PROČITATI ! Podatci u ovom tekstu ne mogu, niti teže da budu zamena za doktorski pr gled.

Zato sve što uradite, radite na potpuno vlastitu odgovornost jer ne želimo i n e možemo biti odgovorni za provizorno postavljenu dijagnozu i lečenje !!!! Zato se z a svojevrsne probleme obrnite svome doktoru. Hvala za razumevanje. UPALA PROSTATE Uvod Upala prostate česta je bolest koja bar jednom u životu pogađa 10-15% muškaraca. Simptomi su u najblažem obliku neugodni, a obično se javlja jaka bol. Infekcija može nastati bakterijama koji u prostatu dolaze putem mokraćne cijevi, uzročnicima spolno prenosivih bolesti ili preko krvi ako postoje sustavne infekcije kao što je tuber kuloza, gripa, sepsa. Upalu može uzrokovati i niz nebakterijskih uzroka. Nazivlje Latinski naziv: prostatitis Engleski naziv: prostatitis Prostata Predstojna žlijezda, prostata, dio je muškog spolnog sustava. Smještena je isp od mokraćnog mjehura, a ispred rektuma, završnog dijela debelog crijeva. Teška je 15-2 5 grama, oblika i veličine kestena. Prostata okružuje mokraćnu cijev koja vodi mokraću o d mokraćnog mjehura do vrha penisa. Građena je uglavnom od mišićnog i žljezdanog tkiva, a glavna joj je funkcija proizvodnja tekućine za sjeme koje prenosi spermije. Tijeko m orgazma stezanje mišića istiskuje tekućinu iz prostate u mokraćnu cijev. Spermiji koji se stvaraju u sjemenicima također se izbacuju u mokraćnu cijev te se tijekom ejakul acije kroz vrh penisa izbacuju spermiji u sjemenskoj tekućini. Tko obolijeva Upala prostate pogađa muškarce svih dobnih skupina. Uzroci Više je potencijalnih uzroka upale prostate, a nekad je više čimbenika odgovor nih za nastanak upale. Najčešći uzroci su: - bakterijska infekcija (najčešće crijevne bakterije, Proteus, Stafilococcus) - autoimuna bolest - živčano-mišićne, tenzijske ili mehaničke ozljede Rjeđi uzroci mogu biti: - poremećaj metabolizma mokraćne kiseline (giht) - kamenci u prostati - suženja mokraćne cijevi - tumori - benigna hiperplazija prostate - alergija na hranu - infekcija gljivama - infekcija virusima Poznavanje uzroka bolesti važno je za njeno liječenje. Kod pacijenata s nezaraznom kroničnom upalom prostate često se nađu drugi prob lemi mokraćnog sustava koji pacijente čine sklonim za razvijanje ove upale. Podjela Kako bi se poboljšala dijagnoza i liječenje upala prostate National Institut es of Health (NIH) su organizirali međunarodnu mrežu suradnje na temu upale prostate te definirali novu definiciju i klasifikaciju ove bolesti. Konsenzusom je upala prostate stavljena u četiri kategorije: I. akutni bakterijski prostatitis II. kronični bakterijski prostatitis III. kronični prostatitis/kronični sindrom zdjelične boli A. upalni B. neupalni IV. asimptomatski neupalni prostatitis Akutni bakterijski prostatitis očituje se naglim simptomima i znakovima in fekcije te je često uzrokovan crijevnim bakterijama, osobito s Escherichia coli. Kronična bakterijska infekcija je ponavljana i dugotrajna infekcija za koj u je najčešće odgovorna opet Escerichia coli, drugi Gram negativni organizmi ili Enter ococcus. Akutni i kronični bakterijski prostatitis su najbolje objašnjeni i istraženi

oblici, ali su i najrjeđi. Gotovo 90% pacijenata sa simptomima upale prostate ima kronični prostatiti s/sindrom kronične zdjelične boli koji je vrlo slabo objašnjen i terapijske su mogućnost i ograničene. Asimptomatski upalni prostatits se dijagnosticira u pacijenata kod kojih nije bilo simptoma upale, a dijagnoza se postavi temeljem rutinskih laboratorij skih pretraga ili pretraga zbog drugih razloga, npr. prilikom pokušaja otkrivanja karcinoma prostate ili procjene neplodnosti. U ovih pacijenata se u sjemenskoj t ekućini nađe velik broj leukocita. Kako se prostatitis razvija? Akutni i kronični infektivni prostatitis se ne smatra uvijek spolno prenos ivom bolešću, međutim dokazano je kako uzročnici tih bolesti mogu uzrokovati ovu bolest. Iako se prostatitis ne smatra zaraznom bolešću, kod bakterijske upale prosta te se mikroorganizmi iz sjemena tijekom ejakulacije mogu prenijeti drugoj osobi. Način na koji prostata postaje zaražena još uvijek nije posve jasan. Mikroorga nizmi najvjerojatnije dolaze u prostatu iz mokraćne cijevi povratnim tokom zaražene mokraće ili bakterijama debelog crijeva. Rizični čimbenici Određena stanja ili medicinski zahvati povećavaju rizik za ovu bolest, npr. postavljanje instrumenata ili katetera u mokraćnu cijev, analni seks, abnormalnost i mokraćnog sustava, infekcije mokraćnog sustava, povećana prostata, poremećaji mokrenja , stres, smanjena izloženost suncu, nekontrolirana seksualna aktivnost, učestala mas turbacija, ozljeda mokraćnog sustava, fiksiran položaj tijela (osobito pri dugotrajn om jahanju), prekomjerno pijenje alkohola te dugotrajno suzdržavanje od mokrenja. Simptomi Simptomi upale prostate nisu specifični isključivo za ovu bolest te mogu nal ikovati simptomima drugih bolesti mokraćnog/spolnog sustava. Simptoma ponekad uopće nema, a ponekad su tako izraženi i nagli te pacijenti često traže pomoć na hitnim prijem ima. Akutna upala prostate: Simptomi nastaju naglo. Mogu se javiti bolovi u p redjelu ispod i iza spolnog organa, bolovi u donjem dijelu trbuha i leđa, otežano mo krenje, učestalo mokrenje manjih količina mokraće, učestalo mokrenje noću, gnojan ili krva v iscjedak iz mokraćne cijevi, umor te povišena temperatura. Ako postoji oteklina pr ostate može se omesti otjecanje mokraće pa nastaje njen zastoj (retencija urina) i n akupljanje u mokraćnom mjehuru. Prostata je gotovo uvijek povećana. Kronična upala prostate: Naziv "kronična" označava dugotrajan tijek infekcije i obično se upotrebljava za bolesti koje traju duže od tri tjedna. Kronična infekcija se može razviti iz akutne ili bolest od početka ima kroničan tijek. Kod ovog se oblika javljaju umjereni bolovi ispod i iza penisa te u donjem dijelu leđa, blaži poremećaji mokrenja u vidu otežanog mokrenja malih količina mokraće, a redovit je i oskudan krva v ili gnojan iscjedak iz mokraćne cijevi. Može se javiti umor, peckanje, bolna ejaku lacija pa čak i impotencija. Prostata može biti povećana ili smanjena te tvrda. Nije r ijetkost da je jedini simptom kronične upale prostate ponavljanje infekcija mokraćno g mjehura. Neinfektivni (nezarazni) prostatitis je onaj kod kojeg se nakon pomno pr ovedenog dijagnostičkog postupka ne može dokazati mikroorganizam. Kronični (dugotrajni ) neinfektivni prostatitis predmet je stoga brojnih istraživanja i najteže ga je usp ješno liječiti. Općenito je riječ o dugotrajnoj ponavljanoj bolesti kod koje simptomi mogu s labiti i nestajati i ovaj tip čini većinu kroničnih upala prostate. Bolesti sa sličnim simptomima kao upala prostate Dobroćudno povećanje prostate (benigna hiperplazija), upala mokraćne cijevi, u pala mjehura, spolno prenosive bolesti i bolna prostata (prostatodynia) mogu se očitovati istim ili sličnim simptomima kao upala prostate pa ih je potrebno isključiti u dijagnostičkom postupku. Ponekad se neka od ovih stanja nalaze istovremeno s up alom mokraće što otežava dijagnozu i liječenje. Dijagnoza Temeljem simptoma koje navodi bolesnik liječnik će posumnjati na upalu prost ate te obaviti pregled i dijagnostičke testove kako bi tu sumnju potvrdio ili odba

cio. Pregled prostate provodi se tzv. digitorektalnim pregledom(digitus, lat. = prst; rectum, lat. = završni dio debelog crijeva, rektum) gdje ispitivač nakon na vlačenja rukavica i mazanja kažiprsta vazelinskom mašću uvodi kažiprst u debelo crijevo bo lesnika te opipava prostatu. Ovaj je pregled moguć zbog neposrednog dodira prostat e i stjenke debelog crijeva te je njime moguće procijeniti veličinu, oblik, bolnost i tvrdoću prostate. Kod akutne upale prostate ovaj je pregled obično vrlo bolan, prostata se n ađe uvećana, a ako se stvorila nakupina gnoja u prostati, to se također može opipati. Pr itiskom na prostatu (masaža prostate) dobiva se gnojni iscjedak iz mokraćne cijevi. Taj se iscjedak kasnije analizira i traže pokazatelji upale. Laboratorijska analiza mokraće također se provodi te se tipično nalaze bakteri je, leukociti (gnojna mokraća) i eritrociti (krvava mokraća). Ukoliko se iz nekog razloga uzima tkivo prostate, biopsija, analizom tki va se može vidjeti upalna reakcija. Kod kronične upale prostata može biti povećana ili smanjena, tvrda i lagano bo lna. Kako se i kod karcinoma javlja tvrda prostata ovo je stanje svakako potrebn o isključiti dodatnim pretragama. Kod kronične upale često je potreban opsežan dijagnost ički postupak za otkrivanje rizičnih čimbenika i uzroka upale. Liječenje Oblik liječenja se razlikuje kod pojedinih tipova upale prostate. Akutna upala prostate liječi se antibioticima 7-14 dana i gotovo sve akutn e infekcije mogu se izliječiti na ovaj način. Opće mjere su strogo mirovanje, analgeti ci, prilagođena prehrana za održavanje mekane stolice jer tvrda stolica uzrokuje jak e bolove zbog pritiska na upaljenu prostatu. Sjedeće tople kupke pomažu za olakšanje b olova. Ako je nastala gnojna nakupina koja se nije ispraznila kroz mokraćnu cijev može se obaviti njeno odstranjenje punkcijom iglom kroz debelo crijevo. Ako je nas tala zapreka otjecanju mokraće postavlja se kateter. Ponekad je potrebno smještanje u bolnicu ako su simptomi vrlo izraženi, a opće stanje bolesnika loše. Kronična upala liječi se dugotrajnom primjenom antibiotika, obično 4-12 tjedan a te se otprilike 60% pacijenata može ovako izliječiti. Pacijentima kojima ova terap ija nije učinkovita može se propisati dugotrajna terapija niskim dozama antibiotika. Provodi se i masaža prostate prstom liječnika u svrhu odstranjenja gnojnog sadržaja t e eventualno smanjenje povećane prostate zbog zapreke otjecanja mokraće. Antimikrobni lijekovi nisu učinkoviti kod kronične nezarazne upale prostate. Liječenje može biti lijekovima ili kirurško te bihevioralna terapija kao npr. biofeed back za ispravljanje poremećaja mokrenja koji pridonose nastanku ovog stanja. Ponavljanje zaraznog ili nezaraznog oblika upale prostate obično je poveza no s poremećajima građe i/ili funkcije mokraćnog sustava. Ispravljanje ovih poremećaja će izliječiti ili bar ublažiti ponavljanje upala. Komplikacije Kod akutne upale prostate moguće su komplikacije širenje upalnog procesa na okolne strukture i nastanak upale pasjemenika (epididimitis), mjehura (cistitis) i mokraćne cijevi (uretritis) te smetnje otjecanja mokraće zbog otekline žlijezde. Komplikacije kronične upale jesu ponavljane infekcije, poremećaj prohodnosti mokraćne cijevi, smetnje otjecanja mokraće. Istraživanjima je pokazano kako je upala prostate jedan od rizičnih čimbenika za razvoj karcinoma prostate. Iako postoje dokazi za povezanost upale prostate i neplodnosti, ovo se pitanje još uvijek istražuje. Prevencija Prevencija upale prostate i njenih posljedica uključuje pravilno liječenje r azvijene bolesti, liječenje poremećaja mokraćnog sustava, zdravu prehranu, tjelesnu ak tivnost, izbjegavanje nepotrebnih medicinskih pretraga, zahvata i kateterizacije te edukaciju populacije o rizičnim čimbenicima.