P. 1
Slovenska-mitologija

Slovenska-mitologija

5.0

|Views: 166|Likes:
Published by Tommica

More info:

Published by: Tommica on Dec 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

Sections

 • Luj Leže Slovenska mitologija Uvod
 • Glava prva Izvori za slovensku mitologiju
 • Glava treća Dva vrhovna boga ruskih i baltičkih slovena Perun i Svetovid
 • Glava četvrta
 • Glava peta Mlada božanstva
 • Glava šesta
 • Glava sedma
 • Glava osma
 • DODATAK
 • Miodrag B. Šijaković Varijacije na temu: slovenski mit
 • Napomene

Luj Leže

Slovenska mitologija
Naslov originala: Louis Leger, La Mythologie Slave, 1901 Preveo na srpski Rad. Agatonović, 1904 Luj Leže (1843-1924), francuski lingvista i istoričar, daje veliki doprinos izučavanju slovenske mitologije. Legende, priče, pesme o postanku vasione, o bogovima, o izuzetnim ljudima sa božanskim osobinama čine svaku mitologiju, pa i slovensku. Te legende su (racionalne ili iracionalne sadržine), u stvari, jedna prerušena i preinačena istorija Slovena.

SADRŽAJ
• •

Luj Leže: Slovenska mitologija - Uvod Glava prva: Izvori za slovensku mitologiju

Slovenski hroničari; ruska Nestorova hronika; Češke hronike: Kozmina, Dalimilova, poljska hronika Dlugoševa. - Strani hroničari: Adam Bremenski, Helmold, Titmar, Saks Gramatik, Knytlinga Saga, istorici Otona Bamberškog, vizantijski hroničari. - Nemi spomenici. - Jezik. - Apokrifni izvori.

• • •

I Slovenski hroničari iz raznih slovenskih zemalja II Strani hroničari III Likorezni spomenici – jezik Glava druga: Vrhovni bog
o o o

Glava treća: Dva vrhovna boga ruskih i baltičkih slovena Perun i Svetovid o Perun o Svetovid - (Svantovit) o Još nešto o otkriću idola u Zbruču
o

Glava četvrta

Volos u Rusiji i Veles u Češkoj, - Volos i Sv. Blez - Vlasije (Blaise) - Horz. - Dažbog. - Simargl. Mokoš. - Svarog, Svarožić - Suarasici. - Stribog. - Trojan - Trajan. ruska i balkanska predanja o o o o o o o o

Volos - Veles Horz Dažbog Simargl Mokoš Svarog - Svarožić - Suarazici Stribog Trajan – Trojan

o •

Glava peta: Mlada božanstva

Triglav. - Jula. - Radgost (Radigost). - Podaga. - Pripegala. - Crnobog. - Bezimena božanstva. Rinvid. Turipid. Turuvid. Pizamar. Crnoglav (Tijernoglav). - Boginje. - Domaći bogovi. o o o o o o o o o o o •

Triglav Jula Radigast - Radgost Podaga Pripegala Crnobog (Crni bog) Bezimena božanstva Rinvid, Turupid, Puruvid, Pizamar, Crnoglav Boginje Domaći bogovi

Glava šesta

Božanstva sudbine. - Vile. - Rusaljke. - Vodene nimfe kod Čeha i Poljaka.

Vile Rusaljke Glava sedma
o o

Kultus. - Žrtve. - Žrtvenici. - Hramovi. - Idoli. - Svete šume. - Izvori. - Vračari. - Proroštva. •

Glava osma

Život na onom svetu. - Da li i Sloveni verovahu u nj? - Suprotna svedočanstva. - Nav, bog Nija. - Raj. - Način sahranjivanja. - Groblja, pogrebne svečanosti. - Kultus precima u Rusiji. •

DODATAK o Svetovid (Svantovid) i Sveti Vid o Snimci kipova o Neke primedbe o slovenskim idolima
o

• • •

Miodrag B. Šijaković: Varijacije na temu slovenski mit Napomene

Luj Leže Slovenska mitologija Uvod
Ima prilično vremena, kako je moja pažnja prvi put bila skrenuta na slovensku mitologiju. Kad sam god. 1865. otpočeo svoja istraživanja o preobraćanju Slovena u hrišćanstvo, morao sam se zapitati: kakvi behu religiozni pojmovi neznabožačkih Slovena? Pa sam im tada u svome delcetu o Ćirilu i Metodiju[1] i posvetio dvadesetak strana. U to vreme one behu dosta nove; ali se i oslanjahu jednim delom na dokumente, koji se tada smatrahu za autentične, a koji su od tada već oglašeni za lažne. U god. 1880. pok. doajen Lihtenberger učinio mi je čast molbom svojom, da mu za njegovu Encyclopédie des sciences religieuses dam jedan rezime iz slovenske mitologije. To beše za mene prilika, da se ponovo vratim na proučavanja, koja uostalom nisam gubio iz vida. Moj prevod Nestorove Hronike, kojoj bejah posvetio toliko godina, jednako me je podsećao na ta delikatna pitanja. Članak iz Enciklopedije verskih nauka, znatno proširen i prerañen, ponovo je štampan u Revue de l'Histoire des Religions. Odatle je zasebno odštampan i pušten u svet pod imenom: Esquisse sommaire de la mythologie slave (Pariz, Leroux, 1882). Odštampana u vrlo malom broju primeraka, ova je knjižica odavno iscrpljena. Ponovo je štampana u drugoj svesci mojih Nouvelles études slaves.[2] Pišući ovaj rezime, ja sam pre svega pomišljao, da zadovoljim radoznalost francuske publike, kojoj su slovenska dela nepristupna, i koja uopšte ne zna, u kojim bi nemačkim knjigama mogli naći ozbiljnih podataka o ovim teškim pitanjima. Tako se desi, da sam ja učinio uslugu i samim Slovenima, kojima je jedan takav kritički rezime zaista oskudevao. G. Stojan Novaković, tada ministar prosvete u Srbiji, jedan od naših najspremnijih drugova, preveo je to moje delce, i odštampao u Prosvetnom Glasniku, br. 1. god. 1883. Ovaj je prevod preštampan u listu Slovinac, koji tada izlazaše u Dubrovniku. S druge strane, odlični slavista, g. Polivka učinio mi je čast svojim prevodom na češki moje Esquisse u Sbornik Slovanský, koji je ureñivao pok. V. Edvard Jelinek, god. 1883 (br. 8 i 9). On je svome prevodu dodao interesantne beleščice. Docnije je, trudom g. Gornickog, profesora gimnazije u Penzi, izašlo i jedno rusko izdanje u Filologičeskіe zapisk''і (Voronež', 1898). Uz to i najodlučnije slaviste Ralston u Athenaeum (8. april, 1882) Jagić u Archiv fur slav. Philol. (t. VI, str. 318) Beaudouin de Courtenay u Žurnal' Min. Nar. Prosvі''ščen (mart, 1882) behu primili taj moj skromni pokušaj s takvom simpatijom, koja me je nagnala, da ga se ponovo latim i proširim. Na žalost potrebe mojih lekcija na Collège de France dugo su morale moju pažnju odvlačiti na druge predmete. Prva je dužnost profesora da obučava. On nema prava dalje razvijati naučne probleme sve dok ne zadovolji prve potrebe svojih učenika. Tek 1895. god. mogao sam posvetiti dva semestra izlaganju slovenske mitologije. Ove lekcije brižljivo pregledane, štampane su kao rasprave od 1896. god. u Revue de l' Histoire des Religions. Tri najvažnije lekcije zasebno su odštampane. (Pokušaj o Perunu i sv. Iliji; o Svetovidu i bogovima na svršetak vid, o caru Trajanu u slovenskoj Mitologiji.)[3] Dve su čitane i u Akademiji Natpisa, koja se zainteresovala za novine u ovim studijama.

Držim. koja se nalaze u dodacima II sv. Krodo. Grka. što bi izvesno bilo vrlo korisno. Polel) ili folklora (Koščej. Hasterman. koji je pre repertoar folklora. str. 1842. a pisani ili nemi spomenici ni po koju cenu se ne bi mogli zameniti hipotezama. da bi se podigao jedan definitivan monument.. koji mu posveti jednu kritičku studiju u jednoj svesci raznovrsne sadržine Slavin-a (drugo izd. i vratiti u oblast mašte (Karus. da sam svuda sledovao savetu ovoga prvosveštenika slavistike. on je i Kajsarova i njegove naslednike stavio na oprezu od kakve varljive tendencije ljudske lenosti. već da uza svaki članak navode najstarije spomenike. koja je ponovo štampana u III sv. da sam uzgred otkrio i nekoliko detalja. koji se odnose na predmet ovih studija. koji mojim prethodnicima behu umakli. mi imamo vrlo malo ovih starih spomenika. Ovo delo privuče pažnju Dobrovskog. Latina. Smatrao sam za dužnost da ponovo pročitam u originalu sve latinske. Karevit. rasprave o Crnobogu bamberškom. Pa sam tako isto sebi dopustio da iznesem i nekoliko novih hipoteza. Taj monument nije još niko podigao. Osim njegovih radova o Rusaljkama. celokupnih dela njegovih Sebrane spisy (Prag. Danas se ovo delo ne bi moglo upotrebiti bez opasnosti. Tu se nalazi dosta imena. mislim. Sreznjevski je u Harkovu u Rusiji objavio 1846. Uostalom svi radovi ovoga perioda su unakaženi upotrebom lažnih dokumenata. koju nije napisao. i. Graña je vrlo retka. U člancima koje je dao Rigerovom Slovnik-u Naučný (češka enciklopedija) i Pregledu praškog muzeja. "Savetujem budućim mitolozima. Toliko isto se može reći i o Hanušovim radovima na češkom koji se odnose na mitologiju (ipak treba izuzeti Bajeslovný Kalendár. Kelta ili Germana. grčke ili slovenske pisane spomenike. i dalje). Karlo Jaromir Erben pružio je znatnu grañu za izučavanje slovenske mitologije. Osim studije o Kajsarovu.[4] izašlo je na svet mnogo radova o slovenskoj mitologiji. Slovanske Starožitnosti (drugo izd. na žalost. 263. On je pomišljao da ih pribere u jedno delo. svoje delo: Versuch einer slavischen Mythologie in alphabetischer Ordnung.). Osim toga što je upotrebljavao lažna . koja se danas moraju izbrisati iz mitološkog reda. da se bavi slovenskom mitologijom. Svarogu. koje ga karakteriše. Ni sam Dobrovski nije bio verziran u tom pitanju. Dobrovski nije imao prilike. da se ne oslanjaju na poznije pisce. kakve je u našem veku imala mitologija: Indusa..)." Na žalost. i ja sumnjam da će on ikada moći i postojati.). ali onim kritičkim okom. svoju vrlo poučnu raspravu o svetilištima i crkvenim obredima neznabožačkih Slovena. da ćemo za Slovene imati onakve radove. Ovaj indeks beše program za jednu slovensku mitologiju. ne krijem. God. da vidim sve čime oskudevaju. Što se mene tiče. Smrt mu nije dopustila da izvrši ovo preduzeće. 1865.Prikupljajući u ovu jednu knjigu sve te radove dugog strpljenja. ali i to delo ne bi imalo onaj apsolutno kritički i odreñeni karakter. Ona je morala privući pažnju Šafarikovu. Ni najmanje se ne možemo nadati. Vesna itd. Hanuš je objavio u Lavovu (Lembergu) svoju knjigu Die Wissenschaft des Slawischen Mythus. Prag. 1863). on je sastavio indeks mitoloških slovenskih imena. II Od kada je mladi ruski naučnik Kajsarov objavio u Getingenu 1803. veli on.

da se svuda vide sami mitosi.) g. da bi taj naš rad bio uzaludan.). izgledaju mi. da se mnogo manje odnose na Slovene u Rusiji.apokrifnih knjiga. ali pisac hoće sve da navrati na mitološke teorije u korist vremena u kome piše. t. VIII str. 35) jedan rad o Kosmogoniji neznabožačkih Slovena. sećam se. str. pa mi predlagaše. i objavio u Časopis Českého Musea (iste god. do odreći se sviju istraživanja o predmetu koji nas zanima. Moskva. .[5] Uostalom on je vrlo malo kritičan. do 69. 603 . Ovo sam delo čitao nekada u društvu sa svojim pok. koji mi behu dragoceni prijatelji. nego na Varjage. U knjizi Faminčina (Famintsyne. t. Uprkos sveg mog poštovanja prema uspomeni Bergenjevoj i Kotljarevskog. Famincyne): Božestva drevnih' Slavјаn'' (Petrograd. da ga zajednički prevedemo. trebalo je prvo očistiti njen teren od lažne grañe. Erben veli: . da i naučni deo ceo izgubi svoju vrednost. da se ostvari i ova prethodna pogodba. kuda se ide. Napreci kritike poslednjih godina su najzad dopustili. Bez sumnje oblast slovenske mitologije postala je na taj način vrlo uzana. sv. Veliko rusko Afanasijevo delo: Vozrenіe Slavјаn'' na prirodu (3. Posle ovog pokušaja koji svu slovensku mitologiju stavlja na dvadesetak potpuno nevrednih strana. Pa ipak nije baš tako. Ovaj je rad. .dokumenta. Pesme i galicijske legende. God. iz hrišćanske književnosti. Tako je on 1866. Jagić je dao pametnih saveta svima mitolozima. izaziva se reakcija skepticizma. po pesmama galicijskih Rutena. u Žurnalu Min. držim. prijateljem Bergenjem (Bergaigne). Kotljarevskog. ali zna se bar odakle se mora poći. na skandinavske useljenike. koja se na njemu nagomilavala. Primećivaše.[7] Naročito ih je stavljao na oprezu od zloupotrebe folklora.Prag. da njemu ne ostaje ništa drugo. danas se mogu zadržati jedva pedeset. Ozbiljno treba biti rezervisan i pri knjizi pok. kojima se Erben služio. na ono nekoliko žurnih strana koje napisa za Rigerovu Češku Enciklopediju (Slovnyk naučný. koje se mogu upotrebiti. str. navešću jedan zanimljiv članak Kipričnikova.ako se uvek ne zna. jesu čista pozajmica iz lažnih . Kotljarevski se koristio lažnim spomenicima. Pogrebni običaji neznabožačkih Slovena (Moskva. da što se više svuda gleda mitologija. Od dve stotine strana koje ta sveska sadrži[6].) još i danas je jedan najdragoceniji repertoar. IX. U svojoj zaista strogoj kritici o ovom delu (Archiv.arapski spomenici koje je on citirao. još manje za uporedno izučavanje ove mitologije u njenim odnosima prema mitologijama indoevropskih naroda. 1866. napravio mnogo larme o mitološkom svetu. tj. 168. 1884. izgleda. i mitologija se tu davi u folkloru. Nar. 1868). da mogu reći. Erben je namerno pomešao mitologiju i folklor.[8] Kao primer reakcije skepticizma.) nema ni deset strana. On beše vrlo oduševljen. i protivu strasti. 1870.i ma da se on branio. . Da bi i slovenska mitologija odlučno ušla u oblast nauke. Odličan muzikolog Faminčin ne beše ni najmanje spreman za proučavanje slovenske mitologije. Naučnom Društvu u Pragu. Prosvі''ščen (septembar. 1885). tj. U stvari on nas nije mogao poučiti ničemu ni slovenskom ni novom. čitao u Kralj.

u Srbiji lepo ureñivani . da sam takav rad našao u knjizi H."[9] Na žalost. "Pokušaji o mitologiji. njegovom izučavanju posvećeni su zasebni listovi: u Češkoj (Český Lid). koje doista postoje kod Slovena. 1887. i da u jednoj francuski ispisanoj knjizi. u Poljskoj (Wista). U ovom rezimeu beleške su često puta mnogo duže nego li tekst na koji se odnosi. da ono nije ni malo grañe iscrplo. u Bugarskoj (Sbornik' za narodni umotvorniја). Niko bolje to stanje ne može shvatiti nego onaj koji bi preduzeo da odbaci sve ono što pripada haosu protivrečnih hipoteza osnovanih najčešće na rasuñivanju ili na a priori. str. Mbchal-a: Nákres slovanského bajeslovi. 378. reskirao bi da se u njima potpuno izgubi. Za nj se oseća potreba. Po mome mišljenju jedno potpuno i jasno delo o slovenskoj mitologiji mora iscrpsti osnovne pisane spomenike. koja je štampana u Pragu 1891. Ostatak je posvećen folkloru." (god. Čitalac. II izd. da prikupim glavna fakta iz slovenske mitologije u jednu celinu. koje je tako teško dobiti. Mahal u svome predgovoru. Sredi i Petku. Knjiga g. samo šezdeset njih govori o slovenskoj mitologiji. otresajući ih najpre od svih fantastičnih veza i zbližavanja sa drugim spomenicima. str. Krek je preduzeo sabiti u izvestan broj strana svoga lepog dela: Einleitung in die slavischen Literaturgeschichte. 134) Ove rezultate. skoro potpun i dovoljno jasan o onome. germanskog ili čak indoevropskog. govoraše g. On još prima uz to i neke spomenike. Luciji (Rachmanes. i koje će malo čitalaca i pokušavati tražiti po originalnim spomenicima. o njoj se mnogo pisalo. Potpuno pravedno ceneći i ovo lepo delo. kosmogoničkim pričama. od dve stotine dvadeset strana ove knjige. koji su danas oglašeni za apokrifne. ima mesta sasvim drukčije raditi. ali su došle u njih iz hrišćanskog predanja ili iz stranih legendi."Slovenska mitologija je jedna najteža grana slavistike. Na taj način on počinje jednom glavom o kosmogoničkim idejama Slovena." Nekoliko godina kasnije pisaše Krek u Archiv fur sl. ličnostima ili tradicijama. god. većinom su rastureni po raznim slovenskim zbirkama. nigde nema jednog rada u celini. Perchta). Ceo ovaj deo pozajmljen iz folklora zaslužuje doista da se prevede. (Graz. ja mislim. Kreka naročito je upravljena slovenskim čitaocima. koje se vezuju za hrišćanske legende i apokrifne knjige. u Hrvatskoj (Zbornik za narodni život). Slovenski je folklor beskonačan. ali osim nekoliko dobrih članaka o pojedinim pitanjima. Treba još videti ono o Rahmanima. u Rusiji (Živaја Starina). svetačkim danima: Ponedeoniku. Philologie: "Što se tiče slovenske mitologije do danas postignuti pozitivni rezultati ni najmanje ne odgovaraju utrošenom vremenu. koja će predstavljati rezime svih legendarnih ideja slovenskog naroda. još se jednako očekuje jedan odreñeni rad u celini.) Na jeziku pristupačnom većini učenih ljudi one pružaju jedan kratki zbijeni rezime. (Skica iz slovenske mitologije). neuk ovim studijama. ili osloboñavajući ih besposlenih hipoteza i zbrke folklora slovenskog. što nam izvori kažu o slovenskoj mitologiji. legendama koje prouzrokuju meteorološke pojave. do 440. Mišljah. ili bar po načinu francuskom. 1876. Stoga sam se rešio. za koje pretpostavlja da su poznate. Perhtu. toga radi on izostavlja mnoštvo sitnica.

. sve sisteme. koji su objavljeni u Archiv fur slav. Maja. Meni se čini. trebalo bi ne znam koliko tucadi svezaka. klasičnoga ili germanskoga sveta. da će oni isto tako učiniti i prema ovoj knjizi. ja se i na nj pozivam (npr. Pored sveg plemenitog i korisnog truda Mahalovog. . Simpatija s kojom su moje slovenske kolege prihvatili pokušaje koji su joj prethodili. sa kojima su me zbližili i sprijateljili više od tridesetak godina revnosnoga izučavanja. Ni po koju cenu ne želim ponovo otpočeti koliko korisnom toliko i opasnom Afanasijevom knjigom. Prikupiti i rezimirati sve što je do sada izašlo o folkloristici. kao veoma pomoćne mi i korisne radove g. pa radove Aleksandra Veselovskog. Briknera. da je prostor slovenske mitologije jedino obeležen i ograničen pisanim i nemim spomenicima . sve dokle budemo osećali jaku oskudicu u pisanim i nemim spomenicima neznabožačkog vremena. ako još ove pisane ili neme spomenike može objasniti ili dopuniti kakvo narodno predanje.. Phil. a pored toga i izvestan broj hipoteza ili tumačenja koje ja ne namećem. Finaca.ja sam isto tako iz opreznosti ili skepticizma. na kojoj stoje mitologije ostalih indoevropskih naroda. da još dublje proniknu u ova delikatna istraživanja. kod Rusa. No na žalost. Jagića. Sadržina tih strana biće izvesno za mnoge čitaoce ne Slovene jedno otkriće. Od toga se ja unapred ograñujem. Ovaj će pokušaj možda uliti učenijima i veštijima od mene želju. Namerno odbacujem sve teorije. Oni će u njoj naći nekih sitnica kojih nema ni u jednom ranijem delu. da se nadam. ako smem reći .koji se odnose na neznabožačku periodu istorijskoga života Slovena. predanje o kultusu kućnim bogovima. koje su ih do sada kvarile. Varjaga. one će učiniti. pozajmicama od susednih naroda (Grka i Arbanasa kod južnih Slovena. da je folklor nerazdvojni i bitni deo mitologije. . biće nam vrlo teško postaviti slovensku mitologiju na istu nogu. i koje se jednako ponavljaju. no ne tvrdim da ću ih i sistematski grupisati. ova će knjiga popuniti jednu prazninu u našoj naučnoj literaturi. o pojmovima o onom drugom svetu). Ovi radovi i mnogi drugi rastureni po najrazličnijim zbirkama biće spomenuti u svoje vreme i na svome mestu. uveren sam.[10] Pored ovih specijalnih radova. o kojoj ja ne znam ništa."Karadžić". prenebregavam sve veze.ma koliko one bile privlačne. moram spomenuti. god . sa mitologijom istočnih naroda. Ako sam iz principa odbacio folklor . ali za koje na se uzimam potpunu odgovornost. Maretića. kao što će se videti. Prikupljam rasturene odlomke po pisanim spomenicima. Ovakva kakva je. 1901. Tatara. Nemaca kod Čeha ili Poljaka). da iz naših knjiga.evropskoj naučnoj literaturi. koji su izašli u Izvi''stіја Petrogradske Akademije Nauka.osim u izvesnim jasnim obeleženim slučajevima. jer bi bilo vrlo dugo istraživati u kojoj je meri on mogao biti izmenjen hrišćanskim legendama. iz naših repertoara potpuno iščeznu sve greške. ipak mi je bilo nemogućno ići za njim na tako prostranom i rñavo ograničenom zemljištu. dopušta mi.ako ih ima. Ali ne smatram. odlučno odbacio i litvansku mitologiju.

biografi Otona Bamberškog i ruska Nestorova hronika. kao što je pisac Ruske hronike.malo sumnjiv . Knytlinga Saga. Pesme i narodne priče. Češke hronike Kozmina. izmenjale su se postepeno pod uticajem hrišćanskih ideja ili stranih književnosti. Knitlinge Sage (Knytlinga Saga). u biografa Otona Bamberškog). oni se na nj osvrću samo kad hoće da istaknu "sramne" neznabožačke obrede. Nemamo nemih spomenika o ovom kultusu. govoreći o tome. čije se poreklo gubi u tami onoga vremena. Titmar. jer treba najpre rešiti. . da li oni. obrede i praznoverice neznabožačkih Slovena.to je sve što nam je ostalo o onom tako bogatom slovenskom kultusu. koji se odnose na slovensku mitologiju.Glava prva Izvori za slovensku mitologiju Slovenski hroničari. Helmold. čije su idole i hramove tako rado opisivali: Adam Bremenski. ili u nemačkim hagiografima (napr. Saks Gramatik. način kojim su obožavana . istorici Otona Bamberškog. .idol pronañen u Galiciji. Konstantina Porfirogenita. kao: Titmara. 2) U latinskim. da bi bili neosporne autentičnosti. koji nisu možda ni slovenski ni mitološki. da dobijemo potpunu sliku o celini ove mitologije. ali ni jedan nam ne daje dovoljan broj podataka ni mogućnosti. jesu delo hrišćanskih sveštenika.Strani hroničari:Adam Bremenski. koji se odnose na mitologiju. treba tražiti: 1) U prvobitnim hronikama slovenskih zemalja koje su pisane u narodu. . nekoliko vajarskih radova do danas sačuvanih u danciškom muzeju. danas su oglašeni za lažne. oni nam rasvetljavaju prirodu izvesnog broja božanstava. Nekoliko nejasnih odlomaka u hramu u Arkoni. nemačkim ili danskim hronikama. kao idoli u Prilvicu. Titmar. 4) U arapskim pisanim spomenicima (Massoudi-a. Oni koji su dugo smatrani za dosta verne. nemačkih sveštenika. jedan . Adama Bremenskog. a što je još gore. na ostrvu Rujnu. ili bar nemamo takvih. ruska Nestorova hronika.[11] Nemamo nikakvog pisanog slovenskog spomenika (teksta) iz neznabožačkog doba. najčešće stranih. Saks Gramatik. Nadahnuti najdubljom mržnjom protivu slovenskog paganizma. delom slovenskih. . Dalimilova. Dosta su mnogobrojni izvori za slovensku mitologiju. . poljska hronika Dlugoševa. Ibn Fozlan-a) koji su vrlo nejasni. Saksa Gramatika. i u duši svojoj da opravdaju uništenje idola i rušenje njihovih svetilišta. Helmold. koji daju samo kratke podatke. Lav u Bambergu. . 3) U vizantijskim pisanim spomenicima: Prokopa.Jezik. ili skandinavske Varjage (Normane).Nemi spomenici. te ih treba najozbiljnije kontrolisati.kultus. Glavni pisani spomenici. No pri svemu tome. vizantijski hroničari. podrazumevaju Slovene stare Rusije.Apokrifni izvori.[12] Pisane spomenike.

pod perom jednog hrišćanina srednjeg veka. itd. ili onih koji se bar tako zovu. razne obrede i dogañaje iz verskoga života neznabožačkih Slovena. U ovom stavu kao i u imenima izvesnih božanstava. 1114. pruža tačne pojedinosti o Perunu i Velesu. u crkvenim obredima. o žrtvama njima prinašanim. zbornicima ili raznim religioznim zbirkama prevoda vizantijskih pisanih spomenika. govoreći pod god. 6) U teološkim spisima srednjega veka koji ciljaju na neznabožačke obrede. da su one vrlo sumnjive. udaljuje se dosta od svoga predmeta. Simarglu. svešteniku. govoreći da knez Višeslav pretiče hod Horzin? Priznajem da mi ova huljenja na veru. On nam. o Dažbogu. g. pa umeće tu boga sunca Dažboga. da izjednačuje sunce sa velikim bogom Horzom. izgledaju vrlo neverovatna. tumače imena jelinskih bogova. i daćama. Crkvene propovedi čine samo nejasne aluzije na neznabožačke verske obrede. o žrecima. i čije je postojanje utvrñeno i drugim pisanim spomenicima. dopalo da izaziva neznabožačke uspomene. Ovaj hroničar pisaše krajem XI i početkom XII veka. Podaci koje daju ruske hronike dopunjuju se nekim dokumentima srednjovekovne književnosti. više-manje. Mokošu. koji svojim najstarijim pa i današnjim oblicima svedoči i o prošlim vekovima. I Slovenski hroničari iz raznih slovenskih zemalja Za poznavanje prvobitne Rusije Nestorova Hronika sadrži jedan neocenjivi dokumenat. Rusalijama (neznabožački praznici). Priznajem. unuka Dažbogovog. 7) Najzad u jeziku. On nam daje o ovim idolima. pričama ili pesmama. jednom prosvećenom čoveku. više-manje. da u dva maha poziva jednog ruskog kneza. I Novgorodska Hronika potvrñuje izvesne tekstove Nestorove Hronike. ukoliko ti podaci potvrñuju rukopise. Odlomak epske poezije pod imenom: "Slovo o polku Igorovu" sadrži nekoliko takvih mitoloških aluzija. ili bar nagañati: o mestima na kojima se vršio obred. nije teško ne naći stranačkih utecaja. On nam još kazuje i kakve su ideje vezane za lica. Stribogu. Ako su i neka imena izopačena klasičnim uspomenama. unuke Stribogove. Jedan nastavljač prvobitne hronike (rukopis zvan ipatski). Egipćane.5) U današnjoj folkloristici. koje je crkva zabranjivala. i koji nam naročito svojom toponomastikom dopušta iznaći. Je li mogućno da se jednom hrišćaninu srednjeg veka. idole.[13] . detaljne podatke. Rusija je bila zvanično u hrišćanstvo preobraćena 988. da priziva vetrove. pomenutih u osnovnoj hronici. Stoga je ovaj analista mogao tada poznavati sinove prvih Hrišćana i pribrati tačne podatke o kultusu njihovih predaka. ima ih i koja su apsolutno izvan svake sumnje. o bogu Svarogu. koji imenima slovenskih božanstava.

II. pošto je ona napisana na češkom jeziku.) takoñe postala iz Kozmine. glava XLII). Svetovida (Marsa).[17] I malo dalje (oko god. doživljaje čeških legendarnih kneževa: Kroka. Hamadriade. Ipak. otac češke istorije. jednu boginju rata.Češki hroničar Kozma iz Praga (XII vek). . koji se bavio verom neznabožačkih Slovena. ille montibus sive collibus litat. 8) Kozma veli. žrece. . jeste arhiepiskop Dlugoš. otkriva nam. da su Česi obožavali Peruna (Jupitera). te na njih ni najmanje ne podseća. i jednoga boga pakla. svoje kućne bogove (penates). kojih nema u latinskoj frazeologiji njenoga duhovnog oca (prototipa). Hronika učitelja Vićentija ne manje mrzi i izbegava neznabožačke stvari. memorare negligamus". on uporeñuje neznabožačke Pruse sa zverovima. alia quae ipse fecit. On nabraja neznabožačke obrede koje je ukinuo knez Bretislav II. da je kneginja Teta naučila narod obožavati Oreade Driade. priča svojim. ili Longinus. noseći na svojim leñima sve svoje pretke (dědky své). da su Česi obožavali idole. koji je pisao pri kraju . potpuno ćuti o veri neznabožačkih Čeha. Drugi jedan. Na žalost odavde ne vidimo ni imena tih idola. Ali je vrlo rezervisan u svemu što se tiče slovenske mitologije. stih 6) da se Čeh (Cech) odselio iz Hrvatske u Češku. itd. i to je sve. spomenik spomenusmo u početku III glave. da stari Česi zvahu nav stan mrtvaca: "Potom Kroh jide do navi" (zatim Krok ode u nav). tj. ili bolje istorik poljski u srednjem veku. ona će nam kazati (II. idola surda et muta rogat et orat.[18] i njega su obožavali Sloveni i Saksonci. II. da je u Brandeburgu postojao jedan idol sa tri glave. ne manje interesantan. I kad ipak mora učiniti kakvu aluziju na bogove neznabožačkog vremena. Tako ona kaže.[16] Dalimilova stihovna hronika. 1153)..[15] Iz ovog stava jasno se vidi. Kozma im daje klasična imena:[14] "Ergo litate diis vestris asinum ut sint et ipsi vobis in asylum. Ljubuše. koja je dušu svoju pozajmila iz Kozmine hronike. pruža nam neke pojedinosti. navlaš obilazi neznabožačko doba. Noc votum fiere summus. Sadrži nekoliko dosta tamnih aluzija na kultus brandeburških Slovena: "cum in dicta marchia gens adhuc permixta Slavonika et Saxonika gentilitatis ritibus deserviret et coleret ydola".sicut el hactenus multi villani velpagani hic latices seu ignes colit.što je tačnije. Prvi hroničar. Sve što nam kazuje o Poljacima pre hrišćanstva jeste: da su bili poligamiste: "Istorum gesta quorum memoriam oblivio vetustatis abolevit et quos error et ydolatria defoedavit. pa dodaje. vrače koje progna. Može li se iz ovog stava zaključiti. Neklana. sororque eius Bellona atque gener Cereris iubet". Hostivida. čas književnim a čas prostačkim latinskim jezikom. Ako se malo ispravi tekst na izvestan način. Jupiter et ipse Mars. koja uostalom i nije poljskog porekla. Gallus-ova hronika[19] (prva godina XII veka). čija imena i postojanje uostalom ništa nam ne dokazuje? Na drugom mestu (knj. Pšemisla. Pulkavina hronika (XIV v.. takoñe ne dodaje ničega pozitivnog onim tako tamnim podacima svog prototipa.[20] Na drugom mestu (knj. iste lucos et arbores aut lapides adorat.

koji je zahtevao da postane njihovom hrišćanskom arhiepiskopijom. Naročito se njihovoj svedodžbi ima zahvaliti. Venusa sa Dzydzilelya-om. trudi se da iznañe svoje bogove kod starih Poljaka. Ako je identičnost Plutona i nije sporna. da u X veku sve zemlje s desne strane Labe i Sale (izuzimajući predeo izmeñu ušća Labina i toka reke Trave) behu još naseljene slovenskom rasom. naročito Skandinavaca i baltičkih Slovena. da je ta nyja srodna sa nav-om kod Čeha. sveštenicima. Brikner je još našao[23] nekoliko podataka u jednoj zbirci crkvenih beseda na poljskolatinskom jeziku. koji se ponavljaju u ovom ili onom narodnom refrenu. što nam pomaže da je bolje rastumačimo. uzima za imena pojedinih božanstava oblike. sačuvale i do danas. Dlugoš voli poljsku domovinu. idolima. stranci. i poslednjih godina vrlo se malo važnosti pridavalo Dlugoševim podacima o starim božanstvima njegove zemlje. U ovo vreme u pravoj Poljskoj beše već nekoliko vekova potpuno nestalo paganizma. U svojim Gesta Hammaburgensis eclesiae pontificum on priča istoriju ove arhiepiskopije i istoriju obližnjih naroda. on bi hteo. stanovao je na granici Slavije u jednom gradu. sačuvanih u petrogradskoj biblioteci. R. a jedna se i zove Stado. njegova svedodžba nije sasvim za odbacivanje. On zna i za boga vremena (temperies) koji se zvao Pogoda. izlaže trude kneza Gottschalk-a na . Ne propušta ništa što se tiče začetka njenoga života. da je ono igralo istu ulogu i u neznabožačko vreme. što se tiče slovenske mitologije. Br'ckner[21] trudio.1481) svoju Historia Poloniae. oživi Dlugoša. Samo. žrtvama (čak i u ljudima). Nedavno se g. Pošto je Gnjezno. tvrdi da je u Gnjeznu bio i jedan hram prvoga reda: "delubrum primarium ad quod ex omnibus locis fiebat congressus. Plutona sa Nijom. On govori o hramovima. kako je on prepunjen klasičnom mitologijom. Na njemu se vidi uticaj klasičkih i hrišćanskih uspomena. a osobito stanovnika ostrva Rujna. mogao je ispitivati arhiepiskopsku arhivu. i najzad ih nalazi šest. Pohañao je Dance. Marsa sa Liadom. godišnjim svetkovinama. On je živeo u prvoj polovini XI veka. da." Očigledno su na nj mnogo uticale i hrišćanske ideje. Dijanu sa Dzevana-om. Mi zaboravljamo. koji nam pričaju borbe Nemaca ili Danaca sa danas već nestalim baltičkim Slovenima. boga života Zywie. On je tu zbirku skoro objavio. s obzirom na siromaštvo slovenskih izvora kod zapadnih naroda. što mi danas možemo imati dosta jasnu sliku o religioznom životu baltičkih Slovena i onih sa Labe. slušati pričanja raznih misionara. kao katolička mitropolija. od kojih su se neke.XV veka (od 1455 . ili napore germanskih misionara da ih preobrate u hrišćanstvo. tiče se naročito naših mitskih bića. Adam Bremenski (iz Bremena) učitelj u istoj varoši. Cereru sa Marzanom. u III knj. sedište primasa. svetim drvetima.[22] Izjednačuje Jupitera sa Yeszaom. većinom su bolje informisani. kanonik gradske katedrale pisac je Gesta Hammaburgensis eclesiae pontificum. II Strani hroničari Dok su češki i poljski hroničari namerno prenebregavali neznabožačko doba u istoriji svojih naroda. nije manje istina. No pri svemu tome. Jedan od tih podataka objašnjava nam i Dlugoševe zablude. uprkos hrišćanstvu.

Ova hronika ne prelazi godinu 1170. . Često citira izveštaje očevidaca. o kultusu Crnom Bogu (I. o hramu u Retri i bogu Radgostu. XIV). druge knjige jesu najvažniji izvor za našu studiju. Vodanu i Frigi (Fricco). 1009. glava XVIII) on ukratko opisuje varoš Retru (Rhetra) sa njenim hramom. Priznaje uostalom. Nabraja u nekoliko mahova mučenja. on piše: ad laudem Lubecensis eclesiae (posveta na knjizi). jesu osim Vagrinaca još i Ljutići i Bodrići izmeñu Labe i Odre. I mi imamo samo žaliti. bez sumnje usled njihove odanosti paganizmu: "Slavorum animi naturales sunt infidi et ad malum proni ideoque cavendi". Slovena i Šveñana (I. da su se Nemci prema njima rñavo ponašali. o Sivi. bog ostrva Rujna. koja su iskusili hrišćani od nekrštenih Slovena. Princip mu je. Pruža više pojedinosti od Adama Bremenskog: o veri neznabožačkih Slovena. Njihovo preobraćanje u hrišćanstvo. (I. ili onih. o kultusu Bogu Provenu (83). II. XXVII. priča (III. ili njihov povratak u ovo posle otpadništva. 40. Poreklom Holštinac. da istakne i dobre osobine neznabožačkih Slovena (II. boginji Polabljana. 52). Njegovo se uverenje ne koleba. potvrñuje (II. 60) da je u ovom istom gradu Retri i vladika Jovan bio prinesen na žrtvu bogu Radgostu. što nam je dao tako malo podataka. on nam kazuje. u njegovoj prvoj knjizi. g. da su Sloveni voleli praviti idole sa više glava (što tvrde i drugi pisani spomenici). No on se tako isto služi i zapisanim predanjima i pričanjem slovenskih staraca.preobraćanju u hrišćanstvo Bodrića. podignutim u čast demonv quorum princeps est Radigast. i pratio je cara Henriha II u njegovom pohodu protivu poljskog kneza Boleslava Hrabrog. Glave 52. i 83.[27] Titmar (roñen 976. jer navodi neke reči i piše dosta tačno neka imena. Pribislav je bio hrišćanin. "qui omnes barbarorum gestas res in memoria tenent". 18). obalskih stanovnika Labe i Baltičkog mora. čini glavni predmet njegove hronike." Ipak mu se omaknu više zanimljivih sitnica za našu studiju. čije gostoprimstvo veoma hvali. Helmold je bio sveštenik crkve u Libeku. 19). da veruju u postojanje jednog najstarijega boga.[24] Dokazuje nam da su stanovnici Rujna bili više odani kultusu zlih božanstava nego ostali Sloveni (Descriptio insularum. Helmold uostalom ima dosta rñav pojam o Slovenima. Sloveni. da imaju svetih šuma (83). i misli da je to isto božanstvo kao i sveti Vid korvejskih kaluñera. XXVIII) o skandinavskim božanstvima: Toru. Koristio se Adamom Bremenskim od koga mnogo pozajmljuje (testis est magister Adamus). koji su se iz hrišćanstva povratili u svoju staru veru. Tako (knj. o bogovima koji imaju i koji nemaju svojih idola. kao što i sam naslov kazuje. da je znao i slovenski jezik. 8). Na žalost ni na pamet mu nije palo. Naziva ih "natio prava et perversa" (I. Izgleda. da nam i o idolima slovenskim i njihovom kultusu da onako potpunih pojedinosti. i glava 12. paroh parohije Bozau oko jezera Plena (Ploen) u zemlji Slovena Vagrinaca (Wagriens). U toj misiji on bi poslat k njima oko 1155.[26] U savezu sa vladikama Oldenburga Vicelinom i Geroldom pridružio se njihovim naporima da pokrste neznabožačke Slovene. da se ne zadržava na neznabožačkim stvarima: "Inutile est acta non credentium scrutari. kao što je dao (glave: XXVI. God. Njihova je zemlja za nj "terra horroris et vastae solitudinis". kao što misli jedan komentator hronike. 41) odvratnost Slovena prema hrišćanstvu i njihovo rñavo postupanje sa hrišćanskim popovima.[25] Njegova mržnja na paganizam ne smeta mu. kojima se on bavi. Voelkel. Helmoldovo delo Chronicon Slavorum jeste. 27). najvažniji izvor za istoriju Slovena u srednjem veku.. i ako one ipak nisu jedine. umro 1018) bio je kanonik u Magdeburgu. o idolu Podaga. od koga svi drugi proizlaze. i primljen je od kneza Pribislava. Zna da je postojao Svetovid. Veruje u izvesno srodstvo sujeverja Saksonaca.

sveta šuma Žutibor (Zutibore). Kad bi se iz njegovih tvrñenja moglo zaključiti. . Dva njegova pretka (I. da su oni imali idole (III. kad i ostrvo Rujan potpade pod dansku vlast. na samoj granici Saksonije i Slovenije. On nam kazuje i neka imena svetih mesta. što se takoñe potvrñuje svedočanstvima Saksa Gramatika i Otona Bamberškog. osobito one boga Svarožića (Zuarasici).[32] jednog od najznamenitijih državnika i prelata srednjega veka. Helmold skoro tako isto kaže. 23). koji su vršili kultus ovom bogu. (VIII. Pridodat je bio ličnosti Apsalona. U protivrečnosti je sa Adamom Bremenskim. 56) "Bele knegini. Tvrdi da se kod nekrštenih Slovena sve svrgava smrću (I. O njegovom životu malo se zna.izmeñu. On opisuje hram u ovoj varoši. Kako-tako Titmar je morao pribrati nekoliko beležaka o njihovom jeziku. potvrñuje se pismom svetog Brina caru Henrihu II. Bio je sveštenik. a bogu ime Radgost (Redigost). i opisuje proroštva činjena pomoću svetih konja. Hoće da veže njegovo poreklo za Rimljane: "Et quia fuit haec apta bellis et in omnibus semper triumphalis antiquo more Martis signata est nomine". da su postojali i sveštenici. Titmar piše: "Quot regiones sunt in his partibus. Titmar zna. ut scias. id est mediam regionis. Sloveni) Mese. npr. idole. i Dobrawa. ležeći na Sali. "Quamvis autem de hiis aliquid dicere perhorrescam. episkopa Lunda u Skaniji." (VI. "Bolizlaus qui maior laus interpretatur" (IV. bor . 25) I Helmold veli: "Praeter penates et idola quibus singula oppida redundabant" (I. kao pagus Silensis (VIII. Na poziv Apsalonov Saks napisa svoje Gesta Danorum. 65). Najzad i pored sve njegove mržnje.[29] i svedodžba. 59). 14). On ima uostalom jake razloge. Prirodno je što mu njihova neznabožačka vera izgleda gnusna.[33] Apsalon je bio tajni savetnik kralja Valdemara. Ime mu znači. To je jedan fini i elegantan prozaista. ipak posvećuje čitave dve strane opisu varoši Redarv (Redarinaca). i umro je prvih godina XII veka. 19).[28] Spominje jednu bezimenu boginju." (VI. čiju su sliku Ljutići nosili na svojoj zastavi.[31] Saks Gramatik je Danac. On zna. 55). Titmar nadahnut svojim klasičnim uspomenama.postane vladikom u Merzeburgu. kad prevodi Medeburu (drvo bogato medom) sa mel prohibe. koji toj varoši daje ime Retra. 45). i u prilici ih navodi: "Belegori. No i pored njegovih predubeñenja omaknu mu se ipak i po koji dragoceni podaci. Na desnoj strani Sale življahu razni narodi. utvari. nuncupabant eam vel a quadam virgine seducta". članovi velike porodice Srba ili Soraba. vanam eorum superstitionem. lector amate. i slovenski paganizam bi sasvim uništen. Njegov germanski patriotizam buni se na pomisao o slovenskoj mitologiji. Ipak on zna i slovensku etimologiju. quae bona interpretatur (IV. "Cum execranda gentilitas ibi veneraretur" (VIII. id est pulchra domina" (X. i on je i nagovorio ovog da udari na Vende ili nekrštene Slovene. što ne voli Slovene. 4). tot templa habentur et simulacra demonum singula ab infidelibus coluntur. da leži izmeñu šume: mese . Merzeburg je u ovo vreme bio na samoj granici germanskog plemena. 59). Namerno izostavlja istraživanja neznabožačke istorije svoje dijeceze.. 63). Svi njegovi prevodi nisu tako srećni. Ali ovo tvrñenje biva usled istorije o vampirima. quod pulcher mons dicitur" (IV. to bi doista bilo jedno zanimljivo svedočanstvo u njihovu korist. tamen. Titmar je u osnovi sujeveran. 10) su poginuli u borbi protiv njih. daje mu drugu etimologiju.[30] Zna da su kod Ljutića hramovi i idoli vrlo mnogobrojni. Ovaj grad. na koju aluzira: "Posteri autem (tj. ali voli da opisuje snove. i koja je bila jedno od glavnih svetilišta njihove vere. da Sloveni nisu verovali u vampire. beše slovenskog porekla. koju zove Riedegost.šuma. koju on daje o kultusu ovom bogu. te se taj napad svrši padom varoši Arkone 1168. i svoja pričanja počinje krajem IX veka..

1123. on ode tamo. velikom svetilištu slovenskog paganizma. da je poznavao Saksovo kazivanje. Pizamar. U svakom slučaju episkop Apsalon. Tako knez Pryslav kod njega je Freedevus. Volin. Iako izgleda da je malo fanatik. koji je učestvovao u svim tim krupnim dogañajima. namesti i jednoga vladiku za Pomeraniju u Volinu. koje se nas tiče. U onome. koje se potrudio i prevesti na latinski. pozove ga knez Boleslav III da pokrsti Pomeranske Slovene. istorija Knidovih potomaka. Tiarnoglovius). i svršuje se godinom 1187. Potvrñuje pričanja Saksa Gramatika. Porevitus. naročito iz Valerija Maksima. mogao je pribaviti i izvešća. Porenutius). koji mi imamo o borbama rujanskih Slovena sa Dancima. poslednje je jasnije. Užasno izopačava osobena imena. Knitlinga Saga obuhvata dansku istoriju od početka X veka. o kultusu i uništenju idola Svetovidovog. No po njegovom odlasku izrodiše se mnogobrojna otpadništva. da je bio dobro o svemu obavešten. te mu je to učinilo znatne koristi u njegovim misijama kod Slovena. hrišćanin (pokršten je u Merzeburgu). i očevidno znači: bog ili idol crne glave (čarnoglavy). ali ne i tvrditi. o Arkoni. žrtvama i sujevericama rujanskih Slovena. Bez sumnje nisu bolje prošla ni imena božanstava. kojih nema u Saksa Gramatika. da mu o njima da ozbiljnih podataka. Doprineo je braku Vladislava Hermana sa Juditom sestrom cara Henriha IV. Može se misliti.[35] Biografije vladike Otona Bamberškog sadrže jedan osobito značajan dokumenat za izučavanje slovenske mitologije.pun je latinskog klasicizma. Ma kako bili mršavi njegovi podaci. Njegov danski patriotizam je možda vatreniji od hrišćanske mu vere. što se odnosi na ovo božanstvo. ipak mu se (Saksu Gramatiku) ne može prebaciti. starim narodnim pesmama ("maiorum acta patrii sermonis carminibus vulgata"). Poreklom iz Švabije. g. Pizamar i Crnoglav (Turipid. U Poljskoj je bio ostavio lepih uspomena. Mi mu još dugujemo i dragocene podatke o kultusu Ruñevida. Kako je on savremenik poslednjih dogañaja. po svoj prilici.[37] podiže crkve. gde ga primi knez Vratislav. Njegova istorija Danaca je jedini značajan dokument. Oton poseti varoši: Pyrice. Torevida i Porenucija (Rugievithus. Koloberg (danas Kolberg). jer nam kazuje imena triju božanstava. Sadrži samo nekoliko vrsta koje se odnose na vreme. Naučio je poljski. zatim pričama Islanñana (Tylensium) i kazivanjima vladike Apsalona ("Absalonis asserta docili animo stiloque complecti cure habui"). Oton se rodio u drugoj polovini XI veka. maja 1106.[36] Po povratku u Nemačku postane vladikom u Bambergu. u mladosti boravio je neko vreme u Poljskoj. koje priča. Pripisuju je Olafu Torzonu (Olaf Tordzon). da je imao predrasude svoga veka i svoje kaste. Ovo zanimljivo mešanje neznabožačkog boga i hrišćanskoga sveca lako se objašnjava onim mislima. Ljtetin. God. čak ih dopunjuje. O svemu tome Apsalon mu je dao sve podatke. i da ga je ono i podstaklo. te je jasno. Kamin. No kao i Helmold on brka Svetovida sa svetim Vidom. U ovoj svojoj prvoj misiji pokrstio je više od 20 000 Slovena. a to su: Turipid. U . postarao se. Ona je sreñena pod nadzorom i nastojanjem vladike Apsalona. a to nam i on sam kaže u svom predgovoru. o proroštvima. Je li on bio očevidac dogañaja koje priča? Ovo se može samo pretpostavljati. ne treba ih prenebreći.[34] Pored istorije Saksa Gramatika meće se i Knytlinga-Saga (Historia Knytidarum) tj. danas Wollin. Saks je mnogo potpuniji od Helmolda. Prva dva imena je vrlo teško protumačiti. kojih nema u Saksu. i bi posvećen u Rimu 13. i sagradio je jedanaest crkava. koje tada kružahu. On se koristio. da sastavi svoju knjigu.

. poruši im idole. Mnogi su neznabošci po svojim kućama posakrivali male idole. nije zabeleženo. Ebo je dakle svedok vrlo dostojan poverenja za sve što se odnosi na drugu misiju. Volegost. O njima nam Ebo pruža dragocenih pojedinosti. interius autem dii stant manu facti. Na opšti narodni. Volin..[38] da više ne podižu kuće za idole. kako izgleda. Štetin. Vojteha (Adalberta) i sv. (V. Saopštava jedno autentično pismo vladičino papi. Ne kažu nam. odsečenih noseva. Oton za tim ode u Hozegov.. nesposoban za kakvu pobožnu podvalu.[39] Kad je vladika došao u grad Hologast. naravno ne zaboravljajući. ili 1152. veli on. poveriše ga čuvanju jedne starice. izvrtenih očiju. koja ga skri u šupljinu jednoga drveta. ukrašene srebrom i zlatom. istina. Sa jedne od tih piramida. a ne po šumama ili poljima. koristio se pričanjima njegovih drugova. Žreci julinski zaveriše se i protivu života vladičina. Štetin i Julin imañahu svaki po tri planine. ipak. Ovo se svedočanstvo slaže sa Titmarovim čudnovatim načinom. prividno. veli vojvoda poljski. napravi se bogom. dearumque imagines mirifice insculptae exteriis ornant. on stavi obe crkve pod zaštitu dva sveca slovenska: sv. koji je podigao Julije Cezar. na najvišoj stajaše idol Triglav. Manje je pouzdan za prvu misiju. kako izgleda. osobito pričanjima popa Udalrika (Udalric). poseti Havelberg. To je jedan vrlo savestan čovek. čije ime. Posle raznih smetnji najzad vladika Bernard skloni stanovnike Julina. da im ne dira svetinje. gde nañe veličanstvene hramove (magni decoris et miri artificii). bio jedan poverljiv i inteligentan posmatralac. Vaclava." Ebo nam opisuje u Štetinu neke veoma teško razumljive spomenike o neznabožačkom kultusu. da ne pribegavaju vradžbinama. danas Guckov. mirae magnitudinis et sculptaria arte incredibili coelata. da je to čovek srednjeg veka i to crkveni. I). koliko su vredeli ti talanti. pyramides magnae et in altum more paganico muratae. obojica poreklom iz Češke (knj. i vrati se u dijecezu meseca decembra. za koje su stanovnici bili utrošili na tri stotine talanata. vratio se ovaj apostol u Pomeraniju preko Magdeburga. Veruje naravno i u čudesa. Uznoim.. da više ne pitaju za savet proročice. 1128. Njemu se može čovek poveriti. Pokrštenje je bilo sasvim površno. i. Ovaj je grad bio čuven po kultusu jednome idolu. On je bio poznavao vladiku. Bez ruku. koji je Otona pratio u njegovoj drugoj misiji. Bilo je u tom gradu. i koji je tu privlačio svake godine veliki broj naroda. i koji još čuva njegovo koplje. na žalost. Priča. i obuči ih da svoje mrtve sahranjuju u groblje. jedan žrec obuče na sebe odelo idola.početku god. Vladika podiže u Julinu dve hrišćanske crkve. da se pokrste. on se odmah vraća paganizmu. 23) "Huius parietes variae deorum. da stanovnici grada Julina (ime mu je od Julija Cezara!) poštuju jedan stub podignut u čast ovog velikog čoveka. da više ne meću štapove nad grobovima. Oni behu. koja nisu baš sasvim neistinita. ovi su idoli jedva na nekoliko pari volova odvučeni na lomaču. svoj Vita Ottonis. pa da bi što bolje pridobio ljubav i naklonost novopreobraćenih. On odbije ponudu. Ebo najpre konstatuje neznabožački fanatizam Pomeranaca: Tanium esse gentis illius ferocitatem. ut magis necem ei inferre quam iugum fidei subire parata sit. Oni odnesoše jednoga idola Triglava. tradicionalni praznik svet dolazi gomilama. kad su mu oduzeli te idole. Stanovnici ponude Otonu novac. Knjiga II vraća se na istoriju grada Julina. Ebo (Ebbo) kaluñer iz Bamberga napisao je oko 1151. koja je očevidno imala religiozni . Jedna priča iz druge Otonove misije kazuje nam da ti idoli imañahu odelo ili neke druge pokretne ukrase. i priča i neka. singulis nominibus insculptis galeis atque loricis terribiliter vestiti. veli on. da bi podstakao svoje jednoverne.

izgleda da ih je pisao pod neposrednim uticajem samih dogañaja i da ih je pričao kakav inteligentan pripovedač. opirao se još dugo jedan žrec. daje kod Pomeranaca postojala jedna sveštenička kasta (II. da je bilo hramova. Herbord i Ebo se dopunjuju na ponekim mestima: Herbord je potpuniji za prvu misiju. Pored jednog od tih hramova nalazaše se jedan hrast i jedan sveti izvor. Kotljarevski ga tako ceni. i kaluñera istog manastira Sifrida. i nareñuje da se iseče. Herbord se često služi Ebovim pričanjima i kazivanjima kaluñera Priflinga. nabraja njihovo blago. 4). 25) možda iz očajanja. 33). Klempin) su mu naklonjeni. kojeg kasnije posla u Rim. quam propheciis idoneum (II. da su veroloman narod (II. što je morao svojim očima gledati propast narodne vere. da se moli Bogu. Grad Štetin. beše uništen. koji mu je dao i one pojedinosti Ebu nepoznate. pa zatim prostran i veličanstveni hram u gradu Gozgaugia (sic!) (Guckov).). 31.) qui lingua latina Mars dicitur. Žafe (Jaffe) je vrlo strog. Petrov deli Žafeov skepticizam.[45] Kad cela varoš bi pokrštena. et ideo puto ab eo quod est continere continas esse vocatas". njihove napore i podvale samo da se odupru njegovim uspesima. da se sačuva. 6) hram boga Žerovida (Gerovit. Kepke i Klempen (Koepke. jedan sveti štit. On pristade. o njihovom očajnom otporu svima misionarskim pokušajima (III. 6). Nemački istorici se ne slažu o vrednosti njegovog dela.[41] Herbord nije poznavao Otona. idoli razlupani i polomljeni (II. 17. 14). Zatim opisuje te continae. pa navodi njihovu varvarsku svirepost (4. koje on zove continae i fana (ib. Herbord svedoči o svim naporima žreca. o tragičnoj smrti jednog od tih žreca. molioca manastira sv.karakter. vrlo su živa i puna duha. pa čak i da se posveti hrišćanskom bogosluženju. 29). za koje veli. da ga je sveg pokrstio. veli on. ali je našao jednog člana iz prve vladičine misije. 26). pripisujući im neku retku veličanstvenost. a Ebo za drugu. da mu se čovek može poveriti. Neznabožački hramovi behu porušeni.). 7. pa moliše. koja se nalazi pored jednoga izvora. vrati se jednim delom u paganizam. Otkriva u gradu Hologostu: (ib. za koji Oton mišljaše. i hram kao i svi idoli. On je svome pričanju dao literarni oblik dijaloga izmeñu Timona. na žalost u svome i suviše kratkom pričanju. kojeg vladika prodade na strani: asserens hunc magis quadrigis. Priča dalje o postupanju pri gatanju. koji je sakrio bio jedan proždrljivi žrec. Da li su to bili grobovi ili predikaonice? Ebo. 18. on s hvalom pominje poštenje i gostoprimstvo Pomeranaca. da poštedi to drvo. i on se stara. da ga protumači latinskim jezikom: Sclavica lingua in plerisque vocibus latinitatem attingit. Neznabošci su tako mnogo polagali na taj hram. koji je čuvao ovu životinju. Uprkos svojih predubeñenja. Više nego jedanput naići ćemo na tekstove koji govore o svetim drvetima. 24) i neznabožački fanatizam (II. da posvedoči svoj verski trijumf. Ali se vladika odupre. Mihaila u Bambergu. čiji plod ishranjivaše čuvara. 11. On je pratio Otona u njegovoj prvoj misiji. koji je bio poludeo (ib. On stavlja u usta svojih lica duge govore. Ipsum autem in carne non vidi. Oton (18) zatim ide. Pričanja koje Herbord meće u njegova usta. Timon je bio u službi kod vladike čitavih pet godina. držao je propoved i vladika. za što je služio jedan čudnovati konj. 36). Ovo ime continae buni ga. ne daje o njima nikakvih tačnih podataka. da narod raspale protiv vladike i njegovih drugova (III.[44] Priča da je vladika odneo iz ovih kontina jednog idola Triglava. Mnogo je i učeniji i pismeniji od svoga prethodnika.[46] . U knjizi III opisuje neprijateljsko držanje žreca prema hrišćanstvu (III. 20. pod jedan orah[40] ili bolje pod jednu lesku (idolo consecratum).[42] Herbord je naravno rñavo raspoložen prema Pomerancima.[43] On nam kaže. Štetinjani ga zamoliše.

Treća biografija o Otonu Bamberškom duguje se nekom bezimenom piscu. c. III. Leon ðakon vrlo su uzdržljivi pri pisanju o veri slovenskoj. Spominje kultus Triglavu i jednom konju. i pričanja. možda pod uticajem hrišćanskih ili neznabožačkih ideja. Konstantin Porfirogenit. niti pak tekstovima srednjeg veka. koja je on pribrao. kad bi neki hteli ime Svetovida zameniti sa svetim Vidom!?). Leon ðakon.jezik . jeste onaj. Naročito su ta pričanja legendarnog karaktera. Ovo se poslednje kazivanje ne potvrñuje suvremenom folkloristikom. većinom anonimni. nimfe. namerno je izostavio govor o neznabožačkim stvarima. Konstantin Porfirogenit.[48] III Likorezni spomenici . gradu Julinu dao je Cezar svoje ime. t. pratio je Velizara u njegovim ratovima u Aziji. Zna ih dve.) kada Vizantinci behu u večitom dodiru sa Bugarima i Rusima. čija je knjiga o temama (oblastima carstva) tako dragocen prilog istoriji X veka. da je bio kaluñer u manastiru Priflingu. koje jasno ne označuje. Cezara stavlja i kod baltičkih Slovena. reke. Njegovo je delo vrlo kratko. ne žrtvujemo više jedan drugog. Ruski teolozi daju nam nekoliko podataka. već se Hristos za nas žrtvuje. Tako. daju uzgred nekih podataka. (Čudite li se što se ime Jul. navode više-manje tačna ali osakaćena imena pojedinih božanstava. koji nas interesuje. Africi i u Italiji. koje obožavahu nekršteni Rusi. Porfirogenit. koji ni najmanje ne pušta na volju svojoj uobrazilji. I on veruje u priču o Cezarovom koplju. Leon ðakon je živeo u vreme (X v. On se koristio Ebom i Herbordom. O slovenskoj mitologiji nam daje kratke ali dragocene podatke. On nam kaže: da su Sloveni obožavali jednoga najvišega boga. za koga se može nagañati. ne gradimo više kapišča (neznabožačke hramove) već Hristove crkve. ali je upotrebio takoñe i pričanja nekih crkvenih ljudi (quae a notis religiosisque personis). koji piše o Slovenima: Prokop. koji služaše za gatanja. Hilarion (XI v. XIV). i istini koju je na zemlju doneo Isus Hristos istavlja neznabožačku Rusiju hrišćanskoj: "Mi se više ne zovemo sluge idola. koji proizvodi grom."[47] Drugi pismeni izvori. u svojim: Razgovorima o zakonu (veri) datom preko Mojseja. To je ozbiljan istorik. da ne znaju za sudbinu (De bello gothico. Konst. Deo njegove istorije. Drugi vizantijski pisac. već hrišćani. Prokop Cezareac živeo je u VI veku. Ponavlja fantastičnu etimologiju continae. koji se bavi ratovima protivu Gota. koji će na svome mestu biti ispitani. jesu najčešće rezultat njegovih ličnih posmatranja. Vizantijski pisac.) jedan od osnivača manastira Pečerskіj u Kijevu.

[49] I njihovi snimci su na kraju ove knjige. pecus). Oni nemaju ničega zajedničkoga sa nestalim idolima.osim beznačajnih ostataka hrama u Arkoni. koje označavaju ideju božanstva. . Možda je to ta reč. da potraži u nekom muzeju kakve bilo ostatke slovenskoga kultusa. njegove snimke smo doneli na kraju knjige. No on nije ništa našao.Nemamo autentičnih spomenika. kao što se može pretpostaviti. Hrišćanstvo nije ništa u životu ostavilo od hramova. Izgleda.Ako je nestalo nemih spomenika. koja hoće da označi boga. koji se čuvaju u danciškom muzeju. koje bi mogli s izvesnom pouzdanošću pripisati kome božanstvu. Da počnemo imenom božanstva. i hteli bi videti za njih po dva različita korena. ili istorici Otona Bamberškog. nalazimo: bogat. i osobeno ime jednoga božanstva iz Vede (staropersijski baga. . ubog. Titmar. U jednom vrlo interesantnom delu Miklošić je proučio hrišćansku terminologiju slovenskih naroda. .sumnjive autentičnosti. i sviju ostalih. koja se nalazi u imenu onoga božanstva na ostrvu Rujnu i koje Knitlinga Saga zove Pisamar. češkom. likoreza. srpskom i bugarskom jeziku. . Saks Gramatik. oni ni najmanje ne odgovaraju opisima onih tekstova iz srednjega veka. da je ova reč istovetna sa sanskritskom bhaga. Takvi su: bareljef u Altenkirhenu na ostrvu Rujnu. Nemajući nameru da navodimo sav slovenski rečnik. starobaktrijski bagha. Nju nije donelo hrišćanstvo. i danas je još u svim slovenskim jezicima ista . ili bar takvih.bog. jedni su čisto slovenski. koje su opisali: Helmold. Do sada se nije znala njena etimologija. Neki pisci razdvajaju ova dva smisla. sreća. dika na lužičkosrpskom. idol nañen u Zbruču (Zbrucu). Ako su ovi spomenici slovenski. a prvi put su objavljeni u Archiv fur Antropologie 1894. Jezik. Molio sam ga. Oni pak koji još postoje svi su. lužičkosrpskom (i u litvanskom) i u slovenačkom.[50] Jedan moj učenik proputovao je skoro Nemačku. jer ideja o Bogu. u češkom zbozi . Pored reči bog. Ova je reč apsolutno nepoznata staroslovenskom. To je jedan epitel bogu. Reč. tući. nekoliki grubi likorezi. koja se može upotrebiti. u Helmolda: Crnobog (Zcernoboh. koje nam Titmar rado predstavlja kao primerke izvanredne veštine.[52] Smatra se. a drugi su pozajmljeni iz stranih jezika. poljskom. Bagha na sanskritskom znači: blagostanje. zbožo (Zbožo. Nalazimo je meñu imenima neznabožačkih božanstava. da je ova reč starija i od hrišćanstva.udariti. koja su navedena u ruskoj Nestorovoj hronici: Stribog. Sastoji se iz dvojakih elemenata. pšenica na maloruskom). Ova razlika nije potrebna. trgovina. proklinjati. zbožje (žito. koje je sasvim prosto prepisivalo reči διαβολος i δαιµον. maloruskom. Dažbog. Kao antitezu panslovenskoj reči bog nalazimo isto tako panslovensku reč bes (bјаs' zao duh). a danas se čuva u zbirci Krakovske Akademije. sreći i dobru lako jedna drugu objašnjavaju. mi ćemo ovde označiti samo ponešto.prezreti. Idoli. Miklošić je vezuje za koren bi . Ja ću je rado vezati za staro gornjenemačko scrato (vidi dalje glavu o domaćim bogovima). u glagolu čortiti (čertiti) .[51] Ova je terminologija i sama naslednica jedne neznabožačke terminologije. Druga reč čort (čёrt') nalazi se u ruskom. kojih je bilo bezbroj svi su uništeni. fortuna. ostalo je glasovnih. da li slovensko značenje dolazi od ovog prvog ili drugog značenja.imanje. Teško je odrediti. bog). sreća. id est deum nigrum).

Reč božnica (božnica) označuje u starim ruskim hronikama hrišćanska svetilišta. Konczyna znaci prosto kraj. U svojoj studiji o hrišćanskoj mitologiji slovenskih jezika (§ 28) Miklošić ovu reč pripisuje sanskritskoj mrd "conterere". i znači statua.[59] Ovakvih mesta je vrlo mnogo u Poljskoj. Staroslovenska reč hram' prvobitno znači: verska kuća. voce): kumarsaa . koji se nalazi u svim slovenskim jezicima. Turkestan) značila bi. u kojima su stanovali lapski Sloveni. istorik Otona Bamberškog. koju navodi Herbord. znaci kuća. iako ovaj ima reč moliti sја. Izgleda (po Miklošiću. iskati) treba [57] ono što bogovi ištu: I prijde (Vladimir'') k' Kievu. Ova se reč dovoljno objašnjava slovenskim jezikom. Ostala je samo u ruskom.idol. Radi označavanja hrišćanskih hramova. žrtva. koja još i danas postoji u slovenskom i srpskohrvatskom. Reč kapište kapište. keb na ujgurskom jeziku (ist. Za neznabožačku periodu imamo jednu reč. isto kao i hram znaci božja kuća. izgleda čisto slovenskoga porekla. Ova mi etimologija izgleda mnogo verovatnija od one koju predlaže nemački izdavač Herborda: poljski Konczyna. hrišćanski jezik stvorio je reči: cerkov'.poštovati (Veske[56] piše kumartaa i vezuje za mordvinsko komans). balvan. . da hoće da znači približno: hvaliti. Izgleda mi da ne bi bilo teško ovu reč približiti reči kip. Miklošić veli. Molitva se kazuje glagolom modliti-moliti se. Za označavanje idola mi imamo u staroslovenskom pet raznih reči: kap. istukan. Treba znati. nalazi se još i kao kapište koja po smislu nastavka . i očevidno da ima neke veze sa glagolom modliti-moliti. da se ovde nazire finsko poreklo (Etym. i dolazi od korena modla . To je reč contina. uznositi. staroslovenski k'šta (kontja). i .vajariti. Jednom prilikom naročito ću se vratiti na rasprostranjenost njihovog značenja. Istukan je trpni pridev od glagola istukati. svršetak i ničega značajnog nema sa pojmom jedne grañevine. prvobitno. Češkoj. mesto gde se slave idoli. Balavan je turska reč. Modla. žreti (prinašati na žrtvu. Prvobitno je i postojalo samo u staroslovenskome i ruskome.ište[55] znači idola ili hram za idole. a u druge slovenske jezike nije prešla. Nema je u ruskom. nema veli. No učenom leksikografu ovo poreklo izgleda malo verovatno. vrlo su retka u Rusiji. idole prostačkih naroda susedni Slovena. i u poljskome gde znači molitva. Zakol'' δφαγή-ono to zakolje (od korena kol-klati).Po svoj prilici je turskog porekla: ker.gornjo-nemačkoj chirichha (koja je i sama postala od grčkog κιρίακον[53]) i latinskoj castellum. tako starih pozajmica iz finskoga. Modla u smislu idola nalazi se samo u češkom.[58] Koren treb ulazi i u veliki broj geografskih imena. da mesta. Kap znači idol. Kumir na prvi pogled meta slovenske fizionomije. Pojam o žrtvi izražen je u čisto slovenskim rečima obјаt' (obećana stvar). i tvorјаše trebu kumirom'. crkva ili kostel' koja odgovara svojoj . ili stukan. . kumir i modla. gde znači hram. kojom je on sam označio hramove na ostrvu Rujnu. . treb (od korena tereb. kontina. koji se pod raznim oblicima upotrebljava danas u svim slovenskim jezicima. Od nje je postalo kumirište. Ova se reč nalazi i u mañarskom ker. Worterb. u zemljama. koja nose to ime nisu mesta starih verskih obreda.Obredna mesta. Isto tako kymirište jeste mesto gde se nalaze idoli. sub voce). sub.[54] koju navode mnogobrojni slovenski izvori znači prvobitno mesto gde se čuvaju idoli (kapi).

da je trizna srodna stravi Jornandesovoj.[64] Ruski hroničari beleže. u poljskom czarnoksiežnik.skrušiti se pred Bogom. moći. Ovo se ime nalazi samo u staroslovenskom i ruskom jeziku.[62] Pored sveštenika-žreca nalazimo i čarobnika. ksiądz. Možda ona podseća na neznabožačko doba. kuda mrtvaci idu posle svoga života. u tim dvema zemljama. što znači knez. latinskog sacerdos. sličan reči monseigneur. Ja držim. Ovo je izraz poštovanja. O idejama koje su Sloveni imali o onom drugom svetu.volšebnik bio bi onaj. Da to ne označava onoga.mucati. Poljaka. Ova je reč izvesno kasnija. (Vidi raspravu or. znake.[61] Lužičkih Srba. No on je kasnije oporekao tu etimologiju. i dolazi od gornjenemačkoga kuning. Jer je zaista teško odvojiti modliti od modla. pored grada. ili je slična reči dom od dominus latinskog.jeste prevod grčke ιερεύς. Crkva hrišćanska ju je mogla dakle primiti bez ustezanja. brazda. U češkom i zapadno slovenskom cara znači crta. pojam o skrušenju: moliti se Bogu . plemenski starešina bio i vršilac verskih obreda i prinašanja žrtve. Napominjemo da se ova reč naročito upotrebljava kod Čeha i Poljaka. Za ovu ideju nemamo reči kod ostalih slovenskih naroda. mrmljati. koja se slavila po smrti Atilinoj. 81. 44. da taj povratni glagol. koji vrši verske obrede (vidi gore). 435. čarobnik . onaj koji čini čari .svјаt' . Hrišćanski pop u Slovena zove se zasebnom rečju sveštenik. Krek. nalazi se danas reč knez. I to je jedna vrsta daće. da je bilo neznabožačkih hramova i svešteničke kaste. Jednu potvrñuje Jornandes a drugu ruske analiste. str. koji je mrmljao tajanstvene reči. vrača: vl''hv''. dolazim k vama. svјаščenik''.) ja se ne ustežem videti u strava. koja označava onoga. Kod Poljaka i Čeha on se zove: čarodéjnik. onaj koji se služi crnim knjigama. Označuje onoga. koji se naročito bavi svetim stvarima. gde nikakvi pisani izvori ne dokazuju. str. da li taj koren svet nije prvobitno značio pojam sile. da su trizne slavljene u čast mrtvih (Letopis' po ipatskomou spiskou. da znači mesto. ruski volšebnik''. Mi ćemo o njoj raspravljati kad budemo govorili o idejama Slovena o besmrtnosti duše. slovensku reč . 87. slova? U češkom se još nalazi: černoknižnik. 37. znači prvobitnu misao.daću. sp. Vrač. Kod zapadnih Slovena: Čeha. .nagaña.) Drevljanima: "Evo me. Reč nav (nav) izgleda. da se karakter trizne dovoljno jasno objašnjava u poslanstvu ruske kneginje Olge (X v. mlaña od neznabožačkoga doba. Pojam o svetaštvu je morao biti nepoznat neznabošcima: i za to je pitanje. koji se kod Francuza daje: narodnim kneževima. bez sumnje. vl''snati. Vezuje se za stari koren vels (vels). Očigledno je i ona za vreme neznabožačke periode odgovarala sličnoj ideji. 116). str. po Lav.[63] Reč raj primljena je u hrišćanskoj terminologiji gde u svim jezicima slovenskim znači raj. čiji je predmet u dativu. postala od korena svet . prinčevima i prelatima.[60] Kod Rusa beše neznabožačka reč žrec'. i pisani izvori i rečnik daju nam vrlo nejasnih podataka. czarodziej. tamo . spremite dosta medovine (med''i mnogou). kada je. O pogrebnim obredima ostavili su nam stari tekstovi dve reči: strava i tryzna. 30. koji obeležava crte.čary. tj. Reč ova. I pored suprotnih mišljenja. 77. Čini mi se. Einleitung.

sam za se potpuno autentičan. koje oni nisu mogli izbeći. itd. IV. Kolar. Morana (Bies. Milojević u Beogradu. Tras. Ta je kompilacija. posvećenoj ratovima protivu Gota.215. i 135. Iz njih su pozajmljeni: opisi o nekim božanstvima: Bijes. Izvestan broj ovih objašnjenja je autentičan. hoću da učinim triznu svome mužu" (daću mu podušje). Jagića u Archiv f. bila je fabrikacija tzv. Hanuša.) i druga nemačka izdanja. str. Ne ulazeći u pojedinosti ove dugačke mistifikacije. lažnim izvorima. 193 . slav. 134.). koji su sve do poslednjih godina kvarili sva ona dela. običaje Slovena. v. koji krasi neka Helmoldova (L'beck. kojega se danas ipak moramo odreći. t. p. Uz nju ima i nemačkih i čeških objašnjenja. upotrebljavajući ih ne padne u istu grešku. koji bi dao ime Crnog boga. Lelevelj. pa navodi nekoliko reči o njihovoj veri. da na njemu otkrije ruski natpis. Na njihova dela ljudi se još pozivaju. Da napomenemo najpre pesmu poznatu pod imenom Ljubušin sud i Kraljodvorski rukopis[67] (kralovedvor). Iričeka. da. kao Zevs u jelinskom a Jupiter u latinskom Panteonu? Prokop Cezareac opisuje u jednoj znatnoj glavi. u koju su upali svi moji prethodnici. Phil. vredi reći koju i o apokrifnim. ali je g. Sasvim drukčije znamenit falsifikat jeste onaj o Mater verborum. Sva ona koja govore o slovenskoj mitologiji fabrikovana su u XIX veku. koje je objavio pokojni Verković. Šafarik vrlo pogrešno mislio. dali su se zaneti tim grubim izmišljotinama.. koji se odnose na srednji vek. Jedna od najdrskijih mistifikacija XVIII v. Morana). pošto ćemo se na njih vratiti više puta. p. Erbena. 1659. koja se odnose na našu studiju.gde ste pogubili moga muža. 1881. o sudbini duše posle smrti. kao: Grima. . iz kojih su mitolozi dugo crpli materijal. oglašene su za neverne. radi čitaoca. Lelevelja. i II. Biblioteka praškoga muzeja sadrži jedan rukopis Mater verborum-a. Pošto smo obeležili sve autentične ili verovatne izvore za slovensku mitologiju. Potocki. vladike iz Konstance. navodeći na krupne greške i mnoge naučnike. Ona je polovinu veka trovala sva izdanja posvećena našoj studiji. koji bi u njihovom Panteonu gospodario. koje je izdao pok. kompilaciju Salomona III. kako se čini. Glava druga Vrhovni bog Da li su stari Sloveni znali za jednog vrhovnog Boga. koji ih krase. Kotljarevskog. takozvane Slovenske Vede.) Pored prilvičkih idola i takozvanih ruskih natpisa u Mikarzinu (Miikarzyn) može se staviti i laf iz katedrale u Bambergu. Palackog. prilvičkih idola i natpisa. srpske pesme. Mi ćemo ih izvaditi odatle jednom za svagda.[66] U XIX veku Češka je izdala čitavu seriju tekstova. vrstu latinskog rečnika. dovoljno je da uputim čitaoca na članak g. (t. čim su se pojavile. Ja sam ih nedavno pobrojao u Revue d'histoire des religions (god. Ovde ih navodim ponovo.[65] Isto tako treba označiti kao lažan i potpuno izmišljen portret Radgostov. 388. iz XIII veka. Tras.[69] To je zaista šteta. jer ove fantastične zbirke su neobično proširivale horizont naših studija. S toga nije zgorega obavestiti čitaoce o netačnostima.[68] Pesme.

nad žalostima i veseljima. Što se tiče severnih Slovena imamo u Helmolda skoro jedan takav isti stav (I. U jednom staroslovenskom prevodu legende o Aleksandru Velikom. da ga pomeša sa sv. samo se za dva. da su lišeni svake pomoći Boga i Peruna". 1) da je misionar sv. s nebesa. može suditi po svedočanstvu jednog biografa Otona Barnberškog. sadrži ovakvu klauzulu: "da oni Rusi hrišćani koji povrede ovaj ugovor budu kažnjeni od svemoćnoga Boga. Ne znaju za sudbinu. i za vreme žrtvovanja oni gataju". da si ti vesnik pravoga. veruju da postoji jedan Bog. pa se pojavi meñu Slovenima u najveličanstvenijoj pratnji. ukoliko se to... da ona igra ikakvu ulogu u ljudskim stvarima. a oni koji nisu kršteni. šumama. I čim se spasu. koji je tako slavan i pun svakojakih bogatstava. koje mi znamo. kojima Perun nije izgledao dovoljan jemac. Taj svemoćni Bog zanima se samo nebeskim stvarima. veli on. 12). ako se spasu. i to je sve. nimfe i druga božanstva. Vidom (II."Sloveni.. oni mu žrtvuju marvu i druge svakovrsne žrtve. istina. pa se i njemu pokoravaju. da njih spase idolopokloničkih grehova. i svoj posao. rekoše mu oni. jeste možda taj vrhovni Bog slovenskog Panteona. Možda se hroničar ovde prosto i čisto podao uticaju uspomena iz klasične starodrevnosti. da bi Helmold hteo reći: da je taj Bog bogova Svetovid. da će odmah prineti bogu žrtvu. Bernard bio preduzeo. Mir zaključen 945. već i sve ostale slovenske oblasti (illum deum deorum esse profitentes). da su tom ponudom bogu sebi život otkupili. god.[71] Ovaj bezimeni Bog koji se istakao i pre Peruna. oni ne poriču: da jedan Bog zapoveda ozgo. sin Svarogov. Na jednom drugom mestu. ili što će biti Svarožić. ali on nema zasebnog imena. i ne dopuštaju. da je od njega samog poslat. vrhovnoga Boga. izgleda. i ono što Sloveni govore o vrhovnom Bogu. koju navodi Afanasijev. On izjavi.Perunović . baltički Sloveni su ga zamišljali kao "prepunog slave i božanstva". može izvući neka srodnička veza: Suarasici. o kome govori i Nestorova Hronika. da je sluga pravoga Boga. da je Perun bio vrhovni Bog u Rusa. Bog zemalja rujanskih Slovena zadobio je prvenstvenu vlast nad svim slovenskim bogovima.[72] .. Izgleda. Izmeñu svih božanstava. i koji je jedini gospodar vasione. kad si ti tako jadan i žalostan. Ti vreñaš pravoga Boga!. da u slovenskom gradu Julinu propoveda katoličku veru.[70] Ovo se svedočanstvo tiče Slovena. i priznavahu ga za Boga bogova ne samo zemlje Vagrinaca. Kad im usled bolesti ili rata zapreti opasnost od smrti. "Šta." Ma kako se zvao taj vrhovni Bog. i to natežući. izmeñu Slovena i Grka. koji proizvodi grom. tvorca neba i zemlje. On se tu javi bosonog. suseda vizantijskoga carstva. Uroñenici ga zapitaše: šta hoće. Za naše vreme slahu mu još godišnje poklone . Svi drugi imaju svoje zasebno zanimanje. pokazujući ipak želju. "Svetovid. i veruju. i utoliko su važniji. ukoliko su bliži tome Bogu bogova. oni to doista i čine.sin Perunov. Porenutius koji bi mogao biti kakav Porenovic . Sem toga oni obožavaju reke. niti Helmold ni ikoji drugi spomenik ičim potvrñuju ovo što je ovde rečeno o genealogiji i srodstvu slovenskih bogova. Možda je baš i hrišćanski Bog unesen sasvim prosto u tekst ugovora navaljivanjem samih Grka. može se uopšte primeniti i na hrišćanskoga Boga. Ebo priča (II. da ni obuće na nogama nemaš?. svima ostalima. Uostalom Ebov tekst nije jasan. oni se zavetuju. 83): "Izmeñu raznih bogova." Na žalost. u vrlo bednom odelu.danak. kojima pripisuju vlast nad poljima." Oton Bamberški je vodio računa o toj lekciji. zar mi možemo verovati. Oni proizlaze iz njegove krvi.

gde se nalaze jasni tragovi paganizma. Češki jezik tako isto ima oblike: Přebǔh. Urgott. češće se nalazi jedna zakletva u "višnjega Boga i svetog Jovana" Ovaj višnji Bog je očevidno hrišćanski Bog. Rozbože. Drugi slovenski[73] jezici ne znaju za ove oblike. prabǔh. Predmetak roz znači isto što i prě. koje uostalom i ne potvrñuju nikakvi pisani spomenici. koji je Bog sam po sebi. nemačkome ur: Perdeus. Predmetak (prefiks) pra odgovara latinskom per. da se u tom obliku krije ime onoga prvobitnoga i vrhovnoga Boga: Sveboh . da je takav oblik postojao i pre hrišćanske periode. Přebože. izvrstan Bog. . Drsko bi bilo zaključiti iz ovih današnjih izraza. Erben a posle njega i Polivka su pretpostavljali. u izrazu: Ach Bože. stari Bog. U srpskim narodnim pesmama. Češki jezik ima ime čoveka Svéboh. i imena mesta: svébohy. koji bi potvrdili reči Prokopa Cezarejca i Helmolda. U češkom i u slovačkom nalazi se oblik praboh.[74] Uopšte slovenski tekstovi ne daju nam nikakvih dokaza.reč Perun jeste prevod grčkog Zevsa. oblik Rozbože (isti smisao) u unterjekciji Ach Bože. Ovaj se oblik uostalom nalazi samo u Češkoj.onaj.

Ja navlaš podvlačim ove reči. Žerovid (Gerovit) itd. svoga boga. koji behu nekršteni: "a Rusi hrišćani položiše zakletvu i crkvi (kapela) sv. .Neka objašnjenja. označiti sličnosti i njihove dodirne tačke. za koga se misli. . Porenucije. Ilije". ako ih bude. . Perun Perun je onaj meñu bogovima slovenskoga Panteona. .Božanstvo sličnih imena u drugim slovenskim zemljama: Parom.sveto drvo. i Volosa. . Šta više mogu se navesti neka božanstva. Drugi je ugovor još izrazitiji: "Ako neki vladalac (knez) ili neko od naroda ruskog povredi ovo što je ovde napisano. da pogine od svoga oružja. Proven. "Ako ne uščuvamo i ne uspoštujemo ono što smo gore . Perun je još jednom prizvan kao najviše božanstvo u ugovoru. da se nalazi vrlo daleko od Baltika. ukoliko je to mogućno. njegov kultus u Rusiji.Tobožnji Svetovid u Galiciji.Bog bi znao po kakvoj vezi. Ime se njegovo ponavlja više puta ne samo u ruskoj Nestorovoj Hronici. o kome imamo najviše pisanih izvora. . a on je i na obalama Labe u češkome Veles-y. . boga stada. Porenutius.vid (-vit): Ruñevid. koji su Rusi zaključili sa vizantijskom carevinom 907. . kao Pron. i 945. i sistema polapskih Slovena (oko basena reke Labe) i baltičkih Slovena.Hrast . čija imena jedva da podsećaju na Peruna. ispitaćemo posebice. Izmeñu njih dveju nema nikakve veze ni odnošaja.Perun i Sv. koju potvrñuju latinski izvori germanskog porekla.srodan sa Suarasici Svarožićem germanskih pisaca. Svetovid Bog na Rujnu. Njegov kultus potvrñuju nam neosporni tekstovi.[75] Rusi polažu zakletvu na prvom ugovoru preko svojih mačeva u ime Peruna.Glava treća Dva vrhovna boga ruskih i baltičkih slovena Perun i Svetovid Dve sisteme: ruska i baltička. Za slovensku mitologiju postoje dve različite sisteme izvora: ruska koju potvrñuju staroslovenski ruski izvori. . da bude proklet od Boga i od Peruna kao verolomnik". koji može lako biti.Bogovi na svršetak . i Svaroga Ruske hronike. Hroničar uz to dodaje: "Sutradan ujutru Igor saziva poslanike (grčke) i ode na brdo na kome bejaše Perun i tu položi zakletvu sa svim svojim glavarima. ruskog Volosa. njegov kultus. Ilija. da vidimo: kakav je odnošaj mogao postojati izmeñu neznabožačkog boga i biblijskog proroka. jer ćemo malo niže pokušati. Kad proučimo oba vrhovna Boga ovih dveju sistema: ruskoga Peruna i Svetovisda rujanskog.Perun po staroslovenskim ruskim pisanim spomenicima. . koji je Svetoslav zaključio 971. već i u onom tako zanimljivom ugovoru. g.Svetovid i Sveti Vid. rusku i baltičku. god. sa Grcima. i jednu i drugu ovu mitološku sistemu.

On . Vladimir se pokrsti. Dažbog. 988. Tada. i vukoše ga po blatu tukući ga bičem i štapovima. jednim topografskim imenom behu sačuvana u okolini Kijeva sećanja na Peruna. I on preñe preko velikog mosta. i razori sve žrtvenike (trebišta).[78] Ove iste pojedinosti ponavljaju se i u kompilaciji pod imenom: Kratki anali novgorodskih crkava. On je bio načinjen od drveta. ova vatra ugasi. . bio je obožavan od Novgoroñana. veli Gvanjini." Ove tako odreñene pojedinosti nose vrlo ozbiljan karakter istinitosti. da ga (Peruna) niko ne primi. odgurnu ga jednom pritkom: . Vetar ga donese do jedne obale. Oko njega su bila poreñana ostala božanstva: Horz. glava mu je bila od srebra. na levoj obali Volhova. koji je moraju čuvati. da se Perun priveže konju za rep. "Na ovom mestu. G. a brada od zlata." Na taj način još u početku XII v. Predstavljao je čoveka kako u ruci drži ognjeni kamen. i naredi da se baci u Volhovu." Po istoj hronici postavio je 980 god. jedan zao duh uñe u Peruna. baci svoju batinu na most. N. pa naredi da se poruše svi idoli. nazvan tako po imenu ovoga idola. odmah bili osuñeni na smrt. boga stada. za tim naredi dvanaestorici ljudi. no pitanje je samo: odakle ih je Gvanjini mogao uzeti?. Novgoroda. jer reč 'perun' kod Rusa i Poljaka znači grom.idol.izjavili. jedne sagore. pošto su ga tako dovukli do Dnjepra. koju razori vladika Aćim. svi bi. Vladimir reče svojim slugama: 'Ako se gde zaustavi. U počast svoga idola goraše i noću i danju vatra naložena od hrastovih drva. na prvom mestu idola Perunovog. Ako se nepažnjom slugu. i koja i danas nosi to ime. bace ga u nj. kad Novgorod bi preobraćen u hrišćanstvo. da ga tuku batinama. i počne kukati: ' Oh mene nesrećnoga! Ja sam pao u nemilostive ruke'. produži i dalje ploviti'! I satanski predmet iščeze". bez ikakve milosti. 1578. koje se nalazi u istoj zbirci u kojoj i hronika. i jedan stanovnik sa Pidbe[77] ode ujutru na obalu reke u času. i Mokoš. obori Peruna. mali moj Perune. Vrlo je zanimljivo i svedočanstvo onoga popoljačenoga Talijana Gvanjinija. Dokle su ga oni tako vukli potokom. a tada ga ostavite'.. Ovo je ime iščezlo vrlo rano iz ovih predela. sličan je gromu. knez Vladimir u Kijevu na jednom uzvišenju više idola. Vladika Aćim doñe u Novgorod. kad Perun prispe do obale. Stribog. Novgorodska hronika ovako nam priča tu epizodu: "God. I Perunu kao i svima prinašane su žrtve. i jedno ime Perun blizu V. God. Ali se nalazi ipak na drugim mestima. uzdizaše se nekada Perunov idol. odgurnite ga od obale. od Peruna i Volosa. 6497 (989) pokrsti se Vladimir. Zatim naredi. baš onde gde je danas manastir Perun. koje ćemo sve ispitati. a druge pobacaju u vatru: "On izda naredbu. i tako dole svuče do ispod Boričeva u potok. objavi delo pod imenom: Sarmatiae Europae descriptio. da učine zadovoljstvo zlim dusima. te se još i danas ludaci udaraju tom batinom. Barsov[76] beleži jedno Perunovo u Volginom basenu. pored Novgoroda.Dosta si dovde jeo i pio. Simargl. neka smo prokleti od bogova u koje verujemo. nekršteni ljudi nad njim plakahu. koja se od tada prozva Perunova obala. koji god. Drugi jedan knez Dobrinja podiže jednog idola Perunu na obalama reke Volhove. na mestu gde bejaše Perunova statua. dok ne proñe vodopad..

Neki su primećivali. od kada postoje ova imena. koju je Rokovski zabeležio. navodi jedno selo Perun (Perunja ves). Ali se nalazi u jednoj narodnoj pesmi. jedno ime Parom koje baca gromove: Bouh Parom zaoblacom. Perunovo ime ne spominju nikakvi istorijski spomenici." Na taj način postojanje Peruna kao boga gromovnika u Rusiji utvrñeno je čitavom serijom neospornih pisanih spomenika. i znači iris germanica. Stoga je čovek prinuñen obratiti se na nekoliko geografskih. u Hrvatskoj. Krek. ako i postoji kao takvo.Poñemo li malo severno. Na ime Perun nailazi se u vrlo mnogo pisanih spomenika XIV i XV veka. Tako je ime perenuga ili perunika zajednička reč i u Bugara. pa je narodnom etimologijom iskvarena. ničega zajedničkoga sa iris germanica. (τής αςτράπής δηµιουργςν). Jedna galicijska karta iz godine 1302.[80]U jednom stavu romana o Aleksandru Velikom ime Zevs prevedeno je sa Perun. koji se odnose na veru starih Rusa. reč perun i smislu groma (vidi dalje) ne postoji ni u srpskom ni u bugarskom. Ovu istovetnost dopuštaju i veliki auktoriteti: Miklošić i Krek. jedna šuma Perun nalazi se u okolini Poljica. Isto tako pokušava se utvrditi. spominje kao znak obeležavanja nekog imanja jedan hrast pod imenom Perunov dub. Da li je on onaj vrhovni Bog o kome govori Prokop Cezareac (θεςν ένα άπά ντων κύριον)? To se ne može potvrditi.Ovim čisto istorijskim podacima mogu se dodati i drugi.[79] Navešću samo najglavnije. Srba i Hrvata. Jer ime Perun. No trebalo bi znati. da je to Perunova planina. botaničkih ili drugih imena. čita se: "ima dva anñela gromovnika. A vidi to nahněvany.[82] Kod južnih Slovena. koji je i sam Slovenac. S druge strane se skreće pažnja da se kod Srba ta biljka zove i bogiša. jelinski Perun i jevrejski Horz. vide to.[83] No ovaj je tekst vrlo sumnjiv. (Ražljućen Bog Parom iza oblaka.[85] ILI OVA: Za onijeh časov Za starych Bohov . zar ne može biti sasvim prosto jedan nadimak? . Srba i Bugara.[81] U jednom apokrifnom spomeniku. da i kod Slovenaca postoji ime Perun. K. i da leči izvesne bolesti (bogiša . Ali veronica nema. no on je izvesno onaj gromovnik vizantijskoga istorika. i najedanput baci grom. pa bi se htelo. Dijalogu tri sveca. Tresk! zahrmi jej do čela Hned i z deckem zkameriěla.božja biljka). jedan vrh brega Perun. Iriček [84] sa mnogo više verovatnosti pripisuje ovu reč elbasanskoj perdon što će reći: zalazak (sunca). naći ćemo u slovenačkim narodnim pesmama (koje je sakupio Kolar). kao ime čoveka. i ona bi odmah skamenjena). Možda su i skorašnja. da ta reč dolazi možda od reči veronica. Navodi se u Bugarskoj jedna planina Perin.

Idol u Arkoni imañaše četiri lica. mesta na koja je nekad pao grom. i jedan pridev perunsky. trkač.[92] U Poljskoj takoñe ima izvestan broj mesta. vrlo lako. . vikač itd. Ograñeni su bili šumskom ogradom. reče u sebi. a vrlo malo kritičnog duha.[91]Ovo bi ime moglo predstavljati ime Porenović. str. Jer Sloveni toliko poštuju ove svoje svetinje. U Češkoj ne postoji ime Perun u starim autentičnim pisanim spomenicima.Perun) nalaze se i u slovačkim zemljama oblici Param i Baram. Narod. Ova imena: Prove i Proven možda su identična sa Perun. gde stoji na jednom kamenu. Bar ovu ticu da ubijem '. kroz koju se ulazilo na dvoja vrata. ali ovo je mesto glavno svetilište za ceo ovaj predeo.žreca. krĭkloun. koja se i danas zovu Peruny. (U ono vreme. i kad bi vreme službe božije. kralj. ili onima kojima preti opasnost od smrti. a desna bradu. U svakom slučaju. Pristup u svetilište dopušten je samo sveštenicima i onima koji hoće da prinesu žrtvu. Nemamo tako ozbiljnih primera o srodstvu slovenskih bogova.U isti mah seti se. Porenov (Perunov?) sin. kako izgleda. Najedanput jedan crni oblak otvori nebo. osim Kolarevog. No da li peren znači grom ili boga groma? Da li i Helmoldovom Proven-y. on ne bejaše ništa ubio.[94] Evo te priče u prevodu: "Neki gospodar običavaše ići nedeljom u lov. Zna se za neko kamenje pod imenom piorunek:[93] Jedna priča iz Galicije okruga Tarnobrzeg. glagoli peruntati . na ostrvu Rujnu. To su. kod Lasovakis-ćana dokazuje. koji se odnosi na grom. Ali to je možda kao i u slovenačkom jedan prost nadimak. Jedne nedelje ode on tako u lov.[87] Ova reč izgleda skovana od nemačke Donnerstag. da u ovim predelima još žive uspomene na Piorun-a ili Peruna neznabožačkog. a nije im otkazano pravo azila. Gospodar pogleda i spazi u reci jednu veliku i grubu crnu ticu.) Ovo su klasični navodi. Do sada ih niko nije osporio. poštovan je u Arkoni. leva ruka dohvata čelo ovog lica. svi tu dolaze radi suñenja sporova. Helmold zna ne samo za ime idola. opis ovoga baltičkoga božanstva ne priliči tako onome opisu koji nam daje Ruska Hronika o Perunovom idolu. i u daljini se ču grom. već i za ime sveštenika . ' Nisam ništa ubio. Tu izmeñu vrlo starih drveta videsmo hrastove posvećene Provenu. bogu ove zemlje. Imena izvršioca radnje na nastavak un nisu retka u češkom jeziku: běhoun. pa od njega čak izvedene i neke reči. da se neprijateljskom krvlju okalja ni hodnik njihovog hrama. i uñosmo u jednu šumu. po svedodžbi Saksa Gramatika. Ni malo se ne može zamisliti jedan bog groma u tako meditativnom položaju. Kod baltičkih i polapskih Slovena četvrtak se zvaše perendan. da ne dopuštaju. Pa ipak ja bih želeo videti ih potvrñene i drugim svedočanstvima. U svima selima ove zemlje ima mnoštvo kućnih bogova (penates) i idola.). koji ga je služio. Njega navode kao ime lica (Krek. a peto lice na grudima.udarati gromom.Za Boha Paroma.[86] Voleo bih znati i iz kojeg su vremena. Po češkom Kott-ovom rečniku (sub voce .osobito poštovan u Star-gradu." U Helmolda se uostalom nalazi još jedan bog Prove:[89] "Deus Altenburgensis terrae" . Piorunow. Kolar je imao strahovitu uobrazilju. u vreme starih bogova.[90] Bog Porenucije (Porenutius). sveštenici. u vreme boga Paroma. da u svojoj lovačkoj torbi nosi jedan . Ovaj bog nema kipova ("quibus nullae sunt effigies expressae"). 389. treba videti Peruna?[88] "Mi odosmo u onostranu Slaviju.

"I evo.. ime Peruna dovoljno se objašnjava slovenskim elementima.un'' jeste nastavak koji označava izvršioca radnje. Nalazi se i u staroslovenskom jeziku: bĕgoun'' . vikaše: 'oče. što se biblijski prorok ovde stavlja prema bogu groma? U Bibliji se sv. Večnost prolazi. Drugi slovenski jezici upotrebljavaju za označenje te reči isključivo koren grem ili grom. Gospodar se poplaši."[97] Sv. Prokop Cezareac možda misli na Peruna. moj. Oun''. ali Večnost ne beše u trusu. i Perun reče gospodaru. igrun' igrač itd. On spušta s neba vatru. Za trusom doñe vatra. proizvoñača groma. Srba i Bugara.zaštitnik. ubio bih bio ja tebe '.brbljivko. Mi i s druge strane znamo iz ruskog. i da ti nju nisi ubio. koji mu reče: ' Ne žali ni malo. No on ču iza sebe glas.) Onu ulogu. Šteta. Ilijom. Pijeron dohvati gospodara za ruku i dugo je s njim razgovarao. jer nikad nije video tako gadne tice." (De belle gothico. i Večnosti ni u njoj nema. To beše Pieron. To je bog groma i bure. To je epitet koji zaista i dolikuje bogu groma. i idući govorahu: Evo jednih vatrenih kola i vatrenih konja. Videli smo napred. velikog kao drvo. Šta znači koren per? On pokazuje jednu napornu misao. jedan drugome su gledali puške. a kršteni pred sv. a osobito onih koji su ostali najverniji prvobitnim tradicijama: kod Rusa. nanišani. i nikako da je uhvatim. Voda i vatra mu se pokoravaju. piorun. koja sažiže žrtvu. Ilija javlja kao gospodar svih prirodnih elemenata. već je čudnovatim načinom odnesen na nebo. Posle vatre začu se jedan tanak i prijatan zvuk. On stoji pred Večnošću.[95] I ne pribegavajući sumnjivim sličnostima. što si to uradio. Napuni njime svoju pušku. kako nekršteni Rusi polažu svoju zakletvu pred Perunom. III. krši stenje. Još i danas se vrlo dobro upotrebljava u ruskom: opekun' . paron znači grom.[98] . i oni ih razdvojiše jedne od drugih." Ovde smo prikupili sve pisane izvore. ili više-manje izmenjen. da više nikad nedeljom ne lovi . "I kako oni iñahu dalje putem. On javlja kralju Ahabu.begunac. koji lomi planine. jer vrlo brzo lete. Mi navlaš obilazimo one predlagane veze sa litvanskim ili sanskritskim jezikom. pogleda je. Posle vetra ču se trus. što sam izgubio jedan metak za ovakvu tičurinu '. Gospodar je dohvati. i žrtvuju mu marvu i druge razne žrtve. koji uvek lovi ove gadne tičurine. Da li je to čista slučajnost. Ilija ne umire prirodnom smrću. u kojima se javlja ime Perun ili pod svojim originalnim oblikom. iñaše ispred Večnosti. jedan silan udarac. tuče. .blagosloven metak već sedam godina. No Večnost ne beše u tom vetru. i veliki besan vetar. Dok si ti nju nišanio. i tica pade.[96] Perim je dakle onaj koji udara. pa onda odlete kao vetar. ja sam tebe nišanio. koju Perun igra u Panteonu neznabožačkih Slovena. evo već sedam godina kako gonim tu ticu. poljskog i slovačkog da perun. I Ilija se uspe na nebesa pomoću jednog vihora. igra i prorok Ilija u folkloristici hrišćanskih Slovena. "Oni poznaju jednog jedinog Boga. On najavljuje i vraća kišu osušenoj zemlji. oče moj!' i više ga ne vide". 14.[95] Per'' pa staroslovenskom jeziku znači udaram. u onom ugovoru zaključenom izmeñu Rusa i Grka. pogleda i vide pred sobom jednoga čoveka kao džina.mañioničar. govorun' . naoružanog dugom puškom.. da za sedam godina neće biti ni rose ni kiše. A Jelisije (njegov učenik) gledajući ga. One se zovu brzoletice. reče on. U onom svom ovde često pomenutom stavu. dokle god on ne kaže. vi''dun'' . kao drvenim stablom.

Kultus sv. Jedan naučar grčki g. pa se skupe na gozbu. Isto je zbliženje bio učinio još i Volter u svome Dictionnaire philosophique. stvori takoñe grom i munje. Suho vreme toga dana predskazuje mnogobrojne požare. Iliju prizivaju i protivu rana zadanih vatrenim oružjem. Ilija bejaše očevidno jedan od onih. U kurskoj i voroneškoj guberniji ostavlja se na svršetku žetve po jedna pregrš vezanog klasja. Po jednoj drugoj priči iz iste oblasti. pa ih poveri ñavolu. Novgorod imañaše u srednjem veku dve crkve. koja su odnela na nebo biblijskoga proroka. Na drugim mestima zakolju vola. da izjednači sv. da je istovetnost ovih dveju reči uticala na maštu Grka. tuč. pa nose meso popovima. starao se. kiša. Ruski seljak očekuje da vidi 20. U guberniji Kaluga zakolju jednog brava. pošto je stvorio svet. i pojedu ga. te sipa varnice iz oblaka. prema potrebi zemljoradnika. On naredi sv. Od svih hrišćanskih svetaca sv. Bog vide sutradan po stvaranju sveta. o Gospode. Bog. Ilije. a drugu Ilije sušnoga. On uživa kod njih epitet gromovnika. suša. a sakupljeni novac daju crkvi. Od njega zavisi: rosa. Kad se svetac vozi u svojim vatrenim kolima. Ilija je prvi koga je Rusija priznala. da pokrene munje i gromove. Više crkvica ili manastira carigradskih behu stavljeni pod njegovu zaštitu. Iliji u grčkim zemljama razvio se na jedan sasvim osobeni način. koji su najživlje obuzeli maštu ruskih novopokrštenjaka. da Bog naredi Iliji.Očevidno su ove priče morale očarati mašte. ispeku. da svi zli dusi na vrat na nos popadaše na zemlju. Sv. on štedi polja milostivih ljudi. u svojoj studiji o suncu ((’Ηλιος) u narodnim grčkim predanjima. a pali i pustoši zemlju tvrdica i grabljivaca. pa meso pojedu. jednu Ilije kišnoga. Vrlo je mogućno. jula. Ruski seljak još i danas čuje ona kola. da on može dati ili zadržati kišu. koga na kolima vuku dva upregnuta jarca. Iliji. najviše su mu posvećivali crkve na visovima. Ilije nije manje znatna. koji su bili verski učitelji Rusa. u čast proroka Ilije. oružjem koje grmi. Narodne pesme . Služba na njegov dan kaže. u vreme suše čita se ovakva molitva: "sv. Ali on ih je tako rñavo upotrebljavao.[100] To se zove vezati bradu sv. ili tele. Molimo ti se. tj. koje satana bejaše stvorio. u vreme najvećih bura i najvećih suša.[101] Da li bi to mogla biti neka nejasna uspomena na Perunovu zlatnu bradu? U nekim oblastima još se praznuju prava prinašanja žrtve. Ilija svojom rečju zadržava kišu. i svojom rečju je pušta. da baca gromove." Njegov se dan slavi 20. tj. Slovena i Varjaga.[100] Meñu licima Staroga Zaveta. koje u atmosferi upravlja velikim prirodnim dogañajima: gromom i munjama. da od njega oduzme i vrati na nebo.[103] i zauzima vrlo veliko mesto u narodnoj epopeji. usliši njegovu molitvu i pošalji nam kišu s neba na zemlju.[102] Po jednoj legendi iz Bukovine. Ilije na nebo. Iliju sa Heliosom. munje i koplja protivu božjih neprijatelja. i pronosi jeku groma. On je jedan od onih. Prizivaju ga. koje su već bile obuzete mitosom o božanstvu. I kod južnih Slovena uloga sv. Ilija pusti toliko gromova i toliko vode. On ih je podsećao u isti mah i na slovenskog Peruna u skandinavskoga Tora. ili još više: zakolju nekoliko jaganjaca.[99] Trinaestog dana avguskih kalenda slavljahu Grci pozorišne igre radi uspomene na voznesenje sv. čiji je kultus i do danas ostao najpostojaniji i najpopularniji. ili buru ili kišu. puca. Politis. da je raj prepunjen zlim dusima. da ga blagoslove. I u jednoj i u drugoj nosaše se litija.

Kad se meso skuva. Porfirogenit je spomenuo kod Slovena u Rusiji[110] još jedan hrast. i bi ga sveg pojeo. koje smo napred spomenuli u Rusiji. U Životu vladike Otona Bamberškog od Herborda[109] spominje se takoñe jedan veliki hrast. pristave ga u lonac. Bugara i Slovenaca kao svetac groma. Na taj se način napravi jedan poljski ručak. Hrast je bio drvo posvećeno Perunu kao i Zevsu. i oni prinose na žrtvu žive tice. prinesoše tu svoju žrtvu. Napred smo spomenuli onaj galicijski spomenik. na ostrvo sv. baveći se god. neke su donele i hleba. prekrsti se. Ilija bude u pomoći". zvanična svetkovina. Pobodu strele oko drveta i na njih.[108] Na taj način sv. u Bugarskoj. da Bog ne naknañuje odmah ono što on pojede. Pored toga igra još i ovu ulogu: jede mesec. U nekim srezovima toga dana čine se neki obredi vrlo slični onima.[107] Slovenci zamišljaju sebi vetrove kao zavañenu braću.[104] Ilijin dan je u Bugarskoj prazničan dan. Konst. Ovoj radnji prisustvuju samo ljudi. veliki gospodar kiše. onda doñu i žene i deca. pomeću komade . koji bejaše nedaleko od Štetina. Petra i sv. ðorña. Ilija pušta na njih kišu. "Kad doñoše. Izvršilac žrtve skine kapu." Po Voračeku ova se svečanost obavlja u najvećem delu predela oko Rodapa. kako svet bi podeljen izmeñu sv. Voraček. Svaka dobija jednu malu porciju čorbe i malo mesa. 1886. kropionicom i voštanim svećama." Zatim pop i crkvenjak priñu s kadionicom. Narod ga poštovaše. On kažnjava rñave ljude zatvarajući nebeske izvore "tako da su i sama sitna deca prinuñena lizati suh pesak". Ilija se zove još nebeski kočijaš. Sv. Ilije. prisustvovao je jednom praznovanju sv. onda pristupa klanju. Peruna. Žene su donele sudove. govoreći: "neka nam sv. koja provode vreme svañajući se.pripovedaju nam. jer se tu nalazi jedan vrlo veliki hrast. On po zapovesti božjoj tuče gromom zle duhove. Kad je goveče zaklano. koji figuriraše u hramu boga Provena. da ih umiri. onda iseku meso. Svečanost se završi tradicionalnim orom. Seljaci počinju svetkovinu klanjem jedne junice na bregu obraslom hrastovima. sv. I oni se prekrste. a tako isto i Helmoldove reči o onom drugom hrastu. U srpskim i hrvatskim narodnim pesmama sv. Iliji.[106] Evo kratkog sadržaja njegovog opisa. U ovom predelu navodi on još mnoge ruševine crkava posvećenih sv. kao da u njemu stanuje bog. Srba. veli. Pop osveti vodu.[105] Čeh g. Ilija dobije u svoj deo oblake i grom. vetrova i bura. Ilija se javlja i kod Rusa. Nije drsko pretpostaviti. da se kuva. Klanje ovog govečeta ima pravi verski karakter. koji označava jedan Perunov hrast kao poljsku belegu. tako isto učine i svi prisutni. On pripoveda jedno putovanje Rusa po Dnjestru. i koji imaju nekog osobitog neznabožačkog traga. blizu njega izviraše jedan izvor. rakije i vina. čije su postojanje dokazali tako jasno stari ruski pisani spomenici. po svom običaju. da je njegov kultus zamenio obrede slovenskog Zevsa. Jovana. govoreći: "Neka nam sveti Ilija bude u pomoći. Ilije u Javorovu na 20 km od Filipopolja.

da je sravnite sa korenom grm . čija su proricanja najizvesnija. danski kralj Valdemar napao s velikom vojskom i znatnom flotom na ostrvo Rujan. Kod Srba se jedna vrsta hrasta zove grm. svoje hronike: "meñu mnogobrojnim slovenskim bogovima gospodari Svetovid (Zvantevith). ili ih ostaviti žive. Trgovci koji dolaze u ovu zemlju.hleba. 52. Tako su viñali još u naše vreme ne samo Vagrince.. Malo dalje.[112] Pozitivno se ovo drvo spominje u Hajekovoj hronici (XVI vek). po običaju. koga odreñuju kockom. da bi se otkupili. na žrtvu svake godine po jednog hrišćanina. kako svake godine šalju darove na Rujan. Na drugom mestu[115] Helmold priča kako je 1168. bog zemlje Rujana. On naredi. da mu se oko vrata veže konopac. koja nije postojala u prvobitno doba. a stanovnici. Da bi mu i naročitu poštu ukazali. kita drveta[113] i nema ničega zajedničkoga sa idejom o grmu. za vreme zime. identifikuje Svetovida sa Svetim Vidom ili Gijem (Guy). No on je možda bio bolje informisan o narodnim verovanjima. On zavisi od sudbinv.[111] Češki hroničar Kozma. Kod njih je kralj prema svešteniku u malom poštovanju. ali ne spominje hrast. Jedan drugi češki spomenik. Osvojio ostrvo. Helmold. To je onaj Bog. mesa i svega onoga što imaju. i tvrñahu. i opljačka sve njegovo blago. i da se baci u vatru. Česi. koga su obožavali svi Sloveni. 991) da na bregu Petrinu (Lorenzberg) koji gospodari u Pragu levom obalom Vltave. Sem toga slahu mu svake godine iz sviju slovenskih krajeva razne darove za žrtvu. koji je proricao najizvesnija proricanja. Pa je ipak mogućno. koji. izvikujući Svetovida bogom nad bogovima. Drugi bogovi su pored njega tek polubogovi. i pored vatre javljaju se neki fantastični oblaci. omilijar praškog vladike. on znači skup. pristanu na sve što je tražio.(Svantovit) Ako je Perun bio veliki bog kijevske i novgorodske Rusije. ako nisu prineli na žrtvu štogod skupocenije od svoje robe. oni mogu obaviti svoju trgovinu". da je ovde narodna etimologija uspostavila neku bliskost. čita sudbinu. uništi mu kultus. niti da se pristup u nj umrlja ma čim i u samom ratu. prinose mu. Naročito obožavaju i poštuju hram ovoga boga. To nam svedoči Helmold u gl.od grmeti. isto tako spominje kultus gajeva i drveta. i šalju štogod za žrtvu. On priča (iz god. onaj koji je davao najslavnije pobede. Onda vuku kocku da li treba zaklati tice i pojesti ih.. da se iseče na komade. da mu se donese jedan vrlo stari idol Svetovida. već i sve slovenske oblasti. uznosi još važnost Svetovidovog kultusa: "On je bio prvi meñu svim slovenskim bogovima. Ova vas reč goni. lože vatru pored jednog velikog hrasta. On razori i njegov hram. Hajek zaslužuje malo poverenja u svemu što se odnosi na čistu istoriju. Jer sveštenik tumači proricanja. ne dopuštaju da se u nj olako kunu. Svetovid je bio veliki bog Slovena na ostrvu Rujnu. koji brižljivo izbegava svaki malo tačniji detalj o neznabožačkom kultusu. ne mogu ni prodati ni kupiti što. da im se proriče. Tek posle ove žrtve. Svetovid .[114] Sa sviju strana oblasti dolaze tu Sloveni.[116] Katkada oni prinašahu na žrtvu i po kojeg hrišćanina. da se . govori samo o kultusu gajevv i drvetv (lucos et arbores) ne beležeći naročito hrast. a kralj i narod zavise do njega. Ali gr'm'' i staroslovenskom ima mnogo opštiji smisao. pa zapovedi. kao što ćemo malo posle videti.

sveštenik zañe iza kolača.[121] "Sutradan. ponovo ga napuni. mnogo veći nego u prirodi. čija kanija i balčak behu od srebra i vrlo značajno izrezani. no lažno je prozvan imenom sveti Vid. unutrašnja je sastavljena iz zastora.[118] "U nj se ulazi samo kroz jedna vrata. on predskazivaše žetvu te godine. kako je za nju bio utvrñen". kao što nose Rujani. sedlo i drugi razni znaci božanstva. istrči na vrata. i spreda i pozadi jedna izgleda da gleda na desnu. da li ga vide. Dan pre te svečanosti. Idol bejaše sagrañen od raznih drveta i tako vešto spojenih.Jedan deo zlata i srebra otetog od neprijatelja sipaše se u Svetovidovu riznicu" (I. Noge se opirahu o zemlju. čineći. Kultus Svetovidov spominje još i Saks Gramatik: "Beše kod Slovena u Arkoni na Rujnu jedan idol koji su obožavali naročito uroñenici i narod iz okoline.[120] i po stanju ovoga pića. da božanstvo ne bi bilo okuženo dodirom jednog čovečijeg daha. a dve s leña. koji drže četiri koca. onda on predskazuje oskudicu. on izjavi želju: da ga dogodine ne vide. da mu nudi da pije. i svi učestvuju u ovoj velikoj religioznoj gozbi. Oko samog hrama bejaše dvostruka ograda: spoljna je ograda bila pokrivena crvenim krovom. poštovan ne samo po veličanstvenosti njegovog kultusa. kad se sabere letina. jedini je imao pravo da uñe u svetilište. počne onda od njega svečanim prizivanjem tražiti svakojaka dobra za sebe i za otadžbinu. da li će biti malo ili mnogo koristi od zemaljskih proizvoda. Ako jeste. kosa ošišana. a sa spoljnom ogradom se dodirivaše samo krovom. a druga na levu stranu.[119] dve spreda. U zgradi bejaše grdan idol. siromaštvo u proizvodima u idućoj godini. u protivnom slučaju predskazuje izobilnost. i pita narod. Sveštenik. pazeći dobro da ne diše dok je tu. on je brižljivo očistio metlom sav hram. pa metne u desnu idolovu ruku. Brada je obrijana. Jedanput u godini. "Posle ovoga donesu pred kip jedan okrugao i kao stas čovečiji visok kolač. Odavši kipu poštovanje. na kome se uzdizaše jedan vrlo lep drveni hram. pa prinesu na žrtvu životinjske glave.bogovima naročito dopadala hrišćanska krv. skupi se gomila naroda ispred hrama. Ova želja znači: ne da popova ili . i ispituje: da li se tečnost u sudu smanjila od ranije obeleženog znaka. Po ovim znacima on unapred obaveštava. svake godine ga sveštenik puni vinom (mero). Jedna mantija pokriva idolovo telo i spušta se do nogu. posut medom. Ako odgovore da ga vide. Onda odjednom proguta sve ono što je bilo u sudu. 38). pa napuni rog novim pićem. . Kad mu treba da udiše vazduh. koji protivno običaju zemlje nosi bradu i vrlo dugu kosu. Zatim to piće od prošle godine prospe po nogama idolovim u vidu prelivanja žrtve. Spoljašnost ovoga hrama bila je ukrašena divnim grubo obojenim drvorezom (accurato celamine) koji predstavlja razne predmete". imañaše četiri vrata i četiri glave. "Pored idola vidi se: jedna uzda. "Evo kako se svetkovaše veliki praznik ovoga idola. pop (žrec) uzme sud iz idolovih ruku. bogatstvo i slavu za grañane. Leva ruka drži jedan luk spušten niz telo. gde on takoñe jedini ima pravo ući. nego i po idolu. da se sastavak mogaše primetiti tek posle najpažljivijeg ispitivanja. Naročito se divljahu jednom kolosalnom maču. kad se skupi svet pred vratima. ali se ne vidi. koji u sebi skrivaše. u desnoj ruci držaše jedan rog spravljen od raznih metala."[117] Još dalje on opisuje hram u Arkoni: "u sred grada bejaše jedno mesto.

Najpoštenije.. Jedni žaljahu. No na ovim gozbama povrediti umerenost i trezvenost (prejesti se i napiti se). on bi kažnjen tragičnom smrću. i čuvati se da kip pri padu ne prignjavi koga. da su od nje sve komadi otpadali. Svetovid (tako se zove ovaj idol) ratuje protivu neprijatelja jašući na ovome konju.narodna sreća dogodine bude bolja. koju je vlaga tako iskvarila. Rujani su zatim morali predati i sve blago. Po zidovima hrama beše i životinjskih rogova. a zato mu obećava izvesnu nagradu u pobedi na suhu i na moru. Po pričanju Rujana. da preñe preko kopalja. Bejaše greh iščupati mu iz grive ili repa i jednu dlaku. Hram bejaše ukrašen purpurnom materijom. Sad kad hoće da krenu u rat. Zatim vežu dva koplja koso sa šiljcima dole. Glavni razlog za ovo verovanje bejaše ovaj: Često ujutru konj bejaše sav kaljav i znojav. da ova prezrena lica izlože njegovom gnevu. Ovaj bog imañaše još hramova u mnogo mesta. kuvari ga razlupaše. poverava se čuvanju sveštenikovom. da bi ga za se zadobio. ljuto kazniti sve one. Morali su uzeti gvožñe. Kad bi uveče. znači učiniti akt pobožnosti. Samo ga je sveštenik hrama mogao pasti i opremati. On pravi zastave i ukrase (metalne).. da idola uvežu konopcima. One ih tada navedu i na neumerenost. Poñe li on sad pri preskakanju desnom nogom. "Ostatak dana posvećen je gozbi. koje Svetovidu beše posvećeno. pretpostavljajući na taj način tuñu veru svojoj. Sve što se oružjem ili krañom zadobije. Idol bi odvučen u polje. Isto tako rade i sa pohodima na more i svima ostalim preduzećima. drugi ga ismejavahu. Ali. koje su kupili revnosni prosioci. imañaše svog konja bele boje. Veličanstvo Bog. da njime lože vatru. onda je srećan znak za ishod rata.. da ga (hram) razore. u kojima bejaše dosta srebra i upotrebljive materije. Idol pade. Tu su se gomilali i svi državni i privatni pokloni. I ti pokloni behu katkada pravo oskvrnjenje vere. ako poñe levom nogom odmah se okanu polaska. i da ga izvuku iz grada. sveštenici nameste ispred hrama trostruki red kopalja. koji dobijaše darove iz cele Slavije. što su se dali tako dugi niz godina zavaravati tako grubim kultusom. koga su tako dugo obožavali. naravno. Isti konj služio je i za gatanje. Narediše stanovnicima. Verovali su da će Nj. opomene ga. kako su ga Danci razorili[125] "Kralj bejaše poslao Esberna i Svena. gde ga je grdna gomila sveta ljubopitno posmatrala. za to obesvećenje svoje vere. na ovaj način[123] kad je reč: da li treba ili ne treba preduzimati kakav rat.. priloži mu jedan skupocen sud. što se njihov bog tako vreña. koji se usude na nj dići ruke.[122] Zatim pozdravi narod u ime idola. Najedanput spaziše jednoga zlog duha. stiñahu se. Popu dodeljuju trećinu plena kao da je on doprineo pobedi. Čuli su se najrazličniji žagori." . već da je dogodišnja žetva obilnija. da je bolje. najpre obave svečane molitve. Svi ljudi i žene daju svake godine za kultus bogu po jedan novčić. da ostane postojan u svojoj pobožnosti i u prinašanju žrtava.[124] Opisavši idole i sve pojedinosti o njegovom kultusu. isekoše u komade. Pljačku čuvahu u sanducima. Za svoju službu on ima tri stotine konja i toliko konjanika. Ovaj kip. usled kakvog verskog straha.. Za sebe on (kip-bog). i sveštenik dovede konja. Tako danski kralj Sveno. oni zapovediše najamnicima stranim i zarobljenicima. jedu meso životinja na žrtvu prinesenih. kako uteče iz hrama i obliku jedne crne životinje. jer bi tada neznabošci verovali da se njihov bog sveti. kao da je dugo jurio po polju. da obore boga. misleći.. dobijaše ih isto tako i od pograničnih kraljeva. Njih su opsluživali sveštenici nižeg reda. Saks Gramatik priča. No docnije.

"[129] Po Helmoldu bi dakle ime Svetovid bilo prosto promena imena Sanctus Vitus: neznabožački bog zamenio bi bio dakle hrišćanskog sveca. od koga je Helmold pozajmio sve glavnije podatke o ostrvu Rujnu (I. Vida. rujanski narod u hrišćanstvo. (Cf. Stanovnici poštuju sveštenika (žreca) ne manje od kralja. Vida (Sanctus Vitus) ili sv. zato što su u njegovu korist okrenuli ime sv. Helmold neće da traži i da nañe. oni ga poštovahu kao boga. Rujani su obožavali boga Svetovida. Oni se ponose i slave samo imenom sv. Vida. Vida. porušili njegov hram. str. 444) da najposećeniji hram u Arkoni nosaše bez prava ime sv. napraviše mu i jedan veliki kip. koga mi ispovedamo kao mučenika. da razlupa idola Svanteviz-a. kome su oni posvetili čak i hram i jednog idola. gde beše glavno ognjište zablude i sedište idolopoklonstva. Ovde dolaze radi pitanja proroštva iz sviju slovenskih krajeva. Vida. koje su ime uneli u njih korvejski kaluñeri. Jer tog sv.. 508: servitutem superstitione mutarunt instituto domi simulacro. slugu Hristovoga.[127] Obojica se isto tako slažu i u objašnjenju toga imena imenom hrišćanskog sveca sv.[130] Jedan dosta nejasan glas priča. i o njegovom preobraćanju u neznabožačkoga boga. No naskoro Rujani prognaše sveštenike. koja su razdeljena po oblastima i kneževinama. Ovo se praznoverje tako utvrdi. tj. i vratiše se svojoj veri.[126] Helmold i Saks slažu se u označavanju Svetovida kao velikog boga na ostrvu Rujnu. pleme Rujani beše najupornije u svome mraku bezverja. koji bi gore mrzeli hrišćane i sveštenike kao ovi ljudi. dakle. Oni propovedaše slovo božje. Propovednici koji doñoše iz ove obitelji. i koga oni priznavahu kao prvoga izmeñu sviju svojih bogova. da uñe u arkonsku tvrñavu i grad. i da opljačka hram. da je Ludvik.. nekada ponudio zemlju Rujana dobrosrećnom Vidu korvejskom. glavi XII priča ukratko. postade prvim bogom svih Slovena itd. kako je bilo starije ime toga tako popularnoga boga. preobratiše. pa tada i žrtve prinose. kako su Danci osvojili Rujane. I nema pod nebom varvara. Ovu zapovest izvrši vladika Sven i Sonije. Vida. Od vremena kada su se prvi put odrekli vere hrišćanske ovo praznoverje je ostalo kod Rujana sve do naših dana.I Knytlinga Saga (Historia Knytidarum) daje nam skoro iste pojedinosti. 2) ne spominje ništa o pridobijanju ostrva od strane korvejskih kaluñera u IX veku. o unošenju kultusa sv. Jer . ono u njemu ostade do naših dana. Ebojevom sinu. i padoše još u goru zabludu nego dotle što behu. Uskoro zatim Rujani ostaviše svetlost istine. da Svetovid. zaštitnika Korveja. po Helmoldu i Saksu Gramatiku. quod sancti viti vocabulo censuerunt). "Od sviju slovenskih plemena. i opljačkali crkvu. Vida koga mi zovemo slugom božjim. te tako služahu pre stvorenju nego tvorcu. Po Velkelu (Voelkel)[133] obe ove priče bile bi izmišljene u XII veku. jer on bejaše osnovalac ovoga manastira. veli. Adam Bremenski. predmet jednog vrlo brižljivoga kultusa. pretpostavljajući stvorenje tvorcu. Vida. i ako se Helmold poziva na veterum antiqua relatio. i podigoše jedno svetilište u čast našeg Gospoda Isusa Hrista i sv.[131] jer ovog istog sv."[132] Saks Gramatik sa svoje strane tvrdi (str. čijem kultusu bi posvećena cela oblast. razlupali idola Svetovidovog. sin Karlov. bog zemlje Rujana. Gija: "U vreme cara Ludvika II. U II knj. oko polovine IX veka kaluñeri iz Korveja (Corvey)[128] prodreše na Rujan. oni počeše obožavati kao boga. Na ovaj način. i osnovaše tamo jednu oratoriju u čast mučenika Vida. Kralj naredi Soniju (Sonius).

Ovi obešenjaci tada iz podsmeha parodirahu ove reči. spominje se u Galovoj hronici (Gallus. nalazimo boga Nerovith-a ili Gerovith-a. da bi što lakše poučio one Slovene. Hostiwyt. tj na latinskom: eleri stat in frutectum . legendarni poljski knez. Nju su održavali zainteresovani sveštenici. koje smo napred naveli. već naprotiv. Vida. Titmar navodi jednu zanimljivu anegdotu (Chronicon II. uz god.[136] i jednoga koji se zove Rugievitus[137] . ovo ime pominju i drugi češki hroničari.jfva (drvo) je u žbunu. I. Kad nastavak -vid (vit ili vith) ne predstavlja ime sv. želeći time očuvati svoj uticaj. I oni govorahu. Ime Zjemovid nalazi se na više mesta u istoriji poljskoj. svent . Ima razloga. Uostalom mi nalazimo kod Saksa jednog boga Porevithus-a.[135] Sloveni su voleli ismejavati hrišćanske stvari.XII v. da ga zasebno objasne.[138] . Nisu to neznabošci. ova zbrka imena vrlo su česta u srednjem veku. 97. našavši već gotov kultus Svetovidov. što zaista znači u prevodu svet-i. preobraćeni u kultus sv. Goztivit) oca Borivojevog. pokušali zameniti ga svecem. mislim. Oni su zaista imali u svojim rukama sv.umesto da ponove sa sveštenikom κύριε έλείσον. i sveštenik tvrñaše. i naredio Slovenima da ih pevaju.O ovim bogovima govorićemo docnije. preokrenuli ovoga sveca u neznabožačko božanstvo. knj. ali nije ni malo verovatno. osobito stihovna hronika Dalimilova (na češkom). Mržnja baltičkih Slovena prema hrišćanstvu bila je duboka. Semovid?(Semovith ili Semovithan). Nemački sveštenik Bozo. čije ime beše istovetno. da nikakva druga žrtva ne beše njegovom bogu prijatnija. gl. Ovde se mi nalazimo pred jednom prostom sličnošću. koje beše preobratio.[134] One objašnjavaju zamenu kultusa Svetovidovog kultusom sv. ne primećujući. izvrnuti domišljanja Helmoldova i Saksova. Vida. beše ispisao slovenske molitve. 37. da veliki narodni bog dobije ime jednog hrišćanskog sveca? Po samom Helmoldovom svedočanstvu.znači svet. da su preobraćeni u hrišćanstvo. Vida. i tek ga nestaje u XV v. govoreći: ukri volsa.[141] .[139] Pa iako po spoljašnosti izgleda da je tako ipak ova reč nema nikakve veze sa latinskim sanctus. . da su oni to ime Vid davali i drugim bogovima.[140] Češka Kozmina hronika (XI . III) iz XII veka. čiji ostaci behu izneseni iz francuske pikardijske Korbije u germansku Novu Korbiju (Nova Corbeia germanica). biografa Otona Bamberškog. Je li mogućno. prvog vojvodu češkog kao hrišćanina. naročito kod vladalaca Mazovije. Vida.korvejskih kaluñeri su i mnogo štošta drugog malo opravdanoga izmišljali i tražili da im lakoverni svet veruje. da se taj nastavak susreće u hrpi osobenih imenica slovenskih.) spominje češkoga kneza Hostivida (Hostivit. ili za koje mišljaše. onda šta predstavlja? Prvi deo reči nije sumnjiv. koji su se očajnički trudili.). još manje verovatno. Rujanski Sloveni su mogli tako isto parodirati i ime Sanctus Vitus praveći od njega ime Svetovid. koji su. Nastavak vit naročito je pobudio oštroumnost etimologičara. kod Eba i Herborda.Ruñevid. Njihov religiozni fanatizam isključuje potpuno ovu hipotezu. da su oni to ime definitivno usvojili kao ime svog narodnog boga. da tako Bozo govori. prinošeni su Svetovidu na žrtvu katkada i po koji hrišćani. Ove pobožne laži i lukavstva. kaluñeri su. On je dabome drukčije govorio". pošto je objasnio sadržinu.

bog snažan i veseo. rušeći baš toga dana njihovu veliku narodnu svetinju. Saks Gramatik bez sumnje ne bi propustio i to ispričati. Sva su ova imena slovenska. u lingvističkom pogledu. tumači Svantovit-a imenom lumen. izvestan. Svetovidov hram je bio podignut u gradu. To beše baš onaj dan kad crkva slavljaše sv. svojstva koja se Svetovidu pripisivahu. koji Saks Gramatik zove Archon. Knez Tetislav je primio hrišćanstvo. Krek[146] vezuje vit za koren vi. koji čisti svetilište u Arkoni. kako bi slovo s iščezlo. Ova podudarnost po svoj prilici nije sasvim slučajna. . Upravo reći to nije bio grad. po kome se imenu i cela oblast tako prozvala. ne sme unutra disati. Vitomisl. jedno za drugim. Ne vidi se. ve .(duvati) . Vitomir. koje smo i napred naveli: "Szvantovit. Arcon. ono što vit tumači proricanjem. Ime Svantovit moglo bi se tada objasniti Helmoldovim rečima.[142] U istorijskim spomenicima Južnih Slovena nalazimo jednako jedno za drugim razna imena sa . kako sveštenik. behu najraznovrsnija.[149] Ne zna se šta je bilo sa glavnim idolovim sveštenikom. bogatstvo žetve. konjanik.[148] U drugim tekstovima nalaze se oblici: Arekunda. To je jedan slovenski knez iz Donje Poljske. da slog vit predstavlja koren vit ili vkt. jula 1168. Svantovit je za nj moćni dah.[145] Ovo se tumačenje ne bi moglo fonetički objasniti. 15. i rog za piće. i nemogućno ih je objasniti imenom sveca Vida."[143] Ovo mi tumačenje izgleda najverovatnije. kao simbol rata. da nečistim dahom okuži idole. bog rata. Opet ponavljam. Danci su polagali na to da frapiraju neznabožačku osetljivost. Vida. Svent je dobio značenje svet pod uticajem hrišćanstva. kao što se po navodima Helmoldovim i Saksa Gramatika može suditi. ili je bio ubijen u toj borbi. Tako je Svetovid. Arekonda. ili sasvim prosto jedan hrišćanski svetac preobraćen u neznabožačkoga idola. Hram u Arkoni razorio je danski kralj Valdemar. deus terrae Rugianorum. Uostalom. inter omnia numina Slavorum primatum obtinuit clarior ut victoriis. kao što se držalo i za nemačko heilig. u Nemačkoj. već prosto jedna utvrñena ograda koja opkoljavaše hram. i predloženo još početkom XVI v. Izmeñu mnogobrojnih tumačenja.[147] Arkon. da mu ovu hipotezu potvrñuje onaj gore navedeni odlomak Saksa Gramatika. koje se zove Liudevitus. Da se i on pokrstio. U isto vreme on držaše jedan luk. Vitoslav. koje veli. zavisahu takoñe od njega. koja su predložena.vit: Vitadrag. Vitodrag. Ono tumačenje koje je dugo vredelo. siguran. najverovatnije mi se čini ono. i još mu se ne zna poreklo. od sviju ovih tumačenja najverovatnije mi se čini. Možda je pre toga značio. nije naodmet navesti i druga predložena tumačenja. iz straha. efficacior in responsis.Slog vid (vit) nalazi se još i kod Eginarda (Eginard) u Analima i u Životu cara Ludvika. jak."vejati". Njemu se čini.[144] No mi smo ovde u oblasti samih hipoteza. bog koji čini proricanja. koji znači: reč. On se ne zadovoljavaše samo. Njega nestade. da čini proricanja. uspeh ratnih ili trgovačkih preduzeća. gde se govori o jednom licu. Dobrovski je od vit skraćeno od vitenz napravio reč značenja: vitez. Ovo ime ne izgleda slovensko. bog vetra. savetom. Docnije g. koji priča. po raznim tumačenjima: bog sunca.

Idol ovaj. 1852. Ona je našla malo stvari. Altenkirhen je.[151] Mislilo se. koje na grudima drži ogroman sud za piće. koji je pre pola veka nañen u Galiciji. Lik sa stenom je okrenut zemlji. Visoka je otprilike osam stopa (2 m 70 cm).Godine 1868. naravno. beše smislio. no ako nam tu namestite toga Turčina. neke pojedinosti mu naglašavaju ime Svetovid. god. posle jedne velike suše u reci Zbruču. da mu da sve prideve istinitoga . ništa ne bismo imali protivu toga. a druga rog za piće. Grof Potocki.[154] Jer baš ove pojedinosti (naročito konj) čine ovo otkriće vrlo sumnjivim. za god. ipak ovaj lik ima sličnosti sa tim opisom. da ode i uzme idola. (O tom rogu govori i Saks Gramatik. i ne može se videti šta ima s druge strane. Zebravski saopštava nekolike interesantnosti.[150] da ispita ostrvske starine. da se nalazi jedan Svetovidov lik u jednom idolu. A mi znamo. Na sva četiri lica-strane nacrtane su i ruke u reljefu. koje mu svake tri godine odnosi po čitav metar. Na jednom liku vidi se jedna sablja i jedan konj. Pa i lice koju figura predstavlja na steni. i ponudi mu ovaj interesantan prilog za njegovu zbirku. stena je. Prema tome. prilikom šestogodišnjice razorenja Arkone bi odreñena jedna arheološka komisija. gde je nañen idol. I danas se još tvrdi. te sličnosti mogu ili potvrditi ili osumnjičiti njegovu autentičnost.) On ni najmanje ne odgovara opisu Saksa Gramatika. I poljski arheolozi nisu se ustezali izjednačiti ovaj pronalazak u Zbruču (Zbrucz) sa idolom koji je opisao Saks Gramatik. da Svetovid imañaše četiri glave. kako su nestali mnogi neznabožački spomenici. vele stanovnici. ima samo jednu glavu. da pokaže. što se njegova lažnost starala. kao što i ime kaže. ne imañaše nikakvog natpisa. Na taj način se neke pojedinosti podudaraju sa onima koje nam je dao Saks Gramatik. Ako se mi nalazimo pred jednim falsifikatom iz XIX veka. Izvajarena je na jednom silicijskom krečnjaku. Jedan mu seljak reče: "Kad bi to bio kakav svetac. na imanju Kocubinskoga. koju opet drži jedno lice pokleknulo na kolena. da ga namesti na jednoj humci. Društvo naloži jednom svom članu. koji je pre petnaest godina posetio ovo ostrvo. kao što rekoh. koji je Saks opisao. Desna ruka uzdignuta naslanja se na levu sisu.)[153] Na trima licima vide se neke prividne noge. Zebravskoga štampani su u Godišnjaku (Rocznik) učenog društva. inžinjeru Teofilu Zebravskom. Taj bi idol bio nañen 1848. kako se posmatraju. Beleška grofa Potockog i izveštaj g. blizu Husjatina u istočnoj Galiciji. mi ćemo ga u komade razlupati". uzidana u zid. onda je sasvim prirodno. vrsta jedne karijatide. Iako tačno ne odgovara liku. sopstvenik Kocubinskovog dobra. (Vidi snimke na kraju knjige. Pod crkvenim tremom uzidano je u zid neko kamenje. kako se pobeñeni paganizam ponižava pred hrišćanstvom. Ona predstavlja jedno lice. one stoje na jednom bareljefu. Na jednom licu desna ruka drži neku vrstu prstena. a nalazi se spomen o njemu i u hrpi drugih spomenika. na kome se vidi izrezana jedna ljudska figura. Na dvama likovima ruke ne drže ništa. Samo ostrvo mnogo je oronjeno talasima Baltičkog mora. pod kojim se imenom i danas još navodi s razlogom ili bez razloga. očevidno jedna od prvih hrišćanskih svetinja na ostrvu. njegov današnji prostor Arkone ne zauzima ni četvrtinu prvobitne klasične veličine. Grof Micislav Potocki izvesti o ovom pronalasku Učeno Društvo u Krakovu (Towarzystwo naukowe). da se u crkvi u Altenkirhenu može videti stari Svetovidov lik. Po računu jednog Češkog naučnika. koji predstavlja ženu (ili dete). dugačka odprilike tri stope. leva ruka stoji skoro u visini pupka. Na žalost.[152] To je jedna četvrtasta statua sa četiri glave sve pod jednom kapom.

Pored Ruñevidovog svetilišta nalazaše se i Porevidov hram (Porevit). Kentržinski. Ali to je baš ta sumnjiva okolnost.Gerovit . dižući se na prste. da bi im pokazao koliko treba prezirati ove bogove. u desnoj ruci drži mač. da ga je vladika Apsalon. U istoriji Slovena XIX veka imaćemo ih još takvih. runsko kamenje u Mikorzinu (Miekorzyn)[156]." Kao bog ovaj idol ima i suviše ukrasa. koje je nemoguće objasniti. kad su Danci prodrli u svetilište. Apsalon naredi da ga kao i Porenucija odnesu izvan grada. Moj učeni kolega. koja se završavaju na vitvid. a na grudima mu bejaše gomila tičijeg ñubreta. To beše idol sa sedam glava.[157] Pored Svetovida treba staviti još neka slična božanstva. sablja podseća na jedan oblik poljske sablje -karabele". Ove se prevare objašnjavaju najviše sračunjenim patriotizmom. Apsalon ih uveri. piše mi. [155] Svetovid iz Galicije hladnije je prošao kod ostalih Slovena. i koja izgledaju srodna i arkonskom bogu. Saks Gramatik uporeñivaše Ruñevida sa Marsom. ja sam poveo jednu istragu. ozgo talasima zapljuskivan i izlizan. a naročito od Lelevelja. a uroñenici. Da bi se uverio u istinitost ovoga galicijskoga spomenika. i ima debeo sloj ilovače na postamentu. da je on predvodio u ratu. noge ili jezik. da je ovaj idol morao stajati hiljadu godina u vodi. i da ga spale. koji ga je opisao i reprodukovao u svom delu o slovenskom idolopoklonstvu. da su postojale karijatide? Gornji deo podseća na opis Saksa Gramatika. nesrećnim ili nepravedno gonjenim narodima treba stvoriti plemićke titule! S druge strane g. i tvrñaše. Na žalost prilvički idoli. saopštava mi sledeće: "tvrdi se. pope se na idola. Uostalom nije u ovoga idola bilo ničega prijatnog za oko. jedva mogao dotaći u bradu svojom sekiricom. da ga tako s idolom vuku. da on ne vidi razloga za fabrikovanje toga idola. Bio je toliko visok. Beaudouin de Courtenay. direktor Osolinskog muzeja (ossolinski) u Lvovu (Lembergu). Zašto je Swiatovit (?) postojao ujedno i kao čovek i kao žena? (Jedan lik nosi dojke vrlo nabubrele). Vajarski posao je bio vrlo grub. Struk mu je bio deblji no u čoveka. Stanovnici se dugo ustezahu izvršiti tu naredbu. koji su najzad možda i njegove varijante. i kojega on zove deus . Danci mu sekirama izlomiše noge (on beše od hrastovog drveta). Primljen oduševljeno od Poljaka. ako učine to svetotastvo. U borama njegovih lica (sub oris eius lineamentis) laste behu napravile svoja gnjezda. Najnoviji mitografi Krek i Mahal o njemu ne govore ništa. qui lingua latina Mars dicitur. On je stajao u jednom svetilištu zastrtom dvema crvenim zavesama. Meñutim ništa od svega ovoga nije bilo. i naredi Karentinjanima. da im se uzmu ruke. ali ne nosaše oružje. videvši njegovu nemoć. da je mitolog.i danas su poznati.Svetovida. Da li su i kod nas znali pre hiljadu godina. Bog pade. i našli idola u žalosnom stanju. da im za to neće ništa biti. nec minus trahentes rubore quam pondere vexavit. koju obično uza se nosaše.[158] Ovaj je bog imao pet glava.[159] Najzad i biografi Otona Bamberškog navode da je postojao i jedan bog zvan Herovith .Gerovid. Saks Gramatik nam je opisao idola Ruñevida (rujanskoga Vida) koji je bio obožavan u varoši Karentini (Karentina). profesor krakovskog univerziteta g. duboko je bio u nju zagnjuren. kao očevidni falsifikati. koji se uostalom i ne razmeće. Sveno. promeniše svoje obožavanje u prezrenje. a sedam drugih mačeva vise mu o pojasu. veli ironično Saks Gramatik. bojahu se.

Još nešto o otkriću idola u Zbruču G. usled duge suše. Koristih se time. Bili su mu posvetili jedan hram. gde je stajala sve dotle dokle je sopstvenik nije predao Micislavu Potockom. koji ga je i objavio. oni begahu od njega. koju ja prevodim od reči do reči: "God 1873. Vida Korvejskog. Boja statue je bila potpuno bela. Malo kasnije bio sam prinuñen na duže ostaviti zemlju. Kad je bila na zemlji videsmo. izmeñu Husjatina. god. jahao sam duž Zbruča. Pavlović" . 13. 1848. da su sva ova imena tako razne fizionomije i atributa.[161] Vrlo je teško dopustiti. E. Kentržinski. usled političkih okolnosti. no posle nekoliko dana mnogo je potamnela. Viñaše se s dna vode dijagonalno nagnut od ruske obale ka galicijskoj. da nema donjeg dela. i zahvaljujući samo toj predrasudi. što je ruska straža odatle bila dosta daleko. koji sada stanuje u Lvovu. direktor muzeja Osolinski u Lvovu (Lembergu) izvoleo je za me povesti istragu o okolnostima. Jednoga dana. reke bejahu presušile. koji su imali grdne muke dok su statuu izvukli iz vode. Satanova i Tauska. u kojima je nañen zbručki idol. Kad vladika Oton doñe pred ovaj grad. koji je potom sam ponudio Učenom Društvu u Krakovu. Gerovida su tako isto obožavali i u Velegostu (Holagosta. sastao sam se u banji Ivoniću (Iwonicz) sa g.militiae (Ebo[160] možda misli na prost latinski guerra). da je to neki kameni kip. intendanta Kavlovskog. Tu je reka bila dosta duboka. što mi ličaše na kapu. meseca avgusta. Ne znam da li ju je dobio. Korvinom. nedaleko od brega Miodobor. napisao mi je ovu belešku. koju je bio učinio arheologiji. Havolini (Havoliens) slavljahu početkom aprila jedan praznik u čast njegovu. inžinjerom. nañe ga sveg zastavama zastrtog iz želje: da se što bolje proslavi praznik u počast Gerovida. da na prvi pogled nisam mogao raspoznati ni oblik ni veličinu predmeta. "on je mogao umaći gonjenju neznabožaca. "Pri kraju svoga života Bijenkovski se bio obratio stalnom odboru. E. Izgledao mi je neobičan. samo homonimi sv. Misleći da će tu biti kakav udavljenik." Na samu pojavu štita. Spazih na površini nešto. Bijenkovski. i ja se reših. proveo sam neko vreme u Lickovu. on im je donosio pobedu. došav do toga predmeta. da dobije kakvu nagradu za uslugu. Trebalo je upotrebiti za taj posao šest pari volova. on je bio samo darodavac. da ga izvučem iz vode uz pomoć g. Na taj način Potocki je sebi nepravo pripisao ulogu pronalazača. koji mi je ispričao ovo: God. Lvov. G. vidim. skočim u vodu. u Podoliji. ili ničice padahu na zemlju. na dobru Konstantina Zaborovskog. Volgast) na obali Pijene (Odrine pritočice). januara 1896. koji nijedan veliki smrtni ne smeñaše ni dirnuti. U hramu posvećenom Gerovidu visio je i jedan užasno veliki štit. Smestismo je u jedno dvorište ispod ladnjaka. Kip je taj pronašao g. i kad god bi ga nosili ispred ratnika. Pavlović iz Lvova. na kome se još danas vide ruševine. čuvaru starina u Galiciji. kad smo je izvukli. Posvećen je bogu Gerovidu. Jedan nemački sveštenik dohvati ga jednoga dana. a beše i takav vir.

Volos.Svarog.Glava četvrta Volos u Rusiji i Veles u Češkoj.Vlasije (Blaise) . Vlasija.[165] Oblik "Veles" još se jedanput nalazi u jednom čuvenom grčkom spomeniku: Putovanje majke božje kroz pakao.Stribog. da li ove reči "bog stada" nisu pod perom hrišćanskoga hroničara jedan prezrivi atribut. Mogli bismo se zapitati. kao jemac od strane Rusa. .Simargl. da je bilo Volosa . Ma šta da znači. Vlasijem. pa ga sasvim prosto zamenjuje sa sv.Veles U ugovoru koji smo napred spomenuli. Ovde je ovo izjednačavanje još zanimljivije.[162] Ne vidi se jasno. isto onako kako se Perun pomešao sa sv. Ilijom.[166] Nalazi se zajedno sa Trojanom.stoka ima u ruskom ovaj dvojaki smisao).[167] U ruskoj folkloristici i do danas se održalo ime Veles . Volos se nalazi i u drugim staroslovenskim ruskim spomenicima. zaštitnika stada. Vida izvući Svetovida. Po biografu Avramovu iz Rostova (XII v. izgleda.Velesa kao neznabožačkoga boga. nalazi se pored Peruna još i Volos. jer su se izjednačili i ime i svi atributi mitskoga lica. i. kako su neki hteli iz sv.Horz. Svarožić . nešto što bi moglo značiti boga prostaka. tako i hiperkritična škola poriče.) ovaj bi apostol bio porušio u ovoj varoši [164] jednoga kamenog idola boga Velesa (sic).Volos i Sv. Naravno isto onako. Vladimira. . izjednačilo se sa imenom Sv. . . glupaka (ruska reč skol' . Blez .[163] kako ovaj vladalac beše naredio. da se jedan Volosov idol baci u reku Počajnu. Isti oblik Veles nalazi se još i u "Slovu o polku Igorovu". prema kome su obližnji Finci imali osobitog poštovanja. .Mokoš.Suarasici. kao što se zna. prema kome se ja. Horzom (Hrzom) i Perunom. . držim u najvećoj rezervi.Trojan Trajan. ruska i balkanska predanja Volos . . Dažbog. zašto je pored jednoga boga gromovnika prizvan i ovaj bog stada. bog stada. Kaluñer Jakov priča (XI vek) u svojoj biografiji sv.

sub voce). koje se zvaše Volosovo. već .Volos. Nikola postao bog Samojeda.satanu. platnar XIV v. na šesnaest vrsta od Vladimira. i da odleti nekuda preko mora k Velesu. Zovu je još i Ilijna brada. Vlad daje Volod. Jedan žetelac. ili najzad Perunova brada. Nikole. Ona ne označuje više neko naročito božanstvo. onako isto. U Novgorodu hram sv.) "Kakav zao duh. Ova je pregrš sveta. Naravno onaj prvi kao čobanin jeste i zaštitnik stada. Njemu treba zahvaliti. da se koristi neospornom sličnošću slovenskoga Volosa . Ne sme niko da je dirne. Vida. sv.[169] Što se tiče ovoga mešanja Volosa . možda je on zamenio kakvo svetilište Volosovog kultusa. Volos) mogao postati bogom kod neznabožačkih Slovena na Dnjepru i Volgi. da je npr.) piše u svome prevodu knjige Jezusa Siraha (ili Ecclesiastes) od Gašpara Huberina: "Jedan čovek željaše da mu žena postane divlja guska. hrišćanstvo je moralo misliti.Velesa sa hrišćanskim svecima. Vlasije (Vlas. Navodi se još jedna bliskost. Ja u ruskom jeziku ne znam u osobenih imenica ovakve promene. Ova Volosova brada štiti žetvu protivu sviju zala. primećuju. Nemački tekst veli: "dass ein solche boess Weib wer ein Ganss und fluege 'ber Meer und keme nimmermehr heim". tu beše manastir sv. i da se više nikada ne vraća". isto bi tako i sv. da se izbliže ispita. Ne manje je zametno pitanje znati: kako je latinsko Blasius.[170] Oni koji polažu na identičnost sv. Vlasija podignut je na mestu. uzgred budi rečeno. gde je bio idol Volos.[171] smatra.[173] Ma šta bilo. a drugi je kaluñer i mučenik.[168] evo šta biva u trenutku kad se pristupa žetvi. I spomenici su dosta nejasni: "Ostavimo te grehe kod Velesa. Mi ne nalazimo Velesa ni u Poljskoj ni kod Južnih Slovena. god. piše jedan pisac poznat pod imenom Tkadleček . Vlasija (Βλασιος) sa Volosom . To se zove: "vezati bradu Volosovu ili Perunovu". i čobanin je (Βουκόλος). U svima ovim raznim tekstovima Veles očevidno znači: sotonu. On je oteo svinjče jedne žene od jednoga proždrljivoga kurjaka.[175] Njegov je kultus vrlo rasprostrt u Bugarskoj. Slovenskim korenom zaista je teško objasniti ovo ime Veles . moglo dati u istom jeziku i oblik Veles. jedan skandinavski bog Volsi. ali nikada Veled. Toma Rešel (XVI v." Ovo je Rešelovo tumačenje ponovo naveo i jedan češki pisac XVI veka. uzme jednu pregrš klasja i veže. U staroj Rusiji. i oni su mogli sobom doneti ime jednoga od svojih božanstava. No ovo je posao skandinavskih naučnika.(Tkadleček). da su neki ruski pisci prodrli i u neznabožačke alogene. U Grka je u tom svojstvu i poštovan. kao što se ime Svetovid vezuje za sv. mora biti žensko. zaboravio. Nikole. Zamarski. da se reč Veles nalazi u pisanim češkim spomenicima XV i XVI v. Izvesno je. g. češki prevodilac veli: "da žena postane divlja guska. da uprkos fonetičkim teškoćama. koji ga je Veles nadražio protivu mene?". Interesantno je samo pitanje: kako je Volos mogao postati Veles. ili nije znao za češki oblik Veles. što . koji odgovara Priapu (Priape).Po Afanasijevu.[172] Ova bliskost zaslužuje. bejaše jedno mesto.Velesom." (beseda 1471. koji je. treba reč Veles ili Volos pripisati grčkom Blbsios. Litvanska folkloristika takoñe poznaje jednoga demona Welnes-a koji stanuje u jednoj gredi žitnice ili u ognjištu nekoga majura.Velesa sa grčkim Βλάσιος. postavši u Češkoj po sasvim normalnim zakonima Blažej. Buslajev je otkrio ovu zanimljivu sitnicu. da utekne preko mora. Jedan je poreklom iz Cezareje u Kapadokiji. ili brada sv. Miklošić (Etym. Wörterbuch. Skandinavaca bejaše mnogo u Kijevu.[174] Ima dva Vlasija.

Nekada se pokušavala vaspostaviti neka veza izmeñu ovoga čisto ruskoga boga i prideva horoš'. pod god. koji je Sreznjevski otkrio. i idole svima ovim bogovima.[180] Dažbog Osim Nestorove Hronike. kojih je bilo tada dosta u Kijevu? Da spomenemo još jedan navod uzajmljen iz jednog lažnog spomenika. i u jednom vrlo zanimljivom tekstu Ipatske hronike. da je knez Vladimir podigao ovom bogu jednoga idola u Kijevu. Iranske reči (vidi Kreka 391) Khor. On ih čuva od jedne bolesti. onda je Horz očevidno bog sunca. da je Horz isto što i Dažbog. Tenjon leči kraste (teigne . Evo toga teksta u prevodu: "U ovoj godini bi osnovana Ladoga.[178] Da ispitamo redom sva ova božanstva.rog): sveta Lucija leči bolesti očiju (lux . Njegovo ime ne nalazi u slovenskim jezicima dovoljnog etimološkog opravdanja. i ladoški stanovnici ovo mi pričahu: kad je velika bura.. još i Apolina. Jagić drži. Khoreš još manje ga objašnjavaju. Khores. Ovo ime jugoslovenskog porekla zamenjeno je po svoj prilici imenom Horz. Vasilija. koja se takoñe zove vlas. Stribog. Njegovo svedočanstvo potvrñuju bezbrojni spomenici od XII . U Rusiji prizivaju u pomoć sv. i po kome bi Horz bio bog sunca. imamo još mnogih spomenika o ovom božanstvu. gde se njegovim imenom prevodi grčka reč ήλιος.stada imaju lepo runo (vlas). onda . Namerno izostavljam onaj spomen u Slovu o polku Igorovu. vi delo)." G. sklanjati. od kako je Jagić pokazao. Kornelije zaštitnik rogatih životinja (cornua . da je Vladimir podigao na jednom uzvišenju.[179] Spomenik. Nestorova Hronika priča. koji znači dobar. a sv. tj.[177] Videli smo. da ovaj pridev dolazi od korena hom (chorn). staviti u red nešto. koja nam kaže. Tu ih voda izbaci. Apolona. .kraste). neznabožački Perun i jevrejski Horz. jer ono prvo ime ima više slovenske fizionomije.[176] Ovde se mora priznati uticaj narodne etimologije. on veli: "Ima dva anñela groma. navodi pored Peruna (Perena) i Mokoša. 1114. koji mi izgleda sumnjiv. koji izmeñu ostalih predstavlja i ideju: čuvati. njegova se ikona donese i stavi u štalu gde vlada zaraza. 980. kad vlada stočna za raza. pod god. Ako je ovde Apolon na mestu Horza. Smorgl ili Simargl i Mokoš. Nalazimo ga i u staroslovenskom prevodu ðorña Hamartola.na obalama reke Volhova deca nalaze oči crvv.XV veka. No ova bliskost ne može opstati. Da nije to sasvim prosto grčka reč:Χρύσος? I zar ovo ime nisu mogli dati kakvoj pozlaćenoj statui grčki veštaci. da se u starim ruskim spomenicima pored Peruna i Velesa nalaze i druga božanstva: Horz (Hrz). pored Peruna..svetlost. Horz Spomenici nam ne daju nikakvih podataka o ulozi i svojstvima ovoga božanstva. Dažbog. Tako je u nekim oblastima sv.

te se ispuniše veliki sanduci. i žito pomešano sa mnogo vode pade. da uzimaju samo jednoga muža. Jagić (Arch. Posle potopa i kad su se ljudi podelili na mnoge 'jezike'. i da neko provoñaše blud sa njom.. kome one hoće. i ljudi odmah počeše kovati oružje. i uredi.dijavol. onda je to onaj bog koji daje bogatstvo." Ovaj je navod preveden iz ðorña Hamartola. Ovde konstatujemo samo. da svaki čovek ima samo jednu ženu. f. U nekim srpskim narodnim pričama spominje se Dajbog . Phil. a oni mi rekoše: Nije to nikakvo čudo. U tim severnim zemljama oni su videli jednu oluju. str.djavol. Ova se istovetnost potvrñuje tumačenjem reči Dažboga. od grčke διάβολος.. po imenu Sunce. da je Dažbog identičan Suncu. g. Na drugim mestima on stoji kao prevod grčkog Ηλιος[183]. dok je bog gospodar neba. i življahu kao životinje. v.a ako ovde bog znači bogat. bog koji daje. i tako se u Egiptu uredi besporočni život. stavi je na muke i provede sramno kroz celu zemlju. Zatim doñe druga oluja.[181] Dok je ovaj Feosta vladao u Egiptu. kralj Sunca koji je Dažbog. on uze sobom nekoliko ljudi. pa Feosta. No ne hoteći vreñati zakon oca Svaroga. u toj oluji pada jedna veverica. iznenadi je noću sa njenim saučesnikom.[182] i osim onih dodataka. koje smo podvukli i koje je prevodilac dometnuo. Feosta uništi taj zakon. To te začudi. plodan bog. i da se smatra kao Svarogov sin.)[184] Srpski Dvbog je isto što i zao duh. i čovek prosvetkuje tu svečanost i primi ga. Šćaše je uhvatiti. da imañaše jedna bogata Egipćanka. beše snažan čovek. Zato su ga zvali Svarog. slav. da žive ujedno. Posle njega vladao je 7470 dana njegov sin. Sin Svarogov. Jer pre njega žene se predavahu onima ko ih je god hteo. jer mi imamo još staraca koji su otišli u zemlju Jugrinacv (Jougriens) i Samojeda. Ove je priče objavio u Rečniku Akademije u Zagrebu. ona raste i šeta se po zemlji. . Jer zaista reč dvbog nije daleka od latinskog diabolus. a svaka žena samo jednog muža. 114. govoreći: 'Evo tvoga deteta'. i da se kazne bludnice. i ima ih raznih vrsta. rekli bismo. jer se preñe borahu batinama i kamenjem. koji je gospodar zemlje. Malo kasnije ponovo ćemo se vratiti na Svaroga. koga Egipćani zvahu Sva rog. On doznade. a za njim Jeremija. koga zovu Dažbog. Za to ga prozvaše bog Svarog.Dvbog. Fonetički reč dabog ne bi se mogla zameniti rečju ñavo . Ako dobiju dete. i oni rastu i šetaju se po zemlji. neka čita Fronografa (sic! Ovde je ovaj Fronograf ðorñe Hamartol). a u Africi pade i veliko kamenje.Nabrao sam ih više stotina. U zapadnim pisanim spomenicima nema nigde reči Dažbog. i Egipćani ga obožavahu. dosuñivahu ga onome. I ovaj Feosta izdade zakon za žene. Isto tako i u vreme Avrelija padahu parčeta srebra. tj. rose vladati Mestrom od plemena Ham (Cham). padoše s neba klešta. i videvši čas kad je ona blud učinila. "U vreme Proba bila je jedna velika kiša i velika oluja. i tada u njoj padaju mali jeleni. tek što se okotila. Ko bi povredio ovaj zakon bio bi bačen u jednu usijanu peć da sagori. I ako ko u ovo ne veruje. po srpski jezik je stvorio svoju reč ñavo .

7. Mokoš Ništa manje nismo u neprilici i pri odreñivanju tačnog karaktera Mokoša. ili razdvojeno na dve reči: Sim i Regl kako su uradili docniji spomenici.) nalazi se jedno lice po imenu Mokuša.) U verskom spomeniku XVI veka. str. pita je: "nisi išla k Mokuši?" Folkloristika u severnoj Rusiji još i danas zna za Mokušu. no tu ima i jedne ozbiljne teškoće. Ona se zanima i životinjama. tj. mok-ar).. Ništa ne kazuje. Mokoša ne navodi samo prvobitna hronika.) misli.Simargl Božanstvo. Čitalo se to ujedno. Nar. koji u Simarglu vidi pokvareno grčko Σεµ Ηρακής. (τήν Ασιµάθ). rñavo božanstvo. Dosadanje hipoteze nisu donele dovoljnih tumačenja. (Krek. 395 . To je ponuda Mokuši. koje navlači na Onanov greh. koje je još teže objasniti. (Barsov. Einleitung. Svaki je narod sebi stvorio bogove. Veselovski (Žurnal'' Minist. s. Mislilo se na jedan tekst iz Biblije. Bliskost je promenljiva. Ako neko neostriženo jagnje izgubi vune. f. ljudi Hamatini (Hamath) načiniše Ashima. koje igra ulogu jedne vračare. koja se javlja za vreme velikog posta.407. kakva su bila svojstva ove boginje. Ime njeno moglo bi se vezati za koren mok (mek-ota. već i drugi pisani staroslovenski ruski spomenici srednjeg veka. Domišljanski je zaključak N. Jagić (Arch. one vele: da to Mokuša prede. Reč je o nekom stranom božanstvu. jyni 1889. koji citira Veselovski. nomokanonu. v. t. mora se vezati za boginju Mokoš u Hronici.[185] Uopšte Simargl ne pripada slovenskom Panteonu.[186] Ako se njihov čekrk okreće pa zaškripi. i nemogućno nam je još znati. jeste ono. koje je božanstvo u stvari hteo tim imenom označiti ruski hroničar. Εργέλ i Αδιµάθ su u grčkom ženskoga roda. koji je naveo g. jednoga od onih božanstava. da je Mokoš prevod s grčkoga µαλακία. ali nastavak oš je nezgodan. To je jedna žena. i po kojima bi Mokoš bio prevod grčkog µαλακία. a u prvobitnom staroslovenskom jeziku imamo samo jednu reč muškoga roda. Ljudi Gutini (de Guth) stvoriše Nergala (τήν Ερτγέλ). Phil. slav.) Ako ime Mokuša nije finskoga porekla. koje ruski hroničari označuju imenom Simargl ili Sima i Rgla. str. nadgleda predilje. ne dobija se u slovenskom jeziku nikakav smisao. kojima Vladimir podiže idole na bregu u Kijevu. čije originale nema pri sebi. obilazi kuće. Sveštenik koji ispoveda jednu ženu. Op navodi po Tihonravovu spomenike. Noću se ostavlja kraj makaza jedan pramen vune. Prosvešč. veli se da ga je Mokuša ostrigla. Komentar Slova o polku Igorovu.[187] . Gedeonova. I.

Ova je hipoteza zacelo vrlo oštroumna. zovući ga Svarožić". Prosvešč . i da je na ovom patronimičkom obliku stvoreno ime Svarog. ili je u Rusiju unesen sa strane? G. Sirku (Žurn. No ne objašnjava se. kralj bejaše sklopio savez sa slovenskim plemenima Velećanima (Velétes). Miklošić Dict. kad bi se to mesno ime Svaroženo moglo . postojanje jednoga boga koji se zvao Zuarasici. da se Svarog i Svarožić ne nalaze u starijim ruskim hronikama.[190] Ovaj je bog izvesno srodan sa ruskim Svarožićem. noseći svaki svoje urezano ime. sa šlemom na glavi. mutno nebo). etymologique sub voce svarog. Njega svi neznabošci obožavaju više po sve ostale. Jagić (Archiv. pronašao je kao ime mesta kod Kašuba[191] Svaroženo. kako je od Svaroga postalo Svarožić. Nebo daje pridev nebeski. Brina (Bruno) kralju Henrihu II. Misli.) beleži jednu rumunsku reč svarog. Svarog u smislu nebo dao bi svaroški. XV i XVI veka: Svi oni objašnjavaju Svarožića ognjem: "oni prizivaju oganj. i da se javljaju tek vrlo kasno. možda je prevodilac. Prvi izmeñu njih zove se Zuarasici . Brino mu prebacuje za taj savez. "U unutrašnjosti hrama podižu se bogovi rukom sagrañeni. da su Zuarasici . Ovaj vas Svarožić naravno podseća na onoga boga Zuarasici. pregrejan. S druge strane. i pita ga ovako: "Bonumne est persequi christianum et habere in amicitia populum paganum? Quae conventio est Christi ad Belial?[188] Quae comparatio lucis ad tenebras? Quomodo convenient Zuarasiz diabolus et dux sanctorum vester et noster Mauritius? Qua fronte coeunt sacra lancea et diabolica vexilla?"[189] Iz ovoga spomenika vidi se jasno. Izvesno ovo ime nije latinskog porekla. 332) i tumači ga indoevropskom rečju (svarga sanskritski znači nemirno.Svarožić.Svarožić . da je ona mogla biti uzajmljena iz slovenskih jezika. kod Redarijana (VI.Svarožića doneli u Rusiju stranci. gde je značila sunce. Sirku misli. 23). Ime Svarog nahodi se samo u ovom pisanom spomeniku. IV.Svarog . takoñe postao od Svaroga. U naknadu tome Svarožić ili sin Svarogov nalazi se u ruskim spomenicima XIV. Ova hipoteza ne oduzima ništa stvarnosti Suarozici ili Suarasici Titmara i Brina. 412. Bilo bi interesantno. G. obučeni u neki strašan oklop. G. u kome je. koji je.kovati.Suarazici U glavi posvećenoj Dažbogu naveli smo jedan odlomak preveden s grčkog po Ipatijevskom spomeniku od ðorña Hamartola. Da bi zaratio protiv Poljaka. potvrñuje nam i jedno pismo Sv. a ne nebesić. ime Svarog prevedeno sa Ηφαιστος. oblačno. koji uostalom ne opravdava. koja znači suv. izgleda. Ovaj je spomenik iz početka XI veka. Jedan Suarasiz još se jedanput spominje i u Knytlinga Saga. mogao pomisliti i na ruski glagol svarit'.) zamišlja. koji je uvek bio u neprestanom dodiru sa baltičkim Slovenima. imajući da protumači ime Ηφαιστος. da je Svarog autentično ime (str. Nar. Iza ovih bogova nalaze se njihove zastave koji se iznose iz hrama samo pri polasku u rat". koji tada behu neznabošci. Jagić primećuje. Min. No da li je Svarožić uroñenički bog ruski.maj 1887. da su oni doneseni iz Novgoroda. čini se. Krek drži. mršav. da je Svarožić bio bog rata kod Slovena oko Labe. S druge strane. G. svaravat' . čijeg idola Titmar spominje u Radgostovom hramu. On tu pretpostavlja koren s''r.

Trajan . Prvi grešnici koje Marija vide. koje je Bog stvorio radi naše upotrebe. koji su nazivali bogovima one predmete. Duha. Kad bi ovo kazivanje bilo autentično i tačno. Sina i sv. kao: sunce. i objašnjava joj uzroke usled kojih su tako kažnjeni. ono bi nam moglo objasniti i ulogu i svu radnju toga boga. Horza. On nema ni jednog sebi sličnog božanstva poznatog kod drugih slovenskih naroda.Trojan U grčkoj srednjovekovnoj literaturi postoji jedna priča pod naslovom: Otkriće Svete Marije božje o paklu (’Αποκάλυψις τής ύπεραγιόν θεοτόκον περι τών κολάσεον. koji joj pokazuje mučenja osuñenika. Ukratko. bog rata koji se zvao Svarasici . ulazeći u pakao. ko je otac Svarožića.Svarožić. Malo dalje pisac toga Slova zove vetrove Stribogovim unucima. . Jer bi to bio glavni stub baltičko-ruske mitološke sisteme. Miklošić neće da objašnjava to ime. da svoje jednovernike i zemljake označi kao unuke kakvoga neznabožačkoga boga. ukrutiti se. To bi bio bog mraza.identifikovati sa imenom božanstva. jesu oni. No u ono malo iz slovenske mitologije što znamo. erstarren. izvan Rusije. zalediti se. po svoj prilici. nema nigde primera o porodici ili porodičnoj vezi slovenskih božanstava. koji nisu verovali u Boga Oca.[192] Stribog Idol ovoga boga bio je u Kijevu. Ne dopuštam.[193] Sveta Djeva Marija dobije ovlašćenje od Gospoda. Na ovom mestu staroslovenski prevod dodaje jedan dosta dugi umetak: "To su oni. očvrsnuti. da je kod lapskih Slovena postojao jedan bog.) Ovaj spomenik je preveden na staroslovensko-ruski jezik u XII v. Ruski Svarog je sumnjiv. izvesno je. i to je šteta. steif sein. mesec. da je jedan hrišćanin XIII veka mogao pasti na tu misao. koji su zaboravili Boga. Sam način kako se ono tu nalazi. No Miklošić ne pruža nikakvo opredeljenije tumačenje. jeste za mene argument. Jagić ga dovodi od glagola stkręti (st'r'ti). Dažboga i ruske Hronike. da obiñe pakao pod voñstvom sv. kao što je Slovo o polku Igorovu. Ne znamo. Arhangela Mihaila. litvansko styrieti. u društvu sa idolom Peruna. Nastavak ici izgleda patronimičan. da osporim autentičnost ovoga spomenika. Izvan ruske Nestorove Hronike ono se nalazi još i u nekim sumnjivim spomenicima. starr. I njegovo je ime postalo kao i ime Crnoboga Helmoldovog. Mokoša.

zemlju, životinje, reptilije, koji su postali kameni bogovi kao i ljudi: Trajan, Horz, Veles i Perun." Jedan apokrif iz XVI veka, Apokalipsis apostola dovodi Trajana u vezu sa Perunom, Horzom, Divom (Zevsom).[194]I dodaje: da ovi nazovi bogovi behu ljudi; Perun je živeo kod Grka, Horz na Kipru, a Trajan bejaše car u Rimu. Slovo o polku Igorovu spominje Trajana četiri puta, i Rusiju zove zemljom Trajanovom. Kao što sam na drugom mestu kazao,[195] i ovde se držim potpuno rezervisan što se tiče autentičnosti ovoga spomenika. Ali ako je i bilo falsifikata ili umetanja, nije manje istina, da falsifikator nije izmislio to ime Trajan, i da ga je uzeo iz starijih spomenika ili narodnog predanja. U kijevskoj guberniji još i danas pokazuju Trojanov Val (bedem). Za ovaj bedem vezuju se neka mitska predanja, u kojima se govori o Trojanu, caru ermilijanskom (tj. rimljanskom-rimskom).[196] Ova su predanja morala doći u Rusiju od Južnih Slovena, naročito Bugara, koji su uvek u dodiru sa Rumunima, a možda i od samih Rumuna. U Rumuniji je ostala vrlo živa uspomena na Trajana. Još se u ovoj zemlji pokazuju: Valul lui Trajan (Trajanov šanac), calea lui Trajan (Trajanov put); masa lui Trajan (Trajanov sto, stena); pratul lui Trajan (Trajanova livada).[197] Sličnih naziva ima i u Bugarskoj. Rimski drum, koji, prolazeći kroz Sardikum (Sofiju), spajaše Italiju sa Carigradom, i danas se zove u Bugarskoj; Trajanov drum, a Turci ga zovu Trajan-jol. Dalmatinski putnik Vrančić, koji proñe kroz ove krajeve 1553. g. čuo je, gde se govori o ovom Trajanovom drumu, i čudio se, kako je ime ovog velikog rimskog cara sačuvano tako u ovih varvarskih naroda.[198] Na Hisaru, severno od Filipopolja, izdižu se neke rimske ruševine, koje Bugari zovu Trajanov grad, dokle Turci ga pripisuju ðenovljanima, i zovu ga ðenevizler.[199] Južno od Ihtimana otvara se u Srednjoj Gori jedan klanac Trajanova vrata, od skoro čuvena i po junačkim delima hajduka.[200] Na mestu današnje varoši Stare Zagore (Eski Zagore) podizaše se varoš Ulpia augusta Trajana; Pansaba, danas Ćustendil, duguje svoj postanak caru Trajanu. Tako isto i Ulpia na Crnom Moru, danas Anhial, podigao je Trajan; selo Devna podignuto je na mestu starog Trajanova Marcianopolis. Na taj način uspomena na toga velikog saga nalazi se i svim krajevima Bugarske. Njegovo se ime isto tako nalazi i u srpskohrvatskim predelima. U Mostaru, i Hercegovini, jedan most zove se Trajanov most; i Dalmaciji ruševine primorskoga grada Burnum-a zovu se Trajanov zamak. Isto je ime dato i ruševinama jednog starog grada srpskog blizu N. Pazara. Čuvena Trajanova tabla i ostaci na Dunavu nalaze se više od deset vekova i srpskoj zemlji; grad Kulina porušen u srednjem veku takoñe nosi ime Trajanovo. Deminutiv imena Trajanovog u Trajko još je i vrlo jakoj upotrebi i Bugarskoj. Narodna etimologija ga vezuje za glagol trajam'' - trajati. U XI v. to je ime nosio maćedonskosrpski carević, Samuilov sin.[201] U srpskim narodnim pričama spominje se jedno lice pod imenom Trojan. Po Vukovu Rečniku življaše na planini Ceru, i blizini Trojanova grada, i okolini Šapca, neko lice pod tim imenom.

Svake noći iñaše on u Srem kod kakve žene ili devojke. Bojaše se sunčanih zrakova, da ga ne sprže, te od nje odlažaše pre sunca. Kad doñe kod svoje drage, dadu konjima zobi; a kad oni pojedu zob, i petao zapeva, on se odmah vraća u svoj zamak. Jedne noći brat ili muž jedne njegove dragane metnu u zobnice konjima peska mesto ovsa, pa poseče jezik svima petlovima, da ga pevanjem ne probude. Kad car pomisli da je vreme da ide zapita svoga slugu da li su konji pojeli zob. Sluga odgovori da nisu, a petlovi ne mogaše pevati, te se tako Trajan odocni kod svoje drage. Najzad videći u čemu je stvar, usedne na svoga konja i pojuri zamku. Sunce ga stiže na putu; on se sakrije pod jedan plast sena; no doñoše volovi i rasturiše seno, te tako Trajana dohvati sunce i sprži.[202] Varijantu ove priče pribeležio je i Milićević u svojoj Kneževini Srbiji: "U jednom zamku na planini Ceru življaše car Trojan. Imañaše tri glave (ove tri glave objašnjavaju se srpskom rečju troje - Trojan). Jedna gutaše ljude, druga životinje, a treća ribe. Danju boravljaše u svome zamku na Ceru, a noću u Širinu na Savi (Tsirina). Narodu se nije dopadao ovaj način života, te ode i potuži se sv. Dimitriju, jednom od Trajanovih slugu, i zamoli ga, da upita svoga gospodara: čega se on boji. ' Bojim se samo sunca ', odgovori Trajan. Doznavši to, sv. Dimitrije da konjima pune zobnice peska mesto ječma, a ljudima zakaže, da svaki svojim petlovima povadi jezike, da ne bi pevanjem objavili Trajanu zoru. To njega omete, te se zadocni, i sunce ga uhvati. On se zarije pod plast sena; ali doñe bik te prevrne seno i on se rastopi. - Priča dalje veli, da je Trojan i tom beganju ogluveo u selu Glušci, izgubio tabane blizu sela Tabanovci, oslepio pored sela Slepčević, izgubio svoj štit, pored sela Štitari, a najveća nesreća mu se desila blizu sela Desića." Sv. Dimitrija zato ubiše prijatelji Trajanovi i baciše u Savu. Na obali reke u šabačkom okrugu nalaze se ostaci grada Kulina, čije osnivanje narod pripisuje Trajanu. U svojim srpskim pripovetkama (II izd. str. 150-152) Karadžić je objavio jednu narodnu priču, po kojoj car Trajan ima kozje uši (u originalu: oči). U XII v. Tzetzis u Chiliades (g. Tomašek ih je prvi objavio u Zeitschrift fur Aesterreichische Gymnasien) znao je za ovu legendu o kozjim ušima, i predavaše im neki simbolični značaj. " τία δέ Τροίανον λέγουζιν έχειν τράγον" (u cara Trajana kozje uši). Trudi se da protumači ovu basnu time, što je Trajan bio pohotljiv kao jarac i umeo goniti rimske neprijatelje u najstrmenitija mesta. G. Koehler, koji se takoñe zanimao ovom legendom, objašnjavaše je takoñe sličnošću reči: Τροίανος i τράγος. Po Bertrandonu de la Brokijeru, koji pisaše u XV v. grad Trajanopolj podigao je "ung empereur appele Trojan, lequel avait, ce disaient les Grecs, une oreille ainsi que ung mouton". Po jednoj bugarskoj priči iz Stare Zagore (Periodičeskoe spisanie, Sofija, t. IV, str. 182) bio je jedan car Trajan, koji je imao magareće uši. Indiskrecija njegovog berberina podseća na Midovu istoriju. Jedan varijanat iz Nevrokopa u Maćedoniji predstavlja Trajana sa kozjim ušima.

Berberin njegov ide i poverava tajnu jednom pustom izvoru. Malo kasnije nañoše putnici pored izvora Jedno drvo, na kome svaki list nosi otkrivenu tajnu (čim zašušti). Car čuje za to, ode da vidi izvor i drvo, i kad se uveri, reče: "ono što je od Boga ne može se sakriti". I od tada on nije više krio svoje uši. "U narodnim pesmama braće Miladinovaca, imaju dve pesme, u kojima se spominje neki Trojan grad Troem (pesma 31. i 38.), čiji su stanovnici rñavi hrišćani, i imaju da iskuse razna iskušenja. Pesma 31. je zabeležena u Kukušu u Maćedoniji; druga nema tačnog naznačenja o svome poreklu, no sudeći po tekstu, ona mora da je iz istočne Rumelije (južne Bugarske). Tekst nije dosta jasan, da bi se moglo videti, odnosi li se na legendu o Trajanu ili na trojansku priču, koja takoñe igra znatnu ulogu u književnosti Južnih Slovena. Kako je Trajan postao bog, ili bar - satana - u hrišćanskom smislu, - kod Južnih i Istočnih Slovena?[203] Jagić je odavno predložio jedno vrlo zgodno i verovatno tumačenje. Najvažnije ruševine u dunavskim zemljama pripisuju se Trajanu, ili nose njegovo ime. Narodna mašta naseljava sve te ruševine sotonama i vešticama; i sasvim je prirodno, da je jedna od tih utvari Trajan, koji postaje bog kao Perun, Horz ili Dažbog. Balkanski Sloveni, brzo preobraćeni u hrišćanstvo, bili bi preneli Trajanov kultus meñu Ruse, koji su ga duže sačuvali. Može se pretpostaviti isto tako, da je i uspomena na slavna junačka dela Trajanova ostala duboka u balkanskih naroda, od kojih su Sloveni primili predanja; da su našli i ideju o Bogu, privezanu za ovu slavnu ličnost (divus Augustus); da su je sačuvali i raširili. Po onome što mi znamo o njihovoj Slovenskoj mitologiji, bilo u Rusiji, bilo kod baltičkih Slovena, nigde se ne nalazi drugi primer. da su ljudi postali bogovi. Meñutim u poslednjem veku pa baš i u naše skorije vreme, videli smo, da su neke ruske sekte stavile u red bogova i cara Petra III. Drugi mu za poručnika daju Napoleona, koji treba da uspostavi pravdu na zemlji, ili da proklamuje njihovog mesiju. U istoriji neznabožačkih Slovena nema ovome sličnih primera.

. čijeg smo glavnog predstavnika. in plerisque locis latinitatem attingit et ideo puto ab eo quod est continere continas esse vocatas". . već proučili. Ovo je pogrešno tumačenje. Svetovida.Podaga. četiri continae (Herbord. i tumači je poljskom konczyna (fastigium). . koji je u srpskom dao reč kuća.Boginje.Domaći bogovi. veli on.Crnobog. . On sumnja. itd.) tj. Ova reč continae ne buni ni najmanje Nemca Herborda: "Sclavica lingua.Jula. Vida može dobiti Svetovid. veli jedan od njih. Pizamar. – Triglav Sada se ponovo vraćamo bogovima baltičkoga reda. Kontina se po svoj prilici vezuje za koren kont. Turuvid. Bejaše u Štetinu. . . i drugog značenja nema.Glava peta Mlada božanstva Triglav. Crnoglav (Tijernoglav).Rinvid. . . Njegovo postojanje naročito su nam utvrdili istorici Otona Bamberškog. a u bugarskom k''šta. Bezimena božanstva.Pripegala. svršetak. Turipid. Takom etimologijom lako se i od Sv. . 32. Ni savremeni komentarista Percov nije srećniji od Herborda.Radgost (Radigost). II. Posle njega najglavniji je bog Triglav. da je contina slovenačka reč. četiri hrama. Konczyna znači kraj.

"I kako je Oton bio razorio hramove i uništio kipove bogovske. gde se ovo dragoceno blago teško mogaše pronaći. dobro uranjen i lepog stasa. možda bi bili sakrili svoj paladijum u kakvo još nepristupnije mesto. Oton dozna za ovoga idola. Taj je konj činio proricanja. umbre atque amenitatis gratia. a drva odnese kući za kuvanje jela. Ovom tolerancijom znade se on dobro koristiti. koja življaše u jednom seocetu. drži ga za uzde. 11. razdeli njihovo blago. Ako pri tom prelaženju ne dotakne nijedno koplje. napustiše grad. da se bogovi ne brane. izvrti rupu u stablu jednoga vrlo debeloga drveta. da se nije mogla ni videti ni dotaći. 32. II. uze sve tri glave. Udovica uvije idola u haljine. da je on mnogo sposobniji da vuče kola. da posvedoči pokrštenje grada. onda je preskakanje srećno i pohod bi se preduzimao. konjsko sedlo bejaše od zlata i srebra i čuvano je u jednoj kontini. na jedan lakat daljine jedno od drugoga.). Ovu delikatnu misiju poveri episkop nekom svom drugu Hermanu. polože najpre na zemlju devet novih kopalja. napadne i sam na hramove. U naknadu zato on pristade.). Kad narod vide. koja je bila i najglavnija. četvoronožne životinje. da kod štetinskih Slovena propoveda hrišćanstvo. i tu sakri ovu svetinju tako. a jedan od ona četiri hramovska sveštenika brinuo se o njemu i negovao ga. vladika mu razbi trup.). koji bejaše njihov glavni bog. beše veleljepno ukrašena varvarskim radovima. Kad je trebalo preduzeti neki suhozemni pohod. da su žive. Oni ga lepo primiše.) ubedivši stanovnike. 3. kroz koji neznabošci mogahu prineti žrtvu i ponude. oni odneše van ove oblasti jedan zlatan kip Triglava. da posle njegovog odlaska on doprinese. Dva ovakva hrama behu posvećena Triglous-u. Izvesno je ovde slovenska reč izmenjena. tako vešto naslikane. no nije ju teško vaspostaviti pod pravim oblikom . da se narod još neučvršćen u hrišćanskoj veri vrati paganizmu. osim onaj koji prinosi žrtvu. zlatni i srebrni pehari. Što se tiče idola Triglava. 13. tera ga da triput u oba pravca preñe preko kopalja. da bi čovek pomislio.Jedna od ove četiri kontine. Tako su lepo i obojene. Niko ga nije smeo jahati.Triglav. Meñu pojedinim predmetima kultusa Triglavovog nalazaše se i u Štetinu kao u Arkoni (vidi glavu o Svetovidu) jedan njemu posvećen konj. Triglava nalazimo u gradu Volinu (Volyn). II. Očevidno u ovim redovima ima malo preteranosti. Po pokrštenju ove varoši sveštenici. 35.[204] Otonu Bamberškom bi dopušteno. koji razumevaše i . Povere ga na čuvanje jednoj udovici. nego da proriče. II. I danas još Nemci su preokrenuli vrh Triglav na Koruškim Alpima u Terglou. tice. ostavši verni kultusu idola. Po jednom drugom biografu (Prifl. povukoše se u sela (Ebbo. Pobojao se. Ostavila je samo jedan mali otvor. Sveštenik onda dovede zauzdanog i osedlanog konja. U ove kontine se snosio desetak od sve neprijateljske pljačke.) I niko k njemu ne prilazaše. ('Solummodo foramen modicum ubi sacrificium inferretur in trunco patebat '. te potraži načina da ga se lukavstvom dočepa. Pomoću svojih sveštenika počne rušiti sekirama i kosirima sve kontine. To beše vešt čovek. II. II.[205] Da su neznabožački sveštenici slučajno doznali za njegovu nameru. pozlaćeni i kamenjem ukrašeni rogovi. da se poštuje jedan sveti dub. koji su predstavljali: ljude. U protivnom slučaju odustajali su od namere (Herb. Ime Triglav mi nalazimo u staroj braniborskoj hronici. bog sa tri glave. oružje i skupoceno posuñe.). Oton smisli da toga konja proda negde na strani (Herb. posla ih u Rim. Da bi uništio i ovaj način gatanja. da im boja nije izbledela ni od snega ni od kiše. da će se njihov bog svm moći dobro braniti. (Herb. uvereni.

zapovedi da se neznabožački hramovi predadu ognju. Po samom priznanju Otonovog biografa (Ebbo. kultus Triglavu i drugim idolima. Sakupi kneževe i starice. da se dočepa idola. 1. veli on. Sloveni. Vid. jer vlada trima kraljevinama. i zato hoće da mu prinese žrtvu. i da nije on pronašao istoriju o sedlu. ona u sredini.[206] G. on umesto žrtve. na otkup svojih robova. da se preobuče u slovensko ruho. ako bi i dalje gledao. i da upotrebe ono zlato. čija imena ne znamo. Posle ovoga uzaludnoga pokušaja pomeranski apostol nije više na tome nastojavao. gde može staviti svoje ponude. Njegov idol imañaše tri glave. Zatim pregleda svuda. Ruskom naučniku Kirpičnikovu ove su priče izgledale možda sumnjive. Ispriča udovici. da li Hermanu treba verovati. govorahu oni. pa ga posle odnese kao dokaz onih paroga koje je učinio. ako se gnev . Gledajući oko sebe. No idolopoklonički sveštenici ne behu se odrekli obožavanja idola. Tako se mislilo. a još manje prihoda od crkava. Lice mu je pokriveno zavojem. III. Kirpičnikov se još pita. nebom. ne iščeze tako lako. Diže ga i sakri. Tražahu samo priliku. On mu naredi. koji predviña budućnost. sveštenici ubediše narod. da je svemu tome zlu uzrok njihovo pokrštenje. beše posvećena neznabožačkom bogu Triglavu. da narod vrate u paganizam. a nije nikako mogućno. kao da želi Triglavu prineti žrtvu. tako da se mogao čuti i njegov zvek.). Ali on beše tako dobro i stablu zatvoren. da je zaista prineo žrtvu. od čega je on načinjen. Stoga sada pribeže ubeñivanju. a da se mesto njih sagrade dve crkve. smrtnost bi velika. ne zna za ljudska dela. Herman posluša.) sadržavaše u svome opkopu tri planine. 1. baci kroz onaj otvor jedan srebrni novac. ili bar mislio. da je preobratio ceo Štetin. da zagladi svoj neuspeh. Bilo je vrlo staro i potpuno neupotrebljivo. Pa ipak je izvesno. da u gradu zavlada epidemija." Dosta je čudnovat završetak priče. da ga beše nemogućno izvaditi. Najveća. Udovica mu pokaže sveto drvo i rupu. III. te da se veruje. ako misli na svoj život. On uñe i jednu tajanstvenu ogradu. jer neće da vidi ni da pozna grehove ljudske. ili da on prosto nije digao kakvu bilo konjsku opremu? Neznabožačka starica je izvesno skrila sedlo u bezbedan zaklon od hrišćanske pohotljivosti. da je nedavno izbegao jednu strahovitu buru. Neznabožački sveštenici ovako objašnjavahu ove pojedinosti: njihov veliki bog ima tri glave. Kad je Oton preobratio. Zlatan zavoj pokrivaše mu oči i usne. pomreti. Svi će stanovnici. da su baltički Sloveni obožavali idole policefale (mnogoglave). Pa da bi pokazao sve svoje prezrenje prema Triglavu. Bojaše se da ga optuže za lakomstvo. od kojih jedna na samom Triglavovom bregu dobi ime sv. Ovaj grad (Ebbo. S ovakvim skepticizmom ide se vrlo daleko.uroñenički jezik. zemljom i paklom. I biografi Otona Bamberškog spominju Triglavov kultus u Štetinu. da ovde nemamo jednu deformaciju hrišćanske Svete Trojice. I zaista dogodi se. nisu mogli imati hrišćansku ideju. Mogli bismo se zapitati. da se u Svetovidu vidi sv. da se dočepa skupocenoga idola. ne bi li mogao dići idola. preporučujući mu da nikom ne kazuje to mesto. po tome ga opet izvuče. bici mu jedan veliki ispljuvak (sputaculum ingens). pa da ode k udovici. i zakune ih da se mahnu kultusa Triglavovog. Adalberta. opazi Triglavovo sedlo obešeno o ogradu. da jedan bog. te da se treba vratiti idolima. kao što smo to i dokazali u studiji o Svetovidu. zahvaljujući jedino Triglavovoj zaštiti.

XII. (Ebbo. ali nema razloga ne staviti ga u red nezavisnih bogova. III. III. t. Sveštenik uzme sekiru.) Razore polovinu one crkve koja je bila namenjena vernima. na što on zakuka: "Jaoj. 26.Ruñevid jednoga sa sedam glava. 16.danas Wollin . služeći i Bogu i ñavolima. Ružievid . kakvu ulogu igra koplje u vračanju. Za vreme njegovog drugog bavljenja u Volinu. Ebo priča. germ. Radigast . Herbord.Radgost . II. a obožavanju idola. Triglav se spominje još i u opisu čudesa sv. kakva je to sila ovoga nemačkoga boga. Narod se začudi i pitaše se šta da radi. privezano za jedan ogroman stub u sred grada (Ebbo. Jula I Jula se spominje kod biografa Otona Bamberškog. Oton savetuje stanovnike. sedmoglav. i da se tu još obožava njegovo koplje ob memoriam eius. govoreći o Triglavu i Svetovidu.Herb.). Početkom leta tu se slavi velika svečanost u njegovu čast. Oni poslušaše.[207] Stoga nema osnova sumnji. "Sagradite ovde kuću svome bogu pored kuće tevtonskoga boga. Dobiveni ili Ebo izmišljeni odgovor jeste dosta čudnovat. Tada se razorači obrate idolskom svešteniku. mene.bogova ne ublaži uobičajenim žrtvama.zvaše se tako isto i Julin. iz straha da vas gnev njegov sve ne pomori". i ko će joj odoleti? ' Vidite kako me je udario. 1.) To beše jedno zlo božanstvo. str. Otona. III. Triglav očevidno pokazuje i neke sličnosti sa Svetovidom. Ne znamo šta znači ovo ime. da je još Julije Cezar podigao grad Julin. što se nas ticalo. III. no ona osta ukočena. prinese im žrtve. i reknu mu: "Mi smo učinili ono. 91. Podstaknut ovim govorima narod zatraži svoje idole. Mi smo već videli. i poštujte i ovoga kao svoje bogove. da je Triglav jedno potpuno nezavisno božanstvo. Svetovid imañaše četiriglava idola. pa napadne na hrišćanske crkve. . i do povratka pobožnoga apostola Otona ostadoše u toj zabludi. da se više ne vraćaju kultusu Jule i njenoga koplja. 1. podigne ruku. (Mon. koji sam napao na njegovu svetinju '. no ispred oltara ustukoše. No mi ne nalazimo nigde imena četiriglav. sad ti sruši i nagrdi svetilište ovoga neznabožačkoga boga" (teutonici dei). Da ovde nije reč o jednom gradskom bogu. koje je imalo i jednu ženu. Volin . 1. po čijem se imenu i grad zove? Izvesno je da su stanovnici Volina obožavali koplje.

krećući ih uz jedno strahovito šuštanje.. XIV) tvrdi. božanstva. Titmar. Prvi od njih zove se Svarožić (Zuarasici). njemu donose svu pljačku. slav. a stoji na životinjskim rogovima. f. No grad o kome sada govorih. koje je obožavano u gradu Retri. sve to izgleda vrlo fantastično. onda zelenom travom pokriju jednoga konja. Koliko god srezova ima u ovom kraju. slažući se sa Lišem (Lisch) drži. 66. U ovom gradu ili na ovoj vratnici (in eadem) ima samo jedan hram vešto sagrañen od drveta. Ovde se čuvaju i zastave. No bilo šta mu drago. da bude ceo naveden. koje nevernici obožavaju. t. zauzima prvo mesto. Kad se sakupe radi prinašanja žrtve idolima. 1895. Kad to svrše. Njegov komentator g.[209] na glavi im je šlem. i iznose se iz ovih svetilišta samo u slučaju ratnoga pohoda. U njemu ima poviše neistinitih pojedinosti: hram koji sadrži tolike teške idole.Ovaj bog je dugo zauzimao neosporno mesto u slovenskom Panteonu. Naš zemljak (Francuz) g." Ovaj je grad (da rezimiram ostali navod) sa sviju strana opkoljen šumom. ovaj odlomak ipak zaslužuje. Unutra su slike bogova kičicom rañene. dok ostali narod stoji. 18) . treća vodi na more. oni sede. Phil. pa ga vode da preñe lagano izmeñu dvaju za zemlju utvrñenih kopalja. Titmar drži. te izgledaju strašni. Ždrebijem ili pomoću konjskog gatanja oni se brižljivo izveštavaju i o najuljudnijoj žrtvi. koju sveštenici moraju podneti bogovima. da se on vara. Šta veli Adam Bremenski? (II. i strašno ga je videti. Dvoje gradske vratnice su otvorene svakom namerniku. Ljudska krv a i krv domaćih životinja umiruje njihovo najveće besnilo".). 23) veli: "Est urbs quaedam in pago Riedirierum nomine. tada izañe iz mora jedan vepar. Da razgledamo malo i pisane spomenike. da je Radigast prosto ime grada. koji u imenu Radgosta gleda jedno božanstvo. imena su im urezana. toliko ima i popova i hramova sataninih. i stoji na rogovima raznih životinja. ili radi umirenja njihovoga gneva.[211] pa sravnjujući ishod ovoga vraćanja sa maločas izvučenom sudbinom. i pridružuje se mišljenju Adama Bremenskog. pokriveni su oklopom. Brikner (Arch. etc. i napušta svaku nameru. Ako obe ove vrste vračanja dadu isti rezultat. koje je blizu. a i kad se kući vraćaju sa srećnog pohoda. koju stanovnici poštuju kao predmet obožavanja.[210] i svi ga ovi narodi poštuju više nego sve druge. koji ima dva duga zuba kao braniče.. koji je uopšte o svemu dobro informisan (VI. Kruse. No poslednjih godina osumnjičeno je njegovo biće. da ako im preti kakva duga i strašna pobuna. Radi čuvanja ovoga blaga ustanovljeni su naročiti sveštenici. čija su imena urezana ispod lika. Oni od najranijih starina propovedahu još i ovu zabludu: verovahu. u protivnom slučaju narod se ožalosti. i valja se po talasima. oni izvode glavna predskazanja. str.[208] Zidovi ovoga ukrašeni su spolja divno izrezanim likovima raznih bogova i boginja. da je Riedigost ime nekog grada. kopaju zemlju uz neki religiozni strah. Polazeći u rat njega pozdravljaju. da bi doznali sumnjive stvari. Tada njih nose pešaci. tricornis ac tres in se continens portas. i mrmolje neke nerazumljive reči (invicem clanculum mussantes). onda se preduzima ono što se hoće. O ovom navodu mnogo se raspravljalo. i ispituju sudbinu. koji se smatra kao najveći u celoj zemlji. Bernar istog je mišljenja u svojoj tezi: De Adamo Bremensis geographo (Paris.

on je u protivrečnosti sa svim onim. što grad nosi isto ime naroda koji u njemu stanuje). na češkom Hostirad. on priča dalje ovo: "Beše . Kod Južnih Slovena nalaze se identična imena Miligost[214] Carum hospitium habens qui hospes carus est. Da li se ovo osniva na prostoj sličnosti imena. priča nam. i radi prinošenja godišnjih žrtava. god. čiji je knez Radigast. III. koji je dopušten samo onima. tada mu odseku ruke i noge. Miklošić spominje u svojoj studiji o slovenskim imenima jednog Slovenina. Grad ima devet vratnica. Jedan izdavač hronike sastavio je po ovome opisu i nacrtu sliku. bi pozvan. U tom slučaju Radgost bi bio prosto bog. gde se pokazuje Radgostov idol. gde je Boto našao ovu grañu. §. koje se zove Radhost. i neznabošci je prineše na žrtvu bogu Radgostu. pa kopira nekoliko vrsta iz Adama Bremenskog o bogu Radgostu. kao i imenu mesta. koja su docnije postala bogovima."Od slovenskih naroda. prelazi se preko jednog drvenog mosta." Malo dalje (knj. Njihov najmnogoljudniji grad jeste Retra. Odgovara grčkom φιλόξενος. No kad on ne htede.Stredovski. koji je u isto doba i sedište idolopoklonstva (sasvim je prirodno. što mi znamo iz slovenske mitologije.[212] Njegov je idol od zlata. Reč je postala iz dve: rad i gost. Ovaj se epitet može dodati i jednom licu. da "Prov beše bog zemlje Aldenburške (Star-Grada). četiri dana hoda. Pisac dela Moravia sacra . Na planinama Beskides u Moravskoj ima jedno brdo. Najzad libečki hroničar u XVII v.[215] koji življaše u XVIII veku pretpostavlja. gde nigde ne nañosmo lica. odasvud je opkoljen dubokim jezerom. jer ih pohode sva ostala slovenska plemena zbog pitanja proroštva. koji dolaze radi prinašanja žrtve. može se pretpostaviti. Gostirad. Helmold (I. u ruci drži sekiru. postavši zarobljenikom. a na glavi mu je i jedna tica." Najzad (ista knjiga. da je Radgost bio knez Obotrida.i predstavlja nam Radgosta kako na prsima nosi štit sa crnom goveñom glavom. da su oni najplemenitiji. 52) Adam priča. koja je više puta preštampavana. da se odreče svoje vere." Botova (Botho) saksonska hronika u XV veku (sub anno 1113)[213]. 52) nam kaže. Od ovoga hrama do Hamburga ima. Ovom rečju metropola Adam Bremenski hoće bez sumnje da označi religiozni centar Slovena ovoga kraja. novembra. Ima imena ljudi kao i imena mesta. U Poljskoj ima mesta. da je Retra prestonica Redarijana. koji se čuvaju u muzeju u Najstrelicu. 2) ponavlja. koji življaše u Kranjskoj oko 975. i poslužila fabrikovanju nazovi bogova obotridskih. Siva boginja Polabljana. Verovatno u svojoj mašti.gost. koja se svršuju nastavkom . Radagosta. Radgost bog zemlje Obotrida. a glavu pobodu na jedan kolac. koji je svoje ime dao i gradu u kome je obožavan. Ovo se zbilo 10. da ovo brdo duguje svoje ime kakvom idolu Radgostu. vele. da je Redigost ili Redigast bilo slovensko ime grada. Da bi izmirili Titmara i Adama Bremenskog. a postelja od purpura. ili da pitaju proroštvo za savet. u slovenskoj metropoli Retri. (Po ovome izgleda. koji stanuju izmeñu Labe i Odre najsilniji su Retarijani (Rhetarii). već samo jedno mesto za bogomolju). Malo dalje (I. tvrñahu. koja se zovu: Bydgoszcz (nemački Bromberg u Pruskoj). Ovaj vrlo pozni komentar malo je istinit. "koji usled starine svoga grada i glasovitoga hrama. koji komentariše Helmolda. Ne znamo. U njemu ima jedan hram satani posvećen. pa docnije postao bogom. 23) govori o jednoj borbi izmeñu slovenskih plemena Ljutića i Redarijana (Liutitses et Riaduri). da Retra nije bio grad. Radgoszcs ime jednog sela u Galiciji. ili na kakvom mesnom predanju? Bilo šta mu drago. da vladika Jovan. koji su Nemci možda zvali Rethra.

t. i dalje. ovde je govor samo o jednom tako poznatom prazniku letnje solsticije.). Po ovom malo drskom tumačenju ovo bi bio bog budnoće (života). koji bi govorili u prilog vezivanja njegovog za kakvu uspomenu na kultus Radgostov.[216] Pripegala Ovaj bog spominje se u jednom dokumentu od 1108. i po jednom vrlo starom običaju. t. Može pripadati jednom i drugom polu. pa čak i obližnji Slovaci iz Ugarske. i tako tumači ime: in expergefactione validus. da ima slovenskih imena. g. 83) koja nam daje vrlo interesantnih podataka o slovenskim božanstvima: "Sloveni. Podaga Već smo naveli onu glavu iz Helmolda (I. f. Nekada neznabošci slavljahu tu prvih dana posle letnje solsticije praznik posvećen bogu.) Ovome su izvoru nekada sporili autentičnost. X. slav. Ja se usuñujem predložiti jedno prostije tumačenje. 223. izgleda. Jedni njihovi bogovi imaju svoje likove u hramovima. . Poljski istorik Dlugoš spominje jednu boginju temperature. da danas o tome ne može biti sumnje. Ova poslanica sadrži vrlo važan izvor za izučavanje borbe paganizma protivu germanske propagande. Maretić (Arch. a druga se završavaju nastavkom goj. f. XIV. IV." Kao što se vidi. oni se tu odaju zadovoljstvu pića i igre. kao idol Pion. Ali po svedočanstvu Wattenbach-a. koja se zove Pogoda (Arch. ne mešajući uostalom nikakvu sujevericu. 170. koja počinju rečju budi. veli on. To je pastirska poslanica arhiepiskopa Adelgota iz Magdeburga.) tumači ga rečju Budigoj. koji se zove Podaga. Nema specijalnih razloga.. Umesto Podaga zar se ne može reći Pogoda (vreme)? Pogoda bi bio bog ili boginja atmosferskih fenomena.na tom brdu jedan hram Radhost-a (g u češkom postaje h). sl. f." Ime Podaga ne znači ništa. Phil. i primećuje.. Rožnova i Frideka. Danas još na taj breg dolaze u velikom broju verni iz parohije Hochwald-a. slav. Phil. str. Phil. imaju vrlo različne oblike sujeverja. (Nju je naveo Brikner u Arch.

da se o njoj raspravlja. kome pripada sva hvala i slava. pobeda je na strani pobedonosnog Pripegale '.pripeći. Brikner je predložio vrlo verovatno tumačenje. koji se zvao Belobog. i primiše po njegovoj zapovesti odštetu u dvanaest talanata. svojim idolopoklonstvom profanisali su Hristove crkve. Bělobozice u Češkoj). umesto strašne neznabožačke huke u slavu Pripegale?" Šta znači ovo ime? G. Na gozbama oni se svi obreñuju jednim peharom. no to su Priape i sramni Belphegor.Vladika piše: "Ovi grozni ljudi. da je postojao i jedan beo bog. već radi proklinjanja u ime svojih bogova: dobra i zla. Hrišćanima seku glave. rekao bih. zaslužuje. imaju jedan čudnovat običaj.Belbog u Pomeraniji. čiji se lik nalazio na zastavama. 64) Ljutići su imali jednu boginju. uz koji izgovaraju i neke reči. Ime Belobog ne nalazi se ni u jednom autentičnom spomeniku. da njegovo biće opravdaju geografskim imenima (Belbuck . onoga. držim. Crnobog (Crni bog) Ime ovoga boga lako je protumačiti: znači bog koji je crn. O njegovom kultusu tvrdi Helmold (I. da sve što je dobro dolazi od dobroga boga. voce. tj.[220] Bezimena božanstva Po Titmarovoj svedodžbi (VIII. No neki su mislili. jer je Hristos pobeñen.. podigli su se protivu nas. pa ih prinose na žrtve. Romult. Sveštenici ljutićski potuže se na to caru. Imena na pribi vrlo su česta kod svih Slovena: Pribigoj Pribislav. Oni kažu Pripegala. oni izgubiše jednu drugu boginju i pedeset svojih drugova. koji se nalazi još i u jeziku pomeranskih Slovena? (Dict. veli. Oni su poplavili našu zemlju. 53): "Sloveni. Pribimir. sveštenici. Pribitić.) Zar ne bi Prepjekal moglo biti neki epitet sunca? Ja se usuñujem postaviti ovu hipotezu. Sloveni. I tako oni i zovu to božanstvo na svome jeziku Crnobog.. a zlo od rñavoga. Neki nemački vojnik probuši zastavu jednim hicem kamena. U stvari mi ne znamo ništa o tom belom bogu. Białobože i Białobožnica u Poljskoj. ne radi molitve. Vladika poziva hrišćane na ustaški rat protivu ovih varvara. da bi se mogle čuti radosne pesme u slavu Boga. . koja. sub. Pripegala predstavlja: Pribihvala. Njihovi fanatici.[219] Po postojanju ovoga boga mitografi su zaključili. koja bejaše jako dotekla. Prelazeći preko reke Milde. veruju.[217] oni drže pred svojim hramovima pune pehare krvi. govore na njihovim gozbama: ' Naš Pripegala hoće te žrtve '. i urličući oko njih strašnim glasom viču: ' Radujmo se.[218]Zar se ovde ne bi moglo pomisliti i na glagol prepikat'' . Po ovome je izrañena čitava jedna teorija o slovenskom dualizmu.

Pošto je ispričala rušenje Svetovidovog idola. Danas se zna. Saga dalje priča. XI). Maretić predstavlja. Tumačenje Siva sa Živa izgleda verovatnije. Rinvid je po svoj prilici istovetan sa Ruñevidom (Vid sa Rujna . Turupid i Puruvid. i u glavi (VIII. koji se zove Zywie. Turupid je možda bog ratnik (kašupski: trepoet. da se poruše tri idola: Rinvid. koga gore spomenusmo. Turupid. osobito Titmar u svome opisu hrama Radgostovog. str. Helmold (I. koju je naneo jedan nemački vojnik njihovoj zastavi. Siva se takoñe spominje i meñu lažnim božanstvima obotridskim. Moglo bi se reći.)[222] tvrñaše. i Radgosta obotridskoga boga.vidi glavu o Svetovidu). da je kralj Valdemar otišao u grad Korenciju (Korrenzia). koje na slovenskom jeziku znači ñavola.[223] S druge strane on navodi jednoga boga života. trepoetose są. i naziva je dea frumenti. . bog sa crnom glavom. Nju je uzeo lažni sastavljač Mater Verborum-a. Jedan staroslovenski novgorodski spomenik XV veka (koji navodi Krek. Ova Siva davala je bogatstvo. On je imao srebrne brkove. Mi malo znamo o imenima ovih ženskih božanstava. 384) spominje boginju divu. mogli bismo se zapitati: da li neznabošci nisu dali ovaj epitet jednome od svojih bogova? Crnoglav. tresti se). mar je nastavak na kraju. drmati se. i naredio. Boginje Razni pisani spomenici potvrñuju kultus boginjama. Četvrti je idol Pizamarov. da li treba čitati Siva. da je kod starih Poljaka našao kultus Dijanin pod imenom Dzevana. da je ime Pizamar postalo od Besomar (bes''-demon). i Sivu boginju Polabljana. Česi su protumačili Sivu sa Živa. da je to skraćeno ime jednoga složenoga imena: Dabiživa. koji se nalazi kod nekih slovenskih imena. da je on izmenio Sivu od reči aiunt.Rinvid. a to je ime boginje Cerere. Nije čak ni izvesno. drug sviju ratnih ekspedicija. Sve su ove izmišljotine došle od Helmolda. Pizamar. Puruvid možda ima nekih veza sa Provenom (vidi glavu o Perunu). Dlugoš (XIV v. Češki rečnik Kotov donosi članak o Živi. Puruvid. na kojoj je bio lik jedne boginje. boginji ljudskoga života i prirode. 52) navodi pored altenburškoga boga Proba. Neki rukopisi imaju i Sina (Sinna). Živeni. bio je po rečima Sage bog pobede. 64) u kojoj se Sloveni žale za uvredu.[221] Što se tiče bes''-a. Crnoglav Ova se božanstva spominju u Knytlinga Saga (izdanje u Kopenhagenu t.

jer boravi u dvorištu. 2). Istu rečenicu ponavlja i malo niže (82). Ali ovih imena nema u starim spomenicima. koji uvek izbegava slovenska imena. Rado posećuje parna kupala. Iriček je predložio. koje se zove Zizilelija (Dzidzilelya). noću izlazi odatle i jede jela. i svoje priče uvija više-manje klasičnom terminologijom. konjušnik''. pa dodaje: "Audivi de quondam loculo in cuius summitate manus erat unum in se (ferreum) tenens circulum. Uzima na se razna imena po delovima kuće gde obitava. i izjednačuje ga sa Venusom. da se ovo popravi i čita dědky. non semel mecum graves labores perpessi sistite gradum. Zamišlja se kao starac. Hennil. Voli sva mesta gde gori kakva vatra.. priča da je Čeh išao od šume do šume dietky své na plecú nesa (noseći svoju decu na ramenima). jer se interesuje za štalu i konjušnice. Domaći bogovi Helmold nam priča (I. da sela i šume baltičkih Slovena behu prepune domaćih bogova (penates). 52). Ovo se ime daje lako objasniti (dziecilela. te ga i zovu hozјаin''. ona koja mazi decu)." Hroničar pesnik.. priča nam (I. Zovu ga još dvorovoj. venistis ad patriam. koje bdi nad sudbinom detinjstva. Neki su hteli u njemu videti boga stada (goniti . 69)". i tada ga zovu banik'. ljuti se. ne voli one. Priziva ga u pomoć. naročito ako se još pre kupanja nisu molili Bogu. hlevnik''." Ne znamo ko bejaše taj Hennil. koja mu se spreme. ima ga tek kad joj prvi gazda umre. hozјаinuško (na češkom: hospodařiček). tu: "primas posuit sedes. koja bi bila boginja lepote. primas fundavit et aedes et quos in humeris secum apportarat humi sisti penates gaudebat. pogrešno poznat pod imenom Dalimil. Upravlja kućnom ekonomijom. Ova je popravka samo hipoteza. koji se zove dёduška domovoj. Usmena ruska literatura zna za jednoga domaćega boga. boginja zime i smrti. Seljak koji se seli. Prvi češki hroničar Kozma. Titmar veli: "Domesticos colunt deos multumque sibi prodesse eosdem sperantes eis immolant (XIII.Dlugoš spominje još jedno božanstvo. što bi značilo pretke. To je duša jednog pretka. vestris penatibus libate libamen gratum quorum opem per mirificam hanc. in quo is fuerat per omnes domos has singulariter ductus.honiti). Ako ne nañe ništa. vigila! Sic enim rustica vocabatur lingua et de eiusdem se tueri custodia stulti autumabant. Verovanje u postojanje domaćih bogova potvrñeno je folkloristikom sviju slovenskih naroda.." Svojim drugovima drži jedan akademski govor: "o socii. nova kuća ga nema. prinosi . in primo introitu a portitare suo sic salutaretur: Vigila. Morana. danju se krije iza peći. Često se nahode imena: Lada.. Svaka kuća mora imati svoj domovoj. pretura klupe i stolove. koji se noću kupaju i uznemiravaju ga. da se osnivač češkog naroda nastanio na podnožju brega Ripa. domazlukom. quod cum pastores illius villae. Ona pripadaju tradicionalnoj književnosti. poziva domovoja da ide i s njime sedi u novoj kući.

ta je reč germanskog porekla: st. Nepoznato je kod Južnih Slovena. i ne veruju.Rusaljke. Poljak u XVI v. Poljaka. suseda Nemaca. Germansko chrat zar se ne može uporediti sa slovenskim čert. osim kod Slovenaca. lares mali. koji su se pokrstili i primili hrišćanstvo. III.neka te ñavo nosi![226] Reč szkrat u poljskom. koja su kod drugih Slovena duže ostala. Ovde mi pada na pamet jedna bliskost. schretel (spiritus familiaris) etc. pa se tako isto i on boji domovoja svoga suseda. skritek u češkom . a njih prima Skřitek". koji ima ružan izgled. čort' . sličan skrzat-y kod Poljaka. srednjovekovno nemačko: schrat.): "Sloveni nisu znali za sudbinu. što kod Južnih Slovena nema nigde tragova o kultusu domaćim bogovima. tj. Često su navoñene ove Prokopijeve reči (De bello gottiico. Propovednici su od skřitek napravili sinonim diabolus. schratze.[225] Porodični kućni demon zove se još Skrzat: "Bodaj cię skrzaci wzięli". No u stvari ovi dziady pripadaju folkloru Bele Rusije. kaže se "Wygląda jako skrzat". lemures). U Češkoj se još zna za Skřitek. Kao što je Macenauer (Matzenauer) pokazao u svome Rečniku stranih reči u slovenskim jezicima (str. Pisci XVII i XVIII veka često se na nj pozivaju i uporeñuju ga sa rimskim larom." O čoveku. očevidno ñavo. dido (ded). odgovara onoj našoj: "da te ñavo nosi. Već smo govorili o domaćem duhu. koju sam gore citirao. Malo kasnije vratićemo se na ovu reč. da ima kakve sile nad čovekom. Hus veli o vernima koji ne slušaju službu božiju: "Sveštenik izgovara neke reči.Vodene nimfe kod Čeha i Poljaka. czart.Vile. na koju etimologiste još nisu ukazali. nemačko scrato. izgleda. 81). duše predaka koje traže žrtve. Za označenje domaćega boga upotrebljava se kod Slovena deminutiv od imena bog: Buožik.nije slovenskog porekla. scratum (larvae. govoraše: skryatkowie domowe vbožęta (mali kućni bog) Glava šesta Božanstva sudbine. Ovaj je fakt utoliko značajniji. buožiček domaci. Ima izgled skrzat-a. No kad im preti smrt . Dziady (preci) su naročito strašne utvari. krasnoludek (čovek odeven u crveno).ñavo? Ova je reč prodrla kod Čeha. I ovo ime znači star (Kott). Šotek je tako isto poznat i kod Slovenaca u Štajerskoj. I ja se ne bih ni malo čudio.[224] U Galiciji kod Hukula (Hucules) i Bojkia (Bopci) domovoj se zove did. 14. Kod Poljaka ga zovu domowyk ili chowonec (čuvar). koji dolazi da mu ukrade seno ili živinu. da su potpuno iščezla kod ovih. . ljkratek u slovenačkom. Rusa i Slovenaca.mu žrtve. ako je reč čert prosta pozajmica iz germanske folkloristike. koji su bili u dodiru sa Nemcima. . schretze (faunus daemon). Zna se još i za šotek ili šetek. Stari leksičari prevode tu reč sa lar domesticus. . Ne zna se etimologija ove reči. koji se u Češkoj zove hospodařiček. Srbi i Bugari bili su prvi meñu slovenskim narodima. Jedan narodni izraz sličan poljskoj kletvi. veli: Aby te skritek vzal . Hrvati. Neka predanja. Domovoj ga zaštićuje.

osobito hleba. ako Sloveni nisu imali odreñenoga pojma o sudbini. koji piju u zdravlje Rožanica. oni su znali za neka mitska lica. One odreñuju sudbinu deteta. Sve ove pisane spomenike dopunjuje i folklor. koji se pripisuju Jovanu Hrizostomu. 12). Sojenice. slov. Sreću kod Srba. Svaki čovek ima tri dobre i tri rñave Orisnice.bilo usled bolesti.fatum-y. suñaje). U Pajsijevom Zborniku takoñe se nalazi ime Rod i Rožanica. nimfe i druga božanstva. i uči ga. Rožanice i mitička bića. Jedan staroslovenski prevod Isaije. "Vi koji ostavljate večnost. Ta su lica kao i Parce i Vile uvek ženskoga pola. sira i meda? . a koji spremate trpezu Rožanicama. Sudički kod Čeha. i spominju Rod. nudeći im hrane. Oni obožavaju reke. i kad se spasu." Pisani spomenici i folkloristika dopuštaju nam. i svima prinose žrtve i tada pomoću njih gataju. koja su predsedavala roñenju detinjem i upravljala životom ljudskim." Afanasijev navodi još jedan slovensko-ruski odlomak iz prevoda o Isaiji (LXV. znači dakle u bugarskom jeziku: sudbina. Ukratko. i odreñuju sudbu čovečiju. Drugi jedan spomenik. Ovo ime dolazi od glagola: orisam (grčki ό ρίζω. Hrvata. Rožanice (od reči rod-iti) ili Suñenice (od suditi. Bugari znaju za Urisnicu ili bolje Orisnicu.)jedan staroslovenski ruski spomenik iz XII veka poznat pod imenom Kirikova pitanja: "Da li se Roñenju i Rožanici daje hleba. Po tvrñenju srednjovekovnih spomenika ova lica još žive u narodnom predanju. veli prorok. ja ću i vas prebrojati svojim mačem. rešavam). koja predsedavaju roñenju. ako se spasu. 11. oni se zavetuju. Rečnik) veli: "Oni se mole Perunu i Rodu i Rožanicama". Ima ih tri dobre i tri rñave. 416." Drugi pisani spomenici. koji zaboravljate visinu moje svetosti. da učine kakvu žrtvu Gospodu (τώ Θεώ). sira i meda. oni to zbilja i urade. odreñujem. str. Zovu ih Roñenice. druga mu daje zdravlje i lepotu. Ako Sloveni nisu znali za sudbinu. . III. sreća. ubeñeni." (Reč je o Jevrejima koji pevaju neznabožačke pesme). Odatle mi poznajemo i svetkovine koje su pratile roñenje. koji je Veselovski naveo. Vile . Suñenice. da su svoje spasenje dugovali toj žrtvi. treća ga prati kroz ceo njegov život.Zlo za one veli vladika. koji nosi datum od 1271. god. oni znaju lica. Jedan citat iz XV veka u Miklošića (St. Slovenaca. pravo kropljenja) tolikim zvezdama. Afanasijev je naveo (Vozrenie Slavјаn''. kaže ovo: "Vi koji ste me napustili. Dolju (sudbina) kod Rusa. Reč Orisnica.[227] veli: "Pravoverni su oni koji služe Boga a ne Rožanicama". koji sterete sto vojsci nebeskoj. da dopunimo i objasnimo ove reči Prokopijeve. da čita. i na kojima se prizivaju Rod i Rožanice u korist novoroñenčeta. Po jednom Čolakovljevom navodu prva Orisnica opredeljuje detetu mudrost. bilo usled rata. Nalazimo: Sudnice. koja pri roñenju predsedavaju. (δαιµόνια). dajete kropljenje (tj. koja rukuje i opredeljuje živote ljudi i carstva. dopunjavaju i proširuju ovaj malopre navedeni. t. koje se mogu izbrojati.

Njihovi su tragovi nañeni u Poljskoj. Spomenici su uglavnom iz XIV i XV veka. narod je provodio blud sa kćerima Moabijevim. odakle dolazi reč ήλύσιος. Ako sretnu koga čoveka.) spominje u blizini Skoplja neki vilski kladež kladenac. no nalazi se reč Samovila u jednom spomeniku XIV veka (Miklošića Lexicon). češki vila znači lud. nigde se u starim spomenicima ne javlja reč vila. da večito lebde izmeñu neba i zemlje. Jedna povelja cara Konstantina Asena (XIII v. Ali on predlaže. da noću lutaju. U okolini Žamberka Nemci kažu o kakvom licu. da je ona bila poznata i kod svih Slovena osim baltičkih. koji je reprodukcija starih rukopisa. Ali nam se ne objašnjava etimologija vile. Mokošu. da su bludičky ili divlje vatre duše onih koje je vila pomorila.pohotljiv.[228] Kod Bugara jedan religiozni rukopis iz XVIII veka. a na grčkom ήλυς znači duše pokojnika. 412. wilowac . da stari oblik vile jeste v''la. U Trenčinskom komitatu vile se smatraju kao duše zaručnika umrlih posle veridbe. i osuñene su. Miklošić joj ne zna etimologiju. koji ima demonskih osobina. 314) koje smo napred naveli.1. život: vilil jest lid se dcery moabskymi. da se približuju neznabožačkom pojmu o vili (pojmu o neznabožačkom bogu. koji se nalazi u Valhol (Walhalla). bogovi koji su postali od reči bes). prema tome. koji. budala. i nagnaju da igra s njima. odvuku ga u svoje kolo. osobito Srbima. ali oni imaju za osnovu starije redakcije. što bi značilo.propasti. Horzu. vilost . bludni. Kod Srba pak. Saopštavam ovu hipotezu ne ulazeći u raspravu njene stvarnosti. da u Češkoj ima vila. postajem lud). I doista mi nalazimo i u starim pisanim spomenicima i u folkloru neka mitska lica. Nema je ni u Daničićevom Rečniku srpskih starina. 609.[229] A. da je nominativ vil. izgleda. vilny . Jedan spomenik XV ili XVI veka (Archiv. . Skorija istraživanja pak tvrde. Ljudima čine dobra i zla. Veselovski pretpostavlja. koje je u šumi zalutalo: "Die Vile hat ihn verfurt (vile su ga zavele). govoreći o Perunu.besnilo. bugarskom i slovenačkom. koja odgovaraju nimfama i klasičnoj starodrevnosti. koliko ja znam. str. U poljskom imamo: wila . budala. lakouman.)." Dugo se držalo.praviti ludorije. Staroslovenski ruski spomenici (sakupljeni Krekom. dok ne postane samo duša. Petrogradska Akademija beleži u svome Ruskom Rečniku ovu reč kao stranu. tj. Mahal je naveo dva spomenika. po mom mišljenju s razlogom. To je po svoj prilici pogreška ili neznanje prepisivačevo. da joj se pridadu ove bugarske reči: vil''nја (potčinjen sam uticaju vile.lud. dokazuju."Oni obožavaju reke i nimfe" veli Prokopije u onom gore navedenom odlomku. szaławiła. One ne mogu naći mira. Sve ove reči doista izgledaju.) nosi naziv: "Kako otpoče i bi stvorena Samovila. osuñuje one koji obožavaju Samovile. 1. što znači preci. govore takoñe i o vilama. U oblasti Hradec (Hradec) kaže se. uporeñuje je sa litvanskim welis. kako su im ti ljudi činili za njihova života. Rodu i Rožanicama. Ova vrlo stara reč nalazi se već u Dalimilovoj hronici (XIV vek): vilati . Prvi deo ove reči pripada korenu šal . da vila pripada samo Južnim Slovenima. Ona mi se čini osobito smela. sve to pak došlo bi od indoevropskog korena vel . vetrenjast.voditi raskalašni. Jedan od njih navodi tu reč i u dativu: vilu. i koji su renegati Hristovi. Šta znači reč vila? U stvari ona se čuje i upotrebljava samo u jezicima balkanskih Slovena. U okolini Sijeradža (Sieradz) vile su duše lepih devojaka. osuñenih zbog svojih pogrešaka.ludost. Kolar ju je našao i kod Slovaka (Spevanky I. u srpskohrvatskom. U jednom staroslovenskom prevodu ðorña Hamartola ime sirena prevedeno je sa vila. str. etc.

postaje ljubomorna. kad je vide. . pa je ta reč primljena čak i u književnom jeziku. "Mene je gora rodila. Usmena književnost Srba." Vila. Hrvata i Bugara jednako ponavlja ime vila. te su stari dalmatinski pesnici njome prevodili klasične nimfe. morade priznati istinu: "Mala ti fala delijo! "Ako t' je ljepša ljubovca "Od mene vile od gore." Petar je izvede.[230] Mladić Petar hvalio se gradu: "Ne ljepše ljuba od moje. rosalia. okićenu "drobnim biserom" i "zlatnim brnjicama u ušima". Održao se po selima. naročito kod Južnih Slovena. vratićemo se na njih). "Koja je ljepša od mene. "U zelen listak povila. Ukratko. Praznici u počast mrtvih behu svetkovani s proleća. vile od gore. pa viče Petru: "Izvedi tvoju ljubovcu. "Jutrenja rosa padala. te je bila: "triput ljepša od vile. "A nju je majka rodila." To čuje vila. "U svilen povoj povila. "Majčinim mljekom dojila. mi jednako u ovom pitanju ostajemo u oblasti samih hipoteza. "Od mene. Spomenici koje smo gore spomenuli potvrñuju nam i kultus vilama kod neznabožaca (to su Prokopijeve nimfe) i kod Slovena još dobro neutvrñenih u hrišćanstvu. a tako isto i dies violae. "Ni bjele vile od gore. Ovo violae moglo bi se naći u reči vila.Iz nedovoljnosti ove etimologije neki predlažu drugu čisto istorijsku. (Prilikom govora o Rusaljkama. u vreme ruža i ljubičica. Zvahu ih dies rosae. Mogli bismo po narodnim pesmama opisati ceo život vile. "A mene vilu od gore. odevenu u sjajno svileno ruvo.

u vodi. ne zaboravlja ga nikada. Njihova zlatna raspletena kosa talasa se niz pleća. "Sama sjedi pogleduje. onaj koji ga je jedanput čuo. "Druga vrata od bisera "Treća vrata od škerleta. Vila. "Na njih vila kćer udava. "Od gore vetric puvao. oči im sevaju kao munje. vila se raña iz rose sa nekog crvenog glavičastog jesenjeg cveća. "Na njih vila sama sjedi. "Što su vrata suha zlata." Sudeći po drugim srpskim spomenicima. pa čak i u moru. "Na grad gradi troje vrata: "Jedna vrata sva od zlata. Na oblacima one grade fantastične dvore. One žive u oblacima. "Mene je vilu šikao. . obučene u belo ili plavo. Vile su predstavljene kao lepe žene. Katkada imaju krila. na zemlji. glas im je vrlo sladak i prijatan. "To su mi bile dadije. Jedna pesma iz Crne Gore opisuje jedan takav zamak:[232] VILA ZIDA GRAD "Grad gradila b'jela vila "Ni na nebu ni na zemlji. U Slavoniji pričaju. koja dopusti. odmah umire. "što su vrata od škerleta. da se ona raña kad pada kiša i greje sunce.[231] ili kad se javlja duga. "Što su vrata od bisera. "No na grani od oblaka. da joj se iščupa jedno vlakno. večito mlade. "Na njih vila sina ženi."Mene je vilu dojila. Ova kosa sadrži tajnu njihovoga života.

Izvesno cveće naročito njima je posvećeno. uzda joj je zmija. "A nevjesta s dva ñevera. One skupljaju oblake. kao sirene.[233] Isto su tako one posestrime i izvesnih omiljenih im životinja (jelena. "Munja groma nadigrala. One dave mladiće. ili imaju žensko telo a noge labudove. Njihovo je pevanje umilno. i s njima imaju decu. ili zamutiti im vodu na izvoru gde piju. Još i danas im prinose žrtve. govoreći uz to: "uzmi. vilo. Druže se i sa smrtnim ljudima. sakate ih. Neke od njih. pola su žensko. a bič guja otrovnica. Jednog trenutka vila odleti i nestane je. Mnogi su ih junaci uzimali za svoje posestrime. oslepljuju one koji se usude slušati njihovo pevanje. a katkad one ili njihovi pokreti uzdrmaju i samu zemlju. Vodene vile žive po rekama ili u moru. "Mila sestra oba brata "A nevjesta dva ñevera. zemlje. Takav čovek u koga uñe demon. Igraju u oblacima ili u šumama. ili iz njih zahvataju vodu bez njihovog dopuštenja. One imaju proročanskoga dara. divokoza). Ovi vilini sinovi odlikuju se izvanrednim pamćenjem i bistrinom. svilene pojaseve. One igraju ulogu Sv. češke i poljske reči gore navedene). krše lañe. ili ih naprave ludima. koji su pušteni. Stanuju na zvezdama. koje gore spomenusmo. Bugari Samovilama nude krpe. Poneki izvori. Ovo potvrñuje i ono ime Vilin kladenac. v. Ali njega mogu razumeti samo oni. što ti je drago". One se bore sa junacima. more. "U Srednjoj Gori. o. pretvarajući se u zmije. pola riba. strelama ustreljuju divljač. Ilije u svim atmosferskim pojavama. ili koji gledaju kad se one kupaju. ili im ostavljaju pored izvora kolače. veli Iriček. koji mute njihove izvore. ali ovi su brakovi uopšte tragičnoga svršetka. da uñu u njihovo društvo. košuta." Ima i gorskih vila. vešajući ih o drveće. poludeo.[234] . U dalmatinskom primorju i staroj Vojničkoj -Granici devojke stavljaju na kamenje pri ulazu u pećine: voća. i nemilosrdno se svete za uvrede koje im ljudi učine. i hrane ih medom. koji nose njihova imena. Vile jure po šumama. Katkad se pretvaraju u labuda. mogu čak i mrtve uskrsnuti. i strelama prostreljuju svoje neprijatelje. proizvode buru. Katkada se udaju i za smrtne. koji se usude kupati se u njihovim virovima. cveća. One podižu bure na moru. Vile su katkada i pakosne."ðe se munja s gromom igra. naročito su lekoviti. Vile planinkinje zalaze i u pećine. "Mila sestra su dva brata. čuvaju od grada. Uništavaju one. leče bolesnike. Bugarska Samovila jaši na divljem jelenu. Vile su vrlo snažne. One ljudima kradu decu. ili još naprotiv i svoju decu daju ljudima na čuvanje. zove se vilovnjak (νιµφόλιπτος. Gañaju.

koja je skočila i udavila se u Visli. Kod pokrštenih naroda ova mitska lica. turskim dev . Ova je trava iznikla iz semena. i koju Poljaci zovu jędza. divi lidé. U Karaesenu (svišt. Takav jedan veliki krug nalazi se na granici Srbije i Bugarske. koja do sada. čupa iz korena cela drveta. Poljske legende o mitskoj princezi Vandi. Nalazi se ili samo. od koje su reči postale one druge. da li starodrevne nimfe. podsećaju možda na lice slično judi u Bugara. da postoje neka divlja lica. nije nigde iznesena. ne kose ga. Seljaci ne smeju noću u nj ući. gde Samovile ili vile igraju noću. čije mišljenje nikad ne treba prenebreći. smatrana su često kao da predstavljaju duše umrlih. gde se veruje. Deve. da postoje ljudi samodivi (divlji). okrug) pričaju starci. G. koja reč juda vezuje za unda (tj. ili u društvu sa rečju samovila.[236] Ni najmanje nije lako objasniti ova bugarska imena vilv. da je kod Čeha i Poljaka veoma rasprostrto verovanje. one grade kuće. Njihova omiljena zabava jeste igra. da se nekada na ðurñevdan prinosila žrtva. pronaći polaznu tačku. Neki imaju naročita imena. Može se dovesti u vezu sa persijskim korenom div.kao i u okolini Trnova. Kotela i Ćustendila pokazali su mi samovilsko oro ili orište. Ona mi izgleda verovatnija od one. pa da bi im se temelji održali. udaju se za njih. no one su uopšte opasne po ljude. izmeñu Ćustendila i Vranja. osobito Riganina (od grčkog όρίγανον) thymus serpillum i Dictamus albus. što i auto-αυτός. Ona će i kroz sam odžak uteći. jagoda. dzivožony. One kažnjavaju devojke koje se usude raditi u zabranjene dane. koji su sa strane došli. npr. mislim. kojima je ona nekada bila potčinjena. koje je tu vihor posejao. Samodive. . Onaj koji je okusi. G. Sva ova lica pod raznim imenima imaju ista svojstva. driade. Šta znači predmetak samo? Izvesno u složenom obliku ono. Neki put vole priteći u pomoć i junacima.[238] Tako tumače tu reč u okolini Svištova. i ne nahodi se nigde u drugim njemu srodnim narečjima." Po Iričeku neke su biljke naročito posvećene Samodivama. Da neće to biti srodno onom mitskom licu. No pitanje je. niti oru to zemljište. koje ruski folklor naziva Jaga baba. traže ljudske žrtve.demon.[235] i zove se Vilino Kolo. baca kamen od milijon oka. jędzi baba(koren ažu znači zmija. oreade i druga slična bića imaju kakve veze sa kultusom precima? To je pitanje izvan moje kompetencije. Ime juda jeste specijalno bugarsko. da se samovila i juda prosto vežu za latinsko sibylla judae. čudovište)? Ja se usuñujem predložiti ovu hipotezu. raña krilatu decu bele kose i vatrenih očiju. jer je jedan svetac oslobodio zemlju od samodivv. Ima li izmeñu vila i samovila istog odnošaja koji postoji izmeñu grčkih reči δρυάς i αµαδρυάς? Reč diva može biti istočnog ili slovenskog porekla. dive žieny. nema sreće da je dugo čuva. voda) usled toga što vile radije pohode vode. Jagić. i onih. koji žive po šumama. tj. Usred jedne livade vidi se jedan krug ili polukrug trave ili drugog bilja.[239] Usled apsolutne sličnosti izgovora teško je ovde izmeñu čisto slovenskih elemenata. U Bugarskoj vile se zovu: Samovile. Jude. predložio je. Onaj koji uzme jednu Samovilu ili Samodivu. Veselovski[240] vezuje kultus vila za kultus dušv predakv. čija se uspomena nije mogla izbrisati. Njihov izvor ima vodu čudnovatoga dejstva. No ova se identičnost morala proizvesti pod uticajem hrišćanskih ideja. postane jak kao Samovila. koje je jače od ostale trave. jędzina. [237] srpskim korenom div-alj. Poznato je.

Veselovskog nije dopušteno u ime rusaljka tražiti kakvu slovensku etimologiju. već joj treba pripisati strano poreklo. kao što se zna. Veruje se. Ne nalazi se u starim pisanim spomenicima. srpski. koji se. Tomašeka. 25).[243] Njihovo je ime očevidno zamenilo ime vila. Znači Duhove. . hrišćanski praznik. samo u Rusiji. brate! . od legendarnih lica. Ovo ime rozalija . ima jedna stara crkva u razvalinama. To je možda uspomena na krvave borbe koje su pratile svaki neznabožački praznik Rosalija. reče seljak. Kao i vile one žive po vodi. Njih nema. i Rusaljke bi bile postale personifikacija ovoga praznika. slovački. i slovenački. u stari ruski (npr. Mi ih nalazimo i u Bugarskoj.ruzalija prešlo je u većinu slovenskih jezika. koju igraju vile u Južnih Slovena."[242] U Bugarskoj se nahode na raznim mestima Rusalskia grobišta. potok. osobito Belorusa i kod Bugara. Na njegovo pitanje: kako se zove ova crkva. i nije slovenskoga porekla. ni od imenice ruslo (potok). u Nestorovu Hroniku). ili ružični Uskrs. Sveta Petka. seljaci mu odgovore: "Sveta Bogorodica Rusalija. osobito nedelje posle Duhova. U istočnim našim krajevima narod trojičinu nedelju zove još i Rusalna nedelja. Po Miklošiću crkva ga je osudila. ni od prideva rus'' (plav). U nekim predelima njihov se kultus vezuje za kultus mrtvih. Npr. da se utvrdi karakter Rusaljaka kao po narodnoj etimologiji. na brdu Metohu. No ipak su ove dve reči doprinele. da su to duše devojaka umrlih pre venčanja. Svoj postanak ne dovodi.Rusaljke U ruskom folkloru rusaljke igraju onu ulogu.Bogorodice Rusalije nema. pascarosata. Beffania kod Italijana (kod Francuza je u narodnoj mašti Badnji Dan identifikovan sa malim Isusom). Praznik Ruzalija imañaše neznabožački karakter.[241] Dolazi od grčke reči ρουσάλια. pascha rosarum. poljima i šumama. Ma kog da su porekla Rusaljke igraju u ruskom folkloru znatnu ulogu. Nedelja kod pravoslavnih Slovena. kao što se dugo verovalo. Matejevaca.) čije je kritično oko osrednje. iznad sela Gor. Dakle praznik Rozalija dolazi prosto od latinske reči rosa (nemački Rosentag). Posle istraživanja Miklošića. da u okolini Niša. Ovo se ime nalazi prvi put kod istorika Tatiščeva (XVIII v. Narodna pak etimologija (ruslo. kao i mnogi drugi pomešao sa neznabožačkim praznikom. tok vode) dovela bi ih naročito u vezu sa kultusom vodama.A ono će biti sv. rosalia. . latinske rosaria. Gomila prazničnih imena postala su. Narod ih se boji. kao što se dugo bezrazložno tvrdilo. Sveta Sreda. Milićević navodi u svojoj "Kraljevini Srbiji" (str. kod Rusa. Sv. Njihovo je ime relativno skorašnje. Trojica Rusalija.

pa se za tim veseli i igra". Kad se tako po običaju svrši čin prinašanja žrtve. 4). U početku III knj. Dabome da su se bogovima upravljale molitve. Glava sedma Kultus. da je legendarna princeza Teta naučila narod da obožava Oreade.Idoli. Po već navedenom stavu Helmoldovom .Žrtve. ille montibus. Češka Kozmina hronika pripoveda (I. U spomenicima. Oni smatraju da bogovi naročito vole hrišćansku krv. Ovo je zaista pravi praznik Rozalije.[245] Mnogobrojni pisani spomenici svedoče nam i o prinašanju žrtava. i modlić sie (isto značenje) na poljskom. koja se ne mole Bogu. Katkada izlaze iz svojih stanova.ne.[244] U Češkoj i Moravskoj zovu ih još Nemodliki (ne . da bi bolje razumeo proricanje. . Češki seljak danas zna za Vodni Panny. Po Helmoldu (I. odvlače mladiće u vodene dubine. Onaj ko iz uzme za ženu zove se Boginiarz. iste lucos et arbores aut lapides adorat.Svete šume. Proroštva. . onda sav narod poseda za bogate stolove. One stanuju pod vodom u kristalnim dvorovima.Hramovi. ili Ženy. što na češkom znači idol.Žrtvenici. a takoñe i Hrišćane. Nije naodmet urediti i ovde te pomene sintetički. III. Posle toga sveštenik preliva žrtvu krvlju. One kažnjavaju decu. koje smo spomenuli prilikom govora o raznim božanstvima. aliumquae ipsa fecit ydola surda et muta rogat et orat ut domum suam et se ipsum regant". . Trojicama: "offerantes libamina super fontes mactabant victimas". Spomenici o tome ništa direktno ne govore. i dopuniti. jede. 25) "skupe se ljudi i žene s decom.moliti). Srbi i Lužičani znaju takoñe i za Nojade ili vodene Nimfe. i prinose svojim bogovima na žrtvu volove. sive collibus litat. modliti .) Sloveni prinašahu na žrtvu bogu groma volove i razne druge ponude. pije.Izvori. da učestvuju u zabavama mladeži. i primoravaju ih da ih uzmu za ženu. seu ignes colit. Poljaci. ovnove. i glagola kao što su modliti se (moliti se) u češkom. Hamadriade.Česi. naišli smo na detaljne spomene i o neznabožačkom kultusu. i ako je potrebno. Još i danas se kaže: "Multi villani pel pagani. I njih zovu Bogunki (boginjice). koja već postoji izmeñu reči modla. Kozma aluzira još i na seljake koji o Sv. Po Prokopiju (De bello gothico. . No dovoljno je ovde konstatovati vezu. . Slovak zna za Vodopanenky. Jer po pričanju mnogih Slovena zli bogovi se najlakše mame krvlju. . . U Poljskoj one vuku nesmotrene u vodene dubine. U Lužici ih zovu Wodne jugfry (od nemačkog jungfrau).Vračari. Driade.(βοάς τε κα ιερεία άποντα). 14. hic latices.

otac ne dade svog sina da se zakolje za žrtvu. ismevajući ga. . Horza. 172) episkop Jaćim razori sve žrtvenike." Malo dalje. ako prethodno nisu prineli bogu na žrtvu kakav predmet od vrednosti. ali koji se osniva izvesno na mnogo starijim tekstovima." U Novgorodu Dobrinja podiže Perunu idola. Dlugoš. i pita: "Gde su oni. a zlo od boga zla. 15. Od Saksa Gramatika doznajemo. da bi Sloveni učinili naročitu čast Svetovidu prinose mu na žrtvu svake godine po jednog Hrišćanina za to kockom izabranoga. Nije izvesno. Istorici Otona Bamberškog pričaju o žrtvama prinašanim boga Triglavu (Ebbo. pre bih rekao. prinašanje žrtve. i ponude bogu Radgostu. Ništa ne potvrñuje da je postojala neka naročita sveštenička kasta. Dažboga. ponude. ne smeju ništa ni prodati ni kupiti." Meklenburškog episkopa Jovana (glava XXIII) jednom zarobe Srbi (Sorabes). str. da sve što je dobro dolazi od boga dobra. i to: Peruna. podizani na uzdignutim mestima. Tu su im prinosili žrtve." Ždreb padne na sina jednog Varjaga (Normana) Hrišćanina. gde se vršahu običaji raznih načina prinašanja žrtve.[249] biograf podseća na pokrštenje ovoga grada. a Novgoroñani mu prinašahu žrtvu kao bogu. jedini meñu poljskim analistima. Oseku mu noge i ruke. koji datira od XVI veka. III. Striboga. nisu u pohvalu bogu već kao proklinjanja. koje. hadžiluk. i sve slovenske oblasti šalju svake godine propisane priloge za žrtve. proveli kroz sve slovenske varoši. a po tom pravljahu religioznu gozbu. da sa svojim narodom prinese žrtve idolima. Helmold nam kaže. U životu Konstantina Muroma. gde beše Perunov idol[248] i gde knez i narod vršahu žrtveničke obrede.. idoli su. Oni okaljaše rusku zemlju tim svojim žrtvama. narod je tu žrtvovao ñavolima i svoje sinove i kćeri. 64) veli ista hronika.) Kod baltičkih Slovena imamo sasvim ureñen kultus: sveštenike.[246] govoreći. žrtvama činjenim na godišnjim svetkovinama. on podiže crkvu Sv. Kad se Vladimir pokrsti. govoreći o Svetovidu. Vladimir postavi više idola na jednom uzvišenju.. 1. je li i u Rusiji bilo hramova. Po svoj prilici Dlugoš se ovde mnogo prebacio. V. kaže nekoliko reči o hramovima. koji činjahu žrtve rekama i jezerima. Pošto su ga."oni se na svojim gozbama i veseljima obreñuju jednim peharom.18. na kojoj meso posvećeno bogu služaše da zadovolji proždrljivost vernih. pogube ga.. i na koga ždreb padne. i starci i idoli rekoše: "Izvucimo kockom kog mladića ili koju devojku. taj će biti prinesen bogovima na žrtvu. a mesto za žrtvovanje trebišta. pri kome izgovaraju neke reči (bogoradaju). koje se zvahu stado (skup).. U vidu žrtve prinašane su im ljudske žrtve. 13. izgleda. da stanovnici ostrva Rujna svake godine posle žrtve žrtvovahu bogu Svetovidu štogod od stoke. Ove se žrtve zovu trebi. veli Helmold. Po Hronici novgorodskih crkava (str. U glavi LXXXIII Helmold opisuje Provanov hram. Vasilija na onom bregu." Na drugom mestu (id. oni koji nad mrtvima konje klahu?" U stavu koji smo već naveli. i zatvori se s njim u svojoj kući. Ovo tvrñenje nalazi se u glavi VI iste knjige: "Trgovci koji dolaze na ostrvo Rujan. Tada obojica biše ubijeni. Sloveni (glava LXIX) prinašahu žrtve ne bogu već ñavolu. svetilište za celu okolinu. Hronika veli: [247] "Vladimir ode u Kijevo. a glavu nataknu na jedno koplje.

Jelinek je u isto vreme u ovom svome delu otkrio u češkoj toponomastici izvestan broj imena. izvor se napuni krvlju i pepelom. i moli ih. ili dolaze prosto od korena treb-iti (uništavati. 3) spominje u srezu Glomaci (danas Lomač) u Saksonskoj. Napred sam protumačio reči koje predstavljaju ideju prinašanja žrtve. jedan čudotvoran izvor. 4) ponude planinama ili brdima (litat). alii montes et arbores sicut et adhuc pagani multi faciunt et plurimi etiam in hac terra nostra adorant daemonia et tantum modo christianum nomen habentes peiores sunt quam pagani. Svatobor. 1092. III." Malo dalje (III. tako isto podseća i na svete izvore (super fontes mactabant). 1. Nizebohy. ili mesta gde se uništila. Modlanice. a onaj priziva u pomoć idole. kako je knez Bretislav III uništio god. alii flumina et ignes. 4. nego prema obližnjim crkvama.[250] Jedan istorik Otona Bamberškog govori nam o nekom svetom lešničaru ili orašju. on veli: "Ovaj prinosi (I. ili docnije iz hrišćanske. mogu vezati za religiozne pojmove: Svatb. str. Titmar spominje svetu šumu Žutibor (Zutibor)"ab accolis. istrebila šuma? Ovo pitanje iziskuje. i uroñenici izvlače iz te pojave srećno predskazanje.) u ovim se šumama i danas nalazi pepela i kostiju. kada se razne ponude donošahu na izvore. izvor je pun pšenice. Po svedodžbi češkoga hroničara B. da li taj pojam vodi svoje poreklo iz neznabožačke vere." . koji znači: da nešto treba. izvestan broj ostataka tog neznabožačkoga kultusa. bili praznici praznovani u vreme Duhova.svet). na koji su Nemci unakaradili slovensku toponomastiku. kao što su npr. koja se. ut Deum in omnibus honoratum". zobi i žira. u okolini Majsena. U Češkoj propovednici govorahu još u XVII stoleću vernima. koji postojahu još u njegovo vreme.[251] U Češkoj ime Raj (raj) znači izvestan broj šumv. 38) Žutibor kod baltičkih Slovena je svetibor. Ima takoñe i svetih šuma i svetog drveća. Odatle postaje jedna bara. da mu kućom upravljaju. da se nešto iziskuje. Zbožnice. Ovaj prosti oblik dovoljno objašnjava način. Božna. U svima ovim imenima dosta se nalazi religioznog pojma. cilja na svete šume. Ona je najčešće iskazana korenom treb. Zbožna.Od čeških hroničara jedini se Kozma više zadržava na neznabožačkim obredima. da se čuvaju obožavanja drveća i izvora "alii solem alii lunam et sidera colebant. no za svaki pojedinačno mogli bismo se zapitati. tj. 78. Boharne. Titmar (knj. Kad treba da vlada mir i izobilje u svemu. da se izbliže prouči. Kad se rat približuje. Svata hora (svat . bogovima se daje ono što oni ištu. Jelineka (Časopis Česky lid. razoriti)? Da li znače mesta žrtvenika. po čemu se može pretpostaviti. Aluzirajući na neznabožačke obrede. izgleda. Viljeboha. To ime postoji i danas u obliku Schkeitbar (izmeñu L'tzen-a i Zwenkau). U Titmarovo vreme Hrišćani imañahu još više poštovanja prema ovom čudotvornom izvoru. Da li ova imena označavaju mesta starih žrtvenika. Modlany. U slovenskim zemljama postoji veliki broj mesta. i prireñivale pogrebne igre. gde se žrtva prinosila. no uvek nekim akademskim izrazima. da su u tim šumama bili žrtvenici. Svetice. (VI. Nigde ne spominje i prinašanje ljudi na žrtvu. I. koje je sam napravio. na koje ćemo se kasnije vratiti. Svatépole. 1) priča. III. Kozma (I. u čijim se imenima nalazi koren treb: od Trebinja u Hercegovini pa do Trebova u Češkoj i Trebovlja u Galiciji.

Proučavajući Svetovidov kultus naveli smo stavove Saksa Gramatika. ili ga sipahu u riznicu svoga boga. Po Helmoldu (I. 6) 3. U glavi LXIX Hronike govori se o žrtvama u čast satane. Sudeći po istoricima baltičkih Slovena. da Rujani ne imañahu novca. da su prinašane žrtve i u stoci. U glavi o Perunu i sv. Ima. Kad se izvrši čin žrtve. Biograf Otona Bamberškog (Ebbo. 1. koji je zatvoren sa devet vratnica. o kome smo već govorili. itd". 13). 23). svetom kolaču. Prinosili su mu svake godine po jednog Hrišćanina kockom izabranoga." . O ubistvu maklenburškoga vladike Jovana iz religioznih razloga. O hramu u Retri podignutom u gradu. Afanasijev je pronašao i ruske izraze. da Bog naročito miluje krvave žrtve. koji govore o kultusu drveća. i prinose svojim bogovima: volove. držim. "Narode. moljahu se stablima." Na drugom mestu (§ 38) Helmold izjavljuje.veli seljak. koji dolaze da prinesu žrtvu. Ovi hramovi behu pozornica više-manje komplikovanih obreda. a tako isto i Hrišćane. "U nj se ulazi preko jednog drvenog mosta. upotrebljavahu ga za ukras i nakit svojih žena. življahu u šumi. koji govore o kultusu hrasta kod Rusa. da bi bolje razumeo proricanje. sve što opljačkaju zlata i srebra. "Iz sviju slovenskih zemalja slahu se u ovaj hram propisani prilozi za žrtve. preko koga je dopušten prelaz samo onima. moliti se drvetu kao Bogu. 18) priča nam takoñe. III.Titmar spominje (VIII. koje oružjem potčine (§ 36). koje je uništio vladika Gerold. Jer po rečima mnogih Slovena satane se lakše daju krvlju namamiti." Još se mogu navesti neka Helmoldova svedočanstva: 1. gde se govori o Svetovidu. i sa sviju strana opkoljen jednim jezerom (I. str. 52) "skupe se ljudi. razloga da čovek bude dosta obazriv prema prilično sumnjivim svedočanstvima. podvrgnu plaćanju danka svome hramu. 15. a naročito bogu Triglavu. III. Malo dalje. narod se preda gozbi i veselju. O hramu Svetovidovu. . 13.[252] Ruski folklor veruje u Ljesa ili šumskoga demona. žene i deca. ili da pitaju proroštvo za savet. tvrde. 59) jednu planinu koja se nalazi u pagus Silensis (u Šleziji). U više prilika govorili smo o hramovima baltičkih bogova. Posle toga sveštenik preliva žrtvu krvlju. i zbog svoje veličine bila je predmet obožavanja od strane neznabožaca. neki njihovi hramovi bili bi gdegde bogato ukrašeni i dostojni naroda dosta naprednih u civilizaciji. na žrtve u stoci." 2. moljahu se deblu. Isto tako tu se govori i o svetim šumama. Iliji ja sam već označio one spomenike. ovnove. 156 157). spominju se i ljudske žrtve. živeti u šumi. koji se odnose na hramove zvane continae. Tada pri gozbama oni se obreñuju jednim peharom. kad govori o svojim neznabožačkim precima. "Oni se rañahu u šumi. (vidi napred nastavak ovog navoda. glava nabodena na koplje bi ponuñena bogu Radgostu (I. (I. ona je vrlo visoka.

Ljutice ne priznaje posebna božanstva". Služaše za skupljanje ljudi. i druge tice. "Drugi jedan hram bejaše sagradio jedan njihov kralj na Crnoj Gori (Montagne Noire). dolaze u hramove. da se govori o slovenskim hramovima. i utisak koji na prisutnima proizvoñahu. koji predstavlja starca. "Treći hram uzdizaše se na jednom grebenu opkoljenom jednim morskim rukavcem. po rečima filosofa jedan bejaše sagrañen na jednoj najvišoj planini na zemlji. Ukrašen je bio takoñe drvenim statuama bogova i boginja. Nad . po zidovima spolja i iznutra nizahu se bareljefi. koji predstavljahu ljude. i čuvahu od nevolja sudbine pre njihovog ispunjenja. koji izazivaše kosture iznad njihovih grobova. šta o tome veli Masudi u glavi LXIV (tom. i. da ju ni kiša ni snegovi ne mogoše izmeniti. oni doznaju: kakva se žrtva mora bogovima prineti. IV) svojih "Zlatnih Livada" ja navodim ovde ceo taj fantastičan opis. tu donose i darove posle kakvog srećnog pohoda. kako u ruci drži jedan štap. skupoceno kamenje i veštački radovi. tako da se on pokreće i treperi. kao što sam kazao. koji nagoveštavahu budućnost. unutra behu bogovi rukom izrañeni. naravno ograñujući se potpuno od njega: "Bejaše kod Slovena više svetih spomenika. decu. no on ih nije pohodio. navode najzad i glasove koji se čuše sa vrha toga hrama. a pod levom neke tice crnoga perja. i imañaše u sebi sva dobrodeteljna svojstva. Narod koji se zove Ljutići . po njemu. I kad hoće da zaratuju. kao gavrani. On beše opkoljen čudotvornim izvorima. i oni behu obojeni tako izvrsnom bojom. veli još Titmar (VI. koji se u njemu čuvahu.[256] On beše sav sagrañen od crvenih korala i zelenih smaragda. U Gockovu se podizahu sjajni hramovi ukrašeni kolosalnim idolima izredne veštine i tako teških.Glavni štetinski hram (vidi navode o Svetovidu i Triglavu) beše sagrañen izvanrednom veštinom. Radi čitaoca. O ovom imenu već smo raspravljali. Da li su sami Sloveni gradili ove hramove? Ili su za to pozivali strane veštake? O tome nemamo spomenika. kockom ili naročito gatanjem pomoću konja. noseći i svoja urezana imena. a tu se i gatanja činjahu. Arapski geograf Masudi (X vek) bejaše čuo. Spoljni duvarovi behu pokriveni divno izvajanim likovima bogova i boginja. kad se sunce raña. koji stojaše na životinjskim rogovima. veštački mehanizam namešten na vrhu grañevine. Saks Gramatik opisuje hram u Arkoni (vidi napred). koji je. 17) opisuje u Radgostovu hramu (možda u Retri) jedan drveni hram. da ne bi išao da traži.[254] ozgo su pokriveni šlemovima i obučeni u oklope. čija se voda prelivaše u bojama i razlikovaše ukusom. Njihovom održavanju posvećivahu stanovnici znatne količine srebra. vešt raspored i različne boje kamenja. Titmar (VI. već o njima govori samo po čuvenju i po fantaziji jedne prave istočnjačke mašte. tice. i ljudi oblika koji pripadaše abisinskoj rasi.[253] Radgostov hram u Retri bejaše drven. "Koliko god ima krajeva u ovim oblastima. Pod desnom nogom njegovom viñahu se neke vrste mravi. Mnogo se hvali na tom spomeniku: arhitektura. Glavni je idol boga Svarožića (Zuarasici). koje je tu upotrebljeno.[255] "Obožavano božanstvo u ovom hramu bejaše jedan kolosalni kip. da su ih jedva mogli povući nekoliko parova volova (Ebo). ukrašen vrlo grubim vajarstvom i živopisom. 18). i nevernici svuda obožavaju likove sotona. toliko ima i hramova.

U češkom i u vendskom reč čara znaci crta. na koji konj prelazaše preko kopalja nameštenih na zemlji na izvestan način. Izgleda. "Svetovid. po količini tečnosti. Dalimilova hronika označava i buljinu kao neku svetu ticu. čiji delovi behu načinjeni od četiri skupocena kamena: berila. pod kojim stajaše jedan idol. crvenog rubina. kod zapadnih Slovena i kod Rusa postoje vračari (gatari) i mañioničari. veli Helmold (I. Ebbo. Pod god. što bi danas značilo lekar." Dokazali smo.). 1091. izdanje Holzer-ovog) Rujana. ovo ime postoji samo u ruskom jeziku i izgleda da ima veze sa korenom vels. No oni se naravno opet vratiše. govore još. Kod baltičkih Slovena mañioničari se ne javljaju odmah pored svešteničke kaste. 52). onaj.sredinom uzdizaše se visok toranj. junačka dela mañioničarska.) Titmar (VI. bog Rujana. Izgleda. 24) govori dosta nejasno o proroštvima. koja mu podnosi žrtve i mirise. kod kojih jedan sveti konj igra neku ulogu. Ovaj konj prelazi preko dva koplja pobodena u zemlju.[258] Opsenar se još zove čarodiec' onaj koji čini čari. Interesovanome obraćamo pažnju na moj prevod (str. 12. ñavolskim knjigama. Vračar na staroruskom zove se vl'hv''. 567. 8). Ne zna se upravo. 11. koji rečima očarava zlo. koji življaše u davna vremena. po komadima belih ili crnih drva. II. 33." Sveštenik predskazivaše izobilje ili sušu. U francuskom jeziku postoji pojam crne mañije. Naprotiv njih susrećete u Češkoj i u Rusiji. da nje nije bilo kod Slovena u Rusiji. Po Saksu Gramatiku (XIV. II. koji su vrlo brzo prešli u hrišćanstvo. tj. ali dosta nejasnim izrazima. Poneki put pred zastrašene verne istrči i iz mora po koje morsko prase. da je ova etimologija istoga roda kao i ona današnjega ruskoga vrač'. onaj koji se služi crnim. žutoga agata i kristalnoga kvarca. koja je ostala u sudu. Neka svetilišta behu čuvena po svojim proroštvima. Biografi Otona Bamberškog (Herbord. u kašupskom čarecel. str. pre no što bi ušli u kakvo preduzeće. (Vidi indeks pod rečju konj. Omilijar praškoga vladike (XII veka) cilja na to u više mahova.. czarnoksiěznik. mrmljati. donosi. čija proricanja behu najizvesnija. Poreklo ovoga hrama Sloveni pripisivahu jednom svome mudracu. 1092.[260] On tako isto predskazivaše i budućnost po načinu. 148 .[259] Ruska Nestorova Hronika priča pod g. poljski czarodziej. Ne bi li čarodjec značilo onoga koji opisuje. čaški čarodějnik. U naknadu. kakva . po visini kolača. kod kojih dolažahu da ih pitaju za savet.149). da je kod baltičkih Slovena i onih na Labi postojala i sveštenička kasta.. Napred smo naveli te stavove. mañija vl'šba.). Prvobitni smisao reči čar' (čar) nije poznat. tumačahu predskazanja po životinjama koje susretahu. Priening. otuda vl'snaši. crta mañioničke crte? Češki i poljski jezik zna još i za černoknjiznik. mucati. II. 32. ali nekada je izvesno značilo onoga. po parnim ili neparnim linijama koje su na pepelu gatalice obeležile. Glava je bila od suhoga zlata. i o gatanju peharima i kockama. 136.[257] Drugi jedan kip namešten prema ovome predstavljaše devojku. Kozma pravi od legendarne princeze Ljubuše jednu proročicu (III. ni kod balkanskih Slovena. kako je knez Bretislav prognao iz svojih zemalja gatare i mañioničare (II.

88. qui cum morte temporali omnia putant finiri haec loquor. da su ovi verovali i u besmrtnost duše.. 12. .. Oni su dugo govorili o stvaranju sveta. Glava osma Život na onom svetu. Pošto je primio posetu misionara različnih kultusa. g.su to gatanja peharima.. . Izrazi koje on upotrebljava pripadaju crkvenom govoru. Drugi jedan praznik slavljaše se u Volinu (Ebbo. pa dodaje: "Ne muti canis obprobrio noter inlitteratis et maxime Sclavis. . poziva češko sveštenstvo.) saziva svoje velikaše. ovako veli: "Jtem sepulturas quae fiebant in sylvis et cargpis atque scenas [261] quas ex gentili ritu faciebant in biviis et in triviis quasi ob animarum pausationem. prev. bog Nija. No na Kozmu su možda uticale i hrišćanske ideje. podsećajući na neznabožačke sujeverice. item et jocos profanos quos super mortuos suos inanes cientes manes ac induti faciem lavis bacchando exercebant exterminavit. a hvaleći svoju. i saopštava im rezultat svojih razgovora: "Grci veli.Groblja." ." Izgleda da ovo svedočanstvo Titmarovo potvrñuje Nestorova Hronika. da zabrani satanske pesme. da je kod Slovena u Češkoj postojao kultus mrtvih. koje je knez Bretislav II silom uništio svojim ediktom od 1092. čak izgleda da dokazuje. 13. Opatovički[262] omilijar u XII v. Vladimir (str.Način sahranjivanja.Raj. i vele. priča u prvoj knjizi svoje hronike (§ 14) nekolike priče o vampirima. . i koji kao nemački prelat ne voli slovenski paganizam. Jedanput godišnje se slavio u Pyris-y jedan praznik koji je ujedno imao i ratni i poljski karakter. On izvesno pokazuje. koje narod noću peva nad mrtvima. a tako isto i one skaredne scene koje prate ove pesme.Suprotna svedočanstva. Kultus precima u Rusiji. Kozma praški.Nav.Da li i Sloveni verovahu u nj? ." Ovaj stav koji se odnosi na neznabožačke Čehe mnogo je izmučio oštroumnost komentatora. došli su kudeći svaku drugu veru.). da ima i drugi jedan svet. jer činjahu žrtve ob animarum pausationem. . Titmar koji nije Slovenin. franc.. pogrebne svečanosti. II.

izgleda. ojaditi. 47.). 400. koje se sada slaže sa lingvističkim dokazima: "Plutonem cognominabant Nya quem inferorum deum et animarum. ili prosto o prebivalištu mrtvaca. 188). klonuo). Ova je reč očevidno starija od hrišćanstva. Pokojnici zvani navi.na znamo ništa. Svedodžbe dvaju katoličkih velikodostojnika u ovom delikatnom pitanju apsolutno odstupaju jedna od druge. bog mrtvih nya. kuda se ide posle smrti. str. .[264] Po svedočanstvima. označuje mesto. Je li ovde doista reč o kakvom božanstvu. Da vidimo malo. u smislu na-vis: Krok ode u lañu. čemu nas uče lingvistički spomenici i ono malo stavova koje imamo. navî smislu pokojnika (Miklošić: Lexikon Dlugoš (krakovsko izdanje str. Pojam o smrti izražen je u slovenskim jezicima korenom mer (mr'). svedočanstva. ukočenosti. prebivalište mrtvaca: nav ili nava. Pojam o mestu. koje. zadahnut je očevidno hrišćanskim verovanjima. da kod neznabožačkih Slovena ona znači šumsko prebivalište pravednih. dum corpora linquunt." Očevidno Dlugoš nije izmislio ovu reč Nya. da pomisli i na reč nava. servatorem et custodem opinabantur. un'ilij. veli Češka Dalimilova hronika (III. Titmar pak dokazuje. Očevidno Dlugoš. postulabant se ab eo post mortem in meliores inferni sedes deduci. koji prevodi pojam umora. upotreba predloga do ne izgledaju mi. u sanduk. to joj značenje još više odgovara. Kod Rusa u Karpatima zovu se Mavki ili Navki vrste Rusaljaka. da se sve svršava sa smrću. da ovlašćuju i na ovako tumačenje. Kozma tvrdi. . isto bi ime postojalo i u Bugarskoj. U odnosu prema nav. predstavljaju duše umrlih. izražen je korenom nav. propasti. ruski n''im'' prouzrokovati jad. koje je Machal (str. Pored reči nav ima u slovenskim jezicima panslovenska reč raj. koji je očevidno srodan korenu ny. mora na sebe uzeti i odgovornost za izjednačenje Nua sa Plutonom. stih 5). Nestor koji pripada istočnoj pravoslavnoj crkvi. da nav u nava znači onaj drugi svet. . i izražava pojam o umoru (češki: unaviti umoran.[263] Mogao bi čovek pokušati. koja bi predstavljala pakao. Kod Slovenaca se zovu Mavje. koji hoće slovensku mitologiju da navrati na klasičnu.duše umrle nekrštene dece (u Srba isto tako).sve se to vrlo dobro slaže. koja ja nemam načina prokontrolisati. Ovaj koren daje imenicu nav. koje se poljski zove nyja. Stoga se dakle sa ovim jednim stavom može dopustiti. činiti zlo. S druge strane nalazi se reč paleoslavenicolalinum. No konstrukcija rečenice.Stavljajući u Vladimirova usta ove reči hroničar izvesno hoće da pokaže. Po onome što smo napred kazali (str. koja. da neznabožački Sloveni nisu znali za "onaj svet". kuda ljudi idu posle smrti.) daje nam jedno veoma dragoceno objašnjenje. Potom Krok jde do navi. izgleda. Nemamo apsolutno nikakvih svedočanstava neznabožačkih Slovena. 121) prikupio. koji je istovetan sanskritskom i latinskom. može se pretpostaviti. da neznabošci činjahu žrtve za pokoj duša. Navje . nešto kao Elisejska Polja.

Arapi. mi ga začas spalimo. gde ga razdiru životinje i crvi. da su im oni i pozajmili reč strava." (izd. Ortografija slovensko-ruskih tekstova koleba se izmeñu trizna i trizna. koji izgledaju. i stavlja u usta jednoga Rusa (Slovenina ili Varjaga-Normana). Radi uverenja o tom dovoljno je pročitati makar . Ibn Foslan priča. 54. da se pre mogu primeniti na skandinavske Ruse. koju su Huni slavili u čast Atilinu: "Postquam talibus lamentis est defletus stravam super tumulum eius quem appellant." Na ovaj se stav ne može. vi ste jedan glup narod. ipsi ingenti commessatione concelebrant. da se ova reč može vezati za koren tr'' (progutati)[270] i da reč prvobitno znači pogrebnu gozbu. da se neke žene. Bilo je. Tek je hrišćanstvo u njih unelo groblja.. koji je i zakopa. onda bi ova reč očevidno bila slična reči strava. Baš u vreme Atile Huni behu u dodiru sa Slovenima. Ruski naučnik Kotljarevski posvetio je celu jednu knjigu izučavanju pogrebnih običaja kod neznabožačkih Slovena. da u čast nekih umrlih prireñivahu daće ili svečanosti. XLIX. 258) O reči strava mnogo je raspravljano. označujući ipak kao malorusku reč trizna . koje se odnosi na baltičke Slovene: "Ne sepeliant mortuos chistianos inter paganos in silvis aut in campis. da stari Sloveni upražnjavahu dva načina sahranjivanja: zakopavanje i spaljivanje. i može se misliti. nameste leš na nju. koji nameste na jedan stub kraj puta.[265] Na žalost. U ovoj nedoumici ja mislim. mnogo polagati. na kojoj sagorevahu ostaci njihovih muževa. str. S druge strane on primenjuje na slovenske Ruse arapske spomenike. vi zakopavate čoveka u zemlju. koji su danas oglašeni za apokrifne. po primeru hinduških žena. s. izd. i nalože vatru. poljski hroničar XIII v. Potom pokupe kosti i metnu ih u jedan sudić. Tako i danas još čine Vjatići.. potvrñuje takoñe.počinak mrtvih. naravno. koji je učestvovao u toj ceremoniji. da joj se ne prireñuje trizna. koju je Jordan upotrebio."[268] U starim ruskim hronikama govori se o nekoj pogrebnoj svečanosti. jer ona imañaše jednog sveštenika. da označi pogrebnu gozbu. (str."[267] Kadlubek.[266] Ono što iz svih pisanih spomenika izlazi jeste. on se tu koristio i spomenicima. već upućujem čitaoca na francusko izdanje Nestorove Hronike: "Kad ko od Radimića umre.No spomenici ćute. i prevodi je sa pugna. Neću dugo raspravljati o reči trizna. a ispitivanje korena raj ništa nam pozitivnoga ne otkriva.. Neznabožački Sloveni nemañahu naročitih mesta posvećenih sahranjivanju mrtvih. Miklošić[269] piše trizna. To isto potvrñuje i jedno pismo vladike Otona Bamberškog. oni slave triznu oko leša.[271] Ako bi se dopustilo ovo tumačenje. Momzenovo. da bi odmah otišao u raj." Hrišćanstvo nije uništilo kod sviju slovenskih naroda stare neznabožačke obrede u čast mrtvih. Zakopaše je." U istoj Hronici pod god 969. U osnovi mi vrlo malo znamo o pojmu o onom drugom svetu kod neznabožačkih Slovena. Slovena i u Atilinoj vojsci. davahu spaliti na istoj lomači. fr. mislim. koja se zove mrizna. zatim naprave veliku lomaču. da je prisustvovao spaljivanju jednoga Rusa. da su postojale pogrebne svečanosti "Funebres superstitiones quas eciam hodie in funebris exercet gentilitas. a mi. Napred smo naveli Kozmin stav o sahranjivanju "quae fiebant in silvis et in campis". ove reči: "Vi.) rečeno je: "Umre Olga. Ona beše naredila.

Tada domaćin zapali jednu sveću. štampa Akad. Molimo vas. rakija. diady (roditelji u Vel. pa ispije. mnogo manje uticaja proizvelo. i dalje) g. kod kojih je hrišćanstvo. što se sve ostavlja u naročiti sud. siñite dole k nama. Svi odrasliji čine to isto. koju svečanost slave Beli Rusi u njegovoj rodnoj zemlji Litvaniji. ove pesme koje je slušao a zatim protumačio u lepom poljskom stihu. sveti oci. 1896. ali neveselo. in 8°. Od sviju slovenskih naroda oni možda na najprimitivniji način predstavljaju stanje duše. Zatim počnu jesti i piti. koje oni vršahu kod svojih predakv. Šejna: Graña ga izučavanje života i jezika ruskoga naroda i sev. Ima svega što nam je Bog dao. Šejn je posvetio jedno pedeset strana izučavanju obrednih običaja u čast predaka. U pesmi Dziady (Preci) Mickijević je izneo narodne obredne običaje uz svečanost u čast predaka. sveti oci. zapadnim oblastima (Petrograd. Ono što seljak Bele Rusije zove dziady. Uoči praznika očisti se kuća i spremi se jelo. apsolutno su isti. već i ujaka. Katkada ih vrše na četrdeset dana posle smrti pokojnikove. Mickijević piše na poljskom. Hodite k nama. vol. Ovaj sud metnu pored prozora (radi predaka). katoličkih Poljaka. piće. Nauka. u svojoj pesmi Roxolania: Quin etiam mos est morientum poscere manes Portari tepidos ad monumenta cibos Creduntur volucres vesci nidoribus umbrae. predstavljeno nespremnijim sveštenstvom. 582. Uveče skupe se srodnici i zvanice u kući. koje je na latinskom izneo poljski pesnik Klonović u XVI veku. izgovara ovu formulu: Sveti preci. na kome je postavljeno jelo. i onaj koji očita molitvu. tako. što su apsolutno neznabožački. Starci su još od sviju . Svi sede oko stola. pa čak i dece umrlih još vrlo malih. privlače pretke. Čistoća u kući. seljaci njegove pesme su Beli Rusi. hodite. Ovi obredi koje je pesnik posmatrao. tj. III. dzidy. ručak. od koga ostatak čuvaju za umrle. U početku novembra ima jedan opšti praznik Dziady. unijati. nego kod njihovih slovenskih roñaka. Ridiculaque fide carne putantur ali. Evo vam sve što imamo. No te duše nisu baš neminovno duše predaka ili dedova. Obredi. Zatim nalije jednu čašu rakije. da se malo prelije na sto za pretke.i u prevodu Mickijevićevu pesmu Preci. U III tomu (str. Sve čime kuća naša izobiluje. bile su više puta pribirane i sakupljene u naročito lepoj publikaciji g. Što karakteriše ove obrede jeste to.). ili odvoji komad. u osnovi pravoslavni. tetaka. mi vas pozivamo. Suština ovoga praznika jeste jedan obrok. Rusa) to su duše umrlih roditelja. dobro jelo. Meñu dziady-ma ima ne samo dedova. Niko ne jede pre no što se odvadi po jedna kašika od svakog jela.

hrišćanstvo ih je samo dotaklo. Ovde ćutanje starih spomenika mora dopuniti folklor. koji su morali sadržavati hranu. idite na nebo. No domašaj folklora je beskonačan. oni prisluškuju najmanji šum. za sada su dovoljni. kojim se potvrñuje. njih je civilizacija vrlo malo dokačila. dah vetra. Uostalom ovde nam i arheologija dolazi u pomoć. da pokojnicima služe u životu na onom svetu. škripu vrata. Sloveni u Beloj Rusiji jesu čiste rase. pošto su pretke otpustili ovim rečima: Sveti preci. koje smo doneli. Recite. jesu do ovog novog verskoga reda najbolji dokaz. vi ste došli ovde. U grobovima neznabožačkim u Češkoj nañeni su sudovi. Kad se svrši jelo. Njihovo stanje duše je još i danas ono isto njihovih neznabožačkih predaka od pre deset vekova. a opisi. i koji su očevidno tu stavljeni bili. kao da označuju prisustvo pokojnika. Jeli ste i pili. da su njihovi preci imali pojma o onom svetu. podižu se ispred stola. let kakvog noćnog leptira. Idite sada svojim kućama. šta vam još treba? Ili bolje.najneveseliji. šuštanje lišća. Ova predanja koja i danas uprkos hrišćanstva postoje kod nekih slovenskih naroda. Svedočanstvo koje nam njihov folklor donosi zaslužuje ozbiljnu pažnju. Sve ove pojave čine se.[272] DODATAK .

Svetovid (Svantovid) i Sveti Vid[273] U glavi u kojoj smo napred govorili o Svetovidu. Vitomir. Vitoslav. Izjednačujući ovo božanstvo sa Sanctus Vitus. već u jeziku latinskom i u klasičnim uspomenama. da dokažem obratno Miklošiću i nekolikim preteranim kritičarima. Jagić. Adam Bremenski. Helmold i Saks Gramatik dali su se obmanuti jednom čistom i slučajnom sličnošću oblika i zvuka. u koju su pali kritički slabi Rumuni. Reč je o Baltičkom moru: "Sinus huius maris. U Poljskoj Svatobor ime čoveka (op. Oba sastavna dela reči Svetovid jesu dakle čisto slovenska. Jagić dovodi to ime od korena vi . appellatur ideo Balticus eo quod in modum baltei longo tractu per Scythicas regiones tendatur usque in Graeciam. g. Koren svјаt' znači svet. jer ono bolje od moga tumačenja objašnjava imena: Vitograd. ja sam se trudio. To je običan postupak srednjovekovnih nemačkih ili uroñeničkih hroničara. itd. Ovom tumačenju prilazim i ja. Gallus.. Jer to je tumačenje prosto osnovano na jednoj od onih fantastičnih etimologija. "apud urbaniores (pismenih) vocatur Julia Augusta propter urbis conditorem Julium Caesarem? Julije Cezar osnovalac jednoga . da im nañu smisao ne u jeziku kome oni pripadaju. koji je iz staroslovenskog prešao u njihov jezik. nisu nigde sistematski ureñeni. nalazi se u velikom broju osobenih imena. slovenskom bogu na ostrvu Rujnu. Možda prvobitno znači jak. š 10. da se mome mišljenju pridruži i naslednik Miklošićev na katedri slovenske filologije na bečkom univerzitetu. i da u njemu ne treba gledati neku izmenu latinskoga Sanctus Vitus-a. vezuje u zagradi ime Vinula (Vinules) slovenskog naroda sa Vandalima. 27) Svatobor. strogo uzev bilo i pravilno. U Rusiji se nalazi još ime Svjatoslav (Σφεωδοσλάβος) u vizantijskih hroničara). Ja sam bi tako srećan. Da počnemo od Helmolda. Svetopluk. Češkoj. Hostivid.). Malo dalje Helmold. npr. koji do sada.vi. misleći. ne ni u jeziku germanskom. koje obiluju slovenskim imenima u latinskih srednjovekovnih hroničara. Od prvog paragrafa njegove Chronica Slavorum mi hvatamo na delu njegove arheološke fantazije.. kad god bi hteli objasniti neka slovenska imena. Latinski hroničari koji izjednačavaju svet (svјаt') sa sanctus padaju u grešku sličnu onoj. Ljutevid.[274] Samo umesto da se složi sa mnom. Rusiji i Pomeraniji. da je on od reči do reči prepisao ovu rečenicu iz Adama Bremenskog (Descriptio insularum Aquilonis. da je ime ovoga boga postalo od čistih slovenskih elemenata. Oni najčešće gledaju. koji takoñe voli da etimologiše. II. protivno Helmoldu i Saksu Gramatiku. koliko ja znam. g. Kod njih je to jedan pravi sistem. Svatopluk. i o bogovima na svršetak vid. čvrst (nemački heilig). V. Stoga bih ja u ovoj reči o Svetovidu protivu (Sanctus Vitus) svetog Vida hteo prikupiti nekoliko primera. da vit znači proročanstvo. Svjatopluk u Moravskoj. što bi. da daje dokaze o svojoj klasičnoj spremi. jer protivu njega treba izneti dokaze." Recimo u olakšicu Helmoldovu. koji hoće reči sanctus da pripišu pridevu sfint. sveta šuma. Zemovid. govori o jednom gradu quae dicitur Woligast. boriti se.

Ovo je osobito interesantno za dosta siromašan rečnik jezika baltičkih Slovena. Titmar u dva maha navodi jedan Mons Silensis. continae igitur aedificia fastigata. panslovenska reč. Kad se Ebo nije ustezao od neverovatnosti ovakvih izmišljotina. No Nemac po narodnoj etimologiji prenosi bor u burg. kao što je Sanctus Vitus dao ime slovenskom božanstvu. id est mediam regionis nuncupabant eam vel a quadani virgine sic dicta. et ideo puto ab eo quod est continere continas esse vocabant. ili prosto što je želeo. u bugarskom k'šta. koje je jedino sugerirala jednozvučnost imena Julius i Julin. Ebo. II. u kome se može poznati ime Šlezije (Silezije Szlązek." Prvi deo odgovora je potpuno ispravan. raspaljen ljubavlju prema mučeniku (Hristu) pokušava oboriti taj stub. meñu. borovina). G. priča ozbiljno[278]da je grad Julin (drukčije zvan Volin) na obali Baltičkoga mora podigao Julije Cezar.grada na obali Baltičkoga mora . da to poreklo dovede u plemenitiju vizu tek on reč merse vezuje za boga Mars-a.to je toliko isto. te zato predlaže u primedbi jedno tumačenje izvučeno iz poljskog jezika: "Polonis est koncizna finis." Titmar slučajno nailazi na pravu etimologiju. 2. Posteri autem mese. Supplément." Ovo tumačenje vredi isto onoliko koliko i Herbordovo. treba li se onda čuditi. Krek je bolje pogodio. da li zato. no neće da je prizna.[277] Ni Sveta Stolica (papska) ne tumači ništa bolje od prelata. da treba tražiti drugo tumačenje. Ovaj Mons Silensis postaje u jednoj buli Evgenija II (apud Jaffe. Kott. str. da se tu čuva (još od njegovog vremena) njegovo koplje prikovano za jedan stub. 2998). što nikada nije slušao o slovenskom poreklu svoga episkopskoga grada. Titmar.[276] Merzeburški vladika Titmar imao je sve vrste dobrih razloga. izgovaraj Chlonzek na poljskom). dovodeći u vezu reč contina sa staroslovenskim kat' (k''t') k''šta. i češkom koutina. što su . poljski: miedzi. To je čisto slovenska etimologija: mezi bora (češki mezi. 698. da zna poreklo svoga episkopskoga grada i etimologiju njegovoga imena. drugi čista mašta. već radije izaziva ime jedne legendarne devojke. koja i danas postoji u srpskom jeziku kao kuća. koji je podignut u čast tog rimskog junaka.) Reč contina ima dakle isti smisao kao i reč hram. kašupski meize. Sveštenik Bernhard. "Et quia tunc fuit haec apta bellis et in omnibus semper triumphalis antiquo Marti signata est nomine. Mons Silentii! Istorik Otona Bamberškog. (Gesindstube. bori. Herbord istorik Otona Bamberškog opisuje u gradu Štetinu neznabožačke hramove zvane contmae.[275] Njemu postavlja jedan njegov zamišljeni sagovornik ovo pitanje: Quare illa templa vocabant continas?" On odgovara: "Sclavica lingua in plerisque vocibus latinitatem attingit. Perc je to vrlo dobro primetio.

Zovu ih Sporima.) asimilira slovensko ime Hrvata (Croates) sa imenom starih Curites ili Corybantes: "Haec regio antiquitus vocabatur Curetia et populi qui nunc dicuntur Chroati dicebantur Curetes vel Coribantes. 104 . s pogledom na rñave njihove strasti. XI. protumačen je na str. na ostrvu Rujnu. str. knj. 45. Snimci kipova Snimci koje ovde prilažemo. Istorik slovenske crkve u Saloni u Dalmaciji. illecebris carnis et gulae dediti et secundum nomen suum immunditiis omnibus servientes. (De bello gothico.) "Σπόρους γαρ τς παλαίον εκοάλουν ότι δί σποράδην.Svetovid zaista autentično ime jednoga slovenskoga boga. sine jugo Dei. Može se pretpostavljati. Obe dovode ime Prag Praha od prah . III. gde neki drvodelja i njegov sin pravljahu prag. jer žive rasejano. Svantovitus . Snimak 1. Smatra se. Ovo isto ime Srbi. Ne bi bilo teško navesti bezbroj ovakvih primera. pored sveg usiljavanja i Helmolda i Saksa Gramatika. 105. pozajmljeni su iz nemačkoga časopisa Archiv fur Anthropologie (Brunswik. arhiñakon Toma (XIII v. objasnili smo na str. narodna etimologija i prosta igra reči (kalambur). pa ne može da ne pravi igru reči o latinskom obliku tog imena: "Jn medio nemoris cuius habitatores Servi dicuntur filii Belial. Snimak 3. Te i on oseća potrebu. Ovi koje sam naveo dovoljno pokazuju kakvu ulogu igraju u prvobitnim hronikama: analogija zvukova. Snimak 2. 14. jer je grad podignut na mestu. t. da je za vreme hrišćanske periode rog bio zamenjen krstom. koji su hteli da ga dovedu u vezu sa imenom Sanctus Vitus . da Srbi duguju svoje latinsko ime ropstvu u kome se nalaze. da ova ploča pripada grobu nekoga kaluñera. da lik sa nje odgovara liku sa snimka 1. i dalje). koja je postala iz one prve..105 ove knjige.) i u stihovnoj Dalimilovoj hronici.) nailazi uzgred na ime Srba oko Dunava.Helmold i Saks Gramatik primili sto puta verovatniju sličnost i bliskost izmeñu Svetovida i Svetog Vida (Svantovitus i Sanctus Vitus)? Da preñemo na Južne Slovene.[281] Isti je pojav i u poljskim hronikama. Tako Boguhvalova hronika[282] objašnjava ime Panonija poljskom rečju pan gospodar. sporadično". Etimologija igra tako isto svoju ulogu i u češko-latinskoj Kozminoj hronici (XI v. Iz njih se izvesno može zaključiti. Vidom.sv."[279] Ova fantastična etimologija nije dovoljna arhiñakonu Tomi. οίµαι διεσκηνηµένοι τιν χώραν οικούσι. "[280] Naravno Arnold ne sumnja ni jedan časak. Oni idu uz članak Weigel-a." Pisac Chronica Slavorum Arnold (XIII v. quia per montes et silvas oberrantes agrestem vitam ducebant. i dalje. da protumači ime Curètes: "Dicebantur vero Curetes quasi currentes et instabiles.prag. da je ime Zvantovitus. . pod grčkim oblikom Σπόροι. a ime Dalmacija sa dala mat (dedit mater). nije ni Prokopu Cezarejcu donelo više sreće. Izgleda. predstavlja nadgrobnu ploču u crkvi u Berlinu.

nañen 1859. . statua od surog granita. istočnu Bavarsku zauzimali su nekada Sloveni. Snimak 23. Snimak 7. koja od nezapamćenih vremena služaše kao granični kamen izmeñu sela Mosgau Grossherzogwalde (okrug Rosenberg. Snimak 8. u okolini Bamberga u Bavarskoj. Pruskoj). predstavlja ženu. i 17. od bronze je. služila je kao meña izmeñu sela Rosenberg-a i Grossninkau (u zapadn.Nalazi se u danciškom muzeju. nañeni u okolini Bamberga. je od drveta iz Alt. i 15. Vrlo rñavo je pečena. okrug Havelland (Brandeburg). nañen u Kleinzastrow. služila je kao granica izmeñu sela Goldan i Heinrichau (u zapadn. i 13.Nalazi se u danciškom muzeju. od kamena. (Originali se čuvaju u bamberškom liceju). Snimci 14. Snimak 5. Na levoj strani ovoga kamena je čovek grube izrade. su od ćilibara nañeni u Schwarzort-y . Pruskoj). Ipak ono što o njima kaže g. Snimak 20. Snimak 6.[283] . Nañena je u selu Gross-lesen-y u okrugu Rosenberg (u zapadnoj Pruskoj). Danas se ova statua čuva u danciškom muzeju. Vajgel izgleda vrlo verovatno. . predstavlja istu statuu gledanu sa strane. je od ilovače.(zapad. .Nalazi se u danciškom muzeju. Snimak 18. je statua od sivog granita. Ništa tačno ne dokazuje. veliki komad suroga granita. Snimci 16. Nañen u Thorn-u (istočna Pruska).Snimak 4. statua od surog granita. od bronze je. nañeni u okolini Bamberga. na suprotnoj strani vidi se čovek koji drži jedan rog.Nalazi se u etnografskom muzeju u Berlinu.Nalazi se u danciškom muzeju. istočna Pruska). Nalazi se u danciškom muzeju. Rog za piće je možda bio okačen o vrat. jeste jedna statua od crvenoga granita. Pruska). koje se slažu sa opisima. Snimci 10. . oblast Brandeburga). Neki od njih imaju izvesne pojedinosti. Snimak 19. da su ovi snimci slovenskoga porekla.Nalazi se u etnografskom muzeju u Berlinu.Sev. koja je služila kao meña izmeñu sela Rosenverg-a i Rosenau (u zapadnoj Pruskoj). Snimci 12. a danas je taj deo uništen. od kamena. Lice i naličje jednog kamenog lika. Snimak 22. . koje smo i u hronikama našli. okrug Greifswald (Pomeranija). . Friesack (okrug Ruppin. predstavlja jednoga grubog skiciranog konja i konjanika. Nalaze se u danciškom muzeju. Snimak 9. i 21. nañen je u Rhinow-y. . i 11.

417. drugi u Hrudimu u Češkoj. Nañene su u Češkoj kamene statue ženskoga tipa. izgleda. Koechler.). Bečke Mitteilungen der Central-Comission (1890. 1889. Bjenenberg navodi jedno isto tako otkriće u okolini Hradeca. 1868. da se mogu pripisati kultusu neznabožačkih Slovena. po tradiciji. koji izgledaju. označuje u okolini Jaromera otkriće nekih predmeta iz bronzanoga doba. 167. da se redom pribeleže sva otkrića učinjena o predmetima. ovaj posao do danas nije ni pokušavan.1785). i dalje) članak g. Kalina u svome delu Boehmens heidnische Opferpldtze . meñu kojima bi bili i dvanaest domaćih bogova (lares). 338. a ne znam mu ni autora). Iste ove spomenike proučavali su: Vajgel (Weigel: Archiv f. D-ra Niderle-a. šta je bilo sa njima. 1836. blizu Olomuca u Moraviji. ali izjavljuje. . III.) otkriće u grobovima u Naklu blizu Olomuca dveju kamenih statua sa vrlo velikim glavama. jednu nedavno oborenu kamenu statuu ženskoga tipa (kamenne baby). str.) i A. Moravski arheolog Dr Vankel izneo je u Časopis Olomouckecho Musea (Ollmutz. str 58. treći pripada kolegiji Clementinum-a u Pragu. 1779 . ne zna se. god. On mi je dao ovo nekoliko svojih objašnjenja.) čiji je opis ponovo izdan u Časopis českého Museum. g. jesu možda prosti nadgrobni spomenici. blizu Rakovnika u Češkoj. Hartman i Kehler (Hartmann. Na žalost. idol. Češki časopis Pambtky Archeologicke objavio je u 1880. i 2. Slike 12. 1894. str. Da li su oni slovenskoga porekla? Ne mogu o tom ništa reći. veli. koji najbolje poznaje preistorijsku arheologiju Češke. da nije obratio osobitu pažnju na moje pitanje. na kome danas stoji krst. da su u grobovima u Stanoviću (Stanovice) u okrugu Ohlau u Šleziji našli zwei Göolzenbilder (idola). Delo koje se zove Schlesiens Vorzeit (koje ne znam. 1896. 226. koje su bile razbijene. (str. ibid.) spominju u Kokoru. koje mene interesuje.Prag. koje.Neke primedbe o slovenskim idolima Ništa ne dokazuje. Smolika: O arheološkim otkrićima učinjenim i Češkoj od XVI . Trebalo bi.XVIII veka.29.(Koenigratz. Zap (Zap) je opisao i reprodukovao tri bronzana idola. da sve ove napred iznesene slike zaista predstavljaju kakva božanstva. str. Bjenenberg (Bijenenberg) u svome delu: Versuch uber einige merkwurdige Alterthumer in Königreich Boehmen . pripadaju slovenskoj periodi. U istom časopisu t. bio je tu umesto krsta. Naravno. 1891. 1. Ja sam o tome pitao g. ali nekada. spominje u Kvilicu. od kojih je jedan nañen u Bihlovu u Moravskoj. 27 . Jednu od njih odavno je opisao Bolelucki (Rosa Bohemica. Antropologie. jedan kameni pijedestal. str.

1904. i zasniva dobrim delom na mitskim predstavama. nasum.. na njega je presudan uticaj izvršio Jozef Vaclav Frič (1829-1889). obrednim ritualima i heroiziranim dogañajima. studirao je na liceju "Luja Velikog". u prvom redu antropologe i etnologe." Obližnji seljaci zvahu ovu statuu Jelisaveta. Uspenskog. Uprkos svemu. J. vel quocunque ferro sculpsit. Luj Leže. Jednom reči. os et mentum clavo. pravljena su uporeñenja i pojavila su se tumačenja strukturalista. pa se čini da je šteta što još koju njegovu knjigu nismo imali u prevodu na naš jezik. polubožanstva i mitska bića. Toporova.V. I to je nesumnjivo. koja je. već kritički napisi i veće ili manje studije o pojedinim problemima i izvorima. Razume se. N. . izvršena su nova ispitivanja. V. da se. dok je francuski original izišao samo tri godine ranije. V. Lotmana i drugih. pod uticajem Čodckoa (Chodzko) počeo da izučava poljski jezik i književnost.. knjiga Luja Ležea ostaje i danas kao ozbiljan pokušaj da se sistematski i sveobuhvatno razmotri slovenski panteon. Utero praegrandi tumet illius saxum quasi parturiens foetum. 1901. tako i folklora koji se. a ništa manje i istoričare. a potom je. pored ostalog. koga sačinjavaju brojna pozitivna i negativna božanstva. M. quo pectus ob humeris descendit. mammas etiam mulicbres adjecit. i razlog što se ona opet pojavljuje. a žene u blagoslovenom stanju iñahu joj na poklonjenje. i on je svojim brojnim studijama i knjigama upoznavao evropsku javnost sa slovenskim nasleñem i tradicijama. bio je francuski slavist. baltijske i opšteindoevropske tekstove. upuste u ovu pustolovinu istraživanja naše drevnosti. nesumnjivo. češki književnik koji je. i ne samo knjige. cuius cumque bubulci manus supercilia. godine. A summo. Roñen je u Tuluzi 1843.. Meñutim. Šijaković Varijacije na temu: slovenski mit Knjiga Luja Ležea "Slovenska mitologija" pojavila se u nas pre osamdeset godina. Pisac ove knjige. poput ruskih strukturalista . truncum et acephalum ad instar cylindri truncum potius quam statuam repraesentans. otada pa do danas nauka je došla do novih saznanja iz ove oblasti. koji evo već vekovima istrajavaju na istorijskoj vetrometini. oculos. A. zapravo. već uopšte meñu slovenskim narodima. Miodrag B. značajna kako za upoznavanje mentaliteta i karakterologije slovenskih naroda. sem toga. B. pojavile su se brojne knjige u kojima je reč o mitološkom supstratu starih Slovena. posebno je značajna za naše zajedništvo ne samo na ovim prostorima. koji su podrobnije osvetlili praslovenske.. nadamo se da će ona još više podstaknuti naše mlañe naučnike.To beše: "rude quoddam saxum. tačnije . Ivanova.

koji u svojoj knjizi "O Germaniji" pominje naše pretke i daje zanimljive podatke o njima. a već iduće godine putuje u Rusiju. proučavajući brojne izvore koji su mu bili pristupačni. poljske i srpskohrvatske književnosti u Žersonovom institutu. Stoga ćemo ukazati samo na neke značajnije: "Narodne slovenske priče" (1880). Za vreme Pariske komune L. mnoge od njih podvrgavajući analizi i kritički ih utkivajući u ovaj materijal koji je često veliki izazov da se zastrani i odstupi od materijalnih činjenica. što mu je otvorilo put za Kolež de Frans i omogućilo ozbiljnije bavljenje naukom. slovensko dvojeverje. iste godine postaje profesor češke. Ovaj boravak mu je omogućio da privede kraju svoja dva doktorska rada . zalažući se da približi naše kulture svojim slušaocima. slovenska božanstva figuriraju u delima starijih slovenskih autora i hroničara. zatim "Slovo o polku Igorovu". posle čega su mu se otvorile široke naučne perspektive. oni su malobrojni i odatle bi najpre trebalo pomenuti hroniku Kozime iz Praga (Kosimus Pragensis). čak i sam bog Perun. dakako. posle Zagreba. Štrosmajera u Parizu za vreme izložbe 1867. koji su kasnijeg porekla. Knjiga "Slovenska mitologija" je po svom sadržaju svakako najzanimljivije i kompleksno Ležeovo delo. L. otkrivanju spomenika pesniku Puškinu. što je on veoma znalački i kompetentno obavljao. negde sredinom X veka. "Slovenski narod u XIX veku" (1882). kao i Novgorodska hronika. Prilikom boravka J. slovenski izvori su verodostojni i autentični. prisustvujući. ravnopravno piše o paganima i hrišćanima. i uputio ga na studije čeških starina. živeo. pa je tako bio pozvan na svečano otvaranje zagrebačke Akademije nauka i tom prilikom je prvi put kontaktirao sa našim narodima. posle toga postaje nastavnik u Školi za žive istočne jezike ((Ecoles des langues vivantes orientales). ali i stranih hronika u kojima se pominju Sloveni i njihovi običaji i verovanja. budući da je. ali su prisutna i u folklornoj grañi. gde se već pominju bogovi drevnog slovenskog verovanja. J. kao što nam je poznato. Ovom spisku treba. posetio i naše južne krajeve. što počinje još od Tacita."Preobraćanje Slovena u hrišćanstvo" (La conversion des Slaves au Christianisme) i "Hronika kaluñera Nestora" (La Chronique du moine Nestor). u skaskama i legendama. uništavanje drevnih svetilišta i kultova. naravno. gde je i upoznao Ležea. botaničkim i drugim nazivima. tako da se etimologija mnogih imena nalazi u geografskim.posle revolucije protiv Mañara iz 1840. čije bi nas navoñenje daleko odvelo. Naime. Leže ga je upoznao i s njim se sprijateljio. "Stare slovenske civilizacije". koja opisuje. kao izgnanik i revolucionar. što se može i iz same knjige zaključiti. budući da on. koristio i slovenske i strane izvore. kao predstavnik Francuske. Naravno. Značajan je takoñe i Ipaćevski rukopis. Što se tiče čeških izvora. Pri tom je. oni počinju sa Nestorovom hronikom. Očigledno je. Leže boravi u Pragu i ureñuje francuski list "Journal". na kome je on dugo radio. itd. i to znalački i pedantno. gde se govori o Svarogu i Dažbogu. jer su nastali onda kada su Sloveni bili već van svoje prapostojbine. "Herojske pesme i narodne balade Čeha" (1866). dodati i Ležeovo delo "Slovenska mitologija". tako da su posle toga usledile brojne studije. čiji je naslov "Fontes rerum . "Kosovska bitka i propast srpskog carstva". Stoga je i prvi Ležeov rad bio posvećen proučavanju češke literature. Umro je 1923. pored ostalog. tako da se već kod Nestora pojavljuje tzv. u Parizu. godine. u nastojanju da rekonstruiše slovenski panteon i da ga ponudi u jednoj prihvatljivoj formi. godine. slovenska mitologija se može graditi na osnovu slovenskih izvora.

mada ne bi bilo na odmet napraviti za naše prilike kompletnu bibliografiju napisa i studija o slovenskoj mitologiji. malo kasnije se javio i Afanasijev sa svojim delima. Filipovića. U tom smislu od posebnog je značaja rad Natka Nodila "Stara vjera Srba i Hrvata". otkrivajući mnoge zaboravljene spomenike slovenskih kultura. nije želeo da govori o paganima. i pored toga što su katkada nepouzdani. koji je živeo u XI veku. običaje i rituale. a pre kratkog vremena izdat je u posebnoj knjizi u splitskoj izdavačkoj kući "Logos". Meñutim. S. Kajserova . čija je knjiga "Bajeslovni kalendar" (Prag. a Dlugoševo (Longinus) delo "Historia Poloniae" potiče iz XV veka. J. katkada toplo i blagonaklono. zatim Milana Budimira. čija istraživanja naših starih običaja i verovanja zaslužuju posebnu pažnju. a u novije vreme Veselina Čajkanovića. ipak je u opisivanju Slovena govorio i o njihovim starim verovanjima. Dodajmo ovome i to da se i meñu mlañim kadrovima već pokazuju rezultati. Već smo pomenuli da je o Slovenima pisao još Tacit. te se stoga možemo osloniti najviše na folklornu grañu. kanonik Bremenske katedrale. dakle četiri veka posle paganskih tradicija. izvori južnoslovenskih naroda. M. a što se etimološki vezuje za slovensko gostoprimstvo. najpre. Hanuš."Slovenska i ruska mitologija" (drugo izdanje 1810). dok su poljski nepouzdani. čiji je naslov "Magistri Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum". do 1890. ali u svakom slučaju tu i tamo proviri koji zanimljivi podatak koji inauguriše nova saznanja i otkrića. i oni su brojni. on piše o gradu Retre. Sime Trojanovića.na vrhu slovenskog Olimpa. o toj tradiciji pisali su mnogi naši naučnici. Šafarik. i pored toga što u svojoj hronici. Meñu tim hroničarima posebno mesto zauzima Adam Bremenski. Spisak bi odista bio veliki. . koji je bio . Kasniji hroničari pišu o ovim nepokrštenim "divljacima" katkada sa prezrenjem. štampan od 1885. zalagao za rehabilitaciju narodnog stvaralaštva. P. ali od izuzetnog značaja je I. J. Što se tiče stranih izvora. Od objavljivanja knjige A.bohemicarum". kao što znamo. ovom prilikom treba istaći i doprinose ruskih i ostalih naučnika u ovoj oblasti. mnogi su se latili posla da obrañuju pojedine probleme: slovenskim starinama se zanimao. ipak nam pružaju značajne podatke na osnovu kojih možemo polako da rekonstruišemo mnoga božanstva i verovanja. Tihomira ðorñevića. nazivajući ih Antima. otrgla je smrt i zaustavila njegov dalji rad. naročito u vreme romantizma. jer je pisac u njoj izložio sve paganske praznike starih Slovena. 1860) privukla naročitu pažnju. Naši izvori. tako da je literatura o slovenskoj mitologiji polako rasla nalazila su se rešenja. i dr. čiji doprinos takoñe treba imati u vidu. gde su bila svetilišta u čast "demona".po njemu . dosta su bogati i očuvani su u narodnoj tradiciji posle dolaska Slovena na tle Balkanskog poluostrva. pošto su Poljaci primili hrišćanstvo još u X veku. budući da je ovim imenom nazivao slovenska božanstva. Slobodana Zečevića. posebno Radigosta. Ništa manje nisu značajni i radovi ostalih slavista i istraživača starina . koja je podstakla i Dubrovskog da pristupi proučavanju pogrebnih običaja starih Slovena i da napiše prvu gramatiku staroslovenskog jezika. koji se. godine u deset knjiga "Rada" Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. pisca zapažene knjige "Mitska bića srpskih predanja". Nažalost. pa Henrika Barića.Tome Maretića i Vatroslava Jagića.

njegova hronika obrañuje period od osmog veka . ali mesto roñenja nije utvrñeno. najpre onima koje zanimaju problemi slovenskih starina. koji su svojim radovima ovaj problem primetno pomerili napred i uspeli da bace nove svetlosti na veze slovenskog mitskog sveta sa mitskim predstavama ostalih indoevropskih naroda. Posle Helmolda dolazi hroničar Titmar. dakle. a jedino je pouzdano da je bio Nemac. godine. koji je pisao pod uticajem Biblije i predhodnika Adama Bremenskog. što znači da je dogañaje opisivao ili po pričanju ili kao očevidac. jer se u njemu. V. Naravno. koje je napisao monah Ebo iz Bamberga negde 1151 ili 1152 godine. naročito posle najnovijih otkrića ruskih strukturalista. Veleckaja: "Јаziičeskaја simvolika slavјаnskih arhaičeskih ritualov " (Moskva. Kao što se vidi. u prvom redu Žerovita (Gerovit). naročito nas upoznaje sa dugom borbom nemačkih feudalaca sa slovenskim knezovima. Helmold se zalagao za nemačke feudalce i hrišćanstvo. (Moskva. zatim B. N. on govori i o pojedinim gradovima i svetilištima u njima. pored opisa borbe izmeñu Danaca i Slovena. a naročito Prokopija Cezarejca. Ivanov i V. N. tako da su u njima zatupljeni svi vizantijski autori koji su govorili. 1982). o Slovenima ili ih pominjali nekom prigodom. naravno. savestan mitolog koji želi da komponuje slovensku mitologiju imao bi odakle da počne. Za sagledavanje ovih problema takoñe je značajno i delo Saksa Gramatika "Gesta Danorum". Treba pomenuti i delo "Vita Otonis" (XII vek). ona nam ipak osvetljava mnoge likove slovenskog panteona. 1110 i 1117. pružaju podaci o slovenskim kultovima i božanstvima. jer je materijal. V.pomažu nam da doñemo do brojnih podataka. pored Radgosta. budući da je u hroniku uneo njemu savremena preplitanja. izmeñu. N. Nemac i hrišćanin. Sem toga.i kao takvi . magdenburski kanonik. utoliko pre što je naša Akademija nauka objavila nekoliko knjiga "Vizantijskih izvora za istoriju naroda Jugoslavije". u njemu govori o pokrštavanju Slovena i pritom pominje i paganske bogove. 1974). U tom smislu od posebnog su značaja knjige: V. koji u svom delu "De Bello Gothico" (O Gotskom ratu) govori o Slovenima i njihovom verovanju u vrhovnog boga gromovnika i u rečne nimfe. pominje i Svarožića. koga poredi sa rimskim bogom Marsom. A. dodajući pritom da je svako slovensko pleme imalo i svoja božanstva. ali . dosta obilan i obiman. Stoga se Helmoldova hronika može smatrati značajnim izvorom za slovensku mitologiju. naročito u pogledu izgovora imena i odreñivanja mesta. kako bi ovaj zanimljiv materijal bio što pristupačniji našoj najširoj publici. Helmold je roñen početkom XII veka. što je. Ostali vizantijski izvori nisu naročito značajni. I pored toga što u ovoj hronici ima dosta netačnosti. uprkos tome što su mnogi smatrali da je to terra incognita. Toporov: "Issledovaniја v oblasti slavјаnskih drevnostej (Moskva. i delo Herborda. pošto i on pominje slovenska paganska božanstva. zatim radove E. razume se. tako da njegovi iskazi često nisu objektivni i ne pružaju pravu svetlost. bilo bi poželjno da se objave isto tako i izvori iz hronika ostalih evropskih hroničara i istoričara. značajno mesto zauzima Helmoldovo delo "Slovenska hronika". 1978). i .Posle Adama Bremenskog. koji. dokaz da su Sloveni verovanje u vile poneli još iz pradomovine. Pomeranceve. koje nam otkriva i potvrñuje pojedina imena slovenskog panteona. Uspinskij: "Filologičeskie raziskaniја v oblasti slavјаnskih drevnostej". tako da nam pruža uvid i u istoriju Slovena. ali ga samo treba sistematizovati. mada i njih treba koristiti. Što se tiče vizantijskih izvora. drugog Otonovog biografa.sve do 1172. njih takoñe treba imati u vidu pri konstruisanju slovenske mitologije. Nije zanemarljivo.

Miodrag B. budući da je Frojd u mitovima nazirao metafore o najintimnijim ljudskim nagonima i podsvesnim impulsima. često piše o mitologijama i mitovima pojedinih naroda. I ova knjiga dolazi da upotpuni naša poznavanja i proširi vidike.td. jer se svakodnevno susrećemo sa nekim ritualnim postupkom koji je prešao u konvenciju. Niderlea kod Čeha. upotpuniti naša saznanja o ovoj oblasti. Šijaković . Naravno. koju čitalac sada ima u rukama. Stoga smatramo da će knjiga Luja Ležea "Slovenska mitologija". i ostalih naučnika koji svojim doprinosom pomažu da se približimo mitskim pravizijama starih Slovena: one su. sa napisima Mihaila Arnaudova kod Bugara. naročito posle Frojdove psihoanalize. kao što je to slučaj. čini se. a takoñe i sa narodnim stvaralaštvom. Ovo utoliko pre što se u poslednje vreme. koje se. kao što se može videti. i kod ostalih slovenskih naroda razvijalo se interesovanje za drevnu slovensku mitologiju. bogate i raskošne. recimo. o kojoj svako od nas treba da zna bar ono najosnovnije. svuda u svetu pa i kod nas. teško može shvatiti ako prethodno ne kontaktiramo sa likovima slovenskog panteona.

Ali u tome treba postupiti sa mnogo kritike i opreznosti". i dalje. i dalje. I. Dessertatio inauguralis philosophicopolitica. ovo je delo ipak dragoceni repertoar i za mitologiju. 1868. 8.. 392. "Invaluitque in diebus illis per universam Sclaviam multiplex ydolorum cultura. 1881. str. 9. da više nego jedna neznabožačka ideja može biti skrivena pod hrišćanskim oblikom. 52." (ib. prijavio je Univerzitetu u Getingenu jednu tezu o emancipaciji robova. Milera u Žurnalu minist.Drugo izdanje je objavila Akademija petrogradska (u opštem izdanju Kotljarevskovih dela 1891. O Mahalovoj knjizi vidi Archiv fur slav.) "izjavljujemo.). Iliji). . Paris. Suhoilinov mu je nedavno posvetio jednu vrlo interesantnu belešku.). Uprkos praznina i grešaka za koje mu se zamera. 1884..) Pok. Ruski naslov te knjige je: O pogrebal''n'' іh'' običajah'' јаz'ičeskih'' Slavјаn''. Knjižara Leroux. Helmold . 11. Roñen 1782. u delu Vengerovljevom: Kritiko-bibliografičeskіj slovars ruskih'' pisatelej. O ovoj knjizi vidi osim članka Jagićevog i članak g. 1872. Njegov pokušaj o slovenskoj mitologiji preveden je na ruski. 1819. (Moskva.) G. Nekoliki primerci ovih rasprava prodavani su u knjižari Maisonneuve. str. 43.): "ipak se ne može poricati. da mogu iz priča narodnih izvući svu veru neznabožačkih slovenskih naroda". 583. u bici kod Hanau.. nar. da ne pripadamo onim mitolozima. 860. prva sveska. prosvі''šč god. K. 3. g. De manumittendis per Russiam servis. 1886. str. 1806. O Afanasijevu vidi vrlo pravilnu belešku g. t.. London. O religii poganskih Slowian. 10. 1883. I. ib. 1875. koji veruju. str. Polivka navodi ovaj stav u jednoj primedbi svoga prevoda na češki mojih "Esquisses" (Sbornik Slovansky. 7 Uzgred sećanja radi spominjem poljske knjige Kazimira Šulca (Casimir Szulz): Mythologia Slavianska (Posnan. Kajsarov je bio u više pitanja preteča. 5. I. poginuo 1813.Napomene 1. osobito za folklor. ib. Vieweg. 1868. 6. Mira autem diligentia circa fani diligentiam affecti sunt (Helmold. Uz prvo izdanje Krekove knjige.): "Praeter penates enim et ydola quibus singula oppida redundabant. Toliko isto mogu reći i o jednoj skorijoj knjizi sa potpisom M. Ralston je veliki deo grañe za svoja dva dela o pesmama i pričama ruskoga naroda pozajmio od Afanasijeva (The songs of the Russian people. God. 83). t. Moskva. 2. god. XVII. izd. To sam i sam katkada činio (vidi glavu o Perunu i sv. G. Phil. 2. Ona je potpuno bez vrednosti. 1873. 4. Kipričnikova. V. Russian folktales. pisaše Miklošić (Jenaer Literaturzeitung. 1807.). u svesci LXV Zbornika jednog odeljka ruske Akademije Nauka u Petrogradu 1899.

ne ultra fierent in populo Dei. Prag. O Galu vidi najnoviji memoar Max-a Gumplowicz-a: Bischof Balduin Gallusvon Kruszwica (Sitzungsbesichte der kais.. 183. Cf. Fontes rerum bohemicarum. Monumenta Poloniae historica. Archiv fur slav.). 21 .navodi kao značajnu osobitost: "Prove deus Aldenburg quibus nulle sunt effigies expresse". 1895. Što se tiče Nestorove Hronike. atque scenas. inanes cientes manes ac induti faciem larvis bachando exorcebant.). t. 24. 23) cf. Bielowski. Phil. 12. 13. quas villani adhuc semipagani in Pentecosten tertia sive quarta feria observabant. 16. quas in multis locis colebat vulgus ignobile extirpavit et igne cremavit. Archiv. 17. quas ex gentili ritu faciebant. Akademie. 8. 19. Leroux. str. 21. Ib. x. 1864.1 vol. "Quot regiones sunt in his partibus. omnes magos. ariolos et sortilegos extrusit regni sui e medio. Ib. 88. ap. 1876. offerentes libamina super fontes mactabant victimas et daemonibus immolabant. str.. (28) 21. Adama Bremenskog izdao je Lapenberger. tot templa habentur et simulacra demonum singula ab infidelibus coluntur. Item et superstitiosas institutiones. tamen. f." (Thietmar. 15. 15. 170. quos super mortuos suos. Cracovie. t. Ja sam već iskazao svoju sumnju o pesmi Igorovoj u svojoj "Ruskoj književnosti" (drugo izdanje. ap. 1873. 9. 14. qui sunt vel unde huc venerint (dii Liuzicorum) strictim enodabo" (VI. slav. 1884. ut scias. upućujem na moje francusko izdanje (Paris. Vien. p.. similiter et lucos sive arbores. Fontes rerum bohemicarum. loc. str. VI. t. 1874. Thietmar: "Quamvis autem de hiis aliquid dicere perhorresscam. Opera. 20.23). lector amate. str. Evo tog spomenika u celini: "Novus dux Bracislaus iunior. str. 23. t. Descriptio insularum Aquilonis uz opise obreda skandinavskih neznabožaca: "Caeterum neniae quae in eiusmodi ritu libationis fieri solent multiplices et inhonestae ideoque melius reticendae". ad. Brem. za slovenske ruske tekstove .. exterminavit". vanam eorum superstitionem inanioremque populi istius executionem. str. Lwów. in 8° knjižara Hahn. Ponovo je štampan u Hanoveru in usum scholarum. str. v. quasi ob animarum pausationem. Galli-chronicon.) Mogao bih navesti mnoštvo ovakvih citata. U . Cf. str. 22.na izdanja ruskog arheološkog društva. II. has abominationes et alias sacrilegas adinventiones dux bonus. item sepulturas. i dalje. Vidi Dlugosz. cit. 24. t.. germ. 18. quae fiebant in silvis et in campis. 47.. item et iocos profanos. v. t. in biviis et in triviis. Pertz (Mon. Phil. i dalje. i dalje. XIV. VII).

Sitzungsberichte der königl. God. i od tada su pokršteni i pogermanjeni. Oni su pokušavali i tu uvesti hrišćanstvo. umro 1124. No kasnije je potpuno uveo tu hrišćanstvo vladika Vicelin. koje se još zove i Vladikino jezero (Bischofsee). boem Gesellschaft der Wissenschaften . Ima na 270 stanovnika. . str.) 26.je bilo sedište druge kneževine slovenske. Lebedeva." (Monum. pored Libeka. pristupna disertacija. XXI). Zutibore predstavlja sveti bor. No pleme Bodrića održalo se u paganizmu još 300 god. 55. Orderic Vital (XII vek) izjednačuje religiju Slovena Ljutića sa verom Germanaca: "In Leuticia populosissima natio constitebat quae Guodenem et Thurum Freamque aliosque falsas deos colebat. zove se u jednoj buli Evgenija II Mons Silentii.1170. Imaću još prilike navesti g. no bez uspeha. 4° izd. kako je ime boga Svetovida moglo biti prevedeno sa Sanctus Vutus.Vidi još Wattenbach Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. ali bez uspeha. Glavni je grad njihov bio Stargrad (danas Oldenburg). . 1873. Poznati su: domaći knez Gočak (Gottschak). 1132. g. Naročito je to činio Lajbnic u Scriplores rerum Brunswicensium. De Adamo Bremensi geographo (teza podnesena fakultetu filološko-istor. Paplonski u predgovoru svoje hronike na poljskom (Varšava. kad budem govorio o Saksu Gramatiku i Knitlingi Sagi. Vagri-Vagrinci zauzimali su zemljište izmeñu Ist. 29. S. t. selo u oldenburškoj kneževini. Gunther. Helmoldu posvećuje oko stotinu strana (str.. Ova nam izopačavanja pomažu razumeti. Plen . hist. Die slawenchronik Helmolds (teza u Getingenu) Danzig. nekada Büzü. mora reke Trave i Sventina u kneževini Holštajn. 1072. 1894. XXII. Die slavenchronik des Presbyter Helmold. Ovo je ime kod Nemaca postalo Sciudibure. Germ. Berlin. Hachette) 1896. Bilo je jedno od najznatnijih sela u celom Holštajnu. Dopunjeno je još jednom zanimljivom glavom o geografiji: Descriptio insularrum Aquilonis. u Parizu.Ploen . Lebedev Opit'' istočnikov'' dlја istorij baltičkih Slovјаn' od 1131. U najnovije vreme proučavao je geografiju Adama Bremenskog Avgust Bernard. i u Percovim Monumenta (t. Hirsekorn. 1877. Nju je izučavao Voelkel. 25.Delo Adama Bremenskog dostiže do god. u X veku počelo se i tu uvoditi hrišćanstvo. 1862). . leži neposredno uz jezero Plen. god. 1882. Jedno izdanje in usum scholarum priredio je u Hanoveru Perc 1868.207). Planina pagus Silensis. Forschungen zur deutschen Geschichte t. Bosaü.Prag. poginuo 1066. i g. 1874. izmeñu rogova srebrni koprivin list na crvenom polju.Broska. Vidi glavu o bogu Svarožiću. Objavljena prvi put u Frankfurtu 1556 g. 27. Pokorio ih je Karlo Veliki oko god.) propratio je ovo delo vrlo svesnom i kritičkom studijom o izvorima. Imali su svoj grb: srebrnu bikovu glavu. 30. . i Hajnrih. hronika Helmoldova je više puta preštampana. Lebedev kome se duguje i vredan rad: Posli'dnја'' bor'ba Slavјаn'' protiv' Germanizacij (Moskva 1876. a danas je Schkeitbar. . prevode i komentare..predgovoru se ukazuje na najbolja izdanja. god. 119 . Halle. Prevod. 804. G. 28. osvoje ih Holštinci. Vidi glavu posvećenu bogu Svetovidu. XX.

. poslednja sveska. Wattenbach. 32. 33.. saopšteni su u Monumenta germanica. Vrlo brižljivo pregledano i objašnjeno jednim komentarom i dvama indeksima. a s danskog na nemački preveo: Mohnik: Absalon Bichof von Roeskilde. okrug Hatow. evangelsku i katol. Tu ima i jedan interesantan uvod. Varoš u sev. 23. Thietmarus quibus fontibus usus sit. Historia Danica bi izdana poslednji put od Alfreda Holdera (Strasburg) u knjižari Tr'bner. Skandinaviji. No ipak nije znao za delo Lebedeva koje sam malo više spomenuo Opit' istočnikov' dlја istorij baltičkih' Slavјаn''. Štampana prvi put u Parizu 1514. hronoloških naznačenja. Monumenta historica Polaniae (str. XI). St. Hanovre. Pyrice je sresko mesto Pyrtz u okrugu Štetin.. Titmarova hronika prvo je štampana u III sv. gubernija u zapadnoj Rusiji. t. Titmarovu hroniku izučavali su i: Wattenbach. Slog i prevod onoga stava. staro joj je ime Londinum Gothorum. 1870. 36. Kamin je varoš u pruskoj oblasti Marienwerder. Koenigsberg.31.. . Jevreja). dii stant manu facti. da bi olakšala zadatak istoričara. Cf. (400 evang. Kamijonki. Prevod. . na r. 34. crkvu i sinagogu. Ovo izdanje ponovo je izdao Fr. 230. Izdanje koje sam ja imao jeste ono što je objavljeno u Scripta historica Islandorum (Copenhague 1842. Ima 1586 stanovnika. 38. Strebitzki. 35. Deo koji se odnosi na carstvo i Poljsku štampao je ponovo Bjelovski u I sv. u Pruskoj. No na žalost u ovom izdanju nema ni ukupnog pregleda (sadržine) komentara. Titmar Merzeburskij i chronika. Hamburg. i nije složena tako. Hahn. 37. 1889). VI. Odatle i ja uzimam navode. Volin je poljski Wolyn Volinija. III. Fortinski.). ovo je izdanje jedno od najboljih iz zbirke in usum scholarum. Petersbourg. galeis atque loreis terribiliter vestiti. "Linguam quoque terrae illius opprehendit" (Herbord.43). Holder je u svojoj biografiji naveo sve radove u kojim se govori o Saksu do 1886. Moskva 1876. Napred ima detaljna biografija. od Pertza. 1872. Kurze. 39. u predgovoru svoga izdanja. Lebedev. do 318). Geschichtsquellen. 1886. Ona svega obuhvata pet strana predmeta koji nas zanima. Ova sveska tako isto posvećuje jedan deo i Saksovoj hronici. Prevod. str. F. XXIII. koji bi se hteo njome poslužiti. t. Objavljena prvi put u Frankfurtu. In pago Riedirierum.. u provinciji Šonen. Kurze (in usum scholarum. Thietmar. 1832.Knitlingu Sagu je izučavao Dahlman u istoriji Danske (Geschichte von Danemark. i 49. Apsalonov život je opisao Estrup. a na jezeru Mochd. Scriptores rerum germamcum trudom Lapenbergera. 32. 1840 .. a pa kraju indeks. koji nas interesuje. Bez sumnje radi raspoznavanja.

41. str. koji se odnose na Pomeranske Slovene. Vidi druge navode. fastigium: contina igitur aedificia fastigata. 1869). i dalje. nemajući pri ruci Hilarionov tekst. vladika od Šverina. Temeljan je rad A.) Vidi još Jaffe. Petrov je raspravljao o Herbordovoj biografiji u svojim člancima u Žurnal''-u Minist. 1863. O tome kako se kultus idolima silom održavao. kako je morao voditi čitav rat protiv idola.) Herbordi Dialogus de Ottone. Perc je zasebno izdao (Hanover. 1842). koje smo drugda naveli (Vidi glavu o Svetovidu).40. XI. (god. id est juxta vel circa mare sita . Možda i ona hoće da kaže: idol.). 45. . Vidi dalje. i t. inde Pomerania quasi Pomeriziana. Nam Pome linqua Sclavorum juxta sonat vel circa. Ovo je delo pravi Corpus tekstova. 42. sunt. privantur oculis et omnia genera scae lerum et paenarum christianus exercet in christianum. W.Op. latrones sunt. Ja citiram ovaj stav po Polevoju (Istor. a to se vidi po etimologiji koju on daje reči Pomerania: Pomerania provincia. 47. Dijalog Herbordov De vita Ottonis. Prag 1874. truncantur pedibus. 48. Pisane spomene koji se odnose na život Otona Bamberškog izdao je Kepke u Perca (t. prva fascikula. 580 . XX. postala od no i tore. (Berlin. Brunsvarda. Dalje imaćemo prilike odrediti smisao reči: kapišča. Prosvišč.(Očevidno ovo je slovenska reč. Einleitung. Sumnjam da orasi uspevaju u štetinskoj ravnici. 48. ruske literature V izd. Nar. XII.841. izdanje u Hanoveru. što znači: duž mora . limis. Nemam njihovih fotografija. i 1883). str. str. fures. 394. štamparija Klaudy). 19. Absit a nobis religio talis! 44. Ebonis vita Ottonis. ex ipsa nominis etymologia qualitatem sui situs indicare videtur. moriz autem mare. editio in usum scholarum. Stettin. Taj je spomen pozajmljen iz Meklenburgischen Urkund-Buch. 1868.). Perc. Kotljarevskog. žali se. Bibliotheca rerum germanicarum. Beleže se još neke statue kao slovenske (?) u zbirci Minhenske Akademije Nauka. U 1219. daje nam zanimljiv spomen jedna skorašnja knjiga g. 43. 1869.Pomorje. 1882. Ove procedure pri gatanju nahode se i u drugim tekstovima. Scriptores). . čiju preranu smrt nauka zaista oplakuje: "Biografije Otona Bamberškog s obzirom na slovensku istoriju i arheologiju" (na ruskom). Ovo je tumačenje pogrešno. von Sommerfeld: Geschichte der Germanisirung des Herzogtums Pommern (Leipzig. 1896. 46. koji Česima naznači njihovoga budućega kneza. tumači contina poljskom rečju konczyna. Ovde se može uporediti češka legenda o Ljubušinom konju. Klempen je izdao biografije o Otonu Bamberškom u Baltische Studien (t. odličnog slaviste. Poljski je oblik još i danas Pomorze). god. Krek. Apud Christianos aiunt. Isto tako on hoće da objasni i reč contina od latinskog continere. Herbord ne zna slovenski jezik. episcopo Bambergensi (ib.

Einleitung. v. str. 53.. O ovom predmetu on je objavio 1837. str. slav. slav. t. i sve ih pripisuje jednom ličnom imenu. koji je na žalost ubrojan i uvršćen i u njegove Sebrane spisy . bogosluženje. 1871. 419. Lexicon Paleoslavenico-greco-latinum. str. [60] [61] Prevod. Strava . 397. Prevod.).Beč . 1865. Slavјаno-finskiја kulturniја Ot'nošeniја. Phil. [59] [58] Krek. sravni slov. f. 65. Tada mi je njihova autentičnost izgledala tačna. u Pregledu češkoga muzeja jedan rad.. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache..g.strah od smrti. Letopis'' Po ipatskomou spisou (S. str. 143. Od tada ona je osporena takvim dokazima. str. Vidi: Sreznjevski: Materiјаlj dlја Slovarја drevne rusko54. VI. Reč je upotrebljena za označenje pakla: v'' naveh''. [66] Ja sam ih preveo na francuski i izdao u meñunarodnoj knjižari 1866. I kod Malorusa i Litvanaca. 56. 204.Prag. sub voce).. Huius parietes variae deorum dearumque imagines mirifice insculptae exterius ornant. I. Rad Bečke Akademije Nauka (Mitteilungen) . Miklošić: Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im slavischen. 52.). 23. interius autem dii stant manu facti singulis nominibus insculptis galeisque atque loricis terribiliter vestiti. Tot se rečju možda označavale žrtve prinašane bogu smrti. da . 96-110. Chron.. usled uticaja poljskog jezika. Ište .. Fanum de ligno artificiose compositum. Peterb. ili 17. (Chron. str. Treba danas znači u ruskom: svečanost crkvena. 55.. 51. εν τώ Γαρταρώ Miklošić.. Prevod. Krek: Einleitung.) 50. [65] [64] [63] [62] Vidi o tom portretu Jagićev članak (Arch. 1890. 57. reč: trebnik. 1875. Kazan'. gde se obično vrši kakva radnja. 52. Uporedi u Srba reč knez. Ona je slov. navodi veliki broj ovih reči. seoski starešina.49. porekla.na srpskom označava veliki smrtni strah: "strava da te uhvati" .nastavak koji znači mesto.

[67] Belboh . cytherea. ydolum. zao duh. Sytivrat. Reč sytivrat je tako stvorena. Siva imperatrix. a drugi put od Sive. Saturnus. Perun. kći Letnina i Perunova. Sitivratov sin. dao se time prevariti u svojoj nemačkoj Mitologiji.Ljutica. vnuk krtov . Ovo je najdrskije objašnjenje. bellum.očevidno slično Latoni . Einleitung.Svetovid.bez sumnje kod demona. Prije . Ova je reč stvorena jedared od latinskoga aiunt. str.Prvobitno je bilo u rukopisu: Ares bellum nuncupatur. unuk Krtov. Perun. . qui habet capita tria caprae. Besy .i boga Peruna. g. Ares.imago hircina.Radgost.Pan . Devana letnicina i perunova dci . Ca nuncupatur tek laž je stvorila Svetovida. Vidi se sva ozbiljnost ove prevare.Diana Latone et Jovis filia. Liutice .bes. Mitografi nisu propustili eksploatisati ove tri kozje glave.) Trihlav . Strasek. Straces Sytivratov syn. bogovi nemaju ni sestara kao ni žena). Jupiter. Perunova .ñavo.(slov.život. latine Venus. Picus Saturni filius. . koji se na taj način nañe istovetan sa Jupiterom. . Ono je težilo da u slovenski mit unese božanstvo slično Dijani. furia. da služi kao graña za razna tumačenja. Pr. Mercurius a mercibus et dictus. Straka na češkom znači svraka (isto i na srpskom. Veles . baal. i otuda su izvukli gomilu zaključaka. . Ovo objašnjenje imalo je za svrhu: 1) da se u Češkoj rasprostre verovanje u kultus o Radgostu. 418. 2) da se o tome izmišljenom bogu da dotle nepoznata analogija sa jednim latinskim božanstvom. Krek. triceps.Devana. Dovde slovenska mitologija ne pokazuje nikakva traga od antropomorfizma. Dea Frumenti. Svatovit . Radihost. beel.ja sada u njih više ne verujem.beli bog. Siva . a još manje o njihovim brakovima. Ceres. Lada . demonibus.Venus. nikada se nije pokretalo pitanje o ljubavi bogova. dea infemalis. Vrlo veliki naučnjaci još u njih veruju. . Jacob Grimm. kao npr. genius. dea libidinis.(prijatna) Aphrodis grece. kćeri boginje Lete.Triglav.Jovis sororem . Das . Na druga dva mesta sa Svetovid prevedeno je: Mars i Mavors.

[80] [79] [78] Afansijev'': Vozren. Slavјаn'' na prirodu. p. I. koji vrlo lepo poznaje bugarsku folkloristiku. [69] [70] [71] [72] U srpskom jeziku postoji u narodu izraz: "za prа Boga". Apsolutno se treba mahnuti traženja u Češkoj božanstava. [76] [77] Njih je otkrio g. 1. ostavljajući na stranu ona. str.. 384 . 250. 22. [73] Lužički Srbi upotrebljavaju oblik: pribog: idol.Paris. rusko izd.). (dr. 1885. [84] . Nemam pri ruci ovu knjigu.) Rokovski je kao i Verković vrlo nepouzdan. [81] [82] U delu: Gorski putnik. izd. str. koji se uliva u Volhovu. knj. [75] [74] Očerk'' russkoj istoričeskoj geografii (Varšava.386) Golovackij: Ruskaја krestomatiја (navod u Machal-a. Graz. arheol. De bello gothico. prevod na franc.). g. 1882. 1884. Prevod. dr Šišmanov iz Sofije. 49. Odesa. (Moskva. izjavio mi je u jednom skorašnjem pismu da nigde nije mogao naći ime Perun.izd. pridodat Bog. Paris Leroux. 1879. U značenju je: "na pravdi Boga". III glava XIV. Petrograd. [68] Vidi o Slovenskoj Bedi moje Nouvelles etudes slaves. stihovi koji govore o Perunu navedeni su i Rečniku bugarskom od Duvernois. g. Sva dela o slovenskoj mitologiji zaražena su navodima iz Mater verborum-a. Bilo je dakle neophodno potrebno. i dalje. 250. Vidi indeks sub voce: Peroun. glava XIV. na češkom.). moga prevoda (na franc. Litteratur-Geschichte. 41. da čitalac jednom za svagda bude o tome obavešten. Procope: De bello gothico. [83] Istorija Bugara. knj. i 2. I. koja se odnose na kultus i kojih ima dosta.koga kazniti i osuditi. Potočić. te je na taj način profanisala najdragoceniji dar božanski. 1887. str. slovenska mitologija.U ovoj listi izneo sam samo imena božanstava. koja se usudila čistiti dete jednim parčetom hleba. Str. Govor je o jednoj majci. G. . L. god. Leger. o kojima postoje samo lažni tekstovi. 1886. komisije. nebengott. Krek: Einleitung in die slav. Chronique dite de Nestor. Novgorodska hronika. III. "na prа Boga" .

Helmold. S. Odesa. onda se oni satru i žito se iz njih pomeša sa semenom pa se poseje. str. I kad se beru vinogradi poslednja se gidža ne obere. 14. već se pokrije zemljom zajedno sa grožñem koje je na njoj." [90] [89] Saxo Grammaticus. kaže on.Vidi moju studiju o Kolaru i panslavističkoj poeziji. v. 1871. Holder (Strasbourg. Hanovre. Linde: Dictionnaire polonais. Kad bude vreme sejanju.)." Helmold primećuje (I. sub voce. Petersburg. ponovo štamp. Bonn. slav. u knjizi pod imenom: Russes et Slaves. [88] [87] I. Knjiga o carevima. str.U Aleksincu i Soko Banji kad se žanje žito onda se od prilike poslednjih trideset strukova ostave i ne vezuju u snop. i 93. Paris. Isti običaj postoji i u Srba. 19. Etimologisches Vörterbuch." "Vulgus nostrum lapillos quosdam. str. 1886. govoreći o vladici. mentem dextera tangebat. [86] [85] Schleicher. [93] [92] [91] Objavljena je u Archiv f. kod reći piorun. ed. "Visitavit Altenburg. 52. XXX. 356. O toj veri vidi Krek: Einleitung. na selu. Šlumbergera. Phil.).. Porro nomen flaminis qui preerat superstitioni eorum erat Mike. okite cvećem i nose kući. Ib. 83. koji se zvaše "Rochel. već se spletu. 1868. Kondakov'': Crkve i spomenici carigradski (na rusk. [94] [95] [96] [97] [98] [99] Legatio Luitpranda (Leon ðakon. Haec statua quatuor facies repraesentans quintam pectori insertam habebat. Chronica Slavorum. Ostavljeni spleteni strukovi zovu se božja brada. Kad nastane pokrivanje vinograda onda radnici traže i grabe se ko će pre doći do pokrivene gidže da pojede grožñe koje je na njoj.Šaka klasja "za sveca".): "Decimo tertio kalendas augusti quo die leves Graeci raptionem Eliae prophetae ad coelos ludis scenicis celebrant. ostavlja na kraju nepožnjevena jedna pregrš . 578. . de semine Krutonis. 1886. 1890. cuius frontem leva. Laut-Formenlehre der polabischen Sprache." On zna tako isto i ime kneza. u Monumenta Pertz-a. Litavska mitologija ima tek da se izradi. Saopštenje ovoga navoda dugujem ljubaznosti g. naročito kad se žanje pšenica. I. gde se u svakoj njivi. str. izd. I ova se gidža zove božja [100] . IX. 83) da baltički Sloveni vole mnogoglave idole (policefale): "multos etiam duobus vel tribus vel eo amplius capitibus exculpunt. t. Miklošić. virgae in lapidem versae et con fractae similes putat esse fulminis". 631. et receptus est a barbaris habitatoribus terrae illius quorum deus erat Prove. 385.

a naročito pod hrastove (Mbchal. N. (Sitne beleške od Tih. Bog ili sv. t x. str. i čini poklone.god.. LXXXIX. da za vreme burv. posle čega oni dele narodu grančice. ovaj se "Život" nalazi u Monumenta Pertz-a (X. 80.Petrograd. Sbornik'' za narodni umotvoreniја . I. Crkve njemu posvećene mnogobrojne su. pod izvesna drveta. 29. g. Isto tako. Paris. Krauss. i dalje. u nadi. t. . od koga sveštenik posle deli vernima grančice. Ilijom. Ove mi je podatke saopštio Kalojano iz Bukurešta). str. III. 64. [101] Afanasijev'': Vozren. Čuli smo da u Maloj Rusiji. (Ovaj je spomenik iz XII v. fasc. da za to od nje dobije druge poklone.83. ð. Nodilo: Rad iugosl. 15. 1868. akad. 8 fasc. 1874. spominje još meñu ostalim sujevericama i običaj. str.Sofija. I u Prokuplju ostavljaju poslednju lozu neobranu. . . od 20 . ova se nedelja završava malim sv. 402. 882. U Hanovru.27 jula. Kres (Revue Slovine). str. Fr. koju nazivaju Pjatnica (Paraskeva. Beitrage zur Geschichte Boemens. 1863. Ilija igra isto tako znatnu ulogu i u folkloristici i u kultusu Rumuna. on pogaña gromom one. De administrando imperio. i da joj blizu crkve narod odaje neke počasti. crkve. v. Petka).) Das Homiliar des Bischofs von Prag. 1886. na jednom drugom mestu sakupljeni popovi čitaju molitve pod hrastom. Passim. u izvestan praznik vode u litiji ženu. IV. str. R. [105] [106] [107] [108] II. 525. Etymologisches Wcrterbuch. u "Brank. 24. god. koji se zaborave i rade toga dana. Kolu" za 1896.brada. a oni se posakrivaju u kuće.). 82 . v. Ovaj je još strašniji od velikog.Izvĕstiја. Prague. Cela mu je nedelja posvećena. XII). I. Sbornik Slovansky t. 31. [109] Crkvena uredba Petra Velikog 1721. str. Sagen uhd Maerchen der Sudslaven. str. da se ljudi mole Bogu pod hrastom. 5. [104] [103] Sv. Prag.. U Aleksinačkoj Moravi božja se brada pri branju vinograda smulja i njenim se sokom okupa njena loza. I.. gl. 1889. (On ubija svojom palicom one koji ne veruju. Ponovo je štampan in usum scholaruni. 63. IX. . Njegov se dan slavi u svim selima. [102] Veselovskij: Istraživanja o poreklu religiozne poezije u Rusiji. (Prevod Tondini. t.) [112] [111] [110] Miklošić.) Prevodilac. Vidi tako isto i u zbirci narodnih pesama braće Miladinovaca. Ilija gone zle duhove. Evo te uredbe Petra Velikog: (š. 5) "Isto tako postoje neki nepristojni štetni obredi. str. kao znak blagoslova. t. Slavјаn''. U maloj Rusiji veruje se.

iz glave 83: "Tantum enim sacris suis Sclavi exhibent reverentiam. str.[113] Helmoldi presbyteri Chronica Slavorum. t. Holder. nec in hostibus sanguine pollui sinant. 89. I (drugi deo. izd. 33. Jurationes difficillime admittunt. da te do godine ni malo ne vidim" (tj. medovinom. a hleb da bude tako debeo. in usuin scholarum. 607). da te ne vidim iza njega). cespite viridi operientes equum qui maximus inter alios habetur et ut sacer ab his veneratur super fixas in terram duarum cuspides hostilium inter se transmissarum supplici obsequio ducunt et prae missis sortibus (quibus id. Domostroj ruski (XVI v. t. "Da Bog da. nam iurare apud Sclavos quasi perjurare est ob vindicem deorum iram. Da Bog da. Cf. oče. VI (Opis hrama Redarv. Quibus finitis. i jedan pita drugoga: "Vidiš li me?" . sedent hi duntaxat cae teris astantibus et invicem clanculum mussantas terram cum tremore infodiunt. [117] [116] Cf. 1872." Etnograf. 444. 1893.) v. izdanje Pertz-a. [114] [115] Historia Danica. "Mutlos (deos) duobus vel tribus. Iste toto anni tempore vacobat [122] [121] [120] . Po Thietmar-u Sloveni. I. Rusiju. glava XII.Sejp'' u moligevskoj guberjuci: Materiјаli dlја izučeniја bita. 1886.. Schein . Nameste ih jedan na drugi pred domaćinom na stolu. i isteraju decu napolje. grañu sabrao Čubinski. XIV. ." Ovaj dosta nejasan slog objašnjava se docnijim..) nareñuju vernima koji ljube krst ili ikone. quo sortibus emissis rerum certitudinem dubiarum perquirant..česnicu. Fontes rerum Bohemicarum.). ekspedicija u j. 24. Hanovre. I. Strasburg. III. da do godine toliko žita bude u izobilju. Chron. vel eo amplius capitibus exsculpunt. t. ut ambitum fani. Ovo gatanje konjem nalazi se i u Štetinu (Herbordi Vita Ottonis. [119] [118] Ili što je verovatnije.odgovara drugi. Rečnik. knj.) Ovi višeglavi idoli su česti kod baltičkih Slovena. . sed falso sacri Viti vocabulo insignitum''. Thietmar. I. . 6. kod reči migati se) dva lica uzmu meñu se božićni kolač .pita ih on iza kolača. Petrograd. 6.-z. knj. 1156.. per hunc quasi divinum denuo auguriantur" (Chronicon.Istu stvar beleži i Šajn.U Hercegovini (po Karadžiću.). severno zapadnago kraја. (Helm.: "Erat enien simulacrum urbi praecipua civium religione cultum. Cf." Knjiga II. stanovnici grada Riedgast-a (Rethra?) služahu se takoñe konjem. Prag. da uvek tako bude. deco? ."Malo". VI. Porenucije sa četiri glave a peta na grudima....) "Dum in urbe Brandeburgensi ydolum tribus coleretur" (Pulkavina hronika uz god.) exploravere prius. da brižljivo zadrže svoje disanje u tom trenutku. neque ambitum fani vel in hostibus temerari patiuntur. "Habebant caballum mirae magnitudinis. da imamo uvek toliko žita kao večeras. II. 83. "Nam neque iuramentis facile indulgent. knj. radi tumačenja budućnosti: "Cum huc idolis immolore seu iram eorum placare conveniunt. "Flaminem suum non minus quam regem venerantur".Ne. U Maloj Rusiji spremaju poslednje veče u godini mnogo kolača za večeru.. str. . bog Triglav. Oni se vrate i pitaju: gde je otac: Zar me ne vidite. str.

U početku X v. i zastava je izvesno simbol rata.) U srednjem veku su jako tražene bile ove relikvije. Quod si pedibus inoffensis hastisque indisturbatis.). spacio unius cubiti ab invicem disiunctae. Metuntur propter familiaritatem deorum. Poštovana je isto tako kod Rujana kao i svi ostali bogovi. Korvejski kaluñer Boso beše doneo u manastir ostatke Sv.spomenuto je još i u jednoj karti Fridr. ab ea nomen sortita. [124] [125] [123] Str.) Nisam imao pri ruci ovaj spomenik. (Codex Pomeranus. . str. kaluñeri iz Korbije i Pikardije. Danas je to obična crkva. Kad je nošahu pred sobom. 165. 1894. . 1891. češki vojvoda Vaclav dobi od cara jednu ruku sv. veli Adam Bremenski (Descriptio Jnsularum Aquilonis. equus transibat. habuitque unum de quatuor sacerdotibus templorum custodem diligentissimum. signum habuere prosperitatis et securi pergebant. Thierorakel und Orakelthier. Tobolka u Časopisu Olomuckog muzeja. str. kao i škola u francuskoj Korbiji. knj. 569). ab illa [131] .. da im je sve dopušteno. I. 68. unde cepit sclicet.) Treba li dovesti u vezu sa kultusom Svetovidovim i versku zastavu. Scripta historia Jslandorum. vel potius daemonum quos maiori cultu venerantur quam ceteri. 348. . Vida: "qui cum esset admirandae sanctitatis ad augmentum virtutum suarum beataeque memoriae Saxoniae preciosum attulit thesaurum reliquias videlicet pretiosi martyris Viti. quiescebant. verovahu. Der Jndiculus superstitionum (Leipzig.) ime Svetovida . i podiže sabornu crkvu u Pragu. 6. gl.Hopf." O gatanju konjem vidi još: Die Deutschen Opfergebräuche . Od kuda joj to ime: "Veniente eo ad urbem que nova Corbia vocatur. str. Barbarose 1170.tantaeque fuit sanctitatis ut nullum dignaretur assessorem.Szventovit. str. Pr. 18. 1842." Svetovid je pre svega ratni bog. Saint Matthieu. Škola korvejska imala je u docnije doba veliku važnost u Nemačkoj. Slov.(Breslau. Vida. . XXVII. 574. osnovan 822. "Toliko bejaše njihovo sujeverje. . da je auktoritet ovoga parčeta materije vredeo mnogo više no kraljev ugled. 2. eventum rei hoc modo per illium solebant praedicare: Hastae 9 disponebantur humo.V. III.. 24. balt. g. Manastir.). [130] [129] Cf. tome XI. Po Gilferdingu (Ist. 173. str. koja se zove stanica (stanitsa) i o kojoj govori Saks Gramatik (str.Hafniae. 64. g. god. Strato ergo caballo atque frenato. koja i danas nosi ime sv. Quando ergo itinere terrestri contra hostes aut praedatum ire cogitabant. [128] [127] [126] Helmold.Obitelj Korvej osnovaše 822. Ova je zastava bila izvanredne veličine i boje. Vida. № 28. na obali Vezera od kaluñera iz Korbije radi evangelizacije Saksonaca. sin autem. sacerdos tantum freno per jacentes hastas in transversum ducebat ter atque reducebat. ." (Widukindi Res gestae Saxoniae. 1883.Saupe.

148. str. 19.). trunctatis manibus ac pedibus in platea corpus eius projectum est. preobraćena u hrišć. str. ako bi mi hteli pobeležiti tekstom i primerima potkrepljene sve idole ili neznabožačka lica. 1002. Adam Bremenski: "Deinde reliquam peragrantes Sclavoniam Sclavi rebellantes omnes ecclesias incenderunt et ad solum diruerunt. [135] [134] [133] Pom. Mactantque diis suis hostias de bobus et ovibus. caput vero eius desectum. gefurst. 1750. izd. Tako.1873. 1861. quod pagani conto praefigentes in titulum victoriae deo suo Redigast immolarunt. g. Jtaque omnes Sclavi. II. koja bi bila zamenila Veneru. deinde per singulas civitates Slavorum ductus ad ludibrium. facta conspiratione generali. i dalje. Nestorovu Hroniku. 52. Ledeburg: Allgem. eis occisis qui perstiterunt in fide". stanovnici ostrva Rujna behu fanatičniji nego ostali Sloveni. god. telis armati sine ulla reverentia in ipsam ducis curtim irrumpentes. 331. plerique etiam de hominibus cristianis quorum sanguine deos suos oblectari jactitant (Helmold. franc. ad paganismum denuo relapsi sunt. Sacerdotes autem et reliquos ecclesiarum ministros variis supplilciis enecantes nullum christianitatis vestigium trans Albiam reliquerunt (II. Archiv fur die Geschichtskunde des Preussischen Staats.Braunschweig.).Francorum Latinorum Corbia. . po Helmoldovom i Adama Bremenskog svedočanstvu. .) [132] Die Slavenchronik Helmolds . str. v.. 578. d. i dalje.. Docnije (III ka. dakle. g. gl. Bio bih zahvalan čitaocima ove knjige. Wigand: Cesch." (Thietmari Chronicon. magno tumultu. mortem nobis sine ulla retractatione. Želeo bih tačnih naznačenja. Maligni homines insano furore correpti. jedna sveta Afrodiza. Corvey. Harenberg: Monumenta historica adhuc inedita . Nec tam dulicia vel iocunda nobis fuerunt Slavorum pocula quod videremus compedes et diversa tormentorum genera quae inferebantur Christicolis de Dania advectis. Jlle igitur pro confessione Christi fustibus caesus. cum a Christi nomine flecti non posset. 83. ib. Giesebrecht: Wendische Geschichten. svece. Reichsabtei. Cf. (11) ad ann. I. nisi quantocius de curia et de ipsa civitate fugeremus comminebantur (Herbordi Vita Ottonis. 40) Ovo se zbiva u 1002. svetac Amadur. Prolegomena critica.Gaettingue. 280. . ubi requiescit sanctus Vitus infans et martir.Cf. 144. str. 24. Viktorije u Purijeru (a Pourričres) (Campi putridi). Velkel upućuje na ova dela: Wigger: Mecklenburgische Annalen. II. 1066) Adam Bremenski priča ovo: "Johannes episcopus senex cum ceteris christianis in Magnopoli civitate (Mecklenburg. str. koji bi bio zamenio Kupidona. XXXIX (str.. Rado se navodi kao primer: hram sv. 66.. Schwerin. Ima još primera. izdanja). securibus et gladiis aliisque. 148. koji im odgovaraju..) captus servabatur ad triumphum.

505). slavnog po svojim proricanjima. str.viti. Belzer. U jednom svom radu objavljenom iduće godine u Archiv-u Maretić je izmenio svoje zaključke. Einleitung. 396. i predlaže novo tumačenje. str. [145] Arcon opidum vetustissimi simulacri cultu inclytum (XIII. les Facheux. 94. ne vezuje za koren rek . isti smisao. [144] [143] [142] Svit . 1896. jeste prosto pozajmljeno poljsko kurant koji ima isto značenje. kurent. da malorusko kurent . slav. t. LXXXI. 368. i prema tome znači: izgled u igri. Ne bi li se ime Svetovid moglo protumačiti rečju: svkt . Vit za nj znači laetus. 369 . Genealogia Piastow. frchliche. II. korent.veseo izgled . Klr. 5. biti) . [137] [138] [139] Vidi O. Ali mogu potvrditi. 148. Ovu hipotezu treba dovesti u vezu sa samim likom Svetovida idola. 18. u svome rečniku navodi slovenačku reč curent. Cf. neka je dopušteno ovde ne primiti njegovo mnenje.). Ma koliko da se poštuje auktoritet Miklošićev. Osim ako se ime jednog svetilišta. I rezime je u Bulletin international de l' Academie des Sciences de Cracovie . čio) i dodaje: vergl.reći. f. str.januar. Ovaj simulacrum je izvesno Svetovidov idol.[136] Jbid. x. Ne znam šta znači slovenačko kurent. Phil.386. Njegov ga hiperkriticizam katkad daleko odvuče. 136. Zend: çpénta. XIX. Rečniku veli. 17.) Vidi dopunsko objašnjenje Jagićevo (Archiv. str. korant. Contra Liudevitum quoque sclavum ex Panoniae. hochzeitsarie. Vida. koji kako smo napred videli.radostan. Ova je hipoteza možda i suviše oštroumna. Tako on na str. t. kore fastnacht (vigil budan. ima [148] [147] [146] . itd.) Miklošić u svom Etimol. XII. gde misli na koren vi (tući. veseo. [140] [141] Vidi o ovom pitanju Maretićevu raspravu u studiji o imenima srpskim i hrvatskim (Rad. nikako ne može objasniti slovenskim jezikom. Krakov. t. vijati. str. Fontes rerum Bohemicarum. da se vit u reči Svantovit. i korenom od glagola videti? Jer u našem jeziku to lično ime i ima to značenje. 868.Svetlost. i predstavlja prosto sv. 1895 4%. Jl faut que je vous chante Certain aire que j' ai fait de petite courante (Moliere. od Pertza. str. 577. 1886). Njegovi etimološki zaključci nisu uvek neprikosnoveni. i koji je samo prepis francuskoga"courante" vrsta igre. Monumenta Germaniae historica. i Svetovid bi značio fortis laetusque (Archiv.mundus. P.

koje je prikupio Beaudouin de Courtenay. Ja ga ponovo donosim na kraju knjige. Philologie. Monumenta. 1894 (članak Salomon-a Reinach-a). f. Rujana u češk. in cuius pinnaculo quidam inaestimabilis et habitus et fromae visus est adolcscens.). Vajgel u svome delu o slovenskim idolima. Prevod.. Jedan arheološki revi objavljen pre nekoliko godina na poljskom jeziku. XXI i u Anthropologie god. koji po svedodžbi Thomsen-ovoj nije nikad ni postojao. (Ista zbirka od iste godine. . Archiv. Preussen. Anthropologie. tome XXI. Prema tome to bi bio bog. izdanog u Lavovu. 340).) Idol o kome je reč figurira na koricama Revue d' archéologie. str. Potocki pripisa sebi u zaslugu to otkriće i posla spomenik učenom društvu u Krakovu (vidi dalje str. ut aiunt. na [155] [154] [153] [152] [151] [150] .četiri glave. Hic eo desiliens cum aureo pilo turmas eminus antecedit. v. t. ovu epizodu: "Est beati Viti Crusvicae (u Krušvici u Velikoj Poljskoj) basilica. i na Antrophologie. fur Anthropologie.1848. str. no usled političkih dogañaja. Nemam pri sebi radove ove komisije. 327 (saopštenje profes. i osvoji ga. splendor non modo urbem sed urbis quoque proostia illustrabat. str. t. Lelevelj tako isto veruje u autentičnost prilvičkih izvora i lafa bamberškog. on bi prinuñen naglo ostaviti Galiciju. časopisu: Osvěta. 1898. Potockom. Za sve što se tiče pitanja o lingvistici slovenskoj on nema potpuno kritike. ap. fasc. 591. str.113. 1873. t. Wunsch. koji je došao iz Pariza ili Belgije za vreme revolucije 1847 . Rudolfa Bajera (Rudolf Baier) Die Jnsel Rugen nach ihrer archaeologischen Bedeutung (Stralsund. vrlo siromašnim u mitološkim podacima. XXI str. koja se pripisuje svetilištu svetoga Vida. god. non paucis claram numinis virtutem cernentibus et rei tantae mysterium tacita veneratione stupentibus. Runenfragfn. slav.) rad g. g. . Jagića. II. f. Hartmann-a Becherstatuen in Ost. 1875. Zurslav. On saopšti svoje otkriće g." Ohrabren ovim čudom. fur Anthropologie. Svetovid je bio bog baltičkih Slovena. idola je otkrio jedan inžinjer (čije ime ne spominje) kao poljski emigrant. 1886. a to i jeste najviši Bog po slovenskoj zamisli. III. A.).. ceo svet. disparuit. god. Mislim da ovaj list više ne izlazi. koje gledaju na sve četiri strane sveta.T. Thomsen-a) u Archiv. quasi vibrans. Poljska hronika krakovskog vladike Vinsenta priča pod 1109. 591. bleda uspomena na Svetovida (Vincentii Cracoviensis episcopi Chronicon. G. zvaše se Swiatowit. Vidi se u ovoj ulozi. Boleslav se krene protiv grada Nakela.. Veli: da Danci čuvaju u kopenhagenskom muzeju jednog idola Svetovida. donec ad urbem Nekel pilum quod gestabat. Bielowki. cuius indicibilis. Vidi o tom osim dela Weige-a (Archiv. 112 . Vidi o ovim lažnim spomenicima članak g. Na žalost ništa odreñenoga nisam našao ni u brošuri g. koji sve vidi. W. o Svetovidu nema nigde spomena. no da li se njegov kultus prostirao i do Slovena u današnjoj Galiciji? U poljskim analima. Ovaj je spomenik snimljen i izdan u Aarboger for nordick Oldyndighed og Historie.Zadovoljavam se uputiti samo na Archiv. 193. [149] J. Po podacima.

koje se i ja pozivam, reprodukuje i opisuje zdručkog idola, ne istavljajući o njegovoj autentičnosti nikakvu sumnju. G. Hartman i Solomon Renah dopuštaju ovu autentičnost. Priznajem, da ja u to još nisam ubeñen. Sreznjevski, koji je proučavao ovoga idola u Krakovu, vrlo je rezervisan o njegovoj istinitosti. Bio bih srećan, da se ovo pitanje reši bilo u jednom bilo u drugom smislu. Iduće god. 1874. na kongresu arheološkom u Kijevu, posetio sam i razgledao krakovske zbirke. Idol, o kome je reč, sad pripada Akademiji Nauka u Krakovu. Predsednik akademije g. Majer izvoleo je dati mi u minijaturi taj lik, koji sam ja dao Senžermenskom muzeju, gde se i sada nalazi pod br. 21886. - G. Solomon Renah reprodukovao je ovaj lik u Anthropologie od god. 1894. str. 174; i izvoleo mi poslati kliše. G. baron Davril takoñe je poklonio institutu jedan faksimil toga spomenika.
[156]

Vidi dalje str. 112- 113. Knytlinga Saga (loc. cit.) spominje isto tako idola Repvit-a i Puruvit-a.

[157]

[158]

Saks navodi natprirodne kazne, koje su ti bogovi ili bolje - demoni dosuñivali neznabožačkim Slovenima. Navodi takav jedan primer, koji je teško prevesti: Nec mirum si illorum potentiam formidabant a quibus stupra sua saepe numero punita meminerant. Si quidem mares in ea urbe cum foeminis in concubitum adcitis canum exemplo cohaerere solebant, nec ab ipsis morando divelli poterant, interdum utrique perticis e diverso appensi inusitato nexu ridiculum populu spectaculum praebuere. Ei miraculi foeditate solennis ignobilibus statuis cultus accessit creditumque est earum viribus effectum quod daemonum erat poraestigiis adumbratum". Ovo ponavlja i Knytlinga Saga. Malo dalje (str. 579). Saks ne okleva ispričati i neka čuda izvršena molitvom novih hrišćanskih sveštenika. "Nec praedicationis eorum ministerio miracula defuere". Bez sumnje on hoće prema neznabožačkim čudesima, koja ne spori, da stavi hrišćanska, koja se još manje mogu sporiti. Ebbo, III, ap. Pertz. Monumenta, VII, str. 861, 865, Herbord, III, 6.

[159]

"Civitas vexsillis undique circumstantibus cuiusdam idoli Geroviti nomine celebritateni agebat." Krek je objavio 1876. u Archiv. f. slav. Philol. jednu studiju o Velesu, Volosu i Vlasiju (Blasius). Danas je ovaj rad već nepotpun i preživeo.
[162] [161]

[160]

Navod u Kreka, str. 425; nemam pri ruci staroslov. tekst. Rostov je danas u guberniji jaroslavskoj. Po Kreky, ib. Jagić, Archiv, XII, str. 305.

[163]

[164]

[165]

Sreznjevski nije nigde našao oblik Veles u svojoj grañi za rečnik staroruskog jezika. On zna samo za oblik Volos.
[167]

[166]

Sveska I, str. 697.

[168]

Afansijev'', str. 474, 475, 476, 697 - 98. Pogodin, Drevn. ruskaја istoriја, II, 637. Miklošić je mogao čitati stare češke tekstove. Izgleda da ih je navlaš zaboravio. Archiv f. slav. Phil. XII, str, 601. Globus, 1898, 318.

[169]

[170]

[171]

[172]

O ovim fonetičkim teškoćama vidi raspravu Kreka, str. 476. Krek misli, da je Veles morao biti prvobitni oblik.
[174]

[173]

Bernh. Schmidt, Das Volkleb des Neugrichen, I, 35.

Članak g. Šišmanova u S''borniku za narodni umotvoreniја, nauka i knižnina, Sofija, t. XI, str. 531.
[176]

[175]

A Popov'': Vliјаniја cerkovnago učeniја (Kazan', 1883, str. 113- 115). Krek je pobrojao i naveo sve ove spomenike u Einleitung, (str. 384-385).

[177]

Knez Vsevolod trčao je pre pojenja petlova od Kijeva do Tmutorakana, i presecaše put velikom Horsu, t. j. po komentarima, došao je u Tmutorakan pre izlaska sunca. Archiv fur slav. Phil. v, str. 8 - 9. Tu skoro je predložena i veza izmeñu Horza i vogulskoga Kwares-a, nadimak boga neba.
[180] [181] [179]

[178]

O Svarogu vidi dalje.

Grčki kaluñer iz XI v., pisac jedne Χρονικςν σιντιµον. Vidi Krumbacher, Gesch. d. Byzant. Litteratur, str. 129. Jagić, Archiv f. slav. Philol. t. v, str. 1.

[182]

Dažbog se nalazi tako isto i u Slovu o polku Igorovu, gde se narod ruski zove unukom Dažboga. Tako nazivanje od hrišćanskih pisaca izgleda mi nemogućno; ovaj epitet je užasan argument protivu autentičnosti, ako ne celog, a ono izvesnih delova ovoga dela. Arch. f. slav. Phil. t. v, str. 6. Idol sa sedam glava bio bi u jeziku baltičkih Slovena Sedmoroglav (kao Triglav). Neće li ovo biti Simargl, koje je došlo u Rusiju izopačeno kao Suarasici? Ova se hipoteza ovde prvi put iznosi. Ja to činim na svoju odgovornost. Miklošić veli u svome Etimološkom rečniku, da je ime Mokoš uzajmljeno iz jednog zbornika XVI veka; ovo se ime nalazi ovako kako je i u njegovom izdanju Chronica Nestoris - Vienne, 1860. str. 46, vrsta 27.
[185] [184]

[183]

[186]

G. Krek (407) osporava ovaj postanak reči Mokoš: ali tekstovi, koje je Jagić naveo, veoma su precizni, i ne izgledaju, da mogu dati mesta ikakvom drugom tumačenju. Sv. Pavle Korinćanima, II, VI, 15. Bjelovski, Monumenta Polonis: historica, t. I, str. 226. Archiv fur sl. Philol. IV, str. 124.

[187]

[188]

[189]

Kašubi - Kassuby, slov. pleme, srodno Poljacima, ali očuvalo svoje etnografske osobine, i nije se sjedinilo sa ostalim poljskim plemenima. Žive na zapadnoj strani donje Visle, dopirući čak do Baltičkog mora - Pomeranije. Pruski kralj, kao naslednik pomeranskih kneževa, i danas nosi titulu: kašupski vojvoda. Varoš Kolberg je njihovo glavno središte. O njihovom brojnom stanju etnografi se ne slažu. Po pruskoj drž. statistici od 1890. ima na 55 000 duša; no biće ih nešto preko 100 000 duša; mnogi su odseljeni u sev. Ameriku; katolici su. Jezik im je najsrodniji poljskom, a zadržao je dosta tragova izumrlog jezika pomeranskih Slovena. Njihova je literatura ograničena na vrlo uzan broj narodnih publikacija. Kašubi sami sebe obično zovu Slovinci. Prevod.
[191]

[190]

Šafarik je posvetio Svarogu specijalan rad u Razpravy zoboru věd slavanskych. (Prag, 1865.)

Imao sam u rukama i grčki tekst i staroslovenski prevod, po jednom zborniku iz XII v. iz manastira sv. Srña; objavio ga je Sreznjevski u Drevnie pamјаtniki pis'ma i јаzika - Petrograd 1869. pa 4°. Ovaj je spomenik objavio Tihonravov, a citirao ga je g. Šišmanov, u S''borniku za nar. umotv. nauka i knižnina (t. IV, Sofija, 1891).
[194] [195] [193]

[192]

Ruska literatura (na franc.) str. 22.

Kotljarevski: Celokupna sočineniја - izdanje Akad. Nauka; (u Petrogradu t. IV, str. 512.). Henopol: Histoire des Roumains - Paris, Leroux, 1896. t. I, str. 107.

[196]

Jter Buda Adrianopolim, anno, 1553. prvi put ga izdao Fortis u Viaggio in Dalmazia; ponovo ga štampao Salaj (Szalay) u Monumenta Hungariae, Historici Scriptores, t. II.
[198]

[197]

K. Iriček: Cesty po Bulharsku Prag. 1886, str. 75.

Izgled na ovaj klanac i slika njegova iz XVIII veka koja predstavlja Trajanova vrata (po Marsiljiu) nalaze se na str. 648 - 9. i 656 - 7. istoga dela Šlumbergerovog: Epopée bysantine au X sièle. Ovu je kapiju srušio jedan paša oko 1835. g. ili 1836. Okolni stanovnici pripisuju to srpskom Kraljeviću Marku.

[199]

Prosvešč. Jedan ruski činovnik. Behu mu kazali.. 1885.). preko Volge. npr.): "Jn illis diebus fuit quidam Henricus rex Prybislaus slavonice nominatus urbis Brandenburgensis et terrarum adjacencium. Melnikov se umeša meñu raskolnike. Pričao mi je jednom Ivan Turgenjev o životu ruskih raskolnika ovu anegdotu. str. Odesa (na ruskom) 1882.Naravno drži da je to bio bugarski carević! Pr. str. Hic dum adhuc gens esset ibi permixta Slavonica et Saxonica. gde se skupljaju raskolnici. svi verni ostaše nepomični. imañaše zadatak da pazi na raskolnike. 89. str. Osim ako se ovo poslednje ime nalazi u imenu Simargl ruske hronike..Iriček. i umakne s njom. Brandenb. ima jedna sumnjiva kapela.Ovo je grčka legenda o knezu Ανήλιος koji nije mogao podnositi sunce (Schmidt. pribeležio je o Trajanu jednu sličnu priču iz Besarabije. 31. Ovaj hram na životinjskim rogovima jeste po svoj prilici samo jedna kapela. Bugarske. on najedanput poviče: "Ana na šiju". deserviens ritibus paganorum et in urbe Brandenburgensi ydolum tribus capitibus inhonestum ab incolis colebatur. Fontes rerum Bohemicarum. [205] [204] Žurn. daće mu se krst sv. idolum quod in Brandenburg fuit cum tribus capitibus quod Triglav slavice dicebatur destruxit" (odlomak Chron. 93 . str. Uspe li dići tu ikonu odatle.) Haxthausen (Studien uber die neure Zustände Russlands) II. Vidi gore. pre nego su oni i mogli povratiti se od svoga straha. Rečnik Vukov str.str. Uplašeni ovom nerazumljivom vikom. da u jednoj šumi. Griechische Mdrchen. Navodi jedan tvrdi grad τού άγίου Τραϊανου. Vien. sicut Brandenburgensis testator Chronica. Ane. Nigde nema svetog Trajana. t. . 264..124. koja nije bez veze sa ovom epizodicom. 460. Das christliche Element in der Balkanldnder. Min. pok. V. 1877. i kad oni behu u zanosu svojih molitava. u ruskoj literaturi poznat pod imenom Peščerski. da se klanjaju jednom liku. Divus je na grčki preveden sa άγιος." Češki prevodilac prevodi: "jedan idol sa tri grube i prljave glave".). koji pravoslavna crkva ne odobrava. [203] [202] [201] [200] "Temporibus Svigeri decimi tertii episcopi Brandenburgensis fuit in Brandenburg rex Henricus qui slavice dicebatur Pribislaus. Melnikov. Pod perom Prokopija postao je svecem (306. Kod hrišćanskih Slovena nalaze se kapele iznad gradskih vratnica. 5). 123 . ap. v. zgrabi ikonu. 774. . Leipzig. Nar. To je grad divi Traiani. str. . qui christianus factus. [207] [206] .95. u Vladimiru na Klijazmi i u Volni (vratnica zvana Oštra Brama. 1895 . Mader. Melnikov tada skoči.Iriček: Ist. Na ovog boga a možda i na ovaj navod misli češki hroničar Pribik Pulkava (XVI. itd. str. sept. 30. 98.

a koji je bio najmanjeg kritičkoga duha. 193. i dalje. Hammon scilicet Suentobuck (Sventi Bog. Archiv. koji bi preštampan i u njegovim Sébrene Spisy. koji se truñaše biti i mitolog. Sacra Moraviae. 119. God. 95. Crni Bog iz Bamberga otišao je u društvo obotridskih bogova u Najstrelicu. Jeromarus (VI. Phil. te naveli i Kolara na grešku.100. str. zove se Diva. Crni Bog prouzrokovao je i kod Šafarika jednu krupnu grešku. Archiv. Otkuda bi neznabožački sveštenici znali za Prijapa i Belfegora? Po svoj prilici on je mislio. slav. navodi ovaj citat po Lelevelju: ali ja ne mogu overiti njegovo poreklo: "Post mortem Caroli imperatoris quidam non veri christiani praecipue trans Albeam susceptam fidem Christi relinquentes idola sua projecta. The Songs of the russian people. i ruske spomenike. Briknera: Myth. [223] [222] . Chronica Slavorum: Geromarus (III. B. Jugosl. ili pomeranskih Slovena. nañe elemente ovih dvaju imena. 191. str. str. Witulubbe (?) Radegast cuni ceteris erexerunt et in loco pristino statuerunt. 1893. Rad.Lelevelj i mnogi drugi. Divka (Machal. t. t. Phil. [220] [219] Npr. Akad. voce) Cracovie. XIV. Rad. str. 126 .historia. kod Arnolda. str. da u Pri i Peg. koje navodi Machal. i koji je dugo smatran kao autoritativan. 96 . Vidi Dictionnaire de Ramult (sub. [212] [213] [214] Reč poegoeda još i danas se nalazi u jeziku Kašuba. f. Mi ništa pouzdano ne znamo o upotrebi pisma kod neznabožačkih Slovena. f.139. I. slov. apostola. str.Ovaj je navod proizveo mnoga komentarisanja. Salcburg. V. 120 . O vračanju kopljima vidi glavu o Svetovidu i Triglavu. 82). da je u Bambergu u Bavarskoj pronašao jednoga slovenskoga idola sa runskim natpisom Carni Bog. slav. Šafarik objavi u jednom praškom časopisu poduži rad svoj. 204. Vidi Ralston. 1710. [210] [211] Lajbnic u Scriptores rerum Brunswicensium. LXXXI.). koji su već odavno izgubili svoju autentičnost. [221] U usmenoj literaturi u Maloj Rusiji kraljica Rusaljaka. g. LXXXI. No on je bio žrtva jedne mistifikacije. 1835. Kolar.129. . Studien u Arch. uporedi: Svetovid). 10). mislio je. Vidi rad g. U katedrali ove varoši je grob vladike Otona. [209] [208] O Svarožiću vidi napred str. str." Navod u Jagića. U Knytlinga Saga govori se o bogu Tiernoglav (bogu sa crnom glavom). Ovde vladika očevidno pronalazi nova imena. V. [217] [218] [216] [215] Maretić.

[233] [232] Cesty po Bulharsku . itd. 80. 168. Prva ideja ove pesme pozajmljena je iz folklora Bele Rusije. članke: Vila. ein Beitrag zur slav. 484.Dziady je. [231] [230] Karadžić.koji Matov citira u svojim Grčko-bugarskim studijama. "Spiritus qui Krzetky dicuntur. 181 185). t. ponovo štampan u Sebrane Spisy. Vidi u Bugarskom rečniku od Duvernois. Simaček. I. 295. Starofeske obyčejé. [226] [225] [224] Raziskaniја. dokle se napred u ovom pitanju otišlo dovoljno je. str. i dalje. Ueber [240] [239] .. Rad.). narod. Halanskoga: Južno slovјаnskie skazaniја o Kraljević'-Markou . str. der Wiss. Samovila. Bugari pričaju da se Samovile kupaju (Karavelov. Materiјаli sub voce.Prague. Machal. [229] Kad kiša pada a sunce greje. Veselovskij. Vidi i Fontes rerum Bohemicarum (Prag. etimologiji (Sbornik''. i dalje. ruska sekcija t. Izvĕstiја Petrogradske Akademije. [236] [235] Miklošić: T'rkische Elemente. istraživanja. 65. U životu Marka Kraljevića vile igraju veliku ulogu. svezak.) Karadžić.. Sbornik''-a. Reč samodiva prodrla je i u grčki jezik pod oblikom σαµοντιδα . (Vidi str. dodatak. str. Zibrt. što je zamenjena rečju Rusaljka. 241. Vidi o ovom pitanju Miklošića: Die Rosalien. XLVL str. Prag. Č.).). 158.) str. itd. str. prevod." Zibrt je objavio i jednu interesantnu monografiju: Skřitek v lidovim podáni staročeskem (Skritek u starim češkim predanjima). str. [227] [228] Što je reč vila iščezla u ruskom. Prag. Nauka. 1888. naslov jedne romantične Mickijevićeve pesme. 6. Vila. IX. 1891. t. Ko želi videti. [237] [238] Raziskaniја. 132. 126 . to je po svoj prilici otuda. Akad. 1865) i četiri-pet strana koje im je posvetio Šišmanov (Sofija) u sv. 144. .Varšava.130. Ova je linija dosta razmaknuta. Šišmanov: Prilog bugar. Osim pesama vidi i komentar g. Tomašek. (Sitzungsberichte der Kais. Strane: 195. da uporedi Šafarikov rad o Rusaljkama (pisan 1833. 178. 1869.Zbornik'. IX. Mythologie. kao što se zna. 1892. Samodiva. [234] Pr. 1884.Vienne. Sreznjevski. Izvĕstiја Petrogradske Akad. 553. 1894. . I. str. IX.

Veselovski u Žurnal' Minist. Pogr. ruske Akad. [255] [254] [253] Arkona (?) Westberg misli da se ovo tiče poluostrva Taman-a. Njega je naveo Kotljarevski. i Izvĕst. Tu se skupljahu neznabožački Vendi. Helmold ovde po svoj prilici misli kao pohvalu bogu koja se čini službom u crkvi. II. str. str. Jer do danas ništa ne dokaza. II. str. Westberg. Nauka t. Herb. Fr. obavljenom u Izvĕstiја Petrograd Akad. Prev. u svome radu na nemačkom. 9. str. Strogo uzev. Prosvi'šč. sonet 28) otkrio jedan vrlo zanimljiv tekst u merzeburškoj Brotulfovoj hronici. može se videti i Machal str. III. Ko to prestupi. III. izd. Afanasijev''. XI. Rusaljke su izazvale znatnu literaturu. običaji. moraju biti negde na Kavkazu. XLVI. 1885. 149. [256] . str. Nestorova Hr. Etym. [251] [252] Mnogo je do sada raspravljano o ovom tvrñenju. o kojima se govori. Ebbo.Kraljevo skreće za Vrnjce nalazi se na sredini puta jedna uzvišica okruglog oblika u sred ravnoga polja. 1869. da je bilo i slovenskih runa. i da ovi hramovi. Miklošić. fr.146. 18. da ime Zutiberus znači nekog demona. po rečima toga teksta niko nije smeo oseći u toj šumi ni drvo ni granu. №5. kazni se smrću. 139 . voce. Osim onih napred citiranih dela.. ovaj bi se opis mogao odnositi na planine u Češkoj ili na Karpate.. [243] [244] [242] Vidi navedene tekstove Mahalove. tom. 1890. Londres 1872. 983. da proslave neke praznike. 67. i dalje. 212) zanimao se ovim Masudijevim stavom On misli da ovde nije reč o Slovenima. Vidi glavu o Perunu. i u Ralston: The songs of the Russian people. t. Jedan ruski orijentalista g. 325. Uporedi i zlatnu bradu kod Peruna. Nar. 7. [250] [249] Ebbo II.Brumalia und Rusalia (ib. sub. god. [241] Na drumu koji od nasipa Trstenik . [245] [246] [247] [248] Kolar je u svome komentaru o "slavy Dcera" (knj. 115. Wörterbuch.). 124. To mesto seljaci zovu rusalija. Nauka (1899. Nemački hroničar misli.

VIII. On ne menja ništa smisao rečenice. nije znao za ovaj tako važan tekst češke hronike. Monum. [264] Objavljeno prvi put 1868. 213 . koje sam naveo u indeksu moga izdanja Nestorove Hronike. etym. Phil. Sv. 1868 (knj. Einleitung. 1900. ovo delo preštampala je bez izmene Carska Akad. apr. može se dodati i ovaj: "Domaćin se sakrije iza blini-a (nekog zastora). 601 Nastavljač Kozmin. Citat Zibrt-a. Wurterbuch. kaluñer zvani Sbvaza. sub voce. II. str. Prev. on ga tako isto zove deus militiae. Jagić pronalazi još dva imena. gde se vidi deo vit .). str. (Zbornik. . Pol. t. g. str. str. XIX. i koji se odnosi na ovo verovanje u ruskom folkloru. Etym. [274] [273] Herbordi Dialogus de vita Ottonis. Hanovre.Witemir naveden u Conversio Carantanarum (str. [265] [266] [267] [268] Po svemu ovo mi tumačenje izgleda bolje od onoga. 1890. II. Kolo za 1896. 1071. Pertz. II. 318. XLIX. Einleitung. str. Nauka u Beču) g. [262] [263] Veselovski. hist. (Brank. Mol. Akadem. Miklošić. str. Nauka u Petrogradu. [258] Stavu koji sam naveo u glavi o Svetovidu. Matova: V''rzivulovito kolo i navitĕ (Sofija 1896. t. [271] [272] Arch. str. f. Nauka u Petrogradu. odgovara ona.. i dalje. Bjelovski. [270] [269] Krek. (u smislu čarobnik). Dict. Rad čitan u Academie de l' Jnscription. 211. 435. i 86). t. O navama vidi knjižicu D.) O ovoj razlici vidi moje izdanje Nestorove Hronike. U svome skorašnjem delu Zur Entstehungs Geschichte der Kirchenslavischen Sprache (izvod iz rada Akad.. Krek. upotrebljava oblike coenas.Da Bog da me ne videla ni iduće godine!" (Šejn'': Materiјаli dlја izučeniја bita sev-zap. . slav. 1865. 85. 269. Otonov biograf Ebo prevodi Gorovid qui lingua latina Mars dicitur. Machal. i Unevit. 418. 31). u opštoj sednici od 6. Izvĕst. 6. t.218. 121.[257] U srpskom postoji reč vračar-a. Simića: Novi podaci o Vrzinu kolu i navama. Pertz-a. 263.Ne vidim te. izd.). Seznam. Prag. str. [261] [260] [259] Objavio ga je Hecht. i pita: Kumo. str. kraja. vidiš li me? .

O drugima se vara. jer on nije istorik. Leže nije mogao o njima pribaviti dovoljnog objašnjenja. Graz. U Krek-a Einleitung. 139 412. beleknegine.[275] Einleitung in die slav. Mogao bi joj naći mesto u svome rečniku sub. 1894. voce ili kašta ili kat'. Knj. 1. [277] [276] Knjiga. 3. Titmar pravilno tumači neka slovenska imena: belegori. str. drugo izd. Prev [282] . Miklošiću je na žalost umakla reč contina. II. 17. 1885. Mitologije. on prevodi sa Mel prohibe. 1868. Litteratur-Geschichte.. 1. Nauka u Zagrebu. t. Stoga ih je ustupio za srpsko izdanje svoje Slov. 16 i 111 str. Jaremirus. II. G. neka se neko nañe. Lappenberg Hanovre.Prag.1882. str. 562. izdanje Akad. izd. 1874 . ko će i o tim snimcima moći kazati koju reč. [278] [279] [280] [281] Snimci 24-32 nisu uneseni u original. Fontes rerum Bohemicarum . Tako nailazeći na Medebor (šuma koja ima meda). str. Historia Salonitana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->