P. 1
Inzenjerski Alati u Elektronici

Inzenjerski Alati u Elektronici

|Views: 705|Likes:
Published by Mirela Stanivuk

More info:

Published by: Mirela Stanivuk on Oct 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA DEPARTMAN ZA ENERGETIKU, ELEKTRONIKU, TELEKOMUNIKACIJE KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

mr Mirjana Videnović Mišić Dejan Krstić

Milko Đurđević

INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI
Protel 99SE MicroCap 7
-SKRIPTA-

NOVI SAD 2007

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
Predmet Inženjerski alati u elektronici slušaju studenti Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, u 3. semestru na smeru Mikroračunarska elektronika. Predmet je koncipiran kao uvod u osnove rukovanja softverskim alatima koji se koriste za projektovanje, modeliranje, simulaciju i ispitivanje električnih kola kao i za dizajn i izradu gotovih štampanih ploča. Tokom kursa se radi u dva osnovna programska paketa namenjena tome: Protel kompanije Altium (verzija 99SE) i MicroCap kompanije Spectrum Software (verzija 7). Za savladavanje rada u ovim programskim alatima nije neophodno nikakvo prethodno poznavanje ovih alata, već samo osnove korišćenja kompjutera u Windows-ovom okruženju. Ova skripta je nastala sakupljanjem prepiski i materijala koji je korišćen na laboratorijskim vežbama školske 2006/07. i beleškama studenata, te kao takva ona predstavlja objedinjeno štivo za praćenje vežbi i polaganje ispita iz ovog predmeta. Mnoštvo slika i ilustracija bitno olakšavaju razumevanje i usvajanje izloženog gradiva. Autori se zahvaljuju svima koji ukažu na određene nedostatke ili greške prilikom štampe teksta. Sve nejasnoće i primedbe možete poslati autorima na mirjam@uns.ns.ac.yu.

U Novom Sadu, novembar 2007. Autori

2

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

SADRŽAJ:
PREDGOVOR PRVOM IZDANJU 1. PROTEL
Uvod u programski paket Protel 99SE Vežba 1 – PIC programator (JDM interfejs) 1.1.1 Izrada električne šeme za PIC programator 1.1.2.Izrada PCB-a za PIC programator Vežba 2 – Bežični mikrofon 1.2.1. Izrada električne šeme za bežični mikrofon 1.2.2. Izrada PCB-a za bežični mikrofon str. 4 str. 6 str. 6 str. 17 str. 22 str. 22 str. 32 str. 2

1. MICROCAP
2.1. Uvod u programski paket MicroCap 7 2.2. Osnovna linearna kola sa OP 2.2.1. Invertujući pojačavač 2.2.2. Neinvertujući pojačavač 2.2.3. Jedinični pojačavač 2.2.4. Diferencijalni pojačavač 2.3. Zadaci (upotreba simulatora 7) 2.4. Analize u MicroCap 7 2.4.1. DC analiza 2.4.2. AC analiza 2.4.3. Tranzijentna analiza 2.5. Uticaji na prenosnu karakteristiku 2.5.1. Uticaj neidealnosti OP na prenosnu karakteristiku OP 2.5.2. Uticaj Voff na prenosnu karakteristiku 2.5.3. Uticaj Vos na prenosnu karakteristiku 2.5.4. Uticaj R1 (IBIAS) na prenosnu karakteristiku 2.5.5. Konfiguracija invertujućeg pojačavača sa OP 2.6. Pojačavačka kola 2.6.1. Položaj mirne radne tačke stepena sa zajedničkim emiterom 2.6.2. AC analiza stepena sa zajedničkim emiterom 2.6.3. Microcap analiza stepena sa zajedničkim emiterom 2.6.4. Microcap AC analiza stepena sa zajedničkim emiterom 2.7.Kombinacione mreže 2.7.1. Signali u digitalnim elektronskim kolima 2.7.2 Digitalni pobudni generatori (Stimulus Generators) 2.7.3. Osnovne logičke operacije str. 36 str. 39 str. 40 str. 41 str. 41 str. 42 str. 43 str. 45 str. 45 str. 45 str. 46 str. 46 str. 46 str. 47 str. 50 str. 50 str. 51 str. 54 str. 54 str. 56 str. 60 str. 66 str. 68 str. 68 str. 71 str. 76

3

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

GLAVA 1. PROTEL
Programski paket Protel firme Altium1 nastao je sredinom devedesetih godina XX veka kao jedan od prvih programskih paketa za dizajn i izradu štampanih pločica. Na svom početku postojanja nije imao izgled kakav danas poseduje, niti se pojavio pod imenom koji danas ima. U početku su postojala dva odvojena programa od kojih je jedan bio za izradu shema električnih kola (Schematic Editor), a drugi za prenos tih shema i izradu u tzv. PCB 2 oblik (PCB Editor). Svojom verzijom Protel firma Altium objedinjuje ta dva programa u jedan programski paket koji sada predstavlja jedinstveni alat za izradu štampanih pločica od sheme do gotove štampane pločice. Pored Protel-a pojavili su se i još uvek se pojavljuju i drugi programski alati drugih firmi koji služe istoj svrsi, međutim Protel je ostao kao jedan od, u potpunosti, zaokruženih programskih alata namenjenih projektovanju, dizajnu i izradi štampanih pločica zajedno sa svojom velikom bibliotekom elemenata koji se koriste u tom cilju i više nego funkcionalnim interfejsom za rukovanje procesom koji omogućava vrlo pregledan i brz pristup svim važnijim funkcijama u programu. Od verzije Protel 99SE koja je objavljena u nekoliko Service Pack-ova (tačnije od SP1 do SP6) do danas su se razvile još verzije Protel DXP (verzija 2004) i najnovija verzija Altium Designer 6 (verzija 2006) počev od koje Protel više ne nosi svoj stari naziv.

UVOD U PROGRAMSKI PAKET PROTEL 99SE
U katalogu proizvođača ili pretragom na internetu možete pronaći data-sheet 3 svake komponente odnosno podatke o komponenti: simbol, kritični parametri komponente, kućište u koje je upakovano, dimenzije kućišta, raspored nožica na komponenti, koju funkciju obavlja svaka od tih nožica i sl. Ako imate shemu, komponente i njihov tehnički opis koji znate da protumačite, vi onda imate osnovno znanje za pravljenje uređaja, jer znate kako da povežete komponente. Međusobno povezivanje komponenti očigledno se ne može vršiti u vazduhu već nam je potreban medijum koji će to sve povezati. Kakav medijum? Čvrst, minimalne zapremine i provodan. Rezultat toga je vitroplast odnosno ploča tankog izolatora čije su obe strane prekrivene provodnim materijalom (bakrom). Šta je naš zadatak tokom učenja Protel-a? Zadatak je kako na vitroplastu (p)ostaviti provodne površine samo tamo gde mi želimo. Provodne površine predstavljaju veze između komponenti kao i njihovih footprint4-ova (lemna mesta) koji su potrebni svakoj komponenti da bi se mogla montirati na štampanu ploču. Takođe je moguće na štampanoj ploči napisati dodatne podatke o komponentama odnosno o njihovim nazivima ili vrednostima kao i o samoj shemi na ploči (šta predstavlja, autor, datum...) Da bi zaštitili štampanu ploču od daljeg procesa oksidacije kao i od fizičkih oštećenja nanosi se sloj stop-laka koji ima dodatnu ulogu da spreči razlivanje lema po štampanoj ploči i vezama. Što je štampana ploča složenija to je i broj slojeva, a samim tim i broj maski sve veći. STRUKTURA I PRINCIP RADA PROTEL-a Pod jednim krovom Design Explorer stavljeno je više manjih programa: - Schematic Library - Schematic Editor - PCB Library - PCB Editor Kako Protel funkcioniše najbolje prikazuje sledeći dijagram toka procesa realizacije projektnog zadatka koji se postavlja pred inženjera (slika i). Ne samo da su svi programi pod jednim krovom, već su i svi delovi projekta na istom mestu unutar projektne baze podataka *.ddb (Design Data Base), shema *.sch (Schematic), štampana ploča *.pcb (Printed Circle Board), biblioteka komponenti *.lib (Library), biblioteka futprintova *.lib (Library), NET lista *.net (Net List). Prednosti ovakvog načina organizacije su: - pokretanjem jednog programa na raspolaganju su svi programi koji su nam potrebni da dođemo do konačnog proizvoda, a to je štampana ploča, - svi dokumenti nastali u pojedinim fazama rada kao i alati koje koristimo u radu sa njima su na jednom mestu,
11 2

Više informacija možete naći na www.altium.com engl. printed circuit board – štampana pločica 3 engl. datasheet – tehnički opis (specifikacija) 4 engl. footprint – otisak štampe elementa na pločici

4

čuvanjem u okviru jedne baze podataka isključena je mogućnost da se deo projekta izgubi. analiziraćemo i uraditi dve vežbe. M. D. Princip rada Protel-a U cilju razumevanja programskog paketa i samog postupka kojim ćemo od početne šeme odnosno crteža na papiru doći do konačnog rezultata odnosno do izgleda naše štampane pločice. CRTEŽ NA PAPIRU SHEMATSKI PRIKAZ PCB PRIKAZ ŠTAMPANA PLOČICA NETLIST SCHEMATIC EDITOR PCB EDITOR SCHEMATIC LIBRARY PCB LIBRARY Slika i.M.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI . 5 .Videnović-Mišić. Đurđević. ako želimo da zaštitimo naš projekat od radoznalih pogleda moguće ga je zaštititi šifrom tako da su podaci dostupni samo nama ili određenoj grupi ljudi. U prilogu je takođe urađen i jedan projekat.

1. Ova opcija je upisana po „difoltu“ ali ako ste je u međuvremenu izmenili.1. proverite da li je u polju Design Storage Type upisano: MS Access database. mikrokontroler skinemo sa pločice programatora i stavimo u podnožje njegovog originalnog kola.htm). Korak 4 – Kreiranje novog dokumenta u Šematik Editoru Baza podataka koju ste upravo napravili je za sada prazna. Da biste je nacrtali potrebna vam je prazna radna površina i pokrenut odgovarajući program (Šematik Editor).2. upišite ime novog projekta (PIC Programator). Odaberite File  New Design (Ukoliko nijedan projekat nije trenutno otvoren. Da biste ga otvorili odaberite: File  New  Schematic Document (slika 1.2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI VEŽBA 1 .4). opcija New Design ne postoji pa u tom slučaju treba kliknuti na File  New. Pred vama se otvara radno okruženje Protela (za sada prazno). na primer: PIC 16F84. Pločica je serijskim portom povezana sa računarom na kome se nalazi softver namenjen za programiranje mikrokontrolera tj. U stvari. PIC 16F627. Cilj je omogućiti programiranje najpopularnijih tipova jeftinih i moćnih integrisanih kola tipa “sve na jednom mestu”. Drugim rečima potrebno je otvoriti novi dokument u Šematik Editoru. Jens Dyekar Madsen) Vaš prvi projektni zadatak će biti generisanje fajla za izradu štampane ploče (odnosno PCB-a . M. • Kliknite na taster Browse u polju Database Location i odaberite lokaciju gde će biti sačuvana vaša nova baza podataka (E(ili F):\Projekti). izrada ovakve elektronske minijature jedva da se može nazvati projektom u pravom smislu te reči jer se sastoji od svega nekoliko komponenata i ona je odabrana kao prvi primer samo zato što je teško naći jednostavniji uređaj koji ima neku korisnu primenu. slika 1. PIC 16F628 itd (http://www. IZRADA ELEKTRIČNE ŠEME ZA PIC PROGRAMATOR Korak 1 – Crtanje električne šeme na papiru Kao i obično. Đurđević. pločica je isprojektovana da predstavlja interfejs između mikrokontrolera i serijskog porta računara.3). Slika 1. Princip rada ovog programatora je sledeći: PIC mikrokontroler koji želimo isprogramirati stavimo u 18-pinsko podnožje na pločici. D.PIC programator (JDM interfejs. Nakon programiranja. linija menija. Na osnovu ove improvizovane šeme potrebno je napraviti štampanu pločicu.1.M. obavezno je odaberite klikom na strelicu sa desne strane ovog polja.Printed Circuit Board) “programatora“ PIC mikrokontrolera (PIC . sve počinje na brzinu nacrtanom skicom na papiru.) • U dijalog boksu koji se pojavljuje (slika 1. Prvi dokument koji će ući u njen sastav je električna šema. Osnovni delovi radnog okruženja su: • Standardni delovi Windows aplikacija (naslovna linija.ke4nyv.1.toolbar) • Explorer • Glavni prozor (Design Window) Korak 3 – Kreiranje novog projekta Potrebno je napraviti novu bazu podataka u kojoj će biti smešteno sve što je vezano za vaš novi projekat. Ručno nacrtana šema Slika 1. 6 . slika 1.1. linija sa alatima .com/picprojects. • U polju Database File Name. Pokretanje Protela Korak 2 –Pokretanje Protela Kliknite dva puta na ikonu na Desktopu da biste pokrenuli Protel (Design Explorer).Videnović-Mišić. odnosno deo intefejsa koji je zajednički za sve delove ovog programskog paketa.Programmable Intelligent Computer).

4. D. Kreiranje novog dokumenta Slika 1.M.Sch  Rename  upišite “SHEMA”.5. slika1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1. Kreiranje novog projekta Sada se u glavnom prozoru (desna polovina ekrana) nalazi ikona koja simbolizuje novi dokument (slika 1. M. Dodelite mu novo ime (ukoliko to niste već uradili neposredno nakon otvaranja novog dokumenta): kliknite desnim tasterom miša na ikonu Sheet1.6. PCB Editor. dodati su novi meniji i alati. Editor PCB biblioteka. Đurđević. Slika 1. sadržaj linije sa alatima i linije sa menijima su izmenjeni tj. To se dešava svaki put kada pokrenete neki program iz Protelovog paketa (Šematik Editor. Slika 1. Prazan Šematik dokument Slika 1. Editor Šematik Biblioteka). Kao što primećujete. kliknite dvaput na istu ikonu i pred vama će se otvoriti dokument sa praznom radnom površinom spremnom za rad.6.5).3.Videnović-Mišić. Bitno je napomenuti da svaki od tih programa prikazuje svoje menije i alate.7. Preimenovanje novog dokumenta Na kraju. Explorer 7 .

AN* za lakše pronalaženje simbola za antenu). Đurđević. Tasterom Browse se mogu pretraživati komponente u zadatoj biblioteci. duplim klikom na dokument koji vas interesuje automatski otvara program specijalizovan za rad sa njim (slika 1. U gornjem delu (Browse) je lista aktivnih biblioteka.).lib. *. *. Duplim klikom otvaramo dokument i njegov program Radno okruženje – Kontrol panel (Browse Sch) Na slici 1. je prikazan Kontrol panel Šematik Editora koji: • se nalazi na kartici iza explorera. Kontrol panel 8 . Radno okruženje – Glavni Prozor (Design Window) Igra višestruku ulogu: prikazuje sadržaj selektovanog foldera u Exploreru (slika 1.M.10.8). • je direktna veza korisnika sa dokumentom na kojem radi. Prikaz sadržaja selektovanog foldera Slika 1.Videnović-Mišić.8.9. M. Tasterom Place komponenta se može spustiti direktno u šemu.11. U srednjem delu su izlistane sve komponente selektovane biblioteke a ispod liste je grafički prikaz trenutno odabrane komponente. Program se prebacuje direktno u Editor Biblioteka i postavlja komponentu u prvi plan nakon čega se unesu željene izmene. slika 1.net. D. slika 1. • Klikom na ikonicu u gornjem levom uglu može da se sakrije ili ponovo prikaže površina Explorera. Glavni prozor je sada radni sto na kome možete imati gomilu otvorenih fajlova a da vam njihova organizacija i kretanje kroz njih uopšte ne predstavlja problem (za to služe tabovi ili u slučaju više otvorenih dokumenata strelice).10. • nema jedinstven izgled već zavisi od tipa otvorenog dokumenta.7) je da prikaže sve postojeće dokumente jedne baze podataka (*.sch. Slika 1.. Slika 1. Najčešći tipovi dokumenata koje ćemo videti u Exploreru a pripadaju bazi podataka projekta su *.12. Ako se neka komponenta želi izmeniti u toku rada selektujemo je a zatim kliknemo na taster Edit.Ddb) kao i njihov međusobni odnos i hijerarhiju..9).Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Radno okruženje – Explorer • Namena ovog dela radnog okruženja (slika 1. Taster Find služi za pretragu komponenti u više biblioteka zadavanjem određene lokacije. • Radi na principu Windows Explorera (u glavnom prozoru je prikazan sadržaj koji odaberete u exploreru. Pojavljuje se čim otvorite neki dokument odnosno neki od alata Protela. a klikom na taster Add/Remove možemo dodavati ili brisati biblioteke sa spiska. isto je kretanje kroz fajlove. kopiranje i sl. korišćenjem opcije Filter (ili Mask) i džoker znakova * (zamenjuje više simbola) i ? (zamenjuje jedan simbol) u selektovanoj biblioteci pronaći traženu komponentu (npr. Moguće je znajući deo imena komponente. • omogućava brz pristup komponentama.pcb. *.

2. 3. 4.Pretraga komponenti opcijom Find Korak 5 – Učitavanje potrebnih biblioteka Ako pogledajte skicu sa početka ove vežbe.1. Đurđević. 5. Pretraga komponenti opcijom Browse Slika 1. pratite sledeće korake da biste je učitali (slika 1.lib koja se nalazi u istoimenoj bazi podataka. Slika 1. U dijalog boksu koji se pojavljuje pronađite a zatim kliknite na traženu biblioteku da biste je označili (gornja polovina prozora).13): 1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1. Sadržaj biblioteke je izlistan u levoj polovini ekrana. videćete da su vam za crtanje šeme potrebne samo 4 različite komponente: • 9-to pinski konektor za serijsku vezu • Otpornik (2 komada) • 18-to pinsko DIP podnožje • Priključak za napajanje Da biste komponente postavili na radnu površinu potrebno je u Kontrol panelu prvo učitati biblioteke u kojima se one nalaze. Učitavanje potrebne biblioteke simbola 9 .Videnović-Mišić.ddb Ukoliko navedena biblioteka trenutno nije prisutna u spisku učitanih biblioteka. slika 1. Njena tačna lokacija je: C(ili D):\Program Files\Design Explorer 99SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices. U ovom slučaju to je samo jedna biblioteka Miscellaneous. M.12. Kliknite na dugme Add i odluku potvrdite pritiskom na OK. Kliknite na dugme Add/Remove. D.M. Kliknite na Tab Browse Sch da biste prikazali Kontrol panel.11.13.

futprint. Slika 1. Đurđević. prevrni duž ose y – taster y) ili da joj izmenite atribute (oznaka.15. D. To možete uraditi na sledeće načine: • Kada komponentu pronađete na spisku u Kontrol panelu kliknite na nju da biste je označili a zatim kliknite na taster Place. “prevrni“ duž ose x – taster x.14. vrednost. Slika 1. boja itd. Postavljanje otpornika 10 . Desnim tasterom miša prekidate operaciju.M. Izmene “u letu” Tasterima: Spacebar (prazan razmak). u toku postavljanja je “prevrnut” duž x.-Tab). Da bi na električnoj šemi imao istu orijentaciju kao i na skici. Time ste omogućili njeno ”prenošenje“ do radne površine u glavnom prozoru. Postavljanje konektora Postavljanje otpornika Od tri simbola za otpornik koji postoje u učitanoj biblioteci. M. slika 1.14. y i Tab. • Drugi način je dupli klik na komponentu i već je možete postaviti na šemu. preslikate kao lik u ogledalu (Flip Horizontal. U jednoj operaciji kopiranja postavljene su dve komponente jedna za drugom. Svakim sledećim pritiskom na levi taster miša u šemu će biti postavljena po jedna kopija komponente.i y.Videnović-Mišić. Postavljanje konektora Simbol konektora serijske veze je pronađen u biblioteci simbola pod imenom DB9. odabran je tip koji ima oznaku RES2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Korak 6 – Postavljanje komponenata U ovom koraku je potrebno iz biblioteke uzeti odgovarajuće komponente (odosno njihove simbole) i rasporediti ih po radnoj površini. komponentu možete još u toku postavljanja da rotirate (Spacebar).ose (lik u ogledalu). Flip Vertical. x. Desnim tasterom miša prekidate ovu operaciju.

pre nego što postavite Power Port.16). Slika 1.16. Đurđević. Pri postavljanju. kao što je prikazano na slici 1.Videnović-Mišić. kliknite na taster Tab na tastaturi kako biste portu dodelili ime i atribute koji određuju njegov izgled.M. Kao što se vidi na slici 1.17. Mi ćemo kao simbol za VCC koristiti kružić (Circle). isto kao i ostale komponente. Iskorišćena je činjenica da računar simbole i odgovarajuće futprinte povezuje samo preko brojeva koji su pridruženi pinu (simbol komponente) odnosno padu (fotprint komponente). možete rotirati pomoću tastera Space. To omogućava da umesto komponente sa simbolom podnožja iskoristimo bilo koju komponentu sa 18 izvoda (u ovom slučaju to je konektor sa oznakom CON18. Slika 1. Oni označavaju međusobno udaljene tačke u kolu koje su električno povezane (na istom potencijalu). portovi za napajanje se veoma često koriste zato što znatno doprinose preglednosti dokumenta. M. Zato je ovde izveden mali trik da bi se izbeglo pravljenje nove komponente.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Postavljanje podnožja za IC kolo U Editoru PCB biblioteka postoji futprint (odnosno otisak komponente na PCB-u) za 18-to pinska IC kola (DIP 18) ali u Editoru Biblioteka Simbola nema simbola za odgovarajuće prazno podnožje. Postavljanje 18-to pinskog konektora Postavljanje priključka za napajanje Priključak za napajanje se postavlja na isti način kao i prethodne komponente. U ovom primeru to su Power Port: VCC i GND.17. portove. a kao simbol za GND liniju (Bar). D. 11 . u ovu svrhu je iskorišćen element pod nazivom CON2. Kada odaberete odgovarajuću ikonu u Wiring Toolbar-u. Postavljanje priključka za napajanje Postavljanje simbola portova za napajanje Iako nisu obavezni deo šeme.

kursor će promeniti oblik u krstić što znači da možete početi sa “ožičavanjem“. 12 .19. biće obrisan poslednji pravolinijski segment. Postavljanje simbola portova za napajanje Korak 7 – Crtanje veza Povezivanje se vrši alatom Place Wire iz palete sa alatima Wiring Tools. Slika 1. Đurđević. M. Ako želite da prekinete proces električnog povezivanja komponenti skliknite još jednom na desni taster miša.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1. D. Prilikom povezivanja komponente žicom program sam signalizira korisniku gde je „topli“ kraj pina simbola komponente odnosno gde će se povezivanjem komponente i žice napraviti električni kontakt. Crtanje veza U toku postavljanja veze • Ako u toku povlačenja veze pritisnete taster Delete na tastaturi.18. Posle ovoga. Kada želite da promenite smer kretanja. Kada kliknete na ovu ikonu. alat za ožičavanje je i dalje aktivan tako da možete da nastavite sa povezivanjem drugih komponenata. Ima ih nekoliko i najbolje je da sami odaberete onaj koji vam odgovara. • Pritiskom na taster Spacebar možete da promenite način postavljanja veze.Videnović-Mišić. Time ćete započeti postavljanje jedne električne veze. Kada na ovaj način postavite i poslednji segment jedne veze. kliknite na desni taster da biste je prekinuli. ponovo kliknite na isti taster da biste “polomili“ liniju. U tom slučaju prevlačenjem žice preko pina simbola pojavljuje se krug u centru kursora. Postavite kursor u polaznu tačku i kliknite levim tasterom miša. U tom trenutku završavate postavljanje žice.M.

Kliknite dvaput levim tasterom miša na neku komponentu i popunite polja: • Footprint (kućište) • Designator (oznaka sa rednim brojem) • Part Type (vrednost) Ovaj postupak ponovite za sve komponente.) Drugim rečima potrebno je definisati atribute svih komponenti..R1. Stoga te komponente već prilikom postavljanja u šemu imaju upisane obavezne atribute i preostaje vam samo da ih numerišete komandom Annotate..lib Miscellaneous PCB Podnožje CON18 IC DIP18 Devices. Đurđević..).AXIAL0.4.lib Footprints. potrebno je.lib Connectors.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Izmene na postavljenoj vezi (editovanje) Kliknite na električnu vezu da biste je označili.20.lib Footprints. U toj VAŠOJ biblioteci simbola se nalaze najčešće korišćene komponente.. • kupovinu komponenti (tip komponente ili njenu vrednost .M. Q1.1. uneti sve podatke neophodne za: • generisanje PCBa (što su futprintovi odnosno otisci komponenti na PCB-u ...lib Footprints.).Videnović-Mišić.lib 13 . U ovom slučaju. Biblioteka Designato Part Type Footprint Biblioteka Komponenta Simbol simbola r (oznaka) (vrednost) (kućište) futprinta Miscellaneous PCB Otpornik 1 RES2 R1 2K2 AXIAL0.lib Footprints. • preglednost šeme (redni broj tog tipa komponenti i sl. slika 1. Da biste na osnovu električne šeme mogli da projektujete PCB. • Kliknite na taster Delete na tastaturi da bi obrisali celu vezu.. • Postavite kursor na slobodnu površinu pored veze i kliknite levim tasterom miša da bi uklonili markere i/ili potvrdili eventualne izmene oblika.lib Miscellaneous D Type Konektor DB9 K1 DB9FL Devices.lib Miscellaneous PCB Napajanje CON2 PWR 5V RAD0. prilikom označavanja komponenti koristi se komanda Annotate (Tools  Annotate).4 Devices. OP741. BC103. • Kliknite na neki od njih i „odvucite“ ga na novu poziciju da bi vezi promenili oblik. C1.lib Miscellaneous PCB Otpornik 2 RES2 R2 22K AXIAL0. još u stadijumu crtanja šeme vašeg projekta. U praksi. RAD0. R2. .20.1 Devices. • PCB Editor razlikuje komponente na osnovu kućišta (Footprint) i oznake (Designator).4 Devices. Menjanje atributa komponenti na gotovoj šemi Upisivanje atributa • Komponente se najčešće ne postavljaju iz originalnih biblioteka već se prethodno iskopiraju u posebnu biblioteku. Korak 8 – Označavanje komponenata Povezivanjem postavljenih komponenti dobićete električnu šemu. D.1kΩ. koristeći podatke iz tabele 1. M. Zbog toga upisivanje vrednosti komponente u rubriku Part Type nije obavezno. koje se tu pripreme za upotrebu (upišu potencijalni futprintovi komponente i njena oznaka) i tek tada koriste. kako se radi o svega 5 komponenti sve atribute unesite sami. kraj i mesta u kojima veza menja pravac. Slika 1. Na vezi će se pojaviti markeri koji označavaju početak.

Standardnom otporniku takođe odgovara i AXIAL0.ddb je prikazan na slici 1. U momentu kada su postavljani standardi. 1 inč = 1000 mil = 25. da kažemo par reči o jedinicama mere koje se koriste u Protelu. upotrebom džoker znakova * (zamenjuje više simbola) i ? (zamenjuje jedan simbol) brži pronalazak željenog futprinta. narodi koji koriste taj sistem jedinica su na njih imali ključni uticaj. Dodatne opcije koje se nalaze u Kontrol Panelu PCB biblioteke su: promena imena futprinta (Rename).M. stope. • Futprint otpornika AXIAL0. 14 . uklanjanje futprinta iz biblioteke (Remove). Razlog za to je sledeći.62 mm Zašto uopšte uvodimo nove jedinice kada nam je prirodno da računamo sve u milimetrima? Zato što je udaljenost nožica svih standardnih komponenti data u umnošcima mila a ne umnošcima milimetara.21. milje i sl. ukoliko znate deo naziva futprinta. lokalna izmena padova futprinta (Edit i Jump) i automatsko unošenje tih izmena u trenutno otvorenom PCB dokumentu (UpdatePCB). Deo naziva AXIAL pokazuje da je otpornik montiran aksijalno na štampanu ploču odnosno da je telo komponente paralelno sa pločom.ddb bazu podataka. Korišćene komponente i njihovi atributi Smisao naziva pojedinih futprintova Pre svega.54 mm 300 mil = 7. M. To su milimetri i mili (milsi). Ako izmerite udaljenost između nožica standardnog otpornika (1/4W) primetićete da su to vrednosti udaljenosti između padova futpinta otpornika odnosno 400 mil. Ovaj futprint se najčešće koristi kao futprint otpornika. Šta je mil? To je skraćenica za mili inch odnosno hiljaditi deo inča. 96CON.ddb • Opcijom File  Open otvorite Advpcb.4 mm 100 mil = 2. Pretraga Slika 1. Broj u nazivu nam daje do znanja da je udaljenost između lemnih tačaka (padova) 400 mil.4 Ukoliko u polje Mask upišete AXIAL0.3 futprint ali je pri tom nožice otpornika potrebno saviti odmah nakon izlaska nožica iz tela otpornika podvrgavajući ih tako velikom mehaničkom naprezanju. Radna površina biblioteke futprintova U ovom slučaju Kontrol Panel prikazuje sve futprintove koji se nalaze u toj biblioteci (strelice i vertikalna skrol linija omogućavaju šetanje kroz biblioteku futprintova).ddb. D. U glavnom prozoru trenutno je prikazana selektovana komponenta. Tipični fotprintovi se nalaze u biblioteci PCB Fooprints. dodavanje futprinta u biblioteku (Add).Videnović-Mišić. Đurđević. Ovaj futprint otpornika koristite u slučaju da ne planirate da otpornik odlemljujete i pomerate a želite smanjiti površinu PCBa. Radni prostor Protela nakon otvaranja Advpcb.lib koja se nalazi u bazi podataka Advpcb. Polje Mask omogućava.4 (voditi računa o velikim i malim slovima u Protelu!!!) u listi komponenti će se naći samo taj futprint. nasleđeni sistem jedinica. Duplim klikom na naziv AXIAL0. postavljanje futprinta u neki PCB dokument (Place). Otvorili smo PCB biblioteku što se može videti u nazivu Kontrol Panela aktiviranog programa (Browse PCBLIB).Drugim rečima udaljenost padova (lemnog mesta komponente) u futprintu komponente se izražavaju u milima. Njena tačna lokacija je: C(iliD):\Program Files\Design Explorer 99SE\Library\Pcb\Generic Footprints\Advpcb. Početni razvoj integrisanih elektronskih kola se odigrao u SAD-u gde su inči.21.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Tabela 1.4 se dobija slika ovog futprinta u glavnom prozoru.

1.26. gde x označava broj pinova. slika 1.22. slika 1. M. 14. Padu je moguće promeniti (slika1. dimenzije (X. kod DIPx futprinta. moramo komponente gušće spakovati na štampanu ploču. lokaciju (X-Location. rupa je na slici prikazana kao svetlo plavi krug unutar sivog prstena). Atributi Pad-a Slika 1. što je ređi slučaj.4 Bitno je pomenuti da su padovi futprinta komponente nacrtani u Multilejeru (MultiLayer). zbog ograničenog prostora.Videnović-Mišić. što može biti 4. • Futprint 18 pinskog podnožja DIP18 Veliki broj integrisanih kola koristi futprint sa oznakom DIPx (Dual In-line Package). Futprint AXIAL0. kada ga orijentišemo kao na slici. 8. U Protelu. ne radi se o uspravno postavljenom otporniku.24a) otpornik b) konektor c) futprint U našem slučaju. ali se koristi onda kada. Slika 1. D.23. sloju sive boje koji povezuje sve slojeve PCBa.i Y-size). Y-Location).24a.24b koji po defaultu ima futprint sa oznakom RAD0. Octagonal). Slika 1. veličinu rupe za nožicu komponente (Hole Size. Ono što treba znati je na koji način su raspoređeni pinovi kod komponenti u DIP kućištu.24c.Aksijalni način montiranja otpornika Slika 1. pin 1 je u gornjem levom uglu a ostali su raspoređeni u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (counter-clockwise). Bez obzira na broj pinova na kućištu. već o konektoru. pin 1 je obeležen pravougaonim padom. Futprint DIP18 Na integrisanom kolu sa DIP kućištem postoji polukružni žleb koji nam pomaže da ga pravilno orijentišemo.25. 6.25 Pinovi kućišta DIP18 Slika 1. postoji i radijalni način postavljanja otpornika. slika 1. slika 1. slika 1. Ukoliko tehnologija izrade PCB-a omogući štampanje Top Overlay sloja korisniku je omogućeno da vidi gde komponenta treba da se zalemi kao i da uoči koji je prostor zauzet od strane otpornika (3D). Đurđević. Bitno je primetiti da je u TopOverlay sloju (žutim) nacrtan oblik komponente koja treba da se zalemi između dva pada.M. pa i preko 40.1 Za razliku od aksijalnog.25): oblik (Shape-Round. • Futprint napajanja RAD0.26. Rectangle.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1. 15 .24.

IZRADA PCB-a ZA PIC PROGRAMATOR Korak 1. D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI • Futprint serijskog konektora DB9FL Slika 1. Prvi korak u ovom poslu je kreiranje Net liste. Ukoliko se PCB dokument otvorio odmah nakon pokrenute naredbe.28. Da bi prilikom učitavanja Net liste u PCB dokument sve prošlo bez greške (All Macros Validated. promena njegovog imena je moguća nakon zatvaranja dokumenta (na ikonici PCB dokumenta pomoću desnog tastera na mišu i opcije Rename promenite ime željenog PCB dokumenta). 1.30. odnosno da bi PCB Editor pronašao futprintove) neophodno je prije njenog učitavanja u PCB učiniti 16 .27 Futprint DB9FL Slika 1. Kreiranje novog PCB dokumenta Slika 1. M. Iz tog virtuelnog (šematskog) sveta neophodno je preći u svet fizičke predstave PIC programatora tj.Videnović-Mišić. PLOCICA) i zatim dva puta kliknite na ikonu da bi se u glavnom prozoru pojavila prazna radna površina.29. Ovo je istovremeno i poslednje što je potrebno uraditi u Šematik Editoru.Kreiranje novog dokumenta u PCB Editoru Do sada smo se bavili crtanjem šeme PIC programatora u Šematik Editoru (SHEMA. neophodne za generisanje PCB-a. PCB svet. Preimenovanje novog dokumenta Kao i u prethodnom slučaju. su sledeće: • koji su futprintovi svake komponente i oznaka komponente (jer PCB Editoru ništa ne znači simbol komponente niti njena vrednost).27. Zatvorite ga da bi radni prostor bio uredniji. Slika 1. Kreiranje Net liste Korak 9 – Kreiranje Net liste Električna šema je gotova i sada na osnovu nje treba napraviti ploču sa štampanim vezama u PCB Editoru.28. Odaberite: Design  Create Netlist Ako su u dijalog boksu koji se pojavljuje odabrane opcije kao na slici 1.M. Korak 2. Učitavanje potrebnih biblioteka futprintova Radna površina u PCB Editoru je prazna i spremna za unos podataka koji se nalaze u Net listi (mostu između Schematic Editora i PCB Editora). Slika 1.1. prikazuje futprint za ženski serijski konektor DB9. • kako su komponente međusobno povezane.sch). Te informacije. To je poseban tekstualni dokument koji se formira na osnovu informacija unetih prilikom crtanja šeme u Šematik Editoru. potvrdite odluku sa OK i Net lista će se automatski pojaviti kao novi dokument u sastavu projekta. novom dokumentu dodelite neko prepoznatljivo ime (npr. Kako u istom fajlu nije moguće imati obe predstave vašeg projekta (šematik i PCB) neophodno je otvoriti novi dokument ali sada u PCB Editoru. Đurđević.2. Da biste napravili novi PCB dokument odaberite: File  New  PCB Document.

. M. Korak 4 – Razmeštanje komponenata i priprema za rutiranje 17 . kliknite na taster Cancel.M. korišćeni su futprintovi iz dve biblioteke: • PCB Footprints. U slučaju PIC programatora. Prazna radna površina PCB editora Slika 1.33.lib (. kliknite na taster Add/Remove i potom dodajte potrebne biblioteke (slika 1.\Pcb\Connectors) Slika 1.Učitavanje Net liste Na redu je unos Net liste sa podacima bitnim za fizičku predstavu uređaja (međusobne veze između komponenti kao i njihovi futprintovi)..31. Đurđević.lib (.\Pcb\GenericFootprints\Advpcb. Korak 3 .Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI dostupnim sve biblioteke u kojima se nalaze futprintovi komponenti.. Drugim rečima. Tasterom Browse označite Net listu (SHEMA.NET) i unesite je u rubriku Netlist File. Učitavanje Net liste Izveštaj o statusu koji se pritom pojavljuje ključan je za nastavak rada: • Ako Error kolona nije prazna: pročitajte uzrok greške. ispravite grešku na šemi i ponovite postupak (ne zaboravite da napravite novu Net listu). Kliknite na taster Execute. • Prazna Error kolona i poruka All macros validated su siguran znak da ste na dobrom putu i da možete da nastavite sa radom. D. Slika 1. Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen. Odaberite: Design  Load Nets.ddb) • D Type Connectors. Nakon učitavanja Net liste. biblioteke od interesa se moraju naći na listi Libraries u Browse PCB prozoru (Kontrol panelu). program će po radnoj površini na samo rasporediti futprintove (odnosno otiske komponenti na PCB-u) svih komponenti koje su korišćene u šemi već će i rastegljivim linijama označiti njihove međusobne električne veze..32).32.Videnović-Mišić. Učitavanje potrebnih biblioteka Drugi način za učitavanje potrebnih biblioteka je komandom Design  Add/Remove Library.

x i y možete komponentu da rotirate ili da je preslikate u odnosu na x ili y osu. Other). odnosno opcije kojima određujete šta će biti prikazano na ekranu i kako će se program ponašati u toku razmeštanja objekata.i y. • vidljivost veza pojedinih komponenti (Connections). Visible Grid 2).Videnović-Mišić. Metric). Izaberite opciju ToolsLibrary Options. U ovoj kartici se podešava rezolucija vidljivih mreža 1 i 2 (Visible Grid1. • Promenite vrednosti Snap X.i y-ose (Snap X. • vidljivost sloja koji automatski. U konkretnom slučaju. Podešavanje opcija Razmeštanje komponenata Ne postoji neko posebno pravilo vezano za raspored osim što je potrebno paziti da se veze što manje ukrštaju.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika u glavnom prozoru je električna šema uređaja u kojoj su simboli komponenata zamenjeni njihovim futprintovima. Component Y) • minimalano pomeranje kursora tokom pomeranja i menjanja objekata i provodnih linija duž x. konektor K1 mora da se nalazi na ivici PCB-a da bi mu se omogućio pristup. Snap Y). ComponentX. Da biste pomerili komponentu odaberite: Edit  Move Component (ili je jednostavno prevucite). Pravila za rutiranje Kako je uređaj veoma jednostavan i nema ograničenja u dimenzijama koje može da nametne upotreba kućišta (kutije). Vaš zadatak je da ih rasporedite po površini buduće štampane ploče i da odredite pravila za njihovo povezivanje (rutiranje): Podešavanje okruženja Podesite radno okruženje. uradićemo ga u tehnici jednoslojne štampe sa relativno širokim bakarnim vezama (30 mil). M.35.34.ose (ComponentX. slika 1. U toku premeštanja. tokom rada. Odaberite karticu Layers u prozoru Document Options. D. tasterima Spacebar. 18 . • merne jedinice u kojima vam program saopštava neke od informacija (Measurement Unit=Imperial. Đurđević. ComponentY sa 20mila na10mila. prikazuje grešku dizajniranja (DesignRuleCheck Errors). U ovoj kartici se podešava: • vidljivost pojedinih slojeva (Signal Layers. Automatski se otvara prozor prikazan na slici 1. • vidljivost rupa na padovima i vijama.34. Silkscreen. slika 1. • minimalno pomeranje komponenti duž x. U dijalogu: DesignRules na kartici Routing podesite sledeće opcije: • Width Constraint = 30 mil (širina električne veze na PCB-u). • Routing Layers  Top Layer = Not Used (za povezivanje komponenti se ne koristi gornji bakarni sloj već samo donji bakarni Bottom Layer sloj). Dots). U kartici Options je moguće podesiti: • tip grida (Visible Kind=Lines. • selektovanje i definisanje veličine Electrical Grida omogućava postavljanje dodatne (električne) mreže koja će omogućiti električno povezivanje komponenti čiji se pinovi ne nalaze na glavnoj mreži. Slika 1.M. Promenite vrednost Visible Grid 1 sa 20mil na 100mil.34. Sa OK potvrdite promenu podataka. Snap Y.

Odaberite: • Tools  Un-Route  All (uklanjanje svih pethodno postavljenih bakarnih veza) • Pomerite komponente koje su “nezgodno” postavljene • Ponovite rutiranje opcijom : Auto Route  All Korak 6 – Doterivanje izgleda PCB-a 19 .Videnović-Mišić. Iscrtavanje granične linije Korak 5 . što je vidljivo kao ljubičasta boja na slici 1.36. Rutiranje pomoću Autorutera Program uglavnom rešava problem sa 100% uspeha već u prvom pokušaju ali ako iz nekog razloga niste zadovoljni izgledom PCB-a.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Postavljanje granične linije Nakon što ste razmestili komponente i podesili pravila za njihovo povezivanje definišite oblast u kojoj će Protel umesto vas pokušati povezati komponente. D.37. Alatom za crtanje linija definišite površinu proizvoljnog oblika koja obuhvata sve komponente.35.M. M. U KeepOutLayeru postavite graničnu liniju. Odaberite: Auto Route  All. Kliknite na tab u dnu ekrana da biste odabrali KeepOutLayer . Slika 1. U dijalogu koji se pojavljuje kliknite na taster Route All i sačekajte da program uradi svoj deo posla. Slika 1.Rutiranje Vaš projekat je sada spreman za proces generisanja električnih veza između futprintova tzv. Neraspoređeni futprintovi Slika 1. pokušajte ponovo. Đurđević.36. rutiranja.

možete da izvedete nekoliko zahvata iz „estetske hirurgije“ i da doradite sitne detalje na Trekovima (bakarnim linijama koje povezuju futprintove komponenti).38. Jedno od mogućih krajnjih rešenja Vaš prvi projekat je gotov. 20 . U tu svrhu iskoristite komande Edit menija: • Move  Move • Move  Drag • Move  Break Track • Move  Drag Track End Slika 1. Đurđević. D. kada budete zadovoljni rezultatom. To podrazumeva izradu štampane ploče u domaćoj radinosti ili slanje projekta firmi koja se profesionalno bavi izradom štampanih ploča. Naredni korak bi bio njegova realizacija u praksi.Videnović-Mišić. M.M.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Na kraju.

microphone2. Iako se u već pomenutoj biblioteci simbola (Miscellaneous Devices. Zbog toga je potrebno opcijom Find pronaći biblioteku u kojoj se nalazi LM358.ortodoxism. U desnoj polovini ekrana je sada prazna radna površina. U slučaju integrisanog kola LM358 (http://www.ddb.pdf) situacija je nešto složenija.ddb. Đurđević. Sledeći korak je otvaranje nove baze podataka odnosno novog Protel projekta.2. Novom fajlu dodelite ime (npr. IZRADA ELEKTRIČNE ŠEME ZA BEŽIČNI MIKROFON Korak 1 – Kreiranje novog projekta Kliknite na: File  New Design. Imamo dva pogotka: microphone 1 i microphone 2. engleski microphone.?) i početna slova naziva komponente na engleskom jeziku.42(c).Kreiranje novog dokumenta u Šematik Editoru U okviru ovog projekta otvorite fajl u kome će biti nacrtana šema (slika 1. D. U njemu učitajte potrebne biblioteke simbola (Add/Remove. Kliknite na: File  New  Schematic Document. Izabrali smo za crtanje u ovoj šemi npr. slika 1. Od pronađenih biblioteka odaberite i dodajte na spisak bazu podataka Protel DOS Schematic Libraries.Videnović-Mišić. slika 1.ro/datasheets2/2/0474fapydds5e61p5h10ggyt1hky. slika 1. Potrebne simbole komponente ćete lako pronaći u selektovanoj biblioteci korišćenjem opcije Filter. Prazna radna površina Šematik Editora Korak 3 .40).42(b). Podesite sledeće opcije.).1. Za mikrofon. dva operaciona pojačavača imaju JEDAN LM358 futprint.lib) nalazi simbol za jedan operacioni pojačavač (Part1/1) on nam ne odgovara jer je LM358 integrisano kolo u čijem se kućištu nalaze dva operaciona pojačavača tj. simbol ćemo pronaći nakon što u Filter polje ukucamo mic*.42(a).39: • Design Storage Type: MS Access Database • Database File Name: fm mikrofon • Database location: E (iliF):\Projekti Slika 1.39.Učitavanje potrebnih biblioteka Kliknite na karticu (Tab) Browse Sch da biste prikazali Kontrol Panel.M. M.. slika 1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI VEŽBA 2 – Bežični mikrofon Prilikom izrade PIC programatora napravili smo folder E(ili F):\Projekti u kome ćemo sačuvati sve što je vezano za naš rad u Protelu. Simboli svih komponenti osim LM358 se nalaze u C (ili D):\Program Files\Design Explorer 99SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices. U pretragu su uključeni džoker znaci (*.40. kao na slici 1. Kreiranje novog projekta Slika 1. Slika 1.42(c).41. SHEMA) a zatim dvaput kliknite na njegovu ikonu. Zumirajte je nekoliko puta pomoću tastera Page Up dok se u krupnom planu ne pojavi pomoćna mreža. LM358 se nalazi u njenoj Protel DOS 21 . 1. Kreiranje novog Šematik dokumenta Korak 2 ..

slika 1.43. Na ovaj način ste pronašli integrisano kolo LM358 koje u svom sastavu ima dva operaciona pojačavača (Part1/2 i Part2/2). slika 1. Napajanje i masa (VCC i GND) se u šemi dovode samo na prvi operacioni pojačavač (Part 1/2) jer drugi operacioni pojačavač (Part 2/2) koji se nalazi u istom kućištu ima sa prvim OP zajedničko napajanje i masu. i oznake pinova LM358 iz Protelove biblioteke. uočićete slaganje oznaka i brojeva pinova integrisanog kola.42(d). U polje Filter upišite LM358.M.43. Ukoliko uporedite oznake pinova LM358 u datasheet-u. (b) Raspored pinova kod LM358 (a) Nađena komponenta MICROPHONE2 (d) Nađena komponenta LM358 22 .lib biblioteci. Đurđević.42(b). slika 1. Selektujte je.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Schematic Operational Amplifiers. Strelicama Part prošetajte se kroz LM358 integrisano kolo. slika 1. D.Videnović-Mišić. M.

Videnović-Mišić.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI (c) Traženje komponente LM358 Slika 1.42. U Tabeli 3 su date akcije koje je potrebno primeniti prilikom crtanja šeme. Nazivi simbola pojedinih komponenti kao i naziv biblioteke u kojoj se nalaze su vidljivi u Tabeli 2. U kućištu komponente LM358 nalaze se dva operaciona pojačavača Korak 4 – Crtanje šeme Koristeći komponente iz Kontrol panela i potrebne alate Šematik Editora nacrtajte šemu. Slika 1.44.43. Električna šema bežičnog mikrofona Tabela 2.M. D. Slika 1. Đurđević. M. Korišćene komponente i njihovi atributi Komponenta Simbol Biblioteka simbola Designator PartType Footprint Biblioteka 23 .

2. D.lib Miscellaneous Devices.4 AXIAL0. 3. R4 R5 R6 R7 R8 C1 C2.lib Miscellaneous Devices. 3 Kondenzator 4.lib PCB Footprints.lib Miscellaneous Devices.1/.lib Miscellaneous Devices. 6 Kondenzator elektrolitski 7 Kondenzator 8 Kondenzator 9 Baterija Mikrofon Operacioni pojačavač NPN tranzistor Prigušnica Antena RES2 RES2 RES2 RES2 RES2 ELECTRO2 CAP CAP ELECTRO2 CAP CAPVAR BATTERY MICROPHONE2 LM358 NPN INDUCTOR ANTENNA Miscellaneous Devices.2 RAD0. R3.lib PCB Footprints.lib Otisak. Korak 6 – Dodela futprintova komponentama 24 .lib Miscellaneous Devices.lib Otisak.lib PCB Footprints.Videnović-Mišić.lib Simbol.2 RAD0. LM358 KORIŠĆENO: Taster x u toku premeštanja Taster y u toku premeštanja Taster Spacebar u toku premeštanja Edit  Increment Part Number Slika 1.1 EMIC DIP8 TO-18 L400 PAD futprinta PCB Footprints. M.lib Protel DOS Schematic Operational Amplifiers.lib Miscellaneous Devices. C6 C7 C8 C9 BT1 MK1 IC1 T1 L1 A1 (vrednost) 4K7 150K 220 3K9 100 22u 10n 1n 4u7 33p 5-60p 9V MIC LM358 BC108 L400 ANTENA (kućište) AXIAL0. slika 1. 4 Otpornik 5 Otpornik 6 Otpornik 7 Otpornik 8 Kondenzator elektrolitski 1 Kondenzator 2.lib PCB Footprints.4 AXIAL0. Najlakši i najsigurniji način da to izvedete pomoću komande Annotate: Tools  Annotate (All parts).lib PCB Footprints. C5.4 RB.lib Miscellaneous Devices.lib Miscellaneous Devices. na redu je numerisanje komponenata. 5. Numerisanje komponenata Tabela 3.lib PCB Footprints.lib Miscellaneous Devices.4 AXIAL0.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI (oznaka) Otpornik 1.4C RB.lib PCB Footprints.lib Miscellaneous Devices.lib PCB Footprints.45.lib Miscellaneous Devices.lib Otisak.lib Otisak.lib OPERACIJA: Simetrično preslikavanje duž xose (lik u ogledalu) Simetrično preslikavanje duž yose (lik u ogledalu) Rotacija za 90 stepeni Promena elemenata u okviru jedne komponente PRIMENJENO NA KOMPONENTU: MIC LM358 ..4 AXIAL0.lib R1.45. R2. Đurđević. C3 C4.2 VARC RAD0.lib Miscellaneous Devices.lib PCB Footprints.lib Miscellaneous Devices. Operacije nad komponentama u toku crtanja šeme Korak 5 – Numerisanje komponenata Ako ste završili sa crtanjem.lib Miscellaneous Devices.lib Otisak.lib Otisak.M.1/.lib Otisak.2 RAD0..

Videnović-Mišić.46(b). Razlika je procentualno velika ali kako je potrebna veća rupa od prečnika nožice da bi se komponenta bez oštećenja postavila na odgovarajuće mesto na PCBu možemo je prihvatiti. Sa OK potvrdite promenu podataka. slika 1. slika 1.46(e) se vidi da su oznake padova identične. Proveravamo da li je ekvivalencija između simbola i futprinta zadovoljena.46. LM358. D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI U Šematik Editoru morate pripremiti sve informacije neophodne tokom pravljenje PCBa.lib koja se nalazi u bazi podataka Advpcb.ic-on-line.ddb.762mm. antena. broju i značenju svakog pada futprinta. Sa OK 25 . Neophodno je sagledati fizičke dimenzije komponenti jer jedino na osnovu njihovih dimenzija možemo videti kako bi trebao da izgleda futprint odgovarajuće komponente. Neophodno je predstavu komponente koju je dao proizvođač. Na osnovu podataka koje je dao proizvođač vidite kako su označeni pojedini padovi futprinta kao i koji je pad emitera (1). ComponentX.htm) Na osnovu datasheet-a npn tranzistora BC108 dobijene su osnovne informacije o fizičkim dimenzijama komponente. Jedina korekcija bi mogla biti veličina rupe na padu (veličina b=0. ComponentY sa 20mila na10mila. Izgled futprinta je u direktnoj vezi sa fizičkim 3D izgledom komponente (čija projekcija odgovara crtežu u Top Overlay sloju) i rastojanjem nožica komponente (što odgovara rastojanju pinova futprinta). Jedan od obaveznih atributa komponente je futprint komponente. promenljivi kondenzatori (varaktori). • Sledeći korak je provera simbola komponente odnosno da li su na simbolu NPN tranzistora iste oznake kao na slici 1. Potrebno je proveriti da li se u PCB Footprints. Promenite vrednost Visible Grid 1 sa 20mila na 100mila. Nove komponente su elektrolitski kondenzatori. kolektora (3) i baze (2).46(d) i 1. Upoređivanjem futprinta i transformisanog tlocrta komponente uočavamo da su brojčane oznake na istim mestima. Sa slike 1. Selektujte opciju Hidden Pins. Tranzistor BC108 (f) Fizičke dimenzije Na raspolaganju nam je velik broj Protelovih biblioteka futprintova ali je za nas najinteresantnija biblioteka standarnih futprintova Fooprints.46(d).ddb na lokaciji C(iliD):\Program Files\Design Explorer 99SE\Library\Pcb\Generic Footprints\Advpcb. (a) Realan izgled (b) Simbol (c) Pogled odozdo 2 3 1 (d) Futprint (e) Pogled odozgo Slika 1. BC108 i kalem.46. Promenite vrednosti Snap X.M. Bitno je naglasiti da je proizođač dao dimenzije komponente gledano odozdo i bočno dok futprint predstavlja pogled na komponentu odozgo.lib nalazi ovaj futprint (opcijom Mask). slika 1. slika 1. “obični kondenzatori“.3. Đurđević. da je udaljenost padova ista (padovi su na kružnici prečnika 100mila=2. • Potrebno je proveriti da li se oznake na TO-18 slažu sa podacima koje je dao proizvođač. Od komponenti potrebnih za realizaciju ovog projekta do sada smo se susreli samo sa standardnim otpornicima (AXIAL0. da je obim komponente između vrednosti za D i D1 isti.cn/IOL_bc108/PdfView/1032796.46(c).4). M.46(e). Proizvođač je naveo da je kućište komponente TO-18.47(a). Otvorite ovu bazu podataka opcijom FileOpen… Podesite izgled okruženja u Editoru PCB Biblioteka tako što ćete izabrati opciju ToolsLibrary Options. da je oblik isti. Da bi to proverili moramo da se vratimo na šemu projekta na kojoj ćete duplim klikom na simbol NPN tranzistora otvoriti prozor sa atributima komponente. BC108 (http://www. mikrofon. AXIAL0. Izgled pronađenog futprinta TO-18 je prikazan na slici 1. Snap Y.54mm=a). transformisati u oblik pogodan za futprint.47mm u tablici) čija je vrednost 0.

ddb. NPN-PHOTO. Da bi to uradili potrebno je da obe biblioteke budu otvorene.3inch).47(c).260inch) • da kućište ima 8 nožica međusobne udaljenosti 100mila i 300mila (G=0. Zašto ne na futprintu? Generalno izmena može da se uradi i na TO-18 ali ne u Protelovoj biblioteci. Opcijom File New sa spiska mogućih tipova dokumenata odaberite Schematic Library Document. U donjem delu prozora Kontrol Panela naziva Pins mogu se videti oznake pinova simbola (baza označena brojem 1.NPN*) simbol NPN tranzistora. Nakon toga iz Miscellaneous Devices. maksimalne širine nožice 20mila (Dmax=0.ortodoxism. Plan je sledeći: otvoriti biblioteku simbola. kolektor brojem 2 a emiter brojem 3).ro/datasheets2/2/0474fapydds5e61p5h10ggyt1hky. slika 1. D.012inch). Dodelite ime biblioteci simbola npr. M.1inch i L=0. Vidite da je broj koji odgovara bazi 1. slika 1. Za početak iskopiraćemo simbol NPN tranzistora iz Miscellaneous Devices. Đurđević. Da bi iskopirali simbol NPN tranzistora odaberite naredbu Copy.lib. Desnim klikom na naziv NPN se otvara meni (Select all.47(c). 26 . Nova baza podataka se nalazi u folderu D(iliE):\Projekti pod nazivom Biblioteka. Direktnim klikom na bazu simbola tranzistora u glavnom prozoru ili B(1) u Pins delu prozora se otvara prozor Pin u kojem je potrebno izmeniti sadržaj polja Number sa 1 na 2. NPN1).ddb. BC 108 u Protelu (c) Izmena pinova Odaberite opciju File New Design.47. Osim simbola NPN tranzistora ova biblioteka treba da sadrži simbole komponenti koje najčešće koristite. U prostor Kontrol Panela u kome se nalazi spisak komponenti desnim klikom aktivirajte već viđeni meni.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI protvrdite promenu. MORAMO izmeniti oznake na simbolu. Na osnovu tabelarno datih podataka i šematskog prikaza kućišta može se videti: • da su maksimalne dimenzije tela kućišta 400mila*260mila (Amax*Bmax=0. Trenutak je za korekciju oznaka pinova simbola NPN tranzistora. NPN DAR.48. Paste. Simbol. Na spisku komponenti u biblioteci simbola se nalazi Component_1 odnosno prazan list u biblioteci simbola.M. već u biblioteci simbola komponenti. Copy. iskopirati odgovarajući simbol a zatim ga korigovati u skladu sa podacima dobijenim od proizvođača i izgleda upotrebljenog futprinta. Na simbolu komponente su se pojavile oznake pinova.lib. Delete). u šemi. Odaberite opciju Paste kojom kopirani simbol NPN tranzistora ubacujete u spisak komponenti biblioteke Simbol.lib u Simbol.lib.Videnović-Mišić. Simbol NPN tranzistora ne možemo izmeniti na licu mesta. Otvorite Kontrol Panel (Browse SchLib). Ukoliko ostavimo simbol ovakav kakav jeste kolo sigurno neće raditi jer će pobuda umesto na bazu biti povezana na emiter.pdf) Izgled kućišta integrisanog kola LM358 kao i njegove osnovne dimenzije su date na slici 1.lib se promena simbola direktno unosi u šematik koji je otvoren.02inch> Jmax=0. IMAMO PROBLEM.ddb biblioteke pređite u Kontrol Panel novootvorene biblioteke Simbol. NPN DIAC. Pitanje je da li je zgodno menjati simbol u opštoj Protelovoj biblioteci (Miscellaneous Devices. LM358 (http://www. Opcijom Update Schematic u Kontrol Panelu Simbol. Cut. (a) Atributi (b) Simbol Slika 1. emiteru 3 a kolektoru 2. U njenom Kontrol Panelu pronađite korišćenjem opcije Mask (npr.lib) ili je bolje napraviti svoju ličnu biblioteku najčešće korišćenih simbola. Taktički bilo bi pametnije izmeniti simbol iz prostog razloga što su oznake TO-18 standard koji koristi ogroman broj proizvođača komponenti.lib. Otvorite C(iliD):\Program Files\Design Explorer 99SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices. Istim postupkom promenite brojeve pinova kolektora (23) i emitera (31).U spisku komponenti selektujte NPN tranzistor (NPN.400inch *0.

slika 1. Plan je sledeći: otvoriti biblioteku futprintova. Vidi se da su padovi udaljeni 200mil=0.1.2/. U slučaju komponente koju koristimo u ovoj vežbi.ddb.50). Ova greška nije problematična jer je važniji podatak o međusobnom položaju padova (L=300inch i G=0. tada je broj 2 upisan na padu koji odgovara toj nožici na futprintu.2 ali ga u spisku nema.2/. U polju Mask Kontrol Panela ove biblioteke upišite r*. Vidimo da je rastojanje padova futprinta (tj.8.50. Za početak nas interesuje žuta linija u TopOverlay sloju koja prikazuje oblik komponente viđen odozgo.48. ako je minus ulaz jednog operacionog pojačavača (OP) označen brojem 2. Mogli bismo npr. C7 (22uF i 4u7F) Na slici 1. udaljenost između priključaka komponente je 100mil dok je prečnik osnove kućišta 200mil. npr.8. RB. Pogledajte detaljnije dimenzije RB. Takođe.0. D.4inch. RB. 200mil) vidite da kao potencijalni futprint našeg elektrolitskog kondenzatora ostaju RB. Na futprintu je označen plus priključak komponente (žuti plus). PRIMETITE da jedino ova dva parametra nemaju minimalnu i maksimalnu vrednost). RB.5/1. Pogledajte oznaku futprinta. Veličina od 200mil u slučaju LM358 kućišta može biti minimalno 240mil. LM358 i njegove fizičke dimenzije Pređite u Kontrol Panel editora PCB biblioteka (BrowsePCBLIB) PCB Footprints. Na komponenti je uvek označen minus priključak kondenzatora (oznakom na kućištu i kraćom nožicom). RAD0. RAD0. U spisku DIP* futprintova pronađite futprint DIP8.49. oznake na simbolu i futprintu moraju da budu identične. BITNO je naglasiti da je futprint predstava komponente u PCB Editoru dok je simbol predstava iste komponente u Šematik Editoru.5/1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1. Pogledajte oblike ovih futprintova. u skladu sa ovom terminologijom futprint koji nama treba bi se zvao npr.4 (slika 1. da u ovoj biblioteci napravimo taj futprint ali bi ipak bilo bolje da napravimo svoju biblioteku futprintova u Biblioteka. RB. slika 1. DIP8 Elektrolitski kondenzatori C1. je prikazan izgled elektrolitskog kondenzatora.1inch. slika 1. RB.49.1/.2/. nožica komponente) 100 mil i 300mil.4/. U polje Mask unesite DIP*. Kao rezultat.4.lib. Slika 1.43. Đurđević.3. Spisak futprintova je sledeći: RAD0.4 futprinta. Trenutno je vidljiva mreža 1 sa rastojanjem 100mil.M.lib oznake kućišta kondenzatora počinju slovom “r“. U slučaju elektrolitskog kondenzatora nije svejedno kako je priključen u kolo. njegov naziv daje osnovne informacije o dimenzijama futprinta. iskopirati najsličniji futprint a zatim ga korigovati u skladu sa željenim dimenzijama. Gledajući samo oblik futprinta a ne njegove dimenzije (100mil. Kućište čiji je futprint DIP8 ima 8 nožica kao i kućište LM358.2. U standardnoj biblioteci PCB Footprints. (pogled odozgo na našu komponentu je krug).2inch dok je prečnik kružnice 400mil=0.0. Problem nastaje kada pogledamo dimenzije oblika u TopOverlay sloju (žuta zatvorena linija) koje su 400mil*200mil. Do sada su sve dimenzije i brojevi odgovarali definiciji futprinta LM358.4. RB.49.4/. RAD0.Videnović-Mišić. Opcijom Tools Library Options podesite raster vidljivog grida 1 na 100mil. 27 . M.42(b) i slika 1.

lib. 28 . Duplim klikom na žuti krug u TopOverlay sloju aktivirajte Arc prozor. Đurđević.4 u spisku futprintova. Po obliku ali ne po dimenzijama najsličniji su RAD0.001uF=1nF) Na slici 1. Odaberite opciju Copy.52(b). U našem slučaju to su PCB Footprints.52(a). Desnim klikom na selektovan futprint otvara se meni (New.3.lib iskopirati RAD0.2/.4 Opcijom File New sa spiska mogućih tipova dokumenata odaberite PCB Library Document. Desnim klikom odaberite opciju Delete. RAD0.52(c).51(b).2.50. promeniti mu ime u RAD0. Spisak futprintova je sledeći: RAD0.4. Opcijom Drag&Drop oblikujte futprint elektrolitskog kondenzatora. slika 1.4. Delete).2/. slika 1. Selektujte PCBKOMPONENT_1. Za sada PCBKOMPONENT_1 (dok je jedan jedini futprint) nije moguće obrisati. D.lib se nalazi samo RB.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1.2 Slika 1.lib.Videnović-Mišić.47uF/50V (b) futprint RB.4. u RB. Najpribližniji traženom futprintu kondenzatora je futprint RAD0. (a) Počinje se od futprinta RB. Prepravljanje futprinta RB.4/. Izmenite dužinu trake (koordinate početne ili krajnje tačke ili koordinate obe tačke). Desnim klikom na prostor gdje bi trebao da se nalazi spisak komponenti u biblioteci ponovo otvorite već viđeni meni.5/1.1/.1/. M.2 Kondenzator C4.51.4 iz PCB Footprints. RAD0. otisak. slika 1. je prikazan kondenzator vrednosti 1nF.3. RAD0. Rastojanje između nožica komponente je 400mil.4. Objekte nacrtane u TopOverlay sloju korigovati uz pomoć opcije EditChange (ili dupli klik na liniju koju želite promeniti) nakon koje se otvara prozor Track. Opcijom Drag&Drop (uhvati i prevuci) ga pomerite za 100mila ka padu 2 tako da je sada njihova međusobna udaljenost 100mila. C5.2/. U PCB Footprints. Otvorite Kontrol Panel u PCB Footprints. U spisku futprintova u biblioteci otisak.lib. To je početna prazna površina papira za crtanje futprintova.lib izmenite opcijom Rename naziv futprinta npr.2/. (a) Elektrolitski kondenzator 0. Plan je sledeći: u već postojeću biblioteku futprintova otisak.4 u otisak.4.51(d).8.lib potražimo futprint koji bi odgovarao ovim zahtevima. Dužina tela komponente je oko 700mil dok je širina komponente oko 250mil.2/. Desnim klikom na naziv RB.M. Selektujte pad 1. Udaljenost padova je korektna (400mil) ali je oblik realne komponente veći (700mil*250mil u odnosu na 560mil*150mil). U polju Mask Kontrol Panela pretražite ovu biblioteku sa r*.1. U polju Radius upišite 100mil (prečnik = 200mila). U trenutku kopiranja potrebno je da su otvorene obe biblioteke (iz koje se kopira i u koju se kopira).2.1. RAD0.2.0. Rename. RB.2/. Copy.1/. Kada pogledate izgled ovog futprinta u glavnom prozoru uočavate da je površina prazan list odnosno da ne sadrži nijedan objekat. RB. Novi Dokument nazovite npr. Međutim moguće je iskopirati već gotov futprint iz neke druge biblioteke futprintova.4 (b) Podešavanje kruga (c) Premeštanje padova (d) Rezultat je RB. Biblioteka futprintova koju ste upravo otvorili. Korekciju veličine linija možete izvesti opcijom EditMoveDrag Track End. Paste.4 u RB.2/. slika 1.51(a). slika 1.1/. Pogledajte oblike ovih futprintova. korigovati izgled futprinta u skladu sa željenim dimenzijama.lib. RAD0. Pređite u Kontrol Panel biblioteke otisak.2/.lib jer ćemo kao polaznu tačku za futprint elektrolitskog kondenzatora iskoristiti već nacrtan RB. na spisku futprintova u Kontrol Panelu.4.2. Selektujte komponentu RB. C6 (0. Opcijom Paste u spisak ubacite RB. RAD0.4C.lib i otisak. sadrži futprint PCBKOMPONENT_1. RB.

Udaljenost između nožica je 200mila. M.01uF=10nF i 33p) Na slici 1. Slika 1. Đurđević.2. Debljina kućišta ne prelazi 100mila.4C. kalem) L400 29 .53(a). pronaći isti ili sličan futprint.. Opcijom Rename promeniti naziv futprinta u RAD0.1.lib i već poznatom spisku futprintova u (RAD0.lib. C3.) ove zahteve ispunjava RAD0. U PCB Footprints. D. (a) Fizički izgled (b) Futprint RAD0. slika 1.4C Slika 1. C8 (0.Videnović-Mišić. Ukoliko je potrebno korigovati ga nakon kopiranja u biblioteku otisak. (a) Kondenzator 10nF (b) Futprint RAD0. Kondenzator 1nF Kondenzator C2. je prikazan kondenzator vrednosti 10nF.53. Plan je sledeći: otvoriti standardnu biblioteku futprintova.52. Zbog toga opcijom ToolsLibary Options podesite Grid opcije na 1mil).52(d).M..2 Prigušnica (zavojnica. RAD0.2. (Prilikom razvlačenja linija je potrebano da rezlucija pomeranja kursora bude što je moguće manja.53(a).Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Rezultat je prikazan na slici 1.4 (c) Menjanje dužine linija (d) Futprint RAD0.

Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Na slici 1. Tools. Opcijom EditPaste (ili Crtl+v) kursor se pretvara u plus koji drži iskopirani objekat. Opcijom Rename promenite naziv ovog futprinta u 1 1 0 2 (a) Izgled (b) Simbol (c) Menjanje broja padovima 30 . Ponovite opciju EditPaste kako bi postavili još par simboličkih navojaka kalema. Duplim klikom na pad 0 otvorite prozor u kome se definišu karakteristike pada. je prikazan simbol prigušnice kao i njen fizički izgled. Za procenu međusobnog rastojanja koristite mrežu VisibleGrid1 čiju ste rezoluciju postavili na 100 mil. Opcijom PlacePad nacrtajte dva pada na međusobnom rastojanju 300mil.54.M.54(d). Properties). Opcijom Edit Copy (ili Crtl+c) iskopirajte kosu liniju klikom na nju. Nakon selektovanja boja selektovanog objekta se menja. Promenite trenutni sloj u kome ćete crtati oblik komponente iz TopLayer sloja u TopOverlay sloj. Library. U dnu Kontrol Panela pronađite opciju Current Layer.54(f). D. Vežbe radi napravimo potpuno novi futprint prigušnice naziva L400. Desnim klikom na radnu površinu otvara se meni (Place. Promenite sadržaj polja Designator sa 0 na 2 (jer brojevi na simbolu i futprintu MORAJU da se slažu). Opcijom ToolsNew Component ili desnim klikom u deo prozora BrowsePCBLib Components otvorite prazan list papira za novu komponentu – PCBCOMPONENT_1. View. Segment je spreman za manipulaciju. Selektujte nacrtanu kosu liniju selektovanjem površine (oblika pravougaonika) oko nje ili istovremenim aktiviranjem tastera Shift i levog klika mišem na komponentu. Opcijom PlaceTrack simbolički nacrtajte jedan namotaj kalema (kosu liniju) pomoću tastera Space kojim birate mod crtanja linije. Gotov futprint kalema je prikazan na slici 1. Đurđević.54(c). M. Postavite objekat na željeno mesto. Prilikom crtanja segmenta koristite jedan levi klik je za promenu putanje linije. Udaljenost nožica komponente je 300mil dok je širina poprečnog presjeka 100mila.54(c).54(e). . slika 1. slika 1.Videnović-Mišić. Deselektujte objekte opcijom EditDeselectAll ili aktiviranjem ikonice L400. jedan desni klik za završetak linije a dva klika za izlazak iz moda crtanja linije. Options. slika 1. slika 1.

Đurđević.wikipedia. M. Copy.lib otvorite Kontrol Panel. Pojavljuje se prazan list papira imena PCBCOMPONENT_1. Plan je sledeći: otvoriti biblioteku futprintova. simbol i futprint Ukoliko pogledamo simbol antene u šematik editoru (uz uključenu opciju Hiden Pins na samom simbolu) vidimo da antena ima samo jedan pin odnosno da je njen futprint građen od jednog pada za koji će biti zalemljena antena. Otvara se meni (New.56.lib. napraviti novi futprint a zatim ga korigovati u skladu oznakama na simbolu. Plan je sledeći: otvoriti biblioteku futprintova otisak.Videnović-Mišić. U biblioteci otisak.56. Paste. Slika 1. Odaberite opciju New. Dimenzije kućišta bitne za izradu futprinta su sledeće: udaljenost nožica je 100mil. napraviti novi futprint a zatim ga korigovati u skladu oznakama na simbolu. Rename. Kalem i crtanje futprinta za njega 1 Slika 1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI (d) Crtanje linije (e) Kopiranje linije Antena (d) Gotov futprint Slika 1. što je vidljivo sa slike 1.56. Kliknite 2 puta na pad kako bi se otvorilo prozor Pad u kome ćete promeniti atribut Designator sa 0 na 1. prečnik tela mikrofona je 400mil. U radnom prostoru je dovoljno postaviti jedan pad opcijom PlacePad. Antena. Mikrofon (a) Fizički izgled (b) Simbol (c) Futprint 31 . D.org/wiki/Electret_microphone) Mikrofon tipa electret i simbol za mikrofon su prikazani na slici 1.54. Nakon što ste nacrtali futprint promenite mu ime u PAD opcijom Rename iz već viđenog menija.M. Mikrofon (http://en.55.55. U delu Kontrol Panela u kome se nalazi spisak komponenti kliknite desnim tasterom miša. Delete). slika 1.

dodela vrednosti komponentama je sledeći korak i to ćete morati da uradite za svaku komponentu pojedinačno ( na primer: dupli klik na R1  Part Type = 4K7). U njemu promenite Layer sa TopLayer u TopOverlay. Ukoliko pogledamo simbol iste komponente vidite da postoje dva (za program bitna) pristupa. Promenite atribut Designator za padove kako bi brojevi na simbolu i padovima bili isti. Konačan izgled futprinta. Rename. Delete). 5-60p) Na slici 1. naziva VARC (dodat string).M. D. Padovi leže na kružnici prečnika 300mil. Rezultat je prikazan na slici 1. IZRADA PCB-a ZA BEŽIČNI MIKROFON Korak 1 . Ova razlika ne predstavlja nikakav problem jer su u slučaju ove komponente dve nožice kratko spojene i zaista imamo dva pristupa. gledajući simbol komponente. Ukoliko pogledate nožice na mikrofonu uočićete da je jedna vezana na kućište koje često ide na masu što je ovde slučaj. (c) Futprint Korak 7 – Dodela vrednosti komponentama Iako to nije neophodno. Promenljivi kondenzator C9 (Varaktor. Kliknite 2x na krug kako bi se otvorio prozor Arc. Copy. Pojavljuje se prazan list papira imena PCBCOMPONENT_1.lib otvorite Kontrol Panel. Slika 1.2. slika 1. Opcijom PlaceArc (Center) postavite krug oko padova. U našem slučaju. 1.57. Krug je crvene boje jer je u Top Layeru. Time ste završili posao u Šematik Editoru. slika 1. Đurđević. Kao i numerisanje. Opcijom PlaceTrack u blizini pada 2 nacrtajte znak +.57(c).57(c). Otvara se meni (New. Padovi koji su dijametralno suprotni su u realnoj komponenti kratko spojeni.2.56. Kliknite dva puta na pad kako bi se otvorilo prozor Pad. Na redu je izrada PCB-a. Paste. Koristite mrežu Visible Grid1=100mil za prostornu orijentaciju.57. Ukoliko pogledate pažljivo sliku komponente vidite da komponenta ima tri nožice odnosno njen futprint ima tri pada.57 je prikazan fizički izgled jednog promenljivog kondenzatora kao i njegov simbol. U delu Kontrol Panela u kome se nalazi spisak komponenti kliknite desnim tasterom miša. Da bi vam crtanje bilo lakše promenite sa Tools Library Options VisibleGrid1 na 50mil. je prikazan na slici 1. Korak 8 – Kreiranje Net liste Ako je sve na svom mestu preostaje vam da napravite Net listu: Design  Create Netlist. U slučaju promenljivog kondenzatora nije bitno koja je nožica 1 a koja 2.58. Kao rezultat moraju imati istu oznaku pada (Designator) koja se slaže sa brojem na simbolu komponente. dok se pogled odozgo na komponentu može predstaviti kužnicom u TopOverlay sloju prečnika 400mil. ovo možete da uradite u toku postavljanja ili premeštanja pritiskom na taster Tab. U radnom prostoru postavite dva pada opcijom PlacePad na rastojanju 100mil.Kreiranje novog PCB dokumenta 32 .Videnović-Mišić.Nakon što ste nacrtali futprint promenite mu ime u EMIC opcijom Rename iz već viđenog menija. M.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI U biblioteci otisak. Odaberite opciju New. to je pin 1. (a) Fizički izgled (b) Simbol Slika 1.

M. napravite novu Net listu i ponovite postupak. unesite potrebne izmene u električnoj šemi. M.NET. Učitavanje Net liste Korak 3 . (Komponentama u Šematik Editoru su dodeljeni futprintovi koji se nalaze u ovim bibliotekama). Pored toga. Ako je sve u redu. Kreiranje Net liste Slika 1. Prazna Error kolona je siguran znak da ništa ne nedostaje.58. Kreiranje novog PCB dokumenta Ako želite da proverite da li je sve pravilno podešeno. potrebno je da proverite listu aktivnih PCB biblioteka u kojoj moraju da se nalaze PCB Footprints.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI U okviru projekta “FM MIKROFON” napravite PCB fajl: File  New  PCB Document. Ikoni koja predstavlja novi fajl dodelite ime (u ovom slučaju FM.Videnović-Mišić. slika 1.lib i Otisak. Slika 1. Slika 1. kliknite na taster Execute i pojaviće se komponente povezane rastegljivim linijama koje označavaju buduće veze. ovo je pravi trenutak za tako nešto (u tu svrhu možete da iskoristite tabelu koja se nalazi u prethodnom poglavlju).59.59.60. Đurđević. Korak 2 – Učitavanje Net liste Učitajte Net listu iyborom opcije Design = Load Nets.Postavljanje granične linije 33 . Ako se pojavi greška.lib. D.PCB) i dvaput kliknite na nju da bi se pojavila radna površina PCB Editora. U dijalog boksu koji se pojavljuje kliknite na Browse i odaberite Net listu SHEMA.

Raspoređivanje komponenata Raspoređivanje komponenata je ključna faza u radu i od nje najviše zavisi krajnji izgled PCB-a. isključićemo upotrebu gornjeg sloja (TopLayer). Podešavanje Autorutera Korak 5 – Rutiranje pomoću Autorutera Došlo je vreme za rutiranje. Izrutirana pločica Uz kratak izveštaj.63. pošto je radna frekvencija mikrofona oko 100 MHz. Ako niste sigurni koje će biti dimenzije konačne pločice. možete nastaviti sa radom. D. Ako ste zadovoljni izgledom. Na slici je prikazano jedno od mogućih rešenja koje zadovoljava postavljene uslove.Videnović-Mišić. već samo u donjem (BottomLayer). U ovom primeru nije predviđeno kućište za uređaj i pločica ima oblik pravougaonika. Đurđević. M. cilj razmeštanja je postizanje kompromisa: gusto i pravilno postavljeni elementi uz minimalnu dužinu i ukrštanje veza. Pored ovih. na Routing Tabu Routing Layers  Properties isključite TopLayer (opcija Not Used). pred vama će se ubrzo pojaviti PCB u konačnom obliku. iscrtavanje ivica možete da odložite do početka rutiranja (ovaj proces zahteva postojanje ovakve granice). U svakom slučaju. kako Auto-ruter ne bi pravio veze u oba sloja. Korišćene komande: • Move Component • Rotate (Spacebar) • Move to Grid • Select PCB Components (Šematik Editor) Slika 1. 34 . Korak 4 . dodatni uslov je bio i izdvajanje stepena oscilatora (tranzistor sa pripadajućim elementima).M. Za premeštanje se koristi postupak „povlačenja“ (klikni  premesti  spusti) ili komanda Edit  Move  Component (prečica – MC). odaberite: Auto Route  All  Route All. često moraju da budu zadovoljeni i drugi uslovi. Pošto mi radimo samo jednoslojnu štampu.62. Raspored komponenata Slika 1. Ako su sva ostala pravila podešena.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Linijama u KeepOut sloju iscrtajte ivice budućeg PCB-a.62. slika 1. U ovom primeru.61. Ako tragate za određenom komponentom uradite sledeće: posle komande Move Component kliknite na prikazanu radnu površinu. Sa spiska koji se pojavljuje odaberite komponentu i postavite je na željeno mesto. Odaberite: Design  Rules. Slika 1. (Design  Rules).

Videnović-Mišić. M. Potom treba postaviti bakarni poligon.) i postavite ih na komponente kojima pripadaju.64. U našem slučaju. Odaberite: Place  Polygon Plane i postavite sve kao na slici 1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Ako Autoruter nije postigao uspeh 100% ili ako iz nekog drugog razloga niste zadovoljni rezultatom. omogućite njihovo prikazivanje (ukoliko već nisu prikazane) komandom: Tools  Preferences  Show/Hide  Strings  Final. Drag. Podešavanje prikaza oznaka 35 . D. debljina – Width =7mil. Na kraju. Break Track.) popravite sitne nepravilnosti na vezama.. Kliknite na OK i potom postavite poligon preko VF dela kola. Dijalog boks Polygon Plane Slika 1. veličinu oznaka prilagodite veličini komponenata (u ovom primeru visina – Height = 35mil.66.. Bakarni poligon postavljen preko VF dela kola Korak 7 – Podešavanje prikaza oznaka Ako želite da na površini budu odštampane oznake i/ili vrednosti komponenata. uklonite bakarne veze (Tools  Un-Route  All). Selektujte komponente i onda odaberite: Tools  Interactive Placement  Position Component Text Slika 1. Slika 1. promenite raspored komponenata ili pravila za rutiranje i ponovite postupak. bakarna površina koja štiti VF deo kola od spoljnih uticaja će biti postavljena samo u donjem sloju (BottomLayer) i biće povezana sa zajedničkom masom: GND-net.65.M.64. Đurđević. Korak 6 – Postavljanje bakarnog poligona Kada ponavljanjem prethodnog scenarija dođete do konačne verzije. komandama iz menija Edit  Move (Move.

Izdato je nekoliko verzija ovog simulatora. Slika 1.M. trenutno je u opticaju verzija 9. onako kako Protel pretpostavlja da će izgledati. MICROCAP Programski paket MicroCap firme Spectrum Software nastao je devedesetih godina XX veka kao jedan od prvih programskih paketa za ispitivanje i simulaciju električnih kola.1. 2. Đurđević. a ne želi se obavezno i fizički načiniti. pri čemu se dato kolo želi samo ispitati i proveriti da li ispunjava željene karakteristike. M. slika 2. Više nego funkcionalan interfejs za rukovanje procesom koji omogućava vrlo pregledan i brz pristup svim važnijim funkcijama u programu svrstava ovaj program u sam vrh alata za simulaciju. slika 1. možete videti i 3D prikaz vaše pločice. 36 . UVOD U PROGRAMSKI PAKET MICROCAP 7 Nakon startovanja programa Mcap 7 aktivira se editor šema.68.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 1. Konačan izgled štampane pločice Na kraju.67. Odaberite: View  Board in 3D. dok ćemo se mi tokom ovog kursa pozabaviti verzijom 7. 3D prikaz gotove pločice GLAVA 2.68.Videnović-Mišić.2. Izborom ove opcije otvara se prozor na slici 2. D.1. Ako je prostor glavnog prozora prazan ili zauzet drugim projektom novi editor šema otvaramo sa File  New.

U prvom delu se nalaze biblioteke. Da bi nacrtali neko električno kolo moramo znati gde se nalazi biblioteka komponenti koje ćemo tokom crtanja koristiti.3. možete uočiti tri dela. u drugom delu se nalazi linija Find Component za lakše pronalaženje potrebne komponente dok se u trećem delu nalazi deset poslednjih komponenti koje ste prilikom crtanja koristili.1. D. Ako ga otvorite. M. slika 2. Pojedine komponente su dodate kako bi se efekti u kojima se realan OP razlikuje od idealnog lakše uočili. koje bi trebalo nacrtati u MicroCap 7. Radno okruženje MicroCap-a Slika 2.NET lista koju je Protel automatski pravio će biti obavezan deo ovog fajla) i Library (kreiranje nove biblioteke modela komponenata) odabraćemo Schematic i potvrditi unos sa OK. Izbor opcije New Slika 2.M.3. Neinvertujući pojačavač sa dodatnim komponentama Od tri ponuđene mogućnosti Schematic (otvaranje fajla koji omogućava šematski opis električnog kola). Đurđević. SPICE/Text (otvaranje fajla u kojem će se opisati električno kolo u tekstualnoj formi . Možemo primetiti da ovo električno kolo liči na neinvertujući pojačavač sa OP (ako pogledamo gde je priključen ulazni signal) što i jeste slučaj. prikazano na slici 2. Pre nego što krenemo dalje pogledajmo električno kolo.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Osnovni elementi za rad Osnovne komande za rad Radna površina Slika 2.4.Videnović-Mišić.2. MicroCap 7 ima meni pod nazivom Component. Opcije Analog Primitives i 37 .

6) Npr. D. Kursor se automatski pretvara u simbol OP. 38 .9. Đurđević. zaokruženo na slici 2. Postavite ga na radnu površinu. invertor.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Analog Library se razlikuju u tome što Analog Primitives predstavlja skup analognih komponenti čije osobine vi definišete prilikom postavljanja u električno kolo dok je Analog Library skup komercijalnih komponenti čije karakteristike daje proizvođač. Da bi izgled šeme bio pregledan uključite mrežicu na ekranu tasterom Iz linije sa alatima odaberite oznaku za OP. Opcije Digital Primitives i Digital Library imaju isto značenje samo što se u njima nalaze digitalne komponente.Videnović-Mišić. impulsni i sinusni generator. baterija. mosfet. Baterije su nam u ovom slučaju potrebne ne samo za napajanje OP već i za ulazni napon V3 (V1 i V2 su već postavljeni kod OP) i VOS bateriju koja modeluje naponski ofset OP startne vrednosti 0 (VALUE=0). 7-segmentni displej i digitalni prekidač. dioda. Component Slika 2. To je osnovni OP čiji se model nalazi u sastavu biblioteke Mcap 7. i to proprati odgovarajućom informacijom prikazanom na slici 2. M. interesuje nas LM741.5. Ukoliko se to nije desilo potrebno je da vi dodate baterije na odgovarajuće priključke OP prelaskom u mod za crtanja baterija . Slika 2.8.5 Component  Animation Osim u meniju Component osnovne komponente se mogu naći u liniji sa alatima. Automatski se otvara prozor koji traži da se definišu osobine OP (slika 2. Nakon dodatih baterija šema izgleda kao na slici 2.4.7) • Sa OK potvrdite vaš unos • Ukoliko niste zadovoljni nekim od parametara ili želite da se neke dodatne informacije vide na ekranu dovoljno je dvaput kliknuti mišem na komponentu da se ponovo otvori prozor sa njenim osobinama. To su masa. OP. • MCap nekada sam dodaje napone napajanja OP. U spisku modela potražite LM741.1. Parametri njegovog modela postaju automatski vidljivi. (Ovu istu komponentu ste mogli odabrati opcijom Component  Analog Library Opamp  LF0000  LM741 ). otpornik. kalem. Pređite na PART i promenite naziv komponente sa X0 na OP (slika 2. bipolarni tranzistor. U modu ste crtanja OP-a. slika 2. Selektovanjem LM741 se automatski upisuje da je model OP koji je nacrtan tipa LM741. kondenzator.M. U Animation se nalazi nekoliko komponenti koje omogućavaju interakciju između procesa simulacije i korisnika kao što su LED dioda.direktnim selektovanjem njihove ikonice iz linije alata ili izborom opcije Component  Analog Primitives  Waveform Sources  Battery.

8. • Vreme je da dodamo otpornike prelaskom u mod za crtanje otpornika . Đurđević.direktno biranjem odgovarajuće ikonice u liniji alata ili izborom opcije Component  Analog Primitives  Passive Components  Resistor.6.Videnović-Mišić.M. Postavljanje OP-a Model koji želimo Part Slika 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Podešavanje OP OP je postavljen na radnu površinu Slika 2. D. M.7. Izbor modela i promena naziva komponente Slika 2. Nakon 39 . Info prozor o postavljenim napajanjima za OP • Ukoliko nam položaj komponente ne odgovara i želimo da je zarotiramo selektujemo ciljanu komponentu i dok držimo levi taster miša pritisnut aktiviranjem desnog tastera miša rotiramo komponentu (alternativne metode su nakon selektovanja komponente odabrati opciju Edit  Box  Rotate ili odabrati ctrl+r kombinaciju na tastaturi).

Aktiviranjem ikonice za uzemljenje ili Component  Analog Primitives Connectors  Ground prelazite u mod za postavljanje mase. 2. 40 .3. ali o tome na višoj godini i nekom drugom predmetu. • Parametri idealnog OP nisu zavisni od učestanosti. Vidimo da iako OP ima dva ulaza (V+ i V-) ulazni napon od interesa je upravo njihova razlika (V+-V-).. • Jednosmerne karakteristike su idealne.. ulazne struje. Ovakav način rada proističe iz unutrašnje strukture OP kome je na ulazu diferencijalni pojačavač. Đurđević. Slika 2. napon i struja offseta su jednaki nuli. odnosno imaju istu vrednost na svim frekvencijama.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI postavljanja otpornika automatski se otvara prozor sa njegovim parametrima od kojih nas trenutno interesuju PART (u Protelu Designator) ime komponente u šemi i VALUE odnosno vrednost komponente. Faktor potiskivanja CMRR je beskonačan. Izborom ikonice Node Numbers ili Options  View  Node Numbers možemo videti i oznake čvorova.10. Bateriji V3 možemo promeniti naziv (PART) na Vin. Etape crtanja šeme neinvertujućeg pojačavača sa OP • Potrebno je postaviti masu.2. Vrednosti otpornosti i oznake postaviti u skladu sa vrednostima prikazanim na slici 2. Etape crtanja šeme neinvertujućeg pojačavača sa OP • Na kraju je to sve potrebno povezati biranjem ikone za ožičavanje (imamo dve ikone jednu za prave linije i jednu za izlomljene). Simbol OP kao i njegova idealna prenosna karakteristika su prikazani na slici 2. Interesantno je primetiti da MCap7 izvršava automatsko indeksiranje odnosno smatra da postavljate otpornike redom odnosno R1.M. R2. D. OSNOVNA LINEARNA KOLA SA OP Prilikom osnovne analize električnih šema sa operacionim pojačavačem (OP) koristićete model idealnog OP koji poseduje sledeće osobine: • Beskonačno veliku ulaznu otpornost Ru= ∞ (odnosno nulte ulazne struje). M.10. Ožičavamo tako što odaberemo ikonicu i kliknemo (levo dugme miša) na kraj koji želimo ožičiti i ne puštajući dugme miša vučemo žicu do pina koji želimo povezati.11. • Nultu izlaznu otpornost Ri = 0. Slika 2.Videnović-Mišić. • Beskonačno veliko diferencijalno pojačanje u OTVORENOJ petlji A = ∞.9. slika 2. • Izborom tastera T iz linije sa alatima možemo označiti izlaz OP sa Vout.

Treći segment predstavlja linearnu oblast rada OP čija strmina upravo govori o izuzetno velikom pojačanju OP u ovom segmentu. je prikazana konfiguracija invertujućeg pojačavača. Slika 2. Na osnovu II Kirhofovog zakona za konturu A dobijamo da je : Za invertujući pojačavač možemo da zaključimo da je sve u znaku minusa: naponsko pojačanje je negativno. Kao posledica ove povratne sprege u linearnim kolima sa OP uvodimo pojam virtuelne mase odnosno virtuelnog potencijala kojeg možemo objasniti na sledeći način: izlazni napon je konačan (od VE do VC). Pojačanja nema odnosno A=0. Dva horizontalna segmenta predstavljaju režim saturacije OP kada je izlaz OP dostigao najviši i najniži napon u električnom kolu odnosno napone napajanja (VC=15V i VE=-15V).12.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. D. Znajući osnovna ograničenja i poboljšanja OP možemo prikazati osnovne konfiguracije linearnih električnih kola sa OP kao što su: invertujući pojačavač. test kolo za crtanje prenosne karakteristike OP. odnosno A→∞. neinvertujući pojačavač.12. prenosna karakteristika idealnog OP Sa prenosne karakteristike možete jasno videti tri segmenta. Simbol OP. Na osnovu principa virtuelne mase odnsono virtuelnog potencijala (Uul=0) V+ i V. bafer i instrumentaiconi pojačavač. Linearna oblast rada je izuzetno uska te moramo pribeći triku kako bi je proširili. a ulazni signal je usmeren ka ulazu invertujućem ulazu V-.Videnović-Mišić. INVERTUJUĆI POJAČAVAČ Na slici 2. Kao posledica toga vidimo da struja Ii koja teče kroz otpornik R1 na njemu pravi pad napona vrednosti VS = R1 Ii odnosno Ii= VS / R1 Ova struja je veza ulaznog napona Vs i izlaznog napona Vo jer je to struja koja teče kroz otpornosti R1 i R2 (jer je zbog velike ulazne otpornosti ulazna struja u OP nula. U slučaju OP negativna povratna sprega predstavlja povratnu spregu sa izlaza OP na invertujući ulaz OP V-. Konfiguracija invertujućeg pojačavača sa OP Pobudni napon Vs je priključen na otpornik R1 koji je priključen na invertujući ulaz OP V-. diferencijalni pojačavač.na istom potencijalu. 41 . Osnovna mana OP je vidljiva upravo na tom segmentu. Ako izlazni napon OP podelimo sa pojačanjem OP A dobijamo vrednost (V+-V-)=Vout/A=0 odnosno da su V+ i V.su na istom (nultom) potencijalu. Trik se zove negativna povratna sprega.1. Kako je u pitanju kolo linearne elektronike neophodno je prisustvo negativne povratne sprege (ovde realizovane pomoću otpornika R2). 2.11. Đurđević. Kad god vam zatreba da linearizujete kolo i da poboljšate sa tog stanovišta njegove performanse upotrebićete negativnu povratnu spregu. Iul=0). Neinvertujući ulaz OP V+ je priključen na masu.2.M. M.

Pri tome ne postoji nikakva veza između ova dva procesa tj. Zbog toga ne bi trebalo da čudi što je alternativni naziv jediničnog pojačavača – bafer. ne znaju za postojanje jedan drugog. jer ne oterećuje električno kolo koje mu daje pobudni signal VS. gde je Rout izlazna otpornost OP koja je takođe mala). Ova ista struja takođe formira pad napona na otporniku R1 koji je jednak VS odnosno VS=R1Ii.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Kao dodatak primetimo da je ulazna otpornost invertujućeg pojačavača koju vidi pobudni generator R1 (jer je Vpriključak na masi te VS generator “vidi“ samo otpornost R1). Ako uporedimo ulazne otpornosti invertujućeg (R1) i neinvertujućeg pojačavača (∞) vidimo da je neinvertujući pojačavač bolji. Ulazna otpornost pojačavača je ∞+R1 odnosno ∞. NEINVERTUJUĆI POJAČAVAČ Kod neinvertujućeg pojačavača (pojačavač = linearno kolo = negativna povratna sprega) takođe postoji negativna povratna sprega realizovana pomoću otpornika R2. Slika 2.Videnović-Mišić. slika 2.13. pobudni generator je priključen na neivertujući ulaz OP. D. 42 . U programiranju pojam bafera označava memoriju koja preuzima podatke od jednog procesa i daje ih nekom drugom procesu.M. Đurđević. kod koga je vrednost naponskog pojačanja: Osim jediničnog naponskog pojačanja specifičnosti ove konfiguracije su velika ulazna otpornost (ona potiče od velike ulazne otpornosti OP) i mala izlazna otpornost (R2||Rout.3. Konfiguracija neinvertujućeg pojačavača sa OP Kako je ulazna otpornost OP beskonačna ulazna struja u OP je Iul=0.13. 2. 2. M.2. Naponsko pojačanje je stoga: odnosno: Možemo da zaključimo da je kod neinvertujućeg pojačavača sve u znaku plusa odnoso da je njegovo naponsko pojačanje pozitivno i da mu je ulazni napon priključen na V+ odnosno neinvertujući ulaz OP.2. dok je kao posledica virtuelnog potencijala napon VS=V+=V-=VR1. odnosno Vo=Ii (R1+R2).2. JEDINIČNI POJAČAVAČ Ako u prethodnoj konfiguraciji zamenimo R1=∞ dobijamo električno kolo prikazano na slici 2. Struja Ii teče kroz otpornike R1 i R2.14.

Nadam se da vam je jasno da kroz otpornik R1||R2 ne teče struja (zbog beskonačne ulazne otpornosti OP) te da je V+ ulaz OP na masi odnosno jednak nuli. Preuzetu informaciju on idealno prosleđuje dalje. Bafer ili jedinični pojačavač U elektronskim kolima bafer služi kao odvojni stepen što je rezultat njegovih već navedenih performansi (AV=1. D.15. Kako je V1 ulazni napon koji je preko otpornika R1 povezan na V.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slilka 2.Videnović-Mišić. se zamenom V2=0 svodi na konfiguraciju prikazanu na slici 2. Interesuje nas kao i do sada kako izlazni napon Vo zavisi od ulaznih napona V1 i V2. 2.ulaz OP trebalo bi da je jasno da je u pitanju konfiguracija invertujućeg pojačavača prikazana na slici 2.15. DIFERENCIJALNI POJAČAVAČ Električno kolo koje je prikazano na slici 2. Rout→0).12. Pojačavač razlike ulaznih napona odnosno diferencijalni pojačavač Vo kao funkcija V1 (V2=0) Konfiguracija sa slike 2.4. je složenije od prethodna dva primera. M. Tokom rešavanja složenijih lineranih kola sa OP (pa i ovog) poslužićemo se znanjem iz osnova elektrotehnike (teorema superpozicije) i rezultatima prethodna dva slučaja (invertujući i neinvertujući pojačavač). Đurđević.14.14.što je ta otpornost veća to je veće odstupanje napona od njegove idealne vrednosti zbog pada napona na tom otporniku).2.15. Rul→∞. sledi da je na osnovu formule 43 . Slika 2. Sa velikom ulaznom otpornošću on može da se poveže na izlaz bilo kog kola. Ako pogledamo otpornik R2 u negativnoj povratnoj sprezi vidimo da kroz njega ne prolazi struja zbog beskonačne ulazne otpornosti OP što znači da je on ovde nepotrebna komponenta tako da je konačna verzija bafera prikazana na slici 2.M. Prinicipom superpozicije ćemo ovaj problem razbiti u dva jednostavnija: Vo kao funkcija V1 (V2=0) i Vo kao funkcija V2. jer je njegova izlazna otpornost izuzetno mala (setite se da je idealan generator predstavljen samo sa svojim simbolom. preuzme informaciju od njega pri tome ga ne opterećujući (odnosno ne remeteći radni režim tog električnog kola).16. a da njegovu neidealnost predstavlja otpornost .

cir. i sliku 2.cir. Vo kao funkcija V2 (V1=0) Vo kao funkcija V2 (V1=0) Konfiguracija sa slike 2.17. neinvertujućeg pojačavača možemo primetiti da je jedina razlika u položaju ulaznog napona. Đurđević. R1. slika 2. Nas interesuje kao i uvek u slučaju pojačavačkih kola sa OP kakva je zavisnost Vout (Y Expression) od razlike ulaznih napona (VB-VA) (X Expression).Videnović-Mišić. Na slici 2. Opcijom File  Open.. Konfiguracija koja će biti podvrgnuta analizi od strane MCap7 je instrumentacioni pojačavač. 1.13.19. D. otvorite fajl D:\Program Files\Mcap7\II godina\proba. 2.16. 3. R2 i V+ formiraju naponski razdelnik na osnovu koga lako vidimo da je vrednost napona V+ sledećeg oblika: Na osnovu formula je izlazni napon samo kao posledica ulaznog napona V2 oblika: Vo konačno Primenom teoreme superpozicije i formula dobijamo zavisnost izlaznog napona od ulaznih naopona V1 i V2: Na osnovu prethodne formule je jasno zašto se ovaj pojačavač zove diferencijalni pojačavač odnosno pojačavač razlike ulaznih napona. Na radnoj površini pored električnog kola koje predstavlja instrumentacioni pojačavač je ispisana zavisnost izlaza od ulaznih napona VA i VB.3. Na osnovu brojčanih vrednosti otpornika dobijamo Vout=10 (VA-VB). Kako je ulazna otpornost OP beskonačno velika to struja koja teče iz pobudnog generatora V2 prolazi samo kroz otpornike R1 i R2 odnosno V2.17. Prikazaćemo njegovu upotrebu na jednom vama već poznatom primeru. Ako uporedimo sliku 2. M.17. slika 2. Vo kao funkcija V1 (V2=0) Slika 2.M. Pokrenite Mcap 7 pomoću prečice na desktopu 2.18. 5. se zamenom V1=0 svodi na konfiguraciju prikazanu na slici 2. 44 . Da bi primenili formulu za naponsko pojačanje neinvertujućeg pojačavača neophodno je pronaći vrednost napona V+ u konfiguraciji prikazanoj na slici 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. ZADACI (UPOTREBA SIMULATORA MICROCAP 7) MicroCap 7 kao i bilo koji drugi simulator štedi vreme i novac jer omogućava da se uređaj projektuje i analizira bez njegove materijalne realizacije.18(b) je prikazan izgled vašeg ekrana nakon otvaranja fajla proba. 4. Automatski se otvara prozor u kome su već urađena potrebna podešavanja. Da bi MCap iskoristili za dobijanje prenosne karakteristike odaberite opciju Analysis  DC..17.15.

D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2.M.18 (a) MicroCap7 prozor Open (b) otvoren fajl proba. Rezultat DC analize Na slici 2. razlici njihovih međusobnih pozicija kao i o nagibu te promenljive u odnosu na x-osu. Prozor za podešavanje parametara DC analize Slika 2.20. Da bi očitali podatke od interesa moramo preći u kursor mod klikom na 4.19.20. ikonicu u drugom redu sa leve strane (zaokružena na slici 2. Interesuje nas naponsko pojačanje koje predstavlja nagib linearnog dela prenosne karakteristike. Đurđević.20) ili tasterom F8 na tastaturi. Ispod grafika se nalaze podaci o lokacijama kursora. Isti postupak ponovimo za desni kursor sa desnim tasterom miša. Kako je nagib prave definisan kao: 45 . M. Nakon ulaska u mod za očitavanje podataka levim klikom miša postavimo levi kursor u linearni deo karakteristike.Videnović-Mišić. je prikazan rezultat pokrenute analize.cir Slika 2.

Mala amplituda ulaznog sinusnog napona neophodna je zbog toga što u elektronskom kolu ima nelinearnih elemenata.4. obično od neke početne frekvencije do krajnje koje proizvoljno zadajemo. induktivnosti kratko spojene. Jednosmerni nezavisni izvori (strujni i naponski) ostaju.465=9. Da su amplitude veće. Cilj analize je da se utvrde potencijali u čvorovima i struje u granama kola u slučaju takve pobude. Na ovaj način se obično snimaju prenosne karakteristike . AC i DC analiza. TRANZIJENTNA ANALIZA 46 . DC ANALIZA DC analiza odgovara jednoj tradicionalnoj laboratorijskoj analizi pri kojoj generatori priključeni na kolo daju samo jednosmerene vrednosti napona odnosno struje. ANALIZE U MICROCAP 7 U MicroCap 7 električna šema nije naš konačan cilj. kao i svi zavisni izvori. Đurđević. Jedno rešenje bi bilo da očitamo vrednost za svaku tačku ponaosob i da oduzmemo x i y vrednosti za dve na grafiku selektovane tačke (na osnovu formule za k). radnih tačaka komponenata (i kao takvo mora prethoditi AC analizi). Rezultat analize obično daje odnos amplituda izlaznog i ulaznog signala ili njihovu faznu razliku. D. AC ANALIZA AC režim analize odgovara takvom merenju pri kom potencijale čvorova i struje elemenata određuju jednosmerni generatori na koje je kolo priključeno i time postavljaju radne tačke svih elemenata kola. Pritom nas zanima kako se taj odnos i fazna razlika menjaju sa promenom frekvencije dok se amplituda i faza ulaznog signala ne menja.999) je malo i posledica je upotrebe realnog modela OP. 2. Za DC analizu važi i analiza pri kojoj se naponi generatora menjaju toliko sporo da struje odnosno naponi akumulacionih elemenata (induktivnosti i kapacitivnosti) mogu to da prate. odnosno pojavili bi se i viši harmonici ulaznog signala.4. DC analiza ne služi samo za to. 2. Obično se pri tom analizira odnos amplituda i fazna razlika naizmeničnih komponenata napona ili struje na izlazu kola i napona ili struje ulaznog sinusnog generatora. Na taj način. slika 2.21.3. Pored njih na ulaz kola dodaje se i generator sinusnog talasnog oblika veoma male amplitude. a nezavisni strujni strujni izvađeni. Ovo je drugim rečima slučaj analize kola pri kom su kondenzatori izvađeni iz kola. Odstupanje od predviđene vrednosti (10 vs. M. ali najbolji iskoristiti direktno opciju Slope koja nam direktno daje nagib Vout u odnosu na VB-VA vrednosti 9. To odgovara zapravo nalaženju tzv.M. Slika 2. AC analiza se od stvarne laboratorijske analize razlikuje u tome što se analiza prilikom simulacije ne sprovodi na osnovu modela komponenata za sve signale (režim velikih signala) nego na osnovu linearnih modela za male signale. između ulaznog i izlaznog signala postoji samo linearna zavisnost.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI pojačanje Av bi mogli izračunati na osnovu podataka ispisanih ispod grafika. Bolji pristup je iskoristiti već izračunate razlike u delu Delta te je Av=14. Analize koje su nam na raspolaganju se nalaze u meniju Analysis.999 što je u stvari naponsko pojačanje AV. Osnovne analize koje ćemo koristiti tokom ovog kratkog kursa MicroCap-a su tranzijentna. Njihovi parametri se određuju linearizacijom karakteristika nelinearnih komponenata u okolini radne tačke (utvrđene prethodnom DC analizom).999.2.4. Cilj AC analize je da se odredi kako ovaj generator utiče na struje i napone u svim delovima kola.21.652\1. Ipak. 9. nezavisni naizmenični naponski generatori kratko spojeni. Od interesa su nam rezultati simulacija odnosno odgovarajućih analiza električnih kola. na izlaz kola bi dospeo nelinearno izobličen signal.4. 2. Zato simulator prilikom AC analize ne vrši proračune samo na jednoj frekvenciji.1.Videnović-Mišić. Vrste analiza 2. nego na više frekvencija. Na osnovu izračunatog odnosa amplituda i fazne razlike obično se crta Bodeov ili Nyquistov dijagram. DC analiza ne znači obavezno apsolutno konstantne vrednosti ulaznih generatora.

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

Ova analiza odgovara jednom laboratorijskom instrumentalnom merenju kada su ulazni signali elektronskog kola nekakve funkcije vremena. Tokom analize utvrđujemo kakve se struje (naponi) javljaju u granama (čvorovima) kola kao odziv na pomenute ulazne signale. Prilikom instrumentalnog merenja kao ulaz koristimo funkcijski generator, a kao uređaj za merenje koristimo osciloskop. Radi lakše uporedivosti odziva različitih kola i lakše ponovljivosti merenja, kao ulazni signal obično se koristi jedinična odskočna, nagibna ili impulsna funkcija. Kod simulatora njih dobijamo iz programljivih impulsnih generatora. Inače samo ime “tranzijentna analiza” upućuje na analizu prelaznih pojava u elektronskim kolima. Rezime: Tranzijentna analiza nam kao izlazni rezultat daje promenu signala (od interesa) u vremenu. AC analiza nam prikazuje ponašanje amplitude i faze signala (od interesa) u zavisnosti od frekvencije. DC analiza nam kao rezultat daje prikaz struja, napona u mirnoj radnoj tački. Takođe je pogodna za prikaz međusobne zavisnosti bilo koja dva signala odnosno dobijanje prenosnih karakteristika.

2.5. UTICAJI NA PRENOSNU KARAKTERISTIKU
2.5.1. UTICAJ NEIDALNOSTI OP NA PRENOSNU KARAKTERISTIKU OP Za električno kolo koje smo nacrtali proanaliziraćemo uticaj parametara OP na prenosnu karakteristiku celog električnog kola, prikazanog na slici 2.10. Za to će nam biti potrebna DC analiza i dodatna opcija Stepping. Pre bilo kakve analize da pomenemo gde se nalaze parametri koji su nam u ovoj analizi interesantni. Kliknite dva puta na simbol za OP u nacrtanoj električnoj šemi. Automatski se otvara prozor koji prikazuje osnovne parametre kao i nivo modela OP, slika 2.22. Ako želimo da u električnoj šemi prilikom simulacija koristimo model idealnog OP tada je LEVEL=1 a parametri OP koji se prilikom proračuna uzimaju u obzir su A (pojačanje OP u otvorenoj petlji), ROUTDC (izlazna otpornost OP pri DC analizi), ROUTAC (izlazna otpornost pri AC analizi). Ako niste sigurni šta koja skraćenica parametra znači pokažite kursorom na njega i u dnu prozora će vam se dati njegovo kratko objašnjenje, slika 2.22. informacija za VOFF.

Type

Level Voff

Ioff

Slika 2.22. Parametri i nivo modela OP Kad pravimo realan uređaj tad koristimo realne modele komponenti. Za OP ti modeli su trećeg nivoa odnosno LEVEL=3, kao što je prikazano na slici 2.22. Ovi modeli nastoje da što bolje prikažu realno ponašanje OP te uzimaju u obzir sve prikazane parametre (složeno ponašanje neophodno je opisati sa složenijim modelom sa više parametara). U našoj analizi želimo da pogledamo uticaj parametara VOFF i IOFF odnosno naponskog i strujnog ofseta. U slučaju idealnog OP ti parametri bi bili jednaki nuli. Međutim kako je prlikom proizvodnje izuzetno teško napraviti

47

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

komponente koje su potpuno potpuno iste (uparene) tada kao posledica te neuparenosti nastaje VOFF i IOFF različiti od nule. MicroCap će nam prikazati kako se ta neidealnost odražava na prenosnu karakteristiku. Idealizujumo OP što možemo više sa stanovišta neuparenosti odnosno upišimo VOFF=0 i IOFF =0. • Odaberite Analysis  DC. Automatski se otvara prozor, slika 2.23, u kome su za vas već postavljeni parametri analize. • Za Variable 1 odnosno izvor koji se menja iz padajućeg menija ispod Name izaberite Vin (jer želite da dobijete prenosnu karakteristiku električnog kola). Unesite opseg promene od -50mV do 50mV sa korakom od 5mV. To sve je upisano u prozoru ispod Range. • Za X Expression ostavite DCINPUT1 jer se to odnosi na Vin a u Y Expression polje unesite oznaku za izlazni čvor OP. Kliknite desnim klikom u to polje i pogledajte šta sve MCap može da prikaže (napon čvorova, napon, struje i snaga komponenti...), slika 2.24. Izlazni napon OP možete predstaviti na nekoliko načina: kao napon čvora na kojem stoji oznaka Vout odnosno V(Vout), kao napon čvora 6 odnosno V(6), slika 2.10. ili kao izlaz OP Vout (OP). Odlučite se za varijantu koja vam odgovara.

Slika 2.23. Prozor za podešavanje DC analize

Slika 2.24. Izbor promenljivih za DC analizu u MicroCap7 2.5.2. UTICAJ Voff NA PRENOSNU KARAKTERISTIKU Kliknite na taster Stepping. Automatski se otvara prozor prikazan na slici 2.25. Cilj nam je prikazati kako promena VOFF utiče na prenosnu karakteristiku. Ukoliko menjate parametre komponente odnosno ukoliko je Parameter Type postavljen na Component tada menjamo parametar jedne od više komponenti (u drugom slučaju Parameter TypeModel imamo manji izbor Step What). Zbog toga u prvo polje Step What sa padajuće liste biramo OP, a u drugom polju VOFF. Da ne bi za svaku vrednost VOFF menjali parametre OP i pokretali DC analizu elegantniji način je pozvati opciju Stepping i u njoj uneti sve napone VOFF od interesa.

48

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

Slika 2.25. Stepping prozor Ukoliko je metod variranja parametra od interesa List tada u polje From uneti tu listi. Ukoliko je metod promene parametra linearan (što je najčešći slučaj) tada u polje From uneti vrednost -1m u To vrednost 1m i u Step Value vrednost 1m, kao što je prikazano na slici 2.26. Potvrdite aktivnost Stepping prozora u polju Step It=Yes. Na ovaj način smo podesili da se VOFF parametar OP menja od -1mV do 1mV sa korakom od 1mV.

Slika 2.26. Stepping prozor • Pokrenite DC analizu tasterom F2 sa tastature ili aktiviranjem ikonice sa linije alata. Rezultat analize je prikazan na slici 2.27. Sva tri prethodno navedena segmenta su prisutna. Linearna oblast je proširena što je posledica negativne povratne sprege. • Na grafiku su vidljive tri prenosne karakteristike nacrtane za tri različita napona VOFF • U modu ste za reskaliranje (u koji eventualno možete ući sa F7 ili ikonicom u liniji alata). Zaokružite oblast oko koordinatnog početka koja nas interesuje. • Uđite u kursor mod kako bi očitali podatke koji nas interesuju. Situacija bi trebala nakon ovih akcija biti kao na slici 2.28. • Primećujemo da je trenutno aktivna donja prava pri kojoj je vrednost VOFF=-1mV što je vidljivo iz zaglavlja grafika PRVI.CIR OP.VOFF=-1m. • Promena karakteristike se može postići strelicama gore/dole sa tastature. Prebacite se na karakteristiku VOFF=0mV. Karakteristika teži električnom kolu sa idealnim OP odnosno prolasku kroz koordinatni početak.

49

M.Videnović-Mišić, M. Đurđević, D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI

Slika 2.27. Prenosna karakteristika električnog kola prikazanog na slici 2.10. pri promeni napona VOFF OP od -1mV do 1mV sa korakom 1mV

Slika 2.28. Uvećan deo karakteristika u okolini koordinatnog početka • Postavite kursor na poziciju X=0 da vidite da li je efekat neuparenosti komponenti prisutan. To u kursor modu možete odraditi ručno ali je daleko elegantnija opcija sa ikonicom odnosno Go To X (Shift+Ctrl+X ). Automatski se otvara rozor prikazan na slici 2.29. Pored ikonice za Go To X se nalazi opcija Go to Y ( ili Shift+Ctrl+Y) koju ste takođe mogli upotrebiti da proverite gde je koordinatni početak u odnosu na prenosnu karakteristiku, slika 2.30. U prozor Value upišite vrednost za koju vas interesuje Y odnosno X vrednost signala (očitano postavljanjem levog odnosno desnog kursora).

50

010) što znači da ofset odnosno neuparenost još uvek postoji. (Odgovor: Vin+VOFF jer je za VOFF=-1m presek sa x-osom pri Vin=1mV) 2.5.4. • Procenite da li je vaš zaključak iz prethodne analize OK. Pređite na drugi prazan prozor i popunite podatke za VOS kao na slici 2. Pređite na drugi prazan prozor i popunite podatke za otpornost R1 kao na slici 2. VOS i IOFF postavljeni na nulu? Treba primetiti da se promenom otpornika R 1 menja situacija u električnom kolu što znači da kroz R1 teče struja. Go To X opcija Slika 2. D. Šta bi sada mogao biti uzrok ovog pomeraja kada su VOFF. Slika 2. Go To Y opcija • Sa Go To X smo očitali koordinate (0. M.3.30. Stepping funkcija za analizu uticaja VOS na prenosnu k-ku • Pokrenite DC analizu tasterom F2 sa tastature ili aktiviranjem ikonice sa linije alata. Deaktivirajte promenu VOFF napona sa Step It=No.31. UTICAJ R1 (IBIAS) NA PRENOSNU KARAKTERISTIKU Aktivirajte prozor Stepping. Povežite te podatke sa vrednostima VOFF.M. Stepping funkcija za analizu uticaja R1 na prenosnu k-ku • Pokrenite DC analizu. • Uvećajte deo oko koordinatnog početka i uđite u kursor mod za očitavanje podataka. U slučaju idealnog OP smo smatrali da je ulazna otpornost 51 . 0.5.32. Kako je okrenuta baterija koja se nalazi sakrivena unutar OP simbola na V+ grani? Da li se dodaje Vin ili od njega oduzima? Pogledajte gde se nalazi presek karakteristike sa x-osom odnosno kolika je vrednost Vin neophodna da neutrališe uticaj VOFF odnosno kada OP smatra da je na ulazu napon nula. 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Osim VOFF i IOFF i drugi parametri OP utiču na pomeraj preseka sa nulom karakteristike iz koordinatnog početka. • Za sva tri napona pogledajte gde se nalazi presek karakteristike sa x-osom. Slika 2. • Proverimo gde je Y=0 za preostale dve krive. UTICAJ Vos NA PRENOSNU KARAKTERISTIKU Aktivirajte prozor Stepping (sa F11 ili iz DC analysis prozora ili sa ikonicom iz linije menija).Videnović-Mišić.29.32.31. Đurđević. Deaktivirajte promenu VOS napona sa Step It=No.

invpoj. IIGOD).M. Modifikovana šema je prikazana na slici 2. (a) Invertujući pojačavač sa OP naponskog pojačanja Av=-R2/R1 (b) Prozor za definisanje DC analize Slika 2. Ne menjajte njegove k-ke.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI beskonačna i da je ulazna struja nula. a za mega koristimo oznaku Meg) na 10MHz unosite 52 .33. • Za model OP izaberite već korišćeni LM741.999). KONFIGURACIJA INVERTUJUĆEG POJAČAVAČA SA OP • Otvorite novi šematik fajl u vašem direktorijumu (npr. Promenom IBIAS u šemi OP pogledajte kako se menja položaj preseka sa x-osom.5. • Pokrenite DC analizu. U slučaju realnog OP to nije slučaj. Struja koja teče kroz R 1 je struja polarizacije IBIAS. • Zamenite bateriju Vin na ulazu pojačavača sinusnim generatorom Vin.36(a). Slika2. Prenosna karakteristika invertujućeg pojačavača prikazanog na slici 2. Đurđević. dok je polazni model sinusnog generatora (npr. Ukoliko MicroCap7 nije automatski dodato napajanje na mestu VE i VC dodajte baterije od -15 odnosno 15V.Videnović-Mišić. Ukoliko neki od parametara ponuđenog modela ne odgovaraju zgodno je definisati novi model sinusnog generatora opcijom New (naziva npr. D.34. Promenu frekvencije sinusnog generatora sa 1MEGHz (vodite računa da MCap kao SPICE orjentisan program nije CASE SENSITIVE odnosno mHz i MHz je za njega miliHz.34. M.947/9. 1MHZ) prikazan na slici 2. • Rezultat analize je prikazan na slici 2. 2.35. • Nacrtajte električno kolo prikazano na slici 2.33(a). • Popunite prozor za DC analizu na način prikazan na slici 2.33(a) • Kolike su granice linearnog režima rada ovog pojačavača? Kako do njih doći bez očitavanja sa grafika? (R: ±13.cir *.cir as circuit).5.33(b).

PH fazni pomeraj signala.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI u polje F. D. Interesuje nas promena pobudnog (čvor 3) i izlaznog signala (čvor 5) u vremenu. pogledajte gde se nalaze tačke koje je proračunao MicroCap. Kako je pobudni signal frekvencije 1kHz bilo bi dobro sagledati u nekoliko perioda ponašanje celog pojačavača sa OP. Aktivirajte ikonicu Data points.38(a). M. Ta podešavanja se unose u polja Y Expression. Problem leži u vrednosti Maximum Time Step-a. Popunite polja u skladu sa slikom 2. • Sinusni generator ne deluje kao sinus jer je gruba promena između njegovih “susednih” tačaka. u DC jednosmerna vrednost generatora. Opcijom Run pokrenite analizu. Grafici za ove signale su različiti što se vidi ispod polja P (od Plot). 53 . slika 2. RS otpornost koja opisuje neidealnost sinusnog generatora.36(b). Opcija Auto Scale Ranges je uključena.35. Kao Time Range je odabrano 10m kako bi se videlo 10 perioda pobudnog signala. • TAU (exponential time constant) i RP (repetion period of exponential) imaju veze sa prigušenim sinusoidama što je jasnije iz načina na koji MCap definiše sinusni generator: if TAU=0 then V=A*sin(2*PI*F*TIME+PH)+DC else V=A*exp(-T/TAU)*sin(2*PI*F*TIME+PH)+DC where T=TIME mod RP RP must be specified for TAU to have an effect. prikazano na slici 2.M.36 (a) Prozor MCap modela sin generatora 1MHz (b) prozor modela sin generatora IIgod Odaberite opciju Analysis  Transient. Slika 2.37. Na signalima koji su rezultat tranzijentne analize. Invertujući pojačavač Slika 2. Perioda pobudnog signala je 1/kHz=1msec.Videnović-Mišić. Đurđević. Automatski se otvara prozor za podešavanje parametara analize. • Definisanje Maximum Time Step-a koje pronalazite korišćenjem opcije Help  Contents  Index  Maximume Time Step  Transient Analysis Limits dialog box. U polje A se unosi vrednost amplitude sinusnog generatora.

RELTOL. D. Đurđević. za difolt vrednost Maximum Time Step-a Slika 2.Videnović-Mišić. For circuits containing capacitance or inductance. Prozor u kome se podešavaju parametri tranzijentne analize Slika 2.38(b) Rezultati tranzijentne analize za kolo sa slike 2.M.35.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. consistent with maintaining the specified error tolerance.37. za korigovanu vrednost Maximum Time Step-a Maximum Time Step: This field specifies a maximum time step for the run.35. Error tolerance is primarily determined by monitoring the time rate of change of the charge and flux. Micro-Cap will choose as large a time step as possible. M.38(a) Rezultati tranzijentne analize za kolo prikazano na slici 2. By selecting a 54 . the time step control routine will eventually increase the time step to the specified Maximum Time Step value.

M. odnosno da je emiter zajednička elektroda za ulaz i izlaz. D. Re=500Ω.40. • Difolt vrednost u ovom slučaju je 10m/50=0. R1=43k. Đurđević. VBE=0.40. već samo veličina njegove amplitude. POJAČAVAČKA KOLA U praksi je veoma čest slučaj da korisni signal promenljive amplitude i polariteta treba pojačati. Promenite vrednost ovog parametra i ponovo pokrenite tranzijentnu analizu. M. To znači da se vremenska zavisnost signala ne menja. just smoother waveforms. more data points are produced and hence smoother waveforms are generated. Mi ćemo ponoviti taj proračun kako bi nakon simulacija u MC7 mogli uporediti rezultate. Interesantno nam je pojačavačko kolo poznato pod nazivom stepen sa zajedničkim emiterom. Odatle i naziv pojačavačkog kola . Iako nije unesena u prozor Maximum Time Step ona se podrazumeva.6.2m. Time se tranzistor postavlja u aktivni režim rada u kome ima približno linearne karakteristike i pokazuje pojačavačka svojstva. Rc=1k. 2.40. podrazumeva množenje signala konstantom većom od jedan. Rp=2k.6. hfemin=200.39). odrediti položaj mirne radne tačke Q ako su dati podaci: VCC=30V. This does not necessarily imply greater accuracy. • Da li je kolo linearno? Na osnovu čega ste to mogli i ranije proceniti? • Opcijom Stepping promenite vrednost amplitude A sinusnog generatora IIgod kako bi proverili svoja zapažanja (npr. Tranzistor pokazuje pojačavačka svojstva. The default value for Maximum Time Step is (tmax-tmin)/50. U ovakvom konceptu pojačanja podrazumeva se linearnost pojačavačkog kola. a potrošač na kolektoru. Slika 2. slika 2. Ako pogledamo prikazano električno kolo vidimo da je pobuda na bazi.04m. 55 .38(b). Accuracy is controlled by the internal LTE (Local Truncation Error) time step control algorithms. R2=110k.39.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI small Maximum Time Step value. • Isključite opciju Data points. matematički gledano. POLOŽAJ MIRNE RADNE TAČKE STEPENA SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM Za kolo prikazano na slici 2. jer male promene bazne struje izazivaju hfe puta veće promene kolektorske struje. Stepen sa zajedničkim emiterom Pomoću jednosmernih baterija i otpornika bipolarni tranzistor se polariše postavljanjem mirne radne tačke u željeni položaj u polju statičkih karakteristika.stepen sa zajedničkim emiterom. To je DC režim rada. koje ćemo analizirati pomoću MC7.1.Videnović-Mišić. Rezultati su prikazani na slici 2. Slika 2. hfetip=290. (Ako ne verujete unesite videćete da promene u rasporedu i broju izračunatih tačaka nema) • Trebalo bi nam bar 5-10 puta više tačaka odnosno vrednost Maximum Time Step-a treba podesiti na bar 0. slika 2. hfemax=450. Pod pojačanjem se. Na vežbama iz Uvoda u Elektroniku ste proračunavali položaj mirne radne tačke Q.6V Da bi odredili položaj mirne radne tačke moramo proračunati odgovarajuće napone i struje u režimu u kome su prisutne samo jednosmerne pobude (DC =Direct Current). Promena amplitude sinusnog generatora 2. Rg=1k.

VCC) primenimo Tevenenovu teoremu tada je električno kolo dodatno pojednostavljeno. Vrednosti Tevenovih ekvivalenata su dobijene na osnovu formula: odnosno: Slika 2. nema dinamike u električnom kolu) kalem će se svesti na ono što zaista jeste. Kako smo do istog zaključka mogli doći na osnovu znanja iz Osnova Elektrotehnike? Šta se dešava sa kondenzatorom u DC režimu. Iz formula se vidi promena modula impedanse kondenzatora i kalema sa promenom frekvencije. Električno kolo koje se koristi prilikom DC analize nakon primenjene Tevenonove teoreme Pretpostavite da je bipolaran tranzistor u aktivnom režimu. Ukoliko na linearan deo kola (R1.41. Podsetimo se modula impedanse kondenzatora |ZC| i kalema |ZL|: |ZC|=1/ωC |ZL|=ωL. D. prikazano na slici 2. Ako tog polja nema (samo konstantne pobude. Električno kolo pojačavača koje se koristi prilikom DC analize Slika 2. Kondenzatori i kalemovi su akumulacioni elementi koji akumulišu energiju. Razmislimo kako bi do ovog zaključka mogli doći na osnovu znanja iz Osnova Elektrotehnike.42. Ako primenite II Kirhofov zakon u konturi I dobijate sledeću jednačinu: 56 . Moduo impedanse konenzatora je |ZC|=∞=|U/I| i struja I koja teče kroz kondenzator je nula kao što je slučaj kod prekida. Komponente kao što su kalem i transformator postoje jedino u slučaju prisutnog promenljivog elektromagnetnog polja. Kondenzator se nakon izvesnog vremena napuni (naelektrisanjem) i kroz njega više ne teče struja.Videnović-Mišić.41. M. Zaključujemo da je u DC režimu kondenzator zamenjen prekidom. U DC režimu je frekvencija nula. Vrednost modula impedansi kalema i kondenzatora u DC režimu je tada |ZL|=0 i |ZC|=∞. a to je komad žice (da budemo precizniji namotan komad žice odnosno kratak spoj. U tom slučaju za njega važe sledeće jednačine: IC=hfeIB i VBE=0.42. Ove jednačine predstavljaju model bipolarnog tranzistora i da bi važile moraju se zadovoljiti određeni uslovi: VCE>0. Na osnovu Omovog zakona pišemo: |Z|=|U/I| gde je U napon na impedansi Z. Struja teče samo u jednom smeru.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI U DC režimu naizmenični izvori ne postoje te ih izbacimo ako su prisutni u polaznoj šemi.6. Kondenzator akumuliše energiju u DC režimu pa se stoga može njegovo ponašanje modelovati prekidom jer na sebe preuzima svu energiju i prekida strujni tok u grani u kojoj se nalazi. R2. izvrše potrebne izmene specifične za DC režim rada dobijamo električnu šemu.M. slika 2. a I struja koja teče kroz impedansu Z. Naizmenični strujni izvor zamenimo prekidom (strujni izvor 5mA sin(ωt) izbacimo tako što ga svedemo na 0A čije ponašanje opisuje prekid) a naizmenični naponski izvor kratkim spojem (naponski izvor 5mV sin(ωt) izbacimo tako što ga svedemo na 0V čije ponašanje opisuje kratak spoj). prikazanu na slici 2.2 i IB>0. Đurđević. Osim naizmeničnih izvora problematični su i elementi čije se ponašanje menja u zavisnosti od frekvencije signala u električnom kolu kao što su kondenzator i kalem.40. U DC režimu je kondenzator modelovan prekidom. Nakon što se u električnom kolu pojačavača prikazanog na slici 2. Možemo zaključiti da je kalem u DC režimu modelovan kratkim spojem jer je |ZL|=|U/I|=0 odnosno U=0 što je napon na krajevima kratkog spoja.40.

To nije uvek slučaj ali mi posmatramo krajnji kako bi pojednostavili prikaz kalema i kondenzatora. Iz rezultata formula vidimo da je bipolarni tranzistor zaista u aktivnom režimu. M. Ti podaci su u AC model bipolarnog tranzistora ugrađeni preko hie=VT/IBQ= hfeVT/ICQ gdje je VT termički napon vrednosti 25.M. Da bi vam ova tvrdnja bila jasnija prisetite se jednačine iz Osnova Elektrotehnike. Model malih signala za bipolaran tranzistor Odrediti AC parametre stepena sa zajedničkim emiterom kao što su naponsko pojačanje Av. AC ANALIZA STEPENA SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM Nakon što je urađena DC analiza pojačavača trebalo bi da se proračunaju parametri AC analize odnosno parametri koji karakterišu pojačavač u bliskoj okolini mirne radne tačke Q.40. IC=12. U AC režimu su u kolu samo naizmenični signali što znači da jednosmerni izvori nisu dopušteni u šemi odnosno naponski izvor je zamenjen kratkim spojem dok je strujni izvor zamenjen prekidom (istom logikom kao i ranije). Taj nivo rešavanja električnih kola je prilagođen II godini studija. Slika 2. Moduo impedanse kondenzatora je u tom slučaju |ZC|=1/ωC =1/2πfC=1/∞=0=u/i. Đurđević. Kao rezultat. Možemo zaključiti da je napon na kondenzatoru nula odnosno da je kondenzator u AC režimu zamenjen kratkim spojem. D.2. 2. Pojačavač je prikazan na slici 2.2 i IB>0.6mV na sobnoj temperaturi a IBQ i ICQ bazna i kolektorska struja u mirnoj radnoj tački Q.43.38μ). a brojčani podaci su isti kao i za DC analizu. da li ste dobro pretpostavili i da li ste zaista u tom režimu i da li će vrednosti koje proračunate zaista biti vrednosti koje bi se dobile u realnom kolu) odnosno VCC>VCE>0. Kondenzator akumuliše energiju u jednosmernom režimu dok u naizmeničnom ukoliko su frekvencije velike ne može stići da se prilagodi promeni pobudnog signala.87m).6. Zašto je neophodno pre AC anlaize odrediti položaj mirne radne tačke Q odnosno uraditi DC analizu električnog kola od interesa? Zato što nam ona daje podatke o mirnoj radnoj tački oko koje se radna tačka pojačavača kreće.69. Na osnovu gore navedene pretpostavke i jednačina dobijate vrednost struje kolektora: Mirna radna tačka na ulaznom delu karakteristike je Q (VBE=0.43.6.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Pod pretpostavkom da je bipolaran tranzistor u aktivnom režimu. Grubo gledano ako želimo da kao rezultat AC analize dobijemo vrednost pojedinih parametara iz električne malosignalne šeme svi delovi električnog kola (pa i hie) nam moraju biti poznati.Videnović-Mišić. Šta se dešava sa frekvencijski zavisnim komponentama kao što su kalem i kondenzator. Posmatraćemo situaciju u kojoj je frekvencija izuzetno velika. IB=44. Mirna radna tačka na izlaznom delu karakteristike je Q (VCE=10. kondenzator promenljiv signal propušta ka ostatku kola. ulazna Ri i izlazna otpornost Ro ako je hfe=290. Na ovaj način je jedini neliearni element stepena sa zajedničkim emiterom (što je bipolaran tranzistor) u okolini mirne radne tačke linearizovan i predstavljen modelom prikazanim na slici 2. Tek sada izračunavate preostale napone i struje potrebne za određivanje položaja mirne radne tačke. 57 . na osnovu prethodne jednačine dobijate vrednost bazne struje IB: Ukoliko primenite II Kirhofov zakon u konturi II dobijate sledeću jednačinu: Proveravamo da li je tranzistor zaista u aktivnom režimu odnosno treba proveriti uslove važenja modela (tj. Naizmenični signali (AC=Alteranting Current) su izuzetno mali tako da se radna tačka kreće po malom linearnom segmentu globalno nelinearne karakteristike bipolarnog tranzistora. Pre nego nacrtamo šemu stepena sa zajedničkim emiterom u AC režimu pogledajmo šta se dešava sa komponentama.

Ukoliko uvedemo sve gore navedene izmjene malosignalna šema za stepen sa zajedničkim emiterom je prikazana na slici 2. Šta kalem govori ostatku kola: ja akumulišem i u sebe preuzimam svu AC energiju. Moduo impedanse kalema je |ZL|=ωL =2πfL=∞=u/i.44. U tom režimu kalem akumuliše energiju. Ekvivalentna šema za male signale stepena sa zajedničkim emiterom nakon primene Tevenenove teoreme Određivanje naponskog pojačanja celog električnog kola Av=vo/vg Ako želimo naći naponsko pojačanje tada je potrebno naći odnos izlanog napona vo i pobudnog generatora vg odnosno Av=vo/vg .Videnović-Mišić. Do istog zaključka ste mogli doći na sledeći način. Izrazi za odgovarajuće Tevenenove ekvivalente su: Slika 2. Rpc=Rp||Rc.45. M. Đurđević. Otpornosti R1.45. Stoga je velika struja kroz kondenzator odnosno velike promene napona na kondenzator u kratkom vremenskom intervalu rezultat havarije (a vrlo retko projektantove želje). Kalem je komponenta koja je nešto više od komada žice samo u naizmeničnom režimu. odnosno kroz kalem teče nulta naizmenična struja. uC napon na krajevima kondenzatora.44. D. slika 2. dobijamo izraz za struju baze ib prvo kao funkciju napona vgt a nakon toga kao funkciju pobudnog generatora vg. Slika 2. Na osnovu konture I izlazni napon je oblika: Na osnovu II Kirhofovog zakon primenjenog na ulazni deo ekvivalentne šema za male signale prikazane na slici 2. iC struja koja teče kroz kondenzator. U grani sa kalemom ne teče naizmenična struja jer se on opire promeni struje (Osnove Elektrotehnike) pa ga u AC režimu rada zamenjujemo prekidom (jer je AC struja nula) ukoliko je prisutan u kolu. Želimo da u prelaznim procesima teku što manje struje kako bi potrošnja bila što manja.M.Kalem u AC režimu zamenjujemo prekidom.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI gde je C kapacitivnost kondenzatora. Diferencijal u jednačini govori da je nagla promena napona uC na krajevima moguća samo u slučaju velikih struja koje teku kroz njega.2=R1||R2. Ekvivalentna šema za male signale stepena sa zajedničkim emiterom Primenom Tevenenove teoreme (na deo obeležen osenčenim kvadratom) možemo dodatno pojednostaviti šemu. 58 .45.

46. Ukoliko je očitavamo nakon komponenti vg i Rg. 59 .46. Ukoliko ulaznu otpornost očitavamo nakon generatora vgt tada je ona oblika Ri=Rgt+hie=Rg||R1||R2+hie≈hie. Nepoznata otpornost Ro se određuje na osnovu Omovog zakona (odnosa napona i struje). označena na slici 2. Đurđević. ulazna otpornost je Ri=R1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Zamenom prve formule u drugu dobijamo vezu izlaznog i ulaznog napona: Jednostavnim sređivanjem prethodne jednačine dobijamo izraz za naponsko pojačanje: gde je Određivanje ulazne otpornosti pojačavačkog stepena Ri Ulazna otpornost pojačavača Ri je otpornost koja se „vidi” na fizičkom ulazu pojačavačkog stepena.Videnović-Mišić. Strujni izvor hfeib zavisi od bazne struje ib i kao takav ne podleže eliminaciji iz električnog kola pri proračunu Tevenenovog ekvivalenta. i slici 98.46. Slika 2.2||hie≈hie. Malosignalna šema stepena sa zajedničkim emiterom pri proračunu izlazne otpornosti pojačavačkog stepena Izlaznu otpornost pojačavačkog stepena definišemo na sledeći način: Zadatak bismo mogli pojednostaviti ukoliko pogledamo koliku otpornost vidi test generator vt .M. Kako je u pitanju linearno kolo na taj način Ro se određuje kao Tevenenov ekvivalent otpornosti. Određivanje izlazne otpornosti pojačavačkog stepena Ro Izlazna otpornost pojačavačkog stepena Ro je otpornost koju vidi potrošač Rp priključen na izlaz pojačavačkog kola. na slici 97. gde je RY otpornost paralelno vezana otporniku RC. M. Svi nezavisni izvori su isključeni (naponski izvori KS a strujni izvori zamenjeni prekidom) jer bi u protivnom dobili pogrešnu infomaciju o naponu i struji od interesa. Po njemu je izlazna otpornost pojačavačkog stepena. D. Šema za proračun izlazne otpornosti sa test generatrom je prikazana na slici 2.

Možemo zaključiti da test generator vt vidi otpornost RC||∞= RC. Na osnovu znanja Osnova Elektrotehnike smo mogli zaključiti isto na sledeći način. 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2.3.Videnović-Mišić.6.43.M. Kako su otpornosti u kolu pozitivne veličine tada je Na ovaj način smo dobili da je izlazna otpornost pojačavačkog kola RC. Đurđević. Na osnovu vrednosti napona test generatora vY i struje koja teče kroz test generator iY primenom Omovog zakona dobijamo vrednost otpornosti Očigledno je Što se tiče napona vY nemoguće je naći konturu u kojoj bi on bio jedini nepoznat napon. možemo primetiti da je eliminisanjem pobudnog nezavisnog generatora vg eliminisan (u ovom električnom kolu) jedini mogući izvor struje ib odnosno da je ib=0. Primenom II Kirhofovog i Omovog zakona u konturi III dobijamo Proizvod dva broja jednak je nuli ako je bar jedan član proizvoda jednak nuli. Napon vce je nepoznata veličina koja se ne može izračunati ni iz jedne druge konture što se može videti ako primenite II Kirhofov zakon u konturi II. Napon vbc je nepoznata veličina kao i vY (za struju baze ib smatramo da je pomoćna promenljiva).47 Malosignalna šema potrebna prilikom određivanja otpornosti RY Problem izlazne otpornosti pojačavačkog stepena se svodi na problem određivanja RY. možemo primetiti da je model unilatelaran. prikazano na slici 2. D. Tok signala u modelu je s leva na desno odnosno nema povratnog uticaja kolektorsko-emiterskog dela modela bipolarnog tranzistora na bazno emiterski pn-spoj. Malosignalno kolo u kojem pokušavamo odrediti Tevenenov ekvivalent otpornosti je jednostavnije. MICROCAP ANALIZA STEPENA SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM Stepen sa zajedničkim emiterom 60 . Sledi da je hfe ib=0 što u malosignalnoj šemi modelujemo prekidom. slika 2.47. Ponovo imamo jednu jednačinu a dve nepoznate  ne možemo vY eksplicitno izraziti kao funkciju ib.46. Ako pogledamo malosignalnu šemu prikazanu na slici 2. Ako pogledamo model malih signala bipolarnog tranzistora. M. Primenom II Kirhofovog zakona u konturi I dobijamo gde je vce napon na strujom kontrolisanom strujnom generatoru.

U slučaju da smo odabrali opciju Operating Point Only tada su vrednosti promenljivih stanja upravo vrednosti u mirnoj radnoj tački Q. Promenljive stanja (State Variables) su inicijalno postavljene na nulu. Prilikom crtanja komponenti unesite njihove vrednosti. Upisati vrednosti za vremenski opseg tranzijentne analize (Time Range). Đurđević.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Nacrtati šemu stepena sa zajedničkim emiterom prikazanim na slici 2. Aktiviranjem tastera F12 automatski se otvara prozor State Variables Editora u kome se nalaze vrednosti promenljivih stanja (naponi čvorova... Slika 2. Prozor u kome se podešavaju parametri tranzijente analize Opcijom Run Options definišete da li je vaša simulacija sačuvana na disk. proračun i crtanje grafika može oduzeti previše vremena).Videnović-Mišić.49. Run Options Normal izvršava simulaciju bez njenog čuvanja na disku. Opcijom State Variables Leave promenljive stanja zadržavaju poslednje vrednosti. Slika 2.TOP). Promena promenljivih stanja se može posmatrati tokom trajanja tranzijentne analize. Prilikom povezivanja komponenti vodite računa o položaju čvorova. Run Options Retrieve učitava prethodno sačuvanu simulaciju (*. Automatski se otvara prozor na slici 2. D.48. M. Ako prvi put pokrećemo simulaciju tada su vrednosti promenljivih stanja nule.M. Run Options Save izvršava simulaciju uz njeno čuvanje na disku (*. Ako ste završili analizu bez povratka u Schematic Editor tada su to vrednosti dobijene na kraju analize. Promenite naziv generatora u vg. Vrednost maksimalnog koraka (1n) ne sme biti ni suviše velika (oblik signala koji se prikazuje je grub) niti suviše mala (opterećuje resurse dodeljene MC7 tj.). struje kalemova. Definisanje parametara tranzijentne analize Pokrenite tranzijentnu analizu izborom opcije Analysis  Transient ili Alt+1. State Variables Read učitava prethodno sačuvane vrednosti promenljivih stanja (sačuvano opcijom Write u State Variables Editoru.TSA) kao da je to nova simulacija. Naknadni unos i izmena parametara komponenti je moguća otvaranjem prozora sa karakteristikama komponente duplim klikom na komponentu. DC režim 61 .49. navedene na šemi. slika 2.48. *. Za model sinusnog generatora odaberite 1MHz. Jednostepeni pojačavač sa zajedničkim emitorom Opcijom New napravite novi model NPN tranzistora naziva Personal u kome je potrebno uneti vrednost parametra BF (Forward Beta)=290 jer je taj parametar upravo hfe. maksimalni korak (Maximum Time Step) i temperaturu (Temperature).49.TSA).

slika 2. M. IB=44. D.51. Tokom ad hoc izračunavanja koristimo pojednostavljen.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Selektovana opcija Operating Point omogućava određivanje napona i struja u mirnoj radnoj tački. Na dva odvojena grafika (upišite redni broj grafika desnim klikom miša na prazno mesto ispod P) predstavite napon pobudnog generatora i izlazni napon (desni klik na Y Expression. nam mogu pomoći. Vrednost napona u mirnoj radnoj tački (a) u State Variables Editoru (b) u Schematic Editoru Ako želimo proveriti prethodno izračunate vrednosti promenljivih koje definišu položaj mirne radne tačke Q rezultati prikazani na slici 2.Expression ukoliko nije selektovana Auto Scale Ranges Opcija.M. Tranzijentna analiza nije urađena. Da bi mogli uporediti ove dve slike selektujte ikonicu Node Numbers iz linije sa alatima kako bi oznake čvorova postale vidljive.6. Selektujte opciju za automatsko reskaliranje prikazanog opsega (Auto Scale Ranges).Videnović-Mišić. slika 2. Zbog toga su rezultati dobijeni MC7 analizom tačniji. Opcije X Range i Y Range označavaju opsege prikaza rezultata simulacije za promenljive selektovane u prozoru X. Slika 2. Proračunavaju se nove promenljive stanja kao odgovor električnog kola na sve pobude u T=0.38μ) i Qiz (VCE=10. Slika 2. Uporedite te vrednosti sa vrednostima koje je izračunao MC7. Rezultat ove analize se vidi u State Variables Editoru. TNO (transient numerical output).50(b).51. IC=12.TNO fajl u kome se nalaze vrednosti napona i struja u mirnoj radnoj tački Q Rezultati tranzijentne analize za stepen sa zajedničkim emiterom 62 . Deselektujte Operating Point Only i selektujte Operating Point opciju. Kao polazna osnova se koriste inicijalne promenljive stanja.50. Primećujemo dobro slaganje rezultata. Selektovana opcija Operating Point Only omogućava samo proračun položaja mirne radne tačke. Bolje rešenje je otvoriti u folderu Data (na disku gde je MC7 instaliran) naziv_fajla. U pripremi za vežbu ste izračunali Qul (VBE=0.50(a). Đurđević.87m). slika 2. ili povratkom u Schematic Editor selektovanjem ikonice Node Voltages iz linije sa alatima. odaberite opciju Variables  Device Voltages ili ako su na šemi prikazani čvorovi opcijom Variables  Node Voltages). Ova opcija omogućava MC7 da proračuna polaznu tačku za tranzijentnu analizu.50.69.i Y. linearizovan model bipolarnog tranzistora koji je daleko jednostavniji od SPICE MC7 modela. *.

Sa OK potvrdite izmenu.M.53(a). prozor sa parametrima ovog otpornika. Zatvorite prozor tranzijentne analize i u Schematic Editoru otvorite.Videnović-Mišić. D.53. (a) Izgled otpornika Rp u Schematic Editoru (b) Stepping prozor SIN 1MHz generatora 63 . MC7 prilikom crtanja napona v(Rp) odnosno napona na otporniku Rp crta Vplus-Vminus. Tačka koju smatramo izlazom pojačavača je Minus Pin otpornika Rp. Đurđević. Selektujte opciju Pin Names kako bi imena pinova otpornika postala vidljiva. duplim klikom na Rp.52. Slika 2.52. M. Rezultati su prikazani na slici 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Svi parametri tranzijentne analize su uneseni. Da li možete da na vašim graficima uočite takav tip promene? Ukoliko se pojačavački stepen ne ponaša kao invertujući a šematski prikaz kola je korektan razlog može biti otpornosti Rp ukoliko ste označavanje signala koji treba da se iscrtaju realizovali opcijom Variables  Device Voltages. Zbog toga se porastom ulaznog napona vg video porast napona na otporniku za koji smo smatrali da je izlazni. Pojačavač koji analiziramo predstavlja invertujuću pojačavačku konfiguraciju kod koje kako ulazni napon raste izlazni napon opada. Za stepen sa zajedničkim emiterom je karakteristično da jedino ova pojačavačka konfiguracija (u odnosu na konfiguracije sa zajedničkom bazom i zajedničkim kolektorom) ima negativno naponsko pojačanje. Sika 2. Pokrenite analizu opcijom Run ili sa F2. Rezultati tranzijentne analize Izgled otpornika Rp je prikazan na slici 2.

1 (Step Value). Na ovaj način možete menjati samo parametre složenih modela kao što su npr.54. Sa OK potvrdite unos. Preostale opcije su da označite tekstualno izlaz ili da prikažete brojeve čvorova te da opcijom Variables  Node Voltages unesete čvor u Y-Expression polje. Pri kojoj vrednosti amplitude A sinusnog generatora 1MHZ stepen sa zajedničkim emiterom prelazi u nelinearan režim rada.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Ako ne želimo da menjamo oznake u prozoru za podešavanje parametara tranzijentne analize rotiranjem otpornika Rp rešavamo ovaj problem. Rezultat tranzijentne analize je prikazan na slici 2. Uđite u mod za očitavanje vrednosti kako bi parametri Stepping funkcije postali vidljivi.M. Vidimo da izlazni napon nije sinusoidalni. Selektujte opciju Step It=Yes.54. Parametar koji se menja je amplituda (A). za sinusni generator SIN 1MHZ i za bipolarni tranzistor NPN Personal. Opcijom Scale Mode u kojoj se nalazite nakon završetka analize zaokružite jednu periodu signala. Ulazni i izlazni napona nakon Stepping promene amplitude pobudnog generatora Šta nas interesuje? Izlazni napon. Đurđević. 64 . Sa strelicama gore/dole na tastaturi prođite kroz sve krive. Slika 2. Selektujte opciju Model.Videnović-Mišić. Konačan izgled ekrana je prikazan na slici 2. Otvorite prozor tranzijentne analize i isključite prikazivanje ulaznog napona (desni klik u polje koje opisuje redni broj grafika i opcija None ili samo obrišite vrednost rednog broja grafika (u ovom slučaju je 1 V(vg)). Opcijom Stepping menjate parametar sinusnog generatora (Step What=SIN 1 MHZ). Pokrenite tranzijentnu analizu.cir) nalazi informacija koja komponenta ili model (SIN 1MHZ) i koji njihov parametar (A) je Stepping opcijom izmenjen kao i koju vrednost trenutno ima (A=1). U zaglavlju svakog grafika se nalazi informacija o parametrima stepping funkcije što znači da već imamo informaciju o ulaznom naponu tako da je njegovo predstavljanje višak. Granična vrednost amplitude između A=0 i A=100mV. Šta je razlog? Kako bi vi rešili ovaj problem? (R: promeniti položaj mirne radne tačke Q ili smanjiti amplitudu pobudnog generatora vg) Odlučićemo se za opciju variranja amplitude pobudnog generatora. D. Pokrenite analizu. M. U zaglavlju grafika se osim naziva fajla (ZAJEDNICKI_EMITER. Metod promene je linearan (Method =Linear). ulazni napon ili oba napona? Interesuje nas pri kojoj amplitudi ulaznog napona je električno kolo pojačavač odnosno kada se vratio u linearni režim rada. Pokrenite ponovo tranzijentnu analizu. Uočimo da je ulazni napon sinusoida koju smo definisali pomoću standardnog 1MHz modela MC7 za sinusne generatore. Promena amplitude je od 0 (From) do 1 (To) sa korakom 0.55.

amplitudu sinusnog sinala A=0. zumirajte dve periode.18) signala moguće je izračunati naponsko pojačanje celog kola odnosno Av=v(Rp)/vg=-118.Videnović-Mišić. Jedna perioda izlaznog napona u kursor modu. 65 .Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Odaberimo npr. Sa OK potvrdite unos.01 sinusnog generatora. D. Znajući vrednost amplitude pobudnog (0. Jedna perioda izlaznog napona u kursor modu Kako bi našli što tačniju vrednost granične vrednosti amplitude pozovite funkciju Stepping. smanjeni koraci u Stepping prozoru Za koje vrednosti amplitude sinusnog generatora električno kolo sigurno nije u linearnom režimu rada? (A=100mV i 90mV). Isključimo Stepping funkciju.01.M.01) i izlaznog (1. Ponovite prethodni postupak (pokrenite analizu.56.55. Slika 2. Znak minus proističe iz invertujuće prirode stepena sa zajedničkim emiterom. Očitajte vrednosti amplitude izlaznog signala V(Rp) (R:1. Promenite amplitudu A sinusnog generatora od 0 do 100mV sa korakom 10mV odnosno unesite finiju promenu.18V). uđite u kursor mod).56. Đurđević. Ukoliko pogledamo rezultat formule (Av=-122) zaključujemo da je slaganje rezultata dobro. M. Određivanje naponskog pojačanja celog kola Av=vo/vg Promenimo u Schematic Editoru parametar A=0. Pokrenite tranzijentnu analizu. Rezultat je prikazan na slici 2.

Slika 2. • Interesuje nas odnos napona u tački 6 i struje koja teče u toj grani npr. DC nezavisne izvore eliminišemo prilikom proračuna ali ih u MC7 analizi ne smemo eliminisati.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Određivanje ulazne otpornosti pojačavača Ri Ulazna otpornost je parametar AC analize što znači da se dobija kao odnos malih naizmeničnih napona i struje. –V(6)/I(RG). Nakon ulaska u kursor mod očitajte vrednost ulazne otpornosti pojačavačkog kola Ri. Uključimo sa Currents ikonicom u liniji alata prikaz vrednosti struja i njihovih smerova u kolu.57. M.58. • Pokrenite analizu. struje i Omovog zakona odnosno određujemo Tevenenov ekvivalent otpornosti postavljanjem test generatora vt. Pri tome nijedan nezavisni izvor u AC režimu ne sme biti uključen. Šta je to već superpozicija. Ukoliko je smer struje i(Rg) kao na slici 2.NPN tranzistora). D. Uporedite rezultat sa izračunatom vrednošću ove otpornosti (Ri≈hie≈576Ω) • Ukoliko smo dobili negativnu vrednost pogledajmo šematski prikaz kola u Schematic Editoru. • Pokrenite tranzijentnu analizu. Prvo radimo DC analizu (aktivni samo DC izvori signala u kolu) a nakon nje AC analizu (aktivni samo AC izvori signala u kolu). Šematski prikaz stepena sa zajedničkim emiterom. Đurđević. Zbog toga određujemo Ri nakon generatora vg i njegove otpornosti Rg jer je taj deo električnog kola deo sa malim signalima što obezbeđuje prisustvo kondenzatora CS1. Ukoliko pogledamo šematski prikaz stepena sa zajedničkim emiterom vidimo da je jedini AC nezavisni izvor vg(t). Prozor za podešavanje parametara tranzijentne analize Određivanje izlazne otpornosti pojačavača Ro Izlazna otpornost pojačavačkog kola je otpornost koju “vidi” potrošač Rp koji je priključen na izlaz pojačavača. tada je negativna vrednost ulazne otpornosti nastala usled neusaglašenosti smera struje odnosno minus i plus priključka otpornika. Uporedite sa izračunatom vrednošću ovog parametra. U slučaju MC7 ne možemo prilikom proračuna izlazne otpornosti eliminisati DC izvore jer bi na taj način iz kola izbacili polarizaciju komponente i 66 . • Unesite u prozor za podešavanje parametara tranzijentne analize parametre za proračun ulazne otpornosti. • Ponovo pokrenite tranzijentnu analizu i očitajte vrednost izlazne otpornosti Ri. Neka se vidi samo grafik koji prikazuje tu otpornost.58. kroz otpornik Rg.M. Da bi se stavili u položaj otpornika Rp posmatramo električno kolo na mestu Rp od izlaza ka ulazu pomoću napona.57. U ad hoc analizi principom superpozicije rešavamo linearizovano električno kolo (koristite pojednostavljene linearne modele nelinearne komponente.Videnović-Mišić. Eliminišemo ga kratkim spojem. prikazani smerovi i vrednosti struja u električnom kolu Slika 2. Rešenje je da se ili okrene otpornost Rg kako bi Plus priključak otpornosti bio u čvoru 7 i struja tekla u pojačavački stepen ili stavi u prozoru za podešavanje parametara Tranzijentne analize znak minus ispred izraza za otpornost tj. slika 2.

Videnović-Mišić. U skladu sa tim unesite odgovarajući Y-Expression u prozor tranzijentne analize. • Pokrenite AC analizu. • Pokrenite tranzijentnu analizu. Prozor za podešavanje parametara tranzijentne analize prilikom određivanja izlazne otpornosti Ro pojačavačkog stepena Očitajte vrednost izlazne otpornosti (Ro=-1kΩ). Uporedite sa prethodno izračunatom vrednošću (Ro=RC=1kΩ). slika 2. • Izmenite polazno kolo pojačavača sa zajedničkim emiterom sledeći gore navedena objašnjenja Rešenje je prikazano na slici 2. Šematski prikaz konfiguracije potrebne za određivanje izlazne otpornosti Slika 2. D. 67 .60.59.6. slika 2. Đurđević. M. To programu nije potrebno i on istovremeno rešava jednačine dobijene na osnovu I.59. Frekvencijski opseg je od 1kHz do 1THz (1E12). Interesuje nas moduo amplitude izlaznog AC signala (moduo amplitude napona u tački 5 izražen u decibelima) ne i njegova faza (ph (v(5)). Slika 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI tranzistor ne bi bio u aktivnom režimu.61. Rešenje ovih jednačina (grafički presek različitih krivih) daje položaj radne tačke. Generator vt je modela SIN 1MHZ. Pokrenite analizu.) Unesite u prozoru prozoru tranzijentne analize potrebnu izmenu. • Odaberite opciju Analysis  AC. MICROCAP AC ANALIZA STEPENA SA ZAJEDNIČKIM EMITEROM Ukoliko nas interesuje frekvencijska zavisnost pojedinih signala električnog kola tada u MC7 pokrećemo AC analizu.M.4. Očitajte vrednost Ro.62. Da li je ovaj rezultat očekivan? Šta je uzrok neslaganja? (Pogledajte smer struje kroz test generator. Unesite parametre AC analize. II Kirhofovog i Omovog zakona iz konfiguracije električnog kola i nelinearne jednačine koje definišu ponašanje nelinearne komponente (u ovom slučaju bipolarnog tranzistora). Superpoziciju i linearizaciju inače nelinearnih komponenti smo uveli jer su naš matematički alat i sposobnosti ograničeni. Setite se kakav ste smer struje prilikom ad hoc proračuna izlazne otpornosti imali. Automatski se otvara prozor za podešavanje parametara AC analize. prikazanim na slici 2. Interesuje nas odnos test napona vt i struje koja teče kroz test generator. Rezultat je prikazan na slici 2.60. 2.63. Interesuju nas granične učestanosti i naponsko pojačanje stepena sa zajedničkim emiterom.

61.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Đurđević. 20 log(Av)=41.63.62.533). Prozor sa parametrima AC analize Slika 2.Videnović-Mišić.3026. Nakon rešavanja ove jednačine dobijamo Av=119.M.533. D. U AC analizi se amplituda pobudnog signala automatski postavlja na A=1 dok mu se frekvencija menja kao što je definisano u Frequency Range. To znači da je naponsko pojačanje definisano kao Av=V(Rp)/vg sada oblika V(5)/ vg=V(5)/A= V(5)/1= V(5). Stepen sa zajedničkim emiterom • Uđite u mod za očitavanje i odredite vrednost db(v(5)) u zaravnjenom delu karakteristike (R: 41. Rezultat AC analize 68 . Da li je rezultat blizak očekivanom? Zašto se znak pojačanja ne slaže (posmatra se moduo amplitude izlaznog signala te je vrednost naponskog pojačanja koje na osnovu njega dobijemo apsolutna vrednost pojačanja )? Slika 2. Rezultat je dat u decibelima i da bi odredili naponsko pojačanje potrebno je to uzeti u obzir tj. M.

Iako je ljudima prirodan decimalni numerički sistem njegova implementacija bi u digitalnim računarima bila skopčana sa velikim poteškoćama u pogledu tehničke realizacije. kako ne bi uticao na ulaz istog tog kola. D. Analiza već gotove kombinacione mreže obuhvata formalan opis funkcije koju mreža izvršava na osnovu date logičke šeme. decimalni -10 različitih nivoa. Pomoću komandi Go To Y =41. heksadecimalni. u granicama napona napajanja analognog kola.7. gde su fd i fg donja i gornja granična učestanost odnosno učestanosti na kojima vrednost pojačanja u decibelima opadne za 3dB. kao što su vreme propagacije kroz kolo. oktalni – 8 različitih nivoa. 2. Uočili smo da je broj dozvoljenih vrednosti analognog signala neograničen. Kombinacione mreže se koriste u svim digitalnim sistemima. gde se u obzir moraju uzeti realne karakteristike logičkih kola.61. koder.M. broj dozvoljenih amplitudskih nivoa digitalnih signala je ograničen i zavisi od numeričkog sistema kojeg koristite za predstavljanje podataka (binarni – 2 različita nivoa. sledi minimizovanje logičke funkcije (korištenjem Karnoovih mapa ili osnovnih zakonitosti Boolean algebre) i formiranje logičke šeme pogodnim metodom (u zavisnosti od raspoloživih logičkih kola). a i zbog specifičnih. Izlazni signal kombinacionih logičkih mreža zavisi samo od trenutnih vrednosti ulaznih signala. Tokom ovih vežbi analiziraćemo digitalna elektronska kola odnosno elektronska kola koja obrađuju digitalne signale. analizirali analogna elektronska kola posmatranjem (analognih) signala u kolu. počev od najprostijih digitalnih uređaja do velikih ¨super¨ računara. II i III deo prezentacije iz digitalne elektronike na adresi http://www. margine šuma. generator parnosti. ali ne sadrže povratne sprege. Za razliku od analognih signala. SIGNALI U DIGITALNIM ELEKTRONSKIM KOLIMA Ukoliko nas interesuje frekvencijska zavisnost pojedinih signala električnog kola tada u MC7 pokrećemo AC analizu. Kombinacione mreže sadrže proizvoljan broj logičkih kola.533dB-3dB=38. Na takav način se izbegava uticaj prethodnog stanja na sledeće stanje mreže što je tipično ponašanje sekvencijalnih mreža. kombinacione i sekvencijalne. faktor grananja i slično. KOMBINACIONE MREŽE Digitalne logičke mreže se mogu klasifikovati u dve grupe. pojedini tipovi mreža su dobili naziv prema funkciji koju obavljaju.ns. Sa stanovišta jednostavnije i pouzdanije realizacije je daleko bolje koristiti binarni brojni sistem koji je reprezentovan sa samo dva stanja odnosno dve različite vrednosti signala (digitalni binarni signal). Detaljnije projektovanje mreže podrazumeva dalju nadgradnju sinteze mreže. standardizovanih.yu/predmeti/2/el.Videnović-Mišić.64. Do sada smo. Zbog veoma široke primene. prilikom učenja MC7. prikazano na slici 2. Slika 2.16 različitih nivoa).1. 2.7.kel. Ukoliko imate malo vremena na raspolaganju molim vas da pogledate I. odnosno predstavljanje mreže kombinacionom tabelom ili logičkom jednačinom.html. M. Interesuju nas granične učestanosti i naponsko pojačanje stepena sa zajedničkim emiterom. Ova digitalna kola bi morala da imaju deset jasno definisanih različitih stanja što bi se moglo realizovati po cenu velike složenosti.ftn. multiplekser. odnosno izlazni signal sa bilo kog kola se ne sme dovoditi na ulaz mreže.533dB očitajte položaj donje i gornje granične učestanosti (R: fd=3.11kHz).Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Na predavanju iz Uvoda u Elektroniku ste definisali propusni opseg (BW=bandwidth) kao BW=fg-fd. na primer: dekoder. vreme rastuće i opadajuće ivice signala. Đurđević. Digitalni binarni signali u proizvoljnom digitalnom elektronskom kolu 69 . funkcija koje su zajedničke za raznovrsne digitalne sisteme. prikazanim na slici 2.64. Postupak sinteze kombinacione mreže počinje formalnim opisom željenih funkcija mreže.ac.

koji označava ime komponente.Videnović-Mišić. Automatski se pojavljuje simbol fiksne digitalne vrednosti . Na raspolaganju su dve opcije : Digital Switch ili Stimulus Generator. koji definiše vrednost fiksne digitalne vrednosti (0 ili 1).65. Fiksne digitalne vrednosti Kako smo se odlučili za binaran digitalni numerički sistem odnosno sistem u kome promenljiva može uzeti samo dve različite vrednosti 0 (Low) ili 1 (High) logično je pitanje kako te konstantne digitalne nivoe (baterija u analognom kolu) možemo napraviti u MC7. Od interesa su parametri Part. Čekirajte opciju Show da se taj parametar vidi. Ukoliko postavimo fiksnu digitalnu vrednost na željeno mesto u šemi automatski će se otvoriti prozor sa njenim parametrima. Đurđević. iz menija Components  Analog Primitives ili Components  Analog Library. Prozor sa parametrima modela fiksne digitalne vrednosti Promenljive digitalne vrednosti Ukoliko želite da u digitalnoj mreži postoji izvesna dinamika bilo bi dobro da se upoznamo sa MC7 opcijama koje nam omogućavaju definisanje promenljivih digitalnih vriednosti. M.65. Rezultat bi trebao biti sledećeg oblika Slika 2. • Promenite ime komponente sa U0 na Uproba. • Odaberite opciju Component  Digital Primitives  Stimulus Generators  Fixed Digital.M. slika 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Digitalni signali u MC7 Prilikom sinteze analognih kola u MC7 koristili smo analogne komponente. sedmosegmentnog displeja i digitalnog prekidača). Unesite vrednost za parametar Value fiksne digitalne vrednosti i za njega čekirajte opciju Show. Components  Digital Library (iz ovog menija biramo komercijalne komponente kojima su proizvođači odredili parametre modela) ili Components  Animation (ukoliko je potrebna komunikacija između uređaja i nas kao korisnika koja se postiže pomoću LED dioda. Digital Switch • Izaberite opciju Components  Animation  Digital Switch. i Value. U slučaju digitalnih elektronskih kola komponente se nalaze u menijima Components  Digital primitives (iz ovog menija biramo standardne komponente kojima sami definišemo parametre modela). D. Automatski se pojavljuje simbol digitalnog prekidača 70 .

Izaberite opciju Analysis  Transient Analysis.M.67. 71 . U prozor za podešavanje parametara tranzijentne analize unesite podatke kao što je prikazano na slici 2. D. Izbor Y Expression možemo dobiti direktnim upisivanjem ili desnim klikom u odgovarajuće polje izborom opcije Variables  Digital States  d(1). Slika 2.66. slika 2.Videnović-Mišić. Sada je vidljiv i digitalni prekidač i prozor u kome se prikazuje rezultat promene položaja prekidača. d(1) neophodno je da na ekranu imate digitalni prekidač kako bi klikom u polje simbola mogli menjati položaj prekidača odnosno vrednost na izlazu prekidača. Da bi ova promena nastala neophodno je pokrenuti tranzijentnu analizu (pustiti vreme da teče kako bi promena vrednosti digitalnog signala bila vidljiva) i kliknuti mišem u polje simbola ove komponente. Opcijom Windows  Tile Vertical u delu tranzijentne analize podelite radnu površinu vertikalno. Pokrenite tranzijentnu analizu. Đurđević.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI odnosno ukoliko uključimo oznake čvorova u kolu. Posmatrajte šta se dešava u prozoru koji prikazuje vrednost njegovog signala. – Testiranje digitalnog prekidača • Menjajte položaj digitalnog prekidača. Slika 2. Prozor tranzijentne analize prilikom testiranja digitalnog prekidača • Da biste mogli da menjate digitalnu vrednost signala u čvoru 1 tj.66. Šta primećujete? Ukoliko ste sporije kliktali na simbol digitalnog prekidača promena vrednosti d(1) se ili nije videla ili ste je jako retko uočili. • Testirajte digitalni prekidač.67. Zadatak digitalnog prekidača je da omogući promenu vrednosti pobudnog ulaznog signala sa 0 na 1 ili 1 na 0. M.

68.define 72 .69. . slika 2.69(a). slika 2. slika 2. Glavni deo koda kojim opisujete ponašanje pobudnog digitalnog generatora se nalazi iza . Đurđević. TIMESTEP Parmetrom TIMESTEP se definiše perioda takt signala u sekundama. FORMAT=134 nam govori da je prvi bit izlaza binarni. Dodatno vreme za osmišljavanje položaja prekidača se dobija ukoliko se MC7 uposli kako bi proces izračunavanja tekao sporije.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. FORMAT Parametar FORMAT definiše format signala na izlazu pobudnog generatora. čijim podešavanjem možemo delimično da usporimo analizu MC-a jer se sa Animate Options definiše interval između dve tačke računanja MC-a. Slika 2. U MC se to postiže ubacivanjem digitalnog pobudnog generatora.68(b). Npr. Kao i do sada parametar Part predstavlja ime komponente. M. Parametri koji su izuzetno bitni za definisanje oblika digitalnog pobudnog signala o kojima ćemo reći nešto više su FORMAT. U liniji COMMAND se navodi ime promenljive . oktalan FORMAT=3. Najčešće selektovana opcija je Wait For Time Delay koja zahteva unos vrednosti kašnjenja (Time Delay) između dve uzastopne tačke prilikom računanja MC-a. Izborom Help  Contents  Index.69(b). Da bi kontrolisano proverili sve moguće kombinacije ulaznih promenljivih potrebno nam je više vremena nego što nam u ovom slučaju MC7 daje.M.7. (a)Opcija Animate (b)Help za Animate Options dialog box Digitalni prekidač se nalazi na ulazu digitalnog kola. 2. Ukoliko želimo da je signal binaran tada je FORMAT=1. Automatski se otvara prozor sa njegovim parametrima. slika 2. Zbir svih brojeva koji su predstavljeni u liniji FORMAT moraju biti jednaki broju bita na izlazu pobudnog generatora. COMMAND Pomoću parametra COMMAND pisanjem par linija koda definišete izgled signala na izlazima digitalnog pobudnog generatora. Digitalni pobudni generator (b) prozor sa parametrima Stim1 Komponente koje nas interesuju su od Stim1 do Stim16 gdje je Stim skraćenica za Stimulus Generator dok broj nakon Stim označava broj bita na izlazu pobudnog generatora. Promenom njegove vrednosti mi analiziramo napravljeno digitalno kolo odnosno određujemo njegov princip funkcionisanja.Videnović-Mišić. Klikom miša na željeno mesto ga postavite na radnu površinu. Da bi se ovakav pobudni generator mogao realizovati morali smo na početku izabrati Stim 1+3+4=Stim8. • Odaberite sa spiska generator Stim1. sledeća tri bita predstavljaju oktalni broj i preostala 4 bita predstavljaju heksadecimalni broj.68(a). Drugi način za testiranje kola je pomoću digitalnih pobudnih generatora čiji su ekvivalent u analognom svetu naponski generatori. Difolt vrednost je nula. pronađite više informacija o ovoj opciji. D.define naredbe koja definiše i kreira izlaz pobudnog generatora. što zna da potraje. Izborom ikonice Animate automatski se otvara prozor. • Izaberite opciju Components  Digital Primitives  Stimulus Generators.2. heksadecimalan FORMAT=4. DIGITALNI POBUDNI GENERATORI (STIMULUS GENERATORS) Promenom položaja digitalnog prekidača morate proći kroz sve moguće kombinacije kako bi utvrdili funkciju gotovog digitalnog kola. COMMAND i TIMESTEP.

D.Videnović-Mišić. Npr.define pob +0ns 1 + +50ns 0 + +100ns 1.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI naredbe. Ispred vremena dodajemo tada +. za jednobitni pobudni generator : . U SPICE-u je oznaka za nastavak u novom redu + što je upravo novina u odnosu na prethodnu definiciju pobudnog generatora. Ova naredba generiše beskonačnu petlju. <value> je vrednost za koju se u ovom slučaju smanjuje ili povećava vrednost signala na izlazu digitalnog generatora.define pob +0ns 1 + 50ns 0 + 150ns 1 Kakva je razlika u odnosu na prethodni zapis? Generator nije definisan u jednom redu već se naredba nastavlja u više redova. Naredba <time> <value> Primer / objašnjenje U trenutku <time> signal ima vrednost <value>. Prethodno definisan signal možemo tada napisati na treći način: . Signal je vrednost nula sve do 150ns kada vrednost signala ponovo postaje 1. gde prvi znak plus predstavlja nastavak naredbe u sledećem redu dok drugi znak plus govori o relativnom računanju vremenskih trenutaka u kojima nastaje promena signala. nepohodno je da se upoznamo sa osnovnim naredbama. Time Step=50ns): +0ns 1 +0ns 1 + +c 0 relativno ili +c 0 apsolutno + +2c 1 +3c 1 LABEL=<label name> Ovom naredbom se definiše početak petlje realizovane naredbom GOTO. Bitno je znati da će nakon izvršenja naredbe GOTO <label name> program skočiti na prvu naredbu nakon definicije labele i da labela mora biti definisana pre GOTO naredbe. Ovaj signal smo mogli definisati i na sledeći način: . odnosno da definišemo kako se njegovi izlazi menjaju u vremenu. Ukoliko je n=-1 formiramo beskonačnu petlju odnosno definisana petlja se non-stop vrti.M. <time> predstavlja momenat u kome se izvršavaju naredbe INCR BY (increment by= povećaj za) ili DECR BY (decrement by= smanji za). <time> GOTO <label name> <n> TIMES U trenutku <time> idi na labelu <label name>. M. Đurđević. Vreme promene signala se može definisati relativno u odnosu na prethodni trenutak. Ova vrednost ostaje do daljnjeg. <time> GOTO <label name> UNTIL GT <value> U trenutku <time> idi na labelu <label name> sve dok signal ne postane veći (GT=greater than) od <value>.define pob 0ns 1 50ns 0 150ns 1 Kako izgleda ovaj signal? U 0ns signal poprima vrednost 1 što traje do 50ns kada mu se vrednost menja na 0. Da bi znali da napravimo pobudni generator. U preostalim naredbama logika je ista. Ukoliko u igru uvedemo parametar Time Step prethodno definisan signal možemo predstaviti na sledeći način (npr. Ponovi ovaj postupak n puta. <time> INCR BY <value> <time> DECR BY <value> <time> GOTO <label name> <n> TIMES <time> GOTO <label name> UNTIL GT <value> REPEAT FOREVER 73 . Skraćenice koje su prisutne su značenja: GE= greater or eaqual tham=veće ili jednako od LT= less than=manje od LE= less or equal than=manje ili jednako od <time> GOTO <label name> UNTIL GE <value> <time> GOTO <label name> UNTIL LT <value> <time> GOTO <label name> UNTIL LE <value> Bitno je znati da se u GOTO petlji vreme iako zadato apsolutno nakon prvog prolaska kroz petlju računa relativno.

je prikazan izgled prozora ovog generatora.. Heksadecimalan zapis se može realizovati pomoću 4 binarna zapisa. Koji je to Stim generator? Kakav mu je format? Kako je definisan ovaj generator? Da li će izgled signala odgovarati postavljenom zahtevu? • Da bi videli da li smo dobro definisali promenu izlaza heksadecimalnog generatora u vremenu moramo pokrenuti tranzijentnu analizu.) d(1). Od 0ns do 40ns signal je vrednosti 1. slika 2. Signal je prikazan na slici 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI REPEAT <n> TIMES Ova kombinacija naredbi kreira petlju. • Generišite binarni digitalni signal koji se ponaša na sledeći način: Signal je periodičan periode 60ns.70. od 40ns do 60ns signal je vrednosti 0 i od trenutka 60ns počinje nova perioda.1. 74 . Napisani program se može editovati direktno u prozoru parametara komponente.define POB +LABEL=petlja +0ns 1 +40ns 0 +60ns GOTO petlja -1 TIMES . Tabela 2. Sve naredbe između REPEAT i ENDREPEAT ENDREPEAT će se ponoviti n puta. D.69(b). ili na text strani MC7. Nakon tog trenutka nema više promene izlaza generatora.M.define POB +repeat forever ++0ns 1 ++40ns 0 ++20ns 1 +endrepeat • Napravimo heksadecimalni generator digitalnog signala koji se ponaša na sledeći način: Početna vrednost izalaza generatora je F.define naredbe.70. slika 2. Na slici 2. Simbol pobudnog generatora je sada oblika • Nakon pokretanja tranzijentne analize otvara se prozor u kome podešavamo parametre analize i unosimo nazive signala koje posmatramo. Time Range smo postavili na vrednost 320ns=20ns x 16 kako bi ukoliko postoji potreba generator prošao kroz svih 16 stanja zadržavajući se u svakom 20ns.Videnović-Mišić. M. d(3) i d(4). Pre nego je pokrenemo bilo bi dobro sa linije sa alatima aktivirati Node Numbers ikonicu kako bi lakše definisali tačke koje posmatramo tokom tranzijentne analize.. Đurđević.71. Svakih 20ns izlazna vrednost generatora se smanjuje za 1 sve dok ne postane manja od 2. d(2). Zbog toga se u polja ispod Y Expression unose (desnim klikom na polje izborom Variables  Digital States. Slika 2. Binarni digitalni signal periode 60ns trajanja jedinice 40ns i nule 20ns Dva načina na koji se može generisati ovaj signal su: .72. Definisanje izgleda signala na izlazima digitalnog pobudnog generatora naredbama u liniji COMMAND Program kojim opisujete ponašanje generatora signala se piše nakon .

Rezultat analize je prikazan na slici 2.M. Slika 2.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Ubrzo pomislite kako bi bilo lepo da to neko drugi rad za vas.73.72. Prozor sa parametrima heksadecimalnog digitalnog pobudnog generatora • Pokrenite tranzijentnu analizu.Videnović-Mišić.d(1) ili d(4). Sada možemo konvertovati 4 signala iz binarnog numeričkog sistema u jedan signal heksadecimalnog sistema.71. Pre nego što pomislimo na proveru rada generatora odnosno konvertovanje signala d( ) u vrednost heksadecimalnog signala neophodno je utvrditi koji je bit najveće težine . M. D. Prozor tranzijentne analize 75 . Ukoliko pogledate simbol Stim4 generatora vidite da je upravo čvor 1 generatora obeležen kvadratićem. Đurđević. Nadam se da ste zaključili da je to d(1) jer se najsporije menja.

Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Rezultat tranzijentne analize –prikaz heksadecimalnog signala • Napravite binarni i oktalni signal u jednom generatoru sledećeg ponašanja: u 0ns vrednost binarnog signala je 1 dok je vrednost oktalnog 7.2. Prisetimo se kako je definisan heksadecimalni generator: Početna vrednost izalaza generatora je F. Slika 2. Pogledajte kako je definisan mešoviti izvor signala (+0ns 17.3.4) koji u heksadecimalnom zapisu predstavlja izlaz pobudnog generatora moguće je lako proveriti da li je generator tačno definisan.74.76. Prozor sa parametrima pobudnog generatora je prikazan na slici 2. Rezultat je prikazan na slici 2. • Pokrenite tranzijentnu analizu.73.74.4). M. Nakon tog trenutka nema više promene izlaza generatora. Svakih 20ns izlazna vrednost generatora se smanjuje za 1 sve dok me postane manja od 2. Prozor pobudnog digitalnog generatora binarnog i oktalnog tipa signala kombinovanih zajedno • Obratite pažnju na redosled zapisa u FORMAT liniji (13 a ne 31). Na ovaj način MC će sam sračunati heksadecimalnu vrijednost signala kod koga je čvor 1 najveće a čvor 4 najmanje težine. Ukoliko pogledamo signal hex(1. Slika 2.u 0ns početna vrednost binarnog signala je 1 dok je vrednost oktalnog signala 7. ne menja ga) dok vrednost oktalnog signala smanjuje za 1 itd. Đurđević. Komandom Add dodajte još jedan red u donjem delu prozora. U tom trenutku vrednost binarnog signala se promeni sa 1 na 0. Rezultat tranzijentne analize • Sa F9 pozovite prozor tranzijentne analize.). U Y Expression polje upišite hex(1. 76 . Prilikom definisanja heksadecimalnog signala u zagradi o tome treba voditi računa.Videnović-Mišić.3. D.75. DECR BY 01smanjuje vrednost binarnog signala za 0 (tj.75.2.M. Svakih 20ns smanjuje se vrednost oktalnog signala za 1 sve dok ne postane manji ili jednak 3. Pokrenite tranzientnu analizu. U prozor tranzijentne analize unesite podatke kao što je prikazano na slici 2.

OSNOVNE LOGIČKE OPERACIJE Podsetićemo se ukratko osnovnih logičkih operacija.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Rezultat tranzijentne analize mešovitog pobudnog generatora Na osnovu zapisa u FORMAT liniji znamo da je signal najveće težine u čvoru 1 (kvadratić) dodeljen prvom definisanom signalu (zbog FORMAT=13) odnosno binarnom signalu dok su preostala tri bita dodeljena oktalnom signalu. Rezultat je prikazan na slici 2.3. Prozor tranzijentne analize mešovitog generatora Slika 2. 2. Pokrenite tranzijentnu analizu.76.M. Ukoliko želimo da MC7 sračuna vrednost oktalnog signala tačno moramo voditi računa o težini pojedinih binarnih signala odnosno moramo ga definisati kao oct(2.4).3. Logička operacija Simbol A 0 0 1 1 Simbol A 0 0 1 1 Simbol Funkcionalna tabela B Y 0 0 1 0 0 0 1 1 Funkcionalna tabela B Y 0 0 1 1 0 1 1 1 Funkcionalna tabela A Y 0 1 Logička operacija Simbol 1 0 I Logička operacija ILI Logička operacija NE Funkcionalna tabela 77 .7.77. M. D.77. Đurđević.Videnović-Mišić.

. Ukoliko detaljnije pogledate menije logičkih kola možete primetiti da je moguće izabrati broj njihovih ulaza (2. Pomenute logičke operacije kao logička kola se u MC7 nalaze u meniju Components  Digital Primitives  Standard Gates  . M.Videnović-Mišić. 78 . Đurđević. • ukoliko želite da vašu funkciju izrazite isključivo pomoću NILI (odnosno NE+ILI) logičkih kola tada je prilikom minimizacije neophodno obuhvatiti što veće površine nula kako bi se kao rezultat dobila konjuktivna forma jer se primenom De Morganovih pravila svodi na što je konjuktivan oblik funkcije. • ukoliko želite da vašu funkciju izrazite isključivo pomoću NI (odnosno NE+I) logičkih kola tada je prilikom minimizacije neophodno obuhvatiti što veće površine jedinica kako bi se kao rezultat dobila disjunktivna forma jer se primenom De Morganovih pravila svodi na što je disjunktivan oblik funkcije.78..4. U digitalnim kolima se baferom još i unose dodatna kašnjenja kako bi se eliminisale pojave hazarda. D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI NI A 0 0 1 1 Simbol A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 Y 1 1 1 0 Logička operacija NILI Funkcionalna tabela B Y 0 1 1 0 0 0 1 0 Logička operacija Simbol A 0 0 1 1 EX-ILI Funkcionalna tabela B Y 0 0 1 1 0 1 1 0 Logička operacija Simbol A 0 0 1 1 EX-NILI Funkcionalna tabela B Y 0 1 1 0 0 0 1 1 Bitno je znati sledeće: • da logička kola I+NE ili ILI+NE ili NI ili NILI predstavljaju potpun skup operacija odnosno skup operacija pomoću koga se može izraziti bilo koja logička funkcija.M.5 ili 9). slika 2. EX-NILI zakonitosti morate sami uočiti i izvršiti dodatnu minimizaciju. NE operacije dok EX-ILI.78. U tim formama jasno možete prepoznati I.. slika 2. ILI. Osim logičkih operacija koje smo pomenuli postoji i komponenta bafer čiji je zadatak da idealno izoluje dva dela električnog kola (ne vide jedan drugog već samo bafer) a da informacija i dalje teče od jednog do drugog izolovanog dela kola.3. • da prilikom minimizovanja funkcije pomoću Karnoovih mapa konačan izgled funkcije je prikazan ili kao proizvod zbira promenljivih funkcije i njihovih komplemenata (konjuktivna forma) ili kao zbir proizvoda promenljivih funkcije i njihovih komplemenata (disjunktivna forma).

• Unesite funkciju Y u Karnoovu mapu od 8 polja. C) u jednoj maloj zemlji. slika 2. U ovom obliku funkcije mogu se jasno uočiti logičke operacije (disjunktivna ili konjuktivna forma).80. • Drugi korak podrazumeva minimizovanje funkcije. odnosno broj polja u površini mora biti stepen dvojke. Đurđević.80. Recimo da su na izbore izašla sva tri glasača (A.B. B. Minimizacija funkcije se može realizovati primenom osnovnih zakonitosti Booloean algebre ili grafičkim postupkom pomoću Karnoovih mapa. Na slici 2. Broj ulaza u mrežu mora biti neparan kako bi bio princip većine mogao da se sprovede. • Prvi korak prilikom sinteze kombinacione mreže je opisati detaljno kako želimo da mreža radi ali ovaj put ne rečima što je već urađeno već u formi tablice. A B C Y 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Slika 2. II i III). Realizujte ovu mrežu sa NI logičkim kolima. D.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2.79. Osnovna logička kola u MC7 Primer: Stižu izbori • Napravimo jednostavnu kombinacionu mrežu koja implementira demokratski princip glasanja na izborima. Površine moraju biti građene od 1 ili 2 ili 4 ili 8 polja. su prikazane obuhvaćene površine (I.Videnović-Mišić. 79 .79. Pristup sa Karnoovim mapama je jednostavniji i brži te ćemo funkciju minimizovati na ovaj način. Demokratski princip većine prikazan na primeru tri glasača u formi tablice Funkcija Y je funkcija tri promenljive odnosno Y=f(A. Ne zaboravite da usporite proračun MC7 kako bi mogli da sebi date vremena za proveru mreže koju ste napravili. odnosno funkciju Y zaista treba realizovati kombinacionom mrežom koja ima tri ulaza. digitalnim prekidačima na ulazu i LED diodama u kontrolnim tačkama. prethodnih izbora) već samo od trenutne volje glasača. Konačan oblik funkcije u obliku Boolean algebre je Y=AB (od površine I) +BC (od površine II) +AC (od površine III).M. M. slika 2. Izvršite minimizaciju ove funkcije obuhvatanjem minimalnog broja što je moguće većih površina jedinica (jer se funkcija realizuje isključivo sa NI kolima).C) čiji rezultat ne zavisi od prethodnih stanja (npr.78. Ukoliko bilo koja dva glasača daju svoj glas za određenu opciju (1 ili 0) tada bi na izlazu ove kombinacione mreže morala biti vidljiva njihova odluka (Y= 1 ili 0). kako bi se funkcija realizovala sa što manjim brojem logičkih kola i samim tim mreža bila jednostavnija i jeftinija.

Slika 2. D. Da bi funkciju Y izrazili isključivo pomoću NI logike neophodno je primeniti dva zakona Boolean algebre: 1. Prilikom postavljanja logičkog kola na željeno mjesto na radnoj površini se otvara prozor sa parametrima logičkog kola. što su u ovom slučaju NI kola. četvrti korak je realizacija funkcije u MC7.81. • Isključite prikaz naziva komponente na ekranu. De Morganovi zakoni .Videnović-Mišić. Za TIMING MODEL odaberite od ponuđenih modela D0_GATE.82. U MC7 NI kola se nalaze u Components  Digital Primitives  Standard Gates  Nand Gates  .M. Izborom ovog modela ponašanja logičkog kola u vremenu smo smatrali da je logičko kolo idealno odnosno da nema nikakvog kašnjenja kroz njega jer nas u ovom slučaju ne interesuju hazardi već samo osnovno a to je logika mreže.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. 2. M. Đurđević. – Demokratski princip većine prikazan na primjeru tri glasača u formi Karnoove mape • Treći korak je prilagođenje minimizovane funkcije logičkim kolima koja su nam na raspolaganju... prikazan na slici 2. slika 2.80. Iz oblika funkcije prilagođenog NI logici vidimo da su potrebna 3 dvoulazna i jedno troulazno NI kolo. dobija se sledeće • Poslednji. Princip većine realizovan u MC7 80 .81.

Unesite tri digitalna prekidača. slika 2. Prozor sa parametrima standardnog (dvoukaznog) NI kola Postupak ponovite za preostala 2 dvoulazna NI kola i jedno troulazno NI kolo. 81 . D.84. Đurđević.C). M. u ovom zadatku nije neophodan (a mi ga radimo zarad vežbe i novog zadatka). U prozor sa parametrima tranzijentne analize unesite vrednosti prikazane na slici 2. Njihov zadatak je da nam jasno stave do znanja kakve su vrednost signala u tačkama od interesa.83. Da bi imali dovoljno vremena da tokom tranzijentne analize ležerno izmenjamo vrednosti ulaznih promenljivih i proverimo ispravnost kola koje smo napravili neophodno je usporiti MC sa Animate Options i dodatnim pobudnim generatorom.81. • U Text modu označite tačke od interesa.81.81. • Spojite žicom digitalne prekidače i logička kola kao što je prikazano na slici 2. Šta nas interesuje? Kako glasaju glasači i kakav je rezultat njihovog glasanja. d(B). Ukoliko ne želite da se u šemi vidi naziv komponente selektujte parametar Part i dečekirajte opciju Show. • Izborom opcije Components  Animation  LED izaberite LED diode. U tekstu zadatka je navedeno da se u ovom slučaju ta provera izvršava pomoću digitalnih prekidača. Uklonite naziv LED dioda iz šeme (selektujte parametar Part i dečekirajte opciju Show). Ovo je izuzetno bitno jer MC prilikom definisanja Y Expression (desnim klikom) omogućava samo prikaz digitalnih stanja čvorova označenih brojčano ili tekstom . Pokrenite tranzijentnu analizu. U ovom slučaju ćemo promene vrednosti ključnih signala posmatrati na LED diodama stoga unos d(A). • Da bi proverili ispravnost mreže neophodno je proći kroz sve moguće kombinacije ulaznih promenljivih (A.81. slika 2.B. Zbog toga su LED diode postavljene kao na slici 2. Duplim klikom na prekidač se otvara prozor sa njegovim parametrima.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2.. Povežite dvoulazna NI kola na troulazno NI kolo..M.Videnović-Mišić.82. Dodajte pobudni generator Stim1 sa parametrima koji su prikazani na slici 2.

Promena ulaznih signala se realizuje pomoću digitalnih prekidača klikom na njihov simbol stoga način funkcionisanja mreže koju smo napravili moramo proveriti direktno iz šeme nakon pokretanja tranzijentne analize. Ukoliko pogledate tabelu funkcionisanja ovog uređaja. Ispitajte mrežu promenom vrednosti ulaznih signala i izlaznog signala. Pokrenite Animate Options. slika 2. Primećujemo da je signal C duplo brži (duplo manje periode) od signala B koji je duplo brži od signala A. LED diode i podešavanje Animate Options). Prozor sa parametrima standardnog (dvoukaznog) NI kola U ovom zadatku prozor sa vremenskim oblicima signala nije neophodan. Pokrenite tranzijentnu analizu ponovo.79. jer promene signala od interesa vidimo na LED diodama. Đurđević. 82 . Odaberite opciju Wait For Time Delay.M. Prozor sa parametrima tranzijentne analize Opcijom Run pokrenite analizu. Varijacija na temu . M.Stižu izbori Prilikom analize funcionisanja mreže možemo primeniti drugi pristup prilikom generisanja ulaznih promenljivih pažljivo programiranim pobudnim generatorima na ulazu.83.Videnović-Mišić.1. Na taj način se izbegavaju digitalni prekidači (izbegavajući na taj način dodatni pobudni generator.84. D. Šta uočavate? Da li ste bili dovoljno brzi? Neophodno je dodatno usporiti MC sa Animate Options. Unesite vrednost Time Delay=0. Sa OK potvrdite unos.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Slika 2. Opcijom Windows u prvi plan dovedi šematski prikaz mreže. videćete da postoji 8 različitih kombinacija ulaznih promenljivih za koje morate ispitati vrednost izlaza mreže.

Videnović-Mišić. . Princip većine realizovan u MC7 sa digitalnim pobudnim generatorima umesto digitalnih prekidača i LED dioda • Isprogramirajte ulazne digitalne pobudne generatore npr.define BSTIM +Label=startC +Label=startB +0ns 0 +0ns 0 +5ms 1 +10ms 1 +10ms GOTO startC -1 TIMES +20ms GOTO startB -1 TIMES .Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI • Iz prethodno nacrtane šeme obrišite sve nepotrebne komponente (digitalne prekidače.87. LED diode) i unesite tri digitalna pobudna generatora. slika 2. Slika 2.86. Podesite parametre tranzijentne analize u skladu sa periodama pobudnih generatora (Time Range=40ms.85.C)). Rezultati su prikazani na slici 2. M. • Pokrenite tranzijentnu analizu.M. Da li mreža funkcioniše kao što je predviđeno? 83 . Prozor sa parametrima tranzijentne analize •Odaberite Analysis  Transient. D. Đurđević. hex(A.86. slika 2.define ASTIM +Label=startA +0ns 0 +20ms 1 +40ms GOTO startA -1 TIMES Slika 2.B.85.define CSTIM .

M.Krstić INŽENJERSKI ALATI U ELEKTRONICI Slika 2. Đurđević. D. Rezultat tranzijentne analize 84 .Videnović-Mišić.M.87.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->