ZADACI IZ FIZIKE

Riješeni ispitni zadaci, riješeni primjeri i zadaci za vježbu (1. dio) (3. izdanje)

Zadaci iz fizike (1. dio) 2. izdanje

1

1. Tijelo se giba po ravnoj putanji i na sukcesivnim dionicama puta, jednake duljine s, ima stalne brzine v1, v2, v3,…, vn. Kolika je srednja brzina gibanja tijela? Rješenje

v=

Δs = Δt

∑s ∑t
i =1 i =1 n

n

i

=

i

s1 + s2 + s1 s2 + + v1 v2

+ sn = s + n vn

n

∑v
i =1

n

1
i

2. Tijekom prve polovice vremena gibanja automobil ima brzinu 54 km/h, a tijekom druge polovice vremena brzinu 36 km/h. Kolika je srednja brzina gibanja automobila? Rješenje

Δs v= = Δt

∑s ∑t
i =1 i =1 n

n

i

=

i

s1 + s2 t t + 2 2

s1 = v1t1 s2 = v2t2

t2 = t2 =

t 2

v=

v1 + v2 km = 45 2 h

3. Dva čamca krenu iz istog mjesta stalnim brzinama v1 i v2 u pravcima koji međusobno zaklapaju kut α. a) Kolika je relativna brzina gibanja čamaca? b) Koliko je njihovo rastojanje poslije vremena t0 od polaska? Rješenje a) v12 = v1 − v2
2 2 v12 = v1 + v2 − 2 v1v2 cos α

b) d = v12 ⋅ t0

Zadaci iz fizike (1. dio) 2. izdanje

2

4. Između dvije točke koje se nalaze sa iste strane obale, na međusobnom rastojanju od 140 km, usmjeren je motorni čamac koji ide niz rijeku i prelazi to rastojanje za 5 h, a kad se kreće uz rijeku za 12 h. Odrediti brzinu protjecanja rijeke i brzinu čamca u odnosu na vodu. Rješenje Zamislimo koordinatni sustav kojemu je x – os u pravcu kretanja rijeke. Označimo brzinu rijeke sa u, a brzinu čamca sa v, tako da imamo
v1 = v + u

(1)

gdje je v1 - brzina čamca u zamišljenom sustavu kad se kreće niz rijeku. A ako se čamac kreće uz rijeku imamo
− v2 = − v + u

(2)

gdje je v2 - brzina čamca u zamišljenom sustavu kad se kreće uz rijeku. S brzinom v1 čamac pređe put od 140 km za 5 h, slijedi da brzina v1 iznosi

v1 =

140 km 1, 4 ⋅105 m m = = 7, 78 4 5h 1,8 ⋅10 s s

S brzinom v2 čamac pređe put od 140 km za 12 h, slijedi da brzina v2 iznosi

v2 =

140 km 1, 4 ⋅105 m m = = 3, 24 4 12 h 4,32 ⋅10 s s

Jednadžbe (1) i (2) čine sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice. Tako je brzina rijeke

u= Brzina čamca je

v1 − v2 7, 78 − 3, 24 m km = = 2, 27 = 8,172 2 2 s h

v = v1 − u = 7,78 − 2, 27 = 5,51

m km = 19,836 s h

5. Promatrač koji u trenutku polaska vlaka stoji ispred prvog vagona primijetio je da je prvi vagon prošao pored njega za 3 s. Koliko vremena će se pored njega kretati n-ti (deseti) vagon? Kretanje vlaka smatrati jednako ubrzanim.
Rješenje

Kad prvi vagon duljine l prođe pored promatrača možemo reći da je vlak prešao put l kojeg možemo izraziti ovako

Na kojoj visini će se tijela sudariti? Otpor zraka zanemariti. izdanje 3 l= 1 2 at1 2 Isto tako kad dva vagona prođu pored promatrača možemo pisati 2l = 1 2 at 2 2 Možemo pisati općeniti izraz za n vagona nl = 1 2 at n 2 Sad podijelimo putove koje su prošli n vagona i jedan vagon 2 tn =n t12 Dobili smo vrijeme za koje pored promatrača prođe n vagona t n = t1 n Na isti način izračunamo vrijeme za koje pored promatrača prođe (n – 1) vagona tn−1 = t1 n − 1 Na kraju imamo da n-ti (u našem slučaju deseti) vagon prođe pored promatrača za vrijeme Δt n = t n − t n−1 = 0.Zadaci iz fizike (1.487 s 6. dio) 2. Tijelo je bačeno vertikalno uvis početnom brzinom 10 m/s. baci se drugo tijelo vertikalno uvis. Rješenje Visina do koje se tijelo popne pri vertikalnom hitcu je h = v0t − A brzina pri vertikalnom hitcu je gt 2 2 (1) v = v0 − gt U maksimalnom položaju brzina tijela je jednaka nuli pa imamo da je . istom početnom brzinom. U trenutku kada tijelo dostigne najvišu točku svog kretanja.

dio) 2.823 m 8 g 7. Tijelo slobodno pada s visine h. Kolika je visinska razlika točaka A i B? Za koje će vrijeme tijelo preći put AB? Rješenje Vrijeme za koje tijelo dođe u točku A je tA = vA g A vrijeme za koje dođe u točku B je .05 ms-1. Rješavanjem ovog sustava dobiva se rezultat h1 = 2 3 v0 ⋅ = 3. U točki A ima brzinu v A = 29.Zadaci iz fizike (1. izdanje 4 t= Uvrstivši ovaj izraz u (1) imamo v0 g h= 2 v0 2g (2) Tijela će se susresti na nekoj visini h1 h = h1 + h 2 (3) Drugo tijelo pređe put h1 za isto vrijeme za koje prvo tijelo pređe put h2 h2 = g 2 t 2 g 2 t 2 (4) h1 = v0t − (5) Iz (4) i (5) slijedi h1 = v0 2h 2 − h2 g (6) Jednadžbe (2). (3) i (6) čine sustav od tri jednadžbe s tri nepoznanice.43 ms-1. a u točki B brzinu v B = 49.

Koliku će brzinu imati lopta jednu sekundu nakon njenog prolaska pored ruba krova pri padanju na tlo? Rješenje Lopta će se popeti na visinu H i početi padati. Lopta će se popeti na visinu H H = v0t − g t2 2 gdje je brzina nula v = 0. dio) 2. a brzina joj iznosi . početnom brzinom od 30 m/s.5 m 2 8. Kod ruba zgrade imat će brzinu jednaku početnoj što je lako pokazati. A pošto je v = v0 − gt ⇒ v0 = gt Ako ovo uvrstimo u izraz za H imamo H = gt 2 − g t2 t 2 v2 =g = 0 2 2 2g Iz tog položaja lopta počinje padati. Lopta je bačena s ruba krova zgrade vertikalno uvis. izdanje tB = vB g 5 Tako će tijelo preći put AB za vrijeme Δt = t B − t A = vB − v A = 2s g Udaljenost točke A od polazne točke je 2 gt A hA = 2 Udaljenost točke B od polazne točke je 2 gt B hB = 2 Duljina puta AB je Δh = AB = hB − h A = g 2 2 ( tB − tA ) = 78.Zadaci iz fizike (1.

dio) 2. Radijalna komponenta ubrzanja iznosi ar = gdje je Brzina iznosi 2 v = v0 + g 2t 2 v2 = g cos α R vx v0 = v v (1) cos α = (2) (3) Iz (1). te na radijalnu komponentu ar . preko dužine puta kojeg prelazi.81 s s s 9. (2) i (3) dobijemo radijus zakrivljenosti . izdanje 6 v = v0 + gt dok je v 0 = 0 Trebamo brzinu izraziti preko visine tj. Dužina puta kojeg prevali lopta padajući je s=g t2 2 ⇒ t= 2s g Uvrštavajući ovo u izraz za v imamo v=g 2s = 2 gs g Pored ruba zgrade lopta će biti kad prijeđe put s =H tako da je brzina u tom trenutku v' = 2 gH = 2 g 2 v0 = v0 2g Sad možemo uzeti ovu brzinu kao početnu brzinu i u idućem trenutku će brzina. Rješenje Tijelo će se nakon 2 s kretati nekom brzinom v pod kutom α u odnosu prema početnoj brzini v0 .Zadaci iz fizike (1.81 2 ⋅ 1 s = 39. Odrediti radijus putanje tijela 2 s nakon što se počelo kretati. U tom trenutku ubrzanje g možemo rastaviti na tangencijalnu komponentu u pravcu kretanja tijela at . Otpor zraka zanemariti. v1 = v'+ gt1 dakle v = 30 m m m + 9. koju ćemo označiti sa v1 biti zbroj te brzine i brzine koju lopta dobije ubrzavanjem u vremenu t. Tijelo je bačeno horizontalno brzinom 20 ms-1.

komponenta brzine u ovisnosti o vremenu iznosi: vy = v0 y − gt (1) U maksimalnom položaju brzina tijela vy = 0. y max g ( tD / 2 ) gt 2 = = D = 7. prema horizontu.Zadaci iz fizike (1. Kroz koliko sekundi će njegova brzina zaklapati sa horizontom kut od 45°? Rješenje Tangens kuta je .4 s. Vrijeme kretanja tijela iznosi 2. 088 m 10. Tijelo je bačeno pod kutom α prema horizontu početnom brzinom v0. Otpor zraka zanemariti. dio) 2. tako da je v0 y = gt (2) Isto tako visina u ovisnosti o vremenu je gt 2 y = v0 y t − 2 Uvrstivši (2) u (3) dobivamo za maksimalni položaj y max = gt 2 − gt 2 gt 2 = 2 2 (4) (3) U tekstu zadatka nam je zadano vrijeme (tD = 2. Pod kutom od 60°.4 s) kretanja tijela od bacanja do padanja. izdanje 7 (v R= 2 0 + g 2t 2 ) 2 gv0 3 = 112. Rješenje y . Odrediti najveću visinu na kojoj će se tijelo naći pri tom kretanju. tako da će tijelo biti u maksimalnom položaju za pola ovog vremena. bačeno je tijelo početnom brzinom od 25 m/s. 063m 2 8 2 11.

izdanje 8 tgα = vy vx vy vx = v0 sin 60° − gt v0 cos 60° tg 45° = Odavde slijedi t= v0 sin 60° − tg 45° ⋅ v 0 cos 60° = 0. Drugi igrač.Zadaci iz fizike (1. dio) 2. Koliku najmanju srednju brzinu mora imati drugi igrač da bi udario loptu u trenutku pada na zemlju? Rješenje Domet do kojeg lopta dođe je xD = vxtD (1) gdje je tD – vrijeme leta lopte. možemo ga dobiti iz vremena koje je potrebno lopti da se popne do maksimalne visine. v0 y = gt max t max = v0 y g = v0 sin α g (2) gdje tmax – vrijeme potrebno lopti da se popne do maksimalne visine i ono iznosi pola vremena leta lopte tD. počinje da trči prema lopti u momentu kad je ona udarena. U točki maksimalne visine komponenta brzine u y smjeru je nula. Igrač udari loptu pod kutom od 40° prema horizontu dajući joj početnu brzinu od 20 m/s.933 s g 12. udaljen od prvog 30 m. t D = 2t max = 2 v0 sin α = 2.62 s g (3) Ako ovo uvrstimo u xD dobijemo domet do kojeg lopta putuje .

uslijed eksplozije.16 m Znači treba se kretati ovom prosječnom brzinom vi = Δx m = 3. Kolikom brzinom i u kojem smjeru je odletio treći dio? . izdanje 9 2 2v0 sin α v0 sin 2α = = 40. dio) 2.87 tD s 13. i to jedno vertikalno uvis. Njihove početne brzine su jednake i iznose 30 m/s. Kolika je udaljenost između tijela poslije vremena od 2 s od trenutka kad su bačena? Rješenje Vektor položaja prvog tijela u ovisnosti o vremenu je: 1 ⎛ ⎞ r1 = y1 j = ⎜ v0t − gt 2 ⎟ j 2 ⎝ ⎠ Vektor položaja drugog tijela u ovisnosti o vremenu je: 1 ⎛ ⎞ r2 = x2 i + y2 j = v0t cos θ i + ⎜ v0t sin θ − gt 2 ⎟ j 2 ⎝ ⎠ Razlika ova dva vektora je r12 = r1 − r2 = − x2 i + ( y1 − y2 ) j = − v0t cos θ i + v0t ( 1 − sin θ ) j A iznos ovog vektora predstavlja udaljenost dvaju tijela u ovisnosti o vremenu r12 = r1 − r2 2 2 r12 = v0 t 2 cos 2 θ + v0 t 2 ( 1 − sin θ ) = v0t 2(1 − sin θ ) = 46 m 2 14.16 m g g x D = v0 cosα ⋅ Put koji igrač treba preći do lopte je Δx = x D − x 2 = 10.Zadaci iz fizike (1. oba brzinom 20 ms-1. drugi prema istoku. drugo pod kutom od 45° prema horizontu. Dva tijela bačena su istovremeno iz jedne točke na zemlji. na tri jednaka dijela. Tijelo mase 15 kg koje miruje raspadne se. Jedan dio ode prema sjeveru.

Metak mase 10 g i brzine 400 m/s pogodi sa strane vreću pijeska pod kutom 30° u odnosu na pravac gibanja i zabije se u nju. Kolika je promjena brzine saonica i u kojem smjeru će saonice nastaviti gibanje? Rješenje Na osnovi zakona očuvanja količine gibanja imamo m1v1 + m2 v2 = ( m1 + m2 ) ⋅ v Količine gibanja rastavimo na x i y komponente: . izdanje 10 Rješenje Primjenom zakona očuvanja količine gibanja imamo m1 v1 + m 2 v 2 + m 3 v 3 = 0 m1 = m 2 = m 3 = m. v1 j + v 2 i + v 3 = 0 v 3 = − v1 j + v 2 i v1 = v1 j . v2 = v2 i ⇒ ( ) Iznos ove brzine je 2 v 3 = v12 + v 2 = 28.Zadaci iz fizike (1. Saonice sa vrećom pijeska.5 m/s.28 ms-1.28 ms -1 Treći dio je odletio prema jugozapadu brzinom 28. 15. dio) 2. ukupne mase 500 kg kreću se po zamrznutom jezeru brzinom 0.

Zadaci iz fizike (1. m1 v1 = m1v1. izdanje 11 m1v1 + m2 v2 x = ( m1 + m2 ) ⋅ vx m2 v2 y = ( m1 + m2 ) vy v2 x = v2 ⋅ cos α = 346. 00399 m s s Brzina saonica je 2 2 v = vx + vy = 0. . 5069 m i vy = 0. + m2 v2 (1) . v1.0069 m m ≈ 7 ⋅ 10 −3 s s Smjer gibanja je određen kutom β = arctg vy vx = 0. Izračunati kinetičku energiju drugog tijela poslije sudara ako je početna kinetička energija prvog tijela 1500 J. Odrediti koliki treba biti odnos masa ovih tijela (m1/m2) da bi se pri centralnom elastičnom sudaru brzina prvog tijela smanjila tri puta. 4 v2 y = v2 ⋅ sin α = 200 m s m s Iz gornjih izraza slijedi vx = 0. v2 brzina tijela mase m2 poslije sudara.brzina tijela mase m1 poslije sudara. v Ako u (1) uvrstimo da je v1. 450985 = 27′8′′ 16.brzina tijela mase m1 prije sudara. = 1 dobijemo 3 . dio) 2. Rješenje Količina gibanja je očuvana . gdje su: v1 . Tijelo mase m1 udari u tijelo mase m2 koje miruje.5069 m s dakle promjena brzine saonica je Δv = v − v1 = 0.

577 cos β Na kosini od 45° tijelo dobije ubrzanje a ma = mg sin α − μ ⋅ mg cos α ⇒ a = 2.Zadaci iz fizike (1. Kakav mora biti odnos masa da bi sustav mirovao? Masa koloture se zanemaruje. uvrstivši izraze za v1 i v 2 dobijemo odnos masa . Rješenje Jednadžba gibanja za tijelo mase m1 je . . . kao na crtežu i kreću se po različitim podlogama. . Koliko se dugo spušta tijelo niz kosinu visine h = 2 m i nagiba α = 45° ako je maksimalni kut pri kojem tijelo može mirovati na kosini β = 30°? Rješenje Ako tijelo miruje na kosini od 30° sila trenja uravnotežuje komponentu sile teže paralelnu podlozi. ukupna energija je očuvana E1 = E1 + E 2 . m1 v12 m1 v12 m2 v 22 = + 2 2 2 . 39 s a sin α 18.333 kJ . dio) 2. . Koeficijenti trenja između tijela i odgovarajućih podloga su: μ1 i μ2. Dva tijela različitih masa vezana su užetom.93 ms −1 Vrijeme za koje se tijelo spusti niz kosinu možemo dobiti iz relacije za pređeni put s= h at 2 = sin α 2 ⇒ t= 2h = 1. izdanje . sin β mg sin β = μ ⋅ mg cos β ⇒ μ = = tg β = 0. 17. v2 = 12 2m1 v1 3m2 (2) Isto tako. (3) m1 =2 m2 Uvrštavanjem ovog odnosa u (2) i (3) dobijemo E k 2 E k 2 = 1.

) Rješenje Na pravcu paralelnom nagibu vrijedi ma = mg sin α − FK Kod jednolikog ubrzanog gibanja brzina i prijeđeni put su v = v0 + at s = v0t + at 2 2 Iz ove dvije relacije dobivamo 2 v 2 = v0 + 2as ⇒ a= 2 v 2 − v0 2s Kako je na kraju puta v = 0 imamo a= 2 − v0 = −3 ms −2 2s Tako je sila kočenja . (Stalna sila kočenja je paralelna nagibu.Zadaci iz fizike (1. izdanje m1a = Fz − Ftr1 13 Jednadžba gibanja za tijelo mase m2 je m2 a = m2 g sin α − Fz − Ftr 2 Imamo dvije jednadžbe s dvije nepoznate. U momentu kada brzina iznosi 30 m/s vozač počinje kočiti. Automobil mase 2. Koliku silu kočenja treba primijeniti da bi se automobil zaustavio na putu od 150 m. Pošto je a = 0 iz ove dvije jednadžbe dobivamo 0 = m2 g sin α − μ1m1 g − μ2 m2 g cos α Tako da je traženi odnos masa m1 ( sin α − μ2 cos α ) = m2 μ1 19.5·103 kg spušta se cestom nagiba 25°. dio) 2.

Na kosini. Koeficijent trenja između tijela i podloge je μ = 0. dio) 2. Kolikom silom treba djelovati na tijelo da se ono zaustavi poslije vremena t = 5 s? Rješenje Brzina kod jednoliko usporenog kretanja je v = v0 − at Pri zaustavljanju tijela v = 0 pa je a= v0 t Jednadžba gibanja tijela je . Tijelo se gurne niz kosinu brzinom v0 = 2 m/s. Koeficijent trenja između tijela i podloge je μ. čiji kut je α = 30° nalazi se tijelo mase m = 500 kg. vezana su užetom i postavljena na podlogu.1. a koliko ubrzanje sustava? Rješenje Jednadžba gibanja za tijelo mase m2 je m2 a = m2 g sin α − Ftr 2 − FZ Jednadžba gibanja za tijelo mase m1 je m1 a = FZ − Ftr 1 Imamo dvije jednadžbe s dvije nepoznate. izdanje FK = Fg − ma = 17. mase m1 i m2.Zadaci iz fizike (1. 025 ⋅103 N 14 20. Kolika je sila zatezanja užeta. Dva tijela. Iz druge izrazimo Fz i uvrstimo u prvu m2 a = m2 g sin α − Ftr 2 − m1 a − Ftr 1 Ubrzanje sustava je a=g m2 (sin α − μ cos α ) − μm1 m1 + m2 Sila zatezanja užeta je FZ = m1 g [m2 (sin α − μ cos α) − μm1 ] + μm1 g m1 + m2 21.

Odrediti: a. obješenu o nit. otklonimo iz ravnotežnog položaja za kut α = 30° i pustimo.3. Izračunati silu zatezanja niti u trenutku prolaska kuglice kroz ravnotežni položaj. Rješenje Kuglica u mirovanju opterećuje nit silom mg. Na kosini nagiba α = 30° nalaze se dva tijela.5 N t t 15 22. čije su mase m1 = 1 kg i m2 = 2 kg.Zadaci iz fizike (1.943 ms −2 24. silu međudjelovanja dvaju tijela i . izdanje −ma = mg sin α − Ftr − F Tražena sila je F=m v0 v + mg sin α − Ftr = m( 0 + g sin α − μ g cos α ) = 2227.1. Rješenje Na sanduk djeluje inercijalna sila ma koja mora biti manja od sile trenja ma ≤ Ftr a≤ Ftr m Maksimalno ubrzanje kamiona je a= μmg m = μg = 2. Kuglicu mase m = 1 kg. dio) 2. Koeficijent trenja između tijela mase m1 i podloge je μ1 = 0. Kolikim najvećim ubrzanjem kamion može krenuti bez opasnosti da sanduk padne s platforme? Koeficijent trenja između sanduka i platforme je μ = 0.25. Na platformi kamiona bez bočnih strana nalazi se sanduk mase m = 1200 kg. a koeficijent trenja između tijela mase m2 i podloge je μ2 = 0. Kuglica otklonjena za 30° posjeduje potencijalnu energiju koja iznosi EP = mgl(1 − cos α ) Ta potencijalna energija se pretvara u kinetičku energiju mv 2 = mgl(1 − cos α ) 2 U trenutku prolaska kuglice kroz ravnotežni položaj njena brzina v = 2 gl(1 − cos α ) 23.

Rješenje Rad vanjske sile jednak je promjeni energije tijela. dio) 2. Rješenje 16 a) Jednadžbe gibanja za prvo i drugo tijelo su: m1 g sin α + F21 − Ftr1 = m1a m2 g sin α − F12 − Ftr 2 = m2 a gdje je F12 .15 m1 + m2 α = arctg 0.85 N m1 + m2 b) Tijela će se početi gibati kad su sile u ravnoteži.53° = 8° 31' 4 '' 25. a = g sin α − g cos α ( μ1m1 + μ2m2 ) m1 + m2 F12 = m1m2 g cos α ( μ1 − μ2 ) = 0. izdanje b. a=0 g sin α = g cos α ( μ1m1 + μ2m2 ) m1 + m2 tg α = Traženi kut je ( μ1m1 + μ2m2 ) = 0.15 = 8. zbog koje ova dva tijela čine jedan sustav. u ovom slučaju samo kinetičke energije . a tijelo 1 silom F12 koči tijelo 2. Tada je ubrzanje jednako nuli. Sila stalnog intenziteta F = 1 N daje tijelu ubrzanje a = 10 cm/s2. Ako je prije djelovanja sile tijelo mirovalo izračunati njegovu kinetičku energiju poslije vremena t = 5 s od početka kretanja. minimalnu vrijednost kuta pri kojem će se tijela početi gibati.Zadaci iz fizike (1. Iz jednadžbi izrazimo ubrzanje a i uvrstimo u izraz za silu F12 . F12 = −F21 Tijelo 2 silom F21 gura tijelo 1.sila međudjelovanja između tijela mase m1 i tijela mase m2.

za komponentu m1v1x možemo pisati . Primjenom zakona očuvanja količine gibanja. mase m1 = 15 kg. Komponenta m1v1y nije očuvana. količina gibanja tijela na dnu kosine je m1v1 . odrediti brzinu kojom će se kretati kolica zajedno sa tijelom. Ovu količinu gibanja možemo rastaviti na dvije komponente. tijelo se zabije u kolica napunjena pijeskom. Ukupna energija u ovom primjeru jednaka je potencijalnoj energiji tijela na vrhu kosine. m v2 m1 gh = 1 1 2 Na dnu kosine brzina tijela će biti v1 = 2 gh = 14 ms -1 Dakle. nagibnog kuta α = 60°. izdanje W ' = ΔE = ΔEP + ΔEK 17 ΔEP = 0 ΔEK = EK 2 − 0 Rad vanjske sile je W ' = Fs Put s možemo odrediti kinematičkom jednadžbom s= at 2 = 1. 25 m 2 Na osnovi gornjih izraza dobivamo da je kinetička energija EK = Fs = 1. Na kraju kosine. Ona se pretvara u kinetičku energiju gibanja tijela. Trenje zanemariti. komponentu u pravcu gibanja kolica m1v1x i komponentu okomitu na pravac gibanja kolica m1v1y . 25 J 26. Ako je visinska razlika tijela i kolica u početnom položaju h = 10 m. počne da klizi sa vrha kosine. Tijelo. mase m2 = 90 kg koja miruju na horizontalnoj podlozi. Rješenje Ukupna mehanička energija nekog sustava je očuvana. dio) 2.Zadaci iz fizike (1.

2. Duljina piste je 100 m. Rješenje Pišemo jednadžbu gibanja za zrakoplov Fm − Ftr = ma . Kolika je potrebna snaga motora za uzlijetanje zrakoplova ako je njegovo kretanje jednoliko ubrzano? Koeficijent trenja između kotača i piste iznosi μ = 0. Da bi mogao uzletjeti.Zadaci iz fizike (1.75 m. Udaljenost između obale i pramca je 3. Čovjek se u odnosu na čamac giba brzinom v1. Da li će čamac dodirnuti obalu u toku kretanja čovjeka. Pošto se radi o zatvorenom sustavu ukupna količina gibanja nakon početka kretanja čovjeka treba biti jednaka nuli. Možemo onda pisati m2 ( v1 − v2 ) − m1v2 = 0 Brzina čovjeka u odnosu na čamac je v1 = l t Brzina čamca u odnosu na obalu je v2 = s t Iz gornjih izraza možemo izvući s=l m2 =3m m1 + m2 Dakle. 28. mase 4 t. postavljen pramcem (prednji dio čamca) okomito na obalu. Na jezeru se nalazi čamac. zrakoplov. na kraju piste treba da ima brzinu 144 km/h. izdanje m1v1X = ( m1 + m2 ) v2 18 Tako je brzina kolica zajedno s tijelom v2 = v1 cos α m1 = 1ms-1 m1 + m2 27. dio) 2. duljine 10 m i mase 140 kg. Rješenje Količina gibanja ovog sustava prije početka kretanja čovjeka jednaka je nuli. a čamac se u odnosu na obalu giba brzinom v2. od pramca čamca do krme (zadnji dio čamca)? Trenje čamca i vode zanemariti. mase 60 kg. čamac neće dodirnuti obalu.

59 ⋅106 W = 1.59 MW ⎝ 2s ⎠ Drugi način Ukupna energija koju motor potroši na putu s je W '+ Wtr = ΔE = ΔEP + ΔEK W ' = Fms Wtr = − μmgs ΔEP = 0. .59 MW ⎝ 2s ⎠ 29.Zadaci iz fizike (1. ΔEK = Iz gornjih izraza dobivamo Fm = mv 2 + μ mg 2s mv 2 2 Tako je potrebna snaga motora ⎛ v2 ⎞ P = Fm v = ⎜ + μ g ⎟ mv = 1. početnom brzinom 10 m/s. izdanje Tako je vučna sila motora Fm = ma + Ftr 19 Brzinu možemo odrediti iz kinematičke jednadžbe v 2 = 2 as Pa je Fm = mv 2 + μ mg 2s Tako je potrebna snaga motora ⎛ v2 ⎞ P = Fm v = ⎜ + μ g ⎟ mv = 1. Kugla mase 1 kg bačena je vertikalno uvis. dio) 2.59 ⋅106 W = 1. Na koju visinu će kugla odskočiti ako pri udaru u podlogu gubi količinu topline 10 J? Rješenje Ukupna energija koju lopta ima u početnom trenutku jednaka je kinetičkoj energiji.

αt Tako da je kutno ubrzanje α =− Tangencijalno ubrzanje ω0 t = -0. Pokretački stroj zamašnjaka u jednom trenutku prestane djelovati. kao i tangencijalno ubrzanje točke na obodu zamašnjaka tijekom zaustavljanja? Rješenje Kutna brzina u ovisnosti o vremenu je ω = ω0 + αt Kad se zamašnjak zaustavi ω = 0 pa imamo 0 = ω0 + αt ω0 = .5 rad/s. Koliko je kutno ubrzanje zamašnjaka. okreće se stalnom brzinom ω0 = 7. dio) 2. Odrediti kutnu brzinu valjka u podnožju kosine. ali se on nastavi okretati s usporavanjem još tijekom vremena t = 24 s. . 077 m 2mg 30. Puni homogeni valjak radijusa 7 cm pusti se kotrljanjem.25 m/s2 31. ΔE = ΔEP + ΔEK = −Q Tako je EP 2 = EK1 − Q mgh 2 = mv12 −Q 2 Visina na koju kugla odskoči je mv12 − 2Q h2 = = 4. polumjera R = 0.Zadaci iz fizike (1. niz kosinu duljine 2 m i nagibnog kuta 37 °. Zamašnjak. bez klizanja.313 rad/s2 at = α R = -0. izdanje E = EK1 20 Promjena energije kugle jednaka je gubitku energije na toplinu.8 m.

a brzina v = ω ⋅ R . je očuvana ΔE = ΔEP + ΔEK = 0 EP 2 − EP1 + EK 2 − EK1 = 0 EP1 = EK 2 = Ekotrljanja + Etranslacije mgh = Iω 2 mv 2 + 2 2 Moment tromosti valjka je mR 2 .Zadaci iz fizike (1. Preko dva homogena valjka prebačena je nit na kojoj vise dva utega. α1 = R1 2 . Rješenje Za svako tijelo pišemo jednadžbu gibanja. 2 mR 2ω 2 mR 2ω 2 3mR 2ω 2 mgh = + = 4 2 4 Tako je kutna brzina na kraju kosine ω= 2 R gh = 56. Za uteg mase m1 m1 g − FZ1 = m1a (1) Za valjak mase M1 izražavamo jednadžbu za moment sile M1 = ( FZ1 − FZ 2 ) R1 M 1 je moment sile koji djeluje na valjak je M1 = I1 ⋅α1 . pošto nema djelovanja vanjskih sila. dio) 2. Mase utega su m1 = 2 kg i m2 = 1 kg. a mase valjaka M1 = 1 kg i M2 = 5 kg. Odrediti ubrzanje sustava pod pretpostavkom da nema klizanja. I1 = M1R12 a . izdanje 21 Rješenje Ukupna mehanička energija valjka na kosini. 60 s 3 32.

∑I ω i i i = const. Platforma oblika diska mase 90 kg rotira frekvencijom 0.) Rješenje Ako nemamo djelovanje momenta sile ukupna kutna količina gibanja je očuvana. (3) i (4) slijedi a= 2(m1 − m2 ) g = 1. 635 ms -2 2(m1 + m2 ) + M1 + M 2 33.5 s-1 oko okomite osi koja prolazi kroz centar mase. Kolikom će frekvencijom rotirati platforma ako se dječak pomjeri u sredinu platforme. Na rubu platforme stoji dječak mase 30 kg. (2). dio) 2. izdanje FZ1 − FZ 2 = M1a 2 22 (2) Za valjak mase M2 moment sile je M 2 = ( FZ 2 − FZ 3 ) R2 FZ 2 − FZ 3 = M 2a 2 (3) Jednadžba gibanja za uteg mase m2 je FZ 3 − m2 g = m2 a (4) Iz jednadžbi (1).Zadaci iz fizike (1. I1ω1 = I2 ω2 Ukupni moment tromosti diska i čovjeka na rubu je R2 I1 = m1 + m2 R 2 2 Ukupni moment tromosti diska i čovjeka u sredini diska je I 2 = m1 R2 2 ω1 = 2πν 1 ω2 = 2πν 2 Uvrstivši izraze za momente i kutne brzine u gornju jednakost imamo . (Aproksimirati dječaka materijalnom točkom.

Rješenje Vlak koji se giba po zakrivljenoj stazi predstavlja neinercijalni sustav. Tako možemo pisati mg = Fz cos α Fcf = Fz sin α . dok drugo visi u zraku.Zadaci iz fizike (1. Rješenje Jednadžbe gibanja za obje kugle su mg − FZ = ma FZ − Fcf = ma Uvjet je da a = 0 . povezana su užetom kroz otvor na horizontalnoj podlozi. Odrediti radijus zakrivljenosti putanje. pa je Fcf = mg mω 2 r = mg Kutna brzina je ω= g r 35. dio) 2. Vlak se giba v = 50 km/h po zakrivljenom dijelu staze brzinom. Kuglica obješena o nit u vagonu otklanja se pri tome za kut α = 5°. Iznos vektorskog zbroja inercijalne sile i sile teže jednak je iznosu sile zatezanja. Sva trenja zanemariti. izdanje 23 ν2 = 2m1 + 4m2 ν 1 = 0.833 s-1 m1 34. Dva tijela. Jedno tijelo se nalazi na podlozi i po njoj rotira. Koliku kutnu brzinu treba imati tijelo koje rotira da bi tijelo koje visi ostalo na istom nivou? Polumjer putanje tijela na podlozi je R. te sila zatezanja niti. Stoga na kuglicu obješenu u vagonu djeluje inercijalna centrifugalna sila mv 2 Fcf = mω r = r 2 Pored inercijalne sile na kuglicu djeluje sila teža. jednakih masa m.

Luster mase 6 kg visi na plafonu koji se može opteretiti silom od 93. izdanje Iz gornjih izraza dobivamo r= v2 = 226. 2 2 mvB mv A = + 2 Rmg 2 2 ⇒ 2 2 vB − vA = 4Rg Tako je razlika sila zatezanja ΔF = 6mg = 117. pošto se nalazi na visini l(1 – cosα). Luster se otkloni za kut α i pusti. iznos potencijalne energije tijela u točki A se pretvara u kinetičku energiju u točki B.centrifugalna sila u točki A. Izračunati razliku među silama zatezanja konca kada se tijelo nalazi u najvišoj i najnižoj točki putanje. Sila zatezanja u točki B je FB = FcfB + mg Razlika sila zatezanja je ΔF = FB − FA = m 2 2 ( vB − vA ) + 2mg R 2 2 Razlika vB − vA se dobije iz zakona o očuvanju energije. ima potencijalnu energiju. Tijelo mase 2 kg vezano je koncem i rotira oko jedne točke u vertikalnoj ravnini u polju Zemljine teže. Rješenje Sila zatezanja konca u točki A je FA = FcfA − mg = 2 mvA − mg R FcfA .98 m ≈ 227 m gtgα 24 36. Koliki može biti maksimalni kut otklona da luster ne bi pao? Rješenje Luster u mirovanju opterećuje plafon svojom težinom mg. Luster otklonjen za kut α. 72 N 37.34 N. dio) 2. EP1 = mg ⋅ l (1 − cos α ) .Zadaci iz fizike (1.

izdanje Pošto nema djelovanja vanjske sile ukupna energija je očuvana. dio) 2.34 N l Iz prethodna dva izraza dobivamo cos α = 1 − FZ − mg = 0. Nit s tijelom rotira u vertikalnoj ravnini stalnom kutnom brzinom ω = 10 rads-1. C i D? Rješenje Sile zatezanja u traženim točkama su: A : FZ = Fcf + mg = 50 N + 9. ΔE = ΔEP + ΔEK = 0 EP 2 − EP1 + EK 2 − EK1 = 0 EP1 = EK 2 mgl (1 − cos α ) = mv 2 2 25 v 2 = 2 gl (1 − cos α ) Ovo kretanje djeluje na plafon dodatnom centrifugalnom silom koja se pridodaje težini lustera. vezano je na kraju niti duljine l = 0.Zadaci iz fizike (1.19 N D : FZ = Fcf = 50 N .81 N B : FZ = Fcf = 50 N C : FZ = Fcf − mg = 50 N . 707 = 45° 38.81 N = 40.9.81 N = 59. tako da imamo mv 2 FZ = mg + Fcf = mg + = 93. 707 2mg Tako je maksimalni kut otklona α = arc cos 0.5 m. mase m = 1 kg. Tijelo. Kolika je zatezna sila niti kad je tijelo u točkama A. B.

Leteći brzinom v = 600 kmh-1 avion napravi “petlju” u vertikalnoj ravnini polumjera R = 600 m. izdanje 26 39.918 kN R 40. b) polumjer Zemlje RZ = 6400 km. na svoje sjedište u trenutku kad se avion nalazi u najvišoj točki. Kolikom silom djeluje pilot.mg = 2.355 ⋅106 s ≈ 27 dana g0 . Odrediti vrijeme obilaska Mjeseca oko Zemlje. 485 kN R U najvišoj točki na sjedište djeluje centrifugalna sila umanjena za težinu pilota. c) udaljenost od centra Zemlje do centra Mjeseca d = 3. dio) 2.83 m/s2. MZ 2 RZ v = ωR g0 = G 2 RZ R3 ω 2 = g0 2 R2 ⎛ 2π ⎞ = g0 Z ⎜ ⎟ R3 ⎝ T ⎠ T= 4π 2 R3 2π R = 2 g0 RZ RZ R = 2. 84 ⋅ 10 5 km Rješenje Centripetalna sila rotacije Mjeseca oko Zemlje je gravitacijska sila između Zemlje i Mjeseca. FB = Fcf . mase m = 80 kg. Mm v 2 M M =G m2 Z R R Ako zamijenimo obodnu brzinu Mjeseca s kutnom brzinom možemo izračunati period obilaska Mjeseca oko Zemlje.mg = m v2 . a kolikom kad se nalazi u najnižoj točki putanje? Rješenje U najnižoj točki na pilota djeluje centrifugalna sila tako da na sjedište djeluje težina pilota i centrifugalna sila. v2 FA = mg + Fcf = mg + m = 4. ako je poznato da je: a) ubrzanje slobodnog pada na Zemlji (Zemljinom polu) g0 = 9.Zadaci iz fizike (1.

Zadaci iz fizike (1. Koliku brzinu treba imati umjetni Zemljin satelit koji se kreće po kružnoj putanji na visini H? Koliki je period kretanja ovog satelita? Rješenje: Centripetalna sila rotacije satelita oko Zemlje je gravitacijska sila između Zemlje i satelita. mS v 2 mS MZ =G ( RZ + H ) 2 RZ + H Odavde nalazimo da je tražena brzina v= G MZ RZ + H Period kretanja satelita je T= 2π = 2π ( RZ + H ) v = 2π ( RZ + H ) RZ + H GMZ ω . izdanje 27 41. dio) 2.

Tijelo se gurne uz kosinu početnom brzinom 48 m/s. dio) 2. v3.6 m) 7. Na prvoj trećini puta automobil se kreće brzinom v1. giba se po ravnom putu brzinom 60 km/h. Brzina automobila prije početka kočenja iznosila je 100 km/h. Koliko će vremena kompozicija vlaka prolaziti pored strojovođe lokomotive? (Rješenje: t = 6 s) 5. Pri kočenju se automobil zaustavi poslije prijeđenog puta od 20 m.2 m/s2. ima stalne brzine v1. pod uvjetom da je trenje zanemarivo. a na drugoj 54 km/h. Lokomotiva se kreće brzinom v1 = 54 km/h. Kolika je srednja brzina gibanja automobila na putu? (Rješenje: v = 43. a njegova najveća brzina je 40 km/h. koji traju ∆t. odrediti koliki će put tijelo prijeći po njoj do zaustavljanja. čiji kotači imaju promjer 0. izračunati duljinu puta koju će automobil prijeći od trenutka zapažanja signala pa do zaustavljanja. Tijelo se kreće po ravnoj putanji tako što u jednakim sukcesivnim vremenskim intervalima. Nasuprot njoj naiđe vlak. naći najkraće vrijeme za koje će autobus prijeći put između dvije susjedne stanice koje se nalaze na udaljenosti od 2 km. Ako ubrzanje autobusa pri polasku i kočenju ne smije biti veće od 1.Zadaci iz fizike (1.7 s. (Rješenje: tmin = 190 s) 6. Ako je nagib kosine 30°. vn. (Rješenje: α = . Pod pretpostavkom da je usporenje automobila jednoliko.23. Osovina nekog motora okreće se stalnom kutnom brzinom 200π rad/s. Brzina gibanja automobila na prvoj polovici puta je 36 km/h.2 rad/s2) 9. Ako kočnice automobila mogu ostvariti usporenje od 5 m/s2.60 m. Od trenutka zapažanja signala „stop“ pa do primjene kočnice vozaču je potrebno vrijeme od 0. a na ostalom dijelu puta brzinom v2 = 54 km/h. Automobil. Kolika je srednja brzina tijela? (Rješenje: v = ∑v i =1 n i n ) 4. v2. Kolika je brzina v1? (Rješenje: v1 = 21. Srednja brzina automobila na cijelom putu je v = 36 km/h.2 km/h) 2. Za koje vrijeme će automobil prijeći prvi krug ako mu je početna brzina v0 = 36 kmh-1? (Rješenje: t1 = 12 s. (Rješenje: s = 235 m) 8. (Rješenje: s = 96. tangencijalnim ubrzanjem at = 2 ms-2.) 10. Automobil se kreće po horizontalnoj kružnoj putanji polumjera R = 43 m.6 km/h) 3. izračunati kutno ubrzanje njegovih kotača tijekom kočenja. koji se kreće brzinom v2 = 36 km/h. izdanje 28 1. Koliko je srednje kutno ubrzanje i broj učinjenih okretaja za vrijeme kočenja? (Rješenje: α = −10π rads -2 i n = ϕ/2π = 360 ok) . duljine l = 150 m. Kočenjem se kutna brzina osovine smanji na 160π rad/s za vrijeme od 4 s.….

Tijelo se baci u horizontalnom pravcu s visine h = 6 m iznad zemlje. a druga početnom brzinom v0 = 20 m/s. (Rješenje: a) t1 = t2 = t3 = 2 s. Kolika treba biti brzina v0 da se tijela susretnu na pola puta? (Rješenje: v0 = 280 m/s) 13. Tijelo.3 m/s) 18. c. Jedno tijelo slobodno pada s visine h = 8000 m. b.5 rad/s2.6 s) 16.0. b) h1 = h2 = h3 = 19. v02 = 75 m/s i v03 = 100 m/s. Tijelo slobodno pada. h2 i h3 s kojih su kuglice izbačene. v = 24. v2 i v3 u trenutku pada u vodu. 625 m ) 14. b) h = 57.9 rad/s.4 m) 15. dio) 2.4 m/s.Zadaci iz fizike (1. Tijelo. a) Koliko je ukupno vrijeme padanja tijela b) S koje visine je tijelo pušteno? (Rješenje: a) t = 3.5 s. prijeđe drugu polovicu puta za vrijeme ∆t = 1 s. h = 122. Kamen se pusti da slobodno pada u bunar. Uzeti da je brzina zvuka c = 340 m/s. n = 2 okretaja? (Rješenje: a. (Rješenje: h = 30.2 m) 17. pri gibanju stalnom kutnom brzinom ω0 = 4 rad/s. ω = 3. koje slobodno pada. vremena t = 1 s. Ako sve tri kuglice istovremeno padnu na površinu vode izračunati: a) vrijeme padanja svake kuglice. Pod kojim kutom će tijelo pasti na zemlju? (Rješenje: α = 56°18') 19. b.58 s. Tijelo padne na udaljenosti l = 10 m od mjesta bacanja.85 rad/s) 12.7 m/s. ω = 3. Koliko je vrijeme padanja tijela. S koje visine su kuglice pale. Kolika će biti kutna brzina tijela nakon: a. t1 = 53. i u posljednjoj sekundi kretanja pređe put koji je jednak putu koji je tijelo prešlo za prve 3 s kretanja. dobije kutno ubrzanje α = .6 s i t2 = 51. It tri točke na vertikalnoj obali istovremeno su izbačene tri jednake kuglice u horizontalnom pravcu. v2 = 77.42 s. Odrediti dubinu bunara. izdanje 29 11.1 km. Udar u vodu čuje se nakon 2. početnim brzinama v01 = 50 m/s. Prva kuglica padne na površinu vode na horizontalnoj udaljenosti 100 m od obale. c. ω = 1. S tornja visokog 25 m bačeno je tijelo vertikalno uvis. (Rješenje: t = 5s. a kolika njegova brzina pri padu na tlo? (Rješenje: t = 3. S iste visine i u istom trenutku počnu padati dvije kuglice. kutnog pomaka od ϕ = (π/3) rad.5 rad/s. b) visine h1. c) v1 = 53. i to jedna kuglica bez početne brzine. Odrediti ukupno vrijeme padanja kao i visinu sa koje je tijelo palo. početnom brzinom 10 m/s. a u isto vrijeme je sa zemlje izbačeno drugo tijelo vertikalno uvis brzinom v0. c) brzine kuglica v1. Prva kuglica padne za drugom nakon Δt = 2 s. te koja su vremena padanja kuglica? (Rješenje: h = 14.6 m. v3 = 102 m/s) .

dio) 2. Ako je brzina produkata sagorijevanja u odnosu na raketu v1 = 1800 m/s. koji se poklapa s pravcem tračnica.2 dok je kut kosine α = 30°. odrediti duljinu puta koju će automobil prijeći poslije prestanka rada motora.02. Ako je masa automobila m = 1. kolika je početna brzina rakete? Na kojoj će udaljenosti od mjesta lansiranja pasti raketa ako je kut prema horizontu pod kojim je izbačena raketa α = 30°? (Rješenje: v0 = 600 m/s. mase 10 g. Ako je sila trenja pri kretanju automobila Ftr = 10 kN. (Rješenje: s = 222. Koeficijent trenja između tijela mase m1 i podloge je μ = 0. izračunati iznos impulsa sile. brzina automobila se poveća s v1 = 36 km/h na v2 = 72 km/h. (Rješenje: v0 = 835 m/s. Metalna kuglica.11 MJ.8 m) 23. od koje se odbije ne promijenivši iznos brzine. (Rješenje: a. FZ = 22 N) 25. b. mase m = 4000 kg.54 kW) 27.78 km) 22. Odrediti: a) ubrzanje sustava tijela i b) silu zatezanja užeta. nalazi se raketna rampa s koje rakete polijeću brzinom v0 = 1000m/s. Tijelo je bačeno pod kutom α = 70° prema horizontu. Automobil. u horizontalnom pravcu. Kuglica padne na glatku metalnu ploču. S vrha kosine. F = 485. W = 1.2 N) 24. xD = 31.48 kgm/s. Odrediti početnu brzinu rakete i položaj pada rakete. Odrediti kinetičku energiju koju tijelo postiže pri dnu kosine ako je faktor trenja klizanja 0. Na horizontalnom dijelu puta. visine 1 m i duljine 10 m klizi tijelo mase 2 kg.Zadaci iz fizike (1. duljine s = 3 km. svaka mase m2 = 80 kg. trenutno sagori 1/4 njene mase i kao produkt sagorijevanja izleti u suprotnom smjeru od smjera kretanja rakete. mase m = 200 kg. kao i veličinu srednje sile kojom kuglica djeluje na ploču. a = 5.4 m/s. (Rješenje: a.11⋅106 J = 1. slobodno pada s visine od 30 m. (Rješenje: I = 0. odrediti: a) rad koji izvrši automobil na tom putu b) srednju snagu koju razvija motor automobila na tom putu.5 t.2 m) 26. Istovremeno se lansiraju dvije rakete. a koeficijent trenja između automobilskih guma i puta iznosi μ = 0.91J ) . kreće se brzinom v0 = 120 km/h po horizontalnom putu.7 km) 21. mase m1 = 8 t. Pri lansiranju rakete.06? (Rješenje: s = 339. b. (Rješenje: Ek = 7. Na zaustavljenom željezničkom vagonu. Ako je dodir kuglice s pločom trajao 1 ms.06. xD = 45. Za vrijeme tm = 80 s ono dostigne najvišu točku. izdanje 30 20. P = 5. U sustavu tijela prikazanom na slici mase tijela su m1 = 10 kg i m2 = 5 kg. Za koliko se pomjeri vagon pri ovome ako je ukupni koeficijent trenja pri gibanju vagona µ = 0.

polumjera R = 0.17 kg) 30.0049 rad/s2. c) sila zatezanja užeta kad lift stoji. iznosi 1. mase 200 kg. Trenje u koloturi zanemariti.52 b) F = 1493 N) 32. Odrediti koliki treba biti koeficijent trenja μ između tijela na kosini i podloge da bi tijela mirovala.187 ) 31.5 m/s2.01.6 kN. Da bi se blok gibao niz kosinu potrebno je na njega djelovati tangencijalnom silom od 490 N. a kolika kad se kreće jednoliko? (Rješenje: a) FZmax = 6. S ovim tijelom je preko koloture povezano drugo tijelo mase m = 2 kg. b) FZmax = 11. Koliko je ubrzanje vlaka u trenutku kad je njegova brzina v = 60 km/h? Kolika je tada kutna brzina kotača vagona ako je njihov polumjer r = 0. (Rješenje: FK = 13. Tijelo mase m. Koliku silu kočenja treba primijeniti da bi se automobil zaustavio na putu od 100 m? Pretpostavlja se stalna sila kočenja paralelna nagibu. m1 = 250 g m2 = 500 g α = 30° β = 45° (Rješenje: a = 2. Kameni blok. Najveće dozvoljeno ubrzanje lifta.5 m? (Rješenje: a = 2. kao što je prikazano na slici. ω = 33.989 ms-2. vezano je užetom preko koloture s tijelom mase 0.9 kN) 34. (Rješenje: μ = 0. (Rješenje: M = 53. Po kosini se giba tijelo mase M. Treba odrediti masu tijela M ako se ono po kosini giba ubrzanjem 2 m/s2.974 N) 29. dio) 2. a) Koliki je koeficijent trenja između bloka i kosine ako je gibanje bloka jednoliko? b) Kolikom silom bi se mogao vući isti blok uz kosinu? (Rješenje: µ = 0. U trenutku kad brzina automobila iznosi 20 m/s vozač je započeo kočiti. b) ova sila kad bi bilo a = g. izdanje 31 28. nalazi se na kosini nagiba 15°.3 rad/s) . Automobil ukupne mase 2·103 kg spušta se cestom nagiba 30°.5 m. Vlak se kreće po kružnom željezničkom kolosijeku.Zadaci iz fizike (1. Za sustav tijela prikazan na slici i uz date podatke odrediti ubrzanje sustava i silu zatezanja konopca. c) FZ = 5.8 kN.5 km kutnim ubrzanjem α = 0. FZ = 1. koje se nalazi na kosini nagiba 40°.81 kN ) 33.2 m/s2. Kolika je: a) najveća sila zatezanja užeta koje nosi lift. mase 600 kg. Koeficijent trenja između tijela i podloge je μ = 0.

b) v = 3. vezano konopcem duljine l = 0.2 m/s2) 37.94 kJ) 39.3 J. počne se okretati kutnim ubrzanjem α = 2 rad/s2.7 dana. Kotač.78⋅108 m. mase m = 200 g.1 rad/s) 41.5 m. b) koja se nalazi na udaljenosti d = 2r od prethodne osi. dio) 2. a) Koliki je polumjer njegove putanje? b) Koliki su njegova brzina i ubrzanje? (Rješenje: a) r = 4.85⋅108 m. a period obilaska Mjeseca oko Zemlje je TM = 27. Ek = 4. b) Ek = 14.2·107 m.1 J) 38. Saturnov satelit Diona ima polumjer putanje oko Saturna RSD = 3. Tijelo. Metalna kugla. polumjera R = 20 cm počne se okretati stalnim kutnim ubrzanjem α = 6. a period obilaska oko Saturna TD = 2. Stacionarni Zemljin satelit kreće se oko Zemlje po kružnoj putanji. (Rješenje: ωmax = 54. rotira u vertikalnoj ravnini. m2 g 2t 2 gt .3 dana.22 m/s2 .28 rad/s2. (Rješenje: mZ/mS = 0. Zanemarujući trenje u osi cilindra odrediti: a) kutnu brzinu cilindra i b) kinetičku energiju cijelog sustava u funkciji vremena kretanja. Ako motor pođe iz mirovanja za koje vrijeme će napraviti prvi okretaj? Kolika je energija predana cilindru za to vrijeme? (Rješenje: t = 0. na čijem je kraju privezano tijelo mase m2. Planet. Kolika je brzina i ubrzanje točke na obodu kotača poslije vremena t = 5 s od početka kretanja? (Rješenje: a = 197.358 s.01) 42. b) Ek = ) (Rješenje: a) ω = ⎛ ⎛ m1 ⎞ m1 ⎞ 2 ⎜1 + R ⎜1 + ⎟ ⎟ ⎝ 2m2 ⎠ ⎝ 2m2 ⎠ 40. Na osovini motora koji stvara moment sile M = 785 Nm.02·103 m/s. a = 0. Udaljenost od Zemlje do Mjeseca iznosi približno RZM = 3. izdanje 32 35. kreće se po kružnoj putanji oko Sunca brzinom v = 34. Odrediti period obilaska ovog planeta oko Sunca. Izračunati ubrzanje točke na obodu diska poslije vremena t = 2 s od trenutka početka kretanja? (Rješenje: a = 1. mase m.9 km/s. Na osnovu ovih podataka odrediti odnos masa Zemlje i Saturna. namotano je tanko nerastegljivo uže zanemarive mase. Kolika je kinetička energija kugle u oba slučaja? (Rješenje: a) Ek = 1. Maksimalna sila zatezanja koju konopac može izdržati je FZmax = 295 N. Na homogeni tanki cilindar mase m1 i polumjera R. polumjera r = 20 cm i mase m = 40 kg. mase m = 400 kg i polumjera R = 20 cm.935 m/s2) 36. ako je masa Sunca mS = 2⋅1030 kg. nalazi se cilindar. rotira stalnom kutnom brzinom ω = 2 rad/s oko osi: a) koja prolazi kroz njen centar mase.Zadaci iz fizike (1. Izračunati najveću kutnu brzinu rotiranja tijela pod uvjetom da se konopac ne prekine. (Rješenje: T ≈ 225 dana) 43. Disk. polumjera R = 12 cm.

Zadaci iz fizike (1.6 h. Kolika je na osnovi ovih podataka masa Zemlje? (Rješenje: mZ = 5.97·1024 kg) . dio) 2. Jednu istu točku na ekvatoru satelit nadlijeće poslije svakih TS = 11. Smjer kretanja je od zapada prema istoku (isti je kao i smjer rotacije Zemlje). Umjetni Zemljin satelit kreće se u ekvatorijalnoj ravnini Zemlje na udaljenosti R = 2·107 m od njenog centra. izdanje 33 44.