A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. ima samo (s) orbitale. . Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). “K” ljuska. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Nadalje. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Dakle. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni.

Nju smo obojili narančastom bojom. (L) ljuska. Dakle. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. a prva ljuska nema. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. Druga ljuska. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. druga ljuska ima još i (p) orbitale.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. . No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle.

a već žuta čakra vuče “Nebu”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. Dakle. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. . Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. (M) ljusku. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”.Prije nego što krenemo na treću ljusku. a da treća čakra već pripada “Nebu”. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). U stvari.

Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. a druga polovica “Nebu”. ljusku. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. Ili još preciznije rečeno. (p) orbitale imaju oblik osmice. i 4. pola žute čakre vuče “Zemlji”. a (d) orbitale su u obliku rozete. a (d ) orbitale “Nebu”. Ovo se lijepo vidi na slici. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. (M) ljuska. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. ljuska ovako ne isprepliću. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale.Treća ljuska. . Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona.

ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. . nismo dobili “ništa” vrijedno. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. Sve prave stvari su ostale za čistiti. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Dakle. nivoa. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. Došli smo do 4. (N) ljuske u atomu.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. “zelenog” nivoa". zelene čakre. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. Drugim riječima. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma.

To znači da je “dovoljno” očistiti 5. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. to je taj paradoks. a gdje su (p). ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. a ne diraju sedmi nivo.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. tj. . Rekli bismo očistiti (s) orbitale. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. na svim nivoima. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. “zaostaje” za snagom plave čakre.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. Da. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa.nivo (Q) ljusku. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. Napomena: Pogledajte 7.

jedan dan preko tijela. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. a drugi dan na nivoima “Neba”. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. a ne i u glavi ili obrnuto. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. To je 48 sati. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. možemo gledati i kao “dane”. a drugi dan se spušta dolje. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Dakle. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. . Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. a drugi dan preko gleave. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. Ili drugim riječima rečeno. crvenoj energiji. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. odnosno pod nivoe. onda je prvoj čakri. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji.

Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. . a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Dakle. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Dakle. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. života kako kažu znanstvenici. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. nivoima “Neba”. Crvena energija je energija Zemlje. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Isto vrijedi i za godine. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. možemo gledati kao dvije godine. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. odnosno dijete. prvi nivo ili (s) orbitale. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Prvi nivo je izuzetno važan. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno.

No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. . te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. 7. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Jasno je što znači 6. crvena čakra i druga čakra. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. narančastu čakru. narančasta čakra. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. itd slika.

a u godinama 10 godina. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. U suprotnom je suprotno... Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona.. Ako kažemo da je narančasta boja. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme.. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka".. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. Gledamo li u danima to je 10 dana.. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. Rekli bismo da čekaju veliki problemi. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. No nije to u pitanju. a plava energija kontrolira dišni sustav. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde.. .

No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina.. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. “Zemlja” je učinila svoje. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. I tek ako je sve u redu. Zato roditelji oprez. Naravno da to nije slučajno. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. žutom nivou. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale.. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. . nema zastoja i nema se što čistiti. Ili 18 dana ili 18 godina. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije.

S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. godine. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Plava čakra kontrolira dišni sistem. zelena čakra. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. Kao što se vidi iz slike dolje. za četvrti nivo. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. . na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . a nju kontrolira štitna žlijezda. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. zeleni nivo. Također ima još jedna specifičnost. plavi nivo. a četvrta čakra. kontrolira prije svega krvne žile.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. cirkulaciju i imunitet. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. crvena čakara.

teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste... bavi se našim mislima. Šesti nivo. . Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. Gledano po godinama to traje dvije godine..... Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. godine često imaju visoki krvni tlak. Što god napravili misli ne možete izbjeći. 56. Ostaje vam da "brojite orbitale". što zbog drugih. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale.. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. energija prelazi na viši nivo. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. Što zbog nas. plavog nivoa. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. i 56 godini.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. To se događa točno u 55. ljubičasta čakra. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. No u 55.

Ako netko živi do 86. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. godine. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Šesti nivo traje od 54. bijelom nivou. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. do 86. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. petog nivoa. . Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou.

. da budemo zlatni. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. To znači da ima 79 elektrona. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. ljubičastog nivoa.

Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Pojednostavnjeno. To je točno. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Život preko 106. No to je neka druga problematika. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. godine je upravo početak takvog procesa. h i i orbitale. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. . One se odnose na ove umjetno stvorene atome. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. a poslije 106. Zato uz navedene orbitale imamo još i g.

vodite situaciju na drugom nivou. Iskustvo izrade slika.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. . slike vidite situaciju na prvom nivou. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Od 106. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Na web adresi www. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. vidite situaciju na trečem nivou itd. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Od 001. Od 212. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika.qefekti. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. Zatim smo iz videa izvukli slike. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. do 318. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. Zato budite oprezni. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. do 106.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika.webs. Rijetko i teško se dobivaju. dakle milijuni slika. do 212. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou.

onda bismo primjera radi. . Pogledati: Frame667 i Frame668. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale.

primjera radi crvena se dobije na 25. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. To bi bilo idealno stanje stvari. a nekad na 79.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Što želimo reći. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. slike. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. Ali jako dobar i precizan okvir. . slici. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. Upravo koliko ih vidite dolje. Nadalje nekad. slike i traje do 212. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106.

Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. poslije nje narančasta. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. . Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. što zajedno iznosi 318. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. A to iznosi 742 dana. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. a poslije narančaste žuta. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika.

Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. crvenom nivou. slike. . Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Recimo još da od 001. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. slike. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. slike do 212. slike do 106. Nije loše. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. Itd. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. Crvenog. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. a o psihičkim da i ne govorimo. Zašto dvije objasnili smo prije. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. Ogromni zdravstveni problemi. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. slike a na drugim nivoima ih nema. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. vidimo situaciju na trećem nivou itd. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. slike do 106. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. Od 106. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. slike vidimo situaciju na prvom nivou. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. zatim od 106. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. narančastog i žutog. Od 212. slike do 318. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Što više jako dobro za prvu čakru. do 106. slike do 318. do 106. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. slike i još od 212. plavom. do 212. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. slike. plavom ljubičastom i bijelom nivou. i opet od 106.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful