Febricet (paracetamol) analgoantipiretik tablete, sirup, supozitorije ATC N02BE01 Sastav 1 tableta sadrži: paracetamol 5 ml sirupa sadrži: paracetamol

1 supozitorija sadrži: paracetamol

500 mg 120 mg 200 mg

farmakokinetika Mehanizam dejstva i farmakokinetika Paracetamol je analgetik i antipiretik. Po jačini delovanja jednak je acetilsalicilnoj kiselini. Ne snižava nivo protrombina, ne iritira želudačnu sluzokožu, te je zbog toga prikladna zamena za acetilsalicilnu kiselinu u slučajevima kada je potrebno analgetsko i antipiretsko delovanje. Paracetamol ne prouzrokuje methemoglobinemiju, kao ni oštećenje bubrežnog epitela. Zato je pogodan za bolesnike sa gastričnom dispepsijom, peptičkim ulkusom, sideropeničnom anemijom i za bolesnike koji istovremeno uzimaju oralne uzimaju antikoagulanse. Paracetamol je naročito podesan za bolesnike preosetljive na acetilsalicilnu kiselinu. Zbog veoma dobrog antipiretičkog delovanja često se upotrebljava u pedijatriji, a naročito nakon povlačenja iz prometa acetilsalicilne kiseline za pedijatrijsku primenu zbog povezanosti acetilsalicilne Reyekiseline i Reye-ovog sindroma kod dece. Može se uzimati istovremeno sa hemoterapeuticima i antibioticima. postiže Posle oralne primene veoma dobro se resorbuje i maksimalna koncentracija leka u krvi se postiže već na kraju prvog sata. Paracetamol se brzo i ravnomerno distribuira u većinu tkiva u organizmu. Oko 25% leka vezuje se za proteine plazme. Poluvreme eliminacije se kreće od 1,25-3 sata. Metaboliše se u jetri, 1,25izlučuje se urinom u obliku metabolita i u nepromenjenom obliku. Indikacije Slabi do umereno jaki bolovi, kao što su glavobolja, zubobolja, menstrualni bolovi, itd. Febrilna stanja Doziranje i način primene Odrasli i deca starija od 12 godina 0,540,5-1 g svakih 4-6 sati, maksimalno do 4 g dnevno 1 do 2 tablete najviše 4 puta dnevno. Deca meseca Oralno: mlađa od 3 meseca 10 mg/kg od 3 meseca do 1 godine 60 - 120 mg

(1/2 do 1 male kašike sirupa)

od 1 - 5 godina 120 - 250 mg (1 do 2 male kašike sirupa) male od 6 -12 godina 250 - 500 mg (2 do 4 male kašike sirupa ili 1/2 do 1 tablete) 4Kada je potrebno, ove doze mogu se ponavljati svakih 4-6 sati (maksimalno 4 doze u toku 24 sata).  Deci mlađoj od 3 meseca samo po preporuci lekara. Supozitorije: od 1 - 5 godina 1 supozitorija (najviše 4 puta dnevno) od 6 - 12 godina 2 supozitorije (najviše 4 puta dnevno) Neželjena dejstva Neželjena dejstva se retko javljaju. Ispoljavaju se kao: eritem, urtikarija, anoreksija, epigastričke smetnje, javljaju: povraćanje. Izuzetno retko se kao neželjena dejstva javljaju: laringealni edem, povišena temperatura, neutropenija, leukopenija, trombocitopenija, pancitopenija. (10Unošenje velikih doza paracetamola (10-15 g) može dovesti do oštećenja jetre i bubrega. Tokom prvih 24 do 48 sati klinička slika trovanja je atipična. Dominiraju slabost, mučnina, povraćanje i abdominalni bol. Znaci oštećenja jetre razvijaju se posle 2 do 4 dana i uključuju porast aktivnosti transaminaza i koncentracije bilirubina u krvi i produženje protrombinskog vremena. Ispiranje želuca je od velike koristi, naročito ako se izvrši u prvih 4 sata posle ingestije, a infuzije dekstroze smanjuju rizik od nastanka hipoglikemije. Neophodna je hospitalizacija otrovanih. Kao specifični antidot Nkoristi se N-acetilcistein, koji je posebno efikasan kada se primeni u toku prvih 10 sati od unošenja leka. primeni Kontraindikacije Preosetljivost na paracetamol ili neku od komponenti sirupa (boje, korigens mirisa), teška nefropatija, hepatopatija. Paracetamol se ne daje odojčadi u prva tri meseca. Odrasli ne bi trebalo da u samomedikaciji bola, ovaj lek uzimaju duže od 10 dana bez konsultovanja lekara. Ovaj i drugi blagi analgetici u količinama većim od 4 tablete dnevno mogu da deluju štetno po zdravlje. Bolesnici koji redovno i dugo uzimaju paracetamol moraju da budu pod lekarskom kontrolom zbog mogućih štetnih dejstava Pakovanje Kutija sa 20 tableta po 500 mg Kutija sa 500 tableta po 500 mg Bočica sa 100 ml sirupa (120 mg/5 ml) Kutija sa 5 supozitorija po 200 mg