*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin

SEMINARSKI RAD

Tema: Oblici toksičnosti insekticida

Profesor-mentor: *ime mentora

Učenik: *Vase ime, razred

Januar, 2009.

1

mineralna ulja. Drugim rečima.Uvod Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje). Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana.sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. voda. 1. tečni i gasoviti insekticidi. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama. Ova podela nije apsolutna. 2. trajanje i lebdenje u vodi. dodirne (kontaktne). Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke. 4. kontaktno i fumigantno. Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima. pomoćne materije. radi štednje i boljeg rasturanja. obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr. 3. Ulja kao što su hortikulturalna ulja.1. Nadalje. kaolin. 2 .Vrste insekticida Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati. U sastav insekticida ulaze i tzv. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. najčešće talk. gasovite i sistemične otrove. jer neki insekticidi (polivalentni). postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način. neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin). Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu. U sastav insekticida. koje obezbeđuju kvašenje. insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida. Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo. Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. 2. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti). insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata. dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni.Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide. Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. deluju istovremeno utrobno. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte.

većina insekticida nije testirana na orhidejama te prvo isprobajte sredstvo na manjoj površini orhideje pre nego što ga primenite na celoj biljci. No sva sredstva ne deluju jednako te je potrebno identificirati štetočinu koji je napao Vašu orhideju. Belo ulje je insekticid (akaricid – ovicid) koji možete koristiti protiv svih vrsta ušiju i crvenog pauka i njihovih jajašaca.Alkohol u kombinaciji s insekticidima Prilikom uništavanja štetočina lopticom vate umočene u alkohol pazite da je alkohol koji koristite barem 70% jačine (nemojte koristiti etanol ili metanol jer oni prelagano prodiru u biljku i mogu joj naneti štetu). Dicofol). Ipak. Najčešći problem biološke kontrole je osigurati životne uslove korisnim insektima. Ovo ponovite nakon 2 nedelje ponovo kako biste bili sigurni da ste odstranili sve štetočine. Osnovno pravilo je da ove insekticide ne koristite kada je jako toplo i da se biljka koju tretirate nalazi u seni dok se insekticid ne osuši. Isparavanje alkohola hladi biljku pa se može desiti da oštetite orhideju i učinite je lako prijemljivom na napade bakterija i gljivica. Mehanički i-ili uz korišćenje alkohola odstranite štetočine i premažite površinu listova i stabljike koje su napadnute. Pri ovom tretmanu se ponekad može pojaviti i problem hlađenja biljke. zabeleženo je da Azadirachtin visoko toksičan za ribe i srednje toksičan za vodene beskičmenjake. U svakom slučaju. Biološka kontrola je vrlo skupa i ne znači potpuno rešenje problema.Na primer. Neki uzgajivači u taj alkohol mešaju deterdžent za posuđe. 3. Ukoliko su Vaše biljke napale veće količine insekata možete koristiti sve insekticide koje nađete u slobodnoj prodaji (probajte koristiti ekološke innsekticide kao što su Rotenon. možete orhideje i prskati s alkoholom. Za večinu ljudi buba je buba pa i ne razmišljaju o tome da dobre bube jedu one koje štete bilju. Oleoultracid je insekticid koji mozete koristiti za suzbijanje štetnih insekata i grinja i koji možete naći na našem tržištu. mineralna ili hortikulturalna ulja. Piretrini. insekticidi koje upotrebljavate na orhidejama moraju biti namenjeni ukrasnom bilju. Budite pažljivi s dodavanjem deterdženata jer su današnji postali agresivni te mogu naškoditi Vašim biljkama. 3 . U ovu mešavinu alkohol i voda ulaze u jednakom odnosu dok se deterdženti i ulja dodaju u vrlo malim količinama (pola male kašike na litar mešavine vode i alkohola). Insekticidni sapuni su takodje destilati nafte. Ukoliko vam je vatom teško doći do nekih delova biljke.

ali bez kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti koji su uočeni kod eksperimenta radi utvrđivanja srednje letalne doze (LD50). grčenje i nesposobnost stajanja uoči smrti. Ovi podaci upućuju na to da oralna primena organofosfornih insekticida u dozama koje odgovaraju srednjoj letalnoj dozi dovode do znakova kolinergičkoga trovanja kod pilića te do istodobnoga pada aktivnosti kolinesteraza u mozgu i plazmi. a obuhvatali su slinjenje. Kada koristite insekticide pazite da ne koristite količine manje od propisanih jer to izaziva otpornost štetočina. doze ovih insekticida koje su odgovarale LD50.30 mg kg-1. Dva od šest pilića uginula su unutar dva sata od primene bilo klorpirifosa bilo diklorvosa u dozama koje su odgovarale LD50. dovele su do kliničkih znakova kolinergičke toksičnosti sličnih onima primećenim kod utvrđivanja LD50. diazinona i diklorvosa kod pilića pa je izmerena aktivnost kolinesteraza u njihovoj plazmi i mozgu. Pad aktivnosti kolinesteraze u plazmi dobro je korelirao s njenim padom u mozgu (r=0.82). U odnosu na kontrolne vrednosti.32 mg kg-1 i diklorvosa 6. insekticidi su doveli do smanjenja aktivnosti kolinesteraze koja je zavisila od doze. diazinona 6. teško disanje. dok je diazinon u odgovarajućoj srednjoj letalnoj dozi uzrokovao smrt tri od šest pilića. učestalu defekaciju. Nikad ne prskajte ukoliko je vetrovito i nikada ne prskajte biljke tokom velikih vrućina jer postoji visoka vjerojatnostverovatnoća da ćete oštetiti biljke.Osnovno pravilo za prskanje hemijskim preparatima je da se to mora raditi na otvorenom prostoru rano ujutro.79 mg kg-1. suženje. Prevelike količine mogu uništiti Vaše biljke. Prvi su se znakovi kolinergičkoga sindroma kod pilića javili oko dva sata nakonod oralne primene. a kretala se od 29 % do 84 % u plazmi te od 18 % do 77 % u mozgu. drhtavicu. Oralna primena polovine srednje letalne doze insekticida klorpirifosa (5 mg kg-1). identifikacija i odredivanje:toksicnosti i koncentracija toksicnih materija Klasifikacija analitickih metoda: –biološke metode (“bioassays”) 4 . Srednja letalna doza LD50 klorpirifosa iznosila je 10. i to po mogučnosti preči s organskog na hemijski ili obrnuto. Kako koristiti insekticide? Ukoliko upotrebljavate isti insekticid kroz duži period može se desiti da napravite veći problem od početnog jer insekti mogu stvoriti otpornost prema insekticidima. Ispitano je akutno toksično delovanje tri često upotrebljavanih organofosfornih insekticida klorpirifosa. Najbolje rešenje je promeniti insekticid nakon 3 do 4 tretiranja. obešena krila. diazinona (3 mg kg-1) i diklorvosa (3 mg kg-1) dovela je do nepokretnosti i obešenih krila. Međutim. Kada korisitie hemijske insekticide oni moraju uvek biti pogodni za upotrebu na ukrasnom bilju. Odredjivanje toksičnosti insekticida Kvalitativne i kvantitativne analiticke metode Osnovne aktivnosti prilikom odredjivanja toksičnosti insekticida su detekcija.

mikroskopsko brojanje stanica .svođenje na minimum brojnih testova na životinjama FIZIČKE I/ILI HEMIJSKE METODE Ovo su klasične/savremene analitičke i biohemijske tehnike. NMR. Prednosti metoda sa staničnim kulturama: minimalne potrebe korištenja životinja. primena uglavnom u početnim ispitivanjima bioloških (toksičnih) delovanja ksenobiotika.odredjivanje ATP . ICP-MS.prostor. PREGLED TOKSICNOSTI RAZLIČITIH VRSTA INSEKTICIDA 5 . Zatim se vrši kvantifikacija merenjem biomase kao funkcije vremena. mogućnost primene bioloških metoda samo za stvari koje proizvode biološki odgovor u živim organizmima i tkivima. a nedostaci korištenja životinjskih modela. elektroforetske tehnike. biološka varijabilnost:manja preciznost. Temelj ovih ispitivanja su fizikalna i/ili hemijska svojstva ispitivane stvari. Iz ove životinje izolovati organ ili tkivo u formi ćelije ili mikroorganizma.vreme. IR. na stupcu). slabija reproducibilnost.spektrofotometrija (UV/VIS).AAS.cena. HPLC. u tankom sloju.potreba ponavljanja eksperimenta. Tendencija je u korišćenju klasičnih bioloških metoda samo ako nema odgovarajucih alternativnih.– fizičke i/ili hemijske metode –metode zavisne od vezivanja dva reaktanta (“binding assays”) BIOLOŠKE METODE (“bioassays”) Praćenje odgovora biološkog sastava na toksikant. olakšano prepoznavanje štetnih učinaka ksenobiotika. METODE ZAVISNE OD VEZANJA DVA REAKTANTA (“binding assays”) Temelj ovih ispitivanja je specificna reakcija liganda i vezujućeg proteina. MS. Najčešće su korišćene ove metode i protokolima preporučeni biološki sastavi u analitičkoj toksikologiji insekticida: vodeni organizmi (alge).U njih spadaju kromatografija (papirna. Moguće su poteškoće prilikom izmene za odredivanje biomase: . Alternativne metode(Etička shvatanja korištenja životinja i/ili njihovih tkiva= Potrebno je poštovati zakon za zaštitu životinja.spektrofotometrijsko odredivanje hlorofila . GC. praćenje morfoloških i biohemijskih promena u staničnoj kulturi.Odredjivanje koncentracije toksikanta se vrši na osnovu procene i na temelju biološke aktivnosti ili delovanja.pracenje asimilacije podesnih 14C-oznacenih Prednosti: bveća slicnost biotransformacijskim procesima u čoveku.Potrebno je imati prilikom ovog metoda eksperimentalnu životinja ili biljku.

D je nesistemični insekticid sa kontaktnim.0. koji se koristi u: • • usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1. 13. tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija vaši.5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) i zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0. 36/37/39. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola.1 %.5 -10 ml u 10 l vode). Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine. 45 KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku. 16. (7. PRIMENA: Anthocid .075 .D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes.D spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xi. 36/38. Anthocid . pirimikarba.D se može mešati sa preparatima na bazi: diflubenzurona. digestivnim i inhalacionim delovanjem. NAPOMENE: • • • Anthocid . 50/53. 20/22. N Znaci upozorenja: R-10.Anthocid D FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 50 g/l cipermetrin-a + 500 g/l hlorpirifos-a. 57 Znaci obaveštenja: S-2. Anthocid . dimetoata. u uslovima visoke vlažnosti i temperature. 6 .

Perfekthion FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 400 g/l dimetoata PRIMENA: Koristi se za suzbijanje: • • • • trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) i breskvine muve (Ceratitis capitata). buvača (Halticinae) i repine muve (Pegomya hyosciami). maslinine muve (Dacus oleae).0. 20/21.55. 28 dana za vinovu lozu i povrće (izuzev luka). maslinovog moljca (Prays oleaellus).). lisnih buva (Psylla spp. blokiranjem enzima (holin .). Perfektion ima i kontaktno delovanje i ova dvojakost mu omogućava izuzetno široku primenu. u koncentraciji 0. tako da deluje i na larve insekata koje se ispile nakon tretmana. lisnih minera (Lyonetidae) i pokretnih formi kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiosus perniciosus). breskvinog moljca (Anarsia spp.20%. Pored ovoga.05 . Deluje na insekte kao i ostali insekticidi ove grupe.esteraze). biljnih vaši (Aphididae).). u koncentraciji 0.) i voćnih moljaca (Hyponomeuta spp.075%. Perfektion spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R-10. neki citrusi. jabukinog smotavca (Laspeyresia pomonella) samo za prvu generaciju. Inkompatibilan je sa preparatima alkalne reakcije. 57 Znaci obaveštenja: S-2. 28. 13. NAPOMENA: Postoji mogućnost da neke vrste biljaka ispolje osetljivost prema Perfektion-u (npr.52.0. neke sorte breskve i kajsije).20/21/22. kaptanom i ditiokarbamatima. 42 7 . u koncentraciji 0. tripsa (Thrips spp. Perfektion se ne preporučuje za primenu na ukrasnim biljnim vrstama). Ovaj preparat se karakteriše izuzetno dugim rezidualnim delovanjem.0.). breskvinog smotavca (Cydia molesta). u koncentraciji 0.10%.15%. voćnih osa (Hoplocampa spp. pokretnih formi grinja (Acarinae).15 . 21 dan za voćke. Polyram DF). folpetom.075 . 45 KARENCA: 14 dana za duvan.0. Može se mešati sa fungicidima (Ronilan DF. MEHANIZAM DELOVANJA: Perfektion je organofosforni insekticid sistemičnog delovanja.1 .

5 EC FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC) AKTIVNA MATERIJA: 25 g/l lambda cihalotrina PRIMENA: Megathrin 2. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama). NAPOMENA: • Megathrin 2.36. tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica. Megathrin 2.5 EC se ne sme mešati sa bordovskomčorbom i alkalnim preparatima.36/37/39.50.5 EC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn. u koncentraciji 0. masline i povrće (ako se primenjuje zalivanjem) i 63 dana za luk.5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u: • zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella) na jabuci. i ima prvenstveno kontaktno delovanje.28.57 Znaci obaveštenja: S-2. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija lambda cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida. 45 KARENCA: 14 dana za jabuku. Megathrin 2. 8 . a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana. N Znaci upozorenja: R-22.dana za ratarske useve.13.02% uz utrošak vode 1000 l/ha.

2 – 0. 45 KARENCA: 14 dana za krompir. 55.) u količini 0. NAPOMENE: U cilju sprečavanja pojave rezistentnosti krompirove zlatice na ovaj preparat.3 l/ha (20 -30 ml na 100m2).Nuprid 200 SC FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC) AKTIVNA MATERIJA: 200 g/l imidakloprid-a. 28 dana za jabuku. PRIMENA: Nuprid 200 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u: • • usevu krompira u cilju suzbijanja krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0.2 – 0.tiametoksam. tiakloprid). 57 Znaci obaveštenja: S-2. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija preparata Nuprid 200 SC je imidakloprid iz grupe neonikotinoida i deluje tako što ometa prenos nadražaja u CNS-u štetnih insekata. zasadu jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene vaši (Aphis sp. 13. Nuprid 200 SC spada u III grupu otrova i nosi sledeće oznake: • • • Znak opasnosti: Xn Znaci upozorenja: R20/22. 9 . Nuprid 200 SC je otrovan za pčele i ne sme se koristiti u vreme cvetanja useva i zasada.3 l/ha (2 – 3 ml u 10 l vode). 36. Nuprid 200 SC ne treba primenjivati u istoj sezoni sa ostalim preparatima iz grupe neonikotinoida (acetamiprid.

odmah po primeni preparata. bubamare itd. paprici i drugom povrću. u količini od 0. 10 . pa vaši nastavljaju da se kreću. Primenjuje se u vreme formiranja prvih kolonija vaši u periodu intenzivnog porasta biljaka.4 do 0.). piretroidni insekticidi. virus pegavosti kupusa. i na taj način obezbeđuje zaštitu i novoizraslih biljnih delova. naročito na one iz grupe karbamata. Bezopasan je i za prirodne predatore i parazite vašiju kao što su zlatooke. sprečava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su vektori biljne vaši (virus mozaika krastavca. organo-fosfata i piretroida.6 kg/ha. NAPOMENE: • • • • • Chess ® 50 WG je visoko selektivan prema većini korisnih insekata uključujući i oprašivače (bumbare). Chess ® 50 WG se može mešati sa drugim preparatima neutralne reakcije. Preparat se posle primene usvaja u biljku i transportuje kroz sprovodno tkivo. ali se više ne hrane. za useve u polju 14-21 dan. Prestanak ishrane štetnog insekta na gajenoj biljci. Chess® 50 WG posle primene ne izaziva “knock-down” efekat kao npr. spanaća i salate. MEHANIZAM DELOVANJA: Aktivna materija peparata Chess® 50 WG je pimetrozin koji spada u novu grupu insekticida piridina i veoma je efikasan u suzbijanju štetnih insekata koji sišu. Može se primeniti u plastenicima u kojima se koriste Encarsia formosa i Phytoseiulus spp. KARENCA: Za povrće 3 dana. Uginuće štetočina nastaje od gladi nekoliko dana posle primene preparata u zavisnosti od vrste vaši koja se suzbija. posle sadnje ili rasađivanja. za papriku 14 dana. Zbog potpuno novog načina delovanja preporučuje se primena preparata na svim mestima gde je zapažena otpornost ili smanjena osetljivost vaši i bele leptiraste vaši na do tada korišćene insekticide. Preparat nije agresivan za gajene biljke (fitotoksičan) čak i pri primeni dvostruko veće količine od preporučene. Jedan sat posle tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih vašiju i bele leptiraste vaši. virus žute patuljavosti crnog luka itd. uz razmak između tretiranja 7 .14 dana.Chess® 50 WG FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG) AKTIVNA MATERIJA: 500 g/kg pimetrozin-a PRIMENA: Chess® 50 WG je visoko selektivni sistemični insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae) i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u kupusu. Maksimalan broj tretiranja je 1-3 puta u toku iste godine.

Svetska Zdravstvena Organizacija (World Health Organisation) je pokrenula program zasnovan pretežno na upotrebi DDT-a po kojem bi se DDT iskorenio u celom svetu. zbog čega su svi živi organizmi koji se nalaze u oblasti u kojoj se DDT koristi izloženi zagađenju. a naziv po IUPAC nomenklaturi mu je dihlordifenil-trihloretan. Insekti sa određenim mutacijama u svojim neuronima mogu biti otporni na DDT i slične insekticide.DDT ima slabo estrogeno dejstvo. Primena DDT je najpoznatiji insekticid iz grupe hlorisanih ugljovodonika. 11 . Imao je veoma veliku primenu za vreme Drugog Svetskog rata u borbi protiv bolesti koje prenose kukci (npr. potrošeno 2. usled čega se njihovu neuroni spontano zapale. Program je konačno prekinut 1969. Rezultati su bili visoko zadovoljavajući jer se u svetu drastično smanjila stopa smrtnosti. međutim DDT nije tako uspešno delovao u afričkim zemljma. imao je primenu i u uništavanju štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. Dobijanje DDT se dobija u reakciji između hlorobenzena (C6H5Cl) i trihloroetanola (C2H2Cl3OH). Posledice primene Negativne .pošto se DDT rastvara u mastima. od strane Otmara Zajdlera (Othmar Zeidler). Za to otkriće Miler je 1948. ali njegove hemijske osobine je otkrio tek 1939. . . prema čemu je izveden naziv DDT.DDT je organski zagađivač koji zagađuje zemlju i vodu. odnosno može da proizvede kod njime zaraženih životinja hormonske promene kao estrogen (jer su sličnog hemijskog sastava). Molekulska formula DDT-a je C14H9Cl5. ovakve posledice nisu do sada primećene i kod ljudskih organizama. on se vezuje sa molekulima masti u ljudskom organizmu i tako stvara mutacije. Pored ovoga. 2C6H5Cl + C2H2Cl3OH → C14H9Cl5 + H2O DDT deluje tako što otvara putanje natrijum jona u neuronima insekata. što dovodi do spazme i smrti. prema engleskom izgovoru) je organsko jedinjenje koje spada u klasu ugljovodonika alkana.DDT (diditi. dobio Nobelovu Nagradu iz Fiziologije i Medicine za „otkriće veoma efikasnog otrova protiv nekih štetočina“. Otkriće DDT DDT je otkriven 1874. CAS broj DDT-a je 50-29-3. malarija) među civilnim i vojnim stanovništvom. 1955. međutim.8 x 106 tona DDT. U svetu je do 1974. godine Pol Herman Miler (Paul Hermann Müller) sa Geigy Pharmaceutial iz Švajcarske.

Kasnije su se Janakonovi udružili sa naučnikom Čarlsom Varsterom (Charles Wurster) i Artom Kulijem (Art Cooley).istraživajne koje je izvršeno na Berkley Institutu u Kaliforniji je dokazalo kod dece koja su bila izložena DDT-u dok su se još razvijala u materici postoje velike šanse da obole od bolesti koje štetno utiču na njihov razvoj. učiteljem. u kojoj su opisane moguće po čoveka i životinje štetne posledice upotrebe DDT-a. Već 1970-tih upotreba DDT-a je bila zabranjena u skoro celom svetu. a zatim u ostalom delu sveta. dogodio se drugi događaj koji je takođe uticao na to da se ukine DDT. Događaj koji je u velikoj meri uticao na to da se zabrani je knjiga Tiho Proleće (Silent Spring). i pokrenuli su veliku kampanju za borbu protiv DDT-a. Zabrana upotrebe Kad je otkrivena njegova štetnost. kao što je npr. Godine 2006.. sudskom tužiocu. godine. Malarija je u potpunosti iskorenjena u Severnoj Americi i Evropi. Prvo je zabranjena upotreba DDT u samo tri države u SAD.DDT je znatno povećao proizvodnju hrane u poljoprivredi kada je bio korišten kao insekticid. upotreba DDT-a je zabranjena.primećeno je da su ljuske jaja nekih ptica slabijeg kvaliteta (stanjene su i mekše su) usled izloženosti ovom insekticidu. mogućnost pojave raka kod osoba koje su izložene DDT-u ili stanjivanje ljusaka jajeta kod ptica.zahvaljujući DDT-u. . Viktoru Janakonu (Victor Yannacone). Par godina posle ovog. koju je objavila američka biologičarka Rejčel Karson (Rachel Carson) 1962. prvo u SAD. da pokrene tužbu protiv Suffolk County Mosquito Control koji su bili nadležni za borbu protiv komaraca na toj teritoriji.na osnovu istraživanja pretpostavlja se da DDT može izazvati kancerogene efekte u ljudskom organizmu. Pozitivne . Kerol Janakon (Carol Yannacone) je prisustvovala masovnom pomoru ribe u Jefenk jezerima (Yaphank Ponds) do kojeg je došlo usled korištenja DDT-a radi uništavanja komaraca.DDT veoma štetno utiče na život u vodi i usled njega dolazi do pomora riba i ostalih vodenih životinja . 12 . da bi se kasnije zabrana proširila na cele SAD. Svetska Zdravstvena Organizacija je izjavila da će DDT biti jedno od glavnih oružja u borbi protiv malarije. . . Predložila je svojem suprugu. Osnovali su Enviromental Defense Fund (EDF). U pitanju je bila inicijativa koju su pokrenuli supružnici Janakon (Yannacone). neprofitnu organizaciju koja se bavi zaštitom životne sredine.

Smatra se da je upotreba pesticida najveći faktor povećanja poljoprivredne proizvodnje u dvadesetom veku. industrijskoj proizvodnji. Gotovo svi insekticidi imaju mogućnost da značajno izmene eko sistem. medicini.1. Neophodno je da se nađe balans između poljoprivrednih potreba i prirodnih i zdravstvenih pitanja kada se govori o upotrebi insekticida.U najnovijim istrazivanjima dokazano je da insekticidi izazivaju leukemiju kod male dece tako da je jako preporucljivo njihova smanjena. Insekticidi se koriste u poljoprivredi. mnogi su štetni za ljudsko zdravlje.ili oprezna upotreba. kao i domaćinstvima. drugi se gomilaju u lancu ishrane.1 ZAKLJUCAK Insekticidi su hemikalije koje se koriste protiv insekata u svim njihovim razvojnim fazama. Literatura 13 .

php http://www. Požarevac.com/recnik.co. 5.sekopak.deltaagrar. 2009.htm http://www.poliklinika-harni.rs/code/navigate.yu/proizvodi/insekticidi/confidor70wg. 3. Jakovljevič.hr/teme/ekoteme/02pesticidi.php?Id=42 Zagadjenje i zaštita zemljišta. 4. 6. J. http://www.bayercropscience.asp www. 2.asp www.1.poslovniforum. 14 .hr/poljoprivreda/zastita_insekticidi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful