*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema: Oblici toksičnosti insekticida

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Januar, 2009.

1

pomoćne materije. Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. mineralna ulja. neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin). tečni i gasoviti insekticidi. trajanje i lebdenje u vodi. U sastav insekticida ulaze i tzv. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr. Ulja kao što su hortikulturalna ulja. 2 . Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu.1. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana.Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide.sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo. deluju istovremeno utrobno. 3. dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni. voda. obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“. insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. koje obezbeđuju kvašenje. insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata. radi štednje i boljeg rasturanja.Uvod Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti). prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje). Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. Drugim rečima. najčešće talk. dodirne (kontaktne). 1. gasovite i sistemične otrove. Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke. Ova podela nije apsolutna. U sastav insekticida. kontaktno i fumigantno.Vrste insekticida Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati. 2. postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način. Nadalje. kaolin. 4. Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida. Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima. 2. jer neki insekticidi (polivalentni).

većina insekticida nije testirana na orhidejama te prvo isprobajte sredstvo na manjoj površini orhideje pre nego što ga primenite na celoj biljci. Ipak. Za večinu ljudi buba je buba pa i ne razmišljaju o tome da dobre bube jedu one koje štete bilju. Osnovno pravilo je da ove insekticide ne koristite kada je jako toplo i da se biljka koju tretirate nalazi u seni dok se insekticid ne osuši. Oleoultracid je insekticid koji mozete koristiti za suzbijanje štetnih insekata i grinja i koji možete naći na našem tržištu. Pri ovom tretmanu se ponekad može pojaviti i problem hlađenja biljke. Belo ulje je insekticid (akaricid – ovicid) koji možete koristiti protiv svih vrsta ušiju i crvenog pauka i njihovih jajašaca. Ukoliko su Vaše biljke napale veće količine insekata možete koristiti sve insekticide koje nađete u slobodnoj prodaji (probajte koristiti ekološke innsekticide kao što su Rotenon. U svakom slučaju. 3 . No sva sredstva ne deluju jednako te je potrebno identificirati štetočinu koji je napao Vašu orhideju. Isparavanje alkohola hladi biljku pa se može desiti da oštetite orhideju i učinite je lako prijemljivom na napade bakterija i gljivica. možete orhideje i prskati s alkoholom.Alkohol u kombinaciji s insekticidima Prilikom uništavanja štetočina lopticom vate umočene u alkohol pazite da je alkohol koji koristite barem 70% jačine (nemojte koristiti etanol ili metanol jer oni prelagano prodiru u biljku i mogu joj naneti štetu). Insekticidni sapuni su takodje destilati nafte. insekticidi koje upotrebljavate na orhidejama moraju biti namenjeni ukrasnom bilju. 3. Piretrini. Ukoliko vam je vatom teško doći do nekih delova biljke. Ovo ponovite nakon 2 nedelje ponovo kako biste bili sigurni da ste odstranili sve štetočine. Mehanički i-ili uz korišćenje alkohola odstranite štetočine i premažite površinu listova i stabljike koje su napadnute. Neki uzgajivači u taj alkohol mešaju deterdžent za posuđe. Budite pažljivi s dodavanjem deterdženata jer su današnji postali agresivni te mogu naškoditi Vašim biljkama. zabeleženo je da Azadirachtin visoko toksičan za ribe i srednje toksičan za vodene beskičmenjake. U ovu mešavinu alkohol i voda ulaze u jednakom odnosu dok se deterdženti i ulja dodaju u vrlo malim količinama (pola male kašike na litar mešavine vode i alkohola). Najčešći problem biološke kontrole je osigurati životne uslove korisnim insektima. Biološka kontrola je vrlo skupa i ne znači potpuno rešenje problema. Dicofol).Na primer. mineralna ili hortikulturalna ulja.

Srednja letalna doza LD50 klorpirifosa iznosila je 10.Osnovno pravilo za prskanje hemijskim preparatima je da se to mora raditi na otvorenom prostoru rano ujutro. ali bez kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti koji su uočeni kod eksperimenta radi utvrđivanja srednje letalne doze (LD50).79 mg kg-1. teško disanje. Odredjivanje toksičnosti insekticida Kvalitativne i kvantitativne analiticke metode Osnovne aktivnosti prilikom odredjivanja toksičnosti insekticida su detekcija.32 mg kg-1 i diklorvosa 6. Najbolje rešenje je promeniti insekticid nakon 3 do 4 tretiranja. Ovi podaci upućuju na to da oralna primena organofosfornih insekticida u dozama koje odgovaraju srednjoj letalnoj dozi dovode do znakova kolinergičkoga trovanja kod pilića te do istodobnoga pada aktivnosti kolinesteraza u mozgu i plazmi. dovele su do kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti sličnih onima primećenim kod utvrđivanja LD50. Kada koristite insekticide pazite da ne koristite količine manje od propisanih jer to izaziva otpornost štetočina. Dva od šest pilića uginula su unutar dva sata od primene bilo klorpirifosa bilo diklorvosa u dozama koje su odgovarale LD50. suženje. Prvi su se znakovi kolinergičkoga sindroma kod pilića javili oko dva sata nakonod oralne primene. i to po mogučnosti preči s organskog na hemijski ili obrnuto.82). diazinona (3 mg kg-1) i diklorvosa (3 mg kg-1) dovela je do nepokretnosti i obešenih krila. diazinona 6. dok je diazinon u odgovarajućoj srednjoj letalnoj dozi uzrokovao smrt tri od šest pilića. drhtavicu. Kada korisitie hemijske insekticide oni moraju uvek biti pogodni za upotrebu na ukrasnom bilju. grčenje i nesposobnost stajanja uoči smrti. obešena krila. Pad aktivnosti kolinesteraze u plazmi dobro je korelirao s njenim padom u mozgu (r=0. Prevelike količine mogu uništiti Vaše biljke. učestalu defekaciju. diazinona i diklorvosa kod pilića pa je izmerena aktivnost kolinesteraza u njihovoj plazmi i mozgu. U odnosu na kontrolne vrednosti. identifikacija i odredivanje:toksicnosti i koncentracija toksicnih materija Klasifikacija analitickih metoda: –biološke metode (“bioassays”) 4 .30 mg kg-1. Oralna primena polovine srednje letalne doze insekticida klorpirifosa (5 mg kg-1). Nikad ne prskajte ukoliko je vetrovito i nikada ne prskajte biljke tokom velikih vrućina jer postoji visoka vjerojatnostverovatnoća da ćete oštetiti biljke. Ispitano je akutno toksično delovanje tri često upotrebljavanih organofosfornih insekticida klorpirifosa. Međutim. doze ovih insekticida koje su odgovarale LD50. a obuhvatali su slinjenje. insekticidi su doveli do smanjenja aktivnosti kolinesteraze koja je zavisila od doze. Kako koristiti insekticide? Ukoliko upotrebljavate isti insekticid kroz duži period može se desiti da napravite veći problem od početnog jer insekti mogu stvoriti otpornost prema insekticidima. a kretala se od 29 % do 84 % u plazmi te od 18 % do 77 % u mozgu.

Moguće su poteškoće prilikom izmene za odredivanje biomase: .spektrofotometrijsko odredivanje hlorofila . Tendencija je u korišćenju klasičnih bioloških metoda samo ako nema odgovarajucih alternativnih.Odredjivanje koncentracije toksikanta se vrši na osnovu procene i na temelju biološke aktivnosti ili delovanja. NMR.odredjivanje ATP . Najčešće su korišćene ove metode i protokolima preporučeni biološki sastavi u analitičkoj toksikologiji insekticida: vodeni organizmi (alge). Iz ove životinje izolovati organ ili tkivo u formi ćelije ili mikroorganizma.U njih spadaju kromatografija (papirna.cena. olakšano prepoznavanje štetnih učinaka ksenobiotika. HPLC.– fizičke i/ili hemijske metode –metode zavisne od vezivanja dva reaktanta (“binding assays”) BIOLOŠKE METODE (“bioassays”) Praćenje odgovora biološkog sastava na toksikant. METODE ZAVISNE OD VEZANJA DVA REAKTANTA (“binding assays”) Temelj ovih ispitivanja je specificna reakcija liganda i vezujućeg proteina.Potrebno je imati prilikom ovog metoda eksperimentalnu životinja ili biljku.AAS.spektrofotometrija (UV/VIS). Prednosti metoda sa staničnim kulturama: minimalne potrebe korištenja životinja. GC. ICP-MS.potreba ponavljanja eksperimenta. IR. u tankom sloju. slabija reproducibilnost. Zatim se vrši kvantifikacija merenjem biomase kao funkcije vremena. elektroforetske tehnike.prostor. MS.vreme. primena uglavnom u početnim ispitivanjima bioloških (toksičnih) delovanja ksenobiotika. PREGLED TOKSICNOSTI RAZLIČITIH VRSTA INSEKTICIDA 5 . praćenje morfoloških i biohemijskih promena u staničnoj kulturi. Temelj ovih ispitivanja su fizikalna i/ili hemijska svojstva ispitivane stvari.mikroskopsko brojanje stanica .pracenje asimilacije podesnih 14C-oznacenih Prednosti: bveća slicnost biotransformacijskim procesima u čoveku. biološka varijabilnost:manja preciznost. mogućnost primene bioloških metoda samo za stvari koje proizvode biološki odgovor u živim organizmima i tkivima. na stupcu). Alternativne metode(Etička shvatanja korištenja životinja i/ili njihovih tkiva= Potrebno je poštovati zakon za zaštitu životinja.svođenje na minimum brojnih testova na životinjama FIZIČKE I/ILI HEMIJSKE METODE Ovo su klasične/savremene analitičke i biohemijske tehnike. a nedostaci korištenja životinjskih modela.

075 .5 -10 ml u 10 l vode). Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine.D spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xi.D je nesistemični insekticid sa kontaktnim. pirimikarba. 20/22. 36/37/39.Anthocid D FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 50 g/l cipermetrin-a + 500 g/l hlorpirifos-a. 6 . digestivnim i inhalacionim delovanjem. 57 Znaci obaveštenja: S-2. Anthocid .5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) i zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0.1 %.D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes. u uslovima visoke vlažnosti i temperature. 45 KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku. tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vaši. 13. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola. 16.D se može mešati sa preparatima na bazi: diflubenzurona. NAPOMENE: • • • Anthocid . Anthocid .0. PRIMENA: Anthocid . koji se koristi u: • • usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1. 50/53. (7. dimetoata. N Znaci upozorenja: R-10. 36/38.

u koncentraciji 0. Perfektion ima i kontaktno delovanje i ova dvojakost mu omogućava izuzetno široku primenu.0. folpetom.075 . Polyram DF).10%. Perfektion spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R-10. kaptanom i ditiokarbamatima.1 .). Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije. pokretnih formi grinja (Acarinae).).). biljnih vaši (Aphididae). lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiosus perniciosus).). NAPOMENA: Postoji mogućnost da neke vrste biljaka ispolje osetljivost prema Perfektion-u (npr. neke sorte breskve i kajsije). tripsa (Thrips spp. lisnih buva (Psylla spp. u koncentraciji 0. u koncentraciji 0. Ovaj preparat se karakteriše izuzetno dugim rezidualnim delovanjem. Perfektion se ne preporučuje za primenu na ukrasnim biljnim vrstama). 42 7 . MEHANIZAM DELOVANJA: Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog delovanja. maslinine muve (Dacus oleae).) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp.55. 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka).05 . buvača (Halticinae) i repine muve (Pegomya hyosciami). 13. jabukinog smotavca (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju. neki citrusi.Perfekthion FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 400 g/l dimetoata PRIMENA: Koristi se za suzbijanje: • • • • trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) i breskvine muve (Ceratitis capitata). 20/21. Pored ovoga. u koncentraciji 0. Deluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe.52. 21 dan za voćke. maslinovog moljca (Prays oleaellus). Može se mešati sa fungicidima (Ronilan DF.20%. blokiranjem enzima (holin . tako da deluje i na larve insekata koje se ispile nakon tretmana.0.075%. breskvinog smotavca (Cydia molesta).15%.0.0. 28. breskvinog moljca (Anarsia spp. 57 Znaci obaveštenja: S-2.15 .esteraze).20/21/22. 45 KARENCA: 14 dana za duvan. voćnih osa (Hoplocampa spp.

Megathrin 2.02% uz utrošak vode 1000 l/ha.5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u: • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci.13. u koncentraciji 0. masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk. a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana.36. 45 KARENCA: 14 dana za jabuku.dana za ratarske useve. Megathrin 2.50.36/37/39.5 EC se ne sme mešati sa bordovskomčorbom i alkalnim preparatima. N Znaci upozorenja: R-22. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida. 8 . i ima prvenstveno kontaktno delovanje. NAPOMENA: • Megathrin 2.5 EC FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 25 g/l lambda cihalotrina PRIMENA: Megathrin 2. tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica.5 EC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).28.57 Znaci obaveštenja: S-2.

45 KARENCA: 14 dana za krompir.) u količini 0. 57 Znaci obaveštenja: S-2.3 l/ha (2 – 3 ml u 10 l vode).2 – 0. 13. zasadu jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene vaši (Aphis sp. 28 dana za jabuku. PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u: • • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0. Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada. Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid. 55.Nuprid 200 SC FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l imidakloprid-a. NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat. 9 .2 – 0.3 l/ha (20 -30 ml na 100m2).tiametoksam. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata. tiakloprid). 36. Nuprid 200 SC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R20/22.

sprečava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su vektori biljne vaši (virus mozaika krastavca. pa vaši nastavljaju da se kreću. Chess® 50 WG posle primene ne izaziva “knock-down” efekat kao npr. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija peparata Chess® 50 WG je pimetrozin koji spada u novu grupu insekticida piridina i veoma je efikasan u suzbijanju štetnih insekata koji sišu. paprici i drugom povrću.6 kg/ha. spanaća i salate. 10 . i na taj način obezbeđuje zaštitu i novoizraslih biljnih delova. posle sadnje ili rasađivanja. Može se primeniti u plastenicima u kojima se koriste Encarsia formosa i Phytoseiulus spp. Preparat se posle primene usvaja u biljku i transportuje kroz sprovodno tkivo. piretroidni insekticidi. ali se više ne hrane. virus pegavosti kupusa. za useve u polju 14-21 dan. Zbog potpuno novog načina delovanja preporučuje se primena preparata na svim mestima gde je zapažena otpornost ili smanjena osetljivost vaši i bele leptiraste vaši na do tada korišćene insekticide. u količini od 0. virus žute patuljavosti crnog luka itd. Jedan sat posle tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih vašiju i bele leptiraste vaši. KARENCA: Za povrće 3 dana.4 do 0. Prestanak ishrane štetnog insekta na gajenoj biljci. organo-fosfata i piretroida. bubamare itd.). Chess ® 50 WG se može mešati sa drugim preparatima neutralne reakcije. za papriku 14 dana. uz razmak između tretiranja 7 . Maksimalan broj tretiranja je 1-3 puta u toku iste godine. naročito na one iz grupe karbamata. Primenjuje se u vreme formiranja prvih kolonija vaši u periodu intenzivnog porasta biljaka. odmah po primeni preparata. Uginuće štetočina nastaje od gladi nekoliko dana posle primene preparata u zavisnosti od vrste vaši koja se suzbija. Bezopasan je i za prirodne predatore i parazite vašiju kao što su zlatooke.Chess® 50 WG FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg pimetrozin-a PRIMENA: Chess® 50 WG je visoko selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kupusu. Preparat nije agresivan za gajene biljke (fitotoksičan) čak i pri primeni dvostruko veće količine od preporučene. NAPOMENE: • • • • • Chess ® 50 WG je visoko selektivan prema većini korisnih insekata uključujući i oprašivače (bumbare).14 dana.

U svetu je do 1974.DDT (diditi. . on se vezuje sa molekulima masti u ljudskom organizmu i tako stvara mutacije. zbog čega su svi živi organizmi koji se nalaze u oblasti u kojoj se DDT koristi izloženi zagađenju. prema engleskom izgovoru) je organsko jedinjenje koje spada u klasu ugljovodonika alkana. potrošeno 2. Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation) je pokrenula program zasnovan pretežno na upotrebi DDT-a po kojem bi se DDT iskorenio u celom svetu. CAS broj DDT-a je 50-29-3. od strane Otmara Zajdlera (Othmar Zeidler). što dovodi do spazme i smrti.DDT ima slabo estrogeno dejstvo. godine Pol Herman Miler (Paul Hermann Müller) sa Geigy Pharmaceutial iz Švajcarske. međutim DDT nije tako uspešno delovao u afričkim zemljma. Insekti sa određenim mutacijama u svojim neuronima mogu biti otporni na DDT i slične insekticide. Rezultati su bili visoko zadovoljavajući jer se u svetu drastično smanjila stopa smrtnosti. Pored ovoga. Imao je veoma veliku primenu za vreme Drugog Svetskog rata u borbi protiv bolesti koje prenose kukci (npr. Otkriće DDT DDT je otkriven 1874. Primena DDT je najpoznatiji insekticid iz grupe hlorisanih ugljovodonika. Program je konačno prekinut 1969. malarija) među civilnim i vojnim stanovništvom. dobio Nobelovu Nagradu iz Fiziologije i Medicine za „otkriće veoma efikasnog otrova protiv nekih štetočina“. 1955. Molekulska formula DDT-a je C14H9Cl5. prema čemu je izveden naziv DDT. Dobijanje DDT se dobija u reakciji između hlorobenzena (C6H5Cl) i trihloroetanola (C2H2Cl3OH). 2C6H5Cl + C2H2Cl3OH → C14H9Cl5 + H2O DDT deluje tako što otvara putanje natrijum jona u neuronima insekata. imao je primenu i u uništavanju štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. odnosno može da proizvede kod njime zaraženih životinja hormonske promene kao estrogen (jer su sličnog hemijskog sastava). 11 . . Za to otkriće Miler je 1948. ali njegove hemijske osobine je otkrio tek 1939. međutim.pošto se DDT rastvara u mastima.8 x 106 tona DDT. Posledice primene Negativne . usled čega se njihovu neuroni spontano zapale. a naziv po IUPAC nomenklaturi mu je dihlordifenil-trihloretan. ovakve posledice nisu do sada primećene i kod ljudskih organizama.DDT je organski zagađivač koji zagađuje zemlju i vodu.

dogodio se drugi događaj koji je takođe uticao na to da se ukine DDT. prvo u SAD. Pozitivne . Predložila je svojem suprugu. Već 1970-tih upotreba DDT-a je bila zabranjena u skoro celom svetu. Godine 2006.DDT je znatno povećao proizvodnju hrane u poljoprivredi kada je bio korišten kao insekticid. da pokrene tužbu protiv Suffolk County Mosquito Control koji su bili nadležni za borbu protiv komaraca na toj teritoriji. Zabrana upotrebe Kad je otkrivena njegova štetnost. učiteljem. koju je objavila američka biologičarka Rejčel Karson (Rachel Carson) 1962. Događaj koji je u velikoj meri uticao na to da se zabrani je knjiga Tiho Proleće (Silent Spring). godine. upotreba DDT-a je zabranjena. Malarija je u potpunosti iskorenjena u Severnoj Americi i Evropi. Kasnije su se Janakonovi udružili sa naučnikom Čarlsom Varsterom (Charles Wurster) i Artom Kulijem (Art Cooley).istraživajne koje je izvršeno na Berkley Institutu u Kaliforniji je dokazalo kod dece koja su bila izložena DDT-u dok su se još razvijala u materici postoje velike šanse da obole od bolesti koje štetno utiču na njihov razvoj. mogućnost pojave raka kod osoba koje su izložene DDT-u ili stanjivanje ljusaka jajeta kod ptica. kao što je npr. Svetska Zdravstvena Organizacija je izjavila da će DDT biti jedno od glavnih oružja u borbi protiv malarije. sudskom tužiocu.zahvaljujući DDT-u. Kerol Janakon (Carol Yannacone) je prisustvovala masovnom pomoru ribe u Jefenk jezerima (Yaphank Ponds) do kojeg je došlo usled korištenja DDT-a radi uništavanja komaraca. u kojoj su opisane moguće po čoveka i životinje štetne posledice upotrebe DDT-a. da bi se kasnije zabrana proširila na cele SAD.na osnovu istraživanja pretpostavlja se da DDT može izazvati kancerogene efekte u ljudskom organizmu. U pitanju je bila inicijativa koju su pokrenuli supružnici Janakon (Yannacone). a zatim u ostalom delu sveta. 12 . Viktoru Janakonu (Victor Yannacone). . i pokrenuli su veliku kampanju za borbu protiv DDT-a. Prvo je zabranjena upotreba DDT u samo tri države u SAD. Par godina posle ovog. Osnovali su Enviromental Defense Fund (EDF).. neprofitnu organizaciju koja se bavi zaštitom životne sredine.primećeno je da su ljuske jaja nekih ptica slabijeg kvaliteta (stanjene su i mekše su) usled izloženosti ovom insekticidu. . .DDT veoma štetno utiče na život u vodi i usled njega dolazi do pomora riba i ostalih vodenih životinja .

medicini.U najnovijim istrazivanjima dokazano je da insekticidi izazivaju leukemiju kod male dece tako da je jako preporucljivo njihova smanjena. mnogi su štetni za ljudsko zdravlje.1.ili oprezna upotreba. Smatra se da je upotreba pesticida najveći faktor povećanja poljoprivredne proizvodnje u dvadesetom veku. industrijskoj proizvodnji. drugi se gomilaju u lancu ishrane. Gotovo svi insekticidi imaju mogućnost da značajno izmene eko sistem.1 ZAKLJUCAK Insekticidi su hemikalije koje se koriste protiv insekata u svim njihovim razvojnim fazama. Insekticidi se koriste u poljoprivredi. Neophodno je da se nađe balans između poljoprivrednih potreba i prirodnih i zdravstvenih pitanja kada se govori o upotrebi insekticida. Literatura 13 . kao i domaćinstvima.

asp www.hr/poljoprivreda/zastita_insekticidi. 5. Požarevac.poliklinika-harni. 2.php http://www.yu/proizvodi/insekticidi/confidor70wg.htm http://www. 2009. 4.poslovniforum.deltaagrar.hr/teme/ekoteme/02pesticidi. Jakovljevič. 3.rs/code/navigate.asp www. 14 .co.php?Id=42 Zagadjenje i zaštita zemljišta.sekopak. http://www.bayercropscience.1.com/recnik. 6. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful