Svitac traži prijatelja - Su Ju Đin Jedne letnje večeri izlete svitac iz trave, podiže svoj plavičasti fenjer i poče

da trči tamo-amo. Šta li to traži? Prijatelja on traži! Jer svi imaju po nekog, imaju mnogo prijatelja, a on jednog jedinog. A kakva je sreća imati prijatelja i igrati se s njim! Tako je poželeo da i on ima bar jednog prijatelja i pođe da ga traži. Leteo je tako, leteo kad ču u travi neko šuštanje. Izdiže fenjer da pogleda šta je i spazi skakavca kako uzbuđeno žuri nekud. Skakavčiću, skakavčiću - pozva ga svitac. Šta hoćeš? Odazva se skakavac. Želiš li da mi postaneš prijatelj? Želim. E, pa onda hajde da se igramo. Obradova se svitac. Dobro, saglasi se skakavac, ali malo kasnije moram da potražim svog bratića. Vrlo je nestašan. Negde se izgubio, a već je mrak. Još se nije vratio kući pa je majka vrlo zabrinuta. Poslala me je da ga pronađem. A ti si došao u pravi čas. Hajde, osvetli mi put i pomozi mi da ga pronađem. E, ne mogu da ti svetlim, odgovori svitac. Moram da idem da tražim prijatelja. Dižući svoj plavičasti fenjerčić, svitac odlete dalje. Opet je leteo tako okolo kad ču u travi neki šum. Podiže fenjer da vidi šta je to, kad ugleda jednog mrava koji je grabio napred, noseći veliki tovar. Hej, ti, pozva ga svitac. Mrav se odazva. Hoćeš li da mi budeš prijatelj? Hoću, odgovori mrav. Onda pođi sa mnom da se igramo. Dobro, saglasi se mrav. Samo čekaj da donesem kući ovaj tovar.

Naučite i svica.Baš si dobrodošao jer sam zalutao." Sa tim rečima podiže svoj fenjerčić i ode dalje. vi svi znate kako se može steći prijatelj. jer moram da tražim prijatelja. Jedne letnje večeri svitac je opet trčao tamo-amo sa svojim uzdignutim plavim fenjerčićem. Charles Dikens . Kako je samo umoran! Ljudi kažu da postoji mudrost glave i mudrost srca. jer on stalno leti unaokolo tražeći ga. Pa zar ga nije već našao? Nije. Ali svitac reče: "Ne mogu da ti pomognem. Hajde pomozi mi da pronađem put. Draga deco. Šta li on to opet traži? Još traži prijatelja.