P. 1
Uputstvo za izradu seminarskog rada za predmet sociologija

Uputstvo za izradu seminarskog rada za predmet sociologija

|Views: 254|Likes:
Published by eelvedin

More info:

Published by: eelvedin on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

Uputstvo za izradu seminarskog rada iz predmeta sociologija

Seminarski rad je stručni tekst u kojem student obrađuje neku stručnu ili naučnu temu kroz određeni skup metoda i tehnika. Osnovni cilj seminarskog rada je podučavanje studenta akademskom pisanju kao i istraživačkom radu. Temu za seminarski rad student dobija od predmetnog nastavnika ili asistenta. Student je dužan izložiti i odbraniti seminarski rad pred predmetnim nastavnikom ili asistentom. Dužina seminarskog rada varira između 10-15 stranica teksta. Svaki seminarski rad treba da ima određenu strukturu. Rad sadrži naslovnu stranicu, apstrakt (sažetak), uvod, glavni dio ili tematski okvir, zaključak i popis literature. Apstrakt (sažetak): predstavlja kraći opis (10-15 rečenica) problema kojim se rad bavi. U njemu su pored sadržaja opisani načini i postupci kojim se dolazi do određenog naučnog cilja. Uvod: predstavlja kratko objašnjenje problema kojim će se rad baviti. Glavni dio: sadržava detaljno razmatranje i objašnjenje osnovne teme rada. On je podijeljen u pasuse, a po potrebi može se podijeliti i na potpoglavlja. Zaključak: sadržava kratak opis razultata do kojih se došlo u radu.

Seminarski rad - Predmetni nastavnik: Doc.Izgled naslovne strance: Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet Predmet: Sociologija ( Times New Roman. 16) . 14) Student: ime i prezime Zenica. mjesec i godina . 14) Naslov rada (Times New Roman. dr Faruk Kozić (Times New Roman.

5. Internet stranica: (kada su dostupni podaci o imenu autora): Thomas Meyer. 2005. str.Osnovna pravila pisanja seminarskog rada: Rad treba pisati Times New Roman fontom i veličinom 12. Rečenice ili dijelovi teksta koji se citiraju pišu se pod navodnicima. časopisi.. Prored unutar teksta treba biti 1. Citiranje i parafraziranje Citiranje predstavlja potpuno navođenje tuđeg teksta u svom radu. ali se navodi u fusnoti. Sarajevo. internet stranica itd. U radu se mogu navoditi i parafrazirati dijelovi teksta iz knjiga.filozofija. Knjiga se u fusnoti navodi prema slijedećem principu: Nijaz Mesihović. Tekst iz časopisa: Marko Škorić. Podnaslove treba pisati također fontom 12 ali u bold stilu. časopisa. str.php?option=com_content&task=view&id=1331&Itemid=999 99999 (kada nema podataka o imenu autora): http://hr.org/wiki/Émile_Durkheim Popis literature Literatura se navodi na kraju seminarskog rada i sadrži sve izvore navođene i korištene u radu. Npr: . ali raspoređen po principu knjige. „Sociobiologija Edvarda Vilsona“. Žurnal za sociologiju. 2003. elektronskih časopisa. Ekonomski fakultet u Sarajevu.. Popis literature navodi se po abecednom redu. Reference se navode u fusnotama i pišu veličinom fonta 10. http://www. Parafrazirani tekst se ne stavlja pod navodnike. Novi Sad. internet izvori. Vojvođanska sociološka asocijacija. 137.net/index. 43.wikipedia. Mislilac za Hitlera. Tekst sa obje strane treba izravnati. Teorijske osnove savremene sociologije.

Novi Sad. 2008. br. Centar za filozofska istraživanja ANU BiH. http://diskrepancija. str. Ekonomski fakultet u Sarajevu. u: Enciklopedija političke kulture. 1988. Gidens. Osnove opće sociologije. Ekonomski Fakultet Beograd.html 2.Knjige: Aristotel. Benjon. 872-884. Ante. Fiamengo. str. br. 2005. 1993. Mesihović. Bernard Harbaš. Odrednica u enciklopediji: Samardžić. Sociologija.org/wiki/Max_Weber Autor: ass. Beograd. Globus. «Rekonfiguracije prava i etike u kolonijalnom Egiptu». Sarajevo. Sarajevo. Kulenović. Teorijski osnovi savremene sociologije. Zagreb. Časopisi: Asad. Vojvođanska sociološka asocijacija. str. Louvel. 101-118. u: Žurnal za sociologiju. «Narodne novine». 1. 205-258. Savremena administracija. 2005. Nijaz. Talal. Entoni. u: Dijalog. Zagreb.org/casopis/1br/radovi/kulenovi. Beograd. «Put ka demokraciji: Pluralizam i depolitizacija». prof. 3-4/2008. 1977. Internet izvori: 1. jesen 2003. http://hr. Politika. filozofije i sociologije .wikipedia. Enes. «Politika». Slobodan. «Poslovna etika svetskih religija i duh kapitalizma».

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->