PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILJA, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

2010.

PROIZVODI ZA ZAŠTITU BILJA, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

UVOD
PESTICIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

HERBICIDI
BENTAGRAN 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 BETTER 65 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DOST 330 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 FARAON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 GEPARD 50 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 KALINOFAM PRO FL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 KALINOFAM S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 KALINORON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 LEGIONAR 84 EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 LEGIONAR EXTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 PLEDGE 50 WP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 SCORPIO 70 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 STARLINE EC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 TALON 25 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 TORNADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PROIZVODNI PROGRAM 2010.

|

3

. . . .TOTAL 480 SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 TOPIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 FUNGICIDI BOTRIL 300 SC . . . . . . 49 TOTAL BIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 FOLIFERTIL B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 KALINOSUL 80 WG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 DIREKT . . . . . . . . . . . . . 64 MOSPILAN 20 SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 MINERALNA ULJA MODRO ULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 TEKUĆI SUMPOR . . . . . . . . . . . . . . 63 MAGNUM 200 SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 FOLIJARNA GNOJIVA FOLIJARNA (LISNA) GNOJIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 FOLIFERTIL B 11 . . . . . . . 90 4 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 REGULATORI RASTA TUBERITE N . . . . . . . 75 WINNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 MINERALNO SVIJETLO ULJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 KALINOREL D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 INSEKTICIDI CALINOGOR . . . . . . . . . . . 88 FOLIFERTIL T . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FOLIFERTIL Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 CHAMPION WG 50 . . . . . . . . . . 66 MOSPILAN 20 SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SUPERPACT C . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 BRODILON mamac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 BRODILON parafinski blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 KUKURUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 BRODILON MEKI MAMAC . . . . . . . 111 OVA BROŠURA JE PISANA KAO POMOĆNO INFORMATIVNO SREDSTVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 . 105 PROGRAM ZAŠTITE JABUKA . . . . . . . . 106 KRUMIPIR . 102 BRODISTOP DERATIZACIJSKO LJEPILO. . . . . . . . . . . . 101 BRODILON pelete. . . . . . . . . . . . . . . 108 PŠENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 NEOPITROID prašivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 FACIRON uljni koncentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 NEOPITROID EC 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 FACIRON forte mamac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 DERATIZACIJA BRODILON blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 VINOVA LOZA . . . 109 SUNCOKRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 NEOPITROID PREMIUM . . . . . . . . .DEZINSEKCIJA NEOPITROID ALFA . . . . . . . . . . . . . PRIJE SVAKE UPOTREBE SREDSTVA POTREBNO JE DETALJNO PROUČITI PRILOŽENU UPUTU O PRIMJENI PROIZVODA! PROIZVODNI PROGRAM 2010. . . . . . .

.

UVOD .

veterini i javnom zdravstvu.larvicidi .suzbijaju štetne ptice .fungicidi .aficidi . pošast) i caedere (ubiti. .insekto-akaricidi .depresivno: djelovanje koje izaziva klonulost i zastoj u rastu i razvoju organizma .želučano (digestivno): djelovanje na organizme preko njihova probavnog sustava .nematocidi . suzbiti).suzbijaju viruse Oblici djelovanja pesticida mogu biti: .suzbijaju korove .suzbijaju gljivice .suzbijaju bakterije .dišno (fumigantno): djelovanje na organizme preko njihova dišnog sustava . Oblik u kojem se sredstvo nalazi naziva se formulacija.suzbijaju štakore .suzbijaju drvenaste korove .suzbijaju lisne uši (Aphididae) .akaricidi .graminicidi .dodirno (kontaktno): djelovanje na organizme preko njihova dodira sa organizmom .suzbijaju ličinke (larve) . šumarstvu. Ime potječe od latinskih riječi pestis (kuga.UVOD PESTICIDI To je skupni naziv za sredstva (preparate) kojima se suzbijaju štetočinje u poljodjelstvu.suzbijaju grinje (paučnjake) .suzbijaju puževe .insekticidi .raticidi .suzbijaju štetne insekte .arboricidi . mogu se podijeliti na: .suzbijaju nematode .suzbijaju insekte i grinje . Preparat (pripravak) je smjesa jedne ili više djelatnih tvari sa drugim kemijskim supstancijama koje omogučuju njezinu (njihovu) upotrebu na najdjelotvorniji način. Prema skupini organizama koje suzbijaju.limacidi .sustavno (sistemno): djelovanje na štetne organizme preko sokova biljke ili tjelesne tekučine organizma koji se štiti 8 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.korvicidi .suzbijaju štetne glodavce .rodenticidi .baktericidi .suzbijaju travnate korove .virocidi . Djelatna tvar je ona kemijska tvar u formulaciji sredstva za zaštitu bilja koja je djelotvorna na štetočinje.herbicidi .

rezidualno: djelovanje na štetočinje određeno razdoblje nakon uporabe sredstva .disperzivna mikrogranula MC .pomoćno (eng. pošto se nagomila dovoljna količina djelatne tvari u organizmu . odnosno do masovnog napadaja .translokacijsko: djelovanje koje se podjednako očituje na svim organima organizma. WDG. TK) .tekuči koncentrat koji se upotrebljava nerazrijeđen WP .selektivno: izborno djelovanje sredstva koje je više toksično za jedne biljne ili životinjske vrste nego za druge .koncentrirana suspenzija TK . ili koje dulje vremensko razdoblje utječe na ponovni porast prirodne vegetacije na površinama . pomaže u djelovanju djelatne tvari. jer sredstvo upotrijebljeno u preporučenoj količini ostaje u tlu te je opasno za osjetljive kulture koje se siju u predviđenom plodoredu nakon berbe (žetve) obrađene kulture.perzistentno: djelovanje koje traje.zaštitno (engl.topljivo prašivo SG (WG.vodotopivi koncentrat SC (FL. | 9 . FC. odnosno masovni napadaj .UVOD . DF) .površinski aktivno (engl. adjuvant): djelovanje pod utjecajem tvari koja je dodana sredstvu za zaštitu bilja. bez obzira na to kroz koji je organ sredstvo unijeto u organizam . safener): djelovanje pod utjecajem kemikalije koja smanjuje nepovoljni učinak herbicida na određenu kulturu. surfactant): djelovanje pod utjecajem tvari koja smanjuje površinsku napetost vode .kumulativno: djelovanje koje postiže željeni učinak tek u određenom vremenskom razdoblju.preventivno: djelovanje koje sprečava uzročnike bolesti ili štetnike da izazovu zarazu.koncentrirana emulzija SL .mikrokapsulirani koncentrat za suspenziju K .močivo prašivo za suspenziju SP . a sama nije djelotvorna . a time povečava selektivnost sredstva Oznake pojedinih formulacija: EC .kurativno: djelovanje protiv uzročnika bolesti i štetnika pošto je došlo do zaraze.totalno (neselektivno): djelovanje na sve vrste u djelokrugu upotrebe sredstva .kristali PROIZVODNI PROGRAM 2010.

Otrovnost kemijskih sredstava za zaštitu bilja i za suzbijanje štetnika označava se pokazateljima koji slijede: .oralna LD 50-srednja letalna doza utvrđena uzimanjem tvari kroz usta (gutanjem) .štapići Emulzija je smjesa u kojoj su fine kapljice jedne tekućine raspršene u drugoj tekućini (npr. Suspenzija je disperzni sustav krutih čestica većih od 0.pasta .mamci .granule .UVOD Pa Tpa P G Psj M KM Št .največa dopuštena količina djelatne tvari izražena u mg/kg (ppm) koja se smije nalaziti u proizvodu ili na proizvodu u trenutku stavljanja u promet.kronična otrovnost-svojstvo ili sposobnost tvari da uzrokuje oštečenja nakon ponovljenog izlaganja malim količinama te tvari dulje vremensko razdoblje (suprotno je akutna otrovnost) .koncentrat za mamac .prašivo za zaprašivanje sjemena . .inhalacijska LD 50-srednja letalna doza utvrđena udisanjem tvari . Tolerancija (maksimalno dopuštena koncentracija MDK). Izražava se u pripadnoj jedinici.perkutana LD 50-srednja letalna doza utvrđena djelovanjem tvari kroz kožu . Ima izgled zamučene tekućine. Pokazatelji otrovnosti – govore o otrovnosti pojedinog sredstva. ulje u vodi).tekuća pasta .količina kemijskog sredstva dovoljna da ubije 50% životinja na kojima je ispitana. Sredstva najmanje otrovnosti nalaze se u trećoj skupini.srednja letalna doza (LD 50). Izražava se u miligramima na kilogram tjelesne težine životinjske vrste na kojoj je ispitivana (mg/kg) . 10 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.akutna otrovnost-svojstvo ili sposobnost tvari da uzrokuje oštečenja ili bolest kratko vrijeme nakon izvrgavanja organizma razmjerno velikoj količini te tvari (suprotno je kronična otrovnost) .1 mikrona raspršenih u tekućini.skupine otrovnosti-pokazatelj otrovnosti (3 skupine).prašivo za zaprašivanje usjeva . Letalna doza (LD) – količina kemijske tvari dovoljna da izazove smrt.

| 11 . g/100 m2 ili ml/100 m2) ili količina smjese za prskanje (sredstva za zaštitu bilja i vode) po jedinici površine. Oznake upozorenja i oznake obavijesti propisane su pravilnikom o označavanju i obilježavanju otrova koji se stavljaju u promet. Umanjuje se izborom prikladne formulacije i upotrebom preparata prema uputama koje daje proizvođač. Fitotoksicnost – oštećenje kulturne biljke nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja ili drugih kemijskih sredstava.UVOD Karencija – najkraće razdoblje koje mora proći između upotrebe sredstva za zaštitu bilja i berbe. pri čemu se uzima da je WG = WP = SC). Otrovnost – svojstvo sredstva za zaštitu bilja da uzrokuje oštećenje u organizmu. Kontaktni herbicidi ne smiju se upotrebljavati s manje od 300 l/ha vode. Izražava se u danima. Utrošak vode ovisi o visini kulture: 300 l/ha do visine 50 cm. 600 l/ha do visine 75 cm. Mogučnost miješanja – ako nema podataka u uputama proizvođača. u voćarstvu 1500- 2500 l/ha. DOZA – KONCENTRACIJA Doza (količina) – označava količinu djelatne tvari ili formulacije koje se upotrebljava po jedinici površine (kg/ha ili l/ha. Utrošak vode – iznosi u vinogradarstvu 1000 l/ha. po biljci i sl. Koncentracija – količina djelatne tvari ili sredstva za zaštitu bilja u otapa- lu (vodi) izražena u postocima (%). Ako nije naznačena količina vode. uobičajeno je trošiti 300-600 l vode/ha. a 900 l/ha više od 75 cm. Opasnost otrovanja preparatom-vjerojatnost da može doći do otrovanja zbog upotrebe preparata. PROIZVODNI PROGRAM 2010. preporučuje se pridržavati pravila da se miješaju istovrsne formulacije sredstava za zaštitu bilja (npr. WP + WP. Utrošak tekućine (škropiva) obično se izražava u l/ha ili u l/100 m2. žetve. u hmeljarstvu (kad hmelj postigne pola visine) 2500-4000 l/ha (u punoj visini). otkosa ili puštanja stoke na ispašu. EC + EC.

ral 1 Četvorni hvat (chv) 1 dulum ili dunum 1 lanac 1 dan oranja 1 motika zemlje = 100 m2 = 100 ara = 10000 m2 = 1600 chv = 5754 m2 = 3.5 l/ha. ODNOS JEDINICA ZA KOLIČINU I ZA KONCENTRACIJU PREPARATA: 1 kg/ha=10 g na 100 m2 1 l/ha=10 cm3 na 100 m2 0.1%=1 dcl na 100 l vode ili 0.00036 daje broj kg/četvorni hvat (chv) broj kg/ha pomnožen sa 0.1 daje broj kg/dulum broj kg/ha pomnožen sa 0.1 l na 100 l vode Koncentracija preparata od 0.72 daje broj kg/lanac Isti je postupak i pri preračunavanju količine preparata iz l/ha u ostale nabrojene jedinice. 1 cm3 10 cm3 100 cm3 1000 cm3 10000 cm3 = 1 ml =10 ml = 0.039 chv =1000 m2 = 2000 chv = 7193 m2 = 1112.145 chv = 4000 m2 = 800 m2 KOEFICIJENT ZA PRERAČUNAVANJE KOLIČINE PREPARATA iz kg/ha u druge jedinice broj kg/ha pomnožen sa 0. .1 dl =100 ml = 1 dl =1000 ml = 1 l =10000 ml = 10 l 10 gr 100 gr 1000 gr 10000 gr = 1 dag = 10 dag = 1 kg = 10 kg 12 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.5754 daje broj kg/katastarsko jutro (kj) broj kg/ha pomnožen sa 0.1% uz utrošak vode od 500 l/ha isto je što i količina preparata od 0.5966 m2 = 278.UVOD MJERE ZA POVRŠINU KOJE SU UOBIČAJENE U NARODU I U POLJOPRIVREDNOJ PRAKSI: 1 ar (a) 1 hektar (ha) 1 katastarsko jutro (kj).

5 0.04% 0.09% 0.0% 2.5% 2.3% 0.7 0.5 2 3 4 4.2% 0.5% 3.0% 1.5% 5.07% 0.9 1 1.8% 0.5 18 15 20 22 30 30 40 38 50 45 60 60 80 75 100 90 120 105 140 120 160 135 180 150 200 225 300 300 400 375 500 450 600 525 700 600 800 675 900 750 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 90 120 150 180 240 300 360 420 480 540 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 120 160 200 240 320 400 480 560 640 720 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 5l 10l 0.UVOD TABLICA RAZRJEĐIVANJA pripravljanje potrebne koncentracije Tražena konc.1 0.5 6 6 8 7.5% 0.25% 0.0% 0.4% 0.0% 4.2 0.6% 0.9% 1.0% 3.5 3 3.5 10 12.03% 0.1% 0. | 13 .5 15 20 25 30 35 40 45 50 75 100 125 150 175 200 225 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 300l 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 450 600 750 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 400l 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 600 800 1000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 PROIZVODNI PROGRAM 2010.5 4 4.5 5 7.5 1 1.5 2 2.5 14 12 16 13.15% 0.02% 0.8 0.05% 0.6 0.5 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Volumen spremnika prskalice u litrama (voda) 15l 20l 50l 60l 80l 100l 200l potrebna količina sredstva u g (ml) 1.5 10 9 12 10.01% 0. 1l 0.06% 0.7% 0.5% 4.08% 0.5 2 2.4 0.3 0.

.

HERBICIDI .

divlji kupus (Brassica oleracea). Suzbija: - europski mračnjak (Abutilon theophrasti). 16 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. kada je potpuno razvijena treća troliska u količini od 3 l/ha (300 ml u 25-40 l vode na 1000 m2). tj. kamilice (Matricaria spp. 4) LUCERNI kod visine usjeva od 10-12 cm u količini 2. 3) SOJI. dikice (Xanthium spp.HERBICIDI BENTAGRAN 600 Kontaktni herbicid DJELATNA TVAR bentazon 600 g/l DJELOVANJE BENTAGRAN 600 je kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju sjemenskih širokolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima.5 l/ha. crnu pomoćnicu (Solanum nigrum). hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus). izuzev P. lobode (Atriplex spp. 2) GRAHU visine 8-10 cm. .). divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum). kada je razvijena prva troliska.4 l/ha (240 ml sredstva u 25-40 l vode na 1000 m2. dvornik (Polygonum spp.5 l/ha (100-150 ml u 25 l vode na 1000 m2). odnosno 24 ml sredstva na 100 m2). u količini od 2. poljsku potočnicu (Myosotis arvensis). Chenopodium spp. UPOTREBA BENTAGRAN 600 se primjenjuje za suzbijanje korova u: 1) GRAŠKU I STOČNOM GRAŠKU: Prskanje treba provesti kada grašak i stočni grašak dosegnu visinu od 8-10 cm. običnu koniku (Galinsoga parviflora).).) i dr. jarmen (Anthemis spp. poljsku gorušicu (Sinapis arvensis). aviculare. Sredstvo treba primjeniti kada korovi imaju 2-4 lista.) do 2 lista. bročiku turicu (Galium aparine). pelinastu ambroziju (Ambrosia elatior) do 2 lista. pastirsku torbicu (Capsella bursa-pastoris). tj kada je razvijena prva troliska u količini od 1-1.. NE KORISTITI BENTAGRAN 600 NA RANIM SORTAMA GRAHA. poljsku mišjakinju (Stellaria media).).

PROIZVODNI PROGRAM 2010. NAPOMENA BENTAGRAN 600 nepotpuno suzbija višegodišnje korove zbog njihove regeneracije kao što su: Taraxacum officinalis. Papaver rhoeas. Cirsium arvensis. u količini od 3 l/ha (300 ml u 25-40 l vode na 1000 m2). OTROVNOST Benragram 600 je štetan za ljude. Prskanje treba provoditi kada se najmanje 6 sati nakon primjene ne očekuje kiša.5-2 l/ha (150-200 ml sredstva u 25-40 l vode na 1000 m2. G. 6) PŠENICI prskanjem kada je u busanju pa do prvog koljenca (fenofaze usjeva E. | 17 .. H. F. Cyperus spp. Ne prskati po jakoj rosi ili kada se naredne noći očekuje mraz. I prema KB skali. Galeopsis spp. skupinu otrova.HERBICIDI 5) KRUMPIRU kod visine usjeva od 10-15 cm u količini od 1. grah. otrovan je za domaće životinje i alge. lucernu i krumpir. BENTAGRAN 600 se može primjenjivati i u dvije razdvojene doze s tim da se ne prekorači gore navedena količina. Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve KARENCA 42 dana za grašak. odnosno 21-31 prema ZCK skali). Kod visokih temperatura može se pojaviti prolazna fitotoksičnost (iznad 25°C). 63 dana za soju i pšenicu. i dr. Uništene korove ne davati domaćim životinjama. Upotreba iz zrakoplova nije dozvoljena. Prilikom primjene troši se najmanje 250 l vode na ha. FITOTOKSIČNOST Fitotoksičan je na ranim sortama graha. odnosno 15-20 ml na 100 m2). Prema Zakonu o otrovima svrstan je u III.

prskanje-stadij 2 lista repe s 2kg/ha 2. Kasnija prskanja (2. prskanje-2do4 lista repe s 2-3 kg/ha 3. Kalinoron). u sušnijim područjima u količini 4 kg/ha na lakšim tlima ili 5 kg/ha na težim i humusom bogatijim tlima uz utrošak 200-300 l/ha vode (400-500 g preparata u20-30 l vode na 1000 m2) uz plitko unošenje u tlo (inkorporacija) na 2-5 cm dubine. prskanje-u stadiju 2 prava lista repe s 2 kg/ha drugi način: 1. prskanje-odmah nakon sjetve s 2-3 kg/ha 2. što će ovisiti o vremenskim prilikama i tipu tla.) obavljaju se prije nego se preživjeli korovi oporave od prvog tretmana. Broj tretmana ovisi o stadiju razvoja repe i o količini upotrijebljenog preparata: prvi način: 1. Dozvoljeno ga je koristiti najviše tri puta godišnje na istoj površini. U cilju suzbijanja uskolisnih korova BETTER 65 WG preporučuje se miješati s herbicidima na osnovi metolaklora ili dimetenamida. Kalinofam PRO. Kalinofam DUO. odnosno porastu šećerne i stočne repe i korova. i 3. 18 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. s time da ukupni utrošak ne smije prijeći 6 kg/ha. prskanje-4(6) listova repe s 2-3 kg/ha Važno je naglasiti da se 1. . a nakon početka ponika novih korova koji se nalaze u stadiju kotiledona. Zbog proširenja spektra djelovanja BETTER 65 WG može se uspješno miješati s herbicidima na osnovi etofumesata. DJELATNA TVAR kloridazon 650 g/l DJELOVANJE BETTER 65 WG je zemljišni i folijarni herbicid. Razmaci između prskanja moraju biti između 5 i 15 dana. a prije nicanja repe. prskanje uvijek mora obaviti kada je korov u stadiju kotiledona. fenmedifama. što znači da se upotrebljava prije ili nakon nicanja korova. odnosno prvih listova. desmedifamai klopiralida (Kalinofam S. UPOTREBA BETTER 65 WG preporučujemo koristiti na slijedeće načine: a) prije sjetve. b) poslije sjetve.HERBICIDI BETTER 65 WG Selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi formuliran u obliku močivih samodispergirajućih granula. c) nakon nicanja repe u dvije ili tri razdvojene aplikacije (split metoda). 4 kg/ha na težim i humusom bogatijim tlima. odnosno početnog razvoja prvog pravog para listova. u vlažnijim područjima u količini 3 kg/ha na lakšim tj.

Lišće stočne repe može se koristiti 70 dana nakon prskanja. PLODORED U slučaju preoravanja usjeva prskanog BETTEROM 65 WG smiju se na istoj površini sijati repa i cikla. šćirevi (Amaranthus spp.). dvornici (Polygonum spp. | 19 .HERBICIDI SPEKTAR DJELOVANJA BETTER 65 WG suzbija velik broj jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi kao što su: bijela loboda (Chenopodium album). poljska gorušica (Sinapis arvensis) FITOTOKSIČNOST Ne javlja se ako se sredstvo koristi na ranije navedeni način. KARENCIJA 91 dan za šećernu i stočnu repu. Može doći do prorjeđivanja usjeva ili fitotoksičnosti ako se herbicid upotrijebi u vrijeme nicanja usjeva ili u stadiju kotiledonskih listića šećerne repe. limunđik (Ambrosia elatior). PROIZVODI Oxon PROIZVODNI PROGRAM 2010. OTROVNOST BETTER 65 WG je svrstan u III skupinu otrovnosti. Primjena nije dozvoljena u postrnoj repi.). a nakon najmanje 40 dana kukuruz i krumpir. dakle kad primjena nije dozvoljena.

3-3.u grahu i mahunama unosi se u tlo prije sjetve bilo sam DOST 330 EC u količini od 5-6 l/ha. DOST 330 EC praktično se ne ispire u dublje slojeve tla.5 l/kj.prska nakon posljednje obrade u trake širine 40-60 cm . nakon sjetve i prije nicanja kukuruza i korova. i j.u duhanu se DOST 330 EC može upotrijebiti tako da se: . ili nakon nicanja. odn. što je veoma važno za pjeskovite ikamenite terene.unese u tlo prije sadnje.u žitaricama (oz. 20 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. . tvari izoproturon). Zbog toga se prska po tlu nakon sjetve (sadnje). 3-3. a prije nicanja kulture i korova. bilo u kombinaciji s drugim herbicidima. DOST 330 EC može se kombinirati s ostalim herbicidima koji se upotrebljavaju u pšenici (npr. 2.u suncokretu se unosi u tlo u količini od 4. Korovi ugibaju ubrzu nakon klijanja ili nakon nicanja.3 l/kj. uz utrošak vode od 300-600 l/ha. ječam.5-5. oz.HERBICIDI DOST 330 EC Selektivni herbicid širokog spektra djelovanja. uz utrošak škropiva od 200-600 l/ha. ovisno o vrsti korova i o tipu tla. . u doba kada su jednogodišnji travni korovi razvili 1-2 lista i kad širokolisni korovi razviju dva prava lista. . s djel.5 l/kj. Zbog svoje iznimno male topljivosti u vodi i sklonosti vezanja na čestice tla.5-3. Sredstvo je također djelotvorno ako se unese u tlo nakon nicanja korova.5 l/ha. pšenica.prska površina prije sadnje. a isto tako i za mlade nasade. DOST 330 EC se prska sam ili u kombinaciji sa triazinima. . a preporučuje se kombinirati s herbicidima što su djelotvorniji prema širokolisnim korovima ili nakon sjetve. . . Taj herbicid zaustavlja diobu i izduživanje stanica meristemanadzemnog dijela i korijena osjetljivih biljaka. ili rano poslije nicanja kukuruza u kojičini od 4-6 l/ha. UPOTREBA DOST 330 EC se upotrebljava: . . odn. DJELATNA TVAR pendimetalin 330 g/l DJELOVANJE DOST 330 EC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i pojedinih širokolisnih korova u fazi nicanja. odn. odn.5-3. 2. a prije nicanja. pa do busanja pšenice u količini 5-5 l/ha. raž) prska se po tlu nakon sjetve.suzbijaju zaperci duhana.u kukuruzu. a prije nicanja korova.5 l/kj. oz.

Stoga se preporučuje da se kultivacijom unište svi zatečeni izrasli korovi prije nego se upotrijebi DOST 330 EC.25-1.5 l/kj.5-3 l/kj) .u luku (iz sjemena i iz lučica) upotrebljava se u količini od 5 l/ha.teška tla 5-6 l/ha (3-3.lakša tla (manje od 1. Drugo prskanje može biti potrebno u biljaka koje naglo rastu. bilo oranjem bilo tanjuranjem.srednje teško tlo 4-5 l/ha . .nakon sjetve. 2. odn. i uništava uništava mlade izdanke. | 21 . 2. Treba prskati krupnim kapima uz utrošak vode od 400-500 l/ha. treba staviti 1. .unošenjem u tlo prije sjetve u količini od 4-6 l/ha. Prvo prskanje može se izvršiti na biljkama potpuno razvijenih listova pošto se posijeku vrhovi. i to kako u tek presađenom tako i u starom nasadu jagoda.HERBICIDI Količina DOSTA 330 EC u duhanu ovisi o strukturi tla. a biljke budu na početku cvatnje. a prije nicanja. odn.25-1. odn.5% organske tvari) 6 l/ha.5 l/kj). kupus. 3 l/kj poslije sjetve ili sadnje. paprika) prije presađivanja. a prije nicanja kulture i korova prska se uz unošenje u tlo ili bez toga u količini od 4-6 l/ha. prije upotrebe herbicida. .u grašku se prska: .u krumpiru nakon sadnje.5-3. 2. 3. .5% organske tvari) 3 l/ha . tako da se za: . a ne oštećuje zrelije lisno tkivo. a prije nicanja korova. kad je potpuno razvijen prvi pravi list. uz utrošak vode od 200-500 l/ha.5-3. odn.5 l/kj u ovisnosti o tipu tla i o sadržaju organske tvari. DOST 330 EC je kontaktno sredstvo za suzbijanje zaperaka. Luk sijan izravno iz sjemena može se prskati nakon nicanja.6 %.6 l DOSTA 330 EC u 100 l vode. uz utrošak vode od 300-600 l/ha. DOSTOM 330 EC prska se u jesen ili u rano proljeće. a prije nicanja kulture i korova u količini od 4-6 l/ha. neposredno nakon sadnje.5 l/kj).u soji se DOST 330 EC može upotrijebiti: . U starm nasadu jagoda prska se tlo bez korova od jeseni do ranog proljeća. odn. DOST 330 EC suzbija korove u vrijeme klijanja. sam ili u kombinaciji sa sredstvima djelotvornim na širokolisne korove. .5 l/kj prije ili odmah nakon nicanja korova. Među novoposađenim jagodama koje miruju.u jagodama prska se u količini od 6 l/ha. Optimalna koncentracija za prskanje jest 1. Da bi se pripremilo sredstvo (škropivo) za prskanje. unošenjem u tlo prije sjetve ili površinski nakon sjetve.teško tlo (više od 1.srednje teška tla 4-5 l/ha (2.lakša tla preporučuje doza od 3-4 l/ha (2-2.5-3. a ne suzbija odrasle korove. Ostaci pretkulture moraju se dobro izmiješati sa tlom. a u povrću iz presadnica (rajčica. PROIZVODNI PROGRAM 2010. prije nego što pazušni pupovi postanu duži od 1 cm.5 l/kj. . .

. Način upotrebe ovisi o usjevu. (prosa) Poa annua (vlasnjača) Setaria viridis (zeleni muhar) Sorghum halepense (sirak-sjemenski) l/ha 6 4-5 5-6 4-5 5 4 5 5 Širokolisni korovi: Abutilon theophrasti (mračnjak) 5 Amaranthus retroflexua (šćir) 4 Anagalis arvensis (vidovčica) 4 Atriplex patula (loboda) 4 Capsella bursa pastoris (rusomača) 4 Chrysanthemum segetum (ivančica) 4 Chenopodium album (pepeljuga) 4 Fumaria officinalis (dimnjača) 4-5 Galium aparine (broćika) 6 Lamium spp. 22 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. ili nakon sjetve (sadnje). Matricaria).HERBICIDI DOST 330 EC može se prskati prije sjetve (sadnje) uz unošenje u tlo ili bez toga. o pripadnoj poljoprivrednoj mehanizaciji i o tome prska li se u kombinaciji s drugim herbicidima. a prije nicanja. DOST 330 EC se može upotrijebiti samo jednom u tijeku vegetacije. Solanum nigrum i Polygonum spp. o klimatskim prilikama. (koprive) 5 Mercurialis annua (prosinac) 5 Myosotis arvensis (spomenak) 4-5 Papaver rhoeas (divlji mak) 5 Sinapis arvensis (gorušica) 5 Stellari media (mišjakinja) 4 Urtica urens (kopriva) 4 Veronica spp. Compositae (Ambrosia. (čestoslevice) 4 Viola arvensis (ljubica) 4 DOST 330 EC ne djeluje dovoljno na korove iz porodica Apiaceae (Umbelliferae). SPEKTAR DJELOVANJA I DJELOTVORNE KOLIČINE PREPARATA DOSTA 330 EC Travni (uskolisni) korovi: Alopecurus myosuroides (mišji repak) Apera spica venti (slakoperka) Digitaria sanquinalis (svračica) Echinichloa crus galli (koštan) Panicum spp. ili pak poslije nicanja.

jer se ta selektivnost zasniva na prostornoj razlici položaja sjemena kulture (kukuruz.HERBICIDI SELEKTIVNOST DOSTA 330 EC Selektivnost herbicida DOST 330 EC prema usjevu može biti fiziološkog ili prostornog tipa. PROIZVODNI PROGRAM 2010. usjev je moguće sigurno posijati u tlo koje je bilo prskano DOSTOM 330 EC tako da je bio unijet u tlo prije sadnje tj. osobito prema temperaturi i vlazi. žitarice. Pri uobičajenoj upotrebi perzistentan je u tlu 120-150 dana.ako je jaka kiša poslije prskanja spustila herbicid do razine sjemena . suncokret. Što se tiče fiziološke selektivnosti. Stoga će se unošenjem u tlo povećati trajnost (perzistentnost) preparata. krumpir) i sloja herbicida u/na tlu. a ona se može odgoditi najkasnije do 7 dana nakon prskanja. Visok sadržaj lipida u sjemenu može protumačiti visoku tolerantnost spomenutih kultura u usporedbi s osjetljivim korovima. Djelotvornost DOSTA 330 EC smanjena je u tlima s visokim sadržajem organske tvari ili gline zbog adsorpcije.ako je sjeme posijana previše plitko .ako je loša priprema sjetve ili sadnje spriječila dovoljno prekrivanje sjemena Herbicid DOST 330 EC izvrgnut je određenim gubicima zbog isparavanja i fotorazgradnje s površine tla. luk. te iznosi 3-7 mjeseci. Zato DOST 330 EC ne bi trebalo uporabiti inkorporacijom u tlo gdje to nije nužno. | 23 . ali mu perzistentnost znatno poraste na 6-7 mjeseci inkorporacijom u tlo. sjetve (soja. a isto tako i prema načinu upotrebe. Količine sredstva moraju se prilagoditi u skladu s time. Pri prostornoj selektivnosti može doći do fititoksičnosti: . grašak). Što se tiće prostorne selektivnosti. Postojanost u tlu varirat će prema klimatskim prilikama. unošenje herbicida u tlo nije potrebno.

a mogu kupus. rajčica. ječam mogu se sijati tek nakon 3 mjeseca i dubljeg preoravanja. kupus i papriku. soju. loza jagode (nove) FITOTOKSIČNOST PRIJE SJETVE PRIJE SADNJE x PRIJE NICANJA x x POSLIJE NICANJA x(do busanja) x x x x x x x x x x x (prije nicanja graha) x x x x x x x x od jeseni do proljeća u tijeku mirovanja od jeseni do proljeća u tijeku mirovanja Ako se upotrijebi u preporučenoj količini i na pravilan način. jednako ne u zaštićenom prostoru. Grašak. PLODORED Nakon uporabe u krumpiru i u povrću ne smije se iste godine sijati repa ni cikla. Također se ne smije rabiti u luku za salatu. soja. salata i kukuruz. suncokret. krumpir. Smije se koristiti samo jednom godišnje na istoj površini. KARENCIJA 42 dana za rajčicu. a za kukuruz. u korjenastom povrću ni u ranim sortama paprike. v. 24 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. luk. Ne smije se rabiti u luku iz presadnica ni u luku na lakim tlima (izaziva deformacije i zastoj u rastu). skupinu otrovnosti. 63 dana za luk.HERBICIDI VRIJEME UPORABE DOSTA 330 EC PO KULTURAMA KULTURA žitarice kukuruz suncokret grah mahune kukuruz+grah duhan krumpir soja grašak luk povrće (rajčica.) ukrasno bilje voćnjaci. papr. duhan i pšenicu osigurana je vremenom uporabe. . OTROVNOST DOST 330 EC je svrstan u III. mrkva. nije toksičan za usjeve kojima je namijenjen. grahorica.

) i dr. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu. u vrijeme cvatnje korova. DJELATNA TVAR dikamba 480 g/l DJELOVANJE Selektivan hormonski herbicid kojeg biljka usvaja putem lista i korijena. soja. Kod primjene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm.5-0. slaka (Convolvulus spp. PROIZVODNI PROGRAM 2010.). pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene treba spriječiti zanošenje na sve susjedne širokolisne usjeve (repa.). svinjka (Sonchus spp.).u kukuruzu bez podusjeva (za zrno i silažu) u količini od 0.7 l/ha (50-70 ml u 10-40 l vode/1000m2). grah. lucerna. Primjena na strništima dozvoljena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala. u dozi 1-1. U biljci se kreće uzlaznim i silaznim tokovima. duhan i dr.. suncokret. uz međurednu kultivaciju. šćirova (Amaranthus spp. Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev najmanje 60 dana. primjenom poslije nicanja.). dikice (Xanthium spp. te na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini. pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemna voda nalazi na više od 4 m dubine. Ne koristiti preparat u neposrednoj blizini nasada i korisnog drveća. .). mračnjaka (Abutilon spp. FITOTOKSIČNOST Ako se upotrijebi na pravilan način i u propisanim količinama FARAON nije fitotoksičan za usjeve u kojima se rabi.na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka (Cirsium spp. kad kukuruz razvije 3-5 listova.).5 l/ha (100-150 ml/1000m2). UPOTREBA I DOZE FARAON se upotrebljava za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: . po cijeloj površini ili primjenom u trake. | 25 . namijenjem suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva.HERBICIDI FARAON Translokacijski herbicid u obliku koncentrata za otopinu.

HERBICIDI MIJEŠANJE Ne smije se miješati s insekticidima. sa svim kloracetanilidnim graminicidima (alaklor. KARENCIJA Za silažni kukuruz iznosi 70 dana. . acetoklor. OTROVNOST FARAON je svrstan u III. tifensulfuron. U kukuruzu za zrno osigurana je vremenom i načinom primjene. Sulfonilureja herbicidi mogu se primjeniti najkasnije 4 dana prije tretiranja ili najranije 4 dana nakon primjene ovog herbicida. prosulfuron. 26 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu mliječnih domaćih životinja. dimetenamid i flufenacet) i sa svim sulfonilureja herbicidima (nikosulfuron. metolaklor. primisulfuron). propizoklor. skupinu otrovnosti.

KRUMPIRU UPOTREBA Tretiranje navedenih kultura treba obaviti poslije nicanja usjeva i travnih korova.SUNCOKRETU .SOJI . 1) Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: u količini od 0. Prolazna slaba fitotoksičnost (bijele mrlje na listu) nema utjecaja na prinos uljane repice. OTROVNOST Sredstvo je razvrstano u III skupinu otrova. 5-15 ml preparata u 2-4 l vode na 100 m2.ŠEĆERNOJ REPI .5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je dostigla 10-20 cm visine.5 l/ha u krumpiru zbog opadanja selektivnosti. Ne koristiti iznad 2. Osigurana je dozvoljenim vremenom primjene u uljanoj repici i suncokretu.5-3 l/ha ovisno od vrste i fenofaze: 1) 1. žita i dr. 2) 2-2. soju i šećernu repu. 2) Za suzbijanje višegodišnjih travnih korova: u količini od 1.8 l/ha kada je većina u fenofazi od 3 lista.5 l/ha kada većina korova ima 6 listova (80-150 ml preparata u 20-40 l vode na 1000 m2.5-3 l/ha (250-300 ml preparata na 1000 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) kada je dostigla 25-30 cm visine.5-2 l/ha (100-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka (Sorghum halepense) u fenofazi 3-6 listova.HERBICIDI GEPARD 50 EC DJELATNA TVAR Kizalofop-tefuril 50 g/l DJELOVANJE Gepard 50 EC je sistemični herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u: .ULJANOJ REPICI . | 27 . KARENCA 77 dana za krumpir. i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1. 3) 2. PROIZVODNI PROGRAM 2010. FITOTOKSIČNOST Potrebno je spriječiti zanošenje sredstva prilikom primjene kukuruz. kada su korovi u razvoju 3-6 listova.

Mercuriajis annua (prosinac) .HERBICIDI KALINOFAM PRO FL KALINOFAM PRO FL je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i pojedinih uskolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi. hydropiper (dvornici) . .Thlaspi arvense (mošnjak) 28 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. UPOTREBA KALINOFAM PRO FL je kombinirani trokomponentni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova (osobito Amaranthus retroflexus-šćir) u šećernoj i stočnoj repi. KALINOFAM PRO FL je inhibitor fotosinteze.Stellari media (mišjakinja) .Atriplex patula (loboda) . posebno u vlažnim uvjetima.Galium aparine (broćika) . Sadržava tri djelatne tvari.Raphanus raphanistrum (divlja rotkva) . a propadanje korova se uočava 4-8 dana nakon prskanja.Chenopodium album (pepeljuga) .Polygonum spp. a etofumesat djeluje preko lišća i preko tla. izuzev P. Toplina i vlaga ubrzavaju djelovanje. (šćirevi) . Fenmedifam i desmedifam djeluju preko lišća na tek izrasle korove.Anagalis arvensis (vidovčica) . Njegovo djelovanje u tlu traje nekoliko tjedana. DJELATNE TVARI fenmedifam 60 g/l desmedifam 60 g/l etofumesat 60 g/l DJELOVANJE Kontaktno-rezidualni herbicid. odn.Capsella bursa pastoris (rusomača) .Sinapis arvensis (gorušica) . u količini od 5 l/ha uz utrošak od 200-300 i vode po hektaru. pa ima široki spektar djelovanja na korove.Amaranthus spp. (mrtve koprive) .. 3 l/kj uz utrošak vode od 120-180 l/kj (50 ml u 2-3 l vode na 100 m2).Galeopsis tetrahit (smrdljiva kopriva) . KALINOFAM PRO FL u šećernoj i stočnoj repi suzbija slijedeće korove: .Senecio vulgaris (dragušac) .Galinsoga parviflora (konica) .Lamium spp.

5 l/ha (3x0. OTROVNOST KALINOFAM PRO FL je svrstan u III. KARENCIJA 91 dan za šećernu i stočnu repu. TABLICA DJELOTVORNOSTI PREPARATA KALINOFAM DUO I KALINOFAM S LEGENDA: xxx – suzbija više od 85% xx – suzbija 70-85% x – suzbija 50-70% PROIZVODNI PROGRAM 2010. (čestoslavice) Prska se po lišću korova nakon nicanja. a kada se prska razdvojeno. Najpovoljnije vrijeme je kada su korovi u ranom poniku između stadija kotiledona i dvaju pravih listova. isto tako i depresivan utjecaj na porast repe.5 l/ha (2 x 1. potrebno je tlo dublje preoreti. | 29 . Ne smije se sijati pšenica kao idući usjev u plodoredu. skupinu otrovnosti.5 l/kj) ili 3 x 1. Nakon vađenja repe. split metoda) obavlja se u količini od 2 x 2. dva ili tri puta. a repa razvije 2-3 lista.HERBICIDI Samo u fazi kotiledona suzbija: - Centaurea cyanus (modri različak) Chrysanthemum segetum (ivančica) Convulvulus arvensis (slak) Fumaria officinalis (dimnjača) Papaver rhoeas (divlji mak) Polygonum persicaria (obični dvornik) Urtica urens (kopriva) Veronica spp. FITOTOKSIČNOST Može izazvati prolaznu fitotoksičnost u obliku nekroza vrhova i rubova listova. Prskanja se provode u razmacima od 7-10 dana. a prije sjetve ostalih usjeva. NAPOMENA KALINOFAM PRO FL se ne smije koristiti u postrnoj repi. Aviotretiranje nije dozvoljeno. Razdvojeno prskanje (tzv. KALINOFAM PRO FL smije se upotrijebiti samo jednom u vegetaciji.9 l/kj). te stoga treba izbjegavati prskanja pri temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 20°C.

Xanthium spinosum X. strumarium TRAVNI KOROVI KALINOFAM DUO xxx xxx xxx xxx xxx xxx x/xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx/xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx KALINOFAM S xxx xx xx xxx xxx xxx x x xx xx xx xxx xxx x xx xxx x xx xx x xx x x x xx xxx xxx xxx x xx xx xxx xxx xx xx xx x x xx 30 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. convulvulus P. hydropiper P. Galeopsis tetrahit Galinsoga parviflora Galium aparine Hibiscus trionum Lamium spp. Fumaria spp. . Cuscuta spp. Matricaria spp.HERBICIDI KOROVI Amaranthus retroflexus Anagalis arvensia Artemisia vulgaris Atriplex patula Capsella bursa pastoris Chenopodium spp. persicaria Portulaca oleracea Raphanus raphanistrum Senecio vulgaris Sinapis arvensis Solanum nigrum Sonchus oleraceus Spergula arvensis Stellaria media Thlaspi arvense Urtica urens Veronica agrestis V. Datura stramonium Euphorbia spp. lapathifolium P. Chrysanthemum spp. hederifolia Viola spp. Mercurialis annua Papaver rhoeas Polygonum aviculare P.

viridis Sorghum halepense xx xx xx xx xx xxx xx xxx xxx xxx x x x x x xx x xx xx x PROIZVODNI PROGRAM 2010.HERBICIDI Alopecurus myosuroides Avena fatua Digitaria sanquinalis Echinochloa crus galli Panicum miliaceum Phalaris canariensis Poa annua Setaria glauca S. | 31 .

PLODORED Nema ograničenja. Djelotvornost se pokazuje kroz 5-8 dana. Posebno dobro djeluje ne korove iz roda Amaranthus. Prvi puta se primjenjuje kada repa razvije 2 prava lista. tj. 2x2. Djelovanje ne ovisi ni o tipu ni o vlažnosti tla. Suzbijanje korova se provodi nakon nicanja usjeva kada repa razvije 2-3 prava lista. U kombinaciji s herbicidima na osnovi etofumesata ili kloridazona može se koristiti i u razdvojenoj primjeni.HERBICIDI KALINOFAM S KALINOFAM S je kombinirani kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi i u drugim vrstama repe. .3 l/ha sredstva na osnovi kloridazona (50% a. uz utrošak vode od 200-300 l/ha. OTROVNOST KALINOFAM S je svrstan u III.). 32 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. FITOTOKSIČNOST Može izazvati prolaznu fitotoksičnost ako se repa prska u fazi kotiledona. ali je brže po toplom vremenu. RADNA KARENCIJA Na poprskanoj površini 48 sati nakon prskanja nije dopušteno raditi bez zaštitne opreme. KARENCIJA 91 dan za šećernu i stočnu repu. U kombinaciji sa herbicidima na osnovi metamitrona smije se primjenjivati samo pomoću uređaja sa stalnim miješanjem. 60 ml u 2-3 l vode na 100 m2. DJELATNE TVARI fenmedifam 80 g/l desmedifam 80 g/l DJELOVANJE KALINOFAM S djeluje preko lista korova.5 l/ha KALINOFAM S + 1. a drugi puta 7-10 dana kasnije.t. skupinu otrovnosti. NAPOMENA Smije se upotrijebiti najviše dva puta u tijeku vegetacije na istoj površini. a korovi 1-3 lista. UPOTREBA KALINOFAM S se prska u količini od 6 l/ha tj. Ne preporuča se prskati na temperaturi višoj od 25°C i nižoj od 0°C.

nakon sjetve. KALINORON suzbija već izrasle korove (u fazi kotiledona ili do 2 prava lista). uz utrošak vode od 200-400 l/ha. UPOTREBA KALINORON se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi: .Poa annua (vlasnjača) .Bromus spp. Na istoj površini KALINORON se smije upotrijebiti samo jedanput u tijeku vegetacije. a prije nicanja. (stoklasa) . od 0.Galium aparine (broćika) . Prvi put se prska u vrijeme kada repa razvije dva prava lista. DJELATNA TVAR etofumesat 465 g/l DJELOVANJE Zahvaljujući svome kontaktnom i rezidualnom djelovanju.Apera spica-venti (slakoperka) . u količini od 2-4 l/ha (1.nakon nicanja.Amaranthus retroflexus (šćir) . odn.jednokratnim prskanjem u količini od 2 l/ha + 5 l/ha herbicida na osnovi djelatnih tvari fenmedifama i desmedifama. s KALINOFAMOM S): . ili dva puta ako se prska odvojeno.i dr.5 l/kj KALINOFAMA S. i to u kombinaciji s herbicidima na osnovi djelatnih tvari fenmedifema i desmedifema (npr.razdvojenim prskanjem (tzv split aplikacija) iste kombinacije herbicida u količini od 1 l/ha KALINORONA + 2.Setaria glauca (sivi muhar) . 1. | 33 .HERBICIDI KALINORON Zemljišni kontaktno-rezidualni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi. a zatim i do umiranja cijele biljke. Na vrhovima lista izraslih korova i na njihovim rubovima dolazi do smeđenja i do nekroze. ali i sprečava nicanje novih korova. PROIZVODNI PROGRAM 2010. KALINORON suzbija ove korove: .6 l/kj KALINORONA + 1.5 l/kj) uz utrošak vode od 200-400 l/ha odn. kad repa razvije 3-4 lista. uz isti utrošak vode.2 l/kj KALINORONA + 3l/kj KALINOFAMA S . 120-250 l/kj . a drugi put u istoj količini 7-10 dana kasnije. odn.5 l/ha herbicida na osnovo fenmedifama + desmedifama (KALINOFAM S).Alopecurus myosuroides (mišji repak) .2-2.

u proljeće je dopuštena sjetva svih ratarskih kultura. Ukoliko se sredstvo primjenjuje u dozi većoj od 2 l/ha.). 34 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. nije toksičan za šećernu i stočnu repu. površine prskane KALINORONOM smiju se ponovno zasijati samo šećernom ili stočnom repom. ni na tlima koja sadržavaju više od 5% organske tvari. Graminicidi se moraju koristiti odvojeno. metamitrona.HERBICIDI FITOTOKSIČNOST Ne smije se prskati pri temperaturama višim od 20°C. NAPOMENA Propadne li repa. Ako se upotrijebi na pravilan način i u optimalno vrijeme. OTROVNOST KALINORON je svrstan u III. KARENCIJA 91 dan za šećernu i stočnu repu. ni na malim površinama pod stočnom repom na kojima se lišće rano optrgava. Mliječna stoka ne smije se 21 dan puštati na površine na kojima je bilo upotrijebljeno sredstvo. MIJEŠANJE KALINORON se smije miješati s drugim herbicidima čija je primjena dopuštena u repi (na osnovu desmedifama. kloridazona i dr. skupinu otrovnosti. tada se kao idući usjev ne smije sijati pšenica. Prije sjetve slijedećeg usjeva tlo se mora preorati na dubinu od 20 cm. . Nakon dubokog oranja. Ne smije se prskati na izrazito laganim tlima. Sredstvo ne valja rabiti u postrnoj repi. uključujući sjemenske trave i strne žitarice. klopiralida.

5 l/ha (200-250 ml/1000 m2). velikog dvornika (Polygonum persicaria). a prije nicanja ili u nicanju korova. LEGIONAR 84 EC se ne smije koristiti na tlima s pH-vrijednošću iznad 7. | 35 .). 1. kao i drugi kloracetanilidi. te nekih širokolisnih korova: šćireva (Amaranthus sp. a više na težim. obične svračice (Digitaria sanguinalis). prije sjetve uz plitko unošenje (inkorporaciju) u tlu na 2-5 cm u količini 2-2. UPOTREBA LEGIONAR 84 EC se može primjenjivati u kukuruzu bez podusjeva. divljeg prosa (Panicum sp. nakon nicanja do 3 lista kukuruza.) i divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense). Niže količine sredstva primjenjuju se na lakšim i humusom siromašnijim tlima. bijele lobode (Chenopodium album) i pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior) u kukuruzu bez podusjeva. obične konice (Galinsoga parviflora). 2.75 l/ha (175275 ml/1000 m2). crne pomoćnice (Solanum nigrum). nakon sjetve.75-2. može biti fitotoksičan kod nekih osjetljivih inbred linija i nekih herbicida. kao i kod jače zakorovljenosti s otpornijim vrstama korova (divlji sirak iz sjemena).2 i na lakim (pjeskovitim) tlima. 3. za suzbijanje sjemenskih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli). a zatim se uz miješanje nadolije ostatak vode. PRIPREMA SREDSTVA Potrebnu količinu LEGIONAR 84 EC treba promućkati u izvornoj ambalaži prije nego se ulije u spremnik prskalice do pola ispunjen vodom. Fitotoksičnost se može pojaviti PROIZVODNI PROGRAM 2010. u količini od 1.5-1.75 l/ha (150-175 ml/1000 m2). a prije nicanja kukuruza u količini 1. OGRANIČENJA/FITOTOKSIČNOST Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. humusom bogatijim tlima.HERBICIDI LEGIONAR 84 EC zemljišni herbicid za suzbijanje sjemenskih travnih korova u kukuruzu DJELATNA TVAR 840 g acetoklora DJELOVANJE LEGIONAR 84 EC je zemljišni herbicid.). muharika {Setaria sp. vrijede ograničenja plodoreda navedena u dozvolama za promet i primjenu sredstava na osnovi atrazina. Sredstvo ne ograničava plodored ukoliko se primjenjuje samo. Kod primjene prije nicanja acetoklor. Prilikom primjene u kombinaciji sa sredstvima na osnovi atrazina.

5 g terbutilazina DJELOVANJE Legionar Extra je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli). . PLODORED Sredstvo ne ograničava plodored ukoliko se primjenjuje samo. biljnih bolesti ili štetnika. pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior). obične svračice (Digitaria sanguinalis). PROTUOTROV (ANTIDOT) Nije poznat.). 36 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.HERBICIDI na lakšim tipovima kod visokih količina i velike vlažnosti u vrijeme klijanja.). Prilikom primjene u kombinaciji sa sredstvima na osnovi atrazina vrijede ograničenja plodoreda navedena u dozvolama za promet i primjenu sredstava na osnovi atrazina. LEGIONAR EXTRA kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu za zrno i silažu DJELATNA TVAR 350 g acetoklora 187. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.. divljeg prosa (Panicum spp. u kukuruzu za zrno i silažu. te jednogodišnjih širokolisnih korova: bijele lobode (Chenopodium album). šćira (Amaranthus spp. Nakon nicanja sredstvo se ne smije primijeniti neposredno poslije jače kiše. velikog dvornika (Polygonum persicaria) i dr. kao i u kukuruzu koji je pod stresom zbog suviška vode ili hladnoće. Liječenje je suportivo i simptomatsko. OTROVNOST Sredstvo za zaštitu bilja LEGIONAR 84 EC je prema klasifikaciji označeno znakovima opasnosti Xn (ŠTETNO) i N (OPASNO ZA OKOLIŠ). muharika (Setaria spp. KARENCA Za zrno kukuruza osigurana je vremenom primjene. Siliranje kukuruza dopušteno je najranije u fazi mlječne zriobe.) i divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense).

| 37 .5 l/ha (500 ml/1000 m2) na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnim područjima (više od 750 mm oborina).HERBICIDI UPOTREBA Legionar Extra se može primijeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza. šćir i dr. kao i na kukuruzu koji je pod stresom zbog suviška vode ili hladnoće. OGRANIČENJA / MOGUĆNOST MIJEŠANJA Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. U kombinaciji s Bijelim uljem ne smije se primijeniti na temperaturama većim od 25°C. Ovisno o tipu tla i količini oborina. Nakon nicanja sredstvo ne suzbija divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i divlje proso (Panicum spp. i to: . Ne smije se miješati s 2.4-D herbicidima.). Ne preporučuje se primjena na površinama na kojima je primijećena rezistentnost nekih korova na atrazin (loboda. Ako je kukuruz u monokulturi ne preporučuje se koristiti dulje od dvije godine uzastopno. posebno kod jače zakorovljenosti travnim vrstama i ako su korovi u suši. kao i drugi kloracetamilidi. u slučaju ako je došlo do nicanja korova. Za poboljšanje učinka kod primjene nakon nicanja kukuruza. tlima s pH vrijednošću iznad 7. Nakon nicanja djelotvornost može biti smanjena ako se sredstvo koristi na korove u suši.). sredstvo se može primijeniti u dozi 4 l/ha (400 ml/1000 m2. KARENCA Za zrno kukuruza osigurana je vremenom primjene. Ne smije se koristiti na kosim erozivnim tlima. FITOTOKSIČNOST Kod primjene prije nicanja acetoklor. PROIZVODNI PROGRAM 2010. kao i u sušnim područjima (manje od 750 mm oborina) i . a prije nicanja ili u nicanju korova. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. biljnih bolesti ili štetnika. može biti fitotoksičan kod nekih osjetljivih inbred linija i hibrida.2 i na lakim pjeskovitim tlima. uz dodatak 1 l/ha (100 ml/1000 m2) Bijelog ulja. te protiv otpornih vrsta korova (divlji sirak iz sjemena).4 l/ha (400 ml/1000 m2) na lakšim humusom siromašnijim tlima. primjenjuje se u količini 4-5 l/ha (400500 ml/1000 m2. ili poslije nicanja do 3 lista kukuruza. Nakon nicanja sredstvo se zbog fitotoksičnosti ne smije primijeniti neposredno poslije jače kiše. Fitotoksičnost se može pojaviti na lakšim tipovima tala kod visokih doza i velike vlažnosti u vrijeme klijanja. Siliranje kukuruza dopušteno je najranije u fazi mliječne zriobe.

lucerne. tretiranje se provodi po mogućnosti u roku 48 sati nakon sjetve. . tretiranje se može provesti i do 14 dana nakon sjetve a prije nicanja. Razvrstan je u štetne kemikalije opasne za okoliš i označen simbolima Xn (ŠTETNO) i N (OPASNO ZA OKOLIŠ). b) Za hladnog i suhog vremena nicanje kukuruza je sporije i u tom slučaju tretiranje se može provesti u periodu od 8 dana nakon sjetve a prije nicanja. Konačni rezultat je uništenje kloroplasta u biljci i onemogućavanje vršenja fotosinteze te ugibanje biljke. dok vrijeme primjene ovisi o klimatskim uvjetima nakon sjetve. djeteline i povrća. PLEDGE 50 WP Herbicid za suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova i dijela uskolisnih korova. vrlo otrovan za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. DJELATNA TVAR Flumioksazin 50% DJELOVANJE Blokira protoporfirinogen oksidazu u kloroplastu. Herbicid nadmočnog rezidualnog djelovanja kod zemljišne primjene i brzog “spaljujučeg” djelovanja kod folijarne primjene. OTROVNOST Legionar Extra je štetan za ljude i životinje. Pod djelovanjem sunčeve energije dolazi do pojave herbicidnog djelovanja tako da aktivni kisik oksidira lipide u staničnoj membrani i uzrokuje njeno razaranje. Na tim površinama ne preporuča se sjetva uljane repice. 38 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. kod vrlo sporog nicanja. ali obavezno nakon sjetve a prije nicanja kukuruza: a) Ukoliko su normalni klimatski uvjeti. c) Za vrlo suhog vremena.HERBICIDI PLODORED U humidnim područjima ne ograničava plodored. U aridnim područjima potrebno je u jesen obaviti dublje oranje. a u proljeće šećerne repe. Upotreba po mogućnosti čim prije nakon sjetve. UPOTREBA I DOZA U kukuruzu za zrno i silažu u količini 80 g/ha (8 g/1000 m2).

Za suzbijanje travnih korova koriste se preparati na osnovi quizalofop-p-etila sa sadržajem aktivne tvari 50 g/l (Gepard 50 EC) u količini od 1-1.3 kg/ha (30 g na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje sa količinom od 200-400 l/ha vode (20-40 l/1000 m2) PROIZVODNI PROGRAM 2010.) na iznikle korove. u količini od 1-1. Tretiranje se obavlja 5-7 dana prije ili nakon tretiranja preparatom PLEDGE 50 WP.HERBICIDI U vinogradu usmjerenom aplikacijom škropiva na tlo ili na iznikle korove: Tretiranje cijele površine: a. Širokolisni korovi su najosjetljiviji u stadiju kotiledona i 1-2 lista.8 kg/ha (80 g na 1000 m2). u količini sredstva od 0. u količini sredstva od 0.2 kg/ha (120 g u 20 l vode na 1000 m2). odvojeno od tretiranja preparatom PLEDGE 50 WP. | 39 .2-1.) prije nicanja korova.) prije nicanja korova.6 l/ha (120-160 ml/1000 m2).25 kg/ha Pledge + 1.5 l/ha. b.5 l/ha (100-150 ml/1000 m2). u količini 1. na iznikle korove: Tretiranje cijele površine: .4 kg/ha (40 g u 20 l vode na 1000 m2). a. Porastom korovi postaju otporniji.5 l/ha (100-150 ml/1000 m2). Za proširenje spektra na jednogodišnje travne korove kombinira se s herbicidima na osnovi alfa-metolaklora sa sadržajem 960 g/l aktivne tvari. u količini 1-1.0. (8-12 g na 1000 m2). u količini sredstva od 1. ili preparati na osnovi fluazifop-p-butila sa sadržajem aktivne tvari 150 g/l.0. b. b.) nakon nicanja suncokreta u stadiju od 2-4 lista u količini od 80-120 g/ha. Pledge 50 WP u tank-miks kombinaciji sa preparatima na bazi glifosata: primjenom na cijelu površinu ili u trake širine 70 cm.) na iznikle korove.5l/ha preparata na bazi glifosata (Total 480 SL) U suncokretu prije i nakon nicanja: PLEDGE 50 WP se kao herbicid upotrebljava u suncokretu prije i nakon nicanja suncokreta. Tretiranje u trake širine oko 70 cm: a.) u suncokretu nakon sjetve a prije nicanja usjeva u količini od 80-120 g/ha (8-12 g na 1000 m2). ili herbicidima na osnovi dimetenamida sa sadržajem 720 g/l aktivne tvari.70 kg/ha Pledge + 4l/ha preparata na bazi glifosata (Total 480 SL) Tretiranje u trake: . u količini sredstva od 0.

uljana repica. Primjenom na površinu tla Pledge stvara zonu koja sprjecava klijanje korova. U slučaju potrebe može se kod tretiranja na iznikle korove dodati neki od koncentriranih neionskih okvašivača (Pinovit – N. salata i sve tikvenjače. a povecanjem doze se dobija dugotrajan ucinak. Dozacije pogledati pod upotreba I doze.HERBICIDI Spektar djelovanja: Abutilon theophrasti 90% Convolvulus arvensis 90% Chenopodium album 100% Amaranthus retroflexus 100% Ambrosia elatior 90% Solanum nigrum 100% Cirsium arvense 90% Stelaria media 90% Polygonum aviculare 100% HERBICIDI Vrlo dobro djelovanje ima i na: Portulaca oleracea Capsella bursa-pastoris Od uskolisnih korova djeluje na: Echinochloa crus-galli Digitaria sanguinalis Djelotvoran je na vrste koje propušta glifosat. U suncokretu kombinaciju Pledge 50 WP I Gepard 50 EC. grah. U vinogradu preporucujemo kombinaciju nakon nicanja korova Pledge 50 WP i Total 480 SL. Nakon 4 mjeseca smiju se sijati ječam. cak i odmah nakon folijarne primjene. Do prolazne fitotoksicnosti može doci i nakon nicanja kada uslijed kiše tretirano tlo zapljusne kukuruz. Na ucinkovitost Pledge-a kiša ima neznatan utjecaj. Abutilon spp. Citowet). pšenica i duhan. Sredstvo se ne smije miješati s herbicidime na osnovi djelatnih tvari dikvat i parakvat te gnojivima. 40 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. . PLODORED U slučaju preoravanja 30 dana ne smiju se sijati kukuruz. zob. raž i kukuruz šećerac. FITOTOKSICNOST Mogucnost pojave fitotoksicnosti na slabo dreniranim tlima ili kada nakon aplikacije nastupe hladni i vlažni uvjeti. Te ima izvrsno neselektivno djelovanje u vinogradima. a nakon 12 mjeseci lucerna. kao npr. šećerna repa. MJEŠANJE U Kukuruzu preporucujemo kombinaciju nakon sjetve Pledge 50 WP I Legionar. sirak. djetelina. suncokret.

Sjetva kukuruza obavezna na najmanje 5 cm dubine. | 41 . Stvara hrebicidnu barijeru debljine samo nekoliko cm.0. kada krumpir naraste na 5-10 cm visine. Dozvoljena je samo jedna aplikacija godišnje na istoj površini. rajčici. PROIZVODI Sumitomo SCORPIO 70 WG Močive dispergirajuće granule DJELATNA TVAR metribuzin 70% DJELOVANJE SCORPIO 70 WG je selektivni herbicid koji se primjenjuje za suzbijanje korova u krumpiru. u količini 0.1.5 kg/ha (150 g na 1000 m2) na teškim tlima i humusom bogatijim tlima. PROIZVODNI PROGRAM 2010.75-1. U biljci se kreće akropetalno sistemom ksilema.0.75 kg /ha (7.5 kg/ha i to: .75 kg/ha (7.krumpiru: a) nakon sadnje a prije nicanja krumpira.1. nakon što razvije 5-8 listova. . soji i lucerni. Aktivna tvar u sredstvu djeluje tako da inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. b) nakon nicanja krumpira.0. Pledge ima nisku topivost u vodi i malu mobilnost u tlu.5 g ba 100 m2) na teškim tlima i humusom bogatim tlima. Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na sve zelene organe loze. a rane moraju biti osušene i kalusirane. u količini 0. . Najkasnije 14 dana prije primjene sredstva trebaju se ukloniti izboji u zoni tretiranja i povezati loza. UPOTREBA SCORPIO 70 WG se primjenjuje za suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova u slijedećim kulturama: .75 kg/ha i to: . U biljku ulazi putem korijena ali i lista.5 g na 100 m2) na lakim tlima.5-0.0 kg/ha (100 g na 1000 m2) na srednje teškim tlima.5 kg/ha (50 g na 1000 m2) na srednje teškim tlima. . Primjenjuje se prije i poslije nicanja korova i usjeva.HERBICIDI NAPOMENA Vrijeme poluraspada u tlu je 10-30 dana (ovisno o tipu tla). tj.

b) radi potpunijeg djelovanja na korove u sušnim područjima. kao i na drugim ranim sortama.8-10 dana nakon presađivanja.HERBICIDI .lucerni: Samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni.nakon 12 mjeseci: sve ostale kulture. .0 kg/ha (50-100 g na 1000 m2). Resy. ječam. sredstvo se može primjeniti u dva prskanja i to: .5 kg/ha (25-50 g na 1000 m2) ovisno o tipu tla. a veče na teškim i humusom bogatijim tlima.2 kg/ha (75-120 g na 1000 m2) ovisno o tipu tla. Kennebec. u količini 0.. Vesna i Maja. šparoga. Osigurana je vremenom primjene u soji i lucerni. lisnato povrće. primjenom u vrijeme zimskog mirovanja. Ostara.25 kg/ha (25 g na 1000 m2) i .25-0. u količini 0. .drugo prskanje – nakon sjetve a prije nicanja.5 % humusa. Niže količine sredstva koriste se na srednje teškim tlima. leća. Nužno je spriječiti zanošenje na sve ostale usjeve. luk i korjenaste kulture. PLODORED Nakon primjene sredstva mogu se u plodosmjeni sijati slijedeće kulture: . U krumpiru se ne smije koristiti na pjeskovitim ili ilovasto pjeskovitim tlima koja sadrže manje od 1. Nije dozvoljena primjena u proizvodnji rajčice iz sjemena zbog fitotoksičnosti. u količini 0.5-0. uz inkorporaciju. krmne trave i pšenica. FITOTOKSIČNOST Ne smije se koristiti nakon nicanja krumpira na sortama Jaerla.rajčici: . u količini 0.nakon 4 mjeseca: lucerna.nakon 8 mjeseci: grašak. kukuruz. . pamuk i riža.prvo prskanje – prije sjetve soje. KARENCA 42 dana za krumpir i rajčicu. U humidnim uvjetima nije dopuštena inkorporacija sredstva.5 g na 100 m2). . .5-1. U kombinaciji sa piretroidima fitotoksičan je za rajčicu. u količini 0. U soji se ne smije koristiti na lakim (pjeskovitim i skeletnim) tlima.nakon 18 mjeseci: šećerna repa.75-1. 42 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. .75 kg/ha (5-7.soji: a) nakon sjetve a prije nicanja soje.

8 l/ha (40-80 ml na 1000 m2). maslačka (Taraxacum officinale). u količini od 0. raži. DJELATNA TVAR 360 g/l fluroksipira 1-metilheptil estera 70 g metilen klorida benzinsko otapalo DJELOVANJE Starline EC se primjenjuje kao kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova slijedećih vrsta: Ljepljive broćike (Galium aparine).6-0.U navedenim žitaricama sredstvo se primjenjuje od stadija razvoja 3 lista do pojave ligule zadnjeg lista (13 do 39 po ZCK/BBCH skali). te povrćarskim kulturama (u luku iz lučica). u jaroj pšenici. zobi i raži. zobi i pšeno-raži. šćireva (Rumex crispus). običnog slaka (Convolvulus arvensis). Radi proširenja spektra djelovanja može se kombinirati s metolaklorom i trifluralinom. tako da se osigura karenca od 63 dana. kupine (Rubus spp. ječmu. prema Zakonu o otrovima svrstan je u III. koprive (Urtica dioica).8 l/ha (60-80 ml na 1000 m2). u voćnjacima jezgričavog voća. | 43 .HERBICIDI OTROVNOST SCORPIO 70 WG je štetan za ljude. obične mišjakinje (Stellaria media).). Primjena se ne preporuča kod temperatura nižih od 10°C jer uslijed slabije translokacije polučuje lošije rezultate na korove. u ozimoj pšenici. ječmu. raži. UPOTREBA 1. slakastog dvornika (Poligonum convolvulus) poljske potočnice (Myostis arvensis). kod čega se niža doza koristi kod slabije zakorovljenosti. PROIZVODNI PROGRAM 2010. zobi. ovisno od vrste korova i jačine zakorovljenosti.4-0. 2. ječmu. STARLINE EC Kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova za primjenu na otvorenom u ratarstvu (pšenici. u količini 0. NAPOMENA U slučaju jače zakorovljenosti travnim korovima potrebna mu je dopuna nekim od registriranih graminicida. kukuruzu. skupinu otrova.

OGRANIČENJA/MOGUĆNOST MIJEŠANJA Smije se primjeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Zbog moguće pojave fitotoksičnosti ne smije se primjeniti kada je luk u stresu zbog hladnog ili prevlažnog vremena. šuma i 300 m od vodotokova.6 l/ha (60 ml na 1000 m2) herbicida Starline EC sa nižim dozvoljenim količinama nekog od herbicida na osnovi 2. u vrijeme intenzivnog porasta pa do cvatnje korova. 44 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. 70 dana za glavice luka. Spriječiti zanošenje na sve susjedne širokolisne usjeve. odnosno košnju.5-2. u količini 1.5-0. 4. u količini 0. 21 dan za ispašu. jezera. u kukuruzu za zrno i silažu. a obični slak (Convolvulus arvensis) 1030 cm dužine. u količini 1. u vrijeme intenzivnog porasta pa do početka cvatnje korova. . s tim da brzina vjetra ne prelazi 3 m/s. Kod kombinacija potrebno se strogo pridržavati rokova primjene herbicida sa kojima se kombinira. KARENCA 63 dana za žitarice.8 l/ha (80 ml na 1000 m2) u stadiju 3-6 listova kukuruza. u luku iz lučica. kukuruz. Primjena iz zrakoplova je dozvoljena samo na velikim površinama pod uvjetom da je udaljeno najmanje 500 m od gospodarskih zgrada. Sredstvo se primjenjuje u stadiju 2-6 listova luka u vrijeme kada jednogodišnji korovi imaju 2-6 listova. i bunara. u voćnjacima jezgričavog voća. Sredstvo se primjenjuje u 200-400 l/ha (20-40 I na 1000 m2) vode.HERBICIDI 3. na pašnjacima i livadama. jezgričave voćke.5 l/ha (150 ml na 1000 m2). MCPA ili bentazona. U nasadima voćaka ne smije se mješati s kontaktnim herbicidima. Zbog fitotoksičnosti potrebno je spriječitizanošenje sredstva na lišće i druge zelene organe voćaka. Ne smije se koristiti u mladom salatnom luku.8 l/ha (5-8 ml na 100 m2). 6. naselja. Za proširenje spektra djelovanja na druge širokolisne vrste korova koristi se od 0.4-D. 5. FITOTOKSIČNOST Zbog ekstremne fitotoksičnosti za rajčicu i drugo povrće slama se nesmije koristiti za izradu komposta u povrćarstvu.0 l/ha (150-200 ml na 1000 m2). Ne smije se koristiti na lakim tlima i kraškim područjima. u količini od 0.

20-30 g/ha Talon 25 WG i 0.2 % Trend-a ili drugih okvašivača. 1.1-0.1-0. 1.. u slučaju kada do porasta navedenih višegodišnjih vrsta dođe kasnije.1-0. 1.5. Solanum nigrum PROIZVODNI PROGRAM 2010.2 % Trend-a ili drugih okvašivača.Datura stramonium. za suzbijanje višegodišnjih trava (Sorghum helepense i Agropyron repens).2 % Trend-a ili drugih okvašivača. 1. | 45 . U kukuruzu za zrno (bez podusjeva.. odnosno sve dok kukuruz ima manje od 6 listova. za jednokratnu primjenu upotrebiti 50-60 g/ha Talon 25 WG i 0. 30 g/ha Talon 25 WG i 0.1.2 % Trend-a ili drugih okvašivača.2 % Trend-a ili drugih okvašivača. Panicum spp. može se primjeniti do 7 listova kukuruza. sve dok kukuruz ne razvije 6 listova.1-0.HERBICIDI TALON 25 WG Herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu i krumpiru. 1. U slučaju razvučenog i dugog nicanja vrste obični koštan (Echinochloa crus-galli) i dr.2. U suzbijanju travnih i dominantnih širokolisnih korova (Chenopodium spp. za razdvojenu primjenu (split aplikacija). kada se ponovi ponik trava. Prvi put tretirati kada korovi imaju 2-3 lista i drugi put 2 do 3 tjedna kasnije. višekratno.).2 % Trend-a ili drugih okvašivača. a najkasnije do kraja busanja. odnosno dok kukuruz ne razvije 6 listova. 20-30 g/ha Talon 25 WG i 0. Primjenjuje se kada su korovne trave u fazi 1-3 lista. Tretirati prvi put kada su jednogodišnje trave u fazi 1-3 lista i drugi put 2-3 tjedna kasnije. setaria spp. u fazi 2-6 listova) Talon 25 WG se primjenjuje. širokolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih korova. UPOTREBA Za primjenu u kukuruzu. 1. Polygonum spp. može se primjeniti.3. upotrebiti 30 g/ha Talon 25 WG i 0.. širokolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih korova: za jednokratnu primjenu upotrebiti 40-50 g/ha Talon 25 WG i 0.. Primjenjuje se u vrijeme kada su korovne trave visoke 15-20 cm... da se suzbije naknadni ponik. Iznimno. Digitaria spp.10. DJELATNA TVAR 250 g/kg rimsulfurona DJELOVANJE Talon 25 WG se primjenjuje kao herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu i krumpiru. herbicid Talon 25 WG sam kao korektor.1-0.4. za suzbijanje jednogodišnjih trava (Echinochloa spp.

Zbog izrazite isparljivosti ne smije se koristiti u kraškim područjima. divljeg prosa (Panicum spp.2 % Trend-a ili drugih okvašivača.): Primjenjuje se u kombinaciji s drugim herbicidima: Talon 25 WG 50 g/ha i Harmony 75 DF 10 g/ha.HERBICIDI i dr. Talon 25 WG u količini 50-60 g/ha (5-6 g/1000 m2) + Trend 90 0.10. Ne smije se koristiti u kukuruzu šećercu. jednokratnom primjenom.1. a višegodišnji travni korovi visine 10-25 cm./ Ne smije se koristiti na lakim tipovima tala i ako je kukuruz pod stresom.. uz pridržavanje svih ograničenja koja važe za sredstvo na bazi metribuzina. Taolon 25 WG može se kombinirati s 500 g/ha nekog sredstva na bazi 70 % metribuzina (Scorpio 70 WG). Taolon 25 WG se ne smije primjenjivati u proizvodnji sjemenskog krumpira. Razdvojena primjena se preporučuje u slučaju produženog nicanja korova. Na istoj površini smije se primjeniti najviše do ukupno 60 g/ha sredstva. Za primjenu u krumpiru.3-0. 2. divljeg sirka (Sorghum halepense) i obične pirike (Agropvron repens). razdvojenom primjenom. Zbog visoke fitocidnosti potrebno je nakon primjene detaljno oprati uređaje postupkom opisanim u uputi (amonijačni postupak). Ne smije se koristiti sredstvo ako su temperature duže od 24 sa46 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. . pirika). Nije dopušteno tretiranje nakon primjene fosforoorganskih insekticida.). te u kukuruzu tretiranom fosforoorganskim insekticidima. 2. Veća količina sredstva primjenjuje se kada su prisutni otporniji višegodišnji korovi (divlji sirak. Talon 25 WG može se primjeniti u merkantilnom krumpiru za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus galli).2. tretiranja se vrše u razmaku 7-10 dana. te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova. OGRANIČENJA/ FITOTOKSIČNOST Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.5 l/ha.1-0.). Ne preporučuje se mješanje s alkalnim sredstvima i fosfornoorganskim insekticidima. kao i u kasnijim stadijima razvoja korova. Talon 25 WG 50 g/ha i Faraon 0. Poneki hibridi mogu reagirati fitotoksično.2 % Trend-a ili drugih okvašivača. Sredstvo daje najbolje rezultate ako su sjemenski travni korovi u stadiju 1-3 lista pa do sredine busanja. Za proširenje spektra djelovanja na sjemenske širokolisne korovne vrste.2 %. te 0. Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kada je krumpir visine 10-20 cm i to: 2. Talon 25 WG u količini 30 g/ha + 20-30 g/ha (3+2-3 g/1000 m2) + Trend 90 0.1-0. obične svračice (Digitaria sanguinalis). muhara (Seteria spp. te 0. Koristiti 200-300 l/ha škropiva.2 %.1-0. Ne smije se primjenjivati u sjemenskom kukuruzu ni u roditeljskim linijama za hibridni sjemenski kukuruz.

HERBICIDI

ta ispod 5°C ili iznad 28°C, kao i na površinama na kojima je sjeme preplitko uneseno u tlo. Ne smije se mješati sa 2,4-D i bentazonom. Rani hibridi su osjetljiviji. Talon 25 Wg ne suzbija Cynodon dactylon, nepotpuno suzbija Polygonum spp., Chenopodium album, Solanum spp. Cyperus exculentus. Karenca: U kukuruzu je osigurana vremenom primjene; 42 dana za krumpir.
OGRANIČENJE PLODOREDA

Javlja se kod primjene u krumpiru. Nakon primjene sredstva Talon 25 WG najmanje tri mjeseca ne sijati/saditi: kupusnjače, leću, grašak, slačicu, suncokret, repe, lukovičasto bilje, krastavce, lucernu i radič.
KARENCA

U kukuruzu je osigurana vremenom primjene; 42 dana za krumpir.

TORNADO
TORNADO je selektivan kontaktno-translokacijski herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u pšenici i u ječmu. Također se može rabiti i u ostalim žitaricama.
DJELATNE TVARI

diflufenikan 100 g/l izoproturon 500 g/l
DJELOVANJE

Mehanizam djelovanja TORNADA zasniva se na inhibiciji procesa fotosinteze i sinteze karotenoida. TORNADO djeluje na korove preko korijena i preko lista. Zadržava se na površini tla, tvoreći nevidljiv herbicidni film, a istodobno se spušta na dubinu od 5-10 cm. Ne ispire se iz tla, pa se bez bojazni može upotrijebiti u jesen. Djeluje na korove 6 mjeseci od trenutka prskanja.
UPOTREBA

TORNADO se može prskati: - nakon sjetve, a prije nicanja usjeva u količini od 1,5-1,75 l/ha (0,9-1,1 l/kj) - nakon nicanja, kad usjev ima razvijena 2-3 prava lista (fenofaza C-D ili 12-13), pa do završetka busanja (fenofaza F-G ili 25-29) u količini od 1,25-1,5 l/ha (0,75-0,9 l/kj). Doze su dane na osnovi višegodišnjih iskustava te se moraju prilagoditi prema svakom pojedinom slučaju.
PROIZVODNI PROGRAM 2010. | 47

HERBICIDI

Preporučuje se upotreba TORNADA u kasnu jesen / ranu zimu zbog ranog isključivanja korova iz konkurencije u hranjivima. Time se hranjiva usmjeravaju na ishranu kulture pa se može u proljeće uštedjeti jedna prihrana.
SPEKTAR DJELOVANJA

TORNADO djelotvorno suzbija (95-100 %) ove korove:
Širokolisni korovi

-

Anthemis arvensis (prstenak) Centaurea cyanus (modri različak) Galium aparine (broćika) Matricaria chamomilla (kamilica) Papaver rhoeas (divlji mak) Stellaria media (mišjakinja) Veronica spp. (čestoslavice) još 20-tak manje važnih korova Apera spica venti (slakoperka) Lolium spp. (ljuljevi) Alopecurus myosuroides (mišji repak) Poa spp. (vlasnjače)

Uskolisni korovi

FITOTOKSIČNOST

Ako se TORNADO upotrijebi na pravilan način i u optimalno vrijeme, nije toksičan za spomenute usjeve. Ako padnu obilnije kiše nakon prskanja mogu se javiti simptomi prolazne kloroze. Preporučuje se kvalitetna sjetva radi izbjegavanja prolazne fitotoksičnosti.
KARENCIJA

Osigurana vremenom upotrebe.
OTROVNOST

TORNADO svrstan je u III. skupinu otrovnosti.
NAPOMENA

TORNADO se smije upotrijebiti samo jedanput u tijeku vegetacije. Prije sjetve postrnih usjeva tlo treba preorati, pa nema nikakvih ograničenja za izbor slijedeće kulture u plodoredu. Niže se doze rabe na lakšim i pjeskovitim tlima, a više na težim i humusom bogatijim tlima.

48 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.

HERBICIDI

TOTAL 480 SL
DJELATNA TVAR

glifosat-monoizopropilamino sol 480 g/l
DJELOVANJE

TOTAL 480 SL je neselektivni, sistemični herbicid za potpuno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova (zeljastih i drvenastih), uključujući i korove s dubokim korijenom (gomolji, rizomi). TOTAL 480 SL biljka upija preko svih zelenih dijelova i svježeg reza drveća. Izuzetak su četinječe u fazi potpunog mirovanja vegetacije i odrvenjela kora drveća. Korov, šest sati nakon tretiranja, usvaja TOTAL 480 SL. U tom vremenu ne smije pasti kiša, jer će doći do smanjenja učinkovitosti. Nakon usvajanja, sredstvo se vrlo brzo premiješta iz lista do korijena i ostalih podzemnih organa. Ovisno o vrsti korova, za potpuno premiještanje sredstva potrebna su 24 do 72 sata, nakon čega dolazi do blokiranja daljnjeg rasta korova i počinje njegovo odumiranje. Promjena boje, venuće, odnosno vidljivi znakovi djelovanja, nakon prskanja se uočavaju od 7. do 21. dana, što ovisi o vrsti korova. Da bismo korove u potpunosti uništili, trebaju biti u optimalnom stadiju za suzbijanje, odnosno, u bujnom i intenzivnom porasu. Jednogodišnji travni i širokolisni korovi su najosjetljiviji kad su visine 10-15 cm. Većina višegodišnjih korova osjetiljiva je na sredstvo kad ih se prska u vrijeme ili blizu vremena cvatnje. Višegodišnji travni korovi, npr. zubača i pirika, moraju biti 10-25 cm visine ili u fenofazi busanja. Divlji sirak je najosjetljiviji u stadiju metličanja, a ako se prska sa smanjenom količinom vode, najosjetljiviji je kod visine 15-30 cm. Poljski osjak je najosjetljiviji u stadiju pune rozete, do visine 15-25 cm. Poljski slak je najosjetljiviji kod visine 20-40 cm a divlja kupina u vremenu nedozrelih boba (8. i 9. mjesec).
UPOTREBA I DOZE A) ZA PRIMJENU UZ VEĆI UTROŠAK VODE (200-400 l)

-

na strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), slaka (Convolvulus arvensis), šilja (Cyperus rotondus) i dr. u količini 8-10 l/ha (80-100 ml/100 m2). Sredstvo se primjenjuje kod visine korova 15-40 cm, najbolje pred cvatnju ili u cvatnji. Tretirana površina ne smije se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja izuzetno otpornih korova s dubokim rizomima, 2-3 dana. Za suzbijanje pirike može se koristiti 200 l/ha škropiva koje sadrži 3 l/ha preparata i 10 kg amonijevog sulfata.
PROIZVODNI PROGRAM 2010. | 49

u količini 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) . ječam. . Sredstvo se primjenjuje kada su korovi i livadne trave u intenzivnom porastu. c) 8-12 l/ha (80-120 ml/100 m2). i 4-10 l/ha (40-100 ml na 100 m2). u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2).HERBICIDI - u vinogradima i voćnjacima. u količini 5-12 l/ha (50-120 ml na 100 m2). Slama sa tretiranih površina ne smije se koristiti za silažu. šljiva. U voćnjacima i vinogradima najkasnije 10 dana prije primjene moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. kao i za desikaciju uljane repice. u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2). U vinovoj lozi sredstvo se smije primjenjivati do završetka cvatnje.na neobrađenim površinama. za suzbijanje jednogodišnjih korova. za suzbijanje višegodišnjih korova.za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova na željezničkim prugama. u količini 4.u šumskim nasadima sredstvo se može primijeniti: a) u šumskim rasadnicima. primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica i uljane repice. Ponovna sjetva trava može se izvršiti 14 dana nakon primjene. za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom i rizomima. Tretirane površine ne kositi ili obrađivati 2-3 tjedna. za suzbijanje višegodišnjih korova. za suzbijanje jednogodišnjih korova. b) 4-8 l/ha (40-80 ml/100 m2). u količini: a) 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m2). Sredstvo se primjenjuje sa niskim tlakom. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu sve dok je kora voćaka i vinove loze zelena. marelica i maslina). 50 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. primjenom između redova sadnica u vegetaciji uz upotrebu štetnika. raž i zob). višnja. a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje. . čija je uloga da se spriječi dodir sredstva s listovima i korom. . Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dozvoljena je nakon 7 dana.za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenica. primjenom u vrijeme pune vegetacije .u suhim kanalima III ili IV reda ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama nakon odvodnje koje se privode kulturi. Voda se ne smije puštati u kanale najmanje 7 dana nakon tretiranja . tj. Rane moraju biti osušene i kalirane. kruška. Sredstvo se smije primjenjivati samo u voćnjacima starijim od dvije godine. kao i za pripremu komposta za proizvodnju povrća i gljiva.za obnovu livada i pašnjaka. u količini 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2). . U nasadima koštićavih voćaka sredstvo se smije primjenjivati samo uz korištenje štitnika.5 l/ha (45 ml na 100 m2). samo viših uzgojnih oblika (jabuka.

| 51 . f) U šumskim nasadima primjenom s tla. tretiranjem panjeva odmah poslije sječe stabala. i to: u koncentraciji 1% za tretiranje izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u razdoblju intenzivnog rasta.5-6 l/ha u 75-100 l/ha vode. breze. U količini 7 l/ha sredstvo nije dovoljno djelotvorno na javor / Acer spp. poljskog slaka (Convolvulus arvensis) i šilja (Cyperus rotundus) i . za suzbijanje pirike (Agropyron repens). hrasta. tijekom cijele vegetacije uz upotrebu štitnika u koncentraciji 2% uz upotrebu 500 l/ha vode (100 ml u 5 l vode na 100 m2). d) Poslije čiste sječe. poljskog osjaka (Cirsium arvense). u pripremi površina za sadnju.). tretiranjem cijele površine. kudrave kiselice (Rumex crispus). vode.7-8 l/ha u 75 l/ha vode. u razdoblju svibanj – prosinac sa 15%-tnom otopinom. Sredstvo se može primijeniti samo u vrijeme potpunog mirovanja četinjača a porasta korova (u proljeće ožujak – travanj ili u jesen rujan – listopad). u sastojinama smreke. U vrijeme tretiranja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju.6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2). ili primjenom po cijeloj površini u koncentraciji 1% početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta.8-10 l/ha (80-100 ml na 100 m2 za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon). za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense). od polovice kolovoza do kraja vegetacije. Doza primjene sredstva ovisi o vrsti i gustoći korova i za najvažnije vrste iznosi: .4 l/ha (40 ml na 100 m2). konjskog štavelja (Rumex obtusifolius). . .). .6-7 l/ha u 75 l/ha vode. za suzbijanje drvenastih korova. e) Za suzbijanje izdanaka i izbojaka listača. u količini: .. PROIZVODNI PROGRAM 2010. Sredstvo najbolje rezultate daje ako se primjenjuje pred cvatnju i u cvatnji korova. kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Tretiranje zrakoplovom nije dozvoljeno Može se najviše 2 puta godišnje koristiti na istoj površini. maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria) . u količini 6 l/ha (60 ml na 100 m2). divljeg pelina (Artemisia vulgaris). za suzbijanje kupine (Rubus spp. u 500 l/ha (5 ml na 100 m2). vrbe i dr. i u koncentraciji 2% tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz – rujan. u bijelom i crnom boru. c) U mladim nasadima četinjača. uz uvjet da se sredstvo primjenjuje najmanje 300 m od izvorišta voda i da površine nisu izrazito erozivne.4-5 l/ha (40-50 ml na 100 m2). za suzbijanje listopadnih drvenastih korova bukve.HERBICIDI b) U sadnicama smreke i bora. kod priprema površina za pošumljavanje. graba.

Kvalitetnom aplikacijom sa smanjenom količinom vode (100-200 l/ha).) divljeg sirka (Sorghum halepense). Budući da u kasnijim periodu uslijed regeneracije višegodišnjih korova. u dozi 1. . što je navedeno u njihovoj uputi za upotrebu. B) ZA PRIMJENU UZ SMANJENI UTROŠAK VODE (100-200 l/ha): . marelica).jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. u dozi 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2). kada je visine 10-25 cm. u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm. Primjena s ovako smanjenim količinama sredstva smanjuje konkurentnost korova u ranim razvojnim stadijima kultura prije kojih se primjenjuje. za suzbijanje: . a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista). . u stadiju razvoja pune rozete (1525 cm). da bi se postigao zadovoljavajući rezultat. za suzbijanje: 1.poljskog osjaka (Cirsium arvense). kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm.) pirike (Agropyron repens). 3. .u vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka.pirike (Agropyron repens). može se smanjiti i količina sredstva (vidjeti pod B). Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstava. treba tretirati više godina uzastopno na sniženim dozama. . za suzbijanje: . kruška. 52 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. u količini 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2).jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. . . u dozi 1. . u stadiju razvoja 15-30 cm. u stadiju razvoja 20-40 cm.pirike (Agropyron repens). u dozi 2-3 l/ha (2030 ml na 100 m2). suncokreta.). u dozi 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2).prije pripreme za sjetvu kukuruza. u dozi 2-3 l/ha (2030 ml na 100 m2). Ne koristiti sredstvo prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.HERBICIDI Za suzbijanje korova mogu se primijeniti i smanjene količine sredstva uz dodatak preporučenih količina dozvoljenih surfakanata – sredstva za poboljšanje djelovanja glifosata na osnovi polioksietilen-alkilamina (Armoblen T-25. u količini 3-5 l/ha (30-50 ml/100 m2).5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2).poljskog osjaka (Cirsium arvense). kada je visine 10-25 cm. te nakon berbe povrća. u razvojnom stadiju pune rozete (1525 cm visine). krumpira i šećerne repe. maslina. ovakvu efikasnost ne zadržava. kada su visine 10-15 cm. te slaka (Convolvulus spp.) poljskog osjaka (Cirsium arvense).primjena nakon žetve na strništima.5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2). Pinovit – K). u stadiju razvoja 10-15 cm u količini od 2-3 l/ha (20-30 ml/100 m2) 2.

c) Kapljice škropiva ne smiju biti prekrupne niti presitne. bolje prodiru kroz sklop korova. b) Lišće korova potrebno je samo orositi. Krupne kapljice ne osiguravaju jednoličnu raspodjelu herbicida.5 bara. Škropivo ne smije curiti s listovima. kada je visine (duljine) 20-40 cm. kada je visine 15-30 cm. Za prskanje sa smanjenom količinom vode mogu se koristiti sve leđne i traktorske prskalice ako su u cijelosti ispunjeni slijedeći uvjeti: a) Prskalica mora biti opremljena sapnicama kojima se može precizno primijeniti 100-200 l/ha vode. Djelotvornost sredstva se smanjuje ukoliko su korovi u stresu uslijed suše.5 l/ha (2x25 ml na 100 m2). kada je visine 10-25 cm. a premali suviše krupne kapljice. ako su pokriveni prašinom ili poplavljeni i u slučaju kad se za prskanje koristi voda koja sadrži tlo (mutna voda iz kanala). razdvojenom primjenom u dozi 2x2. Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i sa većom količinom vode. PROIZVODNI PROGRAM 2010. pri čemu je razmak između tretiranja 7-10 dana. i koje omogućuju jednolični raspodjelu te potpuno pokrivanje listova korova sitnim kapljicama. Za dobar učinak sredstva u dozama propisanim za primjenu uz smanjeni utrošak škropiva (100-200 l/ha). u dozi 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2). u dozi 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i . Prevelik tlak stvara presitne. Sitne kapljice bolje se zadržavaju na listu.5-2.HERBICIDI . sadrže veću koncentraciju herbicida i veća je površina lista u dodiru s herbicidom. niskih ili visokih temperatura. cure s listova i zadržavaju se samo na gornjim dijelovima biljaka. U većim dozama koristi se za suzbijanje korova gušćeg sklopa i ukasnijim razvojnim fazama korova.divljeg sirka (Sorghum halepense). nužno je strogo se pridržavati slijedećih zahtjeva i uvjeta: a) Lišće korova mora biti jednolično i dobro pokriveno škropivom.poljskog slaka (Convolvulus arvensis).zubače (Cynodon dactylon). Posebni zahtjevi i uvjeti za primjenu sredstva uz smanjeni utrošak škropiva (100-200 l/ha): Sredstvo se primjenjuje kada su korovi u aktivnom rastu. te u nepovoljnim uvjetima za njihov rast i razvoj. Sredstvo se smije miješati s drugim herbicidima samo prema preporuci proizvođača jer u protivnom može doći do smanjenja njegove djelotvornosti. . Kapljice ispod 150 μm zbog zanošenja uzrokuju fitotoksičnost. | 53 . Presitne kapljice se nekontrolirano kreću i opasnost su za susjedne kulture. b) Prskalica mora biti potpuno ispravna c) Radni tlak mora biti 1.

f) Prije korištenja. Proizvođač je obvezan u uputi za uporabu potanko opisati sve navedene uvjete za primjenu sredstva uz smanjeni utrošak vode i ostale načine primjene. prskalica se mora obvezno kalibrirati. crpku i sapnice. . OTROVNOST TOTAL 480 SL je razvrstan u III. 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetveno tretiranje žita. prije podne ili predvečer. h) Prskati treba za mirna vremena.HERBICIDI d) Kut prskanja sapnica mora biti između 80° 110°. tj. KARENCA 35 dana za voćke i vinovu lozu. a osobito nakon promjene sapnica. e) Prskalica mora biti opremljena dobrim filterima s otvorima 80-100 masha. i) Nakon svakog prskanja osobiti je važno temeljito oprati spremnik prskalice. skupinu otrova prema Zakonu o otrovima. mora se točno odrediti koliko vode troši na određenu površinu pri određenoj brzini kretanja. 54 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. Bez kalibriranja nije moguće jednolično raspodijeliti škropivo na zadanu površinu. uz napomenu da se brzina rada ne smije povećavati radi smanjenja utroška tekućine. g) Brzina vožnje traktora mora biti 4-9 km/h. Ne smije se prskati po rosi jer dolazi do kapanja škropiva s lista.

peteljka. u koncentraciji 0. 1. za primjenu uz smanjeni utrošak vode (100-200 l/ha): 3. .) uočavaju se 7-21 dan nakon prskanja.prije pripreme za sjetvu kukuruza. za suzbijanje korova na dvorištima i stazama. zelena kora) i svježeg reza drveća. suncokreta. breskva i malina).HERBICIDI TOTAL BIO Total bio je kao neselektivni sistemični herbicid namjenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova (zeljastih i drvenastih). Nakon usvajanja. s koncentracijom škropiva 3-5 %. šećerne repe i krumpira. | 55 . 1. a širokolisni s razvijena najmaPROIZVODNI PROGRAM 2010. UPOTREBA 1. što također ovisi o vrsti korova.1.5-1 % uz utrošak 100-200 l škropiva/ha. na grobljima i željezničkim prugama i dr. Biljka usvaja Total bio preko svih zelenih dijelova (list. 3.2. na nepoljoprivrednim površinama. u koncentraciji 2-4 %.1. potrebno je oko 6 sati uz uvjet da nema oborina. za potpuno suzbijanje korova na pojasevima uz ceste. 2. venuće itd. u koncentraciji 0. rizomima i gomoljima. kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm. Vidljivi znakovi djelovanja (promjena boje. uz korištenje 100-200 l/ha. za suzbijanje. u voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika (jabuka. 1. uključujući i korove s dubokim korijenom. uz utrošak 100-200 l škropiva /ha. te u voćnjacima i vinogradima visokih uzgojnih oblika DJELATNA TVAR Glifosat 360 g/l DJELOVANJE Total bio je neselektivni sistemični herbicid namijenjen potpunom suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova (zeljastih i drvenastih). Nakon toga dolazi do blokiranja daljnjeg rasta korova i počinje njegovo odumiranje. za održavanje niskog podrasta korova na zelenim pojasevima uz ceste.5-1 % uz utrošak 100-200 l škropiva/ha. Za potpuno premještanje sredstva potrebna su 24-72 sata. kruška. uključujući i korove s dubokim korijenom (gomolji.3. Da bi došlo do ulaska Total bio u biljku. sredstvo se vrlo brzo translocira (premješta) iz lista do korijena i ostalih podzemnih organa. cvijeće). poslije berbe jednogodišnjih kultura (povrće.jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. rizomi) na nepoljoprivrednim površinama. stabljika. što ovisi o vrsti korova.

u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm) u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2). . u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine) u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 1000 m2).5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2). kada je visine 20-40 cm. u razvojnom stadiju pune rozete 20-40 cm u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2). . u količini 1. 3. za suzbijanje: . u stadiju razvoja 14-30 cm.jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.). pri čemu je razmak između tretiranja 7-10 dana.HERBICIDI nje 2 para listova).poljskog osjaka (Cirsium arvense). Ne koristiti sredstvo prije sjetve šećerne repe. u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2). u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i zubace (Cynodon dactylon).pirike (Agropvron repens). kada su visine 10-15 cm. . Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.4. kruška. Za puni učinak na višegodišnje korove tlo ne obrađivati 3-4 tjedna. 3. kada je visine 10-25 cm.poljskog osjaka (Cirsium arvense). niskih ili visokih 56 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2).divljeg sirka (Sorghum halepense). * . . razdvojenom primjenom u količini 2. te nakon berbe povrća. . .pirike (Agropyron repens) u stadiju razvoja 10-25 cm. Djelotvornost sredstva se smanjuje ako su korovi u stresu zbog suše. za suzbijanje: .poljskog slaka (Convolvulus spp. Posebni zahtjevi i uvjeti za primjenu sredstva uz smanjeni utrošak škropiva (100-200 l/ha) Sredstvo se primjenjuje kada su korovi u aktivnom rastu. 3. da bi se postigao zadovoljavajući rezultat. .pirike (Agropyron repens) u stadiju razvoja 10-15 cm. u stadiju razvoja 20-40 cm.).poljskog osjaka (Cirsium arvense). u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2). u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2). u količini 1. u vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka.3.5-2 l/ha(15-20 ml na 100 m2).divljeg sirka (Sorghum halepense). primjena nakon žetve na strništima.5 l/ha (2 x 25 ml na 100 m2).2. te slaka (Convolvulus spp. u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2). treba tretirati više godina uzastopno sa sniženim dozama. Primjena s ovako smanjenom količinom sredstva smanjuje konkurentnost korova u raznim razvojnim stadijima kultura prije kojih se primjenjuje. . Budući da u kasnijem periodu uslijed regeneracije višegodišnjih korova ovakvu efikasnost ne zadržava. marelica i maslina). kada je visine 10-25 cm. u stadiju razvoja 10-30 cm.

Kapljice ispod 150 pm zbog zanošenja uzrokuju fitotoksičnost. nužno je strogo se pridržavati sljedećih zahtjeva i uvjeta: a) Lišće korova mora biti jednolično i dobro pokriveno škropivom. Bez kalibriranja nije moguće jednolično raspodijeliti škropivo na zadanu površinu. Za dobar učinak sredstva u dozama propisanim za primjenu uz smanjeni utrošak škropiva (100-200 l/ha). | 57 .100 masha. Prevelik tlak stvara presitne. uz napomenu da se brzina rada ne smije povećavati radi smanjenja utroška tekućine. b) Prskalica mora biti potpuno ispravna. PROIZVODNI PROGRAM 2010. d) Kut prskanja sapnica mora biti između 80° i 110°. e) Prskalica mora biti opremljena dobrim filtrima s otvorima 80. Sredstvo se smije miješati s drugim herbicidima samo prema preporuci proizvođača jer može doći do smanjenja njegove djelotvornosti. crpku i sapnice. Sitne kapljice bolje se zadržavaju na listu. Ne smije se prskati po rosi jer dolazi do kapanja škropiva s lista. U višim dozama rabi se za suzbijanje korova gušćeg sklopa i u kasnijim razvojnim fazama korova te u nepovoljnim uvjetima za njihov rast i razvoj. prije podne ili predvečer. g) Brzina vožnje traktora mora biti 4-9 km/h. Za suzbijanje korova u stajaćim vodama (bare. c) Kapljice škropiva ne smiju biti prekrupne niti presitne. Krupne kapljice ne osiguravaju jednoličnu raspodjelu herbicida. a osobito nakon promjene sapnica. ako su pokriveni prašinom ili poplavljeni i u slučaju kad se za prskanje rabi voda koja sadržava tlo (mutna voda iz kanala). Škropivo ne smije curiti s listova. sadržavaju višu koncentraciju herbicida i veća je površina lista u dodiru s herbicidom. mora se točno odrediti koliko vode troši na određenu površinu pri određenoj brzini kretanja. i b) Lišće korova potrebno je samo orositi.5. tj. Presitne kapljice nekontrolirano se kreću i opasnost su za susjedne kulture.5 bara. 3.5-2. bolje prodiru kroz sklop korova. jezera) i kanalima u vrijeme slabog protoka vode (suhi i polusuhi). i) Nakon svakog prskanja osobito je važno temeljito oprati spremnik prskalice. f) Prije uporabe. cure s listova i zadržavaju se samo na gornjim dijelovima biljaka. a premalen suviše krupne kapljice. c) Radni tlak mora biti 1. prskalica se mora obvezno kalibrirati. h) Prskati treba za mirna vremena. Za prskanje sa smanjenom količinom vode mogu se rabiti sve leđne i traktorske prskalice ako su u cijelosti ispunjeni sljedeći uvjeti: a) Prskalica mora biti opremljena sapnicama kojima se može precizno primijeniti 100-200 l/ha vode i koje omogućuju jednoličnu raspodjelu te potpuno pokrivanje listova korova sitnim kapljicama.HERBICIDI temperatura.

HERBICIDI Koristi se u količini od 100-200 l/ha 3-5 %-tnog škropiva/ha uz uvjet da nije tretirano više od 1/3 površine kako bi se spriječio nedostatak kisika u vodi. 35 dana za nasade i za korištenje vode za navodnjavanje. U ribnjacima se smije koristiti samo u vrijeme detaljnog čišćenja bazena primjenom nakon ispuštanja vode. Ne smije se rabiti za desikaciju krumpira i soje. Primena iz zrakoplova nije dopuštena. Ne rabiti sredstvo prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima. Na površinama na kojima je primijenjeno sredstvo zabranjena je ispaša mliječne stoke. KARENCA 14 dana za predžetveno tretiranje žita. . U svrhu efikasne primjene zaostala voda ne bi smjela biti dublja od 0.8 m. Uništenu korovsku masu treba ukloniti iz bazena. Posušeni korovi s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se rabiti za ishranu mliječne stoke. Ne smije se prskati po vjetru. OGRANIČENJA/MOGUĆNOST MIJEŠANJA Može se rabiti najviše 2 puta na godinu na istoj površini. OTROVNOST 58 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.

INSEKTICIDI .

repi. maslinovog moljca (Prays oleallus). 21 dan za koštićave i jezgričave voćke i kupusnjače. duhanu.5 ml u 10 l vode). Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.). .). kupusne muhe (Phorbia brassicae) u količini od 1 l u 600 l vode ali uz karencu 42 dana. generacije. breskvinog savijača (Cydia molesta). trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) i voćne muhe (Ceratitis capitata) u koncentraciji 0.20% (15-20 ml u 10 l vode). KARENCA 14 dana za duhan. lisnih buha (Psylla spp.15% (10-15 ml u 10 l vode). Ne smije se koristiti u zaštiti sitnog jagodičastog voća prije berbe. Jagode se smiju tretirati rano (21 dan) prije početka cvatnje ili nakon zadnje berbe. 42 dana za masline. voćnih osa (Hoplocampa spp. maslinove muhe (Dacus oleae). 35 dana za agrume i repe. pokretnih razvojnih oblika grinja (Acarinae).075-0.075% (5-7. Nije dozvoljen pristup mliječnim domaćim životinjama 14 dana na tretirane površine.15-0.INSEKTICIDI CALINOGOR sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca DJELATNA TVAR 400 g dimetoata DJELOVANJE CALINOGOR je sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukaca na voćkama. breskvinog moljca (Anarsia spp) i jabučnog moljca (Hyponomeutha malinellus) u koncentraciji od 0.. 60 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. lisnih minera i pokretnih razvojnih oblika kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) u koncentraciji 0.1% (7. OGRANIČENJA Može se najviše 2 puta koristiti u kupusnjačama i najviše 3 puta godišnje u duhanu.05-0. i kupusnjačama UPOTREBA CALINOGOR se primjenjuje za suzbijanje: jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella). RADNA KARENCA Rad na tretiranim površinama nije dozvoljen bez zaštitne opreme 72 sata u aridnim područjima i 48 sati u ostalim područjima. lisnih uši (Aphididae). resičara (Thrips spp. repi i voćarstvu. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.10-0. repine muhe (Pegomyia hyoscyami) i lisnih minera voćaka u koncentraciji 0.) osim kruškine buhe (Psylla piri). Rad u duhanu nije dozvoljen do 7 dana nakon tretiranja.5-10 ml u 10 l vode). samo I.

015 % (1.2 ml/10 l vode). crne i žute ose šljivarice (Hoplocampa minuta.025 %.5-1. 0.5-2.75 ml u 10 l vode na 100 m2 i ozimih sovica (Agrotis spp.015-0. štetan za ljude i životinje. Klasificiran je u štetne kemikalije i označen simbolom Xn (ŠTETNO) PROTUOTROV (ANTIDOT) Specifični antidot je atropin i oksimi. otrovan za pčele.12 l/ha.12 l/kj (2 PROIZVODNI PROGRAM 2010.2 ml u 10 l vode na 100 m2).025% (1. 0. Primijeniti što prije atropin.012% (1-1. 0.1 l/ha. H. Odlikuje se afinitetom za voštane prevlake na listovima biljaka.2 % (1.2-1. DJELATNA TVAR alfacipermetrin 100 g/l DJELOVANJE DIREKT je insekticid dodirnog (kontaktnog) i želučanog djelovanja.025 % (1. od 0.2-1.01-0. jabučne ose pilatke (Hoplocampa testudinea) od 0.02 % i 0. Netopivost u vodi čini ga stabilnim i u kišnim uvjetima.015 % (1. Ima dobro početno i dovoljno trajno djelovanje.) u konc. kruškinih buha (Psylla spp.06-0. UPOTREBA U voćarstvu rabi se za suzbijanje jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) u konc. Djelotvoran je u vrlo malim koncentracijama.012-0.06 l/kj (1ml u 10 l vode na 100 m2).) također na šećernoj repi u količini od 0.1-0.2 l/ha odn.015-0.012-0. i medećeg cvrčka (Metcalfa pruinosa) u konc.INSEKTICIDI OTROVNOST CALINOGOR je zapaljiv.5-1. flava) u konc.015-0.075 l/kj (1-1. nadalje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i žitnog balca (Lema melanopa) u količini od 0. Na vinovoj lozi rabi se za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Cylesia ambiquela) u konc.5-2.5 ml/10 l vode).5 ml/10 l vode). 0. 0.5 ml/10 l vode). breskvina savijača (Cydia molesta) i lisnih uši (Aphididae) u konc. pa za suzbijanje lisnih sovica (Mamestra brassicae) na šećernoj repi u količini od 1. od 0. dudovca (Hyphantria cunea) u konc.018-0.5 ml/10 l vode). | 61 .018 % (1.8 ml/10 l vode). od 0. od 0. Uništava ličinke i odrasle oblike insekata (imaga). odn. DIREKT Kontaktni insekticid širokog spektra djelovanja. od 0. odn.8-2 ml/10 l vode). Na ratarskim kulturama služi za suzbijanje repičina sjajnika (Meligethes aeneus) i repičine ose listarice (Athalia colibri) na uljanoj repici u količini od 0.

lozu. 21 dan za v.018 %.025 % odn. U staklenicima služi za suzbijanje štitastog moljca (bijele mušice-Trialeurodes vaporariorum) na rajčici. orošavanjem u količini od 0.8 ml u 10 l vode. DIREKT se smije upotrijebiti najviše dva puta u tijeku vegetacije na istoj površini.5 ml u 10 l vode. što odgovara 1.) u konc. MIJEŠANJE DIREKT se ne smije miješati s bordoškom juhom ni s preparatima koji daju lužnatu reakciju.02-0.1 l/ha odn. agrume. 28 dana za stočnu i šećernu repu i za kupus. odn. Djelotvornost DIREKTA postiže se njegovom pravilnom i pravodobnom upotrebom.2 ml u 10 l vode na 100 m2).8-1. FITOTOKSIČNOST U propisanim količinama (koncentracijama) DIREKT nije toksičan niti utječe negativno na tehnološku vrijednost poprskanog bilja ni proizvoda.12 l/ha. na krastavcima i na ukrasnom bilju u konc. 0. 62 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. od 0. 0.06 l/kj uz utrošak 30-50 l vode na hektar (20-30 l/kj vode).012-0.07 l/kj (0. 35 dana za žita i 42 dana za uljanu repicu. U povrtlarstvu služi za suzbijanje kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u količini od 0. voćke. od 0. generacije. skupinu otrovnosti. OTROVNOST DIREKT je svrstan u III. i II.05-0.INSEKTICIDI ml u 10 l vode na 100 m2). Kod primjene na krastavcima preporuča se dodati okvašivač. . duhan.08-0. 2-2.2-1. KARENCIJA 14 dana za krumpir. rajčicu. Na ukrasnom bilju upotrebljava se za suzbijanje resičara (Thrips spp. U šumama se upotrebljava za suzbijanje mladih razvojnih oblika gusjenica gubara (Lymantria dispar) I. krastavce.

| 63 . 10-15 ml u 10 l vode.15%. odn. .Učinkovito suzbija insekte koji grizu i sišu. odnosno 7. odnosno. kositrenim fungicidima i fungicidima na osnovi dodina. PROIZVODNI PROGRAM 2010.Jednostavan je za primjenu a tretiranja se mogu vršiti sa zemlje i iz zraka.1%. UPOTREBA Upotrebljava se za suzbijanje: U nasadima jabuka i krušaka: . odnosno 10-15 ml u 3-6 l vode na 100m˛ i repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na uljanoj repici u količini 0.Dužina djelovanja na štetnike iznosi najmanje 14 dana. a nove sorte i hibride preporuča se ispitati na fitotoksičnost.5-10 ml u 10 l vode .075-0.lisnih sovica (Mamestra spp. u količini 1. sredstvo nije fitotoksično za za tretirano bilje. odnosno15-20 ml u 3-6 l vode na 100 m2. . U ratarskim usjevima: .INSEKTICIDI KALINOREL D Insekticid DJELATNA TVAR Cipermetrin 50 g/l i klorpirifos 500g/l DJELOVANJE Djeluje na insekte kao dodirni (kontaktni) i želučani insekticid. uz utrošak vode 300-600l/ha. To se odnosi na uobičajene sorte kultura. .7.5-10 ml u 3-6 l vode na 100 m2.repine pipe (Bothinoderes punctiventris) na šećernoj repi.kruškine buhe (Psylla pyri) u koncentraciji 0.) u šećernoj repi u količini 1-1. .2-2 l/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. . FITOTOKSIČNOST Ako se sredstvo upotrebljava u preporučenim količinama i koncentraciji.lisnih uši (Aphididae) i jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) u koncentraciji 0. MJEŠANJE Ne preporuča se miješanje s bordoškom suspenzijom.1-0.75-1 l/ha.5 l/ha uz utrošak vode 300-600l/ha.Suzbija ličinke i odrasle oblike štetnika. na pravilan način i u optimalno vrijeme.

Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje.15%. Zbog vrlo izražene perzistentnosti klorpirifosa ne preporuča se primjena na izrazito erozivnim kosim površinama. .05-0. jabučne zelene uši (Aphis pomi).100. pred vađenje šećerne repe i berbu voćaka iznosi 28 dana.5-50 ml u 100 l vode).jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) u koncentraciji 0.05% (50 ml u 100 l vode) b) na agrumima: .odraslog stadija štitastog moljca agruma (Dialeurodes citri) u koncentraciji 0.INSEKTICIDI KARENCA Posljednje prskanje pred vađenje krumpira iznosi 21 dan. OGRANIČENJA Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.) u koncentraciji 0. . a pred žetvu uljane repice iznosi 56 dana.20% c) na ruži (na otvorenom prostoru) .lisne uši agruma (Aphididae spp. UPOTREBA Koristi se za suzbijanje biljnih štetnika: a) u nasadima koštičavih i jezgričavih voćaka: .15% 64 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. .minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella/Cemiostoma scitella) u koncentraciji 0. RADNA KARENCA Nije dozvoljen rad 72 sata nakon primjene u aridnim područjima i 48 sati nakon primjene u ostalim područjima.025% (25 ml u 100 l vode).jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea). Sredstvo se može najviše dva (2) puta upotrijebiti na istoj površininasadu u toku jedne godine.15%.0375%-0. . MAGNUM 200 SL Insekticid DJELATNA TVAR imidakloprid 200 g/l DJELOVANJE Sistemični. breskvine zelene uši (Myzus persicae) u koncentraciji 0. kontaktno–probavni insekticid. .lisnog minera agruma (Phyllocnistis citrella) u koncentraciji 0.05% (37.lisna uš (Macrosiphum rosae) u koncentraciji 0.10-0.

krastavac.kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae) i lisnih sovica (Mamestra spp.10%. | 65 .5 l/ha. Vrlo je opasno za pčele (ne tretirati u cvatnji!).25-0.zelene braskvine uši (Myzus persicae) u dozi 0. i) na kupusu: . a 21 dan za kupus.5 l/ha. jezgričavo i koštičavo voće i duhan.15-0. .25 l/ha h) na krumpiru: .INSEKTICIDI d) na ukrasnom bilju (zaštićeni prostor): . .duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u koncentraciji 0.20% i na bivardiji u koncentraciji 0. PROIZVODNI PROGRAM 2010. OTROVNOST Sredstvo MAGNUM 200 SL je otrovno za ljude.odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) na gerberima u koncentraciji 0.duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u koncentraciji 0.odraslog stadija štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji 0. 42 dana za krumpir.10%.10% e) na rajčici (zaštićeni prostor): .075%.duhanovog resičara (Thrips tabaci) u dozi od 1. f) na grahu i grašku (u polju): .duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u koncentraciji 0. .) u koncentraciji 0.zvjezdastog crvca (Pseudococcus longispinus) na gardeniji u koncentraciji 0.5 l/ha prskanjem u brazdu neposredno prije krumpira uz utrošak od 300 l/ha vode.10%.krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u dozi 0. Razvrstano je u III skupinu otrova. . j) na krastavcu: .) tretiranjem presadnica kupusa namakanjem u otopini insekticida u koncentraciji 0. KARENCA 14 dana ra rajčicu.25-0.graškove zelene uši (Acyrthosiphon pisum) na grašku i crne bobove uši (Aphis fabae) na grahu u dozi 0. grah i grašak.10% .lisne uši ljiljana (Aphididae spp.05-0.10% u vremenu od 15 minuta. U periodu od 60 dana nakon primjene sredstvo ima djelovanje.075% FITOTOKSIČNOST Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način MAGNUM 200 SL nije fitotoksičan za navedene kulture.žičnjaka (elateridae) i majskog hrušta (Melolontha melolontha) prve generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i lisnih uši (Aphididae) u dozi 1. te 35 dana za agrume. pčele. . alge i vodene kukce.5 l/ha g) na duhanu: .25-0.

OGRANIČENJA Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. MJEŠANJE MOSPILAN 20 SG se ne smije mješati sa sredstvima na osnovi bakra i sredstvima na osnovi aktivne tvari dodin. FITOTOKSIČNOST MOSPILAN 20 SG upotrebljen u preporučenim količinama i na opisani način nije toksičan za biljke. Aktivna tvar u sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva. karbamata i piretroida. u količini od 125 g/ha (12. MOSPILAN 20 SG pokazuje izrazito sistemično i translaminarno djelovanje pa se ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama pruža dugotrajnu zaštitu.5 g sredstva na 1000 m2) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 300 g/ha (30 g sredstva na 1000 m2) uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji.INSEKTICIDI MOSPILAN 20 SG Insekticid širokog spektra SASTAV 100 g granula sadrži 20 g acetamiprida DJELOVANJE MOSPILAN 20 SG novi je insekticid za folijarnu primjenu iz skupine neonikotinoida. Domaće životinje ne puštati na ispašu 14 dana. . 35 dana za duhan i šećernu repu.5 g na 1000 m˛ ) uz samo jedno tretiranje u vegetaciji. Radna karenca 24 sata. Zbog toga MOSPILAN 20 SG djeluje i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na insekticide iz spomenutih skupina. UPOTREBA Insekticid i lokalni sistemik MOSPILAN 20 SG se upotrebljava za suzbijanje sljedećih štetnika: . KARENCA I RADNA KARENCA 7 dana za krumpir.na krumpiru: krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kada je većina ličinki u stadiju L1 i L2 u količini od 80 ili 120 g sredstva/ha (8-12 g sredstva na 1000 m2) uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji. . repine pipe (Bothynoderes punctiventris). 66 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.na šećernoj repi: repinog buhača (Chaetocnema tibialis). .na duhanu: lisnih uši (Aphididae) u količini od 125 g/ha (12.

5 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 0. . | 67 . . Tretirati isključivo nakon leta pčela. MOSPILAN 20 SP SASTAV: acetamiprida 20 % DJELOVANJE MOSPILAN 20 SP vodeći insekticid za suzbijanje lisnih ušiju. UPOTREBA I DOZE MOSPILAN 20 SP upotrebljava se za suzbijanje: .08 do 0.125 kg/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha (12. štitasti moljci.12 kg/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha (8-12 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2). UTJECAJ SREDSTVA NA KORISNE ORGANIZME Sredstvo nije opasno u primjeni za gujavice i ne oštećuje mikrobiološku aktivnost tla. Djelatna tvar u sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva.025-0.krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na krumpiru kada je većina ličinki u stadiju L1 i L2 u količini od 0.3 kg/ha (30 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2). Izbjegavati da pčele dođu na neosušeno škropivo. . kr.lisne uši (Aphididae) na duhanu u količini od 0.repinog buhača (Chaetocnema tibialis).jabučne ose pilatke (Hoplocampa testudinea) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) na jabuci u koncentraciji 0. repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i crne repine uši (Aphis fabae) na šećernoj repi u količini od 0.INSEKTICIDI Ne tretirati u cvatnji i za vrijeme leta pčela.125 kg/ha (12.035 %. Zbog toga MOSPILAN 20 SP djeluje i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na insekticide iz spomenutih skupina. zlatica. karbamata i piretroida. Također ga odlikuje izvrsna učinkovitost u suzbijanju brojnih problematičnih štetnika (tripsi. . MOSPILAN 20 SP pokazuje izrazito sistemično i translaminarno djelovanje pa se ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama (dozama) pruža dugotrajnu zaštitu. buha.035 % PROIZVODNI PROGRAM 2010.jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) na jabuci u koncentraciji 0.5 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2). mineri.) je insekticid za folijarnu primjenu iz skupine neonikotinoida.

0125 %.0125% do 0. Ne prskati u cvatnji i za vrijeme leta pčela. za duhan. MIJEŠANJE MOSPILAN 20 SP ne smije se miješati s bakarnim fungicidima. šećernu i stočnu repu 35 dana. dodinom i fentinhidroksidom. Na krumpiru. .breskvine zelene uši (Myzus persicae) na breskvi u koncentraciji od 0.015%. . Izbjegavati da pčele dođu na neosušeno škropivo. skupinu otrova prema Zakonu o otrovima. duhanu. krastavcima i paprici dopuštena su najviše dva prskanja godišnje.kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) na paprici i krastavcu u zaštićenom prostoru u koncentraciji 0. Domaće životinje ne treba puštati na ispašu 14 dana da se spriječi kontaminacija mlijeka. KARENCIJA I RADNA KARENCIJA Mospilan ima izrazito kratku karencu. Prskati isključivo nakon leta pčela. za krumpir i papriku 7 dana. U voćarstvu sredstvo valja rabiti prije početka srpnja jer je opasno za predatore. Upotreba iz zrakoplova nije dopuštena. OTROVNOST MOSPILAN 20 SP je po sadržaju djelatne tvari razvrstan je u III. Radna karenca iznosi iznosi 24 sata. za breskve 14 dana. a u šećernoj repi najviše jedno prskanje godišnje.lisnih uši (Aphididae) na paprici i krastavcu u koncentraciji 0. FITOTOKSIČNOST MOSPILAN 20 SP upotrijebljen u preporučenim količinama i na opisani način nije toksičan za biljke. PROIZVODI Sumitomo 68 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. Za rajčicu i krastavce traje 3 dana.INSEKTICIDI . .03 % uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana. rajčici.

FUNGICIDI .

35-0.0-2.5 kg/ha. . .na krumpiru i rajčici plamenjaču i Alternariu u dozi 3. OTROVNOST BOTRIL 300 SC razvrstan je u III skupinu otrova.25% (200-250 ml preparata u 100 l vode) uz utrošak od 1000 l škropiva/ha.2-0.FUNGICIDI BOTRIL 300 SC Botriticid DJELATNA TVAR Pirimetanil 300 g/l DJELOVANJE Kontaktni preventivni fungicid s fungicidnim učinkom para UPOTREBA BOTRIL 300 SC koristi se za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) na vinovoj lozi u količina od 2.na jabukama i kruškama krastavost ploda u koncentraciji 0. 28 dana za vinovu lozu uz najviše tri tretiranja u vegetaciji. 70 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.5-1%.na luku plamenjaču u dozi 3.na vinovoj lozi plamenjaču.25-0.5%.20-0. CHAMPION WG 50 DJELATNA TVAR Bakar 500 g/kg iz bakar(II)hidroksida UPOTREBA Fungicidno sredstvo na osnovi bakra.na koštičavim voćkama šupljikavost lista 0. .na breskvi kovrčavost lista u koncentraciji 0.5-1% i Monilia laxa u koncentraciji 1%. . .7%. .5-4 kg/ha. .na grahu bakterijsku palež u koncentraciji 0.4%. . KARENCA 21 dan za vinovu lozu uz najviše 2 tretiranja. Suzbija vrlo dobro slijedeće bolesti: .5 l/ha (200-250 ml preparata na 1000 m2) ili u koncentraciji od 0.25%. crvenu palež i crnu trulež u koncentraciji 0.na hmelju plamenjaču u koncentraciji 0.

DJELATNA TVAR sumpor 800 g/kg (u obliku autodisperzivnih granula) DJELOVANJE KALINOSUL 80 WG je preventivni fungicid u obliku močivih autodisperzivnih granula. PROIZVODI Nufarm KALINOSUL 80 WG Kontaktni fungicid za suzbijanje pepelnica na vinovoj lozi. Za vinske sorte (ometanje vrenja) je 35 dana.FUNGICIDI NAPOMENA Sredstvo se smije koristiti na jabučastom voću do početka cvatnje. .pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) u konc.5-0. Za voćke i krastavce (do početka cvatnje) je osigurana vremenom plodonošenja. ukrasnom bilju i hmelju. 0. a na koštičavom voću samo za mirovanja vegetacije. UPOTREBA Suzbija: .5 % (30-50 g u 10 l vode) kurativno.pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) u konc.3-0. te za prskanje poslije cvatnje jabuke u koncentraciji 0. PROIZVODNI PROGRAM 2010. Za luk i bundevu je 28 dana. manju agresivnost na kulturne biljke. Preparat spada skupini neznatno opasnih za čovjekovo zdravlje. | 71 . KARENCA Za krumpir.5 %. KALINOSUL 80 WG također ima zadovoljavajuće akaricidno djelovanje na grinje šiškarice (Eryophidae). patliđan u polju i zaštićenom prostoru. a od 0.3 % (30 g u 10 l vode) preventivno.6 % (50-60 g u 10 l vode) prije cvatnje. lubenicu i hmelj je 14 dana. koja mu daje veću učinkovitost i uzrokuje dulje djelovanje. rajčicu. Za kupusnjače i celer je 42 dana. povrću. Za masline je 56 dana. Prednost KALINOSULA 80 WG pred ostalim sumpornim sredstvima jest u njegovoj formulaciji-WDG. Za zimsko prskanje potrebna je dva puta jača koncentracije od one navedene u vegetaciji. voćkama. manju ispirljivost s poprskanih dijelova biljke i izvrsnu stabilnost pripremljene suspenzije. od 0.3-0.

14 dana za ostalo povrće i voćke. . NAPOMENA KALINOSUL se u tijeku vegetacije smije upotrijebiti najviše četiri puta na istoj površini.pepelnicu u drugom cvijeću (begonijama.2 % (20 g u 10 l vode) FITOTOKSIČNOST Može biti fitotoksičan ako se prska na temperaturama višim od 28°C. a od 0. rosae) u konc.50. Ontario i Berlepsch). krizantemama i hortenzijama) u konc. MIJEŠANJE Zbog lužnate reakcije ne preporuča se miješanje sa sredstvima na bazi kaptana. jer im znatno povisuje perzistentnost. Ne smiju se prskati špinat niti osjetljive sorte jabuka (Cox Orange. . folpeta i bupirimata. skupinu otrovnosti. grašak i hmelj.pepelnicu breskve (Sphaerotheca pannosa var. Pri posljednjem prskanju u vinogradarstvu na smije se miješati s ditiokarbamatima. Preporučuje se izbjegavati prskanje u punoj cvatnji. 0. od 0.4 % (30-40 g u 10 l vode).3-0.FUNGICIDI . cinerarijama. ali pri tome treba paziti da je osigurana dobra ventilacija.pepelnicu hmelja (Sphaerotheca humuli) u konc.) na povrtnim kulturama u konc. .4 % (40 g u 10 l vode). KARENCIJA 7 dana za krastavce (u polju i u zaštićenom prostoru). od 0. Ne smije se miješati s uljnim sredstvima niti prskati do 21 dan poslije uporabe uljnih sredstava.35 % (35 g u 10 l vode).4 % (30-40 g u 10 l vode) poslije cvatnje breskve. PROIZVODI Agrostulln 72 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. . . OTROVNOST KALINOSUL je svrstan u III. Upotreba iz zrakoplova nije dopuštena. persicaria) u konc.3-0. od 0.pepelnicu ruže (Sphaerotheca pannosa var.pepelnice (Oidium spp. Upotreba u staklenicima je moguća. 35 dana za vinovu lozu. od 0.6 % (50-60 g u 10 l vode) prije cvatnje.

). . za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). Svako prskanje treba započeti kod prve pojave bolesti. dok karbendazim inhibira diobu stanica.2 l/ha (120 ml u 20 l vode/1000 m2) uz utrošak vode od 200 l/ha. Prvi put se primjenjuje u butonizaciji. KARENCIJA 42 dana za pšenicu i ječam i 49 dana za suncokret OTROVNOST SUPERPACT C je svrstan u III. a drugi put u punoj cvatnji. sive pjegavosti (Phomopsis helianthi) i sive plijesni (Botrytis cinerea). ječmu i suncokretu.2 l/ha (120 ml u 20 l vode/1000 m2). Vrijeme primjene i broj tretiranja ovise o pojavi bolesti. u dozi od 1. PROIZVODNI PROGRAM 2010.FUNGICIDI SUPERPACT C Kombinirani sistemični fungicid za suzbijanje širokog spektra bolesti u pšenici. | 73 . DJELATNE TVARI flutriafol 94 g/l karbendazim 150 g/l DJELOVANJE SUPERPACT C je sistemični fungicid koji djeluje preventivno. te polijeganja i lomljivosti stabljike (Pseudocercosporella herpotrihoides). skupinu otrovnosti.) i za smanjenje zaraze uzročnika paleži klasa (Fusarium spp. Flutriafol inhibira sintezu ergosterola.pšenici i ječmu. UPOTREBA Upotrebljava se za suzbijanje bolesti na: . u dozi od 1. kurativno i eradikativno. za suzbijanje pepelnice (Blumeria/Erysiphe graminis) i hrđa (Puccinia spp.suncokretu.

rose) u koncentraciji 0. brusnicama i špinatu.3 % (300 g u 100 l vode) za primjenu poslije cvatnje jabuke. krizanteme. 35 dana za vinovu lozu a 42 dana za ratarske kulture. za preventivnu primjenu 0. s popratnim akaricidnim djelovanjem. UPOTREBA I DOZE Koristi se za zaštitu biljaka od pepelnice kod: Vinove loze (Uncinula necator) – u koncentraciji0. a u koncentraciji 0. FITOTOKSIČNOST Može se pojaviti ako se primjeni na temperaturi višoj od 28 °C. KARENCA 7 dana za krastavce. Zbog svog pakiranja (tekuća forma) vrlo jednostavna je priprema sredstva za upotrebu. osobito sorte d’Ajon. Proizvod se ne smije koristiti na kruškama. Sredstvo se ne smije koristiti prije odnosno 20 dana poslije primjene uljnih sredstva. Radna karenca je 24 sata. . Jabuke (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0. marelicama. cinerarie i hortenzije) u koncentraciji 0. grašak i hmelj. Ruže (Sphaerotheca pannosa var. Hmelja (Sphaerotheca humuli) u koncentraciji 0. Cvijeća (begonije.5-0. DJELATNA TVAR Sumpor 800g/l DJELOVANJE Tekući sumpor djeluje na peplnicu i suzbija ju svojim kontaktnim djelovanjem. 14 dana za ostalo povrće i voće.4 % (300-400 ml u 100 l vode). Skupinu otrovnosti.5 % (300-500 ml u 100 l vode) za primjenu u vrijeme pojave prvih znakova bolesti.2 % (200 ml u 100 l vode). Breskve (Sphaerotheca pannosa) u koncentraciji0. a u koncentraciji od 0.6 % (500-600 ml u 100 l vode) primjenom prije cvatnje. U staklenicima je potrebno osigurati dobru ventilaciju.FUNGICIDI TEKUĆI SUMPOR Tekući sumpor je kontaktni preventivni fungicid.6 % (500-600 ml u 100 l vode) za primjenu prije cvatnje jabuke. OTROVNOST Tekući sumpor smješten je u III.4 % (300-400 ml u 100 l vode) primjenom poslije cvatnje.) u koncentraciji 0. 74 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.5-0.3-0.3-0.35 % (350 ml u 100 l vode).4 % (400 ml u 100 l vode).3 % (300 ml u 100 l vode).3-0. Povrća (Oidium spp.

zalijevanjem biljaka u količini od 10-20 g/m2 .unošenjem u supstrat ili u tlo KARENCIJA TOPIC ima izrazito kratku karenciju. DJELATNA TVAR aluminijev fosetil 800 g/kg DJELOVANJE TOPIC je izrazito sistemični fungicid. Karencija za salatu iznosi 14 dana. lubenice i tikve 21 dan.namakanjem korijena prije presađivanja. TOPIC se upotrebljava za suzbijanje: . dinjama. a za dinje. tikvama.37 % . salati i hmelju. koji se u biljci kreču samo uzlazno). već stvaranjem fitoaleksina kulturne biljke. TOPIC nije otrovan za biljke. od 0. | 75 . To omogućuje izvrsnu djelotvornost i kad aplikacija nije najbolja. Također omogućuje i borbu protiv bolesti ne samo lišća već i korijena i stabljike.37 %. 25-37 g u 10 l vode .FUNGICIDI TOPIC TOPIC je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na krastavcima.25 % za sprečavanje sekundarnih zaraza TOPIC se može primjenjivati: .odn. PROIZVODNI PROGRAM 2010. lubenica i tikava (Pseudoperonospora cubensis) i plamenjaču salate (Bremia lactucae) samo u proizvodnji glavica salate u konc. kako uzlazni tako i silazni (za razliku od ostalih sistemičnih fungicida.25-0. kad plamenjača može načiniti velike štete. od 0. FITOTOKSIČNOST Ako se upotrijebi na pravilan način i u propisanim količinama (koncentracijama).7-1. što se uspješno prakticira u jagodama protiv uzročnika nekroze korjenova vrata (Phytophtora cactorum) u količini od 375 g/ha (220 g/kj) . ili u konc. 0.25-0. što se ne postiže upotrebom klasičnih fungicida. onemogućena je pojava rezistentnosti (otpornosti) uzročnika bolesti prema preparatu.plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli) u količini 0. za krastavce ona iznosi 4 dana.5 g po biljci za sprečavanje primarnih zaraza. tako da se može prskati i u vrijeme berbe krastavaca.folijarnim prskanjem u konc. lubenicama. dinja. Kako TOPIC ne djeluje izravno na gljivu uzročnika bolesti (patogena).plamenjače krastavaca.

diklorvosom. . koncentracija 0. a kurativno 2-3 dana. odn. DJELATNE TVARI aluminijev fosetil 500 g/kg folpet 250 g/kg DJELOVANJE WINNER je fungicid kombiniranog površinskog i sistemičnog (uzlazno-silaznog) djelovanja.crnu pjegavost rozgve vinove loze (Phomopsis viticola). OTROVNOST TOPIC je svrstan u III.3 % (30 g/ 10 l vode).crvenu palež (Pseudopeziza tracheiphilla) i sivu trulež (Botrytis cinerea). Kombinacijom kontaktne i sistemične djelatne tvari onemogućena je pojava rezistentnosti patogena prema tom fungicidu.).3-0. koncentracija 0. s bordoškom juhom ni s fention hidroksidima. Prska se u proljeće kada su mladi pupovi u fenofazi D-E (po Baggolinu). što čini vremenski razmak u prskanjima 14 dana. .plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola). WINNER djeluje protiv plamenjače preventivno 10-12 dana.3 % (30 g/ 10 l vode) FITOTOKSIČNOST Ako se rabi na pravilan način i u propisanim količinama. koncentracijama. skupinu otrovnosti. razmaci između prskanja iznose 12-14 dana . WINNER Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi. Nespojiv je s većinom lisnih (folijarnih) gnojiva.FUNGICIDI MIJEŠANJE Ne smije se miješati s kiselim insekticidima (npr. heptenofosom i dr. WINNER nije toksičan za biljke kojima je namijenjen. UPOTREBA Suzbija: . koncentracija 0. a dostatna su tri prskanja u tijeku vegetacije.4 % (30-40 g/10 l vode) uz utrošak 1 000 l vode na hektar. (te je uz TOPIC jedini) pravi sistemični fungicid. 76 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.

OTROVNOST WINNER je svrstan u III. skupinu otrovnosti.FUNGICIDI MIJEŠANJE WINNER se može miješati sa većinom najčešće korištenih sredstava. osim sa sredstvima na osnovu bakra. KARENCIJA 42 dana za vinovu lozu. | 77 . Nespojiv je sa većinom lisnih (folijarnih) gnojiva. PROIZVODNI PROGRAM 2010.

.

MINERALNA ULJA .

80 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. KARENCA: Osigurana je vremenom primjene sredstva. .šljivine štitaste uši (Lecanium corni). Ne smije se miješati s sredstvima koja sadrže diklorvos.za suzbijanje: . .) također primjenom u fenofazi A (zimski pup). zimskih jaja lisnih ušiju (Aphididae) i zimskih jaja kruškine buhe (Psylla piri). OTROVNOST: Sredstvo za zaštitu bilja Modro ulje je razvrstano izvan skupine otrova. uzročnika šupljikavosti lišća koštićavih voćaka (Stigmina carpophila) i pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp. zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). DJELATNE TVARI bakar 100 g/l (iz bakrovog II hidroksida) mineralno ulje 550 g/l DJELOVANJE Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid u obliku koncentrirane suspoemulzije za zaštitu trajnih nasada. RADNA KARENCA: 3 dana nije dozvoljeno orezivanje voćaka bez zaštitnih rukavica. UPOTREBA Primjenjuje se za zaštitu nasada u mirovanju vegetacije . ditiofosfornim insekticidima i sumporom. NAPOMENA: Sredstvo se smije koristiti najviše 2 puta godišnje na istoj površini.MINERALNA ULJA MODRO ULJE Kombinirani insekticid-fungicid u obliku namijenjen za zaštitu trajnih nasada.uzročnika kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans) tretiranjem u A fenofazi. Koncentracija primjene je 2-3% (200-300 ml sredstva u 10 l vode) uređajem koji osigurava stalno miješanje tijekom rada. FITOTOKSIČNOST: Fitotoksičnost je prisutna ako se koristi tijekom vegetacije. heptenofos.

jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum). Za sve navedene namjene potrebno je koristiti sredstvo u koncentraciji 12%(100-200 ml u 10 l vode).KUKURUZU. naranđinog crvca (lcerya purchasi) i crvene štitaste uši agruma (Chrysomphalus distyospermi). PROIZVODNI PROGRAM 2010. kod primjene nakon nicanja. tretiranje zimskih jaja navedih štetnika u koncentraciji 3-4% (300400 ml u 10 I vode) i u koncentraciji 5% (500 ml u 10 I vode) za tretiranje pupoljaka u fenofazi C i D. ZA ZIMSKU ZAŠTITU VINOVE LOZE za suzbijanje štitastih ušiju i zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) u koncentraciji 3-4% (300400 ml u 10 I vode).MINERALNA ULJA MINERALNO SVIJETLO ULJE Insekticid-ovicid u obliku uljne emulzije DJELATNA TVAR Rafinirano mineralno ulje 800 g/l DJELOVANJE Mineralno svijetlo ulje je kontaktni insekticid-ovicid. agrumima. maslinove štitaste uši (Pollinia pollinii). vinovoj lozi. s kombinacijom herbicidima TAROT 25 WG + HARMONY 75 DF. ZA LJETNO TRETIRANJE VOĆAKA za suzbijanje štitastih uši (Coccidae). šljivine štitaste uši (Eulecanium corni).) i zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). a herbicidi u registriranim dozama i stadijima rasta kukuruza i korova. breskvine štitaste uši (Lecanium corni i L. persicae). lisnih uši (Aphididae) i crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) na jabuci. smokvinog medića (Ceroplastes rusci). (oslabljeni turgor). Izbjegavati tretiranje oslabljenih biljaka dužom sušom. kruški. NA SJEMENSKOM KRUMPIRU za suzbijanje lisnih uši u količini od 10 l/ha (100 ml u 10 I vode na 100 m2) tretiranjem svakih sedam dana u cilju sprječavanja zaraze gomolja Y virusom. Mineralno svijetlo ulje se primjenjuje u količini 2 l/ha (200 ml/1. do fenofaze C i D (mišje uši) za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus). KAO POMOĆNO SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE UČINKA HERBICIDA U: . maslini. maslinovog medića (Saissetia oleae). šljivi. Na kruški suzbija i kruškinu buhu (Psylla piri). lisnih buha (Psylla spp.000 m2). smokvi i oleandru. i pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida. | 81 . UPOTREBA ZA ZIMSKO TRETIRANJE VOĆAKA Tijekom mirovanja vegetacije pa do bubrenja pupova.

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. a posebno u šećernoj repi neposredno nakon jače kiše. odnosno porastu šećerne repe i korova.000 m2. cikloheksanona i ariloksifenoksi spojeva. OTROVNOST Sredstvo za zaštitu bilja MINERALNO SVIJETLO ULJE je razvrstano izvan skupine otrova 82 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. u skladu s njihovom registracijom. odnosno 20-40 I na 1. Tretiranje treba obaviti uz utrošak od 200-400 I vode po hektaru. kada su kulture pod stresom zbog suviška vlage ili hladnoće. Masline se smiju tretirati najkasnije do kraja srpnja. Tretiranje šećerne repe je potrebno obaviti u fazama od kličnih (kotiledonskih) listića do 2-6 listova s količinom sredstva 0. Razmaci tretiranja su 5-15 dana što ovisi o klimatskim i edafskim faktorima. kao i kod korova većih razvojnih stadija. . klopiralida. NAPOMENA Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje osim u sjemenskom krumpiru. fenmedifama. Primjena Mineralnog svijetlog ulja preporuča se posebno u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša). Mješavine sa sredstvima na osnovu metamitrona treba odmah utrošiti.5-2 l/ha. metamitrona. KARENCA 42 dana za voćke i vinovu lozu. desmedifama. onda se ne smije miješati s drugim sredstvima za zaštitu bilja osim s uljnim insekticidima i uljnim fungicidima. U fazi kličnih listića šećerne repe koristi se 0. Ako se Mineralno svijetlo ulje ne primjenjuje kao pomoćno sredstvo za dopuštene namjene (u kukuruzu i šećernoj repi). FITOTOKSIČNOST Zbog fitotoksičnosti ne preporuča se upotreba u kukuruzu.MINERALNA ULJA . u fazama 2-4-6 listova 1-2 l/ha sredstva. Vrijeme i količina primjene ovisi o primijenjenim herbicidima.5 l/ha. etofumesata.5 l/ha. kao i na temperaturi većoj od 25°C. u fazi 2 lista 1-1. kod suzbijanja korova koji se teže vlaže (jaka voštana prevlaka).ŠEĆERNOJ REPI koristi se kao pomoćno sredstvo za poboljšanje učinka herbicida nakon nicanja na osnovi: kloridazona.

REGULATORI RASTA .

MIJEŠANJE Ne smije se miješati sa drugim sredstvima. te ih tako štiti od gubitka vlage i hranjivih tvari. Zaprašeni krumpir ostaje svjež do upotrebe. . 84 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. NAPOMENA Sredstvo se ne smije rabiti niti skladištiti u prostorijama u kojima se nalazi sjemenski krumpir ili bilo koja druga sjemenska roba. Za 100 kg krumpira potrebno je 100 g TUBERITE N praška. Oštećene gomolje treba izdvojiti. KARENCIJA 42 dana OTROVNOST TUBERITE N nije otrov (!) te stoga nije svrstan u skupine otrovnosti. TUBERITE N smanjuje disanje gomolja. FITOTOKSIČNOST Ne smije se zaprašivati sjemenski krumpir. Prije upotrebe konzumni krumpir svakako treba oprati.REGULATORI RASTA TUBERITE N TUBERITE N je sredstvo za sprečavanje klijanja konzumnog krumpira u tijeku skladištenja. Dovoljno je jednokratno zaprašivanje. DJELATNA TVAR klorprofam 1% UPOTREBA Upotrebljava se ravnomjernim zaprašivanjem konzumnog krumpira. Pri spremanju veće količine krumpira na dulje od tri mjeseca treba zaprašiti dva puta. Dva tjedna nakon provjetravanja može se u skladište spremiti sjemenska roba.

FOLIJARNA GNOJIVA .

U tijeku vegetacije FOLIFERTIL se rabi jednokratno ili višekratno. cvatnja je bujnija. listova.FOLIJARNA GNOJIVA FOLIJARNA (LISNA) GNOJIVA Za rast i razvoj biljaka osim vode.) treba u vrlo malim količinama. željezo. Biljke nakon prskanja FOLIFERTILOM rastu brže. Najpogodnije je vrijeme za prskanje predvečer. Nisu kompatibilni sa sredstvima alkalne reakcije (na bazi bakra i sumpora). Iskorištenje hranjiva preko lista sedam je puta veće nego preko korijena. Lisna gnojiva FOLIFERTIL mogu se miješati sa svim fungicidima i insekticidima kisele do neutralne reakcije. magnezij. Zato je poželjno da 5-6 dana nakon upotrebe FOLIFERTILA ne pada kiša. kalij) biljka troši u velikim količinama. a kalij dolazi kao K2O. a fosfor još sporije (50 % za 5-6 dana). kalij malo sporije (50 % za 24 sata). a mikroelemente (cink. Ali one mogu sve vrste hranjiva (makro i mikro) primati još uspješnije preko. te je uporaba folijarnih (lisnih) gnojiva puno ekonomičnija. bakar. Mikroelementi se nalaze u obliku helata (najpogodnijim za biljke). amonijskom i amidnom obliku. izvrsna okusa (zbog dobre i uravnotežene ishranjenosti i ujednačene zriobe). Također se izbjegava pojava kloroze i ublažavaju posljedice mraza i suše. Poznato je da biljke preuzimaju hranjiva preko korijena. U lisnim gnojivima FOLIFERTIL dušik se nalazi u nitratnom. Biljke su otpornije prema napadu bolesti i štetnika. U sastavu FOLIFERTILA ugrađene su tvari za dobro ovlaživanje lista i za brzu apsorpciju hranjiva i tvari koje omogućuju uporabu iz zraka. listovi su zdravi. Biljka preko lista upija hranjiva u rasponu od nekoliko sati do nekoliko dana. fosfor je u obliku P2O5. . svjetla i topline potrebni su i različiti hranjivi elementi. molibden. 86 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. Pri višekratnoj uporabi najpovoljniji razmak između dvaju prskanja iznosi oko 10 dana. Dušik se apsorbira vrlo brzo (50 % za dva sata). fosfor. a plodovi su krupni. osim bora koji dolazi u obliku kiseline. Makroelemente (dušik. sjajni i izrazito zeleni. bor. mangan.

SASTAV 1l tekućeg koncentrata za pripravu otopine sadržava: . Biljke i u nepovoljnim vremenskim prilikama brzo prihvaćaju u gnojivu sadržana hranjiva. Pri većem nedostatku bora preporuča se dvokratno prskanje. jabukama.10 g bora UPOTREBA FOLIFERTIL B se upotrebljava na spomenutim kulturama gdje nedostatak mikrohranjiva bora može izazvati ozbiljne poremećaje (nepravilan razvoj biljke . Pri većem stupnju nedostatka bora prska se dvokratno ili trokratno u što ranijoj fazi vegetacije.70 g fosfora kao P2O5 . | 87 . malinama.70 g ukupnog dušika . Jagode i maline se prskaju sa 5 l/ha uz utrošak 450 l vode prije cvatnje ili nakon oplodnje. FITOTOKSIŠNOST Ako se rabi u preporučenim količinama (koncentracijama). pa do početka zriobe.70 g kalija kao K2O . pa sve do početka zrenja. nije toksičan za spomenute kulture. KARENCIJA 10 dana PROIZVODNI PROGRAM 2010. pa do kraja srpnja. nepravilan razvoj plodova (jabuka) i dr.25 % (250 ml u 100 l vode). slabiju oplodnju ( v. Šećerna repa se prska dvokratno ili jednokratno od sredine lipnja. FOLIFERTILOM B može se prskati preventivno i kurativno. loza). u koncentraciji 0. jagodama.FOLIJARNA GNOJIVA FOLIFERTIL B FOLIFERTIL B je tekuće lisno gnojivo za upotrebu u šećernoj repi. Jabuke se prskaju kad su plodovi veličine lješnjaka.sivu trulež š. u količini 8 l/ha uz utrošak 450 l vode (sa zemlje) ili 5 l/ha (iz zrakoplova). repe).

.98 g ukupnog bora FOLIFERTIL B 11 možemo nazvati borno-dušično mineralno gnojivo. Koštunjičavo i jezgričavo voće tretira se u fazi sazrijevanja i nakon berbe u konc. blijedo zelenih listova niskog sadržaja klorofila. U suncokretu u fazi od 4 do 8 pravih listova. jer sudjeluje u brojnim fiziološkim procesima koji doprinose kakvoći proizvoda. povrćarstvu i ukrasnom bilju. dijeljenje stanica. vinogradarstvu. što uzrokuje smanjen prinos.60. Zrnate mahunarke i mahunarke za stočnu hranu prskaju se dvokratno: kada su biljke visine 10-15 cm prije cvatnje. Bor je važan element. 88 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. FOLIFERTIL B 11 ne sadrži štetne tvari koje bi negativno mogle utjecati na biljku tijekom vegetacije ili pak zagaditi čovjekovu okolinu. čime je smanjena fotosinteza.025 % (25 ml /100 l vode). Cvjetne i ukrasne kulture prskaju se u početnim fazama vegetacije.110.FOLIJARNA GNOJIVA FOLIFERTIL B 11 FOLIFERTIL B 11 je tekuće lisno gnojivo za upotrebu u ratarstvu. FOLIFERTIL B 11 je namijenjen onim biljkama kojima su bor i dušik vrlo važni biogeni elementi. Jagode i maline se prskaju prije cvatnje u količini od 0. poboljšava proizvodnju peluda. FOLIFERTIL B 11 pospješuje kolanje ugljikohidrata unutar biljke. Dušik je makroelement čiji je nedostatak u biljci povezan s stvaranjem male asimilacijske površine. voćarstvu. U uljanoj repici se koristi na početku vegetacije. UPOTREBA U šećernoj repi prska se dva puta: kada biljka ima 6-8 listova i 10-12 listova u količini od 1 l/ha. metabolizam dušika i stvaranje proteina. jer sadrži dušik kao makrohranjivo i bor kao mikrohranjivo.56 g ukupnog dušika . 0. U povrću u fazi 4-6 pravih listova. Agrumi i masline prskaju se prije cvatnje i u fazi sazrijevanja. SASTAV 1l tekućeg koncentrata za pripravu otopine sadržava: .5 l/ha (5 ml/100 m2).

2 mg molibdena UPOTREBA FOLIFERTIL T se koristi na kulturama na kojima je došlo do smanjene apsorpcije hranjiva preko korijena ili pak za prihranu. | 89 . SASTAV 1l tekućeg koncentrata za pripravu otopine sadržava: .FOLIJARNA GNOJIVA FOLIFERTIL T FOLIFERTIL T je tekuće lisno gnojivo za upotrebu u ratarstvu. Osobito je prikladan za upotrebu u starijim voćnjacima i vinogradima (jedini način dodatka mikroelemenata). ukrasnom bilju.119 mg bakra .2 %-tnom otopinom (100200 ml u 100 l vode) FOLIFERTILA T.234 mg željeza . vinogradarstvu. povrćarstvu. isto tako za oporavak biljaka nakon napada bolesti i štetnika.119 mg mangana . FOLIFERTIL T nije toksičan za spomenute kulture. voćarstvu.2. vinova loza i ukrasno bilje prskaju se 0.pri četrikratnom prskanju doza je 2 l/ha . Lončanice i biljke u stakleniku prskaju se 0.120 g ukupnog dušika .pri dvokratnom prskanju doza je 5 l/ha . Pogodan je za prskanje biljaka zahvaćenih od vremenskih nepogoda.25 %-tnom otopinom FOLIFERTILA T.40 g fosfora kao P2O5 .pri jednokratnom prskanju doza je 7 l/ha Povrće. KARENCIJA 10 dana PROIZVODNI PROGRAM 2010.60 g kalija kao K2O .61 mg bora .1-0. Ratarske kulture prskaju se s 2-7 l/ha ovisno o broju prskanja u vegetaciji: . upotrebljavaju se niže koncentracije.42 mg cinka . FITOTOKSIČNOST Ako se rabi u preporučenim količinama (koncentracijama) i u optimalno vrijeme (kada je dovoljno razvijena lisna masa). Ako su biljke mlađe i ako je prskanje češće. voćke.

Kalcij osugurava biljci ravnomjeran i pravilan razvoj mladog biljnog tkiva (listova. ali i radi pozitivnog utjecaja na strukturu tla.). ali isto tako i izgradnju biljnih membrana i staničnih stijenki. rajčica. a ne valja ga miješati sa sredstvima lužnate reakcije ni sa sumpornim sredstvima. Najpovoljnije vrijeme prskanja jest predveće. FOLIFERTIL Ca se upotrebljava prskanjem u količini od 2-5 l/ha u 1000 l vode (20-50 ml u 10 l vode). lubenica. Preporučuje se prskati 3-5 puta u tijeku vegetacije. Najbolje vrijeme upotrebe FOLIFERTILA Ca je nakon formiranja ploda prskanjem u razmacima od po 8 dana do početka zriobe. Pri intenzivnom uzgoju kalcij je osobito važan u biljnoj ishrani. te povrtnih kultura (paprika. Unošenjem nitratnog aniona u biljku pospješuje se unos kationa kao što su kalcij.4-0. MIJEŠANJE FOLIFERTIL Ca se može miješati sa insekticidima i (ili) fungicidima. Najbolje je vrijeme upotrebe kad je dovoljno razvijena lisna masa. dinja i sl. Prska li se višekratno najpovoljniji vremenski razmak između dvaju prskanja iznosi 10 dana. . tikva. Prskanje se obavlja prskalicama sa zemlje. Kompatibilan je sa svim sredstvima kisele do neutralne reakcije. patliđan. FITOTOKSIČNOST FOLIFERTIL Ca nije fitotoksičan ako se upotrijebi u preporučenim količinama i koncentracijama (za određenu kulturu) na opisani način.164 g vodotopivog kalcija (23 % kao CaO) UPOTREBA FOLIFERTIL Ca se upotrebljava kao lisno gnojivo za prskanje voćaka (jabuke. Neophodan je za stvaranje biljnog polena.FOLIJARNA GNOJIVA FOLIFERTIL Ca FOLIFERTIL Ca je tekuće lisno gnojivo za upotrebu u voćarstvu i povrćarstvu. SASTAV: 1l tekućeg koncentrata za pripravu otopine sadržava: . Na povrtnim kulturama kao što su paprika. KARENCIJA 10 dana 90 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.115 g nitratnog dušika . Ne preporučuje se prskati u vrijeme intenzivnog isijavanja sunca i visoke temperature. od završetka opadanja plodića pa do početka zriobe sredinom srpnja. kruške). stabljike i korijena). i sl. magnezij i kalij. tikva. DJELOVANJE Kalcij (Ca) je biljkama najlakše dostupan u nitratnom obliku. patliđan. Na voćkama kao što su jabuke i kruške FOLIFERTIL Ca upotrebljava se u koncentraciji 0.5 % (4-5 l u 1000 l vode). rajčica.

DEZINSEKCIJA .

Suzbija ličinke i odrasle oblike insekata.DEZINSEKCIJA NEOPITROID ALFA DJELATNA TVAR alfacipermetrin 6% NEOPITROID ALFA je rezidualni insekticid za javnu higijenu širokog spektra djelovanja. žohare (Blatella germanica. Perzistentan je na grubim i poroznim površinama.. kuhinjama. itd. a u okolišu ne zaostaje jer je biorazgradljiv.. pukotine i raspukline iza namještaja i opreme. Ne ostavlja tragove. Prska se pod niskim tlakom i s punim mlazom. bolnicama. Bezmirisan za vrijeme i poslije prskanja.). Periplorieta americana).. Ima dobro početno djelovanje i dovoljno dugo produljeno djelovanje. Rhodnius spp. mrave (Formicidae). a uzima se 1l suspenzije za 20 m2 površine. komarce (Anopheles spp. 92 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. Odmjerena količina preparata dodaje se izravno u spremnik prskalice u koji je prije toga natočena potrebna količina vode. Pripremljenom suspenzijom prskaju se površine po kojima se insekti kreću ili na koje slijeću. Glossina spp. treba ponovno promućkati. Blatta orientalis. Ako je između prskanja stanka. Culex spp. Upotrebljava se u količini od 25 do 50 ml na 5l vode.. stjenice (Cimex spp. buhe (Xenopsylla cheopsis). Suzbija leteće i gmižuće insekte. Fannia spp. Aedes spp. a niže doze preporučuju se za suzbijanje letećih insekata i za dalja rutinska prskanja.. . UPOTREBA NEOPITROID ALFA je insekticid iz skupine piretroida. Više doze služe za prvo početno prskanje. Suzbija: muhe (Musca domestica.). ne boji niti korodira. tvornicama.. što je dovoljno za 100 m2. Prije upotrebe treba dobro promućkati sadržaj u prskalici. Triatoma spp. hotelima. Stabilniji je prema negativnom utjecaju povišene temperature nego ostali piretroidi. DOZE UPOTREBE I RAZRIJEĐIVANJE NEOPITROID ALFA se razrjeđuje s vodom.) NEOPITROID ALFA se upotrebljava u kućanstvima. i vrste insekata otporne prema organskim fosfornim i organskim klornim ugljikovodicima. Neznatno opasan za čovjeka. Simulium spp.

komarci. Istjeruje žohare. DOZE UPOTREBE I RAZREĐIVANJE NEOPITROID EC 20 se pomiješa sa pripadnom količinom vode. među kojima su muhe. ne zagađuje okoliš niti ostavlja tragove u tkivima. prskanje) . Ne ostavlja tragove. dj. 25 ml žohara.5 % 0. prskanje) Izbor doze ovisi o infestaciji insekata u unutarnjem ili u vanjskom prostoru. stjenice. | 93 .tvari 0. krpelji i ostala gamad koja se pojavljuje u kućanstvima. javnim zgradama i sl. gospodarskim objektima. Visoki postotak trans-izomera ublažuje otrovno djelovanje na ljude i na domaće životinje.protiv muha (početno i preven. Primjenjuje se razrijeđen vodom ili dizelskim uljem (D2). Prskanje površina: NEOPITROID EC 20 10 ml 50 ml + voda + 1l + 5l + 1l + 5l konc.2 % 0. Pri toplom zamagljivanju doze ovise o tipu zamagljivača i o veličini prostora koji treba obraditi u jedinici vremena. obadi. žohari. mravi. Djelatna tvar permetrin u toj formulaciji je u omjeru 25% cis-izomera i 75% trans-izomera. gmižućih 125 ml insekata (početno i prevent.5 % . Brzo se metabolizira.2 % 0. tekuti. Prodire u prskane površine za razliku od Neopitroida alfa koji se zadržava na površini.protiv komaraca. što poboljšava njegovo djelovanje. UPOTREBA NEOPITROID EC 20 rabi se za suzbijanje gmižučih i letećih insekata. PROIZVODNI PROGRAM 2010. Višenamjenski insekticid savršene formulacije za izravno prskanje površina i prostora. Suzbija veliki broj gmižućih i letećih insekata. ulije se u prskalicu i prska.DEZINSEKCIJA NEOPITROID EC 20 DJELATNA TVAR permetrin 20% Insekticid širokog spektra djelovanja za upotrebu u veterini i u javnoj higijeni.

Visok postotak trans-izomera ublažuje otrovno djelovanje preparata na ljude i na životinje zbog čega je pogodan za opću upotrebu. NEOPITROID PREMIUM Emulzioni koncentrat namijenjenjen za suzbijanje insekata DJELATNA TVAR permetrina 108 g/l d-trans aletrina 1.5% NEOPITROID prašivo je praškasti insekticid širokog spektra djelovanja. Ugodna mirisa. kućanstvima. Mravi i žohari koji dođu u dodir s prašivom odnose ga u svoja skloništa. za brzu ručnu upotrebu. nafta i ostalo) ili vodom za primjenu u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni namijenjen obradi prostora. isto tako i štetnike uskladištenih poljoprivrednih proizvoda. Permetrin ubija štetne kukce. stjenice. krpelje. Djelatna tvar permetrin u toj formulaciji je u omjeru 25 % cis-izomera i 75 % trans-izomera. uši. posebno formuliran za razrjeđivanje s organskim otapalima (mineralno ulje. Uspješno suzbija ušljivost glave i tijela. Sinergist piperonil butoksid pojačava učinak piretroi94 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. NEOPITROID prašivo je postojan na svjetlu. te dolazi do otrovanja čitavog legla. jer preparat ima produljeno djelovanje. ima brzo početno i produljeno djelovanje. veterini. buhe. Upotrebljava se za ručno zaprašivanje iz prašilice. nastambama. Uspješno suzbija mrave.DEZINSEKCIJA NEOPITROID prašivo DJELATNA TVAR permetrin 0. Produljenog i dobrog početnog djelovanja. Naprašena mjesta ne treba odmah čistiti. žohare.5 g/l piperonil butoksida 110 g/l DJELOVANJE Neopitroid Premium je insekticid. d-trans aletrin izaziva hiperaktivaciju i brzo ošamućivanje kukaca. Koristi se za suzbijanje gamadi i nametnika u javnoj higijeni. spremištima. skladišne štetnike i sl. grinje. .

b) Toplo zamagljivanje 2 . već se svježa mješavina treba pripremiti prije svake upotrebe. 2. Preparat je prikladan kako za ULV aplikaciju. tako i za metodu toplog zamagljivanja za primjenu u zatvorenim i na otvorenim prostorima za suzbijanje štetnika u urbanim i ruralnim sredinama. elektromotora ili sklopki. Ne prskati pokretne dijelove bilo kakvih strojeva.).2. | 95 .1 I smjese/ha. odnosno 10-15 l. kada je nosač voda: 1000 ml smjese na 1000 m3 (25 ml koncentrata i 975 ml vode).1.). Za primjenu u zatvorenim prostorima: 2. PRIPREMA ZA PRIMJENU Pripremiti s prikladnom specijalnom opremom. Toplo zamagljivanje. 1. te u zatvorenim prostorima za suzbijanje štetnika (žohara. mrava. muha.3. tretiranjem sa zemlje i iz zraka. 2. koja može proizvesti i rasporediti kapljice srednjeg volumnog promjera. 1. stršljenova i dr. kada je organski nosač: 300 ml smjese na 1000 m3 (25 ml koncentrata i 275 ml nosača). ovisno o infestaciji (za 1 I smjese potrebno je 100 ml koncentrata i 900 ml nosača (voda ili organski nosač).Tretiranje sa zemlje: a) ULV aplikacija 0. Za primjenu na otvorenim prostorima: 1. ULV aplikacija: 400 ml smjese na 1000 m3 (25 ml koncentrata i 375 ml vode). manjeg od 50 mikrometara (mikrona). 2. lako se veže u tlu pa se ne očekuje kontaminacija podzemnih voda. ako se radi sa organskim nosačima (mineralno ulje. PROIZVODNI PROGRAM 2010. količina smjese ovisi o infestaciji. Za 1 I smjese s organskim nosačem potrebno je 100 ml koncentrata i 1900 ml organskog nosača. nafta i dr.3 I smjese/ha. Za tretiranje iz zraka: Potrebno je 200 ml smjese/ha (100 ml koncentrata i 100 ml nosača). muha.DEZINSEKCIJA da i inaktivira sustav detoksikacije u kukcima. Toplo zamagljivanje. osa. osa i dr. UPOZORENJE Razrijeđeni insekticid se nikada ne čuva. 1.) u slijedećim dozama. Kao piretroidni preparat brzo se razgrađuje na svjetlu. a ako se koristi voda kao nosač za 10 I smjese potrebno je 100 ml koncentrata i 9900 ml vode. UPOTREBA Neopitroid Premium se primjenjuje na otvorenim prostorima za suzbijanje letećih štetnika (komaraca. 2.5 . stjenica. komaraca. Nosač je voda ili organski nosač. ako se radi s vodom kao nosačem.

može dugotrajno štetno djelovati u vodi.DEZINSEKCIJA OGRANIČENJA Za suzbijanje insekata pod nadzorom koje provode lokalne vlasti ili zdravstvene ustanove. Razvrstan je u štetne kemikalije s znakovima opasnosti Xn (štetno) i N (opasno za okoliš) PROTUOTROV (ANTIDOT) Nema specifičnog antidota. te vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. . za primjenu u velikim zgradama i drugim objektima. OTROVNOST Sredstvo Neopitroid Premium štetno je za ljude i životinje. Tretiranje treba provoditi pod nadzorom stručnih osoba. Liječenje je simptomatsko. 96 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.

DERATIZACIJA .

skupinu otrovnosti. Za suzbijanje štetnih glodavaca u javnoj higijeni što podrazumijeva domaćinstva. kao i ljudsku zloupotrebu. Upotreba se može ponoviti za 14 dana i ponavljati u određenim vremenskim razmacima dok miševi i štakori ne prestanu jesti blokove. ugostiteljske objekte i stočarske objekte može se upotrebljavati BRODILON BLOK od 30 g presvučen PE-folijom. Glodavci ugibaju od 3-9 dana nakon prvog obroka. Za suzbijanje miševa stavlja se po 1 takav mamac na površinu od 3-5 m2. a za suzbijanje štakora po 3-5 mamaka u razmaku od 5 do 10 m. a neprivlačan većini drugih neciljanih životinja. BRODILON BLOK je specifično formuliran kruti mamac. OTROVNOST BRODILON blokovi su svrstani u III. ukusan glodavcima. Gorka tvar dodana u mamac djeluje odbojno za gutanje i učinkovito sprečava hranjenje neciljanih životinja. a kod miševa nakon nekoliko obroka. Smrtonosna doza kod štakora postiže se već nakon jednog uzimanja mamaca. vrsti glodavca. na zaklonjena mjesta ili u hranidbene kutije.005% BRODILON blokovi se upotrebljavaju za suzbijanje štakora (Rattus norvegicus. rattus) i miševa (Mus musculus) u komunalnoj i javnoj higijeni za preventivnu i protuepidemijsku deratizaciju. 98 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. Za opće suzbijanje štetnih glodavaca prema potrebi može se deratizacija obavljati i kombiniranjem ovih mamaca i BRODILON parafinskih blokova od 100 g i od 200 g ovisno o glodavcima zaraženom prostoru. Preporučuje se ove mamce postavljati pojedinačno ili po nekoliko komada u tipizirane zaštitne kutije za rodenticide ili ih vezati za žičane omče. itd.DERATIZACIJA BRODILON BLOK DJELATNA TVAR bromadiolon 0. na putove kojima se kreću ili u blizinu legla. a otrovan za domaće životinje i divljač. Ugibanje je postupno i slično prirodnom. Štetan je za ljude. raspoloživosti oblika mamaca. . R.

mamci se moraju postavljati u zaštitnim kutijama. a štakoru 6-10 g. . Radi zdravlja i higijene glodavci se moraju suzbijati. Ima li opasnosti od prosipanja poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. uzrokuje ugibanje glodavaca nakon jednog obroka. Djelatna tvar je na biljnom nosaču od ljuštene zobi i od lomljenih zrna pšenice.kućnog miša (Mus musculus). u količini 20-25 g. izmetu. super miševe i super štakore. Jedna akcija traje 7 do 10 dana.sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od100-150 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5-10 m Mamci se rasporede po objektu na mjesta gdje je utvrđena najveća aktivnost miševa i štakora.5 g.005% Rodenticid druge generacije antikoagulanata za suzbijanje glodavaca u polju i u urbanim prostorima. PROIZVODNI PROGRAM 2010. nakon čega se svakako zatvore zemljom (nagazom). Glodavci ugibaju postupno. slično prirodnom ugibanju u tijeku 3-10 dana nakon prvog obroka. Mamci se ne smiju koristiti u prostorijama u kojima su poljoprivredni proizvodi u rasutom stanju. | 99 . što se uočava po tragovima. Najbolje ih je postaviti na zaklonjena mjesta te u blizini legla. nagrizenim vrećama i ambalaži. industrijski pogoni. gospodarski objekti. među kojima su skladišta poljoprivrednih proizvoda. BRODILON MAMCI se upotrebljavaju i na otvorenom prostoru. Mišu je dovoljno 0. stavljanjem u hrpice na svakih 3-5 m2 površine. stavljanjem mamaca u nastanjene rupe u količini od 10 g po rupi. Visoko djelotvoran. BRODILON mamac se upotrebljava u zatvorenim i urbanim prostorima. za zaštitu usjeva od poljskih glodavaca-poljske voluharice i vodene voluharice.DERATIZACIJA BRODILON MAMAC DJELATNA TVAR bromadiolon 0. za suzbijanje: . a zatim se prema potrebi ponavlja do potpunog prestanka uzimanja mamaca. i sl. Učinkovit je protiv svih vrsta glodavaca uključujući i otporne vrste tzv. na polju.

Gorka tvar dodana u mamac djeluje odbojno za gutanje i učinkovito spriječava hranjenje neciljanih životinja. UPOTREBA Za suzbijanje štetnih glodavaca: . kroz koje se glodavci rado provlače. 100 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. BRODILON MAMCI se mogu upotrijebiti jednom ili više puta u tijeku godine. Bromadiolon spriječava stvaranje protrombina u krvi što dovodi do unutrašnjeg i vanjskog krvarenja i ugibanja glodavaca kroz nekoliko dana. perad i krupne domaće životinje ne smiju se puštati u polje 21 dan. kućni miš. poslije prvog uzimanja. Efikasan je protiv glodavaca koji su otporni na druge vrste rodenticida. a tijekom akcije uklanjati uginule glodavce kako bi se spriječila sekundarna otrovanja. a svinje 42 dana. OTROVNOST BRODILON MAMAC je svrstan u III. kao što su sivi i crni štakor. crijepom ili ih staviti u otvore cijevi. Gorka neotrovna tvar dodana BRODILON mamcima onemogućuje njihovo konzumiranje od strane domaćih životinja. ovisno o pojavi glodavaca. .kućnog miša (Mus musculus) i drugih vrsta u količini od 1 mamac na 35 m2. Mamci se obnavljaju u razmaku 5 do 7 dana do prestanka uzimanja. skupinu otrovnosti. . BRODILON MEKI MAMAC Svježi mamac koji se upotrebljava za preventivu i protuepidemijsku deratizaciju u javnom zdravstvu i u poljodjelstvu DJELATNA TVAR bromadiolon 0. a tako i od djece.sivog štakora (Rattus norvegicus). crnog štakora (Rattus rattus) i drugih vrsta u količini 3-4 mamca na 5-10 m2. RADNA KARENCA Nakon primjene u polju. Nakon završetka akcije treba ukloniti preostale mamce. Kod veće populacije postavlja se više mamaca na manji razmak na putove kojima se kreću. Vrlo je učinkovit u suzbijanju svih vrsta štetnih glodavaca. kao i ljudsku zlouporabu.DERATIZACIJA Dobro je hrpice mamaca zaštititi daskama.05g /1 kg DJELOVANJE GARDENTOP je rodenticid nove generacije na bazi bromadiolona. Upotreba iz zrakoplova nije dopuštena.

Glodavci ugibaju postupno u tijeku 3-9 dana nakon prvog obroka. PROIZVODNI PROGRAM 2010. zelene boje. Visoka djelotvornost u vlažnim uvjetima. za glodavce u kanalizacijskim provodnicima OTROVNOST BRODILON parafinski blokovi su svrstani u III. skladištima. zvjezdastog oblika sa 7 oštrih rubova i sa 1 kanalom.005% Nova forma već poznatog rodenticida. Posebno su pogodni za vlažne uvjete. Gorka neotrovna tvar dodana BRODILON parafinskim blokovima onemogućuje njihovo konzumiranje od strane sisavaca. pravilnog kockastog oblika armiranog žicom. gdje je potrebna veća stabilnost rodenticida i njegovo dulje djelovanje. a tako i djece.u težini od 200 g. rattus) i miševa (Mus musculus). za glodavce u vlažnim zatvorenim i otvorenim prostorima (riječne i kanalske obale. BRODILON parafinski blokovi namjenjeni su prvenstveno za suzbijanje glodavaca u javnoj higijeni. Sigurnije i ekonomičnije suzbijanje svih vrsta glodavaca. skupinu otrovnosti. Smrtonosna doza postiže se već jednim uzimanjem obroka.u težini od 30 g. zelene boje oblika nepravilne kocke armirane žicom. vlažnim podzemnim prostorima) postavljaju se u tipiziranim raticidnim hranidbenim kutijama .DERATIZACIJA OTROVNOST GARDENTOP je razvrstan u III. a ugibanje je slično prirodnom. Štetan je za ljude i organizme koji žive u vodi.u težini od 100 g. R. zelene boje. i to: . u zatvorenim prostorima (tavanima. skupinu otrova prema zakonu o otrovima. kućanstvima) za postavljanje u tipiziranim raticidnim hranidbenim kutijama . | 101 . otrovan je za životinje. BRODILON parafinski blokovi se upotrebljavaju za suzbijanje štakora (Rattus norvegicus. PROIZVODI Zapi BRODILON PARAFINSKI BLOK DJELATNA TVAR bromadiolon 0.

u blizini legla i na putove kojima se kreću . stavljanjem u hrpice na svakih 3-5 m2 površine. u blizini legla i na putove kojima se kreću . na brodovima i u polju i to protiv: . a tijekom akcije uklanjati uginule glodavce. . Oblik peleta olakšava upotrebu i smanjuje opasnost za ljude. na zaklonjena mjesta. Mamce treba postaviti ponovno nakon 14 dana. Visoko aktivan.poljske voluharice (Microtus arvalis) stavljanjem 5-10 g peleta u aktivne otvore koje treba zatvoriti nagazom. u količini 10-15 g.kućnog miša (Mus musculus). Privlačna su hrana za glodavce. Nakon završetka akcije treba pokupiti preostale mamke. ili u količini od 10-15 KG/ha. što olakšava njihovo suzbijanje. hotelima.005% Rodenticidi druge generacije antikoagulanata za suzbijanje glodavaca u urbanim prostorima i u polju.hrčka (Cricetus cricetus) stavljanjem po 150 g mamaca u aktivne rupe Jedna akcija suzbijanja traje 5-7 dana. sve do prestanka uzimanja mamaca.DERATIZACIJA BRODILON PELETE DJELATNA TVAR bromadiolon 0. a štakoru oko 6-10 g.vodenog voluhara (Arvicola terrestris) stavljanjem od 50-100 g peleta u aktivne otvore koje treba zatvoriti nagazom. Postupak se može ponavljati do potpunog prestanka uzimanja peleta. uzrokuje ugibanje glodavaca nakon jednog obroka. BRODILON pelete su namijenjene za suzbijanje glodavaca kod uskladištenih poljoprivrednih proizvoda i usjeva u polju. Mišu je dostatno oko 0. kako bi se spriječila sekundarna trovanja. .5 g. super miševe i super štakore. na mjesta gdje se miševi zadržavaju. ovisno o veličini populacije voluharica . uključujući i otporne tzv. 102 | PROIZVODNI PROGRAM 2010. tvornicama. Glodavci ugibaju postupno (slično prirodnom ugibanju) u tijeku 3-10 dana nakon prvog obroka. Upotrebljava se u kućama. Radi zdravlja i higijene glodavce treba suzbijati. bolnicama. Učinkovit je protiv svih vrsta glodavaca.sivog štakora (Rattus norvegicus) i crnog štakora (Rattus rattus) u količini od 30-50 g stavljanjem u hrpice na razmaku 5-10 m. skladištima. uredima.

skupinu otrovnosti. a tako i djece.podlogu (drvo.trake za lovljenje. koje se upotrebljavaju u sprječavaju migracije štetnih insekata po stablima. Gorka neotrovna tvar dodana BRODILON peletama onemogućuje njihovo konzumiranje od strane sisavaca. Radi boljeg učinka postaviti mamac na sredinu podloge (komadić hrane). papir ili karton) koju odlažemo u blizinu kretanja štetnika. koje se upotrebljavaju u voćnjacima i staklenicima za smanjivanje štetnih insekata.ploče za lovljenje. UPOTREBA BRODISTOP deratizacijsko ljepilo nanosimo na: . . PROIZVODNI PROGRAM 2010. OTROVNOST BRODILON pelete su svrstane u III. | 103 . BRODISTOP DERATIZACIJSKO LJEPILO TUBA 135 G DJELOVANJE Deratizacijsko ljepilo koje se upotrebljava za uništavanje štetnih glodavaca i insekata.DERATIZACIJA RADNA KARENCA Nakon primjene sredstva u polju domaće životinje se ne smiju puštati u polje najmanje 35 dana. Osobito su osjetljivi kunići i svinje. .

DERATIZACIJA

FACIRON FORTE MAMAC
DJELATNA TVAR

klorfacinon 0,075% Rodenticid prve generacije antikoagulanata za suzbijanje glodavaca u polju pomoću sijačice i u urbanim prostorima. Učinkovit protiv svih vrsta glodavaca. Glodavci ugibaju postupno u razdoblju od 3 do 10 dana nakon prvog obroka. FACIRON forte mamac se upotrebljava u zatvorenim i urbanim prostorima, među kojima su skladišta poljoprivrednih proizvoda, industrijski pogoni, gospodarski objekti, kuće, brodovi i hoteli, za suzbijanje: - kućnog miša (Mus musculus) u količini od 10-20 g po hrpici - crnog štakora (Rattus rattus) i norveškog štakora (Rattus norvegicus) u količini od 30-40 g po hrpici Mamci se rasporede po objektu na mjesta gdje je utvrđena najveća aktivnost miševa i štakora, što se uočava po tragovima, izmetu, nagrizenim vrećama i ambalaži. Najbolje ih je postaviti na zaklonjena mjesta te u blizini legla. Ako postoji opasnost od prosipanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, mamci se moraju postavljati u zaštićenim kutijama. Jedna akcija traje 14 dana, a zatim se prema potrebi ponavlja do potpunog prestanka uzimanja mamaca. Osnovno je pravilo da poljske glodavce treba suzbijati u času početka porasta njihove brojnosti.
RADNA KARENCA

Na tretiranim površinama 30 dana nije dopušten pristup domaćim životinjama.

104

|

PROIZVODNI PROGRAM 2010.

DERATIZACIJA

FACIRON ULJNI KONCENTRAT
DJELATNA TVAR

klorfacinon 0,25% Rodenticid prve generacije antikoagulanata. Koncentrat za pripremanje osebujnih, specifičnih mamaca prema potrebi. Nosač može biti biljnog ili životinjskog podrijetla: voće, povrće, žitarice, keksi, suhomesnati proizvode niže kakvoće, zobene pahuljice, i sl. Učinkovit protiv svih vrsta glodavaca.
UPOTREBA

Pomoću prethodno pripremljenih mamaca iz 30 ml FACIRON uljnog koncentrata na 1 kg supstrata (nosača) uz dobro homogeniziranje.
FACIRON uljni koncentrat rabi se u:

- praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda za suzbijanje crnog štakora (Rattus rattus), sivog štakora (R. norvegicus), kućnog miša (Mus musculus) i drugih, postavljanjem pripravljenih mamaca u hrpice mase 20 g za miševe ili 200 g za štakore. Ukoliko se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi nalaze u rasutom stanju, mamci se moraju postavljati u zaštitnim kutijama kako bi se spriječila njihova kontaminacija. Jedna akcija suzbijanja traje najmanje 7 dana. Mamce treba nadomještati i dopunjavati tako dugo dok ih glodavci uzimaju. Uginuli glodavci moraju se obavezno ukloniti u intervalima od 5-10 dana kako bi se spriječila sekundarna trovanja.
KARENCIJA

Ostaci rodenticida u prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima nisu dopušteni.

PROIZVODNI PROGRAM 2010.

|

105

106

|

PROIZVODNI PROGRAM 2010.

| 107 .PROIZVODNI PROGRAM 2010.

.108 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.

| 109 .PROIZVODNI PROGRAM 2010.

.110 | PROIZVODNI PROGRAM 2010.

PROIZVODNI PROGRAM 2010. | 111 .

Bilješke: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful