Upute za korištenje

x

Uvod

Hvala što ste odabrali Konica Minolta fotokopirni uređaj. Ove upute sadrže detalje o korištenju različitih funkcija bizhuba 222/282/362, mjere predostrožnosti te osnovno otklanjanje zastoja. Kako bismo osigurali najkvalitetnije rezultate i efikasno korištenje, molimo Vas da prije početka korištenja ovog uređaja pažljivo proučite ove upute za korištenje i uvijek ih držite nadohvat ruke. Držač za ove upute smješten je na stražnjem dijelu vašeg sistema. Molimo da uvijek imate pri ruci serijski broj i ostale dokumente o nabavci ovog sistema kako bismo mogli osigurati brzu i točnu pomoć u slučaju problema sa funcioniranjem. Slike uređaja i pratećeg pribora mogu se nešto razlikovati od ilustracija korištenih u ovim uputama.

Energy Star®
Kao ENERGY STAR® Partner uvjereni smo da ovaj sistem udovoljava ENERGY STAR® kriterijima. Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u očuvanju okoliša. Što je Energy Star®? Nakon duljeg nekorištenja sistem se prebaci na funkciju štednog načina rada ili se ugasi. Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u očuvanju okoliša. Ovaj sistem udovoljava Energy Star kriterijima.

Objašnjenje znakova upozorenja

Oznake iz ovih uputa opisane su u sljedećem tekstu: OPASNOST Ovaj znak naglašava opasnost od ozbiljne ozljede ili čak smrti. Strelica označava mjere predostrožnosti da se spriječi ozljeda.

UPOZORENJE Ovaj znak naglašava opasnost od ozbiljne ozljede i/ili ozbiljnog oštećenja proizvoda. Strelica označava mjere predostrožnosti da se spriječi ozljeda i osigura sigurno korištenje uređaja.

OPREZ Ovaj znak upozorava na rizične situacije za osobe i/ili proizvode. Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozljede i/ili oštećenja proizvoda. Strelica označava mjere predostrožnosti da se spriječi ozljeda i osigura sigurno korištenje uređaja.

Napomena* (*Može se pojaviti kao “Napomena” ili “Podsjetnik”) Ovako markiran tekst sadrži korisne informacije i savjete kako sigurno koristiti kopirni sistem.

“Širina” i “duljina” Kad god se u ovim uputama spominju dimenzije, prva vrijednost odnosi se na širinu papira (X na ilustraciji), a druga vrijednost je duljina (pokazana kao Y) X: širina (Width) Y: duljina (Length)

Orijentacija papira Po duljini ( ) Ako je širina papira (X) kraća od duljine (Y) papira, papir ima okomitu ili portret orijentaciju prikazanu slovom “L” ili .

Po širini ( ) Ako je širina papira (X) dulja od duljine (Y) papira, papir ima vodoravnu ili krajolik orijentaciju prikazanu slovom “C” ili .

1

Instalacija i mjere predostrožnosti kod rukovanja

Ovaj odlomak sadrži detaljne upute o korištenju i održavanju fotokopirnog uređaja. Da biste postigli optimalno funkcioniranje uređaja, svi korisnici trebaju pažljivo proučiti i slijediti upute iz ove knjižice. Molimo da upute držite na vidljivom mjestu uz uređaj.
Molimo da pročitate sljedeći odlomak prije nego počnete koristiti uređaj. Sadrži važne informacije neophodne za sigurno korištenje uređaja i spriječavanja problema sa opremom. Obratite pažnju na sve mjere opreza navedene u ovim uputama.
* Neki dijelovi ili sadržaj ovog odlomka vjerojatno se neće poklapati sa kupljenim proizvodom

1.1. Simboli upozorenja i mjera predostrožnosti

UPOZORENJE: OPREZ:

Ignoriranje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljne ozljede ili čak smrti. Ignoriranje ovog znaka može dovesti do ozljeda ili kvara uređaja.

1.2. Značenje simbola
Trokut označava opasnost kod koje biste trebali poduzeti određenu mjeru predostrožnosti. Ovaj znak upozorava na mogućnost da se opečete. Diagonalna linija zabranjuje određeno djelovanje. Ovaj simbol zabranjuje demontiranje uređaja.

Crni krug upozorava na obavezno poduzimanje određenog koraka. Ovaj simbol prikazuje da obavezno isključite uređaj iz struje.

UPOZORENJE
• • Ne prepravljajte ovaj proizvod jer to može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Ako proizvod sadrži laser, laserska zraka može uzrokovati sljepoću. Ne pokušavajte maknuti poklopce i pretince koji su pričvršćeni za proizvod. Neki proizvodi imaju dijelove pod visokim naponom ili iz njih izvire laserska zraka, što može dovesti do strujnog udara odnosno sljepoće.

• • • •

Koristite samo naponski kabel koji ste dobili u paketu. Ako niste dobili kabel, koristite samo onaj kabel i utikač koji je naveden u uputama za naponski kabel. Krivo korištenje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara. Koristite naponski kabel iz paketa isključivo za ovaj uređaj i NIKADA ga ne koristite na nekom drugom proizvodu. Propust kod ovog upozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara. Koristite samo voltažu primjerenu za ovaj uređaj. Propust kod ovog upozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara. Ne koristite produžni kabel sa više utičnica za druge uređaje i strojeve. Korištenje produžnog kabela za veće vrijednosti od dozvoljenih može dovesti do požara ili strujnog udara. Ne isključujte i ne uključujte naponski kabel sa mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

Pripazite da ste pravilno umetnuli naponski kabel u utičnicu. Nepravilno umetanje može dovesti do požara ili strujnog udara. Fizički ne oštećujte naponski kabel, ne stavljajte na njega teške predmete, ne stavljajte ga blizu izvora topline, ne savijajte ga. Korištenje oštećenog naponskog kabela (žice koje vire, potrgane žice i sl.) može dovesti do požara ili kvara uređaja. Ukoliko primijetite neke od ovih okolnosti, odmah isključite naponski prekidač, isključite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. U načelu nije preporučljivo da koristite produžni kabel jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Kontaktirajte vašeg servisera ukoliko vam je neophodan produžni kabel. Ne stavljajte na uređaj vazu sa cvijećem ili druge posude sa vodom, metalne spajalice ili ostale metalne predmete. Prolivena voda ili metalni predmeti koji uđu u uređaj mogu dovesti do požara, strujnog udara ili kvara uređaja. Ukoliko dođe do toga odmah isključite naponski prekidač, isključite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. Prestanite koristiti uređaj ukoliko postane neobično vruć, ukoliko se dimi iz njega ili primijetite neobičan miris ili buku. Ukoliko dođe do toga odmah isključite naponski prekidač, isključite naponski kabel iz struje i kontaktirajte vašeg ovlaštenog servisera. Ukoliko ga nastavite koristiti sa spomenutim nepravilnostima, može doći do požara ili strujnog udara. Ne bacajte praznu bočicu sa tonerom na otvorenu vatru. Tako bačen toner može eksplodirati i uzrokovati opekline i druge ozljede.

Naponski utikač spajajte samo u utičnice koje imaju ispravno uzemljenje.

OPREZ
• • • • • Ne koristite zapaljive sprejeve, tekućine ili plinove u blizini ovog proizvoda jer to može dovesti do požara. Ne ostavljajte bočicu tonera ili bubanj na mjestu lako dostupnom djeci. Lizanje ili gutanje ijednog od ovih predmeta može ugroziti zdravlje. Ne zatvarajte ventilacijske otvore na ovom uređaju jer u protivnom može doći do akumuliranja topline unutar proizvoda što može rezultirati požarom ili kvarom uređaja. Ne smještajte ovaj uređaj na mjestu izloženom direktnom sunčevom svjetlu ili u blizini klima uređaja ili grijaćih aparata. Veća variranja temperature unutar proizvoda mogu dovesti do kvara, požara ili strujnog udara. Ne stavljajte proizvod na prašnjavo mjesto ili na mjesto izloženo čađi ili pari, u kuhinji, kupaonici ili pokraj ovlaživača zraka. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do strujnog udara, požara ili kvara na uređaju. Ne stavljajte ovaj uređaj na nestabilnu ili klimavu podlogu ili na lokaciju gdje ima puno vibracija. Uređaj može pasti i ozljediti vas. Nakon što instalirate ovaj uređaj smjestite ga na čvrstu i sigurnu podlogu. Ne stavljajte toner i PC bubanj blizu floppy diska ili ostalih uređaja osjetljivih na magnetizam jer ih mogu pokvariti. Unutrašnjost ovog uređaja ima dijelove koji su na visokoj temperaturi, što može uzrokovati opekotine. Kada dirate unutrašnjost uređaja rukama, kod npr. izvlačenja zaglavljenog papira, ne dirajte dijelove koji imaju naljepnicu sa oznakom “Caution Hot” (pazi vruće). Ne stavljajte nikakve predmete oko naponskog kabela jer bi u slučaju opasne situacije moglo biti problema oko izvlačenja kabela iz struje.


• • •

Utičnica treba biti ugrađena blizu uređaja i treba biti lako dostupna da bi u slučaju opasne situacije mogli prekinuti dovod struje. Uvijek koristite uređaj u dobro prozračenim prostorijama. Dugotrajno rukovanje ovim uređajem u slabo prozračenoj prostoriji može ugroziti vaše zdravlje. Redovito prozračujte prostoriju. Kada premještate uređaj, provjerite da ste isključili naponski kabel i ostale kablove. Ukoliko to ne učinite, možete oštetiti kabel, a što može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Kada premještate uređaj, primite ga za dijelove označene u uputama. Ukoliko uređaj padne, možete se ozljediti, a može doći i do oštećenja ili kvara uređaja. Barem jednom godišnje izvucite utikač iz utičnice i počistite sve dijelove. Prašina koja se skuplja tijekom vremena može dovesti do požara. Kada izvlačite naponski kabel iz strujne utičnice, pripazite da ga pravilno prihvatite. Povlačenje za sami kabel može oštetiti kabel što može dovesti do požara ili strujnog udara.


• • • •

1.3. Mjere predostrožnosti kod redovitog korištenja
• • • • • • • • Ne spremajte zalihe tonera, PC bubanj i ostali potrošni materijal na mjesta izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti te visokoj temperaturi i vlažnosti jer to može dovesti do loše kvalitete ispisanog materijala ili do kvara uređaja. Ne pokušavajte zamijeniti toner ili bubanj na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti. Ukoliko bubanj izložite intenzivnoj svjetlosti, može doći do slabe kvalitete ispisa. Ne vadite toner ili bubanj iz original pakiranja prije nego ih želite zamijeniti, jer izloženost na otvorenom može kasnije rezultirati slabom kvalitetom ispisa. Ne čuvajte toner ili bubanj u uzdignutoj poziciji ili naopako okrenute, ne nabacujte ih jer kasnije može ispis biti lošije kvalitete. Ne koristite uređaj u okolini gdje su prisutni amonijak i ostali plinovi ili kemikalije. To skraćuje vrijeme servisiranja uređaja, oštećuje ga ili umanjuje izvedbu. Ne koristite ovaj uređaj u okolini sa temperaturom koja premašuje vrijednosti navedene u ovim Uputama jer može doći do kvara. Ne stavljajte u uređaj klamane ili dokumente sa spajalicama, karbon papir ili aluminijsku foliju jer može doći do kvara ili požara. Ne dodirujte i ne grebite po površini razvijačkog valjka i po bubnju jer to može rezultirati slabom kvalitetom ispisa.

Koristite potrošni materijal i dijelove koje vam je preporučio diler. Korištenje materijala koji nije preporučen od dilera može dovesti do slabe kvalitete ispisa i kvara na uređaju.

1.4. CE Marking (Declaration of Conformity)
Ovaj proizvod udovoljava slijedećim direktivama EU: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC, and 1999/5/EC direktive. Ova deklaracija važi na teritoriju Europske Unije. Uređaj se mora koristiti sa štićenim sučeonim kablovima. Korištenje nezaštićenih kablova rezultira smetnjama u radio komunikacijama te je zabranjeno po EU direktivama.

1.5. Zaštita od lasera
U ovaj sistem ugrađen je laser. Ako je sistem korišten u skladu sa ovim Uputama za korištenje, laser ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika. Emitirana radijacija se kompletno apsorbira oklopom kućišta. Laserska radijacija ne može se osloboditi niti u jednom trenutku tijekom procesa tiskanja. Ovaj sistem svrstava se u Class 1 što znači da ne proizvodi opasnu lasersku radijaciju. Unutarnja laserska radijacija Prosječna vrijednost radijacije: 28,9 µW na otvoru laserske glave pisača Valna duljina: 770-795 nm Maksimalna snaga laserske diode je 5mW Ovaj sistem radi s laserskom diodom Class IIIb koja emitira nevidljivu lasersku zraku. Laserska dioda i poligonsko ogledalo za skeniranje su ugrađeni u printersku glavu. Printerska glava NIJE PREDMET VAŠEG ODRŽAVANJA prema tome niti u kojem slučaju je ne otvarajte!

Gornja ilustracija prikazuje položaj otvora lasera, a koji, naravno, NIKADA ne smije otvarati sam korisnik. Sigurnosna laserska naljepnica smještena je na stražnjem dijelu uređaja kao na slici.

Oslobađanje ozona

OPREZ Sistem postavite samo u dobro provjetravanoj prostoriji. Mala količina ozona oslobađa se tijekom procesa tiskanja. Ta količina nije štetna za zdravlje, ali može ispuštati neugodan miris. Preporučljivo je da prostorija bude dobro ventilirana. Akustična buka Regulacija buke uređaja 3 GSGV, 18.01.1991 : Razina buke na mjestu operatera prema EN 27779 je jednaka ili manja od 70dB(A).

1.6. Mjere opreza kod instalacije
Mjesto instalacije Mjesto instalacije mora zadovoljavati sljedeće uvjete: suho i bez prašine stabilna površina dobro ventilirana udaljeno od lako zapaljivih stvari npr. zavjesa mjesto udaljeno od osoblja tako da nitko nije direktno izložen ispušnom zraku iz sistema Sistem mora biti zaštićen od sljedećih utjecaja: prskajućih tekućina direktne sunčeve svjetlosti većih temperaturnih varijacija ispušnog zraka iz radijatora, grijalica ili klima-uređaja Napajanje električnom energijom Zahtjevi za napajanjem el. energije su sljedeći. -Naponsko odstupanje:Maksimum ±10% -Frekvencijsko odstupanje: Maksimum ± 0.3 Hz Koristite izvor energije sa što je manje moguće variranja napona i frekvencije.

Potreban prostor za sistem Da biste osigurali besprijekoran rad uređaja pridržavajte se potrebe za praznim prostorom oko uređaja, kao što je prikazano na slici:

Napomena Omogućite uređaju prazan prostor od cca 200 mm, sa stražnje strane kod otvora za ventilaciju.

1.7. Mjere opreza kod rukovanja
Uvjeti okoliša Optimalni uvjeti okoliša za Vaš uređaj su sljedeći: - Temperatura u području od 10° do 32°C (s promjenama od max. 10°C na sat) - Područje vlažnosti od 15% do 85% (s promjenama od max. 20% na sat)

Pravilna upotreba Da biste osigurali optimalan rad uređaja, slijedite mjere opreza: - Nikada na uređaj ne stavljajte teške predmete - Nikada ne otvarajte i ne gasite uređaj za vrijeme rada. - Nikada ne prislanjajte magnetizirane predmete ili zapaljive sprejeve blizu uređaja. - Nikada ne koristite oštre predmete unutar otvorenog sistema. - Provjerite da je utikač pravilno umetnut u utičnicu i da je na dostupnom mjestu. - Ako ne koristite uređaj duže vrijeme izvucite utikač iz strujne utičnice - Kada radite veći broj kopija, pobrinite se da prostorija bude dobro provjetrena.

OPREZ Ako blokirate otvor ventilacije na vrhu uređaja, unutrašnjost uređaja akumulirat će toplinu, što može dovesti do kvara ili požara. Ne stavljajte nikakve predmete preko otvora ventllacije

OPREZ Područje oko fiksirne jedinice je izuzetno vruće. Pripazite da ne dirate dijelove oko fiksirne jedinice osim onih koja su navedena u ovim Uputama jer postoji mogućnost da se opečete. Izuzetno pazite da ne dirate dijelove označene naljepnicama te njihove okolne dijelove. Ukoliko se opečete, odmah stavite ozlijeđeni dio kože pod hladnu vodu i potražite savjet liječnika Transportiranje uređaja Ukoliko trebate transportirati uređaj na veće udaljenosti, savjetujte se sa serviserom. Briga o priboru za kopiranje Koristite sljedeće mjere opreza kod korištenja pribora za kopiranje (toner, papir...). Spremajte potrošni materijal na mjesto koje zadovoljava sljedeće uvjete. Zaštićeno od sunčevog svjetla. Udaljeno od uređaja za grijanje. Na suhom mjestu zaštićeno od prašine. Papir koji ste izvadili iz omota, a niste stavili u ladicu za kopiranje, spremajte u zatvorenoj plastičnoj vrećici i držite na hladnom i tamnom mjestu. Koristite samo toner proizveden isključivo za ovaj kopirni uređaj. Nikada ne koristite druge vrste tonera. Sav potrošni materijal držite dalje od dohvata djece.

OPREZ Mjere opreza kod rukovanja tonerom: Pripazite da ne prolijete toner unutar uređaja ili da vam ne dođe na odjeću ili na ruke. Ukoliko vam se ruke zaprljaju tonerom, odmah ih operite sapunom i vodom. Ako vam čestice tonera dospiju u oči, odmah ih isperite vodom i potražite stručnu pomoć.

Spremanje kopija Kopije koje ćete čuvati duže vrijeme, trebali bi čuvati na tamnom mjestu kako biste ih sačuvali od izblijeđivanja. Ljepljive tvari koje sadrže otapala (npr. ljepilo u spreju na post-it naljepnicama), mogu rastopiti toner na kopijama.

2
Opcije

Prije izrade kopija

2.1 Nazivi dijelova i njihove funkcije

Br.

Naziv Centralna jedinica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poklopac originala OC-510 Obostrani uvlakač dokumenata DF-620 Postolje s jednom ladicom PC-108 Postolje s dvije ladice PC-206 Postolje s velikom ladicom PC-407 Sorter JS-502 Finisher FS-530 Izlazna polica OT-602 Presavijač i klamerica SD-502 Spremnik za poštu MT-502 Pribor za bušenje rupa PU-501* Fax Kit FK-503* Skener SU-501* Tvrdi disk HD-504* Proširena memorija EM-303/304/305* Fax Multi Line M:-502* Grijač za odvlaživanje 1C* Lokalno sučelje EK-502* Pribor za ugradnju MK-709* Jedinica sa pečatom SP-501*

Opis Dokument se skenira sa skenerom i skenirani dokument se ispisuje na pisaču. Kroz upute se naziva “uređaj” ili “glavna jedinica”. Pritišće umetnuti dokument kako bi ga držao na mjestu. Automatski uvlači jedan po jedan list dokumenta za skeniranje i automatski okreća obostrane dokumente za skeniranje (ako se na dodirnom ekranu naglasi da je obostran). Kroz upute se naziva “ADF”. Gornja ladica može se napuniti sa max. 500 listova papira, a donja polica može se koristiti kao spremište. Donja i gornja ladica mogu se napuniti sa po 500 listova papira. Ladicu možete napuniti sa max 2.500 listova papira. Kroz upute se naziva još i “LCT”. Odvaja kopirane stranice. Povucite polugu kada vadite papir. Pridržava ispisane stranice. Funkcija “Sort” za odvajanje setova i funkcija “Group” za odvajanje po stranici. Funkcija “Staple” za heftanje i “Punch” za bušenje rupa. Izlazna polica instalirana na finišer i koristi se za odvajanje ispisanih stranica. Instaliran na finišer kako bi omogućio da kopije budu heftane ili presavinute u sredini. Instaliran na finišer odvaja ispisane stranice i uvlači ih u posebni spremnik dodijeljen nekoj osobi ili grupi (samo za PC ispis). Instaliran na finišer kako bi se mogla koristiti funkcija bušenja rupa. Omogućuje da uređaj koristite kao faks uređaj. Unutarnji mrežni skener koji omogućuje kopirnom uređaju da se koristi kao skener podešen u računalnu mrežu. Povećava broj stranica dokumenata koje možete skenirati. Osim toga, možete skenirati višestruke poslove. Povećanjem memorije povećava se i broj skeniranih stranica koje možete spremiti u memoriju. Instaliran da poveća telefonske linije dostupne za faksiranje. Instaliran u postolje s ladicom kako bi spriječio nakupljanje vlage u papiru. Koristi se za uspostavljanje lokalne veze između ovog uređaja i računala. Instalira napravu za daljinsko upravljanje uređajem. Ako je instaliran faks, opcija nije potrebna. Koristi se instalirano na ADF. Pečati skenirane stranice dokumenta kako bi indicirao da su već faksirane.

*Unutarnje opcije nisu prikazane slikom.

Vanjski dio uređaja

Br. 1. 2. 3. 4. 5.

Naziv Upravljačka ploča Tipka [Power] Poluga za otvaranje jedinice za obostrani ispis Vrata za automatski obostrani ispis Poluga za otvaranje desnih vrata Pomoćni višenamjenski uvlakač Produžetak uvlakača Vodilice papira Zaustavljač papira Izlazna polica za papir Prednja vrata Prva ladica

Opis Koristi se za određivanje različitih postavki i izvođenje operacija kao što je početak kopiranja. Pritisnite kako biste uključili ili isključili operacije uređaja, npr. za kopiranje, ispis ili skeniranje. Kad je isključen, uređaj ulazi u mod štednog načina rada. Koristi za otvaranje vrata za ovu jedinicu. Otvara se kad otklanjate zastoje papira unutar dupleks jedinice. Koristi se za otvaranje desnih vrata. Koristi se za ručno uvlačenje papira, prozirnih folija, omotnica, kod izrade kopija i isprinta kad koristite papir koji nije umetnut u jednu od ladica. Može se napuniti sa 150 listova papira, 50 prozirnih folija, 10 omotnica.. Otvorite produžetak uvlakača kada stavljate papir većih dimenzija Prilagodite prema širini papira. Spriječava ispisane stranice da ispadnu iz izlazne police. Koristi se kad je instaliran sorter koji je u dodatnoj opciji. Prikuplja ispisane stranice licem prema dolje. Otvaraju se kad se mijenja bočica sa tonerom. Može se napuniti sa max. 500 listova papira

6.

7. 8. 9. 10 . 11 . 12 .

13 . 14 .

Druga ladica Indikator količine papira

Može se napuniti sa max. 500 listova papira Kako se smanjuje količina papira, tako se povećava prostor označen crvenim.

Unutrašnjost/stražnji dio centralne jedinice

*Ilustracija prikazuje centralnu jedinicu sa dodatnom opcijom (poklopac originala i automatski uvlakač). Br. Naziv Opis 1. Vrši pritisak na dokument pozicioniran na staklu za Podstava dokumenta skeniranje. 2. Kada ručno stavljate dokument, stavite ga na staklo Staklo za skeniranje okrenutog licem prema dolje. 3. Ugrađen u pisač kako bi okrenuo drugu stranu papira kada Uređaj za okretanje dokumenta se rade dvostrane kopije. 4. Preokreće tiskane stranice kako bi omogućila automatsko Automatska dupleks jedinica dvostrano kopiranje. 5. Desna vrata Otvara se kad se uklanja zastoj papira u fiksirnoj jedinici. 6. 7. 8. Ležište toner boce Mjerilo za dokumente Naponski kabel Koristi se kad instalirate ili mijenjate toner kazetu. Koristi se za poravnanje dokumenta. Uređaj spaja na električnu mrežu.

9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 .

Glavni naponski prekidač ADF spojnik TEL PORT 1 utičnica LINE PORT 1 utičnica TEL PORT 2 utičnica LINE PORT 2 utičnica IEEE1284 (tip C) Mrežni konektor (10 BaseT/100 Base-TX) USB priključak (tip B) USB 2.0/1.1-compliant Ozonski filter* Filter*

Za uključivanje i isključivanje uređaja. Za spajanje ADF kabela. Za spajanje telefona. Za spajanje na telefonski priključak. Za spajanje kabela iz telefona. Za spajanje na telefonski priključak. Za spajanje paralelnog kabela sa računala. Koristi se za spajanje mrežnog kabela kad ovaj uređaj koristite za mrežni ispis i mrežno skeniranje. Koristi se za spajanje USB kabela sa računala. Sakuplja ozon koji se nakuplja u uređaju. Sakuplja prah tonera koji se nakuplja u uređaju.

Dijelovi označeni zvjezdicom (*) su unutarnje opcije i stoga nisu prikazane na ilustraciji.

Obostrani uvlakač dokumenata DF-605

Br. 1. 2. 3. 4. 5.

Naziv Indikator ispisa Vodilice papira Uvlakač dokumenata Izlazna polica za dokumete Zaustavljač dokumenata

Opis Svijetli ili trepće kako bi indicirao status uređaja. Prilagodite prema širini papira. Stavljate dokumente koje želite skenirati licem prema gore. Sakuplja dokumente koji su skenirani. Podiže se kako bi spriječili dokumente većih dimenzija da ispadnu iz izlazne police.

Upravljačka ploča

Br. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 6. 7.

Naziv Dodirni ekran Tipka [ACCESS] Tipka [Box] Tipka [Extra scan] Tipka [Fax/Scan] [Copy] mod Tipka [Reset]

8.

Tipka [Interrupt]

9. 10 . 11 . 12 . 13 .

Tipka [Power] (pomoćna) [Stop] tipka.

Opis Prikazuje razne poruke. Dodirom prsta na prikazane tipke i poruke, odabirete željene postavke. Ako je aktivirana tipka za provjeru korisnika ili postavke korisničkog računa, pritisnite ovu tipku nakon što utipkate korisničko ime i lozinku ili broj računa i lozinku, kako biste mogli koristiti ovaj uređaj. Pritisnite za ulaz u Box mod. Kad je uređaj u Box modu, indikator svijetli zeleno. Pritisnite kako biste ušli u Extra Scan mod. Kad je uređaj u Extra Scan modu, indikator na [Extra Scan] tipki svijetli zeleno. Pritisnite kako biste ušli u Fax/Scan mod. Kad je uređaj u Fax/Scan modu, indikator na [Extra Scan] tipki svijetli zeleno. Pritisnite za ulaz u Copy mod. (Tvornička postavka uređaja je Copy mode.) Kad je uređaj u Copy modu, indikator na [Copy] tipki svijetli zeleno. Pritisnite za poništavanje svih postavki (osim programskih) koje ste odredili na upravljačkoj ploči ili na dodirnom ekranu. Pritisnite kako biste ušli u Interrupt mod te privremeno prekinuli trenutni posao. Kad je uređaju u ovom modu, indikator na [Interrupt] tipki svijetli zeleno i poruka “Now in Interrupt mode.” stoji na dodirnom ekranu. Za izlaz iz ovog moda ponovno pritisnite [Interrupt] tipku. Pritisnite da isključite ili uključite operacije uređaja, npr. za kopiranje, ispis ili skeniranje. Kad se isključi, uređaj ulazi u štedni način rada. Pritisnite tipku [Stop] za vrijeme kopiranja kako biste zaustavili kopirnu operaciju Pritisnite za početak kopiranja. Kad je uređaj spreman za početak kopiranja, indikator na [Start] tipki svijetli zeleno. Ako indikator na [Start] tipki svijetli narančasto, kopiranje ne može početi. Pritisnite za ponovno započinjanje zaustavljenog posla. Svijetli zeleno kad je uređaj uključen na glavnom naponskom prekidaču. Pritisnite za kopiranje jedne kopije prije nego započnete kopirati posao sa velikim brojem kopija.

[Start] tipka

Indikator glavnog napona Tipka [Proof Copy]

14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 .

Tipkovnica

Služi za unošenje broja kopija, omjera zoom-a i ostalih postavki.


[C] tipka • •

[MODE CHECK] tipka Tipka [Utility/Counter)] Tipka [Mode Memory] Dugme za kontrast Tipka [Enlarge/Display] [ACCESIBILITY] tipka

Pritisnite ovu tipku kako biste poništili broj zadanih kopija na “1” Pritisnite ovu tipku kako biste poništili postavke kao što su zoom ili dimenzija kopije. Pritisnite ovu tipku da vam se prikaže lista svih zadanih postavki. Sa liste možete prikazati svaku postavku koju onda možete promijeniti.

Pritisnite kako bi se otvorio Utility/Counter ekran. Pritisnite kako biste registrirali željene postavke kopije kao program ili za pozivanje registriranog kopirnog programa. Koristi se za podešavanje kontrasta na dodirnom ekranu. Pritisnite za ulaz u [Enlarge/Display] mod. Pritisnite kako biste uključili ili isključili pristupne korisničke funkcije.

Osnovne postavke ekrana (Osnovni ekran) Kad je, nakon što ga uključite, uređaj spreman da započne izradu kopija, pojavi se osnovni ekran. Za aktiviranje funkcije ili za odabir postavke, lagano prstima dodirnite željenu tipku na dodirnom ekranu.

Br. 1. 1. 2. 3.

Naziv Područje za poruke. Displej funkcija/postavki Područje za prikaz stanja

Opis Prikazan je status uređaja i detalji o operacijama koje morate izvesti. Prikazuje tablice i tipke za prikaz ekrana sa raznim funkcijama. Dodirnite tablicu ili tipku kako bi se otvorio pripadajući ekran za određivanje postavki. Prikazuje se količina prostora u memoriji te ikone koje prikazuju stanje poslova i uređaja.

4. 5. 6.

Tipka [Mixed Original] Tipka [Finishing] Tipka [Job list]

Pritisnite kako biste skenirali dokument koji sadrži stranice različitih veličina. Pritisnite kako biste odredili postavke za sortiranje, grupiranje, heftanje ili bušenje rupa. Možete pregledati i provjeriti poslove koji su trenutno u izradi ili čekaju na red.

Ikona

Opis Označava da se izrađuju kopije Označava da se ispisuju stranice Označava da je ispis zaustavljen Označava da podaci čekaju na ispis Označava da se zaprimaju podaci sa računala Označava da je preostalo još podataka sa računala koji čekaju na ispis Označava da je naznačena ladica za papir prazna Označava da morate zamijeniti bocu s tonerom Označava da morate zamijeniti razvijačku jedinicu Označava da je vrijeme za redovan servis uređaja Označava da uređaj ima određanu autorizaciju korisnika Označava da je kopiranje zaustavljeno nakon što je ispisana probna kopija

Povećanje teksta na dodirnom ekranu Pritisnite tipku [Enlarge Display]. Dodirnite ekran kako bi prikazali odabrano područje koje se poveća u središtu dodirnog ekrana. Pritisnite ponovno [Enlarge Display] tipku kako bi vratili ekran na standardnu veličinu. Uobičajene operacije na dodirnom ekranu mogu se izvoditi čak i kad su ekrani povećani.

2.2 Podešavanje kuta upravljačke ploče
Upravljačku ploču možete prilagođavati na tri različita kuta. Prilagodite kut koji vam omogućuje jednostavno upravljanje.

Ručicu za otpuštanje povucite prema sebi i prilagodite poziciju upravljačke ploče.

Automatski povratak na standardne postavke (Automatic panel reset) Ako tipka [Reset] nije pritisnuta i nije napravljena operacija na uređaju neko određano vrijeme, postavke koje nisu programirane (kao što je npr. broj kopija), brišu se i vraćaju na standardne postavke. To je automatska operacija poništavanja postavki. Tvornička postavka za automatski povratak na standardne postavke je 1 minuta. Automatsko čuvanje energije (Štedni način rada) Ako se ne izvode nikakve operacije određeno vrijeme, dodirni ekran i tipke se isključe i uređaj ulazi u mod štednog načina rada. Uređaj može zaprimati poslove čak i kad je u štednom načinu rada. Kao tvornička postavka, štedni način rada se aktvira nakon 15 minuta mirovanja uređaja. Za izlaz iz štednog načina rada;

1 Pritisnite bilo koju tipku na upravljačkoj ploči ili lagano dodirnite ekran.
– Štedni način rada možete prekinuti ako otvorite poklopac za skeniranje ili ako umetnete dokument u automatski uvlakač.

2 Uređaj može zaprimati poslove kad se zagrijava.
– Dodirni ekran se ponovno uključi i nakon što se uređaj zagrije, spreman je za ispis (unutar 14 sekundi i na normalnoj sobnoj temperaturi (23 °C)). Automatsko čuvanje energije (Sleep mod) Ako se određeno vrijeme ne izvode nikakve operacije, uređaj automatski ulazi u mod koji štedi energiju. Uređaj štedi više energije u Sleep modu nego u modu štednog načina rada. Kao tvornička postavka, uređaj ulazi u Sleep mod nakon jedne minute. Korištenje uređaja sa provjerom korisnika Ako je postavljena postavka za provjeru korisnika, ovaj uređaj može se koristiti samo od registriranih korisnika. Kad je određena provjera korisnika, samo korisnici koji unesu registrirano korisničko ime i lozinku mogu koristiti ovaj uređaj. Kontaktirajte administratora uređaja za korisničko ime i lozinku. Maksimalno 100 korisnika može biti registrirano.

Kada završi sa ispisom, korisnik se mora odjaviti pritiskom na tipku [Access].

2.3 Umetanje papira u prvu i drugu ladicu
Slijedite postupak opisan u tekstu koji slijedi kako biste umetnuli papir u prvu i drugu ladicu ili u dodatne opcije (postolja s ladicama). Umetanje papira (prva i druga ladica)

1 Izvucite ladicu u koju ćete umetnuti papir.

2 Prilagodite vodilice veličini papira koji ćete staviti.

3 Umetnite papir u ladicu.
– Ne pretrpavajte papir u ladici tako da vrh papira ne prijeđe oznaku ili maksimum od 500 listova.

? Kako umetnuti zarolani papir?
Poravnajte papir prije umetanja.

4 Ponovo prilagodite vodilice tako da pristaju veličini papira. 5 Zatvorite ladicu s papirom.
2.4 Umetanje papira u veliku ladicu (LCT)
Umetanje papira (LCT)

Ako je pomoćna naponska tipka isključena čak i ako je glavna naponska tipka uključena, LCT se ne može izvući čak i ako ste pritisnuli tipku za otvaranje ladice. Provjerite prije otvaranja da je uređaj uključen na pomoćnoj naponskoj tipki.

1 Pritisnite tipku za otvaranje ladice. 2 Izvucite veliku ladicu. 3 Umetnite papir na desnu stranu velike ladice.
– Ne pretrpavajte papir u ladici tako da vrh papira ne prijeđe oznaku ili maksimum od 2500 listova.

4 Umetnite papir na lijevu stranu ladice. 5 Zatvorite veliku ladicu.

2.5 Umetanje papira u pomoćni uvlakač
Papir se može ručno uvlačiti kroz pomoćni uvlakač ako želite kopirati na papir koji nije stavljen u ladice ili ako želite kopirati na debeli papir, dopisnice, omotnice, prozirne folije ili naljepnice.

1 Otvorite pomoćni uvlakač.
– Kad stavljate papire velikih dimenzija izvucite produžetak.

2 Sa stranicom koju ćete ispisivati okrenutoj licem prema dolje,
umetnite papir što je moguće dublje u uvlakač.

3 Pomaknite vodilice kako bi odgovarale veličini stavljenog papira.
– Ne pretrpavajte papir u ladici tako da vrh papira ne prijeđe oznaku ili maksimum od 150 listova. – Primaknite vodilice čvrsto uz rubove papira.

4 Odredite tip papira.
Odaberite “Thick”.

? Koji tip papira odabrati kad ste umetnuli naljepnice?

3
• • • •

Osnovne kopirne operacije

3.1. Izrada kopija
Postupak za izradu klasičnih kopija opisan je u tekstu ispod: 1 Namjestite dokument(e) koje želite kopirati.

2 Provjerite da tipka [COPY] ima upaljeno zeleno svjetlo i da je kopirni uređaj u
Copy modu. Na dodirnom ekranu pojavljuje se osnovni tekst.

3 Odredite sve potrebne postavke za kopiranje.
Da promijenite veličinu papira (ladicu), pritisnite tipku [PAPER]. Da promijenite veličinu zoom-a, pritisnite tipku [ZOOM]. Da zadate sortiranje, heftanje ili bušenje rupa, pritisnite tipku [FINISHING]. Da kopirate knjigu ili da kopirate korištenjem manje papira, pritisnite tipku [ORIG. > COPY].

Da biste potamnili ili posvijetlili kopiju pritisnite tipku [DENSITY]. Da biste izbrisali margine na kopiji, da umetnete međulistove dok kopirate na prozirne folije ili da učinite bilo koju posebnu radnju, pritisnite tipku [AUXILIARY].

4 Koristite numeričku tastaturu da unesete željeni broj kopija.
• • Promijenite postavke, pritisnite tipku za poništavanje [C], a zatim unesite točan broj. Ograničenje broja kopija može biti izraženo na ekranu za rukovanje administratora (Administrator Management) u modu s korisnim funkcijama.

5 Pritisnite tipku [START]. Kopije izlaze.

3.2 Operacije koje se ne mogu kombinirati
Određene postavke kopiranja ne mogu se zajedno koristiti. Određivanje postavki koje se ne mogu kombinirati rezultirat će u jednom od sljedećeg. - Postavka koja je zadnja određena ima prioritet. (Prvoodređena postavka se briše.) - Postavka koja je prva određena ima prioritet. (Pojavljuje se poruka upozorenja.)

3.3 Uvlačenje dokumenta
Dokument možete umetnuti u automatski uvlakač ili ga poziconirati na staklo za skeniranje. Metoda za uvlačenje dokumenta Značajke Korištenje automatskog uvlakača Automatski uvlači veće količine dokumenata, jedan po jedan. Ova metoda uvlačenja može se koristiti za automatsko skeniranje obostranih dokumenata. Korištenje stakla za skeniranje Dokument stavljate direktno na staklo za skeniranje. Ova metoda je najbolja za knjige i ostale dokumente koji se ne mogu uvući kroz automatski uvlakač. Umetanje dokumenata u automatski uvlakač Ne stavljajte dokumente koji su zajedno spojeni, npr. sa spajalicama ili heftericama. Ne stavljajte više od 80 listova papira ili da vrh papira ne prijeđe oznaku Dokument koji prelazi više od 80 stranica može se skenirati u odvojene grupe. Ako dokument nije pravilno umetnut, možda neće biti pravilno uvučen ili može doći do zastoja papira ili oštećenja dokumenta. Stavljanje dokumenta na staklo za skeniranje Kad stavljate dokument na staklo za skeniranje, provjerite da ste širom otvorili poklopac za skeniranje ili automatski uvlakač. Ako je dokument položen n staklo za skeniranje bez da poklopac podignete bar 15°, neće biti detektirana dobra veličina dokumenta. Ne stavljajte predmete teže od 2 kg na staklo za skeniranje. Također, ne pritišćite jako na otvorenu knjigu koju ste položili na staklo za skeniranje jer može doći do oštećenja stakla. Za debele knjige ili velike predmete, napravite kopije bez da zatvarate poklopac. Kad se dokument skenira sa otvorenim poklopcem, ne gledajte direktno u svjetlo. Iako je svjetlo vrlo jako, to nije laserska zraka i nije tako opasno. Skeniranje dokumenta u odvojene grupe (“Separate Scan”) Kada kopirate dokument sa velikim brojem stranica, dokument možete razdvojiti i skenirati u odvojene grupe, a zatim ga možete tiskati kao samostalni dokument.

Maksimalno 80 stranica možete staviti u automatski uvlakač odjednom. Sa ovom funkcijom, dokument koji ima više od 80 stranica možete odvojeno skenirati i tretirati kao jedan dokument. Osim toga, možete kombinirati skeniranje na staklu i automatskom uvlakaču.

Savjet Ukoliko napunite memoriju, proces skeniranja stane. Ako dođe do toga, pritisnite tipku [START] da uređaj otisne stranice koje su do tada skenirane.

Izrada kopija korištenjem funkcije “Separate Scan” 1 Pozicionirajte dokument u uvlakač dvostranih originala ili ga stavite na staklo za skeniranje.

2 Na ekranu s programima pritisnite tipku za odvojeno skeniranje
[SEPARATE SCAN].

3 Pritisnite tipku [START]. Dokument se skenira. 4 Nakon što je prvi set dokumenata skeniran, umetnite drugi set
dokumenata u uvlakač dvostranih originala ili ga stavite na staklo za skeniranje, a zatim pritisnite tipku [START].

5 Nakon što su svi setovi dokumenata skenirani pritisnite tipku [FINISH]. 6 Pritisnite tipku [START]. Kopije izlaze.
Skeniranje dokumenata s više stranica sa stakla za skeniranje Kad izrađujete dvostrane ili kombinirane kopije korištenjem stakla za skeniranje, stavite svaku stranicu dokumenta na staklo za skeniranje. Sljedeći postupak opisuje kako staviti stranice jednostranog dokumenta na staklo i izrađivati dvostrane kopije.

1 Stavite dokument na staklo. 2 Na baznom ekranu pritisnite [Simplex/Duplex]. Pojavi se
[Simplex/Duplex] ekran.

3 Pritisnite [Single-Sided] pod “Original” i [Double-Sided] pod
“Copy”.

4 Pritisnite tipku [Start]. 5 Započinje skeniranje i pojavi se poruka “To continue scanning, replace original and press Start.”

6 Pozicionirajte sljedeću stranicu i sljedeći dokument na staklo za
skeniranje i pritisnite tipku [Start].

7 Nakon što su stranice skenirane pritisnite [Finish]. 8 Pritisnite tipku [Start].
Odabir orijentacije dokumenta (Original Direction postavke) Kad kopirate obostrane dokumente, izrađujete obostrane kopije ili koristite kombinirane postavke kopiranja, odredite orijentaciju dokumenta jer u protivnom kopije se neće ispisivati u pravilnom redoslijedu ili ispravljati prednju i stražnju postavku stranice. Orijentacija za umetanje dokumenta Korištenje ADF-a Korištenje stakla za skeniranje Ikona Opis

Odaberite ovu postavku za dokument umetnut sa vrhom prema stražnjem dijelu ovog uređaja.

Odaberite ovu postavku za dokument umetnut sa vrhom prema lijevoj strani ovog uređaja.

1 Pozicionirajte dokument koji ćete kopirati. 2 U baznom ekranu pritisnite [Combine Originals]. Otvara se novi
ekran.

3 Dodirnite [Original Direction].
Pojavljuje se ekran Original Direction.

4 Odaberite orijentaciju dokumenta.
Dodirnite tipku za orijentaciju umetnutog dokumenta, a zatim pritisnite [Enter]. – Za prekid funkcije pritisnite [OFF].

3.4 Odabir postavki papira
Veličina papira može se automatski odabrati prema veličini dokumenta ili se može ručno odrediti. Odredi veličinu papira prema opisanom postupku, ovisno o željenim postavkama kopiranja. Automatski odabir veličine papira (“Auto Paper Select” postavka) Veličina umetnutih dokumenata je detektirana i izrađuju se kopije korištenjem papira jednake veličine. Ako je određena ostavka zoom-a “×1.0”, odabire se papir jednake veličine kao odabrani dokument. Ako je omjer zoom-a povećan ili smanjen, veličina papira koja odgovara određenom omjeru zoom-a je automatski odabrana.

1 U osnovnom ekranu odaberite [Paper]. Pojavljuje se Paper ekran. 2 Dodirnite [Auto Paper Select].

Detalj Ako ne možete odrediti veličinu dokumenta, uklonite dokument i zatim ga ponovno stavite. Ako ste stavili dokument nestandardne veličine, odredite ručno veličinu papira.

3.5 Određivanje postavki zoom-a
Kopije dokumenata mogu se povećati ili smanjiti. Na dodirnom ekranu pritisnite tipku [BASICS], a zatim tipku [ZOOM]. Otvara se ekran koji prikaže moguće postavke zoom-a.

Ima sedam načina kako promijeniti omjer zoom-a. • Automatska veličina - Auto Size Najprikladniji omjer zoom-a baziran na veličini dokumenta koji skenirate. Automatski određuje najprikladniji papir. • Puna veličina - Full-Size

Odabire kopiju koja je iste veličine kao dokument (1.000). Povećanje - Enlarge Razne postavke zoom-a za izradu povećanih kopija od standardnih veličina dokumenta na standardne veličine papira. Na primjer: - Dokument veličine A4 možete kopirati na papir veličine A3. - Dokument veličine B4 možete kopirati na veći A3 dokument. Smanjivanje - Reduce Razne postavke zoom-a za izradu smanjenih kopija od standardnih veličina dokumenata u standardne veličine papira. Na primjer: - Dokument veličine A3 možete kopirati na manji papir A4. - Dokument veličine B4 možete kopirati na manji A4 papir. Minimalno smanjivanje Kopija je za nijansu smanjena (0.930). - Odabirom postavke “Minimal” osiguravate da prilikom kopiranja ne izgubite niti djelić dokumenta. - Omjer zoom-a na postavki “Minimal” možete promijeniti u bilo koji omjer između 0.900 i 0.999. Zoomiranje - Zooming Možete odrediti bilo koji omjer zoom između 0.250 i 4.000. - Pritiskom na strelice odaberite željeni omjer zoom-a. Svaki put kada pritisnete tipku, omjer zoom-a se povećava ili smanjuje u koracima od 0.001. Proizvoljni Zoom - CustomZoom Možete odrediti bilo koji omjer zoom-a između 0.250 i 4.000. - Koristite numeričku tipkovnicu da unesete željeni omjer zoom-a. - Možete spremiti do dva omjera zoom-a. X/Y Zoom Veličina kopije može se mijenjati određivanjem različitih proporcija u mjerilu između 0.250 i 4.000 za okomite i vodoravne dimenzije.

3.6 Odabir postavki Original > Kopija

Na dodirnom ekranu pritisnite tipku [ORIG. > COPY]. Pojavljuje se ekran koji pokazuje moguće postavke. Orig. > Copy postavke Postavke:

• Single-Sided ► Single-Sided Od jednostranog originala radi se jednostrana kopija.

• Single-Sided ► Double-Sided Od dva jednostrana originala radi se jedna dvostrana kopija.

• Single-Sided ► Single-2in1 Od dva jednostrana originala Izrađuje se jedna jednostrana kopija

• Single-Sided ► Double-2in1 Od četiri jednostrana dokumenta izrađuje se jedna dvostrana kopija.

• Double-Sided ► Single-Sided (Samo ako je instaliran uvlakač dvostranih originala) Od jednog dvostranog dokumenta izrađuju se dvije jednostrane kopije.

• Double-Sided ► Double-Sided (Samo ako je instaliran uvlakač dvostranih originala) Od dvostranog dokumenta izrađuje se dvostrana kopija.

• Double-Sided ► Single-2in1 (Samo ako je instaliran uvlakač dvostranih originala) Od dvostranog dokumenta izrađuje se jedna jednostrana kopija.

• Double-Sided ► Double-2in1 (Samo ako je instaliran uvlakač dvostranih originala) Od dva dvostrana dokumenta izrađuje se jedna dvostrana kopija.

• Single-Sided ► Single-4in1 Od četiri jednostrana dokumenta izrađuje se jedna jednostrana kopija.

• Single-Sided ► Double-4in1 Od osam jednostranih dokumenata izrađuje se jedna dvostrana kopija.

• Single-Sided ► Booklet Creation Od osam jednostranih dokumenata izrađuje se dvije dvostrane kopije u formi knjige.

• Double-Sided ► Single-4in1 (Samo ako je instaliran uvlakač dvostranih originala) Od dva dvostrana dokumenta izrađuje se jedna jednostrana kopija.

• Double-Sided ► Double-4in1 (Samo ako je instaliran uvlakač dvostranih originala) Od četiri dvostrana dokumenta izrađuje se jedna dvostrana kopija.

• Book (Separation) ► Single-Sided Od uvezenog dokumenta izrađuju se dvije jednostrane kopije.

• Book (Spreadsheet) ► Single-Sided Od uvezenog dokumenta izrađuje se jedna jednostrana kopija.

• Book (Separation) ► Double-Sided Od uvezenog dokumenta izrađuje se jedna dvostrana kopija.

• Book (Spreadsheet) ► Double-Sided Od uvezenog dokumenta izrađuje se dvostrana kopija.

Određivanje postavke kvalitete/zasićenja dokumenta
Odredite postavke za tip dokumenta sa tekstom i slikom kako biste bolje podesili kvalitetu kopije.

Tipovi kvalitete dokumenta Ikona Opis Odaberite postavku kad dokumenti koje kopirate sadrže samo tekst. Rubovi kopiranog teksta su oštro reproducirani, te pružaju tekst koji se lagano čita.

Odaberite ovu postavku kad kopirate dokumente koji sadrže i tekst i slike, kao što su leci ili katalozi.

Odaberite ovu postavku kad kopirate dokumente, kao što su prospekti ili katalozi. Odaberite ovu postavku za izradu boljih reprodukcija polutonova (fotografije), koje ne mogu biti reproducirane sa uobičajenim postavkama kopiranja. Odaberite ovu postavku kad kopirate dokumente koji sadrže samo tekst, gdje su dijelovi teksta blijedi (npr. pisani običnom olovkom). Kopirani tekst je reproduciran tako da je tamniji i stoga lakši za čitanje.

Podešavanje zasićenja Ikona

Opis Zasićenje se može podesiti na jedan od devet nivoa. Svaki puta kad dodirnete [Dark], zasićenje se zatamnjuje za jednu nijansu. Svaki put kad dodirnete [Light], zasićenje se posvjetljuje za jednu nijansu.

Odaberite ovu postavku za automatsko podešavanje zasićenja prilagođenu dokumentu koji ste umetnuli.

3.7 Odabir finiširanja kopija
Dostupne su različite postavke za sortiranje i finiširanje kopija. Napomena Tvornička postavka je bez sortiranja “Non-Sort”. Dostupno je sljedećih šest postavki finiširanja Postavka Opis Bez sortiranja Odaberite ovu postavku za kopiranje bez korištenja postavke finiširanja. Sortiranje Odaberite ovu postavku za odvajanje svakog seta od višestraničnih dokumenata.

Izmjenično sortiranje Svaki set kopija izlazi odmaknut na suprotnu stranu kako bi ih odvojio.

Sortiranje jedno okomito na drugo Svaki set kopija izlazi u ponavljajućoj šabloni jedan okomit na drugi.

Grupiranje

Odaberite ovu postavku da odvojite kopije svake stranice u višestranični dokument.

Izmjenično grupiranje Kopije svake stranice izmjenično se slažu kako bi se odvojile.

Grupiranje jedno okomito na drugo Kopije svake stranice izlaze u ponavljajućoj šabloni kako bi se odvojile.

Postavka

Opis Odaberite postavku za uvez kopija sa heftom u gornjem lijevom uglu.

Heftanje u uglu

Odaberite ovu postavku za uvez kopija sa dvije hefterice.

2 hefta

Kopije su presavinute na pola, zatim heftane na dva mjesta po centru. Centralno heftanje (“Crease” i “2 staples”) Rupe se buše na kopijama koje se kasnije jednostavnije arhiviraju.

Bušenje rupa

Izrada kopija koristeći opciju klamanja

1 Pozicionirajte dokument(e) koje ćete kopirati. 2 Odaberite opciju bez sortiranja - “Non-Sort”, sortiranje - “Sort” ili grupiranje - “Group”, a zatim odaberite postavku
za klamanje. • Ako ste odabrali kutno klamanje “Corner Staple”, preskočite na korak br. 6. • Ako ste odabrali klamanje na 2 pozicije - “2-Point Staple”, nastavite sa korakom br. 3.

3 Pritisnite tipku za odabir pozicije [SELECT POSITION]. 4 Pritisnite tipku za željenu lokaciju klamanja. 5 Pritisnite [ENTER]. 6 Pritisnte tipku [START]. Kopije izlaze.

Napomena Ne možete odabrati postavku za klamanje ako ste omeli (pauzirali) neki drugi posao kopiranja. Kada izrađujete kopije i koristite opciju klamanja, pripazite na odabrane pozicije klamanja. Ako ste odabrali poziciju kutnog klamanja “Corner Staple”, ne možete odrediti poziciju hefta. Ali, ukoliko kombinirate kutno klamanje “Corner Staple” sa bušenjem rupa “Hole Punch”, onda možete odrediti poziciju hefta. Kada koristite funkciju klamanja, pripazite da ne prijeđete maksimalan broj stranica koje mogu biti zajedno zaklamane. Izrada kopija koristeći opciju bušenja rupa “Hole Punch”

1 Pozicionirajte dokument(e) koji želite kopirati. 2 Odaberite opciju bez sortiranja - “Non-Sort”, sortiranje - “Sort” ili grupiranje - “Group”, a zatim odaberite postavku
za bušenje rupa [HOLE PUNCH].

3 Pritisnite tipku za odabir pozicije [SELECT POSITION]. 4 Pritisnite tipku za željenu poziciju rupa. Za automatski odabir pritisnite tipku [OFF]. 5 Pritisnite tipku [ENTER]. 6 Pritisnite tipku [START]. Kopije izlaze.

Savjet Ako ste započeli kopiranje bez da ste odredili poziciju rupa ili ako je odabrana funkcija “OFF”, pozicija bušenja rupa je automatski određena ovisno o orijentaciji dokumenta – vidi sliku dolje.

Da biste podesili poziciju rupa, kontaktirajte servisera.

3.8 Skeniranje sljedećeg dokumenta za vrijeme ispisa (rezerviranje kopirnog posla)
Dok je kopiranje u tijeku, mogu se odrediti postavke za sljedeći posao kopiranja i skenirati novi dokument, tako da se može krenuti sa ispisom čim se završi trenutni posao kopiranja.

1 Pritisnite tipku [Start] za početak skeniranja i ispisa trenutnog
posla kopiranja. Pojavljuje se poruka koja indicira da je dokument skeniran.

2 Kad se pojavi poruka “Ready to accept another job.”, možete
odrediti postavke kopiranja za sljedeći posao kopiranja.

3 Pritisnite tipku [Start]. 4 Nakon što je trenutni posao kopiranja završio, sljedeći posao
započinje. – Kad je trenutni posao kopiranja završio, postavke kopiranja za sljedeći posao kopiranja je automatski prikazan i započinje postupak kopiranja.

4
postavkama.

Dodatne operacije kopiranja

4.1 Provjera postavki [Mode Check]
Trenutno odabrane postavke mogu se ponovno pregledati. Osim toga, odabrane postavke mogu se mijenjati ili spremiti za kasnije korištenje. Postoje dva ekrana koja vam dopuštaju da mijenjate te postavke. Da pregledate postavke 1 Pritisnite tipku za provjeru moda [MODE CHECK] na upravljačkoj ploči. Pojavljuje se prvi ekran koji prikazuje trenutne postavke.

2 Pritisnite tipku za sljedeću postavku [Fwd] kako biste prikazali drugi ekran sa

3 Pritisnite tipku [EXIT] ili [MODE CHECK] kako biste se vratili na prvobitni ekran.

Savjet Da izmijenite postavke, pritisnite tipku za funkciju koju želite izmijeniti. Pojavit će se ekran pomoću kojeg ćete izmijeniti zadane postavke prema želji.

Da izmijenite postavke 1 Pritisnite tipku za provjeru moda [MODE CHECK] na upravljačkoj ploči. Pojavljuje se prvi ekran koji prikazuje trenutne postavke.

2 Pritisnite tipku za sljedeću postavku [Fwd] ili tipku za povrat [Back] dok se ne prikaže ekran sa postavkama koje
želite izmijeniti.

3 Pritisnite tipku za postavku koju želite izmijeniti. Pojavit će se ekran sa određenim postavkama. 4 Promijenite postavku prema potrebi.

4.2 Izrada probne kopije kako bi se provjerile postavke (Proof Copy)
Prije ispisa većeg broja kopija, možete izraditi probnu kopiju za provjeru. Postupak spriječava greške kod kopiranja. Izrada probne kopije

1 Pozicionirajte dokument za kopiranje. 2 Odaberite željene postavke kopiranja. 3 Pritisnite tipku [Proof Copy]. Ispiše se probna kopija. 4 Provjerite kopiju.
– Ako je probna kopija u redu, preskočite na točku 8. – Za promjenu postavki kopiranje, nastavite na točku 5.

5 Pritisnite [Change Setting] na ekranu koji se pojavio kad se ispisivala probna kopija. 6 Na Proof copy ekranu, promijenite postavke kopiranja prema želji.
– Konačne postavke prikažu se na Proof copy ekranu samo ako su bile određene za kopiranje s probnom kopijom. Ako postavke kopiranja ne možete promijeniti, zaustavite ispis probne kopije. Zatim, pritisnite tipku [Reset] za prekid postavki kopiranja, a zatim odredite željene postavke.

7 Pritisnite tipku [Proof Copy] za ispis još jedne probne kopije.
– Ukoliko kopiranje stane dok je otvoren Proof copy ekran ili dok mijenjate postavke nakon što je ispisana probna kopija, pritisnite tipku [Reset]. Pojavi se ekran za zaustavljanje posla. Odaberite posao koji želite izbrisati.

8 Pritisnite tipku [Start].
Određene postavke kopiranja su u redu čekanja.

Napomena Broj kopija ispisanih za probnu kopiju uključen je u broj kopija koje ste ukupno odredili. Ako su postavke promijenjene, koristite tipkovnicu za unos broja kopija.

4.3 Pauziranje kopiranja

Trenutni posao kopiranja može se pauzirati, kako bi se ubacila izrada kopije nekog drugog dokumenta. Ovo je prikladno ako želite brzo napraviti kopiju manjeg dokumenta za vrijeme dok se kopira neki veliki posao.

Napomena Ako su određene funkcije navedene, neće biti moguće pauzirati kopiranje. Osim toga, neke funkcije nisu dostupne za vrijeme dok pauzirate kopiranje. Uređaj neće aktivirati pauziranje (pritiskom na tipku [INTERRUPT]) za vrijeme dok se dokument skenira. Kako biste pauzirali (omeli) kopiranje 1 Pritisnite tipku [INTERRUPT] za vrijeme dok se kopira zadano. Indikator na [INTERRUPT] tipki svijetli. Pojavljuje se poruka “Now in the interrupt mode” (sada ste u modu ometanja kopiranja). • Postavke za kopiranje vraćaju se na početne postavke.(uređaj pamti postavke ometenog posla te preostali broj kopija koje mora izraditi). • Ukoliko se ne izvrši nikakva operacija u roku od jedne minute, ovaj mod se automatski prekida. Namjestite dokument(e) koje želite kopirati. Odredite željene postavke kopiranja. Pritisnite tipku [START]. Započinje skeniranje dokumenata. •

2 3 4

5 Pritisnite tipku [INTERRUPT]. Indikator na tipki [INTERRUPT] se ugasi i prekida se mod ometanja kopiranja.
Postavke za prethodni posao se pojavljuju i automatski se nastavlja posao koji ste prethodno omeli.

4.4 Registracija kopirnih programa (Mode Memory)
Možete registrirati do 10 kopirnih programa. Registrirani kopirni programi mogu biti pozvani i korišteni za kopiranje. Registracija kopirnog programa

1 Korištenjem dodirne ploče i tipki na upravljačkoj ploči, odredite postavke kopiranja da budu registrirane u
kopirnom programu.

? Mogu li trenutne postavke biti provjerene?
Za provjeru trenutno određenih postavki kopiranja, pritisnite tipku [Mode Check].

2 Pritisnite tipku [Mode Memory]. Pojavi se programski ekran. 3 Pritisnite [Set]. 4 Pritisnite tipku za programski broj gdje želite registrirati program.
– Ako program još nije registriran sa programskom tipkom, nestane prazna ikona sa tipke sa brojem kako bi indicirala da je na njoj registriran program.

– – Ako je program već bio registriran na pritisnutoj tipki, pritisnite [Yes], a zatim pritisnite [Enter]. Za prekid registracije, pritisnite [No], a zatim pritisnite [Enter].

? Što ako su programi već registrirani na sve programske tipke?

Ako nema programskih brojeva gdje još nije registriran program, program registriran na programskom broju će biti prebrisan. Detalj Za zaustavljanje registriranja programa, pritisnite tipku [Reset] ili tipku [Mode Memory]. Bez obzira koji je ekran prikazan, registracija je prekinuta.

Za ponovno pozivanje kopirnog programa Registrirani kopirni programi mogu se pozivati i koristiti za kopiranje.

1 Pozicionirajte dokument koji želite kopirati. 2 Pritisnite tipku [Mode Memory].
Pojavljuje se programski ekran.

3 Pritisnite [Recall].

– Za prestanak pozivanja kopirnog programa, pritisnite tipku [Reset] ili tipku [Mode Memory].

? Mogu li napraviti provjeru određenih postavki za kopirni program?
4 Pritisnte tipku za programski broj registriran sa željenim postavkama kopiranja.
Programske postavke kopiranja su pozvane i ponovno se pojavi bazni ekran. – Ako ste pritisnuli [Enter] bez pritiska tipke s programskim brojem, ponovno se pojavi bazni ekran i niti jedan kopirni program nije pozvan.

5 Pritisnite tipku [Start].
Započinje kopiranje sa pozvanim postavkama kopiranja. Provjera postavki kopiranja Postavke kopiranja koje ćete registrirati kao kopirni program možete provjeriti.

1 Pritisnite tipku [Mode Memory]. Pojavljuje se programski ekran. 2 Pritisnite [Check]. 3 Pritisnte tipku sa registriranim programskim brojem, čije
postavke kopiranja želite provjeriti. Pojavljuje se ekran sa programom za provjeru.

4 Provjerite postavke kopiranja sa odabranim programskim
brojem. – Program čije postavke kopiranja ste provjerili na Check Program ekranu, možete pozvati. Pritisnite [Recall] za pozivanje registriranih postavki kopiranja. Ponovno se prikaže bazni ekran.

5 Pritisnite [Enter].
Ponovno se pojavi programski ekran. Detalj Postoje 3 ekrana za provjeru programa. Pritisnite [Fwd] za prikaz sljedećeg ekrana, ili pritisnite [Back] za prikaz prethodnog ekrana. Postavke kopiranja ne možete mijenjati sa Program Check ekrana. Brisanje registriranih kopirnih programa Registrirani kopirni programi mogu se brisati

1 Pritisnite tipku [Mode Memory]. Pojavljuje se programski ekran. 2 Pritisnite [Delete]. 3 Pritisnite tipku programskog broja koji je registriran sa kopirnim postavkama koje želite obrisati.
Pojavljuje se poruka, koja traži potvrdu o brisanju kopirnog programa.

4 Pritisnite [Yes], a zatim [Enter]. Za prekid brisanja kopirnog programa, pritisnite [No], a zatim pritisnite
[Enter]. Ponovno se pojavi programski ekran.

5

Uklanjanje zastoja

5.1 Kad se pojavi poruka “Malfunction detected.” (Kontaktirajte servisera)
Ako dođe do kvara koji ne može ukloniti korisnik, pojavi se poruka “Malfunction detected. Please call your Technical Representative.” Za ispravak greške

1 Zapišite kôd greške (npr C-0001) na ekran za greške. 2 Isključite uređaj koristeći pomoćnu naponsku tipku i glavni naponski prekidač. 3 Isključite uređaj iz strujnog kruga. 4 Kontaktirajte servisera i obavijestite ga o kôdu greške.
Podsjetnik Čim dođe do kvara uređaja, kontaktirajte vašeg servisera prema uputama opisanim gore i to čim se pojavi servisni ekran.

5.2 Kad se pojavi poruka “Misfeed detected.”

Treperuće “O” indicira lokaciju zaglavljenog papira. Osim toga, “O” koje svijetli indicira područja gdje bi mogao biti zaglavljen papir i da to područje treba provjeriti. (na primjeru je navedeno da je u ladici s papirom zaglavljeni papir).

Napomena Postupak uklanjanja zaglavljenog papira razlikuje se ovisno o mjestu gdje je zaglavio. Utvrdite lokaciju gladanjem na ilustraciju prikazanu na ekranu, a zatim uklonite papir prema uputama.

Indikator zaglavljenog papira

R.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 .

Opis Zastoj papira u automatskom uvlakaču Zastoj papira u fiksirnoj jedinici Zastoj papira u automatskoj dupleks jedinici Zastoj papira u pomoćnom uvlakaču Zastoj papira u prvoj ili drugoj ladici Zastoj papira u trećoj ili četvrtoj ladici Zastoj papira u velikoj ladici Zastoj papira u finišeru Zastoj papira u sorterima Zastoj papira u presavijaču i klamerici

Uklanjanje zastoja iz automatskog uvlakača

1 Podignite polugu poklopca uvlakača. 2 Pažljivo izvucite zaglavljeni papir. 3 Podiginite vodilice za dokumente.

4 Okrenite dugme da izvadite sve zaglavljene dokumente. 5 Dok desnom rukom pridržavate uvlakač dokumenata, pažljivo izvucite sve preostale zaglavljene
dokumente.

6 Vratite polugu za dokumente na originalnu poziciju i zatvorite poklopac za zastoj papira.
Uklanjanje zastoja papira u fiksirnoj jedinici

1 Podignite polugu za oslobađanje desnih vrata i ovorite desna vrata.

Kod uklanjanja papira, prvo uklonite sav preostali papir i izbjegavajte dodir sa vrućom fiksirnom jedinicom, filmom i ostalim dijelovima na kojima je naljepnica upozorenja.

OPREZ Područje oko fiksirne jedinice je izuzetno vruće. Diranje bilo kojih dijelova osim onih koji su dozvoljeni može uzrokovati opekotine. Ukoliko se opečete, odmah stavite ozlijeđeni dio kože pod hladnu vodu i potražite savjet liječnika.

OPREZ Ako dirate transportni valjak (image transfer roller), može doći do smanjenja kvalitete kopije Ne dirajte površinu transportnog valjka.

OPREZ

Svi metalni dijelovi u uređaju su vrući.
Diranje bilo kojih dijelova osim onih koji su dozvoljeni može uzrokovati opekotine. Ukoliko se opečete, odmah stavite ozlijeđeni dio kože pod hladnu vodu i potražite savjet liječnika.

2 Pažljivo izvucite sav zaglavljeni papir.
– Smanjena kvaliteta kopije može nastati zbog diranja transportnih valjaka. Ne dodirujte transportne valjke.

3 Otvorite vodilice za fiksirnu jedinicu. 4 Pažljivo uklonite sav zaostali papir iz fiksirne jedinice, sa transportnih valjaka. 5 Zatvorite desna vrata.
Podsjetnik Ako je zastoj papira kao što je prikazano dolje, kontaktirajte vašeg servisera. - Papir je omotan oko valjka u fiksirnoj jedinici. - Papir je svinut ili razderan oko valjaka u fiksirnoj jedinici.

- Papir koji ste uklonili je poderan i dijelovi su ostali u fiksirnoj jedinici.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz automatske dupleks jedinice

1 Otvorite vrata dupleks jedinice. 2 Pažljivo izvucite sav zaglavljeni papir. 3 Zatvorite vrata na dupleks jedinici.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz pomoćnog uvlakača

1 Izvucite sav zaglavljeni papir iz uvlakača..

2 Ako se papir ne da izvući, povucite polugu klizne ploče i povucite je
prema sebi.

3 Pogurnite prema dolje kliznu ploču sa lijevom rukom i pažljivo
izvucite zaglavljeni papir.

4 Vratite višenamjenski uvlakać u normalnu poziciju.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz prve ili druge ladice za papir

1 Otvorite pomoćni višenamjenski uvlakač.

2 Povucite polugu za otvaranje vratašca.

3 Pažljivo izvucite zaglavljeni papir. 4 Zatvorite donja desna vrata. 5 Zatvorite višenamjenski uvlakač.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz treće i četvrte ladice

1 Povucite polugu za otvaranje donjih desnih vrata.

2 Pažljivo izvucite zaglavljeni papir. 3 Zatvorite donja desna vrata.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice velikog kapaciteta Isti postupak kao za 3 i 4 ladicu.

Uklanjanje zaglavljenog papira iz finišera

1 Otvorite prednja vrata.

2 Spustite polugu FN1 i izvucite zaglavljeni papir.

3 Zaokrenite ručku FN2.

4 Ako je instaliran kit za bušenje rupa, izvucite kutiju za bušenje.

5 Spustite polugu FN3 i izvucite zaglavljeni papir. 6 Vratite polugu FN1 i FN3 na njihovu prvobitnu poziciju. 7 Ako je instaliran kit za bušenje rupa, vratite kutiju na prvobitnu poziciju.

8 Spustite polugu FN4.

9 Zaokrenite dugme FN5 ili FN6 i izvucite zaglavljeni papir. 10 Vratite polugu FN4 na prvobitnu poziciju. 11 Zatvorite prednja vrata.

Uklanjanje zaglavljenog papira u sorterima

1 Otvorite prednja vrata.

2 Zaokrenite dugme FN5 ili FN6 i izvucite zaglavljeni papir.

3 Dok pritišćete prema dolje polugu FN7, izvucite zaglavljeni
papir.

4 Povucite ručicu FN8 da otvorite vratašca za uklanjanje
zaglavljenog papira.

5 Izvucite sav zaglavljeni papir iz sortera. 6 Zatvorite vratašca za oslobađanje zaglavljenog papira. 7 Zatvorite prednja vrata.

Uklanjanje zaglavljenog papira u presavijaču i klamerici

1 Otvorite prednja vrata.

2 Zaokrenite dugme FN5 ili FN6 i izvucite zaglavljeni papir. 3 Izvucite sav papir iz izlazne police. 4 Otvorite vratašca za oslobađanje zaglavljenog papira i izvucite sav zaglavljeni papir. 5 Zatvorite vratašca za oslobađanje zaglavljenog papira. 6 Zatvorite prednja vrata.

5.3 Kad se pojavi poruka “Replenish paper.”
Ako je ladica ostala bez papira za vrijeme kopiranja ili nakon ispisa, pojavi se poruka “Replenish paper.”. Za zamjenu papira Provjerite koja ladica je osvijetljena na dodirnoj ploči, a zatim je napunite papirom.

5.4 Kad se pojavi poruka “... Not enough remaining memory.”
Ovaj uređaj koristi memoriju za proizvodnju kopija. Budući da je količina dostupne memorije ograničena, kad se memorija napuni za vrijeme skeniranja, pojavi se poruka “The job has been deleted. Not enough remaining memory.” i izbriše se skenirani posao.

5.5 Kad se pojavi poruka “Please exchange toner.”
Kad je preostalo još malo tonera, pojavi se poruka “Please exchange toner.”.

Detalj Nakon što se pojavi poruka “Please exchange toner.” možete napraviti još cca 500 (A4) stranica. Kad se pojavi poruka za zamjenu tonera, pripremite bocu s tonerom. Kad se pojavi poruka “There is no Toner.”, uređaj prestaje s radom. Kad je toner potrošen Kad je boca s tonerom ispražnjena, pojavi se poruka sa slike desno. Odmah zamijenite bocu s tonerom.

5.6 Kad se pojavi poruka “Stapler empty.”
Kad je spremnik sa heftericama prazan, pojavi se poruka “Stapler empty.”. Zamijenite spremnik za hefterice.

Podsjetnik Spremnik za hefterice zamijenite tek onda kad se pojavi poruka jer u protivnom uređaj može biti oštećen.

5.7 Osnovno uklanjanje zastoja
Problem Mogući uzrok Stupanj zatamnjenja “Auto” namješten je presvijetlo. Odabrali ste presvijetlu ekspoziciju. Kopirali ste puno dokumenata koji sadrže fotografije ili su velika područja ispisana. Kopija je presvijetla. Upravo ste zamijenili bočicu s tonerom. Toner je prazan i poruka “Please add toner” pojavljuje se na dodirnom ekranu. Papir je vlažan. Stupanj zatamnjenja “Auto” namješten je pretamno. Odabrali ste pretamnu ekspoziciju. Kopija je pretamna. Staklo originala je zaprljano. Dokument nije pozicioniran dovoljno blizu stakla. Papir je vlažan. Dokument nije pozicioniran dovoljno blizu stakla. Staklo originala je zaprljano. Podstava za dokument je zaprljana. Kopija je istočkana. Originalni dokument otisnut je na vrlo prozirnom materijalu kao što je diazo fotoosjetljivi papir ili prozirna folija. Kopirate dokument sa otiskom na obje strane. Kako ukloniti Namjestite funkciju “Default Copy Output Levels” na korisničkom ekranu ili prekinite “Auto” postavku i odaberite željenu postavku. Pritisnite tipku [DENSITY] i pritisnite strelicu za zatamnjenje. Ekspozicija je zatamnjena i uređaj je smanjio zalihu tonera. Koristite funkciju “Toner Replenisher” u modu s korisnim funkcijama (Utility) kako biste nadopunili zalihe tonera. funkciju “Toner Replenisher” u modu s korisnim funkcijama (Utility) kako biste nadopunili zalihe tonera. To činite dok kopija ne postane tamnija. Zamijenite bočicu s tonerom. Zamijenite papir. Namjestite funkciju “Default Copy Output Levels” na korisničkom ekranu ili prekinite “Auto” postavku i odaberite željenu postavku. Pritisnite tipku [DENSITY] i pritisnite strelicu za posvjetljenje. Prebrišite staklo sa suhom mekom krpom. Pozicionirajte dokument tako da je priljubljen uz staklo za skeniranje. Zamijenite papir. Pozicionirajte dokument tako da je priljubljen uz staklo za skeniranje. Prebrišite staklo sa suhom mekom krpom. Prebrišite podstavu za dokument sa mekom krpom namočenom u blagi deterdžent. Stavite prazni list papira na vrh dokumenta kojeg skenirate. Ako kopirate tanki dvostrani dokument, informacije na drugoj strani mogu se reproducirati na kopiji. Pritisnite tipku [DENSITY] i pritisnite strelicu za posvjetljenje.

Kopija je zamućena.

Na izlaznoj kopiji su prugice.

Dokument je nepravilno namješten. Dokument je nepravilno namješten u uvlakač dvostranih originala. Staklo za skeniranje je zaprljano Kod korištenja uvlakača dvostranih originala). Vodilice dokumenta nisu pomaknute uz rub dokumenta. U ladicu za papir stavili ste naborani papir. Papir koji koristite savija se.

Pravilno namjestite dokument uz mjerilo. Ako je instaliran uvlakač dvostranih originala, pravilno namjestite vodilice dokumenta uz rub dokumenta. Širom otvorite uvlakač dvostranih originala i pažljivo pozicionirajte dokument uz mjerilo. Prebrišite staklo sa suhom mekom krpom. Prislonite vodilice uz rub dokumenta. Izravnajte papir prije nego ga umetnete.

Kopija je nakošena.

Izvadite papire iz ladice, preokrenite ih i ponovno stavite u ladicu. Zamijenite papir s papirom koji nije vlažan. Prebrišite podstavu za dokument sa Podstava za dokument je mekom krpom namočenom u blagi zaprljana. deterdžent. Odaberite veličinu papira koja je iste Odabrana vellčina papira veća je veličine kao dokument. Ili namjestite od dokumenta (sa zoom-om zoom na automatski odabir veličine “Auto namještenim na “×1.000”). Size” da povećate kopiju na odabranu veličinu papira. Orijentacija dokumenta drugačija Odaberite veličinu papira koja je iste je od orijentacije kopije (sa veličine kao dokument. Ili odaberite zoom-om namještenim na orijentaciju papira koja je ista kao ona od Kopija ima zaprljani “×1.000”). originala. rub. Odaberite opciju zoom-a koja namješta Kopija je smanjena na veličinu veličinu dokumenta prema odabranoj manju nego što je papir veličini papira. Ili namjestite zoom na (odabrana je opcija proizvoljnog automatski odabir veličine “Auto Size” da zoom-a - Custom Zoom) smanjite kopiju na odabranu veličinu papira. *Ako i nakon svih prethodno opisanih operacija ne uspijete riješiti problem, obratite se vašem serviseru. Kopija je naborana

Poruka na ekranu Original left on glass. Matching paper size is not available. Reselect the paper size. Original size cannot be detected. Reselect the paper size. This mode cannot be set with the xxxx. The Exit tray has reached its capacity. Input User Name and Password to ligin

Uzrok Ostavili ste originalni dokument na staklu za skeniranje. Prikladni papir nije umetnut u ladicu. 1. Dokument nije pravilno pozicioniran. 2. Umetnut je dokument nestandardne veličine ili je premalen da ga uređaj može detektirati. Odabrali ste funkcije koje ne idu zajedno. Maksimalan broj kopija naslagan je na izlaznoj polici i uređaj nije u mogućnosti izbacivati daljnje kopije. Kopije se ne mogu izrađivati dok ne unesete korisničko ime i lozinku

Kako ukloniti Uklonite dokument sa stakla. Odaberite drugu veličinu kopije ili ručno umetnite željeni papir. 1. Pravilno pozicionirajte dokument. 2. Odaberite pravilnu veličinu papira. Izrađujte kopije koristeći samo jednu od funkcija. Uklonite sve kopije sa navedene police. Unesite korisničko ime i lozinku.

Your account has reached its maximum allowance. Close -> section properly. Please insert the fusing unit and close all doors. Install the toner cartridge, and then move the lever to the correct position. Please insert the Waste toner bottle and close all the doors. Replenish paper. Toner cartridge (X) needs to be replaced soon. Replace the toner cartridge. Replace staple cartridge. Misfeed detected.

Dosegli ste limit kopiranja. Više ne možete raditi kopije. Vrata ili poklopac na uređaju nisu dobro zatvoreni, ili neki dio nije dobro instaliran. Uređaj nije u mogućnosti raditi kopije. Fiksirna jedinica nije pravilno instalirana. Označena toner kazeta nije pravilno instalirana. Bočica za višak tonera nije pravilno instalirana. Označena ladica za papir je potrošena. Označeni toner će se uskoro potrošiti. Toner je prazan. Uređaj nije u mogućnosti raditi nove kopije. Spajalice su se potrošile. U uređaju je zaglavio papir. Uređaj ne može nastaviti s radom.

Kontaktirajte vašeg administratora. Provjerite da su sva vrata i poklopci zatvoreni i da ste pravilno instalirali sve dijelove.

Ponovno instalirajte određeni dio ili kontaktirajte vašeg servisera.

Dodajte novi papir. Pripremite novu toner kazetu. Zamijenite toner kazetu. Zamijenite ih novim uloškom. Uklonite zaglavljeni papir.

Malfunction detected. Uređaj je u kvaru i nije u Please call your Technical Kontakirajte vašeg servisera o kodu mogućnosti raditi kopije. Representative and provide naznačenom na dodirnom ekranu. code: *Ako se pojavi poruka koja nije navedena u ovoj tablici, provedite operaciju opisanu u dobivenoj poruci.

6

Kopirni papir / originalni dokumenti

6.1 Kopirni papir
Koristite papir koji ima sljedeće karakteristike. Moguće veličine papira

Izvor papira Pomoćni uvlakač Prva ladica Druga ladica Treća ladica Četvrta ladica Velika ladica Obostrane kopije
Papir izvan standarne veličine

Širina papira 90 do 297 mm -

Duljina papira 140 do 432 mm -

Veličina papira

-

Izvor papira Pomoćni uvlakač Prva ladica Druga ladica

Treća ladica Četvrta ladica Velika ladica Obostrane kopije
Specijalni papir Sav papir izuzev običnog papira. Prozirne folije, reciklirani papir. Obavezno prije korištenja specijalnih papira odredite postavku za ladice u kojima stoji taj papir. Tako ćete spriječiti greške kod rukovanja. Veličine papira Nestandardne veličine papira
Ladice s papirom i sl. Širina papira Duljina papira

Ručni pomoćni uvlakač Prva ladica za papir Druga ladica za papir Treća ladica za papir (LCC*) Treća ladica za papir Četvrta ladica za papir * LCC: ladica velikog kapaciteta Standardne veličine papira
Ladice s papirom i sl.

90 do 297 mm

140 do 432 mm

─ ─ ─ ─ ─ ─: ne može se koristiti

─ ─ ─ ─ ─

A3 L

B4 L

L A4 L

A4 C

B5 L

B5 C

A5 L

A5 C

Ručni pomoćni uvlakač Prva ladica za papir Druga ladica za papir Treća ladica za papir (LCC*) Treća ladica za papir Četvrta ladica za papir Obostrane kopije

O O O

O O O

O O O


O O O


O O O


O O O

O O O O O O O

O O O

O O O

O O O

O


O O O


O O O


O O O

─ ─ ─ ─ ─ ─

Ladice s papirom i sl.

B6 L

Omotnice

Ručni pomoćni uvlakač Prva ladica za papir Druga ladica za papir Treća ladica za papir (LCC*) Treća ladica za papir Četvrta ladica za papir Obostrane kopije * LCC: ladica velikog kapaciteta

O

O

─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ O ─ O: može se koristiti ─: ne može se koristiti

Kapacitet papira
Ladice s papirom i sl. Običan papir 56 do 90 g/m2 Posebni papir 91 do 210 g/m2 Reciklirani papir 60 do 90 g/m2

Ručni pomoćni uvlakač Prva ladica za papir Druga ladica za papir Treća ladica za papir (LCC*) Treća ladica za papir Četvrta ladica za papir

150 listova 500 listova 500 listova 2.500 listova 500 listova 500 listova

100 listova

─ ─ ─ ─ ─

150 listova 500 listova 500 listova 2.500 listova 500 listova 500 listova

Ladice s papirom i sl.

Ručni pomoćni uvlakač Prva ladica za papir

50 listova

Posebni papir

50 listova

Posebni papiri Razglednice Naljepnice

50 listova

10 listova

Omotnice

Druga ladica za papir Treća ladica za papir (LCC*) Treća ladica za papir Četvrta ladica za papir * LCC: ladica velikog kapaciteta Objašnjenje ikona Prozirne folije

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─: ne može se koristiti

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

Deblji papir

Tanki papir

Omotnice

Jednostrani papir

Reciklirani papir

Specijalni papir

Sljedeći tipovi papira ne bi se trebali koristiti. U protivnom će se smanjiti kvaliteta isprinta, loše će se uvlačiti papir i mogući su kvarovi na uređaju:


• • • • • • • • • •

Prozirne folije koje su već prošle kroz uređaj. Ukoliko je folija još uvijek čista, nemojte je ponovno koristiti Papir koji je bio tiskan na pisaču koji radi na principu prenošenja topline ili na inkjet pisaču Papir koji ili je pretanak ili predebeo Presavinut, savinut, naborani ili poderani papir Papir koji je dugo vremena ostao odmotan. Vlažan papir Presavinuti papir ili papir sa izbušenim rupicama Izrazito gladak ili izrazito grub papir ili papir sa neravnom površinom Tretirani papir kao npr. karbon papir, papir osjetljiv na toplinu ili papir osjetljiv na pritisak Papir ukrašen folijom ili drugim dekoracijama Papir raznih veličina

• • • •

Papir nestandardnih veličina (koji nije pravokutan) Papir lijepljen ljepilom, heftan ili spajan spajalicama Papir sa naljepnicama Papir sa vrpcama, kukama, dugmadi i sličnim Umjetnički papir, obloženi papir ili papir za inkjet pisač.

Skladištenje papira Pripazite na sljedeće mjere predostrožnosti kada skladištite papir. • • • Skladištite papir na mjestu koje zadovoljava sljedeće uvjete: Da nije izloženo direktnom suncu Da nije izloženo otvorenoj vatri Da nije izloženo velikoj vlazi Da nije u prašnjavoj prostoriji Raspakirani papir mora biti spremljen u plastičnu vreću i spremljen na hladno i tamno mjesto Držite papir van dohvata djece

Automatsko odabiranje izvora papira Ukoliko odabrana ladica za papir tijekom kopiranja ostane bez papira, uređaj će automatski selektirati neku drugu ladicu koja je napunjena sa istom vrstom papira i nastaviti će sa kopiranjem. Ukoliko je instalirana ladica velikog kapaciteta (LCC), maksimalno možete napraviti 3.750 kopija A4 C papira u neprekidnom nizu. Ova opcija je prikladna za izradu velikog broja kopija odjednom.

Uvjeti za rukovanje Kada radite veliki broj kopija odjednom, napunite sve ladice za papir sa papirom koji zadovoljava sljedeće uvjete: • Papir je iste veličine • Papir je istog tipa • Pozicioniran je u istom smjeru

Redoslijed odabira drugih ladica za papir Kada je uređaj automatski odabrao drugu ladicu, već je sljedeća ladica sa liste odabrana: Prva ladica za papir > Druga ladica za papir > Treća ladica za papir / Velika ladica LCT > Četvrta ladica za papir > Višenamjenski uvlakač papira

6.2 Određivanje postavki papira za pomoćni uvlakač
Ovaj odlomak opisuje postupak za određivanje veličine i vrste papira stavljene u pomoćni uvlakač. Određivanje veličine papira (Change Setting) Standardne veličine papira mogu biti određene za papire umetnute u pomoćni uvlakač. To je korisno, na primjer kad se veličina umetnutog papira ne može automatski detektirati.

1 Umetnite papir u ručni uvlakač. 2 Na baznom ekranu pritisnite tipku [Paper]. Otvori se Paper ekran. 3 Odaberite tipku za pomoćni uvlakač (bypass tray). 4 Pritisnite [Change Setting]. 5 Odredite veličinu papira umetnutog u ručni uvlakač. 6 Pritisnite [Enter]. Ponovo se pojavi Paper ekran. Odredili ste veličinu papira za ručni uvlakač.

Podsjetnik Ako ste stavili papir čiju veličinu niste odredili, može doći do zastoja papira jer veličina papira nije automatski detektirana. Određivanje nestandardne veličine papira (Custom Size postavke) Nestandardne veličine papira mogu biti umetnute samo u pomoćni uvlakač. Ako stavljate papir nestandardne veličine, neophodno je odrediti veličinu papira.

1 Na baznom ekranu, pritisnite [Paper]. Otvori se Paper ekran. 2 Odaberite tipku za pomoćni uvlakač (bypass tray). 3 Pritisnite [Change Setting]. 4 Pritisnite [Custom Size]. Otvara se ekran Custom Size, za određivanje veličine. 5 Unesite duljinu (X) i širinu (Y) papira.
– Provjerite da ste odabrali [X], a zatim koristite tipkovnicu za unos duljine stranice X (između 140 i 432mm). – Pritisnite [Y] za odabir i tipkovicom utipkajte duljinu stranice Y (između 90 i 297 mm). – Vrijednost izvan dozvoljenog omjera ne možete unijeti. – Za promjenu unesene vrijednosti, pritisnite tipku za poništavanje [C], a zatim unesite točnu vrijednost.

? Mogu li spremiti vrijednosti veličine papira?
Dvije određene nestandardne veličine papira mogu biti spremljene. Za pozivanje spremljene veličine papira, pritisnite [1] ili [2].

6 Pritisnite [Enter].
Ponovno se pojavi Paper ekran. Odredili ste nestandardnu veličinu papira. Spremanje nestandardne velličine papira (Custom Size postavke) Možete spremiti dvije nestandardne veličine papira za pomoćni uvlakač. Spremanje veličine papira koje često koristite, omogućuju vam da brzo odaberete veličinu papira, bez da ponovno unosite vrijedosti i ulazite u program za postavke.

1 Na baznom ekranu, pritisnite [Paper]. Otvara se Paper ekran. 2 Odaberite tipku za pomoćni uvlakač (bypass tray). 3 Pritisnite [Change Setting]. 4 Pritisnite [Custom Size]. Otvara se ekran Custom Size, za određivanje veličine. 5 Pritisnite [Size Registration]. Pojavljuje se ekran Size Registration. 6 Unesite duljinu (X) i širinu (Y) papira.
– Provjerite da ste odabrali [X], a zatim pomoću tipkovnice utipkajte duljinu stranice X (između 140 i 432 mm). – Pritisnite [Y] za odabir, a zatim pomoću tipkovnice utipkajte duljinu stranice Y (između 90 i 297 mm). – Vrijednost izvan dozvoljenog omjera ne možete unijeti. – Za promjenu unesene vrijednosti, pritisnite tipku za poništavanje [C], a zatim unesite točnu vrijednost.

7 Pritisnite [1] ili [2] za određivanje gdje ćete spremiti zadane veličine.
– Ako ste pritisnuli tipku gdje nije spremljena niti jedna vrijednost, veličina papira se pojavljuje na tipki te indicira da je vrijednost spremljena.

? Kako pozivate spremljenu vrijednost papira?
Pritisnite [1] ili [2] na Custom Size ekranu kako biste pozvali spremljenu veličinu papira.

8 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi.
Ponovno se pojavi Paper ekran. Spremili ste nestandardnu veličinu papira. Određivanje postavki za specijalni papir (Change Setting) Ako je za ladicu određena postavka za specijalni papir kao što je prozirna folija i drugi specijalni papir, ta ladica nije automatski odabrana kod postavke Automatskog odabira papira ili automatske promjene ladice. Međutim, ladica za papir postavljena za ispis samo na jednoj stranici (“Single Sided Only”), ima prioritet kad je određena postavka za automatski odabir papira (“Auto Paper Select”).

Sljedeći postupak opisuje kako odrediti postavke za prozirne folije, debeli papir, tanki papir ili omotnice umetnute u pomoćni uvlakač.

1 Na baznom ekranu, pritisnite [Paper]. Otvara se Paper ekran. 2 Odaberite tipku za pomoćni uvlakač (bypass tray). 3 Pritisnite [Change Setting]. 4 Odredite željenu vrstu specijalnog papira.

? Koji tipovi papira mogu biti stavljeni u koju ladicu za papir?
5 Pritisnite [Enter].
Ponovno se pojavi Paper ekran. Odredili ste tip papira za pomoćni uvlakač

Postoje limiti o vrsti papira koju možete staviti u ladicu za papir.

Podsjetnik Ako je prozirna folija ili debeli papir stavljena u pomoćni uvlakač, provjerite da ste odabrali pripadajući tip papira jer u protivnom može doći do zastoja papira. Postavke za prozirne folije, debeli papir, tanki papir i omotnice, možete također odrediti za pomoćni uvlakač, čak i ako je određena postavka za papir za jednostrano kopiranje, za reciklirani papir i za specijalni papir.

6.3 Originalni dokumenti
Kad izrađujete kopije, umetnite dokument u automatski uvlakač ili ga pozicionirajte na staklo za skeniranje. Za kopiranje dokumenata koje ne možete staviti u automatski uvlakač, pozicionirajte na staklo za skeniranje. Dokumenti koje možete staviti u uvlakač Postoje dvije metode za korištenje automatskog uvlakača. • Normalna metoda • Za dokumente različitih dimenzija Ne postoje ograničenja o tipu dokumenta koje možete staviti kod svake od metoda. Koristite papir koji zadovoljava sljedeće specifikacije. Tipovi dokumenata
Jednostrani dokumenti Dvostrani dokumenti Dokumenti raznih dimenzija

Dokumenti klasičnih veličina
Jednostrani dokumenti Vrsta papira Veličina dokumenta Dvostrani dokumenti Obični papir (35 do 128 g/m2) A3 L, B4 L, A4 L/C, B5 L/C, A5 L/C, B6 L Dokumenti raznih dimenzija Obični papir (50 do 128 g/m2)

“Mixed Orig Detection” funkcija za detekciju dokumenata raznih dimenzija
Jednostrani dokumenti Vrsta papira Veličina dokumenta Obični papir (50 do 128 g/m2) Proučite tablicu koja slijedi Dvostrani dokumenti

“Mixed Width Document Sizes” - Razne širine dokumenata
Maksimalna širina dokumenta Detekcija dokumenata raznih širina A3 L A4 C B4 L B5 C A4 L 15 C B5 L A5 L B6 L 182 mm 148 mm 123 mm

297 mm

257 mm

210 mm

A3 L

A4 C

B4 L

B5 C

A4 L

A5 C

B5 L

A5 L

B6 L

297 mm 257 mm 210 mm 182 mm 148 mm 123 mm

O O O O O

O O O O O

─ ─
O O O O O

─ ─
O O O O O

─ ─ ─ ─
O O O

─ ─ ─ ─
O O O

─ ─ ─ ─

* O: kopiranje je moguće

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─: nije moguće kopiranje

─ ─ ─ ─ ─ ─
O O

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
O O

─ ─

─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
O

7

Programske funkcije

7.1 Dodavanje naslovnica (“Cover Mode” funkcija)
Dodavanje naslovnih stranica Kada kopirate dvije ili više stranica, možete dodavati naslovne stranice koristeći papir koji je drugačiji od papira koji koristite za kopiranje.

Savjet Papir za naslovnice umetnite u neku drugu ladicu (ne u onu koju koristite za izradu kopija). Neka papir koji se odabrali bude u istoj poziciji i iste veličine kao što je papir koji kopirate za dokument.

Kopiranje korištenjem “Cover Mode” funkcije Funkcija “Cover Mode” može se koristiti samo ako je instaliran ADF.

1 Umetnite dokument u ADF. 2 Umetnite papir za naslovnice i papir za omot dokumenta u odvojene ladice.
– Koristite papir sa jednakom veličinom za naslovnice i za omot dokumenta i umetnite ih u istoj orijentaciji.

3 Pritisnite [Application], a zatim [Cover Mode]. Pojavi se Cover Mode ekran. 4 Odaberite željenu postavku naslovnice.
– Za prekid “Cover Mode” funkcije, pritisnite [OFF].

5 Pritisnite tipku pod “Cover Paper”. Pojavi se Cover Paper ekran.

6 Odaberite ladicu gdje je papir za naslovnice. 7 Pritisnite [Enter], a zatim na sljedećem ekranu koji se pojavi ponovno pritisnite [Enter]. 8 Odredite sve ostale željene postavke kopiranja. 9 Korištenjem tipkovnice, utipkajte željeni broj kopija. 10 Pritisnite tipku [Start]. Započinje kopiranje.
7.2 Umetanje naslovnica (“Insert Sheet” funkcija)
Papir kao što je obojani papir, mogu se umetnuti u kopije kao umetnuti list papira. Odaberite “With Image” ili “Blank” za određivanje želite li ili ne stranicu dokument kopirati na umetnuti list.

Kopiranje korištenjem “Insert Sheet” funkcije “Insert Sheet” funkcija može se koristiti samo ako je instaliran ADF.

1 Umetnite separator na željenu lokaciju umetnute stranice, a zatim uetnite dokument u automatski
uvlakač. – Umetnite papir različinte veličine ili orijentacije kao dokument na željene lokacije za umetanje listova.

2 Umetnite papir za umetanje i papir za omot dokumenta u odvojene ladice za papir.
– Koristite papir jednake veličine za umetanje listova i za omot dokumenta i stavite ih u istu orijentaciju.

3 Pritisnite [Application], a zatim pritisnite [Insert Sheet]. Pojavi se Insert Sheet ekran. 4 Pritisnite ili [With Image] ili [Blank].
– Ako ste odabrali “With Image” , stranica nakon umetnutog separatora je kopirana na list za umetanje. Sa dvostranim kopiranjem, dvije stranice nakon separatora su kopirane na dvije stranice umetnutog lista. – Ako je odabran “Blank”, list za umetanje je dodan na likaciju gdje je umetnut separator. – Za prekid funkcije “Insert Sheet” , pritisnite [OFF].

5 Pritisnite tipku pod “Insert Paper”. Pojavi se ekran Cover Paper. 6 Odaberite ladicu s papirom napunjenu sa papirom za umetanje listova. 7 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi. 8 Odredite sve ostale željene postavke kopiranja. 9 Korištenjem tipkovnice, utipkajte željeni broj kopija. 10 Pritisnite tipku [Start]. Započinje kopiranje.

7.3 Umetanje papira između prozirnih folija (“OHP Interleave” funkcija)
Kako biste spriječili da kopije koje radite na prozirnim folijama budu slijepljene (kao rezultat topline koja se proizvede za vrijeme kopiranja), možete umetnuti papir između folija. Odaberite “With Image” ili “Blank” kako biste odredili želite li ili ne da kopije budu ispisivane na međulistove.

Kopiranje korištenjem funkcije “OHP Interleave” Ne možete koristiti postavke finiširanja. Broj kopija je “1” i ne može se mijenjati.

1 Poziconirajte dokument koji ćete kopirati. 2 Umetnite prozirne folije u pomoćni uvlakač i umetnite međulistove u željenu ladicu za papir.
– Koristite međulistove koji imaju jednaku veličinu kao prozirne folije i umetnite ih u jednakoj orijentaciji kao prozirne folije.

3 Pritisnite [Application], a zatim [OHP Interleave]. Pojavi se OHP Interleave ekran. 4 Pritisnite [With Image] ili [Blank].
– Ako odaberete “With Image”, međulistovi se umeću uzastopce nakon svake prozirne folije, i jednaka stranica dokumenta ispisana je na prozirnoj foliji i na međulistu. – Ako odaberete “Blank”, prazni listovi biti će umetnuti između prozirnih folija. – Za prekid“OHP Interleave” funkcije, pritisnite [OFF].

5 Pritisnite tipku ispod “Interleaving Paper”. 6 Odaberite ladicu gdje je umetnut papir za međulist. 7 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi. 8 Odredite sve ostale željene postavke kopiranja. 9 Pritisnite tipku [Start]. Započinje kopiranje.

7.4 Dodavanje kopijama margine za uvez (“Page Margin” funkcija)
Kopije možemo ispisivati sa marginom tako se se ladše spremaju u registratore. Kad izrađujete obostrane kopije kod korištenja funkcije “Page Margin” , orijentacija kopirane slike može se namjestiti za poziciju margine. Osim toga, orijentacija slike može se podesiti bez kreiranja margine za uvez.

Kopiranje korištenjem “Page Margin” funkcije

1 Pozicionirajte dokument koji ćete kopirati. 2 Pritisnite [Application], a zatim pritisnite [Page Margin]. Pojavi se Page Margin ekran. 3 Odaberite poziciju margine za uvez.
– Pritisnite tipku za lijevu marginu ili za gornju marginu. – Za prekid “Page Margin” funkcije, pritisnite [OFF].

4 Pritisnite

i

za određivanje širine margine.

? Može li samo smjer slike biti podešen?
Podesite širinu margine na 0 kako biste podesili samo orijentaciju slike za vrijeme obostranog kopiranja. Pozicija margine može se promijeniti bez mijenjanja širine margine.

5 Pritisnite [Enter]. 6 Odredite sve ostale željene postavke kopiranja. 7 Korištenjem tipkovnice, utipkajte željeni broj kopija. 8 Pritisnite tipku [Start]. Započinje kopiranje.
Napomena Pozicija margine za uvez indicira poziciju na svakoj stranici dokumenta.

7.5 Brisanje neželjenih dijelova kopije (“Edge/Frame Erase” funkcija)
Kopije možete izrađivati brisanjem neželjenih područja oko dokumenta, kao što je informacija o prijenosu faksa i sjene od izbušenih rupica.

Kopiranje korištenjem “Edge/Frame Erase” funkcije

1 Pozicionirajte dokument koji ćete kopirati. 2 Pritisnite [Application], a zatim pritisnite [Edge/Frame Erase]. Otvara se ekran Edge/Frame Erase. 3 Odredite područje koje ćete obrisati.
– Pritisnite tipku za brisanje na lijevoj strani, vrhu ili okviru. – Za prekid funkcije “Edge/Frame Erase”, pritisnite [OFF].

4 Pritisnite i za određivanje širine područja koje želite obrisati. 5 Pritisnite [Enter]. 6 Odredite bilo koje druge željene postavke kopiranja. 7 Korištenjem tipkovnice, utipkajte željeni broj kopija. 8 Pritisnite tipku [Start]. Kopiranje započinje.
Napomena Ako ste odabrali okvir, jednaka širiina je izbrisana na sve četiri strane dokumenta. Područje koje ćete izbrisati odnosi se na sve stranice dokumenta.

7.6 Kompresija slika (“Image Repeat” funkcija)
Višestruke kopije određenog područja skeniranja mogu se ispisivati na jedan list papira.

Kopiranje korištenjem “Image Repeat” funkcije

1 Pozicionirajte dokument koji ćete kopirati. 2 Umetnite papir koji ćete koristiti u željenu ladicu za papir. 3 Pritisnite [Application], a zatim pritisnite [Book Copy/Repeat]. Otvori se ekran Book Copy/Repeat. 4 Pritisnite [Image Repeat].
– Za prekid Book Copy/Repeat funkcije, pritisnite [OFF].

5 Pritisnite [Auto Detect] ili [Oversized Paper], ovisno o području dokumenta koji ćete skenirati.
– Ako ste odabrali “Auto Detect”, skenira se područje standardne veličine dokumenta. Nastavite sa korakom 8. – Ako ste odabrali “Oversized Paper”, veličina može biti odabrana ili možete unijeti nestandardnu veličinu. Otvara se Oversized Paper ekran. – Za prekid funkcije “Image Repeat” , pritisnite [OFF].

6 Odaberite veličinu područja koje ćete skenirati.
– Pritisnite [Custom Size] za prikaz Custom Size ekrana. Pritisnite [X] ili [Y], koristite tipkovnicu za određivanje veličine, a zatim pritisnite [Enter]. – Ne možete unijeti vrijednost izvan dozvoljene. – Za promjenu unešene vrijednosti, pritisnite tipku [C], a zatim utipkajte točnu vrijednost.

7 Pritisnite [Enter]. 8 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedeća dva ekrana koja se pojave. 9 U baznom ekranu, pritisnite [Paper], a zatim odaberite ladicu u kojoj je papir. 10 Odredite sve ostale željene postavke kopiranja. 11 Korištenjem tipkovnice, utipkajte željeni borj kopija. 12 Pritisnite tipku [Start]. Započinje kopiranje.

7.7 Izrada odvojenih kopija svake stranice kod raširene knjige (“Book Copy” funkcija)
Otvorena stranica kao što je otvorena knjiga ili katalog, mogu se kopirati sa lijevom i desnom stranicom na odvojenim stranicama ili obje na jednoj stranici. Osim toga, postavke se mogu odrediti za redoslijed stranica “Page Order” i funkciju brisanja “Book Erase” . Dostupne su sljedeće postavke kopiranja knjiga.

Kopiranje korištenjem funkcije “Book Copy” Pozicionirajte dokument na staklo za skeniranje.

1 Pozicionirajte knjigu na staklo za skeniranje. 2 Umetnite papir koji ćete koristiti u željenoj ladici za papir. 3 Pritisnite [Application], a zatim pritisnite [Book Copy/Repeat]. Pojavljuje se ekran Book Copy/Repeat . 4 Pritisnite [Book Copy].
– Za prekid Book Copy/Repeat funkcije, pritisnite [OFF]. Pojavljuje se Book Copy ekran.

5 Pritisnite [Left Bind] ili [Right Bind], ovisno o poziciji uveza dokumenta. 6 Pritisnite [Separation] ili [Book Spread].
– Kad se odvojena stranica raširi i načini dvostrane kopije, pritisnite [Page Order] za prikaz Page Order ekrana. Pritisnite [Book Order] ili [Standard], a zatim pritisnite [Enter]. – Za prekid postavke Page Order, pritisnite [OFF]. – Ako je “Page Order” postavljen na “Book Order”, lijeva i desna stranica raširene knjige je kopirana na dvije odvojene stranice papira u jednakom redoslijedu stranica kao i dokument. – Ako je “Page Order” postavljen na “Standard”, lijeva i desna stranica raširene knjige je kopiranna na prednju i stražnju strnicu jedog lista papira. – Ako želite, pritisnite [Book Erase] za prikaz Book Erase ekrana. Pritisnite tipku za okvir, pritisnite pritisnite [Enter]. i za određivanje širine područja koje želite obrisati i zatim

? Što radi postavka za Book Erase?
Ako je odabrana postavka Book Erase, tamne sjene oko dokumenta ili oko centra dokumenta mogu se izbrisati.

7 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedeća dva ekrana koji se pojave.

8 Na baznom ekranu, pritisnite [Paper], a zatim odaberite ladicu za papir gdje ste pripremili papir. 9 Odredite sve ostale željene postavke kopiranja. 10 Korištenjem tipkovnice, utipkajte željeni broj kopija. 11 Pritisnite tipku [Start]. Započinje ispis.
7.8 Izrada brošura (“Booklet” funkcija)
Dvostrane kopije dokumenata su podešene tako da kopije možete čitati kao knjigu. Moguće je heftanje samo ako je instaliran finišer.

Kopiranje korištenjem funkcije “Booklet”

1 Poziconirajte dokument koji ćete kopirati. 2 Pritisnite [Application], a zatim pritisnite [Book Copy/Repeat]. Pojavi se Book Copy/Repeat ekran. 3 Pritisnite [Booklet].
– Za prekid funkcije “Booklet”, pritisnite ponovno [Booklet] kako biste ga deselektirali.

4 Odredite sve ostale postavke kopiranja. 5 Korištenjem tipkovnice, unesite željeni broj kopija. 6 Pritisnite tipku [Start]. Započinje ispis.

8

Zamjena boca s tonerom i spajalica te pražnenje spremnika s otpadom

8.1 Zamjena boce s tonerom
Kad je toner skoro ispražnjen, pojavi se sljedeća poruka.

OPREZ Mjere opreza kod rukovanja tonerom: Pripazite da ne prospete toner unutar uređaja ili da vam ne dođe na odjeću ili na ruke. Ukoliko vam se ruke zaprljaju tonerom, odmah ih operite sapunom i vodom. Ako vam čestice tonera dospiju u oči, odmah ih isperite vodom i potražite stručnu pomoć. Detalj Prvo se pojavi poruka “Please exchange toner.”, a tek onda “There is no Toner.” kada uređaj prestaje s radom. Broj stranica koje možete ispisati nakon poruke “Please exchange toner.” i prije poruke “There is no Toner.” razlikuje se ovisno o uvjetima ispisa, protrošnom materijalu i dijelu koji morate zamijeniti. Nakon što se pojavi prva poruka, pripremite toner kazetu. Kad je toner ispražnjen, pojavi se poruka upozorenja i ne možete izrađivati više kopije.

Zamjena boce s tonerom

1 Otvorite prednja vrata.

2 Izvucite ladicu s tonerom van koliko je to god moguće.

3 Podignite držač boce s tonerom.

4 Pažljivo izvucite praznu bocu s tonerom.

5 Budući da se toner unutar boce može skrutiti morate biti sigurni da
ste ga razdvojili. To ćete učiniti udarite li prvo jednom stranom nove toner boce u čvrstu površinu 4-5 puta (npr. radni stol), a zatim udarite i druge strane 4-5 puta. s

6 Protresite zatim novu bocu nekoliko puta.

7 Umetnite bocu tako da je zaštitna naljepnica okrenuta u smjeru prema
gore.

8 Spustite bocu s tonerom u njen držač dok ne legne na mjesto.
Prihvatite zaštitnu naljepnicu, a zatim je skinite povlačeći prema sebi.

9 Gurnite toner natrag u ladicu. 10 Zatvorite prednja vrata.
• • Kada zatvorite prednja vrata, toner se automatski počinje puniti. Kada se toner puni ne gasite uređaj niti ne otvarajte neka druga vrata na uređaju.

Savjet Ako je isprint loš nakon što ste promijenili bocu s tonerom, nadopunite toner (pogledajte više u poglavlju Otklanjanje zastoja).

8.2 Zamjena spremnika sa spajalicama

Kad je instaliran finišer i kad će skoro ponestati spajalica, pojavi se sljedeća poruka.

Detalj Provjerite da ste zamijenili spremnik sa spajalicama tek kad se pojavi poruka, u protivnom može doći do oštećenja uređaja.

Zamjena spremnika za spajalice u finišeru

1 Otvorite prednja vrata.

2 Podignite držač spremnika i uklonite ga.

3 Pritisnite područje označeno sa “PUSH” kako biste oslobodili držač spremnika.

4 Uklonite prazni spremnik sa spajalicama iz držača.

5 Umetnite novi spremnik u držač.

6 Pažljivo uklonite graničnik.

7 Umetnite držač spremnika i pogurnite ga dolje dok ne klikne na mjesto. 8 Zatvorite prednja vrata.

Zamjena spremnika spajalica u presavijaču i klamerici

1 Podignite policu za izlaz kopija i gurnite prema dolje spremnik za
spajalice i izvadite ga.

2 Pritisnite područje označeno “PUSH” kako biste oslobodili držač spremnika.

3 Uklonite prazni spremnik sa spajalicama iz držača.

4 Umetnite novi spremnik u držač.

5 Pažljivo uklonite graničnik.

6 Umetnite držač spremnika i pogurnite ga prema gore dok ne klikne
na mjesto. – Kad stavljate držač spajalica, provjerite sa ste ga stavili u pravom smjeru.

7 Vratite policu za izlaz kopija na originalnu poziciju. 8 Povucite ručicu vrata za uklanjanje zastoja kako biste ih otvorili i
zatvorili.

8.3. Kad se pojavi poruka “Cannot Staple.”
Uklanjanje zaglavljenih spajalica Kad je instaliran finišer i spajalice se zaglave, pojavi se poruka “Cannot Staple”. Slijedite postupak opisan u nastavku da oslobodite papir i spajalice.

OPREZ Poruka “Cannot staple”! Kad se pojavi poruka “Cannot Staple.”, oslobodite zaglavljene spajalice kao što je opisano. Ako ne slijedite opisanu proceduru i papir izvadite sa previše snage, možete oštetiti klamericu.

1 Izvucite sav papir iz finišera.

2 Otvorite prednja vrata.

3 Spustite polugu FN1 i izvucite sav zaglavljeni papir.

4 Zaokrenite dugme FN2.

5 Ako je instaliran kit za bušenje rupa, izvucite kutiju za bušenje.

6 Spustite polugu FN3 i izvucite sav zaglavljeni papir. 7 Vratite polugu FN1 i polugu FN3 na prvobitnu poziciju. 8 Ako je instaliran kit za bušenje rupa, vratite kutiju na prvobitnu
poziciju.

9 Spustite polugu FN4.

10 Zaokrenite dugme FN5 ili FN6, a zatim izvucite zaglavljeni papir. 11 Vratite polugu FN4 na prvobitnu poziciju.

12 Zaokrenite dugme na lijevo da pomaknete klamericu prema
naprijed.

13 Povucite kazetu za spajalice van prema sebi.

14 Povucite vodilicu kazete prema gore i izvucite jedan red spajalica. 15 Vratite vodilicu na prvobitnu poziciju.

16 Umetnite držač kazete dok ne čujete da je kliknuo na mjesto. 17 Zatvorite prednja vrata.

Napomena Ako ne možete klamati nakon svih gornjih uputa, molimo da kontaktirate vašeg servisera.

8.4 Pražnjenje spremnika s otpadom

Ako se spremnik za bušenje rupa u jedninici za bušenje rupa, napuni, pojavi se poruka sa slike.

Pražnjenje spremnika za otpadni papir Slijedite postupak opisan u tekstu koji slijedi kako biste ispraznili spremnik s otpadnim papirom.

1 Otvorite prednja vrata.

2 Izvucite spremnik za otpadni papir.

3 Ispraznite spremnik. 4 Umetnite spremnik natraga na originalnu poziciju. 5 Zatvorite prednja vrata.

9
Kućište

Briga o uređaju

9.1. Čišćenje

UPOZORENJE Opasnost od električnog udara Kopirka je opremljena sa komponentama pod visokim naponom. Nepravilna upotreba može rezultirati električnim udarom. Isključite kopirni uređaj na naponskom prekidaču prije nego ga počnete čistiti.

Površinu kućišta čistite mekom krpom navlaženom u blagi deterdžent Staklo za skeniranje Čistite suhom mekom krpom Kontrolna ploča Čistite suhom mekom krpom

Napomena Prejakim pritiskom na kontrolnu ploču ili dodirni ekran može doći do njihovog oštećenja. Nikad ne koristite blagi deterdžent ili sredstvo za čišćenje staklenih površina za njihovo čišćenje.

Prijenosni remen za dokumente 1 Čistite mekom krpom navlaženom u blagi deterdžent.

Napomena Ako je instaliran poklopac originala, čistite ga na isti način.

2 Pažljivo pomaknite remen na desno kako biste očistili i drugu
zaklonjenu stranu remena. Zaokrećite remen dok ne očistite cjelokupnu površinu.

Povlačne rolice za papir Čistite suhom mekom krpom

Elektrostatski punjač Ako je punjač prljav, na kopijama će se pojaviti tanke pruge. Ako dođe do toga očistite punjač prema sljedećim uputama. 1 Otvorite prednja vrata na uređaju.

2 Pažljivo izvucite čistilicu punjača što je više moguće. Ugurajte je što
je dublje moguće. Tri puta ponovite isti postupak. Isti postupak napravite za čišćenje ostalih punjača.

3 Pažljivo vratite svaku čistilicu punjača i zatvorite prednja vrata.

9.2 Očitanje brojača (Total Counter)
Ekran Total Counter može se prikazati tako da se može vidjeti ukupni broj ispisa od kad je zbrajanje započelo. Za pregled brojača

1 Pritisnite tipiku [Utility/Counter]. 2 Pritisnite [Check Detail]. Pojavi se ekran brojača. 3 Pritisnite [Exit], a zatim [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi.
Ponovno se pojavi bazni ekran. Napomena Na Counter ekranu, pritisnite [Fwd] za prikaz sljedećeg ekrana ili pritisnite [Back] za prikaz prethodnog ekrana.

9.3 Kad se pojavi poruka “Preventative Maintenance is required.”
Ako se pojavi poruka “Preventative Maintenance is required.”, kontaktirajte vašeg servisera i zatražite redovan servis.

10

Uslužni programi

10.1 Određivanje postavki po izboru korisnika (User’s Choice)
Sa User’s Choice ekrana, možete odrediti standardne postavke. Sljedeći postupak opisuje kako prikazati User’s Choice ekrane i odrediti njihove postavke. Određivanje User’s Choice postavki

1 Pritisnite tipku [Utility/Counter]. Otvara se ekran Utility/Counter. 2 Pritisnite [User Setting]. 3 Pritisnite [User’s Choice]. Pojavi se User’s Choice ekran. 4 Odaberite tabelu i zatim odaberite parametar koji želite. 5 Odredite željene postavke, a zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. – Za izlaz iz User’s Choice ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran.

10.2 Određivanje postavki za korisničko upravljanje (User Management)
Sa User Management ekrana, možete odrediti postavke za jednostavnije korištenje uređaja. Sljedeći postupak opisuje kako prikazati User Management ekran i odrediti njegove postavke. Određivanje postavki za korisničko upravljanje

1 Pritisnite tipku [Utility/Counter]. Pojavi se Utility/Counter ekran. 2 Pritisnite [User Management]. Pojavi se User Management ekran. 3 Odaberite parametar koji želite. 4 Odredite željene postavke i zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. – Za izlaz iz User Management ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Možete promijeniti parametre za jačinu tona kod pritiska tipki, oglašavanja alarma, slanja faksa i zvuka kompletiranog posla.

10.3 Prikaz ekrana za administratorsko upravljanje (Administrator Management)
Kako biste promijenili postavke Administrator Management, otvorite Administrator Management ekran. Za prikaz ekrana Administrator Management

1 Pritisnite tipku [Utility/Counter]. Otvara se Utility/Counter ekran. 2 Pritisnite [Admin. Management]. Pojavljuje se Administrator Code
ekran.

3 Koristite tipkovnicu za unos 8-znamenkastog pristupnog administratorskog koda i zatim pritisnite [Enter]. – Za promjenu unešenih postavki, pritisnite tipku [C], a zatim unesite točan kôd. – Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Otvara se Administrator Management.

4 Pritisnite [Admin. 1] ili [Admin. 2].
– Za izlaz iz Administrator Management ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran.

Pojavljuje se Administrator Management 1 ili Administrator Management 2 ekran.

10.4 Određivanje inicijalnih postavki
Sa Initial Settings ekrana, možete odrediti datum vrijeme i vremensku zonu. Sljedeći postupak opisuje kako prikazati ekran Initial Settings i odrediti postavke. Određivanje inicijalnih postavki

1 Prikažite Administrator Management 1 ekran i pritisnite [Initial
Settings]. Pojavi se ekran Initial Settings.

2 Odaberite parametar koji želite podesiti. 3 Odredite željene postavke, a zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. – Za izlaz iz Initial Settings ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran.

10.5 Određivanje administratorskih postavki (Administrator settings)
Sa Administrator Set ekrana, možete promijeniti pristupni kod ili ograničiti dozvoljen broj kopija. Sljedeći postupak opisuje kako prikazati Administrator Set ekran i odrediti njegove postavke. Određivanje administratorskih postavki

1 Prikažite Administrator Management 1 ekran i zatim pritisnite
[Admin. Set]. Pojavljuje se Administrator Set ekran.

2 Odaberite parametar koji želite podesiti. 3 Odredite željene postavke, a zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. – Za izlaz iz Administrator Set ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Kad mijenjate administratorski kôd: • Current Code: Utipkajte trenutni pristupni kôd. • New Code: Utipkajte novi administratorski pristupni kôd. • Retype New Code: Utipkajte ponovno novi administratorski pristupni kôd radi potvrde. Standardna postavka je 0000000 Mijenjanje maksimalnog broja kopijrnih setova - Max. Copy Sets Odredite broj kopirnih setova koje možete odabrati (između 1 i 99 ili isključeno - “OFF”). Standardna postavka je OFF Deaktivacija moda mirovanja - Disable Sleep Mode Odaberite želite li ili ne postavku za deaktivaciju moda mirovanja Standardna postavka je No

10.6 Određivanje postavki za korisnički račun/provjeru vjerodostojnosti (General Setting parameters)
Kako biste kontrolirali korištenje ovog uređaja, možete odrediti postavke za korisnički račun i provjeru vjerodostojnosti. Postavke za provjeru korisnika određuju se kako bi se kontroliralo pojedince, a korisnički račun kontrolira grupu korisnika. - Provjeru korisnika može provoditi uređaj ili vanjski server. - Sa provjerom vjerodostojnosti, može se brojati količina ispisa i skenova svakog od korisnika. - Sa provjerom vjerodostojnosti vanjskog servera, možete upravljati osobnim boxes svakog od korisnika. - Određivanjem postavki korisničkog računa, može se brojati količina ispisa i skenova svakog od računa i mogu se odrediti limiti u količini kopija. Sljedeći postupak opisuje kako odrediti postavke na General Setting ekranu. Određivanje postavki za korisnički račun/provjeru vjerodostojnosti

1 Otvorite Administrator Management 1 ekran, a zatim pritisnite
[Account/User Auth.]. Pojavi se Account/Authentication ekran.

2 Pritisnite [General Settings].

3 Odaberite parametar koji želite podesiti.

4 Odredite željene postavke, a zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Otvara se ekran koji traži potvrdu za promjenu postavki.

5 Pritisnite [Yes], a zatim [Enter].
– Ako ste pritisnuli [Yes], a zatim [Enter], uređaj se ponovno restarta i svi korisnički računi i provjere korisnika su inicijalizirani. – Za izlaz iz Account/Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Otvara se Account/Authentication ekran.

Provjera vjerodostojnosti korisnika - User Authentication Odredite želite li ili ne da se primijene postavke za provjeru vjerodostojnosti korisnika. Odaberite jednu od sljedećih metoda. • External Server: Odaberite ovu postavku kako biste primijenili funkciju provjere vjerodostojnosti korisnika na vanjskom serveru. • Authentication: Odaberite ovu postavku za primjenu funkcije za provjeru vjerodostojnosti korisnika uređaja. • No Authentication: Odaberite ovu postavku kako biste primijenili da se ne provjerava vjerodostojnost korisnika. Standardna postavka je No Authentication Provjera korisničkog računa - Account Track Odaberite želite li ili ne da se primijeni korisnički račun. Standardna postavka je isključeno - OFF Dozvola ispisa bez provjere vjerodostojnosti - Allow Print without Authentication Odaberite želite li ili ne dozvoliti ispis podataka koji nisu određeni kao računalni ispis od strane korisničog računa, kada je zadana postavka za provjeru korisničkog računa. Standarnda postavka je isključeno - OFF

10.7 Određivanje postavki s podacima o korisničkom računu
Lozinka i broj dozvoljenih ispisa te brojači, mogu biti kontrolirani za svaki račun koji koristi ovaj uređaj. Sljedeći postupak opisuje kako prikazati željeni korisnički račun. Prikaz željenog korisničkog računa [Account Data] pokazuje se jedino ako je “Account Track” parametar podešen na “ON”. Maksimalno 1,000 korisničkih računa može biti registrirano na ovom uređaju.

1 Prikažite Administrator Management 1 ekran i zatim pritisnite [Account/ User Auth.].
Otvara se Account/Authentication ekran.

2 Pritisnite [Account Data]. Otvara se Account Data screen.

3 Pritisnite tipku za raspon korisničkih računa koji uključuje željeni račun.
– Za trenutni prikaz željenog računa, pritisnite [Account #], a zatim pomoću tipkovnice utipkajte korisnički broj. Otvara se ekran za odabrani raspon korisničkih brojeva.

4 Odaberite korisnički račun.
– Odaberite tablicu i zatim pritisnite tipku za željeni broj korisničkog računa. – Za izlaz iz Account/Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Registriranje računa Nazv računa, lozinka i broj dozvoljenih ispisa možete odrediti za svaki račun koji koristi ovaj uređaj. Maksimalno 1,000 računa možete registrirati na ovom uređaju.

1 Prikažite Group Data ekran, a zatim odaberite dostupni korisnički broj.
Otvara se ekran Account Registr..

2 Pritisnite [Account Name]. Otvara se Account Name ekran. 3 Utipkajte korisničko ime (do 8 znakova), a zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Ponovno se pojavi Account Registr. ekran.

4 Pritisnite [Password]. Pojavi se ekran Change Password za promjenu lozinke. 5 Utipkajte lozinku (do 8 znakova), a zatim pritisnite [Enter].
– Pritisnite [New Password], utipkajte novu lozinku na ekran koji se otvorio i pritisnite [Enter]. – Pritisnite [Confirm New Password], utipkajte novu lozinku ponovno na ekran koji se otvorio i pritisnite [Enter]. – Za promjenu lozinke, pritisnite [Current Password], utipkajte trenutnu lozinku na ekran koji se otvorio i pritisnite [Enter]. – Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Ponovno se pojavi Account Registr. ekran.

6 Pritisnite [Max. Print Limit]. Otvara se Max. Print Limit ekran. 7 Pritisnite i za pomicanje kursora na vrijednost koju ćete mijenjati i uz pomoć tipkovnice odredite maksimalan broj dozvoljenih ispisa. – Maksimalan broj ispisa je između 0 i 999,999. – Ako ste odredili “0”, onda nema limita na broj dozvoljenih ispisa. – Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel].

8 Pritisnite [Enter], i zatim [Enter] na sljedeća dva ekrana koji se pojave.
– Za izlaz iz Account/Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Registrirali ste novi račun. Upravljanje korisničkim računom Postavke za registrirane račune mogu se mijenjati i mogu se kontrolirati brojači.

1 Prikažite Account Data ekran i zatim odaberite željeni broj korisničkog računa.
Pojavljuje se Detail ekran.

2 Odaberite željene postavke.
– Pritisnite [General Settings] za prikaz Account Registr. ekrnan i promijenite postavke. – Pritisnite [Clear Counter] za prikaz poruke koja potvrđuje da će brojači biti poništeni. Za poništavanje svih brojača za odabrani račun na 0 (nula), pritisnite [Yes]. – Pritisnite [Counter] za prikaz Counter ekrana koji sadrži brojače za odabrani račun. – Na Counter ekranu pritisnite [Fwd] za prikaz sljedećeg ekrana ili pritisnite [Back] za prikaz prethodnog ekrana.

3 Pritisnite [Exit], i zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi.
– Za izlaz iz Account/Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Ponovo se otvara ekran za odabir korisničkog broja. Napomena

Na ekranu za odabir korisničkog broja, pritisnite [Reset All Counters], zatim [Yes], a zatim [Enter] za poništavanje svih brojača za sve korisničke račune na 0 (nula). Brisanje korisničkog računa

1 Prikažite Account Data ekran, i odaberite željeni korisnički broj.
Otvara se Detail ekran.

2 Pritisnite [Delete Account]. 3 Pritisnite [Yes], pritisnite [Enter], a zatim [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi.
– Za izlaz iz Account/Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Ponovno se pojavi ekran na odabir korisničkog broja. Korisnički račun je izbrisan.

10.8 Određivanje postavki za provjeru vjerodostojnosti korisnika
Provjera korisnika može se izvesti pomoću vanjskog servera ili pomoću uređaja. Sa vanjskom provjerom korisnika, korištenja se može kontrolirati. Sa provjerom vjerodostojnosti, može se odrediti lozinka i mogu se kontrolirati ukupni brojačio za svakog korisnika. Prikaz User Authentication ekrana [User Auth. Setting] pojavljuje se samo kad je “User Authentication” parametar podešen na “External Server” ili “Authentication”. Maksimalno grupnih 100 korisnika mogu se registrirati na ovom uređaju.

1 Otvorite Administrator Management 1 ekran i zatim pritisnite [Account/User Auth.].
Otvara se Account/Authentication ekran.

2 Pritisnite [User Auth. Setting].
– Za izlaz iz User Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran.. Pojavi se User Authentication ekran za provjeru vanjskog servera ili provjeru vjerodostojnosti uređaja. Detalj Ovisno o mrežnom okruženju, može potrajati neko vrijeme da se ulogirate na provjeru vanjskog servera. Odabir sljedećih postavki može smanjiti vrijeme logiranja. - Odredite server kompatibilan sa Active Directory za DNS server address 1. - Sa DNS server address 1, registrirajte SRV record za LDAP i Kerberos za server kompatibilan sa Active Directory. Registracija korisnika sa provjerom vjerodostojnosti vanjskog servera Korisnik se može registrirati kad se koristi provjera vjerodostojnosti vanjskog servera.

1 Prikažite User Authentication ekran za provjeru vanjskog servera. 2 Pritisnite [General Settings]. Pojavljuje se General Settings. 3 Odaberite sistem provjere vjerodostojnosti, a zatim pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Ponovno se pojavi User Authentication ekran.

4 Pritisnite [Domain Name].
– Ako je “NDS” odabran na Authentication System ekranu, [Tree Name] i [Context Name] pojavljuju se umjesto [Domain Name]. Pritisnite [Tree Name] ili [Context Name], utipkajte naziv stabla ili dodatno ime i pritisnite [Enter]. Otvara se Domain Name ekran.

5 Utipkajte naziv poslužnika i pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Ponovno se pojavi User Authentication ekran.

6 Pritisnite [Enter].
– Za izlaz iz User Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran.. Registriran je korisnik vanjskog servera.

Napomena Za provjeru veze sa vanjskim serverom, pritisnite [Connection Check]. Za registriranje korisnika sa provjerom vjerodostojnosti Korisnik se može registrirati kad se koristi provjera vjerodostojnosti. Maksimalno grupnih 100 korisnika mogu se registrirati na ovom uređaju.

1 Prikažite User Authentication ekran za provjeru vjerodostojnosti uređaja. 2 Pritisnite [User Registration].
Otvara se ekran za odabir korisničkog broja.

3 Odaberite korisnički broj.
– Odaberite tablicu, a zatim pritisnite tipku za dostupni korisnički broj. – Za trenutni prikaz željenog korisnika, pritisnite [User Number], a zatim pomoću tipkovnice utipkajte korisnički broj. Otvara se User Reg. ekran.

4 Pritisnite [User Information]. Otvara se User Info. ekran. 5 Pritisnite [User Name]. Otvara se User Name ekran. 6 Utipkajte korisničko ime (do 64 znaka), i pritisnite [Enter].
– Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Ponovno se otvara User Info. ekran.

7 Pritisnite [User Password]. Otvara se ekran sa lozinkom. 8 Utipkajte lozinku (do 32 znaka), pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se
pojavi. – Pritisnite [New Password], utipkajte novu lozinku na ekran koji se otvori i pritisnite [Enter]. – Pritisnite [New Password Confirmation], utipkajte novu lozinku ponovno na ekran koji se pojavi i pritisnite [Enter]. – Za promjenu lozinke, pritisnite [Current Password], utipkajte trenutnu lozinku na ekran koji se otvori i pritisnite [Enter]. – Za prekid promjena postavki, pritisnite [Cancel]. Ponovno se otvara ekran User Information.

9 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavi.
– Ako ste spojeni na mrežu, pritisnite [Network Info.], i odredite postavke za “E-Mail Address”, “POP3 User Name”, “POP3 Password”, “SMTP User Name”, i “SMTP Password”. – Za izlaz iz User Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran.. Ponovno se pojavi ekran za odabir korisničkog broja. Registriran je korisnik sa provjerom vjerodostojnosti. Napomena Korisničko ime pojavljuje se na tipiki za registriani korisnički broj. Upravljanje korisnicima Postavke za registrirane korisnike mogu se mijenjati i brojači se mogu kontrolirati.

1 Prikažite User Authentication ekran za provjeru vjerodostojnosti korisnika. 2 Pritisnite [User Registration]. Otvara se ekran za odabir korisničkog broja. 3 Odaberite željeni korisnički broj.
– Odaberite tablicu, a zatim pritisnite tipku za željeni korisnički broj. – Za trenutni prikaz željenog korisnika, pritisnite [User Number], a zatim uz pomoć tipkovnice utipkajte korisnički broj. Otvara se User Information ekran.

4 Odaberite željene postavke.
– Pritisnite [General Settings] za prikaz User Registration ekrana i zatim promijenite postavke. – Pritisnite [Clear Counter] za prikaz poruke koja potvrđuje da će brojači biti poništeni. Za poništavanje svih brojača na 0 (nula), za odabranog korisnika, pritisnite [Yes]. – Pritisnite [Counter] za prikaz Counter ekrana, koji sadrži brojače za odabranog korisnika.

5 Pritisnite [Enter], a zatim pritisnite [Enter] na sljedećem ekranu koji se pojavljuje.

– Za izlaz iz User Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ponovno ne pojavi bazni ekran. Ponovo se pojavi ekran za odabir korisničkog broja. Napomena Na User Information ekranu ili Counter ekranu, pritisnite [Fwd] za prikaz sljedećeg ekrana, ili pritisnite [Back] za prikaz prethodnog ekrana. Brisanje korisnika

1 Prikažite User Authentication ekran za provjeru vjerodostojnosti. 2 Pritisnite [User Registration].
– Za trenutni prikaz željenog korisnika, pritisnite [User Number], a zatim uz pomoć tipkovnice utipkajte korisnički broj. Otvara se ekran za odabir korisničkog broja.

3 Odaberite željeni korisnički broj.
– Odaberite tablicu i pritisnite tipku za željeni korisnički broj. Otvara se User Information ekran.

4 Pritisnite [Delete User].
– Ako je ovaj uređaj korišten sa odabranom postavkom za provjeru korisnika, [Delete User] se ne pojavljuje za korisnike koji su provjereni.

5 Odaberitet [Yes], a zatim pritisnite [Enter].
– Za izlaz iz User Authentication ekrana, pritisnite [Enter] na svakom ekranu dok se ne pojavi bazni ekran. Ponovno se otvara ekran za odabir korisničkog broja.