Da li sam pogrešio? pita Erih fon Deniken.

Njegove pristalice su se uplašile, a protivnici likuju. Međutim, ove reakcije su pogrešne. Deniken daje rešenje koje je negde između. Iskreno priznaje gde je preterao i gde je naseo na zablude. To šTo je neke kamenčiće izdvojio uopšte ne može da naškodi njegovom mentalnom mozaiku. Njegov saldo je pozitivan, i između ostalih-zasniva se i na izjavama njegovih bivših kritičara. Polazeći sa najnovijeg stanovišta tehni-ke, nastavlja liniju, kojom je pre 17 go-dina šokirao svet. Tehničari i naučnici vec danas projektuju ne samo tehnike, pomoću kojih izučavaju naš sunčev si-stem, već prave planove do 2100 godi-ne: tada u svemiru treba da nastan.u čitavi gradovi - sa svim stvarirna koje život čine lepim, a čime se stari dobri svet rasterećuje. Na taj način se mogu rešiti problemi sa čovekovom sredi-nom, a zalihe sirovina na našoj planeti već skoro potpuno iscrpljene mogu se neizmerno zameniti. - Planovi za bu-dućnost nastali u laboratorijama i na tehničkim stolovima postojaii su još pre više hiljada godina. Denikenovi dokazi nas uveravaju. Na osnovu ozbiljnih sta-rih izvora dokazuje, da su još u predi-storijskp doba stanovnici udaljenih planeta napuštali svoje nastambe da bi posetili našu planetu. Tada su zemljani živeli još u kamenom dobu, ili u ne-kom još starijem vremenu. NJima ta čudna bića sa njihovom strašnom teh-nikom uopšte nisu bilajasna, u stranci-ma su videli bogove i posvećivali im kultove, o čijem smislu još i danas ar-heolozi i religijski naučnici vode rasprave te pokušavaju da ih odgonetnu. Deniken kaže: jer ono što im se čini ne-mogućim ne žele da smatraju za mo-guće.

Erih fon Deniken

Da li sam se prevario?
Nova sećanja na budućnost
Sa prilogom sanskritskog naučnika Prof. dr Dilepa Kumara Kanjilala, Kalkuta

limični izgled podzemnih rezervoara za slalku vodu .NOVA SEĆANJA NA BUDUĆNOST Buducnost ima mnoga imena. godine. šefa odeljenja 7. osvetljen jakom svetlošću. Ona MI uze tašnu sa ramena i kamere i predade ih iednoi'n naredniku. Kormije. Ispred te nevelike zgrade nalazio se prostrani parhing. Viktor Igo (1802-1885) Mladi čovek u uniforrni vazduhoplovnih snaga SAD nije bio govoi-ljiv. 2. kratko i očigledno nerado odgovarao je na moja znatiželjna pitanja. koji iza krivine uroni u stenoviti tunel. Moj ćutljivi vozač skrenuoje ševrolet na asfaltirani. koji te moje obavezne rekvizite . uđosmo u zeleni vojni autobus.0. Ispred uerovatno najuećih i najdebljih trezorskih vrata na svelu Dp. ispred iedne neugtedne zgrade – ČENEJSKOG PLANINSKOG KOMPLEKSA. To je bilo ujutro u 8 časova."Šansa". Za slabe je ona "Nedostižno". zamenik. Vozili smo se autoputem 115 u Koloradu.propusti. Pregledali su mi pasoš i na košulju okačili karticu sa brojem i datumom''Posle prolaska kroz rentgenski tunel i kroz dvoja vrata sa žičanim rešetkama. avgusta 1984. Za hrabre je ona . Za bojažljive je "Nepoznato". Ne pita-jući očitao sam na brojaCu da smo prešli 5 kiloroetara pre no sto smo se zaustava. Gde se kriju samo vozaci tib bezbrojnih autoino-bila? Na ulazu zgrade dočekala me je gospoda K. kontakte sa medijima VASIONSKE KOMANDE SAD.kao pri tiezbednosnoj hontroli na aeorodromima . koja su se bašumno otvorila i zatvorila. nalik dnevnoj. krivudavi planinski put.

Fleksibilne veze treba u slučaju zemljotresa ili atomskih eksplozija da amoi-tizuju svaku vibraciju i da garantuju slobodno lebdenje. Zgrade počivaju na oprugama teskim 500 kilograma "Kuće" ovog čeličnog tehničkog sela nemaju direktan kontakt sa stenama.000 tona gra-nita. Zidovi i plafoni tunela. koje leže na 1319 moćnih čeličnih opruga.Saznadoh da je iz planinskog masiva izminirano 700. stubovi za povezivanje i hale osigurani su čeličnom mrežom od odrona kamena. Sastoji se od 15 trospratnih Celičnih zgrada. To je bio podatak koji se mirne duše mogao izmeniti na više u slučaju sumnje. Da ništa ne bi propalo iznete su karnene mase koje su poslužile kao materijal za izgradnju parkirališta u ovom stenovitom kraju. a i medusobno nisu povezane. . Ovde je izgrađen jedan od najimpozantnijih i najnepoznatijih građevinskih objekata današnjice. od kojih svaka teži 500 kilograma. jer se ovde staraju o tome da ne preteruju.000 čeličnih klinova dužine do 11 metala. u granitje nabijeno 110. a da bi se same stene učinile "imunim".

Veliki ekran u boji pokasuje konlure konlincnata Prilikom obilaska postalo mijejasno kome pripadaju ti bezbrojni automobili napolju: njihovi vlasnici su armija Ijudi VASIONSKE KOMANDE. koji stabilizuju stene Komandna soba. tiz .kada se nađosmo u zatamnjenoj prostoriji. Sa jednog lako iskošenog zida svetlucale su konture kontinenata ispresecane kri-vim linijama. U dva nivoa sedeloje dvanaestak Ijudi ispred ekrana i kompjuterskih tastatura. Gospođa Kormije je telefonirala i kao u bajci.čarobne reči Ali Babe "Sezame otvori se'".Trospratne Selične ku-će nemaju direktnu uezu sa stenama. oni su zaposleni u nervnom centru američke vasionskc kontrole. otvoriše se jedna'vrata . . Levo i dcsno čelični klinov dugi do 11 m. od kojih nekoliko stotina radi u podzemnom kompleksu u planinama Čejena kod Kolorado Springsa. koja broji 6000 saradnika.

.. objasni moj oficir. a na velikom ekranu pojavi se kriva linija koja se produžavala brzinom puža. a američki samo 300 dana.312 satelita na dan 2..000 objekata i među njima delovi raketa i drugi vasionski otpad.?" "Ne. Kadaje na početku 1983. Na poziv putem šifre daju buduće putanje bez obzira koji datum tražimo. dok danas vasiona postaje njegov "element". "SALJUT 6 nije satelit nego vasionska stanica koju su već više puta posećivala sovjetska vasionska vozila". kompjuteri ne pokazuju samo postojeće stanje. Veći objekti se raspadaju što na radarskim ekranima izgleda kao početak raketnog napada. Medutim. Ukoliko bi neki sovjet-ski nebeski špijun doleteo u blizinu bilo kog američkog satelita kompjuter koji osmatra dao bi za tren oka alarm.. ona poznaje i sve njihove karakteristike: da lije to neki civilni ili vojni objekat? Da li na njemu funkcioniše svaki uređaj? Kakvu funkciju ima? Na ekra-nima se ocrtavaju. avgusta 1984. "Vidite. ovde iza pultova ne sede činovnici sa zaštitnicima za rukave. "Stanica je izbačena u vasionu 29. 5. odgovori oficir smešeći se zamišljeno. .Gde je SALJUT 6 "Ovde kontrolišemo putanje svih satelita koji kruže oko globusa.. zatim vazduh. Naravno. Saznao sam da se "tamo gore" nalazi preko 15. pa more. "Smem li da izvršim probu na nekom primeru?" "Molim Vas. dok smo posmatrali krivu liniju. Čitava vojska briljantnih matematičara -čak daje sastavljena i od samih Ajnštajna . Gde su utopije postale stvarnost Čeličnom nervnom centni u planinama Čejena utopije su odav-— no postale stvarnost. Prva čovekova dimenzija bilaje zemlja. Međutim. godine". dobro ste čuli: svih satelita!" promrmlja oficir." "Sve satelite? Ne samo svoje. godine proveli u vasioni otprilike 6 godina. u njemu je zapisano svako lansiranje satelita sa njegovim ponovnim povratkom u atmosferu. U tome Sovjeti imaju neuporedivo više iskustava od Amerikanaca. sve trenutne putanje svih 5. Začu se kloparanje nekoliko tastera.312 satelita sada ki-uži oko zemlje na regulisanim putanjama. Oficir mi je sa ponosom pokazao jedini "vasionski katalog" slobodnog sveta koji izgleda skoro kao kakav starinski registar. ne možete nas iznenaditi!" "Onda mi recite. gde se sada nalazi SALJUT 6!?" Oficir sa naže preinajednom kolegi i šapnu mu nekoliko reči. Saznao sam da predmeti sa prečnikom od oko jednog metra imaju petoprocentnu šansu da savladaju ponovni ulazak u atmosferu.?" "Toje sadašnje vreme i sadašnja pozicija". na pritisak dugmeta. godine! Od malopre povećao se broj za par satelita. septembra 1977. VASIONSKE KOMANDE su začas proračunale položaj u trenutku povratka u atmosferu i moguće mesto pada. Krivalinijazastade. Banka podataka VASIONSKE KOMANDE SAD ne katalogizira samo satelite. Sve je kompjuterizovano. Ako brojimo sate i dane onda su ruski kosmonauti od 1977.on se upravo nalazi iznad Mađar-ske!" "Jesu li to proračuni o verovatnoj putanji ili se SALJUT 6 stvarno kreće onako kako se pomera kriva linija.. godine radioaktivni ruski satelit KOSMOS 1402 počeo da luta kosmosom kompjuterske galerije. linija pokazuje sadašnju poziciju SALJUTA 6 .godinama ne bi mogla postići ono što kompjuteri urade za sekundu.

i da ne govorite glasno!" Našli smo se u prostoriji za rano upozore-nje. godine NASAje izgubila dva relativno mala satelita kojeje lansirao Spejs šatl. U njoj j e vladala atmosfera neke velike univerzitetske biblioteke. "Dobrodošli". s tim štoje umesto knjigama. Ovde su me učinili mudrijim: kao što se može tačno odrediti položaj svakog satelita ili nekog njegovog otkinutog komada. Ovde se izračunavaju i putanje u kojima ne može doći do sudara i dostavljaju se civilnim ili vojnim ustanovama.. postoji veliki icteres za putanje sigurne od sudara. zamračena i snabdevena filtriranim vazduhom bez bakterija. "Ovaj tim nosi veliku odgovornost.300 metara. Zahvaljujući brzim informa-djama STS 4je uspeo da za 12 kilometara mimoiđe starotelo rakete. Spejs šatl je iz ove granitne planine dobio termine za startovaiye i podatke o putanji. Kontrola Zemlji bliske vasione nema praznina.d na centralu za rano upozoravanje pretrpanu elektronikom. duboko uplaniriama Čejena .. Predali su me drugom oficiru.VASIONSKA KOMANDA takođe upozorava na opasnost sve prijateljske nacije koje imaju svoje satelite na putanjama od Japana preko Evrope do Indye. reče on. VASIONSKA KOMANDA ihje odmah ponovo pronašla. Pošto u vasioni vlada priliSna gužva. Molim Vas da iiikome ne smetate u radu. Sve do ovog časa imao sam pogrešno mišljenje da su podmornice pod vodom sigurne od otkrivanja. tako se može saznati i položaj bilo koje podmor- Pcigll. cistijim od bilo kog vazduha koji dišemo u svetu. bila ispunjena kompjuterima i ekra-nima. a STS 9 je uz pravovremeno upozorenje promašio ruski satelitski ostatak za samo 1. U leto 1984.

a to je sve prethodno isprogramirano. čaki ako otkažejedan deo senzora. oko 1. Samo senzori stacionirani u vasioni daju dnevno. dok se ovde ne uključi alarm. objasnio mije oficir. Tako. brzinu starta. Balistički raketni napad traje.ne još za dugo. koje ne mogu dalansiraju strategijske projektile. "Želite li time reći da znate da li je neka raketa sa punjenjem ili nije?". "Naš sistem senzora". u tom slučaju će vreme ranog upozorenja. Ovim senzorima -javljačima. Istovremeno kompjuter traži podatke. moramo biti apsolutno sigurni da se ne radi ni o kakvoj tehničkoj smetnji ni o lažnoj uzbuni. Centralni kompjuter analizira vesti i izbacije pojedinosti na ovih pet velikih ekrana! Daću Vam jedan primer da biste imali predstavu o vremenu. Kompjuteri nam odmah saopštavajukoji su senzori registrovali događaj. kao na primer. danju i noću. mi smo na telefonima. podmornice zajednog čoveka. tip rakete i još mnoge druge važne podatke. na primer. Kada podignete slušalicu partnerje već na vezi.javljaju vreme lansiranja. Na taj način smo povezani sa svim važnim komandnim mestima.800 sekundi. Pretpostavimo da su rakete lansirane sa podmornice. postoji i izuzetak: vrio male pod-mornice. Čim neki senzor registruje nešto neobično (ato može biti 1 erupcija vulkana ili šumski požar) odmah šalje brzinom svetlosti centralnom kompjuteru . pravac kretanja projektila. opet zavisno od mesta na kome se nalazi podmornica. Dok kompju-teri na ekranima daju podatke. tačni položaj mesta lansiranja. nego na radioaktivnost ili optički. iznositi samo 600 sekundi. ne promiče nijedan start rakete. koji. u zavisnosti od mesta sa koga su lansirane rakete. kao i radarskim uredajima ili infracrvenim uređajima u satelitima. Želimo da proverimo da li komandna mesta na Grenlandu.direktno u ovu prostoriju za rano upozoravanje informaciju o tom događaju. od drugih tipova senzora. ostajale su do sada neprimećene. i tada su rakete već dospele do američkog kontinenta.Bila je atmosfera kuo u čttoonici ncke velike univerzitetske biblioteke nice nezavisno od toga da li se nalazi usidrena u luci ili je na dnu nekog inora ili okeana. ne reaguju na infracrvene zrake. Međutim." "Kako to utvrđujete?" "Imamo ovde bezbednosne telefone. . Ne mora da se bira nijedan broj. oko 20. siguran sam . Aljasci ili u Sau-dijskoj Arabiji imaju iste informacije kao i mi. "stacioniranje na svim kontinentima pod vodom i u vasioni...000 informacija. upitah.

Nekoliko oficira zgrabiše telefone i počeše mirno da Model ultraljubičastog senzora Ocima na nebu ni šta ne promiće . Svi ekrani postadoše odjednom prazni. a istovremeno brzi štampači počeše da izbaciju beskonačne trake hartije. koji potvrđuje "istinitost napada". ali samo za trenutak..TAJNA."Pa moramo znati! Kako bismo onda razlikovali klopku od prave bombe?" To me je ostavilo bez reči. grafikonima i slikama. a zatim da drugi. začu se ukratkim intervalima signal i zasvetle crveno svetlo sa natpisom "Classified" . pre nego što VASION-SKA KOMANDA uopšte da prvi alarm strategijskoj izvršnoj komandi. bojao sam se dabijednajedina pogrešno ispaljena raketa mogla da izazove svetski rat i do tog trenutka sam mislio dajedan pokvareni kompjuter može svet dovesti do propasti. U Rusiji je lansirana raketa Dok smo razgovarali i dok su podaci neprekidno svetlucali na ekranima. Zatim. kompjuteri i senzori deluju pod jednim sigurnosnim sistemom. ove brze sluge Ijudskih mozgova ispuniše eki-ane kolonama brojeva.. Sada znam da Ijudi. Nedovoljno informisan.

razgovaraju sa partnerima na nekoj udaljenoj tački zemljine kugle. i narednik i general..33 časova po lokalnom vremenu. maja 1983. avgusta 1984.tobože već preva. Jedini njen zadatakje nadgledanje vasione bliske Zemlji i identifi-kacija i klasifikacija vasionskih objekata. jer se samo nekoliko sekundi posle lansiranja negde u Rusiji saznalo u Kolorado Springsu da je ispaljena raketa.pa šta? "Predsednik Ronald Regan istupioje 23. Moramo defanzivnim sredstvima presresti zastrašujuću sovjetsku pretnju raketama. odmahje utvrđeno i mesto ispaljivanja. Te večeri je Ronald Regan zahtevao od naučnika Amerike "da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oruzje učiniti zastarelim i prevaziđenim". Kako bi bilo kada bi naš slobodan narod bezbedno živeo sa saznanjem da se njegova sigurnost ne bazira na momentalnom americkom protiv udaru na sovjetski napad već na mogućnosti da se strategijsko-balističke rakete mogu presresti i uništiti pre nego što dosegnu našu zemlju ili oblasti naših saveznika? Znam daje to krupan tehnički zadatakkoji. Za Ijude VASIONSKE KOMANDE toje rutinska stvar. pravac i brzina leta izračunati su i pretvoreni u preciznu krivulju. sajednog sovjetskog eksperimentalnog poligona ispa-Ijenaje raketa. godine i do mekog spuštanja APOLA 11 sa posadom 20. Kenedija iz 1961. godine.postoji opasnost od napada atomakih bombi. 2. Već postoje neuporedivo brži računari sa upravo neshvatljivim sposobnostima. koji su nam darivali atomsko oruzje. van Imvegen . a istovremeno su se ispisivale na štampačima. ne rade politički fanatici. cilj nijebio tajna. Uprkos tome . Veceras činiro važan prvi . Kenedijeva inicijativa je dovela do sletanja LUNE 9 na Mesec 3. Poziv Ronalda Regana naučnicima Aroerike će u istorijskim knji-gamajednom prevazići apel Džona F. Strahovito. Svi ovde služe. Govor o Ratu zvezda citiranje već u delovima i emitovan u svet. nema pravo raspolaganja ni strategijskim ni vasionskim sistemima naoružanja. Medutim. u čeliCnom selu pod planinama Čejena. VASIONSKA KOMANDA. posmatranju vasione sajednim ciljem: upozoriti na iznenadni napad Ameriku i ceo slobodni svet.kako mi je pričao brigadni general Erl S. jula 1969. da li je sa punjenjem ili nije. Do zvezda je još dalek. maila 1966. 1 za realizaciju Reganovog zadatka će biti potrebno vreme. rezultat neće imati ništa sa Ratom zvezda. da svoje veličanstve-ne talente stave u službu čovečanstva i svetskog mira i da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oružje učiniti zastarelim i preva-zidenim. a uprkos tome. odgovori oficir samouvereno. Mislim daje nužno da i ja citiram od reči do reči relevantne delove: "Hteo bih sa Vama da podelim san o budućnosti u koji se svi nadamo. tehnologijaje dostigla takav nivo da je za nas pametno da otpočnemo sa takvim naporima. aveć se znalo i sve okonstrukciji objekta. vasionski mamjaci ili fantasti. u izvesnom smislu. a za mene upečatljiv doživljaj. Zvezdani ratovi . njegovo rešenje nije povezano sa programom Rata zvezda. "Sa koliko tačnosti se može utvrditi mesto pada?" "Od oko sto metara". godine pred — kamere i najavio "Inicijativu za jačanje strategijske odbrane" (Strategic Defence Initiative). godine. dalek put. godine kada je odredio Mesec za prvi cilj vasionskog putovanja. Pozivam naučnike. međutim... Sia se desilo? Upravo sada.zidenoj generaciji. u 10. Serije daljih podataka su se munjevito smenjivale na ekranima. Pri tom kompjuteri koji ovde rade enormnom brzinom pripadaju . svako na svom zadatku. kao vojna institucija. možda. ne možemo rešiti pre kraja ovoga veka. Na mojepitanje zašto naj-mlađakom-pjuterska generacijajoš nije u upotrebi rekao mije da VASIONSKA KOMANDA upotrebljava nove aparature tek onda kada se dokažu u svim zamislivim i teoretskim predstavama odgovarajućih situaci-ja.. roedutim. Jednoga dana će naućnici i tehničari realizovati Reganove inicijative. umirujuće. Ovde. identifiko-van je tip rakete.

poželjno da R. Amerikanci su dalje razvili ovaj tehnički princip.000 kilometai-a ima rasturanje od oko 200 metara. na kraju. bez detonadje.najefikasnije.050 metara u sekundi. Magnetna polja. Izdajem nalog da se nastavi sa intenzivnim naporima i napravi dugoročni istrazivački i razvojni program koji bi imao daleki cilj da se nkloni pretnja koju donoge atomske rakete. Kod linearnog motora magnetna polja povlače/odbijaju projektil i preda-ju ga sledećem magnetnom polju. Jedan apsolutno tajni metal okružuje u obliku cilindra najmi-nimalnije atomsko eksplozivno punjenje. međutim. Nemačkim tehničarima je uspelo . koja su povezana šinom među sobom.. a plazma projektil.Moram se pozabaviti budućim vasionskim oruzjem kako bi Stalac kasnije mogao da shvati šta se većjednom dešavalo u prastaro vreme. da zavareni sastavi na rezervoarima za gorivo popucaju ili da se raketa izbaci iz kursa. Do tada su projek-tili ispaljivani eksplozivnim pogonskim gasom iz cevi oružja.1943. Sa ovom munjom zraka oslobađa se nekoliko stotina milijardi vati. Cilj je bio da se projektil od sedam kilogra-ma ubrza pomoću magnetnih polja na 2. godine radilo na jednom tajnom projektu LM.eganov san postane stvarnost? Da li on. u dalekoj prošlosti čovečan-stva. ubrzavaju projektile brže od najjačeg pogon-skog gasa i to bešumno. Projektili su tako brzi da ih na njihovoj putanji trenje sa vazduhom ne može ni usporiti ni skrenuti. i tadaje dovolj-na ta kinetička energija da se raketi koja dolazi zada uništavajući l rentgenski udar. No. U traženju mogućnosti da se atomske rakete unište laserskim zracima koji imaju svetlosnu brzinu eksperimentisalo se Ekscim-skim laserom. uopšte. ali vrlo komplikovano vasionsko oružjeje nuklearno-napunjeni rentgenski laser. LM je bila skraćenica za linearni motor. stacioniranje atomskog oružja u vasioni zabranjeno je ugovorima izmedu Istoka i Zapada. šinski toprail njihovim eksperimentalnim institutima izleću iz cevi pro-jektili teški dva kilograma startnom brzinom od 20 km u sekundi deset puta brže od nemačkih eksperimentalnih projektila iz 1943. godine.. On funkcioniše na bazi jedinjenja plemeniti gas-halogen i proizvodi ultraljubičasti zrak talasne dužine od 0. mnogo toga! Tehnike koje se mogu razaznati na horizontu daleke budućnosti već su jednom imale svoju primenu. Ovi projektili se zbog svog delovanja i kinetičke energije mogu nazvati "ubitačnim" čak i za rakete. Tajni projekt LM UNemačkoj se 1943. Do sada .korak. Međutim. usmeriti na jednu tačku kao optički laserski zrak.3 mikrometra (1 mikrometar = . Oslobođena termička energija nuklearnom detonacijaom utiče na emisiju rentgenskih zraka iz atoma metalnih vlakana.ubrzanje projektila teškog deset grama na 1. Uništavajući ultraljubičasti zraci Ultraljubičasti zraci o kojima ću sada da govorim sasvim su nepodesni za kozmetičke svrhe da bi se pocrnelo. Zbog toga na Zemlji treba imati mnogo takvih rentgenskih lasera i spremnih za lansiranje ili se moraju stacionirati u vasioni. ne provocira drugu stranu da proizvedejoš opasnije rakete da bi imala šansu da probije "zaštitni kišobran"? Šta ova političko-vojna kontroverzija ima sa mojim teorijama? Mnogo. računa se da na udaljenosti od preko 4. Bogu hvala. Negativna strana ovoga » principaje što se rentgenski laser i sam razori od atomske eksplozije. koji se spregnuti cilindrično raspo-ređenim metalnim vlaknima upravljaju na cilj. Takav rentgenski laser ne može se.kako se može pretpostaviti! . doduše. Sinski top ubrzava plazmu.000 metara u sekundi." Da li će biti moguće da se rakete u letu. godine! . presretnu i "neutrališu" pre nego što dostignu svoj cilj'? Da lije.

ali deluje iz vasione! A to se dešava ovako: Parabolično borbeno ogledalo se izbacuje na putanju na udalje-nosti od 1. Ta opskurna reč NEMOGUĆE čestoje dovođena do apsurda. Geosinhroni reflektor na 36. Munja iz čovečje ruke! Naravno." Kineski seljaci imajujednu odgovarajućuposlovicu. sve se događa u nanosekundama. NEMOGUĆE. Ako i čim VASIONSKA KOMANDA ovaj projektil definitivno identifikuje kao neprijateljsko ofanzivno oruzje. U blizini zemaljske stanice drži se spremna energija jedne centrale koja se za sekund može dovesti na laserski zrak. i kada najviše komandno mesto naredi obaranje. brzinom svetlosti (300. Ideja da se atom. odnosno. prenošenje misli od mozga ka mozgu. Ekscimski laser dobija energiju. NEMOGUĆA je bila. po-staloje stvarnost. bioje okvalifikovan NEMOGUĆIM fantazerom.1/1. a ovaj ga šalje na "borbeno ogledalo". taj vidi ribe na drveću!". U momentu kada neka strana raketa startuje. svejedno šta preduzimaju. predstava da se svetlosni talasi. čak do skoro. sinhrono sa okretanjem Zemlje. Tamo naime.000 kilometara u geosinhronu orbitu. NEMOGUĆE je ukloniti zemljinu težu ili ikada premašiti brzinu svetlosti. pa čak i Mars. centriraju najednu talasnu dužinu i odvedu u jednom pravcu na neku malu tačku. stoji u Genezi: "A toje tek početak njihovog tvorenja. međutim. NEMOGUĆE je. Izgleda kao da je pronađeno Kolumbovojaje: laserski zrak se proizvodi na Zemlji. ne bi bila dovoljna da unište jato raketa. a ozbiljni '—'naučnici smatrali utopijom i odbijali nadmenim smeškom. To znači da drugi reflektor ostaje stalno na jednom mestu. Prevaziđena reč NEMOGUĆE Ono što su pisali autori naučno-fantastičnih romana.000 kilometara visine je stalno u "optičkoj vezi" sa "borbenim ogledalom" na 1.000 km/sek) intenzivni ultraljubičasti zrak pojuri ka geosin-hronom reflektoru. tako se govorilo.000 kilometara od Zemlje. Onaj ko je smatrao mogućim da čovek dosegne Mesec. NEMOGUĆE fantaziranjeje bila "spekulacija" da se genetski kod može programirano menjati.000 metara. sve je NEMOGUĆE.000. kojeje već uhvatilo cilj. ova dva ogledala. "Onaj ko vidi nebo u vodi. U mislima i u planiranju računa se sa oko 400 "borbenih ogledala" koja bi stalno morala da kruže oko Zemlje. a drugi reflektor se lansira na visinu od 36. navedena kao primer. koja bi month'ana na raketama sprem-mm za lansiranje mogla za par sekundi da budu izbačena u svoju orbitu. senzori siste-ma za rano upozoravanje osete toplotu vrelog mlaza rakete i daju uzbunu.000 km se pomoću bezazlenog laserskog ili radarskog zraka upravlja na leteći objekt i ono ga prati. Cilj se uništava energijom kojaje proračunata na 160 MJ (megadžula). najmanja čestica elementa. . Kao NEMOGUĆE se smatralo da meteori padaju sa neba. može cepati važila je kao NEMOGUĆA. Ogledalo na 1.000 m). koji se prostiru u svim pravcima. odsada njima neće biti ništa nemoguće. NEMOGUĆIM se smatrao prastari san da se Ijudi vinu u nebo. NEMOGUĆNOST probijanja zvučnog zida bilaje tobožnji zakon fizike. delimično to je realnost Onaj ko već ne veruje realističkim prorocima trebalo bi bar da pažljivije pročita Bibliju. Masa energije koja se tada oslobađa mogla bi "usput" da istopi za tren kocku leda od 142 kilograma težine. ali je još uvek u upotrebi.

eksperementiše oružjem pomoću zrakova od čestica koji lansiraju kao "municiju" energetski napunjene protone i nega-tivno napunjene elektrone. Senzor na glavi rakete-presretača radi tako osetljivo da može da pronađe "toplinu" ledenog bloka u jezivoj hladnoći vasione. na Duhove u 10. Jedna rake-tapresretač poslata je u pravcu "neprijateljskog projektila" ~ koji je leteo brzinom od 25000 km na čas. prodiru kroz svaki zid. prečnika 5 metara.58 časova startovala je raketa sa vazduhoplovnog uporišta Vanderberg. u Kaliforniji. godine američki tehničari su precrtali to NEMOGUĆE. Desetogjuna 1984. Njen cilj je bio malo ostrvo Mek. udaljeno 8. Na 200 km visine raketa-presretač je razvila metalnu mrežu u obliku kišobrana. Njegova merenja su predata kompjuteru na raketi koji u momentu primanja reguliše mlaznice za pravac.Kao muva u tamnoj sobi Velike sile u centrima za ispitivanje razvijaju oružja sa zracima koji se mogu emitovati sa uništavajućim dejstvom na daljine od hiljade kilometara a koji se sastoje od subatomskih čestica. koja je trebalo da garantuje da se . ne uništavaju rakete. Uprkos držanju u tajnosti procuriloje da se u Livermorskim laboratorijama. međutim. Već u fazi startovanja VASIONSKA KOMANDAje otkrila raketu.. kompjuteri su nacrtali podatke o njenoj putanji na monito-rima i poslali ih radarskoj stanici na Atolima. Tamo je brzi kompjuter najmlađe generacije izračunao kurs susreta.. Toga ponedeljka. i onesposo-bljavaju kompjutere. Nemoguće? Sačekajmo da vidimo. Navodnoje NEMOGUĆE da se puščano zrno na svojoj balističkoj putanji pogodi drugim zrnom.000 kilometara ođ Kalifornije na Atolima u Tihom okeanu. Ovi zraci ne progorevaju nikakve rupe.

model lovca-presretača. On ireba trostrukom. brzinom zvuka da dostigne visinu od kilonmelara. prihližavajuči projektili u poslednjem momentu ne mimoiđu. Mreža je bila nepotrebna. Sudarje bio direktan. Kompjuteri u VASION-SKOJ KOMANDI sujavili puni pogodak! Tom vežbom u gađanju dokazanoje da se raketakoja leti višestručni brzinom zvuka može pogoditi raketom koja isto tako brzo leti. NEMOGUCE, mislilo se do pre nekoliko godina. Akoje neka raketa rsapustila rampu ništa je više ne može zadržati. Da se pogodi? NEMOGUĆE. 1 ponovo je NEMOGUĆE otišlo u korpu za otpatke. Borbeni avion SAD, F-15, već danas postiže visinu od 30 kilome-tara. Planira se mašina "Advanced Fighter" koja bi trebalo, pri u-ostrukoj brzini zvuka, da leti na visini od 40 kilometara, a to su avioni koji imaju već kvalitet satelita. Ovakvi avioni mogu ispod krila da nose više raketa-presretača, da ih popnu na veliku visinu i da ih lansiraju u pravcu "neprijteljskih" raketa. Već sada lovci mogn da odnesu rakete u stratosferu i da unište satelite i orbitalne stanice. Količina troškova za najveću vazdušnu borbu u istoriji sveta se ne može predstaviti. Do kraja ovog veka treba da se, prema zvaničnim podacima, utroši 500 milijardi dolara u takvo ispitivanje naoruža-nja. Da li se mogu postavljeni ciljevi dostići? Zašto se daje toliki novac, zašto se ulaže toliko Ijudske pameti i toliko radne snage u takve projekte? Da lije naoružavanje kosmosa neizbežno? Kuda sve to vodi?

Rupe u kišobranu
T\o sada je svako oružje nadmašeno protivoružjem. Pametni su dizali glasno svoj glas protiv militarizacije kosmosa. U studiji "Raketna odbrana u kosmosu" četiri naučnika, koja su sa ovom matenjom upoznata, otkrila su praznine u planiranom zaštit-nom kišobranu i ukazala na (neizbežne) rupe kroz koje se kišobran može probiti. Sti-učnjaci za međunarodno pravo obraćaju pažnju na pravne probleme: velike sile i 80 drugih država potpisale su 27. januara 1967. godine Ugovor o kosmosu, a u njegovom članu 2. stoji: "Vasiona, uključujući Mesec i druga nebeska tela, ne podleže nikakvom nacionalnom prisvajanju upotrebom nadmoći, korišćen-jem okupacije ili drugih sredstava". Zvezdano nebo iznad nas ne sme se učiniti bojištem, njegove zvezde ne treba da se degradiraju imperijalnim kolonijalizmom.

Što se tiče stacioniranja oružja u kosmosu u članu 4. Ugovora iz 1967. godine stoji: "Države saugovarači se obavezuju da u orbitu ne dovode nikakve predmete koji nose atomsko oružje ili drugo oruzje za masovno uništavanje, kao ni da nebeska tela snabdevaju takvim oruzjem, niti da takvo oružje stacioniraju u kosmosu. Mesec i druga nebeska tela će države saugovarači koristiti isključivo u mirolj ubive svrhe. Osnivanje vojnih uporišta, postrojen-ja i utvrđenja, isprobavanje oružja svake vrste i obavljanje vojnih Vezbi na nebeskim telima su zabranjeni. Upotrebavojnogpersonala za naučno ispitivanje ili druge roiroljubive svrhe nije zabranjena. Isto tako nije zabranjena upotreba opreme ili uređaja kojaje potreb-na za miroljubivo ispitivanje Meseca ili drugih nebeskih tela".

Juče dogovoreno - danas već prevaziđeno
Ta osnovu stanja tehnike 1967. godine izgledaloje daje sa ovim ugovorom svejasno, međutim, ništa nijejasno! Ugovor zabra-njuje samo upotrebu "atomskog oružja i sredstava za masovno uništenje" u kosmosu. Laser - kojije upotrebljen protiv rakete koja nosi atomsko onižje - nije nijedno ni drugo. Kremljuje uspelajedna, mora se reći, genijalna dezinformacija: u Moskvije, naime, lansirana priča o govoru predsednika Regana o Ratu zvezda, a zapadni mediji su preuzeli ovu zgodnu formuhi. Od tog vremena kruži mišljenje da Amerika hoće da "instalira" u kosmosu uništavajuće sisteme oružja, zračna oruzja u više varijanti, dok Sovjeti svoja nastojanja isključivo namenjuju miroljubivoj budućnosti. Da ne bi smo zamagljivali stva-ritrebalo bi da se primi k znanju da su Sovjeti u orbitu prvHansirali satelite - ubice... i da su za ispitivanje zračnih oružja do 1983. godine potrošili vise novca od Amerikanaca. SAD sujošjednom bile druge: major avijacije Jurij Gagarinje izveo prvi kosmički let sa Ijudskom posadom 12. aprila 1961. go-dine. Rukovodilac istraživačkog programa strategijske odbrane SAD, general Dzems A. Abrahamson, izjavioje 1. decembra 1984. godine ujednom intervjuu: "Sovjeti su vršili ispitivanja u oblasti zračnog oružja već duže vreme. Imamjedan vrlo interesantan članak iz sovjetskih izvorakoji je napisan 1982. godine. U njemu je planirana kompletna arhitek-tura ovoga što mi sada pokušavamo da postignemo i to odaVno pre govora predsednika". "Svetska istorijaje zbir onoga što se moglo izbeći", pisaoje nobe-lovac Bertrand Rasel (18721970). Da li je to spirala bez kraja? Od pronalaska samostrela bilo je pregovora o razoružavanju. Neprijatelji su obećavali međusobno da ovo Ijuto oružje neće upotrebljavati u borbi. A zašto se spirala okreće? Zato što se Ijudi boje jedan drugoga, što ne veruju jedan drugom. A zašto ne verujujedan drugom? Zato štojedan ne zna šta onaj drugi ima ispod štita. Šta je prvo -jaje ili kokoška? Tako se stalno posle novog oružja pronalazi još novije i pošto je kontrola arsenala nemoguća, spirala naoružavanja se okreće - kao perpe-tuum mobile.

Razmišljanja jednog nepolitičara
Nisam agent Stejt Departmenta, ali sam kao Švajcarac koji je ožalošćen konfliktom Istok-Zapad, zainteresovan za politiku -što znaju moji čitaoci. Međutim, ne interesuje me ništa drugo osim mira tehničkog razvoja u službi čovečanstva. Isto tako, išao sam veoma često i boravio isuviše dugo u SAD da bih mogao da poverujem da taj narod manje žudi za mirom od nekog drugog naroda na našoj planeti. Izmedu 1820. i 1977. godine - to su poslednje poznate brojke za koje znam - Amerika je primila 48,06 miliona useljenika iz Evrope (75,2%), iz Azije (5,4%), iz Kanade, Srednje i Južne Amerike (18,3%). Nijedna druga nacija nema toliko otvorena vrata za use-lje-nike. Zele li rat ti milioni Ijudi koji još uvek dobrovoljno pristižu? Oni hoće da rade i žive u slobodi, a te želje ispnnjava samo mir, a ne rat. Posle takozvanog govora o Ratu zvezda, 1984. godine, ogromna većina od 220 miliona Amerikanaca izabralaje Regana za predsed-nika i oni žele da u miru sačuvaju svoje blagostanje. (P-eganje dobio većinu u 49 od 50 država). Ne podmećem Sovjetima manju naklo-nost za mir - samo, ne mogu da ih proveravam sa sigurnošću. 0 blagodeti i prokletstvu demokratije - sve se zna. Osobina i negativna strana diktatureje da se ne sazna ono što treba da ostane tajna. Zato mislim da Amerikanci hoće da oslobode svet od nltklearnog terora i da onemoguće atomske rakete da dođu do svog cilja. One će biti eliminisane već u kosmosu. Ujednoj televizijskoj diskusiji 6. septembra 1984. godine profesor Edvard Teler, koji je učestvovao u razvoju atomske i hidrogenske bombe i koji je takođe jedan od inicijatora projekta Rata zvezda rekaoje: "Kako se izbegava rat? ... Ako me udariš, ja ću ti vratiti udarac, a moj će udarac biti tako strahovit, da se nećeš ni usuditi da udariš. Nikada to nije bilo lepo ni prihvatljivo ... Verujemo da možeino ukloniti zastrašivanje odmazdom, jer umesto odmazde imamo od- j branu ... Najvažnije je da se umesto napada umemo zaštiti i to je ta - " odbrana za koju seja zalažem." Teler se založio za razvoj oružja koja nisu uperena protiv čoveka nego protiv oružja protivnika. Na primedbu da sve te tehnologije budućnostijoš neće funkcionisati, Telerje ležerno odgovorio: "Ima-mo daleko bolje mogućnosti o kojima ja, na žalost, ne mogu da govorim..." Pre više hiljada godina ratovali su, oči u oči, pojedini Ijudi, Već su se grupisali i pećinski Ijudi. Iz pi-vih naselja sukobljavale su se horde kopljima i strelama. Gradovi - države i kraljevstva organizovali su redovne, različito naoružane trupe. Brodovi su postajali tvrđave sa posadom. Kao prethodnik tenkova na frontovima pojavljivala su se naoružana borna kola. Nove legure metala za mačeve i opremu odjedanput su postale poslednji krik. Ljudi su uvek nekad i negde iražili nove ubistvene tehnike, a gradovi i države su se povezivali pod znakom zajedničkog interesa. Pojavili su se topovi, revolveri i mi-traljezi - nova oružja kojima se moglo ubiti još više Ijudi. Jednoga dana ratovi su avionima preneti u vazduh, a nastavljeni podmorni-cama pod vodom. Na suvom, na vodi i u vazduhu Ijudi su postali perfektne ubice. Zatim su tragali za četvrtom dimenzijom konflikata - i "otkrili su" kosmos. U međuvremenu se pregovaralo o razoružan-ju i miru! Uprkos pregovorima o razoružanju, oruzje eskalira u ocigledno nezadrživoj evoluciji tehničkih pronalazaka. Zvuči para-doksalno, ali to ima i svoju dobru stranu.

praktične. "Prilikom ispitivanja i korišćenja kosmosa. Tema susretaje bila "Tehničke mogućnosti vazduhoplovstva u 2000. To će biti zadatak svih nacija. Trudili su se da pozovu mlade istraživače. Veća zaradaje stimulans za sve koji su aktivni u privred-nom životu.aerodinamika . udaljena 4.navigacija ." Ono što stoji u članu 5. a katalizatorje slobodna konkurencija. bio sastanak u prugastim odelima. U godini 2000.situaciju koja . Prilikom pozdravne reči predloženo je sedam radnih grupa u koje se gost mogao uključiti prema interesu i znanjima: . Sve je bilo opuštenije nego što se moglo očekivati. jedan naučni skup. trebalo bi da bude postulat i poruka za povratak zvezdama. koji bi sa sobom doneli svoje neistrošeno oduševljenje. tamo gde nema otvorenih razgovora naučnika i tehničara. a put ka većem izobilju koje je stečeno vrednim radom pojedinca blokiran. Vazduhoplovne snage. a 30 iz državnih institucija. Za tu novu dimenziju nisu više dovoljni novčani. Prva bojažljiva saznanja te evolucije u kosmosu pojavljuju se već 1967. Kladim se (i nadam se da ću dobiti opkladu) da ni Rusi ni Amerikanci neće odleteti na Alfa kentauri (naša najbliža zvezda. uključujući Mesec i druga nebeska tela. nego neka posada bez nacionalnosti.januara 1984. godini i dalje". kao što su NASA. Nije to. duhovni i tehnički resursi jednoga bloka. ili Mornarica. šta prekosutra? Apsurdnaje pretpostavka dajedna od super sila može da pobedi drugu.da to ležerno kažemo -ne može više naći ni saksija sa cvećem. kao poslanike čovečanstva. godine u međunarodnom ugovoru o kosmosu. vesnici čovečanstva koje se dogovara u miru.ono vodi postavljenom cilju. godine. tehnička evolucija prodire u daleki kosmos. napredak dolazi samo putem naređenja . dakle.kompjuteri . gde je konkurencija zabranjena.Evolucija prodire u kosmos Tstorija velikih političkih razmii-icaje istovi-emeno istorija epohal-—nih tehničkih dostignuća sviđalo nam se to ili ne. do 19. Neće biti čudno ako se SAD u odlučujućoj trci nađe ispred svih. da smišljaju nove.3 svetlosne godine). jednostavne proizvode sa sve više mogućnosti primene. Nainicijativu agencije NASA održao se od 15.materijali . i dalje Hteo bih na jednom primeru da pokažem kako se u Severnoj Americi rađaju ideje za budućnost. Veća prodaja donosi bogatstvo i socijalnu sigurnost.cilj toalet-papirili raketa. u krugu univerziteta u Teksasu. U slobodnom svetu pritisak vrši svakodnevna konkurencija kojaje podstrek pronalazačima da stvaraju sve bolje. 1 kao štoje svako doba postavljalo svoja pitanja i mi možemo da pitamo: šta dolazi sutra.samo za sekunde može poremetiti ravnotežu da bi se u odlučujućoj minuti ponovo uravnotežila.Sa univerziteta došaoje 21 učesnik. Pošto se na Zemlji i u bliskom kosmosu . Kontinuirani razvoj novih oružja cementira pat . Tamo gde zakaže razmena informacija nezamislivo je putovanje prema želji srca.istorijski posmatrano . "Kosmonaute. treba podržavati!" Mnogo sporije funkcioniše evolucija tehničkog razvoja i bez priti-ska straha od rata. 28 iz industrije. države saugovarači rukovode se načelom sarad-nje i međusobne pomoći. svejedno da li je .

Takođe se mogućim smatra i veštacka inteligencija. mogao je da saopšti svoje rezerve u vezi sa onim štoje čuo i u razgovoru sa učesnicima drugih radnih grupa da usaglasi mogućnosti realizacije smelih tehnologija.strukture i . Da li je razumna i poželjna simbioza čoveka i kompjutera? Svaki učesnik je iznosio svoje ideje. kompjuterska inteligencija sa Ijudskom sposobnošću odlučivanja.Ijudski faktori. u-eba samostalno da preuzmu zadatke bezbednosti. koji lete bez Ijudske posade opisana je kao tehnički moguća za realizaciju. godinu? 2. Kakve pogonske motore treba konsti-uisati? 8. Radna grupa za materijale. uštedelo na težini i isključile temperature od trenja kod velikih brzina. ili kombinacija ove dve varijante? Da li bi on trebalo da leti u atmosferi ili i u stratosferi? 3. Koliku bi brzinu trebalo da razvija taj avion? 4.brz i mali. Gradnja potpuno automatskih aviona za teret i kontrohi. da brzinom misli preispitaju mere pilota i da koriguju eventualne greške. fiberglasa ili žilavih ngljemčnihjedinjenja kao štoje kevlar. Koje bi osobine trebalo da ima taj avion? Treba li da bude veliki i spor . Koje materijale treba razviti? 7.. Može li čovek da savlada potrebne kompjuterske sisteme? 12. Gde je granica opterećenja bukom? 9. stoputa efikasniji i mnogo manji od današnjih. grafita. Koji se zahtevi postavljaju za navigadju i kompjuter? 11. Kompjuter-ski stručnjaci su objasnili kako se mogu pomoću novih konzolnih sistema smanjiti vreme sletanja i davanja dozvole za poletanje za 50%. na primer. staklene keramike. Svaka radna grupaje izabrala predsedavajućeg kojije postavljao pitanja kao što su: 1. Dok se u izvesnim evropskim zemljama razvija neprijateljstvo prema tehnici "Prema glupom parnom valjku koji guši osnove naše egzistencije američka omladinaje shvatila da se njena budućnost može oblikovaii samo tehničkim sredstvima. Da li taj avion budućnosti treba da poleće i da aterira verti-kalno? 6. Predložene su legure od keramike. Amerika je dokazala . došlaje do zaključka da su potrebne nove legure metala da bi se zamenio aluminijum. Koliki domet treba da iina? 10.pogonski motori . Računari. Koji se zahtevi postavljaju za materijal? 5. Koji tip aviona je poželjan za 2000.

a u bezvazdušnom prostoru iznad nje obe ove tehnike otkazuju. Prilikom brzog povratka u atmosferu usijava se spoljna podloga kosmičke letilice zbog trenja sa vazduhom. Prilikom skupa na univerzitetu Ostin. L'nutar atmosfere unutrašnjost aviona treba da izdrži neuporedivo manji pritisak od kosmičke letelice koja leti u vakuumu apsolutno zaptivena. nije se pojavljivala rezignirajuća reč "NEMOGUĆE" u diskusijama čak ni onda kad se postavilo pitanje da lije moguće izgraditi ekonomičnu letilicu koja bi bila u stanju da leti unutar i izvan atmosfere. On se mora sa sobom nositi u prtljažniku ih proizvoditi usput. U kosmičkoj hladnoći potrebni su za izolaciju robusniji inatenjali nego prilikom leta kroz zemljinu atmo-sferu koja putnicima i obezbeđuje vazduh za disanje. pri tome je svaki učesnik bio upoznat sa tadašnjim nesavladivim teškoćama. U kosmosu nema vazduha za disanje. Mlazni avion ne postiže nikada takve brzine. Unutar atmosfere mogzi da lete avioni sa propelerima ili mlaznim motorima. . u Teksasu.svoj postkolumbovski epitet "Novi svet" i danasje to više od ukrasnog prideva.

to će samo biti sposobnosti prvoga deteta TAV. U poštenu. "Dete prve generacije TAV već ima svoje rodendane. Dr. oni golicaju tehničare i naučnike. . Za veću moć te nove generacije mora se konstruisati kombinovani pogonski motor koji će u sebi sadržati mlazni motor i raketu. može da sleti na bilo kakav aerodrom. ako ne sutra onda prekosutra. Projekat teče pod nazivom "Transatmospheric Vehicle" (TAV) :ransatmosfersko vozilo. jer se neki pesimistički prorok češka za bradu i govori gluposti o nepoželjnosti takvih projekata. Oni će biti rešeni ako ne danas onda sutra. Ono se skraćeno zove SCRAM (Supersonic Combustion Ramjet Engine . Da li je planirani TAV pametna investicija? Ljudi iz Mek Donel Daglas korpoi-acije. orbitu. Sa snagom oba motora mlaznog i SCRAM . može da služi kao brza veza Zemlje sa nekim vasionskim gradom. najvećeg preduzeća vazduhoplovne industrije sveta iz Sent Luisa.supersonični mla'zni mo-tor sa uimtrašnjim sagorevanjem). a sa startovanjem drugih raketa diže sejoš više. To su podaci koji ga svrstavaju u Zemljine satelite u super brzoj orbiti. Kada stigne u gornju atmosferu mlazni deo motora se zau-stavlja.34 minuta pri brzini od 7424 metara u sekundi. Rešenje problema leži na stolu. a rastojanje od Kalifornije do Evrope će preći za 30 minuta. To. štoje u ovom trenutku nezamisli-vo. ali se ovi često ne usnđuju da se sa njima uhvate u koštac. a njegova braća treba da idu više od "samo sto kilometara". a vraća se i bez pogona na Zemlju i u koga se takođe sumnjalo. ali je još dovoljan za SCRAM i ovaj sada ubrzava vozilo na 6400 km/h i nosi ga na visinu od 35000 metara. postizaće 29-struku brzinu z^nika i moći će da operiše u visinama od 80 do 100 kilome-tara. Na OVOJ visini i SCRAM-u ponestaje kiseonika. Pod našim evropskim nebom poznati su isti problemi. nepoštedenu stvarnost spada i ono fantastično. TAV može munjevito da obavi specijalne obaveštajne misije na velikim visinama. Ono će postizati više od mnogostruko dokazanog spejs šatla koji se ispaljuje sa raketom v. Procenat kiseonikaje već nedovoljan za mlazui motor. Džeri Arnet r-ikovodilac projekta iz vazduhoplovne baze Rajt Peterson u Ohajn zjavioje u novembru 1982.Sve više. sve brže "Oroblemi kao što su ovi čekaju na rešenje. Dali ce Amerikanci da izrade letelicu koja može da operiše unutar i van atmosfere? Sasvim je izvesno. neće promeniti ele-mentarnu osnovu našeg opstanka. Sada se uključuje raketni motor: on podiže TAV na visinu od 150 kilometara. Međutim. Tek tada se pilot prebacuje na SCRAM: inotori uzimaju potreban kiseonik di-rektno iz vazduha (kod raketa se on mora nositi sa sobom). TAV može bi'zo da pomogne astronautima koji su doživeli havariju. Ono će imati startnu težinu pet stotina do osam stotina tona.letelica postiže 3700 km/'h. međutim. TAV može da spreči ili da izvede napade na kosniičke stanice. jer se ovaj kosmički transporter diže na visinu od 117 km za 8. godine: "NačelnamogućnostgradnjejednogTAVpreispitaiia je i mi-sli-mo da će postojati tehnologija da se izgradi letelica nove generacij. U struji kiseonika bržoj od zvuka sagoreva tečni vodonik. Takav avion će biti neuporedivo brži i moći će da se popne na neuporedivo veće visine od spejs šatla. Obilazak Zemlje će trajati samo dva sata. znaju. SCRAM startuje pomoću normalnih mlaz-nica koje ga ubrzavaju do oko dvostruke brzine zvuka.

Nortropu.Mak Donel Daglasu. gudine izgleda tocrteinikonccplpruogTAV. Interkontinentalni džambo budućnosti biće TAV: on će izleteti u stratosferu i obrušavaće se. Za 1984. Melvin Salvej. na odredišni aerodrom. Lokidu. Planeri velikih američkih avionskih firmi polaze već sada oci toga da će bliska atmosfera u sledećem veku biti beznadežno prenatrpana i da putnički džambo-džetovi ne smeju više da truju vazduh potreban za život.Ouakoje u aprilu 1984. rukovodilac projekata kompanije Lokid iz Barbenka u Kaliforniji . Boingu. Gramanu. Ovo poslednje se već tiče nas koji smo na Zemlji. kaže: "Ni najmanje ne sumnjam da će kroz dvadesetpetgodina svi letovi na dugim prugama ići kroz kosmos" . ProizuodačMak Donel Daglas TAV će biti novi prototip za transatmosferske putničke avione.koji sa svojih sto hiljada zaposlenih pred-stavlja treće po redu prcduzeće vazduhoplovne industrije u SAD. godinu ratno vazduhoplovstvo SAD staviloje na raspo-laganje velikim avioiiskim firmama . kao orao na svoj plen. Dženera! Dajnamiksu i Rokvelu – .

" Nakon pristajanja. firma MBB. ali ne prema uzviku grčkog matematičara Arhimeda (287-212. Prilikom prve upotrebe 1987. Eureka! Ono što je . autonomno funkcionise i koju je moguće povratiti. nekoliko metara ispred cilja ponovo zastane. bliži se cilju. Sa ove tačke će se EUREKA popeti sopstvenim motorima. godine EUREKA će sa sobom poneti 12 eksperim. druga platforma može da preuzme već (utvrđene) podatke koje možda ne bi mogla da preuzme preko radija zbog smetnji. a 'lovac' aktivnu. Zvaće se EURE-KA. godine pre naše ere) kojije prilikom otkrića osnovnog hidrostatičkog zakona uzviknuo "Eureka! Pronašao sam!". na visinu od 296 kilometara. a da posle. kojima će biti daljinski komandovano iz Nemačke. Ona će se potom pripremati za novu misiju. koja se razvija i gradi po nalogu ESA (Evropska vasionska uprava) od strane konzorcijuma SPEJSLAB.Crtež prve višenamenske platforme EUREKA koja leti. Cilj ovog manevra spajanja ima pasivnu spojku. na operacionu visinu od 500 kilometara. Obe platforme se zatim spajaju. EUREKAje skraćenica za European Retrievable Carrier (Evropska platforma za višekratnu upotrebu). U vezi sa tim proizvođač. Ona takode. pod rukouođenjem MBB-ERNA iz Bremena. a prilikom drugog lansiranja ponoviće se ista procedura. spaja se u j modularni sistem i većejedinice. Tako treba da se sateliti bez Ijudske posade upotrebe kao dokovi.ta. Pošto ovaj segment postigne orbitalnu visinu EUREKE njime će se polako manevrisati u pravcu EUREKE i to tako da se zaustavi na sto metara ispred nje. Evropska vasionska uprava (ESA) gradi takav satelit koji će se lansirati 1987. Posle misije platformu će uhuatiti manipulaciona ruka Orbitra i vratićeje na Zemlju. a zatim će je Spejs šatl uzeti i vratiti na Zemlju.analogno biološkoj evoluciji . EUREKA će obaviti nekoliko eksperimenata. Ova platforma za uiSestruku upotrebu premestiće se iz orbite na putanju blisku Zemlji t tamo će ostati šest meseci. izjavljuje: "Drugi vasionski segment za višekratnu upotrebu» bez Ijudske posa-de. može da donese materijal i gorivo za . godine.počelo sa malom L vasionskom kapsulom kao "jednoćelijski organizam". Spejs šati će ovaj novitet EUREKA izneti na njegovu putanju.ena. EUREKA se može u vasioni povezivati sa drugim platformama u većejedinice.

Dejvid. San o dalekim zvezdama Oledeća generacija će stalno donositi sa sobom kosmonautičke "sisteme sa Ijudskom posadom. Američka administracija . Vasionska vozila se pojavljm'u na tržištu kao igračke. ona će unaprediti međunarodnu saradnju i ohrabriti američku industryu da se premesti izvan Zemlje" . učenici daju sebi oduška zadacima za razmišljanje o vasionskim dimenzijama. On se uzbuđiue zbog beznačajnih satelita koji treba da šalju televizijske programe u stanove i smatra letove malobrojnih . razumljivo samo po sebi. godine. država preuzima troškove i. a naravno. godine u svom obraćanju naciji: "Možemo da pratimo naš san o dalekim zvezdama. 12. avgusta 1984. govori čak o "vasionskoj rasi" koja se može stvoriti. vode se od kompjuterske tehnike do laserske tehnologije. Noćas ću dati uputstvo agenciji NASA da zajednu decenrju razvije vasion-sku stanicu koja će imati stalnu Ijudsku posadu . Reganje dopunio: "Ova vasionska stanica će biti baza za naučne i komercijalne aktivnosti. posećuju se svetski poznati astronautički centri. Ovaj program je napravila NASA sa Nacionalnim institutom za kosmos (NSI). januara 1984. U leto 1984. Mladi ljudi koji se odluče za saradnju pociryu sa vasionskim igrama. Kentauer kao nosača tereta u Zemljirtu orbitu visoke ciljeve. U starom svetu se ne čuje ništa o usmerenoj pripremi omladine na kosmičku dimenziju iyene sopatvene budućnosti.male raketne motore ili struju za akumulatore.koja ništa ne može da sprovede protiv većine trudi se da dobije saglasnost građana za ove. Stari svet će biti "zaobiđen". Najbolji dobijaju čak šansu da kao "vasionski turisti" uzmu učešća u vasionskom letu. predstavnik NSI. Ne mora se ostati na ovom paru. Više platformi se mogu povezati u veću jedinicu. Ujednom članku. i to bi bile vasionske stanice od modularnih zemaljskih sistema. Predsednik Ronald Regan rekao je 25. u pravom smislu Dieneral Dcgnomiks konstmiše raketu. Leonard V. godine nastao je program za mlade astronaute da bi se "koristile vasionske snage SAD za stimulisanje omladine Zemlje da studira tehnologiju" . možemo da živimo i radimo u kosmosu radi privredne i ekonomske dobiti. koji će slobodno leteti i moći da se spajaju.

opservatorija za posmatranje vasione.ova stanica treba da se poveća dogradpjom novih segmenata u jedinicu za više namena. SOS stanica. samo.Model iz konstrukcionih hiroa Lokida zapocetnc stepene uisionske sianice visprenih Ijudi u spejs šatlu već kao efikasno učešće u osvaja-nju kosmosa. Nije utopija! Prva vasionska stanica SAD imaće oko 36 tona orbitalne mase sa '200 m' klimatiziranogprostora. možda. Tim od 6 do 8 astronauta radiće oko dva meseca u stanici. ne sasvim uz dobrovoljan pristanak mladih. stanica za astronaute iz dmgih vasionskih .za 15 godina! . naravno. Dirljivo! Ono što se n najvećoj javnostž radi u SAD na pridobijanju om-ladine za vasionaku budućnost dešava se. i u Rusiji. Toje početak. Već krajem veka . Ona će biti laboratonja za naučnike i tehničare. a Šatl će ih uzeti i zameniti novom posadom.

mesto startovanja drugih vasionskih letova i građevinski osnov za veće objekte. verovatno. Kao pouzdani vasionski transporteri dokazali su se u međuvremenu KOLUMBIJA. 0 izgradnji vasionskog grada Tamo gde se gradi mora se doneti materijal. građen u seriji. i one će. Sa ovim odlikama svaki nosač tereta treba da obavi četrdeset letova godišnje. brzo premašiti državne izdatke za civilne vasionske projekte". ČELENDŽER i DISKAVEM. fabrika za specijalne vasionske proizvode. Prema planu agencije NASA trebalo bi da budući šaflovi budu u mogućnosti da uzlete i ateriraju po svakom vremenu. treba manje da kosta od dosad iz-građenih i da ima aktivno vreme upotrebe od 15 godina. protiče u istraživačkom centru agencije NASA u Lengliju: 'Komercijalne vasionske aktivnosti vrlo će se brzo približiti budžetu agencije NASA. bilo bi dovoljno za više odjednog starta dnevno. a od devedesetih godina treba da bude oko 35 lansiranja gidišnje. Svaki novi vasionski transporter.koji se plaćaju iz budžeta agencye NASA. Ispaljivanje u orbitu bi postalo rutina. Vreme boravka na Zemlji trebalo bi stoga skratiti kao i boravak u kosmosu. jedna eska-drila sa400 letova godišnje može da odnese u vasionu 12 hiljada tona materijala za godinu dana. Astronautika koja teži ka suncu i zvezdama određuje takođe ponore naše prošlosti". naime. Svaki ovaj spejs šatl koštaoje dve milijarde dolara. Hteo bih da uzmem čitaoca za ruku i da ga upoznam sa mnogo većim objektima da bi dobio predstavu o kosmičkim gradovima i kako su oni već hiljadama godina okroživali Zemlju. dopuniće ovaj kvartet i obaviće vojnu misiju za Pentagon koji se nalazi u Vanderbergu. neće se ostati na samo četiri šatla . 240 km severozapadno od Los Anđelesa. Uniformisani Ijudi bi trebalo da prestanu da se smeju kad opišem kako se može izgraditi vasionski grad za deset miliona Ijudi. U ovom predstavljanju ja. a vreme za održava-nje maksimalno na nedelju dana. Ruka za hvatanje satla neumomi nosoč tereta (lem) izbacuje satelit (desno) vozila koji su pretrpeli havariju. jer bi svaki od ovih nosača tereta došao u upotrebu u proseku dvaput godišnje. sa oko četiri stotine upotreba. Eldred. godine ANTLANTIS. Pri sadašnjem kapacitetu tereta od 30 tona po Šaltu. Čarls H. zamenik šefa "Analize vozila". Takode. sa najmodernijom tehnikom i devet tona lakši od KOLUMBIJE.Spejs šatl. a za 10 godina 120 hiljada tona. Bio sam ismejan. Naslednici poznatog kvarteta su već u radu. . Ujesen 1985. ne polazim od utopijske tehnologije trihiljadite godine nego od tehnike kojom već raspolažemo. Trajanje jedne misije treba da se skrati na dva-tri dana. Pre 17 godina napisao sam u svojoj prvoj knjizi: "Sećanja na budućnost": "Vek astronautike nije više vek tajni. To Je planerima još uvek premalo. U sledeće dve godine planiraju se mesečno dva lansiranja šatla. Deset novih šatlova.

Do 1976.000.Da li one imaju ekonomskog sinisla? . pa čak i milion Ijudi? . godine naseljavanje kosmosa bilo je u domenu autora naučne fantastike. a ne 50 vasionskih transpor-tera? Toje "samo" pitaiye finansiranja ovog gigantskog poduhvata i ujedinjene snage industnje SAD .Da li se takva populacija u vasioni može ishraniti i kretati? Da li može živeti? . pravio modele.a ne države . a zatim se Gerard K.Da li se može obavljati trgovina između Zemlje i te nebeske kolonije i čime bi stanovnici iz vasione plaćali dobra uzsta sa Zemlje? Profesor O'Neil je računao. O'Neil se zapitao: . Hteoje da sazna da lije fantazija ovog esnai'a piaaca iznikla iz neke bar priblizno realisticke osnove..Da li se mogu napraviti vasionske stanice sa preko sto stanov-nika? .000.Ali gde piše da se gi'adi samo deset..Da li takva monstmozna građevina može da bude od pomoći zavičajnoj planeti? .Da ]i se inogii i kada isfinansi rati vasionski gradovi sa 10. profesor avijacye i astronautike na renomiranom Institutu za tclmologiju Masacusets (MIT) prihvatio spckulacija. koju nijedan naučni časopis nije hteo da objavi. . diskutovao sa strucnjacima. O'Neilovi proračuni troškova i koristi izgledali su lektorima i uredniciroa isuviše fantastični.staviće na raspola-ganje potrebna sredstva čim se ukaže šansa za dobit. 100."i i napisao jednu visoko naučnu studiju. O'Neil.

osnovali su 1977. Kada je profesor O'Neil konačno objavio svoje radove u svima razumljivoj formi Amerikanci su bili tako oduševljeni mogućnošću naseljavanja kosmosa da su osnovali društvo L-5. po nalogu agencije NASA. U mom opisivanju mogućnosti realižacije gigantskih vasionskih gradova pridržavam se radova O'Neila.Potrebni su nosaSi tereta koji će da donesu Ijude i materijale u orbitu.Prci apartmanl vasionskih stanovnika dobijaju oblik Agencija NASA ne bi bila tako uspešna. koji je od države priznat kao opšte koristan. Godinu dana kasnije O'Neil je. Uskoro se ujedinilo 55 univerziteta u Univerzitetsku asocijaciju za ispitivanje kosmosa. Radne grupe ispituju tehničke mogućnosti velikih sti-uktura u kosmosu. Institut za vasionske studije. godine u Prinstonu. Za izgradnju vasionskih gradova moraju da postoje tri pretpos-tavke: . Tamo su se mogli videti modeli i tehnički crteži vasionskih naselja koji nisu bili naučna fantastika. da nije stalno otvorena prema novim idejama. . Knjiga profesora O'Neila "Naša budućnost u kosmosu" prevedena je na nemački jezik. nastavio svoju studiju o naseljavanju kosmosa. kao što jeste. čuvenom univei'zitetskom gradu u državi Nju Džersi. Zainteresovani publikacijama. Ovu premisu spunjavaju šaflovi. Za nekoliko mesed onoje imalo nekoliko stotina hiljada članova. Oia je stupila u vezn sa O'Neilom i organizovala izložbu u Kenedijfevom astronautičkom centru na Floridi.

"Da bi se jasno videlo često je dovoljno . Ispitivanja su potvrdila Lagranžovo otkriće. u vasionskom veku. kao Sunce i Jupiter. godine. godine prihvatio poziv Fridriha Velikog da dođe na BeAisku akademiju nauka. i a mala nebeska tela nazivaju se "Trojanci". druga tačka ga prati na istom rastojanju. nalazi se skoro pred vratima. Posle smrti Fridri-ha 11 preselio se u Pariz Dok njegovi savremenici nisu znali šta bi započeli sa hrabrim algelirskim i brojčanim teorijama važni mate-matički principi su poveani sa imenom Lagranž. uz pomoć kompjutera. razumljiv način: Libracione tačke. izračunali mnogo više L-tačaka od samo dve Ltačke. je ispunjena. u libracionoj tački u miru ili opisuje periodične putanje. Lagranž je izračunao da su te "mrtve tačke" prouzrokovane uticajem gi-avitacije di-ugih planeta i iz toga zaključio da meteoriti koji dođu na takvu tačku moraju tamo ostati zauvekJer nikada ne mogu da dođu u oblast gravitacije neke druge planete. Postavši sa 19 godina profesor u Torim onje 1766. Ne postoji ozbiljan priručnik u kome ovaj princip nije objašnjen na kratak. na primer. Lagranžu (Lagranžove tačke). Gde se može naći potreban materijal i kako se može jeftino doneti na gradilišta? Pitanje 2: na njegaje odgovoreno pre 200 godina Gde se može i gde trea naseliti vasionski grad? Pre više od 200 gocna. još nazvanim i libracione tačke. Savremeni matematičari su. Zbog toga je društvo i dobilo naziv L-5.cioni centri su tačke u ravni dve mase koje se okreću jedna oko dmge. lociranje vasionskog grada. kao što je neka mala planeta. ako treba odrediti L-tačke između Zemlje. označavaju se sa L-4 i L-5. sakupljeni su mali meteoriti..) odgovorioje na ovo pitanje. Nabazi Opšteg zakona gravitacije Isaka Njutna.U vasioni se morqu utvrditi idealno mesto ili idealna mesta. Na njegovoj putanji oko Sunca. . planete i Meseca.sa kućama za stanovnike vasione. Treće telo. Ono što je Lagranž izračunao može se verifikovati naodernim teleskopima: na Lagranžovim tačkama. Njihov položaj odgovara strogim rešenjima problema tri tela prema Ž. Jedna od tih tačaka ide ispred planete Jupiter. fabrikama i uređajima za provodenje slobodnog vremena. ostaje . Lagranžovo delo "0 problemu tri tela" postaloje veoroa aktuelno. teorija funkcije hjegovi principi mehanike. Vađenje i transport kamena sa Meseca sujednostavniji nego što sebi predstavljamo i to je već danas moguće.Materijal donet sa Semlje nikada neće biti dovoljan da se izgrade džinovske strukture . Ove tačke. Sunca. Druga premisa. libra. matematičar Žozef Lui Lagranž (1736-181. Tada se često ne radi samo o problemu tri tačke nego o problemu četiri tačke. njegov račun variacije. Berlin se javlja Odakle će se uzimati jeftin materijal? Kako će se doneti do L-5? Mesec se nudi. Lagranž se zainteresovao za čudne osobine dve "mrtve tačke" na putanji Jupitera. Sada. stalno za 60°. Profesor O'Neil izraćunao je sa svojim saradnicima da je L-5 idealno mesto zajedan relativno skromni kosmički grad. koje je izračunao Lagranž. naime 1772.

Iz fizičkih i energetskih razloga naročito pogodne godine za izgradnju fabrike na Mesecu bile bi 2000.Realizacija fabrike na Mesecu u medunarodnim okvirima bila bi mera koja stvara poverenje i bitno bi unapredila medunarodnu saradnju za više decenija.Kolikije tehnički angažman.Za koji vremenski period se može realizovati ovaj projekat? . godine studija "Nacrt projekta za izgradnju fabrike na Mesecu"1 .Koje bi državne ili međunarodne organizacije bile fmansijeri? Iz te studije ćemo naznačiti sledeće zaključke: . . .Šta se može proizvoditi na Mesecu? Kako se mogu proizvedeni produkti odneti? .Tehnički problemi u vezi sa gradnjom i radom fabrike na Mesecu izgledaju rešivi srednjoročno.Realizacija proizvodiye na Mesecu dovela bi dugoročno do rasterećenja biosfere Zemlje. nastalaje 1983. bez uvođenja novih tehnologya značajnih za ovaj projekat. maksi-malno 20 godina. Profesori i studenti su investirali 2000 radnih sati za odgovor na ovakva pitanja: .Institu-ta za vazduhoplovstvo i astronautiku Tehničkog univerziteta iz Berlina. . mogu se razviti i staviti u rad. . U Berlinu se tako radilo. kolikoje Ijudi potrebno? .Da li je moguća gi-adnja fabrike na Mesecu i da li je ona ekonomski opravdana? . Kraj citata. Pod rukovodstvom profesora Hajnca-Hermana Kelea.Kolika treba /mora da bude mesečeva stanica? .Za izgradnju fabrike na Mesecu i kosmičkih transportmh siste-ma za nju mora se računati sa vremenskim periodom od 15. . do 2005. koji su u stanju da ispune sve logističke zadatke vezane sa fabrikom na Mesecu.Sistemi za kosmički transport.Crtački prikaz kamenoloma na mesecu promeniti pravac gledanja" rekaoje Antoan de Sen Egziperi (1900-1944). sa.

na Mesecu biti skupa proizvodnja potrebne energije i da li če nedostajati energije? Ne! " Na neutralnoj tački izmedu Zemlje i Meseca. nalazi se solarna elektrana. mnogo osvedofiena atomska energija! . na rastojanju od oko 38500 km od Mesečeve površine. dok će se druga polovina proiz-voditi direktno na Mesecu. Na ovom Zemljinom satelitu u bezvaz-dušnom prostoru ni najmanji vetrić neće okretati vetrenjače. Kele). Ostaje samo mnogo napadana. medutim.Rotacioni bageri će kopati minerale. Na Mesecu se može proizvoditi gas koji sadrži veliki udeo kiseo-nika. godine.Ko to treba da plati "Derlinska studija dolazi . Ujednom hemyskom postrojenju za pripremu "rastva-raće se fini materual pomoću fluorovodonične kiseline i soi-tiraće se različitim postupdma razdvajanja".do potrebe za finansira-njem od 20 milijardi američkih dolara godišnje za vremenski period od 1976. isto tako nužnogza rakento gorivo i važnog za proizvodiy'u vode. a čak i životinje treba da obezbede kvalitetniji život stanovnika Meseca. a zbog nedostatka kiseonika neće sagorevati lož-ulje. Sve su to delatnosti koje mogu da obavljaju roboti. pri čemu moraju skidati samo površinu. ali profesor Kele pretpostavlja da "ljudi ne žele da im se oduzme ta avantura da sami rade u takvoj fabrici". "Dalje će se obavljati elektrostatičko zgušivavanje drugih elemenata" (prof. koja pretvara Sunčevu ener-giju u lasersku energiju i prenosije do Mesečeve fabrike"17^ Vasion- Ovako planeri agencije NASA vlde naselja na nekoj susednoj planeti ska elektrana će isporučivati otprilike polovinu količine energije izračunate za rad Mesečeve fabrike.uzimajući u obzir sve troškove razvoja —i proizvodnje. Minerali će se zatim mleti i magnetski sortirati. uključujući ijedan transporter za velike terete koji tektreba izgraditi samo za ovu priliku . neophodnog životnog elementa za stanovnike kosmosa. Sirovine će se mehanički ople-menjivati do oblika koji omogućava transport do Zemlje ili do drugih tafiaka Sunčevog sistema. takođe. Ona bi snabdevala Zemlju sti-ujom i vrednim sirovinama. Ljudi koji se bave zaštitom prirode i čovekove okoline mogu da kliču . Tada bi već počela da se amortizuje Mesefieva fabrika. Da li će. Projektovano je u velikoj meri samosnabdevanje životnim namirnicama (kao što su bašte sa hidrokulturama). do 2002.

Koncept agencije NASA nove transportne mašine sa mesec .

Njegova blaga mogu se iskorišćavati površinski u dnevnim kopovi-ma. Kopanje zlata u prošlom veku bila je sirotinjska priredba prema šansama koje nudi Mesec. a koji je potreban za proizvodnju solarnih ćelija. Oni će provoditi praznike sa stanovnicima kosmosa u kilometarski dugačkim cevima od stakla i plastike i neće morati da se odreknu nijedne prijatne stvari "odozdo". kongresu Međunarodne astronautičke federacije.. Ova baza se nalazi unutar onoga što se ekonomski može postići na kraju ovoga veka. do 13.od radosti! Zemaljska biosfera će se poštedeti i može se obnoviti. Američki istraživački timovi potvrđuju rezultat rada na Berlin-skom tehničkom fakultetu. pripadnici agencije NASA. i provodiće svoju bestrežnisku mladost na pratiocu Plave planete. Titana. Stanovnici Meseca biće bogati. Djuk i V. U prospektima će se nuditi hoteli i restorani. koja je udaljena 384400 km. Nozet iz Kalifornijskog astronomskog instituta potvrdili su sledeće: "Rezultat ispitivanja kosmosa biće nužno Mesečeva baza sa stal-nom posadom. Zar to nije cilj za koji se isplate ovakvi troškovi? Industrija neće nikada biti izlišna: napolje sa njom u vasionu! Medutim.neophodne sirovine za proizvodnju alumi-nijuma . M. Mendel kao i gospodin S. Silikona."18) Za samo 30 godina moći će turisti koji su umorni od Zemlje posetiti Mesec.skoro su neiscrpna. koji se održao od 7. Ležišta boksita . tamo ima na gomile. Ona će biti prvo samostalno vanzemaljsko naselje Ijudi. a banke i pošte će nam pružati svoje usluge.. ovaj cilj se ne može postići bez vrhunske tehnologije. Crna mora sadrže mnogo gvožđa najboljeg kvaliteta. na Mesecu ima napretek. Infrastruktura Otudija Berlinskog tehničkog fakulteta predlaže za transport mesečev autobus na pogon jednostepenim vodonično-kiseoničnim raketama. godine u Lozani u Švajcarskoj. koji na ovom svetu nedostaje. a na Mesecu nikada nije bilo vazduha. koga na Zemlji već sasvim malo ima. Na 35.. Ovaj autobus ne bi trebalo da transportuje Ijude i robu . mamiće nas rajski parkovi i sportski tereni.. oktobra 1984. Vrhunac: tamo gore ništa ne korodira! Ležišta gvozdene rude na Zemlji nagriza vazduh. će prve bebe u svojim pasošima imati upisano "mesto rođenja: Mesec". Godine 2020.

Ovakav teški transporter bi se morao sastaviti u vasioni iz delova koje bi tamo doneli spejs šatlovi. mnogo veće stanice. u bestežinskom stanju gde sve lebdi. U kakve će platne grupe biti svrstani Ijudi koji rade iste poslove na Zemlji i na Mesecu? Za stalne gradove u vasioni mesečev autobus nije dovoljan za tiansport materijala. -Raketa bi ga stavljala u pokret kratkim guranjem i ne bi mn bili potrebni motori da ga podignu sa neke planete. On će se zadržavati samo u bestežinskom prostoru između orbita. pokreiljirija i elegantnija.. Posada druge. Za sindikate će nastati problenii: na Zemlji se rad sa glomaznim predmetima smatra teškim dok gore.. njihove kolege rukuju njima kao igračkama." Kako to treba da se postigne? . udobnija. Stoga moramo razviti transportno sredstvo koje može da odnese sa Meseca koristan teret. biće sasta-vljena od školovanih vasionskih radnika prve stanžce. Profesor O'Neilje izmislio drugu metodu: "Moramo poci od pretpostavke da se za nekoliko godina mora preraditi nekoliko miliona tona mesečevog materijala. Saobraćaj između Meseca i zcmaljske orbite obavljao bi teski ti •ansporter koji . gde će se presedati i pretovarivati roba. nego samo do mesečeve orbite na oko sto kilometara visine. stolice" čiju je prvu generaciju NASA sa uspehom testirala rečima znač da lunarna postrojenja moraju biti u stanju da u rokuod nekoliko godina odvezu sa Meseca oko hiljadu puta veću masu nego što e njihova sopstvena.Tranaporter tereta po modela agencije NASA od Zemlje do Meseca.uprkos svojim džinovskim razmerama troši malo energije. što drugim Vasionska odela postaju Idkša. Novorazvijeni materijali to omogućavaju Za veze na kratkim rastojanjima služe ove "vatrene. a da samo ne napušta površinu Meseca. Ovo ne inoze obaviti nijedna danas postojeća raketa.

koja se niože samo na poslednjim kilometrima hidraulički pomerati nalik na neki teški top. Nakon toga voz se vraća nazad.38 km u sekundi kojaje potrebna za izlaženje iz mesečeve teže. Profesr O'Neil se držao ovog principa da bi projektovao svoju "elektrodinamičku centrifugu materijal".0 principu linearnog motora već sam govorio u vezi sa "elektro-magnetskim topom". Pomoću magnetnih impulsa voz ubrzava kretanje do brzine od 2. Pogled na industrijsko i stambeno naselje na Mesecu Magnetna železnica Trms-Rapid na eksperimentalnoj deonici u Emslandu . Na šini se nalaze plitka kola sa cetiri zida čiji se prednj] zid može veoroa brzo:spustiti daljinskora koman-dom. voz naglo koči. Posle poslednje korekcije pravca. Ovaj postupak omogućava mala mesečeva teža kombinovana sa brzinom elektrodinamične centrifuge za materijal. dugačka 67 km. a prednji zid kola se spušta i u istoj desetinki sekunde oslobađa tovar koji poleti pod pravim uglom u odnosu na mesečevu površinu i počne da lebdi. koju izračunava kompjuter. Ovaj magnetni voz se natovari matenjasom i teret kreće. On ovako zamišlja njenu funkciju: Na Mesecu će se položiti "šina magnetne železnice".

brzinom do 400 km na sat.'' Putniče. na bešumnoj eksperimentalnoj železnici da baciš pogled u blisku budućnost! . između mesta Derpen i Laten. dodi u Emsland i pokušaj tamo. Sa magnet-noin železnicom oni se u budućnosti mogu zaboraviti. voznim i pogonskim sistemom bez trenja: "Kod magnetne tehnike vožnje. AEG i BBC u konzorcijumu "Magnetska železnica Trans-rapid". funkcije nošenja. bila bi do pre nekoliko godina još nemoguća.5 km u Emslandu. u blizini holandske granice. vođenja i pogona oba Uprvom planu mesecev autobus . kojuje predložio pro-—fesor O'Neil. bez dodira. Svim železničarima na svetu bili su poznati problemi trenja izmedu točkova i šina koji su ogi'aničavali veće bi-zine.u pozadini cevovod za elektrodinamični transport materijala vljaju se elektromagnetima ugrađenim u vozilo. Ona raspolaže nosećim. Od 1984. godine ona vozi na eksperimental-noj pruzi dužine 31. Probleme sa velikim brzinama i enormnim otporom trenja rešile su nemačke firme MBB.Trans-rapid Izgradnja ove elektrodinamične centrifuge. Magnetna železnica funkcioniše nezavisno od trenja izmedu točkova i šine.

Tu treba da nastane prvi. a njena posada sortira lebdeći materijal u konvoj od nekoliko hljada tona. da ne bi nastale pogrešne predstave opisivanjem eksperimentalne železnice u Emslandu. 19871990. Tu se okreće mala vasionska stanica oko sopstvene ose. a zatimstižu i stanovnici kosmosa. Ona se povećava. skromni vasionski grad. . Posade dolaze iza toga. da bi ga pomoću vasionskog šlepera upravila ka tački L-5. Gradi se dmga kosmička stanica. Gradilište na L-5 Tuda ide materijal katapultiran sa mesečeve površine? Ide ka. ne može biti oduvan. pri naj-većoj brzini. kako se mora zamišljati centrit'uga za materijal . 1986.kao magnetna šina ugrađena u cev. a materijal u kolima.drugoj Lagranžovoj tački! Znamo već da meteoriti ostaju "za-lepljeni" na libracionim tačkama. Spejs šatlovi nose prethodno isfabrikovane građevinskeelemente do vasionske stanice. Snimak rakete pokazuje. Spejs šatl odnosi malu vasionsku stanicu u orbitu Ze'm-Ije.Magnetna centrifuga za materijal na Mesecu ima upravo idealne uslove. a eventualno treća ičetvrta. Tamo nema otpora vazduha. Građevinski delovi tereta lete u neprekidnom nizu kroz tamu vasione i skupljaju se u blizini Meseca na tački L-2. 1990-1995. Upravo tuje potreban ovaj teret.

nazvana OSTRVO T. Ona obrazuje bazu kod kosmičkog grada kojaje. Vasionski šleperje vuče ka tački L-2 u blizini Meseca. kiseonik i. U meduvremenuje postignuto da šatlovi startujučetiri stotina puta godišnje. Na visini od 38500 km iznad Meseca pušta se u pogon pn'a vasionska elektrana. 2000-2005. 1995-2005. za duževreme. Jedna od velikih kosmičkih stanicaje gotova i snabdeve-na. . Kosmički radnici na orbiti Zemlje sastavljaju dve većstanice od prefabrikovanih modula. Stanica na Mesecu se razvija u naselje. Iste godine će se u mesečevoj Idinici roditi pi'va inesečeva beba. Ona isporuč'uje energiju preko mi-krotalasa i lasera direktno u mcsecevo naselje.1995-2000.td. Robotipočinju sa proizvodnjom sirovina. prvi vanzemaljski čovek. po profesoru O'Neilu. voda. Tamo se nagomila-vaju životae namirnice. Izgrađeno je pristanište na Mesecu. Druga vasionska stanica napušta zemljinu orbitu i pri-ključnje se stanici L-5. U pogonuje malaelektrana. Elekti-odinamična centrifuga za materijalje u izgradnji.Između Meseca i stanice L-2 postoji stalni saobraćaj.

Već se nazire prstenasta struktura OSTRVA I. Oko stanice L-5 lebdi sve više paleta sa prefabrikovanim delovima i rezervom. kadaje stanovnicima Zemlje voda došla do grla. naći svoju primenu kao izolacioni materijal od hladnoće i zračenja iz kosmosa. Covek može da n i mobiliše svoje odbrambene snage. Ukoliko se ne pojave Eskiini da se umešaju u rad tehničara važiće sledeći raspored: 2004. Protiv katastrofa. Raste potreba za radnim mestima. . Na Zemlji se rasplamsava diskusija: da li ova deca sa Meseca treba da ostan'u tamo ili se moraju vaspitavati na Zemlji? 2005. "Čovek ne počinje lako da misli. Izazvao sam glasno raz-mišljajući u "Sećanjima na budućnost" šok u celom svetu. ali samo protiv takvih." Zemlje sveta će prinudno morati da dodu do oštroumnog konsen-zusa. Neko ko veruje u budnćnost. a ipak izvodljivog. novom tehnikom usporenaje potrošnja nafte. Sve nacionalne krize energije vode ka jednoj internacionali golaća. počeli bi da plivaju. udvadesetostruči sa o svoje prihode izazov je prihvaćen: razvijene su i unapredene alternativne energije. kada izvori usahnu? Ubeđen sam da će se i tada automobili voziti i da ćemo se i dalje gi'ejati.umesto da nslove parališuću rezignaciju . knjiga "Jedna se planeta pljačka" ispunile su . koje stignu bez najave. U meduvremenu ima već deset rnesečevih beba. šta ce se desiti kada se nafta ne bude mogla dobiti ni za kakvu cenu. što se u većini slučajeva ne dogadaJer: "Stalno se pojavljuju Eskimi koji govore stanovnicima Konga šta treba da rade". redovno stižu materijali koji će. organizacija izvoznika nafte. Čovečanstvoje do sada preživelo sve apo-kalipse. Međustatus Tapravimo ipak. Sada se samo vezujem za mogućnosti trenutka. misli da će globalni razvoj primorati političare na pregovore. rekaoje poljski satiričar Stanislav Jerži Lem. jer: "Fantazija je važnija od znanJa" rekao je Albert Anštajn. Propast sveta? Pesimističke prognoze. Protiv onih koje se razvijaju polako : koje decenijama nadolaze i mogu se spoznati. TAV stoji na raspolaganju za brzi prevoz. čovek je ncmoćan. Skoro neprimetno razvoj korača u čizmama od sedam milja. Međutim. Svetsko stanovništvo raste. da ne pratim uvek loptu kojom se igi'a u eksperimentalnim institutima budućnosti. da razi-i gra svoju stvaralačku maštu.pilotsku funlEciju: predvidele su kaTastrofu na horizontu. takođe. na našem putu u budućnost malu pauzu. sigurno bih se ograđio od spiska nezamislivog. Dali će se ostvariti ono štoje moguće u okviru vremenskog plana od 20 godina nije pitanje tehnike nego samo pitanje pravovremenih političkih odluka. Kada je OPEC. Fabrike mesefieve kolonije počinju sa transportova-njem prvih sirovina. pre svega. kao ona Rimskog kluba ili studija Global 2000. Sa Meseca. Da nisam upoz-nat sa materijom. Tada će. kadjednom počne više ne prestaje. — • Inventar tehničkih mogućnostije zapanjujući. Zagađivanje čovekove okoline podjednim nebom bez granica neće se zaustaviti na carinskoj rampi. da alarmira pronalazače. Uvek. To je znao Žan Žak Ruso (1712-1778). a glad hara kontinen-tima.Red vožnje za razvoj Sledeća vremenska tabela za pojedine etape gradnje tehnički je potpuno realna ako i ukoliko se pravovremeno donesu političke odluke. globalna kontrola radanja postaća neizbežna. Međutim. kao što sam ja.

Pomanjkanje kiseo-nikaje nevažno. Potpuno nove perspektive se mogu naslutiti. bilo je i biće. Fizičar Piter Vajk. Kroz okno možemo da posmatramo: što se brže okreće doboš. Ovakav priraštaj odgovara nastaj anj u nove. Za proizvod-DJTI i snabdevanje čovečanstva svim potrebnim dobrima površina Zemljeje premala. U februaru 1985. U kružnom toku se upotrebljeni vazduh meša i priprema. dok je ostalih 10 posto mešavina. Poznatoje da kamenje sa površine Meseca sadrži 20 procenata silikona. osim sanduka sa problemima i sanduka sa riz. a za 2020. Horizont planiranja je neograničen. Opterećenje čovekove okoline je u raznim oblastima postalo ne-snošljivo. Naša planeta prilično je istrošena. kad se sirovine mogu uzimati sa Meseca. Orbitalnoj teškoj indu-striji stoji na raspolaganju za procese rastapanja sunčeva energija u neiscrpnoj količini. prisilno ispuruti prazninu. a kasnije sa asteroidnog prstena? Zašto "ovde dole" graditi neomiljene elektrane. Pre svega. kojije dugo godina radio na Kalifornijskom univerzitetu. a onaj ko traži izlaz mora da otvori sanduk sa rešenjiraa. piše: "Pretpostavimo da se ovde. vsb gcdine Svetska banka je prognozirala udvostničenje. zavisno od željene teže. Ova dva metala imaju vrlo različite gustine. sirovine će se prerađivati u polufabrikate.rešenjima. Ako se takozvana teška industrija premesti na L-tačke. elektrane. veštačku težu .centrifugalnu silu kao u mašini za pranje rublja | naših majki. treba našu lepu Zemlju da oštećujemo. iako već sada neomiljena. Ona se može bez slojeva oblaka hvatati za pogon visokih peći i za proizvodnju laserske energije. komadi veša se sve više stiskaju uz zid doboša. Zemlje u razvoju sa svojih 60 procenata svetskog stanovništva daju 10 procenata proiz-vodnje dok zemlje sa državnom trgovinom. Zašto. Ba se Iz sanduka sa rešenjima potiče urbi et orbi (svima i svakome) velika ir''oj ideja za vasionska naselja. a vodonični motori će "nicati" iz mozgova prona-lazača. Prilikom dobijanja kiseonika iz kamenja sa Meseca.neopravdano zabranjivana atomska energija. a 011 te probleme nije mogao da drži pod poklopcem. one K-adaju oko 75 procenata svetske proizvodnje. 30 procenata metala. Ona neće moći dovoljno da snabdeva stanovništvo koje neprekidno raste. a sada radi na dugoročnim studijama za agenciju NASA. 40 procenata kiseonika. Pepeo. naselja moraju se premestiti u vasionu. Poslednje sredstvo je . U plivanju će da sazri saznanje da se konačno mora razmišljati o životu izvan Plave planete. Brže nego što se misli i okeani će biti "ispumpani". godinu ntrostručenje stanovništva. koji se mogi-i primeniti u izgradnji vasionskih gradova. a za sekundu jedne četvorofilane porodice! Zapadne industrijske imaju oko 25 procenata svetskog stanovništva. ostaju otpaci. godine. Po sličnom principu se mogu vasionske fabrike i vasionski gradovi staviti u sopstvenu rotaciju. Svetsko stanovništvo e-nih je brojalo preko 4. jer se može dobijati čak kao sporedan proizvod iz mnogih sirovina. na Zemlji. dva velika grada za dan. Voda se penje. kada ih možemo smestiti u vasionu? Za moj ukus pametnijeje i bolje prošinti se u vasionu pravovremeno i dobrovoljno. Nećemo đa se sazaljevamo! Sanđuci sa problemima vešto su bili a svuda po svetu.5 milijarde Ijudi 1982. ali namjoš ne stoji do grla. velike države za godinu dana. šljake i minerali postaće hu-mus za baštovanske kulture. Tamo gde dođe do diskusije između Ijudi uniforroisanih gledišta. oponira se da u bestežinskom prostoni to sve uopšte nije moguće! Tehnička fantazija već razmišlja o fabrikama koje se kao neki ogromni točak okreću polako oko svoje sopstvene ose i stvaiaju . štoje uostalom metoda koja se dokazala u svim vasionskim vozilima sa posadom. Ako se oba rastope onda aluminijum . međutim.industrije. onaj ko voli mir mora da bude za miroljubivo naseljavanje kosmosa. pokuša napraviti legura od aluminijuma i materijalakoji sadrži antimon. medutim. od Medutim. sa svojih 15 procenata svetskog stanovništva daju 15 procenata proizvodnje.

kristali i mešavine stakla koji se mogu proizvesti samo u bestežinskom stanju ili u maloj teži. a najveći deo nestaje u Univerzumu. u velikom stilu dobija na Zemlji. "Doživljaj Meseca" ćejoš više garantovati fasci-nacijn koju smo do sada osećali prilikom pi-vog susreta sa drugim kontinentima. daje svoje zrake milionima godina. prvorazredni zadatak vasionskih kolonista biće da snabdevaju Zemlju energijom. i vasionski turizam ne sme da ostane nepomenut. "Tamo su gigantske. Optička industrija će proizvoditi "kosmički čista" sočiva i specijalne medicinske uređaje. kojejoš uvek grade elektrane. Do meseca i nazad T^'onačno. govori čak u prilog turizma na Marsu. termonuklearni reaktor. Erike. koja se u nuždi. a zatim pomoću mikrotalasa ili u laseru koncentrisati i slati na Zemlju. rođeni Berlinac i dugogo-dišnji saradnik Vernera fon Brauna u Hantsvilu. Isuvišeje velika razdajina od mesta proizvodnje do potrošača. U međuvremenu su sva odmarališta već viđena i posećena ili prepu-njena kao mravinjaci. Inženjer Kraft A. pre svega Olimpus Mons koji je . 2010. vulkanski oblikovane pojedinačne planine. koje bi imale bolje dejstvo za 35 procenata od najboljih sunčanih ćelija koje smo danas u stanju da napravimo. Međutira. neće nas spasti. u Alabami. a raznm ne govori suprotno.ispliva na površinu čim metali ponovo počnu da se stvrdnjavaju. Stoga se ovalegura na Zemlji ne može proizvesti u ekonomičnim količinama. U vasioni se ziačenje usijanog Simca moze hvatati i na satelitima pretvarati u elektricitet. Ko ne bi poželeo dajednom u bestežinskom stanju Meseca hoda v. Sunce. isuviše je veliki gubitak energije u zemljinom vazdušnoni omotaču. velikim skokovima. a sebi ih ne mogu priuštiti. Solarna energija. godine biće hit-let na mesečevu bazu. onda će Ijudi imati sve više slobodnog vremena. Ako raazvoj na svim poljima bude i dalje napredovao. To bi Lila efikasna i jeftina pomoć za prenaseljene zemlje u razvoju. isuviše su nesigurni vreme'iski uslovi. Takva legura bi predstavljala novi materijal za proizvodnju sunčanih ćelija." ) U vasionskim laboratorijama se mogii proizvoditi farroaceutski proizvodi.

Čazma Marineris je razgranati sistem džirovski?i klisara dug 2500 kilone-tara. sport. godine na Tehničkom fakultetu n Beču izvodio eksperimente sa raketama.da pustinjski predeli postanu plodni ili da se pomeranjem ohlaka sprece poplave. 17. da je 1923. pojedinačne facete bi se mogle tako pomeriti da se u ugrozenim regionima izbegnu noćni mrazevi. do 1940. prečnika 5 metara. Drugo. i pouosan što je on. velikirn kraterima sa peščanim dinamakoje su naneli vetrovi. prilikom mogpredavanja u Majsterzinge hali u Nirnbergu. gcdine nije štamparska greška! -. Zahvalan sam svojoj sudbini što sam mogao da upoz-nam profesora Obo-te pn.visok 25000 metara. godine. bio u agenciji NASA u Hantsvilu cd 1955. godine radio je u timu Vernera fon Brauna u Psnemindeu. Ogledala će regulisati sunčevu svetlost u rtmu dana i noći. bio u auditorijumu. Habitati Taseljenicima kosmosa potrebna je relaksacija. i blizina porodice i pi-ijatelja.ma sa skulptura-ma titanske visoravni. Teža u naseljima za stanovanje biće istakao na Zemlji. ima još mnogo većih mogućnosti. a publika mu je dugo aplaudirala. Od 1941. tome i mnogo ceniu drugome mogu se dr. godine. mnogo godina. mogu se lako oslobađati putevi za brodove prerna arktičkim lukama. Nastaće habitati (lat. januara 1975. Tako bi se kasnije moglo uticati na klimu . Treće." Da bi se znalo kakvu tezinu imaju izlaganja devedesetjednogodišnjeg profesora Obeila. Habitatio stan). do 1958. a zajedno sa njim. sa korisnim teretom od 10 tona. godine. . a prečnik baze mu je 600 kilometara. predeli.konstniisao raketu od 25 metara težine. Medutim. u tački L-5 trebalo bi izgraditi OSTRVO I. hteo bih da podsetim na to da je on 1917. Njegovo delo "Ljudi u kosinosu" se pojavilo 1954. Prema predstavama profesora O'Neila. Haotičnim predelima vanzemaljske divljine. godine (!) opisao bitne elemente današnjih velikih raketa u svojoj knjizi "Raketa za planetarne prostore" i da je od 1938.'ili posettoci Maisa pod roze nebom između veličanstvenih izlazaka i "Prvo.noću bi se mogli osvetljavati veliki gradovi iz kosmosa i tako bi se štedela struja. . pozdravio sam ga.

Pošto će želja za ise-lja-vanjem sa Zemlje postati još već. Pogled na svetiucajuće zvezdane dijamante iz crne vasione.Trava. cveće. tehničari. većje dogovoreno. Svi oni kojeje ovamo doterala čežnja za novim dimenzijama. parkovi. da kolonisti sa OSTRVA I.jer će graditelji već imati iskustva stečeJia prilikom gi-adnje OSTRVA I. posle prvih razglednica sa srdačnim pozdravima iz vasione. Džinovski točak OSTRVA II treba.8 km. da una prečnik od 1. prema planovima O'Neila. Sume. Uprkos strogoj kontroli rađanjajednom neće biti dovoljno prostora na OSTRVU 11. Vazduh-koji se stalno filtrira i prerađuje biće bolji od onoga na zavičajuoj planeti. Projekcija agencije NASA totalnog izgleda habitata 21. veka . drveće. centri za provodenje slobodnog vremena. a obim ekvatora od 6. a i životinje uspevaće u biotopima. Jednog dana će biti i tehnologija prevaziđena. ubrzo počmi sa gradnjom OSTRVA II. potoci i jezera. Vlade i koncerni mogu da kupe habitate kao što je i OSTRVO II.5 kilometara. menadžeri. na biiske planete i vasionske fabrike koje kruze oko habitatajejedin-stven. Na tom terenu treba da živi u prijatnim uslovima 140000 Ijudi. omiljene domaće životinje su razumljiv komfor. radnici i njihove porodice ne treba ničega što život čini vrednim življenja da se odreknu. Ono će biti izgrađeno brže. bez grešaka.

Sa dosadašnjim sredstvima jedva da bi bilo moguće da se svakih 30 minuta dobije snimak oblaka za celu hemisfei-u. Kenedi dao 1961. dr Bruna L. hrabri vasionski mislilac. povećati broj interkontinentalnih poziva od 3 mi-liona 1965.Indonezijaje uspela da poveže prek'o satelita svoja velika i mnogo hiljada malih ostrva za neznatno malu cenu u poređenju sa onim koliko bi koštalo povezivanje podmorskim kablovima. na 200 miliona 1980. medicinsku kontrolu u stacionarima za intezivnu negu. mikroprocesore. nego cilindra koji se okreće oko svoje uzdužne ose.Farmerima u Floridi su svakih 30 minuta davane temperaturne karte kadaje postojala bojazan da nastupe hladne noći. jedinicama za snabdevanje od 25 tona i jedinicom za ateriranje na Mesec. "Komercijalna astronautika . Između 1968. moguća. Projektovanje. pri čemu su ušteđene ogromne količine isekticida. a time su u poslednjim godinama izbegnuti gubici u proseku od 45 miliona dolara. godine agencija NASAje ispunila program • meje Džon F. prilikom otvaranja teško dostupne oblasti Amazona. negoje to kosmonau-tika. ali ovog puta ne u konstrukciji džinovskog točka. prečnika osnovice 3. Rat nije više otac svih stvari. . i time u znatnom delu amortizovala svoje sopstvene investicije. medutim.Pomoću komunikacionih satelita može se dokazati daje komu-nikaciona mreža sa nadzemnim vodovima i veza pomoću mikrota-lasa.koštali su 50 milijardi dolara.Satelitski snimci upozoravaju na nevreme. . Doktor Stanek beležijedan impresivan uspeh: gi-adnja vasionske r. i 1972. godine najveći stepen hitnosti . onaje . džepove itd.Od svog zakonskog osnivanja. godine. daju pravovremene prognoze o žetvi itd. . Troškovi / korist Qa kosmonautikom nastala je u SAD dinamična industrija rasta. veka?"3 preuzimam nekoliko plodova kosmicke ere: .. Agencija NASA je rezultate svojih istraživanja odmah dalje davala industriji radi direktne primene u korist svih . OSTRVO III bi sa svojih 1000 kvadratnih kilometara slobodne površine ponudilo životni prostor za milion Ijudi. klima uređaje.8 tona..Afričkim državama su satelitski snimci omogućili da prate i uništavaju jata skakavaca. pejsmejkere. Takođe profitiraju i siromašnije zemlje: . .Krenuće se na gradnjujoš većeg habitata. konstruisanje zgradnja Apola . desetostruko skuplja.Brazil je mogao. olo sa posadom spustio se na Mesec.9 metara.sa kosmičkom kapsulom teškom 5. otknvaju nalazišta slatke vode.SAD otkrila mdno bogatstvo u vrednosti od oko 15 milijardi i^lara." Iz doku-mentacije švajcarskog stiiičnjaka za kosmos. međutim. Plantaže su se mogle preventivno grejati.Uz istovremeno pojeftinjenje mogao se. kojaje bila teška 16 tona . godine. da se posluži jeftinim fotografijama koje je iz kosmosa napravio LANDSAT. godine.5 km i dužinom od 32 km. doduše.anice "SKAJIAB" koštalaje dve milijarde dolara. optička vlakna. To su patenti za nove veštačke materijale koji kao čičak zatvaraju prtljag. solarne ćelije. . sa čijim se korišcenjem može početi za 15 godina.naftni bum 21. 1958.. "Amerinkanci su osnovali svoju agenciju NASA kao civilnu orga-nizaciju od zajedničke koristi koja će što je brže moguće nove tehnologije što donose dobit davati privatnoj industriji. . O'Neil. . agencija NASA je prijavila nekoliko hiljada patenata čiji smo korisnici svi. izračunao je da se OSTRVO III tada već može izgraditi sa prečnikom od 6. zahvaljujući telefon-skim satelitima. Staneka.

a finansira ih konzorcijum koji se sastoji od država. Ovi troškovi se dele na rok od 20 godina. hrabri pioniri.finansijerima. Sledeće generacije će to morati. pošto se stanica kroz kamate i kamate na kamate amortizuje. ili će ih naseljenici kosmosa sami odredivati? Mogu li vasionski gradovi da postanu pretnja za Zemlju? Da li će se vremenom stvoriti nepoznate vrste bakterija ili virusa na koje su imuni samo oni koji su rođeni u kosmosu? Da li će "oni gore" stvoriti druge moralne zakone od "onih dole"? Da li će život biti kraći ili duži? Da li će vasionske kolonije stvoriti novu valutu? Ako će je stvoriti kako će se isplaćivati isporuke? Da li će postojati vlasništvo. godine o studijama koje su došle do rezultata da "tehnološka i ekonomska dobit kosmičkog programa prevazilazi troškove sa 14:1" . Časopis "Tajm" izvestioje 1974. Da li će se leševi vraćati na Zemlju? Da li će se u ovim posebnim okolnostima razviti no'vi pravni kodeks? Da li će ciljevi biti unapred dati sa postojbinske planete Zemlje. državama učesnici-ma. Jedna prognoza je sigurna: tamo gore neće biti perfektno društvo! Čovek nije savršen.Sadaje gradnja kosmičkog habitata OSTRVO II proračunata na 200 milijardi dolara. Da sam počeo sa: "Zamislite dapostoji gigantskovasionsko naselje!" moji čitaoci bi me smatrali autorom naučne fantastike. industrija i bana-ka. Nameće sejedan katalog pitanja kao što je ovaj: Kome će pripadati to naselje . bez uspomena na Zemlju odakle su. Autarkični kao što su. da traže avanture u novim dimenzijama. Kao njihovi prethodnici.država koja nastane u kosmosu biti demokratska ili funkcionerska država? Da li će socijalni sastav da ostane stabilan ili će se razviti stanja slična na Zemlji? Šta će se dešavati sa umrlim? Da li će postojati rozanjum ili vasionske sahrane? (Jedva dajeto moguće: u bestežinskom stanju bilabi to zanimljiva predstava). samim naseljenicima kosmosa? Ko utvrđuje natalitet? Ko ga kontroliše? Da li će grad . gordi na svoje slobodno biće oni zaključuju da kažu zbogom našem Sunčanom sistemu. Za 30 godina moći ćejednovasionsko naselje da egzistira nezavisno od Zemlje. možda kroz sto godina. osnovni posed. naseljenici kosmosa neće imati na Zemlji rođake. Mi možemo tirne da počnemo. Da ne bih sebi dozvolio takvu kvalifikaciju skupio sam podatke u malu enciklope-diju za izgradnju vasionskog habitata. nasledivanje? Dali će stanovnici raznih habitata živeti miroljubivo među sobom ili se u naslednoj masi skriva bacil permanentnih sukoba? Preti li "krik malih zvezda"? Kako će se planeta Zemlja ponašati u slučaju konflikta? Može li se ona staviti pod pritisak novog oružja iz novih industrija? Špekulacije? Ovaj katalog pitanja ni izdaleka nema pretenzija da bude potpun. preduzetnicima ili. Spekulišimo malo. Polazed sa te osnovice neka svako sebi predstavi šta se može desiti u tim naseljima u vasioni. Nekada. . "'Takvim pitanjima mogu se ispuniti cele knjige. Katalog pitanja Tz obimne literature povadio sam samo najvažnije podatke koji su potrebni radi razumevanja velikog putovanja u budućnost. Sa tehnološkog i tmansij-skog stanovišta nema nesavladivih prepreka za izgradnju džinov-skih vasionskih postrojenja. oni žele da idu dalje u Univerzum.

god. Istraživačka radoznalost ih izgoni iz habitata.L . s vremena na vreme jak potisak. U vasionskim habitatima se razvila neka nova religija. Nije čudo što mudri Ijudi razmišljaju o tome. oni prirodno poseduju nagon religioznih preobraćivača da moraju proširiti svoju misiju. Pa i ako jedno veliko vasionsko naselje ne mora više da se dize sa Zemlje. Frenka Drakea.X . brzine se još uvek pokazuju kao premale. Sve što se u vezi s tim sada može učiniti i što bi ubuduće bilo moguće. ovoga putapo nalogu duhaUniverzuma. međutim. Lagano ubrzanje. gocttne VOJADŽER II proći će planetu Uran. a tajnaje ova: na izračunatoj putanji one se stalno navode u privlačnu oblast neke planete. Univerzum je. ukupno 210 astrono-ma i 40 naucnika iz .Posle temeljnog proučavaiya.Mesec planete. bez zle name-re. a VOJADŽER 1 i VOJADŽER II u aavgustu i septembru 1977. U januaru 1986. Nemoguće? Fantastično Međuzvezdane sonde malog formata već su u vasioni: PIO-NIR X i PIONIR XI startovali su u martu i aprilu 1972.a nautike"). Izaslanička misija pofiinje. ako je moguće pod uticajem pri-vlačnih sila neke planete. m: Razvila se prosvećena monarhija ili predsednička demokratija.tačka.Vasionski grad okupira naučna elita. prema kosmičkim merilima. ali da jaki motori ostaju problem. redovni profesor na i Tehničkom univerzitetu u Minhenu za astronautičku tehnologyu. Sve četiri će napustiti našSunčev sistem. Čak i najbrži vasionski brodovi bu putovali veko-vima ili milenijumima. Filipa Morisona do Edvarda Parsela. preko Džona Bilingema. beskonačan i rastojanja samo do nama najbliže zvezde Alfa Kentauri ne mogu se nikada savladati. i u svoja dva izvrsna i uzbudljiva dela "Bezgranična dimenzija astro. opisuje profesor Hari 0.naređuje "svome Barodu" da otputuje u drugi Sunčev sistem. Njeni vernici su bogobojažljivi.na svojoj generalnoj skupštini da osnuje jednu novuistraživačku grupu pod imenom „Komisija 51“istraživanje vanzemaljskog života. godine. Putaiye su tako utvrdene da izgleda kao da će sonde zbogprivlačnih sila da se sruše na planetu. Ovo su četiri scenarija od mnogih zamislivih motivacua da se probije ka novim horizontima. Rupe.svejedno kakvog oblika države . Pristupila joj je naučna elita astronomije i astrofizike . a oni se dosađuju osom Zemlja . shvatio sam da se na ' horizontu špekulacija doduše sasvim ocrtavaju mogućnosti. Regent. godine. Komisija 51 Meređunarodnaastronomska unija (IAU) zaključila je 1982. nazovimo je "Izaslanička misya". samo ih sprečavaju stari ugovori sa Zemljom. one ih promašuju što je uslovljeno njihovim velikim brzinama. Naslednici kralja ili predsednika žele neograničena prava i hoće da vladaju milionima stanovnika. da 11 će pri tako sporom kretanju vasionskih habitata uopšte biti moguća koloniza-cija naše galaksije. da bi se konačno oslo-bodili svih prepreka i ugovora. međutim. ono već operiše u bestežinskom stanju. mole se u crkvama. koja je a. Žele davrše misuu u Univerzumu verom i inteligencijom.od Karla Sagana. pomeraće ga na dugom putu didje u kosmos. Meduzvezdano putovaiye od zvezde ka zvezdi moglo bi tako dapočne. kako su nas učili. Premise za sva"provalivanja" bili bi dovoljnojaki inotori koji bi mogli da odvuku džinovske habitate sa neke L-tačke iz Sunčevog sistema. Ove sonde lete bez pogona. da otvore vrata u vasionu za jedinu pravu religiju.

U prečniku od deset svetlosnih godina postoji već deset zvezda. Meseci. Ono što se za deset godina od teh-ničkih rešenja moralo savladati. zajednu vasionsku koloniju nije im potrebna planeta slična Zemlji. To znači rastojanja od deset svetlosnih godina. a uz to u prtljažniku nose gotove planove za izgradnju vasionskih habitata. oni u svojoj posadi već imaju specijaliste za sirovine. Ako su jedanput sleteli na neku sti'anu planetu X. Maknamara." Profesor Papagianis se osvrće na maksimu Alberta Ajnstajna: "Najveći broj osnovnih ideja nauke same su po sebijednostavne i po pravilu se mogu interpretirati jezikom razumljivim za svakog. dakle. Sa deset miliona godina bi totalna kolonizacija bila upravo hiljaditi deo njene starosti. On kaže: "Stoga izgleda apsolutno razumno da se pretpostavi da ćemo u sledećem stoleću ili onom iza njega biti u stanju da postignemo za jednu desetinu više. Nezamislivi vremenski period? Računa se daje naša Galak-sija stara deset milijardi godina. cepanje atoma. Na taj način bi se čitav naš Mlečni Put kolonizirao za 10 miliona godina. na svakih šest svetlosnih meseci -jedna zvezda. "to znači da bi talas kolonizacije napredovao otprilike deset svetlosnih godina na hiljadu godina (500 za putovanje i 500 za razvoj). Proksima kentauri.drugih oblasti. koja će nas dovesti do najbližih zvez-da. koje se pomoću atomske fuzije bez daljnjeg mogu postići. pre nego štojejedan mali deo njih otišao dalje bilo starim ili novim. metalurgiju. od prvog Sputnjika u orbiti do Coveka na Mesecu. Profesor Papagianis stavlja na početak svojih razmišljanja činje-nicu daje čovek za vreme poslednjih sto godina povećao razdaljinu putovanja za faktor 10 . Papagianis ).. oprezno kod svojih pro-računa i ne uzima maksimalno optimističke cifre. On pretpostavlja da će vasionska kolonija svakih pet svetlosnih godina nailaziti na novi Sunčev sistem. razvijenijim vasionskim brodom. kaže profesor Papagianis. što znači brzinom od jedne svetlosne godine na vek". vasionski brod će razda-Ijinu od deset svetlosnih godina do susednih zvezda preći za otprilike pet stotina godina. Papagianis postupa. motore itd. Osim toga. udaljena je četiri svetlosne godine. Robert S.000.34 m). vasionski kolonisti pet stotina godina proveli na putu i upotrebili daljih pet stotina godina za industrijalizaciju neke planete u susednom Sunčevom sistemu. Na da." "Pri brzinama od 2 procenta brzine svetlosti.Ijini odsto svetlosnih godina ima ih čak 400. dabiseijedan renomiraniakademikuključiourazrešenje problema. . a da razdaljinu putovanja povećamo za faktor 10 . Stoga. To bi nara dozvolilo da povećamo brzinu za faktor 400 što je oko jedan do dva procenta brzine svetlosti. Rukovodilac "Komisije 51" postao je profesor Majkl D. a u prečniku od dvadeset svetlosnih godina sedamdesetpet. asteroidi i mrtve planete izvrsni su izvori sirovina. najbliža stabilna zvezda. pogonska goriva. astronom na univerzitetu u Bostonu. razumno računajući može se pretpostaviti da ćejedna kosmička kolonija na nekoj drugoj planeti da uradi isto u roku od 500 godina. kao svi naučnici. dao je očigledan primer: "Ako istoriju univerzuma predstavimo kao liniju dugačkujednu milju (1609. utoliko pre što kosmo-nautima stoji na raspolaganju sve osnovno tehničko znanje. onda na njoj Ijudi izgledaju kao delić poslednjeg santimetra!" Ako su. Moramo se naučiti da razmišljamo u velikim vremenskim perio-dima. raniji predsednik Svetske banke. dakle. a brzine za faktor 4000." Ovako računa taj astronom iz Bostona: "Za manje od četiri stotine godina Americije uspelo da "presedne" sa volovskih kola na raketu za Mesec. trebalo bi tehnolozima i kosmonautima da bude moguće za 500 godina. a ne da se krije iza zida na kome je napisao "NEMO-GUĆE".

astrofiziku. u vazduhu se oseća napetost. Pronalaze se nove vrste pogonskih motora. Medutim. Jedna će biti svedokprvog kompjutera sa sopstvenom svešću. prepiru se o strukturama početka i kraja • Univerzuma. Na trzište se iznosi novo voće. Svaka generacija doživljava nešto neobično. Vasionska kolonija. neka treća doživeće uletanje u strani Sunčev sistem. Oni što rade smatraju ove gotovane suvišnim. Astronautska klopka Ota bi sve moglo da se odigra u vasioni? Radi boljeg razumevanja -'onoga što ću kasnije da izložim pratićemo zamišljene scenanje. Vasionski kolonisti iz četiri razloga. Tako se sadašnjost u tipičnom vasionskom bivstvovanju pretvara u prošlost. odrasli se usavršavaju u bibliotekama. neka druga učestvuje u astronomskim ot-krrićima o kojima ranije nije bilo nikakve predstave.•iavigaciju. živi. Od nezadovoljnih. stariji univerzitete sa odličnim fakultetima za astronomiju. Radi se samo ono štoje najnužnije. . genetiku i kompjuterologiju. Postiglo se to da se toleriše rukovodeći tim koji rukovodi koloni-jom. a neka opet leti u prebrzom vozilu TAV u izviđanje. iz komandnog centra izbegava meteorite. koja traži mesto boravka. Istražuju se nove vrste energije. Posle revolucije donose nove zakone. Elita posećuje restora-ne i biblioteke koje su rezervisane samo za njih. upravlja najmodernijom tehnikom. Ko ih se ne pridržava biće pivom prihkom izbačen na neku planetu sličnu Zemlji.One nisu nanizane jedna za drugom već su nagomilane u dubini prostora. svađaju se o totalnom kraju ili ponovnom rođenju 9 posle smrti. Uprkos tome. neposlušnih nastaju tako prve male kolonije. novo . nauku o gravi-taciji. Naučnici diskutuju o sinergetskim fenomenima. Deca se igraju u dečijim vrtićima. sve se ponovo upotrebljava u kružnom obnavljanju. koje sam kao primer naveo. U njihovom habitatu se voli. Konačno: više nema đubreta. ne mora u svakom slučaju da putuje 5 svetlosnih godina do sledećeg Sunca. potiču od X-generacije rođene u kosmosu. Ona se može ukotviti na nekoj bližoj planeti. jer ciljevi nisu bili ni naznačeni u nekom poznatom katalogu zvezda. Na brodu se stalno nešto dešava i bez estradnih animatora. Njihova deca završavaju stroge osnovne škole. umire. počinju zate-gnutosti. drži najbolji kurs.

ali ne postoji vasionski raj. a njihov životni vek bio je prilično kratak.povrće kojeje genetski odgajio neki novi genijalni Gregori Johan Mendel. kritika je za-branjena.i u otvorenim razgovorima. Ijubomore i zavisti. prema praviiima igre i silom zakona ove negativne osobine moraju se uklonit. medutim. krunom stvaranja. Medijska sredstva drži na uzici. uspomenu na prapostojbinu u čipu. Zemlja više ne predstavlja u kompjuteru ništa osim i memorisane pozicije u Galaksiji. Bilo kuda se vasionski kolonisti kretali.i. Onaj ko hoće da se dalje . Oružje nose samo pripadnici telesne garde l'egenta. odobrava istraživa-nja u frustrirajućem obimu. a eksperimenti se vrše samo pod strogom kontrolom. ali i opozicija koja se pita da li se isplati taj trošak? Šta bi moglo da budejoš interesantno na staroj Plavoj planeti? Sebe smatraju najvećim u Univerzumu. Međutim. ujedinjuje se da bi pružila otpor naredbama regenta. Srednja klasa koja se sastojala od činovnika.acionalnim praznikom. u vezi. Svi se osećaju ravnopravnim. svako brine o svakome. Oni vellfiaju univerzalni duh univerzuma. naučni-ka i mženjera. svuda se iznenada pojavljuje regentov trodimenzionalni laserski hologram. da Zemlja ništa više nije mogla da im ponudi. U toj prekomernoj nadmenosti razvila se regentska tiranija. Ljudi su se tako osećali naprednim i nadmoćnim. Godišnja nagrada habitata za pi'onalazak koji je doneo najveću korist stanovnicima predaje se uz eeremonip. Glupim je smatran jedan deo stanovnika kojije služio kao radna snaga za prostije poslove. Tako on sebi stvara oreol sveprisutnosti: zar ga istovremeno nisu videli na mnogim mestima? U habitatu izaslanicke misije vlada ambijent manastira. njegovaje vlast čvrsta: on kažnjava. u početku stalno praktikovana. Obrazovanje komitetkoji priprema posetu Zemlji kroz deset hiljada godina. "Veliki brat" je svuda. Ovi kolonisti kleče u startnim otvorima spremni da svoju veru prenesu drugim planetama. sa povećanom razdaljinom se sma-njila. sa n. sa narodnim veseljem i iaserskim koncertom. a u devetoj generaciji potpuno i prekinula. prisluškuje stanove i radna mesta. Obrazovale su se kaste. Od hominida preko Ijudi presađenaje na vasionske koloniste loša osobina svaste. Najsiromašniji su obavljali opasne radove na reaktoru. Na kraju. a kojs ima izvrstan nkus).

ineđutim. koje promiču ispod i iznad. genetika i radioastronomija. sposobnosti i poroke kao svi Ijudi na završetku dvadesetog veka. nisam ništa napisao što se naučno i tehnički ne može učiniti. Oni imaju vrline. u kojima se nalaze životno važni sistemi. preko TAV. Izmedu pojanja i molitvi ova braća izračunavaju vreme stizanja njihove bombe n. hiljada-ma godina ranije morali biti u svemu nadmoćniji od Ijudi. smeju da uđu gamo specijalisti. "Tamo gde naiđemo na primitivan život". Sa Ijubavlju nazivaju "hiološkim bombama" sonde koje se šalju raketama na čvrsto gorivo.Stanovnici vasionskih habitata nisu nadljudi. mesečeve stanice i OSTRVA 1 do vasionskih habitata . . ali se nadaju da će delić od njih stići na nebeska tela slična Zemlji.obrazuje posle osnovne škole to može da čini držeći se pravila ordena. da su morali pokazivati potpuno "neljudsko" ponašanje. od malih vasionskih stanica. Glavne nauke su: roolekularna biologija. takozvani bogovi. On će aktivirati jedno bezopasno punjenje biološke bombe i osloboditi genetski materijal.Za širenje inteligentnih životnih oblika nisu nužni superbi-zi vasionski brodovi. Za normalne koloniste postoje tabu-zone. Ujedinjeni u svom misionarskoro nagonu šalju u Univerzum sonde sa svojim genetskim materijalom.nisam napustio trag vrline. slično svetim kružocima svih religija. Do sada se argumentovalo da su vanzemaljci. levo i desno pored njihovog habitata. . Za takve argu-mentacije nema prinudnih razloga. Konstatujem: -Ranije ili kasnije evolucya će naterati čovecanstvo u vasionu.mogud su. gde će izrasti serne njihove inteligencije i dovesti do novog početka evolucije. generacije diskutovali su za vreme razrađivanja zadataka o tome štaje bolje učiniti. . ove pobude za razmišljanje idu u ovom pravcu .a zadati cilj. propustili? Kako možemo bolje da služimo duhu Univerzuma? Kreiranaje nova ideja: stvorimo nove Zemlje! Napra-vimo nabeživotnim planetaroa životne predele! Složili su se u tome da bolje ne mogu da služe svojoj izaslaničkoj misiji. Braća izaslaničke misije znaju da će veliki deo ovih životnih klasa izgoreti na Suncima ili da će pasti na beživotne planete. a u hale habitata. Kako ubrzati širenje sperme inteligencije? Šta smo prevideli. rezimiraoje portparol igumana. Izotopni sat programiran je na vreme X. Eksperimenti za napl'edak obavljaju se u osiguranim pro-storijama. Upućuju ih na dražesne igračke na ivici Sunčevih sistema. "pri-pomoćićemo mu veštačkim mutacijama da napravi skok u evoluciji!" Vasionski gradovi prolaze kroz Suncev sistem Priznajem da sam sa puno fantazije izatkao predstave o životu u vasionskim habitatima. Predstavljeni tehnički sistemi. Dvanaest učenih igumana 26. Time bi bio izvršen zadatak izaslaničke misije.

-Vanzemaljski posetioci sa stranih vasionskih habitata su povre-dljivi. njihova prebivališta mogu biti napadnuta spolja i iznutra. Interesantne teme za istraživanje .

Pri tome bi pretpostavke o poseti vanzemaljaca Zemlji mogle istovremeno da daju sveže impulse za više naučnih grana.Kako je čovek postao inteligentan? Da li piitem do sada pretpostavljene evolucije.U dvanaest knjiga sam sakupio indicije koje treba da dokažu i da učine razumljivim posetu vanzemaljaca pre mnogo hiljada go-dina. .Iz kojih pobuda su se odlučivali narodi iz praistorijskih i rano istorijskih vremena na gradnju dosad nerazumljivih gradevina " kao što su piramide u mnogim zemlama.tako što su životne klice na Zemlju došle izvana.gledanje u središte Zemlje. Realnost naše prošlosti spada u nasledstvo. a šta oznake "sinovi neba" i to ne samo u apokrifskoj knjizi proroka Enoha. zemljotresom. U toj predstavi nije ništa nelogično sem naše nadmenosti u pretpostavkama da smo mijedini inteligentni oblici života u Univerzumu.ta se može predstaviti pod religioznim ili mitološkim likovima iz predanja koji su sa bukom nestajali "prema nebu"? . takode znam. prostor za nove aspekte našeg porekla i budućnosti. ser Fred Hojl. Nove ideje se ne mogu ubaciti u zacementiranu zgradu razmišljanja nadležnih naučnika.samo zato što se ne uklapaju u teoriju sa kojom se trguje na naučnom tržištu. Pretpostavam da jošuvekima mnogoakademikačijejecentralnoi omiljenobavljenje . (Nobelovac Fransis Krik pretpostavlja daje život na Zemlji nastao smišljeno ili slučajno . i to ne samo sa moje strane. međutim. Emamiel Kant (1724 . Britanski astrofizičar. monumentalno parki-ralište u Stonhendžu.1804) kaže: "Nema ničeg praktiCnijeg od dobre teorije".kao što to nauka sve više konstatuje . kao štoje Darvinova.Kako je nestalo i iz čega se obrazovalo svetski jedinstveno jezgro. Traži se stanarsko pravo. smatra čak mogućim da su spontane mutacije nastale od genetičkog materijala iz vasione). ali sigurno ne u svrhu da se neraz-jašnjena pitanja potčiste pod tepih. Iz rasprave sa studentima stalno saznajem koliko su zainteresovani za ovu temu. ako . selekcije i prilagođavanja ili putem spontane mutacije iz vasione? . meniri u francuskoj Bretanji? .Kako se mogu razumeti pomeranja vremena predstavljena u mnogim predanjima? Zašto su za "bogove" drukčiji protoci vreme-na nego za Ijude? -Zaštoje za sve religije zajednička misao o povratku Boga ili Bogova? Zašto se Ijudi plaše tog povratka? . akoje moguće. da se sa tim ne mogu probiti na svojim seminarima. nerazumljivi tehnički fenomeni koji su izazvali posmrtno obožavanje vanzemaljskih posetilaca? .Iz kog razloga nasleđeni sveti spisi pojave boga stalno dovode u vezu sa vatrom. trebalo bi ispitati pomoću najmodernijih tehničkih po-moćnih sredstava koja stoje na raspolaganju fakultetima. međutim.Zašto su opisi "božjeg suda" identični sa uništavanjem celih ze-malja? .Sta govore spiskovi i imena "palih anđela".nisu tačne i nisu sposobne da obuhvate i ono štoje nespojivo i neshvatljivo? Da li potiskivanje činjenica spada u to . koji je u starosti od 365 godina ne umirući "odleteo u nebo"? . Oslo-bođena tradicionalnih "rešenja" takva pitanja bi trebalo bez predrasuda ispitati i.Kakoje nastao prvi život na Zemlji? Nijedan ozbiljan naučnik više ne tvrdi da je ovo pitanje skinuto sa dnevnog reda. . šta nam koriste teorije o poreklu. Razmišljanja koja su stavljena na diskusiju. naći odgovore na sledeće: . dimom i bukom? . Izgradnjom mosta u budućnost treba da se osvetli i da se učini razumljivom naša najranya prošlost koja leži u tami. supstanca svih mitologija? . .Šta su bili povodi za nastajanje najstarijih religija? Prirodne pojave? Načini ponašanja koji se psihološki mogu rastumačiti ili/i pogrešno protumačeni.

godine u naučnofantastičnom romanu V. "Možda ovo zvuči zapanjujuće".Koliko ima istine u tvrdnji prastarih "Bogova" da su Zemlju zajedno sa živim bićima "stvorili" u etapama? Nauka ima reč. špekulišu oni.grebanjem stvara slike koje se mogu razaznati samo iz vazduha? . crpli svoja zapanjujuća astronomska i matematička znanja? Iz kog izvora su uzeli narodi Maja svoju "tablicu tame" koja pokazuje svako pom-račenje Sunca i Meseca u prošlosti i budućnosti? Ko im je dao podatke o orbiti Venere. kao narodi Maja. hteo bih da pokažem šta bi trebalo da bude još moguće u sferi fanta-stičnog. Za Zemaljske uslove Venera je isuviše vrela. Komete bi se rnogle. "Kao prvi kandidat za terraforming nudi se Venera. Njena atmosfera sadrži isuviše ugljen-dioksida i paru sumporne kiseline." . predstavlaju božije figurice kao "bića sa šlemo-vima"? Zašto su svuda slični motivi na crtežima po stenama? .Zašto se rano Covečanstvo podvrglo muci da . Osim toga ona se isuviše polako okreće. godine. Onje obja-vio značajnu knjigu "Nove zemlje" 1981.Kako se pojavio kult čisto tehničkih sprava . Obergje konkretan. a ovaj bi se istopio na užarenoj Veneri i tako bi nastala vodena para koja je važna za život." Planeri terraforminga ozbiljno razmišljaju da izmene te uslove. koji su tako precizni da su posle šest hi-ljada godina morali da se koriguju samo zajedan dan? .Zašto su Ijudi uvek tražili blizinu Boga na visokim planinama? Zašto su njima gradili oltare prevashodno na visokim vrhovima? Kojoj svrsi su služile tamo podnošene žrtve? . Solomonovih letećih kola? Kako je nastajao hindusko mnogo-boštvo čiji svaki Bog raspolaže specifičnim sposotinostima? . Olafa Stepldona "Prvi i poslednji Ijudi" i znači preformi-ranje Zemlje Ui stvaraiye novih svetova. Obergkaže: "Brži broj okretaja planete stvarajače magnetno polje i time smanjuje ozračenje od Sunca. "Terraforming" žejms Eduard Oberg radi kao kontrolor leta u Džonsonovom ••--astronautičkom centru agencije NASA u HJUstonu. Ako odgovori na ova pitanja nastaće jedna nova. zaokrožena slika sveta. ) U njoj upozorava na fantastične mogućnosti da se čitave planete. nezavisno jedan od drugog.Kako mogu stari hroničari i proroci da tako beskompromisno tvrde da su izvesna znanja dobili od "nebeskih učitelja"? . Pošto sam nabrojao šta bi tehnički bilo moguće." U stručnom jeziku se postupak za preobražavaiye beživotnih svetova u upotrebljive planete za Coveka naziva "terraforming".Nekada se verovalo daje ona bliznakinja Zemlje.Odakle su stari kulturni narodi. rekao je moj zemljak Johan Kaspar Lafater (1741-1801). Komete se sastoje delom od leda. atomskim eksplozijama izbaciti iz putanje tako da se njihovi komadi sudare sa Venerom. Danas znamo daje na njoj kao u srednjovekovnim vizijama pakla. Ovaj pojam se pojavio prvi put 1930. za kult "letećih brodova"? . pomoću veštačkih sredstava.Zašto su Ijudi izgradili hramove u kojima su živeli "Bogovi"? Zašto građevine hramova često predstavljaju pretpostavljene du-plikate "nebeskih rezidencija" ili leteća konačišta "Bogova"? . Takođe bi naciljani udari kometa ili asteroida mogli da utiču na brže okretanje Venere u dnevnom i noćnom ciklusu. otkud inicua-tiva za kult Sunca i zvezda.. međutim: "Saznati da se grešilo samoje priznanje daje čovek danas lukaviji nego juče".Odakleje došla ideja za prastare religiozne simbole.Nojevog kovčega. To je bila već hiljadama godina tema literature i mitologije. Mnogi pogledi će morati da se revidiraju. kaže Oberg. "ali koncept da se planete pomoću veštačkih sredstava preformiraju delom nye ništa revolucionarno.Zašto na celoj zemaljskoj kugli tako mnogo naroda. preobrate u Zemlji slične planete.

ali danas je poznato da je njegova pretpostavka bila pravilna: Sunce se nalazi u središtu našeg Sunčevog sistema.Sledeća mera bila bi proizvodnja plavih algi u genetičkim labora-torijama od kojih bi nekoliko hiljada tona trebalo ubaciti u atmosferu Venere. godine pre naše ere. debelokorne trajne ćelije sa rezervnim materijama. Položaj Zemlje Suncev sistem se sastoji od jednog Sunca i jedne ili više planeta.3 smosu? U stara vremena Ijudi su bili ubeđeni da je Zemlja u središtu Univerzuma. Međutim. Zna se da na Marsu i Veneri ovo izgleda kritično. sto puta veći od vaz-dušnog pritiska na Zemlji u visini površine mora. Aristarh je bio ismejan. 280. a da se Sunce okreće oko Zemlje. Da bi preživele u nepovoljnim životnim uslovima one stvaraju velike. "Bespomoćnost i nezadovoljstvo su prvi preduslovi napretka". naše Sunce je sasvim obična prosečna zvezdica. godine naše ere egipatski astronom Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (120-180) dopunioje tadašnje znanje "Ptolomejevim . I. podnosi najrazličitije klime ili uživa u njima. nikada pretoplo što su idealni uslovi za razvoj svih zamislivih životnih oblika. našeg Mlečnog Puta. Svatakva razmišljanja sujoš u povoju. živi u grenlandskoj hladnoći. u proredenom vazduhu na visoravnima Anda. Pri tome se." Čovek odoleva. Džejms Oberg nema samo jedan predlog. Pravi problem predstavlja pritisak u atmosferi Venere koji je. profesor Fric Cvikli. međutim. vladajte biljkama i životinjama. On se prilagodava.polazeći od tehnološkog i biološkog znanja . U poređeiiju sa 200 milijardi sunaca. To neće ići tako glatko i jednostavno kao u ovim fantastičnim idejama koje sam vam skraćeno skicirao. Mada su danas samo teorije. Medutim. u suvoj pustinjskoj žezi. Oko 400 godinakasnije. a sem toga morao bi se zaustaviti efekat stakle-ne bašte. Sa prečnikom od 1. potčinite Mars. u izvesnim predelima Venere vladala bi klima slična nekom našem južnom moru.4 miliona kilometara onoje veće od Zemlje "samo" 109 puta. razmišljanja pokazuju . Posle nekoliko vekova. kao štoje pokojni švajcarski astrofizičar. Ovejednoćelijske alge posedujujednu stvarnofenomenalnu osobinu . Čoveku treba atmosferski pritisak od oko 215 grama na kubni santimetar. Nešto niži i nešto viši pritisak podnosi se bez specijalnog odela. a da Zemlja kruži oko Sunca. koji je predavao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju ili profesor ovako: "Rastite i razmnožavajte se. Kojoj okolnosti možemo da zahvalimo za povoljan položaj u ko. otprilike. na ekvatoru u vlažnoj džungli. izračunaoje Oberg. Zemlja se nalazi na upravo idealnom rastojanju: nikada nije prehladno.da se vrele (Venera) i hladne (Mars) planete mogu nakraju krajeva preobraziti u nebeska tela slična Zemlji. naime 150. Međutim. Od devet planeta koje kruže oko našeg Sunca.mogu da žive i na visokim temperaturama. ugljen-dioksid pretvara u kiseonik. zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura. što je najvažnije. rekao je Tomas Alva Edison (1847-1931) i učinio je "neverovatna" tehnička otkrića koja su promenila svet. On predlaže veštačke oblake od prašinekoji stvaraju hlad i sprečavaju osunče-nje i koji bi mase vodene pare pretvorili u kišu za stvaranje okeana. Idealno rastojanje od Sunca čini Zemlju "Ijudskom planetom". na drugim planetama život sličan životu na Zemlji ne bi uopšte došao u obzir. mladi naučnik Aristarh sa Samosa (300-230) postavioje hrabru tezu da Sunce i fiksne zvezde stoje nepokretni. pritisak sadašnje atmosfere Venere bi ga "razmrljao". a takode bi se i atmosfera Venere totalno izmenila. na našoj susednoj planeti bilo bi ipak pretoplo za Ijudsku egzistenciju. kao sporedni proizvod. priznati naučni-ci. one se masovno razmnožavaju! Svojom razmenom materija redukovale bi visoko učešće ugljen-dioksida u atmosferi Venere.

otkrili: . godine svoje glavno delo "Sedam knjiga o kruženju nebeskih tela". Kopernik je utvrdio: ne Zemlja. planete i Sunce. koji nose njegovo ime. a oko nje se okreću Mesec. Sunce je u središtu našeg planetnog sistema prividno kretanje zvezdanog neba potiče od okretanja Zemlje. a vrlo daleko izvan toga i jedan krug sa mnogo zvezdica. Tek su tri zakona Johana Keplera (1571-1630). 1 Kopernik se prevario videći da su putanje planeta oko Zemlje kružne.geocentričnim sistemom" u kome Zemlja stoji u središtu. Nije čudo što je on ostao važeći hiljadu i po godina dok genijalni Nikola Kopernik (1474-1543) iz istočnopruskog Torna mje napisao 1543. Geocentrični sistem ovog Aleksandrinca sadržao je celo antičko znanje astronomije i matematike.

a kod ovih razdaljina nekoliko dese-tina hiljada kilometara ne znače ništa. Pogonski motori koji bi to mogli da učine spadaju u oblast najdalje utopije. Oni kažu: "Stvorimo nove odnose gravitadje u nekom Sunčevom sistemu! Minirajmojednu planetu i druga nebeska tela biće oterana na nove putanje! Nove putanje se mogu. Šta bi se desilo kada bi iznenada. ili ako bi iz njih bila uklonjena neka postojeća planeta? Ravnoteža bi bila narušena. Njutn. uletela nepoznata planeta u te putanje. a najsporije na najudaljenijoj tački od Sunca. U ova-kvim okolnostima ne bi više bila potrebna ogledala prečnika hiljadu kilo-metara da hi se zagrejala hladna planeta.e nauke" koje sadrži Njutnov Zakon o gi-avitaciji. teore-tičar i pažljivi posmatrač svakodnevnih pojava. sve aranžiralo na novim putanjama. Dakle. Međutim.. Posle dužeg vremena bi se. mogli bi se stvoriti "Zemlji slični" svetovi ako se neka hladnija planeta pomeri na putan-ju bližu Suncu ili ako se vrela Venera udalji od Sunca. a indirektno proprocionalna kvadratu njihovog rastojanja". Naš Sunčev sistern se uravnotežio. .da su putanje planeta oko Sunca elipsaste. unapred prora&unati. Zakon kaže: "Dve mase se privlače silom koja je direktno proporcionalna proizvodu mase. . sa priličnom tačnošću. privlačne snage masa bile bi pome-rene.da one utoliko sporije kruže oko Sunca ukoliko su dalje od njega. Pojednostavljeno rečeno: između razdaljine neke planete od Sunca. Ali kako bi se mogle "pomeriti" planete? Vasionska kolonija u tami vasione Uz najhrabriju tehničku fantaziju ne može se zamisliti energija koja bi mogla da pomeri planete sa njihovih putanja."' . Ova tri zakonaje dopunio Isak Njutn (1643-1727) kojije prilikom svojih studija u Kembridžu naišao na Keplerova dela. Kao po redu vožnje devet planeta opisuje svoje elipsaste putanje. bio lociran bliže Suncu. a Merkur bi možda bio čak izbacen u drugo sazvežđe. a ni veštački oblaci od prašine da bi se vrela planeta ohladila. njene mase i njene brzine postoji uzročni odnos. zaslugom nekog čarobnjaka. recimo. koji se baci u vazduh ponovo pada na Zemlju? Odgovor se nalazi u njegovom životnom delu "Matematičke osnove prirodn. inženjeri "terraforminga" ne daju se odvratiti sadašnjim statusom.da se planete kreću najbrže na tački najbližoj Suncu. zapitao se: zašto predmet. doduše. ali bi Mars.

i Bog vide daje to dobro. u kojemu je seme prema njegovoj vrsti. 0. 2 % azota. posle dužeg putovanja kroz tamu kosmosa habitat mora da dopuni svoje zalihe energije. Utopijski. Medutim. i Bog reče: neka zemlja stvori živa bića: stoku. planeta je pogodna za gajenje života "po njihovom uzoru". Njima ništa ne znači da ostanu pet stotina godina u novootkrivenom sunčevom sistemu.. da bi pratili razvoj svog eksperimenta. Istovremeno se aktivira čitav lanac vodoničnih bornbi. 2. gde gvožđe.. Generacija "X" vasionskih naseljenikane pokazuje ni najmanji interes da ode u neki novi svet.. ujedan prsten. a vasionski habitat se pomera na bezbedno mesto. a timeje naučna elita rešila problem energije.. Senzori javljaju gde se nalazi led.oblaci . slaba atmosfera sa 96 % ugljendioksida.1. . na praznik neba! 1 to se desi. Robotske sonde su u munjevitim izletima pokupile podat-ke o šansama za život.kiša. a zatim biljke i živa bića svih vrsta.. planetu i uravnoteženi sklop ovogsunčevog sistema dospeva u haotično stanje. 4. kao što je očekivano. Avetinjski. džinovske ledene kape na polovima. Njima. "Terraformmg"! Ludo. gmizavce i polj-sku divljač. planeti. nedostaju sirovine. planeta: sterilna. svaku prema svojoj vrsti! 1 to se desi. biblijska praistorija stvaranja sveta u osnovi ne govori ništa drugo. Posle dugih proračuna mkovodeća tela sastavljena od naučnika i igumana odlučuju da oba problema . Rezultati postoje . doduše.. stalna zaleđenost.. 1 Bogvide daje to dobro. Generacije rođene u kosinosu odavno duže žive od njihovih predaka.. gde uran. planeta: užareno tečna. Posle stolećima dugog leta nedostaje sve. medutim. a tamo gde se skupila voda. ne smeta da u meduvremenu odu do tri najbliža sunčeva sistema i da se posle dve i po hiljade godina vrate. samo ne nedostaje vreinena.. . planeta: džinovsko nebesko telo. Komadi se brzo hlade. Neka vi-vi voda od živih bića. Igumani "Izaslaničke misije" likuju: 3. 1 Bog reče: neka iz zemlje izraste mlado zelenilo: zelje koje ima seme i drveće sa plodovima koje po svojoj vrsti na zemlju plodove donosi. od čega voda vrvi. . 5.. Verska braća "Izaslaničke misije" sada imaju svoju željenu planetu na ide-alnoj putanji Sunčevog sistema. a gde titan. planeta: temperature do 20 stepeni na ekvatoni. bez atmosfere. stvorili bi se okeani. orkanske bure od peska i vodene pare. Već pred uletanje u novi sunčev sistem astronomi su odabrali šest planeta. mada se ona mora približiti nešto bliže Suncu. Buše kilomet. 1 Bog vide daje to dobro. Geneza. šesta se udaljava. a ipak najveći deo njih skuplja se... 6. i sve leteće zverke svaku prema svojoj vrsti. bez života... izračunali njihove putanje. a ptice neka lete iznad zemlje. napravili spektralne analize i izmerili temperature površine. Treća i četvrta planeta približavaju se Suncu. izdašno. Vrhnnac poduhvata bila bi planirana veštačka mutacija najrazvijenije vrste -"stvaranje" intilegencije. i tada reče Bog: vodu ispod neba skupiću najedno mesto. porasla bi temperatura i počelo bi kruženje voda . postoji primitivan život.7 % ugljen-monoksida i 0. 1 % argona. 3. Kao štoje ranije izračunato. da suvo postane vidljivo! 1 to se desi. i Bog nazva to suvom zemljom. Prevashodna briga naučne elite kreće se u pravcu stvaranja energije. Prvo bi se posejale plave alge koje proizvode kiseonik. atmosfera pretežno od inetana i amonijaka. onekomadaju 5. on nazva more. da otuda koriste sirovine i istovremeno da nadgledaju eksperiment "Izaslaničke misije". planeta: led ispod zamrznute površine. takode. zatim razne primi-tivne životne forme." . Komadi pete planete sudaraju se sa drugim nebeskim telima. led. To samo tako zvuci..3 procenta kiseonika.. ". njihova "planeta"je vasionsko naselje. 1 Bog stvori velike morske životinje i sve što tamo živi i kreće se. mnogo prirodnih bogatstava u rudama. Tada bi se rastopile polarne kape.Hipoteza: Jedan vasionski habitat već je 500 godina na putu i približava se nekom sunievom sistemu. Od tada roboti mogu da eksploatišu sirovine svake vrste direktno sa novonastalih asteroida. Njihova domovina. planeta: temperature preko 700 stepeni. Sunce ovog stranog sunčevog sistema je.arski duboke rupe u 5.energije i zadatka misije reše jednim udarcem.

treba da pokušamo da se probijemo do rešetaka i da otkrijemo naše čuvare. kadaje sve počelo i kako . Da li se život prenosi putem inteligentnih životnih oblika od sunčevog sistema ka sunčevom sistemu.za koje uzimam slobodu da tvrdim da su nekad postojali . kao što mi u rezervatima za divljač posmatramo ponašanje životinja. Možda ista pitanja uznemiravaju vanzemaljske civiliza-cije.mi postojimo. .Svestan sam da ovom alegorijom šokiram.imali su nekad i negde svoje poreklo. gde treba da istrazujemo vanzemaljske životne oblike? Na Bernadovoj zvezdi (udaljenoj šest svetlosnih godina). Dok se drugi svetovi nalaze izvan naših mogućnosti ispitivanja ne ostaje nam nikakav drugi izbor. Prvo mu se godinama smeju. Stara. U vezi s tim astronom i astrofizičar profesor Nikolaus Fogt sa univerziteta u Minhenu kaže: "Intenzivno istraživanje manifestacija vanzemaljske intergencije trebalo bi da otpočne u našem sopstvenom Sunčevom sistemu. Za našim sopstvenim životom ne moramo više da tragamo . kao što to smatra mogućim nobelovac Fransis Krik u svojoj knjizi "Sam život"? Da li inteli-gencija ne nastaje slučajno. posebna vrsta koju su odgajili vanzemaljci i koju oni posmatraju iz vasione. Prema mom razumu.nemaju odgovor. Kada se otkriće konaCno razume. veštačke mutacije "spolja"? Naravno da mi je poznato da život i inteligencija mogu da nastanu kako na Zemlji tako i negde u vasioni. možda. mi Ijudi smo sami sebi najbliži. Ukoliko stvarno živimo •u zoološkom vrtu. dugim prilagođavanjem. Svejedno gde se može naći odgovor o vanzemaljskom životu. Sa pretpostavkom da su obe "ubačene". Međutim. prastara pitanja odakle smo. da će mi se prebaciti da tehniziram božanski akt stvaranja sveta. pitanje se prebacuje u neki drugi sunčev sistem. na Alfa ken-tauri (udaljenoj četiri svetlosne godine). moje mišljenje nije jeretično. onda to svako može i ume. na Siujusu (uda-Uenoj osam svetlosnih godina)? Ne. Možda oni borave sakriveni u asteroidnom prstenu ili negde u spojnom planetarnom sistemu Umesto završne reči uz ovaj kompleks problema citiraću Vilhel-ma Jensena (1837-1911) jednim umnim stihom: Ko prvi dobije ideju. Moramo prvo u našem Sunčevom sistemu da tražimo odgovor. Američki astronom Džon A. Bel nabacio je u svojoj studiji "Zoo-loška hipoteza" pitanje da nije čovek. mi moramo početi sa istraživa-njem kod nas. u našem Sunfievom sistemu. 1 strani astronauti . nego putem sračunate.

II FANTASTIĆNA STVARNOST Prošlost i sadašnjost naša su srcdstva. a koja ni u snu nisu sretali. ne nalazi iskustva sa kojima može da uporedi ovo upravo doživljeno. Živeli su u plemenima. Pnmitivac ne veruje svojim očima i ušima. nagađa. koji su. Takojebilo prekjuče ijuče. Znamo šta se dešavalo prekjuče i juče. smenili Australijanci. Njegova čula javljaju nešto totalno nerazurnljivo. jer su konfrontacije kultura stalno u sebi skrivale seme za nove kultove. Oko 1930. Klan se sakuplja. nešto uporedivo. utoliko su grotesknije posledice. u uslovima kamenog doba i ništa nisu znali o teh-ničkim . kada su beli konkvistadori prodrli u netaknute rajeve "divljaka". Toje dokazano. nedodirnuti od stranog sveta. koje na tamnom nebu sa grmljavinom proizvode kišu zvezdica. o čijem postojanju nemaju pojma? Kako reaguje čovek iz kamenog doba na neočekivani bljesak svetlosnog zraka iz džepne lampe? Kakav utisak ostavljaju vatrometne rakete. ne razume šta se dešava. zaboravljenog ostrva u Južnom moru? Šta se dešava u glavama australijskih domorodaca pored čijih pećina iznenada pro-tutnje tenkovi? Kako reaguju patuljasti Pigmejci u afričkoj tropskoj šumi kada se helikopter uz zaglušujuću buku spusti pred njihove kolibe od slame? Kakvo iznenađenje dožive Eskimi kad ugledaju podmornicu koja ispliva između santi leda u blizini njihovog igloa? Kako je izgledalo kada su prvi beli zavojevači počastili svojom iznenađujućom posetom Indijance u Južnoj i Centralnoj Americi? Susreti tehnički razvijenije sa nekom primitivnom kulturom na-zivaju se "konfrontacije kultura". BIez Paskal (1623-1662) Tako se ponašaju Ijudi koji se iznenada konfrontiraju sa hićima i predmetima iz poslovično vedrog neba. On pre-tražuje sve vijuge u svom mozgu. Ispitajmo to na primeni i izvucimo iz toga zaključke. međutim. godine. godine u brdovitom predelu Nove Gvineje živelojejoš preko milion urođenika koji nikada nisu nešto čuli o belim Ijudima. pa i nove religije. naselili samo obalsku oblast. Nastaju priče. Oni nikada nisubili videli nešto slično. na stanovnike nekog usamljenog. legende. Ukolikoje veća razlika svetova koji se susreću. Istraživanja u Novoj Gvineji Raojedna od poslednjih belih mrija na karti sveta koloniziranaje Nova Gvineja prvo od strane Holandana. 1920. Odakle dolazi ono štoje pred njima? Šta hoće od njih ove strane spodobe? Da li ovi nepoznati predmeti predstavljaju opasnost za njih? Razgovara se i savetuje i zbog nedostatka nekog. kada 511 ovi prvi put videli tehničke naprave koje su im bile nerazumljive. doduše. za njih prihvatljivog. a njih su zatim. Engleza i Nemaca. Buciućnost sama našaje svrha. savetuje. šta se još i danas dešava. Takoje bilo i pre mnogo hiljada godina kada su se vanzemaljski kosmonauti "prikazali" prvi put našim primitivnim precima. objašnjenja.

žena i dece pevajući su nogama ravnali tle. Njimaje takođe uspelo da privuku urođenike za rad na improvizovanom malom aerodromu. koji mogu da opišu taj događaj iz svog ugla." Bendžamin i Džejms Li potvrdili su taj utisak: "Mi smo bili nešto apsolutno strano za njih. koji je onda pripadao timu koji je doživeo prve kontakte sa urođenicima. Hiljade Ijudi. Odakle li dolazi? Možda sa neba ili iz reke? Bili smo potpuno zbunjeni." Jedan od onih sa neba upravoje uradio ono!". šta su mislili ovi zakasneli Ijudi iz kamenog doba. Oni danas drukčije izgledaju. kada su se neposredno konfronti-rali sa civilizacijom dvadesetog veka? Australijski istraživači Bob Konoli i Robin Anderson tražili su odgovore na ova pitanja. kaže Bendžamin Li. Oni su bili opsednuti mislju da se u dubini kopna nalaze velike količine tog traženog žutog metala. Oni. koja su : poznavali.tekovinama novoga vremena. Smrtno sam se uplašio i počeo da plačem. a. izbila je zlatna groznica 1926. zbunjeno stajali pred svakim predmetom bez obzira da li se radilo o šibici. kako objašnjavaju braća Li. osamdesetih godina. Drugi su govorili da su to naši preci koji sn se vratili sa onog sveta.i kamere. Braći Li je postalo jasno da ne mogu da transportuju sve što im je potrebno od obale u prašumu. da su nekada Bogovi sišli sa neba i da su Ijude podučili. Groznica nije trajala dugo. godine. Oni su se čak nadali dajoš postoje živi prastanovnici Nove Gvineje koji su bili deca ili mladići u ono vreme kada su ih belci otkrili. Tu su bile i slike osoba koje su mogli da pokažu starijim stanovnicima. urođenici. Taj se čovek pojavio sasvim iznenada. pantalone i košulje. još živi. Konoli i Anderson imali su sreću. nisu shvatali o čemu se radi. Ono što im je tada prolazilo kroz glavu objasnili su ovi. Oni su uvek imali sa sobom -sem oružja na boku i sita za ispiraiye zlata na leđima . Šta su osećali. Hiljade Australijanacaje potražilo svoju sreću u vrelim priobalnim oblastima tog stranog sveta. Pre nego što . dakle. Za njih su postojale samo dve mogućnosti. Neki od hrabrijih omirisali su zaostavštinu belog čoveka i utvrdili da nebesko govno smrdi isto tako kao i zemaljsko. Jedan staracje ispričao: "Tada sam još bio dete. pričali su oni. drugom po veličini ostrvu ua svetn. Smatrali smo te belce munjama sa neba. Moj meje otac poveo u lov i tada smo prvi put videli belog čoveka. Ova tri tvrdoglava Australijanca imali su hobi da fotografišu i snimaju filmove. Dok su oni posle višednevnog marša gradili logor urođenici su se sa poniznim držanjem približavali i donosili im šećernu trsku i druge poklone. Njih dvojica su napravili povećanja od materijala nastalog oko 1928. Sa kolonom nosača braća Li su preko planina prodrli u unu-trašnjost zemlje. urođenik nije skriven posmatrao kako jedan od belaca spušta pan-talone i vidljivo izbacuje svoje izlučevine. Prastanov-nici su." Štabi inače trebalo da misle? Postojala su stara predanja. na austra-Ujskom obalnom pojasu. ili su ovi stranci morali doći sa neba. Na Novoj Gvineji. Mali broj njihje izdržao. Ono što su saznali obrazložili su u jednom televizijskom dokumentarnom filmu Obojica su polazili od toga da još mora da živi neki Australijanac iz tridesetih godina. ili su to bili duhovi izumrlih predaka! "U našem selu se proširila vest da su došle munje. Njihov prvi kontakt sa prastanovništvom ostao je kao svojevrsna dokumentacija. Sada. Potrudili su se da nađu avionsku vezu. niti nađeno zlato ka obali. do-duše. zlanti plen je bio mali. olovci ili makazama. jerje mala-rija desetkovala mlade avanturiste. "Oni su jednostavno bili srećni što imaju mesto za tapkanje". njihovi zemljaci Konoli i Anderson mogli su da se vrate na to. ali rad im je činio zadovoljstvo. izvestioje špijun. Nekoliko starih urođenika su se prepoznali na fotografijama. godine i uspeli su da indentifikuju mesta događaja i da ih ponovo nađu. nešto štojoš nikada nisu videli. Nikada pre toga nismo videli takvo biće. nose cipele. a fotogra-fije od pre pedeset godina su ih prikazivale u keceljama i sa kopljima. Tim uporaim tragačima za zlatom pripadala su i braća MajkL Bendžamin i Džejms Li. sem toga. konzervi.

moramo se upitati. medutim.je avion pozvan radiom objasnili su urodenicima da će sa neba doći velika ptica. A šta su radili ovi stranci? Oni sii stajali satima u reci. nrođenici su počeli da uče." Malo po malo. u meri u kojoj je bilo moguće razumevanje.kult o belcirna koji su sišli sa neba u jednoj ogromnoj bučnoj ptici i ponovo tamo nestali. kada su tudi astro-nauti posetili pračovečanstvo. Belci su ostali. nastao bi neki novi kult. mnogi od njih su bili tako prestrašeni da su pustili vodu. kao amin u crkvi. . Jedna stara ženaje ispričala da su se prilikom sletanja džinovske ptice bacili na zemlju i sakrili lica. oni su ostali u ubeđenju da oni nisu sa ovog sveta. Međutim. Dakle. neka nova religija. da će sa sobom doneti mnoge lepe stvari. Ispirali su pesak i odvajali male žutekamenčiće iz čudnih činija. ponovo se dešava i u našem veku. a da se pepeo i kosti bacaju u reku. Upravo bi se to desilo. Kargo-kultovi stalno nastaju Ono što se pre više hiljada godina dogodilo. to su moralibiti njihovi mrtvi precikoji su u recitražili svoje sopstvene ostatke. koji su u reci tražili svoje kosti . kult o precima koji se vraćaju. čak su stalno novi dolazili. da su belci posle kraćeg zadržavanja nestali tako naglo kao što su se pojavili i da se nikada više nisu vratili? Sigurno. Kako se inače može objasniti njihovo neobično ponašanje? Godine SM prolazile. jer nisu znali sta se otuda spušta. a mlada generacija prastanovnika većje podučavana u školama koje su osnovali belci. urođenici su shvatili da ovi čudni belci nisu nebeska bića. a u svome stomaku čak i Ijude. hi-ljade radoznalih urođenika bile su prisutne kada se avion spustio na utabano zemljište. šta bi se desilo. Razumljivo. a mnogi su se čvrsto zagrlili u vrištali od straha. Nesporazumi su otklonjeni.. Jezička barijera je probijena. zatirn su pobegli i sakrili se. To mora da su duhovi njihovih predaka! Odvajkada je postojao običaj da se mrtvi spaljuju. Bendžamin Li je posmatrao: "Ljudi su bili kao u panici.

Svejedno da U pravi ili izmisjen. taj Džon Frum rasturio je društvenu etrukturu roalog ostrva Tana. navodno prosvećenom. naročito zato štoje izgledalo da svetbelaca raspolaže neizmer-nim količinama robe. Da li se kod ove sumnjive pojave radilo samo o glasini? Glasine se. Amerikanci su pokla-njali mnoštvo kargoa urođenicima: žvakaću gumu. Štaje tako naglo ušlo u te Ijude? Polako se saznalo da se na delu ostrva pojavio "Džon Fi-um" i najavio novi svet u kome niko više ne mora da radi. Urođenici su prihvatali ovu robu kao stvar samu po sebi razumljivu.postoje brojni kargokultovi. ne moraju ni da rade? U in'ia "divljaka" razvijaju se dva alternativna rešenja za tu zago-ili ove strane spodobe imaju svoj kargo sa neba ili od svojih . čokoladu. misionari. Moramo sebi predstaviti da su prastanovnicima r "nate stvari koje su za nas razumljive same po sebi. „ tek one hiksuzne! Oni zainteresovano posmatraju šta stranci aie sa tim stvarima. Međutim. vojnici imaju stalno kod sebe robu (kargo). "Roba" je sve: puška. pitali su se. našli su se pred zagonetkom. jer će kargo biti deljen u ogromnim kolicinacaa. Po osti-vu su stvarno tumarala tri osti-vljanina u dugim odorama kao "proroci" Džona Fruma i obećavala kargo koji treba da stigne. premalo karga za njih. U to vreme su se pronosile priče da Džon Frum ima tri sina: Isaka. jer im je obećana i zato što im taj kargo pripada. transportni avioni. Mislili su što se tiče količine robe kojaje iskrcana sa ratnog broda . zatim. ali ima 11000 staoovnika ijedan aktivni vulkan. Etnolozima i teolozima je poznato da na udaljenim ostrvskim predelima Mikronezije i Melanezije arhipelazima u severozapad-nom. Jedno od najmanjih je Tana koje je dugo samo pedesetkilometara. Hteli su da imaju i takve avione kako bi kargo . imali tarnnu boju kože.Kargo je reč uzeta iz engleskogjezika i znači: roba. kada prvi put sretnu do tada neotkrivena urođenička plemena nedodirnuta nijednom civilizacijom. svetu. Medutim. Misionari adventista i presbiterijanaca. nisu bili zadovoljni. u stvari. šta njima izvode. Sopstvena posmatranja ih dovode do zaključka da su se rnrtvi vratili i da su za njih iz svoga čudesnog sveta doneli kargo. noževe. u svakom sluCaju. kod "primitivnih" prihvataju zdravo za gotovo isto kao i u našem. poslednji). lakve čudne predmete. «Jifdiko dode blagoslov sa neba možda bi i oni sami mogli da iAiTa kargo. Pri tome im se budi želja da .daje. kako? Otkud strancima 'a bogatstva za koja. godine kada su se urođenid naglo povukli iz svojih sela u džunglu. kada će Džon Frum uskoro da ih usreći! Kada su se pojavili australijski hidrokrilni čamci i na kraju jedan američki nosač aviona. Klasični kargo-kult Hebridi se nalaze u Tihom okeanu i njima pripada osamde-set ostrva. istovarali na improvizovanim aerodromima učinilo ihjejoš pohlepmjim. odnosno zapadnom Tihom okeanu . Štaje kargo-kult i kako on nastaje? Osvajači. kamera. skupocena dobra. Sada su znali da su "njihov Bog" Džon Frum i njegovi proroci bili u pravu. Jakova i Lastuana (od last one. sve što jedna takva bogata okupaciona sila ima u prtljažniku. Zaštojoš raditi. jednostav---. Kada su se. koji su ostrvljane prevodili u hrišćanstvo. igračke. Do danas nije moglo da se razjasni koje bio taj Džon Frum i da li se iza njega skrivalo neko zivo biće. Ostrvljani su u očekiva-nju obećanog karga noćima igrali u divljoj ekstazi. Literafrura navodi sa tog ostrvajedan upravo klasičan slučaj kargo-kulta koji tamo i danas postoji. Biloje to u maju 1941. Ostrvljaiii su ugledali vojnike koji su. tovar. zbog toga urodenici pokušavaju da se prijateljski drugom svetu u kome nema telesnih mana i u kome ima svega što zažele i da u tom drugom svetu niko ne živi u bedi.blagoslov i Djima stigao s neba. konzerva.-h predaka. Tako nastaju kargo-kultovi. pa i šešir. Sve ono što su velike ptice. avanturisti. oduševljenju na Tani nije bilo kraja. . mreža za komarce. naočari. teret. Amerikanci iskrcali na Tanu situacija sejoš više iskomplikovala. Bioje to za njih neoborivi dokaz da kargo ni u kom slučaju ne pripada samo belcima. kao i oni sami. očigledno. napijali su se i poklanjali sve što su imaUJerje trebalo da dobiju mnogo lepše stvari. konzerve. čak donji veš i veštačka vilica.

Ponovo je bilo onako ka-ve američkih vesnika bogova. naš -'kultni nakit.neracije moći da učestvuju u bogatom kargo . Osti-vljani su se povukli u sebe. Poreklo i razvoj kargo kulta i drugih kultova stvaraju nam šansu za pogled u našu sopstvenu prošlost. :klona dobijenih bez muke. Privremenoje tamo bilo stacioni-rano 400000 vojnika. uskoro je usledilo ' režnjenje. Takođe. "praotački greh". vredno rade ono što su svakodnevno gledali Dečje sujeverje? Verovati u to bila bi lažna nadmenost iz koje potiskujemo ono što namje neraznmljivo.blagoslovu. Mladi urođenici su se trimovali sjnom drilu.U fazi tog orijastičnog očekivanja blagostanja koje će doći ostrvlja-nin Neloiagje objavio daje on ponovo rođeni Džon Frum i istovre-meno predodređeni kralj SAD i Tane. tetovirali na svojoj tamnoj koži slova USA. Avioni su neprestano sletali i donosili rezerve za rat na Pacifiku. u isprav-nost pogrešnih ubeđenja". samo u masi vernika i hiljadama godina prohujalog vremena kada su utvrđeni časovi rodenja religija. većinom Papuanci. Holandski činovnici na osti-vu posmatrali su sa '-izumevanjem ove ludosti i smejali se. Ko su bili naši uzori i učitelji? Amerikanci kao vesnici Bogova To proleće 1945. lako tako blizu sreći. Odakle smo uzeli sopstvene uzore Odakle smo mi sami preuzeli uzore za naše kultne predmete. Neloiag je naterao svoje zimljake da na platou Ikelan izgrade pistu da bi kargo ubuduće n-ogao da im stigne direktno sa neba. 1 mi ćemo morati da se pitamo o počecima i o uzrocima naših religijskih svetova. Smatram iluzijom da se zapadne religije izvode iz božje reči. "spase-nje". miropotnazanj e? Bavljenje kultovima nastalim u našem veku. konstatovao je Bertrand Rasel. Na kraju došli su do zaključka da bi morali da imitiraju strance dabi ponovo došli do kargoa. neobične ptice su nestale put neba bi-zo. Domoroci. Ali milioni vernika i veliko vremensko rastojanje ne govore ništa o tome da li je na početku postojala neka zabluda. Oni nisu imali pojma o svetskoj politici. Stalno previdamo da su "naše" religije u suštini nastale na sličan način. ponašanjem Ijudi iz kamenog doba sadašnjice. nije trebalo da nedostaju ni "poljske bolnice" koje su videli. posmatrali su sumnjičavo i bez razumevanja šta se događa. stvara neku vrstu ogledala u kome ćemo se sami ogledati. za svaki slučaj. o razarajućem ratu na celoj Zemljinoj kugli.rgokultova postoji razlika u biti. neko nerazumevanje tehnike. Međutim. No. ostrvljani su.: stavljeni su i "lekari" i "bolničarke". "Najveći broj i najgora zla kojeje učinio čovek čoveku potekla su iz čvrstog uverenja. te velike. Prorok Starog zaveta Jezekilj detaljno i tačno je opisivao "gospodina" koji je sa velikom bukom na . Na napuštenim plažama izgradili su sa materijalom iz šipražja ogromne s'orske šnpe" u kojima su želeli da uskladište eventualni kargo. godine Amerikanci su na Novoj Gvineji pretvorili oblast oko Holandije u bazu. kao što su se i pojavile. Ostalaje samo nada da će --. kultnu odeću? Koji prastari model je služio za krunu. jer su bili ubeđeni da će kargo stići do njih samo pod tim čarobnim znakom. Između naših religioznih predstava i oblika ponaša-nja i ka. iz božjeg uzora. Njihov svet bio je žbun! Stranci koji su preko noći upali u njihov svet izgledali su neizmer-m bogati i poklanjali su kargo u velikim količinama. medutim. Šta su pogrešno raadili? ako lako navikmiti na blagodeti kargoa nerado su se odvikavali od . Kargo nije punio šupe.lame i drveta sklepani su avioni po uzoru na američke mašine. Od . koji za biskupsku palicu? Od koga se videlo da se određene radnje mogu izvršavati samo u odeći kojaje protokolarno utvrđena? Šta imitiramo kada se u litiji na Brašančevo ulicama nosi "nebo"? Zašto se u oltaru zatvara "svetinja"? Odakle potiču uzori za anđele sa krilima i sveta svetla koja zrače? Odakle su stanovnici Zemlje preuzeli nerazumljive predstave kao što su one o Spasovdanu? Da li smo sami pronašli "bezgrešno začeće".

Ponadali su se da će stalno dobijati fine. Neki član plemena čuoje da su Rusi izbaciH u vasionu "nebesko vozilo" satelit. Njena plemenska braća su se iščudavala ovom nebeskom čudovištu sa sigurne udaljenosti. a ovaj je odgovorio. Na "ovoj stvari koja krade glas" ostale su reči strahopoštovanja i čuđenja pred "velikom pticom" koja im je donela kargo. Tumač ih je pitao kakav utisak na njih ostavlja lansiranje rakete. odvajao i arhivirao kargo-kultove iz vremena velikih otkrića. Ono štoje videla vrlojuje iznenadilo: Indijanci su u nebesku oblast svoga boga Hirikavaji uci-tali neki strani objekat koji nije postojao na ranijim slikama na steni. Doneli su brzu odluku datri pisme-na coveka iz plemena napišu pismo Rusima i da ga daju jednom misionaru na dalji postupak. izveštava o markantnom slučaju modernog nastajanja mita. Naučnica je pitala v-hovnog svešt. Dopatka.enika Pemona. njimaje doneo kult Bog Hirikavaji koji je posle boravka na Zemlji odleteo zvezdama. Venecuelski etnolog. Analogno tome. Prema predanjima Pamona. kao da se to samo po sebi razumc: "To su Rusi!" Kako to? Gospoda Barcelo došlaje na trag ovoj nerazumljivoj stvari. Kameraje pokazala grupu Crnaca koji su sa čuđenjem gledali ovaj dogadaj. za vreine njegove ekspedicije u Novu Gvineju dvade-setih godina. dozvolio mije da unapred preuzmem nekoliko priča. velike poklone. U svojim istraživanjima gospođa Barcelo je otkrila i novije crteže na steni Pemon-Indijanaca. ali je želeo da se jednorn vrati. jedna starica je sakrila lice i bacila se na tle. Jedan Crnac je odgovorio: "To su naši moćni prijatelji koji šalju vatru u nebo!" Moralo bi se još jednom otići tamo da bi se konstatovalo da li se razvio raketni kult. kada su se odigravale konfrontacije kultu-ra. f'emoni su bili ubeđeni u to da rnogu "preko Rusa" da pošalju vest svom starorn Bogu Hirikavajiju. oktobra 1978. Kad su etnolozi prvi put helikopterom posetili pleme Tašadaja na Filipinima. Takoje Frenk Harli konatatovao. bisera prošlosti. Posle opreznih priprema naučnici su prošver-covali magnetofon u pećinujedne porodice Tašadaja da bi takoreći na izvoru zapisali reakcije. sakupljao je.bibliotekar Univerzitetske bibIioteke u Cirihu. gospoda L. Jedino vremensko rastojanje omogućava da se ovaj dogadaj primi kao "božja manifestacija". Barcelo. kojijoš radi na svojoj knjizi. Tašadaji sujemd za pravilo da su oni koji su iznenađeni u svom primitivnom svetu ispunjeni radoznalošću i strahom i da pokušava-ju da njima stranu tehnologiju objasne pojmovima iz poznate životne okoline. strane poklone samo ako budu dobri sa stanovnicima "velike ptice". Onaje ispitivala indijansko ple-me Pemon u venecuelskoj oblasti Gran Sabana. Vest se proširila okolo.njegove oči sleteo na Zemlju u "kolima" sa "krilima" i "točkovima". godine BBC iz Londonaje emitovao u dokumen-tarnoj seriji PANORAMA film o poletanju rakete u Zahii u Africi. 16. da su urođenici sela Kajmari ubrzo po njegovom dolasku pojednostavljeno imitirali njegov hidroavion kojimje došao i da su ga poklanjali deci kao igračku. Ovo pismo je odštampano u jednom malom misionarskom listu i postaloje možda najređi dokument' o ponašanju primitivnih naroda prema stranoj tehnici: ." Često su pripadnici primitivnih naroda pokušavali da imitiraju tehničke konstrukdje. B i s e r i iz kruga Kargo-kulta Moj prijatelj Ulrih Dopatka. a telegrafski vod duž želez-ničke pruge "žica koja peva. kod Indijanacaje od prvelarekćuće parae lokomotive postao "vatreni konj". abonbo na sadašnjosti.

. nego one iz Uaranapia od kojih se zemlja ti-ese. koja je upravo za vreme dolaska osvajača obećavala ponovni povratak Bogova Kecalkoatla i Ticia Virakoha. ali danas nas je malo. Ukoliko ovo pismo ne razumeš više. Neka bude hvala misionai-ima koji nam govore da posle ovog života postoji neki drugi. jer ma koliko razmišljao o tome. Ovaj se entuzijazam nije odnosio na surove osvajače. mnugo muva koje ujedaju i koje nam ne daju da spavamo.1526). Ranije Indijanci nisu umirali i bili smo brojni. a kojije. Inače. Tako ćemo uništiti Karamaje i odstreliti ptice i divijač. trijumfalni doček. Šaljem n ovo pismo uz pomoć Rusa da ti dam vesti od tvojih rođaka i da ti kažem da nam od tvog odlaska ide loše i da mnogo patimo. dođi dole. Urođenici sa Tahitija su smatrali svetskog moreplovca i pronala-zača Džemsa Kuka (1728 . učinili uslugu da ovo pismo pošaljete mome pobratimu Hirikavajiju kojije pre nekoliko godina otišao na jednu od onih zvezda koje su blizu Mesecu. Ovaj nedvosmisleni nesporazum bestidno su iskoristili njegovi španski sledbenici. Njima je pomogla vera Acteka i Inka. Dragi pobratime.1547) i Francisko Pizaro (1478 . prema legendi napustio njihovo ostivo na jednoj "lađi od oblaka". mnogo p"o'iiva."Vrlo poštovani Rusi. ništa mi ne pada na pamet. kući kod tvojih rođaka. molimovas. bolji život za nas. Možda si odleteo na nekom orlu lešinaru? Danas nam obećavaju Rusi da se uskoro može tamo leteti. Toje sve. Doviđenja! Tvoj pobratim Uaipajuri" Istorijske konfrontacije kulture Pozdravili su nas kao da smo došli sa neba". Takođe bih hteo da znam kako si otišao na one zvezde.1618). Da li vi gore nosite odela ili još idete u keceljicama? Pošalji nam komad crvenog platna. Indijanci iz Virdžinije. ne onih koje dolaze iz Brazila. njih su prosto smatrali bogovima koji se vraćaju kući. šaljem ti ovih par reči na indijanskom: Chiricavai achike non pona adombaton piak! (Hirikavaji. Pošalji nam par dobrih pušaka. koji je za portugalskog kralja otkrio Brazil i uzeo ga u posed. Kako si ti tanio gore? Mi ovde imamo mnogo katara. priredili su moreplov-cu Valteru Raliju (1552 . moramo mnogo toga da preživljavamo. Dragi pobratime PIirikavaji. jer se niko ne brine za nas. koji im se ponovo vratio. napisaoje Kristifor Kolumbo (1451 -1506) u svom brodskom dnevniku posle iskrcavanja na jednom Bahamskom ostrvu. Hernandi Kortez (1485 . na zemlju.1541). ne znam šta od nas treba da bude. Dali biste nam. jer nas Kanaroaji (belci) ubijaju. a i Pedro Alvares Kabral (1468 . Najboljeje da ti siđeš ovamo i da im kazfeš kako si odleteo da oni ne bi sa time toliko razbijali glavu. koji je po nalogu svoje kraljice Elizabete 1 tražio Eldorado iz priče. jedva se spasao od podaničkih poklonjenja urođenika.1779) za njihovog Boga Rongoa. u kome ćemo uživati ako budemo dobri. jerje na špan-skom.

Kada je Hans Bertram pisao i pričao svojim avanturističkim letovima nije izostavio priču koja opisuje su mu jedne obične pilotske naočari . To su bili njihovi Bogovi. Aborgiini. starosedeoci. koji su predstavljeni moćnim debelim naočarima.Prilikom iskrcavanja na Haili Kolumbo je bio pretrpan poklonima od strane urođenika Ponovo smo u sadašnjosti. u napali njega i njegovog pratioca samo zato što su sa crteža nama već poznavali likove slične pilotima.kabinaje bila svojevreno otvorena . "Jedanput .spasle život u Australiji.

Na bozji svet ne asociraju samo lica nego i predmeti. Godinama kasnije dosaoje na Lo mesto njegov zemljak Landonie i našao stub okićen vencima i okružen žrtvama. radi obeležavanja poseda. Tamoje francuski kapetan Žan Ribo.i'eduzeo svoju .1596). podigao stub i ukrasio ga grbom.mesinganu ploču na kojoj je bio izgraviran novčić od šest penija sa likom kraljice Elizabete I. Isto tako se u celoj Africi .nalaze kultna mesta u znaku sećaiija na pivu pojavu tajanstvenog belog čovekaNačini obožavanja su katkad i komični. Za proglašenje svojine postavio je .ulu. Slićno se desilo 1565. Kada je dvadesctih godina Frenk Harli p. godine u Floridi. a to mi je spaslo život od Ijutitih Aborigina!" pričaoje Hanc Bertram. koji je svojiin putovanjima korisnim za kiuuu ilubiu 1580.Svetskom moreplovcu Džejmsu Kuku urodenici sa Havaja su se podanički bacali pred noge u životu sam smeo da izgledam kao bog. godine kalifornijsku obalu u engleski posed. Nedodirnuti tehnikom urođenici ne znaju dalije nekasprava koja se kreće živo biće ili nije.pričvršcenu na jakom stubn . Fransis Drejk (1540 . doveo je 1579.uboviina . Stub i mesingana ploča su postali centar za religiozne 'finale urodenika. a on sam je bio pretrpan pokloninia.svuda gde su Porfrugalci i Španci markirali granice državnim simbolima ili ih saino obeiežili obojenim st. Stvari koje su ostale od belih osvajača urođenici su uvažavali skoro kao kullnc objekte. gođine plemićku tit.

Kao epsdeinija širio se od sela do sela k'ult Džonsona. od togaje nastaia prava predstava. poglavice koje su vodile glavnu reč u Džonsonovoin kultu. Najveća zelja urođenika . žrtvom za hidroavion. Osti-vljani su proširili glas daje taj daleki predscdnik odličan vladar i gospodin koji voli Ijude. Čak se i princ Filip. godine do pacifičkog ostrva NjuiIanover. U martu 1965-godine. i't'-ajne pristalice.za to su hteli da kupe predsednika! Svestenici su poslali kući osti-\'ljane sa džakovima objasnivši im da se predsednik Džonson ne nježe kupiti. osiin daje to neko dubro delo. Neka pozitivna vest o inerama pi-edsednika SAD Lindona B.ekspcdiciju u papuarske oblasti Nove Gvineje saznaoje da m-ođcnici smatraju ne Raino njega saniog za božansko biće. Svejedno. Džonsona prodrla je 1964. donele su u misionarsku stanicu nekoliko džakova sa zlatnim nov-ceni . kult Dzonsona ima još i danas svoje tihe. a čije bi i-posobnosti mogao da poboljša i njihov skromni doprinos. suprug engleske kraijice niože radovati jednom kultu: pleme lounhanas na ostrvu'Tana proglasilo ga je za svoga Boga. Ništa se nije znalo. već da i njegov hidroavion obožavaju kao nešto "božansko'. Da bi se stvorio kult nije bio potreban ni dn'ektan dodir sa nekom osobom. Svako veče su se pojavljivali sa zaklanom svinjom. vojvoda od Edinburga. međutim.

Lik koji se često pojavljuje u naučno-fantastičnoj literaturije putnikkroz vreme: veliki profesor koji pronalazi vremensku mašinu i pomoću nje putuje kroz genera-cije u prošlost. živeo narod Me-ka. jezerima.Ajbesfeld.e da "Bog Filip" živi sa njima.novata bića koja žive u planinama. šumama i stepama. godine. Pojavljuje se materijalizovan na zaprepašće-nje sekretarica i šefova u današnjim biroima.. istoriju genijalnog hajdelberškog matematičara kojije pronašao vremensku formulu i sa njom se vratio u treći vek u Italiju.prisutni su duhovi.j. a tehnički uređaji mračni prirodni fenomeni. leteo kroz vazduh i stvorio Ijudski rod i Inljni svet. a ratni brodovi i avioni bili su sve drugo. Diplomata i pesnik Ervin Vikert opisuje u svom romanu "Na-pušteni hram". Ako su u stručnoj literaturi duhovi prikazani kao aveti. treće. čak . a najveće zablude uvlače sejezičkim etiketiranjem. ispa-daju nerazumljivi. zbog nedostatka tačnih pojmova. rukovodi-!ac grupe za psihologijn ponašanja na Maks Plankovom institutu u Bavarskom mestu Zevizen i šef katedre u Minhenu. Živeoje sa bogovima da bi na kraju sam ostao u napuštenom hramu na stubu. preuzevši to od primitivnih naroda rado označavaju bele osvajače koji se iznenada ""pojavljuju . Njima se pripisuje natprirodna sila u odstranjivanju bolesti i kata-strofa. Ja nisam NLO-apologeta. Ovo je prijatna klackalica između prošlosti i sadašnjosti. da oni u najboljem slučaju moraju biti čulna obmana ili." Gde se duh vara u "duhu"! "Put za shvatanje realnosti popločan je zabludama. jer u naučno-fantastičnoj verziji on je telesno zaista bio tu. Ajb .. Zbog toga mi se ne dopadaju urođenički opisi prvih došljaka u kojima su belci okarakterisani kao duhovi. U početku nisu bili mogući jezičkoanalitički razgovori sa prastanovnicima. Ako se desi nešto nesvakidašnje wek se pojavljuju opisi koji. Svet duhova izdržava sve što mu se pripiše! Skoro sam pročitao kod Getea ' jednu rečenicu koju je on izdiktirao svome sekretaru Ekermanu: "Stara istinaje u pravu da mi."duhovima". prvo. bilo bi pravilno reći da se on pojavio kao duh. On odavno veruje daje njihov praotac Jelini nekada sa "bukom i grmljavinom!" izronio iz planine. samo ne "sprave" duhova." Prastanovnici nisu imali oči i ušiJer nisu poznavali predstavnike tudeg sveta. . u suštini. onda sasvim realne ličnosti postaju priviđenja. a da bi u svako doba mogao da im siđe sa neba napravijenaje pista za sletanje njegovog nebeskogvozila. Tamoje. okreće se. Da su oni bili prisutni pokazalo bi se da su "primitivci" opisali kao duhove strance koji su se tako naglo pojavili samo zato što im je bilo nemogziće smisaono opisivanje i imenovanje neke iznenadne pojave. Kada su belci sleteli avionima ponovilo se ono što se dešavalo i kod drugih primitivnih naroda: narod Mekaje hitnu potrebu zajednom pistom da bi se njihovim duhovimaa prilika da ih posete. drugo. a ne daje bio duh. Trebalo bi biti Bog. Duhovi su povezani sa sujeverjem. Tamo gde se nešto strašno desi ili pojavi . Istrazivač ponašanja profesor Ireneus Ajbl . ne postoje NLO. posmatrao je nastajanje modernog kulta u Zapadnoj Novoj Gvineji. koji se pojavio 1985. Kao duhovi u narodnom verovanju postoje . Oni koje su domoroci videli bili su daleko od toga da budu "duhovi". na severnim ograncima centralnog planinskog lanca. jer nije bilo tumača koji bi uneli jasnoću. gleda na kalendar i saznaje daje upao u pogrešno vreme. Etnolozi. Primi-tivni narodi su nazvali te "pojave" tako jedino zbog toga što su im sama dešavanja bila nerazumljiva. ali bih hteo nešto da ispravim. Pitanje za kviz bi bilo: da li su sekretarice i šefovi posmatrali tog čoveka iz budućnosti kao "duha"? Da! Znači. imamo oči i uši samo za ono što poznajemo. Sveznajući su složni u tome da. Za njegovo eventualno pojavljivanje stalno se drže tri mlade devojke u pripravnosti.Ajbesfeld kaže: "Pistaje za njih bila mesto pojavejedne nove kulture sa kojoin su se povezivali religiozno ponavljanje stvaranja i željena dobra. ne govori naš jezik.

jer ona ne uzimaju u obzir vanzemaljski elemenat. što bi u prevodu značilo: onaj što odozgo gleda na sve. Ova figura se zvala Irongali. Boravioje tamo i danju i noćn. živeoje sam i samo s vremena na vreme . daje ovako moglo bit Irongali 'prastanovništvo Salomonskih osti-va u Tihom okeanu Cuva ~ zamršeni mit stvaranja sveta u kome nastupa centralna figT-ira koja se ne može dovesti u vezu ni sa duhovima ni sa nečim zema-Ijskirn. ipak. Nisu mi dovoljna pojednostavljena tumačenja. kada su vanzemaljci postali inicijatorima kultova. Ne vodim kargo-kult i slične kultove u tom pravcu gde se defakto može govoriti o "duhovima" (precima!). kada su prastanovnici istom reči nazvali Ijudske likove."avetinjska" pojava. Sve se u objašnjenjima može prihvatiti ukoliko se i ovaj aspekt uklopi u razmišljanja naucna fantastika smatra. realnu posetu „nebeskih bića“ kojom su jednom davno. a svoje "otpatke" izbacivaoje u more. naši preci bili počastvovani. Ja ne pišem disertaciju koja se mora dopasti mome mentom. Ukoliko. (ko zna?) postoje NLO njihove posade će se isto tako zabavljati sa nama kao što se superpametnjakovići zabavljaju kargo-kultovima. Ovaj mit opisuje Irongalija kao hiće kojeje stalno živelo u vazduhu i kome nije bilo potrebno tle. da su se tu našli i prirodni fenomeni koje su Ijudi pogrešno razumeli. Meni je jasno da oko tih kultova ima mnogo zagonetki.

plodove. od kojih postoje još samo delovi. kao u čarobnom cirkusu "Ronkali". kome nije bilo potrebno tlo pod nogama. saznaće kakvu su finu razliku "primitivci" uočavali izmedu duhova i realnih bića. životinje i Ijude. Hristov savremenik. tamo je živeo -"nešto oko 350.sveštenik Merodaha Bero-zus. Šta je pisao Berozus Dok je Aleksandar Veliki još vladao Vavilonom. izbacivati u more. onda to stvarno ne bi bilo nikakvo avetinjsko delanje. koji je veliko i malo ostavljao u čudu. Pre sto i više godina nije bilo letećeg belca koji je mogao da lebdi iznad Tihog okeana. a duhovi ne proizvode otpake. Na kraju Irongali je stvorio drveće. a Flavijus Jozefus.zaustavljao se iznad mora da bi mahao stopahma. posmatra. druga je govorila o deset prakraljeva pre potopa i 86 kraljeva koji su sledili iza njega. jer su sve velike biblioteke sveta . ubrajaoje Berozusa u najveće naučni-ke prošlosti.u Vavilo . Prema vavilonskim svedocanstvima Berozus je napisao na grčkomjeziku istorijsko delo utri toma (Vabilonika): prvaknjiga se bavila astronomijom i stvaranjem sveta. Mitovi nisu nastali slučajno. Vabilonikaje sačuvana u fragmentima. zagađujući čovekovu okolinu. koje je trebalo. Razume se da su Merodahovom svešteniku za njegovo delo stajali na raspolaganju dokumenti iz ranih vekova. Da su oni "duhovima" dali lepe žene i da je došlo do polnog odnosa. godine pre naše ere . Kod njega je sve tako čarobno. Licijus Seneka ju je citirao. treća knjigaje Sista istorija kojaje dopirala do Aleksandra. Ko pažljivo sluša.

pojavilojedno razumom nadareno živo biće imenom Oanes. gde se ono graniči saVavilonom. Medutim. kako se uvode zakoni i premerava zemlja. Aleksandriji i Rimu – uništene. Pergamonu. Ijudska stopala izrasla iz repa i Ijudski glas. Od toga vremena ništa nije pronađeno što prevazilazi ovo. Pozivajući se na jedno mnogo starije predanje Berozus je napisao: "Prve godine se iz Eritrejskog mora (danas Arapsko more. Međutim. Ijudska glava. Jerusalimu .Vavilonski prikaz Oanesa 2000 godina stariji od sveštenika Berouzsa U. zatim. po-ducavalo ihjekako se gi'ade gradovi i hramovi. Oanesje napisao i knjigu o nastajanju i obrazovanju država i predao je Ijudima. predavalo im znanja iz nauke i iz mnogih •umetnosti i učilo ih pismenosti. pokazivalo imje sejanje i žetvu plodova i uopšte sve što spada u zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. Ovo biće se preko dana povezivalo sa Ijudima. Imaloje riblje telo. ne uzimajući hranu." . ispod riblje glave izraslaje dmga. Njegova slika je sačuvana do danas. EfD).

" Rezime Ovim razmatranjem kultova.Kultovi i religije su nastali iz fantazije. . zapravo. zato što se njegov izveštaj ne može staviti pod istu kapu sa takozvanim naučnim saznanjima! Stari pisci. ali se pitamo .. U drugom veku posle Hrista živeo je naučnik koji je svojim kolegama na kraju drugog milenijuma u "spomenaru napisao nešto što je vredno razmišljanja. Oni nemaju "znanja iz nauke i pismenosti". Apulej je mnogo putovao.Kome su slali signale i šta su želeli da saopšte? Postoje četiri alternative: . iz vremena cara Fuk-hia ostaloje predanje da se iz vode Meng-hoa "pojavilo čudovište sa konjskim telom i zmaje-vom glavom koje je na leđima imalo tablu sa slovnim znacima". u Avesti.da pripadnici nižih kultura pokušavaju da na sebe skrenu pažnju. U svojim mitovima pokušavali su da opišu načine delovanja nerazumljivih tehničkih uređaja. . kako se "uvode zakoni i premerava zemlja".da se novi kultovi (i religije) rađaju iz konfrontacije sa nerazumljivom tehnikom. Namerno se zaboravlja da se u svetoj knjizi Parsa. a u staroj Kini. i Egipat će biti napušten . koji potvrđuju Berozusa.. tim pre sto mnogi od njih poseduju obeležja kargo-kultova? Treba se zapitati štaje podstaklo narode iz prošlosti da stvore kultne objekte koje su obožavali.Narodi. 0. Kargo-kultovi su nastali u našem veku.Gdeje ovo značajno i ozbiljno izlaganje svrstano od strane malo-brojnih naučnika koji se uopšte time bave? Pod BAJKE! Berozus. iz vazduha?. a kultovi velikih osvajača i moreplovaca u istorijski sagledivim. Onje vidovito napisao u svojim "Meta-morfozama": "Doći će vrerne kada će izgledati da su Egipćani uzalud bogobo-jažljivo i revnosno služili božanstva. retoričar i sofista Lucije Apulej koji je živeo u vreme cara Marka Aurelija (161 . Iz svih verifikacija je poznato zašto su i kako inicirani kultovi. poznavaoje egipatske sveštenike i hramove i imaoje pristup starim predanjima naroda na Nilu.na način preisto-rijskog nastajanja kargo-kulta. plemena su se već pre mnogo hiljada godina susreli sa Ijudima više razvijenih kultura (civilizacija) . Oanesa.da imitiraju radnje i uređaje nerazumljivih stranaca. utvrđenim vremenima.180. takođe su nesposobni da podučavaju kako se grade "gradovi i hramovi". videla primitivna plemena pre mnogo vekova? Znamo da su htela da privuku nečiju pažnju. . Tauta i biće iz Kine ne bi nam trebalo podmetati kao "duhove". jer će se božanstva vratiti sa Zemlje na nebo. Duhovi nemaju običaj "da pišu knjigu i daje daju čovečanstvu". veliki naučnik svoga vremena. . iz neshvatljivog "duha".čiju? Koje nebeske rezidencije su bile uzori zagrađenje hramova na Zemlji? Koje napravio planove za oživo-tvo-renje dvorova sa neba? Čiju pažnju su hteli da privuku drevni graditelji kada su u tle urezivali gigantske crteže koji se mogu videti i sagledati u celinijedino sa velike visine. Zar se ovaj način ponašanja analogijom ne može preneti i na narode praistorij-ske epohe. studirao je u Kartagini i Rimu. . Imu. prevashodno kargo-kulta.da pripadnici nižih kultura obožavaju predmete viših kultura kao "božanske objekte". šta su. nase ere).da često veruju da su tehničke sprave živa biće. Kod Feničana se biće istog porekla i sposobnosti naziva Taut. Kakvi su bili originali. Egiptu! Egiptu! Od tvog znanja ostaće samo bajke koje će kasnijim pokolenjima da izgledaju neverovatne. Toje bio filozof. . Prapočeci mnogih kultova ne moraju se tražiti štapom u magli. hteo sam " da naglasim: . pod imenom Ima takođe pojavljuje tajanstveni učitelj iz mora koji po-dučava Ijude. kao željeno mišlenje podstaknuto prirodnim fenomenima. svrstavaju se sa njim u pisce bajki. diskvalifikovanje.

Konačno. To sve drugi stari narodi nisu mogli da sagledajujer sami nisu imali pojma o predanju. onda bi se ona morala svrstati pod četvi-fru alternativu." Od objavljivanjate provokativne hipoteze u svim medijimaje o zagonet-noj pustinjskoj površini u Peruu objavljeno toliko zastrašujućih besmislica. Kako to da se u srži slažu sva opisiva. urođenici u nisko razvijenim kulturnim prostorima konačno primećuju da su bića koja su uvažavana kao bogovi ipak Ijudi.posmatrana iz vazdu-ha . Svejedno gde .Pre mnogo hiljada godina postojala je jedna zemaljska tehnička civilizacija koja je uticala na primitivnije životne uslove.205.nja? Ili su možda svi izveštači indoktrinirani na nekom nebeskom fakultetu? "Ko napusti izvesno a prati neizvesno. Ako se uzme u obzir činjenica koliko se čezne za njima. kao kod kargo-kultova.nedvosmisleno nam govori o ideji aerodroma". kojaje duga 60 kilimetara.Obožavani i kopirani "bogovi" bili su vanzemaljci. Za mene ostaje .jasno! . Međutim. Međutim. o nastojanju predaka da se izjednače sa letećim bićima. Međutim. Međutim. U ime svih bih hteo da govorim o klasičnom. da je Atlantida postojala. pošto sn Atlantidu stvorili po legendi. kaže se u staroindijskoj Veda. a i neizve-sno je izgubljeno". Možda su znali šta 'bogovima' treba za sletanje. prve dve se mogu isključiti za mnoge kultove. mnogo diskutovanom svedočanstvu na ravni NacaJužno od Lime u Peruu. predanja izričito ne govore o zemaljskim bićima. "stražari neba" iz izveštaja Henoha.samo četvrti predlog i samo o njemu se može diskutovati osim ako se ima tužna hrabrost da se s'vi hroničari iz starih vremena sa njihovim izveštajima žigošu kao lažovi. bogovi koji su njome vladali.da li sam lud? . to potkrepljuju besprekorna predanja. podmetnuto mi je sijaset obznana. nestali su zauvek. Pre 17 godina napisao sam u "Sećanjima na budućnost" na stra-nama 38. on gubi izvesno. Ijudi posećuju Ijude. Istovremeno se tvrdi da au ih nebeski učitelji podučavali životno važnim stvarima. Čujem kako moji čitaoci uzdišu: "Evo ga opet sa tim starim šeširom!" Moji će se kritičari radosno ustremiti nato . Hitopadesa 1. o Ijudima koji su posetili rane stanovnike Zemlje. otac Don Kamila). Narajana. Treća alternativa se sme isključiti za mnoge slučajeve kultova . . To dokazuju fundi-rane istorijske studije. Ja neću . mitovi. po mome saznanju. predanja i istorijske knjige iz starih vremena pricaju o letećim bogovima. niti Sokrat. Krunski dokumenat Naca Naša Zemlja takoreći vrvi od ostataka imitiranih "neheskih rezidencija" i od "avetinjskih aerodroma".. ni stari persijski kraljevi nisu uopšte znali za avione. Ceo svet zna da ni gospodari Inka. U načehije svaka od ovih vai-ijanata moguća. Tada inje bilo novinskih agencija.sa izuzetkom legcnde o Allantidi. nego samo o nebeskim prilikamakoje su dolazile sa neba ili iz velike daljine.da dosađujem svojim čitaocima. ni Julije Cezar. da bi mogli da kažu iz koje zemlje potiču ili da će s vremena na vreme da se vrate da bi završili svoje poslove. ne za sve. Tome doprinose nastojanja današnjih istraživaca. neće se ni bog Inka Virakoha ni njegov kolega iz plemena Maja Kecalkoatl vratiti na svoja "mesta zločina". koji brzo i vredno izučavajujezike. a kamoli za vasionske brodove. Takođe sam se pitao: "Da li je netačna pretpostavka da su linije položene da bi se kazalo 'bogovima': sletite ovde! sveje pripremljeno onako kako ste to'vi' naredili! Možda graditelji tih geometrijskih figura nisu imali pojma šta rade. a i leteća visočan-stva.opet ne za sve! U istorijskjm delima se na nalazi ništa o tehnički visoko razvijcniin civilizacijama u dalekoj prošlosti . ali: u međuvremenuje sazrelo vreme zajedno razjašnjenje.što mi naj manje smeta -jer "kritičarje kokoška kojakokodače kad druge nose jaja!" (Dovanino Gvareši (1908-1968). i 39: 'Ravnica Nace.

jer poznajem stvari.Naca se nađe na tapetu. Hoću da bez praznina predstavim ono štoje nauci do sada palo na pamet u vezi sa zagonetkom Nace. Nisam nadaren za klanicu utoliko pre što sebe stavljam u bolji položaj. Nikome ni-su upale u oči gravure na tlu. tako strasno osporavajuća. Ne želim da izbegavam borbu. sve dok 1939. Pođimo u osnovnu školu! Ova. niti je neko vodio računa o njima.me pozovu na diskusiju . Kosokje preleteo pustinjsku površinu iz-među gradića Palpe i Na-ce u jednomotornom spoi-tskom avionu. godine doktor Pol Kosok. Karetere Intei-amerika-ne. nije bukvalno otišao u vazduh. sa univerziteta Long Ajlend iz Njujorka. Da bi ona i ubuduće imala materijal za bajku poslužiću se istim či-njenicama koje se ne nalaze u ravnici Nace. Ispod sebeje video rđastomrku užarenu zemlju i tamnu traku Pan amerikane. preko ravnice Nace. Ovo je upravo klasiCan slučaj kako žrtvu odvesti u klanicu. na zemlji nije mo Pet najpoznatijih urezanih crteža u ravnici Naca . Razlog za Kosokov vazdušni po-duhvat bio je jednosta-van: rečano mu je da su na oko 60 kilometara du-goj pustinjskoj površini markirane zanimljive li-nije. kako se ovaj put zove na španskom. 1 uvek se ispostavi u prvom angažovanom razgovoni da diskutanti uopšte ne znaju šta sam stvarno napisao. stvar je urezana južno od Lime u tle peruanske pampe. naj-manje 1500godina. Generacije i generacije su hodale ili se vozile.kao ispaljena iz pištolja . Mada je mnogo trazio.

trapezoidne površine na tamnomrkoj pozadini. jednu 30 metara visoku Ijudsku figuru i dva lica na zracima okruženim glavama. . U stvari. doktor Kosok se bavio praćenjem sistema za navodnja-vanje. Nije li to izgledalo kao neki džinovski pauk? Spustioje dubinsko kormilo na 500 metara i njegova pretpostavka se potvrdila: to je zaista bio pauk koji je bio jasno ugreban u tle. Ugledaoje konture majmuna sa uvijenim repom. jasno video svetle. na kosim stranama planine okrenutim prema nebu. a zatim ribu. Kosokova mašina je prozujala iznad jedne perfektne. kanalima i vodovodom Inka u njihovom toku Jer oni svakako Pogled na jednu od "pista" tipičnih za Nacu. nežnim linijaina nacrtane spirale. Leteo je prateći kao konac prave linije koje su kilometrima prelazile preko pravo-ugao-niku sličnim pistama. guštera i na kraju.gao ništa da otkrije. Iz vazduha je. Kosokje ostao zapanjen. međutim.

.

U svom traganju otkrio je najveću. najzagonetniju slikovnicu čovecanstva. Mislilo se na ostatke starih puteva Inka. kao prema kompasu. u blizini crteža na tlu. Nemačka matematičarka i geograf dr Marija Rajhe srelaje 1946. Tada je naučnica pretražila astronomsku slikovnicu. spirale i životinje.jer su neke od urezanih figura bile bliske slici zvezda. isušenom pampasu! Da lije ovaljudska zagonetka u međuvremenu razrešena? U početku je gospođa Rajhe smatrala rešenjem "astronomski kalendar" . ka letnjoj i zimskoj solsticijskoj tački. tri godine kasnije. Mariji su pomogle institucije i peruansko ratno vazduhoplovstvo: nju više nije napuštala fascinacija zagonetke Naca. Zašto su postojali paralelni putevi koji su naglo počinjali i isto se tako naglo završavali? Pošto se u ravnici Naca veoma često pojavljuju trapezi. veku. Danas se skromno govori o "magičnim linijama". Proteklo j e 40 godi na.gu. ovaj istoričarje zatražio savete arheologa. jer su aerodromi sa takvom markacijom nastali tek u našem. ali se to objašnjenje uskoro napustilo. . saslavni deojvdne fi. Zajedno sa Polom Kosokom obmvila je. Međutim. došlo se čak na pomisao da se radi o simbolima neke vrste religije trigono-metrije. Sećajući se linija piste nekog aerodroma. Počela je sistematski da premerava linije i figure. godine Amerikanca Kosoka. Crteži i malobrojne fotografije tako su fascinirali mladu naučnicu da se prihvatila razjašnjenja Naca-zago-netke. esej "Prastari crteži u pustinji Perua.Sedam uzanih linija. Danas stanuje u Naci u hotelu "Turistas" u kome joj je peruanska vlada.jer u stvari dve od bezbrojnih uskih linija idu tačno.re ne mogu naglo da nestanu. kao znak priznanja za njen trud. Počelo je odgonetanje. Skoro 40 godina istraživanja u zažarenom. Gospođa Rajhe se naselila na hacijendi San Pablo. u to se uopšte ne uklapaju druge urezane figure. stavila sobu na doživotno raspolaganje. To nisu mogle biti inustre aerodroma po njegovom mišljenju.

koje kao da su lenjirom izvučene. Ovaj. ove Unije se penju. na planinske strane ili. paukova. Sajednog brežuljka. samo nekoliko metara udaljenog od autoputa Pan amerikana. a u televizijskim izveštajima video i čuo da se kod ovih fenomena pretežno radi o ugrebanim crtežima životinja. ptica. pedeset linija se protežu prema severu. i duge preko Sa panoramskog tornja na Panameriki turista vidi ovu panoramu sa linijama dvakilometra! Izmedu njih. pedeset i više metara. neke od njih do metar široke linije. a da se opet druge sjedinjuju pod oštrim uglom. po pet idu paralelno. ojednoj prilično maloj ribi kojaje zapravo duga 25 metara. pored njih. koje su široke trideset. čak 250 metara. bezbrojne tanke. Da bi se to mnoštvo učinilo razumljivim da pomenemo da se neke od tih uzanih linija pod pravim uglom ukrštaju sa "pistama". naime. pak. Linije razne širine prekrivaju vazdušni snimak. da se. iznad njih. Jedna zagonetna ptica meri. pauk ima samo 46. sa svojim predimenzioniranim kljunom.U stručnoj literaturi sam čitao. linije slične putevima. majmuna i Ijudi. a majmun 50 metara. ne mogu sa neba prevideti! Različiti kvalitet linija i figura dozvoljava pretpostavku da su nastale u raziiim vremenima. izmedu njih se nalaze relativno male ugrebane slike riba. ravne kao pod konac. nama sugerirani. utisak je apsolutno netačan! Pre svega se. Samo kondor. Linije i "piste" sn. Što se tiče dimenzija radi se. prekoviše kilometara idu premavelikim "pistama" i ulivaju se u njih kao snop zrakova. Ove urezane slike iz Nace bile bi danasjedva vidljive da ih gospođa Rajhe sa svojim pomoćnicima metlama nije oslobodila od peska i kamenja. koji je i najveća ptica Anda. tako snažno urezane u tle. na površini pustinje razaznaju piste. A tada. i bez saradnje vrednih kolona čistača. širi svoja krila u širini od 110 metara. pri dnžini tela od 120 metara. Između uzanih linija i "pista" nalaze se veliki trapezi dugački do osam stotina rnetara. o čuda!. na primer. međutim. . jugu i zapadu.

koja je prikazivala stari luft-balon. kao neuspeo start. Džim Vudmen je konstatovao: "Pošto naučnici do sada ništa ne znaju o letećim spra vama starih Peruanaca. Može biti da su indijanski gospodari uživajući iz visine posmatrali ove urezane slike. medutim. Ovaj Lst balona bez upravljanja dao je istraživačima iz Floride idejn. Kako bi bilo kad bi sejedan crni balon od vrlo lakog materijala u tokn dana sam ugrejao? Možda su Inke sahranjivali svoje mrtve na taj "vazdušasti" način ili su svoje umrle gospodare slali u gondoli balona da odlete prema Suncu? Bilo kako bilo. Toje bio balon kojije Portugalac Bar-tolomeo Louranko de Gusrnao u sedamnaestom veku pustio iznad Lisabona. takođe. Oba pilota su izašla iz gondole. odleteo u visinu. da li su njihovi božji gospodari morali posle smrti da se vrate ka Suncu? Ma kako ovaj Vudmenov projekt bio zabavan i smeo. KONDOR 1 se podigao. koju su ispleli Ajmara-Indijanci od lake trske na obali jezera Titikaka. ali se pitam: da li su za uzdizanje balona potrebne "piste"? Pre svega Džim Vudmen je. a balon je. naručioje da mu se sašije od finog peruanskog pamuka trouglasti balon . Posle nekoliko kilometara KONDOR 1 se spustio negde na pustinjski plato. Na balonu je visila dva i po metra široka ijedan i po metar visoka gondola.Slikovne zagonetke sa mnogim znacima pitanja Kakve se sve špekulacije ne ubacuju u tu "najveću slikovnicu čovečanstva"! Posle hipoteza gospođe Rajbe profesor Aldon Ma-zon bio je mišljenja da ove figure "predstavljaju verovatno božanstva" i da su "bez sumnje napravljene za oči nebeskih božan-stava. Kao štoje već rečeno: Džim Vudmenje hteo da zna. on ipak ima zna&yne začkoljice. Ovaj origi-nalni pokušaj se treba prihvatiti onakvim kakavje i bio. . U balonje dove-denajara sa vatre zapaljene pod njirn. Ako ne avionima (ili vasion-skim brodovima) Indijanci su mogli da gledaju tu panoramn iz vazduha u balonu! Ovaj hobi-arheolog tražio je obaveštenje kod "Medunarodnogistraživackog društva" u FIoridi." Arheolog amater Džim Vudmen oživeo je diskusiju jednosta-vnim pitanjem: za šta bi Indijancima koristile te ogromne slike urezane u tle pustinje kad se one u svojoj ukupnosti mogu videti samo iz vazdnha!? Pošto su se naučnid složili u tome daje plemeni-ma prc Inka vazduhoplovstvo bilo nepoznato. nekadašnje prestonice Naca-Indijanaca. bili Inke! Oni su živeli pre Inka. u Peruu skoro svakog dana sija sunce. Istraživacko društvo je preuzelo troškove proizvodnje i isplatilo Indijancima za njihov rad ćitava 43 američka dolara! U takvim uslovima može se težiti još jednom hobiju. Balon je ispitan blizu Kahuačija. Inke nazivaju "Sino-vima sunca". Sto mu gromova! U tom predelu ni travka ne raste. ni u kom slučaju ne znači da ti Indijanci stvarno nisu mogli da lete!" Uh! Vudmen je to hteo tačno da sazna. Balonje imao oblik piramide koja stoji na svom vrhu. Opremljen dolarima potrebnim za svoj hobi. biti da se mogu pretpostaviti kraljevska vazdušna sahranjivanja. Džim Vudmen i Džulijen Not ušli su u gondolu. može. oslobođen Ijudskog tereta. međutim. a ravnica Naca se užari. polazio od zablude da su gospodari Inka kao "Sinovi sunca" slati u nebo. Jedan saradnik se setio brazilske marke za vazdušnu poštu iz 1944. Da li su bili sveštenici vere. Sa 130 metara visine polako se spustio na zemlju. lako kao dečji balon. skočio i Ijuškajući se. Nema nikakvih svedočanstava za to da su se gospodari pre Inka smatrali "Sinovima sunca". Peruanski arheolozi su me ubedivali da se radi o "linijama za zemljoradnju". Istočni Nemac Zigfrid Vaksman misli da je u mnoštvu linija razaznao "kulturni atlas istorije čovečanstva". Krstio gaje KONDOR I. 25 metara širok i zapremine 2250 kubnih metara. godine. Stvaraoci figura i linija kod Nace nisu.25 metar visok.

Nauka se u najboljem maniru prihvatila te hipoteze. otputovaoje sa saradnicima u Nacu. samo "astronomski kalendar gospođe Rajhe". Konačno. ostaje njen epohalni učinak štoje premerila i kate-aorizirala Nacu. fon Brojnig • učinioje urezane slike reliktima Olim-pijade naroda pre Inka. Oni nisu. međutim. Medutim. Televizijski profesor Hoimar fon Ditfurt pokušao je da ozbiljno podrži ovu ideju.priređivali Olimpijadu na tom sasušenom platou? Na ovoj ravnici velikoj preko 1000 kvadratnih kilometara. u stvari. u prošlim sroledma imali magacine za . tleje isušeno i ništa. možda na Plejadu. ovo može ozbiljnim da smatra neko ko taj predeo nikada nije video! Na ravnici Naca kiša pada najviše pola sata godišnje. a indijanski trkači morali su da trče po linijama i figurama pre no što se popnu na pobedničko postolje. Sahrana astro kalendara gospođe Rajhe Ostaje. upitali su elekronski mozak: koje linije pokazuju na zvezde izmedu 5000.oko koje se figure sportista upravo kreće. ama baš ništa ovde ne uspeva. a gledaoci ih čak ne bi ni videlijer bi trkači bili veličine mrava! Nijedan Inka ne bi mogao da razazna . Traženje objašnjenja za Nacu produžava se i dalje. Zašto bi plemena pre Inka -to sveznajući profesor nije govorio . Bez tih podataka profesor Hokins sa svojim timom ne bi mogao da obavi istraživanja. profesor astronomije na astrofizičkoj opserva-toriji u Kembridžu u državi Masačusets. Medutim. "_ prkos nedvosmislenom naučnom razjašnjenju stalno se pojave vrdnja daje dokazano da crteži na ravnid Nace odražavaju . Ravnicaje tako nešto kao gigantski sportski teren. Antropolog profesor Viliam H. godine pre naše ere i 1900.. sa razočaranjem smo morali da teoriju astronomskog kalendara". Džerald S. kaže on. Izbel sa Državnog univerziteta u Njujorkul3) rronašao je terapiju zapošljavanjem! Izbel je posmrtno rešio sve probleme tržišta rada Indijanaca. Profesor Hokins je kazao: "Ne. Kompjutei' je brzo odgovorio na pitanja: gde su bile Plejade iznad Nace u proleće 3100. Ova istraživačka grupa imalaje u svom prtljagu najmoder-nije merne instrumente i kompjuter u čijoj memoriji su bile sve vazne zvezdane konstelacije i pozicije koje su se mogle videti iznad Nace u proteklih 6900 godina. minhenski advokat za patente. godine naše brojki koje je kompjuter odštampao bile su poražavajuće'tezu gospođe Raj he. i -3-r ogromni astronomski kalendar.pošto se to vidi samo iz vazduha . na isteku godine. i mnoge figure leže koso na stra-nama planina. Hokins. Merenja su defakto pokazala u nekim krivinama ovakav rezultat.. Kad trkači udu u krivinu u njoj bi se moralo nagomilati više kamenja i peska nego na pravim linijama. te linije upravljene ka zvezdama. bilaje za to da neke Unije upućuju na odredene konstelacije zvezda. godine pre naše ere? Gde su bile u jesen iste godine? Posle dugotrajnih radova na premeravanju i ubacivanja rezultata kompjuter. GeorgA.Olimpijada u pampi Čvrsto stojeći nogama na zemlji. izmakli bi i najoštrijem oku. Da nisu možda sportisti imali sposobnost posetilaca vašara koji stoje zalepljeni na zidovima rotacionih vašarskih sprava? Gospoda fon Brojnig i Ditfurt treba brzo da zaborave ovu smešnu Olimpijadu na ravnici Naca. Nesumnjivoje razočaravajuće ngospođu Mariju Rajhe da se njeno životno delo uništi kompjuterom.

.jesu li Indijanci rezultate svoje tera-pije zapošljavanjem rnogli i sami da vide. Kao potvrdu navodi polja sa menirima u francuskoj Bretanji. upravo. "Samo na velikim udaljenostima vide se n. na nebu odrazi hramova što. "Rešenje problema sastojalo se u tome da se interes stanovmštva odrz'i na ovim ceremonijalnim radovima koji troše dovoljno energije da bi se privredni viškovi redovno iscrpljivali. Šta da se radi-pita se Izbel. upućuje na svetilište Olmeka u La Venti. Raspitajte se kod Izbela! Ništa nije previše budalasto da se ipak ne može reći. To. Ostaje "samo" da se razmisli kakvo bi apsolutno besmisleno veliko gradilište tre-balo organizovati za mnoge generacije n svetu. Štaje animiralo Ijude na stvaranje njihovih zagonetnih dela? Šta ih je nagnalo na njihov nerazumljivi rad? Simsalabim: svuda fatamorgana. razrešio je najveći broj preistorijskih zagonetki sveta jednimudarcem ' On kratko i jasno kaže dasn velika preistorijska umetnička dela "uvek građena na mestima na kojima se veoma često pojavljuju fatamorgane". sa druge strane. Na nebu se pojavljuju "predstave raskošnih boja". Zato je za vreme berićetnih godina postojala opasnost da se stanovnišfrvo prekomerno razmnoži i da gladuje kad dodu godine sa lošom žetvom.zalihe gde bi uskladištavali poljopn-vredne proizvode. nekim prilikama. U berićetnim godi-nama skinulo bi se salo na taj način. Na tu se ideju moralo doći' Tom metodom mogli bi se potrošiti i poljoprivredni viškovi u Evropskoj zajednici i SAD. profesor fizičke hemije na Slobodnom univerzi-tetu u Berlinu. Nekada su sveštenici Inka -to bilo na liniji Izbelove teorije . misli ovaj njujorški ša]jivdžija. Helmut Tribuč.verovatno davali narodu korisne kalorične tabele. daleka ostrva. a radnici bi se tako izmoriii da bi im prošla volja za pravljenjem dece. pominje Stounhendž U Engleskoj." Bilo je potpuno beznačajno. Tu l'i dužnost mogle da preuzmu vlasti Svetske zdravstvene organizacije. šume i građevine. u Meksičkom zalivu. na egipatske piramide i ~ naravno na Nacu. nije ništa prema stvaranju posla da bi se "na taj način regulisao broj stanov-nika".

Pi-vo bih hteo da kompletiram sekvenciju teorija . međutim. Tamo skoro nikada ne pada kiša ispod ravnice. samo ovoliko: ona se ne niože primeniti na ravnicu Naca.fatamorgane postale zone kontakta sa onim svetom. nije bilo na pustinjskoj površini. Budite strpljivi! Vratiću se na tu konstataciju koja izgleda protivrečna. da ismejavam ideju profesora Tribuča. biloje vode. Ovde bi zakazao i Ariadnin konac štoje rečeno. može biti nešto u tome. a što se tiče nastajanja izvesnih kultova. Uzgred. Time su mesta kultova . a poštoja. nego i mnoge druge na kosim stranama brda. koji su na svom putu morali da prokrstare veliki prostor. Vode. One idu u cik-cak. kao Linije se ukrštaju.ne samo horizontalne linije i figure.daje ob-jašnjenje za to što su hramovi morali da budu veliki da bi imali privilegiju svetosti. teško mogli da se prepuste avionima sa krilima. i za linije kod Nace."Nije mi pri tome ništa smetalo "da su astronaiiti. i posle mnogih boravaka u toj ravnici nisam video fatamorganu dobijam profesorski šamar: "Deniken tvrdijasno ijednostavno da su džinovske piste u pnstinji Nace postavljene kao piste za sletanje astronauta sa drugih plane-ta.ko to osporava? ." Vratiću se na ovaj šamar. Prema mišljenju Tribuča to važi. neophodne za fatamorganu. Dalekoje od mene. Tamo postoje .

čuvani ovi skoro bcskonačni konci. godine. Mnoge tkanine nemaju ivicu i sastoje se od konca koji može biti kilometrima dug. lako nisam netalentovan u stvarima fantazije.jedan za drugim kao guske . koji su slavljeni kao bogovi koji daju vodu. ove linije vodile do mesta ži'tvovanja. da bi konačno došao do saznanja . onoj o "letećim mačka-stim bićima" iz Havina de Huantara u severno-peruanskim Andima. Profesor Frederiko Kaufman . ključ tajne". te duge i raspoređene linije.amerm boje.o još misleći na mustro svog rada . Palpe i Parakasa nadeni su indijanski tkački radovi u očaravajnćim boja-ma i fantastičnim motivima. Prilog sa istoka Iza gvozdene zavese zagonetkaNaca remeti naučnicima zasluženi mir. shodno svom imenu.Arijadnin konac za Nacu? A rijadna. pomoglaje Tezeju da ne zaluta u lavirintu. na kojima se ukršta preko 50 linija. Štirlajn tumači linije iz Nace kao "preostale tragove gigantskih osnova za tkanje". Ništa se od toga ne može videti. Zajednoglaika. Štirlajnov originalni predlog biva dot. malo je isuviše kontroverzna ta naučnost. Štirlajn polazi od toga. pored linija ugazili pešačke staze u tle. Pretpostavka se bazira na činjenici da su Naca-Indijanci bili izvrsni tkači. kako na užarenoj ravnici . U bezbrojnim grobovima oko Nace. u vezi s tim ove linije bi trebalo da predstavljaju simbolične veze sa izvorima. po Štirlajnu. Trebalo bi da zamislimo hil-jade Indijanaca.učen onda kada mora da objasni kako su nosači konca izašli na kraj sa figurama na zidovima stena. Ovaj praktični Švajcarac se pita kako sv. dakle. pa sam shvatio da tkalje radeći v cik-cak linijama. nosi gordi naslov: "Naca. One su. koji se pojavio u Parizu 1983. Zoltan Zelko iz Budimpešte godinamaje mozgao kako bi se moglo ući u trag ovom fenomenu. zbog stotećima duge kulture tkanja.uz t. kao što samja. Drugi arheolozi pripisuju ove linije nekim planinskim bogovima. ona je ovom junaku dala klube konca pomoću koga se on vratio u slobodu. kako su ih polagali da se višebojno predivo ne bi nepovratno pomešalo i zamrsilo? U Naci izgleda da odgovor leži na dlanu: konci su polagani na ravnicu i o tom još i danas svedoče. "Leteći mačji bogovi".trebalo bi da su uzimale k sebi te 50 kilumetara duge kor'ce raznih boja u ritmu tkanja? Od kakvog li su samo Deraskidivog materijala bili proizvedeni ovi konci? Mustra je zahtevala stalnu s'. U Parakasu su otkriveni tkački radovi dužine 28 metara i širine 6 metara u koje je utkan konac dugačak preko 50 kilometara! Jasnoje da ni baba najstarijeg poglavice nije mogla oko ruku da drži takve konce vrednoj snaji radi premotavanja. savladali umetnost letenja. Smatram pozitivnim što se toliki mozgovi muče rešavanjem za-gonetke Nace. a ovde se tragovi konzei-viraju skoro kao na Mesecu. a ni motovila ili vitla. rnisli 011.ju konce. ostaci džinovske tkačnice Indijanaca.ukoliko se ne pojavi odmah kao "naučno" rešenje. kći kritskog vladara Minosa. ipak ne mogu sebi da predstavim tu gigantsku tkačnicu. Njihovo poreklo naslućuje ujednoj staroj peruanskoj kultun. Da lije Svajcarac Henri Stirlajn pronašao Arijadnin konac koji će nas izvesti iz zagonetnog lavirinta Naca? Njegov napis. dakle. da predkolumbovski Indijanci nisu poznavali ni točak ni vrtesku.arheolog iz Perua opisuje ove linije kao "magične linije".Doig1 tobožnja zvezda . došlo do strahovite "salate od konca". nikada ne bi mogle da dođu do razboja! Da zamisl'mo vojsku Indijanaca kojaje sa koncem u rukama šetala okolo! Oni bi. Da li su ih oni na komandu polagali na prave linye na tlu ponovo podizali i predavali daje? Vredne tkalje .ređa. Svaku novu ideju treba pozdraviti . mogli su da posmatraju figure iz vazduha. To mi izgleda kao korak u pravilnom pravcu. Možda su. Takođe se bojim da bi na mnogim tačkama. A figure? Indijanci su bili uvereni da su "leteći mačji bogovi".

pomoću reflektujućih zlatnih i srebrnih ploča. U toj mreži linija Zoltan Zelko naslućuje sistem za prenošenje vesti: "vesti se mogu predavati svetlosnim signalima. a ono što se iznosi ne približava se i nijednoj od (simpatićnih) premisa. mogli rasporedivati i upozoravati na eventualne napade. Takođe. Verovatno su ti signali bili nužni u ovom stenovitom svetu. Iscrpno sam ga obradio u svojim krsjigama "Povratak zvezdama" i "Svet u slikama".kao što je praktikovano kod starih Švajcaraca. Vasionski brod .mogli su se davati i bez strahovito skupe i sa mukom položene mreže linija na tlu. Signali vatrom i dimom sa planine na planinu ." Izmeđujezera Titikaka i ravnice Naca. Optički zapanjujuće prikazan je u dokumentarnom filmu. i kao što mi još danas to poka-zujemo na švajcarski nacionalni praznik . ravnicaNaca. prema mojoj knjizi "Sećanje na budućnost". na odgonetku Nace iakoje star već 20 godina. uzdize se planinski lanac sa planinama visokim pet i šest hUjada metara. (U zagradi i eventualno sletanje u Saharu ne bi omogućilo etnolozima studije na nekoj vrsti inteligentnih oblika života). veoma rado prihvatio neko ubedljivo rešenje (medutiro.danas bismo govorili o spejs šatlu . stvarno. Jozef Blumrih. se nudila. nisu postojala bića koja su mogla da izgrade piste (jedan tehnički visoko razvijeni vasionski brod za snabdevanje ne bi se spuštao pomoću "gumenih" točkova. kao što je inženjer NASA. Jasno! Razumljivo da stranim astronautima ne treba "pista" za sletanje. Pošto bih. Brate. Pošto je posada usmereno razmišljala o mogućoj oblasti za sletanje. Tu se stalno pledira "naj-bliže moguće. onda bi se pojavio sistem Naca. Za prenošenje vesti upotrebljavani su. a u neposrednoj blizini su konstatovani i inteligentni oblici života. Ako se ove ruševine povežu sa određenim uzdignućima u bazenu Titikaka i preko svega povuče mreža linija. prirodno rešenje". U obzir bi došao neki heli-kopter.ra ovaj vrtložni efekatje minimalan. bar u vreme Inka. Komandant ce na ekranima precizno naći mesto ateriianja koje smatra najsigurnijim. U svakom slučaju oni ne ispunjavaju naufinu maksimu "približno". Efekatje isti: tamo gde se vozilo spušta. Ovde nailazim na protivljenja i primedbe daje tle ispod površine Nace isuviše mekano da bi moglo da nosi neku tešku mašinu. nosioci štafete koji su predstavljali pouzdane vesnike. a na visini od nakoliko stotina meta. Ogromna pustinjskapovršina.zašto onda tako strašno kompli-kovano.ne aterira vertikalno. koje je dugo 800 kilometara i široko 100 kilometara" . dabi se onikoji rade u dolini.da te linije "u stvari odgovaraju geografskoj karti predela jezera Titikaka. do sada bi se moglo svako odbaciti sa malo argumenata) želeo bih da izložim svoj predlog . rekonstruisao Jezekiljev vasionski brod . Ako su to već "vesti" i "signali onima koji rade u dolini" . a noću vatrenim signalima. Zar Amerikanci pre sletanja na Mesec nisu bili suoCeni sa istim . Izgledaju mi prilično iznuđeni rezultati naučnog razmišljanja. a možda i sletanje pomoću vazdušnog jastuka po principu Overkrafta). Moj prilog Naci "pretpostavimo da neki vasionski grad vanzemaljaca kruži oko nase Zemlje. izbačenje vasionski brod za snabdevanje i poslat napovršinu Zemlje. kako se do toga dolazi?! Okojezera Titikaka nalazi se oko 40 ruševina iz vremena Inka i pre njih. u većini slučajeva se uzvitla pesak i kamenje.

. i kada je 7. zbog visine letelice. avgusta 1971. godine. Trapezoidje najuži tamo gdeje mlaz. bioje to takođe nov teren jer niko nije znao da li tle može da nosi teške terete.proble-mom? Kada je Apolo 11 sletao 20. godine. 1969. jula. letelica Igl išla na Mesec. Prilikom ateriranja je na ravnici Naca ostala trapezoidna površina. Za naprednu tehnologiju može se pretpostaviti da može da reši i takve probleme.

.

skupljali kamenje i poslovali čudnim spravama. strašno je zagrmelo. a najširi tamo gde je letelica konačno sletela. Međutim. Tada su stranci. sa usteza-nj em. ta povrsina očišćena od peska i kamenja? Da lije od njih bilo zahtevano da za "bogove" pt'ave takve površine? Šta su značile te linije koje su se sužavale i koje su išle pravo na sledeći brežuljak i tamo nestajale? Sveštenici su naredili i narodje slušao. Na ravnici je ponovo zavladao mir. Onda. a i sveštenici su ćutali. Ostali su samo neki rekviziti "bogova". šta su iin govorili znaci na Zemlji koje su "bogovi" ostavili za sobom. pl'avili mikroskopska ispitivanja.. nadali su se da su im za povratak potrebne te linije. inače ne bi mogla da leti kao moćni kondor. u svim pravcima. Da li su uz sav trud učinili nešto pogrešno? Međutim. Radili su u blaženoj nadi da će "bogovi" da se vrate. merili gustinu vaz-duha i mešavine plemenitih gasova. usudili da odu na mesto događaj a. ali i oni su ostali nemi. ostavili poklon. Prateći nezasitu radoznalost male grupe su se stalno vraćale na misteriozno mesto. Šta bi to moglo biti? Čak ni tako mudri starci iz plemena nisu imali objašnjenje. kao orkan. sirokih. oni su požurili na svoje osmatračnice. Ona stvar je došla sa neba. počeli sa svojim radovima. bušili rupe u zemlji. Diskutovali su i objašnjavali među soborn da se stvarno dogodilo nesto što ih je uznemirilo. Oni su nudili "bogovima" mnoštvo linija. generadje su se rađale i umirale. dolazed sa neba. što su dovoljnojasno dokazali. Nezgrapna.. možda. Sa strahom i fruđenjem Indijanci su sa obližnjih brežuljaka i brda pratili njima nerazumljivu delatnost "bogova". pradede su videle te strance svojim sopstvenim očima! . podiglo u nebo.malo delovao na tle. Sa daljine su pratili uzbuđenje •urođenika i po završetku radova su im. napravila vrtlog na tlu. dakle. uskih. Sadaje stajala mirno u pustinji. Jedna"pista" trapeznog oblika prostire se kao skijaška skakaonica i prelazi u tri uzane linije Pogled na "aerodrom" Naca iz brišitćeg leta Godine su prolazile. i videli kako se "božansko vozilo" sa repom od vatrenih mlazeva. Počeli su da izvlače linije i da ravnaju površine. pretpostavimo. mora da suje naseljavali "bogovi". Ijudima sličnabića. šetala su okolo u odorama koje su svetlucale kao srebro i zlato. Najhrabriji su se. misteriozni pomoćnici. Bespomoćno su staj ali tamo i nisu znali šta se desilo. "Božanska" bića nisu se više pojavila. uzimali su uzorke tla. jednog dana. Od celog priviđenja ništa nije ostalo sem trapezne površine očišćene od kamenja i peska. Totemi. Videli su neku glasnu "stvar" kojaje klizilakroz vazduh izbacujući plamen i kojaje. zamoljeni su za pomoć.

aprila 1981. One su nanesene prskanjem! Hoće li se ponoviti istorija? Da 15 će ponovo jednom arheolozi bespomoćno obarati glave pred tim linijama i pistama i preklapati o nekom gigantskom kalendaru. Setimo sekako su kargo-kultovi nastajali u ovom veku. da bi pilot. pojavio se svetli do-nji sloj tla koji je sa više kontrasta mogao pokazati vanzemaljcima da ih čekaju. atlas-kul-ture čovecanstva? Da li će se ovde preseliti mesto Olimpijade? Da li će se "starim" Amenkancima podmetnuti terapija zapošljava-njem? Dali će se izmanipulisati neka fatamorgana ili pretpostaviti mamut-ska tkačnica? Da li će se ovde naknadno postaviti neki apsurdni sistem za prenošenje vesti? Smešno je. Generacije su zatim stvarale figure u Naci. Snimak sličan atem-anju davnog broda na ravnici Naca.ima pomogla da slete iz velike visine. godine prvi američki spejs šatl na tle u zlatnožutoj pustinji Mojave u Kaliforniji. gledajući televizijski snimak preko satelita. Bi-zinom ateriranja od .5 km/h spustio se 14.347. piisustvovali ovom grandioznom ateriranju. Ponovo su se sveštenici posavetovali. Ali kada su podigli crno-mrko kamenje sa pustinjskog tla. Pod vođstvom sveštenika. Složili su se da samo uklone kamenje i kamenčiće. Urođenici su pravili avetinjske aerodrome i kopirali ponašanje američkih "bo-gova". Moraju se poslati znaci prema nebu. u stvari. da će tako biti.Sveštenifika mudrost je došla do saznanja da se ovim nebeskim bićima mora dati do znanja da ih čekaju. ali ja smatram mogućim. Indijanci su sakupljali kamenje da bi postavili prostrane znake. da bi na donjem sloju tla obrazovali moćne slike. Ko sada još može glasno da tvrdi da vasionskim vozilima nisu potrebne piste! Linije u pustinji Mojave post-avila je NASA kao markadju površine. kao konac prave linije koje su dijagonalno sekle pusti-njsku pistu. Izgledaloje daje to rešenje. išle paralelno i naglo nestajale u žutom pesku. ako ne čak i verovatnim. Mi smo. hoće !i se opet ignorisati pravo reše-nje? Da li će se pustinja Mojave smatrati religijom trigonometnje? Da li će ova pomoć za sletanje predstavljati magične linije. uzane. Kada se šati zaustavio na pisti dugačkoj 4592 metara ceo svetje mogao da vidi kiiometarski duge. Ponovoje otpočeo mučan rad. ukoliko se ne napusti logika koja prvo .

'' Pri tome ova matematičarka i geografsasvim pravilno ocenjuje teškoće. ako SE ne saćuvaju slike koje će nam govoriti o činjenicama. I te će slike jednom biti prastaro predanje! Stvaranje ugrebanih crteža U Naci nisu imali na raspolaganju velike pištolje sa bojom. jedna pojedna. godine prizemljio u kalifornijskoj pustinji Mojave. Komplikovanijeje sakonturama figura koje se tako dobro mogu videti iz visine. a Indijanci s'a mogli. daleko jedan od drugog..pri čemu se oni koji su to radili ne mogu više okarakterisati kao primitivci. alipra vljenje figura visoko na ravnici nije bilo nikakvo čudo.' blti "planirane" u manjoj razmcri i "nacrtaxie". aprila 1981. Ko je uradio skice za te figure? Marija Rajhe misli da su te figure 'unapred. kako izgleda u beskonačnost Prvi SPEJS ŠATL se 14.Jedinsteni pogledi. glasnim komandama Ui signalnim zastavicama da pomeraju radiiike. Linije su se mogle izvlačiti uz pomoc kanapa. Pustinja Mojave bi stigla do magičnog hokuspokusa.. a precizne naredbe dozvoljavaju pretpostavku njihovog postojanja . . Slobo-dno postavljene nameću pitanje geodetskih pomoćnih sredstava.. i svetu preneo utisak o Naci izvlači iz šešira Lesraislena "prirodna objašnjenja". utisci prilikom brišućeg leta!Iz pravougaone „piste“izlaze kilometrima duge linije prave kao strela.

pronadeni'su mnogi grobovi Indijanaca u kojima je . kažu stručnjaci. bio početak postavljanja te "najveće šume slika čovečanstva"? Da li postoji mogućnost da su te figure i sistem linija stvorili nosioci neke vrlo stare kulture. Gde je bio centar Naca kulture? .. Možda su ove džinovske figure na tlu već odavno posto-jale kada su ih Indijanci uzeli kao motive za ključeve. U centnma stare kulture Naca. u obližnjoj pustinji Parakasa."Samo onaj ko je upoznat sa praksom geometra može da shvati k.Indijanci iz vremena pre Inka iz oblasti Nace. Iz starosti keramike ne može se obavezno zaključiti da su crtači ugrebanih slika i grnčari živeli u isto vreme. uopšte.pronadena i keramika i fino izatkani štofovi čije su boje ostale sačuvane! Na štofovima i keramici često se mogu razaznati Ijudi sa krilima. i upućuju na keramiku Nace i njenu vezu sa izotopom ugljenika C—14. a da su ih. Raniji Peruanci mora da su imali instrumente i pomoćna sredstva o kojima mi ništa ne znamo. u nekim retkim slučajevima." Ko je. krilatih bića pokazuju tipično ponašanje pred kargo doživljajima. neki drugi narodi renovirali i restaurirali? Svaka kultura je imala svoj centar. Arheolozi skreću pažnjn i na crteže na keramici koji. Gde je. Ovu metodu ne smatram valjanom. vaze i sudove za piće. Vreme nastanka keramičkih predmeta se može odrediti sa priličnom tačnošću.Avoje prethodno obrazovanje potrebno Ijudima koji su u stanju ca jedan nacrt nekog crteža u maloj razmeri prenesu u džinovske razmere nz potpuno zadržavanje proporcija.. onda. pokazuju značajnu sličnost sa urezanim figurama u Naci. Mene bi samo začudilo da takve predstave nisu ugledale svetlo dana. iinao instrumente? Stručnjaci kažu . Primeri za to su riba i ptica. 1 ovde imitacije stranih. tokom vekova i milenijuma. pa se po njemu može odrediti i starost urezanih slika u prostoru.sem mumificiranih leševa .

godine naše ere? Arheolozi pretpostavljaju da su oni koji su izgrebali i konstruisali slike. pomoću metode C-14.e predstauljaju krilala bića . zabili ovaj mali drveni stub "da bi se i sami bolje snašli u ovom Neshvalljivo lepe. u vreme oko 525. u predelu tadašnje haciende Kahuahi.minus 80 godina. bof:ate bojama ikanine iz Nar. onda bi to znafiilo da su morali biti aktivni na Naca-ravnici oko 525. Šta bi inače? Američki istraživač Dankan Strong pronašao je u neposrednoj bli-zini zagrebanih crteža drveni stub i datirao ga. Ovaj zanimljivi raspored stubova označen je kao kalendar. Nađenje i kompleks stubova koji se sastojao od četvorougaonika od dvanaest redova sa po 20 stubova u svakom. Tamoje. godine naše ere plus . otkriven grad u kome je stanovalo više hiljada stanovnika. * Zaključak bi bio sledeći: ukoliko su oni koji su izgrebali slike na tlu postavili i ovaj stub u zemlju. nađena je piramida visoka 22 metra. kao neka negovana kultura. Jošjedan impresivan nalaz opkoljavao je ivicu grada Kahuahi: na stotine ostataka drveća rogača štrcala su u pravilnim redovima iz tla. na obali reke Rio Grande de Naca. Uz to. koji su bili nabijeni u tle na rastojanju od oko dva metra. sa malom di-venom svetinjom na vrhu. naime.Gde je bio centar Naca kulture Danas se pretpostavlja da se centar Naca-kulture nalazio direktno u Naca-dolini.

Doduše. bez daljeg. svojom istočnom paralelnom rekom. da sve vrvi od markacije! Ko može sa sigurnošću da tvrdi da taj solo-kolac nije zabijen u zemlju kada sn već odavno postojale "piste". Postoji i druga. Da li je zarnislivo da su figure tek kasnije. dugi su kilometrima. retko pominjana zagonetka: Rio Grande de Naca teče uporedo sa Rio Ingenio. nerazjašnjeno. na ravnici kiša pada najviše pola sata godišnje. linije i figure? Ja nisam bio tamo. nije mogla da dovede vodu na polja iznad zemlje. pri visokom vodo-staju često je plavila ovu ravnicu.zamršenom lavirintu linija"'. Gradonacelnik meje vodio u tri ulaza i svuda smo videli istu sliku. a možda i pre. godine. Toje moglo biti pre hiljadu ili pre hiljadupetstotina godina. jesu li bili arheolozi? Ne može se reći sa potpunom sigurnošću kada je Naca-ravnica dobila svoje "lice" kojeje danas najveća zagonetka. logično. ali to ne sprečava reku da iz Anda donosi kamenje i vodu. istesanih monolita izbijalaje voda u tunel u kome bih mogao da stojim uspravno. gradonačelnik me je odvezao •u svome džipu do podzemnih timela na ivici Naca-doline. Tudaje prolazio vodeni kanal koji ne bi bio perfektnije napravljen ni u vreme starih Rimlja-na. u pravcu Pacifika. a voda se hvata daleko gore na ograncima Anda i dovodi se u dolinu. uključene u mrežu linija? Kada me je Naca slavila Nešto u vezi sa navodno jednostavnom zanatskom umetnošću ranih stanovnika Nace izgleda mi. AJi zašto samojedan kolac? Za ovu namenu bi moralo. od Anda naovamo. severno od Naca-ravnice. Zarjednostavna Indio-kultura. U jesen 1979. Rio Ingenio prolazi skoro bez vode. Ušli smo u 20 metara duboku rupu ispod isušenog tla. kada su me gradski oci Nace slavili i proglasili za počasnog gradanina. umesto daje vodi podzemnim kanalima isklesanim u monolitu? Još više od toga! Pre 1500 i više godina eksplozija stanovništva nije primoravala poljoprivredne farme da u ogromnim količinama proizvode poljoprivredne proizvode. tndijan-ski seljaci su mogli da svoje skromne njive u dolinama Naca ili Palpa . objasnio mi je gradski otac. od strane nekog tehnički verzira-nog naroda. Iz moćnih. Ovi podzemni tuneli.

.

Da li je mreža tunela za vodu postojala pre početka Naca-kulture? Da li je ona konačno služila za isušivanje površine? Avionski snimci pokazuju da povremene poplave Ria Ingenia idu pored "pista". godine. Naca-kultura nije ostavila nikakva megalitska svedoča-nstva iznad zemlje. Ovaj fakat mi nameće špekulativno pitanje. zašto. nalaze se velike. daje preko cele godine svuda oko Nace bilo dovoljno sveže vode. . Ova novo-otkrivena "Naca . medutim.pretpostavka bi govorila da su graditelji kanala identični sa giaditeljima mreže linija. da li su kanali ispod zemlje vođeni tako da se poplave Ria Ingenia "hvataju" u tunelima? Ova . a tamo gde mali rukavac meandra poplavi uzane linije on ih ne dotiče. Ljudi koji su bili u stanju da pve monolite podze-mno obrađuju i prerađuju mogli su i nad zerpljom da gi'ade. Pitam se. merdevine sa krivim prečkama i strane bregova pune ornamentalno izvedenih četvorougaonika. Teorije —koje se mogu primenit. ako se izgubi "jedinstvenost" obeležja ove ravnice sa imenovanjem mesta koja pokazuju iste karakteristike: . avgusta 1984.Na pustinjskom tlu Majesa i Sihuasa u peruanskoj provinciji Arekvima nalaze se džinovski ugrebani crteži iz vremena pre Inka. pronašao je gigantske linije i crteže. u pravcu neba upravljene markacije na pustinjskom platou i nakosim zidovima. infra-stmkturno delo prvog ranga? U stilu Naca-kulfrure ne može se ništa slično naći. džinovski pravougaonici. u Bale de Zana. siubovi.ravnica" treba da je veća od stare "najveće slikovnice svetske istorije".i samo na Nacu blede. Zanimljivo. . .spekulativna . Kako. uostalom. postoje ugrebane slike Ijudima sličnih prilika sa džinovskim očima. . od južnog peruanskog grada Molendo pa do pustinje i planina čile-anske provincije Antofagasta. koji su investitori i radnici mogli da savladaju ovo moćno postrojenje. Recni meanderi pored "pista"! Da lije ispod legendarne ravnice izgradena džinouska kanalizacija koja će odstranjivati vodu od ugrebanih crteza? Naca i njena "konkurencija" "Ouket sa bitnim cvetovima tumačenja Nace sam svezao.postave direktno pored vode. Pilotje svoje avionske snimke predao etnološkom muzeju u Limi 27.južno od Naca-ravnice.Na udaljenosti od 400 kilometara vazdušne linije od Nace.U severnom Peruu.Tek pre kraćeg vremena peruanski pilot Eduardo Gomez de la Tore u pampasima Sanhozea. Činjenicaje. zbog čega su nastali ovde ovi kilometrima dugi podzemni tuneli? ' Gradonacelnik Nace mije objašnjavao da pođ-zemni kanali imaju ukupnu dužinu od nekoliko stotina kilometara.

Kajld Oukford. pticama. gušterima i Ijudima. Mihael. na reci Kolorado. Vajltšajr .e u obliku piramide koji se završavaju "kaminima". Dorset . 121 metar visoku. nalaze se velike u tle ugrebane slike Ijudi i životinja.U Engleskoj su najpoznatiji "'beli konj iz Ufingtona" u Berkšajru. Kao i u Naci uklcinjenoje kamenje sa rdastomrke podloge .Ćajlsberi Kemp. dug 110 metara i "dugi čovek iz Vilmingtona" visok "0 metara. Dorset . na teško dostupnom stenovitom zidu krugove sa zracima uperenim prema unutrašnjosti. Vrh "kamina" nosi džinovski.Od reke Kolorado nizvodno do Meksika. Martin. Vajltšajr. Šepuik. kao slike se mogu razaznati samo iz vazduha.U blizini gradića Sakaton u Arizoni u tle je urezan jedan predimenzionirani lik.Odžberi. medvedi-ma.više geometrijskih figura dugih 100 do 200 metara. Dontsi . slikovnica sa bizcnima.Izdužena polja od lave u meksikanskoj pustinji Sonora snab-devena su velikim znacima uperenim u pravcu neba. zmijama. na tlu je nacrtana. blizujordanske granice. medutim.slika. nedaleko od gradića Blit. Fovand.Fidžsberi Rings.Bedbari Hil. skoro uspravnu. Blite.Hod Hil. One na vrhu prikazuju trouglov.Hemšil Dajčis. u pustinji Saudijske Arabije. . U . Samo iz vazduha se mogu raspoznati čitavi lanci maundsa. crni prsten čiji je prečnik veći od osnove piramide.Jugoistočno od Los Anđelesa. .Gasidž Kaudaun. Neki od tih brežuljaka su bili grobovi.200 miljajužno od Tabuka. Berford St. veštačkih brežuljaka. figuru sličnu robotu sa majmunčetom. Storpein. Gasidž St.Hambldon Hil. Darnford. od Stenovitih planina do Apalača na severnoj strani Amerike. Vajltšajr . Najvažniji su: . nalazi se oko 5000 (!) takozvanih brežuljaka . Dorset . . ovale sa ornamentima šahovske table i jednu. . Uinterborn. Dorset . . indijanskih maundsa.Video sam u pustinji Tai-apakar.

Prilikom analiziranja satelitskih snimaka oblasti oko Aralskog mora sovjetski geolozi su učinilijedno senzacionalno otkriće: od Kap Duana do unutrašnjosti sasušenog poluostrva Ustjurt našli su na tlu zanimljive trouglaste formacije. Gigantske razmere ovih tvorevina čine ih potpuno neshvatljivim za Ijudske veličine. . na dužini od više stotina kilome-tara. i ovali. U skoro neprekidnom lancu nizali su sejedan za drugim. dugačak 110 m po tim "delovima" može ići nekoliko stotina puta. stavioje u akta: "Uobičajene metode arheološkog istraživanja ove oblasti potpuno su nepodesne. Njihov reljefje tako gladak. Ispostavilo se da su to slike napravljene grebanjem. Sovjetski arheolog Vsevolod Jagodin. jedino uporedivi arheološki fenomen". džinovski trouglovi. sa dužinama stranica do kilometar i po. Iz aviona su tada vršena posmatranja ovih retkih slika u nenaseljenoj pustinjskoj oblasti. Berksajr. da se "Beli konj iz Ufingtona". a da se ne zna da se pod nogama imajedan jedinstveni arheološki spoinenik". Sve slike se mogu videti samo iz vazduha. Najveće figure koje se stalno ponavljaju slične su velikim džako-vima sa trouglastim strelama naslonjenim na njima.centru prstena se nalazi krupna crna tačka. Fotografije su pokazale nešto neobično. po svojim razmerama. Engleska. šefodelenja za arheologiju Uzbekistan-ske akademije nauka20). Časopis "Sovjetska kultura" pisao je: "Ovaj kiklopski sistem mogao se do sad ispitati u dužini od 100 kilometara. Arheolozi i geolozi su seli u helikopter da utvrde šta se to nalazilo na zemlji. Na vrliu trou-glova nalaze se prstenovi sa prečnikom od oko 10 mefcara. Naučnici su ubeđeni da se on još dalje provlači kroz oblast Kazahstana i da svojim protezanjem prevazilazi svetski poznat sistem tajanstvenih linija i crteža u Peruanskoj pustinji Naca. taj. .

"Nova Naca" na ruskom Aralskom moru Tedanistraživačp'uštenje malimavionomkodjedne od "strela". Uskoro su stigli iscrpni odgovori. Zbnnjeno sulutali oko mesta sletanja. akoje moguće i za fotografije. Medutim.ljivostiina izveštavam tek onda kada ih vidim i fotografišem. Dabi mogli nešto bolje da vide predeo. tmovitim žbunovima i belo-plavkastim. a onda. i od profesora čija imena na žalost ne smem da spomenem. kao akrobate. ova oblast se prevlači oskudnom stepskom travom. ali ništa odtoga nisuvideli. niski zid od lanca kamenja koji je na najvišem mestu . Poslali su mi fotografije iz stmčnih publikacija koje nisu dostupne javnosti. U njegovom izveštaju je stajalo da su zagonetne slike izgledale iz vazduha kao gigantske zelene linije: "One su se odvajale od belomrko-svetlozelene pozadine. U blizini zelene trake otkrili sujedva pnmetno uzvišenje. ove zelene linije sveile kao čudovišni signali prema nebu. Ali zašto imamo mudre prijatelje i poznanike? Moram srdačno da se zahvalim profesoru Rolfu Ulbrihu. za brzu i nebirokratsku pomoć. azijatskim pelenom vrste dzusan. u vreme suše. trećega na ramena. a i članke iz časopisa. Kaleidoskop ćiriličnih slova treperio mi je pred očima . Ovaj malitimjeznao." Zavisno od godišnjcg doba. slavisti na Slobodnom univerzitetu u Beriinu. kao tamnozelene trake. na flu se one ne mogu razaznati. a pogotovu za oblasti u koje ni sami Rusi ne mogu jedno-stavno otputovati.. Za putovanje u Sovjetski Savez granice su previsoke i preguste.izvazdušnog osmatranja. Otišli su tamo. dva čoveka su se popela na krilo aviona i podigli su. da se nalazi u neposrednoj blizinijedne "strele". Pisao sam prijateljima u Rusiji i zainolio ih za informacije.i nije mi ništa govorio. Tako sam u stanju da iz ruskih informacija isfiltriram precizne opise. ovaj se prostor uskoro ponovo sasuši..Rasporedena na velikfij poursini ujuinoarabijskoj puslinji nalazi se ova800 mclara dugaeka geomelrijska figura Šta bi trebalo i šta bih smeo sebi da predstavim pod tim "džaka-stim slikama" sa "strelama"? Pošto sam u ranijim godinama nasedao mnogim pogrešnim informacijama odavno mije prešlo u naviku da o arheološkim zanim. Ovaj je javio da se na oko 200 metara udaljenosti sa stepskog tla uzdiže taiTinozelena linija.

Jvdan od zagonetnih zelenih trouglova u ruskpj pu.'ilinji Vslrju.ri

Noca - zagonetna slika gtedana iz vazduha merio 80 santimetara. Ovaj "objekat" bioje dokaz veštačke tvorevine Tu nenaseljenoj pnstinji. Na odi-eđenim rastojanjimaljudi su pronašli brežuljke od skupljenog krečnjaka, a u njima i kosture i kei-amičke sudove. Doživeli su fantastičnu realnost: čiin su se našli na jednoj od zelenih linija,

mogli su, na dužini od više stotina metara, da prate njihov tok prav kao lenjir, međutim, ukoliko bi se pomerili saino par metara cela linija je nestajala kao odnesena magičnoin rukom. Ove tvorevine su premerene. Pocetak linije obeležili su kame-njem i pratili je. Prosečna dužina strane jedne "linije džaka" utvrđenaje na 800 do 900 metara, a dužina "strele" u nastavku na 400 do 600 metara što, dakle, znači da su cele figuracije bile duge oko jedan i po kilometar. Na unutrašnjim stranama "linija džaka" 20) lovištima za velike lovove na lutajuće životinje (rnislilo se na ste-pske magarce i antilope), Prva pretpostavka ,je bila da su ove životinje uterivane u "džakove", a da su na kraju "džaka" bili posta-vljeni pastiri da zadrže ovu divljaG. Euski arheolozi su uskoro odbacili ovu ideju; za pretpostavku takvog lova ovi "džakovi" su bili neupotrebljivi, jer su morali da budu ograđeni gaterima; antilope su moglejednim skokom da pobegmi preko pastira. Nije otkriven trag ostataka neke ograde. U stepi takođe nije bilo drveta. U ovaj koncept se, uz to nisu uklapale ni "strele" koje su pokazivale sve moguće pravce. Ćasopis "Sovjetskakultura" takode otvoreno govori o "arheo-loškom čudu". Doktor Ivanovič, Vladimir Avinski, geolog i minerolog, član So-vjetske akademije nauka, vidi u tvorevini na platou stepe na Usjurtu "znake" za vanzemaljska bića. Ukoliko smo u Usjurtu tako bespo-moćni kao u Naci, o obe stvari se bar objektivno može reći da se njihovi znaci mogu razaznati samo iz velike visine... Suprotno od Nace, gde se linije i figure mogu videti sa obližnjih brežuljaka i planina, na platou na Usjurtu nema nikakvih uzdignuća. Ja bih za oba fenornena prihvatio mnoga od ponuđenih objašnjenja, kada bi linije i figure bile vidljive stanovnicima Zemlje, kada one ne bi bile tako nedvosmisleno upravljene ka nebu, Na kraju ta dokazana činjenica navodi čoveka na razmišljanje da ove dve stvari nisujedne vrste. Bađava je - zato što je ona ranije otkrivena - prenositi objašnjenja za Nacu na Usjurt. To ništa ne donosi. Pre oko 40 godina, kada smo se morali polako - a u mnogim krugovima veoma nerado - npoznati sa mišlju da nismo jedini inteligentni životni oblici u univerzunru, pojavilo se razmišljanje kako bismo mogli da o svojoj egzistenciji signaliziramo drugim životnim oblicima. Tada se govorilo o tri mogućnosti: - U vasionu će se odašiljati radio signali. - Dalekim planetama davaće se svetlosni signali. - Na markantnim tačkama Zemlje postaviće se optiCke markacije koje se ne mogu prevideti. Predlog broj 1) je sproveden, međutim do sada nema odgovora, a i predlog 2) je ostao bez svetlosnog odjeka. Za izgradnju optičkih markacija predloženo je da se prostrane površine zaseju biljkama svetlih boja, tako da od kontrasta nastanu geometrijski ili matematički simboli od univerzalne važnosti.

III.

INDIJA ZEMLJA HILJADU BOGOVA
Onaj ko hoce da brine ?.a budućnost mora prihvatiti prošlost sa slruhopošLovanjem, a sadašnjosl sa nepovcrenjcm. Žozef Žuber (1754-1824) U Tprospektima sejužnoindijskom gradu Madrasu pripisuje "umerna klima". Ja tu pnjatim klimatsku situaciju nisam uhvatio ni prilikom moje četvrte posete - posle 1968, 1975 i 1980. godine. Ponovoje bilo zagušujući vrelo, opet mi se pri najmanjim pokretima lepila košulja za telo. Razumljivoje što su maharadže na svakom koraku zahtevale od svojih slugu da im lepezama od palme stvaraju blago kretanje vazduha. Ovi letnji dani 1984. godine izgledali su mi vreliji od svih visokih temperaturakoje sam doživeo. Na žalost, nisam došao u klimu umerenog blagorodnog nerada, u glavni grad države Tamil Nadu na Koromandelskoj obali Bengal-skog zaliva. Pozvali su me da održim dva predavanja - jedno u Istraživačkom institutu Kupusvami Sastri, jednoj od uglednih san-skritskih škola, ajedno na Univerzitetu Ana. Osim toga u programu je bilo, shodno mojoj želji, razgledanje hramova. Na međunarodnom aerodromu Madras, sačekao me je profesor Mahadevan, mali, živahni naučnik britanskog porekla, i po običaju zemlje njegovi pratioci su me okitili vencima odjasmina i sandalovog drveta. Da taj Ijupki običaj služi i za ugodnost čula mirisa trebaloje uskoro da iskusim. Nije slučajno što se iz tropskog sandalovog drveta dobija mirišljavo sandalovo ulje. Za vreme petnaestominutne vožnje do hotela profesor Mahade-van mije pružio prve potrebne podatke. Ovaj grad sa tri i po miliona stanovnika udaijen je železnicom 2188 kilometara od Nju Delhija. Toje grad naučnih instituta i društava, muzeja i biblioteka, raspo-laže značajnom industrijom vagona i kamiona, vodeći je u elektrotehnici i takodeje filmski grad. Ove činjenice, kao što sam prilikom posmatranja kroz prozor kola zaključio, ne smeju da izazovu zapadnjačke predstave. Na jednoj raskrsnici fakirje pustio svoju kobru da se bori sa mungosom; dok

kroz grupe prosjaka. vezan za dugački konopac. Aplauz posmatrača. Saobraćaj se odvijao kroz tumarajuće. vredan sažaljenja i pretrpan prljavštinom prosioje ispred prozora automobila koji sam spustio da ovom siromašku dam nekoliko rupija. Kada je semafor prešao na žuto. rikše. Ljudi koji su trčali između ruda. anazelenomjebrzim obrtom pobedio kobru. tezge kao leteće radnje. Nepoznati mladić svirao je svome dresiranom majmunu da bi ovaj igrao uz zvuke frule. mršave tamne stanovnike. miris znoja i mokraće. izgledalojedaće mungos da podlegne.je semafor stajao na crvenom mali smešan leopard. zadah izduvnih gasova iz autobusa. . vukli sujoš uvek najjeftiniji taksi koji ne zagaduje čovekovu okolinu. muvajuće. a tada me je zapahnuo oblak smrada. Neki bogalj. Shvatio sam blagoslov venca od sandalovog di'veta i prineo ga nosu. pokušao se osloboditi. trgovci novinama. Svuda su bili prodavci sladoleda.

očajno trudio da struju uvede u projektor. i dogovorio se sa njim da digne palac uvis kad projektor bude spreman za rad. posma-trao sam moga električara koji se. Na užoj strani je bio stp sa mikrofonom. zbirke najstarijih indijskih žrtvenih mitova. Otvorio sam usta. treći.na najboljem engleskom. Spori ventilatori mešali su vazduh gust kao testo. Krajickom oka sam posmairao "moga" električara Govornik se pokloni i odstupi. uglavljen u masu studenata odevenih u belo. Prišao 5am mikrofotiu u goloj vodi. međutim. ruke su me nežno ponovo vratile u stolicu. iako on pripada dra-vidskimjezicima. Opet sam dobio venac. mogla se čuti špenadla daje pala na zemlju. Počela su klanjanja sa svih strana. Drugi. hiljaduoki. kojije bio zreo za muzej.kako se može tako dugo izdržati?! . kojima se slavi hiljaduglavi. najvećoj porodici jezika centralne ijužne Indije. Šandrasekran mi došapnu da se radi o himni iz Rigvede. Stranac odahne i trudi se da ispuni očekivanje. Posle oko 45 minuta data mi je reč . pre nego što sam mogao da formu-lišem reč ustadoše dva mladića i zapevaše visokim glasovima neku litanijsku naizmeničnu pesmu. hiljadunogi stvaralac univerzuma i svih svetova. baciojošjedan brzi pogled na palac moga električara. Usred gužvejedan mladi čovek mije predstavljen kao električar. pa i četvrti govornik uzeo je reč. Mislio sam da sam sadaja na redu. ustao sam. Uputio sam ga u njegov zadatak sa dijaprojektorom. Osećaju se prijatno u svome elementu i ne znaju ništa o pomeranju vremena zbog dugogleta. Profesor Sri K. Prekrštenih nogii . Palacje ostao dole. Imao sam upravo vremena da odem pod fuš i da promenim veš. ajasam razumeo samosvojeimejersu svigovorilitamilskim jezikom koji Evropljanin ne mora da savlada. Biloje mirno. međutirn. i krenuo ka mikrofonu. a ne i za sedenje. Poslao mi je jedan bespomoćni smešak preko glava studenata. Predavanje u sauni Kolokvijum je bio u auditorijumu jedne od niskih zgrada. sagrađenih oko velikog školskog dvorišta. kada su me već pozvali u sanskritsku školu Kupusvami Sastri. a iza slike indijskih bogova pretrpane bojom.Toje prednost koju domaći imaju pred svima koji dolaze iz dmgih klimatskih zona. Ova pesma mi je prijatno . Dok je rukovodilac Instituta izgovarao reči pozdrava.sedeli su nastavnici i studenti na podu ili su stajali oko zidova tamo gdeje bilo mesta samo za stopala. i starijije od ostalih indijskih novihjezika. koji još nije bio podignut.

sedeli uz čaj. a samo u Biharu. mogao da pročitam u štampi na engleskomjeziku da je bilo interesantno . a električar je digao palac u vis! Sačekao sam malo po završetku himne i zamolio da se ugasi svetlo. U državama Tamil Nadu i Gujarat vlada najstroža probibicija. Svetlo se ponovo upali.o kome sam sledećeg dana. zapadnom Bengalu i Kašmiru alkoholje dozvoljen. žute i mrke tačke na čelu koje sam video kod mnogih Indusa. zatraži od studenata oko sebe da mu daju isti materijal.kako to? . Mi smo. Turisti mogu dobiti dozvolu koja važi za celu Indiju i sa njom mogu u sporednim prostorijama hotela okvasiti grlo.Prekršlenih nogu sedeli su profesori i studenti zvučala. Ventilator se zaustavi. a i projektor ostade bez stmje. Eureka! Gasi svetlo! Pušio sam se od vrućine. posle učtivog za-hvaljivanja. Upitao sam protesora Mahadevana šta znače one crvene. Moj električar mi zadovoljno namignu . u dru-gim državama je ublažena. da bi se dijapozitivi mogli efikasno projektovati. i uvi dva kabla time. Posle predavanja . Ugasiše se svetla.i iz svoje kutije cigareta izvuče srebrnasti papir.. dakle..sedeli smo uz čaj sa mlekom i limunom. žena i muškaraca ije li tačno da se . a imao sam prermjeru: moje prvo predavanje u sauni mogloje dapočne.

jednog od glavnih bogova Indusa. kao zapeta. i to ne samo kao uspešan fizičar i inženjer. je . Za markiranje se obično upotrebljava puder od sandalovog drveta. Dabi čovek stalno bio svestan da je stvoren od pepela i da će ponovo postati pepeo. godinamaje bio član Parlamenta i pripada mnogim renomiranim institucijama. Ako stoji odozgo na dole ona znači Boga Višnn. Ta tacka treba ovo mesto simbolički da drži hladnim.. veren ili na neki drugi način zavzet. Postoje Indusikoji nopšte ne uzimajuboju nego samo nanose pepeo na čelo. kao šareni pas lutalica. Međutim." Doktor MahaUngam. Nagasuami .kako sam primetio na licu mesta tako poznat u Indiji. kome se zahvaljujem za poziv u Madras. Centar nervnog sistema se spaja u sredini čela. često se uz ovu tačku na čelu povlači i jedna vodoravna linija od pepela. profesor R. a odozdo na gore Boga Šivu. ili obrnuto.tim tačkama signalizha ko je oženjen. Profesor Mahadovan se nasmeši: "Toje sve glupost. ova tacka ima i religiozno značenje zavisno od toga da li po dužini ide odozgo na dolc. kojije bog razaranja ali i dobrotvorac. ali i sok od korena i1i prah krečnjaka.. tačno iznad korena nosa.

" Sttptilna vrsta prijateljstva koja u sebe uvlači još i nos' Direktno na obali nalazi se petospratni hram Jalasijana. junaka Mahabharate. svoje tajno oružje vadša upotrebljavao protiv demona. Druge hramove inore je plimom i osekom uništilo.adetaljnijcposmatra-nje fascinirajuće. metaravisokikamenihramjezapanjujiići. a koji se slavi kao "kralj bogova".On ima ključ za sva vrata. mršavi. sam togjutra doblo na poklon. Doktor Mahalingam se nasmeši: "Cveće brzo ivene. sastrugalo. koje su direktno isklesane iz kamena. Ranijeje bio direktor muzeja u Madrasu. Arjunaje morao da ispašta za neko nedelo pa su i te scene uklesane u ovaj reljef. Putje vodio pored plaže kroz siromašne četvrti. profesoroin na Drža-vnom univerzi-tetu. želeo sam da mu razjasnim neke stvari iz moje literature. Reljefu bazi pokazuje scene iz života Arjune. udaljen sat vožnje automobilom. pri povratku. ukoliko nekad poželim da se okupam. a pošto sam ga ocenio kao radoznalog čoveka. Prvo. zasebna tela" . hram kralja Rajasimha. "mada su to velika. izgrađen u sedmom veku. Ovaj visoki. ni u kom slučaju ne otplivam dalje. Nagasvamijem. kojije uz to bio kompetentan. posmatrao sam mravinjak Ijudi kojije tražio osveženje od parališuće vrućine u povetarcu i vodi. Dr. najveći ravni reljef na svetu. dobio sam utisak o finoj beloj plaži koja se proteže Bengalskim zalivom. Poznavaoje već neke od mojih kajiga. koji je svoj ubitacni buzdovan. toje -kako reče profesor Nagasvaini najveći i umetnički najznačajniji kameni hram Indije. Indra je staroinđijski junački bog sa Ijudskim likom. ali i "Silazak . Arjunaje na nebu video mnoga nebeskakola. devet. crnokosi naučnik pozdravio meje kao starog prijatelja. koje su se pojavile iia više indijskih jezika. vozeći se obalnim putem nazvanim "raarina". zatim kroz suvu oblast sa malo palmi i mnogo likom pokrivenih koliba od blata. Pritiskam na nos sveži venac od sandalovog drveta. na obali okeana. a danas je arheolog najvišeg ranga u Tamil Nadu. Iza siromašiuh tezgi trgovci su nudili turistima plodove. A tada Mahabalipuram! Prvi pogled na taj 25 metara dugi. Religija ne dozvoljava da se skinu dugačke odore. Ispred roštilja na drveni ćumur Cučale su majke sa decotn i pekle kukumzno korenje ili (skoro bezukusne) lepinje. Upitao sam da li postoji razllka izmedu venca od cvcća i od sandalovog drveta. jer ima ajkula. a sandalovo drvo dugo zadrzava svoj pnjatan mins. a koja treba daje druga po veličini peščana plaža na svetu. Pratioci su nie posavetovali da. Uveče. životinja i duhova. Tapkali su bosonogi po pesku i u blagirn talasićima. Slatkasti mžris mešao se sa smradom iz otvorenih odvodnih kanala. i pokazao se kao čovek bez predrasuda: bio je zainteresovan da više aazna o mojini teorijama. koji. Reljef prikazuje kako Arjuna uzima "nebeska kola" od Indre i u njima odlazi u vasionu. a tu i tarno svilu i pamuk. Mahalingam me je upoznao sa arheologom R. Pun figura bogova. Mahabalipuram Naš pi-vi zajednički poduhvat vodio nasje u gi'ad hramova Maha-balipuram. Venac od sandalovog drvetajemči dugo prijateljstvo. a planete su mu izgledale kao lampe. Ova kamena slika se zato i naziva "Pokajanje Arjune".

.

u kojoj je Kriana trebalo da oblikuje i obrađuje kamenje . inkarnacija boga Višnua. a legenda o tome kakoje Arjuna podigao inalim prstom brdo Govardhana daj e veći značaj starom j unaku. trebalo bi da gaje nekad oblikovao i napravio iz stena "kao od butera". on se održava a toj drskoj poziciji već 1300 godina! Krišna. Taj kamen. u stvari sakriva mnogo toga.kao buter. Sam o na kraLkom rastojanju od balansirajućeg monolita nalazi se gramtni blok sa nklesanom kadom (koja ima prečnik od 2 metra). Meni su Lakve kade. glavnu reku prednje Azije. pri čemu pukotina u steni treba da predstavlja Gang. a možda i zbog toga. Arjunin spomgnik Tarno gde se sastavljaju stene i zemlja ukopano je osam manda. pcćinskih hramova. mislimja. a sa dcsne strane. Krišna je taj masivni kamen stavio u takav položaj da bi Ijude stalno podsećao na svoju snagu. Poštovan od Indusa kao neka vrsia spasite-Ija.Ganga sa nafca". Ispred inaudapama Jamapuri nalaze se s'tlni rnonplitni slonovi. što bi bila jedna od metoda prerade i obrade koja bi priličila "bogu pastira". težak oko 200 tona.pama. Medutim. istom . da bi zaboravio svoju zaljubljenost u mlekaricu (Gopis) kojuje posma-trao dok se kupala. Pre bili govorio o većini nišama. lako su u literaturi tako nazvani oznaka "pećina" nije odguvarajuća. dijagonalno na ivici balansira ogromni kamoni blok i izgleda kao da de se svakog momenta snišiti.

nje. "kaubvicr" .metodoni isklesane iz stene. poznate još iz južnog Japana i visoravni u Peruu. Internacionalnost takvih retkosti slalno me zapanjuje. V ouom koritu treba daje bog Krišna prerađluao iublikmao kame.

.

koji kao trbušasti covek sa glavorn glona. Kako se može. sin Sivin. naginjemo tome da ovo ro&oStvo bogova politeističkih verskih saveza odbacimo kao sujeveije. slaviti Šiva predstavljen kao asketa. mislimo mi. 1 ona su inodelirana iz stenja i nisu pokretna kao božja kola od drveta i metala.. često jašući na pacovu simbolički predstavljen? Ovo pitanje inozemo postaviti 40000 puta . Naroaje teško da iza toga neraziimljivog raspoznamo neki emisao. u drugim hramovirna. a druga. Cetvrtaje višespratna i ukrašavaje vrh osmougaonogtornja. Indijski panteon Upanteonu božanstava koja se slave u Indiji sakupljeno je oko 40000 božanskih likova i svakom se pripisuju odredene sposo-bnosti. Mi. Šahadeva .Modeli rata A psolntna atrakcija Mahabalipurama su pet rata. premazan pepeloio leša. koja su . Peta boa kola izgleda da su ovde zalutala. sa trećim okom na čelu? Kako je Garudah roogao da služi kao životinja zajabanje "princu ptica". stvarnih vlasnika kola. lavove u prirodnoj veliCini i slonove i volove priljubljenejedneuzdruge. Jedna od bozjih kola su kopija jednostavne kolibe.. čiji se točkovi okreću. Ovih pet rata posvećeno je braći Pandava koji se zovu Judistira. Bima. Medutim. pre nego što se sve zanimljivosti odbace kao čisto eujeverje. imaju krasne skulpture.i princezi Draupadi. božjih kola. Nakula. Treća rata se sastoji od kućice i hrama u kome sedi božanski junak. Takve ratejoš i danas vuku slonovi ili Ijudi u procesijama i tada svaka kola nose figure bogova. Arjuna. Ona stoje na strani i sićušna su pored ogromnog slona koji kao da bi ih mrzovoljno odgurnuo od sebe. posvećena Arjunu. trebalo bi prizvati u svest nastajanje kargo-kultova' Bića Indijske nutologije. kao mnogobozačke predstave. krov u obliku piracade. vezani za monoteističkti religiju. zapadnjaci. bogu Višnuu koji je ličio na orla? Kako je Genesa.

vi umešni. onda se ponašamo kao "gladijatori koji se bore vezapih očiju" (Volter).listom doSla sa neba. bila su jaka kao slonovi. brzi kao vetar koji uzdrmava brda. vi Ijudi sunca. koji ste odrasli u dalekom vazdušnom prostoru ili u dalekom prostoru velikoga neba. Ova mitska izmešana bića roogu naći objašnjenje u tehnlSkoro nerazumevanju u vezi sa načinom raznuilljanja prema sopstvenim željama.. Kad se vi stabilni Maruti. kamenim pucnjevima. a njihova nebeska kola su brza kao munja.. leteli sukao ptice. iz vaz-duha. Maruti. Preko ramena nose strelasto oružje. svetle kao vatra. dane. grmeće snage. himnama bogovima: "Hvaljeni. koji sa bogo-vima i pored tijih posmatraju kako Aquna ispašta svoj gi'eh. videli su sve kao da imaju 1000 očiju. Jednog dana dostići ćete kraj puta. Kada prolazite kroz ravnice i besputne pre-dele vi Maruti ne imajte nikad štete. Vi premeravate snagom . sa neba. kroz vazduh. gospodara neba. vi gromovnici. UkoUko sve to ne posmatramo kao pogrešno rastumačenu tehniku. lukavi kao pacovi. nebeski mladići. vi muževi neba pokažete zauzdavajući konje u trku.. vi Maruti. ne odlazite u daljine! Vi Ijudi koji sevate munjom. brzi kao tigrovi. Vi prolazite kroz noći.. mogli su da hvataju sa mnogo ruku. ispred grudi zaštitnu ploču sa ugraviranim nedefinisanim znacima. deca oblaka. a na zglobovima metalno prstenje. U Vedama nastupaju kao grupa bogova bure. To se može ovako pročitati u pesmama Siavasve Rigvedi. Ispod skulptura postoje i "Maruti". U rukama Boija Arjunina kola su najveća i najlepša u mestu hramovaMahabalipuram Maruti drže munje. Dodite. a glave im pokrivaju šlemovi. kroz prostor. Zašto? U Vedama ovi mladid se bore u raskošnim odećama za Indru.

i idite u nebo i na zemlju. Ušli smo u sedmospratni hram na samoj obali." Značajno hvaljenje izgleda. Mi takođe ne znamo sa sigurnošću Kao u prastara vremena volovi sluie još uvek kao tegleće iivoiinje jednostavnih napniva . Lingamje -dol boga Šive.Na čast nekje vaša veličina. na more: 'Ovde ispred nas. To nije bila halucinacija: ume-tnikje predstavio dvojni lik u svim telesnim obeležjima.Ponovojedonesenoohrabrujuće ukazivanje na to da li se ipak uporednom analizom slike i teksta konačno može otkriti. tobože svetski duh. izrasli ste u lepotu. koji u svojoj unutrašnjosti skriva goli lik boga Višnua. a na staroindijskomjeziku znači 'oinaku" a i "polni organ". oni smeju sve. Očigledno tom starom kamenorescu nije bilojasno kogaje pola bilo ovo božanstvo. koji se recuno u Grčkoj kultno slavi kao znak snage i plodnosti. Doktor Mahalingam pokaza napolje. reče doktor Mahalingam. pa i u licu. Sem ovih bogova bure staroindijska predanja o bogovima i junacima nude vrio interesantne objekte za ozbiljno. pa i da nas zavaravaju. Vi Maruti. Često se sreće u obliku realističkih (falusnih) stubova. istovre-meno važi i za "bezlični lik". Pomozite i nama n besmrtnosti! Neka vas ne spreče ni brda ni reke. petnaestougaoni stnb. Zajedno rođeni. u tamnoj svetosti stoji crni. jer su ovekovečeni u hiljadamaskulpturauhramovima. to znači više od falusa.vazdušni prostor.. Vratio sam se da se uverim i u dmgoj prespektivi ista skulptura se pokazala kao muškarac. Tamo je stajalo pre 4. nekaje vredna pogleda vaša pojava kao ona sunčeva. i u većini slučajeva muje pridodat "joni". U odlasku sam otkrio ujednom reljefu hramaljupki ženski lik saproporcionalnim grudima što mi se učinilo kao halucinacija. "materinsko krilo". a na strani mora. Joni predstavlja stopu iz čije se sredine izdiže Lingam. simbol prirodne snage koja rada. Idite tamo gde ste naumili. zaštitnika sveto-v». dokučiti tehnika kojaje stajala na raspolaga-nju Marutima. Tingam takođe važikao simbol stvaralačke snage. zajedno odrasli. 5 ili još više milenijuma sedam hramova. i nasmeši se-jer taje reč deo njegovogimena. međutim. oni mogu sve. Medutim. ispod obale. sposobnosti i očekivanja od "dece oblaka"! Da li su to opisani proizvodi nesputane fantazije ili uzori? Ovi bogovi bure mora da su čisto zbog najezde iz vasione banuli na Zemlju sa svojih hrabrih vožnji kroz vazduh. zakopana su pod vodom svedoča-nstva naše prastare kulture. Ovaj stub predstavljaLingam. vi Maruti.. Koracao sam levo-desno i figura je istovremeno menjala pol. U ophođenju sa bogovima mora se naučiti ovo: oni Su dobri za iznenađenja. neprejudicirano ispitivanje.

.

Onje postao patron gnostičkih spisa i slavi ga sirijska ortodoksija. Na osnovu takozvanih dokumenata o Tomi onje važio za Isr. Žuti motocikl-taksi 1 smrdljivi izduvni gasovi provlače se kroz Ijv. koja nisu mogla više da učestvuju ni u kakvoj procesiji. a takođe i vrh koplja koje ga je pogodilo. koje sam hteo da mu dam. Ove svetleće boje nadvladavaju sve sive tonove ulične slike. a devojke imaju cveće u crnoj kosi. Nekoliko trenutaka kasnije obide nas onaj momak svojim motodklom. Još je dalek put pred nama dok ne upoznamo našu prošlost. nije primio. posmatran za to vreme od strane devojaka u sariju koje su. Ozaren pruži mi moju kameru. Kada smo krenuli mora daje jedna kamera. ćaskale sa nekim brkatim momkom.Cae poznajem." Povratak. Ime tog siromašnog sela neću nikada da zaboi'avim. ali mnogi prolaznici imaju na sebi okačene vence od cveća. Muškarci nose na glavama ne ma-nje šarene turbane. Seljacijoš uvek rade na svojim poljima iako se polako spušta tama. mi se čini šareriijim gradom od drugih indijskih gradova s. koju sam ostavio na krovn automo1. Zbog slabog svetla fotografisao sam ovo nekad gordo vozilo sa tri kamere i sa raznim objektivhna. žutoj i zelenoj. možda je to neka posetakoja se timc' pozdravlja. U parku teozofskog društva sludira se i uci u senci dn'cća .dsku gomilu. ne znam.. Tamilske žene vole svileni sari u smelim bojama. i divlje gestikulirajući dado nam znak da stane-mo. Tamo na plaži propadala su od vetra i nevremeiia neka drvena božja kola izbledelih boja.. Rupije. to je Indija. skoi'o prcpotopska idila. aker i plavoj.sovog blizanca. a da tok nismo primetili. IJ baziliki San Toma cuvaju se njegove kosti. Iz svih predanjaje nedvosmislenojasno da su u pocetku bili bogovi. čuceći oko motocilda. "Neverni Toma". TreLa daje apostol Toma mučenički umro u Madrasu. Volovi su vrikli starinske piugove. koji je sumnjao u vaskrsnuće Hrista bi trebalo daje po predanju držao propovedi u Indiji. Skriperumpudur. crvenoj i rezeda. U Madrasu je proveo među Tominim hrišćanima svoje životno veče.koliko su stare naše Vede. Zašto.)ila pala.

Uprkos mnogim tvrdnjama. ali njeni podaci ipak nisu provereni već su izvrgnuti ruglu. dakle. . trebalo bi da bude jedna nova religija. indijskih. Postojaloje prvobiino ispoljavanje i ono još uvek postoji. i ono danas ima ogranke u skoro svim zemljama. celokupan opis prastarih tibetanskih škola. Maks Miler došao kod mene. čije je vreme nastanka nepoznato. najznačajniji sanskritski ekspertje bio Svama Dajanand Sarasvati. g. knjige Kan-dsur u 108 i knjige Tandsur u 225 tomova. gde bi ubrzo saznao da su Kalapani (izvori) koji su preplavili Evs-opu samo mi-ve odbaćenih kopija pojedinih mcsta iz naših svetih knjiga. još za života dobijala podršku indijskih naučnika. Oko 1890. iz Japana . negativno izrazio o izvorima koje je gospoda Blavatski koristila. "Skrivena nauka" u tri knjige koje je napisala Helena Blavatski. da Dzian nije namenjen nekom proroku ili nekom od mnogobrojmh bogova. štoje gospođa Blavatski.u blizini Oke Mata na Himalajima. odveo bih ga do Gupta.STAROINDIJSKI TEKSTOVI U JEDNOJ "SKRIVENOJ NAUCI" A đarkod Madrasaje svetsko sedište Teosofijskog društva. kada bi g. Delo je izazvalo pažnju javnosti ne samo zbog toga štoje autorka nveravala da su celokupni izvori koje je preradila uzeti iz starih. Do skoraje sveta knjiga sa svojim simbolima bila nerazumljiva. Ne nađe li se vreme postanka ovih knjiga . koja će ovom društvu pribaviti i pružiti stare duhovne činjenice: da evolucija doseže van Ijudskog sveta do kosmosa i da se Čulna. profesor u Oksfordn. Kine i Indije. Teosofijsko di"uštvo je osnovala 1888.koje su starije od Zemlje? . sanskritskih tekstova i iz tibetanskih predanja (koja su i danas zakopana u tibetanskim Krip-tima). Pismoje nrezano u drvenom hloku širinejednog metra. Sarasvati je uzeo reč. Prvo je preveden stoti deo teksta koji govori o bogovima i njihovim delatnostima na Zemlji. osiin u komunističkim državama. teosofija. već je navela i mesta starih skrovišta. Kada se spe-cijalista za Indiju Maks Miler. pregled svih znanja najstarijih tibetanskih predanja. 10 do 20 cm debljine i 15 cm visine. neće biti izgubljeno zauvek za svet. Nije nikakvo čudo. nevidljiva materija može proučiti nedokučivim sposobnostima. Poznati delovi Dziana nalaze se u hiljadama tekstova prevedenih na sanskrit. godine u Njujorku Ukra-jinka Helena Potrovna Blavatski (1831-1891). pojavila se u Londonu 1888.prihvatiće se da su nauke iz knjige Dzian dospele sa one strane Hiinalaja. ako Ijudi budu imali strpljenja da to sačekaju. već je to više fonetski. gotovo besmislena. g. već će se ponovo pojaviti. Danas se makar zna. Bitan osnov za skrivenu nauku je knjiga Dzian. što na grčkom znači božija nauka mudrosti.

.. Ovo je prva bitka. životje nesvesno pulsirao u svetskim prostranstvima . a onda ih stavi u pokret u ovom i onom pravcu . Konačno se kreću sedam malih točkova pridržavajući jedan di'ugog. koji će se polako okretati oko sv6je ose. iz prapla-mena rođeni.. ... izviriše u prostoru ponovo probuđene energije. . Materinski mrestispunjava sve.... ali gde je bio Dangma. pravaca sobe i u sredinijedan. ... Poslušajte vi. svoje učitelje . čiju maštu stvarnost često pretekne. .. On ih postavi n šest..do sada .. kojije sijao iz večite tame.. kako ih Fohat gradi? Sakuplja vatrenu prašinu. nalaze u blizini nekog sunčevog sistema.. (Strofa 5) . nerazumljivih teksto-va..... šta smo mi. . Oni kažu: Ovo je dobro. Da bi se veštački dobila sila zemljine teže. Moram da pokažem zašto sve to danas gledam drugim očima. ne krijem da sam bio skeptičan. (Strofa 6). Ovde su. Tu se govori o Kosmičkoj evoluciji. . majka i sin ponovo bili jedno i sin nije bio dovoljno budan za novi točak i njegovo putovanje po svetu. ali ipak mogućaje pomisao dajedan deo stanovništva habitata provodi dugačak put u dubokom snu . Dogodiše se bitke između stvaranja i razaranja i bitkc za prostor. sinovi zemlje. Knjiga Dzian ne može da prihvati naukn baziranu samo na materiji. Stojimo pred realnim tehnickim mogućnostima da u svemiru gradimo velike hahitate i da ih opremamo pogonskim motoriina. dokja Alaja svemira u Paramarti bio i veliki točak Anupadaka? (Strofa 2) . pravi kugle od vatre.. koji ih mogu pustiti da gotovo neograničeno dugo putuju od sunčevog sistema do sunčevog sistema.. lakše će im pasti značenje.. on ih gradi kao slike staryih toćkova i pričvršćuje ih u večna središta.. svetli sinovi osvanulih Man-vantara? . strofe iz knjige Dzian 3.. . .." .. od naših očeva naučili.sinove vatre. potomci pi-vobitne sedmorke. nošena n veštačkim matericama. Ja. Jos nije kucnuo čas. a pošto vana samo od ezoteričnog i teosofijskog društva. Smela.. Nije bilo vremena. jer sve je jedan jedini broj. pišu o milionima oplođenih jaja. zrak još nije u klicu bljesnuo. . jer su otac. dakle.Gde su bili građevinari. Prvi božanski svetje gotov .... glavni točak. takvi prostorni giganti će verovatno dobiti formu ogromnih točkova. napisano 11 nepoznatom. razdvoji iskre donjeg car-stva. Nisam bez razloga pričao o budućim stanovnidma svemira sa religioznom sklonošću ka misionarstvu. Klica se pojavi i stalno se nanovo pojavljivala. Ako započinje svoje delo.. Poslušajte.. Blavatskije do danas osporavana. ... Stvaraoci forme iz ne-fcrme.. koja se.nepoznatih autora! Budu li naučnici uvukli u kalkulaciju veštački-realizujuće svemirske habitate..KOSMIĆKA EVOLUCIJA Okrivena nauka" od H. . Matripanda još nije nabujao. starijitočkovi se okreću dole-gore. koji iz nebroja nasta.. Autori naučne fantastikc...... Učite da ne postoji ni prvi ni poslednji. (Strofa 4) ..... korena sveta? .. jerje ležala uspavano u beskraj-nim skutimatrajnosti. "(Strofa 1). davnom vremenu od . četa sinova svetla stoji u svakom uglu i Lipika u srednjem točku. navodno. takođe.. (0 kućnoj upotrebi ove metode se žučno diskutuje!) Sve to i još nešto više se već nalazi u knjizi Dzian.. u četvrtom je sinovima naređeno... da stvore svoje verne slike-Patiće i patnju prouzrokovati. trči kroz njih i oko njih i ispunjava ih životom. koje radosno trepereći lebdeše u njihovim sjajnim stanovima i iz toga stvoriše klice za točkove. iz sjaja svetlosti.. Fohat napravi pet koraka i u svakom uglu četvorougla načini leteći točak... Tama ispuni beskonačni svemir.da bi se uštedela energija i hrana.

dostojanstveni starac. što predstavlja Sizifov posao za visokokvalifikovane Ijude koji provode ceo život na tome". otprilike deset santimetara debljine i 30 do 40 cm dužine. pazljivo pročitan. Razgovor gospode vođen na tamilu nisam razumeo. sa rukama ispred gmdi preko krsta. pretežno nepoznati i još neprevedeni rukopisi?" "Naravno da postoje takve 'zakopane' kolekcije tekstova u mana-stirima i školama hramova". Profesor Nagasvami se uključi: "Mogu Vam pokazati. neke sa rupicama levo i desno. Mogla bise naći zamerka da se izvori za knjigu Dzian ne mogu kontrolisati. Pažljivo. kojije došao po mene u hotel. Njegove kolege ga pominju uz veliko poštovanje. zato što su mnoga izložena totalnom ti-uljenju. krečom ofarbanu. odveza povez i razdvoji drvajedno od drugog. Preko 3000 rukopisa se nalazilo u ovoj kući. jednu zapanjujucu kolekciju!" Posle četrdeset petominutne vožnje dođosmo u malu. bilo kao autora ili kao izdavača. "Postoje li mesta na koja su odloženi stari. kroz . a 91 knjiga o sanskritu nosi ime preminulog dr Ijera. "Tamo su odložena i čnvanakao bitan deo naše rane istorije. drvene lamele i listove palme. Kustos. često se kopiraju nova. dvospratnu kuću. profesor Nagasvami dohvati jedan drveni svežanj. V. najvećim delom neprevedenih. Svaminata Ijer ju je nosio sa sobom dok je decenijama putovao Indijom otkupljujući stara predanja i spasavajući ih od propadanja. Nakratkom sastanku obavljenom stojeći informisan sam kakoj'e nastala ova kolekcija: dr U. ali pročitah iz izraza lica kustosa daje spreman da nam pokaže svoje blago. Zbog čega sam ja bio tako blizu izvora besprekornih objašnjenja? Sledećeg dana sam upitao profesora Ma-hadevana. Konzervisana su. Na metalnim policama pažljivoje poređano i složeno više stotina vrpcama povezanih drva. dr Mahalingama i profesora Nagasvamija. Sad se pokazalo šta ona štite: tanke. pozdravi profesora Nagasvamija naklonom. nedaleko odavde. nije potreban nikakav "komentar. pozdravnim gestom oko koga se i ja potrudih. odgovori naučnik. Profesor Nagasvamije počeo da nas vodi.U JEDNOM STRANOM SVETU Za ovaj originalni tekst.

Toje delimičan odgovor. učenije genera-cije . ali dalekoviše od polovine se do sada nije moglo dešitrovati. Urezano odštampano? . što su Ijudi u toliko religioznih i mitoloških predanja može . objasni daje svaki znak. kojije otvarao sledeći svežanj. mikroskopski precizno. kao kod žaluzina. "Štaje saopšteno?" Profesor Nagasvami sleže ramenima: "To su delovi vedskih tekstova. Nagasvami. bio provučen kanap. koje će tek kasnije shvatiti ceo sadržaj? Izgleda mi značajno da su stari tekstovi nastajali za pametnije. i tu je preveden samo mali deo. kao Kandsur i Tandsur. oznake pisma nisu podizane. Mora da j e postojao poseban smisao. vrhom noža urezan. neki su se mogli prevesti. tek posle stavljanja znakova bila bi očišćena prašina od boje ili pepeo u finim lamelama. a neke koji su se rasklapali kao police. Mali Tibet.stajaloje na hiljade malih pismenih znakova. pri tome.Profesor Mahadevan bioje uvek prisutan koje je. Neki delovi teksta sukopirani na papiru. zi kojima sam se pre nekoliko godina divio hiljadama folija palme.kao ovde. za vreme rada. a takode i veoma stare tamilijske literature. Šta li je bio cilj i namera ranih hroničara i da li su oni radili po nekom višem nalogu kada su svoja saopštenja držali nerazumljivim zajedno vreme." Zapazio sam podzemna skloništa u Ladaki. tako da bi ono štoje bilo napisano postalo vidljivo. takođe presovanih između daščica.

Sveće različitih boja . vlažna. postoji od 500. na. bi'taje prepravljana i sakačena. Opet je zadah znoja mase milostivo prevučen mirisima sandalovine. kao ovde ili na Tib'. Ispred kovčega stoje vernici i mole se figurama bogova ohojenih jakim bojarna i ukrašenih vencima cveća." Starije žene sa unncima u zavežljajima na ledima prose sve. reč '•eligija. Hrišćani nisu.upitah usput profesora Nagasvamija o celokupnom smislu Lingama kojih ima u svakom indnskom hramu: "Da li je Lingam simbol za falus?" "Ne samo to". Pri tomeje sačuvana. reče on. koja potiče 00' italijanske reci religio što znači očuvati. čija je briga bila. mirisi truleži ne mogn se osetiti od mirisa cvećaOdnekud sa bedema se čuje visoki ton flaute.hram zadrža nas Čuvar da bisroo se izuli. Unutiašnjost je mracna. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. Božije pohvalo au dobijai! utemeljitelji religije i "bogovi".vatreni stub kao sirobol kosmičke vatre.'tu.. da se sačuvaju predanja i sifrovane poruke za stoleće ko-smičkog kretanja. vnića i pomalo nepnjatna. od olo-vki. gorela 1. Nazivanaje onako kako su to raniji auton želeli.1 apokrifima. Pred uiazom u najveći Šiva. stalno i uvek sa novmi rečima prilagodavana razume-vanju u tom dobu. preko cigareta do pertli. vrste laute. povezana za određena dnevna vreine. falusa kao davaoca života i ose sveta. LINGAMI TROSTRUKOG ZNAČENJA Za vreme jednoipočasovne vožnje za Kančipuram . godine pre Hrista. nemilo i nepogodno razdvajana. ova vrsta muzikeje.'. "Pravo značenjeje vatreni stub.Na tankim đruenim fi>iijanw urezanoje milimetarsko pismo se reći bili zakleti da za buduće generacije sacuvaju tekstove nepro menjenim.i sa svojorn Biblijom.jedan od sedam svetih gi-adova Indije i religiozni centar sa 124 hrama i molitvena mesta . kako sam saznao. praćen ritmičnim udarcima sihara.. ali Lingam ima tri medusobno dodirna značenja . a uz to sam morao da prcdam i kameru. nažalost tako postupa.

postoji od 500. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. praćen ritmičnim udarcima sihara. Pred ulazom u najveći Šiva-hram zadrža nas čuvar da bismo se izuli. vlažna. povezana za određena dnevna vreme na. kako sam saznao. preko cigareta do pertli. godine pre Hrista Ispred kovčega stoje veroici i mole sejigurama bogova obojenih jakim bojama i ukrašenih vencima cveća. vnića i poirialo neprijatna. mirisi truleži ne mogii se osetiti od inirisa cveća.Piramidrti kramovi u Kancipuramii strrni KU ' "isoki kac oni (2 kuliureMaja Smnje žene sa unncima u zavežljajima 'na leđima prose sve. Opet je zadali znoja mase inilostivo preričen mirisima sandalovine. vrste laute. Unutrašnjost je mracna. a uz to sarn morao da pi'cdam i kamcru. Sveće različitih boja . ova vrsta muzikeje. od olo-vki. Odnekud sa bedema se čnje visoki ton flaute.

trepere. i drže neobično oruđe u i-ukan-ia. obasjanoj žutom bojom . U jednoj niši. Neke skulpture su umotane n sknpoccizu svilu.

Paralelno sa osovinom istok-zapad povlačene su linije. skrećući na sebe pažnju prodornom zvonjavom. "Toje plešući Šiva. Odatle pročitah: "'Brže Matali!. 'Bogovi pomažu pravedne. Bilo je to krilato. a kod zalaska na istok. sa žutim.. "Toje kosmički ples o razaranju i stvaranju. Niše oko centra su sa oltarima bile ostavljene po-dređenim bogovima. kakvu Ijudske oči nikada ranije ne videše.' Odeven u nebeske vrste materijala." Svetlosmeđi momak. reče profesor Ma-hadevan. Nismo hteli ništa da kupimo. Bogovi i smrtnici su posmatrali borbu drhteći i gledajući kako Rama napada nebeskim bornim kolima. sedište boga komeje hram bio posvećen. provokativno reče momak pokazujući najednu skulpturu sa zida hrama. Iz sredine je u svim pravcima zračila božija snaga. skrenu ka nama na triciklu. doline i okean su prodrmani strašnim vetrovima. kod izlaska sunca senkaje pokazivala na zapad." A koji ples izvodi Šiva?" Momak prekopa po svom mozgu. Rama se pope u kola i baci se u jednu bitku. Biću tvoj vozač i ubrzaću grmeća kola. "Znam koje to!". Odmah pored Šive vidite Indru. koja su sijala kao sunčevi zraci. Centarje bio sveto mesto. bogovi Parvati su ga gledali. Oblaci smrtonosnih zrna zatamniše sjaj-no lice nebeskog svoda. popni se u zlatna kola. Mora da sam kod "borca u vazdušnim bitkama" uši vidljivo okrenuo u pravcu vetra.. Postade mračno nad bojnim poljem.. bez segmenata za dvanaest meseci i bez pobožnih mesta za različite zvezdane bogove na rubovima hrama. borcem u vaz-dušnim bitkama.. gospodara univerzuma sa Matalijem... pojavi se bledo sunce. reče Indra. na mesto gde se pošteni Rama sreo sa svojim neprijateljima.Profesor Nagaswami odgovarao je na moja pitanja pravci neba: popovi su zabadali štap u zemlju. "Je li to bio nebeski ples?" upitah. koji su bogovi pratili flautama. Takoje glavna osovina hrama bila određena. smrtonosno kao munje s neba. nebeske moći te potpomažu. "Ako pogodiš. u svetilištu. priznade Mahadevan. cimbalima i ostalim instrumentima... Ovamo. Brda. dobićeš deset rupya od mene!". jer mi sledećeg dana profesor Mahadevan dade tekst koji se odnosi na boga Matalija iz Ramajane. Ne postoji hram bez dvanaest kalendarskih božanstava. svetlosno oružje." "U redu". iznad koga je konačno građena piramida. koji su bili pove-zani sa zvezdanim nebeskim svodom. drugog po veličini epa Indijaca pored Mahabharate." objasni profesor Nagasvami. a onda se ozari: "On izvodi nebeski ples!" Momak pokupi svoje rupije i ponosno se odveze dalje. Kad se bitka ni time ne završi Rama u svom besu uze Bramino oružje napunjeno nebeskom vatrom. lakiranim noktima. Čestiti Rama se namerio na svoje neprijatelje. Ovde.. povika Matali Rami. tačno u sredini stajao je Lingam. U kružnom luku . Graditelji su vezivali kanap na štap i povlačili krugove određujući veličinu hrama.'MataIi okrenukola.. 'Uzmi ova nebeska kola!'. 'Požuri sa mojim nebeskim kolima. igrajući se prstima. opasan samo plavom maramom oko kuko-va. Nudio je iz neke kutije neraspakovani sladoled i kockice zamrznutog voćnog soka. Na mestima gde su se ukrštale linije i krugovi dobijali su se segmenti koji su ležali bliže ili dalje od centra odredenog za svetilište.

g.. Ukazao sejeziv prizor. Ukoliko bi ratnici na vreme saznali za dejstvo ovog oružja.osim indijskih. Gore." One bi trebalo da nas opomenu kolikoje strm i naporan putka nebu. Pošto sam okarakteri-sao samo "borce u vazdušnim bitkama" sa njihovim akcijama i oružjem iz Ramajane.. "Živi lli neko gore?" upitah.s obzirom na sujetu njihovog esnafa . kojima su ubijeni ratnici koji su na telu nosili metal.. sve ribe pomreše. Da su koristili govore nekih mojih kritičara. Vrućinaje bila nešto slabija..Šiva koji igra (levo) Primer za bogatstvo oblika (desno) munjevito oružje ubrzano se sjuri i probode Ravanovo metalno srce. Svitaloje. Voda je ključala. Kad se sve umiri. u kojoj su nabrojana sva božija oružja."Smem li to prihva-titi od reči do reči ili samo .razumljiva reakctja. na piramidi. tamo niko ne živi niti je živeo. blizinu nebu. Sve preživelo je bledelo. Usled dejstva ovog oružja ratnicima je opadala kosa i nokti sa ruku i nogu. objasni Nagasvami. prema nebu ispruženi tornjevi. nikada ranije nismo čuli o nekom takvoim oružju .nisam razabrao nijedno prihvatljivo objašnjenje.. Drveće se redom rušilo. savremenih i priznatih akademika . bila bi to .. skakali u reke. simbolizujejedno vozilo. želeo bih da do reči dođe i 5." Mahabharata: "Popaljen žarom oružja. kidali bi svaki metalni deo sa tela. avgusta 1945. na ki-vavu poljanu pade kiša nebeskog cveća i sa neba se začu umirujuća muzika nevidljivih harfi. Vatrice od drvenog uglja su raspirivane. Nikad pre nije bilo tako užasnog oružja.. prali sve što su dodirnuli i sebe. treperelo je svetlo.." U takvim tekstovima ." Bioje to raport nalik na neki iz Hirošime posle pada prve atomske bombe.! Ne bih želeo da Mahabharata sadrži sećanja na budućnost. Od sprata do sprata vode stepenice"... 6. Konji i kola izgoreše. nosili su na vrhu tvorevine slične bačvama. Leševi sii bili unakaženi zastrašujućom vrelinom i više nisu ličili na Ijude. koji ste nazvali bačvom. Krug na vrhu. Ovi. "Ne. jerje bilo "prekriveno smrtonosnim dahom bogova. knjiga Mahabha-rate. Slonovi su bili nagoreli i teturali su se tarno amo.. svetje posrtao u vrelini.

koji drži stalno u rukama lotosov cvet i koji je za bogove preuzeo izvidničku ulogu sa svojim nebeskiin vozilom. Mahabharata. Arjiini. koji se nalazi u Mahabharati i u Vedima na nebu. kočijaši." Onda skrenu razgovor na di-ugu temu i -pita: "Želite li da kupite svilu? Južna Indijaje centar indnstrije svile. On dovodi izgorele žrtve bogovima.. Da li to čine tekstovi. kao da želi da mi naznači: "Prihvatite to kako želite." Smeškao se: "Mogao bihjednu količinu. Tn sv i božanski blizanci Asvini. Marutima. koji je Višnmi . Zato što je iz velike daljine sve video ušao je u literaturu kao "božanski špijun".. bazu? Profesor Nagasvami slegnu ramenima.kao alegorijsko tumačenje?" Ramajana..sjanih"i. da sam pri pogledu na piramidne kule Kanhipuramu morao misliti na raketnu. bog vatre.. vlasnik "svetlećih kola. koji su obišli zemlju u tolai jednog dana u sjajnom nebeskom vozilu.. ali svilu pravimo i mi. plemeniti knez ptica. ostaje još jedan snažni eskadron." nije završio do kraja. Surija. Tuje i prijateljski bog sunca. Tu je i Garduah. Tu je i iz lotosa rodeni Agni. zlatnih i obe. a na nebu kao munja. BOGOVI U RANOJ ISTORIJI LETA U SVEMIR Donošenje mog cilja moram srazmerno selektirati i što je moguće više saznati o oniin bogovima koji se sreću na putevima za svemir: Rai'm. jer se i fabrike nalaze u susednoj državi Misoreu kod Bangalorea. Indri. čineći se na zernlji kao vatra..

bacao bombe. samostalno delovao. LEKCIJA Slika je bila veoma smešna. zajedno sa šoferom. Beitold Laufer. kao sunčevi zraci asa-jna kola. koji nije samo Indri sagradio priato. Mašina se zaustavi kako bi kralj mogao ia prisustroje svečanosti. ili 5.one se u celom svetu mogu brzo prepoznati ." Mnogobrojna božanstva u sanskritskoj literaturi mogla su se poređati prema osobinama kojima se neko božanstvo odlikovalo i prema uređajima koje su bogovi posedovali. gasio požare. Na ivici puta. tukle su se dve lake žene .koristio za bi-že napredovanje. poklonicima i jednom grupom iz 'vakog dela gi'ada u nebeska kola. Nebeska kola preleteše zemlju iznad okeana i onda su upravljena u pravcu grada Avantisa. Tuje i Visvakarman. od plemenitih metala svih vrsta napravljena. koja datira iz 4. je izveštavao o čoveku Vicvile koji je sa svojom ženom "kroz vazduh" utekao hapšenju u nekoj kraljevskoj palati. graditelj bogova. veka pre Hristaje predanje relike tradicije. 0 tome govori i indijska legenda: "Dakle. Kalki se takođe koristio nebeskim vozilom kojim se moglo upravljati "pomoću volje pilota". svojim ženama. gde se održavala neka svečanost. Posle kratkog međusletanja. smesti se kralj sa oso-bljem harema. jos uvek se godinama studiraju stari hramovi plesovi na slaru hramnu muziku u specijalnim školama. U svom delu "The Prehistory of Aviation" ("Preistorija avijacije").kakva dolikuje jednom kralju bogova. koja su se samostalno pokretala. Dosegoše daljine nebeskog svoda i konačno pratiše pravce vetra. zaštićena blistavim oružjem. ili o kralju Rumanvatu koji je dao da se sagradi ogroman nebeski brod u kome bi mesto našli stanovnici čitavogjednog grada.već je pravio i najlepša nebeska vozila u voznom parku bogova. Višnu-Purana.sa nekim lako igračice ne smeju uiše u hramove. One se zatim izvode u dvorištu hrama . Čikago 1928. u kome je jedno poglavlje posvećeno razdobljima kada su praočevi čovečanstva dolazili sa neba u "sopstvenim leteli-cama": "Dok Kalki još govori sa neba dođoše dvoja. počela da se smeju. ali sam se usudio da se glasno nasmejem tek kad su oba moja profesora. leteo čak do Meseca." Uzgred rečeno. kralj ponovo sTartova dok ga je gledalo bezbroj radoznalaca koji se diviše nebesldm kolima. nedaleko od induskog hrama.

ne pobeže. Čim bi je dohvatio i ponovo namestio na glavu. Pogodi me prigovarajući pogled profesora Nagasvamija i on reče: "Ne postoji nekakva hramovna prostitucija. verovatno." VIMANI SVUDA Pre mog leta za Kalkutu. svedokvojnikujednomskoku ne dohvati svoju kapu i. Nekada sn plesovi. Šteta. profesor Nagasvami me je odveo u P.-žavni muzej na drumu Panteon koji u više svojih zgrada krije arhealoške kolekcije kulturnog razvoja južne Indije iz ranog doba preko Palava-Čalukija i Čola-dinastija. čvrstoje stežući pod miškom. Pred kipom u bronzi Šive u plesu Nagasvami Objasni: . falanga zvezdanih bogova. Lingama. Od davnina cenjene porodice." (Takode internacionalna vrsta bezglasnog sporazumevanja)". One od toga napraviše zabavu vukući vojniku kapu sa glave. nije platio ilije premalo dao. ona bi nanovo letela na ulicu. Pre 30 godinaje hramovni ples zakonom zabranjen. ostaLe su bez hleba. Mislili su za njih da su prosti-tutke popova.prostitucija najednom svetom mestu! Nije poznat nijedan slnčaj koji pokazuje da je u hramu bilo seksa. "Jesu li to bile bludnice iz hramova?" upitah sa najlepšom. stvarno besmisleno i bez razloga.. mogli su biti sigzirni da su dame neudate. Odabrane. Oni sv bili ti koji su se udvarali hramovnim igračicama zbog njihovih čari i lepote. Apsurdna pomisao . koje su Tokom 1800 godina. pesme i muzika uvođeni u rituale molitvi kao i u mnogim dnigim nemonoteističkim religijama. preko nebrojenih generacija negovale hramovni ples. Omalovažava-jućim gestom jedna od devojaka podiže svoj sa strano izrezani sari do zadnjice: Možeš malo da me. veku se tradicionalni život promenio dolaskom Evropljana. Vimani. Osim toga. Britanci nisu znali ništa o hramovnim igračicama. Tck •u 18.vojnikom koji. švaj-carskom bezazlenošću. leteće rezidencije nebeskih bića.. To se ponovijošnekolikoputa. neudate devojke su godinama podučavane umetnosti hramovnog plesa.

U desnoj drži plamen koji predstavlja iluziju . što bi u govoru simbola trebalo da iskaže neznanje. Sa priinetnim. jednog od pet velikih bogova Hinduizma.zadovoljstvomje posmatrao učiteljice i učitelje koji su svoje razrede vodili kroz velike kolekcije. Ganeša važi za odstranjivača prepreka i čuvara učenosti. Skoro se sapletoh na lik čoveka u bronzi sa slonovskom suriom.kosmos će nići i ponovo nastati iz plamena. treće ruke može se razumeti znak za univerzalnu zaštitu. U gestu srednje. Levom rukom maše zvonom koje simbolizuje zvučne talase." Profesor Nagasvami bio je direktor ovog muzeja i poznavao je svaki njegov deo kao svoj džep." . Bile su mi poznate slične grdosije iz centralne Amerike . Čuvari muzeja ga pozdraviše sa poštovanjem. jednog od oiiih koji su služili Sivu. tiho ih podučavajući.Vimana (levo) Lihgam(desno) Šiva ( levo) Ganeša (desno) "Siva igra i jednom nogom stoji na leđima nekog čoveka.20000 vazdušnih kilometara udaljene odavde! "Kako nazivate ovo biće sa surlom?" "Toje prikaz Ganeše. treperenja univerzuma.

godine pre naše ere u čast naučnika Tiruvaluuara "Da li se njegova tradicija može ustanoviti?" Profesor odmahnu glavom: "Najmanje dve hiljade godina." Preduzeo sam sve da sakupim dostupan materijal o "odstranji-vaču prepreka". 'Ganasi' su čete. .Grupna fotografija sa "mojim "profcsorima ispred boijih kola. 'isa' je gospodar. Nisam očekivao nikakve prepreke. koja su sagrađena oko 100. prema tome znači: gospodar četa." "Sta znači njegovo ime?" "Ganeša je sastavljena sanskritska reč. Ovaj Šivin sin je pominjan još u Vedenima. verovatnoje i stariji.

.

za protivnike moje hipoteze. Dockan saznah od drugih profesora da Kanjilal zauzimajedan poseban rang: onje." Fridrih Hebel 1813 -1863. Na aerodromu me je sačekao moj bengalski izdavač Ajit Dut sa istraživačem sanskrita. odrastao uz sanskrit. takoreći. "Čestoje potrebno više hrabrosti promeniti svoje mišljenje. bio rektor poznatogViktorija-koledža Kocbehara u zapadnom Bengalu. tamnokosi čovek sa svojim debelim staklima naočara uspeo: on je obučavan na Sanskrit-koledžu u Kalkuti. reče i gurnu mi u ruku 321 sitno kucanu stranicu na engleskomjeziku. kako nikada nije ni postojao. Pročitah naslov rukopisa: LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Progutah tekst preko noći. Pre deset godina . Ko se posle ovoga da zadržati da ne poseti Kalkutu. najprljaviji grad na svetu. Toliko o Kalkuti. dajem ovde. Danas je drža-vni delegat za pitanja sanskrita. . Ostaje mi samo da kažem da autor konstatuje u uvodu da je proučio celokupnu vedsku literaturu. savetovao se sa kolegama. Takoje mali. klasićne sanskritske tekstove kao i budističku sanskritsku literaturu o tragovima vanzenuJjaca. bilo je (ovde spada ta reč) -senzacionalno. nego mu ostati veran. uz odobrenje naučnika. To što je profesor Kanjilal u višego-dišnjem radu otkrio i komentarisao. Tek pošto smo se ugurali ujedan taksi profesor Kanjilal reče bez uvoda: "Bojim se da Vi imate pravo!" "Kako bi to trebalo da razumem?" 'Ovo ovde sve objašnjava". U avionu sam pročitao daje gradom zavladala epidemija dezinterije. kompletnu adresu: Profesor dr Dileep Kumar Kanjila 'Nishi-Saran' Railpukur Road Deshbandhunagar Calcutta-59 Profesor Kaiyilal mi je dozvolio da jedan odlomak iz njegovog dela. komeja nisam bio dorastao.IZNENAĐENJE U KALKUTI Kalkuta. odštampam u ovoj knjizi. studirao je u Oksfordu. počasni član Azijatskog društva i zvanični profesor na Univerzitetu u Kalkuti. tako senzacionalno da će moji akademski kritičari bežati od istine tvrdnjama kako ovaj profesor Kanjilal ne postoji. atakujud na mene u diskusiji svojim temeljnim znanjem sanskrita. možeje odmah brisati iz svog voznog reda jer uvek postoji nekakva epidemija.tako sam upoznao Kanjilala .držao sam predavanje na univerzitetu o mojoj životnoj temi. Glavni grad istočno-indijskih ujedinjenih država Behgala. kojije sam izabrao. Ko preživi Kalkutu nada-1. Među slušaocima se nalazio i profesor Kanjilal.eje imun protiv prijavštine. profesorom Kanjilalom. Zbog toga. Rezultatje poražavajući . Njegova reč kao stručnjaska na sanskritje veorna eenjena. kojeg poznajem iz ranijih susreta i sa kojim sam se dopisivao. a tekstovi su neki moj pronalazak. diskutovao sa popovima.

za gospodu Čandru kao i zajoš dve do tri osobe.2 Ova leteća kola su bila izuzetno udobna.1 Kad se spuštalo iz oblaka na zemlji su se sknpljale velike mase Ijudi da prisustvuju sletanju. najviše korišćeni metal u vedskim tekstovima zlato koje tako divno sija. Kola su se kretala lakše nego ptica na nebu. Tvorevine poput eksera i nitni činile su vozilo stabilnim. ova specijalna vozila su bila veoma prostrana. ali js. Izvedenoje preko 30 herojskih dela. U njima se moglo svuda leteti. Vozilo je imalo tri točka koja su se prilikom leta uvlačila. ipak. srebra ili gvožda). čiji naziv danas nije moguće korekt. niedn kojima sn spasilačke akcije na moru. Pojedine reči u ovom teškom odnosu zahtevaju u vedskim teksto-vima posebnu pažnju. u neprija-teljskim borbenim redovima i komorama za mučenje. Leteća vozila su v Rigvedi obično izrađivana od metala (zlata. sastojao se iz tri dela i bio je trouglast. Prema opisu u Rigvedi. ali . Voziloje moralo posedovati i amfibijske sposobnosti s obzirom daje bez štete moglo da se spusti na morsku površirm i odatle da stigne do obale. Opisano nebesko vozilo je pokretano pomoću tečnosti.no prevesti. Po svom i izgledu bila su veličanstvena. su pomenuta čak tri leteća vozilakoja su služila za različite spasilačke operacije. Leteća vozila su opisana u Rigvedi prvo kao "Rathas". U Rigvedi 1. Reči "madhu" i "aiu" najvernije prevedene znače "med" i "tečnost". koji su među bogovima važili za lekare. blizance. "Rbhus" i ostalim božanstvima. izvodila su različite operacije i prilikom starta stvarala veliku buku." Spome-nutoje daje leteće vozilo imalo tri "stuba". Iz ovih himni izranjaju prva ukazivanja na vozila koja su bila sposobna da sa živim bićimalete kroz vazduh. za Surijasovn ćerku. (Rečje po smislu prevodiva kao "vozilo" ili "kola"). nebesko vozilo je nudilo i mesta za kralja Bujua spasenog u brodolomu. Osim mesta za tri pomenuta pilota.' U hirnnama je pomenuto da su leteća kola bila brža i od misli/ Leteći aparat je bio veliki.LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Profesor dr Dileep Kumar Kanjial Rigvedi postoje poznate himne posvećene božanskim blizanci-ma "Asvinas". "Rbhusi" su konstruisali leteća kola za "Asvinas". krivudala u pravcu Sunca i Meseca i sletala na Zemlju uz veliku buku. Za upravljanje njim bile su potrebne najmanje tri osobe. Pri tome je jasno naznačeno da se vozilo kretalo po nebu bez ikakvih "zaprežnih konja".46. u pećinama.4. Te reči su Reč "madhu" znači u klasičnom sanskritu "med". čak i iznad najviših slojeva oblaka i u "nebo". da su u Rigvedi spomenuti pogonski mate-rijali u različitim stanjima. Značajnaje činjenica.

"vazdušna vatra". kao npr. takođe. podiže se u vazduh uz veiikubuku. ?re togaje reč različito upotrebljavana.. Pokrenu se uz buku koja beše ravna gromovima iz oblaka. Leteće konstruk-cije su koristili probrani Ijudi. U celokupnoj klasičnoj i pm-anijskoj lite-raturi je zajednička imenica za leteća vozila "Vimana".4-5. U unutrašnjosti su se nalazile udobne. ' "Ana". manje drveće i biljke su bili počupani.. (3. Vozila su bila vrlo prostrana i snabdevena svim oblicima luksuza.1) . Ipak.Zajedno sa Karom on se pope u leteće vozilo..se u leksikonu poredi sa reči "soma".Leteći objekt. (4. ZanimIjivo je. Pretpostavlja se daje reč o mešavini alkohola i soma-soka. misliš dosegnuti blagostanje tima što ćeš nabaviti vazdušno vozilo? (3.6-7) -Popni se u vozilo.11 " U Rigvedi 1.42.10-30) . Onaiz Ramajane su mogla da prevezu do dvanaest putnika. nazvano Puspaka i kao sunce sija. kao dokaz kako su.12) . -scunar dana" ili kao "stvaralac neba". kao u junačkom epu Ramajani reči "Vimana" i "Ratha" upotrebljavane za leteće objekte: . a izgledaloje kao da će se d sve te buke letećeg vozila. koja je čuvana u tankovima i kasnije upotrebljavana kao gorivo.59. koje beše ravno palati ("Vimana"). Surke.59. ponovo pojavi u Lanki sa sirotom Sitom i Trijatom. Dovde prikazani tekstovni odlomci ne dovode do zaključka da su se vozilima koristila "božanska" ili "nebeska" bića. kao stručnjak. bogato dekorisane prostorije. Reč koja je u ovim stihovima pretvorena u nominativ stoji za nešto "što ispunjava sjajem (divotom) nebeski svod". "^Dsana" u smislu letećeg vozila se pojavljuje tek u Jajurvedi 17. koje je imalo brzinu misli.48.166. Zgra-de su se tresle.Onda se samostalno vozilo.Ti. rekao nešto o reči "Vimana". draguljima ispunjeno i što može u vazduh leteti.9 je let "Marutsa" približan stvarnosti. Na ovom mestu bih. ja ću vas vazdušnim putem dovesti do Lanke (današnji Cejlon). To bi odgovaralo brzini od 320 km na čas! Sa izuzetkom dva slučaja u svim prethodno pomenutim odlom-cirna reč "Vimana" je stalno korišćena pri opisu letećeg objekta. Pošto si zaveo Situ (suprugu jednog kralja). (4. a celokupan unutrašnji prostor bioje zastrt tepisiitia i prostirkama. u Jajui-vedi 17.(4. Uzletala su ujutro iz Lanke (Cejlon) i popodne stizala u Ajodaju..123. da su leteća vozila ostavljala tragove točkova. "što sadrži tečnu supstancu" i "u čijoj moći su bili izlazak i zalazak Sunca i Meseca". posle dva medusletanja u Kiskidaji i Vasistasrami. (3.155) Tekstovi u Ramajani su opisivali nebeska vozila kao letelice napred zašiljene. U svim ovim odvraćanjima r reč povezivana sa rastezanjem nebeskog svoda i njegovim dirnen-:.jama. Tako su Ravana i Marisa ušli u vozilo. vladajuće . kao i delovima teksta koji slede. "obasjava ceo region".je Vimana" jasno prikazana kao leteći objekt.7-9) .123. koji beše ukrašen labudom.Ovo je divno vazdušno vozilo.35. "tečnom supstancom". Nebeska vozila su imala više komora i perlama ukrašene prozore.25-37) . pomutiti i iscepati u komade . kada su se kretala po zemlji.121. koje su se izuzetno brzo kretale i koje su imale trup sjajan kao zlato. Donji spratovi su bili opremljeni kristalima.. Pri tome su vozila preval-jivala distancu od tačno 2880 kilometara za devet sati. eho buke kod "a se odbijao o brežuljke i pećine. (4. Neki leteći aparati su uzletali i sletali po utvrđenom planu: tri puta danju i tri puta noću. koje beše ukrašeno draguljima i licima demona.koja se obično odnosi na kuvani pirinač.. Slede pojedini izvodi iz tekstova.30. znači ovde prevreli pirinčan sok.Sve haremske dame kralja majmuna Sugrive završiše žurno doterivanje i popeše se u vozilo.

porodice ili vojskovode. koji su se okretali oko svoje ose. Svemirske konstrukcije su bile ogromne i sijale su kao srebro na nebu. Po poreklu reči može se izvući značenje "ispnnjene prostonje"). 169. Gaganacara i n/i Kecara. Ipak je u sanskritskoj literaturi stalno ukazivano na to da tehnika za konstrukciju letećih objekata potiče od bogova. a s druge strane." . žene demoni su se branile nezamislivim omžjem. a neki su bili spremni da uzlete. čak i oružjem i municijom. koje su imale otvore hangara toliko široke da bi mogle dozvoliti ulazak letećih objakata. da bi studirali Ijude. U vezi sa ovim značajnaje činjenica da su prave orbitalne stanice kružile oko Zemlje. Njega je sagradio Brama za demone Pulamu i Kalaku. što bi se prevelo kao "grad od zlata". koji su u nekim slučajevima mogli da posećuju te gradove. Posle žestoke obostrane borbe Arjuna ispali smrtni hitac. a žene demoni su bile tako uspešne u odbrani. Citat: "Zastrašujuća bitka se rasplamsa. Na kraju su svi demoni uništeni. (Pojam ove tvorevine nije jasno preveden. a dokje trajala vazdušni grad u nebo odlete i onda se ponovo Zemlji približi. Onaje opisana u glavi 168. Neki od njih su bili u letu.Bogovi stvoriše mehaničku napravli zbog određenog cilja. koje su opisane mogle su imati svoje putanje na nebu kao i današnji 18 sateliti. Sa ovih vasionskih habitata su poletali. takozvane Sabe. letele su različite vrste "Vima-na". Takođeje postojala jasna razlika između bogova u njihovim velikim svemirskim gi-ado-vima i odabranih Ijudi. koji bi se danas mogli opisati kao svemirski gradovi. U Sabaparvanu su opisane neobične tvorevine. Različite konstrukcije. Samo u Mahabha-rau postoji 41 mesto gde se pominje leteća "Vimana".10 U tekstovima Sabaparvan su doneseni detaljni ukazi na ova "Ijudska bića". U Vanaparvanu postoje i drugi svemirski gradovi."' . a Indra i ostali bogovi nagradiše Arjunu kao junaka. U unutrašnjosti ovih gigantskih satelita. da su se čak i bogovi držali podalje. Arjimaje morao da prođe mnoge nebeske regione gde je posrnatrao stotine drugih vazdušnih objekata. Ova "nebeska bića" su se po želji kretala u vasioni ili na zemlji. na Zemlji su takođe pravljcna leteća vozila. čiji broj se zastrašujuće povećavao. Klatio se sajedne strane na drugu. Ipak. Vanaparvana (delu Mahabharate). Arjuna. Stari opisi približavaju se današnjim razmišljanjima i crtanim konstrukcijama vasionskih habitata. pićem. Preživeli demoni se podigoše iz ruševina i nastaviše da se bore". Jedan od ovih svemirskih gradova. sa jedne strane leteći ohjekti prema Zemlji.Širokogruda osobakoja se pope u nebesko vozilo zadivi bogove. jednomje došlo do bitke. Bile su opremljene hranom. koji rasturi grad u komadiće i oni padoše na Zemlju. Takoje bilo rečeno u opisu putovanja Arjune na nebo. vodom i svim potrepšti-nama za život. Kad se Arjuna približio svemirskom objektu. Trebalo bi da su oni u ranijim vremenima došli na Zemlju. Gradjebio neosvojiv. Veliki deo njih nosi ime "Vimana". Ćesto je vrlo teško povući razliku između "Vimana" koji su uzletali iz svemirskih gradova i onih koji su konstruisani na Zemlji. koji se okretao oko svoje ose. koje je konstruisao i kasnije transportovao u ove gradove bog Maja. Ovu konstataciju bi najbolje dokazale sledeće rečenice: . i 173. zvao se Hiranjapura. bio je protiv demona u svemirskim gradovima. ' Imali su irnena Vaihajasi. božanski junak Mahabharate. drugi na tiu.

Tačan opis u tekstu glasi:3'".3 Posle toga pope se Rama sa Baratom i ostalima uz iste stepenice u nebesko vozilo ukrašeno zastavama. Letelicaje letela otprilikejednu milju usporenom brzinom. Tako izraz "Vimana" jasno opisuje leteći objekt u pi'vom delu Sulavamse.Veliko božanstvo izađe iz letelice. Tako on opisuje. Neki naučnici naginju tome da pojam "Vimana" u budističkoj literaturi prikažu kao palate u kojima su boravili bogovi i srećne duše. autentični prizor na leteće objekte u staroj Indiji nalazi se u delima Kalidasa. posle razgovora. gospod bog.Grupe iz Marutsa dođbše u božanskim letelicama i Matali me (Arjuna).On uđe u Indrinu omiljenu božansku palatu i vide hiljade letećih vozila za bogove. 33 .. Sve u svemu tojejasan opis leta od oko 2900 kilometara.Bogovi se pojaviše u sopstvenim letećim vozilima.Kadaje nestao iz vidokruga umirućih.. sa očiglednim detaljima i sa naučnom preciznošću. neki put izmedu oblaka. Ljudi koji se skupiše na mestu sletanja bili su zaprepašćeni. Morska obala je ličila na ivicu tankog gvozdenog točka.0 ti. veličanstvena mesta nazvana "Vi-mane" služila srećnim "duhovima" kao gradovi za stanovanje. a onda je ubrzala i stigla u Ajodaju. Tu je govoreno o sjajnoj palati. -Božanskoletećevozilo.0 ti. Misore i Alahabada. Raina se spnsti niz elegantne. Tako su u Vimana Vatuu. koja je lebdela u vazduhu. Barata se udvarao Siti. dragulja i perli i zato je izgledao kao zvezdani svod. . i onda opet na "putevima bogova"/ Nakon leta iznad dela okeana. a neke u pokretu. morskih životinja i podvodne formacije. nebeske vazdušne palate ili vazdušnih kola. nekih reka. visoko gore na nebu primeti 27 hiljade neobičnih letećih objekata. koje se moglo kretati u svim pravcima i beše poznato kao Saubapu-ra.. U ovom značenju je izraz upotrebljavan u vedskoj i puranskoj literaturi. prostrane leteće mašine če doći tebi i ti ćeš bitijedini čovek koji izgleda kao božanstvo. jezera i pustinje nebesko vozilo je sletelo u Utarakosalu. stepenice. . U obimnim tekstovima budističke literature se pojam "Vimana" u smislu letećeg objekta nalazi na više mesta. Veliki grad je bio napunjen stotinama letelica od zlata.Pomoću čarolije jedne molitve dođe bog Jama u Kunti u vaz-đušnom vozilu. Ramin glavni grad. . Reč "Vimana" je vrlo retko upotrebljavana u vezi sa Ijudskim mestima za stanovanje. a kasnije je često korišćen i u klasičnoj literaturi... njegova žena Sursoni siđe iz letelice. koji bi trebalo da nas nateraju da se zaniislimo nad ovim." Veliki deo budističke literature shvata pojam "Vimana" u znače-nju pokretne. Kadje kralj Dusianta silazio iz Indrinog broda. Tri primera su dovoljna kao ilustracija: . potomče Kurua. kada budeš sedeo u tom vozilu. primeti sa čudenjem da točkovi . Drugi.pojavi se sa neba.kojimjeupravljaoMatali.Gospod mu predade letelicu koja se samostalno pokretala.. . dođe specijalnim letećim objektom koji je mogao da primi 33 božanska bića. povede svojim letećim objektom i pokaza mi ostala vozila. Uparikara Vasu.. 24 . koji pripada Mahavamsi. Čak Indra. različitefazeRaminogletaodLanke (Cejlon) do Ajodaje.25 . pred njim se ukaza panorama talasastog mora. Kalidasa pominje pojedine zapanjujuće detalje.' Kad se podigao u visinu.Kada je kralj Suparna išao na igru kockicama. da bi prisustvo-vali borbi između Kripakarije i Arjuna. 1 to od Lanke (Cejlon) do Ajodaje preko Setubande. od sjajnog metala načinjene. koje su bile ukrašene labudovima i udobne kao palate.Takođe su se Ijudi kretali po nebu u letelicama.. .' Vozilo se kretalo gore-dole. neke samo odložene. koja je sedela u unutrašnjosti. ovaj zli čovek dođe na samoletećem telu. neki put u nižim slojevima u kojima su ptice letele.

Bramanas i Upanisade izmedu 6000. Osim toga. i 2000. navika starih Indijacaje bila da odhičujuće aspekte nauke ograničavaju samo na uzan krug učitelja i učenika. Jakobi datirao je nastanak Vedena oko 4500. savremena Btraživanja glavnih osobina vedskih bogova podržavaju tezu da su bogovi bili fizička bićakoja su se pre mnogo godina pojavila u našem Siunčevom sistemu. Zapanjeno je registrovao da točkovi uopšte ne dodiruju zemlju. g. Vedski tekstovi kategorično potvrduju da je bilo 35 nebeskih bogova. bila fizička ili ne. Budući pilot bi. pre Hrista. a neki od njih čak i u dalju prošlost. razumljiva je diskrecija oko njegovog sastava i porekla. U vedskim tekstovima su božanski blizanci "Asvinas" prikazani kao veoma mladi. Razaranja su bila . Osim toga Sajana jasno tvrdi u jednom komentaru u Rigvedi da su se bogovi vratili na Zemlju sa nekog dalekog "mesta na nebu". pre nego što bi smeo da praktikuje letenje. Nasuprot tim shvatanjima. autor Nirukte donosi kompromisno rešenje. opisuje ove bogove kao fizička bićakoja se nisu znojila. Dmgi razlog nestajanja umetnosti leten-ja Ijudi i bogova su i raznorazne bitke i katastrofe završene hiljadama godina pre rođenja Hrista. Razlika izmedu objekata koje su koristili bogovi i onih koje su hansdli obični smrtnici. puranski tekstovi se čvrsto drže broja od 100 nebeskih Asurasa. On. U Sainaranganasutradaru je jasno naznačeno da otkri-vanje tehničkih pojedinosti ili delova mašina mora ostati tajna. Pripišu li se bogovima neke Ijudske aktivnosti i čak Ijudski karakter. Oni naučiše od demona Maje. god. oro protivurečnosti biće jasne. Tako jedna gmpa indijskih astronoma misli da se bitka kod Kumksetre dogodila oko 3102.Dokaz potvrduje da je bilo dve vrste letelica .onih koje su proizveli i koristili bogovi. predstava o bogovima kao apstraktnim bićima ili kao persoprirodnih sila protivreči predstavi o životnim bićima u letećih tvorevinama. Sem toga. Tehnologija letenja starog doba je bila dobro sakrivena tajna. oaime. Zloupo-treba ovih starih znanja je bila zabranjena uz pretnje strašnim kaznama. Jaska. mehanički vazdušni aparati. koji se sa svoje strane poziva na neke stare izvore. Naime. čije oči nisu sijale. pre Hrista. Ovaj datum se dobija iz astronomskih posma-tranja koja su u starim tekstovima pomenuta u vezi sa ovom bitkom. dok široke inase u zemljama u razvoju ne mogu sebi priuštiti putovanje takvim traosportnim sredstvom. Visvakarma i Maja su bili retki koji su to znali. Bili su u Ijudskom obl'ku i imali su Ijudske kvalitete. pre Hrista. Čak i danas je tako da samo bolje i poslovni Ijudi mogu uživati u putovanju avionom. Nasuprot tome. Pošto Viinanas nije korišćen samo kao transportno sredstvo već i kao strategijsko oruzje. Konzervativni indijski naučnici postavljaju nastanak četiri Vedena. dok evropski naučnici veruju da se događaj zbio oko 1000. Ep Mahabharata. morao da izuči 32 vrste tajni Vimanasa. koja su saobraćala između Zemlje i svemira. Bližim ispitivaiyem se dolazi do zaključka daje bilo malo pionira tehnike koji su posedovali znanja o letećim aparatima.vozila ne dižu nikakvu prašinu niti prave ikakve šumove iako su se okretali. Matali objasni da je to nadmoćni kvalitet Indrinih vozila. i onih koje potiču iz radionica na Zemlji. Tragičnost opisanib situacija može se porediti sa oniro koje bi danas izazvao atomski rat. korišćenje ore tehnologije je bilo ograničeno samo na elitu i nije bilo raspro-acranjeno među širim masama. g. koja su se pela u ove aparate. pre Hrista. Bodananda komentar Vaimanika Sastre definise daje samo čovek koji poseduje sva znanja Vimana ovlašćen za letača. kako se prave nezavisni. godine pre Hrista. koji su večno izgledali mladi i čiji "Vend" (gde se verovatno misli na zrake oko tela) nikad ne venu. zastupa shvatanje da su oba mišljenja tačna. Bogovi su postavljali obavezu svojim učenim Ijudima da tajne o letećim aparatima ne poveravaju neukim osobama. Kod ovih staroindijiskih predanja postavlja se pitanje da li su Banska bića. Prandara i Pajadara. U Mahabharati su opisana snažna razaranja izazvana moćnim oružjem bogova. Kod velikogbroja opisanih raznovrsnih letećih objekata može se logicki postaviti pitanje kakoje jedno takvo vredno saznanje moglo da padne u zaborav i zašto nikad nisu pronađeni arheološki ostaci letećih aparata. U naučnoj raspravi o pitanju da li su bogovi bili duhovne ili fizičke prirode. Čak i jedan tako temeljan i nrudar zapadnjački naucnik kao H. Druga grupa astronoma beleži datum bitke Barata .rata oko 2449. Bogovi su bili kako fizički tako i duhovni. ' " ' Primer za letelicu konstruisanu na Zemlji je prica o dva brata.

Imaoje četiri ulaza koje su čuvali stražari opremljeni najrazličitijim oružjem. . Maja. način gradnje i planiranje prastarih letećih uređaja. od kojih su sledeći zabeleženi u sanskritskoj literaturi: . Ove nebeske tvorevine su pre više hiljada godina bile za Ijude nešto nepojmljivo. U indijskim sanskritskim tekstovima se ne radi o nekoliko stotina godina. a predmeti iz tridesetogodišnjeg rata se u najboljem slučajujoš nalazeu muzejima. Merioje (preračunato u današnje mere) 550 X 800 kilometara. glavi Sabaparvana (sasta-vni deo Mahabharate) su opisivani takvi svemirski gradovi. što je duboko delovalo na njihovu sposobnost predočavanja. U Evropi se već danas nalazi malo ostataka iz prvog svetskog rata. "gaganakara" (vaz-duh) ili "Vimana" (leteći aparat).kosmičko razaranje (ratovi bogova). Katastrofe koje su povukle Ijudsku dvilizaciju u sapa-tništvo nisu pomenute samo u Vedenima i Puranasima nego i u kasnijoj klasičnoj indijskoj literaturi. Ovi gradovi su se neprestano nalazili u svemiru i bili su opremljeni svim uređajima za udoban život. Kuveru i Bramu. . U 3. Čak i dimenzije ovih nebeskih tvorevina su u sanskritskoj literaturi pre-nošene. Ostaje pitanje samo zašto su ludi pri gradnji hramova imitirali božanska vozila. koja je bila snabdevena sa 8000 radnika prebačenih na nebo. . Kadaje Judistira upitao mudrog i učenog Naradu da li je ikada ranije konstruisana tako prekrasna sala. već o nekoliko hiljada godina. U njemu je bilo drveća i vodopada. Ove božanske palate su bile opremljene poslugom (popovima) i svim ostalim pogodnostima. Jamu. r regionalni i sveteki ratovi. Zbog svih ovih razloga ne bi trebalo da bude Cudno ako ne izrone nikakve relikvijeletećih aparata na arheološkim nalazišti-ma.Jaminom svemir-skom gradu se može pročitati daje bio okružen belim zidom i daje blještavo treperio kada se svojom putanjom kretao po nebu.Varunu. Kuverin svemirski grad bi trebalo da bude jedan od najlepših u galaksiji. lebdeoje slobodno u vazduhu i bio ispunjen zlatno-sjajnun zgi'adama. Ne sme biti čudno ako se saznanje o korišćenju letećih mašina prevede u doba Vedena i ako često bude isprepletano legendama. Prvobitni bogovi su dolazili iz velikih daljina kosmosa. Delovi ovih sećanja žive još i danas u folkloru.tako strašna daje preživeliina trebalo mnogo vremena za organizovanje nove zajednice. veomalep i pun kuća. U nieđuvremenu ili mračnim penodima nauke gube se tragovi korišćenja letećih mašina svih vrsta. arhitekta Asurasaje izradio za Judistiru. kao kod kineskih zmajeva letača ili indijskih božanskih kočija. Tek saznanja o modernoj tehnici dozvoljavaju razumnu interpretaciju. 0. božansko. Narada muje saopštio da slične nebeske sale postoje za svakog od bogova Indru. Ratna razaranja i naredne katastrofe su izbrisale znanje. Teškoćaje ležala saroo u tome što smo mi tek u novije vreme shvatili precizno znaSe-nje izraza kao što su "Vajihajasi" (leteti).prirodne katastrofe (kao poplave i zemljotresi). 0 jednom tak-vom gradu se kaže daje osvetljen. Opisi ovakvih letećih gradova su od pamtiveka stalni deo staroin-dijskih epova u čiju se istinitost ne sme sumnjati. Uništenja svetskih razmera se nalaze i u raznim sanskritskim tekstovima. stanovali su u izuzetno velikim i udobnim gradovima van Zemlje. srebi-a i ostalih metala. Po indijskom predanju Ijudska civilizacija je veoma stara i ne može hiti svrstana u vremenske okvire zacrtane modernim naučnim ispitivanj em. Nazivane su u religioznom području kao "hramovi". Različiti razarajući talasi su imali različite uzroke. najstarijeg od Pandavasa. skupštinsku salu od zlata. Kako se može pročitati u Vanaparvanu. Ijudi su probali da oponašanju prilikom konstrukcije hramova leteće tvore-vine nebeskih bića. Da bi se bogovi na Zemlji isto tako dobro osećali kao u svojim nebeskim rezidencijama. ali ipakje ostalo sećanje na to u epskoj formi.

. Stalno se pitarn da li postoje arheolozi koji bi se. koji se bavio mitovima starih Indijaca: "Onaj koji ovde nalazi samo besmislene fabule i alegorije nema pojma o njihovom značenju (mitova. baš zbog toga što je posvećen nebeskom bogu Koelusu.E.. koji-ma se izražavalo poštovanje nebu. VladaojejednimveUkim delom Zemlje od istoka ka zapadu. arhitekta I. visoko ceujenih Ijudi svoga esnafa. "gromovniku" kojije stvarao elementarne sile.. koga "drugi nazivaju Uranom"*.. Dzouns je naveo izvore iz kojih je citirao i iz svega je rezimirao da su kameni krugovi postavljeni kao veliki spomemk Koelusn da bi sve generacije mogle da se podsete na "nebeskog". spomenicima bez porekla." Iz saradnje arheologa sa etnolozima bi se mogao izvući zaključak o starosti . može učiti. Posebno istoričar Diodorus Sikulus piše: Prvi koji je vladao Atlantidom bio je Koelus.Volhajm da Foneska12. onajejoš nešto mnogoviše. Stounhendž je podigni'it. postoji vcliki broj zagonetnih stecišta. polja da obrađuju. onaje.. OMALOVAZAVANA PRAISTORIJA Zastu etnolozi i arheolozi ne dođu na to da uporede vidljive osta-tke na Zemlji koje.1 Engleskoj se može uračunati u takve tragove. "bogu visina". Sve je svakorne dustupno.. da mitovi sadrže istinu. i praistorija čovecanstva.. makar periferno pozabavili tiin pitanjem? Da li će jednom biti pokrenuta uporedna arheologija s obzirom na mitsku |. U ovom antikvitetu je postavljeno mnogo kamenja kao imitacija celokupnog dela različitih zvezda koje nam se na nebu pc'javljuju u formi kruga nazvanog nobeskom krunom.. gradove da grade. Nazvaše ga Koelusom vezujući to za njegovo znanje o nebeskim telima. Uz to je specijalno pomenuto kako se vidlj'vi i nevidljivi objekti mogu napasti. daje Stounhendž podignut u čast boga Koelusa (latinski i nebeskog).. gotovo koncen-tričnim kamenim krugovimakod Selisberija.STOUNHENDŽ Samo u Evropi postoji jos uvek oko 200 kamenih spomenika --kružnog oblika ili u obliku točka. ali. Džonsje pisao kralju: "Podvlačim da u vezi sa tim saopštim da nije podobno šta preci o Loelusu u predanjima kazaše. Sve uspra. Zbog njegovog velikog znanja o zvezdanom nebu. profesorA.." Dvorsk. iz kojih se ukoliko se temeljno proučava. Da li om ikad razmenjuju svoja sa-znanja? od prvih. Verovatno je jedan od razloga visok stepen specijalizovanosti stručnih oblasti.. kao znaci pitanja.. amerikanisti svoj teren. On nauči Ijude zajedno da zive. EvD).. Vildsir. Prema položaj'u Sunca podelioje godinu na mesece. On odgoji divljake da žive civilizovanim životom i da međusobno komunicira-ju. pokazuje takođe i Bojina Samarangana Sutradara. 7 književnost' Egiptolozi preoravaju svojn oblast... Vatreno kamenje (Lingami) kao sećanje na bogove. Stare hronike govore o tome daje Džons uveravao u svojoj ekspertizi kralja.. po nalogu kralja Džemsa 1 (1603-1625) temeljno bavio "visećim kamenjem". Bio je uspešan posmatrač zvezda i razjašnjavao je Ijudima šta će se dogoditi.. žude za odgovorima? Tn se ne radi o sakrivenim tekstovima. Dvorski arhitekta Inigo Džouns (1573-1652) se kao prvi. zasuše ga Ijudi be-amrtnim pocastina i poštovaše ga kao boga. 1 Stounhendž. Mitologija je nešto sasvirn drugo: onaje najuzvišeniji izraz najuzvišenijihistina. kameni krugov u spomen "nebeskom" koji stvori kalendar. oni su posvećeni Zevsu.vljeno kamenje ovog antikviteta predstavlja simbolične plamenove. Tamo se može naći "230 linija (redova) posvećenih osnovnom konstrukcionom principu le-tećih mašina.... takođe." Koliko je Volhajm bio u pravu. sa aspekta budućih svemirskih letova i oružane cehnike. indiolozi podkontinent itd.

Čak se i bogGaneša14 u indijskoj pećinskoj umetnosi pojavljuje u Ijudskom obliku i s glavom slona. Bornea. Južno od Bopala leži pećinski lavirint Biinsbetka sa mnogim. Do danasje Ganesa ostao najpopularniji Hindu-bog. Simboličkije prikazan kao debeo čovek sa glavom slona (ijednom kljovom). vandali se nisu mogli uzdrSati da ne ureiu svoja nevazna imena zad. Ganešinoj popularno-sti ne može ni prići od Indije. (Pre 25 godina su slične figure "epohe okruglih glava" takođe pro-nađene u Tasili-brdima u Sahari).na primer prilikom gradnje kuće: "Kada Indus gradi kuću postavlja prvo Ganešinu sliku na mesto gradnje. Slika ili skulptura "uklonitelja prepreka" upozorava na raskršćima. na portalima banaka za miran platni promet. 0 ovim "rušiocima prepreka" obavestio sam se u Indiji. Simbolika nebeski bog/točak doseže. preko Nepala do Kine. Javi i spisima u domaćim univerzitetskim bibliotekama. Ganešaje takođe važio zaposrednika između čoveka i svemoći i zbogtogaje često pominjan na početku sanskritskih tekstova.mitskih predanja. koji ima četiri ruke ijaše na pacovu. Naialost. nijedna domaća ili strana filmska zvezda. blizu Gatsile. prvo pozdravlja Ganesu. Kada piše knjigu. toje razumljiva zaštitna mera. Zapadno od Kalkute. Ga-neša služi i kao zaglavlje. takođe. Balija. Sijama i Japana. Ispod je veliki točak. njegovo ime na staroindijskom — znači "gospodar Gana". a takođe se poziva pre svakog putovanja. dobro očuvanim pećinskim crtežima. radnici su u jednom rudniku uranijuma na zidu pronašli pećinske crteže među kojima velike likove slične Ijudima sa kacigama na glavi . hiljadama godina una- Crlezi na steni u blizini grada Gaisila prikazuju diinovske prilike sa šlemouima. brine se. Jave.mitovi. pored božanski lik. koji se vodi kao lord Krišna." Za indijske saobraćajne okolnosti. uslužni duh Šive. Toliko stari bi mogli biti i Krišna . čak do kamenog doba. Čudnovata ob-darenost ovaj Ganeša. dakle. Kako je trbušasti došao do svog renomea? . Tibeta.kao ilustraciju mitova. pozdravlja na železničkim stanicama i radnjama. POPULARNI GANESA Ganesajebio sin Šivin. Ne začuđuje što su rušioci prepreka željeni na celom svetu .

da siđe sa božanskog neba. najzapadnijem od malih Sundskih Ostrva.trane (muzej u Denpasaru.u sredini: od surleje postala tvorevina slična crevu. posetio sam takozvane slonovske špilje. pećinske depoe.čouečja priiika saglavom slona i surlom sa s. Tamo se naš odstranitelj prepreka Gana naziva "bog sa sm-lom". Uz to. usko povezan sa devet planeta. Bali/Indonezija) . međutim. trooki.. iz mozgova svojih konstruktora nastali bog za više svrha. Na ostfvu Bali. . Nebeska bića su se pre posete Zemlji savetovala kako bi se prepreke u ovom stranom svetu mogle otklo-niti. stoji na poternici. Šive i Parvati. na Baliju nikad nije postojalo živih slonova. samo ti si u sra-nju da stvoriš biće sposobno da otkloni sve prepreke. podatak nije korektan. Skup zamoli Šivu za pomoć : 'O bože nad bogovima. korisniče trozupca. a u induskim hramovima on je. posvećene Ganeši. On nije rođen od roditeljskogpara.. Dozvoli bogu Gani da siđe. Varijanteprikazivanja. takode.Najstariji sin boga i boginje. A ovako je u balinezijskim hrainovima opevan dolazak Gane : Oprosti mi.. — desno: surlaje konaino postala crevo sagrade nedostupne." Šiva i Parvati izmisliše biće sa Ijudskim telom i glavom slona koja je gledala u svim pravcima i rukarna. Morali su da naprave mesta za sletanje božanskih vozila. čast pripada Sivi.Boga slonova Ganeše: levo . nogama i surlom kojima se moglo služiti: Ganeša. Tvoj sluga nudi ti esenciju vrućeg i mirišljavog dima od sandalovine i tamjana. pre je stvoren iz mozga. pomoćniku bogova.. Rane predstave pokazuju kvazisintetičkog potomka bogova sa oreolom. "kako sa neba leti".

gde je potukao sve kojima je ulaz bio zabranjen zbog toga ima i jednu polomljenu kljovu. zaštojedno dvopolno biće dobija surlu.koje rani savremenici nisu mogli da shvate. Figura. astronaut sa crevom za kiseonik. na primer. (Jedan robot-čuvar sličnih karakteristika se pojavljuje i u sumerskim Gilgameš-epovima. onaj sauvijenomsurlom. Kao robotjepostavljenza"čuvara vrata i ulaza".U jednoj nemačkoj disertaciji su sa naučnom revnošću sastavljena imena i osobine koje su Ganeši tokom vremena pripisane. zašto su životinje vezane za zemlju ukrašene krilima? 1 spekulišem da su stalno oživljavani uzori . lavovi sa krilima kojih su puni muzeji. upravljač. ne može biti luda ideja nekog nadrealističnog umetnika.pojavljuje se crevo . Ovo je za akademike koji paralelno istražuju!) Šta čini slona-boga unikatom? Nadam se da mi se nece protivu-rečiti kada poreknem egzistenciju Ijudi sa slonovskim surlama u prošlitn vremenima. Likovi sa Ijudskim de-lovima tela i glavama sa suriama po uzoni na slonove pojavljuju se isto tako zagonetno kao i "leteći geniji". 1 drugi narodi su imali svoja bića sa surlom: U Dikiz-Delti u Kostariki kameni kip pokazuje Ijudsko biće sa upadljivo velikim očima i neobično spljoštenom lobanjom. Iz ogromnih usta. Da li je Ganeša bio specijalitet starih Indijaca? Nipošto. koja se svuda može sresti. pobednik prepreka. onaj sa visećim sto-makom. . Apelujem na pažljiv pogled mojih čitalaca: nisu li danas Ijudi sa "surlama" među nama? Vojnik sa gas-maskom. davalac uspoha. Ijudi sa krilima. robot sa kablom za snabdevanje energijom.surla koje preko ramena završava ujednoj tanku sličnoj kutijci na leđima. od uveta do uveta. Razmišljam.kargo-kult .

.

.

U Kostariki Ganešin kolega(levo) Jedna verzija Ganeše na Monte Albanu u Meksiku

BOŽANSKA VOZILA U KAMENIM HRAMOVIMA

U velikom Šiva-hramu u Prambananu na Javi našao sam oba-veštenje potvrđe.nim. Ovo uređenje su u 19. veku podigli kraljevi Sailendra-dinastije. Arheolozi su, međutim, pronašli daje na istom mestu postojala građevina koja je morala biti mnogo starija. Medu indijsko-budističkim uredenjima sa daleko više od 100 hramova - nedaleko od Džogdžakarte - postoji glavni hram, po-svećen. Sivi, koji se sastoji od moćnog tornja, zaštićenog sa bokova sa dva manja, dodeljena Brami i Višnuu. Ispred se nalaze još tri manja hrama koji su određeni kao "vozila bogova". Oko šest tornjeva kvadratno je poređano još 156 simetričnih kovčega iste veličine za prateće hogove. Četiri prilicno uska stepenika sa klimavim gelende-rom su se ulivala u tamne portale. Veličanstvena gradevina predstavlja boga Šivu kako se sa svojim pratiocima useljava u hram. Kamene statue četvororukog Sive sa glavom u ovalnom oreolu stoje u centralnom Vimanu. Šiva nosi tiaru i narukvice na zglobo-virna ruku. U bočnoj odaji vrebaoje Ganeša. Dvadeset četiri cuvara štitila su pozornicu, a dvadeset dva muzičara i plesača brinulo se za zabavu za vreme dugog putovanja.

.

trebalo bi daje leteo svojim leteeim aparatom od Indije do Cejlona. gnev i radost koje se odražavaju i u crtama lica junaka. Višnuov šaljivdžija Garudah nedostaje u stripovima isto tako malo. Prikazano je leteće vozilo kojim je oteta kraljica Sita i ono kojim juje kralj Bima oslobodio. koji. kao i kralj majmuna Hanuman. . Lica bogova pokazuju bes i nadu. slugu i zlikovaca. Zidovi balustrade pričaju kamenim slikama ceiu indijsku istoriju onako kako je ona ispredana u Ramajani. svakoje postavljen u gracioznu pozu.Bića indiske mitologije koja liče na anđele Svaka muzička grupaje nebeski posmatrač.

novac i radnici dabismo sanirali podzemlje hrama. pretesterisanom. prečišćenom kamenju i zatimje liferovao sve u pravilnom redosledu prilikom ponovnog sastavljanja hrama. brežuljkastoj kupi. Danas se zna: brežuljakje iskopan ad hoc.. 1963. kpji su rastavljeni u zamršenu slagalicu. podignut dobrih 65 metara iznad vode Nila kojaje nagrizala građevinu i na novom mestu je verno originalu. a IBMje poklonio kompjuter. Pre više od 20 godina. Ipak dobar učinak! . Hramu je pretio raspad isto kao pećin-skom hramu Abu Simbel iz vremena pre Hrista na zapadtioj obali Nila u gornjem Egiptu. a ne kompjuter!" IBM-ovi stručnjaci su ubedili indonežansku vladu. 1 tako. strričnu snagu i uređaje. Da nije bilo obnove. Bez kompjutera nikada 55000 kubnih metara blokova andezita. a takode i arheologe. bez obzira što je radilo preko 10000 radnika nije došlo do nereda. ostalo bi se kod pretpostavke daje hram postavljen na prirodnoj. Arheokizi su jadikovali: "Potrebna namje stručna snaga. ponovo sastavljen.Bića sa surlom stražare na stepenicama BOROBUDUR BOROBUDUR U blizini provincijskog glavnog grada Džogdžakarte na srednjoj Javi najznačajniji i najveći spoinenikjužne hernisfereje Boro-budur. do 1968. geološkoj. Opet je 28 zemalja u okviru UNESCO-a sakupilo novac. g. Abu Simbel je po nalogu UNESCO-a od 1964. se budističko svetilište našlo u naslovima svetske štampe. zaboravljenje i ponovo otkriven 1835. kamenje i skulpture. Borobudurje po nekim našim proračunima sagrađen oko 800. u neophodnost njihovog nemog shige. Takođe je poziv za pomoć "spasite Borobudur" izazvao eho. ne bi posle restauriranja našli staro mesto. 1460 reljefa na terasama. Kompjuteru su uneti u memoriju podaci o pre-aetom.

mistični dijagram Uspon ka Borobuduru .Borobudur .

5“km površine .Sasvim gore: kameni krst sa Stupom 1300 reljefa = 2.

1472 Stupe uskršnjavanju Borobudur Prethodno je hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom. Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju"' Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "srednju stazu".

Prethodnoje hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom.* Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju". Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "sred-iyu stazu".

Filozof Karl Vit je pisao: "Ono štoje u građevini vidljivo kao ostvarenjejejedan moćni hik, jedna velika kupola izlomljenog prostora, koja je vidljiva na krista-lizovaniro formama mase. Sa svih horizonata bmji stvoreni prostor.,, Prostor opušta snazne mase, a da ih ne razruši daje građevinskoj masi poletnu elastičnost, duboku mekoću, moćnu napetost, pokretnost i nestvarnu uzbuđenost... Sve ove forme mase ističu potenciju celokupnog prostora,i masa se stapaju je-dno u drugo... Ova masa se nadima i usijava od ekspanzije." Indijaje takođe bilavredna mog četvi'togputovanja. Air Indiaje na domaćem letu napravila još jcdno medusletanje u Madrasu. Profesor Mahadevan se oprosti od mene, dajući mi svežanj novina i magazina; mogao sam, osim sa listova na engleskom, raspoznati samo po fotografijama, da sadrže izveštaje o mojim predavanjima na visokim školama Madrasa i Kalkute i reportaže o mojim poseta-ma mestima, Šarena naslovna stranajednog magazina iz Šri Lanke mijerparala oči: pokazivalaje - upravo onako kako arheolozi zahtevaju - poznatu

Naslovna strana magazMa iz ŠriLanke .

.. sa tiarom na glavi.i onda sagra-diše svoje Stupe. trostepenu nadgradnju Stupa! "Buda" u njemu prikazan sa bosim nogama. rezidencija srećnih bogova!" Tako su voleli da govore praistorijiski Indijci. Bez preterivanja: ovaj crtež me je oborioiPokazivalajeusprav-nu. Iscrpno obrađena u mojoj knjizi "Dan kada su bogovi došli") koja leži duboko ujednoj od Maja-piramida. Kakve su se bezumne predstave stvarale u Ijudskim mozgovima dokazuje.nadgrobnu ploču Palenke.. i dan danas za iznenađenja dobri. kargo-kult. ni jedno umetničko delo ne nastaje bez konkretne predstave o gotovom delu. graciozno ispruženih ruku. "Ujednom uređaju oblika zvona ili polukugle sa vrhom usmere-nim u pravcu svemira može se dosegnuti nebo. Staje bilo pi-vo -jaje ili kokoš? Stajejednom za svagda bilo na početku: duhovni prikazjednog objekta ili reprodukcija? Nesumnji-vo. bio je kao i stotine puta viđeni Buda u Borobuduru.

duhuvne nauke. tehnike. Zašto se arheolozi i etnolozi ne služe ovim poklonom tehnike da sačuvaju obaveštenja i uporede ih. otprilike. JEDNA GENERACIJA.Trenutno se na svetu koristi 2400 elektronskih banaka informa-cija sa." Dejvid Lojd Džordž (1863-1945) . umetnosti. Za samo nekoliko minuta se tražene osnovne informacije mogu dobiti odštampane na stolu. da se popnu preko baštenske ograde monumentalnih. KOJA NA VEĆ OSVOJENOM TERENU KORAČAUNAZAD. religije itd. medicine. UDVOSTRUČUJE MARŠ SVOJOJ DECI. neobičnih građevina? "SVAKA GENERACIJA MORA ZAVRŠITI SVOJ DNEVNI MARŠ NA PUTU NAPRETKA. sporta. pet milijardi podataka iz svih naučnih oblasti.

a izdavača: Zoran Milisavljević Prevod: Dragoljub Zivojinović Stampa: IPP "DIVIT". ISBN 86-81883-34-8 . 1998. Beograd Tiraž: 500 primeraka Beograd. god. Beograd Makedonska 25 UOOOBeograd 7.Izdavac: IPP "Divit".

a osmatraju se čitavi kontinenti. Sve što Kanjilal iznosi na suvoparan. Sa SPACE COMMAND . KAKO DA NAS SVAKIM NOVIM HICEM JOŠ BOLJE UBEDI" . postojali su sve-mirski gradovi. jer se javljaju na mnogim mestima na svetu u različito vreme. Za ovu knjigu Denikin je vršio ispitiva-nja u Indiji. i postojao je već i rat zvezda. registroje se svaki atomski pokušaj kao i svaki start rake-te.u. koja . koje Deniken izvlači na osnovu svojih osmatranja. a po-sebno zbog toga.Denikena je za poređenje između da-našnjeg statusa tehnike i svemirske tehnologije vanzemaljaca inspirisala poseta strogo čuvano SPACE COM-MAND. američki svemirski komand.može se slobodno reći . "DENIKEN NESUMNJIVO ZNA.nadmoćno potvrđuju njegove analogne zaključke: pre više hilj'ada godina su postojali veli-ki vasionski brodovi. kada saznaju o tzv. Taj pogled u tajni svet uzbudljiv je kao i zaključci. CARGO -KULT . Kođindijskih predanja Deni-ken daje reč stručnjaku za sanskrit: Dr. Principal of the Calcuta Sanscrit College (direktor Sanskrit koledž u Kal-kuti). Čak i oni koji sumnjaju u njegovu teoriju moraju se zamisliti. Dilep Kumar Kanjilal (Dileep Kumar Kanjilal) profesor na univerzitetu u Kal-kuti. Od profesoraje dobio uput-stva za prastara verska predanja. akademski način dato je kao odgovor u vidu pitanj'a sa naslovrie strane knjige: Deniken nije pogrešio. dok su naši prapreci živeli u pećinama. Takve konfrontacij? kultura su čudne. o susretuS "primitivrah Ijudi" sa modernom tehnotogijom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful