1.

001

Raščišćavanje terena pre početka građenja sa skidanjem šiblja i korova i iskopom
površinskog sloja humusa.
—————————————————————————————————
———————————

1.002

Mašinski iskop zemlje IV kategorije u širokom iskopu sa utovarom zemlje u
kamione i odvozom na
gradsku deponiju.
—————————————————————————————————
———————————

1.003

Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temelja i
podnih ploča.
—————————————————————————————————
———————————

1.004

Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potpune
zbijenosti i kvašenjem
po zahtevu nadzornog organa.
—————————————————————————————————
———————————

1.005

Odvoz viška iskopane zemlje van gradilišta na gradsku deponiju sa utovarom i
istovarom zemlje
iz vozila i grubim planiranjem zemlje na deponiji.
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————
—————————————————————————————————
———————————

2.000 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.001

Betoniranje tampon sloja nearmiranog betona MB 10 ispod armirano betonskih temelja.
———————————————————————————————————————
—————

2.002

Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

2.003

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 30.
———————————————————————————————————————
—————

005 Betoniranje armirano betonskih stubova pravougaonog preseka u glatkoj oplati. ——————————————————————————————————————— ————— 2. ——————————————————————————————————————— ————— 2. sa istovremenom izradom stepenika. debljina ploče d=15 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 2.007 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati.004 Betoniranje armirano betonske temeljne ploce betonom MB 30.008 Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča u glatkoj oplati. debljina ploče d=20 cm. Beton MB 30.006 Betoniranje armirano betonskih greda. Ukupna debljina tavanice d=20 cm. Beton MB 30. stepenici dimenzija 17. ——————————————————————————————————————— ————— . debljina ploče d=15 cm.2.010 Izrada lako montažne tavanice od montažnih rebara i glinenih punioca visine 16 cm sa betoniranjem ploce debljine 4 cm.009 Betoniranje armirano betonskih kosih stepenišnih ploča. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30. ——————————————————————————————————————— ————— 2. Beton MB 30. Beton MB 30.5-18/28 cm ——————————————————————————————————————— ————— 2.

secenje. savijanje.001 Nabavka. montaža i ugradivanje glatke (GA 240/360).2. Kolicine armature uzete su aproksimativno. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 4.000 ZIDARSKI RADOVI 4.cišcenje. tacne kolicine dobice se posle završenih statickih detalja. Beton MB 30.011 Betoniranje armirano betonskih zidova. rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature.000 ARMIRAČKI RADOVI 3. .001 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 3.

——————————————————————————————————————— ————— 4. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom. Beton MB 20. postavljenom obavezno u sredinu sloja. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Debljina zidova d=19 cm.005 Zidanje (obziðivanje) zidova. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zidanje prvog reda blokova izvesti u produžnom malteru razmere 1:2:8. ——————————————————————————————————————— ————— 4.006 Zidanje .007 Malterisanje zidova od opeke u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9.008 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9. ——————————————————————————————————————— ————— 4. Zid se dilatira u spoju sa bočnom nosećom konstrukcijom d=1 cm. Prilikom zidanja zidovi od gas betonskih blokova se na svakom trećem redu ankerišu za noseću konstrukciju a za tavanicu na svakom drugom bloku poslednjeg zidanog reda. Debljina zida d= 12 cm. punom opekom debljine d=7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa istovremenom izradom horizontalnog armirano betonska serklaža na visini 2. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. Delove od betona prethodno isprskati cementnim mlekom.003 Zidanje zidova gas betonskim (YTONG) blokovima d=10 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. uzengije fi 6/25.20 m od poda.004 Zidanje ventilacionih "Šunt" kanala zidanih u cementnom malteru razmere 1:3. dimenzija serklaža 7/15 cm.002 Zidanje zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. dalje zidanje se izvodi u tankoslojnom malteru odnosno lepku predviðenom za gas betonske blokove. ——————————————————————————————————————— ————— 4. armatura 2 fi 8 mm. a sa plafonskom nosećom konstrukcijom d=2 cm i spojevi se naknadno zapunjavaju poliuretanskom masom.obzidivanje dimnjackih i ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom fasadnom giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.009 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao završnog poda.Debljina zidova d=24 cm. ——————————————————————————————————————— ————— 4. debljina košuljice d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— . Gornja površina uglačana do crnog sjaja.

Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. Gornja površina glatko perdašena.4. postavljenom obavezno u sredinu sloja. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2. debljina košuljice d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— debljina košuljice d=6. Širina spojnice 1 cm ispunjena stiroporom.010 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao podloge za podove.podloge za postavljanje hidroizolacije u mokrim čvorovima. debljina košuljice d=3. sa dužinom strane max 5 m1 i po obodu prostorija.2 cm ——————————————————————————————————————— ————— 4.011 Izrada cementne košuljice razmere 1:3 kao sloja za pad . Gornja površina glatko perdašena. Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q-84. postavljenom obavezno u sredinu sloja.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .

za pokrivanje falcovanim crepom.001 Izrada krovne konstrukcije od camove grade po Jugoslovenskom standardu. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— .000 TESARSKI RADOVI 5. na razmaku od 33 cm.003 Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Krov sa badžama ——————————————————————————————————————— ————— 5. preko daske postaviti jedan sloj Kondor bitumenske trake ——————————————————————————————————————— ————— 5. Dimenzije elemenata krova prema statickom proracunu. Drvenu graðu zaštiti fungicidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja. Dasku postaviti na dodir i pričvrstititi za drvenu konstrukciju. Način pričvršćivanja i izrade u svemu prema detaljima.002 Izrada dašcane oplate na krovovima od jelove daske debljine d=24 mm.5. izrada prema projektu i detaljima.

000 POKRIVAČKI RADOVI 6. Crep postaviti u svemu prema uputstvu proizvodaca.6.001 Nabavka i postavljanje crepa kao tip "Bramac" preko podašcanog i letvisanog krova. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— . vodeci racuna o nagibu krovnih ravni i obezbedenju spojeva.

Obrada oko slivnika TRIFLEX-om.000 IZOLATERSKI RADOVI 7. delovi fasade obloženi kamenom ——————————————————————————————————————— .7.002 Izrada horizontalne hidroizolacije mokrih cvorova .vruc premaz bitumenom 85/25 .hladan premaz bitulitom . Izvodi se u slojevima od sloja za pad: .001 Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode. Izvodi se u slojevima od tampon sloja betona kako sledi: . Izrada u svemu prema elaboratu termičke zaštite. Površina mineralne vune se zaštićuje graðevinskim lepkom u koji se utiskuje staklena mrežica po celoj površini i nanosi se završni sloj graðevinskog lepka. ——————————————————————————————————————— ————— 7.tri premaza poliazbitolom sa dve mrežice.bitumenska traka sa uloškom od alu. Izvodi se pločama mineralne vune TP 120 debljine d=5 cm kaširane sa aluminijumskom folijom. folije ( GRALBIT II-1/10 ) . Radove izvoditi prema uputstvu projektanta.004 Izrada termoizolacije fasadnih zidova. ——————————————————————————————————————— ————— 7.003 Nabavka i postavljanje fasadne obloge. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Kao toplotni izolator služi mineralna vuna d=5 cm. koji se lepi na spoljašnje površine fasadnog zida graðevinskim lepkom i dodatno ankeruje specijalnim tiplovima.hladan premaz bitulitom "A" .vruc premaz bitumenom 85/25.

sa podizanjem zvucne izolacije uz zidove za visinu poda. Izvodi se plocama mineralne vune debljine d=3 cm. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za ploču i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. ——————————————————————————————————————— ————— 7.006 Izrada termoizolacije erkera. debljina izolacije d=7.Preko izolacije postaviti jednu PVC .009 Izrada termoizolacije plafona prema negrejanom prostoru. ——————————————————————————————————————— ————— 7.005 Izrada termoizolacije unutrašnjih zidova prema negrejanom prostoru. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. ——————————————————————————————————————— ————— 7. Preko termoizolacionih ploca postaviti usuvo PVC foliju.STIRODUR 3035 S d=10 cm.011 Izrada zvucne izolacije (plivajuaih) podova. Izvodi se plocama stirodura (3031s). debljina izolacije d=10 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. debljina izolacije d=5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. c) bitumenizirana traka TRABIS N d) sloj za pad. gornji sloj mineralne vune kaširan staklenim voalom. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za zidove i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima.————— 7.008 Izrada hidro i termo izolacije ravnog krova. Preko termoizolacije se postavlja rabic mreža preko koje se izvodi sloj maltera. Izvodi se u sastavu od armirano betonske ploce: a) sloj za izjednacavanje pritiska i parna brana b) termoizolacija . Izrada u svemu prema detaljima i elaboratu termičke zaštite.007 Izrada termoizolacije krova.010 Izrada termoizolacije poda na tlu. Termoizolacija se izvodi dvoslojnim pločama tarolita koje se lepe za tavanicu i dodatno pričvršćuju šrafovima i tiplovima. Izvodi se mineralnom vunom (50 kg/m3) debljine d=8+4 cm.5 cm ——————————————————————————————————————— ————— 7. rabicirana cem. košuljica 3 cm e) hidroizolacija f) PE folija Završna obrada ravnog krova je posebno obračunata.

002 Izrada i montaža odvodnih okruglih olucnih cevi od pocinkovanog lima d=0.55 mm. ——————————————————————————————————————— ————— 8. ——————————————————————————————————————— ————— 8. razvijene širine 50 cm. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta.foliju. .000 LIMARSKI RADOVI 8.001 Izrada i montaža ležecih cetvrtastih oluka pocinkovanim limom d=0. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 50 cm. ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 8.55 mm.55 mm. Finalna obrada i zaštita lima osnovnim premazom i boje nje dvokomponentnom bojom u tonu po izboru projektanta. razvijene širine 40 cm (fi 12 cm).003 Opšivanje uvala (vandiksna) pored zidova i dimnjaka pocinkovanim limom d=0.

Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera.001 Poplocavanje podova podnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". boje i dimenzije prema izboru projektanta. Fuge zaptiti fugen masom.——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— ——————————————————————————————————————— ————— 9.000 KERAMIČARSKI RADOVI 9. —————————————————————————————————————— —————— .

dimenzije stepenika 17. Fuge zaptiti fugen masom.004 Izrada sokle glaziranim podnim keramičkim pločicama. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera Fuge zaliti cementnim mlekom. —————————————————————————————————————— —————— 9.005 Oblaganje cela i gazišta glaziranim keramickim plocicama "A" klase boje i dimenzije prema izboru projektanta sa fazonskim elementima. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera. Plocice se polažu fuga na fugu u sloju cementnog maltera ili lepe za podlogu lepkom po preporuci proizvodaca plocica.5-18/28 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .002 Poplocavanje podova podnim protivkliznim glaziranim ke ramickim plocicama klase "A". boje i dimenzije prema izboru projektanta. Fuge zaliti cementnim mlekom. boje i dimenzije prema izboru projektanta.003 Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramickim plocicama klase "A". —————————————————————————————————————— —————— 9. Priprema podloge je obaveza izvodaca. Pločice se lepe za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova. Visina sokle h=15 cm.9. —————————————————————————————————————— —————— 9.

—————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . Parket se lepi za podlogu lepkom predvidenim za ovu vrstu radova.000 PARKETARSKI RADOVI 10.001 Nabavka i polaganje hrastovog parketa I klase debljine d=22 mm.10. Finalna obrada parketa hoblovanje i lakiranje tri puta parket lakom. Pored zidova postaviti profilisane hrastove lajsne.

Preko spuštenog plafona se postavlja sloj mineralne vune d=2 cm. Razmak CD profila na koje se kače ploče je 50 cm. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držaca (distancera).5 mm.11. vešaljke sa federom ili nonius držača.000 SPUŠTENI PLAFONI 11. koje se pricvršćuju vijcima.001 Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih ploča. a razmak izmeðu nosećih CD profila je 100 cm. Izrada u svemu prema detaljima i uputstvu proizvodača plafona. Spojevi ploča se ispunjavaju. Izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i gipskartonskim pločama debljine 12. bandažiraju trakom i gletuju pomoću ispunjivača. Na U-profile lepi se zvučno izolaciona traka. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .

FARBARSKI RADOVI 12. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .12.000 MOLERSKO .001 Bojenje zidova i plafona disperzionom bojom u jednom tonu po izboru projektanta.

—————————————————————————————————————— —————— 13. Pre gletovanja i završnog bojenja fasadu premazati podlogom.5-3 m1. cišcenjem elemenata skele i uze mljenjem.000 FASADERSKI RADOVI 13. komplet sa prenosom materijala do 50 m. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 14. Fasadna boja se nanosi u dva sloja u tonu po izboru projektanta.002 Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m1 sa razmakom stubova 2. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .001 Oblaganje zida lomljenim kamenom boje i vrste po izboru investitora debljine do 5 cm.13. a gletovanje izvršiti fasadnim gletom. Ploce se polažu u sloju cementnog maltera sa ankerovanjem celicnim ankerima za fasadne zidove.001 Bojenje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu po izboru sa gletovanjem površina.000 OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA 14.

dimenzije 80/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J2 . Dovratnici i plotovi se isporučuju ofarbani. Okov od eloksiranog aluminijuma sa tri anuba šarke fi 16 mm ukopavajucom bravom sa dva kljuca.dimenzije 100/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— . finalno obraðeni i upakovani. tip J1 .dimenzije 90/220 cm —————————————————————————————————————— —————— tip J3 i J3a .001 Nabavka i ugradivanje jednokrilnih i dvokrilnih duplošperovanih vrata u čamovom bojenom dovratniku sa PVC dih tungom u falcu dovratnika i gumenim odbojnikom.15.000 STOLARSKI RADOVI 15. Ugradivanje vrata preko slepih štokova postavljenih u zidove.

Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm.krovni prozori tip K1.000 PVC BRAVARIJA 16. Širina profila je oko 6cm. Sekundarna konstrukcija prozora od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Okov obuhvata šarke. Prozori snabdeveni Pvc roletnama.dimenzije 100/180 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P3 . fiksirani za zid. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije.001 Izrada i ugradivanje pvc prozora.dimenzije 78/140 cm —————————————————————————————————————— —————— . tip P1 . Prozori se otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).dimenzije 100/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P2 . mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu.dimenzije 130/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P4 . Primarna konstrukcija prozora vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.16. Način otvaranja. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade.dimenzije 70/90 cm —————————————————————————————————————— —————— .dimenzije 170/160 cm —————————————————————————————————————— —————— tip P5 . Širina profila je oko 7cm.

tip V1 .krovni prozori tip K2. sa svim potrebnim čeličnim ojačanjima i vezama sa osnovnom konstrukcijom zgrade. dimenzije 180+120/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V9 .dimenzije 170/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V4 . Vratase otvaraju oko donje horizontalne ose i verikalne ose (održavanje).dimenzije 300/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V8 . dimenzije 120+60/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V10 .dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V7 .dimenzije 190/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V6 . Način otvaranja. fiksirani za zid.dimenzije 90/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V2 . Širina profila je oko 7cm.dimenzije 180/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V5 . mehanizam za otvaranje (makaze) i bravicu. Širina profila je oko 6cm.ugaona pregrada. Sekundarna konstrukcija od vucenih PVC profila sa celicnim ojacanjem i prekinutim termickim mostom. Okov obuhvata šarke.dimenzije 130/250 cm —————————————————————————————————————— —————— tip V3 .dimenzije 98/140 cm —————————————————————————————————————— —————— 16.. raspored elemenata u svemu prema šemama bravarije. Primarna konstrukcija vuceni PVC profili sa čeličnim ojačanjem i prekinutim termičkim mostom.dimenzije 170/330 cm —————————————————————————————————————— —————— .ugaona pregrada. Zastakljenje termoizolacionim staklom 4+14+4 mm. Pregrade snabdevene Pvc roletnama.002 Izrada i ugradivanje pvc pregrada sa vratima.

Visina ograde h=110 cm.dimenzije 230/350 cm —————————————————————————————————————— —————— 17.dimenzije 180/270 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z2 . Nosaci ograde od celicnih kutijastih profila ankerovanih u betonsku plocu.fiksna pregrada. Sve vidne metalne delove zaštititi osnovnim premazom i bojiti sintetskom lak bojom u tonu po izboru projektanta. Horizontalna podela od tri drvene talpe obostra no postavljene bojene transparentnim premazom u tonu po izboru projektanta. Rukohvat od drvenog masiva prečnika 6 cm.001 Nababka i ugraðivanje segmentnih garažnih vrata. Vrata predviðena za daljinsko otvaranje. Ugraðivanje u svemu prema preporuci proizvoðača vrata. —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— .tip V8 . tip G1 . dimenzije 240/250 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z1 .dimenzije 120/220 cm —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— —————————————————————————————————————— —————— 17.dimenzije 300/220 cm —————————————————————————————————————— —————— unutrašnje pregrade tip Z3 .002 Izrada i ugraðivanje stepenišne ograde.000 BRAVARSKI RADOVI 17.