P. 1
aritmeticki_niz

aritmeticki_niz

|Views: 1,219|Likes:
Published by didich

More info:

Published by: didich on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

Aritmetički niz

:
Podjimo od dva primera: Primer 1: Primer 2:

3,5,7,9,11,...

55,50,45,40,...

Nije teško zaključiti da će u prvom primeru nekoliko sledećih članova biti 13,15,17,… jer se svaki sledeći član povećava za dva. U drugom primeru će nekoliko sledećih članova biti 35,30,25,… jer se svaki sledeći smanjuje za 5. Kako vidimo , niz može biti rastući ili opadajući. Ovakvi nizovi u kojima je razlika ma koja dva uzastopna člana konstantna nazivaju se Aritmetički nizovi ili aritmetičke progresije. Vrlo je važno od kog broja počinje niz, pa se on zove prvi član niza i obeležava se sa a1 . Za primer 3,5,7,9,11,... → prvi član niza je a1 = 3
Za primer 55,50,45,40,... → prvi član niza a1 = 55 Razlika (diferencija) niza je broj za koji se niz povećava (smanjuje) i obeležava se slovom d .

d = a2 − a1 = a3 − a2 = ... = an − an −1
Za primer 3,5,7,9,11,... → d = 2 (raste niz)

Za primer 55,50,45,40,... → d = −5 (opada niz) Nekad će nam biti potrebno da nadjemo stoti, hiljaditi ili bilo koji drugi član niza. Slažete se da je naporno pisati ih redom. Tu nam pomaže formula za n-ti član niza:

an = a1 + (n − 1)d
Ako trebamo sabrati prvih n-članova niza,tu važi formula:

Sn =

n [ 2a1 + (n − 1)d ] 2

ili

Sn =

n(a1 + an ) 2

Za svaki aritmetički niz još važi ( aritmetička sredina) :

an =

an −1 + an +1 2

ili

an =

a n − j + an + j 2

j = 2,..., n − 1

www.matematiranje.com

1

11.15.Ako izmedju brojeva a i b treba umetnuti (interpolirati) k-brojeva tako da zajedno sa a i b čine aritmetički niz.… an = a1 + (n − 1)d an = 3 + (n − 1) ⋅ 4 an = 4n − 1 2 .7.19. Odrediti niz. onda razliku d tog niza tražimo po formuli d = b−a k +1 Zadaci: 1) Peti član aritmetičkog niza je 19 a deseti član niza je 39. Da bi našli ove 2 nepoznate primenićemo formulu za n-ti član niza: an = a1 + (n − 1)d za n = 5 ⇒ a5 = a1 + 4d = 19 za n = 10 ⇒ a10 = a1 + 9d = 39 Sastavićemo sistem jednačina: a1 + 4d = 19 /⋅ (−1) 1 _________________ a + 9d = 39 − a1 − 4d = −19 + a1 + 9d = 39 5d = 20 d =4→ _________________ vratimo se u jednu od jednačina a1 + 4d = 19 a1 + 16 = 19 a1 = 3 Znači prvi član niza je 3 a povećava se za 4 pa je niz: Njegov opšti član će biti: 3. Rešenje: a5 = 19 a10 = 39 Aritmetički niz je potpuno odredjen ako znamo prvi član a1 i razliku d.

9.7.… www.10.8.com 3 .11.matematiranje.2) Nadji prvi član a1 i diferenciju d aritmetičkom nizu ako je : a2 + a5 − a3 = 10 i a2 + a9 = 17 Rešenje: Ovakav tip zadatka rešavamo pomoću opšteg člana: a 2 = a1 + d an = a1 + (n − 1)d → a5 = a1 + 4d a3 = a1 + 2d a9 = a1 + 8d Zamenimo ovo u 2 date jednačine: a2 + a5 − a3 = 10 a2 + a9 = 17 (a1 + d ) + (a1 + 4d ) − (a1 + 2d ) = 10 1 1 _________________________________ (a + d ) + (a + 8d ) = 17 a1 + d + a1 + 4d − a1 − 2d = 10 1 1 ____________________________ a + d + a + 8d = 17 a1 + 3d = 10 → pomnožimo sa -2 1 __________________ 2a + 9d = 17 −2a1 − 6d = −20 2a1 + 9d = 17 3d = −3 d = −1 a1 + 3d = 10 a1 − 3 = 10 a1 = 13 Znači niz je opadajući I glasi 13.12.

com 4 .-1.-4.2.matematiranje.… a1 = 2 4) Izračunati n i an u aritmetičkoj progresiji za koje su: d = 5 S n = 245 Znači ovde nam treba n… www.5.3) Odrediti aritmetički niz ako je: 5a1 + 10a5 = 0 Rešenje: i S 4 = 14 an = a1 + (n − 1)d a5 = a1 + 4d 5a1 + 10(a1 + 4d ) = 0 5a1 + 10a1 + 40d = 0 15a1 + 40d = 0 3a1 + 8d = 0 S 4 = 14 n [ 2a1 + (n − 1)d ] 2 4 S 4 = [ 2a1 + (4 − 1)d ] 2 14 = 2 [ 2a1 + 3d ] Sn = 2a1 + 3d = 7 Sad ove dve jednačine “upakujemo” : 3a1 + 8d = 0 /⋅ 2 1 __________________________ 2a + 3d = 7 /⋅ (−3) 6a1 + 16d = 0 − 6a1 − 9d = −21 ______________________ 7d = −21 d = −3 3a1 + 8d = 0 ⇒ 3a1 − 24 = 0 3a1 = 24 a1 = 8 Znači niz je : 8.

2 = 10 98 n1 = 10. Da postavimo problem: a1 + a2 + a3 = 36 ____________________________ 1 n _______________________ a = a + (n − 1)d a1 + a2 + a3 = 482 2 2 2 Iskoristićemo da je a2 = a1 + d a3 = a1 + 2d www.com 5 . b = −1. a zbir kvadrata prva tri člana je 482.matematiranje. a = 5. n2 = − 10 n1. Odrediti niz. c = −490 −b ± b 2 − 4ac 2a 1 ± 99 n1.2 = Nemoguće Znači : n = 10 je jedino rešenje an = a1 + (n − 1)d a10 = 2 + (10 − 1) ⋅ 5 a10 = 2 + 45 a10 = 47 5) Zbir prva tri člana aritmetičkog niza je 36.n [2a1 + (n − 1)d ] 2 n 245 = [2 ⋅ 2 + (n − 1) ⋅ 5] 2 n 245 = [4 + 5n − 5] 2 490 = n[5n − 1] Sn = 490 = 5n 2 − n 5n 2 − n − 490 = 0 Dobili smo kvadratnu jednačinu “po n”.

matematiranje. (12 − d ) 2 + (12 − d + d ) 2 + (12 − d + 2d ) 2 = 482 (12 − d ) 2 + 122 + (12 + d ) 2 = 482 144 − 24d + d 2 + 144 + 144 + 24d + d 2 = 482 2d 2 + 432 = 482 2d 2 = 50 d 2 = 25 d = ± 25 → d = ±5 Za d = 5 a1 = 12 − 5 a1 = 7 Za d = −5 Ili a1 = 12 + 5 a1 = 17 Dakle.a1 + (a1 + d ) + (a1 + 2d ) = 36 ______________________________________________ a1 + (a1 + d ) 2 + (a1 + 2d ) 2 = 482 2 3a1 + 3d = 36 a1 + d = 12 a1 = 12 − d Odavde ćemo izraziti a1 i zameniti u drugu jednačinu sistema .17.2.7.12.22.com 6 .-3.… 17.12.27. postoje 2 takva niza: 7.… www.

2 = n2 = − Dakle n = 10 42 4 x = a10 = a1 + 9d = 3 + 9 ⋅ 4 = 3 + 36 = 39 x = 39 www..matematiranje.com 7 . + x = 210 Uočimo najpre da se ovde radi o zbiru prvih n članova aritmetičkog niza i da je : a1 = 3 a2 = 7 an = x S n = 210 a1 = 3 d =4 n ____________ S = 210 x = an = ? Dakle: n [2a1 + (n − 1)d ] 2 n 210 = [2 ⋅ 3 + (n − 1) ⋅ 4] 2 n 210 = [6 + 4n − 4] 2 n 210 = [4n + 2] 2 210 = 2n 2 + n Sn = 2n 2 + n − 210 = 0 Kvadratna “po n” −1 ± 41 4 n1 = 10 n1..6) Rešiti jednačinu: 3 + 7 + 11 + .

Primenićemo formula za S n = n [2a1 + (n − 1)d ] 2 10 [ 2a2 + (10 − 1) ⋅ 2d ] 2 250 = 5 [ 2a2 + 18d ] S10 = Za prvi niz ⇒ 2a2 + 18d = 50 a2 + 9d = 25 → a2 = a1 + d → a1 + 10d = 25 10 [ 2a1 + (10 − 1) ⋅ 2d ] 2 Za drugi niz ⇒ 220 = 5 [ 2a1 + 18d ] 2a1 + 18d = 44 S10 = a1 + 9d = 22 Sad pravimo sistem: a1 + 10d = 25 1 __________________________ a + 9d = 22 /⋅ (−1) a1 + 10d = 25 _____________________ − a1 − 9d = −22 Pa je d = 3 ⇒ a1 + 30 = 25 ⇒ a1 = −5 Znači niz je : -5. Postavimo prvo problem: a2 + a4 + a6 + .4. a zbir članova na neparnim mestima 220...1.-2.7. Zbir članova koji su na parnim mestima je 250. a kod oba dva niza je razlika 2d.. Naći dva srednja člana.7) Aritmetički niz ima 20 članova. + a20 = 250 a1 + a3 + .… Srednji članovi su a10 i a11 a10 = a1 + 9d = −5 + 27 = 22 a11 = a1 + 10d = −5 + 30 = 25 8 . + a19 = 220 Na ovaj način smo ustvari dobili 2 niza sa po 10 članova čiji su zbirovi : za prvi 250 i za drugi 220..

Važi pitagorina teorema: a 2 + b 2 = c 2 Pošto je d = 3 a=a b = a+d = a+3 c = a + 2d = a + 6 Zamenimo ovo u Pitagorinu teremu: a2 + b2 = c2 9 . Koliki je zbir svih osam članova? U ovom zadatku ćemo iskoristiti formulu : d = b−a k +1 a = −5 b = 30 k =6 Niz je d= 30 − (−5) 35 = =5 6 +1 7 pa je -5.0.30 a1 = −5 i a8 = 30 Sn = n(a1 + an ) 2 8(−5 + 30) S8 = = 4 ⋅ 25 = 100 2 Dakle S8 = 100 9) Stranice pravouglog trougla su uzastopni članovi aritmetičkog niza za koji je d=3.25.8) Izmedju brojeva -5 i 30 umetnuti aritmetički niz od šest članova. Odredi dužine tih stranica.15.20.10.5.

2 = 2 t1 = 5 t2 = −1 www.2 = a2 = −3 Dakle stranice su: a=9 b = a + 3 = 9 + 3 = 12 c = a + 6 = 9 + 6 = 15 10) Odrediti x tako da brojevi log2. 2 a2 = a1 + a3 2 log 2. Upotrebićemo an = an −1 + an +1 tj.matematiranje. a1. log( 2 x +3) budu uzastopni članovi aritmetičkog niza.smena 2 x = t (t − 1) 2 = 2(t + 3) t 2 − 2t + 1 = 2t + 6 t 2 − 4t − 5 = 0 4±6 t1. log(2 x + 3) log(2 x − 1) = log 2 + log(2 x + 3) 2 x 2 log(2 − 1) = log 2 ⋅ (2 x + 3) log(2 x − 1) 2 = log 2 ⋅ (2 x + 3) (2 x − 1) 2 = 2 ⋅ (2 x + 3)....a 2 + (a + 3) 2 = (a + 6) 2 a 2 + a 2 + 6a + 9 = a 2 + 12a + 36 a 2 + 6a + 9 − 12a − 36 = 0 a 2 − 6a − 27 = 0 6 ± 12 2 a1 = 9. log( 2 x -1).. log(2 x − 1).com 10 .

com x = log 2 5 11 .Vratimo se u smenu: 2x = 5 ili 2 x = −1 nemoguće www.matematiranje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->