P. 1
Guru Bhakti Yoga

Guru Bhakti Yoga

|Views: 254|Likes:
Published by Ananda Valmiki

More info:

Published by: Ananda Valmiki on Dec 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

ŠRI SVAMI ŠIVANANDA


GURU-BHAKTI JOGA

TrikonA
Novi Sad

Naslov originala: Guru-bhakti yoga by Sri Swami Sivananda Prevod: Alisa Tabori Izdavač: TrikonA, Novi Sad © Copyright prevoda: Alisa Tabori Korektura: Milivoje Vučković Priprema: Alisa Tabori, Milivoje Vučković Umnožava: AntikA, Novi Beograd Tiraž: 100 ISBN -

Šri Svami Šivanandađi ima jedinstven stil – jednostavan. Knjige koje je napisao su izlivi mudrosti iz njegove sopstvene realizacije Istine. Njegove knjige nisu dosadne rasprave o Jogi i filozofiji. i predanosti koju aspirant treba da ima prema svom Guru-u. već isto tako moć njegove spiritualne snage. Šri Gurudev-ove sjajne izjave o potrebi za Guru-om vode aspiranta duž staze do relizacije Boga. pre su njegov entuzijazam i želja da pomogne svima vidljivi na svakoj stranici. Šri Svami Satčidanandađi (lični sekretar Šri Svami Šivanandađi Maharađ-a. Taj veliki učenik Šri Gurudev-a.GURU-BHAKTI YOGA  Beleška izdavača  Njegova Svetost Šri Sivanandađi Maharađ nije napisao priručnik kao takav. neposredan i neodoljiv. osetio je poticaj da sastavi Šri Svamiđi-jeve . uzdižući čitaoca do novih visina i razumevanja. praktičnih i esoterijskih stvari koje pripadaju Jogi. Iz njegovih knjiga vi ćete dobiti ne samo korist od njegove mudrosti i znanja. rasute su širom brojnih njegovih dela.

Dragi Vivek. Neka vas Šri Gurudev-ova milost vodi do najvišeg kraljevstva besmrtnosti. Mudrost sviće samo u čistom i mirnom umu. XI 1942. Stoga pročisti svoj um i razvijaj smirenost. ljutnjom. Šivananda . DRUŠTVO BOŽANSKOG ŽIVOTA  1. Mudrost i znanje o Sopstvu (Brama-Đnana) nikad ne sviće u umu koji je ispunjen sa pohlepom. večnog blaženstva i vrhovnog mira.‘izreke’ o Guru-u i Guru Bhakti Jogi u jednu knjigu. koji je pod kontrolom želja i očekivanja i koji je lišen zadovoljstva. Guru Bhakti Joga je rezultat. požudom i ljubomorom.

Ne budite nesigurni i neodlučni. ponosa i egoizma. Težak Rađasik ego je prepredeni neprijatelj Sadhake. Onda ćete . To je Guru-Bhakti Joga. za brzu viziju-Boga. podjednako tako ovde imate savremenu Jogu koja najviše odgovara ovom dobu sumnje i skepticizma. da bi se uništila Avidja i Ahankara. vera i poslušnost. Oni postaju sasvim bez moći i više ne nanose bol srećnoj duši koja prožima sebe duhom Guru Bhakti-Joge. Najopasniji. Blagoslovljen je zaista čovek koji se ozbiljno bavi ovom Jogu. jer čini da se Bog pojavi ovde pred vama od mesa i krvi i korača sa vama u samom vašem životu. Ova Joga je čudesna. Ova Joga je je prvenstveno za ovo doba. Bhakti. iskrenost. Nužan uslov za bavljenje ovom Jogom je jednostavan trio. Njena snaga je ogromna. Dhjani i Đnani. isto tako. Njemu će pripasti najodabraniji plodovi savršenstva u Karmi. Budite iskreni u vašoj težnji za savršenstvom. ‘Maja-klica’ i ‘ego-klica’. Guru-Bhakti Joga je najsigurnija i najbolja Sadhana za uništavanje oholosti i razrešavanja žestokog ega. Njena delatnost je neiscrpna.SLAVA GURU-BHAKTI JOGE  Baš kao što je Kirtan-Sadhana sačinjena posebno za Kali-Juga Sadhanu. jer će on biti krunisan uspehom u svim drugim Jogama. Baš kao što određene smrtonosne klice mogu biti uništene samo pomoću određenog specifičnog hemijskog sredstva za uništavanje klica. ova jedinstvena Guru Bhakti-Joga je posebno bez premca.

Doslovno sledite njegovo učenje. odlučno vas uveravam. onda znate da je ono što vas on poučava zaista za vaše najviše dobro.imati savršenu veru u onog koga ste prihvatili kao svog Guru-a. da vam se približi senka sumnje. -Šivananda . Budite revnosni u ovakvom činjenju i usvojite moju reč: dostići ćete savršenstvo. Kada ste jednom utemeljili apsolutnu veru u njega. Nemojte dozvoliti čak ni toliko. Stoga bezuslovno poslušajte njegovu reč.

Ovo je pravi put za postizanje cilja života. Neka duša govori duši. nećete znati šta treba da činite. Maharani Svarnalata. Blagoslovljeni aspiranti. Sedite pred duhovnog učitelja ili nekog Mahatmu mirno i meditirajte. Od dva lekara dobijate konsultaciju. Sve vaše sumnje biće vam objašnjene same od sebe. V 1942. Nećete postići ništa. Iskusićete neiskazan mir i uzbuđenje od radosti u svom srcu. Bićete na gubitku. Podjednako tako. Od tri lekara dobijate sopstvenu kremaciju.POSLANICE O GURU-BHAKTI  1. XII 1942. Od lekara dobijate recept. Postanite istinski Jogi. ako imate nekoliko Guru-a. Imaćete dobra spiritualna iskustva. Ne raspravljajte. bićete zbunjeni. Jedan Guru će vam reći: “Radi đapu Soham. Šivananda 1.” Drugi će vam .

Trudite se. Gospod Hrist. Gospod Budha. On mu nije rekao: “Ja ću ti sada dati Mukti.” A treći Guru će vam reći: “Slušaj zvuke Anahate. svi su vršili Sadhanu. Voljeni Mahadeve. očistite se. Rama Tirtha.” Dakle napustite pogrešnu misao da će vam vaš Guru dati Samadhi i Mukti.” Bićete u nedoumici. Realizacija ne može da vam dođe kao čudo učinjeno od strane vašeg Guru-a. Gospod Krišna je tražio od Arđune da usavršava Vairagju i da vrši Abhjasu.reći: “Radi đapu Sri Ram. Prionite se uz jednog Guru-a i sledite njegove instrukcije. meditirajte i realizujte. V 1943. . Šivananda 1.

koji rezultira kroz takvo međusobno delovanje. Inače podizanje znanja u Đivi je relativan čin izraza ove Svarupe-Đnane kroz Vriti Manasa. 1 2 O biću. dubina i obuhvatnost. jednog koji deluje kao subjekat i drugog kao objekat. Svaki događaj je mešavina dva događaja ili stanja. Dakle. Bez sumnje. već proces njegove manifestacije u odnosnoj individui. ono što se misli pod rastom znanja nije postojanje ove transcedentne svesnosti. Spiritualni aspirant može biti razmatran sa njegove tačke gledišta subjektivnog bića u kojem se spiritualno znanje manifestuje u stepenima. znanje o bistvu1 kao takvom.UVOD  Znanje je odnos subjekta i objekta. Međutim. Porast znanja u individui je tajanstven proces. ova manifestacija VI znanja je stvarna refleksija Transcendentalne Svesti kroz um. Vriti-Đnana stoga ne može da se pojavi bez odnosa subjekta prema objektu. a ne bivanje. Ana Vriti-Đnana je svakako prostorno-vremenski2 uslov svesti. i ne dozvoljava nikakav proces. Ovaj odnos dolazi zajedno sa subjektivnim i objektivnim procesima u univerzumu. o postojanju. To je proces. a najviše znanje se nazva SvarupaĐnana. kakav god da je stepen njenog intenziteta. Spatio-temporal. Vriti-Đnana je isto što i psihološka svest. znanje po svojoj suštinskoj prirodi je univerzalno. Svi procesi su kretanja prouzrokovana međusobnim delovanjem spoljašnjeg podsticaja i unutrašnjeg stanja. .

Čak i oni. zahteva spoljašnje posredovanje. nije univerzalno pruhvaćeno načelo. napor sa strane učenika ili sudenta. Istorija je pokazala da je vaspitačkom procesu veoma potrebna snažna aktivnost učitelja. aspirant je u potrebi za Guruom da bi se omogućila manifestacija znanja unutar njega. nije ni na koji način mali činilac u otkrivanju znanja. koji može da dela nezavisno od učitelja. ako psihičko stanje učenika nije dobro pripremljeno i učinjeno spremnim da se podudari s prirodom pristupa svesti Guru-a u njega. Pošto svaki događaj. Učenik i Guru su dva komplamentarna bića ili delići univerzalnog procesa koji deluju jedan na drugi na recipročan način. Ne može da postoji takvo znanje-interakcija. ne bi u svetu bile potrebne škole. u bilo kojoj oblasti znanja. . dok dve komplamentarne faze univerzalnog procesa ne stanu zajedno.koji postepeno povećava svoju prozirnost3 pomoću procesa samo-discipline i koncentracije. iznutra. koledži i univerziteti. Ovo stanje treba da se ostvari kada se dogodi ma koji događaj u ovom univerzumu. Razlika u stepenu transparentnosti ili jasnoće uma odgovorna je za razliku koju mi opažamo u stepenu intenziteta manifestacije znanja. ne može da se dogodi bilo gde. su osobe koje su bile uvežbavane od strane učitelja. bez ma kakve pomoći. čiji stepen stvarnosti je dokazan mogućnošću uzajamne interakcije 3 Transparentnost. Ako bi znanje moglo proridno da napreduje u svakom. koji pokušaju da predlože ovu obmanjujuću teoriju o samo-sposobnosti indiviue. to je isto onoliko važno koliko potreba za instrukcijama od strane učitelja. Da se znanje može pojaviti samo od sebe. a da izvesni spoljašnji Guru nije neophodan. U ovom univerzumu subjekt i objekt stoje na istom nivou stvarnosti. pomoću samo-analize. bilo koje vrste. Činioci koji prouzrokuju napredovanje znanja u učeniku su sposobnost prijemčivosti učenika i snaga svesti Guru-a. Da. Nikakva interakcija. da bi se dogodio.

obrazovanju. konsultujući našu svest. istraživala radi sebe i došla do zaključka da je telo krajnje sopstvo. Svest Afričkog crnca govori na sasvim različit način od onog na koji to čini svest etički razvijenog Jogija iz Indije. stremljenjima. nagonima. uzimala vođstvo iz svoje svesti. Svest divljaka govori sasvim različitim jezikom od svesti kod civilizovanog Evropljanina. Nečista svest ne može da da ispravan savet. Ovaj proces delanja Guru-ove svesti nazvan je Šakti-Sanćara (Shakti-Sanchara) ili silazak kretanja moći Guru-a u učeniku. Postoje ljudi koji iznalaze grešku i kažu: «Mi smo spoznali dobro i zlo. čistaču ulica. Sklonost čovekovog uma je da se kreće u ovom pravcu čula i ega.kod dvoje. vozaču. Viroćana (Virochana) je mislila za samu sebe. Postoji deset različitih svesti kod deset različitih ljudi nastalih u deset različitih uslova. premda je u slučaju delanja Guru-a moguće da on može usredsrediti svoju višu svest kroz medijum nižeg stepena na kojem je učenik postavljen. Osećaj dužnosti ukorenjen u činovniku. Na čovekovo rasuđivanje i intelektualna uverenja strašno su uticali njegov podsvesni i nesvesni um. u nameri da prouzrokuje potrebnu transformaciju u umu potonjeg. dok ona nije dosegla vrhunac čistoće i bezželjenosti. izvodeći pročišćavanje uma učenika kroz direktno posredovanje više svesti. Nema potrebe za spoljašnjim Guruom. emocije i grube želje. deluje samo kao oruđe u rukama zatrpanih nagona i želja. Postoje slučajevi gde su Guru-i čak i izvršili Sadhanu radi evolucije učenika. Svest indiviue govori u skladu sa njegovim sklonostima. navikama. porezniku i kralju nije isti. a ne . u većini slučajeva. Animalna svest ne može da upravlja osobu a duhovnom znanju. ispravno i pogrešno. Intelekt.» Treba da se zapamti da svest neće pomoći osobi u dostizanju ispravnog razumevanja. Treba zapamtiti da je VII ljudska svest zapletena u animalne nagone. strastima i društvu u kome se nalazi. Ne postoji međusobno delovanje između snaga na različitim stepenima svesti. istinu i laž.

tražio od svojih učenika da misle za sebe razumno i uvere se lično u pogledu valjanosti učenja koje je on propovedao. premda uče da ne postoji potreba za učiteljem. već predaja ličnosti višoj svesti na staranje. učenikova zavisnost od Guru-a uzima oblik ličnog . koja je bliska psihoanalizi. Potpuna predaja ličnosti Guru-a. žudnjama i ambicijama ega. Međutim. Prirodno je da ljudsko iskustvo bude pod uticajem procesa interakcije subjekt-objekt. izbegava takve zamke na putu Sadhane i sigurno vodi aspiranta do svetla koje sija izvan tame Samsare. prirodno podrazumeva prihvatanje. da odnos učenika prema Guru-u nije psihološka zavisnost. a čak i Bog. duboku odanost i obožavanje kao veliki učitelji. koja uključuje i prevazilazi ograničenu individualnu svest učenika. treba da bude primećeno. zaboravljaju očitu činjenicu da su oni sami preuzeli ulogu Guru-a prema onima koje podučavaju tom učenju.ka višem znanju. od strane učenja. Ljudski razum i ljudska svest delaju na način na koji su uvežbani. u vezi sa ovim. a kao i obično oni su navikli da funkcionišu u skladu sa zakonima pojava sveta i objektima čula. Međutim. Mi znamo kako je Buda (Budha). On takođe nije tražio obožavanje bilo kog Boga. Postoji osećaj među nekim ljudima na Zapadu da je 'zavisnost' učenika od Guru-a psihološko robovanje. Učenje u pogledu razmišljanja za sebe i poricanja potrebe za Guru-om. koje prema teoriji psiho-analize treba da bude prevladano. osobe koja podučava kao Guru. Oni koji podučavaju teoriju da Guru nije neophodan i da svaki čovek treba da sledi sopstveni razum i svest. na primer. a ne da prihvate bilo šta samo zbog autoriteta njegove reči. Oni počinju da traže poštovanje. koji je obdaren sa najvišim ostvarenjem. Ustanovljeno je da potreba za Guru-om ne može biti prevaziđena ni u kakvom životnom položaju. rezultat je bio da je on bio obožavan kao veliki Guru. od njih ne može biti očekivano da spontano vode čoveka do viših područja duhovnog znanja. Dalje.

Guru postaje simbol Večnog. niti na početku. nakon što mu vrati sve znanje koje mu je preneo. i njegovo konačno dostizanje najvišeg Božanstva. već kao predstavljanje više duhovne stvarnosti. bez sumnje. Postoje neki koji često navode primer Jađnavalkjinog (Yajnavalkya's) odvajana od njegovog Guru-a Vaišampajane (Vaishampayana). postepen proces samo-pročišćenja sa strane učenika. kao indikaciju. težnje i . ali na kraju on postaje istinska predaja individualnog univerzalnom. To je zavisnost od univerzalnog sasvim i potpuno. već zato što se Guru razbesneo na njega i tražio da napusti njegov Ašram (Ashram). odnos iz kojeg će se pacijent sam otrgnuti. Ne postoji dokaz u ponašanju Jađnavalkje. naravno. niti na kraju. ali on nije napustio svoje traganje za Guru-om. Pacijentova zavisnost od psiho analitičara je. Suncu-Bogu lično. zavisnost se slama i prevazilazi. on je pribegao višem Guru-u. čak i u drevnim vremenima. Istina je da se Jađnavalkja odvojio od Vaišampajane. Stoga je zavisnost učenika od Guru-a. Kada je Jađnavalkja stekao novo znanje od BogaSunca. do samim sobom. nepovezanog sa bilo kakvim drugim Guru-om. Kada je zadatak završen. ali to nije bilo zato što on nije bio odan svom Guru-u. mogućnost čovekovog vođenja nezavisnog duhovnog života. a pacijent postaje slobodan i nezavisan kao i ranije.odnosa samo na početku. Međutim. stvorilo u Jađnavalkji nepoverenje prema svim ljudskim Guru-ima. koji može da dokaže ili ilustruje nepoželjnost posvećivanja sebe Guru-u. Ovo je. ili čak ni kao ličnost. odnos učenika prema Guru-u ne preuzima oblik nepoželjne zavisnosti. jer je ova zavisnost prouzrokovana privremeno radi postizanja oslobađanja napetosti u umu pacijenta. on je bio spreman da ga saopšti drugim učenicima svog prethodnog Guru-a na zahtev potonjeg koji je rekao da je kasnije bio veoma zadovoljan zbog strašne snage. Guru je uzet ne kao telo. Umesto osećanja da nema potrebe za VIII Guru-om i da čovek može da nastavi sam nezavisno duž duhovnog puta.

kada ova evolucija ima udeo i postane deo čovekove svesti. unutrašnjeg kao i spoljašnjeg. zahtevane u našoj evoluciji prema Najvišem Bivstvu. Može isto tako da se kaže da je sažimanje celog plana kosmičkog procesa u ljudskoj svesti. osećamo ili razumemo je sredstvo za postizanje neophodne transformacije u nama.hrabrosti koju je Jađnavalkja pokazao u udobrovoljavanju Bogu-Suncu. i jedan od koraka koji vode do konačnog upijanja individualnog u Univerzalno. Prihvatanje ličnog Guru-a je priprema za. i asimilovana je u čovekovu svest. Univerzum je telo Boga. . a ljudska težnja postaje nerazdvojna od Božanske Volje i razvoja univerzuma. Univerzum u kojem mi živimo je veliki učitelj života. Kada se proces univerzalne evolucije odvojio od naše individualne svesti. predaja individualnog Božjoj volji ili zakonu Najvišeg postaje tako potpuna da svi prividni konflikti koji se čine da postoje između delovanja Prirode i čovekove ambicije nestaju zajedno. i nad kojom izgleda ni jedna indiviua nema nikakvu kontrolu. Najviši Guru je Bog sam koji sebe otkriva u mnogobrojnim oblicima kroz prirodu. Postoje različiti stupnjeviu razvoju koncepta Guru-a. subjektivnog kao i objektivnog. i u načinu na koji čovek predaje sebe Guru-u. samo ako bi bili dovoljno svesni za način na koji priroda deluje. Joga je zaista kosmička evolucija razmatrana ljudskom svešću u njenom vlastitom Sopstvu i sa kojom se identifikuje svoje sopstveno biće. prema kojem svaki aspirant treba konačno da napreduje. poznat pod imenom mehaničke evolucije koja. obuhvatajući unutar sebe procese cele skale iskustva. Sve što mi mislimo. ona je nazvana procesom Joge. Međutim. i on deluje na veoma tajnovit način. Svaki događaj koji se pojavi pred našim očima predstavlja se pred nama kao važna lekcija sa dubokim značenjem u sebi. Kada je ovo učinjeno. Ovo je najviši koncept Guru-a. čini se da vuče sve individue sa sobom pomoću sile.

koji nastoji da ga realizuje u svom Sopstvu. Služi ga sa svom Bhavom. Guru je pravi prijatelj. Služenje Guru-a je veliki pročistač. klanjanje Guru-u. GURU GITA  Pozdrav. jer je Guru ime u vezi sa različitim stupnjevima u kojima se Apsolut manifestuje u odnosu na aspiranta. On će te podučiti Brama Vidji. Guru je otac.Međutim. Guru je Šiva. pokazati božanski put. nakvasi sa Bhakti. NEKTAR MUDROSTI . duboka odanost. Guru je Brama. ni na jednom stupnju duhovne Sadhane potreba za Guru-om ne sme biti propuštena. Guru je majka. Guru je Višnu.

Kada je um pročišćen uklanjanjem šest strasti. Ne sklapajte prijateljstvo sa detinjastim osobama. 2. 15. 5. kada govorite. Ne činite ni jedno delo štetno po ma koga. Prilagodljivi. Istražujte ‘ko sam ja?’ i realizacujte Sopstvo. (on) postaje vaš Guru. Podelite ono što imate sa drugima. ne izmišljajte niti izvrćite. 11. 3.4 12. Slušajte mudre reči velikih duša i sledite ih. Vršite ona dela za koja je u Sastrama rečeno da su ispravna. 19. 9. istrajnost i životna volja su neophodni za dostizanje cilja. Izbegavajte nepotrebne diskusije. 6. 20. Razvijate milosrđe i kosmičku ljubav. Dobro i loše. 4. Ne preuveličavajte. Strpljenje. . 17. 14. Ne govorite mnogo pred velikim dušama. 10. zadovoljstvo i bol. 8. 16. Sa svetom budite taktični. Napustite loše društvo. 13. Guru je neophodan da vam pokaže put ka miru. Sećajte se Boga sve vreme. Uvek vršite čestita dela. 1. Svami Šivananda 4 Misli se na rasprave. 18. Sklopite prijateljstvo sa nekim nakon njegovog veoma pažljivog izučavanja. vrlina i greh su samo u umu. prijatelj i neprijatelj. Čistoća hrane vodi do čistoće uma. 7.

samo-realizacija. 2. . Aspirantu nije moguće da pristupi spiritualnoj stazi koja vodi do jedinstva s Bogom. (a) prava postojana težnja za praktikovanjem Guru-Bhakti-Joge. Mani i Dhani u slučaju Satguru-ove božanske misije. 7. Guru-Bhakti-Joga je Joga sama po sebi. postiže se kroz praksu Guru-Bhakti-Joge. A sada odmah (sledi) izlaganje Guru-Bhakti-Joge. (b) apsolutna vera u misli. (f) svakodnevno obožavanje Satguru-ovih lotosovihstopala sa Bhav i predanošću. ukoliko ne praktikuje Guru-BhaktiJogu. (e) vršenje ličnog služenja Satguru-a bez očekivanja plodova. 4. (g) samo-predaja ili posvećivanje Tani. (h) meditacija na Satguru-ova sveta stopala radi postizanja njegove dobrostive milosti i slušanje njegovog svetog Upadeš-a i iskreno praktikovanje toga. 5. (c) vršenje Saštanga Namaskara sa skromnošću i ponavljajući Guru-ovo ime. Guru-Bhakti-Joga je potpuna samo-predaja Satguru-u. Samo onaj ko razume sistem filozofije Guru-Bhakti-Joge može se bezuslovno predati svom Guru-u.I Poglavlje GURU-BHAKTI JOGA  Grane Guru-Bhakti-Joge 1. (d) savršena poslušnost u sprovođenju Guru-ovih zapovesti. 6. 3. Osam važnih delova Guru-Bhakti-Joge su. tj. reči i delovanja Satguru-a. Najviši cilj života.

i da učini da on realizuje svoju apsolutno nezavisnu prirodu. koja se može praktikovati bez ikakvog straha. Nađite utočište pod lotosovim stopalima Satguru-a. 9. Guru-bhakti Joga je glavni ključ za otvaranje kraljevstva rajskog blaženstva. Cilj Guru-Bhakti Joge je da oslobodi čoveka od robovanja materiji i okova Prakritia. Suština Guru-Bhakti-Joge leži u savršenoj poslušnosti u izvršavanju Guru-ovih naredbi i sprovođenju njegovih učenja u život. Postanite prašina na božanskim stopalima Satguru-a.8. Samo-predaja svetim stopalima Satguru-a je sama osnova Guru-Bhakti Joge. Cilj Guru-Bhakti Joge 10. kroz potpunu predanavanje Guruu. 13. 17. pomoću praktikovanja Guru-Bhakti Joge. i može veoma lako da izbriše močvaru Samsare. Ovo je tajna Guru-Bhakti Joge. Guru-Bhakti-Joga daruje besmrtnost i večno blaženstvo onome ko je praktikuje iskreno i redovno. Posvetite svoj život veličanstvenim stopalima Satguru-a. 15. Poklonite se životo-spasonosnim stopalima Satguru-a. . Obožavajte sveta stopala Satguru-a. Cilj života se postiže dobrostivom milošću Satguru-a. Joga Guru-Bhaktia je zbilja sigurna Joga. 11. 12. Praksa Guru-Bhakti Joge daje mir i postojanost umu. 14. Principi Guru-Bhakti Joge 16. Onaj ko praktikuje Guru-Bhakti Jogu može da poništi egoizam bez ikakve teškoće. Sa skromnošću pristupite divnim Satguru-ovim stopalima.

Krem Guru-Bhakti Joge je apsolutna (slepa) vera u misli. 19. 21. . Predanost Guru-u je najvažniji činilac u praksi Guru-Bhakti Joge. Vera u Guru-a je prva prečka na lestvama Guru-Bhakti Joge. Sve što se traži od vas je iskren i ozbiljan trud na putu Guru-Bhakti Joge. 20.18. reči i delovanja Brama Ništha Guru-a koji je dobro upućen u svete tekstove.

Jogi Ramačaraka 27) Vaznost Gurua 28) Aštavakra gita 29) Rati lila . Raman 18) Osnovi indijske astrologije .B.Jogananda 3) Duhovna ekstaza – Jogananda 4) Suština samospoznaje – Jogananda 5) Večno traganje – Jogananda 6) Svet je samo san – Jogananda 7) Meditacija – Vivekananda 8) Praktična vedanta .Elizabeth Hejč 23) Srimad Bhagavad Gita 24) Upanišade 25) Zen Tantra .S.Izdavačka agencija TrikonA trikonanovisad@gmail.Valmiki Devara .Svami Vivekananda 9) Nadahnute besede .com Novi Sad 061/11-36-11-8 1) Autobiografija jednog jogija – Jogananda 2) Susreti s učiteljem . V. Kannan 19) Prodor u slobodu – Krišnamurti 20) Pokraj nogu učitelja – Krišmanurti 21) Reinkarnacija .Houzen Suzuki 26) Život posle smrti .Ani Besant 22) Seksualna energija i yoga .Svami Vivekananda 10) Razgovori sa Ramanom I tom 11) Razgovori sa Ramanom II tom 12) Leonard Orr – Kobrin dah 13) Sankhya sutre – Kapila 14) Sankhya karika – Išvarakrišna 15) Drevna vedska astrologija – Parašara 16) Karma mimansa – Đaimini 17) Muhurtha .Đuzepe Tuci 30) Smrt kao ekstaza života .

knjiga 6 . kundalini upanišada 35) Indijsko viđenje boga kao majke . knjiga 4 .Adi Šankara 39) Panćadaši .Dr.John Dee 43) Grob Kristijana Rozenkrojcera 44) Kundalini joga .Sri Vidjaranja 49) Manuov zakonik 50) Večnost zvuka i nauka o mantrama .Kumarsvamiđi 47) Om joga – Šri Nirmalanda Giri 48) Jivanmukti viveka .Henry Cornelius Agripa 42) Hieroglifska monada . 36) Neophodnost jutarnje kontemplacije – Ošo Radžneš 37) Neophodnost večernje kontemplacije – Ošo Radžneš 38) Izabrana dela . Rele 41) O geomantiji . Vasant G.Jogi Bhađan 45) Asane sreće . knjiga 3 .Svami Sivananda 64) Filozofija snova .Mulk Raj Anand 32) Sveta nauka . alfa i omega.Ošo Radžneš 61) Yoga: alfa i omega.Ošo Radžneš 58) Yoga..Ošo Radžneš 59) Yoga.Ošo Radžneš 60) Yoga.Svami Vivekananda 67) Bhakti joga .Svami.Ošo Radžneš 63) Guru bhakti yoga ..Svami Sivananda 65) Radža joga .Vidjarnja .Šri Juktešvar 33) Gaudapada karika 34) Srž vedante – Vedanta sara. alfa i omega. alfa i omega. 51) Hrist iz Indije – Nirmalanda Giri 52) Religija ljubavi – Svami Vivekananda 53) Posvecenje Šiva linge 54) Moj učitelj i druge nadahnute besede – Vivekananda 55) Ramakrišnino jevanđelje 56) Advaita vedanta – Sri Atmananda Krišna 57) Yoga.Vedanta u 15 knjiga 40) Tajanstvena kundalini .Valmiki Devara 46) Dimenzije joge . knjiga 5 .31) Kama kala .Svami Vivekananda . knjiga 2 . alfa i omega.Šriram A. knjiga 1 .Ošo Radžneš 62) Yoga: alfa i omega.

68) Karma joga . Patanjali (V verzija) 89) Tajna nauka o seksu .Šri Svami Krišnananda 72) Skrivene misterije .savršen put do realizacije – Ošo Radžneš 88) Yoga sutre . C. Pasrich 87) Sadhana .Svami Vivekananda 69) Corpus hermeticum 70) Smaragdne tablice (Totha atlantiđanina) 71) Yoga sistem .Ošo Rađžneš 73) Tantričke yoga tehnike i rituali .Šriran Šarma Ačarja 90) Zen koani – ceo svet je samo jedan cvet 91) Ljubav i bog – Maharishi Mahesh Yogi 92) Rozenkrojcerske misterije – Max Heindel 93) Transcendentalna meditacija – Roth 94) Yoga: alfa i omega 7 – Osho KNJIGE U PRIPREMI 95) Solarna yoga .Rameš Čander 74) Ja sam to – Nisargadata 75) Tamo gde je svetlo – Jogananda 76) Prosvetljenje bez boga .Swami Rama 77) Amenkamen 78) Vastu vidya – stanovanje po meri duše 80) Avatari – Ani Besant 81) Vivekaćudamani – Šri Šankara 82) Yoga sutre – Vivakananda 83) Susreti sa učiteljem – Jogananda 84) Putovanje duše 85) Budistička meditacija 86) Životopis Guru Deva .Hira Ratan Manek 96) Majstorove izreke – Jogananda 97) Oslobađanje od saznatog – Krišnamurti 98) U svetlu mudrosti – Swami Krišnananda 99) Jnana yoga (Đnana joga) – Svami Vivekananda 100) Glas slobode – Svami Vivekananda 111) Avdhuta gita – Dattatreya 112) Kriya yoga Lahirija Mahasaje .Rameswar T & P.

K. Ramanuđan 114) Dan za danom sa Ramanom 115) Biografija Lahirija Mahasaye  .113) Besede posvećene Šivi – A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->