*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema: Oblici toksičnosti insekticida

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Januar, 2009.

1

dodirne (kontaktne). Nadalje.Uvod Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način. Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. 2 . obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“. kaolin. kontaktno i fumigantno. koje obezbeđuju kvašenje. 3. Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. Ova podela nije apsolutna. Drugim rečima. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. deluju istovremeno utrobno.sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. 4. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti). pomoćne materije. Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. 2. jer neki insekticidi (polivalentni). dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni. najčešće talk. prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje).1. radi štednje i boljeg rasturanja. Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida. insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata. tečni i gasoviti insekticidi. insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin).Vrste insekticida Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati. gasovite i sistemične otrove. U sastav insekticida ulaze i tzv. trajanje i lebdenje u vodi.Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide. mineralna ulja. Ulja kao što su hortikulturalna ulja. 2. U sastav insekticida. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo. voda. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr. 1. Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke. Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu. Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana. Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama.

Isparavanje alkohola hladi biljku pa se može desiti da oštetite orhideju i učinite je lako prijemljivom na napade bakterija i gljivica. 3 . Oleoultracid je insekticid koji mozete koristiti za suzbijanje štetnih insekata i grinja i koji možete naći na našem tržištu. No sva sredstva ne deluju jednako te je potrebno identificirati štetočinu koji je napao Vašu orhideju. U ovu mešavinu alkohol i voda ulaze u jednakom odnosu dok se deterdženti i ulja dodaju u vrlo malim količinama (pola male kašike na litar mešavine vode i alkohola). Neki uzgajivači u taj alkohol mešaju deterdžent za posuđe. insekticidi koje upotrebljavate na orhidejama moraju biti namenjeni ukrasnom bilju. Ipak. Mehanički i-ili uz korišćenje alkohola odstranite štetočine i premažite površinu listova i stabljike koje su napadnute. Najčešći problem biološke kontrole je osigurati životne uslove korisnim insektima. Ukoliko su Vaše biljke napale veće količine insekata možete koristiti sve insekticide koje nađete u slobodnoj prodaji (probajte koristiti ekološke innsekticide kao što su Rotenon. Dicofol). Insekticidni sapuni su takodje destilati nafte. Za večinu ljudi buba je buba pa i ne razmišljaju o tome da dobre bube jedu one koje štete bilju. Ukoliko vam je vatom teško doći do nekih delova biljke. Ovo ponovite nakon 2 nedelje ponovo kako biste bili sigurni da ste odstranili sve štetočine. Belo ulje je insekticid (akaricid – ovicid) koji možete koristiti protiv svih vrsta ušiju i crvenog pauka i njihovih jajašaca. mineralna ili hortikulturalna ulja. Biološka kontrola je vrlo skupa i ne znači potpuno rešenje problema. Budite pažljivi s dodavanjem deterdženata jer su današnji postali agresivni te mogu naškoditi Vašim biljkama. 3.Alkohol u kombinaciji s insekticidima Prilikom uništavanja štetočina lopticom vate umočene u alkohol pazite da je alkohol koji koristite barem 70% jačine (nemojte koristiti etanol ili metanol jer oni prelagano prodiru u biljku i mogu joj naneti štetu). zabeleženo je da Azadirachtin visoko toksičan za ribe i srednje toksičan za vodene beskičmenjake. Pri ovom tretmanu se ponekad može pojaviti i problem hlađenja biljke. U svakom slučaju. većina insekticida nije testirana na orhidejama te prvo isprobajte sredstvo na manjoj površini orhideje pre nego što ga primenite na celoj biljci.Na primer. Osnovno pravilo je da ove insekticide ne koristite kada je jako toplo i da se biljka koju tretirate nalazi u seni dok se insekticid ne osuši. možete orhideje i prskati s alkoholom. Piretrini.

Međutim. Nikad ne prskajte ukoliko je vetrovito i nikada ne prskajte biljke tokom velikih vrućina jer postoji visoka vjerojatnostverovatnoća da ćete oštetiti biljke. U odnosu na kontrolne vrednosti. a obuhvatali su slinjenje. Kako koristiti insekticide? Ukoliko upotrebljavate isti insekticid kroz duži period može se desiti da napravite veći problem od početnog jer insekti mogu stvoriti otpornost prema insekticidima. grčenje i nesposobnost stajanja uoči smrti.30 mg kg-1. drhtavicu. Odredjivanje toksičnosti insekticida Kvalitativne i kvantitativne analiticke metode Osnovne aktivnosti prilikom odredjivanja toksičnosti insekticida su detekcija. doze ovih insekticida koje su odgovarale LD50. insekticidi su doveli do smanjenja aktivnosti kolinesteraze koja je zavisila od doze. dok je diazinon u odgovarajućoj srednjoj letalnoj dozi uzrokovao smrt tri od šest pilića. Najbolje rešenje je promeniti insekticid nakon 3 do 4 tretiranja. Dva od šest pilića uginula su unutar dva sata od primene bilo klorpirifosa bilo diklorvosa u dozama koje su odgovarale LD50. suženje. Pad aktivnosti kolinesteraze u plazmi dobro je korelirao s njenim padom u mozgu (r=0. i to po mogučnosti preči s organskog na hemijski ili obrnuto. Prvi su se znakovi kolinergičkoga sindroma kod pilića javili oko dva sata nakonod oralne primene. diazinona i diklorvosa kod pilića pa je izmerena aktivnost kolinesteraza u njihovoj plazmi i mozgu.Osnovno pravilo za prskanje hemijskim preparatima je da se to mora raditi na otvorenom prostoru rano ujutro. obešena krila. teško disanje. dovele su do kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti sličnih onima primećenim kod utvrđivanja LD50. Oralna primena polovine srednje letalne doze insekticida klorpirifosa (5 mg kg-1). Srednja letalna doza LD50 klorpirifosa iznosila je 10. diazinona (3 mg kg-1) i diklorvosa (3 mg kg-1) dovela je do nepokretnosti i obešenih krila. a kretala se od 29 % do 84 % u plazmi te od 18 % do 77 % u mozgu. Kada korisitie hemijske insekticide oni moraju uvek biti pogodni za upotrebu na ukrasnom bilju. diazinona 6.79 mg kg-1. Ovi podaci upućuju na to da oralna primena organofosfornih insekticida u dozama koje odgovaraju srednjoj letalnoj dozi dovode do znakova kolinergičkoga trovanja kod pilića te do istodobnoga pada aktivnosti kolinesteraza u mozgu i plazmi. Ispitano je akutno toksično delovanje tri često upotrebljavanih organofosfornih insekticida klorpirifosa. ali bez kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti koji su uočeni kod eksperimenta radi utvrđivanja srednje letalne doze (LD50). učestalu defekaciju. Prevelike količine mogu uništiti Vaše biljke.32 mg kg-1 i diklorvosa 6.82). Kada koristite insekticide pazite da ne koristite količine manje od propisanih jer to izaziva otpornost štetočina. identifikacija i odredivanje:toksicnosti i koncentracija toksicnih materija Klasifikacija analitickih metoda: –biološke metode (“bioassays”) 4 .

Prednosti metoda sa staničnim kulturama: minimalne potrebe korištenja životinja. METODE ZAVISNE OD VEZANJA DVA REAKTANTA (“binding assays”) Temelj ovih ispitivanja je specificna reakcija liganda i vezujućeg proteina. Tendencija je u korišćenju klasičnih bioloških metoda samo ako nema odgovarajucih alternativnih. na stupcu). slabija reproducibilnost. Najčešće su korišćene ove metode i protokolima preporučeni biološki sastavi u analitičkoj toksikologiji insekticida: vodeni organizmi (alge).pracenje asimilacije podesnih 14C-oznacenih Prednosti: bveća slicnost biotransformacijskim procesima u čoveku. IR. elektroforetske tehnike.AAS. NMR.– fizičke i/ili hemijske metode –metode zavisne od vezivanja dva reaktanta (“binding assays”) BIOLOŠKE METODE (“bioassays”) Praćenje odgovora biološkog sastava na toksikant.mikroskopsko brojanje stanica . a nedostaci korištenja životinjskih modela. MS. praćenje morfoloških i biohemijskih promena u staničnoj kulturi.odredjivanje ATP . u tankom sloju.spektrofotometrija (UV/VIS).prostor. olakšano prepoznavanje štetnih učinaka ksenobiotika. ICP-MS. Iz ove životinje izolovati organ ili tkivo u formi ćelije ili mikroorganizma. Moguće su poteškoće prilikom izmene za odredivanje biomase: .svođenje na minimum brojnih testova na životinjama FIZIČKE I/ILI HEMIJSKE METODE Ovo su klasične/savremene analitičke i biohemijske tehnike.Potrebno je imati prilikom ovog metoda eksperimentalnu životinja ili biljku. HPLC.U njih spadaju kromatografija (papirna. biološka varijabilnost:manja preciznost.Odredjivanje koncentracije toksikanta se vrši na osnovu procene i na temelju biološke aktivnosti ili delovanja. GC. PREGLED TOKSICNOSTI RAZLIČITIH VRSTA INSEKTICIDA 5 . Temelj ovih ispitivanja su fizikalna i/ili hemijska svojstva ispitivane stvari. Zatim se vrši kvantifikacija merenjem biomase kao funkcije vremena. mogućnost primene bioloških metoda samo za stvari koje proizvode biološki odgovor u živim organizmima i tkivima.potreba ponavljanja eksperimenta. primena uglavnom u početnim ispitivanjima bioloških (toksičnih) delovanja ksenobiotika.cena.spektrofotometrijsko odredivanje hlorofila . Alternativne metode(Etička shvatanja korištenja životinja i/ili njihovih tkiva= Potrebno je poštovati zakon za zaštitu životinja.vreme.

D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.D se može mešati sa preparatima na bazi: diflubenzurona.5 -10 ml u 10 l vode). NAPOMENE: • • • Anthocid . 13. N Znaci upozorenja: R-10.D spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xi. 50/53. tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vaši. u uslovima visoke vlažnosti i temperature. koji se koristi u: • • usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1. PRIMENA: Anthocid . digestivnim i inhalacionim delovanjem. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola. pirimikarba. 16.0.Anthocid D FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 50 g/l cipermetrin-a + 500 g/l hlorpirifos-a. 6 .D je nesistemični insekticid sa kontaktnim. Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine.075 . Anthocid . 57 Znaci obaveštenja: S-2. 36/37/39.1 %. 20/22. (7. 45 KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku. dimetoata.5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) i zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0. 36/38. Anthocid .

13.Perfekthion FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 400 g/l dimetoata PRIMENA: Koristi se za suzbijanje: • • • • trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) i breskvine muve (Ceratitis capitata).) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp.075%. breskvinog moljca (Anarsia spp. NAPOMENA: Postoji mogućnost da neke vrste biljaka ispolje osetljivost prema Perfektion-u (npr. Perfektion spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R-10.). maslinine muve (Dacus oleae). pokretnih formi grinja (Acarinae). kaptanom i ditiokarbamatima. blokiranjem enzima (holin .0. Može se mešati sa fungicidima (Ronilan DF. breskvinog smotavca (Cydia molesta). folpetom.). Perfektion ima i kontaktno delovanje i ova dvojakost mu omogućava izuzetno široku primenu.075 . Pored ovoga. voćnih osa (Hoplocampa spp. lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiosus perniciosus). Perfektion se ne preporučuje za primenu na ukrasnim biljnim vrstama). 28. biljnih vaši (Aphididae).0.55. Deluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe. maslinovog moljca (Prays oleaellus).20/21/22.1 . tripsa (Thrips spp. u koncentraciji 0. 42 7 .10%. 57 Znaci obaveštenja: S-2. 45 KARENCA: 14 dana za duvan. buvača (Halticinae) i repine muve (Pegomya hyosciami). MEHANIZAM DELOVANJA: Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog delovanja. u koncentraciji 0. neke sorte breskve i kajsije). 20/21. Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije. Ovaj preparat se karakteriše izuzetno dugim rezidualnim delovanjem.52.05 . tako da deluje i na larve insekata koje se ispile nakon tretmana. Polyram DF).).15%. u koncentraciji 0.esteraze).20%. neki citrusi.15 .0. 21 dan za voćke. lisnih buva (Psylla spp. 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka). jabukinog smotavca (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju.0.). u koncentraciji 0.

5 EC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn. Megathrin 2. N Znaci upozorenja: R-22. i ima prvenstveno kontaktno delovanje.02% uz utrošak vode 1000 l/ha.28. tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica. u koncentraciji 0. Megathrin 2.5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u: • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci.13. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).dana za ratarske useve.36. NAPOMENA: • Megathrin 2.5 EC FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 25 g/l lambda cihalotrina PRIMENA: Megathrin 2. masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida. 8 . 45 KARENCA: 14 dana za jabuku.5 EC se ne sme mešati sa bordovskomčorbom i alkalnim preparatima. a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana.57 Znaci obaveštenja: S-2.36/37/39.50.

28 dana za jabuku. 55.) u količini 0. 57 Znaci obaveštenja: S-2. Nuprid 200 SC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R20/22. 36. NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat.2 – 0.3 l/ha (2 – 3 ml u 10 l vode).3 l/ha (20 -30 ml na 100m2). MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata. zasadu jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene vaši (Aphis sp. Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada. tiakloprid). 45 KARENCA: 14 dana za krompir. 9 .Nuprid 200 SC FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l imidakloprid-a. 13. PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u: • • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0.tiametoksam.2 – 0. Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid.

virus pegavosti kupusa. NAPOMENE: • • • • • Chess ® 50 WG je visoko selektivan prema većini korisnih insekata uključujući i oprašivače (bumbare). paprici i drugom povrću. Uginuće štetočina nastaje od gladi nekoliko dana posle primene preparata u zavisnosti od vrste vaši koja se suzbija. Maksimalan broj tretiranja je 1-3 puta u toku iste godine. Primenjuje se u vreme formiranja prvih kolonija vaši u periodu intenzivnog porasta biljaka. Jedan sat posle tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih vašiju i bele leptiraste vaši.Chess® 50 WG FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg pimetrozin-a PRIMENA: Chess® 50 WG je visoko selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kupusu. Chess ® 50 WG se može mešati sa drugim preparatima neutralne reakcije. organo-fosfata i piretroida. ali se više ne hrane. spanaća i salate.14 dana. za papriku 14 dana. i na taj način obezbeđuje zaštitu i novoizraslih biljnih delova. naročito na one iz grupe karbamata. pa vaši nastavljaju da se kreću. Može se primeniti u plastenicima u kojima se koriste Encarsia formosa i Phytoseiulus spp.6 kg/ha. u količini od 0. uz razmak između tretiranja 7 . Bezopasan je i za prirodne predatore i parazite vašiju kao što su zlatooke.4 do 0. Zbog potpuno novog načina delovanja preporučuje se primena preparata na svim mestima gde je zapažena otpornost ili smanjena osetljivost vaši i bele leptiraste vaši na do tada korišćene insekticide. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija peparata Chess® 50 WG je pimetrozin koji spada u novu grupu insekticida piridina i veoma je efikasan u suzbijanju štetnih insekata koji sišu. Chess® 50 WG posle primene ne izaziva “knock-down” efekat kao npr. Preparat nije agresivan za gajene biljke (fitotoksičan) čak i pri primeni dvostruko veće količine od preporučene.). piretroidni insekticidi. KARENCA: Za povrće 3 dana. posle sadnje ili rasađivanja. za useve u polju 14-21 dan. Preparat se posle primene usvaja u biljku i transportuje kroz sprovodno tkivo. sprečava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su vektori biljne vaši (virus mozaika krastavca. Prestanak ishrane štetnog insekta na gajenoj biljci. odmah po primeni preparata. bubamare itd. 10 . virus žute patuljavosti crnog luka itd.

8 x 106 tona DDT. . godine Pol Herman Miler (Paul Hermann Müller) sa Geigy Pharmaceutial iz Švajcarske. Program je konačno prekinut 1969. međutim DDT nije tako uspešno delovao u afričkim zemljma. prema čemu je izveden naziv DDT. ovakve posledice nisu do sada primećene i kod ljudskih organizama. malarija) među civilnim i vojnim stanovništvom. Imao je veoma veliku primenu za vreme Drugog Svetskog rata u borbi protiv bolesti koje prenose kukci (npr. 2C6H5Cl + C2H2Cl3OH → C14H9Cl5 + H2O DDT deluje tako što otvara putanje natrijum jona u neuronima insekata.DDT ima slabo estrogeno dejstvo. Primena DDT je najpoznatiji insekticid iz grupe hlorisanih ugljovodonika. Posledice primene Negativne . Za to otkriće Miler je 1948. imao je primenu i u uništavanju štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. od strane Otmara Zajdlera (Othmar Zeidler). 1955. Pored ovoga. zbog čega su svi živi organizmi koji se nalaze u oblasti u kojoj se DDT koristi izloženi zagađenju. Otkriće DDT DDT je otkriven 1874. Dobijanje DDT se dobija u reakciji između hlorobenzena (C6H5Cl) i trihloroetanola (C2H2Cl3OH). CAS broj DDT-a je 50-29-3. . Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation) je pokrenula program zasnovan pretežno na upotrebi DDT-a po kojem bi se DDT iskorenio u celom svetu. a naziv po IUPAC nomenklaturi mu je dihlordifenil-trihloretan. odnosno može da proizvede kod njime zaraženih životinja hormonske promene kao estrogen (jer su sličnog hemijskog sastava). Molekulska formula DDT-a je C14H9Cl5. U svetu je do 1974. što dovodi do spazme i smrti.DDT je organski zagađivač koji zagađuje zemlju i vodu. on se vezuje sa molekulima masti u ljudskom organizmu i tako stvara mutacije. ali njegove hemijske osobine je otkrio tek 1939. potrošeno 2. prema engleskom izgovoru) je organsko jedinjenje koje spada u klasu ugljovodonika alkana. Rezultati su bili visoko zadovoljavajući jer se u svetu drastično smanjila stopa smrtnosti. Insekti sa određenim mutacijama u svojim neuronima mogu biti otporni na DDT i slične insekticide.pošto se DDT rastvara u mastima.DDT (diditi. usled čega se njihovu neuroni spontano zapale. 11 . međutim. dobio Nobelovu Nagradu iz Fiziologije i Medicine za „otkriće veoma efikasnog otrova protiv nekih štetočina“.

DDT veoma štetno utiče na život u vodi i usled njega dolazi do pomora riba i ostalih vodenih životinja . . godine. Par godina posle ovog. Kasnije su se Janakonovi udružili sa naučnikom Čarlsom Varsterom (Charles Wurster) i Artom Kulijem (Art Cooley).istraživajne koje je izvršeno na Berkley Institutu u Kaliforniji je dokazalo kod dece koja su bila izložena DDT-u dok su se još razvijala u materici postoje velike šanse da obole od bolesti koje štetno utiču na njihov razvoj. Malarija je u potpunosti iskorenjena u Severnoj Americi i Evropi. u kojoj su opisane moguće po čoveka i životinje štetne posledice upotrebe DDT-a. kao što je npr. Svetska Zdravstvena Organizacija je izjavila da će DDT biti jedno od glavnih oružja u borbi protiv malarije. dogodio se drugi događaj koji je takođe uticao na to da se ukine DDT. Osnovali su Enviromental Defense Fund (EDF). .DDT je znatno povećao proizvodnju hrane u poljoprivredi kada je bio korišten kao insekticid. Pozitivne . Prvo je zabranjena upotreba DDT u samo tri države u SAD. 12 . da pokrene tužbu protiv Suffolk County Mosquito Control koji su bili nadležni za borbu protiv komaraca na toj teritoriji. Zabrana upotrebe Kad je otkrivena njegova štetnost. sudskom tužiocu. U pitanju je bila inicijativa koju su pokrenuli supružnici Janakon (Yannacone). prvo u SAD.zahvaljujući DDT-u. da bi se kasnije zabrana proširila na cele SAD.na osnovu istraživanja pretpostavlja se da DDT može izazvati kancerogene efekte u ljudskom organizmu. a zatim u ostalom delu sveta. Događaj koji je u velikoj meri uticao na to da se zabrani je knjiga Tiho Proleće (Silent Spring). upotreba DDT-a je zabranjena. Kerol Janakon (Carol Yannacone) je prisustvovala masovnom pomoru ribe u Jefenk jezerima (Yaphank Ponds) do kojeg je došlo usled korištenja DDT-a radi uništavanja komaraca. Godine 2006. mogućnost pojave raka kod osoba koje su izložene DDT-u ili stanjivanje ljusaka jajeta kod ptica.primećeno je da su ljuske jaja nekih ptica slabijeg kvaliteta (stanjene su i mekše su) usled izloženosti ovom insekticidu.. Već 1970-tih upotreba DDT-a je bila zabranjena u skoro celom svetu. . Predložila je svojem suprugu. neprofitnu organizaciju koja se bavi zaštitom životne sredine. koju je objavila američka biologičarka Rejčel Karson (Rachel Carson) 1962. učiteljem. Viktoru Janakonu (Victor Yannacone). i pokrenuli su veliku kampanju za borbu protiv DDT-a.

ili oprezna upotreba. Gotovo svi insekticidi imaju mogućnost da značajno izmene eko sistem. Neophodno je da se nađe balans između poljoprivrednih potreba i prirodnih i zdravstvenih pitanja kada se govori o upotrebi insekticida.1 ZAKLJUCAK Insekticidi su hemikalije koje se koriste protiv insekata u svim njihovim razvojnim fazama. medicini. mnogi su štetni za ljudsko zdravlje.U najnovijim istrazivanjima dokazano je da insekticidi izazivaju leukemiju kod male dece tako da je jako preporucljivo njihova smanjena. Insekticidi se koriste u poljoprivredi. drugi se gomilaju u lancu ishrane. kao i domaćinstvima. industrijskoj proizvodnji. Smatra se da je upotreba pesticida najveći faktor povećanja poljoprivredne proizvodnje u dvadesetom veku. Literatura 13 .1.

14 . 5.deltaagrar.asp www. 2009.poslovniforum. 3.htm http://www.hr/teme/ekoteme/02pesticidi.poliklinika-harni. 6. Požarevac.asp www. Jakovljevič.php?Id=42 Zagadjenje i zaštita zemljišta. J. 2.com/recnik.rs/code/navigate.co.bayercropscience.hr/poljoprivreda/zastita_insekticidi. http://www. 4.1.yu/proizvodi/insekticidi/confidor70wg.sekopak.php http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful