*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema: Oblici toksičnosti insekticida

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Januar, 2009.

1

Uvod Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte. Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. dodirne (kontaktne). postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način. insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata. Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida. 2. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama. pomoćne materije. neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin). radi štednje i boljeg rasturanja. tečni i gasoviti insekticidi. Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana.1. 3. najčešće talk. trajanje i lebdenje u vodi. 2. voda. mineralna ulja. Nadalje. kontaktno i fumigantno. U sastav insekticida ulaze i tzv. Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. Drugim rečima.Vrste insekticida Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati. U sastav insekticida. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. gasovite i sistemične otrove. deluju istovremeno utrobno. 1. Ova podela nije apsolutna. jer neki insekticidi (polivalentni). dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni. 4. Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke. prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje). Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“. Ulja kao što su hortikulturalna ulja. Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima.sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. 2 .Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide. kaolin. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti). Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu. insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr. koje obezbeđuju kvašenje.

insekticidi koje upotrebljavate na orhidejama moraju biti namenjeni ukrasnom bilju.Alkohol u kombinaciji s insekticidima Prilikom uništavanja štetočina lopticom vate umočene u alkohol pazite da je alkohol koji koristite barem 70% jačine (nemojte koristiti etanol ili metanol jer oni prelagano prodiru u biljku i mogu joj naneti štetu). Piretrini. zabeleženo je da Azadirachtin visoko toksičan za ribe i srednje toksičan za vodene beskičmenjake.Na primer. Ukoliko su Vaše biljke napale veće količine insekata možete koristiti sve insekticide koje nađete u slobodnoj prodaji (probajte koristiti ekološke innsekticide kao što su Rotenon. U svakom slučaju. Mehanički i-ili uz korišćenje alkohola odstranite štetočine i premažite površinu listova i stabljike koje su napadnute. Belo ulje je insekticid (akaricid – ovicid) koji možete koristiti protiv svih vrsta ušiju i crvenog pauka i njihovih jajašaca. Ipak. Najčešći problem biološke kontrole je osigurati životne uslove korisnim insektima. većina insekticida nije testirana na orhidejama te prvo isprobajte sredstvo na manjoj površini orhideje pre nego što ga primenite na celoj biljci. 3. možete orhideje i prskati s alkoholom. Oleoultracid je insekticid koji mozete koristiti za suzbijanje štetnih insekata i grinja i koji možete naći na našem tržištu. Za večinu ljudi buba je buba pa i ne razmišljaju o tome da dobre bube jedu one koje štete bilju. Ukoliko vam je vatom teško doći do nekih delova biljke. Isparavanje alkohola hladi biljku pa se može desiti da oštetite orhideju i učinite je lako prijemljivom na napade bakterija i gljivica. Biološka kontrola je vrlo skupa i ne znači potpuno rešenje problema. Ovo ponovite nakon 2 nedelje ponovo kako biste bili sigurni da ste odstranili sve štetočine. No sva sredstva ne deluju jednako te je potrebno identificirati štetočinu koji je napao Vašu orhideju. Dicofol). U ovu mešavinu alkohol i voda ulaze u jednakom odnosu dok se deterdženti i ulja dodaju u vrlo malim količinama (pola male kašike na litar mešavine vode i alkohola). Pri ovom tretmanu se ponekad može pojaviti i problem hlađenja biljke. Osnovno pravilo je da ove insekticide ne koristite kada je jako toplo i da se biljka koju tretirate nalazi u seni dok se insekticid ne osuši. 3 . Neki uzgajivači u taj alkohol mešaju deterdžent za posuđe. mineralna ili hortikulturalna ulja. Budite pažljivi s dodavanjem deterdženata jer su današnji postali agresivni te mogu naškoditi Vašim biljkama. Insekticidni sapuni su takodje destilati nafte.

identifikacija i odredivanje:toksicnosti i koncentracija toksicnih materija Klasifikacija analitickih metoda: –biološke metode (“bioassays”) 4 .79 mg kg-1. a kretala se od 29 % do 84 % u plazmi te od 18 % do 77 % u mozgu. Prvi su se znakovi kolinergičkoga sindroma kod pilića javili oko dva sata nakonod oralne primene. dovele su do kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti sličnih onima primećenim kod utvrđivanja LD50. Ovi podaci upućuju na to da oralna primena organofosfornih insekticida u dozama koje odgovaraju srednjoj letalnoj dozi dovode do znakova kolinergičkoga trovanja kod pilića te do istodobnoga pada aktivnosti kolinesteraza u mozgu i plazmi. Ispitano je akutno toksično delovanje tri često upotrebljavanih organofosfornih insekticida klorpirifosa. Kada korisitie hemijske insekticide oni moraju uvek biti pogodni za upotrebu na ukrasnom bilju. Odredjivanje toksičnosti insekticida Kvalitativne i kvantitativne analiticke metode Osnovne aktivnosti prilikom odredjivanja toksičnosti insekticida su detekcija. i to po mogučnosti preči s organskog na hemijski ili obrnuto.30 mg kg-1.Osnovno pravilo za prskanje hemijskim preparatima je da se to mora raditi na otvorenom prostoru rano ujutro. Međutim. Prevelike količine mogu uništiti Vaše biljke. ali bez kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti koji su uočeni kod eksperimenta radi utvrđivanja srednje letalne doze (LD50). diazinona i diklorvosa kod pilića pa je izmerena aktivnost kolinesteraza u njihovoj plazmi i mozgu. diazinona (3 mg kg-1) i diklorvosa (3 mg kg-1) dovela je do nepokretnosti i obešenih krila.32 mg kg-1 i diklorvosa 6.82). učestalu defekaciju. insekticidi su doveli do smanjenja aktivnosti kolinesteraze koja je zavisila od doze. drhtavicu. dok je diazinon u odgovarajućoj srednjoj letalnoj dozi uzrokovao smrt tri od šest pilića. a obuhvatali su slinjenje. Nikad ne prskajte ukoliko je vetrovito i nikada ne prskajte biljke tokom velikih vrućina jer postoji visoka vjerojatnostverovatnoća da ćete oštetiti biljke. U odnosu na kontrolne vrednosti. Kako koristiti insekticide? Ukoliko upotrebljavate isti insekticid kroz duži period može se desiti da napravite veći problem od početnog jer insekti mogu stvoriti otpornost prema insekticidima. Oralna primena polovine srednje letalne doze insekticida klorpirifosa (5 mg kg-1). Najbolje rešenje je promeniti insekticid nakon 3 do 4 tretiranja. teško disanje. grčenje i nesposobnost stajanja uoči smrti. suženje. Kada koristite insekticide pazite da ne koristite količine manje od propisanih jer to izaziva otpornost štetočina. obešena krila. diazinona 6. Dva od šest pilića uginula su unutar dva sata od primene bilo klorpirifosa bilo diklorvosa u dozama koje su odgovarale LD50. doze ovih insekticida koje su odgovarale LD50. Srednja letalna doza LD50 klorpirifosa iznosila je 10. Pad aktivnosti kolinesteraze u plazmi dobro je korelirao s njenim padom u mozgu (r=0.

PREGLED TOKSICNOSTI RAZLIČITIH VRSTA INSEKTICIDA 5 .AAS. Tendencija je u korišćenju klasičnih bioloških metoda samo ako nema odgovarajucih alternativnih. praćenje morfoloških i biohemijskih promena u staničnoj kulturi.Odredjivanje koncentracije toksikanta se vrši na osnovu procene i na temelju biološke aktivnosti ili delovanja.pracenje asimilacije podesnih 14C-oznacenih Prednosti: bveća slicnost biotransformacijskim procesima u čoveku. Temelj ovih ispitivanja su fizikalna i/ili hemijska svojstva ispitivane stvari. ICP-MS.vreme.odredjivanje ATP . IR. na stupcu). biološka varijabilnost:manja preciznost. Iz ove životinje izolovati organ ili tkivo u formi ćelije ili mikroorganizma. Zatim se vrši kvantifikacija merenjem biomase kao funkcije vremena. Alternativne metode(Etička shvatanja korištenja životinja i/ili njihovih tkiva= Potrebno je poštovati zakon za zaštitu životinja.spektrofotometrijsko odredivanje hlorofila . u tankom sloju.prostor. HPLC.mikroskopsko brojanje stanica . Najčešće su korišćene ove metode i protokolima preporučeni biološki sastavi u analitičkoj toksikologiji insekticida: vodeni organizmi (alge).– fizičke i/ili hemijske metode –metode zavisne od vezivanja dva reaktanta (“binding assays”) BIOLOŠKE METODE (“bioassays”) Praćenje odgovora biološkog sastava na toksikant. Moguće su poteškoće prilikom izmene za odredivanje biomase: . a nedostaci korištenja životinjskih modela.Potrebno je imati prilikom ovog metoda eksperimentalnu životinja ili biljku. NMR. mogućnost primene bioloških metoda samo za stvari koje proizvode biološki odgovor u živim organizmima i tkivima.potreba ponavljanja eksperimenta.U njih spadaju kromatografija (papirna.cena.spektrofotometrija (UV/VIS). MS. elektroforetske tehnike. GC. slabija reproducibilnost. olakšano prepoznavanje štetnih učinaka ksenobiotika.svođenje na minimum brojnih testova na životinjama FIZIČKE I/ILI HEMIJSKE METODE Ovo su klasične/savremene analitičke i biohemijske tehnike. METODE ZAVISNE OD VEZANJA DVA REAKTANTA (“binding assays”) Temelj ovih ispitivanja je specificna reakcija liganda i vezujućeg proteina. Prednosti metoda sa staničnim kulturama: minimalne potrebe korištenja životinja. primena uglavnom u početnim ispitivanjima bioloških (toksičnih) delovanja ksenobiotika.

Anthocid D FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 50 g/l cipermetrin-a + 500 g/l hlorpirifos-a. Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine.5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) i zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0. N Znaci upozorenja: R-10. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola. tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vaši.075 .D spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xi. 36/38.D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.D je nesistemični insekticid sa kontaktnim.5 -10 ml u 10 l vode). 36/37/39. 45 KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku. dimetoata. digestivnim i inhalacionim delovanjem.0. 57 Znaci obaveštenja: S-2. NAPOMENE: • • • Anthocid . 6 .1 %.D se može mešati sa preparatima na bazi: diflubenzurona. pirimikarba. koji se koristi u: • • usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1. Anthocid . 20/22. Anthocid . 13. (7. PRIMENA: Anthocid . u uslovima visoke vlažnosti i temperature. 16. 50/53.

42 7 . maslinine muve (Dacus oleae). blokiranjem enzima (holin .1 .20%. buvača (Halticinae) i repine muve (Pegomya hyosciami). 13. breskvinog smotavca (Cydia molesta). 21 dan za voćke. 45 KARENCA: 14 dana za duvan.05 .Perfekthion FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 400 g/l dimetoata PRIMENA: Koristi se za suzbijanje: • • • • trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) i breskvine muve (Ceratitis capitata). lisnih buva (Psylla spp.52.0. pokretnih formi grinja (Acarinae). breskvinog moljca (Anarsia spp. Pored ovoga. tripsa (Thrips spp. neke sorte breskve i kajsije). Ovaj preparat se karakteriše izuzetno dugim rezidualnim delovanjem.15%. u koncentraciji 0.0. u koncentraciji 0.) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp. biljnih vaši (Aphididae). maslinovog moljca (Prays oleaellus).esteraze).075%.0.10%. 20/21.). jabukinog smotavca (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju.55. 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka). Perfektion spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R-10. lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiosus perniciosus).0. Polyram DF). Deluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe. Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije. u koncentraciji 0.20/21/22. 57 Znaci obaveštenja: S-2. 28. tako da deluje i na larve insekata koje se ispile nakon tretmana. Može se mešati sa fungicidima (Ronilan DF. folpetom. MEHANIZAM DELOVANJA: Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog delovanja.). NAPOMENA: Postoji mogućnost da neke vrste biljaka ispolje osetljivost prema Perfektion-u (npr.15 . Perfektion ima i kontaktno delovanje i ova dvojakost mu omogućava izuzetno široku primenu.075 . u koncentraciji 0. voćnih osa (Hoplocampa spp. kaptanom i ditiokarbamatima. neki citrusi.).). Perfektion se ne preporučuje za primenu na ukrasnim biljnim vrstama).

a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida.50. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u: • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci.36/37/39.02% uz utrošak vode 1000 l/ha. N Znaci upozorenja: R-22. 8 . u koncentraciji 0. Megathrin 2.13. masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk.dana za ratarske useve.5 EC se ne sme mešati sa bordovskomčorbom i alkalnim preparatima. NAPOMENA: • Megathrin 2.57 Znaci obaveštenja: S-2.28.5 EC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn.5 EC FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 25 g/l lambda cihalotrina PRIMENA: Megathrin 2.36. tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica. Megathrin 2. 45 KARENCA: 14 dana za jabuku. i ima prvenstveno kontaktno delovanje.

PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u: • • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata. Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid. 57 Znaci obaveštenja: S-2.3 l/ha (2 – 3 ml u 10 l vode). 28 dana za jabuku. 9 . tiakloprid). 45 KARENCA: 14 dana za krompir. zasadu jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene vaši (Aphis sp.) u količini 0.3 l/ha (20 -30 ml na 100m2). Nuprid 200 SC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R20/22.tiametoksam. 36.Nuprid 200 SC FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l imidakloprid-a. 55.2 – 0. 13. NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat.2 – 0. Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada.

Chess ® 50 WG se može mešati sa drugim preparatima neutralne reakcije. paprici i drugom povrću. 10 . bubamare itd. uz razmak između tretiranja 7 . odmah po primeni preparata. pa vaši nastavljaju da se kreću. za useve u polju 14-21 dan. Preparat se posle primene usvaja u biljku i transportuje kroz sprovodno tkivo.6 kg/ha. organo-fosfata i piretroida. Chess® 50 WG posle primene ne izaziva “knock-down” efekat kao npr. KARENCA: Za povrće 3 dana. virus žute patuljavosti crnog luka itd.14 dana. virus pegavosti kupusa. Uginuće štetočina nastaje od gladi nekoliko dana posle primene preparata u zavisnosti od vrste vaši koja se suzbija. NAPOMENE: • • • • • Chess ® 50 WG je visoko selektivan prema većini korisnih insekata uključujući i oprašivače (bumbare).). spanaća i salate. i na taj način obezbeđuje zaštitu i novoizraslih biljnih delova. Preparat nije agresivan za gajene biljke (fitotoksičan) čak i pri primeni dvostruko veće količine od preporučene. Bezopasan je i za prirodne predatore i parazite vašiju kao što su zlatooke. Prestanak ishrane štetnog insekta na gajenoj biljci. naročito na one iz grupe karbamata. Jedan sat posle tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih vašiju i bele leptiraste vaši. Može se primeniti u plastenicima u kojima se koriste Encarsia formosa i Phytoseiulus spp. posle sadnje ili rasađivanja. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija peparata Chess® 50 WG je pimetrozin koji spada u novu grupu insekticida piridina i veoma je efikasan u suzbijanju štetnih insekata koji sišu. sprečava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su vektori biljne vaši (virus mozaika krastavca. Primenjuje se u vreme formiranja prvih kolonija vaši u periodu intenzivnog porasta biljaka. za papriku 14 dana. piretroidni insekticidi. Maksimalan broj tretiranja je 1-3 puta u toku iste godine.4 do 0. u količini od 0. ali se više ne hrane. Zbog potpuno novog načina delovanja preporučuje se primena preparata na svim mestima gde je zapažena otpornost ili smanjena osetljivost vaši i bele leptiraste vaši na do tada korišćene insekticide.Chess® 50 WG FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg pimetrozin-a PRIMENA: Chess® 50 WG je visoko selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kupusu.

prema engleskom izgovoru) je organsko jedinjenje koje spada u klasu ugljovodonika alkana. Rezultati su bili visoko zadovoljavajući jer se u svetu drastično smanjila stopa smrtnosti. potrošeno 2. međutim. imao je primenu i u uništavanju štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji.8 x 106 tona DDT. Dobijanje DDT se dobija u reakciji između hlorobenzena (C6H5Cl) i trihloroetanola (C2H2Cl3OH). 1955. Imao je veoma veliku primenu za vreme Drugog Svetskog rata u borbi protiv bolesti koje prenose kukci (npr. . Otkriće DDT DDT je otkriven 1874. usled čega se njihovu neuroni spontano zapale.DDT je organski zagađivač koji zagađuje zemlju i vodu. prema čemu je izveden naziv DDT. Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation) je pokrenula program zasnovan pretežno na upotrebi DDT-a po kojem bi se DDT iskorenio u celom svetu. međutim DDT nije tako uspešno delovao u afričkim zemljma.DDT (diditi. Insekti sa određenim mutacijama u svojim neuronima mogu biti otporni na DDT i slične insekticide. malarija) među civilnim i vojnim stanovništvom. Posledice primene Negativne . Program je konačno prekinut 1969. Molekulska formula DDT-a je C14H9Cl5. . godine Pol Herman Miler (Paul Hermann Müller) sa Geigy Pharmaceutial iz Švajcarske. od strane Otmara Zajdlera (Othmar Zeidler). Primena DDT je najpoznatiji insekticid iz grupe hlorisanih ugljovodonika. a naziv po IUPAC nomenklaturi mu je dihlordifenil-trihloretan. dobio Nobelovu Nagradu iz Fiziologije i Medicine za „otkriće veoma efikasnog otrova protiv nekih štetočina“. 2C6H5Cl + C2H2Cl3OH → C14H9Cl5 + H2O DDT deluje tako što otvara putanje natrijum jona u neuronima insekata. U svetu je do 1974. zbog čega su svi živi organizmi koji se nalaze u oblasti u kojoj se DDT koristi izloženi zagađenju. 11 .pošto se DDT rastvara u mastima. on se vezuje sa molekulima masti u ljudskom organizmu i tako stvara mutacije. Pored ovoga. ali njegove hemijske osobine je otkrio tek 1939. odnosno može da proizvede kod njime zaraženih životinja hormonske promene kao estrogen (jer su sličnog hemijskog sastava). ovakve posledice nisu do sada primećene i kod ljudskih organizama. što dovodi do spazme i smrti.DDT ima slabo estrogeno dejstvo. Za to otkriće Miler je 1948. CAS broj DDT-a je 50-29-3.

koju je objavila američka biologičarka Rejčel Karson (Rachel Carson) 1962.istraživajne koje je izvršeno na Berkley Institutu u Kaliforniji je dokazalo kod dece koja su bila izložena DDT-u dok su se još razvijala u materici postoje velike šanse da obole od bolesti koje štetno utiču na njihov razvoj. upotreba DDT-a je zabranjena. Viktoru Janakonu (Victor Yannacone). Godine 2006. Kerol Janakon (Carol Yannacone) je prisustvovala masovnom pomoru ribe u Jefenk jezerima (Yaphank Ponds) do kojeg je došlo usled korištenja DDT-a radi uništavanja komaraca. sudskom tužiocu.primećeno je da su ljuske jaja nekih ptica slabijeg kvaliteta (stanjene su i mekše su) usled izloženosti ovom insekticidu. Malarija je u potpunosti iskorenjena u Severnoj Americi i Evropi. Svetska Zdravstvena Organizacija je izjavila da će DDT biti jedno od glavnih oružja u borbi protiv malarije. Kasnije su se Janakonovi udružili sa naučnikom Čarlsom Varsterom (Charles Wurster) i Artom Kulijem (Art Cooley). kao što je npr. mogućnost pojave raka kod osoba koje su izložene DDT-u ili stanjivanje ljusaka jajeta kod ptica.DDT veoma štetno utiče na život u vodi i usled njega dolazi do pomora riba i ostalih vodenih životinja . dogodio se drugi događaj koji je takođe uticao na to da se ukine DDT. u kojoj su opisane moguće po čoveka i životinje štetne posledice upotrebe DDT-a. Događaj koji je u velikoj meri uticao na to da se zabrani je knjiga Tiho Proleće (Silent Spring). neprofitnu organizaciju koja se bavi zaštitom životne sredine. i pokrenuli su veliku kampanju za borbu protiv DDT-a. a zatim u ostalom delu sveta..na osnovu istraživanja pretpostavlja se da DDT može izazvati kancerogene efekte u ljudskom organizmu. učiteljem.zahvaljujući DDT-u. . da bi se kasnije zabrana proširila na cele SAD. Već 1970-tih upotreba DDT-a je bila zabranjena u skoro celom svetu. Pozitivne . 12 . Par godina posle ovog.DDT je znatno povećao proizvodnju hrane u poljoprivredi kada je bio korišten kao insekticid. U pitanju je bila inicijativa koju su pokrenuli supružnici Janakon (Yannacone). godine. . . da pokrene tužbu protiv Suffolk County Mosquito Control koji su bili nadležni za borbu protiv komaraca na toj teritoriji. Zabrana upotrebe Kad je otkrivena njegova štetnost. Predložila je svojem suprugu. Prvo je zabranjena upotreba DDT u samo tri države u SAD. prvo u SAD. Osnovali su Enviromental Defense Fund (EDF).

1. mnogi su štetni za ljudsko zdravlje. medicini. Gotovo svi insekticidi imaju mogućnost da značajno izmene eko sistem. Smatra se da je upotreba pesticida najveći faktor povećanja poljoprivredne proizvodnje u dvadesetom veku. Insekticidi se koriste u poljoprivredi.ili oprezna upotreba. Literatura 13 .1 ZAKLJUCAK Insekticidi su hemikalije koje se koriste protiv insekata u svim njihovim razvojnim fazama. drugi se gomilaju u lancu ishrane. Neophodno je da se nađe balans između poljoprivrednih potreba i prirodnih i zdravstvenih pitanja kada se govori o upotrebi insekticida. industrijskoj proizvodnji.U najnovijim istrazivanjima dokazano je da insekticidi izazivaju leukemiju kod male dece tako da je jako preporucljivo njihova smanjena. kao i domaćinstvima.

asp www.sekopak. 6. http://www.deltaagrar. J. 2009.hr/poljoprivreda/zastita_insekticidi. 5. 3.poliklinika-harni.php http://www. Požarevac. 4.bayercropscience.rs/code/navigate.1.com/recnik.hr/teme/ekoteme/02pesticidi.php?Id=42 Zagadjenje i zaštita zemljišta.poslovniforum. 2.yu/proizvodi/insekticidi/confidor70wg. Jakovljevič.co.asp www.htm http://www. 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful