A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

Dakle. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. “K” ljuska. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. . Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. ima samo (s) orbitale. Nadalje. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova.

Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Dakle. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. Nju smo obojili narančastom bojom. a prva ljuska nema. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. . Druga ljuska. druga ljuska ima još i (p) orbitale. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. (L) ljuska. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona.

U stvari. Dakle. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). a da treća čakra već pripada “Nebu”. a već žuta čakra vuče “Nebu”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. (M) ljusku. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. .Prije nego što krenemo na treću ljusku. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima.

a (d ) orbitale “Nebu”. . Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. (M) ljuska. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. ljuska ovako ne isprepliću. ljusku. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale.Treća ljuska. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. Ovo se lijepo vidi na slici. Ili još preciznije rečeno. pola žute čakre vuče “Zemlji”. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. a druga polovica “Nebu”. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. i 4. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. (p) orbitale imaju oblik osmice. a (d) orbitale su u obliku rozete.

Drugim riječima. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. (N) ljuske u atomu. Sve prave stvari su ostale za čistiti. . Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Došli smo do 4. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. “zelenog” nivoa". Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. zelene čakre. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. nismo dobili “ništa” vrijedno. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. Dakle. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. nivoa.

ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. tj. a gdje su (p). nivo da bismo očistili “gotovo sve”. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. Rekli bismo očistiti (s) orbitale.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. to je taj paradoks. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. Napomena: Pogledajte 7. “zaostaje” za snagom plave čakre. Da.nivo (Q) ljusku. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. . Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. na svim nivoima. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. a ne diraju sedmi nivo. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre.

No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. odnosno pod nivoe. . Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. crvenoj energiji. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Dakle.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. onda je prvoj čakri. Ili drugim riječima rečeno. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. možemo gledati i kao “dane”. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. a drugi dan preko gleave. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. a drugi dan se spušta dolje. To je 48 sati. jedan dan preko tijela. a drugi dan na nivoima “Neba”. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. a ne i u glavi ili obrnuto. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana.

odnosno dijete. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Prvi nivo je izuzetno važan. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. .Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. možemo gledati kao dvije godine. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. prvi nivo ili (s) orbitale. Dakle. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Crvena energija je energija Zemlje. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. Isto vrijedi i za godine. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Dakle. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. života kako kažu znanstvenici. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. nivoima “Neba”. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba.

No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. Jasno je što znači 6. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. narančastu čakru. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. itd slika. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. narančasta čakra.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. crvena čakra i druga čakra. 7. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. .

energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. Gledamo li u danima to je 10 dana. U suprotnom je suprotno... Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. . No nije to u pitanju. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Ako kažemo da je narančasta boja. a u godinama 10 godina.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama.. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. a plava energija kontrolira dišni sustav. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme.... Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre.. Rekli bismo da čekaju veliki problemi.

I tek ako je sve u redu. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona.. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Naravno da to nije slučajno. Ili 18 dana ili 18 godina. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa.. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. nema zastoja i nema se što čistiti. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. “Zemlja” je učinila svoje. Zato roditelji oprez. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. žutom nivou. . No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest.

Također ima još jedna specifičnost. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. plavi nivo. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. za četvrti nivo. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. a četvrta čakra. Plava čakra kontrolira dišni sistem.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. . crvena čakara. cirkulaciju i imunitet. Kao što se vidi iz slike dolje.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. godine. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. kontrolira prije svega krvne žile. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. a nju kontrolira štitna žlijezda. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. zeleni nivo. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. zelena čakra. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao.

teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo.. što zbog drugih. godine često imaju visoki krvni tlak. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa... plavog nivoa. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. . ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. energija prelazi na viši nivo. Gledano po godinama to traje dvije godine. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo.. bavi se našim mislima. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. ljubičasta čakra. No u 55.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. Šesti nivo. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. Ostaje vam da "brojite orbitale". Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. i 56 godini. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa.. To se događa točno u 55. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. 56. Što zbog nas. Što god napravili misli ne možete izbjeći. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55... što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo.

Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. do 86. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. petog nivoa. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. godine. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Šesti nivo traje od 54.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. . Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Ako netko živi do 86. bijelom nivou.

To znači da ima 79 elektrona. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. ljubičastog nivoa. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. da budemo zlatni. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. . Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe.

Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. Život preko 106. No to je neka druga problematika. godine je upravo početak takvog procesa. . Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. a poslije 106. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. h i i orbitale. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. Pojednostavnjeno. To je točno. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.

Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. Zato budite oprezni. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. . odabrali one koje želimo i ponavljali postupak.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. Iskustvo izrade slika. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Rijetko i teško se dobivaju. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. dakle milijuni slika. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Od 001.qefekti. vodite situaciju na drugom nivou. Od 106. vidite situaciju na trečem nivou itd. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. Zatim smo iz videa izvukli slike. do 318. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. preko 1000 snimanja jednog čovjeka.webs. do 212. Ako vas pak zanima posebno neki nivo.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. do 106. slike vidite situaciju na prvom nivou. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. Od 212. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. Na web adresi www.

Pogledati: Frame667 i Frame668.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. . Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. onda bismo primjera radi. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale.

Nadalje nekad. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. Što želimo reći. .Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. To bi bilo idealno stanje stvari. slike. Ali jako dobar i precizan okvir. a nekad na 79. slici. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. slike i traje do 212. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. primjera radi crvena se dobije na 25. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Upravo koliko ih vidite dolje. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa.

No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. a poslije narančaste žuta. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. poslije nje narančasta. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. što zajedno iznosi 318.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. . No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. A to iznosi 742 dana. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog.

slike. do 106. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. plavom. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. zatim od 106. slike do 106. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. narančastog i žutog. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. plavom ljubičastom i bijelom nivou. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. slike do 318. Od 106. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. Crvenog. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Zašto dvije objasnili smo prije. Ogromni zdravstveni problemi. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. slike a na drugim nivoima ih nema. . slike vidimo situaciju na prvom nivou. Što više jako dobro za prvu čakru. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. i opet od 106. slike do 318. Od 212. do 106. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. slike do 106. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Dakle broj slika unutar nivoa je 106.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. vidimo situaciju na trećem nivou itd. slike i još od 212. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. slike. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. a o psihičkim da i ne govorimo. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. slike do 212. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. Recimo još da od 001. crvenom nivou. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. Itd. do 212. slike. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. Nije loše. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom.