P. 1
Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede

Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede

|Views: 659|Likes:
Published by Anonymous HiQx2gF

More info:

Published by: Anonymous HiQx2gF on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

Saobraćajni koridor 5c i njegov uticaj na razvoj društva i privrede Deset Panevropskih transportnih koridora su definirani na drugoj Panevropskoj transportnoj

Konferenciji, održanoj na Kreti u martu 1994. Dopune su učinjene na trećoj konferenciji održanoj u Helsinkiju 1997. godine. Zato se ovi koridori ponekad zovu "Kretski koridori" ili "Helsinški koridori", neovisno od njihove geografske lokacije. Korodor prolazi kroz:

Mađarska o Budimpešta o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Hrvatska o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosna i Hercegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Hrvatska o Metković o Ploče

Značaj
Autoput na Pan-evropskom Koridoru 5c: Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, jedan je od najznačajnijih i najprioritetnijih projekata za BiH. Izgradnja ovog autoputa je već počela, ali intenzivan početak izgradnje ovog autoputa bit će ključni pokretač privrednih i društvenih aktivnosti i omogućit će uključenje BiH u glavnu evropsku saobraćajnu mrežu, te globalni evropski društveni i ekonomski sistem.

Kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi koridor V (rimski broj 5), ogranak c
Koridor V sačinjavaju slijedeće trase: (Istok-Zapad) Venecija - Trst/Kopar - Ljubljana Maribor - Budimpešta - Uzhhorod - Lavov - Kijev. Dužina: 1600 km.

preliminarna kalkulacija troškova izgradnje za 292 km autoputa je 3. željeznički.6 kilometara autoputa sa 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6. kako za BiH. od sjevera prema jugu. godine. a 74 km u tunelima. Projekat ocijenjen kao visoko isplativ. prostorno-planska dokumentacija i procjena uticaja na okolinu).Uzhhorod Ogranak B . trasa autoputa prolazi kroz različite geomorfološke terene. riječni i zračni promet) je složena poveznica Sjeverne – Srednje i Južne Evrope i predstavlja izuzetnu vrijednost u kontekstu procesa privredne i saobraćajne integracije srednjoevropskog prostora.Osijek . Dužina koridora Vc. Hrvatske i BiH. idejno rješenje. željezničkog.2 milijarde eura. tako i za RH. koja je vrlo važna. . u okviru koridora Vc. jula 2006 završena Studija izvodljivosti o projektu. Izgradnjom Koridora Vc povezanost i transparentnost prometnih pravaca cestovnog.9 milijardi KM. Projektna brzina je 120 km/sat.Budimpešta Prometni Koridor Vc (cestovni. riječnog i zračnog prometa direktno će uticati na razvoj šireg i snažnog prometnog čvorišta za cijelu Evropu i Aziju. okvirni rok izgradnje za cijelu trasu je do 2013.Mostar (Sjever) o 58 km Dionica 4: Mostar (Sjever) . godine 26. U toku je gradnja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu.Rijeka . sa dva odvojena puta – svaki sa po dvije prometne trake i odgovarajućom zaustavnom trakom.granica sa Republikom Hrvatskom o 68 km  Ukupno: 340 km • • • Željeznički koridor Vc Željeznički koridor Vc će većim djelom slijediti pravac autoputa na koridoru. od ukupne dužine trase kroz BiH. a za preostalih 292 km u toku je izrada Projektne dokumentacije. dionica Kakanj-Vlakovo (dužine 45 km) je u izgradnji i financira se iz budžeta Federacije BiH.Sarajevo . Oko 30 km trase se nalazi na mostovima.Sarajevo Jug (Tarčin) o 150 km Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) .Žilina . Osnovni podaci o projektu autoputa su: • • • • • • autoput je projektovan prema Trans-European North-South Motorway (TEM) standardima od februara 2002.Doboj (Jug) o 64 km Dionica 2: Doboj (Jug) . idejni projekat.Ploče .Zagreb .• • • Ogranak A . On bi trebao biti važna poveznica Mađarske (ostatka Evrope). Pokazala da se radi o 290. (tehnička studija. koja iznosi 337 km.Košice . Povezati će i BiH sa RH morskom luku Ploče.Budimpešta Ogranak C .Bratislava . podijeljena na dionice: • Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) .

Predviđeni troškovi izgradnje autoputa iznose 2. snosi sve poslovne rizike i.o. Očekuje se početak pregovora o koncesionom ugovoru sa Komisijom za koncesije BiH. Operate and Transfer projektuj. je bosanskohercegovačka privatna kompanija koja želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5C otvori javne radove u Bosni i Hercegovini. Ta inicijalna sredstva će se upotrijebiti za pripremu studije izvodljivosti. izradu dokumentacije i djelimičan otkup zemljišta. koji će se obezbijediti kroz konzorcij svjetskih banaka. Autoput bi se gradio po sistemu DBFOT (Design. Build. Bosmal namjerava da u izgradnji autoputa angažira sve raspoložive i kvalificirane domaće građevinske firme.Osijek – Sarajevo – Ploče. donijeti 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. Kao najveći infrastrukturni projekat. Projekat je od vitalne važnosti za BiH i ima izuzetan značaj za razvoj regiona.o. prenosi auto put na državu Bosnu i Hercegovinu. jer predstavlja vezu sa postojećom mrežom europskih autoputeva. kada se završi. Ukupno 169 građevinskih kompanija javilo se na Bosmalov poziv za iskazivanje interesa za učešće u izgradnji Koridora 5C. a uposliće se sva građevinska operativa i industrija Bosne i Hercegovine. Sa autoputem smo bliže Europi! AUTOPUT NA KORIDORU 5C . Ovaj "new deal" za BiH donijeće 330 kilometara najsavremenijeg autoputa u Europi. Koridor 5c se proteže trasom Budimpešta . Američka firma Somerset Trade Finance LLC angažirala se na pružanju pomoći u obezbjeđenju potrebne finansijske podrške za nabavku mašina i građevinske opreme. povezujući istočnoeuropske zemlje i poslovne centre sa lukama na Jadranskom i Baltičkom moru. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče. kao i iz SAD i Europe. je obezbijedio garancije Bank Islam Malaysia Berhad na 300 miliona EUR. želi da izgradnjom autoputa na koridoru 5c otvori javne radove u Bosni i Hercegovini.o. Po tom modelu. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca.o.5 milijarde EUR. . koncesionar obezbjeđuje sredstva. izgradi.o. autoput će pokrenuti razvoj privrede u BiH. Autoput će skratiti vrijeme putovanja. idući duž rijeka Bosne i Neretve. Na njegovoj izgradnji će biti angažovano oko 20. Bosmal d. Auto-put na ovom koridoru je najznačajniji putni pravac u BiH i najkraća putna komunikacija izmedu Srednje Europe i Jadrana. nakon isteka koncesionog perioda. te će se od Save do mora stizati za samo tri sata.000 radnika.Bosmal d.JAVNI RADOVI U BIH Bosmal d. Ovaj "new deal" za BiH će. Prema Bosmalovom planu i analizama vodećih svjetskih kompanija u ovoj oblasti. a također predviđa angažman građevinskih kompanija iz susjednih i zemalja iz cijelog regiona. koristi i prenesi). put bi se mogao napraviti za pet godina. Finance. samo mjesec dana nakon zahtjeva Vijeća ministara BiH.o. finansiraj.

Povećat će konkurentnost domaće ekonomije na međunarodnom tržištu Kohezivni faktor za BiH u ekonomskom i političkom smislu Pokretač svih ostalih vrsta tehničkog i tehnološkog napretka Osnova za obezbjeđenje ekonomske i političke stabilnosti zemlje i regiona S obzirom na veličinu. ovo je pionirski projekt. Hrvatska će. KORIDOR 5C Ogranak "C" koridora 5 prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i proteže se pravcem Budimpešta Osijek . Sarajevo i Mostar).Ploče. projekt će pomoći u izgradnji i daljnjem razvoju državnih institucija BiH Fundamentalni prvi korak u integraciji BiH i Hrvatske u europsku i globalnu ekonomiju Sve veću podršku stanovništva BiH prati odgovarajuća potpora na političkom nivou. jer će to biti prvi autoput koji je ikada izgrađen u Bosni i Hercegovini. Hrvatsku i Mađarsku.Iako su bosanskohercegovačke kompanije gradile puteve i autoputeve širom svijeta. Tri od pet velikih gradova u Bosni i Hercegovini. Djelovat će poput "dvosmjerne ulice". materijali i oprema). VAŽNOST PROJEKTA Cjelokupna važnost koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu mogla bi se definirati kroz osam tačaka: • • • • • • • • Povezivanje sa razvijenom transportnom infrastrukturom Europe U razvojnom smislu. Mađarska će imati solidnu vezu sa BiH i lukom Ploče u Hrvatskoj. dok su druga dva značajna grada . stimulirajući razvoj lokalne ekonomije kroz angažman domaćih građevinskih firmi i svih pratećih usluga. Ekonomski razvoj i integracija sve tri zemlje u europsku ekonomiju umnogome će zavisiti od dobrih transportnih veza. trenutno prisutnih u BiH REGIONALNA SARADNJA: MAĐARSKA . preko ovog koridora. donijet će ogromne prihode (novac. imati kraću vezu između svojih regiona: Slavonije (istočna Hrvatska) i Dalmacije (obalna Hrvatska). koja dolazi iz domaćih krugova i međunarodnih predstavnika. . radna snaga.HRVATSKA . Ova činjenica je od velike političke važnosti jer će projekt povezati dva entiteta prelazeći međuentitetsku graničnu liniju između Federacije BiH i Republike Srpske. idući duž rijeka Bosne i Neretve.BOSNA I HERCEGOVINA Koridor ima veliku regionalnu važnost za BiH. vrstu i nivo. kulturni i ekonomski centri. koji su najznačajniji administrativni. Put prolazi kroz centralni dio zemlje u pravcu sjever-jug od Donjeg Svilaja do granice BiH sjeverno od luke Ploče.Sarajevo .Banja Luka i Tuzla udaljeni 30 kilometara od predložene rute autoputa. nalaze se uz trasu koridora (Zenica. Više od 50 posto ukupnog stanovništva i privredne aktivnosti Bosne i Hercegovine su u gravitacionom području ovog pravca.

bosmal. on će pomoći međunarodnoj zajednici u postizanju cilja . opšteprihvaćenog rješenja. decembar> 2007. US i NATO vojne snage u regionu bit će mnogo mobilnije. Sa izgrađenim koridorom 5C.približavanju BiH Europskoj uniji. do ulaganja u ozbiljnije privredne projekte. počev od trgovine nekretninama. iako trpimo sve teže posljedice baš zbog činjenice da Jadransko-jonski koridor. region Balkana sve manje je problematičan. . U našem regionu o tome se malo govori. S druge strane. Jedine nedoumice izaziva aktuelna politička situacija u Srbiji. neizvjestan status projekta koči ekonomske procese. Nepostojanje nikavog validnog. Sa autoputem smo bliže Europi! http://www. Da skratim: kako ulagati u ovaj region kad još uvijek niko ne zna da li će se njegov novi hotel ili kakav proizvodni pogon naći sto kilometara od puta ili na samom kolovozu. time što će uvesti novu ekonomsku i geopolitičku viziju. Reforme u BiH uzimaju zalet. kao opcija.STRATEŠKA VAŽNOST U trenutnoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu. Ljudi su valjda svjesni da odluka nije u našim rukama. i u prostornom i u privrednom smislu koči razvoj ovog područja. a tranzicija vlasti u Hrvatskoj prošla je bez ikakvih problema.com/ba/?lg=ba&nav_ID=19 Tema broja/Glasa Trebinja <967> <28. Evropska zajednica stavila u drugi plan jadransko-jonski autoput ŠTA REĆI INVESTITORIMA Izgradnja jadransko-jonskog autoputa odlaže se u nedogled. Autoput će integrirati ovaj ratni region.

govorim o vremenskom periodu od pet do 10 godina. zatim južnim obodom Grahova i dalje prema granici sa BiH u pravcu Trebinja.. Izgradnja brze ceste predložena je kao rekonstrukcija postojeće Jadranske magistrale otklanjanjem uskih grla na primorju. Izgradnjom tog autoputa Crna Gora bi bila bliža hrvatskim autoputevima..U strategiji je kao prioritet predložena izgradnja Jadransko-jonskog autoputa. brzu cestu duž jadranskog primorja ili Jadransko-jonski autoput? . Jednostavno. nama iz Trebinja moglo je izgledati da su Crnogorci došli do boljih informacija. zatim zaobilaznice oko Herceg Novog i Tivta. nije imao dileme ni oko toga da li graditi tzv.. Interesano je da se cesta i autoput već uvode u isvjesnu kontradikciju. Lompar je opisao i trasu budućeg autoputa na crnogorskoj dionici. odnosno preko njega koridoru X. Što se Lompara tiče. Albanija je iskazala spremnost da nas prati u izgradnji autoputeva kroz iste ili slične aranžmane koje mi postignemo na našoj teritoriji. pa eventualno most preko Veriga. a da mi postanemo nedostajuća karika. . .Svojevremeno. Postupno bi se gradile dionice po trasi brze ceste.. ali bi na kraju ipak rezultirala izgradnjom brze saobraćajnice i rješavanjem problema u saobraćaju na primorju prema utvrđenim prioritetima.Sve analize . zaobilaznica oko Budve. zatim zaobilaznica oko Bara.Trasa ide od Božaja prema Podgorici. južnim obodom područja Čeva. U prvom redu. Ova izgradnja bi trajala duže. država će biti u obavezi da koncesionaru isplaćuje dio sredstava. . Hrvatska odlučno nastavlja izgradnju autoputeva prema Dubrovniku. pa dionica između Budve i Petrovca. Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar govorio je eksplicitno. a prioritet bi imale one dionice gdje postoje najveći problemi.Jedan od najznačajnijih ciljeva strategije razvoja saobraćaja Crne Gore odnosi se na integraciju njene saobraćajne mreže u saobraćajni prostor Evrope. U PODGORIČKOM Monitoru. Ne bi smjeli dozvoliti da autoputevi dođu do naših granica.citiramo ponovo Lompara .. autoput koji se namjerava graditi koncesijom moraće da ima određenu frekvenciju saobraćaja i ako je ne dostigne..govore da se u brzom roku ne mogu realizovati i brza cesta i Jadransko-jonski autoput. ali i i koridoru Vc. Brza cesta bi svakako odvlačila dio saobraćaja. bez gotovo ikakvih upitnika: . Naravno. koji bi onda država iz budžeta morala da nadoknađuje.

u kratkom roku ona sigurno nije dovoljna da opravda izgradnju oba.Autoput prolazi platoom Crne Gore . naime.na 500 do 700 metara nadmorske visine sa vrlo malo tunela i mostova. Lijanović svojevremeno tvrdio da je kod Mesića u Zagrebu vidio mapu Koridora): Jadransko-jonski saobraćajni pravac još nije uvršten u vuropsku saobraćajnu mrežu koridora. . padinama brda koja su ispresijecana usjecima te bi broj mostova i tunela bio mnogo veći.objašnjava Lompar . ako postoji frekvencija saobraćaja koja ekonomski opravdava izgradnju jednog od ova dva rješenja. koja ide brdima iza uskog pojasa na primorju. dovodi do realizacije oba projekta. dok brza cesta prolazi visinama od 180 do 250 metara.Mi mislimo da nije dovoljno razvijati samo taj prostor. Hoće li autoput proći Popovim poljem? Činjenice govore slijedeće (iako je g.. Jadranskojonski autoput. SLIČNE relacije evidentne su i u Hercegovini. Naravno. pa je i taj razlog imao određenu težinu. dalje. prema procjenama koštao bi oko šest milijardi dolara. sasvim je neizvjesno koja opcija (trasa) bi bila najpovoljnija (da bi se o tome moglo raspravljati. i da ga već treba štedjeti. a rješava probleme saobraćaja na najugroženijim dionicama na primorju i na dugi rok. Autoput bi potpuno otvorio taj dio Crne Gore za ekonomsku valorizaciju i obezbijedio razvoj prvenstveno poljoprivrede. . Trasa Jadransko-jonskog autoputa prolazi centralnim dijelom Crne Gore.. koji bi trebao biti dugačak oko 1160 kilometara. koji je ekonomski veoma zanemaren. bilo bi potrebno znati mnogo više o uticaju ovakvih saobraćajnica na pobočnu privrednu strukturu). gradi . DA se malo primaknemo Trebinju.. komplikuje i mogućnost po kojoj bi manji projekat bio skuplji. Poznato je da Hrvatska svoju dionicu od 586 kilometara. kao podrške turizmu.. koncentrisala bi razvoj prema moru. u ovakvim debatama javile su se i strateške dileme. Stvar.Jednostavno. bila bi skuplja od autoputa. Naš prijedlog ne ugrožava autoput. premda povezuje sedam zemalja (od Trsta do Kalamete u Grčkoj). kada se frekvencija saobraćaja poveća. brza saobraćajnica. a takođe i industrije i turizma. jer brza saobraćajnica. vrijednu tri milijarde dolara. zbog niza specifičnosti.

izvjesno. izjavivši da Dokić pokušava izolovati BiH i da je usmjerio dobar dio novca za izgradnju autoputa Banja Luka Gradiška.. podsjećamo: potpisana je zajednička izjava. nego da nastavi slijediti logiku autoceste od Zagreba do Splita koja ide iza Velebita i Biokova. odnosno da bismo vidjeli gdje smo danas u projektu koji se najavljauje. Zajednička studija je izostala.. a za nju je zainteresovana i Albanija. Strelice prema ministru Dokiću . Hrvatska. bilo bi najbolje da autoput uđe na teritoriju BiH iza Hutova blata.izvijestili su hrvatski mediji . i podvlačimo . dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Grci grade dionicu Atine do albanske granice. U izradu zajedničke prostornosaobraćajne studije trebale su dogovorno krenuti hrvatske i bosanskohercegovačke regionalne zajednice. mediji optužili su ministra prometa i komunikacija u Vladi BiH Branka Dokiæa da "provodi suptilnu politiku saobraćajne izolacije središnjeg dijela BiH".Dubrovnik. No nismo problem smao mi. Varijante trase autoputa od Ploča do Dubrovnika analizirali su i u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH) iz Zagreba. Danas. BiH i Crna Gora još nisu uskladile svoja gledišta kuda će prolaziti budući Jadransko-jonski autoput. što se poklapa sa zahtjevima iz Crne Gore i BiH. čiji prostor dotiču ili će koristiti nove saobraćajnice. Susret baltičko-jadranskoga i jadransko-jonskog koridora planira se u trouglu Split .Mostar . . da bi detaljnije ilustrovali situaciju. onih koji imaju i novac i neupitna saznanja gdje bi ga u prostornom smislu najbolje bilo situirati. Oni smatraju da nema razloga da se taj nastavak autoputa spušta preblizu moru. I naše evro-okruženje prosto je u cijelu stvar unijelo niza dubioza. Po mišljenju pojedinih stručnjaka iz IGH-a. te nastavlja gradnju prema granici s Crnom Gorom. u kojoj se kaže da će posebna radna grupa odrediti trasu buduće autoceste. Navodimo sve ove finese i nesporazume. Na jednom od sastanaka triju državnih ministara saobraćaja u Trebinju (Božidar Kalmeta.odapeo je i Šefkija Čekić.koži razvoj kompletne regije. Nakon sastanka bh. Branko Dokić i Andrija Lompar). koja je već sagradila 40 kilometara. malo je onih koji imaju jasnu sliku.vlastitim novcem.

Odluka znači da će se u modernizaciji koridora koristiti povoljni krediti (evropskih financijskih institucija) namijenjeni unapređivanju strateški značajnih saobraćajnih pravaca. o kome se u našem susjedstvu govori sve više.Beograd . prvo smo čuli (ili nam je neko tako prenio vijest) da će Evropska zajednica podržati izgradnju Jadransko jonskog autoputa. dogovorenih kontinentalnih saobraćajnih koridora. Ovaj koridor .nesumnjivo na duže staze odgoditi realizaciju koncepta Jadransko-jonske autoceste. osuđena na status drugorazredne i njeno će se finansiranje stoga ograničiti na skuplje i teže dostupne izvore. gdje turistički rezort. no sada je došlo vrijeme. To automatski znači da je vraćanjem "desetke" među prioritete. prođe malo vremena pa se onda najavi da u zajedničkoj evropskoj politici razvoja saobraćajnih pravaca EU vraća status prioritetnog saobraćajnog koridora pravcu Salzburg . Riječ je o vraćanju među kontinentalne prioritetne saobraćajne smjerove tzv.ističu isti izvori . takođe.Solun. da ne govorimo o putnim spojnicama nižeg ranga ili o željeznici koja je. trećina pravaca je. smatraju da će se povratkom koridora među kontinentalne prioritete pridonijeti ubrzanju privrednog oporavka. pošto nije ugrađena u dogovorenu zajednižku evropsku politiku.260 km autoputa i 2. EU je donijela odluku koja će . a i admnistracija u Briselu. koridora X.445 km željezničke pruge. gdje nekakav proizvodni pogon.Ljubljana Zagreb .jonskog autoputa. gdje apartmansko naselje. Princip Evropske unije je da učestvuje u finansiranju samo glavnih. ocijenjeno je u Evropskoj Uniji.bio je doslovno zaboravljen za vrijeme sukoba na Balkanu. te poticati ulaganja privatnog sektora. bila predmet regionalnog dogovaranja? . Pitamo se kad je već tako. ideja Jadransko .saopšteno je nedavno u američkim izvorima . Takođe. ničeg izvjesnog nema na vidiku. većina evrospkih zemalja. modernizovana. koridor je kompletiran ubacivanjem solunske luke.PODSJEĆAMO.Skopje . ugrubo. U ovaj koridor ulazi 2. Kad se podvuče crta. Nakon te informacije. kako uopšte u ovom regionu ući u proces strateškog i svakog drugog planiranja? Kako budućim investitorima odgovoriti i na najjednostavnije pitanja vezana za namjenu i tretman pojedinih subregiona? Kako nekom savjetovati gdje da gradi hotel. za njegovo oživljavanje.Niš . povezivanja i stabilizacije regije jugoistočne Evrope. kad je projekat nominovan pa uklonjen.

koji zbunjuju i nas kao građane. obara cijenu nekretnina.G. ubrza rad na studiji koja bi definisala pomenute spojne tačke autoputa u Hrvatskoj. a. ukazuje se na moguće pristupe istraživanju pozitivnih i negativnih efekata transevropskog saobraćajnog koridora. Kao jedna od mjera predlaže se izrada analize prostornog uticaja za transevropske i magistralne transportne . intraregionalnom. KORIDORI NISU DOVOLJNI O koridoru X i njegovom uticaju na regionalni razvoj više informacija možete pronaći u tekstu Marije Maksin . s jedne strane imamo trendove koji rezultiraju rastom cijena nekretnina. ali da ne mogu sami po sebi da generišu očekivani razvoj. eto. ali. istovremeno. U ovom radu polazi se od pretpostavke da se uticaj transevropskih transportnih koridora različito manifestuje na interregionalnom. odnosno da se povećava sa snižavanjem regionalnog nivoa. Ovaj drugi trend. Naše predstavnike u toj grupaciji. trebalo bi pozvati na razgovore o konkretnim pitanjima u južnu Hercegovinu. stanovanja. raspodjele i specijalizacije funkcija naselja i sl.T. makro i mezoregionalnom planu. imamo i potpunu suspenziju bilo kakvog pokušaja da se sagleda prostorna budućnost Hercegovine.Danas. svakako. na sceni su dva suprotna procesa. maksimalnim autoritetom s iste razine. rada. uključujući i Srbiju i Makedoniju. Hercegovini.Mićić (UTICAJ TRANSEVROPSKIH SAOBRAĆAJNIH KORIDORA NA REGIONALNI RAZVOJ I AGLOMERACIONE SISTEME. Nema sumnje da je vrijeme da se i sa državnog nivoa traže neka razjašnjena u evro-institucijama. Dakle. Stav je da transevropski i magistralni infrastrukturni koridori predstavljaju jedan od značajnih preduslova i podsticaja za razvoj.tzv. i da se. nema sumnje. E. države koje nisu zainteresovane za ovaj projekat. nema sumnje. Jadransko-jonska inicijativa geopolitička asocijacija u kojoj se nalaze sve zemlje regiona. Jedno od pitanja je da li i koliko oni mogu da utiču na razvoj makro i mezo regionalnih cjelina u pogledu kretanja. i Crnoj Gori?! Pojavila se i nova mogućnost . ali i sve one koji imaju namjeru da ulažu novac u Jadransko zaleđe. bez podrške odgovarajućih mjera i instrumenata različitih politika. Polazeći od iskustava evropskih zemalja.

a nepovoljan ekološki. socijalni. preporučujemo slijedeći izvor: EUROPEAN ROAD TRANSPORT 2020: A VISION AND STRATEGIC RESEARCH AGENDA.gov.koridore u procesu sektorskog planiranja i pripreme tehnike dokumentacije. search Map of the part of Corridor Vc passing through BiH .ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Plan%20javnih%20raspravakoridor%20Vc.com/arhiva/967/tema_broja. Onima koji žele više da s einformišu o ovoj temi.pdf Corridor Vc From Wikipedia.mkt. the free encyclopedia Jump to: navigation. http://www. Od Počitelja trasa Jadransko-jonskog autoputa vodi sjevernije od parka prirode Hutovo blato. najbolje odgovara interesima obje države i stoga je jedno od mogućih i vjerojatno najboljih rješenja. navodno. Ova varijanta bi osigurala brzi spoj na čvor Ploče. Ova zona. te potom istočnije padinama iznad Popova polja. ekonomski i drugi uticaj na prostor kojim prolazi bi bio znatno ublažen jer jedna trasa autoputa zadovoljava dva saobraćajna koridora.glastb. AUTOPUT TRASOM IZNAD POPOVA POLJA?! PRIJE dvije godine mediji su informisali da je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH usvojilo najpovoljniju trasu autoputa na koridoru 5C i njeno reklapanje sa Jadransko-jonskim autoputem koje se situira u zonu od Ploča do Počitelja. koji je dostupan na Webu.htm autoceste_http://www.

1 Northern part (Beli Manastir . but rail upgrades and airports of significance along the way.2.Ploče) o 2.2.1 Hungary o 2.3 BiH 3 Progress . The longest part of this corridor goes through Bosnia and Herzegovina and is widely touted as a road instrumental to the development of the country.2 Croatia  2. The corridor does not only feature the highway. The path of the corridor is presently the European route E 73. The road also connects the eastern and southern parts of Croatia directly.Corridor Vc (Corridor 5c) is a branch of the fifth Pan-European corridor. and a new highway is being constructed as part of the upgrade of the corridor.2 Southern part (BiH border . The corridor passes through or near: • • • • Hungary o Budapest o Dunaújváros o Paks o Szekszárd o Mohács Croatia o Beli Manastir o Osijek o Đakovo Bosnia and Herzegovina o Bosanski Šamac o Modriča o Doboj o Zenica o Kakanj o Visoko o Sarajevo o Konjic o Jablanica o Mostar Croatia o Metković o Ploče Contents [hide] • • • 1 Significance (BiH) 2 Development o 2.Svilaj)  2. Vc connects Budapest in Hungary to the Adriatic Sea at the Croatian port of Ploče.

The Croatian parts of the corridor.6 km long and intersects A3 highway. economy competitiveness enhancement. whose total length is 340 km.• • 4 References 5 External links [edit] Significance (BiH) As for Bosnia and Herzegovina. stabilizing and developing effects will be reached. Construction of the highway. planned openig April 2010. Seven highway interchanges are planned. but intensified beginning of the construction will be a key starter of economic and social activities. as well as to global European economic and social structure. It is 88. A5 goes from Hungarian border (near Beli Manastir) to Bosnia and Herzegovina border (near Sredanci). The most important interchange of this highway is Sredanci. Between Dunaújváros and 118 km (73 mi) of highway is under construction. [edit] Croatia The Croatian Corridor Vc is divided into two parts: the northern and the southern one. 61 km (38 mi) stretch between the M0 Budapest beltway and Dunaújváros is the only Hungarian part of the Corridor constructed as a highway. The construction works on the road have already begun. Corridor Vc in Hungary starts at Budapest and continues south along the M6 highway to the Croatian border. where A5 highway crosses the A3 highway. transport conditions and quality of life improvement. as well as several noteworthy objects including bridges over Drava and Sava rivers and a railway overpass north of Sredanci. As of 2008. together form only 18% of the total length of the corridor. a major Croatian city is located on Corridor Vc. Osijek. [edit] Northern part (Beli Manastir . and will enable Bosnia and Herzegovina to be connected to main European traffic network. the Corridor Vc highway is one of the most significant and project of the highest priority. The highway will also feature a closed toll collection system. The rest 19 km (12 mi) between Bóly and the Croatian border planned until 2013. new projects launched and national and international private investments enhancement [edit] Development [edit] Hungary This section requires expansion. The highway will be constructed in five sections: . will provide: rational connecting to neighboring countries and regions. while 112 km long.Svilaj) Main article: A5 highway The northern Croatian part of the Corridor Vc is signed as A5 highway. which is a part of the important Pan-European Corridor X.

which were afterwards confirmed by subsequent studies. this Study defined main goals in transport sector in Bosnia and Herzegovina.Ploče interchange (6 km) Ploče interchange . which represents the first document in afterwar period at this level in transport area. It will thus be one of the shortest highways both in Croatia and as a part of Corridor Vc. while the segment between Đakovo and Osijek was officially opened for traffic on April 17. The highway is divided in three sections:[1] • • • Bosnia and Herzegovina border . as well as Development Scenario by 2020. The segment between Đakovo and Sredanci (23 km) was finished and officially opened for traffic on November 9.Osijek Osijek . 2009. (Toll: 9 / 12 / 19 / 29 kn) Construction will start when Bosnia finishes Corridor Vc up to the border. [edit] Southern part (BiH border . Development Scenario includes three phases: • • Phase 1 (short-term): 2000-2005 – Rehabilitation & Stabilization Phase 2 (medium-term): 2006-2010 – Full functionalization & Modernization . It will be tolled between Mali Prolog and the Ploče interchange. to a great extent. Completed and tolled.1 mi) 25 km (16 mi) 32 km (20 mi) 23 km (14 mi) 4 km (2.Section Hungarian border . At the same time.BiH border Length 5 km (3. a Croatian seaport used mainly by Bosnia and Herzegovina is located at the southern terminus of the highway.Beli Manastir Beli Manastir . The highway has already been planned and there are means to construct it. The rest of A5 is currently in construction. Already completed and tolled. This Study provided priority transport corridors in Bosnia and Herzegovina.Ploče) Main article: A10 highway The southern part is signed as A10 highway.Mali Prolog interchange (A1.Ploče harbor (9 km) [edit] BiH Japanese International Cooperation Agency (JICA) funded provision of Transport Master Plan for Bosnia and Herzegovina (March 2001). even for provision of Planning and Study Documentation for the Highway along the Corridor Vc. Ploče. but it will be built upon construction and opening of A1 highway up to Ploče because it will be effectively useless before. and it was used as basis for many other studies and decisions. 2007.5 mi) Notes It will be constructed when Hungarian part reaches the border. In construction. 8 km) Mali Prolog . A10 will be only 23 km long. When finished.Sredanci Sredanci .Đakovo Đakovo .

9 km).Republic of Croatia Border o 68 km  Total: 340 km • • • The tolls currently are estimated to be around 1. Bosna and Neretva Rivers. . http://en. with exit to the Adriatic Sea in the Port Ploče.Doboj (South) o 64 km Section 2: Doboj (South) .Sarajevo South (Tarčin) o 150 km Section 3: Sarajevo South (Tarčin) . Sarajevo and Mostar Airports. Length of the Corridor Vc highway. Vlakovo to Tarčin section (length = 18.wikipedia. The railway Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković. Project components/locations • • Kakanj to Drivusa section (length = 15.2 km). which is the main north-south Corridor running through BiH.org/wiki/Corridor_Vc Project description Parallel financing with the European Investment Bank (‘EIB’) of key sections of TransEuropean Corridor Vc (‘Corridor Vc’). Waterways and quays on the Sava.Mostar (North) o 58 km Section 4: Mostar (North) . from the North to the South divided by sections: • Section 1: The Sava Svilaja River (connection Corridor X) .50 convertible mark.• Phase 3 (long-term): 2011-2020 – Structuring & Progress By now (2009) there are only two parts of the Bosnian highway already built: • • The Kakanj-Visoko section A small section bypassing Ilidža [edit] Progress The transport Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina includes: • • • • E-road E 73 Šamac-Doboj-Sarajevo-Mostar-Čapljina-Doljani.

biznet.• • Pocitelj to Southern Border with Croatia (length = 21.uki.hr/hgk/fileovi/9465.pdf eng http://hgk.ba/doc/zakljucci.ba/bos/aktivnosti/VC-plan/Corridor%20Vc%20-%20PCDP%20English %20FINAL. http://www.biznet.htm http://hgk.9 km).mkt.hr/hgk/fileovi/9465.pdf .pdf http://www.4 km). Odzak to Northern Border with Croatia (length = 10.pdf http://www.gov.com/projects/eias/38716.ebrd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->