*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema: Oblici toksičnosti insekticida

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Januar, 2009.

1

Ova podela nije apsolutna. U sastav insekticida. prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje).sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. Drugim rečima. radi štednje i boljeg rasturanja. tečni i gasoviti insekticidi.Vrste insekticida Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati. neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin). Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. najčešće talk. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr. 2. insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata. Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke. mineralna ulja. Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. pomoćne materije.Uvod Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama. dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni. kaolin. 2. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima. koje obezbeđuju kvašenje. dodirne (kontaktne). voda. Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu. Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida. Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana. 3. kontaktno i fumigantno. jer neki insekticidi (polivalentni). trajanje i lebdenje u vodi. Nadalje.1. 2 . 4. deluju istovremeno utrobno. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte. Ulja kao što su hortikulturalna ulja. postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti). U sastav insekticida ulaze i tzv. 1.Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo. gasovite i sistemične otrove. obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“.

većina insekticida nije testirana na orhidejama te prvo isprobajte sredstvo na manjoj površini orhideje pre nego što ga primenite na celoj biljci. Najčešći problem biološke kontrole je osigurati životne uslove korisnim insektima. Osnovno pravilo je da ove insekticide ne koristite kada je jako toplo i da se biljka koju tretirate nalazi u seni dok se insekticid ne osuši. Za večinu ljudi buba je buba pa i ne razmišljaju o tome da dobre bube jedu one koje štete bilju. Dicofol). mineralna ili hortikulturalna ulja. Ipak. U ovu mešavinu alkohol i voda ulaze u jednakom odnosu dok se deterdženti i ulja dodaju u vrlo malim količinama (pola male kašike na litar mešavine vode i alkohola). Belo ulje je insekticid (akaricid – ovicid) koji možete koristiti protiv svih vrsta ušiju i crvenog pauka i njihovih jajašaca. Piretrini. Ukoliko su Vaše biljke napale veće količine insekata možete koristiti sve insekticide koje nađete u slobodnoj prodaji (probajte koristiti ekološke innsekticide kao što su Rotenon. 3 . Isparavanje alkohola hladi biljku pa se može desiti da oštetite orhideju i učinite je lako prijemljivom na napade bakterija i gljivica. zabeleženo je da Azadirachtin visoko toksičan za ribe i srednje toksičan za vodene beskičmenjake.Na primer. Insekticidni sapuni su takodje destilati nafte. možete orhideje i prskati s alkoholom. Neki uzgajivači u taj alkohol mešaju deterdžent za posuđe. Ovo ponovite nakon 2 nedelje ponovo kako biste bili sigurni da ste odstranili sve štetočine. Ukoliko vam je vatom teško doći do nekih delova biljke. insekticidi koje upotrebljavate na orhidejama moraju biti namenjeni ukrasnom bilju. Mehanički i-ili uz korišćenje alkohola odstranite štetočine i premažite površinu listova i stabljike koje su napadnute. Oleoultracid je insekticid koji mozete koristiti za suzbijanje štetnih insekata i grinja i koji možete naći na našem tržištu. Budite pažljivi s dodavanjem deterdženata jer su današnji postali agresivni te mogu naškoditi Vašim biljkama. Biološka kontrola je vrlo skupa i ne znači potpuno rešenje problema.Alkohol u kombinaciji s insekticidima Prilikom uništavanja štetočina lopticom vate umočene u alkohol pazite da je alkohol koji koristite barem 70% jačine (nemojte koristiti etanol ili metanol jer oni prelagano prodiru u biljku i mogu joj naneti štetu). Pri ovom tretmanu se ponekad može pojaviti i problem hlađenja biljke. U svakom slučaju. 3. No sva sredstva ne deluju jednako te je potrebno identificirati štetočinu koji je napao Vašu orhideju.

Kada korisitie hemijske insekticide oni moraju uvek biti pogodni za upotrebu na ukrasnom bilju. suženje. dovele su do kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti sličnih onima primećenim kod utvrđivanja LD50. Prevelike količine mogu uništiti Vaše biljke. Prvi su se znakovi kolinergičkoga sindroma kod pilića javili oko dva sata nakonod oralne primene. a obuhvatali su slinjenje. identifikacija i odredivanje:toksicnosti i koncentracija toksicnih materija Klasifikacija analitickih metoda: –biološke metode (“bioassays”) 4 . dok je diazinon u odgovarajućoj srednjoj letalnoj dozi uzrokovao smrt tri od šest pilića.30 mg kg-1. ali bez kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti koji su uočeni kod eksperimenta radi utvrđivanja srednje letalne doze (LD50). Odredjivanje toksičnosti insekticida Kvalitativne i kvantitativne analiticke metode Osnovne aktivnosti prilikom odredjivanja toksičnosti insekticida su detekcija.79 mg kg-1. a kretala se od 29 % do 84 % u plazmi te od 18 % do 77 % u mozgu. učestalu defekaciju.82). grčenje i nesposobnost stajanja uoči smrti. Najbolje rešenje je promeniti insekticid nakon 3 do 4 tretiranja. teško disanje. i to po mogučnosti preči s organskog na hemijski ili obrnuto. Pad aktivnosti kolinesteraze u plazmi dobro je korelirao s njenim padom u mozgu (r=0. Kako koristiti insekticide? Ukoliko upotrebljavate isti insekticid kroz duži period može se desiti da napravite veći problem od početnog jer insekti mogu stvoriti otpornost prema insekticidima. Nikad ne prskajte ukoliko je vetrovito i nikada ne prskajte biljke tokom velikih vrućina jer postoji visoka vjerojatnostverovatnoća da ćete oštetiti biljke. Ovi podaci upućuju na to da oralna primena organofosfornih insekticida u dozama koje odgovaraju srednjoj letalnoj dozi dovode do znakova kolinergičkoga trovanja kod pilića te do istodobnoga pada aktivnosti kolinesteraza u mozgu i plazmi. Srednja letalna doza LD50 klorpirifosa iznosila je 10. insekticidi su doveli do smanjenja aktivnosti kolinesteraze koja je zavisila od doze. diazinona i diklorvosa kod pilića pa je izmerena aktivnost kolinesteraza u njihovoj plazmi i mozgu. Dva od šest pilića uginula su unutar dva sata od primene bilo klorpirifosa bilo diklorvosa u dozama koje su odgovarale LD50. Oralna primena polovine srednje letalne doze insekticida klorpirifosa (5 mg kg-1). Kada koristite insekticide pazite da ne koristite količine manje od propisanih jer to izaziva otpornost štetočina. diazinona (3 mg kg-1) i diklorvosa (3 mg kg-1) dovela je do nepokretnosti i obešenih krila. Ispitano je akutno toksično delovanje tri često upotrebljavanih organofosfornih insekticida klorpirifosa. diazinona 6. Međutim. obešena krila.Osnovno pravilo za prskanje hemijskim preparatima je da se to mora raditi na otvorenom prostoru rano ujutro. drhtavicu. U odnosu na kontrolne vrednosti.32 mg kg-1 i diklorvosa 6. doze ovih insekticida koje su odgovarale LD50.

Zatim se vrši kvantifikacija merenjem biomase kao funkcije vremena. a nedostaci korištenja životinjskih modela.spektrofotometrija (UV/VIS). olakšano prepoznavanje štetnih učinaka ksenobiotika.prostor.potreba ponavljanja eksperimenta. GC.odredjivanje ATP .spektrofotometrijsko odredivanje hlorofila . Temelj ovih ispitivanja su fizikalna i/ili hemijska svojstva ispitivane stvari. Najčešće su korišćene ove metode i protokolima preporučeni biološki sastavi u analitičkoj toksikologiji insekticida: vodeni organizmi (alge). Moguće su poteškoće prilikom izmene za odredivanje biomase: .AAS. mogućnost primene bioloških metoda samo za stvari koje proizvode biološki odgovor u živim organizmima i tkivima. primena uglavnom u početnim ispitivanjima bioloških (toksičnih) delovanja ksenobiotika.U njih spadaju kromatografija (papirna. Tendencija je u korišćenju klasičnih bioloških metoda samo ako nema odgovarajucih alternativnih.– fizičke i/ili hemijske metode –metode zavisne od vezivanja dva reaktanta (“binding assays”) BIOLOŠKE METODE (“bioassays”) Praćenje odgovora biološkog sastava na toksikant.cena.mikroskopsko brojanje stanica . MS.svođenje na minimum brojnih testova na životinjama FIZIČKE I/ILI HEMIJSKE METODE Ovo su klasične/savremene analitičke i biohemijske tehnike. IR. praćenje morfoloških i biohemijskih promena u staničnoj kulturi. METODE ZAVISNE OD VEZANJA DVA REAKTANTA (“binding assays”) Temelj ovih ispitivanja je specificna reakcija liganda i vezujućeg proteina. Prednosti metoda sa staničnim kulturama: minimalne potrebe korištenja životinja. PREGLED TOKSICNOSTI RAZLIČITIH VRSTA INSEKTICIDA 5 .Odredjivanje koncentracije toksikanta se vrši na osnovu procene i na temelju biološke aktivnosti ili delovanja. biološka varijabilnost:manja preciznost.Potrebno je imati prilikom ovog metoda eksperimentalnu životinja ili biljku.pracenje asimilacije podesnih 14C-oznacenih Prednosti: bveća slicnost biotransformacijskim procesima u čoveku. slabija reproducibilnost.vreme. NMR. Iz ove životinje izolovati organ ili tkivo u formi ćelije ili mikroorganizma. Alternativne metode(Etička shvatanja korištenja životinja i/ili njihovih tkiva= Potrebno je poštovati zakon za zaštitu životinja. elektroforetske tehnike. ICP-MS. na stupcu). u tankom sloju. HPLC.

dimetoata.Anthocid D FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 50 g/l cipermetrin-a + 500 g/l hlorpirifos-a.075 . pirimikarba.0. PRIMENA: Anthocid . u uslovima visoke vlažnosti i temperature. digestivnim i inhalacionim delovanjem. 16. 45 KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku. Anthocid . 50/53.D se može mešati sa preparatima na bazi: diflubenzurona. 20/22.5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) i zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0. N Znaci upozorenja: R-10.D spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xi. (7.1 %. 36/38. 6 .D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes. NAPOMENE: • • • Anthocid . Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola. tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vaši. 36/37/39. Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine. koji se koristi u: • • usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1. 13.D je nesistemični insekticid sa kontaktnim. Anthocid . 57 Znaci obaveštenja: S-2.5 -10 ml u 10 l vode).

breskvinog moljca (Anarsia spp.20%. Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije. maslinine muve (Dacus oleae).).0. maslinovog moljca (Prays oleaellus).52.075 . Perfektion ima i kontaktno delovanje i ova dvojakost mu omogućava izuzetno široku primenu. u koncentraciji 0.). 57 Znaci obaveštenja: S-2. folpetom. lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiosus perniciosus).10%. Može se mešati sa fungicidima (Ronilan DF.1 .esteraze). Perfektion se ne preporučuje za primenu na ukrasnim biljnim vrstama). Polyram DF). NAPOMENA: Postoji mogućnost da neke vrste biljaka ispolje osetljivost prema Perfektion-u (npr. jabukinog smotavca (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju.0. neki citrusi.55.0.).05 . 13. Pored ovoga. 28. MEHANIZAM DELOVANJA: Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog delovanja. tripsa (Thrips spp.15 . pokretnih formi grinja (Acarinae).20/21/22.) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp. 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka). biljnih vaši (Aphididae).).15%. tako da deluje i na larve insekata koje se ispile nakon tretmana. Deluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe. u koncentraciji 0. neke sorte breskve i kajsije). 20/21. kaptanom i ditiokarbamatima. u koncentraciji 0. 45 KARENCA: 14 dana za duvan. lisnih buva (Psylla spp.Perfekthion FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 400 g/l dimetoata PRIMENA: Koristi se za suzbijanje: • • • • trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) i breskvine muve (Ceratitis capitata).075%.0. voćnih osa (Hoplocampa spp. blokiranjem enzima (holin . Ovaj preparat se karakteriše izuzetno dugim rezidualnim delovanjem. breskvinog smotavca (Cydia molesta). buvača (Halticinae) i repine muve (Pegomya hyosciami). 42 7 . u koncentraciji 0. 21 dan za voćke. Perfektion spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R-10.

MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida.36/37/39. masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk. Megathrin 2.28. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama). i ima prvenstveno kontaktno delovanje.02% uz utrošak vode 1000 l/ha. Megathrin 2.36. 8 . 45 KARENCA: 14 dana za jabuku. tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica.13. NAPOMENA: • Megathrin 2.50. a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana.5 EC se ne sme mešati sa bordovskomčorbom i alkalnim preparatima. u koncentraciji 0.5 EC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn.dana za ratarske useve.5 EC FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 25 g/l lambda cihalotrina PRIMENA: Megathrin 2.5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u: • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci. N Znaci upozorenja: R-22.57 Znaci obaveštenja: S-2.

28 dana za jabuku. Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid.Nuprid 200 SC FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l imidakloprid-a. 36. zasadu jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene vaši (Aphis sp. Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada. NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat. 9 . 55. tiakloprid). 45 KARENCA: 14 dana za krompir.) u količini 0.tiametoksam. 13.3 l/ha (2 – 3 ml u 10 l vode). MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata. PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u: • • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0.2 – 0.2 – 0.3 l/ha (20 -30 ml na 100m2). 57 Znaci obaveštenja: S-2. Nuprid 200 SC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R20/22.

Bezopasan je i za prirodne predatore i parazite vašiju kao što su zlatooke. NAPOMENE: • • • • • Chess ® 50 WG je visoko selektivan prema većini korisnih insekata uključujući i oprašivače (bumbare). Prestanak ishrane štetnog insekta na gajenoj biljci. KARENCA: Za povrće 3 dana. Chess® 50 WG posle primene ne izaziva “knock-down” efekat kao npr.Chess® 50 WG FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg pimetrozin-a PRIMENA: Chess® 50 WG je visoko selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kupusu.14 dana.4 do 0. posle sadnje ili rasađivanja. sprečava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su vektori biljne vaši (virus mozaika krastavca. spanaća i salate. Preparat nije agresivan za gajene biljke (fitotoksičan) čak i pri primeni dvostruko veće količine od preporučene. Chess ® 50 WG se može mešati sa drugim preparatima neutralne reakcije. Maksimalan broj tretiranja je 1-3 puta u toku iste godine. bubamare itd. Uginuće štetočina nastaje od gladi nekoliko dana posle primene preparata u zavisnosti od vrste vaši koja se suzbija. 10 . za useve u polju 14-21 dan. virus pegavosti kupusa. organo-fosfata i piretroida. odmah po primeni preparata. u količini od 0. ali se više ne hrane. naročito na one iz grupe karbamata. piretroidni insekticidi.6 kg/ha. i na taj način obezbeđuje zaštitu i novoizraslih biljnih delova. za papriku 14 dana. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija peparata Chess® 50 WG je pimetrozin koji spada u novu grupu insekticida piridina i veoma je efikasan u suzbijanju štetnih insekata koji sišu. paprici i drugom povrću. uz razmak između tretiranja 7 . Može se primeniti u plastenicima u kojima se koriste Encarsia formosa i Phytoseiulus spp. Jedan sat posle tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih vašiju i bele leptiraste vaši. Primenjuje se u vreme formiranja prvih kolonija vaši u periodu intenzivnog porasta biljaka.). Zbog potpuno novog načina delovanja preporučuje se primena preparata na svim mestima gde je zapažena otpornost ili smanjena osetljivost vaši i bele leptiraste vaši na do tada korišćene insekticide. pa vaši nastavljaju da se kreću. virus žute patuljavosti crnog luka itd. Preparat se posle primene usvaja u biljku i transportuje kroz sprovodno tkivo.

ovakve posledice nisu do sada primećene i kod ljudskih organizama. 1955. od strane Otmara Zajdlera (Othmar Zeidler). Dobijanje DDT se dobija u reakciji između hlorobenzena (C6H5Cl) i trihloroetanola (C2H2Cl3OH). imao je primenu i u uništavanju štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. dobio Nobelovu Nagradu iz Fiziologije i Medicine za „otkriće veoma efikasnog otrova protiv nekih štetočina“. 2C6H5Cl + C2H2Cl3OH → C14H9Cl5 + H2O DDT deluje tako što otvara putanje natrijum jona u neuronima insekata. zbog čega su svi živi organizmi koji se nalaze u oblasti u kojoj se DDT koristi izloženi zagađenju. Otkriće DDT DDT je otkriven 1874. usled čega se njihovu neuroni spontano zapale. međutim DDT nije tako uspešno delovao u afričkim zemljma. on se vezuje sa molekulima masti u ljudskom organizmu i tako stvara mutacije. CAS broj DDT-a je 50-29-3. 11 .pošto se DDT rastvara u mastima. godine Pol Herman Miler (Paul Hermann Müller) sa Geigy Pharmaceutial iz Švajcarske. Rezultati su bili visoko zadovoljavajući jer se u svetu drastično smanjila stopa smrtnosti. međutim. potrošeno 2. što dovodi do spazme i smrti.8 x 106 tona DDT. Primena DDT je najpoznatiji insekticid iz grupe hlorisanih ugljovodonika.DDT ima slabo estrogeno dejstvo. Program je konačno prekinut 1969. Za to otkriće Miler je 1948.DDT (diditi. U svetu je do 1974. . Imao je veoma veliku primenu za vreme Drugog Svetskog rata u borbi protiv bolesti koje prenose kukci (npr. ali njegove hemijske osobine je otkrio tek 1939. Posledice primene Negativne . Molekulska formula DDT-a je C14H9Cl5. prema engleskom izgovoru) je organsko jedinjenje koje spada u klasu ugljovodonika alkana. .DDT je organski zagađivač koji zagađuje zemlju i vodu. a naziv po IUPAC nomenklaturi mu je dihlordifenil-trihloretan. Pored ovoga. Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation) je pokrenula program zasnovan pretežno na upotrebi DDT-a po kojem bi se DDT iskorenio u celom svetu. prema čemu je izveden naziv DDT. Insekti sa određenim mutacijama u svojim neuronima mogu biti otporni na DDT i slične insekticide. odnosno može da proizvede kod njime zaraženih životinja hormonske promene kao estrogen (jer su sličnog hemijskog sastava). malarija) među civilnim i vojnim stanovništvom.

sudskom tužiocu. Malarija je u potpunosti iskorenjena u Severnoj Americi i Evropi. Predložila je svojem suprugu.zahvaljujući DDT-u.istraživajne koje je izvršeno na Berkley Institutu u Kaliforniji je dokazalo kod dece koja su bila izložena DDT-u dok su se još razvijala u materici postoje velike šanse da obole od bolesti koje štetno utiču na njihov razvoj.. . neprofitnu organizaciju koja se bavi zaštitom životne sredine. upotreba DDT-a je zabranjena. da pokrene tužbu protiv Suffolk County Mosquito Control koji su bili nadležni za borbu protiv komaraca na toj teritoriji. 12 .primećeno je da su ljuske jaja nekih ptica slabijeg kvaliteta (stanjene su i mekše su) usled izloženosti ovom insekticidu. koju je objavila američka biologičarka Rejčel Karson (Rachel Carson) 1962. kao što je npr. Viktoru Janakonu (Victor Yannacone). . Prvo je zabranjena upotreba DDT u samo tri države u SAD. . Već 1970-tih upotreba DDT-a je bila zabranjena u skoro celom svetu. Par godina posle ovog. da bi se kasnije zabrana proširila na cele SAD. mogućnost pojave raka kod osoba koje su izložene DDT-u ili stanjivanje ljusaka jajeta kod ptica. Zabrana upotrebe Kad je otkrivena njegova štetnost. Događaj koji je u velikoj meri uticao na to da se zabrani je knjiga Tiho Proleće (Silent Spring). Kerol Janakon (Carol Yannacone) je prisustvovala masovnom pomoru ribe u Jefenk jezerima (Yaphank Ponds) do kojeg je došlo usled korištenja DDT-a radi uništavanja komaraca. učiteljem. Pozitivne . Kasnije su se Janakonovi udružili sa naučnikom Čarlsom Varsterom (Charles Wurster) i Artom Kulijem (Art Cooley). dogodio se drugi događaj koji je takođe uticao na to da se ukine DDT.na osnovu istraživanja pretpostavlja se da DDT može izazvati kancerogene efekte u ljudskom organizmu. u kojoj su opisane moguće po čoveka i životinje štetne posledice upotrebe DDT-a. prvo u SAD. U pitanju je bila inicijativa koju su pokrenuli supružnici Janakon (Yannacone).DDT veoma štetno utiče na život u vodi i usled njega dolazi do pomora riba i ostalih vodenih životinja .DDT je znatno povećao proizvodnju hrane u poljoprivredi kada je bio korišten kao insekticid. Godine 2006. godine. Svetska Zdravstvena Organizacija je izjavila da će DDT biti jedno od glavnih oružja u borbi protiv malarije. Osnovali su Enviromental Defense Fund (EDF). i pokrenuli su veliku kampanju za borbu protiv DDT-a. a zatim u ostalom delu sveta.

Gotovo svi insekticidi imaju mogućnost da značajno izmene eko sistem. Literatura 13 .1 ZAKLJUCAK Insekticidi su hemikalije koje se koriste protiv insekata u svim njihovim razvojnim fazama.U najnovijim istrazivanjima dokazano je da insekticidi izazivaju leukemiju kod male dece tako da je jako preporucljivo njihova smanjena. Insekticidi se koriste u poljoprivredi. Smatra se da je upotreba pesticida najveći faktor povećanja poljoprivredne proizvodnje u dvadesetom veku. Neophodno je da se nađe balans između poljoprivrednih potreba i prirodnih i zdravstvenih pitanja kada se govori o upotrebi insekticida. medicini.1.ili oprezna upotreba. drugi se gomilaju u lancu ishrane. industrijskoj proizvodnji. mnogi su štetni za ljudsko zdravlje. kao i domaćinstvima.

2009.poslovniforum.hr/teme/ekoteme/02pesticidi. http://www. 14 . J.hr/poljoprivreda/zastita_insekticidi. 6.1.php?Id=42 Zagadjenje i zaštita zemljišta. Požarevac. 2. Jakovljevič.bayercropscience.yu/proizvodi/insekticidi/confidor70wg. 3.rs/code/navigate.asp www.deltaagrar.asp www.poliklinika-harni.sekopak.co. 4. 5.htm http://www.com/recnik.php http://www.