P. 1
Uputstvo za izradu seminarskog rada za predmet sociologija

Uputstvo za izradu seminarskog rada za predmet sociologija

|Views: 252|Likes:
Published by eelvedin

More info:

Published by: eelvedin on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

dr Faruk Kozić (Times New Roman.Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman. 14) Student: ime i prezime Zenica. 16) .Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc. 14) Naslov rada (Times New Roman. mjesec i godina .

Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer. Popis literature navodi se po abecednom redu.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr. 2005. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. Tekst sa obje strane treba izravnati. časopisi. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu. internet izvori. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović.net/index. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. Teorijske osnove savremene sociologije. Novi Sad. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. Žurnal za sociologiju. str.5.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. 43. Sarajevo. 137. 2003. Npr: . Vojvođanska sociološka asocijacija. časopisa. http://www. ali se navodi u fusnoti. Mislilac za Hitlera. str.. Prored unutar teksta treba biti 1. Ekonomski fakultet u Sarajevu. internet stranica itd.wikipedia.. elektronskih časopisa. ali raspoređen po principu knjige.filozofija. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga.

1977. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma». 1. Sarajevo. br. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». u: Enciklopedija političke kulture. jesen 2003. Louvel. Novi Sad. Zagreb. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Vojvođanska sociološka asocijacija. Enes. «Politika». «Narodne novine». filozofije i sociologije . 3-4/2008. Talal. http://hr. u: Žurnal za sociologiju. Ekonomski Fakultet Beograd. 1993. str. Bernard Harbaš. Savremena administracija. 872-884.wikipedia. 2005. Gidens. 1988. Beograd. Zagreb. Osnove opće sociologije. Politika. prof.Knjige: Aristotel.html 2. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. Teorijski osnovi savremene sociologije. Internet izvori: 1. 101-118. Sarajevo. str. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. Benjon. Sociologija. Fiamengo. 2008. Časopisi: Asad. 2005. Ante. http://diskrepancija. Mesihović. str. Beograd. Globus. br.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. u: Dijalog. Slobodan. Kulenović. Nijaz. 205-258. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». Entoni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->