Da li sam pogrešio? pita Erih fon Deniken.

Njegove pristalice su se uplašile, a protivnici likuju. Međutim, ove reakcije su pogrešne. Deniken daje rešenje koje je negde između. Iskreno priznaje gde je preterao i gde je naseo na zablude. To šTo je neke kamenčiće izdvojio uopšte ne može da naškodi njegovom mentalnom mozaiku. Njegov saldo je pozitivan, i između ostalih-zasniva se i na izjavama njegovih bivših kritičara. Polazeći sa najnovijeg stanovišta tehni-ke, nastavlja liniju, kojom je pre 17 go-dina šokirao svet. Tehničari i naučnici vec danas projektuju ne samo tehnike, pomoću kojih izučavaju naš sunčev si-stem, već prave planove do 2100 godi-ne: tada u svemiru treba da nastan.u čitavi gradovi - sa svim stvarirna koje život čine lepim, a čime se stari dobri svet rasterećuje. Na taj način se mogu rešiti problemi sa čovekovom sredi-nom, a zalihe sirovina na našoj planeti već skoro potpuno iscrpljene mogu se neizmerno zameniti. - Planovi za bu-dućnost nastali u laboratorijama i na tehničkim stolovima postojaii su još pre više hiljada godina. Denikenovi dokazi nas uveravaju. Na osnovu ozbiljnih sta-rih izvora dokazuje, da su još u predi-storijskp doba stanovnici udaljenih planeta napuštali svoje nastambe da bi posetili našu planetu. Tada su zemljani živeli još u kamenom dobu, ili u ne-kom još starijem vremenu. NJima ta čudna bića sa njihovom strašnom teh-nikom uopšte nisu bilajasna, u stranci-ma su videli bogove i posvećivali im kultove, o čijem smislu još i danas ar-heolozi i religijski naučnici vode rasprave te pokušavaju da ih odgonetnu. Deniken kaže: jer ono što im se čini ne-mogućim ne žele da smatraju za mo-guće.

Erih fon Deniken

Da li sam se prevario?
Nova sećanja na budućnost
Sa prilogom sanskritskog naučnika Prof. dr Dilepa Kumara Kanjilala, Kalkuta

Ispred uerovatno najuećih i najdebljih trezorskih vrata na svelu Dp. Ona MI uze tašnu sa ramena i kamere i predade ih iednoi'n naredniku. kratko i očigledno nerado odgovarao je na moja znatiželjna pitanja. Gde se kriju samo vozaci tib bezbrojnih autoino-bila? Na ulazu zgrade dočekala me je gospoda K.NOVA SEĆANJA NA BUDUĆNOST Buducnost ima mnoga imena. ispred iedne neugtedne zgrade – ČENEJSKOG PLANINSKOG KOMPLEKSA. osvetljen jakom svetlošću. krivudavi planinski put. Za slabe je ona "Nedostižno". Vozili smo se autoputem 115 u Koloradu.limični izgled podzemnih rezervoara za slalku vodu . To je bilo ujutro u 8 časova. Ispred te nevelike zgrade nalazio se prostrani parhing. Pregledali su mi pasoš i na košulju okačili karticu sa brojem i datumom''Posle prolaska kroz rentgenski tunel i kroz dvoja vrata sa žičanim rešetkama.kao pri tiezbednosnoj hontroli na aeorodromima . Za bojažljive je "Nepoznato". kontakte sa medijima VASIONSKE KOMANDE SAD. Viktor Igo (1802-1885) Mladi čovek u uniforrni vazduhoplovnih snaga SAD nije bio govoi-ljiv. Kormije. avgusta 1984. koji iza krivine uroni u stenoviti tunel. koji te moje obavezne rekvizite . koja su se bašumno otvorila i zatvorila. uđosmo u zeleni vojni autobus. godine."Šansa". Moj ćutljivi vozač skrenuoje ševrolet na asfaltirani. šefa odeljenja 7. Ne pita-jući očitao sam na brojaCu da smo prešli 5 kiloroetara pre no sto smo se zaustava. zamenik. Za hrabre je ona . nalik dnevnoj. 2.propusti.0.

jer se ovde staraju o tome da ne preteruju. u granitje nabijeno 110. .000 tona gra-nita. Sastoji se od 15 trospratnih Celičnih zgrada. Ovde je izgrađen jedan od najimpozantnijih i najnepoznatijih građevinskih objekata današnjice. od kojih svaka teži 500 kilograma. a da bi se same stene učinile "imunim". stubovi za povezivanje i hale osigurani su čeličnom mrežom od odrona kamena.000 čeličnih klinova dužine do 11 metala. Da ništa ne bi propalo iznete su karnene mase koje su poslužile kao materijal za izgradnju parkirališta u ovom stenovitom kraju.Saznadoh da je iz planinskog masiva izminirano 700. Zidovi i plafoni tunela. koje leže na 1319 moćnih čeličnih opruga. a i medusobno nisu povezane. Zgrade počivaju na oprugama teskim 500 kilograma "Kuće" ovog čeličnog tehničkog sela nemaju direktan kontakt sa stenama. Fleksibilne veze treba u slučaju zemljotresa ili atomskih eksplozija da amoi-tizuju svaku vibraciju i da garantuju slobodno lebdenje. To je bio podatak koji se mirne duše mogao izmeniti na više u slučaju sumnje.

. oni su zaposleni u nervnom centru američke vasionskc kontrole. U dva nivoa sedeloje dvanaestak Ijudi ispred ekrana i kompjuterskih tastatura. Gospođa Kormije je telefonirala i kao u bajci. koji stabilizuju stene Komandna soba. koja broji 6000 saradnika.kada se nađosmo u zatamnjenoj prostoriji. Sa jednog lako iskošenog zida svetlucale su konture kontinenata ispresecane kri-vim linijama.čarobne reči Ali Babe "Sezame otvori se'".Trospratne Selične ku-će nemaju direktnu uezu sa stenama. otvoriše se jedna'vrata . tiz . Veliki ekran u boji pokasuje konlure konlincnata Prilikom obilaska postalo mijejasno kome pripadaju ti bezbrojni automobili napolju: njihovi vlasnici su armija Ijudi VASIONSKE KOMANDE. od kojih nekoliko stotina radi u podzemnom kompleksu u planinama Čejena kod Kolorado Springsa. Levo i dcsno čelični klinov dugi do 11 m.

?" "Ne... . dok danas vasiona postaje njegov "element". Saznao sam da se "tamo gore" nalazi preko 15." "Sve satelite? Ne samo svoje. Krivalinijazastade. dobro ste čuli: svih satelita!" promrmlja oficir. godine". Banka podataka VASIONSKE KOMANDE SAD ne katalogizira samo satelite. "Stanica je izbačena u vasionu 29. "SALJUT 6 nije satelit nego vasionska stanica koju su već više puta posećivala sovjetska vasionska vozila". linija pokazuje sadašnju poziciju SALJUTA 6 . Saznao sam da predmeti sa prečnikom od oko jednog metra imaju petoprocentnu šansu da savladaju ponovni ulazak u atmosferu. Prva čovekova dimenzija bilaje zemlja. Ukoliko bi neki sovjet-ski nebeski špijun doleteo u blizinu bilo kog američkog satelita kompjuter koji osmatra dao bi za tren oka alarm. Kadaje na početku 1983. Ako brojimo sate i dane onda su ruski kosmonauti od 1977. Medutim. sve trenutne putanje svih 5.?" "Toje sadašnje vreme i sadašnja pozicija".on se upravo nalazi iznad Mađar-ske!" "Jesu li to proračuni o verovatnoj putanji ili se SALJUT 6 stvarno kreće onako kako se pomera kriva linija. Na poziv putem šifre daju buduće putanje bez obzira koji datum tražimo. objasni moj oficir. Čitava vojska briljantnih matematičara -čak daje sastavljena i od samih Ajnštajna . godine proveli u vasioni otprilike 6 godina.. dok smo posmatrali krivu liniju.Gde je SALJUT 6 "Ovde kontrolišemo putanje svih satelita koji kruže oko globusa. gde se sada nalazi SALJUT 6!?" Oficir sa naže preinajednom kolegi i šapnu mu nekoliko reči. odgovori oficir smešeći se zamišljeno. U tome Sovjeti imaju neuporedivo više iskustava od Amerikanaca. Međutim. zatim vazduh.312 satelita na dan 2. septembra 1977. Oficir mi je sa ponosom pokazao jedini "vasionski katalog" slobodnog sveta koji izgleda skoro kao kakav starinski registar. VASIONSKE KOMANDE su začas proračunale položaj u trenutku povratka u atmosferu i moguće mesto pada. ne možete nas iznenaditi!" "Onda mi recite.000 objekata i među njima delovi raketa i drugi vasionski otpad.godinama ne bi mogla postići ono što kompjuteri urade za sekundu. Sve je kompjuterizovano.. godine! Od malopre povećao se broj za par satelita. 5. a američki samo 300 dana. Veći objekti se raspadaju što na radarskim ekranima izgleda kao početak raketnog napada. ona poznaje i sve njihove karakteristike: da lije to neki civilni ili vojni objekat? Da li na njemu funkcioniše svaki uređaj? Kakvu funkciju ima? Na ekra-nima se ocrtavaju. u njemu je zapisano svako lansiranje satelita sa njegovim ponovnim povratkom u atmosferu.312 satelita sada ki-uži oko zemlje na regulisanim putanjama. na pritisak dugmeta. Začu se kloparanje nekoliko tastera. Gde su utopije postale stvarnost Čeličnom nervnom centni u planinama Čejena utopije su odav-— no postale stvarnost. Naravno. ovde iza pultova ne sede činovnici sa zaštitnicima za rukave. "Smem li da izvršim probu na nekom primeru?" "Molim Vas.. pa more. "Vidite. godine radioaktivni ruski satelit KOSMOS 1402 počeo da luta kosmosom kompjuterske galerije. kompjuteri ne pokazuju samo postojeće stanje. avgusta 1984. a na velikom ekranu pojavi se kriva linija koja se produžavala brzinom puža..

s tim štoje umesto knjigama.VASIONSKA KOMANDA takođe upozorava na opasnost sve prijateljske nacije koje imaju svoje satelite na putanjama od Japana preko Evrope do Indye.300 metara. "Ovaj tim nosi veliku odgovornost. U njoj j e vladala atmosfera neke velike univerzitetske biblioteke.. reče on. Kontrola Zemlji bliske vasione nema praznina. Pošto u vasioni vlada priliSna gužva. Predali su me drugom oficiru. i da ne govorite glasno!" Našli smo se u prostoriji za rano upozore-nje. Zahvaljujući brzim informa-djama STS 4je uspeo da za 12 kilometara mimoiđe starotelo rakete. Sve do ovog časa imao sam pogrešno mišljenje da su podmornice pod vodom sigurne od otkrivanja. bila ispunjena kompjuterima i ekra-nima. VASIONSKA KOMANDA ihje odmah ponovo pronašla. Ovde su me učinili mudrijim: kao što se može tačno odrediti položaj svakog satelita ili nekog njegovog otkinutog komada. a STS 9 je uz pravovremeno upozorenje promašio ruski satelitski ostatak za samo 1. zamračena i snabdevena filtriranim vazduhom bez bakterija.d na centralu za rano upozoravanje pretrpanu elektronikom. Spejs šatl je iz ove granitne planine dobio termine za startovaiye i podatke o putanji. postoji veliki icteres za putanje sigurne od sudara. cistijim od bilo kog vazduha koji dišemo u svetu. "Dobrodošli". Ovde se izračunavaju i putanje u kojima ne može doći do sudara i dostavljaju se civilnim ili vojnim ustanovama. duboko uplaniriama Čejena . Molim Vas da iiikome ne smetate u radu. godine NASAje izgubila dva relativno mala satelita kojeje lansirao Spejs šatl. tako se može saznati i položaj bilo koje podmor- Pcigll. U leto 1984..

javljaju vreme lansiranja. Čim neki senzor registruje nešto neobično (ato može biti 1 erupcija vulkana ili šumski požar) odmah šalje brzinom svetlosti centralnom kompjuteru . ne reaguju na infracrvene zrake.800 sekundi. oko 1. a to je sve prethodno isprogramirano. Pretpostavimo da su rakete lansirane sa podmornice. Međutim. ne promiče nijedan start rakete. u tom slučaju će vreme ranog upozorenja. Na taj način smo povezani sa svim važnim komandnim mestima.ne još za dugo. iznositi samo 600 sekundi. brzinu starta. Kompjuteri nam odmah saopštavajukoji su senzori registrovali događaj. "Želite li time reći da znate da li je neka raketa sa punjenjem ili nije?".000 informacija. tačni položaj mesta lansiranja. Ovim senzorima -javljačima. kao na primer. koje ne mogu dalansiraju strategijske projektile.direktno u ovu prostoriju za rano upozoravanje informaciju o tom događaju. ostajale su do sada neprimećene. danju i noću. siguran sam .. mi smo na telefonima. Samo senzori stacionirani u vasioni daju dnevno. Aljasci ili u Sau-dijskoj Arabiji imaju iste informacije kao i mi. Dok kompju-teri na ekranima daju podatke. postoji i izuzetak: vrio male pod-mornice." "Kako to utvrđujete?" "Imamo ovde bezbednosne telefone. Želimo da proverimo da li komandna mesta na Grenlandu. podmornice zajednog čoveka. objasnio mije oficir. u zavisnosti od mesta sa koga su lansirane rakete. kao i radarskim uredajima ili infracrvenim uređajima u satelitima. upitah. Ne mora da se bira nijedan broj. Kada podignete slušalicu partnerje već na vezi.. Tako. od drugih tipova senzora. opet zavisno od mesta na kome se nalazi podmornica.Bila je atmosfera kuo u čttoonici ncke velike univerzitetske biblioteke nice nezavisno od toga da li se nalazi usidrena u luci ili je na dnu nekog inora ili okeana. čaki ako otkažejedan deo senzora. Centralni kompjuter analizira vesti i izbacije pojedinosti na ovih pet velikih ekrana! Daću Vam jedan primer da biste imali predstavu o vremenu. Balistički raketni napad traje. moramo biti apsolutno sigurni da se ne radi ni o kakvoj tehničkoj smetnji ni o lažnoj uzbuni. Istovremeno kompjuter traži podatke. "Naš sistem senzora". koji. pravac kretanja projektila. i tada su rakete već dospele do američkog kontinenta. dok se ovde ne uključi alarm. tip rakete i još mnoge druge važne podatke. oko 20. na primer. . "stacioniranje na svim kontinentima pod vodom i u vasioni. nego na radioaktivnost ili optički.

Nekoliko oficira zgrabiše telefone i počeše mirno da Model ultraljubičastog senzora Ocima na nebu ni šta ne promiće . koji potvrđuje "istinitost napada". a istovremeno brzi štampači počeše da izbaciju beskonačne trake hartije. pre nego što VASION-SKA KOMANDA uopšte da prvi alarm strategijskoj izvršnoj komandi. a zatim da drugi. Zatim. bojao sam se dabijednajedina pogrešno ispaljena raketa mogla da izazove svetski rat i do tog trenutka sam mislio dajedan pokvareni kompjuter može svet dovesti do propasti. Nedovoljno informisan. kompjuteri i senzori deluju pod jednim sigurnosnim sistemom.. začu se ukratkim intervalima signal i zasvetle crveno svetlo sa natpisom "Classified" .. Svi ekrani postadoše odjednom prazni. ali samo za trenutak."Pa moramo znati! Kako bismo onda razlikovali klopku od prave bombe?" To me je ostavilo bez reči. Sada znam da Ijudi. ove brze sluge Ijudskih mozgova ispuniše eki-ane kolonama brojeva. grafikonima i slikama. U Rusiji je lansirana raketa Dok smo razgovarali i dok su podaci neprekidno svetlucali na ekranima.TAJNA.

svako na svom zadatku. rezultat neće imati ništa sa Ratom zvezda. godine. umirujuće.. međutim. u čeliCnom selu pod planinama Čejena. 2. Veceras činiro važan prvi . koji su nam darivali atomsko oruzje. roedutim. ne možemo rešiti pre kraja ovoga veka. pravac i brzina leta izračunati su i pretvoreni u preciznu krivulju. njegovo rešenje nije povezano sa programom Rata zvezda. Jednoga dana će naućnici i tehničari realizovati Reganove inicijative. aveć se znalo i sve okonstrukciji objekta. avgusta 1984. sajednog sovjetskog eksperimentalnog poligona ispa-Ijenaje raketa. Već postoje neuporedivo brži računari sa upravo neshvatljivim sposobnostima. Govor o Ratu zvezda citiranje već u delovima i emitovan u svet. a za mene upečatljiv doživljaj. Ovde.tobože već preva. identifiko-van je tip rakete. tehnologijaje dostigla takav nivo da je za nas pametno da otpočnemo sa takvim naporima. godine i do mekog spuštanja APOLA 11 sa posadom 20. odmahje utvrđeno i mesto ispaljivanja.zidenoj generaciji. Pri tom kompjuteri koji ovde rade enormnom brzinom pripadaju . Mislim daje nužno da i ja citiram od reči do reči relevantne delove: "Hteo bih sa Vama da podelim san o budućnosti u koji se svi nadamo. VASIONSKA KOMANDA. godine. Moramo defanzivnim sredstvima presresti zastrašujuću sovjetsku pretnju raketama.pa šta? "Predsednik Ronald Regan istupioje 23. Strahovito. Te večeri je Ronald Regan zahtevao od naučnika Amerike "da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oruzje učiniti zastarelim i prevaziđenim".kako mi je pričao brigadni general Erl S. van Imvegen . ne rade politički fanatici. Pozivam naučnike.33 časova po lokalnom vremenu. a istovremeno su se ispisivale na štampačima. Medutim. maila 1966. Sia se desilo? Upravo sada. Za Ijude VASIONSKE KOMANDE toje rutinska stvar. Kenedija iz 1961. Poziv Ronalda Regana naučnicima Aroerike će u istorijskim knji-gamajednom prevazići apel Džona F. a uprkos tome.razgovaraju sa partnerima na nekoj udaljenoj tački zemljine kugle.. Na mojepitanje zašto naj-mlađakom-pjuterska generacijajoš nije u upotrebi rekao mije da VASIONSKA KOMANDA upotrebljava nove aparature tek onda kada se dokažu u svim zamislivim i teoretskim predstavama odgovarajućih situaci-ja. u 10.postoji opasnost od napada atomakih bombi. Svi ovde služe. Zvezdani ratovi . jer se samo nekoliko sekundi posle lansiranja negde u Rusiji saznalo u Kolorado Springsu da je ispaljena raketa. godine kada je odredio Mesec za prvi cilj vasionskog putovanja. možda. Kako bi bilo kada bi naš slobodan narod bezbedno živeo sa saznanjem da se njegova sigurnost ne bazira na momentalnom americkom protiv udaru na sovjetski napad već na mogućnosti da se strategijsko-balističke rakete mogu presresti i uništiti pre nego što dosegnu našu zemlju ili oblasti naših saveznika? Znam daje to krupan tehnički zadatakkoji. dalek put. kao vojna institucija. 1 za realizaciju Reganovog zadatka će biti potrebno vreme. maja 1983. godine pred — kamere i najavio "Inicijativu za jačanje strategijske odbrane" (Strategic Defence Initiative). u izvesnom smislu.. Uprkos tome . nema pravo raspolaganja ni strategijskim ni vasionskim sistemima naoružanja. i narednik i general. odgovori oficir samouvereno. da svoje veličanstve-ne talente stave u službu čovečanstva i svetskog mira i da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oružje učiniti zastarelim i preva-zidenim. da li je sa punjenjem ili nije. cilj nijebio tajna. Kenedijeva inicijativa je dovela do sletanja LUNE 9 na Mesec 3. Do zvezda je još dalek. Jedini njen zadatakje nadgledanje vasione bliske Zemlji i identifi-kacija i klasifikacija vasionskih objekata. vasionski mamjaci ili fantasti. posmatranju vasione sajednim ciljem: upozoriti na iznenadni napad Ameriku i ceo slobodni svet.. jula 1969. Serije daljih podataka su se munjevito smenjivale na ekranima. "Sa koliko tačnosti se može utvrditi mesto pada?" "Od oko sto metara".

Ovi projektili se zbog svog delovanja i kinetičke energije mogu nazvati "ubitačnim" čak i za rakete.korak. Do sada . poželjno da R. da zavareni sastavi na rezervoarima za gorivo popucaju ili da se raketa izbaci iz kursa. LM je bila skraćenica za linearni motor. računa se da na udaljenosti od preko 4. ubrzavaju projektile brže od najjačeg pogon-skog gasa i to bešumno. Oslobođena termička energija nuklearnom detonacijaom utiče na emisiju rentgenskih zraka iz atoma metalnih vlakana. međutim. Sinski top ubrzava plazmu. Nemačkim tehničarima je uspelo . Bogu hvala.ubrzanje projektila teškog deset grama na 1. uopšte. na kraju. Kod linearnog motora magnetna polja povlače/odbijaju projektil i preda-ju ga sledećem magnetnom polju.3 mikrometra (1 mikrometar = . Zbog toga na Zemlji treba imati mnogo takvih rentgenskih lasera i spremnih za lansiranje ili se moraju stacionirati u vasioni. stacioniranje atomskog oružja u vasioni zabranjeno je ugovorima izmedu Istoka i Zapada. presretnu i "neutrališu" pre nego što dostignu svoj cilj'? Da lije.1943. Projektili su tako brzi da ih na njihovoj putanji trenje sa vazduhom ne može ni usporiti ni skrenuti. usmeriti na jednu tačku kao optički laserski zrak. Magnetna polja. bez detonadje. u dalekoj prošlosti čovečan-stva. Negativna strana ovoga » principaje što se rentgenski laser i sam razori od atomske eksplozije.000 kilometai-a ima rasturanje od oko 200 metara. No. koji se spregnuti cilindrično raspo-ređenim metalnim vlaknima upravljaju na cilj." Da li će biti moguće da se rakete u letu. Cilj je bio da se projektil od sedam kilogra-ma ubrza pomoću magnetnih polja na 2.. Do tada su projek-tili ispaljivani eksplozivnim pogonskim gasom iz cevi oružja. i tadaje dovolj-na ta kinetička energija da se raketi koja dolazi zada uništavajući l rentgenski udar. Izdajem nalog da se nastavi sa intenzivnim naporima i napravi dugoročni istrazivački i razvojni program koji bi imao daleki cilj da se nkloni pretnja koju donoge atomske rakete. Tajni projekt LM UNemačkoj se 1943. On funkcioniše na bazi jedinjenja plemeniti gas-halogen i proizvodi ultraljubičasti zrak talasne dužine od 0.050 metara u sekundi. koja su povezana šinom među sobom. ali vrlo komplikovano vasionsko oružjeje nuklearno-napunjeni rentgenski laser.. Jedan apsolutno tajni metal okružuje u obliku cilindra najmi-nimalnije atomsko eksplozivno punjenje. godine radilo na jednom tajnom projektu LM. Uništavajući ultraljubičasti zraci Ultraljubičasti zraci o kojima ću sada da govorim sasvim su nepodesni za kozmetičke svrhe da bi se pocrnelo. mnogo toga! Tehnike koje se mogu razaznati na horizontu daleke budućnosti već su jednom imale svoju primenu. ne provocira drugu stranu da proizvedejoš opasnije rakete da bi imala šansu da probije "zaštitni kišobran"? Šta ova političko-vojna kontroverzija ima sa mojim teorijama? Mnogo.kako se može pretpostaviti! . doduše. Takav rentgenski laser ne može se. U traženju mogućnosti da se atomske rakete unište laserskim zracima koji imaju svetlosnu brzinu eksperimentisalo se Ekscim-skim laserom.najefikasnije.eganov san postane stvarnost? Da li on. godine! . Amerikanci su dalje razvili ovaj tehnički princip.000 metara u sekundi. Međutim.Moram se pozabaviti budućim vasionskim oruzjem kako bi Stalac kasnije mogao da shvati šta se većjednom dešavalo u prastaro vreme. šinski toprail njihovim eksperimentalnim institutima izleću iz cevi pro-jektili teški dva kilograma startnom brzinom od 20 km u sekundi deset puta brže od nemačkih eksperimentalnih projektila iz 1943. godine. Sa ovom munjom zraka oslobađa se nekoliko stotina milijardi vati. a plazma projektil.

predstava da se svetlosni talasi. bioje okvalifikovan NEMOGUĆIM fantazerom. U mislima i u planiranju računa se sa oko 400 "borbenih ogledala" koja bi stalno morala da kruže oko Zemlje. ali je još uvek u upotrebi. centriraju najednu talasnu dužinu i odvedu u jednom pravcu na neku malu tačku.000 kilometara od Zemlje. koja bi month'ana na raketama sprem-mm za lansiranje mogla za par sekundi da budu izbačena u svoju orbitu.1/1. "Onaj ko vidi nebo u vodi. ali deluje iz vasione! A to se dešava ovako: Parabolično borbeno ogledalo se izbacuje na putanju na udalje-nosti od 1.000. koji se prostiru u svim pravcima. brzinom svetlosti (300. svejedno šta preduzimaju. ova dva ogledala. i kada najviše komandno mesto naredi obaranje. Ekscimski laser dobija energiju. sve je NEMOGUĆE. Ideja da se atom. odsada njima neće biti ništa nemoguće.000 m). navedena kao primer. U blizini zemaljske stanice drži se spremna energija jedne centrale koja se za sekund može dovesti na laserski zrak.000 km/sek) intenzivni ultraljubičasti zrak pojuri ka geosin-hronom reflektoru. sve se događa u nanosekundama. Ogledalo na 1. Ako i čim VASIONSKA KOMANDA ovaj projektil definitivno identifikuje kao neprijateljsko ofanzivno oruzje. sinhrono sa okretanjem Zemlje. međutim. Ta opskurna reč NEMOGUĆE čestoje dovođena do apsurda. stoji u Genezi: "A toje tek početak njihovog tvorenja. Tamo naime. NEMOGUĆIM se smatrao prastari san da se Ijudi vinu u nebo. NEMOGUĆA je bila. Masa energije koja se tada oslobađa mogla bi "usput" da istopi za tren kocku leda od 142 kilograma težine. senzori siste-ma za rano upozoravanje osete toplotu vrelog mlaza rakete i daju uzbunu.000 km se pomoću bezazlenog laserskog ili radarskog zraka upravlja na leteći objekt i ono ga prati.000 kilometara u geosinhronu orbitu. tako se govorilo. NEMOGUĆE je. pa čak i Mars. ne bi bila dovoljna da unište jato raketa. a ovaj ga šalje na "borbeno ogledalo". Izgleda kao da je pronađeno Kolumbovojaje: laserski zrak se proizvodi na Zemlji. Prevaziđena reč NEMOGUĆE Ono što su pisali autori naučno-fantastičnih romana. prenošenje misli od mozga ka mozgu. To znači da drugi reflektor ostaje stalno na jednom mestu.000 kilometara visine je stalno u "optičkoj vezi" sa "borbenim ogledalom" na 1. Kao NEMOGUĆE se smatralo da meteori padaju sa neba. Geosinhroni reflektor na 36. NEMOGUĆNOST probijanja zvučnog zida bilaje tobožnji zakon fizike. a drugi reflektor se lansira na visinu od 36. kojeje već uhvatilo cilj. po-staloje stvarnost. delimično to je realnost Onaj ko već ne veruje realističkim prorocima trebalo bi bar da pažljivije pročita Bibliju. a ozbiljni '—'naučnici smatrali utopijom i odbijali nadmenim smeškom. čak do skoro. NEMOGUĆE. Cilj se uništava energijom kojaje proračunata na 160 MJ (megadžula). U momentu kada neka strana raketa startuje. može cepati važila je kao NEMOGUĆA. najmanja čestica elementa." Kineski seljaci imajujednu odgovarajućuposlovicu. Munja iz čovečje ruke! Naravno. Onaj ko je smatrao mogućim da čovek dosegne Mesec. NEMOGUĆE je ukloniti zemljinu težu ili ikada premašiti brzinu svetlosti.000 metara. taj vidi ribe na drveću!". odnosno. NEMOGUĆE fantaziranjeje bila "spekulacija" da se genetski kod može programirano menjati. .

prodiru kroz svaki zid. Senzor na glavi rakete-presretača radi tako osetljivo da može da pronađe "toplinu" ledenog bloka u jezivoj hladnoći vasione. prečnika 5 metara.. Njegova merenja su predata kompjuteru na raketi koji u momentu primanja reguliše mlaznice za pravac. Jedna rake-tapresretač poslata je u pravcu "neprijateljskog projektila" ~ koji je leteo brzinom od 25000 km na čas. Ovi zraci ne progorevaju nikakve rupe. na Duhove u 10. ne uništavaju rakete. u Kaliforniji. međutim. godine američki tehničari su precrtali to NEMOGUĆE. Na 200 km visine raketa-presretač je razvila metalnu mrežu u obliku kišobrana. Tamo je brzi kompjuter najmlađe generacije izračunao kurs susreta. Njen cilj je bio malo ostrvo Mek. Toga ponedeljka.. kompjuteri su nacrtali podatke o njenoj putanji na monito-rima i poslali ih radarskoj stanici na Atolima.000 kilometara ođ Kalifornije na Atolima u Tihom okeanu. eksperementiše oružjem pomoću zrakova od čestica koji lansiraju kao "municiju" energetski napunjene protone i nega-tivno napunjene elektrone. Već u fazi startovanja VASIONSKA KOMANDAje otkrila raketu. Desetogjuna 1984. Nemoguće? Sačekajmo da vidimo. i onesposo-bljavaju kompjutere. Navodnoje NEMOGUĆE da se puščano zrno na svojoj balističkoj putanji pogodi drugim zrnom.Kao muva u tamnoj sobi Velike sile u centrima za ispitivanje razvijaju oružja sa zracima koji se mogu emitovati sa uništavajućim dejstvom na daljine od hiljade kilometara a koji se sastoje od subatomskih čestica. udaljeno 8. koja je trebalo da garantuje da se . Uprkos držanju u tajnosti procuriloje da se u Livermorskim laboratorijama.58 časova startovala je raketa sa vazduhoplovnog uporišta Vanderberg.

model lovca-presretača. On ireba trostrukom. brzinom zvuka da dostigne visinu od kilonmelara. prihližavajuči projektili u poslednjem momentu ne mimoiđu. Mreža je bila nepotrebna. Sudarje bio direktan. Kompjuteri u VASION-SKOJ KOMANDI sujavili puni pogodak! Tom vežbom u gađanju dokazanoje da se raketakoja leti višestručni brzinom zvuka može pogoditi raketom koja isto tako brzo leti. NEMOGUCE, mislilo se do pre nekoliko godina. Akoje neka raketa rsapustila rampu ništa je više ne može zadržati. Da se pogodi? NEMOGUĆE. 1 ponovo je NEMOGUĆE otišlo u korpu za otpatke. Borbeni avion SAD, F-15, već danas postiže visinu od 30 kilome-tara. Planira se mašina "Advanced Fighter" koja bi trebalo, pri u-ostrukoj brzini zvuka, da leti na visini od 40 kilometara, a to su avioni koji imaju već kvalitet satelita. Ovakvi avioni mogu ispod krila da nose više raketa-presretača, da ih popnu na veliku visinu i da ih lansiraju u pravcu "neprijteljskih" raketa. Već sada lovci mogn da odnesu rakete u stratosferu i da unište satelite i orbitalne stanice. Količina troškova za najveću vazdušnu borbu u istoriji sveta se ne može predstaviti. Do kraja ovog veka treba da se, prema zvaničnim podacima, utroši 500 milijardi dolara u takvo ispitivanje naoruža-nja. Da li se mogu postavljeni ciljevi dostići? Zašto se daje toliki novac, zašto se ulaže toliko Ijudske pameti i toliko radne snage u takve projekte? Da lije naoružavanje kosmosa neizbežno? Kuda sve to vodi?

Rupe u kišobranu
T\o sada je svako oružje nadmašeno protivoružjem. Pametni su dizali glasno svoj glas protiv militarizacije kosmosa. U studiji "Raketna odbrana u kosmosu" četiri naučnika, koja su sa ovom matenjom upoznata, otkrila su praznine u planiranom zaštit-nom kišobranu i ukazala na (neizbežne) rupe kroz koje se kišobran može probiti. Sti-učnjaci za međunarodno pravo obraćaju pažnju na pravne probleme: velike sile i 80 drugih država potpisale su 27. januara 1967. godine Ugovor o kosmosu, a u njegovom članu 2. stoji: "Vasiona, uključujući Mesec i druga nebeska tela, ne podleže nikakvom nacionalnom prisvajanju upotrebom nadmoći, korišćen-jem okupacije ili drugih sredstava". Zvezdano nebo iznad nas ne sme se učiniti bojištem, njegove zvezde ne treba da se degradiraju imperijalnim kolonijalizmom.

Što se tiče stacioniranja oružja u kosmosu u članu 4. Ugovora iz 1967. godine stoji: "Države saugovarači se obavezuju da u orbitu ne dovode nikakve predmete koji nose atomsko oružje ili drugo oruzje za masovno uništavanje, kao ni da nebeska tela snabdevaju takvim oruzjem, niti da takvo oružje stacioniraju u kosmosu. Mesec i druga nebeska tela će države saugovarači koristiti isključivo u mirolj ubive svrhe. Osnivanje vojnih uporišta, postrojen-ja i utvrđenja, isprobavanje oružja svake vrste i obavljanje vojnih Vezbi na nebeskim telima su zabranjeni. Upotrebavojnogpersonala za naučno ispitivanje ili druge roiroljubive svrhe nije zabranjena. Isto tako nije zabranjena upotreba opreme ili uređaja kojaje potreb-na za miroljubivo ispitivanje Meseca ili drugih nebeskih tela".

Juče dogovoreno - danas već prevaziđeno
Ta osnovu stanja tehnike 1967. godine izgledaloje daje sa ovim ugovorom svejasno, međutim, ništa nijejasno! Ugovor zabra-njuje samo upotrebu "atomskog oružja i sredstava za masovno uništenje" u kosmosu. Laser - kojije upotrebljen protiv rakete koja nosi atomsko onižje - nije nijedno ni drugo. Kremljuje uspelajedna, mora se reći, genijalna dezinformacija: u Moskvije, naime, lansirana priča o govoru predsednika Regana o Ratu zvezda, a zapadni mediji su preuzeli ovu zgodnu formuhi. Od tog vremena kruži mišljenje da Amerika hoće da "instalira" u kosmosu uništavajuće sisteme oružja, zračna oruzja u više varijanti, dok Sovjeti svoja nastojanja isključivo namenjuju miroljubivoj budućnosti. Da ne bi smo zamagljivali stva-ritrebalo bi da se primi k znanju da su Sovjeti u orbitu prvHansirali satelite - ubice... i da su za ispitivanje zračnih oružja do 1983. godine potrošili vise novca od Amerikanaca. SAD sujošjednom bile druge: major avijacije Jurij Gagarinje izveo prvi kosmički let sa Ijudskom posadom 12. aprila 1961. go-dine. Rukovodilac istraživačkog programa strategijske odbrane SAD, general Dzems A. Abrahamson, izjavioje 1. decembra 1984. godine ujednom intervjuu: "Sovjeti su vršili ispitivanja u oblasti zračnog oružja već duže vreme. Imamjedan vrlo interesantan članak iz sovjetskih izvorakoji je napisan 1982. godine. U njemu je planirana kompletna arhitek-tura ovoga što mi sada pokušavamo da postignemo i to odaVno pre govora predsednika". "Svetska istorijaje zbir onoga što se moglo izbeći", pisaoje nobe-lovac Bertrand Rasel (18721970). Da li je to spirala bez kraja? Od pronalaska samostrela bilo je pregovora o razoružavanju. Neprijatelji su obećavali međusobno da ovo Ijuto oružje neće upotrebljavati u borbi. A zašto se spirala okreće? Zato što se Ijudi boje jedan drugoga, što ne veruju jedan drugom. A zašto ne verujujedan drugom? Zato štojedan ne zna šta onaj drugi ima ispod štita. Šta je prvo -jaje ili kokoška? Tako se stalno posle novog oružja pronalazi još novije i pošto je kontrola arsenala nemoguća, spirala naoružavanja se okreće - kao perpe-tuum mobile.

Razmišljanja jednog nepolitičara
Nisam agent Stejt Departmenta, ali sam kao Švajcarac koji je ožalošćen konfliktom Istok-Zapad, zainteresovan za politiku -što znaju moji čitaoci. Međutim, ne interesuje me ništa drugo osim mira tehničkog razvoja u službi čovečanstva. Isto tako, išao sam veoma često i boravio isuviše dugo u SAD da bih mogao da poverujem da taj narod manje žudi za mirom od nekog drugog naroda na našoj planeti. Izmedu 1820. i 1977. godine - to su poslednje poznate brojke za koje znam - Amerika je primila 48,06 miliona useljenika iz Evrope (75,2%), iz Azije (5,4%), iz Kanade, Srednje i Južne Amerike (18,3%). Nijedna druga nacija nema toliko otvorena vrata za use-lje-nike. Zele li rat ti milioni Ijudi koji još uvek dobrovoljno pristižu? Oni hoće da rade i žive u slobodi, a te želje ispnnjava samo mir, a ne rat. Posle takozvanog govora o Ratu zvezda, 1984. godine, ogromna većina od 220 miliona Amerikanaca izabralaje Regana za predsed-nika i oni žele da u miru sačuvaju svoje blagostanje. (P-eganje dobio većinu u 49 od 50 država). Ne podmećem Sovjetima manju naklo-nost za mir - samo, ne mogu da ih proveravam sa sigurnošću. 0 blagodeti i prokletstvu demokratije - sve se zna. Osobina i negativna strana diktatureje da se ne sazna ono što treba da ostane tajna. Zato mislim da Amerikanci hoće da oslobode svet od nltklearnog terora i da onemoguće atomske rakete da dođu do svog cilja. One će biti eliminisane već u kosmosu. Ujednoj televizijskoj diskusiji 6. septembra 1984. godine profesor Edvard Teler, koji je učestvovao u razvoju atomske i hidrogenske bombe i koji je takođe jedan od inicijatora projekta Rata zvezda rekaoje: "Kako se izbegava rat? ... Ako me udariš, ja ću ti vratiti udarac, a moj će udarac biti tako strahovit, da se nećeš ni usuditi da udariš. Nikada to nije bilo lepo ni prihvatljivo ... Verujemo da možeino ukloniti zastrašivanje odmazdom, jer umesto odmazde imamo od- j branu ... Najvažnije je da se umesto napada umemo zaštiti i to je ta - " odbrana za koju seja zalažem." Teler se založio za razvoj oružja koja nisu uperena protiv čoveka nego protiv oružja protivnika. Na primedbu da sve te tehnologije budućnostijoš neće funkcionisati, Telerje ležerno odgovorio: "Ima-mo daleko bolje mogućnosti o kojima ja, na žalost, ne mogu da govorim..." Pre više hiljada godina ratovali su, oči u oči, pojedini Ijudi, Već su se grupisali i pećinski Ijudi. Iz pi-vih naselja sukobljavale su se horde kopljima i strelama. Gradovi - države i kraljevstva organizovali su redovne, različito naoružane trupe. Brodovi su postajali tvrđave sa posadom. Kao prethodnik tenkova na frontovima pojavljivala su se naoružana borna kola. Nove legure metala za mačeve i opremu odjedanput su postale poslednji krik. Ljudi su uvek nekad i negde iražili nove ubistvene tehnike, a gradovi i države su se povezivali pod znakom zajedničkog interesa. Pojavili su se topovi, revolveri i mi-traljezi - nova oružja kojima se moglo ubiti još više Ijudi. Jednoga dana ratovi su avionima preneti u vazduh, a nastavljeni podmorni-cama pod vodom. Na suvom, na vodi i u vazduhu Ijudi su postali perfektne ubice. Zatim su tragali za četvrtom dimenzijom konflikata - i "otkrili su" kosmos. U međuvremenu se pregovaralo o razoružan-ju i miru! Uprkos pregovorima o razoružanju, oruzje eskalira u ocigledno nezadrživoj evoluciji tehničkih pronalazaka. Zvuči para-doksalno, ali to ima i svoju dobru stranu.

" Ono što stoji u članu 5. Nainicijativu agencije NASA održao se od 15.ono vodi postavljenom cilju. 28 iz industrije. vesnici čovečanstva koje se dogovara u miru.aerodinamika . Prva bojažljiva saznanja te evolucije u kosmosu pojavljuju se već 1967.da to ležerno kažemo -ne može više naći ni saksija sa cvećem. nego neka posada bez nacionalnosti. dakle. duhovni i tehnički resursi jednoga bloka. godine. bio sastanak u prugastim odelima. kao poslanike čovečanstva. U slobodnom svetu pritisak vrši svakodnevna konkurencija kojaje podstrek pronalazačima da stvaraju sve bolje. kao što su NASA. uključujući Mesec i druga nebeska tela. trebalo bi da bude postulat i poruka za povratak zvezdama. udaljena 4. tamo gde nema otvorenih razgovora naučnika i tehničara.Sa univerziteta došaoje 21 učesnik. godini i dalje". napredak dolazi samo putem naređenja . Prilikom pozdravne reči predloženo je sedam radnih grupa u koje se gost mogao uključiti prema interesu i znanjima: . da smišljaju nove.cilj toalet-papirili raketa. do 19. države saugovarači rukovode se načelom sarad-nje i međusobne pomoći. Trudili su se da pozovu mlade istraživače. Pošto se na Zemlji i u bliskom kosmosu . To će biti zadatak svih nacija.navigacija . Veća prodaja donosi bogatstvo i socijalnu sigurnost. a put ka većem izobilju koje je stečeno vrednim radom pojedinca blokiran. Sve je bilo opuštenije nego što se moglo očekivati. U godini 2000. Kladim se (i nadam se da ću dobiti opkladu) da ni Rusi ni Amerikanci neće odleteti na Alfa kentauri (naša najbliža zvezda. Kontinuirani razvoj novih oružja cementira pat . Veća zaradaje stimulans za sve koji su aktivni u privred-nom životu. Neće biti čudno ako se SAD u odlučujućoj trci nađe ispred svih.samo za sekunde može poremetiti ravnotežu da bi se u odlučujućoj minuti ponovo uravnotežila. šta prekosutra? Apsurdnaje pretpostavka dajedna od super sila može da pobedi drugu. jedan naučni skup. Tema susretaje bila "Tehničke mogućnosti vazduhoplovstva u 2000. Nije to. gde je konkurencija zabranjena.situaciju koja .Evolucija prodire u kosmos Tstorija velikih političkih razmii-icaje istovi-emeno istorija epohal-—nih tehničkih dostignuća sviđalo nam se to ili ne. godine u međunarodnom ugovoru o kosmosu.istorijski posmatrano .januara 1984.materijali . Za tu novu dimenziju nisu više dovoljni novčani. Tamo gde zakaže razmena informacija nezamislivo je putovanje prema želji srca. ili Mornarica. Vazduhoplovne snage.kompjuteri . praktične. tehnička evolucija prodire u daleki kosmos. a 30 iz državnih institucija. svejedno da li je . i dalje Hteo bih na jednom primeru da pokažem kako se u Severnoj Americi rađaju ideje za budućnost. 1 kao štoje svako doba postavljalo svoja pitanja i mi možemo da pitamo: šta dolazi sutra.3 svetlosne godine). u krugu univerziteta u Teksasu. "Prilikom ispitivanja i korišćenja kosmosa. a katalizatorje slobodna konkurencija. treba podržavati!" Mnogo sporije funkcioniše evolucija tehničkog razvoja i bez priti-ska straha od rata. koji bi sa sobom doneli svoje neistrošeno oduševljenje. jednostavne proizvode sa sve više mogućnosti primene. "Kosmonaute.

Dok se u izvesnim evropskim zemljama razvija neprijateljstvo prema tehnici "Prema glupom parnom valjku koji guši osnove naše egzistencije američka omladinaje shvatila da se njena budućnost može oblikovaii samo tehničkim sredstvima. Koji se zahtevi postavljaju za materijal? 5. mogao je da saopšti svoje rezerve u vezi sa onim štoje čuo i u razgovoru sa učesnicima drugih radnih grupa da usaglasi mogućnosti realizacije smelih tehnologija. došlaje do zaključka da su potrebne nove legure metala da bi se zamenio aluminijum. Da li je razumna i poželjna simbioza čoveka i kompjutera? Svaki učesnik je iznosio svoje ideje. Svaka radna grupaje izabrala predsedavajućeg kojije postavljao pitanja kao što su: 1. Koliki domet treba da iina? 10. Može li čovek da savlada potrebne kompjuterske sisteme? 12. godinu? 2. fiberglasa ili žilavih ngljemčnihjedinjenja kao štoje kevlar. Koje bi osobine trebalo da ima taj avion? Treba li da bude veliki i spor . Predložene su legure od keramike. uštedelo na težini i isključile temperature od trenja kod velikih brzina. koji lete bez Ijudske posade opisana je kao tehnički moguća za realizaciju. Koliku bi brzinu trebalo da razvija taj avion? 4. stoputa efikasniji i mnogo manji od današnjih. Amerika je dokazala . staklene keramike. kompjuterska inteligencija sa Ijudskom sposobnošću odlučivanja.pogonski motori . Računari.strukture i . Radna grupa za materijale. Kakve pogonske motore treba konsti-uisati? 8. Takođe se mogućim smatra i veštacka inteligencija.Ijudski faktori. Koji tip aviona je poželjan za 2000. Koji se zahtevi postavljaju za navigadju i kompjuter? 11.. Gradnja potpuno automatskih aviona za teret i kontrohi. Kompjuter-ski stručnjaci su objasnili kako se mogu pomoću novih konzolnih sistema smanjiti vreme sletanja i davanja dozvole za poletanje za 50%. Koje materijale treba razviti? 7. grafita. Gde je granica opterećenja bukom? 9. ili kombinacija ove dve varijante? Da li bi on trebalo da leti u atmosferi ili i u stratosferi? 3.brz i mali. da brzinom misli preispitaju mere pilota i da koriguju eventualne greške. u-eba samostalno da preuzmu zadatke bezbednosti. na primer. Da li taj avion budućnosti treba da poleće i da aterira verti-kalno? 6.

U kosmosu nema vazduha za disanje. Mlazni avion ne postiže nikada takve brzine. Prilikom skupa na univerzitetu Ostin. . U kosmičkoj hladnoći potrebni su za izolaciju robusniji inatenjali nego prilikom leta kroz zemljinu atmo-sferu koja putnicima i obezbeđuje vazduh za disanje. pri tome je svaki učesnik bio upoznat sa tadašnjim nesavladivim teškoćama.svoj postkolumbovski epitet "Novi svet" i danasje to više od ukrasnog prideva. a u bezvazdušnom prostoru iznad nje obe ove tehnike otkazuju. Prilikom brzog povratka u atmosferu usijava se spoljna podloga kosmičke letilice zbog trenja sa vazduhom. L'nutar atmosfere unutrašnjost aviona treba da izdrži neuporedivo manji pritisak od kosmičke letelice koja leti u vakuumu apsolutno zaptivena. Unutar atmosfere mogzi da lete avioni sa propelerima ili mlaznim motorima. nije se pojavljivala rezignirajuća reč "NEMOGUĆE" u diskusijama čak ni onda kad se postavilo pitanje da lije moguće izgraditi ekonomičnu letilicu koja bi bila u stanju da leti unutar i izvan atmosfere. On se mora sa sobom nositi u prtljažniku ih proizvoditi usput. u Teksasu.

TAV može bi'zo da pomogne astronautima koji su doživeli havariju. . To su podaci koji ga svrstavaju u Zemljine satelite u super brzoj orbiti. ali je još dovoljan za SCRAM i ovaj sada ubrzava vozilo na 6400 km/h i nosi ga na visinu od 35000 metara. može da sleti na bilo kakav aerodrom. to će samo biti sposobnosti prvoga deteta TAV. Ono se skraćeno zove SCRAM (Supersonic Combustion Ramjet Engine . Međutim. Sa snagom oba motora mlaznog i SCRAM . Ono će imati startnu težinu pet stotina do osam stotina tona. a vraća se i bez pogona na Zemlju i u koga se takođe sumnjalo.34 minuta pri brzini od 7424 metara u sekundi. Dr. Pod našim evropskim nebom poznati su isti problemi. a sa startovanjem drugih raketa diže sejoš više. Na OVOJ visini i SCRAM-u ponestaje kiseonika. Tek tada se pilot prebacuje na SCRAM: inotori uzimaju potreban kiseonik di-rektno iz vazduha (kod raketa se on mora nositi sa sobom). Oni će biti rešeni ako ne danas onda sutra. ako ne sutra onda prekosutra. ali se ovi često ne usnđuju da se sa njima uhvate u koštac. Džeri Arnet r-ikovodilac projekta iz vazduhoplovne baze Rajt Peterson u Ohajn zjavioje u novembru 1982. To. Rešenje problema leži na stolu. znaju.supersonični mla'zni mo-tor sa uimtrašnjim sagorevanjem). najvećeg preduzeća vazduhoplovne industrije sveta iz Sent Luisa. "Dete prve generacije TAV već ima svoje rodendane. orbitu. Kada stigne u gornju atmosferu mlazni deo motora se zau-stavlja. jer se ovaj kosmički transporter diže na visinu od 117 km za 8. TAV može da spreči ili da izvede napade na kosniičke stanice. međutim. Obilazak Zemlje će trajati samo dva sata. može da služi kao brza veza Zemlje sa nekim vasionskim gradom. TAV može munjevito da obavi specijalne obaveštajne misije na velikim visinama. nepoštedenu stvarnost spada i ono fantastično. U poštenu. Procenat kiseonikaje već nedovoljan za mlazui motor. a njegova braća treba da idu više od "samo sto kilometara". štoje u ovom trenutku nezamisli-vo. Za veću moć te nove generacije mora se konstruisati kombinovani pogonski motor koji će u sebi sadržati mlazni motor i raketu. jer se neki pesimistički prorok češka za bradu i govori gluposti o nepoželjnosti takvih projekata. sve brže "Oroblemi kao što su ovi čekaju na rešenje.Sve više. U struji kiseonika bržoj od zvuka sagoreva tečni vodonik. Dali ce Amerikanci da izrade letelicu koja može da operiše unutar i van atmosfere? Sasvim je izvesno. SCRAM startuje pomoću normalnih mlaz-nica koje ga ubrzavaju do oko dvostruke brzine zvuka. Sada se uključuje raketni motor: on podiže TAV na visinu od 150 kilometara. Ono će postizati više od mnogostruko dokazanog spejs šatla koji se ispaljuje sa raketom v. Da li je planirani TAV pametna investicija? Ljudi iz Mek Donel Daglas korpoi-acije. a rastojanje od Kalifornije do Evrope će preći za 30 minuta. oni golicaju tehničare i naučnike. godine: "NačelnamogućnostgradnjejednogTAVpreispitaiia je i mi-sli-mo da će postojati tehnologija da se izgradi letelica nove generacij. neće promeniti ele-mentarnu osnovu našeg opstanka. Projekat teče pod nazivom "Transatmospheric Vehicle" (TAV) :ransatmosfersko vozilo.letelica postiže 3700 km/'h. Takav avion će biti neuporedivo brži i moći će da se popne na neuporedivo veće visine od spejs šatla. postizaće 29-struku brzinu z^nika i moći će da operiše u visinama od 80 do 100 kilome-tara.

Dženera! Dajnamiksu i Rokvelu – .koji sa svojih sto hiljada zaposlenih pred-stavlja treće po redu prcduzeće vazduhoplovne industrije u SAD. Za 1984. ProizuodačMak Donel Daglas TAV će biti novi prototip za transatmosferske putničke avione. Interkontinentalni džambo budućnosti biće TAV: on će izleteti u stratosferu i obrušavaće se. Melvin Salvej. Nortropu. Gramanu. kaže: "Ni najmanje ne sumnjam da će kroz dvadesetpetgodina svi letovi na dugim prugama ići kroz kosmos" . Planeri velikih američkih avionskih firmi polaze već sada oci toga da će bliska atmosfera u sledećem veku biti beznadežno prenatrpana i da putnički džambo-džetovi ne smeju više da truju vazduh potreban za život. kao orao na svoj plen.Mak Donel Daglasu.Ouakoje u aprilu 1984. rukovodilac projekata kompanije Lokid iz Barbenka u Kaliforniji . na odredišni aerodrom. Lokidu. Ovo poslednje se već tiče nas koji smo na Zemlji. gudine izgleda tocrteinikonccplpruogTAV. Boingu. godinu ratno vazduhoplovstvo SAD staviloje na raspo-laganje velikim avioiiskim firmama .

Sa ove tačke će se EUREKA popeti sopstvenim motorima. kojima će biti daljinski komandovano iz Nemačke. može da donese materijal i gorivo za . Posle misije platformu će uhuatiti manipulaciona ruka Orbitra i vratićeje na Zemlju. Zvaće se EURE-KA. godine. a zatim će je Spejs šatl uzeti i vratiti na Zemlju. autonomno funkcionise i koju je moguće povratiti.počelo sa malom L vasionskom kapsulom kao "jednoćelijski organizam".ena.Crtež prve višenamenske platforme EUREKA koja leti. na visinu od 296 kilometara. Ova platforma za uiSestruku upotrebu premestiće se iz orbite na putanju blisku Zemlji t tamo će ostati šest meseci. izjavljuje: "Drugi vasionski segment za višekratnu upotrebu» bez Ijudske posa-de. Tako treba da se sateliti bez Ijudske posade upotrebe kao dokovi. Obe platforme se zatim spajaju. godine pre naše ere) kojije prilikom otkrića osnovnog hidrostatičkog zakona uzviknuo "Eureka! Pronašao sam!".ta. EUREKA se može u vasioni povezivati sa drugim platformama u većejedinice. ali ne prema uzviku grčkog matematičara Arhimeda (287-212. Ona će se potom pripremati za novu misiju. pod rukouođenjem MBB-ERNA iz Bremena. U vezi sa tim proizvođač. firma MBB. na operacionu visinu od 500 kilometara. godine EUREKA će sa sobom poneti 12 eksperim. Prilikom prve upotrebe 1987. koja se razvija i gradi po nalogu ESA (Evropska vasionska uprava) od strane konzorcijuma SPEJSLAB. a 'lovac' aktivnu. nekoliko metara ispred cilja ponovo zastane. a prilikom drugog lansiranja ponoviće se ista procedura. spaja se u j modularni sistem i većejedinice. Cilj ovog manevra spajanja ima pasivnu spojku." Nakon pristajanja. EUREKAje skraćenica za European Retrievable Carrier (Evropska platforma za višekratnu upotrebu). Pošto ovaj segment postigne orbitalnu visinu EUREKE njime će se polako manevrisati u pravcu EUREKE i to tako da se zaustavi na sto metara ispred nje. bliži se cilju. Evropska vasionska uprava (ESA) gradi takav satelit koji će se lansirati 1987. EUREKA će obaviti nekoliko eksperimenata. Ona takode. a da posle. Eureka! Ono što je . druga platforma može da preuzme već (utvrđene) podatke koje možda ne bi mogla da preuzme preko radija zbog smetnji. Spejs šati će ovaj novitet EUREKA izneti na njegovu putanju.analogno biološkoj evoluciji .

možemo da živimo i radimo u kosmosu radi privredne i ekonomske dobiti. i to bi bile vasionske stanice od modularnih zemaljskih sistema. Mladi ljudi koji se odluče za saradnju pociryu sa vasionskim igrama. a naravno. Reganje dopunio: "Ova vasionska stanica će biti baza za naučne i komercijalne aktivnosti.male raketne motore ili struju za akumulatore. Ujednom članku. vode se od kompjuterske tehnike do laserske tehnologije. posećuju se svetski poznati astronautički centri. godine nastao je program za mlade astronaute da bi se "koristile vasionske snage SAD za stimulisanje omladine Zemlje da studira tehnologiju" . država preuzima troškove i. Dejvid. govori čak o "vasionskoj rasi" koja se može stvoriti. Stari svet će biti "zaobiđen". koji će slobodno leteti i moći da se spajaju. učenici daju sebi oduška zadacima za razmišljanje o vasionskim dimenzijama. godine. Najbolji dobijaju čak šansu da kao "vasionski turisti" uzmu učešća u vasionskom letu. Ovaj program je napravila NASA sa Nacionalnim institutom za kosmos (NSI). godine u svom obraćanju naciji: "Možemo da pratimo naš san o dalekim zvezdama. januara 1984. razumljivo samo po sebi. Noćas ću dati uputstvo agenciji NASA da zajednu decenrju razvije vasion-sku stanicu koja će imati stalnu Ijudsku posadu . Više platformi se mogu povezati u veću jedinicu. u pravom smislu Dieneral Dcgnomiks konstmiše raketu. ona će unaprediti međunarodnu saradnju i ohrabriti američku industryu da se premesti izvan Zemlje" . Predsednik Ronald Regan rekao je 25. U leto 1984. predstavnik NSI. 12.koja ništa ne može da sprovede protiv većine trudi se da dobije saglasnost građana za ove. avgusta 1984. San o dalekim zvezdama Oledeća generacija će stalno donositi sa sobom kosmonautičke "sisteme sa Ijudskom posadom. On se uzbuđiue zbog beznačajnih satelita koji treba da šalju televizijske programe u stanove i smatra letove malobrojnih . Ne mora se ostati na ovom paru. Američka administracija . Leonard V. Kentauer kao nosača tereta u Zemljirtu orbitu visoke ciljeve. Vasionska vozila se pojavljm'u na tržištu kao igračke. U starom svetu se ne čuje ništa o usmerenoj pripremi omladine na kosmičku dimenziju iyene sopatvene budućnosti.

Već krajem veka . možda. naravno.za 15 godina! . Tim od 6 do 8 astronauta radiće oko dva meseca u stanici. samo. SOS stanica. a Šatl će ih uzeti i zameniti novom posadom. Dirljivo! Ono što se n najvećoj javnostž radi u SAD na pridobijanju om-ladine za vasionaku budućnost dešava se. Nije utopija! Prva vasionska stanica SAD imaće oko 36 tona orbitalne mase sa '200 m' klimatiziranogprostora. i u Rusiji.Model iz konstrukcionih hiroa Lokida zapocetnc stepene uisionske sianice visprenih Ijudi u spejs šatlu već kao efikasno učešće u osvaja-nju kosmosa.ova stanica treba da se poveća dogradpjom novih segmenata u jedinicu za više namena. Ona će biti laboratonja za naučnike i tehničare. stanica za astronaute iz dmgih vasionskih . ne sasvim uz dobrovoljan pristanak mladih. opservatorija za posmatranje vasione. Toje početak.

sa oko četiri stotine upotreba. Naslednici poznatog kvarteta su već u radu. zamenik šefa "Analize vozila". brzo premašiti državne izdatke za civilne vasionske projekte". fabrika za specijalne vasionske proizvode. verovatno. 240 km severozapadno od Los Anđelesa. sa najmodernijom tehnikom i devet tona lakši od KOLUMBIJE. jer bi svaki od ovih nosača tereta došao u upotrebu u proseku dvaput godišnje. a vreme za održava-nje maksimalno na nedelju dana. Svaki novi vasionski transporter. Trajanje jedne misije treba da se skrati na dva-tri dana. i one će. Eldred.Spejs šatl. Ruka za hvatanje satla neumomi nosoč tereta (lem) izbacuje satelit (desno) vozila koji su pretrpeli havariju. naime. Uniformisani Ijudi bi trebalo da prestanu da se smeju kad opišem kako se može izgraditi vasionski grad za deset miliona Ijudi. Deset novih šatlova. Hteo bih da uzmem čitaoca za ruku i da ga upoznam sa mnogo većim objektima da bi dobio predstavu o kosmičkim gradovima i kako su oni već hiljadama godina okroživali Zemlju. građen u seriji. Ujesen 1985. 0 izgradnji vasionskog grada Tamo gde se gradi mora se doneti materijal. Pre 17 godina napisao sam u svojoj prvoj knjizi: "Sećanja na budućnost": "Vek astronautike nije više vek tajni. Svaki ovaj spejs šatl koštaoje dve milijarde dolara. a za 10 godina 120 hiljada tona. Vreme boravka na Zemlji trebalo bi stoga skratiti kao i boravak u kosmosu. Bio sam ismejan. bilo bi dovoljno za više odjednog starta dnevno. Prema planu agencije NASA trebalo bi da budući šaflovi budu u mogućnosti da uzlete i ateriraju po svakom vremenu. To Je planerima još uvek premalo. . Kao pouzdani vasionski transporteri dokazali su se u međuvremenu KOLUMBIJA. treba manje da kosta od dosad iz-građenih i da ima aktivno vreme upotrebe od 15 godina. godine ANTLANTIS. Sa ovim odlikama svaki nosač tereta treba da obavi četrdeset letova godišnje.koji se plaćaju iz budžeta agencye NASA. dopuniće ovaj kvartet i obaviće vojnu misiju za Pentagon koji se nalazi u Vanderbergu. Takode. ČELENDŽER i DISKAVEM. Astronautika koja teži ka suncu i zvezdama određuje takođe ponore naše prošlosti". mesto startovanja drugih vasionskih letova i građevinski osnov za veće objekte. a od devedesetih godina treba da bude oko 35 lansiranja gidišnje. protiče u istraživačkom centru agencije NASA u Lengliju: 'Komercijalne vasionske aktivnosti vrlo će se brzo približiti budžetu agencije NASA. neće se ostati na samo četiri šatla . U sledeće dve godine planiraju se mesečno dva lansiranja šatla. jedna eska-drila sa400 letova godišnje može da odnese u vasionu 12 hiljada tona materijala za godinu dana. Čarls H. Ispaljivanje u orbitu bi postalo rutina. U ovom predstavljanju ja. Pri sadašnjem kapacitetu tereta od 30 tona po Šaltu. ne polazim od utopijske tehnologije trihiljadite godine nego od tehnike kojom već raspolažemo.

. Do 1976.Da li takva monstmozna građevina može da bude od pomoći zavičajnoj planeti? . profesor avijacye i astronautike na renomiranom Institutu za tclmologiju Masacusets (MIT) prihvatio spckulacija. O'Neilovi proračuni troškova i koristi izgledali su lektorima i uredniciroa isuviše fantastični.a ne države . Hteoje da sazna da lije fantazija ovog esnai'a piaaca iznikla iz neke bar priblizno realisticke osnove. pravio modele. pa čak i milion Ijudi? . a ne 50 vasionskih transpor-tera? Toje "samo" pitaiye finansiranja ovog gigantskog poduhvata i ujedinjene snage industnje SAD . O'Neil se zapitao: .Da li se može obavljati trgovina između Zemlje i te nebeske kolonije i čime bi stanovnici iz vasione plaćali dobra uzsta sa Zemlje? Profesor O'Neil je računao. O'Neil."i i napisao jednu visoko naučnu studiju.Da li one imaju ekonomskog sinisla? . .000.000.staviće na raspola-ganje potrebna sredstva čim se ukaže šansa za dobit.Da ]i se inogii i kada isfinansi rati vasionski gradovi sa 10..Da li se mogu napraviti vasionske stanice sa preko sto stanov-nika? . godine naseljavanje kosmosa bilo je u domenu autora naučne fantastike. diskutovao sa strucnjacima.Da li se takva populacija u vasioni može ishraniti i kretati? Da li može živeti? . 100. a zatim se Gerard K. koju nijedan naučni časopis nije hteo da objavi.Ali gde piše da se gi'adi samo deset.

Radne grupe ispituju tehničke mogućnosti velikih sti-uktura u kosmosu. Institut za vasionske studije. Kada je profesor O'Neil konačno objavio svoje radove u svima razumljivoj formi Amerikanci su bili tako oduševljeni mogućnošću naseljavanja kosmosa da su osnovali društvo L-5. kao što jeste. Godinu dana kasnije O'Neil je. Ovu premisu spunjavaju šaflovi. Za izgradnju vasionskih gradova moraju da postoje tri pretpos-tavke: . čuvenom univei'zitetskom gradu u državi Nju Džersi.Prci apartmanl vasionskih stanovnika dobijaju oblik Agencija NASA ne bi bila tako uspešna. koji je od države priznat kao opšte koristan. Oia je stupila u vezn sa O'Neilom i organizovala izložbu u Kenedijfevom astronautičkom centru na Floridi. Tamo su se mogli videti modeli i tehnički crteži vasionskih naselja koji nisu bili naučna fantastika. . Za nekoliko mesed onoje imalo nekoliko stotina hiljada članova. Zainteresovani publikacijama. da nije stalno otvorena prema novim idejama. osnovali su 1977. po nalogu agencije NASA. Uskoro se ujedinilo 55 univerziteta u Univerzitetsku asocijaciju za ispitivanje kosmosa.Potrebni su nosaSi tereta koji će da donesu Ijude i materijale u orbitu. U mom opisivanju mogućnosti realižacije gigantskih vasionskih gradova pridržavam se radova O'Neila. godine u Prinstonu. nastavio svoju studiju o naseljavanju kosmosa. Knjiga profesora O'Neila "Naša budućnost u kosmosu" prevedena je na nemački jezik.

. Jedna od tih tačaka ide ispred planete Jupiter. i a mala nebeska tela nazivaju se "Trojanci". u libracionoj tački u miru ili opisuje periodične putanje. Sunca. druga tačka ga prati na istom rastojanju. je ispunjena. Ono što je Lagranž izračunao može se verifikovati naodernim teleskopima: na Lagranžovim tačkama. Postavši sa 19 godina profesor u Torim onje 1766.sa kućama za stanovnike vasione. Posle smrti Fridri-ha 11 preselio se u Pariz Dok njegovi savremenici nisu znali šta bi započeli sa hrabrim algelirskim i brojčanim teorijama važni mate-matički principi su poveani sa imenom Lagranž. godine.Materijal donet sa Semlje nikada neće biti dovoljan da se izgrade džinovske strukture . lociranje vasionskog grada. Lagranžu (Lagranžove tačke). izračunali mnogo više L-tačaka od samo dve Ltačke. Nabazi Opšteg zakona gravitacije Isaka Njutna. matematičar Žozef Lui Lagranž (1736-181. Berlin se javlja Odakle će se uzimati jeftin materijal? Kako će se doneti do L-5? Mesec se nudi. Savremeni matematičari su. Njihov položaj odgovara strogim rešenjima problema tri tela prema Ž. koje je izračunao Lagranž. teorija funkcije hjegovi principi mehanike. Profesor O'Neil izraćunao je sa svojim saradnicima da je L-5 idealno mesto zajedan relativno skromni kosmički grad. njegov račun variacije. Na njegovoj putanji oko Sunca. Ispitivanja su potvrdila Lagranžovo otkriće. libra. Lagranž je izračunao da su te "mrtve tačke" prouzrokovane uticajem gi-avitacije di-ugih planeta i iz toga zaključio da meteoriti koji dođu na takvu tačku moraju tamo ostati zauvekJer nikada ne mogu da dođu u oblast gravitacije neke druge planete. kao Sunce i Jupiter. fabrikama i uređajima za provodenje slobodnog vremena. nalazi se skoro pred vratima.U vasioni se morqu utvrditi idealno mesto ili idealna mesta. Lagranž se zainteresovao za čudne osobine dve "mrtve tačke" na putanji Jupitera.cioni centri su tačke u ravni dve mase koje se okreću jedna oko dmge. označavaju se sa L-4 i L-5. "Da bi se jasno videlo često je dovoljno . Sada. planete i Meseca. sakupljeni su mali meteoriti. razumljiv način: Libracione tačke. Ne postoji ozbiljan priručnik u kome ovaj princip nije objašnjen na kratak. Tada se često ne radi samo o problemu tri tačke nego o problemu četiri tačke. još nazvanim i libracione tačke. Zbog toga je društvo i dobilo naziv L-5. Ove tačke. na primer. Gde se može naći potreban materijal i kako se može jeftino doneti na gradilišta? Pitanje 2: na njegaje odgovoreno pre 200 godina Gde se može i gde trea naseliti vasionski grad? Pre više od 200 gocna. uz pomoć kompjutera. kao što je neka mala planeta. naime 1772. Druga premisa. ako treba odrediti L-tačke između Zemlje. . Lagranžovo delo "0 problemu tri tela" postaloje veoroa aktuelno.) odgovorioje na ovo pitanje. u vasionskom veku. Vađenje i transport kamena sa Meseca sujednostavniji nego što sebi predstavljamo i to je već danas moguće. stalno za 60°. ostaje . godine prihvatio poziv Fridriha Velikog da dođe na BeAisku akademiju nauka. Treće telo.

Crtački prikaz kamenoloma na mesecu promeniti pravac gledanja" rekaoje Antoan de Sen Egziperi (1900-1944). kolikoje Ijudi potrebno? . do 2005. . sa.Institu-ta za vazduhoplovstvo i astronautiku Tehničkog univerziteta iz Berlina.Da li je moguća gi-adnja fabrike na Mesecu i da li je ona ekonomski opravdana? . .Za izgradnju fabrike na Mesecu i kosmičkih transportmh siste-ma za nju mora se računati sa vremenskim periodom od 15. Iz fizičkih i energetskih razloga naročito pogodne godine za izgradnju fabrike na Mesecu bile bi 2000. mogu se razviti i staviti u rad.Šta se može proizvoditi na Mesecu? Kako se mogu proizvedeni produkti odneti? . . bez uvođenja novih tehnologya značajnih za ovaj projekat.Koje bi državne ili međunarodne organizacije bile fmansijeri? Iz te studije ćemo naznačiti sledeće zaključke: . nastalaje 1983. .Realizacija proizvodiye na Mesecu dovela bi dugoročno do rasterećenja biosfere Zemlje. Kraj citata. maksi-malno 20 godina. Profesori i studenti su investirali 2000 radnih sati za odgovor na ovakva pitanja: .Za koji vremenski period se može realizovati ovaj projekat? . godine studija "Nacrt projekta za izgradnju fabrike na Mesecu"1 .Kolikije tehnički angažman. Pod rukovodstvom profesora Hajnca-Hermana Kelea. .Sistemi za kosmički transport.Realizacija fabrike na Mesecu u medunarodnim okvirima bila bi mera koja stvara poverenje i bitno bi unapredila medunarodnu saradnju za više decenija.Tehnički problemi u vezi sa gradnjom i radom fabrike na Mesecu izgledaju rešivi srednjoročno. koji su u stanju da ispune sve logističke zadatke vezane sa fabrikom na Mesecu.Kolika treba /mora da bude mesečeva stanica? . U Berlinu se tako radilo.

Rotacioni bageri će kopati minerale. Ona bi snabdevala Zemlju sti-ujom i vrednim sirovinama.Ko to treba da plati "Derlinska studija dolazi . Ostaje samo mnogo napadana. neophodnog životnog elementa za stanovnike kosmosa. na Mesecu biti skupa proizvodnja potrebne energije i da li če nedostajati energije? Ne! " Na neutralnoj tački izmedu Zemlje i Meseca. uključujući ijedan transporter za velike terete koji tektreba izgraditi samo za ovu priliku . Kele). nalazi se solarna elektrana. Tada bi već počela da se amortizuje Mesefieva fabrika. pri čemu moraju skidati samo površinu. "Dalje će se obavljati elektrostatičko zgušivavanje drugih elemenata" (prof.uzimajući u obzir sve troškove razvoja —i proizvodnje. Ujednom hemyskom postrojenju za pripremu "rastva-raće se fini materual pomoću fluorovodonične kiseline i soi-tiraće se različitim postupdma razdvajanja". Projektovano je u velikoj meri samosnabdevanje životnim namirnicama (kao što su bašte sa hidrokulturama). mnogo osvedofiena atomska energija! . Minerali će se zatim mleti i magnetski sortirati. godine. medutim. a zbog nedostatka kiseonika neće sagorevati lož-ulje.do potrebe za finansira-njem od 20 milijardi američkih dolara godišnje za vremenski period od 1976. Ljudi koji se bave zaštitom prirode i čovekove okoline mogu da kliču . ali profesor Kele pretpostavlja da "ljudi ne žele da im se oduzme ta avantura da sami rade u takvoj fabrici". Na ovom Zemljinom satelitu u bezvaz-dušnom prostoru ni najmanji vetrić neće okretati vetrenjače. dok će se druga polovina proiz-voditi direktno na Mesecu. do 2002. Sirovine će se mehanički ople-menjivati do oblika koji omogućava transport do Zemlje ili do drugih tafiaka Sunčevog sistema. Na Mesecu se može proizvoditi gas koji sadrži veliki udeo kiseo-nika. isto tako nužnogza rakento gorivo i važnog za proizvodiy'u vode. koja pretvara Sunčevu ener-giju u lasersku energiju i prenosije do Mesečeve fabrike"17^ Vasion- Ovako planeri agencije NASA vlde naselja na nekoj susednoj planeti ska elektrana će isporučivati otprilike polovinu količine energije izračunate za rad Mesečeve fabrike. a čak i životinje treba da obezbede kvalitetniji život stanovnika Meseca. takođe. na rastojanju od oko 38500 km od Mesečeve površine. Da li će. Sve su to delatnosti koje mogu da obavljaju roboti.

Koncept agencije NASA nove transportne mašine sa mesec .

će prve bebe u svojim pasošima imati upisano "mesto rođenja: Mesec". koga na Zemlji već sasvim malo ima. Stanovnici Meseca biće bogati. Ova baza se nalazi unutar onoga što se ekonomski može postići na kraju ovoga veka. kongresu Međunarodne astronautičke federacije. Ležišta boksita . mamiće nas rajski parkovi i sportski tereni. koja je udaljena 384400 km..neophodne sirovine za proizvodnju alumi-nijuma . Godine 2020. Djuk i V. oktobra 1984.skoro su neiscrpna. Američki istraživački timovi potvrđuju rezultat rada na Berlin-skom tehničkom fakultetu. Infrastruktura Otudija Berlinskog tehničkog fakulteta predlaže za transport mesečev autobus na pogon jednostepenim vodonično-kiseoničnim raketama. na Mesecu ima napretek. Kopanje zlata u prošlom veku bila je sirotinjska priredba prema šansama koje nudi Mesec. tamo ima na gomile. a koji je potreban za proizvodnju solarnih ćelija. M. do 13. koji se održao od 7. U prospektima će se nuditi hoteli i restorani. Zar to nije cilj za koji se isplate ovakvi troškovi? Industrija neće nikada biti izlišna: napolje sa njom u vasionu! Medutim."18) Za samo 30 godina moći će turisti koji su umorni od Zemlje posetiti Mesec. koji na ovom svetu nedostaje. ovaj cilj se ne može postići bez vrhunske tehnologije. Nozet iz Kalifornijskog astronomskog instituta potvrdili su sledeće: "Rezultat ispitivanja kosmosa biće nužno Mesečeva baza sa stal-nom posadom. pripadnici agencije NASA. a na Mesecu nikada nije bilo vazduha. Silikona. Na 35. Titana. Oni će provoditi praznike sa stanovnicima kosmosa u kilometarski dugačkim cevima od stakla i plastike i neće morati da se odreknu nijedne prijatne stvari "odozdo". i provodiće svoju bestrežnisku mladost na pratiocu Plave planete.. a banke i pošte će nam pružati svoje usluge. Mendel kao i gospodin S.. godine u Lozani u Švajcarskoj. Ovaj autobus ne bi trebalo da transportuje Ijude i robu .od radosti! Zemaljska biosfera će se poštedeti i može se obnoviti. Ona će biti prvo samostalno vanzemaljsko naselje Ijudi. Crna mora sadrže mnogo gvožđa najboljeg kvaliteta. Njegova blaga mogu se iskorišćavati površinski u dnevnim kopovi-ma.. Vrhunac: tamo gore ništa ne korodira! Ležišta gvozdene rude na Zemlji nagriza vazduh.

udobnija. Za sindikate će nastati problenii: na Zemlji se rad sa glomaznim predmetima smatra teškim dok gore. -Raketa bi ga stavljala u pokret kratkim guranjem i ne bi mn bili potrebni motori da ga podignu sa neke planete. gde će se presedati i pretovarivati roba. mnogo veće stanice. njihove kolege rukuju njima kao igračkama.. pokreiljirija i elegantnija.Tranaporter tereta po modela agencije NASA od Zemlje do Meseca. Ovakav teški transporter bi se morao sastaviti u vasioni iz delova koje bi tamo doneli spejs šatlovi. stolice" čiju je prvu generaciju NASA sa uspehom testirala rečima znač da lunarna postrojenja moraju biti u stanju da u rokuod nekoliko godina odvezu sa Meseca oko hiljadu puta veću masu nego što e njihova sopstvena. Novorazvijeni materijali to omogućavaju Za veze na kratkim rastojanjima služe ove "vatrene. Stoga moramo razviti transportno sredstvo koje može da odnese sa Meseca koristan teret.. u bestežinskom stanju gde sve lebdi. Profesor O'Neilje izmislio drugu metodu: "Moramo poci od pretpostavke da se za nekoliko godina mora preraditi nekoliko miliona tona mesečevog materijala. Ovo ne inoze obaviti nijedna danas postojeća raketa. On će se zadržavati samo u bestežinskom prostoru između orbita. što drugim Vasionska odela postaju Idkša. Saobraćaj između Meseca i zcmaljske orbite obavljao bi teski ti •ansporter koji . U kakve će platne grupe biti svrstani Ijudi koji rade iste poslove na Zemlji i na Mesecu? Za stalne gradove u vasioni mesečev autobus nije dovoljan za tiansport materijala. biće sasta-vljena od školovanih vasionskih radnika prve stanžce." Kako to treba da se postigne? . a da samo ne napušta površinu Meseca. Posada druge. nego samo do mesečeve orbite na oko sto kilometara visine.uprkos svojim džinovskim razmerama troši malo energije.

a prednji zid kola se spušta i u istoj desetinki sekunde oslobađa tovar koji poleti pod pravim uglom u odnosu na mesečevu površinu i počne da lebdi. Na šini se nalaze plitka kola sa cetiri zida čiji se prednj] zid može veoroa brzo:spustiti daljinskora koman-dom. Pomoću magnetnih impulsa voz ubrzava kretanje do brzine od 2. Nakon toga voz se vraća nazad. Ovaj postupak omogućava mala mesečeva teža kombinovana sa brzinom elektrodinamične centrifuge za materijal. koja se niože samo na poslednjim kilometrima hidraulički pomerati nalik na neki teški top. dugačka 67 km. Posle poslednje korekcije pravca. Ovaj magnetni voz se natovari matenjasom i teret kreće. On ovako zamišlja njenu funkciju: Na Mesecu će se položiti "šina magnetne železnice".0 principu linearnog motora već sam govorio u vezi sa "elektro-magnetskim topom". voz naglo koči. Profesr O'Neil se držao ovog principa da bi projektovao svoju "elektrodinamičku centrifugu materijal". Pogled na industrijsko i stambeno naselje na Mesecu Magnetna železnica Trms-Rapid na eksperimentalnoj deonici u Emslandu . koju izračunava kompjuter.38 km u sekundi kojaje potrebna za izlaženje iz mesečeve teže.

Magnetna železnica funkcioniše nezavisno od trenja izmedu točkova i šine. bila bi do pre nekoliko godina još nemoguća. na bešumnoj eksperimentalnoj železnici da baciš pogled u blisku budućnost! . kojuje predložio pro-—fesor O'Neil. Sa magnet-noin železnicom oni se u budućnosti mogu zaboraviti. Probleme sa velikim brzinama i enormnim otporom trenja rešile su nemačke firme MBB. u blizini holandske granice.'' Putniče. Od 1984. AEG i BBC u konzorcijumu "Magnetska železnica Trans-rapid". Svim železničarima na svetu bili su poznati problemi trenja izmedu točkova i šina koji su ogi'aničavali veće bi-zine.u pozadini cevovod za elektrodinamični transport materijala vljaju se elektromagnetima ugrađenim u vozilo. funkcije nošenja. dodi u Emsland i pokušaj tamo. godine ona vozi na eksperimental-noj pruzi dužine 31. Ona raspolaže nosećim. između mesta Derpen i Laten.Trans-rapid Izgradnja ove elektrodinamične centrifuge. vođenja i pogona oba Uprvom planu mesecev autobus . bez dodira. voznim i pogonskim sistemom bez trenja: "Kod magnetne tehnike vožnje.5 km u Emslandu. brzinom do 400 km na sat.

. skromni vasionski grad. ne može biti oduvan.Magnetna centrifuga za materijal na Mesecu ima upravo idealne uslove. Tamo nema otpora vazduha.drugoj Lagranžovoj tački! Znamo već da meteoriti ostaju "za-lepljeni" na libracionim tačkama. a eventualno treća ičetvrta. Snimak rakete pokazuje. Tu treba da nastane prvi. 1990-1995. Posade dolaze iza toga. kako se mora zamišljati centrit'uga za materijal .kao magnetna šina ugrađena u cev. 1986. da ne bi nastale pogrešne predstave opisivanjem eksperimentalne železnice u Emslandu. da bi ga pomoću vasionskog šlepera upravila ka tački L-5. Spejs šatlovi nose prethodno isfabrikovane građevinskeelemente do vasionske stanice. Spejs šatl odnosi malu vasionsku stanicu u orbitu Ze'm-Ije. Gradilište na L-5 Tuda ide materijal katapultiran sa mesečeve površine? Ide ka. a njena posada sortira lebdeći materijal u konvoj od nekoliko hljada tona. Građevinski delovi tereta lete u neprekidnom nizu kroz tamu vasione i skupljaju se u blizini Meseca na tački L-2. Upravo tuje potreban ovaj teret. Ona se povećava. a zatimstižu i stanovnici kosmosa. Gradi se dmga kosmička stanica. Tu se okreće mala vasionska stanica oko sopstvene ose. a materijal u kolima. 19871990. pri naj-većoj brzini.

Ona obrazuje bazu kod kosmičkog grada kojaje. Robotipočinju sa proizvodnjom sirovina. po profesoru O'Neilu.td. Kosmički radnici na orbiti Zemlje sastavljaju dve većstanice od prefabrikovanih modula.Između Meseca i stanice L-2 postoji stalni saobraćaj. Ona isporuč'uje energiju preko mi-krotalasa i lasera direktno u mcsecevo naselje. Izgrađeno je pristanište na Mesecu. Jedna od velikih kosmičkih stanicaje gotova i snabdeve-na. kiseonik i. prvi vanzemaljski čovek. Druga vasionska stanica napušta zemljinu orbitu i pri-ključnje se stanici L-5. Vasionski šleperje vuče ka tački L-2 u blizini Meseca. 2000-2005. za duževreme. Stanica na Mesecu se razvija u naselje. . Na visini od 38500 km iznad Meseca pušta se u pogon pn'a vasionska elektrana.1995-2000. U meduvremenuje postignuto da šatlovi startujučetiri stotina puta godišnje. nazvana OSTRVO T. U pogonuje malaelektrana. Tamo se nagomila-vaju životae namirnice. voda. Elekti-odinamična centrifuga za materijalje u izgradnji. Iste godine će se u mesečevoj Idinici roditi pi'va inesečeva beba. 1995-2005.

na našem putu u budućnost malu pauzu. Sve nacionalne krize energije vode ka jednoj internacionali golaća. Ukoliko se ne pojave Eskiini da se umešaju u rad tehničara važiće sledeći raspored: 2004. Međutim. Fabrike mesefieve kolonije počinju sa transportova-njem prvih sirovina. jer: "Fantazija je važnija od znanJa" rekao je Albert Anštajn. takođe. Da nisam upoz-nat sa materijom. globalna kontrola radanja postaća neizbežna.pilotsku funlEciju: predvidele su kaTastrofu na horizontu.umesto da nslove parališuću rezignaciju . naći svoju primenu kao izolacioni materijal od hladnoće i zračenja iz kosmosa. Već se nazire prstenasta struktura OSTRVA I. Sada se samo vezujem za mogućnosti trenutka. a glad hara kontinen-tima. redovno stižu materijali koji će. da razi-i gra svoju stvaralačku maštu. Svetsko stanovništvo raste. Covek može da n i mobiliše svoje odbrambene snage. a ipak izvodljivog. da alarmira pronalazače." Zemlje sveta će prinudno morati da dodu do oštroumnog konsen-zusa. da ne pratim uvek loptu kojom se igi'a u eksperimentalnim institutima budućnosti. "Čovek ne počinje lako da misli. Kada je OPEC. Neko ko veruje u budnćnost. Međutim. TAV stoji na raspolaganju za brzi prevoz. U meduvremenu ima već deset rnesečevih beba. Propast sveta? Pesimističke prognoze. — • Inventar tehničkih mogućnostije zapanjujući. što se u većini slučajeva ne dogadaJer: "Stalno se pojavljuju Eskimi koji govore stanovnicima Konga šta treba da rade".Red vožnje za razvoj Sledeća vremenska tabela za pojedine etape gradnje tehnički je potpuno realna ako i ukoliko se pravovremeno donesu političke odluke. počeli bi da plivaju. Raste potreba za radnim mestima. Skoro neprimetno razvoj korača u čizmama od sedam milja. Protiv katastrofa. Oko stanice L-5 lebdi sve više paleta sa prefabrikovanim delovima i rezervom. kao ona Rimskog kluba ili studija Global 2000. Uvek. kada izvori usahnu? Ubeđen sam da će se i tada automobili voziti i da ćemo se i dalje gi'ejati. pre svega. Sa Meseca. Na Zemlji se rasplamsava diskusija: da li ova deca sa Meseca treba da ostan'u tamo ili se moraju vaspitavati na Zemlji? 2005. To je znao Žan Žak Ruso (1712-1778). novom tehnikom usporenaje potrošnja nafte. kao što sam ja. ali samo protiv takvih. kadaje stanovnicima Zemlje voda došla do grla. Izazvao sam glasno raz-mišljajući u "Sećanjima na budućnost" šok u celom svetu. sigurno bih se ograđio od spiska nezamislivog. udvadesetostruči sa o svoje prihode izazov je prihvaćen: razvijene su i unapredene alternativne energije. Tada će. rekaoje poljski satiričar Stanislav Jerži Lem. Protiv onih koje se razvijaju polako : koje decenijama nadolaze i mogu se spoznati. kadjednom počne više ne prestaje. Međustatus Tapravimo ipak. misli da će globalni razvoj primorati političare na pregovore. šta ce se desiti kada se nafta ne bude mogla dobiti ni za kakvu cenu. Zagađivanje čovekove okoline podjednim nebom bez granica neće se zaustaviti na carinskoj rampi. koje stignu bez najave. čovek je ncmoćan. knjiga "Jedna se planeta pljačka" ispunile su . Čovečanstvoje do sada preživelo sve apo-kalipse. Dali će se ostvariti ono štoje moguće u okviru vremenskog plana od 20 godina nije pitanje tehnike nego samo pitanje pravovremenih političkih odluka. organizacija izvoznika nafte. .

kada ih možemo smestiti u vasionu? Za moj ukus pametnijeje i bolje prošinti se u vasionu pravovremeno i dobrovoljno. elektrane. Potpuno nove perspektive se mogu naslutiti. one K-adaju oko 75 procenata svetske proizvodnje. Ona se može bez slojeva oblaka hvatati za pogon visokih peći i za proizvodnju laserske energije. veštačku težu . jer se može dobijati čak kao sporedan proizvod iz mnogih sirovina. kojije dugo godina radio na Kalifornijskom univerzitetu.rešenjima. Zašto. godine. bilo je i biće. Ona neće moći dovoljno da snabdeva stanovništvo koje neprekidno raste. medutim. osim sanduka sa problemima i sanduka sa riz. piše: "Pretpostavimo da se ovde. velike države za godinu dana. Tamo gde dođe do diskusije između Ijudi uniforroisanih gledišta.neopravdano zabranjivana atomska energija. Prilikom dobijanja kiseonika iz kamenja sa Meseca. Naša planeta prilično je istrošena. Ovakav priraštaj odgovara nastaj anj u nove. a za 2020. a onaj ko traži izlaz mora da otvori sanduk sa rešenjiraa. Pre svega. Svetsko stanovništvo e-nih je brojalo preko 4. dva velika grada za dan. Pepeo. prisilno ispuruti prazninu.5 milijarde Ijudi 1982. Nećemo đa se sazaljevamo! Sanđuci sa problemima vešto su bili a svuda po svetu. Voda se penje. zavisno od željene teže.industrije. U februaru 1985. a za sekundu jedne četvorofilane porodice! Zapadne industrijske imaju oko 25 procenata svetskog stanovništva. godinu ntrostručenje stanovništva. ostaju otpaci.centrifugalnu silu kao u mašini za pranje rublja | naših majki. sa svojih 15 procenata svetskog stanovništva daju 15 procenata proizvodnje. štoje uostalom metoda koja se dokazala u svim vasionskim vozilima sa posadom. 40 procenata kiseonika. a sada radi na dugoročnim studijama za agenciju NASA. Za proizvod-DJTI i snabdevanje čovečanstva svim potrebnim dobrima površina Zemljeje premala. vsb gcdine Svetska banka je prognozirala udvostničenje. Poznatoje da kamenje sa površine Meseca sadrži 20 procenata silikona. Ako se takozvana teška industrija premesti na L-tačke. kad se sirovine mogu uzimati sa Meseca. na Zemlji. Poslednje sredstvo je . Orbitalnoj teškoj indu-striji stoji na raspolaganju za procese rastapanja sunčeva energija u neiscrpnoj količini. pokuša napraviti legura od aluminijuma i materijalakoji sadrži antimon. od Medutim. šljake i minerali postaće hu-mus za baštovanske kulture. treba našu lepu Zemlju da oštećujemo. Brže nego što se misli i okeani će biti "ispumpani". U plivanju će da sazri saznanje da se konačno mora razmišljati o životu izvan Plave planete. Ova dva metala imaju vrlo različite gustine. a vodonični motori će "nicati" iz mozgova prona-lazača. Kroz okno možemo da posmatramo: što se brže okreće doboš. sirovine će se prerađivati u polufabrikate. naselja moraju se premestiti u vasionu. komadi veša se sve više stiskaju uz zid doboša. oponira se da u bestežinskom prostoni to sve uopšte nije moguće! Tehnička fantazija već razmišlja o fabrikama koje se kao neki ogromni točak okreću polako oko svoje sopstvene ose i stvaiaju . Ako se oba rastope onda aluminijum . ali namjoš ne stoji do grla. iako već sada neomiljena. međutim. koji se mogi-i primeniti u izgradnji vasionskih gradova. Opterećenje čovekove okoline je u raznim oblastima postalo ne-snošljivo. 30 procenata metala. Horizont planiranja je neograničen. Po sličnom principu se mogu vasionske fabrike i vasionski gradovi staviti u sopstvenu rotaciju. Ba se Iz sanduka sa rešenjima potiče urbi et orbi (svima i svakome) velika ir''oj ideja za vasionska naselja. a 011 te probleme nije mogao da drži pod poklopcem. a kasnije sa asteroidnog prstena? Zašto "ovde dole" graditi neomiljene elektrane. Fizičar Piter Vajk. Zemlje u razvoju sa svojih 60 procenata svetskog stanovništva daju 10 procenata proiz-vodnje dok zemlje sa državnom trgovinom. U kružnom toku se upotrebljeni vazduh meša i priprema. Pomanjkanje kiseo-nikaje nevažno. onaj ko voli mir mora da bude za miroljubivo naseljavanje kosmosa. dok je ostalih 10 posto mešavina.

" ) U vasionskim laboratorijama se mogii proizvoditi farroaceutski proizvodi. a sebi ih ne mogu priuštiti. a raznm ne govori suprotno. "Tamo su gigantske. Ako raazvoj na svim poljima bude i dalje napredovao. a zatim pomoću mikrotalasa ili u laseru koncentrisati i slati na Zemlju. U međuvremenu su sva odmarališta već viđena i posećena ili prepu-njena kao mravinjaci. u Alabami. pre svega Olimpus Mons koji je . koja se u nuždi. Takva legura bi predstavljala novi materijal za proizvodnju sunčanih ćelija. prvorazredni zadatak vasionskih kolonista biće da snabdevaju Zemlju energijom. govori čak u prilog turizma na Marsu. Ko ne bi poželeo dajednom u bestežinskom stanju Meseca hoda v. 2010. vulkanski oblikovane pojedinačne planine. u velikom stilu dobija na Zemlji. Optička industrija će proizvoditi "kosmički čista" sočiva i specijalne medicinske uređaje. To bi Lila efikasna i jeftina pomoć za prenaseljene zemlje u razvoju. Stoga se ovalegura na Zemlji ne može proizvesti u ekonomičnim količinama. Do meseca i nazad T^'onačno. velikim skokovima. kristali i mešavine stakla koji se mogu proizvesti samo u bestežinskom stanju ili u maloj teži. isuviše su nesigurni vreme'iski uslovi. Erike. godine biće hit-let na mesečevu bazu. daje svoje zrake milionima godina. U vasioni se ziačenje usijanog Simca moze hvatati i na satelitima pretvarati u elektricitet. termonuklearni reaktor. rođeni Berlinac i dugogo-dišnji saradnik Vernera fon Brauna u Hantsvilu. neće nas spasti. Isuvišeje velika razdajina od mesta proizvodnje do potrošača. koje bi imale bolje dejstvo za 35 procenata od najboljih sunčanih ćelija koje smo danas u stanju da napravimo. Solarna energija. "Doživljaj Meseca" ćejoš više garantovati fasci-nacijn koju smo do sada osećali prilikom pi-vog susreta sa drugim kontinentima. kojejoš uvek grade elektrane. i vasionski turizam ne sme da ostane nepomenut. isuviše je veliki gubitak energije u zemljinom vazdušnoni omotaču. a najveći deo nestaje u Univerzumu. Sunce. onda će Ijudi imati sve više slobodnog vremena. Međutira.ispliva na površinu čim metali ponovo počnu da se stvrdnjavaju. Inženjer Kraft A.

Haotičnim predelima vanzemaljske divljine. sport. i pouosan što je on. mogu se lako oslobađati putevi za brodove prerna arktičkim lukama. prilikom mogpredavanja u Majsterzinge hali u Nirnbergu. godine na Tehničkom fakultetu n Beču izvodio eksperimente sa raketama. Habitatio stan). godine (!) opisao bitne elemente današnjih velikih raketa u svojoj knjizi "Raketa za planetarne prostore" i da je od 1938. i blizina porodice i pi-ijatelja. do 1940. bio u auditorijumu. ima još mnogo većih mogućnosti. a prečnik baze mu je 600 kilometara.ma sa skulptura-ma titanske visoravni. Prema predstavama profesora O'Neila. da je 1923.'ili posettoci Maisa pod roze nebom između veličanstvenih izlazaka i "Prvo. hteo bih da podsetim na to da je on 1917. Treće. do 1958. Drugo.da pustinjski predeli postanu plodni ili da se pomeranjem ohlaka sprece poplave. Njegovo delo "Ljudi u kosinosu" se pojavilo 1954. predeli. pojedinačne facete bi se mogle tako pomeriti da se u ugrozenim regionima izbegnu noćni mrazevi. Habitati Taseljenicima kosmosa potrebna je relaksacija. januara 1975. velikirn kraterima sa peščanim dinamakoje su naneli vetrovi. pozdravio sam ga. Zahvalan sam svojoj sudbini što sam mogao da upoz-nam profesora Obo-te pn. sa korisnim teretom od 10 tona.konstniisao raketu od 25 metara težine.noću bi se mogli osvetljavati veliki gradovi iz kosmosa i tako bi se štedela struja. mnogo godina. bio u agenciji NASA u Hantsvilu cd 1955. prečnika 5 metara. Nastaće habitati (lat. Medutim. Od 1941. godine. tome i mnogo ceniu drugome mogu se dr. a publika mu je dugo aplaudirala." Da bi se znalo kakvu tezinu imaju izlaganja devedesetjednogodišnjeg profesora Obeila. godine radio je u timu Vernera fon Brauna u Psnemindeu. godine. 17. .visok 25000 metara. gcdine nije štamparska greška! -. . Tako bi se kasnije moglo uticati na klimu . godine. Teža u naseljima za stanovanje biće istakao na Zemlji. a zajedno sa njim. Čazma Marineris je razgranati sistem džirovski?i klisara dug 2500 kilone-tara. Ogledala će regulisati sunčevu svetlost u rtmu dana i noći. u tački L-5 trebalo bi izgraditi OSTRVO I.

5 kilometara. Projekcija agencije NASA totalnog izgleda habitata 21. Na tom terenu treba da živi u prijatnim uslovima 140000 Ijudi. prema planovima O'Neila. Pogled na svetiucajuće zvezdane dijamante iz crne vasione. a obim ekvatora od 6. Ono će biti izgrađeno brže. a i životinje uspevaće u biotopima. Sume.jer će graditelji već imati iskustva stečeJia prilikom gi-adnje OSTRVA I. Vlade i koncerni mogu da kupe habitate kao što je i OSTRVO II.Trava. Uprkos strogoj kontroli rađanjajednom neće biti dovoljno prostora na OSTRVU 11.8 km. veka . Džinovski točak OSTRVA II treba. na biiske planete i vasionske fabrike koje kruze oko habitatajejedin-stven. posle prvih razglednica sa srdačnim pozdravima iz vasione. Svi oni kojeje ovamo doterala čežnja za novim dimenzijama. menadžeri. Pošto će želja za ise-lja-vanjem sa Zemlje postati još već. bez grešaka. radnici i njihove porodice ne treba ničega što život čini vrednim življenja da se odreknu. da una prečnik od 1. ubrzo počmi sa gradnjom OSTRVA II. omiljene domaće životinje su razumljiv komfor. cveće. većje dogovoreno. Vazduh-koji se stalno filtrira i prerađuje biće bolji od onoga na zavičajuoj planeti. potoci i jezera. parkovi. drveće. da kolonisti sa OSTRVA I. tehničari. Jednog dana će biti i tehnologija prevaziđena. centri za provodenje slobodnog vremena.

Farmerima u Floridi su svakih 30 minuta davane temperaturne karte kadaje postojala bojazan da nastupe hladne noći. godine. . Takođe profitiraju i siromašnije zemlje: . godine.anice "SKAJIAB" koštalaje dve milijarde dolara. "Amerinkanci su osnovali svoju agenciju NASA kao civilnu orga-nizaciju od zajedničke koristi koja će što je brže moguće nove tehnologije što donose dobit davati privatnoj industriji.. konstruisanje zgradnja Apola . a time su u poslednjim godinama izbegnuti gubici u proseku od 45 miliona dolara. nego cilindra koji se okreće oko svoje uzdužne ose. prečnika osnovice 3.naftni bum 21. 1958.Indonezijaje uspela da poveže prek'o satelita svoja velika i mnogo hiljada malih ostrva za neznatno malu cenu u poređenju sa onim koliko bi koštalo povezivanje podmorskim kablovima. međutim.koštali su 50 milijardi dolara. godine agencija NASAje ispunila program • meje Džon F. Plantaže su se mogle preventivno grejati. solarne ćelije. hrabri vasionski mislilac. . izračunao je da se OSTRVO III tada već može izgraditi sa prečnikom od 6.. džepove itd. pri čemu su ušteđene ogromne količine isekticida. povećati broj interkontinentalnih poziva od 3 mi-liona 1965.9 metara. i 1972. . klima uređaje. Agencija NASA je rezultate svojih istraživanja odmah dalje davala industriji radi direktne primene u korist svih . veka?"3 preuzimam nekoliko plodova kosmicke ere: . O'Neil. .sa kosmičkom kapsulom teškom 5.Brazil je mogao. otknvaju nalazišta slatke vode. . desetostruko skuplja. medutim.SAD otkrila mdno bogatstvo u vrednosti od oko 15 milijardi i^lara. medicinsku kontrolu u stacionarima za intezivnu negu.8 tona. na 200 miliona 1980. Između 1968. Troškovi / korist Qa kosmonautikom nastala je u SAD dinamična industrija rasta. zahvaljujući telefon-skim satelitima.Pomoću komunikacionih satelita može se dokazati daje komu-nikaciona mreža sa nadzemnim vodovima i veza pomoću mikrota-lasa.Krenuće se na gradnjujoš većeg habitata. . jedinicama za snabdevanje od 25 tona i jedinicom za ateriranje na Mesec.5 km i dužinom od 32 km. da se posluži jeftinim fotografijama koje je iz kosmosa napravio LANDSAT. godine. dr Bruna L. Kenedi dao 1961.Afričkim državama su satelitski snimci omogućili da prate i uništavaju jata skakavaca. olo sa posadom spustio se na Mesec. OSTRVO III bi sa svojih 1000 kvadratnih kilometara slobodne površine ponudilo životni prostor za milion Ijudi. . Doktor Stanek beležijedan impresivan uspeh: gi-adnja vasionske r. To su patenti za nove veštačke materijale koji kao čičak zatvaraju prtljag. Rat nije više otac svih stvari. "Komercijalna astronautika . pejsmejkere.Satelitski snimci upozoravaju na nevreme. onaje . prilikom otvaranja teško dostupne oblasti Amazona.Od svog zakonskog osnivanja.Uz istovremeno pojeftinjenje mogao se. godine najveći stepen hitnosti . ali ovog puta ne u konstrukciji džinovskog točka. optička vlakna. doduše. agencija NASA je prijavila nekoliko hiljada patenata čiji smo korisnici svi.. negoje to kosmonau-tika. moguća." Iz doku-mentacije švajcarskog stiiičnjaka za kosmos. mikroprocesore. Projektovanje. Sa dosadašnjim sredstvima jedva da bi bilo moguće da se svakih 30 minuta dobije snimak oblaka za celu hemisfei-u. i time u znatnom delu amortizovala svoje sopstvene investicije. sa čijim se korišcenjem može početi za 15 godina. kojaje bila teška 16 tona . Staneka. daju pravovremene prognoze o žetvi itd.

Sadaje gradnja kosmičkog habitata OSTRVO II proračunata na 200 milijardi dolara. samim naseljenicima kosmosa? Ko utvrđuje natalitet? Ko ga kontroliše? Da li će grad . Za 30 godina moći ćejednovasionsko naselje da egzistira nezavisno od Zemlje. Nameće sejedan katalog pitanja kao što je ovaj: Kome će pripadati to naselje . preduzetnicima ili. godine o studijama koje su došle do rezultata da "tehnološka i ekonomska dobit kosmičkog programa prevazilazi troškove sa 14:1" . Autarkični kao što su. oni žele da idu dalje u Univerzum. hrabri pioniri. Mi možemo tirne da počnemo. državama učesnici-ma.finansijerima. Polazed sa te osnovice neka svako sebi predstavi šta se može desiti u tim naseljima u vasioni. . možda kroz sto godina. Nekada. industrija i bana-ka. naseljenici kosmosa neće imati na Zemlji rođake. Da sam počeo sa: "Zamislite dapostoji gigantskovasionsko naselje!" moji čitaoci bi me smatrali autorom naučne fantastike. Da ne bih sebi dozvolio takvu kvalifikaciju skupio sam podatke u malu enciklope-diju za izgradnju vasionskog habitata. Ovi troškovi se dele na rok od 20 godina. Sa tehnološkog i tmansij-skog stanovišta nema nesavladivih prepreka za izgradnju džinov-skih vasionskih postrojenja. ili će ih naseljenici kosmosa sami odredivati? Mogu li vasionski gradovi da postanu pretnja za Zemlju? Da li će se vremenom stvoriti nepoznate vrste bakterija ili virusa na koje su imuni samo oni koji su rođeni u kosmosu? Da li će "oni gore" stvoriti druge moralne zakone od "onih dole"? Da li će život biti kraći ili duži? Da li će vasionske kolonije stvoriti novu valutu? Ako će je stvoriti kako će se isplaćivati isporuke? Da li će postojati vlasništvo. Kao njihovi prethodnici. Jedna prognoza je sigurna: tamo gore neće biti perfektno društvo! Čovek nije savršen. Katalog pitanja Tz obimne literature povadio sam samo najvažnije podatke koji su potrebni radi razumevanja velikog putovanja u budućnost. osnovni posed. Da li će se leševi vraćati na Zemlju? Da li će se u ovim posebnim okolnostima razviti no'vi pravni kodeks? Da li će ciljevi biti unapred dati sa postojbinske planete Zemlje. Časopis "Tajm" izvestioje 1974.država koja nastane u kosmosu biti demokratska ili funkcionerska država? Da li će socijalni sastav da ostane stabilan ili će se razviti stanja slična na Zemlji? Šta će se dešavati sa umrlim? Da li će postojati rozanjum ili vasionske sahrane? (Jedva dajeto moguće: u bestežinskom stanju bilabi to zanimljiva predstava). nasledivanje? Dali će stanovnici raznih habitata živeti miroljubivo među sobom ili se u naslednoj masi skriva bacil permanentnih sukoba? Preti li "krik malih zvezda"? Kako će se planeta Zemlja ponašati u slučaju konflikta? Može li se ona staviti pod pritisak novog oružja iz novih industrija? Špekulacije? Ovaj katalog pitanja ni izdaleka nema pretenzija da bude potpun. Spekulišimo malo. bez uspomena na Zemlju odakle su. pošto se stanica kroz kamate i kamate na kamate amortizuje. Sledeće generacije će to morati. da traže avanture u novim dimenzijama. a finansira ih konzorcijum koji se sastoji od država. "'Takvim pitanjima mogu se ispuniti cele knjige. gordi na svoje slobodno biće oni zaključuju da kažu zbogom našem Sunčanom sistemu.

bez zle name-re. međutim.L . Putaiye su tako utvrdene da izgleda kao da će sonde zbogprivlačnih sila da se sruše na planetu. Filipa Morisona do Edvarda Parsela. Univerzum je.god. Premise za sva"provalivanja" bili bi dovoljnojaki inotori koji bi mogli da odvuku džinovske habitate sa neke L-tačke iz Sunčevog sistema. Sve što se u vezi s tim sada može učiniti i što bi ubuduće bilo moguće. kako su nas učili. pomeraće ga na dugom putu didje u kosmos.Posle temeljnog proučavaiya.a nautike"). koja je a. ako je moguće pod uticajem pri-vlačnih sila neke planete.Mesec planete. redovni profesor na i Tehničkom univerzitetu u Minhenu za astronautičku tehnologyu. ali da jaki motori ostaju problem. Nemoguće? Fantastično Međuzvezdane sonde malog formata već su u vasioni: PIO-NIR X i PIONIR XI startovali su u martu i aprilu 1972. Žele davrše misuu u Univerzumu verom i inteligencijom. Pristupila joj je naučna elita astronomije i astrofizike . Frenka Drakea. Pa i ako jedno veliko vasionsko naselje ne mora više da se dize sa Zemlje. Ovo su četiri scenarija od mnogih zamislivih motivacua da se probije ka novim horizontima. ono već operiše u bestežinskom stanju. oni prirodno poseduju nagon religioznih preobraćivača da moraju proširiti svoju misiju. beskonačan i rastojanja samo do nama najbliže zvezde Alfa Kentauri ne mogu se nikada savladati. Meduzvezdano putovaiye od zvezde ka zvezdi moglo bi tako dapočne. Nije čudo što mudri Ijudi razmišljaju o tome. preko Džona Bilingema. Ove sonde lete bez pogona. U januaru 1986. gocttne VOJADŽER II proći će planetu Uran. mole se u crkvama. ovoga putapo nalogu duhaUniverzuma.od Karla Sagana. Regent. da 11 će pri tako sporom kretanju vasionskih habitata uopšte biti moguća koloniza-cija naše galaksije. samo ih sprečavaju stari ugovori sa Zemljom. i u svoja dva izvrsna i uzbudljiva dela "Bezgranična dimenzija astro. U vasionskim habitatima se razvila neka nova religija. brzine se još uvek pokazuju kao premale. da otvore vrata u vasionu za jedinu pravu religiju. nazovimo je "Izaslanička misya". Rupe. Sve četiri će napustiti našSunčev sistem. Komisija 51 Meređunarodnaastronomska unija (IAU) zaključila je 1982. Naslednici kralja ili predsednika žele neograničena prava i hoće da vladaju milionima stanovnika. one ih promašuju što je uslovljeno njihovim velikim brzinama. opisuje profesor Hari 0. shvatio sam da se na ' horizontu špekulacija doduše sasvim ocrtavaju mogućnosti. s vremena na vreme jak potisak.X . Čak i najbrži vasionski brodovi bu putovali veko-vima ili milenijumima.tačka. prema kosmičkim merilima.naređuje "svome Barodu" da otputuje u drugi Sunčev sistem.svejedno kakvog oblika države . m: Razvila se prosvećena monarhija ili predsednička demokratija. da bi se konačno oslo-bodili svih prepreka i ugovora. Istraživačka radoznalost ih izgoni iz habitata. godine. Izaslanička misija pofiinje. ukupno 210 astrono-ma i 40 naucnika iz . godine. Njeni vernici su bogobojažljivi. a VOJADŽER 1 i VOJADŽER II u aavgustu i septembru 1977. Lagano ubrzanje. međutim. a tajnaje ova: na izračunatoj putanji one se stalno navode u privlačnu oblast neke planete.na svojoj generalnoj skupštini da osnuje jednu novuistraživačku grupu pod imenom „Komisija 51“istraživanje vanzemaljskog života.Vasionski grad okupira naučna elita. a oni se dosađuju osom Zemlja .

" Profesor Papagianis se osvrće na maksimu Alberta Ajnstajna: "Najveći broj osnovnih ideja nauke same su po sebijednostavne i po pravilu se mogu interpretirati jezikom razumljivim za svakog. Ako su jedanput sleteli na neku sti'anu planetu X. Profesor Papagianis stavlja na početak svojih razmišljanja činje-nicu daje čovek za vreme poslednjih sto godina povećao razdaljinu putovanja za faktor 10 . oprezno kod svojih pro-računa i ne uzima maksimalno optimističke cifre. Rukovodilac "Komisije 51" postao je profesor Majkl D. od prvog Sputnjika u orbiti do Coveka na Mesecu. oni u svojoj posadi već imaju specijaliste za sirovine. što znači brzinom od jedne svetlosne godine na vek". To bi nara dozvolilo da povećamo brzinu za faktor 400 što je oko jedan do dva procenta brzine svetlosti. koje se pomoću atomske fuzije bez daljnjeg mogu postići. On kaže: "Stoga izgleda apsolutno razumno da se pretpostavi da ćemo u sledećem stoleću ili onom iza njega biti u stanju da postignemo za jednu desetinu više. Moramo se naučiti da razmišljamo u velikim vremenskim perio-dima. dakle. Maknamara. Osim toga. U prečniku od deset svetlosnih godina postoji već deset zvezda. vasionski brod će razda-Ijinu od deset svetlosnih godina do susednih zvezda preći za otprilike pet stotina godina. a da razdaljinu putovanja povećamo za faktor 10 . motore itd. metalurgiju. Na taj način bi se čitav naš Mlečni Put kolonizirao za 10 miliona godina. zajednu vasionsku koloniju nije im potrebna planeta slična Zemlji. vasionski kolonisti pet stotina godina proveli na putu i upotrebili daljih pet stotina godina za industrijalizaciju neke planete u susednom Sunčevom sistemu. pogonska goriva. Meseci. najbliža stabilna zvezda. kaže profesor Papagianis. a u prečniku od dvadeset svetlosnih godina sedamdesetpet. Papagianis )." Ovako računa taj astronom iz Bostona: "Za manje od četiri stotine godina Americije uspelo da "presedne" sa volovskih kola na raketu za Mesec.000. onda na njoj Ijudi izgledaju kao delić poslednjeg santimetra!" Ako su. razumno računajući može se pretpostaviti da ćejedna kosmička kolonija na nekoj drugoj planeti da uradi isto u roku od 500 godina. dakle. Sa deset miliona godina bi totalna kolonizacija bila upravo hiljaditi deo njene starosti.34 m). cepanje atoma. dabiseijedan renomiraniakademikuključiourazrešenje problema. dao je očigledan primer: "Ako istoriju univerzuma predstavimo kao liniju dugačkujednu milju (1609. astronom na univerzitetu u Bostonu. Proksima kentauri. Nezamislivi vremenski period? Računa se daje naša Galak-sija stara deset milijardi godina. na svakih šest svetlosnih meseci -jedna zvezda.Ijini odsto svetlosnih godina ima ih čak 400. raniji predsednik Svetske banke. On pretpostavlja da će vasionska kolonija svakih pet svetlosnih godina nailaziti na novi Sunčev sistem. trebalo bi tehnolozima i kosmonautima da bude moguće za 500 godina. Ono što se za deset godina od teh-ničkih rešenja moralo savladati. Stoga. kao svi naučnici. a uz to u prtljažniku nose gotove planove za izgradnju vasionskih habitata. koja će nas dovesti do najbližih zvez-da. asteroidi i mrtve planete izvrsni su izvori sirovina. pre nego štojejedan mali deo njih otišao dalje bilo starim ili novim." "Pri brzinama od 2 procenta brzine svetlosti. razvijenijim vasionskim brodom. udaljena je četiri svetlosne godine. . utoliko pre što kosmo-nautima stoji na raspolaganju sve osnovno tehničko znanje. Na da. Papagianis postupa. a ne da se krije iza zida na kome je napisao "NEMO-GUĆE".. a brzine za faktor 4000. To znači rastojanja od deset svetlosnih godina. "to znači da bi talas kolonizacije napredovao otprilike deset svetlosnih godina na hiljadu godina (500 za putovanje i 500 za razvoj). Robert S.drugih oblasti.

odrasli se usavršavaju u bibliotekama. Pronalaze se nove vrste pogonskih motora. umire. Istražuju se nove vrste energije. neka druga učestvuje u astronomskim ot-krrićima o kojima ranije nije bilo nikakve predstave.•iavigaciju. stariji univerzitete sa odličnim fakultetima za astronomiju. koje sam kao primer naveo. prepiru se o strukturama početka i kraja • Univerzuma. svađaju se o totalnom kraju ili ponovnom rođenju 9 posle smrti. Deca se igraju u dečijim vrtićima. Vasionski kolonisti iz četiri razloga. počinju zate-gnutosti. sve se ponovo upotrebljava u kružnom obnavljanju. Ona se može ukotviti na nekoj bližoj planeti. jer ciljevi nisu bili ni naznačeni u nekom poznatom katalogu zvezda. Astronautska klopka Ota bi sve moglo da se odigra u vasioni? Radi boljeg razumevanja -'onoga što ću kasnije da izložim pratićemo zamišljene scenanje. Jedna će biti svedokprvog kompjutera sa sopstvenom svešću. U njihovom habitatu se voli. Naučnici diskutuju o sinergetskim fenomenima. Od nezadovoljnih. Postiglo se to da se toleriše rukovodeći tim koji rukovodi koloni-jom. Njihova deca završavaju stroge osnovne škole. Oni što rade smatraju ove gotovane suvišnim. u vazduhu se oseća napetost. Konačno: više nema đubreta. Tako se sadašnjost u tipičnom vasionskom bivstvovanju pretvara u prošlost. Ko ih se ne pridržava biće pivom prihkom izbačen na neku planetu sličnu Zemlji. Na brodu se stalno nešto dešava i bez estradnih animatora. iz komandnog centra izbegava meteorite. Uprkos tome.One nisu nanizane jedna za drugom već su nagomilane u dubini prostora. astrofiziku. drži najbolji kurs. . neka treća doživeće uletanje u strani Sunčev sistem. Radi se samo ono štoje najnužnije. nauku o gravi-taciji. neposlušnih nastaju tako prve male kolonije. Posle revolucije donose nove zakone. potiču od X-generacije rođene u kosmosu. ne mora u svakom slučaju da putuje 5 svetlosnih godina do sledećeg Sunca. Elita posećuje restora-ne i biblioteke koje su rezervisane samo za njih. a neka opet leti u prebrzom vozilu TAV u izviđanje. genetiku i kompjuterologiju. upravlja najmodernijom tehnikom. Na trzište se iznosi novo voće. Medutim. koja traži mesto boravka. novo . Vasionska kolonija. Svaka generacija doživljava nešto neobično. živi.

i u otvorenim razgovorima. Tako on sebi stvara oreol sveprisutnosti: zar ga istovremeno nisu videli na mnogim mestima? U habitatu izaslanicke misije vlada ambijent manastira. krunom stvaranja. odobrava istraživa-nja u frustrirajućem obimu. a eksperimenti se vrše samo pod strogom kontrolom. Svi se osećaju ravnopravnim. ujedinjuje se da bi pružila otpor naredbama regenta. sa n. Godišnja nagrada habitata za pi'onalazak koji je doneo najveću korist stanovnicima predaje se uz eeremonip. Oružje nose samo pripadnici telesne garde l'egenta. a kojs ima izvrstan nkus). uspomenu na prapostojbinu u čipu. u početku stalno praktikovana. Ijubomore i zavisti. Od hominida preko Ijudi presađenaje na vasionske koloniste loša osobina svaste. sa narodnim veseljem i iaserskim koncertom. Međutim. Najsiromašniji su obavljali opasne radove na reaktoru. naučni-ka i mženjera. U toj prekomernoj nadmenosti razvila se regentska tiranija.acionalnim praznikom. Medijska sredstva drži na uzici. Bilo kuda se vasionski kolonisti kretali. da Zemlja ništa više nije mogla da im ponudi. prisluškuje stanove i radna mesta. Ovi kolonisti kleče u startnim otvorima spremni da svoju veru prenesu drugim planetama. Zemlja više ne predstavlja u kompjuteru ništa osim i memorisane pozicije u Galaksiji. medutim. Obrazovanje komitetkoji priprema posetu Zemlji kroz deset hiljada godina. Obrazovale su se kaste. njegovaje vlast čvrsta: on kažnjava. Oni vellfiaju univerzalni duh univerzuma. sa povećanom razdaljinom se sma-njila. Ljudi su se tako osećali naprednim i nadmoćnim. "Veliki brat" je svuda. ali ne postoji vasionski raj. a njihov životni vek bio je prilično kratak. Glupim je smatran jedan deo stanovnika kojije služio kao radna snaga za prostije poslove. Na kraju. a u devetoj generaciji potpuno i prekinula. Onaj ko hoće da se dalje . svuda se iznenada pojavljuje regentov trodimenzionalni laserski hologram. kritika je za-branjena.i. prema praviiima igre i silom zakona ove negativne osobine moraju se uklonit. Srednja klasa koja se sastojala od činovnika. u vezi. ali i opozicija koja se pita da li se isplati taj trošak? Šta bi moglo da budejoš interesantno na staroj Plavoj planeti? Sebe smatraju najvećim u Univerzumu. svako brine o svakome.povrće kojeje genetski odgajio neki novi genijalni Gregori Johan Mendel.

Upućuju ih na dražesne igračke na ivici Sunčevih sistema. genetika i radioastronomija.Za širenje inteligentnih životnih oblika nisu nužni superbi-zi vasionski brodovi. mesečeve stanice i OSTRVA 1 do vasionskih habitata .a zadati cilj. Ujedinjeni u svom misionarskoro nagonu šalju u Univerzum sonde sa svojim genetskim materijalom. ineđutim. sposobnosti i poroke kao svi Ijudi na završetku dvadesetog veka. gde će izrasti serne njihove inteligencije i dovesti do novog početka evolucije. Dvanaest učenih igumana 26. Do sada se argumentovalo da su vanzemaljci. Izmedu pojanja i molitvi ova braća izračunavaju vreme stizanja njihove bombe n. Eksperimenti za napl'edak obavljaju se u osiguranim pro-storijama. preko TAV. Braća izaslaničke misije znaju da će veliki deo ovih životnih klasa izgoreti na Suncima ili da će pasti na beživotne planete. levo i desno pored njihovog habitata. da su morali pokazivati potpuno "neljudsko" ponašanje. Izotopni sat programiran je na vreme X. a u hale habitata. koje promiču ispod i iznad. Za takve argu-mentacije nema prinudnih razloga.nisam napustio trag vrline. rezimiraoje portparol igumana. slično svetim kružocima svih religija. "Tamo gde naiđemo na primitivan život". Sa Ijubavlju nazivaju "hiološkim bombama" sonde koje se šalju raketama na čvrsto gorivo. u kojima se nalaze životno važni sistemi. .mogud su. hiljada-ma godina ranije morali biti u svemu nadmoćniji od Ijudi. Kako ubrzati širenje sperme inteligencije? Šta smo prevideli. Za normalne koloniste postoje tabu-zone. Predstavljeni tehnički sistemi. od malih vasionskih stanica. takozvani bogovi. Glavne nauke su: roolekularna biologija. Oni imaju vrline. ove pobude za razmišljanje idu u ovom pravcu . . ali se nadaju da će delić od njih stići na nebeska tela slična Zemlji. generacije diskutovali su za vreme razrađivanja zadataka o tome štaje bolje učiniti. Konstatujem: -Ranije ili kasnije evolucya će naterati čovecanstvo u vasionu.Stanovnici vasionskih habitata nisu nadljudi. smeju da uđu gamo specijalisti. nisam ništa napisao što se naučno i tehnički ne može učiniti.obrazuje posle osnovne škole to može da čini držeći se pravila ordena. "pri-pomoćićemo mu veštačkim mutacijama da napravi skok u evoluciji!" Vasionski gradovi prolaze kroz Suncev sistem Priznajem da sam sa puno fantazije izatkao predstave o životu u vasionskim habitatima. propustili? Kako možemo bolje da služimo duhu Univerzuma? Kreiranaje nova ideja: stvorimo nove Zemlje! Napra-vimo nabeživotnim planetaroa životne predele! Složili su se u tome da bolje ne mogu da služe svojoj izaslaničkoj misiji. On će aktivirati jedno bezopasno punjenje biološke bombe i osloboditi genetski materijal. Time bi bio izvršen zadatak izaslaničke misije. .

Interesantne teme za istraživanje . njihova prebivališta mogu biti napadnuta spolja i iznutra.-Vanzemaljski posetioci sa stranih vasionskih habitata su povre-dljivi.

supstanca svih mitologija? . selekcije i prilagođavanja ili putem spontane mutacije iz vasione? . Izgradnjom mosta u budućnost treba da se osvetli i da se učini razumljivom naša najranya prošlost koja leži u tami. akoje moguće. međutim. a šta oznake "sinovi neba" i to ne samo u apokrifskoj knjizi proroka Enoha. smatra čak mogućim da su spontane mutacije nastale od genetičkog materijala iz vasione). . meniri u francuskoj Bretanji? . međutim.samo zato što se ne uklapaju u teoriju sa kojom se trguje na naučnom tržištu.Zašto su opisi "božjeg suda" identični sa uništavanjem celih ze-malja? .ta se može predstaviti pod religioznim ili mitološkim likovima iz predanja koji su sa bukom nestajali "prema nebu"? . Razmišljanja koja su stavljena na diskusiju. da se sa tim ne mogu probiti na svojim seminarima. (Nobelovac Fransis Krik pretpostavlja daje život na Zemlji nastao smišljeno ili slučajno . Pretpostavam da jošuvekima mnogoakademikačijejecentralnoi omiljenobavljenje . Realnost naše prošlosti spada u nasledstvo. kao štoje Darvinova. nerazumljivi tehnički fenomeni koji su izazvali posmrtno obožavanje vanzemaljskih posetilaca? .Iz kog razloga nasleđeni sveti spisi pojave boga stalno dovode u vezu sa vatrom. i to ne samo sa moje strane. dimom i bukom? . Nove ideje se ne mogu ubaciti u zacementiranu zgradu razmišljanja nadležnih naučnika. . Pri tome bi pretpostavke o poseti vanzemaljaca Zemlji mogle istovremeno da daju sveže impulse za više naučnih grana.Kako je nestalo i iz čega se obrazovalo svetski jedinstveno jezgro.1804) kaže: "Nema ničeg praktiCnijeg od dobre teorije".tako što su životne klice na Zemlju došle izvana. trebalo bi ispitati pomoću najmodernijih tehničkih po-moćnih sredstava koja stoje na raspolaganju fakultetima. zemljotresom.kao što to nauka sve više konstatuje . Oslo-bođena tradicionalnih "rešenja" takva pitanja bi trebalo bez predrasuda ispitati i. U toj predstavi nije ništa nelogično sem naše nadmenosti u pretpostavkama da smo mijedini inteligentni oblici života u Univerzumu. naći odgovore na sledeće: .Iz kojih pobuda su se odlučivali narodi iz praistorijskih i rano istorijskih vremena na gradnju dosad nerazumljivih gradevina " kao što su piramide u mnogim zemlama. koji je u starosti od 365 godina ne umirući "odleteo u nebo"? .Šta su bili povodi za nastajanje najstarijih religija? Prirodne pojave? Načini ponašanja koji se psihološki mogu rastumačiti ili/i pogrešno protumačeni. ser Fred Hojl.Kakoje nastao prvi život na Zemlji? Nijedan ozbiljan naučnik više ne tvrdi da je ovo pitanje skinuto sa dnevnog reda.U dvanaest knjiga sam sakupio indicije koje treba da dokažu i da učine razumljivim posetu vanzemaljaca pre mnogo hiljada go-dina. Emamiel Kant (1724 . Britanski astrofizičar.gledanje u središte Zemlje. ali sigurno ne u svrhu da se neraz-jašnjena pitanja potčiste pod tepih. ako .Sta govore spiskovi i imena "palih anđela". Traži se stanarsko pravo. .nisu tačne i nisu sposobne da obuhvate i ono štoje nespojivo i neshvatljivo? Da li potiskivanje činjenica spada u to . prostor za nove aspekte našeg porekla i budućnosti.Kako se mogu razumeti pomeranja vremena predstavljena u mnogim predanjima? Zašto su za "bogove" drukčiji protoci vreme-na nego za Ijude? -Zaštoje za sve religije zajednička misao o povratku Boga ili Bogova? Zašto se Ijudi plaše tog povratka? . takode znam. Iz rasprave sa studentima stalno saznajem koliko su zainteresovani za ovu temu. monumentalno parki-ralište u Stonhendžu.Kako je čovek postao inteligentan? Da li piitem do sada pretpostavljene evolucije. šta nam koriste teorije o poreklu.

"ali koncept da se planete pomoću veštačkih sredstava preformiraju delom nye ništa revolucionarno.Nojevog kovčega. koji su tako precizni da su posle šest hi-ljada godina morali da se koriguju samo zajedan dan? . crpli svoja zapanjujuća astronomska i matematička znanja? Iz kog izvora su uzeli narodi Maja svoju "tablicu tame" koja pokazuje svako pom-račenje Sunca i Meseca u prošlosti i budućnosti? Ko im je dao podatke o orbiti Venere. Mnogi pogledi će morati da se revidiraju. špekulišu oni. pomoću veštačkih sredstava. "Terraforming" žejms Eduard Oberg radi kao kontrolor leta u Džonsonovom ••--astronautičkom centru agencije NASA u HJUstonu. atomskim eksplozijama izbaciti iz putanje tako da se njihovi komadi sudare sa Venerom. Njena atmosfera sadrži isuviše ugljen-dioksida i paru sumporne kiseline. Takođe bi naciljani udari kometa ili asteroida mogli da utiču na brže okretanje Venere u dnevnom i noćnom ciklusu..Kako mogu stari hroničari i proroci da tako beskompromisno tvrde da su izvesna znanja dobili od "nebeskih učitelja"? .Zašto su Ijudi izgradili hramove u kojima su živeli "Bogovi"? Zašto građevine hramova često predstavljaju pretpostavljene du-plikate "nebeskih rezidencija" ili leteća konačišta "Bogova"? . Obergje konkretan. godine. kaže Oberg.Kako se pojavio kult čisto tehničkih sprava . "Kao prvi kandidat za terraforming nudi se Venera. nezavisno jedan od drugog. Onje obja-vio značajnu knjigu "Nove zemlje" 1981. Danas znamo daje na njoj kao u srednjovekovnim vizijama pakla.Zašto su Ijudi uvek tražili blizinu Boga na visokim planinama? Zašto su njima gradili oltare prevashodno na visokim vrhovima? Kojoj svrsi su služile tamo podnošene žrtve? .Odakleje došla ideja za prastare religiozne simbole. Komete se sastoje delom od leda. Ako odgovori na ova pitanja nastaće jedna nova. a ovaj bi se istopio na užarenoj Veneri i tako bi nastala vodena para koja je važna za život.Zašto se rano Covečanstvo podvrglo muci da . predstavlaju božije figurice kao "bića sa šlemo-vima"? Zašto su svuda slični motivi na crtežima po stenama? . Olafa Stepldona "Prvi i poslednji Ijudi" i znači preformi-ranje Zemlje Ui stvaraiye novih svetova. Solomonovih letećih kola? Kako je nastajao hindusko mnogo-boštvo čiji svaki Bog raspolaže specifičnim sposotinostima? .Odakle su stari kulturni narodi.Koliko ima istine u tvrdnji prastarih "Bogova" da su Zemlju zajedno sa živim bićima "stvorili" u etapama? Nauka ima reč. Ovaj pojam se pojavio prvi put 1930." U stručnom jeziku se postupak za preobražavaiye beživotnih svetova u upotrebljive planete za Coveka naziva "terraforming". Komete bi se rnogle. ) U njoj upozorava na fantastične mogućnosti da se čitave planete. kao narodi Maja.grebanjem stvara slike koje se mogu razaznati samo iz vazduha? . rekao je moj zemljak Johan Kaspar Lafater (1741-1801)." .Nekada se verovalo daje ona bliznakinja Zemlje. godine u naučnofantastičnom romanu V. Pošto sam nabrojao šta bi tehnički bilo moguće. za kult "letećih brodova"? ." Planeri terraforminga ozbiljno razmišljaju da izmene te uslove. To je bila već hiljadama godina tema literature i mitologije. "Možda ovo zvuči zapanjujuće". otkud inicua-tiva za kult Sunca i zvezda.Zašto na celoj zemaljskoj kugli tako mnogo naroda. zaokrožena slika sveta. hteo bih da pokažem šta bi trebalo da bude još moguće u sferi fanta-stičnog. Za Zemaljske uslove Venera je isuviše vrela. Obergkaže: "Brži broj okretaja planete stvarajače magnetno polje i time smanjuje ozračenje od Sunca. preobrate u Zemlji slične planete. međutim: "Saznati da se grešilo samoje priznanje daje čovek danas lukaviji nego juče". Osim toga ona se isuviše polako okreće.

godine pre naše ere. u izvesnim predelima Venere vladala bi klima slična nekom našem južnom moru. Medutim. međutim. Pravi problem predstavlja pritisak u atmosferi Venere koji je. našeg Mlečnog Puta. mladi naučnik Aristarh sa Samosa (300-230) postavioje hrabru tezu da Sunce i fiksne zvezde stoje nepokretni. Svatakva razmišljanja sujoš u povoju. Mada su danas samo teorije. Džejms Oberg nema samo jedan predlog. vladajte biljkama i životinjama. na drugim planetama život sličan životu na Zemlji ne bi uopšte došao u obzir.mogu da žive i na visokim temperaturama. Aristarh je bio ismejan. izračunaoje Oberg. Zemlja se nalazi na upravo idealnom rastojanju: nikada nije prehladno. zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura. nikada pretoplo što su idealni uslovi za razvoj svih zamislivih životnih oblika. u proredenom vazduhu na visoravnima Anda. Zna se da na Marsu i Veneri ovo izgleda kritično. Sa prečnikom od 1. naime 150. rekao je Tomas Alva Edison (1847-1931) i učinio je "neverovatna" tehnička otkrića koja su promenila svet. Čoveku treba atmosferski pritisak od oko 215 grama na kubni santimetar. razmišljanja pokazuju .3 smosu? U stara vremena Ijudi su bili ubeđeni da je Zemlja u središtu Univerzuma.da se vrele (Venera) i hladne (Mars) planete mogu nakraju krajeva preobraziti u nebeska tela slična Zemlji. Pri tome se. Idealno rastojanje od Sunca čini Zemlju "Ijudskom planetom". u suvoj pustinjskoj žezi. On predlaže veštačke oblake od prašinekoji stvaraju hlad i sprečavaju osunče-nje i koji bi mase vodene pare pretvorili u kišu za stvaranje okeana." Čovek odoleva. Da bi preživele u nepovoljnim životnim uslovima one stvaraju velike. 280. sto puta veći od vaz-dušnog pritiska na Zemlji u visini površine mora. priznati naučni-ci. Nešto niži i nešto viši pritisak podnosi se bez specijalnog odela. I. profesor Fric Cvikli. Ovejednoćelijske alge posedujujednu stvarnofenomenalnu osobinu . Kojoj okolnosti možemo da zahvalimo za povoljan položaj u ko. otprilike. podnosi najrazličitije klime ili uživa u njima. a da Zemlja kruži oko Sunca. Međutim. ugljen-dioksid pretvara u kiseonik. Posle nekoliko vekova. na ekvatoru u vlažnoj džungli. pritisak sadašnje atmosfere Venere bi ga "razmrljao". Položaj Zemlje Suncev sistem se sastoji od jednog Sunca i jedne ili više planeta. koji je predavao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju ili profesor ovako: "Rastite i razmnožavajte se.4 miliona kilometara onoje veće od Zemlje "samo" 109 puta. "Bespomoćnost i nezadovoljstvo su prvi preduslovi napretka". naše Sunce je sasvim obična prosečna zvezdica. godine naše ere egipatski astronom Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (120-180) dopunioje tadašnje znanje "Ptolomejevim . Međutim. kao sporedni proizvod.polazeći od tehnološkog i biološkog znanja . živi u grenlandskoj hladnoći.Sledeća mera bila bi proizvodnja plavih algi u genetičkim labora-torijama od kojih bi nekoliko hiljada tona trebalo ubaciti u atmosferu Venere. debelokorne trajne ćelije sa rezervnim materijama. ali danas je poznato da je njegova pretpostavka bila pravilna: Sunce se nalazi u središtu našeg Sunčevog sistema. To neće ići tako glatko i jednostavno kao u ovim fantastičnim idejama koje sam vam skraćeno skicirao. one se masovno razmnožavaju! Svojom razmenom materija redukovale bi visoko učešće ugljen-dioksida u atmosferi Venere. U poređeiiju sa 200 milijardi sunaca. a da se Sunce okreće oko Zemlje. a takode bi se i atmosfera Venere totalno izmenila. Oko 400 godinakasnije. Od devet planeta koje kruže oko našeg Sunca. kao štoje pokojni švajcarski astrofizičar. potčinite Mars. a sem toga morao bi se zaustaviti efekat stakle-ne bašte. što je najvažnije. na našoj susednoj planeti bilo bi ipak pretoplo za Ijudsku egzistenciju. On se prilagodava.

Sunce je u središtu našeg planetnog sistema prividno kretanje zvezdanog neba potiče od okretanja Zemlje. otkrili: . koji nose njegovo ime. Geocentrični sistem ovog Aleksandrinca sadržao je celo antičko znanje astronomije i matematike. a vrlo daleko izvan toga i jedan krug sa mnogo zvezdica. Kopernik je utvrdio: ne Zemlja.geocentričnim sistemom" u kome Zemlja stoji u središtu. a oko nje se okreću Mesec. planete i Sunce. 1 Kopernik se prevario videći da su putanje planeta oko Zemlje kružne. Tek su tri zakona Johana Keplera (1571-1630). Nije čudo što je on ostao važeći hiljadu i po godina dok genijalni Nikola Kopernik (1474-1543) iz istočnopruskog Torna mje napisao 1543. godine svoje glavno delo "Sedam knjiga o kruženju nebeskih tela".

recimo. mogli bi se stvoriti "Zemlji slični" svetovi ako se neka hladnija planeta pomeri na putan-ju bližu Suncu ili ako se vrela Venera udalji od Sunca."' . koji se baci u vazduh ponovo pada na Zemlju? Odgovor se nalazi u njegovom životnom delu "Matematičke osnove prirodn. ali bi Mars. Naš Sunčev sistern se uravnotežio.da su putanje planeta oko Sunca elipsaste. uletela nepoznata planeta u te putanje. njene mase i njene brzine postoji uzročni odnos. Njutn. Posle dužeg vremena bi se. teore-tičar i pažljivi posmatrač svakodnevnih pojava. zaslugom nekog čarobnjaka. a kod ovih razdaljina nekoliko dese-tina hiljada kilometara ne znače ništa.da one utoliko sporije kruže oko Sunca ukoliko su dalje od njega. a ni veštački oblaci od prašine da bi se vrela planeta ohladila. Ova tri zakonaje dopunio Isak Njutn (1643-1727) kojije prilikom svojih studija u Kembridžu naišao na Keplerova dela..da se planete kreću najbrže na tački najbližoj Suncu. U ova-kvim okolnostima ne bi više bila potrebna ogledala prečnika hiljadu kilo-metara da hi se zagrejala hladna planeta. Kao po redu vožnje devet planeta opisuje svoje elipsaste putanje. Oni kažu: "Stvorimo nove odnose gravitadje u nekom Sunčevom sistemu! Minirajmojednu planetu i druga nebeska tela biće oterana na nove putanje! Nove putanje se mogu. Dakle. sa priličnom tačnošću. . bio lociran bliže Suncu. Međutim. . a Merkur bi možda bio čak izbacen u drugo sazvežđe. privlačne snage masa bile bi pome-rene. inženjeri "terraforminga" ne daju se odvratiti sadašnjim statusom. ili ako bi iz njih bila uklonjena neka postojeća planeta? Ravnoteža bi bila narušena. zapitao se: zašto predmet. doduše. Ali kako bi se mogle "pomeriti" planete? Vasionska kolonija u tami vasione Uz najhrabriju tehničku fantaziju ne može se zamisliti energija koja bi mogla da pomeri planete sa njihovih putanja. Zakon kaže: "Dve mase se privlače silom koja je direktno proporcionalna proizvodu mase.e nauke" koje sadrži Njutnov Zakon o gi-avitaciji. Pogonski motori koji bi to mogli da učine spadaju u oblast najdalje utopije. Šta bi se desilo kada bi iznenada. a indirektno proprocionalna kvadratu njihovog rastojanja". Pojednostavljeno rečeno: između razdaljine neke planete od Sunca. sve aranžiralo na novim putanjama. a najsporije na najudaljenijoj tački od Sunca. unapred prora&unati.

orkanske bure od peska i vodene pare. ne smeta da u meduvremenu odu do tri najbliža sunčeva sistema i da se posle dve i po hiljade godina vrate.. "Terraformmg"! Ludo. Tada bi se rastopile polarne kape. led. stalna zaleđenost. planeta: temperature do 20 stepeni na ekvatoni. Verska braća "Izaslaničke misije" sada imaju svoju željenu planetu na ide-alnoj putanji Sunčevog sistema. da suvo postane vidljivo! 1 to se desi. napravili spektralne analize i izmerili temperature površine. Generacija "X" vasionskih naseljenikane pokazuje ni najmanji interes da ode u neki novi svet.. Komadi se brzo hlade. porasla bi temperatura i počelo bi kruženje voda . Njihova domovina. samo ne nedostaje vreinena. 3. Prevashodna briga naučne elite kreće se u pravcu stvaranja energije. Neka vi-vi voda od živih bića. a ipak najveći deo njih skuplja se. 2 % azota. a gde titan. Vrhnnac poduhvata bila bi planirana veštačka mutacija najrazvijenije vrste -"stvaranje" intilegencije.3 procenta kiseonika. Senzori javljaju gde se nalazi led. Istovremeno se aktivira čitav lanac vodoničnih bornbi. Medutim. Igumani "Izaslaničke misije" likuju: 3.kiša.. bez života. onekomadaju 5.. . i tada reče Bog: vodu ispod neba skupiću najedno mesto. izračunali njihove putanje. Njima ništa ne znači da ostanu pet stotina godina u novootkrivenom sunčevom sistemu. od čega voda vrvi. 0. takode. planeta: užareno tečna. Od tada roboti mogu da eksploatišu sirovine svake vrste direktno sa novonastalih asteroida. bez atmosfere. izdašno. doduše. planeta: temperature preko 700 stepeni. Generacije rođene u kosinosu odavno duže žive od njihovih predaka.. nedostaju sirovine. Njima. 6. Utopijski. Sunce ovog stranog sunčevog sistema je. planeta: sterilna. Posle stolećima dugog leta nedostaje sve. .oblaci .. 2. ". 1 Bogvide daje to dobro. 1 Bog vide daje to dobro. zatim razne primi-tivne životne forme..arski duboke rupe u 5. Avetinjski. i Bog reče: neka zemlja stvori živa bića: stoku. slaba atmosfera sa 96 % ugljendioksida.. gde uran. kao što je očekivano. 1 Bog reče: neka iz zemlje izraste mlado zelenilo: zelje koje ima seme i drveće sa plodovima koje po svojoj vrsti na zemlju plodove donosi.. posle dužeg putovanja kroz tamu kosmosa habitat mora da dopuni svoje zalihe energije. mnogo prirodnih bogatstava u rudama. medutim. postoji primitivan život. i Bog nazva to suvom zemljom. Buše kilomet. a zatim biljke i živa bića svih vrsta.1. a tamo gde se skupila voda. i Bog vide daje to dobro. 1 Bog stvori velike morske životinje i sve što tamo živi i kreće se.Hipoteza: Jedan vasionski habitat već je 500 godina na putu i približava se nekom sunievom sistemu. njihova "planeta"je vasionsko naselje. Geneza. gmizavce i polj-sku divljač.7 % ugljen-monoksida i 0. Treća i četvrta planeta približavaju se Suncu. Prvo bi se posejale plave alge koje proizvode kiseonik. 1 % argona.. Posle dugih proračuna mkovodeća tela sastavljena od naučnika i igumana odlučuju da oba problema . u kojemu je seme prema njegovoj vrsti. on nazva more. planetu i uravnoteženi sklop ovogsunčevog sistema dospeva u haotično stanje. da bi pratili razvoj svog eksperimenta. i sve leteće zverke svaku prema svojoj vrsti. da otuda koriste sirovine i istovremeno da nadgledaju eksperiment "Izaslaničke misije". ujedan prsten. gde gvožđe. atmosfera pretežno od inetana i amonijaka. planeta: džinovsko nebesko telo. svaku prema svojoj vrsti! 1 to se desi. Komadi pete planete sudaraju se sa drugim nebeskim telima.. To samo tako zvuci. .. biblijska praistorija stvaranja sveta u osnovi ne govori ništa drugo.energije i zadatka misije reše jednim udarcem. a timeje naučna elita rešila problem energije.. Već pred uletanje u novi sunčev sistem astronomi su odabrali šest planeta." . stvorili bi se okeani. planeta je pogodna za gajenje života "po njihovom uzoru". 5. planeti. Robotske sonde su u munjevitim izletima pokupile podat-ke o šansama za život.. planeta: led ispod zamrznute površine. Rezultati postoje . šesta se udaljava. na praznik neba! 1 to se desi. džinovske ledene kape na polovima. 4. a ptice neka lete iznad zemlje.. a vasionski habitat se pomera na bezbedno mesto. mada se ona mora približiti nešto bliže Suncu.. Kao štoje ranije izračunato.

Sa pretpostavkom da su obe "ubačene". gde treba da istrazujemo vanzemaljske životne oblike? Na Bernadovoj zvezdi (udaljenoj šest svetlosnih godina). 1 strani astronauti . moje mišljenje nije jeretično. mi moramo početi sa istraživa-njem kod nas. Prema mom razumu.za koje uzimam slobodu da tvrdim da su nekad postojali .Svestan sam da ovom alegorijom šokiram. pitanje se prebacuje u neki drugi sunčev sistem. Kada se otkriće konaCno razume. mi Ijudi smo sami sebi najbliži. kao što mi u rezervatima za divljač posmatramo ponašanje životinja.imali su nekad i negde svoje poreklo. nego putem sračunate.mi postojimo. Ukoliko stvarno živimo •u zoološkom vrtu. posebna vrsta koju su odgajili vanzemaljci i koju oni posmatraju iz vasione. treba da pokušamo da se probijemo do rešetaka i da otkrijemo naše čuvare. Međutim.nemaju odgovor. Prvo mu se godinama smeju. Američki astronom Džon A. onda to svako može i ume. Za našim sopstvenim životom ne moramo više da tragamo . kao što to smatra mogućim nobelovac Fransis Krik u svojoj knjizi "Sam život"? Da li inteli-gencija ne nastaje slučajno. Dok se drugi svetovi nalaze izvan naših mogućnosti ispitivanja ne ostaje nam nikakav drugi izbor. dugim prilagođavanjem. na Siujusu (uda-Uenoj osam svetlosnih godina)? Ne. Bel nabacio je u svojoj studiji "Zoo-loška hipoteza" pitanje da nije čovek. da će mi se prebaciti da tehniziram božanski akt stvaranja sveta. Moramo prvo u našem Sunčevom sistemu da tražimo odgovor. Možda ista pitanja uznemiravaju vanzemaljske civiliza-cije. . Da li se život prenosi putem inteligentnih životnih oblika od sunčevog sistema ka sunčevom sistemu. možda. U vezi s tim astronom i astrofizičar profesor Nikolaus Fogt sa univerziteta u Minhenu kaže: "Intenzivno istraživanje manifestacija vanzemaljske intergencije trebalo bi da otpočne u našem sopstvenom Sunčevom sistemu. na Alfa ken-tauri (udaljenoj četiri svetlosne godine). Stara. u našem Sunfievom sistemu. Možda oni borave sakriveni u asteroidnom prstenu ili negde u spojnom planetarnom sistemu Umesto završne reči uz ovaj kompleks problema citiraću Vilhel-ma Jensena (1837-1911) jednim umnim stihom: Ko prvi dobije ideju. kadaje sve počelo i kako . veštačke mutacije "spolja"? Naravno da mi je poznato da život i inteligencija mogu da nastanu kako na Zemlji tako i negde u vasioni. prastara pitanja odakle smo. Svejedno gde se može naći odgovor o vanzemaljskom životu.

Njegova čula javljaju nešto totalno nerazurnljivo. ne nalazi iskustva sa kojima može da uporedi ovo upravo doživljeno. nedodirnuti od stranog sveta. Nastaju priče. naselili samo obalsku oblast. ne razume šta se dešava. On pre-tražuje sve vijuge u svom mozgu.II FANTASTIĆNA STVARNOST Prošlost i sadašnjost naša su srcdstva. 1920. smenili Australijanci. Buciućnost sama našaje svrha. Ukolikoje veća razlika svetova koji se susreću. a njih su zatim. šta se još i danas dešava. Znamo šta se dešavalo prekjuče i juče. Oko 1930. međutim. Engleza i Nemaca. koji su. Ispitajmo to na primeni i izvucimo iz toga zaključke. u uslovima kamenog doba i ništa nisu znali o teh-ničkim . o čijem postojanju nemaju pojma? Kako reaguje čovek iz kamenog doba na neočekivani bljesak svetlosnog zraka iz džepne lampe? Kakav utisak ostavljaju vatrometne rakete. Takojebilo prekjuče ijuče. nešto uporedivo. objašnjenja. kada su beli konkvistadori prodrli u netaknute rajeve "divljaka". Toje dokazano. Klan se sakuplja. Oni nikada nisubili videli nešto slično. Pnmitivac ne veruje svojim očima i ušima. a koja ni u snu nisu sretali. pa i nove religije. kada 511 ovi prvi put videli tehničke naprave koje su im bile nerazumljive. BIez Paskal (1623-1662) Tako se ponašaju Ijudi koji se iznenada konfrontiraju sa hićima i predmetima iz poslovično vedrog neba. savetuje. koje na tamnom nebu sa grmljavinom proizvode kišu zvezdica. Živeli su u plemenima. na stanovnike nekog usamljenog. jer su konfrontacije kultura stalno u sebi skrivale seme za nove kultove. godine u brdovitom predelu Nove Gvineje živelojejoš preko milion urođenika koji nikada nisu nešto čuli o belim Ijudima. utoliko su grotesknije posledice. legende. zaboravljenog ostrva u Južnom moru? Šta se dešava u glavama australijskih domorodaca pored čijih pećina iznenada pro-tutnje tenkovi? Kako reaguju patuljasti Pigmejci u afričkoj tropskoj šumi kada se helikopter uz zaglušujuću buku spusti pred njihove kolibe od slame? Kakvo iznenađenje dožive Eskimi kad ugledaju podmornicu koja ispliva između santi leda u blizini njihovog igloa? Kako je izgledalo kada su prvi beli zavojevači počastili svojom iznenađujućom posetom Indijance u Južnoj i Centralnoj Americi? Susreti tehnički razvijenije sa nekom primitivnom kulturom na-zivaju se "konfrontacije kultura". nagađa. Takoje bilo i pre mnogo hiljada godina kada su se vanzemaljski kosmonauti "prikazali" prvi put našim primitivnim precima. Istraživanja u Novoj Gvineji Raojedna od poslednjih belih mrija na karti sveta koloniziranaje Nova Gvineja prvo od strane Holandana. za njih prihvatljivog. doduše. Odakle dolazi ono štoje pred njima? Šta hoće od njih ove strane spodobe? Da li ovi nepoznati predmeti predstavljaju opasnost za njih? Razgovara se i savetuje i zbog nedostatka nekog. godine.

Smrtno sam se uplašio i počeo da plačem. Taj se čovek pojavio sasvim iznenada. Smatrali smo te belce munjama sa neba. dakle. Ono što su saznali obrazložili su u jednom televizijskom dokumentarnom filmu Obojica su polazili od toga da još mora da živi neki Australijanac iz tridesetih godina. urođenici. niti nađeno zlato ka obali.i kamere. konzervi. drugom po veličini ostrvu ua svetn. urođenik nije skriven posmatrao kako jedan od belaca spušta pan-talone i vidljivo izbacuje svoje izlučevine. "Oni su jednostavno bili srećni što imaju mesto za tapkanje". Oni su bili opsednuti mislju da se u dubini kopna nalaze velike količine tog traženog žutog metala. Ono što im je tada prolazilo kroz glavu objasnili su ovi. godine. izbila je zlatna groznica 1926. žena i dece pevajući su nogama ravnali tle. Nikada pre toga nismo videli takvo biće." Štabi inače trebalo da misle? Postojala su stara predanja." Jedan od onih sa neba upravoje uradio ono!". Hiljade Ijudi. Pre nego što . pantalone i košulje. njihovi zemljaci Konoli i Anderson mogli su da se vrate na to. nisu shvatali o čemu se radi. Oni danas drukčije izgledaju. Mali broj njihje izdržao. osamdesetih godina. da su nekada Bogovi sišli sa neba i da su Ijude podučili. Sada. pričali su oni. Jedan staracje ispričao: "Tada sam još bio dete. na austra-Ujskom obalnom pojasu. zbunjeno stajali pred svakim predmetom bez obzira da li se radilo o šibici. ali rad im je činio zadovoljstvo. ili su ovi stranci morali doći sa neba. Za njih su postojale samo dve mogućnosti. Oni su uvek imali sa sobom -sem oružja na boku i sita za ispiraiye zlata na leđima . Oni. Nekoliko starih urođenika su se prepoznali na fotografijama. koji mogu da opišu taj događaj iz svog ugla. nešto štojoš nikada nisu videli. Odakle li dolazi? Možda sa neba ili iz reke? Bili smo potpuno zbunjeni. olovci ili makazama. Šta su osećali. Tim uporaim tragačima za zlatom pripadala su i braća MajkL Bendžamin i Džejms Li.tekovinama novoga vremena. Drugi su govorili da su to naši preci koji sn se vratili sa onog sveta. Njihov prvi kontakt sa prastanovništvom ostao je kao svojevrsna dokumentacija. a fotogra-fije od pre pedeset godina su ih prikazivale u keceljama i sa kopljima. Tu su bile i slike osoba koje su mogli da pokažu starijim stanovnicima. kako objašnjavaju braća Li. Hiljade Australijanacaje potražilo svoju sreću u vrelim priobalnim oblastima tog stranog sveta. još živi. sem toga. kaže Bendžamin Li. izvestioje špijun. šta su mislili ovi zakasneli Ijudi iz kamenog doba. ili su to bili duhovi izumrlih predaka! "U našem selu se proširila vest da su došle munje. Njih dvojica su napravili povećanja od materijala nastalog oko 1928. Oni su se čak nadali dajoš postoje živi prastanovnici Nove Gvineje koji su bili deca ili mladići u ono vreme kada su ih belci otkrili." Bendžamin i Džejms Li potvrdili su taj utisak: "Mi smo bili nešto apsolutno strano za njih. nose cipele. Potrudili su se da nađu avionsku vezu. Dok su oni posle višednevnog marša gradili logor urođenici su se sa poniznim držanjem približavali i donosili im šećernu trsku i druge poklone. Na Novoj Gvineji. Moj meje otac poveo u lov i tada smo prvi put videli belog čoveka. kada su se neposredno konfronti-rali sa civilizacijom dvadesetog veka? Australijski istraživači Bob Konoli i Robin Anderson tražili su odgovore na ova pitanja. do-duše. Groznica nije trajala dugo. a. Prastanov-nici su. Braći Li je postalo jasno da ne mogu da transportuju sve što im je potrebno od obale u prašumu. godine i uspeli su da indentifikuju mesta događaja i da ih ponovo nađu. Ova tri tvrdoglava Australijanca imali su hobi da fotografišu i snimaju filmove. jerje mala-rija desetkovala mlade avanturiste. koja su : poznavali. Konoli i Anderson imali su sreću. Sa kolonom nosača braća Li su preko planina prodrli u unu-trašnjost zemlje. Neki od hrabrijih omirisali su zaostavštinu belog čoveka i utvrdili da nebesko govno smrdi isto tako kao i zemaljsko. zlanti plen je bio mali. Njimaje takođe uspelo da privuku urođenike za rad na improvizovanom malom aerodromu. koji je onda pripadao timu koji je doživeo prve kontakte sa urođenicima.

Jedna stara ženaje ispričala da su se prilikom sletanja džinovske ptice bacili na zemlju i sakrili lica. Kargo-kultovi stalno nastaju Ono što se pre više hiljada godina dogodilo. jer nisu znali sta se otuda spušta.je avion pozvan radiom objasnili su urodenicima da će sa neba doći velika ptica. a mlada generacija prastanovnika većje podučavana u školama koje su osnovali belci. a mnogi su se čvrsto zagrlili u vrištali od straha. urođenici su shvatili da ovi čudni belci nisu nebeska bića. u meri u kojoj je bilo moguće razumevanje. zatirn su pobegli i sakrili se. a u svome stomaku čak i Ijude. kult o precima koji se vraćaju. da će sa sobom doneti mnoge lepe stvari. Upravo bi se to desilo." Malo po malo. To mora da su duhovi njihovih predaka! Odvajkada je postojao običaj da se mrtvi spaljuju. Ispirali su pesak i odvajali male žutekamenčiće iz čudnih činija. . kao amin u crkvi. Kako se inače može objasniti njihovo neobično ponašanje? Godine SM prolazile.. kada su tudi astro-nauti posetili pračovečanstvo. Nesporazumi su otklonjeni. koji su u reci tražili svoje kosti . Razumljivo. Dakle. hi-ljade radoznalih urođenika bile su prisutne kada se avion spustio na utabano zemljište. Bendžamin Li je posmatrao: "Ljudi su bili kao u panici.kult o belcirna koji su sišli sa neba u jednoj ogromnoj bučnoj ptici i ponovo tamo nestali. Belci su ostali. a da se pepeo i kosti bacaju u reku. to su moralibiti njihovi mrtvi precikoji su u recitražili svoje sopstvene ostatke. ponovo se dešava i u našem veku. čak su stalno novi dolazili. šta bi se desilo. nastao bi neki novi kult. neka nova religija. nrođenici su počeli da uče. mnogi od njih su bili tako prestrašeni da su pustili vodu. Međutim. A šta su radili ovi stranci? Oni sii stajali satima u reci. da su belci posle kraćeg zadržavanja nestali tako naglo kao što su se pojavili i da se nikada više nisu vratili? Sigurno. moramo se upitati. oni su ostali u ubeđenju da oni nisu sa ovog sveta. Jezička barijera je probijena. medutim.

napijali su se i poklanjali sve što su imaUJerje trebalo da dobiju mnogo lepše stvari. zatim. noževe.postoje brojni kargokultovi. misionari. vojnici imaju stalno kod sebe robu (kargo). Jedno od najmanjih je Tana koje je dugo samo pedesetkilometara. Štaje tako naglo ušlo u te Ijude? Polako se saznalo da se na delu ostrva pojavio "Džon Fi-um" i najavio novi svet u kome niko više ne mora da radi. Da li se kod ove sumnjive pojave radilo samo o glasini? Glasine se. Štaje kargo-kult i kako on nastaje? Osvajači. Sada su znali da su "njihov Bog" Džon Frum i njegovi proroci bili u pravu. konzerve. poslednji). čak donji veš i veštačka vilica. očigledno. Ostrvljaiii su ugledali vojnike koji su. Kada su se. Misionari adventista i presbiterijanaca. Sve ono što su velike ptice. oduševljenju na Tani nije bilo kraja.blagoslov i Djima stigao s neba.-h predaka. kada prvi put sretnu do tada neotkrivena urođenička plemena nedodirnuta nijednom civilizacijom. teret. Međutim. U to vreme su se pronosile priče da Džon Frum ima tri sina: Isaka. Mislili su što se tiče količine robe kojaje iskrcana sa ratnog broda . jer će kargo biti deljen u ogromnim kolicinacaa. imali tarnnu boju kože. navodno prosvećenom. Do danas nije moglo da se razjasni koje bio taj Džon Frum i da li se iza njega skrivalo neko zivo biće. godine kada su se urođenid naglo povukli iz svojih sela u džunglu. taj Džon Frum rasturio je društvenu etrukturu roalog ostrva Tana. kada će Džon Frum uskoro da ih usreći! Kada su se pojavili australijski hidrokrilni čamci i na kraju jedan američki nosač aviona. Hteli su da imaju i takve avione kako bi kargo . ne moraju ni da rade? U in'ia "divljaka" razvijaju se dva alternativna rešenja za tu zago-ili ove strane spodobe imaju svoj kargo sa neba ili od svojih . Urođenici su prihvatali ovu robu kao stvar samu po sebi razumljivu. kao i oni sami. šta njima izvode. premalo karga za njih. jednostav---. čokoladu. našli su se pred zagonetkom. Bioje to za njih neoborivi dokaz da kargo ni u kom slučaju ne pripada samo belcima. Pri tome im se budi želja da . mreža za komarce. u svakom sluCaju. ali ima 11000 staoovnika ijedan aktivni vulkan. Moramo sebi predstaviti da su prastanovnicima r "nate stvari koje su za nas razumljive same po sebi. «Jifdiko dode blagoslov sa neba možda bi i oni sami mogli da iAiTa kargo. transportni avioni. Svejedno da U pravi ili izmisjen. svetu. sve što jedna takva bogata okupaciona sila ima u prtljažniku. naočari. Po osti-vu su stvarno tumarala tri osti-vljanina u dugim odorama kao "proroci" Džona Fruma i obećavala kargo koji treba da stigne. u stvari. jer im je obećana i zato što im taj kargo pripada. Etnolozima i teolozima je poznato da na udaljenim ostrvskim predelima Mikronezije i Melanezije arhipelazima u severozapad-nom. Zaštojoš raditi. "Roba" je sve: puška. Jakova i Lastuana (od last one. istovarali na improvizovanim aerodromima učinilo ihjejoš pohlepmjim. konzerva. pitali su se. Amerikanci iskrcali na Tanu situacija sejoš više iskomplikovala. Literafrura navodi sa tog ostrvajedan upravo klasičan slučaj kargo-kulta koji tamo i danas postoji.Kargo je reč uzeta iz engleskogjezika i znači: roba. kako? Otkud strancima 'a bogatstva za koja. nisu bili zadovoljni. pa i šešir. igračke. skupocena dobra.daje. odnosno zapadnom Tihom okeanu . tovar. Sopstvena posmatranja ih dovode do zaključka da su se rnrtvi vratili i da su za njih iz svoga čudesnog sveta doneli kargo. lakve čudne predmete. . Tako nastaju kargo-kultovi. kamera. kod "primitivnih" prihvataju zdravo za gotovo isto kao i u našem. Medutim. Klasični kargo-kult Hebridi se nalaze u Tihom okeanu i njima pripada osamde-set ostrva. koji su ostrvljane prevodili u hrišćanstvo. Biloje to u maju 1941. Ostrvljani su u očekiva-nju obećanog karga noćima igrali u divljoj ekstazi. zbog toga urodenici pokušavaju da se prijateljski drugom svetu u kome nema telesnih mana i u kome ima svega što zažele i da u tom drugom svetu niko ne živi u bedi. avanturisti. „ tek one hiksuzne! Oni zainteresovano posmatraju šta stranci aie sa tim stvarima. Amerikanci su pokla-njali mnoštvo kargoa urođenicima: žvakaću gumu. naročito zato štoje izgledalo da svetbelaca raspolaže neizmer-nim količinama robe.

kultnu odeću? Koji prastari model je služio za krunu. Avioni su neprestano sletali i donosili rezerve za rat na Pacifiku. nije trebalo da nedostaju ni "poljske bolnice" koje su videli. Na kraju došli su do zaključka da bi morali da imitiraju strance dabi ponovo došli do kargoa.: stavljeni su i "lekari" i "bolničarke". Holandski činovnici na osti-vu posmatrali su sa '-izumevanjem ove ludosti i smejali se.rgokultova postoji razlika u biti. neko nerazumevanje tehnike. lako tako blizu sreći. No. Ostalaje samo nada da će --. Stalno previdamo da su "naše" religije u suštini nastale na sličan način.neracije moći da učestvuju u bogatom kargo . samo u masi vernika i hiljadama godina prohujalog vremena kada su utvrđeni časovi rodenja religija. Ali milioni vernika i veliko vremensko rastojanje ne govore ništa o tome da li je na početku postojala neka zabluda. jer su bili ubeđeni da će kargo stići do njih samo pod tim čarobnim znakom. Neloiag je naterao svoje zimljake da na platou Ikelan izgrade pistu da bi kargo ubuduće n-ogao da im stigne direktno sa neba. posmatrali su sumnjičavo i bez razumevanja šta se događa. ostrvljani su. iz božjeg uzora. te velike. 1 mi ćemo morati da se pitamo o počecima i o uzrocima naših religijskih svetova. naš -'kultni nakit.blagoslovu. :klona dobijenih bez muke. Oni nisu imali pojma o svetskoj politici. Ponovo je bilo onako ka-ve američkih vesnika bogova.U fazi tog orijastičnog očekivanja blagostanja koje će doći ostrvlja-nin Neloiagje objavio daje on ponovo rođeni Džon Frum i istovre-meno predodređeni kralj SAD i Tane. "praotački greh". Domoroci. o razarajućem ratu na celoj Zemljinoj kugli. Prorok Starog zaveta Jezekilj detaljno i tačno je opisivao "gospodina" koji je sa velikom bukom na . ponašanjem Ijudi iz kamenog doba sadašnjice. Između naših religioznih predstava i oblika ponaša-nja i ka. Odakle smo uzeli sopstvene uzore Odakle smo mi sami preuzeli uzore za naše kultne predmete. "spase-nje". Osti-vljani su se povukli u sebe. koji za biskupsku palicu? Od koga se videlo da se određene radnje mogu izvršavati samo u odeći kojaje protokolarno utvrđena? Šta imitiramo kada se u litiji na Brašančevo ulicama nosi "nebo"? Zašto se u oltaru zatvara "svetinja"? Odakle potiču uzori za anđele sa krilima i sveta svetla koja zrače? Odakle su stanovnici Zemlje preuzeli nerazumljive predstave kao što su one o Spasovdanu? Da li smo sami pronašli "bezgrešno začeće". vredno rade ono što su svakodnevno gledali Dečje sujeverje? Verovati u to bila bi lažna nadmenost iz koje potiskujemo ono što namje neraznmljivo. uskoro je usledilo ' režnjenje. Njihov svet bio je žbun! Stranci koji su preko noći upali u njihov svet izgledali su neizmer-m bogati i poklanjali su kargo u velikim količinama. miropotnazanj e? Bavljenje kultovima nastalim u našem veku. Na napuštenim plažama izgradili su sa materijalom iz šipražja ogromne s'orske šnpe" u kojima su želeli da uskladište eventualni kargo. Poreklo i razvoj kargo kulta i drugih kultova stvaraju nam šansu za pogled u našu sopstvenu prošlost. medutim. Međutim. neobične ptice su nestale put neba bi-zo. godine Amerikanci su na Novoj Gvineji pretvorili oblast oko Holandije u bazu. "Najveći broj i najgora zla kojeje učinio čovek čoveku potekla su iz čvrstog uverenja. Ko su bili naši uzori i učitelji? Amerikanci kao vesnici Bogova To proleće 1945. u isprav-nost pogrešnih ubeđenja".lame i drveta sklepani su avioni po uzoru na američke mašine. Smatram iluzijom da se zapadne religije izvode iz božje reči. tetovirali na svojoj tamnoj koži slova USA. za svaki slučaj. Kargo nije punio šupe. Privremenoje tamo bilo stacioni-rano 400000 vojnika. Od . Mladi urođenici su se trimovali sjnom drilu. većinom Papuanci. kao što su se i pojavile. stvara neku vrstu ogledala u kome ćemo se sami ogledati. Takođe. konstatovao je Bertrand Rasel. Šta su pogrešno raadili? ako lako navikmiti na blagodeti kargoa nerado su se odvikavali od .

bibliotekar Univerzitetske bibIioteke u Cirihu. velike poklone. oktobra 1978. Kameraje pokazala grupu Crnaca koji su sa čuđenjem gledali ovaj dogadaj. Prema predanjima Pamona. Ovo pismo je odštampano u jednom malom misionarskom listu i postaloje možda najređi dokument' o ponašanju primitivnih naroda prema stranoj tehnici: . njimaje doneo kult Bog Hirikavaji koji je posle boravka na Zemlji odleteo zvezdama. Posle opreznih priprema naučnici su prošver-covali magnetofon u pećinujedne porodice Tašadaja da bi takoreći na izvoru zapisali reakcije. kojijoš radi na svojoj knjizi. strane poklone samo ako budu dobri sa stanovnicima "velike ptice". Dopatka. a ovaj je odgovorio. Ono štoje videla vrlojuje iznenadilo: Indijanci su u nebesku oblast svoga boga Hirikavaji uci-tali neki strani objekat koji nije postojao na ranijim slikama na steni. Jedan Crnac je odgovorio: "To su naši moćni prijatelji koji šalju vatru u nebo!" Moralo bi se još jednom otići tamo da bi se konstatovalo da li se razvio raketni kult. bisera prošlosti. U svojim istraživanjima gospođa Barcelo je otkrila i novije crteže na steni Pemon-Indijanaca. Tašadaji sujemd za pravilo da su oni koji su iznenađeni u svom primitivnom svetu ispunjeni radoznalošću i strahom i da pokušava-ju da njima stranu tehnologiju objasne pojmovima iz poznate životne okoline. a telegrafski vod duž želez-ničke pruge "žica koja peva. Vest se proširila okolo. B i s e r i iz kruga Kargo-kulta Moj prijatelj Ulrih Dopatka. Doneli su brzu odluku datri pisme-na coveka iz plemena napišu pismo Rusima i da ga daju jednom misionaru na dalji postupak." Često su pripadnici primitivnih naroda pokušavali da imitiraju tehničke konstrukdje. izveštava o markantnom slučaju modernog nastajanja mita. Neki član plemena čuoje da su Rusi izbaciH u vasionu "nebesko vozilo" satelit. Jedino vremensko rastojanje omogućava da se ovaj dogadaj primi kao "božja manifestacija". odvajao i arhivirao kargo-kultove iz vremena velikih otkrića. Njena plemenska braća su se iščudavala ovom nebeskom čudovištu sa sigurne udaljenosti. f'emoni su bili ubeđeni u to da rnogu "preko Rusa" da pošalju vest svom starorn Bogu Hirikavajiju. abonbo na sadašnjosti.enika Pemona. sakupljao je. da su urođenici sela Kajmari ubrzo po njegovom dolasku pojednostavljeno imitirali njegov hidroavion kojimje došao i da su ga poklanjali deci kao igračku. gospoda L. Kad su etnolozi prvi put helikopterom posetili pleme Tašadaja na Filipinima. Barcelo. Tumač ih je pitao kakav utisak na njih ostavlja lansiranje rakete. Venecuelski etnolog.njegove oči sleteo na Zemlju u "kolima" sa "krilima" i "točkovima". Ponadali su se da će stalno dobijati fine. Naučnica je pitala v-hovnog svešt. za vreine njegove ekspedicije u Novu Gvineju dvade-setih godina. dozvolio mije da unapred preuzmem nekoliko priča. kao da se to samo po sebi razumc: "To su Rusi!" Kako to? Gospoda Barcelo došlaje na trag ovoj nerazumljivoj stvari. ali je želeo da se jednorn vrati. Takoje Frenk Harli konatatovao. jedna starica je sakrila lice i bacila se na tle. godine BBC iz Londonaje emitovao u dokumen-tarnoj seriji PANORAMA film o poletanju rakete u Zahii u Africi. kada su se odigravale konfrontacije kultu-ra. Analogno tome. Na "ovoj stvari koja krade glas" ostale su reči strahopoštovanja i čuđenja pred "velikom pticom" koja im je donela kargo. Onaje ispitivala indijansko ple-me Pemon u venecuelskoj oblasti Gran Sabana. 16. kod Indijanacaje od prvelarekćuće parae lokomotive postao "vatreni konj".

Najboljeje da ti siđeš ovamo i da im kazfeš kako si odleteo da oni ne bi sa time toliko razbijali glavu. Hernandi Kortez (1485 . dođi dole. a kojije. mnogo p"o'iiva. mnugo muva koje ujedaju i koje nam ne daju da spavamo. priredili su moreplov-cu Valteru Raliju (1552 .1779) za njihovog Boga Rongoa. Toje sve. učinili uslugu da ovo pismo pošaljete mome pobratimu Hirikavajiju kojije pre nekoliko godina otišao na jednu od onih zvezda koje su blizu Mesecu. Takođe bih hteo da znam kako si otišao na one zvezde. Urođenici sa Tahitija su smatrali svetskog moreplovca i pronala-zača Džemsa Kuka (1728 . jer se niko ne brine za nas. ništa mi ne pada na pamet.1547) i Francisko Pizaro (1478 . Doviđenja! Tvoj pobratim Uaipajuri" Istorijske konfrontacije kulture Pozdravili su nas kao da smo došli sa neba". ali danas nas je malo. Da li vi gore nosite odela ili još idete u keceljicama? Pošalji nam komad crvenog platna. jer ma koliko razmišljao o tome. jerje na špan-skom.1618). moramo mnogo toga da preživljavamo. trijumfalni doček. jer nas Kanaroaji (belci) ubijaju. jedva se spasao od podaničkih poklonjenja urođenika. Neka bude hvala misionai-ima koji nam govore da posle ovog života postoji neki drugi. šaljem ti ovih par reči na indijanskom: Chiricavai achike non pona adombaton piak! (Hirikavaji. a i Pedro Alvares Kabral (1468 . Ovaj se entuzijazam nije odnosio na surove osvajače. ne znam šta od nas treba da bude. Njima je pomogla vera Acteka i Inka. napisaoje Kristifor Kolumbo (1451 -1506) u svom brodskom dnevniku posle iskrcavanja na jednom Bahamskom ostrvu. koji je za portugalskog kralja otkrio Brazil i uzeo ga u posed. Inače. . Možda si odleteo na nekom orlu lešinaru? Danas nam obećavaju Rusi da se uskoro može tamo leteti. molimovas. Dragi pobratime PIirikavaji. prema legendi napustio njihovo ostivo na jednoj "lađi od oblaka". Kako si ti tanio gore? Mi ovde imamo mnogo katara. Indijanci iz Virdžinije."Vrlo poštovani Rusi. ne onih koje dolaze iz Brazila. Ovaj nedvosmisleni nesporazum bestidno su iskoristili njegovi španski sledbenici. Dragi pobratime. njih su prosto smatrali bogovima koji se vraćaju kući.1526). nego one iz Uaranapia od kojih se zemlja ti-ese. u kome ćemo uživati ako budemo dobri. koja je upravo za vreme dolaska osvajača obećavala ponovni povratak Bogova Kecalkoatla i Ticia Virakoha. Ukoliko ovo pismo ne razumeš više. koji im se ponovo vratio. Ranije Indijanci nisu umirali i bili smo brojni. na zemlju. kući kod tvojih rođaka. Pošalji nam par dobrih pušaka. Dali biste nam. Šaljem n ovo pismo uz pomoć Rusa da ti dam vesti od tvojih rođaka i da ti kažem da nam od tvog odlaska ide loše i da mnogo patimo. Tako ćemo uništiti Karamaje i odstreliti ptice i divijač.1541). bolji život za nas. koji je po nalogu svoje kraljice Elizabete 1 tražio Eldorado iz priče.

kabinaje bila svojevreno otvorena . koji su predstavljeni moćnim debelim naočarima. u napali njega i njegovog pratioca samo zato što su sa crteža nama već poznavali likove slične pilotima. Aborgiini.spasle život u Australiji. Kada je Hans Bertram pisao i pričao svojim avanturističkim letovima nije izostavio priču koja opisuje su mu jedne obične pilotske naočari . starosedeoci.Prilikom iskrcavanja na Haili Kolumbo je bio pretrpan poklonima od strane urođenika Ponovo smo u sadašnjosti. "Jedanput . To su bili njihovi Bogovi.

i'eduzeo svoju . Na bozji svet ne asociraju samo lica nego i predmeti. Fransis Drejk (1540 .mesinganu ploču na kojoj je bio izgraviran novčić od šest penija sa likom kraljice Elizabete I. Nedodirnuti tehnikom urođenici ne znaju dalije nekasprava koja se kreće živo biće ili nije.svuda gde su Porfrugalci i Španci markirali granice državnim simbolima ili ih saino obeiežili obojenim st. Tamoje francuski kapetan Žan Ribo.uboviina .ulu. gođine plemićku tit. doveo je 1579.Svetskom moreplovcu Džejmsu Kuku urodenici sa Havaja su se podanički bacali pred noge u životu sam smeo da izgledam kao bog. Isto tako se u celoj Africi . Stub i mesingana ploča su postali centar za religiozne 'finale urodenika. radi obeležavanja poseda.1596). a on sam je bio pretrpan pokloninia. koji je svojiin putovanjima korisnim za kiuuu ilubiu 1580. godine kalifornijsku obalu u engleski posed.pričvršcenu na jakom stubn .nalaze kultna mesta u znaku sećaiija na pivu pojavu tajanstvenog belog čovekaNačini obožavanja su katkad i komični. Stvari koje su ostale od belih osvajača urođenici su uvažavali skoro kao kullnc objekte. godine u Floridi. Za proglašenje svojine postavio je . Slićno se desilo 1565. a to mi je spaslo život od Ijutitih Aborigina!" pričaoje Hanc Bertram. Kada je dvadesctih godina Frenk Harli p. podigao stub i ukrasio ga grbom. Godinama kasnije dosaoje na Lo mesto njegov zemljak Landonie i našao stub okićen vencima i okružen žrtvama.

žrtvom za hidroavion. Ništa se nije znalo. i't'-ajne pristalice. donele su u misionarsku stanicu nekoliko džakova sa zlatnim nov-ceni . godine do pacifičkog ostrva NjuiIanover. a čije bi i-posobnosti mogao da poboljša i njihov skromni doprinos. od togaje nastaia prava predstava. suprug engleske kraijice niože radovati jednom kultu: pleme lounhanas na ostrvu'Tana proglasilo ga je za svoga Boga. već da i njegov hidroavion obožavaju kao nešto "božansko'. kult Dzonsona ima još i danas svoje tihe. Džonsona prodrla je 1964. Svako veče su se pojavljivali sa zaklanom svinjom. osiin daje to neko dubro delo. Da bi se stvorio kult nije bio potreban ni dn'ektan dodir sa nekom osobom. Neka pozitivna vest o inerama pi-edsednika SAD Lindona B. Najveća zelja urođenika . Kao epsdeinija širio se od sela do sela k'ult Džonsona. vojvoda od Edinburga. Čak se i princ Filip. Osti-vljani su proširili glas daje taj daleki predscdnik odličan vladar i gospodin koji voli Ijude.ekspcdiciju u papuarske oblasti Nove Gvineje saznaoje da m-ođcnici smatraju ne Raino njega saniog za božansko biće. Svejedno. U martu 1965-godine.za to su hteli da kupe predsednika! Svestenici su poslali kući osti-\'ljane sa džakovima objasnivši im da se predsednik Džonson ne nježe kupiti. poglavice koje su vodile glavnu reč u Džonsonovoin kultu. međutim.

ne govori naš jezik. jezerima. Za njegovo eventualno pojavljivanje stalno se drže tri mlade devojke u pripravnosti. da oni u najboljem slučaju moraju biti čulna obmana ili. a ne daje bio duh. u suštini. rukovodi-!ac grupe za psihologijn ponašanja na Maks Plankovom institutu u Bavarskom mestu Zevizen i šef katedre u Minhenu. Ja nisam NLO-apologeta. istoriju genijalnog hajdelberškog matematičara kojije pronašao vremensku formulu i sa njom se vratio u treći vek u Italiju.. Tamo gde se nešto strašno desi ili pojavi ." Gde se duh vara u "duhu"! "Put za shvatanje realnosti popločan je zabludama. treće. ne postoje NLO. a ratni brodovi i avioni bili su sve drugo. preuzevši to od primitivnih naroda rado označavaju bele osvajače koji se iznenada ""pojavljuju . Zbog toga mi se ne dopadaju urođenički opisi prvih došljaka u kojima su belci okarakterisani kao duhovi. Kao duhovi u narodnom verovanju postoje . a najveće zablude uvlače sejezičkim etiketiranjem. Oni koje su domoroci videli bili su daleko od toga da budu "duhovi". ispa-daju nerazumljivi.e da "Bog Filip" živi sa njima.. U početku nisu bili mogući jezičkoanalitički razgovori sa prastanovnicima. imamo oči i uši samo za ono što poznajemo.Ajbesfeld kaže: "Pistaje za njih bila mesto pojavejedne nove kulture sa kojoin su se povezivali religiozno ponavljanje stvaranja i željena dobra. onda sasvim realne ličnosti postaju priviđenja. živeo narod Me-ka. jer u naučno-fantastičnoj verziji on je telesno zaista bio tu. posmatrao je nastajanje modernog kulta u Zapadnoj Novoj Gvineji. Trebalo bi biti Bog. a da bi u svako doba mogao da im siđe sa neba napravijenaje pista za sletanje njegovog nebeskogvozila. Pitanje za kviz bi bilo: da li su sekretarice i šefovi posmatrali tog čoveka iz budućnosti kao "duha"? Da! Znači. drugo." Prastanovnici nisu imali oči i ušiJer nisu poznavali predstavnike tudeg sveta. a tehnički uređaji mračni prirodni fenomeni. Njima se pripisuje natprirodna sila u odstranjivanju bolesti i kata-strofa. Duhovi su povezani sa sujeverjem. Lik koji se često pojavljuje u naučno-fantastičnoj literaturije putnikkroz vreme: veliki profesor koji pronalazi vremensku mašinu i pomoću nje putuje kroz genera-cije u prošlost. Živeoje sa bogovima da bi na kraju sam ostao u napuštenom hramu na stubu. jer nije bilo tumača koji bi uneli jasnoću.novata bića koja žive u planinama. Da su oni bili prisutni pokazalo bi se da su "primitivci" opisali kao duhove strance koji su se tako naglo pojavili samo zato što im je bilo nemogziće smisaono opisivanje i imenovanje neke iznenadne pojave. gleda na kalendar i saznaje daje upao u pogrešno vreme. Pojavljuje se materijalizovan na zaprepašće-nje sekretarica i šefova u današnjim biroima. samo ne "sprave" duhova.Ajbesfeld. Sveznajući su složni u tome da. Etnolozi. Svet duhova izdržava sve što mu se pripiše! Skoro sam pročitao kod Getea ' jednu rečenicu koju je on izdiktirao svome sekretaru Ekermanu: "Stara istinaje u pravu da mi. čak . šumama i stepama. leteo kroz vazduh i stvorio Ijudski rod i Inljni svet. Istrazivač ponašanja profesor Ireneus Ajbl . na severnim ograncima centralnog planinskog lanca. Ajb . prvo. koji se pojavio 1985. On odavno veruje daje njihov praotac Jelini nekada sa "bukom i grmljavinom!" izronio iz planine. . Ako su u stručnoj literaturi duhovi prikazani kao aveti.prisutni su duhovi. ali bih hteo nešto da ispravim. Diplomata i pesnik Ervin Vikert opisuje u svom romanu "Na-pušteni hram". godine.j. zbog nedostatka tačnih pojmova. Ako se desi nešto nesvakidašnje wek se pojavljuju opisi koji. okreće se. Tamoje. Primi-tivni narodi su nazvali te "pojave" tako jedino zbog toga što su im sama dešavanja bila nerazumljiva. bilo bi pravilno reći da se on pojavio kao duh."duhovima". Kada su belci sleteli avionima ponovilo se ono što se dešavalo i kod drugih primitivnih naroda: narod Mekaje hitnu potrebu zajednom pistom da bi se njihovim duhovimaa prilika da ih posete. Ovo je prijatna klackalica između prošlosti i sadašnjosti.

"avetinjska" pojava. realnu posetu „nebeskih bića“ kojom su jednom davno. Ja ne pišem disertaciju koja se mora dopasti mome mentom. Meni je jasno da oko tih kultova ima mnogo zagonetki. živeoje sam i samo s vremena na vreme . Ovaj mit opisuje Irongalija kao hiće kojeje stalno živelo u vazduhu i kome nije bilo potrebno tle. da su se tu našli i prirodni fenomeni koje su Ijudi pogrešno razumeli. kada su prastanovnici istom reči nazvali Ijudske likove. što bi u prevodu značilo: onaj što odozgo gleda na sve. kada su vanzemaljci postali inicijatorima kultova. Nisu mi dovoljna pojednostavljena tumačenja. Ne vodim kargo-kult i slične kultove u tom pravcu gde se defakto može govoriti o "duhovima" (precima!). ipak. Boravioje tamo i danju i noćn. jer ona ne uzimaju u obzir vanzemaljski elemenat. (ko zna?) postoje NLO njihove posade će se isto tako zabavljati sa nama kao što se superpametnjakovići zabavljaju kargo-kultovima. Ova figura se zvala Irongali. Sve se u objašnjenjima može prihvatiti ukoliko se i ovaj aspekt uklopi u razmišljanja naucna fantastika smatra. Ukoliko. naši preci bili počastvovani. a svoje "otpatke" izbacivaoje u more. daje ovako moglo bit Irongali 'prastanovništvo Salomonskih osti-va u Tihom okeanu Cuva ~ zamršeni mit stvaranja sveta u kome nastupa centralna figT-ira koja se ne može dovesti u vezu ni sa duhovima ni sa nečim zema-Ijskirn.

tamo je živeo -"nešto oko 350. kao u čarobnom cirkusu "Ronkali". Na kraju Irongali je stvorio drveće. saznaće kakvu su finu razliku "primitivci" uočavali izmedu duhova i realnih bića.zaustavljao se iznad mora da bi mahao stopahma. Licijus Seneka ju je citirao.sveštenik Merodaha Bero-zus. kome nije bilo potrebno tlo pod nogama. onda to stvarno ne bi bilo nikakvo avetinjsko delanje. Da su oni "duhovima" dali lepe žene i da je došlo do polnog odnosa. treća knjigaje Sista istorija kojaje dopirala do Aleksandra.u Vavilo . godine pre naše ere . jer su sve velike biblioteke sveta . Šta je pisao Berozus Dok je Aleksandar Veliki još vladao Vavilonom. od kojih postoje još samo delovi. Mitovi nisu nastali slučajno. Kod njega je sve tako čarobno. izbacivati u more. koje je trebalo. a Flavijus Jozefus. Vabilonikaje sačuvana u fragmentima. Razume se da su Merodahovom svešteniku za njegovo delo stajali na raspolaganju dokumenti iz ranih vekova. Prema vavilonskim svedocanstvima Berozus je napisao na grčkomjeziku istorijsko delo utri toma (Vabilonika): prvaknjiga se bavila astronomijom i stvaranjem sveta. posmatra. a duhovi ne proizvode otpake. životinje i Ijude. Pre sto i više godina nije bilo letećeg belca koji je mogao da lebdi iznad Tihog okeana. druga je govorila o deset prakraljeva pre potopa i 86 kraljeva koji su sledili iza njega. Hristov savremenik. plodove. ubrajaoje Berozusa u najveće naučni-ke prošlosti. Ko pažljivo sluša. zagađujući čovekovu okolinu. koji je veliko i malo ostavljao u čudu.

zatim. Ovo biće se preko dana povezivalo sa Ijudima. Oanesje napisao i knjigu o nastajanju i obrazovanju država i predao je Ijudima. Imaloje riblje telo. gde se ono graniči saVavilonom. kako se uvode zakoni i premerava zemlja. Njegova slika je sačuvana do danas. Jerusalimu . Aleksandriji i Rimu – uništene." . EfD). Od toga vremena ništa nije pronađeno što prevazilazi ovo. Ijudska glava.Vavilonski prikaz Oanesa 2000 godina stariji od sveštenika Berouzsa U. Međutim. ispod riblje glave izraslaje dmga. po-ducavalo ihjekako se gi'ade gradovi i hramovi. Pozivajući se na jedno mnogo starije predanje Berozus je napisao: "Prve godine se iz Eritrejskog mora (danas Arapsko more. predavalo im znanja iz nauke i iz mnogih •umetnosti i učilo ih pismenosti. Pergamonu. Medutim. pokazivalo imje sejanje i žetvu plodova i uopšte sve što spada u zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. Ijudska stopala izrasla iz repa i Ijudski glas. pojavilojedno razumom nadareno živo biće imenom Oanes. ne uzimajući hranu.

iz vremena cara Fuk-hia ostaloje predanje da se iz vode Meng-hoa "pojavilo čudovište sa konjskim telom i zmaje-vom glavom koje je na leđima imalo tablu sa slovnim znacima". a kultovi velikih osvajača i moreplovaca u istorijski sagledivim.da imitiraju radnje i uređaje nerazumljivih stranaca. plemena su se već pre mnogo hiljada godina susreli sa Ijudima više razvijenih kultura (civilizacija) . Apulej je mnogo putovao.Narodi. ali se pitamo . Prapočeci mnogih kultova ne moraju se tražiti štapom u magli. . iz neshvatljivog "duha".Kome su slali signale i šta su želeli da saopšte? Postoje četiri alternative: . takođe su nesposobni da podučavaju kako se grade "gradovi i hramovi". kako se "uvode zakoni i premerava zemlja". Tauta i biće iz Kine ne bi nam trebalo podmetati kao "duhove". retoričar i sofista Lucije Apulej koji je živeo u vreme cara Marka Aurelija (161 . . . nase ere). zato što se njegov izveštaj ne može staviti pod istu kapu sa takozvanim naučnim saznanjima! Stari pisci. pod imenom Ima takođe pojavljuje tajanstveni učitelj iz mora koji po-dučava Ijude. U svojim mitovima pokušavali su da opišu načine delovanja nerazumljivih tehničkih uređaja. diskvalifikovanje. prevashodno kargo-kulta. Iz svih verifikacija je poznato zašto su i kako inicirani kultovi. Oni nemaju "znanja iz nauke i pismenosti". Kod Feničana se biće istog porekla i sposobnosti naziva Taut. iz vazduha?.. U drugom veku posle Hrista živeo je naučnik koji je svojim kolegama na kraju drugog milenijuma u "spomenaru napisao nešto što je vredno razmišljanja. videla primitivna plemena pre mnogo vekova? Znamo da su htela da privuku nečiju pažnju. poznavaoje egipatske sveštenike i hramove i imaoje pristup starim predanjima naroda na Nilu. Kargo-kultovi su nastali u našem veku. Egiptu! Egiptu! Od tvog znanja ostaće samo bajke koje će kasnijim pokolenjima da izgledaju neverovatne. 0. . Zar se ovaj način ponašanja analogijom ne može preneti i na narode praistorij-ske epohe. kao željeno mišlenje podstaknuto prirodnim fenomenima. Oanesa. zapravo.da pripadnici nižih kultura obožavaju predmete viših kultura kao "božanske objekte". a u staroj Kini.čiju? Koje nebeske rezidencije su bile uzori zagrađenje hramova na Zemlji? Koje napravio planove za oživo-tvo-renje dvorova sa neba? Čiju pažnju su hteli da privuku drevni graditelji kada su u tle urezivali gigantske crteže koji se mogu videti i sagledati u celinijedino sa velike visine. . šta su.Kultovi i religije su nastali iz fantazije. jer će se božanstva vratiti sa Zemlje na nebo. . koji potvrđuju Berozusa. Toje bio filozof. Namerno se zaboravlja da se u svetoj knjizi Parsa.da često veruju da su tehničke sprave živa biće. hteo sam " da naglasim: . studirao je u Kartagini i Rimu. Imu.na način preisto-rijskog nastajanja kargo-kulta. i Egipat će biti napušten . Kakvi su bili originali.. tim pre sto mnogi od njih poseduju obeležja kargo-kultova? Treba se zapitati štaje podstaklo narode iz prošlosti da stvore kultne objekte koje su obožavali." Rezime Ovim razmatranjem kultova. svrstavaju se sa njim u pisce bajki.Gdeje ovo značajno i ozbiljno izlaganje svrstano od strane malo-brojnih naučnika koji se uopšte time bave? Pod BAJKE! Berozus. utvrđenim vremenima. veliki naučnik svoga vremena.da pripadnici nižih kultura pokušavaju da na sebe skrenu pažnju.da se novi kultovi (i religije) rađaju iz konfrontacije sa nerazumljivom tehnikom. Duhovi nemaju običaj "da pišu knjigu i daje daju čovečanstvu".180. u Avesti. Onje vidovito napisao u svojim "Meta-morfozama": "Doći će vrerne kada će izgledati da su Egipćani uzalud bogobo-jažljivo i revnosno služili božanstva.

nedvosmisleno nam govori o ideji aerodroma". Međutim.samo četvrti predlog i samo o njemu se može diskutovati osim ako se ima tužna hrabrost da se s'vi hroničari iz starih vremena sa njihovim izveštajima žigošu kao lažovi. urođenici u nisko razvijenim kulturnim prostorima konačno primećuju da su bića koja su uvažavana kao bogovi ipak Ijudi. neće se ni bog Inka Virakoha ni njegov kolega iz plemena Maja Kecalkoatl vratiti na svoja "mesta zločina". Tome doprinose nastojanja današnjih istraživaca. U načehije svaka od ovih vai-ijanata moguća. niti Sokrat. Čujem kako moji čitaoci uzdišu: "Evo ga opet sa tim starim šeširom!" Moji će se kritičari radosno ustremiti nato .nja? Ili su možda svi izveštači indoktrinirani na nekom nebeskom fakultetu? "Ko napusti izvesno a prati neizvesno.što mi naj manje smeta -jer "kritičarje kokoška kojakokodače kad druge nose jaja!" (Dovanino Gvareši (1908-1968). To dokazuju fundi-rane istorijske studije. pošto sn Atlantidu stvorili po legendi. o Ijudima koji su posetili rane stanovnike Zemlje. on gubi izvesno.Obožavani i kopirani "bogovi" bili su vanzemaljci.Pre mnogo hiljada godina postojala je jedna zemaljska tehnička civilizacija koja je uticala na primitivnije životne uslove. otac Don Kamila). to potkrepljuju besprekorna predanja. Ja neću . bogovi koji su njome vladali. Ako se uzme u obzir činjenica koliko se čezne za njima. predanja izričito ne govore o zemaljskim bićima. Krunski dokumenat Naca Naša Zemlja takoreći vrvi od ostataka imitiranih "neheskih rezidencija" i od "avetinjskih aerodroma". o nastojanju predaka da se izjednače sa letećim bićima. koji brzo i vredno izučavajujezike. a i neizve-sno je izgubljeno". a kamoli za vasionske brodove. mnogo diskutovanom svedočanstvu na ravni NacaJužno od Lime u Peruu. a i leteća visočan-stva. podmetnuto mi je sijaset obznana. da je Atlantida postojala.opet ne za sve! U istorijskjm delima se na nalazi ništa o tehnički visoko razvijcniin civilizacijama u dalekoj prošlosti . Tada inje bilo novinskih agencija. U ime svih bih hteo da govorim o klasičnom. nestali su zauvek. kao kod kargo-kultova. Svejedno gde . Kako to da se u srži slažu sva opisiva.da dosađujem svojim čitaocima. Međutim. ni stari persijski kraljevi nisu uopšte znali za avione.. nego samo o nebeskim prilikamakoje su dolazile sa neba ili iz velike daljine. Narajana. Za mene ostaje . da bi mogli da kažu iz koje zemlje potiču ili da će s vremena na vreme da se vrate da bi završili svoje poslove. po mome saznanju. ali: u međuvremenuje sazrelo vreme zajedno razjašnjenje. Možda su znali šta 'bogovima' treba za sletanje. Ijudi posećuju Ijude.jasno! . Konačno. ne za sve." Od objavljivanjate provokativne hipoteze u svim medijimaje o zagonet-noj pustinjskoj površini u Peruu objavljeno toliko zastrašujućih besmislica. Međutim. "stražari neba" iz izveštaja Henoha. Pre 17 godina napisao sam u "Sećanjima na budućnost" na stra-nama 38.sa izuzetkom legcnde o Allantidi.posmatrana iz vazdu-ha . kaže se u staroindijskoj Veda. Ceo svet zna da ni gospodari Inka. kojaje duga 60 kilimetara. predanja i istorijske knjige iz starih vremena pricaju o letećim bogovima. Međutim. Hitopadesa 1. To sve drugi stari narodi nisu mogli da sagledajujer sami nisu imali pojma o predanju. ni Julije Cezar. Treća alternativa se sme isključiti za mnoge slučajeve kultova . Istovremeno se tvrdi da au ih nebeski učitelji podučavali životno važnim stvarima. prve dve se mogu isključiti za mnoge kultove. . mitovi. onda bi se ona morala svrstati pod četvi-fru alternativu. Takođe sam se pitao: "Da li je netačna pretpostavka da su linije položene da bi se kazalo 'bogovima': sletite ovde! sveje pripremljeno onako kako ste to'vi' naredili! Možda graditelji tih geometrijskih figura nisu imali pojma šta rade.205.da li sam lud? . i 39: 'Ravnica Nace.

Nikome ni-su upale u oči gravure na tlu. sa univerziteta Long Ajlend iz Njujorka. Karetere Intei-amerika-ne. preko ravnice Nace. Ispod sebeje video rđastomrku užarenu zemlju i tamnu traku Pan amerikane. Generacije i generacije su hodale ili se vozile. Da bi ona i ubuduće imala materijal za bajku poslužiću se istim či-njenicama koje se ne nalaze u ravnici Nace. 1 uvek se ispostavi u prvom angažovanom razgovoni da diskutanti uopšte ne znaju šta sam stvarno napisao. na zemlji nije mo Pet najpoznatijih urezanih crteža u ravnici Naca . Razlog za Kosokov vazdušni po-duhvat bio je jednosta-van: rečano mu je da su na oko 60 kilometara du-goj pustinjskoj površini markirane zanimljive li-nije.me pozovu na diskusiju . naj-manje 1500godina. tako strasno osporavajuća. stvar je urezana južno od Lime u tle peruanske pampe. Kosokje preleteo pustinjsku površinu iz-među gradića Palpe i Na-ce u jednomotornom spoi-tskom avionu. Hoću da bez praznina predstavim ono štoje nauci do sada palo na pamet u vezi sa zagonetkom Nace. Nisam nadaren za klanicu utoliko pre što sebe stavljam u bolji položaj. kako se ovaj put zove na španskom. Pođimo u osnovnu školu! Ova. Mada je mnogo trazio. nije bukvalno otišao u vazduh. sve dok 1939. Ovo je upravo klasiCan slučaj kako žrtvu odvesti u klanicu. Ne želim da izbegavam borbu. jer poznajem stvari. niti je neko vodio računa o njima.kao ispaljena iz pištolja . godine doktor Pol Kosok.Naca se nađe na tapetu.

guštera i na kraju. Leteo je prateći kao konac prave linije koje su kilometrima prelazile preko pravo-ugao-niku sličnim pistama. jednu 30 metara visoku Ijudsku figuru i dva lica na zracima okruženim glavama. U stvari. Nije li to izgledalo kao neki džinovski pauk? Spustioje dubinsko kormilo na 500 metara i njegova pretpostavka se potvrdila: to je zaista bio pauk koji je bio jasno ugreban u tle. nežnim linijaina nacrtane spirale. doktor Kosok se bavio praćenjem sistema za navodnja-vanje. a zatim ribu. Ugledaoje konture majmuna sa uvijenim repom. na kosim stranama planine okrenutim prema nebu.gao ništa da otkrije. međutim. . kanalima i vodovodom Inka u njihovom toku Jer oni svakako Pogled na jednu od "pista" tipičnih za Nacu. jasno video svetle. Kosokova mašina je prozujala iznad jedne perfektne. Iz vazduha je. trapezoidne površine na tamnomrkoj pozadini. Kosokje ostao zapanjen.

.

u blizini crteža na tlu. najzagonetniju slikovnicu čovecanstva. isušenom pampasu! Da lije ovaljudska zagonetka u međuvremenu razrešena? U početku je gospođa Rajhe smatrala rešenjem "astronomski kalendar" . ka letnjoj i zimskoj solsticijskoj tački. Skoro 40 godina istraživanja u zažarenom. ovaj istoričarje zatražio savete arheologa. Zašto su postojali paralelni putevi koji su naglo počinjali i isto se tako naglo završavali? Pošto se u ravnici Naca veoma često pojavljuju trapezi. Nemačka matematičarka i geograf dr Marija Rajhe srelaje 1946. jer su aerodromi sa takvom markacijom nastali tek u našem. Danas stanuje u Naci u hotelu "Turistas" u kome joj je peruanska vlada.re ne mogu naglo da nestanu. došlo se čak na pomisao da se radi o simbolima neke vrste religije trigono-metrije.jer su neke od urezanih figura bile bliske slici zvezda. Danas se skromno govori o "magičnim linijama". Tada je naučnica pretražila astronomsku slikovnicu. Crteži i malobrojne fotografije tako su fascinirali mladu naučnicu da se prihvatila razjašnjenja Naca-zago-netke. kao znak priznanja za njen trud. spirale i životinje. stavila sobu na doživotno raspolaganje. Mariji su pomogle institucije i peruansko ratno vazduhoplovstvo: nju više nije napuštala fascinacija zagonetke Naca. . U svom traganju otkrio je najveću. Međutim. veku. Zajedno sa Polom Kosokom obmvila je. To nisu mogle biti inustre aerodroma po njegovom mišljenju. u to se uopšte ne uklapaju druge urezane figure. Počela je sistematski da premerava linije i figure. Proteklo j e 40 godi na. kao prema kompasu. Počelo je odgonetanje.jer u stvari dve od bezbrojnih uskih linija idu tačno. tri godine kasnije. godine Amerikanca Kosoka. Sećajući se linija piste nekog aerodroma.gu. Mislilo se na ostatke starih puteva Inka.Sedam uzanih linija. esej "Prastari crteži u pustinji Perua. saslavni deojvdne fi. Gospođa Rajhe se naselila na hacijendi San Pablo. ali se to objašnjenje uskoro napustilo.

pored njih. . Što se tiče dimenzija radi se. koji je i najveća ptica Anda. sa svojim predimenzioniranim kljunom.U stručnoj literaturi sam čitao. širi svoja krila u širini od 110 metara. po pet idu paralelno. linije slične putevima. tako snažno urezane u tle. koje kao da su lenjirom izvučene. a da se opet druge sjedinjuju pod oštrim uglom. naime. Da bi se to mnoštvo učinilo razumljivim da pomenemo da se neke od tih uzanih linija pod pravim uglom ukrštaju sa "pistama". Linije razne širine prekrivaju vazdušni snimak. izmedu njih se nalaze relativno male ugrebane slike riba. pauk ima samo 46. nama sugerirani. na površini pustinje razaznaju piste. i bez saradnje vrednih kolona čistača. iznad njih. Samo kondor. međutim. na primer. Jedna zagonetna ptica meri. Ovaj. jugu i zapadu. i duge preko Sa panoramskog tornja na Panameriki turista vidi ovu panoramu sa linijama dvakilometra! Izmedu njih. samo nekoliko metara udaljenog od autoputa Pan amerikana. majmuna i Ijudi. pak. neke od njih do metar široke linije. paukova. Sajednog brežuljka. a u televizijskim izveštajima video i čuo da se kod ovih fenomena pretežno radi o ugrebanim crtežima životinja. ravne kao pod konac. o čuda!. pedeset i više metara. pri dnžini tela od 120 metara. koje su široke trideset. Linije i "piste" sn. na planinske strane ili. pedeset linija se protežu prema severu. ojednoj prilično maloj ribi kojaje zapravo duga 25 metara. Ove urezane slike iz Nace bile bi danasjedva vidljive da ih gospođa Rajhe sa svojim pomoćnicima metlama nije oslobodila od peska i kamenja. A tada. ove Unije se penju. čak 250 metara. Između uzanih linija i "pista" nalaze se veliki trapezi dugački do osam stotina rnetara. prekoviše kilometara idu premavelikim "pistama" i ulivaju se u njih kao snop zrakova. ne mogu sa neba prevideti! Različiti kvalitet linija i figura dozvoljava pretpostavku da su nastale u raziiim vremenima. utisak je apsolutno netačan! Pre svega se. a majmun 50 metara. da se. bezbrojne tanke. ptica.

Istočni Nemac Zigfrid Vaksman misli da je u mnoštvu linija razaznao "kulturni atlas istorije čovečanstva". ni u kom slučaju ne znači da ti Indijanci stvarno nisu mogli da lete!" Uh! Vudmen je to hteo tačno da sazna. Džim Vudmen i Džulijen Not ušli su u gondolu. Može biti da su indijanski gospodari uživajući iz visine posmatrali ove urezane slike. Peruanski arheolozi su me ubedivali da se radi o "linijama za zemljoradnju". Kao štoje već rečeno: Džim Vudmenje hteo da zna. a ravnica Naca se užari. Toje bio balon kojije Portugalac Bar-tolomeo Louranko de Gusrnao u sedamnaestom veku pustio iznad Lisabona. Sto mu gromova! U tom predelu ni travka ne raste. Sa 130 metara visine polako se spustio na zemlju. . biti da se mogu pretpostaviti kraljevska vazdušna sahranjivanja. Oba pilota su izašla iz gondole. Da li su bili sveštenici vere. naručioje da mu se sašije od finog peruanskog pamuka trouglasti balon . KONDOR 1 se podigao. Ako ne avionima (ili vasion-skim brodovima) Indijanci su mogli da gledaju tu panoramn iz vazduha u balonu! Ovaj hobi-arheolog tražio je obaveštenje kod "Medunarodnogistraživackog društva" u FIoridi. Kako bi bilo kad bi sejedan crni balon od vrlo lakog materijala u tokn dana sam ugrejao? Možda su Inke sahranjivali svoje mrtve na taj "vazdušasti" način ili su svoje umrle gospodare slali u gondoli balona da odlete prema Suncu? Bilo kako bilo. on ipak ima zna&yne začkoljice. Balonje imao oblik piramide koja stoji na svom vrhu. nekadašnje prestonice Naca-Indijanaca. koja je prikazivala stari luft-balon. Stvaraoci figura i linija kod Nace nisu. Na balonu je visila dva i po metra široka ijedan i po metar visoka gondola. Opremljen dolarima potrebnim za svoj hobi. koju su ispleli Ajmara-Indijanci od lake trske na obali jezera Titikaka. Nema nikakvih svedočanstava za to da su se gospodari pre Inka smatrali "Sinovima sunca". Istraživacko društvo je preuzelo troškove proizvodnje i isplatilo Indijancima za njihov rad ćitava 43 američka dolara! U takvim uslovima može se težiti još jednom hobiju. polazio od zablude da su gospodari Inka kao "Sinovi sunca" slati u nebo. skočio i Ijuškajući se. Ovaj origi-nalni pokušaj se treba prihvatiti onakvim kakavje i bio. da li su njihovi božji gospodari morali posle smrti da se vrate ka Suncu? Ma kako ovaj Vudmenov projekt bio zabavan i smeo. Jedan saradnik se setio brazilske marke za vazdušnu poštu iz 1944. Posle nekoliko kilometara KONDOR 1 se spustio negde na pustinjski plato. može.25 metar visok. medutim. kao neuspeo start. godine. odleteo u visinu. međutim. takođe. Džim Vudmen je konstatovao: "Pošto naučnici do sada ništa ne znaju o letećim spra vama starih Peruanaca. a balon je. Ovaj Lst balona bez upravljanja dao je istraživačima iz Floride idejn." Arheolog amater Džim Vudmen oživeo je diskusiju jednosta-vnim pitanjem: za šta bi Indijancima koristile te ogromne slike urezane u tle pustinje kad se one u svojoj ukupnosti mogu videti samo iz vazdnha!? Pošto su se naučnid složili u tome daje plemeni-ma prc Inka vazduhoplovstvo bilo nepoznato. U balonje dove-denajara sa vatre zapaljene pod njirn. ali se pitam: da li su za uzdizanje balona potrebne "piste"? Pre svega Džim Vudmen je. u Peruu skoro svakog dana sija sunce. bili Inke! Oni su živeli pre Inka. oslobođen Ijudskog tereta. Inke nazivaju "Sino-vima sunca". lako kao dečji balon. Balon je ispitan blizu Kahuačija.Slikovne zagonetke sa mnogim znacima pitanja Kakve se sve špekulacije ne ubacuju u tu "najveću slikovnicu čovečanstva"! Posle hipoteza gospođe Rajbe profesor Aldon Ma-zon bio je mišljenja da ove figure "predstavljaju verovatno božanstva" i da su "bez sumnje napravljene za oči nebeskih božan-stava. 25 metara širok i zapremine 2250 kubnih metara. Krstio gaje KONDOR I.

godine naše brojki koje je kompjuter odštampao bile su poražavajuće'tezu gospođe Raj he. GeorgA. Izbel sa Državnog univerziteta u Njujorkul3) rronašao je terapiju zapošljavanjem! Izbel je posmrtno rešio sve probleme tržišta rada Indijanaca. "_ prkos nedvosmislenom naučnom razjašnjenju stalno se pojave vrdnja daje dokazano da crteži na ravnid Nace odražavaju .. Medutim. profesor astronomije na astrofizičkoj opserva-toriji u Kembridžu u državi Masačusets.priređivali Olimpijadu na tom sasušenom platou? Na ovoj ravnici velikoj preko 1000 kvadratnih kilometara. možda na Plejadu. otputovaoje sa saradnicima u Nacu. ovo može ozbiljnim da smatra neko ko taj predeo nikada nije video! Na ravnici Naca kiša pada najviše pola sata godišnje. sa razočaranjem smo morali da teoriju astronomskog kalendara". Profesor Hokins je kazao: "Ne. ama baš ništa ovde ne uspeva. godine pre naše ere? Gde su bile u jesen iste godine? Posle dugotrajnih radova na premeravanju i ubacivanja rezultata kompjuter. Antropolog profesor Viliam H. Kompjutei' je brzo odgovorio na pitanja: gde su bile Plejade iznad Nace u proleće 3100. godine pre naše ere i 1900. Nauka se u najboljem maniru prihvatila te hipoteze. Kad trkači udu u krivinu u njoj bi se moralo nagomilati više kamenja i peska nego na pravim linijama.oko koje se figure sportista upravo kreće. Televizijski profesor Hoimar fon Ditfurt pokušao je da ozbiljno podrži ovu ideju. Zašto bi plemena pre Inka -to sveznajući profesor nije govorio .Olimpijada u pampi Čvrsto stojeći nogama na zemlji. ostaje njen epohalni učinak štoje premerila i kate-aorizirala Nacu. Konačno. kaže on. izmakli bi i najoštrijem oku. Traženje objašnjenja za Nacu produžava se i dalje. Merenja su defakto pokazala u nekim krivinama ovakav rezultat. međutim. samo "astronomski kalendar gospođe Rajhe". bilaje za to da neke Unije upućuju na odredene konstelacije zvezda. tleje isušeno i ništa. a indijanski trkači morali su da trče po linijama i figurama pre no što se popnu na pobedničko postolje. Da nisu možda sportisti imali sposobnost posetilaca vašara koji stoje zalepljeni na zidovima rotacionih vašarskih sprava? Gospoda fon Brojnig i Ditfurt treba brzo da zaborave ovu smešnu Olimpijadu na ravnici Naca. Bez tih podataka profesor Hokins sa svojim timom ne bi mogao da obavi istraživanja. u prošlim sroledma imali magacine za . a gledaoci ih čak ne bi ni videlijer bi trkači bili veličine mrava! Nijedan Inka ne bi mogao da razazna . upitali su elekronski mozak: koje linije pokazuju na zvezde izmedu 5000. Ova istraživačka grupa imalaje u svom prtljagu najmoder-nije merne instrumente i kompjuter u čijoj memoriji su bile sve vazne zvezdane konstelacije i pozicije koje su se mogle videti iznad Nace u proteklih 6900 godina. te linije upravljene ka zvezdama. na isteku godine.pošto se to vidi samo iz vazduha . Oni nisu. i mnoge figure leže koso na stra-nama planina.. Medutim. Džerald S. Hokins. Sahrana astro kalendara gospođe Rajhe Ostaje. fon Brojnig • učinioje urezane slike reliktima Olim-pijade naroda pre Inka. Ravnicaje tako nešto kao gigantski sportski teren. u stvari. Nesumnjivoje razočaravajuće ngospođu Mariju Rajhe da se njeno životno delo uništi kompjuterom. i -3-r ogromni astronomski kalendar. minhenski advokat za patente.

nije ništa prema stvaranju posla da bi se "na taj način regulisao broj stanov-nika". na egipatske piramide i ~ naravno na Nacu. Ostaje "samo" da se razmisli kakvo bi apsolutno besmisleno veliko gradilište tre-balo organizovati za mnoge generacije n svetu. na nebu odrazi hramova što. Tu l'i dužnost mogle da preuzmu vlasti Svetske zdravstvene organizacije. Šta da se radi-pita se Izbel.zalihe gde bi uskladištavali poljopn-vredne proizvode.jesu li Indijanci rezultate svoje tera-pije zapošljavanjem rnogli i sami da vide. a radnici bi se tako izmoriii da bi im prošla volja za pravljenjem dece. To. Kao potvrdu navodi polja sa menirima u francuskoj Bretanji. Na nebu se pojavljuju "predstave raskošnih boja"." Bilo je potpuno beznačajno. profesor fizičke hemije na Slobodnom univerzi-tetu u Berlinu. Zato je za vreme berićetnih godina postojala opasnost da se stanovnišfrvo prekomerno razmnoži i da gladuje kad dodu godine sa lošom žetvom. Nekada su sveštenici Inka -to bilo na liniji Izbelove teorije . šume i građevine. "Samo na velikim udaljenostima vide se n. misli ovaj njujorški ša]jivdžija. daleka ostrva. u Meksičkom zalivu. Helmut Tribuč. Raspitajte se kod Izbela! Ništa nije previše budalasto da se ipak ne može reći. upravo. upućuje na svetilište Olmeka u La Venti. U berićetnim godi-nama skinulo bi se salo na taj način. Na tu se ideju moralo doći' Tom metodom mogli bi se potrošiti i poljoprivredni viškovi u Evropskoj zajednici i SAD. nekim prilikama. sa druge strane. razrešio je najveći broj preistorijskih zagonetki sveta jednimudarcem ' On kratko i jasno kaže dasn velika preistorijska umetnička dela "uvek građena na mestima na kojima se veoma često pojavljuju fatamorgane". "Rešenje problema sastojalo se u tome da se interes stanovmštva odrz'i na ovim ceremonijalnim radovima koji troše dovoljno energije da bi se privredni viškovi redovno iscrpljivali.verovatno davali narodu korisne kalorične tabele. Štaje animiralo Ijude na stvaranje njihovih zagonetnih dela? Šta ih je nagnalo na njihov nerazumljivi rad? Simsalabim: svuda fatamorgana. pominje Stounhendž U Engleskoj. .

Vode. Time su mesta kultova . može biti nešto u tome."Nije mi pri tome ništa smetalo "da su astronaiiti.daje ob-jašnjenje za to što su hramovi morali da budu veliki da bi imali privilegiju svetosti. Tamo postoje . Dalekoje od mene. a poštoja. kao Linije se ukrštaju. i posle mnogih boravaka u toj ravnici nisam video fatamorganu dobijam profesorski šamar: "Deniken tvrdijasno ijednostavno da su džinovske piste u pnstinji Nace postavljene kao piste za sletanje astronauta sa drugih plane-ta. Ovde bi zakazao i Ariadnin konac štoje rečeno. nije bilo na pustinjskoj površini. samo ovoliko: ona se ne niože primeniti na ravnicu Naca.ne samo horizontalne linije i figure. nego i mnoge druge na kosim stranama brda.fatamorgane postale zone kontakta sa onim svetom. One idu u cik-cak. i za linije kod Nace. a što se tiče nastajanja izvesnih kultova. Uzgred. Prema mišljenju Tribuča to važi. teško mogli da se prepuste avionima sa krilima.ko to osporava? . međutim. Budite strpljivi! Vratiću se na tu konstataciju koja izgleda protivrečna. Tamo skoro nikada ne pada kiša ispod ravnice. biloje vode. Pi-vo bih hteo da kompletiram sekvenciju teorija . neophodne za fatamorganu. da ismejavam ideju profesora Tribuča. koji su na svom putu morali da prokrstare veliki prostor." Vratiću se na ovaj šamar.

Štirlajnov originalni predlog biva dot. Profesor Frederiko Kaufman . kći kritskog vladara Minosa. Da lije Svajcarac Henri Stirlajn pronašao Arijadnin konac koji će nas izvesti iz zagonetnog lavirinta Naca? Njegov napis. kako su ih polagali da se višebojno predivo ne bi nepovratno pomešalo i zamrsilo? U Naci izgleda da odgovor leži na dlanu: konci su polagani na ravnicu i o tom još i danas svedoče. te duge i raspoređene linije. a ovde se tragovi konzei-viraju skoro kao na Mesecu. u vezi s tim ove linije bi trebalo da predstavljaju simbolične veze sa izvorima. Smatram pozitivnim što se toliki mozgovi muče rešavanjem za-gonetke Nace.trebalo bi da su uzimale k sebi te 50 kilumetara duge kor'ce raznih boja u ritmu tkanja? Od kakvog li su samo Deraskidivog materijala bili proizvedeni ovi konci? Mustra je zahtevala stalnu s'. Da li su ih oni na komandu polagali na prave linye na tlu ponovo podizali i predavali daje? Vredne tkalje . Štirlajn polazi od toga. po Štirlajnu. nikada ne bi mogle da dođu do razboja! Da zamisl'mo vojsku Indijanaca kojaje sa koncem u rukama šetala okolo! Oni bi. A figure? Indijanci su bili uvereni da su "leteći mačji bogovi". na kojima se ukršta preko 50 linija. a ni motovila ili vitla. dakle.uz t. zbog stotećima duge kulture tkanja. "Leteći mačji bogovi". rnisli 011. lako nisam netalentovan u stvarima fantazije.jedan za drugim kao guske . da bi konačno došao do saznanja .ukoliko se ne pojavi odmah kao "naučno" rešenje. Trebalo bi da zamislimo hil-jade Indijanaca. kako na užarenoj ravnici . koji se pojavio u Parizu 1983.amerm boje. nosi gordi naslov: "Naca. Pretpostavka se bazira na činjenici da su Naca-Indijanci bili izvrsni tkači. Mnoge tkanine nemaju ivicu i sastoje se od konca koji može biti kilometrima dug. došlo do strahovite "salate od konca". ipak ne mogu sebi da predstavim tu gigantsku tkačnicu.ređa. Ništa se od toga ne može videti. ona je ovom junaku dala klube konca pomoću koga se on vratio u slobodu. mogli su da posmatraju figure iz vazduha. ostaci džinovske tkačnice Indijanaca. godine. Štirlajn tumači linije iz Nace kao "preostale tragove gigantskih osnova za tkanje". Drugi arheolozi pripisuju ove linije nekim planinskim bogovima. U bezbrojnim grobovima oko Nace. Takođe se bojim da bi na mnogim tačkama. Njihovo poreklo naslućuje ujednoj staroj peruanskoj kultun. dakle.o još misleći na mustro svog rada . To mi izgleda kao korak u pravilnom pravcu. shodno svom imenu.ju konce. Svaku novu ideju treba pozdraviti . pored linija ugazili pešačke staze u tle. pa sam shvatio da tkalje radeći v cik-cak linijama. onoj o "letećim mačka-stim bićima" iz Havina de Huantara u severno-peruanskim Andima. U Parakasu su otkriveni tkački radovi dužine 28 metara i širine 6 metara u koje je utkan konac dugačak preko 50 kilometara! Jasnoje da ni baba najstarijeg poglavice nije mogla oko ruku da drži takve konce vrednoj snaji radi premotavanja. pomoglaje Tezeju da ne zaluta u lavirintu.arheolog iz Perua opisuje ove linije kao "magične linije".učen onda kada mora da objasni kako su nosači konca izašli na kraj sa figurama na zidovima stena. Možda su. kao što samja. One su.Arijadnin konac za Nacu? A rijadna. ključ tajne". čuvani ovi skoro bcskonačni konci. Prilog sa istoka Iza gvozdene zavese zagonetkaNaca remeti naučnicima zasluženi mir.Doig1 tobožnja zvezda . malo je isuviše kontroverzna ta naučnost. Zajednoglaika. da predkolumbovski Indijanci nisu poznavali ni točak ni vrtesku. Zoltan Zelko iz Budimpešte godinamaje mozgao kako bi se moglo ući u trag ovom fenomenu. savladali umetnost letenja. ove linije vodile do mesta ži'tvovanja. koji su slavljeni kao bogovi koji daju vodu. Palpe i Parakasa nadeni su indijanski tkački radovi u očaravajnćim boja-ma i fantastičnim motivima. Ovaj praktični Švajcarac se pita kako sv.

zašto onda tako strašno kompli-kovano. nosioci štafete koji su predstavljali pouzdane vesnike. Ako se ove ruševine povežu sa određenim uzdignućima u bazenu Titikaka i preko svega povuče mreža linija. Zar Amerikanci pre sletanja na Mesec nisu bili suoCeni sa istim . U toj mreži linija Zoltan Zelko naslućuje sistem za prenošenje vesti: "vesti se mogu predavati svetlosnim signalima. a u neposrednoj blizini su konstatovani i inteligentni oblici života. koje je dugo 800 kilometara i široko 100 kilometara" . Pošto je posada usmereno razmišljala o mogućoj oblasti za sletanje. U svakom slučaju oni ne ispunjavaju naufinu maksimu "približno". kao što je inženjer NASA. onda bi se pojavio sistem Naca. Takođe. (U zagradi i eventualno sletanje u Saharu ne bi omogućilo etnolozima studije na nekoj vrsti inteligentnih oblika života). Moj prilog Naci "pretpostavimo da neki vasionski grad vanzemaljaca kruži oko nase Zemlje.danas bismo govorili o spejs šatlu . Komandant ce na ekranima precizno naći mesto ateriianja koje smatra najsigurnijim. stvarno. prirodno rešenje".kao što je praktikovano kod starih Švajcaraca. U obzir bi došao neki heli-kopter. nisu postojala bića koja su mogla da izgrade piste (jedan tehnički visoko razvijeni vasionski brod za snabdevanje ne bi se spuštao pomoću "gumenih" točkova. Signali vatrom i dimom sa planine na planinu . Ako su to već "vesti" i "signali onima koji rade u dolini" . u većini slučajeva se uzvitla pesak i kamenje. Tu se stalno pledira "naj-bliže moguće. Efekatje isti: tamo gde se vozilo spušta. Verovatno su ti signali bili nužni u ovom stenovitom svetu.ra ovaj vrtložni efekatje minimalan. na odgonetku Nace iakoje star već 20 godina." Izmeđujezera Titikaka i ravnice Naca. a na visini od nakoliko stotina meta. Iscrpno sam ga obradio u svojim krsjigama "Povratak zvezdama" i "Svet u slikama". bar u vreme Inka. prema mojoj knjizi "Sećanje na budućnost". Jasno! Razumljivo da stranim astronautima ne treba "pista" za sletanje. dabi se onikoji rade u dolini.ne aterira vertikalno.da te linije "u stvari odgovaraju geografskoj karti predela jezera Titikaka. Za prenošenje vesti upotrebljavani su. rekonstruisao Jezekiljev vasionski brod . kako se do toga dolazi?! Okojezera Titikaka nalazi se oko 40 ruševina iz vremena Inka i pre njih. Izgledaju mi prilično iznuđeni rezultati naučnog razmišljanja. izbačenje vasionski brod za snabdevanje i poslat napovršinu Zemlje. a ono što se iznosi ne približava se i nijednoj od (simpatićnih) premisa. Jozef Blumrih. a možda i sletanje pomoću vazdušnog jastuka po principu Overkrafta). Ovde nailazim na protivljenja i primedbe daje tle ispod površine Nace isuviše mekano da bi moglo da nosi neku tešku mašinu. Brate. pomoću reflektujućih zlatnih i srebrnih ploča. do sada bi se moglo svako odbaciti sa malo argumenata) želeo bih da izložim svoj predlog . se nudila. Pošto bih. a noću vatrenim signalima. Ogromna pustinjskapovršina. mogli rasporedivati i upozoravati na eventualne napade. i kao što mi još danas to poka-zujemo na švajcarski nacionalni praznik . uzdize se planinski lanac sa planinama visokim pet i šest hUjada metara.mogli su se davati i bez strahovito skupe i sa mukom položene mreže linija na tlu. veoma rado prihvatio neko ubedljivo rešenje (medutiro. Optički zapanjujuće prikazan je u dokumentarnom filmu. ravnicaNaca. Vasionski brod .

1969.proble-mom? Kada je Apolo 11 sletao 20. Trapezoidje najuži tamo gdeje mlaz. jula. i kada je 7. Za naprednu tehnologiju može se pretpostaviti da može da reši i takve probleme. Prilikom ateriranja je na ravnici Naca ostala trapezoidna površina. letelica Igl išla na Mesec. bioje to takođe nov teren jer niko nije znao da li tle može da nosi teške terete. godine. avgusta 1971. . zbog visine letelice. godine.

.

strašno je zagrmelo.. sirokih. šta su iin govorili znaci na Zemlji koje su "bogovi" ostavili za sobom. oni su požurili na svoje osmatračnice. uzimali su uzorke tla. ta povrsina očišćena od peska i kamenja? Da lije od njih bilo zahtevano da za "bogove" pt'ave takve površine? Šta su značile te linije koje su se sužavale i koje su išle pravo na sledeći brežuljak i tamo nestajale? Sveštenici su naredili i narodje slušao. ostavili poklon. Nezgrapna. Radili su u blaženoj nadi da će "bogovi" da se vrate. Diskutovali su i objašnjavali među soborn da se stvarno dogodilo nesto što ih je uznemirilo. zamoljeni su za pomoć. i videli kako se "božansko vozilo" sa repom od vatrenih mlazeva. Od celog priviđenja ništa nije ostalo sem trapezne površine očišćene od kamenja i peska. pretpostavimo. generadje su se rađale i umirale. možda. a najširi tamo gde je letelica konačno sletela. dakle. nadali su se da su im za povratak potrebne te linije. inače ne bi mogla da leti kao moćni kondor. merili gustinu vaz-duha i mešavine plemenitih gasova. Tada su stranci. usudili da odu na mesto događaj a. Jedna"pista" trapeznog oblika prostire se kao skijaška skakaonica i prelazi u tri uzane linije Pogled na "aerodrom" Naca iz brišitćeg leta Godine su prolazile. Totemi. sa usteza-nj em. Sa strahom i fruđenjem Indijanci su sa obližnjih brežuljaka i brda pratili njima nerazumljivu delatnost "bogova". podiglo u nebo. Videli su neku glasnu "stvar" kojaje klizilakroz vazduh izbacujući plamen i kojaje. skupljali kamenje i poslovali čudnim spravama. bušili rupe u zemlji. Da li su uz sav trud učinili nešto pogrešno? Međutim. Na ravnici je ponovo zavladao mir. napravila vrtlog na tlu. a i sveštenici su ćutali. uskih.. Počeli su da izvlače linije i da ravnaju površine. kao orkan. Sadaje stajala mirno u pustinji. Oni su nudili "bogovima" mnoštvo linija. Bespomoćno su staj ali tamo i nisu znali šta se desilo. Sa daljine su pratili uzbuđenje •urođenika i po završetku radova su im. u svim pravcima. pradede su videle te strance svojim sopstvenim očima! . što su dovoljnojasno dokazali. misteriozni pomoćnici. jednog dana. Prateći nezasitu radoznalost male grupe su se stalno vraćale na misteriozno mesto. Šta bi to moglo biti? Čak ni tako mudri starci iz plemena nisu imali objašnjenje. mora da suje naseljavali "bogovi". Najhrabriji su se. Ostali su samo neki rekviziti "bogova". Ijudima sličnabića. Međutim. "Božanska" bića nisu se više pojavila. šetala su okolo u odorama koje su svetlucale kao srebro i zlato. pl'avili mikroskopska ispitivanja. dolazed sa neba.malo delovao na tle. Onda. počeli sa svojim radovima. Ona stvar je došla sa neba. ali i oni su ostali nemi.

aprila 1981.347. Snimak sličan atem-anju davnog broda na ravnici Naca. ukoliko se ne napusti logika koja prvo . gledajući televizijski snimak preko satelita. Pod vođstvom sveštenika. Ponovoje otpočeo mučan rad. Izgledaloje daje to rešenje.5 km/h spustio se 14. Indijanci su sakupljali kamenje da bi postavili prostrane znake. da bi pilot. da bi na donjem sloju tla obrazovali moćne slike. da će tako biti. Ko sada još može glasno da tvrdi da vasionskim vozilima nisu potrebne piste! Linije u pustinji Mojave post-avila je NASA kao markadju površine. hoće !i se opet ignorisati pravo reše-nje? Da li će se pustinja Mojave smatrati religijom trigonometnje? Da li će ova pomoć za sletanje predstavljati magične linije. Moraju se poslati znaci prema nebu. Urođenici su pravili avetinjske aerodrome i kopirali ponašanje američkih "bo-gova". uzane. kao konac prave linije koje su dijagonalno sekle pusti-njsku pistu. u stvari. Bi-zinom ateriranja od . One su nanesene prskanjem! Hoće li se ponoviti istorija? Da 15 će ponovo jednom arheolozi bespomoćno obarati glave pred tim linijama i pistama i preklapati o nekom gigantskom kalendaru. atlas-kul-ture čovecanstva? Da li će se ovde preseliti mesto Olimpijade? Da li će se "starim" Amenkancima podmetnuti terapija zapošljava-njem? Dali će se izmanipulisati neka fatamorgana ili pretpostaviti mamut-ska tkačnica? Da li će se ovde naknadno postaviti neki apsurdni sistem za prenošenje vesti? Smešno je. Mi smo. Kada se šati zaustavio na pisti dugačkoj 4592 metara ceo svetje mogao da vidi kiiometarski duge. pojavio se svetli do-nji sloj tla koji je sa više kontrasta mogao pokazati vanzemaljcima da ih čekaju. Generacije su zatim stvarale figure u Naci. Setimo sekako su kargo-kultovi nastajali u ovom veku. Ponovo su se sveštenici posavetovali. ali ja smatram mogućim. Ali kada su podigli crno-mrko kamenje sa pustinjskog tla. ako ne čak i verovatnim. godine prvi američki spejs šatl na tle u zlatnožutoj pustinji Mojave u Kaliforniji.Sveštenifika mudrost je došla do saznanja da se ovim nebeskim bićima mora dati do znanja da ih čekaju. piisustvovali ovom grandioznom ateriranju. Složili su se da samo uklone kamenje i kamenčiće. išle paralelno i naglo nestajale u žutom pesku.ima pomogla da slete iz velike visine.

Komplikovanijeje sakonturama figura koje se tako dobro mogu videti iz visine. alipra vljenje figura visoko na ravnici nije bilo nikakvo čudo. Slobo-dno postavljene nameću pitanje geodetskih pomoćnih sredstava. daleko jedan od drugog. . aprila 1981. a precizne naredbe dozvoljavaju pretpostavku njihovog postojanja . jedna pojedna.' blti "planirane" u manjoj razmcri i "nacrtaxie". glasnim komandama Ui signalnim zastavicama da pomeraju radiiike.pri čemu se oni koji su to radili ne mogu više okarakterisati kao primitivci. kako izgleda u beskonačnost Prvi SPEJS ŠATL se 14. utisci prilikom brišućeg leta!Iz pravougaone „piste“izlaze kilometrima duge linije prave kao strela. ako SE ne saćuvaju slike koje će nam govoriti o činjenicama. Linije su se mogle izvlačiti uz pomoc kanapa..Jedinsteni pogledi.'' Pri tome ova matematičarka i geografsasvim pravilno ocenjuje teškoće. a Indijanci s'a mogli. i svetu preneo utisak o Naci izvlači iz šešira Lesraislena "prirodna objašnjenja". I te će slike jednom biti prastaro predanje! Stvaranje ugrebanih crteža U Naci nisu imali na raspolaganju velike pištolje sa bojom.. Ko je uradio skice za te figure? Marija Rajhe misli da su te figure 'unapred. godine prizemljio u kalifornijskoj pustinji Mojave. Pustinja Mojave bi stigla do magičnog hokuspokusa..

a da su ih.. Vreme nastanka keramičkih predmeta se može odrediti sa priličnom tačnošću. Gde je bio centar Naca kulture? . Arheolozi skreću pažnjn i na crteže na keramici koji. 1 ovde imitacije stranih. Gde je. uopšte. kažu stručnjaci. pokazuju značajnu sličnost sa urezanim figurama u Naci. Mene bi samo začudilo da takve predstave nisu ugledale svetlo dana. i upućuju na keramiku Nace i njenu vezu sa izotopom ugljenika C—14." Ko je. u nekim retkim slučajevima. U centnma stare kulture Naca. tokom vekova i milenijuma. Možda su ove džinovske figure na tlu već odavno posto-jale kada su ih Indijanci uzeli kao motive za ključeve. vaze i sudove za piće. pronadeni'su mnogi grobovi Indijanaca u kojima je . pa se po njemu može odrediti i starost urezanih slika u prostoru. bio početak postavljanja te "najveće šume slika čovečanstva"? Da li postoji mogućnost da su te figure i sistem linija stvorili nosioci neke vrlo stare kulture.."Samo onaj ko je upoznat sa praksom geometra može da shvati k. u obližnjoj pustinji Parakasa. Raniji Peruanci mora da su imali instrumente i pomoćna sredstva o kojima mi ništa ne znamo.pronadena i keramika i fino izatkani štofovi čije su boje ostale sačuvane! Na štofovima i keramici često se mogu razaznati Ijudi sa krilima.Avoje prethodno obrazovanje potrebno Ijudima koji su u stanju ca jedan nacrt nekog crteža u maloj razmeri prenesu u džinovske razmere nz potpuno zadržavanje proporcija. onda. Ovu metodu ne smatram valjanom. Iz starosti keramike ne može se obavezno zaključiti da su crtači ugrebanih slika i grnčari živeli u isto vreme.Indijanci iz vremena pre Inka iz oblasti Nace. krilatih bića pokazuju tipično ponašanje pred kargo doživljajima. iinao instrumente? Stručnjaci kažu . Primeri za to su riba i ptica.sem mumificiranih leševa . neki drugi narodi renovirali i restaurirali? Svaka kultura je imala svoj centar.

Jošjedan impresivan nalaz opkoljavao je ivicu grada Kahuahi: na stotine ostataka drveća rogača štrcala su u pravilnim redovima iz tla. Uz to. Nađenje i kompleks stubova koji se sastojao od četvorougaonika od dvanaest redova sa po 20 stubova u svakom. nađena je piramida visoka 22 metra. Tamoje. koji su bili nabijeni u tle na rastojanju od oko dva metra. u vreme oko 525. pomoću metode C-14. Ovaj zanimljivi raspored stubova označen je kao kalendar. sa malom di-venom svetinjom na vrhu.Gde je bio centar Naca kulture Danas se pretpostavlja da se centar Naca-kulture nalazio direktno u Naca-dolini. zabili ovaj mali drveni stub "da bi se i sami bolje snašli u ovom Neshvalljivo lepe. u predelu tadašnje haciende Kahuahi. na obali reke Rio Grande de Naca. otkriven grad u kome je stanovalo više hiljada stanovnika. bof:ate bojama ikanine iz Nar.e predstauljaju krilala bića . godine naše ere plus . * Zaključak bi bio sledeći: ukoliko su oni koji su izgrebali slike na tlu postavili i ovaj stub u zemlju. naime.minus 80 godina. kao neka negovana kultura. godine naše ere? Arheolozi pretpostavljaju da su oni koji su izgrebali i konstruisali slike. Šta bi inače? Američki istraživač Dankan Strong pronašao je u neposrednoj bli-zini zagrebanih crteža drveni stub i datirao ga. onda bi to znafiilo da su morali biti aktivni na Naca-ravnici oko 525.

uključene u mrežu linija? Kada me je Naca slavila Nešto u vezi sa navodno jednostavnom zanatskom umetnošću ranih stanovnika Nace izgleda mi. Ušli smo u 20 metara duboku rupu ispod isušenog tla. Rio Ingenio prolazi skoro bez vode.zamršenom lavirintu linija"'. Iz moćnih. logično. Postoji i druga. od strane nekog tehnički verzira-nog naroda. U jesen 1979. gradonačelnik me je odvezao •u svome džipu do podzemnih timela na ivici Naca-doline. dugi su kilometrima. bez daljeg. tndijan-ski seljaci su mogli da svoje skromne njive u dolinama Naca ili Palpa . svojom istočnom paralelnom rekom. objasnio mi je gradski otac. a možda i pre. severno od Naca-ravnice. godine. retko pominjana zagonetka: Rio Grande de Naca teče uporedo sa Rio Ingenio. Ovi podzemni tuneli. pri visokom vodo-staju često je plavila ovu ravnicu. nije mogla da dovede vodu na polja iznad zemlje. Doduše. na ravnici kiša pada najviše pola sata godišnje. Zarjednostavna Indio-kultura. Tudaje prolazio vodeni kanal koji ne bi bio perfektnije napravljen ni u vreme starih Rimlja-na. Da li je zarnislivo da su figure tek kasnije. Toje moglo biti pre hiljadu ili pre hiljadupetstotina godina. kada su me gradski oci Nace slavili i proglasili za počasnog gradanina. da sve vrvi od markacije! Ko može sa sigurnošću da tvrdi da taj solo-kolac nije zabijen u zemlju kada sn već odavno postojale "piste". umesto daje vodi podzemnim kanalima isklesanim u monolitu? Još više od toga! Pre 1500 i više godina eksplozija stanovništva nije primoravala poljoprivredne farme da u ogromnim količinama proizvode poljoprivredne proizvode. istesanih monolita izbijalaje voda u tunel u kome bih mogao da stojim uspravno. a voda se hvata daleko gore na ograncima Anda i dovodi se u dolinu. Gradonacelnik meje vodio u tri ulaza i svuda smo videli istu sliku. linije i figure? Ja nisam bio tamo. AJi zašto samojedan kolac? Za ovu namenu bi moralo. jesu li bili arheolozi? Ne može se reći sa potpunom sigurnošću kada je Naca-ravnica dobila svoje "lice" kojeje danas najveća zagonetka. od Anda naovamo. nerazjašnjeno. ali to ne sprečava reku da iz Anda donosi kamenje i vodu. u pravcu Pacifika.

.

Na pustinjskom tlu Majesa i Sihuasa u peruanskoj provinciji Arekvima nalaze se džinovski ugrebani crteži iz vremena pre Inka.pretpostavka bi govorila da su graditelji kanala identični sa giaditeljima mreže linija. ako se izgubi "jedinstvenost" obeležja ove ravnice sa imenovanjem mesta koja pokazuju iste karakteristike: .ravnica" treba da je veća od stare "najveće slikovnice svetske istorije". godine.U severnom Peruu. zašto. Ova novo-otkrivena "Naca .i samo na Nacu blede. od južnog peruanskog grada Molendo pa do pustinje i planina čile-anske provincije Antofagasta.Na udaljenosti od 400 kilometara vazdušne linije od Nace. postoje ugrebane slike Ijudima sličnih prilika sa džinovskim očima. merdevine sa krivim prečkama i strane bregova pune ornamentalno izvedenih četvorougaonika. pronašao je gigantske linije i crteže. daje preko cele godine svuda oko Nace bilo dovoljno sveže vode. infra-stmkturno delo prvog ranga? U stilu Naca-kulfrure ne može se ništa slično naći. u pravcu neba upravljene markacije na pustinjskom platou i nakosim zidovima. Pitam se. Recni meanderi pored "pista"! Da lije ispod legendarne ravnice izgradena džinouska kanalizacija koja će odstranjivati vodu od ugrebanih crteza? Naca i njena "konkurencija" "Ouket sa bitnim cvetovima tumačenja Nace sam svezao. Naca-kultura nije ostavila nikakva megalitska svedoča-nstva iznad zemlje. medutim. da li su kanali ispod zemlje vođeni tako da se poplave Ria Ingenia "hvataju" u tunelima? Ova . džinovski pravougaonici.Tek pre kraćeg vremena peruanski pilot Eduardo Gomez de la Tore u pampasima Sanhozea.južno od Naca-ravnice. uostalom. . . Zanimljivo. Teorije —koje se mogu primenit.postave direktno pored vode. siubovi. u Bale de Zana. . Pilotje svoje avionske snimke predao etnološkom muzeju u Limi 27. Da li je mreža tunela za vodu postojala pre početka Naca-kulture? Da li je ona konačno služila za isušivanje površine? Avionski snimci pokazuju da povremene poplave Ria Ingenia idu pored "pista". zbog čega su nastali ovde ovi kilometrima dugi podzemni tuneli? ' Gradonacelnik Nace mije objašnjavao da pođ-zemni kanali imaju ukupnu dužinu od nekoliko stotina kilometara. a tamo gde mali rukavac meandra poplavi uzane linije on ih ne dotiče. Kako. Ljudi koji su bili u stanju da pve monolite podze-mno obrađuju i prerađuju mogli su i nad zerpljom da gi'ade.spekulativna . avgusta 1984. Ovaj fakat mi nameće špekulativno pitanje. nalaze se velike. koji su investitori i radnici mogli da savladaju ovo moćno postrojenje. Činjenicaje. .

Mihael. Vrh "kamina" nosi džinovski. Fovand. .Izdužena polja od lave u meksikanskoj pustinji Sonora snab-devena su velikim znacima uperenim u pravcu neba. medvedi-ma. 121 metar visoku. nedaleko od gradića Blit.slika.Hod Hil. gušterima i Ijudima. nalaze se velike u tle ugrebane slike Ijudi i životinja. Gasidž St.Jugoistočno od Los Anđelesa.Odžberi.Od reke Kolorado nizvodno do Meksika. Darnford.200 miljajužno od Tabuka. pticama. Šepuik. veštačkih brežuljaka. Uinterborn. Kajld Oukford. u pustinji Saudijske Arabije. na teško dostupnom stenovitom zidu krugove sa zracima uperenim prema unutrašnjosti. U .Gasidž Kaudaun. dug 110 metara i "dugi čovek iz Vilmingtona" visok "0 metara. Vajltšajr . Dorset . Martin. Vajltšajr. figuru sličnu robotu sa majmunčetom. na reci Kolorado. Berford St. medutim. Dorset . Storpein. Blite. Dorset . na tlu je nacrtana. Vajltšajr . od Stenovitih planina do Apalača na severnoj strani Amerike. Samo iz vazduha se mogu raspoznati čitavi lanci maundsa. . .U Engleskoj su najpoznatiji "'beli konj iz Ufingtona" u Berkšajru. blizujordanske granice.Hambldon Hil. skoro uspravnu. indijanskih maundsa.više geometrijskih figura dugih 100 do 200 metara. nalazi se oko 5000 (!) takozvanih brežuljaka . crni prsten čiji je prečnik veći od osnove piramide.Hemšil Dajčis. One na vrhu prikazuju trouglov. Kao i u Naci uklcinjenoje kamenje sa rdastomrke podloge . ovale sa ornamentima šahovske table i jednu. .Video sam u pustinji Tai-apakar. Dontsi . . Neki od tih brežuljaka su bili grobovi.e u obliku piramide koji se završavaju "kaminima".Bedbari Hil. Najvažniji su: .Ćajlsberi Kemp.U blizini gradića Sakaton u Arizoni u tle je urezan jedan predimenzionirani lik.Fidžsberi Rings. kao slike se mogu razaznati samo iz vazduha. Dorset . slikovnica sa bizcnima. zmijama.

Naučnici su ubeđeni da se on još dalje provlači kroz oblast Kazahstana i da svojim protezanjem prevazilazi svetski poznat sistem tajanstvenih linija i crteža u Peruanskoj pustinji Naca. Engleska. Fotografije su pokazale nešto neobično. Arheolozi i geolozi su seli u helikopter da utvrde šta se to nalazilo na zemlji. a da se ne zna da se pod nogama imajedan jedinstveni arheološki spoinenik". da se "Beli konj iz Ufingtona". na dužini od više stotina kilome-tara.centru prstena se nalazi krupna crna tačka. Časopis "Sovjetska kultura" pisao je: "Ovaj kiklopski sistem mogao se do sad ispitati u dužini od 100 kilometara. stavioje u akta: "Uobičajene metode arheološkog istraživanja ove oblasti potpuno su nepodesne.Prilikom analiziranja satelitskih snimaka oblasti oko Aralskog mora sovjetski geolozi su učinilijedno senzacionalno otkriće: od Kap Duana do unutrašnjosti sasušenog poluostrva Ustjurt našli su na tlu zanimljive trouglaste formacije. . Njihov reljefje tako gladak. U skoro neprekidnom lancu nizali su sejedan za drugim. džinovski trouglovi. Berksajr. po svojim razmerama. jedino uporedivi arheološki fenomen". dugačak 110 m po tim "delovima" može ići nekoliko stotina puta. sa dužinama stranica do kilometar i po. i ovali. Iz aviona su tada vršena posmatranja ovih retkih slika u nenaseljenoj pustinjskoj oblasti. šefodelenja za arheologiju Uzbekistan-ske akademije nauka20). taj. Na vrliu trou-glova nalaze se prstenovi sa prečnikom od oko 10 mefcara. Ispostavilo se da su to slike napravljene grebanjem. Gigantske razmere ovih tvorevina čine ih potpuno neshvatljivim za Ijudske veličine. Najveće figure koje se stalno ponavljaju slične su velikim džako-vima sa trouglastim strelama naslonjenim na njima. Sovjetski arheolog Vsevolod Jagodin. . Sve slike se mogu videti samo iz vazduha.

"Nova Naca" na ruskom Aralskom moru Tedanistraživačp'uštenje malimavionomkodjedne od "strela". Dabi mogli nešto bolje da vide predeo. kao akrobate. Ali zašto imamo mudre prijatelje i poznanike? Moram srdačno da se zahvalim profesoru Rolfu Ulbrihu. Za putovanje u Sovjetski Savez granice su previsoke i preguste. ove zelene linije sveile kao čudovišni signali prema nebu. tmovitim žbunovima i belo-plavkastim. trećega na ramena. Poslali su mi fotografije iz stmčnih publikacija koje nisu dostupne javnosti. a pogotovu za oblasti u koje ni sami Rusi ne mogu jedno-stavno otputovati.izvazdušnog osmatranja. da se nalazi u neposrednoj blizinijedne "strele". dva čoveka su se popela na krilo aviona i podigli su. U blizini zelene trake otkrili sujedva pnmetno uzvišenje. Medutim. Tako sam u stanju da iz ruskih informacija isfiltriram precizne opise. u vreme suše. ovaj se prostor uskoro ponovo sasuši. kao tamnozelene trake. i od profesora čija imena na žalost ne smem da spomenem. akoje moguće i za fotografije. ali ništa odtoga nisuvideli. a onda. Pisao sam prijateljima u Rusiji i zainolio ih za informacije." Zavisno od godišnjcg doba... slavisti na Slobodnom univerzitetu u Beriinu. Kaleidoskop ćiriličnih slova treperio mi je pred očima . Ovaj je javio da se na oko 200 metara udaljenosti sa stepskog tla uzdiže taiTinozelena linija. Ovaj malitimjeznao.i nije mi ništa govorio. za brzu i nebirokratsku pomoć. Zbnnjeno sulutali oko mesta sletanja. Uskoro su stigli iscrpni odgovori. ova oblast se prevlači oskudnom stepskom travom. U njegovom izveštaju je stajalo da su zagonetne slike izgledale iz vazduha kao gigantske zelene linije: "One su se odvajale od belomrko-svetlozelene pozadine. a i članke iz časopisa. na flu se one ne mogu razaznati. Otišli su tamo.Rasporedena na velikfij poursini ujuinoarabijskoj puslinji nalazi se ova800 mclara dugaeka geomelrijska figura Šta bi trebalo i šta bih smeo sebi da predstavim pod tim "džaka-stim slikama" sa "strelama"? Pošto sam u ranijim godinama nasedao mnogim pogrešnim informacijama odavno mije prešlo u naviku da o arheološkim zanim. azijatskim pelenom vrste dzusan.ljivostiina izveštavam tek onda kada ih vidim i fotografišem. niski zid od lanca kamenja koji je na najvišem mestu .

Jvdan od zagonetnih zelenih trouglova u ruskpj pu.'ilinji Vslrju.ri

Noca - zagonetna slika gtedana iz vazduha merio 80 santimetara. Ovaj "objekat" bioje dokaz veštačke tvorevine Tu nenaseljenoj pnstinji. Na odi-eđenim rastojanjimaljudi su pronašli brežuljke od skupljenog krečnjaka, a u njima i kosture i kei-amičke sudove. Doživeli su fantastičnu realnost: čiin su se našli na jednoj od zelenih linija,

mogli su, na dužini od više stotina metara, da prate njihov tok prav kao lenjir, međutim, ukoliko bi se pomerili saino par metara cela linija je nestajala kao odnesena magičnoin rukom. Ove tvorevine su premerene. Pocetak linije obeležili su kame-njem i pratili je. Prosečna dužina strane jedne "linije džaka" utvrđenaje na 800 do 900 metara, a dužina "strele" u nastavku na 400 do 600 metara što, dakle, znači da su cele figuracije bile duge oko jedan i po kilometar. Na unutrašnjim stranama "linija džaka" 20) lovištima za velike lovove na lutajuće životinje (rnislilo se na ste-pske magarce i antilope), Prva pretpostavka ,je bila da su ove životinje uterivane u "džakove", a da su na kraju "džaka" bili posta-vljeni pastiri da zadrže ovu divljaG. Euski arheolozi su uskoro odbacili ovu ideju; za pretpostavku takvog lova ovi "džakovi" su bili neupotrebljivi, jer su morali da budu ograđeni gaterima; antilope su moglejednim skokom da pobegmi preko pastira. Nije otkriven trag ostataka neke ograde. U stepi takođe nije bilo drveta. U ovaj koncept se, uz to nisu uklapale ni "strele" koje su pokazivale sve moguće pravce. Ćasopis "Sovjetskakultura" takode otvoreno govori o "arheo-loškom čudu". Doktor Ivanovič, Vladimir Avinski, geolog i minerolog, član So-vjetske akademije nauka, vidi u tvorevini na platou stepe na Usjurtu "znake" za vanzemaljska bića. Ukoliko smo u Usjurtu tako bespo-moćni kao u Naci, o obe stvari se bar objektivno može reći da se njihovi znaci mogu razaznati samo iz velike visine... Suprotno od Nace, gde se linije i figure mogu videti sa obližnjih brežuljaka i planina, na platou na Usjurtu nema nikakvih uzdignuća. Ja bih za oba fenornena prihvatio mnoga od ponuđenih objašnjenja, kada bi linije i figure bile vidljive stanovnicima Zemlje, kada one ne bi bile tako nedvosmisleno upravljene ka nebu, Na kraju ta dokazana činjenica navodi čoveka na razmišljanje da ove dve stvari nisujedne vrste. Bađava je - zato što je ona ranije otkrivena - prenositi objašnjenja za Nacu na Usjurt. To ništa ne donosi. Pre oko 40 godina, kada smo se morali polako - a u mnogim krugovima veoma nerado - npoznati sa mišlju da nismo jedini inteligentni životni oblici u univerzunru, pojavilo se razmišljanje kako bismo mogli da o svojoj egzistenciji signaliziramo drugim životnim oblicima. Tada se govorilo o tri mogućnosti: - U vasionu će se odašiljati radio signali. - Dalekim planetama davaće se svetlosni signali. - Na markantnim tačkama Zemlje postaviće se optiCke markacije koje se ne mogu prevideti. Predlog broj 1) je sproveden, međutim do sada nema odgovora, a i predlog 2) je ostao bez svetlosnog odjeka. Za izgradnju optičkih markacija predloženo je da se prostrane površine zaseju biljkama svetlih boja, tako da od kontrasta nastanu geometrijski ili matematički simboli od univerzalne važnosti.

III.

INDIJA ZEMLJA HILJADU BOGOVA
Onaj ko hoce da brine ?.a budućnost mora prihvatiti prošlost sa slruhopošLovanjem, a sadašnjosl sa nepovcrenjcm. Žozef Žuber (1754-1824) U Tprospektima sejužnoindijskom gradu Madrasu pripisuje "umerna klima". Ja tu pnjatim klimatsku situaciju nisam uhvatio ni prilikom moje četvrte posete - posle 1968, 1975 i 1980. godine. Ponovoje bilo zagušujući vrelo, opet mi se pri najmanjim pokretima lepila košulja za telo. Razumljivoje što su maharadže na svakom koraku zahtevale od svojih slugu da im lepezama od palme stvaraju blago kretanje vazduha. Ovi letnji dani 1984. godine izgledali su mi vreliji od svih visokih temperaturakoje sam doživeo. Na žalost, nisam došao u klimu umerenog blagorodnog nerada, u glavni grad države Tamil Nadu na Koromandelskoj obali Bengal-skog zaliva. Pozvali su me da održim dva predavanja - jedno u Istraživačkom institutu Kupusvami Sastri, jednoj od uglednih san-skritskih škola, ajedno na Univerzitetu Ana. Osim toga u programu je bilo, shodno mojoj želji, razgledanje hramova. Na međunarodnom aerodromu Madras, sačekao me je profesor Mahadevan, mali, živahni naučnik britanskog porekla, i po običaju zemlje njegovi pratioci su me okitili vencima odjasmina i sandalovog drveta. Da taj Ijupki običaj služi i za ugodnost čula mirisa trebaloje uskoro da iskusim. Nije slučajno što se iz tropskog sandalovog drveta dobija mirišljavo sandalovo ulje. Za vreme petnaestominutne vožnje do hotela profesor Mahade-van mije pružio prve potrebne podatke. Ovaj grad sa tri i po miliona stanovnika udaijen je železnicom 2188 kilometara od Nju Delhija. Toje grad naučnih instituta i društava, muzeja i biblioteka, raspo-laže značajnom industrijom vagona i kamiona, vodeći je u elektrotehnici i takodeje filmski grad. Ove činjenice, kao što sam prilikom posmatranja kroz prozor kola zaključio, ne smeju da izazovu zapadnjačke predstave. Na jednoj raskrsnici fakirje pustio svoju kobru da se bori sa mungosom; dok

Shvatio sam blagoslov venca od sandalovog di'veta i prineo ga nosu. muvajuće. trgovci novinama. vukli sujoš uvek najjeftiniji taksi koji ne zagaduje čovekovu okolinu. vezan za dugački konopac. Saobraćaj se odvijao kroz tumarajuće. a tada me je zapahnuo oblak smrada. Neki bogalj. miris znoja i mokraće. zadah izduvnih gasova iz autobusa. mršave tamne stanovnike. pokušao se osloboditi. Svuda su bili prodavci sladoleda. Nepoznati mladić svirao je svome dresiranom majmunu da bi ovaj igrao uz zvuke frule. anazelenomjebrzim obrtom pobedio kobru. . Ljudi koji su trčali između ruda. Kada je semafor prešao na žuto. rikše. izgledalojedaće mungos da podlegne. Aplauz posmatrača. kroz grupe prosjaka.je semafor stajao na crvenom mali smešan leopard. tezge kao leteće radnje. vredan sažaljenja i pretrpan prljavštinom prosioje ispred prozora automobila koji sam spustio da ovom siromašku dam nekoliko rupija.

Na užoj strani je bio stp sa mikrofonom.kako se može tako dugo izdržati?! . Palacje ostao dole. Mislio sam da sam sadaja na redu. međutim. Usred gužvejedan mladi čovek mije predstavljen kao električar. treći. Osećaju se prijatno u svome elementu i ne znaju ništa o pomeranju vremena zbog dugogleta. Spori ventilatori mešali su vazduh gust kao testo. kojije bio zreo za muzej. Otvorio sam usta. zbirke najstarijih indijskih žrtvenih mitova. Počela su klanjanja sa svih strana. pa i četvrti govornik uzeo je reč. mogla se čuti špenadla daje pala na zemlju. očajno trudio da struju uvede u projektor.na najboljem engleskom. posma-trao sam moga električara koji se. kojima se slavi hiljaduglavi. Dok je rukovodilac Instituta izgovarao reči pozdrava. ustao sam.sedeli su nastavnici i studenti na podu ili su stajali oko zidova tamo gdeje bilo mesta samo za stopala. hiljaduoki. Profesor Sri K. ajasam razumeo samosvojeimejersu svigovorilitamilskim jezikom koji Evropljanin ne mora da savlada. ruke su me nežno ponovo vratile u stolicu. Ova pesma mi je prijatno . i krenuo ka mikrofonu. Drugi. pre nego što sam mogao da formu-lišem reč ustadoše dva mladića i zapevaše visokim glasovima neku litanijsku naizmeničnu pesmu. Posle oko 45 minuta data mi je reč . Stranac odahne i trudi se da ispuni očekivanje. Uputio sam ga u njegov zadatak sa dijaprojektorom. sagrađenih oko velikog školskog dvorišta. i starijije od ostalih indijskih novihjezika. Poslao mi je jedan bespomoćni smešak preko glava studenata. hiljadunogi stvaralac univerzuma i svih svetova. Biloje mirno. baciojošjedan brzi pogled na palac moga električara. Prišao 5am mikrofotiu u goloj vodi. međutirn. uglavljen u masu studenata odevenih u belo.Toje prednost koju domaći imaju pred svima koji dolaze iz dmgih klimatskih zona. Predavanje u sauni Kolokvijum je bio u auditorijumu jedne od niskih zgrada. Krajickom oka sam posmairao "moga" električara Govornik se pokloni i odstupi. Prekrštenih nogii . iako on pripada dra-vidskimjezicima. Šandrasekran mi došapnu da se radi o himni iz Rigvede. kada su me već pozvali u sanskritsku školu Kupusvami Sastri. najvećoj porodici jezika centralne ijužne Indije. a iza slike indijskih bogova pretrpane bojom. i dogovorio se sa njim da digne palac uvis kad projektor bude spreman za rad. koji još nije bio podignut. Opet sam dobio venac. Imao sam upravo vremena da odem pod fuš i da promenim veš. a ne i za sedenje.

Svetlo se ponovo upali.i iz svoje kutije cigareta izvuče srebrnasti papir. žena i muškaraca ije li tačno da se .sedeli smo uz čaj sa mlekom i limunom. zatraži od studenata oko sebe da mu daju isti materijal. Ugasiše se svetla. U državama Tamil Nadu i Gujarat vlada najstroža probibicija. a imao sam prermjeru: moje prvo predavanje u sauni mogloje dapočne.. posle učtivog za-hvaljivanja. a i projektor ostade bez stmje. Mi smo. žute i mrke tačke na čelu koje sam video kod mnogih Indusa.o kome sam sledećeg dana. dakle. Turisti mogu dobiti dozvolu koja važi za celu Indiju i sa njom mogu u sporednim prostorijama hotela okvasiti grlo. Ventilator se zaustavi.kako to? . a samo u Biharu. da bi se dijapozitivi mogli efikasno projektovati. mogao da pročitam u štampi na engleskomjeziku da je bilo interesantno .Prekršlenih nogu sedeli su profesori i studenti zvučala. u dru-gim državama je ublažena.. a električar je digao palac u vis! Sačekao sam malo po završetku himne i zamolio da se ugasi svetlo. sedeli uz čaj. i uvi dva kabla time. Moj električar mi zadovoljno namignu . zapadnom Bengalu i Kašmiru alkoholje dozvoljen. Posle predavanja . Upitao sam protesora Mahadevana šta znače one crvene. Eureka! Gasi svetlo! Pušio sam se od vrućine.

ili obrnuto. često se uz ovu tačku na čelu povlači i jedna vodoravna linija od pepela. profesor R. Profesor Mahadovan se nasmeši: "Toje sve glupost. ali i sok od korena i1i prah krečnjaka. Za markiranje se obično upotrebljava puder od sandalovog drveta. Dabi čovek stalno bio svestan da je stvoren od pepela i da će ponovo postati pepeo. kao zapeta.kako sam primetio na licu mesta tako poznat u Indiji. Ako stoji odozgo na dole ona znači Boga Višnn. ova tacka ima i religiozno značenje zavisno od toga da li po dužini ide odozgo na dolc. kojije bog razaranja ali i dobrotvorac. veren ili na neki drugi način zavzet. tačno iznad korena nosa. i to ne samo kao uspešan fizičar i inženjer. je . kao šareni pas lutalica. godinamaje bio član Parlamenta i pripada mnogim renomiranim institucijama.tim tačkama signalizha ko je oženjen.. Nagasuami . jednog od glavnih bogova Indusa. a odozdo na gore Boga Šivu. kome se zahvaljujem za poziv u Madras. Postoje Indusikoji nopšte ne uzimajuboju nego samo nanose pepeo na čelo.. Ta tacka treba ovo mesto simbolički da drži hladnim. Međutim. Centar nervnog sistema se spaja u sredini čela." Doktor MahaUngam.

" Sttptilna vrsta prijateljstva koja u sebe uvlači još i nos' Direktno na obali nalazi se petospratni hram Jalasijana. i pokazao se kao čovek bez predrasuda: bio je zainteresovan da više aazna o mojini teorijama. svoje tajno oružje vadša upotrebljavao protiv demona. koji je svoj ubitacni buzdovan. Ova kamena slika se zato i naziva "Pokajanje Arjune". Doktor Mahalingam se nasmeši: "Cveće brzo ivene. ni u kom slučaju ne otplivam dalje. Religija ne dozvoljava da se skinu dugačke odore. a danas je arheolog najvišeg ranga u Tamil Nadu. a koja treba daje druga po veličini peščana plaža na svetu. Reljefu bazi pokazuje scene iz života Arjune. koji. Druge hramove inore je plimom i osekom uništilo. mršavi. udaljen sat vožnje automobilom. Reljef prikazuje kako Arjuna uzima "nebeska kola" od Indre i u njima odlazi u vasionu. a planete su mu izgledale kao lampe. Upitao sam da li postoji razllka izmedu venca od cvcća i od sandalovog drveta. posmatrao sam mravinjak Ijudi kojije tražio osveženje od parališuće vrućine u povetarcu i vodi. koje su direktno isklesane iz kamena. Poznavaoje već neke od mojih kajiga. devet. kojije uz to bio kompetentan. pri povratku. dobio sam utisak o finoj beloj plaži koja se proteže Bengalskim zalivom. Pun figura bogova. koje su se pojavile iia više indijskih jezika. Indra je staroinđijski junački bog sa Ijudskim likom. Ovaj visoki. a pošto sam ga ocenio kao radoznalog čoveka. Slatkasti mžris mešao se sa smradom iz otvorenih odvodnih kanala. Iza siromašiuh tezgi trgovci su nudili turistima plodove. ukoliko nekad poželim da se okupam. vozeći se obalnim putem nazvanim "raarina". "mada su to velika. Arjunaje morao da ispašta za neko nedelo pa su i te scene uklesane u ovaj reljef. crnokosi naučnik pozdravio meje kao starog prijatelja. Arjunaje na nebu video mnoga nebeskakola. Dr. hram kralja Rajasimha.adetaljnijcposmatra-nje fascinirajuće. želeo sam da mu razjasnim neke stvari iz moje literature. A tada Mahabalipuram! Prvi pogled na taj 25 metara dugi. Pratioci su nie posavetovali da. sam togjutra doblo na poklon. najveći ravni reljef na svetu. zasebna tela" . sastrugalo. životinja i duhova. Venac od sandalovog drvetajemči dugo prijateljstvo. junaka Mahabharate. a sandalovo drvo dugo zadrzava svoj pnjatan mins. zatim kroz suvu oblast sa malo palmi i mnogo likom pokrivenih koliba od blata. Prvo. Ispred roštilja na drveni ćumur Cučale su majke sa decotn i pekle kukumzno korenje ili (skoro bezukusne) lepinje. Tapkali su bosonogi po pesku i u blagirn talasićima. Putje vodio pored plaže kroz siromašne četvrti. Nagasvamijem. Mahabalipuram Naš pi-vi zajednički poduhvat vodio nasje u gi'ad hramova Maha-balipuram. toje -kako reče profesor Nagasvaini najveći i umetnički najznačajniji kameni hram Indije. profesoroin na Drža-vnom univerzi-tetu. jer ima ajkula. a tu i tarno svilu i pamuk. metaravisokikamenihramjezapanjujiići. a koji se slavi kao "kralj bogova". izgrađen u sedmom veku. Pritiskam na nos sveži venac od sandalovog drveta. Mahalingam me je upoznao sa arheologom R. ali i "Silazak . Uveče.On ima ključ za sva vrata. Ranijeje bio direktor muzeja u Madrasu. na obali okeana.

.

trebalo bi da gaje nekad oblikovao i napravio iz stena "kao od butera". Poštovan od Indusa kao neka vrsia spasite-Ija. u stvari sakriva mnogo toga. da bi zaboravio svoju zaljubljenost u mlekaricu (Gopis) kojuje posma-trao dok se kupala. glavnu reku prednje Azije. pcćinskih hramova. Medutim. a legenda o tome kakoje Arjuna podigao inalim prstom brdo Govardhana daj e veći značaj starom j unaku. Taj kamen. Meni su Lakve kade. što bi bila jedna od metoda prerade i obrade koja bi priličila "bogu pastira". Pre bili govorio o većini nišama. u kojoj je Kriana trebalo da oblikuje i obrađuje kamenje . mislimja.Ganga sa nafca".pama. pri čemu pukotina u steni treba da predstavlja Gang.kao buter. dijagonalno na ivici balansira ogromni kamoni blok i izgleda kao da de se svakog momenta snišiti. težak oko 200 tona. inkarnacija boga Višnua. Sam o na kraLkom rastojanju od balansirajućeg monolita nalazi se gramtni blok sa nklesanom kadom (koja ima prečnik od 2 metra). on se održava a toj drskoj poziciji već 1300 godina! Krišna. a možda i zbog toga. a sa dcsne strane. Arjunin spomgnik Tarno gde se sastavljaju stene i zemlja ukopano je osam manda. lako su u literaturi tako nazvani oznaka "pećina" nije odguvarajuća. Krišna je taj masivni kamen stavio u takav položaj da bi Ijude stalno podsećao na svoju snagu. Ispred inaudapama Jamapuri nalaze se s'tlni rnonplitni slonovi. istom .

V ouom koritu treba daje bog Krišna prerađluao iublikmao kame. Internacionalnost takvih retkosti slalno me zapanjuje. "kaubvicr" . poznate još iz južnog Japana i visoravni u Peruu.nje.metodoni isklesane iz stene.

.

stvarnih vlasnika kola. Arjuna. zapadnjaci. Ovih pet rata posvećeno je braći Pandava koji se zovu Judistira. sa trećim okom na čelu? Kako je Garudah roogao da služi kao životinja zajabanje "princu ptica"..i princezi Draupadi. slaviti Šiva predstavljen kao asketa. koja su . vezani za monoteističkti religiju. Peta boa kola izgleda da su ovde zalutala. čiji se točkovi okreću. Takve ratejoš i danas vuku slonovi ili Ijudi u procesijama i tada svaka kola nose figure bogova. Indijski panteon Upanteonu božanstava koja se slave u Indiji sakupljeno je oko 40000 božanskih likova i svakom se pripisuju odredene sposo-bnosti. a druga. Treća rata se sastoji od kućice i hrama u kome sedi božanski junak. pre nego što se sve zanimljivosti odbace kao čisto eujeverje. Nakula. Jedna od bozjih kola su kopija jednostavne kolibe. Cetvrtaje višespratna i ukrašavaje vrh osmougaonogtornja.Modeli rata A psolntna atrakcija Mahabalipurama su pet rata. u drugim hramovirna. Bima. posvećena Arjunu.. trebalo bi prizvati u svest nastajanje kargo-kultova' Bića Indijske nutologije. često jašući na pacovu simbolički predstavljen? Ovo pitanje inozemo postaviti 40000 puta . bogu Višnuu koji je ličio na orla? Kako je Genesa. kao mnogobozačke predstave. Mi. Medutim. premazan pepeloio leša. sin Sivin. koji kao trbušasti covek sa glavorn glona. Ona stoje na strani i sićušna su pored ogromnog slona koji kao da bi ih mrzovoljno odgurnuo od sebe. Šahadeva . krov u obliku piracade. imaju krasne skulpture. naginjemo tome da ovo ro&oStvo bogova politeističkih verskih saveza odbacimo kao sujeveije. 1 ona su inodelirana iz stenja i nisu pokretna kao božja kola od drveta i metala. mislimo mi. božjih kola. lavove u prirodnoj veliCini i slonove i volove priljubljenejedneuzdruge. Naroaje teško da iza toga neraziimljivog raspoznamo neki emisao. Kako se može.

. nebeski mladići. vi umešni. Ispod skulptura postoje i "Maruti". Jednog dana dostići ćete kraj puta. Vi prolazite kroz noći. a njihova nebeska kola su brza kao munja. ne odlazite u daljine! Vi Ijudi koji sevate munjom. Vi premeravate snagom . bila su jaka kao slonovi. a glave im pokrivaju šlemovi. Zašto? U Vedama ovi mladid se bore u raskošnim odećama za Indru. vi Ijudi sunca. koji sa bogo-vima i pored tijih posmatraju kako Aquna ispašta svoj gi'eh. vi muževi neba pokažete zauzdavajući konje u trku. mogli su da hvataju sa mnogo ruku. grmeće snage. Kada prolazite kroz ravnice i besputne pre-dele vi Maruti ne imajte nikad štete. sa neba. Kad se vi stabilni Maruti.. brzi kao tigrovi. To se može ovako pročitati u pesmama Siavasve Rigvedi. kamenim pucnjevima. gospodara neba. U rukama Boija Arjunina kola su najveća i najlepša u mestu hramovaMahabalipuram Maruti drže munje. himnama bogovima: "Hvaljeni.. Dodite. Maruti. Ova mitska izmešana bića roogu naći objašnjenje u tehnlSkoro nerazumevanju u vezi sa načinom raznuilljanja prema sopstvenim željama. iz vaz-duha.listom doSla sa neba. ispred grudi zaštitnu ploču sa ugraviranim nedefinisanim znacima. a na zglobovima metalno prstenje. Preko ramena nose strelasto oružje. onda se ponašamo kao "gladijatori koji se bore vezapih očiju" (Volter). koji ste odrasli u dalekom vazdušnom prostoru ili u dalekom prostoru velikoga neba. brzi kao vetar koji uzdrmava brda. UkoUko sve to ne posmatramo kao pogrešno rastumačenu tehniku. U Vedama nastupaju kao grupa bogova bure. vi gromovnici.. deca oblaka. dane. svetle kao vatra. kroz vazduh. leteli sukao ptice. videli su sve kao da imaju 1000 očiju. lukavi kao pacovi. vi Maruti. kroz prostor.

vazdušni prostor. Medutim. Joni predstavlja stopu iz čije se sredine izdiže Lingam. Tamo je stajalo pre 4. koji u svojoj unutrašnjosti skriva goli lik boga Višnua. istovre-meno važi i za "bezlični lik". i nasmeši se-jer taje reč deo njegovogimena. međutim. Koracao sam levo-desno i figura je istovremeno menjala pol. oni mogu sve. petnaestougaoni stnb. simbol prirodne snage koja rada. vi Maruti. sposobnosti i očekivanja od "dece oblaka"! Da li su to opisani proizvodi nesputane fantazije ili uzori? Ovi bogovi bure mora da su čisto zbog najezde iz vasione banuli na Zemlju sa svojih hrabrih vožnji kroz vazduh. "materinsko krilo". Lingamje -dol boga Šive. dokučiti tehnika kojaje stajala na raspolaga-nju Marutima. i u većini slučajeva muje pridodat "joni". zakopana su pod vodom svedoča-nstva naše prastare kulture. ispod obale. 5 ili još više milenijuma sedam hramova. pa i u licu. nekaje vredna pogleda vaša pojava kao ona sunčeva. Mi takođe ne znamo sa sigurnošću Kao u prastara vremena volovi sluie još uvek kao tegleće iivoiinje jednostavnih napniva . Vratio sam se da se uverim i u dmgoj prespektivi ista skulptura se pokazala kao muškarac. jer su ovekovečeni u hiljadamaskulpturauhramovima. izrasli ste u lepotu. U odlasku sam otkrio ujednom reljefu hramaljupki ženski lik saproporcionalnim grudima što mi se učinilo kao halucinacija. reče doktor Mahalingam. To nije bila halucinacija: ume-tnikje predstavio dvojni lik u svim telesnim obeležjima. i idite u nebo i na zemlju. Ovaj stub predstavljaLingam. zaštitnika sveto-v»." Značajno hvaljenje izgleda. Vi Maruti. to znači više od falusa.Na čast nekje vaša veličina. zajedno odrasli. na more: 'Ovde ispred nas. tobože svetski duh. neprejudicirano ispitivanje.Ponovojedonesenoohrabrujuće ukazivanje na to da li se ipak uporednom analizom slike i teksta konačno može otkriti. Sem ovih bogova bure staroindijska predanja o bogovima i junacima nude vrio interesantne objekte za ozbiljno. Zajedno rođeni. Idite tamo gde ste naumili. oni smeju sve. Tingam takođe važikao simbol stvaralačke snage. Često se sreće u obliku realističkih (falusnih) stubova. Ušli smo u sedmospratni hram na samoj obali. pa i da nas zavaravaju.. Očigledno tom starom kamenorescu nije bilojasno kogaje pola bilo ovo božanstvo. Doktor Mahalingam pokaza napolje. a na strani mora. a na staroindijskomjeziku znači 'oinaku" a i "polni organ". U ophođenju sa bogovima mora se naučiti ovo: oni Su dobri za iznenađenja. koji se recuno u Grčkoj kultno slavi kao znak snage i plodnosti. u tamnoj svetosti stoji crni. Pomozite i nama n besmrtnosti! Neka vas ne spreče ni brda ni reke..

.

"Neverni Toma". TreLa daje apostol Toma mučenički umro u Madrasu. ne znam. Žuti motocikl-taksi 1 smrdljivi izduvni gasovi provlače se kroz Ijv.)ila pala. skoi'o prcpotopska idila. Ozaren pruži mi moju kameru. Kada smo krenuli mora daje jedna kamera. ali mnogi prolaznici imaju na sebi okačene vence od cveća. Tamo na plaži propadala su od vetra i nevremeiia neka drvena božja kola izbledelih boja. koji je sumnjao u vaskrsnuće Hrista bi trebalo daje po predanju držao propovedi u Indiji. Muškarci nose na glavama ne ma-nje šarene turbane. ćaskale sa nekim brkatim momkom. Volovi su vrikli starinske piugove. Seljacijoš uvek rade na svojim poljima iako se polako spušta tama. a da tok nismo primetili. IJ baziliki San Toma cuvaju se njegove kosti. i divlje gestikulirajući dado nam znak da stane-mo. Onje postao patron gnostičkih spisa i slavi ga sirijska ortodoksija. U Madrasu je proveo među Tominim hrišćanima svoje životno veče. Tamilske žene vole svileni sari u smelim bojama. koje sam hteo da mu dam.dsku gomilu. Ove svetleće boje nadvladavaju sve sive tonove ulične slike. nije primio. žutoj i zelenoj. Zbog slabog svetla fotografisao sam ovo nekad gordo vozilo sa tri kamere i sa raznim objektivhna. U parku teozofskog društva sludira se i uci u senci dn'cća . a takođe i vrh koplja koje ga je pogodilo.sovog blizanca. koja nisu mogla više da učestvuju ni u kakvoj procesiji.. mi se čini šareriijim gradom od drugih indijskih gradova s.koliko su stare naše Vede. aker i plavoj.. Iz svih predanjaje nedvosmislenojasno da su u pocetku bili bogovi. možda je to neka posetakoja se timc' pozdravlja. koju sam ostavio na krovn automo1. to je Indija. posmatran za to vreme od strane devojaka u sariju koje su. crvenoj i rezeda. a devojke imaju cveće u crnoj kosi. Rupije. Još je dalek put pred nama dok ne upoznamo našu prošlost.Cae poznajem." Povratak. Skriperumpudur. Ime tog siromašnog sela neću nikada da zaboi'avim. Zašto. Na osnovu takozvanih dokumenata o Tomi onje važio za Isr. čuceći oko motocilda. Nekoliko trenutaka kasnije obide nas onaj momak svojim motodklom.

teosofija. osiin u komunističkim državama. gotovo besmislena. Ne nađe li se vreme postanka ovih knjiga . Uprkos mnogim tvrdnjama. Nije nikakvo čudo. profesor u Oksfordn. što na grčkom znači božija nauka mudrosti. Prvo je preveden stoti deo teksta koji govori o bogovima i njihovim delatnostima na Zemlji. odveo bih ga do Gupta. pregled svih znanja najstarijih tibetanskih predanja. Maks Miler došao kod mene. Pismoje nrezano u drvenom hloku širinejednog metra. već je to više fonetski. gde bi ubrzo saznao da su Kalapani (izvori) koji su preplavili Evs-opu samo mi-ve odbaćenih kopija pojedinih mcsta iz naših svetih knjiga. Poznati delovi Dziana nalaze se u hiljadama tekstova prevedenih na sanskrit. 10 do 20 cm debljine i 15 cm visine. još za života dobijala podršku indijskih naučnika. Kada se spe-cijalista za Indiju Maks Miler. Delo je izazvalo pažnju javnosti ne samo zbog toga štoje autorka nveravala da su celokupni izvori koje je preradila uzeti iz starih.koje su starije od Zemlje? . sanskritskih tekstova i iz tibetanskih predanja (koja su i danas zakopana u tibetanskim Krip-tima). štoje gospođa Blavatski. Danas se makar zna. ali njeni podaci ipak nisu provereni već su izvrgnuti ruglu. da Dzian nije namenjen nekom proroku ili nekom od mnogobrojmh bogova. trebalo bi da bude jedna nova religija. . čije je vreme nastanka nepoznato. i ono danas ima ogranke u skoro svim zemljama. Oko 1890.prihvatiće se da su nauke iz knjige Dzian dospele sa one strane Hiinalaja. nevidljiva materija može proučiti nedokučivim sposobnostima. najznačajniji sanskritski ekspertje bio Svama Dajanand Sarasvati. kada bi g. koja će ovom društvu pribaviti i pružiti stare duhovne činjenice: da evolucija doseže van Ijudskog sveta do kosmosa i da se Čulna.STAROINDIJSKI TEKSTOVI U JEDNOJ "SKRIVENOJ NAUCI" A đarkod Madrasaje svetsko sedište Teosofijskog društva. Sarasvati je uzeo reč. Do skoraje sveta knjiga sa svojim simbolima bila nerazumljiva. g.u blizini Oke Mata na Himalajima. knjige Kan-dsur u 108 i knjige Tandsur u 225 tomova. dakle. već je navela i mesta starih skrovišta. Postojaloje prvobiino ispoljavanje i ono još uvek postoji. ako Ijudi budu imali strpljenja da to sačekaju. Teosofijsko di"uštvo je osnovala 1888. pojavila se u Londonu 1888. iz Japana . celokupan opis prastarih tibetanskih škola. Kine i Indije. negativno izrazio o izvorima koje je gospoda Blavatski koristila. indijskih. Bitan osnov za skrivenu nauku je knjiga Dzian. već će se ponovo pojaviti. "Skrivena nauka" u tri knjige koje je napisala Helena Blavatski. godine u Njujorku Ukra-jinka Helena Potrovna Blavatski (1831-1891). neće biti izgubljeno zauvek za svet. g.

... Blavatskije do danas osporavana... kako ih Fohat gradi? Sakuplja vatrenu prašinu. Nisam bez razloga pričao o budućim stanovnidma svemira sa religioznom sklonošću ka misionarstvu.do sada . šta smo mi. nošena n veštačkim matericama. Klica se pojavi i stalno se nanovo pojavljivala. . pravaca sobe i u sredinijedan..nepoznatih autora! Budu li naučnici uvukli u kalkulaciju veštački-realizujuće svemirske habitate.. Moram da pokažem zašto sve to danas gledam drugim očima.. sinovi zemlje. dokja Alaja svemira u Paramarti bio i veliki točak Anupadaka? (Strofa 2) .. a onda ih stavi u pokret u ovom i onom pravcu . (0 kućnoj upotrebi ove metode se žučno diskutuje!) Sve to i još nešto više se već nalazi u knjizi Dzian.KOSMIĆKA EVOLUCIJA Okrivena nauka" od H.. Materinski mrestispunjava sve. Matripanda još nije nabujao." .sinove vatre. ali gde je bio Dangma. lakše će im pasti značenje.. Dogodiše se bitke između stvaranja i razaranja i bitkc za prostor.. izviriše u prostoru ponovo probuđene energije.. Knjiga Dzian ne može da prihvati naukn baziranu samo na materiji. nalaze u blizini nekog sunčevog sistema. Fohat napravi pet koraka i u svakom uglu četvorougla načini leteći točak. ali ipak mogućaje pomisao dajedan deo stanovništva habitata provodi dugačak put u dubokom snu .. ne krijem da sam bio skeptičan. a pošto vana samo od ezoteričnog i teosofijskog društva. . majka i sin ponovo bili jedno i sin nije bio dovoljno budan za novi točak i njegovo putovanje po svetu. Poslušajte vi... Nije bilo vremena.. "(Strofa 1).. iz prapla-mena rođeni. Prvi božanski svetje gotov . glavni točak.. u četvrtom je sinovima naređeno.. od naših očeva naučili. (Strofa 6). jerje ležala uspavano u beskraj-nim skutimatrajnosti... davnom vremenu od . da stvore svoje verne slike-Patiće i patnju prouzrokovati.. takođe. . Konačno se kreću sedam malih točkova pridržavajući jedan di'ugog. . .. navodno. čiju maštu stvarnost često pretekne. četa sinova svetla stoji u svakom uglu i Lipika u srednjem točku. koji će se polako okretati oko sv6je ose. Ovo je prva bitka. razdvoji iskre donjeg car-stva. Učite da ne postoji ni prvi ni poslednji. (Strofa 4) .. svoje učitelje . koji iz nebroja nasta... Poslušajte. (Strofa 5) .... Autori naučne fantastikc. nerazumljivih teksto-va. pravi kugle od vatre.. trči kroz njih i oko njih i ispunjava ih životom. Smela. Da bi se veštački dobila sila zemljine teže.. zrak još nije u klicu bljesnuo. .. Ovde su.... on ih gradi kao slike staryih toćkova i pričvršćuje ih u večna središta. takvi prostorni giganti će verovatno dobiti formu ogromnih točkova.... koji ih mogu pustiti da gotovo neograničeno dugo putuju od sunčevog sistema do sunčevog sistema. potomci pi-vobitne sedmorke.. pišu o milionima oplođenih jaja.. starijitočkovi se okreću dole-gore. Ja. . Ako započinje svoje delo. iz sjaja svetlosti. koja se.Gde su bili građevinari. Stojimo pred realnim tehnickim mogućnostima da u svemiru gradimo velike hahitate i da ih opremamo pogonskim motoriina. korena sveta? .. Jos nije kucnuo čas.. dakle. Tama ispuni beskonačni svemir. strofe iz knjige Dzian 3.. svetli sinovi osvanulih Man-vantara? .. . Oni kažu: Ovo je dobro. jer sve je jedan jedini broj..... . . kojije sijao iz večite tame. jer su otac.da bi se uštedela energija i hrana. On ih postavi n šest... koje radosno trepereći lebdeše u njihovim sjajnim stanovima i iz toga stvoriše klice za točkove. Tu se govori o Kosmičkoj evoluciji. životje nesvesno pulsirao u svetskim prostranstvima . . Stvaraoci forme iz ne-fcrme. napisano 11 nepoznatom....

krečom ofarbanu. a 91 knjiga o sanskritu nosi ime preminulog dr Ijera. Svaminata Ijer ju je nosio sa sobom dok je decenijama putovao Indijom otkupljujući stara predanja i spasavajući ih od propadanja. profesor Nagasvami dohvati jedan drveni svežanj. drvene lamele i listove palme. Nakratkom sastanku obavljenom stojeći informisan sam kakoj'e nastala ova kolekcija: dr U. Kustos. Sad se pokazalo šta ona štite: tanke. često se kopiraju nova. otprilike deset santimetara debljine i 30 do 40 cm dužine. kroz . dostojanstveni starac. Mogla bise naći zamerka da se izvori za knjigu Dzian ne mogu kontrolisati. Pažljivo. dvospratnu kuću. pretežno nepoznati i još neprevedeni rukopisi?" "Naravno da postoje takve 'zakopane' kolekcije tekstova u mana-stirima i školama hramova". "Tamo su odložena i čnvanakao bitan deo naše rane istorije. V. pozdravnim gestom oko koga se i ja potrudih. sa rukama ispred gmdi preko krsta. nedaleko odavde. pozdravi profesora Nagasvamija naklonom. dr Mahalingama i profesora Nagasvamija. neke sa rupicama levo i desno. Profesor Nagasvamije počeo da nas vodi. Preko 3000 rukopisa se nalazilo u ovoj kući. kojije došao po mene u hotel. pazljivo pročitan. jednu zapanjujucu kolekciju!" Posle četrdeset petominutne vožnje dođosmo u malu. odgovori naučnik. Konzervisana su. zato što su mnoga izložena totalnom ti-uljenju. Njegove kolege ga pominju uz veliko poštovanje. Profesor Nagasvami se uključi: "Mogu Vam pokazati. nije potreban nikakav "komentar. Razgovor gospode vođen na tamilu nisam razumeo. bilo kao autora ili kao izdavača. ali pročitah iz izraza lica kustosa daje spreman da nam pokaže svoje blago. "Postoje li mesta na koja su odloženi stari. što predstavlja Sizifov posao za visokokvalifikovane Ijude koji provode ceo život na tome". Zbog čega sam ja bio tako blizu izvora besprekornih objašnjenja? Sledećeg dana sam upitao profesora Ma-hadevana.U JEDNOM STRANOM SVETU Za ovaj originalni tekst. Na metalnim policama pažljivoje poređano i složeno više stotina vrpcama povezanih drva. najvećim delom neprevedenih. odveza povez i razdvoji drvajedno od drugog.

Neki delovi teksta sukopirani na papiru.Profesor Mahadevan bioje uvek prisutan koje je. kao Kandsur i Tandsur. "Štaje saopšteno?" Profesor Nagasvami sleže ramenima: "To su delovi vedskih tekstova. tako da bi ono štoje bilo napisano postalo vidljivo. oznake pisma nisu podizane. učenije genera-cije . neki su se mogli prevesti. Nagasvami. mikroskopski precizno. za vreme rada. a takode i veoma stare tamilijske literature. ali dalekoviše od polovine se do sada nije moglo dešitrovati. pri tome. što su Ijudi u toliko religioznih i mitoloških predanja može . Šta li je bio cilj i namera ranih hroničara i da li su oni radili po nekom višem nalogu kada su svoja saopštenja držali nerazumljivim zajedno vreme. Toje delimičan odgovor. vrhom noža urezan.kao ovde. bio provučen kanap. tek posle stavljanja znakova bila bi očišćena prašina od boje ili pepeo u finim lamelama. Urezano odštampano? . takođe presovanih između daščica.stajaloje na hiljade malih pismenih znakova. kao kod žaluzina. Mali Tibet. a neke koji su se rasklapali kao police. Mora da j e postojao poseban smisao." Zapazio sam podzemna skloništa u Ladaki. objasni daje svaki znak. kojije otvarao sledeći svežanj. koje će tek kasnije shvatiti ceo sadržaj? Izgleda mi značajno da su stari tekstovi nastajali za pametnije. zi kojima sam se pre nekoliko godina divio hiljadama folija palme. i tu je preveden samo mali deo.

Nazivanaje onako kako su to raniji auton želeli. a uz to sam morao da prcdam i kameru.vatreni stub kao sirobol kosmičke vatre.Na tankim đruenim fi>iijanw urezanoje milimetarsko pismo se reći bili zakleti da za buduće generacije sacuvaju tekstove nepro menjenim.. Opet je zadah znoja mase milostivo prevučen mirisima sandalovine. ova vrsta muzikeje. vlažna. Pred uiazom u najveći Šiva. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. LINGAMI TROSTRUKOG ZNAČENJA Za vreme jednoipočasovne vožnje za Kančipuram . falusa kao davaoca života i ose sveta. kao ovde ili na Tib'.jedan od sedam svetih gi-adova Indije i religiozni centar sa 124 hrama i molitvena mesta . preko cigareta do pertli. nažalost tako postupa. Unutiašnjost je mracna. Božije pohvalo au dobijai! utemeljitelji religije i "bogovi". od olo-vki.'tu. reč '•eligija. praćen ritmičnim udarcima sihara.hram zadrža nas Čuvar da bisroo se izuli. "Pravo značenjeje vatreni stub. Ispred kovčega stoje vernici i mole se figurama bogova ohojenih jakim bojarna i ukrašenih vencima cveća. Hrišćani nisu. vrste laute.1 apokrifima. gorela 1.upitah usput profesora Nagasvamija o celokupnom smislu Lingama kojih ima u svakom indnskom hramu: "Da li je Lingam simbol za falus?" "Ne samo to". kako sam saznao. Pri tomeje sačuvana. koja potiče 00' italijanske reci religio što znači očuvati. stalno i uvek sa novmi rečima prilagodavana razume-vanju u tom dobu. vnića i pomalo nepnjatna. mirisi truleži ne mogn se osetiti od mirisa cvećaOdnekud sa bedema se čuje visoki ton flaute. na. ali Lingam ima tri medusobno dodirna značenja . da se sačuvaju predanja i sifrovane poruke za stoleće ko-smičkog kretanja. povezana za određena dnevna vreine. reče on." Starije žene sa unncima u zavežljajima na ledima prose sve. postoji od 500. bi'taje prepravljana i sakačena.'. nemilo i nepogodno razdvajana.i sa svojorn Biblijom. čija je briga bila. godine pre Hrista.. Sveće različitih boja .

vrste laute. Sveće različitih boja . mirisi truleži ne mogii se osetiti od inirisa cveća. praćen ritmičnim udarcima sihara. godine pre Hrista Ispred kovčega stoje veroici i mole sejigurama bogova obojenih jakim bojama i ukrašenih vencima cveća. Pred ulazom u najveći Šiva-hram zadrža nas čuvar da bismo se izuli. a uz to sarn morao da pi'cdam i kamcru. Opet je zadali znoja mase inilostivo preričen mirisima sandalovine. vlažna. ova vrsta muzikeje. vnića i poirialo neprijatna.Piramidrti kramovi u Kancipuramii strrni KU ' "isoki kac oni (2 kuliureMaja Smnje žene sa unncima u zavežljajima 'na leđima prose sve. kako sam saznao. preko cigareta do pertli. od olo-vki. povezana za određena dnevna vreme na. postoji od 500. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. Odnekud sa bedema se čnje visoki ton flaute. Unutrašnjost je mracna.

i drže neobično oruđe u i-ukan-ia. U jednoj niši. Neke skulpture su umotane n sknpoccizu svilu. obasjanoj žutom bojom .trepere.

. Ne postoji hram bez dvanaest kalendarskih božanstava. Paralelno sa osovinom istok-zapad povlačene su linije.' Odeven u nebeske vrste materijala. doline i okean su prodrmani strašnim vetrovima. priznade Mahadevan. drugog po veličini epa Indijaca pored Mahabharate. cimbalima i ostalim instrumentima. gospodara univerzuma sa Matalijem. Ovamo." objasni profesor Nagasvami. povika Matali Rami. Brda. popni se u zlatna kola. Čestiti Rama se namerio na svoje neprijatelje.. 'Bogovi pomažu pravedne." "U redu".Profesor Nagaswami odgovarao je na moja pitanja pravci neba: popovi su zabadali štap u zemlju. Na mestima gde su se ukrštale linije i krugovi dobijali su se segmenti koji su ležali bliže ili dalje od centra odredenog za svetilište. Postade mračno nad bojnim poljem. svetlosno oružje. Takoje glavna osovina hrama bila određena." A koji ples izvodi Šiva?" Momak prekopa po svom mozgu. tačno u sredini stajao je Lingam. jer mi sledećeg dana profesor Mahadevan dade tekst koji se odnosi na boga Matalija iz Ramajane. bez segmenata za dvanaest meseci i bez pobožnih mesta za različite zvezdane bogove na rubovima hrama. "Toje plešući Šiva.. "Znam koje to!". kod izlaska sunca senkaje pokazivala na zapad. Centarje bio sveto mesto. a kod zalaska na istok. skrećući na sebe pažnju prodornom zvonjavom. igrajući se prstima. Ovde. "Ako pogodiš. Biću tvoj vozač i ubrzaću grmeća kola.'MataIi okrenukola. u svetilištu." Svetlosmeđi momak. Oblaci smrtonosnih zrna zatamniše sjaj-no lice nebeskog svoda.. nebeske moći te potpomažu.. Bogovi i smrtnici su posmatrali borbu drhteći i gledajući kako Rama napada nebeskim bornim kolima. sedište boga komeje hram bio posvećen. pojavi se bledo sunce. Nudio je iz neke kutije neraspakovani sladoled i kockice zamrznutog voćnog soka. borcem u vaz-dušnim bitkama. 'Požuri sa mojim nebeskim kolima. kakvu Ijudske oči nikada ranije ne videše. "Je li to bio nebeski ples?" upitah.. provokativno reče momak pokazujući najednu skulpturu sa zida hrama. na mesto gde se pošteni Rama sreo sa svojim neprijateljima. Niše oko centra su sa oltarima bile ostavljene po-dređenim bogovima. Nismo hteli ništa da kupimo. Rama se pope u kola i baci se u jednu bitku.. "Toje kosmički ples o razaranju i stvaranju. sa žutim. dobićeš deset rupya od mene!". lakiranim noktima. Odatle pročitah: "'Brže Matali!. 'Uzmi ova nebeska kola!'. skrenu ka nama na triciklu. opasan samo plavom maramom oko kuko-va. reče profesor Ma-hadevan. iznad koga je konačno građena piramida. koji su bogovi pratili flautama. Bilo je to krilato. reče Indra. bogovi Parvati su ga gledali. U kružnom luku . smrtonosno kao munje s neba. a onda se ozari: "On izvodi nebeski ples!" Momak pokupi svoje rupije i ponosno se odveze dalje. Kad se bitka ni time ne završi Rama u svom besu uze Bramino oružje napunjeno nebeskom vatrom. koji su bili pove-zani sa zvezdanim nebeskim svodom. Iz sredine je u svim pravcima zračila božija snaga. koja su sijala kao sunčevi zraci. Graditelji su vezivali kanap na štap i povlačili krugove određujući veličinu hrama.... Mora da sam kod "borca u vazdušnim bitkama" uši vidljivo okrenuo u pravcu vetra. Odmah pored Šive vidite Indru.

. Ovi.. nosili su na vrhu tvorevine slične bačvama. Slonovi su bili nagoreli i teturali su se tarno amo. Pošto sam okarakteri-sao samo "borce u vazdušnim bitkama" sa njihovim akcijama i oružjem iz Ramajane. Konji i kola izgoreše.. Vatrice od drvenog uglja su raspirivane.nisam razabrao nijedno prihvatljivo objašnjenje. želeo bih da do reči dođe i 5." Mahabharata: "Popaljen žarom oružja. na piramidi. Od sprata do sprata vode stepenice". Gore. tamo niko ne živi niti je živeo.s obzirom na sujetu njihovog esnafa .osim indijskih. Voda je ključala.."Smem li to prihva-titi od reči do reči ili samo .. "Ne. Da su koristili govore nekih mojih kritičara. koji ste nazvali bačvom..! Ne bih želeo da Mahabharata sadrži sećanja na budućnost.. Sve preživelo je bledelo. treperelo je svetlo. avgusta 1945." U takvim tekstovima . Kad se sve umiri. Usled dejstva ovog oružja ratnicima je opadala kosa i nokti sa ruku i nogu. u kojoj su nabrojana sva božija oružja. Nikad pre nije bilo tako užasnog oružja.razumljiva reakctja. blizinu nebu. Drveće se redom rušilo. knjiga Mahabha-rate. skakali u reke. kojima su ubijeni ratnici koji su na telu nosili metal. na ki-vavu poljanu pade kiša nebeskog cveća i sa neba se začu umirujuća muzika nevidljivih harfi." Bioje to raport nalik na neki iz Hirošime posle pada prve atomske bombe. simbolizujejedno vozilo. bila bi to ." One bi trebalo da nas opomenu kolikoje strm i naporan putka nebu. prema nebu ispruženi tornjevi. sve ribe pomreše. Ukoliko bi ratnici na vreme saznali za dejstvo ovog oružja.. svetje posrtao u vrelini. kidali bi svaki metalni deo sa tela. objasni Nagasvami.. Krug na vrhu.. Vrućinaje bila nešto slabija. Leševi sii bili unakaženi zastrašujućom vrelinom i više nisu ličili na Ijude. nikada ranije nismo čuli o nekom takvoim oružju . g. Ukazao sejeziv prizor. Svitaloje. "Živi lli neko gore?" upitah..Šiva koji igra (levo) Primer za bogatstvo oblika (desno) munjevito oružje ubrzano se sjuri i probode Ravanovo metalno srce. savremenih i priznatih akademika . prali sve što su dodirnuli i sebe. 6. jerje bilo "prekriveno smrtonosnim dahom bogova.

ali svilu pravimo i mi.. koji se nalazi u Mahabharati i u Vedima na nebu." Onda skrenu razgovor na di-ugu temu i -pita: "Želite li da kupite svilu? Južna Indijaje centar indnstrije svile. Mahabharata. plemeniti knez ptica. bog vatre. Zato što je iz velike daljine sve video ušao je u literaturu kao "božanski špijun". vlasnik "svetlećih kola. Surija. Marutima. ostaje još jedan snažni eskadron. koji su obišli zemlju u tolai jednog dana u sjajnom nebeskom vozilu.. jer se i fabrike nalaze u susednoj državi Misoreu kod Bangalorea. a na nebu kao munja. bazu? Profesor Nagasvami slegnu ramenima. kao da želi da mi naznači: "Prihvatite to kako želite. koji drži stalno u rukama lotosov cvet i koji je za bogove preuzeo izvidničku ulogu sa svojim nebeskiin vozilom.." nije završio do kraja. kočijaši. Tn sv i božanski blizanci Asvini.kao alegorijsko tumačenje?" Ramajana. zlatnih i obe. čineći se na zernlji kao vatra. On dovodi izgorele žrtve bogovima.sjanih"i. koji je Višnmi .. Arjiini. Tuje i prijateljski bog sunca.. Tu je i iz lotosa rodeni Agni." Smeškao se: "Mogao bihjednu količinu. Da li to čine tekstovi. da sam pri pogledu na piramidne kule Kanhipuramu morao misliti na raketnu. BOGOVI U RANOJ ISTORIJI LETA U SVEMIR Donošenje mog cilja moram srazmerno selektirati i što je moguće više saznati o oniin bogovima koji se sreću na putevima za svemir: Rai'm.. Indri. Tu je i Garduah.

" Uzgred rečeno. Višnu-Purana. tukle su se dve lake žene . poklonicima i jednom grupom iz 'vakog dela gi'ada u nebeska kola. je izveštavao o čoveku Vicvile koji je sa svojom ženom "kroz vazduh" utekao hapšenju u nekoj kraljevskoj palati. graditelj bogova. nedaleko od induskog hrama. leteo čak do Meseca. smesti se kralj sa oso-bljem harema. koja su se samostalno pokretala.sa nekim lako igračice ne smeju uiše u hramove. zajedno sa šoferom.kakva dolikuje jednom kralju bogova.koristio za bi-že napredovanje. ili o kralju Rumanvatu koji je dao da se sagradi ogroman nebeski brod u kome bi mesto našli stanovnici čitavogjednog grada. Tuje i Visvakarman. ali sam se usudio da se glasno nasmejem tek kad su oba moja profesora. svojim ženama.one se u celom svetu mogu brzo prepoznati . kao sunčevi zraci asa-jna kola. koja datira iz 4. Mašina se zaustavi kako bi kralj mogao ia prisustroje svečanosti. ili 5. veka pre Hristaje predanje relike tradicije. One se zatim izvode u dvorištu hrama . U svom delu "The Prehistory of Aviation" ("Preistorija avijacije"). samostalno delovao. Dosegoše daljine nebeskog svoda i konačno pratiše pravce vetra. jos uvek se godinama studiraju stari hramovi plesovi na slaru hramnu muziku u specijalnim školama. od plemenitih metala svih vrsta napravljena.već je pravio i najlepša nebeska vozila u voznom parku bogova. 0 tome govori i indijska legenda: "Dakle. Čikago 1928. Beitold Laufer. Nebeska kola preleteše zemlju iznad okeana i onda su upravljena u pravcu grada Avantisa. bacao bombe. Kalki se takođe koristio nebeskim vozilom kojim se moglo upravljati "pomoću volje pilota". gde se održavala neka svečanost. kralj ponovo sTartova dok ga je gledalo bezbroj radoznalaca koji se diviše nebesldm kolima." Mnogobrojna božanstva u sanskritskoj literaturi mogla su se poređati prema osobinama kojima se neko božanstvo odlikovalo i prema uređajima koje su bogovi posedovali. koji nije samo Indri sagradio priato. u kome je jedno poglavlje posvećeno razdobljima kada su praočevi čovečanstva dolazili sa neba u "sopstvenim leteli-cama": "Dok Kalki još govori sa neba dođoše dvoja. počela da se smeju. Na ivici puta. LEKCIJA Slika je bila veoma smešna. gasio požare. Posle kratkog međusletanja. zaštićena blistavim oružjem.

koje su Tokom 1800 godina. preko nebrojenih generacija negovale hramovni ples. leteće rezidencije nebeskih bića. profesor Nagasvami me je odveo u P. Čim bi je dohvatio i ponovo namestio na glavu. verovatno. Pogodi me prigovarajući pogled profesora Nagasvamija i on reče: "Ne postoji nekakva hramovna prostitucija." (Takode internacionalna vrsta bezglasnog sporazumevanja)". svedokvojnikujednomskoku ne dohvati svoju kapu i.vojnikom koji. Britanci nisu znali ništa o hramovnim igračicama. Lingama. Pred kipom u bronzi Šive u plesu Nagasvami Objasni: . Pre 30 godinaje hramovni ples zakonom zabranjen. Šteta. Apsurdna pomisao .. čvrstoje stežući pod miškom. nije platio ilije premalo dao. ostaLe su bez hleba. "Jesu li to bile bludnice iz hramova?" upitah sa najlepšom. veku se tradicionalni život promenio dolaskom Evropljana. Oni sv bili ti koji su se udvarali hramovnim igračicama zbog njihovih čari i lepote. pesme i muzika uvođeni u rituale molitvi kao i u mnogim dnigim nemonoteističkim religijama. Tck •u 18.prostitucija najednom svetom mestu! Nije poznat nijedan slnčaj koji pokazuje da je u hramu bilo seksa. ona bi nanovo letela na ulicu. Odabrane. mogli su biti sigzirni da su dame neudate. Osim toga. stvarno besmisleno i bez razloga. falanga zvezdanih bogova." VIMANI SVUDA Pre mog leta za Kalkutu. To se ponovijošnekolikoputa. Vimani. Od davnina cenjene porodice. Mislili su za njih da su prosti-tutke popova. Nekada sn plesovi. švaj-carskom bezazlenošću.. neudate devojke su godinama podučavane umetnosti hramovnog plesa.-žavni muzej na drumu Panteon koji u više svojih zgrada krije arhealoške kolekcije kulturnog razvoja južne Indije iz ranog doba preko Palava-Čalukija i Čola-dinastija. ne pobeže. One od toga napraviše zabavu vukući vojniku kapu sa glave. Omalovažava-jućim gestom jedna od devojaka podiže svoj sa strano izrezani sari do zadnjice: Možeš malo da me.

Bile su mi poznate slične grdosije iz centralne Amerike . U desnoj drži plamen koji predstavlja iluziju . Skoro se sapletoh na lik čoveka u bronzi sa slonovskom suriom. U gestu srednje.kosmos će nići i ponovo nastati iz plamena." Profesor Nagasvami bio je direktor ovog muzeja i poznavao je svaki njegov deo kao svoj džep. treće ruke može se razumeti znak za univerzalnu zaštitu.20000 vazdušnih kilometara udaljene odavde! "Kako nazivate ovo biće sa surlom?" "Toje prikaz Ganeše." . Ganeša važi za odstranjivača prepreka i čuvara učenosti. Levom rukom maše zvonom koje simbolizuje zvučne talase. Čuvari muzeja ga pozdraviše sa poštovanjem. Sa priinetnim. jednog od pet velikih bogova Hinduizma.Vimana (levo) Lihgam(desno) Šiva ( levo) Ganeša (desno) "Siva igra i jednom nogom stoji na leđima nekog čoveka.zadovoljstvomje posmatrao učiteljice i učitelje koji su svoje razrede vodili kroz velike kolekcije. tiho ih podučavajući. jednog od oiiih koji su služili Sivu. što bi u govoru simbola trebalo da iskaže neznanje. treperenja univerzuma.

prema tome znači: gospodar četa. 'Ganasi' su čete. koja su sagrađena oko 100.Grupna fotografija sa "mojim "profcsorima ispred boijih kola. verovatnoje i stariji. Ovaj Šivin sin je pominjan još u Vedenima." "Sta znači njegovo ime?" "Ganeša je sastavljena sanskritska reč. 'isa' je gospodar. godine pre naše ere u čast naučnika Tiruvaluuara "Da li se njegova tradicija može ustanoviti?" Profesor odmahnu glavom: "Najmanje dve hiljade godina. ." Preduzeo sam sve da sakupim dostupan materijal o "odstranji-vaču prepreka". Nisam očekivao nikakve prepreke.

.

" Fridrih Hebel 1813 -1863. Zbog toga. bilo je (ovde spada ta reč) -senzacionalno. bio rektor poznatogViktorija-koledža Kocbehara u zapadnom Bengalu. tamnokosi čovek sa svojim debelim staklima naočara uspeo: on je obučavan na Sanskrit-koledžu u Kalkuti. To što je profesor Kanjilal u višego-dišnjem radu otkrio i komentarisao.IZNENAĐENJE U KALKUTI Kalkuta. Ko preživi Kalkutu nada-1. Tek pošto smo se ugurali ujedan taksi profesor Kanjilal reče bez uvoda: "Bojim se da Vi imate pravo!" "Kako bi to trebalo da razumem?" 'Ovo ovde sve objašnjava". "Čestoje potrebno više hrabrosti promeniti svoje mišljenje. odštampam u ovoj knjizi. Ostaje mi samo da kažem da autor konstatuje u uvodu da je proučio celokupnu vedsku literaturu. takoreći. komeja nisam bio dorastao. U avionu sam pročitao daje gradom zavladala epidemija dezinterije. Ko se posle ovoga da zadržati da ne poseti Kalkutu.držao sam predavanje na univerzitetu o mojoj životnoj temi. Dockan saznah od drugih profesora da Kanjilal zauzimajedan poseban rang: onje. Među slušaocima se nalazio i profesor Kanjilal. . Rezultatje poražavajući . Glavni grad istočno-indijskih ujedinjenih država Behgala. najprljaviji grad na svetu. uz odobrenje naučnika. odrastao uz sanskrit.za protivnike moje hipoteze. Pre deset godina . Danas je drža-vni delegat za pitanja sanskrita.eje imun protiv prijavštine. Na aerodromu me je sačekao moj bengalski izdavač Ajit Dut sa istraživačem sanskrita. Toliko o Kalkuti. nego mu ostati veran. Pročitah naslov rukopisa: LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Progutah tekst preko noći. možeje odmah brisati iz svog voznog reda jer uvek postoji nekakva epidemija. Takoje mali. klasićne sanskritske tekstove kao i budističku sanskritsku literaturu o tragovima vanzenuJjaca. kako nikada nije ni postojao. kojije sam izabrao. atakujud na mene u diskusiji svojim temeljnim znanjem sanskrita. a tekstovi su neki moj pronalazak. kompletnu adresu: Profesor dr Dileep Kumar Kanjila 'Nishi-Saran' Railpukur Road Deshbandhunagar Calcutta-59 Profesor Kaiyilal mi je dozvolio da jedan odlomak iz njegovog dela. kojeg poznajem iz ranijih susreta i sa kojim sam se dopisivao. Njegova reč kao stručnjaska na sanskritje veorna eenjena. studirao je u Oksfordu. počasni član Azijatskog društva i zvanični profesor na Univerzitetu u Kalkuti. dajem ovde. diskutovao sa popovima. reče i gurnu mi u ruku 321 sitno kucanu stranicu na engleskomjeziku. tako senzacionalno da će moji akademski kritičari bežati od istine tvrdnjama kako ovaj profesor Kanjilal ne postoji. savetovao se sa kolegama.tako sam upoznao Kanjilala . profesorom Kanjilalom.

U Rigvedi 1. "Rbhus" i ostalim božanstvima. blizance. ova specijalna vozila su bila veoma prostrana. Pojedine reči u ovom teškom odnosu zahtevaju u vedskim teksto-vima posebnu pažnju. nebesko vozilo je nudilo i mesta za kralja Bujua spasenog u brodolomu. Iz ovih himni izranjaju prva ukazivanja na vozila koja su bila sposobna da sa živim bićimalete kroz vazduh.46. ipak. koji su među bogovima važili za lekare. Opisano nebesko vozilo je pokretano pomoću tečnosti. niedn kojima sn spasilačke akcije na moru. Izvedenoje preko 30 herojskih dela. ali js. Vozilo je imalo tri točka koja su se prilikom leta uvlačila. Te reči su Reč "madhu" znači u klasičnom sanskritu "med". Kola su se kretala lakše nego ptica na nebu. da su u Rigvedi spomenuti pogonski mate-rijali u različitim stanjima. Značajnaje činjenica. "Rbhusi" su konstruisali leteća kola za "Asvinas". srebra ili gvožda). za Surijasovn ćerku.1 Kad se spuštalo iz oblaka na zemlji su se sknpljale velike mase Ijudi da prisustvuju sletanju. Reči "madhu" i "aiu" najvernije prevedene znače "med" i "tečnost"." Spome-nutoje daje leteće vozilo imalo tri "stuba". Tvorevine poput eksera i nitni činile su vozilo stabilnim. Osim mesta za tri pomenuta pilota. za gospodu Čandru kao i zajoš dve do tri osobe. u pećinama. izvodila su različite operacije i prilikom starta stvarala veliku buku. najviše korišćeni metal u vedskim tekstovima zlato koje tako divno sija. čak i iznad najviših slojeva oblaka i u "nebo". sastojao se iz tri dela i bio je trouglast.' U hirnnama je pomenuto da su leteća kola bila brža i od misli/ Leteći aparat je bio veliki. Prema opisu u Rigvedi. čiji naziv danas nije moguće korekt.no prevesti. (Rečje po smislu prevodiva kao "vozilo" ili "kola"). Leteća vozila su v Rigvedi obično izrađivana od metala (zlata. Po svom i izgledu bila su veličanstvena. Voziloje moralo posedovati i amfibijske sposobnosti s obzirom daje bez štete moglo da se spusti na morsku površirm i odatle da stigne do obale. krivudala u pravcu Sunca i Meseca i sletala na Zemlju uz veliku buku. ali . Za upravljanje njim bile su potrebne najmanje tri osobe.4. u neprija-teljskim borbenim redovima i komorama za mučenje. Pri tome je jasno naznačeno da se vozilo kretalo po nebu bez ikakvih "zaprežnih konja". su pomenuta čak tri leteća vozilakoja su služila za različite spasilačke operacije.2 Ova leteća kola su bila izuzetno udobna. Leteća vozila su opisana u Rigvedi prvo kao "Rathas".LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Profesor dr Dileep Kumar Kanjial Rigvedi postoje poznate himne posvećene božanskim blizanci-ma "Asvinas". U njima se moglo svuda leteti.

je Vimana" jasno prikazana kao leteći objekt. rekao nešto o reči "Vimana". u Jajui-vedi 17. Vozila su bila vrlo prostrana i snabdevena svim oblicima luksuza. koja je čuvana u tankovima i kasnije upotrebljavana kao gorivo. eho buke kod "a se odbijao o brežuljke i pećine. znači ovde prevreli pirinčan sok. "^Dsana" u smislu letećeg vozila se pojavljuje tek u Jajurvedi 17.123..4-5. Nebeska vozila su imala više komora i perlama ukrašene prozore. Ipak. koje beše ukrašeno draguljima i licima demona. koje beše ravno palati ("Vimana"). ?re togaje reč različito upotrebljavana. To bi odgovaralo brzini od 320 km na čas! Sa izuzetkom dva slučaja u svim prethodno pomenutim odlom-cirna reč "Vimana" je stalno korišćena pri opisu letećeg objekta. kao u junačkom epu Ramajani reči "Vimana" i "Ratha" upotrebljavane za leteće objekte: . a izgledaloje kao da će se d sve te buke letećeg vozila. kada su se kretala po zemlji. "tečnom supstancom". (4. (3.. podiže se u vazduh uz veiikubuku. U celokupnoj klasičnoj i pm-anijskoj lite-raturi je zajednička imenica za leteća vozila "Vimana". manje drveće i biljke su bili počupani. misliš dosegnuti blagostanje tima što ćeš nabaviti vazdušno vozilo? (3. -scunar dana" ili kao "stvaralac neba".59. "vazdušna vatra".48. U unutrašnjosti su se nalazile udobne. ' "Ana".42. a celokupan unutrašnji prostor bioje zastrt tepisiitia i prostirkama.25-37) . Pokrenu se uz buku koja beše ravna gromovima iz oblaka.10-30) . Pretpostavlja se daje reč o mešavini alkohola i soma-soka. Uzletala su ujutro iz Lanke (Cejlon) i popodne stizala u Ajodaju. ja ću vas vazdušnim putem dovesti do Lanke (današnji Cejlon). Pošto si zaveo Situ (suprugu jednog kralja). (3.Ti. vladajuće ..9 je let "Marutsa" približan stvarnosti. kao i delovima teksta koji slede.7-9) .35.59. Dovde prikazani tekstovni odlomci ne dovode do zaključka da su se vozilima koristila "božanska" ili "nebeska" bića. Reč koja je u ovim stihovima pretvorena u nominativ stoji za nešto "što ispunjava sjajem (divotom) nebeski svod". Na ovom mestu bih.155) Tekstovi u Ramajani su opisivali nebeska vozila kao letelice napred zašiljene.(4.1) . Donji spratovi su bili opremljeni kristalima.. (4.koja se obično odnosi na kuvani pirinač. kao dokaz kako su. da su leteća vozila ostavljala tragove točkova.12) . koje su se izuzetno brzo kretale i koje su imale trup sjajan kao zlato.. nazvano Puspaka i kao sunce sija. posle dva medusletanja u Kiskidaji i Vasistasrami. (4.se u leksikonu poredi sa reči "soma". koje je imalo brzinu misli. Neki leteći aparati su uzletali i sletali po utvrđenom planu: tri puta danju i tri puta noću. draguljima ispunjeno i što može u vazduh leteti.Ovo je divno vazdušno vozilo. Tako su Ravana i Marisa ušli u vozilo. kao stručnjak.Sve haremske dame kralja majmuna Sugrive završiše žurno doterivanje i popeše se u vozilo.123.11 " U Rigvedi 1.30. kao npr. Onaiz Ramajane su mogla da prevezu do dvanaest putnika. Pri tome su vozila preval-jivala distancu od tačno 2880 kilometara za devet sati. pomutiti i iscepati u komade .. ponovo pojavi u Lanki sa sirotom Sitom i Trijatom. "obasjava ceo region". takođe. bogato dekorisane prostorije. Zgra-de su se tresle. koji beše ukrašen labudom.121.6-7) -Popni se u vozilo. Slede pojedini izvodi iz tekstova.Zajedno sa Karom on se pope u leteće vozilo. Surke.166.Onda se samostalno vozilo. "što sadrži tečnu supstancu" i "u čijoj moći su bili izlazak i zalazak Sunca i Meseca".jama. U svim ovim odvraćanjima r reč povezivana sa rastezanjem nebeskog svoda i njegovim dirnen-:.Leteći objekt. ZanimIjivo je. Leteće konstruk-cije su koristili probrani Ijudi.

da bi studirali Ijude. koji su se okretali oko svoje ose. Po poreklu reči može se izvući značenje "ispnnjene prostonje"). a s druge strane. U Sabaparvanu su opisane neobične tvorevine. takozvane Sabe. Gradjebio neosvojiv. Gaganacara i n/i Kecara. Arjuna. vodom i svim potrepšti-nama za život. Ipak. koji bi se danas mogli opisati kao svemirski gradovi."' . (Pojam ove tvorevine nije jasno preveden. sa jedne strane leteći ohjekti prema Zemlji. čak i oružjem i municijom. Ipak je u sanskritskoj literaturi stalno ukazivano na to da tehnika za konstrukciju letećih objekata potiče od bogova. i 173. 169. koji su u nekim slučajevima mogli da posećuju te gradove.Bogovi stvoriše mehaničku napravli zbog određenog cilja. letele su različite vrste "Vima-na". U Vanaparvanu postoje i drugi svemirski gradovi.10 U tekstovima Sabaparvan su doneseni detaljni ukazi na ova "Ijudska bića". Takoje bilo rečeno u opisu putovanja Arjune na nebo. koje su opisane mogle su imati svoje putanje na nebu kao i današnji 18 sateliti. Stari opisi približavaju se današnjim razmišljanjima i crtanim konstrukcijama vasionskih habitata. koje su imale otvore hangara toliko široke da bi mogle dozvoliti ulazak letećih objakata. Vanaparvana (delu Mahabharate). koje je konstruisao i kasnije transportovao u ove gradove bog Maja. Sa ovih vasionskih habitata su poletali.porodice ili vojskovode. Različite konstrukcije. koji se okretao oko svoje ose. pićem. da su se čak i bogovi držali podalje. jednomje došlo do bitke. U vezi sa ovim značajnaje činjenica da su prave orbitalne stanice kružile oko Zemlje. ' Imali su irnena Vaihajasi. Bile su opremljene hranom. bio je protiv demona u svemirskim gradovima. Ćesto je vrlo teško povući razliku između "Vimana" koji su uzletali iz svemirskih gradova i onih koji su konstruisani na Zemlji. a dokje trajala vazdušni grad u nebo odlete i onda se ponovo Zemlji približi. Takođeje postojala jasna razlika između bogova u njihovim velikim svemirskim gi-ado-vima i odabranih Ijudi. Na kraju su svi demoni uništeni. Veliki deo njih nosi ime "Vimana". a neki su bili spremni da uzlete. Ovu konstataciju bi najbolje dokazale sledeće rečenice: . čiji broj se zastrašujuće povećavao. zvao se Hiranjapura.Širokogruda osobakoja se pope u nebesko vozilo zadivi bogove. Onaje opisana u glavi 168. Ova "nebeska bića" su se po želji kretala u vasioni ili na zemlji. Kad se Arjuna približio svemirskom objektu. koji rasturi grad u komadiće i oni padoše na Zemlju. Samo u Mahabha-rau postoji 41 mesto gde se pominje leteća "Vimana". a Indra i ostali bogovi nagradiše Arjunu kao junaka. Citat: "Zastrašujuća bitka se rasplamsa." . Svemirske konstrukcije su bile ogromne i sijale su kao srebro na nebu. drugi na tiu. Preživeli demoni se podigoše iz ruševina i nastaviše da se bore". Trebalo bi da su oni u ranijim vremenima došli na Zemlju. U unutrašnjosti ovih gigantskih satelita. Njega je sagradio Brama za demone Pulamu i Kalaku. a žene demoni su bile tako uspešne u odbrani. na Zemlji su takođe pravljcna leteća vozila. žene demoni su se branile nezamislivim omžjem. Arjimaje morao da prođe mnoge nebeske regione gde je posrnatrao stotine drugih vazdušnih objekata. Posle žestoke obostrane borbe Arjuna ispali smrtni hitac. Jedan od ovih svemirskih gradova. što bi se prevelo kao "grad od zlata". Neki od njih su bili u letu. Klatio se sajedne strane na drugu. božanski junak Mahabharate.

. koji bi trebalo da nas nateraju da se zaniislimo nad ovim.On uđe u Indrinu omiljenu božansku palatu i vide hiljade letećih vozila za bogove. različitefazeRaminogletaodLanke (Cejlon) do Ajodaje. . Tačan opis u tekstu glasi:3'".Pomoću čarolije jedne molitve dođe bog Jama u Kunti u vaz-đušnom vozilu. kada budeš sedeo u tom vozilu.Kadaje nestao iz vidokruga umirućih. koja je lebdela u vazduhu. Čak Indra. a neke u pokretu. njegova žena Sursoni siđe iz letelice.0 ti.." Veliki deo budističke literature shvata pojam "Vimana" u znače-nju pokretne. 1 to od Lanke (Cejlon) do Ajodaje preko Setubande. gospod bog.Takođe su se Ijudi kretali po nebu u letelicama. -Božanskoletećevozilo. Kalidasa pominje pojedine zapanjujuće detalje. a onda je ubrzala i stigla u Ajodaju.Kada je kralj Suparna išao na igru kockicama. neki put izmedu oblaka. 33 . . pred njim se ukaza panorama talasastog mora. . Tako on opisuje. Tako su u Vimana Vatuu.kojimjeupravljaoMatali. Neki naučnici naginju tome da pojam "Vimana" u budističkoj literaturi prikažu kao palate u kojima su boravili bogovi i srećne duše. Tako izraz "Vimana" jasno opisuje leteći objekt u pi'vom delu Sulavamse. posle razgovora. stepenice. od sjajnog metala načinjene. Sve u svemu tojejasan opis leta od oko 2900 kilometara.25 . dođe specijalnim letećim objektom koji je mogao da primi 33 božanska bića. 24 . Reč "Vimana" je vrlo retko upotrebljavana u vezi sa Ijudskim mestima za stanovanje. neke samo odložene. Tri primera su dovoljna kao ilustracija: . prostrane leteće mašine če doći tebi i ti ćeš bitijedini čovek koji izgleda kao božanstvo.' Vozilo se kretalo gore-dole. morskih životinja i podvodne formacije.Grupe iz Marutsa dođbše u božanskim letelicama i Matali me (Arjuna). ovaj zli čovek dođe na samoletećem telu. koje se moglo kretati u svim pravcima i beše poznato kao Saubapu-ra..Veliko božanstvo izađe iz letelice. Drugi.. Letelicaje letela otprilikejednu milju usporenom brzinom.pojavi se sa neba. primeti sa čudenjem da točkovi . . U ovom značenju je izraz upotrebljavan u vedskoj i puranskoj literaturi. Raina se spnsti niz elegantne. potomče Kurua. Tu je govoreno o sjajnoj palati. Ljudi koji se skupiše na mestu sletanja bili su zaprepašćeni. koji pripada Mahavamsi. Veliki grad je bio napunjen stotinama letelica od zlata. Misore i Alahabada.. Morska obala je ličila na ivicu tankog gvozdenog točka. Ramin glavni grad. veličanstvena mesta nazvana "Vi-mane" služila srećnim "duhovima" kao gradovi za stanovanje. koja je sedela u unutrašnjosti. dragulja i perli i zato je izgledao kao zvezdani svod.. Barata se udvarao Siti. autentični prizor na leteće objekte u staroj Indiji nalazi se u delima Kalidasa. jezera i pustinje nebesko vozilo je sletelo u Utarakosalu.. koje su bile ukrašene labudovima i udobne kao palate. a kasnije je često korišćen i u klasičnoj literaturi. nebeske vazdušne palate ili vazdušnih kola.. visoko gore na nebu primeti 27 hiljade neobičnih letećih objekata. neki put u nižim slojevima u kojima su ptice letele. sa očiglednim detaljima i sa naučnom preciznošću.Gospod mu predade letelicu koja se samostalno pokretala.' Kad se podigao u visinu.Bogovi se pojaviše u sopstvenim letećim vozilima. U obimnim tekstovima budističke literature se pojam "Vimana" u smislu letećeg objekta nalazi na više mesta. povede svojim letećim objektom i pokaza mi ostala vozila. nekih reka. da bi prisustvo-vali borbi između Kripakarije i Arjuna. i onda opet na "putevima bogova"/ Nakon leta iznad dela okeana.0 ti.3 Posle toga pope se Rama sa Baratom i ostalima uz iste stepenice u nebesko vozilo ukrašeno zastavama. . Uparikara Vasu. Kadje kralj Dusianta silazio iz Indrinog broda.

a neki od njih čak i u dalju prošlost. pre Hrista. g. predstava o bogovima kao apstraktnim bićima ili kao persoprirodnih sila protivreči predstavi o životnim bićima u letećih tvorevinama. Jaska. i 2000.rata oko 2449.onih koje su proizveli i koristili bogovi. Nasuprot tome. Vedski tekstovi kategorično potvrduju da je bilo 35 nebeskih bogova. pre nego što bi smeo da praktikuje letenje. Čak i danas je tako da samo bolje i poslovni Ijudi mogu uživati u putovanju avionom. Razlika izmedu objekata koje su koristili bogovi i onih koje su hansdli obični smrtnici. Bodananda komentar Vaimanika Sastre definise daje samo čovek koji poseduje sva znanja Vimana ovlašćen za letača. U vedskim tekstovima su božanski blizanci "Asvinas" prikazani kao veoma mladi. i onih koje potiču iz radionica na Zemlji. oro protivurečnosti biće jasne. Matali objasni da je to nadmoćni kvalitet Indrinih vozila. pre Hrista. Kod velikogbroja opisanih raznovrsnih letećih objekata može se logicki postaviti pitanje kakoje jedno takvo vredno saznanje moglo da padne u zaborav i zašto nikad nisu pronađeni arheološki ostaci letećih aparata. koja su saobraćala između Zemlje i svemira. Sem toga. Zapanjeno je registrovao da točkovi uopšte ne dodiruju zemlju.vozila ne dižu nikakvu prašinu niti prave ikakve šumove iako su se okretali. Druga grupa astronoma beleži datum bitke Barata . Razaranja su bila . Bili su u Ijudskom obl'ku i imali su Ijudske kvalitete.Dokaz potvrduje da je bilo dve vrste letelica . Tehnologija letenja starog doba je bila dobro sakrivena tajna. Dmgi razlog nestajanja umetnosti leten-ja Ijudi i bogova su i raznorazne bitke i katastrofe završene hiljadama godina pre rođenja Hrista. ' " ' Primer za letelicu konstruisanu na Zemlji je prica o dva brata. dok široke inase u zemljama u razvoju ne mogu sebi priuštiti putovanje takvim traosportnim sredstvom. oaime. Pošto Viinanas nije korišćen samo kao transportno sredstvo već i kao strategijsko oruzje. Tragičnost opisanib situacija može se porediti sa oniro koje bi danas izazvao atomski rat. puranski tekstovi se čvrsto drže broja od 100 nebeskih Asurasa. Kod ovih staroindijiskih predanja postavlja se pitanje da li su Banska bića. Bližim ispitivaiyem se dolazi do zaključka daje bilo malo pionira tehnike koji su posedovali znanja o letećim aparatima. Budući pilot bi. Bogovi su postavljali obavezu svojim učenim Ijudima da tajne o letećim aparatima ne poveravaju neukim osobama. autor Nirukte donosi kompromisno rešenje. bila fizička ili ne. koji su večno izgledali mladi i čiji "Vend" (gde se verovatno misli na zrake oko tela) nikad ne venu. god. pre Hrista. Ep Mahabharata. Jakobi datirao je nastanak Vedena oko 4500. dok evropski naučnici veruju da se događaj zbio oko 1000. U naučnoj raspravi o pitanju da li su bogovi bili duhovne ili fizičke prirode. koja su se pela u ove aparate. Čak i jedan tako temeljan i nrudar zapadnjački naucnik kao H. Pripišu li se bogovima neke Ijudske aktivnosti i čak Ijudski karakter. koji se sa svoje strane poziva na neke stare izvore. kako se prave nezavisni. Oni naučiše od demona Maje. mehanički vazdušni aparati. Bogovi su bili kako fizički tako i duhovni. Konzervativni indijski naučnici postavljaju nastanak četiri Vedena. Osim toga. morao da izuči 32 vrste tajni Vimanasa. savremena Btraživanja glavnih osobina vedskih bogova podržavaju tezu da su bogovi bili fizička bićakoja su se pre mnogo godina pojavila u našem Siunčevom sistemu. U Mahabharati su opisana snažna razaranja izazvana moćnim oružjem bogova. godine pre Hrista. Ovaj datum se dobija iz astronomskih posma-tranja koja su u starim tekstovima pomenuta u vezi sa ovom bitkom. zastupa shvatanje da su oba mišljenja tačna. Osim toga Sajana jasno tvrdi u jednom komentaru u Rigvedi da su se bogovi vratili na Zemlju sa nekog dalekog "mesta na nebu". čije oči nisu sijale. razumljiva je diskrecija oko njegovog sastava i porekla. g. Naime. pre Hrista. On. navika starih Indijacaje bila da odhičujuće aspekte nauke ograničavaju samo na uzan krug učitelja i učenika. opisuje ove bogove kao fizička bićakoja se nisu znojila. Tako jedna gmpa indijskih astronoma misli da se bitka kod Kumksetre dogodila oko 3102. Bramanas i Upanisade izmedu 6000. korišćenje ore tehnologije je bilo ograničeno samo na elitu i nije bilo raspro-acranjeno među širim masama. U Sainaranganasutradaru je jasno naznačeno da otkri-vanje tehničkih pojedinosti ili delova mašina mora ostati tajna. Prandara i Pajadara. Nasuprot tim shvatanjima. Zloupo-treba ovih starih znanja je bila zabranjena uz pretnje strašnim kaznama. Visvakarma i Maja su bili retki koji su to znali.

Ratna razaranja i naredne katastrofe su izbrisale znanje. Uništenja svetskih razmera se nalaze i u raznim sanskritskim tekstovima. Jamu. Po indijskom predanju Ijudska civilizacija je veoma stara i ne može hiti svrstana u vremenske okvire zacrtane modernim naučnim ispitivanj em. što je duboko delovalo na njihovu sposobnost predočavanja. Ove božanske palate su bile opremljene poslugom (popovima) i svim ostalim pogodnostima. Tek saznanja o modernoj tehnici dozvoljavaju razumnu interpretaciju. U Evropi se već danas nalazi malo ostataka iz prvog svetskog rata. 0 jednom tak-vom gradu se kaže daje osvetljen. Narada muje saopštio da slične nebeske sale postoje za svakog od bogova Indru. od kojih su sledeći zabeleženi u sanskritskoj literaturi: . Merioje (preračunato u današnje mere) 550 X 800 kilometara. skupštinsku salu od zlata. Teškoćaje ležala saroo u tome što smo mi tek u novije vreme shvatili precizno znaSe-nje izraza kao što su "Vajihajasi" (leteti). Zbog svih ovih razloga ne bi trebalo da bude Cudno ako ne izrone nikakve relikvijeletećih aparata na arheološkim nalazišti-ma. Maja. U 3. ali ipakje ostalo sećanje na to u epskoj formi. glavi Sabaparvana (sasta-vni deo Mahabharate) su opisivani takvi svemirski gradovi. Da bi se bogovi na Zemlji isto tako dobro osećali kao u svojim nebeskim rezidencijama.tako strašna daje preživeliina trebalo mnogo vremena za organizovanje nove zajednice. Ne sme biti čudno ako se saznanje o korišćenju letećih mašina prevede u doba Vedena i ako često bude isprepletano legendama.kosmičko razaranje (ratovi bogova). Kadaje Judistira upitao mudrog i učenog Naradu da li je ikada ranije konstruisana tako prekrasna sala. Opisi ovakvih letećih gradova su od pamtiveka stalni deo staroin-dijskih epova u čiju se istinitost ne sme sumnjati. Prvobitni bogovi su dolazili iz velikih daljina kosmosa. Kako se može pročitati u Vanaparvanu. Delovi ovih sećanja žive još i danas u folkloru. . U nieđuvremenu ili mračnim penodima nauke gube se tragovi korišćenja letećih mašina svih vrsta. veomalep i pun kuća. Katastrofe koje su povukle Ijudsku dvilizaciju u sapa-tništvo nisu pomenute samo u Vedenima i Puranasima nego i u kasnijoj klasičnoj indijskoj literaturi. . U indijskim sanskritskim tekstovima se ne radi o nekoliko stotina godina.Jaminom svemir-skom gradu se može pročitati daje bio okružen belim zidom i daje blještavo treperio kada se svojom putanjom kretao po nebu.Varunu. Kuveru i Bramu. već o nekoliko hiljada godina. Ovi gradovi su se neprestano nalazili u svemiru i bili su opremljeni svim uređajima za udoban život. U njemu je bilo drveća i vodopada. srebi-a i ostalih metala. r regionalni i sveteki ratovi. Ove nebeske tvorevine su pre više hiljada godina bile za Ijude nešto nepojmljivo. lebdeoje slobodno u vazduhu i bio ispunjen zlatno-sjajnun zgi'adama. "gaganakara" (vaz-duh) ili "Vimana" (leteći aparat).prirodne katastrofe (kao poplave i zemljotresi). arhitekta Asurasaje izradio za Judistiru. Ijudi su probali da oponašanju prilikom konstrukcije hramova leteće tvore-vine nebeskih bića. Kuverin svemirski grad bi trebalo da bude jedan od najlepših u galaksiji. božansko. . Različiti razarajući talasi su imali različite uzroke. 0. Čak i dimenzije ovih nebeskih tvorevina su u sanskritskoj literaturi pre-nošene. Ostaje pitanje samo zašto su ludi pri gradnji hramova imitirali božanska vozila. Imaoje četiri ulaza koje su čuvali stražari opremljeni najrazličitijim oružjem. način gradnje i planiranje prastarih letećih uređaja. Nazivane su u religioznom području kao "hramovi". a predmeti iz tridesetogodišnjeg rata se u najboljem slučajujoš nalazeu muzejima. kao kod kineskih zmajeva letača ili indijskih božanskih kočija. stanovali su u izuzetno velikim i udobnim gradovima van Zemlje. najstarijeg od Pandavasa. koja je bila snabdevena sa 8000 radnika prebačenih na nebo.

" Iz saradnje arheologa sa etnolozima bi se mogao izvući zaključak o starosti . EvD). zasuše ga Ijudi be-amrtnim pocastina i poštovaše ga kao boga. da mitovi sadrže istinu.. 7 književnost' Egiptolozi preoravaju svojn oblast.. Uz to je specijalno pomenuto kako se vidlj'vi i nevidljivi objekti mogu napasti. Tamo se može naći "230 linija (redova) posvećenih osnovnom konstrukcionom principu le-tećih mašina. Verovatno je jedan od razloga visok stepen specijalizovanosti stručnih oblasti. koji se bavio mitovima starih Indijaca: "Onaj koji ovde nalazi samo besmislene fabule i alegorije nema pojma o njihovom značenju (mitova. visoko ceujenih Ijudi svoga esnafa." Koliko je Volhajm bio u pravu. gradove da grade.. po nalogu kralja Džemsa 1 (1603-1625) temeljno bavio "visećim kamenjem". onajejoš nešto mnogoviše. Vildsir.vljeno kamenje ovog antikviteta predstavlja simbolične plamenove. 1 Stounhendž.1 Engleskoj se može uračunati u takve tragove. koga "drugi nazivaju Uranom"*. Stare hronike govore o tome daje Džons uveravao u svojoj ekspertizi kralja. "bogu visina"... VladaojejednimveUkim delom Zemlje od istoka ka zapadu. baš zbog toga što je posvećen nebeskom bogu Koelusu. iz kojih se ukoliko se temeljno proučava.... polja da obrađuju. kao znaci pitanja. takođe.E. Džonsje pisao kralju: "Podvlačim da u vezi sa tim saopštim da nije podobno šta preci o Loelusu u predanjima kazaše. sa aspekta budućih svemirskih letova i oružane cehnike.. amerikanisti svoj teren.. daje Stounhendž podignut u čast boga Koelusa (latinski i nebeskog).. On nauči Ijude zajedno da zive. postoji vcliki broj zagonetnih stecišta. oni su posvećeni Zevsu. ali. Da li om ikad razmenjuju svoja sa-znanja? od prvih. Bio je uspešan posmatrač zvezda i razjašnjavao je Ijudima šta će se dogoditi. OMALOVAZAVANA PRAISTORIJA Zastu etnolozi i arheolozi ne dođu na to da uporede vidljive osta-tke na Zemlji koje. Dvorski arhitekta Inigo Džouns (1573-1652) se kao prvi. On odgoji divljake da žive civilizovanim životom i da međusobno komunicira-ju." Dvorsk. Stalno se pitarn da li postoje arheolozi koji bi se.. Posebno istoričar Diodorus Sikulus piše: Prvi koji je vladao Atlantidom bio je Koelus.. "gromovniku" kojije stvarao elementarne sile. Vatreno kamenje (Lingami) kao sećanje na bogove. Dzouns je naveo izvore iz kojih je citirao i iz svega je rezimirao da su kameni krugovi postavljeni kao veliki spomemk Koelusn da bi sve generacije mogle da se podsete na "nebeskog". pokazuje takođe i Bojina Samarangana Sutradara... spomenicima bez porekla. Stounhendž je podigni'it..Volhajm da Foneska12.STOUNHENDŽ Samo u Evropi postoji jos uvek oko 200 kamenih spomenika --kružnog oblika ili u obliku točka. U ovom antikvitetu je postavljeno mnogo kamenja kao imitacija celokupnog dela različitih zvezda koje nam se na nebu pc'javljuju u formi kruga nazvanog nobeskom krunom.. Mitologija je nešto sasvirn drugo: onaje najuzvišeniji izraz najuzvišenijihistina. makar periferno pozabavili tiin pitanjem? Da li će jednom biti pokrenuta uporedna arheologija s obzirom na mitsku |. profesorA. može učiti. Nazvaše ga Koelusom vezujući to za njegovo znanje o nebeskim telima.. gotovo koncen-tričnim kamenim krugovimakod Selisberija. kameni krugov u spomen "nebeskom" koji stvori kalendar. i praistorija čovecanstva. indiolozi podkontinent itd. Sve je svakorne dustupno. Zbog njegovog velikog znanja o zvezdanom nebu.. Sve uspra. arhitekta I. žude za odgovorima? Tn se ne radi o sakrivenim tekstovima.. Prema položaj'u Sunca podelioje godinu na mesece. koji-ma se izražavalo poštovanje nebu. onaje.

preko Nepala do Kine. Sijama i Japana. Ga-neša služi i kao zaglavlje. Bornea. (Pre 25 godina su slične figure "epohe okruglih glava" takođe pro-nađene u Tasili-brdima u Sahari). Tibeta. koji ima četiri ruke ijaše na pacovu. pored božanski lik. nijedna domaća ili strana filmska zvezda. Jave. takođe.mitovi.na primer prilikom gradnje kuće: "Kada Indus gradi kuću postavlja prvo Ganešinu sliku na mesto gradnje. Simboličkije prikazan kao debeo čovek sa glavom slona (ijednom kljovom). koji se vodi kao lord Krišna. čak do kamenog doba. Ganešaje takođe važio zaposrednika između čoveka i svemoći i zbogtogaje često pominjan na početku sanskritskih tekstova. blizu Gatsile. Zapadno od Kalkute. njegovo ime na staroindijskom — znači "gospodar Gana". Kako je trbušasti došao do svog renomea? ." Za indijske saobraćajne okolnosti. toje razumljiva zaštitna mera. radnici su u jednom rudniku uranijuma na zidu pronašli pećinske crteže među kojima velike likove slične Ijudima sa kacigama na glavi . na portalima banaka za miran platni promet. dakle. pozdravlja na železničkim stanicama i radnjama. hiljadama godina una- Crlezi na steni u blizini grada Gaisila prikazuju diinovske prilike sa šlemouima. POPULARNI GANESA Ganesajebio sin Šivin. Ne začuđuje što su rušioci prepreka željeni na celom svetu .mitskih predanja. a takođe se poziva pre svakog putovanja. vandali se nisu mogli uzdrSati da ne ureiu svoja nevazna imena zad. 0 ovim "rušiocima prepreka" obavestio sam se u Indiji. Kada piše knjigu. Čudnovata ob-darenost ovaj Ganeša. Ispod je veliki točak. brine se. Do danasje Ganesa ostao najpopularniji Hindu-bog. uslužni duh Šive. Južno od Bopala leži pećinski lavirint Biinsbetka sa mnogim. Balija. dobro očuvanim pećinskim crtežima. Javi i spisima u domaćim univerzitetskim bibliotekama. Toliko stari bi mogli biti i Krišna . Slika ili skulptura "uklonitelja prepreka" upozorava na raskršćima. Naialost. Simbolika nebeski bog/točak doseže. Ganešinoj popularno-sti ne može ni prići od Indije.kao ilustraciju mitova. Čak se i bogGaneša14 u indijskoj pećinskoj umetnosi pojavljuje u Ijudskom obliku i s glavom slona. prvo pozdravlja Ganesu.

čouečja priiika saglavom slona i surlom sa s. posvećene Ganeši. A ovako je u balinezijskim hrainovima opevan dolazak Gane : Oprosti mi. Šive i Parvati. Dozvoli bogu Gani da siđe.. iz mozgova svojih konstruktora nastali bog za više svrha." Šiva i Parvati izmisliše biće sa Ijudskim telom i glavom slona koja je gledala u svim pravcima i rukarna. Morali su da naprave mesta za sletanje božanskih vozila. Skup zamoli Šivu za pomoć : 'O bože nad bogovima. Tvoj sluga nudi ti esenciju vrućeg i mirišljavog dima od sandalovine i tamjana. takode.u sredini: od surleje postala tvorevina slična crevu..trane (muzej u Denpasaru. trooki.Najstariji sin boga i boginje. pre je stvoren iz mozga. samo ti si u sra-nju da stvoriš biće sposobno da otkloni sve prepreke. stoji na poternici. Bali/Indonezija) . korisniče trozupca. da siđe sa božanskog neba. a u induskim hramovima on je. na Baliju nikad nije postojalo živih slonova. najzapadnijem od malih Sundskih Ostrva. Varijanteprikazivanja. pomoćniku bogova. Uz to.. "kako sa neba leti". Rane predstave pokazuju kvazisintetičkog potomka bogova sa oreolom.Boga slonova Ganeše: levo . čast pripada Sivi. Nebeska bića su se pre posete Zemlji savetovala kako bi se prepreke u ovom stranom svetu mogle otklo-niti. Na ostfvu Bali.. On nije rođen od roditeljskogpara. posetio sam takozvane slonovske špilje. pećinske depoe. nogama i surlom kojima se moglo služiti: Ganeša. usko povezan sa devet planeta. . međutim. Tamo se naš odstranitelj prepreka Gana naziva "bog sa sm-lom". podatak nije korektan. — desno: surlaje konaino postala crevo sagrade nedostupne.

upravljač. Apelujem na pažljiv pogled mojih čitalaca: nisu li danas Ijudi sa "surlama" među nama? Vojnik sa gas-maskom. lavovi sa krilima kojih su puni muzeji. Figura.koje rani savremenici nisu mogli da shvate. onaj sa visećim sto-makom.kargo-kult . koja se svuda može sresti. pobednik prepreka. (Jedan robot-čuvar sličnih karakteristika se pojavljuje i u sumerskim Gilgameš-epovima. gde je potukao sve kojima je ulaz bio zabranjen zbog toga ima i jednu polomljenu kljovu. onaj sauvijenomsurlom. robot sa kablom za snabdevanje energijom. .surla koje preko ramena završava ujednoj tanku sličnoj kutijci na leđima. na primer. zašto su životinje vezane za zemlju ukrašene krilima? 1 spekulišem da su stalno oživljavani uzori . Da li je Ganeša bio specijalitet starih Indijaca? Nipošto. davalac uspoha. ne može biti luda ideja nekog nadrealističnog umetnika. Kao robotjepostavljenza"čuvara vrata i ulaza". Likovi sa Ijudskim de-lovima tela i glavama sa suriama po uzoni na slonove pojavljuju se isto tako zagonetno kao i "leteći geniji". zaštojedno dvopolno biće dobija surlu.U jednoj nemačkoj disertaciji su sa naučnom revnošću sastavljena imena i osobine koje su Ganeši tokom vremena pripisane. od uveta do uveta. Ovo je za akademike koji paralelno istražuju!) Šta čini slona-boga unikatom? Nadam se da mi se nece protivu-rečiti kada poreknem egzistenciju Ijudi sa slonovskim surlama u prošlitn vremenima.pojavljuje se crevo . astronaut sa crevom za kiseonik. Iz ogromnih usta. Razmišljam. Ijudi sa krilima. 1 drugi narodi su imali svoja bića sa surlom: U Dikiz-Delti u Kostariki kameni kip pokazuje Ijudsko biće sa upadljivo velikim očima i neobično spljoštenom lobanjom.

.

.

U Kostariki Ganešin kolega(levo) Jedna verzija Ganeše na Monte Albanu u Meksiku

BOŽANSKA VOZILA U KAMENIM HRAMOVIMA

U velikom Šiva-hramu u Prambananu na Javi našao sam oba-veštenje potvrđe.nim. Ovo uređenje su u 19. veku podigli kraljevi Sailendra-dinastije. Arheolozi su, međutim, pronašli daje na istom mestu postojala građevina koja je morala biti mnogo starija. Medu indijsko-budističkim uredenjima sa daleko više od 100 hramova - nedaleko od Džogdžakarte - postoji glavni hram, po-svećen. Sivi, koji se sastoji od moćnog tornja, zaštićenog sa bokova sa dva manja, dodeljena Brami i Višnuu. Ispred se nalaze još tri manja hrama koji su određeni kao "vozila bogova". Oko šest tornjeva kvadratno je poređano još 156 simetričnih kovčega iste veličine za prateće hogove. Četiri prilicno uska stepenika sa klimavim gelende-rom su se ulivala u tamne portale. Veličanstvena gradevina predstavlja boga Šivu kako se sa svojim pratiocima useljava u hram. Kamene statue četvororukog Sive sa glavom u ovalnom oreolu stoje u centralnom Vimanu. Šiva nosi tiaru i narukvice na zglobo-virna ruku. U bočnoj odaji vrebaoje Ganeša. Dvadeset četiri cuvara štitila su pozornicu, a dvadeset dva muzičara i plesača brinulo se za zabavu za vreme dugog putovanja.

.

slugu i zlikovaca. Višnuov šaljivdžija Garudah nedostaje u stripovima isto tako malo. Lica bogova pokazuju bes i nadu. . Prikazano je leteće vozilo kojim je oteta kraljica Sita i ono kojim juje kralj Bima oslobodio. kao i kralj majmuna Hanuman. svakoje postavljen u gracioznu pozu. gnev i radost koje se odražavaju i u crtama lica junaka. koji.Bića indiske mitologije koja liče na anđele Svaka muzička grupaje nebeski posmatrač. Zidovi balustrade pričaju kamenim slikama ceiu indijsku istoriju onako kako je ona ispredana u Ramajani. trebalo bi daje leteo svojim leteeim aparatom od Indije do Cejlona.

Bića sa surlom stražare na stepenicama BOROBUDUR BOROBUDUR U blizini provincijskog glavnog grada Džogdžakarte na srednjoj Javi najznačajniji i najveći spoinenikjužne hernisfereje Boro-budur. Arheokizi su jadikovali: "Potrebna namje stručna snaga. g. Pre više od 20 godina. do 1968. kpji su rastavljeni u zamršenu slagalicu. Borobudurje po nekim našim proračunima sagrađen oko 800. Danas se zna: brežuljakje iskopan ad hoc. bez obzira što je radilo preko 10000 radnika nije došlo do nereda. pretesterisanom. strričnu snagu i uređaje. ostalo bi se kod pretpostavke daje hram postavljen na prirodnoj.. Takođe je poziv za pomoć "spasite Borobudur" izazvao eho. Ipak dobar učinak! . a IBMje poklonio kompjuter. Hramu je pretio raspad isto kao pećin-skom hramu Abu Simbel iz vremena pre Hrista na zapadtioj obali Nila u gornjem Egiptu. zaboravljenje i ponovo otkriven 1835. novac i radnici dabismo sanirali podzemlje hrama. Kompjuteru su uneti u memoriju podaci o pre-aetom. Abu Simbel je po nalogu UNESCO-a od 1964. a ne kompjuter!" IBM-ovi stručnjaci su ubedili indonežansku vladu. 1 tako. ponovo sastavljen. Opet je 28 zemalja u okviru UNESCO-a sakupilo novac. podignut dobrih 65 metara iznad vode Nila kojaje nagrizala građevinu i na novom mestu je verno originalu. kamenje i skulpture. ne bi posle restauriranja našli staro mesto. brežuljkastoj kupi. se budističko svetilište našlo u naslovima svetske štampe. geološkoj. 1460 reljefa na terasama. 1963. Bez kompjutera nikada 55000 kubnih metara blokova andezita. prečišćenom kamenju i zatimje liferovao sve u pravilnom redosledu prilikom ponovnog sastavljanja hrama. Da nije bilo obnove. a takode i arheologe. u neophodnost njihovog nemog shige.

mistični dijagram Uspon ka Borobuduru .Borobudur .

5“km površine .Sasvim gore: kameni krst sa Stupom 1300 reljefa = 2.

1472 Stupe uskršnjavanju Borobudur Prethodno je hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom. Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju"' Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "srednju stazu".

Prethodnoje hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom.* Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju". Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "sred-iyu stazu".

Filozof Karl Vit je pisao: "Ono štoje u građevini vidljivo kao ostvarenjejejedan moćni hik, jedna velika kupola izlomljenog prostora, koja je vidljiva na krista-lizovaniro formama mase. Sa svih horizonata bmji stvoreni prostor.,, Prostor opušta snazne mase, a da ih ne razruši daje građevinskoj masi poletnu elastičnost, duboku mekoću, moćnu napetost, pokretnost i nestvarnu uzbuđenost... Sve ove forme mase ističu potenciju celokupnog prostora,i masa se stapaju je-dno u drugo... Ova masa se nadima i usijava od ekspanzije." Indijaje takođe bilavredna mog četvi'togputovanja. Air Indiaje na domaćem letu napravila još jcdno medusletanje u Madrasu. Profesor Mahadevan se oprosti od mene, dajući mi svežanj novina i magazina; mogao sam, osim sa listova na engleskom, raspoznati samo po fotografijama, da sadrže izveštaje o mojim predavanjima na visokim školama Madrasa i Kalkute i reportaže o mojim poseta-ma mestima, Šarena naslovna stranajednog magazina iz Šri Lanke mijerparala oči: pokazivalaje - upravo onako kako arheolozi zahtevaju - poznatu

Naslovna strana magazMa iz ŠriLanke .

kargo-kult. graciozno ispruženih ruku. bio je kao i stotine puta viđeni Buda u Borobuduru. Bez preterivanja: ovaj crtež me je oborioiPokazivalajeusprav-nu.nadgrobnu ploču Palenke. rezidencija srećnih bogova!" Tako su voleli da govore praistorijiski Indijci.. Kakve su se bezumne predstave stvarale u Ijudskim mozgovima dokazuje. sa tiarom na glavi.. trostepenu nadgradnju Stupa! "Buda" u njemu prikazan sa bosim nogama. ni jedno umetničko delo ne nastaje bez konkretne predstave o gotovom delu. i dan danas za iznenađenja dobri. Staje bilo pi-vo -jaje ili kokoš? Stajejednom za svagda bilo na početku: duhovni prikazjednog objekta ili reprodukcija? Nesumnji-vo.i onda sagra-diše svoje Stupe. "Ujednom uređaju oblika zvona ili polukugle sa vrhom usmere-nim u pravcu svemira može se dosegnuti nebo. Iscrpno obrađena u mojoj knjizi "Dan kada su bogovi došli") koja leži duboko ujednoj od Maja-piramida. .

sporta. da se popnu preko baštenske ograde monumentalnih. pet milijardi podataka iz svih naučnih oblasti. duhuvne nauke." Dejvid Lojd Džordž (1863-1945) . JEDNA GENERACIJA.Trenutno se na svetu koristi 2400 elektronskih banaka informa-cija sa. tehnike. medicine. KOJA NA VEĆ OSVOJENOM TERENU KORAČAUNAZAD. Zašto se arheolozi i etnolozi ne služe ovim poklonom tehnike da sačuvaju obaveštenja i uporede ih. otprilike. umetnosti. UDVOSTRUČUJE MARŠ SVOJOJ DECI. Za samo nekoliko minuta se tražene osnovne informacije mogu dobiti odštampane na stolu. religije itd. neobičnih građevina? "SVAKA GENERACIJA MORA ZAVRŠITI SVOJ DNEVNI MARŠ NA PUTU NAPRETKA.

Beograd Tiraž: 500 primeraka Beograd. 1998. god. ISBN 86-81883-34-8 .a izdavača: Zoran Milisavljević Prevod: Dragoljub Zivojinović Stampa: IPP "DIVIT". Beograd Makedonska 25 UOOOBeograd 7.Izdavac: IPP "Divit".

u. Takve konfrontacij? kultura su čudne. "DENIKEN NESUMNJIVO ZNA. Sve što Kanjilal iznosi na suvoparan.a osmatraju se čitavi kontinenti.nadmoćno potvrđuju njegove analogne zaključke: pre više hilj'ada godina su postojali veli-ki vasionski brodovi. a po-sebno zbog toga. Taj pogled u tajni svet uzbudljiv je kao i zaključci. dok su naši prapreci živeli u pećinama. Od profesoraje dobio uput-stva za prastara verska predanja.Denikena je za poređenje između da-našnjeg statusa tehnike i svemirske tehnologije vanzemaljaca inspirisala poseta strogo čuvano SPACE COM-MAND. o susretuS "primitivrah Ijudi" sa modernom tehnotogijom. Kođindijskih predanja Deni-ken daje reč stručnjaku za sanskrit: Dr. jer se javljaju na mnogim mestima na svetu u različito vreme. CARGO -KULT .može se slobodno reći . KAKO DA NAS SVAKIM NOVIM HICEM JOŠ BOLJE UBEDI" . akademski način dato je kao odgovor u vidu pitanj'a sa naslovrie strane knjige: Deniken nije pogrešio. Dilep Kumar Kanjilal (Dileep Kumar Kanjilal) profesor na univerzitetu u Kal-kuti. Principal of the Calcuta Sanscrit College (direktor Sanskrit koledž u Kal-kuti). Za ovu knjigu Denikin je vršio ispitiva-nja u Indiji. Sa SPACE COMMAND . koja . Čak i oni koji sumnjaju u njegovu teoriju moraju se zamisliti. registroje se svaki atomski pokušaj kao i svaki start rake-te. kada saznaju o tzv. koje Deniken izvlači na osnovu svojih osmatranja. i postojao je već i rat zvezda. američki svemirski komand. postojali su sve-mirski gradovi.