P. 1
Rijeseni Zadaci Iz Fizike 1

Rijeseni Zadaci Iz Fizike 1

|Views: 33,741|Likes:
Published by Maid Dzambic

More info:

Published by: Maid Dzambic on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2014

pdf

text

original

ZADACI IZ FIZIKE

Riješeni ispitni zadaci, riješeni primjeri i zadaci za vježbu (1. dio) (3. izdanje)

Zadaci iz fizike (1. dio) 2. izdanje

1

1. Tijelo se giba po ravnoj putanji i na sukcesivnim dionicama puta, jednake duljine s, ima stalne brzine v1, v2, v3,…, vn. Kolika je srednja brzina gibanja tijela? Rješenje

v=

Δs = Δt

∑s ∑t
i =1 i =1 n

n

i

=

i

s1 + s2 + s1 s2 + + v1 v2

+ sn = s + n vn

n

∑v
i =1

n

1
i

2. Tijekom prve polovice vremena gibanja automobil ima brzinu 54 km/h, a tijekom druge polovice vremena brzinu 36 km/h. Kolika je srednja brzina gibanja automobila? Rješenje

Δs v= = Δt

∑s ∑t
i =1 i =1 n

n

i

=

i

s1 + s2 t t + 2 2

s1 = v1t1 s2 = v2t2

t2 = t2 =

t 2

v=

v1 + v2 km = 45 2 h

3. Dva čamca krenu iz istog mjesta stalnim brzinama v1 i v2 u pravcima koji međusobno zaklapaju kut α. a) Kolika je relativna brzina gibanja čamaca? b) Koliko je njihovo rastojanje poslije vremena t0 od polaska? Rješenje a) v12 = v1 − v2
2 2 v12 = v1 + v2 − 2 v1v2 cos α

b) d = v12 ⋅ t0

Zadaci iz fizike (1. dio) 2. izdanje

2

4. Između dvije točke koje se nalaze sa iste strane obale, na međusobnom rastojanju od 140 km, usmjeren je motorni čamac koji ide niz rijeku i prelazi to rastojanje za 5 h, a kad se kreće uz rijeku za 12 h. Odrediti brzinu protjecanja rijeke i brzinu čamca u odnosu na vodu. Rješenje Zamislimo koordinatni sustav kojemu je x – os u pravcu kretanja rijeke. Označimo brzinu rijeke sa u, a brzinu čamca sa v, tako da imamo
v1 = v + u

(1)

gdje je v1 - brzina čamca u zamišljenom sustavu kad se kreće niz rijeku. A ako se čamac kreće uz rijeku imamo
− v2 = − v + u

(2)

gdje je v2 - brzina čamca u zamišljenom sustavu kad se kreće uz rijeku. S brzinom v1 čamac pređe put od 140 km za 5 h, slijedi da brzina v1 iznosi

v1 =

140 km 1, 4 ⋅105 m m = = 7, 78 4 5h 1,8 ⋅10 s s

S brzinom v2 čamac pređe put od 140 km za 12 h, slijedi da brzina v2 iznosi

v2 =

140 km 1, 4 ⋅105 m m = = 3, 24 4 12 h 4,32 ⋅10 s s

Jednadžbe (1) i (2) čine sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice. Tako je brzina rijeke

u= Brzina čamca je

v1 − v2 7, 78 − 3, 24 m km = = 2, 27 = 8,172 2 2 s h

v = v1 − u = 7,78 − 2, 27 = 5,51

m km = 19,836 s h

5. Promatrač koji u trenutku polaska vlaka stoji ispred prvog vagona primijetio je da je prvi vagon prošao pored njega za 3 s. Koliko vremena će se pored njega kretati n-ti (deseti) vagon? Kretanje vlaka smatrati jednako ubrzanim.
Rješenje

Kad prvi vagon duljine l prođe pored promatrača možemo reći da je vlak prešao put l kojeg možemo izraziti ovako

Tijelo je bačeno vertikalno uvis početnom brzinom 10 m/s. istom početnom brzinom. U trenutku kada tijelo dostigne najvišu točku svog kretanja. Na kojoj visini će se tijela sudariti? Otpor zraka zanemariti. Rješenje Visina do koje se tijelo popne pri vertikalnom hitcu je h = v0t − A brzina pri vertikalnom hitcu je gt 2 2 (1) v = v0 − gt U maksimalnom položaju brzina tijela je jednaka nuli pa imamo da je .Zadaci iz fizike (1. izdanje 3 l= 1 2 at1 2 Isto tako kad dva vagona prođu pored promatrača možemo pisati 2l = 1 2 at 2 2 Možemo pisati općeniti izraz za n vagona nl = 1 2 at n 2 Sad podijelimo putove koje su prošli n vagona i jedan vagon 2 tn =n t12 Dobili smo vrijeme za koje pored promatrača prođe n vagona t n = t1 n Na isti način izračunamo vrijeme za koje pored promatrača prođe (n – 1) vagona tn−1 = t1 n − 1 Na kraju imamo da n-ti (u našem slučaju deseti) vagon prođe pored promatrača za vrijeme Δt n = t n − t n−1 = 0.487 s 6. dio) 2. baci se drugo tijelo vertikalno uvis.

a u točki B brzinu v B = 49.43 ms-1. (3) i (6) čine sustav od tri jednadžbe s tri nepoznanice. Kolika je visinska razlika točaka A i B? Za koje će vrijeme tijelo preći put AB? Rješenje Vrijeme za koje tijelo dođe u točku A je tA = vA g A vrijeme za koje dođe u točku B je .Zadaci iz fizike (1. Rješavanjem ovog sustava dobiva se rezultat h1 = 2 3 v0 ⋅ = 3.823 m 8 g 7. U točki A ima brzinu v A = 29. Tijelo slobodno pada s visine h. izdanje 4 t= Uvrstivši ovaj izraz u (1) imamo v0 g h= 2 v0 2g (2) Tijela će se susresti na nekoj visini h1 h = h1 + h 2 (3) Drugo tijelo pređe put h1 za isto vrijeme za koje prvo tijelo pređe put h2 h2 = g 2 t 2 g 2 t 2 (4) h1 = v0t − (5) Iz (4) i (5) slijedi h1 = v0 2h 2 − h2 g (6) Jednadžbe (2).05 ms-1. dio) 2.

A pošto je v = v0 − gt ⇒ v0 = gt Ako ovo uvrstimo u izraz za H imamo H = gt 2 − g t2 t 2 v2 =g = 0 2 2 2g Iz tog položaja lopta počinje padati.5 m 2 8. izdanje tB = vB g 5 Tako će tijelo preći put AB za vrijeme Δt = t B − t A = vB − v A = 2s g Udaljenost točke A od polazne točke je 2 gt A hA = 2 Udaljenost točke B od polazne točke je 2 gt B hB = 2 Duljina puta AB je Δh = AB = hB − h A = g 2 2 ( tB − tA ) = 78. Lopta će se popeti na visinu H H = v0t − g t2 2 gdje je brzina nula v = 0. početnom brzinom od 30 m/s. Kod ruba zgrade imat će brzinu jednaku početnoj što je lako pokazati. Koliku će brzinu imati lopta jednu sekundu nakon njenog prolaska pored ruba krova pri padanju na tlo? Rješenje Lopta će se popeti na visinu H i početi padati. Lopta je bačena s ruba krova zgrade vertikalno uvis.Zadaci iz fizike (1. a brzina joj iznosi . dio) 2.

v1 = v'+ gt1 dakle v = 30 m m m + 9. izdanje 6 v = v0 + gt dok je v 0 = 0 Trebamo brzinu izraziti preko visine tj. Radijalna komponenta ubrzanja iznosi ar = gdje je Brzina iznosi 2 v = v0 + g 2t 2 v2 = g cos α R vx v0 = v v (1) cos α = (2) (3) Iz (1). dio) 2. Tijelo je bačeno horizontalno brzinom 20 ms-1.81 s s s 9. te na radijalnu komponentu ar . preko dužine puta kojeg prelazi. koju ćemo označiti sa v1 biti zbroj te brzine i brzine koju lopta dobije ubrzavanjem u vremenu t. Otpor zraka zanemariti.81 2 ⋅ 1 s = 39. U tom trenutku ubrzanje g možemo rastaviti na tangencijalnu komponentu u pravcu kretanja tijela at . Odrediti radijus putanje tijela 2 s nakon što se počelo kretati. Dužina puta kojeg prevali lopta padajući je s=g t2 2 ⇒ t= 2s g Uvrštavajući ovo u izraz za v imamo v=g 2s = 2 gs g Pored ruba zgrade lopta će biti kad prijeđe put s =H tako da je brzina u tom trenutku v' = 2 gH = 2 g 2 v0 = v0 2g Sad možemo uzeti ovu brzinu kao početnu brzinu i u idućem trenutku će brzina. Rješenje Tijelo će se nakon 2 s kretati nekom brzinom v pod kutom α u odnosu prema početnoj brzini v0 . (2) i (3) dobijemo radijus zakrivljenosti .Zadaci iz fizike (1.

dio) 2. bačeno je tijelo početnom brzinom od 25 m/s.Zadaci iz fizike (1. tako da je v0 y = gt (2) Isto tako visina u ovisnosti o vremenu je gt 2 y = v0 y t − 2 Uvrstivši (2) u (3) dobivamo za maksimalni položaj y max = gt 2 − gt 2 gt 2 = 2 2 (4) (3) U tekstu zadatka nam je zadano vrijeme (tD = 2. Tijelo je bačeno pod kutom α prema horizontu početnom brzinom v0. Pod kutom od 60°. Vrijeme kretanja tijela iznosi 2. prema horizontu. Otpor zraka zanemariti. Odrediti najveću visinu na kojoj će se tijelo naći pri tom kretanju.komponenta brzine u ovisnosti o vremenu iznosi: vy = v0 y − gt (1) U maksimalnom položaju brzina tijela vy = 0. tako da će tijelo biti u maksimalnom položaju za pola ovog vremena.4 s) kretanja tijela od bacanja do padanja.4 s. Kroz koliko sekundi će njegova brzina zaklapati sa horizontom kut od 45°? Rješenje Tangens kuta je . y max g ( tD / 2 ) gt 2 = = D = 7. Rješenje y . izdanje 7 (v R= 2 0 + g 2t 2 ) 2 gv0 3 = 112. 063m 2 8 2 11. 088 m 10.

počinje da trči prema lopti u momentu kad je ona udarena. Igrač udari loptu pod kutom od 40° prema horizontu dajući joj početnu brzinu od 20 m/s. Koliku najmanju srednju brzinu mora imati drugi igrač da bi udario loptu u trenutku pada na zemlju? Rješenje Domet do kojeg lopta dođe je xD = vxtD (1) gdje je tD – vrijeme leta lopte. možemo ga dobiti iz vremena koje je potrebno lopti da se popne do maksimalne visine. dio) 2. izdanje 8 tgα = vy vx vy vx = v0 sin 60° − gt v0 cos 60° tg 45° = Odavde slijedi t= v0 sin 60° − tg 45° ⋅ v 0 cos 60° = 0. Drugi igrač. v0 y = gt max t max = v0 y g = v0 sin α g (2) gdje tmax – vrijeme potrebno lopti da se popne do maksimalne visine i ono iznosi pola vremena leta lopte tD.Zadaci iz fizike (1.62 s g (3) Ako ovo uvrstimo u xD dobijemo domet do kojeg lopta putuje . udaljen od prvog 30 m. U točki maksimalne visine komponenta brzine u y smjeru je nula.933 s g 12. t D = 2t max = 2 v0 sin α = 2.

drugo pod kutom od 45° prema horizontu. uslijed eksplozije. i to jedno vertikalno uvis. Kolika je udaljenost između tijela poslije vremena od 2 s od trenutka kad su bačena? Rješenje Vektor položaja prvog tijela u ovisnosti o vremenu je: 1 ⎛ ⎞ r1 = y1 j = ⎜ v0t − gt 2 ⎟ j 2 ⎝ ⎠ Vektor položaja drugog tijela u ovisnosti o vremenu je: 1 ⎛ ⎞ r2 = x2 i + y2 j = v0t cos θ i + ⎜ v0t sin θ − gt 2 ⎟ j 2 ⎝ ⎠ Razlika ova dva vektora je r12 = r1 − r2 = − x2 i + ( y1 − y2 ) j = − v0t cos θ i + v0t ( 1 − sin θ ) j A iznos ovog vektora predstavlja udaljenost dvaju tijela u ovisnosti o vremenu r12 = r1 − r2 2 2 r12 = v0 t 2 cos 2 θ + v0 t 2 ( 1 − sin θ ) = v0t 2(1 − sin θ ) = 46 m 2 14.Zadaci iz fizike (1. drugi prema istoku. Jedan dio ode prema sjeveru. Tijelo mase 15 kg koje miruje raspadne se. izdanje 9 2 2v0 sin α v0 sin 2α = = 40. Njihove početne brzine su jednake i iznose 30 m/s. oba brzinom 20 ms-1.16 m g g x D = v0 cosα ⋅ Put koji igrač treba preći do lopte je Δx = x D − x 2 = 10. Dva tijela bačena su istovremeno iz jedne točke na zemlji. dio) 2. Kolikom brzinom i u kojem smjeru je odletio treći dio? . na tri jednaka dijela.16 m Znači treba se kretati ovom prosječnom brzinom vi = Δx m = 3.87 tD s 13.

dio) 2.Zadaci iz fizike (1. 15. Metak mase 10 g i brzine 400 m/s pogodi sa strane vreću pijeska pod kutom 30° u odnosu na pravac gibanja i zabije se u nju. v1 j + v 2 i + v 3 = 0 v 3 = − v1 j + v 2 i v1 = v1 j . Saonice sa vrećom pijeska.28 ms -1 Treći dio je odletio prema jugozapadu brzinom 28. ukupne mase 500 kg kreću se po zamrznutom jezeru brzinom 0. v2 = v2 i ⇒ ( ) Iznos ove brzine je 2 v 3 = v12 + v 2 = 28. Kolika je promjena brzine saonica i u kojem smjeru će saonice nastaviti gibanje? Rješenje Na osnovi zakona očuvanja količine gibanja imamo m1v1 + m2 v2 = ( m1 + m2 ) ⋅ v Količine gibanja rastavimo na x i y komponente: . izdanje 10 Rješenje Primjenom zakona očuvanja količine gibanja imamo m1 v1 + m 2 v 2 + m 3 v 3 = 0 m1 = m 2 = m 3 = m.28 ms-1.5 m/s.

Izračunati kinetičku energiju drugog tijela poslije sudara ako je početna kinetička energija prvog tijela 1500 J.5069 m s dakle promjena brzine saonica je Δv = v − v1 = 0. 5069 m i vy = 0.brzina tijela mase m1 poslije sudara. 450985 = 27′8′′ 16. Tijelo mase m1 udari u tijelo mase m2 koje miruje. + m2 v2 (1) . 00399 m s s Brzina saonica je 2 2 v = vx + vy = 0.brzina tijela mase m1 prije sudara. v2 brzina tijela mase m2 poslije sudara. = 1 dobijemo 3 . Rješenje Količina gibanja je očuvana . m1 v1 = m1v1.Zadaci iz fizike (1. Odrediti koliki treba biti odnos masa ovih tijela (m1/m2) da bi se pri centralnom elastičnom sudaru brzina prvog tijela smanjila tri puta. izdanje 11 m1v1 + m2 v2 x = ( m1 + m2 ) ⋅ vx m2 v2 y = ( m1 + m2 ) vy v2 x = v2 ⋅ cos α = 346. v1. 4 v2 y = v2 ⋅ sin α = 200 m s m s Iz gornjih izraza slijedi vx = 0. v Ako u (1) uvrstimo da je v1. gdje su: v1 . . dio) 2.0069 m m ≈ 7 ⋅ 10 −3 s s Smjer gibanja je određen kutom β = arctg vy vx = 0.

. Kakav mora biti odnos masa da bi sustav mirovao? Masa koloture se zanemaruje. izdanje .Zadaci iz fizike (1. (3) m1 =2 m2 Uvrštavanjem ovog odnosa u (2) i (3) dobijemo E k 2 E k 2 = 1.93 ms −1 Vrijeme za koje se tijelo spusti niz kosinu možemo dobiti iz relacije za pređeni put s= h at 2 = sin α 2 ⇒ t= 2h = 1.333 kJ . uvrstivši izraze za v1 i v 2 dobijemo odnos masa . Dva tijela različitih masa vezana su užetom. ukupna energija je očuvana E1 = E1 + E 2 . . 39 s a sin α 18. m1 v12 m1 v12 m2 v 22 = + 2 2 2 . . Koeficijenti trenja između tijela i odgovarajućih podloga su: μ1 i μ2. v2 = 12 2m1 v1 3m2 (2) Isto tako. sin β mg sin β = μ ⋅ mg cos β ⇒ μ = = tg β = 0. . Rješenje Jednadžba gibanja za tijelo mase m1 je . 17.577 cos β Na kosini od 45° tijelo dobije ubrzanje a ma = mg sin α − μ ⋅ mg cos α ⇒ a = 2. dio) 2. kao na crtežu i kreću se po različitim podlogama. Koliko se dugo spušta tijelo niz kosinu visine h = 2 m i nagiba α = 45° ako je maksimalni kut pri kojem tijelo može mirovati na kosini β = 30°? Rješenje Ako tijelo miruje na kosini od 30° sila trenja uravnotežuje komponentu sile teže paralelnu podlozi.

Pošto je a = 0 iz ove dvije jednadžbe dobivamo 0 = m2 g sin α − μ1m1 g − μ2 m2 g cos α Tako da je traženi odnos masa m1 ( sin α − μ2 cos α ) = m2 μ1 19. izdanje m1a = Fz − Ftr1 13 Jednadžba gibanja za tijelo mase m2 je m2 a = m2 g sin α − Fz − Ftr 2 Imamo dvije jednadžbe s dvije nepoznate. U momentu kada brzina iznosi 30 m/s vozač počinje kočiti. dio) 2. Automobil mase 2.) Rješenje Na pravcu paralelnom nagibu vrijedi ma = mg sin α − FK Kod jednolikog ubrzanog gibanja brzina i prijeđeni put su v = v0 + at s = v0t + at 2 2 Iz ove dvije relacije dobivamo 2 v 2 = v0 + 2as ⇒ a= 2 v 2 − v0 2s Kako je na kraju puta v = 0 imamo a= 2 − v0 = −3 ms −2 2s Tako je sila kočenja . Koliku silu kočenja treba primijeniti da bi se automobil zaustavio na putu od 150 m. (Stalna sila kočenja je paralelna nagibu.Zadaci iz fizike (1.5·103 kg spušta se cestom nagiba 25°.

Koeficijent trenja između tijela i podloge je μ = 0. izdanje FK = Fg − ma = 17. Koeficijent trenja između tijela i podloge je μ. čiji kut je α = 30° nalazi se tijelo mase m = 500 kg. 025 ⋅103 N 14 20. Kolika je sila zatezanja užeta. vezana su užetom i postavljena na podlogu. Iz druge izrazimo Fz i uvrstimo u prvu m2 a = m2 g sin α − Ftr 2 − m1 a − Ftr 1 Ubrzanje sustava je a=g m2 (sin α − μ cos α ) − μm1 m1 + m2 Sila zatezanja užeta je FZ = m1 g [m2 (sin α − μ cos α) − μm1 ] + μm1 g m1 + m2 21. Tijelo se gurne niz kosinu brzinom v0 = 2 m/s. a koliko ubrzanje sustava? Rješenje Jednadžba gibanja za tijelo mase m2 je m2 a = m2 g sin α − Ftr 2 − FZ Jednadžba gibanja za tijelo mase m1 je m1 a = FZ − Ftr 1 Imamo dvije jednadžbe s dvije nepoznate. mase m1 i m2.Zadaci iz fizike (1. dio) 2. Na kosini.1. Dva tijela. Kolikom silom treba djelovati na tijelo da se ono zaustavi poslije vremena t = 5 s? Rješenje Brzina kod jednoliko usporenog kretanja je v = v0 − at Pri zaustavljanju tijela v = 0 pa je a= v0 t Jednadžba gibanja tijela je .

silu međudjelovanja dvaju tijela i . Kuglica otklonjena za 30° posjeduje potencijalnu energiju koja iznosi EP = mgl(1 − cos α ) Ta potencijalna energija se pretvara u kinetičku energiju mv 2 = mgl(1 − cos α ) 2 U trenutku prolaska kuglice kroz ravnotežni položaj njena brzina v = 2 gl(1 − cos α ) 23. Odrediti: a. Kolikim najvećim ubrzanjem kamion može krenuti bez opasnosti da sanduk padne s platforme? Koeficijent trenja između sanduka i platforme je μ = 0.943 ms −2 24.25.Zadaci iz fizike (1.5 N t t 15 22. Rješenje Na sanduk djeluje inercijalna sila ma koja mora biti manja od sile trenja ma ≤ Ftr a≤ Ftr m Maksimalno ubrzanje kamiona je a= μmg m = μg = 2. dio) 2. čije su mase m1 = 1 kg i m2 = 2 kg. Na platformi kamiona bez bočnih strana nalazi se sanduk mase m = 1200 kg. a koeficijent trenja između tijela mase m2 i podloge je μ2 = 0. Koeficijent trenja između tijela mase m1 i podloge je μ1 = 0. Izračunati silu zatezanja niti u trenutku prolaska kuglice kroz ravnotežni položaj. Kuglicu mase m = 1 kg. Na kosini nagiba α = 30° nalaze se dva tijela. izdanje −ma = mg sin α − Ftr − F Tražena sila je F=m v0 v + mg sin α − Ftr = m( 0 + g sin α − μ g cos α ) = 2227.1.3. obješenu o nit. Rješenje Kuglica u mirovanju opterećuje nit silom mg. otklonimo iz ravnotežnog položaja za kut α = 30° i pustimo.

a=0 g sin α = g cos α ( μ1m1 + μ2m2 ) m1 + m2 tg α = Traženi kut je ( μ1m1 + μ2m2 ) = 0. a = g sin α − g cos α ( μ1m1 + μ2m2 ) m1 + m2 F12 = m1m2 g cos α ( μ1 − μ2 ) = 0. Rješenje 16 a) Jednadžbe gibanja za prvo i drugo tijelo su: m1 g sin α + F21 − Ftr1 = m1a m2 g sin α − F12 − Ftr 2 = m2 a gdje je F12 . Tada je ubrzanje jednako nuli.Zadaci iz fizike (1. minimalnu vrijednost kuta pri kojem će se tijela početi gibati. Sila stalnog intenziteta F = 1 N daje tijelu ubrzanje a = 10 cm/s2. a tijelo 1 silom F12 koči tijelo 2.15 m1 + m2 α = arctg 0. Iz jednadžbi izrazimo ubrzanje a i uvrstimo u izraz za silu F12 . u ovom slučaju samo kinetičke energije . Rješenje Rad vanjske sile jednak je promjeni energije tijela. dio) 2. F12 = −F21 Tijelo 2 silom F21 gura tijelo 1.15 = 8. zbog koje ova dva tijela čine jedan sustav.85 N m1 + m2 b) Tijela će se početi gibati kad su sile u ravnoteži.sila međudjelovanja između tijela mase m1 i tijela mase m2. Ako je prije djelovanja sile tijelo mirovalo izračunati njegovu kinetičku energiju poslije vremena t = 5 s od početka kretanja.53° = 8° 31' 4 '' 25. izdanje b.

Ukupna energija u ovom primjeru jednaka je potencijalnoj energiji tijela na vrhu kosine. nagibnog kuta α = 60°. Ako je visinska razlika tijela i kolica u početnom položaju h = 10 m. m v2 m1 gh = 1 1 2 Na dnu kosine brzina tijela će biti v1 = 2 gh = 14 ms -1 Dakle. Komponenta m1v1y nije očuvana. počne da klizi sa vrha kosine. komponentu u pravcu gibanja kolica m1v1x i komponentu okomitu na pravac gibanja kolica m1v1y . Ona se pretvara u kinetičku energiju gibanja tijela. Trenje zanemariti. tijelo se zabije u kolica napunjena pijeskom. Primjenom zakona očuvanja količine gibanja. 25 J 26. Tijelo. za komponentu m1v1x možemo pisati . mase m2 = 90 kg koja miruju na horizontalnoj podlozi. dio) 2. Rješenje Ukupna mehanička energija nekog sustava je očuvana. izdanje W ' = ΔE = ΔEP + ΔEK 17 ΔEP = 0 ΔEK = EK 2 − 0 Rad vanjske sile je W ' = Fs Put s možemo odrediti kinematičkom jednadžbom s= at 2 = 1. mase m1 = 15 kg. Na kraju kosine. odrediti brzinu kojom će se kretati kolica zajedno sa tijelom. Ovu količinu gibanja možemo rastaviti na dvije komponente. količina gibanja tijela na dnu kosine je m1v1 .Zadaci iz fizike (1. 25 m 2 Na osnovi gornjih izraza dobivamo da je kinetička energija EK = Fs = 1.

čamac neće dodirnuti obalu. Rješenje Količina gibanja ovog sustava prije početka kretanja čovjeka jednaka je nuli. duljine 10 m i mase 140 kg. zrakoplov. Pošto se radi o zatvorenom sustavu ukupna količina gibanja nakon početka kretanja čovjeka treba biti jednaka nuli. Kolika je potrebna snaga motora za uzlijetanje zrakoplova ako je njegovo kretanje jednoliko ubrzano? Koeficijent trenja između kotača i piste iznosi μ = 0. Čovjek se u odnosu na čamac giba brzinom v1. izdanje m1v1X = ( m1 + m2 ) v2 18 Tako je brzina kolica zajedno s tijelom v2 = v1 cos α m1 = 1ms-1 m1 + m2 27. Na jezeru se nalazi čamac. 28. Da li će čamac dodirnuti obalu u toku kretanja čovjeka. mase 4 t. postavljen pramcem (prednji dio čamca) okomito na obalu. Da bi mogao uzletjeti. od pramca čamca do krme (zadnji dio čamca)? Trenje čamca i vode zanemariti. Duljina piste je 100 m.Zadaci iz fizike (1. mase 60 kg.75 m. na kraju piste treba da ima brzinu 144 km/h. Udaljenost između obale i pramca je 3. Rješenje Pišemo jednadžbu gibanja za zrakoplov Fm − Ftr = ma . dio) 2. Možemo onda pisati m2 ( v1 − v2 ) − m1v2 = 0 Brzina čovjeka u odnosu na čamac je v1 = l t Brzina čamca u odnosu na obalu je v2 = s t Iz gornjih izraza možemo izvući s=l m2 =3m m1 + m2 Dakle. a čamac se u odnosu na obalu giba brzinom v2.2.

59 MW ⎝ 2s ⎠ Drugi način Ukupna energija koju motor potroši na putu s je W '+ Wtr = ΔE = ΔEP + ΔEK W ' = Fms Wtr = − μmgs ΔEP = 0. ΔEK = Iz gornjih izraza dobivamo Fm = mv 2 + μ mg 2s mv 2 2 Tako je potrebna snaga motora ⎛ v2 ⎞ P = Fm v = ⎜ + μ g ⎟ mv = 1. početnom brzinom 10 m/s.59 ⋅106 W = 1.59 MW ⎝ 2s ⎠ 29. dio) 2. izdanje Tako je vučna sila motora Fm = ma + Ftr 19 Brzinu možemo odrediti iz kinematičke jednadžbe v 2 = 2 as Pa je Fm = mv 2 + μ mg 2s Tako je potrebna snaga motora ⎛ v2 ⎞ P = Fm v = ⎜ + μ g ⎟ mv = 1.59 ⋅106 W = 1. Na koju visinu će kugla odskočiti ako pri udaru u podlogu gubi količinu topline 10 J? Rješenje Ukupna energija koju lopta ima u početnom trenutku jednaka je kinetičkoj energiji. . Kugla mase 1 kg bačena je vertikalno uvis.Zadaci iz fizike (1.

Pokretački stroj zamašnjaka u jednom trenutku prestane djelovati. izdanje E = EK1 20 Promjena energije kugle jednaka je gubitku energije na toplinu.25 m/s2 31. kao i tangencijalno ubrzanje točke na obodu zamašnjaka tijekom zaustavljanja? Rješenje Kutna brzina u ovisnosti o vremenu je ω = ω0 + αt Kad se zamašnjak zaustavi ω = 0 pa imamo 0 = ω0 + αt ω0 = . okreće se stalnom brzinom ω0 = 7.8 m. ali se on nastavi okretati s usporavanjem još tijekom vremena t = 24 s. Zamašnjak. . dio) 2. Koliko je kutno ubrzanje zamašnjaka. niz kosinu duljine 2 m i nagibnog kuta 37 °. polumjera R = 0.Zadaci iz fizike (1. Puni homogeni valjak radijusa 7 cm pusti se kotrljanjem. ΔE = ΔEP + ΔEK = −Q Tako je EP 2 = EK1 − Q mgh 2 = mv12 −Q 2 Visina na koju kugla odskoči je mv12 − 2Q h2 = = 4.313 rad/s2 at = α R = -0.αt Tako da je kutno ubrzanje α =− Tangencijalno ubrzanje ω0 t = -0. 077 m 2mg 30.5 rad/s. bez klizanja. Odrediti kutnu brzinu valjka u podnožju kosine.

Mase utega su m1 = 2 kg i m2 = 1 kg. je očuvana ΔE = ΔEP + ΔEK = 0 EP 2 − EP1 + EK 2 − EK1 = 0 EP1 = EK 2 = Ekotrljanja + Etranslacije mgh = Iω 2 mv 2 + 2 2 Moment tromosti valjka je mR 2 . I1 = M1R12 a . Rješenje Za svako tijelo pišemo jednadžbu gibanja. Odrediti ubrzanje sustava pod pretpostavkom da nema klizanja. 60 s 3 32. a mase valjaka M1 = 1 kg i M2 = 5 kg. a brzina v = ω ⋅ R .Zadaci iz fizike (1. pošto nema djelovanja vanjskih sila. Za uteg mase m1 m1 g − FZ1 = m1a (1) Za valjak mase M1 izražavamo jednadžbu za moment sile M1 = ( FZ1 − FZ 2 ) R1 M 1 je moment sile koji djeluje na valjak je M1 = I1 ⋅α1 . dio) 2. izdanje 21 Rješenje Ukupna mehanička energija valjka na kosini. α1 = R1 2 . 2 mR 2ω 2 mR 2ω 2 3mR 2ω 2 mgh = + = 4 2 4 Tako je kutna brzina na kraju kosine ω= 2 R gh = 56. Preko dva homogena valjka prebačena je nit na kojoj vise dva utega.

izdanje FZ1 − FZ 2 = M1a 2 22 (2) Za valjak mase M2 moment sile je M 2 = ( FZ 2 − FZ 3 ) R2 FZ 2 − FZ 3 = M 2a 2 (3) Jednadžba gibanja za uteg mase m2 je FZ 3 − m2 g = m2 a (4) Iz jednadžbi (1). (2). (3) i (4) slijedi a= 2(m1 − m2 ) g = 1. I1ω1 = I2 ω2 Ukupni moment tromosti diska i čovjeka na rubu je R2 I1 = m1 + m2 R 2 2 Ukupni moment tromosti diska i čovjeka u sredini diska je I 2 = m1 R2 2 ω1 = 2πν 1 ω2 = 2πν 2 Uvrstivši izraze za momente i kutne brzine u gornju jednakost imamo . 635 ms -2 2(m1 + m2 ) + M1 + M 2 33.Zadaci iz fizike (1. Platforma oblika diska mase 90 kg rotira frekvencijom 0.) Rješenje Ako nemamo djelovanje momenta sile ukupna kutna količina gibanja je očuvana.5 s-1 oko okomite osi koja prolazi kroz centar mase. (Aproksimirati dječaka materijalnom točkom. Na rubu platforme stoji dječak mase 30 kg. ∑I ω i i i = const. Kolikom će frekvencijom rotirati platforma ako se dječak pomjeri u sredinu platforme. dio) 2.

jednakih masa m. Rješenje Jednadžbe gibanja za obje kugle su mg − FZ = ma FZ − Fcf = ma Uvjet je da a = 0 . izdanje 23 ν2 = 2m1 + 4m2 ν 1 = 0. Dva tijela. Kuglica obješena o nit u vagonu otklanja se pri tome za kut α = 5°. pa je Fcf = mg mω 2 r = mg Kutna brzina je ω= g r 35. Koliku kutnu brzinu treba imati tijelo koje rotira da bi tijelo koje visi ostalo na istom nivou? Polumjer putanje tijela na podlozi je R. Vlak se giba v = 50 km/h po zakrivljenom dijelu staze brzinom. povezana su užetom kroz otvor na horizontalnoj podlozi. Tako možemo pisati mg = Fz cos α Fcf = Fz sin α . Rješenje Vlak koji se giba po zakrivljenoj stazi predstavlja neinercijalni sustav. te sila zatezanja niti. dok drugo visi u zraku. Stoga na kuglicu obješenu u vagonu djeluje inercijalna centrifugalna sila mv 2 Fcf = mω r = r 2 Pored inercijalne sile na kuglicu djeluje sila teža. Odrediti radijus zakrivljenosti putanje. Iznos vektorskog zbroja inercijalne sile i sile teže jednak je iznosu sile zatezanja.833 s-1 m1 34. Jedno tijelo se nalazi na podlozi i po njoj rotira. dio) 2.Zadaci iz fizike (1. Sva trenja zanemariti.

72 N 37. pošto se nalazi na visini l(1 – cosα). iznos potencijalne energije tijela u točki A se pretvara u kinetičku energiju u točki B. ima potencijalnu energiju.Zadaci iz fizike (1. Luster se otkloni za kut α i pusti. Luster mase 6 kg visi na plafonu koji se može opteretiti silom od 93. dio) 2.34 N.98 m ≈ 227 m gtgα 24 36. Sila zatezanja u točki B je FB = FcfB + mg Razlika sila zatezanja je ΔF = FB − FA = m 2 2 ( vB − vA ) + 2mg R 2 2 Razlika vB − vA se dobije iz zakona o očuvanju energije. Koliki može biti maksimalni kut otklona da luster ne bi pao? Rješenje Luster u mirovanju opterećuje plafon svojom težinom mg. Rješenje Sila zatezanja konca u točki A je FA = FcfA − mg = 2 mvA − mg R FcfA . 2 2 mvB mv A = + 2 Rmg 2 2 ⇒ 2 2 vB − vA = 4Rg Tako je razlika sila zatezanja ΔF = 6mg = 117. EP1 = mg ⋅ l (1 − cos α ) .centrifugalna sila u točki A. Luster otklonjen za kut α. izdanje Iz gornjih izraza dobivamo r= v2 = 226. Izračunati razliku među silama zatezanja konca kada se tijelo nalazi u najvišoj i najnižoj točki putanje. Tijelo mase 2 kg vezano je koncem i rotira oko jedne točke u vertikalnoj ravnini u polju Zemljine teže.

707 2mg Tako je maksimalni kut otklona α = arc cos 0.81 N = 40. izdanje Pošto nema djelovanja vanjske sile ukupna energija je očuvana. 707 = 45° 38.9. mase m = 1 kg. ΔE = ΔEP + ΔEK = 0 EP 2 − EP1 + EK 2 − EK1 = 0 EP1 = EK 2 mgl (1 − cos α ) = mv 2 2 25 v 2 = 2 gl (1 − cos α ) Ovo kretanje djeluje na plafon dodatnom centrifugalnom silom koja se pridodaje težini lustera.81 N B : FZ = Fcf = 50 N C : FZ = Fcf − mg = 50 N .19 N D : FZ = Fcf = 50 N . vezano je na kraju niti duljine l = 0. dio) 2. C i D? Rješenje Sile zatezanja u traženim točkama su: A : FZ = Fcf + mg = 50 N + 9.Zadaci iz fizike (1. Kolika je zatezna sila niti kad je tijelo u točkama A.81 N = 59.5 m. tako da imamo mv 2 FZ = mg + Fcf = mg + = 93. Nit s tijelom rotira u vertikalnoj ravnini stalnom kutnom brzinom ω = 10 rads-1. Tijelo. B.34 N l Iz prethodna dva izraza dobivamo cos α = 1 − FZ − mg = 0.

Leteći brzinom v = 600 kmh-1 avion napravi “petlju” u vertikalnoj ravnini polumjera R = 600 m. a kolikom kad se nalazi u najnižoj točki putanje? Rješenje U najnižoj točki na pilota djeluje centrifugalna sila tako da na sjedište djeluje težina pilota i centrifugalna sila.mg = 2. na svoje sjedište u trenutku kad se avion nalazi u najvišoj točki. 485 kN R U najvišoj točki na sjedište djeluje centrifugalna sila umanjena za težinu pilota. ako je poznato da je: a) ubrzanje slobodnog pada na Zemlji (Zemljinom polu) g0 = 9.83 m/s2. dio) 2. 84 ⋅ 10 5 km Rješenje Centripetalna sila rotacije Mjeseca oko Zemlje je gravitacijska sila između Zemlje i Mjeseca.mg = m v2 .Zadaci iz fizike (1. FB = Fcf . v2 FA = mg + Fcf = mg + m = 4.355 ⋅106 s ≈ 27 dana g0 . izdanje 26 39. mase m = 80 kg.918 kN R 40. Odrediti vrijeme obilaska Mjeseca oko Zemlje. MZ 2 RZ v = ωR g0 = G 2 RZ R3 ω 2 = g0 2 R2 ⎛ 2π ⎞ = g0 Z ⎜ ⎟ R3 ⎝ T ⎠ T= 4π 2 R3 2π R = 2 g0 RZ RZ R = 2. b) polumjer Zemlje RZ = 6400 km. c) udaljenost od centra Zemlje do centra Mjeseca d = 3. Kolikom silom djeluje pilot. Mm v 2 M M =G m2 Z R R Ako zamijenimo obodnu brzinu Mjeseca s kutnom brzinom možemo izračunati period obilaska Mjeseca oko Zemlje.

mS v 2 mS MZ =G ( RZ + H ) 2 RZ + H Odavde nalazimo da je tražena brzina v= G MZ RZ + H Period kretanja satelita je T= 2π = 2π ( RZ + H ) v = 2π ( RZ + H ) RZ + H GMZ ω .Zadaci iz fizike (1. izdanje 27 41. dio) 2. Koliku brzinu treba imati umjetni Zemljin satelit koji se kreće po kružnoj putanji na visini H? Koliki je period kretanja ovog satelita? Rješenje: Centripetalna sila rotacije satelita oko Zemlje je gravitacijska sila između Zemlje i satelita.

Ako kočnice automobila mogu ostvariti usporenje od 5 m/s2. čiji kotači imaju promjer 0. Automobil se kreće po horizontalnoj kružnoj putanji polumjera R = 43 m. izračunati kutno ubrzanje njegovih kotača tijekom kočenja. Ako je nagib kosine 30°.2 m/s2. naći najkraće vrijeme za koje će autobus prijeći put između dvije susjedne stanice koje se nalaze na udaljenosti od 2 km. Brzina gibanja automobila na prvoj polovici puta je 36 km/h.Zadaci iz fizike (1.) 10. Nasuprot njoj naiđe vlak. izdanje 28 1. (Rješenje: α = . Lokomotiva se kreće brzinom v1 = 54 km/h.2 km/h) 2. koji se kreće brzinom v2 = 36 km/h. ima stalne brzine v1.6 km/h) 3. izračunati duljinu puta koju će automobil prijeći od trenutka zapažanja signala pa do zaustavljanja. a na drugoj 54 km/h. pod uvjetom da je trenje zanemarivo. a na ostalom dijelu puta brzinom v2 = 54 km/h. Kolika je srednja brzina gibanja automobila na putu? (Rješenje: v = 43. v2. Tijelo se gurne uz kosinu početnom brzinom 48 m/s. tangencijalnim ubrzanjem at = 2 ms-2. Koliko je srednje kutno ubrzanje i broj učinjenih okretaja za vrijeme kočenja? (Rješenje: α = −10π rads -2 i n = ϕ/2π = 360 ok) . (Rješenje: tmin = 190 s) 6. odrediti koliki će put tijelo prijeći po njoj do zaustavljanja. giba se po ravnom putu brzinom 60 km/h. Automobil. Srednja brzina automobila na cijelom putu je v = 36 km/h.23. (Rješenje: s = 96. Kočenjem se kutna brzina osovine smanji na 160π rad/s za vrijeme od 4 s. Kolika je brzina v1? (Rješenje: v1 = 21.6 m) 7.….7 s. (Rješenje: s = 235 m) 8. v3. Pri kočenju se automobil zaustavi poslije prijeđenog puta od 20 m. Za koje vrijeme će automobil prijeći prvi krug ako mu je početna brzina v0 = 36 kmh-1? (Rješenje: t1 = 12 s. Na prvoj trećini puta automobil se kreće brzinom v1. duljine l = 150 m. Kolika je srednja brzina tijela? (Rješenje: v = ∑v i =1 n i n ) 4.2 rad/s2) 9. Od trenutka zapažanja signala „stop“ pa do primjene kočnice vozaču je potrebno vrijeme od 0. Ako ubrzanje autobusa pri polasku i kočenju ne smije biti veće od 1. Brzina automobila prije početka kočenja iznosila je 100 km/h. a njegova najveća brzina je 40 km/h. Tijelo se kreće po ravnoj putanji tako što u jednakim sukcesivnim vremenskim intervalima. Osovina nekog motora okreće se stalnom kutnom brzinom 200π rad/s. dio) 2. Pod pretpostavkom da je usporenje automobila jednoliko. koji traju ∆t. Koliko će vremena kompozicija vlaka prolaziti pored strojovođe lokomotive? (Rješenje: t = 6 s) 5.60 m. vn.

4 m) 15. c) brzine kuglica v1. Tijelo se baci u horizontalnom pravcu s visine h = 6 m iznad zemlje.42 s. (Rješenje: a) t1 = t2 = t3 = 2 s.5 s. ω = 1. i u posljednjoj sekundi kretanja pređe put koji je jednak putu koji je tijelo prešlo za prve 3 s kretanja. kutnog pomaka od ϕ = (π/3) rad. Tijelo.0.3 m/s) 18. t1 = 53. vremena t = 1 s. b.6 s i t2 = 51.5 rad/s. dobije kutno ubrzanje α = . Koliko je vrijeme padanja tijela. te koja su vremena padanja kuglica? (Rješenje: h = 14.4 m/s. b) visine h1. Tijelo slobodno pada. ω = 3.Zadaci iz fizike (1. v3 = 102 m/s) . b) h1 = h2 = h3 = 19.9 rad/s. Odrediti ukupno vrijeme padanja kao i visinu sa koje je tijelo palo.85 rad/s) 12. prijeđe drugu polovicu puta za vrijeme ∆t = 1 s. b) h = 57. Tijelo. Odrediti dubinu bunara. Kolika treba biti brzina v0 da se tijela susretnu na pola puta? (Rješenje: v0 = 280 m/s) 13. v = 24. Uzeti da je brzina zvuka c = 340 m/s. S iste visine i u istom trenutku počnu padati dvije kuglice. (Rješenje: h = 30. v2 = 77. i to jedna kuglica bez početne brzine.5 rad/s2. koje slobodno pada. a) Koliko je ukupno vrijeme padanja tijela b) S koje visine je tijelo pušteno? (Rješenje: a) t = 3. Kolika će biti kutna brzina tijela nakon: a. c. It tri točke na vertikalnoj obali istovremeno su izbačene tri jednake kuglice u horizontalnom pravcu. dio) 2. a u isto vrijeme je sa zemlje izbačeno drugo tijelo vertikalno uvis brzinom v0. S tornja visokog 25 m bačeno je tijelo vertikalno uvis. b. početnim brzinama v01 = 50 m/s. Jedno tijelo slobodno pada s visine h = 8000 m. Prva kuglica padne na površinu vode na horizontalnoj udaljenosti 100 m od obale. c) v1 = 53. S koje visine su kuglice pale. a kolika njegova brzina pri padu na tlo? (Rješenje: t = 3.6 s) 16. c.2 m) 17. pri gibanju stalnom kutnom brzinom ω0 = 4 rad/s.6 m. 625 m ) 14. Udar u vodu čuje se nakon 2. Kamen se pusti da slobodno pada u bunar. ω = 3. v2 i v3 u trenutku pada u vodu. Tijelo padne na udaljenosti l = 10 m od mjesta bacanja. n = 2 okretaja? (Rješenje: a. h2 i h3 s kojih su kuglice izbačene.1 km. Ako sve tri kuglice istovremeno padnu na površinu vode izračunati: a) vrijeme padanja svake kuglice. Prva kuglica padne za drugom nakon Δt = 2 s. izdanje 29 11.7 m/s. početnom brzinom 10 m/s. (Rješenje: t = 5s. Pod kojim kutom će tijelo pasti na zemlju? (Rješenje: α = 56°18') 19.58 s. a druga početnom brzinom v0 = 20 m/s. h = 122. v02 = 75 m/s i v03 = 100 m/s.

Istovremeno se lansiraju dvije rakete.48 kgm/s. Pri lansiranju rakete. (Rješenje: a. brzina automobila se poveća s v1 = 36 km/h na v2 = 72 km/h. a = 5.78 km) 22. Ako je masa automobila m = 1.11 MJ. Automobil. od koje se odbije ne promijenivši iznos brzine. Kuglica padne na glatku metalnu ploču. F = 485. izdanje 30 20. Ako je dodir kuglice s pločom trajao 1 ms. Tijelo je bačeno pod kutom α = 70° prema horizontu. mase 10 g. P = 5.02. (Rješenje: Ek = 7.5 t.2 N) 24. trenutno sagori 1/4 njene mase i kao produkt sagorijevanja izleti u suprotnom smjeru od smjera kretanja rakete. b. Na horizontalnom dijelu puta. FZ = 22 N) 25. Odrediti: a) ubrzanje sustava tijela i b) silu zatezanja užeta. Za koliko se pomjeri vagon pri ovome ako je ukupni koeficijent trenja pri gibanju vagona µ = 0. Ako je sila trenja pri kretanju automobila Ftr = 10 kN. (Rješenje: a.2 dok je kut kosine α = 30°.2 m) 26. mase m1 = 8 t. duljine s = 3 km. (Rješenje: s = 222. koji se poklapa s pravcem tračnica. slobodno pada s visine od 30 m. Ako je brzina produkata sagorijevanja u odnosu na raketu v1 = 1800 m/s. kreće se brzinom v0 = 120 km/h po horizontalnom putu. u horizontalnom pravcu. W = 1. dio) 2.11⋅106 J = 1.4 m/s. odrediti: a) rad koji izvrši automobil na tom putu b) srednju snagu koju razvija motor automobila na tom putu. Za vrijeme tm = 80 s ono dostigne najvišu točku. (Rješenje: v0 = 835 m/s. a koeficijent trenja između automobilskih guma i puta iznosi μ = 0. S vrha kosine. nalazi se raketna rampa s koje rakete polijeću brzinom v0 = 1000m/s. b.06. xD = 31. visine 1 m i duljine 10 m klizi tijelo mase 2 kg. Odrediti početnu brzinu rakete i položaj pada rakete. mase m = 4000 kg.06? (Rješenje: s = 339. Odrediti kinetičku energiju koju tijelo postiže pri dnu kosine ako je faktor trenja klizanja 0. mase m = 200 kg.8 m) 23. odrediti duljinu puta koju će automobil prijeći poslije prestanka rada motora. U sustavu tijela prikazanom na slici mase tijela su m1 = 10 kg i m2 = 5 kg. Metalna kuglica. kao i veličinu srednje sile kojom kuglica djeluje na ploču.91J ) . kolika je početna brzina rakete? Na kojoj će udaljenosti od mjesta lansiranja pasti raketa ako je kut prema horizontu pod kojim je izbačena raketa α = 30°? (Rješenje: v0 = 600 m/s. svaka mase m2 = 80 kg. Na zaustavljenom željezničkom vagonu. Koeficijent trenja između tijela mase m1 i podloge je μ = 0. izračunati iznos impulsa sile.7 km) 21.54 kW) 27. xD = 45.Zadaci iz fizike (1. (Rješenje: I = 0.

kao što je prikazano na slici. mase 600 kg. c) FZ = 5.17 kg) 30.52 b) F = 1493 N) 32.5 km kutnim ubrzanjem α = 0. polumjera R = 0. S ovim tijelom je preko koloture povezano drugo tijelo mase m = 2 kg.0049 rad/s2.01. ω = 33. Kameni blok.9 kN) 34. Odrediti koliki treba biti koeficijent trenja μ između tijela na kosini i podloge da bi tijela mirovala. Tijelo mase m.Zadaci iz fizike (1. Za sustav tijela prikazan na slici i uz date podatke odrediti ubrzanje sustava i silu zatezanja konopca. (Rješenje: M = 53. Trenje u koloturi zanemariti.8 kN. (Rješenje: μ = 0. Kolika je: a) najveća sila zatezanja užeta koje nosi lift. FZ = 1. m1 = 250 g m2 = 500 g α = 30° β = 45° (Rješenje: a = 2. Koeficijent trenja između tijela i podloge je μ = 0.5 m? (Rješenje: a = 2. dio) 2. nalazi se na kosini nagiba 15°.974 N) 29. c) sila zatezanja užeta kad lift stoji.6 kN. U trenutku kad brzina automobila iznosi 20 m/s vozač je započeo kočiti.81 kN ) 33.989 ms-2.3 rad/s) .5 m/s2. (Rješenje: FK = 13. Vlak se kreće po kružnom željezničkom kolosijeku. izdanje 31 28. Najveće dozvoljeno ubrzanje lifta. b) ova sila kad bi bilo a = g. mase 200 kg. b) FZmax = 11.2 m/s2. koje se nalazi na kosini nagiba 40°. a kolika kad se kreće jednoliko? (Rješenje: a) FZmax = 6. Da bi se blok gibao niz kosinu potrebno je na njega djelovati tangencijalnom silom od 490 N. vezano je užetom preko koloture s tijelom mase 0. Koliku silu kočenja treba primijeniti da bi se automobil zaustavio na putu od 100 m? Pretpostavlja se stalna sila kočenja paralelna nagibu. Koliko je ubrzanje vlaka u trenutku kad je njegova brzina v = 60 km/h? Kolika je tada kutna brzina kotača vagona ako je njihov polumjer r = 0.187 ) 31. Po kosini se giba tijelo mase M. iznosi 1. Treba odrediti masu tijela M ako se ono po kosini giba ubrzanjem 2 m/s2. a) Koliki je koeficijent trenja između bloka i kosine ako je gibanje bloka jednoliko? b) Kolikom silom bi se mogao vući isti blok uz kosinu? (Rješenje: µ = 0. Automobil ukupne mase 2·103 kg spušta se cestom nagiba 30°.5 m.

nalazi se cilindar. Zanemarujući trenje u osi cilindra odrediti: a) kutnu brzinu cilindra i b) kinetičku energiju cijelog sustava u funkciji vremena kretanja. rotira stalnom kutnom brzinom ω = 2 rad/s oko osi: a) koja prolazi kroz njen centar mase.1 J) 38. kreće se po kružnoj putanji oko Sunca brzinom v = 34. Kolika je kinetička energija kugle u oba slučaja? (Rješenje: a) Ek = 1.3 J. polumjera r = 20 cm i mase m = 40 kg. Maksimalna sila zatezanja koju konopac može izdržati je FZmax = 295 N. Metalna kugla.85⋅108 m. a period obilaska oko Saturna TD = 2. Izračunati ubrzanje točke na obodu diska poslije vremena t = 2 s od trenutka početka kretanja? (Rješenje: a = 1.01) 42. Izračunati najveću kutnu brzinu rotiranja tijela pod uvjetom da se konopac ne prekine.02·103 m/s. b) Ek = 14.2·107 m. Kotač.1 rad/s) 41.358 s. mase m = 400 kg i polumjera R = 20 cm. b) koja se nalazi na udaljenosti d = 2r od prethodne osi. namotano je tanko nerastegljivo uže zanemarive mase. Udaljenost od Zemlje do Mjeseca iznosi približno RZM = 3. Na osovini motora koji stvara moment sile M = 785 Nm. ako je masa Sunca mS = 2⋅1030 kg. rotira u vertikalnoj ravnini.28 rad/s2. m2 g 2t 2 gt . Stacionarni Zemljin satelit kreće se oko Zemlje po kružnoj putanji. b) Ek = ) (Rješenje: a) ω = ⎛ ⎛ m1 ⎞ m1 ⎞ 2 ⎜1 + R ⎜1 + ⎟ ⎟ ⎝ 2m2 ⎠ ⎝ 2m2 ⎠ 40.935 m/s2) 36. (Rješenje: T ≈ 225 dana) 43.5 m. dio) 2.7 dana.94 kJ) 39. mase m = 200 g. Na homogeni tanki cilindar mase m1 i polumjera R. a = 0. Kolika je brzina i ubrzanje točke na obodu kotača poslije vremena t = 5 s od početka kretanja? (Rješenje: a = 197.Zadaci iz fizike (1. Ako motor pođe iz mirovanja za koje vrijeme će napraviti prvi okretaj? Kolika je energija predana cilindru za to vrijeme? (Rješenje: t = 0. mase m. Disk. (Rješenje: ωmax = 54.3 dana. a period obilaska Mjeseca oko Zemlje je TM = 27.2 m/s2) 37. b) v = 3. vezano konopcem duljine l = 0.9 km/s. Ek = 4. Na osnovu ovih podataka odrediti odnos masa Zemlje i Saturna. izdanje 32 35. (Rješenje: mZ/mS = 0. počne se okretati kutnim ubrzanjem α = 2 rad/s2. a) Koliki je polumjer njegove putanje? b) Koliki su njegova brzina i ubrzanje? (Rješenje: a) r = 4. Saturnov satelit Diona ima polumjer putanje oko Saturna RSD = 3. polumjera R = 20 cm počne se okretati stalnim kutnim ubrzanjem α = 6. na čijem je kraju privezano tijelo mase m2. Planet.22 m/s2 .78⋅108 m. polumjera R = 12 cm. Tijelo. Odrediti period obilaska ovog planeta oko Sunca.

dio) 2.6 h. Jednu istu točku na ekvatoru satelit nadlijeće poslije svakih TS = 11.97·1024 kg) .Zadaci iz fizike (1. Kolika je na osnovi ovih podataka masa Zemlje? (Rješenje: mZ = 5. Smjer kretanja je od zapada prema istoku (isti je kao i smjer rotacije Zemlje). Umjetni Zemljin satelit kreće se u ekvatorijalnoj ravnini Zemlje na udaljenosti R = 2·107 m od njenog centra. izdanje 33 44.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->