P. 1
Program Pravosudnog Ispita - 11-05

Program Pravosudnog Ispita - 11-05

|Views: 577|Likes:
Published by Zingisaj Isic

More info:

Published by: Zingisaj Isic on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

PROGRAM

PRAVOSUDNOG ISPITA NA RAZINI BOSNE I HERCEGOVINE I. Ovim Programom utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura po kojem se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini pred povjerenstvima za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz kazneno-pravne i građansko-pravne oblasti, a usmeni dio iz kaznenog (materijal- nog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), obiteljskog, gospodarskog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sustava i organizacije pravosuđa. Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u ovom programu. II. Za predmete iz stavka 1. točke I. ovog programa, utvrđuje se gradivo, pravni izvori i literatura za svaki predmet ponaosob, kako slijedi. KAZNENO PRAVO (MATERIJALNO I PROCESNO) A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Kazneni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04 i 61/04). 2. Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03,32/03,36/03,26/04 i 63/04). 3. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija("Službeni glasnik BiH", broj ___). 4. Zakon o temeljama sigurnosti saobraćaja na putevima ("Službeni list SFRJ", br. 50/88, 80/89 i 40/90) preuzet zakonom ("Službeni list RBiH", broj 2/92), koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX.5.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 13/97), i to članak 26. toč. 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54.; čl. 27., 29., 30., 38., 39., 40., 41., 45., 46., 49., 51., 56., 58., 59., 61., i 164., koji se odnose na blanketne propise Glave XXVIII. - Kaznena djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. 5. Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 2/99, 15/99, 29/2000 i 59/02). 6. Zakon o kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/98, 23/99, 27/02). 7. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/98). 8. Kazneni zakon ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/00). 9. Zakon o kaznenom postupku (u proceduri donošenja). 10. 11. Zakon o izvršenju kaznenih sankcija ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 27/93 i 16/95). Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 61/04).

12. Zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu) ("Službeni glasnik BiH", br. 20/04 i 12/04).

Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SRBiH". Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. broj 2/92). 5.13. 9. 2. broj 29/04). GRAĐANSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. OSCE-Ured za demokratizaciju. 7. 12. 3/93 i 13/94). 38/78.5. broj 20/04). br. ("Službene novine Federacije BiH". br. Komentar Zakona o kaznenom postupku. te ("Službeni list RBiH". 20/90. 11. Zakon o sprečavanju pranja novca ("Službeni glasnik BiH".5. Stajić i Lazarević. 3. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. br. Franjo Bačić. broj 18/03). 33/77 i 30/90). broj 7/02). "Savremena administracija" 1986. . 3. 57/89. Temeljni tekst Zakona o sudbenoj policiji ("Službeni glasnik BiH". 74/87. 4. 14. Zakon o obligacijskim odnosima ("Služben list SFRJ". te ("Službeni list RBiH". 4/89. Zakon o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH". koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. godina.5. 29/90 i 22/91). te ("Službeni list RBIH". br. br. godina. broj 36/04). 4. 1998. broj 19/96). Kazneno pravo . 15. 6/82. 27/90 i 35/91) i ("Službeni list RBiH". Kazneno pravo . Po izboru kandidata. 5. Miloš Babić. Zakon o vanparničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH". Kazneno pravo . broj 7/80). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. Zakon o izvršnom postupku pred Sudom BiH ("Službeni glasnik BiH". Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 10. 1995. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH". broj 42/98). br. Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH". br. 3/93. 2. Draško Vuleta i Malik Hadžiomeragić. dr. 1999. Zakon o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH". koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. Srzentić. Banja Luka.pojam i pravna zaštita ("Službeni glasnik BiH". godina.Opći dio. 2/98 i 39/04). godina. 2/92 i 13/93). 29/78.5. 21/92. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini . dr.5.Opći dio. 18/94 i 33/94). 39/85 i 57/89). 13/94. 8. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Zakon o vlasničko pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH".posebni dio Pravni fakultet. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrija Sijerčić-Čolić. Prof. broj 6/98). broj 58/02). koji se primjenjuje kao federalni zakon IX. 20/87. Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik BiH". Zakon o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ". 6. broj 37/04). br.

Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ". 6. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. 2. 7/80 i 15/80). 2000. Okvirni zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH ("Službeni glasnik BiH". godina. 3. 14/94 i 32/94). broj 12/04). 23/99. br. 2000. Sarajevo. dr. 45/00 i 2/02).5. Nasljedno pravo. Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRBiH". godina. broj 42/04). dr. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Andrija Gams. br. br. 2. Sarajevo. 2002. 4/77. GOSPODARSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Zakon o nasljeđivanju ("Službeni list SRBiH". Knjiga "Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom". broj 24/98). Knjiga "Pravila građanskog i porodičnog prava sa sudskom praksom". Po izboru kandidata. OBITELJSKO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 1998. Uvod u građansko pravo. godina. 5. br. Okvirni zakon o zalozima ("Službeni glasnik BiH". Po izboru kandidata. Odluka o formiranju Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Obiteljski zakon ("Službeni list SRBiH". godina. 58/84. 2.13. godina. 4/89. 69/82. Sarajevo. 38/78. 29/90 i 22/91). Enver Zečević. Banja Luka. godina. Samostalni sindikat organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. 4. Knjiga "Komentar Zakona o vanparničnom postupku sa obrascima prijedloga i odluka". Enver Zečević. Zakon o poduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske". Beograd 1977. broj 28/04). 2001. 57/89. Enver Zečević. br. 15. 17/93. 2. 74/87. koji se primjenjuje kao federalni zakon na temelju članka IX. a koji se primjenjuje i u Republici Srpskoj. . B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Prof. 20/90 i 35/91 i "Službeni glasnik Republike Srpske". B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 21/79 i 44/89). Sarajevo. 14. Knjiga "Pravila nasljednog prava sa sudskom praksom i obrascima za praktičnu primjenu". Enver Zečević. Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH". 3. Radoslav Momčilović i prof. broj 16/03) 3. dr. Prof. 36/80. Milorad Živanović. 4. Samostalni sindikat organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. br.

br. br. 16/65. a posebno dio II. 29. 6. 21. broj 61/01). broj 32/00). broj 23/98). Uredba o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost ("Službene novine Federacije BiH". broj 24/98). 14. 24. Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ". Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Službene novine Federacije BiH". 22/99 i 13/00). Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 24/98). 20. 26. Zakon o upisu u sudski registar ("Službeni glasnik Republike Srpske". . br. 22. Zakon o mjenici papira ("Službene novine Federacije BiH". broj 104/46 i ("Službeni list SFRJ". Zakon o stranim ulaganjima i koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o povjerenstvu za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH". . 12. 16/00 i 38/00). 8. Zakon o centralnom registru hartija od vrednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske". 18. Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH". broj 2/95). 19. 10.5. br. 41/98 i 36/99). Zakon o prinudnom poravnanju. broj 32/00). Zakon o bankama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". br. . 9. Zakon o vanjsko-trgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH". br.Kaznene odredbe i dijela XIX prijelazne i završne oSlužbene novine Federacije BiHedbe. Zakon o mjenici ("Službeni list FNRJ". broj 4/98). 11. 18/99. 13. broj 2/95). br. Zakon o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH". Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH". Zakon o čeku ("Službene novine Federacije BiH". stečaju i likvidaciji ("Službeni list SFRJ". broj 84/89). 7/95 i 6/98). osim dijela XVIII. 4/00 i 19/00). 39/98 i 36/99). Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima ("Službene novine Federacije BiH". 27. br. broj 24/98). 28. 12/65. Zakon o osiguranju imovine i osoba ("Službene novine Federacije BiH". br. 39/98 i 36/99). 12/00. 15. br. 39/98. 32/00. br.Obvezno osiguranje. Zakon o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske". broj 104/46 i "Službeni list SFRJ". 21/96 i 5/99). 50/71 i 52/73). 23. 4/00 i 19/00). broj 27/98). 25. Zakon o postupku za upis pravnih osoba u sudski registar ("Službene novine Federacije BiH". 27/02 i 58/02) 17. br. Zakon o trgovini ("Službene novine Federacije BiH".Osnivanje društva za osiguranje i dio VI . 7. 16. Zakon o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH". 2/95. br. Zakon o stečaju i likvidaciji ("Službene novine Federacije BiH". 39/98 i 36/99) Zakon o hartijama o vrednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske". 54/70 i 57/89).

32. Simić dr. Mirko Vasiljević. 61/01 i 28/04). 33. 37. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH". 31. Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 45/00. Milić i Aziz Sultanović. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Zakon o obligacijskim odnosima . 8/99. 39. Miloš. Knjiga "Poslovno pravo" autori: Trifković dr. dr. broj 7/04). br. broj 5/04). Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH". 54/00. Poslovno pravo. 40. dio Ugovori. godina. Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga ("Službeni glasnik BiH". usluga i ustupanja radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". br.II. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o upravnim sporovima BiH ("Službeni glasnik BiH". 29/02 i 12/04). 44/03 i 52/04). UPRAVNO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 5. broj 61/04). Zakon o sustavu neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 30/03 i 42/04). . 32/02 i 56/04). Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH ("Službeni glasnik BiH". 38. Zakon o upravi ("Službeni glasnik BiH". 4. 34. broj 32/02). 41. br. br. 35. Zakon o upotrebi i zaštiti naziva BiH ("Službeni glasnik BiH". br. Odluka o postupku nabavke robe.30. 3. Savremena administracija. Po izboru kandidata. 36. Zakon o Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 12/04). 8. Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". Prof. broj 62/04). 12/02 i 19/29). broj 62/04). 1999. broj 57/04). Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 3. broj 5/03). Baograd. Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". 7. Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 26/04 i 42/04). 27/97. broj 49/04). br. 2. 6. broj 19/02). Zakon o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH". br. 32/00. 2. 30/03 i 42/03). br.

godina. 21/96. 43/99 i 32/00). 2. Zakon o mirovinsko invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske".opći i posebni dio. br. RADNO PRAVO A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. 5. 9. br. 10. 3/97 i 10/98). Dr. Federalno ministarstvo pravde 1998. 26/04 i 37/04). 4/94. Zakon o radnim odnosima u državnim organima ("Službeni glasnik Republike Srpske". Zakon o mirovinsko invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH". 2002. Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". broj 26/04). 8. br. 2. 29/98 i 32/01). i to sticanje. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". godina. Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH". Pero Krijan. 19/02. br. 2. 3. B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. Federalno ministarstvo pravde. Zakon o radnim odnosima ("Službeni glasnik Republike Srpske". godina. 17/04. 11. Dr. godina. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". broj 16/02). broj 13/99). USTAVNI SISTEM I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA . br. Upravno pravo Beograd 1995. 16/02 i 12/04). 35/03. vrste i prestanak državljanstva. 4. 7. 11/94 i 6/97). Po izboru kandidata. 12. 15/96. broj 13/98). Prof. Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH". Po izboru kandidata. Odluka o plaćanju administrativne takse ("Službeni glasnik BiH". 6. Zoran R. Zakon o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH". 4. Petar Kunić. broj 36/97). B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. br. OSCE. Komentar Zakona o upravnom postupku. Upravno pravo . 8/03. Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita. 25/93. 14/94. 3. Zakon o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 3. Pravni fakultet Banja Luka. 1998. Zakon o državljanstvu BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 10/04). broj 23/04). Tomić. Priručnik za polaganje stručnog upravnog ispita. dr.9.

22. 12. 5. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". 10. Zakon o ombudsmenu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske". 20/02. broj 10/01) 4. 38/02 i 27/04). broj 5/04). 29/02 i 25/04 ). 9. Zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH ("Službeni glasnik BiH". Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Zakon o advokaturi ("Službeni glasnik Republike Srpske". br. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini sa dodatnim Sporazumima o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini). br. 42/03. Zakon o Tužiteljstvu BiH ("Službeni glasnik BiH". broj 45/02). 9/96. 7/02. 24/02.A) GRADIVO I PRAVNI IZVORI 1. Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". Sporazum o pitanju sukcesije ("Međunarodni ugovori". 14. Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Ustav BiH (Aneks 4. 16. 11. 25/02. broj 4/99). 7. Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini 2.6/03 i 14/03). 3/03. 29/00. 35/04 i 61/04). Zakon o notarima ("Službene novine Federacije BiH". 13. 19/02 i 35/04). 8. 12/93 i 26/93). 3.13/99. Zakon o Federalnom tužiteljstvu ("Službene novine Federacije BiH". Ustav Republike Srpske. 17. broj 6/99). 4/97. treće izdanje "Glas srpski" Banja Luka. 18. 1998. Zakon o Vrhovnom sudu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". 52/02). godina". 19. 4/04 i 20/04). 21. br.("Službeni glasnik BiH". 16/02. Zakon o sudovima i sudskoj službi ("Službeni glasnik Republike Srpske". 1/94 i 13/97. br. Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 23. Poslovnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine . br. 33/99 i 44/01). 16/02. 9/04. 35/04 i 61/04). broj 2/04). 17/92. Ustav Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH". br. 25/02 i 40/02). 13/00 i 16/00). Zakon o ombudsmenima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH".novi prečišćeni tekst . Europska konvencija o ljudskim pravima ("Službeni glasnik BiH". broj 32/00). br. broj 42/02). 22/02. . 24/02. br. 9/02. br. br. br. Poslovnik Visokih sudskih i tužiteljskih vijeća za prelazni period ("Službeni glasnik BiH". 6. 23/01. 20. 37/03. br. 2/95. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". 15.

25. broj 33/04). B) PRIJEDLOG LITERATURE 1. 2. Zoran Pajić: Zaštita prava čovjeka po Dejtonskom ustavu BiH "Pravna misao".24. Kandidati su dužni pratiti promjene propisa i poznavati važeće propise iz članka II. 3. br. III. 5/03 i 26/04). 2000. Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH". ovoga Programa na dan polaganja pravosudnog ispita . Rajko Kuzmanović: Ustavno pravo. godina. Pravni fakultet Banja Luka. 10/02 i 44/04). Zakon o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". Po izboru kandidata. IV. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". br. 26. Dr. dr. Ovaj Program bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH". 8/02. broj 3-6/97. . Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->