P. 1
Matematicka_indukcija

Matematicka_indukcija

|Views: 842|Likes:
Published by Milos Stankovic

More info:

Published by: Milos Stankovic on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

MATEMATIČKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD IZ METODIKE NASTAVE MATEMATIKE 2

MATEMATIČKA INDUKCIJA

Profesor Student prof dr ZORAN LUČIĆ ANTIĆ BEOGRAD

ANA

prestaje da bude matematičar. Ovakav metod zaključivanja takođe se naziva i nepotpuna ili empirijska indukcija.” 2 . Uprkos tome. Metod matematičke indukcije je poseban metod matematičkog dokazivanja koji nam ne dozvoljava da donosimo zaključke o opštem pravilu na osnovu pojedinačnih slučajeva. ne vršeći njenu sintezu sa deduktivnom formom). koju zatim treba i dokazati. Značaj sinteze indukcija-dedukcija dobro je formulisao ruski matematičar A. deductionizvođenje) i indukcija (lat. Nepotpuna indukcija u matematici pomaže da se otkrije neka činjenica. J. Nauka počinje tamo gde po prvi put srećemo uopštenje. Deduktivni način razmišljanja bazira se na pronalaženju opštih rešenja pomoću kojih rešavamo pojedinačne probleme. UVOD U nauci postoje dva osnovna načina zaključivanja: dedukcija (lat. Hinčin (1894-1959) čija misao glasi: “Onaj koji praktikuje indukciju ne odevajući se u formalna pravila (tj. npr. Obratno. on se bavi empirijskim uopštavanjem bez ikakve veza sa matematičkom naukom. indukcija je zaključivanje kojim se iz stavova koji se odnose na ograničen broj pojedinačnih slučajeva iste vrste izvodi jedan opšti stav. induction-uvođenje). Ovom metodom može se doći kako do tačnih tako i do netačnih zaključaka (ili do zaključaka koji su tačni samo za određen broj slučajeva).2007. Za razliku od dedukcije. tj. stav koji se odnosi na sve slučajeve te vrste. tj. nema i ne može biti naučnog stvaralaštva. matematičar prestaje da stvara zato što bez elementarne indukcije. vršeći dedukciju neoplođenu induktivnim sadržajem. indukcija je izuzetno značajna u eksperimentalnim prirodnim naukama gde je dovela do mnogih značajnih saznanja. matematičkom indukcijom. bez dobijanja opštih zaključaka na osnovu pojedinačnog materijala. bez određenih dokaza.

ni jedno ne proizilazi iz onog drugog. Tako se formula P (1) naziva osnova (baza) indukcije. Tada je on tačan za sve prirodne brojeve ako su ispunjeni uslovi: P (1) je tačan iskaz. itd. 2) onda je A=N. Iz tačnosti P ( 2) ⇒ P (3) . 3 . tačno je i P ( 2) . onda s obzirom da je tačno P(1) ⇒P (2) (uslov b) za n = 1 ). onda je n i (∀ ∈N ) P (n) netačno.MATEMATIČKA INDUKCIJA Pri strogom zasnivanju teorije brojeva aksioma prirodnih brojeva koju nazivamo aksiomom matematičke indukcije osnova je jednog karakterističnog rasuđivanja u matematici koje nazivamo metod matematičke indukcije. U matematičkoj praksi se upotrebljavaju izvesni nazivi za delove formule ind n  n + 1 . a) P (n) ⇒ P ( n +1) je tačan iskaz za sve n ∈ N . Zaključujemo da je P (n) tačno za n ∈ N . Metod matematičke indukcije. n n Valjanost principa matematičke indukcije počiva na sledećem. dok se formula P (n) u ovoj implikaciji naziva indukcijska hipoteza (pretpostavka). a implikacija P (n) ⇒ P ( n +1) indukcijski korak. često nazivan i principom matematičke indukcije. princip matematičke indukcije usvajamo kao tačan. sastoji se u sledećem: Neka je P (n) iskaz koji se odnosi na prirodan broj n . Ako nešto od ova dva uslova nije tačno. (∀n ∈ N )( n ∈ A ⇒ s (n) ∈ A) . jer su to dva nezavisna tvrđenja tj. Ta aksioma glasi ovako: Ako je A podskup skupa N sa osobinom: 1) 1∈ A . ( s (n) je oznaka za funkciju sledbenik) Ovo tvrđenje pruža mogućnost za dokazivanje velikog broja tvrđenja koja se odnose na prirodne brojeve. b) Korišćenjem formalnog jezika princip matematičke indukcije se može napisati: [ P (1) ∧ (∀ ∈ N )( P (n) ⇒ P ( n +1))] ⇒(∀ ∈ N ) P (n) . Stoga. očigledno ispravnom rasuđivanju: Ako je tačno P (1) . tačno je i P (3) . Primena metoda matematičke indukcije u pokušaju dokazivanja nekog tvrđenja podrazumeva dokaz baze indukcije i induktivnog koraka.

mogu nastati greške. Empirijskom indukcijom.. ■ Vratimo se sada na dokaz principa matematičke indukcije. mogu se naslutiti neke fornule (jednakosti. čuveni francuski matematičar Pjer Ferma posmatrajući brojeve 2 p n = 2 + 1 . npr.. Treba da pokažemo da je s ( n) ∈C ... ali ponekad može dovesti i do formulacija tvrđenja za koje se pokazuje da su pogrešna.. Tako je npr.. U suprotnom s (n) ∈ A bi bio najmanji u A. npr. a kasnije dokazano više važnih stavova. P ( 2). P ( n) : n = n +1 očigledno ne važi za n = 1 ali implikacija P (n) ⇒ P ( n +1) važi jer iz n = n + 1 dodavanjem jedinice levoj i desnoj strani dobijamo n + 1 = n + 2 . P ( 2). dokazujući uz put jedno pomoćno svojstvo prirodnih brojeva.. Neka je C skup svih prirodnih brojeva koji su manji od svakog elementa skupa A. princip najmanjeg broja: Teorema 1 Svaki neprazan podskup A skupa N ima najmanji element. Prvi uslov 1 ∈C sledi iz pretpostavke da A nema najmanji element i da je 1 najmanji u skupu N. P ( n). Pretpostavimo suprotno.. ali ne važi ni za jedan drugi prirodan broj jer P (n) ⇒ P ( n +1) očigledno nije tačna. da postoji neko tvrđenje u ovom nizu koje nije tačno. empirijske indukcije koja se sastoji u posmatranju ili eksperimentisanju. Odavde sledi da je A prazan skup što je u kontradikciji sa pretpostavkom. Dokažimo da su sva tvrđenja P (1). Princip matematičke indukcije se suštinski razlikuje od tzv.Ako se ne provere oba uslova. iz tačnosti P (n) sledi tačnost P (n +1) .2.4 : p1 = 5 . Ovakvo rasuđivanje ima svoju primenu i u matematici jer je pomoću njega otkriveno. tzv.. tj. To znači da je skup n 4 . kao što je već rečeno. Pretpostavimo da su P (1).23 .. tvrđenja za koja važi P (1) tačno. tj. Princip matematičke indukcije nije dokazan već detaljno objašnjen.. tačna. n izveo pretpostavku da su svi brojevoi oblika 2 2 + 1 prosti. Češća greška je da se ne dokaže baza. Pretpostavimo da je n ∈ C . nejednakosti i slično) koje zavise od prirodnog broja n . a dokaže se samo indukcijski korak.8.. p 4 = 65537 . Znači C = N .3. Dokaz: Pretpostavimo da je A neprazan i da nema najmanji element. najčešće u prirodnim naukama. što protivreči pretpostavci da u A ne postoji najmanji element.. Izvešćemo sada jedan dokaz principa matematičke indukcije. a isto tako da su i p n složeni brojevi za n = 6.7. p 2 = 17 . . Dokazaćemo primenom aksiome indukcije da je C=N. koji su prosti za n =1. P ( n).. Kasnije je utvrđeno da je broj 5 2 2 + 1 deljiv sa 641. p3 = 257 . P( n) : n = n 2 je tačno za n = 1 . a metod matematičke indukcije omogućuje da u mnogim slučajevima utvrdimo da li je postavljena hipoteza tačna ili nije. C = {m | (∀n ∈ A)m < n} . a) b) za svaki n ∈ N .

pa na osnovu principa najmanjeg broja postoji najmanji prirodan broj m takav da je P (m) netačno. Zaključujemo da nejednakost važi za sve n ∈{2. n 1.. + a 2 n 1  a1 + .... Primer 1. } . a n važi nejednakost aritmetičke i geometrijske sredine a1 + a 2 + . + a n −1 odavde se dobija 1 ≥ a1 a 2 ..... + a n a n +1 + ... + a n −1 a + a 2 + . a n ⋅ n a n +1 . Na osnovu a) zaključujemo da je m > 1 .2 2 ..... + a n −1 n a + a 2 + . tj. dok je P (m −1) tačno... 5 ... a 3 .. a 2 n = 2 n a1 a 2 ..a n . k ≥1 ... Međutim kako je m −1 < m .. + a n −1 + 1 (a1 + a 2 + .a n −1 ⋅ 1 n n −1 a + a 2 + . Time je dokaz završen. k ∈ N . Tada je a1 + a 2 + ... Tada je n −1 n i . 2. P (n) ⇒ P (n −1) je tačan iskaz.. 2.. a1 + a 2 ≥ a1 a 2 je ekvivlentna sa 1.... Dokazati da za sve prirodne brojeve n i sve nenegativne realne brojeve a1 . tvrđenje P (m −1) mora biti tačno. a 2 .. 2. + a n −1 ) ..a n −1 ⋅ n 1 .. za sve prirodne brojeve n > 1..2 3 .’ Za k = 1 ( n = 2 ) nejednakost 2 ( a1 − a 2 ) 2 ≥ 0 .. što je u suprotnosti sa b). Dakle P (m) je netačno.’ Pretpostavimo da tvrđenje važi za n = 2 k . Pretpostavimo sada da je nejednakost tačna za neki prirodan broj izaberimo a n = a1 + a 2 + . + a n −1 n −1 ≥ n a1 a 2 . za svako n ∈ N po metodu regresivne indukcije sledi iz: P (n) je tačno za beskonačno mnogo prirodnih brojeva n 1. Najpre matematičkom indukcijom po k dokazujemo da tvrđenje važi za sve prirodne brojeve oblika n = 2 k . + a n n ≥ a1 a 2 . + a 2 n =  + + ≥ ≥ 1 2n 2 n n n n  ≥ n a1 . a 2 n ..svih prirodnih brojeva n takvih da je P (n) netačno neprazan. + a n a n +1 + .. n −1 n −1 a1 + a 2 + ..... + a 2 n  a + .. Drugi oblici primene matematičke indukcije Regresivna indukcija Istinitost nekog metoda P (n) ..

Sledi da za svaki prirodan broj važi tvrđenje.. Drugačije rečeno..... a n −1 . + a n −1    n −1   1 1− n ≥ n a1 a 2 . Transfinitna indukcija n Kod pojedinih tvrđenja o prirodnim brojevima za dokaz da važi (∀ ∈N ) P (n) treba dokazati sledeće: P (1) je tačan iskaz... pa dalje zaključujemo da važi za sve prirodne brojeve. Primer 1. važi za n i = 4 ⋅ 2 (2 + 2n + 2 −1 − n) = 2 2+n ⋅ (3 + n) = 2 n +2 (( n + 2) +1) = = 2 n +2 + (n + 2) ⋅ 2 n +2 . Pa važi i za a n +2 ... za sve n ∈ N . n n Ako je a1 = 4. a 2 = 12 i a n +2 = 4a n +1 − 4a n ... P ( n) i dokazati P ( n +1) . 2.. P ( n) tačni iskazi.. n →n +1. Rekurentna indukcija Postoje tvrđenja koja se dokazuju metodom matematičćke indukcije. pa je a1 + a 2 + . ∧ P (k ) ∧ (∀ ≥ k )( P ( n − k ) ∧. n ≥1 . ali je pri dokazivanju indukcijskog koraka praktičnije pretpostaviti P (n −k ).... n −1 Ovde smo dokazali da nejednakost važi i za n −1 . P ( n −k +1)... 1. a 2 = 2 2 + 2 ⋅ 2 2 = 12 .. Ova vrsta indukcije se zapisuje kao: 6 .. ne čini se korak sa n ka n +1 . a n −1 .. onda je i P ( n +1) tačan iskaz. Ovu formulu označavamo ind n − k . pa je tvrđenje tačno za n = 1 i za n +1 = 4 ⋅ (a n +1 − a n ) = 4 ⋅ (2 n +1 + (n + 1) ⋅ 2 n +1 − 2 n − n ⋅ 2 n ) = 2... n ≥ 1 . + a n −1 n −1 ≥ a1 a 2 . dokazati da je a n = 2 + n ⋅ 2 . n =2. a n+2 n a1 = 21 + 1 ⋅ 21 = 4 .. Ovaj princip matematičke indukcije je ekvivalentan osnovnom principu. Primetimo da u datoj nejednakosti (za n ≥ 2 ) jednaskost važi ako i samo ako je a1 = a 2 = . već sa nekoliko k koji prethode n +1 ka n +1 . ∧ P ( n) ⇒ P ( n +1)) ⇒(∀ ∈ N ) P ( n) n n . 1. ako su P (1). a1 + a 2 +.. Znači ako indukcijski korak ima k pretpostavki ovaj princip se može zapisati: P (1) ∧.. = a n .

1. Dokažimo najpre tvrđenje za n = 5 i n = 6 . Pretpostavimo da je a n −1 = (n −1)! i a n = n! . P (1).. Znači (∀ ∈N ) P ( n) ako: n 1.. pa tvrđenje važi. tada je za sve prirodne brojeve n ispunjeno a n = n! . Dalje primenjujući 2. Primer 1 Dokazati da se svaka mreža od n ≥ 5 gradova može povezati jednosmernim autobuskim linijama. a 2 = 2 i za n ≥ 3 . pa je tvrđenje tačno. za koje tvrđenje važi zbog 1. Tačnost ovog principa se ogleda u tome da primenjujući induktivni korak redom na brojeve 1..2 +k . 2. 2k .. dobijamo da tvrđenje važi i za 1 +k . dobijamo da tvrđenje važi i za 1 +2k . P( n) ⇒ P( n + k ) je tačan iskaz za sve n ∈ N . Za n = 2 broj 2 je prost. Primer 2.. P ( k ) je tačno. itd. Ako je složen n se može napisati u obliku n = k1 ⋅ k 2 .2 +k . 3k . Tada se baza indukcije dokazuje za P (1). Dokazati da je svaki prirodan broj n ≥ 2 ili prost ili je proizvod prostih brojeva.P (1) ∧ (∀n ∈ N )( (∀k ≤ n) P ( k ) ⇒ P ( n +1) ) ⇒ (∀n ∈ N ) P ( n) ... a n = (n −1)( a n −1 + a n −2 ) .. Pretpostavimo da tvrđenje važi za sve k < n . za k1 i k 2 važi indukcijska pretpostavka. pa su oni prosti ili proizvod prostih brojevai i u tom slučaju je i n = k1 ⋅ k 2 proizvod prostih brojeva.. a1 = 1 = 1! a 2 = 2 = 2! 2... Tada je: a n +1 = n ⋅ ( a n −1 + a n ) = n ⋅ (( n −1)!+n!) = n ⋅ (n −1)!⋅(n +1) = (n +1) ⋅ n ⋅ (n −1)! = (n +1)! . Neka je n ≥ 2 prirodan broj.. Međutim. Ako je a1 = 1...... takvim da se iz svakog grada može stići u svaki drugi sa najviše jednim presedanjem....2. 2.. n je prost.... ili pak nije moguće izvesti induktivni korak P (n) ⇒ P ( n +1) . Dobijamo da tada P (n) važi za sve prirodne brojeve. Broj gde su k1 i k 2 prirodni brojevi manji od n . Primer 1.. k . 2k . 1.2 +2k .. ali smo u stanju da izvedemo P( n) ⇒ P( n + k ) . P ( k ) . Indukcija „sa skokom“ Ponekad nije lako. Za n = 5 gradove treba povezati kao na slici: 7 Za n = 6 šema je sledeća: .. na 1 +k .

Primena indukcije u geometriji Izračunavanje pomoću indukcije 8 . Takva mreža zaista zadovoljava uslove zadatka jer: od A se može doći do B direktnom linijom. iz bilo kog grada iz skupa preostalih n gradova može se stići do A direktnom linijom. do B sa jednim presedanjem preko grada A. po pretpostavci. Preostalih n gradova možemo povezati na željeni način. i najzad linije do svakog od preostalih n gradova do A. a oni po pretpostavci poseduju mrežu autobuskih linija po kojoj se iz svakog grada iz tog skupa može stići u bilo koji drugi sa najviše jednim presedanjem. jednosmerne linije od B do svakog od preostalih n gradova. Uzmimo sada n + 2 grada. b) Pretpostavimo sada da za neko n postoji mreža autobuskih linija koje zadovoljavaju uslove zadatka.a) sl. 1. iz B se može stići u bilo koji grad direktnom linijom. zatim. Zaključujemo da za bilo koji broj gradova n ≥ 5 postoji tražena mreža jednosmernih autobuskih linija. Izdvojimo iz tog skupa bilo koja dva grada A i B. a u bilo koji od preostalih n gradova preko B. osim u grad A. u koji se može stići preko bilo kog od preostalih n gradova. Dodavši gradove A i B. mrežu jednosmernih linija dopunjujemo na sledeći način: Napravimo liniju od A ka B.

a) sl.. B.A2. U ovom slučaju dijagonala AC deli n-tougao na (n-1)-ugaonik i trougao. Zbir uglova u četvorouglu je 360  (svaki četvorougao se može podeliti na dva trougla (sl. b) Ne seku svi zraci jednu istu stranu poligona (sl. svaki sa manje strane nego prvobitni poligon. b) 2. Postoje dva povlačimo sve moguće krake popunjavajući unutrašnjost ugla ∠ moguća slučaja: a) Svi zraci presecaju jednu istu stranu poligona (sl. Pretpostavimo da važi da je zbir unutrašnjih uglova bilo kog m-tougla (m<n) jednak (m − 2) ⋅180  . a dijagonala BM će podeliti poligon na dva poligona. 3a)). C bilo koja tri susedna temena poligona.. 9 . U ovom slučaju jedan od zraka će proći kroz određeno teme M tog poligona. Neka su A. 2. 2a)). Primer: Dokažimo da je zbir unutrašnjih uglova u konveksnom n-touglu jednak ( n − 2) ⋅180  .Najprirodniji način upotrebe indukcije u geometriji ustvari onaj najbliži upotrebi indukcije u teoriji brojeva u algebri. 1.An. a kroz teme B ABC . a to je rešavanje računskih problema u geometriji. Pre svega treba dokazati da se svaki poligon može podeliti dijagonalom na dva poligona sa manjim brojem strana (za konveksni poligon možemo uzeti bilo koju dijagonalu). 3b)).. n=3 Zbir unutrašnjih uglova u trouglu je 180  . (S3=180  ) .Posmatrajmo sada n-tougao A1..

1. Figura koju smo dobili takođe je kvadrat.An koji deli n-tougao na k-tougao A1A2. koje se seku pod 2 pravim uglom (što se može lako dokazati) u tački O i tako dele kvadrat ABCD na četiri jednaka dela. Primer1: Dato je n proizvoljnih kvadrata. b) Vratimo se sada dokazu glavnog problema.a) sl. Na stranicama kvadrata ABCD (sl. Spajanjem ovih delova sa kvadratom A1B1C1D1 u novu figuru kao što je prikazano na slici 4b). Odatle proizilazi da je zbir uglova u n-touglu jednak (k − 2) ⋅180  + (n − k ) ⋅180  = (n − 2) ⋅180  . Uzmimo dijagonalu A1Ak u n-touglu A1A2. P. Dokažimo da pretpostavka važi za n=2. Dokazivanje pomoću indukcije Matematička indukcija se takođe može koristiti u dokazima nekih teorema u geometriji.Ak i (n-k+2)-tougao A1AkAk+1. označimo tačke M. Označimo dužine stranica kvadrata ABCD sa x i A1B1C1D1 sa y i neka je x ≥ y. 3. N. Za n=1 ne treba dokaz. Po pretpostavci zbir uglova u k-touglu i (n-k+2)-touglu jednak je redom (k-2) ⋅180  i [ ( n − k + 2) − 2] ⋅180  = (n − k ) ⋅180  ..tako da je AM=BN=CP=DQ= x+y i isecimo kvadrat po dužima MP i NQ. da se od svih isečenih delova može sastaviti novi kvadrat.. Prethodni primer se takođe može posmatrati kao dokaz pomoću indukcuje (teorema o zbiru unutrašnjih uglova u n-touglu)..... pošto su uglovi u 10 .Dokazati da je moguće iseći ih na takav način. Q. 4a)). Dakle ova pretpostavka važi za svako n ≥ 3 . Sada ćemo videti još nekoliko primera dokaza pomoću indukcije.An.

uglovi A ' . B ' . ' ' ' ' ' a) sl.. . što je i trebalo dokazati. Tada je po pretpostavci moguće sečenjem kvadrata K1. . Pretpostavimo da je moguće od n kvadrata sečenjem dobiti jedan nov. Kn-1. K ' dobiti jedan nov. N ' . K2.. 11 . Uzmimo bilo koja dva kvadrata od datih n+1. Kako je pokazano u delu 1.. recimo Kn i Kn+1. K2. Ovim smo dokazali da se od bilo koliko kvadrata sečenjem i spajanjem može dobiti jedan veliki kvadrat. Q ' suplementni. sečenjem i spajanjem delova ova dva kvadrata dobijamo novi kvadrat K ' . .. Kn+1).. P ' . 4. D ' su pravi i A B =B ' ' ' C = C D =D A .tačkama M ' .. Treba dokazati da to važi za n+1 kvadrat (K1. b) 2. C ' .

5.a) b) sl. 12 .

. rn i q1.. CM2... CMn-1. gde su r 2 i q12 poluprečnici M 1CM 2 .. M1CB. recimo ACM 1 i C M B r1 r r = 2 = 12 .. 5b)).. 1 q1 q2 q12 upisanog i spolja upisanog kruga trougla ACM 2 .... ⋅ n ⋅ n +1 = . Pomoću formule (1) dobijamo: r1 r2 α ∠CMA β ∠CMB α ∠CMA β 180  − ∠CMA r1 r2 α β r ⋅ = tg ⋅ tg = . q1 q2 2 2 q 2. povučenim kroz teme C... M 1C 2 .Pretpostavimo da smo dokazali da teorema važi za n-1 pravu i da imamo n M pravih C 1 . ⋅ q1 q 2 qn q trougla ABC. Kao što smo videli u 1. CM n koje dele trougao ABC na n+1 manjih trouglova A M 1 .. tg trigonometrijskih dobijamo α β s −c formula α 2 = ( s − b)( s − c ) s( s − a) i β 2 = ( s − a )( s − c ) s ( s − b) (1) tg 2 ⋅ tg 2 = s = q ... koje dele trougao na n manjih trouglova ACM1. M nC ... Dokazati: ⋅ ⋅ ..Dokažimo da teorema važi za n = 2 . 1. Ovim smo dokazali da tvrđenje važi Odavde sledi da je q1 q2 qn qn +1 q za svako n. ako je O centar spolja upisanog kruga ovog trougla (sl... U ovom slučaju trougao ABC je podeljen pravom CM na dva manja trougla ACM i CMB. Pošto za n trouglova AC 2 . q2. .. M 2C 3 ... M1CM2. qn redom poluprečnike upisanih i spolja upisanih krugova (svi spolja upisani krugovi su upisani u okviru ugla C (sl. .Posmatrajmo dva od tih trouglova. = ⋅ = tg ⋅ tg q1 q2 2 2 ⋅ tg 2 ⋅ tg 2 = tg 2 ⋅ tg 2 ⋅ tg 2 ⋅ tg 2 r = KONSTRUKCUJA POMOĆU INDUKCIJE 13 ..... 5a)) i neka su r i q poluprečnici upisanog i spolja rn r1 r2 r = . M nC . Vratimo se sada dokazu teoreme. CM 2 .Primer 2: Dat je trougao ABC sa n-1 pravih CM1..Označimo sa r1.. dobijamo q = s Pomoću tg . tada je P = s ⋅ r . Važi: M M B r12 r3 r r r ⋅ ⋅ . Označimo sa P površinu upisanog kruga trougla ABC. r2. . ⋅ n ⋅ n +1 = . sa s poluobim. tada je P = P∆AOC + P∆OCB − P∆OAB = 1 1 1 1 b ⋅ q + a ⋅ q − c ⋅ q = q ⋅ (b + c − a ) = ( s − c ) ⋅ q . ... q12 q3 qn qn +1 q r1 r2 r r r ⋅ ⋅ . 2 2 2 2 r s −c Pošto je s ⋅ r = ( s − c) ⋅ q . Sa druge strane.

Metod matematičke indukcije se može koristiti za rešavanje konstrukcijskih problema pod uslovom da kao argument u problemu figuriše proizviljan prirodan broj (na primer problem konstrukcije n-tougla).. A2 n . tako da ona bude paralelna pravoj koja prolazi kroz druge dve tačke.. što je lako uraditi pošto 1 su temena X 1 i X 2 n − već određena. 1. kod koga su date tačke središta stranica. A su središta stranica (2n-1)-ugaonika X 1 X 2 .. Četvorougaonik A2 n − A2 n A2 n +1 A je ustvari paralelogram (da bi to stranice 1 1 dokazali dovoljno je povući dijagonalu X 1 X 2 n i onda posmatrati trouglove X 1 X 2 n X 2 n + i X 1 X 2 n − X 2 n kod kojih su A2 n A2 n +1 i A 2 n − redom srednje A 1 1 1 A2 n −1 . A2 n +1 Posmatrajmo četvorougao 1 1 X 2 n − X 2 n . Za n=1 problem se svodi na konstrukciju trougla. 6). Na sledećem primeru ćemo videti način na koji se koristi indukcija u konstrukciji.. a središta duži X 1 X 2 n +1 i X 2 n −1 X 2 n (tj.(sl. Tačke A2 n − . 1 1 DEFINISANJE POMOĆU INDUKCIJE Matematička indukcija ima primenu i u definisanju u geometriji. X 2 n + . Konstruisati (2n+1)-ugaonik. Primer: Definicija središta duži i težišta n-tougla 1. tako da su one središta 1 X 1 X 2 . 2. 7a)) 14 . traženog (2n+1)-ugaonika 1 X 1 X 2 n − X 2 n X 2 n +1 (sl. tačke 1 A2 n − i A2 n + ) zadate uslovom zadatka... Pretpostavimo da možemo konstruisati (2n-1)-ugaonik ako su data središta njegovih stranica i neka je dato 2n+1 tačaka A1 . Ovaj problem se lako rešava. Tačke A1 . X 2 n − . Primer: Dato je 2n+1 tačaka... A2 n +1 zadate uslovom zadatka. X 2 n X 2 n +1 .. X 2 n +1 X 1 i neka je A središte služe kao središta stranica 1 X 1 X 2 n − . tačku A je lako linije).. Pošto su tačke odrediti (kao četvrto teme paralelograma A 2 n +1 AA 2 n −1 A2 n ). Sada treba odrediti još samo temena X 2 n i X 2 n + ... A2 n −2 . A2 n + . koji se po pretpostavci može 1 konstruisati. A2 . A2 . Povučemo pravu kroz svaku tačku. Središte duži ćemo nazvati težištem. A2 n .

Neka je O tačka preseka težišnih duži A3O3 i A4O4 1 četvorougla A1 A2 A3 A4 . Ta tačka naziva se težištem trougla. b) Težišne duži trougla A1 A2 A3 onda se mogu definisati kao duži koje spajaju temena trougla sa težištima suprotnih stranica. A3 . 6.a) sl. O2 . 7. Pošto su SA 3 i SA 4 težišne duži trouglova A 1 A2 A4 možemo reći: A A2 A3 i 1 SA3 3 SA4 3 SA3 SA4 = i = ⇒ = . A4 redom sa težištima ( O1. sl. Definišimo sada težišne duži četvorougla A1 A2 A3 A4 koje spajaju svako od temena A1 . Kao što znamo težišne duži u trouglu seku se u jednoj tački koja deli svaku težišnu duž u odnosu 2:1. Dokažimo sada da se sve težišne duži seku u jednoj tački koja ih deli u odnosu 3:1. O4 ) trouglova koje sačinjavaju ostala tri temena. A2 . . O3 . SO 3 SO4 1 SO3 1 SO 4 15 . Neka je S težište stranice A1 A2 i neka su O4 i O3 težišta trouglova A A2 A3 i A 1 A2 A4 redom.

SOn SOn −1 1 Iz ovoga dobijamo On −1On || An An −1 i An −1 An n −1 = . An −2 An (sl. Iz 1 1 O A sličnosti trouglova O n −1On i O n −1 An dobijamo: 16 . Tada su duži S n − ` i SA n ustvari težišne duži (n-1)-touglova A1 A2 . koji sačinjavaju preostalih k −1 temena i da smo za svako k < n definisali težište k-tougla kao presečnu tačku njegovih težišnih duži. Takođe ćemo pretpostaviti da za svako k < n težište deli težišne duži k-tougla u odnosu (k-1):1. Označimo sada On −1On 1 presečnu tačku težišnih duži On − An − i On An n-tougla A1 A2 . onda po induktivnoj pretpostavci važi: 1 SAn −1 SAn n −1 = = .. 2.. Odatle sledi da se sve težišne duži četvorougla seku u jednoj tački koja ih deli u odnosu 3:1.. 8).Odatle sledi O3O4 || A3 A4 i A3 A4 SA3 3 = = . Ta tačka se zove težištem četvorougla.. Definišimo sada težišne duži n-tougla kao duži koje spajaju teme sa težištem (n1)-tougla . An − i A1 A2 . An −2 .Dokažimo sada da se sve težišne duži seku u jednoj tački koja ih deli u odnosu A 1 (n-1):1. OO4 OO3 O3O4 1 O A Iz sličnosti trouglova O 3O4 i O 3 A4 imamo da je Znači svake dve susedne težišne duži seku se u odnosu 3:1. O3O4 SO4 1 OA4 OA3 AA 3 = = 3 4 = . Pretpostavimo da smo za svako k < n definisali težišne duži k-tougla kao duži koje spajaju temena tog k-tougla sa težištem (k-1)-tougla.. An sa O .. Neka je S težište (n-2)-tougla A1 A2 . Ako su On 1 i On − težišta ovih mnogouglova...

8. sl. Tu tačku nazivamo težištem n- tougla. sledi da se sve težišne duži seku u istoj tački. OOn −1 OOn On −1On 1 Pošto se svake dve susedne duži n-tougla seku u tački koja ih deli u odnosu ( n −1 ):1.OAn −1 OAn A A n −1 = = n −1 n = . 17 . Zakljužujemo da naša definicija težišnih duži i težišta n-tougla važi za svako n.

Maurolico (14941575).ZAKLJUČAK Matematička indukcija je veoma značajna metoda koja zbog svoje matematičke strogosti uvek dovodi do tačnih zaključaka. godine prvi precizno iskazao princip matematičke indukcije. Tragovi dokazivanja pomoću potpune indukcije mogu se naći u spisima Zenona. Usavršavajući se i uobličavajući kroz vekove matematička indukcija je tek krajem devetnaestog veka nakon definisanja skupa prirodnih brojeva preko Peanovih aksioma kompletno formirana i jasno definisana. Pascal (1623-1662). Kao pronalazači matematičke indukcije navode se takođe i F. Kao što se vidi princip matematičke indukcije poznat je ljudime mnogo vekova unazad. Počevši od najjednostavnijih elementarnih problema vezanih za prirodne brojeve pa do složenih problema iz teorije matematike mnogi se mogu svesti na matematičku indukciju. ali prema novijim proučavanjima izgleda da nejviše zasluga za jasno formulisanje principa matematičke indukcije ima B. 18 . Platona i Euklida.Ostrowski navodi da je Levi Ben Gerson (1288-1344) 1321. Istorijat matematičke indukcije Teško je sa sigurnošću utvrditi ko je prvi precizno iskazao princip matematičke indukcije. A. Bornouli(1645-1705). Teško je i zamisliti šta bi matematika bila bez matematičke indukcije. J.

analitička geometrija 4.Mitrinović:Metod matematičke indukcije 2.Yaglom:Induction in geometry 3.Mitrinović.D.M.S.L.M. S. D. polinomi.M.Mihailović.LITERATURA 1.Golovina and I.D. P.S.Božić.D.Lopandić:Zbirka zadataka iz osnova geometrije 19 .S.I.Vulić:Matematička logika sa elementima opšte logike 5.Vasić:Linearna algebra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->