Cervikalna Spondiloza i Spondilartroza

SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza Uvod Cervikalna spondiloza i spondilartroza su degenerativna obolenja vratnog dijela kičme, koja nastaju uslijed degeneracije hrskavice aparata diskusa (spondiloza) ili diartroznih zglobova (spondilartroza) Opterećena težinom glave, a nalazeći se između nje i slabo pokretne torakalne kičme, cervikalna kičma je izložena stalnim mikrotraumama, čemu pridonosi i njena velika pokretljivost. Osobitost u anatomskoj građi ovog dijela kičme čine posebna morfologija atlasa i epistrofeusa (aksisa), postojanje unkovertebralInih (sinonim: neurocentralni, Luschkini) zglobova, te otvora (foramena) u kostotransverzalnom nastavku VI - I pršljena, kroz koji prolazi arterija vertebralis.

Atlas i epistrofeus dozvoljavaju pokrete rotacije glave a i njene fleksije i ekstenzije. Artroza u ovom gornjem segmentu cervikalne kičme je česta (atlanto-okcipitalna i atlanto-aksijalna) i može da bude uzrok glavobolje u potiljku, ponekad i jednostrane. Dijagnoza ove tzv. cervikalne glavobolje može da se postavi tek po isključenju drugih uzroka. Naizgled čudne smetnje, kao što su tinitus uha, nesvjestice, vrtoglavica, retrobulbarni bolovi, pa i osjećaj lupanja srca i presije u srčanom predjelu, mogu da budu uzrokovane degenerativnim promjenama cervikalne kičme, ako se ove nalaze i njenim gornjim i srednjim dijelovima.

Unkovertebralni (neurocentralni, Luschkini) zglobovi su mali sinovijalni zglobovi sa čvrstom ligamentarnom kapsulom, a nalaze se postero-lateralno između tijela pršljenova. Ovi zglobovi čine dio prednjeg zida intervertebralnog kanala, dok njegov stražnji dio formiraju nastavci intervertebralnih zglobova (processus articulares)

Unkovertebralni zglobovi svojim položajem štite vertebralni kanal od prodora mase nukleusa u dorzolateralnom smijeru prilikom razdora anullus fibrosusa, pa su zato prave hernije diskusa cervikalne kičme ustvari rijetkost. Sa druge strane, artroza unkovertebralnih zglobova je veoma česta, pa nastali osteofiti strše u intervertebralni foramen i zajedno sa osteofitima nastalim na intervertebralnim zglobovime izazivaju podražaj pa i kompresiju spinalnih nerava i vode pojavi ponekad veoma bolnih cerviko-cefaličnog i cerviko-brahijalnog sindroma. Povezanost spinalnih senzibilnih nerava sa simpatikusom izaziva podražaj ovoga, što ima za posljedicu i spazam krvnih sudova.

Vrtoglavica, slabost udova, nesigurnost u hodu, pa i padovi mogu da nastanu zbog nedovoljne snadbjevenosti krvlju u područji vertebro-bazilarnog arterijskog sistema. Ovi simptomi su često

1/4

a samo veoma izuzetno i potpuna nepokretnost vrata kao izraz antalgičnog stava a  ne neke ankiloze. Dijagnoza •           Anamneza: bol u vratu koji se pojačava pri  određenim pokretima. ukazuju na potrebu neurološkog specijalističkog pregleda. •           Klinički  pregled često daje oskudan nalaz: ograničenje pokreta vratne kičme u izvjesnom  stepenu. Ugašeni   duboki mišićni (»tetivni«) refleksi ili njihovo pojačanje do klonusa. 2/4 .SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro izazvani pokretima vrata. a nekad i slabošću ruke. gornjem prednjem dijelu grudnog koša (isključiti infarkt miokarda. parestezije u prstima. ili pojava atrofije muskulature ramenog pojasa i ruke. Pancoastov sindrom). u plećki. pazuhu. naročito ekstenziji i rotaciji. pa i sindrom rame-šaka često se sreću udruženo sa artrozom cervikalnog dijela kičme. nastali degeneracijom diskusa. naročito ekstenzijom (dorzalnom fleksijom) i rotacijom. U vezi sa degenerativnim promjenama donjeg dijela cervikalne kičme česta je pojava cervikobrahijalnog sindroma koji se ispoljava bolovima duž ruke ili osjećajem parestezija u prstima. ponekad osećaj slabosti ruke. što se srećom ipak veoma rijetko dešava. Oni vjerovatno nastaju zbog intermitentne kompresije vertebralne arterije lateralno ili postero-lateralno smještenim osteofitima. Transverzalno položeni osteofiti na stražnjoj ivici tijela pršljenova. Ako su pokreti vrata neizvodljivi. pa tako i da budu uzrok tetrapareza i tetraplegija starijih osoba. •           Radiološki nalaz je značajan za dijagnozu a i za isključenje drugih uzroka bola u vratu. pomišljati na upalna ankilozirajuća obolenja kičmenog stuba ili. Ovaj sindrom nastaje kao posljedica iritacije ili i kompresije brahijalnog pleksusa. bolovi duž ruke. Entezopatije ramena i lakta. što treba imati na umu pri obradi i liječenju bolesnika U cervikalnoj spondilozi spinalna moždina je mnogo rijeđe oštećena nego li nervni korjenovi. u artrozi rijetke. mogu da vrše pritisak na spinalnu medulu. subluksacije intervertebralnih zglobova.

npr. U navedenom primjeru indeks iznosi 12 cm. . naročito često u visini C5/C6 i C6/C7. Pri ocjeni veličine ovih pokreta mora se imati na umu da nije svačija kičma u istoj mjeri pokretna. sa sklerozom subhondralne kosti i nalazom prednjih i stražnjih osteofita. . nalaz SE. . Profilni snimci daju uvid i u izgled intervertebralnih zglobova te atlanto-aksijalnog zgloba: ovi se u artrozi prikazuju kao suženi. te vjerovatne hiperemije venskih pleksusa.SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro Na profilnom snimku vratne kičme može da se otkrije suženje intervertebralnih prostora (diskusa). npr. pa služe za isključenje drugih obolenja. Kosi snimci daju uvid u izgled i promjer intervertebralnih foramena. Veličina indeksa srazmjema je veličini sagitalne pokretljivosti vratne kičme. Zatim se bolesniku kaže da učini ekstenziju vrata (da savije glavu prema natrag). Funkcionalne karakteristike Nekomplikovana cervikalna artroza obično nema većeg znača ja za opšte stanje bolesnika.Elektromiografija može da bude od koristi. od 18 na 6. Indeks sagitalne pokretljivosti  vratne kičme dobija se na taj  način što se pri maksimalno mogućoj fleksiji vrata odmjeri zategnutost centimetarskom pantljikom udaljenost između spoljne okcipitalne protuberancije i spinalnog nastavka vertebre prominens. Udaljenost će se smanjiti za izvjestan broj centimetara. nepovoljan položaj vratne kičme na jastuku 3/4 . Značaj mu je relativan: može dobro de služi za ocjenu efekta liječenja. Anteroposteriorni snimak pruža mogućnost da se vide unkovertebralni zglobovi na lateralnim ivicama tijela pršljenova. Rotacija glave uz izvjestan stepen inklinacije izvodi se do gotovo paralelnog položaja brade sa ramenom. 18 cm. Treba znati da radiološki nalaz ne mora biti u srazmjeri sa kliničkom slikom. Neurološko stanje ocjenjuje neurolog. Minimalni program za postavljanje dijagnoze Profilni i anteroposteriorni snimak vratne kičme. sa zgusnutom subhondralnom kosti i malim osteofitima na gornjim i donjim ivicama zglobnih nastavaka.Histološki nalaz može da se dobije samo prilikom indikovanih operacija. a ekstenzija do udaljenosti spoljne okcipitalne protuberancije od trnastog nastavka vertebre prominens (C7) za nekih 3 cm.Laboratorijski  nalazi  nisu od značaja za dijagnostiku artroza. Razlika između najveće i najmanje udaIjenosti daje indeks sagitalne pokretljivosti. Funkcionalno ispitivanje: orijentaciono mogu da se uzmu u obzir slijedeće mjere pokretljivosti vratnog dijela kičme: vrat može da se savije prema naprijed (fleksija) do te mjere da brada dodiruje manubrijum prsne kosti. Zbog češćih noćnih bolova (promjena tonusa vegetativnog nervnog sistema. posebno u diferencijalnoj dijagnozi prema primarno mišićnim u odnosu na nervna oštećenja. pa praktično nema značaja za dijagnozu. izraženo suženje sa osteofitozom naziva se obično diskartroza. pa i normalno postoje razlike u obimu pokretljivosti. čista inklinacija (lateralna fleksija) izvodi se za nekih 30°.

Niz ranije navedenih neugodnih subjektivnih senzacija može da vodi u stanje psihogene superpozicije. čvrstine i visine). radnici na montaži visokih konstrukcija). a funkcionalno stanje vratne kičme često nije bitno poremećeno. Prognoza. rad sa zabačenom glavom . Bolni periodi obično su prolazni (ali i skloni recidivima). ukoliko se degenerativne promjene na vratnoj kičmi jave u mlađih ljudi jer je i česta udruženost sa lezijama diskusa lumbalne kičme. 4/4 . Prognoza je obično utoliko lošija. Prognozu pogoršava dalje izlaganje favorizirajućim faktorima povezanim sa profesijom (npr.SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro neodgovarajućeg oblika. stanje je ireparabilno i lagano progredijentno sa maksimumom promjena oko šezdesetih godina života Funkcionalno stanje pak može da se bitno poboljša sa smirenjem bolne faze.moleri. može da se javi umor uslijed nedovoljne ispavanosti. U anatomskom pogledu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful