A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. ima samo (s) orbitale. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. “K” ljuska. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. Nadalje. . a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Dakle. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci.

No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. . može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Druga ljuska. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. Dakle. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. a prva ljuska nema. druga ljuska ima još i (p) orbitale. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. (L) ljuska. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. Nju smo obojili narančastom bojom.

a da treća čakra već pripada “Nebu”. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. Dakle. U stvari.Prije nego što krenemo na treću ljusku. (M) ljusku. . a već žuta čakra vuče “Nebu”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L).

isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. (M) ljuska. a (d) orbitale su u obliku rozete. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. (p) orbitale imaju oblik osmice. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. Ovo se lijepo vidi na slici.Treća ljuska. . Ili još preciznije rečeno. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. pola žute čakre vuče “Zemlji”. ljuska ovako ne isprepliću. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. a (d ) orbitale “Nebu”. i 4. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. a druga polovica “Nebu”. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. ljusku. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale.

zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. “zelenog” nivoa". Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. Drugim riječima. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. nivoa. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. Došli smo do 4. (N) ljuske u atomu. nismo dobili “ništa” vrijedno. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. . Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. zelene čakre. Sve prave stvari su ostale za čistiti. Dakle.

Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. Napomena: Pogledajte 7. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. a gdje su (p). a ne diraju sedmi nivo. “zaostaje” za snagom plave čakre. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. to je taj paradoks.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. na svim nivoima. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama.nivo (Q) ljusku. . nivo da bismo očistili “gotovo sve”. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. tj. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. Da. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre.

ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. . Dakle. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. odnosno pod nivoe. crvenoj energiji. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. možemo gledati i kao “dane”. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. a ne i u glavi ili obrnuto. Ili drugim riječima rečeno. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. a drugi dan se spušta dolje.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. onda je prvoj čakri. a drugi dan preko gleave. To je 48 sati. jedan dan preko tijela. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. a drugi dan na nivoima “Neba”. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore.

Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. .Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. odnosno dijete. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Dakle. prvi nivo ili (s) orbitale. nivoima “Neba”. Dakle. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. Crvena energija je energija Zemlje. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Prvi nivo je izuzetno važan. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. života kako kažu znanstvenici. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. možemo gledati kao dvije godine. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Isto vrijedi i za godine. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala.

Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. 7. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. . te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. narančasta čakra. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. crvena čakra i druga čakra. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. narančastu čakru. Jasno je što znači 6. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. itd slika. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina.

Ako kažemo da je narančasta boja. U suprotnom je suprotno. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . a plava energija kontrolira dišni sustav. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Rekli bismo da čekaju veliki problemi. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom... Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan... . Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. No nije to u pitanju. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. a u godinama 10 godina. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. Gledamo li u danima to je 10 dana....

Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest.. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. “Zemlja” je učinila svoje. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina.. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. nema zastoja i nema se što čistiti. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ili 18 dana ili 18 godina. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. žutom nivou.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Naravno da to nije slučajno. . Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. I tek ako je sve u redu. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Zato roditelji oprez. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou.

Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. zelena čakra. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. a četvrta čakra. za četvrti nivo. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. godine. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. a nju kontrolira štitna žlijezda. zeleni nivo. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. cirkulaciju i imunitet. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. . Također ima još jedna specifičnost. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. Plava čakra kontrolira dišni sistem. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. crvena čakara. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. kontrolira prije svega krvne žile. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. Kao što se vidi iz slike dolje. plavi nivo.

. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. plavog nivoa. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. . Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. Ostaje vam da "brojite orbitale".Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. energija prelazi na viši nivo. ljubičasta čakra. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. Što zbog nas. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. što zbog drugih. Gledano po godinama to traje dvije godine. bavi se našim mislima. Što god napravili misli ne možete izbjeći. Šesti nivo... godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. No u 55. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. godine često imaju visoki krvni tlak. i 56 godini.. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. To se događa točno u 55. 56. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo....

petog nivoa. do 86. bijelom nivou. Šesti nivo traje od 54. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. Ako netko živi do 86. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. . Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. godine.

Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. ljubičastog nivoa. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. . da budemo zlatni. To znači da ima 79 elektrona. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti.

Zato uz navedene orbitale imamo još i g. To je točno. a poslije 106. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. h i i orbitale. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. . Pojednostavnjeno. No to je neka druga problematika. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. godine je upravo početak takvog procesa. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. Život preko 106. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi. One se odnose na ove umjetno stvorene atome.

odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. slike vidite situaciju na prvom nivou. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. Od 001. Iskustvo izrade slika. Od 106. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. do 106. dakle milijuni slika. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda.qefekti. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno.webs. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. Od 212. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. do 212.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. . Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Zatim smo iz videa izvukli slike. do 318. Na web adresi www. Rijetko i teško se dobivaju. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Zato budite oprezni.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. vodite situaciju na drugom nivou. vidite situaciju na trečem nivou itd. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika.

Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. onda bismo primjera radi. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. . Pogledati: Frame667 i Frame668.

To bi bilo idealno stanje stvari. slike i traje do 212. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Nadalje nekad. primjera radi crvena se dobije na 25.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Upravo koliko ih vidite dolje. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. . Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. Ali jako dobar i precizan okvir. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. a nekad na 79. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. slici. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Što želimo reći. slike. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir.

Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. a poslije narančaste žuta. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. što zajedno iznosi 318. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. A to iznosi 742 dana. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. . uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. poslije nje narančasta. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma.

Ogromni zdravstveni problemi. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. slike. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. slike do 106. do 106. slike. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Nije loše. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. do 106. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. slike. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Recimo još da od 001. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. slike do 106. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. slike do 318. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. a o psihičkim da i ne govorimo. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Od 106. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Itd. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. . Od 212. slike do 318. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. i opet od 106. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. zatim od 106. plavom. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. do 212. slike vidimo situaciju na prvom nivou. Crvenog. slike do 212. slike i još od 212. Što više jako dobro za prvu čakru. Zašto dvije objasnili smo prije. vidimo situaciju na trećem nivou itd. narančastog i žutog. crvenom nivou. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. slike a na drugim nivoima ih nema.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful