Spina calcanei se manifestuje bolom pri hodu i osloncu na nogu na kojoj se taj poremecaj razvio.

Sustina bolesti je u tome da se na tabanskom delu petne kosti formira siljasto kostano ispupcenje koje je bolno osetlivo na pritisak. Problem se obicno resava tako sto se nose ulosci sa perforiranom petom. Oni lice na djevrek, imaju otvor u sredini i sustina im je u tome da se peta oslanja na obodni deo uloska, a sam kostani siljak dolazi u prazan prostor. Time se izbegava oslanjanje na siljak i on se vremenom razgradjuje. Dobre rezultate daje i shock-wave terapija tj ultrazvuk velikih doza koji razbija kalcifikate u organizmu.