P. 1
Energetska Elektronika - Skripta-predobro

Energetska Elektronika - Skripta-predobro

|Views: 2,456|Likes:
Published by THOMPSONvk

More info:

Published by: THOMPSONvk on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

Energetska elektronika

1

ENERGETSKA ELEKTRONIKA
ver. 1. pripremio: Doc. dr. sc. Danko Kezić 1. UVOD
Definicija Energetska elektronike glasi: «Energetska elektronika je dio elektronike koji se koristi za pretvorbu parametara električne energije i za upravljanje tokom električne energije». U gornjoj definiciji se javljaju dva ključna pojma: «elektronika» i «parametri električne energije». Elektronika je grana znanosti i tehnike koja obuhvaća izučavanje i primjenu onih pojava povezanih s gibanjem slobodnih elektrona i električki nabijenih čestica u vakuumu, plinovima, tekućinama i poluvodičima. Gibanja čestica se ostvaruje u komponentama elektroničkih uređaja. Dakle, ako neki sklop sadrži elektroničku komponentu, onda je to elektronički sklop i pripada grani znanosti koja se naziva elektronika. Parametri električke energije su: valni oblik napona, valni oblik struje, frekvencija i broj faza.

Sl. 1. Proizvodnja, prijenos, distribucija, razdioba i potrošnja električne energije Na slici 1 prikazana je blokovska shema na kojoj se vidi proces proizvodnje, prijenosa, distribucije i potrošnje električne energije na kopnu.

Energetska elektronika

2

Proizvodnja električne energije počinje u indirektnom ili direktnom pretvaraču energije. Primarna energija uskladištena u ugljenu, nafti, vodi, izotopima ili suncu se u ovim pretvaračima pretvara u električnu energiju. Indirektni pretvarači generiraju električku energiju na način da se primarni oblik energije pretvori u mehaničku energiju, a potom se ta mehanička energija u generatoru pretvara u električnu. Primjer može biti potencijalna energija vode ili kemijska energija nafte, koja se prvo pretvara u mehaničku energiju u turbini ili dizel motoru, da bi se tek tada mehanička energija u generatoru pretvorila u električnu energiju. S druge pak strane direktni pretvarači izravno pretvaraju primarni oblik energije u električnu energiju. Primjer su solarni, paneli koji direktno pretvaraju energiju sunca u električnu energiju u poluvodičkim solarnim ćelijama. Napon generatora električne struje (indirektnog pretvarača energije) je nedovoljan za prijenos energije na velike udaljenosti. Stoga je potrebno napon generatora transformirati na veći napon (sa 10 kV na 400 kV izmjenične struje), i s tako visokim naponima dalekovodima prenositi električnu energiju na velike udaljenost. Na mjestu gdje se namjerava potrošiti električna energija, izmjenični napon se ponovo transformira na niže napone te distributivna mreža takovu energiju distribuira trošilima. To je normalni tijek električne energije. Uređaji energetske elektronike su sadržani u izmjeničnom generatoru (tiristorski ispravljači struju uzbude generatora), također u pretvaračima za pogon pojedinih trošila (regulatori brzine elektromotora, regulatori rasvjete i slično), te u dinamičkim kompenzatorima jalove snage koji se mogu javiti na strani potrošnje. U slučaju da na izmjeničnu mrežu želimo priključiti direktni pretvarač energije koji u pravilu generira istosmjernu električnu energiju, potrebno je koristiti još jedan uređaj energetske elektronike koji pretvara istosmjernu u izmjeničnu energiju, a koji se zove izmjenjivač ili invertor. Pored toga, u zadnje vrijeme se uređaji energetske elektronike koriste u prijenosu energije na velike udaljenosti ( vidi sliku 1 ). Pri tome se koriste veoma visoki istosmjerni naponi ( reda veličine 400 kV) radi manjih gubitaka. Izmjenična energija se pretvara u istosmjernu prije prijenosa na veliku udaljenost pomoću ispravljača, da bi se potom invertorima istosmjerna energija pretvorila u izmjeničnu. Ova konverzija se vrši pomoću poluvodičkih elemenata, dioda i tiristora. Do prije desetak godina je bilo nezamislivo da poluvodički elementi mogu podnositi tako velike napone i snage, no danas smo svjedoci proizvodnje novih, vrlo moćnih poluvodičkih elemenata. Uređaji energetske elektronike se na strani potrošnje električne energije koriste u regulaciji istosmjernih i izmjeničnih elektromotornih pogona, elektrotermiji (zagrijavanje visokofrekventnom električnom strujom ), elektokemiji ( galvanizacija ). Također se koriste za neprekinuto napajanje izmjeničnim i istosmjernim naponom. Uklapanju trošila ( softstart ), u sustavima klimatizacije, rasvjete, računalne opreme, dizalima i slično. Brojne su primjene na brodu i iz dana u dan su sve brojnije i brojnije. Primjer su

Energetska elektronika

3

regulacija brzine vrtnje crpki, uređaj za stabilizaciju frekvencije izmjenične energije osovinskog generatora, pogon brodskih dizalica, punjači baterija i slično.

2. ELEKTRIČKA ENERGETSKA PRETVORBA
Električka energetska pretvorba odvija se u uređajima energetske elektronike koji mijenjaju jedan ili više parametara električne energije bez značajnog gubitka snage uporabom elektroničkih komponenti. Elektronički pretvarači spajaju dva, po nekom od parametara električne energije, različita električka sustava. Funkcije pretvarača mogu se objasniti slikom 2.
ISPRAVLJANJE

~
IZMJENIČNA PRETVORBA

=
~
ISTOSMJERNA PRETVORBA

=
~
IZMJENJIVANJE

=

tok energije

IZRAVNA
IZMJENIČNA PRETVORBA

NEIZRAVNA

ISTOSMJERNA PRETVORBA

IZRAVNA NEIZRAVNA

Sl. 2. Funkcije pretvarača Izmjenična i istosmjerna pretvorba može biti izravna ili neizravna. Ulazna istosmjerna ili izmjenična energija se u izravnim pretvaračima odmah pretvara u odgovarajući oblik energije na izlazu pretvarača. Kod neizravnog pretvaranja se vrši dvostruka pretvorba ulazne energije da bi se na kraju dobio željeni oblik energije. Izravni pretvarači koji pretvaraju izmjeničnu u istosmjernu energiju nazivaju se ispravljači (AC/DC pretvarači). Izravni pretvarači koji pretvaraju istosmjernu energiju ponovo u istosmjernu energiju ( ali promijenjenih električnih parametara, npr. napona ) nazivaju se istosmjerno- istosmjerni pretvarači ili DC /DC pretvarači. Izravni pretvarači koji pretvaraju istosmjernu energiju u izmjeničnu energiju nazivaju se izmjenjivači ili

Sl. Također je moguće obaviti i istosmjerno-istosmjernu pretvorbu u neizravnom pretvaraču na način da se odgovarajući istosmjerni napon izmjenjivačem prvo pretvori u izmjenični. Energetska elektronika ne izučava neizravne pretvarače koji se sastoje od motora i generatora. 3a je prikazan primjer izmjeničnog ili istosmjernog napona na ulazu koji se pretvara u manji ili veći napon koji na izlazu iz pretvarača. Način ostvarenja cilja uporaba pretvarača koji je prikazan na sl. Izravni pretvarači koji pretvaraju izmjeničnu energiju u izmjeničnu energiju nazivaju se izmjenični pretvarači (AC /AC pretvarači). nego isključivo od poluvodičkih elemenata. Na slici 3 prikazan je cilj koji se želi postići električkim pretvaračem i način na koji je to moguće postići. Izmjenično-izmjenična pretvorba se u neizravnom pretvaraču vrši tako da se prvo ispravljačem izmjenična struja pretvori u istosmjernu.Energetska elektronika 4 invertori ) (DC /AC pretvarači). Cilj i način ostvarivanja pretvorbe Osnovni cilj je promijeniti određene parametre električnu energije. Na sl. magnetskih i sklopnih elemenata. a zatim ispravljačem vrati u odgovarajući istosmjerni). 3. pretvarač koristi senzore koji mu omogućavaju da nadgleda . Pored toga. 3b. a koji se sastoji isključivo od kapacitivnih. a zatim istosmjerna struja u izmjeničnu.

te u slučaju bilo kakovih iznenadnih promjena. Struktura elektroničkog energetskog pretvarača prikazana je na slici 3a. upravlja energetskim dijelom pretvarača. te ako je potrebno i ostale pomoćne sklopove ako ih ima. P1 Energetski dio (energetski krug) Sustav B U2. kondenzatore. Tok energije Pretvarač Sustav A U1. korigira svoj rad. Struktura pretvarača Pretvarač na slici 3a mijenja električne parametre sustava A u odgovarajuće parametre sustava B. I1. te na temelju tih podataka i informacije o željenim izlaznim veličinama pretvarača. f1. filtere i upravljačke sklopove. Informacijski dio se sastoji od sklopova analogne i digitalne elektronike. . te transformatore.Energetska elektronika 5 parametre električne energije na ulazu i izlazu. I2. f2. P2 Informacijski dio Informacija o željenim izlaznim veličinama pretvarača Sl 3a. Zadatak informacijskog dijela je da pomoću senzora skuplja odgovarajuće informacije iz sustava A i sustava B. Kao primjer prikažimo strukturu elektroničkog energetskog pretvarača za napajanje istosmjernog motora (vidi sliku 3b). Elektronički energetski pretvarač može se definirati kao operativna jedinica za elektroničku energetsku pretvorbu koja sadrži jedan ili više elektroničkih ventila.

Na slici 3c prikazana je razlika informacijske elektronike i energetske elektronike (pretvarački sklop). Okidni uređaj će u sinkronizaciji sa naponom napajanja upravljati poluvodičkim ventilima unutar pretvaračkog sklopa i na taj način upravljati izlaznim naponom. Brzinu vrtnje motora određuje istosmjerni napon iz pretvarača. 50 Hz. Istosmjerni napon se dovodi na istosmjerni motor. Kao izvor napajanja koristi se izmjenična mreža 3x380 V. Pretvarački sklop se sastoji od upravljivog ispravljača kojim se može mijenjati izlazni istosmjerni napon. zaštita. upravlja okidnim uređajem. regulacija. Struktura elektroničkog energetskog pretvarača za napajanje motora. signalizacija i mjerenje Povratne veze Referentni signal Sl 3b. 50 Hz Pretvarački sklop Regulirani objekt (motor) Odgovor Sinkronizacija Okidni uređaj INFORMACIJSKI DIO Upravljanje. Na taj će se način brzina istosmjernog motora održavati konstantnom neovisno o promjenama momenta opterećenja istosmjernog motora. Zadatak informacijskog dijela uređaja je da na temelju informacije o željenoj brzini motor (referentni signal) i stvarnoj brzini motora dobivene preko povratne veze.Energetska elektronika 6 ENERGETSKI DIO Izmjenična mreža 3 x 380 V. Na slici 3b prikazana je struktura pretvarača koji regulira brzinu vrtnje istosmjernog motora. .

kondenzatori. sklopovi (za ispravljanje.Energetska elektronika 7 Sl 3c. Oni dakle obrađuju ulaznu informaciju da bi na izlazu dobili obrađenu izlaznu informaciju. prigušni članovi i slično). Informacijska elektronika ne koristi magnetske elemente radi njihovih velikih dimenzija. kondenzatori i poluvodiči koje rade u linearnom i prekidačkom načinu rada. filtri. kompjuteri …). signalizacije i zaštite. komponente uređaja i uređaji energetske elektronike ( regulacijski krugovi. magnetske komponente – transformatori i prigušnice. za izmjeničnu pretvorbu). Usporedba informacijske i energetske elektronike Uređaji informacijske elektronika procesiraju informaciju. titrajni krugovi …) - . Predmet proučavanja energetske elektronike su: komponente sklopova energetske elektronike (elektronički učinski ventili. ali i ostali slabostrujni elektronički uređaji ( mobiteli. a da bi to procesiranje uspješno izveli moraju primati informacije koje daje informacijska elektronika. Uređaji energetske elektronike procesiraju energiju. za istosmjernu pretvorbu. energetska elektronika u pretvaračkim sklopovima ne koriste otpornike i poluvodiče u linearnom modu rada radi disipacije snage na tim elementima (pretvarački sklopovi moraju raditi sa malim gubitcima energije). TV. S druge pak strane. za izmjenjivanje. U svome radu naravno troše električnu energiju. poluvodički učinski ventili. Primjer je informacijski dio pretvarača. ostale komponente – osigurači. krugovi upravljanja. Na gornjim slikama je prikazano da informacijska elektronika koristi komponente kao što su otpori.

Sl. U daljnjim razmatranjima izučavat će se komponente sklopova te pretvarački sklopovi raznih vrsta pretvarača. a sklopka V1 isključiti u trenutku kada faza S bude na većem potencijalu od faze R i T. ostali problemi elektromagnetske kompatibilnosti …). U ispravljaču u jednom trenutku može biti uključena samo jedan sklopka. V2 i V3. Trofazni ispravljač Na slici 4 prikazan je trofazni ispravljač. 4. Svaka sklopka vod 120 stupnjeva. jer je faza R na većem potencijalu od faze S i T. Analogno tome će se sklopka V3 uključiti kada napon faze T bude najveći. djelovanje na trošila. 2. . Napon svake od faza je sinusoidalan i pomaknut 120 stupnjeva. Ispravljač se sastoji od trofaznog transformatora trokut-zvijezda i tri prekidača V1.Energetska elektronika - 8 upotreba uređaja u postrojenjima ( djelovanje na izvore električne energije. Sklopka V2 će uključiti.1 Ispravljači Primjer ispravljača (AC/DC pretvorbe) prikazan je na slici 4. Tako sklopka V1 uključuje prvih 120 stupnjeva. Pravilo uključivanja sklopki je da se uključuje samo ona sklopka čija faza je na najvećem naponu. Izlazni napon je tropulsni istosmjerni napon.

Pretvarač na slici 5 se koristi kod visokofrekventnog zagrijavanja. Ukoliko se frekvencija prekapčanja sklopki razlikuje od rezonantne frekvencije. Jedino u tom slučaju se dobije najveći iznos izmjeničnog napona na potrošaču. Napon v0 je pravokutan. Dakle mijenjanje frekvencije ukapčanja prekidača moguće je mijenjati izlaznu snagu na trošilu. napon na potrošaču je manji. dok je napon vac sinusoidalan radi djelovanja serijskog titrajnog kruga. Rezonantni istosmjerno-izmjenični pretvarač Slika 5 prikazuje tkz.Energetska elektronika 2. Frekvencija preklapanja sklopki jednaka je rezonantnoj frekvenciji titrajnog kruga. rezonantni pretvarač.2 Izmjenjivači Primjer izmjenjivača (DC/AC) pretvorbe prikazan je na slici 5. . 5. a time je manja i snaga trošila. Kad je P ukopčan. Pretvarač pretvara istosmjernu energiju dvaju istosmjernih izvora napona Vdc u izmjenični sinusni napon koji je stvara na potrošaču (otpornik R ). Pretvarač osim izvora istosmjerne struje i potrošača ima induktivitet i kondenzator koji su zajedno sa potrošačem vezani u serijski titrajni krug. te prekidače P i N koji naizmjenično ukapčaju periodom. 9 Sl. tada je N nužno iskopčan i obratno.

Energetska elektronika 2. Na slici 5 se vidi kako se odgovarajućim preklapanjem sklopki može sintetizirati valni oblik izlaznog napona iz sinusoidalnog oblika ulaznog napona. Pretvarač se sastoji od četiri sklopke koji se naizmjenično preklapaju (dvije sklopke P i dvije sklopke). Izmjenično – izmjenični pretvarači Primjer izravne izmjenično-izmjenične pretvorbe (AC/AC) prikazana je na slici 6: 10 Sl.3. 6. Valni oblici napona na ulazu i izlazu pretvarača sa slike 6 . 7. Izmjenično izmjenična pretvorba Na slici 6 prikazan je pretvarač frekvencije koji višu ulaznu frekvenciju izmjenične energije pretvara u nižu izlaznu frekvenciju. Sl. sklope N su isključene i obratno. U vremenu kada su uključene sklopke P . Srednja vrijednost valnog oblika izlaznog napona ( na slici prikazano crtkano) je sinusoida manje frekvencije nego što je frekvencija ulaznog napona ( jedna perioda sinusoide izlaznog napona je veća od jedne periode sinusoide ulaznog napona).

2. Redoslijed uključivanja pojedinih sklopki prikazan je na slici 7. no sa određenim kašnjenjem u odnosu na početak sinusoide ulaznog napona. Gornja slika prikazuje sinusoidalan ulazni napon u pretvarač.4. Otpor trošila je 5 Ω . Neka je izlazna snaga trošila 500 W. Sl 8. a izlazna struja je 10 A (vidi sliku 9 ). Ovakvi pretvarači koriste se kod regulacije rasvjete. Sklopka S uključuje svaku poluperiodu izmjeničnog napona. Kao rezultat dobije se izlazni napon frekvencije tri puta manje od ulazne frekvencije (srednja slika).Energetska elektronika 11 Na slici 7 prikazani su valni oblici ulaznog i izlaznog napona pretvarača. Na taj se način «odsijecaju» dijelovi poluvala sinusoidalnog napona. Pored mijenjanja frekvencije pomoću ovog pretvarača moguće je i mijenjati srednju vrijednost izlaznog napona ukoliko prekidače uklapamo s izvjesnim zakašnjenjem u odnosu na početak poluvala sinusoidalnog napona (donja slika). Izmjenično-izmjenični pretvarač napona Pretvarač na slici 8 vrši pretvorbu izmjeničnog napona određene frekvencije u niži napon iste frekvencije. Pretvarač na slici 6 koristi se za regulaciju brzine vrtnje asinkronog i sinkronog motora. Pretpostavimo da želimo realizirati istosmjerno-istosmjerni pretvarač koji pretvara 100 V DC napona (istosmjernog napona) na 50 V DC napona. Da bi se objasnilo načelo rada istosmjerno – istosmjernog pretvarača. potrebno je prethodno objasniti najjednostavniji način izvedbe takovog pretvarača. . Kao rezultat dobije se izlazni napon smanjene vrijednosti. Srednja i donja slika prikazuju izlazni napon iz pretvarača u slučaju kada se prikapčanje sklopki odvija nastupanjem svake nove poluperiode ulaznog napona. Ovi pretvarači služe da smanje ili povećaju istosmjerni napon na ulazu. Još jedan primjer izmjenično-izmjenične pretvorbe prikazan je na slici 8. Istosmjerno-istosmjerni pretvarači Načelo rada istosmjerno istosmjernih pretvarača zasniva se na brzom prekapčanju sklopki koje velikom brzinom prekidaju istosmjernu energiju izvora.

Primjer DC-DC pretvarača Pretvarač na slici 9 može se ostvariti pomoću jednog otpornika iznosa 5 Ω koji je u seriju vezan sa trošilom. Pretvarač realiziran disipativnom komponentom . Slika 10 prikazuje takav pretvarač sa disipativnom komponentom – otpornikom. Sl.Energetska elektronika 12 Sl. 10. 9.

Potrebno je realizirati pretvarač u kojem neće biti gubitaka snage. Parametar . dakle jednaka snaga koja se troši u trošilu disipira se na otporniku unutar pretvarača. 11. Tada se lako može izračunati period prekidanja: Ts = 1 =0. Pin = Pout . U periodu Ts prekidač je jedno vrijeme u položaju 1 (vrijeme DTs ) a ostatak vremena u položaju 2 (vrijeme (1 − D)Ts ). Sl. stoga je ovakav pretvarač neprihvatljiv za iole veće snage trošila. Takav pretvarač može se realizirati uporabom brzog prekidača prikazanog na slici 11. jer je Pin = Pout + Ploss .1 ms fs Prekidač ima dva položaja. položaj 1 (izvor priključen na trošilo) i položaj 2 (izvor nije priključen na trošilo) – vidi sliku 11. Izvor prema tome mora davati snagu od Pin = 1000 W . dakle u kojem je Ploss = 0 . Pretvarač sa brzim prekidačem Pretvarač napona na slici 11 koristi prekidač koji prekida frekvencijom od nekoliko tisuća puta u sekundi (nekoliko kHz). Ukoliko se pomnoži napon i struja kroz otpornik dobije se da je snaga disipirana na otporniku 500 W .Energetska elektronika 13 Za pretvarač na slici 10 je lako izračunati snagu koja se razvija (disipira) na otporniku unutar pretvarača Ploss . Pretpostavimo da je frekvencija prekidanja prekidača f s =10 kHz. Ovih 500 W gubitaka snage unutar pretvarača u vidu topline predstavlja čisti gubitak.

Kada je D=0 prekidač se stalno nalazi u položaju 2 i izlazni napon jednak je 0.6. Ako se sa Pin označi ulazna snaga u pretvarač.04 ms. Sl. Na slici 12 je prikazan način na koji je definiran stupanj djelovanja.Energetska elektronika 14 D je između 0 i 1. izlazni napon će uz D=0. STUPANJ DJELOVANJA I FAKTOR SNAGE PRETVARAČA U ovom poglavlju će se kratko opisati neki pokazatelji koji pokazuju na kvalitetu pretvarača. onda se može definirati stupanj djelovanja pretvarača η .6 biti 60 V. 3. Pri tome nema gubitaka snage na prekidaču pa možemo smatrati da je Ploss = 0 . Kada je D=1 prekidač se stalno nalazi u položaju 1 i izlazni napon jednak je naponu izvora. Stupanj djelovanja pretvarača . Na slici 11 prikazana je situacija kada je D=0. Srednja vrijednost izlaznog napona može se dobiti iz formule: Vs = ∫ vs (t )dt = DVg 0 Ts Dakle.06 ms. a u položaju 2 točno 0. Pout izlazna snaga iz pretvarača. a Ploss snaga koja se gubi u pretvaraču u vidu topline. 12. ukoliko je ulazni napon 100 V. To znači da je sklopka u položaju 1 točno 0.

tada je Sin = Pin . . kondenzator. tranzistori. Aktivne komponente predstavljaju poluvodički ventili kao dioda. nema jalove snage u mreži. sva prividna snaga generatora izražena u VA pretvara se u djelatnu snagu trošila izraženu u W. maksimalni napon (izražen u V – najveći dopušteni napon bez obzira na struju otpornika). što Pout znači da mu je snaga gubitaka Ploss =0. Otpornik ima dva električna izvoda koja su povezana materijalom koji predstavlja otpor protjecanju struje (detalje vidi u osnovama elektrotehnike). Sin Pin . a Pout = Pin . Parametri koji karakteriziraju otpornik su : nominalni otpor otpornika (izražen u ohmima Ω ). Razlika od 750 kW predstavlja jalovu snagu koja titra između trošila i izvora (vidi osnove elektrotehnike – trokut snaga).1 Pasivne komponente Otpornik je osnovna pasivna komponenta. λ =0. Pored stupnja djelovanja postoji i faktor snage koji se definira kao: λ= gdje je: Pin . S druge pak strane.Energetska elektronika 15 Na slici 12 se također vidi krivulja koja pokazuje kako se mijenja stupanj P djelovanja η u funkciji omjera loss . maksimalna snaga otpornika (izražena u W – umnožak napona na otporu i struje koja kroz njega prolazi). Faktor snage λ je uvijek negdje između 0 i 1. prigušnica i transformator. Pasivne komponente su otpornik. Idealni pretvarač ima faktor η jednak jedinici.8 tada je za dobivanje npr.prividna snaga pojne mreže Faktor snage pretvarača «govori» koliko se prividne snage pojne mreže angažira u djelatnoj snazi koja se predaje trošilu u pretvaraču. KOMPONENTE U ENERGETSKOJ ELEKTRONICI Komponente koje se primjenjuju u energetskoj elektronici možemo općenito podijeliti ne aktivne i pasivne.djelatna snaga pojne mreže Sin . Pin =1000 kW djelatne snage na trošilu potrebno Sin =1250 kW prividne snage generatora. tiristori … 4. ako je npr. Ako je λ =1. 4.

Kondenzator karakteriziraju slijedeći parametri: nominalni kapacitet kondenzatora (izražena u dijelovima Farada npr. Izvodi su povezani sa metalnim pločama između kojih se nalazi dielektrik (detalje vidi u osnovama elektrotehnike). ±20% ).Energetska elektronika - 16 temperaturni koeficijent (izražen u postotcima promjene otpora sa temperaturom – otpor otpornika se povećava sa temperaturom) tolerancija otpornika – (postotno dozvoljeno odstupanje od nominalne vrijednosti otpora npr. µ F ) radni i maksimalni napon (izražen u V) kut gubitaka tgϕ (izražava kvalitetu kondenzatora – što manji to bolji) Postoje više vrsta kondenzatora – elektrolitski. Postoje više vrsta otpornika – žičanih. ugljenih …Na slici 13 prikazane su različite vrste otpornika: Sl. Otpornici Kondenzator je pasivna komponenta koja se sastoji od dva izvoda. strirofleksni. keramički … Na slici 14 prikazane su različite vrste kondenzatora: . papirni. metal film.13.

Transformator pretvara jednu vrijednost izmjeničnog napona i struje primarne zavojnice u neku drugu vrijednost napona i struje sekundarne zavojnice. mH) maksimalna struja i napon prigučnice. Prigušnica Jednofazni transformator sačinjavaju dvije zavojnice (primar i sekundar) povezane magnetskim materijalom. Frekvencija struje ostaje nepromijenjena. 14 Kondenzatori Prigušnica je komponenta koja se sastoji od vodiča namotanog oko magnetskog materijala (detalje vidi u osnovama elektrotehnike).Energetska elektronika 17 Sl. Prigušnicu karakteriziraju slijedeći parametri: induktivitet prigušnice ( izražen u dijelovima Henrija npr. Na slici 15 prikazana je prigušnica Sl. Prilikom transformacije snaga na . 15.

Modeli pasivnih komponenti Model otpornika.1. Slika 16 prikazuje transformator. 17 i 18. prigušnice i kondenzatora može se prikazati na slikama 16.1. Sl 16. 16. Model otpornika Na slici 16 se vidi simbol otpornika te relacija koja povezuje struju i napon kroz otpornik (ohmov zakon). Sl. svaki za svoju fazu (više o transformatorima u osnovama elektrotehnike). Trofazni transformatori se sastoje od tri para primarnih i sekundarnih zavojnica. Trofazni transformatori 4. Za otpornik je karakteristično da se na njemu troši eklektična energija W = PR ⋅ t (u vidu topline) koja je proporcionalna snazi PR (umnošku napona .Energetska elektronika 18 primaru mora biti jednaka snazi na sekundaru.

Idealan kondenzator definira kapacitet kondenzatora C . Sl 18. a u narednim . Za idealnu prigušnicu je karakteristično da ne troši energiju. a u narednim periodima prazni energiju magnetskog polja i pretvara je u odgovarajuću električnu energiju. – za vrijeme ustaljenog rada električnog sklopa za vrijeme perioda T srednja vrijednost napona na induktivitetu vL (t ) mora biti jednaka 0. Idealnu prigušnicu definira induktivitet prigušnice L . Otpornik ne može uskladištiti energiju. nego je pohranjuje u vidu magnetske L ⋅ iL (t ) energije (energija induktiviteta određena je relacijom W = . Induktivitet ( često tako nazivamo idealnu prigušnicu ) dakle u određenim periodima uskladištava električnu energiju – kažemo da se puni energijom.Energetska elektronika 19 vR (t ) na otporu i struji iR (t ) koja prolazi kroz njega) te vremenu t . Kapacitet ( često tako nazivamo idealan kondenzator ) dakle u određenim periodima uskladištava električnu energiju – kažemo da se puni energijom. može je samo potrošiti. Model kondenzator Na slici 18 se vidi simbol kondenzatora te relacija koja povezuje struju iC (t ) i napon vC (t ) kroz kondenzator.vidi osnove 2 elektrotehnike). Uvjet periodičnog načina rada sklopa sa induktivitetom određen je relacijom na slici 17. Model prigušnice Na slici 17 se vidi simbol prigušnice te relacija koja povezuje struju iL (t ) i napon vL (t ) kroz prigušnicu.vidi osnove 2 elektrotehnike). nego je pohranjuje u vidu C ⋅ uC (t ) električne energije (energija kapaciteta određena je relacijom W = . Za idealan kondenzator je karakteristično da ne troši energiju. Sl 17.

mogu se dobiti transformatorske jednadžbe koje glase: v1 = N ⋅ v2 i1 = − gdje je: N . Model jednofaznog transformatora i pripadajuće relacije koje povezuju struje i napone primarne i sekundarne strane prikazane su na slici 19 (detalji su objašnjeni u osnovama elektrotehnike).Energetska elektronika 20 periodima prazni energiju električnog polja i pretvara je u odgovarajuću električnu energiju. Uvjet periodičnog načina rada sklopa sa kapacitetom određen je relacijom na slici 18. 19. – za vrijeme ustaljenog rada električnog sklopa za vrijeme perioda T srednja vrijednost struje kroz kapacitet vC (t ) mora biti jednaka 0. Sl. Model trafa i pripadne relacije Iz relacija na slici 19.2 Aktivne komponente .omjer broja zavoja između primara i sekundara ( 1 i2 N n1 ) n2 4.

Energetska elektronika 21 Aktivne komponente u energetskoj elektronici su poluvodički energetski ventili. Realna elektronička sklopka (poluvodički ventil) naravno nema karakteristike idealne sklopke. Prije nego se pristupi proučavanju karakteristika poluvodičkih ventila. Danas postoje više vrsta poluvodičkih ventila koji se koriste u energetskoj elektronici kao što su dioda. realne elektroničke sklopke u pravilu mogu voditi struju samo u jednom smjeru i podnositi napone samo jednog polariteta. dakle nema gubitaka u vidu zagrijavanja sklopke kada dolazi do prekapčanja. Idealna mehanička sklopka prikazana je na slici 20. a napon na kontaktima sklopke u (t ) = 0 . bipolarni tranzistor. već tipično iznosi 1 – 2 V. Kada je sklopka U uključena struja kroz sklopku i (t ) = . Dok je za idealnu sklopku svejedno kojim smjerom kroz nju prolazi struja i kakav je polaritet napona na kontaktima sklopke. a to su ujedno i osnovne komponente pretvaračkih sklopova. MOS tranzistor. . Kada je sklopka isključena (kao na slici 21) struja kroz sklopku i (t ) jednaka je nuli. diak. Sl. 20. Idealna sklopka Idealna sklopka je dvopolni element koji služi prekidanju i uspostavljanju strujnog kruga. GTO tiristor. potrebno je analizirati rad idealne mehaničke sklopke. Kod realne sklopke u stanju uključenosti nije napon u (t ) jednak nuli. tako da se sklopke više zagrijavaju kod većih frekvencija prekapčanja sklopke. pa je prema tome i snaga gubitaka p(t ) = u (t ) ⋅ i (t ) ≠ 0 . tiristor. IGBT tranzistor. MCT tiristor. Sklopka se može nalaziti u dva stanja: sklopka uključena i sklopka isključena. triak …Poluvodički ventili u pretvaračkim sklopovima predstavljaju poluvodičke sklopke. Za realne elektroničke sklopke posebno je izražena snaga gubitaka prilikom faze uključenja i isključenja sklopke. U oba R slučaja snaga koja se disipira (razvija) na sklopki je p(t ) = u(t ) ⋅ i(t ) = 0 . a napon između kontakata u (t ) jednak je naponu izvora U .

Sklopka u strujnom krugu. 21. 21.1 Podjela električkih ventila i njihovi modeli Podjela električkih ventila prikazana je na slici 21.2. Druge upravljive ventile moguće je i uklopiti i isklopiti pomoću kontrolnog sklopa. Neupravljive ventile može uklapati i isklapati samo glavni tok napona i struje koji kroz njih prolazi. Neke od upravljivih ventila moguće je samo uklopiti. Na slici 22 prikazane su vrste današnjih poluvodičkih ventila i njihova usporedba sa idealnom sklopkom prikazanom na slici 20. Upravljive ventile moguće je uklapati pomoću kontrolnog sklopa slabim naponskim ili strujnim signalom. Zbog toga je za isklapanje tiristora potrebno isključiti glavni strujni krug. . 4. Sl. Podjela elektroničkih ventila Električki ventili se dijele na neupravljive i upravljive. ali ne i isklopiti (primjer je tiristor). a upravljivi se dijele na one koji se samo mogu uklopiti i one koji se mogu uklopiti i isklopiti.Energetska elektronika 22 Sl.

vođenja. Sklopka je u stanju blokiranja kada se na nju postavi napon koji želi protjerati struju kroz sklopku u direktnom smjeru. . isklapanja i zapiranja sklopke. a ponekad i u obratnom. Vidljivo je da ne postoji niti jedan električki ventil koji pokriva sva stanja idealne sklopke. inverznom smjeru. Struja teče kroz sklopku u direktnom smjeru . sklopka uklapa i prelazi u stanje vođenja (sklopka se zatvara). Vrste poluvodičkih ventila Slika 22 prikazuje usporedni prikaz svih mogućih stanja idealne sklopke i stanja u kojima se mogu naći pojedine realne električke sklopke (poluvodički ventili). Na dnu slike 22 se vidi da idealna sklopka može biti u svim mogućim stanjima. uklapanja. Sklopka se nalazi u zapiranju kad se na nju postavi napon koji ne dozvoljava uključenje sklopke (sklopka je otvorena bez mogućnosti uklapanja). S druge pak strane dioda može biti u stanju vođenja kada provodi struju u direktnom smjeru i u stanju zapiranja kad je na nj narinut inverzni napon. Kada na takovu električku sklopku pošaljemo električni signal za uklapanje. Neke sklopke se mogu isklopiti također pomoću kontrolnog signala.Energetska elektronika 23 Sl. te da podnosi tijek struje u oba smjera (direktnom i inverznom). Na slici 22 moguće je vidjeti koji se poluvodički električki ventili mogu naći u kojim stanjima. te nakon isklapanja sklopka prestaje voditi struju. 22. Postoje stanja blokiranja.

Ako priključke ohmmetra obratno spojimo na diodu. a na katodi . napon na diodi vD je jednak naponu izvora. 22.Energetska elektronika 24 Dioda i tiristor Na slici 23 prikazani su modeli polivodičke diode i tiristora.2 V). Naponsko-strujne karakteristike prikazuju napone na komponentama i struje kroz njih za različita stanja u kojima se elementi mogu naći. dioda se nalazi u stanju vođenja. Kada je dioda propusno polarizirana (na anodi je + potencijal. napon na diodi vD ≈ 0 ( kod realnih dioda 0. moramo izmjeriti mali otpor ( u uputstvu instrumenta naznačeno je koji pol ohmmetra je +. a na katodi + potencijal). a – pol priključka ohmmetra na katodu. Sl. Struja kroz diodu prolazi isključivo iz smjera anode prema katodi (u smjeru strelice).potencijal ). Diodu je moguće ispitati pomoću ohmmetra mjereći otpor između anode i katode.7 – 1. Ako ohmmetar priključimo na diodu tako da + pol priključka ohmmetra priključimo na anodu. dioda se nalazi u stanju zapiranja. ohmmetar mora prikazivati veliki otpor. a struja iD ≈ 0 (realne diode imaju vrlo malu reverznu struju). Kada je dioda reverzno (inverzno) polarizirana (na anodi je – potencijal. Modeli diode i tiristora Dioda (na gornjem dijelu slike 22) ima dva izvoda – gornja anoda i donja katoda. a koji -). a struju kroz diodu iD ograničava samo vanjski strujni krug (teoretski može narasti do ∞ ). te njihove pripadjuće naponsko-strujne karakteristike. Ako su oba testa .

a na katodi potencijal). . a na anodi – potencijal. Upravljana velika struja prolazi kroz glavni krug tiristora isključivo iz smjera anode prema katodi (u smjeru strelice). Kada tiristor jednom započne vođenje. Otpor između anode i katode je ∞ . donja katoda i sa strane kontrolna elektroda «gate» (gejt). tiristor se nalazi u stanju blokiranja. Nakon toga se tiristor mora jedno kratko vrijeme odmoriti prije nego što bude sposoban ponovo preći u stanje blokiranja. Tada tiristor nikako ne može doći u stanje vođenja bez obzira na kontrolni strujni signal na gejtu.katoda tiristora dovede kratkotrajni strujni impuls – impulse generira kontrolni sklop koji upravlja tiristorom. a struju kroz diodu iD jednaka je 0. Na sl. napon na tiristoru vT jednak je naponu izvora . sklopka je otvorena. Kada je tiristor propusno polariziran (na anodi je + potencijal. Kroz glavni krug tiristora (anoda – katoda) prolazi velika struja koja se upravlja. Na slici 23 prikazan je napon na tiristoru i struja kroz tiristor u fazi njegovog iskapčanja. nastavlja voditi sve dok struja kroz glavni krug (krug anoda – katoda) ne padne na nulu. b) da se u krugu gejt . Tiristor može preći u stanje vođenja (otpor između anode i katode pada na vrlo malu vrijednost – sklopka je zatvorena) samo ako su u određenom trenutku zadovoljena oba osnovna uvjeta: a) da se tiristor nalazi u stanju blokiranja (na anodi je + potencijal.Energetska elektronika 25 ispravna najvjerojatnije je da je dioda ispravna (postoji mala vjerojatnost da dioda probija na visokom naponu i da ipak nije ispravna). Razlikujemo glavni i upravljački krug tiristora. 22 sva tri stanja vidljiva su iz strujno naponske karakteristike tiristora. Tiristor (na donjem dijelu slike 22) ima tri izvoda – gornja anoda. Tiristor se nalazi u reverznom stanju kada je na katodi + potencijal. i kroz taj krug se dovodi kratkotrajni strujni impuls upravljačkog sklopa koji dovodi tiristor u stanje vođenja. Upravljački krug tiristora sačinjava krug gejt – katoda. a na katodi potencijal ).

Sl. 24. što znači da se tiristor nalazi u stanju vođenja. Ako se na tiristor dovede blokirni napon prije nego što istekne vrijeme oporavka. tiristor prelazi u stanje vođenja bez kontrolnog signala na gejtu ( neregularno i može biti opasno ). Tek tada tiristor prestaje voditi i prelazi u stanje zapiranja. U trenutku t1 narine se reverzni napon na tiristor i struja iT počinje padati. Na slici 23 se vidi da je u nultom trenutku napon vT ≈ 0. Ispitivanje tiristora . Bitno je da tiristor u sklopu «odmara» ( nalazi se u stanju zapiranje ) barem onoliko vremena koliko iznosi vrijeme oporavka. Iskapčanje tiristora i vrijeme odmaranja. Tiristor je moguće ispitati koristeći shemu na slici 24. To vrijeme se naziva «vrijeme oporavka» i jedan je od parametara koji se daje u katalogu za određeni tiristor (što je manje vrijeme oporavka to je bolje). 23. te padne na nulu u trenutku t2 .Energetska elektronika 26 Sl. napon vT < 0 (vidi sliku). Stanje zapiranja tiristora mora trajati jedno određeno vrijeme dok tiristor ponovno ne poprimi svojstva potrebna da bi mogao doći u stanje blokiranja ( podnjeti propusni napon a da ne pređe u stanje vođenja sam od sebe). a struja iT > 0 .

Ako sada odspojimo gejt i + pol baterije (skinemo crtkani vodič). žarulja i dalje mora svijetliti jer se tiristor nalazi i dalje u stanju vođenja. žaruljica ne smije svijetliti jer tiristor ne vodi. Ako su svi ovi testovi zadovoljili kako je gore ispravno tada je tiristor najvjerojatnije ispravan. prekinemo glavni strujni krug. žarulja se naravno mora ugasiti.5 V) u krug na slici. Ako okrenemo bateriju ( + dole a – gore ).Energetska elektronika 27 Ako spojimo bateriju i žaruljicu (od recimo 4. Hidraulička analogija diodne i tiristorske strukture prikazana je na slici 25. te pri tom ne spojimo vodič koji spaja + pol baterije sa gejtom (crtkani vodič). Ovdje je tok struje zamijenjen sa tokom vode u cijevi. tiristor prelazi u stanje vođenja. Ako sada odspojimo bateriju. Vidljivo je da voda kroz cijev može proći samo ako se giba sa desna na lijevu stranu u propusnom smjeru (tok vode diže zaporku). Ako se napon promjeni. Hidraulička analogija diode i tiristora Na gornjoj slici je hidraulička analogija diode. Sl 25. pa pritisak vode pokuša protjerati struju vode u . žarulja se mora upaliti. a napon struje sa pritiskom koji tjera struju kroz cijev. tiristor se nalazi u stanju blokiranja. žaruljica niti u kojem slučaju se ne smije upaliti. Ako sada spojimo crtkanu žicu (+ pol baterije sa gejtom).

Tranzistori Tranzistori su potpuno upravljive električne sklopke . Kada klapna ponovo može zatvoriti cijev???? Tek tada kada se zaustavi struja vode u propusnom smjeru i kada se pričeka «vrijeme oporavka» dok klapna ne padne i ponovo ne zakvači za zapor. Voda ima šanse proći kroz cijev jedino ako pritisak vode pokušava tjerati vodu u propusnom smjeru (od desna ka lijevo). Međutim.Energetska elektronika 28 suprotnom smjeru – zaporni smjer (od lijeva ka desno). voda neće moći proći kroz cijev jer nije izvučen izvlačivi zapor pa je klapna ostala zatvorena iako bi pritisak vode rado otvorio klapnu. Tek ako sada izvučemo zaporku (impuls struje na gejtu). Na donjoj slici je prikazana hidraulička analogija tiristora. GTO je prema tome potpuno upravljiva sklopka koja može isklopiti ili isklopiti pomoću signala upravljačkog kruga. Ako ne pričekamo vrijeme odmaranja (ne pričekamo da se klapna zakvači za zapor). Sl. Ukapčanje GTO tiristora se obavlja na isti način kao i kod običnog tiristora – dovođenjem pozitivnog naponskog impulsa na gejt tiristora koji protjera strujni impuls u upravljačkom krugu gejt-katoda. zaporka pada i nema toka vode kroz cijev. Tek tada možemo ponovo doći u blokirno stanje. Gejtom isklopivi tiristor Gejtom isklopivi tiristor je posebna vrsta tiristora koja se može isklopiti dovođenjem negativnog impulsa na gejt tiristora – negativni strujnio impuls u upravljačkom krugu gejt – katoda. klapna se diže i struja vode prolazi kroz cijev. Osnovna razlika između tranzistora i tiristora je što se kod tranzistora kontrolni signal na upravljačku elektrodu mora dovoditi cijelo vrijeme dok traje vođenje tranzistora. Govorimo da je tiristor u blokirnom stanju. 26. Tiristor se nalazi u stanju vođenja struje. dok se kod tiristora kontrolni . dovođenje propusnog napona (pritiska vode) automatski prebacuje tiristor u vođenje (cijev propušta vodu bez obzira na stanje zaporke. Gejtom isklopivi tiristor (GTO – gate turn off) Gejtom isklopivi tiristor i njegova pripadajuća karakteristika prikazan je na slici 26.

Sl. nakon čega tiristor trajno ostaje u stanju vođenja. a kolektorsku struju iC >0 određuje vanjski izvor napona u glavnom krugu kolektor emiter.3 V).kolektor. Vrste tranzistora Na gornjem dijelu slike 27 prikazan je bipolarni (BJT) tranzistor NPN tipa.tranzistor se ponaša kao otvorena sklopka. nalazi se u stanju blokiranja. otpor između kolektora i emitera tranzistora je mali – tranzistor se ponaša kao zatvorena sklopka – propusno stanje. Krug baza-emiter čini upravljački krug kroz kojeg prolazi upravljačka struja. otpor između kolektora i emitera postaje ∞ . srednja – baza. 27. vCE ≈ 0 ( kod realnog tranzistora vCE = 0. Ukoliko se prekine dovod upravljačke struje. Ako između kolektora i . Glavni krug tranzistora kroz koji prolazi struja koja se upravlja su krug katoda-emiter. i njegova strujno naponska karakteristika.Energetska elektronika 29 signal za uključenje dovodi u vidu kratkotrajnog impulsa. Dok prolazi upravljačka struja kroz bazu tranzistora. a kolektorska struja iC =0. Na slici 27 su prikazani osnovne vrste tranzistora i njihove strujno naponske karakteristike. Tranzistor ima tri elektrode (gornja . vCE je jednak naponu izvora koji je priključen u glavnom krugu. i donja emiter).

gejt i source. a struja draina iC =0. Krug gejt-source čini upravljački krug kroz kojeg prolazi upravljačka struja. dok se MOSFET upravlja naponskim signalom – upravljački sklopovi jednostavniji ne zahtijevaju strujne signale. a kolektorsku struju iC >0 određuje vanjski izvor napona u glavnom krugu drain s source. a podnosi jake struje kao BJT tranzistor. i njegova strujno naponska karakteristika.drain. nalazi se u stanju blokiranja. BJT tranzistor je strujno upravljan – potrebna je određena jakost struje baze za uključenje tranzistora što zahtjeva jake upravljačke strujne izvore i komplicira upravljanje. Nisu preporučljivi veći zaporni naponi – mogućnost uništenja tranzistora. Glavna razlika između BJT i MOSFET tranzistora je u upravljanju. otpor između draina i sourca postaje ∞ . Ukoliko se prekine dovod upravljačke struje. svojevrsnom «križancu» BJT i MOSFET tranzistora. srednja – geit. Prednosti i jednog i drugog tranzistora iskorišteni su u IGBT ( insulated gate bipolar tranzistoru ). Nisu preporučljivi veći zaporni naponi – mogućnost uništenja tranzistora. Na srednjem dijelu slike 27 prikazan je MOSFET (metal oxid semiconductor field efect transistor . vDS je jednak naponu izvora koji je priključen u glavnom krugu. Hidraulička analogija tranzistora prikazana je na slici 28. . vDS ≈ 0 ( kod realnog tranzistora vCE = 1 − 2 V). BJT ima prednosti pred MOSFETOM što može izdržati veća strujna i naponska opterećenja. tranzistor je zaporno polariziran i ne može provoditi struju. tranzistor je zaporno polariziran i ne može provoditi struju. IGBT se upravlja kao MOSFET. Ako između draina i sourca priključimo negativan napon. Tranzistor ima tri elektrode (gornja . Izvodi IGBT tranzistora su kolektor. i donja source).N kanalni obogaćenog tipa). otpor između kolektora i emitera tranzistora je mali – tranzistor se ponaša kao zatvorena sklopka – propusno stanje. Dok prolazi upravljačka struja kroz gejt tranzistora. Glavni krug tranzistora kroz koji prolazi struja koja se upravlja su krug drain-source. Princip rada je sličan kao u gornja dva tranzistora.Energetska elektronika 30 emitera priključimo negativan napon.tranzistor se ponaša kao otvorena sklopka.

Prekidanjem upravljačke struje.Energetska elektronika 31 Sl. i prestaje teči struja u propusnom smjeru. Stavi . Stavi . 5. 3. 6. Dovođenjem upravljačke struje baze ( napona na gejtu) . zaklopka otvara. Ispitivanje BJT NPN tranzistora može se obaviti uz pomoć ohmmetra. Zaklopka ima oprugu koja je stalno vraća u zatvoreno stanje. Stavi + ohmetra na emiter tranzistora a – ohmmetra na kolektor tranzistora (rezultat mora biti veliki otpor). Tok vode kroz cijev se može regulirati pomoću zaklopke koja se može otvoriti ili zatvoriti. protječe struja vode ( struja od kolektora – draina ka emiteru – sourcu ). . NPN tranzistor se ispituje na slijedeći način: 1.ohmetra na emiter tranzistora a + ohmmetra na kolektor tranzistora (rezultat mora biti veliki otpor). Stavi . 28.ohmetra na bazu tranzistora a + ohmmetra na emiter tranzistora (rezultat mora biti veliki otpor). zaklopka se zatvara. Za PNP tranzistor vrijede slični testovi (samo treba u testovima od 1 do 4 zamijeniti + sa – ohmmetra i obratno). 4. Stavi + ohmetra na bazu tranzistora a – ohmmetra na kolektor tranzistora (rezultat mora biti mali otpor). 2.ohmetra na bazu tranzistora a + ohmmetra na kolektor tranzistora (rezultat mora biti veliki otpor). Hidraulička analogija tranzistora Rad tranzistora se može shvatiti ako se načini hidraulička analogija. Stavi + ohmetra na bazu tranzistora a – ohmmetra na emiter tranzistora (rezultat mora biti mali otpor).

vodi dioda D1 . preklopka prebacuje u donji položaj i «kratko spaja teret (serijski spoj induktiviteta i otpora). napon sekundara se prenosi na trošilo. Valni oblik izlaznog napona vD . a dioda D1 je u zapiranju. preklopka je u gornjem položaju. Kada je vS (t ) negativan. a dioda D2 je u zapiranju. Sl. 30. Poluvalni ispravljač sa porednom diodom. Sl 29. Jednofazni polumosni spoj Sa slike 29 vidljivo je da se ispravljač dade realizirati pomoću jedne dvopoložajne preklopke. i srednja vrijednost izlaznog napona (parametri važni za kvalitetu ispravljača). polumosni spoj) opterećen induktivnim trošilom je prikazan na slici 29. ISPRAVLJAČI 5. do složenijih punovalnih sa dvije i četiri diode. Kada je na sekundaru transformatora pozitivan poluval izmjeničnog napona. Sama izvedba ovog ispravljača. vodi dioda D2 . Na slici 30 je vidljivo da u ispravljaču ulogu dvopoložajne sklopke imaju diode. te struja potrošača iD je prikazana na slici 30. Najjednostavniji poluvalni ispravljač (tkz.Energetska elektronika 32 5. Razmatrat će se valni oblik izlaznog napona. Kada je na sekundaru transformatora negativan poluval izmjeničnog napona.1 Razvoj topologija jednofaznih diodnih ispravljačkih spojeva U ovom poglavlju će se razmatrati razvoj topologije jednofaznih diodnih ispravljača os najjednostavnijih poluvalnih sa jednom diodom. kao i valni oblici napona i struje su prikazani na slici 30. Treba uočiti da je struja . Kada je vS (t ) pozitivan.

Bitno je uočiti da je smjer struje kroz trošilo uvjek isti. Na slici 31 se vidi da se sekundar transformatora mora rasdjeliti na dva dijela. valja koristiti dva polumosna spoja na slici 30. Kada je preklopka u gornjem položaju. Na slici 32 prikazana je izvedba ispravljača sa slike 31 i pripadajući naponi i struje u sklopu. Jednofazni ispravljač sa srednjom točkom. neovisno o tome radi li se o pozitivnoj ili negativnoj poluperiodi izmjeničnog napona. 31. Srednja vrijednost izlaznog poluvalnog napona ispravljača se dobije iz izraza: VS VS V 1 π Vd = ∫ VS sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = 2π [ − cos(ωt )]0 = 2π ( − cos π + cos 0 ) = πS = 0. Ukoliko želimo koristiti obje poluperiode izmjeničnog napona.maksimalna vrijednost sinusnog napona izvora Vd . Punovalni ispravljač je prikazan na slici 31.Energetska elektronika 33 potrošača iD kontinuirana i malo valovita (struja kroz potrošač se ne može od kuta π do 2π brzo promijeniti). . pozitivni poluval izmjeničnog napona se generira na gornjem dijelu sekundara i protječe struju kroz trošilo. preklopka prebacuje u donji položaj i struja protječe iz donjeg dijela sekundara kroz trošilo.32 ⋅VS 2π 0 Gdje je: VS . Za vrijeme negativnog poluvala izmjeničnog napona sekundara. π Sl. Dvopoložajna preklopka prebacuje iz gornjeg u donji položaj.srednja vrijednost napona na izlazu ispravljača U prethodnom primjeru vidljivo je da ispravljač koristi energiju samo jedne poluperiode ulaznog izmjeničnog napona.

. Izvedba punovalnog ispravljača sa srednjom točkom Srednja vrijednost izlaznog napona može se dobiti iz relacije: Vd = V π∫ 0 1 π S sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = 2VS π = 0. a serijski spoj na strani trošila).Energetska elektronika 34 Sl. Cijena toga je još jedna dodatna dvopoložajna preklopka. a za ispravljanje donjeg poluvala izmjeničnog napona koristi se samo donji dio sekundara. Vidljivo je da sekundar transformatora nije odgovarajuće iskorišten (potrebno je dvostruko više namota i željeza nego je uistinu potrebno). 64 ⋅VS Vidljivo je da je srednja vrijednost napona punovalnog ispravljača dvostruko veća od srednje vrijednosti napona poluvalnog ispravljača. Ispravljač na slici 31 koristi transformator sa srednjim izvodom na sekundaru. Jednofazni mosni spoj je sastavljen od dva jednofazna spoja sa srednjom točkom (paralelni spoj na strani mreže. Za ispravljanje pozitivne poluperiode izmjeničnog napona koristi se samo gornji dio sekundara. Zbog toga se je prišlo izradi ispravljača kod kojeg će cijeli sekundar biti iskorišten za ispravljanje i pozitivne i negativne poluperiode izmjeničnog napona i kod kojega neće biti srednjeg izvoda. Na slici 32 prikazana je izvedba ispravljača sa preklopkama i diodama – jednofazni ispravljač u mosnom spoju. 32.

Trofazni spoj sa srednjom točkom prikazan je na slici 33. iz koje će se vidjeti njegova komparativna prednost u odnosu na punovalni ispravljač sa srednjom točkom – manja tipna snaga transformatora. U narednom poglavlju bit će izvršena komparativna usporedba ovog ispravljača i prethodno opisanih ispravljača. Jednofazni ispravljač u mosnom spoju Danas se u energetskoj elektronici isključivo ovaj spoj u slučaju kada nam je dostupna jednofazna struja. . 5.Energetska elektronika 35 Sl 32. Trofazni mosni spoj je kombinacija dvaju trofaznih spojeva sa srednjom točkom (paralelni spoj na strani mreže i serijski spoj na strani trošila. manje naponsko naprezanje sklopki. bolji faktor snage.2 Razvoj topologija trofaznih diodnih ispravljačkih spojeva Trofazne ispravljače možemo slično kao i jednofazne podijeliti na trofazni spoj sa srednjom točkom (3 diode) i trofazni mosni spoj (6 dioda).

Energetska elektronika 36 Sl. 34. Trofazni spoj sa srednjom točkom Srednja vrijednost napona vd za trofazni spoj sa srednjom točkom je: vd = 3 3 ⋅ VS = 0. Trofazni mosni spoj .83 ⋅ VS 2π Trofazni spoj u mosnom spoju prikazana je na slici 34. 33. Sl.

Sl. Lako je uočljivo da trofazni ispravljači imaju veću srednju vrijednost napona na izlazu od jednofaznih. jer postoje tri pulsa istosmjernog napona u jednom periodu T izmjeničnog napona na ulazu u ispravljač. 66 ⋅VS 2π Kao i kod jednofaznih ispravljača. Izlazni napon jednofaznog ispravljača u mosnom spoju je dvopulsan (p=2) jer postoje dva pulsa istosmjernog napona u jednom periodu T izmjeničnog napona na ulazu u ispravljač. 35.Energetska elektronika Srednja vrijednost napona vd za trofazni mosni iznosi: 37 vd = 6 3 ⋅ VS = 1. Pulsnost istosmjernog napona . na slici 35 je prikazan izlazni napon jednofaznog ispravljača u mosnom spoju (gornji dio slike) i ispravljača u trofaznom spoju sa srednjom točkom (donji dio slike). komparativne prednosti su na strani trofaznog spoj u mosnom spoju u odnosu na trofazni spoj sa srednjom točkom. No postoje i drugi kriteriji usporedbe ispravljača kao što su: a) Pulsnost istosmjernog napona ispravljača b) Faktor snage λ c) Tipna snaga transformatora STR a) Pulsnost istosmjernog napona ispravljača se definira kao broj pulseva osnovnog harmonika izlaznog napona ispravljača u jednoj periodi izmjeničnog napona na ulazu u ispravljač. 5. Izlazni napon ispravljača u trofaznom spoju sa srednjom točkom je tropulsan (p=3). Kao primjer.3 Usporedbe ispravljačkih sklopova U gornjem poglavlje usporedili smo ispravljače na način da smo izračunali srednju vrijednost dobivenog napona na izlazu iz ispravljača (što je veći napon to bolje).

d) Tipna snaga transformatora je koja izražava potrebnu snagu transformatora. te postoji kut između napona i struje ϕ . Sl. a potrošač radno-induktivni. Tipna snaga transformatora . Normirana tipna snaga transformatora je broj koji govori za koliko puta mora biti veća snaga transformatora u odnosu na snagu potrošača. no bolje je ako je što bliže jedinici. Faktor snage ispravljača Na slici 36 se vidi da je faktor snage odnos radne snage PS i prividne snage S S izvora. 37. Također je iz slike vidljivo da ukoliko je napon mreže sinusoidalan. 38 Sl. 36. faktor snage je proporcionalan cos ϕ . Na slici 37 se vidi kako je definirana tipna snaga i normirana tipna snaga transformatora.Energetska elektronika b) Faktor snage je veličina koja je definirana u poglavlju 3. i obično se normira na snagu trošila. Normirana tipna snaga je veća od 1.

Proračun faktora snage i tipne snage transformatora je složen za ispravljač sa jednom diodom (bez poredne diode). faktor snage i tipna snaga transformatora jednofaznog poluvalnog ispravljača Na slici 38 prikazani su jednofazni poluvalni ispravljači i pripadajući valni oblici napona i struje na izlazu iz ispravljača.3. te proračun faktora snage i normirane tipne snage transformatora je prikazana na slici 39. Sl.Energetska elektronika 39 5. 38. struja dioda iD i iV . te struje primara transformatora iS . pa se nije ni vrijedno pomučiti za analizirati ovaj ispravljač. . Jednofazni poluvalni spojevi Valni oblici izlaznog napona vD .1 Broj pulzacija. jer je njegova osnovna mana «regulacija napona trošilom» tj. izlazni napon ovisi o vrijednosti induktiviteta i otpora trošila – negativna pojava.

te proračun normirane tipne snage transformatora STRn i faktora snage λ. 39. Broj pulzacija. prikazani su valni oblici napona i struja za jednofazni spoj sa srednjom točkom. faktor snage λ =0.3. faktor snage i tipna snaga transformatora ispravljača u jednofaznom spoju sa srednjom točkom Na slici 40.Energetska elektronika 40 Sl.9. . 5. faktor snage λ =0.34 (loše!!). a da je normirana tipna snaga transformatora STRn =1.2 Broj pulzacija.9. a da je normirana tipna snaga transformatora STRn =1.34 (i dalje loše!!). faktor snage i normirana tipna snaga transformatora jednofaznog spoja s porednom diodom Vidljivo je da ispravljač ima broj pulzacija p =1. Vidljivo je da ispravljač ima broj pulzacija p =2.

40.Energetska elektronika 41 Sl. Broj pulzacija. faktor snage i normirana tipna snaga transformatora jednofaznog spoja sa srednjom točkom .

faktor snage i tipna snaga transformatora ispravljača u mosnom spoju Na slici 41. a da je normirana tipna snaga transformatora STRn =1. Sl. te proračun normirane tipne snage transformatora STRn i faktora snage λ . faktor snage nepromijenjen λ =0.11 (bolje od spoja sa srednjom točkom). faktor snage i normirana tipna snaga transformatora jednofaznog mosnog spoja . Vidljivo je da ispravljač ima broj pulzacija p =2.Energetska elektronika 42 5. prikazani su valni oblici napona i struja za jednofazni mosni spoj.3 Broj pulzacija.9.3. Broj pulzacija. 41.

4 Broj pulzacija. prikazani su valni oblici napona i struja za trofazni spoj sa srednjom točkom.35. faktor snage lošiji λ =0. a da je normirana tipna snaga transformatora STRn =1. faktor snage i normirana tipna snaga transformatora trofaznog spoja sa srednjom točkom . faktor snage i tipna snaga transformatora trofaznog spoja sa srednjom točkom Na slici 42. Sl. 42.3.83.Energetska elektronika 43 5. te proračun normirane tipne snage transformatora STRn i faktora snage λ . Broj pulzacija. Vidljivo je da ispravljač ima broj pulzacija p =3.

faktor snage i normirana tipna snaga transformatora trofaznog mosnog spoja .05 (odlično). Broj pulzacija. faktor snage lošiji λ =0.5 Broj pulzacija. 43. te proračun normirane tipne snage transformatora STRn i faktora snage λ . Vidljivo je da ispravljač ima broj pulzacija p =6.Energetska elektronika 44 5. prikazani su valni oblici napona i struja za trofazni mosni spoj. a da je normirana tipna snaga transformatora STRn =1. Sl. faktor snage i tipna snaga transformatora trofaznog mosnog spoja Na slici 43.3.955 (odlično).

ukoliko koristimo fazno upravljanje te tiristore (poluupravljive ventile) umjesto dioda (neupravljivih ventila). Tiristor je do kuta α «otvoren prekidač» i prekida strujni krug od izvora vS (t ) ka trošilu. fire angle). između gejta i katode tiristora se narine okidni naponski impuls. Kao primjer možemo navesti najjednostavniji jednofazni tiristorski ispravljač te na slici 45 prikazati valne oblike napona na ispravljaču za slučaj kada je kut okidanja tiristora α = 45 . ali još uvijek ne vodi – čeka impuls okidanja na gejtu). Kada se dostigne kut α . Međutim. Sl. Fazno upravljivi ispravljački spojevi Najvažnija mana diodnih ispravljača je njihova neupravljivost. Kut upravljanja α je kut pri kojem se na tiristor dovodi okidni strujni impuls koji prebacuje tiristor iz stanja blokiranja u stanje vođenja. Poluvalni fazno upravljivi ispravljač opterećen otpornim trošilom i pripadajući valni oblici Da bi smo do kraja razumjeli ovaj primjer. 45.4. odnosno nemogućnost regulacije izlaznog napona. koji protjera okidni strujni impuls kroz upravljački krug tiristora gejt-katoda . potrebno je definirati kut upravljanja α (engl. moguće je smanjivati izlazni napon ispravljača do 0 V. Na slici 45 se vidi da je do kuta α tiristor u blokirnom stanju (tiristor je spreman za vođenje. Napon na trošilu vD (t ) i naravno struja trošila iD (t ) jednaka je nuli.Energetska elektronika 45 5.

a daljnjim povećanjem kuta α pada na 0. Od kuta α do kuta π na trošilu imamo puni napon izvora – na trošilu imamo «dio sinusoide izvora» od kuta α do kraja pozitivne poluperiode (kuta π ). nema napona na trošilu jer je prekinut strujni krug od izvora ka trošilu. Ovaj omjer jednak je 1 za α =0.Energetska elektronika 46 (vidi srednji diagram na sl 45). Što se događa od kuta π do kuta 2π ? Pa vidljivo je da je u kutu π napon i struja kroz tiristor pala na 0. Sada se može izvesti relacija koja povezuje kut upravljanja α i srednja vrijednost izlaznog napona ispravljača U dα (koji je funkcija kuta upravljanja α ): Vdα V V V 1 π π VS sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = S [ − cos(ωt )]α = S [ − cos(ωt ) ]α = S (1 + cos α ) = ∫ 2π α 2π 2π 2π π Ako se definira srednja vrijednost izlaznog napona ispravljača Vd 0 za α =0 kao: VdO = tada se može napisati: Vs π Vdα = Vd 0 1 + cos α 2 Ako se gornja relacija grafički prikaže dobije se upravljačka karakteristika ispravljača za otporno trošilo koja je prikazana na slici 46 ( na osi ordinati se nalazi omjer srednje vrijednosti napona na izlazu ispravljača Vdα (može i oznaka < vd > ) i srednje vrijednosti izlaznog napona ispravljača Vd 0 za α =0. nema uvjeta za vođenje tiristora i tiristor se ponaša kao «otvoren prekidač». te da od se kuta π do kuta 2π tiristor nalazi u stanju zapiranja (tiristor je inverzno polariziran). Cijela se priča ponavlja nastupom nove periode izmjeničnog napona ( od kuta 2π na dalje ). Posljedica toga je trenutno prebacivanje tiristora iz stanja blokiranja u stanje vođenja – tiristor se ponaša kao «zatvorena preklopka» i zatvara se strujni krug od izvora ka trošilu. .

Upravljačka karakteristika ispravljača za otporno trošilo. samo što napon trofaznih ispravljača pada na nulu na 120 – 150 a ne na 180 ( π rardijana ) kao na slici 46. . postoji i izlazna karakteristika ispravljača koja prikazuje odnos srednje vrijednost izlaznog napona ispravljača Vdα kao funkcija srednje vrijednosti struje trošila I d . Srednja vrijednost napona na izlazu pada s povećanjem izlazne struje (crtkane linije) radi gubitaka naponu unutar ispravljača (uzrokuju ga pad napona na radnim i induktivnim otporima. Odgovor je – slično kao karakteristika na slici 46. pad napona na poluvodičkim ventilima i pad napona uslijed komutacije).Energetska elektronika 47 Sl. Kod realnog ispravljača nije tako. 46. Pored upravljačke karakteristike ispravljača. Kod idealnog ispravljača srednja vrijednost napona na izlazu ispravljača ostaje konstantna neovisno o srednjoj vrijednosti struje kroz trošilo. U svakom slučaju. povećanjem kuta upravljanja α ruši se izlazni napon ispravljača. Postavlja se pitanje kako izgledaju upravljačke karakteristike ostalih ispravljača za slučaj radnog opterećenja.

Izlazna karakteristika ispravljača sa slike 46 za otporno trošilo. U nastavku naših razmatranja proučit će se jednofazni mosni spoj koji se sastoji od dva tiristora i dvije diode. grijaća tjela i slično). . Isto se dobije kada je po jedan tiristor i jedna dioda u anodnoj i u katodnoj grupi (mogu biti kombinacije Q1 i Q4 tiristori a Q2 i Q3 diode ili Q1 i Q4 diode a Q2 i Q3 tiristori). a diode u katodnoj grupi. Slični rezultati se dobiju kada su tiristori u anodnoj grupi. dok induktivna opterećenja predstavljaju elektromotori i slična trošila koja u sebi posjeduju induktivne komponente. Na slici 48 prikazan je mosni spoj sa dva tiristora u katodnoj grupi i dvije diode u anodnoj grupi.Energetska elektronika 48 Sl. 47. ( Napomena: katodnoj grupi pripadaju svi poluvodički ventili kojima su katode zajednički spojene. a anodnoj grupi pripadaju ventili kojima su anode zajednički spojene). Radno opterećenje predstavljaju radna trošila (rasvjeta. Takav se ispravljač često naziva poluupravljivi jer se reguliranjem kuta upravljanja tiristora omogućuje se reguliranje srednje vrijednosti izlaznog napona Vdα ( može i oznaka < vd > ) od 0 do punog napona trošila koji bi bio na izlazu iz ispravljača kod kuta α = 0 ( kao da su umjesto tiristora diode). Iz slike 48 se vidi razlika u valnim oblicima izlaznog napona kada je opterećenje radno i kada je opterećenje ispravljača pretežno induktivno.

Za vrijeme negativne poluperiode napona vS (t ) . Kad je ispravljač opterećen radnim trošilom.Energetska elektronika 49 Sl. Induktivno i radno opterećenje poluupravljivog ispravljača u mosnom spoju. U trenutku α + π okida Q3 . 48. napon na trošilu vd (t ) jednak je 0. izlazni napon ispravljača vd (t ) slijedi vS (t ) od kuta α do kuta π (vodi tiristor Q1 i dioda Q2 ). Nakon okidanja tiristora Q1 . Napon vd (t ) na trošilu je pozitivan. trenutna vrijednost izlaznog napona ispravljača vd (t ) može biti samo pozitivna. Za slučaj radnog opterećenja vrijedi već poznata relacija za srednju vrijednost izlaznog napona: Vdα = 1 π π α ∫ VS sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = VS π [ − cos(ωt )]α = π VS π [ − cos(ωt )]α = Vd 0 π (1 + cos α ) 2 gdje je: VdO = 2 ⋅ Vs π . (vodi tiristor Q3 i dioda Q4 ). tako da je izlazni napon jednak 0 od kuta 0 do kuta α (vodi tiristor Q1 i dioda Q2 ). od kuta π do kuta α + π ne vodi niti jedan poluvodički ventil.

Energetska elektronika

50

Za slučaj induktivnog opterećenja vidljivo je da trenutna vrijednost izlaznog napon ispravljača vd (t ) postaje negativna. Kako je to moguće? Razlog je induktivitet koji se za vrijeme pozitivnog napona na trošilu (od kuta α do kuta π ) puni energijom. U tom periodu vode tiristor Q1 i dioda Q2 . No što će se desiti od kuta π do kuta π + α ?? Odgovor je slijedeći: nagomilana energija u induktivitetu se prazni od kuta π do kuta π + α - tada induktivitet nastavlja i dalje tjerati struju kroz tiristor Q1 i diodu Q2 makar je ulazni napon vS (t ) promijenio smjer. Induktivitet tjera struju u + pol napona vS (t ) - dakle induktivitet «vraća» energiju izvoru. Radi toga što tiristor Q1 i dioda Q2 vode od kuta π do kuta π + α napon na trošilu vd (t ) je negativan. Naravno da to smanjuje srednju vrijednost napona na izlazu ispravljača Vdα . Iz ovog izlaganja je vidljivo da je najveći mogući kut upravljanja za induktivno trošilo α = 90 jer je tada površina pozitivnog dijela napona na trošilu jednaka površini negativnog dijela napona na trošilu pa je srednja vrijednos napona na trošilu Vdα = 0 V. Treba napomenuti da se struja trošila vrlo se malo mijenja radi velikog induktiviteta – trošilo je moguće promatrati i kao strujni izvor konstantne struje. Za slučaj induktivnog opterećenja vrijedi slijedeća relacija za srednju vrijednost izlaznog napona:

Vdα =

1

π +α α

π

∫V

S

sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = Vd 0 cos α

Na slici 49 se vidi upravljačka karakteristika sa slučaj radnog tereta (puna crta) i za slučaj induktivnog tereta (crtkano)

Sl. 49. Upravljačka karakteristika

Energetska elektronika

51

Na kraju treba napomenuti da su ispravljačke karakteristike i trofaznih ispravljača jednake onima za jednofazne ispravljače za slučaj induktivnog trošila, dok se za slučaj radnog trošila malo razlikuju ( kut α kod kojeg je Vdα = 0 je manji od π (120130 . Na slici 50 prikazan je valni oblik izlaznog napona i struje tiristora T1 za trofazni spoj sa srednjom točkom (isti kao na slici 42, samo su diode zamijenjene tiristorima ) za kut α = 30 . Treba primijetiti da se kut α kod trofaznih sustava mjeri od sjecišta faznih napona – vidi sliku ).

Sl. 50. Izlazni napon i struje tiristora T1 za trofazni spoj sa srednjom točkom uz α = 30 .
7. MREŽOM VOĐENI IZMJENJIVAČI I USMJERIVAČI

Prije nego objasnimo pojam usmjerivač potrebno je objasniti pojam izmjenjivač ili invertor. Izmjenjivač ili invertor je energetski pretvarač koji pretvara istosmjernu energiju u izmjeničnu energiju, dakle izmjenjivač ima obratnu funkciju od ispravljača (pretvara izmjeničnu energiju u istosmjernu energiju). Uređaje koji u jednom režimu rada mogu raditi kao ispravljači, a u drugom kao izmjenjivači nazivamo jednom riječju usmjerivačima. Topologija usmjerivača se može općenito prikazati shemom na slici 51.

Energetska elektronika

52

Sl. 51. Toplologija usmjerivača Usmjerivač na slici 51 može u jednom režimu rada ispravljati izmjeničnu energiju izvora va (t ) u istosmjerni napon Vd kojeg predaje trošilu (ovdje prikazanog kao strujni izvor konstantne struje I dc ) – tok energije sa lijeve na desnu stranu. Taj način rada usmjerivača detaljno je obrađen u poglavlju «ispravljači». Međutim, ukoliko na istosmjernoj strani postavimo aktivni strujni izvor ( ne potrošač), postavlja se pitanje: «Kako treba upravljati preklopkama da uređaj na slici 51 pretvara istosmjernu energiju aktivnog strujnog izvora u izmjeničnu i preda je izmjeničnoj strani – tok energije sa desne na lijevu stranu. Pogledajmo prvo ispravljački režim rada sklopa na slici 51 .Ako naizmenično ukapčamo P pa onda N preklopke na slici 51, sa kutom upravljanja α između 0 i 90 govorimo o ispravljačkom režimu rada. Valni oblici istosmjernog napona vd (t ) , izmjeničnog napona izvora va (t ) i struje ia (t ) za α = 0 i α = 30 prikazani su na slici 52.

Sl. 52. Valni oblici napona vd (t ) i struje ia (t ) za α = 0 i α = 30

a negativan poluval napona va (t ) negativnu struju ia (t ) . Sl. Struja izvora može teći iz izvora ili u izvor. Valni oblici napona vd (t ) i struje ia (t ) za α = 130 i α = 180 Ako se pogledaju valni oblici izmjeničnog napona va (t ) i izmjenične struje ia (t ) uočava se da je za većinu većinu vremena vrijedi da za vrijeme pozitivanog poluvala izmjeničnog napona va (t ) teče pozitivnu struju na izmjeničnoj strani ia (t ) . Uočimo da je srednja vrijednost napona na istosmjernoj strani Vdα negativna (veći je dio negativne površine ispod krivulje vd (t ) od dijela pozitivne površine). (Objašnjenje: Izmjenični izvor možemo shvatiti kao istosmjerni izvor koji periodički mijenja polaritet napona. Valni oblici istosmjernog napona vd (t ) .Ako naizmenično ukapčamo P pa onda N preklopke na slici 51. a za vrijeme negativnog poluvala napona va (t ) teče negativna struja ia (t ) na izmjeničnoj strani. struja teče u izvor. ako u + stezaljku izvora ulazi struja iz vanjskog kruga.Energetska elektronika 53 Ako se pogledaju valni oblici izmjeničnog napona na izvoru va (t ) i struje izvora ia (t ) uočava se da većinu vremena pozitivan poluval napona izvora va (t ) generira pozitivnu struja izvora ia (t ) . što znači da izmjenični izvor većinu vremena prima energiju od nekog vanjskog aktivnog izvora. što znači da izmjenični izvor većinu vremena predaje energiju trošilu. 53. Promotrimo sada izmjenjivački režim rada sklopa na slici 51 . odnosno generator električne energije. Uočimo da je srednja vrijednost napona vd (t ) ( označava se kao Vdα ) pozitivna (veći je dio pozitivne površine ispod krivulje vd (t ) od dijela negativne površine). izmjeničnog napona va (t ) i struje ia (t ) za α = 130 i α = 180 prikazani su na slici 53. To znači da u vanjskom krugu postoji izvor većeg . sa kutom upravljanja α između 90 i 180 govorimo o izmjenjivačkom režimu rada. S druge pak strane. Struja teče iz izvora kada iz + stezaljke izvora izlazi struja u vanjski strujni krug (izvor tjera struju u vanjski strujni krug) – tada kažemo da je izvor struje uistinu izvor.

Energetska elektronika

54

napona. U tom slučaju naš izvor u stvari postaje trošilo i energija se prenosi u sam izvor. Ukratko: Ako struja teče iz izmjeničnog izvora, tada izvor predaje energiju istosmjernom vanjskom krugu – ispravljački režim rada. Ako struja teče u izvor, tada istosmjerni vanjski krug predaje energiju izmjeničnom izvoru – izmjenjivački režim rada). Na slici 54 prikazani su jednofazni ispravljači u mosnom spoju koji izmjeničnu energiju pretvaraju u istosmjernu. Desna slika prikazuje napajanje pasivnog trošila ( serijski spoj induktiviteta i otpora), a lijeva slika napajanje trošila koje u sebi ima istosmjerni izvor napona – recimo akumulatorska baterija ili istosmjerni motor u pogonu. Ovdje je bitno uočiti da struja na istosmjernoj strani ulazi u + pol baterije na istosmjernoj strani, što znači da se baterija puni, odnosno da se energija daje istosmjernoj strani.

Sl. 54. Ispravljački režim rada – na istosmjernoj strani može biti aktivno ili pasivno trošilo Na slici 55 prikazani su jednofazni izmjenjivači realizirani tranzistorskim preklopkama koji istosmjernu energiju baterije na desnoj strani pretvaraju u izmjeničnu – tok energije sa desne na lijevu stranu. Desna slika prikazuje napajanje pasivnog trošila izmjeničnom strujom. Takav se izmjenjivač naziva i autonomni izmjenjivač. Autonomnim izmjenjivačem možemo generirati bilo koji izlazni napon izmjenične struje bilo koje frekvencije – on je potpuno autonoman. Primjena – Elektrotermija. Lijeva slika prikazuje priključenje izmjenjivača na aktivnu izmjeničnu mrežu kojoj se predaje električna energija (aktivna mreža u sebi ima jedan ili više generatora izmjenične struje, takva mreža ima fiksnu frekvenciju struje). Takav se izmjenjivač naziva mrežom vođeni izmjenjivač jer mu je izlazni izmjenični napon i frekvencija strogo diktirana naponom i frekvencijom izmjenične mreže. Frekvencijom i fazom uključivanja tranzistora isključivo diktira izmjenična mreža (inače bi došlo do pregaranja sklopa). U oba slučaja na slici 54 istosmjerna baterija se prazni i njena se energija predaje izmjeničnoj strani.

Energetska elektronika

55

Sl. 55. Izmjenjivački režim rada – na izmjeničnoj strani može biti aktivna mreža (mrežom vođeni izmjenjivač) ili pasivno trošilo (autonomni izmjenjivač)
7.1 Jednofazni mrežom vođeni usmjerivač u mosnom spoju

U podpoglavlju 5.4 detaljno je opisan jednofazni poluupravljivi ispravljač u mosnom spoju, te je izvedena relacija koja povezuje kut upravljanja tiristora α sa srednjom vrijednosti izlaznog napona Vdα (upravljačka karakteristika ispravljača). Za taj ispravljač smo nacrtali upravljačku karakteristiku (vidi sliku 49). Iz karakteristike je vidljivo da je maksimalni kut upravljanja α = 90 za induktivni potrošač. Postavlja se pitanje, što bi se dogodilo ako bi kontrolna elektronika generirala impulse okidanja tiristora za kutove upravljanja 90 < α < 180 ?? Ništa naročito! Napon na izlazu ispravljača bi i dalje bio Vdα = 0 . Međutim što bi se desilo ako bi naš ispravljač imao sva 4 tiristora, te ako bi na istosmjernoj strani ispravljača dodali istosmjerni izvor napona i podesili kutove upravljanja 90 < α < 180 ?? Tada bi naš ispravljač prešao u izmjenjivački režim rada. Budući da isti sklop može uz promjenu kuta upravljanja i dodavanje aktivnog izvora može biti i ispravljač i izmjenjivač, sklop se jednom riječju naziva usmjerivač. Ovakvi uređaji se koriste u istosmjernim elektromotornim pogonima promjenjive brzine. Istosmjerni motori se još uvijek koriste zbog odličnog poteznog momenta koji je nužan u elektromotornoj vuči. Napajanje motora osigurava usmjerivač koji pretvara izmjeničnu energiju brodske mreže u istosmjernu energiju za napajanje motora (ispravljački režim rada usmjerivača). Međutim, usmjerivač ne samo da omogućava napajanje motora, već također omogućava i električno kočenje motora. Kod električkog kočenja motor prelazi u generatorski način rada, istosmjerni napon generatora se u usmjerivaču pretvara u izmjenični i vraća se u brodsku mrežu (izmjenjivački režim rada). Kako je to moguće? Pa razlike u konstrukciji između istosmjernog elektromotora i generatora u biti i nema. Samo je stvar u tome da se kod motora dovodi električna energija na priključke motora, a kao rezultat se dobije rotirajuća mehanička energija, a kod generatora obratno – mehanička energija se pretvara u električnu. Stoga prijelaz između motorskog i generatorskog režima rada istosmjernog stroja ovisi samo o tome da

Energetska elektronika

56

li je motor opterećen momentom tereta (recimo dizalica diže teret – ispravljač napaja motor) ili moment tereta okreće rotor (dizalica spušta teret – izmjenjivač pretvara istosmjerni napon generatora u izmjenični napon i vraća u mrežu). Kao što u ispravljačkom režimu rada dovođenjem veće električne snage na priključke motora dobivamo sve veću mehaničku snagu na rotoru motora (snaga dizanja tereta brodske dizalice), tako u izmjenjivačkom režimu rada odvođenjem veće električne snage sa stezaljki istosmjernog generatora ujedno i odvodimo mehaničku energiju sa rotora – kočimo generator i time usporavamo spuštanje tereta brodske dizalice (mehanička snaga spuštanja tereta brodske dizalice se pretvara u izmjeničnu energiju koja se vraća u brodsku mrežu). Na ovaj način su moguće uštede električne energije i na taj način potrebnog goriva za pogon izmjeničnih generatora. Princip rada jednofaznog mrežom vođenog usmjerivača u mosnom spoju prikazan je na slici 56.

Sl. 56. Jednofazni usmjerivač u izmjenjivačkom režimu rada

Energetska elektronika 57 Na slici 53 prikazani su valni oblici izmjeničnog napona vS (t ) i izmjenične struje iS (t ) .(na slici 52 i 53 ulazni napon i struja se označavaju kao va (t ) i ia (t ) ). Vidljivo je da je u izmjenjivačkom režimu rada srednja vrijednost istosmjernog napona Vdα negativna i njezina veličina ovisna o kutu α . 57. Upravljačka karakteristika mrežom vođenog usmjerivača Ako se sada nacrta zajednička upravljačka karakteristika ispravljača opterećenog induktivnim teretom i izmjenjivača. pored napona izmjenjivača Vdα (koji je funkcija kuta α ) postoji i napon istosmjernog izvora Ed . dobije se upravljačka karakteristika usmjerivača (sl. 58). Na taj način se može regulirati snaga kočenja istosmjernog generatora. Ako je napon Ed > Vdα . Ako negativan napon kojeg generira izmjenjivač Vdα prikažemo na shemi kao istosmjerni izvor dobije se nadomjesna shema izmjenjivača (slika 57). te valni oblici napona na istosmjernoj strani vd (t ) . tada struja I d teče kao na slici 57 i iznosi (induktivitet Ld je «nevidljiv» za istosmjernu struju): Id = Ed − Vdα R Vidi se da je iznos struje I d . Sl. a time i snage koja se iz istosmjernog izvora Ed predaje istosmjernom izvoru Vdα (izmjenjivaču) ovisna o kutu naponu Vdα koji je opet funkcija kuta α . . Nadomjesna shema izmjenjivača Na slici 57.

58 a) je za kutove upravljanja 0 < α < 90 ista kao ispravljačka karakteristika za induktivni teret koja je nacrtana na slici 49. Usmjerivač radi kao ispravljač. srednja vrijednost izlaznog napona < vd > ( ili Vdα ) je pozitivna. pa električna energija teče od istosmjernog izvora Ed ka izmjeničnoj strani . 58. Upravljačka karakteristika usmjerivača je dakle: Vdα = Vd 0 cos α gdje je: VdO = 2 ⋅Vs π Faktor snage usmjerivača k p se također mijenja po zakonu kosinusa i ovisi o kutu α te je dat na slici 59. srednja vrijednost istosmjernog napona < vd > ( ili Vdα ) je negativna. struja trošila I d je pozitivna. .Energetska elektronika 58 Sl. Za kutove upravljanja usmjerivača 90 < α < 180 i uz uvjet da je na izlazu usmjerivača priključen istosmjerni naponski izvor Ed .kažemo da ispravljač radi u četvrtom kvadrantu koordinatnog sustava. Upravljačka karakteristika i kvadranti rada jednofaznog usmjerivača u mosnom spoju Upravljačka karakteristika usmjerivača (sl. struja trošila I d je također pozitivna i kažemo da usmjerivač radi u prvom kvadrantu koordinatnog sustava < vd > : I d (vidi sliku 58 b). električna energija teče od izmjenične ka istosmjernoj strani.

a negativni faktor snage da je izmjenični izvor postao trošilo. Za idealni usmjerivač vrijedi da .Energetska elektronika 59 Sl. 59. Izlazna karakteristika usmjerivača Izlazna karakteristika mrežom vođenog usmjerivača prikazana je na slici 60. 60 Izlazna karakteristika usmjerivača Na slici 60 se vidi idealna (puna linija) i realna (crtkano) izlazna karakteristika izmjenjivače za različite kutove upravljanja α . Sl. Faktor snage usmjerivača Pozitivan faktor snage znači da je je izmjenična mreža izvor.

Strujni izvor tjera istosmjernu . Mrežom vođeni izmjenjivač može prenositi energiju samo u aktivnu mrežu (radnu frekvenciju određuje aktivna izmjenična mreža). I kod rezonantnog izmjenjivača frekvenciju preklapanja preklopki određuju titrajni krug u samom izmjenjivaču. Rezonantni izmjenjivači mogu prenositi energiju samo u pasivnu mrežu. Izmjenjivač s utisnutom strujom Izmjenjivač s utisnutom strujom napaja se istosmjernim strujnim izvorom (serijski spoj istosmjernog naponskog izvora i induktiviteta). već pasivna mreža. mogu biti podešeni na bilo koju frekvenciju izlaznog napona (zato se zovu autonomni – prev: samostalni. Autonomni izmjenjivači mogu prenositi energiju i u aktivnu i u pasivnu mrežu. 8. međutim kod idealnog usmjerivača to nije tako iz razloga objašnjenih u prethodnom poglavlju. Frekvencija izmjenične struje aktivne mreže određuje frekvenciju prekapčanja tranzistorskih sklopki (da na strani trošila nije priključena aktivna mreža.1 Izmjenjivač sa utisnutom strujom Na slici 61 prikazan je autonomni tranzistorski izmjenjivač koji je priključen na aktivnu izmjeničnu mrežu. AUTONOMNI IZMJENJIVAČI Do sada smo opisivali fazno upravljive izmjenjivače koji pripadaju kategoriji mrežom vođenih izmjenjivača. Sl. nezavisni). 8. ovaj izmjenjivač bi mogao generirati izmjenični napon bilo koje frekvencije-bio bi autonomni izmjenjivač).Energetska elektronika 60 napon Vdα ostaje konstantan neovisno o struji I d . 61. Ukoliko prenose energiju u pasivnu mrežu. Upoznali smo se i sa rezonantnim izmjenjivačem koji je opisan u uvodnom poglavlju.

uklope preklopke T2 i T3 . Sl. Kada uklope preklopke T1 i . Istosmjerna struja ulazi u izmjenični izvor s lijeve na desnu stranu. a preklopke T1 i T4 se isključuju.Energetska elektronika 61 struju kroz tranzistorske sklopke koje naizmjenično preklapaju. Valni oblici napona i struje izmjenične strane prikazani su na slici 62. Nakon jedne poluperiode izmjeničnog napona. Uvijek rade dvije po dvije preklopke u paru. T4 . Valni oblici na izmjeničnoj strani izmjenjivača Ako postoji fazni pomak napona i struje na izmjeničnoj strani tada je moguće proračunati snagu isporučenu izmjeničnoj mreži: Pac = gdje je: Vac ⋅ I a1 cos Θ 2 I a1 = 4 ⋅ I dc π Faktor snage izmjenične mreže iznosi: Vac ⋅ I a1 1 I a1 λ = 2 cos Θ = cos Θ Vac 2 ⋅ 2 Ia ⋅ I dc 2 Iz gornje relacije se može zaključiti da što je Θ veći. Smanjenje snage povećanjem Θ baš i nije poželjno ! . tada preklopke T2 i T3 moraju biti isključene. 62. Istosmjerna struja ulazi u izmjenični izvor s desne na lijevu stranu izmjeničnog izvora. λ je manji.

Shema i valni oblici autonomnog izmjenjivača upravljanog pulsno-širinskom modulacijom Način rada ovog tipa izmjenjivača može se shvatiti iz slike 63. a tranzistori Q1 i Q2 . potrebno je generirati 6 pozitivnih pulseva i 6 negativnih pulseva pravokutnog napona va . Pozitivni pulsevi napona va generiraju se na način da se uključi tranzistor Q4 za vrijeme trajanja cijele pozitivne poluperiode. Razlika je što izmjenjivač na slici 63 napaja pasivno trošilo. pa ovaj izmjenjivač spada u kategoriju autonomnih izmjenjivača – moguće mu je po volji odabrati izlaznu frekvenciju. Sl. koji se dovodi na trošilo. Druga je razlika u načinu uključivanja tranzistorskih sklopki. Da bi izmjenjivač generirao pozitivnu i negativnu periodu sinusne izmjenične struje kroz trošilo. a ne aktivnu mrežu. 63.2 Izmjenjivanje na principu širinsko impulsne modulacije 62 Na slici 63 prikazan je tranzistorski autonomni izmjenjivač vrlo sličan izmjenjivaču na slici 61.Energetska elektronika 8.

Jačina struje kroz otpornoinduktivno trošilo ovisi o širini pravokutnog impulsa. tada je napon va = −Vdc . Što je impuls uži. struja je veća. a kad su uključeni Q3 i Q1 . Sužavajući i šireći impulse. impulsi su uži na početku i kraju poluperiode. U slučaju kad su uključeni Q3 i Q2 .3 Trofazni autonomni izmjenjivači Trofazni autonomni izmjenjivači su uređaji koji pretvaraju istosmjernu energiju u trofaznu izmjeničnu energiju. To je zbog toga jer se želi dobiti sinusni oblik struje kroz trošilo (trošilo se sastoji od serijskog spoja otpornika i induktiviteta) koja je nužna za pogon određenih vrsta pogona. a tranzistori Q1 i Q2 naizmjenično uklapaju i isklapaju (kad je jedan uključen. možemo dobiti otprilike sinusni oblik izlazne struje. Negativni pulsevi napona va generiraju se na način da se uključi tranzistor Q3 za vrijeme trajanja cijele negativne poluperiode. a što je impuls širi. a najširi su na sredini poluperiode. Treći harmonik struje izaziva niz problema u elektromotorima (dodatna zagrijavanja namota i slično) i valja ga eliminirati ili svesti na najmanju moguću mjeru. srednja vrijednost struje kroz trošilo je manja. . 8. tada je napon va = 0 . tada je napon va = Vdc . vb i vc . što znači da osim sinusoidalne struje osnovne frekvencije (osnovni harmonik) ne generira smetnje u obliku sinusoidalne struje manje amplitude i 3 puta veće frekvencije od frekvencije osnovnog harmonika. Izmjenjivač na slici 64 generira tri napona va . drugi je isključen). Ovaj izmjenjivač ne generira 3 harmonik struje. drugi je isključen). Iz slike je vidljivo da širina impulsa nije jednaka. U slučaju kad su uključeni Q1 i Q4 . tada je napon va = 0 . tj. Trofazni izmjenjivač se može dobiti pomoću tri jednofazna izmjenjivača koji generiraju tri jednofazna sinusna napona koji su međusobno pomaknuti za 120 .Energetska elektronika 63 naizmjenično uklapaju i isklapaju (kad je jedan uključen. a kad su uključeni Q2 i Q4 .

Energetska elektronika 64 Sl. 64. Izvedba izmjenjivača sa slike 64 Na slici 65 se vidi da je izmjenjivač izveden sa 12 preklopnika. Fazni pomak napona va . Trofazni izmjenjivač i izlazni naponi iz izmjenjivača Na slici 65 prikazana je izvedba izmjenjivača sa slike 64. Da bi se to postiglo. 65. bitno je da preklopke S a1 i S a 2 .Sb1 . Sb1 i Sb 2 te Sc1 i Sc 2 preklapaju u protutaktu. . Preklopke S a1 − Sa 4 odgovaraju prvom jednofaznom izmjenjivaču koji generira izmjenični napon va . Sl. vb i vc su 120 . Nadalje bitno je da sklopni trenutci preklopi S a1 .Sb 2 Sc 2 budu pomaknuti za 120 .Sc1 i preklopki Sa 2 . Na sličan način preklopke Sb1 − Sb 4 i Sc1 − Sc 4 pripadaju drugom i trećem izmjenjivaču koji generiraju napone vb i vc .

te valni oblik izlaznih napona. vb i vc . Prikazani izmjenjivač je pri tome jednostavniji nego izmjenjivač na slici 65 jer se sastoji samo od 6 preklopki. 66. trofazni asinkroni elektromotor). Ovaj izmjenjivač se napaja s dva istosmjerna naponska izvora. Trošilo je trofazno i spojeno je u zvijezdu ( npr. Izmjenjivač pretvara istosmjernu energiju baterija u izmjeničnu energiju potrebnu za pogon motora. vbc i vca . . Sl. Na desnoj strani slike 66 prikazan je redoslijed ukapčanja i iskapčanja pojedinih preklopki. I na kraju priče o trofaznim izmjenjivačima prikažimo trofazni izmjenjivač sa srednjom točkom u istosmjernom naponskom izvoru i njegove pripadajuće valne oblike.Energetska elektronika 65 vbc Na slici 66 prikazan je trofazni izmjenjivač koji generira tri linijska napona vab . i vca . Trofazni izmjenjivač koji generira linijske napone vab . Ovaj izmjenjivač je pogodan za trošila za čiji pogon ne trebaju fazni naponi va . Uočite da izlazni naponi nisu sinusni već pravokutni (nalikuju na sinusni signal). nego linijski naponi (trošila su spojena u trokut). No prvi harmonici ovih napona koji se dobiju nakon filtriranja su čisti sinusni naponi.

77. Trofazni izmjenjivač sa srednjom točkom na u istosmjernom naponskom izvoru Ovaj izmjenjivač generira fazne napone i može koristiti samo kod izmjeničnih trošila spojenih u spoju zvijezda. postoje i drugi sklopni rasporedi. No naravno.Energetska elektronika 66 Sl. primjerice takovi koji daju kvazi-pravokutni fazni napon. Preklopke spajaju u protutaktu i uključene su 180 . .

U uvodnom poglavlju su objašnjena načela rada istosmjernoistosmjernog pretvarača. Istosmjerno – istosmjerni pretvarači 67 Istosmjerno-istosmjerni pretvarači su uređaji energetske elektronike koji pretvaraju istosmjernu električnu energiju jednih parametara u istosmjernu energiju drugih parametara. pretežno induktivnih trošila ne može promijeniti za vrijeme brzog prekapčanja preklopke. Mi ćemo se baviti načelima rada pretvarača bez galvanskog odvajanja. a na kraju ćemo spomenuti jednu vrstu pretvarača s transformatorom. Rad pretvarača zasniva se na brzom preklapanju preklopke u strujnom krugu prikazanom na slici 78 (brzina rada preklopke je reda veličine nekoliko kHz). Radi toga će se u ovom poglavlju izvršiti podjela pretvarača i izvesti transformatorske jednadžbe pretvarača. Istosmjerne pretvarače dijelimo na pretvarače bez galvanskog odvajanja (bez transformatora) i na pretvarače s galvanskim odvajanjem (s transformatorom).1 Silazni istosmjerno-istosmjerni pretvarač Osnovno načelo rada silaznog pretvarača objašnjen je u uvodu. Pri tome je trošilo na slici predstavljeno s strujnim izvorom konstantne struje I d (već prije je objašnjeno da se struja velikih. Istosmjerno – istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja su: a) silazni pretvarači (buck converter) b) uzlazni pretvarači (boost converter) c) silazno – uzlazni pretvarač (buck-boost converter) 9. pa ih možemo shvatiti kao izvori koji tjeraju konstantnu struju). .Energetska elektronika 9.

Na donjem dijelu slici prikazani su pravokutni naponi na trošilu vd (t ) i struja baterije iB (t ) . Jedan dio vremena ukupnog perioda T sklopka je uključena i to vrijeme nazivamo «vrijeme vođenja sklopke» ( tv ). pa vrijedi: D= gdje je: tv T D .faktor vođenja 0 ≤ D ≤ 1 . Uvijek mora biti zadovoljeno: tv + t p = T Već u samom uvodnom dijelu je definiran faktor vođenja D . 78. Ostatak vremena je sklopka isključena pa to vrijeme nazivamo «vrijeme pauze» ( t p ) . Principijelna shema silaznog pretvarača Na slici 78 se vidi principijelna shema silaznog istosmjerno-istosmjernog pretvarača. Faktor vođenja sklopke je veličina koja definira odnos vremena vođenja sklope ( tv ) i perioda T .Energetska elektronika 68 Sl. Preklopka S prekapča periodom T = 1 f prekapčanja .

Budući da uvijek mora biti zadovoljeno da je srednja snaga na ulazu u pretvarač jednaka srednjoj snazi na izlazu iz pretvarača može se napisati: VB I B = Vd I d Iz gornje jednadžbe proizlazi druga transformatorska jednadžba pretvarača (transformatorske jednadžbe se zovu jer neodoljivo podsjećaju na osnovne jednadžbe jednofaznog transformatora): Id = VB 1 IB ⇒ IB Vd D Na slici 79 prikazana je kompletna shema silaznog pretvarača. 79. te se na taj način omogućuje spajanje i otpornog trošila na izlazu pretvarača. a vrijeme pauze t p = (1 − D) ⋅ T .Energetska elektronika 69 Iz gornje jednadžbe proizlazi da je vrijeme vođenja tv = D ⋅ T . Faktor koji ih povezuje je faktor vođenja D . Dakle kad u igri imamo kapacitet i . Silazni pretvarač Ukoliko je kapacitet C jako velik. Shema se razlikuje od slike 78 po tome što su na izlazu dodani induktivitet i kapacitet. izlazni napon vd (t ) je konstantan. Srednja vrijednost napona na trošilu Vd može se dobiti ako odredimo površinu ispod krivulje valnog oblika napona vd (t ) u jednom periodu T i to podijelimo s jednim periodom T : Vd = ∫ vd (t )dt = DVB 0 T Na taj način smo dobili prvu transformatorsku jednadžbu pretvarača koja povezuje ulazni i izlazni napon pretvarača. Sl. Kako izvesti transformatorske jednadžbe za ovaj sklop ? Naravno. one moraju izgledati isto kao i za pretvarač na slici 78 jer su oba silazni pretvarači.

Rad pretvarača moguće je opisati na slijedeći način. Magnetska energija induktiviteta L se «izbija». Napon na induktivitetu jednak je ( −Vd ). kondenzator C i trošilo R . Napon na induktivitetu jednak je ( VB − Vd ). 80. induktivitet L . Kapacitet C se puni i napon se na njemu povećava. 2) srednja vrijednost struje kroz kapacitet u periodu T mora uvijek biti jednaka nuli. Valni oblici napona i struje induktiviteta za neisprekidani rad pretvarača . Dioda D vodi struju jer je propusno polarizirana. Dok je sklopka S otvorena (vrijeme (1 − D)T ) iz izvora prestaje teći struja iB . Sl. Kapacitet C se prazni i napon se na njemu smanjuje. prolazi kroz sklopku S . Dok je sklopka S zatvorena (vrijeme DT ) iz izvora teče struja iB . Struja kroz induktivitet L linearno raste. Ako pretpostavimo da silazni pretvarač radi u neisprekidanom režimu rada (izlazna struja nikad ne pada na nulu – struja trošila je neisprekidana) mogu se nacrtati valni oblici napona i struje kroz induktivitet (slika 79). Struja kroz induktivitet L linearno pada. transformatorska jednadžba se izvodi na način da se primjene jedno od slijedećih pravila: 1) srednja vrijednost napona na induktivitetu u periodu T mora uvijek biti jednaka nuli. Induktivitet L se «nabija» magnetskom energijom.Energetska elektronika 70 induktivitet. Dioda D ne vodi struju jer je zaporno polarizirana.

Energetska elektronika 71 Ako se primjeni pravilo da srednja vrijednost napona na induktivitetu u periodu T mora uvijek biti jednaka nuli. samo što je trošilo prikazano serijskim spojem induktiviteta Ld i otpora Rd . Razlog je u tome što je tiristor poluupravljiva komponenta koja se lako može uklopiti. diode D . 81. Postavlja se pitanje: «Zar je moguće da je potrebno tako puno komponenata da zamjeni jednu običnu sklopku?!». Vd = DVB Strujna jednadžba dobiva se izjednačavanjem ulazne i izlazne snage što je već objašnjeno u prethodnom primjeru pa je: Id = 1 ⋅ IB D Silazni tiristorski pretvarač (čoper) Na slici 81 prikazan je tiristorski silazni istosmjerni pretvarač popularno zvan čoper (chopper). kapaciteta C i induktiviteta L . međutim za isklapanje tiristora u . T2 . Tiristorski silazni pretvarač (čoper) Ova shema u potpunost odgovara shemi na slici 78. Sklopka S u shemi 78 je zamijenjena sklopom na slici 81 koja se sastoji od dva tiristora T1 . Sl. iz slike 80 proizlazi: (VB − Vd ) DT = Vd (1 − D )T Uređivanjem gornje jednadžbe dobije se prva transformatorska jednadžba.

Dioda D1 ne vodi. nazad u izvor. tiristor T1 iskapča. napon na izlazu čopera jednak je nuli. Uključenjem tiristora T2 . Izlazni napon iz čopera. Sl. Upravo komponente T2 . C . na tiristor T1 dolazi reverzni napon koji u periodu od t1 do t2 ruši njegovu struju na nulu. tako da mu je + na donjoj elektrodi. Takav skup komponenti se nazivaju komutacijski sklop tiristora. 82. i na takav način regulirati srednju vrijednost izlaznog napona čopera. Rad čopera se može opisati na slijedeći način. . kada se dovodi impuls na gejt tiristora T2 . Istovremeno se kondenzator C nabija na napon izvora E . D. To traje sve do trenutka t3 kada se cijeli proces ponavlja. Kada želimo uključiti sklopku (tiristor) potrebno je u trenutku t0 dovesti okidni impuls na gejt tiristora T1 (master tiristor) koji se nalazi u stanju blokiranja i trenutno prelazi u stanje vođenja te provodi struju od izvora E . Takvo stanje traje do trenutka t1 . trošila. jer provođenjem tiristora T1 poteče sinusna struja titrajnog kruga L. Pretpostavimo da niti jedan tiristor ne vodi struju do trenutka t0 . Mijenjanjem vremena dovođenja impulsa na tiristore T1 i T2 mogu se mijenjati vremena vođenja tv i vremena pauze t p sklopke na slici 78.Energetska elektronika 72 istosmjernom krugu potrebno je «srušiti» glavnu struju tiristora na nulu (struja anodakatoda). preko T1 . C . te od t2 do t3 ne teče struja kroz trošilo. D i L predstavljaju sklop koji omogućava isključivanje tiristora na način da «ruše» glavnu struju na nulu. koji ovdje služi samo zato da bi isključio glavni tiristor T1 . Kondenzator se nabije na napon E nakon jedne poluperiode sinusne struje kroz titrajni krug. U trenutku t2 . Na slici 82 prikazan je izlazni napon iz čopera sa slike 81.

84. Sl. 83.Energetska elektronika 9. prikazan je uzlazni pretvarač. Valni oblici napona i struje induktiviteta .2 Uzlazni istosmjerno-istosmjerni pretvarač 73 Pored silaznog pretvarača koji na svom izlazu uvijek «daje» manji izlazni napon od ulaznog. Izlazni napon se može teoretski mijenjati od VB do ∞ (pretpostavka je da je vrijednost kapaciteta C tako velika da je vd = konstantno). Na slici 83. Sl. Uzlazni pretvarač Valni oblici napona i struje kroz induktivitet prikazana je na slici 84. postoji i istosmjerni uzlazni pretvarač koji na svom izlazu daje veći napon od ulaznog napona.

VB = Vd (1 − D ) ili Vd 1 = VB 1 − D Iz gornje jednadžbe se vidi da je za D = 0 izlazni napon Vd = VB . uočite da je izlazni napon Vd veći od napona baterije VB . Magnetska energija induktiviteta L se «izbija». Uzrok tome je negativni napon na induktivitetu ( Vd − VB ) . Budući da je otpor R paralelno spojen kapacitetu C . Upravo pad struje kroz induktivitet di ( u odnosu na referentno postavljeni izaziva negativni napon samoindukcije VL = L dt napon kojeg određuje smjer strelice napona na induktivitetu). Kondenzator C (koji je bio prethodno nabijen) se prazni i tjera struju id kroz trošilo R . Induktivitet L se «nabija» magnetskom energijom. kapacitet C se nabija na viši napon od napona izvora VB . Dok je sklopka S zatvorena (vrijeme DT ) iz izvora teče struja iB . iz slike 84 proizlazi: VB DT = (Vd − VB )(1 − D )T Uređivanjem gornje jednadžbe dobije se prva transformatorska jednadžba. Dioda D ne vodi struju jer je zaporno polarizirana. Napon na induktivitetu jednak je ( VB ). Taj napon samoindukcije se zbraja sa naponom baterije (istog su predznaka). prolazi kroz sklopku S i induktivitet L . dioda D vodi struju jer je propusno polarizirana. napon na otporu R jednak je naponu na kapacitetu C . Strujna jednadžba dobiva se izjednačavanjem ulazne i izlazne snage: I d VB = = 1− D I B Vd .Energetska elektronika 74 Rad uzlaznog pretvarača može se objasniti na slijedeći način. a koji nastaje radi toga što se induktivitet opire smanjivanju struje. i Vd je to veći što je D bliže jedinici. Ako je 0 < D < 1 . tada je izlazni napon Vd > VB . Struja kroz induktivitet iL linearno raste (vidi sliku 84). Transformatorske jednadžbe ovog pretvarača se mogu izvesti iz poznatog uvjeta da srednja vrijednost napona na induktivitetu u periodu T mora uvijek biti jednaka nuli. Dok je sklopka S otvorena (vrijeme (1 − D)T ) struja izvora iB koja je jednaka struji induktiviteta iL počinje linearno padati (vidi sliku 84).

Induktivitet L se «nabija» magnetskom energijom. Treba napomenuti da je izlazni napon obrnuto polariziran ( + je na donjem kraju otpora R . Na slici 85.Energetska elektronika 9. a – je na gornjem kraju otpora). . Kondenzator C (koji je bio prethodno nabijen) se prazni i tjera struju id kroz trošilo R . Silazno . Sl. Dioda D ne vodi struju jer je zaporno polarizirana. Sl. 85. prikazan je silazno . prolazi kroz sklopku S i induktivitet L .86.uzlazni pretvarač. Izlazni napon se može teoretski mijenjati od 0 do ∞ (pretpostavka je da je vrijednost kapaciteta C tako velika da je vd = konstantno). Valni oblici napona i struje induktiviteta Rad uzlaznog pretvarača može se objasniti na slijedeći način. Napon na induktivitetu jednak je ( VB ). Dok je sklopka S zatvorena (vrijeme DT ) iz izvora teče struja iB .uzlazni pretvarač Valni oblici napona i struje kroz induktivitet prikazana je na slici 86.3 Istosmjerni silazno-uzlazni pretvarač 75 Treća vrsta istosmjernih pretvarača bez galvanskog odvajanja su istosmjerni silazno uzlazni pretvarači. Struja kroz induktivitet iL linearno raste (vidi sliku 86).

Energetska elektronika 76 Dok je sklopka S otvorena (vrijeme (1 − D)T ) dioda D otvara. napon na otporu R jednak je naponu na kapacitetu C . tada je izlazni napon Vd > VB . i Vd je to veći što je D bliže jedinici. izlazni napon Vd = 0 . Uzrok tome je negativni napon na induktivitetu ( −Vd ). Kapacitet C se nabija na napon VL . Upravo pad struje kroz induktivitet izaziva negativni napon di (u odnosu na referentni napon kojeg označava strelica). a koji samoindukcije VL = L dt nastaje radi toga što se induktivitet opire smanjivanju struje. Vd D = VB 1 − D Iz gornje jednadžbe se vidi da je za D = 0 . Ako je 0 < D < 1 . Strujna jednadžba dobiva se izjednačavanjem ulazne i izlazne snage: Id 1 − D = IB D . trošilo i diodu i počinje linearno padati (vidi sliku 86). Budući da je otpor R paralelno spojen kapacitetu C . iz slike 86 proizlazi: VB DT = Vd (1 − D )T Uređivanjem gornje jednadžbe dobije se prva transformatorska jednadžba. Magnetska energija induktiviteta L se «izbija». Transformatorske jednadžbe ovog pretvarača se mogu izvesti iz poznatog uvjeta da srednja vrijednost napona na induktivitetu u periodu T mora uvijek biti jednaka nuli. struja induktiviteta iL se zatvara kroz kapacitet.

Sl.Energetska elektronika 9. prikazan je silazni pretvarač koji koristi transformator za podizanje napona. 87. Galvanski odvojen istosmjerni pretvarač Valni oblici napona vd na trošilu pretvarača sa slike 87 (bez induktiviteta L i kapaciteta C ) bez i sa transformatorom su prikazani na slici 88. Sl. Na slici 87.88. Valni oblici napona na trošilu vd sa i bez transformatora .4 Istosmjerni pretvarač s galvanskim odvajanjem 77 Na kraju izlaganja o istosmjernim pretvaračima razmatrat će se i drugi pretvarač koji također postiže viši izlazni napon kao i uzlazni pretvarač. Izlazni napon se može N teoretski mijenjati od 0 do 2 D (pretpostavka je da je vrijednost kapaciteta C tako N1 velika da je vd = konstantno).

uz dopunu da se pravokutni napon na primaru transformira u viši sekundarni napon preko transformatora. 88 a. a ne u izravne izmjenične pretvarače. jer koristi elektromagnetski princip pretvorbe. No. iz slike 88 proizlazi: (VB N2 − Vd ) DT = Vd (1 − D )T N1 Uređivanjem gornje jednadžbe dobije se prva transformatorska jednadžba. Vd N 2 = D VB N1 10. Mogli bi smo i transformator svrstati u izmjenične pretvarače. Izmjenični pretvarači Izmjenični pretvaraču su uređaji energetske elektronike koji pretvaraju izmjeničnu energiju jednih parametara električne energije u izmjenični energiju promijenjenih parametara. jer i on pretvara jedan iznos izmjeničnog napona i struje primara u neki drugi iznos izmjeničnog napona i struje sekundara (ne može pretvarati jednu frekvenciju u drugu frekvenciju). Transformatorske jednadžbe ovog pretvarača se mogu izvesti iz poznatog uvjeta da srednja vrijednost napona na induktivitetu u periodu T mora uvijek biti jednaka nuli. Sl. Valni oblici napona sa i bez transformatora i napona na induktivitetu Princip rada ovog pretvarača je vrlo sličan silaznom pretvaraču. a ne preklapanje poluvodičkih ventila.Energetska elektronika 78 Na slici 88 a) prikazani je valni oblika napona na induktivitetu vL za pretvarač sa slike 87. . što se jasno vidi na slici 88. Izmjenični pretvarači dijele se na pretvarače napona i pretvarače frekvencije. transformator spada u električne strojeva.

jedne preklopke S i radnog trošila R . Preklopka S otvara i zatvara jednom u pozitivnoj poluperiodi izmjeničnog napona i jednom u negativnoj poluperiodi izmjeničnog napona. b/2 i b/3. Ako se izračuna efektivna vrijednost napona prikazanog na slici 89 b/1 može se vidjeti da je ona manja od efektivne vrijednosti ulaznog sinusnog napona U s sin ωt . Za slučaj prikazan na slici 89 b/1. preklopka S je otvorena do kuta α .Energetska elektronika 10. Slučajevi prikazani na slici 89 b/2 i b/3 se mogu opisati na sličan način kao i slučaj b/1. Načelo rada izmjeničnog pretvarača napona Na slici 89 a) prikazan je sklop koji se sastoji od jednog izmjeničnog izvora napona U s sin ωt . Načelo rada se vidi iz slike 89. Sl. Daljnjim povećavanjem kuta α smanjuje se kut vođenja preklopke π − α . Pretvarač koji daje valni oblik napona na slici 89 b/1 može se dobiti koristeći shemu na slici 90. . Mogući valni oblici izlaznog napona prikazani su na slici 89 b/1. 89. Napon na trošilu je uR = U S sin ωt . I za njih je karakteristično da se smanjenjem kuta vođenja preklopke S . Nakon kuta α zatvara se sklopka S i ostaje zatvorena sve dok se ne dosegne kut π (kut vođenja preklopke traje π − α ). Od kuta π do kuta π + α sklopka S je ponovo otvorena. te se i nadalje smanjuje efektivna vrijednost napona na trošilu.1 Izmjenični pretvarač napona (izmjenični regulator napona) 79 Izmjenični regulator napona koristi preklapanje poluvodičkih preklopki za pretvorbu izmjeničnog napona jedne efektivne vrijednosti u izmjenični napon neke druge manje efektivne vrijednosti. a od kuta π + α do kuta 2π sklopka zatvara. smanjuje efektivna vrijednost izlaznog napona. Za to vrijeme je napon na trošilu uR = 0 .

a donji tiristor T2 u stanju zapiranja. samo tiristor T1 može doći u stanje vođenja. . Kad se dosegne kut α . Okidanjem tiristora T2 u trenutku π + α . okida tiristor T1 i tiristor vodi do trenutka kada struja kroz njega ne padne na nulu. Od kuta π do kuta π + α niti jedan tiristor ne vodi. 90. Izmjenični pretvarač napona za slučaj 89 b/1 Funkciju preklopke S na slici 90 preuzimaju tiristori T1 i T2 . Budući da je trošilo radno. tiristor T1 se sada nalazi u stanju zapiranja. dovođenjem impulsa na gejtu.Energetska elektronika 80 Sl. a tiristor T2 u stanju blokiranja. struja pada na nulu u trenutku kada i napon uR padne na nulu ( kod kuta π ). Na slici 91 prikazan je pretvarač opterećen radno-induktivnim teretom te pripadajući valni oblici napona na trošilu. Do kuta α gornji tiristor T1 nalazi se u blokirnom stanju. Dakle. počinje vođenje tiristora T2 koje traje do kuta 2π . Vidimo da ova dva tiristora zamjenjuju funkciju sklopke na slici 89 za pretvarač koji daje valni oblik izlaznog napona kao na slici 89 b/1.

Pretvarač sa slike 90 opterećen radno – induktivnim teretom Iz valnih oblika na slici 91 lako je vidljivo da je okidanje tiristora T1 moguće za kut α u rasponu od ϕ < α < π (kut ϕ je kut faznog pomaka napona i struje). Na slici 92 može se vidjeti načelo rada pretvarača frekvencije. 91. .2 Izmjenični pretvarač napona i frekvencije Opisani sklop na slici 90 se može uz drugačiji sklopni raspored upotrijebiti za izravnu pretvorbu napona i frekvencije. jer se tek tada tiristor T1 nalazi u blokirnom stanju i moguće mu je na gejt dovesti impuls okidanja. Slično vrijedi i za tiristor T2 (okidanje moguće tek iza kuta ϕ + π do kuta 2π ). Izmjenični regulatori napona mijenjaju efektivnu vrijednost napona. Frekvencija ulaznog sustava jednaka je frekvenciji izlaznog sustava. 10.Energetska elektronika 81 Sl. Ovo za posljedicu ima da se opseg regulacije izlaznog napona smanjuje za slučaj radno induktivnog tereta (za radni teret kut α se može mijenjati u rasponu od 0 < α < π ).

Pretpostavimo da je ulazni sinusni izmjenični napon prikazan na slici 92 a) doveden na ulaz sklopa. Valni oblik napona na izlazu iz sklopa za slučaj pretvarača frekvencije koji na svom izlazu daje frekvenciju napona 5 puta manju od ulazne frekvencije prikazan je na slici 92 b). 92. Razlika između njih je samo u redoslijedu okidanja pojedinih tiristora.Energetska elektronika 82 Sl. Pretvarač napona i frekvencije Pretvarač na slici 92 a). Neka T duljina poluperiode izmjeničnog napona iznosi 1 . Rad pretvarača frekvencije može se opisati na slijedeći način. Ako sada okidamo samo tiristor Tr1 2 . jednak je pretvaraču na slici 90.

93. Ako se pogleda duljina poluperiode srednje vrijednosti izlaznog T T pravokutnog napona T2 . Sl. Topologija ciklopretvarača . a time i srednja vrijednosti izlaznog napona (crtkani pravokutni napon) biva manja. onda je f frekvencija izlaznog napona f 2 = 1 ( f1 je frekvencija ulaznog napona). Topologija ciklopretvarača prikazana je na slici 93.3 Ciklopretvarači Ciklopratvarači su izmjenični pretvarači napona i frekvencije bez istosmjernog međukruga koji se primjenjuju kod većih izlaznih snaga (100 kW i više). Na istom grafikonu crtkano je prikazan pravokutni napon koji predstavlja srednju vrijednost pulzirajućeg napona T2 . dobit će se na trošilu R valni oblik napona prikazan na slici 92 b).Energetska elektronika 83 tri puta uzastopno. Na taj način se smanjuje površina pozitivnih i negativnih poluperioda izlaznog napona. Na slici 92 c prikazan je valni oblik na izlazu pretvarača koji smanjuje frekvenciju i napon (frekvencija a izlazu se smanjuje za 5 puta u odnosu na ulaznu frekvenciju). Sve što je potrebno jest da se okidanje tiristora vrši nakon određenog kuta kašnjenja α . vidljivo je da je 2 = 5 ⋅ 1 . uvijek na početku triju pozitivnih poluperioda sinusnog signala. pa zatim okidamo tri puta uzastopce tiristor Tr2 na početku negativnih poluperioda da bi izostavili okidanje tiristora Tr1 za dvije pozitivne poluperiode. Valni oblik napona sastoji se od 3 pozitivna pulsa i 3 negativna pulsa. Tipična primjena im je u regulaciji broja okretaja propulzijskog sinkronog motora na brodovima s elektropropulzijom. Ako je poluperioda (a time i 2 2 perioda) izlaznog napona 5 puta dulja od poluperiode (periode) ulaznog napona. te izostavimo okidanje tiristora Tr2 za dvije negativne poluperiode izmjeničnog signala. 10. Ovo proizlazi iz 5 jednostavne relacije koja povezuje period izmjeničnog napona i njegovu frekvenciju 1 f = . T Ovaj pretvarač može istodobno smanjivati i frekvenciju i ulazni napon (slika 92 c).

S4 . S3 preklapaju istovremeno i u protutaktu. S3 uključene. Kada su sklopke S2 . a sklopke S2 . Sklopke S1 . Da bi se iz napona va dobio sinusni izmjenični napon vac na izlazu ciklopretvarača .Energetska elektronika 84 Ciklopretvarač se može prikazati kao mosni spoj od četiri preklopke S1 . Treba ponovo napomenuti da sklopke S1 . S 4 uključene. Kada su sklopke S1 . Sl. S 4 isključene tada je va = −vi (reverzira se ulazni napon). S 4 i S 2 . Valni oblici napona ciklopretvarača sa slike 93. S 4 uklapaju i isklapaju zajedno. napon va se filtrira u izlaznom filteru. S 4 te sklopke S 2 . Redoslijed T= 2π ωi preklapanja sklopki S1 . Gornji grafikon na slici 94 prikazuje ulazni izmjenični napon vi duljine perioda . Valni oblici napona na pojedinim dijelovima sklopa prikazani su na slici 94. S3 . S4 preklapaju u protutaktu sa sklopkama S2 . Sklopke S1 . 94. a sklopke S1 . Srednji grafikon prikazuje valni oblika napona va na ulazu u filtar. S3 . baš kao i sklopke S 2 . S3 također je prikazan na srednjem grafikonu. . S3 isključene tada je va = vi .

pa pozitivne poluperiode počinje propuštati s kutom upravljanja α ≈ 130 . prikazan je način na koji se može dobiti sinusni izlazni napon bez upotrebe izlaznog filtera (koji izdvaja osnovni harmonik napona va ). Ciklopretvarač s faznim upravljanem Ovaj ciklopretvarač snižava frekvenciju ulaznog napona za 12 puta (duljina poluperiode izlaznog napona je 12 puta veća od duljine poluperiode ulaznog napona). Na slici 95 se vidi da ciklopretvarač na svom izlazu generira 12 poluperioda pozitivnog napona. dok su ostale više frekvencije potisnute). 95. Na slici 95. te ih postupno smanjuje na α ≈ 30 (maksimalna pozitivna vrijednost izlaznog sinusoiudalnog napona). Na slici 96 prikazan je ciklopretvarač realiziran s dva punoupravljiva jednofazna mosna spoja. Pri tome koristi i fazno upravljanje. pa zatim 12 poluperioda negativnog napona. Napon vac jednak je filtriranom naponu va ( iz napona va je izdvojena samo frekvencija osnovnog harmonika napona. . da bi ponovo do kraja pozitivne poluperiode izlaznog sinusnog napona kut upravljanja povećao na α ≈ 130 . Sl.Energetska elektronika 85 Donji grafikon prikazuje izlazni napon iz filtera vac . Slična razmatranja vrijede i za negativne poluperiode izlaznog napona. pomoću kojeg se mogu realizirati valni oblici napona na slici 95 (uvjet je da je trošilo otporno).

valni oblik izlaznog napona ovisi o faznom položaju izlazne struje. u tom slučaju. 96. s tim da struja mora moći teći u bilo kojem smjeru za bilo koji polaritet izlaznog napona.Energetska elektronika 86 Sl. Sl. antiparalelnim spojem dva tiristorska usmjerivača sa srednjom točkom koji je prikazan na slici 97. No. Ciklopretvarač sa otpornim trošilom Ciklopretvarač na svojem izlazu mora davati oba polariteta napona i oba smjera struje (karakteristika izmjenično-izmjeničnog pretvarača). primjerice. 97. To se može ostvariti. . Ciklopretvarač s antiparalelnim spojem tiristora Na slici 98 prikazani su valni oblici izlaznog napona i struje kroz trošilo (trošilo je radno-induktivno).

trošilo vraća energiju u mrežu. tada do trenutka t1 katodna grupa tiristora (1. Nakon pauze od trenutka t2 do trenutka t3 . izlazna struja i2 mijenja smjer. U ovom periodu srednja vrijednost napona na izlazu pretvarača je negativna. Od trenutka t3 struja trošila i2 je negativna i raste – struja ide od srednje točke transformatora s lijeva na desno kroz trošilo. struja je ostala pozitivna. Na sličan se način može nastaviti priča o radu ciklopretvarača.Energetska elektronika 87 Sl. Ako želimo kroz trošilo protjerati izlaznu struju i2 oblika kako je prikazana na slici 98 (crtkana krivulja). Fazni pomak između izlaznog napona u2 i izlazne struje i2 mijenja valni oblik izlaznog napona. 98.6) radi u ispravljačkom režimu rada. trošilo se nabija energijom. katodna grupa tiristora radi u izmjenjivačkom režimu rada. U ovom periodu srednja vrijednost napona na izlazu pretvarača je negativna.2. te izlazni napon u2 (debela crta ) i izlazna struja iz ciklopretvarača i2 ( crtkano ). Od trenutka t1 do trenutka t2 struja trošila i2 je i dalje pozitivna (zadržava isti smjer) i pada na nulu. Zato svaki usmjerivač mora moći raditi i u ispravljačkom i u izmjenjivačkom načinu . Valni oblici struje i napona ciklopretvarača s antiparalelnim spojem tiristora Na slici 98 prikazani su trofazni naponi sekundara.3) mora raditi u ispravljačkom režimu rada – struja i2 teče od desna na lijevo prema srednjoj točki izvoda transformatora i postepeno raste.5. Trošilo se puni magnetskom energijom. Energija akumulirana u trošilu mora se moći vračati u pojnu mrežu. anodna grupa tiristora (4.

. Ukoliko se želi dobiti sinusoidalniji oblik izlaznog napona. Na slici 99 prikazan je usmjerivača A te valni oblici napona vd (prije prigušnice L ). treba koristiti složenije pretvaračke spojeve. koja su prikazana na slici 99. 99. Sl. Zapamtite da i katodna i anodna grupa tiristora moraju omogućavati oba polariteta izlaznog napona uz oba smjera izlazne struje kroz trošilo. Ciklopretvarač sa dva antiparalelna mosna spoja Ovaj ciklopretvarač se može rastaviti na usmjerivač A i usmjerivač B .Energetska elektronika 88 rada. i vd ' (poslije prigušnice L ). umjesto dva antiparalelna tiristora mogu se upotrijebiti dva antiparalelna mosna spoja. Na slici 100 prikazano je isto za usmjerivač B . Primjerice.

Usmjerivač A ciklopretvarača sa slike 99. 99. .Energetska elektronika 89 Sl.

. 100. Izlazna struja i izlazni napon su fazno pomaknuti. Usmjerivač B ciklopretvarača sa slike 99.Energetska elektronika 90 Sl. Na slici 101 prikazan je rad ciklopretvarača sa slike 99.

. i nezamjenjivi su za pogone većih snaga.Energetska elektronika 91 Sl. Na slici 101 se vidi da usmjerivači A i B nekada rade u ispravljačkom. Ciklopretvarači su općenito vrlo komplicirani uređaji energetske elektronike sa kompleksnim upravljačkim uređajima. 101. I na kraju ove skripte spomenimo da postoji još niz vrsta ciklopretvaračkih sklopova. Valni oblici izlaznog napona i struje. a nekada u izmjenjivačkom modu rada. što ovisi o polaritetu i smjeru izlazne struje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->