P. 1
11 Drami Od Vilijam Shekspir

11 Drami Od Vilijam Shekspir

|Views: 768|Likes:
Published by decobt

More info:

Published by: decobt on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

Sections

 • Scena 2
 • Scena 4
 • Scena 5
 • Scena 2
 • PREDIGRA
 • Scena 22
 • Sce na 1
 • Sce na 3
 • Sce na 4
 • Sce na 5
 • Sce na 2
 • Scena 7
 • P R O L O G
 • Scena 1
 • Scena 3
 • Scena 6
 • Scena 4
 • Scena 11
 • Scena 37
 • Scena 69
 • Scena 710
 • Scena 811
 • Scena 914
 • Scena 1015
 • Scena 116
 • Scena 218
 • Scena 321
 • Scena 123
 • Scena 226
 • Scena 328
 • Scena 129
 • Scena 230
 • Scena 331
 • Scena 432
 • Scena 533
 • Scena 634
 • Scena 735
 • Scena 136
 • Scena 237
 • Scena 339
 • Scena 440
 • Scena 541
 • Scena 642

11 Drami
od Vilijam [ekspir

Дигиталните верзии на овие книги се објавени според
условите на лиценцата на Криејтив комонс Наведи извор-
Некомерцијално-Без адаптирани дела. 2.5 Македонија

Можете:

да споделите – да умножувате, дистрибуирате, јавно да го
прикажувате или јавно дигитално да го прикажувате делото
Под следните услови:

Наведи извор. Морате да го наведете изворот на ист начин
како што тоа го направил авторот или давателот на лиценцата (но не
на начин кој би сугерирал дека тие ве поддржуваат вас или вашето
дело).

Некомерцијално. Не смеете да го користите ова дело за

комерцијални цели.

Без адаптирани дела. Не смеете да го промените,
трансформирате или да го адаптирате ова дело.

• Во случај на понатамошно користење или дистрибуција морате
на другите јасно да им ги дадете до знаење условите под кои е
лиценцирано ова дело. Најдобар начин за да го направите тоа е да
поставите врска до оваа веб-страница.

htp://creatvecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mk

• Секој од горенаведените услови може да биде поништен ако
добиете дозвола од носителот на авторските права.
• Ништо во оваа лиценца не ги нарушува или ограничува моралните
права на авторот.

Prevodite se raboteni spored
angliskoto ARDEN izdanie na
delata na Vilijam [ekspir

Sodr`ina

1. Veselite `eni od Vindzor

13

2. Komedija na zabuni

95

3. Kroteweto na opakata

149

4.So sila ubavina ne biduva

221

5. Od vlakno ortoma

305

6. Sekoe zlo za arno

383

7. Tante za kukurigu

469

8. Romeo i Julija

549

9. Ri~ard Treti

633

10. Koriolan

727

11. Timon od Atina

827

Preveduvaweto na golemite avtori od svetskata kni`evnost me|u koi, sekako, Vili-
jam [ekspir e eden od najgolemite, s# u{te, za `al, e edna od klu~nite zada~i na sovremeniot
makedonski kni`even preveduva~. Velime za `al, za{to golem propust e na na{ata naciona-
lna kultura {to dosega ne gi priop{tila negovite trieset i sedum drami, site 154 soneti i
nekolkute t.n. nedramski dela i pokraj postoeweto na tolkav broj {koluvani anglisti, tal-
entirani poeti, pisateli, preveduva~i. Ne deka [ekspir ne bil vo fokusot na interesir-
aweto na na{ite intelektualci, ne deka ne se pravele obidi za negovo preveduvawe, tuku
zatoa {to delumnoto i mo{ne neorganizirano negovo prenesuvawe na na{e tlo, glavno od
akutnite potrebi na nekoj na{ teatar da igra nekoja negova piesa, napravi neobi~en haos
vo dolovuvaweto na vistinskata slika pred makedonskiot ~itatel za ona {to navistina go
napi{al ovoj majstor na dramata i na pi{anata re~, voop{to.

Ovoj kus voved nema za zada~a da govori za istorijata na preveduvaweto na [ekspir
kaj nas (toa e ve}e napraveno - vidi: Ivanka Koviloska-Poposka,
[ekspir vo Makedonija)
tuku samo na kuso da potseti {to e prevedeno od nego, {to treba u{te da se prevede, da
go opravda pojavuvaweto na ovoj tom vo vakva, navidum, vnatre{no nesredena forma, da
ka`e ne{to za osnovnite karakteristiki na {ekspiroviot stih i da objasni kako e pren-
esen “na~inot na namera” ili “na~inot na koj {ekspiroviot stih zna~i” na makedonski
jazik kako {to bi rekol Valter Benjamin vo negoviot poznat (i deneska neodminliv za
sekoj teoreti~ar na preveduvaweto) esej za preveduvaweto od 1924 godina “Zada~ata na
preveduva~ot.”

Od trieset i sedumte drami za koi se smeta deka se napi{ani od rakata na [ekspir
(spored nadvore{nite i spored vnatre{nite podatoci) zaedno so ovie edinaeset, dosega na
makedonski, spored na{ata evidencija, se objaveni vo pe~atena forma dvaeset i {est drami
od koi dve,
Hamlet i Romeo i Julija vo dva razli~ni prevodi. Hamlet prv go prevede Aco
[opov, Bla`e Koneski e avtor na prevodot na
Otelo, Georgi Stalev na Venecijanskiot
trgovec i Romeo i Xulieta, Ivanka Koviloska-Poposka na Henri [esti (prv i vtor del),
Bogomil \uzel na
Hamlet, Kral Lir, Makbet, Troil i Kresida, Julie Cezar, Antonio i
Kleopatra, Tit Andronik, Son na letnata no}, Bura i No} sproti Vodici, a ovoj tom gi
vklu~uva prevodite {to gi napravi Dragi Mihajlovski:
Ri~ard Treti, Romeo i Julija,
Koriolan, Timon od Atina, Komedija na zabuni, Kroteweto na opakata, So sila ubavina
ne biduva, Veselite `eni od Vindzor, Od vlakno ortoma, Tante za kukurigu i Sekoe zlo za
arno. Od [ekspir objaveni se vo posebna kniga u{te 60 soneti vo prepev na Aco [opov
(spored prozniot prevod na Taska Dubrovska) i
20 soneti vo periodikata, prepevi na Dragi
Mihajlovski. Zna~i, za da go imame kompletniot [ekspir na makedonski, potrebno e da se
prevedat u{te dvanaeset drami (
Kako {to miluvate, Zimska bajka, Perikle, Simbelin, Dva-
jcata velmo`i od Verona, Kralot Jovan, Henri Petti, Henri [esti(prv, vtor i tret del),

Henri Osmi i Ri~ard Vtori), 74 soneti i nekolkute nedramski dela (Venera i Adonis, Grab-
nuvaweto na Lukrecija, Taguvaweto na zaqubenata, Zaqubeniot axija i Feniksot i grlicata).

Zo{to ovoj tom se pojavuva vo vakva forma? Odgovorot e ednostaven. Avtorot na
prevodite, ne sakaj}i da gi povtoruva ve}e prevedenite (za negova `al, najpoznatite i naj-
dobri drami na [ekspir) se nafati, po~nuvaj}i od 1985 godina, da go preveduva
ostato-
kot, ona ponepoznatoto (no ne i zadol`itelno polo{o) od ovoj avtor, smetaj}i deka dobro
e edna{ da se ima celiot [ekspir a potoa novite, sekako potrebni, normalno neophodni
prevodi mo`at sekoga{ da bidat dobredojdeni vo procesot na deavtomatizirawe na avto-
matiziranoto, obnovuvawe na zastarenoto, o~uduvawe na banalnoto, dokolku sakame, a toa
sekako e edna od klu~nite zada~i na sekoj dobar preveduva~, da go obezbeduvame i vo idni-
nata {to doa|a opstanokot na ovoj nepovtorliv genij na svetskata kni`evnost. Edinstvena
otstapka vo ovoj pogled e noviot prevod na
Romeo i Julija koj{to namenski be{e praven
za Kumanovskiot teatar a opravduvaweto e {to prviot prevod na
Romeo i Julija(isto kako
i prevodite na
Venecijanskiot trgovec, Otelo i prviot prevod na Hamlet) bea praveni, od
razbirlivi pri~ini, posredno, naj~esto preku ruskite prevodi na Pasternak. Ova sekako,
avtomatski, ne zna~i deka prevodite praveni od originalot se nu`no podobri i poubavi (ne
e voop{to lesno da se drznete da preveduvate otkako toa pred vas go pravele golemi majstori
na stihot kakvi {to se [opov, Koneski ili Stalev,) tuku samo deka doa|aat kako neophodni
obidi {to podobro, poprecizno i poto~no da se fati
na~inot na namera (Art des Meinens) na
originalniot tekst kako {to veli Benjamin, za potoa, so qubov i do detaq, da se vgradi vo
jazikot-cel.

[ekspir e golem avtor zatoa {to, kako {to veli Borhes, nikoj pred nego i po nego
(osven Bog, se razbira) ne uspeal da bide tolkumina ili, kako {to toa naj~esto se veli, ne
sozdal tolkav broj likovi so koi navlegol vo, re~isi, sekoja sfera na ~ovekovoto `iveewe,
go opfatil, re~isi, sekoj sloj na op{testvenoto ureduvawe, osvetlil tolku mnogu oso-
bini na ~ove~kiot karakter, dal tolku mnogu situacii ili, ednostavno re~eno, go napi{al
urne~kiot rakopis na na{ata `ivea~ka vo ovoj, sekako, ubav, neobi~en i, ne do kraj poznat
za nas, svet. No preveduva~ot, osobeno dobriot preveduva~, e sekoga{ svesen deka likovite,
so seta svoja `ivost, plasti~nost, so site svoi radosti, tagi, me~ti i soni{ta, nikoga{ ne
se nadvor od jazikot. Tie se ra|aat, pominuvaat del od svojot `ivot ili umiraat samo i edin-
stveno vo jazikot. Nadvor od sinorite na jazikot e svetot na stvarnosta so koj preveduva~ot
nema nikakov dopir. Toj edinstveno se zanimava so metastvarnosta ili so lingvisti~kite
ujdurmi i zavrzlami {to ve}e nekoj gi kodiral pred nego. Ottuka i velime deka preveduva~ot
ne se zanimava so hermenevtika (vo sekoj slu~aj ne prvenstveno) tuku so stilistika ili so
toa
kako ne{tata, rabotite zna~at vo samiot jazik, ili, kako {to ve}e prethodno ka`avme so
na~inot na namera ili Art des Meinens kako {to veli Benjamin. Iznao|aweto na na~inot na
namera vo originalot e prvata, najva`na, najkrupna, najsu{testvena zada~a na preveduva~ot
ili, ka`ano poinaku, praveweto na
matricata na prevodlivosta ili praveweto karta,
lista na o~uduvawa, otstapki, kodovi, hermenevtiki na sintakti~ko, leksi~ko, fonolo{ko
i semanti~ko ramni{te odnosno iznao|awe na s# ona vo jazikot na originalot {to ja
~inat, uslovno ka`ano
literarnosta na edno delo, ili, kako {to velat ruskite formal-
isti, ona zaradi koe edno delo go smetame za umetni~ko, isklu~itelno po odnos na drug-
ite, banalizirani, leksikalizirani, avtomatizirani
pisma. Praveweto na matricata na
prevodlivosta e najva`nata zada~a na preveduva~ot pred da sedne tehni~ki, spored svoite
steknati kompetencii, se razbira, da go napi{e noviot tekst vrz ve}e postaveniot kostur

vo novata jazi~na sredina, odnosno najdobro {to mo`e snimeniot na~in na namera na orig-
inalot. Dobro napravenata
matrica na prevodlivost e edinstvenata garancija deka pre-
vodot }e ja ispolni svojata osnovna zada~a – obezbeduvawe na opstanokot na originalot.
Samo spored ovoj kriterium, mo`e da se ceni uspe{nosta ili neuspe{nosta na eden prevod
a ne spored zastarenite i ve}e sme{ni metodi koi se zanimavaat so toa dali preveduva~ot
rabotel spored originalot, dali uspeal da go
razbere originalot, dali mo`ebi se ogledal
na drugi prevodi pred sebe, na svojot ili na nekoj sroden jazik itn.. Da ka`eme samo deka
deneska, vo vreme koga angliskite i amerikanskite nau~nici od oblasta na kni`evnosta,
pred s#, preku bezbroj fusnoti i bele{ki, osobeno vo dobrite izdanija na [ekspir od tipot
na Arden, na primer, detalno go razrabotile i osvetlile re~isi sekoe t.n. temno mesto vo
izrazot na golemiot majstor, sekoe nedorazbirawe {to mo`e da se dol`i na zastaruvaweto
na zborovite, frazite, idiomatskite izrazi, nivnoto obesmisluvawe so tekot na vremeto i
pridobivaweto novi zna~ewa i smisli, re~isi e sme{no, za dobro izverziraniot i iskusen
anglist-preveduva~ da
zgre{i vo t.n. razbirawe na tekstot pa da mora da posegnuva ({to
kreativno e mnogu frustrira~ki) vo tu|i prevodi i re{enija. Raboteweto od originalot
e zadol`itelno ne samo zaradi zakonot na preveduvaweto spored koj dobrite originali vo
sebe, me|u redovi, najpodatno gi sodr`at sopstvenite prevodi, tuku zatoa {to, na toj na~in,
op{tata namera na jazikot ili kako {to veli Benjamin Das Gemeinte najdobro i najce-
losno, ko ogromna pra{ina od smisla }e se nafati vrz Art des Meinens,
na~inot na namera
{to dobriot preveduva~, niz kompetentna, municiozna egzegeza prethodno go vgradil vo
jazikot-cel.

Ovde, se razbira, nemame nitu vreme nitu prostor da go opi{eme iznao|aweto na
na~inot na namera ili praveweto matrica na prevodlivost vo dramite na [ekspir po {to
sledi rabotata vrz formiraweto na prevodniot tekst za{to toa bi n# odvelo vo dolgi, tu~ni
analizi, zbor po zbor, fraza po fraza, re~enica po re~enica. Ne deka toa ne e praveno, tuku
deka tuka, vo eden, prvenstveno, prigoden tekst, ednostavno, ne mu e mesto. ]e se zadr`ime
samo na, spored nas, najproblemati~noto pa spored toa i najva`noto: t.n. jampski deseterec
na [ekspir i argumentite zo{to toj ne treba
bukvalno da se sfa}a i vgraduva vo na~inot
na namera ili kosturot na makedonskiot prevod. Vedna{ da ras~istime: niti dramite na
[ekspir postojano se pi{uvani vo jampski deseterec (vrzan stih od pet dvoslo`ni stapki
naj~esto bez rima) niti pak samiot jampski deseterec e dosleden, pa naj~esto,
napadnat od
genijalnosta na avtorot, e tolku ispokr{en, o~uden, oneobi~en vo samata svoja sintakti~ka
postavenost, osobeno so mnogubrojnite op~ekoruvawa, {to ponekoga{ nalikuva na fina,
nesekojdnevna vo oblikot, no dlaboko produhovena proza. Toa e edno. Drugo, insistiraweto
dosledno da se gradi jamb vo makedonskiot jazik za koj jambot e neprirodna, natrapni~ka,
tu|a stapka, e vistinsko nasilstvo vrz jazikot. Ne deka toj ne mo`e da se izgradi po primerot
na mnozina makedonski avtori koi prethodno se obiduvale i uspevale da go napravat (Bla`e
Koneski, Gane Todorovski, Georgi Stalev, na primer), tuku za{to takvoto
nasilni~ko
turkawe na jambot a so toa i na silabi~kata versifikacija gi pravi, re~isi, nevozmo`ni
naporite da go ka`ete ona {to [ekspir tolku slikovito i precizno go ka`uva na svojot
jazik. Ednostavno imate ~uvstvo deka vo stihot koj{to, najverojatno, zaradi potrebite
na jambot, }e mora da go zapo~nuvate i da go zavr{uvate so ednoslo`en zbor a ~estopati,
osobeno pri zavr{uvaweto na nekoj govor, monolog, ili, naj~esto, razgovor me|u dva `enski
lika, istiot toj posleden ednoslo`en zbor i da go rimuvate so drug ednoslo`en zbor, ste se
na{le vo tesno nebare piknati i skukuleni vo nekoja zadu{liva zatvorska }elija vo koja
va{iot duh ne mo`e, slobodno i mo}no, do samite sinori na svoite mo`nosti, da ja ispolnuva

svojata sveta preveduva~ka zada~a. Ottuka, a i zaradi svesta deka prevodot {to go rabotevme
treba da stigne i da iskomunicira so krajniot ~initel vo sekoj kreativen proces, publikata,
re{ivme t.n. jampski deseterec da go transformirame na na~in {to najdobro }e ovozmo`i
pa|awe na pra{inata od smisla vrz osnovnata konstrukcija na noviot tekst, odnosno preku
transformacija na silabi~kata versifikacija so tonska. Toa prakti~no zna~i zadr`uvawe
na pette naglaseni sloga vo stihot no zatoa brojot na nenaglasenite se ostava slobodno da
varira spored naodite, potrebite i muzi~kiot oset na preveduva~ot. Vrz vakvata osnovna
postanovka na noviot dramski tekst vo makedonskata jazi~na sredina, se razbira, dosledno,
detalno i so qubov gi dodadovme i site drugi, prethodno izdvoeni, t.n. otstapki, o~uduvawa
{to smetavme deka ja ~inat
literarnosta ili stilskite osobenosti ili vol{ebnata
vrednost na tekstovite na [ekspir: mnogubrojnite op~ekoruvawa, inverzii, elipti~ni
mesta vo sintaksata, neologizmite, arhaizmite, slo`enkite, kovankite, zaemkite vo lek-
sikata, aliteraciite, asonancite, simplohite, verbalnite repeticii, rimite, konsonan-
cite, pararimite vo fonologijata, silnite i slabite figuralni re{enija vo semantikata.
Vrz takvata gri`livo izrabotena
matrica na prevodlivost potoa be{e samo zadovolstvo,
niz rabotata da se pu{ta smislata,
op{tata namera vo jazikot na originalot, cvrsto i mo}
no da se prilepuva vrz nea i da go formira vtoriot, osve`en, obnoven, podgotven za opstanok
vo novata jazi~na sredina, tekst.

Ova se osnovnite raboti {to smetavme deka, vo eden vakov prigoden voved, treba da
se spomenat pri izleguvaweto na ovie edinaeset drami na makedonski jazik od, kako {to
veli Viktor Igo, vtoriot najgolem sozdava~ na svetot po Boga, Vilijam [ekspir. Za toa
dali uspe{no sme ja ispolnile svojata zada~a, odnosno vo kolkava mera sme go obezbedile
opstanokot na originalot, ne e na{e da sudime. Va`no e deka obidot e napraven. Za drugoto
neka sudi publikata i vremeto.

Naslov na originalot:

The Merry Wives of Windsor

LICA:

Ser Xon Falstaf
Fenton
[upelko,
okru`en sudija
Su{ko, rodnina na [upelko
Gospodin Plitkavoda, blagorodnik od Vindzor
Gospodin Rabu{, blagorodnik od Vinzor
Vilijam Rabu{, mom~e, sin na gospodin Rabu{
Ser Hju Evans, vel{ki pop
Doktor Kajus, francuski lekar
Gostilni~ar
Nam}or,
pridru`nik na Falstaf
Pi{tol, pridru`nik na Falstaf
Nemtur, pridru`nik na Falstaf
Robin, pa` na Falstaf
Naivko, sluga na Su{ko
Ragbi, sluga na doktor Kajus
Gospo|a Plitkavoda
Gospo|a Rabu{
Gospo|ica Ana Rabu{,
nejzina }erka zaqubena vo Fenton
Gospo|a Brzofatka, sluginka na doktor Kajus
Slugi na Rabu{, Plitkavoda itn..

Komedijata1

vo princip, se pi{uva i se igra za da gi nasmee lu|eto. Dokolku ne uspee
vo toa, toga{ vinovnikot treba da se bara vo avtorot ako toj pi{uva na va{iot jazik ili vo
preveduva~ot koj{to e zadol`en da go obezbedi opstanokot na originalot. Vpe~atok e deka
mnogu retko dosega, publikata se smeela i u`ivala vo prevedena komedija na [ekspir vo
Makedonija. Toa zna~i deka ili [ekspir e lo{ komediograf pa sledstveno treba da se isfrli
od repertoarite na na{ite teatri ili problemot le`i vo na~inot na koj preveduva~ite
go tolkuvaat i aktueliziraat. Preveduvaweto i postavuvaweto na Veselite `eni od Vin-
dzor
ovde, na scenata na Bitolskiot teatar, pokraj drugoto, ima za cel da go doka`e tokmu
vtoroto.

[ekspir, i samiot “krpa~” i “kreativen preveduva~” na postari tekstovi i poznati
prikazni za {to bil i luto napa|an od svoite sovremenici kako ~ovek “{to se kiti so tu|o
perje” a za kogo, od dene{en aspekt gledano, mo`e da se ka`e deka e avtor koj{to primenu-
val tipi~no postmodernisti~ka postapka, ja napi{al .
vrz kosturot na edna postara piesa
Komedija na qubomorata za prigodata od 23 april 1597 godina verojatno, kako {to e pot-
vrdeno duri vo 1702 godina, po nara~ka na kralicata Elizabeta Prva koja po dramata
Henri
^etvrti (prv i vtor del) sakala da go vidi svojot omilen Falstaf vo drama vo koja toj e
zaquben. Komedijata prvpat e pe~atena vo 1602 godina, a prepe~atena so popraven tekst vo
prvoto i najva`no folio izdanie od 1623 godina.

Ova e edna od retkite drami na [ekspir (od trieset i sedumte kolku {to ni
e poznato deka napi{al) ~ie dejstvo celosno se slu~uva vo Anglija i niz koe se dava
verna slika na veselata Anglija od krajot na [esnaesettiot vek preku portretiraweto na
niza likovi od gra|anskoto op{testvo i dolovuvaweto na nivnata prostodu{nost, nivnata
srde~nost, polnokrvnost i podgotvenost za {ega vo sekoe vreme. Zdraviot humor, dobrona-
mernosta i veselosta brzgaat od sekoj stih, sekoja re~enica, sekoja replika i s# e ka`ano
na ednostaven, razgovoren no mo{ne duhovit jazik. Glavniot zaplet – Falstafovoto la`no
dodvoruvawe na `enite od gospodata Rabu{ i Plitkavoda za da se izvle~e od te{kata
finansiska sostojba i negovoto nasamaruvawe – napi{an e vo so~na, bleskava proza (2.703
redovi), dodeka sporedniot – romanti~nata prikazna za mladata moma Ana Rabu{, nejzinite
dodvoruva~i i ma`a~kata so Fenton – vo stih (296 stihovi).

Ova e prviot makedonski “prevod” na Veselite `eni od Vindzor. Ova prevod e
staveno pod navodnici bidej}i napraven e napor originalniot tekst maksimalno da se aktu-
alizira za da mo`e gleda~ot, na nekoj na~in, da se poistoveti i da gi po~uvstvuva likovite
bliski do sebe, da gi vidi kako lu|e {to sekojdnevno se {etaat po bitolskite ili po koi
bilo drugi ulici niz Makedonija, lu|e normalni {to vodat sekojdneven `ivot, se qubat,
qubomorat, sozdavaat, se {eguvaat, ra|aat, umiraat, lu|e naivni, lu|e pametni, lu|e opto-
vareni i neoptovareni koi se podgotveni vo sekoe vreme za {ega i qubov, da zaboravat i
prostat bez, ni vo eden mig, da zastranat vo vilaetite na omrazata i krvaviot rasplet. Se

razbira, re`iserot Qubi{a Georgievski kako potvrden kreativec od evropski rang, odi
mnogu ponatamu vo “preveduvaweto” i aktualiziraweto na tekstot. Vodej}i gi mnogu ve{to
prekalenite profesionalci od Bitolskiot teatar go dopira “duploto dno” na dramata i
nudi svoe novo, mo{ne inteligentno i zavodlivo viduvawe na tekstot. No toa neka ostane
tajna {to }e ja otkriete po gledaweto na pretstavata.

1

Tekstot e prvpat objaven po povod izveduvaweto na premiernata pretstava na Veselite
`eni od Vindzor na 31 oktomvri 1997 godina, na scenata od Bitolskiot naroden teatar vo
re`ija na Qubi{a Georgievski. Ovde go prenesuvame vo celina, bez nikakvi izmeni.

[upelko

Nemojte taka, o~e Hju. Vi velam od ova }e
ispadne golemata. Stopati neka se vika Xon
Falstaf ne mo`e so mene, pre~esniot sudija
Robert [upelko, da si igra majtap.

Su{ko

Koj{to koli i besi vo grofovijata Gloster.

[upelko

Ba{ taka Su{ko, brate, ama i se~i i pe~i.

Su{ko

More i glavi gme~i; a blagorodnik e po
krv, a pop~e? I se potpi{uva so “xelat”
pod sekoja smetka, potvrda, priznanica i
obvrznica: so “xelat”.

[upelko

Tokmu taka, rodnino, ba{ taka pravam, kako
{to sum pravel poslednive trista godini.

Su{ko

Site negovi potomci pred nego taka se
potpi{uvaa a taka }e se potpi{uvaat i site
negovi pretci po nego. Jata beli {tuki
mo`at da poka`at na grbot.

[upelko

Grbot e epten star.

Evans

Bleber vo{ki pola`at po grbot {tane{
partal. Otli~no. Pa{ent! Vo{ka e bli{ka
do ma{ot i `na~i qubov.

[upelko

Edno e {tuka na grbot, drugo vo{ka po
grbot.

Su{ko

Mo`am i jas da si skrpam grb.

[upelko

Mo`e{, preku brak.

Evans

Mrak }e bide {tvarno ako i toj {krpi.

[upelko

[imi {ivko.

Evans

Nema {ivko, {imi bogorojca. Ako ima
~etvrt krpa od tvojot partal, po moja
pro{ta {metka, ima {amo tri {ukwi tebe
da ti o{tanat: Ama i{to ti {e fa}a. Ako
{er Xon Fal{taf {o ne{to te poni{il,
ja{ {um {ve{teno lice i {e {tavam na
ra{polagawe da ve {miram `a da nema kavga
me|u va{.

^in PRVI

Scena 1

(Vleguvaat sudijata [upelko,
Su{ko i popot Hju Evans)

19

Veselite `eni od Vindzor

Su{ko

More do Parlamentot }e ja teram rabotata;
ova e bezzakonie.

Evans

Ne mu li~i na Parlamentot da {lu{a
be``akonie. Nema {trav od Poga vo
be``akonieto. Parlamentot, {lu{nete me,
}e {aka da {lu{ne ne{to `a {travot
Po{ji, a ne `a be``akonieto. Berete um,
go{podine.

[upelko

Ah! Da sum pak mlad, `imi s#, glavi za ova
}e letaa.

Evans

[mirete {e, go{podine. Prijatel{tvoto e
lek `a me~ot. Ama i ne{to drugo mi {e
vrti v glava, koe na arno mo{e da i`le`e.
Mi{lam na ~e{nata moma Ana Rabu{, }erka
na ga`da Toma Rabu{.

Su{ko

Gospojca Ana Rabu{? So kostenliva kosa i
so usta stokmena ko `ena?

Evans

Ba{ taa; poarna prilika od nea, `dravje.
A i dedo & , pred da umre - go{pod
du{ata da mu ja pro{ti - {edum{totini
funti & o{tavi i `gora u{te {rebro i
`lato kilnici `a da {tanat nej`ini ko
}e napolni {edumnae{et. @atoa velam da
gi o{tavime {ite na{i {itni `aka~ki
maka~ki i da pravime rabota da {e `emat
mladiot Avram i gospojcata Ana Rabu{.

Su{ko

Navistina dedoto & ostavil sedumstotini
funti?

Evans

Da, da, a i od tatka {i dobra para }e lapne.

[upelko

Ja poznavam mladata gospojca. Ima dobri
darovi.

Evans

[edum{totini funti plu{ drugo {e dobri
darovi.

[upelko

Arno, da pojdeme dokaj gazda Toma Rabu{.
Tamu e Falstaf?

Evans

Vi li~am na la{go? Mra`am la{kovci kako
{to gi mra`am tie {to la{at ili kako
{to gi mra`am tie {to ne ja ka{uvaat
vi{tinata. Vite`ot Xon e tamu i {ega {o
Go{pod napred }e tropnam na vratata od
ga`da Rabu{.

(Tropa na vratata.)

@a arno `a dobro, kaj e Go{pod nikoj ne e!

Rabu{

(Odvnatre) Koj e?

Evans

Go{pod {ladok i tvojot prijatel, i {udi-
jata [upelko i u{te mladiot ga`da [u{ko
{to }e vi ka{e u{te ne{to ako ka{anoto
vi godi na u{ite.

(Vleguva gazda Rabu{.)

Rabu{

Milo mi e {to ve gledam na arno. Vi blago-
daram za srne~koto, gazda Su{ko.

20

Vilijam [EKSPIR

[upelko

Gazda Rabu{, i mene mi e milo. Na zdravje
neka vi e! Kamo srnata da be{e poarna;
nekako kilavo be{e zastrelana. - Kako vi
e gazdaricata? - I jas sekoga{ od srce vi
zablagodaruvam, da, od srce.

Rabu{

Vi blagodaram, gospodine.

[upelko

Jas vam vi blagodaram, gospodine. Spolaj mu.

Rabu{

Milo mi e {to ve gledam, dobar gospodine
Su{ko.

Su{ko

Kako e va{ata ‘rtka, zagarot, gospodine?
Slu{am lo{o pominal na trkata kaj Kots-
vold.

Rabu{

Pa ne mo`e ba{ taka da se ka`e, gospodine.

Su{ko

Priznajte, priznajte.

[upelko

E nema! Va{a gre{ka, va{a gre{ka. (Na
Rabu{). Ama pesot e aren.

Rabu{

Ko kompir varen, gospodine.

[upelko

Gospodine, pesot e dobar, pesot e i ubav.
[to u{te mo`e da se ka`e? Dobar e i ubav.
Dali e tuka gospodinot Xon Falstaf?

Rabu{

Vnatre e, gospodine; i mnogu sakam da
posreduvam pome|u vas dvajca.

Evans

Najpo{le nekoj ka{a ne{to ri{jan{ko.

[upelko

Toj mnogu me navredi, gazda Rabu{.

Rabu{

Gospodine, toj toa donekade i go priznava.

[upelko

Edno e da priznae{ a drugo da se opravda{.
Zarem ne e taka, gazda Rabu{? Toj me
navredi; navistina me navredi, vi velam;
veruvajte mi oti me navredi.. Jas, blagorod-
niot Robert [upelko velam: navreden sum
od nego!

(Vleguvaat vitezot Xon Falstaf, Nam}or,
Nemtur i Pi{tol)

Rabu{

Doa|a vitezot Xon.

Vitezot Xon Falstaf

Zna~i, gazda [upelko, navistina }e me
tu`ite pred kralot?

[upelko

Vitezu, mi gi tepavte lu|eto, ubivte moj
elen, mi provalivte vo love~kata ku}a.

Falstaf

Ama ne ja {tipnav }erkata na va{iot ~uvar.

[upelko

Ih, golema rabota. Ama za ova }e mi odgov-

21

Veselite `eni od Vindzor

arate.

Falstaf

Vedna{ }e vi odgovoram: Priznavam, kriv
sum. Na zdravje odgovorot.

[upelko

Ne znam dali }e vi bide na zdravje koga }e
~ujat vo Sovetot.

Falstaf

Za vas e poarno da ne ~ujat. Rezil }e ve
storat.

Evans

Pauca verba, vite`u Xon, `borovi asol.

Falstaf

Zborovi asol? Tikvi so rasol! - Su{ko, jas
vi ja dupnav timbata: imate ne{to protiv
mene?

Su{ko

Imam vitezu. Polna mi e glavata so raboti
protiv vas i ovie va{i apa{i vo zaja~ka
ko`a, Nam}or, Nemtur i Pi{tol.

Nam}or

Ti, gadu nizaeden!

Su{ko

Da, ama ne velam. . .

Pi{tol

Zevzek eden zerzevulski!

Su{ko

Da, ama ne velam. . .

Nemtur

Boc, boc, velam pauca, pauca. Vo krvta mi e
da bockam.

Su{ko

(Na [upelko) Kaj e Naivko, slugata moj kaj
mi e? Znaete, rodnino?

Evans

[mirete {e, {ivi Go{pod. Da {e
ra`bereme. Po moemu ima tri {udii vo
{lu~ajov: odno{no ga`da Rabu{, toe{t
ga`da Rabu{; po{lem ja{, toe{t ja{; i
kone~no i najpo{le {topanot na mojata
go{tilnica “Kaj [prinkite”.

Rabu{

Nie trojcata da gi ~ueme i da go re{ime
sporot me|u niv.

Evans

Taka e. Na ku{o }e `api{am vo
bele{nikov, a po{le na mira i na dolgo }e
pri{tapime kon negovo ra`re{uvawe.

Falstaf

Pi{tol!

Pi{tol

Pretvoren sum vo uvo.

Evans

\avol da te `eme, ami taka {e veli,
“Pre{toren {um vo u{o!” ^i{ta gluma!

Falstaf

Pi{tol, ti mu go drpna }eseto na gazda
Su{ko?

22

Vilijam [EKSPIR

Su{ko

Da, `imi rakavicive ili da dade Bog pove}e
nikoga{ da ne stapnam vo mojata ogromna
spalna, toj mi drpna sedum gro{a vo novois-
kovani pari~ki od {est peni i dva {ilinga
so likot na kral Edvard kupeni od Ed Miler
po cena od dva {ilinga i dva peni po par~e.
@imi rakavicive, vi velam.

Falstaf

Pravo veli, Pi{tol?

Evans

Krivo, {e ra`bira, ako e drpni-ke{e.

Pi{tol

[to? Ti mene jabanxio gorska! Gos-
podaru, na megdan go vikam nadrkaniov
vo{lo.
Povle~i go zborot lajprdski {to go
izblu, povle~i go: crvu, gadu, la`e{!

Su{ko

(Poka`uva na Nemtura) @imi raka-
vicive, toga{, onoj be{e.

Nemtur

Poslu{ajte me, gospodine, i {egite na
strana. Gledam ubavo }e si nalepite ako ne
vi dojde umot so vreme. So mene trte-mrte
nema!

Su{ko

@imi palarijava, toga{ sigurno bil ovoj
so crvenovo lice. Za{to iako ne pametam
dobro {to pravev koga gospodinov me opi,
sepak tolkavo magare ne sum.

Falstaf

(Na Nam}or) [to velat na ova Vil i maliot
Xon?

Nam}or

[to se odnesuva do mene, gospodaru, velam
deka gospodinov se na~ukal do stotka.

Evans

Ko {toka, {aka da ka{e. Bog da n# vardi od
neuko{t!

Nam}or

I natreskan, gospodaru, bil, kako {to se
veli, olesnet, pa kako takov prebrzal vo
zaklu~ocite.

Su{ko

Da, i toga{ govorevte latinski, ama {to e
tuka e. Posle ovaa mestenka duri sum `iv
pove}e nikoga{ nema da se napijam osven
vo ~estito, prijatno, nabo`no dru{tvo. Ako
treba da se napijam, }e se napijam so lu|e
{to imaat strav od Boga, a ne so pijani baga-
bonti.

Evans

[imi go{pod, pametna odluka.

Falstaf

^uvme, gopodo, i vidovme, deka obvinenijata
ne dr`at.

Vleguva Ana Rabu{, so vino.

Rabu{

Nemoj }erko, vrati go vinoto; }e pieme
vnatre.
(Ana izleguva).

Su{ko

Ej, eve ja gospojcata Ana Rabu{!

(Od drugata strana vleguvaat gospo|a
Plitkavoda i gospo|a Rabu{)

23

Veselite `eni od Vindzor

Rabu{

Kako ste, gospo|o Plitkavoda?

Falstaf

Gospo|o Plitkavoda, iskreno se raduvam na
ovaa sredba. So va{a dozvola, ubava gospo|o.

(Ja baknuva.)

Rabu{

@eno, posakaj im dobredojde na gospodava.
-Povelete, imame topol srne~ki kotlet za
ve~era. Povelete, gospoda, da gi natopime
site nedorazbirawa so dobro vince. (
Izle-
guvaat site osven Su{ko.)

Su{ko

Ah da ja imam ovde knigata so pesni
i soneti, od ~etirieset {ilinzi bi se
otka`al.
(Vleguva Naivko.)
O-paa Naivko, kade ste do sega? Da ne treba
sam na sebe da si sluguvam, a? Sigurno ja
nemate so sebe knigata gatanki, a?

Naivko

Knigata gatanki? Pa zarem ne & ja pozajmi-
vte na Alisa Kek lani za Petrovden dve
nedeli pred sveti Arangel?

(Vleguvaat [upelko i Evans)

[upelko

(Na Su{ko) [to ~ekate, rode, ajde idete,
rode; site na vas ~ekame. (
Na strana samo
nemu). Samo ne{to da vi ka`am, rode. (Go
trga Su{ka na strana.) Za ova se raboti,
rode: se gotvi, tukure~i, ne{to kako stroj
{to odokolu go navesti pop~evo ovde. Me
razbirate?

Su{ko

Ve razbiram, gospodine, }e vidite deka sum
~ovek na mesto. Ako taka stoi rabotata, }e
storam s# vo granicite na razumot.

[upelko

Dobro, ama me razbirate.

Su{ko

Ve razbiram, gospodine.

Evans

Po{lu{ajte {to ima da vi ka{e. Ga`da
[u{ko, ja{ obja{nam {# ako mo{ete mene
{lu{a{.

Su{ko

A ne, }e storam kako {to }e ka`e mojot
rodnina [upelko. Prostete, ve molam. Toj
e sudija na celava okolija, ako jas vaka vi
izgledam.

Evans

Ama ne {e raboti `a toa. [e raboti `a
va{ata {ena~ka.

[upelko

Da, tokmu za toa stanuva zbor, gospodine.

Evans

@a toa, `a toa, ami {to drugo - {o
go{pojcata Ana Rabu{.

Su{ko

Aha, ako taka stojat rabotite, }e se o`enam
so nea ama pod razumni uslovi.

Evans

A dali mo{ete da go {akate momi~evo?
[akame od va{a u{ta da ~ueme, ili od
va{i u{ni - oti ra`ni filo{ofi mi{lat
deka u{nite {e del od u{tata. @atoa, da
bideme na ~i{to, mo{ete da go `a{akate
devoj~eto?

24

Vilijam [EKSPIR

[upelko

Avrame Su{ko, rode, mo`ete da ja qubite?

Su{ko

Se nadevam, gospodine. S# }e pravam kako
{to mu dolikuva na eden razumen ~ovek.

Evans

Ama ne toa, go{pode i {ite {veti
ma~enici, ka{ete ja{no i gla{no dali
mo{ete {tra{ta va{a vo nea da ja pi~nete?

[upelko

Toa mora. Dali mo`ete da ja zemite za `ena
sose ~eizot?

Su{ko

Mo`am i mnogu pove}e da storam ako
vie barate, rodnino, i ako e razumno.

[upelko

Ama sfatete me, sfatete me, rode moj
najmil. Ova go pravam za va{e dobro, rode.
Mo`ete da ja qubite devojkata?

Su{ko

]e se o`enam so nea, gospodine, na va{e
barawe. Ako nema golema qubov na
po~etokot, bog }e dade da se smali koga
podobro }e se zapoznaeme, koga }e bideme vo
brak i }e imame mo`nost da se zbli`ime.
Veruvam deka so zbli`uvaweto }e porasne
i prezirot. No ako vie velite “o`eni se so
nea”, }e se o`enam. Ova sam go re{iv i so
strav pred Boga.

Evans

Taka {e odgovara, ami kako, o{ven {to
gre{i vo i`ra`ot. Po na{e mi{lewe,
i`ra`ot “{o {traf pred Boga” treba da
gla{i “po{rav pred Boga”. Inaku, mi{lata

mu e dobra.

[upelko

I jas mislam deka mojot rodnina dobro
misle{e.

Su{ko

Dobro, ami kako, inaku na, obesete me!

(Vleguva Ana Rabu{.)

[upelko

Eve ja ubavata gospojca Rabu{. Samo zaradi
vas, gospojce, sakam pak da sum mlad.

Ana

Ve~erata e postavena. Tatko mi ve moli da
povelite.

[upelko

]e povelime, ubava gospojce.

Evans

Go{podi, pro{ti ako ja propu{tam molit-
vata.
(
Izleguvaat [upelko i Evans.)

Ana

(Na Su{ko) ]e poveli va{eto gospodstvo da
vleze, gospodine?

Su{ko

Ne, blagodaram, spolaj vi; eptem sum dobar.

Ana

Ve ~ekaat, gospodine, za ve~era.

Su{ko

Ne, ne sum gladen, spolaj vi, navistina. (Na
Naivko) Odi mom~e; iako si moj sluga, odi

25

Veselite `eni od Vindzor

da mu se najde{ na mojot rodnina [upelko.

(Izleguva Naivko).

I sudijata mo`e nekoga{ da ti dol`i
zaradi pozajmen sluga. Sega za sega, s# u{te
dr`am tri slugi i edno slugin~e, barem duri
e `iva majka mi. A {to fajde? Pak `iveam
kako roden siromav od blagoroden soj.

Ana

Ne smeam da se pojavam vnatre bez va{eto
gospodstvo. Ne sednuvaat bez vas.

Su{ko

Veruvajte mi, ni{to ne mi se klava v usta.
Vi blagodaram, isto kako da sum jadel.

Ana

Ve molam gospodine, vlezete vnatre.

(Odvnatre se slu{a ku~e{ki lae`)

Su{ko

Ne, ne, spolaj vi, }e {etam nadvor. Mina-
tiot pat se udriv po piska koga so me~ i
kama se tepav so eden majstor za me~uvawe -
tri udari v meta za ~am~e vareni slivi - i
ottoga{, veruvajte mi begam od mirisot na
pe~eno meso kako poparen. Zo{to tolku vi
lajat ku~iwata? Da ne ima me~ki vo gradov?

Ana

Mislam deka ima, gospodine, taka velat.

Su{ko

Sakam koga }e dojdat me~ki v grad - ama gi
pcujat pove}e od koj bilo Angli~anec. Vi
fufka od odvrzana me~ka, ne?

Ana

Da, gospodine, epten.

Su{ko

A mene ba{ toa me rani. Stopati sum go
videl me~okot Mi{ko odvrzan i sum go
dr`el za sinxir. Ama vi tvrdam, `enite
tolku vreskaa i piskaa {to golemata stana.
Vsu{nost, `enite ne sakaat me~ki. Me~kite
se mnogu nam}ori, mnogu grubi ti}iwa.

(Vleguva Rabu{.)

Rabu{

Vlezete, gazda Su{ko, vlezete. Samo na vas
se ~eka.

Su{ko

Ni{to ne mi se jade, vi blagodaram, gospo-
dine.

Rabu{

Vi se jade ne vi se jade, mora da vlezete,
gospodine. Ajde, povelete.

Su{ko

Ne, ve molam, samo posle vas.

Rabu{

Vleguvajte, gospodine.

Su{ko

Povelete prvin vie, gospojce Ana.

Ana

A ne, jas nikako; ve molam samo napred.

Su{ko

Navistina nema prv da vlezam, nema pa nema,
ne sakam do tolku da ve navredam.

Ana

Ama jas ve molam, gospodine.

Su{ko

26

Vilijam [EKSPIR

Poarno nedodelkan otkolku dosaden.
Ama posle da ne re~ete vaka-taka: - toj n#
navredi!

(Izleguvaat) (Prv Su{ko, drugite po nego.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->