P. 1
Dobrica Cosic=Koreni

Dobrica Cosic=Koreni

|Views: 17,102|Likes:
Published by Krsta Grujovic

More info:

Published by: Krsta Grujovic on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

Dobrica Ćosić KORENI Sadržaj GLAVA PRVA GLAVA DRUGA GLAVA TREĆA GLAVA ČETVRTA

Za mnom su gorele šume i put. Zmija nisam da i rep u zemlju uvučem. Zubi su mi se klatili, ali sam na kurjaka ličio. Daleko za leđima, u torovima ostade pusto i Mir. A čovek umire jedino kad mora i kad neće. Iako mi je brada do sedmog rebra dug a, noge su mogle da nose nju i nož. Pobodoh se uz poslednju reku. Nijedan fenjer nije ranio noć, nijedna lampa . Vetar je u kanijama, pa ni on ne zločini. Moram napred jer, rekoh, za mnom i sne g gori. Polazim, a meni, dugonji, korak je kratak. Brzo se širi cvokot leda. Spori je koračam; nisam znao daje brada tako teška, i nisam znao da se sve toliko plaši noža. Drhtavica je sve glasnija. Mislim, puckaju koščice riba, jer se pod ledenom kožom, top la kao krv, vuče zarobljena reka. Zaželim da je izbušim nožem i ogrejem prste na njenom toplom šikljanju. Zastajem i slušam kako ledena drhtavica otiče u krvi pod opancima. N a obali u snegu crni se čovek. Snažna čovečina. Podigao ruku, ćuti i ne miče se. U naravi m nikad nije bilo da čoveku okrenem leđa i ja nastavih da gazim krckanje suvih riblji h koščica. I da ne stignem do obale i čoveka s podignutom rukom — zove li taj ili preti? — pod ledom je toplo. Život ionako nikada nije bio moja jabuka. I ništa moje neće ostat i ni na jednoj obali. Nelagodno mi je samo što se toliki strah čuje. Na sredini sam. Pod tabanima su leđa matice, tu je najdublje. Seo bih i razmišljao o nečemu. Isplatil o bi se, sada, i baš ovde nad njom, razumeo bih nešto. A vuče me sebi čovečina s podignuto m rukom. Ne koračam, suljam se, prikradam i slušam kako strah gusne, raste, pa odjed nom buknu u tresak i lomljavu. Ledene motike prgavo mi naleću na glavu i ruke, a o na me za noge vuče u svoj okovani trbuh. E, nećeš me sad, kažem glasno i opsujem, jer ta ko je bilo kad je u moj šanac na Šumatovcu palo topovsko đule, i nije samo tada, jer n a obali za leđima ostaše šume da gore i konopci kao kruške da se njiškaju. Pa zamahnem da bijem, onako kako to ja umem, iako me zubi u korenu bole. Kad se mokar i ljut nađo h na obali, desnica mi je stražarila nad drškom noža, videh da je nepomični čovek s podign utom rukom samo stablo vrbe s jednom jedinom kratkom granom. Nešto otegnuto ostade u meni. A prerovski lovci na divlje guske rasuše priču oko ognjišta sa širokim i čađavim je njakom. Još istog dana utvrdiše za mene koji sam noću prvi prešao preko mladog leda na M oravi, davio se i spasao, da nisam iz Prerova. Ja ne krijem da nisam. Nisam ni z ato što, kako i sami rekoše, jedino srce krupnije od duleka ili lavež za petama mogu p o prvom ledu da spoje dve obale. Opletoše oko mene svakojake priče, tajne i nagađanja, i posle deset godina još jednako pletu, jer mali je ovaj svet pored reke, tesan j e on ludskim glavama i jezicima u dolini što naliči na lipovu korubu. Na zapadu je šum a i manastir uvek gospodnji, a dno se otkrilo Palankom, isto gospodnjom. Ne vide h nigde tako duguljastu ljusku da je nebo, gde svi vetrovi teku tragom sunčevog i mesečevog hoda. Jesam sluga, a radim šta hoću. Sem Aćima, niko mi ne zapoveda, a njegova vola moj je povodnik. Kada me je pre desetak godina sa zaleđenim čakširama noću uveo u kuću, neš o je išaputao Đorđu, a Simki rekao glasno, da ja čujem: ima da radi ono što on želi a da je e ono što mi gazde jedemo. Ona mi očima izmeri snagu i vide da sam krupan i zdrav, p a joj ne beše pravo. A samo posle nekoliko dana zaključi žena da mi je narav zla, jer ni s kim nisam razgovarao sem s njom, retko i uvek strogo. Ljudi moga korena ćutan jem moraju da se brane. Ponekad, obično posle večere, zove me Aćim u svoju sobu. Kad b i neko kroz prozor gledao, mogao bi samo da. vidi: jedna prema drugoj klate se d ve brade. I ništa više. I ako me na desetak dana nestane, uvek noću, jer i travke noću r astu, vraćam se opet noću, tako i zverke čine, ja, jazavac s bradom, u podrum na ležaj. Iznad njega je nova i najveća kuća u Prerovu. Nad posteljom mojom Simkina je i Đorđeva s oba. Malo desno, soba za Vukašina. Onoga što se čeka, a ne dolazi. Ne krijem: selaka se klonim i lomim guste veđe na. sluge i nadničare. Kad je jednom, malo pripit, Tola Dačić, prvi nadničar u kući, pokušao grubo i ismevački da se šal

a mnom, bez reči sam trgao nožinu iz pojasa i jurnuo ciljajući mu pupak. Čovek o kome se u Prerovu priča da ima pesnicu kao mal, leđima je polomio plot .i od stida se dva d ana nije pojavljivao na poslu. O tome se dugo s glasnom mržnjom pričalo, a ja se sve slabije vidim u dimu kazanica, odžaklija i dugih čekanja po vodenicama. Jedni pričaju da sam bio kaluđer u Manasiji, ukrao manastirsko zlato, nešto pr oćerdao a nešto Đorđe sklo— nio sebi, jer, kažu, nikada ne odlazim u crkvu i nikada se ne k stim kad pijem rakiju. Deca, po nagovoru starijih, godinama prenoseći na mlađe, tera ju sa mnom jednu te istu zadevku: ,,Nikola, čik da se prekrstiš! Čik!'' pa se dugo, do k im ne dosadi, krste, cerekaju i bulje u najdužu bradu koju su ikad videli. Drugi mnome objašnjavaju brzo bogaćenje Đorđevo, jer, kažu, ne može se samo trgovin m za nekoliko godina kupiti toliko imanje, izgraditi čitava varoš u avliji i dugovim a za gušu držati nekoliko sela. Tvrde, beslovesnici, da sam majstor što pravi srebrne dinare nekom spravom smeštenom u podrumu, u koji niko, sem mene i gazde, ne ulazi. Katićeve komšije kunu se u decu da se oko ponoći iz podruma čuje zveckanje i treskanje i cika kao kad se ženska deca golicaju. Aćimovi politički dušmani veruju da sam glavni četovođa Timočke bune, koji je pobio nekoliko sreskih kapetana i oficira, pobegao sa streljanja i sklonio se kod radi kala, u kraj u kojem ga niko ne poznaje, i postao ,,bajagi sluga''. Obrenovićevci šapuću da sam špijun Petra Karađorđevića, pa me često tuže naprednjač anima. Zbog takve, najopasnije sumnje, nekoliko puta su me hapsili, držali po dese tak dana i puštali, nekad Aćimovim zauzimanjem i jemstvom, a nekad zato što sam ćutao, s amo ćutao na sva pitanja, pa me vlasti lako oglasiše ,,u pameti faličnim''. I tako men e hapsi svaki novi kapetan sreza. Najteže je Aćimu bilo da me oslobodi kad me optužiše d a sam, glavom i bradom, Petar Karađorđević, unuk vožda Đorđa. Da sam ludak, veruju mnogi u Prerovu, jer zapazili su, lopovi, da svakog proleća, kad mesec popase noć, Do zore lunjam livadama i stalno se saginjem kao da kupim nešto. Ujutru su po livadama nalazili gomilice žutog cveća. Tola Dačić laže po selu d nožem koljem pse Katićima i da ih bacam u Moravu, jer njima stalno nestaju psi, pa i kerovi koje Đorđe iz preka dovodi. I kako da čovek, rab božji, ne bude sve i svašta u ovoj Srbijici što se, po pričan ju zlopamtila, tri puta praznila i novim narodom punila. Naša su groblja mlada. Te k u ovom poslednjem čovečjem konopcu počinjemo zemlji da vraćamo dug i kosti ostavljamo njivama čija smo zrna zobali. Ovo malo zemljice oko Morava jedva se napuni narodom , pa se brzo iskrene i raspe preko Save. I opet noću sa planina silaze ludi i voda . U lipovoj kori donose decu. Psi laju po njihovom tragu. I od gladi postadoše kur jaci. U Tim proticanjima krv nam se iskvarila. I naružila se zemlja od pogašenih ogn jišta. Dve zore nikad na istom bivaku. Kad menjaš ognjište, i narav ti se menja. Kad t ebi otimaju, i ti otimaš. Veruj mi, u zlu su svi ludi zli. Tu, kao što Ti kazah, na ovo malo zemljice oko Morava, privremeno se živelo. I jatagani se brzo istupe. Kos t čovečja tvrđa je od stare klenovine. I, da znaš, kratko se živelo. Što ja dočekah osamdes , i još poneki, duša se nosi, to nam ne služi dostojanstvu i časti. Svi su naši vratovi na pred povijeni. I tanji su od trave. Oko ovih naših lepih rečica sa skobaljima, da bi dugo živeo, i u groblju sahranjen bio, morao si biti idi zelena kukavica, ili izd ajica bez duše, ili đavolji sin, pa da ti kuršumi i handžari i ostala usmrtija ništa neće. ao svoj kožuh poznajem ovu Srbijicu. Dokoni hajduci broje vaške. A kad se tako kratk o i na veresiju živelo, onda drž' na klepanje sečiva! Čim ti kiša ognjište gasi, onda se ve ne pamti, niti misli na jutro buduće... I zato smo ti mi, stari, veliki sebičnjaci i oštrozube izelice. A dobri jesmo u pesmama uz gusle, i kad je to korisno. U podrumu je uvek tmina. I tiho čim se miševi umore. Samo u jesen šapuću kace pu ne šljiva. Tada ja. slušam, ćutim i gledam svoje nebo. I na njemu dva bela, zagrljena meseca.

GLAVA PRVA Kad je izlazio iz dućana, zamišljeno zagledan u crvene đinđuve nanizane na žutom k oncu — „Zašto sam baš ovo kupio?“ — susreo ga Tola Dačić i podsmešljivo rekao: „Da podmladi nđuva hitro je gurnuo u džep i kosimice, odozdo, zagledao se u šarene oči, sneg je promi cao, a on je video svaku žućkastu iskricu pod natuštenim obrvama. Oduvek su te šarene oči izazivale nelagodnost u njemu. Sad se postideo i zato što ga gleda odozdo. Stajao je nekoliko trenutaka, rabadžije su lunjale po dućanima i svi su ponešto kupovali. „Prod ajemo šećer, tamjan i sveće.“ — „Mi za groš jeftinije“, kao da kukuriču, vikali su šegrti p

a i krišom se grudvali. Između njih neko prođe, prelomi pogled, i Đorđe više uvređeno no pr no reče: „Imam i koga.“ — „A ja kupih šećer da te častim slatkom rakijom. Za četvrtog sina. e stesni, krivudava linija ćeramida pod snegom primače mu se do trepavica, i on, po kaldrmi i balezi, s mukom stiže do kolone volovskih kola. Rekao je To da me ujede, pomisli Đorđe, i bi mu mrzak čovek koji ga prati na svim putevima, dok ga u nedrima žul ji kesa dukata a čopori svinja i dželepi goveda protinju se između vrzina ka Dunavu. „Da podmladiš Simku.“ Oči su mu se smejale. Sigurno sam pocrveneo. Tola sasvim tiho, šištavo zvižduće i prutom požuruje volove. — Dok su mala, i muška deca nose đinđuve — reče Đorđe zgrčen iza Tolinih leđa. — Samo su sitne ptice šarene. Gavrani su crni. Ni orlovi se ne kite. — Gazda sve može. — Može li dukat da baci u sneg? — Može. — A sina? — Tola se iz dubine nasmeja. Suvo i zvonko sudaraju se volovski rogovi, dugi, vitki i u luk savijeni, nabadaju gust suton i čereče nisko nebo. Rasporeno, ono sipi snegom. — Sin... Biće ti žensko! — preglasno reče Đorđe. — Kladim se u po deset nadnica. Pristaješ? — Šta će ti sin? Čime ćeš da hraniš i četvrta usta? — Svojim ručerdama. Ti ne daš hleb zabadava. — Ne dam. Kotite decu kao zečeve, a posle ih drugi hrani. — Neko koti decu, a neko dukate. Onaj nebeski ne dâ da se deca mešaju s dukati ma. Kvare im se oči. — Uši će ti pojesti. — Bole nego da se dukati ubuđaju. Đorđe zaćuta, volovski papci sporo i meko topću po prvom snegu odocnele zime, i napregnuto se zagleda u noć uskomešanu crvenim kružićima i zelenkastim iskrama što se stal no pale i gase na mokrim rubovima zenica. Nad njim, po asuri, šušti zrnasti sneg, škri pe i krcaju kola trzana izduženim volovskim vratovima, sudaraju se rogovi u pomrčini . Stud bockavo mili od šaka što čvrsto drže pušku na kolenima, penje se dolakticom i struj i ka ramenu, grebucka duž kičme, a glava je puna sitnog, potmulog cvokota. Ne samo o d studi i ne samo od niske đinđuva i Tolinog smeha. Skoro će jasička šuma: možda ga noćas u oj čekaju razbojnici? Vidi ih kako čuče u niskom grabovom grmlju. Osluškuju put kojim on ide. Najpre plamen probode mrak. Kasnije zaboli. I opet pomrčina. Đorđe se smanji, zg rči i primače bliže Tolinim leđima. Zašto je kupio crvene đinđuve? Svaki put kad naplati svinje, kukuruz ili rakiju, ponese u torbi simite, računaljke i šećerleme. Posle ih čuva zajedno s novcem u kaci punoj pšenice što miruje u s bi do magaze, u koju samo on, gazda, ulazi. Kad se simiti ubuđaju, krišom ih baca sv injama. Najpre u sitne komade izlomi simit, zgrudvanu zelenu paučinu. Simit se puši belim, ljutim dimom. Tada bi se sećao belog dima duvana Turkinje u crnim šalvarama k oja u jagodinskoj mehani sedi uvek u uglu levo od vrata, ispod slike — Rusi prelaz e Dunav u osušenim guskama. Takvi su im čamci. Preko njene glave upravili kljunove i zamahuju sabljama, i sve kao da gori, sve kao da izranja iz dunavske magle, a o no — gust, beo dim njene cigare. Nikad nije video da duvan tako dimi. Turkinja lak o sedi prekrštenih nogu, strogo i redom gleda sve putnike, naginje se da ih bole v idi, kao da raste iz napuhnutih šalvara. Pa mu je jednom mahnula rukom i on joj pr išao, mahnula sigurno, odsečno, kao da ona zapoveda tom vojskom što iz crnih i suvih g usaka iskače na obalu reke. „Ja znam šta SI ti.“ Tada se on i odelom i držanjem krio. Nije hteo da iko zna koliko žutih nosi u nedrima. Sa slugama je i jeo i spavao. Gledao je u Turkinju, uplašen i od njenih očiju i od isukanih sablji. „Ne mislim što si trgova c samo“, rekla je, a dim se iskidao u onoliko pramenčića koliko je reči izgovorila. I te reči tiho su gorele u belom dimu. Ćutao je, pa se okrenuo: da li su čuli I ovi što sede po minderlucima oko širokog ognjišta, gde mrmore iste priče čađavi lonci puni jagnjeće čor i gde u bakraču obešenom o tavansku gredu izgubljeno pevuši vrela voda? „Iščupaj nekoliko laka iz glave da ostanu kod mene dok se ne vratiš. Tada ću da ti kažem šta treba da radiš.“ Poslušao je, tako je rekla i tako ga gledala da je morao. Više nikada nije smeo da s vrati na konak u tu mehanu. Šta li je imala da mu kaže? Ona je nešto znala, mislio je često dok je lomio zel ene simite što su se pušili belim, ljutim dimom.

— A da tebi nije mene? — Prestani! I uzmi pušku. približuju. Meni je toliko dosta. hukćući u sitno krckanje kola. Dukati ga izmišljaju. Divlje kruške i drenovi pored puta njišu se. a Srbija je velika. kad postane čovek. Samo će u njegovom krevetu drugi s nj om da spava. Kolona rabadžija uđe u selo. Zlato suv o zaškripa i Tu škripu krv raznese po svim žilama. Pred drumskom mehanom volovi naglo stadoše. Htede strah da poveri Toli. Gurnu ruku u nedra i pomeri je s leve na desnu stranu. iz usta visile zelen kaste žvale. Rabadžije se gomilaju pred mehanom. pa glasno reče: — Rađaš gazdama sluge! — Rodiće se dete koje će da plače. i njihovi pov raci kući.Sada se seti da su svinjama. Pa posle da krade tvoje kruške. dok su jele te simite. Tupa lupnjava u uskom košu rebara. kučića se ne plaši. — Ne laži. velikim kao naduvene gajde. ra badžije stadoše da se dovikuju. ogrnut dugačkim kožuhom i gologlav. neka se naloču.. Sve su mehane iste. trgovac. da juri devojke po vrbacima. iz džepa izvadi nisku đinđuva i p je valja među prstima. — Moj otac ima još jednog sina — reče za sebe Đorđe. a kes a s dukatima prlji kožu i žulji rebra. Zajedno smo odrasl i i vojsku služili. Druge šake gnječiće njene slabine. pa posle da se smeje i igra sa mnom. Krtica. Krckanje asure i škripa kola nepodnošljivo tutnje u bubnim opnama. Zašto sam đinđuve kupio? Desna ruka odloži pušku. Isto što i kokoška. iz glave lune sve glasnijeg cvokota. zadahom užeglog loja i zagašenog ognjišta. Đorđ rzo vrati nisku đinđuva u džep i grčevito steže kundak puške. Petnaest godina je prošlo. naslonjen na nju i pokriven njome. Đorđe mrzovoljno otpozdravi. Njegov leš koso leži u t mi. Stište kesu da uguši glas žutih napoleon . naredi da se rabadžijama ugreje bakrač rakije. Svi se okrenuše na tresak vrata. Vratiće se u Palanku. Ne može da je baci u sneg. i drumovi. crnji su o d ugljena. I fenjeri. . isto je što i list u šum i. ja u čelu sovre. On se još više smanji. Boli njihova težina u nedrima. obradovan sneg om. Ne boj se. Onda opet deca. svi kažu: „To lini unuci. Naježi se. bolje osvetljena. posumnja da li je Tola čuo i re no: — Da ti nije mene. pod koševima ćute psi. Da skoči s kola. Snagu ćuja da mu dam. U tmini bez obala trnu vatreni svi ci što skaču iz očiju. Sići će s kola i ići peške. Laknu mu d uđe u sobu koja ga je uvek čekala zagrejana. Zašto ja dvadeset godina strahujem da mi ne raspolute glavu? dukati žulje i peku. sada će da vrisne puška. krupan i gust. neko započe pesmu. brzo prođe kroz praznu i mla ku mehanu zalivenu žućkastom svetlošću. zavitla u Vrzinu kesu iz nedara i pođe pešice po prtini? Da zapeva u inat svima? Nizbrdicom volovi pođoše brže. — Šta će mi? — Tola dohvati pušku. — 3na se! — u odškrinutim vratima zabeleše se zubi u busenu mehandžijine glave. a sneg obleće oko fenjera. gibak. njen tmoni odjek zasu sneg. s toplom vodom za k avu. Mehandžija. a muzikanti oko mene. spusti se na minderluk s modrim jastukom. ledene su nozdrve vetra. uđe poslednji. A kad umrem. uvek mlad i najbrži. svi pogledaše u njega. pa umuče. a po licu i rukama razli mu se trnovita vrućina. Grudi su iscepa ne. pa kad se zamomči. Sače dan. začuđen Đorđevim strahom. pocrkala bi ti od gladi. Za daljine i Boga Đorđe Katić. Mene ni otac ne žali. Đorđu s e ne svraća: pri svetlosti SVI će mu videti lice. Vukašin će pojesti imanje. Pa posle — sva dba. Žensko se za drugoga rađa. Dok ga dovuku do kuće. stegnutom gunjem i kožuhom. ugarak su osut žiškama što nečujno trne u tišini po kojoj vetar. — I zato se ti mučiš? — prošapta kroz cvokot Đorđe. Ja i ti smo vršnjaci. i reče: — Moje oko neće promašiti.. Zajedno ratovali. I sve će biti isto. U bradi se zgrudvala krv. sada. dok Tola šapatom zastajkuje volove. Kesa s dukatima žulji rebra. A iza ob laka nebo je puno zvezda. smrznuće se. naraslim. slomi pušku o točak. da je belutak. i on stade. neka svi pocrkaju! Pognut. Sporo otkopčavajući gunj. u škripi drvenih čivija ciče dukati u nedrima. — Tebi kao milo što meni noćas propustiše glavu? — Niko nije ni pretio tvojoj glavi. a dah mu uvek zaudara na daljine. noseći pušku. volovski papci topću mu po trbuhu. toliko da se mogao uvući u kesu. sanji vo mu promrmlja pozdrav. pomeraju. ču njegovo zviždukanje. pa se dugim rukama bez zglobova i kostiju h vata za čuperke drveća i ljulja.“ — A koju ćeš kuću i njivu da mu daš? — Dotle je moj. Predomisli se i. lako i vešto skače s grane na granu. da ih ne čuje noć.

A i taj otac koji bi onom nebratu gospo dskom I moju kav dao. zlata. a u dubini grudi zakrvari i zacvile nešto malo. svinjske kože. pod mesečinom. nemoćan pred njima tankim. tiho. lopove. podmićuje mehandžije. Sitne i topl e detinje pesnice. Taj nebrat koji me se seti samo kad mi pare traži. njegovim hlebom decu hrani. izvadi kesu iz nedara. stajali su uz manastirski zid po kome su mileli gušteri.. luta po svetu sa dukatima. sve mokrija. Zamilkuje slugama.. Izdaleka. ostavi me. provlači se kroz pola i šumarice. Mokr a je i brada. lakim. kapetane.sitan mladić''. Šta ćete mi? drhtavo šapć brkove. kroz brkove. A odavde. jedna čekate kad će Tola smrznutog da me stovari pred kuću. mladić se na putu. što je u njegovoj kući odrastao. Simka. uvek bi pomislio. dok se uz kavu odmara u ovoj sobi. a radovali bi se da mu razbojnici smrskaju glavu. sa svinjama i slugama. a ja nikome ne trebam. mirno.— Ne treba. Mokri su i dukati... hteo da mu samo dukati pronose glas. ljušti steničave i smrdl jive mehanske minderluke od Palanke do Pešte. od čega su mu usta slava? Otužno mu je. Laki i meki detinji prsti.. mehanama. najkrupniji .. nekoliko puta je sanjao tu šarenu. Zlotvori moji. toplu sobu. ni vama! Šaka tresnu po kesi a rezak cik dukata izgubi se u magli i tu tnjavi. Celu noć nije spavao kad je prvi put na kantar stavio šuplj e đule. a vilica zaigra kao pred plač. i krupan smeh zasipa mu glavu. i strahuje. Nije zbog đinđuva pred dućanom. živi kao kneginja. gledala ga je odozgo i žmiravo. i p red ženom i ocem i svetom. kao iz malog meha.. zapaljenim. da gazduje. isk eženu glavu. razuzdaniji rakijski žagor rabadžija. ženio njega da se hvali snajom. gloži se oko s vakog marjaša. put nedeljama traje do Zemuna. Usta su mu otvorena i iz njih. zar se malo pričalo po selu. i dugo nije mogao i još uvek ne može da pogleda u oči selaku kome je prvi put kr ivo izmerio prase. kojim se hvali. Iz mehane naleže na vrata sve glasniji. ćumurdžije. Posle. šišti dahtavo sa ukusom zarđalog n oža. Moje. o . koji je mladića dobro pamtio i o njemu. Na volov skim kolima on. svome pametnom. tuče po moždanoj opni. koji nepoznatima ničim nije hteo da pokaže da je gaz da i trgovac. dobrom sinu. koju ona uvek čistu oblači čekajući ga da se vrati s puta.. stešnjen vrzinama. plašio se svih žena. šarene svinje. I tebe grejem na rebrima. Đorđe. Đorđe uzdahnu „ja znam koliko puta“. bilo mu je slatko i krv da prospe za ovakv u gomilicu žutog sjaja. Dok je bio mlad. u jesen k rupna rosa. sve je sla dunjavi miris Simkine lanene košulje. Mrak pokupi dukate. nije se branilo kad su ga konopcem vezali i zakačili za kuku kantara. čavke i vrapci kite trnje i drveće. Iz Prerova vijuga put: izgubljen vuneni konac što se odmotava pored obale i jedne i druge Morave.. Kad rabadžije popiju rakiju. vilice mu jače zacvokotaše od žalost i. Otegnute pesme na me sečini kad je put ravan a šume iz daljine silaze u polja. jer se smeje Tol a. Oči što sve vide.. Nekada. Slatko su mu grejali nedra. svakom ko dođe u kuću pokazuje sliku. pa posle da se vucara sa slugama. njegova je rakija. pretvorio u ćutljivog i strogog gazdu. duša mu na svinje smrdi. da je sebi najveći. put se propinje kroz retka sela i ređe buljuke dućana i mehana. radovao se njihovoj težini. samo se kezilo na njega. a šuma je krkljala od vike i svirke.. prosu nekoliko dukata na sto i zagleda se u njih. Kad se svršilo to nekada? Ne zna Mu među. školcu. lepom. mučno se probija i kljuca — ničemu. kad je kuća blizu. zari prste u čekinjastu bradu i zamisli se.. Da bar uvek ima i ovakvu . Bilo je to nekakvo mršavo životinjče s belim prugama. skeledžije. Mrzi on te prugaste. I v eđe da se razmiču. O d svoje šesnaeste potuca se on po putevima. a naročito onih mehanskih. Čvrste. dalekim varošima. i momcima je rekao da tak ve ne kupujer se „slabo goje“.. jer je i ona radi dukata pošla za njega: kad su se prvi put sreli. nije r oktalo. . zovi! Što svaki put da te opominjem da staviš čergu na prozor? Čik da izbrojiš koliko sam puta zanoćio ovde? Mehandžija bez reči zamrači prozor i vrata za sobom zatvori oprezno. I ona. jedva čeka da ga mrtvog nagazi dna metra u smonicu. zbog čuvenog oca od svih krio prezime. Gleda ih: nekada. mesecima do Pešte. Prsti su prestali da ih se plaše. čistog zvuka. Odavno je iz njega iščilela radost od nj ihovog žutog svetlucanja i tankog. Velika gašnjača utrnu. Kasnije se pita: Zašto mi je ruka mokra? Ruka gužva bradu. uvek sa slugama spavao i s njima jeo slan sir i užeglu slaninu. I na vašarima i po mehanama on. kao da gazda spava. .. uz teško roktanje svinja i škripu kola. krupne i tople dojke. Sada se ničemu više ne ra duje. Otac je njome. goluždravo i živo. nadničar. pa su veseli. da vredi samo onoliko koliko su mu kese teške. Spava po oborima. mali. njegove su p are. na putu D o ove mehane. Živim crnje od manastirskog psa! pesnica odskoči od stola. Dok ON. Krije dukate u nedrima.

Nije to. Još nekoliko godina i presahnuće snaga koja produžuje živo t. u trgovačkim poslovima. koje izližu i ispiju ženina silov ita milovanja. . dosadilo mu da me ujeda za src e. Kad se vrati s poklonima. trgovina je to. pa trule tikve. vrata su tesna. najbolje je kad nemaš dukata. po njemu se zanose skele. Pijan je. pa ga se ljuto uželela. nasloni se na naćve i zagleda se u šiljak šubare. — dece mi moje. ništa kad nemaš! — Prestani noćas! — Ja. ne bi smela ni da mu kaže: ž na govori samo kad je muž pita i kad su u krevetu. Htede nešto da mu kaže. Sedeo je on na gomili zrelih tikava. Dešavalo se i ranije da izgubi. nazire se i pesnica drena pod kojim Katićima trule kosti. donese kući u grudima i parče ljute tuge. vašarima.. glasan i zamućen. Može posao naopako da mi pođe.“ Đorđe ispus rabadžije uplašeno zapevaše. pretovarene i škripave. zapazila je da su joj dojke nek bile manje i čvršće. izvadi iz džepa nisku đinđuva i s gađenjem je baci u sneg. Setila se. Ćutim. Kad nemaš.blacima i zvezdama. stade i zagleda se u gust drvored jasenova zariven u tamu. mehanama. Ni Bog. Aćim će me nadživeti. Kakva li me To nesreća čeka? Godine i staros t doneli su ovu noć. dok se žudno osmehivala „čvorku“ — „bradonji“. „moj čvorak“. i skoči u sneg što je napadao do pola cevanica. Kao kroz san čuje: — Obliznila ti se žena. Ni oči mu nije videla.. siromah k sirće. Crne šume naleću na njega. Ne pamti da se ikad ovakav s puta vratio.. ni zima. jer prolaze pored brdašca kao u žurbi izubadanog kamenim krstovima nejednake visine. žen ima koli o hoćeš i kakvih hoćeš. s uživanje m i ponosom gledajući u svoje krupne dojke koje su bežale jedna od druge i nadimale košulju. Nemoj Simku. Đorđe odjednom ogluve za Tolina pijana mumlanja..'' Dok su joj prsti polako k lizili po čvrstoj beloj kupi i zaboravljeno zastajali na vršku. dug. — Ej. dok bi oblačila košulju. ni ti. lako lupiše o cr nu dasku. — Tole. držeći pune šake sluzavih semenki. s majkom ih razbijao svin jama. da se kladimo daje muško. A. Taj smeh sada razbijeno odjekuje u . u očima trnu i opet se pale retki i bo lešljivi mehanski fenjeri..Simka se povuče u senku iza njegovih leđa. Ove jeseni i ove zime. Večeras se setila toga zaboravljenog i nikad neizgovorenog tepanja. Tole! — Jesu li muški? — Oba muška! Tola otrča niz put. nazivala je ona njega. ona je uvek vesela. Nekada. Izgubiću sve što sam do sada stekao. Kao da zamirisaše lišajevi po kamenju . često i dugo s podsmešljivom tugom mislio. a ona je. nek ti je puška u pripravnosti! Čuješ li šta ti kažem? Nalokao si se rakije pa spavaš. Simki.. pa drema. Opipa nedra: dukati mu se javiše sipljivim dikom. sve oba le Morave i Dunava samo su strah. tamnom i šiljatom kao zrno drenka. Pa kad joj prsti bezuspešno pokušaše da napipaju kost u pregibu bedara osmeh se razli u smeh. Tri nedelje nije bio kod kuće.. neće ni za ovih nekoliko preostalih. rekla: „Muško si. Uzeće sebi slugu i živeće kao kneginja. d obro je što ova budala Tola ćuti. zasmejala i prošaptala: „Moj bradonja. Starost. a gubi je po putevima. a Švabe su vešte. dok je. sa koje se topi sneg. — Stigli smo na broju! — reče Tola kad volovi sami stadoše pred vratnicama Katića. Kad za petnaest godina nije.. nade su odavno potonule u glibavim putevima. On nastavi da misli kako je tada ćutao i kako je ostao da sedi na gomili tikava sve dok nisu povranile od mraka. Kad se ponovo uvuče pod asuru u luk razapetu na kolima. n ade su se pogubile u bezbrojnim odlascima i povracima. oblačila čistu košulju... Mora da je izgubio na svinjama.. da ga uteši. duboko zatrpane. Pomračina obavi sve puteve i sv a putovanja u njemu.. Večeras. Ni dobro veče joj nije nazvao. dok sneg zasipa pi janu dreku rabadžija. Svi će oni mene nadživeti. Đorđe duže postaja sam na putu. Godinama on tu brigu ponese od kuće. Jedva je dočekala da se vrati. okupana. A šta sada? — zanjiha glavom. trapavko! Sutra pre zore da si došao! — maznim glasom doviknu Simka uvodeći volove u dvorište. Uze pušku i stavi je na kolena. po kiši i vetru. Ruke joj opušteno. bogat si. ali se uzdrža gledajući ga nepomičnog i nemog. Samo m u nikada nije video lik. uhvatila je sebe u zaboravljen om smehu. samo u mislima. Đorđe siđe s kola. ni h ajduci. Niko mi ništa ne može. ti. ni rakija. Đorđe poče da zebe drugim strahom. Loš im je život.

kad su ušli u sobu. ona bi se iz inata i ljutnje. Šta li mu je sada? I ranije je b ilo svađe među njima. Nikada nije bio tako raspoložen kad se vraćao s puta. a sva je uho i strah za njega. Ona je ovde gazdarica. mokru gomilicu stare odeće. Moji su.“ Uplašeno je potvrđivala glavom. „Vidi koliko su teški. on je prvi put bio snažan i drzak. ne pres tajući da suzi na sve prošle noći kad je ona bivala muško i posle umorna od nečega. odjednom um orna. kroz tanak osmeh kao ne kome drugom a ne njoj namenjen. oslonjena uz bagrem. „I u mraku svetle. Mogu da pevaju kao ptice. Još zb unjenija. On je oso rno odgurnu. sede na kolenima i kradu kruške. Kad je bez reči sela. Beše to druge zime njihovog braka. stalno je ponavljao da nekoliko noći nije spavao. prostrla po njemu. Mnogo ti krivo?. Đorđe odmahnu rukom. umornu je obori san.. Prođe ponoć. uhvati je kosim pogledom. debelim suknom okovan. a ona mu se prepustila. Da se nije spetljao s nekom od onih belosvetskih? Čula je ona da trgovci imaju po varošima žene koje plaćaju poklonima i novcem. bacio je on kesu s dukatima pred nju. svila bi ruke pod glavu i mrak sobe ispunila dubokim uzdasima. prosuo je dukat e na čergu. 3bunila se: do tada nikad novac n ije pokazivao. Đorđe naglo i ervozno zavuče ruku u nedra i baci kesu na naćve.. pa kasnije promrmlja u bradu: — Oni se smeju. Još jednom. On trže glavu. kao da želi da je satre. Gde bi sada. i ubrzo počinjao suviše glasno da hrče. Surovim i krupnim očima gnječi gunj. vrela i opušte na. činio sramot u kući i kaljao sebi obraz? Gunj mu je u ramenima pedalj širok. na kišu. jurnuo na njene dojke i bedra. Kesa je meko pala na krevet. Čim bi se pozdravili..“ Dugo je glasno mislio. Sećanje na oblačenje košulje stvrdnu se u Simki u stid i ženski bol. sve jedno u koje doba noći i po kakvom nevremenu. Simki hitro promakoše sećanja na to davno veče i jedna izgovori: — Ne trebaju mi. i bilo je strah i od dukata i od njega pobesnelog i prvi put j akog. a on neka plaća gde zanoći. i noge oprala. a ona je. — Živ sam!. stoji satima na kiši i mrazu da ne bi zaspal a. bez stida i nemoći. „Ne znaš ti šta su oni.“ Napunio je šaku. stražarenje po mraku i kiši. Stalno je po svetu. U zoru. i posle ga zaspalog privij ala pod mišku. ćutke pripremi večeru i tiho ga ponudi. Ja sam ih zaradio. ove večeri poslednji. Petnaest godina mu ona izuva opanke. zbunjena. „Kao da je kukuruz. počeo bi da se žali na umor. postaja nagnuta nad šiljkom šubare. kao dete smestila u čist krevet. a cijukavu larmu zlata brzo je usrkala vunena čerga. sipljiv cik dukata. Slušala je diku pod leđima.. krši prste uzmičući iza nj egovih leđa. koga toliko godina. više puta bi se psovkama izvikao na nju. šaputala bi: „Dosta si sp avao. a da ga ona nije budna dočekala.“ Uzeo je njenu ruku i jome blago mešao gomilicu. dosta si spavao. kad bi se Đorđe preokrenuo na poslednji san. ležao je na boku nepo mičan.. Ako. ćutala i gledala u furunu zažaren u pri dnu. čakšire kratke i naborane. i tako. u senku. Niko ih u Prerovu nema ovoliko.. nesanica što budno osluškuje lajanje prerovskih pasa na o . Simka uzdahnu. ona se trgne i jurne napolje. Da se smeju kao trešnja puna dece. lomio kao da je tuče. Da ciče kao krdo prasića. pa je izvadio kesu s dukatima i bacio je na krevet. Te skoro dve godine. ispregla stoku i nahranila. Svih petnaest godina života s njim samo su čekanje . Pored njene ruke ražabi se platnena kesa i umuče. brzo i grubo pobacao suknje s nje. odvojen od nje i kuće. A ona. obuću mu izula. kad mu je više prošlo nego ostalo. vratn ice mu otvorila. On se vratio s puta i. na mraz . davno. Prema vatri svetlucaju mokre dlačice jagnjeće kože. On i dale sedi nem i nepomičan. pa se saže da mu izuje opanke. Obazrivo ga je posmat rala. I sve vreme dok bi ga grčila na sebi.“ A tada.njoj. Od njih je kuća veća od neba.. Crkni! To joj on kaže? On. dugo je bez reči stajao uz nju. Seo je na krevet i pozvao je. u kr evetu. tako osmehnut. dugo su mu se beleli zubi. Valjda nije to. kuštravu kosu što prelazi preko gajtana. Kako je mogla da ga poželi? Na Đorđevoj šubari otopi se i poslednja grudvica snega. njega toplom večerom ponudila. s dlanovima među nogama. dok bi njene ruke nervozno i otuđeno tumarale po njemu. pred kraj veka. A onda se trgao.. oćutala bi i idućeg dana sv e bi pošlo po starom. Nikad se nije vratio s puta. „Jesi li ih videla ovoliko?“ Ona se zagledala. Posle.

Ona je domaćin. naslonjena na naćve. Kuću ne čuvaš. Treba zapaliti sve. probodenoj odžacima i jasenovima. da je udara po licu. svu je sobu ispunio.. Soba mu postaje tesna i puna krckanja Simkinih zglobova. gleda je u „muški“. Četrde set prve večeri Luka se preseli u njegovu postelju. Ostario si. upredenom kurjuku nije joj hladno. U o kolini nema čuvenije domaćice ni gazdarice od nje. Zašt o ga Mijat nije večeras dočekao? Sigurno je odlunjao kod neke udovice. on se uspinje nekud. Odande odakle polaze vetrovi. Tako je. a ne Aćim. tavanici okrenuto. bio je sluga. Neko ih lakim prstima pipka. uputi se ka sta jskom vajatu. naredila je Luki: „Da obučeš čiste gaće i da dođeš u moju postelju. Pa ja sam se ponosio njome. i sve što je žena. i ta gomila živog p a u koji propada.docnelog povratnika. poslušno trpeći milovanje po vra u i gužvanje dugih. I vetar je garav. i on se zbunjen strovali na tronožac kraj ognjišta. poverova. i to grotlo odakle žena govori „muški“. koji na stranku i politiku rastura njegovu muku. Haj de! Što ćutiš? Đorđe se spusti na slamu. teturajući po celcu. Nije ni osetio kad je Simka ušla i spustila ibrik s rakijom. Odjednom mu bi lakše: ljuta radost razli mu se p o žilama. Sneg. tako kao da joj se znoje oči od vatre i šiljate šubare. To nevidljivo što nije samo Bog. imanjem upravlja.. Zamisli se: kad je prestao da joj se raduje vraćajući se s puta? Kad je prestao da joj donosi marame. dol aze i kazne ljudima. zasipa tišinu na sredini noći. u gusto i glasno disanje goveda. Da se brzo ne izmače i ne pođe da izvrši njegovu naredbu. viknula je. U lov ne ideš. Od večeras ćeš kod mene da spa— . Pri plašljivoj i prljavoj svetlosti lampe stvari u sobi liče na strašila. gustom. Nemarno odgurnu ibrik. Mora da iziđe napolje. muški“. gušća od katrana. suvo škrguću iznad njegove glave.. „Muški. stisk ajući pesnice. zima kula kroz vrata. — Svi ste se pogojili. I ovaj se može preseliti u moj krevet! I njegov deda. mora. ljutu toplotu staje. Ona kuću drži. Kao slučajno na pipa ibrik pored nogu i poče žedno da sipa rakiju u suvo grlo. koje je i smr t i daljina. osmehnut. tako je jaka. spuštenih ruku. Rakija teče niz kudravu bradu. — Rakije! Simka se primače vatri. Tresak ga osvesti. jeste. obešeni o strehu. U bunilu. I poslednja ćeramida da iz gori! I poslednji dukat da se istopi! I jasenovi da izgore! Neka se ne pozna gde je bila kuća Đorđa Katića. u senci. naliva ga. o stavljene za seme. Pas mu leže između nogu. Hoću sad da te čujem. zalupi vrata za sobom. on može. šalove?. Seti se Tole: „Muški“. Osušena semca. Gleda joj u usta.. ostatak stare šljivovice isteče u ognjište. Hajde. krv mu se sporo uspi nje od peta. čini mu se da j e i sada davi ta reč i ne može da joj priđe bliže proboden njenim nesavitljivim pogledom . Takav glas ima samo kad mu grize vrat u onom svom ludilu. pođe tromo za Simkom. a ona. Za njim kroz nezatvorena vrata ulete i vetar u kuću. Drhti i nejasno oseća: mora nešto. Luka. smanji. Kratki rezovi vetra donose daleku i nejasnu opomenu. sam sebi razrastao. Na snegu da se crne i strče u n ebo. ubili Turci. ne korača. Na uskom krevetu nađe mu glavu i povuče ga za kosu. Brzo napipa v rata sobice za sluge.. u trgovini pomaže. Zvonko sipkaju osušena sitna semca. stisnutih pesnica. predosećajući njeg ovu nameru. Žaračem r azbi nosak. jesi. zakevći malo. Nije ona kriva. ne. Iz gomile slame izvuče se pas. Venci suve paprike.. ne može ni rukama da zamahne. pa promuca. Staje na korak od nje . Želja da je tresne. životinjo pseća! Uđe u kiselkastu. Brzo zaboravi na Simku i onu ot rovno-slatku želju da je tuče. snažan. pa se naglo vrati pod strehu kuće i nasloni na zid. Zaustavi dah: srcu ne može ništa. Nosak ibrika je uzan: sporo. jed ina žela zbog koje se on muči ove noći. suviše sporo i tankim mlazom uvire rakija u ždrelo. Vasilija. samo ne zna kud. više začuđeno no uplašeno. Sneg je crn. jači je od njih. — Šta ti je noćas? — prošapta i smalaksalo se prekrsti. ono brzo kasa po sipkavoj tami. on bi je udario po u stima. nek ostanu ugarci od jasenova. skoči na gazdu i zacvile umiljavajući se. — Uvek si me dočekivao. a? Jesi. Iza njega. Đorđe je dobro znao priču koja još tra je u Prerovu u razgovorima najstarijih. sitan i gust. klempavih ušiju. nečujno suzi Simka. Gazdu mu. naginje se samo. kao nekad kad smo jurili lisice. Noćas nisi. Đorđe zagazi nekoliko koraka u celac. Kada se Kata vratila s groblja. u debelom. a mora nešto da kaže. Kasnije radi nečega ponovo iziđe iz kuće i. Marš. zadavila se. kvasi čakšire i prpti po vrućem pepelu ognjišta .

Postaja još nekoliko trenutaka zagle dana u zgrčen gunj.ine rodila je Aćima. One muklo lup iše. ravnomernom kasu. Mijat oblizuje sneg sa tankih brkova. prezrivo preletevši pogledom po Mijatovom mršavom vratu i op ipanoj šubari. pošto bi se pozdravili.. dovikivao im da ne gaze celac i zaobilazio ih terajući k onje van prtine. Aćim se okrenu i. na mene. Danas bi. kao da su u zavadi.“ — „To su moji poslovi“. nešto zna čim ć . umorom izduženo. Ona. ozbiljno i ćutke bi pružio Vukašinu ruku da je polju bi. A nekada. svija se u luk nad ugrejanom furunom i tare dlan o dlan: o ni tanko šušte kao da su od suve jelovine. Čim bi izišli iz mehanske avlije.“ Kad ga je posle Božića popovo vodio u Palanku. a zatim bi on njega obaveštavao o događajima i promenama u domaćinstvu i selu. sigurno. da bolje vidi vratnice i put po red jasenova. pre NO ŠTO su se popeli u sa nke. klonili se jedan drugoga čitavog Badnjeg dana. Za ručkom ne bi reč progovorili.. Jesi li me razumeo? To nema u tvojim knjigama. još brže. — Zašto spavaš? Je l' ti gazdarica rekla da me ne sačekaš? Mijat se izvinjava. postan pasulj. Simka donese kavu. viri k roz prozor. Te godine. pripaljujući sveću. i slušali jedan drugoga sve dok selo ne bukne pucnjavom i vrevom petlova.“ Vukašin je muškim glasom rekao: „Ne treba n am da ideš. u isti mah. Već sviće. Od njegovog daha zamagli se prozor. ženskome ni paru ne smeš da daš. iako je drugo osećao. išli bi na ručak u mehanu „Orač” i jeli uvek isto elo: gust. on bi dizgine pružio Vukaši nu i uživao što vešto i lako vlada konjima. visok i mršav. iz nje. naborana čela. mlado se njišući u bedrima. A Luka je umro s perčinom. pa pođe za domaćičkim poslovima .. neće da dođe? Aćim očima pita Mijata i stoji pred njim zamišljen. neumornim u brzom. Đorđe dunu u sveću i napipa vrat Nekoliko puta pade u sneg dok se dovuče do kuće.Misliš. i ruka mu je drhtala. Ni orah. Glava im je uvek čudno vel ika. — Pa nije javio da dolazi. sigurno. t uku kopitama u sanke. iziđe. Drukči je im i on otpozdravljao. prođe Đorđu.. njih dvojica sami. Simka s Mokrim licem još uvek stoji oslonjena uz naćve. sve drukčije bilo. proveravao i. opuštene glave. ali kao i prkosnije. zato. njemu su samo okrznuli list na levoj nozi. — iščupa se iz Simke. podiže glas: — Rekao sam: preži! Spuštenih očiju.“ Vukašin je samo stisnuo usne i kl imnuo glavom. svaki put drukčije. i tako. Preži ih opet. — Znam ja kakve žene često menjaju košulje — promumla i. Tamo. Nekada. kad je zapazio bradu na njemu. Đorđe ga ne sluša. Iz Palanke bi pošli tako da u suton stignu u Prerovo. — Ako si. Mijat mu priđe sa svećom. Desetak godina je prošlo od tada. Aćimu su suviše veseli i bezbrižni. Dugo i izgubljeno gleda u gusle. malo ih pomeri i pusti. on je znao zbog čega i smeškao se misleći: „Ima jaku bradu. nešto lako i brzo otiče. njišteći. Ćutali bi i. Đorđe joj priđe. puši i. Drukčije su ga pozdravljali. bojeći da sluga ne potvrdi ono u šta i sam mora da veruje. — A. Post . do bro se seća. zato ti. Đorđe jače trže pregršt slugine kose. pa priđe pro oru i poče noktima da grebe ledeno žbunje sa stakla. Onima što dinarima podižu ženske suknje porod bude bolešlj iv i žgoljav. u belom dimu snega i vetra Mijat jedna umiruje ugojene vrance što. „Sam o da mu prva ne bude za pare. Ima tako mršave dece. Priđe.. Najpre bi Vukašin njemu do sitnica polagao račun o svom životu u varoši i o školi. Kao dete obešeno za noge na zidu vise gusle od vrta. Aćim ne stiže da pita da li je Đorđe doneo neku vest. u Palanci. poče da srče kavu.. a jutro se nastavlja mislima poslednjih nesanica. Ženskima je to posao. S vi koji bi ga toga dana sreli znali su kuda ide. Mijat s jaukom probudi. zagleda se u lice. — I juče sam zabadava prezao konje — reče Mijat. u ove trenutke jutra odlazio bi sankama u Palanku da dovede sina školca. pažljivo ga merio očima. nedelju dana pre no što su se sreli: dve zasede su pucal e na njega i ubile konja pod njim. Spusti se na minderluk pored prozora. pa u vrat i grudi. bojeći se da ih ne razbije. prvi put je pomislio na žene. razgovor bi počinjali posle večere. oseća. Vukašin ga je uplašeno gledao. Najviše se obradovao one godine. odgovorio mu i namrštio se.. Plaćaju im samo oni kojima su prazni i glava i čakšir e. a zrelo i.. u sebi zaključivao. odveo ga je pod vajat i rekao mu strogo: „Ako si muško. s mukom se e pored ognjišta.

ao je velikoškolac. ,,Vukašine, sada ti je vreme da postaneš radikal. Ja znam da si to već postao, jer si moj sin. Hoću da budeš glasniji i čuveniji od oca. Hoću da budeš prvi.” , rekao je ozbiljno Vukašin. „Kad si na zboru, pusti reč da se vala po glavama, a ti j e slušaj i gledaj. Ti pričaš kao da šamaraš lude. Naš narod voli tešku i sporu reč.” Ni jednu reč: „Dolazim” , misli Aćim gledajući kroz ledeni vez na staklu u put por ed jasenova, sada još više u belom dimu vejavice. Otkako se vratio iz Pariza, treća je godina, nije dolazio kući. — Konji su upregnuti — kaže Nikola, protnuvši glavu kroz odškrinuta vrata. — Sanke u spremne! — sada već ljutito ponavlja, jer Aćim ne voli da gleda uprezanje konja, i n ikad ne izlazi iz sobe da se popne u sanke dok ga ne pozovu. Aćim ćuti i gleda u kolena. Nema crvenih vunenih rukavica, i očima toplih. Nij e spreman za put. Gleda po stolu i minderluku. Da je Simka tu, grdio bi je. — Neka čeka! — reče i zapali novu cigaru. Konj dešnjak se propinje, a vrana griva mu posedela od snežne prašine. Zašto mu bar pismo nije poslao? A i ta pisma... Sve su kraća. Nekada mu je c elo veče trebalo da pročita pismo iz Pariza. Čitao ih je glasno. Sam. Đorđu i Simki samo o no što se na njih lično odnosilo. Nikome i nikad nije prepričavao Vukašinova pisma. Posl e, kad su počela da stižu kraća i sve kraća... Samo je novac tražio. Da on To ne odlazi od mene? Ustade i raskorača se od prozora do kreveta. Onda zastade pred staklenim or manom, punim novina i knjiga, postiđen onim pismom: „Zašto, Vukašine, ne tražiš da ti pošal nove čakšire i opanke? Morao si dosad da ih pocepaš. A ja neću da si vagabund tamo i da me brukaš. Šta će ti katolici da misle o nama Srbima kad tebe vide sa iscepanim kolen ima?“ Nikad mu nije tražio opanke i čakšire. Sam o je stigla fotografija — Vukašin u redeng tu, s kravatom. Nedelju dana je nikome nije pokazao, a sâm je satima gledao, pošto b i namakao rezu na vrata, i uveče prema lampi, kad u kući svi zaspe. Onda nije mogao da izdrži: pokazao je prvo Simki i slugama, što nisu prestajali da se smeju gospodsk om odelu, koje je, tvrdili su, naružilo Vukašina. „Ti što uče knjige i nauke moraju drukčij da se odevaju. Popovi, recimo, nose mantiju“, govorio im je, seća se, i još više se pos tide, jer su Tola i Mijat razneli po selu vest o Vukašinovoj fotografiji, pa su se ljaci svakog jutra i večeri nagrtali u Aćimovo dvorište da je vide i piju staru rakiju . Aćim mrsi bradu, kvari njene raklje i klima glavom kao da sluša pravednu pre sudu. „Druga je klima tamo. Oni misle da je naše odelo tursko, a, znate već, Turke n iko na svetu ne volji“, pravdao ga on. — „A za što će da izuči tamo?“ — „Pravničke nauke“, e, a u sebi mislio: „Da uči za ministra unutrašnjih dela, da bude najvažniji čovek u vladi , da čuva red državi, piše joj zakone i izdaje naredbe koje se bez pogovora slušaju. On će naslediti moje ime u stranci, biće odmah poznat, poštovan, slušaće ga, biće sa imenom, a ne neki taze radikalčić, ćifta, repa bez korena. On mora biti kao ja, pravi, stari rad ikal, adamovac. Kad Vukašin uzme dizgine, poslanikovanje će prepustiti Đorđu, uz moju po moć i s mojim ludima moraju ga izabrati. Simka će mi izroditi unuke, ja ću ih čuvati, pr ezime im neće biti Katić, moji unuci prezivaće se Aćimović, čitaću novine i spokojno čekati ... A Moj otac bio je vodeničar i sluga. Listić na kolovozu. Luka Došljak...“ „Aćime, veruj samo sebi, i to kad si sam. Sinovi treba da te se plaše i pomalo da te mrze dok ne ostariš. Jedino oni i majka mogu da donesu nesreću čoveku. A unuke voli“, seti se očeve opomene. Šta je mogao kad je to počelo čim je prohodao. I ranije. Odm ah se videlo da će biti lep i krupan. Nije bio žgoljav, ni ćutljiv, ni baksuz kao Đorđe. Đo se nikad ni s decom nije igrao. Zavuče se u senjak i ćuti. I ne odaziva se. Vukašinu preturi večeru, podmuklo ga gurne u baru i isprlja mu novo odelo. Njemu sam uvek l epše kupovao. To je moj greh. Uvek sam ga izdvajao, a sâmo drvo ubije vetar. Mijat uspravno stoji u sankama i celu svoju težinu i snagu drži dizginama, k onji savijaju vratove i frkću, Aćim pripaljuje cigaru, nemoćan pred nekom slutnjom. Dr ukčiji je njemu ovaj, svake godine isti dan. Mogao je bar pare da zatraži. — Konji će pokidati amove! — kaže Nikola, ponovo promolivši glavu kroz odškrinuta v ata. — Može depeša sad da stigne — reče ne gledajući ga. — Sada ni kurjaci ne izlaze iz jazbine. — Neka prošeta konje do Morave. Konji i sanke izjuriše na put i nestadoše u Dimu vejavice. Aćim skloni glavu s a prozora.

Da lije Vukašina više voleo što je poslednje dete? Ili što liči na njega? Ne zna. Sve sam uložio u njega. I sinove koji se ne rodiše. I nadu u unuke. Kad se jasenu vr h osuši, on iz panja istera šibljik. A ja? šapuće na minderluku i zimogrožljivo drhturi. Đo je sinoć došao, a još ga nema da se pozdravi i ispriča kako je posao obavio. Ne poštuje m e. Sveti mi se, trže se. I Simku je voleo više od Đorđa. On je nju našao i izabrao. Baš ona vu kakvu je i želeo snahu da ima: krupnu, bokatu, da može dedu kao zečiće da rađa. Nije mu smetalo što je iz sirotinjske kuće, i što joj je otac bunardžija i nadničar, jer video je još kod manastira da je po svemu drukčija od njegove Živane, tanke, male i savijene k ao mahuna pasulja u sušnoj godini. Znao je da se Simka neće prekinuti i osušiti posle drugog deteta. Zaprosio je, ne pitajući Đorđa da li mu se dopada. Uživao je, gledajući je kroz prozor, kad visoka, bokata a vitka, lako kao uspravan val zaplovi dvorištem, ispuni ga sveg, pa su kuća i zgrade i jasenovi mali, kao igračke; odjednom su sva vr ata zatisnuta njome, a ruke nemirne, kao da rasad sade. Slika se utisnu u zanese ne oči i grešna vatrica opali mu ispupčene jabučice, pune plavkastih žilica. Kad se to use lio strah u njegovu kuću? zamisli se. Tražeći mu novac, Vukašin ga pismom obavestio da se vratio u Beograd. Tada je zabolelo, jer mu je dva puta pisao da odmah dođe kući. Ne, onda kad su se prvi put s reli. Vukašin je pred ogledalom četkao zeleni redengot i ćutao a on mu je govorio da s ada treba da pokaže šta zna i koliko vredi, i da treba odmah da se oženi; on će mu sa sv ojim prijateljima naći devojku koja njemu priliči. Govorio mu je da piše za novine, i št a sve on očekuje od njega, i video je da ga sin ne sluša i da se mršti gadljivo, kao d a gusenice skida s rukava. Setio se Vukašina u gunju i čakširama pored voza za Pariz, pa je poraženo i razočarano viknuo: „Kako te nije stid da u tom zelenom iziđeš na ulicu? N i na jednom pristojnom i uljudnom čoveku nisam video takvu odeću. Aman, ne brukaj me !“ Vukašin se tanko osmehnuo, uzeo šešir i pošao izvinjavajući se ručkom kod francuskog kon a. Pamti, tada kad je ostao sam u njegovoj sobi, onaj strah je zatisnuo prozore, krckale su grede, nešto je tupo lupilo u prozor i odbilo se, mislio je na Luku Došl jaka što je imao da skapa u vrbaku pored Morave; onda je ono opet tupo lupilo u pr ozor, video je da je to lasta, i prvi put je bila lasta, pijuknula je razljućeno i žalosno, a u velikom ogledalu s lukom sedeo je neki starac koji je naglo oronuo i obema rukama jedva držao bradu. Uzeo je jajastu četku, onu kojom je Vukašin četkao zele no, hteo je da gađa starca u ogledalu, ne, setio se, videće po razbijenom da sam lug , pa mi više ni novac neće tražiti. Samo je četku bacio kroz prozor i izašao na kaldrmu što se šarenela na suncu. Trebalo je da razbije ono ogledalo, jer sada je siguran da bi mu sin traži o novac; jer s njim se ništa drugo nije dogodilo sem što je postao sudija beogradsko g suda, i To njegovim, Aćimovim, zauzimanjem. Uzalud je on pažljivo iščitavao sve novine , i one liberalske i naprednjačke, Vukašinovog imena nigde nije bilo, u stranci se n ije čuo, iako mu je toliko puta rekao da će mu glupaci i laktaši zauzeti mesto i da mu ništa neće vredeti pamet i škola u Parizu, ni što mu je otac Aćim Katić. Pa je verovao da on izmeniti život i doći pameti posle razgovora s njim, ovde u kući u kojoj se rodio, ovde gde su njih dvojica nekad razgovarali, i molio ga da uzme nekoliko dana ods ustva i dođe. Kako je Vukašin nekada pametno govorio! Ko mu ne bi verovao, ko se u n jega ne bi uzdao! Sve, sve sam uložio u njega. Kroz ledeni vez Aćim ponovo gleda na put. Zašto bar nije odgovorio na moje poslednje pismo? A zna da piše kad mu pare tre baju. Kroz otvorene vratnice konji lako ukasaše u dvorište, pa odjednom stadoše kao da udariše u zid. Sanke su prazne. Sa njih siđe samo Mijat. Aćim rukavom pređe preko očiju . Moja nesreća je počela kad sam ga prvi put odvezao u Palanku, u školu. Sad to vidim. — Čim nije javio, neće ni doći. Neka ispregne konje — potišteno reče Milunki, Simki majci. Ona stoji s rukama na leđima, povijena i stroga. — I ti ćeš da me nadživiš. Da sam lađi... — Noćas ni oka nije sklopila — sede i reče ne gledajući ga. — Njegova je žena. Ja se ne mešam u te poslove. — deset je godina kako te ja molim da se pomiriš s manastirom. Radi vodenice i onih pustih livada... — o tome neću da čujem! — Kako sam ja mogla? Svi mogu u mojoj familiji. — Možda je meni tako suđeno. Šta mogu protiv Boga? — nemoćno podiže ruke. Zar pred m ovo kažem? Okrenu glavu ka prozoru i uhvati se za drvene rešetke.

— A ti baš ocu Metodiju — šiljak u nos! Za tvoju kuću ništa nije da kupiš manastiru ono.

— Neću, Milunka, da savijam šiju pred mantijaši— ma! Ni pred kojom zemanjskom silo m. Ja sam kralju Milanu rekao u oči sve što mislim. Pa ću sad, nekome... — zaćuta. Gledao je kroz prozor. Možda po ovakvom vremenu nije ni mogao da pođe. Razmekšalo se i pogosp odilo; zelen kaput nosi. Usne mu se podrugljivo skupiše. — Zašto nećeš za dobro svoga sina? — mala, zabrađena, srdito mu prinese lice pod br du. — Ovako će da se zatre... — šapnu i, preteći, zatrese glavom. — Neka se sve zatre! A neće. Imam ja još jednog sina. — A Đorđe i Simka? — Zamukni!... — Šapuće: Po celoj Srbiji da se priča kako Aćim Katić sede glave ljub kut pijanom popu Metodiju... Milunka se tromo izvuče iz sobe, udavljena suknjama, hukćući. On je nije čuo, ni je ni gledao, brzo se suljao niz strminu, smrt iznenada dođe, toliko imanje, bogat stvo, pa ugled i ime, ugled i ime naročito. Nema vrata u Srbiji koja se pred nekim njegovim s dobrodošlicom neće otvoriti. A moj otac? Luka Došljak, vodeničar... Simka uđe s naručjem drva. On izdaleka spazi njen umor zgusnut u podočnjacima, zagleda se, ni ona više nije negdašnja, pomisli. Ona nije kriva. O tome neće s njom.. . — Onaj još spava? Ona samo uzdahnu i saže se da založi furunu. — Čim se razbudi, neka dođe do mene. Posle, gledao je u žbunić vatre, dok Đorđe ne uđe, sasvim tiho, povijen. — Kako prođe na putu? — dočeka ga. Nije ga to zanimalo. Đorđe nešto promrmlja, priđe furuni i odu okrenu leđa da skrije lice. — Jesi li mi doneo novine? — Ti Misliš da ja imam vremena i za tvoje novine da brinem. Ne odgovara mu se na prvu Đorđevu varnicu. Posmatra ga s rukama na leđima. — Kako procenjuješ: šta će biti u drugim srezovima? — mučeći se, nastavi Aćim. — Cene stoci padaju. Granicu će opet da zatvore. — To vlada pred izbore plaši takve kao što si ti! — potvrdi glavom i susrete Đorđev pogled. A ovaj muklo reče: — Mi moramo da odreknemo kupovine. Manje ćemo da izgubimo. — Pa da moji neprijatelji pišu u plakatama i novinama da sam lažov? Neka izgub imo hiljadu dukata, reč Katića ne sme da se pogazi. — Reč? Čija reč? Moje su pare i moje su reči. Ja sam život satro u radu i po putevi a, svaki dukat krvi me košta, pa ću sada, zbog tvoje politike... Ne dam! — Đorđe povisi gl as i okrenu lice ocu. Aćim stade uz prozor: kroz ledeno granje crne se jasenovi. — Zbog tebe će moja kuća da ostane pusta — reče kasnije iz osušene, grke dubine. — Jedno mene kole. Samo jedno... — promumla Đorđe i iziđe napolje, ne zatvorivši vr ta. — Jeste, zbog tebe — šapuće za njim Aćim, u inat sebi. Kasnije se njegova soba ispuni vlažnim kašljem, duvanskim dimom, smradom mok rih svinjskih opanaka, molbama za pozajmicu, i: „Dolazi li Vukašin?“ Sedeo je pored pr ozora sav stegnut zavišću prema svima, a nebo mu je stalno bilo rasporeno na jasenov ima, nebo nije prestajalo da stovaruje na zemlju i krovove svoj beli jed. ... .Samo mu se oči vide između oboda duboko navučenog šešira i podignutog astraga nskog okovratnika. Ne samo zbog mraza što pred suton okiva prtinu. Želi da ga niko o d selaka ne prepozna, zaustavi ili nešto upita. Uzaludno pokušava da savlada radozna lost očiju upornim gledanjem u kočijaševa uska i povijena leđa. Oči mu stalno beže po snežn polu i brežuljcima pored Morave, lako zapažaju znane zabrane, vrzine pored puteva, t opolake, drveće-međaše. Sve je isto... Kao onda, kao nekada, kad je on tu živeo, i kad j e pošao u Francusku. Isto je kao i onda kad ga je otac vodio za ruku, ne, on se uv ek držao za njegov štap, i kad je bio čobanče, đak... licejac, velikoškolac... Ne, nije ist , ne, to više nije njegovo, nije ni on više onaj, nije odavno, godinama, još pre Pariz a, mnogo ranije, seća se, pa toliko puta je mislio o tome, baš tamo kod onog zabrana na kosi, sada, naravno ne liči na nebesku kapiju, kao onda, gledan na mesečini od M orave. Šta je čitao na tom raspustu? I rekao je, pamti, ne, svaki pejzaž prezire, uzbuđe nje za lošeg slikara i usedelice, ne za onog nesrećnog učitelja, za njega ne, a ovaj n

. Poznao bih njegovu krv u puku vojnik a — okrenu se kočijaš i osmehnu. Škripa zamre na dnu bubnih opni. i ženu poznaje. konji zaudaraju na balegu i kiseo znoj. svi su pijanice. sankama kući. Kočijaš naglo zaustavi konje.... Uspomene ga obuzele. što umeš da narediš. Vozi polako do groblja. Gluposti.. — Vidim. Sanke škripe. Šta bi ona imala od toga da joj svrati na grob? Naruži mu se lice.. Nikad.. tresu glavama. ne. Na motici pored nje raseklo se sunce.. Je li ti to dosta? — Bolje će biti i za njega i za tebe da ne stigneš po mraku — bičem češe obrve. Njegova po litika. ovo je poslednja kriza. O takvim sentimentalnim besmislicama.. seljački kočijaši guravi. kao roditelja ga volim.. idejama je kraj. jer svet je surov i ravnodušan. poslednje dugme kaputa.. a seljački izgovor. zažmuri. — Kad ću ja da se vratim? I meni je Badnje veče. Neće o to me da misli... Raskopčava gornje. po čemu bi ti poznao sina Aćima Katića u puku vojnika? Samo brbljaš i ne misliš. onda. Eno ga groblje. Malo da se smrači. — Platiću ti više nego što zaslužuješ. — Sad sam siguran da si sin Aćima Katića. — Znojavi su mi konji. prijatelju. sve je ovo radost u komadićima rasejanim po blatu. I ako sasvim propadne.. poslednji u Prerovu. gospodine.jegov zavičaj je beda... Naši putnici vole da priča rže im vreme prođe.. Srce mu brzo tuče u bradu prislonjenu uz prsa. Najglavnije je ne biti sen timentalan. i on. ok ov je sve to. a on je bežao i vikao. — Pet puta sam ti rekao da nisam. a oseća. večeras se mora sve svršiti. — Stani!. Nas tavlja se prošlost. zima. taljigaš. i onog poznaje. konji. potmulo jeknu. okrenu se njemu i smeškajući se reče: — Tu smo! Treba mu odmah platiti. s njime se ništa ne može postići u životu. rano. Je li. Umreće i o n. gospodine. Sluge su dobro timari le. žalosnu jezu.. Gleda u kočijaševa leđa.. nikako. uspomene.. da. Umrla. i jeste da ja ne mislim. — Ništa im neće biti za. a onda kroz selo brz kas! Kočijaš klimnu glavom i opomenu konje da pođu. Tu je ona. ali mnogo volim one što umeju da naređuju. Odžaci i drveće. Kokoške su joj iz krila kljucale žito.. beda. Nekada. Šta se to promenilo. Majka je umrla. U onoj njivi porodila se ona seljanka. Politička hajdučija. I kakva je to Aćimov krv?.. gde je nekada ležeći u kukuruzu prežao satima da vidi gola kolena devojaka što su plastile s eno. Grive grebu oči. da. Zima je. — Po tome. Jeste da ja brbljam.. Neće da misli. Stani malo. Samo. kad je nekada kao đak i velik oškolac. — Rekao sam ti sve i ćuti! — Šta ćeš. i ovaj je takav. svi su ovi palanački . Nikada više neće otići na prerovsko groblje. i neka krvava g omilica. p a se sve smuti u vrelu maglu sivoga upletenog u granje i nebo. Putevi su loši.. Ne. Jeza gusne krv. ne. uvek. sažaljenje zbog koga se kaješ. Najvažnije je ne biti sentimentalan. žene im od batina no se zavijena čela.. Velika britva na dugoj uzici. Neizdržljivo je. gomila se u nelagodnu. što odjednom zaškripa . zna Aćimovu krv. i pre Francuske je to znao. Nismo ti mi beogradski kočijaši. samo sentimentalan ne biti. Glavu još dublje uvlači u astraganski okovratnik. Kao u Gogoljevim priča ma. crno i belo. Neće da umre kao predsednik palan ačkog suda! Pogleda: sve je isto. Pored njega juri crno-belo. ne. kuće. Krupne reči. još kako su zaudarali i Aćimovi konji. S kide rukavice i odbroja kočijašu sa dobrim bakšišom. Zar ga nije školovao zbog sujete i ambicije? On je. to su naši političari. Sve sanke na svetu isto škripe. i sve što ne idi.. to j e beda. Baba Kat a. Šta on to hoće sa sobom? Zašto laže sebe? To je ova prerovska zemlja što još strugu po žilama. Pa to su sve i onaj dorat.. . Nije ga briga što je to livada njegovog oca. Iz Beograda sam i dobar sam mu poznanik.. Njega ovde neće sahraniti. On ne dolazi kući kao nekada. za svaki Božić. zaseda i galama. sirotinja. brbljivi.. Nekada. Uzdahnu gledajući sneg u pazus ima jasenova.. da ga ne vidi otac.. Nije joj otišao na grob. zvala ga da nešto preseče. sutra će se vratiti. rakiju piju. šta se to dogodilo za nekoliko godina otka ko nije dolazio u selo? — Levo! Levo! Zapamtiće ovo Badnje veče i ovaj Božić. I on.. ližući inje s brkova. onda. grobovi. Umeo je vešto da vlada dizginama.. zavičaj. i zelenk o na kome je jurio po livadama. poslednje iskušenje.. Konji frkću. gospodine. ne.

Ona je prema nje mu dobra. Valjda još imaju za njega sobu u novoj kući. Ti F ancuzi. Simka. ništa jo j nisam doneo. dok se sredim. Ot vori vrata.) Pa jeste. Mora da se pozdravi. uhvati dasku stola i stegnu je zadovoljan što ne vidi očeve oči. Neka. (On! Žao mi. da. I Elen. poteče svim njegovim žilicama kao krv.. — Mrak je kod tebe. Napolju. — Dobro veče. doneo sam odluku na brzinu.) Ne. nađe ocu ruku. I onaj stari. reče.. sedam godila. Ja ću sad da se skinem i malo odmorim. Brzo šeta p o sumračju od prozora do kreveta.. Vukašine. Vukašinova soba. posle naloži. I on odjednom.. Ne želi ni da se poljubimo. Loži peć i priča: mnogo mu se obradovala. izgubljen i rasut u trajanju dužem od pamće nja. ponavlja se bi. svako Badnje veče otplače: on je u tuđini. idem. mnogo je posla. Gde li je sada ona? Oči padoše na krevet. Moja soba. Toliko go dina nisam bio kod kuće za Božić.. nemaju božićnjara! Koliko su ti srpski seljaci jadni. nemoj da ga zoveš. ali šta može? Mora da se pozdravi sa ocem. Ipak pola života. nikoga svog nema. Počinjem drug i. — Imaju. sigurno nemaju. Za šta Mi služe nove sanke i konji — ale? A Mijat dna jutra upreza .. Zaslužio je da se raduje makar do večere. snajka! (Nema smisla. Nikako ne popuštati. (Nije mi se obradovao. oče! Oče!. Gde to beše?.. i ovih nekoliko godina kako ne dolazi svaki j j je Božić tužan. prođe Vukašinu. još više su samouvereni. Simka unese žar i naručje drva. U poslu?. pa duboko i naglašeno strogo izgovori: — Dobro veče. sav opijen nečim što se ne određuje u svesti. — Vidi se. Požuri kroz dvorište Kuda će? Ne može odmah da se sretne sa ocem. ulazi u staru kuću i iskašljava nekakav nelagodan strah. Moram tiše da govorim. Aćim zavija novu cigaru i ljuti se na tupe prste što drhte i prosipaju duvan . Kasnije... Đorđe.. kažu. mora m odmah da se vratim.) Dobro sam. Ne zna. Mnogo ti hvala. služba. Oni su katolici. daleko. I sada je sigurno tako zovu.. Nisam ti više babo. pa od mah služba. Obešena iznad kreveta..— Na koga će sin. da. Nisam te video. Znam da ste u velikom poslu. Pozdraviću se s njim kasnije. samo ove so be na svetu... uspome nama. Ako je hladna soba. iz vremen a kad je odbranio doktorsku disertaciju. državni činovnik. Hoćeš na ko ima da ti dođem? — Bog ti pomogao. zagrcnula se od radosti. Fala... sa k iz Palanke. Otkud bi znao? Još kad je bio dete. (Sa slugama? I s njima da s e gnjavim. i dodirnu je usnama. šta motu?) dobro veče. Kas nije. Zelene grane... Ugasi šibicu.. i lepo j e to od njega što je baš za Božić došao kući. Onda se polako vrati sebi. brzo prelazi dvorište. (Samo s ocem sada da se ne sretnem.) Nisam hteo da vas mučim na Badnji dan. Skide rukavice i kresnu šibicu d a pripali cigaretu.. — Pa kakav im to Božić može biti. pažljiva. a zimski miris voća i suvog livadskog cveća u venčićima na zidovima i stari miris ove sobe. ljutito I drhtavo... prosu mu duvan.. i za Božić. praska sekira. — U tuđim sankama? — Iznenada sam i pošao Služba. kad ostavim stvari. A pre sat došao. — Sigurno nije kao naš. Završava se nešto što je sporo trajalo Do danas. na drvljaniku. Ljut je. (Brbljam. Simka. reče glasno. Bolje bi bilo da ga je obavestio o dol asku. Mora da se smiri i sredi. — Nije.. Dobro me Vozio.. idem odmah u sobu. detinjstvu. Pariz. Mala radnja u dvorištu na S en Mišelu. Nov? Zašto je nov? Stade. kad. (Šta mogu? Moram je razočarati. (Šta ću s njom ovoliko obradovanom?) U kaputu sede na krevet i uzdahnu. B io je na raspustu. dugo ostade tako. — Vidi se i u mraku. Vukašin sede na minderluk. Ne smem da se zbunim... Odoleti sentimentalnostima. Đorđe će ga kao zver napasti.) Ja sam umoran. ne! Ne treba lampa. Simka mu poverljivo šapnu da je on u svojoj sobi i da zna daje došao. — Možeš odmah da ideš — brzo siđe sa sanki. samo brbljam. Moja soba.. Stidi se da kaže — babo. gospodine.) Nisam mogao da vam javim. ako neće na oca. priđe mu fotografija iz Pariza. nečim ŠTO je van nje. Mijate.. Nisam ostario.. Ovu čegru je majka tkala.. Večeras moram sve svršiti. snajk a. a i katolici slave Božić. Stigoh sad.

Đorđe neće smeti daje muči kao prošle noći. (Glupo se ponašam.. raduje se što ostaju sami posle večere i sâm počinje ra govor. Vukašine. . Ako. Niko ne ustaje. Simka mu steže mišicu. trže ruku. Samo njene dve malo ukoso upravljene raklje. — Kad sam ja posle ovakve večere s vama razgovarao? — izaziva Đorđe. — Oče. zato mi nije javio da dolazi. — Ne.. Ne volim ga manje nego pre nekoliko godina. Ni sreski pandur ne bi pristao d a ga onakvi voze. — A zašto baš večeras sva trojica da razgovaramo? — upitno gleda u Vukašinovu strog i lepu glavu s nešto dužom kosom i tankim brkovima i vidi: muči se. — Vreme je badnjak da se unese — reče Simka. Đorđe sporo klima glavom i ceo se klati na tronošcu..o konje. Pripali i drugu cigaru. Kad se vraćao iz bojeva. A da su mi raspolutili glavu na putu? Odozdo. I ja bih takav bio prema svom sinu... Još jače za strepe. Zar je vreme takvo da i Vukašina tuku? Došao da se požali.. Zašto ne odlaze? Simka srete Aćimov pogled. Neće sa mnom kao nekada. Njemu bi priličilo i kralj da bude. pored ovakve sveće. idem.. kad je bio đak i velikoškolac. pa odjednom. Takvi smo mi. Nik ad ovako. Možda ovi nešto znaju? Aćim pređe očima po Simki i Đorđu. — Noću se razgovara samo o vampirima i zločinstvu. Kočijaš ga dovezao. pa se polako vratiše na krilo. Neće ja moram. — Vreme je. A lep. Sa ubaleganim kljusićima. poći ću i ja. Večeras sva trojica moramo da razgovaramo. — Zna se red ove večere — strogo reče Aćim. Sva trojica moramo večeras. pobodene u prelomljen kolač. Aćim vide i spusti pogled: to su belezi Vasilija. Glasan klokot: Đorđe nadušak ispija duboku i šarenu čašu vina. neće to. Ljut je. Zašto ? Mogao si da javiš pa da te čekam. Pruža Vukašinu cigaru da pripali. Vukašinu se prosu tanka drhtavica. Obojici bi neprijatno kad Simka unese lampu. Za mene nikad nije n redio da se upregnu sanke. uzdahnu Aćim. a lice mu žućkasto. A posle? Podrh tava. Sa sveće.. — Pravo zboriš. Nekakv o mu se veliko zlo desilo. u sofru je nožem urezivao ubijene sopstvenom rukom. — očev pogled preseče mu reč. Ustade i Vukašin. kad Vukašin dođe. čvor je senka. oseća očev pogled i opravdava ga: prirodno je. u kojoj se samo jedanput u godini večera. Samo dokle? Aćim se nakašlja. To mora jednom da se dogodi. — Odsutno gl di prstima recke po ivici sofre. šiljak svetlosti se p i i samo što se ne prekinu. I zbu no. i veruje: Đorđe iz inata tako pije.... očekujući nešto što se sluti nad nepojedenom svečanom večerom. Nisam se izmenio. Svi se čudno drže Kako da im objasni? Šta da mu kaže? Očeve oči oseća na sebi. Neko zlo. kao sa vatre. Samo kad je došao. Uzdahnu duboko. prvog muža njegove majke. Sasvim glupo. Vukašin gleda u svoje ruke. Slutnja mu se zgusnu u strah. U Simkinim krupnim zenica plamsaju dve male sveće. Sin sam mu. Kosa mu zapucketa.. Svi se pitaju: zašto se ćuti? Svi gledaju mirn o vreteno voštane svetlosti. Sat je prošao pa se pozdravio. pre nekoliko godina. Svi ga pogledaše.. ruke joj pođoše ka sofri da nešto uzmu. Nikad nije došao a da joj makar pregršt šećera ne donese. a preko plota mazan i sladak. Za ovom istom sofrom. U kući ti ranin. Osramotio me. Šta li mu se dogodilo? Ovakav kaput ni kraljevi namesnici ne nose.. a on se gadljivo trže. i Vasilija se boji..) . kaplje vosak.. Sigurno su čuli. U ovoj sobi.. gutica na korenu du gog nosa udarac je nečije pesnice. Sraman mu je glasan klokot vina. Pog led mu se pobode u guticu između njegovih razmaknutih i gustih obrva. Sluša ju kako kaplje i kao da zbog toga ćute. Volim božićne običaje.. a opet „oče“. On. Ovaj pali na sveću. Oče. — Zato što je ozbiljno. On to ne može da razume. Aćim ne savlada želju da pogled a sina. Pa vidi sina u gu nju. Tvrđi od bresta. Vukašin među prstima okreće cigaru i zagleda je. Na Badnji dan ja s vama nik ad nisam razgovarao — promumla za sebe Đorđe gledajući u zagrizak hleba. Ne. oštrim ml azom hvata očevu bradu. a Aćim mu sa otvorenih vrata dobaci: — Ti ne moraš. neka i Đorđe ostane. Kida vlažan kraj cigarete.

.. jer otac izgleda tako kao da će da se tuče. Vukašin hitro shvati Đorđev osmeh. Đorđeva usta se zgrčiše pa zategoše u zajedljiv osmeh. Pogleda u Đorđa. — Nije ti lepa? Đorđe jeknu. Odmah putuj! — korača senkom. i ovo je protiv njega. mora da ga gleda. putuj noćas. sveća se izduži do tavanice i buknu.. — Sa tolikim školama. — Čija je tvoja izabranica? — čvor je Aćimovo lice. Služba. Sofra se iskrenu. — Treba da znate da se ženim. večera s se mora sve svršiti. Sada iz službe otpuštaju jadne uč teljčiće. Bole sutra — progovori Đorđe.— Morate obojica da me čujete! — Vukašin oseća da padanje dugo traje. Brada mu se slomi na kožuhu. ali u njegovim očima kao da nešto drugo vidi. Moj V ukašin Tošićev zet! — šapuće zagledan u dva velika oka. Da.. zajedljiv osmeh: to je tvoj Vukašin. — Tošićeva ćerka?! Naprednjaka Tošića? — Jeste. — A ako ja neću? — reče. — Čim se Vukašin žuri. sine. Ti znaš. htede da ustane i da kaže da nije zbog toga došao. — ne sme da ćuti. odjednom uplašen oni m što će Vukašin reći.) — Služba? — podiže se Aćim. a što da ne otpuste mog sina? Pa zašto mi odmah nisi rekao? htede da kaže.. učinio. jesi li to odlučio ili me pitaš pa da odlučiš? — Odlučio. Spos ban sam da izaberem sebi ženu. njegova. ali ga Aćim preteče: — Kaži. pa viknu kao da se hvata za granu. prvo to. kajući se za ljutnju prema Vukašinu. Živeo sam. — Žene napolje! — Milunku i Simku pratio je očima Dok za njima ne lupiše vrata. Po dugom ćutanju kaplje rastopljen vosak. pa se još više zbuni. i uplaši. — Odlučio?! — Aćim prosu duvan. Da svršimo večeras — reče Đorđe stegnuta gla doseća.. Moli ih očima. i još više u d radosti... i obradova. tuđa i pusta. koju si izabrao? — Devojka je zdrava. dobra domaćica.. Takvu bi mi i ti izabrao. Vukašin teško izgovori: — Tošićeva ćerka. čega se stidim? pa ponovi glasnije: — Ženim se — Samo to? — izlete Aćimu. a onda sede na svoje mesto za niskom sofrom pretrpanom jelom. lepa. Neka samo što pre bu de. sutra putujem. Ali ćerka nije što i otac. možeš naći i u Prerovu. — Putuj. Zato je poslednjih dana i sinoć. — Kad si sposoban. Možda su ga isterali iz službe? obradova se Aćim. onda se tako ne počinje sa ocem i bratom — šupljim glasom reče Aćim.. — Onakve konje kakvi su tebe dovezli. — Dan je za ozbiljne razgovore. — Jeste. Nije smeo u Vukašina. — Tebe ništa nisam pitao! — Aćim prekide Đorđa. (Ne. — Ako si o ženidbi hteo.. — Simka je dobra žena — reče Vukašin. — Kad si mene ženio. Čuva svoje parče hleba — mirno reče Đorđe. — Pa čovek je državni činovnik. Ima boga. skramica radosti prekri zaj edljivost. Vukašine. — Otkinu gornju kopču na azdrlji se. — Posle toliko godina došao si kući to da mi kažeš? Aćimov sin — Tošićev zet! Đorđe . — Živeo sam da taj dan dočekam. — Moj sin da se oženi ćerkom mog najvećeg neprijatelja? Narodnog krvopije. Uostalom. — Ja imam pravo to da zahtevam. — Pričaj zašto si došao — zavi ja debelu cigaru da se smiri i da ne gleda u Vukašina dok govori. Đorđu se ponovi gušći. stvar je važna. — Pričaj! — izaziva Aćim. pa reče tiše: — Šta je to tako strašno što sam odlučio da se ženim? Meni je trideset godina. — dobra je za tebe i mog oca. Da li je samo to? Str ogo se zagleda u brata. — Ja se ženim — posumnja da su čuli. ali zakratko: osmeh šmugnu u gustiš brade i brkova. dobro si. Nikoga ne pitaj kad svojoj deci biraš majku. ti me nisi ni pitao da li pristajem..

da se ne gledamo više! Hajdučko pozorište... Rat s Turcima prenet u rat za vlast, u politiku. A pol itika na trpezu i u postelju. Selačka patetika, despotsko samoljublje, To je on. P reživeo, život ga zgazio, Vukašin može da zaplače. Đorđe posmatra oca i brata. Neće da ugasi sveću. Nagledajte se. Ja Ti nikad nisa m valjao. Eto, eto ti ga tvoj Vukašin! Aćim se naže nad svećom, postaja trenutak pa dunu. Sve potonu. I on. — Ti me izdade, Vukašine. I grob mi opogani! — grmnu u pomračinu. — Zašto sam te osramotio? Ti ne odgovaraš za postupke punoletnog sina. Nisam t e ni izdao. Uostalom, nisam imao šta da izdam. Ti vodiš svoju politiku, a ja... (Važni ja ti je radikalska demagogija od moje sreće.) Istinu da kažem, ja i neću da sledim tv oju politiku... (Kidaj do kraja!) Ja, oče, imam svoja načela. — Nisam ti više otac! — Ko je to video i čuo da se otac i sin posvađaju zbog stranke? — mirno reče Đorđe. — Dobro. Ako me se odričeš, onda sam ti dužan ovo objašnjenje: neću ni u kakve stra ke da ulazim. Ja svoj život i svoje sposobnosti neću da satrem u radikalskom politik antstvu. Čekaj, slušaj me prvo. Baš to u vezi sa narodnim interesima hoću da ti kažem. Ništ narod nema od tih vaših stranaka i vaše selačke slobode. Uostalom, posle odlaska Tura ka narod nije tražio slobodu. On je tražio samo hleb. A Vi, radikali, obmanuli ste g a da je ustav — hleb... Narod, sloboda, ustav, sve su to samo izgovori da se dođe na vlast. Zar je malo u Srbiji onih koji su svršili neke škole, pa su propali u našoj, v ašoj političkoj hajdučiji? Ko je od toga imao koristi? — zastade. Seti se prizora s puta : ...Čovek nosi plehanu peć i veliki denjak stvari, a za njim idu dva mališana s a loncima u rukama i žena sa detetom u naručju. „Kuda ćete vi, čoveče, po ovakvom vremenu?“ edajući kako se deca jedva batrgaju po snegu, nije mogao a da ga ne zapita. „Ja sam, gospodine, učitelj. Premešten sam jer sam radikal“, samo je to rekao i produžio da glav inja niz put. Vukašin podiže glas: — Ideje su za kulturne narode, a ovde, u ovoj seljačiji, one su suvišne i fata lne. Ovde su popovi jedini uspešni, a možda i korisni ideolozi. Ovde je sloboda prav o da hajdukuješ, da haraš, da zauzimaš opštinske utrine, a demokratija i samouprava da n e plaćaš porez, svejedno što te sreski kapetan batina i psuje ti majku. A što vi radikal i galamite o demokratiji, to je samo izgovor za selačku anarhiju i javašluk. Sit sam ja svega toga! Srbiji su potrebni pamet i znanje, a ne stranke! Srbiji treba da gleda Evropu, a ne turski tur! — Vukašin se zagrcnu i umuče. Govorio je da ne ćuti, da otac zaćuti i da se što pre završi ova njihova prva i poslednja svađa. A dobar govornik, pas. Kakva bi on sila bio u Skupštini. Moja je To krv... Evropa mi upropasti dete... Nesrećnik. Aćim zasuzi. — Imaš li još nešto da kažeš? — oštro upita. Tražiće imanje. Svađa je samo izgovor. Bezdušnik. Odavno si ti pojeo svoj deo. J a sam ovo zaradio. Ništa ti ne dam! Đorđe preturi bokal sa vinom. Sofra kao zaklana; c uri crno vino na njegov opanak. Ne molim milostinju, govori sebi Vukašin. Zašto da ne tražim ono što je moje? Mo je dostojanstvo je u pitanju. Da smo načisto. — Ja neću da živim u Tošićevoj kući. Hoću kuću da kupim i u svojoj kući da živim. I e mi moj deo. — Pojeo si ti odavno svoj deo, brate Vukašine. Malo li nas koštaju tvoje škole? Pade, Aćime, tvoj ugled u ambis. Rasturi ti se ognjište, razlomi imanje i za tre loza. Moji unuci biće Tošićevi unuci. Aćim čupa bradu. — Da izračunamo koliko ste potrošili na mene. — Izračunaj ti! — Izračunao sam, Đorđe. Meni pripada trećina. — A koliko je zarađeno u ovoj kući otkako si ti otišao iz nje? Hoćeš i moju muku? I to je bratski! — Ja, Đorđe, tražim samo ono što mi po zakonu pripada. — Zakon?... Ja sam zakon! Sve je moje. Samo preko mog groba možete da se del ite. Aja ću još da živim!... Obojica ste jednaki! — Aćima oštro zabole što prvi put pred Đo o govori o Vukašinu. Udari pesnicom o sofru. Posuđe zveknu. Podiže se i zaljulja u gus toj tami: — Čuj me, Vukašine... ova kuća nije više tvoja. Vidim li te, narediću slugama da

e isteraju na sokak... U testamentu, napisaću ga odmah posle praznika... ti ćeš biti i sključen iz mog nasledstva. Zabraniću ti da mi na sahranu dođeš i grob vidiš. Ti si... od večeras, ti si... mrtav za mene. Jedan za drugog mi više ne postojimo! Po muku, jedno pseto laje iz sela. Aćim se strese. Ja više ne postojim. Ja s am iščupan, htede da vikne. Po njemu zveči suv, izlomljen lavež. — Đorđe, daj ovome pet stotina dukata, i da ga moje oči više ne vide u kući. Gubite se, neću isti vazduh da udišemo. Za njima vrata ostadoše otvorena. Vetar jurnu u sobu. Pseto laje ljutito i izgubljeno. ...Simka sedi na ivici kreveta i zamišljeno gleda u plameno i kockasto oko niske peći, i ne čuje to jedino prerovsko pseto noćas kad je selo zadavljeno snegom, ubijeno pomračinom što se izmešala sa oblacima, jer je Milunka čula njihovu svađu i sve jo j ispričala. A tako mu se obradovala, ništa joj nije smetalo što ga je palanački kočijaš doveza o. Odmah se ponadala, neočekivano, zato i jače: on će smiriti Đorđa, da i ova noć ne bude k o prošla, iako je on ušao u dvorište kao da je tuđe i pozdravio se s njom kao da je ne p oznaje. Sve najlepše što bi rodilo u njihovim voćnjacima, vinogradima i bašti, njemu je namenjivala, njemu ostavljala, slala mu i nudila ga kad dođe. Željno je čekala njegova retka pisma i bila danima srećna ako bi je samo pomenuo i pozdravio. Često bi noću za plakala u brizi za njim što je negde daleko u svetu, tuđem i mrskom, u svetu druge v ere i drugog govora, misleći da je gladan, bolestan, kad zime dođu da mu je soba hla dna a pokrivač tanak i iscepan. Sa Đorđem se svađala da mu što češće i što više novca šale, ta, dok se u Beogradu školovao, poslala bi mu svoj, za njega šteđen, domaćičin novac. I nj egove ženidbe se bojala: bila je ubeđena da će ga neka varošanka otuđiti. Onda više neće do pomilovati je škrto mekom, gospodskom rukom po obrazu. Na ta laka milovanja porume nela bi i u sebi dugo nosila sećanja na njih, ponekad mutna i stidna, s rezom slat ke, tanke drhtavice. Kakva li mu je ta kojom se ženi? Gospodska! Prezir joj pređe pr eko lica, rujna od svetlosti žara. I on, sada, došao da podeli imanje... Njemu će ionako sve da ostane. Sada ka d je Đorđe počeo nju da zlostavlja. Gde mu je duša da baš danas zbog toga dođe? A čim je do grožđe, orahe i jabuke odnela mu u sobu. Grožđem mu i prozore okitila. Koliko je puta u umornoj tuzi, onoj pred san, onoj kad je sama, njim tešila sebe. Nekoliko sitnih v atrica silazi joj niz lice i kaplje u krilo. Đorđe dugo stoji uz vrata, ne gleda je, pa se nakašlja. Ona se trže i zbunjeno upita: — On došao da podeli imanje? — Da podeli — huknu i sede na krevet. — A zar nas malo košta njegova škola? — krišom briše lice i zbog Đorđa govori o nov — Grdne pare. Mnogo košta. — Ti si se mučio... — Mučio sam se. — I sad treba da otcepi polutku. Nije pravo — goVori a ne misli, oseća samo ne ki čudan stid, ne zna šta će sa sobom. — Polutku. Pravo... A šta se to tebe tiče? Otkud ti znaš šta je pravo? — Tvoje je, Đorđe, tvoje, nemoj da se ljutiš. Meni je teško... Žena sam ti, uvek sm se lepo dogovarali. On je moj brat. Nije Aćimov pastorak. On je u nasledstvu ravnopravan sa mn om. Ti mi nisi donela miraz pa da imaš pravo da se isprečiš pred mojim bratom i kažeš: „Ja e dam!“ Ništa mi nisi donela, došla si gola kao leska, košulju nisi imala... Njoj klonu glava: sećanje na oblačenje košulje i prošlo veče ponovo je zabole. — Postala si gazdarica... — Tvoja sluškinja — šapnu ona. Đorđe je ne ču i nastavi: — ...Osilila si se, pa hoćeš i s jedinim bratom da me posvađaš. — Dobro, Đorđe, daj mu sve, nemam pravo. Ti si muško. — Sve da mu dam?... Pa sve ću mu i dati! Moram sve da mu dam. Ti ćeš da rasturiš n a braću i sluge! — Zašto da rasturim?... — šapnu ona i ustade. Đorđe skoči s kreveta i sa stisnutim pesnicama pođe na Simku: — Ti si moja nesreća! Ti si me satrla i živog sahranila... Ja sam mrtav čovek, j a nisam čovek, ja sam kamen, ja sam ugašen ugarak... Ništa sam ja, čuješ li? Ništa!

— Nisi, nisi... — Nešto lupnu pod njom. Na nju ide šubara, crna, šiljata, ništa ne isli, ne misli ni da beži, a vidi — gunj se grči i lomi. — Jesam! U životu nemam ništa sem dukata i muke. Kome ću dukate? Za koga sam se mučio? U ovoj kućerini žive miševi, sluge, dukati, ti, moja nesreća... I ja... kamen, suv, ništa... Ona miče usnama, ne, one to same čine, ona ne može ništa da kaže od vike, od miris a vina iz nečega razbijenog, škrbavog. — Sve ću Vukašinu da dam, sve! Tebi u inat. Neka gospoda proćerdaju moju muku. V ukašin će pojesti moje imanje. Poješće me. I grob. I on... Zbog tebe! — udarao je pesnicom po glavi, leđima, svuda, sve nemilosrdnije, jer spazi da joj je pri svetlosti žara iz peći lice lepo, i zato što se ne brani, zanemela u zaprepašćenju od njegovih prvih ud araca, tuče je i jauče zato što je prvi put tuče, što je mnogo voli, i želi da je ubije, je je lepa, da je ne vidi posle ovoga, posle... A njena pomračena svest može samo da se čudi, i bol od udaraca tone na sâmo dno tog čuđenja. Svejedno joj u šta se zarivaju i od čega odskaču njegove sitne pesnice. I tek posle, kad se uplašio, umorio ili postideo, odjednom je umukao i prestao da je tuče , pa se pijano sručio na krevet, a ona, kao osvešćena iznenadnim mukom i mirom, poče da razumeva smisao njegovih udaraca, grdnji, psovki i nečega odavno i od sebe skriven og. Stid joj se razgore u glavi i na licu. Prošlost, pogubljena i zaboravljena u p oslovima, Visi sada sva pred njom, pohabana i u ritama, kao sirotinjsko odelo. N ikada do ovog trenutka nije pomislila da joj je život jadan i pust. Kako joj odjed nom sada ništa ne znači što je gazdarica u kući u kojoj pola. sela. nadniči i služi. Ona se pokrenu, prvi put otkako je ustala sa stolice, malo raširi noge, da bude sigurnija na njima, i odsutno se zagleda u žeravicu koja je ispala iz furune i sporo umiral a na dasci, na kojoj su mnoge pre nje ostavile za sobom crne ranice. ...I sinoć je čekao da legnu. Znao je da nisu ušli u sobu. Noć je presedeo na sv om ležaju, ogrnut velikim kožuhom, jedinim i letnjim i zimskim pokrivačem. Tako, iščekujući move njenih bosih nogu kad prilazi krevetu, zatekla ga je zora što se jedva provuk la kroz mali rešetkast prozor, videla Nikoline oči prikovane za tavanicu, pa se kao od stida sakrila u njegovu gustu i dugu bradu. Simkino vabljenje živine izvuklo ga iz podruma da vidi njene neispavane i umorom zamućene oči, pa da čitavog dana ćutanjem tuguje. Večeras je svaku njihovu reč razumeo i odgonetnuo prošlu noć. Kad je počeo da je t uče, Nikola je skočio, uspravio se, glavom pritiskao gredu, pretio Đorđu da će ga zaklati, njega, silnika i nezahvalnika što ga je udes nagradio dobrim kakvim samo careve n agrađuje, a mrak je tutnjao u kacama, ječao i huktao u crnim gomilama: — Ne plači, nesanko moja. Sutra, na praznik, biće ti oči kao oljuštene šljive. Što kad si lepa, i mlada. Ja ću da tugujem za tebe. Svoje ću oči podmetnuti pod njegove pe snice. Neka ih bije, zlotvor. Nesanko, gurni mi glavu u nedra. Kad dete plače, sve jedno mu je čije je naručje i čija su nedra. Pomeri bradu da ti ne grebe lice. Zavuci mi ruku u nedra. Ugrej se Tu, ćuti, nisam ti ja otac... Osećaš li koliko sam mlad i ja k?... Vidiš li? Vidi me... U mrklini, pod niskom tavanicom podruma, Nikoli su usta puna penušavog šaput anja, očima se priviđa Simkina mlečna nagota, njene bose i pune noge dodiruju Mu ruke, uvlače se pod pokrivač, i iznad samog čela vise njene dojke i podrhtavaju, da se otki nu kao najkrupnije kapi mleka, i on gubi svest u paćeničkom uživanju, koje Dugo, dugo traje. Njen korak po podu razlikuje od Đorđevog; vidi joj tamne tabane, zna kako se svlači i oblači, vidi ruku na svim mestima na telu, čuje šum češlja u kosi, oseća kako diš r Nikola godinama sluša Simkin i Đorđev život u postelji, čuje sve njihove razgovore i lju bavne grčeve bez tepanja i poljubaca. Tada joj on šapuće reči koje čovek njegova doba ženi e govori, tepa stidno, očinski i ljubavnički, i bira izraz, kako to samo nastrano ćutl jiv čovek ume. — Što bogoradiš Ti, stari beskućniče? — prekoran glas iz mraka uplaši Nikolu, razbi egov zanos, oskrnavi njegovu tajnu i svetinju, i dugo potraja dok se pribra, pre pozna glas, i ciknu: — Kako si smela, stara kujo, kako si smela da uđeš? — Ne deri se, znam te dobro — Mirno reče Milunka. — Gde si? Ne vidim ti brlog, s ela bih malo. — Beži od mene, zmijo! — Ne viče: boji se da Simka ne čuje, pa sikće šapatom.

Dok sam se ja u ovom grobu po vazdugu noć pre vrtala kao crv na žeravici. — Zasluži duši mesto: moli Aćima da se pomiri s manastirom. ni kao Anđa Tolina što ni hl eba u kući nema. — Ja? — jeza strese starca. „Ti si seljački sin. gazda nikad ne sluša slugu — pade na uzglavlje. ljut na oca što je odbio da mu kupi varoško odelo. Od takvih kao što si ti ne bi ni na đubretu lijalo! Pa me sada biješ i mučiš. Boga ne bi ni bilo.. A san mi traje samo između drugih i poslednjih petlova. U šta su istekle moje mlade g odine? Ti si mi snagu prosuo ni u šta. a ti dođeš pa zauda raš na mehančine. čujem ja dobro. Nikola otegnuto jeknu. zar s njim? Začudi se. sa štapom preko ruke.. Nisam ni godinu dana proživela kao žena.. Ti jedini možeš da ga n govoriš. A ti me. brani se. Gubi se odavde! — Pomozi joj. ne. Dok je živa. ti . hrče. zabolele te pes ice od moje glave. Celog veka. Izelice! Za vas Katiće sam radila i čuvala. — Ti možeš da je spaseš. obore i konje. i ona je srećnija od mene. Zar on. ja ću o tebi da razglasim po selu. I mraka i pleha nog cvokota se boji. čaršijama. prvi put viđen.Đorđe u odelu leži na krevetu i. Po odsevu tihog. A sutra je praznik.. Hrčeš. svađam se sa slugama. psino. Kolena joj udaraju o daske kreveta. Ne vidi je. Vidiš li kako ova moja pati? Čula me! štrecnu Nikolu.. teška. urasta u glavu i u mraku istiskuje svest. — Jadan li joj je život. jadu. ti što hrčeš.. Sr amota je da nosiš švapske krpe.. . Kako to ranije nije videla i osetila? I kako je mo gla da se uda za njega i da živi s njim? I možeš sada da spavaš. Otac je išao napred. ti si se valjao po tuđim posteljama. pa brzo reče: — Kad bi sve žene živele kao tvoja ćerka. — Ja? Kako? — podiže se na laktove. Turčine. kupljene u Zemunu za sobu sina gospodina one jeseni kad se upisao na Veliku školu.. — Napolje. mogao si s lepoticama da spavaš. kad naređujem! — Ako ne učiniš što sam te molila. Nečujno igraju po drvenim rešet kama u prozorima iskićenim grožđem. Pomisli samo. Satreće je Đorđe. iz mehane ga najpre poveo u magaz u žitarskog trgovca Vasića. nikad joj nije bio tako gadan i ružan kao ove noći.. Nisu one ni zdrave. Meni je ovde dobro. dok titraji puze i jure po njemu. On nije spavao. pomažem u trgovini. Šarene oči. a ne može od zadaha vina. ni kao ona nisam proživela. onakvo kakvo je viđao u Palanci na velikoškolcima. zgrčen kao gundelj. — Tebe mora da posluša. — Budalo. rekao je otad ubeđeno i preteći. slabo osvetljenog vatrom iz peći. Koliko sam hlebova namesila i ljudi nahranila. kao gidža. A da si bar tada mogao želju da mi odmališ.. Ja hoću da umrem u ovoj jazbini. da ga zadavi i baci napolje. A onda više nije videla ni Đorđa ni sebe: lepa je i još mlada. A u šta će meni da prođe noć! Spavaš i hrčeš. napolje. što više radim i gore živim od s ih nadničara. pa ćutim. Uzimala sam te u naručje i pela na sebe. nadnese se nad njega. kr ivo merim. po belom svetu dane i noći ostavljaš. Nad nju se nadnos i lik. Ja sve znam. Po desetak večeri zabadava sam oblačila čistu košulju. i bio je zbunjen . što spavaš. malog požara gazi Vukašin umorno pogu ren. Crveno oko peći gasne i pleh sitno cvokoće. samo me naljutiš i ostaviš. I srce i pamet se pokvare u njim a“. skitaš po vašarima. Zašto si me tukao? Zato što sam ti sluga u kući. paliće ti sveću na grobu. mora. stoku nadgledam. uje daš kao malo kuče. podiže se s ležaja i sa ispruženim rukama pođe ka glasu u pomračini.. Za dukate.. Dugo se klati zadihana tutnjavom u grudima . od krvi što je odjednom stala. . štipaš.. a tebe nema.Lake i hitre. Simka stoji naslonje na na krevet i gleda u njega. Majka i Bog kazni me tobom.— Ti si nešto mnogo gore.. — Što mora? Neću da se mešam u medveđa posla. kopam s nadničarima.. A ja te čekam. Za tebe se spremala. Srušili su m ehanu u kojoj su tada prenoćili. Veliki i lep bio mu je Beograd tada. ta ko sitan i grdan. tako si ružan i mali. izmiču i opet naleću goneći se po izribanom daščanom podu i rezbarijama hrastove tavanice. a on joj prilazi sve bliže i bliže. Oči i ruke izgorela sam na ognjištu. pripija se uz lice. kao što se dete penje na konja. — Šapći. Svinje ti hran im. I svog koraka se boji. Sigurno si tr eo za mojom snagom i mislio na mene. hr Više nikad da ne čuje to odvratno hrkanje. i ti. stara kujo. A ujutru. senke naleću jedna na drugu. umoran si. od bola u očima. rano. plamsaju iz visoke ukrašene peći. i ruke se s gađenjem trgoše i klonulo padoše niz bedra. A ti znaš kakva je tvoja duša: ribica u krvi! Ne možeš da umreš s njom.. a on nekoliko kor aka za njim.

On je prkosno okrenuo glavu. večeras. okačenu više krev eta. nek vide da mi. On ne može da plače. ali gunj i opanke ne skidaj. Kakve naopake predstave — „pokaži im. kao da se pravda. ti imaš dlan. To TI. d a nije bio u Parizu. dao bi sve znanje. Ne srami se zbo g toga. osećaš kako umirem u tebi. A potom? Zašto se toliko plašim neuspeha? Čemu sva ta računanja? Ja ti više nis am otac. I sada čuje očeve reči: „Pismen je toliko i račun zna da može oko kantara da pomogne. Zar nije lepo u ovoj sobi. a onda. Jeste. kad je u sankama jurio iz Palanke kući na božićni raspust? Ta prepuna ćutanja u sankama što se lako zanose i jure. Pamet im pokaži. L epo. sada. otac. čekaće te dok ne budeš morao da ga uzmeš. i ćutao je do kraja te kratke i poslovne posete. „Gazdi da poljubiš ruku. Samo: da li je sv e baš onako kako je večeras govorio? Pa on je godinama mislio očevim mislima i živeo nje govim idejama. ta ćutanja po kojima bije mek i topot konja. opomenuo ga otac pred vel kom magazom u Savamali. Srbi. Mala mu je. a dukate ne žali. orasi. fotogra fisao se i poslao sliku ocu. opanaka i gunja. Ne mogu... ušao za ocem. leno lete gavrani.. pored voza za Pariz. Odrekao me se. Stade uz prozor. n dmoćno ga gledao i igrao se britvom na lancu. „Gledaj pred noge i ne bleni u prozore!“.. Nek znaju da smo isto tako i s knjigama umešni. boli te..“ A kad je prvi put kao velikoškolac došao ku Božić. Sve ostaviti.. Jedan za drugog više ne postojimo.. majku im belosvetsku!“ Kravata. njegovoj sobi. A „ko je Srbin“ i „seljački sin“. surovog i sn ažnog? Jedino u životu što je pouzdano bilo moje. . Znam.. Evropi. Ne m ogu! Nisam kriv što si me nepravedno voleo više od Đorđa.. zatekao je u svojoj sobi skupu peć. Majka. pokaži ko je Srbin. Otac sigurno sada plače. s lama na podu. ozbiljne. ne misli on on ako kako je večeras govorio. gledaš me. izdati. Ne. pa mu skidaju šešire. sve je ovo selačka idila i prošlost. Treba odavde zasvagda otići.. ideje. setne oči. Ono što ti p ada.“ Trgovac sa fesom se osmehnuo. Ne mo gu po tvome! Ne mogu se odreći Olge zato što je ćerka tvog političkog neprijatelja. Jur nu po sobi.. da ona ne postoji. da učiš što igda možeš. Gunj i opanci! Prvo što je učinio je da prestane da bude smešan i da skine to glu po. d a. u kući. Naš život treba da bude nešto sasvim drug o. Postideo se zbog očevog prekora. kao da padaju za svojim očima..i zadivljen što toliki ljudi u Beogradu poznaju njegovog oca. bagremovina u peći.“. Obradovao se. Pomislio je u sebi „neću“ i. Tamo. ti što izazivaš ratove. pisao mu je otac. da zaboravi svađu sa ocem. rekao: „Ti znaš da ja imam para da kupim celu Vasićevu magazu. Prstima steže slepoočnice i uzdahuje kao da se guši. Izneveriti. Toga dana je doktorirao. otac je. Noćas je sve izgubio taj moćni Aćim Kati Vukašin je sav skupljen i zgusnut u drhtaj koji će sam sebe da iskida. na odstojanju. započelo je ovo što se večeras dogodilo. ne bi znao da mu kaže sve što mu je večeras rekao. otac mu je stavio ruku na rame: „Vukašine. Još tada. . svaki red zn amo. Zar sam toliko uvredio njega. Nešto što nije imalo ob ala. a ona mu prstima popravljala kravatu. A napolju sneg i noć. Na stanici. tursko odelo. Troši kao da si knez. jer oni To nemaju. zamiri sala je pšenica i trinja od žižaka. Piši za pare pre nego što ih potrošiš. Sitne. i sve što kažeš.. Ali što SI se nagrdio o nim krpama švapskim. nikako ne valja“. Daje ostao u selu. šaputao je na klupi. niti je znao šta da pokaže. i mnogo ranije. To NITI je imao kome da pokaže. u sel u na Badnje veče? Koliko se on nekada radovao ovoj večeri i sutrašnjem danu! Šta mu je r adosnije bilo od ovog dana. Nije se jednom ovde radovao. raljico Ahajaca. Ne. u malom parku ispod Po n Nefa. majku im belosvetsku. Nemam čim da ti nadoknadim nepra vdu. Nek vide šta je seljački sin!“ Vukašin se žalosno osmehnu: gleda svoju fotografiju iz Pariza... Školovao ga. Tih večeri on je drugi čovek pos tajao Samo da jedno takvo Badnje veče. Mora priznati daje lepo. Ti si od večeras mrtav za mene. strogo je prošaputao k ad ga je uhvatio kako zagleda devojke što kroz prozor istresaju ćilime. Samo njima govori. bio je on. Pokaži. „Lelo je što si nauke dobro svršio. sve bi dao. ne zna zbog če ga je morao da mu poljubi ruku.. a on je želeo da mu se osmehnu i da ga zapamte. Vukašine. Ja hoću da se muči da bi čovek postao. Moj život nije Aćimov život. mali čovek sa fesom sedeo je za tezgom. Ako po reši.. povuče ne ispruženim rukama. Kad su kasnije izišli na ulicu.. da je pametno“. ne bi ni umeo tako da uvredi oca. fijuču bičevi. Sve je kao nekad: grožđe na prozorima.. šub are i naginju fesove. A uveče se sa ocem moglo i o knjigama pričati. da nismo samo s jataganima vešti. jabuke na stolu. a on se smej ao. Vukašin drhti. nekako doživi. Videćeš i sâm: najslađi je hleb koji sam zaradiš. Boli i mene. Pa t i znaš koliko mene boli. karijeru.

i jede hleb sa sofri na kojima su nekad hajduci urezivali svoju žetvu.“ Simka ga kune i prekoreva zbog pažnje i nežnosti kojima ga je toliko godina obasi pala. Vukašin se nasloni na zid pored peći. Po Vukašinu se odjednom stvrdla jeza . Jeste: u Srbiji se i kole i psuje. ne. šta će biti moj život? Imati kuću na Vračaru.. psima. Neka otac i živi u zabludama seljačkim. i ideje. Noseći drhtavicu i škripu snega od brzih koraka. lopov i razbojnik. gotovo je i s tim! kida evenke sa prozora. Više kreveta. Odlazi iz Prerova. imati banku. . i ugled. Jeste banalno! Sve što se događa suprotno je onome što je ne kada mislio. nije istina sve ono što je večeras izrekao ocu. I politika. . plamen bukti. igraj u po evenkama i zobaju uvek ista i nikad nepozobana zrna grožđa. unesrećuje oca. — Ja ću opet doći. veliku mrlju. — Svršen je naš večerašnji razgovor. i karijera. obožava Turgenj eva i Balzakov „Ljiljan u dolu“. uđe u mrak očeve sobe.. biti Evro pejac u balkanskoj čaršiji. napraviti fabriku. Vukašin na vuče čergu preko glave. nije istina.. otvara peć. Neće biti moji unuci. Lepota i ponos. uspeh.. uspela se zidom do prozora i na njemu presekla glavu. Oči se ne zatvaraju: pogled tuče po crnom leptiru na beloj košulji.. — Krv nam se s Tošićima meša. otac i ljudi slični njemu veruju i ginu. Ništa veli ko ne može u njemu da izraste. Želi da započne nov život.. kad zauvek napusti ovu očevu sobu u Prerovu.. gazi po blatu i ži vi u mraku. Ko god od života nešto više traži — rube mu glavu. polegla po patosu. izgorela: vazduh otužno miriše na smrt. istim nožem klali Turke i sekli hleb ali. i ta. inistra. A na šta je on.. Aćim ga zaustavi kod vrata.. postati diplomata. društvo konz ula. koji želi Evropu u Srbiji? Stoji nasred sobe: šta to on hoće od sebe i života? S čim to on noćas raskida? Čemu ovo pozorište na Badnje veče u Prerovu? Njegova senka. Dugo stoji. Obećaj mi. Onda bez kolebanja skoči. Nije se prvi put zaljubio. Pod ovim istim krovom provode noć u očajanju brat i snaja. Ti ćeš u u kuću dolaziti. Hoće li mu to biti sreća? Zar je istina da je poslednji put u očevoj kući? Nij e moguće. Šta će reći moji bivši drugovi? Bivši? Vukašin je ukleštio glavu među ruke što drže drvene šipke na prozoru. karijera. Vukašin se naglo uspravi i nastavi da korača po sobi. posle petnaes t godina učenja i studiranja. Voštana sveća.. posle Pariza i doktorske titule? Jesu li vredna ta n jegova nova evropska načela — da li su načela? — jednog velikog Aćimovog razočaranja? Da li mu. vređa brata.. brata i snaje. — Ja sam se ovde rodio.. Išla na dvorsk e balove. u kojoj je doživeo neke sitne sreće.I ta fatalna ljubav. Treba spavati. Crne ptice bešumno naleću na prozor. njegovo je to. — mrak uzdahnu. Vukašin. mati ugledne goste. Igrala sa knjazom Aleksandrom. Voli Peštu. Njegov a krv i strast... pre ko kolena lomi ram. obuče odelo i ne zapertla cipele. pa sutra. zaboravlje na na peći. sin takvog oca. ministara i dvorskih dama da nadoknade gubitak oca. Prerovo — vučja jazbina! S njom. i to je prošlost! baca ih u mrak i sneg. On se brzo svuče i baci u krevet. U njeni m šavovima ukleštena svest oseća samo bol u korenima očiju. Oni ne spavaju. U grudima kipi nešto gorko i vrelo. i principi. Otac ne spava i b rine kako da spase svoj politički ugled koji mu je sin narušio. deli imanje da kupi kuću i ne bude pod Tošićevim krovom. Sve je besmisleno.Onda je dugo bio bez ikakvih misli: glava je nabijena prazninom. Čemu ceo taj mali paka o koji je on stvorio?. trapavim. saloni. baca je u vatru. Đorđe potvrđuje samom sebi da je on. A da li sam siguran da su to zablude? Ako su i zablude. Ovo je poslednji noć u očevoj kući. hoće Srbiju da uvo u Evropu. kokoškama. to bi bio tipičan aćimovski gest... i kultura.. Štrausove valcere. Aćimov je on sin. ta velika životna sreća! Život u Srbiji je staro groblje. Ne. Svejedno kaka v je život što ga oni kroje.. bidermajer. Kasnije: ne. Ja sam ovde.. kuća koju će da kupi za novac otet b ratu doneti više radosti i sreće? Mogu li ideje. A šta ček ga. zavičaja? Hoće li mu taj novi život za koji se sprema biti važniji od bratovljeve mržnje i očevog pr ezrenja? Hoće li mu Olgina lepota više značiti od vernosti ocu i sopstvenoj mladosti? Neće se samo otac stideti što se ženi Tošićevom ćerkom. spremne da skoče na njega. Skida fotografiju sa zida. njegova veli ka fotografija iz Pariza istopila se u suvu. Kao student borio se protiv njega.. „Vukašin traži pola iman ja. s elu. Bezglave zverke mra ka čuče pod krevetom i u uglovima. Zar j e to samo Olgina izuzetnost? Načitala se ruskih i francuskih romana. spao danas. Narod — to je njoj nešto prljav o i lukavo.

neće se nijedna oteti. smračen od mumlanja i krckanja u mraku. Ruke se lome. Ako ona umre. priviđa se Tolinoj ženi Anđi kao zapaljen vepar koji razvilapljenih usta juri na decu: — Deca će izgoreti! Poješće svinja. sve dok se ne smiri. Miraždžiku neku debelu on će da zdipi. majci. da zgazi i njega i vatru. — Vreteno! Vepar! Izgoreše! — Nisu. N astupa novo doba. Kod koga će raditi? Čime će decu ishraniti do proleća? Mora da ga li. kurjačići.. razapeta na zidu u uglu odžaklije. Đorđe Katiću. Svet je širok. A ovom levom. — Idi. Ovi mali će skapati.. — Misliš da mi je bilo lako na ovo da se odlučim? Sve znam. lede na. — iskidao bi se. radio sam ti. Pod sporim koracima sneg opet ljuto škripi. — Ima nešto važnije u životu. Za trice će da te kuli. Ni ti. Tolu. Zgrušalo se nebo nad Prerovom. Opet — sneg! Šta da se radi kad drva ne padaju kao sneg? Ne bi se ugrejala n i da ja legnem u ognjište. — bunca. tukao bi se zbog mirnog i pribran og očevog glasa. Zar ti ja nisam važniji od stranke?! — Idi. smiri u otegnutom ječanju. jer je noć kroz odžak provukla hladan patrljak noge i ga zi po vatri. i danju i noću. Levi je krupniji i kao lepši. Kroz sleđenu pomrčinu nijedna misa o ne može da pusti žilicu. pokušava da smiri ženu. Obojica su muški. viče. on je prvi. Nisam ja to zaslužio. „Rodio si gazdi slugu. nabaca drva na ognjište.. nisam praznike čuvao. Đorđe.Koža odranog svinjčeta. Bog je njega.. zagleda u odžak niz koji silazi. — Pa ja sam tvoj sin. svaljuje je n a ležaj. da mu više nikad u kuću ne uđe.. pa se nagnu nad korito. nagorelog ibrika sipa nemilice rakiju u široko otvorena usta. ne daj! Izgoreće. umreće mu i blizanci. Jasenovi uzaludno čekaju vetar. Iziđe napolje. sneg. kakav je rutavko. Meni si rodio slugu!“ Tebi.. Tole. Tola. a ne besmislene reči šire strah i nemoć po njemu pred nečim višim. moj otac će da dođe. božićnjar a i drva ga ostavio. teraj ga iz kuće. bacaka po slepljenoj.. — Vepar gori. iz inata. bez hleba. Iz velikog. pa se okreće ognjištu i čarka slabu. Đorđe. razumi. Šta si očekivao od mene? — Nekad nisam morao da ti ponovim naredbu. Pusti ženu. pocepanoj slamarici na p odu i mlatara rukama braneći se od sve crnjih senki.. Ali. uh! Svinja prokleta! — Anđa se pridiže. koje ga je podseća lo na neku zverku što se čuje samo noću i koju niko danju nije video. Anđo — ustaje. Što je desni manji? Udavi se. uvek na suprotnu stranu od korita sa blizancima. načupa kolje iz plota i s v elikim naramkom vrati se ljući no što je izišao. ne daj. Đorđeva zavist urekla m e ženu i prizvala smrt njegovoj kući. — Kroz njih ne mogu da trajem. Toplo je samo u kutnjacima zamuklih pasa. I po snegu i po kiši. ulepljena kosica pokriva im čelo. ne boj se. mlataraju i jure sopstvene senke po ogaravljenom zidu. sipa iz osvete nad nečim. Srbija će b iti mala mojim sinovima. Neće oni biti tvoje sluge. Više ne može da izdrži da ne pije rakiju. Vidi ga.. hvata joj ruke. ja nisam rodio s ugu. a glavonja.. oče. Tome. strašnim i nevidljivim.. čuvao sam tebi svinje. levom ne može niko ništa. ne daj levog. Nisi morao to da mi kažeš. ćuti. razduva ga i o pet povuče rakiju. Crna. siro tinjsku vatru. Jok. Dušmani će da opogane moju krv. Popi nekoliko krupnih gutljaja rakije i vrati se do kor ita.. zato izmislio da bi neko po ovoj zemlji išao na kolenima i pognute glave. ne daj decu. Podelilo se na dva. Gde će on s Đorđem Katićem da se parniči oko pravde? Hleb mu treba. Pomrznuće se deca. Desni je manji. a pogledaj kakav je! Tri dana je st ar. Tola je ščepa za ruke. . kakvu vraTinu ima. Pazi kako namiguje ovaj desni! Taj će biti neka velika lola. uzajmljenu od komšije da časti žene kad p ekosutra budu došle da mu vide sinove bliznake. Idem da ukradem. dlakava šapa. uplašen i zanemeo. Pa kad se Anđa. ni Bog. Đorđe. I zapretio mu Đorđe. — Sneg.. Već do ore ognjište će mu se zagasiti. podiže maramu i zagleda se u crvenkaste i na borane dečje glavice. pridiže se sa slam ce na podu i baca da ih zaštiti. tebe sam čuvao od hajdu ka. Klečeći pored postelje. pritiska joj čelo.. nikad ih ne može prežaliti. Taj će biti veći ga zda od tebe.. drži je za ruke.— Tvoji će biti! — viknu. Ne vide se garava ždrela odžaka . Danas mu nije platio nadnice. — Juri vepra.. umorena batrganjem i vikom. Tola otvorenih u sta zvera po sobi. .. Zna da od groznice posle porođaja žene umiru.

u pocepanoj košulji primače se ognjištu.. Daj mi ga. a dete uze vrcavo da cokće majčinu bradavicu. Glavica mu se mlitavo klati. Sad spavajte dok sunce ne izađe. prepliće. „I zabran odozgo. izvi ja. Plače „desni“. nesrećnica. šta čekaš.“ Nema razgovora. što si neki alapljivko! Tako.. kažu. povijeno u očevu iznošenu prtenu košulju. Imaš i pravo . i ja bih tako radio. A Mi onda napadaš „levog“? — govori glasno. gazda-Đorđe. — Daj mi da ih podojim.. tako . Rodio se u toru. juri. kad mu se rodio. Ima tvoj otac ručetine i leđa da ishrani celu četu. mala mu je i suviše spora za njegovu radost. kakva ću ja sila biti kad vi porastete. Ih. Bih. Tamo. Mlak. I stoka. a ti hoćeš . Sve ću ih noćas počupati — Uzmi ovoga. G azda-Đorđe. Pogledaj samo kakvu ruku ima! Pesnica mu je kao dunja. Šta bi mi. Vidiš li kakvu cvoleniku ima? Pa tabančinu. produva je. Znači. bože. Čekaj dok svane. Tola joj prvo pruži „desnog“. usijaće se odžak. sve življe i sve luđe.. sjuri se kro z badžu i uhvati u kolo s plamenom. Zovi sutra popa da mu očita molitvu. Ej. sve na Tolu Dačića: i sirotinju i bolest. Vid iš li sada šta sam rodio i šta imam? Tola sede pored ognjišta. deca! Jedan od bliznaka zaplaka i svirala umuče. „Levi“ o da ne diše. Obuze ga čudno vesele. — Koliki je! Odakle se izvuče. uvio u svilu i kadifu. n ema dućana. lice mu je izobličeno. Taj će. skide gunj sa sebe i p okri ih. boga ti? Hajde. bikove da obara. s utra ću ja tebe! Anđu malo popusti groznica.. Tola priđe koritu. dece mi. „Desni“ je suvišak. nek ti uši pucaju. Sve je izgor elo. mnogo mi je zima. — Od podne mu nije Dobro.. — Vuci. sitnom. Ali neće za tebe. Jalov je kao crn jasen. pati. Drža rstima pune kanate kamenja. Spusti ma ramu na glave bliznaka i priđe drugoj postelji na podu. On mu stav i prst pod grlo. odjednom namamljen svirkom. Trebalo je da budu četvorica. daj mi „levog“. Uze sviralu iz torbe. Još neki mesec pa ć tebe rakijom. Anđa ga prines tamnoj. Da sam na tvom mestu. da se pogađamo. — Naložiću. Nećeš ogladneti. — Ak o mi levi umre. greška. — Sneg! Izgore kuća! Zvono. Ne rađam ja t ebi sluge. pomisli da im je zima. a vetar. Tola se strese. A što njegovi bliznaci da ne ostanu? Smeška se. Od Đorđa Katića nemaš šta da uz meš. U radikalskoj buni staju i seno je zapalio.“ Jok. kola. pa mu je tesno u njoj i grca. A ti. Spava mu se. Ja imam pet. U Prerovu ima dosta plotova. Stresa me. Pet sinova imam. „I krave. poče sitno da plače. „Levi“ neće da sisa. da nije bilo magaraca i ovaca da ga zagreju. i vinograd odozgo!“ Jok. Nisam zaslužio da me isteraš iz kuće. Dete. na kojoj spavaju tri stari ja sina. ne boj se. da ne platiš muku. a šest godina ima.. klikće. ako ne lažu. bože. nesrećnik! — uzviknu Tola a pijanstvo napusti jedno parče svesti. bezdušniče! Noćas se i tebi rodio sin.. vuci. poče pesm u. samo vuci . nabaca prošće na razgorelu vatru i sunu rakiju u vre lo grlo... nabrekloj dojci. Na carevinu mogu da udarim! — Zima mi je.. boga mu! A krupniji od desnog. vuci. Tola spusti dete u korito. gazda-Đorđe. — Što si manji od brata? — reče. nije suzu pustio. dete bi ska palo. sine. dao za ovog drugog opasnika? Da znaš. bez kraja. očajnički: — Juri. i kuću da ti napravim. Ni ti ne smeš na gazde da udariš. pa se razigra i zavitla u kolu.Zbog tebe.. Tole. Sav se uvukao. iako je božji sin.. tako. u mrak. Dukati tebi ne trebaju. To sam i zaslužio. čini mu se da se koža odra svinje razapeta na zidu grči i savija patrljke nogu da skoči i jurne kroz odžak.“ Malo je to. — Bolestan. Pokri gole cevanice desetogodišnjem prvencu. Okreće vatri čas leđa. zbio u šljivovu sviralu. kažnjavaš. Đorđe. pet! Jednoga ti ne dam za celo imanje. napol je. „Celo imanje i sve zlato u gotovini.. — Ne treba njemu molitva. „Dve njive i livadu. otkak o se rodio. plug. jalovak si. čas lic užeći se često ibrikom. Uh. recimo. Zato što ja nisam zaslužio. du gom. Dve vreće stotinjajke nosiće pod miškom. za nj ega. Ukleo si je. Osušio se. „Veliku livadu i zabran“ Neću da čujem. Što me samo ne udari! Do pod miške nabio bih te u zemlju. Ne obzire se na ženine molbe. Zbog toga me ti. prekore i kletve da prestane . juri vepar. kod tebe na nebesima. I još stolicom zavitla na mene. jer i Anđa viče. Ni Bog nije svog sina.

Klati se. iziđe napolje i naredi Mijatu da mu osedla njegovu kobilu. dobro! Usne mu zadrhtaše. Vukašin se postide. a pored nogu gomilica zgaženih opušaka. Sigurno. Sve lepo da spremiš i. — Lepo je. Simka zatvori vrata za sobom. Molim te. ko zna da u njenoj pažnji prema njemu nije bilo i računic e. Da kaže „lev ako ne može. Neću da jedem. Šta ti ja mogu? Jalovak si... — Uzmi. I zabl udama. ogromnoj glavi... Anđa poče otegnuto i jedva čujno. Svi ste vi isti. I zbog studi u hladnoj sobi sa ugašenom peći i zgužvanom posteljom poče brzo da korača. Usnama promile gađenje i još nešto: Aćim zaključi da ne može da razgovara sa si om. Vukašin se odmače od prozora. mučeć e što ne može mrtvog imenom da oslovi: što ni imena nema. Ali. Tola ga prine se vatri: glavica mu plavičasta. Samo da on što pre pobegne odavde. Crni se na snegu. Svojim brodom sâm krmani. uplašeno i nemoćno zuri u vatru. Kad mu ovaj pomože da se popne u sedlo i namesti opanak u uzengiju. Nisi ti ništa bolji od Đorđa Katića. Đorđe se nasloni na vrata.. Samo pređe pogledom po svim stvarima u sobi. Bog nam uze „levog“ — reče mirno i ukočeno se zagleda u nju. Slušaj. Aćim reče: — Spremi sanke i konje da odvezeš Vukašina u Palanku. Koliko mi je zakinuo? pita se Vukašin samo radoznalo. sunc e vam. Nema više snage da smiruje i pokriva ženu.. zlotvor. pas. Dođe li do slo a. poljubim ti ruku i skrušeno ćutim? dobro. Aćim. majku vam. I drugu cigaretu popuši dok Đorđe ne stiže s prljavom platnenom kesom. Ne zaboravi šta sam ti rek ao. gustim pogledima. Iskreno. Kao zver ka uhvaćena u kljusa.. Budi sig urna. zapl iću u gužvu i gore u praznoj. Navuče šubaru duboko na čelo. Broj! . Natrag se ne može.. Vukašin. reče: — Isplati mu o o koliko sam sinoć rekao. i leđa. Neće biti ni pravdanja ni optužbi.. izvijaju se. pozovi mi Đorđa. Kesa je strahovito teška. Najpre podoji „desnog“.. ja znam. Pribojava se da se ne sretne s Vukašinom. A kad bude otišao. pa mu drhte ruke. ne gledajući ga. Najlakše iskušenje koje ga čeka budućem životu. gledajući u pod. Zapali cigaretu. Ja znam šta radim. Neću da čujem. izelica! — Na. Ža o mu je nje.. izbroj! — ispruži ruku s teretom.. Dugo se mučila Dok je probudila Tolu da j oj doda da podoji decu.. i krivac i tužitel biće on. Odvi mu pelene i na modrikaste. da nariče... hladne grudi pris loni uvo: ne čuje srce. sve vam. kao po dužnosti i nekom moranju.Svanuće ga je zateklo u odelu na minderluku u njegovoj sobi. Ona nije sposobna sve ovo da shvati. još više joj ga žao. s mrtvim detet na rukama. Svršeno je s prerovskom idilom. Nema vremena da se premišlja.. Para iz usta zamagli prozor i sakri očima oca na belom konju. „Levi“ je mlitav i hladan. da mogu da vidim iz livade. Skresano sta blo šljive. oče. Svisnuće. U otvorenim očima igraju plamenovi. ti mi za znak na stog p obodi vile sa snopom trske. boga vam božjeg. — Pare su za brojanje. u teme: manji mu je no ikada. — Anđo. b rzo vozi! Pozovi mi Đorđa. .. Jedan drugome izubadaše oči šiljatim.! Tola klonu pored ognjišta. — Kad mu ovaj priđe. Neka i propadne. veljda. brojati. i noge. Među prstima mu je bila ugašena cigara. Obziri. Poverovaće bratu. . — Hoćeš li da doručkuješ? — Simka odškrinu vrata. kojoj je od batrganja i napora da se iščupa mnogo krvi isteklo. I nek mu je jasno da u ovoj kući nema više prava ni parče hleb a da zatraži. — Zašto si tako umorna? — Radujem se Božiću. mnogo viši od brata.. U ranu zoru Anđu popusti groznica. pa Mijata stalno požuruje. Aćim polako izjaha na put. Neće. dušmanin. Neće. — Izbroj! — Verujem ti. Đorđe gleda za njim. Vidi kako Đorđeva ispružena ruka drhti. Tako kao da je prvi put u njoj. On oseti njihov hl adan zadah.. gleda ga odozgo.Hoćeš da te molim za oproštaj? Da te sačekam.

sa nakrivlj enom badžom. kao umoren tiskanjem kroz mrtve komšije i zemljake. izvuče iz džepa parče hartije i.. — Ne pristajem.. Ja ću sam da potvrdim u sudu. u očima mu ostade red visokih. a kesa. pa se naglo okrete i vrati u kuću. kuće pružaju crne kljunove. selak iz sve snage zavitla petla ukrug.. ravnajući svoju visinu prema vel ičini njiva i livada što ih ostaviše svojim naslednicima. Vukašine.. brate.. neće me pored ovih sahraniti. najveći mučenik. krv viče vrevom petlova i vreva prska k rvlju po brestovima i šljivama. a petao. u nisko nebo. Ja sam. iziđe iz kuće noseći u rukama živog. Samo mi ti prvo potpiši ono što sam ti sinoć rekao. padaju na sneg. raši renih krila. i okrenu se ka selu. — Đorđe jedva govori. Luka Došljak. Ne. a li vruć pepeo nosi u džepovima. — Ne znam šta — malo kasnije iskreno upita Vukašin. Ti znaš. ost avi priznanicu na stolu. U Vukašinovim očima seljak dugo vitla petla ukrug. Jedva se potpisa.. i vitlao ga je sve dotle dok petao bez glave. brzo uze svoje stvari. i ja ću biti došljak. obema rukama drži se za bradu i sporo klima glavom: ognjište rastura. Petlovu glavu seljak baci na krov kuće a deca jurnuše d a ugrabe šarenog pevača. ne pade u sneg. beži od sta rova. pa bez objašnjenja skoči iz sanki u sneg i pođe brzo uz blagu uzvišicu. konji pođoše brzim kasom. I svi neće ono što jesu.. — Spremne su. Pod snegom. Ionako će s ve tvoje biti. Gadno mu je i neizdržljivo žalosno. na groblju. Mijat polako upreže konje. pa dugo zamagljeno gleda u brata. Bolje je da me ubiješ.. — Rekao sam ti da neću da brojim. Pravi nov ili idi u hajduke! — Polazi! Mijat polako potera konje. On se trže i okrenu. po piše priznanicu. petlova glava leti na krov i odatle kukuriče prskajući krv. Ej. Seljak. gure se kameni žitelji Prerova. i svi odreda jadno su beznačaj ni. Vukašin stoji uz prozor. teraj! — reče kad vide Simku u otvore— nim vratima stare kuće kako ga izgubljeno i uplašeno gleda. — Napisaću ti priznanicu samo na sumu koju sam primio — tvrdo reče. Jesu li spremne sanke? — viknu. saže se da uzm e kesu... Nije b ratski..Da više nikad ne dođem? Vukašin ustuknu korak. ne. gde i vetrovi polomiše rebra. Bežite Vi. Ponižavajuće. viseći. — Požuri! — viknu Vukašin i pope se u sanke. lupaju krilima. uzimajući očima njegovu jutarnju tišinu pritisnutu magluštinom. trista! Zar ti je malo. Drži ga za glavu. Mnogo. Tvoja će deca. Pare ti ne dam. drveće kao da pada kroz maglu. odjednom posečeno. na svetu bližeg od tebe nemam. Čim iziđoše na put. maše krilima kao d leti. srete Đorđeve oči. šarena krila mašu. — Da uzmemo vrele cigle. ne sedajući. Nikad! Guta vrelu pljuvačku. . u njemu kao u dubo dolini u ponoć odjekuje petlovo kukurikanje.. Vukašinu drhti ruka. Smejući se. — Pa priznanicu da sam ti isplatio tvoj deo očevine. mladi vetrovi. I svi beže odavde gde jesu. strpa kesu u džep i bez pozdrava p obeže napolje. — Teraj! Simka pođe ka sankama. U Beogradu. Od gorčine i žalosti magli mu se strah i oseća ne ko bolešljivo zadovoljstvo sobom. golih jasenova. Onda svi brzo nestadoše u tamnom ždrelu niske kućice. brate? Trista. Jedino tako. — Ne treba. pade pred njegove noge. On je preskoči i ostavi za leđima. Deca se zgomilala u vratima i nešto veselo dovikuju ocu. jer jeste mala ova zemljica i jedinoj reci koju ima. Na sredi ni groblja stade. — Stoj! — prenu se pored groblja.. a ti povedi parnicu za svoju očevinu. uze sa stola svoju nekadašnju đačku mastionicu i pero. uplašen. Imanje u Prerovu možeš da kupiš za trista. komšija mrtvih Prerovaca. Kroz brestove i dudove. Nisam zaslužio. pa Vukašin pomisli: ipak.. dimeći modro. po plastovima i odžacima. Što se osvrćeš? Kad samo noge imaš da možeš. i surovo. Nikola iz vajata g leda Vukašina. I ta rek a od tuge žuri da pogine u dunavu.. Za školovanje sam ti dao više od pet stotina. gologlav i razdrljenih grudi. J edna nas majka rodila i sad ovako. šarenog petla. tako se i mora u životu. vrane gaču na jasenovima. U ovoj krčevini smirio se negde i moj deda. bačena. spusti je na krevet i priđe prozoru da skloni oči od brata. gazeći celac do kolena. Vukašin ga prekide: — Koliko si mi dao? — Trista. biće ti zima. uzbuđen..

Neki pokuša— vaju od pijanog gazde znude zajam. Opančar zaplaka. tutnji. sva će se deca u selu probuditi od buke. viri na Tolu. dolazili su novi. do Boga svi su čuli. on ima sitnu decu. svi. velikoj kao nebo. decu. — Uzdrhta. stravom u ne plaši noć. odozgo. Ne čuje je. . obo jica terzije. neka. neko ga šče a za ruke otimajući mu konopac. savija se i uspravlja.Kad ponovo sede u sanke.. Levi. . probudiće mu se deca. GLAVA DRUGA Tola Dačić trza konopac crkvenog zvona. Osećao sa m ja da mi neko zlo dolazi. on je siromah. Ne može da mu kaže nešto što mora da mu kaže. Nije ni mislio o njoj prilazeći visokom plotu koji je delio njegovo bogatstvo od Toline sirotinje. a pijani vrište od smeha. ako ubiju. veliko sivo oko neba nadnelo se nad selo. po njemu se sleže prašina zvuka. Jučerašnja svađa s njim sada više ništa nije ačila. Aćim je rekao razbijajte.. ali nisam mislio da je od njega. odvodil kući pijane muževe. Zvono ječi. izlomljenim ritm om zvono tuče po odžacima. stružu još samo po labavoj. noćas su se petlovi samo jedanp ut oglasili. neotrežnjeni. Kakva bi to sila od deteta bila. — Božić je.. on se nasloni na grede. uzeše ibrike s rakijom.. ništa nam nije t rebalo da razbijamo Levićevu kafanu. — Molio bih te malo daščica da mu kućicu napravim. tučana maljica preplašeno zatreska po bronzanoj čaši. a strah vuče konopac plašeći se tišine. u biju. žene su sa šegrtima. i sam sasvim izgubljen. vojska seče i nepunoletne. da mu mora sve dati. on mora da sluša gazdu i vlast. četa vojnika.. ide vojska. samo njega nek ostave na mi ru. zvono je u njegovoj glavi. Simka stoji nad njim i strogo šapuće. nasuše mu rakije u uši pančar ne oseća. gazda. Šta.... cima brzo i nervozno. — Meni umre jedan.. mamurni.. nesrećnik. ide! ciči u zvona ri.. možda mu rekao. hukće po zvonari. zanesen z vonjavom na uzbunu. onog što je prošcem razbijao. I još za ponešto. a i jedan i drugi znaju šta ov oga jutra sahranjuju. Cigla sporo pije. šta se njega tiče ko vlada.U „Oraču“ se društvo menjalo. muti mu se u glavi. kleči. oseća da zavisi od nj . ali sir omah mora da sluša gazdu. . i Turci vladaju. viknuo je. nad zvonaru. došl a je buna.. drhti od straha i zime. bole ga ruke. A bio je krupan. — Što ne preskočiš ovamo? — reče prilazeći mu. ako ga ubiju. vlast. Đorđe zaćuta.. ko će Mu decu ishraniti i izvesti na put. kolena i. zvuk se cedi kroz mrtve kapilare su vih hrastovih brvana. jauče. stresa inje sa brestova. — E. Da je sada noć. trezni se gade i bacaju na njega zemlju iz čabra s leanderom. Moj Tole. da seljaci sude seljacima. i dugo je plakao i pričao nešto o kalupima i ne uštavljenoj koži. pa s e umiri. Obojica gologlavi. leleče nad selom.. litr enjaka. znaš. ne čuje urlikanje zgomilanih nad stolom. razbijali su svi. svi su čuli. otkinuće se konopac i zvono će mu sm rskati glavu. Opančar pod stečajem traži samo banku.. decu. — Daću Ti sve što ti treba. znaće da je on lupao na ratno stanje. uz pretnje i prekore. promuklo krkljaju nekakve pesme i često i uzaludno zapomažu kraj Đorđa za bakšiš.. Mora da mu se izjada na Vukašina. o n vidi i još brže i snažnije trza konopac. ne mogade ništa da kaže. suljnu leđima i sede. klekoše na. konja nika. nepravilnim. Pređi. da zvono smrska nebu zenicu pa da nikom ne kaže ko je zvonio na ratno stanje. lisi ce su Prerovci. Aćim mi je nare dio. svi. Dvojica s fesovima... stakla kafanskog. Brat Vukašin sahrani me dupke sto aršina pod zemljom. Bič cijuknu i puče u tišini. vojska ide.Đorđa ne iznenadi Tolino dozivanje. zvrndavoj ge.. Sve ću Ti dati. gledaju se dugo. poslanik. sinoć se nije poigrao s njima. razbija svitanje u paramparčad čaša. On udiše sitnu ciku i pogubljeno piskanje bronze i tuča. z vono udara u gredu. sve se plaši carske sile. Nije vam još položajnik došao — odgovori Tola bez kape na glavi ukleš između kočeva. grli mu noge. samo na Veliki petak zvoni noću. koja nije tišina. lj ubi čakšire i opanke. Ciganima se pokidale žice. onog jučerašnjeg. li je to Simka htela da mu kaže? Đorđe nije kod kuće.. šišteći. Po snažnim rukama i dahu oseti da je ona. Tola preskoči plot. Glava mu osta u bari rakije. pa se klonulo zavukao pod Đorđev sto i zaspao. svi će pobeći. vraćali se stari. buna. Ne želi da je čuje. nije Veliki petak. čove umro. sto oka je teško. On ih ne čuje.

smirujući se.“ Po sobi su senke drhtale. „Traži još sto dukata. Posle je bolesničkim hodom izneo naraslu glavu napolje. Aćim zgužva hartiju. Ako ti kažeš. a ona živi na njegovom hlebu samo kao svedok.Tada. sine. da k nu. glavom punom dronjaka mutnih sećanja na protekle dane i noći iz kojih se ispilio jučerašnji dan i ova noć. „Politika je mnogo pokvarena stvar“. a ja sam ni u šta utraćio život. Ne smirujući ruke. zadaha i povraćanja. poštovao je kao što s e rodan kalem poštuje. . „Mijat ga našao prilepljenog na našoj vratnici“. potvrdio je glavom. to raduje“. čeka on ovaj trenutak otkad pamćenje nosi u sebi. pod prstima duboko u pšenici larmali su dukati. Đorđe. i sada. On a mu nije uzvraćala. neću ništa da čitam!“ „Tvoj Vukašin piše. Dugo s u ruke. izlazeći iz sobice. „Šta imaš da mi kažeš?“ On skide lampu sa zida. Tu. koja Simk . Prsti su blago obletali oko čvrstog zrna na levoj dojci. klonu na sto. i on sâm. i on brzo pođe u kuhinju da se posavetuje sa Simkom. prikradajući se.U tišini smrdljivoj od rakije. Đorđe zastenja i glavom. „Ima ih puno po selu. kroz košulju su ga bockale hladne i sitne bobice. glasno udišući njen miris i miris luk .“ Sudariše se očima. pipkale i trzale rezu na vratima sobice s prozori ma pedalj visokim. nastavljao je da izaziva Đorđe. „I opet da znaš. Hartija je šuštala pod nemirnim prstima. on je rođenjem osuđen na muku. u kaci punoj pšenice. pomisli na njiv i livade koje je kupio od svoje zarade i bi ubeđen više no ikad da Morava neće odneti ono što je na kantaru stečeno. a oni su bežali i pevušavo cičali. mirno borave njegovi duka ti. I zato što očev pogled pade na pod. I sada ga voliš više nego mene. „Znam“. Hod mu je i doturio do svesti: opet je pobeđen. u plašljivoj i molećivoj nežnosti ostade do zore. težom od vrećice peska. A ona nada s kojom je posle dva pokušaja treći p ut odlučno drmnuo bravu na očevim vratima. izgore na ciglanom podu. u večitom mraku. a on povuče hartiju iz dže pa kao da mu odgovara na neizrečeno pitanje. pre no što je prvi put posle Badnje večeri ušao u očevu sobu. sa lica obrisa zrna pšenice.“ „Rekao sam ti: neću da čitam! Ostavi me!“ viknu. gomile guste snage od koje mu sve zavisi u životu. povijenom.. Sama ruka izvuče hartiju iz džepa. šaputao je i urivao pesnice u pšenicu. „Idi. Aćim je bezdušnik i zverka. poslaću“. i molio joj se bez reči. njemu poraste sigurnost. i sada. Voleo je on tu snagu. nezavisno od l ica. Otac je Vukašina voleo više i zato što je držao buntovničke govore po Beogradu.“ „A tebe. koleno je bi lo uleglo u dolinu njenih butina. dvaput je . dolazio do vrata i s teškim grudima vraćao se pod vajat. čvrstim korakom ušao u očevu sobu i seo na mi rluk. hartija ispade i. Aćim sedi pored furune. pa opet brzo gurnu hartiju na dno džepa . kraj noge spusti lampu. kao što se voli dobra njiva. oblika i reči. Ruka u džepu nije ispuštala hartiju. cele noći grči la se jedna nada i jedna nedoumica: možda će se Bog smilovati njemu. Ka snije. voleo je potpuno. ona mu okrenu lice: „Zna li on?“ „Zna.“ Postiđeniji je izišao napolje. Sreće očev pogled i ne s kreće svoj. ta snaga se sva pretopila u strah. Napipao je kesu. Može još više naljutiti o a. dima i lampe. Obe ruke do lakata pobo je u pšenicu. prinese je ocu i pruži mu letak u kome su liberali ismevali Aćima zbog Vukašinove ženidbe. Lepo te pozdravlja. uz rukav gunja pela se pšenica. a on. „Pročitaj pismo. u pli tkom drvenom šafolju s toplom vodom njene ruke svađale su se s posuđem. I tako. približi lampu očevom licu..“ „Znam“. u toploj postelji i mirišljavoj vlazi Simkinih nedara i butina. prstima gnječio dukate. Zamirisao je crni luk i svojim dahom i sasušenom zemljom u belo j bradici žilica. grčeći se i pucket ajući. zatupaste i nesigurne. gurnu letak u peć. drhtajem što nije izlazio iz njega. u mrak. Pod njom. osećao je samo toplu i vlažnu snagu. Aćim ustade i unese mu se u lice: „Opet ga volim. Više njega volim od tebe. Nije joj zamera o što punim snom spava. Dugo se gledaju. čudeći se otkud mu snaga i glas da tako ljubazno i ponizno pozdravi oca. puši i radoznalo ga posmatra.

male komade. i on vide Mijata kako se. iznemogle žene što se mot ikama pridržavaju da se ne bi srušile na grudne. i želi samo on o što svaki čovek ima. Kradu.. kopaju i seju musavi.“ Smeh je zajecao u praznoj kaci. i njih. Po tim njivama kao tkanica oru mršave kravice. I morao da pomisli: ima pravo otac. ne obzirući se na njegova mrmlja nja. obore prerili jazbinama. Ne tušti se modrinom kukuruz ka o mlad topoljak. Morava oburvava.“ „Malo je ludi s više dukata od tebe. u njen potkorućen ležaj b rzo se uvuče stud. kad ne cveta. Samo je njem u ne da Bog. Sve će ovo ostati pusto i tuđe. svuda zavirio.“ „Dukati nisu živi. i prokopavaju se jarci. to je divlja barska perunika u sušnim godi nama. U vinogradima. čokoće se ne vrâni grozdovima.“ Đorđe je bauljao po šuštavoj Tišini. popio nekoliko velikih gutljaja.. U gomile kamenja uselili se tvor ovi. proteže u njegovoj postelji. Želi jednu svoju životinjku koja će njegovu muku rasturiti. bačvaru. Stoji i gleda tamne gomile zgrad a. Prerodile šljive se ne pridržavaju granama za zemlju. Ne žuti se i ne nadima pšenica kao kad u proleće Morava nadođe: to i nije pšenica. šlj ive su ugarci zelenim lišajevima obrasli. u njima se legu komšijske kokoši. a mrak se komešao. Divlje guske nisko pre leteše i ispuniše suton piskavom osamljenošću. vodeni čopor mljackao je slabine njegove njive. U podrumu je napipao Nikolin ležaj i seo pored njegovih nogu.. Upadao je u celac do kolena. Pored njega. to su š rbavi panjići posečenih glogova. A sada? Kud će i šta će? Pošao je ka Tolinoj kući . plotovi pogoreli.“ „Prošao si svet. Takvu ži otinjku. vrzine. obore. Ov o imanje nema domaćina. On juri vetar i muči ko nje. vrati natrag. prskala je le dena kora od njegovog brzog hoda. u koje vuku ukradenu živinu. na veliku njivu celom maticom nasrnu la Morava i danonoćno grize rastresitu crnicu. magazu. .“ „To su tvoje gazdinske brige. to i nije kukuruz. Nekoliko bagremova ukrali su seljaci. A on ne može svuda da stigne. svađaju se i Tuku po njegovim njivama i livadama. Simka ne izlazi iz dvorišta. raznose. to je sitan divlji ječam pun bele palamide i plave ženetrge. Ne rastu i ne govore. kasno ugašen. dele na dronjave. Sve će opusteti i ojaloviti. jasenovi posečeni. „Ti moraš da me slušaš!“ rekao je Nikoli. pa se po pustoj Katićevoj avliji ni ona ne igraju skrivanja. stajao je na obali Morave. „Šta da radim?“ „Imaš brata. dugačak i mršav kao ker. Đorđe se polako vraća kući. Kuće. „Onda u kamen ukleši ime. velike i po nekoliko hektara. vrzina je rasturena oko livade. Po tebi su prošle godine. . Pravedno je da Vukašinu i nj egovoj deci ostane imanje. bačve i burići razobručili se i rasušili. kome su dali ime Aleksa. suve i krupne kao grobljansko kamen je. vin ograda i livada. žgoljavi mladići i gladne. mogao je da se zakune da ne laže.“ „Da ga više nisi spomenuo!“ Zveknula je kaca.Čađava izmaglica sutona još više je pojačavala pustoš snežnih pola. ali ga plač preživelog bliznaka. Sneg je sasvim pocrneo. Do u kasno jutro ležao je Đorđe zgrčen i zatvorenih očij . i nije smeo da kaže da on malo traži. Stideo se dana. sluge se pogojile oD ležanja i nerada. A njih Toliko ima na zemlji da će uskoro i nju početi da jedu. „Dan je tvoj. Znaš sve. Matica se zavlačila pod lede ne okrajke. vrata i prozore pogoreli. jeziva kao odran čovek. zavideo je i Nikoli i Tol . Ciglu i ćeramidu raspro dali. mada je noć.u izvuče iz postelje i bez ijedne reči i iz sobe. smeh ga nije vređao. Vratnice ga sa cikom propuštaju u dvorište. Gomile nepoznatih ludi. Razneli su koševe i ambare. Oko njih niču međe. Kace. staju. Obilazio je imanje. Žene p laše decu zmijama. a moja je noć. a vrzine i r o drveće podsećali su na požar.. gonjen ledenim šumom reke. to i nije čokoće. Sitnu kaldrmu prekrila lišjakinja. Aćim ni o čemu ne vodi računa. naslednika. sve su porazvaljivali. Samo će stara kuća ostati d a se u njenom odžaku legu kukuvije i po čitavu noć smrću plaše selo. bez svetla natočio rakiju. Sumanuto je obišao sve zgrade. Naslonjen na vrbu. Tuđinci će brzo požderati snagu njegovih njiva.

. pa se pripio i ugrčio u njeno telo. Sve ću i m dati samo da tebe puste da prenoćiš pod grobnicom. da je udara. Mokri stolovi dremaju u žućkast oj tmini.“ Nije verovao svojim ušima.. Đorđe dugo bulji u izvrnut šešir.. zadovoljan što su i cigle u podu uvek pijane. Rekao je ocu da mu se dopada zbog drugih. pripio uz dasku do zida i smanjio. uzmicala i trzala s e od njegovog dodira. a?“ Nije je gledao. „Što nisi večerao? „Najeo sam se tebe za ceo život“. Nikad mu nije bila tako lepa: lice. ide na zborove. sa daljine od petnaest godina. video je da ga se ne boji. kurvo“. Kad je Simka s lampom u ruci polako otvorila vrata. Tavanica se spusti niže. šešira.“ Ćutala je. ovako kao sada. zacijukaše miše vi.. a ti iskopani krompiri iz crnog odžaka. pa. bačen na šafolj s leanderom. priđe Đorđu: — Prolazi vojska. Ćutala j e. Hitro se zavukao pod čergu. Đorđe gurnu sto na njega. Sutra će mu sve reći.“ „Ja tebe upropastio?“ Zamišljeno je gledao u pod. kao što se krompiri vade. Svalio se na krevet. daje pare k afedžijama. bazde na rakiju. „Upropastila si me. obećava žito. tuđa i daleka. izbaci kroz vrata njegovu vrisku. I nije verovala. i nije mogao da izdrži. „I ti si mene. a ovaj pobeže pod susedni sto. Simka je legla u krevet. z bog sela i njegovih vršnjaka. Kafedžija Ika pri trča. pa je dodao šapatom: „Dođ od mene. A Misli su se kao disanje rastur ale po mraku. kao mačku. Sedi. Govorio je vrlo tiho. balegu i mokru kožu. grudi. uplašen.. a ona mu se podala. Takve suve i crne noge imaju bubašv abe u kelneraju na koji se često naslanja umorni kafedžija. stas.. duže postaja n a otvorenim vratima. uništi „Izludeću! Beži! Stoj. i čini mu se da je neko iz njega motikom iskopao glavu. uhvatiš me za repić! Ja sam dvorski sat! Cik-cak! Zgađen. a on se dugo mučio i gušio u brzom. spustila je lampu na sto i podbočila se rukama.“ „Nije mene strah od tebe“. Đorđe polako podiže glavu sa kafanskog stola i šapnu: „Znala je. što se i leander pijano na krivio u razobručenom šafolju. sasvim. čvrsto stežući rukama daske kreveta. i bole ga oči u umornoj dreci kafane. da bi se dodvorio odu. da joj smrska oči.U mraku jedan drugome nisu videli lice. vrelu i snažnu. d a nekako zaspi pre no što Simka dođe. Njim je jurnula drhtavica . „Lezi tu i skameni se. Milunka sutra nek ide Metodiju da ga moli. jer već nekoliko dana. „Jesi. č s Simkina glava.“ tede nekako drugačije da sedne. oči. jureći se. ostareli od pesnica. . pridigao se i zagledao joj se u lice. odozdo. i on je otrovan vrućom rakijom i pocrneo od vike. — Uzeše mi buđelar! Uzeše mi buđelar! — viče čovek sa opančarskom keceljom obešenom a i lupa dlanovima po džepovima. kojoj kraja nema. Gledala ga je iskosa.“ Bio je zbunjen njenom pribranošću. Načisto. dok je ne unakazi. da se ne o krene njoj i ne zagrli je. Onda je rekao: „Kupiću manastiru zvono. Svakog dana gubi po nekoliko dukata samo da bi ugodio ocu. odlaže seljacima isplatu dugova.“ „A ako ti ja smrskam tu kurvinsku glavu. a gl edao je. on je trgnuo pokrivač preko glave. pesmi i psovki. i lampa je u njega zakucana. a snaga otkaza sporim i mutnim željama. k ao da se čudi i ljuti. Ispod kace. Leander se nagnuo ka tamnoj kocki prozora. Ona se s lampom nagnu nad njega. konjanici! Rat su nekom objavili. koprcavo i grčevito okrenuo se k njoj i zagnjurio gl avu u njena nedra. i on hoće na polje. Priđe Đorđevom stolu i zacereka se: — Ja sam car-carić. Bilo mu je toliko žao sebe da smalaksa u pokornom ćutanju. nad samo njegovo čelo. I oni sluge na pustoš. uhvati ga za vrat i. i. opuštena. svuda . pa mu odjednom dođe želja da je udara po licu. čas su njegova. vrelom disanju. Đorđe se namršti od gadne i mutne pomisli. Misao mu je izgorela u suzi što se odmah osušila u oku. pa se njiše i dimi. bez ljutnje se zagleda u ženu ko ja je tada imala isto ovako surovo lice i nemilosrdne oči. Hteo je da žmuri. Izvukao se iz memljive podrumske tmuše i brzo se uputio u sobu da legne.

penzionere što počinju dan srčući kod „Orača“ prvu jutarnju Teža je njegova kesa u levom džepu od svih Tih varoških golokotra sa širokim gaćama.— Još donesi! Daj svima ovim oklamišima nek piju! — Viknu i pokaza rukom na lude u kafani. žutela se rakija kao istopljen dukat. — Varam ja vas..“ A onda se u očajanju pripi uz Cigane. — Iko. Žene su ništa. než je stavi na glavu. hoću prsti da mi se lepe! Hoću. Kafedžija Ika. neizgovorene i tuđe. žmirkajući.. udara kolenima i gazi cipelama. Samo. ječam žnjela Gružanka devojka. ko ga može gaziti bez razmišljanja i kajanja. Svirači ga gledaju iskolačenih očiju i pokazuju na Đorđa. bojadžije. Puna kesa je jedini bog na zemlji. Reči imaju ukus zarđalog bakra. Kafana i dale trešti od zabranjene pesme i udaraca krivih noževa o vrata i stolove. Nešto se u njemu stidi što pije. kao kad zrelo grožđe berem. šubaru namače na obrve.. tvrde sigurnu pobedu Aćima na izborima. dlanove ostavi na stolu por ed čaše i. veruju da piju zbog izbora. Strank e su ništa. on zapeva sam. pa se brani od gospode. udaraju u zidove lobanje.. gazda-Đorđe! — reče jedan sa obešenom glavom. i u hodu nastavlja da viče: „Ječam žnjela Gružanka devojka. on. i neće da odgovara na njihova pitanja. Mislite Đorđa. gazda-Đorđe? — pita kafedžija. podiže šubaru i.. zatupastim prstima. šapćući mu u uvo: — Daj mi banku! Đorđe ga ne ču od pijane dreke koja zali kafanu. zarobljenoj njegovim kratkim. i z sveg glasa: Ječam žnjela. da u s koj. mumla psovke. seljake koje je poziv sreskog kap etana i suda dovukao u čaršiju. činovnika. Kako on to pre ni je video. kao što se gusenica gazi. gazda-Đorđe! — Jesi seljak! — Dukat je bog! On vlada svim carevima. a seljaci prihvatiše hrpom svakojakih glasova: Ustaj seljo. grde vladu. Đorđe ga nije poznavao. držeći je prstima. Opančar pod stečajem izvuče se ispod stola. zelenaša. Grč mu nagrdi lice. On z kao da hoće da je zbaci i oslobodi se njenog tereta. čankolizi. Varoško bunjište. — Nek piju dok mogu! — Misli: mogao bi za trice da kupi sve te čaršijske sitn e dućandžije. nagnuti nad čašama. Celu Palanku mogu da kupim! — Ti si seljak! — lupi pesnicom o sto jedan u varoškom odelu i ustade spreman da se svađa. — Svi ste vi golokotre! Oklamiši. — Svi su mu ludi u kafani. trgovaca. Samo mu šubara pade.. prete liberalu Čakarancu. uplašen pesmom zabranjenom od vlasti. Očevi su ništa. daj im rakije dok ne pocrka u! Vidiš li da čuče oko mene kao kučići? — Đorđe ispi čašu Do dna. gurav i ćosav dugajlija. gazda Đorđe iz Prerova.. ustaj rode.. bili samo jedan jedini čovek.. Vi ste ništa! Iko. Ne bi li i oni prihvatili. šta ste vi svi redom? Što me gledate kao telad? — Tako je. deca su ništa. — Hoćeš li kući. — Pametno zboriš. . Dukati su njegovi sinovi. A Đorđe ih ne gleda i ne sluša. uze drugu čašu da što pre ugasi stid.. mantijaša. Ika raznosi rakiju. — Neću. Vojske su ništa. poče da zapomaže i moli da pevaju drugu. preti im. a na licu mu se užlebio prezir pun gađenja. opančare i terzije bez posla. rakija nije dovoljno slatka. Đorđe se zametnu na stolici. štipa ih. zbunjeno i usiljeno se osmehuje. Ljudi za stolom. promumla kroz zube: — Znam ja vas dobro. u vatru što ničim ne može da se zagasi. Katića da varate? — zakikota se zlobno. Dva Ciganina sa ćemanima zastrugaše gudalima po olabavljenim žicama radikalsku pesmu. i gle da ih i prezire.. u kojoj gore i raspadaju se reči bez smisla. Njegovu viku niko ne prihvati. vreloj rakiji podavi sve te crviće što gmižu po glavi. moli ih d restanu i započnu njegovu pesmu. kako to nikada ranije nije osetio? U rebrastoj čaši. Is pi nunu čašu. teku po žilama.. Obema šakama steže čašu i kroz žućkastu rakiju gled e. pa mirno reče: — Dobro. i ovi što su se načičkali oko njegovog stola.

u krevetu — mučil u. nakiselo. zastideo se pred Tolom zbog u rezanih listova i pupoljaka. najgadnije je bilo to. jer je mokro i tamo gd e je njegova ruka. Još malo noći ti ostaje da me mučiš. a on se odmicao od nje i. samo se pretvarala pred njim i obmanjivala ga? Možda je o na s nekim drugim ovako. lagala. I rekao joj: „Nećeš da mi podvališ!“ „Zar ne vidiš?“ nasrtala je.. Imala je pri like. po jabučaru se jurile dve kreje. muči g a u krevetu samo zato što je lepa. dok je Višnja. i dale držeći rep što se žilavo grčio i hte o da se otme. on je stajao u snegu do kolena. čuo je kako pišti i mislio da će umreti. konjanici. Znao je da ni svi čudotvorci ni svi manastiri na svetu ne mogu Simki da pomognu. krv je linula. a godine ga pritisne uz neku drugu dasku.. široka i jaka. ne. pa se pitao: zar je njemu sudbina namenila da g a upropasti i druga lepa žena? Pa je i s Tolom o tome razgovarao. a njoj govorio da poštene žene ne navaljuju na muževe. jer se raspituje po Palanci i šalje Andru. pa su posle žuborili i šuštali. Morao je. pod njenim kikotom. jer ga je ona iz s ve snage stezala ispod miški. učitelja. kao suv li st duvana. Da je imao snage.. ne zna zašto. U ovo doba ne idu oni zabadava. Zatrpan poslovima. čudio ga i zbunjivao. Znao je da Aćim neće da napiše testament i oduzme Vukašinu pravo n asleđa. S kim li je samo? Ili je sada. naslonjen na jabukovo stablo. on nije video. druga je že na postala. nije joj video oči. Tad je hteo da pobegne. strina mu. zlotvor. muklo smejanje. dave u peni. Još tada. crvenela se iščupana žila. Naučio je neko. pred svadbu ga je Aćim dovukao iz Palanke. govorio joj u sama us ta. njegova. i on je ležao pored jasala.. ni dok je muzla ništa nije govorila. zaklano tele. gorelo je ogromno oko. slab i očajan. on bi pobegao.“ Pokrivala mu ramena čergom. i da je istu takvu našao i Vukašin. za nju i njega. Ništa nije rekla. da se samo varoške kurve ponašaj u kao ona. bez reči. kad ga je prvi put video. ništa nije pitao. ona je već se dela i disala isto onako glasno kao krava. drvenih. sve mu oprašta. sedeći muzla. a?“ pridigao se na laktove. ali baš od te ruke nije mogao da pobegne. nije i mao s kim drugim. — Beži! Baš me briga za vojsku! Neka sve zapali! — razdera se na kafedžiju Iku. kao onda kad je prvi put. spustila vedricu kraj vrata. otkako je prenoćila u manastiru. Pištao je mrak u njemu i. kurva. Mogla je. nije je poznavao. njemu je kolena neko iščupao. Jeste. Gledao je kr oz suton kako se dva bela mlaza zarivaju u vedricu. pa su postale jedno oko. a on. neće. njemu je od toga pošla krv. Pola njihovog života on je proveo u putovanju. Pokvarenoj duši Aćimovoj samo da je žena lepa. pa ako je lepa. Ne zna koliko. Po licu g a udarao smeh.— Prošla je vojska. Činilo mu se da se raspukla i rasušila. tvrđu od one krevetske . stajao je u t om procepu. u mraku su svetlele velike kravlje oči. kidaju i opet t uku. Pa mu je otkopčala čakšire i gurala ruku među njegove butine. On je držao kravu za rep. i on je ceo bio u tom oku. „Osećam da ću da rodim. s nekim? Mlad je onaj ker Mija t. i sto zakrcka pod teškom gomilom uvek istih n oći i istog kreveta. a nije smeo da vikne. suknja je zaudarala na mleko i bila mokra. u Beograd da vidi da li je lepa ta Vukašinova frajla. ne. samo je brže od krave disala. zato je išla krv. uzela ga je za ruku i privukla jaslama. Ništa nije moglo da je smiri. hukćući. Najpre su ti beli mlazevi zvonko pevali dok je vedrica bila prazna. pa je kolena polomio. ne podižući glavu. M ožda je ona oduvek ovakva. baš ovih dana. „Gle si bila pred večeru? Više od sata te nije bilo u kući“. zna ga dobro dok je bio mlađi. pripijao uz dasku kreveta. a njeno disanje osećao je po obrazima kao prigušeno. Zid je hladno zaudarao na kreč a usek između k reveta i zida na staru prašinu. Đorđu glava ponovo klonu na sto. dobro pamti. Tu se ist rošila njegova vera. ved rica je zvonila od njih. Uzela mu je r uku. pomislio je: da se odmori. jer.. i činila njegovom rukom sve ono što je svoj om činila među njegovim nogama. Tada je ona ustala. I ova. Nj ga su zaklali kao tele. „Ono“ pomislio je. davio se u njemu. koje je i poslednjih noći p ipao i grebao noktima dok se na njega sjurivala Simkina neumorna požuda. Seo je na njih. ukočene od straha. škrgutala j e golicajući ga i štipajući. zaudarala je na karlicu za mleko. mrkih pupoljaka. a ona mu je već bacila suknju na glavu. mučilišta onog orahovog. ni kad je ona o . na neoprane sudove za sir i kajmak. „Milo ti što si takva. stalno joj je pretio u sebi.. ne kaje se što je nagovorio Tolu da priča o Vu kašinu i Aćimu po selu. širile se. ležao u njemu potpuno prignječen i nije mogao da skrije mržnju i sumnju.

a ona se izmakla kao da ga se gadi što je on. gleda ga iz daljine. tada su kupili ovu kravu s najvećim vimenom. A on. svu prostirku izbacio na đubrište i doneo čistu slamu. Pao je.“ Đorđe zastenja od grčeva i stida. — Ako. mora da misli o jučerašnjem danu. tu što sada frkće pored njega. Sećao se. iako nosi brad u. Seo je na jasle i razmišljao kako da ubije strinu a da se nikad n e sazna da je on ubio. Vukašin u. A majka mu je tada. crveni. ponavlja i s mukom se priseća. sine. u postelji (njoj je Aćim rekao). posle nemaju dece. da kuša nekoga i nešto. dečak. Zvao je i Vukašin. nastavio da nasrće na nju. Čovek iz vlasti me izvestio da je Aćim podigao bunu. Po ruci ga je liznula krava.“ „Sed si. obarao je na jasle. Uzeo je vile. u Aćimovom srezu. lupila ga širokom mesnatom lo patom.. Gde bi moga o da se sakrije dok ne ubije strinu? Toliko puta se pitao i nikako sebi nije mog ao da objasni: kako je tada mogao da zaspi? A jeste zaspao jer ga je majka probu dila u jaslama i odvukla u postelju. Siguran je: nikad nikoga nije toliko mrzeo kao strinu.. Ujutru ni njoj ne može izići na oči. A posle je. mogao da podigne onu gadnu suknju. I kako je posle opet. Ako dođu. Propipao se i video daje suv. Onda je nekako. jer nije ga ona uvek z vala? Da proba sebe. da je i četvrti put najurio i z sela sreskog kapetana koji je došao da smeni poslednjeg predsednika opštine. On je preklan. Posle majka. Dozivao ga je ceo panađur u Palanci. oseća. prekjuče je to bilo.. Može se i na đubrištu videti. dečaci umiru. i suknja nije zaudarala na bačiju. Ako ne umru. noću. prazno. Ujutru. I ja dižem bunu. A ako j e vojska stvarno otišla u Prerovo? .. n ije. — Jeste. radik ala. mokro. a kamoli ocu. jer nikad ovakvu noć nije imao. pomisli sad. — Gazda-Đorđe. umreće. šaputala uplašeno: „Od toga. znao je iz priča kako to oni rade. kad je i počelo ovo gađenje i kidanje jednjaka. Krava je sa njega jela seno. „Javiće sigurno“. dok pričaju. i s celom kafanom i pesmom što je dreka i krkl janje.“ Đorđe nije gledao oca. videće Vukašin i reći ocu. a lažeš!“ Tad je Aćim Simku i Milunku isterao iz sobe. on njemu priča sve što vidi. i svi ludi i sve žene koje je dotad video. Đorđe jedva podiže glavu. da se više ne bi st ideo pred njima. gd e je bio sa ocem. još onda. sa strinom.. On ne može da hoda. — Đubre čaršijsko — muklo jeknu Đorđe. „Kaži. I što je toliko slab. Zato što je on mnogo manji od njih.“ . da vidi da li on može onako kako to njego vi vršnjaci pričaju da rade. uzeće v i nabacati đubre. mrzeći je. kod stoke. neki mesec kasnije. Dozivali su ga svi ljudi iz Prerova. kad je ona muzla krav e. Ne može da ih drži . Cigani. Ali je sve ostalo u njemu bilo kiselo.. skupljajući posuđe. vojska otišla u Prerovo! Sad mi je čovek javio. ritnu nogom Cigane i spusti glavu sto: strašno je ovo i gadno.„Ljudi pričaju. po mraku. i sada se stidi. Hteo je da se pridrži za kravu. i nije bilo kao što Tola i drugi pričaju . i posle onog kad ih je otac zatekao. pseto. i uvek se zbog toga stideo pred njim. a on dva dana nije smeo da mu izađe na oči. Aćim podigao bunu! — ma mu rame Ika. ne. Otac ga zvao da dođe na večeru. ovamo! Kleknite i svirajte! Neko razbi čašu o tavanicu i vika još jače buknu. Simka i Milunka jednovremeno su ustale od stola. i mršav.dnela vedricu s mlekom. Đorđe. i žene . Ja nisam kriv. Ujutru će doći otac i videti da je.Za večerom se Aćim hvalio. Može otac i na slami. iz inata mu je rekao. a šta je ovo s nj im? Prislonio se uza zid. samo o tome pričaju po čitav d an u vrbaku. Kad god je mogao. o onom prekjučerašnjem.“ Aćim ga je namršteno pogledao i ispio čašu vina. pa se opet brz o podigao. propade u ambis. Jeste iz njega istekla krv. on se zabio u jasle i po krio senom. premlatio vilama. rekao mu je: „U drugu nedelju biće Vukašinova svadba. još dete. Posle nije razlikovao glasove. „Neće. luta je i gadi ga se. ni sam. ako otac i ne vidi. mora da će sko ro zora. gurnu Iku. vide ti njegovu krv. uspeo je da ustane. on ćuti. Tek kad je seno počelo da miriše. a njegovi vršnjaci se hvale i pričaju. jesu li?“ . l juto. jer je verovao da ga noge neće držati. nju. rano ujutru. „Da nisu to vladine novine javile?“ „Sigurno su novine. na prostirci. a nije smeo da ustane.

“ „Umukni!“ „Svi ste vi lopovi i kurjaci. I Tola Dačić lepšu je mladost imao od mene. A sinove voliš kao što se vo e brzi konji. rekao je.“ „I sud. „Spavaj... Jeste. „Nisam“.“ Nije podizao glas. mek i mlak. „A da ti ne pričam sve ono ostalo što ludi ne znaju o tebi“. Jesi li zaboravio? Sudario se s razrogačenim Aćimov im očima.. Ima pravo Vukašin. dodao je. Oženio si me Simkom da bi ti Milunka bila bliža.“ „Zakon postoji. Otac se sladi mojom nesrećom. kao vod eničko pseto.. a bi mu još teže kad se ona odmače na rub kre . „Zakuni mi se u dedu da nisi. Đorđe jeknu.. „3ar ja moram na tvojim rukama da umrem? Da znate. i pravda. Lepo ti je tvoj školovan sin rekao šta je tvoja stranka i tvoja politika... i ti i Vukašin.“ „Prestani!“ „Sve ću da ti kažem.. Moje imanje. Na mojim naslednicima što mi usrećiše st arost.. Sada. gubi se u obor!'. Hajdučija. šapuće u mokru dask u stola. galama. „Ja?“ „Ti što jedino na svetu voliš sebe. Ako dobiješ. Voliš ih samo ako ti drugi zavide na njima. Radio sam više od svakog mučenika na zemlji.“ „Šta ti to govoriš?“ „Gonio si me da radim više nego sluge.. jadnim. Simka je disanjem govorila o čemu misli. i top lota tela. ovce te čekaju!. Jedino sebe voliš. malaksavao je postiđen. Nije mu sve rekao. punila je krevet. Ni poželeo srećan put. i huktanje. p odvaljivanje glupim seljacima. 'Mutavko...“ Prebijeno pseto skičalo je u odžaku. . Ni po odelu se nisam razlikovao od slugu. I rekao je otac: „Sto manastira i crkava da podignem biće malo da Bogu zabla godarim na sinovima što će da naslede moje ime. da ću da poži vim koliko mi treba da celo imanje potrošim. S Vukašinom si se posvađao samo zato što si se uplaši o da ne izgubiš na izborima.. ne meli vazdan.. sobu i noć zimogrožljivom drhtavicom.“. A ti si galamio po zborovima i čitao novine. zaboravićeš ti na Badnje veče i n jegovu ženidbu. posle ove svađe.“ Plen pod šapama. a nisi me ni pitao da li ja hoću.. on će nas razračunati.„Hoće za sina Aćima Katića. Pamtiš li koliko si puta pred tuđinima rekao da mi je narav t oliko zla kao da su me Turci pravili i kinjio pokojnu mater? Koliko puta si mi r učak prekinuo: 'Žgoljavko.. „A Ti si najgori među njima. Moju muku trošio si na Vukašina i politiku. i što postoje. Tolu si nagovorio da širi po selu svakojake blesavluke o Vukaši nu. koprcavim plenom. Otac mu se sveti. Sutra će mu sve reći. Oženio si me.“ „Znam te kao košulju. „Spavaj!“ „Ne mogu. U decu! Zakuni se!“ Aćim je udario pesnicom po k olenu. Ja nisam zaboravio.“ Likovao je nad plenom pod šapama. tako malim. A ko ti cela Srbija zavidi na njima. a ne tvoje! Ono što je ost alo od muke Luke Došljaka. Nikad se nisi poigrao sa mnom. znam te dobro. sve sam to ja!“ „A šta ćeš da radiš ako je lepa Vukašinova frajla? Čujem da se raspituješ!“ Tada je Aćim ustao i bez reči izašao iz kuhinje. Dedi Luki lakše je bilo. i nije znao drugo do: „Vukašinu će biti žao ako mu ne dođemo na svadbu.. i zakon. Nikad me nisi uzeo na krilo. Bar mu je rekao s ve što misli. Jeste. Jeste. Baksuze miči mi se s očiju'. Ti nisi nikakav otac. Živeo sâm. Kad bi pametan čovek i pošten otac zbog stra nke i politike ovako postupao sa sinom? Kaži! Sramota te je. sud postoji.“ Tad su mu se oči zamrsile u očevu bradu. Glavu i srce si mi zgnječio Vukašinom. on sigurno neće napisati testament.“ „Sram te bilo. a mater je još bila živa. i što leže zajedno. pa ih posle meni priča“. Sebe si ženio. „Pamtim sve. Trpeo sam i ćutao. spavaj kad naređujem!“ Vređala ga je njena drhtavica. kad su najbrži u selu. zloba mu je bila na licu.

to disanje. i kao mali teg udaralo u l akat na koji se oslanjao. A zakone advokati izmišljaju i menjaju. Ustao je pre Simke.. vetar vrišti pod strehama. Milunka je nagovara da ga otruju. Sunce daje ne zatekne u njegovoj kući.. bezmozgović. p ešice ne može. Ona spava. Slepac sam. prvo u gotovini. jer je i jednu i drugu noćas smreškao vetar. Glavno je da su deca njegova. Kao moja baba. nije ni tražio priznanice.. Moju majku. Zato što mu nije rodila još nekoliko Vukašina. i onih trista dukata što mu je dao kad je dolazio. jalovica. Tako je to kad nadničarka postane prva gazdarica u srezu. Tako bi je sl atko zabio u zemlju!. Milunka je zmija. Računu nije bilo k raja. Oženiću se poštenom udovicom koja je rađala decu. Ima lepših žena od nje. Aćim se ne bi dvoumio da li da napiše testament. Pun kr evet mesa. već izdimuje. nek a ti i košulju skinu! Zastenja i izvuče ruku ispod pokrivača. da bol iznese napolje. ni one ranije. A hrana. Zar je to neka žena kad noćas može da slava? Tako je. devojkom. Čuma. pod mojim krovom se greje. štala je topla kao žena i kisela kao ona. Kako će sud u da dokaže da mu je u toku školovanja.. mora je isterati. zašto je vodenicu zatvorio izgovarajući se pred seljacima da se mlinsko kamenje istupilo.. Imanje će na njih preneti .. Gološijana. Još dok ne svane. Nije ni lepa. sprečava la ga da ustane i najuri taštu iz kuće.. ničim i niko ne može n jega da umilostivi i ako postoji.. Potplatiće hajduk a da ga iz zasede ubije. a oglavi mi radi.. Kuda će? I s . njegova. pre deset godina iste ra i drugom se oženi. svakog dana po vreću ujma gubi. kao ohlađena k rv. da pobegne od bola. Đorđe. Kuća mu je postala zverinjak.. Nerotki nja nema dušu. Beli se u mraku. Već bi imao veliku decu.. O n zaustavi disanje. Svalio se na jastuk i zgrčio kao sasušena mahunica. jača od žele.. Gadno. p a Beograd. i žena. Neću. Noć mu zgazila zenice. Ženskog. Sigurno se sprem a da mi smrsi konce.. i opet Beograd. nadnesen na d Simkom. Ništa ne brine. Bog treba sam o zbog njega da postoji. tužakao ga Aćimu. pa spava. njena. Moje jede. Koliko li mu je novca iz dao do sada? Osamnaest puta. Baš je briga što će njemu noćas sva krv isteći u mučenju.. pa Pariz. Moj e muke se najela. kao i mozak b ez čeone kosti. Đorđe! Kad si slepac. ne bi se njegov život u ovo mučenje pretvor io. dlakava. Udesiće s Nikolom. Da mu je izrodila dedu. ludak. Kako će da do kaže da mu je isplatio njegov deo očevine? Sve imanje št o je on. nije pijan.. Kao da mu se odvalila čeona kost. pa se obuk ao brzo. nesanici. Srce mu je jurilo niz ruku. Vukašin će na sudu da odrekne.. njegova je zla sudbina. i ne prestaje da boli. a odelo? Ne. po njoj se v uče četkica sna.eta.. Izbaciće je napolje. zašt o joj je dozvolio da ide u manastir i ponizi ga pred kaluđerima? Jer Boga nema. Nije ni spavao s njom. prozori se tresu. konji su brzi. Zašto je manastiru dao sto dukata za zvono.. moj e pije. Može i sada. Još dok su bili deca. I Luka je bio vodeničar.. neprijatna kao i jučeranja smrt. tiho i piskavo disala. nikako da sabere.. Ceo naviljak kose ima na glavi. . pa skače na jasenove što i postoje da bi pokazivali ljudima gde je bila pusta kuća Đorđa Katića.. Mirno. pomažući se i prstima na nogama. Odmah. strina Višnja. On se ponovo nadnese nad ženino lice. I ne mora. Kako bi ga moglo biti u noći koja nema kraja. sve su iste.Isteraće Simku. da smanji sumu. Prava čuma! Ne diše.. Aćim neće dugo živeti. kad se među njih uvuče smlačena zima. Postoje samo đavoli. samo konje da upregne. Mijata će dovući u krevet. kiselog mesa! Žena. pa ržu kao vetar noćas. Šta se k iče! Oženiću se. Prejela se. Ako. najbrži konji. I Aćim sada hrče. Trebalo je da je pre pet. Ne bi postojala ova noć. Spava. džigericu.. i posle. Đorđe se pokri čergom da više ne gleda mrak. kad otac hoće da upropasti si na. Mušku de va ga neće venčati.. Vukašin je učio za advokata.. kupio. a ne čuje vetar. oštra. ona mu je nakotila nesreću dovolj nu da zatre sve. Spava? Izvukao se ispod čerge i nalaktio na jastuk. Svejedno mu koja ih je žena rodila. Guslara. Aćim... Mokrim konopcem je tukao ženu. Tapije glase na Aćima. isteraće je. Isteraće je. vilama mu bode srce. Aćimova. jutro je sivo. pa se i opanak zaledio. sve crnje jedna od druge. Simka spava. Podmukao je. Ona je u snu ponovo ravnomerno. Klonulost. Jardžiju. Šta mu pomaže pravda? Nema pravde bez priznanica.. On. ni ledena kora snega što je okovala krovove i zemlju nije hladnija o d njegove kože. Nožem će me iskasapiti. Palanka. brzo. Moja su deca. I korica mozga zebe i boli. Stalno zaboravlja početne brojeve i ponovo se vraća na početak . Ona. A ta zmija sada spava. Devojku je mogao da uzme. Rojevi brojeva kovitlali su se u otvorenim očima i glavi. Rame joj je kao panj. Simka se promeškolji kao da se budi.

— Mnogo sam pio. — Noćas ništa ne plaćam.. sve isteraj napolje. I kad prva opali. krovom što je pokrivao staju i čuvao konje onima koje su proždirala ista tamna vrata kroz koja je i đubretom poganio zimu. izvrnute bubašvabe postadoše stolovi što krivo stoje. reče : — Moramo. — Čovek koji se poneki put ne napije nije čovek. „Simka da me ne čeka u kući!“ Viknuo je. ostraguše na kolenima. Aćim. prsnuće mu mozak. — Činilo mu se da će umreti od muke u grudima i stomaku. — Iko. gospodo! Oprošćavajte. u sobi za trgovce.luge spavaju. uvis dimi. Cigani se prvi nađoše na ulici. teškim od snega i ćeramide.. Kafedžija jedna dočeka: — Fajront. ne dižući glavu. mu ka mu je. konji se stresaju od zime. pa se i oni s pijanim lakonoćavanjem izvukoše napolje.. obrukao se. Dugo gleda u grudvice snega otresene sa Stevinih opanaka. U Grabovici. teška glava žulji mu vrat. .. pa ipak je bez razmišljanja svratio u dvorište kafane „Orač“. Ika pomože kelneru da pokupi čaše i priđe Đorđu da naplati račun. ali se setio noći kad se vraćao s puta. samo da ode odavde. ugarci su opet ljudi.. boli ga u stoma ku. prijalo mu je ka d se naslonio na konjske slabine. toliko mu ruke zebu da jedva štranjge namiče. ubiću te!“ „Biće ti kuća još više pusta. ustade s kreveta i izvuče fitilj na lampi. i sada znate za koga treba da glasa te. T ada je jardžiji bacio dizgine i brzo ušao u kafanu. glava se njiše od tavanice do poda. pred mehanom. urlaju. NI u jednu kafanu. kelneraj vodoravno stoji. Počađavela kafana gnjura se u vrelu maglu umornog pijanstva. poterao je konje dale.. naglo je zaustavio konje. „Odmah da se izgubiš iz moje kuće! Odmah.. Treba da pređe preko bu njišta i snega crnog od vode kojom su prali džezve za kavu. Ostali su se malo opirali. U Prerovo je otišla. — Dok svane. u odelu. gospodo. Mijat trči da otvori kapiju. dugo stoji tako.. Osramoćen pred samim sobom. i njiše mu se u glavi.. Tada je ovo i počelo. u selu si. steže jednjak. pa. jedva protinje dizgine. šibnuo konje. Đorđe dolazi sebi: u kafani je. on se upita: Šta ću ja ov de? Zašto sam došao? Branio se od jedne sasvim jasne i neprijatne misli.“ Samo je to rekla sanjiva Milunka. Đorđe. straha od hajduka u Jasičkoj planini. Samo da ona vojska ne napravi neku nesreću. Kad je ušao u Palanku. Kud ću sada? Kući. kao da su malo pre njegovog dolaska poskidali s njih obešene lude. žele u kasu da se zagreju. — Imaš pravo: dan je za brojanje para. osam suvih nožica i hoće da uštinu ugarke što urlaju. Hteo je da siđe. — Ćuti! . Ne zna koliko je vremena prošlo. tiskajući se kroz kafedžijine pozdra ve. strahujući da siđe. gledao je: „Orač“ je presito. s rabadžijama i Tolom. „Napolje! Marš napolje!“ Trza dizgine. pa onog plača u me hani. i sluge su noćas mirno spavale! Jedva je podigao oči.. daje ne bi ubio.. Glavačke izgurani. neizdrživo mu je toplo i konje izvodi. po kojoj palacaju posečeni živci u taktu konjskog kasa. varoški oklamiši i čankolizi. Opet sede na kreve t. mnogo je pio. i sede na minderluk. pa se tutnjava i urlanje izbistriše u ljuds ke glasove i reči. da u jurnjavi po mrazu rasturi jad i mamurlu k neprospavane noći. lampa pravo. Na n izu krivih i izlizanih direka stajske nastrešnice visili su konopci i ulari. da mu vetrovi razbistre um i ponovo vrate čeonu kost na ogolelu skramu mozga. opušteni. a on je sa opuštenim dizginima sedeo u sankama. peče se na furuni obešenoj o lampu. setio se bačeni h đinđuva. nagojeno i leno bacao izmet do samog praga širokih i niskih vrata i gurio se pod k rovom talasavim.. vala se po nagnutom kelneraju. stolovi — izvrnute bubašvabe. sanke zašripaše. Đorđe otvori oči. Konji su otresali znojave glave i ljuti to grizli đemove. da pobegne od sebe. sokaci su pusti reče zadihano Steva Čađević. Ni kad s takvom namerom nije došao ni u ovu. pitanja i priče. i oni su galopom projurili kroz Prerovo i uzbrdicom više sela pošli hodom. koprcaju se sa šest. isteg nuti. ne Bičem zapraska po hladnoj belini jutra. i sebi previsok... konji su po navici išli polako.

žene nije puštao u avliju. Ćute i žene i deca. U zoru. jedna po jedna ustane i odlazi u selo. naslanja se na njeg a. i smeo da se igra tocilom. A dobar je kad njim može da brije cevanicu ili dolakticu. tocilo više niko nije upotrebljavao. raskorači se. potrošilo se. podizala ih uvis. jalova k. hoće li Prerovo sada poći z a njim. kad ne vidi mat i. kao nekad za Vasilijem? — Šta misliš. jedan drugome ne vide. ali je svim Prerovcima koji su polazili za nji m on oštrio sečiva za Turke. Aćimu baš upućenim. Čađević i za njim. mati je rekla. starešina Prerova. Mogli su samo preko plota da gledaju. Otkad pamti. kao što su se nekad u zaranke skupljali oko Vasilija pod ovim bagremom? Vazduhom struji ljut miris crnkaste sluzi što od noža ostane na tocilu. a nekad oblake. Čađević ćuti i gura ruku u duvankesu. tiho. o bjašnjavala je mati uvek s prekorom. oštrio je noževe. tocilo je zaškr ipalo. crnom prema snegu. obešenih glava na plotu između jasenova. Vasilije. na tri koraka su. s ve Do Morave. tocilo je bilo veće i od najveće pogače. a zavidi Vasiliju što su ga ludi slu i i što je mogao da šamara one koji mu se ne pokoravaju. odjednom rastužen ovim trenut . Samo.“ Tako slomljeno. a Kata bi sa otvorenih vrat nica viknula za njima: „Srećan vam lov. Jer. „Zato što se stideo“. kako vršti belutak pod trbuhom pretovarenog čamca i brbori voda. prvi njen domaćin. a glasom n e skriva začuđenost i nelagodnost. k nebu i B ogu. Aćimu je mati više puta pričala: pod ovim bagremom. Reka ide i odnosi: ne zvezde. Kata je sedlala njegovog niskog i kosmatog konja. okrenuo je drvenu ručicu iz sve snage. pored jasenova. Aćim uzdahnu: zar ga je jednom prekorela ocem. Čađević prilazi bagremu. Vasilije. žene smeju da priđu obali. Čađević kida mrtvu koru bagrema: — Vasilije mu je pred svima u oba obraza udario po šamar. Luka ne izlazi iz vodenice dok i poslednja ne utone u gustu šumu topola. Skupljali se u zaranke. njemu. — Stani malo! — kaže on pred debelim bagremom što granama grli strehu stare kuće. položi nož na tocilo vencu varnica. pa pobegao. Tanki zeleni lišaje vi bili su prekrili njegovu nekad od psećeg jezika glatkiju površinu. zavrne rukave i nogavice. promuklo. bez glasa. Dok on r adi. izraslom u noći. Znao je da će vojska doći . zamišljeno. pre da mu ih pokaže no da ga Moli za njih. Lumpuje. jer mu je mat i pričala: njen prvi domaćin Vasilije. Neka ga tako dok se bagrem ne osuši. grleći noć i topoljake u koje ulaze. Stevo? — pita kao da nije razmišljao. — i jatagan moga dede Lazara oštrio se na njemu — šapuće Čađević. Jedne večeri. rakljast na vrhu. kao da je razgovarao s njim. A ja? I ja. Ništa mi nije — kaže Aćim. muški!“ I jedino je ona to smela. ruke bi raširila. Gledala je iskosa. neće ga biti. Bio im je starešina. on je verovao da se pas počešao i oborio ga. ostali ćute i piju vino. Posle bi sedele po topoljacima i slušale kako motka lupa u čamac. Aćim ćuti. niti iko drugi. to je mati uvek naglaša vala. Polazili su kad se smrkne. Hoće li se ovog jutra Prerovci skupiti oko njega. dlanovi su mu bili garavi od noža. Dok se Prerovo ne smiri. očajno. „junici može da mu prođe ispod ćuprije“. kad se oštre nožev i i polazi. Osovina velikog tocila jednim k rajem pobodena u bagrem. uzima štap. kad oštri noževe. — Ti pamtiš tocilo? — Pa skinuli smo ga tek kad je mati umrla — ne odgovori odmah Aćim. i sad rakiju sipa u glavu i mešinu. Kad se jednog proleća truli direk srušio. preko kožuha navlači gunj.— Žene će zabadava poskidati bele marame. slušaju nož i gledaju venac varnica. polazili ka Moravi. a drugim u cerov direk. Te k kad Luka vrati čamac i vikne „odoše da dođu“. umoči n ož u ćup vina. — On meni nije rod. bauljale bi po mraku za muževima. — Hajdemo da zovemo selo — ustaje. povraćeno iz davne smrti: njemu se činilo da je i sa m bagrem zakukao i više ga nikad nije dirnuo. samo je uveče. Onda su ga skinuli i odgurali oko plota. Korist će imati samo pop Veličko. ljutito. Iscurilo. „Drugi su išli pešice“. stajalo je tocilo naslonjeno na bagrem dok mati kije umrla. na velikom odstojanju. žalosno i strogo: „Ne dirajte ga. okrenut Aćimu: — Znaš što te to pitam — muklo šapuće. do zem lje ga izglodala vlaga i preklala trulež. od trenja vina i varnica. Kad bi to pričal a. A dru ge žene. Posedaju i ćute. Ni on. — Dodad tiše: — Đorđe lumpuje? — Ti si se uplašio? — mršti se Aćim.

Zvoni dok imaš ruke. — On je bacio pištolj I. i bagrem! — Idi. Onde gde je tvoj otac. ako sâm sačeka vojsku? Čađević neće. Izgoreće danas. gde su oštrili noževe pred polazak. I dokle ćeš?“ viknuo je Lazar. klat io. ispražnjenoj i . bez mržnje. mir iše ga. — Ali pošteno je bilo. Ona sede na ivicu kreveta. delili bi. zato što mu se svet se se. i neka on. skupljaj lude. Ide vojska. Kao da je se ne tiče s ve ono što će se dogoditi čim svane. ranj en na tom tihom razbojištu. ne strogo. Ovu su kuću — mahnu rukom po m raku — sirotinja i otimačina napravile. priđe Lazaru: „Diži se!“ — „Beži!“ povikaše ostali.. oljuštene jauke. On joj uze ruku: — Nema se kud. Htede još nešto da joj kaže. kad je Vasilije pod ovim bagremom skupljao seljake. pa se okrenuo bez reči i polako izišao na put. Gleda ga bespomoćno i čini joj se da i on sam. Lazar se.kom kad treba njemu najkrupnije da se dogodi. Vasilije je pucao u njega ka d ON nije hteo da se brani. kad je kmetovao pod knezom Milošem. uđe u avliju i zateče Vasilija pod bagremom. telesno. Stari Prerovci su pričali: trećeg dana odnekud se vrati Lazar. Tu. i tako ječi kao da je to poslednje što još može d učini. Gleda ga netremice. Pun put. I mogao da ubije . rekao je ilije jer su mu obrazi još bili čađavi od njegovih dlanova. rekao je Vasilije. Ne misli o vojsci koja ide. pa se seti da je na putu video vojsku. jer je pred njegovom klonulošću i sama klonula. „Pomaže Bog!“ rekao mu je. Simka nije razumela. Odjekuje u njoj. — I zato nas prozvaše Čađevići. ono što bi našli u turskim bisagama. Iako je lampu ugasila. — Nisam njegove krvi — Aćim zadrhta od osećanja neke neumitne kazne koja se nadn ela nad njim. ljut vazduh. I jest Vasilije bio lopov. jedna. Magla nadolazi da skrije Prerovo. Obojica misle na istu. Ne ljuti se. Idi.Zora je.. Ječi u snu. kraj njegovih nogu. A Lazar potegnu kuburu i o pali.. ugasi lampu i u odelu leže u kre et. ne misli o tome koliko je strahovala dok ga nije skinula s a sanki. — Ali ga je selo i mrtvog osudilo da dna dana visi na brestu. i lupio je šakom po njoj. „Kukavaca si!“ rekao je Vasilije. „Nije pravda“. koji se još greje na Vasilijevom ognjištu. Kako je prošao? — Simka. Njene misli ne mogu da se uspnu do dana koji se p olako za maglama vuče. začuše se i svi mu videše čađave obraze. — Pričali su Mi oni koji pamte da mu je srce bilo — pasulj. uvek živu prerovsku priču. Idi odmah. On to može. Osluškuje disanje sela. rekao je Vasilije i pošao ka Lazaru. Vasilije se vrati i sede uz bagrem. zgrčenog i izgubljenog u krevetu koji mu je oduvek bio prevelik. Kati je namenio. Izdan i osramoćen od sinova. i bagrem. . „Lazaru ništa“. ume. Čađevića ne zateče pod bagremom. kad je bio miran kao stablo — reče Čađević sasvim promuklo. rekao je Lazar. ustade. A ako niko ne dođe pred opštinu. Onom kod sud nice. . Posle i pešaci. vidi u magli odžake u granju.. — Ne ujedaj više! Zar ne vidiš da sam sâm? — Osluškuje mukli strah sela što kao vet a u suvim kukuruzima.. uđe u svoju sobu. Nek bude satrta prokleta i jalova jazbina Vasilijeva! Neka iz moje bune pepelište ostane. „Idi prvo da se umiješ“. a jabučica samo što mu ne pukne od krv i. U njegovoj kući nema dede da se plaše. preko kolena mu visila marama zlatom izvezena. Stevo! Aćim zove! Brzo ide jabučarom da naredi Toli: — Zvoni na uzbunu! Vojska ide. Nešto su vikali i psovali ga. a svi su p ogledali u kolena. Prvo su išli konjanici. Svi pogledaše u njega i huknuše. na zire se njegova glava. z na da ide na Prerovo. u sobu ulete brza zvonjava crkvenog zvona.. gleda ga beznadežn o. ot iče kroz te odrane. da se rastapa u tmuši zimske zore koja je ispunil a sobu i kaplje u nešto što se zgusnulo ispod kreveta. Ako je ono kao nekad.Ti si lopov. počeo je rat — promuca i potonu. jalovaka i kukavice. kad se vrate. Simka bez reči prekora svlači Đorđa i polaže ga na krevet. Dugo ćute i udišu gust. klatio. Vasilije prebaci maramu preko ramena. Samo što je Lazar ispravio kolena. pošten. kažu. „Iscepa mi zubun“.. A tvoji sinovi danas neće da brane opštinu. Sve ostalo je pogubljeno. — Tri dana niko ga nije video — reče Čađević. pod ovim bagremom. udarao seljacima po dvadeset močuga po golom. On isitnjeno hrče. stajao uspravno.

... ne sin. koji se ove zime uselio u njihovu kuću.. već s inovi. bi roš. nudila snažnim rukama. Simke Đorđa Katića. opružila se. Kako je sada za sve pita i razgovara tiho. ljubi ga po grudima. pa posle da se hvali da je i kod nje. žita i rakije. Nožem bi mu. kroz blagi osmeh.. N e. Korito s e smanjilo. Čista i sveža otići će u manastir i prenoćiti pod svečevom kamenom grobnicom. ustala iz korita. ali nije htela da je rashladi. i gospodske igračke mu poslao da se igra. i posle. kosu i leđa. Aćim se ni trenutak nije kolebao kome će imanje ostaviti. k oji se sažalio na njene muke i već sada ukazuje na sreću koja će doći posle noći provedene manastiru. Dugo je ležala nepomična. Okupala bi ga. Ne rastura više na izbore. u koju se utinjala vruća para. Razmišlja. Tada se nadala i verovala. Kako bi ona s drugim? Nema toga ko bi nju smeo da uhvati za ruku. Ona se naglo trgla. maše ručicama. a talasići i šljapat dlana po vodi podsetili su je na kupanje deteta. da je Bog kaznio zbog krivomerstva njihovih svinja. voda joj došla do brade: teško i glas no je disala zagledana u nisku pepeljastih mehurića poređanih na površini vode uz ivic u korita.velikoj kao manastir. zakupiće celo polje do Morave. pravda se pred so bom i njegovim ječanjem. žestoko se istrlja la lanenim ubrusom. Lepo vidi kako se nadala. Neće nikada zažaliti što se mučila i radi a ne pazeći na blage dane. Sinovi će znati da im je to i majka zaradila. golicala ga. u oblačiću pare.. sina! A parom. s belim žirom među nožicama presavijenim u kolenima.. i ona. Nije njemu t oliko zla narav. drukčije nego ranije. kvasila je grudi. da je sada ovde.. magaze. nudila se nekome kome je svaki prevoj na telu znala. A što drugi iz Prerova ne idu? Neće nijedna s goljama i vašljivcima. najpre bi ga okupala. rađaće ih ona kao zečica.. zajedno sa Đorđem zaradila. Zima j e stresla. Rasutu dugu kosu. Sela je u korito.. udolicu butina. mehurići su nečujno ginuli u njenom sanjarenju. njen je domaćin. gledajući u krupan.. nejasno šapućući reči svih molitava koje je čula i onih koje je sada sama izmišljala. i ona ga ljubi po crnoj kosici što je prekrila čelo. sve mu s e može. Bućnula je rukom u vodu da proba njenu top lotu.Topla para peljala joj lice.. koji je po telu ostavljao rumene. lice. Žene joj više ne prebacuju pakosno da je nerotkinja. ako joj je i dušu pojeo od Božića pa naovamo. miče ustašcima kao da j nešto priča. Avliju će proširiti. pune noge. a kamoli nešto drugo. Ono što je pomislila da bi one noći. Đorđe. pre no što je počela da pripasuje suknje. Niska se proređivala. nju paze kao list kapljicu rose. samo lice nika ko nije mogla da mu vidi. njen je to čovek. Ako je Đorđe ali i neugledan. kao nekad. još će ona sa Đorđem zaraditi. Siromah Đorđe nije kriv što je postao takav. da je sada ovde. čupkala mu kosu na vratu. te kle su joj misli. uživajući u sebi. Onda je legla. pa se dugo i usrdno krstila. nudila sebe nevinu sa jarkim željama. to je glas neča stivog. kad joj je još nekoliko puta došlo u pamet. bezimenom muškarcu nudila grudi. Neka sve grehe nj ena duša ispašta. zabacila je na leđa. šta mi bi odjednom?“ prošaputala je čudeći se i radujući. svoje dete. Ti se sećaš koliko sam te molila. na svojim rukama vide dete. ne troši na politiku. I Vukašin joj napisao pismo. kad je Đo rđe prvi put tukao. Nisam zaspala a da te nisam molila. opet je otišao radi tih prokletih izbora. Voda se ohladila. Dok joj je hrapava domaćička ruka polako klizila po glatkim pregibima slabin a i trbuha I prosto letela niz blage kosine bedara i butina. što je nadničare i sluge terala i što je. bio ? Nije se taj rodio. što je mučio nju i sebe. i kad nije sama u krevetu. Gazda je. njoj lično. svađa i briga? I kako su sve te njene žele i misli čudne i drukčije nego one od pre nekoliko dana? Gledala je u svoje snažne. A sin. „Bože. Radi i čuva samo za unuka. počela je iskreno da veruje daje i ovo njeno novo osećanje prema Đorđu. Uspravila se i počela da se svlači. sigurno. Otvoriće nove dućane. s tomačiću i tabanima. mišićavim i dlakavim. napuniće je novim zgradama. šapuće slušajući njegovo buncanje i Tolinu zvonjavu koji se slivaju u veliko to polovo korito u koje je sipala vrelu vodu. Toliko imanje Katićâ oni će naslediti oš veće.. znak od Boga. voda je pekla.. sekirom bi ga! Zar nju tuđ čovek da pogani. hitro je obukla čistu košulju i.. ljubi ga svuda. biće bogati i moćni. Nije pomoglo. Čuje manastirska zvona pred suton i svitanje. kao dete bi ga šljepkala po obrazu. mnogo je pozdravlja. pitajući se: kako je sve to odjednom došlo posle toliko d ana mučenja. pramenaste tragove... taman vršak sa smeđim kolutom na . želi zdravlje bratancu. tom željenom znancu što je ponekad posećuje pred san. trbuh . golo i debeljuškasto. uz ela je u ruku desnu dojku pa se. rumenkaste od vrele vo de. spava kod tih varoških gadura.

slušala kaluđera. Kaluđerove reči „grešna molilja“ i „ispovedanju svojih grehova“ i boja glasa kojim je izgovorio nagnali su je na zbrkano proveravanje celog njenog života. još više odmičući od majke. a ona je stajala bez pokreta.. ako je život ljudski dovoljan da čovek ispovedi ospodu sve svoje grehe. pomislila je zamišljajući kako oj vlažna i meka detinja usta cimaju dojku i žudno piju mleko. pojedinačno i dvoglasno njakali su manastirski maga rci. U prvi sumrak. Kad to učiniš. Vršak i njegovo smeđe dno. nadušak je izg ovorio kaluđer. ako je noć. sada mrkomodrom i zvez dama. ćerko. Brda su se primicala jedno drugom. pa je zaslutila zlo. uvijena u kafeni kaftan s dugim resama. koja se za njom kao snop mraka zadihano suljala. drukčije nego obično: nije želela Đorđeve i one muške prste na mu. sveće. ocu ruku. Milunka je klekla pred kaluđera. koje mirno gleda u nju. osećajući da joj glavu pritiska cela kamena zgradurina manastirskog ko naka. Prekor mužu zagubio se u tmuši straha k ad su ušli u ćeliju oca Metodija. Bez poziva. nikad to neće zaboraviti: „Vidim. pored ostalih svojih uslova. jer „grešna mo ilja treba da bude sama pred Bogom i svecem u ispovedanju svojih grehova i skrušen im molitvama“. zahtevao da bi sa njegove kuće skinuo anatemu i nemilost sveca. „Puna će mu usta biti“. koja se za tanak struk crne mantije pridržavala dugom bradom. dok. koj a je mirisala na tamjan. Isplači se. Nekoliko trenutaka trnula je u malaksalosti. Nisu ništa govorile. izubadanom. Simku. či neći još pritvornijom i tajanstvenijom tišinu nad kojom su se nadnosili kvrgavi klenov i i vitke bukve. činilo joj se — mleka. Bog je blagoslovio vašu kuću i nečastivi je napustio vaš dom. Srela se sa očima na ikoni: one su je gledale s takvom ravnodušnom mržnjom d a nije mogla da izusti spremljeni molitveni pozdrav. nasmešila. pošla je s majkom ka manastiru. klekni pored grobnice i ispovedi svetom mučeniku sve gre he tela i duše. Napolju jo j je hladnoća malo probistrila um i ona je s nedoživljenim strahom ušla u manastir. uz njenu ledom okovanu monotonu i bistru brbljivost. sličnim semenu divlje metle. otac Metodije otpustio i rekao kaluđeru koji ih je doveo k njemu da je odvede do grobn ice u crkvi..kupastoj belini. kaluđer im je stvorio kapiju: on ih je. još bosa i vlažna.. nesrećnica“. uslišili su vaše molitve. Napomenuo je još da Milunka prenoći u konačištu za svetovnjake. Oprosti joj. „Poljubi. nad manastirskim kubetom smanjivalo s e nebo. „Sestro po gresima.“ Milunka se neumorno krstila i odobravala. pa lezi ispod grobnice I čekaj da te njegova svetlost obasja“. zagledana u tamni obris manastira koji su vešte ruke podmetnule nebu. dete. Snaga joj se sjurila u stopala. mali i grešni stvorovi. r ekla je Milunka.“ U tišini zimskog sumračja. nisu meni tvoje godine. nije postalo veliko. Uzbuđenija. jer svetovna dela tvojega svekra Aćima i muža ti Đorđa nisu do sada bila Bogu ugodna. samo je majka. u znak pokajanja. Nije čula da im je kaluđer nazvao boga. sećajući se da Đorđe e hteo da dođe na nedelju službu u manastir i pred narodom.. čekao. zbunila se. pa je sv om snagom pritisnula levu dojku ne bi li smirila srce i sačekala majku da sada ona pođe napred. što je ovaj. Prišla je i poljubila ga u rukav: suvo su zvecnule brojanice. ubrzala je korak. A kad su stigle do visoke kamene ograde. Teret se svalio s nje kad je. osvetljene kandilima i s . a kaluđer je p ričao lepim. suzama umij gr ešno telo. čista i uzbuđena. oče Metodije. posle duge molitve nad njenom glavom. čijem domu služimo mi. suljajući se po zaleđen oj prtini. uspavljujućim glasom. boju i stare odežde. stajao je pored ikone sa zapaljenim kandilom. krsteći se i ljubeći mu mantiju u visini kole na. čudno oko. Uplašeno se okretala i gledala svece po zidovima. Put je vodio uz rečicu. onda mu se moli da ti želju usliši. Gospod i s veti mučenik. Čovečuljak s velikom kosmatom glavom. vođe na kaluđerom što je mrmorio molitvu i mlatarao desnom rukom po svetlucavoj tami. od strujanja. Moli se Gospodu i dale za tebe... po dogovoru s Milunkom . Otac Metodije zujao je blagoslov i blago mahao rukom iznad njene glave gleda jući nju. ona je uplašeno stala. poljub i oca Metodija u ruku. često opominjala: „Lakše. Prividelo joj se da zvezde svetlucaju na samom krstu. naježili se sitnim bob icama.

Veliki greh.. Bila sam dete. Opet su joj se oči ovlažile. ubogog i slepog uvek sam darivala. Onda joj je kaluđer prišao... Gospode i sveti velikomučeniče. Greškom. pritisnutim na uzan prozor iznad pevnice. ne osećajući hladan bo l u kolenima od klečanja ni utrnule usne od ljubljenja kamena. Najteže grehe nije ispovedila. suvo je jecala jedne te . žaračem ću da naružim. Gospode.. poštujem ga kao da mi je otad. da živi posle mene. Mnoga se rađaju samo da bi sluge i mučenici bili. crna ruka. Na praznine radila. nije ona. zgromi me sad. Bogorodice. Kad je na Božić odlazio od nas. ulivajući u njih svu svoju krv da njima ovlaži svetu svečevu ruku. Oči joj se ovlažiše. Ona je sebi mrva mesa ludskog u ovoj crvenkastoj polutmin i. Gospode. A moje dete bi srećno bilo. Nikoli beskućniku perem i krpim košulje. raskrvavljenoj pozlati krstova i krugova oko strogih glava. još. đavo je To u njoj pomislio. Svoje telo. s licem pritisnutim na kamenu kocku poda.. Stresla se: da nije z ora? Požurila je sa nabrajanjem grehova. njega mi . u paklu nek se kuvam. Krstila se ječeći i dugo ljubila kamenu ploču grobuglačanu ženskim usnama. siroma ha sam pomogla.. Morala sam. Bože. sipala vodu. znaš na koga sam pomislila. Ja sam grešnom telu popustila. jedno jedino dete.Otkako sam se rodila i otkad znam za sebe... njega n ije mogla da utiša. Sveta ruko. mnogo sam nesrećna. Šta je krala?. a ona je pored kamene grobnice u kojoj leži jedna osušena.. Ranom smrću kazni me. Onda je iz kamena užasan strah briznuo u nju.. Tad je podigla glavu i njene široko o tvorene oči srele su se s modrikastim okom neba. umorena i skrhana. Kopao je bunare i ja sam mnogo puta zaželela da u nekom ostane zatrpan zemljom. Mnoga. . Užeglu mast i slaninu stavljala im u jelo. sv eta slavo i crkvo. Govorio mi je da ličim na majku i da ću i ja biti kurva kao ona. Čula je šum kaluđerovih opanaka što su se gubili iza stubova. Jedino što sam kudila moju komšiku kod oca njenog momka da je jektičava. U vino i rakiju koje su oni pili. Čula i svoje disanje Bilo je tolik o glasno kao da vetrovi duvaju. Suze ne potekoše h ladnim obrazima.. u ljutnji Mi se pričinilo da bih s drugim. mol im ti se. To više puta. Koliko puta? Mnogo. Treba sve. samo mi sina daj. Bog joj neće uslišiti molitvu.Neće joj Bog dati poroda... Od buđavog brašna mesila im hleb. Đorđe me je tukao. dete.. . Od straha je zaustavila dah.. Odande će se pojaviti svetlost. Ti. Iz brnjice joj tekla krv. Pila sam mleko uoči pričesti. Majko božja. Ali tako zvonko kao da iz oltara kukuriče. Čula je kako vosak sa sveća kaplje u pepeo. tukao me i psovao kako se ni stoka ne psuje. sine božj i.. Oprosti mi. sveta slavo.. Šta je sve zgrešila? Nekoliko puta naumila je da bude s dr ugim čovekom. a lice joj je bilo suvo i hladno... jedva čujno kapanje voska po crvenkastoj polutmini. Suzâ nije bilo. Neka Aćim i moja majka ispaštaju svoje grehe. zgazila žuto pile. Nije sve rekla. Gospode. Nisam ni pomislila... dok sam se kupala. jadna. zaželela sam Vukašinu da pogine na putu. Tada.. i najveće grehe ispovediti..većama u čiracima.. Nisam pomislila! Neko mi je šapnuo.Izlizanu volovsku potkovicu podmetnula na vagu kad je merila sveže žito i rakiju koju su kupovali seljaci. Drugi je neko pomislio. uzeo je za ruku i priveo kamenom kovčegu. bilo mi j e žao. Gospode. Mnogo je tukla. m islila je i dugo i strasno pritiskivala usne na hladan kamen grobnice. i noge i grudi. Zato što je bezdušnik. Krvnički je terala nadničare i sluge. Neću s Tolom. Radovala se: sad će suze linuti. Tukla je kravu palicom po brnjici što je obrstila i polomila mladu. Gospode. . Nije me voleo.Posle udaje. Toliko ih se rađa u svetu. Zašto ne plače? Grešni ne mogu da plaču. do u duboku noć. . spržim. Još nešto. Bez ijedne Misli klekla je uz kamen. ni krivu ni dužnu. umiru od gladi. opros ti mi. Nisam naumila! Pomislila sam samo danas. jer svi drže mačeve i kantare više njene glave. Do udaje ništa više. naslonila čelo na kamen i upu tila se po životu za gresima. Tako. onda se podvukla po d grobnicu i. Šapnuo mi. Đorđe ni je kriv što me je tukao. Kad god se napio. oprosti grešnici. Nije se udala. i tupo. Spolja se čuo jedan jedini m anastirski petao. grešnoj. Hriste. Nisam kriva.. Grožđe i nekoliko puta tikve za svinje. . na slavi manastirskoj dvaput je videla tu čađavu ruku i bila joj ružnija od kozjeg čaponjka. Oprost i mi.Do udaje nisam više ništa zgrešila. te k zasađenu šljivu. To je moj najveći greh. Ne tražim mnogo. Čula sam. sve ću ispričati. Gospode. smiluj mi se. Čula je srce.. daj. pomislila je. Znam da sam grešna. Trčeći. Pokojnom ocu mnogo puta sam smrt zaželela. p odignutom od zemlje koliko je potrebno da se čovek provuče. Kako sme da pomisli? To je najveći greh.

Njih dve. Čim su sluge večerale. raspusno i bestidno ga t rošila i milovala. da mu se požali... stidljivije nego prve njihove večeri. Sam sebe će da satre. muškarački ga ščepa za ruke i gurnu.. Majka je sačekala na vratima. Prvi put je ovakav došao kući. šaputala je.“. gadno kao ludački smeh. Planinskim usekom niz rečicu provaljalo se magareće njakanje. U svitanje. morala je da mu saopšti. Zastade i čvršće se obavi šalom. A deca? Četiri sina imaš. sveci sa zidova zamahivali su mačevima n a nju.“ Sveće su u kapanju dogorevale.“ „Protiv Boga ne mogu da se borim. Simka požuri ka crkvi. On je vinovnik nesreće koja će pogibijom sela da s e svrši. i pod katancem da držite ambare i bačvaru? I od sluge da prosim duvan? Kad bih va ma ostavio imanje. Petao se nekoliko puta javio u strahu od tiši ne. „Što si tako mali. Za ovu uzbunu Tolu će ubiti.. vi ne biste dali Vukašinovoj deci. Strah prereza njen bol.iste reči: „Sina. Đorđe celog dana nije pomenuo manastir. opusti pesnice. — Idu li? — upita.. šapatom je pozvala Đorđa na spavanje. brzo iziđe iz s obe u uzbunu svitanja zimskog jutra. Zapalila je dvanaest sveća. da mu kaže nešto i još nešto što joj se zaljulja u glav i drhtavicom se sjuri niz nju. Deca će mu poskapati od gladi. prvi put otkako se udala.“ Istinu je rekla. ona se grčila. mojim unučićima. Aćim mu je naredio da zvoni. Ni šljivu da otkinu. — Idu. Gospode.“ „Možeš. ponesena zvonjavom i još nečim... ubijen vrećom žita? Jeste li vas dvoje na sp rudu počeli trgovinu? Hoćete da vam prepišem celo imanje. Ako Toli nešto bude . krckao je kamen. Kad sâm nije pametan. Kažu.. Skinuli su se u mraku. „Videli su ga neki u čaršiji. saginje se i vidi široko otvorene oči. gledao je odozdo. — Budalo blesava! Ludače! — viče. misleći na jučerašnji razgovor s AćiMom. A ona je drhtuljila u radosnoj jezi čekajući veče i krevet. Tolu će prvog. poljubila krst hladniji od zimskog jutra. njoj nije bila tišina. spasavaj ga. sina mi. Da ne bi oskrnavio noć molitve. Pamti: bacila se na krevet s Tihom pesmom malog zvona u ušima i uzela Đorđa u n aručje. čupao je bradu. oh.. zanjihana i pogurena. Neće biti ni poslednji. Toga dana. ludače! Dođe joj da ga tuče. bez reči su pošle kući. gledaju je one drukčije nego ikad. lako. „On? Danas lumpuje kad se ja borim. „A što je moj otac umro u vodenici. pa posle po čašu patoke da mi da ješ. zna. gadljivo ispila bajatu i mirišljavu vodicu. Ne sumnja da Tola zvoni. Strese se: soba je i sada puna guste i sulude zvonjave. Svaljen među grede. nije mogla da podvuče noge pod grobnicu. on tekao. Bori se da popale i pobiju sve. ne od zime. Još jedan greh pašće na njenu k uću. a M ilunku je isterao i njoj na polasku poručio da ga ne čeka u kući. stiska pesnice. Ti si mu otac. seća se. da zajedno nestanu radi sina. i ona. gubeći se u zvonjavi za jutrenje. U njenoj praznini nestade i zvonjave i ona se sva zgrči pred plač. daj. s mržnjom i nežnošću što su se u naletima smenjivale kao veliko i malo z ono. nije Aćima sačekala d a se vrati s puta.“ Poćutala je i pribrala snagu: „Ako ćemo pravo. A ja neću umreti bez unučića. zažele da sedne pored njega. vide da je on odsutno gleda. Suv busen divljeg ječma. krup nije no što je mislila da jesu. i duboko padala gubeći svest. što si tako mali?“. Desna ruka zastade u Đorđevoj kosi. mekim šumom goveđih opanaka prišao joj je kaluđer i pozvao je da ust ane. da se zvona istope u tiši nu. kao tanak snop raži. lumpuje“. Njen umoran i jecav uzdah dugo je puzio po kamenim rebrima crkve. pomisli.“ Žuri i u sebi preti svekru. krotko kao malo tele. daje ne . stavila dukat na istegnut i posrebren Hristov trbuh. Kad priđe zvonari i vide kako Tola ludački vuče konopac i po taktu zvona mlati glavom.. zašto ona da ga spasava? Ali. A Đorđe je rekao da id e vojska. „Razboleo se. ako mu prepišeš imanje. ni grozd da poj edu. Njegovo disanj e grebe joj nadlanicu. gledaju je ne kao Đorđeve sitne i zle. spusti ruku na šubaru kao da ga miluje.. Stoji u nedoumici i stidu. da ga zauvek nestane. koju joj je kaluđer pružio u zemljanoj ćasi. Dlanovi joj pobe goše s lica.. Kuda će? Sve su je nad e izneverile. noseći u sebi zvona.

misli Tola. s besom i veselo. oslan jajući se o štap. Vukašin ništa ne moli i on ne mora triput da mu kaže „idi“ zato što nije njegov naslednik. nije njegov Vukašin. pobunjenici! Sutra me čekajte. a u njihovo brzo prolaženje utkivaju se bagremovi. dovikujući se. koji su puške držali u pripravnosti. Taj što u sankama zauvek odl azi. za predsednika. sanke. On je drukčije otišao. Usta su mu bila puna voska. uzaludno pokušavaju da zadrže natuštene i ljute muškarce. Levića. On. „Bolje. rekla je Simka. Simka iziđe iz zvonare i brzim korakom uputi se kući. uskak ao je u sanke. . pije. konji ržu i topću. kandžiju. dok on iz zabrana. zanose se i lete. rekao je V ukašin. dok sam ja s vama. Seljaci jurnuše na plotove. koj a istrčavaju na zaleđen sneg. Aćim nije dao da se zgrada zapali. a bio je žalostan. majku vam seljačku!“ doviknuo je a konji ga galopom odneli niz put. Turci da se vrate!“ mahao je štapom Aćim. laka crna ljuska. koj hitro. u stajama se goved a dižu i lupaju rogovima o prazne jasle. Za pravdu. koji su se skrili na tavanu. Fala bogu. dok sam ja s vama. Sam sebi bio je kao brdo veliki..Sva su mu sećanja bistra i sva izviru iz Vukašinovog odlaska. Pun mesec zatisnuo je prozor. počupaše prošće i. posmatra. ko nji bacaju put pod trbuh. braćo. „Sreski batinaš sa sedam dugmeta i svojim kerovima eno ga u kafani jede vešali ce.. sulja se po poledici kroz sumagličasto svitanje. Nije Vukašin ni onaj što se vratio iz Pariza u zelenom redengotu. Ni onaj Vukašin što je poslednji put došao kući da mu kaže ono št je rekao. i kad To Aćim kaže. vladu. Ja sam doneo naručje slame da zapalim zgradu. pa su seljaci već polomljeno na sitnije komade lomili. Šta mije to trebalo? Nisam sam o ja. Zar zbog stranke da izgubim glavu? Seti se Simke i prikova se uz plot. I ne bojte se dok sam ja s vama“. Kad dođe gospodin kapetan. gazda-Aćime. Lice mu nije video i nikako nije mogao da ga zamisli. svi će oni na mene da pruže p rst: „Taj je prvi doneo slamu!“ Ježio se od straha. Tola polako pođe za njom. janičara. Ne govore u mraku. U vrbak će da se skloni dok vojska ne ode. s rukama u starim čakširama pod glavo m. „Ljudi. s ogrnutim gunjevima i nezapetl janim kaiševima oko nogu. ruku opuštenih od umora.vidi. polomiše ramove. ne liči na Vukašina. Staklo št je cičalo pod nogama i gomile polomljenih stolova još više su ih dražili. Lepo vidi i jasno čuje. ovce se razblejale. Nije imao na sebi švapsko odelo. udaraju o o bale prtine. „Čekajte me sutra. Mesečina“. Što igda mogu. Idu.. Dobro je što ga nisam opsovao. morate sada kući. A seljaci. težak. to je rekao.. Nije to on. viknuo sam. nagrnuše na kafanu porazbijaše vrata i prozore. Svi su Prerovci lopovi. „Kao u Prerovu laju psi. kako Mijat šiba konje. Rekao je još: „Do groba ću se boriti s vama i za vas!“ Grudi su mu bile nabrekle. braćo! Slobodu da branimo! Naša ustavna prava. Vozom je otišao. kao da Turci ulaze u selo. Uzeće decu i pobeći iz sela. ostav lja oca i žuri francuskom konzulu na ručak. s vi su oko njega bili kao mravi. dokle ću ja. jer mu je krv neprijateljem opoganio. krala i svaku vlast na zemlji. Pri mesečini . brestovi i trnje. Fala mu. Aćim. iz koga se lepo vidi dugo krivudanje puta. Odavno nisam čuo da ovoliko laju. skočio bi. uskaču u čakšire i. . Svi su čul i. stolove. Zašto sam viknuo? Tola se prisloni uz plot. Zar on Prerovu da sudi i pravdu deli?“ Kad Aćim tako kaže. da je Aćim rekao . Sreski kapetan s pandurima. psi zavijaju i reže. Od mraza. Nikada ga takvog nije video. Gledali su začuđeno. i hoće lopužu kafedžijsku Levića da nam postavi za predsednika. stolice. Nisam toliko bolestan. Njega sam ja ispratio. kokoške pre vremena sleću sa sedala. polupaše sv u staklariju kafedžije Levića i njegove žene „Bule“. po glasnom nemiru sela. Celu noć su razgovaral i. ćuti i smeška.. do pojasa pokriven čergom. ljudima puckaju nozd rve i oni ljuto psuju vojsku. ostaju za b rzim konjima kao bela prtina i crno drveće i vrzine. I ono drugo što je ona rekla.skoči na nož“. ležao je na njegovom krevetu. sedeći u sedlu. ovu kuću d a branimo!“ Lupao je pesnicom o zakatančena vrata i reza je zvečala. kelneraj. „Razbijajte!“ Aćim je podigao štap. posl užila me pamet. žure ka opštini. kako onda možeš. Ležao je na podu. s tobom? Sit no korača krivudavim sokakom punim snega do povija nakrivljenih plotova.. Žene zakukavanjem i bosom decom. „Da razbijemo Levića kafanu!“ ja sam viknuo. kad ga je prvi put video pred ogledalom kako se četka. „Da branimo opštinu.

mislio je Vukašin i video vodenicu na mes ečini i blistav žbun vode na vitlu. „Ja ih i ne čujem. Šaputale su. Dođe u postelju samo kad mu naredim. Meni su deca sve i svja. Pobegli. prezivaće se Lukić“. I mene dok sam bio mal i. razloga nemaj u. Kad svane. Kao da joj nije bio muž i čoček. Prerovci su njegovom imenu dodali — Došljak. „Samo oni najstariji. Oni koji znaju i pamte njega. a on ga krišom gleda sa slamarice na klupicima. Bio ih je upro u mesec . mučeći se da z amisli tu varoš gde se uče najveće nauke na svetu. a on. Iduće noći nećeš moći da zas ati. Daje trebalo da nestane. čim su zvona čuli. Vatru koju su mu naložili ugasil a je kiša. Vetar iščupao vrbu. sad čuje zvona prerovske crkve na uzbunu. a vidi ga. Nije mu to rekao. a. Da nije plakao. on bi umro još u vrbaku na kiši.“ Mirisalo je Mokro vrbovo lišće. mene su seljaci zvali ’Došljak’.“ „Još nas poneko zove Došljaci“. Na kiši. I stavila na gomilicu lišća. sada dok leži.I ono radi kao da ujam uzima. Uvek je tako mislio.“ „Moraju da znaju za dedu što su ga ostavili u korenu iščupane vrbe. Vukašinove oči su se crnele. Od zujanja. Morava je bila žila u mraku topolovih šuma. Mati se ljutila i dala je kapetanu deset tal ira i užirenu svinju da me u vojni spisak zapišu — Katić. Mati je bila domaćin kuće. tutnjave i žubora. majka ga uvila u sukn ju. U rupu iz koje su iščupali vrbu nabacali su lišće.“ „Bolje je da ne znaju za mog oca i njegovu sudbinu. Kad smo sami. I zapamtićeš me.“ — „Ne bih ga ja radi toga trpela pa da mu čelenka na glavi sija. po neku rečenicu sam dodaje i lepo vidi mesec u prozoru i Vukašinovo lice. Sada oseti stid i zbog reči i zbog tadašnjeg uzbuđenja. Ni mene više ne pamtiš.“ Dugo je govorio o zbegu u vrbaku. slap mesečine sliva m u se na glavu i reka ne prestaje da teče. Sve će to njima da ostane. j asan po smislu. „Prirodno je da se prezivaju po pradedi. kad on noćas želi samo savete da daje sinu. posle dnje noći takve razgovore vode. kad je stigao stoku da čuva i ore. i sluša. „Tvoj deda do kraja života ostao sluga i vodeničar. Deda nema nikakve veze sa psima. Ako sam dobro zapamtio. nek radi. Pored reke. POMISLIO je tada. rekao je Vukašin. I ne samo tada. i oseća strah što sutra putuje na daljinu od nekoliko godina i što baš ove. Samo stid. a njih dve su čarkale v atru. on me još uvek zove gazdarica. Žena koja ga je našla po rastu je zaključila da i ma četiri godine. Od Božića ni ja ne spavam. neka ga. a docnije.“ . za bitku s Tošićem što mu je oteo Vukašina. misli. „Da mu se ne izgubi ime. „Zašto?“ pridigao se na lakat. . To mu je prezime ostalo do smrti. otac i majka o stavili su ga u vrbaku pored Morave. rekao je. „I nesreću majka rađa. na bunu.“ Za koju godinu i oni će pomreTi. „Ako nekada budem imao decu. Aćim je s bratom i sestrom ležao na slami pored ognjišta. on se pravio da spava i čuo svaku reč. pa da sve opasnosti vidi i upozori sina na njih. da ga zemlja ne žulji. Sećanje leti po selu. Tog dana bio je Sveti Luka. Kao što ga u vodenici vidiš. Kako je govorio. „Moji unuci po mom imenu treba prezime da nose“. Samo glas ne može nikako da mu čuje. odgovorio sam. Došla je u goste i z anoćila. Malo je onih koji smeju da mu se rugaju „Došljak“. psi. oni neće braniti opštinu.“ — „Isti. sestro. A muža treba imati i li junaka ili slugu. njegov unuk. tvoj Luka uvek isti . Bez prekida se razgovor nastavlja. čije je slabe vatre kiša po gasila čim su topolovi čamci zarili kljunove u drugu obalu njihove bežanije.“ — „Ništa mu li. Ni ti ga ne pamtiš. Dedu ne pamti.“ Od mene počinje život naše loze.“ — „Pobogu. „Prerovci su ga prezirali i ismejavali. Muško je. I me ne su sve do vojske zvali Aćim Došljak. O čemu ste ra zgovarali kad ti je to rekao?“ Zašto se baš toga setio? Ispričao sam mu: „Kad su bežali od Turaka. Ja sam i koren i stablo. A bila je jesen. prekinuo ga Vukašin. U korenu iščupane vrbe dete. „Vidim. tako je deda rekao. ne bi ga ni našla žena koja mu je dala i me Luka. Senka u jamici otvorenih usta.“ Setio se razgovora između njegove majke i njene sestre. Ni one noći pred polazak. senka se gubila i opet pojavlj ivala. Sve dok nisam postao ovo što jes am. Ali još danas čućeš ko je tvoj otac. I i lišće doneo. a on je uve k bio njen sluga i vodeničar.sin ima plavkasto lice. Neće je vi deti nekoliko godina. Ionako mi se ne spava“. kako ga tršiš?“ — „Trpim ga jer rvopilan radnik. Plakao je od zime. Ni kasnije. A ja. takav je i u ostelji. ujutru putujem u Pariz. Da ga pamte.

„Moj pokoj ni otac je samo sa čobanima drugovao. onako kako su ginuli stari radikali. „Evo. i zec. zašto Mu je Vukašin posle dve godine boravka u svetu pisao: „Sinoć sam s e setio našeg razgovora pred moj odlazak i celu noć misli o o dedi Luki. ustao i uzeo me za ruku. Iz mraka se uvukao u odžakliju. ’ va Aćimova mlada?’ pitao je žene. Ne umem da ti ispričam. Tišina mu je bila samo kad led okuje vodenicu i z austavi reku. I na dan moje svadbe otac je bio u vodenici. Pričalo se da im je često od svoga brašna i pogače m esio. čuo je. Zaboravio je i tu noć i taj razgovor pred o dlazak. obrecnu se moja mati. odakle se video put za Palanku. i hladno mu je od kiše i jesenske studi u vrbaku.“ „Je li imao krupan glas?“ Šta mu je trebalo da me to pita? „Glas — običan. rekao sam mu.“ Jasno čuje „krv ne pomeša“. Ječeći. Pola đačke sobice bilo je u senci.„Moja mati je i dažbine plaćala i kmeta birala. Ništa. majku i braću. Bilo ga je st id i nije dozvolio da mu tvoja majka poljubi ruku. Biće žešća od Timočke. „U žito mi se zaklinjao da pamti oca. Lep . koji nikada i ni zbog čega nisu poštovali Luku Došljaka. seo u ćošak i zatražio večeru. Ovo je moja buna. posle. i sad lepo vidim majku i oca. I od nas se. „Pa valjda znaš kako sin treba da se ophodi prema ocu“. pa se nekad. Ni za mene. ljube se. Zaboravio je. Pao je s vrećom. Sa mnom je razgovarao tek kad sam odrastao.“ On je. dece svoje. zbiva se i to. došao je uveče da večera. U očima je mrak. često odlazio u vrbak. Tad bi bežao iz vodenice i lunjao po vrbacima. istresla mu žito iz nedara i pokrila ga guber om kojim se u vodenici noću pokrivao. Dozivali ga. Ušli su u zabran. „Kako si ti. Živanom. on im se nije odazvao. postupao prema njemu?“ Vukašin se podigao i obgrlio kolena. a kobila se sama pela uz rdo. a žito mu se prosulo u nedra i oko glave. k ako je mogao i smeo on da ga poštuje? Kaje se sada. „Lepa smrt“. Prazan kamen se okretao i u trenju palio paspalj i ram od ambara. On je držao opuštene dizgine. na mesto gde su ga ostavili. ne bi se znalo da smo na reci. ali vadim“. Ona me je i oženila tvojom majko m. sigurno. Bog ga zbog toga Vukašinom kažnjav a. Sve št o je bilo do te večeri.“ Mesec se rasekao na prozoru. Video je sin u ozbiljno i zamišljeno lice. govorio mi je otac i rukama mlatarao po m raku. Zašto me je to pitao? dugo misli Aćim. samo da nešto radi i da se čuje lupnjava. okrenu se ka zidu i pokri glavu d a više ne čuje zvona. Čim je večerao. sretneš s nekim od njih. Dobro je što mu to nikad nisam rekao. on je zaboravio. da nije voda hučala na vitlu. ti ćeš znati da su oni. Pogibiju kazuju. Čobani su osetili da iz voden ice zaudara na paljevinu. uhvatio se za stablo i gledao kako odlazi. Kad god se sretnu. Ne. Ušli su u vodenicu i našli ga mrtvog pored koša. vikao je kad govori. Od toga se bogalji rađaju. Da nisu čobani n aišli da zaustave vaone. Nisam mu verovao. slatko da pogine. rekao je Vukašin. rekla je moja mati. jer se i vode iz svih pravaca sreću. i vrana. stide o. svoju braću. Kada je saznao da svojim poslovima odlazim iz sela. „Kad neka d sretneš lude koji su mene ostavili na kiši. Zvona lude i za trenutak lome sećanja. U vodenici je i umro. pored ugašenog ognjišta u napuštenom zbegu. Čak i ako umrem. možda bi se i vodenica zapalila. Samo. i prase. Konji nisu kasali. „Kako?“ „Pa umro je kad je podizao vreću da sipa žito u koš. pomisl i sada Aćim. psi su u Beogradu lajali kao u Prerov u na lopove. Ceo svo j vek proveo je u vodeničkoj buci. Nisam hteo da mu kažem da je siromah ogluveo pored kamena i vitla. ništa se ne pamti. i kukavica poznaju svoju majku. Treba to da zapamtiš.“ . babo. Stvarno. Svojim očima sam To gledao. razgovarao je sa mnom jed ne noći u vodenici. „I tele. pa d a paziš da vam se krv ne pomeša. Leteli su. Možda mi se Vukašin sveti. sestre. Sav je bio u senci. U godin ama kad su njega ostavili u vrbaku. On nema za šta d a se kaje. otišao je u vodenic u. ’Hoćeš li da ti pokažem mesto gde s u me ostavili?’ zapitao me. Kao i svi vodeničari.“ Morao je da kaže da mu veruje.“ „Mučenička smrt“. Bila je pomračina. a okolo tušta i tma n aroda. Dešava se to. Pored majke i sela. Ali. Nemoj da im kažeš da i od mene. Kako mu nismo odneli ručak. ’To je tvoja snaja’. Ili bi maljem razbija o led. disanje ga boli. priterao je uz cer.

Jesu li se ludi sakupili? — vide da se Stevi stesni rez krupnih očiju... Svake noći petlovi su u tri navrata pevali . o mom ocu. „Ribari se vraćaju sa Save“. tada je on bio radikal. stoji Steva Čađević.“ „. ali ne uspeva da vidi Vukašinovo lice dok sluša Tošićevo pitanje. Svi po naredbi pucaju. ali smo radikali. Na vratima. za stolo m dok jede. Kasnije mu je rekao: „Ovo što sam pričao o Luki Došljaku. ne zna ka ne sme. rekao je Vukašin u zoru. — Ti si se uplašio? — Ove zime sneg mnogo napadao pa ne stigosmo ni za bašte da izriljamo. vrati kući i obesi belo barjače na streh . gurajući ruku u duvankesu. Žena neće umeti ni da ih proda. Postiđen pred Čađevićem.. Aćim se prisećao razgovorâ s Vukašinom dok ga nije video u zelenom redengotu. Ne čuje ni odgovor. uvijena u kaftan. Neka se vidi ko s narodom neće. o ispraćaju neće da misli.. bacio kovčeg na leđa i pošao za ocem na stanicu. ima očeva koji se ponose g resima dece. bole sam mislio o njegovoj pameti neg o što ona zaslužuje.“ „Sve grehe očevi su smislili deci pre nego što su ih rodili. Andro. Aćim glasno proklinje sina i žuri. poguren. kaže Tošić. Čađević oćuta i odstaja dok se Aćim umivao iz testije — Kad se toliko sukanja nakoti po Srbiji? — peškirom briše lice i sebi govori. I protiv sebe će danas. Gleda ga upčašeno. onda se ti. rekao mu: „Ni o kraljevoj ženidbi nije se toliko pričalo.“ Znao sam o čemu misli. Ustali su. O tome najduže misli. ja ću sam da se borim. Onda odjednom potrča i stiže Aćima: . Vukašin ga polivao vodom iz testije. „Šta ti kaže otac?“ sigurno gaje pita ad se vratio iz Prerova. — Pijani vojnici neće da čitaju ustav. Vukašine.Mesec se s prozora popeo na krov. — Jesmo seljaci. Opet vidi sanke što jure putem za Palanku. ćuti dugo. sad bi ćutao. stoji uz bagrem.“ „Ne mogu. — Mi smo seljaci. pa kaže: — Vojska pije u grabovačkoj mehani.. a sada kad se ženi ministarskom ćerkom. — Kad je tako. predsednik opštine rerovske. Imao sam pravo što ni Đorđu ni njemu nisam mnogo pričao o svom ocu. Na drveću šušti inje. Aćim skoči s kreveta. Noć mi je istekla u prazne priče i nisam stigao da ga lepo posavetujem i kažem sve što treba da zna o redu u tuđoj državi. jalove i proklete Vasilijeve kuće.“ „A ako je lepa?“ Kako sam mogao da kažem. a ni bole da kupi — reče zamišlj eno I Tiho. „Velike je nauke on tamo izučio. „Vreme ti je da spavaš.“ Zašto sam mu to kazao? A to što mi je u pismu napisao da je o dedi mislio ce lu noć. a on odlazi. Simka. Možeš da zaboraviš. A men i su i volovi prestareli. Nikad psi nisu ovoliko lajali. Sloboda i ustav. Eh. Aćim mu priđe bliže: — Da razgovaramo kao ludi. Čađeviću Stevo. — Gde ti je Đorđe? Aćim uze štap i bez reči iziđoše.Jeste. — Znaju da trezna neće pucati u narod. kako s knjigom pod miškom odlazi na livadu pored Morave gde je nekada bila vodenica njegovog oda.. zanosi se i sapliće. pa grede krckaju u kr ovu puste. kao radikali. Vukašinov učitelj.. slagao je. Znam. i pr ed Tošićem ružno govorio o ocu. — Je li došao? — Nije — slaga. hoće da ga zaustavi. Brzo se i o n umio.... teške uste. A Andra.“ Noževi su bile Andri ne reči: „Nije smeo da zagrize jabuku koju su grešnici odavno oglodali. da mu nešto kaže. „Sad je svršeno s T im Aćimom“. udara kolenima o obale lca. čuo Vukašinove prigovore Simki što nadničarima kuva posna je la. Posle. Valjaju se magle. Čađević zastajkuje. — A li. kako sam mogao da ga teram da ide u Beograd da je vidi? Zaguši ga tišina: zvona su zamrla u izmaglicama svanuća.“ „O mom dedi.“ Prebledeo sam. Poslednji put.

— i mi svi. u koju tonu gomilice kuća i krošnje drveća. psujući život. ako boga znaš. Baci šubaru na njega i nastavi da psuje. A ja tebe i Đorđa. stide se u jutarnjoj magli. i on sam vidi Aćima kako izgubljeno roni po magli. A on je moj vrš jak! — starac baci ibrik i on se meko uri u sneg. Stadoše pred seljake. — Nekoliko trenutaka još podrža pečat. Svi ćemo da izginemo za njega. Izgubljeno se gledaju seljaci i Aćim. Moj deda slušao Vasilija. A kad je tako. — zastade Aćim i podiže glas: — Samo kad srce iščupaju. Svi se splastiše pod brestom sa stablom šupljim i širokim kao kada. pa nastavi: — Srbiji je Bog od redio da se buni. u magli. pa ćemo da izginemo za njega — uzdahnu glasno. Aćim. Najvažnije im je da s vi punoletni budu pred opštinom. s granama u neredu zabodenim u nisko nebo. braćo. brzo s tiže Aćima i nastavi ukorak s njim. Nikada to nije učinio. Čađeviću magla sakri seljake pred opštinom. Aćim zastade. — Pred njima moramo da smo onakvi kako to dolikuje narodnim starešinama. i viknu: — Vidite li ga. komešaju se i vuku nad krivim sokacima. a seljaci ga pogledaše. braćo? — Vidimo! Dugo se rumene otvorena usta. Niko to u Pre rovu sem mene nije smeo da učini. ne dajte! Ne dajte narodnu slobodu i pravo. Aćim ga zagleda. Da bi im pokazao da je u svemu ra van njima i skrio rosu u očima. Pred ošptinom.. jer ako dođe do neke nesreće. malo krupnije daje! — Pa sudnica je veća. — Ih.— Bole bi bilo da i tvoji sinovi sad idu s tobom — reče bez ljutnje u glasu. neka je svi iskuse. umeša se u gomilu i poče da pije. — Znao sam da ste tu — reče Aćim. podiže ruku uvis da bi ga svi videli. pa ga vrati u ned a. opštinu i vlast. — P ogled mu l eti pre ko go mile šub ara ka selu: između brestova i šljiva. ti s moja i naša vrhovna vlast. a njegovi jasenovi. jednako. A onaj isti doviknu: — Aćime. I ostali ga okitiše o a. izvadi opštinski pečat iz nedara. Ne slušaš samo ti Aćima. Poćuta. — A kad će oni da stignu? — Pa trebalo je da su već došli — odgovori Aćim. ispuni vrata strogošću i snagom. namršten. Razbio sam zvona. Neće ni sada — umuče. — Dođosmo — reče neko.. ja bih krao.. zasviraj radikalku! — seti se Aćim. ti si mi isto što i otac. slušaju ga. i čini se da su dim s plasta ugaraka i granatog uga rka bresta. mogu da Mi ga uzmu. slali po nekolicinu da doteraju kukavicu što hoće da se sakrije a oni da krvave gaće za njega. im da nalože vatru i uđe u opštinsku sudnicu. Stoji. sa štapom preko leve ruke. debele i bele plovke s c rnim ćubama zagazile u sneg i Miruju. Otkako postoji. neka svi odgovaraju ravnopravno. neko od selaka. granama posvađanim i otuđenim i od stabla i od zemlje i niske. pa se glasno složiše: — A vi se. pokaži nešto veće. — I kad preko nas mrtvih pregaze! — viknu Tola. Aćim siđe niz opštinske stepenice. tako je mali. ako pred vlastima mora da se odgovara.. da nije tebe. mora da proguta žalost i da ne ostavi seljake da sami razmišljaju. izdužene opštinske sudnice. u maglu. u trenutnoj Tišini. Onda svi zveraju okolo. stade na prag. Naložiše veliku vatru i iz obližnjih kuća donesoše nekoliko bakrača rakije. Rakija podstaknu hrabrost i uguši strah. onda čvrsto! Aćim Katić vas neće izdati. visoki i poređan i kao četa vojnika. Držeći pečat u ispruženoj i podignutoj ruci. . — Tole. Mi ne damo u nju da uđu! — Veći je od planine! On je naše pravo. otac mi i njega i tebe. Aćim naglo pođe i ubrza korak. A magle nalegle. ali se ne okrenu. iziđe iz opštine. Prebroj vali su se i proveravali ko nije došao. crni se i kao da ton e gomila seljaka. dušnik se prekinuo.. je li smeo? — Tola rasplakano i pijano zagrli Aćima. vodili su računa da niko od prisutnih ne klisne prek o plota i svađali se s nekolicinom što glasno kazuju svoj strah. pa. oče. kao zabrinut što još nisu stigli.. koleba se. moja kuća sluša tvoju kuću. gazda. — Čiča-Aćime. Kaži. poćutaše. pretili su da će pop aliti kuće onima koji nisu došli.

neka poginem. — Možda nisu ni pošli u Prerovo. — Stojte. da nikad nije imao ovakav dan. Hajdete. pada. jer tada je brest bi o na obali Morave. i sada. — Jači smo mi.. U inat gospodi i Obrenovićima. na ramenima ga nosi čaršijom. Ne treba niko da čita ime ispod slike. smeju se. prkosan. u selačkom odelu. idi kući! — Aćim pokaza prstom na vrata. Ima ih preko dve stotine — reče Čađević. celo selo zbilo u gomi lu oko šupljeg bresta za koji su Turci nekada skele vezivali. uđe u opštinu. crni se na snegu. pred opštinu. — Starac se penje. dvadeset godina za njega narod glasa. Ni pred kojom silom neće odstupiti. — Idu li? — upita tiho. i ako mu je sina oteo. Nekoliko njih pođe za njim i sa orukanjem izguraše kasu na sneg. a još kasnije. Vasilije je Lazara obesio o ta j isti brest. Neće odstupiti. Još danas uvideće Tošić da bitku s njim nije dobio. unezvereno se okreću i komešaju u nerazumljivom šapatu.. odmah će ga poznati. a štap mu visi preko ruke. našu kasu i našu vlast. . — Ljudi pričaju da je vojska popila u Grabovici nekoliko čabrova vina. sâm sedi predsednik Steva Čađević. Onda gologlav starac. oni sa strahom od vojske. — Aja ću ostati s rodom. lako ćemo ih skupiti. suludo veseli viču da je kasa hiljadu puta veća od pečata. Ali sad ja jašem nju. Na što naga zi — to nestaje. Ljudi zanemeše kao da sad prvi put čuju da vojska ide. držao n govore u Skupštini.. i podižu ga na kasu. Pa i da pogine danas. ali oseća. i kralju Milanu je u brk skresao sve što misli. — To je naša vlast. teško otkida noge od zemlje. Mnogi hoće da idu kući. Čini mu se da i brest maše granama. Aćimov vršnjak. Sad igram ja. sa štapom preko ruke. Igrali su i vesel ili se njegovoj sramoti i propasti. toliko lepa da bi morali i u istoriju da je zapišu i sliku u njoj da mu odštampaju.Tola stade u sredinu i zasvira radikalsko oro. — Vi. spremno da i u smrt pođe za njim. Pominjaće ga i poštovati više i od Adama Bog osavljevića. u kojo . svi odreda njegovi. Aćim povede polako. — Ide vojska! — maše selak trčeći prema njima. Seljaci je opkoljavaju. I me Aćima Katića živeće dok je Prerova i seljačkog naroda. Vlast je državna teža od planine. — Vojska je stala na kilometar od sela. a njegove reči zatrpavaju psovke upućene on ma što beže. na zborovima viče „živeo“. — Nek idu! — ošinu ga Aćim prezrivo i sažaljivo u isti mah. Aćima. poguren i zamišljen. Aćim jurnu iz sudnice i viknu: — Ko je taj sa srcem kukavičkim i izdajničkim? — Galama umuče kao potopljena. m ladići — i uđe u opštinu. Nekolicina zamače za opštinu hvatajući šljivare. vidi se srebrn lanac od sata. kratkih obrva. Nek cela Srbija zna. se ljaci viču. u stopalima m u celo Prerovo. Ljudi će pamtiti njegova dela i reči njegove prenositi s kolena na koleno. — Narod se boji pijane vojske. pa sede pored zdepaste kase koju je prošle godine kupio u Beogradu i poklonio opštini. Starac se uspravi i učvrsti. Prošle nedelje bila je Vukaši nova svadba. Na zubunu. — Tebi se napunile gaće. Neka vide šta ima Prerovo. Aćimovi. da su i bečke novine pisale. A ako zatreba. Nek idu ludi kući. Sve je pijano. Seljak ne puca u seljaka! — guši se Aćim. neprijatelji. Dugo se gledaju bez reči.. a on sa strahom zbog n jihovog straha. Stiska usne. U očima mu se. mlađi. i od puka vojske — podiže ga ubrzano srce i on ustade. Čim vide. sav išančan tugom. nastavite — reče kad se srce rasturi u lupnjavi. Sliku. — Čađević ničim ne pokazuje Aćimu da ga vređaju njegove reči. Skoro će podne. pa kasnije konje. krupan čovek s rakljastom bradom. drhtala je vlada od njegovog štapa. Zdepasta kao panj. Poslova uvek i ma. sinovi i narode! smrt bi bila lepa. žmuri. pa neka i puk vojske ide. gospodstveno . braćo. — Ko e u Prerovu Vuk Branković? — dodade drhteći: vidi strah ispod seljačkih gunjeva. on. — Mi ćemo da ih otreznimo. ne bojte se! Vojska nije vladina i kraljeva. Stevo. važan. ispod nakostrešenih. Na njoj. kao da je od svitanja ne očekuju. A vlast je kasa. to selo oko šupljeg bresta pred opštinom složno sluša njeg a. a njegov sin pod Milošem Obrenovićem cerovim mladarima tukao je Prerov ce po krstima i turu. Vojska je selj ačka. kao spomenik. viknu: — Da iznesemo kasu! Ona je veća od pečata. galame da ne bi ćuta li.

jednome osta noga u uzengiji. na koga puške nišanite? Zar na seljake. — Nećemo kući. obradovan. kao radostan. Konji stresaju oznojene vratove. Tebi je put slobodan. bliže vojsci no seljacima.. — I ovu vojsku Vodiš na narod! Sram te bilo! Zato li vas mi hranimo i odevam o — ogorčeno reče Aćim. iz mesta. — Mi smo građani. vi ste slepci. I radikal! A ko si ti? — Ovo je kasa! Ovo je vlast! — viče starac stojeći na kasi. stade pred Aćima. — Ne laj! Narediću paljbu — oficir lako skoči s konja. Tola jurnu s toljagom na oficira i tresnu g a po glavi. . samo nekolicina poleže uz opšti nski zid. — Aćim se probi kroz gomilu i iziđe na put. stoje ukočeni. — Vi. samo jedno đule. crno kao šubara. kas kući! Otvaram paljbu! — oficir zamahnu sabljom na seljake. je l i ovo tursko selo da vodiš vojsku na njega? Dvadesetak selaka se složi. idi čuvaj granicu i ne mešaj se u narodne pos love! — Aćim pokaza štapom na put. dakle? Vi ste pobunjenici — strogo i ne podižući glas reče oficir. poštene građa e što brane svoja prava. Zapanjen. njemu namenjen. oficir naglo zaustavi konja u kasu. vojsko? — Aćimov glas se i u vrevi puščanih okidača. onda krenuše ka gu njevima i stadoše. deco! Vojnici čuju Aćimov iznemogao glas. ali se trže na drugi kuršum. na čelu sa oficirom koji maše sabljom po vazduhu. ogoljen i oku i konju. Aćim ga pogleda iznenađen. dva vojnika ispadoše iz sedla. tanko zveckaju uzengije. tuno lupaju prazna sedla. Pridružiše mu se Čađević i Tola s cerovom tolj koju drži obema rukama. — A ko si ti? — oficir se poguri ka Čađeviću. Srbe. Kolona se njiše i zanosi. sve će vas izbušiti. kao ond . Čađević se zatetura. — Ja sam Steva Čađević. oslonjen uz plot. bez pokreta. Crna go mila s e zanjiha. oficir pade i k riknu: — Pali u meso! — Ne. obraća m: gde je opštinski pečat? — Ovde je opštinski pečat! — Čađević se pesnicom udara po prsima. da lupi. Aćimu se otvoriše usta. Pre nego što je stigao da ispravi svoju streljačku grešku. vojsko! Stanite. — Zašto si skupio narod? — Da branimo svoja ustavna prava i slobodu. Pred Aćimom. ali od straha niko ne beži. ali se niko ne otkide.Iz krivine puta izbi u kasu kolona konjanika. a jahači tromo odskakuju u sedlima. — I to ću da ti uzmem! — proškrguta oficir i opali u Čađevića. seljak koji je zažalio što je pečat mali pođe da pomogne vojniku. kao da juriša. šinjeli ustuknuše nekoliko koraka ka gomili konja u neredu. Tebi se. sinovi naši. Stotinak koračaja dale. mi smo narod. ali ga T ola toljagom zaustavi i vrati. — Pijani su! — viče starac sa kase. — Vi se bunite. ovce. U susednim kućama žene vriskavo zakukaše. — i konji su pijani! Ja ću ih dočekati i govoriti. gospodine! — Aćimu drhti glas. predsednik opštine prerovske. kolona se uskomeša i ispuni put. radikalski bradonja! Ništa tebe ne pitam. oficiru. Seljaci se razređuju pa opet zbijaju u gomilu. uperi pišt lj i jetko upita: — Ti si Aćim Katić? — Ja sam. pa se gunjevi zanjihaše ka šin jelima.Vi niste ludi. stoji N ikola i posmatra. — Ne laj. koji je na nekoliko crnih grana nabo nisko nebo. sede i opruži na zaleđenoj prtini.. Što ste se zbili u gomilu? Tako će va s lako nanizati. zar na svoju braću i očeve? Čuješ li me. a Vi samo potvrđujte moje reči. Iza njih se seljaci gužvaju i zbijaju jedan uz drugoga da se nijedan ne bi našao na kraju. kao i seljaci zgomilani pod brestom. da mu izvuče nogu iz uzengije. stoji sa štapom preko leve ruke. — To je naša kuća! — Čađević nogom udari o zaleđen sneg. hoće nešto da vikne. predsedniče. ali ne suviše glasno. Oficir se okreće i komanduje: — Vod u strelce! Puške na gotovs! — Vojnici. A pitam ja tebe.

nismo bili Prerovci. Turci su nas u teme zvrcali. samo jedno treba vama..I vi ste se odelili na stranke.. ne okrećite im leđa. srdito frkćući. izduženo lice.. konji v rište. . čvor na licu joj se smanji. treći. zinu meso i linu krv. ona se okrenu i polako pođe niz put za konjima. balego srpska! Ja sam pohvatane Čerkeze i nizame brzo klao i ustreljivao uvek u srce. Rasuto grunuše plotuni. brane sel jake i rvu se s onim najljućima u surim šinjelima. Đule. dva vojnika jurnuše na ženu. pila vino sa Kavkaza. mi kao zverovi poskakasmo. ruke iščupaše kolac iz plota.. da se zarijete dublje nego taj brest.Janičari! Panduri. dok je oficir stajao s podignutom sabljom. gled a ih poskok pred trzaj.. ženo.. Od Morave. sekira joj se izmulji iz ruku. to je bila konjica. više nikad i nigde nij e video takvu zemlju. kad je svanulo. sitno a veliko. kidaju dizgine i galopom jure niz put. a ne vi. kad je Prerovo bez muževa. Narednici neodlučnoj vojsci ponavljaju komandu. Ni ona neće umeti da idu na dve noge.. vide dželep konja privez anih za plotove i jurnu na njih. ukresaše mu oči. a mi smo bili voj ska. ona stade. priđoše mrtvom vojniku. žena zastade tražeći metu udarcu. da sam te mlađi sreo. udrite. jer u srcu je junak i čovek. sestro! Vidi se... U mojoj buni ljudi nisu tako bežali. razbijaj pandurs ke tikve kad to ne čine oni čijem je sedlu Bog tebe namenio. crvi i vatra pojeli mu utrobu. Nekoliko vojnika naleće na puščane cevi svojih drugova. ud ri bar ti.... stoji i ništa ne kaže. pa da nađet e zaklon. — Pucaj ti! — odgovori on. oficir.. pa. on je na svetloj dramliji urivenoj ispod čela video svoje lice s dugom bradom. . ludi što su hleb jeli i ženama struk l omili na konjima u galopu. posle ih isprljaše krv i prašina žute zemlje. pa bez reči jurnu na vojnike.. muško su srce greškom u tebe zakucali. što se svi ne zbijete u brest.. iako je imao bradu. dva žara letela su na njega i pala preko noža u luku Posle. gde su vam red vojnički i disciplina? L epe pesme pevaće vam majka. pa kao u konopčarevom dućanu raskanuraše se creva. Nikakva šteta nije ni za vas ni za njega kad je moja buna utrnula i kad Krivovirci i Timočani p obacaše puške. hvataju seljake. tuku kopitima. pukot i vreva i klobuci dima kao da j e svaki struk kukuruza Turčin što pućka na čibuk. umesto da majku sisaju. đule tresnu u šiljato kol busima čerkeskih konja namenjeno. Žena sekirom udara konje po sapima i trbuhu... bel a kao da su jagnjeća. lice joj se zavezalo u čvor i stislo u potkovice vilica.Alal ti mleko.. udrite! Jauče: ne bežite!. ni ranije kad je za zlatom rudario. pucaju uvis.. gde se i plotovi posa krivaše u sneg. nikad ih nisam mučio i batinao. zinuvši kao da je iz njegovih u sta izletelo đule. opštine i šupljeg bresta.a u šumatovački šanac. deca što su. .I vi ste jadna vojska i jadne starešine! Gde vam je trubač da juriš zasvira ? Gaće su vam pune od ove gomile jada pod osušenim i rasporenim brestom. Vojnici jure. pa da barut na vas ne troše i potpale vas. Pucnji se kao megdandžijski konji razigraše u Nikoli. dozivali Alaha kao što pijani dozivaju kurve što za drug ima jure. to je bila vojska.. trčali na nas skačući lako kao mladi kurjaci. psujući mu žensku decu. svi vetrovi na zemlji protinjali se kroz njen p isak. . sitnoglavim i tankonogim konjima što se pružaju kao srndaći preko urvine. ovi se rasprštaše. Ej.. drugi. iz kukuruza. ispod god ina kuljnu preostala snaga. on ga zari u sneg pred sobom . pa truba ciknu juriš.. Čerkezi s u arlaukali kao da ih deru. poguri se napred i osta tako zagledan kroz dve bitke u sebi u jednu kukavičku po gibiju.. a šaka mu je bi a puna crvenog gliba. i uplašio se sebe viđenog u mrtvim očima Turčina. njena se kira polete i zari se u sneg. Iz sokaka s podignutom sekirom istrča seljanka. po seljacima što beže i bauljaju po snegu oko kase. Vojnici ga zbunjeno gledaju... a Turci će opet kao pšenicu da gaze Srbiju. nije bio galamdžija Aćim Katić. . slepci.. svi su oko njega bili krvavi. Da hoće ar deca da zapamte vašu pouku. jedan. zar ste vi srpska vojsk a kad od sekire i žene bežite!. A mi smo u ša ncu šumatovačkom sa svih strana bili opkoljeni. — Pucaj! — viče vojnik drugu. telc i! Što puške niste spremili? Čupajte plotove. Truba je cičala i frktala. trapave pijandure. — Ne pogani oružje! — sikće Nikola bez pokreta i drži kolac u sneg zariven. psuju ih i mlate kundacima i pucaju u one koje ne mogu da stignu.

brzo ščepa pušku i uperi je u Tolu. Aćimu laknu kad ga u grupi seljaka. Aja sam teb e dosad mogao stoput da udavim. — Pevaš li ti uz gusle? — Pevam. sedi mu na grudima i obema ru kama ga davi. Konji njuška ju vojnike po vratu i požuruju ih da što pre iziđu iz sela u kome se danas pucalo boje . Nikola klimnu glavom. sitnim i crnim. ovaj htede da beži.. vidi: vojnici jure selj ake. diže se nekoliko velikih ljubičastih klobuka. ne pomače se. misli Tola i gleda mu u zenice. A šta bi ti. opkoračio ga. Nikola mladićki skoči i potrča prema Aćimu. okrene se. — Ali ovde pušku da ostaviš. čuje pucanj.Od straha nisi mogao ni u sneg da padneš. terajući ga ka Aćimu. vezanih jedan za drugog. I raste šuplji brest. . — Jednjak si mi prekinuo.. Ako me ubiješ. Vojnik se grči. razbacani p o snegu oko kase pred opštinom. čiji pečat Aćim greje u nedrima. Modrina preliva sneg. vod vojnika p otera u Palanku. doboga. — Ti si.. — Nemoj da si nečovek.. podiže se i otrča niz put. Zagleda mu se u oči: liči na Mijata. pucnjava prestaje. — Hajde da me odvedeš i da me vežeš — muca. pa spusti pušku kraj noge i priđe da podigne oficira. U suton se i kuknjava dale i glasnije čuje. Stara c. vrâne se mrtvaci u suknenoj odeći. Nikola klonulo sede u sneg. Toli je žao vojnika. pusti ga da udahne. Onda ga opet pusti: — Je l’ nećeš da pucaš u mene? — Neću. Vidi: vojnici hvataju i vezuju seljake. prošapta: — Udri. — Ne pogani mladost.. — Ja sam jači — reče mirno. Tek kasnije.. — Udaviću te! — Imam. pa i z sve snage poče da ga udara kundakom u rebra. noge mu o tkazaše. Sav mi je vrat modar — jedna izgovori vojnik. Tola o labavi ruke. — krklja vojnik. Vojnik s niskim čelom i duboko uleglim očima.. Ja četiri sina i Siromah sam čovek. opet ga steže i gura mu glavu u sneg. deca će mi poskapati od gladi. bradonja. — Gde mi je štap? Ljudi. — Hoću. — Neću. Vojnik ustade. Pusti ga. stoji. poče da se razbistrava Aćimovo bunilo. mrle krvi postaju smeđe..Moja buna je drukčija bila. Narednik ga opsova i udari kundakom u rebra. sinko. nepomičan. . vide Stevu Čađevića opruže a prtini. Aćim stoji na putu. Vojnik koluta očima i više se ne brani. Aćime. Nisu mu oči zle. Nikola se okrenu Aćimu: — Sramota se ne briše sramotom. za ovu nesreću kriv! — zamahnu vojnik kundakom. — Živa mi deca. ne ispuštajući kola c.. a ćute i vojnici idući peške za njima. Ćute vezani Prerovci. Jauke ranjenika ugušuje kuknjava žena po selu. klati se i čeka pucanj. pogibe najlepši čovek u Prerovu. Tamo gde se sun ce zaklalo na planini. u suton. nadničar. Pucanj. vojniče! — dvaput ponovi. posađen između mrtvog Čađevića i onesvešće cira s raskrvavljenim čelom. — Ti nemaš dece — drhti. gde mi je štap? — zvera Aćim oko sebe..Pucnjava se proredi. opet ga stegne. — Živa ti deca? — Živa mi deca. Nikola se izmače. radio kad bih ja ovom narodu rekao zbog čega se mrtvaci crne po snegu?. zgrčen iza kase. gleda ga prezr ivo. uspravan. pa šapnu: — Ej. pa vrâne i varaju oči daje sneg okopneo i da zemlja proviruje. Tola ga steže svom snagom. Iza opštine Tola oborio vojnika. — Zakuni mi se u decu. galamdžijo! Iz inata se ne diže b una. Aćim vide Nikolu. Crni se kasa i stoji uspravno. Nikola se izduži između njega i vojnika.

Prodaš li je skup o. Uzbuđen. pa na njih i ptice sleću. Šta mogu kad su kiše sprale i njivicu moga oca. ovan predvodnik. A i vetrovi ih mlate i nagrđuju im lice. Iz kovčega nešto uzima.“ Aćim je opširno ispričao sve pojedinosti o događajima sa Čakarancem kod „Orača“. Ruke sam mu uvek više od pamet uvažavao. Besan čovek beše. Selom usporeno lutaju ženska naricanja. „Čakaranac mora do izbora biti mrtav! Čuješ li. lavež pasa i nemir koji samo vojska stvara. jer n išta se ne svrši onako kako je počelo. On evao. a čitave noći. škripi sneg.. rogovi su udarali u plot iza koga se bio skrio. Tada je pobegao Aćimu. onda ti bar nije krivo. sad ili gospodar i li pokojnik! Znam da bi mi i otac isto savetovao.vom municijom. A ovan je bežao s plamenom u runu. stigosmo do onog brda u Beogradu na kome su Turci Savu Nemanjića spalili. Nikad više po svojoj želi. Zna da joj je on noćas jedina muška ruka u kući i zaštita. Kad smo se vraćali. Seti se one noći posle Timočke bune. svet se kupio oko nas kao ovce na solilo. h ajduk. da ubija u zasedama i u gluvo doba pali kuće. U Kragujevcu. Nikola se pridiže. Preskakali smo torove i krali seljacima ovnove. Mislilo se ovako: gore nego što je sada ne može biti. izlazi.. on je bacao sneg na zapaljeno runo. Simkini koraci prođoše njegovom tavanicom. Ako se glave pogube. Simka otvara vrata. Od pamtiveka u Srbijici živ e seljaci s tuđim glavama. nikad nisu ni bile naše. To du go traje. Načujem da Toma Vučić sprema bunu. Ako si umeo. dugo čeka da ga pozove. zaudarala je izgorela vun a i meso. nasitno i polako nisam hteo ništa. Koliko je vremena prošlo od te večeri? Bez reči su pripalili i po drugu cig aretu. Neće kod mene. Sagla se. ali mu sećanja zatrpaše želju i od vukoše ga u podrum na slamni ležaj između kaca punih prevrelih šljiva. Sirotinju nemoj da žališ. Gde li je Simka? izdalek a pomisli Nikola. i ne samo te noći. Kako će mi pogl edati u oči? Gori je od Đorđa. izvikasmo novog knjaza. Nikola?“ „Mrtav čovek nije i pobeđen. U kući ne svetli lampa. U to vreme samo lenji i glupi ne izrastoše. i te noći postao je sluga. ali zube zarivaju u debele vratove ovnova. A ja. Obuze ga zimogroz nica. Visoki se izdaleka vide. vatra i lupa.. Nikola! Moram..“ „Tome što se ruga treba slomiti štap o glavu i ništa više. Neće i ne može nepotreban da bude. izlazi . pa pokri glavu velikim kožuhom.“ . Menije takva narav bila. svako je išao svojim pravcem. Zagušljivo je od žalosti u mraku među kacama. s klepetušom. kad su i torovi goreli u Krivom Viru i kukale zapaljene ovce. mogao si i knjaz da po staneš. . Nikola izvuče bradu ispod kožuha i namesti uši da joj kroz pod i d isanje čuje. Ni zbog Aćima. Okrenem se i vidim: godina je takva da. Mogla bi. Pobegao je odatle. Ja sam jo j noćas za sve. a ako dođe bole . Sam li glavu izgubiš. kad mi beše dvadeset. noćas da se rasplače pred njim. N oćas ja nikome ne trebam. I krenuh ja njemu s namerom da postanem vojvoda. a on bi joj dlanovima pritisnuo obraze. valjda će se pojaviti odnekud. lako i hitro. za T omom Vučićem i njemu spodobnima. kao kad ptica pređe p reko nevinog snega. Krali smo i kokoške.. u podrumu. Ona zna gde je on. I kurjaci idu na četiri noge. malo je zastala kod vrata.. samo su noći posle njih uvek iste. Vršaji su mi u srcu bili a noge sam imao na sva guvna da stignem. iako su leta bila dobra. „Odlučio sam.. ako b uni ponudim glavu. Najpre mi je sin pljunuo u oči. sve dok ovan u plotu i lipama nije polomio rogove grčeći se. mogu i knjaz postati. Tako mi. bez kuršuma. povedosmo s nam a vojsku. Treba samo da vikne. Gori je i od Mijata što je pobegao čim je čuo zvona. čist je ćar. Mi smo oduvek vole li da dižemo bune. ne odmarajući ni svoje ni konjske noge.. opet. a ja isto ostadoh.Bila su to rodna i oblačna vremena. Nije došla da spava.“ „On mi se narugao kako mi se nijedan živ čovek nije nagurao. pa su počeli i drugi da mi mokre u bradu. a semce mu palo među suve grudve. mogu je i gusle opevati. Tu. ni zbog nje. s dosadom ga slušao i nijednom ga nije pogledao. uspravlja se. Pa kažem sebi: Nikola. „Knjaz i svinjar jednaki su!“ govoraše on niščima duhom koji ne postaše knjaževi jvode. U Katićevom dvorištu je tiho. Sve su bune drukčije. Ja nisam um eo. jer je on bio lug što ga je Aćim iz lepog sna probudio i što nije hteo za sutra da odloži razgovor. Onda se seti kad su jedan prema drugom sedeli u Aćimovoj sobi i gledali se u b rade. Ne videh nigde toliko divljih krušaka kao tada oko Lepenice. Svaki čovek od časti i obraza to bi učinio. Stade uz bagrem da je sačeka. Što smo dalje išli prema Beogradu.

— Kad su seljaci znali za šta ginu? A ti ćuti tu dok ja ne dođem. U mraku ga ništa nije bolelo. krckav u hrskavicama. pitam te? — Tiše! Vojska je još u tvojoj avliji. oči se jedva otvoriše: u sivkasto j gomilici dana što je ispunila rupu u senu vidi bradu. i ti si nekad bio drukčiji. ako ne želiš s de erima vezan da odeš u Palanku. — Još nisu otišli — reče Nikola. još ne shvatajući svoj položaj. Probudi ga drmanje za nogu. — Mrtvi? Da nije. Baš ih briga za Aćima i radikale. Pao je sa stuba. Sećanja su se kidala u gađenju od koga je trnula i bolela moždina u kičmi. — i zbog opštine ludi izginuli? — cvokoće. A Aćima su ti vezanog sproveli u Palanku.. uplašen da ga ne čuju vojnici što se svađaju sa Simkom. Po selu su psi grizli tmušavu pomrčinu. kao da je bolestan. Seno. kad krova za njega nigde ne beše. To što šušti propipa rukom: seno. št ipana mokrim prstima umora koji je neizdrživo bazdio na rakiju i čupao creva na povr aćanje. Šta se t danas dogodilo i zašto on leži zatrpan u senu? Drmusali su ga. Ugurali su ga u čakšire i gunj. „Tamo. — Nikola ustade i ponovo ga zatrpa senom. Simka i još neko. Onda je svanulo. Ja sam imao samo snagu. a seno šušti od njegove drhtavice. muklu i iskidanu kao da zapomažu ludi zatrpa ni zemljom.U mutljagu mamurluka i bunila bledo je čkiljila svest i često se gasila. Onda je zaspao. kao čavke. Podižući težak krov.“ „Ti si ostario. — Gde mi je otac. nisam ni imao srce.. Strah je i tvoje src e zagadio. Vikali su nešto. Ko je pucao? Na koga? Noć je.... pretio je i p sovao. Isterao je iz kuće. Video je sneg i staJu pre nego što je pao. primio u kuću. Pridizao se tražeći reči. — Je li vojska? — u Prerovu. ubiću ga samo ako vidim da će te pobediti. sam mu je od padanja zviždalo u ušima. ruku mi mojih. Aćim! — zatutnja sanjivo srce. Ne. — Pst! Ćuti tu! — šapnu Nikola. Živ. crneće se žene. Aćime ludi.“ Niko ne može posumnjati da je od moje ruke. mirno se opruži. I Simku čuje. šapnu oseti plevu u ustima.„Plakat je napisao. Ništa više nije čuo. Ceo srez. Aćime. škripav u rebrima. — Ko je to pucao onoliko? — ponovo oseti muku i seti se Palanke. u tom božjem selu. Diše brzo u besu i mržnji prem . i pominjao noć kad ga je sa zaleđenim čakširama. Čuva ih vojska.“ Uplašen. a s njome su đav oli sadili belo trnje. Užasno ga je bolelo u stomaku. nesrećniče. psuju je i prete da će im sve popaliti. I mrtvacima ne grizu tabane. ne laju psi. čuje mu glas. a on je čuo daleke pucnjeve .“ „Vukašin ti je napisao plakat. oseća ga. Strah ga gura sve dublje u seno.“ „Još mi se ne napušta jazbina u tvom podrumu. Aćime.“ „Ja s tobom ozbiljno razgovaram!“ „Jok. Nije. Gurala Mu ruke u gunj i vukla ga . utrnu bez pokreta. nož je ispod glave. Pa onda sve postade — ništa.“ „Nikad ja.“ A rekao sam: „Mrzi me da ubijem slabog čoveka. Đorđe gleda u mrak. . Iz daljine čuje glasove i viku. Nije ga bilo strah. a nema snage da ga uzme i palcem opipa oštricu. a onda. Nikola stenje i valja glavu po uzglavlju od sena. Nikola — laknu mu i.. on se smiri. Traži oružje. brzo je koračao po sobi. Samo ti.“ „Nekad ja s tobom nisam morao mnogo reči da trošim na ovakve stvari. Opet je mrak. Dvaput je pao. i da je samo srez. vidi. To je bilo kad se vratio iz Palanke. Eh.“ Ustao je.“ „Zar i ti da me izneveriš?“ Aćim je stegao pesnice i pošao na njega. — Smrznuti leže pred opštinom. Pod njim i oko njega je šuštalo. Đorđe jeknu i poče da tone. čita sada o mojoj sramoti. Sad nema šta da brine. goriš kao breme luča. mislio je da ga bacaju u bunar. Vukli su ga. „S ve se sada utulilo. Bilo mu je sv ejedno što ga dave. Na takve — ruka me ne izdaje. Dave ga. izabran je za poslanika. Psovao je. — Državna sila. — Ti si. A ti si nevin pred vlastima.

a naše lude otera u grob! — Gde ti je čovek? Skrila si Đorđa. — Gde je Mijat? — Ne tiče me se. beslo vesni. — Neću! — gadi mu se na sve. Svest mu prikupiše vika i kuknjava žena: — Lopovi gazdaški! Jao. i kad vide da Simka maramom briše suze. bauljajući.. Imaš i pravo. on se klonulo svali na gomilu livadske otave. Ako ovim slepcima naplati opelo. kučka. ali pomisao da siđe i brani ženu brzo zamre u strahu. a moj. Zašto da on plaća očeve grehe? Glava ga boli: čini mu se da će se rasprsnuti u pa rčad.. Ljudi će mesištem sasvim da usmrde zemlju. zaklaću te! Razabra Nikolin glas. obesiću ga o mantiju pred njegovim dućanom. kuću. da pobegne? Kuda? Gde može da se sakrije? Gore će biti ako pobegne. Crknuće kao pacov ovde u senu. ne bulazni! Zna li Aćim da sam. A njemu se čini da svi kukaju nad njegovom sudbinom. — Pijanog te čuvam i krijem. I ona je rekla. On nije kriv. nije kao ti. a moj. Đorđe klonu. — Kuću da mu zapalimo! Nek izgori Katićevo gnezdo! — Uzmi slamu! — Daj vatru! S prozora se sjuri staklo. Sutra će pop Veličko promuknuti od ječnaja pamjat. brzo nabaca seno na otvor i sjuri se niz stube. I tog će gada najuriti iz kuće.. — Čekaš da i mene vezanog sprovedu u ku? Da me osude na robiju? — Takve ni na robiju ne osuđuju! — Žao Ti. — A Tola? — Znaš i sam. U njega se zari još nekoliko vriskova žena. — Udri i toga bezbožnika! Iako klonuo. a iz mraka ponovo. Pošten ne beži. bio pijan? — Celo selo zna da si se malo proveselio u čaršiji. .. Izvuče se iz sena. brzo. Đorđe se brzo. nek jedu kuršume.... On se nikada nije bunio protiv vlasti. slabić. On htede da vikne „da te više ne vidim u kući“. sebe. ustade. Da li je ovo ta velika n esreća njihove kuće koju je on još od Badnjeg dana stalno predosećao? Može li još nešto crn i gore da ga snađe? Mogu i na robiju da ga oteraju. Pod njim. a ko zna kakvu mu nesreću i on sprema. Hrani razbojnika. Načinio mu od kuće hajdučku jazbinu. izelice! — Vi ste nam kuću opusteli! — Ko će naše siročiće hlebom da hrani? — Tvoj Aćim pratio sina u čaršiju da lumpuje. Seljaci.. Može mu glave doći što je iš o u agitaciju za oca.. Da se izgubiš zanavek. — Udri je vilama! Đorđe poznaje žene po glasovima i tako saznaje ko je poginuo. Svi znaju. Lezi tu i ćuti! — Kao da hoće da ga u guši.. — Hajde. Poče da odgrće seno: otići će kapetanu u srez i izjaviti da on nem a nikakve veze sa očevim zločinstvom. galama se odmače.. Ču da Simka zakuka . — Ocu Ti se o glavi radi.. Valjda će otići iz sela.. — U kući nema vojnika.. a ti. jer jedini se on od muškaraca u selu danas skriva u senu. pa večernju tišinu iscepaše otegnuta aricanja udovica. kukavica.a Aćimu što je ludom glavom upropastio selo. Za Nikolom krckaju tavanske stube. uvuče u seno i sam sebe zatrpa. gladni konji topću i tuku kolenima o pr azne jasle. — Idi. On je najne . mrak mu u talasima na leće u oči i puni glavu. Nema nikakve veze sa očevom politikom. Simka ga. — Ne diraj Simku. kud znaš! — Zašto ga tako gleda? Smeška se. sve. U podne Nikola razgrnu seno i pruži mu tanjir sa sirom i hlebom. zovi mi Simku! — Iz Srbije će i vrapci pobeći. namile u njega strah. a ja. Đorđe uskipe od ljutnje: — Ne cmizdri! Veče ne sme da te zatekne u mojoj avliji. Stu be opet zakrckaše.. Kad sam luda. može izdati i prokazati vojnicima! Niko neće znati da je to ona učinila.

. u luk savijene ulice iša o zanesen kao mesečar. A dugo je trajalo dok s e ona. Napipa je u mraku i ščepa za mišice. Sada si ti pod mojim kolenima. Aćim još više ukruti vrat. — Kažem li ja vama. ali ga. a oni su smrdljive kaputlije što žive od seljačkog znoja i grbače. jektičavog izgleda kape a. Po zidovima je v ideo samo plakate o Vukašinovoj ženidbi s ministrovom kćerkom. — Beše tvoje. e ni lopov ni mečka. Žali sebe tako potpuno da ne ume ni da plače. a sve ostalo se dogodilo u bunilu. samo se kuknjava čuje. nije izvukla na put. uđe u kuhinj u. sikćući: — Ja sam kukavica. — Sa mnom se. — Govori tako ožalošćeno kao daje reč o njegovoj ženi i deci. ne razgovara sedeći. još više se smanji. čovek je. doživeću ja da vi prosite hleb po selima. Još jedna žena postala je udovic a. Ti ćeš opet biti što si bio. Aćim unese bes u kancelariju. Upogani mi se u bradu ako mlad luk doče kaš u Palanci. apsandžijo. kapetanu te vodim. Pljujem ja na tvojih sedam dug meta. na zidu je opet ugledao plakat. Pre pogibije pod brestom. Iz kafane. poguren. večeras mora da ostvar i svoju odluku. ne odgovarajući na pozdrave opančara i dućandžija. kao ribu uhvaćenu na udicu povuklo unutra izazivačko i snažno: „Uđi. Pričaj.srećniji u Prerovu. Aćim se trže. strogo i upitno pogleda apsandžiju: njegovo lice i glas ništa ne k azuju. — Naređeno mi je da te vežem. natmureno ponosit i de preko pijace. — Smrt oglašuje. — Boj se Ti. prijatelju Aćime! Čuo sam da si stigao pa te čekam. mundirdžijo. ludi. — Vezuj! — viknu Aćim da svi čuju. čiča-Aćime snuždeno reče apsandžija s katancem u ruka osti. Aćim pomisli da je neko od ranjenih Prerovaca umro. ošamućen. pomalo se i gadeći bolesnog. pa potera konja galopom preko pola pokrivenog sn egom. u kojoj ga. da će njega da puste! — viknu iz ugla najozlojeđeniji Pr erovac. ja sam pijanica. najgori čovek u selu. hteo brzo da se vrati i zatvori vrata da ga niko ne vidi. Nije verovao očima: s .“ Neko je ustao sa stolice i Aćim je seo do samih vrata. dok nisam bio vezan. svi ste mi se gologlavi do zemlje klanjali. pa samo promoli glavu i pozva Aćima da izađe. ali mu od Aćimovog pogleda smeh odjednom slet e s lica i on više zamišljeno nego strogo reče: — Znaš li šta oglašuje zvono? — Pitaj popa — tiše reče Aćim. shvatio je to onda kad je na konju pojurio kroz selo i stao u polju. ne. ne može da uđe u apsanu prepunu Prerovaca. on je izgurao na put. praćen pandurom s puškom preko ramena. Onda se okrenu onome što je viknuo: on grize usne i preti glavom. Aćim shvati i seti se kad je poleđenom prtinom puste. siđe s tavana.Raka apsandžija odškrinu vrata. daleko od sela. sedeći. nećete ni vi još dugo pljuckati po kaldrmi. aja se ne bojim! S rukama na leđima. . Zebu mu ruke i oseća da su mokre i lepljive. nigde lampe. pužo čaršijska. sam je konj o djednom zastao.. gospods ka. jedva iziđe hodnik apsane. ali tvoje neće zadugo. na čijim je šiljatim ramenima i smešno i jadno Visio plavi mundir. Zna zbog čega. pa ne može iz sebe da iščupa reč. Kapetan se usiljeno nasmeja. Ne. ječeći. — motri d u drhte ruke. Kad se smrklo. Simka se nakašlja.. on ne bi smeo ovako da ujede Aćima Katića. uplašen tišinom između zvezda i sleđene beline. gazda-Aćime. po kvarene ćifte. i šapatom dovikuju komšije. zastao je na vratima uplašen načičk nim stolovima. — Ne boj se. a? Ti da mi to kažeš? Počelo je tako. ja sam državni sluga. dućana i radnji is trčavaju ludi da ga vide.. Kao raz apet i obešen o apsandžijinu naredbu. — A otadžbina. ja sam ništa. čeka sreski kapetan.. spotičući se o ljude što leže. Same ga noge uvele u ra dikalsku kafanu „Orač“.. i stare motike da klepate pa pošteno decu da hranite. Četiri deteta su ostala bez oca. — Sigurno znaš što sam te zvao. moram. Zaplakaće o d jeda. — Moje beše i biće. — Zašto si ga ubio? — žućkaste i guste obrve pretvoriše oči u dve svetlucave linije uke stavi na leđa i. suljajući se po snegu išaranom balegom.

ljudi?“ „Vaše su stvari!“ rekao je neko u tišini iščekivanja. i on se uzaludno trudio da sakrije radost št o čovek s kojim je popio za izmirenje kod „Orača“ više nije živ. a kafanski prozo ri uzdrhtali su od vike. samo u misl ima. svi su čuli. iza kelneraja. Pijaca se smanji. Kafana je bila puna crnih šubara kroz koje je on propadao negde dugo. Vi. „Ceo će srez da priča. — Odgovaraj što te pitam! — kapetan se zakašlja od ljutine. Što se . „Ti i ja bićemo od danas prijatelji“. pameti! Njegov protivnik na. Ruka je čupala nož iz kanije i sporo ga zarivala u Čakaranca. samo se nekolicina. nije veći od čvorka. — Kome si platio da ga ubije? — Narodna ruka ga ubila. pa je grmnuo iz tog mekog crnila: „Nismo mi prijatelji! Posle izbora odžak ću da ti preturim!“ Viknuo sam. Tapka maramicom po u snama i retkim brkovima. „Sad smo se orodili..“ „Ti i ja?“ „Kad se krv pomeša. ludi. odstupajući pred dru gima: „Iko. nisko nebo primače mu Prerovo. krijući lica.a ispruženom rukom za pozdrav. plašio se sebe kad prestane da govori.. i ostala u njemu — zariven nož. Aćim zažmuri i kroz trepavice vide udaljenog i smanjenog Čakaranca. Ali.“ „Što si neveseo? Sin ti se ženi našom devojkom. zgrušana kap krvi. Sad me star ost stigla.Mi.. koračao je poguren. „Sedi da pijemo za naše izmirenje! A vi. nije. da n e sluša šaputanja iza leđa. to je druga stvar. Aćime!“ Nećeš više. „Ja živim samo da taj dan dočekam. Nije valjda on. činilo se Aćimu. Sad mi kaži čije si ruke okrvavio. džezva je pala na šafolj za pranje čaša. i to prvim. brzo. — Da mi je milo što će jedno kuče manje da pogani zemlju. zarila se u sve žile.“ Svi su to čuli. Tek posle neko liko rečenica kapetan mu zbrisa sumnju. odžak se ne pretura. kuće se primakoše i stisnuše j dna uz drugu. Ljudi su se smejali kao da se daske lome i cepaju. — Kralja ne pominji! — ustade kapetan. sivo. Čakaranče!“ Pružio mu je ruku. odluči koga će u Skupštinu da prati. Je li tako. kuvaj dva bakrača vruće. — i time se protiv mene služite. — Naučio te neko pametniji od tebe.“ Ljudi su zanemelo slušali.. nasmejan. Tada je Čak aranac pošao ka vratima. Iko. — Znam da je to tvoje delo. već se pije zagrljeno. ali ga je Aćim uhvatio za rukav i posadio na svoju stolicu. brest i sve što je ostalo u onom sutonu.. dobacio je jedan sa šeširom. I ko. dugo . on se jedva provuče kroz zatvorska vrata. svezanih ruku. trgovac i liberal Čakaranac. ti si mlađi. izborima. a. pružao mu je ru ku i govorio: „Zdravo. Bilo je to prvo i jedino „živeo“ u njegovom političkom životu koje ga je zabolelo. neodlučno prihvatio. da ga ne zagleda ta čaršija. pijte koliko hoćete i šta hoćete. Moj se sin ženi. i to ću d a kažem kralju Milanu ako me pita. „Možemo biti prijatelji.. na moj račun!“ U Tišini. iako nismo u jednoj stranci. Devojka je dobra i kuća je poštena. politički ne slažemo. Na izborima će narod da. a nju ničije i nikakve pare ne mogu da isprljaju. Vraćajući se u zatvor. „Dosta sam i bio. pa neka Ti je sa srećom. a ovaj je bunjen. ja častim. koje se brzo skriše u najzabitiji ugao svesti.“ „Mrtvima.. policajci! — Aćim ne veruje. to mi je milo. išao je k njemu. unjkavo nasmejala. nastavio je Aćim stojeći čvrstim glasom koji je samo za njegovo uvo podrhtavao. u hodniku se odvezane ruke mlita .“ Nij e smeo da zaćuti.“ „Ti se. u stv ari. Kroz maglu Aćimove ošamućenosti blesnula je jedna misao. Nekoliko grlatih povika odbilo se od počađavele tavanice. Aćimove reči su tupo odjekivale u TIŠINI prljavoj od duvanskog dima i isparavanja snega što se topio na opancima i gunjevima. udade u liberale“. s ari. gazda-Aćime.. Ti ili ja!“ „. Zdravo. o.

Dvor im čuva Mijat. uzmi sve što imam. Ovo su poslednja vešala koja je sebi pobio. Pa nasrni na to mrtvojeđe. Od Kosova gavrani ne prestaju da lete nad umornim konjima s praznim sedlima. Svima bi vreo katran u grlo trebalo sipati. „Gledaj me.. Oseća: kostreše mu se dlačice na vratu. izbrazdana šančevima. ušunja se u senjak i pored stoga klonu na sneg.“ Posle je sve bilo meko i mokro.. — Ja te pitam: da li se gazdarica vratila? — Kako bi smela da dođe posle onakvih batina? Gazdica Đorđija za trgovinom u Beo grad odlutao. dajem ti dvesta. zanesen pesmom. gust odjeke gusala. Nikola dugo reži i sluša. Kukavice ste i jad svi vi što ste pesme o bunama i hrabrima pevali. „Dajem ti sto. Gnevom mrtvih. Nje više nema u kući da ga ponudi rakijom. Desnom rukom struji krckanje hrskavice i mokro šištanje. zemljo. Tek kasnije. prevaro! Tebe što si gusle izmislio trebalo bi svake noći klati. — Braćo. — Pa što mi se prvo ne okažeš? akva vremena. vraća se Nikola. Nikola prstima zatiska uši. — Da li se Simka vratila? Mijat ga ne ču. Kiša u očnim dup ljama. Protiv noža i ovca bi se više borila. Poslednji put je poslušao Aćima. gorskih smreka majko! Torom — vuci. verni sluga. A kovač pruža oko niz belu zraku jatagana. Kad li je ovom p oslednjem udaren kolac? Sklopi oči i gadljivo se strese. noć je. kad mu se disanje utiša. Kao r ed šljiva u gazdinskom voćnjaku. Mijatu. Jer se otvorene brazde g rče za semenom iz muške šake.Jedva vuče noge. makar marjašem. i Bog nek se zgreje. Bukni. Otvori vrata i stade. Nije ni bio čovek. izranj avljena topuzima. ljudi. . Nikola ču jaukanje gusala i Mijatov gl as u stajskoj sobici za sluge. noću se ne ide bez lozinke. usiljeno se nasmeja. da otera iz sebe ono što je krckanje hrskavice i mokro šištanje. Nikad tako nije bilo. U zglobovima prsti ju i u ležajima vilica. kad ugleda gomilu straha u gunjevima.. načisto svršili. Ja sam njima ga zio dok livade i rosu još nisu bile takle bose ženske noge. I hrapavo teme hajduka tare tamno zemljino meso. Nikola otegnuto jeknu k roz nos. škrgutnu katanac i po mozgu zasekoše reči: — Eh.vo zaklatiše i. Diše hroptavo. plamen ispod streje. Poslednja zamka koju je sebi namakao oko vrata. uzdižu se ona. ponavljajući pitanje — Ih. Kukavice ih spevale.“ I opet se sa katićkog krova Zora glasa iz crnog Prerova. sunce u memli. Zbog Simke je zaboravio da ponese par u i otkupi dušu.. U glavi mu zveknu reza. Šta on još čeka. doboga! Sad smo. što se uplaših! — uzvikom Mijat isprati gusle. Usijani odžak dušnika.“ Nije moga o ni da vikne kao čovek. Neopažen od pasa. izubijana kopljima i đuladima. Hoćeš li da ti odgudim pesmu što sam je spevao za .. Beli krugovi jure se oko njega po tami. Glasom ženskim pišti iz mog sela: „Pomozi nam. I mrak. Ovoga mi nije žao. ubijen je Čakaranac! — ljutito reče da bi smrskao muk. a noć sve vidi. Zemljica je izubijana brzim kopitima turskih konja. Reci kako krv da ljudsku smirim? Da li bunu opet da raspirim?“ Odgovara Aćim kraj handžara: „Briši suze. Plaz ralice nabo kr ečnu lobanju čovekovu. a starina Aćim za seljačku pravdu tamnuje gde se legu guje i gušteri zel eni. Možda se ona vratila? Starac se brzo diže i pođe u sobu. Nikola snegom napuni vrela bezuba usta da zagasi žeđ. dok buljuci zbego va sporo mile šumama. Pesme su laž. To me je naljutilo. Ja nisam potkornjak da oborim hrast. O. neće da sluša Mijata koji tankim glasom zapomaže: Sunce pišti utrnutih zena. to što traži da se otkupi. usporeno i nedoklano. To njegovo. vreme — naopako. Desnu ruku pobode u sneg da opere krv. Opet samo kratko jeknu. u podrumu? Ponovo napuni usta zrnasti m snegom. Nikola se razdra. i klonu uza sama v rata. Ognjište u grudima. Izvori presušuju. Te n eotkupljene duše ne ostavljaju. koso ka nebu.. idu za nožem i smrde na krv. U sobi je mrak. Nema zvezda. žive mršti veđe. I još više kad je stavio ruke na oči.

nije u svojoj kući... Nikola. Uvek se tako otvarala. zaustavlja disanje. — Prvo o sinu — žmirka na desno oko. Kasnije. — dobro veče. mnogo je lepša od one o Timočkoj buni. Otkako sam se rodio. Možda se neće ni vratiti. — Meni samo srce peva. po temenu mu ne gaze njena bosa stopala. Uhvati kapijicu i p odiže je. ščepa ih i baci za vrata. A što pevam. donosio i odnosio pisanke. Šubare i šeširi pred m do kolena padaju. Mijat plačljivo progovori: — Bog me je takvog sazdao. podiže glavu i. Gazda. .. zašišta mokr o. ali otac svakako. i tebe još brine prošlost.. — Vid im ono dete. zgađen. da mu glas bude gušći. Vukašin na njemu vidi istu kratku bradu. Nikola. jauknu čovek s nožem zariv enim u prsa. usred čaršije. Ruka iščupa nož iz pojasa i baci ga u mrak. spa vam sam. ne čekajući da mu se odazove. u svojoj magazi zaklan je čovek! Ugledan. a TI SI pesmu zavrečao! — gurnu ga. Onaj s najmanjom platom išao je poslednji. Vukašin sede na klupicu pored testija: — Pišete? — Običaje moga naroda. — Još vas zanima prošlost? — Kako još? — namršti se Andra ne gledajući ga.večni spomen prerovske pogibije? 3dravlja mi. Ako se oni ne vrate. Nešto kao osmeh minu Vukašinovim usnama. a? — napipa mu gusl e.. Pravo je da i mene neko ugreje. Tako su i iz suda po starešinstvu izla zili. ustade i pljunu: — I ti si čovek!. a Nikola klonu i zastenja. U gustoj tmini podruma duboko jauknu prazna kaca. a rano ustajao. tamnu. Ni ona koja ti je mesila hleb. Od straha. do samog suda. Gudiš u pustoj kući. onaj isti k ožuh koji je profesor imao i kada ga je Aćim doveo njemu da ga upiše u prvi razred. Glumac u putujućem pozorištu. sav uvučen u kaput s podignutim astraganskim okovratnikom.. iznenađen gost om. ja nisam kri v. trese ga i hoće glavu o da mu slupa. Mijat udari glavom o zid. ulazi. Kuća mu puna dece. napravili novu apsanu. Uvek je kasno legao. — Prošlost ne. nadnesen nad hartijom. ćutljivo i poslušno. — Kukavice guslaju.. Tvoje srce je jarčeva kita! Beslovesniče! — Ja sam guslar. Sve čavke u čaršiji zanoćivale su na suds kim tavanima. ne odgovori. s tihim prekorom. — Ja sam o tebi bole mislio — ustade od prostog stola zastrtog novinama. mišiću pogani! — steže mu vrat.. Svakog jutra i svake večeri donosio mu je sa česme p o dve testije vode. zasta de pred dobro znanom kapijicom: kroz golo granje dunjâ žutnjikavo je piljio prozor. s perom u ruci. „Čovek je stvoren da najmanje spava“. To je mogla da smisli samo učiteljska pamet. ravan je i hladan njen krevet. Prošle noći. Pevaš. pa još jedanput. i skupljam marjaše ku sebi da sklepam. ti znaš da sam ja živ sahranjen. prvi put u slabine. Krov svoj da imam. gospodine profesore. kao uvek kad se ljuti. pomisli Vukašin.. — Kako čovek može da peva? — reče zamišljeno. Andra. — Srce. kozo dv onoga? Ti nisi čovek. koja ga je uvek podsećala na kupinov list prikačen da skrije lopticu podvaljka. Kuca i. Uvek nekoliko koračaja iza njega išao . — Bole da govorimo o mom ocu — prekide ga. Peva i kad se krvca lije i. Brzo ide po kaldrmisanoj stazici. još jedanput. Onog vrednog dečaka sa živim očima. a ludi ginu.. iz očiju vreo katran zaliva srce i šišti. Nad njegovom glavom je tišina. Gledali su se mirno. Mijat se ne brani. Nikola. osetio je To po brzom i mekom uletanju noža. Prazna kaca ponovo zveknu i brzo um uče... Pa da negde ženu nađem. Uvek peva. I mladu ženu ima! A ti pevaš. Nikola napipa krevet i sede pored Mijata. više udesno. ti si miš! — krklja u besu. — Gde si se sakrio kad je zapucalo kod opštine? Gde si bio dva dana. Sada su. Oni čiji hleb ždereš nisu tu.Vukašin. drug i put je zario u mrak i rebro mu iskrenulo nož. Služim Đorđa Katića da bi mi dao ono šljivače nakraj sela. Mišu! — strese se i izjuri napolje. mokro šišt i krv. Radi toga služim. — Šta je s mojim ocem? — Vidim. i prala vašljive gaće. vidi i prljav kožuh. i reče: . To mu je jedanput rekao i on je zapamtio.

. — Ja sam došao da spasem oca. A to je nešto. — To mene nije briga. Skini s kreveta jednu slamaricu. I da narod raste. — O tome ćemo sutra. Zastade kod Velike če sme. — zastade. Jedno smo ja i on. Pišite vaše običaje. Jesam. — Kad ste je videli? — Trebalo je da vidiš Aćima kad sam mu pričao da ti žena nije vredna izdaje oca i Prerova. Samo ćeš ga obrukati. mladi gospodine doktore! — mahnu rukom sa uperenim kažiprstom. daću dukat a psandžiji. N ajpre Andri.— Nema koristi od toga. On koji se prkosom zapisao u istoriju. — Mlada ti nije neka lepotica — odloži pero i zapuši mastionicu. Vas dvojica ste oro istovremeno počeli da učite školu kod mene. i ja sam ub ica. ne možete da se pohvalite. loži. U zoru zakukaše dve žene. Ako ti je zima. kao da je ubica što se kaje. Vukašin se nasloni na tarabu. — I to će ići na dušu moga oca — snuždi se Vukašin. — P slednji s perčinom u ovom kraju. — Ja bih vas molio da nekako još večeras obavestite oca da sam došao. naježi se. Andra utrnu lampu i leže. Tukao se i pljuskao sa šegrtima. — Takvim činom ti i tvoji vršnjac i. — Da bi mogao mirno da zaspiš? — Da bi otac mogao mirno da zaspi! — viknu. Apsanu ne lože. I on. — Poštujem. I moje i njegovo. Svakog jutra i svake večer i. — Hoćete da kažete da sam i njemu nešto dužan? — Hoću da kažem da je taj nepismeni vodeničar Luka Došljak. Kurjak je drhtao kao kuče. — Ljudi kao Aćim ne pate od nesanice. kod mene pao na ispitu.. Ni vaša načela. čuje šestoglasno pevanje vode. Hoće samo da vrati razgovor. sin vodeničara koji je s perčinom umro. — V kašin rukavicama lupka po kolenima i ne ustaje. po tonule crkve. — Po načelima. zbog načela. Velika je to stvar. Zar ja ne mogu da budem . sve je hladnije. Uzmi i pokrivač i lezi pored furune. drhti. Politički momenti me ne interesuju. — Oprostite što sam se usudio da vas u ove sate uznemirim. Besmisleno je svo to bežanje i trganje. što se iz evropskih kafana rugate precima i tradiciji. u džepu mi je pismo da ga puste. Sigurno ti ga je tast kupi o. — Ljude kao što je Aćim ne treba spasavati. — To me se sada ne tiče. — Mraz je napolju. Odatle je vukao po dve testije vode. sedeći. pa podiže glas: — Kad si za Božić dolazio kući. Bivši rajetin. u drugoj kući od česme kukaju žene. Jedan drugome nemaju više šta da kažu. Skini taj kaput. — A vi ste večeras naročito za ljivi. za celu čovečju visinu ukopane u zemlju. testije su vam pune. gospodine doktore. Kako da se oslobod i sećanja i cele te prošlosti? Kroz jutarnju maglu vidi kameni krov česme s krstom.. Aćim je moje delo. nalakti se i u raširene šake smesti mesečasto lice. Nikakvim kaz nama i globama vlasti nisu mogle da ga nagnaju perčin da odseče. taj beli čovek što je v na Moravi odživeo. zvonko oticanje iz šestočesmenih usta. Vidim. a svakako da im ate i nekog ko vam nosi pisanke. provede noć. Zna za kim. Između stola i kreveta Andra pređe tri koraka. — Ja sam došao oca da spasavam — tresnu šakom o sto. Vreme je za spavanje. Vukašin na klupi. jer mi je Aćim otac. — Rugaš mi se! — Nisam zbog toga došao u vašu kuću. Dokaz da u Srbiji ve liki ljudi nose gunjeve. — On je štampao plakat o tvojoj ženidbi. Aćimu je šezdeset godina. Ja izvršavam obavezu prema svom roditelju. Aćim je moj đak.. — Moja kuća nije drumska mehana. kod koga je stanovao. pođe ka kuknjavi. Naricanje ga izvuče na ulicu. grobnice. U džepu mu pismo predsednika vlade za sreskog kapetana. kako si smeo da prođeš kroz Palanku a da ne svratiš mene? — Nisam svratio da ne bismo vodili ovakve razgovore. kao da čika svoj strah. pa posle Bošku opančaru. Ti si. — O kakvom se to ubistvu govori po varoši? — Čakaranac je mrtav. imao svoja moralna načela i držao ih se do konca života. — svečano govori i zamišljeno gleda u prozor. — Znaš li ti da je tvoj deda umro s perčinom? — stavi ruke na leđa i poguri se.

GLAVA TREĆA Gusne veče i miriše na tikvene vreže i mrtve kukuruzove rese. — A ostale? Moje Prerovce? — Za njih ništa ne piše.Aćim Drugi put uđe u kancelariju i ne pozdravi kapetana. onda ja . Jok. pomalo surov. Stidi se i da pogleda ćutljive i natuštene radoznalce.. — Kapetan podiže depešu sa stola i zagleda se u nju mičući usnam Aćim se obema rukama uhvati za bradu. — Nisam ja za tebe čiča. gust . Možeš odmah da ideš kući — kapetan gleda kroz p or izukrštan gvozdenim šipkama.. Ne otpozdravi mu. izlazim. — Kako ništa ne piše? — Nemam naređenja.. Kad svi moji seljaci budu pušteni na slobodu. postaja malo. — Ako Ti je vola.. s rukama na leđima. a ne može da ga iscepa . sam javi.. To sam ja. panduru! Vodi me u apsu! Kad Aćim zalupi vrata za sobom. kapetane! Aćim Katić ne izlazi iz apse i neće na slobodu dok svi Prerovci ne budu pušteni i dok se ne kazne zločinci za ubistva i tiranstva po mom selu. Oseća pismo u džepu. Kapetan lako pocrvene. Kapetanov pristojan pozdrav ga zbuni. Ti si se okrvavio prerovskom krvlju i među nama nema le pog razgovora! Kapetan ga snuždeno sasluša. Aćim otvori vrata i viknu: — Ej. kapetane. saslušava njega koji je ovoj zemlji zakone i ustave krojio i dizao bune protiv kneževa i vlada? Nije trebalo da dođe nevezanih ruku.. da mi nije depeše od ministra. šta si? Sedam dugmeta. O tkako joj ga je jutros dan urezao na nešto omršavelom duguljastom licu s kosim. ženi ako hoćeš.ništa drugo do ono što sam po rođenju? Hajdučki sin. Veruje da će ga op et saslušavati zbog Čakarančevog ubistva pa odluči da ni reč ne proslovi. a Simki se s lica ne briše osmeh. pa ovome mahnu rukom da iziđe . — Što si me zvao? — osorno upita Aćim. Tek posle nekoliko trenutaka Aćim se pribra: — Kući? Ja?. Neću milost. Tola ne savlada suvo. — Što si sam. žurno pređe preko pijace. Znaš li ti. — Pa naređuje mi da te pustim na slobodu — jedva se savlađuje da ne viče. To javi svom gazdi. Ti si pušten na slobodu. Želi. gazda-Aćime? — dočeka ga začuđeno Raka apsandžija. Evo ti stolica — ustade i prinese mu stolicu. Prezrivo gleda unifor mu. a meni nemoj! Zakone i ovu državu ja s m stvarao. pognute glave. zagledan u veliku sliku k rala Milana. vukući u stranu dva njena pramena. O tome će viša vlast da raspravlja i utvrđuje krivde. — Jok.. majkoviću. ti si samo sluga. zbunjen i neodlučan. — Prvo sedi. istrča u hodnik i viknu: — Ne vodi ga! Pusti ga nek ide kud mu je volja. .. Zna od rođenja. Prerovci poskakaše: — Šta je bilo? — Ništa. Zar da dozvoli d a jedan policijski zlikovac. prošeta po kancelariji. čiča-Aćime. Upi se u kapetanove oči. umorno se spusti pored zida i klonu glavom. postiđen pred pandurom. Nadničari dolaze i ćutke vuku umor u veliku kuhinju. pošto si takve sreće da za tebe ne p ostoje ni zakon ni vlast! — Ti čitaj svojim pandurima. — Kakva depeša? — uzdrhta. Odlučno odbi da im ma šta više kaže. pa reče: — To o prerovskoj nesreći. A sad idi kući. poslednji. kapetan. — E. Prerovci su zbog toga gunđali kad je izlazio iz apsa. Ne teraj šegu. mundirdžija. hajdučki je i jatački sin. Nije. druga je stvar. Seljaci zanemeše sluteći streljanje. — Je li opasno za nas? — Za vas?. Na drug m kraju Palanke tri petla isto pevaju.. sitno rucanje. kao da pribira snagu i smišlja šta da kaže. — Šta te briga! Puštaj me unutra. ne bi te zora zatekla — šapuće kapetan. Aćim sâm.. Ledeno huči česma. Apsandžija mahnu glavom i propusti ga.

I dec a bi im poskapala od gladi da nije njene lake ruke i mekog srca. smejali se i zviždali samo do vratn ica i lese visokih. zaplakala Je i pošla u polj e. Ti možeš da znaš. Videla ga je slučajno i začudila se. Otkad je došao iz apse. „Kad te Aćim zove. a noć je provela nadnesena nad bunarom. Nije lud da drži nerotkinju.“ Svi su oni tako govorili. uplašili bi se i njenog svirepog osmeha i spustili bi kašike. A ova što joj je i ceo hleb mali ustima. u senku. kazuje mu pogledom. Htela je da zaplače. ali je sve suze već bila potrošila. izduženih vratova.. zadovoljno je potvrđivao glavom. ti si. a grube ruke spuštaj . Naše je i bilo. A sada je pala na nisko granj e. zloban i radostan. Smem li da se radujem? Simka u sebi ponovi pitanje Nikoli. punom umornog hukanja žena. koje svakoga dana s punim pregačama iz laze iz njene kuće. lako čagrtanje drvenih kašika i. bila se nagnula na d drvenu kofu s bunarskom vodom.“ Simki buknu lice. Trebalo je da se vrati braći pa da uvidi da je i njih izgubila onog dana k ad je velika gazdarica postala. i što je sada sigurna da će do smrti ostati gazdarica. u nemoj tuči vretena sve tlosti i prvih otkosa večeri.im obrvama iznad krupnih i crnih očiju. Spanđao se s nekom sobaricom i živi u kafani. Simkin smeh. odakle je. zauvek osvojila bogatstvo.“ Ona je pr etrnula. verovala je sve dotad. sa ukrućenim rukama koje se ne presavijaju u laktu. vešto kradu jedan drugome meso i mljackaju sporo.“ „Nek vidi malo kako sirotinja živi. što mi kašike krade sa s tola za večerom. pa je pitala: „A šta Đorđe radi?“ „Naš je gazda u Beogradu. odsutno. govorila je: „Ima pravo Đorđe. U stidu izgore osmeh. „Sa sluškinjom?“ proveravala je. „Visoke je držala glavu i prezirala sirotinju. Streha je lila ot opljen sneg. Tromo i teško uđe Nikola. Gleda ih redom. ne samo ukućani. a nekada je i ona bila nadničarka. spušta vreo krompir u zemljane čin ije i brzo se odmiče u senku da joj ne vide lice.. Eno ti buda ka“. mrkih jasenova. „I jardžije s njima spavaju“. zapraska njen smeh. oko njih su hladno brborile barice marta. Možda on nešto zna? Nikola se zabavljao kruneći žute kutnjake kukuruzovom klipu. da bi zamukli čim bi ušli u Katićevo dvorište. vrati se. U ćutanju. Svi ste se vi mojoj nesreći radovali. taj osmeh je isti i kad je sama u poslovim a i kad njime sreta Đorđa i Aćima. Oseća slast od sitnih noževa izukrštanih u očima i obrazima. još istog dana rekao joj je brat. A kad bi znali. Tek kad je premlaćena morala da se vrati u sirotinju. nad okruglom sofrom okićenom pogurenim nadničarima. D ade mu tronožac da ne bi seo uz naćve. Dok je Đorđe nije isterao iz kuće. a znala si da me ujedeš. ti si lepa.“ I tvoje unuče biće kući sluga. uvidela je da se i njoj i braći krv promenila. Sme li da se raduje? pita očima Nikolu i ne opaža kako se od njenog pogleda mute starčeve još krupne oči sa izbledelim žućkastim skricama. a Nikola se radovao: „Ta će njemu smrsiti konce zbog para. gustom od bistrine. Umri. Ti si mlada. Tada je saznala da bi je sve ove nadničarke. Izaberi onu koja samo jedared rodi. pa se osilila. ne može da se jede. I tebi će biti lakše da s n esrećom razgovaraš u četiri oka“. Nije razumela. ali ne daj ludima da se raduju tvojoj sir otinji. već i sluge i nadničari što su galamili. U ber ačkoj večeri. „Kod nas. iz zavisti izgazile zajedno s hlebom kojim ih ona hrani. gazi očima po gladnim beračima. A dok je bila u svojoj kući. Celog dana ni zalogaja nije pojela. pogurene nad činijama. Biraj jabuke. Zaboravila.. Čini joj se da ga tuđe oči mogu pojesti i ukrasti zavist i sumnja. gde su svi plašljivo i mrzovoljno mrmorili i šaputali. zatupasti i čvornovati prsti jedva im drže drvene kaši ke. verovala je da je vole. To ja znam. Kad bi znali! Da m ogu da joj vide lice. Onda prisloni ruke na bedra: sluša glasan srkut nadničarskih usta. Odjeknu stidno i poročno u kući u ko joj se davno nije čuo smeh. dugo se vije i belasa u žućkastoj tmini ve like kuhinje. ako se ne grbači. Kako je smeo to da joj kaže? Pažljiv o ga zagleda. pa u kuhinji ne u pali lampu sve dok i poslednji nadničar ne stiže i ne popuni poslednje mesto u krugu velike sofre.. misli Simka. s onom istom šarom oko usta. Htela je da vrisne. i čitavog dana ga pamti i oseća . „Podelićemo imanje Katićâ kao oštinsku utrinu. pa u jednolik om čagrtanju drvenih kašika i glasnom srkutu nadničarskih usta.“ Duša ti u nosu. nije se digao iz postelje. a sećanje joj briše osmeh. braća i snahe su joj čest o dolazili i uvek nešto tražili.

A nije strah. a možda iz inata ili što i sama ne veruj e. približila joj se i šapnula: „Da sam a tvom mestu. Najpre htede da iziđe napolje . pa je hteo ženu da istera. Možda i nije. kroz kukuruze. Nad svima. Sva semca. sada. Rekla mu je da će dobiti siguran lek. Zna... a nad njima se prosule sitne zv ezde. U piću samo sebe satire. i nju ti u kući počeše da čuvaju kao li st rosu. Otvara se da kroz nju protekne cela beskrajna noć sa svim r ekama. Nema vole da posluje. pođe da rastrebljuje sofru. da posle u gomili u one u mrak.. nije greh. razbacane mokre kašike. On zna. Stade: zar s Tolom? Mojim nadničarem? Po kosi su joj milele bubice znoja. „pa metna“. Polako je podigla glavu. Zemlja joj se podmetnula da po njoj hoda i nju da drži . Oslanjajući se o kolena. Ono je u njemu.“ „A on će opet devojkom da se oženi. prvi put. ali kraće no prvi put. ćeš i vid isplakati. Samo je granulo iz nje. Oboje ću vas sekirom. posle godinu-dve opet sina. . i on je gazda što dugo nije imao dece. pa joj se pamet mrači. I poljske putanje bile su široke i v idljive za oči Prerova. Uživljava se u onaj trenutak. jer je shvatila da je muž kriv što nemaju dece. Gleda troške. sve busenje trava. zastrepe. i tek kad se raspu prerovskim sokacima da počnu priču o njenom smehu. sve korenje i ži lice. obrve joj se još više iskosiše na visokom čelu. manje radosno.u kašike pored zagrizaka proje i sve oči padaju po njoj koja stoji više njihovih glava . pogurenih leđa. Svaka žena bar jedanput u životu zgreši. Više je i ne muči. Spašće ga.“ „Ako. Spašću se. dosetila i s jednim mladićem. Sa suzama.“ Odsutno je slušala meseći testo u velikim naćvama. pronese sebe. pažljivo se zagledala u majku i rekla: „Neću da znam. Dosad nije. — Nema ljutnje u njegovo m glasu. Mesec joj se zavukao u kosu ispod nebeske marame. Tako stara. ćerko. i te gomilice mraka što mirišu na grožđe. sećajući se razgovora s majkom. „Tebe će. povrh drveća da odzuji. dućandžijom iz Palanke. Nerotkinje idu ... ko jim neće moći sebi da objasne dane kada je Simka ponovo postala ona stara gazdarica sa surovom i tvrdom rukom. pomisli Simka. To. žureći. Simka leže pored njega na krevet ne skinuvši se. A ona se. pa se od naglo nadošlog umo ra spusti na tronožac. Oseća da će bi i. Ona je žena. visoka i uspravna. Što? Nemoj da drhtiš. Stade. Oni će pričati. I noć je njena topla reka. a lažeš“. Kod ove jabuke. iziđe napolj e. Da je pčela. odjednom postiđena i smehom i Tišinom po sle njega.“ I rodi sina. o životu se radi. nastavljaju večeru. Ni posle neće. I t u plavkastu maglu nad jabučarom. „Dete ima samo majku. Sluti ga i sve je sebi lakša. Nisam smela to da učinim. ona je izdahnul a. I Bog je tuđe posinio“. Sada je žena. Kad ostade sama. 3bog nečeg što liči na strah.. Đorđe mamuran sedi na krevetu i čeka je. Pred Bogom su nerotkinje grešne. Đor je toliko pijan zaspao da se ni za večeru neće probuditi. pa iziđe napolje. Lice joj smireno i zamišl jeno. a ne one što rađaju državi vojnike i Bogu vernike. na nju nagrnu meka gomila tišine. ovaj krvnik da otera u grob. Aćim je u Palanci: kasno će doći. — Oboje — potvrdi glavom i pljunu na lampu. Tonula je u bunar svojih širokih i d ugih sukanja. — Mene? — samo se čudi ona. kurvo? Pogaču bi ispekla na obrazima. S vilama na ra menu išla je brzo i teško preko njiva. Hoda po jabučaru i čuje samo veliki hleb s rca. Lakše ih menjaju nego košulje. Odlomil o se. a smeh potmulo odjekuje u njoj. ćerko. sleđena duguljasta lica.. Crnim jasenovima mesečina posedela vrhove. ugriske. prljave i prazne činije. Jača od svih. — Što si tako vesela. Još ne treba ništa da znaju. sv ršila posao.Nije mogla putem da.“ „Lažeš. Nikola se polako podiže i. zverkama i kukuruzima. opet se n asmeja. Svu ti snagu pojede. sve lišće je u njoj. nadničari ćute i. Noćas. kad se niko nije nadao. Čini joj s e da i njeno lišće drhti. — Nekoga si dobrog bikonju našla. pa visoko. Kasno uđe u sobu. a Milunka je pričala o nekom Spasi. Koja ne bi došla u ovakav gazdaluk? Baš je mušk rca mnogo briga za ženu..

Sećala se dana provedenih u kući kod braće.“ Da li je ona živela sa Aćimom? pitala se Simka. mesečina joj zapali belu maramu. stoji zanemela i zamišljena. Za ženu bi i sinje more pregazio. I ti ćeš da skapaš na ovom sprudu.“ „Što mi ne pomogneš?“ stegnula mu je ruku. imao je i pravo. Umeću ja dobrim da ti vratim. A pop je. A ja ću te poslušat i. Govorila je sa senkom: „Hoću da te molim da me spaseš nesreće. iznalazila poslove van kuće i od mutnog straha ni reč s njom nije pr ogovarala. Noćas ću otići. pa ništa. Znala je da se Đorđe iz polja vratio i uvu kao u bačvaru kraj burića s rakijom. Nije krivica do n jega. Pa ona ima čoveka! Zdrav je.“ „Sve ću da učinim.“ Senka joj sakri lice. „Samo bi za to birala čoveka.“ „Do koga je krivica?“ „Do muža ti. Sve sam učinila. on je slama.“ „Učini mi. a nadničari za večerom za jedljivo su napomenuli da „gazdarica štedi so“. Kaži šta želiš“.. „Sve sam učinila što žena može. Ne valjam se ja s njim petnaest godina po krev etu. Ponudio je da sedne i ona sede. Sa seljacima — nikad! Oni vole da se fale i bruk aju žene.. zagušio se od radosti i bacio ruku na nj eno koleno. n ije ni ružan. Zar za nju zemlja nema leka? i Nikolu je molila. šaputala je izlazeći na mesečinu. šaputala je u kukuruzu. i u manastir išla. Moj otad je mokrim konopcem tukao golu. „Bog zna da tu je muž jalovak. neka se već je m otruje i umre. šta sve nije činila. da ti greh bude lakši. da se udavi. I Đorđe će ti dati koliko zatražiš. „Da pođeš nekud i da mi nađeš lek. On nije muško. Nikola je mirno rekao: „Nije krivica do tebe. Želi ona dete više nego Đorđe. Simka. „Ma kakvo ubistvo! Koga da ubiješ?“ uplašeno je odgurnula njegovu ruku. izbegavala je. Noć je... Ti si žena koju su reka i livada rodile. Đorđa. Kasnije. Ne mogu da zaspim od vas. Da znaš. dok se mese c sporo puzao uz jesenove. u tvojim godinama. Dete bi bilo lepo i krupno“. Pre će u Moravu. Majci nije mogla da pogleda u oči. Najbolje s popom. Ni u njenoj familiji nema nerotkinja.“ „Idi. gadila se majke i slušala. perući posuđe.“ „Nikakav lek tebi ne pomaže. u mojoj kući neću više da te vidim!“ Posle je ošamućena tumarala po kući I dvorištu. razbijala je tanjire. Često je hvatala sebe kako prekida posao. Neću mu otići. U tami. Lečila se i kod doktora u Beogradu i kod vračara. idi“. S nekim iz čaršije. mucala je zbunjena i uplašena. i rekla: „Ako mi još jedared to pomeneš.. pođe u kuću a ode u staju. Mora da rodi . Tvoj Đorđe se Tri meseca po Beogradu sat irao sa udovicama i devojčurama. Ja mogu sve! Ionako sam suvišak na zemlji“. majka si mi. nije umela da živi. Isteranu svi preziru. ka d mu se ruka ohladila.. Mora. U njenoj kući drugi da uživa i da joj se smeje što ona.“ „Otkud Ti to znaš? Sramota. sve. Lakše će mu biti. nego i z svoje kuće ponovo da ode. nekim čistim čovekom. zbog mantije mora da ćuti.“ „Neću!“ „Kad te molim. šaputala joj majka u samo lice. otkinula tikvin cvet i zgnječila ga prstima. I ona samo kamen rađa. . Sišla je kod Nikole u podrum gazeći mesečeve šibljike što su se provukle kroz proz or od pedlja visine.. zaboravljajući za kakvim je poslom pošla... Aćim je za ručkom prekoreo što joj je jelo zagorelo. jeknuo je. „Ti si izludela!“ s gađenjem se odmakla od njenog daha.u pakao. Prerovski pop Velič o.. Neće ga odvući u krevet. A kako da se spase? Majka izronjava iz zelenkaste tam e. pomislila je. kad te molim. zaricala se naslonjena na bagrem pred kućom. Zašto onda da se patiš kad si zdrava i lepa?“ Simka je huknula. Celu je Srbiju obigrao i sve video. i deca se bacaju kamenicama za njom. Hoću da ubijem za tebe .“ „Rekao sam: od trave se ne rađaju deca. nemamo šta da se lažemo.. a sablja meseca preseče joj lice. Za porod su žene krive. U familiji Katićâ svi su imali dece. Mrtvaci su otroval i zemlju. „Nije te sramota.. a u greh i nesreću me guraš“.“ „Ti bi i sama morala da znaš.

Tola! Zar b oljeg nije mogla da nađe? Žena mu samo sinove rađa. Sunce se spuštalo u rumene kule oblaka. Kukuruzi su stidljivo pomaljali plodne rese. da bi se odmorila. A ti prestani da me zoveš gazdarice. gazdarice. „Predskazuju vreme. „Dođi da se odmorimo!“ viknula je strogo. i kukuruzi. zapalila se zemlja. Kao tanak led puckarala j e detelina. Ona je u desila da on danas sam plasti seno. žednih grudni. ovu nerotkinju i uzmi sebi drugu ženu. Sporo mu se približavala idući niz oštru strminu ravnog detelišta. kosa će joj izgoreti. preko suvih. On se s njom oduvek šali. Samo šali. Tola. Pa o djednom zastade: neće ona da živi s njim. ona će se rasprsnuTi Od slatkog stida. Rese dime. sunce se zapretalo u požar porušenih kula. zgušnja valo joj dah. i ona je podrhtavala slušajući Tolino zviždukanje u detelištu kraj njive. i trbuh. ništa ne slugi. „Neće. Kad ti nisi muško. Kakva su mu samo leđa! Kolike su mu ruke ! Plećke su mu kao motike. šonja. Dete će moje biti. boj i se Đorđa. i. ne vidi. pred zaranke.. kad padne rosa. Kad rodim. „Došla sam da ti pomognem“. A ja? U sramotu i propast sam se uputila. slepac. sela je blizu njega. prljav trapavko. samo dok dete rodi. kao cela zemlja pod suncem. Gadan. Stajala je pored plasta i pekla ga očima. vrelu. srušiće se. „Ako. ulazile jed na u drugu i stalno kretale od naviljka ka plastovima. Lomila je prste.“ Ona je ćutala. Tola se smejao ženama. „Mnogo si se zamorila. danas se to mora dogoditi. voleće me i Aćim. široku kao njiva. U cvetovima je poznala stid. I on je muško! Zvižduće.“ „Zašto sve žene vole kišu?“ .. gazdarice“. opet uz prazan i lak smeh. pridržavala se za stablo ku uza. Pa i njega je majka nagovorila. on. šapu a je u plast.. a on žuri da uplasti seno pre mraka. jedanput.. Smalaksa od njegove težine među tikvinim vrežama. ako!“ nasmejao se. ona više ne može ovako. Moje dete neka nas ledi moje bogatstvo. krijući ih zelenim šalovima lišća od vrelog sunca. Nikada ništa drugo nij e pokušao.nasmejao se i prošao s naviljkom pored nje. u smeh. Šteta za detelinu. kad si slepac. Ko bi smeo s njom da pokuša! I taj Tola! Budala. u „gazdarice“. kad ti kažem!“ Kad je prišao i spustio se kraj plasta. ni večeras neće b iti ništa. Dižući se. jed anput. Tako sa svim ženama. Nije samo zbog toga. I vile su muško. Možda je i Đorđe posumnjao? Možda se on pretvara da je pijan i da spava? U Tolu odavno sumnja. Hitro ih pokrila suknjom kao da skriv a svoju golotinju. Boj eći se da neko ne naiđe. dugo je ostala nepomična. On joj je dobacivao. ne gledaju je. promukao glas skršio se u reči. sinko. da vile ne poznaju g azdaričine ruke pa se same otimaju. srce joj celom težinom nagazilo na glavu. „Pocrneće detelina. nek sve bude u njoj. Mora. Izračunala je dan.“ A ja? U moravski vir! Niko neće crnu maramu za mnom poneti. „Jesam. Vidiš li. nikakav čovek“. Senke su rasle i ulazile jedna u drugu. mora. Jednoga dana i Aćim može da kaže: „Isteraj. pogledala je u sunce i zastrepela od njegovog brzog bežanja. primicale se jedna drugoj. Što me tako zoveš? Plašiš se Đorđa? Ko ti je suvo kao pečurka. Za njegov spas. bolelo je tre perenje žilica u zatutnjalom srcu. kao pole. Ništa bolje od i ne zaslužuje. često se o kretala ka zapadu. i drveće. zverala je po kukuruzima što su opkoljavali detelište. Smračilo se zelenilo kukuruza. i on je go. pa je naviljke često ispuštala i rasturala.. Cvetanje je golicalo u nozdrvama. „Nisam umoran!“ „Dođi. pa je zagnjurila vile u naviljak deteline. Učiniće to zbog Đorđa. Po detelištu su se pružale dve senke.“ . no ge su joj gole. rekao je na njeno teško i ubrzano disanje i podsmešljivo gledao u zajapureno lice i ruke gole do lakata.Tikvina vreža sa žutim cvetovima vijugala je pored njenih nogu. strašan. nju golu. ostavi vile i jurnu natrag. Zabolele su je i reči i smeh. vile joj se okretale u rukama. Sigurno će kiša. I vile su on. ni sada. želi ga. Skoči. Jedino pop. neka je celo selo gleda.. toliko blizu da su im se kolena dodirivala.“ „Kiša će najkasnije do ponoći. oseća. samo Dok zatrudni. Ni drugi s njom nije pokušao. „Bolje je da se seno plasti ujutru.“ „Kiša će“. nije muško.

Falite se brigama“.. Njeno drhtanje cepalo je njegovo mi rno disanje. zagušila i. a veče plašil . Odavde će pravo na obalu Morave. nisi dobre vole. „Ih. idi kući. rukom mu prošla po znojavom poti ljku i zadržala je na golom ramenu u iscepanoj košulji. Soba je puna senki lišća i mesečine.“ „Sve žene pričaju isto: ’Pršte mi glava od briga’. večeras. „Što stojiš? Mrak je! Plasti!“ Odjednom se sva snaga. Počeo si da stariš.. Dve su senke nestale u zaklanim i pregorelim st rukovima deteline. Žena mu je mršava i ružna. s poslednjim rečima. Mora. prišao joj Tola. „Zajedno ćemo“. „Pa zar nisi gazdarica?“ „Ti ništa ne znaš. Plakalo joj se. Od njegovog ćutanja njena ruka klonu na seno. Ja ću sâm ovo da završim“.. Vidi Ti se po vratu. pa idemo kući.“ „Neka nas uhvati. Sada. Đorđu suvo pucketaju nozdrve.. Imaš nekih briga?“ „Briga? Kad bi ti bio pametan. Uhvatiće na s mrak. Naslonila se na vile i pogledal a niza se. Šta sam to htela? Dođe joj da zakuka iz sveg glasa. nije ga pogledala: bio joj je tuđ i mrzak.. Kroz njega mora sve d a protekne. On je ćutao ne pokrećući se.“ „Brige su ti kao voda: dođu i prođu. Snažnim belim rukama Simka steže rešetke na otvorenom prozoru. „Jaka sam!. pa se ba cila na seno i promuklo viknula: „Dođi da se odmorimo. pogledao je asmejao se glasno. Ako se to sada ne dogodi. smr skala nekoliko žutih cvetova. Jedva je stigla da uđe desetak koračaja u njivu. Vetar. Kad se malo otreznila. da ne bi zaridala pred njim.. Drveni krevet zak rcka i zacvile za njom. Tolika snaga. Mesec mleči veliku gomilu žutog kukuruza. „Pa šta ti je.“ „Lako je tebi kad možeš da ne misliš. Gvozdeni šiljci vila u sumračju kao da su ..“ „Lakše je čoveku kad češće radi.. Iz sve snage mu zari prste u rame. uzela n aviljak deteline i jedna ga prinela plastu. kao da se dotad plašio sunca.. i bacala ih na gomilu. a plač u sutonu u njivi slatko je zabole. pa neka je i nož probode. Ne mogu više.Tola se uozbiljio i malo poćutao. Dugo je osmatrala kukuruze..“ „Da sam zemlja. Sunce se sklonilo iza ruševina kula i planina.“. dugo gleda u dete lište među kukuruzima sa četiri zdepasta plasta.. ustala je da nastave posao.. dođi.. Nije izdržala. Noge su joj kao tršljike i uvek prljave. „Što se smeješ?“ čudio se sa strahom. ona mu se primakla: „Kakva su ti leđa! Pa vrat.. Vetar je uzbuđivao. Da me ne gaze.“ „Pravo je da onaj ko ima para ima i briga. Simka Đorđeva.“ „Nikakav ti čovek nisi. iz grla. Čovek ti je kao reka. prosu iz nje. Sada. zagazila u tikvine vreže. Svuda ti se vid i. brzim korakom pošla je u kukuruze. „Ala su ti jake ruke! Kao kandže“.. s mukom savlađujući grč na licu i jauk. Vidiš koliko sam jaka?“ siktala je čupajući mu kožu. pogledala je oko sebe: kukuruz je bio vran.“ „Zar za toliko da se odmaram? Još nekoliko naviljaka. Šta mi j e bilo ečeras? pitala se Simka. Čime je ona zaslužila takvu kaznu od Boga? „Ti si se umorila. Oči su mu bile prazne.. nabadala naviljke stida. njega. ih!“ pa se zasmejala glasno. Njoj se činilo da je malopre izgoreo. Trčala je od naviljka do p lasta. Tromo je pošla. Đorđe pijan spava. teška. Ona. rekao je Tola. splela se. Ona je stajala osećajući vetar i veče. I da ne vidiš. progutala bih neke.“ „idim.. Ne razmišljajući. Zasuzila je od mržnje. čađav od mraka. Ona mu je odgovarala još zanesenijim i luđim kikotom. SImka?!“ „Vidi!“ skočila je i nadnela se nad njega. Obrazi jo j buknuše od stida. nikad i neće. Tola da je opogani? Ni orah mu iz ruke ne bi uzela. brzo. Moram večeras. Roneći po radosnom stidu. brznuo se po kukuruzima.“ Tola je prišao i seo podale od nje. Ne može kući prazna i sagorela..

ne šuškaj mi više! Vidiš li da sam bolestan?“ nije izdržao. I kao beži što mu je žena zabranila da pije. Za inat ne izlazi. bleštavo sečivo na suncu. stidno. radosno je rekla. u kojoj ranije nije odsedao. a on se naježio: „Ne treba! Idi!“ Čuo je kako trči niza stepenice umočene u zadah rakije. zna se kakve su sobarice. jer snove nikada ne pamti. A za brest zna da je senka. Senka bre sta se neprimetno odmakla od njega. saznaće se gde se krije i kako živi. neverovatno. „Da ti donesem vruć čaj?“. a ručak mu je s duvanom i litrenjakom rakije donosila sobar ica. čim bi čuo krckanje drvenih step enica što su vodile u njegovu sobu. Jesa m bolestan. Ona treba da zna da sam bolestan. brata. Ljutio ga je taj stalni i uvek isti osmeh. Možda nije istina? Jeste. gadljiv na zadah kreča. kurva. sigurno. neispavan. nekoga ko bi ga upitao za ukućane i njihovo zdravlje. i govorio sebi: „Ja sam istinski bolestan. Jeste! Vikala bi. isp ričaće. osećao nj ena teška stopala po pršljenovima kičme. Bez vila se vratila kući. Nije doručkovao. pođe. a devojka se svakog dana sve duže zadržavala u sobi. Već dva meseca nosim ti dete. tamo gde ga niko n e poznaje. Đorđe Katić. On. Ujutru. Koso z ariveno u gnjecavo sivilo. s pobedničkim osmehom . koja se stalno bezrazložno smešila. Đorđe misli o danima kad je isterao Simku i veruje — da Beograd nije bio granica od k oje se dale moglo samo posle dugog bavljenja po kancelarijama srpskim i austroug arskim. dožive o je da se jedne blesave. on ne bi silazio iz voza. u Beogradu. smrdljive sobarice plaši i živi kako ne živi ni najgori lopo v. Dokle će te suknje njemu da stežu dušnik? „Idi. Boji se. I kao zb og stida. kašlja i galame. ako nije. ženu. I kao zbunjenost što mu je Simka istrgla ibrik iz ruku. Treba da vidi da sam bolestan. mlada. reče: — Prestani da se opijaš. još ne izlazi. išao bi dalje. otkrivajući visoke i bledocrvene desni. — Šta se to mene tiče? — ravnodušno reče Đorđe. Đorđe ne misli kuda i zašto ide. sramote. Jeste. okrenu se pa brz im korakom iziđe na vratnice i zamače niz put. ne gaseći cigaru. Ispitivački. Verovao je da je to ispričala nekome. U kafani. Hodao je u čarapama po ciglanom podu od vrata do prozora s drvenim rešetkama . I kao žalost što se rakija prosipa. on je p obegao od nje. A Tolu još viš i glasnije da progoni. Oko njega seljaci sr povima kolju kukuruze i oni suvo šušte. Ona ga prati očima. Pa se sporo priseća svake Simkine reči. vlažnu ciglu i sasušen znoj prljave postelje. posle je bila zadovoljna što je mog la drsko da gleda Đorđu u oči. Bojao se njenog crvenkastog i vlažnog osmeha. zna ko je on i što u neradu. Bele magle nad jabučarom uv iru u oči i struje žilama. Sede pod brest u svojoj njivi. Vara me. Jeste. Oseća ga. ogrtao gunj. potkorućenom tavani com. uzeo je sobu „na duže“ i strahovao d a ne sretne poznanika. uplašeno pogledao na avliju i dugi niz soba pod jednim krovom što se nužnikom završava o. S mukom. pred kojim su se mehandžije o anke do Pešte prelamale preko tkanica i govorile tanko kao muškarčići u trinaestoj. zdepasta devojka. Vreme promiče s jesenjim suncem njegovim žilama. Dane je trošio u niskoj kafanskoj sobici s rasklimatanim drvenim krevetom i okrnjenom testijom za vodu. kao da gusku kolje. sam sebe polivao i pljuskao vodom po licu. podiže ibrik i rakijom podavi neisk eči. zapitao šta on radi sada tu. a on je najurio ženu. svejedno kuda. stavljao šubaru na gl avu. kao apsenik. Ona. Nikad njoj nije toliko zadocnilo. pomen uo oda. I a . sačekuje noć u sobi sa šarenom. Seća se. I damari šapuću: rodićeš. dok joj iz nagnutog ibrika ističe rakija. a sada ga druga muči. Mokra žaba hodala mu je po potiljku. pozdrave selaka ne čuje. kad je Đorđe s punim ibrikom rakije izlazio iz bačvare. iz zelene testije ukleštene između kolena. Ne misli da je to njegova njiva i da kukuruzi strpljivo čekaju smrt. u svest mu se uriva neočekivano saznanje. lica pritisnuta u stuk. mislio je. Ipak. U njoj je. Žena je to. brzo upadao u čakšire i kožuh. I da ne pocrveni na srdžbu njegove ljubomore. Ustajao čim se kafanski petao oglasi. a on postiđeno saže glavu. ona ga uhvati za mišice i mirno. stalno mamuran. on bi brzo legao na krevet i zarivao lice u ja stuk. Snašla se.u mleko umočeni. Gledaju se dugo. Mlaz rakije iz ibrika osta mu u svesti — oštro. Trebalo je da to i sam znaš. Simka mu istrže ibrik iz ruku. gledajući mu u oči.

pripio se uz prozorske rešetke čekajući da stanari u kafanskom d vorištu pogase lampe. Žmurio je kad bi devo jka ušla. Otac je najveći zlotvo r. Košava mu zbacila šubaru. Jedne večeri ušao je kafedžija: „Čujem da si bolestan. Uveče nije dozvolio sobarici da upali lampu. dna..“ „Jao. Naći će se oni negde.. Možda i nije siroč . Ljuba je osmi. Samo se jednom zbog toga nal jutio. Sećao se kako u Prerovu vri zora od kukurikanja.. oprezno se izv ukao iz kafane i. Ima nas.. „Gledaj svoj posao i ne keli se stalno kao da si košulju umok rila. tri. Jardžijom. krupnih zuba. . ne otvarajući oči. jedva je našao i.ko se sazna gde sam. odgovorila je ona. Hteo je da se vrati.. budi kelnere i poslugu. Lakše bi mu bilo da joj je rekao da to uradi s Tolom. Jeza ga je prolazila od tog usamljeničkog kukur ikanja. stoka je omršavela. s njim. slao im ratluka i šećerlema. prestao da zahteva od sobarice da ih goni. a on je verovao da mu svaki put zakine po neki groš. Zoro?“ upitao je. Boli ga. svima naučio imena. kradu. mumlav smeh sjurio se u galamu ispod sobe. nosi ko šta hoće. i. Po Zori . sram te bilo.Dao me u službu. sada. sada. Zašto nisam skočio. Zašto je nije ubio? Tako bi se sve svršilo.. bolestan sam i ležim. „I ne treba da znaš! Osetio je njen osmeh i u mraku video rumene desni iznad retkih. Otac je najurio u službu. a sunce je deci razgrnulo sneg i ponudilo pe sak za igru. pošao niz ulicu. pod brestom. polizao do zemlje. „Ti si siroče. sipao je u sebe rakiju da odagna iz grudi lutajući kuršum. Ona će.“ „Gubi se napolje!“ Glasan. šest. Bilo mu je žao što nije siroče.“ „Šta sam ja tebi?“ pridigao se i.“ „Da javim tvojima kući? Da ti dođe neko.. Ti siročići su najnesrećnija stvorenja.. Glava žene bol i. U kafanskom dvorištu igrala se deca. Sve su žene gadne. ništa se ne radi. video izazivački osmeh. „Neka se Simka nauživa moje muke“. On ih je u početku mrzeo. od dece je saznao sobaričino ime. Siročići poštuju hleb koji im daš.? pomisli i zastenja. klecajući. „Nisam.. rekao je glasno. gledajući kako se igraju.. Zima je. pr idržavajući je levom rukom. Dugo je gledao i čudio se što mu je u početku bila . s jednom mučnom namerom. Probada ga s desne strane. Smirio se.“ „Ne treba nikome da javljaš. Pa se svukao i legao u krevet. a ova Zora. „Pa ti si čiča. Poručivao je samo topao lipov čaj. Posle. jedan.. u kafani. podajući se snazi vetra što ga je gurao u zaleđenu reku. ne može ništa da jede. bosonog. I otac može detetu da bude zlotvor. Šta je lakše nego da čovek n azebe u putu? Odbio je da ruča. Molio je kafedžiju da zakolje petla. kasnije ga jug izgrizao. ka o u udovičkoj kući.. Vidi se da je iz sela. a fijakeristi su vik ali i psovali što ide sredinom ulice. U isto vreme i uvek isto kukurikao je kafanski petao. zagazio u celac i krenuo uz obalu mlaćen košavom. požurio i izbio na Savu. Najpre su pravila Sneška Belića. Šta sam je kriv što sam bolestan?“ I posle mislio: nije trebalo da istera Simku. Pa on je stvarno bolestan i stvarno ga probada s leve strane. ubeđivao je sebe. glava. u njivi. Kvartir ti plaćam i šta te briga za mene. i mislio: njegove sluge s igurno spavaju dok sunce ne izađe.. Istukao je zato što nije mogao da joj kaže. Kafedžija ni za dukat nije hteo da se liši budilnika koji tačno. čiča. Samo da ne bude s Mijatom. po mutnoj mesečini. Gološijanom. pa se priset io da je i pošao ka Savi. pa se svikavao. seljaci mu posekli zabrane. mislio je jednoga dana kad je bio najmožda je i siroče. koje bi ona kupovala. odbio je večeru. u pustoj gazd inskoj kući sluge jedu i piju.“ Te noći je hteo da pobegne. ali nije znao kuda. dok je on ovde. „Ne znam“.“ „Tebe je otac najurio iz kuće?“ „Što da me najuri?“ smejala se. na vreme. sigurno. „Znaš li ko sam ja?“ idućeg jutra upitao je sobaricu. otegnuto. sedam. Možda je u nekom od njih i Vukašin? Skrenuo je i pošao niz strmu ulicu s jednim fenjerom. obukao se i.“ „Bolestan sam. Kao baba s Lukom vodeniča rom. A od kukurikanja do fenjera sve je isto bilo: mamurno i mučno. zat urao brigu.

„Ovo je tvoje ako mi rodiš sina! Ovo je tvoje. nešto je strašno za njega rekla i sjurila se niza stepenice. Ona se iščupala. Tako je govorio sebi K ad je svanulo: ako bude sin. rodi mi sina. kad bih ja imala para kao ti. koliko možeš da poneseš. Čokanj se odmah ispije. lezi. čupajući iz četrdesetih godina sve grčeve muške snage. vidi što se žu moždiću te. uzela dna dukata. Ona.. Ona će se s dobrim parama lako udati. tad je skočio iz kreveta i. Pr ed njom nije krio suze. spasi me. metni u nedra. Njoj se izbrisa osmeh s lica. pa ih brzo ispustila kao što se žar iz ruke ispušta. ne sačekavši odgovor. ušla je da mu počisti sobu. ako. vrati se! Donesi mi rakije! Litar. Moj sin. ali je polako legla na krevet i zažmurila od njegovog vlažnog dahtanja u lice.“ „Je li istina. Ej. Svi oni znaju ko je on. ne oseća u vazduhu poslednje da hove svaljenih kukuruza. prući se na zemlju i zari lice u grudve zemlje.. A ono u Beogradu nastavilo se ovako: Zora je prišla. Zora je često ulazila u Đorđevu sobu. rekao je iznemoglo kad su se zubi zabeleli i vlažne desni zarum enele na vratima. u butine. i gubio svest kad bi mu lomljvava od koraka pored njegovih vrata zatutnjala po glavi. biće sin. čeka o je da zaškripe stepenice. Dobro se seća. a on je gonio da leže na krevet. u čuđenju joj se zgrčiše usta. Do ponoći je uzaludno lovio nje n glas. „Ih. i. da ti kod kuće spavaš na parama?“ upitala je s vrata razrogače očiju. Sve su žene iste.. presvisnuo. Zahtevao je da mu je donose u čokanjima. čiča. Kao da je Simka lepša od nje! „Prestani da se smeješ i idi gledaj svoj posao.. Bio je na suncu. dok ja živ. Bio je pijan. navukao rezu. pa. zabubnjala niza stepenice. bićeš gazdarica. a znao je da ne može. Aćim mora da ga zavoli. Gazi.“ Simka ga je do ovog doterala. To nikada neće moći da zaboravi. čekao je da ne bi izludeo. Kako sad može da veruje u ono što je rekla. nisam čiča. uzeće joj ga. uzeće je. otvoriću ti kafanu.“ Toga dana ona više nije ušla u njegovu sobu. Daću ti koliko hoć sve. drhteći. Ležao je u krevetu i čekao 3oru. Otada.“ Očima joj je gnječio dojke. mučeć i sebe i nju. Mlada je i zdrava. neće prekoračiti prag njegove kuće. „Od muke“. klon ulo. Mlada je i zdrava. A ona ga upitala da li se otreznio. da će roditi? Kako da ne sumnja? A on je u Beogradu morao. Što je Simka bola od nje? S njom je svršeno. grčevito i divljački.. Svi gazite. „Dođi kod mene“. „Vidiš li ovo?“ promucao je gledajući u žutu gomilicu. Čim dete odbije od sise. Što je Simka bolja od nje? I rakiju više nije poruči vao u litrenjacima. hajde. nigde je nije bilo. Ovoj će dati para koliko god hoće i odvesti je nekud dok ne rodi. u jezi.. rekao je. izvukao iz nedara kesu s dukatima i prosuo ih na krevet. Ubrzo je zatražio i drugi litrenjak. Ona mora često da mu ih donosi. nije se čula. on je. mogu. Hteo ja da pobegne preko Save. Ne čuje srpove. htela da pođe. pomračen. pobegla do vrata i.. Pod leđima. približio joj lice. nećeš biti sluškinja. Zatražio je litrenjak samo onda kad je u novinama p ročitao da je Aćim pušten iz apsa. nasmej se. „Hajde. Posle bi dugo gledal a dukat na širokom i kratkom dlanu.. koliko imam. čiča. prisloni uza zid i pomeša oči s dukatima. urivao se u bedra. lezi!.. pre no što je stigao da je uhvati. se uplašeno. Ujutru. petao ga je probudio tugom i iz mutljaga se izvukla misao: ona da mu rodi dete. Neka znaju! Kad je već propao. skočio iz ubilačke za sede. kao da se utopila. stoj! da se nisi makla. obema šakama ščepao devojku za dojke. slušala je zveckavo šk rgutanje dukata i drhtala. popovi ne treba da mu čitaju opelo.oliko ružna. Naslednik je to.. ona je pilila u lik na dukatu i ozbiljno pitala: „A šta sam ja tebi?“ Đorđe se smeškao: . blago čiči. Senka s e odmakla od njega. zagledala se u njih stisnutih usana.... vesela. Uzmi prvo! Pokupi sve.“ „Ako. Jao. pripijen uz vrata. Ni ručak ni večeru mu nije donela. nisam čiča. a on je vikao za njom: „Zoro!.. Srce mi je veće od Rtnja.“ Đorđe hroptavo jauknu. šta bih ja kupila. i dok bi joj Đorđeva ruka nebranjeno lutala po tel u. i još ću ti dati. S njom da rodi sina. ubiću te.

ustaje. oficiri i državni činovnici. onda si mi žena. Tola je krupan. zadovoljan što je otišla i što je sâm Bio je slab i mek kao ponjava. jer se nije obradovala. plivao je krajičak svesti.“ „Ja više neću da živim u selu. lako je mirisao i glog.. treba se opet pomeriti. Zemlja je mirisala na posečene žilice trave.. a narod? Može li ikome pogledati u oči?.. Nije istina jer mi je otela i brik. Noću je napustio kafanu. on sedi pod br estom u svojoj njivi. Ja plaćam.„Ako mi rodiš sina. Naređujem ti! — je. Iščašiće joj k joj iščašiti kukove. brzo se obukao. Posle. On je v eran. Svoju ženu da nagovara s drugim da živi? Zar je na to spao? I to s mojim nad ničarom i slugom Tolom. Staroj podvodačici u šalvarama kod koje je za skupe pare iznajmio sobicu nij e rekao ime. skočio s kreveta. Čašu rakije. da ga zlostavlja. on bi ostajao pored mlakog ležaja. Brzo pođe kući. kuću... Slobodno ti živi s Tolom. a jutro je sačekao sedeći u riljevini na Topčider skom brdu... Nije istina. — Hoću da mi rodiš sina.. Ne! Žensko za no ge pa o direk! Neka bude s Tolom i svršeno. Naslednika da mi rodiš. . čuješ li? Ja tako hoću. Glavno je što s inove rađa. izgovarajući se da je deca čeka ju. zato što je Simka ono rekla tako zamišljeno. Daću mu jednu nj ivu da je radi bez kirije. I udeljuje hleb i duvan.. A Tola je jak i sve ga žene hoće. muči.. Zvao je opet jedne noći. Ja mu i ovako hranim decu. I ti ćeš roditi muško.. Tražio je da mu dovede udovicu koja rađa mušku decu. koja se trošila i mrvila među prstima. T uđe dete da mi rodi? Lažnog sina da imam? Tolino dete da zovem „sine“. sve da mu dam. pa ih mladim mesecima kolju seljaci. A selo.“ „Dobro. sigurno. a ako je istina. zgađen i pust. Samo jedanput... Mora. moje prezime da n osi. moja žena! Simka! Đorđa Katića Simka.. one noći kad je bajagi spavala. na mokri trbuh i velika kolena gasi sećanja. Ako ona neće? Kako neće? Koje žensko neće? Ja ću da je nateram.. „Slušaj. Kad prođe sokakom. On nikad neće imati decu. a Simka mu je r ekla. Sve što je žensko. Te večeri se jedva dovukao u svoju sobu i seo na krevet do Simke koja je s pavala. Šta fali Toli? Jak je kao bik. bilo je vr eme oranju. On ne može...“ „To se tebe ne tiče. Onda se sneg u kafanskom dvorištu sasvim otopio. Nije Simka kriva.“ „Ako. onda ću je ubiti! Ona. jer nju su prsti zapamtili zauvek. sedi na suncu. kad je pod dlanom osetio meku i toplu kožu. u očima ponovo blesnu oštro sečivo rakije na suncu. uplašena mlakim jugom. Mrzim i kravu i ovcu i kobilu. Muklo je jeknuo. Više nije hteo devojku.. imanje. a dobro ću mu i platiti. Ja sam sasvim izludeo. Istog jutra otpu tovao je kući. Čuvaće tajnu. Dosad je sve mušku dedu imao. kad se vratio iz Beograda. ravnodušno.. Moraš. muško moje. Nije istina. Kući nije mogao da se vrati bez on oga zbog čega je i pobegao. Pa kad ostari i iznemogne.. Ub iću je posle. očajan i osramoćen. živećeš u Beogradu. Neka zatrudni s Tolom. Nekoliko puta najviše. Meni naslednik treba.. a u njegovoj glavi.. Košava je jedne noći pobegla sa beogradskih ulica. Zbog toga joj je unapred platio za nedelju dana. Nije se ni pozdravio sa Zorom. Sasvim propao. Lak vetar se igra iskrivljenim i istupljenim ja taganima kukuruza: jesen je. bacio nekoliko dinara na razgolićenu ženu — ničim nije pokazal a da se ljuti — i babi je bacio dukat.. jer ništa nije is tina. Dajem koliko zatražiš.. Ja hoću muško. izgu bljen i satrven. prekorno. a krckanje kreveta traje u ušima. Što ti je nezgodno? Ne dam ništa Vuk nu.. Tolina krv da mu se sveti.. seljaci mu se smeju iza leđa i gov ore da mu je žena s Tolom Dačićem.“ „Ne valja TI TO. Lud sam! rekao je glasno i jauknuo. ja nisam istina. Žensko. Prerovskom golokotrom. Jeste. „Sad su ti udovice skuplje od devojaka. njemu se učinilo da je to Simkina koža.“ A udovica bi jedva dočekala njegovu klonulost. pa je nastavio da traga za ženom koja će da mu rodi sina.. otrovaću je. lep. zna da ću je ubiti. Iščašiće joj kukove. Nije istina. svi traže u dovice. pa zet da mi prolumpuje i rasturi iman je. Mrzim žensko. Zašto mu je onda rekla? Sigurno je čula ono što joj je govorio da s Tolom urad i.... težoj od burenceta rakije. pobegao poražen. ne. kad se rodi... Sve sinove rađa. Gađenje na usta kao posekotina. Ruke su same zahvatale pune šake zemlje.

Posle se opet nadnosio nad nju i molećivo šaputao otečenim usnama. Suđeno je tako. Čula sam kad si me budio i ništa drugo. — Što mi odmah nisi rekla? Kaž još jedared. „Sigurno nisi? Zakuni mi se da nisi. Kad te molim. Pored njene glave zario je svoju u jastuk.. spavaj. seo na krevet. mučio se da ih ne izgrize i ne raskrvari. ne sme nikom da zine.. crveni krompiri. Mora da se svrši. noć. učini mi. „Nisi?“ prošaputao je.. mora.“ „Lepo kaži. žureći kući iz pola. ne otvarajući oči.“ „Nisam čula!“ jeknula je soba. nije istina. Simka! Simka! Čuješ li?“ Ona se pridigla na jastuk i. Ali.. Sve ste kurve. ništa nisam čula. odmah će je isterati. šta da radim? Ne Mogu više. Kaži mi opet. zemljanu kožu. Istina je.“ „Ubiću te ako ne kažeš. Znači.. čoveče? Jao. kurva. E.. Nikada nije bio tako nesrećan od sreće kao sada. Odjednom. šta sam ja? Hoće da me prevari da je ne isteram iz kuće. Ja hoću. A zašto mu je jutros rekla? Đorđe sede na stolicu. Meni ne možeš da po liš!“ „Dokle ćeš da me mučiš?. Ne može od mraka u glavi. gledajući je kako plače. . sreće mi. spavala.. držeći nož i oljušten krompir: — Da više ne crkavaš i ne propadaš.. upitala: „Šta je tebi. — Istina ćeš roditi? — Sigurno. ne mogu više ovako“. ubiću ga! Kad ja naređujem.. To je ono. a on vidi tu kap na nožu.. Pa šta ona misli. bogami. ej. Ništa ne znam!“ „Ne prenemaži se. — Ti me žališ? Ona sagnu glavu i naže se nad tepsiju s krompirima.“ „Nisam..“ Video ih je zgomilane. — Pa što mi ne kažeš! — ustade i nadnese se nad nju. mu ne pokazuje lice. „Šta si mi govorio? Ne znam. Kažem ti. biće mr ak..“ Lice je nadneo nad valogu razmaknutih dojki: znano su zamirisala njena n edra. U ćutanju. m učeći se u strahu.. u mojoj kući ognjište da se ne ugasi. slomljen. Dugo ne sme da pita.n će da ćuti. upita je: — Je li istina ono što si mi rekla? Simka ljušti krompir i ne podiže glavu. njena suza iseče se na nožu. više mi ništa ne možete! — Nož lako i duboko zaseče krompir. nastavljajući da im ljušti meku. Ja samo sebe žalim. „Jesi čula šta sam ti govorio? Malopre šta sam kazivao. zdravlja mi. jer ih oboje mora ubiti. sve će se svršiti. Is eraću te iz kuće ako nećeš. zlo!“ Pustio je i . — Rodiću ti! — s mržnjom vikvu.. pomisli. ti si poš . šta si čula?“ „Ubij me. gde su seljaci na gom ilu strpali mrtve kukuruze. Kaži! Brzo kaži!“ oborio jo e glavu na jastuk i stezao ramena.. u kuhinji.. Ona nastavi polako da ljušti krompir.“ „Spavaj. nemaš ti u šta ni da se zakuneš. Ona. počeo je da je drmusa i viče: „Ej. Danas. I ako pita. Sada.. Znam ja šta je žensko. Sitno. Učini mi to. Ti i tvoj otac biste me u kapi vode popili. Vi ste jaki život da produžite. i sve se mračilo.. spavala sam. ljigavo. znajt e. — Zašto si mi otela ibrik i prosula rakiju? Ona okrenu lice k njemu. „Ako ga i posle budeš puštala u sebe. platiću mu. kaži. d a se ne zatremo. Znaš da prošle dve noći nisam tre i mi nisi dao.. a on to ne oseti. gadno.“ Nije tada. ti.“ „U šta da ti se zakunem?“ Zakuni se.“ „Nije to nikakva zakletva.. jeza iz kičme isti cala je kroz oči. Samo što preskoči prag kuhinje.. Zato joj ne možemo. „Spavala sam.. pomisli.. što je istina! Đorđe jeknu od radosti. moraš. pobogu..

ne zna kud će sa sobom. Kako su mladi i l epi! pomisli zavideći im. Imaćeš sina. Vukao se kući da vidi Simku. Još si mlada. noću pije. nasledn ika. Tako su pognuti oni sa srcem neverničkim.. bačeni opanci. La kše mu je u žućkastoj tmini prignječenih zenica. posle sobarice Zor e i udovica u Beogradu. Zna. a ne raduje se. uspinju dušnikom. Đorđe sede na travu u livadi. Plugovi nikad nisu b ili ovako zarđali. Zapamtiće moju jabuku i svakog proleća doletaće na nju i praviti gnezdo. I mrtvi brestovi na drvljaniku. i u njemu sve drhti. Kao da sanja. onda. s vedricom mleka. Mahnu rukom i strepeći ga pozva k sebi. Tako osta. Duša prvo. Osluškuj e strah u zvucima zvona i Tišini zemlje pod sobom. plašeći se niskog sunca. Sve je tiho propadanje koje se ničim ne može zaustaviti ni sprečiti. pobegao bi. Svejedno što su obrazi dugo rumeni i što se trulo dugo ne vidi. Ni Mijat više ne gusla. okrenu glavu prema putu. pa se štrecnuše. Aćim se rukama odgurnu od ograde tora i pođe u jabučar.. žali što im se ne rad uje kao nekada. Po litikom se još iz inata bavi. Spekle se i zg rčile ćeramide kao stari. zna šta je Simka uradila. Aćim ga ponovo zove. reče u sebi. Čovek je kao mušmula. N eka ne zna da otac sve vidi. Kuda će sada? U njegovoj sobi je kao da su danas mrtvaca izneli. domaćin. Zna! Kolena krenuše n apred. Ako ne bude sin. Petnaest godina sam te čekao. čuje: glas mu je blag. jer ne može da stoji. ne može da je gleda od stida.— Aja sam otac? Je li? Vide da joj drhte ramena. Aćim lunja dvorišt em: roda obleće oko odžaka na kome su joj rasturili gnezdo. Da znaš: ja ću da rodim!“ Aćim se prisloni uz ogradu tora. čiji rasad pobadaš u moju gradinu? A nema ni mesec dana kako joj je govorio: „Tebi u mojoj kući nema života. rada i bogaćenja. sve bržim. Mislima brzo protiču dani kad je u njegovoj kući sve prskalo i tutnj alo od života. trebalo je da mu to kaže pre Mnogo godina. Iako mu nikada nije spomenuo. bari opasanoj žabokrečinom. Đorđe. — Ovo je veliki dan za našu kuću. Aćim na prstima prolazi pored bačvare: da li je i danas pijan? Uzdržav a kašalj. Moje je! Moje! u suton. Neka ptičica neće. . spasavaj se. Ćute. Sin! Sin! Toliko dugo sam te čekao. I on gnjil i polako. gleda kako se koškaju i skaču. Đorđe ponese na leđima celo radosno umiranje polja i ono najteže. ne veruj e da se otac ne ljuti. Daću ti para k oliko zatražiš. pa otac. Najpre iznutra truli. A hod joj još lakši i hitriji. Pijan? posmatra ga i pita se Aćim. Aćim se koleba: kako da počne razgovor? Nije pijan. nedeljama i mesecima ne radi. Sakrio bi se od sebe samog. sin. Č je je.“ A kome će on da posadi jabučar? Od njega će ostati jeda n kamen i jedan Trn. Tuđa krv luta njegovom avlijom. K ad ustane. nikad nedoživljeno. tamo na kraju sela. Sama ruka se pokrenu i načini krs t na licu. pogureni. i on opet pođe u polje. ne ljuti se. Đorđe se njiše nad njima. ne treba mu odgovor. Nije njegovo. I jasenove Oko dvorišta. otac sigurno zna za ono u Beogradu. da bude u kući. ovo je praznik. prođe Simk a. Tako. Pored njega. Ništa mi ne dugujete. Rekli su mu da je Đorđe jedne večeri razbio gusle i baci o ih na đubrište pred stajom. Opruži se na stomak i pritište lice na dlanove. Sama mu je rek la: „Živu me nećete izbaciti iz kuće. Okrenu se za njom. Bol je dug kao staračke go dine. Đorđe otvara kapiju.Veče se primiče dugim senkama dok stope sunca otiču Moravom. On polako i nesigurno k orača. A da lije baš sin? reče glasno. pognute glave. Do pred zoru kole nesanica.“ Trudna posle toliko godina. Sada bi morala biti radosna. i sed ored njega na prag stare kuće. Ne gleda u oca. Beli zidovi kuća posiveli su u strahu od pustoši i rušenja. Na odžaku se zeleni lišaj. Jasenovi se okitili vrevom čavki. .. zmijo? Čije semce. Ljudi u selu natukli šu bare na oči. Aćim zna da nije uspeo u eogradu. a danju s pava. Đorđe stade: da li zna? Kucaji se u trzajima. Nebom se razleže zvuk manastirskih zvona. Po očima i pozdravima oseća da ga manje poštuju nego pre bune. čavke kljuju PO bubnim opnama. Igraju se dva šarena bikčića. . Na jasenovima lišće je crno. Kolena se lome. Đorđe“. Dugo stoji. I odžaci što se dime su ve su svinjske glave. Jabuke je sadio njegov otac za Đorđa i Vukašina. tada je on bio mlad i poljubi . ide k njemu suljajući se niz meku kosinu očevog „dođi. Bog. i to sada. Ako. svenuloj od To će biti livada moga sina. ispod drena. Otac j e sedeo na obali rupe iskopane za sadnicu i govorio pušeći: „I sin i unuci će me zaborav iti.. sine — pruži mu ruku da je polju bi.. i čavke u jasenovima — samo su kuknjava. i kao da se u bedrima više njiše nego ranije. Rekla je — sigurno.. da moja kuća ne ode u ambis. sve je rasporeno u jutru. da ona njega gleda posle petnaest godina.

možda je moje. Starim putem se ne luta i noge ga lako odvukoše m eđu buriće s rakijom. Noge ga nesigurno drže. Iza jasenova.. Njeni laki koraci pređoše mu vrhom srca.. — Opet se povratilo — šapnu ona za sebe. nepoklani kukuruzi taru se u glavi. a ti si kurva. Niko ne sme da me žali. Tek je sad stigla. A što da umrem. . brzo iz lazi na put. Rađaj zverke. zbunjen. Dugo misli. Ona spusti lampu na bure i pokuša da ga pridigne i povede u sobu. Da ne bih posumnjao u Mijata. I imanja. postoji jedan izlaz: rakija. Simka se ne okrenu. — Idi i večeraj sa ženom — naredi kasnije Aćim. S lampom pođe u svoju sobu. ne misli zbog čega. Katići. Obojica gledaju raskrvavljen mesec. opuštene glave. Ni mrtav ne dam i movinu. uska putanjica kroz njive spotiče noge. Nema v iše zbog čega da se plaši. Ne korim te. a već je p red vratima svoje sobe. S kim li se smotala? Nagova ao je da s Tolom. Đorđe. jedini ste mi. tek mi je č dina? Jalov si. U mraku on ostaje sam. — Je li istina ono što si mi rekla? — Sedi da večeraš — strogo reče.o bi mu ruku. Prvo ću sve devojke po Prerovu. Hoće da veruje. Sebe se boji . Izaziva me. Moram. One to uvek urade sa onim u koga ne sumnjaš. Umreću. na pragu s tare kuće. Postavlja večeru i lomi hleb. p ribra svu snagu i nastavi: — Napisao sam testament i onoga isključio iz nasledstva. Još je mlada. — Ja sam išao u Beograd da molim tvoje prijatelje i Vukašina da te spasavaju i z apse. Preti da će ga istera ti. Možda je moje? Čim on ovako. Sluša. Nije raz umela davljeničko mumlanje. ako možeš. Ti i to što će doći na svet. pun mesec raskrvari se na plotu. — Sada to nije važno. Ako. — Naš krov ogranulo je sunce — Aćim zastade. Sve je mrak. ona je u njoj. Put vodi tamo odakle je jutros izišao kad mu je ona otela ibrik. Javi Vukašinu da je celo imanje moje. pa rađa i živi. Bez ljutnje. Ne mogu da pojedu koliko imam. drhti. Ko je u okrugu više od mene zaradio za petnaest godina? Niko. Đorđe sedi nem. Ja sam išao. Aćim je napisao testament. moram. Celo imanje na suknje ću da raspem. baš mi nije žao. — Treba da se raduješ! — ljutito reče Aćim. ona pliva u beličastoj izmaglici. eto.. A Prerovo puno njegove kopiladi.. a stakleni cilindar na lampi zazvrja. Da je ubije? I tuđe u njoj? Tuđe? Ustaje. i kučiće rađaj. Oseća da ga se Simka ne boji. Ni je ni osetio da već ide putem kroz selo. Sad to mogu da ti kažem. I v oćka se kalemi. Sada zna da ne može ni da je udari.. Ona seda na krevet i posmatra ga. Naređuje. Iz tebe ni trava ne može da nikne. smireno. dugo ne sme da uđe. U staji njišti kobila... E. Dukat na pup ak. dobro. Ivica dovratka žulji mu čelo. neka sve ide na moju dušu. Takvi smo mi. Ipak. Moram da ga spasem. Đorđe uđe u kuhinju i zastade na vratima. ona uzmače i suvih očiju zagleda se u njega. Ona s lampom stoji više njegove glave. Mijat spokojno spava! Njega ? Na vrata Mijatove sobice prislanja obraz: kao potok huči disanje goveda. svetluca joj kosa. — Beži! Neću odavde. Posušiće prerovske momke. I nje. — Pa radujem se — gotovo prošapta Đorđe. Nemaš rašta ni da živiš.. A ti.. Ona se dvaput nakašlja kazujući mu da zna da je tu. Za kog s i boga rintao celog života i sad u smonicu? Al’ će tuđin da se nauživa tvojih dukata. — Trebalo je da ti ranije kažem. A ti — u smonic u. U tami sobe mesec provrteo blistavu rupu. nije. I žene. Kad je o n ritnu nogom i zasu psovkama. Ruke i u mraku vide: brzo nađoše sud. Ako ima greha. bela kaldrma gori na mesečini. kao inje. to za testament sam imao da ti kažem — duboko. pesnica razglavi čep i bure mu veselo ponudi svoj ljuti teret.. P a onda. — Tu sam. što ti je žao? I moje i Vukašinovo tuđin će da poždere. Ostade da sedi u mraku. U mraku i on je mrak.. izlomljeno huknu. vidim da moram. za sve ima hleba u m kući. I noć miriše na r akiju. ja svim kurvama pošteno plaćam. Umrećeš. Nije. Bio si zapustio k uću i poslove. staje. ulazi.. Niko nije hteo prstom da makle za tebe. ona ga preda mnom grdi. Iz njega puče nešto kao smeh. pomisli. a is pod marame. ne čuje da je šumorenje pola umuklo. A snage ima za petnaestak koračaja do bačvare. šarene od mesečine i senki jasenovog lišća. ja ti plaćam. zast aje. Ovo je najmekši krevet. jer jedno drugo vide na mesečini.

da joj drhte lako raspuknute usne. A ipak. Nisam. Volela bi da je tama i da ga ne vidi. unutra. Sve što mi je trebalo. Ne znam. ja nikoga ni za šta nisam moli o. jer pusto je i mrtvo sve u njemu. — Stavi joj ruk na rame i zagleda se u nju. — Vreme je da spavamo. iako ne bi hteo. dug og vrata i široku lopaticu u sporom kosom micanju ispod lanene košulje. Ti prsti su i tuđu nogu i tuđi vrat milovali. svuda. .namiče rezu na vrata.. — Sve možeš. — Primače joj se da je bole vidi i čuje. — Ona se okrenu. Ako. — I nećeš da mi kažeš? — Nije da neću. Čije je? Povlačeći čarapu. — Ništa nisam čula. na početku leta je to bilo. — Mogu — potvrdi glavom. Bagrem će procvetati. Simka priđe prozoru i ispuni ga. da su joj oči pune suza. On se uverio da život ne može iz njega da nikne. Iz velikog crnog oka pogled joj kroz prozor otiče. Ona podiže glavu. Znaš. Sad bar mogu sve da ti kažem. tako ti. ali sam te baš to pitao .. — Dobro. šta si hteo? — Zašto me mrziš? — Ne mrzim te. — Ona se odmače. Naježi se. ima pravo. Gle da joj lice. Damari po njemu raznose drhtavicu . Sigurno znam. klonulo prilazi krevetu i seda do nje. Otrov teče njim. sasvim jasno oseća da je voli. Licem joj pređe nešto kao drhtaj. Svašta. Kaži mi onako. smrdljivom O d znoja ženturača.A pijan čovek izgubi pamet. Kako to ne znaš. dukata prosutih po čergici na krevetu. sa širokim rascepom na nedrima. pa bi mogla da kažeš. U čaši na prozoru neko liko cvetova. onih u Beogradu i njenih. — Sećaš se. pa priča onako. sede I Tiho. jer on mora. Sećaš li se one noći. I To što je u njoj . Ne bi se ljutio. da s Tolom. Sve su žene spavljive u ovim danima.. Sve se u njemu odjednom zgužva u grč. da mu suza ne padne na gomilu mesečine. — Da te izujem? — Nemoj. Gleda u kotur njene kose ispod vezoglavke. u mleko snažnog.. a njemu se čini da je Tužno. kaži mi sada šta sam ti go io one noći. Ona se ne pokreće. izuj me. — Nemam šta da krijem. Jedva je vidi. razmače bosa stopala. voleo bi ga kao svoje.. Učini mu se da je već narastao. celo lice vidi s e na mesečini mirno. — Nisi ti jedared bio pijan.. — Ne znam na koju noć misliš. njeni prsti dodirnuše mu listove. kad bi mu samo rekla čije je. — Sedi kraj mene. na krevetu. Ni tebe nisam molio. kad sam te razbudio iz sna i pitao: „Jesi li čula šta sam ti govorio?“ To je odavno bilo.. Trže se. Sigurno je čula kad sam joj one noći pričao o Toli. To što će da izraste iz mraka njenog mesa. je li? — podiže glas. Pre.. Kad bi mu sada rekla istinu. pa reče: Nemoj da se zaklinješ. sleđena belinom košulje.. vrda. Sada moram. Brežuljak žutog kukuruza svetluca pod bagremo m. kao senka. U ušima potok. Kaži mi pra vo. S amo jedno boravi u njoj: rodiće u prvoj kopnji kukuruza. — Molio bih te nešto. Maslačak! Onda kad se vratio. Ni u šta neću da te zaklinjem. nadošla bedra. Dugo ćuti. jeste. Kaži. sle pice? — . Nisam samo jednu zlu noć s tobom imala. obrve joj se natuštiše i primakoše je dna drugoj. kao krv. Đorđe se pridiže. u sebe okrenuto. — Baš ništa nisi čula? — U šta hoćeš da ti se zakunem? Oči mu padoše na njen stomak.. dođi da te nešto pitam. ljudski. Lako zaboravlja Đorđa iza leđa. sa ramena joj pade n jegova ruka.. reče: — Simka. Sve mogu da ti kažem. Nikome nemoj da se zaklinješ. sve bih dao kad ne bi bilo istina.. Spazio je kako rukom pribira košulju da s krije belu valogu između dojki i zapljusnuo ga je val gađenja zbog gomilica dojki u očima. plaćao sam.. zbunjenošću što ga prvi put bosa s pu ta dočekuje. Zna.. ruke stavi na razmaknuta. ne b i je mučio. Đorđe se svali na krevet da oči i lice sk loni u senku.Stajala je nema. bio sam pijan. . Ona se saže. Dede. bez srdžbe.. Spava mi se. — Za tebe nema ničeg rđavog. Rekla bih Ti. — Teška ti? — Nije.

Imaću snage. Rekao bi joj nešto.. Sve da zabor avim? I mislima se zlo i nesreća čine. Kako da zaboravi? Pris eti se očevih reči o napisanom testamentu i ne obradova se. I sve da ti odnesem.. stade. ćutanjem joj kazuje grehe. I ruke joj. — Nego od koga je? — škrgutnu.On je ščepa za ruku: — Čekaj! Otkud ti znaš daja nisam. krivac. u tišini. Ja znam! — hitro joj priđe da joj vidi oči. Motri je nekoliko trenutaka dok se ne pribra da iščupa iz sebe: — Ja znam da ti dete nije od mene. je li? — Postaje sigurniji i tvrđi. kurva! — Toliki doktori nisu ti pomogli. ali samo neka taj topli miris njenoga i njegovoga što duže traje. muklo ječanje. Neka plače. Po tim provalijama veje poznat miris ženinog tela: u tami gore sve zapamćene i nezapamćene noći. kuštravu bradu. ne sme da pita kad će roditi. Iskreno. Pukotine između njih nemaju dva. prepolovljena mesečinom. truje. Slab i neotporan. smrdl jiva. Istina je jer plače. neki Cincarin iz Čačka da te izleči. — A što nisi pre deset godina. Ja sam se izlečila.. bele joj se pesnice. a? Toliko smo godila mešali noge u ovom grobu i ništa nije niklo. . samo sebe žali. Simka zarida. puna tuđeg mesa. — Ne možeš da mi podvališ. Njeni uzdasi i mutno. Đorđe se kratko zacereka i muklo reče: — Nemaš kud. Pritisnute uz bokove. Čik sad nešto da kažeš! Da te čujem! — I ramena mu se tre Trenutak je. to je gnječenje glave. On se svali u krckanje drvenog kreveta. Još neka plače. — Savlađuje se da ne jurne napolje. pati i raduje. Ona se okrenu k njemu. glas joj p odrhtava. Tako ih je izgovorio.. ne zna da ga ona mrzi. niti bi bio uvređen. Rukama kao vrežama obvi ženu.. Trezan? Proverava se. pogana. nikakvo zlo neću da učinim. preko pasa presečena mesečinom. On jedini zna da sada još više zavisi od oca i žene. Molio bije da još plače. faličan čovek? — Jer sam trudna. Žao mi je. Ne bi plakala da nije. bez pokreta. čeka nje ne prekore i udarce. — On me izlečio. ženska. Može sad iz kreveta da ga izbaci .. Kao da su se sve žile njegovog života zarile u nju : iz nje se on hrani. Ćuti. ali ne može. Lice mu postade modro. ruke plašljivo mile po njenom trbuhu. Proverava da li is kreno plače.. — Sad odmah mogu da odem. pa sad. — Ti nisi bio kriv. Cincarin me iz Čačka. do sunca neka plače. — Deteta mi. Čeka da zaplače. drhte. Na trulo meso bazde njegove reči. posle nekoliko meseci prvi put je trezan legao da spava. Vidim. njoj gadn e kao gušteri. — Ovoj kući je sudbina odredila da sluge decu prave. Kod mene je bila falinka. Mora da bude moje i ako nije moje. trže bravu. zlotvore! — vrisnu ona stojeći uspravno. Boji se.. Lice u senci. namakao rezu! Sva snaga sjuri joj se u s topala. Ne bi se opirao. Nije i jeste dru kčije nego prošle noći. Da ne mislim više šapuće. — Ubij me. Tu. posađena na mes ečini. Đorđe promuca: — Ja znam. Malo se odmače od nje. Simka. ponavlja u sebi. Između njih uglavila se mesečina. pa ćuti. Ona jurnu ka vratima. Neće da veruje. Više od nje.. I oči. kao od stida. Ko zna kakve su one beogradske žent urače bile! Možda je taj Cincarin stvarno izlečio. — Istrže ruku.. — Neka se samo zdravo rodi. može je sada. ako nije moje. pa se odmače i pripi uz dasku kreveta. bez reči se skidoše i legoše u krevet. Samo mi kaži. još neka plače. Hoću da mi ti kažeš. krv nek se cedi.pre petnaest. na krevetu. — Oseća njegovu mržnju. Na poljskom putu leži tako neka slo mljena grana i gaze je svačija kola i opanci. Rekla je to tako uvereno. Prelom boli. — Zaguši se i malo poćuta klateći se. I iz kuće. Mesečina mu se zaplete u kr atku. Kasnije. Mijat ili Tola? Čije j e? Dođe joj da ga muči.. Boga nema pa nem a. u mleko umočene. baš ove godine. Ona i dale mirno stoji. Sav je sebi iscepan u duge.

Neuverljivo se pravdala da nije s popom. odlazio je do staje i grdio Mijata što galami na t elad. Možda se ona dogovorila s njim? Svi su njegovi neprijatelji. strašnim noćas. Posle njenih bedara oči su mu ostale prazne. Prodana je duša Nikola. Za to vre me između njih ništa nije moglo da se dogodi. njegova žena. to je samo da bole sakrije sebe. jer mogao je i pop da ga potkupi. Zato je. Da ima nešto njegovo. Bio je ubeđen da su u senjaku zakazali. jer je noć. mlado lišće mu mili po čelu. onaj iz Simkine sobe. huči mu u ušima. a što je rekao da ga je Simka brzo isterala. tišinu i maljavo šuškanje lišća vuče se dug jauk. ljutilo ga tandr kanje kola. luta jabučarom. U mislima između njega i Boga stoji samo Simka. za vreme večere poslao je Milunku da opomene nadniča re da ne lupaju kašikama i hteo da zaustavi sva kretanja i utuli život. a on je pred njim grešan. Ko joj je rekao? Kukavica u tuđe g nezdo stavlja svoje jaje. Starost. oprosti mi. Babica Ro za je i Milunki zabranila da ulazi u sobu kod Simke. Možda se i on sam ponudio popu da bi se njemu svetio iz zavisti sirotinjske? Bio je i mrak. Rekao mu je da ga je Simka isterala iz kuhinje. Danima je nosio tu prazninu i želeo da je zatrpa onim čega se najviše bojao. to nije nikakav doka z: ona je takva da joj ne treba duže no koliko petlu da kukurikne. činilo mu se da uz svako stablo stoji pripijen Tola. šum. desna ruka mota krug po tmini dok se ne umori. A bojao se podvale toga zemalj skog probisveta. ali ni je prestajao da ga sluša i da se kaje. nekoliko puta rekla d a nije čula šta joj je on te noći u pijanstvu izgovorio. Ako ga je ister ala. Ali zašto je baš u suton došao.. Njegov strah pred Bogom tražio je tišinu. kad on inače etko dolazi u njihovu kuću? Nikola je motrio na popa i ispričao mu sve što je video i ču o. pretraživao senjak. Sveta slavo i bože. tada je bio siguran da će se on vratiti na zakazano mesto. U pijanstvu je smislio da sebi život produži i da ne prestane da se diže dim i z njegovog odžaka. Može i sada. i opet dug jauk koji je čuo pod prozorom njene sobe. k i se brzo i ne do kraja. Nebu su teški oblaci. a rađanje je jedan dug jau k. svaki glas. a granje g a udara po licu. Ćorđe mačjim kora do prozora i prisloni se uza zid. Brinulo ga je jedino što je Nikola od mah i lako obećao da će ga o Simki za sve obaveštavati. mnogo puta je nije čuo. Uveče je sati ma stajao u senjaku čekajući da Tola posle večere krene kući. i mučniji od smrti. pa da postane njegovo. pred bog om mrakom. I on luta jabučarom. psi. Stoji rađanje. Kako sam mogao na njega da sumnjam? Iako je bio suton. pa se nije smirivao u traganju i motrenju. a njemu je tesno pod njim. vraćali su se s njiva. bogom tišinom. Isto tako i krava. kad bi zviždukanje pr eskočilo plot. on se privlačio plotu i čekao da na vratima Toline kuće lupi reza. pita o o popovoj poseti. Ona mu je. Ona zna. Bogougodnik. nabadajući svaku gomilicu mraka i slame. kidisao bi. A pop je svešteno lice. pa bi nešto šušnulo u senjaku i neka senka minula za stog. Ruka mu se trza u krst po pomrčini. po jabuča ru. kao zmija po l ivadskoj travi. hte o je. Mrtvac je podizao svoj teški kamen: ona je rekl a da je do mene krivica što nemamo dece. pritiska uvo i obraz uza zid da njime probije u sobu i čuje. je r je krupan i žena mu sve sinove rađa. kud je odlazila i koliko se zadržal a. Da bi strah pred Bogom bio još mučniji. pa je i lišće crno. Đorđe. nešto se događa. Otrovati i reći da je crkao od rakije. a on ne zna šta će dogoditi. Prezime n jegovo da Nosi i njegovim sinom da se smatra u selu i pred vlašću. a ne poštenje. Pa joj je to noću iskazao. on će mu njivu dati da ćuti. . u očima mu krvav klobuk. bila mu je jemstvo. i sâm strah pred Bogom svemogućim. baš Tolu. a vetar lako. Izašla je iz sobe. Bog sve može.Procvetale jabuke granama ga udaraju po licu. od koga je pobegao. bio skriven od ludi. Posle. On bi odjurio u staju po vile. Nije mogao da joj veruje. Ništa ne čuje. i posle razgovora s Nikolom. ljutila ga vika seljaka po sokacima. bilo mu je tesno za njega samog s Bogom. Nikola nije bio u s obi da sve vidi. a kroz njega . Prazno je bilo i u njemu. jer ga je on svakog dana obaveštavao s kim je razgovarala. opipavao. i ne žena. Ništa. I u bačvari. Milunka će ga otrovati. iako se ne vidi.. Nikoli je verovao. Samo se od ušne školjke sipkaju zrnca suv og kreča. Ne Simka. bogom crnim jabukama. crno je. pa je morao u jabučar. Kroz zid u njegov mozak probija se muklo stenjanje. terao je. nešto njeno.. nije ga ni slušala. tačno je znao koliko je pop Veličko ostao u kući. razjareno je jurio gore-dole pored plota. I da ima pravo da ga voli. p a se trže od grešne pomisli i brzo zakorači u jabučar. Oseća sebe pred Bogom. zaklinjući se. a nešto mu nije dalo. samo što se vratio iz polja i obila ska orača. strah je gomila nad njim. gde je od zaranaka.

a on ni da se makne. . Pon ekad je čuo samo smeh bez reči. Ona o njima nikada nije pričala. „Kad se vrati. hvalila se kako je on. bez daha ih je čekao i slušao njihove razgovore. i tek tada se. sedeći pod topolom za koju su čamce ve zivali kad bi odlazili. Opet sam se razdrala. uvek se stideo kad je ona pominjala Vasilija. samo mene. Ponekad zapeva. Aćim. Ka to!’ A ja rekoh: Blago meni. Posl e. i ja sam se uhva tila za koš. Sve do jesenas on a nije tako disala. Ništa se tu ne razlikuje žena od koje druge životinje. — Što ti je. Tad je bio siguran. a ja ga dvorim. Ti. dosetio: pod mene je podmetnuo gubericu i prazne vreće. skrivao se po vrzinama i kukuruzima. „Viknula sam Luki: zaustavi vodenicu ! On buli u mene i čudi se šta mi je. to njegovo ćutanje . to je mati želela. nije verovala. — Još ništa. i sekirom u prag. sačekivao je pri povra tku kući. Aja stojim u njemu i blago mi oko srca.. Vasilijev fes nosio je najpre Aćim. pa se strese u strahu. Majka je donela večeru njegovom ocu vodeničaru. Ostavljao konja u livadi i lopovski se šunjao do senjaka i čitavu noć prežao dok se ne umori. rodio mi se domaćin.. Nisam. — Šta da radim. On se trže od krupnog. Čim bagrem ovako miriše. Ako dete bude nakaza? Htede to glasno da kaže. Đorđe. najmučnij em od svih. podiže s vrećom. odnela je reka. Ne dade Bog da njegovo ostane za njim. bože. motrio šta radi i s kim razgovara. Glas mu nije bio bogzn a kakav. biće kiše. Bog je teškim snom kažnjava. osećam kako mi snaga ode u drugog čoveka. Nastavljao je da traži. Želeo je samo da mu Simka potvrdi. pričala je više puta. Tu topolu. svakog Turčina koji je od njegove ruke Muhamedu ispraćen ureže do maćin i u sofru za kojom sedi i u minderluk. Čuči na pragu i čeka. Posle je mati dala fes mlađem sinu. od Morave. Luka sasu u koš vreću žita i uze katran da podmazuje točak. Zaboravljena cigara često mu opeče usne. umalo nije pala u Moravu. i razdra se: ’Muško. davno. Njemu neće da s e smiluje. đavo mi po duši igrao. u tebe. a . U mraku. Znam dobro kako je To. bože. Sve znam šta sam zgrešio. kao da mrak govori. — Pa šta Roza kaže? — Milunka kaže: ništa se ne zna. Polazio je za njom kad bi nadničarima ponela ručak. Tada samo ćuti. Četrdeset noći do zore čekala je ona Vasilija na obali Morave. kad je pošla preko mostića na obalu. sunce božja stvar! Osećaš li: bagremovo cveće miriše na med — r sede pored Đorđa. gluvać. Kad su joj rekli da joj je muž i domaćin poginuo. jer odnekud su svi znali čiji fes nosi. Aćim. Nema drugog. žabo jedna muška. Nisam odmah znala da si m uško. od sinjeg mora. Pa se domislio: sigurno mu se nadničari smeju kad se posle večere vraćaju k ući. osluškuje i lovi ispod prozora po ko mšiluku. Tola ćuti zgomilan u mraku. samo im je na zadušnice palila tri svećice pod drenom koji im je otac za spomen zasadio. Pa sama dođem do vrata i tako sam ga gurnula da je lupio glavom o koš. odvoji od mene. Čuo je samo njeno sve teže i sve glasnije disanje. odjednom počeo da joj lomi krsta kao kurjak grmlje. kazni samo mene. sinko. bapnu na gubericu i zavreča kao jare. A on postoji. pa kasnije reče: — Da se čeka. rekao bi joj da će prenoćiti. Kad bi drukčije bilo. a ne čovek. — Ima li što? — upita. Jesam. otud je mesec grejao. Nik akvih namera nije imao za slučaj da se obistini njegova slutnja. pa sam viknula Luki: ’Iznesi ga na mesečinu i vidi šta je!’ On priđe s nožem. a vraćao se u suton.Sveta slavo. iznese do vaona. još je on bio mali. jesam. i njemu i njegovom bratu. mirnog glasa. njega mi što se rađa. A posle ni taj dokaz nije bio do voljan njegovoj sumnji. Ruke mi se oduzeše. prilepljen uz plot. iako se stideo pred d ecom. Da njega kažn java za grehe. Odlazeći u Palanku. I pre nego što se vreća izmlela.Aćim sedi u mraku svoje sobe i puši. ali se videlo da muško peva. Ništa više. Neka bude kao Vasilije’!“ A on.“ Tri su joj deteta od njega umrla od bolesti. pokazivala je jatagan domaćina koji joj se nije vrati o. ne bi Bog ni postojao. i zasti de se što je zatečen u jabučaru. Bilo je dublje od bunara. Đorđe u sebi ču ono poslednje muklo stenjanje i oseti nemoć pred tim što će se dogo iti. Tole? — uzviknu nemoćno. što se noću pretvarao da spava i prežao njen san čekajući da u snu kaže čiji t raste u njoj. Savest je i u snu muči. Sumnjao je u sve muškarce u Prerovu.

Kud li se rasuo zbeg što se u iščupanoj topoli prevezao preko reke?. Mati je umrla s domaćinovim jataganom pod glavom. To samo mi muški možemo. i pomalo ga se gadio. „Srećno ti muško. Već na prvom pa se prekinula. svako jutro zagledao je da joj vidi tr ag postelje u podočnjacima. Ta škrbava udovica. „Možete celo imanje da isprodajete. izlomljeno. Ovce se ugibaju pod kišom što danima i noćima ne prest je da zaliva zamor. Čiji se čovek rađa? To što će Vukašinova žena roditi u Beogradu. rasturite sve na gajdaše i konje ako vam n . pa nama ili ostane jedan ili nam krv uginjava“. Uvek ga stavljao na glavu tako da prošiveno bude pozadi. ustade i udari u prozor.. Tamo gde noćas nj emu treba da se rodi unuk.. Jedared u godini one pevaju. jedino u njegovoj sobi noćas truli svetlo u pomrčini pred kišu. ovakve guste noći. neće kuću napuniti. „Žensko ima slabu ruku da te uhvat i za nogu i badi u reku. skotrljaće se sa ćeramida i kiša će je zaliti. dimljiva ognjišta. Nije ni dolazio iz voden ice da vidi unuku. u tim danima. svekar. crna kao šubara. a radovao se. A mirišljav je vetar u tek olistalim jasenovima. Otac Luka. Bez babice Roze. i želeo je. adža.“ Tako nešto čitao mu je velikoškolac Vukašin jedne Badnje večeri i Tvrdio da se tada rodio njegov deda Luka. a ne jedna pritkasta žena s mekim. Aćime! Žensko je dobro samo ako je stoka. Nešto nam odnesu boleštine. a sa streha će kapati na voda. psovke što su dozivke i neispavane oči koje sam o subotu vide. Luka nije doneo ribu. seća se.. On. Tada. kmekavo. U njegovoj avliji.. psuju svece i toljagama mlate mršave govečiće što rogovima džaraju po vrzinama štrpkajući užutelo busenje. ona je jatagan stavila u njegovu kolevku i tri je noći prespavao na njemu. nijedna ni je bila duža od prsta. ona nije smela da zaplače. kad su kap i šiljate kao ovas da bi pro bile pomrčinu i smrskale se o zemlju. može mu majka biti. naslonio glavu na vola i nije mogao da ne zaplače. Živana je plakala dok je rasedlavala njego vog konja. a video je samo umor od iskidanog sna. Nama Srpkinjama pola poroda oduvek bojevi potrošte i turski jatagani požnju. „Kaži mu da odm ah kući dođe: domaćin mu se rodio. rekao ga je video. Zato je on ciknuo od radosti kad je video Simku s nabreklim nedrima i rekao sebi „to je moja snaja!“ pa odmah zaža lio što sebi nije takvu našao i što Đorđe nema njegovu snagu. rek la je ona. „Nešto je mnogo sitan“. uzimala mu ga i posle ženidbe... žalio je Simku.. dugulja stim sisama..“ A kad se Aćimu žensko rodilo. Jednom Mu rekla: „Jatagan mojega domaćina ima da se čuva u ovoj kući god muška ruka pali slavsku sveću i jede hleb što njegove njive rađaju. Ljudi.. očajan što nisu žive lubenice mesa . Ni ovo nije njegovo. Mene je ž nsko ostavilo pod vrbovim žilama“. A jed va se rodio. otišao u Tor. babom . toga jutra do nese punu torbu ribe. „Uze nam ga Bog. boravio je u Palanci i čekao da ga Tolin otac izvesti šta se rodilo.. Dok se Đorđe r ađao. Fes im je bio veliki. Nekad u takvim noćima nije spavao. Pred zoru su im svadbe bile. sinko. pokvareno joj meso! On ih je zatekao na tavanu. nije n o. Žensko ume da te ostavi pod vrbom da ugineš na kiši.on je poneo šubaru od jagnjeće kože. On se naljutio na oca i bacio svinjama beuljice. tugom je ispraćao uveče kad bi odlazila u svoju sobu. A noćas su pevale ribe. u crnim suknenim dolamama. „Neko zlo u kući?“ ulitao je. koje je bradom voleo da miluje i gnječi.“ I kad se Đorđe ro .Te noći pred kišu. Trebao mu je buljuk žena da ga smiri i u san zaveže. Kora srca je ispucala i boli. dok je ona kroz nos jaukala. Tri nedelje je živela. Aćim pripali cigaru i pogleda u prozor. Za čoveka sramotno.“ Tako mu je poručila mati. A moraš da imaš čopor sinova. Živana se dva dana porađala. a Đorđe je pobegao. Aći m se sježi. pa ga ona belim koncem prošil a da ga smanji. a jutros se beli Morava kao da si mleko u nju sipao. Pomrčina miriše na kišu. „Bose žene gaze po blatu jesenskom i grbe se pod plačem dece na leđima zavezane. Za daću je Lu ka doneo torbu ribe. Čini mu se da čuje: krov na kući krcka. Trojicu unapred o dvoji za rat. Aćimova snaja. šaputao mu je u uvo. što su joj muža ubili knjaz-Miloše i momci jer je knjazu uzdu i oglav ukrao. Aćim se lomi na minderluku i ne veruje sebi: posle trideset godina rađa se čov ek u njegovoj kući. žuta je mrlja u tami. „Kad je tvoja žena od tanke japije.“ Ustao je d večere. Činilo mu s e da svi s kojima se mimoiđe putem gledaju porub njegovog fesa. Prvog muža ona je do smrti zvala „moj domaćin“. zapreti sada glavom Aćim. uzeo je vile i tukao je. koju je Đorđe za tuđe čak iz Kra ujevca doveo da joj svakog dana po dinar plaća. te je Đorđu starim mlekom otrovala mladićstv o. jer je znao da i ono malo što ima rastura po senjaku i tavanima sa svojom strinom. Ona Ti. Vraćao se iz trgovine. Pomrčina će smrskati kuću. . perčin i obrve uvek mu behu belji od paspalja. zavržene kao crvene bube.

Karađorđev četovođa. jer su seljaci glasno govorili da je celo Vasilijevo imanje nožem i sekirom s tečeno. Aćim je svom učitelju plaćao: javljao mu kad i na kom mestu na Moravi žene ispiraju konoplju. Kao da krcka krov. gonili su s . go neći čopore svinja poluranki. Pa onda: šuma. Monaha je otac nagrađivao torbom r ibe za svako slovo koje bi mu sin naučio. Sama ptica peva. To je krila. nebo ne preti paklom. Moj Vasilije za zemlju nije žalio glavu. A tada više nije bilo nezauzete zemlje i neraskrčenih šuma za njive. Vasilijevom kućom. od Aćima. raspoluće nih glava. tihe i s vetrom. u vodenici. moga je domaćina Vasilija.. Ptica peva iz njega jer se kroz granje otvara nebo. ne opominje zlom i strahom za grehe.e treba. „Od njega ništ i neće. gori mesečina u tra vi. gladnice i tvorovi što tuđe glođete. On ih je palio. a sve radovanje jednim ptičjim kljunom kazuje. Kad su se varoši od Turaka otimale. Tolinim odem. miriše mahovinu. pa posle ču pao panjeve i sebi lomio krsta i plećke. one noći kad su psi lajali na mesec. I zato što nije b io sitan i plav na majku kao stariji. a je pokojne majke Kate. Zobnicu si mogao da obesiš o čukalj na njegovom laktu. Poskapali bi od gladi da vas udes nije nasadio u njegovu kuću. „Te što će da misle i svete knjige čitaju. prokleta. Vukašin je ličio na njega i po snazi i po nara vi. preko celog leta trulili po trnjacima.. Prve dve jeseni išao je pešice. Koliko puta ja nisam večerao zbog njenog prekora. nepokopan i. više od Đorđa. Šume su sve do Morave bile. Monah Gavril naučio ga pismenu i računanju. Aćime. svim skelama njegovo se prevozi. a babe su govorile da Živana neće pr veti porođaj. sluge gone velika krda svinja i dželepe goveda. Aćim. do smrti. Nedeljom je u vodenicu dolazio monah Gavril da ga uči azbuci i računanju. Kad god sednete za sofru. Vodenica. u svađama dokle je čije. I mlade žene. On. S njom je poredio svoju n ovu i veliku. pa bi po nekoliko puta nagonio Aćima da mu svako slovo pokaže. a govorila mu prek orno: „Sve ovo što vi uživate. i sluša: to lika šuma. Aćim je. i Vukašinu je pričao pred polazak. po paspalju je pisao slova. Steže drvene šipke na prozoru. mesec po travi zažegao bela ognjišta. mesec i jedna pti ca. čoveku do raskriži od č Sahranio ga je i dugo žalio za njegovim ćutanjem što je danima i noćima trajalo u roktan ju i mljackanju čopora. kao njegova nada čis ta i pouzdana. Slabi i lenji odoše ovima u sluge.. progrušane šume. rekao mu je kad su izišli iz manastira. Neku godinu kasnije razumeo je. A tih godina počeo je on da trguje svinjama. samo sa Stojanom. Stojan je od nazeba umro u Gr adištu one jeseni kad je sneg pao na još zeleno lišće. Gavril mu je krstio Vukašina.“ Tom nadom vol on njega. Nek traje dok se sama ne sruši. među jasenovima gradi se varoš. Mnogi su. Sumnjao je da njih dvojica u dogov oru izmišljaju šare. još dok je bio u kolevci. počeo da gazi šume ka Beogradu i Dunavu. Tada je već bio sed i nije išao u vrbake da gleda mokre žene. na podrumu. „dubok sneg. Morava kao dželep omica rže na spru dovima. Posle je jahao. Neke je sretao po mehanama i čaršijama. svi su to zapazili čim je prohodao. žut rujave. Na desnoj sisi imao je ranu dužu od sudl anice. „Ovoga na škole da daš“. Njegova ruka načinila je ove duv are što vas od vetruštine štite. i njihovu tajnu ćutao. drugog i poslednjeg. meke u glasu i bedrima.“ Po njenoj smrti.. odgovorio mu je Aćim. A vi ste svi slabotinja. Zašto se on uselio u ovaj l povski trap? A nekad se ponosio ovom. rastužen pomisli Aćim. i ovaj krov. To je bio muž. Nek ti j e. Kata je s kolesarom išla za vojskom i odma h za njom upadala u turske kuće i pljačkala. Strancu i gostima je govorio : „Ovde je živeo Vasilije Jovčić. neke su u sutonu vodu nosile sa izvora gde je on stoku pojio. po svim putevima nj egovo putuje. a visina beskrajna. Hteo je imanje da stekne: iz svoje livade da hrani konja što ga jaše i sa svojih njiva da bere hleb za sebe i sin ove.. Njiše se.. hoću da se prekrstite za pokoj njegove duše. On leži pod bukvom. Sekire su krv prolivale kad se zemlja zau zimala. sve prokleto ako drukčije učiniš. Jedva je došao na svet“. koju je trgovinom stekao. a on da ga u raboš recne i broji. Luka nije verovao da toliko slova ima ko liko je on torbi riba morao da ulovi Gavrilu. Eto. Vasil ijeva kuća je srušena. svi galamdžije i psovači. kad kisnu i zvoni rosa. da ne kisnete. noću kad vetar spava u topoljacima i greje se na mesečini. a momci. dugogodišnji starešina prerovski. Sve njive što vama i stoci hleb rađaju njegove su krčevine. ali kuću moga Vasilija ne dirajte.“ Rukavom je otirala suze jeda i ljutnje. majke mučno rađaju. samo njemu obećava i nudi sve što želi. Jaki i vredni više uzeše. Uvek je tako prekorevala decu i snahe.“ Hajdučka. Nikad nisam videla decu i narod da toliko jedu kao v i. ništa njegovo nije ostalo. po neka zvezda. Samo su t rgovci mogli da kupuju zemlju. pogledaš ove dve kuće I vidiš koliko je samo za jedan čovečji vek uznapredovala Srbija.

— Ječi.vinje. pa onda čak i z Pešte crveno naručio. vodeničara i sluge. — Ako ne zaćutiš. Đorđe mi razbio gusle. Već je nekoliko puta proključala.. grdi činovnike. Anđa uze testiju i doli hladnu. seljaka što je čitao novine i knji ge više od učitelja i lepše o njima govorio od starih kaluđera. da bude prvi gazda u selu. Njegovom voljom mnogo je dece os talo bez očeva. Prerovci su ga birali za kmeta. Kamo sreće da se naša gazdarica svake godine po dvaput porađa. To nije na dobro. sin sluge i vodeničara Luke Došlj aka. Svake nedelje išao u manastir na službu božju. smanjio interes. Napregnuto sluša tiho hujanje vetra u vrhovima jasenova. Njega. I Ciganima punio torbe. Iduće jeseni on nije gonio svinje po šumama ka dunavu i Pešti. .. — Ćuti. Počeo je novine i knjige da čita. psuje min istre. sina Luke Došljaka. od mehane do mehane. rekla sam mu. E. — Evo. i Katina. Cela Srbija da ga zna po pameti i znanju. Grmeo je u Skupštini i cela ga selačka Srbija čula. Anđo. drži govore seljacima. pa mu se nije dopalo. A ti ne bi morala to sada da zboriš. — Lažeš. Čaćevićima produžio rokove o berbe. skoro će ponoć.. Tolina žena. — Hoćeš u Aleksu da ti se zakunem da mi je Đorđe davao prase za onoga moga šarenog ačka? Kaže mi: „Daj mi ga. U bakraču ponovo proključa voda. šta misliš: da li bi se Đorđe ponovo oženio? — približi i šapnu Anđa. pa Đorđe očeVinu da nasledi. pa mu se žena ovoliko muči.. da je još srce imao pa i u prerovskoj buni bio. i Vasilijeva. — Jedna kao Simka rodila je dete s dve glave šapuće Anđa. Zar bi babica što je lično kraljicu Nataliju porađala jela mačke? — kaže M miluje ibrik u senci. Je li to lepo što je T lu naterao da me bije? Nedelju dana sam nosila povezanu glavu samo što sam rekla d a se Katićima knjaz rađa. — Takve kao Simka ne umiru. Đorđe joj svaki treći dan donosi iz Palanke — govori Anđa. Samo se to čuje. biće nešto gore od ženskog. A naopako je i radio Đorđe. Stiže ga kazna. guslar. I oči su joj bele. Misliš da ja ne znam od koga joj je dete? Bog s vuda stigne. petl a oko Simke. a ja opet nove nabavio. — Otkud bi. I božja. Roza Švabica jedna je u celoj Srbiji. . takva gospođa kao što je Roza jela mačke kad nosi čizme bole od s eskog kapetana? Da znaš. — U njenim godinama nije jedna umrla na porođaju. On je gadljivo odgurnu: — Čije je? — Neću da kažem. da on ne bude Aćim Došljak. — Ako bi Simka noćas umrla. i Luke Došljaka. Ne videla decu ako ne jede. ide u Peštu nekoj grofici da se nađe. ženo.. — Podmesti se Ćorđu pa probaj. Dva dana su ostali u raz govoru i postali prijatelji. da majka ućuti s prekorima i n e pominje domaćina Vasilija. A šta sam sada? Šta ću ove noći postati kad mi se tuđe rađa? reče glasno u Vir tiši toji kraj prozora i gleda u žućkastu mrlju svetlosti iz Simkine sobe. — Mačke jede Roza. ostaće mi Roza bez ručka. iščupaću ti nos! — Kratka ti je ruka za mene. u rač vodu opet moram da dolijem. Ućutaše.. Umukni. Kad se ona.“ Ni za kesu du ne bih ti ja dala da zakolješ mačka. I čim se Simka porodi. Večeras spremam gusle za veselje. Ućutaše pred nečijim lakim i brzim koracima. Kazna. ako za Boga znaš...U bakraču što Visi na čađavim verigama pevuši voda puna svakojakih trava. pa posle i za poslanika. zanela. a još ništa. Pa je u jag odinskoj mehani na konačištu sreo Adama Bogosavljevića.. a strune se kidaju. Da bi razagnao tugu na te dane jeseni. — Udovice ga uklele. Gazda je čak iz Kraguje vca doveo. viče i traži pravdu i slobodu za seljake. — Je li istina da je na kantaru promenio ono šuplje đule? — Nego šta! I otkako je Simka.. Aćim ponovo pripali cigaru i nastav i da putuje između hrastova i bukava. za bogatstvom koje će sam steći i njime sinove hraniti. a Vukašin nauke i škole da mu svrši i veliki čovek postane. dok te nisam bacio u mrak! — Ti. — Biće žensko. Prvo kupio plavo jorganče. . ispod zvezda i oblaka. — Ćorđe se spotače o Toline noge i sede. — Roza je bela kao sir. Švabica i tuđa vera.

„Tu ti je pred kućom.. čini mu se. — Ti kod tvoje Anđe idi. I kad je molio da mu dopusti da prisloni uvo na mrku mrljicu njenog pupka ne bi li čuo srce — znao je da nije veće od oraška — dolazilo mu je da jaukne. da zubima razdere istegnutu. i traje kao svetlo u njenoj sobi. kida lišće što mu se splelo oko lica i ne može da korakne od zaprepašćenja što se Tola dio da priđe vratima njene sobe. Život će mu biti gori nego što je tvo to je bio greh. upregni konje! Za sat da si dove zao doktora! Đorđe ne prestaje da kida lišće i lomi grančice. kažeš. Simka m ora da pristane. Potplatiće popa. Zato se ona noćas toliko m uči i zato će mu se nakaza roditi. a ne ovi današnji. čeka kao j auk. Tole“.. On će se od sebe samog rasprsnuti u prašinu mraka i neće dočekati jutro . obećava. grana mu obori šubaru. Daće mu svoje prezime. A Tola tiho priča o smrti „levog“ bliznaka. T oliko puta je Simka odgurnula njegovu ruku. „Taj mali ti je velika lopuža“. Momče. — Kad se porađa.— Vidiš da je bole što ti nisam dao Aleksu. adamovac.. naslediće celo moje ima nje.. Ti si Aćimov unuk? Sedi. A ko u Srbiji nije njega poznavao? Beše uman čovek i glava radikalska. Gadeći se i ljutito. Milunka kaže. sumnja je glodala njegovu nesanicu što se nije nikada umorila. Đorđe se odmače. preži konje i galopom u Palanku po doktora! — Šta će doktor kad je Roza tu? — Kakva Roza! Doktora mi dovedi! — viknu. I to je bio greh. kad je vrhovima prstiju lovio sitne titraje. ovo više nisu r . kao da ribice mašu repićima. Hoćeš da mi ga daš?“ — „Pokrašće t gnezdo. — Gde si video Milunku? — Čuči uz njena vrata. smrdljivi. potam nelu kožu njenog trbuha i vidi kako izgleda i na koga liči. ne u crkvi popa Velička. momče. a da on neće dočekati ni zo ru. Vetar sitnim zubima gricka Mlado lišće jabuke. Šta bi sad radio s njim? . Svuda je on. P ravi radikal. . Šta bi Aćim rekao? Uzeo je dete u naručje i osmehnuo se sumnjivoj nadi. veruje da se i krv u žilama muči prignječena njego vim poganim mesom. Trči. Kao da mu je ono dalo hrabr osti da kaže: „Ja bih uzeo Aleksu čim se odbije od sise. Malim prstom milovao je dete po obrazu. on se bez reči došunja Do Simkinog prozora i kao bršl jan se pripi uza zid. uveravao je sebe. ipak. dobro je sad. A dete se praćaknulo protiveći se. . grčevito držao a tu granu koju je u mraku slučajno dohvatio.A zar se čuda ne događaju? Možda je dete baš Đorđevo? Eh. Čini mu se da ga noć nosi kao reka iver. Kaje se. — Šta bih ja sada radio da sam pristao? — reče zabrinut Tola. A vetar. — Tole. 3naš li ti koliko vredi moja imovina?“ Đorđe grebe mrtvu koru sa stabla jabuke. „Daj mi ga. mrklina i Bog kazuju da se mora sačekati jutro. I. Usvojiću ga. razblaženi. dosta ti je. ali se. — „Ozbiljno Mislim. Opet će on biti više tvoj nego moj..“ Tola je rekao: „Ne bih ja dao ovog malog crkvenjaka z a celu Srbiju. Bog sve zna. Ne. jer ne može više da podnosi svoju nemoć š o se nije svršilo. kad bi tako bilo! Nema vrata u Srbiji koja se njegovom unuku neće s dobrodošlicom otvoriti. i to je svetogrđe. moli. On je seo na tronožac izgovarajući se pred sobom da radi sutrašnjih poslova čeka Tolu. a kod Simke. ne boj se. ti si unuk Aćima Katića? Poznavao sam dobro tvog po ojnog dedu. Iz njene sobe ništa se ne čuje. biće sluga i moj nadničar. — Dobro je. Kad umrem. pruž o je ruke da ga uzme.“ Đorđe je osećao da se ljulja na tankoj grani. noćas je počelo izvršenje one velike kazne nad njim. — I ti si došao do njenih vrata? — Đorđe ustade. I u vetru. Pa kad se Tola opet vrati i reče d mu je Roza lično rekla da će skoro. krupno i lepo. skoro će — dolazi Tola.. to Tola priča ka ko mu se najstariji sin rađao. nije greh da sam i u sobu ušao. Zdravo je. molio je i postideo se kad je Tola ušao i zatekao ga sa Aleksom u naručju. Iako je poslednjih meseci svake nedelje po celu službu odstajao u manastiru... „Smej se malo“. biće gazda i srećan čove Ti imaš još trojicu. Iskreće glavu i osluškuje. sve je samo mučenje koje se čuje kao vetar i vidi kao noć. Anđa je dojila preživelog bliznaka Aleksu i žalila se da joj je mala gladnica počupala grudi. i po dinar stavljao na izdužene Hristove slabine. I onda kad mu je ruka lako milela po glatkoj i istegnutoj koži trbuha ispod koje se osećala meka tvrdina detin je glave. — Sram da te bude! — i opsova. on lomi gra ce. uneo mu se u lice.Dečaci su pod guberom činili jedan drugom poslednje pakosti pred spavanje . Naslediće me.„Kad ga ne daš.

dobro seme ne rađa šuljak. Rodio mi se naslednik Đorđe. razgolićen. Čovek nije ni travka pa da može i od najljućeg kosača poslednje kolence da skrij e i opet pod suncem da izduži vrat. ženskim nedrima da luga. nek zamahne njome. Muško da bude. kantar. Presto Obrenovića tresao se pred njim. Nije. da te zagrlim? On grli Mijata. Ona. Ako. Nikad neće biti toli ko usta da nestane mesa i trave. Kad bi ti. hoće da pobegne od ove kuće prokle e. a ne podiže se. Da je Aćim živ. Budi plug i seme. unuk Aćima Katića iz Prerova što je podigao bunu protiv dinastije i nije hteo iz apse da izađe dok mu vlasti nisu i po slednjeg selaka pustile. Taman vetar baci na prozor šaku semenja. a sve pošteno. zaslužan je on za ceo seljački narod. E. sve lampe upali. nikad ih ne žali. pr orezana mutnjikavom žilom Morave. kad dorasteš da oreš po žena a. razvaljuje. Ona je uvek žena bez srama a muž joj sunce.. onda lipši u njoj da zemlju ne poganiš i žene ne prljaš. plug da drži... Baš mi je milo što te vidim. Nema više kod nas takvih ludi kao što je bio Aćim Katić. Čuje: po kaldrmi neko brzo hoda. Ti si. onda da si njiva pored reke što svake godine rađa. celog marta se stidi da navali i pritisne na nju. Aćime. Mrtvaci su otrovali zemlju.. ove noći jalove. pusta smrt. Trči. čvrst i hrabar. I cvet i trn. I Švabe b i nam zavidele. momče. Nikolu. i svojih misli jalovih. t o je ruka što će nož. Zato ti kome će ona do sunca postati mati. — Milunka uđe uplašeno i odma .adikali. vel ikog silnika.. on bio dobar samo za svoje selo i svoj srez. I zemlja je žensko. rodio ti se sin. Ej. ti što se piliš u ovoj oblačin i mokroj.. Reč mu je bila teža od tovara. a nema snage ni ruku da pomakne s prozora. Milunka. Samo se malo promeškolji na majsk oj livadi. To hoću da kažem tebi što ti ona noćas postaje majka. Dolina između dva venca. a meke jagodice prstij u pređoše po neuštrošenoj nežnosti. Sv e ih ljubi u obraz. Gde si. A ako si žensko. pod ovim mrklim oblacima što mokre mra k i moje obraze. Tolu. Sada kukolj o vladao. S rbija izgubi slobodu. Aćim se trese raspolućen. — Do svanuća neće biti ništa... njegov unuk? I ličiš na dedu. kad zatreba. Ti si. Muž je davno poderao i pojeo zemlji košulju.. jedino ona krvari. Žene i pare treba otimati. Šta ćeš. pa je svu nu. i on a rađa.. bez klica. Takvi se nikad ne zaboravljaju. Te godine se ti rodi. Pa kad ustav ukinuše. a zna da čovek nije ni mrav u nogavici ni buba što zazvrnda u žbunu njegove brade pa padne na zemlju. I ori i sej dok ne crkneš. Čekaj! I neka mu u kolevku ture ovaj jatagan da ga se dušma ni plaše. Ristić. Mnogo se muči. sve neka svetli! Ro dio mi se unuk. jadnica. Trgovao i radio. Pa bunu što je podigao. a Aćim dobi unuka. Zar je tvoj deda meni malo činio! A i da nije lično meni. istera on iz Srbije. Aćim. da mi bude krepak. Boga ti. ti. osramoćen. zalivaju. sva se utisnu u raširene oči. ti si njegov unuk. Moj unuk. teška kao žaba. išao od prijatelja do prijatelja Aćimovog. Lak o je tebi kad si imao dedu koji je krojio zakone i menjao ustave Srbiji. i kaži joj da hoću unuka prvo u hladnoj vodi da mi okupaju.Zeleno mleko livade još jače zamirisa kad krupna i retka kiša prsnu po trav i. i snova jalovih.. Semenja mokrog. ostao bi u gostima tri godine. debelu i mokru ostavio vetrovima da je operu. žeravicu da sipa. To je glava što će umeti da skraj a laži i prevare ljudske. dobro je činio svud redom. Štitio je seljaka i siromaha na svakom mestu. Aćim. . plećkama i krstima promile zim ska stud koju sunce još nije popilo. Izišao je iz zabrana opijen vlagom njenog mleka. pa je sada jalovac i gaze. Ako si šuljak i jalovak. osuše i raščešljaju joj rutave šume. kr vavče malo što njoj sada krsta razvaljuješ. taj namesnik što je gledao na lude kao na opanke. pomirisa nebo. danas nema više takvih ljudi kao što je bio tvoj pokojni deda Aćim. naj srećniji čovek u Srbiji. jauče i boli je. šapuće i plače. to s noge kojima su sve varoši blizu i sve zverke spore. ličiš. jer je oru. Alal ti vera što si njegov unuk! danas trguj e sve sam božji krivomerac. E. Noćas. Mogu li šta da ti pomognem? Nemo j da se stidiš. Aćim ne oseća da mu je brada mokra. Ovo su jadikali!. od Prero va do Beograda. krala Milana. neka mi svetli kuća! Sada neka svetli.. Čuješ li. Neću od moje krvi da ispadn e nešto slabačko i žutljikavo. Mijate? Svaka čivija peva na kući. lomi. da je on živ. dakle. A li to je druga priča i za drugu priliku. a Milo joj je i radosno to št o boli i što jauče. a žiće je to. bog .. da k ažeš.. a on da ima mušku ruku pa. Iako joj svakog proleća dolazi isti. Đor lampu. cvetala bi Srbija. Aćim ustrepta: Milunka utrčava u njegovu sobu i viče: „Muško! Unuk!“ Od radosti ne može da ustane.. seju. on lično skidao mu je šešir na pedeset koraka i pamet mu priznavao. Selačka majka je on bio.. rasprskava se.. Zem . Srbijica je puna ralica. Unuk. Nikola dlanom pokupi kapi s lica.. sigurno. panjugo.

nije mi u naravi da lažem. godine stigoše čak i mržnju da mi posrču. ja bih. A šta da radiš kad ne dođe sve u svoje vreme? Šta da učiniš kad Ti se život iščaši priliku. nesrećo mala. uplakane od duge noći i čekanja sunca. Palo si među račve i u v azi klijalo. nisam to učinio što mi je za njih ljubav u manjku . Kiša prsne po Nikoli i izgori mu na obrazima. Rosa sitno zvoni u mladoj travi. sigurno. i kuče bezubo i bezrepo. pa da s e ne umiljavaš oko njih. zavide moj. živomukac. on s e sagnu i poče da ih kida. Debeli. Snage nemaju. Ne žali ih. Veruj mi. nećeš znati ni ko ti je otac ni ko t i je deda. Iznikao si. Ali opet. I ti. A mene nešto što mnogo liči na žalost saleće. svi su ludi reke s mnogo vode izmešane i šareni kao livade. pa je odjednom pobegao iza oblaka. tada. Ruku mi mojih. i kako se k poludela od čekanja. To samo ja znam. Nema groba. Zaverili smo se da tajnu ne odamo. kad sunce pobeže iza oblaka. a i sredina im je daleko. ovo bih ti još noćas usadio u glavu. vetar. ruku. biti nesreća. Sunc te ogrejati samo da bi Katićima naslednik bio. ti što se rađaš noćas da kazniš moje godine i na đavoljem guvnu porastura u snagu. Nije. već zavrečala pod tuđim krovom. Ja. šapće tepanje. S lo se suši. Da su ludi knjaza Srbijici po glasu birali. postao k njaz. paje mnogo nas oko ovih Morava što nismo na pravom mestu posađeni. a ti ćeš. uglave ti nek ako pa zaraste. da znaš: oni što će da te cupkaju na kolenima i da Ti tepaj u najviše će te mrzeti. E. možda. snažnog i nežnog. Veruj mi. to je moja i njegova stvar. zemlja se naljuti i sva postade mrka. Dogodi li se tako nešto starcu. onda mora da bude kad mu nije vreme. nije mi u naravi da ružim lude. ostavljam tebi pouku. ne trčiš im u naručja i ne miluješ obrazima njihove brade. a ti bujaš i zeleniš se. mnogo lep glas imam. Zavidim mu. nepravda i mržnja na zemlji. Ruku mi mojih. Ni Moravu što se kala na bokovima njiva i po pomrčini op rezno gazi po belucima plićaka. i zo ra je. kad bih samo mogao da postignem. Nikolaje prezirao cmolju a mrz eo bestidnicu. zari belo ralo u ravnicu ženinog trbuha uleglog u šume. Slomiš li nogu. Pomrčine mi ove najmračnije. Tebi će i otac i braća biti sluge. Čuj me. Simkina osveto. Ako se na oca ne izmetneš. ti ćeš imati pameti. Dušu mi na roglju natakli. jer njih sam navek najviše voleo. a muž sunce se oblacima stideo. Kad bih ja bio Bog. pri bistr om umu sam bio. kao i tele. ka si. dugi prsti umrljani su be . lepo sam video. U to poljacima. a tako lepo zbori. I tele iz lazi na svet. belog mi bagremovog koca. ti ćeš gristi sise što su godinama svake noći svetlele nad nebom moje postelje.lja se nudila udovički razgoljena u požudi. ne govorim ti ja ovo osvete radi . Onom što je unutarnje. porašćeš i kao bršljan obgrlićeš stablo i sisati katićevsku krv. jer mrtvaci su zemlju otrovali. Zemlja je zaudarala na klijanje i zjapila pred pu canjem pupoljaka. Tako kao Ti. i sa svakojakim drugim kako ne vala. dugo je ljubio nezasitu zemlju. Sve u svoje vreme. kao kad ti se rebra pogrešno uglave. Gleda u žuto da ni o čemu drugom ne bi mislio. Što ja još jedem hleb Aćima Katića i gazim mu vadu. a njihovi zeleni vratići obliše se belom krvlju. Nikola se s mukom podiže i pođe livadom. i zaboraviš ono zbog čega si se uputio da se grebeš po ovom trnjaku? Kad nije sve u sv oje vreme. Broji dukate. Oprezno korača da ne zgazi cvetove maslačka. krvavče što nju raspolućuješ noćas. jer si ti. Nema na ovoj kurvi zemlji majstora to unutarnje da namesti. A tama je meka u glavi. a ja im se molih da padnu u oči i ubiju starost. mlaz sunčevog rala. sv i mu se smeju. Na ovom panađuru gospodnjem starci i deca na jviše lažu. I oseti kako se kroz nevidljive žilice drveća i korenja trava protin ju semca iz skrivenih jajnika. sunce. onog s a koga su kučići lizali krv oca mojega. jedino noćas zavidim ocu tvome. Ne čuje ga. Pa kako suđaje presudiše da ne ost avim ni čuvenje o sebi ni unuke da me žale. da samo nju raspuklu Vidim. sigurno. tebi je suđeno da budeš Katić. doneo je vetar na stablo Katićâ. Odmah da t i kažem: sve staračke mudrosti su lažljive. I ne znaš da si od otrova poraslo i da se od njega zeleniš. Kad sivkaste glavice maslačka postadoše žute. svima što se smeju počupao bih gr kljane. Čovek glavom lomi kosti čvršće od hrastovine da bi sunce video. Pa se oblaci razmakoše i on. ne smej se nikad. Oči se zamagliše od silnog muškog mlaza i nemog osmeha zemlje u z agrljaju s mužem. Tvoja mati jauče i krvari noćas. te sam ost ao ralica rđom izjedena i bačena uz plot Aćima Katića. Vidim. A i zato što su na krajevima života pa ne vide drugi kraj. ali ga ne mrzim. Gde li je tome gro b? nekad ćeš morati da pitaš. čuo je kako škrguće. pa ne mogoh da zaorem jedinu njivu što sam zaželeo moja da bude. krv matere svoje. Ti. Ako sam dosad nešto ružno o ludima rekao. I poslednje oblake goni vetar. srce obesi s leve na desnu stranu. Tebe što ti noćas Simka postaje mati. Protnut kroz bele oblake.

Čuo je. otad želi da ih vidi. ionako mutnu i nemoćnu ijednu odluku da donese. zvoni zlato. U njega se zariva „naslednik“ i ukiva mu noge u k aldrmu. Jedva ustaje. sinu. muško je rođeno da zauvek ostane tu. ON ima najl epši glas u ovoj jutarnjoj kuknjavi ptica. Sve je to kazna nad nama. Još jednom je Mijat sed lao kobilu. — Naslednik ti se rodio.. lažov. oseća sve jasnije da ne može nikud da pobegne. kad odmače desetak koračaja. broji ih. njega dedom? Neka opomena muti mu svest. a on više nema snage da ga se boji. Zna odavno da je.. k o čini mu se. Ali. istrpeo bi osamnaest godina pa bi ga udajom izjurio iz kuće. u jednoj suzi razmrska mu se sin. da ne može ovakvog da ga ostavi.. Mijat hoće da vikne da je kobila osedlana. kako reći. Pod njegovi m mekim korakom sitno zvoni rosa. Stoji i ćuti jer je slab da sedne i jaukne. Muško je. Da je žensko. Đorđe podiže oči ka ocu.. a Aćim i dale sedi na minderluku pored prozora. Aćim. ovde pred njim što drhti. svi tako misle. Tuđin je svoju voćku a njemu glog pored ognjišta zasadio. i zlazi napolje. ne traži. — Muško. I njega je drugi ocem učinio. Za njom.. njegovo prezime će da nosi.. Aćim vide Đorđa: leđima naslonjen na zid. Aćim jeknu. vidi ih zanemele i sučeljene u ćuta . — Muško! — zadavi se Milunka. misli Aćim.. samo ih pokazuje. Gledaju se. samo je bio sneg i Božić. Kad zaplače. nesrećnik.. Čuje: konj treska k pitama no kaldrmi. Vrat se priklopiše lako lupnuvši. zato što je muško.. ni stopu zeml je mu nije ostavio. trže se. Zna to i on što ćuti. i porod zapati. čiča-Aćime. jalovak. on je najbogatiji siromah između tr i reke. Žito će da u ine od palamide. na njegovom i menu da živi. Ne veruje sebi. pa stisnu vilice. zausti Aćim. baš istog dana kad se i Bogu rodio sin. crn na kaldrmi. preti. Hoće da ustane. Kako priznati. I njega i majku pokvarenu. Kuda će na njemu? Kad bi ga smrt sad zgromila. i sada sebe laže. a ne drže ga razglavljena kolena. da vidi samo žute gomilice koje ostavlja za sobom. ali neće da misli o tome kad su pred njim žute gomilice zlata. i zna da Mijat sedla konja. mali. da mu samo oni budu u glavi. sedi pod prozorom Simkine sobe. Zna. a nije mu bio sin. A kuda ću ja? I šta ću ja? Kako da ga ostavi ovakvog? — Đorđe. dođi ovamo! — dvaput ponovi dok se Đorđe dovuče do njega gledajući u kaldr Pred Đorđem nije otac: pred njim je strah. ništa ne pita. Ovo više nije moja ku Nije ni bila moja. znam šta misliš.Vrata tresnuše o zid. ej!. A on se odrekao Vukašina. on je najmlađi starac u ovoj kaljogaži s jednom jedinom livadom. svome Vukašinu. P ogleda ga kao da ga prvi put vidi. — Zar ti nisam rekla da ti moja ćerka neće kuću ostaviti pustu? Jesam li ti rekl a. Aćim gleda kroz prozor: svanuće potapa jasenove. zag ledan u crne jasenove. Opet sâm.. sedeo. Čini mu se da Đorđe samo što nije zaplakao. ali ne pogleda u vrata jer zna zašto su tresnula. nesrećniče. — Mijate. jer on i ovakav jeste njegova krv. Zadaviće ga čim mu čuje glas. prođe Aćimu. jalovo kuče. Na svetu sem zlata i njegovih prstiju koji ih beru ništa drugo ne postoji. moje konje jahati.lom krvlju. tuđa će ruka moj u slavsku sveću da pali. šarke otegnuTo ciče. Sešće u čelo sofre gde je on. Ali šta će on da radi pred ovim što ga je noćas drugi ocem učinio. poče otegnuto da zviždi kao da uz gusle peva. muško! — Maše rukama. ni ime mu neće zapamtiti unuc i. ne jalovaku. Aćim ga ne vidi. u njegovoj kući. . ne moli. Ne može više ovde. pa izjuri napolje.. lažovčina. brada mu je bela od laži. kuda će? Mora iz ovoga raskopanoga groba. a ovo tuđe nadničare će u mojim njivama nadgledati. jer. jadnik. — Šta sam ti rekao? — reče tiše i tvrdo. Ništa.. jer je sam sebe slagao. sedlaj mi kobilu! — Srećan ti unuk! — trči k njemu. Bežao je da ne vidi kako sin poslednji put odl azi iz očeve kuće. . po livadi. s glavom navaljenom na kolena. Deda si postao! On ćuti i rukom pritiska Vasilijeve zareze na minderluku.. on je zločinac. Mijat pođe prema staji i. šapuće. ubica. — Sedlaj mi kobilu! Mijat se zbunjeno klati pred njim. hoće da mu poljubi ruku. on neće da misli na onu krv kojom je ova noć u sobi iznad njegove postel je zakrvarila detinjim plačem. čika. On bere dukate sebi. ali zna da ga smrt neće. jadnik. iz nasledstva ga izbacio. Drhti. obojicom.

Kv rgavo uvo. — Nemoj sad. pa koso opet pade iza zida. Aćim poćut nastavi: — Ja sam živeo samo da ovaj dan dočekam — vilice mu drhte. Jedino tim može sad da pokaže da se prema kaluđerima i starešini Metodiju nije promenio. Tromo iziđe i sede na stepenice od belog kamena. Unuk mi se rodio! — viče Aćim da čuje i Metodije koji ga gleda s . dok Roza ne svrši posao oko Simke. njišu se kuće i zgrade i sav nered njegovog bogatstva. Vlažna kaldrma svetluca. koji se. a kaluđer pot rča k njemu uplašeno mašući rukama. kao od zaprepašćenja. Jedna tanka i nežna zraka osta na Đorđevom licu. Svanulo je. iako zna da se s konjem ne ulazi tamo. — Moram da ga vidim! — glas mu odjednom postade siguran i strog. baksuze. Samo su nekrsti. Krepko pođe u kuću. Desetak žutih plovčića došepa do vih nogu. Đorđu zatutnja po rebrima. neka ti Bog da sve očevo. Kaluđer zbunjeno prihvati dizgine i belu kobilu povuče prema lipi. uvence mu je kvrgavo kao tvoje. — Skloni se.. prošara nebo rasečeno krstom i ulub ljeno olovnim klobukom kubeta. u manastir! — Srećno. i Aćim potera kobilu kroz odškrinutu kapiju. koji umorno mili oko manastira i kona ka. godinama izrošavljen i izglodan. — A za Simku ništa ne pitaš. Đorđe gleda za ocem što odlazi na beloj kobili. A sad. nemoj da se sramotiš pred Švabicom! Ti si gazda. Jato pitomih golubova prhnu iza zidova uvis. grlo se zaliva. Sitno pište. — I šta još? — I čelo. Nije lepo da te ljudi vide kako sediš na basamacima — kaže Milunka prolazeći pored njega. u čuđenju mu se otvoriše usta i zviždanje pobeže u njih. Čuje: dete plače. — Mogu li da ga vidim? — šapuće. mrskom i pustom. Pipa i čelo. a u očima se njišu poređani jasenovi. krsti. — Rekla sam ti da ne možeš. Aćim shvati. — Sine. — Moram da ga vidim. Svakog jutr a na ovom mestu hranila ih Simka. naginje se da ga zagrl .. srećno! — radosno uzvikuje Mijat i pomaže Aćimu da se popne u sedlo. On zažmuri i seti se da čeka da mu otac nešto kaže. kljucaju travke po kaldrmi i jure se pred njim. privedi kobilu da idem unuku po vodicu i ime. Kakvo je? Nejasna slutnja o nečemu što nikako ne uspeva da domisli luta njime.. Iz konaka izmile i pođe k njemu nekoliko brada i mantija. — Kakvo mu je? — Pa kao tvoje. mora. on viknu: — Mijate. dete zaplaka. Milunka ga pristiže i raširi ruke pred vratima: — Sramota je! — Ako! — gura je. Pritera kobilu do samih manastirskih vrata. pod njim rečica teče zeleno i zvonko. — Jedva je živa ostala — de i požuri za poslom. Đorđe skrušeno ćuti. Iza jasenova donji rub neba pripaljuje sunce. gubeći se u praznini koju je za sobom osta vila noć. Kao u snu.. šta moja ćerka rađa! Pisni sad ako smeš! — unosi mu se Milunka u e. — Priveži ga za lipu! — prezrivo reče Aćim i zbog reči i zbog sivih rita što vise n jemu. šapućući: — Samo su Turci dovde konjem dolazili. — Vidiš. Samo ti plači. Gledam ga i kažem: sem naravi.Posle petnaest godina prvi put ponovo dolazi u manastir. Stoji u senc i graba. . Još više smalaksa. kvr gavo uvence.. Đorđu se šire oči. — Još ne možeš. On siđe s konja i dizgine pruži zgranutom kaluđeru. nek nam je dugovečno i srećno! — iščupa se iz njega. Beži.nju. Ali da znaš: isti je ti! I uvo m je kvrgavo kao tvoje. blistavi od rose na ranom suncu. Nema kud. i moje čelo. Plače. pomisli i opipa svoje. poljubi mi ruku! — pruži mu je mokru i sme — Đorđe je ljubi bez otpora u sebi. u zraci mladog sunca celo mu je lice. — Gde su oni što daju vodicu? Unuk mi se rodio. kaplje u njemu izubijanom i sebi tuđem. okrenut vratima c rkve. — Dođoh po vodicu. šarena od lišća i sunca. Od nadošle sn age. — Bilo pa prošlo. Livada majem opkolila i stegla stari kameni zid. — vrti glavom. Trže u: kao da čuje plač..

Sada ga ne sme ostaviti. Ime će mu biti Adam. pesmu sam ti spevao. Biće govornik na tebe! — smeje se Mijat i otvara vratnice. kroz selo. „Neka ti je živo“.. imam dušu. Pa me pitaš: „A šta radite vi. Aćim se klati u sedlu. Tako i treba. Kazna. a kad se čovek rodi. Mijate! — viknu. vodicom“. otac se učini Đorđu još krupniji a belina njegovog odela radosnija. — Veran sam ti des na. Sad je red da mi platiš. kad se rodi unuk Aćimu Katiću. . Tu bih kućicu napravio. Radi onog nesrećnika. — Šta tražiš? — ugleda Đorđa. dok se oko Simke posao ne svrši. pamtim. da svi vide kako se vraća iz manastira sa. drukčije se čestita Svi znaju. sa crnim zubunom od sukna. Spotičući se o stolice. — Jesi li ga video? — gotovo viknu Aćim. Neću. hoću da poginem za tebe i našu stranku. širokih pleća i snažne.. Natušten je. i mokr im od vina. Ja sam slavuj. Samo je kuče Lisko lipsalo. oseti da su mu obrazi buk nuli. tužan od radosti što se nešto ipak zauvek svršilo. Aćim htede nečim da mu uzvrati. I ti si mi razbio gusle. uhvati ko bilu za oglav i zaustavi je: — Čiča-Aćime. A ti. bije u njemu po taktu kobilinog koraka.U tišini i mraku.. za stolom punim kostiju.“ — Idi spavaj. čiča-Aćime!“ — on otvara us misli da se smeje. i misli kako niko ne kaže „neka ti je srećan unuk“. Kad se posle sa imenom i flašom vodice popeo na kobilu. A kad se ti ono proletos vrati kući. — Jesi li video sina? — oštro udari glasom na poslednju reč — Nisam. danas se ne sedi! — dodade i požuri u svoju sobu.. kako još uvek sedi na stepenicama. ni groša nisam ukrao. sedi sam Đorđe. Ošinuo bi je on i pojurio da n e čuje kako svi Prerovci znaju.. — preseče se. ali ON neće njima da pokaže šta mu je u duši. iako s am sluga. sunce i senke prelaze po njemu. glasam te. ljuljajući se i jedva se držeći u sedlu. — diži se. e. U belim gaćama i košulji. gazda. on već od manastirsk og zida potera blagim kasom. Đorđe. Đorđe ne diže oči. — Tvom unuku neće da se pozna ako meni date nekoliko ari od velikog šljivika. Milunka ne d da uđem. Ne oseti kad ustade i jurnu u poslove. zovi Tolu . Ja sam mu doneo vodicu i ime. rodio mi se unuk! A posle idi i dovedi sve svirače koje znaš. sve ga bol i. gazda moj! A meni su prerovske lopuže razbile gusle. a ovaj mu priđe. Mijate?“ Aja odgovaram: „Posle prerovske bune ništa se veličajno nije zbilo. ili se čudi. Ona kaže. izgubljeno zuri u pačiće. Služim tebe I tvoju kuću. Đorđe. dovuče se Mijat. uspra vne glave. ve rnog. stavio pesnice na sto a čelo na pesnice. umuče zvonko tresk anje potkovica o kaldrmu. — Ide pored kobil e Mijat a glavu podigao i gleda u Aćima. Kako će kroz selo? Svi znaju. ili likuje što mu je protivnik došao u crkvu.dugog doksata na konaku i sporo klima glavom.. — Znao sam da si tu. neće zbog Đor a opušta dizgine da jahanje kroz selo ovoga jutra što duže traje. on mladićki skoči iz sedl a. pa Aćim ne zna da li ga to pozdravl ja. I prvo kod sluge Mijata. danas neću o poslovima da govorim — vidi samo sina kako s glav om među dlanovima tupo. a kao lopov ulaziš u svoju avliju. da i meni ovako zaplače. ali kad iz avlije čuje dovikivanje seljaka „neka ti je živo. . pa bih našao neku ženu. prvi gazda pored Morave.. — Sutra o tome. Ia ko sam ti sluga. — Pali prangije! Pali. Pred selom zasta de. — Ima pravo. dok ga ne krstimo. toliko umoran da mu ni san ne prilazi. rastuži se i nad slugom. i nastavi da jaše jemu. Danas mora biti s n jim. Polazi kući najdužim putem. k e za tele i ždrebe. Svima da se pokaže i svi da ga vide. Žalosno je! Gazda. treba rano da ustaneš — strogo reče Đorđe.. uz gusle sam opevao zimošnju bunu i rođenje tvoga nasledni ka. Ćorđe ćuti. i svakom koga vidi dovikne: „Unuk mi se rodio! Sa svi m ukućanima dođi na čast!“ — Čuo sam kako plače. Prvi čovek i moj pokojni prijatelj tako su se zvali. Klima glavom kobila i laganim korakom gazi po belom putu mirnim senkama drveća. došao je dan da se i ja obradujem — poče uzbuđeno. — Nekoliko suza sakri se u bradu. Mija te. Kuma neću da slušam. Aćim se zagleda u njega: podsmeva li Mu se ili iskreno govori? Ne podsmeva se. Aćim zaustavi kobilu. koljite stoku za vesele. razbijenih čaša i bokala. Može poljem okolo i samo pored nekoliko kuća da prođe.

“ „Moraš. Da vidiš šta je muško. gazdarica. A nije hteo. kad su plastili seno. a ovamo ga mrzi. pravo na nju. sve t oplije disanje je sipilo kao suv pesak i škripalo na vratnicama uskim vetru. Zastrepela je tek kad je on duže postajao. Sam će dušom da oseti ko mu je otac. Teče njome lako. Peva petom sinu što će gazda biti. kurvo“. Uspravna. Opet se nasmeja. Spremio sam konopac.. Muklo i kratko. želela je da viče.. kao kr v iz nje. Kažeš: „Sutra rano na oranje. Đorđe čuje samo tihu svirku. Valjda neće biti bezdušnik. Beži! Mijat zajauka od radosti. čini mu se da je svirač na odžaku njegove kuće. Zato što ga je gonila kao Turčin. — plače. Zato nije hteo onda u livadi. sada iz jabučara. pa danas ti se rodio naslednik. pevajući o suvoj zemlji pod jabukom u mraku. Parče mesa mu otkinula sa plećke. Otimala se. dođi da te zakoljem!“ Ona stoji i misli koliko li će trajati ova noć. nju koja je samo umor ne moćan da se nadnese nad kolevku.. kao slap vode. i on je već držao u naručju žilavijem od estovine. Da imam k ućicu... Svirka bridi njenim kostima. a nadničarev sin. Obećaj mi.“ . Imaš da se vučeš na trbuhu kao zmija pa da zaslužiš t i treba. petog sin a. da kućicu napravim. Znala je ji su: on korača uvek tako kao da će posle svakog koraka da stane. odvaljenim. a njegovu decu napužama što joj kradu jaja. — Daću ti! Samo me pusti. šta je to živo? Živo a t o ja hoću. jabuka je granama bila obešena o luk neba. gladnico m. Petog sina još ni video.. znao je da laže. Oboje su škrgutali: „Neću. Mora daje na mene. pisnu kratko i vrati je na kolena. a nije mogla od „tupim nožem. njega nadničara moli. Prinese sviralu ustima i tanku je protnu kroz tamu i granje ka zvezdama. rasutim po vlažnoj i tvrdoj pos teli. . i da ga se seti. Pa da se i meni nešt o rodi. N išta. pa jače dunu u sviralu. a on nije u inat. Gazdarica je pa hoće za sve da se moli. Prezime je kapa. znaš li ti. pa ću opet da budem tvoj sluga. ubiću se. I moja žena i moja deca. Koraci su krckali u šuškanju lišća i suvih grančica. oslonjen na nju brzim disanjem. Prvi gazda. i šta će sve biti od njegovog. Ej. opet sam te naljutio. pa je ščepao za obe mišice i p rivukao na grudi da malakše u njegovoj snazi. koje je zaudaralo na rakiju. Tebe sam. Sin Tole Dačića. Mogao je on još u livadi. peti. Uozbilji se. pa je slomio na zemlju. Može i Mijat da ne spava. a zna to Tola sam u mraku svira.“ „Moraš.. Jednom rukom susretao je kratke zamahe njene srdžbe što je jači. u gazdaluk posadio. N osećala strah. odavno smo mi poorali. Lepo ću da se obesim o direk pred štalom. A ne može da ne misli na svirku iz jabučara i ono veče kad se udavila u mraku i bosim nogama sebe zakovala za kvrgav o suvo dno. Daj mi samo nekoliko ari od velikog šljivika. sa koga retko padaju crvljive jabuke. da ona čuje pesmu.. Ak o mi ne daš. kukavac sinji. Nema šta. Bio se zarekao da će noćas popiti onoliko čaša vina koliko zvezda može da izbroji. . I ja za to živim.“ „Neću. Zašto sedim ovde? Baš kraj ove jabuke.Simkinom ranom mili vijavica iz mraka u jabučaru. Peva sebi i sada zadovoljan što baš odmah nije pristao kad gaje ona na plastu gur ala kolenima u slabinu.“ Neću. ali opet ti lepo kaže m: „Da si ti živ.“ Aja bih se smejao. kad su p lastili seno. iako jedino to želi. od posla nije mogao da vidi petog.“ — Ostavi me! Idi! — Ej. gazda-Đorđe.— Čekaj. Pored nje što je oticala u ledinu. Iz bačvare kr klja Đorđe: „Kurvo. Dan pre toga pretila j e da će mu zabraniti da joj plot preskače. A treba mi samo nekoliko ari. bojala se što je jači. Mućak liči na Đorđa! Kako može da liči na Đorđa? nka laže. neradnikom. Snaga koj u je za trenutak Đorđe presekao ponovo je šiknula. kostima što se samo vlaknima i žilama bola drže za nju. I onda si m e terao da spavam. nazivala ga lopovom. a drugom jurio po toploj i kosoj udolini njenih butina. Hoću i ja da imam nešto živo.. A hteo sam da mi sad nešto obećaš. jer j e i tada uživao što se Simka baš na njega namerila. Prinese sviralu ustima. Vrisak je zamukao negde u korenu dojki. kuću da napravim.Tola prsnu u smeh i sećanje preseče pesmu: „Hoću da me moliš. svi će biti verne sluge tvojega sina. te je doživeo da ona. primio si se odmah.

. pa mu se meka i ustreptala podmetnula da što duže ostane na njoj. Po čelu i slepoočnicama oseća hladne bobice znoja. pa klonu u osmehu: ne liči na njega. kao iz njene glave. a ne ma ruke da ga odloži. glava mu sparušeno Visi na omršavelom vratu. Ona ga obavija rukama i privlači se i. Kroz njegovo izlomljeno dahtanje čula je Đorđeve pretnje „sve ću da zapalim“. Hoće li nešto ostati od o voga?. sve više je gnječila. Dugo je potraja lo dok je. Od kajanja i straha nije mogao ništa da kaže.. Ne vidi mu lice i zadovoljna je. „Čekaj.Simku od njegove svirke još jače rana zabole. kičmom i rasprskava e u utrobi. neodlučno. sa rukama isp ruženim za pobeglim zagrljajem. šapuće mu. . — Zašto? — procedi Simka. pijan od slasti pred mekim razmicanjem. Nećeš! S Mržnjom mu je lomila vrat. ovolika s naga. srcem g a žustro pesničala. On počinje da oseća njenu golotinju koja se polako hladi. jer Đorđe uđe polako. „Nisi me ni pomilovao. Vrata. i sebi pret eška. krstima. da se Andri čin i: pred njim stoji čovečuljak preklan na potiljku... jesam. napregnutih pokret a. Uplašeno. U mraku njene utrobe zamire drhtavica ... — Babica ljutito zatvara prozor.. — Prinesi lampu da ga vidim. ona želi da Đorđe dođe sa sekirom. klate se i krckaju. Svi su se glasovi podavili u njoj. iz koga mlitavo teku dva prtena rukava. Ustaću! dugo gleda rumenu detinju glavicu. pa hoće odmah da pobegne sa nje. jer nikad na sebi nije imala tol iku snagu. pa se strasnije ponudila tome što je lomi I satire. Još e želela njegov smalaksali teret: Nešto kao razočarenje prominu njome: i on. sve više. da joj još dahće pored uva. — Zatv prozor. Sedi na krevetu naslonj ena na kolevku. ponovo zabrundao Đorđe „sekirom ću glavu da ti smrskam“. napipa stablo jabuke i u račve pritisnu čelo. Njemu se učini da čuje Đorđeve korake.“ Bosim tabanom orao je po njenim pripijenim listovima da se užlebi između nji h. Čupao se. Hoće da ustane. ništa ne misli. i tako se kuštrava i suva prelomila n a crnom zubunu. krckanje se nastavlja u jezi umiranja što dugo traje. ona se pridizala i opet padala na plećke što su gnječile žednu i ugaženu ledinu. kaži. jer Andra. I za nju nema lica. od lazi njenim damarima u mutljag sna. Apsandžija ne spušta rezu. Uđe kao prebijeno ps to. moli me. i sve mu j e malo.„Isteraću te iz kuće!“ „Isteraj. htela da se sakrije u Tolino grlo i čupala mu kosu. a pomrčina se još više smrači. „Hoću da me moliš!“ „Neću“. Jedno je muško. i sve hoće više. . — Govedo pijano. jauknu: — Zatvori prozor! — Ne bih mogla da živim sa seljacima — reče babica Roza.. Ako Đorđe sazna. GLAVA ČETVRTA Andra shvati šta se dogodilo. gola kolena urivao je u suvu zemlju. I ti si čovek!“ prošapta za njim ispražnjena.“ On je nije čuo. suknja se smulji ni z glatke butine. Mrak. Tola se trže. ne b oj se. a ne ruke. neka ih sad . „Sad si moja!“ „Jesam. gde je sumrak gušći. a prijatno joj što je toliko težak. „Moli me. šta je to? Pa šta si ti?“ škrgut je ispunio glavu. Uplašen od Đorđa. rukom je osetio da grč stisnutih butina malaksava. Kao Đorđe. Za trenutak se zgrčila. žilama. Sad joj je svejedno što Đorđe psuje i lupa po bačvari. pa napregnu svu snagu i iščupa se. Kod koga ću da nadničim? Njoj je na trbuhu i grudima sve brže rasla težina. daj mi ga. da zaustavi zvonko kidanje i gnječenje suvih žilica. samo neka što duže traje to što teče njenim nogama. U jabučaru iz sve snage svira Tola. ej. Osećala je kako joj snaga u zemlju pro pada. izjur iće me. i još više. Ustade. pa se zaletao u dugo padanje. pa se ne stidi. i sebi.. da što duže traje.. tihih. zbi se u sam ugao. a ona je svesno bivala sve nesvesnija.“ Pod njom se zemlja oburvavala.

vladin poslanik. zakrkljala je smrdljiva i z nojava pomrčina. pozavideo mu je tada i počeo da ga mr zi zbog snage koja postoji da bi izazivala protivljenje i otpor u ljudima. ne zna da li je Aćimovo ili njegovo. Aćim zna. „Sin će da te iščupa. „Beži s tim fenjerom“. opet je viknuo. i . a v iknuo je: „Dobro veče. i on. plašljivo a gusto. Andra je video bele i osušene jezike. pre no što je grmnuo: „Zamuknite. Leđima lako dotiče zid. Zašto li ćute? trže glavom Raka. pa je i nj ega stid zbog tuđeg stida. koja se ne klat ako se samo na dve istegnute žile drži.“ Lomila se pomrčina. Vidi Raku apsandžiju kako stoji opuštenih ruku i čeka. izranjavio mu plećke i bedra. ljutito mu je odgovorio. „Preki sud je zaveden“. grka od žeđi. teška od teskobe. stenjanje i uzdasi vukli su se po podu. od jedne reči. stoji bez reči . obara glavu. razdrao se na apsandžiju. samo ne znaju kako drukčije da ga uvrede. „Je li mrtav kralj?“ svima se obratio Aćim. Hoće nečim i sebe i Aćima da uteši. „Lako je tebi da galamiš kad Ti je glava sigurna“. a cigara u busenu i dim spo ro i nečujno rastu naviše. a ne miče se. misli Andra. ali se ne oslanja. braćo!“ Vetar je jurio po ćeramidi kao da jarci trče. gurajući druge . „Ruka mu se osušila što nije bolje gađao“. Đorđevu glavu. pa kaže u sebi: i Đorđe odlazi. Od stida. Đorđe čuje sporo i ravnomerno disanje. ali razočarano. Aćim sedi opruženih nogu. apsandžija. smuljile bi s te krpe na gomilicu kao pored kreveta bačena košulja u subotnje veče.“ „Na dve si stolice. zapljuskivao ga usitnjenim kidanjem. Neće ti preki sud suditi. kukavice! Pokazaću ja vama ko je Aćim Katić!“ Andra je slušao kako ciči pomrčina prignječena uz tavanicu i zidove od grubog. Jedva je mogao stopala da pobode između glava i nogu. „A što je Meni lako?“ Andra mu je osetio drhtavicu. Prvi put je morao da prizna nečiju nadmoć. on koga svi napuštaju. tri puta koraknu. strašniji nego onda kad su ga po rebrima kundačili „za to što ste hteli kralja da ubijete“. ispunjava sobu od netesanog kamena. Za svaki slučaj. Niko mu nije odg vorio. oseća Andra. i vezanog sa Đorđem u gurali u prepunu apsanu. podigli ga od stola. kad je svanulo. ponavlja nekoliko puta. Andra misli na pečurku. On je na drugoj strani. rasplinjava se. da mu se oči ne vide. bojao se Aćima jer se n jihao nad njim i gnječio mu nogu. skupljenih obrva g leda u Aćima. širi.“ „Kad si digao bunu. i čuje crkveno zvono koje oglašuje smrt muškarca. pa izazivaš.kroz zamućen dan i hrastove talpe četiri prsta jedre. misli na ispružene rukave bele košulje iako je s uton. Znoj je objedao r ubove očnih kapaka. krckanje traje. zato se i uspravio i. Zna šta čeka. sa večere. cigara gori u busenu njegove glave. žiška se miče i podseća na gorenje suve trave. raste. pobode vrhove opa naka uza zid i načulji uši. pa stoji nadnesen nad njim s kolenom koje će svakog trenutka zabosti u njegov stomak . Ne pomažući se rukama. „Nije“. Kos a mu je dim što nečujno puzi po kamenom zidu apsane. kasnije je rekao Andra. bio sam sebi manji. gde cvokoće suva hrastovina. „Sedi nekako. i činilo mu se da ga je taj selak s velikom glavom i bradom oborio na zemlju. a i zato što ni e hteo da vidi ko su TI ŠTO njemu ne odgovaraju. jer u bagremovima pište i kvrkore čavke. Đorđe je sve manji i lakši. I on nije imao snage da se pokrene sve dok se Aćim. u otv orene oči uticala je zora i pobadao se on. On se jedini ne boji vešala. A ko će nas?“ cikao je pred plač. znao je da ne veru ju u ono što govore. A Aćim postaje sv e strašniji u svojoj zanemelosti. Među njegove listove bila se u rila jedna Aćimova noga. Grize us e.“ „Ti si se kod dvora osigurao. postiđen pred njim. uspravan i strašan u ogorčenju što je celu noć prestajao njišući se. zadavljen tugom. koje je u o tkosima strujalo i njegovim žilama. naslonjen na zid pored samih vrata. „Kakav sin! Ja nemam sina!“ „Tvoj Vukašin. Ako o političnim stvarima šapuću. čini se Andri. ispražnjenoj košulji i zub još uvek stoje u zamućenom videlu. traže mu pet dukata.“ Osećao je da se Aćim lula i bojao se da mu na glav u ne padne ta čovečina čija mu je hrabrost uvek bila i neprijatna. Aćim se uspravlja i okreće Đorđu. još onda si se prodao. nije spustio na pod kraj zida i zgrčio. n etesanog kamena i gledao teško i sve mrklije njihanje nad sobom.

Slušajući kako se lavež u Prerovu udaljava. naletao na pandure. jadni. B ila je najlepša u životu ta noć s leskavim kukuruzima. Ali. a Đorđe od Prorova dovde. polomite mi i rebra. bila je mesečina. Aćim. ne može da im uzv rati. poslednji put ide u Palanku. ljudi!“ uzvikivao je Đorđe putem do Palanke. i bradu su mu konopcem bili obuhvatili. rekao je. Ona je krađom državne kase napravljena. mislio je o tome tuđem detetu kojim ga je Bog kaznio i nije se ljutio što Đorđe u strahu zna samo da kaže da je nevin. viknuće da narod čuje. Zariče se da će paziti kako mu zam ku konopca namiču oko vrata. vezanih ruku. Setila ga na vodenicu i na oca Luku. velike kuće s baštom koju je u miraz dobio. a on je okrenuo glavu da ne vidi Đorđa. mora biti naroda kad v ju Aćima Katića. i setilo ga na kuću koja ostaje na A damu. da njegovu kuću i njiv nasledi. Šunjao se ulicama oko Vukašinove kuće. narode. jer ništa drugo nije mogao da im učini. udrite. i nakoti decu što će sva da se prezivaju Katići. Čujte. sve dale i tiše. Žalio je samo decu što će očeve grehe da ispaštaju. uvek ga mesečina i vrštanje reke na sprudovima podsete na oca. ni šta je krava. Ne priznajem ga za svoje. ze lene lestvice pobodene crvene i plave kugle pored putanjica s varoškim cvećem koje n e miriše. vidi mrku mrlju na Đorđevim usnama i oseća da će mu srce prepuknuti od žalosti što nije v deo Vukašinovu decu. O na su nevina kao i pilići. i što on. vezali i izgurali iz kuće. Aćimu nije bilo žao što ga nije milovao. i što su pucali na kr ala. iako je Adam plakao „ne dam te. kažu. jer on nije njegov unuk. samo kada su na kralja Milana pucali. iako ga. možda. Tuga mu je bila još i gušća što njihove bose nožice da neće zagaziti u dedinu veliku livadu s mekom travom koja miriše i kad se pokosi. jer Vukašin više nije njegov sin. „Nijedan Katić nije nevin“. Kreket se rasuo zemljom i nebom. radu će lepo izvući preko omče i reći glasno. jer prokle tstvo naroda stigne svakog da kazni. kad je kralj mrtav! I Đorđa su tukli. zato što se pucalo na krala sve će radikale povešati. vran kukuruz do pojasa. Nije. Znao je da ima ćerku i sina. a čula se Morava. a bilo bi mu milo da nije ta ko. uspav ljivo lajanje prerovskih pasa. „Nevin sam. pa i treće Adamovo koleno da se hvali pred ljudima da mu je pradeda bio Aćim Katić. neće da tuđe seme njegovo bude. i opet pričao da je nevin.“ Sasvim sam. Želeo je on da ih vidi i tražio ih kad god je odlazio u Beograd. Panduri su sta lno spominjali vešala. Adam je vriskao. panduri ga požuruju i prete . onaj koga su obesili kad je k ralj Milan ubijen. video je sinu nešto krvi na usnama. Misliš: „Nevin sam. oduvek je to znao. do apsane. viknuće: „Adam nije moj unuk! Nije moja krv. I kad je ušao. ne znaju ni šta je to seno. Slušao je priču kako su popa Miloja vešali posle Timočke bune . Udrite. Aćim je mislio o vešalima. pa ipak je strahovao za Vukašinovu sudbinu. Nema više ljudi ni ap s da zasluže. potvrđivao im n. mračnim topoljacima i belim. u Skupštinu. i nisu kriva što su prozori od šarenog stakla i što su na. pa zašto onda da ga obese? Sigurno će ga obesiti. pun jeze i radosti što i panduri misle daje sin isti kao otac. Aćimu se šire oči. hteo da ih ugriza. čulo se beznadežno. j er neće da umre i slavu te smrti tuđa krv da nasledi. još više za sudbinu njegove dece. činilo se da i zvezde krekeću zvonko i otegn uto. posle mene ništa živo moje ne Govori on dugo. i grizao pandurima čakšire. on se stresao što. samo da je nevin. vode na vešanje. što u krilu nije spavao. a tuđe je to i sramota je njegova što on ostaje među jasenovima da postane domaćin i naslednik Aćima Katića. leska lo se pole od kukuruzovog zdravlja.nema snage da se sagne da uzme gunj i torbu. ni ovca i prase. iako se mrači u apsani. deda“. već kao da su mu bradu iščupali i njome ga zadavili. iako on to nije.“ — „Tako je“. Đorđe je bio g ologlav kao sada i nije bio sed kao sada. To drve . i lišćem repe. u sebi. zapomagao „ne dam te. i poslednjeg. a on o tome ni sanjao nije. Od besa hoće da iščupa ruke iz konopaca. Oni. sirotinjski je ona znoj i zato prokleta. Kad je to iscurelo protivljenje kod ljudi? Ko im to iščupa muške žile? Tako nešto misli i ne veruje. Nije ni sada. pop je mrtav visio kao da ga nisu obes ili. v znu ćeliju. iždžikljalom. i nisu kri vi što se igraju pod tim jalovim gospodskim drvećem s rujnim lišćem. smuljio se iza vrata. i čudi se sebi: zašto ne veruje? Zašto ne veruje kad to svakog dana biva? Još one večeri je počelo kad su panduri rekli da je neko pucao na kralja. deda“. On n eće. T ada ga nije bolelo što ga prvi put batinaju. i što ga tuku. P anduri kažu. jer on nije njegova krv i njegov unuk. talasavim putem. sve m u je bilo nestvarno kao u snu. Kad su ih panduri sa uperenim puškama digli od večere. sebe samog u njoj. i što ne znaju šta je livada. ispražnjenu apsanu. mršavom dečačiću što ne liči ni na jednog Katića.“ Misliš: „Neka on ostane sam. a noć je vrila od kreke ta žaba. i to što je vezan. a panduri su mu odgovarali: „Nisi nevin čim si Aćimov sin. Aćim vidi da mu je sin sed. mrklim drvećem. On će tražiti da mu odvežu ruke.

noseći štap da ne bi lupao. uzme njega u naručje i kaže „sine. zna on te oči još iz kolevke. a štap je po turskoj kaldrmi lupkao bolno. vet ar je razapinjao fenjersko svetlo po kaldrmi. nakrivljena lipa. kako ti se zove tata?“ — „Šta se tebe tiče?“ Nikad seljačko dete n brazno kao ova gospodska napuža. u zaranke. Kolena su jače z aklecala.. Tada bi se smračio i. utrčao u i tresnuo kapijom da je Aćimu dugo zvečalo u glavi. Bio je stara. znao je da su blizu Palanke. a ne poslanik što se nadaleko čuje. lupkala je kaldrma. zato što deca radije govore o de di. Da je razložio takvu pom isao. „Čija si ti. pa se idućeg dana opet vraćao u kratku ulicu s velikom baštom i jedinom kućom s prozorima od šarenog stakla u gornj em luku. gde ti je kuća?“ odgovorila preko ramena i prezrivo: „Šta si ti. ipak. zabolelo ga je jače. „Tatina. kao ti se deda zove?“ Pitao je tako jer se bio setio da će deca pre reći dedino ime nego očevo. u bašti se jalovo drveće s rujnim lišćem r askrvavilo od svetlosti šarenog stakla. gladeći levom ruko m dugu bradu. Aćim je. Kad mu je devojčica koja je bila najglasnija u igri na njegovo pitanje: „Mal a.“ — „A. kle cajući. mogao bi manje da tuguje što se više ne čuje lavež u Prerovu i što je na Adamu ostalo da u njegovoj kući ognjište loži i slavsku sveću pali. Možda su se na majku i Tošića izmetnula. trenutak -dva. pa mu je tepao kunući mu ca. hteo da jurne. gotovo potrčao niz ulicu. Prilazio im je on i zagledao ih. jer samo Tošićeva krv može da kaže „bradonja“. mala?“ nastavljao je. i nikako nije mogao da pobegne od nje gove izdaje. kada bi oni znali kakav jabučar njihov deda im a!. došao bi do ovog opravdanja: Vukašin ipak valjda nije takav nečovek da ne kaže dec i kako im se deda zove. Fijaker je pred gvozdenom kapijom. dok se glava vukla po beloj prašini tamo gde će konopa c srčiku da joj prekine. brzo išao senkama. Ona bi ga zapamtila. rekao je Vukašin i kao da oseća očevo prisustvo. i ukivao sebe u crno lipovo stablo. i vođa seljački. ču je konje u kasu i treskanje fijakera. Aćim je zaključio da se Vukašin u kući strogo i d nski ponaša. sigurno. zaneseno igrom. iako je po Vukašinovom dol asku. a on je sa suzama u očima izvirivao iza uglov a kao da je lopov. Nije se tome ni obradovao.. iza koga je plakalo dete i čula se lupnjava št o je podsećala na svirku. i zbog toga je još ljuće mrzeo Vukašina. smrklo. Neko liko dana kasnije. Mogao bi više da se raduje kr aljevoj pogibiji koju godinama glasno želi i čeka. Đorđe je rečima „nevin sam“ dodavao i „šta sam ja državi zgrešio?“ politikom nisam bavio“. To je njegovo. To je ona sa onim očima. žurio da te oči od kojih beži što duže ostanu u njemu. ponovo su ga one grudvice mržnje u očima vitke devojčice dovukle u kratku ulic u sa starim lipama i kućom sa šarenim prozorima. „Laku noć“. zaključio je u sebi slušajući kako deti nji prsti obesno jure po klaviru. na desetak k oračaja od njega. Aćim se prikovao uz lipu i senku. Onda je kuću osvojila tišina. sumanuto je koračao i žurio da poznatog ne sretne. pošto bi još jednom osmotrio ulicu. Sutradan je ponovo morao da p otraži onu devojčicu s trnjem u očima. Pitao je i zato što se. Mesec je jeo senke i žurio da se uspne tamo odakle se sve vidi. Ne podižući glavu. mali. da ne prestane da gori ta V ukašinova mržnja. Eh. da neko zove dedo m njegovog zlotvora koji mu je sina oteo i život u korenu sasekao. ja sam ti deda“. Nije je našao. jer joj je u iskošenim i krupnim očima video grudvice mržnje i u njima prepoznao Vukašina. i drukčije pitao decu: „Je li. mali?“ Ponek ad mu dete ne bi ni odgovaralo. bradonja?“ — on je post n do nokta na malom prstu. sti deći se. polomi gvozdenu kapi ju. I kad bi dete izgovorilo ime koje nije ni njegovo ni Tošićev o. porazbija crvene i plave kugle pored popločane staze koja vodi do visokih step enica velike kuće. pa živ nije da Vuk ašina ne sretne. zadavljen lupnjavom srca. ruke su trnule od kajanja: zašto nije ušao u kuću što se kiti nerodnim drvećem i rekao „dajte mi da vidim decu: moji su to unučići“? Da ih pogleda. krijući nadu od sebe samog. znao je da je ono što plače i mlađe i muško. mislio je brzo odlazeći. Poštapao se. Tada se obično varoška deca igraju pod lipama. Te noći nije legao. ali ni u jednom deteTu nije uspevao da prepozna Vukašina. Nikad je više nije video. kao da po njegovoj glavi neko tuče. nadu sa dna svesti. bežeći od raskrvavljenog drveta u bašt . gazio po grudima senke. strogo upitao: „Čiji si ti. njegova.koje je Tošić zasadio nikada ne rađa. pomiluje i iziđe. stao. nije mogao da se ne hrani njenim otrovom. u kojoj nije video nijednu krušku. nijednu jabuku. on bi muklo jeknuo od olakšanja što nije čuo da je nekome Tošić deda. I sad bi mu korak bio duži i kolena čvršća. ponadao da će neko dete izgovoriti njegovo ime. obesvešćen od žalosti i zanosa što čuje da plače to muško u kome mora da teče njegova krv. On! riknulo je u njemu i preseklo mu dah. da ga ne vidi kako se kao bostansko pseto šunja oko njegove gospods ke kuće. I kad je. da upadne unutra. Samo ona sa onakvim očima može toliku galamu da diže dok joj brat plače. sećajući se te tišine. jer je. .

Poguri se i neobično kratke ruke zabaci na široka leđa. Dede. i gazda što na parama spava. On n ikada nije bio radikal. Ništa si. Kad moraju kralj i vladika da um ru. I majci sam mleko isplatio. Ma znaš. vođa radikalski. ništa ne znači. kuća i zemlje si imao. Ako mi nije vola.. Pa da vidim. braco! Ovde sam ja bog. zvan je. razmišlja Raka. i ste okrivljena lica i pred konopcem treba sad da se ophodite kao vojnici. Dosta kuknjave. i cigla na podu što je usrkivala njegovu j . samo ruku što mi ne ljubi kad mu kažem: „Žena ti je donela hleba i s hleba. U čaršiji i uvaženi ljudi njemu skidaju kape. i svi ste za mene jednaki. Ja volim čistoću.. Pomrčina je bila znojava i vrela a jednjak suv i čađav od žeđi.“ Sam mi se nudio d a mi svako jutro postelju istrese i namesti. Ja sad mogu da odem kod kapetana i da mu kažem: Čuo sam kako s u se dogovarali da podmite svedoka koji zna da je Aćim dao sto dukata onom probisv etu što je pucao na kralja. Seljaci mu ljube kolena. I svako jutro me zapitkivao da li su mi deca zdrava. kad su svi sem Andre i Aćima glasno plakali slušajući treskanje sekira i maljeva. To mi po zakonu sleduje!“ viknuo je Damnj an opančar.. Rogači se ti na mene koliko ti vola. Deca pocepaše kape od pozdravljanja. Samo to hoću da znam. Možeš ti da crkneš od žeđi. A kad je došao pod moj krov. onaj što mu je za dinar ljubio opanke kad je lumpovao. dna vranca mu vuku fijaker. obični građani? Neka godinica pre. Đorđe podiže glavu i uspravi se: dosta sam se namučio zbog tebe. čitavu noć urlikali „Živeo kralj Milan!“ Đorđe je po se ljudi u toj predsmrtnoj stravi samo zbog njega hvale sinovima i naslednicima. neka ne kažu posle da se nis u dogovarali. Gleda oca. Tako je. čin. Odavde nećeš dok ne postaneš bubica i dok prema i ne počneš uljudno da se ponašaš. za mene samo optuženo lice. Drsko gleda raščupanu i naraslu očevu glavu. ja ne odgovaram. št si zgrešio na zemlji. i na pitanje kratko odgovaraj. Bog se smeje. može za bunjište da me kupi. Ja s am čovek i hoću čovečanski da postupim. kaže u sebi.. Ovd e se samo moja reč sluša. Aćime. tada se nešto dogodilo u njemu.. kod mene. metlu u šake i lepo da pokupiš vaše đubre.“ A uhapšenici su samo o deci govorili. i pretio kapetanu što ne poštuje pravoslavne običaje. kolik o dukata. nazdravlje ti. Nastavi ti da vičeš i psuješ. Ćorđe Katić. N i ovoliko ostali pod njegovom rukom da nisu. ljudi nemaju činova. Kad umru. Kako dolikuje pravom apseniku i okrivljenom licu. što se toliko sekirate vi. To ti. pa da kaže nekome ko ga nije čuo u znojavoj i plačljivoj tmini pred svitanje: „Moj će Adam iduće godine u školu. I ne treba da važi. tu pored samoga zida. kazujte šta imam da poručim vašim domaćicama. Pa poručujte šta ima ko da poruči. G ospode. ja sam ti prvi trgovac u P alanci bio. dok se varoški petlovi muklo i prvi put oglašavaju. kao da se sve te za morne i glasne pripreme za prekidanje moždine u ljudskim vratovima vrše samo da bi Đorđe saznao i uverio sebe da i on ima sina. na dukatima spava. ni bio vredniji z bog te jasnoće nego tada. a kameni zid u koji je urivao leđa. iako nisi ni reč priznao. govorite jedan po jedan. Raka apsandžija nije prestajao da ih opominje iza zatvorenih vrata: „Ljudi. Ribao mi je lonče zagorelo od pasulja . One zore kad su pobijali vešala na pijaci. Tako ti je i kod mene u apsi. novine sve pišu što on kaže. „Dovedite mi popa da se ispovedim. ja sam ti sreski kapetan. Neko koraknu. ali kašalj ostaje u grlu.“ Hteo je da vikne da s i čuju. A ja ovde kažem: „Ti si. pare.“ Apsenik i krivac.Raka apsandžija prisloni glavu uza zid bliže odškrinutim vratima. Kako to oni šapuću kad ih on na dva koraka ne čuje? Jesu opasnici. Lice mu se izdužilo kao puna zobn ica. Ak o mi je volja da ti dam vode kad ožedniš. čoveče. Žene su žene. Cerove direke od ponoći pobijaju na pijaci. k ad im je saopšteno da će biti obešeni. a on kao B og. jer ja posle ne mogu da se odbranim od vaših žen .. A ndra profesor. Kad im reza tresne za turom. ja ne dam. neka docnije. Decom su dokazivali i svoju nevinost i želju da žive. Svi su jednaki: i potkivač. I njemu nikada ljudski život nije imao jasniji smisao i značenje. ja dam. Apsa je kao nebo. Ne bi ni smeo da kaže. čoveče. a misli da je rekao glasno. i ministar. Sad je sigurniji da je taj što je puc ao na kralja bio u dogovoru sa Aćimom. ja ću da te smirim. Kao da na pijaci budaci treskaju o kaldrmu i sekire zvon ko uzjahuju. Bog ne pita na nebu: Šta si ti na zemlji bio.“ I Andra ti kao mlad šegrt saginje glavu i brezovaču. Raka apsandžija otvori usta. ovde kod mene ne važi ni za dlaku. i bezgaći šegrt. Samo: Aćim je bog. kakva si zvanja i činove nosio? Pričaj ti meni. i gazda. Poslan ik otkad pamtim. ljut što ne čuje o čemu Katići šapuću. Hoće da se nakašlje. ja stanem na basamak i viknem: „Andro. Više ti ništa ne dugu jem. zato su neki još od sinoć. Isplatio sam ti imanje i testament.. sluge kao kerovi obigravaju oko njega. Njemu je svejedno koji kralj vlada Srbijom. ja sam ti poslanik. A ovde..

Oni će da uživaju njegovo bogatstvo i muk u. Rebras ta ljuska bila se izglačala u njegovoj hrapavoj rudi. Hteo je zid. da Prerovci više nikad ne zaspe od tog glasa: „I ja imam sina!“ Da mu se ljudi ne bi smejali. Ni žene ne vešaju!“ Otac mu je bio strašan u svojoj smirenosti. ali se njegov glas nije čuo. „Čuvaj svoj obraz“. svak og drugog dana im je donosila.“ „Ne brini se za to. Ni on ni ona nisu videli njega na vratima. Nije to bio ženski plač i kuknjava kakve je do tog dana čuo. Pesnicu u kojoj je stiskao orah koji mu je Adam po Raki apsandžiji poslao. groza i strava puze mu uz svaku dlačicu i on ne može da se sagne da uzme gunj. zubima da izgrize i samo jednu noć da ostane u Prerovu.“ „Ja sam njegov otac!“ Aćim je ćutao. niko ga nije čuo. Čuješ li: taj direk što za otišao. nikome ni rečju nije pomenuo Adama. najstrašnije mu je bilo sećanje na ono prolećno veče kad se vratio iz šume sa čoporom svin a. iako o tome njih dvojica nikada nisu razgovarali . ali se jasno seća da je opušt en konopac promileo preko njegove glave i da gaje otac krupnim. što ga se plaše. Nekoliko dana kasn ije čuo je kad se majka. Neka njemu ostanu guberica i torba u kojoj im je Simka donela hranu pre nekoliko dana. žalila Tolinoj majci da je Aćim tuče što više ne može decu da mu rađa. On mi ga poslao. ovo je njegovo. drhteći. dok mu se u očima grčila izd užena i istanjena mati. a Aćim je. u samo uvo strogo mu je rekao otac. i hrastove talpe na tavanici. popeo se na stog i por ed samog stožera ukopao se u seno preko glave i. brzo vukao uza zid. iskrzane na krajevima. A to što Sim ke i Adama nije bilo nekoliko dana. koji jedino i želi da ga obese. ćuteći. da se Aćim nije odmaknuo. bez suza i sna dočekao jutro gadljivo se stideći majke. Imao je snage da j ednome takvom ode u kuću i sveću mu zapali. suva. Želeo je da umre od stida što mu je mati toliko mršava i ružna. Tad se on suljnuo niza stepenice i do ugla kuće četvoronošk . Smejaće vam se čaršija. kad ga niko ne vidi. ver uje sada. mogao da ga luj. i još s vratnica je čuo tanko majčino cviljenje. . on se radov ao što može da kaže da i on ima sina. Đorđe je vrisnuo. Pritisnuo je oči dlanovima. da ne gleda njene šiljate kukove. od svega što je znao o ocu. Tako je mogla da cvili samo neka zverčica što je tek došla na svet. s rukama obešenim preko plota. Samo ludi umiru na vešalima. da glas ne prestane i uvek traje u ovim ćelijama. hteo je da vikne.“ tebe sada ukopavaju. Često je i Adama dovodila. Onda se uspravio i jurnuo u senjak. glasno je rekao. kao uspravljena i oljuštena zmija. korak širok. I on ga se boji. nem. jer je tada prvi put video golu ženu. A Aćima ludi slušaju. bio je tada dečak. pesnicu bi mu u usta ugurao.“ „Ostaće mu imanje i kuća. govorio mirno i tako Tiho daje u kuknjavi i uzd asima jedva razabrao po neku reč: „Čujte. Nijedan drugi živi stvor. „Ja sam!“ razdrao se i. koja se nije srušila na njegovu glavu samo zato što je on očima podupirao i držao. Sem Aćima. da je Aćim tuđom rukom ubijao svoje neprijatelje i palio im kuće. Ja neću da on ostane siroče. Zato o n Adama nije video i zato on nije pušten kad su svi pušteni i pomilovani. Baš ih briga za njega. ne treba. Ne zna koliko je to mučenje trajalo. Neće ni znati kako si „Znaće.ezu. Orah nije ispuštao. grčila uz čađav zid pored razapete teleće kože. Danju ga j e držao u džepu. tanka. hoću ovo da vam kažem: ne mokrite više! Sramota je da tako drljavi i popiša ih brada visite na pijaci. tukao mokrim konopcem. ne primećujući ga. Boji se tog neljudskog u Aćimu. Imao je vremena da se čudi: kako to da on ranije nije znao kakav je čovek Aćim? Znao je. i k ao da je nije žalio u tim trenucima dok se. stojeći više njega. sa stisnutim pesnicama n alik na teleće papke. i prućio se na kameni stepenik uz prag . Tek u zatvoru ga je upoznao. razbijajući kolena o sitnu kaldrmu. teškim korakom pre skočio. Hteo je da kaže ocu: „Vi diš li. A što tebi Vukašin nije bar orah poslao?“ A Aćim je. I dok su ostali plakali lica pritisnutih na guberice. a noću je. glasaju za njega i idu za njim i u bunu samo zato. radovao se kao da mu se ove noći rodio. verovao je da su ga prežalili i ostavili da cr kne u ovom smrdljaku. Jurnuo je u kuću i prikovao se uz dovratak: majka je gola staj ala uza zid. otkako je uhapšen. Kajao se zbog toga. Sve do hapšenja. „Ja neću da on ostane bez oca. Zbog Aćima koji ih izaziva da ga obese. Dok se nije razbolela. „Moj Adam će na jesen u školu“. Samo gunj. i samo je to osećao. Nisu mu dozvolili da ga vidi.

pozdravljajući se i obećavajući ostalima da će se na slobodi zauzeti za njih. da galami zato što m u je glava sigurna. Aćim s uspravi uza zid. Neću t e više nikad noću otkrivati. on ne može da se sagne i uzme gunj. — Poništiću testament — mirno reče Aćim.“ „Pa šta još mogu da ti podvale?“ „Mogu da me ne obese. Staja o je na vratima. morali su da daju pokajničke izjave. vi biste svim manastirima po Srbiji po sto dukata dali da kaluđeri nedelju dana čit aju molitve za život I kralju i vladi. iako nisu bili krivi. Andri se čini da Đorđe plače. Skupštinska dvorana zanjihala se kao pretovarena skela. a ipak ga tako gleda. Neću. prestaje da ujeda sebe od onog trenugka kad mu je Raka apsandžija cvokoćući rekao: „Mora m i svoju rođenu decu da uhapsim i pod katancem da držim. a neko je viknuo: „Aćime. Pomor zavladao po narodu. Ni tada. Da ste vi Katići ludi od reda. da stig ne tamo dok nije dockan. pri znavali su krivicu. dok se Raka apsandžija pred vratima prelamao od smeha i uzvi kivao za sebe: „Gde se seti podrepnih muva?“ I tek kad su takvo Aćimovo držanje kasnije neki uzeli kao siguran dokaz da se preko Vukašina prodao dvoru. sav raskrvavljen. nije prestajao da viče: „Kukavice! Bra nkovići! Podrepne muve!“. posumnjao da ga noge mogu izneti napolje. Ipak je čovek. kao da se ništa ne događa. jeste. Još više se uzbudio i nije razabrao pakos . Samo još jedanput da te vidim. Htede da mu kaže: „Reci sinu: vreme ti je da ideš kući. Neću više nikad poganu reč pomislim. — Imaš pravo. da ga spase. Aćim je ka o razljućen bik kad se upre zadnjim nogama i svu snagu pretoči u vrat. proboden Aćimovim očima. iznenađen. Zaleti se i sam razbij glavu. Tada mu je postalo jasno što mu Simka i Adam više ne donose hranu. a mislima mu kao pravdanje potekoše odlasci. „Bojim se da će ovi lopovi liberalski opet da mi podvale.. dok kost čelično ciči. Rogovima snage i nemoći. Da je dan. i da je besmisleno što je rekao. sjuri u rogov e. strelja ga očima i ćuti. damare i drhtaje u kolenima. Jošje gori od Aćima. odričući se Radikalne stranke i Aćima. Zna šta je vlastima morao da ka da bi mogao da uzme gunj i iziđe odavde. voli ga oduvek. I kad god neko sprema stvari da iziđe.. sedi s njim da ga poučiš redu. zaplete ih. kad ga je video u Skupštini kako sedi u klupi za vladine poslanike. a pomor vlada. Kaje se i sve je manji. mora.. Tako se apsana ispraznila. On je zbog oca do sada ostao.“ — „Sve velike bundžije pokornu decu rađaju cio je drugi i podigao štap. on se ućutao. a na Aćima se sjurili smeh i galama. ali ga inat i ponos da ne ustukne i ne pobegne pred protiv nikom odsuljaše na njegovo mesto. pa kroz glatke šiljke kostiju sluša srce protivn iku. Video je Vukašinova povijena leđa i glavu pognutu na d hartijama: miran. misli. Mrak je toliko gust da ne može da padne. Rekao je: „Poništiću testament“. da ostanete živi. šest godina posle njihovog astanka. I mali su pravo. jer on nema srca i nikoga sem sebe ne voli. To i Aćim zna. Đorđe ga ne čuje od straha. Neću ti više kupovati manja odela. Raka apsandžija se nakašlja. i Andra i Đorđe videli bi kako su mu se plave i guste žilice na jag odicama nalile krvlju. koji ga je više i drukčije nego Đorđe osramotio. osloni se na drugog.“ Od tada je i prema Andri postao drukčiji. eno ti sina! Ti si s tari skupštinar.Gde će mu duša što je tako nešto mogao da pomisli? Ni on nije čovek. on što ima Adama. Ču ješ li zvona? Samo ćete vi. Vidi: Aćim o bradu veša desnu ruku.“ „Zid je od kamena.“ Ljut zbog Aćimovog prezira prema svima koji hoće da ve i odu odavde. sluša strah. Ovako kao sada Đorđa. a zna da ne može i neće. „Jesi li bolestan?“ pitao ga. očekujući kad će da ustukne za uzdah samo . A ako. i sve je više — samo dva bela prtena rukava u sutonu. Andra.. Svi su kući odlazili kao on. zaverenici. još više se uplašio da bi ga mogle odneti do treće klupe na levoj strani gde je oduvek sedeo. Otac i sin sudariše se očima. gledao u žagor i kašalj. Aćim ih je ispraćao psovkama i grdnjama. Kad su prvi izlazili na slobodu. zanjihao se i on. Ni je se smirivao ni one noći kada su ga njegovi dojučerašnji prijatelji i jednomišljenici izubijali u mraku. Đorđe — reče izazivajući Aćima. izazivajući sve protiv sebe. Andra pravda u sebi one koje je do danas smatrao izdajnicima. Ali. A treba da pobegne. Rogovima mržnje. Od stida što je sada pomenuo testament i što iza te reči stoji Vukašin. suludo čikajući svakog. Zat o što nije imao snage ovo ćutanje i ovaj pogled da izdrži. samo on može da ga spase. onda.

Njemu je sada ceo svet jedna ispražnjena ćelija. — A da si mi razbio glavu? — smeje se Raka. — Imam. — Raka zat vori vrata. Raka apsandžija ga hvata za levo rame i šapuće mu. iziđi napolje. Sad je manji od vrapca. — I to je slobodna Srbija! Čim ne misliš kako misli pandur. Pokušava da trči. pretežak je on za njegove usahne ruke. a mrak plazi zidovima i pustoši njene međe. — Zastade. ja ću lepo da te iznesem. U ovakva vremena što su nasrnula da satru čoveku dušu. — Đorđe se s nje..na dobacivanja. rogova sudarenih kao da su ura sli jedni u druge. Đorđe bacaka noge kao dete kad počinje da hoda. sve bih ove školovane po rpao u aps i zapalio. Andro.. Ti znaš da ja poštujem školovane i činovnike. — Za tvoje dobro treba da iziđeš. i kroz njih osećaju šta misle. I Simka je bolesna. obojica se njišu zapletenih očiju. — Pravo da ti kažem. pa se s trb uha pokupi mahovina. ruke mu mile po cigli.. Ćelija se razmiče. Đorđu se pričini da će ga otac pesnicom udariti po glavi. izišao je da govori „protiv“ zbog Vukašina. spotiče se o Aćimove noge i izlazi u hodn k. pretio i lupao pesnicom. — Evo ti! — Andra mu pruži gunj. To je bio n jegov poslednji govor i poslednji odlazak u Skupštinu. Sada je on sam u nj oj. Ja. Andra protestuje. Vikao je. Imam službeni po sao. — Bole da ćutiš! — Andra se utisnu između njih. a po glasu se nije moglo zaključiti da li se uga. ne zato što je minista r tvrdio da će lutrija pomoći selaku. svoj život.. ne sme da pođe.. Raka apsandžija sviklo uvlači ključ u katanac. izišao je da govori tako da sin od stida izađe napolje. i on se jedva vratio u svoju klupu. Ne može. — Moram da idem. — Oči ne skida sa Đorđa. — Idi! — viknu Andra i ustade. Malo las i ponovo ga zovnu. Ako ti posle od mraka izraste neka čvoruga. Ne treba mi ništa. trže se i pripi uza zid: — Ja tebi nisam nikakvo zlo učinio. Praznina raste. — Čuje: dva disanja sustižu se u mraku. pa dodade: — Hoćeš li da se od reknem u Vukašinovu korist? Aćim ćuti i gleda pored njega. Muklo nariče fenjer i kukaju lampe prignječene mrakom. Vidiš li ti.. držim ga u šaci. čini mu se da će ga otac smožditi glavom što na rasta iza Andre. tako se njiše i Đorđe. Najpre se očerupaju krilca. Zar sam za ovo ceo život utrošio? — govori uvređeno. a noge mu se čudno lome i savijaju.. što je vl n poslanik. Meni ne treba imanje. Ako mi do subote ne pošalješ pet dukata kako smo se dogovorili. da je došlo nekakv o pogano vreme i ništa teže nego da čovek umre. iziđi da ti nešto kažem. čiča-Aćime. — Neću — sedeći. — Ček Aćim ne odgovara. Dobro — odvraća tiho. vlada je predlagala zakon o osnivanju Državne klasne lutrije i on je izišao na govornicu. Bila su to dobra de ca. apsandžiji moram da se pokorim. učitelj narodni. Treba odživeti samo jedan. zadovoljan što mu ruke i u mraku vide. misli. — Takav ti je zakon. Siroti. zaverenik si proti v krala i glavu ti skidaju. Ti si imao pravo što si govorio d .. Svi su otišli. — I Adam je bolestan — osmeli se da šapne Đorđe. nije ni primetio kad se stišala galama. Ne bi mi ni zgrade bilo žao. Ona je nekada bila puna ludi. i izbeći obe sudbine: i su dbinu oca i sudbinu sina. misli Andra. Vi školovani ste ga napisali da ga ja izvršavam. Đorđe ga uzima. Nešto kasnije predsednik je dao reč Vukašinu. ja ne odgovaram. Svi. — Ti imaš sina — iz dubine reče Aćim. tavanica je podrhtavala od smeha. Šta ću ja da radim ako mi Adam. iza leđa. On je skočio i izišao. žuri da što pre iziđe u mrak pola. — A ja sam imao dva sina i obojica su umrla. Otvara polako i šapuće poverljivo: — Čiča-Aćime. Ako nećeš sam da iziđeš u hodnik. vetar mu je zbacio šubaru i dugo je valjao po kaldrmi. — Aja nisam znao da je smrt tako skupa. Podiže glas i strogo: — Gospodine Andro. kad bih ja bio kralj. I kako je sad mogao da spom ene testament i nasleđe? Kako je mogao da pomisli na Vukašina? Aćim podrhtava i njiše se . od galame se ništa nije čulo. Aćim napipa odškrinuta vrata i zalupi ih. u uvo: Sve sam čuo. Treba nešto da mu kaže. ne treba i mati ni oca ni sina.

— Napolje! — Aćim ustade. ko se ne bi odrekao oca? Sto oče a da imam. samo n ka Adamova bude. mrtvo lišće kukuruza seče ga po licu i rukama. Zašto bolest ne dođe u apsanu i ne umori ga? — Ti bar znaš zakon. I kapetan pita Đorđa: „Šta si hteo Aćim se trže. Pomor. niži stalež. Šta kažeš.. i. kako je red. Ni kapi žalosti nema u njemu. nebeski čokot otežao grozdovima zvezda i od njega je tama nad selom modrikasta. ali ope t. Ako nisi čuo. U mraku. ispaštaće greh. čuveni trgovac. „Hoćeš li da potpišeš da znaš da je nekom Rumunu dao sto dukata. baš kad je bio kod prvih kuća. To je detinja duša.. u luku. — Ništa nisam čuo! — Pa dobro.“ — „Kak možeš da budeš boli od njega? Kruška pod krušku. Svaku sam reč čuo. i sad nemoj da spavaš kad je ovaj pomor navalio u narod. Iz poslednje kuće nariče lampa. mastiljavko! U drugoj ćeliji neko se glasno nasmeja. ali ga nisam zbog para prijavio. nad njegovim jasenovima. . u ugom znoju istopiće mu se oči. Beži od tišine u selu. gade! — viknu Aćim. Ne može više da je nosi. kad se ovako naoblači a konopčići se ljuljaju na direcima. Đorđe uđe. neka se muči kao što se nijedan živ čovek nije mučio. a otava nije slabija od prve trave. Zna. Nad gla vom. stoji. Ti grešiš što ga toliko mrziš. govori. s neba.“ „E. — Čučnu pored Aćima i poče da šapuće: — Juče : „Daću ti dukat da kažeš kapetanu da me odmah pozove u kancelariju. ne ma ni pasa ni petlova. A ja vidim da se čoveku ne isplati dobrota. brzo se odvuče u drugi ugao. Nemoj da vičeš. a ja ostadoh pred vratima. Kad bi pomoglo. i muči se za njega. Tamo dale. ostavi me na miru.. Onda se na prstima ponovo došunja do vrata Aćimove ćelije i oslušnu. tanki kao prsti. Adame. — Rekao sam ti da neću da te slušam. Dvadeset i šest ari je velika. Ne sme m da kažem šta. samo da me pustiš kući.. sviklo korača hodnikom po mraku. Beži da ne sazna da je Adam umro.. Ako je Bogu zgrešio. žuti se rasprsla rana lampe. Ne misli. i seljaci. sina mi jedinca. ne znajući šta da či rstima zatisnu uši.“ — govori mu kapetan. jer sam na službenoj dužnosti. Skida šubaru. To čuje. kad bi mi.. celu noć bi se molio Bogu da sutra ne vid i sunce u prozoru. Meko krckaju kolena. na redi mi kapetan da ga stražarno sprovedem u njegovu kancelariju. Raka izađe u hodnik i razdra se na Andru: — Gubi se unutra. kapetan se malo našalio. i on pođe poljem preko neobranih kukuruza i nepokošenih otava. Ovo je važno. — Hteo sam samo da kažem da nije čovečanski da čovek sede glave kaže: . Naspavaćeš se.. Tamo lepo piše da okrivljeno lice nema pravo državnom služben iku da zapoveda.. „Danas sam ti. I pištal a je ta zvezda što pada kad dete umre. i ništa više?“ mesta: „Hoću. opet će ga čuti. i za tvoje dobro ti pričam. — Za tvoje dobro. bubreg pod gušu da premestim! — preti i lako. neka ga đavoli peku i nabadaju užarenim rogljama. I danas. za obojicu. Sp ojio sam je s našom starom kupovinom i sad nam je ta livada dva i po hektara velik a.Odričem se g — Lažeš! Napolje.. Tišina navaljuje putem.“ Ja ne verujem ušima da to Đorđe Katić. — Đorđe odgovara: „Hoću da potpišem sve što tražiš. Vrzina zapuca pod njim.a su gospoda lopovi i da ih treba. gospodine kapetane. Iziđi! — sluTio je o čemu će mu pričati.. krstim se. o je odavno. lopove. ustane i požuri. da se spase život. — Ne zanima me šta si čuo. Ne može napred. — Tebi ću ja. oduvek sam poštovao vašu kuću. velim. da ne bi čuo tišinu u selu u kome pomor satire decu.“ Ja jesam siromah čove . sine. On ide svojom livad om. I hrani dete. u selu. iz drveća. često padne. kao ranjen tetreb pada nebom na Prerovo. ja ću ponovo lepo da ti ispričam. kupio još jednu livadu. Naricanje je isceđena suva komina. Đorđe dahće. Ti znaš da sam ja na pretprošlim izborima tebe gl asao i.“. Đorđe nagl o stade: za umrlim detetom pada zvezda.. Hoću da spavam.Zvezda hitro. predveče. Aćim Katić je čovek. — Noć je duža od Morave. Neka se i u paklu kuva. Ali ja sam čovek i neću da se naljutim. iako je kralju o glavi radio. kroz granje. Eh. „Nikada se nisam o s njim. Bog me kažnjava. O suve tikvine vreže sapliću mu se noge. skida i gunj . . i gasi naricanje. mlatara rukama i teško gazi. onako. na to? Dva puta se kosi. Ču je samo dva glasna disanja. Umro je jer je zvezda padala nad Prerovom. Onom koju je kupio kad je Adam prohodao. kao što ti je poznato. .

Adame. Jednu. Pa ti si prava momčina. Kad god se popisuju stvari. Ne umeš prekrstiš. potrči ! Čik da stigneš gusana!. Ne može i ne sme. to se pojede. sitnice: „Krupan ti je sin. Dvadeset i osam! Oni su. I nju ćemo da uzmemo. nikako ne volim. tata će ti iz Beograda doneti nešt o. sine. koji se najmanje bavio Adamom. tvoji. Njima nij e mogao da odbije zajam i ne odloži isplatu duga. žena i deca udare u pisak. sad ti još i to smeta. pa. Samo mi ti brzo rasti. a za to. Dede. Tako je Bog re kao. Drži ga! Ne daj da ti pobegne!“ „Dosta sam para. kupiću ti jedno lepo ždrebe. takve livade u celom moravskom polju. biće oko dvadeset i osam. otac. iz pamće nja i krvi. Adame. Neću sad da ti kažem. amin! Hajde sad s m pono vi! Vidiš da ne umeš! Kad tebe Aleksa tuče. Pa neću. koliko će tek naše imanje biti kad ti porasteš!“. nije. i razgovor bi se na tome i završio.. I ona je zvezda pala kad je umrlo dete. on. Đorđe. i Sina.“ Sada govore da je visok i krupan. udri i ti njega. A zvezde su još niže sišle. što sam danas kupio u Levču tridesetak svinja. Đorđe. rekao: „Raste ti sin kao trska iz vode. ne mogu pare da mi vrate. Ne možeš. koje produženje. Zato sam se toliko zadržao. pa će morati da mi je ustupe. Švapske pare su mi najsla završiš četiri razreda. Svi će oni. siročići. a on se ponosio.. nik ad ga nije pomilovao. Neću da ih tužim i globim sudskim troškovima. na desnu. Šta će ti. Aleksa i sva deca što se s tobom igraju biće tvoje sluge i nadničari. a . kida ga.. On u sebi dalje od Tih reči nije išao. Đorđe glavinja velikom livadom. Video sam. Sa interesom. Čuje taj hod u šuštanju pregorele otave pod svoj im brzim nogama i vrti se po livadi kao pas na žici. N ameran sam da kupim još dve parcele pored nje i detelinu da posejem. Nisu veći od tebe a p laču kao pilići. trebalo je da već iziđe iz škole. Sve sama poluranka. Neka je zdravo i živo.. U njegovim godinama svoj deci rastu kosti. na desnu stranu. Kako je mogao onoliko da muči Adama ? Kolena mu se lome. Posle se setio: dok je Adam bio mali. to nose gazde u Mađarskoj. Platiću im koliko je pravo. To što ona uradi. takve hvale Adamu učestaše. Nana mesi hleb i kuva ručak. Vidiš da ne umeš! Hajde: vo imja Oca. I on poče d a misli o visokom I krupnom sinu. Oni. nikad se nije igrao s njim. Moraš malo da hodaš. pa su nekako ružna. hoće da ga izbaci iz sebe. na bes nom pastuvu. i on se. Koje interes. nisu krivi. sine. A Aja sam čuvao svaki groš. sine. biti tvoji nadničari. Biće visok. zgrčen. pa i nos mu je sl n — tanak i nekako šiljast. Svi su ti muškarčići takvi“. Baćićeva livada je do naše njive. što je ovo naše dete ovako krakato? Vidi samo kolike su mu ceva nice! Po stopalu. Ali ovaj naš baš ga preterao. štedeo i mučio se. svi su govorili: „Isti Đo rđe. kao. daleko bilo od naše k uće. svali na travu. i nikako da iziđe iz guste vrev e zrikavaca. i s ve su bile iste. nakotiće se najmanje dvad esetak. i Svetoga duha . I oni tvom tati duguju. Ni n ana. čelo. Kupiću ti čizme i korbač od mijske kože. i mrzeo ga zbog toga. Nije crno. „Je li.“ Nekoliko puta tako. Sve ovo što vidiš. ne mogu više te nosim. sine! Bog je tako odredio. Lepo ću se s njima dogovoriti. na toj licitaciji. Đorđe je to zapazio. Oni.“ „E. sve će popadati. taj greh. kupljenom kad je Adam prohodao. Dao sam Trojici Stragaraca p o pet dukata na tri meseca.. mali je i sitan. „Znam. sine. Nikola je. tako. govorili su mu seljaci bi videli Adama. E. uzeću još do jeseni. da obilaziš kosače i nadgledaš kako rade. Mnogo je to žalosno. ne bez z lobe. kao da su se ludi dogovorili šta će i kako Đorđu reći. nesrećnici.Nema. Još si mali za školu. Deda nije radio. jer mi Miletići duguju dvadeset i tri dukata. Pa ćeš ti. A Nikola.“ „Raste dete. jer Adam ima njegove uši. Već je sada momčina“. razdao danas na zajam.. i dobro zna da je sve počelo od. biće oko sedamdeset ari. Ni za seme ne možeš korov da nađeš. Meni je dece žao. na konju. „E. šareno ždrebe? Kakvo magare? Cigani jašu magarce. Simka.. sve što zarade — pojedu. sine. dvadesetak žutih! A sutra ću od jednog Bačinca morati sudski m putem da naplatim dug. prst što jaše palac. Niko tebe ne sme da udari . sine. po danima u kojima je ostao ceo taj život. onda ćeš da znaš. kad ti kupim. Kuća od toga nema va jde. tako. i sad na levu. Ne volim tu džigljastu decu. Ti si u bojnom stroju stajao poslednji. vrancu. Pretura po sebi. Dvadesetak. Pritegnuće ih nešto. ja sam zaradio. Tvoji. izgoreće neoran pole. To... Tu. Kad njih uhranimo i prodamo. Deda je. rekla je mirno i ubedljivo. Adame. Najpre je sumnjao u njihovu iskrenost. Težak si. A. bio zbunjen i stideo se od radosti. samo držao govore. livadom prek o koje je nekada vodio Adama za ruku. ti ćeš s tatom u trgovinu. u ovoj godini imali dva smrtna slučaja.. Ali. sad na pupak.

pa su pijane od prezrelog grožđa. bili su mu Adamovi očevi. Jaukala je. Uzdrhtao je. kao da su čudovišta iz priča osvojila zemlju kad je pomor ušao u sela. Tišina nije tišina. Ustao je iz kreveta i upalio lampu da je prinese nj enom licu i vidi joj oči kad bude rekao: „Nije pravo da ti spavaš. vuku žvale. Celo prerovsko polje je puno strave i satiranja plodova. „Ćuti! Adam nije moj sin.“ „Bolje da bude visok. a njene priče su preko Mijata stizale do Đorđa. na nekoliko mesta dogo revaju sveće. Ne može. pomeraju. pesnice se zarile u gnjecavu smonicu. Ne vidi ih i ne čuje. Iz moje kuće napolje!“ ote mu se i u košulji strča niza stepenice . ko mešaju pod grozdovima zvezda na visokom nebu. Spotiče se o kamenove. samo mu je po mučenjima osta o otac. balave i gnječe krupne groz dove. Zna da će ovde ostati ako je pod drenom gomilica vlažne zemlje. lepe! I ništa! A? Ništa. Čuje svaku o trovnu reč. Padanje je kratk o trajalo i trnjenje od udara ostade u njemu. stenjanja. lupiću te budakom! . pojavio se Aćim. zaobilazi go milice vlažne zemlje. Nešto ga vuče uz neravnu uzbrd icu ka drenu. a nemir se zasvagda uselio u njega. Nije mogao da spava. rekla mu je Anđa kao zabrinuto. Gledaj me pravo u oči. Đorđ ne zna da takve berbe nije bilo otkad je Prerova. M lade. ovo dete da bude visoko? Moj Aleksa je godinu dana star iji. koje frkću na njih. Katiće. jeste da je bliznak. po kojima i danju i noću lunjaju presita goveda. Nije na tebe rastom. Onda se stvarno strovali u iskopan grob. Od straha. nem ira. ali od tada svi visoki ljudi u Prerovu. U Beogradu sam najmanje s trideset žena bio. Noćas hoću da sm načisto. Čiji je?“ „Moj! Moj!“ „Napolje s njim. Sada leži na travi kojoj je septembarsko sunce ispilo zelenilo. Žbunići sitnog i mirnog plamenja. ali je Adam za kapu viši“. Ništa!“ Ona htede nešto da kaže. probuđen Đorđevom vikom. da gnjuraju glave u gidže. I kao da čuje otegnutu jeku žen a. Ne od žalosti. Najgrešniji čovek koji je gazio zemlju. stežu ga prednjim nog ama.“ Na koga li će. Noć letnja. i sam znaš da je moja krv jača od tvoje. Ja sam zlotvor. ako ćemo pravo. davno izgovorenu. Ne valja da je konjanik mali. i red je da Adam liči na mene i moju lozu. bljuju žute kukuruzove zube. Zrikavci testericama kose livadu. I vlažne zemlje napojene kostima u raspadanju. izlazio je mesec. Đorđe cvokoće. Ti. Prema nebu se nazire spljošte na glava drena. Ono da mu kaže da li je Adam živ. zdrave.. Sve su lepše i bolje od tebe. a nerasti skaču na klipove i. čoveče. u košulji i gaćama. svi visoki ljudi koje je znao.“ On se nije branio. — Izlazi napolje! Nisam se ja za tebe mučio. Ulazi u groblje. I psi jedu grožđe i. Kamenovi i senke se mešaju. U mraku. pa da se n e vidi od konjske grive. Žedan je. Gazdinski hleb jede. Kraj njega se Katići sahranjuju. Jurnu. Ne čuje ih. gde se po vazdugi dan istovaruju prerovski žitelji u neizrendi sanim i neobojenim sanducima od topolovih dasaka. kao da se pare s kukuruzom. šuškanja. Ne zna da se ovce šunjaju po vinogradima. Mora da se dovuče Do drena. u dugoj beloj košulj i. a iz svoje sobe. Nema božje kazne. ujedaju ovce. Pade pa skoči kao da je u grob upao. Još više se uplaši i zbi na dnu groba. Nema kud. Bacio se na neku drugu sortu. ne lajući. koji sitnom cikom uzaludno dozivaju sunc e. travku po travku. A pobegao bi. Oseti miris tamjana i vos ka. Ne može da ustane. Đorđe je udari po licu. Nema pakla za mene. „I njega vodi!“ viknuo je Đorđe. Naslonjen uza zid. Izlazi. Ako je Adam umro.“ „Pravo zboriš. koja svakog svitanja započinje. Ne oseća jesenje umiranje kukuruza i trava. topla. svinje krše žute tikve i mljackaju samo semenke. Ustade i pođe brže neobranim njivama. bože. stajao je Nikola. raskrvavlj enih usta. Nije na vas. Simka se glasno smejala: „Pa. — Ko si ti? — neko strogo viknu nad njim. Čini mu se da čuje svađu budaka i kamenja. plakala. gaze i lome svenula kukuruzova sta bla.ovaj će biti čelnik. jer je Anđa o tome pričala po selu.. a ja da se mučim. Jedva pronosi gla vu i prigušen hropac.

tumaranjem i Tihom lupnjavom. moraš sam smrt da mu oglas iš. pribira snagu. dva prozora svetle.. Tako mora da bude. Komšija ga uhvati za mišice i izvuče na gomilicu zemlje.. bez trunčice snage. Tola bez reči. pokorava se lampi. korak je kraći. — Zašto? — Sede jedan pored drugog. ne veruje očima. Đor jeknu kroz nos i polako pođe u kuću. on. bez ljutnje. čudeći se. — Nije samo meni. česte su u kućama pored kojih prolazi. suviše mu je mala za nj egovu nežnost. Zaustavi disanje . — Sad mu je bolje.. Dugo ćute. Bol e da nisi izlazio. sine. tesnim gustom i sitnom dah tanju. nikad više. pomisli. Zvo no se izlizalo pa treska kao da je plehano. I on. Od tih lampi buknuće noć i selo i izgoreće sve. suv. — Pa. Bogu..Đorđe po glasu poznade komšiju. nežno podvlači dečaku peškir pod leđa samo vidi plavo lice. znači. Opet kašalj. noći. ali čuje Tolu: — Nije mnogo vruće. Svima. Nemoćan pred tim višim. zar nisi mogao mene da mimo iđeš? Sve. — Čovek se zaplaka i baci cigaru u grob. . pa reče: — Je li mi Adam živ? — muklo odjeknu u rupi. Dosta si se namučio. rukom gura Milunku.. A tebe pustiše. — Tebi? — Još leži na dnu iskopanoga groba. Vlažna i topla. Đorđe mu zagleda u cigaru zapaljenu na usni. I vreme je. više kao od nemoći nego od žalosti. šapuće damarima. a u glavi tutnji kašalj. Samo poneka z akuka. Crkvenjaku se nekoliko puta konopa c kidao. — Otkud TI ovde?.. mora. Sav je obamro u malaksalosti i nema s e da iziđe iz groba. Simka. jačim. Dok i njega rednja ne obori.. I ne vređajući se što on Adamu kaže otvara vrata. On zna. vazduh zaudara na izgorelo meso. kao da se ništa nije dogodilo. Đorđe — promuca. — Milunka glasnij aplaka. Mi. Đorđe se nadnese nad plavk asto lice dečaka sa sklopljenim očima i otvorenim ustima. misli Đorđe. ne možemo da stignemo rake da iskopamo i četiri daske za sanduk da im sklepamo. odmara se. Ali mu nije dobro. Nema kud. Ako ti neko umre. da još ne vidi ono što slu ti da će videti. mukao. Ne mogu. Možda bi tamo u apsi i preživeo ovo. ne može da pita jer se boji da će se nešto dogod iti čim reč izgovori. Đorđe brzo ide. Mrtvi ne mogu da dođu na red da poslednji put uđu u crkvu. još živi. Srce je krtica što hoće da se urije u zemlju. bol u kuku naraste i rasu se po desnoj strani rebara. To je ona. ona. koja drži lampu dok Tola d ečaku bez svesti gole grudi oblaže toplim rakijskim oblozima.. Nikad. on bi ušao najp re kod nje da viđenje s Adamom bar za nekoliko minuta odloži.. — Takvo je vreme došlo. kroz lesu jasenova vidi. A meni pre tri dana dete. Pas po kaldrmi vuče trupac. Sam sebi jamu kopaj — i opsova. Juče su mu usne bile kao čivit plav e — reče Tola da se ne bio č o Milunkin plač. Nećeš da je vidiš? Nećeš. Sad od stida ne može da se okaže. Kao da mu ni je žao. Pop je promukao od čitanja malog opela jer za velik o nema vremena. — Daj mi ruku! — Đorđe više ne može da sluša. Bože. Muči se. u očima mu dva mutno osvetl jena prozora. Milunka ga zbunjeno gleda. i lampe su smrt. — Šta čekaš? Nisam se znojio za tebe. drugom namenjenog. pa mu posle uprazno škljocnu vilice. a smrt posluje po kućama i puni selo nemirom . Glasovi se ne čuju. pokri Adama i uzdrhtale ruke brzo sklo ni u senku. on i ona. Da bog sačuva — govori cigara ljutito. Đorđe ide s poro kao da i ne ide. pomrećemo svi. Ipak. Zastaje u hodniku između dvoja vrata. — Simka. ponegde neko p seto zareži pod vajatom. Đorđe. i vazduh je pun pepela od kose. — Bolje mu je nego prošle noći — reče Tola. Ne s me da pita. A stalno te spominje. Ja sve da platim. Zastaje kod vratnica. Zaprepašćena. Đorđe iskrenu glavu i vide cigaru među zvezdama. nem prilazi krevetu. — Jošje živ. bez čuđenja što je Tola Tu. pa se zaplaka: — Došao ti otac. — Tebi? — ponovi da sakrije radost i iz enađenje. Noć i selo liče na vir pun rakova.. Levo kašlje Simka. a večeras žena. — Ja sam. klonulo. Đorđe sede na krevet i uze Adamovu ruku. on. Nemir struji oko čk iljavih lampi. on jedva diše. Nije.

maljav je. Od ležanja se mlada hrskavica krivi. čelo se produži. Čuje Simkin glas. Mnogo su duge. Duža nego ruka. Ona je tu: Hoće bolje daje vidi. I Vukašin u je malo stopalo. Ne dam te. Adamu je v eć sada ruka duža od moje. drhte i one.noge. zaguši ga vrelo i dugo rucanje i on ispusti lampu. Nije moja krv. pod iže nogu na ivicu Adamovog kreveta. najgrešniji otac na zemlji. ti si moj. a toliko ga mučio i ujedao sumnjama. Adame. Onako kako ga uveče ostavim. Đorđe zažmuri da ne gleda te senke. — Doći! Doći! — ječi Simka. vidi sada. Pa i nos. Ni Aćim nije nogat. Adam ječi i mlatara rukama. — Ruka mu drhti. sine. Nepomična. Meni je malo stopalo. da se uveri u nju.. — Ja ću. Raklja senke na zidu razvi se u pet kratkih račvi. Adam tanko jauknu. stoji pored k reveta.. i jedva napipa vrata. Iduće noći. ugasi lampu. suvo ali ravno. Sećao se. on je ustajao. i obra zi. A dede Luke Dobro se seća. da te ne gledam više. — Treba opet da mu promenimo obloge — plašljivo šapće Tola. modre su mu usne.“ I Vukašin je mirno spava o. kolike su mu . Sporo se kreće samo patrljak senke sa senkom lampe. Đorđe skoči i viknu: — Lampu! Mrak zaudara na petrolej. E. Se nke ciknuše zadavljene mrakom. Gl avno je da mu ruke nisu na Katiće. Upropastio nam kuću. na zidu. Đorđe mu obgrli noge i prisloni lice uz stomak. Ima cevanicu k ao da je u petnaestoj. izdvoji se tamna raklja.Đorđe zuri u Adama: čivit je smrt. Nikad više. a šta je njemu? Od koga je nasledio ovakvu narav? I S imka mirno spava. Želeo sam da umre. Goluždravo dete se meškoljilo od noćne studi. Đo rđe ga gledao: smrzni se. mrki. upoređuje je prinoseći lampu čas svom. a d im se zavezuje i puzi po tavanici. Moji su kratki. kakvo ovo čudo raste? Ugasi lampu i sede na krevet. Svi su oni mirno spavali. Podiže svoju nogavicu i prinese lampu. Nema nikakve sličnosti. nije moja krv. ... Opet se nadn osi nad krevet. I lopovske. zgurena senka. A Vukašin je viši od njega.. opet s lampom nad zaspalim detetom. zvrji cilinder na lampi. raste i ispravlja se. I čelo im poraste. Kao daje tuđa krv u njemu. prste ne može da stegne u pesnicu i njome da se udara po čelu zat o što je zlotvor.Čim bi Simka zaspala. zar jedan čovek na zemlji im a kvrgavo uvo i nisko čelo? Ne mora to od oca da nasledi. palio lampu i zagledao ga. Kosa se izmiče ka temenu. Približi lampu Adamovoj n ozi. Samo da ne zaboravim. Ni ruke mu nisu na oca. boga mu! I već je malav. Smrt je zato došla da mu ga uzme. lupi o zid. Sv e je sumnjivo. On se zamisli: kakvu li je ru ku imao njegov deda Luka? Pitaće sutra Aćima. . I opet je noć i opet je s lampom. neradničke prste ima. Pa stopalo. Idite. Zbog dede nisam mogao ranije. Nij e to moja kost. Šta je ovo. kao u svakog čoveka njegove visine. Kako sa mo naopako spava! Nikad mu glava nije na jastuku. Na zidu. prinosi lampu Adamovom licu. jer on jeste njegov sin. . Dim petroleja gadljivo pela nozdrve. iz gomilice senke. Gasi lampu. Stopalo je. Uplašen.. Koleno mu je okruglo. I Adamov. grehove će njegovim parama da otkupi. zatupasti . Đorđe je prestrašeno gleda. Opet je noć i opet je s lampom. Uši i čelo jesu moji. Srednjeg rast a je bio a ruka obična. Otvara prozor i udiše zvezde. Neću više. i o nda je tako s lampom zagledao. umri. s godinama . Đorđe ispruži ruk u.. Jeste. Tuđe su ovo kosti u Adama. Ovaj. meni nije. Postiđen. ne zna šta će. Spava. Od drhtanja ruke mlaz dima se upredao i zavezivao. Kasnije. Jeste: sva deca imaju il i kvrgave ili klempave uši.. Adam je spavao s desnom rukom među butinam a a levu je odbacio u stranu. iza njega. senke lepljivo gamižu po zidu. n eko naopako dete. pokojna mati uvek se hvalila ženama: „Moj Đorđe spava mirno. Uvek u krevetu popreko leži. baš je briga. iako mi je četrdese t i nekoliko. Koraknu ka postelji. Mrak je kao voda tekao njime. Kako dete sa šest godina može da bude ovako maljavo? Meni ni sada listovi nisu tako malavi. iste kao nekada kada je. sada je sam. Ti si moj sin. Adamu izišao zglob ulevo. tako ga ujutru zateknem. — Idite napolje — kaže i od Milunke uzima lampu. Koleno mu je kvrgaVo. čas Adamovom ko lenu. kao jagnje. Da se ubijem. Đorđe zadiže nogavicu. dim petroleja utinje mu se u bradu.. senke su iste. doša sam ti. — Neću više noću da te otkrivam. krade dokaze svojoj sumnji. Noge. Jesi. Ne okrene se noću. ja.

pomisli s nadom. i kroz prozor gleda kako se hitro oblači . jer ona retko dolazi svesti. u kojima nije mogao da hoda i koje bi se cepale čim bi potrčao. rasut. naslonjenog na zid. O. Sme da se ljuti i da je kori što se Toli da la. A ti si se. Nikad nemoj. Nadao si se da će ovo sa d kupljeno biti taman tvojoj snazi i rastu koji ti je Bog odredio. sit. bogami. moraš. Još u mladosti je smislio tu ženu koju. iz same kičme. Nije plavo kao njeno. uznemireno brzim i hrapavim disanjem. Otkako je spustio na krevet. Gleda je uplašeno i ćuti. da u četvrtoj zori kroz prozor pobaca njene suknje i lanenu košulju i istera je golu napolje. a? Bos ćeš i po snegu da ideš. Pokošenu bolešću pod bagremom. Samo Adama da otme. Svet se čudi tvojim nožu ma. Podb radak naslonio na orahovu dasku. „Kolika obuća tebi treba. l udi. malaksalu i bez svesti. težak. razdrljenog i bosog.. Plakao si i mučio se da uguraš nogu u duboke crne cipele. po čitavu noć on tako sedi i gled a u nju. otkriva je. Krug suvog cveća obešenog iznad njenog uzglavlja raste. miriše na tamjan i vosak. „Kako ne možeš da obuješ? Majstor mi je rekao da su za dete od šest god ina. golu i situ. tata. može da joj priča ono što pre bolesti nikad nije smeo da joj kaže. ne tebe — ponovi zbunjenom Đorđu. Zagleda mu se u oznojeno lice. češlja u kosi. nejakom kao t ravka.“ Đorđe zavuče ruku pod čergu. Nakazo božja. Simka ispuni sobu glasnim buncanjem. kao snop šaše: toliko je bila laka za njegovu snagu. Odatle. „Ne mogu. Na li cu mu je bilo nekoliko rezova što liče na osmeh. siroti moj. — Nisam mogao ranije da dođem — reče. on je na rukama uneo u sobu. pare sam dao!“ Đorđe se klati nad posteljom a na zidu pored kreveta n jegova senka je bokal s dve ručice. Da ti kupujem odelo i obuću manje neg o što tebi treba. mrzeći ga pomalo. nikad te nije pomenula — reče Nikola. Ne mogu da koraknem. — Laže. — Iziđi napolje! Đorđe gleda u pod. Suvo sm ilje. Kako sam mogao? uspravi se.. noći provodi uz njen krevet. Obuvaj. obuci pantalone. Kako?. bože? „Dede..“ „Kako ne možeš? Za dve numere su veće nego što treba da budu za tvoje godine.. miluje mu nogu. nemoj ništa da mi kupiš. ona je prvi put pripala njemu: može pored njenih nogu da sedi dokle želi i da je gleda koliko hoće. Otkako se razbolela. Jadno je izgledao u tesnim i kratkim pantalonama. Sedi uz krevet. — Ti lažeš! — škrgutnu Tola i iskosi se na Nikolu. širi se. može . tata. na kojoj je izrezbareno lišće.. kad joj stavlja obloge. oticao u mrak i vrenje šljiva u punim kacama. kao da je zakucana. Život mu je slatko. prstima da kupi rosu s njenog čela. Misli. vidiš?“ plakao je. nakaze!“ Hvata se za glavu. na pobedu. ni glasom ni očima. ispod njenih nogu. — Sina zove. bez muža i svekra u kući.. „Moraš. Između njih Adam brzo i sipljivo diše. Ne mogu. Aja sam. kao da je nosi u sobu da se s njom ljubi Tri srasle noći..“ „I one su mi male. . Sve može i sme. ispod njenog kreveta. Nesigurna mu je ruka.“ „Molim te. Danju je u podrumu. I ona je modra! Ima li te gde. Mnogo r adosti je bilo u njemu dok se s njom u naručju penjao uza stepenice nove kuće.— Ne zove tebe — zaustavi ga Nikola. Brada visi niz dasku preko lišća. Sede i spusti lampu na stolicu. uvek radovao novom odelu. Svetlo liznu Adama u postelji. ne krije mržnju. o je došao da ga istera iz sobe. Male su. jer je Adama video tada toliko visokog i ružnog da ludi prstom pokazuju na njega. tera od sebe da bi osetila stid. a ti još nisi napunio šest. — A šta priča? — Đorđe gleda u Tolu. — I tebe često pominje — reče Milunka da ohrabri Đorđa. čuda. Uze od Milunke lampu i ode u sobu kod Adama. nekad je lovio šumove n jenih bosih stopala. Bilo je smešno gledati dečačića u kaputu s kratkim rukavima koji su mu ruke činili još dužim.“ Uzimao sam ti nogu i lomio je gurajući je u cipelu. svlačenja košulje i mekog padanja sukanja. i na nebu od greda i talpi video zagrljene mesece njenih dojki. On ne može da joj se približi.. Bolesna i nemoćna. kao da će da zaplače.

Đorđe. Peškiri kaplju kao da plaču. — Promeni! — odvrati Đorđe. molim te. misli i veruje da mu ga smrt danju ne može oteti.. a ne nana. Aja sam dugo gledao i upoređivao. Nadnosi se nad postelju: treba da plačeš. nemoj. — Zove te Simka. Napolju zakviča pseto. Kad je kvasio peškire.. Jeste. „Izješću tvoje dete. — Daj meni. njiše se veliki list senke. zemlja me nije držala od radosti. Samo se pomalo stidi zbog Đorđa što ga vidi ka ko kleči. Tola ćuti nad njim. koji se crni kao krv u senci. — Hoće li? — Đorđe se zagleda u njega odozdo. Dete se brani rukama i kenjka. tvoje. iznemoglo jau knu. Nemo se m oli Bogu i zaklinje. i bio si guran da ne ličiš na mene. — Ne umeš — reče Tola. dok celog sebe ne isplačeš. Jeste. govori glasno. Nema poverenja u njega Želi on da pazi i leči Adama. — Koga? — trže se Đorđe. Dimom obešen o tavanic u. Od sramote ne mogu da živim. Izvrnuta šubara u barici petroleja. a kad si ti prv o izgovorio tata. Sav se skuplja i obavija oko te misli. Ponovo. Kako da nije! Vidiš li kako džiklja Celo se selo čudi. On.„Pa nemoj da mi kupiš. Sedi na krevetu i dr mu ruku. Tole. Sine! Čuješ li me? Bio sam lud kad sam te mučio. ljeskaju se p arčići razbijenog cilindra. Bog njega nikad nij e voleo. od tolike smrti u selu. Ne može da iziđe: čuće ga rđe. Čuju se samo lampa i A damovo disanje. Tola uđe u sobu s peškirima umočenim u rakiju. Sećanja naleću jedno za drugim. — Tola se spusti na pod i leđima se nasloni na krevet. Boji se da ga Đorđe ne otera iz sobe. Adame. on se brani. I to je greh. nisam sp avao kad su ti zubići izbijali. nije moje. da nisi moj. — Samo da Adam ozdravi. stoji i ćuti. pa umuče. Kamen u starom groblju. Odsad ću ja to da radim.“ Majka te branila. a ja.“ „Zato se ti ne raduješ sinu?“. jer on jeste njegov sin. Sujeverno goni iz svesti sve što je prijatnost i nada. jesam. — Pa kaži. pio je rakiju i opet mu se pije. da se ne ljutiš na mene. Adam je plakao i drhtao.. Čuje se zakivanje dasaka. ot upeo. — Ne! — ustade. . Ja sam se samo mučio. dosipao toplu. dovozio sam doktora nekoliko puta. Grči se uz krevet.“ Celu ću Palanku da ti kupim kad ozdraviš. Ne uzimaj mi ga. Samo da izdrži dok ne svane. „Šta da radim s ovim čudom u kući?“ podizao je pesnicu. i ako nije. „Nikad mu se nisam ni radovao. jer si zve r. Prijatan mu je. „Izješćeš ga zlobama. Nakašlja se. nemoj da mi zameriš za ono pre apse.. Smiruje se: prilazi mu umor.. bez straha i uzbuđenja. svako sam jutro gl edao kad te Simka kupa. dosipao hladnu. — Toga što mu prave kuću. ljutio se što je korito hrapavo. To nisam bio ja. Sad se više ne zna ko je živ. Neću više da sumnjam... U polutami — žutnjikav levak svetlosti. Malo dale. Nije bio tvo j otac. bože. Onda kleknu na pod. Čudo je. Po nekoliko puta sam probao vodu. — re peškire od Tole i poče nevešto da ih oblaže oko Adamovih grudi. Đorđe kleči uz postelju. s lampom u ruci. — Tole. a ko mrtav. uzima vrelo dahtanje. Na stolici dimi lampa i šara tavanicu. — Đorđe pokri Adama. — Treba oblozi da se promene — reče. Jeste. Pa kasnije opet. Opet mu se pomoli u sebi. U bunilu dete ječi. bojao se da ti se koža ne o zledi. stezao ga kolenima. uzim a mu znojavu i mlitavu glavu. rekla je tiho i zamišljeno.“ „Nikad?“ „Nikad!“ triput je ponovio da bi je što jače uvredio. Đorđe ne čuje. lica izobličena od žalosti. jer si uzimao ogledalo. Nije istina. staklo razbijene lampe krcnu pod kolenima. pribijao gla vu uz njegovu. a ne čovek i otac bio. Vraća mu se krv.. Sve se pomešalo — Ćuti! Svitalo je kad je Milunka ušla. — Hoće... — Bog da ga prosti — promrmlja za sebe Tola. zavoleo sam te još kad si se rodio. Toline reči ga ohrabriše.

— A ja? Šta misliš. zato što sam te ja nagovarao. ti ćeš devojku da mu biraš. Po glasu. crkvu ću da ti podignem. Oprostiće ti grehe. — Mrziš me. bolje mu je. — Ono u Beogradu je laž. On će još više voleti Adama. Rekla sam joj da si došao. Za njim Milunka. Sve možeš. Uze joj ruku.. upinjući svu snagu da gleda modre usne i zakrvavljene oči. Kad ga budemo ženili. Dohvati sa stola šolju mleka i pruži joj. — Bojiš me se? On priđe krevetu. sve si mogla da potrošiš. Pobegao sam u Beograd zato što sam se pl ašio Aćima zbog one nesreće kod opštine. Biće Ti lakše pre d Bogom. Đorđe skloni pogled sa. nakašlja se prolazeći pored Đorđa i iziđe. modrikastu boju. pamtiš li? — Pamtim. Nisam. Posađen. Opet je vređam.. — Bilo je onako. Nisam oduvek bio rđav prema tebi. Simkinog modrikastog lica. žutog kao vosak. kazuju njegove sitne oči. Pamtiš li.. umreću. Daj mi vode. — Rekla sam ti da iziđeš. — Još ti mene ne znaš — dušnik mu se zaveza u čvor. daj mi samo suzu vode. i iz njega provali: — Kaži mi sad. Sad joj celo lice ima istu. pođi i ti sa mnom.. — Šta ću ti ja? — Tola opruži zgrčene noge. Ozdravićeš sigurno. T o je smrt. Nisam. Kriv sam. Idi poštena. I nju. samo kap vode. ne umem da ti kažem.. On se dovuče do vrata. Oduvek si me mrzeo. Ne može da je odbije. I tebe. nikad ni s jednom ženom nisam bio otkako sam onu kesu dukata prosuo na krevet po red tebe. Pa sam posle uobrazio. Posle opet dođi — prošaputa Simka. Otrov je mleko. Ti si u kući bila gazdarica. Đorđe joj grčevito steže ruku. ne skidajući o Đorđa. — Samo zato što sam ja uobrazio one noći kad sam te probudio i pitao da li si ču la. — Je li Adamu bolje? — Tola kaže. jer ona sklopi oči. — Imam samo Adama.. Biće l tebe. zakrvavljena oka. pred Boga ćeš. približava se krevetu. imaš pravo. Pamtiš li tu noć? Kaži.. One noći. — Ne smeš vodu. Vode. okrenu se. Pred smrt se istina govori. Ona odmahuje glavom. Imaš šalove koje još nisi ponela. Svanulo je. Ovo neće dugo. — Mogla si celo imanje da potrošiš.. Više. Izmislili su je moji neprijatelji. — Što me tako gledaš? Ne boj se.Nije želeo da se odvoji od Adama: — Moram li? — Pa red je. Ja sam kriv — zamuče. Kad sam bio pijan. — Pogleda ga i sklopi oči. I posle zbog toga. Nikola. Sedi. Klatiš se. Sve. Biće ti lakše kad me ne bude.. Adam će da nam poraste. čiji je? ... — Nisam živeo ni s jednom. Zna da će umreti. — Drhte joj usne.. Voleo sam te. Znam zašto. Da okvasi m jezik. ne može da priđe stolici. — Znam — promuca. Ona nadušak ispi čašu. — Ti si muško. — Neću mleko. — Volim Adama više od života. Đorđe zastade — Pričaj. stade. Malo je popustila groznica. ponavlja u sebi. Nikola podiže bradu sa kreveta. — Idi kod njega — ona sklopi oči i jeknu. poštova . šta ću bez tebe? — Ruka ti je drvena. Nemoj na kreve . Sa jastuka ga gledaju njena dva mu tna. pa ih otvori. nikad se s puta nisam vratio a da ti nešto nisam doneo. — Pričaj — šapnu ona. — Tole. Iznad njenog kreveta po zidovima vise venčići suvog smilja. si imala. Pre njega sam bila sluškinja. Đorđe postoja pred vratima.. A sada znam koliko sam grešan.. Neko ga tupim kolje.

On veruje da su bagremove zbog toga i po sadili pored apsane. Jer on je došao u Srbiju ne da bi umro u ap su ili na vešalima. I on je gotov. Ne pogledavši je. Muve izleću iz uglova. nevino. Ako je trebalo i hrabrost da pokaže. brzo izađe. Otkako je sinoć isterao Ra ku apsandžiju i seo. osumnjičen da je učestvovao u pripremanju zavere protiv di nastije Obrenovića. ne bi po kiši lunjala po vrbaku. — Tvoj — reče tiho. duge i tanke. Šušti lišće. Onda se upali kamen i oči mu se ugase. prvog muža moje matere. i opet zuckaju dok se ne umore. One prve budns dočekane zore. On će svakom pogledati u oči: prevaren sam. I na molitvu mu liči ovo Aćimovo predavanje suncu. Vreme je da i oni iziđu.. misli Andra. pokazao je. Deci će ispričati ceo svoj život. Od Aćima ne sme. Po zglobovima oseća.Ona ga pogleda izdaleka. Ovde mu se s edina izbistrila. ona je šuškala. zeva. T ako ga je našla. Ništa ne misli. inadžijska hrabrost ojom je mučio lude. Zar j n. bagremovo lišće je bilo zeleno. Aćim ne priklanja glavu. — Đorđe nije izdajnik — dodade na Aćimovo ćutanje. — Ko? — Mogli su psi ili neke zverke da ga pojedu. Trebalo je da svi mi s Lukom uginemo na kiši. To je dobro: manje se žedni i vazduh više ne zaudar a na znoj i ljudski izmet. Čeka sunce. — Tvoj je. nabole Aćimovu glavu. U ove dane vetar u lišću noći iriše. bište se kljunom po trbuhu. Slučajno sam se tako i a rodio. sina i sebe. — Zar ti ne želiš da vidiš unuka na samrti? Umreće ti i snaja. Onda kad ga je molio da ide u Beograd i vidi da li je lepa Vukašinova zaručnica. a pogled zanesen i s av utisnut u rupu na kamenom zidu kroz koji izlazi i ulazi noć. glava mu tavanici okrenuta.. Jese n. Vazduh je ojesenio. rastuži se . i crne se oči kao dva stara. poguren.“ Vidi decu kako plaču. pa se trže: — Ne kuni se! — okreće se i otvara vrata. samo mu bela brada i raščupana kosa tih o gore. Andri se odjednom natuštiše obrve: ne može da uč ni što je namislio. — da nije prerovska baba izgubila svinju. a jedna nada i radost zbog nje izranjaju na usne. zazuje glasno. — I Turčin je slučajno ubio Vasilija Jovčića. pa se upletu u paučinu što visi sa tavanice. najlepšu ženu u Sremu. nije se više pomakao. I Vukašinom. ovde u apsu otkrio da je u zabludi dvadeset godina ludovao? . i snagom što svetluca u razbarušenoj kosi. oprala u nesanicama. Pa mog oca Luku — povisi glas. I sada mi. Noćas mu je iščilela ona besmislena. u vrbaku. na kojoj se pojavl juje i nestaje bagremovo lišće. Sunđer je nakvašen i kreda nenačeta. Andri je lepa ta glava. očvrsla u upornosti da smrću zasluži slavu i pr iznanje. obvije na neredom mučenja i starosti. Čavka se stresa. Bog me je Đorđem opomenuo.. I tek noćas da to uvid im — zadrhta mu glas. Uđe Nikola i zatvori prozor da Simka ne čuje kuknjavu iz sela. Ustade i zakloni mu svetlost. Učeći vas tome. Vreme mije da ode m. Sad a kao da je potopljeno u zejtin. 3na kako ono njima dolazi. zaključi. Ostale su dve modrikaste jamice. Katići. zakrvavljeno. Sada su samo j oš njih dvojica ostala. a čavka slete na prozorče. slučajno živimo. Celo telo mu je u senci. i zatežu ih u osmeh. Ljudi se moraju postideti. Da ga zapamte. Kunem se! — šapnu ona poslednjom snagom. muve se batrgaju. Na jpre po modrikastim rubovima kamena mile bubice senki. Sat docnije. ja sam ostario. Iz lišća sevnu čavka. — U šta?. Otići će u razred da održi poslednji čas. Mogao sam da se ne rodim. jer dlanove od ponoći drži uklještene između kolena. Zbog toga su ga mati i otac ostavili. pa su bubice beli leptirići što stalno drhture. crvotočna lešnika. Aćimovu glavu preli senka boje mlade brestove kore. Samo zakratko. Aps je bio pun. kao Aćim.Aćim sedi pored vrata. Andra pogleda u Aćima: vile sunca. on bi skapao na kiši. Aćimu kao da je sunce spalilo oči. I mene. Izdržao je više od svih. pomisli Aćim. Vi nastavite da ratujete za nju. zuckaju. da u oslobođenom narodu znanje i nauku seje. U Boga ili u njega? Zanese se k njoj.. Andri se ovlažiše oči. . on je napustio Karlovce i Nevenku. koliko i Aćim Katić. — Zakuni mi se. zavuče ruku u bradu i prelomi je na lice. malaksavaju. provučene kroz bagremovu krošnju i prozorče. Ovako klonulog samo ga je jedanput video iako se dvadeset godina poznaju. u njegove ve i bio bi mrak. Nikad nebo. tiho pisne pa uću ti. i u krvi. Mor ao sam ranije to da znam. Reći će im: „Vaši očevi i dedovi nisu Srbiji osvojili slobod . otežala od praši ne.

više ništa ne čuje od lupnjave. Vreme ti je. jeste zločinac veći od svih što su gazili zemlju. Mod rikaste usne. pa joj zavuče ruku u nedra da oslušne srce. nedra su samo njena. koja je sada hla dna. tu po i gnjecavo sudaraju se vilice. Još jednom pogleda da li su u sobi samo njih dvoj e.“ K ao da se radovao i tome. — Srbija nije ono što ljudi preko Save i Drine misle o njoj. kao da hoće da se ukuca u dlan. Ustaje. i jedna jedina dojka. ne. ispu njava ga svega. najlepši. I oči ga bole od modrog lica. Prvi put posle toliko godina. Soba je šarena od sunca. on to sam o hoće srce da joj proveri. Sam je. slatka i jeziva. Njim sunu drht avica. pod prozorom zaneseno zapeva petao. sva druga nisu posto jala. stići ću te. meka je. Pod prozorom zape va petao. Petao podiže krila.. od šuma i neke larme u ušima. putuje žilama. Nikad takva. Sede na krevet i nagnu lice ka njoj. od greha. Đorđe gleda za dečakom koji jedva nosi belu topolovu dasku. što se ne bore? On voli nju koja se brani i bori. Napreže se da čuje. da mi vazduh više ne poganiš!. Kao da je i nju njegova ruka zaklala. Kao izubijanih. Nikola trže bradu s kreveta i pogleda po sobi punoj šarenog jesenjeg jutra. a on je rekao: „Kad umru. prvi put on hvata dna bleda meseca što nikad nis u prestala da se grle. i on ulazi u njega. A zubi ostaše da se bele. Sve je ovo janičarska krv. Škripnu hrastovina i pojavi se Rakina izdužena glava: — Matori ste ljudi. — Ne balavi! Andra zaneme. i jurnu rukom u dojke. raste. a ne sme. od slasti. Lakše je čoveku kad le po razgovara.. nije.. veselo. Sad si nešto više naumio. ne može i neće da pusti nju posle osamdeset godina prvi put.. Biće vam posle dosadno. I onda si poslednji izišao iz apsa. Otvara prozo r i protura je napolje. . Zar je jednom video čoveka kad umire? U ho joj primiče uz lice i ne čuje je. samo mu sredinu dlana golic a čvorić. Ne može od svojih damara. Trže ruku od vreline. I pred smrt se ne plače. Dvaput se zagrcnu. svi su ljudi mladi. i Ti. Ti si i iz prerovske bune izvukao korist . a njemu je zima. R uka smalaksava. pa da gazi zemlju topao i mlad. ni je otišla. Grlo mu se puni brzim. Što se one ne brane? Što mu se tako bez protivljenja daju. Pusti je neka se odmara.. da bi posle dva meseca bio izabran za potpre dsednika Skupštine. kaže. iz sve snage.. Otišla? Šakom poklapa levu dojku i blago je pritiska da čuje. — Kukavico učiteljska! Idi odmah. Nikola. Zato si ti hrabar. Prsti su mu hladni.Nad Aćimom stoji Raka apsandžija: . Pred sobom gura bradu. . Kako nije znao da se pred odlazak plače? On ne plače. pa je to jedno i jedino ceo život. Aćime. i što plače. vuče ruku za sobom. strasno kukuriknu i pobode krila u zemlju. Đorđe skida šubaru. je ovo je njegov poslednji zločin. Nedra su vlažna i topla. Sede na čergicu. Gledaju se nekoliko trenutaka. Ne veruje. Srete Aćimov po d: on mu ništa ne kazuje. dojka je topla. glas. nije istina da je mrtva. boli ga što je pobeglo ono što hoće da čuje.. Biću ja mlad. Svete mu se. venčići suvog smilja upalili se i dime.. On mu je dao za mr tvački sanduk nekome njegovom. Ne čuje da diše.Grčevi joj brzo promileše licem i uroniše u mir još jedrih a modrikastih obra za. i smeh kao malo manastirsko zvono. od . — I ti se spremaš da mi kažeš zbogom? — To je moja stvar. gura srce pod grlo. Malopre je plakala. poslednji put. jed ini put. — Đorđe! Otišla je — kaže pribrano. Zar ovaj još uvek isto misli? — Đorđe nije izdajnik — reče izazovno. kaže. Nikola pođe u podrum. ne svađajte se. brada mu podrhtava. Čikaju ga tišinom. rekao je još. Nije pogledao krevet. a zna da je pod dl anom tišina. suvim pucketanjem.— Ja sam. da zgrne u sebe svu toplotu i nežnos t kože koju nikad sunce nije videlo. ne.. topla i vlažna.. Otvorena usta kao da mu se smeju. Ja ne čekam kao ti da me seljaci odavde iznesu na rukama i posade na presto. prvi put u ženskim nedrima. pre tebe mnogo šta morao da znam — reče rastuženo. ne da bi je tešio: „Žena nikad ne umire Odavno veruje u to.

Pa se zgadi: u praznoj i velikoj ćeliji čuje se samo njegovo mljackan je. On a se nekako pribra. ulazeći. samo nekoliko brezovih metli i dve velike zelene testije. Srbi. Sam. Saopštenje presude radikalskim prvacima za pokušaj atentata na krala Milana . Mačke su mu. nevidlji vog. čiča-Aćime. Nisam na živom čoveku nik deo tako belu bradu. Okreće se. ali on mora dugo da je sipa u sebe. — Hoćeš li rakije? — Vode sam ti rekao! Apsandžija ne zatvara vrata. uskoro ćeš — važno i ubeđeno reče Raka pružajući mu testiju. Izludećeš ovde sam. Aćim žmuri i sedi naslonjen na zid. Sam si. Ne mogu da gledam ni tvoj mundir. — Sad možeš da ideš — Aćim mu rukom pokaza odškrinuta vrata. Ne pije mu se voda. Dobro treba dobrim da se v rati. Sporo i ne otvarajući usta mrvi hranu i. Ne bih ti se kleo da nije istina. Neću odavde. on učini nekoliko kor ačaja. — Pričam jer te poštujem i žao mi te. on ostaje u njima. — Ne val a je čovek sam. Sutra može da mu dođe naređenje za premeštaj. Stegnu vilice. Možda bi mu lakše bilo. Uvek sam vas izdvajao od ostalih. Aćim pogledom preseče Rakin smeh. — Je li ti kapetan rekao da mi to kažeš? — Nije. Gde bi mi. profesora. Ako sam pomilovan? bije po njemu nešto što s amo liči na stid. U knjige zavedu da je naprasno umro. i u zdravlje! Sigurno bi deca za njim zaplakala. reče ozbiljno kapetan. naslonjen na vrata. Hoda. zvera. jer sada. Sam. Bratski i u slozi. uze da jede bajat hleb i suv . Ne misleći. mogao sam ja njega u onim prvim danima da smaknem — uzdahnu Raka. seljak. da je lopov? Nisi dostoj an ni njegovu senku da zgaziš. umire sve odr eda. — Hteo sam da ti kažem da ne mogu nikad da prežalim što se onaj učiteljski lopov t ako jevtino izvukao. i nekog razgovora žena. pocrkale od gladi. kao da se budi negde gde nije zaspao. peva petao i kovač udara u nakovanj. kovač tuče u nakov anj. Sve što počinje od apsanskih zidova o seća kao svoju smrt. Bio je jači od drugih. hartija šuška od njegovog drhtanja. kažu. oseća njenu težinu. pa stade: Raka nosi testiju vode i smeška se. Mekog. puši i sam sebi govori. Na mene ne možeš da se požališ. — Ništa. U p raznoj ćeliji. gde bi ti. — Ne čitam đubre.— Sam si. — E. čiča-Aćime — reče sažaljivo. — Pojel a ga pomrčina. prisloni uvo uz vrata. To je jedino što mu je još ostalo. bio protiv kralja? — Kako ti. Meni vala ovd da proživim vek. apsandžija zvižduće. Kapetan bez reči iziđe. Zidovi su samrtnički zamišljeni. — Donesi mi vode! — reče kad Raka otvori vrata. — Očima obuhvata celu ćeliju. Ćelija je u njemu sada. goru nego da su ga ubili zatekavši ga u krađi . U mraku du go sluša svoje disanje i jednu jedinu misao. a tamo u dnu — komad dana. Ja sam tebi i gazda-Đo toliko dobra učinio. U sredini te guste praznine guše se otkucaji nečeg malog. — Ne moraš da ustaješ — sutradan ujutru. od nelagodnog straha što samo sebe čuje. Podiže se i zatreska pesnicama o vrata. Želi tu da umre. Aćim dugo žmuri. apsandžijo. — Ne brini. — To si hteo da mi kažeš? — Aćim ustaje. smeš da kažeš za Andru. Mrak i disanje zgrčeni u uglu prazne ćelije. A bila je puna kao košnica. od njega odlazi pust hodni k. uze novine i prinese ih snopu svetlosti iz prozorčeta pod tavanicom. — Sâm sam. Na kolenima mu se bele novine. nalegla na stomak i p ritisnuta bradom. ustade. Prozorče je iscurilo oko. Neće oni dočekati d a ih on za bilo šta moli. Aćim se postide. On je to pogano seme i posejao po čaršiji i našem narodu. Aćim kao da tera nekome inat. dece mi. Samo na zlo misli. — I neću. Kad ostade sam. užasno sramotnu smrt. posiveo sir. Kapetan se smeška. Pa šta? — Namešta gunj i popravlja bradu. jesenskog dana. uglavljena između rebara. U tišini zvižduće apsandžija. Kapetan mu baci novine na kolena: — Pročitaj pa kaži šta misliš. desna ruka u bra di a leva među kolenima. Sam. nesažvakanu je guta. Dola zi mu da zamoli da ga premeste u drugu ćeliju. A on je državni službenik.

niti je ličila na one što se za careve udaju. Opet čita. Jeste.. Nema ni groba. ali prezime imaš moje. sedi Đorđe. pročita po nekoliko redova i opet zuri u prazn o. Imao sam pravo. U zdravlje. Imao je pravo. Nisi moja krv. Čovek nije ni mrav n i ptica. Hoću da čikam lude. Ala si ti. Umela je da podvikne kao četovođa i mazno da se ulukavi kao kaluđer pobegun ac. Ja i pričam da mi i glas ne bi pojeli mravi i žutoglavi cr vići. da ga ne vide ludi i više nikad ova čaršija. niti sam ti manastire rušio. glas mi je gorolomnički.. Prokleta Vasilijeva jazbina! — dunu u plamičak. Gvožđe tanko jauče. boli ga. Čuje kako malo srce kuca. iako nisi moj. On obesi ruke i g lavu na drvene rešetke prozora. Ali zašto u ovo doba svetli lampa? Adam! Izlazi. Ne mogu da se nauživam miline kad čujem kako ljudi. Ako.Obrenovića i kovanje zavere radi zbacivanja s prestola dinastije Obrenović. Užarenu motiku umače u vodu i opet udara čekićem. Ugleda svetlo u novoj k ući Pa ona je umrla!. To je mnog o. Sam je na svetu. koliko bilo. pa prisloni lice uz Adamov vrat. Otvarajući vrata. U senci se vidi dečakovo lice. A tebe. Tama sve pokupi. Niti sam ti sina na krst razapeo. Tebi. možeš da ideš kući. glavu naslonio na dasku krev eta i drema. Ali ti ćeš da porasteš. omršavelo i izmučeno. Bila je za sve. ostavljam ovu pouku jer si ti. Lažne novine njemu su podme tnuli da bi i on. Naježi se i pokuša da ubrza korak do svoje sobe.. n i nas sasvim iščupale. Probudi Đorđa. Suvih. Možeš da ideš. U mladoj šumi sve su buk ve lepe. Pa ne veruje. Mi se više semen jem ne množimo. a još zbori. Još jedino t imam. Ruku mi mojih što ih posvetih nedrima nj enim mrtvim. Sve zbog majke ti. Niko me se više ne plaši. Zašto su njegovi Prerovci ginuli? Zašt o su Timočani ginuli? Zašto je umro Adam Bogosavljević? Zašto se on borio? Zašto? Dvadeset i pet godina. Nikad pre nije video Aćima da grli njegovog sina. Čovek hoće bar onoliko koliko si bubama dao: da se množi toliko da nikad ne m ože da ugine. Suze teku u bradu. Gleda p o praznoj ćeliji. Baci novine i pljunu na njih. Pričam da ne bih baš sasvim umro. ni ti sam stoci izvore mutio. Otišla je. Novine lažu. slušaju šta zb orim. Vođa stranke — izdajnik! Pa To sam znao! Kao da mu je i milo što je znao. Đorđe poslušno. Gledna kao retko koja u Srbijici. To je sada samo jedn a neobično svetla brada i isto tako bela kosa u neredu. i kad tebi budu moje godine. Adame. Aćime Katiću! — za kapeta adoše otvorena vrata. — Sad kad si pročitao novine. Može biti samo da mi na bradi zavidiš. Nije bila smerna ni bogobojažljiva kao one na ikonama manastirskim. Kresnu šibicu . Ni pseto mu se ne okaza kad uđe u dvorište. uplašeno iziđe iz sobe. Na krevetu pored Adama. Adame. Raka apsandžija mu bez reči otvori kapiju i on prvi put pođe pešice u Prerovo. Čita i pušta novine niz nogu. Aćim priđe. Udiše miris mlade kože i pl ače. Htela je svojski da pomog ne kad si u muci. Živeo sam ko liko je potrebno da pameću steknem: nijedna pouka ne važi za one koji dolaze posle n as. bože. Znala je krivo da izmeri. Mir i mrak. ni unuke da me žale. koji spava. Odsad ćuja da ga čuvam. Da bismo živeli. Umrla ti je snaja. imenujem naslednikom. Kod mene će da spava. I ovde je pusto. Aćim trže glavu i pogleda u kapetana. Naučiću te da ih mrziš. Dugo stoji. jer odozgo ništa ni da šušne. U mrak. Ovaj ne stiže ni da se rasani a ču oštar očev glas: — Ti si umoran. bezdušnik. Zaklinje mu se na vernost i podaničku s lužbu. . Bila je hajduk. A Srbijica je livada koju reka plavi kad god zacveta. A zemlju sile nisu još tako duboko zaorale. Sada je i ona crna. Istinu da zborim. Ja sam ti sada reka što je presušila. Kovač brzo i snažno treska po nakovnju. i krv matere sv oje pokojne. ali uvek ima jedna na koju ptice sleću. Takav mi je život bio da sam jedino ćutanjem i n ožem mogao lude da kažnjavam. Moram iduće noći da pregazim Moravu. mi se žilama kalemimo. zašto sve? Klonu nasred ćelije. Pašić je izdao svo je drugove i ponizno moli krala za oproštaj. Nisu hteli da me ubiju. smela da zakine nadnicu. Trebalo bi te sto i jednu godinu zatvoriti u Gur gusovačku tamnicu. mračnija senka Aćimova iziđe. rundavih obala. Ne boli ga. Groba nema. To je malo. — Red je da joj zapališ sveću. Iz korenja nekog ničemo. Ja ne stigoh ni to. Trese se. nije To radi pouke i tvojega vladanja. trideset godina. a tako lep glas ima. Suđaje presudiše da ne ostavim ni ime. idi i spavaj. a na dnu se crne obluci.. Bele se i novine na pocrnelom ciglanom podu. učini mu se da vrište šarke. dugo zamišljeno ćuti.

beru sa njega bele grozdove. Gazde se razviču da ne vala. Biće ovde. Znao sam da je bagrem otac. i čudo je božje kako ne olista. Zurila je u rupu bez reči i suza. Izgrizoše joj ruke. a ja se nisam ni raspitivao. jer je tak vih. velim. Jedna bogomoljka zanoći u mom selu i. Niko mi n ije rekao gde joj je grob. Imalo je i vremena da se primi. nije bilo moravske makve. Srbijicu je našu tada treslo zlatno ludilo. Sažališe se žene. ili mi kažu gde su se Turci podavili. Mladost minu. Tako sam ti ja bio prvi rudar Srbijice. kako ga nije našla. dadoh u traganje za zlatom. Adame. eto. ali blago ne nađoh. Samo ih je moja mati rasterivala. Turci mi uhvatiše oca i natakoše ga na bagremov kolac. Slušaš samo što . Bagrem ima šubaru. Gde god bi se našao neki kamen u polju ili šumi. Deca bi se okamenila i iz njihovih usta vruća voda bi tekla. Posle neke bune. rascvetao se. Ljudima bi se sušile ruke i oduzimale noge. Gde god čujem da se noću vide zlatne žiške. nisam zabor avio ni sad. I nastavih ti ja. vratila se i sela kraj rupe što ostade od očevog koca. i gledala muža. a samo nekoliko listića na njemu. Noću je svog čoveka branila od kučića. U te dane i sanjah rascvetani bagrem što hod a i one dve ruke što kučići izujedaše. Zato sam i tamanio lajavu poganiju što nasrće i na m tvog i na živog čoveka. i one će presušiti. Po verovanjima i preda jima. Moja računica ovako je kazivala: lomio sam se po bunama — vojv oda ne postah. bilo dosta. I dve raskrvavljene ruke. O svima koj i se ogazdiše šaputalo se da su orući i kopajući našli ćupove zlata. kad Lazara posekoše na Ko sovu. jedv a je imao nekoliko živih grana. koru mu oljuštili i lepo ga zašiljili. izubadan je jataganima. daj. često sam ih sanjao. Čim čuju da sam stigao u selo. Od bruke se više ni kad u selo ne vratih. da probam i To. Mene uze pop da mu prasiće čuvam. rudarih za blagom bogat nisam. Kad krdžalije pobacaše kole s ljudima negde da niko nije znao gde. Neki su kazivali da u gluvo doba po utrinama iz zemlje izleću zla tne pčele. Za činovnika ti velika pamet nikad i nije bila potrebna. Dođem do nje. Nedelju dana g a paziše krdžalije. Ostadoh siromah. Nije otac. Bogomoljke i gatare predskazivale su zlato po svim srpskim brdima i planinama. pa se kradom izgubim dale. davila ih je njima . licem njoj okrenutog. da gazim po ovoj našoj kaljogaži između tri reke. Bog ami. mesec je zlatan! Nebo je puno du kata! Berite božje voće i crkve dižite!“ Nastade otvaranje crkvica. pred polazak. U to vreme nije se spavalo od priča da je Srbijica puna zlata. Adame. Ćaknu i mene. a mi slegnemo ramenima: Daj i ovog a da probamo. Kučići su joj i hleb jeli i vodu lokali. I iskitiše tako Turci belo kole ljutim i glavatim muževima. a ona me ne čuje. Uzgred sam stizao da učestvujem u smenjivanju knjaževa. i ja ti se. Mislio sam da neće iz inata. što. Manuh se luda posla i potražih drugo zanimanje. veće bare i gaza na rekama gde se Turci nisu bili podavili s bisagama punim dukata. A on kroz rask rvavljene zube protnuo jezik i ruga joj se. nije zloban naš seljački svet. Bila bi nesreća ako u tvoje vreme ne bi bilo l udi koje bi na bagremovo kole nabijali. kao što je moj otac. ona je dva dana lunjala za g robom. Grešne žene koje bi nagazile na zlatne žiške ostajale bi bez poroda. Odsekli mlad bagrem. ide u činovnike. Baš je dobro što je to učinio. kad ugleda mesec. ni boljih ni gorih od onih pre i posle njih. Kad dorastoh da se na konja popnem. Niko je n ije video ni da spava. a dva puta isto. Otac u velikoj šubari. a hoda. Ko ne steče u buni i špekulaciji a nešto mu se hoće. nagrnu i pričaju gde ima blaga. Ceo bagremar morali su da poseku. pade na kolena i poče da zapomaže: „Braćo i sestre po veri! Vidite li. on mi ispriča da mi je mati od žalosti za ocem poludela i izgubila se negde. pa je sva bila nagrđena krvlju. a ruke što su kučići i zujedali mati mi je. a ja sam bio čuven u sv im nahijama. Ne seku li radi toga šume oko naših reka. Ja verujem da se nije primilo zato što su ga kučići noću drmusali. pa sam je gr udvama gađao i tukao je po glavi. bez tela i glave. biće onde. pa. zovem je i molim da mi hleba umesi. ja udri u kopanje. već bagrem. Dvadeset godina sam rudario po našim planinama i šumama . Dok sam mlađi bio. Nauči me i da pišem. Od Morave do Dunava nema brda koje ja nisam čeprknuo. Nije ni jela ni vodu pila. nikoga u kući nismo imali. Zališe oni k olje. plazi jezik i sav je iskićen jatag anima.Aja crnu vodu pijem otkad pamtim sebe. noću mi san rasteruje žuta tmina. Sve svece iz kalenda ra obeležiše gomilicama kamenja. verova lo se da je tu nekada manastir bio koji su Turci porušili. Po vazdugi dan sedela je ona pod starim dudom. Ništa nije pomoglo. pa su joj svako veče doturale po parče hleba i ka lenicu vode. nije bio deblji od ruke. Stari ljudi viđali su noću kako svetli pod žbunovima i debelim drvećem.

A ti sâm misli što čovek mor a o ovome da misli. jer se d kati. ostaneš golać. p a ti zato i pričam ovo. i tebe da postavim na svoje mesto. Našoj žgoljavoj Srbiji pijavice n isu trebale. kao na priliku ja. n . On je oduvek imao ono što ja nikad nisam i mao. gde zauvek ostavi Simku. pa se zlatom hrani. a od podne juri dužnike. koji sam se za života najmanje bavio traženjem pravde između Morava. da me ne prepoznaju seljaci u opustelim sokacima. Nezgodno je da čovek pr oživi vek a da mu je ono unutarnje falično užlebljeno. ne iz zle namere. Tvoje prezi me. nikad ne oprosti živomučeniku Nikoli što se mrtav ruga tvome jadu. Ali sve je ono. Odmah ću da ti kažem. Istinu zborim. ne zaboravljaj da ti je Tola otac. Dačići će bit nadničari i sluge. Padaće prezrele jabuke. Ako propadneš. Pomor će mu nadoknaditi izgubljeno u apsi. Pored Morave neće ti biti ravnog. onda. Kao što vidiš. pa si dole. semce zarije žilice u njih. Istine radi. Kao što rekoh. sve se uzdam da nećeš. nasledniče Adame. Tola je tvoj otac. kojima poslednjih dana najviše mrtvi prelaze. niko neće saznati. Mis lim da jeste. Knjaz reče da treba. Brže od knjaževa. Raspričao sam se. a to se. dođeš li na vlast. kao one crvene bubice u proleće. Adame. ti ćeš biti bogat. donese vetar u zlatne račve. Kad neko ima mnogo krvi. Tako će da ih išu u crkvene knjige. mnogo je nas na ovoj zemljici koji nismo na svom mestu i s raznim drugim kako ne valja. stajao pred Garašaninovim vratima. A razlika je između vas samo u prezimenu. Ubraću nek oliko za večeru. Tvoja deca će biti Ka tići. Čuj me. Možeš biti i poslanik. jeste Dačić. Tola će d a umre u tvojim oborima. skoro će noć. I žuri mi se. Moram da pođem. Aćim neće dugo. Ići ću jarkom. Svi će te slušati i pokoravati se. Može biti da je to najveće zlo. jer će Aćim poverenje seljačko da ti ostavi. a mi juriš na nizame i Čerkeze. Narod jurnu u stranke. Samo prezime. baš Dačić! Sve znam. Zašto li je tako? A ti. pa posle i na Bugare . Ova jesen najviše će njemu roditi. Na kraju Prerova neću stati: . unuci nadaleko čuvenog radikalskog vođe Aćima i sina mu trgovca Đorđa. nasledniče! Kajem se što ti ovo pričam jer ćeš pomisliti da sam grdan lažov i crni razvratnik. jer se u vo jsci i bez motike jede hleb. danas jesi. Adame. I svakim mogu da pođem. A sve za tvoje dobro. Do podne prodaje daske za mrtvačke sa nduke. kao na priliku tebe. U Toj buni nisam želeo da postanem vojvoda. Ali. on postade ono što jeste: čovek koji od nevolja i nesreća seljačkih živi i raste. E. uz to ćeš se i bogatom devojkom oženiti. Mnogo je strašno i krvavo bilo. pa ga ne nađe. Seljaci nanjušili mrs. ali dalj e ni makac. I ti s nj ima mislićeš da si najpametniji. diži! Biće nešto i za seljački svet. Izići ću iz podruma. I zato što u tvom bogatstvu stoji zaboden i moj nož. špijun. Psu j i mrzi me koliko ti je na srcu teško. kraj nekog korita. To što je između mene i njega ostalo. našu tajnu neću odati. Adame. a njegovi sinovi su tvoja braća po odu. onda mu pijavice stavljaju da odmale. A tada nastupiše i rđave godine za činovnike. Bio sam pandur. i da svako bude na svom mestu . Vreme mi je da pr gazim Moravu. poče vlast menja. a žalost me saleće. ni onamo. S tobom j e nešto mnogo gore. za junaštvo. iako je tama. ući ću u jabučar da malo postojim kao da biram pravac. ruku mi mojih. E. i nek ne brine. Kad Timočani digoše bunu. državna je najd ublja. Đorđe nema rašta na mene da se ljuti. Adame. Adame. rasterujući svinjama što se goje vrane i vrapce. Do knjaževog konjušara dogurao. pore naplaćivao. ali tako je. a sutra te niko ne pita. A negde se mora. Činovništvo naše ti Srbijice okrenu novu lozinku: Daj št a daš! Iako su me godine pregazile. Čim se vratio s groblja. Ljudi ni ovamo. Beše kratko. ali žestoko. Ja. interes upisuje u glavnicu. i velikim gazdama dešava. Sad si gore. po nekom prirodnom inatu. jer od svih kasa. Bićeš sila i sve ćeš moći. Rekoše. A ja s ada mislim da li je to stvarno za junaštvo i sve više tolkujem da nije. nasledniče. hvataju jedan za drugi. ja požurih njima da knjazu na podvoljak pijavicu turim. To je greška! Sitan manjak: prezime. Tada mi zadenuše dve medalje. Po mom predskazanju. Jeste. a nekoga.ti pretpostavljeni kaže i ponekad mu deci kupiš fišek šećera. hoću sa mo da ispravim grešku u tvom prezimenu. Ali nešto nikako da razberem: neko celog života traži blago. Svi su putevi moji i svi su isti. kupuje neobran kukuruz i mršave svinje što danju i noću lutaju po polju. Narod kuka na njih i stranke dođoše. Hoću. ja ti krenuh u Milanove ratove. Ti ćeš biti veliki gazda. Pričao sam ti da mogu rebra falično da se užlebe i srce s leve da se obesi na desnu stranu.

janua ra 1811. Ja što grebah ovaj letopis jesam Nikola. Morava je po jela s njivom. Pre mnogo godina tu sam ja po mladom ledu prešao reku. . Vrbe s jednom jedinom granom nema više. miš.tamo Mijat. godine. Mnogo ih osta u ovom pomoru. Pravi kuću. I oženiće se sada nekom udo om. moraš poslednji put. Rođen sam 9. Dugo ću stajati na obali. starac s gor olomničkim glasom i žitelj bez groba. reći ću sebi. pa ću da zagazim u živo. zviždeći. zvonko pr ticanje reke. Prezime svoje jedino ja znam. Neću da kažem gde. Moraš. vuče vodu i mesi blato. prvi rudar Srbijice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->