SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza Uvod Cervikalna spondiloza i spondilartroza su degenerativna obolenja vratnog dijela kičme, koja nastaju uslijed degeneracije hrskavice aparata diskusa (spondiloza) ili diartroznih zglobova (spondilartroza) Opterećena težinom glave, a nalazeći se između nje i slabo pokretne torakalne kičme, cervikalna kičma je izložena stalnim mikrotraumama, čemu pridonosi i njena velika pokretljivost. Osobitost u anatomskoj građi ovog dijela kičme čine posebna morfologija atlasa i epistrofeusa (aksisa), postojanje unkovertebralInih (sinonim: neurocentralni, Luschkini) zglobova, te otvora (foramena) u kostotransverzalnom nastavku VI - I pršljena, kroz koji prolazi arterija vertebralis.

Atlas i epistrofeus dozvoljavaju pokrete rotacije glave a i njene fleksije i ekstenzije. Artroza u ovom gornjem segmentu cervikalne kičme je česta (atlanto-okcipitalna i atlanto-aksijalna) i može da bude uzrok glavobolje u potiljku, ponekad i jednostrane. Dijagnoza ove tzv. cervikalne glavobolje može da se postavi tek po isključenju drugih uzroka. Naizgled čudne smetnje, kao što su tinitus uha, nesvjestice, vrtoglavica, retrobulbarni bolovi, pa i osjećaj lupanja srca i presije u srčanom predjelu, mogu da budu uzrokovane degenerativnim promjenama cervikalne kičme, ako se ove nalaze i njenim gornjim i srednjim dijelovima.

Unkovertebralni (neurocentralni, Luschkini) zglobovi su mali sinovijalni zglobovi sa čvrstom ligamentarnom kapsulom, a nalaze se postero-lateralno između tijela pršljenova. Ovi zglobovi čine dio prednjeg zida intervertebralnog kanala, dok njegov stražnji dio formiraju nastavci intervertebralnih zglobova (processus articulares)

Unkovertebralni zglobovi svojim položajem štite vertebralni kanal od prodora mase nukleusa u dorzolateralnom smijeru prilikom razdora anullus fibrosusa, pa su zato prave hernije diskusa cervikalne kičme ustvari rijetkost. Sa druge strane, artroza unkovertebralnih zglobova je veoma česta, pa nastali osteofiti strše u intervertebralni foramen i zajedno sa osteofitima nastalim na intervertebralnim zglobovime izazivaju podražaj pa i kompresiju spinalnih nerava i vode pojavi ponekad veoma bolnih cerviko-cefaličnog i cerviko-brahijalnog sindroma. Povezanost spinalnih senzibilnih nerava sa simpatikusom izaziva podražaj ovoga, što ima za posljedicu i spazam krvnih sudova.

Vrtoglavica, slabost udova, nesigurnost u hodu, pa i padovi mogu da nastanu zbog nedovoljne snadbjevenosti krvlju u područji vertebro-bazilarnog arterijskog sistema. Ovi simptomi su često

1/4

mogu da vrše pritisak na spinalnu medulu. naročito ekstenzijom (dorzalnom fleksijom) i rotacijom. parestezije u prstima. pa i sindrom rame-šaka često se sreću udruženo sa artrozom cervikalnog dijela kičme. naročito ekstenziji i rotaciji. Transverzalno položeni osteofiti na stražnjoj ivici tijela pršljenova. ponekad osećaj slabosti ruke. Ugašeni   duboki mišićni (»tetivni«) refleksi ili njihovo pojačanje do klonusa. pazuhu. bolovi duž ruke. 2/4 . nastali degeneracijom diskusa. Ovaj sindrom nastaje kao posljedica iritacije ili i kompresije brahijalnog pleksusa. pa tako i da budu uzrok tetrapareza i tetraplegija starijih osoba. subluksacije intervertebralnih zglobova. Oni vjerovatno nastaju zbog intermitentne kompresije vertebralne arterije lateralno ili postero-lateralno smještenim osteofitima. Pancoastov sindrom). u artrozi rijetke. Ako su pokreti vrata neizvodljivi. Entezopatije ramena i lakta. u plećki. •           Radiološki nalaz je značajan za dijagnozu a i za isključenje drugih uzroka bola u vratu. ukazuju na potrebu neurološkog specijalističkog pregleda. U vezi sa degenerativnim promjenama donjeg dijela cervikalne kičme česta je pojava cervikobrahijalnog sindroma koji se ispoljava bolovima duž ruke ili osjećajem parestezija u prstima. a samo veoma izuzetno i potpuna nepokretnost vrata kao izraz antalgičnog stava a  ne neke ankiloze. •           Klinički  pregled često daje oskudan nalaz: ograničenje pokreta vratne kičme u izvjesnom  stepenu. što se srećom ipak veoma rijetko dešava. a nekad i slabošću ruke. gornjem prednjem dijelu grudnog koša (isključiti infarkt miokarda. ili pojava atrofije muskulature ramenog pojasa i ruke. Dijagnoza •           Anamneza: bol u vratu koji se pojačava pri  određenim pokretima. pomišljati na upalna ankilozirajuća obolenja kičmenog stuba ili.SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro izazvani pokretima vrata. što treba imati na umu pri obradi i liječenju bolesnika U cervikalnoj spondilozi spinalna moždina je mnogo rijeđe oštećena nego li nervni korjenovi.

izraženo suženje sa osteofitozom naziva se obično diskartroza. Zbog češćih noćnih bolova (promjena tonusa vegetativnog nervnog sistema. Razlika između najveće i najmanje udaIjenosti daje indeks sagitalne pokretljivosti. a ekstenzija do udaljenosti spoljne okcipitalne protuberancije od trnastog nastavka vertebre prominens (C7) za nekih 3 cm. Indeks sagitalne pokretljivosti  vratne kičme dobija se na taj  način što se pri maksimalno mogućoj fleksiji vrata odmjeri zategnutost centimetarskom pantljikom udaljenost između spoljne okcipitalne protuberancije i spinalnog nastavka vertebre prominens.SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro Na profilnom snimku vratne kičme može da se otkrije suženje intervertebralnih prostora (diskusa). sa zgusnutom subhondralnom kosti i malim osteofitima na gornjim i donjim ivicama zglobnih nastavaka. Veličina indeksa srazmjema je veličini sagitalne pokretljivosti vratne kičme. pa praktično nema značaja za dijagnozu.Histološki nalaz može da se dobije samo prilikom indikovanih operacija. . 18 cm. pa služe za isključenje drugih obolenja. te vjerovatne hiperemije venskih pleksusa. npr. posebno u diferencijalnoj dijagnozi prema primarno mišićnim u odnosu na nervna oštećenja. Pri ocjeni veličine ovih pokreta mora se imati na umu da nije svačija kičma u istoj mjeri pokretna.Laboratorijski  nalazi  nisu od značaja za dijagnostiku artroza. npr. Kosi snimci daju uvid u izgled i promjer intervertebralnih foramena. . Profilni snimci daju uvid i u izgled intervertebralnih zglobova te atlanto-aksijalnog zgloba: ovi se u artrozi prikazuju kao suženi. . Zatim se bolesniku kaže da učini ekstenziju vrata (da savije glavu prema natrag). Funkcionalno ispitivanje: orijentaciono mogu da se uzmu u obzir slijedeće mjere pokretljivosti vratnog dijela kičme: vrat može da se savije prema naprijed (fleksija) do te mjere da brada dodiruje manubrijum prsne kosti. sa sklerozom subhondralne kosti i nalazom prednjih i stražnjih osteofita. nepovoljan položaj vratne kičme na jastuku 3/4 . Treba znati da radiološki nalaz ne mora biti u srazmjeri sa kliničkom slikom. Udaljenost će se smanjiti za izvjestan broj centimetara. nalaz SE. naročito često u visini C5/C6 i C6/C7. čista inklinacija (lateralna fleksija) izvodi se za nekih 30°. Značaj mu je relativan: može dobro de služi za ocjenu efekta liječenja. pa i normalno postoje razlike u obimu pokretljivosti. Anteroposteriorni snimak pruža mogućnost da se vide unkovertebralni zglobovi na lateralnim ivicama tijela pršljenova. Minimalni program za postavljanje dijagnoze Profilni i anteroposteriorni snimak vratne kičme. U navedenom primjeru indeks iznosi 12 cm. Neurološko stanje ocjenjuje neurolog. od 18 na 6. Funkcionalne karakteristike Nekomplikovana cervikalna artroza obično nema većeg znača ja za opšte stanje bolesnika. Rotacija glave uz izvjestan stepen inklinacije izvodi se do gotovo paralelnog položaja brade sa ramenom.Elektromiografija može da bude od koristi.

U anatomskom pogledu. ukoliko se degenerativne promjene na vratnoj kičmi jave u mlađih ljudi jer je i česta udruženost sa lezijama diskusa lumbalne kičme. rad sa zabačenom glavom . stanje je ireparabilno i lagano progredijentno sa maksimumom promjena oko šezdesetih godina života Funkcionalno stanje pak može da se bitno poboljša sa smirenjem bolne faze. može da se javi umor uslijed nedovoljne ispavanosti. Prognoza. 4/4 .moleri. Prognozu pogoršava dalje izlaganje favorizirajućim faktorima povezanim sa profesijom (npr. a funkcionalno stanje vratne kičme često nije bitno poremećeno.SPONDYLARTHROSIS ET SPONDYLOSIS VERTEBRAE CERVICALIS (Cervikalna spondiloza i spondilartro neodgovarajućeg oblika. Bolni periodi obično su prolazni (ali i skloni recidivima). Prognoza je obično utoliko lošija. radnici na montaži visokih konstrukcija). Niz ranije navedenih neugodnih subjektivnih senzacija može da vodi u stanje psihogene superpozicije. čvrstine i visine).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful