P. 1
reciklaza i otpad

reciklaza i otpad

|Views: 3,226|Likes:
Published by cvetanin je lep

More info:

Published by: cvetanin je lep on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Prisutnost i mogućnosti korisne upotrebe otpadnog materijala

Uvod
Problem današnjice pored sve veće zagađenosti vazduha, vode i zemljišta je ogroman porast količine otpadnog materijala. Supstance koje su delimično ili potpuno neupotrebljive - otpad, nastaju u svakom području ljudske delatnosti. Sa sve većim brojem stanovnika, porastom industrijske proizvodnje i potrošnje, stvara se sve veća količina otpadnog materijala, koji u ekološkom smislu dovodi do sve veće zagađenosti životne sredine. Heterogeni sastav otpadnog materijala utiče na to da su načini prerade i ponovne upotrebe raznovrsniji i složeniji.

Podela i sastav zagađujućih supstanci
Zagađivačima prirode se smatraju sve one supstance koje štetno deluju na eko-sisteme, narušavajući prirodnu ravnotežu koja postoji u vazduhu, vodi ili u zemljištu. Posledica sve veće zagađenosti prirode je ugrožavanje životne sredine, odnosno flore i faune. Naselja i gradovi čine poseban izvor zagađujućih supstanci, zbog raznih delatnosti vezanih za život. Izvori zagađivača mogu biti:
• • • •

energetski izvori saobraćaj industrija domaćinstva

S obzirom na mesto nastanka, otpadni materijal se može podeliti na:
• • • •

otpadni materijal naseljenih mesta industrijski otpad poljoprivredni otpad specijalni otpadni materijal

Otpadni materijal je najčešće čvrstog agregatnog stanja, ali postoje i tečni otpadni materijali i otpad u obliku mulja. Sakupljanje, transport i tretman ovih poslednjih iziskuje specijalne uređaje. Ekološki uticaj otpadnih materija dolazi do izražaja u svim prirodnim sredinama, pošto se oni i njihovi produkti razgradnje nalaze u stalnom kružnom ciklusu. Naročito veliki uticaj ima i jedinjenja rastvorljiva u vodi i aero-zagađivači koji se prenose u zemljište, vodene tokove i u atmosferu.

1

Otpadni materijal naseljenih mesta
Otpadni materijal naseljenih mesta po količini zauzima tek treće mesto u nizu zagađivača. Zbog heterogenog sastava reciklaža ovog otpada i eliminacija njegovog štetnog dejstva je veoma složen proces. Radi suzbijanja štetnog dejstva i korisne upotrebe otpada potrebno je sagledati fizičke, hemijske i biološke karakteristike otpadnog materijala:
• • •

fizičke osobine, obuhvataju zapreminsku masu, dimenzije, sadržaj vlage i kaloričnu moć otpada, hemijske osobine, obuhvataju sadržaj organskih supstanci, sadržaj pepela, odnos C/N, pH vrednost i sadržaj N, P, K, biološke osobine, ukazuju na mogućnost biološke razgradnje organskih supstanci i na zarazno dejstvo otpadnih materijala.

Otpad naseljenih mesta čini uglavnom otpad stambenih naselja, čija količina i sastav zavisi od životnih standarda, lokalnih običaja i svesti građana.

Industrijski otpad
Industrijskim razvojem sve se više povećava količina industrijskog otpadnog materijala i zagađivača koji mogu da sadrže otrovne, teško razgradive supstance, tečne i muljevite konzistencije. Uticaj industrijskog otpadnog materijala na životnu sredinu zavisi od vrste njegovih komponenata. Naročito je otrovan "opasni" otpad. To su zagađujuće supstance koje direktno ili preko svojih produkata razgradnje štetno utiču na čovekovo zdravlje i prirodnu okolinu.

Smanjenje štetnog dejstva i korisna upotreba otpadnog materijala
Da bi se smanjio štetan uticaj otpada na životnu sredinu, pri izboru lokacije deponije smeća treba ispitivati vodotokove na predviđenoj površini. Radi izbegavanja zagađivanja podzemnih voda, neophodno je formirati vodoizolacioni sloj. Ako bi se otpadni materijal prekrio poroznim slojem koji obezbeđuje dobru ventilaciju iOP nasula zemlja na ovaj sloj, površina bi se mogla zasejati travom. Nedostatak ovako sređenih deponija je da se organske supstance sadržane u otpadu nepovratno gube. Da bi se one iskoristile poželjno je izvršiti kompostiranje. Kompostiranje je aerobni, biohemijski proces pri čemu na određenoj temperaturi, uz optimalnu pH vrednost, vlažnost i odnos C/N, enzimski sistem mikroorganizama biološkom oksidacijom razgrađuje organske supstance. Pri tome nastaju produkti koji se dodaju zemljištu radi poboljšanja kvaliteta.

2

Otpadne vode sadrže sve veću količinu fosfatnih jedinjenja (iz sredstava za pranje). čiji produkt biogas sadrži 50-70 zapreminskih procenata metana i CO2 i može se koristiti kao izvor energije.Druga mogućnost mikrobiološke razgradnje organskog otpada je anaerobna razgradnja. NO2 . CO i CO2 . Putem otpadnih i izduvnih gasova u vazduh dospevaju SO2 . Takođe treba pomenuti otpad koji čine rashodovani kućni uređaji i nameštaj. "Veljko Petrović" Sombor 3 . Nagomilavanje otpadnog materijala se može izbeći i sagorevanjem otpada. Ove promene su dovele do povećanja zagađenosti životne sredine. uz iskorišćavanje oslobođene toplotne energije za zagrevanje. količina komunalnog i industrijskog otpada se povećava. Sastav kućnog smeća je promenljiv u zavisnosti od godišnjeg doba. Porast količine kabastog otpadnog materijala predstavlja novi problem. Rešenje za sve probleme otpadnog materijala bi bilo kada bi se sve komponente u otpadu mogle ponovo korisno upotrebiti ili preraditi. Duško Obradović sa učenicima gimn. Zagađenost tla se takođe povećava. U grejnoj sezoni sadrži veću količinu pepela nego u letnjem periodu. | O nama | Mapa Sajta | Literatura | © 2006 prof. saobraćaja i grejanja. a preostala supstanca se može upotrebiti kao organsko đubrivo. masti. Zagađenost vazduha je prvenstveno rezultat privredne delatnosti. jedinjenja fluora. ulja i razne mineralne soli. količina komunalnog i industrijskog otpada u poslednjih deset godina pokazuje promenljivi tok. Od sredine devedesetih. Opterećenost grada otpadom S obzirom na promenu životnog standarda. kao i otpadni građevinski materijal i šut.

Da bi se što manje štete nanelo životnoj sredini. Ono može da bude u različitim bojama koje mu se dodaju pri proizvodnji. Staklo Staklo je materijal koji se koristi u svakodnevnom životu kroz razne proizvode: flaše.http://sr. frižideri. Metali se. brda. plastika. sa dodatkom još nekih materija. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom... Uključuje sakupljanje. smanjili bismo zagađivanje vazduha i potrošnju energije. Naš lični doprinos bi mogao biti u sakupljanju nepotrebne ambalaže od stakla ili staklenih posuda koje se mogu reciklirati ili ponovo iskoristiti.000 litara vode. bočice za dezodoranse. dolazi do zagađivanja reka. gvožđe) Od metala se prave: automobili. a da se ne baci. Reciklažom jedne flaše. Preradom starog papira. bakar. Pri tom nestaju velike i stare šume. Ukoliko bismo reciklirali staklo. preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. autobusi. Izvor: Vikipedija . Takođe. dobijaju preradom odgovarajućih ruda. papira za pisanje i svu ambalažu od papira. tegle. reke. U tom procesu se troši dosta energije. mnogo manje bi se uništavala korita reka iz kojih se vadi pesak za staklo. Na kraju tog 4 .Reciklaža Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. planine. Neki podaci govore da reciklažom jedne tone kancelarijskog papira spašavamo 17 stabala drveta. Metal (aluminijum. U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi.). jezera a samim tim i mnoga druga živa bića koja od njih na neki način zavise. keramika Papir Hartija (papir) se dobija preradom drveta u fabrikama uz pomoć različitih hemijskih sredstava. papirnih kesa. preradom stare hartije koristimo 15% manje vode. najpre polazimo od iskopavanja rude koji narušava ili uništava čitave predele (livade. šporeti. vozovi. Pri topljenju rude troši se velika količina energije a štetni gasovi sagorevanjem se oslobađaju u atmosferu.org/wiki/Recikliranje Šta sve može da se reciklira? Staklo. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Potom se vrši prečišćavanje rude od različitih nečistoća ispiranjem u vodi koja se na taj način zagađuje. zamislite koliko bismo električne enrgije uspeli da uštedimo. Pravi se tako što se pesak. Prednost stakla je u tome što ga je moguće beskrajno reciklirati.wikipedia. topi na vrlo visokim temperaturama.200 kW (kilovata) električne energije i 32. karton. papir. naravno. Pri tom. izdvajanje. ogledala. moguće je ponovo sakupiti hartiju koja nam više nije neophodna i dati je na recikliranje. Recikliranjem hartije spasavamo mnoge šume. uštedi se dovoljno energije da jedna sijalica od 100W (vati) može da svetli četiri puna sata. a u vazduh se ispušta velika količina štetnih gasova. čaše. prozore. aluminijum. moguće je reciklirati sve vrste novina. utroši se 60% manje energije nego kada bi taj proizvod dobijali iz prirodnog materijala (drveta). Ako se u svetu baci prema nekim podacima 28 milijardi flaša i tegli godišnje u proseku. gvožđe. avioni. U procesu. limenke za napitke. štedimo 4. kutije za kreme i slično.

"Miloš Crnjanski" - OTPAD VRLO NAS SE TIČE! Mnogo puta si prolazio ulicom pored kontejnera sa đubretom iz koga se širio nesnosan smrad. O.000 kWh (kilovat-časova) električne energije. Moguće je i njeno uništavanje procesom spaljivanja. Nafta je vrsta rude koja se nalazi u unutrašnjosti Zemlje i nastaje raspadanjem biljaka i životinja tokom više miliona godina. ako uz par lekcija naučiš pravilne metode odlaganja opasnog otpada nastalog u kući! Postoji više vrsta čvrstog otpada zavisno od njihovog porekla.procesa dobijamo metal koji se dalje koristi u različite svrhe. Pored puta si video gomile razbacanog đubreta. U nekim razvijenim zemljama poput Nemačke. u atmosferu se oslobađaju ugljen-monoksid. obalu reke preplavljenu otpatcima. Prilikom dobijanja aluminijuma iz pomenute rude. stari automobili se daju na recikliranje. Kućni čvrst otpad 5 .000 frižidera. 150. Eksploatacijom nafte i njenom prepradom u plastiku. A UBIJA NAS SVAKODNEVNO! Znaj da možeš igrati važnu ulogu za svet. Kod nas bi se za početak moglo vršiti prikupljanje konzervi od različitih pića. profesor fizike. Verovatno si držao začepljen nos i sklanjao pogled. mogu se reciklirati i električni aparati. a uz doplatu se mogu kupiti potpuno nova kola. Plastika Plastika je materijal koji se dobija iz nafte.000 tona drugih aparata. bočice od dezodoransa. takođe u Nemačkoj. Autor: Milorad Jovanović. Takođe. ALI MNOGO GORE JE ONO ŠTO SE NE VIDI. jedan deo istorije naše Planete nestaje.Š. Godišnje se. Za jednu tonu aluminijuma potrebno je iskopati četiri tone rude boksita i potrošiti 13. Zato je najbolje rešenje u preventivnim merama kao što je izbegavanje kupovine i upotrebe plastične ambalaže i kesa. Takvu plastiku je potrebno sakupljati i reciklirati. razloži i preradi 100. ali tada vršimo zagađivanje vazduha. ugljen-dioksid i fluorovodonik. Problem sa plastikom jeste u tome što se ona ne raspada u zemlji te se trajno zadržava u životnoj sredini koju zagađuje. procenjuje se da će se rezerve nafte u svetu iscrpiti za 35 godina.000 televizora i oko 15. kutijice od krema. U poslednje vreme u svetu su se pojavile posebne vrste plastike koju je moguće reciklirati i takva plastika na sebi ima znak reciklaže. Po sadašnjoj stopi potrošnje.

bolnički otpad . Reciklažni otpad . Određene vrste kućnog otpada su takođe rizične.poput zavoja i odeće natopljene krvlju. a 1997. vazduh i zemljište. životinje i biljke. promenom načina života i navika u ishrani količina otpada rasla je drastično i menjala svoju sadržinu. građevinskog materijala. kada se predmet baci! Četiri glavne kategorije otpada: 1. Natopljen otpad. godine stvarali 6 miliona tona čvrstog otpada. godine već 48 miliona tona! 1/4 ukupnog otpada Indije se uopšte ne pokupi. staklo. plastici i drugim nerazgradivim materijalima koji mogu nezmislivo mnogo naškoditi prirodi. farbe i konzerve od farbi. truje vodu. cveće. tako da ovaj otpad zagađuje i vodu za piće.papir. Takode tlo (zemlja) nije zaštićeno. Na primeru Indije vidi se da su gradovi 1947. sve hemikalije. đubriva i pesticidi. Sa porastom stanovništva. Otrovni otpad . OTROVNI OTPAD Industrijski i medicinski otpad smatraju se rizičnim jer sadrže otrovne materije.ostaci od obroka. sve 6 . telesnim tečnostima.Mnogi gradovi su zabranili upotrebu plastične ambalaže i uveli biorazgradivu kojom se neuporedivo lakše i jeftinije rukuje. toplomeri i termometri i svi električni uređaji! Ovaj otpad reciklira se POSEBNO U SPECIJALIZOVANIM RECIKLAŽNIM CENTRIMA! 3. lišće 2. uložaka i dr. motorno ulje i uljni filteri. sijalice. Kućni rizičan otpad su stari lekovi. Zadnjih godina potrošačko tržište se razvija drastično i koristi proizvode u konzervama. metali. sve hemikalije. farbe i konzerve od farbi. motorno ulje i uljni filteri. Prirodni otpad . plastika 4. sve što ima baterije. sijalice. Ali postoje još problematičniji proizvodi koji u sebi sadrže OTROVE koji se oslobađaju. povrće i voće. Rizični otpad ubija ljude. paste za obuću. aluminijumskim folijama.stari lekovi. zbog nedostatka sredstava za prevoz otpada. dezodoransi. dezodoransi.Gradski čvrst otpad sastoji se od otpada iz domaćinstva. sanitarnog otpada iz naših kupatila i otpada sa ulica.

H4.Tema: Opasan otpad Gost: Nevena Čolić. inž. boja za tkanine. toplomeri i termometri i svi električni uređaji i merni instrumenti! Ostalo u današnjem domu je takođe štetno. H4. Opasni otpaci u smislu ovog Pravilnika. predstavlja opasan otpad. Listu opasnih karakteristika otpada daje Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija. Klasa Šifra 1 H1 3 H3 4. OTROVAN OTPAD IZ INDUSTRIJE Deo teksta prenet iz: GTZ – SKGO – Radio Bandini Ciklus: Korak po korak – u čistije sutra Emisija br. kao i ambalaža u kojoj je bio ili jeste spakovan opasan otpad. život i zdravlje ljudi.2 Karakteristika Eksplozivne materije Zapaljive tečnosti Zapaljive čvrste materije Materije ili otpaci skloni spontanom samopaljenju 7 . glavni stvaraoci rizičnog otpada su industrija metala.. Šta je opasan otpad i koje su njegove karakteristike? Definicija opasnog otpada data je Pravilnikom o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz.1 4. U industriji.1.. Beograd 1. paste za obuću. otpad naveden u Listi 1. 4 . a ovo su bile materije u vrhu rizičnosti. papira. hemije. tehn.što ima baterije. ako ima opasne karakteristike.. a sadrže materije.2. kao i otpad naveden u Listi 2. Ta sredstva su formaldehid i fenol koji se nalaze u sredstvima za dezinfekciju. pesticida. živa u termometrima meračima pritiska... jesu svi otpaci u tečnom ili čvrstom agregatnom stanju koji nastaju obavljanjem delatnosti. Bolnički otpad je zagađen hemikalijama koje se smatraju opasnim. izvoz i tranzit otpada: .. dipl. đubriva i pesticidi." opasan otpad je opasna otpadna materija koja ima bar jednu od opasnih karakteristika.". rafinerije i fabrike gume.. odnosno hemijske elemente i njihova jedinjenja koje svojim osobinama i hemijskim reakcijama ugrožavaju životnu sredinu. Miteco.

1.2.3. energetika 2.2. hemijska industrija 4. 6. 8 9 9 9 9 H4. U našoj zemlji se kao izvori opasnog otpada. između ostalih.1. farmaceutska industrija 3. Oksidirajuće materije Organski perioksidi Otrovne materije Zarazne materije Korozivne materije Materije koje oslobađaju toksične gasove u kontaktu sa vazduhom ili vodom Toksične materije (odloženo ili hronično) Ekotoksične materije Materije koje posle odlaganja mogu oštetiti druge materije (npr. Ko su najveći generatori otpada u našoj zemlji? Velika industrijska postrojenja su najznačajniji generatori opasnog otpada.2. prehrambena industrija 5. 5.1.3. H8 H9 H11 H12 H13 Materije ili otpaci koji u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove. H5. H6. 5.1. industrija ambalaže Zone pod udarom industrije *Mapa izvor podataka . H5. 2.4. propurivanjem) koji poseduju bilo koju karakteristiku od napred navedenih. uglavnom javljaju: 1. 6. H6.2.Balkan Task Force (pre NATO napada) 8 .

1 Koje rešenje je za našu zemlju adekvatno u narednom periodu od 510 godina? Imajući u vidu nedostatak tehničkih kapaciteta za upravljanje opasnim 9 . nema postrojenja za termičku destrukciju-spaljivanje. nema deponija za odlaganje opasnog otpada i pepela iz postrojenja za spaljivanje. Kako se tretira opasan otpad kod nas? Trenutno u Srbiji nema izgrađenih objekata za skladištenje opasnog otpada. nema postrojenja za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada. 3.3.

otpadom. 10 .Zakon o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju.Pravilnik o načinu postupanja sa otpadima koji imaju svojstva opasnih materija . godine od 116 zemalja učesnica konferencije koju je organizovao UNEP (United Nations Environment Programme). prihvatljive za industrije koje rade u skladu sa principima zaštite životne sredine. Samim tim ni cene više nisu na nivou na kome su bile u prvom periodu rada ovih postrojenja. Šta je pravni osnov za izvoz opasnog otpada? Osnova kontrole prekograničnog kretanja (izvoza) opasnog otpada je Bazelska konvencija. oslobađajući time deo kapaciteta postrojenja za otpad iz drugih zemalja. izvoz i tranzit otpada .2 Da li je izvoz opasnog otpada skupo rešenje? Zemlje EU su osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka imale ekspanziju izgradnje objekata za zbrinjavanje opasnog otpada. jedino rešenje za bezbedno zbrinjavanje opasnog otpada je izvoz u zemlje EU koje poseduju ovu vrstu objekata.Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz. pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (Katalog otpada) . već znatno niže. 3. 4.1 Zašto izvoz opasnog otpada? – Države potpisnice će pristupiti prekograničnom kretanju otpada samo ukoliko ne postoji ekološki prihvatljivija alternativa – DRŽAVE POTPISNICE ĆE PRISTUPITI PREKOGRANIČNOM KRETANJU OTPADA UKOLIKO NEMA TEHNIČKIH KAPACITETA I NEOPHODNIH POSTROJENJA ZA ODLAGANJE OTPADA NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIV I EFIKASAN NAČIN 4.Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja. Tokom proteklog perioda su ove zemlje uglavnom rešile problem zaliha otpada. i po mom mišljenju. 4.2 Koju dokumentaciju je neophodno pribaviti za izvoz opasnog otpada? Relevantnu zakonsku regulativu u pogledu sprovođenja prekograničnog kretanja otpada čine: . usvojena 1989. kao i nedostatak finansijskih sredstava za investicije u izgradnju ovakvih objekata u skorije vreme.

Uverenje o karakterizaciji otpada koje sadrži oznaku i osobine otpada sa posebnom naznakom da li otpad sadrži opasne materije u meri da pokazuje opasne karakteristike (uverenje izdaje Gradski zavod za zaštitu zdravlja u Beogradu). kao i odobrenja država tranzita kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg odredišta. 5. sistem sa rotacionom peći sadrži komoru za sekundarno sagorevanje koja obezbeđuje kompletnu destrukciju opasnog otpada. o čemu se izdaje odgovarajući sertifikat.Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi. Takođe. Hlorvodonik se mora ukloniti iz otpadnih gasova koji odlaze u dimnjak. Kako se uništava opasan otpad u razvijenim zemljama? Tretman opasnog otpada – termička destrukcija Uništenje opasnog otpada je najefikasnije u postrojenju za insineraciju prema proceduri koja obezbeđuje uništenje bez negativnog uticaja na životnu sredinu. . Sa hemijskog stanovistva insineracija predstavlja egzotermni oksidacioni proces koji konvertuje organska jedinjenja u ugljendioksid i vodenu paru. Insineracija halogenih organskih jedinjenja (PCB) rezultuje stvaranjem halogenih kiselina. Insineracija upotrebljava toplotu kiseonika iz vazduha za uništavanje organskih frakcija u otpadu. . Halogena jedinjenja su najcešće halogeni ugljovodonici koji se nalaze u opasnom otpadu. i projektuje se 11 . a to se obezbeđuje sistemom za prečišćavanje gasova. što zahteva dalji tretman radi osiguranja zadovoljavajuće emisije vazduha iz procesa insineracije. . vode i hlorvodonika. Navedeno postrojenje poseduje insinerator sa rotacionom peći u kome je moguće obraditi i čvrsti i tečni otpad.Odobrenje države uvoza sa potvrdom države uvoza o tome da će se otpad preraditi. Zahteva visoke temperature od 900 °C i više. Između ostalog potrebna dokumentacija podrazumeva: . Njihova insineracija u višku vazduha dovodi do stvaranja ugljendioksida.U slučaju izvoza opasnog otpada postupa se u skladu sa članom 11 Pravilnika o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz.Obezbeđivanje polise transportnog osiguranja opasne otpadne materije u međunarodnom prevozu. polise osiguranja za pokriće troškova prerade opasnog otpada bez opasnosti po životnu sredinu i polise osiguranja koja pokriva rizik reimporta otpada. izvoz i tranzit otpada. odnosno odložiti na ekološki način. Ovo je integralni deo insineratora. uz oslobađanje toplote.

PCB-i se akumuliraju u masnim tkivima životinja i ljudi koji su izloženi PCB-ima. glavoboljom. naročito zbog neodgovarajućeg rukovanja. Otuda i postoji moguća opasnost po životnu sredinu i naročito po ljudsko zdravlje. Hronični uticaji malih koncentracija PCB-a dovode do oštećenja jetre. vrtoglavicom. u akcidentima ili zbog curenja iz industrijskih objekata. došlo je i do njihovog širenja u životnu sredinu. PCB se odlikuju otpornošću na vatru. Opasan otpad sa teškim metalima i pepeo i postrojenja za spaljivanje odlažu se u napuštenim rudnicima soli. nadražajem disajnih puteva. u kome postrojenja za spaljivanje otpada posluju u saradnju sa gradskim toplanama. Zbog veoma velike rasprostranjenosti PCB-a u transformatorskim stanicama. nervozom. PCB su nerastvorni u vodi. 5. Odličan primer za ovakvu ekonomičnost je grad Beč. ugljovodonicima i drugim organskim jedinjenjima. reproduktivnih organa i razvojnih smetnji i moguće i kancera. Akutno izlaganje visokim koncentracijama PCB-a praćeno je osipima po koži i svrabom. 6. 12 . visokim stepenom hemijske stabilnosti i otpornošću na hemijske oksidanse i druge hemikalije. malom električnom provodljivošću. Možete li nam nešto više reći o opasnom otpadu iz pojedinih grana industrije Opasan otpad iz energetike – kondenzatorske baterije i transformatori punjeni PCB uljem Polihlorovani bifenili su smeša organskih jedinjenja proizvedenih hlorovanjem bifenilnih molekula. nadražajem očiju i promenom boje noktiju. proizvodeći toplotnu energiju za grejanje 90 % stanovništva. umorom i impotencijom. kao što su npr. ali se lako rastvaraju u mastima. u evropskim postrojenjima za spaljivanje otpada usvojen je koncept iskorišćenja energije od spaljivanja za proizvodnju toplotne ili električne energije.tako da obuhvati gasove sagorevanja i druge proizvode za dalji tretman. visokom otpornošću na temperaturu. azbestna užad se nakon solidifikacije odlažu na posebno uređene deponije. depresijom. poremećajima u funkcionisanju jetre i imunog sistema. pre njihovog ispuštanja u atmosferu.1 Da li postoji još neki pozitivan efekat spaljivanja otpada? Osim spaljivanja otpada i rešavanja problema deponovanja otpada kao takvog. gubitkom pamćenja. Posebne vrste otpada.

što znači da pri transportu preko granice podležu pod Bazelsku kovenciju o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njegovom odlaganju.otpadi iz proizvodnje.otpad koji potiče iz proizvodnje i pripreme farmaceutskih proizvoda (Y2) . Bolnički otpad nastaje tokom pregleda. niti planirana sredstva u budžetu. domovima zdravlja. b. Izaziva glavobolju ako se udiše. ali zvanično nisu registrovani podaci o izlivanju trafoulja ni akcidentno. lečenja i previjanja ljudi i životinja. Problemi reproduktivnog sistema 6. koja je praktično zatrpala prostor za lekove u zdravstvenim ustanovama (ambulantama. Rizik približavanja kraju električnog veka. Rizik požara. c. kad je potrebna reklasifikacija (remontna radnje sa zamenom ili remedijacijom ulja) Efekti PCB na ljudski organizam: a.1 Kakva je situacija kada je u pitanju otpad iz farmaceutske industrije? Lekovi sa isteklim rokom trajanja ili neodgovarajući lekovi smatraju se opasnim otpadom. lekova (Y3) . apotekarskim ustanovama. Prema aneksu I Bazelske konvencije. c. nažalost. Poseban problem u ovoj oblasti predstavljaju velike količine lekova sa isteklim rokom trajanja iz humanitarne pomoći koja je pristizala poslednjih 10-ak godina. Za sada nadležni organi nemaju strategiju za rešavanje ovih problema. Rizici u odnosu na korišćenje PCB transformatora: a. b. farmaceutski otpad kao deo opasnog otpada je podeljen u tri kategorije: . Oboljenja bubrega i drugih organa. u izvesnoj meri i prosula u okolinu. Izaziva hlorne akne ako se apsorbuje preko kože d. Ispitivanja. preporučuje se isključivanje energetske opreme sa PCB uljem iz dalje upotrebe.).Ovde postoji mogućnost da su se ulja sa PCB koristila (više se ne koriste u praksi EP) i. U cilju poslovanja u skladu sa evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine. nisu vršena. itd. formulacije i korišćenja biocida i fitofarmaceutskih proizvoda (Y4).otpad od farmaceutskih proizvoda. ni pri redovnim zamenama. 13 . droga. Rizik prosipanja. naravno.

Na ovakvim deponijama nastaju mnoge bolesti jer se otpad ne razlaže. eksploziju. i dr.. Tokom 2007. kao i grupisanje kompatibilnih hemikalija u odgovarajuću sekundarnu ambalažu. Grubo je procenjeno da je od 4 kg medicinskog otpada 1 kg infektivan. emisiju toksičnih gasova. 6. kako bi se izbeglo neželjeno mešanje laboratorijskih hemikalija koje može uzrokovati požar. Do 2008 godine u Republici Srbiji se infektivan otpad odlagao u običe kontejnere. fabrike za spaljivanje. zajedno sa svim ostalim otpadom i bacao na otvorena smetlišta. gumene rukavice. raznosi se.. Firme koriste različite načine odlaganja otpada otvorene deponije. kulture bakterija. Otpad je dostupan. potrebno je izraditi program segregacije hemikalija. koji se odnosi na razvrstavanje i prepakivanje hemikalija u plastičnu i limenu primarnu ambalažu. putem medija obavešteni smo da je samo grad Beograd kupio mašine za uništavanje medicinskog otpada.2 Koji su načini postupanja sa laboratorijskim otpadom? Sa laboratorijskim otpadom je neophodno postupati izuzetno pažljivo.Takode i pri eksperimentima. lekove. u zavisnosti od vrste i trenutne težine. septičke jame. 14 .Ovaj otpad može biti veoma opasan ako se sa njim ne postupa pravilno i ako se ne uklanja stručno. nepokriven je i nerazvrstan. Otvorene deponije Ovorene deponije su nenatkrivene oblasti koje se koriste za odbacivanje čvrstog otpada svih vrsta. U slučaju velikog broja različitih hemikalija. delove organa.. POSTUPANJE I ODNOS PREMA GRADSKOM OTPADU Kako gardovi rastu sa porastom populacije. natopljene zavoje. kratere za odlaganje. Ovaj otpad je raznovrstan jer sadrži makaze. količina nastalog otpada postaje nepodnošljiva..

Problem je što nema prisusutva vazduha u njima pa čak i stvari koje bi se raspale to ne čine. tako da se ove zatvorene jame pune brže od ostalih. Mnogi stručnjaci tvrde da hemikalije razgrizu plastiku. Ovaj pepeo truje vazduh. Krateri za odlaganje Krateri za odlaganje su ogromne rupe u koje se baca gradski otpad u slojevima. Ostatak od spaljivanja je pepeo. trujući ljude. Kada nastane puno ćelija i krater se napuni nastaje takozvana baterija. Kada se odloži jedan sloj. Sada kada smo se uverili da niti jedan od navedenih načina odlaganja otpada nije zdrav po sve nas.a te bolesti mogu prenositi životinje koje u potrazi za hranom dodu do deponije i obole na deponijama. 15 . Pepeo koji ostaje je izuzetno otrovan jer sadrži dioxin i teške metale koji izazivaju teška oboljenja(rak i dr. Septičke jame Septičke jame su higijenske i rešavaju problem curenja do nekog vremena. Fabrike za spaljivanje Farike za spaljivanje su mesta gde se deo otpada prerađuje(reciklira) a deo se spaljuje. na baterijama se izgradi parking ili nešto slićno. U nekim zemljama otvorene deponije su zabranjene. trujući biljke. životinje i ljude. Tako sabijen sloj formira opasnu ćeliju. cure i zagađuju zemlju i vodu. ali se to ne čini! Ovo uopšte nije dobar način uklanjanja i ovako se uklanja najčešće infektivan otpad. Kada dospe malo vazduha u njih. on se prekrije zemljom i odredeni mehanizam rastresa i sabija zemlju. One su obmotane nepropusnim materijalima od plastike i gline i hermetički su zatvorene. Najveći deo otpada koji se spaljuje mogao bi biti prerađen(recikliran). kod životinja i biljaka. vodu i zemlju.). vreme je da upoznamo ekološki pristup rukovanju orpadom. Opasnost je kada otrovna baterija procuri. životinje i biljke. nastaje gas metan koji se u nekim zemljama prodaje kao gorivo. jer otrovi iz nje se šire. a time izazivaju bolesti kod ljudi. Deo tog pepela dimom i vetrovima raznosi se veoma daleko. a kroz te pukotine prolaze otrovi u zemlju i vodu. Otvorene deponije takode ispuštaju u tlo otrove koji truju okolnu zemlju i vodu.

To je na neki način razvrstavanje. Vreme potrebno da bi se neki materijali prirodno razložili na deponiji ili u prirodi Materijal Hrana. Naročito vodi računa o otrovnom otpadu! Iskopaj rupu za razlaganje prirodnog(organskog) otpada i odlaži ostatke od hrane u nju. cveće i svi organski proizvodi Papir (ne plastificiran) Pamučna odeća Vuneni predmeti Drvo Konzerve približno vreme raspada 1 do 2 nedelje 10 do 30 dana 2 do 5 meseci 1 godina 10 do 15 godina 100 do 500 godina 16 . Postupanje sa otpadom Razvrstavanje Određene stvari ostavljaju se ispred vrata odvojene od ostalih kako bi ih siromašni ljudi uzeli i prodali fabrikama za preradu. To su najčešće stare novine i flaše. Koristi staklene i keramičke čaše i tanjire umesto plastičnih. postalo je zaista neophodno. odbijaj plastične i papirne kese. a ako imaš stare iskoristi ih.Šta da radim kako bi smanjio količinu otpada? Ne kupuj nepotrebno! Nosi pamučnu platnenu torbu-CEGER kada ideš u kupovinu. Razvrstavaj kućni otpad i odlaži ga pravilno u kontejnere za reciklažu. pored porasta kućnog otpada današnjice. Razvrstavanje našeg kućnog smeća. Ljudi koji se bave sakupljanjem i ravrstavanjem otpada imaju izuzetno važnu ulogu za naše zdravlje i zdravlje čitavog čovečanstva.

sijalice. Kućni otpad bi trebalo da razdvajamo dnevno u različite kante (ako ne može. paste za cipele.rizičan otpad (lekove. toplomere.) Ovo moramo odneti u specijalizovane reciklažne centre! 2. prema vrsti otpada. Treća kanta je za tvrdi otpad od metala. 1. 1. Jedna kanta za otrovan . plastika i staklo) trebalo bi stavljati u zasebnu kesu i ubacivati u kontejnere za reciklažu na kojima piše za koji otpad su namenjeni. pokvarene tehničke uređaje. cveće i lišće. plastike i stakla.biorazgradiv otpad. očiste planetu i prehrane svoju gladnu decu. baterije. Naučimo i kako. ali bez obzira ko ga radio. tako što ćemo razvrstati svoj otpad i omogućiti im da pokupe više. Druga kanta je za mokar . farbe. Takođe postoje i firme koje rade ovaj posao.Plastična kesa Staklena flaša 1 milion godina nikada Pošto sakupljači otpada pomažu svima. Svaku od ove tri vrste (metal. OTROVAN RIZIČAN OTPAD 17 . onda bar u kese). i posuti zemljom po vrhu da se razgradi u kvalitetnu humusnu zemlju za cveće. najčešće su to ostaci od obroka. kore od voća i povrća. 3. Ovo ostavljati u rupu u zemlji. bilo bi lepo i da mi njima pomognemo. otpad bi trebalo razvrstavati.

0 din/kg otpada. Obradjivač EE otpada takodje ima pravo na naknadu troškova od 7. sa ciljem sakupljanja otpada i njegove upotrebe. zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. Što se tiče otrovnog elektronskog otpada. čija je namena pokrivanje troškova sakupljanja. posle prodavaca mašina za reciklažu. Obavezan je. Ovim Zakonom. i koja čak ni kao otpad neće predstavljati opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i zaštitu životne sredine. Šta učiniti sa elektronskim i električnim uređajima i opremom koji su odslužili svoje U okviru ovog Zakona propisane su obaveze i odgovornosti proizvodjača električne i elektronske opreme. da proizvede opremu koja može da se rastavi i reciklira. o načinu vraćanja i prikupljanja otpada. Proizvodjač je pored plaćanja nadoknade dužan da obezbedi da je sva oprema koja se plasira na tržište proizvedena sa minimalnom upotrebom opasnih materija. mogućim štetnim uticajima na okolinu. sortirane prema oblastima i vrsti otpada nalaze se na ovom linku. Novčana nadoknada će iznositi 22. 18 . Pod proizvodjačem EE otpada se podrazumeva pravno ili fizičko lice koje proizvodi ili uvozi EE opremu za vlastite potrebe ili potrebe tržišta.5 din/kg radi obrade i reciklaže otpada. tek pri sredini stranice. takođe. razvrstavanja i prevoza EE otpada do obradjivača i ona će iznositi 15.5 din/kg a osnova za njeno proračunavanje je neto masa EE opreme koja je proizvedena ili uvežena. plaćaju novčanu nadoknadu za upravljanje EE otpadom. obrade i upotrebe EE otpada. Sakupljač otpada ima pravo na naknadu troškova skupljanja. proizvodjači se obavezuju da prilikom plasiranja EE opreme na tržište. privremenog skladištenja. zdravlje i sigurnost ljudi. Vlada je usvojila Zakon o upravljanju otpadom. Dužnost proizvodjača i prodavca je da krajnjem korisniku dostavi uputstvo o zabrani odlaganja otpada kao nerazvrstanog od komunalnog.Sve adrese otkupnih stanica u Republici Srbiji.

polybrominated biphenyls (PBB) i polybrominated diphenyl ethers (PBDE). Ako bilo koji električni uređaj nema RoHS oznaku NE KUPUJTE GA! Simbol precrtane kante za đubre označava da se ovaj proizvod ne sme bacati u đubre ni pod kojim uslovima! Potrebno ga je odneti u specijalne centre za raeciklažu baš za ove proizvode (pr...znači da je to proizvod pravljen tako da ima manje otrovnih materija u sebi od istih uređaja bez ove oznake (Restriction of Hazardous Substances).razlaganjem. ali mnogo bitnije je da znamo da ako završi u đubretu..40% čvrstog otpada! Ova velika količina otpada može biti prerađena najprirodnijim putem reciklaže . žive(Hg). za motorno ulje.. za sijalice. Zabranjena je upotreba Olova(Pb).RoHS . u reciklažne centre za elektroniku.) Dakle postoji i zabrana. cadmiuma (Cd). šestovalentnog hroma (CrVI).i izazivaju rak. Razlaganje je prirodan biološki proces u kome najčešce bakterije i gljivice razgrađuju organski otpad(ostatke biljaka i životinja) u korisnu i 19 . pa na deponiji ili ne daj Bože u prirodi. BIORAZGRADIV OTPAD Ostaci od živih bića (biljaka i životinja) organski proizvodi čine 35%. za baterije.. ispušta otrove koji kroz zemlju. 2. vodu ili vazduh dospevaju do svih nas .

a zimi toplija .zemlja duže vreme ostaje hranjljiva za biljke . Takođe postaje nepotrebna upotreba hemikalija đubriva.zemlja je leti hladnija.PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA Reciklaža (prerada) i korišćenje Reciklaža je prerada odbačenih materijala. potrebno je iskopati rupu željenih dimenzija koja se može ograditi(dno i zidovi) ciglama kako bi se sprečilo mešanje sa zemljom spolja i ulazak otpadnih voda. u nove materijale. jeftin i bezbedan i značajno smanjuje količinu otpada. pa slojem zemlje kako bi nestao neprijatan miris. Posle 45 dana nastaje veoma cenjenja i korisna crna zemlja .eroziju . Trik je da ako želiš da ovaj proces traje kraće.biljkama daje 16 neophodnih hranjivih sastojaka . Ovaj postupak je čist.sprečava odnošenje i spiranje zemlje . Takva zemlja je odlična za uzgajanje cveća i povrća. Ako imate dvorište ili mesto pogodno za kopanje rupe. a rasađivanjem cveća i prodajom cveća ti i tvoji drugari ili škola možete zaraditi dosta novca. Novac ne troši na gluposti.zemlja je lakša za obradu . 20 . posle kiše sakupiš što više glisti i ubaciš ih u ovu rupu da prirodno razgrađuju hranu. već ga uloži da razviješ ovaj posao i tako finasiraš druge ekološke projekte i spasiš planetu . koje su veoma opasne.kontroliše rast korova u bašti 3. Ta zemlja je veoma skupa. RECIKLAŽA . Zašto je humusna zemlja tako dobra: .nema posledica povećane kiselosti i baznosti kao kod hemijskih đubriva .humus. Svaki put kada se dodaju organski proizvodi (ostaci od jela i slično) to se prekrije tankim slojem lišća.kvalitetnu crnu zemlju poznatu kao humus.

očuvanju sirovina .Smanjuje uticaj otpada na zagađenje . čestitke. Staklo i keramika: Flaše.Štedi prostor koji bi bio uništen za deponije otpada .poseban problem ! 21 . neupotrebljive knjige.Čini našu okolinu lepom i čistom ... torbe. šolje. tanjiri. a prirodu i čoveka mnogo zdravijim.To čini našu zajednicu i planetu mnogo čistijom. časopisi. Plastika: kutije. nameštaj Plastika . limenke.. sitni delovi Ostalo (pokloniti): odeća.Vodi manjoj upotrebi. kese.. Ona ima važne pozitivne osobine jer: .Štedi prostor u prirodi koji bi bio uništen zbog sirovina . novine. činije Metal:konzerve.Smanjuje količinu energije da bi se nešto proizvelo Stvari koje se mogu reciklirati ili iskoristiti: Papir: stare fotokopije. kartonske kutije. papirne kese. flaše.Štedi novac .

.kupovne kese.špricevi. a jaka i još jeftina. Nažalost u nekim zemljama samo se 50 % plastike reciklira. Iako je svojevremeno zbog svojih osobina proglašena za materijal čudo danas je ona zbog svoje nemogucnosti da se biološki razgradi. kutije.. Plastične kese takode mogu zagaditi hranu toksičnim materijama koje kese sadrže i prenoseći bakterije. flaše.kutije od hrane. Bolnice . čaše i kašike.Plastika sa svojim kvalitetom. Hoteli. postala veliki ekološki problem. kućne dostave hrane . 22 . boce za glukozu. da je lagana.. kese za đubre. ako se progutaju izazivaju smrt. Koristi se bezbojna plastika. i prevoznici plastične flaše.. pa je u razvijenim zemljama zabranjena. Veliki potrošači plastike: Domaćinstvo . Obojena plastika sadrži u sebi veoma otrovne teške metale. Nepažljivo odlaganje plastike zaustavlja propuštanje vode kroz zemlju i blokira tokove podzemnih voda.. Plastika izaziva poremećaj u radu bakterija koje se nalaze u zemlji i koje tako izmenjene. creva i rukavice. tanjiri. zaposela je naš svakodnevni život.. kese za mokraću.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->