P. 1
Voće kao hrana i lek

Voće kao hrana i lek

|Views: 747|Likes:
Published by Mirjana Jevtic

More info:

Published by: Mirjana Jevtic on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

Vo e kao hrana i lek

Ananas
Ananas sadr i ugljene hidrate i njegova energetska vrednost iznosi oko 46 kcal u 100 g vo a. Od minerala ima kalijuma, natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, fosfora i mangana. Od biljnih pigmenata ima beta karotin. Od vitamina sadr i vitamin C i ne to biljnih vlakana, to podsti e probavu naro ito belan evinama. Ananas je dobar kod reumati nog artritisa, a dobar je protiv celulita i stvaranja bora. Mo e da pomogne kod slede ih bolesti: lo eg varenja, upale plu a, bronhitisa, anoreksije, sun anice, edema, alergije, gu avosti, arteroskleroze,grebanja u grlu, raka. Ja a organe za varenje i disanje kao i slezinu. Sadr i ve u koli inu e era, pa bi trebalo da ga dijabeti ari izbegavaju.

Avokado
Avokado - spada u bobi asto vo e, ali ga neki svrstavaju u povr e zbog visokog sadr aja masti i neutralnog ukusa. Raste na stablima visine i do 20 metara, a mo e dosti i te inu od 150 g do 1 kg. U 100 g jestivog dela ima ak 217 kcal. Ovo povr e treba kupiti dok je nezrelo (tvrdi plodovi), umotati u novinsku hartiju i ostaviti da plodovi dozrevaju (od 2-4 sedmice). Zreo plod mora da se ugiba prilikom pritiska. Jede se uglavnom, kao i ostalo vo e, u sirovom stanju. Se e se uzdu u krug, sve do semenke. Zatim se polovine okre u u suprotnom smeru dok se jedna polovina ne odvoji od semenke. Semenka i vo no meso vade se ka i icom. Ko a se mo e lju titi no i em. Ni semenka, a ni kora nisu jestivi. Da jestivi deo ne bi potamneo treba ga poprskati ili izme ati sa limunovim sokom. Priprema se tako to se vo no meso ispasira, pa mu se mogu dodati komadi i lososa ili druge ribe, ra i i, kockice mesa. pric napuniti pripremljenom masom i masu vratiti u izdubljene polovine avokada. Ovo povr e treba kupiti dok je nezrelo (tvrdi plodovi), umotati u novinsku hartiju i ostaviti da plodovi dozrevaju (od 2-4 sedmice). Zreo plod mora da se ugiba prilikom pritiska. Jede se uglavnom, kao i ostalo vo e, u sirovom stanju. Se e se uzdu u krug, sve do semenke. Zatim se polovine okre u u suprotnom smeru dok se jedna polovina ne odvoji od semenke. Semenka i vo no meso vade se ka i icom. Ko a se mo e lju titi no i em. Ni semenka, a ni kora nisu jestivi. Da jestivi deo ne bi potamneo treba ga poprskati ili izme ati sa limunovim sokom. Priprema se tako to se vo no meso ispasira, pa mu se mogu dodati komadi i lososa ili druge ribe, ra i i, kockice mesa. pric napuniti pripremljenom masom i masu vratiti u izdubljene polovine ploda. Kockice avokada mogu se dodati u supe ili orbe, ali tada te nost ne lovine ploda. Kockice avokada mogu se dodati u supe ili orbe, ali tada te nost ne sme da klju a, jer mogu stvoriti gorke materije. Isto se mo e desiti ako se celi plodovi zamrznu. Ali ako se meso avokada pome a sa limunovim sokom, onda se mo e zamrznuti u dobro zatvorenoj ambala i, pa ga odmrzavati u fri ideru. Pasirano meso avokada odli na je maska za lice, pa lice posle tretmana ima istu glatku ko u. A uz dodatak maslinovog ulja avokado je dobar za pakovanje o te ene kose. Zbog sadr aja nezasi enih masnih kiselina smanjuje nivo holesterola u krvi, odnosno pove ava udeo "dobrog" HDL holesterola. Tako e je bogat kalijumom, u 100 g ploda ima 500 mg kalijuma. Ukoliko patite od nesanice pojedite uve e avokado jer sadr i dosta triptofana od kojeg se gradi hormon sna - melatonin. A zbog kremastog vo nog mesa avokado titi eludac od prevelike koli ine kiselina.

Banana
Banane sadr e balastne materije i zbog toga su zna ajne za regilisanje varenja, ali su za razliku od oraha recimio ili muslija pogodne za dijete jer sadr e svega 0,5 % masno e na 100 g vo a i 70 % vode. Dobra

Osim toga obiluje beta-karotinom. Energetska vrednost ovog vo a poti e uglavnom od ugljenih hidrata. kamena u be ici. Potekao je iz Azije. Pored toga sadr e veliku koli inu vlaknastih materija i tako podsti u varenje i spre avaju nastanak stoma nih oboljenja. Vitamini B grupe i E vitamin kojima je veoma bogat ine badem idealnim uvarem srca i krvotoka. a u manjim koli inama se koriste za likere (amareto). ka lja. Borovnica poma e jo kod visokog holesterola. ira. Breskva Sadr i veliki procenat vode. anemije i zatvora. gr eva. Cvetovi su pojedina ni na kratkim peteljkama. pa je izvrstan diuretik. Rejnooove bolesti. stomak i organe za varenje. Svakodnevnim konzumiranjem 45 g badema mo ete smanjiti rizik pojave sr anih bolesti. Dobri su za torte od bele okolade. hemoroida. gustih. zatvora. organe za varenje i slezinu. raka. Bademi sadr e nezasi ene masne kiseline. A sadr aj celuloze ini je te e svarljivom. reumatoidnog artritisa. Postoje slatki i gorki bademi. ka lja. pa ih olju titi. banane su pogodne za umirivanje nervnog sistema. esto se mo e na i na visinama i preko 2000 metara. Dobra je za creva. Slatkasto kiselkasti plodovi jedu se sve i ili se od njih pripremaju sokovi. slezinu. gola i sjajna. Pojedite bananu pre spavanja . pa se preporu uje osobama koje ne piju mleko i ne jedu meso. poreme aja rada creva. pa upotrebiti za kola e ili posuti salatu. upale . kompoti i d emovi. torte i ostala slatka i slana jela. Razmno avanje je semenom i vegetativno. Nau nici su ustanovili da 2 banane dnevno mogu smanjti visok krvni pritisak za 10% nedeljno. katara eluca. sr anih smetnji. Sok iz lista upotrebljava se u narodu za ispiranje usta kod upale sluznice. dijareje Alchajmerove bolesti. infekcije urinarnog trakta.je i zato to odmah stvara ose aj sitosti. jer sadr i triptofan. Li e borovnice poma e u le enju proliva. Prose na banana ima oko 90 kalorija. Dobra je za krvne sudove. Banana poma e kod visokog krvnog pritiska. Slatki se upotrebljavaju za kola e. pa se neolju tena ne preporu uje osobama koje pate od eluda nih i u nih oboljenja.ona poma e kod nesanice. U na im krajevima borovnica se naj e e nalazi u smrekovim umama. kolitisa. Kalcijuma ima vi e nego u mleku. Ili ih mo ete prepe i u tiganju bez ulja. sr anih smetnji i bolesti zavisnosti. Badem Badem . pa se ne preopru uje dijabeti arima. lo eg varenja. ateroskleroze. to mo e smanjiti rizik izlivanja krvi u mozak i balansa vode u organizmu. A sadr i i kalijum i magnezijum. supstancu koja podsti e proizvodnju serotonina u organizmu koji smiruje. Borovnica Borovnica je listopadni grm visine do 50 cm.ili kako ga jo zovu "gr ki orah" je sr semena bademovog drveta. tankih i o tro uglastih gran ica. tanka. vitaminom C i B. Male je energetske vrednosti u 100 g vo a ima oko 38 kcal. to se ti e minerala ima kalijuma i natrijuma. kao i e erne bolesti. Gorki bademi mogu biti otrovni u velikim koli inama. Breskve su dobre za osobe koje pate od kardiovaskularnih oboljenja i povi enog krvnog pritiska. Listovi su jajasti i na vrhu za iljeni na kratkim peteljkama. degenerativne promene mi i a. kolitisa. One sadr e i dosta kalijuma . Kora je zelena. raznih upala. koje sni avaju holesterol u krvi. Od badema se dobija ulje koje se koristi za negu ko e i kose. alkoholizma. Zbog visokog sadr aja vitamina B. Blan iranje badema: Bademe kuvati 3 minuta u vodi. Breskva poma e kod lo eg varenja. a odatle je dospeo u Gr ku i Rim.

gastritisa kao i za ja anje organizma. Zbog sadr aja antocijana (biljnog pigmenta). lo e krvne slike. posebno raka dojke i debelog creva. gastroenteritisa.. Dijabeti ari ga trebaju izbegavati. to je pogodno za smanjivanje krvnog pritiska. kalijum. Tako da diureti ka i laksativna svojstva gro a deluju dobro kod gojaznih osoba prilikom sprovo enja dijeta. ateroskleroze. a potom ih treba isprati mlazom teku e vode da bi se odstranila hemiska sredstva kojim je vo e tretirano. Gro e Gro e sadr i veliku koli inu vode oko 82%. Koristi se kao vo ka ili za mle ne napitke.. nerve. koji se nalazi u celom plodu vi nje pogodan je u prevenciji raka. ugru aka. Vi nje su bogat izvor kalijuma. infekcije urinarnog trakta. erimoja sadr i dosta kalcijuma koji je nezamenljiv za kosti i zdrave zube. Flavonoidi preventivno deluju na pojavu bolesti krvi i krvnih sudova. Masti nemaju. akni. Bundeva mo e pomo i kod poreme aja imuno sistema. 16% glukoze i fruktoze. jetru. Pored toga poma e kod alergije. Zbog velokog sadr aja kalijuma i vo nih kiselina podsti e mokrenje i poma e u eliminaciji toksina iz organizma. Tanini i polifenoli kojih ima u gro u branioci su organizma od virusa i spadaju u antikancerogene materije.be ike. Vi nje sadr e vitamin C i vitamine B grupe. a sadr aj belan evina je jako nizak. erimoja erimoja je poznata i pod imenom Amona.40% masti i 0. ciste. Prisustvo organskih kiselina deluje laksativno na organizam i reguli e rad creva tj. spre ava zatvor. imunolo ki sistem i organe za varenje. sa krupnoim i so nim zrnom. Brusnica Brusnica uz minerale i vitamine kao to su vitamini A i C. posebno kapilara. artritisa. 0. kao i za le enje anemija. ote anog mokrenja. raka. urinarni trakt i krvne sudove. upale be ike. oboljenja jetre. kao i vode deluju jako osve avaju e na organizam. jabu ne i limunske kiseline. a ugljeni hidrati brzo snabdevaju telo energijom. Slatka je i podse a na bananu i vanilu. Zbog sadr aja vinske. vrlo va no u preventivi i smanjivanju rizika obolevanja od razli itih oblika karcinoma. vid. raka. A ja a be iku. Sadr i i kumarin koji ima sposobnost da smanjuje gustinu krvi pa su vi nje dobre u prevenciji arteroskleroze i malokrvnosti. Bolje dejstvo u tom pogledu ima gro e koje nije prezrelo. Kod sr anih smetnji. upale. Najve i sadr aj u vi njama je ugljenih hidrata i glukoze.80% belan evina. Vi nja Vi nje sadr e biljni pigment koji je mo ni antioksidans u prevenciji sr anih oboljenja i tumora. A gro ani e er je neophodan za rad mozga i sr anog mi i a. biljna vlakna u njima su otkriveni i brojni bioflavonoidi koji imaju sna no antioksidantsko dejstvo.Pored toga ja a krvne sudove. . Gro ane kure se preporu uju protiv hroni nog zatvora. Imaju visok procenat vode oko 84%. sr anih smetnji. za ja anje krvnih sudova. Gro e treba dobro oprati tako to se grozdovi potope u mlaku vodu i ostave da odstoje neko vreme. kao i kobalt. Gro e poma e kod ka lja.

Sadr aj vo nih kiselina i e era daje im posebnu aromu. pa se preporu uje osobama sa ote anim izlu ivanjem vode iz organizma (kod zapalenja bubrega. sadr i samo 24 kcal u 100 g vo a. bubrege. Ja a slezinu. Urma Urme su ukusan plod tropskog drveta koje raste u suptropskom pojasu Azije. gihta). Dinja Dinja je niskokalori no vo e. plu a. sirupa. lo a krvna slika. Urme su bogate e erima (320 kcal u 100 g). Ljuska je tanka i tamno-mrke boje. Dijabeti arima kao i osobama sa povi enim nivoom triglicerida u krvi preopru uje se oprez. Marakuja Marakuja je vo e poreklom iz Kolumbije. edema. pa se preporu uju u ishrani gojaznih. anemija i bronhtis. Mo ete je jseti sve u. gvo e. Pospe uje mentalne aktivnosti i koncentraciju. Dobra je za vo ne salate i sladolede. ali samo u prose nim koli inama. urinarni trakt. Od vitamina karotin (provitamin vitamina A). Ovo mirisno vo e ra ireno je u Srednjoj i Ju noj Americi. srce. Dobra je za ko u. Semenke su jestive mada se naj e e odstranjuju. kalcijuma i gvo a. U 100 g su ene ima 273 kalorije. Sadr i vitamine i minerale. umor. utice. stomak i jetru. Urma. a dobar je i kao antikancerogena materija. disajne organe i nervni sistem. Slu i se i kao predjelo (dinja umotana u pr utu). reume. gubitak te ine. Plodovi su veoma slatki. organe za varenje. Jede se sve a.reumatoidnog artritisa. Osim toga sadr i oko 2000 mikrograma beta-karotina (provitamina A) u 100 g vo a. vitamine B-kompleksa i vitamin C. . Prilikom kupovine birajte dinje zlatno ute boje i tvrde kore. srce i imunolo ki sistem. Dinja je dobra protiv sr anih smetnji. pa se preporu uje kod redukcione dijete. Idealne su u ishrani onih koji se bave intelektualnim radom. akni. Mogu se kombinovati i sa muslijem. jetru. natrijum. kao i u pra kastom obliku. imaju oblik izdu ene ljive sa duguljastim ko ticama. Na tr i tu se nalaze u sve em stanju ili osu ene sa ko ticom ili bez nje. Dinja sadr i i ne to vitamina B-grupe. slobodni radikali. impotencija. Prava datula ima oko 100 vrsta. Urme mogu pomo i kod slede ih bolesti: rak pankreasa. krvne sudove. dermatitisa. prostate. Dunja Niske su kalori ne vrednosti 62 kcal u 100 g vo a. kompotima. angine i porema aja u radu imuno sistema. alkoholnih pi a i kao surogat kafe. Dinja je izvrstan diuretik. u vo nim salatama. Plod je veoma slatkog ukusa i izrazito zdrav zbog velikig sadr aja vitamina C. Pored toga u dinji ima kalijuma. ekcema. fosfora. kao i u kombinaciji sa drugim vo em. Od minerala dunje sadr e kalcijum. a uspeva i u Andima na visinama od 2400 metara. fosfor i bakar. Od marakuje se naj e e pravi sok. Jedu se zajedno sa ljuskom. datula pripada rodu palmi. kao i vitamin C. koji je uvar imuniteta. A tako e ja aju reproduktivni sistem. zbog lako resorbuju ih ugljenih hidrata. iji ukus postaje izvanredan uz dodatak soka od limuna. Koriste se kao hrana i za pravljenje osve avaju ih napitaka. magnezijuma i kalcijuma. Najukusnija vrsta je okruglog oblika i vrlo tamne kore. be ike. ateroskleroze i valunga.

lumbaga. Klementina Klementina se koristi kao vo ka ili za kola e i deserte. bronhitisa i zatvora. beta-karotina i vitamina C. pove ava odbrambene sposobnosti organizma i potpoma e eliminaciju toksina iz organizma. Ovo vo e su enjem dosti e ak 65% e era. kamena u bubregu. raka plu a. Zna ajan su izvor selena. kao i osobama sa povi enim nivoom holesterola. pa tako pobolj avaju rad bibrega. Tre nja je dobra kod problema sa ejakulacijom. lo eg varenja. pa im je energetska vrednost vrlo niska svega 48 kcal u 100 g vo a. Najbolje ga je jesti u sve em stanju svakog dana naro ito zimi u ve im koli inama. svakodnevno osam dana po tri puta dnevno. Osobe obolele od dijabetesa moraju ga jesti u odre enoj koli ini zbog ugljenih hidrata. Zbog velike koli ine e era zabranjuje kod proliva. Sadr e celulozu pa dobro reguli u probavu. On je zaista zreo kada je mek i kad mu se meso providi kroz tanku koru. Suve smokve sadr e skoro 4 puta ve u koli inu ovih minerala. bronhitisa. Kaki Kaki se koristi za egzoti ne vo ne salate ili za torte u toku zime. On je sastavni deo elija ljudskog organizma. umor i olak avaju predmenstrualne tegobe. organe za varenje. slobodnih radikala. Dobrog su mineralonog sastava i poseduju kalcijum i fosfor u povoljnom odnosu. Smokva Sve e smokve su niskokalori no vo e oko 41 kcal u 100 g vo a. pa se ne preporu uje dijabeti arima. piti po a u soka od sve ih tre anja. Kivi U 100 g kivija ima ak oko 85 mg vitamina C i samo 44 kcal. ira. bolesti srca. raka. Ja a organe za disanje. Fosfor. . u i i jetre. Ovo vo e zna ajan je izvor kalijuma koji reguli e krvni pritisak. Sadr i flavonoide koji tite elije od slobodnih radikala. gu tera u i debelo crevo. upale desni. zubobolje. Zreliji plodovi tamnije boje sadr e ve u koncentraciju antocijana i imaju ve e antianemijsko delovanje. gu avosti. Kivi sni ava holesterol. raka. Smokva poma e kod visokog pritiska. neutrali e slobodne radikale. upale. gastritisa. triglicerida i naravno kod redukcionih dijeta. Divan miris koji je javlja prilikom lju tenja. disajne organe. grebanja u grlu.Tre nja Tre nje sadr e veliku koli inu vode. a vitamin C poma e organizmu u borbi protiv izaziva a bolesti. bakra i gvo a. koji kaki sadr i je od ogromnog zna aja za aktivnost mozga i nerava kao i za pro i avanje krvi. kamena u bubregu i astme. Tre nje imaju i najve u koli inu C vitamina u odnosu na ostalo ko ti avo vo e. lo e krvne slike. a zbog velikog sadr aja vode i kaoijumaolak avaju izbacivanje vode iz organizma. dijabetesam ka lja. pritiska. Poma e kod ote anog disanja. slezine i problema sa perifernim nervnim sistemom. grebanja u grlu. a bogat je i folnom kiselinom koja potpoma e sintezu proteina. a suve smokve su izuzetne u terapiji zatvora. Supstanca lutein titi vid. Protiv reume. Smokve sadr e kalijum i magnezijum pa ubla avaju deprsiju. organe za varenje i be iku. Ja a imunolo ki sistem. dolazi od eteri nih ulja koja su u njenoj kori. A sadr e i ne to vitamina B grupe.

gu avosti. tucanja. sadr e vitamin B i karotin. upale grla. visokog holesterola. a imaju veliku koli inu C vitamina. Protiv anemije svako jutro na gladan stomak pojesti jednu narendanu jabuku prelivenu sokom od limuna. Sirove olju tene jabuke trebalo bi da izbegavaju osobe koje pate od dijareje. pa je dobro da ih konzumiraju osobe koje pate od oboljenja jetre i bubrega. kamena u u i. jetru. Protiv promuklosti. prehlade. raka.kardiovaskulani sistem i krvne sudove. kamena u bubregu. Od minerala sadr e najvi e kalijuma. saharoze i fruktoze. diajbetesa. A beta-karotin je mo an antioksidans. Ja a jetru. Blagotvorne su u prevenciji i le enju anemije. gastritisa i ulkusa. kalcijum. zatvora. gripa. pa je energetska vrednost svega oko 25 kcal i poti e prvenstveno od ugljenih hidrata ± glukoze. lo e krvne slike. nerve. sr anih smetnji. Jagoda poma e kod ote anog mokrenja. groznice. kao i mineralnih materija: fosfor. suvog ka lja. lo eg varenja. u i. magnezijum.svraba. Jagoda Bogate su vodom. raka. a uve e olju toplog mleka sa umu enim umancetom i medom. Organske kiseline u limunu i grejpfrutu podsti u lu enje eluda nog soka i time poma u varenje hrane. reumatoidnog artritisa. A opor ukus kupina poti e od znatne koli ine tanina. oko 15% ugljenih hidrata i 2% protiena. vitamine A.Limun Limun sadr i veliku koli inu vitamina C. koji je dobar za sni avanje krvnog pritiska. pa se preporu uje u svakodnevnoj ishrani svih populacionih grupa u prevenciji i le enju svih zapaljenja. Ove vrste vo a imaju osve avaju u mo zbog jabu ne i limunske kiseline. pa se preporu uje za o uvanje srca i krvnih sudova. kardiovaskularne bolesti. ekcema. Ja a tanko i debelo crevo. Jabuka mo e da pomogne kod dijabetesa tipa 2. kao i za le enje anemije. Najvi e imaju vitamina C i ne to vitamina B grupe. Lako su svarljive jer celulozu nemaju. Osobe koje pate od gastritisa i ira na elucu trebalo bi da piju razbla eni sok od limuna. Vo nih e era ima oko 10%. Jabuke su vrlo su va ne za negu zuba. dijareje. fosfora. dijareje. ateroskleroze i reumatoidnog artritisa. gvo e itd. astme. u nu kesu i bubrege. a i cela usna upljina. zato ih je najbolje jesti sirove i neolju tene. visokog pritiska. sr ane bolesti i be ici. umora. Zatim sadr e vitamine (karotin. jer se grickanjem sve e jabuke iste zubi vo nim sokom iz jabuke. organe za varenje i ko u.zatvora. Ja a urinarni trakt. krvnesudove. kalijum. Zbog sadr aja pektina jabuke su dobre u eleminicaji vi ka holesterola i izlu ivanja tetnih matreija iz organizma. lo eg varenja. magnezijuma i gvo a. Sitniji i tamniji plodovi sadr e ve u koli inu vitamina i minerala. imunolo ki sistem. B C). pe ene ili kuvane jabuke su lek za ove tegobe. ka ikom meda i ka i icom soka od drenjina ili bokvice. svakog sata popiti po supenu ka iku sve e ce enog soka os limuna. kao i beta-karotina (provitamina vitamina A). Zna ajni su izvor kalijuma. pa im je energetska vrednost svega 26 kcal u 100 g vo a. ira. be iku. trovanja i ateroskleroze. zbog svoje obojenosti koju im daju pigmenti antocijanina. Jabuka Jabuke sadr e oko 85% vode. organe za varenje. Kupina i malina Maline imaju specifi an miris i ukus koji poti e od eteri nih ulja. utice. Limun poma e kod ka lja. to se ti e vode sadr e oko 80% vode. Me utim. . pa se svrstavaju u vrlo mo ne antioksidanse koji neutrali u dejstvo slobodnih radikala izaziva a tumora.

Pe enje kestena mo e se obaviti u poklopljenom tiganju oko 10 minuta (naravno zasecanje opne ne treba zaboraviti) ili na plehu u pe nici na 200 stepeni. pa se ovo vo e preporu uje u prevenciji nastanka tumora. ka lja. nerve i imunolo ki sistem. hrom. oboljenja jetre i bubrega). dok se ljuska ne odvoji. Pre termi ke obrade treba no em zase i vrh opne. pa ih treba isklju iti iz dijeto terapije gde je ovaj unos ograni en.Kupine sadr e vi e kalcijuma od malina. Kajsija mo e pomo i kod sr anih smetnji. Njima su dopu tene samo olju tene i ispasirane kru ke. ka lja. a od minerala kalijum i fosfor. emfizema (nagomilavanje vazduha u tkivima. Kesten Pitomi (jestivi) kesten uspeva u zemljama Sredozemlja. prstima ukloniti opnu. Ja a srce. angine. osobe sa oboljenjem u nih puteva. reumatoidnog artritisa i kamena u u i. . Sirova i neolju tena kru ka dobra je protiv zatvora. osobe sa svim crevnim poreme ajima. Ja a plu a. kajsije sadr e i dosta kalijuma koji podsti e rad srca. Kad se pe eni ili kuvani kesten prohladi. mangan. creva. Zbog koli ine e era ne preporu uju se kod obolelih od dijabetesa. pileta ili kao prilog uz crveni kupus. Zbog biljnih vlakana koje sadr i kru ku treba da izbegavaju osobe sa pove anom kiselinom u eludcu. magnezijum i cink. u nu kesu. alergije. pa ga kuvati 20 minuta u vodi. Kupine su fikasne u terapiji upale grla. bronhitisa. dijabetesa. nesanice. o i. Pored toga sadr e i biljna vlakna. ali i u ju nom Tirolu (severna Italija). Ima ga i kod nas. tanin i pektin. Pored toga one sadr e ijod cink. slobodnih radikala. Kru ka mo e da pomogne kod visokog holsterola. ali treba biti obazriv zato to jezgra sadr e cijanovodoni nu kiselinu. dok se opna ne odvoji. pa je na prvom mestu po diureti koj mo i. alkoholizma. Lubenica Lubenica sadr i oko 95% vode. Sve e kajsije treba da izbegavaju i osobe koje pate od nadimanja i goru ice. Od vitamina karotin (provitamin vitamina A) i vitamin C. Kuvano kestenje odli no je za punjenje guske. a koriste se i za ispiranje usta u slu aju upale sluzoko e. degenerativne promene mi i a. kao i one osobe koje pate od gastritisa. plu a. Samo 200 g kajsija skoro da obezbe uje dnevnu potrebu za ovim provitaminom. Zbog e era dijabeti ari ih trebaju izbegavati. Kajsija Kajsije sadr e dosta vode i niske su enewrgetske vrednosti oko 28 kcal. ote anog mokrenja. astme i anksioznosti (neodre en strah i strepnja).dijareje. Spolja se koriste u le enju rana. umora. U njima ima vitamina C. Kru ka Kru ke sadr e oko 40 kcal u 100 g vo a i to uglavnom ugljene hidrate oko 11 %. Sirov kesten nije jestiv mora se ispe i ili skuvati. a tanku ko icu skinuti no em. Imaju veliku koli inu provitamina A (beta-karotina). Poneko koristi jezgra ko tica. naro ito ispod ko e).organe za varenje. Pored kalijuma od minerala sadr i jo fosfor. laringitisa. tj. U 100 g vo a ima 21 kcal koje poti u od lako resorbuju ih ugljenih hidrata. Sve bobi asto vo e karakteri e visoka koncentracija antikancerogenih materija. i lezde sa unutra njim lu enjem. zatvora. anemije. raka. a kao dobar diuretik preporu uje se kod bubre nih i kardiovaskularnih oboljenja. Zato se konzumiranje vo a ograni ava kod dijabetesa i povi enog nivoa triglicerida. Zato se preporu uje u ishrani osoba kod kojih je ote ano izlu ivanje te nosti (kardivaskularna oboljenja.

u nu kesu. kalcijum i fosfor. upale. Orah od minerala sadr i veliki procenat magnezijuma koji omogu ava normalno funkcionisanje nervnog sistema. depresije i edema. Visoka energetska vrednost poti e od visokog sadr aja masti oko 70%. Orah sadr i od minerala jo i kalijum. koji je neophodan u prevenciji anemije kao i vitamin B2 koji je potreban organizmu za normalno funkcionisanje vida i obnavljanje kose i ko e. poreme aja rada u ne kese i urinarnog trakta. Plodovi divljeg nara se koriste za proizvodnju sirupa ili za sok koji je dobar protiv dijareje. Jedu se samo zreli plodovi tako to se ka ikom izbu i kora i iz sredine se vade zrna. Nektarina mo e pomo i kod sr anih smetnji. Le nici sadr e i zna ajne koli ine kalijuma. Ali masti u orahu su nosioci vitamina E koji je mo ni antioksidans i antikancerogeni vitamin. Nektarina Nektarina ili goli ava breskva male je hranljive vrednosti. Orah Orah sadr i 60 % masti. Sadr i i masnu alfa-linoleinsku kiselinu koja je dobra protiv kardiovaskulanih oboljenja. crevnih parazita. Zbog velike koli ine masti ne preporu uje se kod dijeta za mr avljenje. kalcijum. sr anih smetnji. Meso ima ukus sli an borovnici. Nar mo e da pomogne kod klimakteri nih tegoba. Esencijalne masne kiseline iz oraha mogu da snize holesterol.Lubenica poma e kod sr anih smetnji. srce i krvne sudove. infekcije urinarnog trakta. be iku i eludac. dijareje i raka prostate. raka i osetljivih mlade a. Neophodan je za normalno funkcionisanje nervnog sistema. a blage vo ne kiseline podsti u apetit. Nar ili ipak Plod ima oblik crvene jabuke sa tvrdom i glatkom korom. ugljenih hidrata 6% i belan evina 14%. hormonske neravnote e. Mo emo zaklju iti da je orah dobar u borbi protiv starenja i bolesti kao to je rak. a gvo e je neophodno za transport kiseonika u krvi. lezde sa unutra njim lu enjem. nedostatka apetita. kod povi enog holesterola i triglicerida u krvi. nervni sistem. Energetska vrednost je 649 kcal u 100 g vo a. Ja a organe za varenje. kalcijuma i sumpora. grebanja u grlu. eluda nih tegoba. be iku. stvaranje reproduktivnih elija i funkcionisanje hipofize. Ogrozd . Sastavljeno je od sitnih mekih i so nih zrna. Jedu se sve i ili u kola ima. umora. Od vitamina sadr i zna ajne koli ine vitamina B6.a tako e ubla ava i predmenstrualne tegobe. problema sa prostatom. Me utim. tako da nije pogodan za ishranu kod u nih oboljenja. Le nik Osu en plod le nika koji se i koristi u ishrani sadr i oko 701 kcal u 100 g vo a. Ja a organe za varenje. Veliki je izvor vitamina E i linolne kiseline. nokte. srce i krvne sudove. Kalijum iz nektarina deluje kao prirodno sredstvo za regulisanje krvnog pritiska. raka. zbog velike koli ine ulja imaju ograni en rok trajanja i brzo postaju gorki. Sadr i minerale: kalijum. ne to fosfora i magnezijuma. Ja a imunolo ki sistem. fosfor i vitamine: beta karoten i vitamin C. kod u nih oboljenja i povi enog nivoa triglicerida i holesterola u krvi. svega 53 kalorija na 100 g mesa. Le nik je pogodan u dijetoterapijama za neuhranjene. prostatu.

Papaja Ako se na dnevnom jelovniku ne nalazi sve e vo e ili sok od ce enog vo a. A sa mlevenim roga em mogu se pripremiti razni kola i i poslastice. lo eg varenja. Dobro ih je jesti u sve em stanju. a sadr i pored ostalog i vitamine naro ito B grupe. Bobe ogrozda mogu se konzumirati sirove ili prera ene u kompot. Bogat je vitaminima i mineralima a posebno kalcijuma. oragne za disnaje. Ogrozd mo e biti i osnova umaka ili dobar dodatak plavoj ribi. kao i nekih drugih elemenata u tragovima. Plod ogrozda mo e biti ute. Plod je oblo en prozra nom ko icom kroz koju se nazire meso. Plod ogrozda bogat je vitaminom C. sokove. Zato je ovo vo e dobro u borbi protiv prehlada. U 100 g ploda ima 621 kalorija. ele. o i i jetru. fosfor. kalijumom. Roga Roga je mediteransko zimzeleno drvo koje raste i preko 10 metara visine. visikog pritiska. a posebnu mu dra daju uzdu ne prugice. Na Srednjem Istoku roga je veoma popularan i koristi se za pripremu razli itih slatki a i pi a.Pitome sorte ogrozda poti u od evropske vrste Ribes grosularia. dijetetskim vlaknima a ne to manje ima kalcijuma i gvo a. marmelade. Zreli plodovi se mogu konzumirati sve i kao slatka grickalica. Pomorand a mo e pomo i kod upale desni. Pored vitamina C ima vitamina B1. za kola e. Koriste se pr eni sa solju (sli no kikirikiju). vezivna tkiva.. Plod je mali ora astog oblika sa veoma ukusnim jezgrom. (njegov proizvod) okoladu ili kafu. Tra i umereno vla na i plodna zemlji ta. Masno a se u njemu pojavljuje samo u neznatnim koli inama. kararakte i povi enog holesterola. B2 i B6. Supstance ovog egzoti nog vo a ne samo da pospe uju razmenu materija pri varenju i crevnu funkciju nego poma u izle enju obolelog eluda no-crevnog trakta. Mo e uspevati i na ve im nadmorskim visinama. Ja a reproduktivneorgane. bronhitisa. a pove ava i apetit jer organske kiseline podsti u lu enje eluda nog soka. Pr en i samleven mo e poslu iti kao zamena za kakao. U ishrani je najbolje upotrebljavati fino mleven roga ev prah. zelene ili crvene boje. Sazrevanje plodova roga a traje skoro godinu dana. Zatim. naro ito kobasicama. neplodnosti. Nau nici tvrde da je papaja najbolja. a i u raznim salatama (vo nim ili sa povr em kombinovano sa jajima ili tunjevinom). betakarotenom. Pomorand a Mandarine i pomorand e sadr e ugljene hidrate (gro ani e er). staklasto i belkaste boje. raka pankreasa. Ogrozd poma e kod reumatoidnog artritisa.astme. onda su problemi sa elucem i varenjem gotovo neizbe ni. kalcijuma itd. vino i sir e. Plodovi mogu biti sa maljavom poko icom ili bez malja. Zreli plodovi se mogu u fri ideru uvati i do nekoliko sedmica. kojim se mogu pripremiti ukusna i zdrava topla " okoladna" pi a i deserti. U stvari svaki dan treba zapo eti sve e ce enim sokom od narand e zasla enim medom. Bogati su raznim mineralima kalijum. Od vitamina najvi e vitaimn C u 100 g vo a oko 50 mg. Tako e ja a i imunolo ki sistem. lezde sa unutra njim lu enjem. Pista i Gaji se u mediteranskim zemljama i na primorju zbog semenki koje se nazivaju pistacijski bademi ili sirijski orasi. poreme aja rada jetre. raka plu a. Fitosteroni iz pista a sni avaju nivo holesterola u krvi. magnezijuma. . sladoled i kao dodatak mesnim prera evinama. naro ito zemlji ta koja obiluju kre om.

prehlade.Grejpfrut Ovo vo e je hibrid limuna i narand e. u sklopu uravnote ene ishrane. ljive poma u kod dijabetesa. zatvora. reumatoidnog artritisa. pa su dobre (i sve e i suve) protiv hroni nog zatvora. raka. Ja a jetru. a samim tim i pobolj anju kontrole e erne bolesti. umora i osteoporoze. Biljna vlakna sadr ana u ljivama igraju va nu ulogu u regulaciji pravilnog rada creva. kao i karotina. organe za varenje i ko u. Grejpfrut poma e kod gojaznosti. Neka istra ivanja su pokazala da grejpgrut ili sok od ovog vo a. vitamina C i E. lo eg varenja. neurolo kih poreme aja. Pored toga u ljivama ima dosta ugljenih hidrata. ateroskleroze i sr anih smetnji. Dobar je i kompot od suvih ljiva u koji treba dodati i suve smokve. gu avosti. ekcema. svraba. a sve e mogu jesti u malim koli inama dok nisu prezrele. dijabetesa. lo eg varenja. reumatoidnog artritisa.magnezijuma. antioksidansa koji je zna ajan za prevanciju tumora creva i prostate. raka. mo e doprineti boljoj regulaciji telesne mase. fruktoze 14% i saharoze 31%. glukoze 51%. Dijabeti arima se preporu uje oprez jer sadr e znatne kili ine e era. upale grla. Od vitamina najvi e ima vitamin C i B1. krvnesudove. organe za varenje. Jabu na i limunska kiselina u kombinaciji sa vo nim e erima daju dobar ukus ovom vo u. poreme aja rada jetre. a dobar je i za sni avanje nivoa (LDL) holesterola u krvi. ljiva Ovo vo e je bogat izvor kalijuma i fosfora. Ja aju jetru. ka lja. Su ene ljive su im zabranjene. dehidracije. ko tani sistem i debelo crevo. Grejpfrut ima veliki sadr aj julikopena. visikog pritiska. ateroskleroze. naro ito kod gojaznih osoba obolelih od ove bolesti. Protiv hroni nog zatvora pre spavanja pojesti 15-20 suvih ljiva. imunolo ki sistem. . ljive sadr e i pigment antocijana koji je va an u prevenciji anemije. gripa. zatim nijacina i karotenoida. kao i vitamin B2. gbo a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->