P. 1
seminarski rad-org. ponašanje

seminarski rad-org. ponašanje

|Views: 1,464|Likes:
Published by isiv

More info:

Published by: isiv on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

SADRŽAJ

:

odnosno razumeli organizaciono ponašanje. ni jedna od njih nije potpuna. ali ni ova definicija nije u potpunosti tačna. sa posebnim osvrtom na posao menadžera i koje lične karakteristike jedan dobar menadžer treba da poseduje. Kada govorimo o ličnosti. 2 . i njenim osnovnim karakteristikama i dimenzijama. a uprkos velikom broju istih. • kao ni jedan drugi čovjek. Definisati jednu ličnost je veoma težak zadatak. • od čega zavise osobine ljudi i u kom stepenu se one formiraju kod nekog pojedinca ( razvitak ličnosti ). jedinstvo i osobenost ponašanja pojedinca. Ličnost se može definisati kao za pojedinca karakterističan način ponašanja. Ličnost je veoma slojevita i kada govorimo o njoj potrebno je prepoznati: • najvažnije momente koje treba proučavati i prikazivati ( struktura ličnosti ). Sama organizacija i njeno ponašanje su povezani sa ličnosti i ponašanju članova te organizacije. Kada koristimo izraz – ličnost. neophodno je sagledati ličnosti članova organizacije. Kroz ovaj rad upoznaćemo vas sa pojmom organizacionog ponašanja. pojmom ličnosti. Neki psiholozi smatraju se da je svaki čovek u izvjesnom pogledu: • kao svi drugi ljudi. • šta je to što pokreće ljude na aktivnost ( dinamika ličnosti ). • kao neki drugi ljudi. Svi mi veoma dobro znamo da se ljudi međusobno razlikuju upravo zbog toga što su različite ličnosti. To možemo videti po broju definicija. govorimo o određenim karakteristikama pojedinaca koje se ogledaju u različitim oblicima ponašanja. Takođe će biti reči o neophodnosti usklađivanje ličnosti i vrste posla koji osoba obavlja u organizaciji. mi označavamo relativnu doslednost.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje UVOD Da bi bolje shvatili.

Organizaciono ponašanje može biti definisano kao razumevanje. god). Izučavanje organizacionog ponašanja bi trebalo da omogući shvatanje ponašanja ljudi u organizaciji. dok je druga. grupa postavlja svoje norme. (Hawtorn studiju. produktivnost je rasla. I u ovoj fazi eksperimenta. industrijskog inženjeringa i organizacione psihologije. kao i da inteligentniji radnici imaju slabiji učinak. bez obzira na stimulaciju i ograničavanje dnevne proizvodnje.0. koja je u procesu rada imala konstantno osvetljenje. Prva faza (1924-1927). eksperimentalna grupa radnika imala promenljivo osvetljenje. U zaključku Hotorn eksperimenta možemo reći da: • • ljudi nisu racionalna i ekonomska bića kako su pretpostavljali klasični teoretičari. gde se proučava uticaj osvetljenja radnog mesta na produktivnost radnika. Druga faza (1927-1933) Novi radni uslovi primenjivani su na pet žena koje su radile u ovom odeljenju. Što se tiče rezultata ove faze eksperimnta . Primećuje se da zadovoljstvo ili nezadovoljstvo radnika nije uvek povezano sa preduzećem. 3 . Četrnaest muškaraca je radilo na sastavljanju prekidača. U prve dve faze ističu se: -Veoma dobri međusobni odnosi kod radnika -Usklađenost interesa radnika i menadžmenta Treća faza – Intervjuisanje (direktno i indirektno). socijalne antropologije. sociologije. stavova i performansi u organizacijama.pojam Izučavanje organizacionog ponašanja vezuje se za „Hotorn eksperiment“.1924. u kojoj je određena kontrolna grupa radnika. predviđanje i kontrola ljudskog ponašanja u organizaciji. socijalna interakcija je veoma važna. To je interdisciplinarni koncept koji obuhvata znanja iz psihologije pojedinca. a ljudi dobro rade ako ih cenimo. Organizaciono ponašanje . koje sui male dodatne pauze za odmor i mogućnost različitog osveženja u toku rada. Ono što se ističe je da. sprovedenu u Western Electric Company . produktivnost je rasla. svaki radnik ograničavao je proizvodnju tako što je sebi određivao učinak.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje 1. Četvrta faza – Obuhvata istraživanje ponašanja .u obe grupe. organizaciono ponašanje se oslanja i na istraživanja odnosno na praksu. Njen intenzitet se kretao od veoma jakog do veoma slabog. Predmet organizacionog ponašanja je proučavanje ljudskog ponašanja.

Obe discipline izučavaju ljudsko ponašanje u organizaciji. Pridobijanje ljudi da rade zajedno je jedan od rezultata izučavanja organizacionog ponašanja. posebno onog dela koji govori o organizacionoj kulturi. Zaposleni dolaze u organizaciju kao već formirane ličnosti. Ponašanje treba da bude takvo da obezbedi ostvarenje ciljeva organizacije. jer će se samo na takav način željeno ponašanje ponoviti u budućnosti. Organizaciono ponašanje i organizaciona teorija. a kako istraživanja pokazuju i individualnih ciljeva zaposlenih.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Organizaciono ponašanje omogućava shvatanje ljudske prirode. a značaj sociologije u organizacionom ponašanju. Čovek reaguje na sredinu tako što ispoljava određeno ponašanje. do nivoa praktičnih potreba. Organizaciona teorija istražuje strukture i procese u samoj organizaciji. Sociologija je nauka o društvu. Organizaciono ponašanje uključuje znanja iz različitih naučnih disciplina. Moderna definicija kulture je da ona predstavlja stečeno znanje i iskustvo koje ljudi koriste u razvoju svog društvenog ponašanja. razlike između ovih disciplina se smanjuju. 4 . Razlika je u tome što organizacijska psihologija polje istraživanja zadržava na nivou psiholoških objašnjenja. pa se problem svodi samo na jasno razdvajanje njihovih predmeta istraživanja. a organizaciono ponašanje je multidisciplinarno. oni kroz interakciju sa ovom sredinom ispoljavaju određeno ponašanje. je u njenom vezivanju za industrijske odnose u organizaciji. pošto je kultura – u izučavanju organizacionog ponašanja – vezana za internacionalni kontekst i ima izuzetan značaj za uspešno međunarodno poslovanje. promeniti ono šta se dešava i kontrolisati događaje. Psihologija je nauka o ljudskom ponašanju. Kurt Levin je primetio da: Ne postoji ništa toliko praktično kao što je dobra teorija. a zadatak menadžera bi bio da to ponašanje usmere. kao što su: Antropologija (nauka o čoveku) je ključna disciplina u izučavanju organizacionog ponašanja. koja se bavi izučavanjem ponašanja pojedinca u društvenom okruženju. Dobre teorije i modeli uzimaju u obzir veliku raznolikost individualnih i grupnih ponašanja i daju poredak u istraživanju ponašanja. organizaciona sredina deluje na njih. Organizaciono ponašanje istražuje individualno i grupno ponašanje u okvirima organizacije. Potrebno je napomenutu da živimo u organizovanom društvu. Razlike između organizacionog ponašanja i naučnih disciplina su sledeće: Organizaciono ponašanje i organizacijska psihologija. daje mogućnost za predviđanje ponašanja zaposlenih u određenim situacijama i takođe ukazuje i na to kako organizaciona sredina utiče na ponašanje zaposlenih. Međutim saznanjem da se područje interesa organizacijske psihologije sve više širi. a za izučavanje organizacionog ponašanja najvažnija je posebna psihološka disciplina – socijalna psihologija. Pomoću različitih nauka. možemo veoma često objasniti šta se dešava.

visina. Pojedina istraživanja ukazuju na to da se naši stavovi i sistemi verovanja menjaju tokom života. težina. Utvrđeno je da se ličnost formira do pete godine. Rot smatra da je ličnost jedinstvena organizacija osobina. a organizaciona teorija. boja kože… b) unutrašnji simboli . начин како је други опажају и како она утиче на њих. “лоша”) Ličnost definišemo kao jedinstvenu kombinaciju karakteristika osobe koji proizilazi iz načina na koji se neko ponaša i stupa u interakciju sa drugim ljudima. “добра”. личност означава (1) спољашњи аспект неке особе. dok je kadrologija usmerena na tehniku i tehnologiju upravljanja ljudskim resursima.0. neprijateljsko. Po Olportu. Ličnost. osobine koje su među sobom povezane i zavisne i koje tako čine jedinstvenu organizaciju ili strukturu. sistema koji određuju njeno karakteristično ponašanje I njen karakterističan način mišljenja. To znači da. 5 .личност  Маска коју је носио глумац у римском позоришту звала се персона и то је вероватно извор савременог термина personality (личност)  У том смислу. ličnost je dinamička organizacija onih psihofizičkih sistema unutar same individue. Upravo zbog toga se ličnosti među sobom razlikuju. Organizaciono ponašanje je fundamentalna i konceptualna disciplina. pojam Порекло и значење појма . Simboli ličnost mogu biti: a) spoljašnji simboli . za pojedinca karakterističan način ponašanja. koja se formira uzajamnim delovanjem pojedinca I socijalne sredine I tako određujee opšti. постоји елемент вредновања личности (“снажна”.elementi ponašanja (prijateljsko. crte lica. Organizaciono ponašanje i kadrologija (nauka o ljudskim resursima organizacije). organizaciono ponašanje je većim delom neteoretska disciplina. odnosno kako ljudi deluju na druge i kako shvataju i vide sami sebe. 2. svojim većim delom – teoretska. svaku ličnost karakterišu relativno trajne osobine. Ne postoji jedinstveno prihvaćena definicija pojma ličnost. ljubazno). Još jedna od definicija je da licnost čine relativno stabilni aspekti pojedinaca koji ih razlikuju od drugih ljudi i formiraju osnove našeg predviđanja koja se tiču njihovog budućeg ponašanja.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Drugim rečima. односно (2) вештину друштвеног опхођења  У оба случаја. definicija.

njen društveno-ekonomski nivo. Kao član navedenih grupa.Nasleđe i okruženje Nasleđe se odnosi na genetsku osnovu. Kroz svoje ponašanje oni prezentuju situacije koje će pobuditi određena ponašanja kod dece. 6 . Nasleđe postavlja ograničenja u okviru razvoja određenih karakteristika i samo unutar toga uticaju iz okruženja mogu odrediti karakter ličnosti. porodicu. 2. 3) Pripadnost socijalnim grupama Prva grupa kojoj većina pojedinaca pripada jeste porodica. geografska lokacija. Oni selektivno nagrađuju i kažnjavaju određena ponašanja. 3. tetke. rasa. Roditelji igraju znacajnu ulogu u razvoju licnosti ali i članovi šire porodice (deda i baba. 1) Kultura (opšta. nivo obrazovanja roditelja. Pojedinci rodjeni u odredjenoj kulturi izloženi su porodičnim i društvenim vrednostima i normama prihvatljivog ponasanja svoje kulture. religija. odnosno genetske predispozicije. preko razlicitih grupa u skoli i sportskih timova do radnih i socijalnih grupa. utičući tako na buduće ponašanje dece. Porodična situacija . Kulture pomažu u određivanju opštih obrazaca sličnosti u ponašanju među ljudima ali isto tako između pojedinaca unutar iste kulture postoje i razlike u ponašanju koje s vremenom mogu biti ekstremne. Roditelji utiču na razvoj dece na tri načina: 1. Služe kao modeli uloga sa kojima se deca često snažno identifikuju. U teoriji ličnosti postoje neslaganja oko toga u kojoj meri genetski faktori utiču na formiranje ličnosti – vodi se polemika da li je to do uticaja prirode ili vaspitanja.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Uticaji na razvoj ličnosti .. 4) Životno iskustvo Život svake osobe je jedinstven u smislu specificnih dogadjaja i iskustava koja takodje uticu na formiranje licnosti. nacionalna) Odnosi se na načine na koje različite populacije ljudi ili društva organizuju svoje živote. pripadnost socijalnim grupama i životno iskustvo. Okruženje se odnosi na: kulturu. Ljudi tokom svog života pripadaju različitim grupama. čovek ima različite uloge i iskustva. kao i fizičke ( pol. temperament ). gde ona podstiče određene vrednosti. ujaci i ostali) takodje uticu na formiranje licnosti.. bitna je i veličina porodice. Ona predstavlja najbitniji faktor u izgradnji ličnosti. pocev od druzenja u detinjstvu.predstavlja značajan izvor formiranja ličnosti. 2) Porodica Osnovno sredstvo za socijalizaciju pojedinca unutar posebne kulture jeste njegova neposredna porodica.

Ljudi ponekad ne znaju koji su njihovi ciljevi sve dok ih ne dostignu. ali ipak. svako od nas ima jednistvenu kombinaciju karakteristika koje zavise od različitosti života i znatno otežavaju predvidjanje ponasanja. isto više ciljeva može biti povezano sa zadovoljenjem jedne potrebe. • Kompetentnosti je teško promeniti. • Hijerarhija ličnih ciljeva pomaze pojedincu da postavi prioritete i da reši interne konflikte izmedju ciljeva. • Često se dešava da osoba ne vidi svoje kompetentnosti na način na koji ih vide drugi. • Ljudi vole događaje koji podržavaju njihova verovanja. Koncept koji se pokazao koristan za razumevanje individualnog ponašanja je sistem ličnosti. on će uspeti da ih iskoristi i da da svoj doprinos. • U zavisnosti od mere u kojoj pojedinac može da nađe načine da prevede kompetentnosti u efektno ponašanje. 2) Kompetentnosti (sposobnosti) • Ljudi nisu rođeni sa kompetentnostima. ipak svaka osoba ima različite prirodne kapacitete u različitim oblastima. • Primećuje se da ljudi mogu i da potisnu svoje kompetentnosti. zato što svaka promena zahteva vreme. Sistem ličnosti – slika 1. kompetentnosti.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Šta navodi čoveka da se ponaša na određeni način? Na određene načine mi smo svi isti. 3) Verovanja • Verovanja su ideje koje ljudi imaju u vezi sa svetom i načinom na koji on funkcioniše. Vrednosti Ciljevi Poimanje sebe (self koncept) Verovanja Kompetentnosti 1) Lični ciljevi Ciljevi su one stvari ili događaji kojima težimo u budućnosti kako bismo zadovoljili svoje osnovne potrebe. omogućava objašnjenje njenog ponašanja. Sistem ličnosti Sistem ličnosti je strukturiran oko četiri osnovna podsistema: lični ciljevi. 7 . verovanja. oni moraju da ih nauče. • Jedan cilj može biti povezan sa zadovoljenjem više potreba. Poznavanje ciljeva jedne osobe. Verovanja preispitujemo u svakoj situaciji i težimo da ih potvrdimo. vrednosti.

slika 2. duhovno i moralno biće (tj. od jedne kulture do druge. nikada ne povrediti namerno nečija osećanja. stavovi. krivicu i sumnju u sebe. Forme samo–izražavanja . Konflikte vrednosti je često veoma teško rešiti. fleksibilni menadžeri su otvoreni za sve mogucnosti sve vrste ljudi i sve vrste situacija. od jedne drustveno-ekonomske klase do druge. sposobnosti i emocije. osećaj lične vrednosti.      • Potvrđivanje vrednosti svojim ponašanjem. Propuštanje da se vrednosti potvrde prouzrokuje stid. težimo da ih se držimo. Poimanje sebe (self koncept) je način na koji osoba vidi sebe kao fizičko. socijalno. Ideje o sebi i način na koji pojedinac vidi sebe varira od jednog istorijskog perioda do drugog. 4) Vrednosti • Vrednosti formiraju bazu karaktera jedne osobe. Specifična Osoba Stavovi Sposobnosti Emocije 8 . • Menadžeri se ponašaju u skladu sa svojim verovanjima o ljudskoj prirodi. Iz njih mozemo sagledati osnovne potrebe licnosti kao i nacin na koji ona vidi sebe. osobine licnosti. njihova verovanja su uvek na probi uvek su predmet testiranja i revizije. • Vrednosti mogu biti u konfliktu sa potrebama ili ciljevima. • Mnoge od naših vrednosti se menjaju tokom tinejdžerskih godina (13-19 godina). • Vrednosti su hijerarhijski uređene prema stepenu značaja tj. Karakteristike ličnosti Svoju licnost ljudi uglavnom ispoljavaju preko stavova sposobnosti i emocija. Primeri vrednosti: uvek biti ljubazan prema drugima. vidi sebe. kompetentnosti i verovanja. Znacajne dimenzije individualnih razlika su: poimanje sebe. ali kako postajemo zreliji.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje • Ljudi imaju način da učine da se dese stvari (čak i ružne stvari) za koje veruju da se "uvek dešavaju". ne opterećivati druge svojim problemima. kod osobe pojačava. važnosti. Vrednosti mogu ograničiti ciljeve. • Kompetentni. često uzrokuju snažno odbrambeno ponašanje kada su pod pretnjom. uvek dati najvise od sebe u aktivnostima koje obavljate. nikada nikome ne dozvoliti da oseti da ste neodgovorni. kao ljudsko biće različito od drugih).

a ponašanje je ono šta radimo. ne vole uspostavljanje kontakata sa ljudima) 2. 3. prijateljski nastrojeni) • Introvertnost ( nedruštveni. ne vole stupanje u socijale interakcije. društvene osobe koje žele dobre međuljudske odnose. 3. zatvoreni. Ličnost se ne može 9 . 4. Prema tome na šta obraćaju pažnju i odakle prikupljaju informacije Senzitivnost – Intuicija: Prema tome kako vrše procene i donose odluke Mišljenje – Osećanje: Prema tome kako se odnose prema svetu koji ih okružuje. Prema tome na šta fokusiraju energiju postoje sledeće osobine ličnosti: • Ekstrovertnost ( prijatni ljudi. otvoreni. takođe su komunikativni.Seminarski rad Osobine ličnosti Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je poznati indikator licnosti koji je identifikovao 4 osnovne osobine prema kojima se ljudi razlikuju: 1. Prijatnost i Saglasnost Društvenost Intelektualna otvorenost Emocionalna stabilnost Savesnost Ličnost je ono šta jesmo. promeniti ali se ponašanje može prilagoditi. Prosuđivanje – Opažanje: Model "velikih pet“ ili model "pet faktora“ Model velikih pet – slika br.

Redizajniranje poslova tako da se zaposlenima daju samo oni zadaci koji odgovaraju njihovim sposobnostima. uredne. pažljive. Usklađivanje ličnosti pojedinca sa poslom koji obavljaju Postoje 3 strategije: 1. 3. 4. Savesnost – stepen istrajnosti u realizaciji zadataka (pouzdane. nervozne nepoverljive.Lokus kontrole Ljudi se razlikuju prema tome koliko lične odgovornosti preuzimaju za svoje ponašanje i njegove posledice. efikasne. 5. postoji pet osnovnih osobina ličnosti 1. Prijatnost i saglasnost – težnja osobe da bude u dobrim odnosima sa ljudima u okruženju (kooperativnost.. hladnoća i nepoverenje) 2. Emocionalna stabilnost (prilagođenost) predstavlja stepen smirenosti i sigurnosti (stabilne. zbunjene i neefikasne). inteligentne osobe. Selektovanje pojedinaca čije se postojeće sposobnosti najbolje usklađuju sa zahtevima posla. Obezbeđivanje obuke (treninga) tako da zaposleni razviju potrebne veštine i znanje. a nasuprot njima . poverenje i nasuprot tome antagonizam. načina razmišljanja i kreativnosti (radoznale. a nasuprot tome introvertne). efikasne osobe koje. mentalno jake. toplina. osobe u odnosima sa drugima 3. temeljne. imaju osećaj zadovoljstva i slobode a nasuprot njima – nesigurne. Položaj . Značaj za menadžere 10 . istrajne. Za ljude koji veruju da su njihove performanse proizvod okolnosti koje se nalaze van njihove neposredne kontrole kaze se da poseduju eksterni lokus kontrole. Društvenost – stepen otvorenosti (komunikativne. a nasuprot njima – impulsivne. Intelektualna otvorenost – spremnost na prihvatanje novih iskustava. kaže se da poseduju interni lokus kontrole.konzervativne).3. bezbrižne i neefikasne). sa manjkom samokontrole.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Kao što je predstavljeno na slici br. 2. Za ljude koji veruju da kontrolisu događaje i posledice koji utiču na njihove živote.

Veština je specifičan kapacitet za fizičko manipulisanje objektima. Sposobnosti Sposobnost predstavlja kapacitet osobe (mentalni i fizički) da obavi neki posao ili završi neki zadatak i obuhvata prirodne sklonosti (sposobnosti) i stečene sposobnosti potrebne da se uspešno izvrši zadatak. a pri tom ostvaruju vecu zaradu. Sklonosti su prirodni talenti koji pomažu zaposlenima da nauče specifične zadatke brže od drugih i da ih izvrše bolje. Emocionalna inteligencija je sposobnost razumevanja i usmeravanja sopstvenih osećanja kao i osećanja drugih ljudi. snaznije osecaju da napori vode rezultatima. ispoljavaju jacu vezu izmedju zadovoljstava poslom i rezultata nego oni sa eksternim lokusom kontrole.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje • Osobe sa internim lokusom kontrole pokazuju vecu radnu motivaciju. Emocionalno inteligentne osobe u stanju su da motivišu ljude. Faktori koji utiču na stabilnost stavova tokom srednjih godina su: veća lična stabilnost. Istrazivanja su medjutim pokazala da je inteligencija takodje funkcija uticaja iz okruženja. Stečene sposobnosti su one koje je pojedinac stekao s vremenom i koje je u stanju da dalje koristi. 11 . viši nivo znanja. Inteligencija – stepen sposobnosti pojedinca da konstruktivno razmišlja. Stavovi se češće menjaju tokom rane i kasne zrelosti nego tokom srednjih godina. potreba za jakim stavovima. Stavovi Stav je definisan kao "naučena predispozicija da se odgovori na konzistentno naklonjen ili nenaklonjen način u odnosu na dati objekat". • Pojedinac će imati pozitivne stavove ka određenom ponašanju kada veruje da je ono povezano sa pozitivnim ishodima i • Negativne stavove kada veruje da dato ponašanje vodi negativnim ishodima. prosuđuje i rešava probleme. dok oni sa internim lokusom kontrole mogu da se opiru namerama menadzera koji nadgledaju njihov rad. pokazuju manju zabrinutost. Uspešno izvršenje posla zahteva pravu kombinaciju napora. Upravo iz tog razloga menadzeri treba da postave ljude iz ove druge kategorije na poslove koji zahtevaju vece angazovanje i manje kontrole. sposobnosti i veština. • Osobe sa eksternim lokusom kontrole veruju da kontrolisu radno okruzenje preko svog ponasanja. ispoljavaju bolje rezultate kod zadataka koji zahtevaju ucenje ili resavanje problema kada rezultati vode zeljenim nagradama. Nekada se verovalo da je inteligencija urođeni kapacitet koji se gentski prenosi sa jedne generacije na drugu.

s druge strane. sa pozitivnim stavom i pozitivnom energijom i prema drugim ljudima. pa time i menadžera. shvataju i vide sami sebe. da ljudi koji vrše selekciju pri zapošljavanju menadžera. . što znači da poseduje one intelektualne sposobnosti koje će mu omogućiti da brzo uči i brzo se prilagođava promenama. nekoga ko je nije komukativan. vode računa o ličnosti menadžera.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Svaki čovek ima jedinstvenu ličnost. Razlike u ličnostima dovode do različitog ponašanja pojedinaca. da veruje u sebe. da bi se brzo i na pravi način prilagodio novonastalim okolnostima u okruženju. Uspešan menadžer Da bi jedan menadžer bio uspešan.Jaka i stabilna ličnost.Kreativan i maštovit. Zbog toga. . Tako se najčešće navodi da dobar menadžer treba da bude: . i sposoban da podnese teret konkurencije i uvek ponudi nešto novo. Ličnost menadžera je glavni faktor individualnog ponašanja u organizaciji. druge ljude. 12 . moraju poznavati profil organizacije. a ne samo o njegovim kvalifikacijama za određeni radni zadatak.Vredan i radan. jer će tako najlakše steći autoritet kod svojih saradnika. . odnosno da bi uspešno obavljao sve upravljačke uloge i zadatke. ponašanje. Ona je određena specifičnom kombinacijom različitih karakternih. što znači da mora biti otvoren prema novim idejama. pored znanja i sposobnosti mora da poseduje i odgovarajuće osobine ličnosti. određuju njenu celokupnu aktivnost i njen profil. i prema životu uopšte. odnosno osobine ličnosti menadžera jedne organizacije.Fleksibilan. odnosno emotivno-psiholoških i fizičkih osobina.Energičan i ambiciozan. Oni takođe.Pošten i pravičan. da bi mogli izvršiti pravilan izbor i na kraju dobiti skladan menadžerski tim. Ličnost čini sinteza dva najbitnija elementa . odnosno njenu delatnost.Optimista. ne treba postaviti na mesto PR menadžera ili menadžera prodaje. kao i strukturu ličnosti postojećih menadžera.Inteligentan. da bi mogao da istraje kad naiđe na teškoće i odlučan da ostvari postavljene ciljeve. dovode do toga da se oni u organizacijama ponašaju veoma različito. Zbog toga je veoma važno. a ono dovodi do različite produktivnosti i zadovoljnosti poslom. . da pomogne da se brojni problemi savladaju. . što bi značilo da njegov rad mora da bude uzor svim članovima organizacije. odnosno na radno mesto gde su komunikacione sposobnosti veoma važne. da se ničega ne plaši. Različite osobine ličnosti svih ljudi.kako. Veoma je važno uskladiti osobine menadžera što je više moguće sa vrstom posla koju treba da obavlja. U literaturi se navodi veliki broj osobina koje su izuzetno značajne i koje karakterišu uspešnog menadžera. . . u odluke i akcije koje preduzima. U suštini.kako ljudi deluju na druge ljude i .

da bismo mogli da predviđamo i kontrolišemo ponašanje tog menadžera. ali se kroz te interakcije i formira. Takve osobe se veoma loše ponašaju i odnose prema onima koje ne poštuju. U zavisnosti od tipa menadžerskog zadatka. zaista. veoma su značajne za uspešnost menadžment procesa. odnosno po stepenu razvoja. Oni druge posmatraju samo kroz prizmu moći i 13 . ali i druge osobine menadžera. koje su kod menadžera veoma važne. Dimenzije ličnosti Postoje takođe još neke dimenzije ličnosti. mišljenja. teško će se kontrolisati i moći će da sagledaju samo kratkoročnu perspektivu. odnosno izbora i dodele uloga menadžerima unutar timova. To su autoritarizam. je takođe jedan od značajnih faktora ponašanja u organizaciji. dovede do toga da se ispolji neka osobina ličnosti koja je bila skrivena. samopoštovanje. To je veoma važan faktor. nameće se i logičko pitanje: da li postoji ličnost koja sve te osobine zaista poseduje? Kakateristike ličnosti su nešto što jednu ličnost. a za koju određena osoba nije ni znala da postoji. vrednosti. nepredviđena situacija. je veoma važno. brzina odnosno osećaj za vreme. biraćemo tipove ličnosti kojima će odgovarati ti poslovi. osobine Ličnosti takođe možemo posmatrati po stepenu njihove zrelosti. Nasuprot njima. sasvim sigurno. u kojima se određena ličnost nađe u toku života. odnosno nečijih karakternih crta. izdvaja od druge. Ove.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje . Na osnovu tih interakcija se može zaključiti kakva je. sklonost riziku. što sve ukupno bitno određuje način donošenja odluka i preduzimanja odgovarajućih akcija. nezrele ličnosti će biti pasivne. često dovedu do ispoljavanja nekih skrivenih potencijala i osobina. Uticaj zrelosti ličnosti menadžera. interesovanja će im biti površna. U razmatranju svih navedenih osobine koje uspešan menadžer treba da poseduje. Zrele ličnosti će biti aktivne. • Autoritarne ličnosti veoma teško menjaju svoja uverenja i imaju poštovanje samo za moć. Često se može desiti da i neka iznenadna. Poznavanje osobina ličnosti menadžera. Ličnost se takođe iskazuje i kroz interakcije sa drugim ličnostima. jer se uspešna komunikacija često postavlja kao jedan od odlučujućih faktora za uspešnost menadžera. One. u istom okruženju. Različite ekstremne situacije. naročito pri formiranju menadžerskih timova. Zrelost ličnosti. utiču na oblikovanje stavova.Komunikativan. opažanje. posedovaće samosvest i kontrolu i sagledavaće dugoročnu perspektivu. samo-posmatranje. silu i autoritet. nezavisne. zavisne od drugih. neko ličnost. imaće široka interesovanja.

bračno stanje i dužina radnog staža. menadžeri koji prihvataju niže nivoe rizika. Ovakvi menadžeri će više pažnje obraćati na ponašanje drugih u organizaciji i lako će prilagođavati svoje ponašanje okolini. Ovakve osobe stalno imaju osećaj da moraju da urade sve više i više. nego u drugim. Cenjene osobine u japanskom društvu ćemo mnogo češće sresti kod japanskih. odnosno komplikovanim poslovima. vrlo često rade više stvari u isto vreme i teško se opuštaju. Njih je vrlo teško motivisati. 14 . radi završetka određenog posla. Najočogledniji primer uticaja nacionalne kulture dobijamo posmatranjem razlika između anglosaksonskih i japanskih menadžera. javljaju češće.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje sile. Oni su visoko motivisani. • Samopoštovanje se ogleda kroz stepen ličnog uvažavanja i poštovanja svojih sposobnosti. Menadžeri koji su skloniji riziku. Za razliku od njih. nestrpljivi su. Međutim. Kada dođu na rukovodeću poziciju. nego kod anglosaksonskih menadžera. • • • Različiti uticaji na ličnost menadžera Uticaj nacionalne kulture na ličnost menadžera nije presudan. U drugu grupu spadaju ličnosti koje nemaju osećaj hitnosti. kao i za postizanje dobrih rezultata na teškim. Biografske karakteristike Na ličnost i ponašanje menadžera će veliki uticaj imati i fizički faktori. Takve osobe nemaju nikada osećaj nedostatka vremena i potrebe hitnosti. Menadžeri koji poseduju ovu osobinu su sposobni za rešavanje teških problema. imati i visok stepen samopoštovanja. Po osećaju za vreme. skloni da preuzimaju rizik i veoma su nezavisni. da se određeni tipovi ličnosti menadžera u određenim kulturama. Ličnosti koje imaju sposobnost samoposmatranja su svesne svojih osobina i mogu svoje ponašanje da prilagode okolini i situaciji. pol. Oni su pogodni za veoma dinamične poslove u kojima dolazi do čestih promena. U zavisnosti od toga koje su osobine više cenjene u tom društvu. ličnosti možemo podeliti na dve grupe. a da imaju sve manje vremena. Ukoliko se u organizaciji ne nalaze na čelnoj poziciji. oni mogu u svakom trenutku da se opuste i nikada nisu nestrpljivi. njihov autoritarizam će doći do izražaja i oni će rukovoditi po sistemu vođstva. kao što su starost. različite nacionalne kulture će dovesti do toga. Do toga dolazi zbog favorizacije određenih osobina ili crta ličnosti u određenoj kulturi. brže donose odluke i to na osnovu manje informacija. odnosno po brzini. Ono je povezano sa efikasnošću jer će osobe koje su visoko samoefikasne. su studiozniji i oni odluke donose tek kada imaju sve potrebne informacije. doći će do većeg razvoja tih osobina. oni će poštovati svog rukovodioca samo ako je autoritativan. Njihov kvalitet se najbolje iskazuje u poslovima gde nije dobro donositi ishitrene i površne odluke. U prvu spadaju oni koji su uvek u pokretu.

stariji ljudi su manje skloni promenama. Žene su ipak. zahvaljujući rutini. pamćenje. teže se prilagođavaju na novi posao i manje su fleksibilni. numerička sposobnost. između ostalog i zbog manjeg odsustvovanja. ali sa druge strane postoji iskustvo. koje donosi povećanje produktivnosti. brzina pokreta) i one su važne kada treba manipulisati stvarima u okruženju (fizička snaga je neophodna za podizanje tereta). da bi se bez problema snalazili sa brojevima i mogli da izvlače zaključke na osnovu poznatih činjenica. pa stoga teže napuštaju organizacije. Sposobnosti možemo podeliti na intelektualne i fizičke. Kombinacija svih osobina. iako ima dosta stereotipnih zaključaka i mišljenja na tu temu. koristeći u tome svoje iskustvo. imaju više rutine. treba da poseduju razvijene sposobnosti rezonovanja i pamćenja. koje dovode do pada produktivnosti. da bi mogli da nađu rešenje za određeni problem. i ako se i dalje smatra da su muškarci efikasniji . nego što bi to obavila neka mlađa osoba.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje Sa starošću dolazi do opadanja fizičkih i intelektualnih sposobnosti. Starenjem opada snaga. sposobnost percepcije i rezonovanja. Radni staž utiče na produktivnost. Pol ne utiče na produktivnost na poslu. pokazuju manju sklonost ka rizicima i teže menjaju organizacije u kojima rade. uspele da se izbore za ravnopravan tretman na poslu. oni su zadovoljniji poslom i manje odsustvuju. Takođe. S druge strane. • U intelektualne sposobnosti spadaju: verbalna. najčešće zbog obaveza u tim porodicama i odgovornosti za nju. Menadžeri koji žele da se bave finansijama bi trebalo da imaju razvijene numeričke i dedaktičke sposobnosti. Fizičke sposobnosti se ogledaju kroz nečije motorne sposobnosti ( reakcija. Oni koji bi želeli da se bave istraživanjem tržišta. na početku novog milenijuma. Intelektualne i fizičke sposobnosti Veliku razliku među ličnostima menadžera možemo videti i posmatrajući razvijenost njihovih sposobnosti. kao i da ne postoje bolji ili lošiji tipovi ličnosti menadžera. dedukcija. Njegov uticaj se ogleda u tome da zaposleni koji su više vremena proveli na jednom radnom mestu u istoj organizaciji su zadovoljniji. ali iskustvo donosi prednost koja se ogleda u tome da se neki rutinski poslovi mogu obaviti na efikasniji način. pa su samim tim efikasniji i produktivniji. sposobnost snalaženja u prostoru. Bračno stanje nema mnogo uticaja na ponašanje na poslu. • Iz svega ovoga vidimo da su ljudi veoma različiti. Jedina razlika se ogleda u tome što ljudi koji imaju svoje porodice. svakog menadžera čini 15 . brzina i koordinacija pokreta.

Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje jedinstvenim i upravo su te osobine presudan faktor za izbor menadžera u nekoj organizaciji. ma koliko taj posao nekom drugom izgledao privlačan i izazovan. on će se osećati frustrirano i nezadovoljno. Takođe. Prvenstveno oni treba da budu svesni svojih ličnih osobina i svog karaktera. jer će moći da svoje mogućnosti iskoristi do maksimuma. poseduju snagu i veštine. Prisutnost određene osobine ličnosti. Ljudi koji vole istraživanje i razmišljanje. odgovaraju poslovi u proizvodnji ili zanatstvu. S druge strane. a pri tome su stabilni i praktični. intelektualno i duhovno. Menadžeri koji imaju razvijene verbalne sposobnosti i moć ubeđivanja. Emotivni. Treba da se trude da se što više razviju. kao i da pokušaju da svoje sposobnosti i talente iskoriste do maksimuma. sve te osobine treba uskladiti sa tipom posla koji određeni menadžer treba da obavlja. To je činjenica koju treba da znaju i sami menadžeri. pogodna su zanimanja profesora ili socijalnih radnika. će biti različito vrednovana u različitim tipovima poslova. a samim tim će i njegova zadovoljnost poslom u organizaciji biti velika. nepraktični i kreativni ljudi bi se trebali baviti nekim vidom umetnosti. Za ljude koji imaju razvijen osećaj za druge i potrebu da im pomažu. moći da postignu potpuno zadovoljstvo poslom koji obavljaju. a pri tome su analitični i radoznali dobro će se snaći u poslovima ekonomije ili novinarstva. Samo će tako. kroz proces ličnog razvoja i edukacije. ako menadžeru dodelite posao koji je u suprotnosti sa njegovim ličnim osobinama i koji zahteva ličnost koja je potpuno drugačija od njegove. Razlog tome je što će takav menadžer biti ujedno i produktivniji. Tipovima ličnosti koji su fizički aktivniji. Na osnovu svega ovoga se mogu napraviti okvirne procene tipova ličnosti i njima odgovarajućih zanimanja. a poseduju ambicioznost i samopouzdanje će se odlično snaći u poslovima prodaje i odnosa sa javnošću. kao i sa ostalim tipovima ličnosti u organizaciji. 16 . Kompatibilnost ličnih osobina sa zahtevima posla je veoma važna.

Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje ZAKLJUČAK: 17 .

dr Mića Jovanović.com www.sam. dr.metodi i modeli Olport.Organizaciono ponašanje. T: Sklop i razvoj ličnosti. Mića Jovanović.pravoslovo.net. 2004 Prof. dr Snezana Smederevac i doc.org. Menadzment 2006 Prof. dr Smilja Rakas.socioweb.net 18 . Sociologija menadžmenta. 1969. 2004 Dr Ranko Loncarevic.wikipedia.autentik.psihologija. univerzitet primenjenih nauka. 1973.rs www. Interkulturni menadžment. Nikola Rot: Psihologija ličnosti. Kultura.org www. dr Dusanka Mitrovic. Beograd.Seminarski rad Ličnost i karakteristike ličnosti za organizaciono ponašanje LITERATURA Prof. Prof. Beograd 2003 www. Tatjana Cvetkovski .com www. Momčilo Živković. Licnost . Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->