1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————

1.004

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————

1.005

Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.001

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

008 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. debljina ploče d=15 cm. Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2. ——————————————————————————————————————— ————— 2.5-18/28 cm ——————————————————————————————————————— ————— 2.005 Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati.006 Betoniranje armirano betonskih greda. ——————————————————————————————————————— ————— . Beton MB 30.2. stepenici dimenzija 17.010 Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm. sa istovremenom izradom stepenika.004 Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30. Beton MB 30. debljina ploče d=20 cm. Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2.009 Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča. debljina ploče d=15 cm.007 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. ——————————————————————————————————————— ————— 2. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30. Ukupna debljina tavanice d=20 cm.

rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature. savijanje.000 ARMIRAČKI RADOVI 3. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 3.2. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 4. Beton MB 30.cišcenje.001 Nabavka.000 ZIDARSKI RADOVI 4. Kolicine armature uzete su aproksimativno. tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja. .001 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360). secenje.011 Betoniranje armirano betonskih zidova.

——————————————————————————————————————— ————— 4. ——————————————————————————————————————— ————— 4.obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm. a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom. ——————————————————————————————————————— ————— 4. dimenzija serklaža 7/15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Gornja površina uglačana do crnog sjaja.006 Zidanje . postavljenom obavezno u sredinu sloja. punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2.004 Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3. Debljina zida d= 12 cm. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom.003 Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. Debljina zidova d=19 cm. Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda. ——————————————————————————————————————— ————— 4. debljina košuljice d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— .009 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda.Debljina zidova d=24 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. ——————————————————————————————————————— ————— 4. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Beton MB 20. uzengije fi 6/25. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8.008 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove.20 m od poda. armatura 2 fi 8 mm.002 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6.007 Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9.005 Zidanje (obziðivanje) zidova.

debljina košuljice d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— debljina košuljice d=6.podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima. postavljenom obavezno u sredinu sloja. sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija. Gornja površina glatko perdašena.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . postavljenom obavezno u sredinu sloja. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom. debljina košuljice d=3. Gornja površina glatko perdašena. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84.2 cm ——————————————————————————————————————— ————— 4. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84.4.010 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove.011 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad . Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2.

002 Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm. Drvenu graðu zaštiti fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. izrada prema projektu i detaljima. preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake ——————————————————————————————————————— ————— 5. Krov sa badžama ——————————————————————————————————————— ————— 5.003 Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .5. na razmaku od 33 cm. Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju.001 Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu. za pokrivanje falcovanim crepom.000 TESARSKI RADOVI 5.

6.001 Nabavka i postavljanje crepa kao tip "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .000 POKRIVAČKI RADOVI 6. vodeci racuna o nagibu krovnih ravni i obezbedenju spojeva. Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca.

vruc premaz bitumenom 85/25.7. ——————————————————————————————————————— ————— 7.002 Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova . ——————————————————————————————————————— ————— 7. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka. Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi: . Radove izvoditi prema uputstvu projektanta. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm.004 Izrada termoizolacije fasadnih zidova.001 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode.003 Nabavka i postavljanje fasadne obloge. koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima. delovi fasade obloženi kamenom ——————————————————————————————————————— . Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom.hladan premaz bitulitom "A" . Izvodi se u slojevima od sloja za pad: . Obrada oko slivnika TRIFLEX-om. folije ( GRALBIT II-1/10 ) .bitumenska traka sa uloškom od alu.000 IZOLATERSKI RADOVI 7. Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite. ——————————————————————————————————————— ————— 7.tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice.vruc premaz bitumenom 85/25 .hladan premaz bitulitom .

STIRODUR 3035 S d=10 cm.Preko izolacije postaviti jednu PVC . Izvodi se plocama stirodura (3031s). Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju.007 Izrada termoizolacije krova. Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm. rabicirana cem. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. ——————————————————————————————————————— ————— 7.010 Izrada termoizolacije poda na tlu. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. debljina izolacije d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. ——————————————————————————————————————— ————— 7. debljina izolacije d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm.005 Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru. sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda. Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite.008 Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova. gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom.————— 7.009 Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru.006 Izrada termoizolacije erkera. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera.011 Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce: a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana b) termoizolacija . košuljica 3 cm e) hidroizolacija f) PE folija Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. c) bitumenizirana traka TRABIS N d) sloj za pad. debljina izolacije d=7. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.

——————————————————————————————————————— ————— 8. razvijene širine 50 cm.000 LIMARSKI RADOVI 8.003 Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0.55 mm. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 8. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. ——————————————————————————————————————— ————— 8.002 Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi od pocinkovanog lima d=0. razvijene širine 40 cm (fi 12 cm).55 mm.001 Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.foliju. razvijene širine 50 cm. .55 mm.

001 Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A".——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 9. Fuge zaptiti fugen masom.000 KERAMIČARSKI RADOVI 9. —————————————————————————————————————— —————— . boje i dimenzije prema izboru projektanta. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera.

Priprema podloge je obaveza izvodaca. Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.004 Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama. boje i dimenzije prema izboru projektanta.005 Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima. —————————————————————————————————————— —————— 9. boje i dimenzije prema izboru projektanta. Fuge zaliti cementnim mlekom. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera.002 Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A". dimenzije stepenika 17.5-18/28 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom. —————————————————————————————————————— —————— 9.9.003 Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". —————————————————————————————————————— —————— 9. Visina sokle h=15 cm. Fuge zaptiti fugen masom. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica.

001 Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm. Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .10.000 PARKETARSKI RADOVI 10. Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova. Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom.

bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka. Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12.5 mm. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .001 Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča.000 SPUŠTENI PLAFONI 11. vešaljke sa federom ili nonius držača. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera). a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm. Spojevi ploča se ispunjavaju.11. koje se pricvršćuju vijcima. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm.

001 Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .12.000 MOLERSKO .FARBARSKI RADOVI 12.

a gletovanje izvršiti fasadnim gletom.000 FASADERSKI RADOVI 13.001 Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm.002 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2.5-3 m1. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom. Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove. Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta.13. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 14. cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem. —————————————————————————————————————— —————— 13. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA 14.001 Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina. komplet sa prenosom materijala do 50 m.

dimenzije 80/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J2 .15. finalno obraðeni i upakovani. Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani.001 Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom.dimenzije 90/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J3 i J3a .dimenzije 100/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove. tip J1 .000 STOLARSKI RADOVI 15. Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca.

Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.dimenzije 100/180 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P3 . Širina profila je oko 7cm. Prozori snabdeveni Pvc roletnama. tip P1 .000 PVC BRAVARIJA 16.dimenzije 170/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P5 . sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.dimenzije 78/140 cm —————————————————————————————————————— —————— . Način otvaranja. Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). Okov obuhvata šarke. fiksirani za zid.dimenzije 130/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P4 .16. Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.dimenzije 70/90 cm —————————————————————————————————————— —————— .krovni prozori tip K1.dimenzije 100/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P2 . Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Širina profila je oko 6cm.001 Izrada i ugradivanje pvc prozora.

Način otvaranja. Okov obuhvata šarke. fiksirani za zid. mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu. Sekundarna konstrukcija od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom.dimenzije 170/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V4 .002 Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima. Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje). tip V1 .krovni prozori tip K2.dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V7 .dimenzije 300/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V8 .dimenzije 90/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V2 .ugaona pregrada. dimenzije 180+120/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V9 . raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm.dimenzije 170/330 cm —————————————————————————————————————— —————— .dimenzije 98/140 cm —————————————————————————————————————— —————— 16.dimenzije 190/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V6 . sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.. Širina profila je oko 6cm. Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.ugaona pregrada. Pregrade snabdevene Pvc roletnama.dimenzije 130/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V3 . Širina profila je oko 7cm.dimenzije 180/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V5 . dimenzije 120+60/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V10 .

000 BRAVARSKI RADOVI 17.dimenzije 300/220 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z3 .tip V8 . tip G1 . Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta.dimenzije 120/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 17. Vrata predviðena za daljinsko otvaranje.dimenzije 180/270 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z2 . Visina ograde h=110 cm. dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z1 . Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta.fiksna pregrada.002 Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde.001 Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata.dimenzije 230/350 cm —————————————————————————————————————— —————— 17. Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata. Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu. Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful