P. 1
Program Pravosudnog Ispita - 11-05

Program Pravosudnog Ispita - 11-05

|Views: 577|Likes:
Published by Zingisaj Isic

More info:

Published by: Zingisaj Isic on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

PROGRAM

PRAVOSUDNOG ISPITA NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE I. Ovim Programom utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura po kojem se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini pred povjerenstvima za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz kazneno-pravne i građansko-pravne oblasti, a usmeni dio iz kaznenog (materijal- nog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), obiteljskog, gospodarskog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sustava i organizacije pravosuđa. Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u ovom programu. II. Za predmete iz stavka 1. točke I. ovog programa, utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura za svaki predmet ponaosob, kako slijedi. KAZNENO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO) A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Kazneni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04 i 61/04). 2. Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03,32/03,36/03,26/04 i 63/04). 3. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija("Službeni glasnik BiH", broj ___). 4. Zakon o temeljama sigurnosti saobraćaja na putevima ("Službeni list SFRJ", br. 50/88, 80/89 i 40/90) preuzet zakonom ("Službeni list RBiH", broj 2/92), koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX.5.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 13/97), i to članak 26. toč. 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.; čl. 27., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 45., 46., 49., 51., 56., 58., 59., 61., i 164., koji se odnose na blanketne propise Glave XXVIII. - Kaznena djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. 5. Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99, 15/99, 29/2000 i 59/02). 6. Zakon o kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 23/99, 27/02). 7. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98). 8. Kazneni zakon ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/00). 9. Zakon o kaznenom postupku (u proceduri donošenja). 10. 11. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 27/93 i 16/95). Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 61/04).

12. Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) ("Službeni glasnik BiH", br. 20/04 i 12/04).

br. 21/92. Hajrija Sijerčić-Čolić. 5. 8. br. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH". br.Opći dio. 18/94 i 33/94). 6. Temeljni tekst Zakona o sudbenoj policiji ("Službeni glasnik BiH". br. Po izboru kandidata. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. br. 2. broj 6/98). Prof. 29/78. 39/85 i 57/89). broj 18/03). Zakon o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH". "Savremena administracija" 1986. 11. broj 19/96). Srzentić. godina. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. te ("Službeni list RBIH". 5. broj 20/04). 13/94. . Zakon o obligacijskim odnosima ("Služben list SFRJ". Komentar Zakona o kaznenom postupku. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. 3/93. godina. GRAĐANSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 57/89. 14. 1999. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 4/89. koji se primjenjuje kao federalni zakon IX. 2/98 i 39/04). br. broj 7/80). 4. Zakon o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ".posebni dio Pravni fakultet. 9. broj 7/02). 1998. 4. Zakon o vanparničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH". koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. Zakon o sprečavanju pranja novca ("Službeni glasnik BiH". 2. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. broj 36/04). 2/92 i 13/93).5. broj 58/02). broj 42/98). Kazneno pravo . 27/90 i 35/91) i ("Službeni list RBiH". 3. Franjo Bačić. te ("Službeni list RBiH". Kazneno pravo .13.Opći dio.5. 33/77 i 30/90). 38/78. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH". dr. broj 2/92). 15.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. OSCE-Ured za demokratizaciju. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik BiH". br. 74/87. Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH ("Službeni glasnik BiH". Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". dr. Miloš Babić. 29/90 i 22/91). br. 20/87. 3/93 i 13/94). 10. Draško Vuleta i Malik Hadžiomeragić.5. broj 29/04).pojam i pravna zaštita ("Službeni glasnik BiH". B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. godina. 12. Banja Luka. 1995. Stajić i Lazarević. 20/90. 7. Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SRBiH". 6/82. 3.5. Sarajevo. Kazneno pravo . godina. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon o vlasničko pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH". ("Službene novine Federacije BiH". te ("Službeni list RBiH". koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. broj 37/04). Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini . Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH".

Okvirni zakon o zalozima ("Službeni glasnik BiH". Enver Zečević. 4/89. 15. Prof. 57/89. Enver Zečević. br. 2. Enver Zečević. br. 5. GOSPODARSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 2. 3. 3. OBITELJSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. br. 6. 20/90 i 35/91 i "Službeni glasnik Republike Srpske". Milorad Živanović. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. br. Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH ("Službeni glasnik BiH". dr. br. Knjiga "Komentar Zakona o vanparničnom postupku sa obrascima prijedloga i odluka". Knjiga "Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom". Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ". 7/80 i 15/80). 36/80. Nasljedno pravo. 23/99. 21/79 i 44/89). dr. Banja Luka. Knjiga "Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom". godina. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". godina. 2000. Po izboru kandidata. Sarajevo. godina. godina. 14. a koji se primjenjuje i u Republici Srpskoj. 2. Sarajevo. Sarajevo. Odluka o formiranju Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Samostalni sindikat organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Andrija Gams. 1998. 45/00 i 2/02). broj 16/03) 3. broj 42/04). Zakon o poduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH". 2001. 2000. br. 14/94 i 32/94).5.13. Sarajevo. 17/93. dr. 4. 29/90 i 22/91). . Radoslav Momčilović i prof. 74/87. Obiteljski zakon ("Službeni list SRBiH". B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Prof. Samostalni sindikat organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. broj 12/04). Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH". broj 28/04). 58/84. Beograd 1977. Uvod u građansko pravo. godina. 4. Po izboru kandidata. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH". 4/77. godina. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 69/82. Enver Zečević. 38/78. 2. broj 24/98). koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. 2002. Knjiga "Pravila nasljednog prava sa sudskom praksom i obrascima za praktičnu primjenu".

broj 4/98). 21. 6. br. br. 29. 16. Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH". broj 32/00). br. 8. Zakon o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH". 7/95 i 6/98). 39/98 i 36/99). 39/98 i 36/99) Zakon o hartijama o vrednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske". 18/99. 9. br. br. 22/99 i 13/00). 7. 32/00. Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Službene novine Federacije BiH". 16/00 i 38/00). Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima ("Službene novine Federacije BiH". a posebno dio II. . br. 2/95. 15. 23. broj 23/98). Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH ("Službeni glasnik BiH". Zakon o bankama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 24. broj 24/98). br. 27.Obvezno osiguranje. 39/98. Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH". br. Zakon o mjenici ("Službeni list FNRJ". 20. Zakon o osiguranju imovine i osoba ("Službene novine Federacije BiH". osim dijela XVIII. 50/71 i 52/73). 16/65.Osnivanje društva za osiguranje i dio VI . 10. broj 24/98). broj 32/00). Zakon o upisu u sudski registar ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o stranim ulaganjima i koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske". 13.5. 14. broj 104/46 i ("Službeni list SFRJ". Zakon o mjenici papira ("Službene novine Federacije BiH". broj 27/98). 19. Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ". Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH". broj 104/46 i "Službeni list SFRJ". Zakon o povjerenstvu za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH". 54/70 i 57/89). br. 25. 11. br. Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH". br. broj 2/95).Kaznene odredbe i dijela XIX prijelazne i završne oSlužbene novine Federacije BiHedbe. 4/00 i 19/00). 39/98 i 36/99). broj 84/89). 22. stečaju i likvidaciji ("Službeni list SFRJ". Zakon o vanjsko-trgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH". 28. 12. 26. Zakon o prinudnom poravnanju. . broj 61/01). 27/02 i 58/02) 17. 12/65. broj 2/95). 12/00. Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Službene novine Federacije BiH". 41/98 i 36/99). . br. 4/00 i 19/00). 18. Zakon o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH". 21/96 i 5/99). br. Uredba o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost ("Službene novine Federacije BiH". broj 24/98). Zakon o centralnom registru hartija od vrednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o čeku ("Službene novine Federacije BiH".

54/00. 32. 36. Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 61/04). broj 19/02). broj 32/02). 32/00. 61/01 i 28/04). 29/02 i 12/04). Savremena administracija. UPRAVNO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 30/03 i 42/03). godina. Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". broj 12/04). dr. . 32/02 i 56/04). broj 5/03). 12/02 i 19/29). 3. 8. Mirko Vasiljević. 34. 27/97. 2. Baograd. 8/99. 38. Prof. Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH".30. Zakon o Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH". 40. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH". 44/03 i 52/04). 5. Zakon o upotrebi i zaštiti naziva BiH ("Službeni glasnik BiH". 6. 26/04 i 42/04). br. dio Ugovori. Knjiga "Poslovno pravo" autori: Trifković dr. broj 5/04). 45/00. 7. broj 62/04). Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 2.II. broj 57/04). Milić i Aziz Sultanović. Zakon o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH". broj 7/04). Simić dr. 35. Po izboru kandidata. Odluka o postupku nabavke robe. usluga i ustupanja radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o upravnim sporovima BiH ("Službeni glasnik BiH". 41. 4. 31. Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službeni glasnik BiH". 37. br. br. br. br. Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH". Poslovno pravo. br. 1999. br. 39. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH ("Službeni glasnik BiH". Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o obligacijskim odnosima . broj 62/04). br. Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH". 3. 30/03 i 42/04). broj 49/04). 33. Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Miloš.

Zakon o državljanstvu BiH ("Službeni glasnik BiH". 9. Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH". 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 26/04). 12. 43/99 i 32/00). 15/96. Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita. Upravno pravo Beograd 1995. godina. 14/94. 26/04 i 37/04). Zakon o radnim odnosima ("Službeni glasnik Republike Srpske". i to sticanje. Zakon o mirovinsko invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH". 2. broj 23/04). Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH". 7. Tomić. RADNO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1.9. 21/96. 6. 11/94 i 6/97). 11. godina. Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". broj 13/99). 3. Petar Kunić. 25/93. USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA . 2002. Dr. Po izboru kandidata. br. 19/02. Po izboru kandidata. Zakon o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 8. br. OSCE. broj 13/98). Dr. broj 10/04). Zakon o mirovinsko invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske". Upravno pravo . 4/94. br. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 29/98 i 32/01). broj 16/02). 1998. Federalno ministarstvo pravde. Zakon o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik Republike Srpske". 4. 2. 3. 3/97 i 10/98). br. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 35/03. Federalno ministarstvo pravde 1998. dr. broj 36/97). Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita. 10. vrste i prestanak državljanstva. godina. Komentar Zakona o upravnom postupku. 4. 17/04. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 2. Odluka o plaćanju administrativne takse ("Službeni glasnik BiH". 3. Pravni fakultet Banja Luka.opći i posebni dio. 16/02 i 12/04). br. 8/03. br. Pero Krijan. Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH". Zoran R. godina. Prof.

br. 22/02. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". broj 4/99). 20/02. 18.A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1.("Službeni glasnik BiH". Izborni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 1/94 i 13/97. br. broj 10/01) 4. 24/02. 4/04 i 20/04). Sporazum o pitanju sukcesije ("Međunarodni ugovori". . 12. Ustav BiH (Aneks 4. 4/97. broj 45/02). Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 33/99 i 44/01). 6. Zakon o sudovima i sudskoj službi ("Službeni glasnik Republike Srpske". Poslovnik Visokih sudskih i tužiteljskih vijeća za prelazni period ("Službeni glasnik BiH". 24/02. br.13/99. Europska konvencija o ljudskim pravima ("Službeni glasnik BiH". Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". 16. Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 5/04). 37/03. 21. Zakon o Tužiteljstvu BiH ("Službeni glasnik BiH". 14. 16/02. Ustav Republike Srpske. br. 35/04 i 61/04). broj 42/02). 9. 23/01. 16/02. 13. broj 6/99). Zakon o ombudsmenima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 3/03. Ustav Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". br. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 19/02 i 35/04). broj 2/04). 25/02 i 40/02). 42/03. Zakon o Federalnom tužiteljstvu ("Službene novine Federacije BiH". br. treće izdanje "Glas srpski" Banja Luka. 9/04. Zakon o notarima ("Službene novine Federacije BiH". 52/02). br. Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini 2. br. 17/92. 17. 9/02. 13/00 i 16/00). 38/02 i 27/04). br. 11. 22. 20. 29/00. 25/02. 5. 35/04 i 61/04). Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine . Zakon o Vrhovnom sudu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 8. br. 19. 2/95. 23. Zakon o ombudsmenu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske".novi prečišćeni tekst . Zakon o advokaturi ("Službeni glasnik Republike Srpske". 29/02 i 25/04 ). 10. 1998. Zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH ("Službeni glasnik BiH". 9/96. godina". Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini sa dodatnim Sporazumima o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini). 7/02. 7. broj 32/00). 12/93 i 26/93). br.6/03 i 14/03). 15. br. 3.

Po izboru kandidata. br. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH".24. br. 8/02. Zoran Pajić: Zaštita prava čovjeka po Dejtonskom ustavu BiH "Pravna misao". . Zakon o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". IV. Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH". Prof. 10/02 i 44/04). 2. 5/03 i 26/04). 26. Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati važeće propise iz članka II. Dr. ovoga Programa na dan polaganja pravosudnog ispita . 2000. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 3. Rajko Kuzmanović: Ustavno pravo. broj 33/04). godina. 25. broj 3-6/97. III. dr. Pravni fakultet Banja Luka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->