A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

. “K” ljuska. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. Nadalje. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. ima samo (s) orbitale. Dakle. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču.

a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. a prva ljuska nema. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. . (L) ljuska. Druga ljuska. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. Nju smo obojili narančastom bojom. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. Dakle. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. druga ljuska ima još i (p) orbitale. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima.

a već žuta čakra vuče “Nebu”. a da treća čakra već pripada “Nebu”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”.Prije nego što krenemo na treću ljusku. U stvari. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. (M) ljusku. . Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. Dakle.

ljuska ovako ne isprepliću. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. a (d) orbitale su u obliku rozete. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona.Treća ljuska. i 4. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. pola žute čakre vuče “Zemlji”. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. (M) ljuska. (p) orbitale imaju oblik osmice. a druga polovica “Nebu”. . a (d ) orbitale “Nebu”. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. ljusku. Ili još preciznije rečeno. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. Ovo se lijepo vidi na slici. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona.

Sve prave stvari su ostale za čistiti. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. Dakle. Drugim riječima. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. zelene čakre. (N) ljuske u atomu. Došli smo do 4. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. “zelenog” nivoa". može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. nismo dobili “ništa” vrijedno. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. .Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. nivoa. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku.

Napomena: Pogledajte 7. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. a ne diraju sedmi nivo.nivo (Q) ljusku. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. . ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. Rekli bismo očistiti (s) orbitale.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. a gdje su (p). To znači da je “dovoljno” očistiti 5.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. tj. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. na svim nivoima. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. “zaostaje” za snagom plave čakre. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. Da. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. to je taj paradoks.

Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. . a drugi dan na nivoima “Neba”. a ne i u glavi ili obrnuto. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. možemo gledati i kao “dane”. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. odnosno pod nivoe. onda je prvoj čakri. Ili drugim riječima rečeno. a drugi dan se spušta dolje. a drugi dan preko gleave. Dakle. crvenoj energiji. To je 48 sati. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. jedan dan preko tijela. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana.

Isto vrijedi i za godine. nivoima “Neba”. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Dakle. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. . Prvi nivo je izuzetno važan. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. odnosno dijete. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. možemo gledati kao dvije godine. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Dakle. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Crvena energija je energija Zemlje. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. života kako kažu znanstvenici. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. prvi nivo ili (s) orbitale. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno.

narančastu čakru. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. itd slika. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. crvena čakra i druga čakra. . Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. 7. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. Jasno je što znači 6. narančasta čakra. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina.

... Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. Rekli bismo da čekaju veliki problemi. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom.. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. a u godinama 10 godina. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom .Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Gledamo li u danima to je 10 dana. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. No nije to u pitanju. a plava energija kontrolira dišni sustav. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka".... Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Ako kažemo da je narančasta boja. U suprotnom je suprotno. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet.. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan.

A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Zato roditelji oprez. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. žutom nivou. nema zastoja i nema se što čistiti. . Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. “Zemlja” je učinila svoje.. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. I tek ako je sve u redu. Ili 18 dana ili 18 godina. Naravno da to nije slučajno. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”.. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona.

Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Plava čakra kontrolira dišni sistem. godine. zelena čakra. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. kontrolira prije svega krvne žile. a četvrta čakra. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. zeleni nivo. za četvrti nivo. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. a nju kontrolira štitna žlijezda. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. plavi nivo. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Kao što se vidi iz slike dolje. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. .Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. crvena čakara. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. cirkulaciju i imunitet. Također ima još jedna specifičnost. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama.

ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. plavog nivoa. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste.. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. energija prelazi na viši nivo.. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. Šesti nivo. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. godine često imaju visoki krvni tlak.. No u 55. i 56 godini. Što god napravili misli ne možete izbjeći. .. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo... Gledano po godinama to traje dvije godine. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. bavi se našim mislima. Ostaje vam da "brojite orbitale". Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. To se događa točno u 55. 56..Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. što zbog drugih. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. ljubičasta čakra. Što zbog nas.

No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. . Ako netko živi do 86. godine. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. petog nivoa. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Šesti nivo traje od 54. bijelom nivou.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. do 86.

To znači da ima 79 elektrona. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. ljubičastog nivoa. da budemo zlatni. . No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa.

a poslije 106. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. To je točno. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Pojednostavnjeno. Život preko 106. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. h i i orbitale. . Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. godine je upravo početak takvog procesa. No to je neka druga problematika. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Zato uz navedene orbitale imamo još i g.

Zatim smo iz videa izvukli slike. vidite situaciju na trečem nivou itd. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. Na web adresi www. Rijetko i teško se dobivaju. Od 212. Objašnjenje je u obliku video prezentacije.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. vodite situaciju na drugom nivou. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Od 106. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika.qefekti. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. . Zato budite oprezni. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. do 106. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. do 212. Iskustvo izrade slika. slike vidite situaciju na prvom nivou. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Od 001. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. dakle milijuni slika. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. preko 1000 snimanja jednog čovjeka.webs.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. do 318. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike.

trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. onda bismo primjera radi. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. . Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. Pogledati: Frame667 i Frame668.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona.

primjera radi crvena se dobije na 25. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Upravo koliko ih vidite dolje. slike i traje do 212. . Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. slike. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. slici. a nekad na 79. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. Nadalje nekad. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. To bi bilo idealno stanje stvari. Ali jako dobar i precizan okvir. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Što želimo reći.

Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. a poslije narančaste žuta. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. . Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. što zajedno iznosi 318. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. A to iznosi 742 dana. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. poslije nje narančasta. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. Dakle ove 504 potpuno prazne slike.

No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. crvenom nivou. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. plavom. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. slike. narančastog i žutog. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. slike a na drugim nivoima ih nema. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. slike do 318. slike i još od 212. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. slike do 106. slike. Nije loše. vidimo situaciju na trećem nivou itd. do 106. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. Crvenog. slike do 318. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. i opet od 106. Recimo još da od 001. Od 106. a o psihičkim da i ne govorimo. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. do 212. Zašto dvije objasnili smo prije. slike vidimo situaciju na prvom nivou. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. do 106. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. slike do 106. Ogromni zdravstveni problemi. zatim od 106. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. Od 212. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. . Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Itd. Što više jako dobro za prvu čakru. slike. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. slike do 212. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful