P. 1
Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede

Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede

|Views: 658|Likes:
Published by damche

More info:

Published by: damche on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

željezničkog. On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope).Košice .2 milijarde eura. a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije.• • • Ogranak A . idejno rješenje. koja iznosi 337 km.Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) . u okviru koridora Vc. preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3. Dužina koridora Vc. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu). riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju. tako i za RH. od ukupne dužine trase kroz BiH.9 milijardi KM. Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002. Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog.Žilina . Hrvatske i BiH. sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom. (tehnička studija. okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013.Osijek . idejni projekat. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima. Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče. godine. podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) . kako za BiH. . Projektna brzina je 120 km/sat. trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene. dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH. koja je vrlo važna.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) . Pokazala da se radi o 290. godine 26.granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru.Uzhhorod Ogranak B . od sjevera prema jugu. a 74 km u tunelima.Sarajevo .Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu.Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) .Ploče .Rijeka . željeznički. riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora.6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6.Budimpešta Ogranak C . Projekat ocijenjen kao visoko isplativ.Zagreb .Bratislava .

Osijek – Sarajevo – Ploče. autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. koncesionar obezbjeđuje sredstva. Operate and Transfer projektuj. .o. put bi se mogao napraviti za pet godina. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d.Bosmal d. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C . a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. nakon isteka koncesionog perioda. Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20. Autoput će skratiti vrijeme putovanja.o. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona. Ovaj "new deal" za BiH će. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design. Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta .o. izgradi. Bosmal d.o. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme. kada se završi. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu.000 radnika. Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. Kao najveći infrastrukturni projekat. idući duž rijeka Bosne i Neretve. Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme. Build.o. Finance. Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH. snosi sve poslovne rizike i. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. finansiraj. donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi.o.5 milijarde EUR. Po tom modelu. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR. kao i iz SAD i Europe. koristi i prenesi). samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH.

ovo je pionirski projekt. KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj. Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske. idući duž rijeka Bosne i Neretve. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. materijali i oprema).Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa.HRVATSKA . Hrvatska će. radna snaga. imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska). dok su druga dva značajna grada . donijet će ogromne prihode (novac. . Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. vrstu i nivo. nalaze se uz trasu koridora (Zenica. kulturni i ekonomski centri. Sarajevo i Mostar). projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu. Djelovat će poput "dvosmjerne ulice". Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. koji su najznačajniji administrativni. Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini.Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta. preko ovog koridora.BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH.Ploče. Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA . stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga.Sarajevo . Hrvatsku i Mađarsku. Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika.

Autoput će integrirati ovaj ratni region. neizvjestan status projekta koči ekonomske procese. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. decembar> 2007. region Balkana sve manje je problematičan. a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema. S druge strane. i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja.STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28. Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor.bosmal. on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . opšteprihvaćenog rješenja. Reforme u BiH uzimaju zalet.približavanju BiH Europskoj uniji. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. . Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji. U našem regionu o tome se malo govori. Nepostojanje nikavog validnog. US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije. Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama. Sa izgrađenim koridorom 5C. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www. počev od trgovine nekretninama. kao opcija. time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju.

Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja.Svojevremeno. autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne.Sve analize .. Što se Lompara tiče. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . a da mi postanemo nedostajuća karika. .. pa eventualno most preko Veriga. nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima. Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje. Jednostavno.govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput. zatim zaobilaznica oko Bara. U PODGORIČKOM Monitoru. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste. U prvom redu.. nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv.U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa. južnim obodom područja Čeva. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno. zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja.. Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica. . govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina.. Naravno. Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku. ali i i koridoru Vc.citiramo ponovo Lompara . zaobilaznica oko Budve. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava. Ova izgradnja bi trajala duže. bez gotovo ikakvih upitnika: . .. a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi. pa dionica između Budve i Petrovca.Trasa ide od Božaja prema Podgorici.Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju. Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji. odnosno preko njega koridoru X. Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima. zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta.

Autoput prolazi platoom Crne Gore . u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba. bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu). prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara. koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini. Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g. a takođe i industrije i turizma. Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara. padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći. naime. bila bi skuplja od autoputa. Naš prijedlog ne ugrožava autoput. dovodi do realizacije oba projekta. brza saobraćajnica.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor. komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji. Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora. ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja. premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj). koji je ekonomski veoma zanemaren. zbog niza specifičnosti. u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. koncentrisala bi razvoj prema moru. .objašnjava Lompar . dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara. Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede.. .. Naravno. gradi . a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. pa je i taj razlog imao određenu težinu.na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova.. DA se malo primaknemo Trebinju. kada se frekvencija saobraćaja poveća.Jednostavno. dalje. i da ga već treba štedjeti. Stvar. kao podrške turizmu. jer brza saobraćajnica.. vrijednu tri milijarde dolara. Jadranskojonski autoput.

Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba. Danas. malo je onih koji imaju jasnu sliku. da bi detaljnije ilustrovali situaciju.Mostar . koja je već sagradila 40 kilometara. Hrvatska. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste. te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom.izvijestili su hrvatski mediji . Branko Dokić i Andrija Lompar). Strelice prema ministru Dokiću . izvjesno. nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta.Dubrovnik. mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH". bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata. dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Grci grade dionicu Atine do albanske granice. Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru. No nismo problem smao mi. izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška.odapeo je i Šefkija Čekić. Navodimo sve ove finese i nesporazume.. što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH.koži razvoj kompletne regije. a za nju je zainteresovana i Albanija. . U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice. Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split . Zajednička studija je izostala. čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a.. onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje.vlastitim novcem. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava. Nakon sastanka bh. i podvlačimo .

ocijenjeno je u Evropskoj Uniji. ničeg izvjesnog nema na vidiku.260 km autoputa i 2. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel. Ovaj koridor . dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora. osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete. EU je donijela odluku koja će . takođe. koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke.445 km željezničke pruge.Niš . prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg .PODSJEĆAMO.Beograd . Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih. trećina pravaca je. Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca. prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka.bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. bila predmet regionalnog dogovaranja? . Kad se podvuče crta.Solun. no sada je došlo vrijeme.nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste. o kome se u našem susjedstvu govori sve više. da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. te poticati ulaganja privatnog sektora. Takođe. gdje turistički rezort. modernizovana. za njegovo oživljavanje. Pitamo se kad je već tako. kad je projekat nominovan pa uklonjen. Nakon te informacije.ističu isti izvori .saopšteno je nedavno u američkim izvorima . pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku. a i admnistracija u Briselu. gdje nekakav proizvodni pogon. U ovaj koridor ulazi 2.Skopje . koridora X.jonskog autoputa. Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv. gdje apartmansko naselje. većina evrospkih zemalja. ideja Jadransko . ugrubo.Ljubljana Zagreb . povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope.

s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina.T. države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl. ali. maksimalnim autoritetom s iste razine. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. na sceni su dva suprotna procesa. uključujući i Srbiju i Makedoniju. koji zbunjuju i nas kao građane. istovremeno. Hercegovini. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. obara cijenu nekretnina. Dakle. ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. Naše predstavnike u toj grupaciji. Polazeći od iskustava evropskih zemalja.tzv. svakako. U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. rada. intraregionalnom. i da se. Ovaj drugi trend. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. makro i mezoregionalnom planu. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine. nema sumnje.Danas. a.G. KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin . nema sumnje.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj. stanovanja. eto. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost . E. Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika.

mkt.com/arhiva/967/tema_broja. http://www. Ova zona. the free encyclopedia Jump to: navigation. najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja. ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora. socijalni.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc.pdf Corridor Vc From Wikipedia. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije. navodno. preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA. a nepovoljan ekološki. Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi. te potom istočnije padinama iznad Popova polja. search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH .glastb.htm autoceste_http://www.gov. Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato. koji je dostupan na Webu.

2 Croatia  2. and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor.1 Hungary o 2. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor. The path of the corridor is presently the European route E 73. but rail upgrades and airports of significance along the way.Svilaj)  2.2 Southern part (BiH border . The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2.1 Northern part (Beli Manastir .3 BiH 3 Progress . The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly. The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country. The corridor does not only feature the highway.2.2.Ploče) o 2.

economy competitiveness enhancement. a major Croatian city is located on Corridor Vc. Seven highway interchanges are planned. Construction of the highway. The most important interchange of this highway is Sredanci. The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. transport conditions and quality of life improvement. whose total length is 340 km. as well as to global European economic and social structure. As of 2008. new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. planned openig April 2010. where A5 highway crosses the A3 highway.6 km long and intersects A3 highway. [edit] Northern part (Beli Manastir . The highway will be constructed in five sections: . Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci). together form only 18% of the total length of the corridor. The Croatian parts of the corridor.• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. while 112 km long. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network. Osijek. stabilizing and developing effects will be reached. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. The highway will also feature a closed toll collection system. will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. The construction works on the road have already begun. which is a part of the important Pan-European Corridor X. [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one. It is 88.

while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17. this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina.5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border. and it was used as basis for many other studies and decisions. It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc. The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . The rest of A5 is currently in construction. as well as Development Scenario by 2020. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before.Ploče interchange (6 km) Ploče interchange .Đakovo Đakovo . which were afterwards confirmed by subsequent studies.Section Hungarian border . Already completed and tolled. (Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border.Mali Prolog interchange (A1. In construction. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway. 8 km) Mali Prolog . Ploče.Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway. Completed and tolled. When finished.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2. 2007. to a great extent. 2009. even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. [edit] Southern part (BiH border . At the same time. Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization .Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001). The highway has already been planned and there are means to construct it. which represents the first document in afterwar period at this level in transport area. A10 will be only 23 km long. It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange.Sredanci Sredanci . The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9.BiH border Length 5 km (3.Beli Manastir Beli Manastir .Osijek Osijek . This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina.

with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče. The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković. Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15. http://en.2 km).9 km).Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . which is the main north-south Corridor running through BiH.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’).Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) .Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1. from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) . Waterways and quays on the Sava. . Length of the Corridor Vc highway. Bosna and Neretva Rivers. Sarajevo and Mostar Airports. Vlakovo to Tarčin section (length = 18.50 convertible mark.wikipedia.Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) .

ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL.biznet. http://www.biznet.4 km).pdf .9 km).com/projects/eias/38716.gov.hr/hgk/fileovi/9465.pdf eng http://hgk.ba/doc/zakljucci.pdf http://www.hr/hgk/fileovi/9465.• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21.uki.pdf http://www.htm http://hgk.mkt.ebrd. Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->