*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema: Oblici toksičnosti insekticida

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Januar, 2009.

1

trajanje i lebdenje u vodi.sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. najčešće talk. tečni i gasoviti insekticidi. pomoćne materije. deluju istovremeno utrobno. Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama. radi štednje i boljeg rasturanja. dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni. Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr. Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu. Ova podela nije apsolutna. Drugim rečima.Vrste insekticida Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati. gasovite i sistemične otrove. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti). Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. Ulja kao što su hortikulturalna ulja. voda. mineralna ulja. prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje). 3.1. jer neki insekticidi (polivalentni). dodirne (kontaktne).Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide.Uvod Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. 2. koje obezbeđuju kvašenje. kaolin. 2. insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte. 4. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. U sastav insekticida ulaze i tzv. 2 . Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način. Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima. neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin). Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida. obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“. kontaktno i fumigantno. 1. Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana. insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. U sastav insekticida. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo. Nadalje.

Dicofol). Ukoliko su Vaše biljke napale veće količine insekata možete koristiti sve insekticide koje nađete u slobodnoj prodaji (probajte koristiti ekološke innsekticide kao što su Rotenon. 3 .Na primer. Budite pažljivi s dodavanjem deterdženata jer su današnji postali agresivni te mogu naškoditi Vašim biljkama. Biološka kontrola je vrlo skupa i ne znači potpuno rešenje problema.Alkohol u kombinaciji s insekticidima Prilikom uništavanja štetočina lopticom vate umočene u alkohol pazite da je alkohol koji koristite barem 70% jačine (nemojte koristiti etanol ili metanol jer oni prelagano prodiru u biljku i mogu joj naneti štetu). Za večinu ljudi buba je buba pa i ne razmišljaju o tome da dobre bube jedu one koje štete bilju. Ukoliko vam je vatom teško doći do nekih delova biljke. U ovu mešavinu alkohol i voda ulaze u jednakom odnosu dok se deterdženti i ulja dodaju u vrlo malim količinama (pola male kašike na litar mešavine vode i alkohola). Belo ulje je insekticid (akaricid – ovicid) koji možete koristiti protiv svih vrsta ušiju i crvenog pauka i njihovih jajašaca. insekticidi koje upotrebljavate na orhidejama moraju biti namenjeni ukrasnom bilju. Insekticidni sapuni su takodje destilati nafte. Piretrini. Pri ovom tretmanu se ponekad može pojaviti i problem hlađenja biljke. možete orhideje i prskati s alkoholom. Najčešći problem biološke kontrole je osigurati životne uslove korisnim insektima. U svakom slučaju. Isparavanje alkohola hladi biljku pa se može desiti da oštetite orhideju i učinite je lako prijemljivom na napade bakterija i gljivica. Oleoultracid je insekticid koji mozete koristiti za suzbijanje štetnih insekata i grinja i koji možete naći na našem tržištu. Neki uzgajivači u taj alkohol mešaju deterdžent za posuđe. No sva sredstva ne deluju jednako te je potrebno identificirati štetočinu koji je napao Vašu orhideju. Mehanički i-ili uz korišćenje alkohola odstranite štetočine i premažite površinu listova i stabljike koje su napadnute. zabeleženo je da Azadirachtin visoko toksičan za ribe i srednje toksičan za vodene beskičmenjake. Osnovno pravilo je da ove insekticide ne koristite kada je jako toplo i da se biljka koju tretirate nalazi u seni dok se insekticid ne osuši. Ovo ponovite nakon 2 nedelje ponovo kako biste bili sigurni da ste odstranili sve štetočine. 3. mineralna ili hortikulturalna ulja. većina insekticida nije testirana na orhidejama te prvo isprobajte sredstvo na manjoj površini orhideje pre nego što ga primenite na celoj biljci. Ipak.

Kada koristite insekticide pazite da ne koristite količine manje od propisanih jer to izaziva otpornost štetočina. identifikacija i odredivanje:toksicnosti i koncentracija toksicnih materija Klasifikacija analitickih metoda: –biološke metode (“bioassays”) 4 . diazinona i diklorvosa kod pilića pa je izmerena aktivnost kolinesteraza u njihovoj plazmi i mozgu. Prvi su se znakovi kolinergičkoga sindroma kod pilića javili oko dva sata nakonod oralne primene.32 mg kg-1 i diklorvosa 6. insekticidi su doveli do smanjenja aktivnosti kolinesteraze koja je zavisila od doze. a obuhvatali su slinjenje. teško disanje. Srednja letalna doza LD50 klorpirifosa iznosila je 10. ali bez kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti koji su uočeni kod eksperimenta radi utvrđivanja srednje letalne doze (LD50). Pad aktivnosti kolinesteraze u plazmi dobro je korelirao s njenim padom u mozgu (r=0. učestalu defekaciju. Ispitano je akutno toksično delovanje tri često upotrebljavanih organofosfornih insekticida klorpirifosa. diazinona (3 mg kg-1) i diklorvosa (3 mg kg-1) dovela je do nepokretnosti i obešenih krila. Ovi podaci upućuju na to da oralna primena organofosfornih insekticida u dozama koje odgovaraju srednjoj letalnoj dozi dovode do znakova kolinergičkoga trovanja kod pilića te do istodobnoga pada aktivnosti kolinesteraza u mozgu i plazmi. Oralna primena polovine srednje letalne doze insekticida klorpirifosa (5 mg kg-1). i to po mogučnosti preči s organskog na hemijski ili obrnuto. Odredjivanje toksičnosti insekticida Kvalitativne i kvantitativne analiticke metode Osnovne aktivnosti prilikom odredjivanja toksičnosti insekticida su detekcija. doze ovih insekticida koje su odgovarale LD50.82). drhtavicu.79 mg kg-1. suženje. Nikad ne prskajte ukoliko je vetrovito i nikada ne prskajte biljke tokom velikih vrućina jer postoji visoka vjerojatnostverovatnoća da ćete oštetiti biljke. Međutim. dok je diazinon u odgovarajućoj srednjoj letalnoj dozi uzrokovao smrt tri od šest pilića. U odnosu na kontrolne vrednosti. a kretala se od 29 % do 84 % u plazmi te od 18 % do 77 % u mozgu. dovele su do kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti sličnih onima primećenim kod utvrđivanja LD50. diazinona 6. Dva od šest pilića uginula su unutar dva sata od primene bilo klorpirifosa bilo diklorvosa u dozama koje su odgovarale LD50. Kada korisitie hemijske insekticide oni moraju uvek biti pogodni za upotrebu na ukrasnom bilju. Prevelike količine mogu uništiti Vaše biljke.30 mg kg-1. obešena krila. Najbolje rešenje je promeniti insekticid nakon 3 do 4 tretiranja.Osnovno pravilo za prskanje hemijskim preparatima je da se to mora raditi na otvorenom prostoru rano ujutro. grčenje i nesposobnost stajanja uoči smrti. Kako koristiti insekticide? Ukoliko upotrebljavate isti insekticid kroz duži period može se desiti da napravite veći problem od početnog jer insekti mogu stvoriti otpornost prema insekticidima.

cena. olakšano prepoznavanje štetnih učinaka ksenobiotika. Alternativne metode(Etička shvatanja korištenja životinja i/ili njihovih tkiva= Potrebno je poštovati zakon za zaštitu životinja. Iz ove životinje izolovati organ ili tkivo u formi ćelije ili mikroorganizma.odredjivanje ATP . Najčešće su korišćene ove metode i protokolima preporučeni biološki sastavi u analitičkoj toksikologiji insekticida: vodeni organizmi (alge). ICP-MS.Odredjivanje koncentracije toksikanta se vrši na osnovu procene i na temelju biološke aktivnosti ili delovanja.– fizičke i/ili hemijske metode –metode zavisne od vezivanja dva reaktanta (“binding assays”) BIOLOŠKE METODE (“bioassays”) Praćenje odgovora biološkog sastava na toksikant. MS. u tankom sloju. praćenje morfoloških i biohemijskih promena u staničnoj kulturi. Moguće su poteškoće prilikom izmene za odredivanje biomase: .mikroskopsko brojanje stanica .vreme. IR.potreba ponavljanja eksperimenta. a nedostaci korištenja životinjskih modela. HPLC.svođenje na minimum brojnih testova na životinjama FIZIČKE I/ILI HEMIJSKE METODE Ovo su klasične/savremene analitičke i biohemijske tehnike.AAS.spektrofotometrija (UV/VIS). na stupcu). elektroforetske tehnike. primena uglavnom u početnim ispitivanjima bioloških (toksičnih) delovanja ksenobiotika.pracenje asimilacije podesnih 14C-oznacenih Prednosti: bveća slicnost biotransformacijskim procesima u čoveku. PREGLED TOKSICNOSTI RAZLIČITIH VRSTA INSEKTICIDA 5 . Zatim se vrši kvantifikacija merenjem biomase kao funkcije vremena. mogućnost primene bioloških metoda samo za stvari koje proizvode biološki odgovor u živim organizmima i tkivima.Potrebno je imati prilikom ovog metoda eksperimentalnu životinja ili biljku. Tendencija je u korišćenju klasičnih bioloških metoda samo ako nema odgovarajucih alternativnih. biološka varijabilnost:manja preciznost.spektrofotometrijsko odredivanje hlorofila . METODE ZAVISNE OD VEZANJA DVA REAKTANTA (“binding assays”) Temelj ovih ispitivanja je specificna reakcija liganda i vezujućeg proteina.U njih spadaju kromatografija (papirna. GC. NMR. Temelj ovih ispitivanja su fizikalna i/ili hemijska svojstva ispitivane stvari.prostor. slabija reproducibilnost. Prednosti metoda sa staničnim kulturama: minimalne potrebe korištenja životinja.

5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) i zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0.D se može mešati sa preparatima na bazi: diflubenzurona. 36/38. Anthocid .1 %. Anthocid . PRIMENA: Anthocid .075 .0.D spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xi. N Znaci upozorenja: R-10.Anthocid D FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 50 g/l cipermetrin-a + 500 g/l hlorpirifos-a. koji se koristi u: • • usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1. (7. 45 KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku. 6 . 57 Znaci obaveštenja: S-2. 13. 50/53.D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes. u uslovima visoke vlažnosti i temperature. NAPOMENE: • • • Anthocid . Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine. dimetoata. 36/37/39. 16. pirimikarba. 20/22.D je nesistemični insekticid sa kontaktnim.5 -10 ml u 10 l vode). digestivnim i inhalacionim delovanjem. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola. tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vaši.

Pored ovoga.).0. neke sorte breskve i kajsije). 42 7 . tako da deluje i na larve insekata koje se ispile nakon tretmana.).0. 57 Znaci obaveštenja: S-2. Može se mešati sa fungicidima (Ronilan DF. Perfektion spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R-10. folpetom. Perfektion ima i kontaktno delovanje i ova dvojakost mu omogućava izuzetno široku primenu.esteraze). Deluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe. maslinovog moljca (Prays oleaellus). breskvinog moljca (Anarsia spp. breskvinog smotavca (Cydia molesta). 13. u koncentraciji 0.). lisnih buva (Psylla spp.05 . Ovaj preparat se karakteriše izuzetno dugim rezidualnim delovanjem.20%.075%.) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp. u koncentraciji 0.). u koncentraciji 0. 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka). u koncentraciji 0. neki citrusi. 20/21. kaptanom i ditiokarbamatima.1 .15%. maslinine muve (Dacus oleae). 45 KARENCA: 14 dana za duvan.0. pokretnih formi grinja (Acarinae). jabukinog smotavca (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju. lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiosus perniciosus).15 .52.0. NAPOMENA: Postoji mogućnost da neke vrste biljaka ispolje osetljivost prema Perfektion-u (npr.Perfekthion FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 400 g/l dimetoata PRIMENA: Koristi se za suzbijanje: • • • • trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) i breskvine muve (Ceratitis capitata).10%. tripsa (Thrips spp. buvača (Halticinae) i repine muve (Pegomya hyosciami). Perfektion se ne preporučuje za primenu na ukrasnim biljnim vrstama). Polyram DF). Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije.075 .20/21/22. MEHANIZAM DELOVANJA: Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog delovanja.55. biljnih vaši (Aphididae). voćnih osa (Hoplocampa spp. 21 dan za voćke. blokiranjem enzima (holin . 28.

5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u: • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci. 45 KARENCA: 14 dana za jabuku. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida. tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica. Megathrin 2. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama). N Znaci upozorenja: R-22.13.5 EC FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 25 g/l lambda cihalotrina PRIMENA: Megathrin 2. u koncentraciji 0.5 EC se ne sme mešati sa bordovskomčorbom i alkalnim preparatima. Megathrin 2.5 EC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn. i ima prvenstveno kontaktno delovanje.50. masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk.28. a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana.36.57 Znaci obaveštenja: S-2.02% uz utrošak vode 1000 l/ha.dana za ratarske useve. NAPOMENA: • Megathrin 2. 8 .36/37/39.

Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada.2 – 0. zasadu jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene vaši (Aphis sp. 45 KARENCA: 14 dana za krompir. tiakloprid). 36. Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid. Nuprid 200 SC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R20/22. NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat. 57 Znaci obaveštenja: S-2.) u količini 0.2 – 0.3 l/ha (2 – 3 ml u 10 l vode).3 l/ha (20 -30 ml na 100m2). 55. PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u: • • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0. 9 . 13.Nuprid 200 SC FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l imidakloprid-a. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata.tiametoksam. 28 dana za jabuku.

bubamare itd. naročito na one iz grupe karbamata. Maksimalan broj tretiranja je 1-3 puta u toku iste godine. Prestanak ishrane štetnog insekta na gajenoj biljci. za papriku 14 dana. za useve u polju 14-21 dan.Chess® 50 WG FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg pimetrozin-a PRIMENA: Chess® 50 WG je visoko selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kupusu. Može se primeniti u plastenicima u kojima se koriste Encarsia formosa i Phytoseiulus spp. spanaća i salate. Primenjuje se u vreme formiranja prvih kolonija vaši u periodu intenzivnog porasta biljaka. uz razmak između tretiranja 7 . Preparat nije agresivan za gajene biljke (fitotoksičan) čak i pri primeni dvostruko veće količine od preporučene. sprečava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su vektori biljne vaši (virus mozaika krastavca. ali se više ne hrane.).14 dana. paprici i drugom povrću. Preparat se posle primene usvaja u biljku i transportuje kroz sprovodno tkivo. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija peparata Chess® 50 WG je pimetrozin koji spada u novu grupu insekticida piridina i veoma je efikasan u suzbijanju štetnih insekata koji sišu.4 do 0. posle sadnje ili rasađivanja. i na taj način obezbeđuje zaštitu i novoizraslih biljnih delova. odmah po primeni preparata.6 kg/ha. u količini od 0. Uginuće štetočina nastaje od gladi nekoliko dana posle primene preparata u zavisnosti od vrste vaši koja se suzbija. Bezopasan je i za prirodne predatore i parazite vašiju kao što su zlatooke. virus pegavosti kupusa. piretroidni insekticidi. Zbog potpuno novog načina delovanja preporučuje se primena preparata na svim mestima gde je zapažena otpornost ili smanjena osetljivost vaši i bele leptiraste vaši na do tada korišćene insekticide. 10 . Jedan sat posle tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih vašiju i bele leptiraste vaši. Chess® 50 WG posle primene ne izaziva “knock-down” efekat kao npr. organo-fosfata i piretroida. NAPOMENE: • • • • • Chess ® 50 WG je visoko selektivan prema većini korisnih insekata uključujući i oprašivače (bumbare). virus žute patuljavosti crnog luka itd. pa vaši nastavljaju da se kreću. Chess ® 50 WG se može mešati sa drugim preparatima neutralne reakcije. KARENCA: Za povrće 3 dana.

Pored ovoga. . 1955. od strane Otmara Zajdlera (Othmar Zeidler). usled čega se njihovu neuroni spontano zapale. ali njegove hemijske osobine je otkrio tek 1939. međutim. a naziv po IUPAC nomenklaturi mu je dihlordifenil-trihloretan. 2C6H5Cl + C2H2Cl3OH → C14H9Cl5 + H2O DDT deluje tako što otvara putanje natrijum jona u neuronima insekata. . imao je primenu i u uništavanju štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. Posledice primene Negativne . Program je konačno prekinut 1969. Imao je veoma veliku primenu za vreme Drugog Svetskog rata u borbi protiv bolesti koje prenose kukci (npr. Dobijanje DDT se dobija u reakciji između hlorobenzena (C6H5Cl) i trihloroetanola (C2H2Cl3OH). Insekti sa određenim mutacijama u svojim neuronima mogu biti otporni na DDT i slične insekticide. prema čemu je izveden naziv DDT.8 x 106 tona DDT. odnosno može da proizvede kod njime zaraženih životinja hormonske promene kao estrogen (jer su sličnog hemijskog sastava). prema engleskom izgovoru) je organsko jedinjenje koje spada u klasu ugljovodonika alkana. potrošeno 2. Primena DDT je najpoznatiji insekticid iz grupe hlorisanih ugljovodonika. ovakve posledice nisu do sada primećene i kod ljudskih organizama. 11 .DDT (diditi. Za to otkriće Miler je 1948. Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation) je pokrenula program zasnovan pretežno na upotrebi DDT-a po kojem bi se DDT iskorenio u celom svetu. godine Pol Herman Miler (Paul Hermann Müller) sa Geigy Pharmaceutial iz Švajcarske. Otkriće DDT DDT je otkriven 1874.DDT je organski zagađivač koji zagađuje zemlju i vodu.DDT ima slabo estrogeno dejstvo. međutim DDT nije tako uspešno delovao u afričkim zemljma. zbog čega su svi živi organizmi koji se nalaze u oblasti u kojoj se DDT koristi izloženi zagađenju. malarija) među civilnim i vojnim stanovništvom. on se vezuje sa molekulima masti u ljudskom organizmu i tako stvara mutacije. U svetu je do 1974. Molekulska formula DDT-a je C14H9Cl5. što dovodi do spazme i smrti. Rezultati su bili visoko zadovoljavajući jer se u svetu drastično smanjila stopa smrtnosti. CAS broj DDT-a je 50-29-3. dobio Nobelovu Nagradu iz Fiziologije i Medicine za „otkriće veoma efikasnog otrova protiv nekih štetočina“.pošto se DDT rastvara u mastima.

12 . Svetska Zdravstvena Organizacija je izjavila da će DDT biti jedno od glavnih oružja u borbi protiv malarije.DDT je znatno povećao proizvodnju hrane u poljoprivredi kada je bio korišten kao insekticid.DDT veoma štetno utiče na život u vodi i usled njega dolazi do pomora riba i ostalih vodenih životinja . da pokrene tužbu protiv Suffolk County Mosquito Control koji su bili nadležni za borbu protiv komaraca na toj teritoriji. prvo u SAD. Par godina posle ovog. i pokrenuli su veliku kampanju za borbu protiv DDT-a.. Pozitivne . Kasnije su se Janakonovi udružili sa naučnikom Čarlsom Varsterom (Charles Wurster) i Artom Kulijem (Art Cooley). koju je objavila američka biologičarka Rejčel Karson (Rachel Carson) 1962. kao što je npr. Kerol Janakon (Carol Yannacone) je prisustvovala masovnom pomoru ribe u Jefenk jezerima (Yaphank Ponds) do kojeg je došlo usled korištenja DDT-a radi uništavanja komaraca. upotreba DDT-a je zabranjena. Događaj koji je u velikoj meri uticao na to da se zabrani je knjiga Tiho Proleće (Silent Spring).zahvaljujući DDT-u. dogodio se drugi događaj koji je takođe uticao na to da se ukine DDT. u kojoj su opisane moguće po čoveka i životinje štetne posledice upotrebe DDT-a. U pitanju je bila inicijativa koju su pokrenuli supružnici Janakon (Yannacone). sudskom tužiocu. Prvo je zabranjena upotreba DDT u samo tri države u SAD.primećeno je da su ljuske jaja nekih ptica slabijeg kvaliteta (stanjene su i mekše su) usled izloženosti ovom insekticidu. mogućnost pojave raka kod osoba koje su izložene DDT-u ili stanjivanje ljusaka jajeta kod ptica. da bi se kasnije zabrana proširila na cele SAD. Predložila je svojem suprugu. . neprofitnu organizaciju koja se bavi zaštitom životne sredine. godine. Godine 2006. . Zabrana upotrebe Kad je otkrivena njegova štetnost. Malarija je u potpunosti iskorenjena u Severnoj Americi i Evropi. Viktoru Janakonu (Victor Yannacone). Osnovali su Enviromental Defense Fund (EDF). Već 1970-tih upotreba DDT-a je bila zabranjena u skoro celom svetu. a zatim u ostalom delu sveta. učiteljem. .istraživajne koje je izvršeno na Berkley Institutu u Kaliforniji je dokazalo kod dece koja su bila izložena DDT-u dok su se još razvijala u materici postoje velike šanse da obole od bolesti koje štetno utiču na njihov razvoj.na osnovu istraživanja pretpostavlja se da DDT može izazvati kancerogene efekte u ljudskom organizmu.

Neophodno je da se nađe balans između poljoprivrednih potreba i prirodnih i zdravstvenih pitanja kada se govori o upotrebi insekticida. drugi se gomilaju u lancu ishrane.1. kao i domaćinstvima.U najnovijim istrazivanjima dokazano je da insekticidi izazivaju leukemiju kod male dece tako da je jako preporucljivo njihova smanjena. Gotovo svi insekticidi imaju mogućnost da značajno izmene eko sistem. industrijskoj proizvodnji.1 ZAKLJUCAK Insekticidi su hemikalije koje se koriste protiv insekata u svim njihovim razvojnim fazama.ili oprezna upotreba. Insekticidi se koriste u poljoprivredi. medicini. mnogi su štetni za ljudsko zdravlje. Smatra se da je upotreba pesticida najveći faktor povećanja poljoprivredne proizvodnje u dvadesetom veku. Literatura 13 .

poliklinika-harni.1.asp www. 6. http://www.rs/code/navigate. 5.bayercropscience. 3. Požarevac. 14 . J. Jakovljevič.htm http://www.asp www. 4.com/recnik.deltaagrar.co. 2.hr/teme/ekoteme/02pesticidi.yu/proizvodi/insekticidi/confidor70wg.poslovniforum.php http://www. 2009.hr/poljoprivreda/zastita_insekticidi.php?Id=42 Zagadjenje i zaštita zemljišta.sekopak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful