P. 1
ISTORIJA-Slikarstvo i Vajarstvo

ISTORIJA-Slikarstvo i Vajarstvo

|Views: 2,810|Likes:
Published by AlexSamo

More info:

Published by: AlexSamo on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

ISTORIJA UMETNOSTI I KULTURE

SLIKARSTVO I VAJARSTVO

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Sadržaj

Sadržaj:
Praistorija

NASTANAK UMETNOSTI (magija i ritual, umetnost praistorijskog čoveka)................3
Stari vek

EGIPATSKA UMETNOST....................................................................................................4 STARI BLISKI ISTOK – UMETNOST MESOPOTAMIJE..............................................6 EGEJSKA UMETNOST.........................................................................................................8 GRČKA UMETNOST.............................................................................................................9 ETRURSKA UMETNOST....................................................................................................13 RIMSKA UMETNOST..........................................................................................................14 RANOHRIŠĆANSKA UMETNOST....................................................................................16 VIZANTIJSKA UMETNOST...............................................................................................17
Srednji vek

PREROMANIKA...................................................................................................................19 ROMANIKA...........................................................................................................................21 GOTIKA..................................................................................................................................23 RENESANSA..........................................................................................................................28 RANA RENESANSA NA SEVERU – POZNA GOTIKA..................................................28 RANA RENESANSA U ITALIJI..........................................................................................30 VISOKA RENESANSA U ITALIJI......................................................................................33 MANIRIZAM I DRUGI PRAVCI........................................................................................36 RENESANSA NA SEVERU..................................................................................................39 BAROK....................................................................................................................................41 BAROK U ITALIJI................................................................................................................41 BAROK U NEMAČKOJ.......................................................................................................42 BAROK U FLANDRIJI.........................................................................................................43 BAROK U HOLANDIJI........................................................................................................44 BAROK U ŠPANIJI...............................................................................................................45 BAROK U FRANCUSKOJ – KLASIKA XVII VEKA......................................................46 ROKOKO................................................................................................................................49
Novi vek

MODERNI SVET...................................................................................................................52 NEOKLASICIZAM...............................................................................................................52 ROMANTIZAM.....................................................................................................................55 REALIZAM............................................................................................................................59 IMPRESIONIZAM................................................................................................................61 POSTIMPRESIONIZAM......................................................................................................65

2

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Praistorija

NASTANAK UMETNOSTI
(MAGIJA I RITUAL, UMETNOST PRAISTORIJSKOG ČOVEKA) PRAISTORIJA LJUDSKOG DRUŠTVA: 1. EOLIT (pojava kamenog doba, 1 000 000 – 500 000 godine p.n.e.) 2. PALEOLIT (starije kameno doba, 500 000 – 20 000 godine p.n.e.) 3. MEZOLIT (srednje – prelazno kameno doba, 20 000 – 12 000 godine p.n.e.) 4. NEOLIT (novo – mlađe kameno doba, 12 000 – 3 000 godine p.n.e.) 5. BRONZANO DOBA (3 000 – 1 000 godine p.n.e.) 6. GVOZDENO DOBA (1 000 godine p.n.e. – 1 000 godine) EOLIT Većina umetničke proizvodnje u ovom periodu je izgubljena zbog nepostojane podloge na kojoj je nastala (kora drveta, drvo, koža), tako da se umetnost u paleolitu javlja kao već zrela. PALEOLIT MEZOLIT Najznačajnija dela paleolitskog čoveka su slike životinja urezane ili naslikane u dubini pećina. Najčešći motivi su bizon, jelen, konj, goveda itd. Najčešći par su bizon – konj (Evropa) i slon – žirafa (Afrika). Ove slike su bile sastavni deo magijskog obreda koji je trebao da obezbedi uspešan lov. Osim ovih crteža ljudi mlađeg paleolita su radili male crteže i rezbarije u kosti, rogu, kamenu, kao i ženske figurice, simbole plodnosti – «Venere» i slike ljudi - ritualne igre i slike lova. Slike u pećinama:

-

Altamira (u Španiji) – Ranjeni bizon, 15 000 – 10 000 godine p.n.e. Lascaux (u Francuskoj) – pećinske slike životinja, 15 000 – 10 000 godine p.n.e. La Madelaine (u Francuskoj) – Naga žena, 15 000 – 10 000 godine p.n.e. Addauri (Monte Pellegrino – Palermo) – Ritualna igra, 15 000 – 10 000 godine p.n.e.

NEOLIT Mlađe kameno doba počinje neolitskom revolucijom na Bliskom istoku (bilo je to doba poslednjeg ledenog perioda u Evropi, tako da se nije mogla ni javiti. Klima severno od Alpa je bila kao sad u Sibiru i na Aljasci). Ona je trajala više hiljada godina i počela je oko 8.000 godine p.n.e. kad su ljudi po prvi put sa uspehom pripitomili životinje i proizveli zrnastu hranu. To je bio put prelaska od lova ka zemljoradnji. Nomadski život se zamenjuje sedelačkim. Novim načinom života u trajnim seoskim zajednicama došlo je i do novih pronalazaka: grnčarija, tkanje i predenje. Osnovne metode građevinskih konstrukcija su od drveta opeke i kamena. Iz ovog perioda poznati su ostaci veoma impresivnih skulptura ljudskih glava strogih individualnih obeležja – «Jerihonske glave», oko 7000 godine p.n.e., (lobanja obložena obojenim gipsom sa očima od školjki). Ljudi Neolita su verovali u duhove predaka i verovalo se da se oni nalaze u glavi čoveka, koja je mogla da nadživi telo i zadrži moć nad sudbinom svojih pokoljenja. Zato su oni te duhove trebali umiriti. Sačuvane glave bile su «klopke za duhove». Pored verovanja u duhove predaka postojalo je i verovanje u animizam – u svakoj stvari postoji duh. U svakodnevnom dodiru sa svetom duhova primitivan čovek se nije zadovoljio što će samo vršiti obrede, već je osećao potrebu da svoj odnos izrazi igrama i sličnim dramskim ceremonijama, stavljajući maske, a ta opčinjenost traje i do današnjih dana.

Svojstva: smiren stav i kod sedeće i kod stijeće figure. Vajalo se pomoću projekcija pa su figure «sapete» i predstavljene su čeono. ali nikad nije statična. Međutim u dolinama velikih reka. Koriste 4 Jandrić Jovan .Istorija umetnosti Stari vek EGIPATSKA UMETNOST Sa razvitkom zemljoradnje i stočarstva. Naglašena je osa simetrije.) XVIII – XX dinastija Egipćani su verovali u kult mrtvih. te figure nikad nisu slobodne.reljefi PORTRETNA SKULPTURA Radi se za slučaj da mumija propadne. ilustruju život umrlog. Pronalaskom pisma počinje istorija. STARO CARSTVO (3000 – 2105 godine p. Muška tela su tamnija od ženskih. ujedinjuje se Gornji i Donji Egipat i nastaje Staro Carstvo. Robovlasničko društvo sa faraonom na čelu (sin boga Ra.e. (plitak je). izbrisana je granica između života i smrti. Oblici se vide pod pravim uglom. Ne poznaju perspektivu. RELJEF I SLIKARSTVO Imaju iste pobude kao i skulptura – motivi vezani za život. međutim egipatska umetnost se koleba između konzervatizma i novatorstva. Poznavali su samo upravan način predstavljanja. domaćinstvo za njihov Ka. to ih je povezivalo sa neolitskom prošlošću. bez nijansi. glavnu karakteristiku egipatske civilizacije i određivao razvoj egipatske umetnosti).). često je bojen istim bojama kao u slikarstvu. njegov Ka mogao da uživa u njoj i gledao je da za svoj Ka obezbedi mumificirano telo ili statuu. Egipćanin je opremao svoju grobnicu kao neku vrstu replike u senci svoje svakodnevne okoline. Postoji princip superponiranja za dubinu prostora. Rešenje je međuplemenski rat ili ujedinjavanje u veća i naprednija društva – nastaju prva utvrđenja. tj pripitomljavanjem biljaka i životinja čovek odnosi pobedu nad prirodom. Bojenje je kontinuirano i uniformno. ona ne pokazuje kretanje.biste . da bi njegov duh. U egipatskoj umetnosti važi zakon frontaliteta. prve civilizacije. «neolitska revolucija» je doživela veliki uspeh i dozvolila je lokalnom stanovništvu da se umnoži više nego što je dozvoljavala postojeća količina hrane. Glava je prikazana u profilu. One su bile građene da večno traju i naše poznavanje egipatske civilizacije počiva samo na grobnicama i njihovom sadržaju.n. frontalnost i ukočenost u umetnosti.n.upušten reljef (urezan) Reljef je blizak gravuri. U slikarstvu nema treće dimenzije. ortogonalno predstavljanje i uglovi se menjaju za 90 ili 180 stepeni.e.niski bareljef (blago ispupčeni oblici) .slike . predstavljao božanstvo.). kraj carstva zbacivanjem VI dinastije SREDNJE CARSTVO (2050 – 1778 godine p. nema svetlosti i senke.n. Osim arhitektonskih ostvarenja egipatsku umetnost čine: . Uzdržanost. uniformnost. Zadnja strana skulpture je vezana za zid – pozađe. Postoje dve vrste: . Pod Narmerom (Menes). noge su u profilu. Bila je razvijena zemljoradnja.portretne statue . Posrednim putem su dočaravali dubinu prostora. Religija diktira monumentalnost. monumentalnost. Reljef je plitak i bliži slikarstvu nego vajarstvu. stopala su razmaknuta i oba viđena sa strane palca. Egipat nastaje u dolini reke Nil. piramide).1085 godine p. ali mračni strah od duhova mrtvih nije postojao. Ponekad izbačena noga. ukočenost – reprezentativnost. već povećava statičnost. koji je bio vladar Gornjeg Egipta. Sagledava se i put umrlog ka «onom svetu». XI – XII dinastija NOVO CARSTVO (1500 – 1166 ili 1570 .e. oko je frontalno. Egipćani su sebi gradili grobnice (mastabe.

n. bez perspektive. perspektiva je prikladna. obojen krečnjak Kefren.e. drvo Ti posmatra lov na nilske konje. kubične.e. Umetnost teži ka eleganciji.. teži da «otkravi» ukočenost Akhenatonove kćeri.e Akhenaton (Amenhotep IV). čistoti linija i boja. realistične. kvarcit 3.n.. simetrične su. bez osmeha.e.e..e. jednostavna. SREDNJE CARSTVO Javlja se težnja za novim detaljima i pozama. Figure su gracioznije. 2650 godine p. naglašen je realizam 3. 1365 godine p. figure duže sa dužim vratovima. svola. NOVO CARSTVO Izuzetan luksuz. izveštačeno. vertikalna osa simetrije.n. SAITSKO DOBA Naturalističke pojedinosti. 1365 godine p. nisu više zdepaste. dostojanstvene. Figure su zdepaste. 2610 godine p.e.n. Pisar.e. SKULPTURA 1. škriljac Portret Hesy – Raa.e.. Dela: Paleta kralja Narmera.n. a glava je perikom vezana za trup.n. prelepa linija profila) Statua Ramzesa III (konvencionalna i stilizovana) 4. kolorit je raznovrstan.n. opterećenje plastike. rađeni po utvrđenim pravilima. Uzimaju se otisci za posmrtne maske. Reljefi su puni života.n. krečnjak (izuzetno prefinjena figura...n. 2500 godine p. krhkije. 1365 godine p. vitka. Dela: Sestrozis III. bojeni reljef u krečnjaku 2.e. Dolazi do naturalizovanja figura. 2. SLIKARSTVO 1. portretna bista.e. 1850 godine p. muška i ženska figura su ravnopravne. 2400 godine p. Dela: Brat preminuloga. Dela: - Kraljica Nefretiti.Istorija umetnosti Stari vek izokefalij – glave ličnosti istog ranga su u istoj veličini (hijerarhijsko dimenzionisanje). manje važne ličnosti pravljene od trošnih materijala.n. prefinjenošću detalja i inventivnošću dela. 1375 godine p.n. 3100 godine p. NOVO CARSTVO Doba egipatskog akademizma. Javljau se elegantnije proporcije. način češljanja. Skulptura predstavlja nastavak umetnosti Starog carstva. SREDNJE CARSTVO Povećava se uopštavanje i idealizacija forme..e. robovi su najmanji. kruto. 2400 godine p.n. a vladari najveći. zaobljenih formi. Raznolikost se javlja u skali tonova. hladno. draperija. diorit Mikerin i njegova žena.. Dela: - Princ Rahotep sa ženom Nofret. 2530 godine p. STARO CARSTVO Naglašena je snaga. STARO CARSTVO Ukočen stav. 5 Jandrić Jovan . graciozna. plitki.

Sumerska skulptura je geometrijska i ekspresivna. bez istaknutog pokreta. kad je osvaja Aleksandar Veliki). pad Asirije. Udaljavanje od formalne apstrakcije kod skulptura.n. široka ramena. najstariji spomenik u slavu osvajača NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE Arhitektura je religijska.e..e.n. vladar Kir Veliki Persija dinastija Sasanida SUMER (državno uređenje «teokratski socijalizam») Sumeri su tvorci klinastog pisma. a Mitanci Siriju. Hititi naseljavaju Anadoliju. njegov unuk je Naram-Sin 2180 – 2125 godine p. Ovo je područje stalnih ratova i doseljavanja raznih naroda. neidealnih proporcija: kratak vrat. Reljef: nema perspektive i skraćenja. Slike pričaju priču. Javlja se stilizacija kose i brade. Dela: Glava akadskog vladara 2300 – 2200 godine p. Imaju malo ostataka iz oblasti arhitekture. Asur i SZ Mesopotamiju.). veliki nos. od 2000-1500 godine p.) glavni grad Uruk Akad (2340 – 2180 godine p.n.Istorija umetnosti Stari vek STARI BLISKI ISTOK – UMETNOST MESOPOTAMIJE Mesopotamija je skup različitih kultura i naroda koji su se nastanjivali oko 2500 godine p. samo je Vavilon od 1760 – 1600 godine p.n. a ne čisto i kubično kao kod egipćana. važi zakon frontaliteta (oko i gornji delovi tela frontalno.. dinastija Ahmenida. dok južni deo države ostaje slobodan – Novi Vavilon Novi Vavilon (612 – 539 godine p.e. 2500 godine p.e. Reljef postaje slobidniji – piramidalne kompozicije.n.e..n. na području između reka Tigra i Eufrata. te je tako omogućen kontinuitet u razvoju umetnosti.e. «Stijeg» iz Ura.n.n.e.n. stapanje Semita sa Sumerima.e.e.e. Epohe : Sumer (3500 – 2340 godine p.).e.e. vladaju plemena sa severoistoka Novosumersko razdoblje (2125 – 2000 godine p. Hititi pokoravaju Mitance. a ne prikazuju lepotu. jer je njihov građevinski materijal čerpić i drvo.e.e. bronza Pobednička stela Naram – Sina. zamišljenog izraza. – do 331 godine p. Oči su velike.). kao novo shvatanje kraljevskog dostojanstva. U skulpturi su sugestivnost i sakralnost više izražene.. osnivač Hamurabi Asirija (1000 – 612 godine p.n. dubina se prikazuje pomoću ravni.n. njiohova umetnost je utilitarna i pragmatična uz veoma malo religijskih motiva. Dela: Glava Gudea 6 Jandrić Jovan .n. 2300 – 2200 godine p.n.e. 3500 – 3000 godine p. a ne oduzimanjem (modelovana od raznih vrsta materijala da bi bila izlivena u bronzi ili kombinuje više maaterijala). Figure su snažne zdepaste. Hiksi i drugi narodi u Mesopotamiji.n.e. Veća je realističnost predstavljanja..e. uz osećanje sumerskog vajara za formu putem kupe i valjka. 2700 – 2500 godine p. koji su se prilagođavali osnovnoj kulturnoj matrici koju su stvorili Sumeri.n. samo je Lagaš bio samostalan grad-država – vladar Gudea 2000 – 1000 godine p.e. Semiramidini vrtovi Persija (osvaja Vavilon 539 godine p.). 1360 godine p. Kipovi iz Abuovog hrama. Dela: Ženska glava iz Uruka. vladar Navukodonosor.n. glavni grad Ur. 612 godine p. Neopterećeni životom posle smrti. samostalan. AKAD Umetnost se našla pred novim zadatkom – glorifikacija suverena.n. Mnogo elastičniji i realističniji je kod skulpture koja je rađena dodavanjem.n.n.e. a ne realistična. vladar Sargon i njegovi naslednici. a lice i noge u profilu). te Asirija ponovo stiče samostalnost. Umetnost je svetovnog karaktera i veliča kralja.

naodvezuje se na mesopotamsku tradiciju. pehari. Dela: Hamurabijeva stela. dualizam svetlosti i mraka. U palatama su se nalazili reljefi koji su opisivali kraljeve vojničke podvige sa natpisima i drugim podacima. Ramena i ruke se fino probijaju kroz draperiju. Reljef je plitak. od klesanog kamena. Statična je. Palate asirskih vladara dostigle su veliku veličinu i sjaj. diorit ASIRIJA Asirci su bili za Sumere ono što su rimljani bili za Grke. Nemaju religioznu arhitekturu. konjska oprema. predstavljaju vrstu pokretne umetnosti. Svim predmetima je zajednički repertoar oblika poznat kao «životinjski stil». najpoznatije arhitektonsko delo. 721 – 705 godine p. 850 godine p. stražari na vratima. Reljefi su sa figurama u svečanom maršu. Životinje su velike fizičke snage. Takvi predmeti od kosti drveta ili metala. kako nazivamo nomadsku opremu: oružje.n. fibule. Za vreme Sasanida umetnost je mešavina rimskih elemenata i elemenata umetnosti bliskog istoka. gleđosana opeka sa bordurom i modelovano živom bojom.n. Mnoštvo fantastičnih životinja. Skulptura je u arhitektonskom okviru. nasleđujući njena temeljna obeležja. ali zahvaljujući utančanoj gradaciji površine.Istorija umetnosti VAVILON Stari vek Kulturno središte Sumera. verski obred vrše pod vedrim nebom na oltarima sa vatrom. Njihovu umetnost poznajemo sa predmeta koje su sahranjivali sa mrtvima. reljef. Asurbanipal II u lovu na lavove. NOVI VAVILON Vavilonska kula. Preokupirana je dekorativnim efektima iz nomadske prošlosti. zdele i slično. Hamurabijev zakonik.n. Dela: Kapija na tvrđavi Sargona II – krilati bik sa ljudskom glavom. Svilene tkanine su ponos sasanidske umetnosti. One su ukrašene niskim reljefima ili pak predstavljaju demone čuvare u kombinaciji reljefa i slobodne plastike sa zadatkom da na pojedinca ostave utidak moći i veličanstva kralja.n. Dela: Ištarine dveri. To su najstariji narativni reljefi – slikarsko pripovedanje. a kapije i niži delovi unutrašnjih zidova važnih prostorija oblagali su velikim kamenim pločama. Persijska umetnost pod Ahmenidima je sinteza više elemenata. Od Asiraca uzimaju celebrativni reljef. bez uzora sa slojevima odeće jednim preko drugog. peščane i gleđosane opeke. Smrtno ranjena lavica. Umetnost slična novosumerskoj. velike je mase i zapremine.e. ulazna kapija u Vavilon. Reljef je pun dramatske snage. 1760 godine p.e.e. Statična je. Zgrade su od opeke. 7 Jandrić Jovan . 650 godine p. nemaju trajnih spomenika i pisanih izveštaja. Životinje su ljupke i vedre.e. kopče. reljef. bikova i lavova. elegantne i graciozne PERSIJA Persijanci su bili stalni nomadi. ceremonijalna. Persijska vera – učenje Zoroastra.

To su uglavnom mermerni idoli i skoro svi predstavljaju nagu žensku figuru u stojećem stavu. Figure su obojene. za koju se pretpostavlja da je bila majka i boginja plodnosti.n.n. Dela: Riton u obliku ljavlje glave. Na njihovu umetnost su uticale minojska tradicija i egipatska umetnost. tranke u struku.e.e. Vaza sa oktopodom.n. boginje ili čak životinje.e. Minojski stanovnici nisu gradili hramove. Imale su pljosnat. Od svih vidova umetnosti najznačajnije je zidno slikarstvo. stvorili su prve ženske aktove u pravoj veličini.e. Velik broj ovih slika prikazuje scene iz prirode koje prikazuju životinje ili ptice među rastinjem ili morske životinje (omiljena tema minojskog slikarstva). U periodu 2000 – 1700 godine p.n. srednju i najmlađu. Iako nisu nađene pretpostavlja se da je postojala bogata dekorativna šema zidnih slika i plastičnih ornamenata u kraljevskoj dvoravi za audijencije – megaron. te nisu ni imali ni velikih kultnih statua. stubast vrat. 1600 godine p.n. ali i najneobičnija u egejskom svijetu.e. Oči su velike.n.. a čak i dela manjih dimenzija sa religioznim temama su retka.n. oružje. Tela su vitka. 1800 godine p. Kasnije slike su biljnog i životinjskog sveta: ribe. KRITSKA (MINOJSKA) umetnost 2. dali su samo nešto jednostavne grnčarije i poneki komad bronzanog oružja. već označava i civilizacije koje su se razvile u ovoj oblasti tokom III i II milenijuma p.Istorija umetnosti Stari vek EGEJSKA UMETNOST «Egejska umetnost» nije samo geografski pojam.e. za koje mi znamo i više stotina godina su jedino oni to činili. Zastupljen je ritmičan talasast pokret. KIKLADSKA UMETNOST – umetnost Kikladskih ostrva Ljudi koji su naseljavali Kikladska ostrva u periodu 2600 – 1100 godine p. MIKENSKA UMETNOST Skromni grobovi iz perioda 2000 godine p. terakota Krčag sa siskom.e. U njima je nađeno veoma mnogo predmeta za ličnu upotrebu: posude za piće. HELADSKA (MIKENSKA) umetnost Svaka od njih je podeljena u tri faze: najstariju. dobrim dijelom zlatnih i izvrsno zanatski izrađenih. a glavno božanstvo bilo je ženskog roda blisko majci ili boginji plodnosti. hobotnice. zlato 8 Jandrić Jovan . a oblici su lišeni težine. Religiozni život minojskog Krita je teško odrediti.n. 1500 godine p. nakit. maske i sl. na Kritu je rađena čuvena grnčarija po svom tehničkom savršenstvu i dinamičnom spiralnom ornamentu sa apstraktnom šarom. dugačak nos u obliku grebena. KRITSKA (MINOJSKA) UMETNOST Minojska civilizacija je najbogatija. školjke. Gradili su raskošne palate sa oslikanim unutrašnjim zidovima. frontalnog stava. Freska toreadora. Atrejeva riznica.e. a sedišta ovog života bila su posvećena mesta. 3. Minojskom umetniku je važnija elastična lakoća pokreta. otkrivenih grudi. nisu ostavili za sobom skoro nikakve tragove. Tu se javlja nežna igra pokreta i prisno ljudsko osećanje.n. Figure su u izvesnom obliku «elegantne» i prefinjenje sa nežnim oblinama obrisa. 1500 godine p.n. čije se poreklo vezuje za mit o božanskom detetu koje su odgajile nimfe. nego činjenična tačnost ili dramatska snaga.n.n. ali ipak odvojene: 1.e. a ono što je izdvaja je nepostojanje kontinuiteta. klinast oblik tijela. To su uglavnom vitke ženske figure. Ovi likovi bujaju od života – živost ritualnih igri. Dela: Zmijska boginja. KIKLADSKA umetnost. To su tesno povezane. 1550 godine p. osim svojih skromnih kamenih grobova i stvari koje su sahranjivali sa mrtvima. pećine i gajevi.e. Oko 1600 godine p.e. što je paradoks jer na Kritu nije pronađen kult zmija. a suknj je kupasta. javljaju se duboke grobnice u vidu okna. U domenu mikenskog vajarstva nađena je skulptura bogato izvajanog oblika i gipkih pokreta.. kamares stil. a malo kasnije i konične kamene komore – košnice npr. u ritualnoj igri sa zmijama. oni prosto «lebde».e. Kikladski vajari II milenijuma p. 2600 – 1100 godine p.

n.. 1550 – 1400 godine p.Istorija umetnosti Tri božanstva. slonovača Stari vek 9 Jandrić Jovan .e.

Periodi u grčkoj umetnosti: GEOMETRIJSKI STIL (XI – VIII vek p. a prikazani su prizori iz mitologije.e. ali oko 800-te godine p. noge su paralelne. Geometrijski ornament je još uvek prisutan.e.e.n. Dela su slobodna. Ovaj stil je bio viši po rangu od geometrijskog.e. glava je predstavljena kao krug.n.). 4. figure su jasnije i dominiraju u odnosu na dekorativne elemente. Mi ga poznajemo samo sa bojene grnčarije i sitne skulpture.n.e. a ruke su uz telo.) – je rana faza klasičnog vajarstva KLASIKA (polovina V – 400. ARHAJSKI STIL Arhajski stil je period procvata umetnosti. 6.n. Grci su ostali podeljeni u puno malih nezavisnih polisa (grad-država). šahovski ornament. Rađene su figurine malih dimenzija. 2.Istorija umetnosti Stari vek GRČKA UMETNOST Grčka civilizacija se formirala od 1100 – 700 godina p.n. grčko zidno 10 Jandrić Jovan .) STROGI STIL (480 – polovina V veka p. Amfora iz Eleuzine – oslepljenje Polifema i Gorgone.n. ksoane – skulpture od drvenog debla čija je primarna forma forma debla.e. – osnivanje Olimpijskih igara. VIII vek p.e. koncentrični krugovi). Za arhajsko slikarstvo je karakteristična jasna ravnomerna boja. Nju formiraju plemena koja se oko 1100 godine p. Arhajske vaze su manje od svojih prethodnica (grnčarija nije više služila za nadgrobne spomenike). 3.e.31 godina p. Mi. Na posuđu iz sredine šestog veka se nalazio potpis umetnika.n. u okviru tog geometrijskog ornamenta javljaju se životinjske i ljudske figure. Helenski narodi su u skulpturi. grčku umetnost poznajemo sa originala. odlikuje se svežinom. slikarstvu i arhitekturi stvorili tipove i oblike i vrednosti na kojima se temelji zapadna estetika. Početna tačka grčke hronologije je 776 godina p.: četiri velike Panhelenske (Svegrčke) svečanosti. veri i tradiciji. Sve je rađeno bez detalja i neskladno.n. dakle.e. Iako mu nedostaju glavne odlike klasičnog stila uravnoteženost i osećanje savršenog. a te izveštaje su revnosno sakupljali Rimljani i preneli ih nama.e. oblici su šematski. 1. ne samo u grnčariji. Oni su bili prvi narod u istoriji koji je opširno pisao o svojim umetnicima.e. Rađeno je i zidno slikarstvo i slike na pločama. Najveće partije određene su za narativne scene. već i u monumentalnoj arhitekturi i vajarstvu. koji je pod snažnim uticajem Egipta i Bliskog Istoka.480 godina p.e.e. Dve glavne grupe plemena čine: Dorci – plemena koja su se naselila uglavnom na kopnu Jonci – naseljavaju grčka ostrva i obližnju obalu Male Azije I pored jakog osećanja srodstva i povezanosti.e.n.n. Neke od arhajskih vaza poseduju tako karakterističan stil da se njihov umetnički rukopis može poznati i bez potpisa. ali je ograničen na periferne zone amfora i vaza.n. torzo kao trougao.e.) – pozna klasika ili predhelenizam HELENIZAM (325 . godina p.n. grčka umetnost ulazi u novi period – orijentalizujući stil . kao sto su npr. Grnčarija je najpre bila ukrašena apstraktnilm šarama (trouglovi. doseljavaju sa severa na grčko poluosrvo. Skulpture su svedene i geometrijske. U V veku p. a zapažamo i spiralne preplete i rozete kao nove motive.n.e.) KLASIKA (400 – 325 godina p.n. Mnogo je jače isticanje teme. tj. . Dela: Dipilonska vaza. Oko 700 godine p. 675 – 650 godina p. Arhajsko slikarstvo nije bilo ograničeno samo na vaze.n. legendi i života. pisanih izveštaja i rimskih kopija. zasnovane na jeziku. Razvoju ovog stila je doprineo razvoj trgovine. 5. nisu vezana za arhitekturu.n. pa prema tome zidne slike se nisu razlikovale od slika na posuđu.) GEOMETRIJSKI STIL Geometrijski stil je najstariji karakteristično grčki stil u umetnosti. Naročito visok umetnički nivo uočavamo među atinskim vazama (atinski stil – crne figure na crvenoj podlozi – VI vek p.) ARHAJSKI STIL (kraj VII vek p.

Ona se naziva slobodnom nogom . Poslednja Kora gubi svoju krutost. Ovakva procedura favorizuje dekorativni i dimenzionalni efekat. komponovane da se uklope u zabat.n. slika. Grčke statue devojke (Kore) obučene i mladića (Kurosa) nagog. Moskoforos. Pored zabata koji je sadržao narativne scene nije bilo jos puno mesta za koje su Grci smatrali pogodnim za plastiku na arhitekturi.e. detalji urezani iglom.. Nešto kasnije reljef na zabatima se napušta. Glava Rampin. neusiljeno. 570 – 560 g. Dela: Atička amfora iz Vulčija – Herakle davi Nemejskog lava. Izražena je plemenitost duha. Kuros.p. Dok egipatske skulpture izgledaju smirene.p. 540 g. ima više fantazija. one nisu ni bogovi ni ljudi. bliže figure su dublje izvajane. 525 g. a reljef ispod zabata. nosač teleta. Eksekijas Kora. Isto tako nov je i mnogo organskiji način obrada kose koja pada na ramena u nekim kovrdžavim pramenovima. «Hera» izgleda kao oživeli stub. 530 g.e. Kritijas i Talamis. Paralelno sa gradnjom hramova javlja se i plastika vezana za arhitekturu u vidu skulpture reljefa. – Grci su radili skulpturu u mermeru. ali na egipatskim figurama nikada nema šupljina.e. Psijaks Dionis u čunu. Grčka statua je čudno neizdiferencirana.p. Rađene su kao slobodne skulpture. pozadina se boji).e.p. Rane grčke statue (650-625 godina p. Visoki reljef i duboko zasečene figure dočaravaju prostor u dubinu.e. ali i jednu novu elastičnost i bezbroj anatomskih detalja koji su dati mnogo funkcionalnije nego ranije. a dobija na kitnjastoj. Od raskošnog plastišnog dekora najjači utisak ostavlja friz. crne figure na crvenoj podlozi postaju crvene figure na crnoj podlozi (figure se ostavljaju crvene. dramskih umetnosti i književnosti.p.n. Dotle se Grčki vajar ne boji šupljina ni najmanje. a glava dobija lak pokret. 560 g.n. Desna noga je isturena i njeno koljeno je niže od koljena leve noge. tj.e.e. Život prožima celu figuru.e. prikazuje «arhajski osmeh» Hera sa Samosa. Friz Sifinijske riznice. 525 g.e. Arhajska skulptura. mada i taj razvoj ide po istoj šemi.. pa stoga odvaja ruke od rupa i noge jednu od druge. preterano prefinjenoj ljupkosti.p. ali ne stoje slobodno – možemo ih zvati «super reljef».n.n. a zamenjuje ga zamišljen izraz.p. Eventualno su stavljali slobodne skulpture na vrh i krajeve zabata. Skulptura je monumentalna. Draperija nije više tako kruta.n.n. Statua po prvi put «stoji» u punom smislu reči. Direktan pogled njihovih ogromnih očiju pruža najrečitiji kontrast nežnom izgubljenom pogledu Egipatskih figura. a dolazi do opadanja slikanja grnčarije. U V veku p.p.p. Dok se ranija Kora ponavlja kao odjek površine četvorougaone ploče. slonovači i zlatu. slika.n. 600 g.n. a na njegovo mesto dolaze pojedinačne staute . nestaje «arhajski osmeh” – znak života. za razliku od pređašnje masivne krute perike. Gubi se frontalnost i simetrija. VI i V v. su zaista slobodne skulpture. Celo telo pokazuje veću svesnost masivnih zapremina. Tempo razvoja grčke statue je očigledan i tako Kuros umesto oštro uokvirenih apstraktih površina dobija zaobljene krivine. dok druga noga koja nosi 11 Jandrić Jovan . Kuros. predstavljaju doba razvoja filozofije.Istorija umetnosti Stari vek slikarstvo dolazi do punog izraza. razvijaju se polis i demokratija a dolazi i do uspona i u umetnosti. 570 g.) su tretirane ukočeno. Njihovi preci su egipatske statue. frizure nalik na periku i pripijene odeće (ženska skulptura). Umetnici ovog doba su: Hagelades.p. Javlja se uravnotežena nesimetrija opuštenog prirodnog stava contrapposto (protivteža). «Hera» ima mnogo prirodniji i nežniji osmeh od svih do tada viđenih. 650 g. nova tzv. «stil crnih figura» (kompozicije sa crnim siluetama na crvenkastoj podlozi.e. slobodna ili vezana za arhitekturu.n. Veza između arhitekture i skulpture je tačno određena bez improvizacija.e.e. bronzi. Tip kore je nešto promenjiviji nego tip Kurosa. bele dodato preko crnog da se istaknu delovi) – VI vek p. već nešto između kao ideal fizičkog savršenstva i životnosti koji pripada i smrtnima i besmrtnima.n.n.e. tome doprinosi i boja. «slobodne».n.n. STROGI STIL Krajem VI v..e. Grčke su napete i pune skrivenoga života.p.

zbog Peloponeskog rata (431-404 g. POLIKLET je pomerio stopala. Najpoznatiji su: Zeuksid. One imaju belu prevlaku na kojoj je slikar mogao da slika slobodno i sa istim prostornim efektima kao i njegov moderni naslednik koji se služio hartijom i perom. najstariji ženski akt kod Grka Partenonski friz. Hagelad koji je pripadao strogom stilu je bio učitelj Mirona. 12 Jandrić Jovan .p.e. Delo: Diskobol FIDIJA.e. stapanje reljefa sa pozadinom.n. Sve ove osobine su karakteristične za ranu fazu klasičnog stila iliti strogog stila. prvi put patos. već prikazuje ideal čoveka koji je uskladio sebe spolja i iznutra. U arhaici je bila prisutna fantazija. Posle pada Tiranida probija se čvrsti Dorski stil koji dovodi do stvaranja klasike V veka – novog pravca. 450-440 g.440 g. Grčki slikar je savladao skraćenje. svoj duh i telo. Radio je u slonovači i zlatu.e. a ne užasavajuća. Dela: Doriforos (koplonoša).n.p.kontrapost i pokret možemo reći da su osnovne karakteristike klasike.n. 460 . nema ličnog izraza.e.. Iako do danas nije sačuvano slika ni na drvetu ni na zidovima. Grčko – persijski ratovi zaustavljaju arhaiku.n. mermer. u Atini. radio ženske figure koje su pokrivene draperijom kroz koju se pokazuje anatomija tela.. Klasika teži neporemećenom miru. utvrdio ljudske proporcije ( glava: telo=1:7 ). uzor otelovljenja klasičnog ideala ljudske lepote MIRON – istraživao figure u naglašenom pokretu. Dela: Doriforos Diskobol Niobida na umoru. Ističe se duh i telo iz čijeg odnosa proizilazi stav o lepom. 480 g. a posle vladavine Tiranida Perikle uvodi demokratiju 510 g. Posejdon.p. Velike slobodno postavljene statue u pokretu najvažnije su ostvarenje strogog stila.p.e.n. prelaz ka klasici KLASIKA Grčka klasika počinje 461 g. Posebno su važne slike sa grupa vaza – lektijosi (krčazi za ulje) – za prinošenje žrtve na pogrebu.n. prebacio težište na desnu nogu.Istorija umetnosti Stari vek glavni deo težine se zove angažovanom nogom. pa tu teoriju možemo proveriti sa slika sa posuđa. prvi put contrapposto Auriga (vozar)..e. Lepota tela iskazuje i duhovnu lepotu.p. Umetnost ide ka opštem tipu. Skopas itd. bronza Dva zabata sa Zevsovog hrama u Olimpiji. ritnmična ljupkost kompozicije.n. najznačajnija grupa klasične skulpture Hegesina stela. spoljne manifestacije i unutrašnje sadržine.p.450 g. Haljina je pripijena uz telo. pokret i kompoziciju. Skulptura se ne zanima za portretnu umetnost. usavršio kontraposto. najlepša statua u pokretu. Poikušao je da proširi svoju skalu boja.. Fidijin stil dominirao je do kraja V v. Polikleta i Fidije.n. Za sklad proporcija.e. besprekornu anatomsku čistotu. kao i nacrte za Partenonski friz i skulpture Partenona urasle u pozadinu. položaj u mirovanju. ali nije uspeo da senči i modeluje – na vazama..e. Teži se ravnoteži duha i tela.p. 460 g. ali se javlja i specifičan način oblikovanja glave i lica. Osa tela više nije ravna nego je blago kriva u obliku slova S. a u klasici je pažnja usresređena na ljudsku figuru koja se analizira kroz proporciju.. 470 g.p.n.. 160m. Za klasičnu Grčku umetnost je karakterističan prikaz patnje (patos) koja je plemenita i uzdržana.e.p.) obustavljena izrada velikih skulptura SLIKARSTVO Slikari ovog razdoblja su bili veoma uznapredovali u osvajanju iluzionističkog prostora. Napisao je delo o proporcijama – Kanon. bronza. Do detalja razradio anatomiju tela.e.n. jasnoću figure kroz određen stav . Dela: Kritijev mladić. Eufranor. Klasika ne prikazuje čoveka onakvim kakvim jeste. 450 .p. univerzalnom tipu lepote. tj.

230 – 220 g. šaljivo i slikovito.p. možda Brijaksisovo delo). portret. kopija HELENISTIČKA ERA SKULPTURA O razvoju grčke skulpture u prvom veku helenističke ere znamo malo. a velika produkcija dovodi do serijskog stvaranja. Duboko usađene oči – Skopasov stil.. duboko klesane figure Nike sa Samotrake. razdvajanje duha i tela Faun Barberin. Figure ovog perioda imaju jasno izražene lične osobine – portretne (statua Mausola. Povezanost i sklad bili su žrtvovani da bi svaka figura dobila više slobode za snažne i neobuzdane pokrete.n. mermer. portret i sad cveta.p. Ucinio je smeli prodor u prostor. On teži ka eleganciji.e. Posle Fidijske vedre snage. bronza.p.živa draperija. 200-190 g. Najznačajniji umetnici ovog perioda: SKOPAS – on unosi strast. kopija. Majstor je ženske ljupkosti i čulnog oživljavanja puti.p. vidimo na Mausoleumu. njegove figure poseduju mekoću senke. Važna grana grčkog vajarstva je portret. Dela su brojne teme iz svakodnevnog života. Prakistelove čežnjive lepote i Lisipove elegenacije. Dela: Istočni friz na Mausoleumu. uravnotežen pokret.n. Dela: Apoksimenos (strugač) Pesničar. umetnost priča i zabavlja. mlade pomodarke i sl.Istorija umetnosti Stari vek POZNA KLASIKA Najočiglednija razlika između klasike V i klasike IV v. teatralnost i fizički bol.n. PRAKISTEL – najveći Atinski predstavnik «lepog stila». Slobodu naglašava i dijagonalna linija slobodne noge i neposlušna kosa. dostojanstvo i patos. Ovo je stil eksplozivne snage. To nisu svojstva skulpture velike umetnosti. najveće remek delo helenističke ere Glava sa Delosa. ima tri friza – istočni uradio Skopas . uveo je oslonac pod ruku i dobio veću izvijenost tela.n. dolazti do vitkijeg tela (glava : telo = 1:8).. Menja polikletove proporciji. original. odraz duhovnog.e.e. seljaci.p.p. patetika.n.p. neklasična žestina. unosi emocije i narušava miran izraz lica. LISIP – treće važno ime predhelenističke ere. Novi motiv je linija nabora u obliku slova S preko grudi koja stvara efektnu protivtežu obliku tela ispod nje.. Počev od IV v.n.p. prikazan etnički tip. izražena napetim pokretima i strasnim izrazima lica. Predhelenističku skulpturu karakterišu velike statue.e. ostalo je da se izrazi. borba Grka i Amazonki. 180 g.320 g. grimasa. 220 g. Dela: Gal na umoru. Nike sa Samotrake. najslavnija statua. simbol savršenstva. Duboko usađene oči. prenaglašenost je izraza.n. prosjaci. Naracija je jaka. fizička i emocionalna. 200 g. 120m.e.e.p. koriste se nevažni efekti..e. patetičnost. prva potpuno naga slika ove boginje Grupa Hermes sa malim Bahom.e. Teme: osim mitoloških.n. aktivna povezanost figure i prostora. bronazana statueta 13 Jandrić Jovan . Dela: Afrodita. 330 g. 360 . npr. Često se javlja međuzavisnost između statue i prosotra. rukom opružene u horizontalno ispred tela i time osposobio figuru za spontan trodimenzionalni pokret. kopija Heraklo koji se odmara. promene u oblikovanju glave.e. kopija Friz Zevsovog hrama u Pergamu.350 g.n. U ovoj eri su rađene i male skulpture za privatne vlasnike. Čak se prikazuju i motivi iz ljubavne mitologije. ulični svirači.p. prikazana strepnja i psihološki patos Igračica pod velom.n. Ovaj umetnik je doprineo promeni kontra posta. 330 ..e.. Groteskno. Analizira i menja kontrapost tako što prikazuje figuru u trenutku promene oslonca s jedne noge na drugu.

e. (arhajska dekadencija) HELENIZAM Etrurci su bili mnogobožci kao i Grci. detalj sa zidne slike iz groba sa lavicama.n. 3.p.e. 500 g. Faze Etrurske umetnosti: GEOMETRIJSKA FAZA.n.n. prestaje administrativno da postoji Etrurska država..e.n. POREĐENJE: Grčka umetnost 1. VI i V v. imali su visok kvalitet livačkog rada i doterivanja počev od VI v. etrursko shvatanje zagrobnog života postaje kompleksnije. 500 g. (istovremeno sa Grčkom) ORIJENTALNA FAZA. po legendi odhranila Romula i Rema Portret dečaka. 4. 2. (mešanje sa Grčkom umetnosti) PRODUŽENA ARHAIKA. energija i živahnost plesa. stopala i noge i glava u profilu. urne dobijaju ljudski oblik (poklopac predstavlja glavu). bronza. meki kamen razvoj portreta 5. uz suprotnost u boji tela muške i ženske figure. U kulturnom i istorijskom pogledu tesno su vezani za Malu Aziju i stari Bliski Istok.n.p.e.e. trup iz anfasa 1. snagom i naznakom da je telo u pokretu. slonovača analizira se cela figura Etrurska umetnost 1. U periodu VI do kraja V v. bronza. 520 g. a preteče su Rima.e.Istorija umetnosti Stari vek ETRURSKA UMETNOST Bronzano doba na Italijanskom poluostrvu se zadržalo do VIII veka p.p. Razvijali su se paraleleno sa Grčkom. Tokom V v. od V v.n. zlato. Po Herodotu oni su došli iz Male Azije što je i danas predmet i rasprava. Grobnice postaju sve složenije. 4.n.e.p.e. pun efekata. glina Vučica. 5. 14 Jandrić Jovan .p.n.p.). Etrurska monumentalana skulptura odlikuje se masivnošću. bronza.p.p.e. oporost.p. ARHAIKA. turobnost pečena zemlja. Etrurci su posvetili veliki značaj portretu u vidu glave bronzanih statua.e..e. od Grka preuzimaju alfabet. ali je bila samostalna u tokovima umetnosti. ali im je religija mračna i mistična. a u I v. U tom veku Etrurci naseljavaju područje današnje Toscane (legenda o postanku Rima 753 g. Oko 700 g. Njihova kultura je trpela Grčke uticaje.n. 520 g. Oni su bili majstori u obradi metala. 3. Toscanu osvajaju Rimljani. IV v. pa smrt znači rastanak.n. dok im je «arhajski osmeh» poigravao sa usana. bronza. 2. 5. 280 g.e.p.e. manje sklono veselju.n.n. 2. 3.p.e. trodimenzionalnošću.n. Urna je sud od pečene gline sa ostacima pokojnika i opremom potrebnom za zagrobni život. etrurska umetnost je pokazala najviše životne snage. zagrobnog karaktera tema zagrobnog života sumornost..p. ogledala i sl.n.p.n.n. Apolon iz Veja. Dela: Sarkofag iz Cerverterija.p. pokojnici su predstavljeni u punoj veličini u poluležećem stavu na poklopcu sarkofaga koji je imao oblik ležaja. rade bronzane statuete. a ne produžetak života. dela su zdepasta i mišićava.n. Plesačica i plesač.e Mladić i demon smrti (sud za pepeo). za domaće tržište i izvoz.p.e.. namenjena estetskom uživanju teme manifestacije ljudskog života optimistična beli mermer.p. 4. do VII v. kao da učestvuje u kakvom svečanom obredu. Etrurski slikar (zidno slikarstvo) znao je da postavi čoveka u prirodan okvir. Takođe kopiraju Grke.p.e.e. Etrurci su radili monumentalne grobnice koje kasnije Rimljani nisu skrnavili i iz njih mi poznajemo svu njihovu umetnost. III v. VII – početak VI v.n.

Dela: Portret rimljanina. Uvoze na hiljadu originala arhajskih. pravi voštana figura njegovog lica koja se čuva u udubljenju zida ili porodičnom oltaru.e. Nešto kasnije Plotin – filozof je u tolikoj meri prezirao nesavršenstvo fizičkog sveta da upošte nije ni hteo da ima portret. mermer Rimski patricije sa poprsjem svojih predaka. nikada nisu dostigli grčki duh u skulpturi (idealizovau lepotu i apstraktan tip). 396 g.n. rimska nam na prvi pogled izgleda samo kao podroban izveštaj o topografiji lica i kao da karakter izbija na površinu samo slučajno. tj. Velika je relističnost portreta (oči) čiji je cilj u izrazu. podozrenje i svirepost. naročito posle 146 g. VAJARSTVO I RELJEF Vajarstvo i reljef osljanjaju se na grčku skulpturu. U III veku krize. Rimljani su lepotu tražili u karakteru (portret i kada je svečan u prvi plan iznosi lične osobine). istorijski narativni reljef i reprezentativna statua. Rimljani nisu posedovali stepene uspona u likovnom stvaranju i nikada nisu dostigli vrh kao Grci.p.p. Vremenom se ovakvi portreti počinju raditi u mermeru.e. Mnogi njihovi umetnici su grčkog porekla. a Istočno – Vizantija traje još hiljadu godina. a ovakvo poimanje božanskog vladara potiče iz Egipta i sa Bliskog Istoka. postojale su šematizovane poze za određenu društvenu funkciju. realističnom prikazu lica. Oni prihvataju grčku kulturu. PORTRET – koreni su u helenizmu. oni su imali kult pokojnika.p. pretvorenom u rimsku plemenitost ksraktera. kada umre glava porodice. a glave dodavane. Dok helenistička (grčka) glava ostavlja na nas utisak svojim utančanim poimanjem psihologije modela. mada je rimska toga obilnija i sa više nabora. Skulptura je samo spoljna manifestacija oblika.. razaraju Veje i počinju potčinjavati Etrurce. kad Rimljani osvajaju Grčku. klasičnih i helenističkih dela. Ipak ostaje činjenica da je rimska umetnost u celini drugačija od grčke umetnosti. 30 g. U periodu Augustove vladavine figura je trebalo da predstavi i boga i ljudsko biće.p.e. (bio je 15 Jandrić Jovan .. Njihova dela su bila angažovana i u službi države.p. koja nije bila samo fizička već i duhovna.n.n. pad Zapadnog Rimskog Carstva.e. Najjače ukorenjene teme u rimskoj skulpturi: portret. a i dela su retko potpisivana. umetnost je slavila velike pobede Rima i rimskih imperatora – osnova za portrete. mermer REPREZENTATIVNA STATUA Rimske političke i vojne vođe bile su odlikovane na taj način što su se njihove statue postavljale na javnim mestima. Tela su tipska.u rimskom portretu retko se iskazala želja za dubljim doživljavanjem dela.e.p. A zapravo se radi o «praotačkom liku» strahovitog autoriteta. Bili su zadovoljni kopijama i nije im smetalo što su originali bili neponovljivi. kriza se odražava i u umetnosti. Period oko 75 g. umetnost i zanatski perfekcionizam.n. način oblačenja.e. Glava iako idealizovana (helenizovana) ima potisnute detalje. a pažnja je usresređena na oči «nadahnutog» pogleda. 476 god.e. mitologiju.n. Grade ogromnu državu (od 331 g. 80 g. slično grčkom patosu. pobunjuju proiv Etruraca i osnivaju republiku.p. Prikazuju se sve mračne ljudske strasti ljudske naravi: strah. Nemaju velikih umetnika. postaje carstvo sa Oktavijanom – Augustom na čelu) koja se 395 godine deli na Zapadno i Istočno Rimsko Carstvo. Portret iz Trajanovog vremena (98 – 117 godine) zrači čudnom snagom . ali se njena originalnost ogleda u portretu.n. Takođe. a ne u dokumentu. dok su poza i draperija uzeti od Grka. U ovakvim portretima se vidi prastari rimski običaj da se. Rimska umetnost je produžetak etrurske umetnosti pod velikim grčkim uticajem.n. Oseća se psihološka obnaženost koja nas podseća na agoniju rimskog sveta.Istorija umetnosti Stari vek RIMSKA UMETNOST Rimljani se 509 g. a još ih više kopiraju. značajan je po uobličavanju monumentalnog i nesumnjivo rimskog stila. te postaju trajniji i monumentalniji u fizičkom i duhovnom smislu.

20 g. dostigao svojh najveći izraz.mermer Trajan. kopija u mozaiku Igra piljaka. U hrišćanstvu su oči «prozori duše». Reljef ne uspeva da pomiri ciljeve imperijalne umetnosti (narativne ili simbolične) sa realističnom obradom prostora. 160 – 180 godina Filip Arabljanin. pejsaži. godine legalizovano Milanskim ediktom.p. teme su idealizovane.n.p. Ovde nema kosih linija. Nestao je kontraposto. MOZAIK.n. Friz od zidnih slika u Vili Misterija.p. patuljasta tela i neraščlanjena.. treći i četvrti stil. zidu . dve vrste: a preko oslikane površine utiskuje se sloj voska b vosak se meša sa pigmentom. Boje su biljne i veštačke.p.n. Poznati su fajanski portreti. 244 – 249 godina Karakala .e. Izdvojene su tri faze ovog drugog stila: drugi. Dela: Bitka kod Isa. Prvi je plan malo izbačen. utiskivanje raznobojnih kamenčića u svež malter na podu. i ima više nedogleda i vazdušna perspektiva – skiagrafia. Uočava se veća briga za dubinu prostora nego kod prethodnika iz klasične Grčke. FRESKA. Trajanov stub – izrađen 106 – 113 godine u čast pobede nad Dačanima. Reljefi na njemu prikazuju novi konstantinovski stil u punoj snazi. istorijske. Tu je “helenski stil” koji teži ka klasičnom. slikanje na vlažnom – Al Fresco. mrtva priroda i dr. a ovakvo gledište predstavlja kraj portretne umetnosti koja je do tad postojala. kojim se htelo pomoću iluzionističkih perspektiva i prozorskih efekata. na polusuvom – Meco Fresco i na suvom malteru – Al Seco 2. I vek p. nema skraćenja. - SLIKARSTVO U slikarstvu uočavamo uticaj grčke i etrurske umetnosti. 100 godina Konjanička statua Marka Aurelija. autora). 3. Koristi se linearna perspektiva – skenografia.. postaju izuzetno značajne i oblikovane. drugi malo upušten tj.kompozicija je simetrična i naglašava položaj imperatora u frontalnom stavu.e. Osnovni koncept i grčkog i rimskog slikarstva je realističko-iluzionistički. zidu i sl.e.n. Koristi se tehnika skjaćaturo. Slikanje portreta kao i portetnih poprsja služilo je kultu predaka. 50 godine 16 Jandrić Jovan . Pompeja. Ovaj friz po broju figura i gustini pripovedanja i dužini od preko 190m predstavlja do tad najambiciozniju kompoziciju. tj. Tehnike: 1. 90 godina. 211 – 217 godina Plotin. arhitektura je spljoštena uz pozadinu reljefa. 79 godine Pompeju zatrpao je Vezuv Arhitektonska panorama. nanosi. ali pune stvarnih pojedinosti. Pod uticajem hrišćanstva (koje je 313. Zastupljene su sve teme: mitološke.n. prvi stil iz II v. Ni senke nisu dosledne. Figure podsjećaju na lutke: velike glave.. dočaravanje dubine prostora na reljefu upuštanjem oblika na osnovnu ravan. ali je nedosledna i nije naučno dokazana. probiti i produbiti ravna površina zida. Slikalo se na drvetu. prefinjen linearni stil na mermernoj ploči Soba sa Iksionom.e. reljefi na Konstantinovom slavoluku – slavoluk je izgrađen 312 – 315 godine. portreti. mermer Ženski portret. a 395. žanr-scene.e. figure koje su nam bliže su izrađene u većoj plastici. Reljefi: na Ari Pacis (Oltar mira) – izrađen 13 g. On je takođe i najveći promašaj. je povezana sa helenizmom. ENKAUSTIKA. slavolucima i stubovima. te se uvećavaju. Pošto je perspektiva nedosledna i kod arhitektonskih crteža i kod pejsaža jedinstvo slike i crteža nije strukturno. već poetsko. I vek p. pa zbog toga i kompleksaš – prim. Dela: August iz Primaporte. Oko 100 g. ovaj stil zamenjuje jedan mnogo ambiciozniji. godine postalo državna religija) menja se rimski portret.n. pa glača Najranija faza zidnog slikarstva tzv.Istorija umetnosti Stari vek ružan.. uključujući predele i figure. složeniji stil. ali ništa nije sačuvano. 63 – 79 godine. kraj III veka Konstantin Veliki ISTORIJSKI (NARATIVNI) RELJEF Nastao iz želja rimskih imperatora da ovekoveče svoje najznamenitije podvige u narativnim reljefima na monumentalnim oltarima. jer bi posmatrač morao da trči oko stuba da bi pratio priču.e.

pa se često u skulpturi moralo kloniti figura u pravoj veličini. a verske istine se prikazuju kroz simbole (kosmos. dobijaju formalni izraz i transcedentni karakter. Odjednom je trebalo ogromne površine zidova pokriti slikama dostojnim njihovog arhitektonskog okvira. Đorđa. Nasledstvo prošlosti je i apsorbovano i prerađeno. katkad veoma izražajnog. Rim Minijatura iz Vatikanskog Vergilija iz Biblije. Već od 450 godine spoljašnja sličnost portretne skulpture se povlači pred likom duhovnog ideala. kraj IV veka Razilazak Lota i Avrama. ali sve bezličnijeg. Iz nje se razvija vizantijska umetnost i preromanika. Do 200 godine nemamo nikakvih sačuvanih spomenika ranohrišćanske umetnosti. Umetnost je kultnog karaktera. Pozadina ne igra nikakvu ulogu. a veoma su često u molitvenom stavu sa podignutim rukama. crkva Sta Maria Maggiore. Izbegavano je modelovanje. večnost. 430 godina. fizičku ili emocionalnu. Zanemaruju se likovne i estetske karakteristike. već ni samo ljudsko telo. usađenih u gipsani malter. Slikar katakombi koriste tradicionalni rečnik da saopšti novu simboličnu sadržinu. Granice izmedju ranohrišćanske i vizantijske umetnosti nisu tačno određene. Brz razvoj hriščanske arhitekture velikih dimenzija imao je revolucionarno dejstvo i na razvoj ranohrišćanskog slikarstva. Solun. 450 godona. Kada je monumentalna skulptura izgubila pokroviteljstvo crkve zadržala je neko vreme pokroviteljstvo države. Ranohrišćanska umetnost je osnova srednjevekovne evropske civilizacije. To je bio kraj grčke tradicije slobodne skulpture za narednih 100 godina. Prvi očuvani oblici ranohrišćanske umetnosti potiču iz katakombi. nije više opipljiva realnost. Tako se vajarstvo od samog početka razvijalo u antimonumentalnom pravcu (od prostorne dubine i masivnih razmera grčko-rimskih statua ka plitkim oblicima malih dimenzija i čipkastoj dekoraciji površina). Ne samo individualnost lika. Nažalost. Teme su scene iz Starog i Novog Zaveta. Figura nosi poruku – ima velike oči. Sve do 313 godine kad je car Konstantin legalizovao hriščanstvo. Najstarija dela hrišćanske skulpture su mermerni sarkofazi. Iz ovog procesa rodio se jedan novi umetnički oblik – ranohrišćanski zidni mozaik. Dela: Slikana tavanica u katakombama Sv. sa mermernih ploča za zatvaranje grobova (hrišćani u rimskom carstvu bili su proganjani. Figure su u dve dimenzije i udaljuju se od realizma. Ovaj umetnički izraz odlikuje logička povezanost i jasnoća. početak IV veka Mozaik u kupoli. Rim. kasnije prerasta u zlatno – simbol božijeg. te su se skrivali u katakombama – podzemne prostorije za zajednički obred i grobna mesta). Potencira se duhovno. od dekoracije crkava IV veka je jako malo ostalo. SLIKARSTVO Slikarstvo katakombi jasno izražava preokupaciju za drugim svetom. Pogrebni ritual i obezbeđenje predstvljali su vitalni interes za ranog hrišćanina. početak V veka VAJARSTVO U poređenju sa slikarstvom i arhitekturom imalo je sporednu ulogu. Mozaik negira ravninu zidne površine da bi ostvario «iluziju nestvarnosti» nebeskog carstva. Marcellina. Biblijska zabrana u pogledu idola zabranjuje velike kultne statue.Istorija umetnosti Stari vek RANOHRIŠĆANSKA UMETNOST Javlja se sa pojavom hrišćanstva i traje od II do početka VI veka. Petra i Sv. 359 godina Arhanđeo Mihailo (krilo diptiha). smrt). čija je vera počivala u nadi u večni život. već da u našem duhu prizovu jedno više simboličko značenje koje ih veže. veličaju se duhovne osobine. Dela: Sarkofag Junija Basa. crkva Sv. Prikazivani događaji i ličnosti nemaju ulogu da pričaju svoju istoriju. Umetnost podržava crkvu koja je kosmička struktura. Mozaik je kompozicija sastavljena od sitnih obojenih komada materijala. tako da se ovaj razvoj slikarstva teško može pratiti. Ranohrišćanske crkve zahtevaju mozaik isto kao što su grčki hramovi zahtevali skulpturu. Vatikanske pećine. mermer 17 Jandrić Jovan . pa je za njega prvobitno značenje oblika manje važno. slonovača Eutropijev portret. početak VI veka. Ljudske figure su sve izduženije. o hrišćanskoj umetnosti znamo veoma malo.

mozaik. pa tek onda svetovni vladari. Antropomorfizam ovde dobija novi smisao. Figure su višestruko naglašene: kompoziciono. Tela su laka i izdužena. dok se ispod njega spuštaju polihromne mermerne ploče. mirna svečana poza i odmeren svečani gest dvorskog ceremonijala ili crkvenog obreda. Ona utiče na maštu vernika dematerijalizacijom. Figure su idealizovane.Istorija umetnosti Stari vek VIZANTIJSKA UMETNOST 395 godine car Teodosije deli Rimsko Carstvo na dva dela: Zapadno Rimsko Carstvo (pad 467 godine) i Istočno Rimsko Carstvo – Vizantija (pad 1453 godine). To je umetnost koja negira stvarnost i ne imitira realnost. Pojedini predmeti su postavljeni u tzv. Teži se dvodimenzionalnoj predstavi. te nema monumentalne skulpture. svečano. ali ona nije nastavak grčke umetnosti. Forma lica. inverznoj perspektivi. nego što stoji ili sedi. Osnovne teme su religiozne. Ako su u kompoziciju uneti arhitektonski elementi ili elementi pejsaža. Izraz duhovnog je važniji od prikaza telesnog. figure i pejzaža. Slika iskazuje Božiju istinu. Vizantijska umetnost (vizanzijski stil. drugo zlatno doba IV epoha – doba vladara Komnena (XI – XIII vek) V epoha – Latinsko carstvo (1204 – 1261 g. Simbolika u vizantijskoj umetnosti: svetlosni zraci – usmerena energija Božije volje boje: crvena – Božanska energija bela – Božanska svetlost crna – smrt zelena – mladost i cvetanje plava – večno. Ljudska figura je osnovni motiv u vizantijskoj umetnosti. Osnovni vidovi slikarstva: 18 Jandrić Jovan . Bog otac se nikad ne prikazuje. dvorsko. on se samo evocira. transcedentno hram – simbolična pedstava celog kosmosa Dekor u crkvi: mozaik u gornjem delu hrama. ima i specifičnu dekoraciju. Grčka. oči su ogromne i one su «prozori duše». koji je namerno smanjen. Vizantijski carevi su prvo bili sveštenici. ali se zadržava utisak iracionalnog. ali i raskošno. nebesko. Svaki predmet ima svoju perspektivu i prikazuje se tako da se vidi ono najvažnije. Služi i Bogu i vladarima. njihova uloga je da objasne mesto dešavanja radnje i oni su određeni kao dekorativni dodaci. Vizantijsko slikarstvo je dalo Hrišćanstvu poseban umetnički izraz. Oči su velike i one su «prozori duše». ruku. edukativna i komemorativna. doba Krstaških ratova VI epoha – epoha Paleologa i kraj vizantijske umetnosti (XIII – XV vek) SLIKARSTVO Vizantijsko slikarstvo je religiozno i crkveno. nabora. Glava je ovalna. dekoracije i dr. ali sve do početka VI veka teško ju je razlikovati od ranohrišćanske umetnosti. Iz ranohrišćanske umetnosti ostaje otpor prema vajarstvu. Vizantijska umetnost se razvija na grčkom tlu: Mala Azija. Italija. a figure su predmet divljenja i služe za tumačenje religiozne teme. prikazivane su ličnosti iz Jevanđelja. Vizantijska umetnost je simbolična. Balkan. tako da je zastupljeno samo slikarstvo tj. nos je dug. Vekovne rasprave o primatu u crkvi između rimskih papa i carigradskih patrijarha dovodi do crkvenog raskola 1054 godine. asketizam izraza prigušuje lične crte. Postoji disproporcija između figure i prostora. ikona i freska. da bi se stvorila dubina prostora. Predmeti su lišeni težine ili zapremine. Disk oreola u kompoziciji igra važnu ulogu. Figura više lebdi. dimenzionalno. usta mala. U vizantijskom stilu dominira kruta hijerarhičnost. stil carskog dvora u Carigradu) izdvaja se ubrzo posle deobe carstva. Svaki deo crkve. Vizantijsko slikarstvo je spiritualno. pošto ima određenu simboliku. prostorno. Podloga je plava ili zlatna. negira se perspektiva i zastupljena je polihromija. čelo je visoko – pamet.). Ide se ka ortogonalizmu. je ustaljena. Periodi u vizantijskoj umetnosti: I epoha – Zlatno Justinijanovo doba (527 – 726 godine) II epoha – Ikonoklazma (VIII – IX vek) III epoha – doba Makedonske dinastije (IX – XI vek).

crkva S. Frontalnost i krupne oči dominiraju nad asketskim telom. mozaik.Istorija umetnosti Stari vek IKONA je portretna slika Bogorodice. Jedna od glavnih tema su 12 velikh praznika iz Jevanđelijskog ciklusa. obično na drvo). Veza sa grčko-rimskim portretnim slikarstvom nije samo u medijumu enkaustici (tehlika slikanja starih Grka koja se sastojala u tome da se voštane boje putem zagrevanja prenose na osnovu slike. svetaca ili predstava scena. Figure su neobično tanke i visoke. Hrista. Ravena. 726 godine kojim su zabranjene religiozne slike.izdao Lav III. Kompozicije su manje. I epoha Za vreme vladavine Justinijana 527 – 565 g.. Više je boja i detalja. VI – VII vek Unutrašnjost apside u crkvi S.dela: Justinijan sa pratnjom. Naglašena je inverzna perspektiva. 1410 – 1420 g. Jeftina je tehika. Ravena Bogorodica. Figure su plastičnije. IV epoha . tela izgledaju sposobna samo za ceremonijalne spore pokrete. veća je monumentalnost. Linearni stil se zamenjuje plastičnim stilom. Rađena je na drvenoj ploči prepariranoj gipsnom podlogom u tehnici tempere. mozaik. Dolazi do obnavljanja svetovne umetnosti. III epoha 843 godine pobeđuju ikonofili. Ikonofili – podržavali su izradu ikona. Marka. MOZAIK se radi utiskivanjem malih kockica bojenog stakla u svež malter i uglavnom se nalazi u gornjim delovima hrama. Kompozicija je uravnotežena i jasna. Izbegava se dekorativnost VI epoha Izrazito narativan period. V epoha Započinje padom Carigrada u toku IV Krstaškog rata. Zbog slabljenja i osiromašenja carstva freske se više rade. dok se ikonografija tek začinje. Slikani portreti razvili su se u ranom hrišćanstvu iz grčko-rimskih portreta. freska. verovalo se u natprirodno poreklo svetih slika.. VAJARSTVO Pošto u vizantijskoj umetnosti nema monumentalnog vajarstva. II epoha Počinje carskim ediktom. Najlepša dela odlikuju se klasicizmom koji je skladno sajedinjen sa duhovnim idealom ljudske lepote. Vitale. Period stagnacije u umetnosti. Ova epoha je bila drugo zlatno doba vizantijske umetnosti.. naročito u slonovači i metalu. kao i poznih klasičnih motiva. Vitale.a statue velikih razmera izumrle su sa poslednjim carskim portretima. Najveće ostvarenje II zlatnog doba je unošenje samilosne crte u crkvenu umetnost. Najdragocenije su rađene u tehici mozaika. mozaik. to je onaj plemeniti patos izražen gestovima i izrazima lica. Borba je trajala 100 godina. vajarstvo je ograničeno na arhitektonske ornamente i reljefe manjih razmera. Kompozicje su velike sa više figura datim u širokim potezima. Rim. katedrala Sv. 533 – 549 g. manastirska crkva u Dafni. Apollinare in Classe. 1310 – 1320 g. Ikona je izvanredno snažno delo. crkva Svetog Spasa u Hori. Javlja se nagomilavanje novih ikonografskih tema. Sa pravoslavnom verom slikarstv ikona dolazi i na Balkan i Rusiju. Figure su izrazito izdužene i vitke. Postojala su dva tabora: Ikonoborci – želeli su ograničiti umetnost na apstraktne simbole. crkva S. Carigrad Starozavetna Trojica. 547 g. nju vidimo i po finoj gradaciji svetlosti i senke. Venecija Anastazis. Mozaik na kupoli. FRESKA je slika na vlažnom. 547 g. crkva Sta Francesca Romana. na biljne i životinjske oblike. Najznačajniji vid klasičnog nasleđa je emocionalan. ikona 19 Jandrić Jovan .je period vrhunca u slikarstvu. XI vek Prizori iz Knjige Postanja. Andrej Rubljov Bogorodica na prestolu. Odeća je prikazana u raskošnim šarama.ornament na arapski način. XIII vek. nema monumentalmosti. ikona. najviše se radi mozaik. Svaki nagoveštaj pokreta je isključen. a u vizantijskoj umetnosti je malo ima. elemente su crpili iz helenističkog dekora i savremene ornamentike islamskog istoka. Pokriva velike površine u unutrašnjosti hrama. 1200 g.. Grčka. naglašava se pokret.. Ravena Carica Teodora sa pratnjom. Glavni elemenat stila je linearna arabeska. draperija je često pokrenuta radi pojačavanja dramatičnosti prikazivanja. polusuvom i suvom malteru. enkaustika na drvetu.

Istorija umetnosti Stari vek 20 Jandrić Jovan .

Njegov naslednik Karlo Veliki je pokušao da rekonstriše Rimsko Carstvo. Životinjski stil se odlikuje kombinacijom geometrijskih (apstraktnih) oblika i organskih oblika slobodne uobrazilje. pa je period od 600 – 800 g. Njihove pisarne radionice – scriptarie postale su središte umetničkih nastojanja. a 800 g. Na preromaničku skulpturu uticalo je mnogo činilaca. je proglašen od strane pape za cara Rimljana. a to su trošni materijali. Paralelno sa vizantijskom umetnošću na zapadu se javljaju preromanika. plitak reljef u dve ravni. On je značajan element u keltsko-garmanskoj umetnosti ranog srednjeg veka. Razvija se vrlo plitka plastika. Irci su tokom ovog perioda preuzeli duhovno i kulturno vođstvo Zapadne Evrope.Dablin. ostaci antičke kulture 2. Ovakva umetnost karakteristična je za sve varvare: Kelte. potpis patrijarha Sigvalda.. VI – VIII vek – Kultura varvara. Iz književnih izvora saznajemo da su se u karolinškim crkvama nalazili zidne slike. (mračno doba. 650 – 750 g. zajednički imenitelj obe crkve je Hrišćanstvo. Marka iz Ehternaškog Četvorojevanđelja. životinjskog stila. Dela: Stranica sa krstom iz Lindisfarnskog Četvorojevanđelja. Italija Simbol Sv. doba neprosvećenosti) Germanska plemena koja su prodrla u Zapadnu Evropu sa istoka nosila su sa sobom jednu staru i duboko rasprostranjenu tradicuju tzv. krstionica katedrale Cividale. slažu se elementi različitih kultura da bi nagovestili formiranje novog kulturnog jedinstva. Skulptura je vezana za arhitekturu (vrata. Irska KAROLINŠKA UMETNOST 751 g. kao deo svesne političke obnove. Rad u metalu različitih vrsta i tehnika u zanatskom pogledu često izvanredno prefinjen. U toku perioda neprosvećenosti ovi se elementi životinjskog stila u Zapadnoj Evropi rade i u kamenu i u iluminaciji rukopisa. Sadržaj preromanske umetnosti je uglavnom religiozan. tako da je ostataka veoma malo. sa knjiškog poveza. dok veliku pažnju poklanjaju dekorativnom ukrašavanju. Normane i dr. 700 g. 700 g. Jedino očuvano slikarstvo su bile minijature. presto i sarkofazi) i reljefna.. bio je glavni medijum životinjskog stila. Ipak. i plastikom hrišćanskog istoka. Likovne umetnosti imale su važnu ulogu u karolinškom programu. VIII vek. Pipin Mali je krunisan za kralja Franačke države. Češće je slikarstvo. geometrijski. To je umetnost seobe naroda. Samim tim umetnost Zapadne Evrope ponovo veže za antiku. nazvan Zlatno doba Irske. doba Merovinga 2. nego vajarstvo. disciplinom forme i ornamentalnog karaktera. Motivi su ograničeni ikonoklasičnim temama – zoomorfni. istočno hrišćanska kultura 3. naglašavanje svetlosti i senke. «Karolinška obnova» može se nazvati prvom i najvažnijom fazom stvarnog sjedinjavanja keltsko-germanskog duha sa duhom sredozemnog sveta. Irska Reljef sa parapetne ploče. mozaici i reljefi. Slovene. Takođe se dosta radilo u drvetu i koži. romanika i gotika. ali je sve 21 Jandrić Jovan . X – XI vek – Otonska umetnost KULTURA VARVARA. Stil je anarhičan. 725 – 750 g. nema skulpture većih razmera jer je postojao strah od paganske idolatrije. Podela Rimskog Carstva izazvala je rascep hrišćanske crkve na istočnu – pravoslavnu i zapadnu – katoličku. mermer. VIII – IX vek – Karolinška umetnost 3. životinjski oblici. Za njih su slike koje su ilustrovale biblijske događaje bile sasvim malo zanimljive. Uglavnom su izrađivani predmeti primenjene umetnosti. Podela preromanike: 1. Raspeće.Istorija umetnosti Srednji vek PREROMANIKA Preromanska umetnost je umetnost Zapadne Evrope i samo se prirodno razlikuje od umetnosti Istočne Evrope. Uticaji različitih kultura: 1. ornamentu i šarama životinjskog stila. kultura varvara Dozvljeno je trodimenzionalno prikazivanje figure..

Oton I u Aachenu je krunisan za cara. ženidba Otona I udovicom langobardskog kralja. katedrala u Kelnu Bronzana vrata biskupa Bernwarda za crkvu St. 796 – 895 g. Sv. osnovana opatija Cluny. Stalne provale Normana predstavljaju smetnju decenijama dalji razvoj umetnosti. 910 g.Darmstadt 22 Jandrić Jovan .. radovi u slonovači i zlatu. Linearni je stil. Umetnik naglašava «prozorski» vid slike.Istorija umetnosti Srednji vek skoro iščezlo. početak XII veka. drvo. Radilo se slikarstvo. krunisao ga Sv. Minijature iz Jevanđelja manastirske poglavarice Hilde. 936 g. Karakteristike karolinške umetnosti: 1. funkcionalno dimenzionisanje figure.. skulptura – reljef i crtež snažne grafike. Oton II ženi vizantijsku kneginju (princezu) Teofanu Nemačka. Plavo vidljivo nebo menja zlatnu pozadinu. te ga papa 962 g. Dinamizam linije podseća na plahovit pokret iz doba neprosvećenosti. Četiri važna događaja za razvoj Otonske umetnosti su: 1. Kraj karolinške umetnosti se poklapa sa krajem Karolinškog Carstva. zlato idrago kamenje - OTONSKA UMETNOST Raspadom Karolinškog Carstva 843 g. postaje vodeća sila u Evropi u političkom i kulturnom pogledu. Mateja iz Jevanđelja Karla Velikog. sto predstavlja značajnu versku obnovu 2. skulpture nemaju treću dimenziju Dela: - Odo iz Melza. 816 – 835 g.. Otonska umetnost počinje kao obnova karolinških tradicija.. (westwerk – spajanje svetovnog i duhovnog) Sv. obećava obnoviti državu Karla Velikog 3. uz dodatno naglašavanje ceremonijalnih i kulturnih vrednosti. 850 g. Poznata je Renska škola karolinških rukopisa. nastaju tri anarhična kraljevstva. Otonski umetnik prevodi vizantijski jezik na jezik skulpture velikih dimenzija. 800 – 810 g. Verdenskim ugovorom. prema značaju 4. Benedikt.. Plemeniti patos menja izražajnim realizmom. 975 – 1000 g. 1015 g. katedrala u Aachenu.. orijentacija od simbolike ka naraciji 2. Marko iz Jevanđelja renskog nadbiskupa Eba. ustreptala energija koja sve stavlja u pokret Ilustracije iz Utrehtskog psaltira Adam i Eva iz Biblije Karla Ćelavog. 972 g. 983 g. uz jake vizantijske uticaje. 870 g. živahno pripovedanje Prednje korice Četverojevnđelje iz Lindaua. Hildeshajm Korice za Codex Aureus iz Echternacha. uvedena ljudska figura koje ima negativan odnos prema antici 3. kruniše za cara Svetog Rimskog Carstva 4. Michael. Od vizantije je uzet estetski simbolizam. koji od tada postaje glavna snaga nemačke umetnosti. druga plovina IX veka. Sačuvali su se samo iluminirani rukopisi. rade se minijature i freske 5. kojim vladaju saksonski kraljevi. Dela: - Gerovo raspeće.. dakle.

zmajeva. i počinju se širiti po Zapadnoj Evropi (Cluny-jevski Benediktinski red je držao glavne manastirske crkve na hodočasničkim putevima ka Santiago da Campostelu i Rimu) 3.. naslađe iz karolinške i otonske umetnosti 2. skulptura je u timpanonu. a crkve dobijaju jednostavnu koncepciju. To je doba intenzivne intelektualne aktivnosti. Njeno korišćenje je ograničeno na dekoraciju kapitela i portala. Predstavljaju zaleđene demone ili figure čuvare. frontalni strav. monumentalna skulptura 2.Istorija umetnosti Srednji vek ROMANIKA Traje od 1050 – 1200 godine. funkcionalno dimenzionisanje – delovi tela u akciji su naglašeniji i obrađeniji od onih u mirovanju. Veoma je retka slobodna skulptura. trodimenzionalni. nebesko je iznad zemaljskog. Dakle. U kompoziciji postoji nebeska i zemaljska hijerarhija. grifona i sličnih životnja se uvode u crkvenu službu (ritualno pranje ruku sveštenika). nemaju samo dekorativnu namenu. neobuzdanu maštu i nervoznu gipkost oblika . ni otonska umetnost nisu pokazivale težnju u tom pravcu. VAJARSTVO Romaničko vajarstvo se javlja u dva vida: 1. daleko su više «rimske» po izgledu od starohrišćanskih. obnavljanje trgovine u Sredozemlju. Bronzani krčazi za vodu u obliku lavova. Piza. Dotle su arhitektonski dekorativni reljef i slikarstvo imali kontinuiran tok razvoja. Dela: 23 Jandrić Jovan . Skulpture na portalima: imaju snažan izraz. masivnost. Romanika uvodi figuraciju u skulpturu. Osnovni faktori su: 1. Takođe postoji i izokefalij. te je pretrpava likovima u horizontalnom ili vertikalnom rasporedu. Benedetto Antelami je najveći vajar u Italiji romaničke umetnosti. poruke iz Cluny-ja se učvršćuju do 1000 g. Razlog: masivni. oko 1050 – 1100 g. bogato su razuđene. a nadahnuti su motivima sa Biskog Istoka. Italija. «Mezanska» romanička skulptura: izvrsni radovi u metalu i skladne kompozicije i dobra izrada. Dolazi do povećane građevinske aktivnosti. Skulpture uz trimo i bočne stubove portala: obrađene su sa neverovatnom savitljivošću uz stub. brodovi su zasvođeni. Španiji na i u crkvama. koje se nalaze na hodočasničkom putu za Santiao da Campostelu. u niši i uz trimo (srednji stub koji nosi nadvratnik). veliki. te dobijaju te dobijaju naziv romaničke pa otud i naziv romanika. karolinških i vizantijskih crkvi. arhitektonski oblici su svedeni na pravilne geometrijske oblike. Javljaju se raznovrsne dekoracije kapitela. Vajarstvo i slikarstvo su u službi arhitekture. Javlja se u čitavoj Zapadnoj Evropi. kamena reljefna dekoracija vezana za arhitekturu Obnova monumentalne skulpture začuđuje. otonskih. te samim tim i obnova gradova: Venecija. jer ni karolinška. Skulptor se boji prazne površine. imaju bogatu spoljnu dekoraciju. pobeda Hrišćanstva u Evropi: ♦ hristijanizacija Viknga ♦ pad Kordovskog kalifata 1031 g. Razvoj vajarstva u kamenu se najpre dešava u JZ Francuskoj i Sj. već i izražajnu. Izražena mu je monumentalnost i lični stil.. a potom Španija. Nemačka i Engleska. Skulpture u niši: imaju arhitektonski okvir poreklo iz vizantijskog izvora. karakterističnih i tesno povezanih. Romanička umetnost nije nastala iz jednog izvora.uticaj iz iluminiranih rukopisa. Đenova . reljefni likovi su mnogo više realni od slika. Nema smisla za red. ornament i skulpturu. Sastoji se od velikog broja raznolikh regionalnih stilova. One su masivne. ♦ hodočasničko putovanje dostiglo je vrhunac u Krstaškim ratovima 4. Zrela romanika se javlja u XII veku. Razvija se od doba Karla Velikog i Otona III. Francuska ima vodeću ulogu. ali se javljaju problemi proporcije i anatomije.

prvi pejzaž u umetnosti Zapada posle klasičnog doba 24 Jandrić Jovan .–Savin-sur Gartempe. Ljudska figura je dominantna u odnosu na arhitekturu. koje su ispunjene svetlim. 1166 g. Dakle. Figure su stilizovane. Prelazak preko Crvenog mora. 1130 – 1135 g. g. Le Puy. 1181. Zidanje Vavilonske kule. kamena ploča. crkva St. 1160. Francuske.. Maissac. timpanon srednjeg portala narteksa. minijatura. Belgije i J.dela. Sv. Radi se na jednoobraznoj podlozi. Južni portal crkve St. 1180 – 1190 g. «fizički» slobodno stoji u niši. postoji snažno osećanje za kompoziciju. Mihovil. tako da je trodimenzionalnost slike svedena na naleganja ravnih ploča. Engleske. a ne likovna lepota. zapadni timpanon katedrale u Autunu. Benedetto Antelami. Pierre. bronza. 1025 – 1050 g. jedina potpuno slobodna romanička statua SLIKARSTVO Romaničko slikarstvo se ne odlikuje kao i skulptura iznenadnim revolucionarnim razvojem. 1120 – 1132 gKralj David. Notre-Dame. Od mnoštva regionalnih stilova najveća ostvarenja proizašla su iz manastirskih pisarnica Sj. Zidno slikarstvo je rađeno u tehnici Al Fresco. naročito iluminiranih rukopisa. svetloj ili tamnoj. Marko iz Jevanđelja u Corbieu. početak XIII veka. punim bojama. Slikarska dela su jasna i precizna i tek sad možemo reći da su figuralni. g. simbolični i dekorativni elementi kompozicije spojeni u jedinstven sklop.. kao kod Vizantije. koja služi da istakne predstave figura i predmeta. Polako se sve više uvažava lepota antičkih umetničkih dela. Sv. freska. Figure su oivičene debelom konturom. Obnavlja se interesovanje za perspektivu. plus razni uticaji. te pokrete i stavove. Glavni cilj slikarstrva je naracija. freska. Nikolas iz Verduna. emajlirana ploča. ali zahteva arhitektonski okvir Spomenik Lava. zapadno pročelje katedrale Fidenca. Vezelay. To je početak postepenog prelaza u gotiku. 1090 g. Ubrzo posle 1150 g. Isčezao je i poslednji trag klasičnog iluzionizma. Ono predstavlja kontinuirani razvoj karolinškog i otonskog slikarstva. početak XII veka Strašni Sud. Kao i kod vizantijskog slikarstva teži se iluziji prostora. iz rukopisa Carmina Burana. crkva St. plastičnog modelovanja renske škole i njenog nagoveštavanja svetlosti i prostora. Austrija Proletni pejsaž. trg pred katedralom. ne reprodukuju prirodne proporcije i forne. Touluse. XI vek Portret lekara.Istorija umetnosti - Srednji vek Apostol. Sernin. oseća se zunatna promena u stilu: umesto apstraktne šeme javljaju se trodimenzionalni oblici sa nagoveštavanjem oble mase tela. Odašiljanje apostola. Braunschweig. oko 1110.

u XIII veku gubi svoju «uvoznu čar». na kapitelima. naspram zbijenosti figure stoje kao samostalni entiteti. plemenitošću i duhovnošću. proporcionalnost oblika. Gotiku možemo tumačiti kao proizvod novog tumačenja sveta. krunisanje Bogorodice). od XIV veka idealizam zamenjuje živopisni realizam. period od kraja XII do početka XIII veka 2. prozora. te nisu međusobno povezane figure na dovratnicima su u suštini statue sa sopstvenom osnovom. Upoređenje gotskog sa romaničkim portalom: novo osećanje za red. godine gotika predstavlja homogen. to je prvi korak ka osvajanju monumjentalne skulpture. a regionalne varijante preovlađuju. Gotička umetnost počinje u Francuskoj. ali gubi dekorativni karakter i arhaične stilizovane forme. godine skulptura je bila strogo vezana za arhitekturu. kao stil manje vredan. Tek u renesansi dobija ime gotika. simboliku zamenjuje naturalizam i realizam. Pošto je gotičko vajarstvo počelo u Francuskoj. najprestižnjia hodočasnička crkva. varvarski (gotski). RANA GOTIKA. godine. osim verskih i profane teme (kalendari. Podela Gotike: 1. Do 1200. profane ličnosti). sredinom XIV veka ove varijante imaju jak međusobni uticaj. Kruti obličasti oblik stuba «pozajmljen» za ljudksu figuru uzrokovao je da ove skulpture budu apstraktnije nego romanske prethodnice. Materijalni svet je proizvod dobrote stvaranja Boga.glave figure na dovratnicima odišu plemenitošću i čovečnošću. Poklonjenje mudraca. al boje su nestale Gotski vajani dekor: u okviru portala. XV i XVI vek Gradovi postaju centri umetnosti. Razvija se iz romaničkog vajarstva. Javlja se od 1137 – 1144 godine kada je opat Suger preziđivao (proširio i prepravio) opatijsku crkvu u Saint-Denisu. Gotika počinje u arhitekturi. Suger je želeo da ova opatija bude duhovno središte Francuske. POZNA (CVETNA) GOTIKA. Izraz «gotički» je prvenstveno skovan za stil u arhitekturi. tačnije u Ile-de-Franceu i širi se u celoj Evropi. Skulptura je bila polihromna. kada je kao savetnik Luja XVI iskovao savez monarhije i crkve i u slavu toga podigao ovu opatiju. širi se po celoj Evropi. ima tačno određeno mesto i vreme postanka. Italija sa Firencom stvara ranu renesansu. javlja se lična nota. a Flandrija poznu gotiku. kao ni jedan stil do tada. a bilo je većinom vezano za crkveni dekor. njegov razvoj možemo pratiti razvojem skulpture na portalima katedrala u Francuskoj. pa oko 1400. no one neće dugo održati tu nepomičnosti i neprirodnu srazmeru . poznata pod imenom Opus Modernum ili Francigenum (moderan ili francuski rad). Stil XIII veka je idealistički. a u arhitekturi se karakteristike ovog stila najlakše raspoznaju i dostižu svoju najvišu manifestaciju. konzolama i drugo. VAJARSTVO FRANCUSKA Gotičko vajarstvo traje od 1150 – 1420. figure kao da stoje mirno naglašava se simetrija i jasnoća. naglašavajući realizam gotičkog vajarstva figure na timpanonima međusobno «opšte» pogledom ili gestom 25 Jandrić Jovan . internacionalan stil. XIII i XIV vek 3. a u poznoj gotici dolazi do odvajanja skulpture od arhitekture. Vajarstvo ostaje u sastavu arhitekture. Dostiglo vrhunac 1220 – 1420. a Bog više ne kažnjava nego prašta. Nestaje strogi dualizam koji je do tad postojao. sadržaji su humaniji (rođenje Hrista. zodijački znaci. kao pogrdno ime za stil koji predstavlja poslednje razdoblje srednjevekovnog stvaranja. RAZVIJENA GOTIKA. ali se umetnost i dalje smatra vidom zanata. Ubrzo posle toga ovo jedinstvo se raspada. odlikuje se vedrinom. Gotička umetnost počinje kao lokalna forma. Zagovara se trodimenzionalnost. Osobine: slobodnija kompozicija.Istorija umetnosti Srednji vek GOTIKA Traje od XII – XV veka. godine. koje se ogleda u nebeskoj i zemaljskoj hijerarhiji sveta. Gotička umetnost. te žiža verskih i rodoljubivih osećanja.

početak XIV veka. ali se radi i anfas. Delo: Grob viteza. a ne kao zapremine. Katedrala u Strasbourgu. Vrhunac je 1400. horske pregrade.. 1145 – 1170 g. Dela: Portal kartuzijanskog manastira. godine kad su izgrađeni novi portali katedrale u Chartresu posle požara. pa izgledaju kao linije. Pred kraj XIII veka dolazi do nove vrste religioznih kipova namenjene za privatne potrebe vernika – Andachtsbild. katedrala u Chartresu. godine NEMAČKA Nemačko vajarstvo je manje bilo vezano za arhitektonski okvir. zapadni portal katedrale u Reimsu. Pariz Širenje gotičkog vajarstva izvan Francuske posle 1200. Blagovesti i Poseta. početak XIV veka. godine). Detalji su tačno odrađeni.Istorija umetnosti Srednji vek Rana faza zrele gotičke skulpture počinje 1195. Gotički realizam je realizam «osobitog». Kartuzijanski manastir u Champmolu. Portal južnog transepta. 1385 – 1393 g. godine u doba «Međunarodnog stila». katedrala u Naumburgu. remek-delo kasnogotičkog naturalizma. Claus Sluter Mojsijev kladenac. Statua je bestelesna. 1220g. Najpoznatiji nosilac ovog stila je Claus Sluter. blago kriva u obliku slova S. 1250 – 1260 g. 1215 – 1220 g. po čemu ovo i jeste gotička skulptura. već zbog vedre i uravnotežene slike čoveka koji taj realizam izražava. timpanon na portalu južnog transepta. 1230 – 1250.. katedrala u Chartresu. Melhisadek i Avram. godine javlja se ponovno osećanje za masivnost i zapreminu. Bon Tek posle 1350. Claus Sluter. Najznačajnija dela ovog stila su skulpture manjih dimenzija. Draperija je bogato naglašena. herojski i dramski patos Judin poljubac. izvijena. g. Dela: Raspeće. ističu ljudsko saosećanje. Pieta. Simbioza statue i stuba se razlaže. figure su toliko velike da skoro guše arhitektonski okvir ITALIJA Gotička skulptura kao i arhitektura u Italiji stoji po strani od čitave Evrope. nema više nikakve veze sa klasičnim kontrapostom. statua u drvetu. izraženija je krivina ose tela. Smrt Bogorodice. na horskoj pregradi. odraz mršavosti i splasnulosti. Najpoznatiji predstavnici su: Nicola Pisano (delovao 1258 – 1278. Najlepša dela su stvarana za unutrašnjost crkve. Osa tela je slobodna. na horskoj pregradi. Dela: Zapadni portal. Vrhunac gotičkog klasicizma 1225 – 1245. Početkom XIV veka nestaje i poslednji trag klasicizma iz gotičke skulpture. Ekkeheard i Uta. usresređen na pojedinosti. 1250 – 1260 g. kao i reljefi manjih dimenzija.. kod Dijona. nizozemac. Statua je sačuvala emocionalnu draž – srž gotičke umetnosti. koje nisu uništili borci protivnika katolicizma. Dominira profil. u Champmolu. Stubovi su totalno potisnuti. U italijanskom gotičkom vajarstvu nalazimo i veoma razvijen crkveni mobilijar (predikaonice. jako izražen klasični stil. koje pokazuju pokojnika u snažnoj akciji palog junaka. 1225 – 1245 g. Najkarakterističniji tip je Pieta (Bogorodica oplakuje Hrista u tragičnom realizmu). Figura postaje šupljikava i apstraktna. Notre-Dame. Arnolfo di Cambio. koji je radio u službi burgundijskog vojvode. Pokrajinski muzej. Giovanni Pisano (sin). Unosi se što veća emocionalna snaga u skulpturu. katedrala u Naumburgu.. ali ne samo zbog realizma. godine: ENGLESKA Najbogatiji materijal nam pružaju grobnice. nadgrobne spomenike). Izbočine su svedene na minimum. a ne na celinu figure – «sladunjava elegancija». Figura je živa. 26 Jandrić Jovan . 1395 – 1406 g. unutrašnji zapadni zid katedrale u Reimsu Pariska Bogorodica. 1250 – 1260 g. To prouzrokuje individualnost i izražajnu slobodu veću nego kod Francuza. kod Dijona. Statue u nišama. škrinje. Skulptura ima očigledan. (na dovratnicima katedrale u Reimsu). širina figure i njihova detaljno obrađena postolja zasenjuju stub. katedrala u Naumburgu. Figure postaju toliko velike da guše arhitektonski okvir.

. kolorit sveden. u slikarstvu primat opet preuzimaju iluminirani rukopisi. 1282 g. Konjanička statua Cana Grande della Scala. ne kao radnu površinu. katedrala Piza. mozaik i zidno slikarsto su tehnike koje nikad nisu uhvatile maha severno od Alpa. Krajem XIV veka slabi kvalitet vitraža. Romaničke elemente. 1330 g. bez kasnovizantijske linearnosti. gore je završena na zabat Raspeće Hristovo. 1280 – 1290 g. 1302 – 1310 g.. slično nacrtu za slaganje pločica mozaika. Od 1200 – 1250 g. pre 1284 g. Muzej Verona SLIKARSTVO (1200 – 1420 g. Cimabue je slikar za koga je Giorgio Vasari rekao da je prvi slikar koji je raskinuo sa vizantijskom tradicijom. Predstavnici: CENNI DI PEPPI – CIMABUE (delovao 1272 – 1302 g. ali sad već potpuno pod uticajem vitraža i vajarstva. Jedino fini detalji su naknadno slikani. krstionica Piza. kojeg su Italijani zvali «grčki manir». tehnika vitraža (bojeno staklo) kao sastavnog dela gotičke arhitekture (skeletni sistem je stvorio ogromne prozore) doživljava puni razvoj. je «zlatno doba bojenog stakla». Nicola Pisano Grobnica kardinala de Brayea... Do XIII veka iluminacija rukopisa je usresređena na pisarnice po manastirima.) Vodio je firentinsku slikarsku školu. U XV veku propada vitraž. Nicola Pisano Rođenje Hristovo. doslikavaju se elementi. gde smo zapazili novo smelo naglašavanje prostornog okvira. Kompozicija je apstraktna i monumentalna. sa malim minijaturama u obojenom staklu. San Domenico.. te jak osećaj za plastičnost i patetičnost. koji su se zadržali u italijanskom slikarstvu. ITALIJA Krajem XIII veka u Italiji dolazi do eksplozije stvaralačke energije u slikarstvu.-1260 g. Arnolfo di Cambio Rođenje Hristovo. Prozor čuva dvodimenzionalnost. Dela: Madona na prestolu. mermerna statua. preplavljuje novi talas vizantijskog stila. Boje: rubin crvena. čak i do 300. Ponekad koristi «grčki manir». nadgrobni spomenik. okvir ne gospodari kompozicijom. koji potiče iz romanike. ni senke. nema nijansi. Veoma je temeljna apsorpcija vizantijske tradicije.) Za razliku od arhitekture i skulpture gotičko zidno slikarstvo se sporije razvijalo. Nasprot zidnom slikarstvu. utančanog i prefinjenog ukusa. zbog kojeg dvorska umetnost Pariza postaje uzor celoj Evropi. Dakle. 1265 – 1268 g. Umetnik je sastavljao nacrt. 1300 g. nema pokušaja stvaranja dubine prostora. rade se velike jednobojne sive površine stakla. manje su kompozicije. 1315 g.. Do zapostavljanja dolazi iz konstruktivnih razloga arhitekture katedrala – skeletni konstruktivni sistem gotičkih katedrala nije ostavljao mnogo površina za zidne slike. puno je nijansi. olovne trake čine crtež. Bio je Giottov učitelj. katedrala Prato. Orivieto. Vitraž: je tehnika bojenog stakla rađena ubacivanjem velikog broja komada bojenog stakla između olovnih traka. velika slika na drvetu. Figure su veće. 27 Jandrić Jovan . Dela: Mermerna predikaonica.) i preovlađuje do 1300 godine. nije se slikalo na staklu već pomoću stakla. Ovaj novovizantijski stil. 1259. traži se trodimenzionalna predstava.Istorija umetnosti Srednji vek Tokom druge polovine XIV veka severna Italija prihvata uticaje severno od Alpa. jarko zelena i oker. se javlja ubrzo posle Četvrtog krstaškog rata (1202 – 1204 g. Već od 1250g. na mermernoj predikaonici. Giovanni Pisano Madona. Slikarstvo na drvetu. Figure pokazuju karakteristike elegantnog stila (uticaj skulpture). Kompozicija je velika. mnogo prirodnije osećanje dubine i prvi put posle klasične antike doživljavamo pozadinu ploče. Poseduje snažan stil. gotički uticaj se proširuje i na slikarstvo i iz uzajamnog delovanja ovih elemenata javlja se novi revolucionarni stil. reljefnije. U drugoj polovini XII veka vitraž postaje vodeća grana slikarstva zamenjujući iluminirane rukopise. za razliku od Italije. nijanse plave. tzv «Međunarodnog stila». propovedaonica u katedrali u Sieni.. Više je figura. već kao prostor iz kojeg izranjaju vajani oblici.

. tj. galerija Uffizi. krute uglaste draperije su talasaste i meke. Oblicima daje snažnu trodimenzionalnost. Dela: Rođenje Bogorodice. Originalan je i jedan od retkih ljudi u istoriji umetnosti koji je bio radikalni inovator. Firenca DUCCIO DI BUONINSEGNA (1260 – 1318 g. Siena. sinopija. slika na drvetu. 1342 g. sa ograničenom skalom i intenzitetom boja naglašavaju Đotvu jednostavnost. Piza. Kompozicija mu je savršeno usklađena sa emocionalnom sadržinom slike. kapela Arena. senčenje zlatnim crtama svedeno je ne minimum. 1340 g. Dučovo slikarstvo poseduje sjajnu senzitivnost. Fresco tehnika. freska. Pietro L: Dobra i zla uprava.. Predio. Od Cimabua je nasledio smisao za monumentalnost razmera.Istorija umetnosti Srednji vek GIOTTO DI BONDONE (1267 – 1337 g. freska. 1334 godina je prekretnica. 1309 g... Siena. Njegovo delo je snažno i on čini da smo mi učesnici.) On je osnivač i najslavniji predstavnik Sienske škole. Inovator je. Camposanto GOVANNI DA MILANO Dela: Pieta. freska. Zadržao je gotički element – međusobno opštenje figura pogledom.. Padova Madona na prestolu. da on ne bude iza njih već da ih sadrži.. elegantno oblikovanje i živahno pripovedanje. Dela mu izgledaju životno. triptih. Đoto je postavljen na čelo radionice pri katedrali u Firenci.. Dela: Oplakivanje Hrista. On je začetnik «ere slikarstva». bio je prvenstveno zidni slikar. sa oltara Maesta SIMONE MARTINI Dučov naslednik. uz veličanstvenu upotrebu boje. Od početka je bio veoma blizak «grčkom maniru». Sinopije su skice crvenom bojom na malteru preko kojih su se slikale freske. arhitektura su svedeni na minimum. Cennino Cennini (firentinac) rekao da je slikarsku umetnost sa grkog preveo na latinski. Želja mu je da celinu obuhvatimo jednim pogledom.. 1325 – 1350 g. a ne posmatrači u delu. 1315 g. 1365 g. muzej katedrale. On je siensko slikarstvo preveo sa vizantijske na gotičku tradiciju. Piza.. 28 Jandrić Jovan . sa poleđine oltara Maesta Anđeo najavljuje Bogorodici Smrt. To je uspio kombinujući Dučov arhitektonski slikarski prostor i Đotov vajarski slikarski prostror. U Ducciovim rukama «grčki manir» nije više tako ukočen. slika na drvetu. 1309 g. 1338 – 1340 g. Siena Hristov ualzak u Jerusalim.) Bio je Cimabueov učenik u Firenci. PIETRO i AMBROGIO LORENZETTI Pietro je ostvario da površina slike dobije odliku providnog prozora kao u stvarnosti. Prvi put u istoriji slikarstva uspeo je da dve figure postavi u arhitektonski okvir. a figure su nežno zaobljene. Dela: Madona na prestolu. Prve četiri decenije Firenzu i Sienu pogađaju niz katastrofa. FRANCESCO TRAINI Dela: Trijumf smrti. Dela: Prestolje mudrosti. jer je upotrebio novu vrstu slikarskog prostora. freska Put do Golgote. Camposanto Trijumf smrti. Ambrogio L. Tradicionalnu šemu u pogledu prostora i narativih detalj Đoto je podvrgao korenitom uprošćavanju. 1305 – 1306 g. 1325 – 1350 g. Za njega ja 1440 g. srednja ploča oltara Maesta. slika na drvetu. pa se javljaju nove tema u slikarstvu – trijumf smrti.

svetlost gospodari celom slikom. slika na drvetu. 1400 g. najstariji oredeo sa snegom u istoriji umetnosti Minijatura Oktobar.. Minijature su glavni vid slikarstva severno od Alpa. ona je nezavisan činoic. prikaz gotičkog Louvrea. 1394 – 1399 g. prvi put senke na tlu posle klasične antike GENTILE DA FABRIANO On je najveći slikar «međunarodnog stila».. JEAN PUCELLE Dela: Blagovesti. šala. vlada «međunaraodni stil». 1325 – 1328 g. jako senčenje Poklonjenje mudraca. 1413 – 1416 godine.Istorija umetnosti Srednji vek SEVERNO OD ALPA (FLAMANSKO SLIKARSTVO) U drugoj polovini XIV veka gotičko slikarstvo je bilo određeno uticajem velikih Italijana. slika na drvetu 29 Jandrić Jovan . Les tres riches heures du Duc de Berry. tema je sejanje ozimog žita. basna. utančanost modelovanja BRAĆA IZ LIMBOURGA Delo: Minijature iz kalendarskog molitvenika. Dela: Rođenje Hristovo. Sadrže niz motiva: fantazija. jedini gruoni prizor u enterijeru Minijatrura Februar. liči na kuću za lutke. naivan arhitektonski prostor. groteska. delo sa lakrdijama MELCHIOR BROEDERLAM Dela: Sretenje i bekstvo u Egipat. Karakteristični su fantastični crteži – drolories (lakrdije) na marginama iluminiranih rukopisa. slika na drvetu. Minijatura Januar. rađeno u Parizu.

Postoji spremnost da se posumnja u tradicionalno verovanje i običaje. Smelo napuštanje tradicije (religiozne predstave nadprirodnih događaja iz simboličnih okvira stavlja u svakodnevni ambijent) nameće mu problem kako da svakodnevni ambijent ne bude trivijalan. u poznoj gotici to je tehnika ulja. On je i arhitekta i slikar i skulptor i pesnik i naučnik. povezanost i potpunost. «prerušeni simbolizam». te žive prikaze (naturalistične) vidljive stvarnosti. VISOKA RENESANSA – 1495 -1520 godine 3.) Dok je osnovna tehnika u srednjevekovnom slikarstvu bila tempera (mešavina fino samlevene boje sa razblaženim žumancetom). U Italiji se umetnici okreću rimskoj umetnosti . Renesansa u arhitekturi se javlja ubrzo posle 1400 g. «glazuru» . čime on svakoj pojedinosti na slici daje simboličnu poruku. Umetnik poseduje veliku individualnost. omogućuje baršunasto tamne prelaze. mišolovka i dr. 1425 – 1428 g. 2. Cilj renesanse nije bio da se dela antike podražavaju. Na svojim slikama čak pravi tačnu razliku između direktnog i difuznog osvetljenja. lični stil i izraz. Naziv «pozna gotika» ne odgovara u potpunosti karakteru severnjačkog slikrstva XV veka. Majstor iz Flemallea se držao istovremeno realizma i simbolizma. pa sve do impasta (debele naslage guste teške boje). dok neki istoričari smatraju da počinje sa Đotom. Svest o renesansi se rodila u Italiji. fakturu površine. RANA RENESANSA – kraj XIV . boju. materijal. U Flandrijskom slikarstvu nema naglog raskida sa prošlošću. Renesansa se deli na: 1. Ova tehnika omogućava: bolji tonalitet. skulptora i arhitekata» Giorgio Vasaria (1511 – 1574 g. Zato flamanske majstore zovemo «očevima modernog slikarstva». triptih. Zato on koristi tzv. Dela: Oltar Merode.. individualni oblik i veličinu. Homo universale je umetnik renesanse. stepen elastičnosti i tretman osvetljenja. MANIRIZAM (i drugi pravci) – 1525 – 1600 RANA RENESANSA NA SEVERU – POZNA GOTIKA SLIKARSTVO Počinje u Flandriji 1420 godine. Renesansa u slikarstvu se javlja oko 1420 g.tanke providne premaze. Prvu fazu slikarske revolucije u Flandriji predstavlja jedan umetnik poznat kao: MAJSTOR IZ FLEMALLEUA To je verovatno bio Robert Campin. 30 Jandrić Jovan . U očima Italijana pozno gotičko slikarstvo javlja se kao postmedijevalno. književnost i čuda antičkog sveta. Renesansa je prvi period u istoriji koji je svestan svog postojanja i koji je sam sebi dao ime. istražuje se pokret i perspektiva.Istorija umetnosti Srednji vek RENESANSA U XV veku humanizam i renesansa raskidaju sa srednjevekovnom sholastičkom tradicijom. on im je polazna tačka. Obnavlja se zanimanje za jezik. U umetnosti preovlađuje problem proporcije ljudskog tela.početak XV veka ( 1495 godina). slika na drvetu. a u flamanskim gradovima «obnova» se izražava u jačoj sklonosti ka naturalizmu. svakodnevni ambijent + prerušeni simbolizam (sveća. dok slikari međunarodnog stila nikad nisu težili tolikoj doslednosti. On je podražavao istinu i potpunu istinu. Za razliku od Italijana oni nisu odbacili međunarodni stil. istovremeno u Firenci i Holandiji. Petrarka – italijanski pesnik i humanista. omogućava tzv. stabilnost. Prvi je put spomenut termin renesansa u knjizi «Životi najslavnijih slikara. Svakom detalju pa i najmanjem daje maksimalnu konkretnost. 1330 g.). skale boja su elastičnije i prelivi su mekši i širi. Prvu fazu slikarske revolucije u Flandriji odlikuju: neograničena dubina. ulje postaje osnovni medijum slikanja. Posle njih. Iz spoja ova dva tumačenja se zapravo rodila moderna evropska umetnost. već da se dostignu i prevaziđu.

1433 g.. drveni oltar. slika na drvetu. pa čak i čudno poetske lepote. Wolfgang. Rogierova umetnost je opisana kao fizički čistija i duhovno bogatija od Jan van Eyckove. Takođe pozadina se stapa sa nebom... 1471 – 1481 g. važi i za njegove portrete. Osnovna dvosmislenost vrta: u prikazu grešnog čovečanstva ima čednosti. Veit Stosz Krunisanje Bogorodice. slika na drvetu. Dela: Portinarijev oltar.. slika na drvetu. Skidanje sa krsta. pa su figure često i reprodukovali sa svojih slika. 1444 g. Uči od prethodne dvojice slikara. Čovek u crvenom turbanu. slika na drvetu. 1435 g. čudno iracionalno delo kao iz sveta snova. Više ga interesuje svet ljudskih osećanja. Optički efekat. parohijska crkva St. 1420 – 1425 g. Michael Pacher 31 Jandrić Jovan . Slikarstvo XV veka severno od Alpa možemo nazvati «prvi vek slikarstva na drvetu». najveći spomenik ranog flamanskog slikarstva Raspeće i Strašni Sud. Kod njih nenaglašava neke crte. slika na drvetu. Nesrećni genije. Sve ovo što važi za Rogierova religiozna dela. to je najraniji «portret» pejsaža. Pored donatora u sve većem broju srećemo nezavisne likove. Avinjonska Pieta je najčuvenija francuska slika XV veka. tragično je završio. pa je postala uzor mnogim umetnicima. javljaju se razlike u veličini figura GEERTGEN TOT SINT JANS Holanđanin..1434 g. Nurnberg. poliptih. Oni su realisti skoro mikroskopski precizni. «atmosferska perspektiva» je magličast zastor koji pravi vazduh. 1455 g. Dela: Petrov ribolov.Istorija umetnosti Srednji vek BRAĆA HUBERT I JAN VAN EYCK Oni su usavršili razne efekte tehnike ulja. Braća van Eyck su prvi u potpunosti sistematski upotrebili atmosfersku perspektivu. portret na drvetu.. Lorenz. Kad se približimo granici vidljivosti on ih sve prekrije. ideja ponoćnog rođenja HIERONIMUS BOSCH Holanđanin. slika na drvetu Jan van Eyck Triptih je osnovni oblik slike novog stila. a ističe druge da bi naglasio karakter. Dela: Anđeo koji lebdi. jasna svetlost razblažuje ivice senke. Ponovo je obuhvatio osećajnu dramatiku – patos gotičke umetnosti. Tako je bilo do 1500 godine. U delu Jan van Eycka istraživanje stvarnosti i njeno prikazivanje pomoću svetlosti i senke je dostiglo granicu koja neće biti prevaziđena za naredna dva veka.. prikazan optički izgled vode. CONRAD WITZ Iz Basela je. Jan van Eyck Giovanni Arnolfini i njegova žena. čini da nam udaljeniji likovi nejasnije izgledaju. crkva St. Ona je za naše opažanje dubine prostora bitnija od linearne perspektive (prividno smanjenje dimenzija sa udaljenošću). Tek od Majstora iz Flemallea portret igra važnu ulogu u slikrstvu severa – realistično portretisanje. 1470 g. Dela: Francesco d'Este. 1490 g. 1500 g.slika na drvetu. HUGO VAN DER GOES On je Rogierov sledbenik. VAJARSTVO Vajari su često bili i slikari. 1518 g. Dela: Rođenje Hristovo. Egzotične životinje ali i hibridna i deformisana čudovišta.. Likovi su blagi i uproščeni. Meka. Snažna realnost teme. umro je kao fratar.. Dela: Ganski oltar. nego spoljašnji vid događaja. Najkarakterističnija dela vajara «pozne gotike» su drveni oltari u obliku škrinje. triptih. poliptih. 1432 g. često ogromnih dimenzija i neverovatno zamršenih detalja. ROGIER VAN DER WEYDEN On je treći veliki slikar flamanskog slikarstva. 1476 g. Austria.. Dela puna tajanstvenih i naizgled iracionalnih prizora. slika na drvetu. slika na drvetu. na njemu se vidi Goesovo interesovanje za nadprirodno. Dela: Vrt uživanja.

pozlaćena bronza. gde se god srećemo sa nagim telom od 800 – 1400 godine možemo reći da počiva iz klasičnog izvora. Antonija (1480 – 1490. polazi se od prirode i proučava se anatomija. Što se tiče klasične nagote. godine) Bio je poznati štampar i slikar koji je stekao međunarodnu slavu. mermer.. Njegove gravure imaju složenu kompoziciju. Razvile su se dve vrste umetnika: tip svetskog čoveka i tip usamljenog genija. Dela: Sveta Bogorodica. već je čovek mislilac. MARTIN SHONGAUER (1430 – 1491. Rani drvorezi imaju ornamentalnu šemu. Vajarstvo rane renesanse u Italiji je delovalo kao zbir različitih pojedinaca. Za vreme renesanse skulptura se odvaja od arhitekture. MAJSTOR HAUSBUCHA Njegovi otisci su mali. su se pojavila metalna slova. U XV veku i pored crkvenih zabrana počela se izučavati anatomija. položaju. Likovne umetnosti su smatrane bitnim za podizanje firentinskog duha i one dobijaju status slobodnih umetnosti. Sjedinjuje klasični oblik i sadržinu. VARSTVO Vajarstvo se služilo primerima antike više nego druge umetnosti. Prvi graveri su bili zlatari. Može se pratiti individualni stil. 1410 – 1414 g. godine su modelovane finim šrafiranim linijama. Zadnji deo statue obrađuje se kao i prednji. u društvu naučnika i pesnika. 1480 – 1490.Istorija umetnosti Srednji vek GRAFIČKA UMETNOST Severno od Alpa razvila se štamparska veština ne samo za knjige već i za slike. Porta della Mandorla 32 Jandrić Jovan . Ona dopušta meke. LORENCO GHIBERTI Dela: Rajska vrata. Najranije štampane knjige pojavile su se u oblasti Rajne 1450 god. Umetnost rane renesanse za razliku od pozne gotike teži stavu prema ljudskom telu koji je bio sličan klasičnoj sredini. Masvnost i monumentalnost sasvim prevazilazi okvire srednjovekovne skulpture. krstionica Firenca NANNI DI BANCO Prevazilazi srednjevekovni klasicizam. snažni pokreti itd u delu: Iskušenje Sv. Sjedinjuju se klasični oblik i sadržina. obrazovan. reljef. reljef. godine). Obnavlja se antički duh. detalju. gravura. intimne atmosfere i spontani.(a Gutenberg?) Drvorezi sa početka XV veka su drvene ploče sa kojim su se štampale slike. 1420 g. Umetnik više nije zanatlija kao do tad. baršunaste senke i drug koje se rezaljkom ne mogu postići. suva igla RANA RENESANSA U ITALIJI Rana renesansa se razvila u Firenci – «Novoj Atini» kao jedan vid borbe protiv Milanskog vojvodstva. Antički primeri direktno utiču na renesansu. Ova tehnika dozvoljava veoma tanke linije. Neobuzdana izražajnost i formalna preciznost.Firenca Uspenje Bogorodice. Primećuje se uticaj antike u dobroj proporciji. Gravure oko 1430. crkva Or San Michele. prostornu dubinu i bogatstvo fakture. koje je htelo da je osvoji. Primetan je uticaj i romanike i gotike. kopoziciji. 1435 g. kao perom. Čine kombinaciju slike i teksta. Svoje crteže u bakarnu ploču je urezivao finom čeličnim iglom – tehnika «prost bod». godine. Dela: Četiri sveca. mada postoje i dela vezana za arhitekturu. «Block-buch» su popularne slikovnice u XV veku. Konture su izvedene jednostavnim punim linijama... U XV veku ponovo se otkriva čulna lepota akta. 1450 god. ćudljivog osobenjaka. gotovo da su skice. vazdušaste efekte..

Njegova dela su monumentalne veličine. Crkvene ličnosti se rade kao obični ljudi sa individualnim karakteristikama. 1423 – 1425 g. konjanička statua. Učio je kod Ghibertija. Njegova najbolja dela su rađena u bronzi. Blage polusenke stvaraju čitavu skalu prelaznih varijanti. Dela: Sv.Firenca. prva statua posle antike sa klasičnim kontrapostom Sv. bronza FILIPPO BRUNNELESHI Bio je arhitekta.. To je geometijski postupak kojim se prostor projektuje na jednu ravan.. Marko. U prvoj polovini XV veka boja modeluje tematiku – vrhunac je Venecijansko slikarstvo. 1430 – 1432 g. Dostiže jedinstvo i povezanost prostora. Kompozicije fresaka su velike i monumentalne. Firenca 33 Jandrić Jovan . 1440 – 1450 g. mermerna statua. čija draperija pada kao prava tkanina. freska. a likovi su realistični i brutalni.Istorija umetnosti Srednji vek DONATELLO (1386 ) On je najveći vajar Italije posle Mikelanđela. Đorđe. ali i vičan i u slikarstvu na drvetu. Najveća sačuvana grupa dela su mu freske u Brancacciovoj kapeli u Sta Maria del Carmine. TOMMASO DI GIOVANNI – MASACCIO (1401 – 1428 g. boja je sekundarni element. slikari su oslobođeni kanona. ne idealizuje ih toliko. Marko. U njegovom realizmu neki vide prefinjenost. Težio je jačanju realizma i pristupačnosti umetničkom delu. S. Donatello je govorio statui: «Govori. Vlada perspektivom i naglašava treću dimenziju. prvi muški akt posle antike u prirodnoj veličini Gattamelata. U njegovoj kompoziciji postoji red i dostojanstvo. crkva Or San Michele. Preuzima oblike iz prirode... što postiže dajući svojim figurama izraženija lična obilježja. Rešio je većinu problema u vajarstvu. Dela: Sveta trojica sa Bogorodicom i Sv. mermer. reljef na ploči od pozlaćene bronze. Jovanom. Giovanni.. likovi su odeveni aktovi.. Sredinom XV veka su pronađene uljane boje – nov kvalitet se prenosi sa freske na platno.) On je mladi genije koji je pokretač novog pravca i Đotov naslednik. freska. Firenza Izgnjanje iz raja. trodimenzionalni. istražuje pokret. 1425 g. a ne imitiranje.. perspektiva je nedisciplinovana. Krajnji individualizam Donatelovog stila potvrđuje činjenicu usamljenog genija. Firenca Poreski novčić. Služi se kontrastima svetlosti i senke. Ne koristi oštre kontrase svetlosti i senke. Naglašava se psihologija likova. bronzana statua. Kroz izraz lica postiže unutrašnju dinamiku.FRA ANGELICO On je glavni slikar firentinske renesanse posle Masaccia. crkva Sta Maria Novella. 1437 g. 1445 – 1450 g. Pronašao je sistem linearne perspektive.. manastir Sv. Dela: Blagovesti. slika na drvetu FRA FILIPPO LIPPI (1406 – 1469 g. slika na drvetu FRA GIOVANNI DA FIESOLE .) Likovi su mu masivni. 1411 – 1413 g. Obnavlja se antički duh i proučava se anatomija.. plastične i prirodno stoje u prostoru. Potpuno je ovladao naučnom perspektivom. 1425 g. Njegovi likovi stoje u divno uravnoteženom contrapostu. Pošto taj postupak pretpostavlja da posmatračevo oko zauzima određen položaj u prostoru. Osnova je promatranje čoveka. 1415 – 1417 g. Posle 1430g. 1426 g. Siena. sve više se ističu portreti. njegova dela znače temeljnu novinu u pogledu kopozicije. kapela Brancacci. freska. zvonik firentinske katedrale.. Bio je freskista. slika u perspektivi nam automatski kazuje gde treba da stanemo da bi smo je pravilno posmatrali. Takođe rešava probleme svetlog-tamnog i modelovanja. Prostor je predstavljen što vernije.. koristi na linearnu perspektivu David. stabilne. SLIKARSTVO Odlike slikarstva rane renesanse su: nema jakih kontrasta svetlosti i senke. 1427 g. boje i perspektive. forma se deformiše linijom i jakom konturom. Figure su mu masivnije. mermerna statua. 1427 g. crkva Or San Michele.Firenca Prorok (Zuccone). freska. Dela: Madona na prestolu. govori inače će te Đavo odneti»! Irodova gozba.. ela Brancacci – Sta Maria del Carmine Firenza Madona na prestrolu..

.. bronza. dolazi u Firencu. geometriju urbinskog dvora. freska. 1445 g. Kolorit je integralni deo dela.) Jedini je vajar u Firenzi posle Donatelovog odlaska. slika na drvetu. snažan centrifugalni zamah Bitka desetorice nagih ljudi. Spaja Masacciovu plastičnost. slikno kao kod Nike sa Samotrake ANDREA DEL VERROCCHIO Bio je Leonardov učitelj.. 1476 g. 1460 g. spoj pokreta i emocija. Bio je poznat po reljefima u mermeru. slika na koži.. bronzana statuetea.. Firenca David. kao u pozorištu. ovim spomenikom su izmirena dva suprotna stava prema smrti: retrospektivni. reljef.. 1445 – 1450 g. Firenza 34 Jandrić Jovan . Dela: - Madona sa detetom i svecima. gravura. Dela: - Herkul i Antej. anatomija tela u pokretu NICCOLO DELL'ARCA Dela: - Oplakivanje Hrista. 1460g. Fra Angelicove žarke boje i severni naturalizam. mermer ANTONIO DEL PALLAIUOLO Prvi je umetnik koji je secirao leševe zbog izučavanja anatomije i pored crkvenih zabrana. crkva San Fracesco. 1465 – 1470 g.. značajno delo po koloritu i kompoziciji PIERO DELLA FRANCESCA (1415 – 1492 g. iz Venecije dolazi u Firenzu. mermer. katedrala Firenca Madona sa anđelima.Istorija umetnosti Srednji vek DOMENICO VENEZIANO (1410 ) 1439 g. 1435 g. ali ne i da im priđemo. freska.) Ovaj toskanac je bio najbolji Domenicov učenik. arhitektonske oblike i ljudsku figuru. Dela: - Otkrivanje Časnog Krsta. Firenca. 1485 – 1490 g. ruku ili komad draperije on je u njima vidio varijacije ili spojeve lopte. Stvara nonovi tip oltarsk slike Sacra Conversazione – Sveti razgovori. 1445 – 1450 g... cilindra i piramide. spasenju Bernardo Rossellino i njegovi sledbenici najviše rade crkveni mobilijar. kocke. Dela: - Putto sa delfinima. 1450 – 1457 g. Verovao je u naučnu perspektivu kao osnovu slikarstva i pokazao kako se ona primenjuje na stereometrijska tela. 1456 g. dok su slobodne statue potpuno retke.) 1436 g. smatrana je za prvi spomenik koji potpuno označava duh nove ere. prikazan je pokret LUCA DELLA ROBBIA (1400 – 1482 g. komemorativni. dozvoljavaju da budemo u njihovom prisustvu. Arezzo ANDREA DEL CASTAGNA Dela: - Tajna večera. Dela: - Anđeli koji pevaju. Stvara dela koja izgledaju zaista moderno.. ANTONIO ROSSELLINO Dela: - Portretna bista Giovanni Cellinija. Likovi opšte među sobom. Oko 1450 g. Dok je slikao glavu.. terakota. Oseća se Donatelov uticaj.. Firenca. klasicistički i hrišćanska briga o zagrobnom životu. Dela: - Grobnica Leonarda Brunija. gleđosanaterakota BERNARDO ROSSELLINO (1409 – 1464 g. razvija se tradicija realističnog portretnog vajarstva i sve više raste popularnost među mecenama. Palata Vechio. 1470 g. kupe.

35 Jandrić Jovan .. zovemo ih kupidonima) obično na veseo i šaljiv način. 1483 – 1488 g. Venecija Putto (mn.Istorija umetnosti Srednji vek - Konjanička statua Colleonija. predstavljaju duhove raznih vrsta (ako predstavljaju duhove ljubavi. bronza. Putti) – naga deca sa krilima.

Nema jakog kontrasta. Mantova.. Koristio je kompoziciju karakterističnu za Firencu ( tri dela – centralni deo sa dva krila). Dela: - Madona sa svecima. Njegove figure.. napulj SANDRO FILIPEPI – BOTTICELI (1445 – 1510 g. Galerija Ufizzi. Venice. Sv. crkva S. Dok su umetnici rane renesanse bili sputani pravilima univerzalno važećim. Jakova vode na pogubljenje. naslikao je izvestan broj svečanih oltarskih slika tipa Sacra Conversazione. 1480 g. 1505 g. senčenje je ravnomerno. Dela: - Rođenje Venere. Rafaelo. tvrdu. Dela: - Sv. Vera u božansko poreklo genija. Istaknuti je predstavnih Venecijanskog slikarstva. fizičar. Radio je freske... naročito ženskog. freska. On je istaknuti predstavnik Padovanske škole.oni utiču na osećanja posmatrača. Kult genija je imao velikog uticaja na duhove visoke renesanse. slika na drvetu.). a kasnije koristi jače boje i naglašava emocije. Camera degli Sposi. freska. Njihova imena su postala sinonim za savršenstvo. arhitekta. Bolesno osećajan umetnik. zanet paganskom lepotom. Figure su mu istinski nage i uživaju punu slobodu kretanja. Bio je mladi genije. umetnici visoke renesanse su manje zaintersovani za racionalni red. pejsaži i arhitektura izgledaju kao da su izliveni u bronzi. Jedan od najuniverzalnijih umetnika visoke renesanse. Koristi žablju perspektivu. Oni predstavljaju vrhunac. jasno konstruisanu formu. Giorgione. matematički tačna perspektiva VISOKA RENESANSA U ITALIJI (1495 – 1520) Trajala je kratko i dala je mali broj umetnika. Firenza Rim krajem XV veka postaje značajan pokrovitelj umetnosti. Oculus. 1471 – 1474 g. pa se shvatanje duha genija proširio i na likovne umetnosti (arhitekturu. Boje su hladne. Sebastian. Padova. slika na platnu. Preokupacija mu je istraživanje ljudskog tela. Mantova GIOVANNI BELLINI Bio je Mantegnin šurjak. Slabo se interesuje za dubinu prostora.) Bio je Verrocchijev učenik. Teže idealnoj lepoti kompozicije koja je mirna. Boje su mu jednostavne. Mikelanđelo.. Ova mešavina misti cizma i paganskog osećanja je odlika njegovog slikarstva. Sa njegovim delom se otvaraju vrata zrele renesanse. Sikstinska kapela Vatikan. srušena 1944 g. sa 36 Jandrić Jovan .matematičar. sklon misticizmu. čvrsto nacrtanu. Zaccaria. freska.. vajarstvo i slikarstrvo). Tizian imali iste ideale kao i njihovi prethodnici. 1455 – 1460 g. Smatra se da su veliki geniji XVI veka: Leonardo. Bio je zanemaren papskim izgnanstvom u Avionjon.) Bio je firentinski slikar. anatomiju i dr. 1480 g. Figure mu «lebde». 1482 g. 1455 g. 1473 g. Bio je genije u pravom smislu reči (slikar. veliki prizor. Voli patos. a više za vizuelni efekat. tako da su svi govornički gestovi nepotrebni Preobraženje. Platonovo shvatanje genija. jasnoća prostora. navodila je umetnika-genija na subjektivna a ne na objektivna merila istine i lepote. a bio je hrišćanin. su proširili neoplatonisti. umesto razgovora osećamo duboku povezanost likova. statična i simetrična. Simetričnost postiže rasporedom masa. duha koji obuzima pesnika i navodi ga da stvara u «Božanskom zanosu» . proučavao je mehaniku. klasičnu fazu renesansne umetnosti. ispaštanju i kajanju. Beleži svaki detalj. LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519 g. slika na drvetu. čak i kad stoje. PIETRO PERUGINO Dela: - Predaja ključeva. Bramante.. slika na drvetu Freske u Camera degli Sposi. botaniku..Istorija umetnosti Srednji vek ANDREA MANTEGNA On je posle Masaccia najznačajniji predstavnik rane renesanse. kapela Oretari.

Rim: o Stvaranje Adama. 1545 g. Vatikan Začetak u materici.. skulptura. Louvre. usavršeni sfumato Tajna večera. te likovi više nisu oštro dovojeni jedni od drugih. Bio je sjajan crtač. Oblici su nedovršeni i njihovi oblici se mogu samo naslutiti. freska. Njegova svetlost uobličuje formu i daje joj prelaze. Zbog ovakvog načina prikazivanja.Istorija umetnosti Srednji vek 30 godina dolazi u Milano gde otvara slikarsku školu. možda nepravično. freska. mermerna statua Freske u Sikstinskoj kapeli. Napušta je. njegovi narativni prizori su slikarski pandan reljefima.) Bio je učenik Pietra Peruginoa. aki je nije podražavao. Sta Maria delle Grazie.. Za njega su govorili da je kao slikar loš kolorista. Antiku je voleo. 1495 – 1498 g. Teži da iskaže čovekove strasti..strahovita duhovna snaga RAFFAELLO SANZIO – RAFAEL ( 1483 – 1520 g..) Toskanski vajar – klesar mermernih statua. Stvaralački rad je usmerio ka čoveku. Zamišljao je da su njegove statue tela oslobođena iz mermernih tamnica. Portretista i slikar 37 Jandrić Jovan . mermer. koje ih utapaju uprostor. precizno izgrađenim prostorom u perspektivi i trodimenzionalnim telima. 1465 g. Figure su obavijene senkama i polusenkama. Grobnica Giuliana Medicija. Da bi postigao dinamiku uvlači dijagonale. Bio je oprezan kao slikar. Još kao mlad opredelio se za skulpturu. koji u prvi plan ističe način modelovanja (svetlo-tamno) – chiaroscuro. mermerna statua. najranija monumentalna statua visoke renesanse. slikar. mudrost i bol. a ne iluzionistiške predstave. 1508 – 1512 g. a telo je bilo zemaljska tamnica duše. a vajarski solidna. izolovan od sveta. slika više liči na poetsku viziju. Milano Poklonjenje Mudraca. jer je bio aristotelovac. arhitekta. najlepši trg na svetu Kupola crkve Sv. Takođe je bio genije. Dela: - Monaliza. Koristi svetlost onog dela dana kad Sunce zađe – difuznu. slika na drvetu. o o - Strašni Sud. U slikarstvu polazi od prirode koju proučava. Petra. radnja u mirovanju Rob na umoru.. asketizmu. crtež perom. Dvorac u Windsoru MICHELANGELO BUONAROTTI (1475 – 1564 g. 1501 – 1504 g. S. On je glavni slikar visoke renesanse. slika na drvetu. sabijena energija. Njegova kompozicija se odlikuje geometrijskim redom. Firenza Bogorodica u Pećini. Dela: - David. Lorenzo. 1509 – 1510 g.. Stalno se vraćao svojim delima. Dvojstvo između duše i tela daje njegovim statuama patos. Njegove skulpture odišu napetošću. Posle odlazi u Firenzu u kojoj je bila prihvaćena filozofija neoplatonista.. Stvorio je sopstveni tip lepote.. Oseća se psihološka akcija. 1513 – 1516 g. nego na običnu sliku stvarnosti. U njegovom delu nema traga hrišćanskoj potištenosti. 1481 – 1482 g. Vatikan. pesnik. 1503 – 1505 g. Rim Mojsije. radio je dugo i isporo. nažalost bio je ciničan i nesrećan. slikarski bogata. 1546 – 1564 g. Firenca. a nije bio vernik. 1513 – 1515 g. mistici. 1534 – 1541 g.. Sikstinska kapela. Nijedno njegovo velliko delo nije završeno. Kompozicioni postupak dovodi do savršenstva. mermer. Rekao je: « Najviši i najteži cilj slikarstva je da gestovima i pokretima udova predstavi «nameru čovečije duše»». Njegova umetnost je istovremeno i lirska i dramska. a forma joj je podređena. slika na drvetu Prvi greh i Izgnjanje iz Raja. Kod njega postoji načelo subordinacije (postoji jezgro slike na koje je usmerena pažnja posmatrača). «terribilita» . Zadojen teorijama neoplatonizma priznavao je autoritet samo svog genija.. fizičku snagu. 1508 – 1512 g. Firenza Campidoglio.. Vezao se za klasičnu antiku V veka. To je Leonardov sfumato (fine izmaglica). Bio je tip svetskog čoveka. 1510 g. Paris. Slikao je verske teme. Delfska Sibila (proročica). Izrazita stvaralačka snaga.

Osećajem za atmosferu koju slika Giogione pokazuje vezu sa Leonardovskom školom. 1510 – 1511 g. tako da ni jedna ne smeta drugoj.. služeći se samo bojom i svetlošću. Rim. Takođe koristi i Leonardovski sfumato. 1057 – 1510 g. aluzija na tri čovekova doba TIZIANO VECELLI – TIZIAN (1485 – 1576 g. a poznavajući i usavršavajući tehniku uljanih boja. Imao je strašnu moć zapažanja ljudskog karaktera. nego u Firenci i Rimu. uništenje fresaka u Fondacio dei Tedeschi. Pojedinačni potezi četkice. već bićima od krvi i mesa.Istorija umetnosti Srednji vek Bogorodice. 1570. Da bi stvorio slikarski prostor on se više oslanjao na pokrete figura. Dela: - Madona del Granduca.) Najveći venecijanski slikar XVI veka. freska. freska. do tada jedva vidljivi postali su znatno slobodniji. venecijanski slikari posebno ističu intenzitet boja i atmosferu pejsaža i prirode. g. g.. Temu Sacra Conversazione potpuno je preobrazio zamenjujući uobičajen pogled en face pogledom pod kosim uglom.) Tek u poslednjim godinama svoje karijere izlazi iz senke Giovanni Bellinija. 1513 g.nekoliko vekova pothranjuje se tajna koja obavija venecijanskog umetnika. 1505 g. oličenje klasičnog duha visoke renesanse. koji su ipak prozračni i fino modelovani) dobila je puno ostvarenje. Posle Rafaelove smrti Ticijan je postao najtraženji portetista. remek-delo. U snažnom i izražajnom baratanju boja nije mu bilo premca. freska. spiralni i dinamični pokreti figura - VENECIJA U Veneciji je manje uočljiva razlika između rane i visoke renesanse. Rafaelo je u Vatikanskim lođama i stancama stvorio monumentalne freskokompozicije u kojim je grupisao veliki broj figura. nego na perspektivne vidike. platno. Dva najpoznatija dela: - Oluja. sjajno postavljena arhitektonska pozornica. Razlozi su brojni: prerana smrt. Koristi istu paletu boja kao i Bellini. Bio je pod presudnim Giorgionea. On prikazuje svet klasičnih motiva kao deo prirodnog sveta. pretpostavlja se da je bio Jevrej. On se toliko pouzdavao u svoju sposobnost izgradnje kopozicije da je često slikao bez prethodne skice. fizičku snagu i dramatično grupisanje likova. Pinakoteka Minhen 38 Jandrić Jovan . g. akcija i emocija. crkva Frari. u gradu u kom su sunčeva svetlost i njeni odblesci na vodi stalno prisutne pojave. Svojstvo vedre živahnosti pojavljuje se na mnogim njegovim religioznim slikama. Mikelanđelu duguje za izražajnost. harmonično uravnoteženo telo i duh. suparništvo sa Tizianom. Dela: - Čovek sa rukavicom. Firenca Ciklusi fresaka u Vatikanskim stancama: o «Atinska škola». GIORGIONE (1477 – 1510 g.. Louvre. 1505 – 1506 g. 1526.. Tehnika u ulju (tople i meke osvetljene površine... Beč. slika na drvetu.. slika na platnu. 1546. 1520. Dva glavna slikara visoke renesanse u Veneciji su Giorgione i Tizian. Portreti su blagih kontura i oštrih senki. «Tajanstveni» Giorgione .. Izloženi uticajima vizantijske umetnosti kroz ceo srednji vek. g. ali sve ovo on utapa u svoj lični stil i daje mu drugo značenje. Paris Madona sa članovima porodice Pesaro. Villa Farensina. Stanca della Segnatura (papina biblioteka) Galatea. Galerija Akademije Venecija. a i završio je i mnoga njegova nedovršena dela. Intenzivna svetlost i faktura. koji nije nastanjen živim statuama. živa rasprava o atribuciji njegovih dela i sad.. duboki tamni tonovi. kombinujući realizam portreta XV veka sa ljudskim idealom visoke renesanse. Venecija Pavle III sa unucima. Od početka svoje karijere pokazao je isobit talenat za portretisanje. Narodni muzej u Napulju Hristos sa trnovim vencem. erotska alegorija Tri filozofa.

. Umetnik čudesne energije i pronalazačkog duha. Elegantna faza je bio stil koji je manje bio opterećen subjektivnim osećanjima.. 1528 g. dok se o manirizmu danas najviše raspravlja. Galerija Uffizi. u kom je vera bila zamenjena sumnjom.. vitke.. Dela: - Eleonora od Toleda sa sinom Giovannijem Medičijem. 1535 g. a sigurnost isčekivanjem. kao posebna vrsta ljudi. Slike su subjektivne. odrazila se u novoj umetnosti kroz čudesno. Ovaj stil je dao sjajne potrete. Dela: - Skidanje sa krsta. crtež crvenom pisaljkom ELEGANTNA FAZA MANIRIZMA Ubrzo zamenjuje prethodnu fazu. PARMIGIANINO (1503 – 1540 g. Firenza MANIRIZAM U VENECIJI Sjedinjavao je antiklasičnu i elegantnu fazu.izobličeno.. jer je označavalo grupu slikara sredine XVI vek u Rimu i Firenzi čiji je samouvereni. Maniera (ital. a njegovo prvobitno značenje je usko i puno potcenjivanja. duboko uznemirujući. Ovaj stil se posebno obraćao aristokratskim mecenama. ukazuje na unutrašnju zebnju. Firenza AGNOLO BRONZINO Bio je dvorski slikar Cosimo I Medičija. izduženim figurama.TINTORETTO (1518 – 1594 g. 1524 g. slika na drvetu. ali je takođe bio udaljen i od stila visoke renesanse. te se njegovi portreti odlikuju velikom psihološkom dubinom. 1526 g.. Introspektan i snebljiv zazire od spoljnog sveta.) Venecijanski majstor dramatičnog manirizma.) je poniklo nekoliko suparničkih stilova. Antiklasični. Galerija Uffizi.=stil). dvosmisleno. Figure su visoke. Manirizam se najpre razvio u Italiji. Pokazuje isto tako čudne osobine. «izveštačeni». Tanki izduženi oblici. JACOPO ROBUSTI . Žestokim kontrastima tamno-svetlo. 1521 g. Nova umetnost je izraz krize evropskog društva izazvane reformacijom crkve i versko političkim ratovima. kao npr: Toskanskom vojvodi ili Francuskom kralju. ćudljivi vizionarski stil. Drugačiji je odnos prema boji – individualna koncepcija. slika na drvetu Madona dugog vrata. Manirizam predstavlja raskid sa klasičnom umetnošću. slika na drvetu. kroz dosetku i iluziju. Dela: - Autoportret. usiljeni stil izveden iz izvesnih crta Rafaela i Mikelanđela. izduženih udova. Itali Studija mlade devojke. glavne su odlike ovog stila. Ubrzo zatim je postao međunarodni. 1550 g. smelim perspektivnim skraćenjima. Uznemirenost jednog sveta u previranju. koji iz 39 Jandrić Jovan .Istorija umetnosti Srednji vek MANIRIZAM I DRUGI PRAVCI (1525 – 1600) U umetnosti posle visoke renesanse (1525 – 1600 g. ANTIKLASIČNA FAZA MANIRIZMA ROSSO FIORENTINO U Firenci je najekstremniji član novog stila. pa zatim u Francuskoj i Šaniji. napregnut i uznemiravajući ili pak hladan i bezličan izraz likova i perspektivne proizvoljnosti. jedna od prvih manirističkih slika JACOPO PONTORMO Bio je Rossov prijatelj. U novije vreme hladan i gotovo prazan fomalizam njihovog dela priznat je kao specijalan oblik šireg pokreta koji je «unutrašnju viziju» ma kako subjektivnu ili fantastičnu stavljao iznad prirode ili klasika. Čudesno osećajni crteži. San Michel. svetlost nema izvor i svojstva.) Na njega je uticala ritmična ljupkost Rafaelove umetnosti. Dela: - Maijin pohod Elizabeti.

Pustolov. Giorgio Maggiore. izvestan broj. Podučava se Ticijanom i Tintoretom. Posle Tintoreta je najznačajniji slikar Venecije.) Bio je fenomenalno obdaren slikar.. Grozničava. Umetnici. alegorično značenje kompozicije FRANCESCO PRIMATICCIO 40 Jandrić Jovan . zlato i emajl. Izbegava svaku vezu sa natpirrodnim. platno. svetlost je utcaj Geertgen tot Sint Jansa..) Najveći maniristički slikar.Istorija umetnosti Srednji vek prvog plana dijagonalno probijaju u dubinu prostora negira vrednosti renesanse. negira sve vrednosti klasične komozicije DOMENIKOS THEOTOCOPOULOS – EL GRECO (1541 – 1614 g. freska. Severnoitalijanski realizam je dobio sjaj raskošne pozorišne predstave. Nikad nije zaboravio svoje vizantijsko poreklo. Dela: - Slanik Fransoa I. Santo Tome. Prva faza manirizma nije imala pandana u vajarstvu.. jednak je duhovni i telesni zanos UMETNOST BRESCIE I VERONE To je oblast severnog ruba Lombardijske nizije. remek-delo iluzionističke perspektive.) Najklasičniji umetnik svoga vremena.. Španija Fray Felix Hortensio Paravicino. Dela: - Sahrana grofa Orgaza. 1573 g. Živeo je u Parmi i bio je pod uticajem Leonarda i Venecijanaca. GIROLAMO SAVOLDO Teži da svete događaje prikaže u okviru trošnih kuća i običnog naroda. freska. PAOLO CALLARI – VERONESE (1528 – 1588 g. slika na platnu. Scuola di San Rocco. ide u Rim. 1567 g.. muse dive i cene njegovo delo do 1750 g. svetlost. Dela: - Uspenje Bogorodice. boju. Dela. u Madrid i u Španiji ostaje do kraja života. blistavo osvetljen prostor ispunjen likovima koji lebde Jupiter i Jo. 1570 g. platno. Mikelanđela i Rafaela. Leonardovski sfumato je kombinovao sa venecijanskim osećajem za boju i fakturu. BENEVUTO CELLINI (1500 – 1571) Najpoznatiji umetnik druge fazr manirizma. Mikelanđelova divovska ličnost je obeshrabrila nove talente sa kraja XVI veka. Venice Na Mojsijevu zapovjed voda izlazi iz stene. 1575 – 1577 g. Venice. Široki fluidni potezi kista odaju uticaj Ticijana. Dela: - Hristos u Levijevoj kući. CORREGGIO (1589/94 – 1534 g. to je bila karakteristika i pozne gotike. Punoća. ali imaju mnogo veće interesovanje za stvarnost sadašnjice – realisti. Bio je firentinski zlatar i vajar. Venice Tajna večera. 1525 g. 1592 – 1594. Scuola di San Rocco. oslanjaju na Giorgionea i Tiziana. 1539 – 1543 g. - Sv. Mateja. 1535 g. nerealna svetlost. Oseća se uticaj Parmigianina. ali je ove uticaje podredio jakom ekspresionizmu unutrašnje vizije. 1605 g. crkva S. koja je težila da izrazi nezamislivo i apstraktno. 1566 – 1567. Tek od 1600 g. Dela: - Hristos pred Pilatom. platno. platno PROTOBAROKNI STIL Pojavio se oko 1520 g. a 1576 g. Toledo. Druga faza manirizma pojvljuje se na bezbrojnim skulpturama u Italiji i vanj nje. Bio je kolorista velike obdarenosti sa živim prikazom detalja i oblika. Krajnje subjektivno koristi liniju. kupola katedrale u Parmi. Venecija VAJARSTVO Vajari XVI veka ne mogu da se porede sa slikarima toga doba.. 1586 g.. dolazi sa Krita u Veneciju. 1532g.

Istorija umetnosti Cellinijev suparnik na dvoru Fransoa I. Dela:

Srednji vek

-

Dekoracija u štuku, Fontainbleau, 1541 – 1545 g.

FRANCUSKA U Francuskoj se vajarstvo javlja pod Italijanskim uticajem i biva dominantan stil XVI veka.

41

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Srednji vek

JEAN DE BOULOGNE (GIOVANI BOLOGNA), 1529 – 1608 g. Radio je u Firenzi. On je italijanizirani francuz. Uradio je monumentalne skulpture u mermeru velikih razmera uz mogućnost sagledavanja sa svih stana, što je do tad bilo mogućno samo u bronzi. Divimo se disciplini, ali nema pravog patosa. Dela:

-

Otmica Sabinjanke, 1583 g., mermer, Loggia dei Lanzi, Firenca

42

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Srednji vek

RENESANSA NA SEVERU
U XV veku umetnici severno od Alpa ostaju ravnopdušni prema italijanskim stilovima i idejama. Ta izolacija naglo prestaje 1500 g. Na severu se javlja raznolikost pravaca u XVI veku koja je veća nego u Italiji. Uticaji su bili razni: ranorenesansni, visoko renesansni, maniristički. Reoformacija je mnogo neposrednije delovala na umetnost severno od Alpa, nego u Italiji. NEMAČKA Zavičaj reformacije, gdje su se odigrale glavne bitke “rata stilova”. MATTHIAS GRÜNEWALD (MATHIS GOTHARD NITHARTT) – 1528 g. Pored Durera najznačajniji je umetnik rene sanse u Nemačkoj. Kao i El Greko postao je slavan tek u našem veku. Od slikarstva pozne gotike preuzeo je osećanje za pokret (sve treperi i kreće se kao da živi svojim životom). Grunewaldovi oblici su meki, elastični i meki. Svetlost i kolorit upotrebljava sa besprimerenom smelošću i prilagodljivošću. Skala njegovih boja bogata je i sa njenim raponom jedva se mogu meriti Venecijanci. Takođe je vrhunski upotrebljavao obojenu svetlost. Dostigao je čuda pomoću svetlosti koja ni danas nisu prevaziđena. Poznavanje perspektive i fizička bujnost njegovih likova je italijanski uticaj. Bio je genije i arhitekta i slikar i inžinjer. Takođe je od Italijana nasledio individualistički duh. Dela:

-

Izenhajmski oltar, 1510 – 1515 g., slika na drvetu, najznačajnije je delo, deluje silinom na nas koja je ravna silini Sikstinske tavanice o Raspeće sa Izenhajmskog oltara, sjedinjuje vremena i večnosti, realnosti i simbolizam o Blagovesti o Koncert Anđela ( Apoteoza Marije) o Vaskrsenje

ALBRECHT DÜRER (1471 – 1528 g.) Bio je protestant i najveći prdstavnik nemačke renesanse. Veoma je brzo stekao međunarodnu slavu. Još kao mlad posećuje Veneciju 1494 – 1495 g. za njega je renesansa imala bogato značenje. Prihvatajući italijansko mišljenje da likovne umetnosti spadaju u slobodne umetnosti, on je prihvatio ideal umetnka kao plemića i humanističkog naučnika. Bio je najveći graver svog doba i vršio je velik uticaj svojim drvorezima i gravurama koji su kružili čitavim zapadnim svetom. Njegovi drvorezi imaju preciznu raščlanjenost zrelog grafičkog stila. On je reprodukovao razne umetnike. Bio je prvi umetnik očaran svojim portretom. On je u slikarstvu, kao i u grafici pretežno umetnik crtanja. Lepotu oblika i materije Direr segladava u jasnoj, nepomućenoj liniji, u spletu i tkanju linija. Dela.

-

Italijanske planine, 1495 g., akvarel Četiri jahača Apojkalipse, 1497 - -1498 g., drvorez, Autoportret, 1500g., slika na drvetu Adam i Eva, 1504 g., gravura Vitez, Smrt i Đavo, 1513 g., gravura Četiri Apostola, 1523 – 1526 g., slika na drvetu

LUCAS CARNACH STARIJI (1472 – 1553 g.) Danas je poznat po svojim portretima i čarobno naslikanim mitološkim prizorima. «Ekspresionistički manirizam». Dela:

-

Parisov sud, 1530 g., slika na drvetu Rapeće, 1503 g., slika na drvetu

ALBRECHT ALTDORFER (1480 – 1538 g.)

43

Jandrić Jovan

a i kad je radio religiozne teme bile su dvosmislene. Slikao je pejsaže i žanr-scene.. Dva glavna nastojanja karakterišu Holandsko slikarstvo XVI veka: 1. 1588 g. žanr-scene – prizori iz svakodnevnog života) PIETER AERTSEN Bio je pionir samostalne mrtve prirode. Istražuje dekorativne vrednosti linije i površine. Naslikao je najraniji “čist” pejsaž Dobar je poznavalac perspektive i italijanskog slikarskog rečnika. 1540g. mrtva priroda.Istorija umetnosti Srednji vek Bio je bavarski slikar.) Iz Augsberga. portret na drvetu. Njegove slike pokazuju neobuzdanu maštu. bitniji je pejsaž HANS HOLBEIN MLAĐI (1497 – 1453 g. Dela: - Bitka kod Isa. Dela: - Mesarnica. 1529 g. usled teške istorijske političko-verske krize. 1565 g..) Bio je zlatar koji se specijalizovao u minijaturnim portretima na pergamentu. slika na drvetu Slepac vodi slepca. Pokazuje izvanredno interesovanje za jasnoću detalja. Holandija je dala najveće slikare severne Evrope i pored nemira u zemlji. slika na pergamentu HOLANDIJA Holandsko slikarstvo XVI veka. brižljivo urađene detalje.. Dela: - Seljačka svadba. 1565 g. Nikada nije radio za crkvu. slika na drvetu. a kopozicija je monumentalna i uravnotežena. Oni su bogati i neplastični. nije ravno po sjaju slikarstvu XV veka. To su tzv. No je bio visoko obrazovan. Predstavnik je “linearnog stila”. Dela: - Erazmo Roterdamski. prijatelj humanista i prijatelj Habsburškog dvora. slika na drvetu Povratak lovaca. JEAN GOUJON Najsjajniji francuski vajar sredine tog veka. italijanski uticaji su bili veoma slabi severno od Alpa.. Njegovo interesovanje za narodne običaje i svakidašnji život prostih ljudi proizašao je iz jednog složenog filozofskog stava. ptičija perspektiva. portret na drvetu Henri VIII. i minimum oblikovanja i senki. kao i Direr.. 1523 g.. nepogrešiva karakterizacija nemilosrdne i tiranske ličnosti ENGLESKA NICHOLAS HILLIARD (1547 – 1619 g. asimilacija italijanske umetnosti od Rafaela do Tintoreta 2. slika na drvetu PIETER BRUEGEL STARIJI (1525/30 – 1569 g. 1586 g. Bio je dvorski slikar Henrija VIII. U doba 1550 – 1600 g. slika na drvetu VAJARSTVO Do 1520 g.. Koristi ravnomerno osvetljenje i preterano. a eventualno i zameniti tradicionalne religiozne teme (pejsaž. 1551 g. razvoj repertoara tema koje će dopuniti. a oživljeni su u XV veku. Prihvatanje italijanskih elemenata je bilo sporije nego u Nemačkoj. Koristi monoton kolorit. nadareni pejsažista. Dela: - Mladić među ružama. Poznat je i kao portretista. Renesansni stil se najpre i najviše razvio u vajarstvu Francuske. Oni su izmišljeni još u antici. Dela: 44 Jandrić Jovan . Napulj i Mesinsku prevlaku prouzrokovalo je divne pejsaže posebno alpskih predela.. “portable portreti”. Ljupki likovi podsjećaju na manirizam Cellinija. Putovanje na jug 1552 – 1553 g.) Jedini je genije među holandskim slikarima. koji su utrli put velikm holandskim i flamanskim majstorima sledećeg veka – u baroku. Rado je reljefe u Luvru. Perspektiva je smela. u Rim.

Njegova glavna dela su monumentalne grognice. ubrzo razvija sopstveni jezik. Mnogo je naučo od Francesco Primaticcioa . Dela: - Grobnica Henrija II.. St. Paris Ležeći kipovi kralja i kraljice (grobnica Henrija II). Denis.. spojivši manirizam Fontainbleaua sa elementima antičke skulpture Mikelanđela i gotičke tradicije. 1548 1549 g. patos i lepota koji traju i u smrti 45 Jandrić Jovan . Pariz GERMAIN PILON 1535 – 1539 g.Istorija umetnosti Srednji vek - Reljefi sa česme Nevinih. Najznačajniji je vajar XVI veka. 1563 – 1570 g.

simetrija renesansne slike se zamenjuje asimetijom – nemamo dve (levu i desnu) uravnotežene polovine slike . Španiji i Flandriji barok je umetnost kontrareformacije (verskog karaktera. dolazi u Rim. Pod uticajem pozorišne i scenske umetnosti u vajarstvo ulaze patetika i teatralnost .nestaje renesansni odnos glavnih i podređenih delova. mrtva priroda. pozlaćuje se i boji radi sjaja i živopisnosti . ako je nešto naglašeno osvetljava se . Pojačava se gestikulacija . stepeništa i nameštaj. Zanima ga stvarnost tela. oltari. a isto se obraćaju i katolicima i protestantima.Rimska (Karavađo) – realistični pristup . dramatičan je. masa i zapremina. netaknute teološkim dogmama. građanskoj i protestantskoj. Bio je beskompromisan revolucionarni realista.Bolonjska (Anibale Karači) – kolasični pristup SLIKARSTVO MICHELANGELO MERISIA DA CARAVAGGIO (1571 – 1610 g. tako da delo ostavlja utisak kao celina . umetnost. bol. Najčešće se radi u štuku. a ne kao pojedinost . U baroku se nacionalne osobenosti jače ističu: 1. Barokna umetnost razvija i prenaglašava vrednosti visoke renesanse. Postoje dve velike škole: . BAROK U ITALIJI U italijanskom baroku teži se naturalizmu i patetičnosti. veliki evropski stil. mržnja. uglavnom. u Francuskoj. Teloške teme su prikazane u svetovnom ambijentu.prepliću se arhitektura. Njegov realizam je brutalan i surov – odgovara izraz naturalizam. balkoni.) 1593 g. raznobojnom mermeru. U izrazu lica se iskazuju jake strasti: zanos. karakteristični za visoku renesansu podređuju se u baroku dijagonalnom i ovalnom usmeravanju. zapadnoevropski stil.pojačava se izraz lica. tako da one postaju nove vrednosti: . a najviše slikarstvo izražava ukus buržoazije u prikazivanju malih i građanskih tema: pejsaž. Njegove knjige su svetovno-hrišćanske. barokna umetnost se razvijala kao stroga klasicistička varijanta 3.skulpture su jakih i izvijenih pokreta. Iako je .dekorativnom skulpturom su ukrašeni zidovi. u Holandiji. u Italiji. 46 Jandrić Jovan . a presecanjem oblika okvira slike. žanrscene i portret Barokni stil se razvio u Rimu krajem XVI veka iz umetnosti renesanse i manirizma. bez radikalnog prevrata.Istorija umetnosti Srednji vek BAROK (1600 – 1750) Barok je poslednji. Zagovarao je povratak prirodi sirovoj i ružnoj. Predstavnik je rimske škole. bronzi. Takvim smerovima prostor se produbljuje. mnoštvo masa i oblika se međusobno prožimaju i prepliću . a naručilac je bila katolička crkva. a grimasa ide do neukusa. Svetlo je neprirodno i veoma naglašeno. sa temom da se izazove poštovanje i vrati vernik u crkvu) 2.pojačava se odnos svetlo-tamno. on nema opšti zajednički karater kao renesansa ili manirizam. a senka je tamna i teška. skulptur i slikarstvo i čine jedinstveno delo. prizor teži da nastavi i izvan nje .sigurni i jaki smerovi – vodoravni i uspravni. koja je pod Lujem XIV u XVII veku postala najizrazitiji primer apsolutističke monarhije . patetičan.

1597 – 1601 g. Potpuno izbacuje pozadinu. U njegovim skulpturama su obuhvaćeni svi barokni elementi vajarstva: dinamične poze. Spaja klasične i savremene osobine u slikarstvu. izražajno lice. nego revolucionar.. jakih kontrasta. Dela: Aurora. dolazi u Rim.. kao i talijanskih majstora XVI veka. Figure gusto grupiše.. Beg u Egipat.. Daje utisak velike plastičnosti pomoću kontrasta jako tamnih i jako osvetljenih masa. već i duševno stanje uhvaćeno u jednom trenutku. 1645 – 1652 g. 1657 – 1666 g. Rim ANNIBALE CARRACCI (1560 – 1609 g. ali mu je tehničko umeće omogućilo da modeluje kao u vosku. 1623 g. 1622 – 1625 g. suprotno renesansi.. Uticao je na mnoge umetnike širom Evrope. U mermer je uspevao da prenese. 1604 g. Zahvaljući njemu zavladao je barokni stil u vajarstvu. a komponuje po takonu dijagonaliteta. snažni chiaroscuro = Stil Tenebrozo. dramatične kopozicije i velikih emocija. Radio je u mermeru. Galerija Borghese. bronza. To je tzv. pretvarajući je u tamnu masu. Njegove slike su doterane: Freska na tavanici palate Farnese. Petra.. mermer Presto Sv. tamno. Likovi proleću kao da ih nose stratosferski vetrovi. likovi su manje važni. vrhunska obrada. 1624 – 1633 g. krajnje polirane površine sa grublje obrađenim površinama. Dela: Pozivanje Sv. detalj stropne freske Vila Ludovisi. aktivna povezanost sa prostorom Apolon i Dafne. Rim VAJARSTVO U vajarstvu se kombinuju razni materijali: kamen. U Bolonji sa još dva člana svoje porodice 1580 g. delo koje najavljuje pejsaže Nicolasa Poussina i Claudea Lorraina GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI – GUERCINO (1591 – 1666 g.. pejsaž «civilizovan». 1600 – 1601 g. ne samo fizičku grtađu. sjaj u očima i dr. a u obradi se često mešaju glatke. apsida crkve Sv. Tereze. Mateje. Kao kiparev sin bio je pod uticajem antičke grčke i rimske umetnosti. mračno. crkva S.) Bio je najveći barokni vajar XVII veka. 1597 – 1601 g. Dela: David. spoj arhutekture i skulpture Zanos Sv. kretanje. U poređenju sa Karavađovim religioznim slikama. mermerna statua Bronzani ciborijum za glavni oltar u crkvi Sv. materijalnost kose i puti.Istorija umetnosti Srednji vek Radi u novom obliku svetlo-tamnog. mermerna statua. ni osećaj za tkanine i nema dramatike svetlosti. koje najbolje obrađuje. Rim BAROK U NEMAČKOJ 47 Jandrić Jovan . Predstavnik je Bolonjske škole. arhitektonska perspektiva kombinovana sa slikarskim iluzionizmom Correggia i jakom svetlošću i bojom Tiziana. Na njegovim freskama. 1595 g. Na njega utiče Mikelanđelo. stvara antimaniristički stil.. Tako se obradom postižu i najzahtevniji efekti: tkanina. Rim Raspeće Sv. Bio je vajar i arhitekta. mermer i gipsani malter. svila. Cerasijeva kapelica. on nema savremenih odela. stil podrumskog osvetljenja. Rim. raznobojni mermer. Veštačko svetlo daje njegovim slikama veliku dramatičnost. kao i Rafaelo i Venecijanci.. Petra. 1621 – 1623 g.. pozlaćena bronza. na tavanicama. Petra u Rimu. snažan utisak.) Bio je više reformator. GIANLORENZO BERNINI (1598 – 1680 g.Rim. Petra. Luigi dei Francesci. iskrivljenost tela. Karavađizam je tamno slikarstvo. pretvara čitavu površinu u jedan bezgraničan prostor. Santa Maria del Popolo. Rim.) U njegovim slikama je dostignut vrhunac dinamizma baroknog stila. Figure postavlja u jako zamračenu atmosferu koju reflektorski osvetljava odozgo i pušta veštački mlaz svetlosti na glave ličnosti. kopozicijsko rešenje. vuna.

Madrid Pejsaž sa zamkom Steen. tamo proučava Tiziana. Po povratku postaje dvorski slikar. u jedinstvene cekine. pomoćnici su ih pravili velikim. prve sa najudaljenijim. On ulepšava figuru: smanjuje glavu. pokazuje na freskama u Wurtzburgu. Teme su mu: mitološke. Volumen kod Rubensa kipi od jačine. Flandrija je bila pod Španskom vlašću. te u Italiji od 1600 – 1608 g. ANTONIE VAN DYCK (1599 – 1641 g. Slikarstvo je centralizovano u Antwerpenu i pod dominijacijom Rubensa. živeo je veoma raskošno. PIETER PAUL RUBENS (1577 – 1640 g. Uz Velaskeza. ne posvećujući posebnu pažnju ni jednom liku. 1613 g. katedrala u Antwerpenu Maria del Medici. Figure su uvek u punoj svetlosti. Pokazuje naklonost ka zdravom ljudskom telu i animalnom zdravlju kod ljudi. 1622 – 1623 g.a on ih je posle samo dovršavao i potpisivao. To preterano obilje puti on je uspeo da ukroti u najdinamičnije. 1609 – 1610 g. 1612 – 1614. najlepše i najgracioznije ritmove i pokrete. Rubens je u rukovanju uljanim bojama postigao savršenstvo koje je i do danas nedostižno. On je osnovao koncpcije baroknog slikarstva ( svetlo-tamno. odlazi u odlazi u Englesku gde postaje dvorski slikar Charlesa I. religiozne teme). forma je teška i masivna. Van Dyck je bio nežne prirode. Tintoretija i ostale venecijance. U Flandriji se razvija pod uticajem Španije. katedrala u Antwerpenu Pauzija i Glikera (Pastoralna idila).. Koristi paletu ružičaste. Radio je kompozicije koje posmatra odozdo – ponižavanje posmatrača. 1632 – 1634 g. Svojim «aristokratskim portretima» obrazuje struju novijeg engleskog slikarstva – realistična otmenost i psiholočka dubina. 1634 g. slavan i tražen.a 1632 g. složena kompozicija. oker i plave boje. Dela: Podizanje krsta. slkia na drvetu. Narodna galerija London Otmica Ganimedova. Sve je crtao uopšteno. Glavni poručilac je katolička crkva.. portreti i crteži. Dela: Portret princa Thomasa Savojskog na konju. to nije odsustvo svetlosti kao kod Caravaggia. Njegovi pejsaži nisu dopuna slici. pejsaži. ljupkosti i dopadljivosti poteza. Ovim širokim mrljama svetlosti i boje dinamično povezuje prostorne planove i oblike. 1637 – 1638 g. iz obilja prekipelog mesa . francuska kraljica iskrcava se u Marselju. Radio je širokim potezima kista koji ne definišu u potpunosti oblike i konturu. slika na drvetu. slika na drvetu Vrt ljubavi. a prirodu uzima veoma površno.. Senka je tu samo da istakne svetlost. graciozne i elegantne. a stopala i ruke predstavlja tanano..) Bio je Rubensov pomoćnik. ali ubrzo nakon neslaganja sa njim odlazi u Italiju 1621 g. Radio je brzo. BAROK U FLANDRIJI Barok veoma brzo postaje međunarodni stil. uglavnom su ga upotrebljavali Italijani koji su dolazili tu da rade. bilo po dijagonalama ili složenim elipsama. Porudžbine je skicirao na malom formatu. Torino 48 Jandrić Jovan . U Flandriji nemaju afinirteta za vajarstvo. Razvija se pod uticajem protivreformacije. Radio je ženski akt. iz kajiševa slanine. Jedan od najpoznatijih venecijanaca je Giovanni Battista Tiepolo svoje majstorstvo u prikazivanju svtelosti i kolorita.) Prvo je učio u Antwerpenu. Uglavnom radi portrete. Skidanje sa krsta.. ono što ljudsko telo šini deformnim .Istorija umetnosti Srednji vek U Nemačkoj i Austriji barok je uvezen stil. jer ga zanima samo bolik. Nikada se ni jedan slikar do tada nije usudio da. crpi elemente lepote. Muzej Prado. 1636 g. triptih. žanr-scene. već samostalna ostvarenja. slika na platnu.. pa su i njegove figure veoma tanane. Galerija Sabauda. ogromne slike. iz gojaznosti.

kao i sve Dyckove životinje 49 Jandrić Jovan . Konj je nervozan. ali svečanoj pozi. Paris.Istorija umetnosti - Srednji vek Portret Charlesa I u lovu. Louvre. prikaz vladara u neusiljenoj i ležernoj.

1627 g. koji su nove italijanse ideje bolje iskoristili. Svetlost obasjava lica. dok pejsaže radi tek u zrelom dobu. Slikajući model. Pastozna faktura. Prostor je neutralan. Muzej Fransa Halsa. verske teme – veoma retko i portret. Zbog toga slikari nisu dobijali ogromne javne radove koje potpomažu crkva i država. sa usresređenošću u «dramatičnom trenutku» . koje su dale na stotine slikara i mnogo stilova. pokreta i osvetljenja sa živo izraženim karakteristikama. Utrecht. On je preteča impresionizma. čas u tankim. interesovanje za trenutno. On je «slikar osmeha». brzi potezi kista. Hals nije isticao njegove stalne osobine. pogotovo posle 1600 g. već realnost trenutnog izraza. Državni muzej Amsterdam Malle Babbe. u Holandiji je u XVII veku postojao veći broj umetničkih škola: Haarlem. Pokrovitelji su bili ponekad opštinse građanske vlasti i građanske institucije. Po prvi put u istoriji je privatni kolekcionar glavni izvor zarade. Haarlem REMBRANDT VAN RIJN (1606 – 1669 g.Istorija umetnosti Srednji vek BAROK U HOLANDIJI Nasuprot Flandriji. ona zrači iz samih boja. prozirnim namazima. Slikarstvo u Holandiji nije bilo pod pokroviteljstvom katoličke crkve. kao i domovi građana.I generacija je mirnija (i u korišćenju boja) . umerena i jednostavna. Barokni stil dolazi u Holandiju iz Antwerpena. Svetlost na Rembrandtovim slikama ne dolazi iz jednog određenog ugla. Leyden.karavađovski uticaj. II etapa . slika na platnu. Tematike su: grupni portret (obično grupa ljudi iz struke). enterijer. dok je zreli stil kombinacija Rubensove snage i širine. U holandskom baroku ne neguju se verske teme.Suknari. a prenose ga i slikari Utrechtske škole. Preokupiran je portretom (uradio je oko 80-tak autoportreta). Prostor je skoro uvek mračan. svetlost je difuzna. On slika spontanim širokim potezima kista koji njegovim slikama daje utisak skice. čiji je pigment nanosio čas u debelim. Tizianov način boja. eksperimentiše sa različitim osvetljenima lica. 50 Jandrić Jovan .) Bio je najveći genije holandske umetnosti. ali potpuno različito od italijana i baroka (naglašene su razlike između svetlog i tamnog). Radio je mitološke teme. nego su uvek u nekoj akciji. Slikarstvo je građansko.. ali su njeni članovi bili značajni po tome što su karavađizam preneli drugim holandskim majstorima.Čas anatomije. protestanizam je bio državna vera.) Bio je predstavnik Harlemske slikarske škole. ispupčenim. tipičan potez) FRANS HALS (1580 – 1666 g. Članice Upravnog odbora u Domu staraca u Harlemu. U ranim delima se oseća uticaj Rubensa. Amsterdam. Postoje dve generacije slikara: . i gde je slikarstvo bilo u senci Rubensa. meka je i prozaična i osvetljeni deo je blaži – meka svetlost. III etpa ..II generacija je burnija (sa kontrastima koji stvaraju napetost. On fenomenalno gradira svetlost. 1664 g. pejsaž. čini da njegove slike deluju neposredno. gde je sva umetnost zračila iz Antwerpena. Pristalica Karavađa i najbarokniji majstor među holanđanima. U centru pažnje mu je odnos između ljudske figure i prostora. sređena.. grupne portrete. Delft i dr. Ličnosti ne miruju. 1650 g. a najčešće građanstvo – privatni kolekcionari. i ono stoji po strani od baroknog stila čitave katoličke Evrope. koja nije dala velike umetnike. ako isečak iz života i kao trenutna impresija viđenog. crtač i bakropisac. Razvojne tri etape njegove ličnosti obeležavaju njegova tri dela: I etapa . žanr-scene. kad je zemlju uhvatila neka vrsta «kolekcionarske manije». Neguju se efekti svetlo-tamnog. Bio je portretista. zato senka ima više svetla. Dela: Veseli pijanica. slike su male.Noćna straža. Kompozicija je smirena. Nema jakih kontura koje odvajaju svetlo i tamno. Bio je slikar.. Subjektivni tretman svetlosti dostiže krajnju slobodu u poznijim delima.

.Istorija umetnosti Srednji vek I etapa – je eksperimentalan stil. Ni El Greco nije bio podsticaj za mlade talente. izvanredne svetlosti. tj. On opaža stvarnost kao mozaik obojenih površina. autorovo prisustvo se ne oseća. Mauritshuis. Frakkfurt Noćna straža. Lenjingrad JAN VERMEER VAN DELFT (1632 – 1675 g. Galerija slika Kasel Čas anatomije dr Deymana. vodopadi . Haag Oslepljivanje Samsona. obično zabavljene nekim poslom i razbibrigom. najčešće žene. 1656 g. BAROK U ŠPANIJI U toku XVI veka.) Najčešće je radio žanr-scene na kojima najčešće prikazuje kućne enterijere i likove. Njegove najranije slike (Lajdensko doba. Vermer ističe kontrast toplih i hladnih boja. Mnoge od njih obrađuju starozavetne teme. ulje na platnu. Tulpa. dolazi u Amsterdam ... ne teži se ostavljanju utiska. 1636 g. u 51 Jandrić Jovan . Hag Pismo. Državni muzej... slika na platnu. čitanja pisma. Pariz Čas anatomije dr. Jan van Goyen. slika na platnu. Radi sa kiselinom u kombinaciji sa suvom iglom. duboko realistične i jako osvetljene. bestidno prerušen.. 1632 g. NY Jakov blagosilja Josifove sinove. Dela: Tobija i Ana sa jaretom.. Predstavnici: Paulus Poter. Paris Čipkarica. Nijedan slikar posle Van Eycka nije video tako intezivno kao Vermer. Španja je dala velike svetitelje i književnike. Rijkmuseum. Španski majstori počinju da razvijaju svoje verzije mrtve prirode... 1655 g. Produbljuje psihološku studiju i postaje iskren i samoanalitičan. 1665 g. Dela: Devojka sa turbanom. 1669 – 1670 g. koje je slikar tokom svog veka najviše voleo. U enterijeru Vermer prikazuje jednu ili dve figure prilikom slikanja. Louvre. Izraz je ličniji. Pariz PEJSAŽISTI «Holandskim pejsažom» se smatra onaj pejsaž u kojem se neki predeo slika kao neka ličnost – portret pejsaža. 1652 g.. nakon desetogodišnje krize (dosta je osiromašio) i unutrašnje nesigurnosti. kontrast različitih faktura predmeta. II etapa – 1631 g. XVII vek je zlatno doba španskog slikarstva. kolekcija baronice Bentinck. sviranja ili stavljanja ogrlice.. 1660 – 1663 g. Rade se: ravnice. na vrhuncu svoje političke i ekonomske moći. 1666 g. zbirka Frick. Državni muzej Amsterdam Astronom. daje dublji smisao svetlotamnom. Pejsažisti podređuju svaku radnju dejstvu svetlosti. Institut Staedel. 1625 – 1631 g. gravura Poljak na konju. vetrenjače.. Muzej Luvr. ali ne i slikare. Njegovi enterijeri odišu osećajem vedrine zbog čistih boja i senzualne. peščane morske obale. širenje i rasipanje svetlosti od njenog izvora. Podsticaj dolazi od Karavađa i flamanskog slikarstva. teatralan i dramatičan. slika na drvetu. 1636g.. Kao i kod ostalih umetnika XVII veka.. krave. III etapa – posle 1650 g. 1656 g. Mauritshuis. Tada je bio najtraženiji slikar portreta i veoma imućan čovek. najčešće njegovi drvorezi i bakrorezi predstavljaju reproduckije. razvija stil visokog baroka. njegov stil izbegava retoriku visokog baroka i zamenjuje ga lirskom istančanošću i slikarskom širinom. Muzej Ermitraž. Amsterdam Povratak bludnog sina. Kao grafički umetnik Rembrandt stoji odmah iza Direra. Stvara dramatične dubine u slici.) su malih dimenzija.. prozračnost vazduha i vode oblaci imračni dani. Umro je siromašan i nepriznat. Naročito ispituje svetlost. sipanja mleka. Jacob van Ruisdael. 1668 g. 1642 g. Amsterdam Hristos propoveda. kako ona ističe oblike.1626 g.

se zapostavlja. Prado.. U umetnosti Francuske XVII veka nema baroka. Domen Španaca u slikarstvu je štafelajno slikarstvo (mala slika) koga isključivo neguje. 1628 g. 1656 g. Njegovo delo se odlikuje slobodnom i neusiljenom tehnikom. remek-delo. pa i pejsaž. Dela: Sv. koje ističu impast najosvetljenijh površina. vešto spojena mitologija sa svakodnevnim životom Mlade plemićke. nema građanskih i familijarnih tema. monumentalnih dekorativnih slika. heroizmom i idealizovanjem. i . Madrid Vulkanova kovačnica. On slika istinsku hroniku jedne kraljevske kuće. Svojim delima ne daje lične ispovesti. Nasuprot Rembrandtu njega su više zanimale optičke. Seraphion. Njegova tehnika je daleko raznolikija i istančanija.u Sevilji – gde radi žanr-scene i mrtvu prirodu. 1628 – 1629 g. je vladao Luj XIV. Prado. Ono je ograničeno na posmatranje. Louvre. ne idealizuje ih. Krajem XVII veka Pariz zamenjuje Rim kao metropola likovnih umetnosti. a njegov cilj nije da pokaže likove u pokretu. dok su religiozne teme su gotovo izostavljene. Od 1643 – 1661 g. poklanjajući istu pažnju vladarima i neveselim dvorskim ludama. Od 1660 – 1685g. 1624 g.) Takođe je slikao na karavađovski način u svojim ranim godinama.. Telo Sv. Bonaventure. Zato će se u Španiji u oblasti portreta stvoriti vrhunska dela. nema mitoloških šizea. 1657 g. ovaj period je bio vrhunac vladavine i apsolutizma. Likovi su realni. On je portretista. Ovaj period u francuskoj umetnosti Francuzi nerado zovu barokom. je vladao kardinal Mazaren (Luj XIV je bio meloletan). lišena težnje za ulepšavanjem. FRANCISCO DE ZURBARAN (1598 – 1664 g.. do 1622 g. već pokret same svetlosti i beskrajan niz njenog delovanja na formu i kolorit. U njegovom umetničkom životu ima dva perioda ima dva perioda: . Španija nije mnogo razvijala skulpturu. Madrid. Boja i svetlost su glavni predmeti interesovanja. Za vreme Luja XIV Francuska postaje najmoćnija nacija u Evropi na vojnom i kulturnom polju. Sva oko nje. gde radi kao dvorski slikar i uglavnom slika portrete kraljevske porodice. Muzej Wellington. ulje na platnu. žanr-scene i religiozne teme na karavađovski način. sa nežnim prozračnim glazurama... 2) postojanje tradicionalnog manirističkog duha – publika nije spremna za nove ideje. barokni stil se javlja kao veoma jak. Za Velaskeza svetlost stvara vidljivi svet. Muzej Prado. Slikarstvo je realistično. u njemu nema mašte. nego u Halsa. Dela: Vodonaša iz Sevilje. 1619 g. koje su pune asketske pobožnosti karakteristične za Španjiu. što kasnije koriste impresionisti. živim lagano nijansiranim bojama i brzim ležernim potezima kista. Pariz DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELASKEZ (1599 – 1660 g. freski i kupola. To je za njih Stil Luja XIV. U kraljevoj zbirci proučava Tiziana. London Pijanci (Bakhov trijumf). ali se njegovo interesovanje usresredilo više na žanr-scene i mrtvu prirodu. Prado. Glavni motiv je ljudska figura. uvek je radio po modelu. Oni umetnost i 52 Jandrić Jovan . Madrid BAROK U FRANCUSKOJ (klasika XVII veka) Od 1624 – 1642 g. nego metafizičke tajne svetlosti. gubi se pejsaž. 1630 g. Inače. 1629 g. Njegove boje se odlikuju venecijanskom punoćom.) Slikao je mrtvu prirodu. a od 1629 – 1631 godine odlazi u Italiju. Madrid Tkalje (Priča o Arahni).Istorija umetnosti Srednji vek kojima se ogleda red i svečana ozbiljna jednostavnost. za razliku od Italijana koji neguju fresku. nasuprot severnjačkog izlaganja hrane i skupocenih predmeta.. upoznaje Rubensa.u Madridu – od 1622 – 1623 g.. trudi se da bude nepristrasan. Razlozi su: 1) kraljevski apsolutizam – Luj XIV je nametnuo svoj ukus. 3) nije bilo kontrareformacije. je vladao Luj XIII (kardinal Rišelje).

NICOLAS POUSSIN (1594 – 1665 g. Ona se moraju prikazati na logičan i sređen način. Komponuje po horizontalama i vertikalama. ali nije naturalista. kao da se radi o temama iz svakodnevnog života. baklja i sl. Pariz. Između 1630 – 1640 g. Dela: Magdalena Pokajnica. a 1642 g. koja prestaje 1690g. reprezentativne umetnosti dvora. Karavađovci (po ugledu na Karavađa: Žorž de La Tur) GEORGES DE LA TOUR (1593 – 1652 g. Dela: 53 Jandrić Jovan . Bili su i pod Karavađovskim uticajem. nego onako kako bi se dogodilo da je priroda savršena. tako da bi se moglo pomisliti da radi žanr-scene. ali za razliku od Karavađa.. svojstvo uravnoteženosti i uzdržanosti Vladao je osećaj za meru. religiozne i mitološke teme. Taj klasični dvorski stil proistekao je iz tradicije XVI veka u Francuskoj. Razlikuju se dva perioda: 1. To je epoha Luja XIV. 1640 g. La Tour se bavio efektima svetla. Forma je geometrijski pročišćena. Ima osećaj za meru. Dok su holandske žanr-scene satirične i humoristične. takmičenje forme i sadržine Klasične antike i Visoke renesanse 3. Mathieu – još kao mladi rade u Parizu. pa se nisu mogli razviti prenaglašeni i kitnjasti barokni oblici. Klod Loren) 2. Luj Le Nain. što su odlike Renesanse i Klasicizma.. valjka. U slikarsrvu ovog perioda svuda se oseća italijanski uticaj u dva pravca: 1. XVII vek u Francuskoj nije onoliko značajan. Stil Luja XIV (Versajska umetnost. na tamnoj podlozi kontrastira crvene tonove. odlazi u Rim i tamo ostaje. Radili su portrete. 1640 – 1644 g. U tu svrhu umetnik treba da teži za opštim i tipičnim. a koristi jak kolorit. a nema baroknih dijagonala. sinonim za «vrhunsko ostvarenje» 2. kao što su žive boje. Metropolitan museum. Pre Pusena niko ne podvlači takvu bliskost slikarstva i književnosti. treba da izbegne jeftina sredstva. kao paralela Rimskoj renesansi i Periklovoj Ateni. Teme su mu: mitološke. Slika verske teme. Originalan je u shvatanju forme (nema anatomskih detalja). ulje na platnu. Cilj slikarstva po njegovom mišljenju jhe da predstavi ozbiljna i plemenita ljudska dela. Luvr. u njegovom delu je sve namerno i sračunato. «Klasicizam» Francuske XVII veka je vek kulturnog uzdizanja. tj. jasnoću i red. 1645 g. Skoro čitavo je vreme radio u Rimu. slika scene u noći i mraku. kupe. vreme čuvene Versajske uglađenosti. Luvr. sa jakim kontrastima svetlih i tamnih (osvetljenih) partija.. dolazi u Pariz. Svetlost je ravnomerno raspodeljena na slici. Njihova dela se izdižu iznad žanr slike. Pariz BRAĆA LE NAIN Antonie. a bio je učenik i Venecijanske škole. Stil Luja XIII 2. NY Josif drvodelja. On je realista. 1640 g. Rafaeliti (umetnost pod uticajem Rafaela: Nikola Pusen. Dela: Seljačka porodica. koliko u Španiji. drveće je brižljivo postavljeno. Forme pejsaža su idealizovane. ne onako kako bi se stvarno dogodilo.Istorija umetnosti Srednji vek književnost toga doba zovu «klasičnim».. on u središte slike stavlja izvor svetlosti – veštački.). koji je vidljiv (sveća. Naziv klasičan ima tri značenja: 1. Louvre. biblijske scene i pejsaži koje spaja sa mitološkim. Kolorit je sveden. i da naglasi oblik i kompoziciju.) Nikola Pusen je bio najistaknutiji predstavnik klasične umetnosti.) Što se likovnih umetnosti tiče. 1642 g. Louis. telo svodi na detalje lopte. Louis Le Nain im daje ljudsko dostojanstvo i monumentalnu težinu. Italiji.) Karavađovski uticaj se oseća samo po koncepciji osvetlenja. Holandiji i Flandriji. Pariz Seljački obed. Luj Le Nain. napušta barokni stil i prihvata strogo klasični.

Pariz Tokom cele antike srednjeg veka i renesanse umetnici su učili šegrtovanjem.Istorija umetnosti Cefalus i Aurora. Prva takva se pojavila u Italiji u drugoj polovini XVI veka.. Kompozicija mu je uzdržanija od Berninijeve. okoline Rima. Klasicista. koje znamo sa reprodukcija i modela koji deluju ukočeno. ali kad su likovne umetnosti dobile status «slobodnih umetnosti» umetnici su hteli da praksu potkrepe teorijskim znanjem. Barokna svojstva se ističu u plastičnom modelovanju. crtež tušem. dovodi kasnije impresionizma. 1650. bakrorez VAJARSTVO Do zvaničnog stila u vajarstvu –«Kraljevski stil» dolazi se kao i u arhitekturi. g. 1650.. magličasto svetlo koje preliva atmosferu ranog jutra ili popodneva. 1648 g.) On je najveći i najbarokniji vajar 17 veka u Francuskoj. U tu svrhu se osnivaju umetničke akademije. London Otmica Sabinjanki. Radio je rafinirane reljefe. Slike su doterane i udešene sa arhitekturom koja je pomalo neprijatna i sa figurama koje je zapostavljao. Dela: Pejzaž sa Apolonom i Merkurom.. Pariz Srednji vek CLAUDE LORRAINE (1600 – 1882 g. FRANCOIS GIRARDON Radio modele Luja XIV i statue u Versaju. Prostor se prostire ravnomerno i dah nostalgije lebdi nad takvim vidicima. Rim Pejzaž iz Kampanje. Dela: Veliki reljef u štuko-malteru u Salonu rata u Versaju PIERRE PUGET (1620 – 1694 g. a Kraljevska akademija slikarstva i vajarstva u Parizu 1648 godine. Metropolitan museum. 1671 – 1683 g. 1636 – 1637 g. narodna galerija. Konjaničke statue Luja XIV koje se kasnije postavljaju širom Francuske bivaju srušene u vreme francuske revolucije. Realizam i utančanost lica. mermer. Radio je «idilične» vidove pejzaža. British museum. Dela: Milo iz Krotone. Luvr. Približio se baroku u arhitekturi onoliko koliko mu je Lebrun dozvolio. Taj interes za svetlost. 1630 godina. Takođe. provodi skoro čitav život u Rimu i sa puno ljubavi istražuje predele Kampanje. London Pastorala.. u kojima ne teži za topografskom tačnošću. Bernini vaja bistu Luja XIV koja biva odbačena kao suvišno dinamična da bi sačuvala dostojanstvo kralja.) Klod Loren je bio pejzažista. galerija Doria Pamphili. kraljev plašt je nošen vetrom u poređenju sa njegovim antičkim prototipom. ANTONIE COYSEVOX Lebrun ga je zaposlio u Versaju. Luvr. 1645. Praveći bezbrojene crteže na licu mesta koji služe kao građa za njegove slike. već pruža poetsku suštinu predela ispunjenim oblicima antike. 54 Jandrić Jovan . NY Pejzaž sa pogrebom Fokiona. Pejzaži imaju nestvarnu svetlost koja obasjava prostor. Svetlo izbija iz pozadine slike.

Svet posmatra kao «pozorište prirode» u kom pripadnici mondenskih društvenih krugova uživaju u dokolici. ne samo zahvaljujući novcu. iz kog se za vreme Luja XIV umetnost preselila u Versaj. društva zabave i dokolice. neobavezno i površno. Pusenu. Radio je portrete. Umetnost teži da osvoji posmatrača.flert. Umetnost rokokoa se javlja posle smrti Kralja Sunca i traje do 60-tih godina XVIII veka. Minhen 55 Jandrić Jovan . Slika na platnu Luvr. «Rubensovci» su izvojevali definitivnu podbedu. Njegovi pejzaži podsećaju na pozorišne kulise.) Bio je pod uticajem Vatoa i ljubimac Markize Pompadour (1721 – 1764) . ponovo postaje centar. Teme su fetes galantes – galantne zabave (uvodi ih na Akademiju) ljudi iz visokog društva i pozorišne glumice u vrtu. Lebrun postaje njen direktor. koja deluje na čula 2. umetnost XVIII veka u Francuskoj se dosta razlikuje od XVII veka.Istorija umetnosti Srednji vek ROKOKO (XVIII vek) FRANCUSKA 1648 godine u Parizu se osniva Kraljevska akademija slikarstva i vajarstva. 1717 g. «Rubensovci» . Stavio je eleganciju iznad lepote i dopadljivost iznad snage. nanete u sitnim mrljama lakim dodirom četkice sugerišu oblike pokret i atmosferu. već za novu klijentelu – obogaćenu buržoaziju. Tada i francuska aristokratija teži za lakom zabavom. To su galantne slike sa prizorima pastoralnih zabava. na osnovu svog «Hodočašća na Kiteru».. ljubav je neobavezna. umire Luj XIV. ženski akt. 1717 g. Više se ne radi za « Kralja Sunca». Slike su malih formata. radio je scenografije. Bio je i dvorski portretista. Pod uticajem je Rubensa. 1717 g. Svuda se oseća uticaj Rubensa i venecijanaca. Radi se i portret. svakodnevnog života i scena iz pozorišta. konture ne postoje. 1756 g. 1715 g. Slika na platnu. Pariz FRANCOIS BOUCHER (1703-1770 g. lišena dubine i strasti. L'indifferent (Nonšalantni mladić). Nova tehnika u slikarstvu je pastel. ružičasta i plava. bez emocionalne dubine. idiličnim pejzažima udvaraju se rečima. Učenje u akademijama se zasnivalo na klasicima. Od 1663 g. Zovu ga i stilom Luja XV. gradi slike svetlošću i bogatim koloritom. igrom i muzikom. krupne trgovce. mada je slika rušila sva akademska pravila. a sa tim je savladana diktatorska moć akademije. Slike mu se graniče sa pornografijom. Luvr Pariz. Tad centralnu kontrolu nad likovnim umetnostima vrše Colbert i Lebrun. koristi njegovu paletu boja. već i novom sistemu školovanja u odobrenom stilu. Ovo slikarstvo pokazuje ukus visokog pariskog društva za vreme Luja XV.boja je bitnija od crteža jer je vernija prirodi Lebrunov autoritet opada. puno je površne lepote i elegancije. na osnovu nje došao na Akademiju. često prelazeći granicu dobrog ukusa. Slikarstvo rokokoa je stvorilo novi stil inspirisan Rubensom i venecijancima. Ima težnju da se dopadne.. dizajnirao je porcelan tapiserije. «Konzervativci»– crtež stoji iznad boje. JEAN–ANTOINE WATTEAU (1684 – 1721 g.. Rafaelu.) Antoan Vato je tvorac i tipičan predstavnik rokokoa stila. Sve je lako. Dela: Hodočašće na Kiteru. kada je u akademiju primljen Vato. Krajem XVII veka javljaju se dve struje na akademiji povodom spornog pitanja crteža i boje: 1. Boje su svetle. Pariz. Slikarstvo je ljupko i čulno. Bitna je dopadljivost.. Slika vedra životna zadovoljstva. Najviše voli svetlo ružičastu i plavu boju. Dela: Gospođa de Pompadour. Rokoko = vesela dekoracija pećina školjkama i kamenjem. Inače. Grupe muškaraca i žena u nestvarnim. pejzaže. Radio je i mnoge mitološke predstave Venere. koja je imala veliki uticaj na dvorsku umetnost i po kojoj je umetnost razvijeg baroka dobila ime stil Pompadur. Ona više nije monarhistička ni versajska.ljubavnica Luja XIV. Alte Pinakothek.

. Ima prozirnu tehniku i lakoću poteza. Luvr. Pariz. ali Engleska nikad nije prihvatila rokoko koji je došao za njim. Dela: Kuhinjska mrtva priroda. Pariz ENGLESKA Engleska arhitektura XVII veka u opštim crtama ide za razvojem francuske arhitekture. ali nepriznat. slika na platnu. Pariz Buđenje Ljubavi. Muzej Sir Joshua Sonaea. građanski i jednostavan i pejzaži. njegove slike izlaze iz mode približavanjem Revolucije. Muzika. Engleski slikari nisu prihvatili ekstravaganciju i lakomislenost. NY. mada još uvek sa nekim vrednostima rokokoa. On je verovatno prvi umetnik u istoriji koji je postao kritičar društva po svom sopstvenom pravu. od većeg značaja. a slike mu prikazuju prekrasne pastoralne predele. 1769 g. Luvr.. slika na platnu Luvr. WILLIAM HOGARTH (1697 – 1764 g. Otava Povratak sa pijace. Preovlađuju smeđi i zagasiti tonovi. Dela: «Kupačice» 1765 g. 1749 – 1750 g. ulje na platnu. Najviše se radi portret. zbirka Frick. 1778 g. Pokazivali su veću sklonost ka formalizmu i naglašavali su tradiciju što u Engleskoj dovodi do ranog prihvatanja klasicizma. Sumrak. Luvr. 1734 g. Svojim «moralitetima» podučava vrlinama srednjeg staleža. Fragonard je nadživeo svoju eru. jaka atmosferska magla. a završio kao omiljeni portretista toga doba britanskog viskog društva. Slikarstvo je zasnovano na liniji.Istorija umetnosti Srednji vek . Kanadska nacionalna galerija.) Žan Batista Šarden-ov stil se uslovno može nazvati rokokoom..) Od svojih dvaju učitelja Bouchera i Chardina. 1730 – 1735 g. a kasnije i prizora iz građanskoga porodičnog života. Elipsasti pokret. Francusko rokoko slikarstvo ipak ima presudan. uticaj na englesko slikarstvo XVIII veka i doprinosi osnivanju prve engleske slikarske škole posle srednjeg veka. Suprostavlja se rokokou i pod uticajem holandskog slikarstva (bio je realista) slika slike iz života običnih ljudi. 1739 g. Slika brzim pokretima kista sa nanošenjem bogatih slojeva boje. visoki barok pobeđuje klasicističku tradiciju. Dela: Robert Andrews i njegova žena..) Gejnzboro je počeo da radi kao pejzažista. veći uticaj na njega Buše. London THOMAS GAINSBOROUGH (1727 – 1788 g. koji će prerasti u svojevrstan oblik romantizma. Bio je kritičar engleskog društva sa ironičnim humorom. Počeo je kao slikar mrtve prirode. Odlučno postupanje sa bojom i snažan naturalizam podsećaju na Halsa i Rembrandta.Porodica za doručkom.) Radio je novu vrstu slika koje sam opisuje kao «moderne moralne teme». manja je plastičnost oblika. On sadrži flamanski realizam. Umro je siromašan i zaboravljen. 1739. Oko 1700 godine. Ashmoleov muzej Oxford0 Guvernanta. Sa nadahnutom lakoćom. Nacionalna galerija. preovlađivale u Evropi. spontanost podseća na Rubensa. London 56 Jandrić Jovan ... 1738 g. ulje na platnu. Pariz JEAN HONORE FRAGONARD (1732 – 1806 g. Bio je majstor i žanr-scena i mrtve prirode. Pariz JEAN BAPTISTE SIMEON CHARDIN (1699 – 1779 g... erotske prizore i ljubavne susrete. spontanošću stila i elengatnom pristupu temama udahnjuje nov život pokretu rokokoa. naručila gospođa Barry – ljubavnica posle de Pompadour-ove. koje su kao tipične za rokoko. Dela: Orgija – Prizor III iz puta razvratnika.. To su skromna platna sa toplim ružičastim tonovima uz prigodan naturalizam. 1771 – 1773 g.

. ulje na platnu. Nacionalna galerija.Istorija umetnosti Gđa Siddons. 1785 g. London Srednji vek 57 Jandrić Jovan .

flamanaca i Rembrandta više nego što je hteo da prizna u teoriji. Kalifornija 58 Jandrić Jovan . U njegovom stilu se oseća uticaj venecijanaca.. 1784 g. Većinu svojih portreta «oplemenjuje» aligorijskim dodacima ili prerušavanjima. Dvorac Cawdor.Istorija umetnosti Srednji vek JOSHUA REYNOLDS (1723 –1792 g. Dela: Portret Johna Campbella. koje je stekao tokom dve godine provedene u Rimu. 1778 g.. kao muza tragedije. Škotska Gđa Siddons.) Bio je predsednik Kraljevske Akademije od njenog osnivanja 1768 godine i protagoniste akademskog pristupa umetnosti. San Marino.

načela koja se ne dovode u pitanje. bez oštrih vremenskih i stilskih razlika i granica: 1. ali je nepodražavaju slepo. takođe i iskopavanja u Rimu. Engleska – Regency. naučnom i umetničkom. vode se žestoke borbe. društvenom. Slikari se nadahnjuju uzorima iz prošlosti. Bio je najveći klasicista svoga doba i zvanični slikar revolucije i od 1804 g. simetrije. i Pompeje 1748 g. Najviše je cenio i slikao antičke i savremene kompozicije. Od 1780 – 1805 godine pobeđuje neoklasicizam. a naročito slikarstvo brže razvija. Neoklasicizam znači ponovno oživljavanje antike i to doslednije nego klasicizam. Oko 1780 g. simetrije. Od 1775 – 1780 g. SLIKARSTVO U njemu je bila izražena jasna i čista kontura. Postimpresionizam Između različitih umetničkih ideja. Velika Francuska buržoaska revolucija. Renesansno i barokno društvo je bilo takvo društvo u kojima svi prihvataju načela mišljenja i stvaranja male grupe pojedinaca. Iako je kolevka ovog pravca bio Rim. ravnoteže. Romantizam 3. u neprestanom sukobljavanju i suprostavljanju. koje traju još i danas. Antička umetnost se uzima kao uzor. Nestaju veliki stilovi. Impresionizam 5. Preterivanju baroka i kitnjastim ukrasima rokokoa. zahvaljujući racionalizmu i novim društvenim odnosima. reda i jasnoće) idejom klasičnosti.Istorija umetnosti Novi vek MODERNI SVET Brze promene u umetnosti počinju od Francuske buržoaske revolucije 1789 g. 59 Jandrić Jovan . Boja se uglavnom svodi na ahromatske nezasićene tonove i nanosi se na podlogu ravnomerno u tankom sloju. te ponovno interesovanje i prihvatanje antičkih. Dolazi do interesovanja za antičke gradove na jugu Italije (otkriće Herankuleje 1783 g. Mlade aristokrate zbog obrazovanja odlaze u Italiju na «grand tour» veliko putovanje. Širi se čitavom Evropom. naročito rimskih oblika u umetnosti. Neoklasicizam 2. uspon buržoazije i nižih klasa postaju značajan društveni činilac koji utiču na rušenje tradicionalne kulture i umetnosti. Nemačka – Biedermeir. pokreti i pravci koji se brzo smenjuju. kada se mišljenje i delovanje jednih stavlja pod sumnju drugih. neoklasicizam se suprostavlja (odlike neoklasicizma: lepota mere. Njegove slike su trebale biti moralna pouka revolucionarima. NEOKLASICIZAM (1750 – 1850) Neoklasicizam je pravac koji se javlja polovinom XVIII veka. kao reakcija na barok i rokoko. nego je nanovo obrađuju na osnovu novih načela racionalnosti. Realizam 4. bio je u Rimu. ekonomskom. u Rim dolaze umetnici sa svih strana i tada Rim postaje prestonica evropske kulture. Ona obeležava početak revolucije u svim oblastima života. gde su na njega uticale antički kipovi i Rafaelo. mere. izazvale su krupne društveno-ekonomske promene. Vrhunac neoklasicizma u evropskim državama: Francuska – stil Empire. U XIX veku se umetnost. te industrijska revolucija u Engleskoj. kako se za ideju bori i umire. te zvanične i nezvanične umetnosti.. reda. čistote. a počinju «izmi». u blizini Napulja). naročito Rafaelom. Napoleonov slikar. JACQUES LOUIS DAVID (1748 – 1825 g. Nema kontrasta svetlo-tamnog i ne narušava se mir i ne izražavaju se osećanja. Filozofi iz doba prosvećenost pružaju jaku podršku antirokoko slikarstvu.) Rođen je u Parizu u građanskoj porodici. stvara društvo koje je otvoreno. Jačanje socijalne svesti. Nasuprot tome XIX vek. na njihovu preteranu ornamentiku i frivolnost. (Napoleon je bio najveći klasicistički junak). u Francuskoj je ovaj pravac imao najviše uslova za razvoj. Pokretač je razum.

slika u ulju. 1798 g. 1787 g.. Luvr.) Bio je predstavnik italijanskog neoklasicizma. bilo je njegova životna težnja.. Francuska Odaliska. a kasnije spaja dva pravca kao i Ingres. Pariz. Pariz. Od 1803 – 1807 g. 1832 g.Zakletva Horacija. postoji nešto ljupkosti svojstvene rokokou Madame Recamier.. slika u grčkom stilu.Brut. 1856 g. 1805 g. ali kao i ostali prusenovci nisu primenjivali u pravoj meri ono što su govorili. 1814 g. u slavu carevih poduhvata. klasičan mit o spoju duše i tela. Luvr... 1819 g. a u neoklasicizmu to je razum. kao kontrast nežnim pastelnim bojama tipičnim za jednu vrstu senzualnijeg klasicizma. Luvr. Čistotu forme razvija kroz ponešto artificijelnu finoću proporcije tela. Luvr.. Dela: Psiha prima prvi Amorov poljubac.. bio njegov najveći izvor prihoda. preciznost i bogatstvo detalja na kostimu naglašavaju čulnu lepotu i dražesne pregibe tela. Pariz .) Bio je Davidov učenik...Sokratova smrt. Pariz (Madam Juliette Recamier. spoj psihološke dubine i fizičke tačnosti Luigi Cherubini i muza lirske poezije. prelepa i dražesna žena bogatog bankara. Kraljevski muzej likovnih umetnosti. Istorijsko slikarstvo. Dela: Edip i Sfinga. Koristi snažan chiaroscuro po uzoru na Karavađa. kako ga je definisao Pursen. 1784 g. kombinira klasičnu ikonografiju sa proniciljivim portretisanjem modela Madame Moitessier. Musee National du Chateau de Malmaison. ali njegova «Odaliska» ipak otkriva izvanredno osećanje za boju. kontraverzna slika. difuzno osvetljenje i finoća konture. FRANCOIS GERARD (1770 – 1837 g. ANDREA APPIANI (1754 – 1841 g. Njegovi rani radovi sadrže sve neoklasicističke elemenjte: jasnoća forme. a njegove protivnike romantičarima. To je tzv. Metropolitan museum. Bio je Napoleonov dvorski slikar u Italiji. 1789 g. XIX vek Otmica Sabinjanki JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780 – 1867 g. trezvenošću i hladnom ozbiljnošću. 1793.. U romantizmu su pokretač osećanja. On je bio prusenovac.Napoleon prelazi Alpe. koje upućuju na duhovnu snagu.) Engr je studirao u Toulousu. Brisel . Ta dva tabora oživela su staru raspravu između «pusenovaca» i «rubensovaca». Pariz. a isto tako «Odaliska» nije akt klasičnog ideala lepote. VAJARSTVO 60 Jandrić Jovan . 1808 g. Musee Ingres. tako i njegov slikarski jezik postaje kompleksniji. U kasnijim delima. Luvr. 1813 g. slika na platnu. NY . Luvr. Nacionalna galerija London. iako Engr govori da treba obožavati Rafaela. Pariz Ossianov san..Madam Rekamije. Kako se povećava broj motiva. jednostrana elegancija i nadahnjivanje uzorima iz prošlosti – Rafaelom. «romantički neoklascizam». izradio je seriju slika u Dvorani Karijatida u Palazzo Reale u Milanu. Pariz . Luvr.. od 1797 g. Javile su se dve tendencije: sićušno je jukstaponirao monumentalnom. 1801 g.Maratova smrt. Uvek je smatrao da je crtanje izvor slikanja. Bio je direktor Francuske akademije u Rimu i profesor na Ecole des Beaux-Arts. radi u Davidovom ateljeu u Parizu.. 1832 g. Obično ga nazivaju neoklasičarem. Pariz «Roger oslobađa Angelicu». snažnu čulnost i izuzetnu psihološku dubinu. Pariz.Istorija umetnosti Novi vek Odlike njegovog slikarstva su: jasnoća prostora. Luvr. pozirala mnogim slikarima). a minijaturu i kameju sa divovskim. Dela: . 1842 g. izražava svoju prefinjenu osećajnost. Njegov rad se odlikuje moralnom strogošću. Luvr. Muzej Carnavalet. Bio je najcenjeniji i najuticajniji francuski slikar. renesansna priča u romantičnom ambijentu Louis Bertin.. Rueil . Prvo je bio neoklasicista. dok je portret za koje kaže da nije voleo. crtež olovkom Louis Bertin. strogim bojama metalnog odsjaja. Pariz. koja predstavljaju spoj neoklasicizma i romantizma.

Istorija umetnosti Novi vek U vajarstvu neoklasicizma se ističe čistota oblika. kao najviši ideal grčkoga genija. vajare pritiska autoritet pridavan antičkim statuama (Apolon Belvederski). jasnoća i plemenitost konture. Apsley House.. Avgustinska crkva. hladnoća. to jest. Radio je nagu statuu Napoleona. 1804 – 1812 g. Galerija Borghese. Druga teškoća je ideal beskompromisne realistične «istinitosti». ANTONIO CANOVA (1757 – 1822 g. Dela: Grobnica grofice Marije Kristine. prikazivanje savremenih ličnosti u antičkoj nagoti je bilo uobičajeno. Radio je portrete svih članova Bonapartove porodice. U stvari. Radio je u skladu sa Winkelmanovim načelom: «plemenite jednostavnosti i mirne veličine». London Italska Venera. 1803 – 1808 g. 1808 g. učvrstio je svoju karijeru u Rimu. Od 1779 g. mermerna statua.. te je izbegavao suvišan mermer da bi dočarao raskošne nabore draperije. dominacija pravih linija i naturalistično prikazivanje detalja. mermerna statua Pauline Borghese kao Venera. Rim 61 Jandrić Jovan . Beč Napoleon kao Mars Mirotvorac. ljudski akt bez strasti. strogost.) Ovaj Venecijanac je bio veliki neoklasicistički vajar i slikar. Portret je jedina oblast u kojoj vajarstvo može da opstane. Razvijeno je portretno vajarstvo. mermerna statua.. 1798 – 1805 g.

Nije lako odrediti bitne osobine romantizma. FERDINAND VICTOR EUGENE DELACROIX (1798 – 1863 g. 1822 – 1824 g. prizori sa ulice. U početku karijere upoznaje Žerikoa. Više je težio ka «poetskoj istini» nego da da stvaran istorijski događaj. radio je portrete svojih prijatelja i saputnika. Divio se Constableu.. pokazuju da je bio «rubensovac». Kako izražavaju dramatične i dinamične tokove ljudskog bića. grčki rat za nezavisnost protiv Turaka Frederik Šopen. Retko je slikao portrete po porudžbini. slika na platnu. NY Sardanpalova smrt. Luvr. Bio je najveći kolorista romantizma. koji se suprotstavlja neoklasicizmu. radi čvrstu kompoziciju i kompaktnu. Natprirodno tumačenje snova 2. Snažni fluidni potezi četkicom. a . Muzej Fitzwilliam. koji na njega presudno utiče. oni se približavaju baroku i njegovim sredstvima izraza: dijagonalna usmerenost oblika. Pariz Grčka izdiše na ruševinama Missolonghija. Luvr.Neoklasicisti obnavljaju antiku jer smatraju da je ona najviši umetnički izraz. promenljivost prirode i osećanja. ne jednom. Složenost ljudske duše (istražuju dublje. inspirisane književnošću i istorijom srednjeg veka. kontrasti svetlog-tamnog. kao osnovnu sadržinu umetničkog stvaralaštva. Odnos čoveka i prirode.. Alžir i Maroko. 1845 – 1850 g. Luvr. ali je razlika u izboru motiva: . 1827 g. Nasuprot internacionalizmu i racionalizmu neoklasicista ističe u prvi plan nacionalne osobine. Rade se dramatično-sentimentalne teme. bili su izvor romantičarskog nemira i bekstva u san. mračnije nivoe ljudske duše) 4.) Bio je jedan od najvećih predstavnika francuskog i evropskog neobaroknog romantizma. Teme: haremske odaje. lov na lavove. već velikom broju stilova. egzotiku – daleke zemlje i srednjevekovnu prošlost. Česte teme kojima su se bavili romantičari: 1. spontanost. Pariz Otmica Rebeke. jer je on više stanje duha i senzibiliteta umetnika. boje. Cambridge 62 Jandrić Jovan . Muzej likovnih umetnosti.Romantičari beže u prošlost jer su nezadovoljni vremenom u kojem žive i koje preziru..) bio je istoričar umetnosti i teoretičar moderne umetnosti. a manje nosilac jedne ozakonjene ideje. I romantičari kao i neoklasicisti pokazuju težnju vraćanju i obnavljanju starih stilova. a veliki uticaj za izbor motiva imala su njegova putovanja u Španiju. imaginaciju i maštu. 1846 g. Dela: Pokolj na Hiosu. Posmatrano u tom smislu i neoklasicizam je samo jedan oblik romantizama. SLIKARSTVO Slikarstvo romantizma započinje kao reakcija protiv barokne i rokokoovske izveštačenosti i plitkosti i površnosti..Istorija umetnosti Novi vek ROMANTIZAM Romantizam je pravac koji nastaje oko 1820 g. Joachim Winckelman (1717 – 1768 g. To je pravac koji se prvo javlja u muzici. 1838 g. književnosti i pozorištu. Pariz Odaliska. Mitski doživljaj noći (česta tema «romantičarska noć») 3. Daje dramatične kontraste svetlosti i senke. dok je slikarstvo pejzaža izraz određenih društvenih stanja. Bordeaux. Ovaj pravac neguje indivudualnost umetničkog izraza. koju su smatrali besciljnom i ružnom i nezadovoljstvo zvaničnom akademskom umetnošću. Religija 5. pojam beskraja i «povratak prirodi» bezgraničnoj i divljoj Romantizam daje prednost obnovi. ulje na platnu Metropolitan museum. Nezadovoljstvo civilizacijom buržoazije..

jeste jedan od najplemenitijih plodova romantičarskog pokreta. NY. seli se u Madrid. ta sposobnost da se u žrtvama duševne bolesti vide sebi ravna ljudska bića.) Dela: Sejač. 1818 – 1819 g. realistične pojedinosti Ludak. 1826 g. otišao u Italiju i proučavao predele oko Rima. Ostao je u svoje vreme nepoznat kao slikar. Muzej likovnih umetnosti. privatna zbirka. Umro je 1824 g. 1776 g. saosećanje za dostojanstvo sirotinje Don Kihot napada vetrenjače. Najznačajniji su Kamij Koro i Fransoa Mile. Napušta rokoko 63 Jandrić Jovan . 1862 g. Muzej likovnih umetnosti. a 1825 g. 1812 g. 1840 godine prelazi na slikanje. Njegovi glavni uzori su: George Stubbs – engleski slikar životinja.) Bio je jedini veliki umetnik romantizma koji se nije grozio stvarnosti i trzavica industrijske revolucije. nastanio se u Bordou. Pa ipak... naklonosti ka prosvećenosti i revoluciji... Luvr.. – dvorski slikar Karla IV. Istraživao je krajnosti ljudskih stanja. Svetlošću i srebrnkastim odblescima pejzaže obogaćuje atmosferom. Figure su mu snažne vajarske jednostavnosti. Metropolitan museum.) 1825 g. bio je cenjen na dvoru kao portretista. Gand HONORE DAUMIER (1808 – 1879 g. On se ne može zvati realista. slikajući čak i portrete duševnih bolesnika..) Žeriko je prouzrokovao bučnu pojavu romantičarskog pokreta kada je 1818 g. ponovo dolazi u Madrid. nakon razdoblja ispunjenog putovanjima i postaje uspešan umetnik 1799 g. Konji su bili njegova velika strast. 1850 g. Joseph Bonaparta mu dodeljuje Kraljevski orden Španije. Dela: - - Oficir carske garde na konju. Čiste konture i sistematsko senčenje unakrsnim crtama. ironija. David i Mikelanđelo. interesuje se za emocionalnu interpretaciju svakodnevnog života. Cirih FRANCOIS MILLET (1814 – 1875 g. litografija Vagon treće klase. Pariz «Meduzin» splav. Luvr. NY bio je opčinjen pustolovinama Don Kihota (Cervantes. izložio svoj «Meduzin splav» koji prikazuje tragičan brodolom sa svim realističnim pojedinostima i izražajnoj snazi. CAMILLE COROT (1796 – 1875 g. Bio je jedini umetnik–genije svoga doba. a ne prokleti ili opčinjeni izopštenici. Njegova rana dela pripadaju poznom rokokou pod uticajem Tiepola. prikazao čudno moderno ljudsko stanje – «usamljena gomila». izmaglicom i sanjarenjem koje govori samo njemu. Prikazuje patnju i smrt bez imalo plemenitosti i dostojanstva. 1834 g. 1811 g. Radio je satirične crteže za pariske novine. U toku 80-tih XVIII veka. Pariz. Dela: Papigno. Oni odgovaraju stanju njegove duše izraženom kroz harmoniju masa i fini sklad boje. a još u mladosti slikao ih je u stajama Versaja i za vreme boravka u Rimu 1817 g.. Bio je zajedljiv politički karikaturista. 1763 g. za sat ili dva – prikazivao je svojstva jednog mesta u određenom trenutku. On je radio mala platna na licu mesta. Nijedan od njegovih pejzaža (Francuska. postaje sve veći liberal. Dela: Ovoga možemo mirno da pustimo na slobodu. posle nesrećnog slučaja prilikom jahanja. gde je i umro u dobrovoljnom izgnanstvu.1828 g.Istorija umetnosti Novi vek THEODORE GERICAULT (1791 – 1824 g. 1821 – 1824 g.) Bio je sin siromašnog zlatara iz Saragose. roman XVI vek) BARBIZONSKA ŠKOLA Francuski pejzažisti su osnovali slikarsku koloniju u seocetu Barbizon kod Fontanbloske šume i radili su pejzaže i prizore seoskog života. veliki majstori baroka.. Boston FRANCISKO JOSE DE GOYA Y LUCIENTES (1746 . Pariz. Divio se Rembrandtu i njegovom ispitivanju karaktera sa širinom ljudskog saosećanja. 1866 g. Sa povratkom apsolutističkog režima Ferdinanda VII odlazi u Pariz. Rim) nije slikanje prirode u smislu oponašanja stvarnosti.

tajanstveni svet veštica i čarobnjaka.. Teme su mu bile: . skica uljem. Boston 64 Jandrić Jovan . Za njegov stil slikanja Constable je rekao: «Vazdušaste vizije naslikane obojenom vodenom parom». Pejzaž okupan svetlošću. Rembrandta i prirode: .). Slobodan i ličan potez četkice. 1821. . Manchester Stoke kraj Naylanda. .. Prado.g.g. a .svet osiromašenih ljudi. Madrid 3. NY Auto portret sa dr.Radio je i tehniku bakropisa. slika na platnu. tonske prelaze koji se postižu nanošenjem boje u slojevima. Prado. 1786 – 1787. vezan za stvarni izgled predela ali stavlja naglasak na svetlost i atmosferu. Dela: - Hempstedska pustara. nemilosrdno ubijanje Bobabilicon. te veliko bogatstvo palete. prosvetiteljskih nazora. prikazano streljanje i ustanička hrabrost.Rembrandtu duguje sklonost ka tamnim i tajanstvenim ugođajima.Prirodi bezkrajnu raznolikost oblika. . narodni ustanak).dvorski portreti plemića i kraljevske porodice.. Kompozicija mu je slobodna. Dela: - Snežna oluja: Hanibalov prelaz preko Alpa. Bio je pronicljiv promatrač društva svog vremena.. kao trenutak prirode u borbi kosmičkih sila. ulje na platnu. JOHN CONSTABLE (1776 – 1837. Prado. oblaci na nebu i atmosferske prilike nagoveštavaju impresionizam.g. Institute of Art.g. kada je poludeo pa do smrti 1828. sunca i mora.g. . Teme su mu uglavnom veličanstvenost neba.) Engleski pejzažista. muzej Prado Madrid.) Takođe je bio jedan od najpoznatijih engleskih slikara pejzaža. Gadska umetnička galerija.g.ratna tematika (francuski napad.g. Minneapolis.Velazquezu zahvaljuje na osećaju za mekane.religija . lepih i ružnih. (Akvarel tehnika omogućuje nežne. Madrid. Goja je bio jedinstven u svome vremenu i nagovestio je mnoge teme moderne umetnosti. 1800. London.). Madrid. . njegove portrete karakteriše zapanjujuća snaga karaktera. Galadiano Porodica Karla IV.. 1797 – 1798.g.g.ciklus «crnih slika» (radio od 1819.. muzej Lazzaro.g. Skice za slike radio je u ulju – studije.. 1839. boja sveža. Prikazuje moć i nepredvidivost prirode.g.g. Metropolitan Museum.g.g. U svojim pejzažima slikao je borbu između prirodnih sila.maj 1808. snažno razotkrio karaktere ličnosti Kolos. svetle i prozirne boje). 1814. Sam sebe opisuje kao učenika Velaskeza... .g. 1818. . Chicago JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER (1775 – 1851. Započeo je kao akvarelist u tehnici koja možda može objasniti njegovo slikarstvo «obojene svetlosti». . Bleštav kolorit.ciklus bakropisa «Strahote rata» (1810 – 1820. 1836. Dela: - «Ranjeni zidar».. Svetlošću i bojom on dematerijalizuje oblike u kolorističke mase. Goja je bio slobodnouman čovek. najpre se zvala «Pijani zidar» «Veliki jarac».lažni moral i tobožnja pobožnost.Arrietom. a društveni krug mu se sastojao od naprednih intelektualaca toga doba. Opčinjen je svetlošću i bojom. 1812.ugnjetavači.g. široki tečni potezi četkicom. vode i vazduha i vatre. Muzej likovnih umetnosti. majstorski prikaz moćne i nepredvidive prirode Brod sa robljem.. 1802 – 1803. Tehnika u slikanju portreta uticala je na kasno romantičke i impresionističke portrete.Istorija umetnosti Novi vek i počinje da radi u jednom neobaroknom pokretu pod uticajem Rembrandta i Velaskeza.

Berlin JOHANN HENRICH FUSELI (1741 – 1825. mlađa sestra sa dvadeset meseci. živi u Londonu. bojen rukom. «vizionarske slikare». nije odgovarala romantičarskom temperamentu. Neue Nationalgalerie.. neukrotivo i nepredvidivo. Tema putnika lutalice.. 1822. Berlin.g. On spada u tzv. 1802.g.g.. no u njemu se razvio otpor ka crkvenoj dogmi.... On prikazuje nadmoć prirode i sila svemira nad čovekom. Stvarao je i objavljivao knjige svojih pesama sa ugraviranim tekstom i rukom bojenim ilustracijama. Jedan od najslavnijih njegovih učenika je William Blake. pošto guši viziju i nadahnuće..g. London VAJARSTVO Razvija se slično slikarstvu. Berlin Putnik nad morem magle. moža neprijateljski svet je njegova česta tema.1810. u čudna i zbunjujuća čudovišta iz mašte. Hamburg Mesečina nad morem. Za njega je moć razuma krajnje razorna. a potom je otišao u Dresden. 1830 – 1835. naslovna strana knjige Europe. Stadtliche Museen. Hamburg Muškarac i žena posmatraju mesec.g. 1824. putovanje u tajnoviti. Tate Gallerie. nije osećao potrebu da posmatra vidljivi svet oko sebe. religijski simbolizam Opatija u Hrastovoj šumi. Dela: - Košmar.g. Ofort tehnika. Od 1780. Međutim.. Za njega je «unutrašnje oko» bilo jedino značajno.. 1785 – 1790.g. Dela: - Redovnik na morskoj obali. živeo je Italiji. 1794. Studirao je na Kopenhagenskoj akademiji (jedna od najvažnijih u Evropi). 1809 . stvarnog i natprirodnog. a brat mu se utopio spašavajući mu život prilikom nesreće na klizanju. Svoj stil je zasnovao na Mikelanđelu i maniristima. On je preobrazio ljupku. 1818. njegova prostorna realnost.g. Fusselijev učenik. 1803 – 1810. imao je potresno detinjstvo. Hamburg Kunsthalle. Svojim jednostvanim izrazom dočarao je mistično osećanje usamljenosti i čovekove drame. Friedrich je umro siromašan. 1795. 65 Jandrić Jovan . Postao je član Kraljevske umetničke akademije. Za Blakea je: «svet imaginacije je svet večnosti». Zurich WILLIAM BLAKE (1757 – 1827. simboličnu faunu neoklascizma. Goethe Museen. Vajarstvo je takođe pritiskao autoritet koji je pridavan (posle Winckelmana) antičkim statuama. Kunsthaus. zastrašujućih slika i erotskih iskušenja.g. Šekspir i Mikelanđelo su za njega bili božanstva. reljef u metalu. Jedinstvena vrlina vajarstva.. Berlin Brodolom «nade». a kasnije Friedrich Vilim IV. car Nikola. iskustva i mašte. Umrla mu je majka kad mu je bilo 7g.) Bio je Englez švajcarskog porekla.g. Pravo ime mu je bilo Johann Heinrich Fussli. Frankfurth Sotona doziva Blezebuba preko mora vatre. punu leptira i konja.g. San je sa svim svojim iracionalnim implikacijama postao kraljevstvo fantastičnog. Njegove slike kupuju pruski kralj Friedrich Vilim III. a Prophecy. Njegovi likovi su se odlikovali klasičnom lepotom i čistoćom linije.g. u kojem nema razgraničenja između istine i varke. Bio je najpoznatiji i najznačajniji Nemački romantičarski slikar. u Londonu.g. Osećao je divljenje za srednji vek i približio se više no ijedan drugi umetnik romantičarskoj obnovi prerenesansnih oblika (njegove knjige su smatrali potomcima iluminiranih rukopisa). kralj Aleksandar i dr.Istorija umetnosti Novi vek CASPAR DAVID FRIEDRICH On je bio Nemac. Od 1770 – 1777. Washington DC Njutn. Dela: - Prauzrok stvari – Bog. mada je ono mnogo manje smelo. Stadtliche Museen. Neue Nationalgalerie. vizionarski pesnik i slikar.) Bio je usamljenik.. Hamburg Kunsthalle. Po očevoj želji trebao je biti svetštenik.g. Priroda je za njega živo biće.

Te godine je Gustave Courbet izložio svoja dela u Pavillon du Realisme (na Svetskoj izloži u Parizu 1885. romanopisca i kritičara Edmonda Durantya... pod uticajem revolucionarnih pobuna dolazi do uverenja da je romantičarsko isticanje osećanja i mašte samo bežanje od stvarnosti. France. Pavillon du Realisme je izdao katalog za izložbu – Manifest Realizma. i 1848. koji smatraju da je umetnost činjenica jednaka dostignućima nauke i tehnike i da kao i one moraju odražavati društvo.g. Realizam je izrazio i materijalizaciju boje: gust reljefni namaz. mitološku i alegorijsku tematiku. Ovaj pravac je i izraz borbe u revolucijama u Francuskoj 1830. Časopis Le Realisme. Paris. čvrsto je vezan za tradiciju Karavađa. Paris. ali 1848 g. na Triumfalnoj kapiji u Parizu. delo je prouzrokovalo skandal na Salonu 1855. Paris.g.1850. tačnost i istinitost. Vajarstvo je shodno tome doživelo krizu. GUSTAV COURBET (1819 – 1877 g. i slikarskim nožem – špatulom. 1854 – 1855. S posustajanjem romantizma.g. Musee d'Orsay. utopista. pored četkice.) Počeo je kao noebarokni romantičar. slikari su nastojali prikazati svet na doslovniji način. delo bez patosa i osećanja.g. iz koje će izaći krajem XIX veka..g.. Spomenik maršalu Neju..) Dela: Novi vek - «Marseljeza». društva i naroda uopšte. Musee d'Orsay. 1853.g. Montpellier 66 Jandrić Jovan . rubensovska (punija) putenost. a odbaciti religijsku.umetnici moraju prikazivati savremeni svet i život onakav kakav jeste. Njegova osnovna vrednost na platnu je snaga i skladnost. Musee Fabre. sa buđenjem socijalne svesti i velikim društvenim i ekonomskim promenama. Gustave Courbet (Gistav Kurbe) rekao je: «Ja ne slikam anđele jer ih ne vidim».g. Tucači kamena.g. koji je bio protiv romantičarske nostalgije za izgubljenom tradicijom. Musee Fabre.g. njegovi autoportreti su maštovitih poza. Poklonik Le Naina i Rembrandta. 1853.Istorija umetnosti Novi ideal beskompromisne realistične «istinitosti» zadavao je teškoće vajarima. Potiskuje se subjektivan sud. Pariz REALIZAM Realizam je pravac koji se javlja sredinom XIX veka. pri čemu se služio.g. Novi realizam je poprimio različite oblike u različitim zemljama u kojima se ukorenio. Dresden. Državna galerija slika. Unutrašnjost mog ateljea. društvenih odnosa i obeležja pojedinaca. a potencira se objektivnost. FRANCOIS RUDE (1784 – 1853. solidno i činjenički. je jedino remek delo romantičarskog vajarstva. osuđuje se mašta. Kupačice. 1855. dobija realistični ton. grubi realizam u pristupu temi Sastanak («Bonjour Monsieur Courbet»). Musee Petit Palais. postao glavno glasilo pokreta.g. bronza.. Kao sredstvo za stvaranje boljeg i pravednijeg društva realizam ukazuje na socijalne nepravde radnika i seljaka. Optuženo je za vulgarnost i nedostatak duhovnog sadržaja (kontemplacija). istinita alegorija u kojoj je sadržano sedam godina mog života. Po njemu umetnik mora biti realista.g. Borio se protiv Pompiera (pogrdan naziv za francuske akademske slikare). Dela: - Autoportret sa crnim psom. rekao je: «Savremeni umetnik se mora držati svog ličnog. je bitna za pojavu realizma u Evropi. te obeležja i običaje savremenog života.g. 1855. Najveći predstavnik realizma. Na razvoj realističke misli utiču naučna otkića kao i gledišta pozitivista i socijalista.g. U Francuskoj je realizam dobio najsistematičniji i najkoherentiji oblik. svetovna antiherojska slika. je od 1856 – 1857. Tj. Montpellier. Pokušao je da umetnost približi narodu. neposrednog doživljaja».g. 1844. 1849. od nas traži saosećanje Pogreb u Ornansu. 1833 – 1836. Zaokupljenost idealizmom ustupila je mesto realističnom prikazu prirode.. 1849 . kad su odbili njegove slike jer je bio pobunjenik protiv izveštačenosti akademskog slikarstva pa je napravio sam svoj paviljon).

RUSKI REALISTI – Primesa misticizma božanske prirode čoveka i večite patnje.g.g. 67 Jandrić Jovan . prikazuje savremeni život građanskog Berlina 6.) koji je prikazivao život radnika i Charlex de Groux (1825 – 1870. te uzdizanje umetnika do nivoa junaka. nacionalno obojen. cenjenje prirodne lepote u njenom nesavršenom obliku. pažnju pojedinačnim. ADOLF FON MENZEN . realizam se često preklapao i dodirivao sa mnogim romantičarskim pokretima. koji je uspeo prikazati opštu ideju siromaštva i patnje kroz verske teme koje nisu više morale prikazivati samo crkvena zbivanja. Podržavali su Risorgimento. Ali slikari realizma nisu pretvarali ono što su videli u slikovita i uzvišena dela. 7.g. uzvišene ideale i nadmoć mašte). BARBIZONSKA ŠKOLA – svojim suprotstavljanjem akademskim konvencijama i realističnosti u prikazu detalja 2. Joseph Mallord William Turner. prikazivao motive socijalne nepravde.) koji je od 1848. BELGIJSKI REALISTI – Flamanska tradicija + Courbetov uticaj. te mnogi umetnici – pravci. 4. Najpoznatiji: John Constable. Prizore cene zbog njihove običnosti.Nemac.Istorija umetnosti Novi vek Iako je realizam odbacio mnoga načela romantizma (egzotične i istorijske teme.kao pripadnici barbizonske škole su: Jean Baptiste Camille Corot i Jean Francoise Millet. Honore Deumier je prikazivao stvarni život kroz mešavinu stvarnog i emocionalnog. Silvestro Lega.) je bio teoretičar Macchiaiolli-a. Predstvanici Vasilij Perov. a ponekad i sama dela imaju jaka realistična obeležja: 1. 5. REALIZAM U ITALIJI – pokret Macchiaiolli je naglašavao stvarnost i istinu. Ilja Rjepin. Nino Costa. Predstvanici su: Adriano Cecioni (1836 – 1886. škole. FRANCUSKI «REALISTI» . pokret za Italijanski preporod. izražajnu istinu jednostanog i ružnog.g. Predstavnici: Constantin Meunier (1831 – 1905. Imali su veliki uticaj na evorpsko slikarstvo. Uključivao je umetnike iz cele Italije istih socijalnih i političkih uverenja. Richard Parkes Bonington. ENGLESKI PEJSAŽISTI – su uveli poštovanje prema tačnom mestu i verovali da je običan prizor vredan slikanja. Giovanni Fattori. 3. regionalnim i etničkim obeležjima. Černiševski. Dakle. neka druga je i zadržao.

pa se senka mora sijati u hiljadu nijansi.g.g. prizori iz sveta zabave. zbog njihovog odnosa prema prirodi. simetriju. Oni su bili oduševljeni Japanskom umetnošću. zbog Japanskih grafika i dr. odlazili na obale Seine i Oise i tamo slikali prirodu. lokvanji. Impresionisti stvaraju radosno i svetlo slikarstvo sposobno da izrazi i treperenje vazduha i drhtaj sunčevog odbleska. Boju nanose u pahuljama – mrljama boja. a psihološka percepcija je važnija od stvarne teme. čine umetnikovu osnovnu stvarnost). kafane.1880. poput skica. Impresionisti odbacuju akademski način slikarstva (mirnoću. Po Manetu: «Slika je platno oslikano bojom i mi treba gledamo na nju. skandal izazvao Manetov «Doručak na travi» . svežina . Mnogobrojne boje u odsjajima na vodi dali su im ideju da svetlost slikaju upotrebljavajući pruge kontrastnih boja. . a ne ono što oni čine. Impresionisti nisu prikazivali prirodu statičnu i nepromenjivu. Pokret je dobio ime po Monetovoj slici «Impresija. boja je središnja tema slike. razliku između srednjeg plana i pozadine. Koriste primarne boje u kombinaciji sa komplementarnim bojama. – usaglasili su se. Impresionistička slika je impresija – rezultat neposrednih vizuelnih utisaka o sunčevoj svetlosti i predmeta obasjanih njome. Odbacuju se istorijske mitloške i sentimentalne teme. ravnotežu mase i boje i čvrstoću oblika. Teme su: pejzaž. živahnim potezom kista u vidu zareza. oni i svetlost i senku izražavaju bojama. Posledice slikanja izvan ateljea (plein air) izazvala je rastočenost i dematerijalizaciju oblika. kao pogrdan pojam. Sadržaj zamenjuju vizuelnim utiskom. okret. ritmove. skok. ni kod režima Napoleona III. Odblesci na vodi. osvetljenja spreda potrebno za chiaroscuro. to je bila želja nekolicine umetnika da slikarstvu pristupe na posve drugačiji način koji je zastupala Akademija i službeni krugovi Pariskih institucija.. bez tamnih tonova za senke. Spontan namaz boje se kroz vidljivi potez četkice osamostaljuje kao vrednost sam po sebi. sneg. jasnoću obrisa. vrućina. Impresionističke slike u početku nisu naišle na odobravanje ni kod konzervativne publike ni kod kritičara.. Oni su smatrali da su njihova dela vulgarna.1869. jasnoću.g. živahan. zalazak sunca» na izložbi 1874. Pokret nije proistekao iz nekog odrđenog programa ili teorije. a ne određen odnos prema Evropskoj kulturi omogućuje impresionistima korišćenje likovnih elemenata svih naroda i nacija. Javlja se novo shvatanje boje.g. Njutnovo otkriće o spektralnoj prirodi svetlosti se primenjuje u slikarstu impresionista.1867 . – ponovo izlažu u Salonu odbijenih . izmaglica. Spontan odnos prema svetu. a ne kroz nju (boju)».1863. – impresionisti izlažu u Salonu odbijenih. Dao ga je kritičar Louis Leroy. Saznanjem da je svetlost sastavljana od toplih i tamnih boja i da ne postoji crna i bela.g. nesvesno primenjujući teoriju komplementarnih boja. Verovali su da je boja senke pod uticajem osnovnih boja. – prave vlastitu izložbu . Renoir i Pisaro. prihvativši Manetovo načelo o «čistom slikarstvu» (veri da sami potezi kista i mrlje boje. javlja se zajednička svest .g. – treća izložba pod nazivom «Exposition des Impressionistes» + prvi broj časopisa L'Impressioniste . oblaci. red). gracioznost. Njihov stil je slobodan. svakodnevna realnost. revolucionarna ideja. igranke. Sa lakoćom su hvatali brze pokrete.g.1874. a ne cilj. kada je grupa od 30-tak umetnika počela eksperimentisati sa novim oblikom izražavanja. su bili povod za impresionističku sliku. balet. pariski bulevari.Istorija umetnosti Novi vek IMPRESIONIZAM Prvi znaci impresionizma javljaju se 60-tih godina XIX veka u Francuskoj. nedovršena. magla. pozorište. već su je prenosili kao kretanje i pulsiranje prirode. neposredan i promenjiv.1873. itd.. koncerti. Nema nekog naročitog datuma vezanog za početak impresionizma ali su već krajem 60tih godina Monet. a naročito odsjaj u vodi.1877. – raspada se skupina 68 Jandrić Jovan . Svoje palete čine svetlijima.

slika na platnu. Musee d'Orsay. na boje. Uvek se bavi kompozicijom. dok je predmet nevažan. Pariz. pravac dobija ime.g.. Paris. Bio je pobornik plein air slikarstva. Paris. Paris. 1877. ali sa velikim uticajem na moderno slikarstvo. ono je za njega pregrada. 1972 g. dolazi više u dodir sa grupom impresionista. Nacionalna umetnička galerija. 70-tih pod uticajem Morissotove. Paris. počeo je da slika u serijama i da prikazuje istu temu u različitim osvetljenjima i u različitoj atmosferi. Od 1890 g. svetla i prozračna slika Žena sa suncobranom. Kunsthalle Hamburg.. Pod uticajem je bio Courbeta i Velazqueza. Njegova je zamisao o «čistom slikarstvu». viorenje zastava na vetru Katerdala u Rouenu. Cansas City. nema senki i dubine Žena sa lepezama. cepka poteze i razlaže boju. Dela: Doručak na travi.1882. slika na vodi nije tu da poveća dubinu prostora. razmazuje boje u velikim površinama. na izložbi u galeriji Marinet izazvao skandal slikom «Doručak na travi». Holandiju. Prihvata Manetovo shvatanje slikarstva. čuvena slika po kojoj je pokret dobio ime Bulevar des Capucines. Harmonija u plavom i zlatnom . Čikago. Musee d'Orsay. Boje je nanosio direktno na belo platno. Austriju i Nemačku.g. Tek tada impresionisti dobijaju priznanje. 1916 – 1919 g. Mnoga njegova platna su slike slika. 1875 g.. Pariz. odblesak. Retko stvara «čist» pejzaž.. 1877 g. Musee Marmottan... te učvršćuje komopoziciju PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841 – 1919 g. a ne kroz nju».. slika na platmu. 1863. – tih godina slabi solidarnost i impresionizmu se bliži kraj. moderne reprodukcije starijih dela.) 69 Jandrić Jovan . Belgiju.1869 g.g. Musee d'Orsay .. Postoji oko 30-ak slika: Harmonija u plavom.. Pariz. NY Nana. 1863. prikazana nagost žene je u kontrastu sa odećom dva muškraca. 1863. potez je živahan. 1873. 1874. već jedinstvo stvarno obojene površine La Grenoulliere. Vašington DC Japanka. ulje na platnu. već pare i dima na stvarnost oko sebe Rue Montorgueil. Metropolitan Museum. Po njegovoj slici «Impresija. Louvre.g. impresionizam je bio veoma kratak pokret u istoriji umetnosti. Pariz.) Mane je bio sin pariskog sudije i otmen gospodin. 1878 g. Umetnički muzej.. Izbegava sve načine. Dela: Reka.. mrlje boja i potezi četkice.Istorija umetnosti - Novi vek 1881.g. London. 1873 g. zalazak sunca» 1874 g. 1886. Dakle. Muzej likovnih umetnosti. postaje neprepoznatljiva povećavajući gustinu i zasićenost biljnim svetom. Metropolitan museum.. nema dubine. Musee d'Orsay. Lokvanji. prostitutka Bar u Foliet Bergereu.g. inspirisano Rafaelovom gravurom. takmiči se sa Renoarom u prikazivanju odsjaja u vodi Impresija.) Klod Mone je najdoslednji impresionista. Musee d'Orsay. da platno pretvori u slikarski 3D prostor. Vremenom gubi konture. ulje na platnu. 1892 – 1894 g.g.. voda pokriva čitavo platno. EDOUARD MANET (1832 – 1883. izazvalo skandal na Salonu odbijenih. NY. volumen svodi na ravni.g. postoji 7 varijacija ove slike. bez polutonova..g. Paris. Akcenat na njegovim slikama je atmosfera koju stvara svetlost. Olimpija. delo bez senki. Frulaš. a kasnije i Japanske umetnosti. japanski uticaj U čamcu. Majstorski je radio sa pigmentom i prvi je radio pomoću «bojenih mrlja». 1866. 1868 g.. skandal na Salonu odbijenih. najpoznatiji primer impresionističke studije promene vremenskih uslova i prolaska vremena. 1882. London CLAUDE-OSCAR MONET (1840 – 1926 g. Takmičio se sa Renoarom u dočaravanju odsjaja u vodi. 1875 – 1876 g. Harmonija u belom. glavne teme nisu uticaji svetla.. Italiju. Posetio je Brazil. voda je sjajna. pozirala mu njegova žena Camille Železnička stanica Saint-Lazare.g. izlazak sunca. smeo prikaz kurtizane i glorifikacija tela. Manet: «naslikano platno je pre svega materijalna površina pokrivena bojom i mi treba da gledamo na nju. počev od Giottovog vremena.. Louvre. 1881 . Slike mu se odlikuju osećajnom ćudljivošću.. Musee d'Orsay. slika nadahnuta japanskim grafikama..

Paris. pozorište). školovao se u tradiciji Ingresa. smatrao ga je trgovinom. pejsaž natopljen svetlošću. Večito nastoji da uhvati pokret balerine ili akrobatkinje u vežbaonici. Pretežno je bio figurativni slikar. Dela: La Grenouilire.. te im se pridružio. National Gallery. Na svojim slikama je istraživao i pokret ljudske figure. Puškinov muzej. slika trenutni pokret. no lica nisu portreti već pojave koje se kreću. sama arhitektura nije zanimljiva tema za impresioniste. 1867 g. naglašeno lice žene La Moulin de la Galette. remek-delo. 1879 g. a to je tehnika koja leži u srcu poentilizma i divizionizma.. Veliki broj njegovih slika i ne pripada impresionizmu. dok nije upoznao Impresioniste u kafani Guerbois. debeli slojevi boje zbog kontrasta Avenue de l'Opera u Parizu. 1855 g. 1882 – 1883 g. Više posmatra lica. NY. kao i Mone. te mora sijati u hiljadu nijansi Kišobrani. seoce kod Pontoisea. Pariz. boje i tonova. Pariz CAMILLE PISSARRO (1830 – 1903 g. Dega slika čvrste i određene portrete. Pariz Ples u gradu. Kasnije prelazi u postimpresionizam. London. 1874 g. kada slika Pariz. Međutim. ona ih zanima samo onda kad je izgledalo da se zgrade «kreću» u treperavom svetlu U loži.seoski pejsaž.Istorija umetnosti Novi vek Ogist Renoar je učio je tradicionalno slikarstvo i bio je «najklasičniji» među Impresionistima. 1898. koncerti. Razbija utisak tradicionalne perspektive. Takođe slika svetlost u enterijerima. više nego ono trenutno u optičkim efektima (kao Monea). Musee d'Orsay. omalovažavao portretisanje. Privlači ga čarolija svetlosti i privlačne atmosfere. National Gallery. ulje na platnu.) Imućan plemić po rođenju.. pomodna tema para. Dela: Cote du Jallais. prikazuje užurbani život Pariza HILAIRE GERMAIN EDGAR DEGAS (1823 – 1917 g. Galerije instituta Courtland. kome se divio. Od 1854 – 1859 g. Musee d'Orsay. Tek pred kraj 70-ih XIX veka razvio je stil sličan Manetu i Monetu. te je počeo slikati mitološke i istorijske motive i velike portrete. putovao je po Italiji i oduševio se ranim renesansnim slikama. Moskva. 1872 g. Slikao je žene u trenutku kad ga ne vide. slika seoski život. Nije ravnodušan prema sudbini čoveka. Musee d'Orsay. mada je kao i Ingres. već je ostao privržen čvrstoći svojih motiva. Gogena. nego pejsaž. Bio je stručnjak za portrete. 1876 g..) Kamij Pisaro je bio jedan od vodećih impresionista. 1876 g.. Nikad nije pokušao prikazati prozračnost vode ili vazduha.. London Ples na selu. Vodi mlade umetnike Sezana. upisuje se u Ecole de Beaux-Arts.. London. Metropolitan museum. zaljubljeni parovi uled mrlja svetlosti i senke zrače ljudskom toplinom koja je puna zanosa. Nikad se sam nije smatrao pravim impresionistom. strogiji je. igranke. 1869 g. Svoja egzotična platna uvek je oslikavao jarkim i živim bojama. radi fragmentarni potezom kista i vibrirajućim bojama Novi most.. Zanimanje za pravila kompozicije dovelo ga je do prikazivanja 3D prostora pomoću minijaturnih tačkica.. forma je čvršća. U slikarstvu polazi od crteža. niti je prihvatio sve njihove zamisli.jedan je od najvećih kolorista svog vremena. satkane od svetla boje i atmosfere.. Vremenom menja svoj stil. romantična. bio je slikar savremenog pariskog društva. mada nam umetnik ne dopušta da bacimo više od jednog letimičnog pogleda na njih Ljuljaška. Nacionalni muzej Stokholm. Radio je teme iz boemskog života (zabave. Louvre. nije napustio svoju mladalačku sklonost ka crtanju. Van-Goga. a otac Jevrej španskog porekla. 70 Jandrić Jovan . više nego slikarstvo na otvorenom. Bio je kreol. ali se ne bavi psihološkim aspektima modela. a počeo je crtati još kao dete u Venecueli. Njegova najlepša dela su rađena u pastelu – tehnika koja je omogućavala istovremeno efekte linije. senka je pod uticajem okolnih boja. Majka mu je bila kreolka.

Mislilac. Pariz. Pariz. kao što su Mone i Mane dali slikarstvu. 1864 g. Pariz. smatrali da su njegova dela nedovršena.. 1879 – 1889 g. Dao je novo značenje vajarskih oblika. prikazana unutrašnja patnja 71 Jandrić Jovan . Muzee d'Orsay.. Cambridge. obnovljeno je interesovanje za problem formev – postimpresionizam JAMES McNEIL WHISTLER (1834 – 1903 g. + AUGUSTE RODIN (1840 – 1917 g. gospoda džokeji. 1874. Kao što za slikare impresioniste primarnu stvarnost čine mrlje boje. Dela: Čovek slomljenog nosa. Tate Gallery. 4 godine kasnije odlazi za London. Louvre. Pariz Mala četrnaestogodišnja plesačica. Umetnički institut. 1871 g. Balzac. 1877 – 1880 g... 1878 g. Rodinov muzej. bronzana statua. Pariz Čaša apsinta.. Muzee d'Orsay. Pariz. Louvre. Rodinov mutej. takođe za Vrata pakla. Bio je duhovit pobornik umetnosti radi umetnosti. pastel. Muzee d'Orsay. uticaj «Mikelanđelovih robova» sa komadima stena koje ih zarobljavaju.. 1865 g. Pariz. 1868 – 1869 g. godine. 1880 g. baš kao i što je i Mane oslobodio slikarstvo fotograskog realizma. skulptura. Kritičari su. Luvr. Roden je oslobodio vajarstvo mehaničke verovatnoće.) Amerikanac. Luvr. žrtvovana harmonija i lepota zbog izraza lica Gospođica La-La u cirikusu Fernando. Metropolitan Museum. mada deluje nenamešteno Primabalerina. Pariz... skulptura u gipsu. Dela: Aranžman u crnom i sivom.. smelo proračunata kompozicija. ima oblik preteće utvare. 1892 – 1897... «nefigurativnija» slika od ijednog francuskog impresioniste SKULPTURA Impresionizam je ponovo ulio život skulpturi kao i slikarstvu.. Muzej likovnih umetnosti. Lion Pevačica sa crnom rukavicom. kao i za impresioniste. Paris. pastel.Istorija umetnosti U starosti mu se pogoršao vid te je prešao na vajarstvo. kao skica. Metropolitan museum. London Kupanje u legenu. 1876 g. Na njegovim skulpturama brazde i bore stvaraju na uglačanoj bronzi stalno promenjivu šaru efekata. Posećivao je Francusku 60-tih i bio je u kontaktu sa impresionistima. Detroit.. umetnikova majka. crtež olovkom.. dolazi u Pariz da studira slikarstvo. Rodinov muzej. bila je namenjene za Vrata pakla na ulazu u Muzej primenjenih umetnosti u Parizu Poljubac.) Ogist Roden je bio prvi genijalni vajar posle Berninija. Smatrao je svoje slike muzičkim komadima i zvao ih je «simfonijama» ili «nokturnima». 1879 g. Paris. samo je po koloritu impresionistička. pokret Cafe-Concert u Ambassadeurs. bronzana glava. 1855 g. 1875 – 1877 g. 1886 g. 1886 – 1898 g. oseća se uticaj Maneta u naglašavanju ravnih površina i uticaj Degasa u strogoj preciznosti portreta Nokturno u crnom i zlatnom: vatromet. Fogg Art Museum. akrobatkinja usred leta u vazduhu Na konjskom trkalištu. 1876 g. NY. vidi se uticaj Ingrsa Operni orkestar. NY. za Rodina tu stvarnost predstavlja gipka masa iz koje on gradi svoje oblike – on je modelovao u vosku i glini. Dela: - Novi vek Edouard Manet. On je hteo da istakne «proces nastajanja» dela.

godine. izjednačivši ih sa istim mrljama boje i svetlosti. umesto pigmentnog mešanja (divizionizam). kupu i loptu. naročito kod kubista. godine. pa tako čisti paletu i fluidno postavlja oblike. a ne sadržaj 2. «netačna perspektiva» Žena sa posudom za kafu. divi se Delacroixu. stvorio je konstruktivnije. opasnost da se svaki oblik razloži i pretvori u određenost boja Impresionisti nisu nikad imali određem program. godine: . To su bili umetnici koji su prošli kroz impresionističku fazu. godine: . ali se nikad nije interesovao za teme «isečaka iz života».Istorija umetnosti Novi vek POSTIMPRESIONIZAM Tokom 80 – tih godina XIX veka impresionizmu kao da je ponestalo ideja. što traje kratko. kao impresionisti. tumačenje stvarnosti je ograničeno. čvrstine i geometrijske stvarnosti.Le Figaro izdao manifest simbolizma. vizuelno posmatranje 3. godine.Vincent Van Gogh dolazi u Pariz . kao i to da slikar stvara oblike kakvih nema u prirodi. organizovanje prirode u skladu sa geometrijskim oblicima 72 Jandrić Jovan . bitna je impresija. a ne klasični chiaroscuro. Le Comte Pariz. 2. 1879 – 1882. 1898 – 1900. izložio sliku koja će postati vizuelni manifest novog stila – poentilizma . izmiruje zahteve površine i dubine. Želeo je da shvati bit stvarnosti. a ne njene promenljive pojave. Auto portret.poslednja impresionistička izložba . što osiromašuje slikarstvo PAUL CEZANNE (1839 – 1906. 1879.Georges Seurat. Pokušavaju da poprave nedostatke impresionizma: 1.Izdavanje Zolinog «Dela». da se ne bi izgubio sjaj. Jeana Moreasa .umire Manet (1882. Ovim stavom Cezanne je uticao na generacije slikara. dok su postimpresionisti bili pristalice naučne i precizne metode. ali ih ograničenja impresionista nisu zadovoljila. Ubrzo nakon kratkotrajnog razdoblja impresionizma evropska umetnost doživljava novi procvat različitih stilova i skupina. godine odlikovan je legijom časti). gust impast. Modulirao je predmet smišljeno kontrolisanom bojom. Predmete iz prirode je razložio na osnovne geometrijske oblike. različite boje stavljaju u vidu malih mrlja i tačkica. 1886. Pisaro ga nagovara da pređe u impresionizam. kritičko obezvređivanje impresionizma Postimpresionistima je bio cilj da impresionizam učine čvrstim i trajnim. Galerija Tate London. često guše svoju osećajnost. već kakvi postoje u duhu slikara. U svakom slučaju oni nisu bili «antiimpresionisti». godine. zbirka Le Comte Pariz. čaša i jabuke. valjak. raspoređenom u određene geometrijske planove. Boja i oblik su osnovna građa slike. racionalnije slikarstvo. te su ga prevazišli u raznim pravcima. opasnost da se stil svede samo na optičko. koji su sa njegovih slika mogli da uoče da geometrija ne služi samo za označavanje nedoglednih perspektiva. Posle prelazi u postimpresionizam i suprotno impresionistima. već da se ona primenjuje i na predmete. godine) Pol Sezan je bio jedan od najvećih postimpresionista. slikarstvo ravnoteže. Karakteristike postimpresionizma: 1. slika slike. senke tretira kao samostalne oblike i jasno ograničene. godine Musee d'Orsay Pariz Mont Sainte Victorie gledan iz kamenoloma Bibemus. 1868 – 1870. impresionizam je postao priznat te više nije bio pokret koji krči nove puteve. Dela: - Hristos u čistilištu. 1893. jaki i samostalni potezi kistom Zdela s voćem. 1861. koji su uništili i prostor i predmet. 1883. godine dolazi u Pariz i tad u početku radi u znaku romantizma. Takav pristup postao je trend. Bili su postimpresionisti. pridaje se značaj «dekorativnoj» kompoziciji slike 3.

savršena geometrija kompozicije. zbijeni ritam. preovlađuje plava i oker boja. postoji nekoliko verzija slike. 1898 – 1905. trougaoni raspored. 73 Jandrić Jovan . Umetnički muzej Filadelfija.Istorija umetnosti Novi vek - Velike kupačice. arhitekturalna kompozicija.

Nastavio je impresionističko proučavanje svetla i boje. godine. Amsterdam Autoportret. Poput Karavađa i Van Gogha su poštovali oni koji su se divili umetnosti silovitih emocija. privatna zbirka NY Žitno polje i čempresi. Čak je bio sebi odrezao uvo. ubrzo je postala manifest poentilizma. modelovanje i skraćivanje svedeno na minimum. slika na platnu. provodeći i po godinu i više dana nad njima. ozbiljne teme). Pariz mu je otvorio oči za čulnu lepotu vidljivog sveta i naučio ga slikarskom jeziku bojenih mrlja. Amsterdam Umetnikova soba u Arlesu. Dela: - Kupači na Asnieresu. National Gallery London. 1887 – 1888. Svojim mahnitim potezom kista i snažnim osećanje za boju i pokret on je bio dramatičar čiste umetnosti. godine Muzej Savremene Umetnosti NY VINCENT VAN GOGH (1853 – 1890. slika na platnu Nacionalna Galerija. godine seli se u Arles (južna Francuska). ali slikarstvo je i pored toga ostalo samo glavni nosilac njegovih ličnih osećanja. Fondacija Vincent Van Gogh. Metropolitan Museum NY. 1888. stoga ga zovu i ekspresionistom. 1885. U tom razdoblju je psihički oboleo. godine je napisao ključno delo neoimpresionizma. Van Gogh je prvi veliki holandski posle XVIII veka. godina Musee d'Orsay Pariz PAUL SIGNAC (1863 – 1935. godine – preimpresionističko razdoblje slikarstva (tamni gusti nanosi boje. 1880 – 1885. 1885. Zbog raznolikosti snage i originalnosti svoga stila on je jedna od vodećih figura u umetnosti XIX veka. On je začetnik kolorističkog ekpresionizma. Pravio je beskrajne nizove prethodnih studija. godine. razvijajući poentilizam (neoimpresionizam = divizionizam). Nije postao slikar sve do 1880. godine je naslikao svoja najbolja dela. godine. 1883 – 1884. Od tad pa do 1890. godine) Smatrao je da impresionizam ne pruža umetniku dovoljno slobode da izrazi svoja osećanja i subjektivni izraz. U njemu dominira snažno osećanje za siromašne slojeve. kao i pesnik ljudske patnje. On se posvetio malom broju veoma velikih slika.Istorija umetnosti Novi vek GEORGES SEURAT (1859 – 1891. već nužnosti potrebe da izrazi svetle i tamne strane svoga bića. godine. odlazi u umobolnicu u Saint Remyu. Tad još nije bio otkrio značaj boja. 1888. Dela: - Ljudi koji jedu krompir. koji kod njega nije bio posledica teorije. godine) Zajedno sa Serom je osnivač divizionističke tehnike poentilizma. godine. godine. godine) Žorž Sera je kao i Sezan hteo da impresionizam učini čvrstim i trajnim. Pošto je izražavanje osećanja bila njegova glavna preokupacija. slično Egipćanima Cirkus. U ovom razdoblju posvećuje se pejzažu. London 74 Jandrić Jovan . 1911. Musej Savremene Umetnosti Pariz Portret Felixa Feneona. Krajem veka slika je apstraktnijim stilom koristeći mrlje sjajne boje kako bi postigao veću izražajnost. Teme su mu veselije. a kratko vreme je čak i vršio opite sa Serovom divizionističkom tehnikom. Bio je sin holandskog protestanskog sveštenika. 1890. 1886. Posle je pručavao linearne vrednosti. naglašeni potezi kista. Njegove slike su sad plamtele bojom. te je bio «veliki ludi umetnik» svoga vremena. 1884 – 1886. godine. tj slikanje upotrebom malih mrlja čiste boje. te je jedno vreme i on bio misionar među siromašnim rudarima. Dela: - Krojačica. 1890. 1899. godine. 1889. Fondacija Vincent Van Gogh. godine seli se u Pariz gde upoznaje vodeće umetnike. godine. 1889. Sa Serom je 1884. Umetnički Institut Čikago. sjajan kolorit i jaka sunčeva svetlost Nedeljno popodne na otoku La Grande Jatte. oblici su svedeni na geometrijska tela poređani u skladne odnose izražene svetlom i bojom Parada. godine osnovao Societe des Artistes Independants. Cirih Ulaz u Marsejsku luku. likovi sasvim u profilu ili sasvim frontalno.

1888. Cambridge 75 Jandrić Jovan . 1889. godine. prava izražajna snaga kompozicije proizilazi iz čiste i snažne boje Autoportret sa obrijanom glavom. Umetnički muzej Fogg. ulje na platnu Muzej Savremene Umetnosti NY.Istorija umetnosti Novi vek - Zvezdano nebo.

1892. Dela: NABIS Vizija posle propovedi (Jakov se rve sa anđelom). 1892. su osnovali grupu Nabi. Škotska Nacionalna Galerija..). najviše orijentalnim i drevnim. a i zapauzio je da je religija sastavni deo svakodnevnog života seoskog stanovništva. ponovo odlazi tamo nakon retrospektivne izložbe u Parizu. Modelovanje i perspektiva su ustupili mesto ravnim.g.).). ni svetlost. Pierre Bonnard (1867-1947. zbog gnušanja od modernog industrijskog života.g.g.g. Skupina Nabis smatrala je da su dekorativne umetnosti jednako vredne kao i slikanje pa su mnogo vremena posvetili grafičkim umetnostima. «sintetizirane» oblike koji su podsećali na intarzije. slika na platnu. Njegovi simbolični sledbenici. posećuje Tahiti i 1895.). Samo raspoređivanjem obojenih površina uokvirenim linijama je moguće izraziti celinu vizuelnog iskustva i proizvode mašte. religiozni obred na Tahitiju Odakle smo? Ko smo? Kuda idemo? 1897. seli se u Bretanju. uprošćenim oblicima.g. Ta Matete (Tržnica). Ipak. 1891-1893. čitavu skupinu je objedinjavao prezir prema naturalizmu. Gogen je podsticao na slobodno biranje modela i stilova. Smatrao je da se jedino u zemljama nezaraženim zapadnjačkim idejama napredka. Kunstmuseum. posvetio se umetnosti. srednjovekovne emajlirane pločice i japanske grafike.g.g. 1886. privatna zbirka.g.g.). boja stvara različite odnose i harmonije. Smatrao je da obnova zapadnjačke umetnosti i civilizacije mora početi od primitivnog sveta.. a ne samo onima sa zapada. 1883. Edinbourgh. Niko prije njega nije išao tako daleko da učenje o primitivizmu primeni u teoriji i praksi. drvorez. te priklanjanje figurativnim izvorima.g. Muzej Likovnih umetnosti.g. ritmično obojene harmonije oblikovane u vitražima. koji su sebe nazivali Nabi (hebrejska reč = prorok) bili su manje značajni po svom kreativnom talentu nego po sposobnosti da formulišu i opravdaju ciljeve postmodernizma u obliku teorije. Paul Ranson (1864-1909..Istorija umetnosti Novi vek PAUL GAUGIN (1848 – 1903. 1898 g. 1888. Felix Vallotton (1865-1925.g. Nirvana. Pariz 76 Jandrić Jovan .g.g. nego Gogena. Henri Gabriel Ibels (18671936. godine) Istraživanje religioznog iskustva imalo je značajnu ulogu u njegovom delu i životu. konvencija i zakona može izraziti potpuno slobodno i sa istinskim osećanjima..g. Umetnost XX veka mu duguje približavanje različitim izrazima. ilustraciji. ulje na platnu. Mladih umetnici su bili Gogenovi simbolični sledbenici. dizajnu pozornica. Dok su neki članovi grupe Nabi slikali prizore iz pariskog života drugi su slikali teme iz mašte i mitologije. Od 1888. jedna pored druge. Likovni izraz koji je stvorio Pol Gogen nazvao je sintetizam.. Bio je više pod uticajae Seurata.g. Boston Bili su simbolisti. Boje su neprirodne i blistave.g. Tu je uspostavljena ravnoteža između 2D i 3D efekata. Boje su primarne i na njegovim slikama boje ne opisuju predmet ni senku. On kombinuje ravne površine i iztazite konture sa svetlucavim divizionističkim mozaikom boja. Dela: - Enterijer. Predstavnici: Maurice Denis (1870-1943. plakata i novina. je sa Van Goghom.). tokom prve posete Tahitiju Žrtve zahvalnice. nadahnutim svim kulturama. Basel (CH). Grupa je nagovestila i početak moderne umetnosti. Unutar skupine svaki je od umetnika imao svoju ulogu. 1891. već nanete čiste u velikim površinama. Zamerao je impresionistima zbog odsustva misli i mašte i njihovoj naučnoj analizi svetlosti suprotstavio je oslobađanje od podražavanja prirode. prikazuje jednostavnu neposrednu veru seljaka. snažno uokvirenim crnim linijama. EDOUARD VUILLARD Bio je najtalentovaniji od svih mladih umetnika u Nabisu. Edouard Vuillard(1868-1940. Osećanje i emocije prevodili su u dekorativne kompozicije. 1889. Za njega su boja i linija osnovna sredstva samostalnog izraza.

Ilustrirao je knjige pesama i proze.. iz serije Edgar Poe. teme smrti. ulje na platnu. koji ima mnogo zajedničkog sa srednjevekovnim sanjarijama nekih engleskih prerafaelita.Istorija umetnosti Novi vek GUSTAVE MOREAU (1828 – 1898 g. 1876 g. Tek kasno u životu je stekao priznjanje. litografija Kiklop. USA Saloma pleše pred Herodom. 1876 g. ulje na platnu.. Louvre. Musee Gustave Moreau. Pariz Jednorozi. tajanstvene i fantastične aluzije. Paris Priviđenje. 1898 – 1900 godina 77 Jandrić Jovan . divio se Delacroixu..) Bio je drugi usamljenik kojeg su svojatali simbolisti. 1893 g.) Jedan je od najstarijih umetnika kojeg su simbolisti svojatali. Foggov umetnički muzej. Radi egzotične teme.. Majstor radirunga (crtež urađen radiranjem) i litografije (umnožavanje crteža presom) Redon se inspirisao fantastičnim vizijama španskog slikara Franciska Goje i romantičarskom literaturom. čudan usamljenmik. ali je jezik njegovih slika još više ličan.. 1885 g. 1876 g. Paris Pesma nad pesmama. On je «slikar Saloma». Musee Gustave Moreau.. Dela_ - Pikaza (Salomina igra). stvorio je svet lične fantazije. Potomak je romantičara. Cambridge. Kurashiki. Kao i Moreau imao je opsednutu imaginaciju. 1882 g. Japan ODILON REDON (1840 – 1916 g. Dela_ - Balon-oko. Muzej Ohara. Teskobni vizuelni paradoksi naći će široku primenu kod Dadaista i Nadralista.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->