Paggalang sa Kapwa- ito yung pagpapakita ng respeto sa kapwa kagaya ng respeto sa nakakatanda o respeto sa magulang.

Katapatan- Ito yung pagpapakita ng pagsasabi ng totoo sa kapwa mo kagaya ng magpapabili ka ng gamit na gusto mo kaya kailangan may tapat ka para nagpapakita ng katapatan

Pop Up Values Education II
Jimbo R. Contaoi II-5a Ms. Santos

Without Words By: Park Shin Hye ha ji mal gor gu re so mo run chog he bo ril gol an bo i nun got cho rom bol su op nun got cho rom nol ha ye bo ji mar gor gu ret na bwa do mang chir gor gu re so mot du run chog gu rol gol dut ji do mot ha nun chog dur ur su op nun got cho rom ha ye ne sa rang dut ji ha nul gol mal do op shi sa rang ul al ge ha go mal do op shi sa rang ul ne ge ju go sum gyor ha na jo cha nor dam ge he no go i ro ge do mang ga ni ka mal do op shi sa rang i na rul to na mal do op shi sa rang i na rul bo ryo mu sun mar ul hal ji da mun hi bi hon ja so no lan go ga ta mal do op shi wa so we i rok e a pun ji we ja ku man a pun ji nol bol su op da nun go ne ga op da nun go mal go mo du ye jon gwa tok ga tun gon de mal do op shi sa rang ul al ge ha go mal do op shi sa rang ul ne ge ju go sum gyor ha na jo cha nor dam ge he no go i ro ge do mang ga ni ka mal do op shi sa rang i na rul to na mu sun mar ul hal ji da mun hi bi mal do op shi sa rang i na rul bo ryo hon ja so no lan go ga ta mal do op shi nun mur i hu lo ne ryo mal do op shi ga sum i mu no jo ga mal do op nun sa rang ul gi da ri go mal do op nun sa rang ul ha pa ha go nok shi na ga bo ryo ba bo ga dwe bo ryo ha nul man bo go hu ni ka mal do op shi i byol i na rul cha ja mal do op shi hi byol i ne ge wa so jun bi do mot ha go no/l bo ne ya ha nun ne mam i no lan got ga ta mal do op shi wa so mal do op shi wat da ga mal do op shi to na nun ji na gan yol byong cho rom jam shi a pu myon dwe na bwa ja ku hyung to man nam ge dwe ni ka .