. b) da ima namjeru lova. dakle da ne ode loviti sam od sebe. bez sumnje. bilo da ide na hadž ili umru. dakle pomoć koja će postići svoj cilj. prakticirao islam u potpunosti ili djelimično. bio učen ili ne. Do sada sam upoznao dosta sličnih primjera. uvidjevši njegov pogrešni put. on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha. Imam prijatelja s kojim se redovno družim. koje su u okolnostima u kojima živimo. Bez obzira ko taj čovjek bio. ili pak neki drugi pristup. jer mnogi neuki znaju kazati: ”Kad može hodža. jer će time njihov lov biti. treba realno odnositi i treba ih liječiti nastojeći prije svega. kao što je zub i nokat. Otuda se prema tim pojavama. jer okruženje u kome živimo pogoduje takvim pojavama. mada je u poznavanju propisa islama jači od mene? Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela. Problem nije samo u tome što on čini ta ružna djela. a javni grijesi za sobom povlače veće posljedice. da ga je šejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. poznavao propise islama ili ne. i da namjerno ne ispusti reći bismillah pri gađanju ili puštanju lovne životinje. uzroke takvih pojava eliminisati. a otac mu slovi kao učen čovjek u vjeri. c) da umre od rane. berićetniji. pomoći. Taj moj ahbab je svršenik jedne naše medrese. ne domaća. uz Allahovu. dakle da love po njegovoj naredbi. on je upoznao djevojku koja se nepristojno oblači i nije dobra vjernica. zabranjeno loviti na kopnu. inša-Allah. malih i velikih. U svakom slučaju. soko itd. dunjalučke i ahiretske. nije jedini. b) da ga lovac pošalje na plijen. tako da slušaju lovca šta im naredi. Ulovljena životanja treba ispunjavati sljedeće uvjete: a) da bude u osnovi dozvoljena za jesti. na njega djelovao u pozitivnom smislu. nažalost. Da li mi preporučujete da prekinem druženje s njim. jer je osobi u ihramima.

Prema tome. vjere. dž. s. Izuzetak bi bila situacija kada bi odlazak u tekiju imao za cilj naređivanje dobra i odvraćanje od zla. nisu propisali onda u njega ne bi trebao ulaziti.s. i pored svega. ne na osnovu imena.š. a ne Njemu. Amin.) ”Džamije su.” (El-Maide.š. s.v.s. indirektno ukazuje da se mimo mesdžida dova upućuje nekom drugom. br. u Allahovom Poslaniku. a Poslanik.” (Sahihu-l-Buhari. dž. Prema tome. tekije su nečije druge.v.s. uz Allahovu. Kakvo je Vaše mišljenje po tome da ja odem u tu tekiju gdje ću čuti predavanje i družiti se sa tom braćom koja se nalaze u njoj? Prije svega treba naglasiti da osnovna ideja sufizma koja se ogleda u suzdržavanju i skromnosti u pogledu uživanja u dunjalučkim blagodatima i oplemenjivanju duše lijepim i moralnim vrijednostima je ideja koja ima svoje utemeljenje u Kur‘anu i sunnetu. a ne Njegove. 3688) No. ne zaboravi svoju dužnost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogneš da se spasi nevolje u kojoj se našao. za svoga života nije izgradio nijednu tekiju niti su to učinile odabrane generacije muslimana. a oni bi trebali biti naš uzor. 2)) U isto vrijeme ukazujemo na sve što nije u skladu sa šerijatom u duhu naredbe da se naređuje dobro a odvraća od zla i činimo to na najljepši način koji će.š. dž. Poslanik.. Treće. Nadam se da je takav slučaj sa .s. praksi i nema smetnje da u svakom dobru s njima učestvujemo imajući u vidu Kur‘ansku naredbu: ”I surađujte i potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti.v. s. pored Allaha dovu upućivati bilo kome. pomoć voditi ka dobru. dž. Ta ideja. naglašava da su mesdžidi (džamije) Njegovi.a.a. kaže: ”Ti ćeš biti sa onim koga voliš. treba da se ugledamo.Fetve i savjet Stranica 126 od 154 mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrešnu sliku. Nemoj sa njim ni prijeteljovati. da ti pomogne da budeš uzročnik njegove upute. s obzirom da ih nije bilo. dž. Ona se ogleda u zuhdu čijeg praktičnog protagonistu imamo. U ovom ajetu Allah.. je suština islama. ali braća iz Tabačkog mesdžida mi se dopadaju u ponašanju i čini mi se da ima neke razlike između njih i ostalih.v.a. Uz to sve vodimo računa da naša podršaka njima u onome što je dobro ne bude odobravanje onoga što je novotarija u vjeri. Molim Allaha. Ukoliko je taj mesdžid pretvoren u klasičnu tekiju u kojoj se Allah. 18) U ovom ajetu Allah.” (El-Džinn. dž. mada ime uglavnom ukazuje na čovjekov rad i njegovo idejno opredjeljenje i kao takvo nije u islamu zanemarljivo. pravilno shvaćena u okvirima umjerenosti (ne pretjerivati i ne zapostavljati). a ne prema orginalnoj ideji zuhda i onima koji tu ideju žele da ostvare u svome životu. jer s kim si takav si. jeste da postoji velika razlika među muslimanima koji sebe smatraju sufijama. nisu ni ulazili. jeste da se po islamu stvari procjenjuju na osnovu njihove suštine. s. Na osnovu ovih pretpostavki mi gledamo na našu braću koji sebe nazivaju sufijama. ”Kitabu-l-menakib”. pa prema tome u tekije. Podržavamo ih u svemu što ima utemeljenje u Kur‘anu i Poslanikovoj. s. koji nam je određen kao najbolji uzor u kog. toliko daleko da ih uopće ne možemo smatrati muslimanima. prije svih.š.a. Allahove. Neki su vrlo bliski Poslanikovoj. Isto tako neme smetnje da se ulazi u tekije koje se samo formalno tako nazivaju. jer Allah.v.a. s. treba imati antipatiju prema novotarijama i pogrešnim postupcima koje možemo naći kod onih koji sebe nazivaju sufijama ili bilo kojim drugim imenima.š. pa nemoj.v. U skladu s ovim općim pravilima ćeš ocjeniti da li ti je dozvoljeno ići u Tabački mesdžid ili nije.š. kaže: (Ve ennel-mesadžide lillahi. jer prijeteljovanje je znak ljubavi. kada nekoga ocjenjujemo gledamo na njegov rad ne na njegovo ime. uistinu.s. a u stvari su to mesdžidi u kojima se klanja namaz u džematu i ne čine se novotarije u vjeri. praksi.s. kao sljedbenici Allahove.š. Prema tome.a. obožava na način koji On i Njegov Poslanik. Drugo. što je važno naglasiti. a neki vrlo daleko od nje. a nemojte se potpomagati u grijehu i nasilju. što treba naglasiti. Ja imam antipatiju prema sufizmu. dž.

a. naređuju dobro i odvraćaju od zla. podrazumjeva suradnju u dobru i bogobojaznosti. kaže da svaki Allahov.s.š. Što se pak druženja tiče treba znati da su muslimani braća.š. muslimani su dužni bratski se odnositi jedni prema drugima. Kako se čovjek može zaštititi od sihra? Najbolja zaštita jeste da čovjek prakticira islam i primjenjuje zaštitne mjere protiv sihra. dž.. dž. neko manje. Međutim. ”Kitabu salati-lmusafirine ve kasruha”. dž. Ima i drugih dova koje je lijepo učiti. s.Fetve i savjet Stranica 127 od 154 Tabačkim mesdžidom. rekao ”Allahov. s.” (El-Bekare. a to.v. dž.i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite..v. uvjet za svjedoka jeste da bude pravedan.. što indirektno ukazuje da ta dova neće koristiti onome ko nije pokoran Allahu. 255-257 i 285-286. je rekao da je abdest oružje vjernika i da sihirbazi ne mogu nadvladati suru El-Bekare. 282. Nadalje. i ako je u pitanju džin musliman to ne znači da je pravedan. kaže: ”Učite suru El-Bekare. Zaštitnih mjera ima puno kao što je abdest i učenje sure El-Bekare. 804) Naročito se preporučuje učenje sljedećih njenih ajeta. s. ujutro i naveče: 1-5.s. praksi i praksi njegovih ashaba. dž.v. Da li je za njim dozvoljeno klanjati? Sihra ima više vrsta. 2.v. treba se distancirati od osobe koja javno čini novotarije u vjeri. To što džin govori može bit indicija. sve dok su u islamu. bez obzira kakva imena nosili i koliko ko od njih griješio.v. rob koji je prouči tri puta izjutra ili naveče neće mu ništa moći nauditi: ”Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šejun fi-l-erdi ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim. jer sam njegov uzlazak u čovjeka je dokaz da on nije pravedan zbog toga što je njegov ulazak u čovjeka veliki grijeh koji je dotični džin svjesno počinio.a. čak. rob”. neko više. Uz prethodno. u značajnu zaštitu ubrajaju se i dove kao što je dova za koju Poslanik. s. uistinu bude i ostane mesdžid. Mogu li se te njegove riječi uzeti kao dokaz protiv tog čovjeka? Ne. sve dok se to šerijatski ne dokaže od nadležnih oragana osoba se tretira nevinom.a. mesdžid. a u izostavljanju gubitak.š.a. br. Dok je jedna osoba liječena od sihra džin je iz nje govorio i između ostalog rekao ko je taj sihr napravio.) ”. naređivanje dobra i odvraćanje od zla i nastojanje da se tim druženjem postigne i podupre dobro a ne grijeh i novotarija. prije svega. ona se smatra nevinom i prema njoj se moramo odnositi kao prema nevinoj osobi. Ukoliko je sihr vid kufra osoba koja ga svjesno čini izlazi iz islama. . Prema tome.a.” Ovdje treba posebno naglasiti da je Poslanik. Ako je mogao učiniti tako veliki grijeh zar ne može to što govori biti laž kojom želi da napravi smutnju među ljudima. jer u njenom učenju je berićet. Poslanik. Normalno. Uzvišeni Allah. Amin.”Vidi: (Sahihu Muslim.s.š. a kako mi možemo znati da je dotični džin pravedan. da nam pomogne da budemo od onih koji se potpomažu u dobru.š.) Ovi ajeti jasno ukazuju da svjedoci trebaju biti ljudi. dva muškarca vaša. ali ne treba prestati nastojati takvoj osobi pomoći i izvršiti svoju obavezu u tom pogledu prema njoj.. pa ih pogledaj u Hisnu-l-muslim i drugim zbirkama dova. ukoliko sihr ubija osoba koja ga svjesno čini tretira se ubicom itd. nesuradnju u grijehu.” (Et-Talak. a svi ljudi griješe. ali sve dok se nesumnjivo dokaže da je neka osoba kriva. Allahov. Poslanik. Za našeg hodžu kažu da je sihirbaz. da se u njemu odvijaju raznovrsne aktivnosti koje imaju utemeljenje u Poslanikovoj.s. kaže: ”I navedite dva svjedoka. Molim Allaha. te njegove riječi se ne mogu uzeti kao dokaz zbog toga što džini ne mogu biti svjedoci ljudima na dunjaluku. Što je čovjek bolji vjernik na njega sihr teže može djelovati.s. Drago mi je da naša braća u Tabačkom mesdžidu imaju posebne vrijednosti i nadam se da će se kao takvi potruditi da Tabački mesdžid.. To nije šerijatom propisano. Nju ne mogu nadvladati sihirbazi. s..

a na Islamskoj zajednici je odgovornost da utvrdi ispravnost optužbi i poduzme zakonom predviđene mjere. dakle silom. on će biti griješan u mjeri u kojoj je supruzi nanio bol.š.š. Time ćeš sa sebe skinuti odgovornost. Nakon što duša počne izlaziti meleki prestaju pisati i knjige se zatvaraju. a i njen muž prema njoj. Poznato mi je da se talkinom umrli podsjeća i opominje na kelime i šehadet. a muž je svjestan toga ipak priđe mimo njene volje. s obzirom na postojanje bračnog ugovora među njima. dž. da se u izvršavanju obaveza strpe i da ne podliježu šejtanovom došaptavanju koji ih nagovara suprotno. činjenica je da doslovno značenje upućuje na učenje talkina umrlome. činjenica je također da nema pokajanja nakon što duša počne izlaziti. Međutim. ali isto tako smatram da ne bi bilo ispravno da je javno optužuješ. Po šerijatu žena ne smije odbiti muža. 21. bilo odmah ili nakon što iskusi kaznu u džehennemu koja će biti u skladu sa grijesima dotične osobe. br. najbolje zna. Ako je umrli živio kao mu‘min i u skladu sa imanom i kao takav preselio na ahiret. ti za tom osobom ne bi trebao klanjati. i može li se to tretirati silovanjem? Poznata je činjenica da žena. Bez obzira na okolnosti. Umjesto toga trebaš da optužbu uputiš organima Islamske zajednice. dž. kakvih dosta ima. tek tada ima potpuno pravo da traži da drugi izvrše svoje obaveze prema njemu. ne oprosti. došao do zaključka da je dotična osoba sihirbaz koja čini sihr koji izvodi iz vjere. Svrsishodnije bi bilo da se živima upućuju opomene iz talkina. Međutim. Otuda je logično da se talkin uči živoj osobi. Želim da mi odgovorite zašto se uči talkin umrlome. s obzirom da osoba kojoj te riječi budu zadnje na ovom dunjaluku odlazi sa ovog svijeta kao vjernik (mu‘min) i ući će u džennet. Svjesna muslimanka će nastojati da izvrši svoje obaveze prema mužu. dž. ”Kitabu-ldženaiz”. odnosno opomena.Fetve i savjet Stranica 128 od 154 Ukoliko si ti. Prema tome. prilazak muža svojoj supruzi se nikada ne može smatrati silovanjem koje za sobom povlači poznatu dunjalučku kaznu (hadd) i ahiretsku kaznu džehennemom. dakle da se živa osoba nenasilno podstiče na izgovor šehadeta. (Vidi: Er-Rum.) Savjetujem supružnicima da izvršavaju svoje obaveze. zašto ga treba kada umre opominjati na šehadet. ukoliko postoji opravdan razlog za ženino uzdržavanje. zadovoljan. a ako umrli nije živio kao mu‘min i nije sa šehadetom preselio. jer samo živoj osobi to može pomoći s obzirom da se pokajanje prima dok duša ne počne izlaziti. kao što je pogoršanje određene bolesti itd. Bezrazložno odbijanje je veliki grijeh što se vidi iz činjenice da meleki takvu ženu proklinju sve do zore.” (Sahihu Muslim. da li je s tim Allah. a Allah. a ne zapostavljanje i nasilje. i koje si na osnovu sposobnosti koju posjeduješ u stanju ispravno razumjeti. 916). a i u mnogim dijelovima svijeta uče talkin na kaburu rezultat su pogrešnog razumjevanja hadisa u kom se kaže: ”Podstičite svoje umrle da kažu La ilahe illallah. takvo razumjevanje . konkretno glavnom imamu i muftiji na tvome području. ukoliko joj Allah.š. a možda i nekih drugih razloga. je li to adet ili fikhski propis i da li još negdje u svijetu postoji takva pojava? Svrha talkina jeste da se osoba koja je na samrti podstakne da izgovri šehadet kako bi joj zadnje riječi bile La ilahe illallah. što mu mrtvom koristi dotična uputa. ne smije odbiti muža osim ukoliko postoji za to šerijatski opravdan razlog. Allah je odredio da među njima postoji samilost i ljubav. Otuda iskren musliman i muslimanka treba da pomognu jedno drugom u dobru i čuvanju od grijeha. To što neki muslimani kod nas. na osnovu jasnih dokaza koje si vidio. po šerijatu. Kada čovjek izvrši svoje obaveze prema drugima. Ukoliko joj muž priđe bez njene volje.

Koje su posljedice za onog ko mrsi poslije mlađaka i posti poslije mlađaka? Kada nastupi mjesec ramazan muslimani su dužni postiti. Bilo bi dobro kada bi Rijaset Islamske zajednice u tom pogledu uputio tumačenje koje bi pomoglo imamima i njihovim džematlijama da lakše prevaziđu novotarije i prihvate se sunneta. mlađak) vidite.v. a ako vas u tome oblaci spriječe. dž.š. a Allah. Poslanik je. a ne kada osoba umre. kao i u situciji kada dobije vijest u koju ima povjerenje.s. Poslanik. to je za njega siguran znak početka posta i on se tog svog znanja mora pridržavati. Bilo kako bilo. Onaj ko zna da je propustio neki dan posta dužan ga je napostiti. Naime.š. ako ga vide u Rabatu u Maroku.v. 697.) Na osnovu prethodno rečenog. s tim da minimum dana koje si postio mora biti dvadeset devet. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. s obzirom da bi svojim nastupom mogao izazvati zabunu i smutnju. rekao: ”Ramazanski post je kada postite.a. ukoliko nije siguran da odgovrna institucija nije napravila grešku. i mrsite kad ga vidite. po ovom pitanju i mnogim drugim pitanjima u vezi sa dženazom. nagovarao da izgovara šehadet.) Naučno je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.” (Tirmizi. kada ću bajramovati i šta da radim ukoliko se pojavi razlika u početku i kraju posta između Austrije i Bosne? U osnovi. s. jer njegova praksa je vjera koju smo dužni prakticirati.U slučaju da zapostiš u jednoj zemlji a drugi dio ramazana postiš u drugoj slijedit ćeš instrukcije zemlje u kojoj se trenutno nalaziš. ”Kitabus-savm”. obično nakon što se umrla osoba ukopa.a. u Meki ga teško mogu vidjeti.a. a imajući u vidu da kod nas postoji praksa da se talkin uči umrloj osobi. bajram je kad mrsite.s. smatram da to treba da slijediš. tako da npr. ”Kitabus-savm”. Otuda trebamo potražiti odgovarajuće tumačenje. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije.Fetve i savjet Stranica 129 od 154 očito nije tačno. s. dž. Njega možemo naći u praksi Poslanikovoj.).s. jer je Poslanik.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom.v. rekao: ”Postite kad ga (tj. Sunen.a. a zna šta je mlađak i kad i gdje ga treba vidjeti. treba slijediti mjesto u kom čovjek boravi.a. To se jasno vidi iz mnogobrojnih hadisa. s. ukoliko si siguran da je došlo do greške i znaš da je mjesec nastupio. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. onda upotpunite šaban trideset dana.) Prema tome. br. on kao pojedinac ne bi trebalo da druge obavještava. najbolje zna. a ako si u Bosni i Hercegovini zvanični stav Rijaseta Islamske zajednice. Međutim. smatram da ako je sredina u kojoj živi dobila zvanične instrukcije koje se razlikuju od onoga što on zna. bilo prije ukopa ili nakon toga. (Vidi poglavlja o dženazi u hadiskim zbirkama. a onaj ko sazna da je postio na . bez obzira da li je neko prestao postiti ranije. morat ćeš razliku napostiti. ako si u Austriji slijedit ćeš zvanični stav Islamske zajednice Austrije. Molim Allaha. da nam pomogne da slijedimo praksu Njegova Poslanika. jer lunarni mjesec nema manje od dvadeset devet dana. nego je podsticao osobe koje su bile na samrti da izgovore te riječi. s. Isto tako. bilo da si lično mlađak vidio. S kim ću otpočeti postiti. a u Indoneziji ne mogu nikako.s. 7/86-87. bilo da je neka zemlja ili institucija u koju imaš povjerenja to objavila.v. preporučio bih našim imamima da poduče džematlije da talkin treba učiti osobi koja je na samrti. br. Radim u Austriji i u toku ramazana ću dolaziti u Bosnu. ako je neko mlađak vidio. s. Ukoliko ih bude manje.s. bajram-namaz trebalo bi u jednoj zemlji klanjati u isti dan.” (Sahihu-l-Buhari. nije nikada umrlu osobu. Prema tome. jer činjenica je da u vezi s dženazom ima dosta novotarija koje naši muslimani prakticiraju. 1909.v.

d) da nema neko drugo šerijatski validno opravdanje da ne posti. a ona to nije učinila.” (Tirmizi.š.” Tirmizi kaže: ”Neki učenjaci su ovaj hadis protumačili da se posti i mrsi sa većinom. . Na to upućuju neki ajeti u suri Et-Tekasur. a kurban-bajram je kad kurbane koljete. Međutim. ta osoba dužna je taj dan nadoknaditi (napostiti) jer za ispravnost ramazanskog posta. a Allah. matematičkim i mehaničkim koja mu mogu pomoći da to viđenje lakše i na vrijeme ostvari. Allah. pri čemu se čovjek treba koristiti svim suvremenim dostignućima.bajram je kad mrsite. U petom ajetu spominje se viši stepen spoznaje ”ilmu-l-jekin” tj.. ali ne treba da to javno u masama propagiraju kako ne bi izazvali smutnju u zajednici. Prema tome. nego je to viđenje i najrelevantnije zbog toga što je takvo viđenje najjači vid spoznaje. rekao: ”. bajram-namaz mora se klanjati kada se to zvanično odredi u nekoj zemlji kako bi se klanjalo sa većinom. S druge strane.a.s. između ostalog. To je posebno važno u slučaju bajramnamaza. br. ako ne.š. a to je ”ajnu-l-jekin” viđenje: ”okom sigurnim”. dž. muslimani tog područja dužni su da bajramuju isti dan.Fetve i savjet Stranica 130 od 154 bajram neka istigfar učini i zamoli Allaha. potrebno je zanijetiti post prije zore. ”Kitabussavm”.š. Kako će postupiti osoba koja je tek nakon izlaska sunca saznala da je nastupio ramazan? Takva osoba će preostali dio dana postiti s obzirom da osoba koja je dužna postiti ne smije u toku ramazana raditi nešto što poništava post. Osoba koja ispunjavaju prva dva uslova dužna je eventualno propuštene dane napostiti. naročito zapadnim zemljama i Rusiji ne odgovara da se islamski svijet ujedini u bilo čemu pa makar se radilo i o kalendaru. za oprost. Ne mislim da će trenutne vlasti u islamskom svijetu tako nešto dozvoliti. Viđenje okom ne samo da slijedi jasnu odredbu u hadisu. dž. jer je Poslanik. Sunen.u trećem i četvrtom ajetu spominje spoznaju. ukoliko je u stanju. čak i kada bi i došlo do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara. hajz i nifas za ženu itd. čak i kada bi negdje objavljivanje bajrama kasnilo dan ili dva. jer svijetu u kome živimo. odnosno mrse. c) da nije na putu. jer se time uspostavlja jedinstvo islamkog ummeta u tom segmentu i zahvaljuje Allahu. Kada će doći do uvođenja jedinstvenog astronomskog kalendara u cilju postizanja jedinstva muslimana? Koliko je to šerijatski opravdano? Postojanje preciznog i jedinstevenog astronomskog kalendara dobra je ideja koju treba podržavati. onda je dužna za svaki propušteni dan dati fidju (iskup). Ovdje želim posebno naglasiti da u slučaju da neka zemlja zakasni s objavljivanjem početka posta ili bajrama. s. Kome je post obavezan? Post je stroga dužnost (farz) svakoj osobi koja je u islamu i koja ispunjava sljedeće uvjete: a) da je šerijatski punoljetna. U sedmom ajetu se spominje najviši stepen spoznaje. na spoznaji koju je On čovjeku omogućio. dž. najjači je i najsigurniji vid spoznaje. Poslanik. kao što je bolest.š. s obzirom da u zajednici imaju vođe koje su na sebe preuzele taj teret i obavezali se da će ih obavijestiti o početku i završetku posta. sigurno znanje.) Dakle. dž. b) da je razumna.v. 697. viđenje ”okom sigurnim”.. smatram da oslonac u utvrđivanju početka i kraja posta treba i dalje da bude u viđenju mlađaka ljudskim okom. pojedinci koji su saznali za mijenu koja je šerijatski utvređena na nekom dijelu zemaljske kugle treba da poste. najbolje zna.

bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima.Fetve i savjet Stranica 131 od 154 s. da bi se mogao iftariti. b) da njegov identitet kao muslimana nije ugrožen.v. Normalno. 2294. rekao: ”Kada noć odovud dođe i dan tamo ode i sunce zađe tada se postač iftari. Poslanik. izaslanstvo. smatram da je boravak muslimana u nemuslimanskoj sredini dozvoljen pod sljedećim uslovima: a) da se u toj sredini poštuju temeljna ljudska prava tako da musliman može prakticirati makar temeljne principe islama i da se ne prisiljava da čini grijehe. da ne postoji opasnost da će pod uticajem sredine skrenuti sa siratul-mustekima. Naravno. zatim sve istaknute Islamske institucije poput El-Ezhera. rekao je ashabima u Meki da se isele u Abesiniju jer tamo ima pravedan vladar. Istaknute vođe Islamskih pokreta poput lidera Muslimanske braće profesora Mustafe Mešhura. najbolje zna.” (Sahihu-l-Buhari.v. a koja su se desila jedanaestog septembra u Njujorku i Vašingtonu. tj. 1100. misionarstvo itd. jeste da sunce zađe. jer postoje hadisi koji govore da je dozvoljeno nafilu zanijetiti sve do podne ukoliko osoba nije nešto u međuvremenu uradila što poništava post. ovdje se izuzimaju oni koji žive u blizini polova gdje dani znaju biti izuzetno dugi. s. Kadi Husejna. br. Sahihu Muslim. da musliman u njoj može prakticirati islam.a. Sunen. što je sredina islamskija to se musliman u njoj osjeća ljepše i ima manje problema. Međutim. kada je avion uzletio sunce smo mogli vidjeti još jedan dugi period. Molim vas da nam objasnite stav šerijata u pogledu napada na Svjetski trgovački centar u Njujorku i Pentagon u Vašingtonu. ”Kitabus-savm”. lidara pokreta El-Džema‘a el-Islamijja prof. To je ono što svaki musliman osjeća i treba da osjeća kada su u pitanju nevine žrtve. treba naglasiti da muslimani kako saosjećaju sa nevinim žrtvama u Americi isto tako saosjećaju sa svojom braćom i sestrama po vjeri koji trpe . ”Kitabus-sijam”.) Ovdje se misli na ramazanski post.š.a. br. on tu sredinu mora napustiti i tražiti onu koja će ga podupirati u dobru. Imam mogućnost odlaska na zapad i da tamo dobijem stalni boravak. Na osnovu prethodno rečenog. dakle da njega sredina mijenja. tj. Da li je naš post ispravan? Da.a. dž. Jusufa el-Kardavija.s. s. Međutim. c) da postoji opravdan razlog njegova boravka kao što je posao.s. a ne on sredinu.s. To zbog toga jer je Poslanik. Akšam je nastupio desetak minuta prije polijetanja aviona tako da smo se iftarili dok je avion bio na zemlji. a Allah.v. Postoji li kakva šerijatska zapreka za to? Činjenica je da je muslimanu dozvoljeno da živi i u nemuslimanskoj sredini. osudili su ubijanje nevinih civila i rušenje civilizacijskih dostignuća. a znamo da je taj pravedni vladar bio kršćanin. Prema tome. br. bitno je da sredina u kojoj živi musliman bude takva da ga kao muslimana ne ugrožava. Međutim. uslov za postača. 1954. je rekao: ”Onaj ko u toku noći nije započeo svoj post tome nema posta. vaš post je ispravan jer ste ispunili uvjet i postili od zore do zalaska sunca. ”Kitabus-savm”.” (Nesai. zatim istaknuta ulema poput dr. da je kojim slučajem avion uzletio prije zalaska sunca tada se ne biste mogli iftariti sve dok sunca ima na horizontu bez obzira što je na zemlji iznad koje letite akšam nastupio.) Dakle. Treba naglasiti da su ljudi različiti tako u pogledu drugog uslova svako treba sebe izmjeriti i onoga trenutka kada osjeti da ga sredina odvodi sa puta islama.

dž. nasilje i teror u Kašmiru. Američki narod treba znati da Afganistanci nemaju šta izgubiti. dž. koje su pravne posljedice? Ukoliko se zakune Allahom. nakon što definiše terorizam. Ukoliko se muž zakune da neće prilaziti svojoj supruzi. Alžiru itd. čečeniji. bili oni legitimni borci za svoja prava ili ne. ili nekim Njegovim lijepim imenom i ta zakletva . Egiptu. Iraku. Palestini. te onaj ko istinski želi da se bori protiv terorizma neće i sam biti terorista. i čega još ne. Terorizam sigurno za sobom povlači terorizam. Amerika će se rastočiti u državice i to rastakanje neće biti bezbolno. da pa se te različitosti sukobe. jer u ovakvoj situaciji svako će terorizam definisati kako njemu odgovara i pod firmom terorizma razračunavati se sa svojim protivnicima bez obzira ko oni bili. Amerika mora malo češće da se prisjeća svojih grijeha. Ulazak u rat sa Afganistanom sigurno će Americi donijeti gubitke i to samo gubitke i može biti početak njenog rastakanja. Uglavnom. puna različitih rasa.” Dakle. gotovo ništa što bi vrijedilo da se na to uputi raketa od milion i više dolara. siguran sam da Ameriku čekaju još gori dani. Amerika je puna osoba poput Timoti Mek Veja. čini se da oni više vole šehadet nego život. a sve pod firmom borbe protiv terorizma. svijet se treba pozabaviti pitanjem na koje su ukazali mnogi u svijetu a to je da se protiv terorizma nije moralno boriti terorizmom. Jedino vrijedno što Afganistanci imaju jesu njihovi životi. Mindanau i tako redom. Oni nemaju ni svjetskih trgovačkih centara. koliko su one suza prolile za svojom zemljom sa koje su njihova plemena etnički očišćena. narodna poslovica kaže da ono što čovjek posije to će i požnjeti. Saudi Arabiji. jer samo tako se terorizam može iskorijeniti. dž. koliko su suza prolile vijetnamske majke čija su djeca. Šta možemo očekivati od Palestinca kome su Izraelci sve pobili i kuću mu zapalili nego da se umota u eksploziv i zajedno sa onima koji su mu to uradili odleti u zrak. činjenica je da je to čest slučaj. čak i u onim najdemokratskijim. Koliko su dova protiv Amerike uputili hatibi na hutbama diljem islamskog svijeta u zadnjih pedeset godina?! Ako samo jedna dova bude uslišana kod Allaha. Sovjeti su sigurno bili u boljem položaju u borbi protiv Afganistana nego što su Amerikanci. klanova. koliko suza su prolili preživjeli iznakaženi stanovnici Hirošime i Nagasakija. bez obzira ko ti ljudi bili i tek tada postoji mogućnost da se radikalno smanji broj potencijalnih terorista. Somaliji. niti bilo kakve infrastrukture. Ne moraju ti dani doći od Usame ibn Ladina ili nekog drugog muslimana. Već smo svjedoci kršenja osnovnih ljudskih prava u većini zemalja.š. ali.Fetve i savjet Stranica 132 od 154 nepravdu. koliko su dova protiv Amerike uputile majke muslimanke u Palestini. Ako Allah. treba ukloniti nepravdu prema ljudima. Libiji. jer svi željno čekaju da se riješe ovodunjalučke bijede i siromaštva i presele se u džennetske ljepote.š. Nadalje. po njihovom ispoljavanju želje da presele kao šehidi. smatram da je prvo potrebno definisati terorizam. ako ni zbog čega drugog a ono zbog toga što su sa kućnog praga mogli tući koji su dio htjeli u Afganistanu. ukoliko sebi želi dobro mora aktivno uključiti u borbu protiv terorizma. braćom i očevima koji su nemilosrdno istrebljivani. a da neko od tih kojima je nasilje učinjeno ne pokuša da se osveti. braća i očevi braneći svoju zemlju bili spaljivani napalm-bombama.š. Tačno je da se svijet. Od njega možemo očekivati i da kaže: ”Ako takvu akciju ne mogu izvršiti u Izraelu. mora uhvatiti u borbu sa korijenima terorizma. Svijet se. Afganistan je zemlja koju do sada niko nije pokorio. pa neka svako dobro razmisli šta sije. mogu u Americi koja Izrael otvoreno pomaže u genocidu protiv palestinskog naroda. Volio bih kada bi Amerika iz onoga što joj se desilo uzela pouku i shvatila da ne može gaziti nemoćne i siromašne. organizovanih bandi. Međutim. Koliko su suza prolile indijanske majke za svojom djecom. a Amerikanci to neće moći. cijeli svijet.

imajući u vidu da je namaz u džematu. otići na hadž. tada je dužan. Ibn Kudame. (Sahihu-l-Buhari. El-Mugni. upitao je ashabe da li ima neko među njima da tom . Bedai‘us-sanai. 4/285-287) Po njima.” (ElMudžadele. To vam se naređuje. prije nego se vrati svojoj supruzi. dužni su. da jednog roba ropstva oslobode. Evzai i Lejs. 1/156) Nadalje. pod izgovorom da će uvijek naći nekoga s kim će moći uspostaviti džemat i tako postići sevab džemata. kao što im nisu dopuštene majke njihove.š. Ukoliko pak kaže: ”Ako ti priđem dužan sam učiniti to i to”. ”Kitabu-l-ezan”. rok je samo četiri mjeseca. koje su pravne posljedice? Izgovor tih riječi naziva se ziharom koji je šerijatom zabranjen. tj. To su Allahovi propisi. govore ružne riječi i neistinu – a Allah sigurno briše grijehe i prašta.s. O ovom propisu Allah. otići na hadž. ako to prekrši izvršiti zavjet. A nevjernike čeka patnja nesnosna. muž dužan izvršiti kefaret. po redoslijedu kako se o tome govori u suri El-Mudžadele: ”Oni od vas koji ženama svojim reknu da im više nisu dopuštene. rekao. 51. kaže: ”Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim. npr. (Vidi: Kurtubi. kao što im nisu dopuštene majke njihove. str. a onda odluče da s njima nastave da žive.v.a. a kao dokaz navode primjer da je Poslanik. a Poslanik. s. majke njihove su samo one koje su ih rodile-. muž dužan učiniti kefaret za zakletvu. pa. dž. vredniji od namaza klanjanog pojedinačno za dvadeset pet.) Ukoliko se desi da muž priđe supruzi prije negoli učini kefaret. Malik. uz kefaret. Hanefije kažu da će svako klanjati pojedinačno u džamiji u kojoj ima zvanični imam. odnosno dvadeset sedam deredža. učiniti istigfar. (Kasani. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene. s. 646) Isto tako. jedanput izišao iz Medine da pomiri stanovnike dva beduinska kvarta. zaista. El-Kafi. Ataa.v. 3/10) Drugo mišljenje zastupaju hanbelije. Sevri. Međutim.s.v. a ako prođu četiri mjeseca i on tu zakletvu ne prekrši.š. On nije oformio džemat u džamiji. a Allah dobro zna ono što vi radite. mustehab im je klanjati u džematu. zabilježeno je da je neki čovjek pristigao u džamiju. S hanefijama se u vezi s tim pitanjem slažu Šafija. a to je stav Ibn Mesuda. oni svoj stav obrazlažu bojaznošću da se ljudi ne naviknu kasniti u džemat. dužan je da šezdeset siromaha nahrani.” (El-Bekare.a. u slučaju da prekrši svoju zakletvu. A onaj ko ne može. dž. 2-4. (Vidi: El-Mukni‘ me‘a Eš-Šerh El-Kebir vel-Insaf. da li će klanjati pojedinačno ili u džematu? O ovom pitanju postoji razilaženje među žulemom. tada je. oni. zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete.s. a ako odluče da se rastave. Allah doista prašta i milostiv je. i ako se vrate ženama.645. a potom pristignu dvije ili više osoba. da mu oprosti što je prekršio propis. moleći Allaha. ukoliko džamijski imam klanja namaz. kako je Poslanik. br. . dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. već je bio klanjao. Poslanik.a one nisu majke njihove. Kada se vratio u džamiju ashabi su već bili klanjali. nego je otišao svojoj kući i klanjao u džematu sa svojom porodicom. Kada dvije ili više osoba stignu u džamiju nakon što je imam predao selam.v. ukoliko se desi i ukoliko su svi uslovi ispunjeni tada je. Nehaija i Ishaka. tada je dužan.Fetve i savjet Stranica 133 od 154 kao i oni na koje se ona odnosi (muž i njegova supruga) budu ispunjavali određene uvjete. prije nego što jedni drugo dodirnu.a. Onaj koji ne nađe. Hasana. s. 226-227) Ukoliko muž kaže svojoj supruzi: ”Ti si mi kao leđa moje majke”. s..s.a. tada nastupa definitivni razvod braka bez potrebe da to supruga traži od suda. pa. Allah doista sve čuje i zna.

što jasno ukazuje da se džemat preporučuje i onda ako se u džamiji već klanjalo. npr. ipak. svađe.s. općenito posmatrano. Smatram da. kockanje. Dakle. u Meki ga teško mogu vidjeti. a njihovi pretpostavljeni dužni su da ih o tome obavijeste. ukoliko postoje pokušaji šerijatski neutemeljenog bojkotiranja džamijskog imama i frakcionaštva. onda posmatranje sportskih nadmetanja. Bilo bi ispravno. kao i za džemat onih ljudi koji namjerno. ukoliko dođe do razilaženja u mišljenju onda treba slijediti zajednicu u kojoj se živi i ravnat se soram većine. br.a. Sunen. sam je podržao neka sportska takmičenja kao što su trke deva. da li su muslimani diljem svijeta dužni njih slijediti s obzirom na tehničko-telekomunikacijska dostignuća i mogućnost da svi na vrijeme budu obaviješteni? Islamska ulema u prijašnjim vremenima razišla se u mišljenju da li geografski udaljena mjesta imaju različite mijene i da li to treba uzimati u obzir pri određivanju početka i završetka posta.v. svi ostali do kojih dopre ta vijest dužni su da poste. dozvoljeno pratiti sportska takmičenja. Priča se proširila kako je El-Gadba‘ pobijeđena. 220) Ovo drugo mišljenje ispravnije je jer ima jače dokaze. to ne stoji. ”Kitabus-savm”. Poslanik.Fetve i savjet Stranica 134 od 154 što je tek ušao da sadaku klanjajući sa njim u džematu.v. a u Indoneziji ne mogu nikako.š. bez šerijatski opravdanog razloga. Međutim. dao je da se njegova deva utrkuje sa drugima. da se za takve džemate kaže da su mekruh. u tim okvirima. ”Kitabur-rekaik”.v. br.” (Sahihu-l-Buhari. smatra da muslimani treba da zajedno zaposte i zajedno bajramuju. i naučno potvrđeno jer je utvrđeno da se mlađak rađa u jednom trenutku za cijelu Zemaljsku kuglu.) Ono je. obraća svome ummetu riječima: ”Postite kada ga vidite. Kada se u jednom mjestu utvrdi početak ramazana. ”Kitabus-salati”. a Allah. Imao je devu po imenu El-Gadbau i bila je nepobjediva.s. gledati nogometne utakmice. najbolje zna. Poslanik. s. ukoliko je u granicama dozvoljene zabave i opuštanja nije zabranjeno.a. (El-Mevsu‘a el-‘arabijje el-‘alemije. (Vidi: Tirmizi. ili haram. Jednom prilikom došao je neki beduin na jahaćoj devi koja ju je u trci pobijedila. tj. Velika većina.a. 1909. ali ga zbog širine prostora ne mogu svi na Zemlji u tom trenutku vidjeti. 7/86-87.) Prema tome. dž.s. s. ukoliko muslimani bilo gdje šerijatski utvrde početak ramazana. ukoliko nema zapostavljanja obaveza. tako da npr. To je teško palo muslimanima.. kasne da ne bi klanjali u prvom džematu itd. Alejhisselamovu džamiju u Medini i Aksa džamiju u Jerusalimu) i za njih rekli da u njima ne treba uspostavljati drugi džemat kako ljudi ne bi kasnili i ljenčarili i kako bi se izbjegao eventualni fitnet i cijepanje muslimana.s. gledanje onog što je haram gledati itd. posmatrajne sportskih nadmetanja. br. u naše vrijeme. s. Kada nastupa novi lunarni mjesec? Lunarni mjesec nastupa kada se mlađak vidi poslije zalaska sunca. mladi mjesec mora se vidjeti poslije zalaska sunca makar jedan trenutak da bismo mogli reći da je nastupio novi lunarni mjesec. Da li je.v.” (Sahihu-l-Buhari. s. jer je ono u skladu sa vjerodostojnim hadisom u kom se Muhammed. klađenje. pratiti NBA ligu i slično? Pasivno bavljenje sportom. Neke hanbelije su iz tog stava izuzele tri džamije (Harem u Meki.a. po šerijatu.. 6501) Neka sportska takmičenja on je . na što je Allahov Poslanik. ukoliko nema nekih drugih grijeha kao što su psovke. uvrede. ukoliko u tome nema pretjerivanja. nije grijeh. rekao: ”Zaista je Allahovo pravo da spusti sve što se od dunjaluka uzdigne. ako ga vide u Rabatu u Maroku. Dakle. To mišljenje je punovažno u islamskom pravu.

(Vidi: Dejlemi. Sahihu Muslim. 1807). Kitabu Firdevsi-lahbar. najlakše se skrivaju ispod noktiju i tamo se mogu najbolje razmnožavati. a tu spada većina sportova. kao kada se npr. dž.š. kojima će održavati kondiciju svoga tijela i koji u osnovi nisu šerijatom zabranjeni. po mogućnosti.a. najbolje zna. Preporučujem sestrama da. ali ukoliko će razlike među vama voditi u konflikte. (Vidi: Nejlu-l-Evtar. tako što će ona obući dug ogrtač. (Vidi: Sahihu-l-Buhari. Može li žena klanjati bez čarapa kada je u kući i kada je neće vidjeti muškarac koji joj nije mahrem? Može. haljina ili dimije pokrivaju stopala. To razumijemo iz hadisa koji bilježi Ebu Davud u Sunenu od Ummu Seleme u ”Kitab es-Salat”. koji mogu biti i smrtonosni. Da li vjernica koja klanja može nositi malo duže nokte? Preporučujem muslimankama da održavaju higijenu svojih ruku na islamski način i da se ne povode za onima koji ne prakticiraju islam. ja bih vam preporučio razvod. Molim Allaha. Prema tome. pa prema tome i izvor opasnosti po čovjeka. Najljepše ruke su one koje su najčistije.) Podrezivanje noktiju je vid higijene. Primio sam islam i oženio se muslimankom.š. Podrezivanje noktiju je prirodni zakon (fitra) koji su prakticirali svi poslanici. Sunnet je da se nokti podrezuju jednom sedmično.a. 2/69). trebalo bi da muslimanka podreže nokte čim se . Klanjajte istiharu i molite Allaha. a nokti uveliko otežavaju održavanje higijene i zahtijevaju da se na njih troši vrijeme koje se može svrsishodnije iskoristiti. r.š. ali isto tako smatram da se ne može reći da namaz nije ispravan ako se klanja otkrivenih stopala. Bakterije i ostali mikroorganizmi. Treba naglasiti da to nije jedinstven stav islamske uleme i da ima utemeljeno mišljenje koje kaže da stopala žene u namazu ne moraju biti pokrivena. br.v. pod uslovom da je košulja prostrana tako da pokriva stopala. s. 5/415) U svakom slučaju. kao kad ga je Seleme b. ukoliko mantil. br.s. za ispravnu odluku.Fetve i savjet Stranica 135 od 154 odobrio. Mogu li s njom ostati u braku imajući u vidu da sam ja sunija i da želim prakticirati i živjeti izvorni islam? U osnovi. stopala pokriju. streljaštvo i jahanje. a higijena je dio islama. nego izvor nečistoće. preporučio bih im sve sportove koje vole. da vam pomogne da donesete za vas najbolju odluku. a Allah. ”Kitabul-libas”. Ummu Selema je upitala može li žena klanjati u (ženskoj) košulji i velu (mahrami). dž. el-Ekve pitao da mu dopusti da se utrkuje do Medine sa jednim ensarijom koji je sebi tražio protivnika (Vidi: Sahihu Muslim. bez ogrtača i on je odgovorio potvrdno. Ovaj hadis prenose još neki prenosioci. ”Kitabu-l-džihadi ves-sijer”.”Kitabut-tahare”. Koju vrstu sporta preporučujete muslimanima i muslimankama? Preporučio bih muslimanima sportove koje im je preporučio Allahov poslanik. Poslije toga. Naime. Oni koji osjećaju suprotno treba da promijene svoj sistem vrednovanja u tom pogledu. haljinu i tome slično. ukoliko će djeca sutra patiti zbog toga što će svaki roditelj usmjeravati dijete drugim putem. 545. dž. dugi nokti nisu izvor ljepote. većina islamske žuleme smatra da su stopala žene stidno mjesto (žavret). a to su plivanje. a u nekim je i sam učestvovao. utrkivao sa Aišom. Kada sam malo bolje upoznao islam saznao sam da je moja supruga šiijka. O tome govore mnogobrojni vjerodostojni hadisi. ti s njom možeš ostati u braku. te prema tome moraju biti pokrivena u namazu. Lijepo je da se to čini četvrtkom jer postoji hadis koji to preporučuje.

s obzirom da je ona tražila razvod. gdje bi mnoga prava bila izgubljena kada bi se kao uvjet za svjedoke postavljala pravednost (adala) sa najvišim standardima. U svakom slučaju dužni smo emanet islama prenositi.s. može. može biti zaveden od šejtana. Međutim. ”Kitabut-tahare”. smatram da se kod nas može primjenjivati mišljenje hanefija koji ne uvjetuju pravednost u slučaju svjedoka pri sklapanja braka. Npr. osoba koja ponekad konzumira alkohol. jer je jedan od uslova da bi se moglo stupiti u namaz da bude čisto tijelo. namaz ima.v. a ako u tome ne uspiješ tada udovolji njenom zahtjevu. Da li da joj dam razvod i imam li pravo povratiti mehr koji sam joj isplatio '98. povratiti cijeli mehr koji si joj dao. pa čak da tražiš i više od toga. s. Spomenutom muslimanu koji.) Bilo da ih podrezuje sedmično ili kad se ukaže potreba. (Vidi: Sahihu Muslim. ulogu da čovjeka spriječi da čini nedostojna i ružna djela i nasilje. godine? Iz tvog podužeg pisma čini mi se da se tvoja supruga ne želi tebi vratiti i nije joj toliko stalo da ispoštuje šerijatske propise. bilo javno ili tajno? Musliman koji ide u džamiju. to znači da sa njegovim namazom nešto nije u redu. Da li osoba koja ponekad konzumira alkohol može biti svjedok pri sklapanju braka? Imajući u vidu da se u slučaju svjedočenja pri sklapanju braka radi o primanju nečega k znanju i imajući u vidu sredinu u kojoj živimo. pruža. dužni smo ljudima pomagati da savladaju šejtana i prestanu raditi loša djela. najbolje zna. i pored toga što klanja. Možda on taj namaz obavlja samo formalno. . dž. isto kao i onaj koji ne ide. mehanički. ako imaš priliku da izabereš za svjedoka osobu koja ni čini velike grijehe to je preče. ili makar jedanput u četrdeset dana. bez obzira da li su nokti duži ili kraći. Sa sobom je odvela djecu i ne dâ da ih vidim. Ukoliko to čovjek čini.š. kao što je navedeni primjer u pitanju. Niko od ljudi nije imun na grijehe. s tim da period između dva podrezivanja ne smije biti duži od četrdeset dana. zbog toga što on. Prema tome. Babu hisalil-fitre.a. s tim da nečistoću treba od sebe otkloniti.š. uprkos činjenici da ide u džamiju. Normalno. jer svi smo mi pastiri i svi smo odgovorni za svoje stado. Ti imaš pravo. radi to ružno djelo. ona je svakodnevno dužna održavati njihovu higijenu. logično je da musliman koji ide u džamiju ne čini velike grijehe i da ne ustrajava u griješenju. dž. u slučaju da nema druge osobe koja javno ne čini velike grijehe. a Allah. Predlažem ti da daš sve od sebe kako bi sačuvao brak. te ti preporučujem da lijepom riječju i savjetom pokušaš djelovati na tog muslimana koji. želim ukazati na činjenicu da će odgovarati za ono što svojim organima radi i da će biti odgovoran za svoju porodicu. Kako islam gleda na muslimane koji idu u džamiju.. Da li žena gubi abdest ako opere dijete nakon velike ili male nužde? Samim dodirivanjem nečistoće ne gubi se abdest. između ostalog. Žena me je samovoljno napustila i traži razvod. u sahih hadisu. i pored toga što ide u džamiju. prakticirajući islam.Fetve i savjet Stranica 136 od 154 ukaže potreba. a kod kuće sa svojom ženom i djecom gledaju nemoralne filmove i čine neke nemoralne radnje. tako da njegov namaz na njega nimalo ne djeluje. biti svjedok pri sklapanju braka. onda u njegovu prakticiranju islama nešto nije u redu. Ukoliko vidimo muslimana da griješi. ima zaštitu koju mu Allah. kada je u svjesnom stanju. jer je Poslanik. zabranio da se taj period prekoračuje. Možda taj čovjek živi u društvu koje mu ne naređuje dobro i ne odvraća ga od zla itd.

Raspitaj se u policijskoj stanici na području na kom pretpostavljaš da je auto ukradeno u pretpostavljenom periodu.š. dž. tada nema smetnje za njihov odlazak. Da li je moj postupak ispravan? Tvoj postupak je pogrešan jer praviš štetu vlasniku mehaničarske radnje koji te plaća da određeno radno vrijeme radiš za njega. Prošle godine sam odlučio da to više ne radim i iskreno sam se pokajao. Otac me je na samrti obavijestio da je ukrao mercedes koji je još uvijek kod nas. Molim Allaha. Smatram da je jače mišljenje koje kaže da to ne kvari abdest. a u inostranstvu mogu i ukoliko njihov odlazak neće ugroziti njihov identitet kao muslimana. Možda i vi u datoj situaciji imate šansu da ostvarite neke sevape ukoliko imate iskren nijet da što bolje pomognete ljudima radi postizanja Allahova. preporučujem da ostanu vezani za svoju rodnu grudu.” Radimo u privatnom preduzeću. Što se pak tiče dodirivanja spolnog organa djeteta pri pranju mišljenja uleme su podijeljena.š. Da li je dozvoljeno muslimanskoj omladini da napušta BiH i odlazi na rad u inostranstvu? Ukoliko u BiH ne mogu naći posao. Imetak koji imaš podijeli u dobrotvorne svrhe imajući na umu da to nije sadaka nego oslobađanje od haram imetka. Kako to mogu učiniti? To ćeš učiniti tako što ćeš pokušati naći vlasnika tog auta ili njegove nasljednike i vratiti ima auto uz nadoknadu vrijednosti koju je auto izgubio i štete koju je vlasnik auta pretrpio. Ukoliko imaš kaseta sa tim sadržajem njih se možeš osloboditi tako što ćeš preko njih presnimiti halal sadržaje. Za imetak koji si zaradio na takav način i potrošio ga trebaš se pokajati i Allaha. a koju će utvrditi neovisna komisija.š. Da bi tvoj postupak bio ispravan moraš upitati vlasnika da ti dopusti da svome poznaniku naplatiš manje nego što je uobičajeno. da ti pomogne da istraješ na Pravom putu. On ne zna od koga ga je ukrao. Pravno pravilo u šerijatu glasi: ”Korištenje tuđe imovine bez dozvole vlasnika nije dozvoljeno. najbolje zna. jer gdje god dođu uglavnom će biti tretirani kao stranci a možda dožive da u tim zemljama jednoga dana postanu i nepoželjni. Nekoliko godina sam presnimavao i prodavao kasete sa narodnim i zabavnim pjesmama. Onima koji odu. našem gazdi ili nama koji odrađujemo posao na terenu? Sevapi za posao koji uradite u toku radnog vremena idu na račun vašeg gazde koji vam daje plaću. . zamoliti za oprost. zadovoljstva i na tom planu uložite veći napor od onog koji ste obavezni ugovorom o poslu. Želim da znam kakav je status imetka koji sam na taj način zaradio uz napomenu da izvjestan dio tog imetka još uvijek posjedujem kod sebe.Fetve i savjet Stranica 137 od 154 odjeća i mjesto na kom se klanja. ukoliko koristiš prostor ili alatke iz radnje. dž. ili eventualno da mu ništa ne naplatiš. Amin. u nadi da će tim svojim odlaskom postići dobro ovoga svijeta i ahireta. Radim u mehaničarskoj radionici. Nema smetnje da van radnog vremena postupaš po svojoj želji. Ponekad se desi da dođe neki moj kolega radi popravke auta i ja mu naplatim samo dijelove bez svog rada ili pak uzmem za svoj rad simboličnu naknadu. ali.š. dž. Interesuje nas kome se upisuju u sevap ta dobra djela. moraš pitati njihovog vlasnika. Naš gazda je dobar čovjek i često nas šalje da pomažemo izbjeglicama i raseljenim licima koja se vraćaju na svoja ognjišta. a Allah. Ja bih želio da se tog auta riješim i na neki način dam iskup za očev postupak. dž.

Oni koji optužuju ulemu na način kojim se ruši njihov integritet i autoritet uveliko griješe. Da li je on u pravu? Ukoliko si ti za sebe isplanirao da svaki dan klanjaš toliko rekata nafile. proizvodnji buke i galame u džamiji. bilo da se to ometanje ogleda u glasnom govoru. tvoj odlazak na njenu sahranu je vid održavanja rodbinskih veza koje su šerijatom propisane. s. dž. ne postoji bid‘a hasene. dž.v. praksom u pogledu dobrovoljnih namaza (nafila). a sigurno se u njegovoj praksi može naći ono što je dovoljno svakom muslimanu. jer ako tako ne budu postupili mogu potpasti pod značenje spomenutog hadisa. Štaviše. ili rade nešto drugo za što su džamije izgrađene. kao što je izučavanje korisne nauke itd. Kada je za to saznao jedan moj brat u vjeri ukorio me i rekao da to nije dozvoljeno. dovom. Kako gledate na razne optužbe koje muslimani upućuju na račun uleme bilo suvremene ili one koja je živjela u prošlim vremenima? To je veliko zlo s kojim se suočava islamski ummet. a ja sam u islamu.s. nema smetnje za to. Ako je Allah. s. zabranio je . Da li svojoj tetki koja je pravoslavne vjere mogu otići na sahranu? Da. dova itd.a. da proučiš toliko iz Kur‘ana. čak i onome koji nafilama želi postići najviše stepene u Džennetu. najbolje zna.š. najbolje zna. Tu se ubrajaju sve inovacije korisne ljudima. Postoji li dobra novotarija (bid‘a hasene)? Ne.š. U slučaju da ne bude niko rodbinski bliži od tebe da se pobrine o njenoj sahrani. bilo da su te optužbe istinite ili ne. Poslanik. ne u smislu da oni čine dobra djela koja ti činiš nego u smislu da ih nagovaraš da rade isto što i ti radiš. zaštitio integritet starijeg i učevnijeg. one koji stvarno svojom dušom žele živjeti i prakticirati islam na sljedeće: i onog trenutka kada ne prihvate mišljenje nekog alima. učenjem Kur’ana. da toliko puta proučiš određene dove itd. dž.v. otkud nam pravo da o njima ružno govorimo i da ih optužujemo zbog njihovih grešaka!? Da li je dozvoljeno u džamiji naglas pričati u vrijeme dok drugi klanjaju. Sigurnije je slijediti ono što je bilo u njegovoj praksi. Roditelji su mi bili nemuslimani. Ja sam sebi odredio da u toku dana i noći klanjam toliko rekata i proučim određeni zikr. i onog trenutka kada smatraju da je dotični alim napravio jasnu grešku. i pored toga što je odredio da svi ljudi griješe. Poslanik. s.s. dž.Fetve i savjet Stranica 138 od 154 Ukoliko ne uspiješ naći vlasnika vrijednost koju je to auto imao u vrijeme kada je ukraden podijelit ćeš u humanitarne svrhe propisane šerijatom. Preporučio bih ti da uz to i sam auto daš u humanitarnu svrhu. a Allah. Normalno. kao musliman za vrijeme sahrane nećeš raditi ono što je islamom zabranjeno.v. nadam se da za to nema smetnje pod uslovom da to ne smatraš propisanim i da tome ne pozivaš druge. Ono što neko smatra dobrom novotarijom ustvari je stvar općeg dobra (masleha mursele).š. ti si obavezan da se za to pobrineš. jer tako nešto ne postoji u sunnetu. je rekao: ”Ko ne poštuje starije i nema samilosti prema mlađima nije od nas. Koristim se ovom prilikom da pozovem muslimane da se upoznaju s Poslanikovom.a. urpkos tome moraju čuvati i štititi njegov integritet. ili uče Kur’an? Niko nema pravo da ometa one koji u džamiji klanjaju i obraćaju se Allahu. prihvatajući mišljenje drugog. ili van nje.š. a Allah. ako je iskrenog alima nagradio jednim sevapom i kad pogriješi.a.s.” Želim ovom prilikom da upozorim iskrenu braću i sestre u islamu.

poput boksa. dž. s.a. cilj ne opravdava sredstvo. Boks je. po šerijatu. ti si griješan u granici neispunjavanja date obaveze prema poslodavcu s kojim si potpisao radni ugovor. 4692 u Musnedu imama Ahmeda. Dakle. Vrijeme u fabrici provedem u zabušavanju i ljenčarenju. Npr. kada klanjamo treba da učimo u sebi tako da nas ne čuje onaj ko klanja pored nas. (Vidi hadis br. Dakle. Dakle. a s kojima ti koji ljenčariš dijeliš zaradu koju su oni zaradili. karatea. dž. stvaranja. Želim.Fetve i savjet Stranica 139 od 154 ashabima da uče naglas u namazu kad klanjaju u džamiji kako ne bi druge ometali. to je zabranio.š. dozvoljeni po šerijatu? Što se tiče borilačkih sportova. kao što uče neke filozofije.s. u karateu ne bi smjelo biti udaraca koji oštećuju čovjekovo tijelo. zabranjen zbog toga što je Poslanik.v. po islamskom učenju. jer kako smo vidjeli Poslanik. Puno radim mimo radnog vremena tako da kada dođem na posao u fabriku budem umoran i nenaspavan. mudro i lijepim savjetom. tada si griješan za taj propust. Prema tome. za to nema smetnje. stoji u hadisu. s. džuda itd. On je kupovao od jevreja isto kao i od muslimana. U želji da kažu kako treba zikr činiti odmah poslije farza. Nadalje. a ne ti. po šerijatu. a kamoli . Međutim. po šerijatu. a Allah. a ne donose štetu. ako uz posao u fabrici ti možeš i privatno raditi a da ne umanjiš svoje radne sposobnosti. Da li su borilački sportovi. bila uskraćena humanitarna pomoć i liječnička briga samo zato što su muslimani. ne bi bilo dozvoljeno da uzvraćaju istom mjerom i uskraćuju humanitarnu pomoć i lječničku brigu bolesnim i siromašnim nemuslimanima. najbolje zna. U lice je zabranjeno udarati životinju. To je pogrešno. a Allah.a.v. muslimanima. najbolje zna.s. kako poslodavac tako i radnik. onda je svakako zabranjeno ometati klanjača glasnim razgovorom ili nečim drugim. sa nemuslimanima koji se prema muslimanima odnose korektno musliman može slobodno trgovati i surađivati u dobru. a u boksu su glavni udarci usmjereni upravo ka licu. ukazati da neki klanjači imaju običaj da uče malo glasnije dok su u namazu.) Ukoliko je klanjaču zabranjeno da uči naglas dok neko klanja pored njega. odnosno prema svim radnicima koji rade. oni su dozvoljeni sve dok čovjeku koriste. oni se raspričaju čim imam preda selam. u kojima su manjina. u konkretnom slučaju potrebno je ukazati na spomenuto pitanje.š. takođe.š. Da li sam za to griješan? Da.s. O svemu tome treba imati jasan dogovor sa poslodavcem i svako treba da se drži dogovora. Da li Bošnjaci u BiH imaju obavezu da bojkotiraju robu i proizvode koji dolaze od Hrvata i Srba? Poslanik. Međutim.a. muslimanu je. s. Dakle. Musliman je dužan ispuniti dati ugovor i ne smije ljude varati. nije pravio razliku u kupoprodaji između muslimana i nemuslimana. ako nemuslimani bojkotiraju muslimane i njihove proizvode. U islamu i cilj i sredstvo moraju biti dozvoljeni (halal). Ovdje posebno želim ukazati na pogrešnu metodu koju imaju neka naša braća u pogledu objašnjavanja pitanja zikra poslije farz-namaza. ukoliko ćeš time umanjiti svoje radne sposobnosti i nećeš u fabrici moći ispuniti dato obećanje. dž. a ne poslije sunneta. tako da ometaju one koji klanjaju u njihovoj blizini.v. zabranio udaranje u lice jer je ono odraz ljepote Allahova. kako Kur’an od nas zahtijeva u sto dvadeset petom ajetu sere En-Nahl. dozvoljeno uzvratiti istom mjerom. muslimanu nije dozvoljeno pomagati onog nemuslimana koji se neprijateljski odnosi prema muslimanima ili im planira neprijateljstvo. ako bi Bošnjacima u mjestima. Želim ukazati toj braći da. dozvoljeno je da muslimani uzvrate istom mjerom uz obavezu da vode računa da ne prekrše neki od općih šerijatskih humanističkih propisa. Onaj ko nas vara nije od nas. Prema tome.

da je žena bolesna. dok se uči Etehijjatu u namazu. dž. s. niti ga treba stalno držati uzdignutim. dž. zatim kad kažemo “ve rahmetullahi” učinit ćemo isto i tako redom. Tečnost koja se pojavljuje pri nadražaju je sluz (ar.v.š. ili pak postoje neki drugi šerijatom opravdani razlozi. Isti je slučaj i sa sluzi koja izlazi nakon mokrenja. Tu na prvom mjestu stoji boks. je rekao: ”Zar do vas nije došlo da sam ja prokleo onog ko životinju žigoše po licu ili je po licu udari. br. dž. ime pokaže kažiprstom izražavajući tako Njegovu jednoću.š. br. jedan. da se kroz sport tijelo relaksira i jača. Nadalje. Kada dobije pristanak muža žena treba da izabere sredstvo i način sprečavanja trudnoće koji neće škoditi zdravlju. najbolje zna. praksa bila je da kada spomene Allahovo. osim ukoliko za tim postoji opravdana potreba kao npr.a. Djeca su jedna od najvećih blagodati koje je Allah. treba voditi računa da ne pomognemo šejtana protiv ljudi.v. ”Kitabu-l-džihad”.Fetve i savjet Stranica 140 od 154 čovjeka. onaj ko ne vodi računa o svome namazu.a. kada kažemo “ettehijjatu lillahi”. dž. Sport treba da služi tijelu. svojim sljedbenicima je da imaju što više djece. s.š. . Otuda. Da li mi je dozvoljeno uzimati pilule koje sprečavaju trudnoću? Preporuka Poslanika.š. s. Prema tome. mezj). Ebu Davud. ”Kitabu-ldžihad”. Da li je sperma koja se pojavi prije odnosa čista? Tečnost koja se pojavi kod nadražaja nije sperma. najbolje zna. a ne da se njime tijelo uništava. a ukoliko se osuši na odjeći dovoljno ju je trljanjem istrati. sve pilule koje se koriste u tu svrhu su štetne po zdravlje.v. Sunen. Spermu treba oprati. Preporučujem da se u sličnim situacijama potraži stručni savjet od povjerljivih stručnih osoba u vezi s potrebom da se sprečava trudnoća i najboljeg načina na koji se to može uraditi. nego o tuđem). Ona se takođe smatra nečistom i treba je oprati. (Vidi: Tirmizi. ne treba prst dizati brzo kao da nekom prijetimo. dao čovjeku na dunjaluku. muslimani i muslimanke ne treba da razmišljaju o sredstvima koja ometaju trudnoću. 1708.a. Sunen. a neke su i smrtno opasne. a Allah. ime pri učenju Etehijjatu. sport kojim se krše spomenute zabrane po šerijatu je zabranjen. zabranio je da se zavađaju životinje kako bi se borile. pokretanje desnog kažiprsta. 2562) Ako je to zabranjeno činiti sa životinjama. tako da ne može podnijeti trudnoću svake godine.” (Ebu Davud. ”Kitabu-l-džihad”. Koliko mi je poznato. jer dugom upotrebom izazivaju različite bolesti. To je bila njegova praksa i kada bi spomenuo Allahovo. polahko ćemo podići kažiprst i vratiti ga nazad.š. dž.v. u slučaju ljudi ta zabrana je još jača.s. 1709. dž. vedj). Dakle.s. ili je krhke tjelesne građe. men’j) podrazumijeva se samo ona tečnost koja izlazi “sa strašću i u mlazu”. Poslanik. 2564) Osim toga. Ona se smatra nečistom. ili bola (ar. pokazivanje kako je Allah.s. a Allah.a.s. Da li je za vrijeme dok se uči Etehijjatu u namazu bolje držati desni kažiprst stalno uzdignut i ne micati ga. a zatim svaki drugi sport u kom se udara u lice ili nanosi bol tijelu. dakle.š. Međutim. Kada je pored njega proveden magarac čije lice je bilo žigosano. s. kažiprst se podiže onda kad se spomene ime Uzvišenog Allaha. Sunen. Ukoliko žena ima šerijatom opravdan razlog i mora da koristi sredstva protiv začeća potrebna joj je dozvola muža. Prema tome. jer je zabranjeno (haram) namjerno štetiti svome zdravlju. jer muž ima pravo da mu njegova žena rađa djecu. pa čak i rak. Poslanik. Normalno. Pod spermom (ar. treba da bude polahko tako da to može primijetiti samo onaj ko posebno na to obrati pažnju (tj. Prema tome. br. izražavanje tevhida – je nešto što šejtan najteže podnosi. ili je bolje stalno ga držati u pokretu? Poslanikova.

a možda te podrži i da se oženiš još jednom ženom. 87. (Vidi: El-Albani. ne savjetujem. tu nema alternative. Da li je potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu i nakon proučene dove sunnet? Potiranje lica rukama nakon predavanja selama u namazu nije zabilježeno od Poslanika. osim u određenim slučajevima. a jedini način je da oženiš još jednu ženu.a. kada značenja tih hadisa imaju svoju potporu u validnim šerijatskim dokazima. ”Kitabu ikametis-salati”. a što se tiče njegovog potiranja lica rukama. nije dozvoljeno koristiti kao dokaz.a. neki to dozvoljavaju kada se radi o podsticanju na dobro i odvraćanju od zla.s. s. biva u smislu da su njihova značenja ispravna i na njih ukazuju ispravni šerijatski dokazi.a. Imajući u vidu da je Poslanik. Doduše. 145-146. a. općenito. tako da se bojim da ne odem u haram. međutim. pa kada završiš potari njima svoje lice. mnoga suvremena ulema smatra da alkohol kao materija nije nečist. u konkretnom slučaju kada je čuvanje od bluda i nemorala u pitanju.v. Prema tome. Uprkos tome.a. porazgovaraj otvoreno sa svojom suprugom u nadi da će ona promijeniti svoj odnos prema tebi i pomoći ti da svoj problem riješiš na jedan ili drugi način. Ja sam njome zadovoljan. od njega se prenosi hadis ili dva. bilo da se ona promijeni time što će smanjiti broj radnih sati u bolnici. u tom pogledu preneseni su mnogi vjerodostojni hadisi. dizanja ruku pri dovi. i u jednom i u drugom slučaju slab hadis ne koristi se kao dokaz za određeni propis. Babud-du‘a. To zbog toga što si dužan da se čuvaš i kloniš harama.v. Hadis koji prenosi Ibn Madždže glasi: ”Kada Allahu upućuješ dovu. te da se njegova zabrana odnosi na unošenje u organizam jer poremećuje razum.) Prema tome. str.s. 4/221. s.” (Medžmu'u fetava.) Ibn Tejmijje veli: ”Što se tiče Poslanikova.s. upućuj je okrenutih dlanova (ka nebu). ali oni nisu dovoljni kao dokaz (zbog svoje slabosti). Što se pak tiče potiranja lica nakon dove. . Međutim. s. Da bi čovjek uspio u dunjalučkom životu mora puno saburiti. da se neko ženi drugom ženom ukoliko će mu to razoriti postojeći brak. Ibn Madždže u Sunenu. čovjek je dužan da se zaštiti od bluda.v. zbog svoje prezauzetosti poslom ne pruža mi dovoljno pažnje kao mužu.Fetve i savjet Stranica 141 od 154 Mogu li se koristiti mirisi u čijem sastavu ima alkohola? Nema smetnje u korištenju takvih mirisa kada je u pitanju njihova vanjska upotreba. treba znati da korišćenje tih hadisa.” Predanja ovog hadisa šejh Albani ocijenio je slabim. Daifu Suneni Ibn Madždže. s. prije negoli poduzmeš bilo koji korak u tom pravcu.s. Da li mi je u ovakvoj situaciji dužnost oženiti se još jednom ženom? S obzirom da postoji realna opasnost da odeš u grijeh zbog toga što ti žena koju imaš ne pruža dovoljno pažnje smatram da ti je dužnost oženiti se drugom. i činjenicu da im je on naredio da klanjaju onako kako vide njega da klanja. posebno imajući u vidu njihovu revnost u slijeđenju Poslanika. Da‘ifu Suneni Ebi Davud. klanjao godinama u prisustvu svojih ashaba nemoguće je da oni to ne bi registrirali i prakticirali. Moja supruga radi u bolnici. Ja. ne u smislu da se iz tih slabih hadisa uzima određeni propis. 22/519. Međutim. a na okrenutih dlanova (ka zemlji). ”Kitabu-l-vitr”. osim toga. jer se taj alkohol odmah ispari. Babu men refe‘a jedejhi fid-du‘ai ve meseha bihima vedžhehu i Ahmed u Musnedu. ustvari. u tom pogledu imamo hadis koji bilježe Ebu Davud u Sunenu.v. Da li je dozvoljeno u akaidu (vjerovanju) kao dokaz koristiti slab (daif) hadis? Slab hadis. tako da žena mora saburiti s mužem i muž sa ženom. uglavnom.

istinski nevjernik.” (Er-Ra‘d. šejtan zna da je metoda zastrašivanja džehennemskim patnjama vrlo uspješna u osvješćivanju ljudi. Pretpostavljam da ga je i samog hvatao strah kada bi preslušavao hodžine hutbe. nikom neće nepravdu učiniti. 1282. Šta će žene imati u Džennetu? Žene koje uđu u Džennet bit će sa svojim muževima ukoliko su i oni Džennet uvedeni. Da li je meni kao muslimanki dozvoljeno da tu radim? .. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha. žena će u Džennetu biti sa svojim zadnjim mužem sa dunjaluka.s.” Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: ”Ako želiš da budeš moja supruga u Džennetu. Molim Allaha.š. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku. Muškarcima su u Džennetu obećane hurije.š. na ahiretu će biti totalno prevaziđene. Džehennemska vatra i džehennemske patnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i bezbrižnim. milost i ući u Džennet. br. a šta ako stvarno tamo nešto bude? U stvari. dž. dž. edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov. jer za uspostavljanje nekog ibadeta potreban je validan šerijatski dokaz. 55-56) Ukoliko se žena više puta udavala bit će sa svojim zadnjim mužem. jer ona ih ne ostavlja ravnodušnim.) U svakom slučaju. uistinu. tako da kada ih hodža podsjeti na Džehennem oni pokušavaju da ga spriječe da ih na tu istinu više ne podsjeća. nemoj se poslije mene udavati. kad se u njihovim dušama probudi vjera oni je potiskuju i pokrivaju. oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. na dunjaluku imaju samo imena i ništa više.v. ateista ni ne postoji. dž. Amin! Radim u jednom velikom supermarketu u Sarajevu u kom se između ostalog prodaju alkoholna pića i cigarete. onima koji pokrivaju istinu.njih čeka najljepše prebivalište.. a Allah. s.š. s.Fetve i savjet Stranica 142 od 154 ispravno je kazati da nije propisano potiranje lica rukama nakon dove. 3/275-277. da nas sačuva džehennemske vatre i uputi na pravi put. Kur‘an nevjernike naziva kafirima. tj.. jer bez obzira kako se čovjek deklarisao on ne može ostati ravnodušan nakon miliona pitanja koja svakog razumnog čovjeka kopkaju a koja se tiču njegova postojanja i onoga što dolazi nakon smrti. Najbolje bi bilo da njega upitate ako je u životu. Sekretar komunističke partije u našem selu zahtijevao je od našeg rahmetli hodže da ne vazi o Džehennemu? Zašto je on to radio ako u budući svijet nije vjerovao? Teško je pretpostaviti prave razloge za takav njegov postupak. 22-23) Oni će zajedno sa svojim suprugama uživati u Džennetu: ”Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima veseli i radosni. Dakle. jer od onoga što ima na ahiretu.a. Uzvišeni Allah kaže: ”.. Treba znati da će čovjek drugačije razmišljati na ahiretu u odnosu na svoje razmišljanje na dunjaluku. I najveći deklarisani nevjernik često se zapita. sigurno. jer. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavši da je čula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika. da je rekao: ”Žena će biti sa svojim zadnjim mužem. Nadalje.” (Ja Sin.” Ove hadise šejh Albani. najvažnije je zaslužiti Allahovu.v. suprugama da se udaju poslije njega jer će one biti njegove supruge u Džennetu. uprkos određenih primjedbi.a. čak ni najvećeg ateistu. te zbog toga pokušava na razne načine da to zastrašivanje do ljudi ne dođe kako bi ljudi živjeli bezbrižno i ne bi razmišljali o ahiretu i Džehennemu. da ih njome ne uznemirava. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim. tako da možemo vidjeti kako mnogi muslimani nakon dove potiru lice rukama. uvrstio je u vjerodostojne. Treba naglasiti da su se mnogi islamski pravnici oslonili na spomenute hadise i na osnovu njih rekli da je potiranje propisano.s.

vjeruju da je on evlija i da njegova slika donosi berićet. Ovo ti preporučujem jer smatram da je prekidanje rodbinskih veza s roditeljima veće zlo od brijanja brade. Ukoliko pak imaš bilo kakav dodir s alkoholom preporučio bih ti da potražiš posao koji će ti dolikovati kao muslimanki. Molim Allaha. Ona i mnogi drugi Nijemci koji su primili islam tog šejha slijede u svemu. Smatram da je pitanje mahrema isto tako veliki problem. u računovodstvu. dž. tu je situacija znatno drugačija. Zamolila me jedna starija osoba da se raspitam da li je dozvoljeno izvršiti premještanje mezara tj. Jedna sestra Njemica predložila mi je da s njom stanujem.Fetve i savjet Stranica 143 od 154 Ukoliko na radnom mjestu nemaš dodira s alkoholom. Mislim da ti je to obaveza i u toj obavezi se moraš.š. s. da ti pomogne da na najbolji način prevaziđeš taj problem sa svojim roditeljima. Ovdje boravim bez mahrema. zbog. normalno je da ćemo se truditi da ne budemo posrednici u onome što je štetno za ljude. Pa čak i kad te taj hadis. Studiram i radim u Njemačkoj. mezar će biti odnesen. da je alkohol. moralno bi bilo da kao muslimanka budeš što dalje od alkohola.a. možda. Zbog toga ti predlažem da pošalješ svoje podatke Redakciji Novih horizonata kako bi ih objavili u nadi da ćeš upoznati nekog hairli mladića i udati se za njega te tako automatski riješiti probleme s kojima se trenutno suočavaš. To ćeš najlakše moći ostvariti ako i dalje ostaneš s njom. Međutim. Šta mi vi savjetujete? Savjetujem ti da poslušaš roditelje s nijetom da taj sunnet Poslanikov. po šerijatu. da se ne osamljuješ s muškarcima koji ti nisu mahrem itd. npr. onda nema smetnje da nastaviš raditi taj posao. npr. jer bojim se da te ne obuhvati hadis u kom su prokleti svi koji imaju bilo kakvu vezu s alkoholom. Što se tiče duhana. tj. Konkretno. Nadam se da ćeš ti svojim uzvišenim islamskim odnosom prema roditeljima uspjeti dokazati da griješe u tom svom postupku. ponovo primijeniš čim ti to okolnosti dozvole. Ako ovako nastavi. jer mi muslimani smo svjesni koliko zlo alkohol nanosi ljudskom rodu. a pravno pravilo kaže da čovjek kada mora izabrati između dva zla bira ono koje je manje. često ostvarim višak. bude dozvoljeno premještanje mezara. ostataka umrlog koji se u njemu nalaze. Da li oni mogu izvršiti premještaj ostataka iz mezara? Da. Da li mi je dozvoljeno taj višak zadržati za sebe? Nije dozvoljeno da taj višak prisvojiš sebi jer si ga postigao radeći za firmu i u poslu . strpiti.v. majka svih zala. Danas je rijeka tako blizu da je počela potkopavati mezar. ostataka iz mezara. jer ne postoje šerijatski tekstovi prijetećeg sadržaja kao u slučaju alkohola. normalno pod uslovom da tvoj integritet kao muslimanke nije ugrožen.s. suočila sam se s problemom kad je ova sestra objesila o zid sliku šejha Nazima. moralno je da mi kao muslimani ne budemo u bilo kom pogledu posrednici tom zlu. Radim u privatnoj firmi na poslovima nabavke robe. Dakle. kako u hadisu stoji. Da li mi savjetujete da ostanem s njom stanovati? Smatram da svojoj sestri Njemici trebaš pomoći da ispravi određena pogrešna vjerovanja. prema riječima ove osobe. razlog koji ste naveli dovoljan je da. ako znamo da u duhanu čovjek nema nikakve koristi nego samo štetu. Roditelji su me istjerali iz kuće i rekli da se ne vraćam dok ne obrijem bradu. na što sam pristala. nekih specifičnih okolnosti ne bi obuhvatao. Međutim. tokom rata '42-'45 otac ove osobe je ubijen i sahranjen nedaleko od rijeke. u ime Allaha.

Ukoliko bi vlasnik firme dozvolio da ostvareni višak zadržiš tada ne bi bilo smetnje. 5) Iz praktičnih razloga smatram da je korisno da svome prezimenu žena doda i muževo. i namaz obavljaju i zekat daju. rekao je da će onaj ko odgoji troje ženske djece time zaraditi Džennet. Činjenica je da muško i žensko. dž.Fetve i savjet Stranica 144 od 154 za koji te firma plaća. uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći.s. 35. Što se tiče pitanja ko je vredniji. 12. El-Feth. El-Hadid. Prije negoli postavimo pitanje ko je vredniji. s. to će doista. u kojima će vječno boraviti. muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen. savjetovao bih da to izmijeni. To što neki muslimani. Da li sam dužan taj namaz naklanjati? Da. ako ta procedura za nju ne predstavlja veliku poteškoću. Ukoliko je već uzela muževo prezime. dž.š.š. El-Ahzab. 34). ako se abdest iz opravdanih razloga ne može uzeti. muško za jedan stepen ispred ženska. 31-32. a tek četvrti put otac. dužan si tu ikindiju naklanjati jer je uslov da bi namaz bio ispravan. tek ukoliko se posmatraju zajedno sa svojim različitostima. samo. a u nekima prednost je dao žensku. i divne dvorove u vrtovima edenskim. odredbi. 12. tri puta je rekao majka. Muhammed. po Allahovoj. 73. dž. a od nevaljalih odvraćaju. kao što je dužnost poštivati i zakone . A Allah je silan i mudar. Imajući u vidu različitost tih uloga. Klanjao sam ikindiju i tek se sutradan sjetio da sam bio bez abdesta. to zavisi od ispunjavanja date uloge koje svako od njih ima. To je kod Allaha ispravnije. Onoliko koliko svako od njih izvrši tu ulogu toliko i vrijedi i po tome se vrednuje.š. potrebno je postaviti pitanje da li muškarac i žena izvršavaju svoju koju im je njihov Uzvišeni Stvoritelj odredio. Treba naglasiti da je.š. tek kada se te razlike sklope u jedan mozaik u stanju su.a. 28) U nekim vidovima dao je prednost mušku: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. ili tejemmumom. dž.” (En-Nisa. 71-72) (Vidi također: En-Nur.” (El-Ahzab. 228) Dužnost je poštivati taj zakon. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga.” (El-Bekare. Ukoliko nije dozvoljeno šta da radi ako je to već učinila? Ispravno je da žena ne mijenja svoje prezime. kako bi se iz prezimena vidjelo da je udata i bračnom vezom vezana za drugu porodicu. po Allahovom. biti pod abdestom. u mnogim vidovima izjednačio je muško i žensko: ”A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela.. održavati ljudski rod na Zemlji. njihovu kompleksnost i težinu njihovo vrednovanje je različito. 19. generalno.v. Uzvišeni Allah kaže: ”Zovite ih po očevima njihovim. Dakle i muškarac i žena imaju svoje mjesto u životu na Zemlji i svako od njih se vrednuje po učinku u svome domenu. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. na ženu tako gledaju možda je utjecaj kršćanskog učenja koje našu pramajku Havu optužuje da je navela Adema na grijeh te da je on zbog nje protjeran iz Dženneta.. a na upit jednog ashaba ko ima najveće pravo da mu on čini dobročinstvo. eventualno. dž. sačinjavaju kompletno ljudsko biće i da. Da li je ženi dozvoljeno uzeti muževo prezime.š. 5. o ženi govoriti kao o izvoru zla. Nuh. Uzvišeni Allah. i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. po islamskom učenju. To razumijemo iz Allahovih. između ostalog. riječi: ”One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti. najbolje zna. Zašto je žena predstavljena kao izvor zla? Da li je žena stvarno manje vrijedna od muškarca? Pogrešno je. zakonu. Allah je doista silan i mudar. a Allah. prema zakonu. Poslanik.

Ukoliko u tome uspije. vlasnik mehra tj. isplatiti. preporučio bih svakoj muslimanki kojoj muž onemogućava da prakticira islam.s. To me sprečava da donesem odluku da se sa njom oženim. s obzirom da je mehr posljedica bračnog ugovora te čim taj ugovor stupi na snagu stupaju i njegove posljedica. Počinio sam blud sa djevicom prije negoli sam počeo prakticirati islam. Molim Allaha. nakon što izgubi nadu da bi se on mogao promijeniti i popraviti. Međutim. nakon sklapanja braka. Ahmed. a i savjest je neće peći. da vas u vjeri učvrsti i da budućoj supruzi mahramu omili.š. roditelju svoje djece. jer će za svoj trud biti nagrađena kod Allaha.š. čitajući islamsku literaturu nigdje nisam naišla da su to činile žene u vrijeme Poslanika. vaš postupak je ispravan.s. a i ako ne uspije bit će na dobitku. Da li je naš postupak ispravan? Da. ima svoje utemeljenje. Naravno. Lijepo je (mustehab) da žene i kada su same klanjaju u džematu. ili je izišao iz islama. savjetujem vam da se puno Allahu. 6/405) Prema tome. s. tada se smatra da vrijeme nije ni određeno i u . r. ”Kitabus-salati”. Sada želimo da se uzmemo. Šta nam savjetujete? Savjetujem vam. najbolje zna. da učini vaše pokajanje iskrenim. Drugo.š. Tako je radila i majka pravovjernih Ummu Seleme. Mi žene često klanjamo u džematu tako što jedna od nas kao imam predvodi džemat. osim ukoliko za to postoji šerijatski opravdan razlog. dužnost je pridržavati se tog roka. (Vidi: El-Bejheki. Amin! Kada je suprug dužan isplatiti vjenčani dar (mehr)? Ukoliko u bračnom ugovoru nije specificirano vrijeme kad se mehr ima isplatiti u cjelini ili djelimično. zbog grijeha koje čini. tj. (Ebu Davud. a ne ispred safa. Babu imametin-nisa. uloži sve što je u njenoj moći kako bi pomogla mužu. da krene Pravim putem.a. majke pravovjernih. u ugovoru specificira vrijeme isplate. dž.v. s.Fetve i savjet Stranica 145 od 154 u kojima se daje prednost žensku. da je ona predvodila džemat kao imam s tim što je stajala u prvi saf. Ukoliko ne postoji tradicija. da žene same klanjaju u džematu. Ukoliko se. ali ona. dž. 3/131) Isto tako Poslanik. iako je počela klanjati. tada se kao mjerilo uzima tradicija (‘urf) jer tradicija ima snagu uslova (šarta) pošto pravno pravilo glasi ”el-ma‘rufu ‘urfen ke-l-mešruti šartan”.v. preporučujem vam da se odmah vjenčate jer će te tako posljedice vašeg grijeha umanjiti. a Allah. jer je dala od sebe što je bila u stanju. odnosno mušku. prije svega. pak. Es-Sunen el-Kubra. Taj rok mora biti: a) precizan i b) moguć. kako na dunjaluku tako i na ahiretu. pokajete zbog grijeha koji ste počinili i da srčano nastojite ispuniti sve uslove da bi pokajanje bilo validno i primljeno kod Allaha.š. Ukoliko se supruzi čini da će joj muž u Džehennem. prije svega. dž. Sunen. dozvolio je Ummi Vereka da bude imam ženama u svojoj kući. Napominjem da se mi dobro slažemo i da nemamo drugih problema. da se iskreno Allahu. da sebi traži selamet negdje drugdje.š. to će za nju biti dvostruki uspjeh. a u bračnom ugovoru nije ništa specificirano. ženski džemat.a. dž. Prenosi se od Aiše. U slučaju da neki od ta dva uslova nije ispoštovan. Musned. zahvaljujete na uputi koju vam je dao i treće.a. Nadalje. da li joj se preporučuje da ga napusti? Ja bih svakoj supruzi preporučio da. supruga ima pravo da ne zahtijeva trenutnu isplatu mehra. Nepoštivanje nekog od zakona dovodi do poremećaja i loših posljedica po čovjeka. još uvijek nije spremna da se pokrije. 1/139. dž.š. tada se mehr treba odmah. dž. Sve dok je muž u islamu njegova supruga ne bi trebalo da razmišlja o razvodu.

kao što nema smetnje da se sa njim osamljuje. osoba koja postavlja pitanje može ponekad željeti da tim pitanjem i odgovorom postigne određeni cilj i ako se njeno ime ne spomene mogućnost manipulacije postaje manja. ”Kitabus-salati” br. a Allah. dž. Taj status on stiče. O tome govori 23. može biti da je ime izmišljeno ili pak istinito i da se podudari s imenom neke osobe koja se. Mnoga pitanja su anonimna. Zašto ne objavljujete imena osoba koje vam postavljaju pitanja? Imena ne objavljujem iz više razloga. Ono što je zabranjeno u tom pogledu jeste da se dvaput u toku noći klanjaju vitre. Nadalje. najbolje zna. dž. može naći u nezgodnoj situaciji. tako da. Sunen. a čiji zet ne poznaje ili ne prakticira islam. Prema tome. Naime.Fetve i savjet Stranica 146 od 154 skladu s tim se postupa.a. Preporučio bih ti da se. ali u različitim formama. koja je u mlađim godinama. jedino što se time ne slijedi pretežna praksa Poslanikova. Osim toga. nema smetnje da odeš u tu džamiju kako bi dotičnu djevojku vidio i eventualno se sa njom upoznao. bez obzira što ugovoreno vrijeme nije isteklo. Prema tome.š. Sunen. čim sklopi bračni ugovor sa njenom kćerkom. najbolje zna. Kada ne spomenem ime. Onoj punici.v. Ukoliko se sa njom upoznaš. najbolje zna. Nesai. a Allah. To je preporuka Poslanikova. 32) Da li je punici dozvoljeno biti bez mahrame pred svojim zetom i smije li se s njim osamljivati? Zet je mahrem svojoj punici.v. tada više osoba može sebe naći u pitanju i odgovoru tako da će korist biti veća. koji je nastojao da vitr-namaz uvijek bude zadnje što klanja u toku noći. ajet sure En-Nisa. 1661. i da bude u granicama stvarne potrebe.a.š.a. po mišljenju većine uleme. Ebu Davud. to upoznavanje treba da bude u skladu sa šerijatskim propisima. nema smetnje da punica bude bez mahrame pred svojim zetom. 470. Poslanik. Znam da bi bilo interesantnije kada bi se znalo ko i odakle pita. br.v. a Allah. isplata mehra postaje obavezna istog momenta. ali ja se nadam da je neobjavljivanje imena ispravnije i bezbolnije. bude uz znanje njenih roditelja. 1439) Imam nijet da se ženim. Prije svega.” (El-Isra. Ne smije biti osamljivanja. ”Kitabu kijamil-lejli vet-tetavvu‘”.s. Da li muškarci mogu stavljati surmu kao i žene? . Dakle. je rekao: ”Nema dvaju vitara u toku jedne noći. ili pak ne poštuje šerijatske propise. Mogu li otići u džamiju u kojoj ona klanja s namjerom da se sa njom upoznam? Prije stupanja u brak nužno je da se budući supružnici upoznaju. Uzvišeni Allah kaže: ”I nemojte se približavati bludu. počesto ne bih mogao udovoljiti tom kriteriju. br. Ukoliko prije isteka roka muž da razvod ženi ili umre.s. Da li se može klanjati noćni namaz nakon što se klanjaju vitre? Da. Preporučio bih vam da to upoznavanje. s. a ako se desi da nekad nakon vitara htjedne klanjati nafile. s. ni kriva ni dužna. raspitaš o njoj kako bi mogao procijeniti da li vrijedi taj korak činiti.s. dž. puno pitanja koja dolaze ponovljeno je. preporučujem da o svim relevantnim pitanjima u vezi sa vašim budućim životom iskreno i dostojanstveno porazgovarate. prije nego što učiniš taj korak. s. po mogućnosti. nakon vitr-namaza mogu se klanjati nafile. želim da umanjim mogućnost manipulacije s pitanjima i odgovorima na njih. za to nema zabrane.” (Tirmizi. Naravno. ne bih preporučio da se sa njim osamljuje.š. Sunen. Čuo sam da jedna djevojka ima namjeru da se uda. ”Kitabus-salati”. niti bilo čega što bi bio korak ka nemoralu s obzirom da je svaki korak ka nemoralu zabranjen.. bilo bi lijepo da osoba nastoji da vitr-namaz bude zadnje što klanja u toku noći..

s. a ne bacati u smeće s obzirom da se u njima spominje Allahovo. Njih treba spaliti. 2/1156. Molim vas da nam date podrobnija objašnjenja u vezi ovog i sličnih pisama i da nam objasnite kako da se prema svemu tome postavimo? Sva ta pisma su lažna. Njima se žele postići različiti ciljevi.lutriju. Isto tako. je sunnet. Sunen. 373) Preporuka je opća i nisu specificirani muškarci niti žene.Fetve i savjet Stranica 147 od 154 Stavljanje prirodne surme (antimona) ar. ne dotične novine. tada nema smetnje učestvovati u nagradnoj igri. ili nešto čitaju i prisiljavati ih da im uzvraćaju selam. ako prisutni u džamiju sjede i pričaju. Zanima me je li halal sljedeći način nagradnog kviza: učesnici u kvizu takmiče se iz znanja o islamu. 2/336.v. ali ne glasno da svi čuju. uče Kur‘an. 1/8. Ženama koje ne nose nikab grijeh je stavljati surmu kada se pojavljuju na javnim mjestima.. ismid. Vaš imam je u pravu. Da li je dozvoljeno učestvovanje u nagradnim igrama slanjem kupona iz novina s obzirom da se tu ne traži nikakvo znanje nego samo slanje kupona? Ukoliko u nagradnoj igri moraš kupiti novine da bi dobio kupon. U slučaju da treća strana obezbjeđuje nagrade.s. s obzirom da fond nagrada daje . to treba zabraniti. dž. dž. ime. Sadržaj tih pisama je zaista čudan (E-mailom šaljem vam jedno takvo pismo). S druge strane. Ebu Davud. a to je zabranjeno. Poslanik. Kitabut-tibb”. kasetom ili novcem. koja jača vid. Prema tome. jer kupovinom novine učestvuje se u nagradnom fondu. 1/121. ukoliko će oni koji ulaze u džamiju nazivanjem selama naglas ometati one koji klanjaju. a ponekad ima i kur‘anskih ajeta. tri tačna odgovora nagradi knjigom. ”Kitabut-tahare”. tako što na postavljena pitanja pošalju svoje odgovore a komisija ili odbor džemata izvlačenjem npr. nema smetnje da kad neko uđe u džamiju i vidi svoga ahbaba kako sjedi i ništa ne radi da mu priđe i nazove selam onoliko glasno kako može da ga čuje ne ometajući one koji klanjaju ili uče Kur‘an.š.a. u više hadisa preporučio je da se surma stavlja i to neparan broj puta.š. jer je surma vid ukrasa. Sve više Bošnjaka kod nas u Čikagu dobivaju nekakva pisma u kojima se od njih traži da ta pisma proslijede dalje. (Vidi: Ibn Madždže. ukoliko ne postoji nešto drugo zbog čega bi to bilo zabranjeno. a odgovaranje na selam vadžib (dakle obaveza). Da le je on u pravu? Nazivanje selama je sunnet. nema smetnje da im se nazove selam naglas pri ulasku i izlasku iz džamije. Time se ta igra pretvara u kocku . 1157. ”Kitabut-tahare”. u takvoj nagradnoj igri nije dozvoljeno učestvovati ako nagradu obezbjeđuju te novine. ”Kitabul-libas”. Mislim da se prije svega želi ubaciti sumnja i smutnja među muslimane i da se želi njihova pažnja usmjeriti u pogrešnom pravcu. najbolje zna. samo vam još treba pojasniti da se selam pri ulasku i izlasku iz džamije može nazivati. bilo istom ili različitom nagradom. Treba još skrenuti pažnju da surma koja nije prirodna može izuzetno štetiti vidu i takvu surmu zabranjeno je koristiti. s obzirom da se kroz kocku uzima tuđi imetak bespravno. nego da ga čuju samo oni koje tim selamom neće omesti u nekom korisnom poslu. Meni je sumnjivo izvlačenje dobitnika da ne bi bilo kao igre na sreću!? Ima li šerijatska prepreka za organizovanje takvog takmičenja? Nema zapreke za organizaciju takvog takmičenja. U takva pisma grijeh je vjerovati i na njih ne treba obraćati pažnju. a Allah. siri itd. Sunen. Naš imam je zabranio nazivati selam pri ulasku i izlasku iz džamije. naravno.

i dova lijepog sadržaja. Jedan čovjek dobio je na lotu nekoliko miliona.š. Da li to ima utemeljenje u šerijatu? Ne. zamoli da nas sačuva tog zla i takvog iskušenja. . isteče tridesetak litara krvi više u odnosu na goveče koje je ubijeno strujom. da li bi to bilo halal? Naš hodža kaže da on u toj džamiji ne bi htio biti imam. bi. pobrinu da proizvedu proizvode koji će zadovoljavati njihove potrebe. Grijeh vezan za te pare ne prenosi se s njima.. najbolje zna. Ako znamo da krv u sebi nosi sve što je nezdravo u organizmu (zato se meso koje nije zaklano po šerijatu daleko brže kvari). Da li je dozvoljeno zadati djeci u nižim razredima da nacrtaju npr. dž.š. Tačno je da su te pare haram. onda možemo zamisliti kako izgleda meso u kom ostane tolika količina krvi. Neka vas Allah nagradi. smatram da mu to treba omogućiti. Poslanik. Čuo sam da u goveđim salamama koje proizvode Lijanovići ima svinjskog mesa. kada se čuje lijepa vijest. odnose na izradu likova koji imaju hlad. udarcem u glavu itd. kucne u drvo ili pomakne s mjesta. dž. i ja sam čitao o tome u dnevnoj štampi. Npr. uputi zahvala Allahu. a kada se čuje ružna vijest da se Allah. ali one su haram tom čovjeku koji ih je na lotu dobio. dakle na izradu kipova u liku ljudi i životinja. Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da me posavjetujete kako da se ponašam u takvoj situaciji. Ispravno je da se. nego grijeh ostaje kod njega. Jedini način da se on tog grijeha oslobodi jeste da taj novac da u humanitarne svrhe. Dovoljno je kazati da iz goveda zaklanog na šerijatski način. u interesu zadoljovanja kupaca koji prakticiraju islam. s obzirom da se sve odvija po Njegovoj volji. to nema utemeljenja u šerijatu.v. a ne učesnici u takmičenju. neće s parama koje daje prodavcu preći njegov grijeh. nego ostaje kod njega. a moraju se obraditi te nastavne jedinice. jer bi to bilo pridruživanje Allahu. Preporučio bih Lijanovićima i ostalim proizvođačima da se. ni to nije problematično. Smatram da nema smetnje da daš djeci da crtaju.š. džamijski odbor.š. dž.s. kada on u prodavnici s tim parama nešto kupi. a ne zbog toga što je neko kucnuo u drvo ili se pomakao s mjesta. Što se tiče izvlačenja. dž. dakle presjecanjem krvnih žila na vratu. s obzirom da djeca na početku prvog razreda ne znaju pisati. najbolje zna. To je od obostranog interesa. dž. kako da obradim te i njima slične nastavne jedinice. po tumačenjima mnoge uleme. tj. No bez obzira na to mesnati proizvodi Lijanovića i ostalih proizvođača koji ne kolju životinje u skladu sa šerijatskim propisima nisu halal. jer vide budućnost u proizvodnji zdrave hrane. a Allah. Da li je to tačno? Da. jer je bacanje kocke šerijatski validno i koristi se u svim situacijama kada više osoba ravnomjerno polažu pravo na istu stvar. s. Kod nas je običaj da se kad se čuje lijepa vijest. Kad bi on htio dati donaciju i postati vakif. U našem džematu traje akcija prikupljanja priloga za izgradnju džamije. a hrana pripremljena po šerijatskim propisima ima najviše standarde u tom pogledu. dok je goveče pri punoj svijesti. a Allah.Fetve i savjet Stranica 148 od 154 treća strana tj.a. jer se hadisi koji govore o musavvirinima.š. prijatelje. Tim putem krenule su mnoge velike industrije mesa u Evropi kao što je Doux itd. svoju porodicu. Ukoliko hoće da taj novac da za izgradnju džamije. jer su te pare haram. Ona koja bi bila izvučena išla bi s njim. kada hoće krenuti na put bacao kocku između svojih žena. Predajem vjeronauku. Ukoliko bi čovjek vjerovao da kucanje u drvo ili pomicanje s mjesta pomaže u ostvarivanju dobra ili otklanjanju zla to bi mogao biti najveći grijeh – širk.

dž. I one. a zabranjeno je muktediji učiti kada imam uči naglas. dž. oni će. da povraćaju. vidovitošću i salijevanjem strave. a ode na svojim nogama. da li će podne namaz klanjati u džematu? Da. ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. U posljednje vrijeme sam okupiran alternativnom medicinom tj. Ja sam inače diplomirani inžinjer elektrotehnike. Da li je moguće da Allah. pojasnite par stvari koje me muče već duže vremena. Ipak. Da li muktedija treba učiti na namazima na kojima imam uči u sebi? Ispravno je da i muktedija uči kada imam uči usebi ili kada imam napravi stanku u namazima u kojima uči naglas. da izgone džine. a u pauzama liječenja često je u razgovoru koristio psovke. uče sure iz Kur‘ana. Uprkos svemu. dž. Certifikate je dužnost iskoristiti na najbolji način i haram ih je upropastiti jer je to imetak. obrazujem u islamskim znanostima i da spoznam svoga Stvoritelja Allaha. nadari pojedine osobe da bioenergijom liječe druge. također. dž. Zbunilo me da je koristio zbirku dova.š. nagradi za vaš trud! Da bi se odgovorilo na vaše pitanje bilo bi potrebno daleko više prostora od onog koji ova rubrika dozvoljava. shodno vašim mogućnostima. Jednom sam prisustvovao takvom liječenju.š. njegovi pacijenti tvrde da su oduševljeni tretmanom. jer sve to dolazi u sukob sa mojom spoznajom da Kur‘an mogu učiti samo čiste osobe. po mogućnosti. Na osnovu svega viđenog ostajem zbunjen. nisam vidio da uzima abdest. da mnogi padaju u trans tokom liječenja. a Allah. a po islamu zabranjeno je imetak rasipati. parapsihološkim tretmanima. Pogrešno je certifikate prodavati u bescijenje. Vjerovatno vam je poznato da se u skoro svim medijima non-stop vrte oglasi o osobama koje liječe alternativnom medicinom ”sve vrste bolesti”.š. Kada dvojica zakasne na džumu. Dalje. liječenjem bioenergijom. Čini mi se. Ukoliko se očekuje da će ih neki fond usmjeriti ka proizvodnji alkoholnih pića i tome slično u takav fond ne bi bilo dozvoljeno ulagati svoje certifikate. da odgovore na upit ”ko te je poslao” i spomenu osobu koja je sihr napravila itd. iskušenja na koja nailazim sve su veća i veća. dozvoljeno je ulaganje certifikata. Međutim.š. s islamske tačke gledišta. ali u one fondove za koje se očekuje da će svoje investicije usmjeriti u ono što je halal. najbolje zna. pod abdestom. otkrivaju tajne itd. Da li je ispravno otići na hadž novcem ušteđenim od stipendije u nemuslimanskoj zemlji? Ukoliko je ta stipendija dobivena na legalan način ne vidim razlog da tu postoji bilo kakva smetnja. Neka vas Allah. Desi se da pacijent dođe u kolicima. Jedan parapsiholog liječio je moju rodicu.Fetve i savjet Stranica 149 od 154 Da li je dozvoljeno ulaganje certifikata u investicione fondove i da li je dozvoljeno prodavanje certifikata u bescijenje? Da.š. svoju bioenergiju i vidovitost. mogu ukratko kazati da alternativna medicina može biti prihvatljiva. Iako je učio određene dove iz zbirke. dž. podne namaz klanjati u džematu. vidio sam kako rade one osobe koje salijevaju stravu i iz figurica čitaju sudbinu. Dozvolite mi da vam se putem E-maila obratim u želji da mi. a Allah. zatim neke kristale. skidaju sihire i otkrivaju počinioca. Nastojim svakim danom da se uz stručno obrazovanje. najbolje zna da je većina onoga što u .

sihirbaz (koji se predstavlja kao alternativni medicinar) uspjet će je izliječiti jer će ga džin poslušati i napustiti tu osobu. Treba istaći da džinu koji progovori iz osobe ne treba uvijek vjerovati. samo znaju da kada urade nešto (uglavnom se radi o određenim velikim grijesima) dolazi im određena energija. ili će ga on preko drugih džina s kojima surađuje na to prisiliti. Dokazi koje ja poznajem govore da je zabranjeno općenje za vrijeme hajza i odnos u anus (čmar). ne klanjaju itd. 634) Novine kao javno glasilo ne pružaju odgovarajući ambijent da bih mogao o spomenutoj temi detaljno pisati. One. ono što danas nazivamo alternativnom medicinom nije uvijek grijeh.Fetve i savjet Stranica 150 od 154 naše vrijeme nazivamo alternativnom medicinom. nego svojim džinima i šejtanima koji im pomažu. ”Kitabut-tahareti ve suneniha”. ponekad čak i nelogične. sposobnost i one osjećaju da su u stanju da liječe. Molim vas da nešto o tome napišete u ”Novim horizontima”. vidovitošću. ajetima.š. Muharema Štulanovića ”Liječenje Kur‘anom”.” (Sahihu-l-Buhari. ”Kitabu-l-‘ilm” kao mu‘allek. postići i na halal način. Muslimani i muslimanke dužni su propise o tome naučiti kako bi ih se u bračnom životu mogli pridržavati. Tako možemo vidjeti da osobe koje se bave alternativnom medicinom čine određene grijehe. Uzvišeni Allah kaže: ”Pitaju te o mjesečnom pranju. uz Allahovu. bilo direktno ili indirektno. Ukoliko je npr. pošto im suradnja s džinima omogućava tu uspješnost. Mi i u našoj sredini imamo one koji liječe u skladu s Kur‘anom i sunnetom. kao što je liječenje bioenergijom. hvaleći ensarijke. da čine određene velike grijehe među kojima su i oni koji izvode iz vjere. a osoba koja se takvom medicinom bavi nije sihirbaz.a. vodeći računa o adabima i stidu. nelogično je da osoba koja inače ne klanja koristi pri liječenju ajete. a intimni život u braku je vjera. osobe koje se bave alternativnom medicinom ne znaju da im ta snaga i sposobnost dolazi od džina. tada je ta medicina dozvoljena. dž. kao uslov za suradnju. prije liječenja klanja dva rekata i tome slično.. dove. ne upućuje dove Allahu. pomoć. Reci: ”To je neprijatnost. ponekad. Ne treba da nas zavara ako te osobe budu uspješne u liječenju. povezano sa lošim džinima. Sunen. Ako je džin učinio takav grijeh i ušao u čovjeka on je sigurno spreman i da slaže kako bi napravio još veći nered. o tim pitanjima treba govoriti u odgovarajućem okruženju i na pristojan način koji dolikuje muslimanima.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja. Ibn Madždže. Za većinu muslimana pitanja koja se tiču intimnog odnosa u braku su nepoznanica pošto je to pitanje tabu tema u islamu. i ne prilazite im dok se ne . Općenito. jednostavno. br. Osobe koje surađuju sa šejtanom i lošim džinima prepoznat ćemo po tome što krše šerijatske propise: npr. Stid ih nije spriječio da uče i razumiju vjeru. salijevanjem strave itd. Te osobe. jer ukoliko nije u suprotnosti sa islamskim principima. jednom prilikom je rekla: ”Da se Allah smiluje ensarijkama. To znamo po tome što loši džini postavljaju ljudima. treba znati da stid ne smije čovjeka sprečavati da nauči potrebne šerijatske propise. džin napao neku osobu pa je ta osoba postala paralizovana. klanjaju dva rekata prije liječenja itd. te zbog toga o tome treba govoriti. Npr. piju. parapsihološkim tretmanom. Njih ćemo prepoznati lakše ukoliko pročitamo knjigu Vehida Abdusselama Balija ”Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza” i mr.š. ne klanjaju Njemu. Aiša. Treba istaći da. r. Doduše. Zabranjeno im je samo ono što je Zakonodavac zabranio. psuju. U isto vrijeme. a koriste se dovama. Sve što je vjera (din) nije i ne smije biti tabu tema. jer možda laže. Ovdje je potrebno posebno naglasiti da sva izlječenja u kojima su uspješni sihirbazi mogu se. snaga. Isto tako. jer ko nema stida nema ni vjere. dž. mogu da kažem da su muž i žena jedno drugom halal. ustvari. Musliman treba da se stidi onoga što je grijeh.

pružile budućim mladama sve potrebne informacije o bračnom životu. 222) Poslanik.v. niti njegovih ashaba. prekrši zakletvu. ako osoba ne smatra da se tako hutba mora završavati. Koristim priliku da istaknem potrebu da institucije koje rade na edukaciji muslimana. tako da ustrajavanje u tome može uzrokovati da se to pretvori u novotariju.v. tada to nije novotarija. Da li je trgovcu grijeh prodati robu kupcu ako zna da je kupac digao od banke kamatni kredit? Smatram da trgovcu nije grijeh. br.a.. jer puno problema u porodici nastaje upravo zbog nesnalaženja svekrve u svojoj ulozi.) Tako su mufessiri protumačili ”prilaženje” koje se spominje u sljedećem ajetu: “Žene vaše su njive vaše. Sunen. ponekad drugačije.š. Tom prilikom je svome ministru vanjskih poslova rekla kako bi tako nešto trebalo organizirati i u Velikoj Britaniji. II:223) Svi oni se slažu da je odnos dozvoljen samo gdje je ”plodna njiva”. s.” (El-Bekare. bilo svjesno ili nesvjesno. Ne bi bilo loše kad bi se odgovarajući kursevi održavali i za svekrve.” novotarija (bid‘a). zahtijeva kefaret (otkup). pa je ponekad završi tako. ustrajavanje u tome i smatranje da tako uvijek treba hutbu završavati je novotarija.. organizuju redovne kurseve za buduće mlade i mladoženje na kojima bi muslimanke koje poznaju medicinu i šerijatsko pravo. a na sličan način bi potrebne informacije mogle dobiti i buduće mladoženje.s. dž. jer se grijeh ne prenosi s parama. u pravom islamskom okruženju. Da li je poslije namaza dozvoljeno poselamiti se sa džematlijama? Dozvoljeno je poselamiti se poslije namaza. Da li je to tačno?” Da. a ako nisi u stanju ni jedno ni drugo tada si dužan postiti tri dana uzastopno. nemojte imati odnos u anus sa svojim suprugama. dž. s. s. 1914. šta je po šerijatu obavezn da učini? Kršenje pravnosnažne zakletve. najbolje zna.s. Sjećam se kako je britanska kraljica Elizabeta II bila zadivljena kada je vidjela stručne kurseve za buduće mlade i mladoženje u Maleziji. najbolje zna. ili da ih odjene. i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. osoba koja to učini dužna je da nahrani deset siromaha. tu prije svega mislim na institucije Islamske zajednice.Fetve i savjet Stranica 151 od 154 okupaju. ali poselamljivanje svih sa svim poslije svakog namaza nije bila praksa Poslanikova. jer to nije bila praksa Poslanikova. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Kada imam završi hutbu i počne silaziti sa mimbere da li je tada dozvoljeno razgovarati? .” (Kur’an. nego ostaje kod vlasnika tih para.” (Ibn Madždže. zbog zaborava.. Poglavlje o braku. O tom kefaretu govori 89 ajet sure El-Maide. Dakle.a.s. Da li je dozvoljeno klanjati džuma-namaz u džamiji u kojoj se ne klanja pet dnevnih namaza? Ukoliko za to postoji potreba. A kada se okupaju.a. a Allah. Ukoliko neko. Pročitao sam u časopisu ”Hilal” da je završavanje hutbe sa ajetom ”Innellahe je‘muru bi-l‘adli ve-l-ihsani. a Allah. je rekao: “Zaista se Allah ne stidi istine (ovo je rekao tri puta). onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio.š. Međutim..v. nema smetnje da se džuma-namaz klanja i u toj džamiji.

a. br. kupit će ti je. Prema tome.s. ”Kitabut-tibb”. preporučio da se poslije sabaha ne spava. br. najbolje zna. bolje sabah klanjati pred izlazak sunca i ne spavati. jednu s mahramom i jednu bez mahrame. jer je Poslanik. Dakle.” (Tražim zaštitu za tebe Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i otrovnih životinja i insekata i od urokljiva oka. ”Kitabu-l-bujū‘”.” (Tirmizi. da li oni čine blud i ako se dijete rodi da li je vanbračno? Svaki odnos prije sklapanja braka ili pak prije objavljivanja javnosti o stupanju u brak je grijeh i smatra se nemoralom sa svim posljedicama koje nemoral po šerijatskim propisima za sobom povlači. ako ga klanjaju s nastupom zore. Postoji li kumstvo u islamu. Šta treba učiti da bi se dijete zaštitilo od uroka? Treba mu proučiti dovu: ”U'izuke (za žensko u‘izuki) bi kelimatillăhit-tămme min kulli šejtănin ve hămme ve min kulli ‘ajnin lămme. učio svojim sinovima Ismailu i Ishaku. osoba kojoj se nešto svidi kod druge osobe treba joj dovu proučiti kako bi je zaštitila od svoga uroka.” (Tirmizi. Sada ta košulja vrijedi dvadeset maraka. Ako je brak ugovoren i budući muž i žena otpočnu bračni život prije vjenčanja i objelodanjivanja njihovog braka. Dopisujem se sa svojim mladićom i imamo se namjeru uzeti.š.” (Allahu.š. tj. rekao je beskoristan govor (lagv). ne upoznate. br. 2060) Ovu dovu učio je Poslanik. (Vidi: Ebu Davud..s. u granicama šerijatskih propisa.v. ”Kitabu-l-džumu‘a”. ti možeš uzeti i novac.a. te da ne donosite odluku o ženidbi i udaji dok se dobro. Sunen. 512) Iz toga proizilazi da čim imam završi hutbu zabrana razgovora prestaje. Ukoliko želiš. bilo da je nađe jeftinije ili skuplje u odnosu na iznos koji si ti za nju platio. s.. On će tebi vratiti istu košulju. ”Kitabus-sunne”. Da li je bolje sabah-namaz klanjati s nastupom zore ili pred izlazak sunca? O ovom pitanju muslimanska ulema nema jedinstven stav. a Allah. Te običaje naši muslimani su preuzeli od svojih komšija nemuslimana. 1212) Bratu sam posudio košulju koju sam platio 30 maraka i on ju je oštetio. Smatram da je za one koji će poslije sabaha spavati. to su neislamski običaji. Mogu ga obaviti ali uzimajući tejemmum i klanjajući sjedeći. U vrijeme podne namaza sam na poslu. ako postoji potreba. On traži da mu pošaljem svoju fotografiju. kad se dijete obrezuje ili mu se kosa prvi put šiša da onaj ko to radi postaje kum? Kumovanje ne postoji u islamu. On je učio dovu za svoj ummet govoreći: ”Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. 4737) Isto tako. Da li da tako klanjam ili da klanjanje podne namaza ostavim za kasnije? .) (Tirmizi. Prema tome. Smijem li to uraditi? Savjetujem mu da on dođe i tebe vidi. nema smetnje da se nešto kaže dok imam silazi sa mimbere. Sunen. Da li će on meni platiti 30 ili 20 maraka. dž.v. Sunen. To je posebno važno za osobe koje su urokljive.a.s. br. a Allah.Fetve i savjet Stranica 152 od 154 Iz hadisa koji glasi: ”Ko kaže šuti dok imam drži hutbu. svojim unucima Hasanu i Husejnu i govorio da ju je i Ibrahim. Sunen. s. onako kako je šerijatom propisano. daj berićet mome ummetu u ranjenju. dž. najbolje zna. ali ti on ne mora dati više od iznosa za koju može košulju kupiti.

pa tako ih navodi da se stide onoga što nije grijeh. bolje je svaki namaz klanjati u njegovu vremenu. ukoliko je sposoban da gleda najbolji interes svoje kćeri. To bi omogućilo ženama da se malo raskomote dok su u džamiji. Ukoliko ne bude te borbe. jedna grupa džematlija traži da se napravi pregada u mesdžidu tako da žene budu odvojene i da ih muškarci ne mogu vidjeti. bilo krađom ili na neki drugi bespravan način. ukoliko ne bude permanentnog naređivanja dobra a odvraćanja od zla. a gdje nepravda zavlada tu nema sreće ni rahatluka.v. Kako da najbrže naučim klanjati. Obrati se imamu i zatraži od njega da ti pomogne u tom pogledu. djeda itd. ukoliko putuje prevoznim sredsvom i nema potrebne uslove da klanja kad hoće. posebno u ova naša vremena kada ljude i najmanja sitnica može da dekoncentriše i pokvari mu namaz. Stvar je u tome da muslimani na Balkanu poslije klanjanja dva rekata džume-namaza klanjaju podne-namaz pod izgovorom da postoji mogućnost da džuma nije valjana s obzirom da nema halife . zavladat će nepravda. jer je Poslanik. ja bih uvijek preporučio da takav putnik predviđene namaze sastavi. Međutim. Ukoliko ne zna da gleda što je za nju najbolji interes tada će se to pravo prenijeti na brata. Ukoliko nemate mogućosti za takvu pregradu stavite neki paravan. jer je u tome velika olakšica. Zašto džuma na Balkanu ima šesnaest rekata? Džuma-namaz na Balkanu nema šesnaest rekata. Da li se takva pregrada mora praviti u džamiji? Takva ograda se ne mora praviti u džamiji. Što se sastavljanja tiče. Da li otac koji ne prakticira islam može biti velijj (zastupnik pri sklapanju braka) svojoj kćerci koja živi u islamu? Da. Znaj da čovjek treba da se stidi onoga što je grijeh. a ne onoga što je dobro i korisno. uvijek na putovanju četvororekatne namaze skraćivao. Ja bih savjetovao svima da iskoriste sve institucije i dozvoljene načine da se bore kako bi cijena struje i ostalih proizvoda bila realna tako da potrošači ne plaćaju proizvode više negoli vrijede.Fetve i savjet Stranica 153 od 154 Ukoliko nemaš mogućnosti da podne klanjaš u podnevskom vremenu sastavi ga s ikindijom u ikindijskom vremenu. jer to ne ometa čovjeka da ponavlja riječi za mujezinom i da nakon ezana prouči za tu priliku predviđenu dovu. Da li je dozvoljeno krasti struju? Ne. U našem džematu u Njemačkoj pojavio se izvjestan problem. Je li dozvoljeno nazvati selam dok se uči ezan? Nema smetnje da se nazove selam dok uči ezan. Sramota me otići u džamiju među braću muslimane. a i muškracima bi pomoglo da se malo više skoncentrišu na ibadet. a da ne znam ništa o namazu. Da li je putnik dužan sastavljati namaze i hoće li namaze skraćivati? Putnik je dužan predviđene namaze skraćivati. struju nije dozvoljeno krasti! Krađa se smatra velikim grijehom i musliman ne smije biti od onih koji tuđu imovinu bespravno prisvajaju.a. ali bih vam ja preporučio da stavite staklenu pregradu tako da žene vas mogu vidjeti a vi njih ne možete.s. Nadam se da će tvoj problem biti brzo riješen. međutim šejtan čovjeka zavodi na različite načine. Naime. ni za koga. a ne da se stide onoga što je grijeh. s.

najbolje zna. To znamo iz hadisa koji govore o sunenu-l-fitre. Što se tiče primanja dove. Sunen. ako ona nije islamski odjevena tj. br. kijas itd. pišu joj se u sevape. s. Sunen. Ebu Davud.s. Preporučio bih vam da pročitate knjigu dr. ”Kitabu-l-edeb. bez obzira koliko griješi. 2769.” (Buhari. Često raspravljam sa efendijom o pitanjima za koja smatram da nisu u skladu sa islamskim učenjima. (Vidi: Tirmizi.s. dakle neki dokaz iz validnih izvora šerijata. a Allah. rezanje noktiju i potkraćivanje brkova.š. dž.š. ima veću šansu da joj dova bude primljena i zbog toga se dova upućuje nakon učinjenih dobrih djela. Smatram da mudro i lijepim savjetom trebaš djelovati na svoju buduću suprugu. a koja efendija prakticira. te prema tome nema potrebe da se poslije džume klanja podne namaz. dž. skidanje dlaka ispod pazuha. dž. Sve dok je osoba u islamu. On mi uvijek odgovara da to može po našem hanefijskom mezhebu. učinjena dobra djela koja čini radi Allahova. a ako joj usloviš da se islamski odijeva i to je dozvoljeno. osoba koja je pokorna Allahu.v. pod hidžabom? Pokrivanje stidnih mjesta je dužnost (farz) kako za muško tako i za žensko. .š. tako da ti ne mogu dati potpun odgovor. Ono što mogu reći jeste da mezheb nije dokaz u šerijatu. Sahihu-l-Buhari. s. nego je mezheb tumačenje šerijatskih propisa koji u tu svrhu koristi šerijatske dokaze. ”Kitabu-l-hamam” Osoba koja tu dužnost ne izvršava čini grijeh. dž.a. Smatram da uslovljavanje da hatib ima idžazetnamu od halife nema utemeljenja u šerijatu.a. ispravno bi bilo da imam s kojom raspravljaš kao dokaz ponudi ajet. Od kada datira obrezivanje (sunećenje) muške djece? Obrezivanje muške djece prirodni je Allahov. 5889) Da li mi je dozvoljeno da prisilim svoju djevojku – buduću suprugu da nosi hidžab i da li se prima njena dova i učenje Kur‘ana. s.š. br.Fetve i savjet Stranica 154 od 154 koji bi hatibu dao idžazetnamu. Da li je to tačno? Nisi mi rekao o kojim pitanjima je riječ. naredio je da se skriva stidno mjesto osim od osobe s kojom se živi u braku.a. Šefika Kurdića o Ebu Hanifi. ”Kitabul-libas”. hadis. veli: ”Pet stvari je od fitreta: sunećenje (obrezivanje).v.s. važio je za sve poslanike i sve narode i nije specifičan samo za sljedbenike zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda. 2794. a Allah. dž. koji shodno stanju i posljedicama može dostići najveće velike grijehe. Poslanik. U jednom od tih hadisa Muhammed. zakon (sunenu-l-fitre). Student sam biologije u Podgorici. idžma. skidanje dlaka sa stidnih mjesta. Sam Ebu Hanife nije dozvoljavao da onaj ko ne zna dokaze na koje se on oslanjao prenosi njegova tumačenja i mišljenja. zadovoljstva. najbolje zna. Prema tome.š.v.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->