P. 1
Zakon_o_oruzju_i_municiji

Zakon_o_oruzju_i_municiji

|Views: 724|Likes:
Published by bojan_borkovic

More info:

Published by: bojan_borkovic on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

text

original

Z A K O N

O ORUŽJU I MUNICIJI I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se postupak za nabavku, držanje i nošenje oružja i municije, izdavanje oružnog lista, dozvole za nošenje oružja i odobrenja za držanje oružja, oduzimanje oružja i municije, oružnog lista, dozvole za nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja i municije, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, evidencije koje su dužna da vode javna i druga preduzeća i druga pravna lica. Član 2. (1) Oružje i municiju građani mogu nabavljati, držati i nositi samo prema odredbama ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na radnike organa za unutrašnje poslove, na pripadnike sudske policije, pripadnike straže kazneno-popravnih organizacija i drugih organa i organizacija kada drže i nose oružje i municiju prema propisima svoje službe. (3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane i lica bez državljanstva koja su stalno nastanjena na teritoriji Republike Srpske ili imaju odobrenje za boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno. Član 3. Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se: a) vatreno oružje – puške, pištolji i revolveri kao i sve vrste naprava koje izbacuju projektil (zrno, kuglu ili sačmu) potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorijevanja pogonske materije, b) vazdušno oružje – sve vrste pušaka i pištolja koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.), v) gasno oružje – koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje, g) rasprskavajuće oružje – koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija, odnosno oružje ili naprava konstruisana, prepravljena ili namijenjena izbacivanju oružja koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih materija. d) posebno oružje – koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svjetlosni signal, kao i oružje koje oslobađa električni napon većeg intenziteta, đ) oružje sa tetivom – koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

1

revolveri. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova. odnosno oružje čija ukupna dužina sa cijevi prelazi 60 cm. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. g) sportsko oružje – koje čine puške. ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. g) poluautomatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni svaki put kada se metak ispali. e) sačmarica označava oružje cijevi dužine preko 50 cm. odnosno koje je demilitarizovano. Član 5. a ima istorijsku ili umjetničku vrijednost. ručnim umetanjem metka u ležište. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri kalibra 5. podešeni u sportske svrhe. Prema namjeni i posebnim vrstama. đ) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je vatreno oružje bez okvira za municiju koje se puni prije svakog ispaljivanja. pištolji i revolveri velikog kalibra. oružje se dijeli na: a) oružje za ličnu bezbjednost – koje čine pištolji i revolveri iz člana 3. Član 4. koje je demilitarizovano i neupotrebljivo i hladno oružje.8 mm i veći. bodež. b) lovačko oružje – koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cijevima. u smislu ovog zakona. Član 6. v) kombinovano oružje – koje čini oružje sa dvije ili više olučenih i neolučenih cijevi različitog kalibra. b) vatreno oružje duge cijevi je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm. Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: a) vatreno oružje kratke cijevi je vatreno oružje čija dužina cijevi ne prelazi 30 cm. d) trofejno oružje – koje čine vatreno oružje. d) repetirajuće vatreno oružje je vatreno oružje kod kojeg je predviđeno da se nakon što je metak ispaljen ponovno punjenje vrši iz okvira ili cilindra posredstvom ručno izvedenog djelovanja. kalibra 4. ž) snajper je optički nišan za pušku. odnosno prorez predviđen za punjenje na zatvaraču cijevi. stav (1) tačka. a može ispaliti više od jednog metka po jednom povlačenju okidača. bajonet i drugi predmeti) – kojima je napad osnovna namjena. a može ispaliti samo jedan metak pri jednom povlačenju okidača. kama. sablja. u smislu ovog zakona.6 mm.e) hladno oružje (bokser. a) ovog zakona. smatraju se: 2 . (1) Dijelovima za oružje. đ) staro oružje – koje čine puške. odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim cijevima. v) automatsko vatreno oružje je vatreno oružje koje se iznova puni automatski svaki put kada se metak ispali. sablje. glatke unutrašnjosti napravljene za ispaljivanje sačme.

u smislu ovog zakona. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. nabavljanje. držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja. odnosno koje je proizvedeno od nestandardnih materijala. objekata streljačkih organizacija i drugih namjenskih objekata. signalna. (3) Zabranjena je upotreba lovačkog i sportskog oružja izvan lovišta. kao i punjenja za oružje koje oslobađa električni napon. držanje i nošenje ručno izrađenog oružja koje nije proizvedeno za komercijalne potrebe. 3 . odnosno sjedište pravnog lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja. (1) Vatreno i vazdušno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležni organ) na čijem području je prebivalište fizičkog lica. barut. smatraju se meci. anestetička i gasna punjenja. (4) Odobrenje za nabavljanje oružja i dijelova za oružje iz st. (1) i (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. bez označene marke. kao i nabavljanje. ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svjetlosti ili infracrvenim uređajem. II NABAVLjANjE. rasprskavajućeg ili gasnog oružja.a) cijevi za puške. teleskopskih nišana sa svjetlosnim snopom. kalibra i fabričkog broja. kapisle. sačma. patrone. (1) Zabranjen je promet. pištolje i revolvere. (2) Zabranjeno je nabavljanje. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. hladnog oružja i naprava koje su izrađene i prilagođene kao vatreno oružje. cilindri revolvera. navlake pištolja i sanduk. b) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. zrna. držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja. (3) Dijelovi za oružje iz stava (1) ovog člana i municija za oružje sa olučenim cijevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. držanje. automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja. nošenje. oružja sa napravama za prigušivanje zvuka. (4) Zabranjeno je nabavljanje. g) drugi dijelovi koji su označeni fabričkim brojem. DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE Član 8. osim lovačkog oružja. v) zatvarači za puške i pištolje. (2) Municijom. Član 7. popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja. (2) Lovačko oružje može nabavljati lice koje ima članstvo u lovačkoj organizaciji i položen lovački ispit. čaure sa kapislama.

(7) Oružje. đ) uvjerenje o lovačkom ispitu i uvjerenje o članstvu u lovačkom udruženju kada je u pitanju nabavljanje lovačkog oružja. b) licu koje je duševno bolesno ili zaostalo u duševnom razvoju. za vrijeme dok traje postupak. za vrijeme dok traje postupak. (3) Oružje iz stava (1) mogu nositi i njime rukovati samo članovi streljačke organizacije u svrhu organizovanog treninga i takmičenja. e) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem. g) uvjerenje ovlaštene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem.(5) Odobrenje za nabavljanje municije za oružje iz stava (2) ovog člana važi šest mjeseci od dana izdavanja. ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom. ž) ako to nalažu interesi bezbjednosti. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. d) licu koje je u posljednje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira. propisana Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom BiH. odnosno oružni list. može nabaviti samo lice na čije ime glasi odobrenje. (2) Streljački savez Republike Srpske može oružje iz stava (1) ovog člana povjeriti na korištenje i čuvanje sportskim i streljačkim organizacijama. (2) Uz zahtjev za odobrenje za nabavljanje oružja. a najviše 50 metaka. (1) i (2) ovog člana. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. kao i dijelove za oružje i municiju iz st. đ) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira. (6) Municija za oružje sa neolučenim cijevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. kao i prekršaj sa obilježjem nasilja utvrđen drugim zakonom. Član 10. tačka g) ovog zakona. v) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut prekršajni postupak. Član 9. ili prekršaj utvrđen ovim zakonom. 4 . d) uvjerenje ovlaštene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje važi šest mjeseci od dana izdavanja. b) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak. v) licu koje je osuđivano za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. (1) Streljačkom savezu Republike Srpske može se za potrebe olimpijskog i nacionalnog sportskog programa odobriti nabavka oružja iz člana 4. (1) Odobrenje za nabavljanje oružja ili municije neće se izdati: a) maloljetnom licu. a može se izdati jednom u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u dva originalna pakovanja. g) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. podnosilac prilaže: a) fotokopiju lične karte.

Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost važi pet godina od dana izdavanja. nošenja i upotrebe oružja. (2) Oružni list izdaje se na ime vlasnika. 5 . Član 13. lica koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja lica i imovine. aktivna i penzionisana vojna lica. ovlaštena službena lica sudske policije. a pravnim licima odobrenje za držanje oružja. III IZDAVANjE ORUŽNOG LISTA. (1) Stručna ovlaštena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka. osnove balistike i tehnike gađanja i praktično gađanje vatrenim oružjem. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA Član 12. oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem. (2) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.(3) Podatke iz kaznene i prekršajne evidencije provjerava organ po službenoj dužnosti. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ili municije može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. rezervni oficiri. bezbjedno rukovanje oružjem. strelištem. podnosi zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana nabavke oružja. Član 11. (2) Obuka se sastoji od teorijskog dijela. (3) Sadržaj i izgled obrasca oružnog lista i odobrenja za držanje oružja propisaće ministar. (3) Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo). građanima se izdaje oružni list. odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama. praktičnog dijela i provjere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja. (1) Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja. penzionisani radnici Ministarstva koji su imali status ovlaštenog službenog lica. osim oružja za ličnu bezbjednost. stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa. (1) Oružni list za držanje oružja izdaje se na neodređeno vrijeme. odnosno korisnika oružja. lica sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova i druga lica sa policijskim ovlaštenjima koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

nestanka ili gubljenja. o čemu nadležni organ vodi evidenciju i izdaje potvrdu. kao i u slučaju kada se u postupku registracije utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za nabavku oružja. Navedeno oružje se uz izjavu stranke predaje bez naknade. (2) Javna i druga preduzeća. nestanak ili gubljenje optičke sprave za nišanjenje u roku od deset dana od dana otuđenja. Član 16. druga pravna lica i fizička lica dužna su da nadležnom organu prijave otuđenje. ustanove. o čemu se vodi evidencija i izdaje potvrda. kao i praviti ili držati municiju za to oružje. 6 . lice može predati nadležnom organu na uništenje. (4) Nadležni organ vodi evidenciju o oružju iz stava (3) ovog člana i podnosiocu prijave izdaje potvrdu. (1) Lice za koje se utvrdi da nema smetnji iz člana 10. dotrajalo i staro oružje. (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana oduzeće se oružje bez naknade i odobrenje za nabavku oružja. ako je oštećen ili uništen fabrički broj. (1) Nadležni organ neće izdati oružni list za oružje za koje se ne može dokazati porijeklo i koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom. Član 14.(3) Izdavanje oružnog lista ne može se odbiti licu kojem je izdato odobrenje za nabavku oružja. osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom. a) do ž). (2) Vazdušno oružje i oružje sa tetivom može se nabavljati. (2) Oružje koje je dotrajalo i nije više za upotrebu. trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu. ustanove. Član 15. koje se briše iz evidencije registrovanog oružja. (1) Zabranjeno je nositi trofejno oružje. Član 17. držati i nositi pod uslovima iz stava (1) ovog člana. na osnovu odobrenja nadležnog organa. odnosno gubljenje. (3) Staro oružje može se nabavljati i držati uz prethodnu prijavu nadležnom organu. odnosno od dana kada su saznali za nestanak. dužna su da to prijave nadležnom organu u roku od deset dana od dana nabavljanja. može držati. (1) Javna i druga preduzeća. stav (1) tač. (4) Za isto lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica. uz prethodno priloženu i ovjerenu pisanu saglasnost vlasnika oružja. druga pravna lica i fizička lica koja nabave optičku spravu za nišanjenje.

na bezbjedan način koji neće izazvati uznemirenost i negodovanje građana. nadležni organ donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Član 20. (3) Na osnovu zahtjeva iz stava (2) ovog člana rukovodilac nadležnog organa. Ako nadležni organ utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahtjeva za produženje dozvole odobreno nošenje oružja. (1) Oružje za ličnu bezbjednost može da nosi lice koje posjeduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja. donijeće rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbjednosti podnosioca zahtjeva.Član 18. (3) Ako se u toku postupka iz stava (2) ovog člana utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (2) Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se produžiti na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbjednost odobreno. (6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. (5) Protiv rješenja iz st. rješenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbjednost. Član 21. (5) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. Zahtjev za produženje mora se podnijeti najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole. (4) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za nošenje oružja za ličnu bezbjednost može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. čuvaju se u zaključanim kasama. (3) i (4) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. (2) Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbjednost podnosi pisani obrazloženi zahtjev nadležnom organu. (1) Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost na osnovu rješenja kojim je nošenje tog oružja odobreno. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom. Član 19. odvojeni jedno od drugog. 7 . te na drugi način obezbijeđeni da ne dođu u posjed neovlaštenih lica. i kad nadležni organ prije isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno. (4) Rukovodilac nadležnog organa donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima. nose se na bezbjedan način i njima se pažljivo rukuje.

prodano. a najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja. (5) Članovi porodice umrlog lica koje je posjedovalo oružje dužni su da u roku od 30 dana od smrti lica o tome obavijeste nadležni organ. Član 23. (7) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika. a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće. (1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti: bezbjednost ljudi. izvađen okvir i sl. (2) Pod otuđenim oružjem smatra se: oružje koje je poklonjeno. može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja. oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. objekata i narušiti javni red i mir. osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja. zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja. prilikom promjene prebivališta obavještava o tome nadležni organ u mjestu novog prebivališta. a za isto sportsko ili lovačko oružje – oružne listove koji glase na različita lica. (2) Prilikom prenošenja. (4) Lice koje posjeduje oružje. Član 25. (8) Imalac oružja i municije koji odlazi u inostranstvo više od 60 dana. (3) Prilikom zamjene oružja iste vrste na koju glasi oružni list. (2) Zabranjeno je na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima nositi oružje iz člana 3. u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta. ovog zakona. (6) Lice koje je u posjedu oružja umrlog lica. oružje iz stava (1) ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više dijelova iz člana 6. lice koje vrši zamjenu. ukoliko je lice posjeduje. mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli. smrti držaoca oružja i u drugim opravdanim slučajevima. i sl. popravke i prepravke oružja. do donošenja odluke u skladu sa zakonom. (1) Prilikom otuđenja oružja. dužan je da oružje i municiju preda nadležnom organu na čuvanje. bravica na obaraču. oružni list. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu.) Član 22. ukradeno. ovog zakona budu odvojeni od njega. predaje se nadležnom organu odmah. predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista. odnosno odobrenje za držanje oružja. dužno je da ga bez odgađanja preda na čuvanje nadležnom organu. kao i dozvola za nošenje oružja. Član 24.(1) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja. 8 . uz prethodnu prijavu nadležnom organu. u roku od osam dana od izvršene zamjene.

ustanovama i drugim pravnim licima iz st. odnosno aktivnosti i zaštite svoje imovine koja im je povjerena na korištenje na osnovu odobrenja nadležnog organa. (1) i (2) ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu djelatnost. (2) Javna i druga preduzeća. licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja uz saglasnost nadležnog organa. radi obavljanja njihove djelatnosti. v) sportsko oružje – streljačkim organizacijama. Član 26. 9 . ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju radi obavljanja svoje djelatnosti. (1) Javna i druga preduzeća. ustanovama i drugim pravnim licima. (1) Javna i druga preduzeća. (1) Javna i druga preduzeća. ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. (2) Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati za: a) oružje za ličnu bezbjednost i poluautomatsko oružje kratke cijevi – javnim i drugim preduzećima. odnosno aktivnost. Član 27. b) lovačko oružje – preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje. mogu povjeriti oružje i municiju samo licima koja imaju ovlaštenje za obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica u skladu sa Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuju. ustanove i druga pravna lica iz stava (1) ovog člana. odnosno pravo na nošenje oružja. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posjedovanjem oružja i municije obavijestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana. (3) Lica iz stava (2) ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vrijeme obavljanja poslova i u objektu. ustanove i druga pravna lica iz člana 26. Član 28. g) posebno oružje – javnim i drugim preduzećima.Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. radi obavljanja njihove djelatnosti. ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata. (3) Javnim i drugim preduzećima. (2) Ako javno i drugo preduzeće. a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to dio opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost. ustanova i drugo pravno lice iz stava (1) ovog člana u roku od šest mjeseci od dana predaje ne nađe kupca.

ODOBRENjA ZA DRŽANjE ORUŽJA. a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. do 31. dozvola za nošenje oružja. Član 32. u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje. 26. člana 10. stav (2). oružje i municija. oružje i municiju povjeravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 10.Član 29. deponovaće se u nadležnom centru i vratiće se vlasniku ukoliko se u prekršajnom. odnosno krivičnog postupka. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje. Javna i druga preduzeća. (2) Rješenje kojim se oduzima oružni list. (3) Protiv rješenja iz stava (2) ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja. stav (1) ovog zakona. dozvolu za nošenje oružja. oružje i municiju oduzeće nadležni centar javne bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) ako nastupi koji od razloga iz člana 8. 10 . a za vrijeme dok ih ne koriste čuvaju na bezbjednom mjestu tako da do njih ne mogu doći neovlaštena lica. Javna i druga preduzeća. odnosno odobrenje za držanje oružja. DOZVOLE ZA NOŠENjE ORUŽJA I ORUŽJA I MUNICIJE Član 33. ustanove i druga pravna lica iz čl. IV ODUZIMANjE ORUŽNOG LISTA. odnosno odobrenje za držanje oružja. (5) Oduzimanje oružja vrši se i u drugim postupcima. sadrži razloge iz stava (1) ovog člana. Član 31. kao i na osnovu drugih zakona. (6) Oružje oduzeto radi vođenja prekršajnog. odnosno nošenje oružja i u slučaju postupanja suprotno članu 16. stav (1). (1) Oružni list. (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor. izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi. Streljačke organizacije mogu davati na korištenje oružje i municiju samo licima koja prolaze obuku neophodnu za izdavanje oružnog lista i članovima streljačkih organizacija za vrijeme dok se bave gađanjem na strelištu. kada prestanu razlozi za držanje. Član 30. stav (1) ovog zakona. ovog zakona. odnosno krivičnom postupku utvrdi da vlasnik nije odgovoran. Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korištenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov.

V PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE Član 36. (5) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar. Član 35. b) odgovorno lice u preduzeću. (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izdati. (4) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana dužni su da vode evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju i municiji i to po vrsti oružja i municije. nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske. ako: a) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje. odnosno nađeno oružje. dijelovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 10. dijelova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. odnosno odobrenje za držanje oružja. ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje. (2) Rješenje o oduzimanju sadrži i poziv vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlaštenog preduzeća za promet oružja i municije. (3) Preduzeća i radnje iz stava (1) ovog člana mogu prodavati oružje. dijelovi za oružje i municija ne dođu u posjed neovlaštenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata. (2) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana. kojima se obezbjeđuje da oružje. odnosno registar radnji obavijeste nadležni organ da su registrovani. za to dobiju odobrenje nadležnog organa. organima. (1) Za oduzeti oružni list. odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem. dozvolu za nošenje oružja i oduzeto oružje i municiju. oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske. 11 . stav (1) ovog zakona. (1) Nestanak oružja. (1) Prometom oružja. (3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana.Član 34. dijelove za oružje i municiju građanima. nadležna organizaciona jedinica izdaje potvrdu. prijavljuje se nadležnom organu odmah ili najkasnije u roku od 48 sati. preduzećima. odnosno registar radnji.

Član 37. naziv i adresu prevoznika. odnosno lično ime vozača. (2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi šest mjeseci od dana izdavanja . (3) Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja. datum i sat počinjanja prevoza. Član 38. naziv i adresu proizvođača. (1) Za prevoz oružja. odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 36. dijelova za oružje i municiju. dijelova za oružje i municije. suvozača ili pratioca. dijelova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju. dijelova za oružje i municije. vrstu. potrebno je odobrenje nadležnog organa. (4) Odobrenje za promet iz stava (1) ovog člana neće se izdati iz razloga bezbjednosti Republike Srpske. stav (1) ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa. (3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava (2) ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca: vrstu i količinu oružja. dijelova za oružje i municije između preduzeća. naziv i adresu primaoca. odnosno radnji iz člana 36. Odobrenje iz člana 39. ovog zakona nadležni organ će izdati preduzeću. VI POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA Član 39. odnosno registar radnji za to dobiju odobrenje nadležnog organa. (4) Odobrenje za prevoz iz stava (1) ovog člana neće se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti Republike Srpske. tipa i registarske oznake prevoznog sredstva. stav (2) ovog zakona. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik. naziv i adresu proizvođača. naznačenje vrste. količinu i način pakovanja oružja. (1) Za promet oružja. (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca. Član 41. trasu i krajnje mjesto prevoza. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje koje prije upisa u sudski registar. Član 40. 12 .

Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije. Član 43. ustanove i druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije. 13 . Javna i druga preduzeća.(1) Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje. Nadzor nad primjenom ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. i to: a) javna i druga preduzeća. (3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u oružni list. v) streljačke organizacije – evidenciju sportskog oružja i municije. e) ovlaštene organizacije – evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uvjerenjima. koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbjeđenja i zaštite objekata – evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbjeđenje. g) javna i druga preduzeća. odnosno oružni list. oduzetom. VIII NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA Član 44. dozvolama za nošenje oružja. odnosno radnja će o svakoj izvršenoj prepravci u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ. đ) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja – evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju. vodi nadležni organ. izdatim oružnim listovima. ustanove i druga pravna lica. odobrenjima za držanje oružja. b) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje – evidenciju o lovačkom oružju i municiji. d) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja – evidenciju o prometu oružja i municije. Član 45. (2) Preduzeće. ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju djelatnosti koriste posebno oružje – evidenciju o posebnom oružju. nađenom i predatom oružju. VII EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI Član 42.

stav 1. i zaštitna mjera oduzimanje oružja. b) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja promijeni prebivalište.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. popravlja ili prepravlja oružje. i 41. Član 48. d) povjeri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 10. preduzetniku se izriče i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti. nabavi. odnosno nađeno oružje (član 35. dijelova za oružje i municije. (1) Novčanom kaznom od 2. IX KAZNENE ODREDBE Član 46. 39. (1) i (3). stav (1) ovog zakona. stav (1) ovog zakona. 14 . napravu ili uređaj iz člana 7.500 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 36. (3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom od 400 KM do 1. odnosno o izdatim odobrenjima za držanje trofejnog oružja. g) postupi protivno odredbama člana 28.000 KM kazniće se za prekršaj javno i drugo preduzeće. (1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1. (1) i (2) ovog zakona. dozvola za nošenje oružja i municije. čl. radi upisa u evidenciju o izdatim oružnim listovima. ovog zakona. st. v) postupi protivno odredbama člana 27. st. (1) i (3) i člana 37. st. b) postupi protivno odredbama člana 26. drži. a za prekršaj iz člana 36. a) i đ) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 do 1. dužno je da se u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta prijavi nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište. (1) Novčanom kaznom od 4. (4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) stavi u promet. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne. ovog zakona.000 KM do 12. 30. ustanova ili drugo pravno lice koje: a) ne izda propisnu ispravu iz čl. stav (1) ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbjednom mjestu (član 20). stav 1). dozvolama za nošenje oružja i municije. Član 47.Ako lice kome je izdat oružni list. (2) Za prekršaj iz stava (1) tač. stav (1) ovog zakona.000 KM do 7. đ) postupi protivno odredbama člana 36.500 KM.200 KM. i 31. 29.

stav (2). (1) i (2) ovog zakona.v) u roku od 48 sati pisano ne obavijesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 41. tačka g) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom 400 KM do 1. st. stav 1). đ) postupi protivno odredbama člana 24. v) bez odobrenja nadležnog organa nabavi. d) postupi suprotno odredbi člana 22. b) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtjev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 12. stav 3). dotrajalo ili staro oružje ili izrađuje ili drži municiju za to oružje (član 16). stav 6). drži ili nosi vatreno oružje. (1) i (2) ovog zakona. ž) postupi suprotno odredbama člana 23. g) postupi protivno odredbi člana 21. naprave i uređaja. stav 1).200 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi. ž) kao član sportske ili druge organizacije postupi suprotno odredbama člana 26. 2) Za prekršaj iz stava 1. hladno oružje. sportsko i posebno oružje protivno članu 7. 15 . stav (3) ovog zakona. ovog zakona. stav 1). drži ili nosi vazdušno oružje ili oružje sa tetivom (član 15. područja ili pravca kretanja transporta koji obezbjeđuje (član 28. (1). Član 49. z) bez odobrenja nadležnog organa prevozi oružje. e) upotrijebi oružje na javnom mjestu ili mjestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbjednost ljudi ili objekata (član 22). đ) prenosi oružje protivno članu 21. (1) Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj lice koje: a) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cijevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 8. dijelove za oružje i municiju (član 38. stav 2). g) ne vodi propisanu evidenciju (član 42). posebno oružje. napravu ili uređaj suprotno članu 7. stav (2) ovog zakona.200 KM. stav 3). z) ne postupi u skladu sa članom 51. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored kazne izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. (1) Novčanom kaznom do 400 KM do 1. d) postupi suprotno odredbama člana 20. b) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 15. ovog zakona. st. i) nosi oružje i municiju van objekta. Član 50. stav (1) ovog zakona. e) postupi protivno odredbama člana 25. v) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 15. i (2) tačka g) ovog zakona. st. stav 2). ovog zakona. odnosno upotrijebi lovačko. g) nosi trofejno. ovog zakona.

b) uslovi i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem. odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja. završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva. g) obrasci zahtjeva. (2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti. vlasnici trofejnog oružja nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja. po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme izdavanja oružnog lista. odnosno nađeno oružje (član 35. Član 52. v) uslovi i način smještaja. dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev da im se izda oružni list ili odobrenje. (2) Lica kojima je izdat oružni list za oružje za ličnu bezbjednost. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list. 16 . X PRELAZNE ODREDBE Član 51. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana pored novčane kazne biće izrečena zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije. d) obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom. dužna su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev nadležnom organu za izdavanje novog oružnog lista. oružnog lista. čuvanja oružja i municije. držanje i nošenje zabranjeno ovim zakonom. odobrenja. Član 53. dozvole za nošenje oružja i drugih isprava predviđenih ovim zakonom. (1) Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje. (1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.j) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja. dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predaju oružje nadležnom organu. stav 1). Član 54. (1) Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike kojima se propisuju: a) uslovi za obavljenje obuke za rukovanje vatrenim oružjem.

XI ZAVRŠNE ODREDBE Član 56. zahtjev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podnijeće u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. ovog člana. 8/96. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”. odnosno bave se prometom. (3) Nakon isteka roka iz stava 1. 13/93. br. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''. Broj:01-1277/07 Datum: 17. Član 57. dijelova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje. 10/98. Ministarstvo unutrašnjih poslova može uputiti prijedlog Vladi Republike Srpske za oslobađanjea ograničenog trajanja na lokalnom nivou. godine PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE Mr Igor Radojičić 17 .(2) Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava (1) ovog člana neće odgovarati za neovlašteno držanje i nošenje oružja. Član 55. jul 2007. 34/99 i 25/04). radi prikupljanja oružja i municije u nelegalnom posjedu građana i pravnih lica. Fizička i pravna lica koja drže i nose. popravljanjem i prepravljanjem oružja. 16/95. 9/96 6/97.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->