A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Dakle. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). “K” ljuska. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. Nadalje. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. .Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. ima samo (s) orbitale. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik.

Druga ljuska. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. druga ljuska ima još i (p) orbitale. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. . (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. Dakle. Nju smo obojili narančastom bojom. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. (L) ljuska. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. a prva ljuska nema. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona.

crvena i narančasta su prava “Zemlja”. . Dakle. a već žuta čakra vuče “Nebu”. a da treća čakra već pripada “Nebu”.Prije nego što krenemo na treću ljusku. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. U stvari. (M) ljusku. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. Ovako izgleda ako je suditi po atomu.

pola žute čakre vuče “Zemlji”. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. ljusku. a (d ) orbitale “Nebu”. (M) ljuska.Treća ljuska. a (d) orbitale su u obliku rozete. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. (p) orbitale imaju oblik osmice. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. i 4. a druga polovica “Nebu”. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. . Ili još preciznije rečeno. Ovo se lijepo vidi na slici. ljuska ovako ne isprepliću. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona.

a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. nivoa. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. Došli smo do 4. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. . No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. Dakle. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. Sve prave stvari su ostale za čistiti. nismo dobili “ništa” vrijedno. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. “zelenog” nivoa". (N) ljuske u atomu. Drugim riječima. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. zelene čakre.

a gdje su (p). Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. na svim nivoima. tj. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. a ne diraju sedmi nivo. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama.nivo (Q) ljusku. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. . Napomena: Pogledajte 7. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. to je taj paradoks. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. Da. “zaostaje” za snagom plave čakre. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa.

Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. . Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. a drugi dan preko gleave. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. a drugi dan na nivoima “Neba”. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Dakle. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. jedan dan preko tijela. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Ili drugim riječima rečeno. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. crvenoj energiji. To je 48 sati. a drugi dan se spušta dolje. onda je prvoj čakri. a ne i u glavi ili obrnuto. možemo gledati i kao “dane”. odnosno pod nivoe. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji.

Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. života kako kažu znanstvenici. Isto vrijedi i za godine. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. odnosno dijete. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Dakle. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. možemo gledati kao dvije godine. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Prvi nivo je izuzetno važan. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. . Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. prvi nivo ili (s) orbitale. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. nivoima “Neba”. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Dakle. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Crvena energija je energija Zemlje. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala.

. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. narančastu čakru. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. crvena čakra i druga čakra. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. itd slika. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. narančasta čakra. Jasno je što znači 6. 7.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka.

. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom .. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rekli bismo da čekaju veliki problemi... Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. a u godinama 10 godina. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”.. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet..Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama.. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. U suprotnom je suprotno. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. Ako kažemo da je narančasta boja. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Gledamo li u danima to je 10 dana. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa.. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. a plava energija kontrolira dišni sustav. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". No nije to u pitanju.

Ili 18 dana ili 18 godina. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići.. Zato roditelji oprez. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Naravno da to nije slučajno. žutom nivou. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. nema zastoja i nema se što čistiti. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje.. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. . I tek ako je sve u redu. “Zemlja” je učinila svoje. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre.

kontrolira prije svega krvne žile. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. za četvrti nivo. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. zeleni nivo. Plava čakra kontrolira dišni sistem.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . a četvrta čakra. Također ima još jedna specifičnost. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. crvena čakara. zelena čakra. cirkulaciju i imunitet. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. Kao što se vidi iz slike dolje.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. godine. . plavi nivo. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. a nju kontrolira štitna žlijezda.

godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. Ostaje vam da "brojite orbitale". To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd.. No u 55. i 56 godini. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa.. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija.. ljubičasta čakra. . Što god napravili misli ne možete izbjeći. što zbog drugih. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. Što zbog nas. bavi se našim mislima. plavog nivoa. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. godine često imaju visoki krvni tlak. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. 56. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo... energija prelazi na viši nivo. To se događa točno u 55. Šesti nivo. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste.. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. Gledano po godinama to traje dvije godine..Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre.

godine. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. bijelom nivou. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. . Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. petog nivoa. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. do 86. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. Šesti nivo traje od 54. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. Ako netko živi do 86.

Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. To znači da ima 79 elektrona. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. da budemo zlatni. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. ljubičastog nivoa. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. . Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79.

Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. No to je neka druga problematika. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. a poslije 106. godine je upravo početak takvog procesa. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. To je točno. h i i orbitale. Pojednostavnjeno. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. . Život preko 106.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.

Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. dakle milijuni slika. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. slike vidite situaciju na prvom nivou. Zatim smo iz videa izvukli slike. Od 106. Od 212. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. .webs. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. do 106. vodite situaciju na drugom nivou. Iskustvo izrade slika. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. Na web adresi www. Rijetko i teško se dobivaju. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. vidite situaciju na trečem nivou itd. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Zato budite oprezni. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Od 001. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. do 318.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. do 212.qefekti.

. Pogledati: Frame667 i Frame668. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. onda bismo primjera radi.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima.

slike. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. Nadalje nekad. . To bi bilo idealno stanje stvari. Ali jako dobar i precizan okvir. primjera radi crvena se dobije na 25. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. Upravo koliko ih vidite dolje. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. slici. slike i traje do 212. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. Što želimo reći.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. a nekad na 79.

uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. A to iznosi 742 dana. . Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. poslije nje narančasta. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. što zajedno iznosi 318. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. a poslije narančaste žuta. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve.

Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. slike. slike. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. plavom. slike do 318. Recimo još da od 001. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. vidimo situaciju na trećem nivou itd. do 106. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. slike. narančastog i žutog. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. i opet od 106. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. slike a na drugim nivoima ih nema. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. slike do 318. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. crvenom nivou. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. Itd. Od 212. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. a o psihičkim da i ne govorimo. do 212. slike do 212. plavom ljubičastom i bijelom nivou. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Od 106. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. slike do 106.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. slike vidimo situaciju na prvom nivou. . slike i još od 212. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. Zašto dvije objasnili smo prije. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. Što više jako dobro za prvu čakru. do 106. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Nije loše. slike do 106. Ogromni zdravstveni problemi. zatim od 106. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. Crvenog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful