Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

Pokazala da se radi o 290.• • • Ogranak A . preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3.Žilina .Sarajevo .Bratislava . riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora. riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu.Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) . dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH. od ukupne dužine trase kroz BiH.granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru.Ploče . okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013. kako za BiH.Košice . Projektna brzina je 120 km/sat. Oko 30 km trase se nalazi na mostovima. prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu).9 milijardi KM. idejno rješenje.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) . koja je vrlo važna. željeznički. Dužina koridora Vc. Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče. tako i za RH.Budimpešta Ogranak C .Osijek . godine 26. On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope). u okviru koridora Vc. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. idejni projekat. .Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) . od sjevera prema jugu.6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6. podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) . sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom. željezničkog. Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog. Projekat ocijenjen kao visoko isplativ. koja iznosi 337 km.Zagreb .Uzhhorod Ogranak B . Hrvatske i BiH. a 74 km u tunelima. Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002.Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni. a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije. godine. (tehnička studija.Rijeka . trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene.2 milijarde eura.

Bosmal d. nakon isteka koncesionog perioda. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka.Osijek – Sarajevo – Ploče. koristi i prenesi). donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi.o. Autoput će skratiti vrijeme putovanja. Build.000 radnika. Operate and Transfer projektuj.o.Bosmal d. Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva. izgradi. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona.o. Po tom modelu. a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata. Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi.5 milijarde EUR. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. put bi se mogao napraviti za pet godina. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu. samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. Ovaj "new deal" za BiH će. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH.o. kao i iz SAD i Europe. kada se završi.o. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona. izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. finansiraj. . snosi sve poslovne rizike i. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR. Kao najveći infrastrukturni projekat.o. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme. idući duž rijeka Bosne i Neretve. Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru. Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C . Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta . autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. koncesionar obezbjeđuje sredstva. Finance. Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d.

Djelovat će poput "dvosmjerne ulice". KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . Hrvatsku i Mađarsku.Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta. Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske. dok su druga dva značajna grada . . kulturni i ekonomski centri. koji su najznačajniji administrativni. Hrvatska će. nalaze se uz trasu koridora (Zenica. projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga.Ploče. Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. ovo je pionirski projekt. radna snaga. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca.Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa. koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika.Sarajevo . Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj.HRVATSKA . vrstu i nivo. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. idući duž rijeka Bosne i Neretve. imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska). donijet će ogromne prihode (novac. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. materijali i oprema).BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA . Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini. Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. Sarajevo i Mostar). VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu. preko ovog koridora.

STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu. opšteprihvaćenog rješenja. region Balkana sve manje je problematičan. i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja. time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju. . on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema.bosmal. Autoput će integrirati ovaj ratni region. kao opcija.približavanju BiH Europskoj uniji. S druge strane. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www. US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije. neizvjestan status projekta koči ekonomske procese. Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji. decembar> 2007. Sa izgrađenim koridorom 5C. počev od trgovine nekretninama.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28. Nepostojanje nikavog validnog. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. Reforme u BiH uzimaju zalet. Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama. U našem regionu o tome se malo govori. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor. Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled.

Naravno. . Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji. Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku.. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste. a da mi postanemo nedostajuća karika.citiramo ponovo Lompara . Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica. zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta.Svojevremeno.. zaobilaznica oko Budve.. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju.Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope. odnosno preko njega koridoru X.Trasa ide od Božaja prema Podgorici. nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv. Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja. pa dionica između Budve i Petrovca. . Što se Lompara tiče. govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina. bez gotovo ikakvih upitnika: . Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima.. U prvom redu.Sve analize . južnim obodom područja Čeva. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava. a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi. . Jednostavno. nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija. U PODGORIČKOM Monitoru. Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici.govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput. pa eventualno most preko Veriga.. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . ali i i koridoru Vc.. autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne. zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. Ova izgradnja bi trajala duže. zatim zaobilaznica oko Bara.U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa.

Autoput prolazi platoom Crne Gore . gradi . kao podrške turizmu. DA se malo primaknemo Trebinju. .. Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara. Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora. prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara. u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba. koji je ekonomski veoma zanemaren.objašnjava Lompar . pa je i taj razlog imao određenu težinu. komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji. Naš prijedlog ne ugrožava autoput. a takođe i industrije i turizma. a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu). kada se frekvencija saobraćaja poveća.Jednostavno.. dovodi do realizacije oba projekta. naime. vrijednu tri milijarde dolara. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini. Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede. koncentrisala bi razvoj prema moru.. ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja. . Stvar. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g.. koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. zbog niza specifičnosti. Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati. padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći. bila bi skuplja od autoputa. dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara. dalje.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor.na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova. brza saobraćajnica. i da ga već treba štedjeti. Naravno. u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj). Jadranskojonski autoput. jer brza saobraćajnica.

koja je već sagradila 40 kilometara.koži razvoj kompletne regije. bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. No nismo problem smao mi. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje. Zajednička studija je izostala. Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split .Mostar . . a za nju je zainteresovana i Albanija. nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova. Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru. U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice.. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a. čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice. Grci grade dionicu Atine do albanske granice.vlastitim novcem. onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati.odapeo je i Šefkija Čekić. Branko Dokić i Andrija Lompar). Nakon sastanka bh. Navodimo sve ove finese i nesporazume. Strelice prema ministru Dokiću . mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH".. izvjesno.izvijestili su hrvatski mediji . Danas. dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. da bi detaljnije ilustrovali situaciju.Dubrovnik. izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška. Hrvatska. što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH. i podvlačimo . te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom. malo je onih koji imaju jasnu sliku. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava.

260 km autoputa i 2. EU je donijela odluku koja će .saopšteno je nedavno u američkim izvorima . ocijenjeno je u Evropskoj Uniji. osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. gdje apartmansko naselje. pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku.Beograd . Pitamo se kad je već tako.ističu isti izvori . ničeg izvjesnog nema na vidiku. no sada je došlo vrijeme. Kad se podvuče crta. o kome se u našem susjedstvu govori sve više. Takođe.Skopje . Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih.nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste.Niš . To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete. te poticati ulaganja privatnog sektora. za njegovo oživljavanje. Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv. Ovaj koridor . gdje turistički rezort. takođe. U ovaj koridor ulazi 2. prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg .bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. koridora X. gdje nekakav proizvodni pogon.445 km željezničke pruge. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka. većina evrospkih zemalja.Solun. povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope. Nakon te informacije. bila predmet regionalnog dogovaranja? . ugrubo. trećina pravaca je.PODSJEĆAMO.jonskog autoputa. modernizovana. a i admnistracija u Briselu. Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca. koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke.Ljubljana Zagreb . dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora. ideja Jadransko . prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa. kad je projekat nominovan pa uklonjen. da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel.

KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin . a. nema sumnje. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . Polazeći od iskustava evropskih zemalja. rada. s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina. države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. Ovaj drugi trend. makro i mezoregionalnom planu. intraregionalnom. U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika.G. istovremeno. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. koji zbunjuju i nas kao građane. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost .tzv.Danas.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl. Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj. eto. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj. uključujući i Srbiju i Makedoniju. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. obara cijenu nekretnina. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. maksimalnim autoritetom s iste razine. Hercegovini. i da se. nema sumnje. Naše predstavnike u toj grupaciji. ali. na sceni su dva suprotna procesa. stanovanja.T. Dakle. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona. E. svakako. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu.

najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja.gov. te potom istočnije padinama iznad Popova polja. navodno. Ova zona.glastb. Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi. the free encyclopedia Jump to: navigation. http://www.pdf Corridor Vc From Wikipedia. socijalni.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije.htm autoceste_http://www. preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče.mkt. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja. koji je dostupan na Webu. Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato. a nepovoljan ekološki.com/arhiva/967/tema_broja. search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH .ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc. ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora.

3 BiH 3 Progress . The path of the corridor is presently the European route E 73.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor.2 Southern part (BiH border . The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2. and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor.2 Croatia  2. The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly.1 Northern part (Beli Manastir .1 Hungary o 2. The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.Svilaj)  2.Ploče) o 2.2. The corridor does not only feature the highway.2. but rail upgrades and airports of significance along the way.

The highway will be constructed in five sections: . The construction works on the road have already begun. As of 2008.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. [edit] Northern part (Beli Manastir . [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci).• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. whose total length is 340 km. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. which is a part of the important Pan-European Corridor X. a major Croatian city is located on Corridor Vc. new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. It is 88.6 km long and intersects A3 highway. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. Osijek. planned openig April 2010. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. stabilizing and developing effects will be reached. Seven highway interchanges are planned. economy competitiveness enhancement. transport conditions and quality of life improvement. and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network. The Croatian parts of the corridor. where A5 highway crosses the A3 highway. The most important interchange of this highway is Sredanci. as well as to global European economic and social structure. The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. The highway will also feature a closed toll collection system. Construction of the highway. Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. together form only 18% of the total length of the corridor. while 112 km long.

(Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border. even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9. Ploče. and it was used as basis for many other studies and decisions. Completed and tolled. while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17.Section Hungarian border .Đakovo Đakovo .5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border. The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . 2009. as well as Development Scenario by 2020. to a great extent. It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc. A10 will be only 23 km long. When finished. In construction.Ploče interchange (6 km) Ploče interchange .Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway. Already completed and tolled. which were afterwards confirmed by subsequent studies. [edit] Southern part (BiH border .Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001). 2007. Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization .Mali Prolog interchange (A1. The highway has already been planned and there are means to construct it. At the same time. The rest of A5 is currently in construction.BiH border Length 5 km (3.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2. this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina. This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before. which represents the first document in afterwar period at this level in transport area.Osijek Osijek .Beli Manastir Beli Manastir .Sredanci Sredanci . It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange. 8 km) Mali Prolog .

from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) .Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) .Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) . .wikipedia. The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković.Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1. Bosna and Neretva Rivers.2 km). Length of the Corridor Vc highway. which is the main north-south Corridor running through BiH. Waterways and quays on the Sava. Sarajevo and Mostar Airports.50 convertible mark.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani.Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . http://en. Vlakovo to Tarčin section (length = 18.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’). Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15.9 km). with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče.

ebrd. http://www.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL. Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.9 km).biznet.pdf http://www.pdf .hr/hgk/fileovi/9465.uki.gov.htm http://hgk.com/projects/eias/38716.mkt.pdf http://www.• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21.biznet.hr/hgk/fileovi/9465.ba/doc/zakljucci.4 km).pdf eng http://hgk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful