1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————

1.004

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————

1.005

Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.001

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

007 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati.010 Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm. debljina ploče d=15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2.006 Betoniranje armirano betonskih greda. debljina ploče d=20 cm.5-18/28 cm ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30. Beton MB 30.004 Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2. debljina ploče d=15 cm. Ukupna debljina tavanice d=20 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30.009 Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča. ——————————————————————————————————————— ————— 2. sa istovremenom izradom stepenika.008 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. stepenici dimenzija 17. Beton MB 30. Beton MB 30.2. ——————————————————————————————————————— ————— .005 Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati.

Beton MB 30.2. rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature.001 Nabavka.001 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6.000 ARMIRAČKI RADOVI 3.011 Betoniranje armirano betonskih zidova. tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja. . savijanje. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 3. secenje.cišcenje. Kolicine armature uzete su aproksimativno. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 4.000 ZIDARSKI RADOVI 4. montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360).

Beton MB 20. punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2. postavljenom obavezno u sredinu sloja.009 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda. ——————————————————————————————————————— ————— 4.003 Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8.obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.20 m od poda.Debljina zidova d=24 cm. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. ——————————————————————————————————————— ————— 4.008 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. ——————————————————————————————————————— ————— 4. dimenzija serklaža 7/15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Debljina zidova d=19 cm. uzengije fi 6/25. Gornja površina uglačana do crnog sjaja.006 Zidanje . debljina košuljice d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— . Debljina zida d= 12 cm.007 Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9.002 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. ——————————————————————————————————————— ————— 4. ——————————————————————————————————————— ————— 4.005 Zidanje (obziðivanje) zidova. ——————————————————————————————————————— ————— 4.004 Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3. armatura 2 fi 8 mm. a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom.

011 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad . Gornja površina glatko perdašena. Gornja površina glatko perdašena.2 cm ——————————————————————————————————————— ————— 4.podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom.4. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2.010 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove. postavljenom obavezno u sredinu sloja. debljina košuljice d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— debljina košuljice d=6. debljina košuljice d=3.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . postavljenom obavezno u sredinu sloja. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija.

Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima. izrada prema projektu i detaljima. Drvenu graðu zaštiti fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju.003 Letvisanje krova letvama 24/48 mm.000 TESARSKI RADOVI 5.001 Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. Krov sa badžama ——————————————————————————————————————— ————— 5. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake ——————————————————————————————————————— ————— 5.002 Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm.5. za pokrivanje falcovanim crepom. Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu. na razmaku od 33 cm.

vodeci racuna o nagibu krovnih ravni i obezbedenju spojeva. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .001 Nabavka i postavljanje crepa kao tip "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova.000 POKRIVAČKI RADOVI 6. Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca.6.

vruc premaz bitumenom 85/25 .001 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode. ——————————————————————————————————————— ————— 7.vruc premaz bitumenom 85/25.7. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka. folije ( GRALBIT II-1/10 ) . ——————————————————————————————————————— ————— 7.hladan premaz bitulitom "A" . Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite.002 Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova . Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi: . delovi fasade obloženi kamenom ——————————————————————————————————————— . koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima.hladan premaz bitulitom .bitumenska traka sa uloškom od alu.003 Nabavka i postavljanje fasadne obloge. Izvodi se u slojevima od sloja za pad: .000 IZOLATERSKI RADOVI 7. Radove izvoditi prema uputstvu projektanta. Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom. Obrada oko slivnika TRIFLEX-om.004 Izrada termoizolacije fasadnih zidova. ——————————————————————————————————————— ————— 7.tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm.

gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm. Izvodi se plocama stirodura (3031s). Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. rabicirana cem.————— 7.007 Izrada termoizolacije krova. debljina izolacije d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7.STIRODUR 3035 S d=10 cm. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce: a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana b) termoizolacija . košuljica 3 cm e) hidroizolacija f) PE folija Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.Preko izolacije postaviti jednu PVC .010 Izrada termoizolacije poda na tlu.011 Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova.005 Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm. c) bitumenizirana traka TRABIS N d) sloj za pad. debljina izolacije d=7. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. ——————————————————————————————————————— ————— 7. ——————————————————————————————————————— ————— 7. ——————————————————————————————————————— ————— 7.006 Izrada termoizolacije erkera.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite.008 Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova. debljina izolacije d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7.009 Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda.

55 mm.001 Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0.002 Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi od pocinkovanog lima d=0. ——————————————————————————————————————— ————— 8. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. ——————————————————————————————————————— ————— 8. razvijene širine 40 cm (fi 12 cm).003 Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 50 cm. razvijene širine 50 cm.55 mm.000 LIMARSKI RADOVI 8. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 8. .55 mm.foliju.

—————————————————————————————————————— —————— .001 Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A".——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 9.000 KERAMIČARSKI RADOVI 9. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Fuge zaptiti fugen masom. boje i dimenzije prema izboru projektanta.

Visina sokle h=15 cm.002 Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A".5-18/28 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .003 Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". boje i dimenzije prema izboru projektanta. Fuge zaptiti fugen masom. —————————————————————————————————————— —————— 9. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Fuge zaliti cementnim mlekom.005 Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima. —————————————————————————————————————— —————— 9. boje i dimenzije prema izboru projektanta.004 Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica. Priprema podloge je obaveza izvodaca. —————————————————————————————————————— —————— 9. Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom.9. dimenzije stepenika 17.

Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne.000 PARKETARSKI RADOVI 10. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .001 Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm. Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom. Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.10.

a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12. Spojevi ploča se ispunjavaju. koje se pricvršćuju vijcima. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona.000 SPUŠTENI PLAFONI 11. Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm. Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm.001 Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča.5 mm. vešaljke sa federom ili nonius držača. bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača.11. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera).

001 Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .000 MOLERSKO .12.FARBARSKI RADOVI 12.

13. a gletovanje izvršiti fasadnim gletom.000 FASADERSKI RADOVI 13. komplet sa prenosom materijala do 50 m. —————————————————————————————————————— —————— 13. cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem.001 Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .5-3 m1. Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta.001 Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom. Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove.002 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2.000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA 14. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 14.

000 STOLARSKI RADOVI 15. tip J1 . Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani.dimenzije 80/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J2 . finalno obraðeni i upakovani.001 Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom.dimenzije 90/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J3 i J3a . Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca.dimenzije 100/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .15. Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove.

Okov obuhvata šarke.dimenzije 78/140 cm —————————————————————————————————————— —————— . Širina profila je oko 6cm.dimenzije 100/180 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P3 . Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Širina profila je oko 7cm. Način otvaranja.001 Izrada i ugradivanje pvc prozora.000 PVC BRAVARIJA 16. Prozori snabdeveni Pvc roletnama. Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.dimenzije 170/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P5 .16. Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.dimenzije 70/90 cm —————————————————————————————————————— —————— .krovni prozori tip K1.dimenzije 130/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P4 . fiksirani za zid. mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu. tip P1 . sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm.dimenzije 100/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P2 .

Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm.dimenzije 90/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V2 .ugaona pregrada. Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.dimenzije 190/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V6 . Pregrade snabdevene Pvc roletnama.dimenzije 170/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V4 . raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije. Širina profila je oko 6cm.krovni prozori tip K2.. Sekundarna konstrukcija od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).dimenzije 180/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V5 . mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.dimenzije 98/140 cm —————————————————————————————————————— —————— 16. Širina profila je oko 7cm. dimenzije 180+120/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V9 .ugaona pregrada.dimenzije 300/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V8 . Okov obuhvata šarke. fiksirani za zid. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.dimenzije 130/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V3 . dimenzije 120+60/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V10 .dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V7 . Način otvaranja.002 Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima. tip V1 .dimenzije 170/330 cm —————————————————————————————————————— —————— .

Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu.dimenzije 180/270 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z2 .dimenzije 300/220 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z3 . Visina ograde h=110 cm. tip G1 .000 BRAVARSKI RADOVI 17. Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta. dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z1 .001 Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata. Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta.tip V8 .002 Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde. Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm. Vrata predviðena za daljinsko otvaranje.dimenzije 120/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 17. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .dimenzije 230/350 cm —————————————————————————————————————— —————— 17.fiksna pregrada. Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata.