Da li sam pogrešio? pita Erih fon Deniken.

Njegove pristalice su se uplašile, a protivnici likuju. Međutim, ove reakcije su pogrešne. Deniken daje rešenje koje je negde između. Iskreno priznaje gde je preterao i gde je naseo na zablude. To šTo je neke kamenčiće izdvojio uopšte ne može da naškodi njegovom mentalnom mozaiku. Njegov saldo je pozitivan, i između ostalih-zasniva se i na izjavama njegovih bivših kritičara. Polazeći sa najnovijeg stanovišta tehni-ke, nastavlja liniju, kojom je pre 17 go-dina šokirao svet. Tehničari i naučnici vec danas projektuju ne samo tehnike, pomoću kojih izučavaju naš sunčev si-stem, već prave planove do 2100 godi-ne: tada u svemiru treba da nastan.u čitavi gradovi - sa svim stvarirna koje život čine lepim, a čime se stari dobri svet rasterećuje. Na taj način se mogu rešiti problemi sa čovekovom sredi-nom, a zalihe sirovina na našoj planeti već skoro potpuno iscrpljene mogu se neizmerno zameniti. - Planovi za bu-dućnost nastali u laboratorijama i na tehničkim stolovima postojaii su još pre više hiljada godina. Denikenovi dokazi nas uveravaju. Na osnovu ozbiljnih sta-rih izvora dokazuje, da su još u predi-storijskp doba stanovnici udaljenih planeta napuštali svoje nastambe da bi posetili našu planetu. Tada su zemljani živeli još u kamenom dobu, ili u ne-kom još starijem vremenu. NJima ta čudna bića sa njihovom strašnom teh-nikom uopšte nisu bilajasna, u stranci-ma su videli bogove i posvećivali im kultove, o čijem smislu još i danas ar-heolozi i religijski naučnici vode rasprave te pokušavaju da ih odgonetnu. Deniken kaže: jer ono što im se čini ne-mogućim ne žele da smatraju za mo-guće.

Erih fon Deniken

Da li sam se prevario?
Nova sećanja na budućnost
Sa prilogom sanskritskog naučnika Prof. dr Dilepa Kumara Kanjilala, Kalkuta

nalik dnevnoj. godine. To je bilo ujutro u 8 časova. Gde se kriju samo vozaci tib bezbrojnih autoino-bila? Na ulazu zgrade dočekala me je gospoda K. osvetljen jakom svetlošću. Ispred te nevelike zgrade nalazio se prostrani parhing.propusti. Za slabe je ona "Nedostižno". zamenik. Moj ćutljivi vozač skrenuoje ševrolet na asfaltirani. Kormije. avgusta 1984. Ne pita-jući očitao sam na brojaCu da smo prešli 5 kiloroetara pre no sto smo se zaustava. Ona MI uze tašnu sa ramena i kamere i predade ih iednoi'n naredniku. Viktor Igo (1802-1885) Mladi čovek u uniforrni vazduhoplovnih snaga SAD nije bio govoi-ljiv. uđosmo u zeleni vojni autobus. Za hrabre je ona . koji iza krivine uroni u stenoviti tunel.kao pri tiezbednosnoj hontroli na aeorodromima .limični izgled podzemnih rezervoara za slalku vodu . ispred iedne neugtedne zgrade – ČENEJSKOG PLANINSKOG KOMPLEKSA. 2."Šansa".NOVA SEĆANJA NA BUDUĆNOST Buducnost ima mnoga imena. Ispred uerovatno najuećih i najdebljih trezorskih vrata na svelu Dp. Vozili smo se autoputem 115 u Koloradu. kratko i očigledno nerado odgovarao je na moja znatiželjna pitanja. koji te moje obavezne rekvizite . šefa odeljenja 7. Za bojažljive je "Nepoznato". krivudavi planinski put. kontakte sa medijima VASIONSKE KOMANDE SAD. Pregledali su mi pasoš i na košulju okačili karticu sa brojem i datumom''Posle prolaska kroz rentgenski tunel i kroz dvoja vrata sa žičanim rešetkama.0. koja su se bašumno otvorila i zatvorila.

To je bio podatak koji se mirne duše mogao izmeniti na više u slučaju sumnje. a da bi se same stene učinile "imunim". jer se ovde staraju o tome da ne preteruju. Da ništa ne bi propalo iznete su karnene mase koje su poslužile kao materijal za izgradnju parkirališta u ovom stenovitom kraju. .Saznadoh da je iz planinskog masiva izminirano 700. u granitje nabijeno 110. Fleksibilne veze treba u slučaju zemljotresa ili atomskih eksplozija da amoi-tizuju svaku vibraciju i da garantuju slobodno lebdenje. Sastoji se od 15 trospratnih Celičnih zgrada. koje leže na 1319 moćnih čeličnih opruga. Zidovi i plafoni tunela. a i medusobno nisu povezane. od kojih svaka teži 500 kilograma. Ovde je izgrađen jedan od najimpozantnijih i najnepoznatijih građevinskih objekata današnjice. Zgrade počivaju na oprugama teskim 500 kilograma "Kuće" ovog čeličnog tehničkog sela nemaju direktan kontakt sa stenama. stubovi za povezivanje i hale osigurani su čeličnom mrežom od odrona kamena.000 čeličnih klinova dužine do 11 metala.000 tona gra-nita.

od kojih nekoliko stotina radi u podzemnom kompleksu u planinama Čejena kod Kolorado Springsa. U dva nivoa sedeloje dvanaestak Ijudi ispred ekrana i kompjuterskih tastatura. Gospođa Kormije je telefonirala i kao u bajci. Sa jednog lako iskošenog zida svetlucale su konture kontinenata ispresecane kri-vim linijama.Trospratne Selične ku-će nemaju direktnu uezu sa stenama. Veliki ekran u boji pokasuje konlure konlincnata Prilikom obilaska postalo mijejasno kome pripadaju ti bezbrojni automobili napolju: njihovi vlasnici su armija Ijudi VASIONSKE KOMANDE. koja broji 6000 saradnika. tiz .čarobne reči Ali Babe "Sezame otvori se'". . koji stabilizuju stene Komandna soba. Levo i dcsno čelični klinov dugi do 11 m. oni su zaposleni u nervnom centru američke vasionskc kontrole.kada se nađosmo u zatamnjenoj prostoriji. otvoriše se jedna'vrata .

Prva čovekova dimenzija bilaje zemlja..Gde je SALJUT 6 "Ovde kontrolišemo putanje svih satelita koji kruže oko globusa. dok smo posmatrali krivu liniju. Krivalinijazastade.godinama ne bi mogla postići ono što kompjuteri urade za sekundu. "Smem li da izvršim probu na nekom primeru?" "Molim Vas.312 satelita sada ki-uži oko zemlje na regulisanim putanjama. godine proveli u vasioni otprilike 6 godina. godine! Od malopre povećao se broj za par satelita. 5. Sve je kompjuterizovano. Saznao sam da predmeti sa prečnikom od oko jednog metra imaju petoprocentnu šansu da savladaju ponovni ulazak u atmosferu. septembra 1977. gde se sada nalazi SALJUT 6!?" Oficir sa naže preinajednom kolegi i šapnu mu nekoliko reči. ne možete nas iznenaditi!" "Onda mi recite... Gde su utopije postale stvarnost Čeličnom nervnom centni u planinama Čejena utopije su odav-— no postale stvarnost. Naravno. ona poznaje i sve njihove karakteristike: da lije to neki civilni ili vojni objekat? Da li na njemu funkcioniše svaki uređaj? Kakvu funkciju ima? Na ekra-nima se ocrtavaju. Međutim.on se upravo nalazi iznad Mađar-ske!" "Jesu li to proračuni o verovatnoj putanji ili se SALJUT 6 stvarno kreće onako kako se pomera kriva linija.. VASIONSKE KOMANDE su začas proračunale položaj u trenutku povratka u atmosferu i moguće mesto pada.000 objekata i među njima delovi raketa i drugi vasionski otpad. odgovori oficir smešeći se zamišljeno. "Stanica je izbačena u vasionu 29. objasni moj oficir. dok danas vasiona postaje njegov "element". Na poziv putem šifre daju buduće putanje bez obzira koji datum tražimo. zatim vazduh. godine". u njemu je zapisano svako lansiranje satelita sa njegovim ponovnim povratkom u atmosferu. Začu se kloparanje nekoliko tastera. a američki samo 300 dana.. pa more. . na pritisak dugmeta. dobro ste čuli: svih satelita!" promrmlja oficir. godine radioaktivni ruski satelit KOSMOS 1402 počeo da luta kosmosom kompjuterske galerije. Banka podataka VASIONSKE KOMANDE SAD ne katalogizira samo satelite. kompjuteri ne pokazuju samo postojeće stanje. Ako brojimo sate i dane onda su ruski kosmonauti od 1977. Ukoliko bi neki sovjet-ski nebeski špijun doleteo u blizinu bilo kog američkog satelita kompjuter koji osmatra dao bi za tren oka alarm. sve trenutne putanje svih 5. Saznao sam da se "tamo gore" nalazi preko 15. Čitava vojska briljantnih matematičara -čak daje sastavljena i od samih Ajnštajna . avgusta 1984. ovde iza pultova ne sede činovnici sa zaštitnicima za rukave. U tome Sovjeti imaju neuporedivo više iskustava od Amerikanaca. Oficir mi je sa ponosom pokazao jedini "vasionski katalog" slobodnog sveta koji izgleda skoro kao kakav starinski registar.312 satelita na dan 2.. Kadaje na početku 1983. a na velikom ekranu pojavi se kriva linija koja se produžavala brzinom puža.?" "Toje sadašnje vreme i sadašnja pozicija". "SALJUT 6 nije satelit nego vasionska stanica koju su već više puta posećivala sovjetska vasionska vozila". "Vidite. linija pokazuje sadašnju poziciju SALJUTA 6 .?" "Ne." "Sve satelite? Ne samo svoje. Veći objekti se raspadaju što na radarskim ekranima izgleda kao početak raketnog napada. Medutim.

godine NASAje izgubila dva relativno mala satelita kojeje lansirao Spejs šatl.. bila ispunjena kompjuterima i ekra-nima. Spejs šatl je iz ove granitne planine dobio termine za startovaiye i podatke o putanji. U leto 1984. Molim Vas da iiikome ne smetate u radu. Ovde se izračunavaju i putanje u kojima ne može doći do sudara i dostavljaju se civilnim ili vojnim ustanovama. "Ovaj tim nosi veliku odgovornost. Sve do ovog časa imao sam pogrešno mišljenje da su podmornice pod vodom sigurne od otkrivanja.. Ovde su me učinili mudrijim: kao što se može tačno odrediti položaj svakog satelita ili nekog njegovog otkinutog komada. a STS 9 je uz pravovremeno upozorenje promašio ruski satelitski ostatak za samo 1. U njoj j e vladala atmosfera neke velike univerzitetske biblioteke. VASIONSKA KOMANDA ihje odmah ponovo pronašla. Kontrola Zemlji bliske vasione nema praznina. s tim štoje umesto knjigama. duboko uplaniriama Čejena . Predali su me drugom oficiru. postoji veliki icteres za putanje sigurne od sudara.VASIONSKA KOMANDA takođe upozorava na opasnost sve prijateljske nacije koje imaju svoje satelite na putanjama od Japana preko Evrope do Indye. Pošto u vasioni vlada priliSna gužva. i da ne govorite glasno!" Našli smo se u prostoriji za rano upozore-nje.300 metara. Zahvaljujući brzim informa-djama STS 4je uspeo da za 12 kilometara mimoiđe starotelo rakete. zamračena i snabdevena filtriranim vazduhom bez bakterija. reče on. tako se može saznati i položaj bilo koje podmor- Pcigll. "Dobrodošli".d na centralu za rano upozoravanje pretrpanu elektronikom. cistijim od bilo kog vazduha koji dišemo u svetu.

oko 20. tačni položaj mesta lansiranja. ne reaguju na infracrvene zrake.. ostajale su do sada neprimećene. Istovremeno kompjuter traži podatke. u tom slučaju će vreme ranog upozorenja. upitah. Dok kompju-teri na ekranima daju podatke. kao i radarskim uredajima ili infracrvenim uređajima u satelitima. koji. "Želite li time reći da znate da li je neka raketa sa punjenjem ili nije?". mi smo na telefonima. od drugih tipova senzora. pravac kretanja projektila. podmornice zajednog čoveka. Međutim.000 informacija. i tada su rakete već dospele do američkog kontinenta.direktno u ovu prostoriju za rano upozoravanje informaciju o tom događaju. oko 1. Čim neki senzor registruje nešto neobično (ato može biti 1 erupcija vulkana ili šumski požar) odmah šalje brzinom svetlosti centralnom kompjuteru . siguran sam . moramo biti apsolutno sigurni da se ne radi ni o kakvoj tehničkoj smetnji ni o lažnoj uzbuni. a to je sve prethodno isprogramirano. tip rakete i još mnoge druge važne podatke. Pretpostavimo da su rakete lansirane sa podmornice. dok se ovde ne uključi alarm. Želimo da proverimo da li komandna mesta na Grenlandu. Ne mora da se bira nijedan broj. ne promiče nijedan start rakete. brzinu starta. . "Naš sistem senzora". postoji i izuzetak: vrio male pod-mornice. koje ne mogu dalansiraju strategijske projektile.Bila je atmosfera kuo u čttoonici ncke velike univerzitetske biblioteke nice nezavisno od toga da li se nalazi usidrena u luci ili je na dnu nekog inora ili okeana. na primer. čaki ako otkažejedan deo senzora." "Kako to utvrđujete?" "Imamo ovde bezbednosne telefone.800 sekundi. Centralni kompjuter analizira vesti i izbacije pojedinosti na ovih pet velikih ekrana! Daću Vam jedan primer da biste imali predstavu o vremenu. u zavisnosti od mesta sa koga su lansirane rakete. danju i noću.javljaju vreme lansiranja. Tako.. Kompjuteri nam odmah saopštavajukoji su senzori registrovali događaj. opet zavisno od mesta na kome se nalazi podmornica. Samo senzori stacionirani u vasioni daju dnevno. Ovim senzorima -javljačima.ne još za dugo. Kada podignete slušalicu partnerje već na vezi. iznositi samo 600 sekundi. nego na radioaktivnost ili optički. kao na primer. Balistički raketni napad traje. Aljasci ili u Sau-dijskoj Arabiji imaju iste informacije kao i mi. Na taj način smo povezani sa svim važnim komandnim mestima. objasnio mije oficir. "stacioniranje na svim kontinentima pod vodom i u vasioni.

U Rusiji je lansirana raketa Dok smo razgovarali i dok su podaci neprekidno svetlucali na ekranima."Pa moramo znati! Kako bismo onda razlikovali klopku od prave bombe?" To me je ostavilo bez reči. bojao sam se dabijednajedina pogrešno ispaljena raketa mogla da izazove svetski rat i do tog trenutka sam mislio dajedan pokvareni kompjuter može svet dovesti do propasti.. a istovremeno brzi štampači počeše da izbaciju beskonačne trake hartije. ove brze sluge Ijudskih mozgova ispuniše eki-ane kolonama brojeva. grafikonima i slikama. Sada znam da Ijudi.TAJNA. a zatim da drugi. Zatim. Nekoliko oficira zgrabiše telefone i počeše mirno da Model ultraljubičastog senzora Ocima na nebu ni šta ne promiće .. kompjuteri i senzori deluju pod jednim sigurnosnim sistemom. začu se ukratkim intervalima signal i zasvetle crveno svetlo sa natpisom "Classified" . Nedovoljno informisan. ali samo za trenutak. Svi ekrani postadoše odjednom prazni. koji potvrđuje "istinitost napada". pre nego što VASION-SKA KOMANDA uopšte da prvi alarm strategijskoj izvršnoj komandi.

jer se samo nekoliko sekundi posle lansiranja negde u Rusiji saznalo u Kolorado Springsu da je ispaljena raketa. rezultat neće imati ništa sa Ratom zvezda. Kako bi bilo kada bi naš slobodan narod bezbedno živeo sa saznanjem da se njegova sigurnost ne bazira na momentalnom americkom protiv udaru na sovjetski napad već na mogućnosti da se strategijsko-balističke rakete mogu presresti i uništiti pre nego što dosegnu našu zemlju ili oblasti naših saveznika? Znam daje to krupan tehnički zadatakkoji. Kenedija iz 1961. roedutim. jula 1969. Veceras činiro važan prvi .razgovaraju sa partnerima na nekoj udaljenoj tački zemljine kugle.kako mi je pričao brigadni general Erl S. Jedini njen zadatakje nadgledanje vasione bliske Zemlji i identifi-kacija i klasifikacija vasionskih objekata.. van Imvegen . ne možemo rešiti pre kraja ovoga veka. posmatranju vasione sajednim ciljem: upozoriti na iznenadni napad Ameriku i ceo slobodni svet. cilj nijebio tajna. avgusta 1984. međutim. godine. u izvesnom smislu. vasionski mamjaci ili fantasti. Mislim daje nužno da i ja citiram od reči do reči relevantne delove: "Hteo bih sa Vama da podelim san o budućnosti u koji se svi nadamo. odgovori oficir samouvereno. godine. tehnologijaje dostigla takav nivo da je za nas pametno da otpočnemo sa takvim naporima.33 časova po lokalnom vremenu. koji su nam darivali atomsko oruzje. Strahovito. ne rade politički fanatici. u 10. godine kada je odredio Mesec za prvi cilj vasionskog putovanja. Medutim. a uprkos tome. Jednoga dana će naućnici i tehničari realizovati Reganove inicijative. da li je sa punjenjem ili nije.pa šta? "Predsednik Ronald Regan istupioje 23. Na mojepitanje zašto naj-mlađakom-pjuterska generacijajoš nije u upotrebi rekao mije da VASIONSKA KOMANDA upotrebljava nove aparature tek onda kada se dokažu u svim zamislivim i teoretskim predstavama odgovarajućih situaci-ja. godine pred — kamere i najavio "Inicijativu za jačanje strategijske odbrane" (Strategic Defence Initiative). godine i do mekog spuštanja APOLA 11 sa posadom 20. Poziv Ronalda Regana naučnicima Aroerike će u istorijskim knji-gamajednom prevazići apel Džona F. Sia se desilo? Upravo sada. pravac i brzina leta izračunati su i pretvoreni u preciznu krivulju. u čeliCnom selu pod planinama Čejena. aveć se znalo i sve okonstrukciji objekta. 2. Do zvezda je još dalek.tobože već preva. a za mene upečatljiv doživljaj. a istovremeno su se ispisivale na štampačima. dalek put. Govor o Ratu zvezda citiranje već u delovima i emitovan u svet. sajednog sovjetskog eksperimentalnog poligona ispa-Ijenaje raketa. i narednik i general.postoji opasnost od napada atomakih bombi. "Sa koliko tačnosti se može utvrditi mesto pada?" "Od oko sto metara". identifiko-van je tip rakete.. kao vojna institucija. Moramo defanzivnim sredstvima presresti zastrašujuću sovjetsku pretnju raketama. maila 1966. njegovo rešenje nije povezano sa programom Rata zvezda.. Te večeri je Ronald Regan zahtevao od naučnika Amerike "da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oruzje učiniti zastarelim i prevaziđenim". Zvezdani ratovi . maja 1983. VASIONSKA KOMANDA. možda. Serije daljih podataka su se munjevito smenjivale na ekranima. nema pravo raspolaganja ni strategijskim ni vasionskim sistemima naoružanja. Već postoje neuporedivo brži računari sa upravo neshvatljivim sposobnostima. svako na svom zadatku. Pri tom kompjuteri koji ovde rade enormnom brzinom pripadaju . Uprkos tome . da svoje veličanstve-ne talente stave u službu čovečanstva i svetskog mira i da nam daju u ruke sredstva koja će atomsko oružje učiniti zastarelim i preva-zidenim. umirujuće. Pozivam naučnike. Svi ovde služe. 1 za realizaciju Reganovog zadatka će biti potrebno vreme. Kenedijeva inicijativa je dovela do sletanja LUNE 9 na Mesec 3. Ovde.zidenoj generaciji. odmahje utvrđeno i mesto ispaljivanja.. Za Ijude VASIONSKE KOMANDE toje rutinska stvar.

koji se spregnuti cilindrično raspo-ređenim metalnim vlaknima upravljaju na cilj. Izdajem nalog da se nastavi sa intenzivnim naporima i napravi dugoročni istrazivački i razvojni program koji bi imao daleki cilj da se nkloni pretnja koju donoge atomske rakete.. Magnetna polja. presretnu i "neutrališu" pre nego što dostignu svoj cilj'? Da lije. stacioniranje atomskog oružja u vasioni zabranjeno je ugovorima izmedu Istoka i Zapada. u dalekoj prošlosti čovečan-stva.kako se može pretpostaviti! . Sinski top ubrzava plazmu. ubrzavaju projektile brže od najjačeg pogon-skog gasa i to bešumno. a plazma projektil.najefikasnije. godine radilo na jednom tajnom projektu LM. Cilj je bio da se projektil od sedam kilogra-ma ubrza pomoću magnetnih polja na 2. mnogo toga! Tehnike koje se mogu razaznati na horizontu daleke budućnosti već su jednom imale svoju primenu.000 kilometai-a ima rasturanje od oko 200 metara. godine. šinski toprail njihovim eksperimentalnim institutima izleću iz cevi pro-jektili teški dva kilograma startnom brzinom od 20 km u sekundi deset puta brže od nemačkih eksperimentalnih projektila iz 1943. međutim. da zavareni sastavi na rezervoarima za gorivo popucaju ili da se raketa izbaci iz kursa. Zbog toga na Zemlji treba imati mnogo takvih rentgenskih lasera i spremnih za lansiranje ili se moraju stacionirati u vasioni. poželjno da R. Kod linearnog motora magnetna polja povlače/odbijaju projektil i preda-ju ga sledećem magnetnom polju. Bogu hvala. računa se da na udaljenosti od preko 4. Projektili su tako brzi da ih na njihovoj putanji trenje sa vazduhom ne može ni usporiti ni skrenuti. Do sada .Moram se pozabaviti budućim vasionskim oruzjem kako bi Stalac kasnije mogao da shvati šta se većjednom dešavalo u prastaro vreme. Takav rentgenski laser ne može se. Sa ovom munjom zraka oslobađa se nekoliko stotina milijardi vati.eganov san postane stvarnost? Da li on. godine! .3 mikrometra (1 mikrometar = . No.050 metara u sekundi. uopšte. On funkcioniše na bazi jedinjenja plemeniti gas-halogen i proizvodi ultraljubičasti zrak talasne dužine od 0.1943. Jedan apsolutno tajni metal okružuje u obliku cilindra najmi-nimalnije atomsko eksplozivno punjenje. i tadaje dovolj-na ta kinetička energija da se raketi koja dolazi zada uništavajući l rentgenski udar. U traženju mogućnosti da se atomske rakete unište laserskim zracima koji imaju svetlosnu brzinu eksperimentisalo se Ekscim-skim laserom. bez detonadje. koja su povezana šinom među sobom. ali vrlo komplikovano vasionsko oružjeje nuklearno-napunjeni rentgenski laser. LM je bila skraćenica za linearni motor.ubrzanje projektila teškog deset grama na 1.. Nemačkim tehničarima je uspelo ." Da li će biti moguće da se rakete u letu. ne provocira drugu stranu da proizvedejoš opasnije rakete da bi imala šansu da probije "zaštitni kišobran"? Šta ova političko-vojna kontroverzija ima sa mojim teorijama? Mnogo. na kraju. doduše.000 metara u sekundi. Ovi projektili se zbog svog delovanja i kinetičke energije mogu nazvati "ubitačnim" čak i za rakete. Do tada su projek-tili ispaljivani eksplozivnim pogonskim gasom iz cevi oružja. Oslobođena termička energija nuklearnom detonacijaom utiče na emisiju rentgenskih zraka iz atoma metalnih vlakana. Amerikanci su dalje razvili ovaj tehnički princip. usmeriti na jednu tačku kao optički laserski zrak. Uništavajući ultraljubičasti zraci Ultraljubičasti zraci o kojima ću sada da govorim sasvim su nepodesni za kozmetičke svrhe da bi se pocrnelo.korak. Negativna strana ovoga » principaje što se rentgenski laser i sam razori od atomske eksplozije. Međutim. Tajni projekt LM UNemačkoj se 1943.

Izgleda kao da je pronađeno Kolumbovojaje: laserski zrak se proizvodi na Zemlji. NEMOGUĆE fantaziranjeje bila "spekulacija" da se genetski kod može programirano menjati. NEMOGUĆNOST probijanja zvučnog zida bilaje tobožnji zakon fizike. sve je NEMOGUĆE.000 m). ali je još uvek u upotrebi. Ta opskurna reč NEMOGUĆE čestoje dovođena do apsurda.000. odsada njima neće biti ništa nemoguće. Ako i čim VASIONSKA KOMANDA ovaj projektil definitivno identifikuje kao neprijateljsko ofanzivno oruzje. .000 metara. može cepati važila je kao NEMOGUĆA. "Onaj ko vidi nebo u vodi. i kada najviše komandno mesto naredi obaranje. Geosinhroni reflektor na 36. Ideja da se atom. a drugi reflektor se lansira na visinu od 36. čak do skoro. To znači da drugi reflektor ostaje stalno na jednom mestu. NEMOGUĆE je ukloniti zemljinu težu ili ikada premašiti brzinu svetlosti." Kineski seljaci imajujednu odgovarajućuposlovicu. centriraju najednu talasnu dužinu i odvedu u jednom pravcu na neku malu tačku. ne bi bila dovoljna da unište jato raketa.000 kilometara u geosinhronu orbitu. brzinom svetlosti (300. bioje okvalifikovan NEMOGUĆIM fantazerom. prenošenje misli od mozga ka mozgu. Ogledalo na 1. taj vidi ribe na drveću!". kojeje već uhvatilo cilj.000 km/sek) intenzivni ultraljubičasti zrak pojuri ka geosin-hronom reflektoru. svejedno šta preduzimaju. sve se događa u nanosekundama. NEMOGUĆE je. ova dva ogledala. predstava da se svetlosni talasi. sinhrono sa okretanjem Zemlje. koja bi month'ana na raketama sprem-mm za lansiranje mogla za par sekundi da budu izbačena u svoju orbitu. NEMOGUĆE. Prevaziđena reč NEMOGUĆE Ono što su pisali autori naučno-fantastičnih romana. navedena kao primer. a ozbiljni '—'naučnici smatrali utopijom i odbijali nadmenim smeškom. tako se govorilo. delimično to je realnost Onaj ko već ne veruje realističkim prorocima trebalo bi bar da pažljivije pročita Bibliju.000 kilometara od Zemlje. Munja iz čovečje ruke! Naravno. Masa energije koja se tada oslobađa mogla bi "usput" da istopi za tren kocku leda od 142 kilograma težine. međutim. koji se prostiru u svim pravcima. NEMOGUĆIM se smatrao prastari san da se Ijudi vinu u nebo. Kao NEMOGUĆE se smatralo da meteori padaju sa neba. U blizini zemaljske stanice drži se spremna energija jedne centrale koja se za sekund može dovesti na laserski zrak.000 km se pomoću bezazlenog laserskog ili radarskog zraka upravlja na leteći objekt i ono ga prati.1/1. Cilj se uništava energijom kojaje proračunata na 160 MJ (megadžula). Onaj ko je smatrao mogućim da čovek dosegne Mesec. stoji u Genezi: "A toje tek početak njihovog tvorenja. pa čak i Mars. senzori siste-ma za rano upozoravanje osete toplotu vrelog mlaza rakete i daju uzbunu. Ekscimski laser dobija energiju. Tamo naime. odnosno. po-staloje stvarnost. NEMOGUĆA je bila. najmanja čestica elementa.000 kilometara visine je stalno u "optičkoj vezi" sa "borbenim ogledalom" na 1. U mislima i u planiranju računa se sa oko 400 "borbenih ogledala" koja bi stalno morala da kruže oko Zemlje. U momentu kada neka strana raketa startuje. ali deluje iz vasione! A to se dešava ovako: Parabolično borbeno ogledalo se izbacuje na putanju na udalje-nosti od 1. a ovaj ga šalje na "borbeno ogledalo".

000 kilometara ođ Kalifornije na Atolima u Tihom okeanu.Kao muva u tamnoj sobi Velike sile u centrima za ispitivanje razvijaju oružja sa zracima koji se mogu emitovati sa uništavajućim dejstvom na daljine od hiljade kilometara a koji se sastoje od subatomskih čestica. Jedna rake-tapresretač poslata je u pravcu "neprijateljskog projektila" ~ koji je leteo brzinom od 25000 km na čas.58 časova startovala je raketa sa vazduhoplovnog uporišta Vanderberg. Ovi zraci ne progorevaju nikakve rupe.. Toga ponedeljka. Senzor na glavi rakete-presretača radi tako osetljivo da može da pronađe "toplinu" ledenog bloka u jezivoj hladnoći vasione. Njegova merenja su predata kompjuteru na raketi koji u momentu primanja reguliše mlaznice za pravac. prečnika 5 metara. Tamo je brzi kompjuter najmlađe generacije izračunao kurs susreta. Nemoguće? Sačekajmo da vidimo. i onesposo-bljavaju kompjutere. Desetogjuna 1984.. Njen cilj je bio malo ostrvo Mek. Na 200 km visine raketa-presretač je razvila metalnu mrežu u obliku kišobrana. ne uništavaju rakete. kompjuteri su nacrtali podatke o njenoj putanji na monito-rima i poslali ih radarskoj stanici na Atolima. prodiru kroz svaki zid. Već u fazi startovanja VASIONSKA KOMANDAje otkrila raketu. u Kaliforniji. koja je trebalo da garantuje da se . udaljeno 8. Navodnoje NEMOGUĆE da se puščano zrno na svojoj balističkoj putanji pogodi drugim zrnom. na Duhove u 10. godine američki tehničari su precrtali to NEMOGUĆE. Uprkos držanju u tajnosti procuriloje da se u Livermorskim laboratorijama. eksperementiše oružjem pomoću zrakova od čestica koji lansiraju kao "municiju" energetski napunjene protone i nega-tivno napunjene elektrone. međutim.

model lovca-presretača. On ireba trostrukom. brzinom zvuka da dostigne visinu od kilonmelara. prihližavajuči projektili u poslednjem momentu ne mimoiđu. Mreža je bila nepotrebna. Sudarje bio direktan. Kompjuteri u VASION-SKOJ KOMANDI sujavili puni pogodak! Tom vežbom u gađanju dokazanoje da se raketakoja leti višestručni brzinom zvuka može pogoditi raketom koja isto tako brzo leti. NEMOGUCE, mislilo se do pre nekoliko godina. Akoje neka raketa rsapustila rampu ništa je više ne može zadržati. Da se pogodi? NEMOGUĆE. 1 ponovo je NEMOGUĆE otišlo u korpu za otpatke. Borbeni avion SAD, F-15, već danas postiže visinu od 30 kilome-tara. Planira se mašina "Advanced Fighter" koja bi trebalo, pri u-ostrukoj brzini zvuka, da leti na visini od 40 kilometara, a to su avioni koji imaju već kvalitet satelita. Ovakvi avioni mogu ispod krila da nose više raketa-presretača, da ih popnu na veliku visinu i da ih lansiraju u pravcu "neprijteljskih" raketa. Već sada lovci mogn da odnesu rakete u stratosferu i da unište satelite i orbitalne stanice. Količina troškova za najveću vazdušnu borbu u istoriji sveta se ne može predstaviti. Do kraja ovog veka treba da se, prema zvaničnim podacima, utroši 500 milijardi dolara u takvo ispitivanje naoruža-nja. Da li se mogu postavljeni ciljevi dostići? Zašto se daje toliki novac, zašto se ulaže toliko Ijudske pameti i toliko radne snage u takve projekte? Da lije naoružavanje kosmosa neizbežno? Kuda sve to vodi?

Rupe u kišobranu
T\o sada je svako oružje nadmašeno protivoružjem. Pametni su dizali glasno svoj glas protiv militarizacije kosmosa. U studiji "Raketna odbrana u kosmosu" četiri naučnika, koja su sa ovom matenjom upoznata, otkrila su praznine u planiranom zaštit-nom kišobranu i ukazala na (neizbežne) rupe kroz koje se kišobran može probiti. Sti-učnjaci za međunarodno pravo obraćaju pažnju na pravne probleme: velike sile i 80 drugih država potpisale su 27. januara 1967. godine Ugovor o kosmosu, a u njegovom članu 2. stoji: "Vasiona, uključujući Mesec i druga nebeska tela, ne podleže nikakvom nacionalnom prisvajanju upotrebom nadmoći, korišćen-jem okupacije ili drugih sredstava". Zvezdano nebo iznad nas ne sme se učiniti bojištem, njegove zvezde ne treba da se degradiraju imperijalnim kolonijalizmom.

Što se tiče stacioniranja oružja u kosmosu u članu 4. Ugovora iz 1967. godine stoji: "Države saugovarači se obavezuju da u orbitu ne dovode nikakve predmete koji nose atomsko oružje ili drugo oruzje za masovno uništavanje, kao ni da nebeska tela snabdevaju takvim oruzjem, niti da takvo oružje stacioniraju u kosmosu. Mesec i druga nebeska tela će države saugovarači koristiti isključivo u mirolj ubive svrhe. Osnivanje vojnih uporišta, postrojen-ja i utvrđenja, isprobavanje oružja svake vrste i obavljanje vojnih Vezbi na nebeskim telima su zabranjeni. Upotrebavojnogpersonala za naučno ispitivanje ili druge roiroljubive svrhe nije zabranjena. Isto tako nije zabranjena upotreba opreme ili uređaja kojaje potreb-na za miroljubivo ispitivanje Meseca ili drugih nebeskih tela".

Juče dogovoreno - danas već prevaziđeno
Ta osnovu stanja tehnike 1967. godine izgledaloje daje sa ovim ugovorom svejasno, međutim, ništa nijejasno! Ugovor zabra-njuje samo upotrebu "atomskog oružja i sredstava za masovno uništenje" u kosmosu. Laser - kojije upotrebljen protiv rakete koja nosi atomsko onižje - nije nijedno ni drugo. Kremljuje uspelajedna, mora se reći, genijalna dezinformacija: u Moskvije, naime, lansirana priča o govoru predsednika Regana o Ratu zvezda, a zapadni mediji su preuzeli ovu zgodnu formuhi. Od tog vremena kruži mišljenje da Amerika hoće da "instalira" u kosmosu uništavajuće sisteme oružja, zračna oruzja u više varijanti, dok Sovjeti svoja nastojanja isključivo namenjuju miroljubivoj budućnosti. Da ne bi smo zamagljivali stva-ritrebalo bi da se primi k znanju da su Sovjeti u orbitu prvHansirali satelite - ubice... i da su za ispitivanje zračnih oružja do 1983. godine potrošili vise novca od Amerikanaca. SAD sujošjednom bile druge: major avijacije Jurij Gagarinje izveo prvi kosmički let sa Ijudskom posadom 12. aprila 1961. go-dine. Rukovodilac istraživačkog programa strategijske odbrane SAD, general Dzems A. Abrahamson, izjavioje 1. decembra 1984. godine ujednom intervjuu: "Sovjeti su vršili ispitivanja u oblasti zračnog oružja već duže vreme. Imamjedan vrlo interesantan članak iz sovjetskih izvorakoji je napisan 1982. godine. U njemu je planirana kompletna arhitek-tura ovoga što mi sada pokušavamo da postignemo i to odaVno pre govora predsednika". "Svetska istorijaje zbir onoga što se moglo izbeći", pisaoje nobe-lovac Bertrand Rasel (18721970). Da li je to spirala bez kraja? Od pronalaska samostrela bilo je pregovora o razoružavanju. Neprijatelji su obećavali međusobno da ovo Ijuto oružje neće upotrebljavati u borbi. A zašto se spirala okreće? Zato što se Ijudi boje jedan drugoga, što ne veruju jedan drugom. A zašto ne verujujedan drugom? Zato štojedan ne zna šta onaj drugi ima ispod štita. Šta je prvo -jaje ili kokoška? Tako se stalno posle novog oružja pronalazi još novije i pošto je kontrola arsenala nemoguća, spirala naoružavanja se okreće - kao perpe-tuum mobile.

Razmišljanja jednog nepolitičara
Nisam agent Stejt Departmenta, ali sam kao Švajcarac koji je ožalošćen konfliktom Istok-Zapad, zainteresovan za politiku -što znaju moji čitaoci. Međutim, ne interesuje me ništa drugo osim mira tehničkog razvoja u službi čovečanstva. Isto tako, išao sam veoma često i boravio isuviše dugo u SAD da bih mogao da poverujem da taj narod manje žudi za mirom od nekog drugog naroda na našoj planeti. Izmedu 1820. i 1977. godine - to su poslednje poznate brojke za koje znam - Amerika je primila 48,06 miliona useljenika iz Evrope (75,2%), iz Azije (5,4%), iz Kanade, Srednje i Južne Amerike (18,3%). Nijedna druga nacija nema toliko otvorena vrata za use-lje-nike. Zele li rat ti milioni Ijudi koji još uvek dobrovoljno pristižu? Oni hoće da rade i žive u slobodi, a te želje ispnnjava samo mir, a ne rat. Posle takozvanog govora o Ratu zvezda, 1984. godine, ogromna većina od 220 miliona Amerikanaca izabralaje Regana za predsed-nika i oni žele da u miru sačuvaju svoje blagostanje. (P-eganje dobio većinu u 49 od 50 država). Ne podmećem Sovjetima manju naklo-nost za mir - samo, ne mogu da ih proveravam sa sigurnošću. 0 blagodeti i prokletstvu demokratije - sve se zna. Osobina i negativna strana diktatureje da se ne sazna ono što treba da ostane tajna. Zato mislim da Amerikanci hoće da oslobode svet od nltklearnog terora i da onemoguće atomske rakete da dođu do svog cilja. One će biti eliminisane već u kosmosu. Ujednoj televizijskoj diskusiji 6. septembra 1984. godine profesor Edvard Teler, koji je učestvovao u razvoju atomske i hidrogenske bombe i koji je takođe jedan od inicijatora projekta Rata zvezda rekaoje: "Kako se izbegava rat? ... Ako me udariš, ja ću ti vratiti udarac, a moj će udarac biti tako strahovit, da se nećeš ni usuditi da udariš. Nikada to nije bilo lepo ni prihvatljivo ... Verujemo da možeino ukloniti zastrašivanje odmazdom, jer umesto odmazde imamo od- j branu ... Najvažnije je da se umesto napada umemo zaštiti i to je ta - " odbrana za koju seja zalažem." Teler se založio za razvoj oružja koja nisu uperena protiv čoveka nego protiv oružja protivnika. Na primedbu da sve te tehnologije budućnostijoš neće funkcionisati, Telerje ležerno odgovorio: "Ima-mo daleko bolje mogućnosti o kojima ja, na žalost, ne mogu da govorim..." Pre više hiljada godina ratovali su, oči u oči, pojedini Ijudi, Već su se grupisali i pećinski Ijudi. Iz pi-vih naselja sukobljavale su se horde kopljima i strelama. Gradovi - države i kraljevstva organizovali su redovne, različito naoružane trupe. Brodovi su postajali tvrđave sa posadom. Kao prethodnik tenkova na frontovima pojavljivala su se naoružana borna kola. Nove legure metala za mačeve i opremu odjedanput su postale poslednji krik. Ljudi su uvek nekad i negde iražili nove ubistvene tehnike, a gradovi i države su se povezivali pod znakom zajedničkog interesa. Pojavili su se topovi, revolveri i mi-traljezi - nova oružja kojima se moglo ubiti još više Ijudi. Jednoga dana ratovi su avionima preneti u vazduh, a nastavljeni podmorni-cama pod vodom. Na suvom, na vodi i u vazduhu Ijudi su postali perfektne ubice. Zatim su tragali za četvrtom dimenzijom konflikata - i "otkrili su" kosmos. U međuvremenu se pregovaralo o razoružan-ju i miru! Uprkos pregovorima o razoružanju, oruzje eskalira u ocigledno nezadrživoj evoluciji tehničkih pronalazaka. Zvuči para-doksalno, ali to ima i svoju dobru stranu.

bio sastanak u prugastim odelima. U godini 2000. Pošto se na Zemlji i u bliskom kosmosu . Tema susretaje bila "Tehničke mogućnosti vazduhoplovstva u 2000." Ono što stoji u članu 5.januara 1984. praktične.aerodinamika . Prilikom pozdravne reči predloženo je sedam radnih grupa u koje se gost mogao uključiti prema interesu i znanjima: . To će biti zadatak svih nacija. treba podržavati!" Mnogo sporije funkcioniše evolucija tehničkog razvoja i bez priti-ska straha od rata.Evolucija prodire u kosmos Tstorija velikih političkih razmii-icaje istovi-emeno istorija epohal-—nih tehničkih dostignuća sviđalo nam se to ili ne. Sve je bilo opuštenije nego što se moglo očekivati. Kontinuirani razvoj novih oružja cementira pat . Nainicijativu agencije NASA održao se od 15. jedan naučni skup. Vazduhoplovne snage. Veća zaradaje stimulans za sve koji su aktivni u privred-nom životu. Nije to.da to ležerno kažemo -ne može više naći ni saksija sa cvećem.samo za sekunde može poremetiti ravnotežu da bi se u odlučujućoj minuti ponovo uravnotežila. napredak dolazi samo putem naređenja . tamo gde nema otvorenih razgovora naučnika i tehničara. kao što su NASA. a katalizatorje slobodna konkurencija. države saugovarači rukovode se načelom sarad-nje i međusobne pomoći. 28 iz industrije. godini i dalje".situaciju koja . godine. kao poslanike čovečanstva. šta prekosutra? Apsurdnaje pretpostavka dajedna od super sila može da pobedi drugu. u krugu univerziteta u Teksasu. koji bi sa sobom doneli svoje neistrošeno oduševljenje. U slobodnom svetu pritisak vrši svakodnevna konkurencija kojaje podstrek pronalazačima da stvaraju sve bolje. duhovni i tehnički resursi jednoga bloka. tehnička evolucija prodire u daleki kosmos. uključujući Mesec i druga nebeska tela.navigacija . dakle. do 19. udaljena 4.Sa univerziteta došaoje 21 učesnik. svejedno da li je .cilj toalet-papirili raketa. Za tu novu dimenziju nisu više dovoljni novčani. a 30 iz državnih institucija. Tamo gde zakaže razmena informacija nezamislivo je putovanje prema želji srca. ili Mornarica. jednostavne proizvode sa sve više mogućnosti primene. Neće biti čudno ako se SAD u odlučujućoj trci nađe ispred svih. da smišljaju nove. vesnici čovečanstva koje se dogovara u miru. i dalje Hteo bih na jednom primeru da pokažem kako se u Severnoj Americi rađaju ideje za budućnost.3 svetlosne godine). Prva bojažljiva saznanja te evolucije u kosmosu pojavljuju se već 1967. godine u međunarodnom ugovoru o kosmosu.istorijski posmatrano .ono vodi postavljenom cilju. trebalo bi da bude postulat i poruka za povratak zvezdama. Veća prodaja donosi bogatstvo i socijalnu sigurnost. "Prilikom ispitivanja i korišćenja kosmosa.kompjuteri .materijali . 1 kao štoje svako doba postavljalo svoja pitanja i mi možemo da pitamo: šta dolazi sutra. Trudili su se da pozovu mlade istraživače. nego neka posada bez nacionalnosti. Kladim se (i nadam se da ću dobiti opkladu) da ni Rusi ni Amerikanci neće odleteti na Alfa kentauri (naša najbliža zvezda. gde je konkurencija zabranjena. "Kosmonaute. a put ka većem izobilju koje je stečeno vrednim radom pojedinca blokiran.

Koliki domet treba da iina? 10.pogonski motori . Gradnja potpuno automatskih aviona za teret i kontrohi. ili kombinacija ove dve varijante? Da li bi on trebalo da leti u atmosferi ili i u stratosferi? 3. Radna grupa za materijale. u-eba samostalno da preuzmu zadatke bezbednosti. Da li taj avion budućnosti treba da poleće i da aterira verti-kalno? 6. Svaka radna grupaje izabrala predsedavajućeg kojije postavljao pitanja kao što su: 1. godinu? 2. Kompjuter-ski stručnjaci su objasnili kako se mogu pomoću novih konzolnih sistema smanjiti vreme sletanja i davanja dozvole za poletanje za 50%. Amerika je dokazala . Koliku bi brzinu trebalo da razvija taj avion? 4. kompjuterska inteligencija sa Ijudskom sposobnošću odlučivanja. koji lete bez Ijudske posade opisana je kao tehnički moguća za realizaciju. Gde je granica opterećenja bukom? 9.Ijudski faktori. Da li je razumna i poželjna simbioza čoveka i kompjutera? Svaki učesnik je iznosio svoje ideje..strukture i . da brzinom misli preispitaju mere pilota i da koriguju eventualne greške. Računari. grafita. Koji tip aviona je poželjan za 2000. uštedelo na težini i isključile temperature od trenja kod velikih brzina. mogao je da saopšti svoje rezerve u vezi sa onim štoje čuo i u razgovoru sa učesnicima drugih radnih grupa da usaglasi mogućnosti realizacije smelih tehnologija. Može li čovek da savlada potrebne kompjuterske sisteme? 12. Koje bi osobine trebalo da ima taj avion? Treba li da bude veliki i spor . došlaje do zaključka da su potrebne nove legure metala da bi se zamenio aluminijum. Dok se u izvesnim evropskim zemljama razvija neprijateljstvo prema tehnici "Prema glupom parnom valjku koji guši osnove naše egzistencije američka omladinaje shvatila da se njena budućnost može oblikovaii samo tehničkim sredstvima. Kakve pogonske motore treba konsti-uisati? 8. Takođe se mogućim smatra i veštacka inteligencija. staklene keramike. Koji se zahtevi postavljaju za navigadju i kompjuter? 11. fiberglasa ili žilavih ngljemčnihjedinjenja kao štoje kevlar.brz i mali. Predložene su legure od keramike. Koje materijale treba razviti? 7. na primer. stoputa efikasniji i mnogo manji od današnjih. Koji se zahtevi postavljaju za materijal? 5.

. pri tome je svaki učesnik bio upoznat sa tadašnjim nesavladivim teškoćama. Mlazni avion ne postiže nikada takve brzine. a u bezvazdušnom prostoru iznad nje obe ove tehnike otkazuju.svoj postkolumbovski epitet "Novi svet" i danasje to više od ukrasnog prideva. L'nutar atmosfere unutrašnjost aviona treba da izdrži neuporedivo manji pritisak od kosmičke letelice koja leti u vakuumu apsolutno zaptivena. Prilikom brzog povratka u atmosferu usijava se spoljna podloga kosmičke letilice zbog trenja sa vazduhom. On se mora sa sobom nositi u prtljažniku ih proizvoditi usput. nije se pojavljivala rezignirajuća reč "NEMOGUĆE" u diskusijama čak ni onda kad se postavilo pitanje da lije moguće izgraditi ekonomičnu letilicu koja bi bila u stanju da leti unutar i izvan atmosfere. Prilikom skupa na univerzitetu Ostin. u Teksasu. U kosmosu nema vazduha za disanje. Unutar atmosfere mogzi da lete avioni sa propelerima ili mlaznim motorima. U kosmičkoj hladnoći potrebni su za izolaciju robusniji inatenjali nego prilikom leta kroz zemljinu atmo-sferu koja putnicima i obezbeđuje vazduh za disanje.

SCRAM startuje pomoću normalnih mlaz-nica koje ga ubrzavaju do oko dvostruke brzine zvuka. orbitu. Dr. Da li je planirani TAV pametna investicija? Ljudi iz Mek Donel Daglas korpoi-acije. Na OVOJ visini i SCRAM-u ponestaje kiseonika. Tek tada se pilot prebacuje na SCRAM: inotori uzimaju potreban kiseonik di-rektno iz vazduha (kod raketa se on mora nositi sa sobom).Sve više. to će samo biti sposobnosti prvoga deteta TAV.letelica postiže 3700 km/'h. Ono će postizati više od mnogostruko dokazanog spejs šatla koji se ispaljuje sa raketom v. Ono se skraćeno zove SCRAM (Supersonic Combustion Ramjet Engine . oni golicaju tehničare i naučnike. Međutim. . jer se ovaj kosmički transporter diže na visinu od 117 km za 8. ali je još dovoljan za SCRAM i ovaj sada ubrzava vozilo na 6400 km/h i nosi ga na visinu od 35000 metara.supersonični mla'zni mo-tor sa uimtrašnjim sagorevanjem). Džeri Arnet r-ikovodilac projekta iz vazduhoplovne baze Rajt Peterson u Ohajn zjavioje u novembru 1982. štoje u ovom trenutku nezamisli-vo. Rešenje problema leži na stolu. godine: "NačelnamogućnostgradnjejednogTAVpreispitaiia je i mi-sli-mo da će postojati tehnologija da se izgradi letelica nove generacij. može da služi kao brza veza Zemlje sa nekim vasionskim gradom. U poštenu. TAV može bi'zo da pomogne astronautima koji su doživeli havariju. TAV može munjevito da obavi specijalne obaveštajne misije na velikim visinama. može da sleti na bilo kakav aerodrom. Projekat teče pod nazivom "Transatmospheric Vehicle" (TAV) :ransatmosfersko vozilo. Za veću moć te nove generacije mora se konstruisati kombinovani pogonski motor koji će u sebi sadržati mlazni motor i raketu. To su podaci koji ga svrstavaju u Zemljine satelite u super brzoj orbiti. Obilazak Zemlje će trajati samo dva sata. neće promeniti ele-mentarnu osnovu našeg opstanka. Oni će biti rešeni ako ne danas onda sutra.34 minuta pri brzini od 7424 metara u sekundi. a sa startovanjem drugih raketa diže sejoš više. Kada stigne u gornju atmosferu mlazni deo motora se zau-stavlja. najvećeg preduzeća vazduhoplovne industrije sveta iz Sent Luisa. To. Sada se uključuje raketni motor: on podiže TAV na visinu od 150 kilometara. međutim. Dali ce Amerikanci da izrade letelicu koja može da operiše unutar i van atmosfere? Sasvim je izvesno. Procenat kiseonikaje već nedovoljan za mlazui motor. nepoštedenu stvarnost spada i ono fantastično. "Dete prve generacije TAV već ima svoje rodendane. Takav avion će biti neuporedivo brži i moći će da se popne na neuporedivo veće visine od spejs šatla. znaju. jer se neki pesimistički prorok češka za bradu i govori gluposti o nepoželjnosti takvih projekata. Sa snagom oba motora mlaznog i SCRAM . postizaće 29-struku brzinu z^nika i moći će da operiše u visinama od 80 do 100 kilome-tara. a njegova braća treba da idu više od "samo sto kilometara". ako ne sutra onda prekosutra. Ono će imati startnu težinu pet stotina do osam stotina tona. sve brže "Oroblemi kao što su ovi čekaju na rešenje. U struji kiseonika bržoj od zvuka sagoreva tečni vodonik. Pod našim evropskim nebom poznati su isti problemi. ali se ovi često ne usnđuju da se sa njima uhvate u koštac. a rastojanje od Kalifornije do Evrope će preći za 30 minuta. a vraća se i bez pogona na Zemlju i u koga se takođe sumnjalo. TAV može da spreči ili da izvede napade na kosniičke stanice.

godinu ratno vazduhoplovstvo SAD staviloje na raspo-laganje velikim avioiiskim firmama .Ouakoje u aprilu 1984.Mak Donel Daglasu. Melvin Salvej. rukovodilac projekata kompanije Lokid iz Barbenka u Kaliforniji . Nortropu. na odredišni aerodrom. Planeri velikih američkih avionskih firmi polaze već sada oci toga da će bliska atmosfera u sledećem veku biti beznadežno prenatrpana i da putnički džambo-džetovi ne smeju više da truju vazduh potreban za život.koji sa svojih sto hiljada zaposlenih pred-stavlja treće po redu prcduzeće vazduhoplovne industrije u SAD. kaže: "Ni najmanje ne sumnjam da će kroz dvadesetpetgodina svi letovi na dugim prugama ići kroz kosmos" . Dženera! Dajnamiksu i Rokvelu – . Ovo poslednje se već tiče nas koji smo na Zemlji. gudine izgleda tocrteinikonccplpruogTAV. Za 1984. kao orao na svoj plen. Lokidu. Interkontinentalni džambo budućnosti biće TAV: on će izleteti u stratosferu i obrušavaće se. Gramanu. Boingu. ProizuodačMak Donel Daglas TAV će biti novi prototip za transatmosferske putničke avione.

Evropska vasionska uprava (ESA) gradi takav satelit koji će se lansirati 1987. spaja se u j modularni sistem i većejedinice. godine EUREKA će sa sobom poneti 12 eksperim. Zvaće se EURE-KA.analogno biološkoj evoluciji .ta. Ova platforma za uiSestruku upotrebu premestiće se iz orbite na putanju blisku Zemlji t tamo će ostati šest meseci. druga platforma može da preuzme već (utvrđene) podatke koje možda ne bi mogla da preuzme preko radija zbog smetnji. autonomno funkcionise i koju je moguće povratiti. a zatim će je Spejs šatl uzeti i vratiti na Zemlju. a da posle. EUREKA će obaviti nekoliko eksperimenata. Posle misije platformu će uhuatiti manipulaciona ruka Orbitra i vratićeje na Zemlju.počelo sa malom L vasionskom kapsulom kao "jednoćelijski organizam". Tako treba da se sateliti bez Ijudske posade upotrebe kao dokovi. godine pre naše ere) kojije prilikom otkrića osnovnog hidrostatičkog zakona uzviknuo "Eureka! Pronašao sam!". može da donese materijal i gorivo za . EUREKAje skraćenica za European Retrievable Carrier (Evropska platforma za višekratnu upotrebu). Pošto ovaj segment postigne orbitalnu visinu EUREKE njime će se polako manevrisati u pravcu EUREKE i to tako da se zaustavi na sto metara ispred nje. bliži se cilju. Prilikom prve upotrebe 1987. na visinu od 296 kilometara. firma MBB. nekoliko metara ispred cilja ponovo zastane. godine.ena. Cilj ovog manevra spajanja ima pasivnu spojku. Spejs šati će ovaj novitet EUREKA izneti na njegovu putanju. izjavljuje: "Drugi vasionski segment za višekratnu upotrebu» bez Ijudske posa-de." Nakon pristajanja. Eureka! Ono što je . EUREKA se može u vasioni povezivati sa drugim platformama u većejedinice.Crtež prve višenamenske platforme EUREKA koja leti. U vezi sa tim proizvođač. ali ne prema uzviku grčkog matematičara Arhimeda (287-212. a prilikom drugog lansiranja ponoviće se ista procedura. koja se razvija i gradi po nalogu ESA (Evropska vasionska uprava) od strane konzorcijuma SPEJSLAB. Ona će se potom pripremati za novu misiju. pod rukouođenjem MBB-ERNA iz Bremena. a 'lovac' aktivnu. Ona takode. na operacionu visinu od 500 kilometara. Obe platforme se zatim spajaju. kojima će biti daljinski komandovano iz Nemačke. Sa ove tačke će se EUREKA popeti sopstvenim motorima.

Stari svet će biti "zaobiđen". Predsednik Ronald Regan rekao je 25. Reganje dopunio: "Ova vasionska stanica će biti baza za naučne i komercijalne aktivnosti. Mladi ljudi koji se odluče za saradnju pociryu sa vasionskim igrama. Dejvid. Leonard V. Više platformi se mogu povezati u veću jedinicu. a naravno. Noćas ću dati uputstvo agenciji NASA da zajednu decenrju razvije vasion-sku stanicu koja će imati stalnu Ijudsku posadu . u pravom smislu Dieneral Dcgnomiks konstmiše raketu. U leto 1984.koja ništa ne može da sprovede protiv većine trudi se da dobije saglasnost građana za ove. Vasionska vozila se pojavljm'u na tržištu kao igračke. On se uzbuđiue zbog beznačajnih satelita koji treba da šalju televizijske programe u stanove i smatra letove malobrojnih . Kentauer kao nosača tereta u Zemljirtu orbitu visoke ciljeve. godine. ona će unaprediti međunarodnu saradnju i ohrabriti američku industryu da se premesti izvan Zemlje" . i to bi bile vasionske stanice od modularnih zemaljskih sistema. Ne mora se ostati na ovom paru. godine u svom obraćanju naciji: "Možemo da pratimo naš san o dalekim zvezdama. Ovaj program je napravila NASA sa Nacionalnim institutom za kosmos (NSI). godine nastao je program za mlade astronaute da bi se "koristile vasionske snage SAD za stimulisanje omladine Zemlje da studira tehnologiju" . vode se od kompjuterske tehnike do laserske tehnologije. avgusta 1984. možemo da živimo i radimo u kosmosu radi privredne i ekonomske dobiti. država preuzima troškove i. San o dalekim zvezdama Oledeća generacija će stalno donositi sa sobom kosmonautičke "sisteme sa Ijudskom posadom. koji će slobodno leteti i moći da se spajaju. razumljivo samo po sebi. Američka administracija . Ujednom članku. predstavnik NSI. govori čak o "vasionskoj rasi" koja se može stvoriti. U starom svetu se ne čuje ništa o usmerenoj pripremi omladine na kosmičku dimenziju iyene sopatvene budućnosti.male raketne motore ili struju za akumulatore. Najbolji dobijaju čak šansu da kao "vasionski turisti" uzmu učešća u vasionskom letu. učenici daju sebi oduška zadacima za razmišljanje o vasionskim dimenzijama. januara 1984. posećuju se svetski poznati astronautički centri. 12.

naravno. samo.Model iz konstrukcionih hiroa Lokida zapocetnc stepene uisionske sianice visprenih Ijudi u spejs šatlu već kao efikasno učešće u osvaja-nju kosmosa. Tim od 6 do 8 astronauta radiće oko dva meseca u stanici. možda. Ona će biti laboratonja za naučnike i tehničare. ne sasvim uz dobrovoljan pristanak mladih. SOS stanica. i u Rusiji. Toje početak.ova stanica treba da se poveća dogradpjom novih segmenata u jedinicu za više namena. a Šatl će ih uzeti i zameniti novom posadom. Već krajem veka . stanica za astronaute iz dmgih vasionskih . Dirljivo! Ono što se n najvećoj javnostž radi u SAD na pridobijanju om-ladine za vasionaku budućnost dešava se.za 15 godina! . opservatorija za posmatranje vasione. Nije utopija! Prva vasionska stanica SAD imaće oko 36 tona orbitalne mase sa '200 m' klimatiziranogprostora.

treba manje da kosta od dosad iz-građenih i da ima aktivno vreme upotrebe od 15 godina. ČELENDŽER i DISKAVEM. Eldred. Deset novih šatlova. Pri sadašnjem kapacitetu tereta od 30 tona po Šaltu. Takode. godine ANTLANTIS. . Svaki novi vasionski transporter. Sa ovim odlikama svaki nosač tereta treba da obavi četrdeset letova godišnje. a od devedesetih godina treba da bude oko 35 lansiranja gidišnje. Čarls H.Spejs šatl. brzo premašiti državne izdatke za civilne vasionske projekte".koji se plaćaju iz budžeta agencye NASA. neće se ostati na samo četiri šatla . Bio sam ismejan. zamenik šefa "Analize vozila". dopuniće ovaj kvartet i obaviće vojnu misiju za Pentagon koji se nalazi u Vanderbergu. Ruka za hvatanje satla neumomi nosoč tereta (lem) izbacuje satelit (desno) vozila koji su pretrpeli havariju. fabrika za specijalne vasionske proizvode. Pre 17 godina napisao sam u svojoj prvoj knjizi: "Sećanja na budućnost": "Vek astronautike nije više vek tajni. sa najmodernijom tehnikom i devet tona lakši od KOLUMBIJE. ne polazim od utopijske tehnologije trihiljadite godine nego od tehnike kojom već raspolažemo. jer bi svaki od ovih nosača tereta došao u upotrebu u proseku dvaput godišnje. U ovom predstavljanju ja. naime. Ispaljivanje u orbitu bi postalo rutina. bilo bi dovoljno za više odjednog starta dnevno. Kao pouzdani vasionski transporteri dokazali su se u međuvremenu KOLUMBIJA. 0 izgradnji vasionskog grada Tamo gde se gradi mora se doneti materijal. Ujesen 1985. i one će. a vreme za održava-nje maksimalno na nedelju dana. U sledeće dve godine planiraju se mesečno dva lansiranja šatla. Naslednici poznatog kvarteta su već u radu. a za 10 godina 120 hiljada tona. jedna eska-drila sa400 letova godišnje može da odnese u vasionu 12 hiljada tona materijala za godinu dana. Vreme boravka na Zemlji trebalo bi stoga skratiti kao i boravak u kosmosu. Trajanje jedne misije treba da se skrati na dva-tri dana. Hteo bih da uzmem čitaoca za ruku i da ga upoznam sa mnogo većim objektima da bi dobio predstavu o kosmičkim gradovima i kako su oni već hiljadama godina okroživali Zemlju. Svaki ovaj spejs šatl koštaoje dve milijarde dolara. protiče u istraživačkom centru agencije NASA u Lengliju: 'Komercijalne vasionske aktivnosti vrlo će se brzo približiti budžetu agencije NASA. 240 km severozapadno od Los Anđelesa. mesto startovanja drugih vasionskih letova i građevinski osnov za veće objekte. To Je planerima još uvek premalo. sa oko četiri stotine upotreba. verovatno. Uniformisani Ijudi bi trebalo da prestanu da se smeju kad opišem kako se može izgraditi vasionski grad za deset miliona Ijudi. Prema planu agencije NASA trebalo bi da budući šaflovi budu u mogućnosti da uzlete i ateriraju po svakom vremenu. građen u seriji. Astronautika koja teži ka suncu i zvezdama određuje takođe ponore naše prošlosti".

Da li se može obavljati trgovina između Zemlje i te nebeske kolonije i čime bi stanovnici iz vasione plaćali dobra uzsta sa Zemlje? Profesor O'Neil je računao.Da li one imaju ekonomskog sinisla? . Do 1976. O'Neil se zapitao: .Ali gde piše da se gi'adi samo deset. 100.000.000. koju nijedan naučni časopis nije hteo da objavi.. pravio modele.Da li se takva populacija u vasioni može ishraniti i kretati? Da li može živeti? . diskutovao sa strucnjacima. Hteoje da sazna da lije fantazija ovog esnai'a piaaca iznikla iz neke bar priblizno realisticke osnove. godine naseljavanje kosmosa bilo je u domenu autora naučne fantastike.Da li takva monstmozna građevina može da bude od pomoći zavičajnoj planeti? . O'Neil.Da ]i se inogii i kada isfinansi rati vasionski gradovi sa 10. ."i i napisao jednu visoko naučnu studiju..Da li se mogu napraviti vasionske stanice sa preko sto stanov-nika? . profesor avijacye i astronautike na renomiranom Institutu za tclmologiju Masacusets (MIT) prihvatio spckulacija. O'Neilovi proračuni troškova i koristi izgledali su lektorima i uredniciroa isuviše fantastični.staviće na raspola-ganje potrebna sredstva čim se ukaže šansa za dobit.a ne države . a zatim se Gerard K. a ne 50 vasionskih transpor-tera? Toje "samo" pitaiye finansiranja ovog gigantskog poduhvata i ujedinjene snage industnje SAD . pa čak i milion Ijudi? .

kao što jeste.Prci apartmanl vasionskih stanovnika dobijaju oblik Agencija NASA ne bi bila tako uspešna. Kada je profesor O'Neil konačno objavio svoje radove u svima razumljivoj formi Amerikanci su bili tako oduševljeni mogućnošću naseljavanja kosmosa da su osnovali društvo L-5. da nije stalno otvorena prema novim idejama. po nalogu agencije NASA. Za nekoliko mesed onoje imalo nekoliko stotina hiljada članova. Godinu dana kasnije O'Neil je. čuvenom univei'zitetskom gradu u državi Nju Džersi. Tamo su se mogli videti modeli i tehnički crteži vasionskih naselja koji nisu bili naučna fantastika. Zainteresovani publikacijama. Radne grupe ispituju tehničke mogućnosti velikih sti-uktura u kosmosu. godine u Prinstonu. Knjiga profesora O'Neila "Naša budućnost u kosmosu" prevedena je na nemački jezik. nastavio svoju studiju o naseljavanju kosmosa. koji je od države priznat kao opšte koristan. osnovali su 1977. U mom opisivanju mogućnosti realižacije gigantskih vasionskih gradova pridržavam se radova O'Neila. . Uskoro se ujedinilo 55 univerziteta u Univerzitetsku asocijaciju za ispitivanje kosmosa. Institut za vasionske studije. Oia je stupila u vezn sa O'Neilom i organizovala izložbu u Kenedijfevom astronautičkom centru na Floridi.Potrebni su nosaSi tereta koji će da donesu Ijude i materijale u orbitu. Ovu premisu spunjavaju šaflovi. Za izgradnju vasionskih gradova moraju da postoje tri pretpos-tavke: .

lociranje vasionskog grada. . Vađenje i transport kamena sa Meseca sujednostavniji nego što sebi predstavljamo i to je već danas moguće.cioni centri su tačke u ravni dve mase koje se okreću jedna oko dmge. u libracionoj tački u miru ili opisuje periodične putanje. Njihov položaj odgovara strogim rešenjima problema tri tela prema Ž. izračunali mnogo više L-tačaka od samo dve Ltačke. godine. Jedna od tih tačaka ide ispred planete Jupiter. kao Sunce i Jupiter. druga tačka ga prati na istom rastojanju. na primer.sa kućama za stanovnike vasione. matematičar Žozef Lui Lagranž (1736-181. označavaju se sa L-4 i L-5.U vasioni se morqu utvrditi idealno mesto ili idealna mesta. godine prihvatio poziv Fridriha Velikog da dođe na BeAisku akademiju nauka. Ono što je Lagranž izračunao može se verifikovati naodernim teleskopima: na Lagranžovim tačkama. je ispunjena. stalno za 60°. Treće telo. "Da bi se jasno videlo često je dovoljno . njegov račun variacije. Nabazi Opšteg zakona gravitacije Isaka Njutna.) odgovorioje na ovo pitanje. Ne postoji ozbiljan priručnik u kome ovaj princip nije objašnjen na kratak. u vasionskom veku. kao što je neka mala planeta. Profesor O'Neil izraćunao je sa svojim saradnicima da je L-5 idealno mesto zajedan relativno skromni kosmički grad. Posle smrti Fridri-ha 11 preselio se u Pariz Dok njegovi savremenici nisu znali šta bi započeli sa hrabrim algelirskim i brojčanim teorijama važni mate-matički principi su poveani sa imenom Lagranž. nalazi se skoro pred vratima. Ispitivanja su potvrdila Lagranžovo otkriće. Berlin se javlja Odakle će se uzimati jeftin materijal? Kako će se doneti do L-5? Mesec se nudi. Postavši sa 19 godina profesor u Torim onje 1766. Lagranž se zainteresovao za čudne osobine dve "mrtve tačke" na putanji Jupitera. Sunca. uz pomoć kompjutera.Materijal donet sa Semlje nikada neće biti dovoljan da se izgrade džinovske strukture . Druga premisa. Zbog toga je društvo i dobilo naziv L-5. ako treba odrediti L-tačke između Zemlje. i a mala nebeska tela nazivaju se "Trojanci". teorija funkcije hjegovi principi mehanike. Lagranž je izračunao da su te "mrtve tačke" prouzrokovane uticajem gi-avitacije di-ugih planeta i iz toga zaključio da meteoriti koji dođu na takvu tačku moraju tamo ostati zauvekJer nikada ne mogu da dođu u oblast gravitacije neke druge planete. Savremeni matematičari su. sakupljeni su mali meteoriti. naime 1772. Tada se često ne radi samo o problemu tri tačke nego o problemu četiri tačke. Na njegovoj putanji oko Sunca.. planete i Meseca. Lagranžu (Lagranžove tačke). Lagranžovo delo "0 problemu tri tela" postaloje veoroa aktuelno. ostaje . fabrikama i uređajima za provodenje slobodnog vremena. još nazvanim i libracione tačke. Sada. koje je izračunao Lagranž. libra. razumljiv način: Libracione tačke. Gde se može naći potreban materijal i kako se može jeftino doneti na gradilišta? Pitanje 2: na njegaje odgovoreno pre 200 godina Gde se može i gde trea naseliti vasionski grad? Pre više od 200 gocna. Ove tačke.

Kraj citata. koji su u stanju da ispune sve logističke zadatke vezane sa fabrikom na Mesecu. mogu se razviti i staviti u rad. .Realizacija proizvodiye na Mesecu dovela bi dugoročno do rasterećenja biosfere Zemlje. nastalaje 1983. do 2005.Crtački prikaz kamenoloma na mesecu promeniti pravac gledanja" rekaoje Antoan de Sen Egziperi (1900-1944). U Berlinu se tako radilo.Za koji vremenski period se može realizovati ovaj projekat? . godine studija "Nacrt projekta za izgradnju fabrike na Mesecu"1 . . sa. . Pod rukovodstvom profesora Hajnca-Hermana Kelea. bez uvođenja novih tehnologya značajnih za ovaj projekat. Profesori i studenti su investirali 2000 radnih sati za odgovor na ovakva pitanja: .Da li je moguća gi-adnja fabrike na Mesecu i da li je ona ekonomski opravdana? .Tehnički problemi u vezi sa gradnjom i radom fabrike na Mesecu izgledaju rešivi srednjoročno.Realizacija fabrike na Mesecu u medunarodnim okvirima bila bi mera koja stvara poverenje i bitno bi unapredila medunarodnu saradnju za više decenija. kolikoje Ijudi potrebno? .Sistemi za kosmički transport.Kolikije tehnički angažman.Kolika treba /mora da bude mesečeva stanica? . maksi-malno 20 godina. .Institu-ta za vazduhoplovstvo i astronautiku Tehničkog univerziteta iz Berlina. . Iz fizičkih i energetskih razloga naročito pogodne godine za izgradnju fabrike na Mesecu bile bi 2000.Šta se može proizvoditi na Mesecu? Kako se mogu proizvedeni produkti odneti? .Koje bi državne ili međunarodne organizacije bile fmansijeri? Iz te studije ćemo naznačiti sledeće zaključke: .Za izgradnju fabrike na Mesecu i kosmičkih transportmh siste-ma za nju mora se računati sa vremenskim periodom od 15.

Ujednom hemyskom postrojenju za pripremu "rastva-raće se fini materual pomoću fluorovodonične kiseline i soi-tiraće se različitim postupdma razdvajanja". na rastojanju od oko 38500 km od Mesečeve površine. koja pretvara Sunčevu ener-giju u lasersku energiju i prenosije do Mesečeve fabrike"17^ Vasion- Ovako planeri agencije NASA vlde naselja na nekoj susednoj planeti ska elektrana će isporučivati otprilike polovinu količine energije izračunate za rad Mesečeve fabrike. Sirovine će se mehanički ople-menjivati do oblika koji omogućava transport do Zemlje ili do drugih tafiaka Sunčevog sistema. Sve su to delatnosti koje mogu da obavljaju roboti. godine. Tada bi već počela da se amortizuje Mesefieva fabrika. isto tako nužnogza rakento gorivo i važnog za proizvodiy'u vode. uključujući ijedan transporter za velike terete koji tektreba izgraditi samo za ovu priliku . a čak i životinje treba da obezbede kvalitetniji život stanovnika Meseca. Da li će. Projektovano je u velikoj meri samosnabdevanje životnim namirnicama (kao što su bašte sa hidrokulturama). ali profesor Kele pretpostavlja da "ljudi ne žele da im se oduzme ta avantura da sami rade u takvoj fabrici". medutim. mnogo osvedofiena atomska energija! . neophodnog životnog elementa za stanovnike kosmosa.uzimajući u obzir sve troškove razvoja —i proizvodnje. nalazi se solarna elektrana.Rotacioni bageri će kopati minerale. a zbog nedostatka kiseonika neće sagorevati lož-ulje. Ostaje samo mnogo napadana. "Dalje će se obavljati elektrostatičko zgušivavanje drugih elemenata" (prof. Na Mesecu se može proizvoditi gas koji sadrži veliki udeo kiseo-nika. na Mesecu biti skupa proizvodnja potrebne energije i da li če nedostajati energije? Ne! " Na neutralnoj tački izmedu Zemlje i Meseca. Kele). do 2002. Minerali će se zatim mleti i magnetski sortirati. pri čemu moraju skidati samo površinu.Ko to treba da plati "Derlinska studija dolazi . Ona bi snabdevala Zemlju sti-ujom i vrednim sirovinama. Na ovom Zemljinom satelitu u bezvaz-dušnom prostoru ni najmanji vetrić neće okretati vetrenjače. Ljudi koji se bave zaštitom prirode i čovekove okoline mogu da kliču . takođe. dok će se druga polovina proiz-voditi direktno na Mesecu.do potrebe za finansira-njem od 20 milijardi američkih dolara godišnje za vremenski period od 1976.

Koncept agencije NASA nove transportne mašine sa mesec .

do 13. Oni će provoditi praznike sa stanovnicima kosmosa u kilometarski dugačkim cevima od stakla i plastike i neće morati da se odreknu nijedne prijatne stvari "odozdo". tamo ima na gomile. koga na Zemlji već sasvim malo ima. a banke i pošte će nam pružati svoje usluge.skoro su neiscrpna. Njegova blaga mogu se iskorišćavati površinski u dnevnim kopovi-ma. Titana. oktobra 1984. će prve bebe u svojim pasošima imati upisano "mesto rođenja: Mesec". Vrhunac: tamo gore ništa ne korodira! Ležišta gvozdene rude na Zemlji nagriza vazduh. Ona će biti prvo samostalno vanzemaljsko naselje Ijudi. koja je udaljena 384400 km. godine u Lozani u Švajcarskoj."18) Za samo 30 godina moći će turisti koji su umorni od Zemlje posetiti Mesec. a koji je potreban za proizvodnju solarnih ćelija. mamiće nas rajski parkovi i sportski tereni... Zar to nije cilj za koji se isplate ovakvi troškovi? Industrija neće nikada biti izlišna: napolje sa njom u vasionu! Medutim. Američki istraživački timovi potvrđuju rezultat rada na Berlin-skom tehničkom fakultetu. Ova baza se nalazi unutar onoga što se ekonomski može postići na kraju ovoga veka. kongresu Međunarodne astronautičke federacije. Mendel kao i gospodin S.. Crna mora sadrže mnogo gvožđa najboljeg kvaliteta. Godine 2020. Silikona. ovaj cilj se ne može postići bez vrhunske tehnologije. koji na ovom svetu nedostaje.od radosti! Zemaljska biosfera će se poštedeti i može se obnoviti. Nozet iz Kalifornijskog astronomskog instituta potvrdili su sledeće: "Rezultat ispitivanja kosmosa biće nužno Mesečeva baza sa stal-nom posadom. koji se održao od 7. Djuk i V. a na Mesecu nikada nije bilo vazduha. Ležišta boksita .neophodne sirovine za proizvodnju alumi-nijuma . Stanovnici Meseca biće bogati. Infrastruktura Otudija Berlinskog tehničkog fakulteta predlaže za transport mesečev autobus na pogon jednostepenim vodonično-kiseoničnim raketama. i provodiće svoju bestrežnisku mladost na pratiocu Plave planete. pripadnici agencije NASA. M.. Kopanje zlata u prošlom veku bila je sirotinjska priredba prema šansama koje nudi Mesec. Ovaj autobus ne bi trebalo da transportuje Ijude i robu . U prospektima će se nuditi hoteli i restorani. Na 35. na Mesecu ima napretek.

pokreiljirija i elegantnija. U kakve će platne grupe biti svrstani Ijudi koji rade iste poslove na Zemlji i na Mesecu? Za stalne gradove u vasioni mesečev autobus nije dovoljan za tiansport materijala. Stoga moramo razviti transportno sredstvo koje može da odnese sa Meseca koristan teret. stolice" čiju je prvu generaciju NASA sa uspehom testirala rečima znač da lunarna postrojenja moraju biti u stanju da u rokuod nekoliko godina odvezu sa Meseca oko hiljadu puta veću masu nego što e njihova sopstvena. Za sindikate će nastati problenii: na Zemlji se rad sa glomaznim predmetima smatra teškim dok gore.uprkos svojim džinovskim razmerama troši malo energije.Tranaporter tereta po modela agencije NASA od Zemlje do Meseca. Posada druge. Ovo ne inoze obaviti nijedna danas postojeća raketa. njihove kolege rukuju njima kao igračkama. u bestežinskom stanju gde sve lebdi. Saobraćaj između Meseca i zcmaljske orbite obavljao bi teski ti •ansporter koji . a da samo ne napušta površinu Meseca. udobnija. Profesor O'Neilje izmislio drugu metodu: "Moramo poci od pretpostavke da se za nekoliko godina mora preraditi nekoliko miliona tona mesečevog materijala... nego samo do mesečeve orbite na oko sto kilometara visine. gde će se presedati i pretovarivati roba. -Raketa bi ga stavljala u pokret kratkim guranjem i ne bi mn bili potrebni motori da ga podignu sa neke planete. biće sasta-vljena od školovanih vasionskih radnika prve stanžce. Ovakav teški transporter bi se morao sastaviti u vasioni iz delova koje bi tamo doneli spejs šatlovi." Kako to treba da se postigne? . On će se zadržavati samo u bestežinskom prostoru između orbita. što drugim Vasionska odela postaju Idkša. mnogo veće stanice. Novorazvijeni materijali to omogućavaju Za veze na kratkim rastojanjima služe ove "vatrene.

a prednji zid kola se spušta i u istoj desetinki sekunde oslobađa tovar koji poleti pod pravim uglom u odnosu na mesečevu površinu i počne da lebdi. Ovaj postupak omogućava mala mesečeva teža kombinovana sa brzinom elektrodinamične centrifuge za materijal. On ovako zamišlja njenu funkciju: Na Mesecu će se položiti "šina magnetne železnice". Posle poslednje korekcije pravca. voz naglo koči.0 principu linearnog motora već sam govorio u vezi sa "elektro-magnetskim topom". dugačka 67 km. Na šini se nalaze plitka kola sa cetiri zida čiji se prednj] zid može veoroa brzo:spustiti daljinskora koman-dom. koja se niože samo na poslednjim kilometrima hidraulički pomerati nalik na neki teški top. Pomoću magnetnih impulsa voz ubrzava kretanje do brzine od 2. Nakon toga voz se vraća nazad. Profesr O'Neil se držao ovog principa da bi projektovao svoju "elektrodinamičku centrifugu materijal". Pogled na industrijsko i stambeno naselje na Mesecu Magnetna železnica Trms-Rapid na eksperimentalnoj deonici u Emslandu . Ovaj magnetni voz se natovari matenjasom i teret kreće.38 km u sekundi kojaje potrebna za izlaženje iz mesečeve teže. koju izračunava kompjuter.

5 km u Emslandu. brzinom do 400 km na sat. AEG i BBC u konzorcijumu "Magnetska železnica Trans-rapid". vođenja i pogona oba Uprvom planu mesecev autobus .Trans-rapid Izgradnja ove elektrodinamične centrifuge. na bešumnoj eksperimentalnoj železnici da baciš pogled u blisku budućnost! . kojuje predložio pro-—fesor O'Neil. bez dodira. Probleme sa velikim brzinama i enormnim otporom trenja rešile su nemačke firme MBB. Ona raspolaže nosećim. Magnetna železnica funkcioniše nezavisno od trenja izmedu točkova i šine.u pozadini cevovod za elektrodinamični transport materijala vljaju se elektromagnetima ugrađenim u vozilo. bila bi do pre nekoliko godina još nemoguća. funkcije nošenja. dodi u Emsland i pokušaj tamo.'' Putniče. voznim i pogonskim sistemom bez trenja: "Kod magnetne tehnike vožnje. godine ona vozi na eksperimental-noj pruzi dužine 31. Od 1984. u blizini holandske granice. Svim železničarima na svetu bili su poznati problemi trenja izmedu točkova i šina koji su ogi'aničavali veće bi-zine. između mesta Derpen i Laten. Sa magnet-noin železnicom oni se u budućnosti mogu zaboraviti.

a materijal u kolima. Gradilište na L-5 Tuda ide materijal katapultiran sa mesečeve površine? Ide ka. Spejs šatl odnosi malu vasionsku stanicu u orbitu Ze'm-Ije. Tamo nema otpora vazduha. Upravo tuje potreban ovaj teret. Ona se povećava. Građevinski delovi tereta lete u neprekidnom nizu kroz tamu vasione i skupljaju se u blizini Meseca na tački L-2. 1990-1995. Tu se okreće mala vasionska stanica oko sopstvene ose.drugoj Lagranžovoj tački! Znamo već da meteoriti ostaju "za-lepljeni" na libracionim tačkama. a eventualno treća ičetvrta. da bi ga pomoću vasionskog šlepera upravila ka tački L-5. Tu treba da nastane prvi. a zatimstižu i stanovnici kosmosa. Gradi se dmga kosmička stanica.kao magnetna šina ugrađena u cev. ne može biti oduvan. pri naj-većoj brzini. da ne bi nastale pogrešne predstave opisivanjem eksperimentalne železnice u Emslandu. kako se mora zamišljati centrit'uga za materijal . Posade dolaze iza toga. 19871990. skromni vasionski grad. a njena posada sortira lebdeći materijal u konvoj od nekoliko hljada tona. Spejs šatlovi nose prethodno isfabrikovane građevinskeelemente do vasionske stanice.Magnetna centrifuga za materijal na Mesecu ima upravo idealne uslove. Snimak rakete pokazuje. . 1986.

za duževreme. U pogonuje malaelektrana. . Tamo se nagomila-vaju životae namirnice. Robotipočinju sa proizvodnjom sirovina.Između Meseca i stanice L-2 postoji stalni saobraćaj.1995-2000. Ona obrazuje bazu kod kosmičkog grada kojaje. voda. Vasionski šleperje vuče ka tački L-2 u blizini Meseca. 2000-2005. U meduvremenuje postignuto da šatlovi startujučetiri stotina puta godišnje. Stanica na Mesecu se razvija u naselje. Ona isporuč'uje energiju preko mi-krotalasa i lasera direktno u mcsecevo naselje. Jedna od velikih kosmičkih stanicaje gotova i snabdeve-na.td. nazvana OSTRVO T. prvi vanzemaljski čovek. kiseonik i. po profesoru O'Neilu. Izgrađeno je pristanište na Mesecu. Iste godine će se u mesečevoj Idinici roditi pi'va inesečeva beba. Druga vasionska stanica napušta zemljinu orbitu i pri-ključnje se stanici L-5. Na visini od 38500 km iznad Meseca pušta se u pogon pn'a vasionska elektrana. Kosmički radnici na orbiti Zemlje sastavljaju dve većstanice od prefabrikovanih modula. Elekti-odinamična centrifuga za materijalje u izgradnji. 1995-2005.

U meduvremenu ima već deset rnesečevih beba. na našem putu u budućnost malu pauzu. redovno stižu materijali koji će. To je znao Žan Žak Ruso (1712-1778). što se u većini slučajeva ne dogadaJer: "Stalno se pojavljuju Eskimi koji govore stanovnicima Konga šta treba da rade". Dali će se ostvariti ono štoje moguće u okviru vremenskog plana od 20 godina nije pitanje tehnike nego samo pitanje pravovremenih političkih odluka. Čovečanstvoje do sada preživelo sve apo-kalipse. Ukoliko se ne pojave Eskiini da se umešaju u rad tehničara važiće sledeći raspored: 2004. kadjednom počne više ne prestaje. Da nisam upoz-nat sa materijom. koje stignu bez najave. a glad hara kontinen-tima. Kada je OPEC. — • Inventar tehničkih mogućnostije zapanjujući. knjiga "Jedna se planeta pljačka" ispunile su . a ipak izvodljivog. da ne pratim uvek loptu kojom se igi'a u eksperimentalnim institutima budućnosti. Međutim. Protiv katastrofa. kada izvori usahnu? Ubeđen sam da će se i tada automobili voziti i da ćemo se i dalje gi'ejati." Zemlje sveta će prinudno morati da dodu do oštroumnog konsen-zusa. kao što sam ja. ali samo protiv takvih. Izazvao sam glasno raz-mišljajući u "Sećanjima na budućnost" šok u celom svetu. Covek može da n i mobiliše svoje odbrambene snage. sigurno bih se ograđio od spiska nezamislivog. Međutim. misli da će globalni razvoj primorati političare na pregovore. organizacija izvoznika nafte. jer: "Fantazija je važnija od znanJa" rekao je Albert Anštajn. Neko ko veruje u budnćnost. Zagađivanje čovekove okoline podjednim nebom bez granica neće se zaustaviti na carinskoj rampi.Red vožnje za razvoj Sledeća vremenska tabela za pojedine etape gradnje tehnički je potpuno realna ako i ukoliko se pravovremeno donesu političke odluke. rekaoje poljski satiričar Stanislav Jerži Lem. naći svoju primenu kao izolacioni materijal od hladnoće i zračenja iz kosmosa. Sve nacionalne krize energije vode ka jednoj internacionali golaća. Svetsko stanovništvo raste. novom tehnikom usporenaje potrošnja nafte. Fabrike mesefieve kolonije počinju sa transportova-njem prvih sirovina. Oko stanice L-5 lebdi sve više paleta sa prefabrikovanim delovima i rezervom. kao ona Rimskog kluba ili studija Global 2000. pre svega. takođe. Raste potreba za radnim mestima. Skoro neprimetno razvoj korača u čizmama od sedam milja. čovek je ncmoćan. "Čovek ne počinje lako da misli. Protiv onih koje se razvijaju polako : koje decenijama nadolaze i mogu se spoznati. kadaje stanovnicima Zemlje voda došla do grla. Sada se samo vezujem za mogućnosti trenutka. da alarmira pronalazače. Uvek. Sa Meseca. TAV stoji na raspolaganju za brzi prevoz. . šta ce se desiti kada se nafta ne bude mogla dobiti ni za kakvu cenu. udvadesetostruči sa o svoje prihode izazov je prihvaćen: razvijene su i unapredene alternativne energije.pilotsku funlEciju: predvidele su kaTastrofu na horizontu. Tada će. globalna kontrola radanja postaća neizbežna. da razi-i gra svoju stvaralačku maštu. Već se nazire prstenasta struktura OSTRVA I.umesto da nslove parališuću rezignaciju . Propast sveta? Pesimističke prognoze. Međustatus Tapravimo ipak. počeli bi da plivaju. Na Zemlji se rasplamsava diskusija: da li ova deca sa Meseca treba da ostan'u tamo ili se moraju vaspitavati na Zemlji? 2005.

Po sličnom principu se mogu vasionske fabrike i vasionski gradovi staviti u sopstvenu rotaciju. kad se sirovine mogu uzimati sa Meseca. Ona neće moći dovoljno da snabdeva stanovništvo koje neprekidno raste. Tamo gde dođe do diskusije između Ijudi uniforroisanih gledišta. Orbitalnoj teškoj indu-striji stoji na raspolaganju za procese rastapanja sunčeva energija u neiscrpnoj količini. U februaru 1985. iako već sada neomiljena. Ako se oba rastope onda aluminijum .5 milijarde Ijudi 1982. osim sanduka sa problemima i sanduka sa riz. a vodonični motori će "nicati" iz mozgova prona-lazača. a za sekundu jedne četvorofilane porodice! Zapadne industrijske imaju oko 25 procenata svetskog stanovništva.industrije. oponira se da u bestežinskom prostoni to sve uopšte nije moguće! Tehnička fantazija već razmišlja o fabrikama koje se kao neki ogromni točak okreću polako oko svoje sopstvene ose i stvaiaju .rešenjima. vsb gcdine Svetska banka je prognozirala udvostničenje. godinu ntrostručenje stanovništva. ali namjoš ne stoji do grla. Ova dva metala imaju vrlo različite gustine. bilo je i biće. Poznatoje da kamenje sa površine Meseca sadrži 20 procenata silikona. a za 2020. Naša planeta prilično je istrošena. a sada radi na dugoročnim studijama za agenciju NASA. komadi veša se sve više stiskaju uz zid doboša. Potpuno nove perspektive se mogu naslutiti. Ba se Iz sanduka sa rešenjima potiče urbi et orbi (svima i svakome) velika ir''oj ideja za vasionska naselja. zavisno od željene teže. velike države za godinu dana. Horizont planiranja je neograničen. naselja moraju se premestiti u vasionu. dva velika grada za dan. 30 procenata metala. 40 procenata kiseonika. jer se može dobijati čak kao sporedan proizvod iz mnogih sirovina. Voda se penje. Kroz okno možemo da posmatramo: što se brže okreće doboš. Svetsko stanovništvo e-nih je brojalo preko 4. elektrane. Fizičar Piter Vajk. Pomanjkanje kiseo-nikaje nevažno. šljake i minerali postaće hu-mus za baštovanske kulture. Ako se takozvana teška industrija premesti na L-tačke. sirovine će se prerađivati u polufabrikate. ostaju otpaci. Ovakav priraštaj odgovara nastaj anj u nove. one K-adaju oko 75 procenata svetske proizvodnje. na Zemlji. Pepeo.centrifugalnu silu kao u mašini za pranje rublja | naših majki. Zašto. koji se mogi-i primeniti u izgradnji vasionskih gradova. U kružnom toku se upotrebljeni vazduh meša i priprema. godine. onaj ko voli mir mora da bude za miroljubivo naseljavanje kosmosa. a kasnije sa asteroidnog prstena? Zašto "ovde dole" graditi neomiljene elektrane. Prilikom dobijanja kiseonika iz kamenja sa Meseca. medutim. veštačku težu . sa svojih 15 procenata svetskog stanovništva daju 15 procenata proizvodnje. Opterećenje čovekove okoline je u raznim oblastima postalo ne-snošljivo. međutim. štoje uostalom metoda koja se dokazala u svim vasionskim vozilima sa posadom. U plivanju će da sazri saznanje da se konačno mora razmišljati o životu izvan Plave planete. Brže nego što se misli i okeani će biti "ispumpani". pokuša napraviti legura od aluminijuma i materijalakoji sadrži antimon. Poslednje sredstvo je . dok je ostalih 10 posto mešavina. a 011 te probleme nije mogao da drži pod poklopcem. Pre svega. kojije dugo godina radio na Kalifornijskom univerzitetu. prisilno ispuruti prazninu. Ona se može bez slojeva oblaka hvatati za pogon visokih peći i za proizvodnju laserske energije.neopravdano zabranjivana atomska energija. od Medutim. piše: "Pretpostavimo da se ovde. a onaj ko traži izlaz mora da otvori sanduk sa rešenjiraa. Nećemo đa se sazaljevamo! Sanđuci sa problemima vešto su bili a svuda po svetu. Za proizvod-DJTI i snabdevanje čovečanstva svim potrebnim dobrima površina Zemljeje premala. treba našu lepu Zemlju da oštećujemo. Zemlje u razvoju sa svojih 60 procenata svetskog stanovništva daju 10 procenata proiz-vodnje dok zemlje sa državnom trgovinom. kada ih možemo smestiti u vasionu? Za moj ukus pametnijeje i bolje prošinti se u vasionu pravovremeno i dobrovoljno.

u Alabami. Sunce. Solarna energija. velikim skokovima. Inženjer Kraft A. Ako raazvoj na svim poljima bude i dalje napredovao. isuviše su nesigurni vreme'iski uslovi. Isuvišeje velika razdajina od mesta proizvodnje do potrošača. godine biće hit-let na mesečevu bazu. "Doživljaj Meseca" ćejoš više garantovati fasci-nacijn koju smo do sada osećali prilikom pi-vog susreta sa drugim kontinentima. govori čak u prilog turizma na Marsu. Stoga se ovalegura na Zemlji ne može proizvesti u ekonomičnim količinama. onda će Ijudi imati sve više slobodnog vremena. a raznm ne govori suprotno. pre svega Olimpus Mons koji je . a sebi ih ne mogu priuštiti. a najveći deo nestaje u Univerzumu. 2010. Međutira. termonuklearni reaktor. U međuvremenu su sva odmarališta već viđena i posećena ili prepu-njena kao mravinjaci. daje svoje zrake milionima godina. Optička industrija će proizvoditi "kosmički čista" sočiva i specijalne medicinske uređaje. To bi Lila efikasna i jeftina pomoć za prenaseljene zemlje u razvoju. i vasionski turizam ne sme da ostane nepomenut. "Tamo su gigantske.ispliva na površinu čim metali ponovo počnu da se stvrdnjavaju. koje bi imale bolje dejstvo za 35 procenata od najboljih sunčanih ćelija koje smo danas u stanju da napravimo. kojejoš uvek grade elektrane. Do meseca i nazad T^'onačno. U vasioni se ziačenje usijanog Simca moze hvatati i na satelitima pretvarati u elektricitet. Erike. Takva legura bi predstavljala novi materijal za proizvodnju sunčanih ćelija. vulkanski oblikovane pojedinačne planine. koja se u nuždi. prvorazredni zadatak vasionskih kolonista biće da snabdevaju Zemlju energijom. neće nas spasti. a zatim pomoću mikrotalasa ili u laseru koncentrisati i slati na Zemlju. Ko ne bi poželeo dajednom u bestežinskom stanju Meseca hoda v." ) U vasionskim laboratorijama se mogii proizvoditi farroaceutski proizvodi. rođeni Berlinac i dugogo-dišnji saradnik Vernera fon Brauna u Hantsvilu. u velikom stilu dobija na Zemlji. isuviše je veliki gubitak energije u zemljinom vazdušnoni omotaču. kristali i mešavine stakla koji se mogu proizvesti samo u bestežinskom stanju ili u maloj teži.

Tako bi se kasnije moglo uticati na klimu . Nastaće habitati (lat. 17. Medutim.konstniisao raketu od 25 metara težine. godine. .noću bi se mogli osvetljavati veliki gradovi iz kosmosa i tako bi se štedela struja. sa korisnim teretom od 10 tona. pojedinačne facete bi se mogle tako pomeriti da se u ugrozenim regionima izbegnu noćni mrazevi.visok 25000 metara. ima još mnogo većih mogućnosti. predeli. u tački L-5 trebalo bi izgraditi OSTRVO I. mogu se lako oslobađati putevi za brodove prerna arktičkim lukama. do 1940." Da bi se znalo kakvu tezinu imaju izlaganja devedesetjednogodišnjeg profesora Obeila. godine radio je u timu Vernera fon Brauna u Psnemindeu. a zajedno sa njim. Čazma Marineris je razgranati sistem džirovski?i klisara dug 2500 kilone-tara.da pustinjski predeli postanu plodni ili da se pomeranjem ohlaka sprece poplave. bio u auditorijumu. Od 1941. prečnika 5 metara. Drugo. Zahvalan sam svojoj sudbini što sam mogao da upoz-nam profesora Obo-te pn. Teža u naseljima za stanovanje biće istakao na Zemlji. a prečnik baze mu je 600 kilometara. . godine. Habitatio stan). pozdravio sam ga. i pouosan što je on. Ogledala će regulisati sunčevu svetlost u rtmu dana i noći. Prema predstavama profesora O'Neila. tome i mnogo ceniu drugome mogu se dr. godine (!) opisao bitne elemente današnjih velikih raketa u svojoj knjizi "Raketa za planetarne prostore" i da je od 1938. Njegovo delo "Ljudi u kosinosu" se pojavilo 1954. i blizina porodice i pi-ijatelja. mnogo godina. prilikom mogpredavanja u Majsterzinge hali u Nirnbergu. a publika mu je dugo aplaudirala. hteo bih da podsetim na to da je on 1917. godine. do 1958. gcdine nije štamparska greška! -.'ili posettoci Maisa pod roze nebom između veličanstvenih izlazaka i "Prvo.ma sa skulptura-ma titanske visoravni. bio u agenciji NASA u Hantsvilu cd 1955. januara 1975. Haotičnim predelima vanzemaljske divljine. Treće. Habitati Taseljenicima kosmosa potrebna je relaksacija. sport. velikirn kraterima sa peščanim dinamakoje su naneli vetrovi. godine na Tehničkom fakultetu n Beču izvodio eksperimente sa raketama. da je 1923.

Pošto će želja za ise-lja-vanjem sa Zemlje postati još već. centri za provodenje slobodnog vremena. posle prvih razglednica sa srdačnim pozdravima iz vasione. prema planovima O'Neila. Džinovski točak OSTRVA II treba. Jednog dana će biti i tehnologija prevaziđena. veka .5 kilometara. a obim ekvatora od 6. radnici i njihove porodice ne treba ničega što život čini vrednim življenja da se odreknu. Uprkos strogoj kontroli rađanjajednom neće biti dovoljno prostora na OSTRVU 11. Vazduh-koji se stalno filtrira i prerađuje biće bolji od onoga na zavičajuoj planeti. Ono će biti izgrađeno brže. Sume. a i životinje uspevaće u biotopima. potoci i jezera. Pogled na svetiucajuće zvezdane dijamante iz crne vasione. parkovi. Vlade i koncerni mogu da kupe habitate kao što je i OSTRVO II. Svi oni kojeje ovamo doterala čežnja za novim dimenzijama. menadžeri. omiljene domaće životinje su razumljiv komfor. cveće. bez grešaka. na biiske planete i vasionske fabrike koje kruze oko habitatajejedin-stven. drveće.Trava. da kolonisti sa OSTRVA I. tehničari. da una prečnik od 1. Projekcija agencije NASA totalnog izgleda habitata 21.jer će graditelji već imati iskustva stečeJia prilikom gi-adnje OSTRVA I. većje dogovoreno. Na tom terenu treba da živi u prijatnim uslovima 140000 Ijudi. ubrzo počmi sa gradnjom OSTRVA II.8 km.

a time su u poslednjim godinama izbegnuti gubici u proseku od 45 miliona dolara. godine. . Takođe profitiraju i siromašnije zemlje: . mikroprocesore. solarne ćelije. otknvaju nalazišta slatke vode. dr Bruna L. međutim. onaje .Pomoću komunikacionih satelita može se dokazati daje komu-nikaciona mreža sa nadzemnim vodovima i veza pomoću mikrota-lasa.5 km i dužinom od 32 km. veka?"3 preuzimam nekoliko plodova kosmicke ere: . Troškovi / korist Qa kosmonautikom nastala je u SAD dinamična industrija rasta. Sa dosadašnjim sredstvima jedva da bi bilo moguće da se svakih 30 minuta dobije snimak oblaka za celu hemisfei-u. . kojaje bila teška 16 tona . pejsmejkere. daju pravovremene prognoze o žetvi itd. . zahvaljujući telefon-skim satelitima.. "Komercijalna astronautika . ali ovog puta ne u konstrukciji džinovskog točka.anice "SKAJIAB" koštalaje dve milijarde dolara. Kenedi dao 1961.Od svog zakonskog osnivanja. Doktor Stanek beležijedan impresivan uspeh: gi-adnja vasionske r. godine. klima uređaje. džepove itd. na 200 miliona 1980. Između 1968. Agencija NASA je rezultate svojih istraživanja odmah dalje davala industriji radi direktne primene u korist svih .naftni bum 21. 1958. OSTRVO III bi sa svojih 1000 kvadratnih kilometara slobodne površine ponudilo životni prostor za milion Ijudi. godine.sa kosmičkom kapsulom teškom 5. i 1972. medicinsku kontrolu u stacionarima za intezivnu negu. Projektovanje. medutim.Farmerima u Floridi su svakih 30 minuta davane temperaturne karte kadaje postojala bojazan da nastupe hladne noći.koštali su 50 milijardi dolara. desetostruko skuplja. .9 metara.Uz istovremeno pojeftinjenje mogao se. doduše. hrabri vasionski mislilac. da se posluži jeftinim fotografijama koje je iz kosmosa napravio LANDSAT. pri čemu su ušteđene ogromne količine isekticida.Afričkim državama su satelitski snimci omogućili da prate i uništavaju jata skakavaca.Krenuće se na gradnjujoš većeg habitata.8 tona. .SAD otkrila mdno bogatstvo u vrednosti od oko 15 milijardi i^lara. moguća. olo sa posadom spustio se na Mesec.Brazil je mogao. prilikom otvaranja teško dostupne oblasti Amazona.. godine najveći stepen hitnosti . negoje to kosmonau-tika. nego cilindra koji se okreće oko svoje uzdužne ose." Iz doku-mentacije švajcarskog stiiičnjaka za kosmos. Rat nije više otac svih stvari. "Amerinkanci su osnovali svoju agenciju NASA kao civilnu orga-nizaciju od zajedničke koristi koja će što je brže moguće nove tehnologije što donose dobit davati privatnoj industriji. optička vlakna. O'Neil. sa čijim se korišcenjem može početi za 15 godina. konstruisanje zgradnja Apola . povećati broj interkontinentalnih poziva od 3 mi-liona 1965. . godine agencija NASAje ispunila program • meje Džon F. i time u znatnom delu amortizovala svoje sopstvene investicije.Satelitski snimci upozoravaju na nevreme. prečnika osnovice 3.Indonezijaje uspela da poveže prek'o satelita svoja velika i mnogo hiljada malih ostrva za neznatno malu cenu u poređenju sa onim koliko bi koštalo povezivanje podmorskim kablovima. agencija NASA je prijavila nekoliko hiljada patenata čiji smo korisnici svi.. jedinicama za snabdevanje od 25 tona i jedinicom za ateriranje na Mesec. Staneka. izračunao je da se OSTRVO III tada već može izgraditi sa prečnikom od 6. . To su patenti za nove veštačke materijale koji kao čičak zatvaraju prtljag. Plantaže su se mogle preventivno grejati.

a finansira ih konzorcijum koji se sastoji od država. samim naseljenicima kosmosa? Ko utvrđuje natalitet? Ko ga kontroliše? Da li će grad . Sledeće generacije će to morati. Da sam počeo sa: "Zamislite dapostoji gigantskovasionsko naselje!" moji čitaoci bi me smatrali autorom naučne fantastike. hrabri pioniri. Kao njihovi prethodnici. Autarkični kao što su. Ovi troškovi se dele na rok od 20 godina. oni žele da idu dalje u Univerzum. Nekada. Za 30 godina moći ćejednovasionsko naselje da egzistira nezavisno od Zemlje. gordi na svoje slobodno biće oni zaključuju da kažu zbogom našem Sunčanom sistemu. Polazed sa te osnovice neka svako sebi predstavi šta se može desiti u tim naseljima u vasioni.država koja nastane u kosmosu biti demokratska ili funkcionerska država? Da li će socijalni sastav da ostane stabilan ili će se razviti stanja slična na Zemlji? Šta će se dešavati sa umrlim? Da li će postojati rozanjum ili vasionske sahrane? (Jedva dajeto moguće: u bestežinskom stanju bilabi to zanimljiva predstava). Časopis "Tajm" izvestioje 1974. da traže avanture u novim dimenzijama. godine o studijama koje su došle do rezultata da "tehnološka i ekonomska dobit kosmičkog programa prevazilazi troškove sa 14:1" . Da ne bih sebi dozvolio takvu kvalifikaciju skupio sam podatke u malu enciklope-diju za izgradnju vasionskog habitata. nasledivanje? Dali će stanovnici raznih habitata živeti miroljubivo među sobom ili se u naslednoj masi skriva bacil permanentnih sukoba? Preti li "krik malih zvezda"? Kako će se planeta Zemlja ponašati u slučaju konflikta? Može li se ona staviti pod pritisak novog oružja iz novih industrija? Špekulacije? Ovaj katalog pitanja ni izdaleka nema pretenzija da bude potpun. ili će ih naseljenici kosmosa sami odredivati? Mogu li vasionski gradovi da postanu pretnja za Zemlju? Da li će se vremenom stvoriti nepoznate vrste bakterija ili virusa na koje su imuni samo oni koji su rođeni u kosmosu? Da li će "oni gore" stvoriti druge moralne zakone od "onih dole"? Da li će život biti kraći ili duži? Da li će vasionske kolonije stvoriti novu valutu? Ako će je stvoriti kako će se isplaćivati isporuke? Da li će postojati vlasništvo.Sadaje gradnja kosmičkog habitata OSTRVO II proračunata na 200 milijardi dolara. industrija i bana-ka. Jedna prognoza je sigurna: tamo gore neće biti perfektno društvo! Čovek nije savršen. . "'Takvim pitanjima mogu se ispuniti cele knjige. naseljenici kosmosa neće imati na Zemlji rođake. Spekulišimo malo. državama učesnici-ma. osnovni posed. Da li će se leševi vraćati na Zemlju? Da li će se u ovim posebnim okolnostima razviti no'vi pravni kodeks? Da li će ciljevi biti unapred dati sa postojbinske planete Zemlje. bez uspomena na Zemlju odakle su. Nameće sejedan katalog pitanja kao što je ovaj: Kome će pripadati to naselje . Mi možemo tirne da počnemo. Katalog pitanja Tz obimne literature povadio sam samo najvažnije podatke koji su potrebni radi razumevanja velikog putovanja u budućnost. možda kroz sto godina.finansijerima. Sa tehnološkog i tmansij-skog stanovišta nema nesavladivih prepreka za izgradnju džinov-skih vasionskih postrojenja. pošto se stanica kroz kamate i kamate na kamate amortizuje. preduzetnicima ili.

godine. Nije čudo što mudri Ijudi razmišljaju o tome.god.Mesec planete. U vasionskim habitatima se razvila neka nova religija.svejedno kakvog oblika države . Premise za sva"provalivanja" bili bi dovoljnojaki inotori koji bi mogli da odvuku džinovske habitate sa neke L-tačke iz Sunčevog sistema. Lagano ubrzanje.a nautike"). Pa i ako jedno veliko vasionsko naselje ne mora više da se dize sa Zemlje. Istraživačka radoznalost ih izgoni iz habitata. gocttne VOJADŽER II proći će planetu Uran. shvatio sam da se na ' horizontu špekulacija doduše sasvim ocrtavaju mogućnosti. m: Razvila se prosvećena monarhija ili predsednička demokratija. one ih promašuju što je uslovljeno njihovim velikim brzinama. beskonačan i rastojanja samo do nama najbliže zvezde Alfa Kentauri ne mogu se nikada savladati. i u svoja dva izvrsna i uzbudljiva dela "Bezgranična dimenzija astro. brzine se još uvek pokazuju kao premale.tačka. međutim. Ove sonde lete bez pogona. međutim. ovoga putapo nalogu duhaUniverzuma. Sve što se u vezi s tim sada može učiniti i što bi ubuduće bilo moguće. Univerzum je. prema kosmičkim merilima. oni prirodno poseduju nagon religioznih preobraćivača da moraju proširiti svoju misiju. nazovimo je "Izaslanička misya".naređuje "svome Barodu" da otputuje u drugi Sunčev sistem. ako je moguće pod uticajem pri-vlačnih sila neke planete. kako su nas učili. a oni se dosađuju osom Zemlja .Vasionski grad okupira naučna elita. samo ih sprečavaju stari ugovori sa Zemljom. s vremena na vreme jak potisak. mole se u crkvama. godine. Žele davrše misuu u Univerzumu verom i inteligencijom. Putaiye su tako utvrdene da izgleda kao da će sonde zbogprivlačnih sila da se sruše na planetu. koja je a.od Karla Sagana. preko Džona Bilingema. ono već operiše u bestežinskom stanju.na svojoj generalnoj skupštini da osnuje jednu novuistraživačku grupu pod imenom „Komisija 51“istraživanje vanzemaljskog života. U januaru 1986.X . Filipa Morisona do Edvarda Parsela. a tajnaje ova: na izračunatoj putanji one se stalno navode u privlačnu oblast neke planete. Sve četiri će napustiti našSunčev sistem. da bi se konačno oslo-bodili svih prepreka i ugovora. bez zle name-re. da 11 će pri tako sporom kretanju vasionskih habitata uopšte biti moguća koloniza-cija naše galaksije. Nemoguće? Fantastično Međuzvezdane sonde malog formata već su u vasioni: PIO-NIR X i PIONIR XI startovali su u martu i aprilu 1972. Meduzvezdano putovaiye od zvezde ka zvezdi moglo bi tako dapočne. Rupe. ukupno 210 astrono-ma i 40 naucnika iz . Ovo su četiri scenarija od mnogih zamislivih motivacua da se probije ka novim horizontima. ali da jaki motori ostaju problem. Regent. Pristupila joj je naučna elita astronomije i astrofizike . Naslednici kralja ili predsednika žele neograničena prava i hoće da vladaju milionima stanovnika. a VOJADŽER 1 i VOJADŽER II u aavgustu i septembru 1977. redovni profesor na i Tehničkom univerzitetu u Minhenu za astronautičku tehnologyu. Njeni vernici su bogobojažljivi. Komisija 51 Meređunarodnaastronomska unija (IAU) zaključila je 1982. opisuje profesor Hari 0. pomeraće ga na dugom putu didje u kosmos. da otvore vrata u vasionu za jedinu pravu religiju. Frenka Drakea. Izaslanička misija pofiinje.L .Posle temeljnog proučavaiya. Čak i najbrži vasionski brodovi bu putovali veko-vima ili milenijumima.

pogonska goriva. Moramo se naučiti da razmišljamo u velikim vremenskim perio-dima. Ono što se za deset godina od teh-ničkih rešenja moralo savladati. zajednu vasionsku koloniju nije im potrebna planeta slična Zemlji. Papagianis ). koja će nas dovesti do najbližih zvez-da. utoliko pre što kosmo-nautima stoji na raspolaganju sve osnovno tehničko znanje. pre nego štojejedan mali deo njih otišao dalje bilo starim ili novim. što znači brzinom od jedne svetlosne godine na vek". Na da. Ako su jedanput sleteli na neku sti'anu planetu X. vasionski brod će razda-Ijinu od deset svetlosnih godina do susednih zvezda preći za otprilike pet stotina godina. od prvog Sputnjika u orbiti do Coveka na Mesecu. Profesor Papagianis stavlja na početak svojih razmišljanja činje-nicu daje čovek za vreme poslednjih sto godina povećao razdaljinu putovanja za faktor 10 . On pretpostavlja da će vasionska kolonija svakih pet svetlosnih godina nailaziti na novi Sunčev sistem.Ijini odsto svetlosnih godina ima ih čak 400. On kaže: "Stoga izgleda apsolutno razumno da se pretpostavi da ćemo u sledećem stoleću ili onom iza njega biti u stanju da postignemo za jednu desetinu više. onda na njoj Ijudi izgledaju kao delić poslednjeg santimetra!" Ako su. udaljena je četiri svetlosne godine. koje se pomoću atomske fuzije bez daljnjeg mogu postići. Maknamara. razvijenijim vasionskim brodom. motore itd. Robert S. razumno računajući može se pretpostaviti da ćejedna kosmička kolonija na nekoj drugoj planeti da uradi isto u roku od 500 godina. To bi nara dozvolilo da povećamo brzinu za faktor 400 što je oko jedan do dva procenta brzine svetlosti. Stoga. a brzine za faktor 4000. .. a da razdaljinu putovanja povećamo za faktor 10 . Osim toga. a u prečniku od dvadeset svetlosnih godina sedamdesetpet. a uz to u prtljažniku nose gotove planove za izgradnju vasionskih habitata. najbliža stabilna zvezda. a ne da se krije iza zida na kome je napisao "NEMO-GUĆE". Papagianis postupa." "Pri brzinama od 2 procenta brzine svetlosti. dao je očigledan primer: "Ako istoriju univerzuma predstavimo kao liniju dugačkujednu milju (1609. cepanje atoma. "to znači da bi talas kolonizacije napredovao otprilike deset svetlosnih godina na hiljadu godina (500 za putovanje i 500 za razvoj). oni u svojoj posadi već imaju specijaliste za sirovine. Nezamislivi vremenski period? Računa se daje naša Galak-sija stara deset milijardi godina. kaže profesor Papagianis.drugih oblasti. na svakih šest svetlosnih meseci -jedna zvezda. kao svi naučnici.34 m). Meseci. Sa deset miliona godina bi totalna kolonizacija bila upravo hiljaditi deo njene starosti. dakle. Rukovodilac "Komisije 51" postao je profesor Majkl D. oprezno kod svojih pro-računa i ne uzima maksimalno optimističke cifre. Na taj način bi se čitav naš Mlečni Put kolonizirao za 10 miliona godina." Ovako računa taj astronom iz Bostona: "Za manje od četiri stotine godina Americije uspelo da "presedne" sa volovskih kola na raketu za Mesec. trebalo bi tehnolozima i kosmonautima da bude moguće za 500 godina. Proksima kentauri. dakle. U prečniku od deset svetlosnih godina postoji već deset zvezda." Profesor Papagianis se osvrće na maksimu Alberta Ajnstajna: "Najveći broj osnovnih ideja nauke same su po sebijednostavne i po pravilu se mogu interpretirati jezikom razumljivim za svakog. metalurgiju.000. To znači rastojanja od deset svetlosnih godina. asteroidi i mrtve planete izvrsni su izvori sirovina. raniji predsednik Svetske banke. vasionski kolonisti pet stotina godina proveli na putu i upotrebili daljih pet stotina godina za industrijalizaciju neke planete u susednom Sunčevom sistemu. astronom na univerzitetu u Bostonu. dabiseijedan renomiraniakademikuključiourazrešenje problema.

Na brodu se stalno nešto dešava i bez estradnih animatora. u vazduhu se oseća napetost. Elita posećuje restora-ne i biblioteke koje su rezervisane samo za njih.•iavigaciju. drži najbolji kurs. koja traži mesto boravka. sve se ponovo upotrebljava u kružnom obnavljanju. neka druga učestvuje u astronomskim ot-krrićima o kojima ranije nije bilo nikakve predstave. Svaka generacija doživljava nešto neobično. Vasionski kolonisti iz četiri razloga. Istražuju se nove vrste energije. upravlja najmodernijom tehnikom. prepiru se o strukturama početka i kraja • Univerzuma. novo . . ne mora u svakom slučaju da putuje 5 svetlosnih godina do sledećeg Sunca. Ko ih se ne pridržava biće pivom prihkom izbačen na neku planetu sličnu Zemlji. iz komandnog centra izbegava meteorite. umire. Od nezadovoljnih. stariji univerzitete sa odličnim fakultetima za astronomiju. Konačno: više nema đubreta. Njihova deca završavaju stroge osnovne škole. svađaju se o totalnom kraju ili ponovnom rođenju 9 posle smrti. Radi se samo ono štoje najnužnije.One nisu nanizane jedna za drugom već su nagomilane u dubini prostora. Postiglo se to da se toleriše rukovodeći tim koji rukovodi koloni-jom. Posle revolucije donose nove zakone. a neka opet leti u prebrzom vozilu TAV u izviđanje. živi. jer ciljevi nisu bili ni naznačeni u nekom poznatom katalogu zvezda. Na trzište se iznosi novo voće. astrofiziku. počinju zate-gnutosti. potiču od X-generacije rođene u kosmosu. neposlušnih nastaju tako prve male kolonije. Uprkos tome. Astronautska klopka Ota bi sve moglo da se odigra u vasioni? Radi boljeg razumevanja -'onoga što ću kasnije da izložim pratićemo zamišljene scenanje. Deca se igraju u dečijim vrtićima. Pronalaze se nove vrste pogonskih motora. U njihovom habitatu se voli. Vasionska kolonija. genetiku i kompjuterologiju. koje sam kao primer naveo. odrasli se usavršavaju u bibliotekama. Medutim. Ona se može ukotviti na nekoj bližoj planeti. neka treća doživeće uletanje u strani Sunčev sistem. Oni što rade smatraju ove gotovane suvišnim. Naučnici diskutuju o sinergetskim fenomenima. nauku o gravi-taciji. Jedna će biti svedokprvog kompjutera sa sopstvenom svešću. Tako se sadašnjost u tipičnom vasionskom bivstvovanju pretvara u prošlost.

krunom stvaranja. sa povećanom razdaljinom se sma-njila. u vezi. svako brine o svakome. Glupim je smatran jedan deo stanovnika kojije služio kao radna snaga za prostije poslove. sa narodnim veseljem i iaserskim koncertom. Godišnja nagrada habitata za pi'onalazak koji je doneo najveću korist stanovnicima predaje se uz eeremonip. prisluškuje stanove i radna mesta. odobrava istraživa-nja u frustrirajućem obimu. Obrazovanje komitetkoji priprema posetu Zemlji kroz deset hiljada godina. ali i opozicija koja se pita da li se isplati taj trošak? Šta bi moglo da budejoš interesantno na staroj Plavoj planeti? Sebe smatraju najvećim u Univerzumu. Međutim. a kojs ima izvrstan nkus). U toj prekomernoj nadmenosti razvila se regentska tiranija. Na kraju. Zemlja više ne predstavlja u kompjuteru ništa osim i memorisane pozicije u Galaksiji.acionalnim praznikom. Od hominida preko Ijudi presađenaje na vasionske koloniste loša osobina svaste.povrće kojeje genetski odgajio neki novi genijalni Gregori Johan Mendel. a eksperimenti se vrše samo pod strogom kontrolom. Svi se osećaju ravnopravnim. Tako on sebi stvara oreol sveprisutnosti: zar ga istovremeno nisu videli na mnogim mestima? U habitatu izaslanicke misije vlada ambijent manastira. u početku stalno praktikovana. Bilo kuda se vasionski kolonisti kretali. da Zemlja ništa više nije mogla da im ponudi. njegovaje vlast čvrsta: on kažnjava. Medijska sredstva drži na uzici. Ovi kolonisti kleče u startnim otvorima spremni da svoju veru prenesu drugim planetama. svuda se iznenada pojavljuje regentov trodimenzionalni laserski hologram. Srednja klasa koja se sastojala od činovnika. ujedinjuje se da bi pružila otpor naredbama regenta. naučni-ka i mženjera. ali ne postoji vasionski raj. Najsiromašniji su obavljali opasne radove na reaktoru. medutim. a u devetoj generaciji potpuno i prekinula.i u otvorenim razgovorima. "Veliki brat" je svuda. Onaj ko hoće da se dalje . Oni vellfiaju univerzalni duh univerzuma. Ijubomore i zavisti.i. kritika je za-branjena. prema praviiima igre i silom zakona ove negativne osobine moraju se uklonit. Ljudi su se tako osećali naprednim i nadmoćnim. a njihov životni vek bio je prilično kratak. Obrazovale su se kaste. sa n. uspomenu na prapostojbinu u čipu. Oružje nose samo pripadnici telesne garde l'egenta.

slično svetim kružocima svih religija. On će aktivirati jedno bezopasno punjenje biološke bombe i osloboditi genetski materijal. . Predstavljeni tehnički sistemi. Time bi bio izvršen zadatak izaslaničke misije.mogud su. genetika i radioastronomija.nisam napustio trag vrline. Glavne nauke su: roolekularna biologija. a u hale habitata. . Za normalne koloniste postoje tabu-zone. Upućuju ih na dražesne igračke na ivici Sunčevih sistema. koje promiču ispod i iznad. od malih vasionskih stanica. Sa Ijubavlju nazivaju "hiološkim bombama" sonde koje se šalju raketama na čvrsto gorivo. Konstatujem: -Ranije ili kasnije evolucya će naterati čovecanstvo u vasionu. Za takve argu-mentacije nema prinudnih razloga. nisam ništa napisao što se naučno i tehnički ne može učiniti. generacije diskutovali su za vreme razrađivanja zadataka o tome štaje bolje učiniti.Za širenje inteligentnih životnih oblika nisu nužni superbi-zi vasionski brodovi. Ujedinjeni u svom misionarskoro nagonu šalju u Univerzum sonde sa svojim genetskim materijalom. Eksperimenti za napl'edak obavljaju se u osiguranim pro-storijama. . Izmedu pojanja i molitvi ova braća izračunavaju vreme stizanja njihove bombe n. smeju da uđu gamo specijalisti.obrazuje posle osnovne škole to može da čini držeći se pravila ordena.a zadati cilj. Dvanaest učenih igumana 26. sposobnosti i poroke kao svi Ijudi na završetku dvadesetog veka. propustili? Kako možemo bolje da služimo duhu Univerzuma? Kreiranaje nova ideja: stvorimo nove Zemlje! Napra-vimo nabeživotnim planetaroa životne predele! Složili su se u tome da bolje ne mogu da služe svojoj izaslaničkoj misiji. "pri-pomoćićemo mu veštačkim mutacijama da napravi skok u evoluciji!" Vasionski gradovi prolaze kroz Suncev sistem Priznajem da sam sa puno fantazije izatkao predstave o životu u vasionskim habitatima. ali se nadaju da će delić od njih stići na nebeska tela slična Zemlji. "Tamo gde naiđemo na primitivan život". rezimiraoje portparol igumana. ineđutim. Oni imaju vrline. Izotopni sat programiran je na vreme X. Braća izaslaničke misije znaju da će veliki deo ovih životnih klasa izgoreti na Suncima ili da će pasti na beživotne planete. u kojima se nalaze životno važni sistemi. takozvani bogovi. Do sada se argumentovalo da su vanzemaljci. Kako ubrzati širenje sperme inteligencije? Šta smo prevideli. gde će izrasti serne njihove inteligencije i dovesti do novog početka evolucije. preko TAV. da su morali pokazivati potpuno "neljudsko" ponašanje. hiljada-ma godina ranije morali biti u svemu nadmoćniji od Ijudi. mesečeve stanice i OSTRVA 1 do vasionskih habitata . ove pobude za razmišljanje idu u ovom pravcu .Stanovnici vasionskih habitata nisu nadljudi. levo i desno pored njihovog habitata.

-Vanzemaljski posetioci sa stranih vasionskih habitata su povre-dljivi. njihova prebivališta mogu biti napadnuta spolja i iznutra. Interesantne teme za istraživanje .

1804) kaže: "Nema ničeg praktiCnijeg od dobre teorije". ali sigurno ne u svrhu da se neraz-jašnjena pitanja potčiste pod tepih.tako što su životne klice na Zemlju došle izvana. i to ne samo sa moje strane. selekcije i prilagođavanja ili putem spontane mutacije iz vasione? . šta nam koriste teorije o poreklu.Iz kojih pobuda su se odlučivali narodi iz praistorijskih i rano istorijskih vremena na gradnju dosad nerazumljivih gradevina " kao što su piramide u mnogim zemlama. koji je u starosti od 365 godina ne umirući "odleteo u nebo"? . Britanski astrofizičar.Kako je nestalo i iz čega se obrazovalo svetski jedinstveno jezgro. međutim.nisu tačne i nisu sposobne da obuhvate i ono štoje nespojivo i neshvatljivo? Da li potiskivanje činjenica spada u to . .samo zato što se ne uklapaju u teoriju sa kojom se trguje na naučnom tržištu. . Izgradnjom mosta u budućnost treba da se osvetli i da se učini razumljivom naša najranya prošlost koja leži u tami. međutim. Razmišljanja koja su stavljena na diskusiju. Nove ideje se ne mogu ubaciti u zacementiranu zgradu razmišljanja nadležnih naučnika. ser Fred Hojl. smatra čak mogućim da su spontane mutacije nastale od genetičkog materijala iz vasione). a šta oznake "sinovi neba" i to ne samo u apokrifskoj knjizi proroka Enoha. kao štoje Darvinova. Pretpostavam da jošuvekima mnogoakademikačijejecentralnoi omiljenobavljenje . Emamiel Kant (1724 .Zašto su opisi "božjeg suda" identični sa uništavanjem celih ze-malja? . prostor za nove aspekte našeg porekla i budućnosti.gledanje u središte Zemlje.Sta govore spiskovi i imena "palih anđela". (Nobelovac Fransis Krik pretpostavlja daje život na Zemlji nastao smišljeno ili slučajno . nerazumljivi tehnički fenomeni koji su izazvali posmrtno obožavanje vanzemaljskih posetilaca? .U dvanaest knjiga sam sakupio indicije koje treba da dokažu i da učine razumljivim posetu vanzemaljaca pre mnogo hiljada go-dina.kao što to nauka sve više konstatuje . takode znam. akoje moguće. meniri u francuskoj Bretanji? . dimom i bukom? . Iz rasprave sa studentima stalno saznajem koliko su zainteresovani za ovu temu. Traži se stanarsko pravo. monumentalno parki-ralište u Stonhendžu. ako . naći odgovore na sledeće: . supstanca svih mitologija? .Šta su bili povodi za nastajanje najstarijih religija? Prirodne pojave? Načini ponašanja koji se psihološki mogu rastumačiti ili/i pogrešno protumačeni. da se sa tim ne mogu probiti na svojim seminarima.Iz kog razloga nasleđeni sveti spisi pojave boga stalno dovode u vezu sa vatrom. Realnost naše prošlosti spada u nasledstvo. Oslo-bođena tradicionalnih "rešenja" takva pitanja bi trebalo bez predrasuda ispitati i. zemljotresom. trebalo bi ispitati pomoću najmodernijih tehničkih po-moćnih sredstava koja stoje na raspolaganju fakultetima.ta se može predstaviti pod religioznim ili mitološkim likovima iz predanja koji su sa bukom nestajali "prema nebu"? .Kako se mogu razumeti pomeranja vremena predstavljena u mnogim predanjima? Zašto su za "bogove" drukčiji protoci vreme-na nego za Ijude? -Zaštoje za sve religije zajednička misao o povratku Boga ili Bogova? Zašto se Ijudi plaše tog povratka? . U toj predstavi nije ništa nelogično sem naše nadmenosti u pretpostavkama da smo mijedini inteligentni oblici života u Univerzumu.Kako je čovek postao inteligentan? Da li piitem do sada pretpostavljene evolucije. Pri tome bi pretpostavke o poseti vanzemaljaca Zemlji mogle istovremeno da daju sveže impulse za više naučnih grana.Kakoje nastao prvi život na Zemlji? Nijedan ozbiljan naučnik više ne tvrdi da je ovo pitanje skinuto sa dnevnog reda. .

Kako mogu stari hroničari i proroci da tako beskompromisno tvrde da su izvesna znanja dobili od "nebeskih učitelja"? . Takođe bi naciljani udari kometa ili asteroida mogli da utiču na brže okretanje Venere u dnevnom i noćnom ciklusu. "Terraforming" žejms Eduard Oberg radi kao kontrolor leta u Džonsonovom ••--astronautičkom centru agencije NASA u HJUstonu. Njena atmosfera sadrži isuviše ugljen-dioksida i paru sumporne kiseline. kao narodi Maja. rekao je moj zemljak Johan Kaspar Lafater (1741-1801). koji su tako precizni da su posle šest hi-ljada godina morali da se koriguju samo zajedan dan? . zaokrožena slika sveta. Mnogi pogledi će morati da se revidiraju. špekulišu oni.Zašto na celoj zemaljskoj kugli tako mnogo naroda.grebanjem stvara slike koje se mogu razaznati samo iz vazduha? . "Kao prvi kandidat za terraforming nudi se Venera." U stručnom jeziku se postupak za preobražavaiye beživotnih svetova u upotrebljive planete za Coveka naziva "terraforming".Kako se pojavio kult čisto tehničkih sprava . Ovaj pojam se pojavio prvi put 1930.. godine.Zašto su Ijudi izgradili hramove u kojima su živeli "Bogovi"? Zašto građevine hramova često predstavljaju pretpostavljene du-plikate "nebeskih rezidencija" ili leteća konačišta "Bogova"? . Za Zemaljske uslove Venera je isuviše vrela. "Možda ovo zvuči zapanjujuće". predstavlaju božije figurice kao "bića sa šlemo-vima"? Zašto su svuda slični motivi na crtežima po stenama? . međutim: "Saznati da se grešilo samoje priznanje daje čovek danas lukaviji nego juče". Pošto sam nabrojao šta bi tehnički bilo moguće. hteo bih da pokažem šta bi trebalo da bude još moguće u sferi fanta-stičnog. Ako odgovori na ova pitanja nastaće jedna nova. pomoću veštačkih sredstava. a ovaj bi se istopio na užarenoj Veneri i tako bi nastala vodena para koja je važna za život. Osim toga ona se isuviše polako okreće. kaže Oberg. Solomonovih letećih kola? Kako je nastajao hindusko mnogo-boštvo čiji svaki Bog raspolaže specifičnim sposotinostima? .Koliko ima istine u tvrdnji prastarih "Bogova" da su Zemlju zajedno sa živim bićima "stvorili" u etapama? Nauka ima reč." Planeri terraforminga ozbiljno razmišljaju da izmene te uslove. preobrate u Zemlji slične planete. Komete bi se rnogle. nezavisno jedan od drugog. godine u naučnofantastičnom romanu V. Komete se sastoje delom od leda.Zašto su Ijudi uvek tražili blizinu Boga na visokim planinama? Zašto su njima gradili oltare prevashodno na visokim vrhovima? Kojoj svrsi su služile tamo podnošene žrtve? . crpli svoja zapanjujuća astronomska i matematička znanja? Iz kog izvora su uzeli narodi Maja svoju "tablicu tame" koja pokazuje svako pom-račenje Sunca i Meseca u prošlosti i budućnosti? Ko im je dao podatke o orbiti Venere. atomskim eksplozijama izbaciti iz putanje tako da se njihovi komadi sudare sa Venerom.Nojevog kovčega. Obergkaže: "Brži broj okretaja planete stvarajače magnetno polje i time smanjuje ozračenje od Sunca.Nekada se verovalo daje ona bliznakinja Zemlje. Danas znamo daje na njoj kao u srednjovekovnim vizijama pakla. Obergje konkretan.Zašto se rano Covečanstvo podvrglo muci da . Olafa Stepldona "Prvi i poslednji Ijudi" i znači preformi-ranje Zemlje Ui stvaraiye novih svetova. ) U njoj upozorava na fantastične mogućnosti da se čitave planete.Odakle su stari kulturni narodi. otkud inicua-tiva za kult Sunca i zvezda." .Odakleje došla ideja za prastare religiozne simbole. za kult "letećih brodova"? . "ali koncept da se planete pomoću veštačkih sredstava preformiraju delom nye ništa revolucionarno. To je bila već hiljadama godina tema literature i mitologije. Onje obja-vio značajnu knjigu "Nove zemlje" 1981.

Oko 400 godinakasnije. na ekvatoru u vlažnoj džungli. Od devet planeta koje kruže oko našeg Sunca.Sledeća mera bila bi proizvodnja plavih algi u genetičkim labora-torijama od kojih bi nekoliko hiljada tona trebalo ubaciti u atmosferu Venere. Nešto niži i nešto viši pritisak podnosi se bez specijalnog odela. Medutim." Čovek odoleva. Mada su danas samo teorije.da se vrele (Venera) i hladne (Mars) planete mogu nakraju krajeva preobraziti u nebeska tela slična Zemlji. I. kao sporedni proizvod. Posle nekoliko vekova. Zemlja se nalazi na upravo idealnom rastojanju: nikada nije prehladno. u proredenom vazduhu na visoravnima Anda.polazeći od tehnološkog i biološkog znanja . pritisak sadašnje atmosfere Venere bi ga "razmrljao". otprilike. profesor Fric Cvikli. u suvoj pustinjskoj žezi. sto puta veći od vaz-dušnog pritiska na Zemlji u visini površine mora. živi u grenlandskoj hladnoći. Idealno rastojanje od Sunca čini Zemlju "Ijudskom planetom". godine naše ere egipatski astronom Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (120-180) dopunioje tadašnje znanje "Ptolomejevim . 280. izračunaoje Oberg. naše Sunce je sasvim obična prosečna zvezdica. Sa prečnikom od 1. a sem toga morao bi se zaustaviti efekat stakle-ne bašte. Ovejednoćelijske alge posedujujednu stvarnofenomenalnu osobinu . On se prilagodava. priznati naučni-ci. a takode bi se i atmosfera Venere totalno izmenila. na drugim planetama život sličan životu na Zemlji ne bi uopšte došao u obzir. vladajte biljkama i životinjama. Čoveku treba atmosferski pritisak od oko 215 grama na kubni santimetar. na našoj susednoj planeti bilo bi ipak pretoplo za Ijudsku egzistenciju. zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.mogu da žive i na visokim temperaturama. Džejms Oberg nema samo jedan predlog. Zna se da na Marsu i Veneri ovo izgleda kritično. debelokorne trajne ćelije sa rezervnim materijama. U poređeiiju sa 200 milijardi sunaca. ali danas je poznato da je njegova pretpostavka bila pravilna: Sunce se nalazi u središtu našeg Sunčevog sistema. Da bi preživele u nepovoljnim životnim uslovima one stvaraju velike. što je najvažnije. nikada pretoplo što su idealni uslovi za razvoj svih zamislivih životnih oblika. kao štoje pokojni švajcarski astrofizičar. ugljen-dioksid pretvara u kiseonik. Aristarh je bio ismejan. To neće ići tako glatko i jednostavno kao u ovim fantastičnim idejama koje sam vam skraćeno skicirao. On predlaže veštačke oblake od prašinekoji stvaraju hlad i sprečavaju osunče-nje i koji bi mase vodene pare pretvorili u kišu za stvaranje okeana. Pri tome se. Kojoj okolnosti možemo da zahvalimo za povoljan položaj u ko. u izvesnim predelima Venere vladala bi klima slična nekom našem južnom moru. "Bespomoćnost i nezadovoljstvo su prvi preduslovi napretka". Položaj Zemlje Suncev sistem se sastoji od jednog Sunca i jedne ili više planeta. Svatakva razmišljanja sujoš u povoju. Pravi problem predstavlja pritisak u atmosferi Venere koji je. potčinite Mars. mladi naučnik Aristarh sa Samosa (300-230) postavioje hrabru tezu da Sunce i fiksne zvezde stoje nepokretni. podnosi najrazličitije klime ili uživa u njima. rekao je Tomas Alva Edison (1847-1931) i učinio je "neverovatna" tehnička otkrića koja su promenila svet. a da Zemlja kruži oko Sunca. a da se Sunce okreće oko Zemlje. naime 150. one se masovno razmnožavaju! Svojom razmenom materija redukovale bi visoko učešće ugljen-dioksida u atmosferi Venere. godine pre naše ere. međutim.3 smosu? U stara vremena Ijudi su bili ubeđeni da je Zemlja u središtu Univerzuma. Međutim.4 miliona kilometara onoje veće od Zemlje "samo" 109 puta. razmišljanja pokazuju . koji je predavao na Kalifornijskom institutu za tehnologiju ili profesor ovako: "Rastite i razmnožavajte se. Međutim. našeg Mlečnog Puta.

koji nose njegovo ime. Kopernik je utvrdio: ne Zemlja. 1 Kopernik se prevario videći da su putanje planeta oko Zemlje kružne. Tek su tri zakona Johana Keplera (1571-1630). a oko nje se okreću Mesec. otkrili: .geocentričnim sistemom" u kome Zemlja stoji u središtu. a vrlo daleko izvan toga i jedan krug sa mnogo zvezdica. planete i Sunce. Sunce je u središtu našeg planetnog sistema prividno kretanje zvezdanog neba potiče od okretanja Zemlje. godine svoje glavno delo "Sedam knjiga o kruženju nebeskih tela". Nije čudo što je on ostao važeći hiljadu i po godina dok genijalni Nikola Kopernik (1474-1543) iz istočnopruskog Torna mje napisao 1543. Geocentrični sistem ovog Aleksandrinca sadržao je celo antičko znanje astronomije i matematike.

a najsporije na najudaljenijoj tački od Sunca. sve aranžiralo na novim putanjama. Naš Sunčev sistern se uravnotežio. a indirektno proprocionalna kvadratu njihovog rastojanja"."' . Ova tri zakonaje dopunio Isak Njutn (1643-1727) kojije prilikom svojih studija u Kembridžu naišao na Keplerova dela. recimo. ali bi Mars. . Oni kažu: "Stvorimo nove odnose gravitadje u nekom Sunčevom sistemu! Minirajmojednu planetu i druga nebeska tela biće oterana na nove putanje! Nove putanje se mogu.e nauke" koje sadrži Njutnov Zakon o gi-avitaciji. Pogonski motori koji bi to mogli da učine spadaju u oblast najdalje utopije.da se planete kreću najbrže na tački najbližoj Suncu. unapred prora&unati. privlačne snage masa bile bi pome-rene. zaslugom nekog čarobnjaka. Pojednostavljeno rečeno: između razdaljine neke planete od Sunca. a kod ovih razdaljina nekoliko dese-tina hiljada kilometara ne znače ništa. zapitao se: zašto predmet. sa priličnom tačnošću. doduše. Kao po redu vožnje devet planeta opisuje svoje elipsaste putanje. inženjeri "terraforminga" ne daju se odvratiti sadašnjim statusom. mogli bi se stvoriti "Zemlji slični" svetovi ako se neka hladnija planeta pomeri na putan-ju bližu Suncu ili ako se vrela Venera udalji od Sunca. teore-tičar i pažljivi posmatrač svakodnevnih pojava. Zakon kaže: "Dve mase se privlače silom koja je direktno proporcionalna proizvodu mase. a ni veštački oblaci od prašine da bi se vrela planeta ohladila.da su putanje planeta oko Sunca elipsaste. bio lociran bliže Suncu. U ova-kvim okolnostima ne bi više bila potrebna ogledala prečnika hiljadu kilo-metara da hi se zagrejala hladna planeta. Ali kako bi se mogle "pomeriti" planete? Vasionska kolonija u tami vasione Uz najhrabriju tehničku fantaziju ne može se zamisliti energija koja bi mogla da pomeri planete sa njihovih putanja.da one utoliko sporije kruže oko Sunca ukoliko su dalje od njega. njene mase i njene brzine postoji uzročni odnos. ili ako bi iz njih bila uklonjena neka postojeća planeta? Ravnoteža bi bila narušena. Njutn. Šta bi se desilo kada bi iznenada. Posle dužeg vremena bi se. Dakle. koji se baci u vazduh ponovo pada na Zemlju? Odgovor se nalazi u njegovom životnom delu "Matematičke osnove prirodn. a Merkur bi možda bio čak izbacen u drugo sazvežđe. uletela nepoznata planeta u te putanje. . Međutim..

3. mada se ona mora približiti nešto bliže Suncu. 4.. Robotske sonde su u munjevitim izletima pokupile podat-ke o šansama za život. 2. planeta: džinovsko nebesko telo. i Bog reče: neka zemlja stvori živa bića: stoku.. i tada reče Bog: vodu ispod neba skupiću najedno mesto. samo ne nedostaje vreinena. porasla bi temperatura i počelo bi kruženje voda . Rezultati postoje . stvorili bi se okeani. "Terraformmg"! Ludo. gde uran. Već pred uletanje u novi sunčev sistem astronomi su odabrali šest planeta. onekomadaju 5. napravili spektralne analize i izmerili temperature površine. Senzori javljaju gde se nalazi led. Komadi pete planete sudaraju se sa drugim nebeskim telima... od čega voda vrvi. Njima ništa ne znači da ostanu pet stotina godina u novootkrivenom sunčevom sistemu. gde gvožđe. da otuda koriste sirovine i istovremeno da nadgledaju eksperiment "Izaslaničke misije". kao što je očekivano. 1 Bog stvori velike morske životinje i sve što tamo živi i kreće se. Kao štoje ranije izračunato.kiša. i Bog nazva to suvom zemljom. Geneza.. To samo tako zvuci. da bi pratili razvoj svog eksperimenta. Buše kilomet. 1 Bog reče: neka iz zemlje izraste mlado zelenilo: zelje koje ima seme i drveće sa plodovima koje po svojoj vrsti na zemlju plodove donosi. a timeje naučna elita rešila problem energije. šesta se udaljava. mnogo prirodnih bogatstava u rudama. Utopijski. njihova "planeta"je vasionsko naselje.energije i zadatka misije reše jednim udarcem. na praznik neba! 1 to se desi. planeti. Vrhnnac poduhvata bila bi planirana veštačka mutacija najrazvijenije vrste -"stvaranje" intilegencije. bez života. 1 % argona. 1 Bog vide daje to dobro. a gde titan. planeta: temperature preko 700 stepeni. .. .7 % ugljen-monoksida i 0. Verska braća "Izaslaničke misije" sada imaju svoju željenu planetu na ide-alnoj putanji Sunčevog sistema.Hipoteza: Jedan vasionski habitat već je 500 godina na putu i približava se nekom sunievom sistemu. Medutim. 6. Istovremeno se aktivira čitav lanac vodoničnih bornbi.. planeta: sterilna. Treća i četvrta planeta približavaju se Suncu. Njihova domovina. on nazva more. planeta je pogodna za gajenje života "po njihovom uzoru". zatim razne primi-tivne životne forme. u kojemu je seme prema njegovoj vrsti. Igumani "Izaslaničke misije" likuju: 3.. stalna zaleđenost. led. Avetinjski. a vasionski habitat se pomera na bezbedno mesto. .1. a tamo gde se skupila voda. planeta: temperature do 20 stepeni na ekvatoni.arski duboke rupe u 5. ". medutim. izdašno. a zatim biljke i živa bića svih vrsta. postoji primitivan život. da suvo postane vidljivo! 1 to se desi.. i Bog vide daje to dobro." . Generacija "X" vasionskih naseljenikane pokazuje ni najmanji interes da ode u neki novi svet. ujedan prsten.. doduše. posle dužeg putovanja kroz tamu kosmosa habitat mora da dopuni svoje zalihe energije. 5. Sunce ovog stranog sunčevog sistema je. Posle stolećima dugog leta nedostaje sve.. takode. Komadi se brzo hlade. Posle dugih proračuna mkovodeća tela sastavljena od naučnika i igumana odlučuju da oba problema . Neka vi-vi voda od živih bića. ne smeta da u meduvremenu odu do tri najbliža sunčeva sistema i da se posle dve i po hiljade godina vrate. biblijska praistorija stvaranja sveta u osnovi ne govori ništa drugo.. 2 % azota. Prevashodna briga naučne elite kreće se u pravcu stvaranja energije. planeta: užareno tečna. svaku prema svojoj vrsti! 1 to se desi. a ipak najveći deo njih skuplja se.3 procenta kiseonika. Generacije rođene u kosinosu odavno duže žive od njihovih predaka. Od tada roboti mogu da eksploatišu sirovine svake vrste direktno sa novonastalih asteroida. 0. atmosfera pretežno od inetana i amonijaka. Prvo bi se posejale plave alge koje proizvode kiseonik. i sve leteće zverke svaku prema svojoj vrsti. Njima. 1 Bogvide daje to dobro. planeta: led ispod zamrznute površine.. planetu i uravnoteženi sklop ovogsunčevog sistema dospeva u haotično stanje. Tada bi se rastopile polarne kape. bez atmosfere.oblaci . a ptice neka lete iznad zemlje. džinovske ledene kape na polovima. izračunali njihove putanje. slaba atmosfera sa 96 % ugljendioksida. orkanske bure od peska i vodene pare. nedostaju sirovine.... gmizavce i polj-sku divljač.

U vezi s tim astronom i astrofizičar profesor Nikolaus Fogt sa univerziteta u Minhenu kaže: "Intenzivno istraživanje manifestacija vanzemaljske intergencije trebalo bi da otpočne u našem sopstvenom Sunčevom sistemu. Dok se drugi svetovi nalaze izvan naših mogućnosti ispitivanja ne ostaje nam nikakav drugi izbor. Sa pretpostavkom da su obe "ubačene". moje mišljenje nije jeretično.mi postojimo. Moramo prvo u našem Sunčevom sistemu da tražimo odgovor. Da li se život prenosi putem inteligentnih životnih oblika od sunčevog sistema ka sunčevom sistemu. dugim prilagođavanjem. Možda oni borave sakriveni u asteroidnom prstenu ili negde u spojnom planetarnom sistemu Umesto završne reči uz ovaj kompleks problema citiraću Vilhel-ma Jensena (1837-1911) jednim umnim stihom: Ko prvi dobije ideju.za koje uzimam slobodu da tvrdim da su nekad postojali .nemaju odgovor. Američki astronom Džon A. Možda ista pitanja uznemiravaju vanzemaljske civiliza-cije. 1 strani astronauti .Svestan sam da ovom alegorijom šokiram. Za našim sopstvenim životom ne moramo više da tragamo . kao što mi u rezervatima za divljač posmatramo ponašanje životinja.imali su nekad i negde svoje poreklo. veštačke mutacije "spolja"? Naravno da mi je poznato da život i inteligencija mogu da nastanu kako na Zemlji tako i negde u vasioni. onda to svako može i ume. možda. Ukoliko stvarno živimo •u zoološkom vrtu. mi moramo početi sa istraživa-njem kod nas. gde treba da istrazujemo vanzemaljske životne oblike? Na Bernadovoj zvezdi (udaljenoj šest svetlosnih godina). Bel nabacio je u svojoj studiji "Zoo-loška hipoteza" pitanje da nije čovek. prastara pitanja odakle smo. da će mi se prebaciti da tehniziram božanski akt stvaranja sveta. kao što to smatra mogućim nobelovac Fransis Krik u svojoj knjizi "Sam život"? Da li inteli-gencija ne nastaje slučajno. na Siujusu (uda-Uenoj osam svetlosnih godina)? Ne. nego putem sračunate. Stara. Kada se otkriće konaCno razume. Međutim. kadaje sve počelo i kako . Prvo mu se godinama smeju. mi Ijudi smo sami sebi najbliži. treba da pokušamo da se probijemo do rešetaka i da otkrijemo naše čuvare. Prema mom razumu. Svejedno gde se može naći odgovor o vanzemaljskom životu. u našem Sunfievom sistemu. pitanje se prebacuje u neki drugi sunčev sistem. posebna vrsta koju su odgajili vanzemaljci i koju oni posmatraju iz vasione. na Alfa ken-tauri (udaljenoj četiri svetlosne godine). .

Takoje bilo i pre mnogo hiljada godina kada su se vanzemaljski kosmonauti "prikazali" prvi put našim primitivnim precima. godine u brdovitom predelu Nove Gvineje živelojejoš preko milion urođenika koji nikada nisu nešto čuli o belim Ijudima. Toje dokazano. ne razume šta se dešava. koje na tamnom nebu sa grmljavinom proizvode kišu zvezdica. legende. u uslovima kamenog doba i ništa nisu znali o teh-ničkim . Oni nikada nisubili videli nešto slično. Takojebilo prekjuče ijuče. Nastaju priče. zaboravljenog ostrva u Južnom moru? Šta se dešava u glavama australijskih domorodaca pored čijih pećina iznenada pro-tutnje tenkovi? Kako reaguju patuljasti Pigmejci u afričkoj tropskoj šumi kada se helikopter uz zaglušujuću buku spusti pred njihove kolibe od slame? Kakvo iznenađenje dožive Eskimi kad ugledaju podmornicu koja ispliva između santi leda u blizini njihovog igloa? Kako je izgledalo kada su prvi beli zavojevači počastili svojom iznenađujućom posetom Indijance u Južnoj i Centralnoj Americi? Susreti tehnički razvijenije sa nekom primitivnom kulturom na-zivaju se "konfrontacije kultura". Njegova čula javljaju nešto totalno nerazurnljivo. utoliko su grotesknije posledice. Oko 1930. kada su beli konkvistadori prodrli u netaknute rajeve "divljaka". nedodirnuti od stranog sveta. doduše. Istraživanja u Novoj Gvineji Raojedna od poslednjih belih mrija na karti sveta koloniziranaje Nova Gvineja prvo od strane Holandana. pa i nove religije. nešto uporedivo. godine. Engleza i Nemaca. šta se još i danas dešava. naselili samo obalsku oblast. Znamo šta se dešavalo prekjuče i juče. BIez Paskal (1623-1662) Tako se ponašaju Ijudi koji se iznenada konfrontiraju sa hićima i predmetima iz poslovično vedrog neba. Živeli su u plemenima. za njih prihvatljivog. objašnjenja. jer su konfrontacije kultura stalno u sebi skrivale seme za nove kultove. na stanovnike nekog usamljenog.II FANTASTIĆNA STVARNOST Prošlost i sadašnjost naša su srcdstva. smenili Australijanci. 1920. Ispitajmo to na primeni i izvucimo iz toga zaključke. Odakle dolazi ono štoje pred njima? Šta hoće od njih ove strane spodobe? Da li ovi nepoznati predmeti predstavljaju opasnost za njih? Razgovara se i savetuje i zbog nedostatka nekog. ne nalazi iskustva sa kojima može da uporedi ovo upravo doživljeno. međutim. koji su. nagađa. Ukolikoje veća razlika svetova koji se susreću. o čijem postojanju nemaju pojma? Kako reaguje čovek iz kamenog doba na neočekivani bljesak svetlosnog zraka iz džepne lampe? Kakav utisak ostavljaju vatrometne rakete. kada 511 ovi prvi put videli tehničke naprave koje su im bile nerazumljive. Klan se sakuplja. savetuje. Buciućnost sama našaje svrha. a koja ni u snu nisu sretali. a njih su zatim. Pnmitivac ne veruje svojim očima i ušima. On pre-tražuje sve vijuge u svom mozgu.

i kamere. nešto štojoš nikada nisu videli. godine i uspeli su da indentifikuju mesta događaja i da ih ponovo nađu. da su nekada Bogovi sišli sa neba i da su Ijude podučili. pričali su oni. Njih dvojica su napravili povećanja od materijala nastalog oko 1928. jerje mala-rija desetkovala mlade avanturiste. nose cipele. Oni su bili opsednuti mislju da se u dubini kopna nalaze velike količine tog traženog žutog metala. Ono što su saznali obrazložili su u jednom televizijskom dokumentarnom filmu Obojica su polazili od toga da još mora da živi neki Australijanac iz tridesetih godina." Jedan od onih sa neba upravoje uradio ono!". Smatrali smo te belce munjama sa neba. Mali broj njihje izdržao. drugom po veličini ostrvu ua svetn. zbunjeno stajali pred svakim predmetom bez obzira da li se radilo o šibici. do-duše. na austra-Ujskom obalnom pojasu. "Oni su jednostavno bili srećni što imaju mesto za tapkanje". Za njih su postojale samo dve mogućnosti. Groznica nije trajala dugo. Hiljade Ijudi. sem toga. žena i dece pevajući su nogama ravnali tle. Dok su oni posle višednevnog marša gradili logor urođenici su se sa poniznim držanjem približavali i donosili im šećernu trsku i druge poklone. ili su to bili duhovi izumrlih predaka! "U našem selu se proširila vest da su došle munje. Nekoliko starih urođenika su se prepoznali na fotografijama. nisu shvatali o čemu se radi. Oni.tekovinama novoga vremena. Taj se čovek pojavio sasvim iznenada. Sa kolonom nosača braća Li su preko planina prodrli u unu-trašnjost zemlje. Šta su osećali. niti nađeno zlato ka obali. dakle. Oni su se čak nadali dajoš postoje živi prastanovnici Nove Gvineje koji su bili deca ili mladići u ono vreme kada su ih belci otkrili. Moj meje otac poveo u lov i tada smo prvi put videli belog čoveka. Tim uporaim tragačima za zlatom pripadala su i braća MajkL Bendžamin i Džejms Li. koja su : poznavali. Pre nego što . a fotogra-fije od pre pedeset godina su ih prikazivale u keceljama i sa kopljima. kada su se neposredno konfronti-rali sa civilizacijom dvadesetog veka? Australijski istraživači Bob Konoli i Robin Anderson tražili su odgovore na ova pitanja. pantalone i košulje. Njihov prvi kontakt sa prastanovništvom ostao je kao svojevrsna dokumentacija. Braći Li je postalo jasno da ne mogu da transportuju sve što im je potrebno od obale u prašumu. koji je onda pripadao timu koji je doživeo prve kontakte sa urođenicima. Tu su bile i slike osoba koje su mogli da pokažu starijim stanovnicima. Oni su uvek imali sa sobom -sem oružja na boku i sita za ispiraiye zlata na leđima ." Bendžamin i Džejms Li potvrdili su taj utisak: "Mi smo bili nešto apsolutno strano za njih. zlanti plen je bio mali. kaže Bendžamin Li. Ono što im je tada prolazilo kroz glavu objasnili su ovi. urođenici. Ova tri tvrdoglava Australijanca imali su hobi da fotografišu i snimaju filmove. godine. Njimaje takođe uspelo da privuku urođenike za rad na improvizovanom malom aerodromu. Sada. izbila je zlatna groznica 1926. njihovi zemljaci Konoli i Anderson mogli su da se vrate na to. olovci ili makazama. Smrtno sam se uplašio i počeo da plačem. Neki od hrabrijih omirisali su zaostavštinu belog čoveka i utvrdili da nebesko govno smrdi isto tako kao i zemaljsko. koji mogu da opišu taj događaj iz svog ugla. Odakle li dolazi? Možda sa neba ili iz reke? Bili smo potpuno zbunjeni. a. Nikada pre toga nismo videli takvo biće. kako objašnjavaju braća Li. Potrudili su se da nađu avionsku vezu. Konoli i Anderson imali su sreću. Drugi su govorili da su to naši preci koji sn se vratili sa onog sveta. izvestioje špijun. ili su ovi stranci morali doći sa neba. konzervi. Na Novoj Gvineji. Hiljade Australijanacaje potražilo svoju sreću u vrelim priobalnim oblastima tog stranog sveta. urođenik nije skriven posmatrao kako jedan od belaca spušta pan-talone i vidljivo izbacuje svoje izlučevine." Štabi inače trebalo da misle? Postojala su stara predanja. Oni danas drukčije izgledaju. ali rad im je činio zadovoljstvo. osamdesetih godina. šta su mislili ovi zakasneli Ijudi iz kamenog doba. još živi. Prastanov-nici su. Jedan staracje ispričao: "Tada sam još bio dete.

Nesporazumi su otklonjeni.. Ispirali su pesak i odvajali male žutekamenčiće iz čudnih činija. hi-ljade radoznalih urođenika bile su prisutne kada se avion spustio na utabano zemljište. ponovo se dešava i u našem veku. oni su ostali u ubeđenju da oni nisu sa ovog sveta. jer nisu znali sta se otuda spušta. a mnogi su se čvrsto zagrlili u vrištali od straha. Kargo-kultovi stalno nastaju Ono što se pre više hiljada godina dogodilo. kada su tudi astro-nauti posetili pračovečanstvo. Jedna stara ženaje ispričala da su se prilikom sletanja džinovske ptice bacili na zemlju i sakrili lica. Kako se inače može objasniti njihovo neobično ponašanje? Godine SM prolazile.je avion pozvan radiom objasnili su urodenicima da će sa neba doći velika ptica." Malo po malo. da će sa sobom doneti mnoge lepe stvari. a da se pepeo i kosti bacaju u reku. koji su u reci tražili svoje kosti . nastao bi neki novi kult. čak su stalno novi dolazili. Bendžamin Li je posmatrao: "Ljudi su bili kao u panici. To mora da su duhovi njihovih predaka! Odvajkada je postojao običaj da se mrtvi spaljuju. Razumljivo. A šta su radili ovi stranci? Oni sii stajali satima u reci. zatirn su pobegli i sakrili se. u meri u kojoj je bilo moguće razumevanje. kao amin u crkvi. Jezička barijera je probijena. moramo se upitati. neka nova religija. a mlada generacija prastanovnika većje podučavana u školama koje su osnovali belci. a u svome stomaku čak i Ijude. medutim. nrođenici su počeli da uče. Upravo bi se to desilo. da su belci posle kraćeg zadržavanja nestali tako naglo kao što su se pojavili i da se nikada više nisu vratili? Sigurno. Međutim. mnogi od njih su bili tako prestrašeni da su pustili vodu. kult o precima koji se vraćaju. . Dakle.kult o belcirna koji su sišli sa neba u jednoj ogromnoj bučnoj ptici i ponovo tamo nestali. to su moralibiti njihovi mrtvi precikoji su u recitražili svoje sopstvene ostatke. Belci su ostali. šta bi se desilo. urođenici su shvatili da ovi čudni belci nisu nebeska bića.

Do danas nije moglo da se razjasni koje bio taj Džon Frum i da li se iza njega skrivalo neko zivo biće. navodno prosvećenom. . konzerve. vojnici imaju stalno kod sebe robu (kargo).daje. jednostav---. avanturisti. Zaštojoš raditi. jer im je obećana i zato što im taj kargo pripada. Ostrvljani su u očekiva-nju obećanog karga noćima igrali u divljoj ekstazi. sve što jedna takva bogata okupaciona sila ima u prtljažniku. kamera. naročito zato štoje izgledalo da svetbelaca raspolaže neizmer-nim količinama robe. Urođenici su prihvatali ovu robu kao stvar samu po sebi razumljivu. Sada su znali da su "njihov Bog" Džon Frum i njegovi proroci bili u pravu. godine kada su se urođenid naglo povukli iz svojih sela u džunglu. igračke. „ tek one hiksuzne! Oni zainteresovano posmatraju šta stranci aie sa tim stvarima. Sve ono što su velike ptice. šta njima izvode. oduševljenju na Tani nije bilo kraja. Moramo sebi predstaviti da su prastanovnicima r "nate stvari koje su za nas razumljive same po sebi. kako? Otkud strancima 'a bogatstva za koja. taj Džon Frum rasturio je društvenu etrukturu roalog ostrva Tana.blagoslov i Djima stigao s neba. koji su ostrvljane prevodili u hrišćanstvo. "Roba" je sve: puška. U to vreme su se pronosile priče da Džon Frum ima tri sina: Isaka. zatim. kod "primitivnih" prihvataju zdravo za gotovo isto kao i u našem. misionari. pa i šešir. Tako nastaju kargo-kultovi. istovarali na improvizovanim aerodromima učinilo ihjejoš pohlepmjim. Sopstvena posmatranja ih dovode do zaključka da su se rnrtvi vratili i da su za njih iz svoga čudesnog sveta doneli kargo. transportni avioni. naočari. lakve čudne predmete. napijali su se i poklanjali sve što su imaUJerje trebalo da dobiju mnogo lepše stvari. nisu bili zadovoljni. Pri tome im se budi želja da . Međutim. Medutim. očigledno. Misionari adventista i presbiterijanaca. Da li se kod ove sumnjive pojave radilo samo o glasini? Glasine se. Amerikanci iskrcali na Tanu situacija sejoš više iskomplikovala. Literafrura navodi sa tog ostrvajedan upravo klasičan slučaj kargo-kulta koji tamo i danas postoji. kada prvi put sretnu do tada neotkrivena urođenička plemena nedodirnuta nijednom civilizacijom. imali tarnnu boju kože. pitali su se.Kargo je reč uzeta iz engleskogjezika i znači: roba. Mislili su što se tiče količine robe kojaje iskrcana sa ratnog broda . Etnolozima i teolozima je poznato da na udaljenim ostrvskim predelima Mikronezije i Melanezije arhipelazima u severozapad-nom. svetu. Kada su se. teret. Štaje tako naglo ušlo u te Ijude? Polako se saznalo da se na delu ostrva pojavio "Džon Fi-um" i najavio novi svet u kome niko više ne mora da radi. ali ima 11000 staoovnika ijedan aktivni vulkan. kao i oni sami. u stvari. Hteli su da imaju i takve avione kako bi kargo . kada će Džon Frum uskoro da ih usreći! Kada su se pojavili australijski hidrokrilni čamci i na kraju jedan američki nosač aviona. Bioje to za njih neoborivi dokaz da kargo ni u kom slučaju ne pripada samo belcima. čokoladu. Ostrvljaiii su ugledali vojnike koji su. odnosno zapadnom Tihom okeanu . u svakom sluCaju. «Jifdiko dode blagoslov sa neba možda bi i oni sami mogli da iAiTa kargo. skupocena dobra. mreža za komarce. ne moraju ni da rade? U in'ia "divljaka" razvijaju se dva alternativna rešenja za tu zago-ili ove strane spodobe imaju svoj kargo sa neba ili od svojih . jer će kargo biti deljen u ogromnim kolicinacaa. čak donji veš i veštačka vilica. noževe. Klasični kargo-kult Hebridi se nalaze u Tihom okeanu i njima pripada osamde-set ostrva.postoje brojni kargokultovi. Svejedno da U pravi ili izmisjen. premalo karga za njih. Amerikanci su pokla-njali mnoštvo kargoa urođenicima: žvakaću gumu. tovar. našli su se pred zagonetkom. Jedno od najmanjih je Tana koje je dugo samo pedesetkilometara. zbog toga urodenici pokušavaju da se prijateljski drugom svetu u kome nema telesnih mana i u kome ima svega što zažele i da u tom drugom svetu niko ne živi u bedi. Jakova i Lastuana (od last one. Po osti-vu su stvarno tumarala tri osti-vljanina u dugim odorama kao "proroci" Džona Fruma i obećavala kargo koji treba da stigne. poslednji). konzerva. Biloje to u maju 1941.-h predaka. Štaje kargo-kult i kako on nastaje? Osvajači.

te velike. godine Amerikanci su na Novoj Gvineji pretvorili oblast oko Holandije u bazu.: stavljeni su i "lekari" i "bolničarke". No.neracije moći da učestvuju u bogatom kargo . stvara neku vrstu ogledala u kome ćemo se sami ogledati. medutim. jer su bili ubeđeni da će kargo stići do njih samo pod tim čarobnim znakom. Međutim. Poreklo i razvoj kargo kulta i drugih kultova stvaraju nam šansu za pogled u našu sopstvenu prošlost. za svaki slučaj. kultnu odeću? Koji prastari model je služio za krunu. "spase-nje". Avioni su neprestano sletali i donosili rezerve za rat na Pacifiku. Takođe. lako tako blizu sreći. neko nerazumevanje tehnike. Osti-vljani su se povukli u sebe. Kargo nije punio šupe. Ponovo je bilo onako ka-ve američkih vesnika bogova. Oni nisu imali pojma o svetskoj politici. konstatovao je Bertrand Rasel. samo u masi vernika i hiljadama godina prohujalog vremena kada su utvrđeni časovi rodenja religija. nije trebalo da nedostaju ni "poljske bolnice" koje su videli. Na napuštenim plažama izgradili su sa materijalom iz šipražja ogromne s'orske šnpe" u kojima su želeli da uskladište eventualni kargo. koji za biskupsku palicu? Od koga se videlo da se određene radnje mogu izvršavati samo u odeći kojaje protokolarno utvrđena? Šta imitiramo kada se u litiji na Brašančevo ulicama nosi "nebo"? Zašto se u oltaru zatvara "svetinja"? Odakle potiču uzori za anđele sa krilima i sveta svetla koja zrače? Odakle su stanovnici Zemlje preuzeli nerazumljive predstave kao što su one o Spasovdanu? Da li smo sami pronašli "bezgrešno začeće". uskoro je usledilo ' režnjenje. ostrvljani su. Odakle smo uzeli sopstvene uzore Odakle smo mi sami preuzeli uzore za naše kultne predmete. kao što su se i pojavile. "praotački greh". "Najveći broj i najgora zla kojeje učinio čovek čoveku potekla su iz čvrstog uverenja. Privremenoje tamo bilo stacioni-rano 400000 vojnika. vredno rade ono što su svakodnevno gledali Dečje sujeverje? Verovati u to bila bi lažna nadmenost iz koje potiskujemo ono što namje neraznmljivo. Između naših religioznih predstava i oblika ponaša-nja i ka. iz božjeg uzora. Od .blagoslovu. 1 mi ćemo morati da se pitamo o počecima i o uzrocima naših religijskih svetova. u isprav-nost pogrešnih ubeđenja". Šta su pogrešno raadili? ako lako navikmiti na blagodeti kargoa nerado su se odvikavali od . o razarajućem ratu na celoj Zemljinoj kugli. Ali milioni vernika i veliko vremensko rastojanje ne govore ništa o tome da li je na početku postojala neka zabluda. Domoroci. Ostalaje samo nada da će --. neobične ptice su nestale put neba bi-zo. tetovirali na svojoj tamnoj koži slova USA. Smatram iluzijom da se zapadne religije izvode iz božje reči.rgokultova postoji razlika u biti. miropotnazanj e? Bavljenje kultovima nastalim u našem veku. Ko su bili naši uzori i učitelji? Amerikanci kao vesnici Bogova To proleće 1945. naš -'kultni nakit. Holandski činovnici na osti-vu posmatrali su sa '-izumevanjem ove ludosti i smejali se. Neloiag je naterao svoje zimljake da na platou Ikelan izgrade pistu da bi kargo ubuduće n-ogao da im stigne direktno sa neba. većinom Papuanci. Mladi urođenici su se trimovali sjnom drilu. Prorok Starog zaveta Jezekilj detaljno i tačno je opisivao "gospodina" koji je sa velikom bukom na . Na kraju došli su do zaključka da bi morali da imitiraju strance dabi ponovo došli do kargoa. Stalno previdamo da su "naše" religije u suštini nastale na sličan način.U fazi tog orijastičnog očekivanja blagostanja koje će doći ostrvlja-nin Neloiagje objavio daje on ponovo rođeni Džon Frum i istovre-meno predodređeni kralj SAD i Tane. posmatrali su sumnjičavo i bez razumevanja šta se događa.lame i drveta sklepani su avioni po uzoru na američke mašine. Njihov svet bio je žbun! Stranci koji su preko noći upali u njihov svet izgledali su neizmer-m bogati i poklanjali su kargo u velikim količinama. ponašanjem Ijudi iz kamenog doba sadašnjice. :klona dobijenih bez muke.

da su urođenici sela Kajmari ubrzo po njegovom dolasku pojednostavljeno imitirali njegov hidroavion kojimje došao i da su ga poklanjali deci kao igračku. Dopatka. Na "ovoj stvari koja krade glas" ostale su reči strahopoštovanja i čuđenja pred "velikom pticom" koja im je donela kargo. Prema predanjima Pamona. kod Indijanacaje od prvelarekćuće parae lokomotive postao "vatreni konj". Venecuelski etnolog. njimaje doneo kult Bog Hirikavaji koji je posle boravka na Zemlji odleteo zvezdama. Tumač ih je pitao kakav utisak na njih ostavlja lansiranje rakete. Njena plemenska braća su se iščudavala ovom nebeskom čudovištu sa sigurne udaljenosti. za vreine njegove ekspedicije u Novu Gvineju dvade-setih godina. a telegrafski vod duž želez-ničke pruge "žica koja peva. Barcelo. kao da se to samo po sebi razumc: "To su Rusi!" Kako to? Gospoda Barcelo došlaje na trag ovoj nerazumljivoj stvari. ali je želeo da se jednorn vrati. Ono štoje videla vrlojuje iznenadilo: Indijanci su u nebesku oblast svoga boga Hirikavaji uci-tali neki strani objekat koji nije postojao na ranijim slikama na steni. Jedino vremensko rastojanje omogućava da se ovaj dogadaj primi kao "božja manifestacija". Neki član plemena čuoje da su Rusi izbaciH u vasionu "nebesko vozilo" satelit. U svojim istraživanjima gospođa Barcelo je otkrila i novije crteže na steni Pemon-Indijanaca. velike poklone. odvajao i arhivirao kargo-kultove iz vremena velikih otkrića. abonbo na sadašnjosti. bisera prošlosti. izveštava o markantnom slučaju modernog nastajanja mita." Često su pripadnici primitivnih naroda pokušavali da imitiraju tehničke konstrukdje. Ovo pismo je odštampano u jednom malom misionarskom listu i postaloje možda najređi dokument' o ponašanju primitivnih naroda prema stranoj tehnici: . Tašadaji sujemd za pravilo da su oni koji su iznenađeni u svom primitivnom svetu ispunjeni radoznalošću i strahom i da pokušava-ju da njima stranu tehnologiju objasne pojmovima iz poznate životne okoline. Posle opreznih priprema naučnici su prošver-covali magnetofon u pećinujedne porodice Tašadaja da bi takoreći na izvoru zapisali reakcije. Vest se proširila okolo. 16. Kameraje pokazala grupu Crnaca koji su sa čuđenjem gledali ovaj dogadaj.enika Pemona. B i s e r i iz kruga Kargo-kulta Moj prijatelj Ulrih Dopatka. jedna starica je sakrila lice i bacila se na tle. kojijoš radi na svojoj knjizi. godine BBC iz Londonaje emitovao u dokumen-tarnoj seriji PANORAMA film o poletanju rakete u Zahii u Africi. Kad su etnolozi prvi put helikopterom posetili pleme Tašadaja na Filipinima. Analogno tome. oktobra 1978. Takoje Frenk Harli konatatovao. f'emoni su bili ubeđeni u to da rnogu "preko Rusa" da pošalju vest svom starorn Bogu Hirikavajiju. Doneli su brzu odluku datri pisme-na coveka iz plemena napišu pismo Rusima i da ga daju jednom misionaru na dalji postupak. a ovaj je odgovorio. strane poklone samo ako budu dobri sa stanovnicima "velike ptice". gospoda L.bibliotekar Univerzitetske bibIioteke u Cirihu. Ponadali su se da će stalno dobijati fine. sakupljao je. kada su se odigravale konfrontacije kultu-ra. dozvolio mije da unapred preuzmem nekoliko priča. Onaje ispitivala indijansko ple-me Pemon u venecuelskoj oblasti Gran Sabana.njegove oči sleteo na Zemlju u "kolima" sa "krilima" i "točkovima". Jedan Crnac je odgovorio: "To su naši moćni prijatelji koji šalju vatru u nebo!" Moralo bi se još jednom otići tamo da bi se konstatovalo da li se razvio raketni kult. Naučnica je pitala v-hovnog svešt.

priredili su moreplov-cu Valteru Raliju (1552 . jerje na špan-skom. Ovaj se entuzijazam nije odnosio na surove osvajače. Da li vi gore nosite odela ili još idete u keceljicama? Pošalji nam komad crvenog platna. Kako si ti tanio gore? Mi ovde imamo mnogo katara. učinili uslugu da ovo pismo pošaljete mome pobratimu Hirikavajiju kojije pre nekoliko godina otišao na jednu od onih zvezda koje su blizu Mesecu. Njima je pomogla vera Acteka i Inka.1541). Najboljeje da ti siđeš ovamo i da im kazfeš kako si odleteo da oni ne bi sa time toliko razbijali glavu. šaljem ti ovih par reči na indijanskom: Chiricavai achike non pona adombaton piak! (Hirikavaji. jer se niko ne brine za nas. ne onih koje dolaze iz Brazila. Toje sve. u kome ćemo uživati ako budemo dobri. a kojije. Tako ćemo uništiti Karamaje i odstreliti ptice i divijač. dođi dole. trijumfalni doček. Hernandi Kortez (1485 . Ranije Indijanci nisu umirali i bili smo brojni.1547) i Francisko Pizaro (1478 . koji je za portugalskog kralja otkrio Brazil i uzeo ga u posed. Neka bude hvala misionai-ima koji nam govore da posle ovog života postoji neki drugi. nego one iz Uaranapia od kojih se zemlja ti-ese. ali danas nas je malo.1526). Pošalji nam par dobrih pušaka. Doviđenja! Tvoj pobratim Uaipajuri" Istorijske konfrontacije kulture Pozdravili su nas kao da smo došli sa neba". Dragi pobratime PIirikavaji. prema legendi napustio njihovo ostivo na jednoj "lađi od oblaka". . mnugo muva koje ujedaju i koje nam ne daju da spavamo. bolji život za nas. Takođe bih hteo da znam kako si otišao na one zvezde. Možda si odleteo na nekom orlu lešinaru? Danas nam obećavaju Rusi da se uskoro može tamo leteti. ništa mi ne pada na pamet. jedva se spasao od podaničkih poklonjenja urođenika. Ovaj nedvosmisleni nesporazum bestidno su iskoristili njegovi španski sledbenici. a i Pedro Alvares Kabral (1468 . Inače. napisaoje Kristifor Kolumbo (1451 -1506) u svom brodskom dnevniku posle iskrcavanja na jednom Bahamskom ostrvu."Vrlo poštovani Rusi. Ukoliko ovo pismo ne razumeš više. Šaljem n ovo pismo uz pomoć Rusa da ti dam vesti od tvojih rođaka i da ti kažem da nam od tvog odlaska ide loše i da mnogo patimo. kući kod tvojih rođaka. jer nas Kanaroaji (belci) ubijaju. Indijanci iz Virdžinije. ne znam šta od nas treba da bude. Dragi pobratime. molimovas. Dali biste nam.1618). koji je po nalogu svoje kraljice Elizabete 1 tražio Eldorado iz priče. Urođenici sa Tahitija su smatrali svetskog moreplovca i pronala-zača Džemsa Kuka (1728 . jer ma koliko razmišljao o tome. koji im se ponovo vratio. njih su prosto smatrali bogovima koji se vraćaju kući. na zemlju. mnogo p"o'iiva. koja je upravo za vreme dolaska osvajača obećavala ponovni povratak Bogova Kecalkoatla i Ticia Virakoha. moramo mnogo toga da preživljavamo.1779) za njihovog Boga Rongoa.

starosedeoci. Aborgiini. koji su predstavljeni moćnim debelim naočarima.spasle život u Australiji. Kada je Hans Bertram pisao i pričao svojim avanturističkim letovima nije izostavio priču koja opisuje su mu jedne obične pilotske naočari .kabinaje bila svojevreno otvorena . To su bili njihovi Bogovi. u napali njega i njegovog pratioca samo zato što su sa crteža nama već poznavali likove slične pilotima.Prilikom iskrcavanja na Haili Kolumbo je bio pretrpan poklonima od strane urođenika Ponovo smo u sadašnjosti. "Jedanput .

uboviina . Slićno se desilo 1565. Godinama kasnije dosaoje na Lo mesto njegov zemljak Landonie i našao stub okićen vencima i okružen žrtvama. Tamoje francuski kapetan Žan Ribo. Isto tako se u celoj Africi .1596). Nedodirnuti tehnikom urođenici ne znaju dalije nekasprava koja se kreće živo biće ili nije. radi obeležavanja poseda.nalaze kultna mesta u znaku sećaiija na pivu pojavu tajanstvenog belog čovekaNačini obožavanja su katkad i komični. Fransis Drejk (1540 . Stub i mesingana ploča su postali centar za religiozne 'finale urodenika.svuda gde su Porfrugalci i Španci markirali granice državnim simbolima ili ih saino obeiežili obojenim st. Na bozji svet ne asociraju samo lica nego i predmeti.mesinganu ploču na kojoj je bio izgraviran novčić od šest penija sa likom kraljice Elizabete I. doveo je 1579. Stvari koje su ostale od belih osvajača urođenici su uvažavali skoro kao kullnc objekte.pričvršcenu na jakom stubn . podigao stub i ukrasio ga grbom. godine u Floridi. Kada je dvadesctih godina Frenk Harli p.i'eduzeo svoju . gođine plemićku tit. a on sam je bio pretrpan pokloninia. a to mi je spaslo život od Ijutitih Aborigina!" pričaoje Hanc Bertram.Svetskom moreplovcu Džejmsu Kuku urodenici sa Havaja su se podanički bacali pred noge u životu sam smeo da izgledam kao bog. Za proglašenje svojine postavio je . koji je svojiin putovanjima korisnim za kiuuu ilubiu 1580. godine kalifornijsku obalu u engleski posed.ulu.

od togaje nastaia prava predstava. vojvoda od Edinburga. U martu 1965-godine. žrtvom za hidroavion. Kao epsdeinija širio se od sela do sela k'ult Džonsona. već da i njegov hidroavion obožavaju kao nešto "božansko'. međutim. Svako veče su se pojavljivali sa zaklanom svinjom. Ništa se nije znalo. Neka pozitivna vest o inerama pi-edsednika SAD Lindona B. Najveća zelja urođenika .ekspcdiciju u papuarske oblasti Nove Gvineje saznaoje da m-ođcnici smatraju ne Raino njega saniog za božansko biće. poglavice koje su vodile glavnu reč u Džonsonovoin kultu. osiin daje to neko dubro delo. i't'-ajne pristalice. donele su u misionarsku stanicu nekoliko džakova sa zlatnim nov-ceni . Svejedno. kult Dzonsona ima još i danas svoje tihe. Osti-vljani su proširili glas daje taj daleki predscdnik odličan vladar i gospodin koji voli Ijude. godine do pacifičkog ostrva NjuiIanover. Čak se i princ Filip. Džonsona prodrla je 1964. suprug engleske kraijice niože radovati jednom kultu: pleme lounhanas na ostrvu'Tana proglasilo ga je za svoga Boga. Da bi se stvorio kult nije bio potreban ni dn'ektan dodir sa nekom osobom.za to su hteli da kupe predsednika! Svestenici su poslali kući osti-\'ljane sa džakovima objasnivši im da se predsednik Džonson ne nježe kupiti. a čije bi i-posobnosti mogao da poboljša i njihov skromni doprinos.

Oni koje su domoroci videli bili su daleko od toga da budu "duhovi". . On odavno veruje daje njihov praotac Jelini nekada sa "bukom i grmljavinom!" izronio iz planine. zbog nedostatka tačnih pojmova. Pojavljuje se materijalizovan na zaprepašće-nje sekretarica i šefova u današnjim biroima. Trebalo bi biti Bog. da oni u najboljem slučaju moraju biti čulna obmana ili. Istrazivač ponašanja profesor Ireneus Ajbl ."duhovima". jer nije bilo tumača koji bi uneli jasnoću. Svet duhova izdržava sve što mu se pripiše! Skoro sam pročitao kod Getea ' jednu rečenicu koju je on izdiktirao svome sekretaru Ekermanu: "Stara istinaje u pravu da mi. onda sasvim realne ličnosti postaju priviđenja. Ajb ..Ajbesfeld." Prastanovnici nisu imali oči i ušiJer nisu poznavali predstavnike tudeg sveta.prisutni su duhovi. Njima se pripisuje natprirodna sila u odstranjivanju bolesti i kata-strofa. Ako se desi nešto nesvakidašnje wek se pojavljuju opisi koji. koji se pojavio 1985. Lik koji se često pojavljuje u naučno-fantastičnoj literaturije putnikkroz vreme: veliki profesor koji pronalazi vremensku mašinu i pomoću nje putuje kroz genera-cije u prošlost. Ako su u stručnoj literaturi duhovi prikazani kao aveti. Sveznajući su složni u tome da. Za njegovo eventualno pojavljivanje stalno se drže tri mlade devojke u pripravnosti. Primi-tivni narodi su nazvali te "pojave" tako jedino zbog toga što su im sama dešavanja bila nerazumljiva. Zbog toga mi se ne dopadaju urođenički opisi prvih došljaka u kojima su belci okarakterisani kao duhovi. Diplomata i pesnik Ervin Vikert opisuje u svom romanu "Na-pušteni hram". Kada su belci sleteli avionima ponovilo se ono što se dešavalo i kod drugih primitivnih naroda: narod Mekaje hitnu potrebu zajednom pistom da bi se njihovim duhovimaa prilika da ih posete. ne postoje NLO. Pitanje za kviz bi bilo: da li su sekretarice i šefovi posmatrali tog čoveka iz budućnosti kao "duha"? Da! Znači. ispa-daju nerazumljivi. treće. bilo bi pravilno reći da se on pojavio kao duh. jer u naučno-fantastičnoj verziji on je telesno zaista bio tu. Ovo je prijatna klackalica između prošlosti i sadašnjosti. živeo narod Me-ka. jezerima. drugo. Kao duhovi u narodnom verovanju postoje . Etnolozi.j. prvo. samo ne "sprave" duhova. okreće se. istoriju genijalnog hajdelberškog matematičara kojije pronašao vremensku formulu i sa njom se vratio u treći vek u Italiju. Da su oni bili prisutni pokazalo bi se da su "primitivci" opisali kao duhove strance koji su se tako naglo pojavili samo zato što im je bilo nemogziće smisaono opisivanje i imenovanje neke iznenadne pojave. Ja nisam NLO-apologeta.novata bića koja žive u planinama. rukovodi-!ac grupe za psihologijn ponašanja na Maks Plankovom institutu u Bavarskom mestu Zevizen i šef katedre u Minhenu. a tehnički uređaji mračni prirodni fenomeni. Tamoje. u suštini. na severnim ograncima centralnog planinskog lanca.Ajbesfeld kaže: "Pistaje za njih bila mesto pojavejedne nove kulture sa kojoin su se povezivali religiozno ponavljanje stvaranja i željena dobra. Tamo gde se nešto strašno desi ili pojavi . a ratni brodovi i avioni bili su sve drugo. gleda na kalendar i saznaje daje upao u pogrešno vreme. a ne daje bio duh. preuzevši to od primitivnih naroda rado označavaju bele osvajače koji se iznenada ""pojavljuju . Živeoje sa bogovima da bi na kraju sam ostao u napuštenom hramu na stubu. posmatrao je nastajanje modernog kulta u Zapadnoj Novoj Gvineji.. ne govori naš jezik. a najveće zablude uvlače sejezičkim etiketiranjem. U početku nisu bili mogući jezičkoanalitički razgovori sa prastanovnicima. a da bi u svako doba mogao da im siđe sa neba napravijenaje pista za sletanje njegovog nebeskogvozila. godine. imamo oči i uši samo za ono što poznajemo. čak . ali bih hteo nešto da ispravim. Duhovi su povezani sa sujeverjem.e da "Bog Filip" živi sa njima. šumama i stepama. leteo kroz vazduh i stvorio Ijudski rod i Inljni svet." Gde se duh vara u "duhu"! "Put za shvatanje realnosti popločan je zabludama.

što bi u prevodu značilo: onaj što odozgo gleda na sve. (ko zna?) postoje NLO njihove posade će se isto tako zabavljati sa nama kao što se superpametnjakovići zabavljaju kargo-kultovima. Nisu mi dovoljna pojednostavljena tumačenja. živeoje sam i samo s vremena na vreme . Ne vodim kargo-kult i slične kultove u tom pravcu gde se defakto može govoriti o "duhovima" (precima!). Meni je jasno da oko tih kultova ima mnogo zagonetki. Ukoliko. daje ovako moglo bit Irongali 'prastanovništvo Salomonskih osti-va u Tihom okeanu Cuva ~ zamršeni mit stvaranja sveta u kome nastupa centralna figT-ira koja se ne može dovesti u vezu ni sa duhovima ni sa nečim zema-Ijskirn. naši preci bili počastvovani. ipak."avetinjska" pojava. Boravioje tamo i danju i noćn. Sve se u objašnjenjima može prihvatiti ukoliko se i ovaj aspekt uklopi u razmišljanja naucna fantastika smatra. kada su vanzemaljci postali inicijatorima kultova. Ovaj mit opisuje Irongalija kao hiće kojeje stalno živelo u vazduhu i kome nije bilo potrebno tle. Ova figura se zvala Irongali. realnu posetu „nebeskih bića“ kojom su jednom davno. kada su prastanovnici istom reči nazvali Ijudske likove. da su se tu našli i prirodni fenomeni koje su Ijudi pogrešno razumeli. Ja ne pišem disertaciju koja se mora dopasti mome mentom. jer ona ne uzimaju u obzir vanzemaljski elemenat. a svoje "otpatke" izbacivaoje u more.

izbacivati u more. Mitovi nisu nastali slučajno. a duhovi ne proizvode otpake. Da su oni "duhovima" dali lepe žene i da je došlo do polnog odnosa. Šta je pisao Berozus Dok je Aleksandar Veliki još vladao Vavilonom. Kod njega je sve tako čarobno. saznaće kakvu su finu razliku "primitivci" uočavali izmedu duhova i realnih bića. godine pre naše ere . Pre sto i više godina nije bilo letećeg belca koji je mogao da lebdi iznad Tihog okeana. zagađujući čovekovu okolinu.u Vavilo . Ko pažljivo sluša. Hristov savremenik. Razume se da su Merodahovom svešteniku za njegovo delo stajali na raspolaganju dokumenti iz ranih vekova. treća knjigaje Sista istorija kojaje dopirala do Aleksandra. ubrajaoje Berozusa u najveće naučni-ke prošlosti. Vabilonikaje sačuvana u fragmentima. jer su sve velike biblioteke sveta . koje je trebalo. onda to stvarno ne bi bilo nikakvo avetinjsko delanje. koji je veliko i malo ostavljao u čudu.zaustavljao se iznad mora da bi mahao stopahma. životinje i Ijude. plodove. Prema vavilonskim svedocanstvima Berozus je napisao na grčkomjeziku istorijsko delo utri toma (Vabilonika): prvaknjiga se bavila astronomijom i stvaranjem sveta. tamo je živeo -"nešto oko 350.sveštenik Merodaha Bero-zus. od kojih postoje još samo delovi. kao u čarobnom cirkusu "Ronkali". kome nije bilo potrebno tlo pod nogama. a Flavijus Jozefus. Licijus Seneka ju je citirao. Na kraju Irongali je stvorio drveće. druga je govorila o deset prakraljeva pre potopa i 86 kraljeva koji su sledili iza njega. posmatra.

Pozivajući se na jedno mnogo starije predanje Berozus je napisao: "Prve godine se iz Eritrejskog mora (danas Arapsko more. ispod riblje glave izraslaje dmga. gde se ono graniči saVavilonom. Medutim. ne uzimajući hranu. Od toga vremena ništa nije pronađeno što prevazilazi ovo. zatim. Imaloje riblje telo. po-ducavalo ihjekako se gi'ade gradovi i hramovi. Ovo biće se preko dana povezivalo sa Ijudima. EfD). Ijudska stopala izrasla iz repa i Ijudski glas. Jerusalimu . Ijudska glava. pokazivalo imje sejanje i žetvu plodova i uopšte sve što spada u zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. kako se uvode zakoni i premerava zemlja." . predavalo im znanja iz nauke i iz mnogih •umetnosti i učilo ih pismenosti. Međutim. Pergamonu. pojavilojedno razumom nadareno živo biće imenom Oanes.Vavilonski prikaz Oanesa 2000 godina stariji od sveštenika Berouzsa U. Njegova slika je sačuvana do danas. Oanesje napisao i knjigu o nastajanju i obrazovanju država i predao je Ijudima. Aleksandriji i Rimu – uništene.

. Kargo-kultovi su nastali u našem veku.Kultovi i religije su nastali iz fantazije. u Avesti. kao željeno mišlenje podstaknuto prirodnim fenomenima. Oanesa. kako se "uvode zakoni i premerava zemlja". videla primitivna plemena pre mnogo vekova? Znamo da su htela da privuku nečiju pažnju. Apulej je mnogo putovao.da pripadnici nižih kultura pokušavaju da na sebe skrenu pažnju. veliki naučnik svoga vremena. Prapočeci mnogih kultova ne moraju se tražiti štapom u magli. .da pripadnici nižih kultura obožavaju predmete viših kultura kao "božanske objekte".čiju? Koje nebeske rezidencije su bile uzori zagrađenje hramova na Zemlji? Koje napravio planove za oživo-tvo-renje dvorova sa neba? Čiju pažnju su hteli da privuku drevni graditelji kada su u tle urezivali gigantske crteže koji se mogu videti i sagledati u celinijedino sa velike visine.Kome su slali signale i šta su želeli da saopšte? Postoje četiri alternative: . U drugom veku posle Hrista živeo je naučnik koji je svojim kolegama na kraju drugog milenijuma u "spomenaru napisao nešto što je vredno razmišljanja. a u staroj Kini. Onje vidovito napisao u svojim "Meta-morfozama": "Doći će vrerne kada će izgledati da su Egipćani uzalud bogobo-jažljivo i revnosno služili božanstva. tim pre sto mnogi od njih poseduju obeležja kargo-kultova? Treba se zapitati štaje podstaklo narode iz prošlosti da stvore kultne objekte koje su obožavali. . šta su. Egiptu! Egiptu! Od tvog znanja ostaće samo bajke koje će kasnijim pokolenjima da izgledaju neverovatne. i Egipat će biti napušten . . Kakvi su bili originali. Duhovi nemaju običaj "da pišu knjigu i daje daju čovečanstvu". Imu. Toje bio filozof. diskvalifikovanje. nase ere).da imitiraju radnje i uređaje nerazumljivih stranaca. iz vremena cara Fuk-hia ostaloje predanje da se iz vode Meng-hoa "pojavilo čudovište sa konjskim telom i zmaje-vom glavom koje je na leđima imalo tablu sa slovnim znacima". utvrđenim vremenima." Rezime Ovim razmatranjem kultova.da često veruju da su tehničke sprave živa biće. 0. . Zar se ovaj način ponašanja analogijom ne može preneti i na narode praistorij-ske epohe. takođe su nesposobni da podučavaju kako se grade "gradovi i hramovi".180. pod imenom Ima takođe pojavljuje tajanstveni učitelj iz mora koji po-dučava Ijude.na način preisto-rijskog nastajanja kargo-kulta. poznavaoje egipatske sveštenike i hramove i imaoje pristup starim predanjima naroda na Nilu. plemena su se već pre mnogo hiljada godina susreli sa Ijudima više razvijenih kultura (civilizacija) .da se novi kultovi (i religije) rađaju iz konfrontacije sa nerazumljivom tehnikom. . iz vazduha?. hteo sam " da naglasim: .. Oni nemaju "znanja iz nauke i pismenosti". koji potvrđuju Berozusa. ali se pitamo . iz neshvatljivog "duha"..Narodi. Tauta i biće iz Kine ne bi nam trebalo podmetati kao "duhove". Iz svih verifikacija je poznato zašto su i kako inicirani kultovi.Gdeje ovo značajno i ozbiljno izlaganje svrstano od strane malo-brojnih naučnika koji se uopšte time bave? Pod BAJKE! Berozus. U svojim mitovima pokušavali su da opišu načine delovanja nerazumljivih tehničkih uređaja. Namerno se zaboravlja da se u svetoj knjizi Parsa. prevashodno kargo-kulta. a kultovi velikih osvajača i moreplovaca u istorijski sagledivim. zapravo. Kod Feničana se biće istog porekla i sposobnosti naziva Taut. retoričar i sofista Lucije Apulej koji je živeo u vreme cara Marka Aurelija (161 . zato što se njegov izveštaj ne može staviti pod istu kapu sa takozvanim naučnim saznanjima! Stari pisci. svrstavaju se sa njim u pisce bajki. jer će se božanstva vratiti sa Zemlje na nebo. studirao je u Kartagini i Rimu.

jasno! . niti Sokrat. Svejedno gde . prve dve se mogu isključiti za mnoge kultove. Treća alternativa se sme isključiti za mnoge slučajeve kultova .nedvosmisleno nam govori o ideji aerodroma". i 39: 'Ravnica Nace. da bi mogli da kažu iz koje zemlje potiču ili da će s vremena na vreme da se vrate da bi završili svoje poslove. Konačno. Međutim. Ako se uzme u obzir činjenica koliko se čezne za njima.Obožavani i kopirani "bogovi" bili su vanzemaljci. Hitopadesa 1. Međutim. on gubi izvesno. .samo četvrti predlog i samo o njemu se može diskutovati osim ako se ima tužna hrabrost da se s'vi hroničari iz starih vremena sa njihovim izveštajima žigošu kao lažovi.Pre mnogo hiljada godina postojala je jedna zemaljska tehnička civilizacija koja je uticala na primitivnije životne uslove. mitovi.da li sam lud? . o Ijudima koji su posetili rane stanovnike Zemlje. Čujem kako moji čitaoci uzdišu: "Evo ga opet sa tim starim šeširom!" Moji će se kritičari radosno ustremiti nato . ni Julije Cezar. pošto sn Atlantidu stvorili po legendi. Ceo svet zna da ni gospodari Inka.da dosađujem svojim čitaocima. U načehije svaka od ovih vai-ijanata moguća." Od objavljivanjate provokativne hipoteze u svim medijimaje o zagonet-noj pustinjskoj površini u Peruu objavljeno toliko zastrašujućih besmislica.što mi naj manje smeta -jer "kritičarje kokoška kojakokodače kad druge nose jaja!" (Dovanino Gvareši (1908-1968). Međutim. To dokazuju fundi-rane istorijske studije. Pre 17 godina napisao sam u "Sećanjima na budućnost" na stra-nama 38. Ja neću . kojaje duga 60 kilimetara. bogovi koji su njome vladali. ali: u međuvremenuje sazrelo vreme zajedno razjašnjenje. Kako to da se u srži slažu sva opisiva.nja? Ili su možda svi izveštači indoktrinirani na nekom nebeskom fakultetu? "Ko napusti izvesno a prati neizvesno. "stražari neba" iz izveštaja Henoha. Tome doprinose nastojanja današnjih istraživaca. Možda su znali šta 'bogovima' treba za sletanje. predanja i istorijske knjige iz starih vremena pricaju o letećim bogovima. to potkrepljuju besprekorna predanja. otac Don Kamila). ni stari persijski kraljevi nisu uopšte znali za avione. Krunski dokumenat Naca Naša Zemlja takoreći vrvi od ostataka imitiranih "neheskih rezidencija" i od "avetinjskih aerodroma". koji brzo i vredno izučavajujezike. To sve drugi stari narodi nisu mogli da sagledajujer sami nisu imali pojma o predanju. Istovremeno se tvrdi da au ih nebeski učitelji podučavali životno važnim stvarima.. kao kod kargo-kultova. U ime svih bih hteo da govorim o klasičnom. po mome saznanju. o nastojanju predaka da se izjednače sa letećim bićima. Narajana. Za mene ostaje . da je Atlantida postojala. a i leteća visočan-stva. neće se ni bog Inka Virakoha ni njegov kolega iz plemena Maja Kecalkoatl vratiti na svoja "mesta zločina". podmetnuto mi je sijaset obznana.sa izuzetkom legcnde o Allantidi. nestali su zauvek. kaže se u staroindijskoj Veda. mnogo diskutovanom svedočanstvu na ravni NacaJužno od Lime u Peruu. nego samo o nebeskim prilikamakoje su dolazile sa neba ili iz velike daljine. a kamoli za vasionske brodove. Međutim. predanja izričito ne govore o zemaljskim bićima. Ijudi posećuju Ijude. Tada inje bilo novinskih agencija. a i neizve-sno je izgubljeno".opet ne za sve! U istorijskjm delima se na nalazi ništa o tehnički visoko razvijcniin civilizacijama u dalekoj prošlosti .posmatrana iz vazdu-ha . ne za sve.205. urođenici u nisko razvijenim kulturnim prostorima konačno primećuju da su bića koja su uvažavana kao bogovi ipak Ijudi. Takođe sam se pitao: "Da li je netačna pretpostavka da su linije položene da bi se kazalo 'bogovima': sletite ovde! sveje pripremljeno onako kako ste to'vi' naredili! Možda graditelji tih geometrijskih figura nisu imali pojma šta rade. onda bi se ona morala svrstati pod četvi-fru alternativu.

kako se ovaj put zove na španskom. Nikome ni-su upale u oči gravure na tlu. Pođimo u osnovnu školu! Ova. godine doktor Pol Kosok.me pozovu na diskusiju . Hoću da bez praznina predstavim ono štoje nauci do sada palo na pamet u vezi sa zagonetkom Nace. stvar je urezana južno od Lime u tle peruanske pampe. Ovo je upravo klasiCan slučaj kako žrtvu odvesti u klanicu. Nisam nadaren za klanicu utoliko pre što sebe stavljam u bolji položaj. jer poznajem stvari.kao ispaljena iz pištolja . naj-manje 1500godina. Generacije i generacije su hodale ili se vozile. niti je neko vodio računa o njima. Razlog za Kosokov vazdušni po-duhvat bio je jednosta-van: rečano mu je da su na oko 60 kilometara du-goj pustinjskoj površini markirane zanimljive li-nije. na zemlji nije mo Pet najpoznatijih urezanih crteža u ravnici Naca .Naca se nađe na tapetu. tako strasno osporavajuća. Kosokje preleteo pustinjsku površinu iz-među gradića Palpe i Na-ce u jednomotornom spoi-tskom avionu. Ispod sebeje video rđastomrku užarenu zemlju i tamnu traku Pan amerikane. Da bi ona i ubuduće imala materijal za bajku poslužiću se istim či-njenicama koje se ne nalaze u ravnici Nace. 1 uvek se ispostavi u prvom angažovanom razgovoni da diskutanti uopšte ne znaju šta sam stvarno napisao. Karetere Intei-amerika-ne. sve dok 1939. sa univerziteta Long Ajlend iz Njujorka. Ne želim da izbegavam borbu. preko ravnice Nace. Mada je mnogo trazio. nije bukvalno otišao u vazduh.

gao ništa da otkrije. Ugledaoje konture majmuna sa uvijenim repom. a zatim ribu. Nije li to izgledalo kao neki džinovski pauk? Spustioje dubinsko kormilo na 500 metara i njegova pretpostavka se potvrdila: to je zaista bio pauk koji je bio jasno ugreban u tle. guštera i na kraju. Kosokova mašina je prozujala iznad jedne perfektne. Leteo je prateći kao konac prave linije koje su kilometrima prelazile preko pravo-ugao-niku sličnim pistama. doktor Kosok se bavio praćenjem sistema za navodnja-vanje. U stvari. jasno video svetle. na kosim stranama planine okrenutim prema nebu. jednu 30 metara visoku Ijudsku figuru i dva lica na zracima okruženim glavama. Kosokje ostao zapanjen. kanalima i vodovodom Inka u njihovom toku Jer oni svakako Pogled na jednu od "pista" tipičnih za Nacu. . trapezoidne površine na tamnomrkoj pozadini. nežnim linijaina nacrtane spirale. međutim. Iz vazduha je.

.

Skoro 40 godina istraživanja u zažarenom. esej "Prastari crteži u pustinji Perua.re ne mogu naglo da nestanu. u to se uopšte ne uklapaju druge urezane figure. Tada je naučnica pretražila astronomsku slikovnicu. U svom traganju otkrio je najveću. Zajedno sa Polom Kosokom obmvila je. . ali se to objašnjenje uskoro napustilo. veku. kao prema kompasu. Mislilo se na ostatke starih puteva Inka. ovaj istoričarje zatražio savete arheologa. Sećajući se linija piste nekog aerodroma. Međutim. ka letnjoj i zimskoj solsticijskoj tački. Počelo je odgonetanje. isušenom pampasu! Da lije ovaljudska zagonetka u međuvremenu razrešena? U početku je gospođa Rajhe smatrala rešenjem "astronomski kalendar" . Danas stanuje u Naci u hotelu "Turistas" u kome joj je peruanska vlada. Zašto su postojali paralelni putevi koji su naglo počinjali i isto se tako naglo završavali? Pošto se u ravnici Naca veoma često pojavljuju trapezi. Danas se skromno govori o "magičnim linijama". u blizini crteža na tlu. došlo se čak na pomisao da se radi o simbolima neke vrste religije trigono-metrije.Sedam uzanih linija. godine Amerikanca Kosoka. kao znak priznanja za njen trud. jer su aerodromi sa takvom markacijom nastali tek u našem.jer u stvari dve od bezbrojnih uskih linija idu tačno. Crteži i malobrojne fotografije tako su fascinirali mladu naučnicu da se prihvatila razjašnjenja Naca-zago-netke. Počela je sistematski da premerava linije i figure. To nisu mogle biti inustre aerodroma po njegovom mišljenju. stavila sobu na doživotno raspolaganje. najzagonetniju slikovnicu čovecanstva. spirale i životinje. Gospođa Rajhe se naselila na hacijendi San Pablo. Proteklo j e 40 godi na. tri godine kasnije.jer su neke od urezanih figura bile bliske slici zvezda. saslavni deojvdne fi.gu. Mariji su pomogle institucije i peruansko ratno vazduhoplovstvo: nju više nije napuštala fascinacija zagonetke Naca. Nemačka matematičarka i geograf dr Marija Rajhe srelaje 1946.

Između uzanih linija i "pista" nalaze se veliki trapezi dugački do osam stotina rnetara. tako snažno urezane u tle. na površini pustinje razaznaju piste. naime. ravne kao pod konac. međutim. Da bi se to mnoštvo učinilo razumljivim da pomenemo da se neke od tih uzanih linija pod pravim uglom ukrštaju sa "pistama". pedeset linija se protežu prema severu. čak 250 metara. i duge preko Sa panoramskog tornja na Panameriki turista vidi ovu panoramu sa linijama dvakilometra! Izmedu njih. ove Unije se penju. da se. majmuna i Ijudi. pri dnžini tela od 120 metara. po pet idu paralelno.U stručnoj literaturi sam čitao. i bez saradnje vrednih kolona čistača. Ovaj. izmedu njih se nalaze relativno male ugrebane slike riba. o čuda!. sa svojim predimenzioniranim kljunom. paukova. pored njih. Sajednog brežuljka. koje su široke trideset. Što se tiče dimenzija radi se. koji je i najveća ptica Anda. širi svoja krila u širini od 110 metara. iznad njih. a u televizijskim izveštajima video i čuo da se kod ovih fenomena pretežno radi o ugrebanim crtežima životinja. a da se opet druge sjedinjuju pod oštrim uglom. samo nekoliko metara udaljenog od autoputa Pan amerikana. ptica. utisak je apsolutno netačan! Pre svega se. Samo kondor. Jedna zagonetna ptica meri. bezbrojne tanke. A tada. pauk ima samo 46. ne mogu sa neba prevideti! Različiti kvalitet linija i figura dozvoljava pretpostavku da su nastale u raziiim vremenima. . Ove urezane slike iz Nace bile bi danasjedva vidljive da ih gospođa Rajhe sa svojim pomoćnicima metlama nije oslobodila od peska i kamenja. pedeset i više metara. pak. nama sugerirani. na primer. Linije i "piste" sn. linije slične putevima. na planinske strane ili. Linije razne širine prekrivaju vazdušni snimak. prekoviše kilometara idu premavelikim "pistama" i ulivaju se u njih kao snop zrakova. jugu i zapadu. ojednoj prilično maloj ribi kojaje zapravo duga 25 metara. neke od njih do metar široke linije. a majmun 50 metara. koje kao da su lenjirom izvučene.

medutim. Džim Vudmen i Džulijen Not ušli su u gondolu. međutim. Može biti da su indijanski gospodari uživajući iz visine posmatrali ove urezane slike. Opremljen dolarima potrebnim za svoj hobi. Istočni Nemac Zigfrid Vaksman misli da je u mnoštvu linija razaznao "kulturni atlas istorije čovečanstva". Inke nazivaju "Sino-vima sunca". Da li su bili sveštenici vere. Peruanski arheolozi su me ubedivali da se radi o "linijama za zemljoradnju". KONDOR 1 se podigao. Balon je ispitan blizu Kahuačija. on ipak ima zna&yne začkoljice. biti da se mogu pretpostaviti kraljevska vazdušna sahranjivanja. Sa 130 metara visine polako se spustio na zemlju. u Peruu skoro svakog dana sija sunce. koja je prikazivala stari luft-balon. Nema nikakvih svedočanstava za to da su se gospodari pre Inka smatrali "Sinovima sunca". Ovaj Lst balona bez upravljanja dao je istraživačima iz Floride idejn. nekadašnje prestonice Naca-Indijanaca. koju su ispleli Ajmara-Indijanci od lake trske na obali jezera Titikaka. Kako bi bilo kad bi sejedan crni balon od vrlo lakog materijala u tokn dana sam ugrejao? Možda su Inke sahranjivali svoje mrtve na taj "vazdušasti" način ili su svoje umrle gospodare slali u gondoli balona da odlete prema Suncu? Bilo kako bilo. odleteo u visinu. . Ovaj origi-nalni pokušaj se treba prihvatiti onakvim kakavje i bio." Arheolog amater Džim Vudmen oživeo je diskusiju jednosta-vnim pitanjem: za šta bi Indijancima koristile te ogromne slike urezane u tle pustinje kad se one u svojoj ukupnosti mogu videti samo iz vazdnha!? Pošto su se naučnid složili u tome daje plemeni-ma prc Inka vazduhoplovstvo bilo nepoznato. ni u kom slučaju ne znači da ti Indijanci stvarno nisu mogli da lete!" Uh! Vudmen je to hteo tačno da sazna. Stvaraoci figura i linija kod Nace nisu.25 metar visok. takođe.Slikovne zagonetke sa mnogim znacima pitanja Kakve se sve špekulacije ne ubacuju u tu "najveću slikovnicu čovečanstva"! Posle hipoteza gospođe Rajbe profesor Aldon Ma-zon bio je mišljenja da ove figure "predstavljaju verovatno božanstva" i da su "bez sumnje napravljene za oči nebeskih božan-stava. Istraživacko društvo je preuzelo troškove proizvodnje i isplatilo Indijancima za njihov rad ćitava 43 američka dolara! U takvim uslovima može se težiti još jednom hobiju. Oba pilota su izašla iz gondole. Posle nekoliko kilometara KONDOR 1 se spustio negde na pustinjski plato. a ravnica Naca se užari. polazio od zablude da su gospodari Inka kao "Sinovi sunca" slati u nebo. Balonje imao oblik piramide koja stoji na svom vrhu. naručioje da mu se sašije od finog peruanskog pamuka trouglasti balon . 25 metara širok i zapremine 2250 kubnih metara. oslobođen Ijudskog tereta. lako kao dečji balon. skočio i Ijuškajući se. Džim Vudmen je konstatovao: "Pošto naučnici do sada ništa ne znaju o letećim spra vama starih Peruanaca. Jedan saradnik se setio brazilske marke za vazdušnu poštu iz 1944. a balon je. ali se pitam: da li su za uzdizanje balona potrebne "piste"? Pre svega Džim Vudmen je. može. Sto mu gromova! U tom predelu ni travka ne raste. da li su njihovi božji gospodari morali posle smrti da se vrate ka Suncu? Ma kako ovaj Vudmenov projekt bio zabavan i smeo. bili Inke! Oni su živeli pre Inka. U balonje dove-denajara sa vatre zapaljene pod njirn. kao neuspeo start. Kao štoje već rečeno: Džim Vudmenje hteo da zna. Toje bio balon kojije Portugalac Bar-tolomeo Louranko de Gusrnao u sedamnaestom veku pustio iznad Lisabona. Na balonu je visila dva i po metra široka ijedan i po metar visoka gondola. Ako ne avionima (ili vasion-skim brodovima) Indijanci su mogli da gledaju tu panoramn iz vazduha u balonu! Ovaj hobi-arheolog tražio je obaveštenje kod "Medunarodnogistraživackog društva" u FIoridi. godine. Krstio gaje KONDOR I.

minhenski advokat za patente. Džerald S.oko koje se figure sportista upravo kreće. Nauka se u najboljem maniru prihvatila te hipoteze. ostaje njen epohalni učinak štoje premerila i kate-aorizirala Nacu. Profesor Hokins je kazao: "Ne. Medutim. Medutim. a indijanski trkači morali su da trče po linijama i figurama pre no što se popnu na pobedničko postolje. na isteku godine. samo "astronomski kalendar gospođe Rajhe". Ova istraživačka grupa imalaje u svom prtljagu najmoder-nije merne instrumente i kompjuter u čijoj memoriji su bile sve vazne zvezdane konstelacije i pozicije koje su se mogle videti iznad Nace u proteklih 6900 godina. godine pre naše ere i 1900. upitali su elekronski mozak: koje linije pokazuju na zvezde izmedu 5000. te linije upravljene ka zvezdama. fon Brojnig • učinioje urezane slike reliktima Olim-pijade naroda pre Inka. Nesumnjivoje razočaravajuće ngospođu Mariju Rajhe da se njeno životno delo uništi kompjuterom. a gledaoci ih čak ne bi ni videlijer bi trkači bili veličine mrava! Nijedan Inka ne bi mogao da razazna . Merenja su defakto pokazala u nekim krivinama ovakav rezultat.. bilaje za to da neke Unije upućuju na odredene konstelacije zvezda. ovo može ozbiljnim da smatra neko ko taj predeo nikada nije video! Na ravnici Naca kiša pada najviše pola sata godišnje. otputovaoje sa saradnicima u Nacu. u prošlim sroledma imali magacine za . ama baš ništa ovde ne uspeva. izmakli bi i najoštrijem oku.pošto se to vidi samo iz vazduha . i mnoge figure leže koso na stra-nama planina. Zašto bi plemena pre Inka -to sveznajući profesor nije govorio . "_ prkos nedvosmislenom naučnom razjašnjenju stalno se pojave vrdnja daje dokazano da crteži na ravnid Nace odražavaju . Antropolog profesor Viliam H..Olimpijada u pampi Čvrsto stojeći nogama na zemlji. i -3-r ogromni astronomski kalendar. možda na Plejadu. Hokins. Konačno. kaže on. Ravnicaje tako nešto kao gigantski sportski teren. godine pre naše ere? Gde su bile u jesen iste godine? Posle dugotrajnih radova na premeravanju i ubacivanja rezultata kompjuter. Kompjutei' je brzo odgovorio na pitanja: gde su bile Plejade iznad Nace u proleće 3100. Sahrana astro kalendara gospođe Rajhe Ostaje. Traženje objašnjenja za Nacu produžava se i dalje. Izbel sa Državnog univerziteta u Njujorkul3) rronašao je terapiju zapošljavanjem! Izbel je posmrtno rešio sve probleme tržišta rada Indijanaca. Kad trkači udu u krivinu u njoj bi se moralo nagomilati više kamenja i peska nego na pravim linijama. tleje isušeno i ništa. Televizijski profesor Hoimar fon Ditfurt pokušao je da ozbiljno podrži ovu ideju. sa razočaranjem smo morali da teoriju astronomskog kalendara". međutim. godine naše brojki koje je kompjuter odštampao bile su poražavajuće'tezu gospođe Raj he. Bez tih podataka profesor Hokins sa svojim timom ne bi mogao da obavi istraživanja. Da nisu možda sportisti imali sposobnost posetilaca vašara koji stoje zalepljeni na zidovima rotacionih vašarskih sprava? Gospoda fon Brojnig i Ditfurt treba brzo da zaborave ovu smešnu Olimpijadu na ravnici Naca. profesor astronomije na astrofizičkoj opserva-toriji u Kembridžu u državi Masačusets. GeorgA. Oni nisu.priređivali Olimpijadu na tom sasušenom platou? Na ovoj ravnici velikoj preko 1000 kvadratnih kilometara. u stvari.

Na nebu se pojavljuju "predstave raskošnih boja". Na tu se ideju moralo doći' Tom metodom mogli bi se potrošiti i poljoprivredni viškovi u Evropskoj zajednici i SAD.zalihe gde bi uskladištavali poljopn-vredne proizvode. a radnici bi se tako izmoriii da bi im prošla volja za pravljenjem dece. na egipatske piramide i ~ naravno na Nacu. U berićetnim godi-nama skinulo bi se salo na taj način. na nebu odrazi hramova što. upravo. daleka ostrva. To. nije ništa prema stvaranju posla da bi se "na taj način regulisao broj stanov-nika". profesor fizičke hemije na Slobodnom univerzi-tetu u Berlinu.jesu li Indijanci rezultate svoje tera-pije zapošljavanjem rnogli i sami da vide. Šta da se radi-pita se Izbel. sa druge strane. Zato je za vreme berićetnih godina postojala opasnost da se stanovnišfrvo prekomerno razmnoži i da gladuje kad dodu godine sa lošom žetvom.verovatno davali narodu korisne kalorične tabele. Tu l'i dužnost mogle da preuzmu vlasti Svetske zdravstvene organizacije. Nekada su sveštenici Inka -to bilo na liniji Izbelove teorije . "Samo na velikim udaljenostima vide se n. razrešio je najveći broj preistorijskih zagonetki sveta jednimudarcem ' On kratko i jasno kaže dasn velika preistorijska umetnička dela "uvek građena na mestima na kojima se veoma često pojavljuju fatamorgane". Štaje animiralo Ijude na stvaranje njihovih zagonetnih dela? Šta ih je nagnalo na njihov nerazumljivi rad? Simsalabim: svuda fatamorgana. nekim prilikama. Kao potvrdu navodi polja sa menirima u francuskoj Bretanji. Raspitajte se kod Izbela! Ništa nije previše budalasto da se ipak ne može reći. pominje Stounhendž U Engleskoj. . misli ovaj njujorški ša]jivdžija." Bilo je potpuno beznačajno. upućuje na svetilište Olmeka u La Venti. šume i građevine. "Rešenje problema sastojalo se u tome da se interes stanovmštva odrz'i na ovim ceremonijalnim radovima koji troše dovoljno energije da bi se privredni viškovi redovno iscrpljivali. u Meksičkom zalivu. Helmut Tribuč. Ostaje "samo" da se razmisli kakvo bi apsolutno besmisleno veliko gradilište tre-balo organizovati za mnoge generacije n svetu.

i posle mnogih boravaka u toj ravnici nisam video fatamorganu dobijam profesorski šamar: "Deniken tvrdijasno ijednostavno da su džinovske piste u pnstinji Nace postavljene kao piste za sletanje astronauta sa drugih plane-ta. Pi-vo bih hteo da kompletiram sekvenciju teorija ." Vratiću se na ovaj šamar.ko to osporava? . nije bilo na pustinjskoj površini.ne samo horizontalne linije i figure. One idu u cik-cak. i za linije kod Nace. Tamo postoje . Dalekoje od mene. neophodne za fatamorganu. a što se tiče nastajanja izvesnih kultova. Time su mesta kultova . a poštoja.fatamorgane postale zone kontakta sa onim svetom. biloje vode. samo ovoliko: ona se ne niože primeniti na ravnicu Naca. Uzgred. Vode.daje ob-jašnjenje za to što su hramovi morali da budu veliki da bi imali privilegiju svetosti. teško mogli da se prepuste avionima sa krilima."Nije mi pri tome ništa smetalo "da su astronaiiti. Prema mišljenju Tribuča to važi. može biti nešto u tome. međutim. da ismejavam ideju profesora Tribuča. nego i mnoge druge na kosim stranama brda. koji su na svom putu morali da prokrstare veliki prostor. Tamo skoro nikada ne pada kiša ispod ravnice. Ovde bi zakazao i Ariadnin konac štoje rečeno. Budite strpljivi! Vratiću se na tu konstataciju koja izgleda protivrečna. kao Linije se ukrštaju.

učen onda kada mora da objasni kako su nosači konca izašli na kraj sa figurama na zidovima stena. u vezi s tim ove linije bi trebalo da predstavljaju simbolične veze sa izvorima. U Parakasu su otkriveni tkački radovi dužine 28 metara i širine 6 metara u koje je utkan konac dugačak preko 50 kilometara! Jasnoje da ni baba najstarijeg poglavice nije mogla oko ruku da drži takve konce vrednoj snaji radi premotavanja. kao što samja.Arijadnin konac za Nacu? A rijadna. Možda su. "Leteći mačji bogovi". To mi izgleda kao korak u pravilnom pravcu. shodno svom imenu. Zajednoglaika. godine. Ništa se od toga ne može videti. mogli su da posmatraju figure iz vazduha. ipak ne mogu sebi da predstavim tu gigantsku tkačnicu. po Štirlajnu. ona je ovom junaku dala klube konca pomoću koga se on vratio u slobodu. kći kritskog vladara Minosa. Svaku novu ideju treba pozdraviti . rnisli 011. dakle. Da li su ih oni na komandu polagali na prave linye na tlu ponovo podizali i predavali daje? Vredne tkalje . onoj o "letećim mačka-stim bićima" iz Havina de Huantara u severno-peruanskim Andima. pa sam shvatio da tkalje radeći v cik-cak linijama. Drugi arheolozi pripisuju ove linije nekim planinskim bogovima. nikada ne bi mogle da dođu do razboja! Da zamisl'mo vojsku Indijanaca kojaje sa koncem u rukama šetala okolo! Oni bi. ključ tajne". koji se pojavio u Parizu 1983. pomoglaje Tezeju da ne zaluta u lavirintu. Takođe se bojim da bi na mnogim tačkama. One su. Zoltan Zelko iz Budimpešte godinamaje mozgao kako bi se moglo ući u trag ovom fenomenu. a ovde se tragovi konzei-viraju skoro kao na Mesecu. dakle. te duge i raspoređene linije. čuvani ovi skoro bcskonačni konci. A figure? Indijanci su bili uvereni da su "leteći mačji bogovi".amerm boje. nosi gordi naslov: "Naca. da predkolumbovski Indijanci nisu poznavali ni točak ni vrtesku. lako nisam netalentovan u stvarima fantazije. Njihovo poreklo naslućuje ujednoj staroj peruanskoj kultun. pored linija ugazili pešačke staze u tle. ove linije vodile do mesta ži'tvovanja. Palpe i Parakasa nadeni su indijanski tkački radovi u očaravajnćim boja-ma i fantastičnim motivima. da bi konačno došao do saznanja . kako su ih polagali da se višebojno predivo ne bi nepovratno pomešalo i zamrsilo? U Naci izgleda da odgovor leži na dlanu: konci su polagani na ravnicu i o tom još i danas svedoče. Da lije Svajcarac Henri Stirlajn pronašao Arijadnin konac koji će nas izvesti iz zagonetnog lavirinta Naca? Njegov napis.Doig1 tobožnja zvezda . ostaci džinovske tkačnice Indijanaca.trebalo bi da su uzimale k sebi te 50 kilumetara duge kor'ce raznih boja u ritmu tkanja? Od kakvog li su samo Deraskidivog materijala bili proizvedeni ovi konci? Mustra je zahtevala stalnu s'. Smatram pozitivnim što se toliki mozgovi muče rešavanjem za-gonetke Nace. Mnoge tkanine nemaju ivicu i sastoje se od konca koji može biti kilometrima dug. Trebalo bi da zamislimo hil-jade Indijanaca. Štirlajn polazi od toga.arheolog iz Perua opisuje ove linije kao "magične linije". došlo do strahovite "salate od konca". malo je isuviše kontroverzna ta naučnost. zbog stotećima duge kulture tkanja.ju konce.ukoliko se ne pojavi odmah kao "naučno" rešenje. Ovaj praktični Švajcarac se pita kako sv. savladali umetnost letenja.uz t. Profesor Frederiko Kaufman . U bezbrojnim grobovima oko Nace. koji su slavljeni kao bogovi koji daju vodu. Pretpostavka se bazira na činjenici da su Naca-Indijanci bili izvrsni tkači. a ni motovila ili vitla.o još misleći na mustro svog rada . Štirlajnov originalni predlog biva dot. Štirlajn tumači linije iz Nace kao "preostale tragove gigantskih osnova za tkanje". Prilog sa istoka Iza gvozdene zavese zagonetkaNaca remeti naučnicima zasluženi mir.jedan za drugim kao guske . kako na užarenoj ravnici .ređa. na kojima se ukršta preko 50 linija.

Vasionski brod .zašto onda tako strašno kompli-kovano.ne aterira vertikalno. Optički zapanjujuće prikazan je u dokumentarnom filmu. prirodno rešenje". Tu se stalno pledira "naj-bliže moguće. a ono što se iznosi ne približava se i nijednoj od (simpatićnih) premisa. bar u vreme Inka. kako se do toga dolazi?! Okojezera Titikaka nalazi se oko 40 ruševina iz vremena Inka i pre njih. Takođe. koje je dugo 800 kilometara i široko 100 kilometara" . Ako su to već "vesti" i "signali onima koji rade u dolini" . nosioci štafete koji su predstavljali pouzdane vesnike. prema mojoj knjizi "Sećanje na budućnost". Jozef Blumrih. kao što je inženjer NASA. dabi se onikoji rade u dolini. se nudila.ra ovaj vrtložni efekatje minimalan. Za prenošenje vesti upotrebljavani su. a možda i sletanje pomoću vazdušnog jastuka po principu Overkrafta). Iscrpno sam ga obradio u svojim krsjigama "Povratak zvezdama" i "Svet u slikama". Ogromna pustinjskapovršina. Komandant ce na ekranima precizno naći mesto ateriianja koje smatra najsigurnijim. Signali vatrom i dimom sa planine na planinu . uzdize se planinski lanac sa planinama visokim pet i šest hUjada metara. nisu postojala bića koja su mogla da izgrade piste (jedan tehnički visoko razvijeni vasionski brod za snabdevanje ne bi se spuštao pomoću "gumenih" točkova.kao što je praktikovano kod starih Švajcaraca. Moj prilog Naci "pretpostavimo da neki vasionski grad vanzemaljaca kruži oko nase Zemlje. Zar Amerikanci pre sletanja na Mesec nisu bili suoCeni sa istim . i kao što mi još danas to poka-zujemo na švajcarski nacionalni praznik . a na visini od nakoliko stotina meta.danas bismo govorili o spejs šatlu . U svakom slučaju oni ne ispunjavaju naufinu maksimu "približno". Pošto bih.mogli su se davati i bez strahovito skupe i sa mukom položene mreže linija na tlu. Izgledaju mi prilično iznuđeni rezultati naučnog razmišljanja. ravnicaNaca. Verovatno su ti signali bili nužni u ovom stenovitom svetu. na odgonetku Nace iakoje star već 20 godina. izbačenje vasionski brod za snabdevanje i poslat napovršinu Zemlje. rekonstruisao Jezekiljev vasionski brod . (U zagradi i eventualno sletanje u Saharu ne bi omogućilo etnolozima studije na nekoj vrsti inteligentnih oblika života)." Izmeđujezera Titikaka i ravnice Naca. veoma rado prihvatio neko ubedljivo rešenje (medutiro. Ovde nailazim na protivljenja i primedbe daje tle ispod površine Nace isuviše mekano da bi moglo da nosi neku tešku mašinu. mogli rasporedivati i upozoravati na eventualne napade.da te linije "u stvari odgovaraju geografskoj karti predela jezera Titikaka. Ako se ove ruševine povežu sa određenim uzdignućima u bazenu Titikaka i preko svega povuče mreža linija. pomoću reflektujućih zlatnih i srebrnih ploča. Pošto je posada usmereno razmišljala o mogućoj oblasti za sletanje. stvarno. Brate. u većini slučajeva se uzvitla pesak i kamenje. do sada bi se moglo svako odbaciti sa malo argumenata) želeo bih da izložim svoj predlog . a noću vatrenim signalima. Efekatje isti: tamo gde se vozilo spušta. onda bi se pojavio sistem Naca. U toj mreži linija Zoltan Zelko naslućuje sistem za prenošenje vesti: "vesti se mogu predavati svetlosnim signalima. Jasno! Razumljivo da stranim astronautima ne treba "pista" za sletanje. U obzir bi došao neki heli-kopter. a u neposrednoj blizini su konstatovani i inteligentni oblici života.

letelica Igl išla na Mesec. Prilikom ateriranja je na ravnici Naca ostala trapezoidna površina. Za naprednu tehnologiju može se pretpostaviti da može da reši i takve probleme. 1969. jula. . zbog visine letelice.proble-mom? Kada je Apolo 11 sletao 20. Trapezoidje najuži tamo gdeje mlaz. avgusta 1971. bioje to takođe nov teren jer niko nije znao da li tle može da nosi teške terete. godine. godine. i kada je 7.

.

kao orkan. nadali su se da su im za povratak potrebne te linije. Međutim. Oni su nudili "bogovima" mnoštvo linija. skupljali kamenje i poslovali čudnim spravama. Na ravnici je ponovo zavladao mir. i videli kako se "božansko vozilo" sa repom od vatrenih mlazeva. ali i oni su ostali nemi. uskih. mora da suje naseljavali "bogovi". Diskutovali su i objašnjavali među soborn da se stvarno dogodilo nesto što ih je uznemirilo. inače ne bi mogla da leti kao moćni kondor. počeli sa svojim radovima. pretpostavimo. strašno je zagrmelo. Nezgrapna. pradede su videle te strance svojim sopstvenim očima! . pl'avili mikroskopska ispitivanja. napravila vrtlog na tlu. Totemi. Tada su stranci. u svim pravcima. zamoljeni su za pomoć. usudili da odu na mesto događaj a. a najširi tamo gde je letelica konačno sletela.. možda. a i sveštenici su ćutali.malo delovao na tle. Sa strahom i fruđenjem Indijanci su sa obližnjih brežuljaka i brda pratili njima nerazumljivu delatnost "bogova". Ostali su samo neki rekviziti "bogova". Šta bi to moglo biti? Čak ni tako mudri starci iz plemena nisu imali objašnjenje. Sa daljine su pratili uzbuđenje •urođenika i po završetku radova su im. Prateći nezasitu radoznalost male grupe su se stalno vraćale na misteriozno mesto. sa usteza-nj em. Najhrabriji su se. dakle. Bespomoćno su staj ali tamo i nisu znali šta se desilo. Jedna"pista" trapeznog oblika prostire se kao skijaška skakaonica i prelazi u tri uzane linije Pogled na "aerodrom" Naca iz brišitćeg leta Godine su prolazile. Ijudima sličnabića. merili gustinu vaz-duha i mešavine plemenitih gasova.. ostavili poklon. uzimali su uzorke tla. Radili su u blaženoj nadi da će "bogovi" da se vrate. sirokih. Videli su neku glasnu "stvar" kojaje klizilakroz vazduh izbacujući plamen i kojaje. jednog dana. podiglo u nebo. oni su požurili na svoje osmatračnice. "Božanska" bića nisu se više pojavila. bušili rupe u zemlji. Sadaje stajala mirno u pustinji. misteriozni pomoćnici. Ona stvar je došla sa neba. Onda. generadje su se rađale i umirale. šetala su okolo u odorama koje su svetlucale kao srebro i zlato. Počeli su da izvlače linije i da ravnaju površine. šta su iin govorili znaci na Zemlji koje su "bogovi" ostavili za sobom. Od celog priviđenja ništa nije ostalo sem trapezne površine očišćene od kamenja i peska. ta povrsina očišćena od peska i kamenja? Da lije od njih bilo zahtevano da za "bogove" pt'ave takve površine? Šta su značile te linije koje su se sužavale i koje su išle pravo na sledeći brežuljak i tamo nestajale? Sveštenici su naredili i narodje slušao. što su dovoljnojasno dokazali. Da li su uz sav trud učinili nešto pogrešno? Međutim. dolazed sa neba.

Složili su se da samo uklone kamenje i kamenčiće. atlas-kul-ture čovecanstva? Da li će se ovde preseliti mesto Olimpijade? Da li će se "starim" Amenkancima podmetnuti terapija zapošljava-njem? Dali će se izmanipulisati neka fatamorgana ili pretpostaviti mamut-ska tkačnica? Da li će se ovde naknadno postaviti neki apsurdni sistem za prenošenje vesti? Smešno je. Pod vođstvom sveštenika. Snimak sličan atem-anju davnog broda na ravnici Naca. Mi smo. da bi pilot.5 km/h spustio se 14. Urođenici su pravili avetinjske aerodrome i kopirali ponašanje američkih "bo-gova". hoće !i se opet ignorisati pravo reše-nje? Da li će se pustinja Mojave smatrati religijom trigonometnje? Da li će ova pomoć za sletanje predstavljati magične linije. ukoliko se ne napusti logika koja prvo . Ko sada još može glasno da tvrdi da vasionskim vozilima nisu potrebne piste! Linije u pustinji Mojave post-avila je NASA kao markadju površine. piisustvovali ovom grandioznom ateriranju.Sveštenifika mudrost je došla do saznanja da se ovim nebeskim bićima mora dati do znanja da ih čekaju. Moraju se poslati znaci prema nebu. Ponovo su se sveštenici posavetovali. Indijanci su sakupljali kamenje da bi postavili prostrane znake. Setimo sekako su kargo-kultovi nastajali u ovom veku. ali ja smatram mogućim. išle paralelno i naglo nestajale u žutom pesku. u stvari. kao konac prave linije koje su dijagonalno sekle pusti-njsku pistu.347. Kada se šati zaustavio na pisti dugačkoj 4592 metara ceo svetje mogao da vidi kiiometarski duge. Izgledaloje daje to rešenje. One su nanesene prskanjem! Hoće li se ponoviti istorija? Da 15 će ponovo jednom arheolozi bespomoćno obarati glave pred tim linijama i pistama i preklapati o nekom gigantskom kalendaru. Ponovoje otpočeo mučan rad. godine prvi američki spejs šatl na tle u zlatnožutoj pustinji Mojave u Kaliforniji. aprila 1981. Bi-zinom ateriranja od . ako ne čak i verovatnim. uzane. gledajući televizijski snimak preko satelita. Ali kada su podigli crno-mrko kamenje sa pustinjskog tla. pojavio se svetli do-nji sloj tla koji je sa više kontrasta mogao pokazati vanzemaljcima da ih čekaju.ima pomogla da slete iz velike visine. da će tako biti. da bi na donjem sloju tla obrazovali moćne slike. Generacije su zatim stvarale figure u Naci.

. alipra vljenje figura visoko na ravnici nije bilo nikakvo čudo. Ko je uradio skice za te figure? Marija Rajhe misli da su te figure 'unapred. kako izgleda u beskonačnost Prvi SPEJS ŠATL se 14. i svetu preneo utisak o Naci izvlači iz šešira Lesraislena "prirodna objašnjenja". ako SE ne saćuvaju slike koje će nam govoriti o činjenicama. godine prizemljio u kalifornijskoj pustinji Mojave.' blti "planirane" u manjoj razmcri i "nacrtaxie". a Indijanci s'a mogli. glasnim komandama Ui signalnim zastavicama da pomeraju radiiike.'' Pri tome ova matematičarka i geografsasvim pravilno ocenjuje teškoće.. jedna pojedna.pri čemu se oni koji su to radili ne mogu više okarakterisati kao primitivci. Pustinja Mojave bi stigla do magičnog hokuspokusa. Komplikovanijeje sakonturama figura koje se tako dobro mogu videti iz visine.Jedinsteni pogledi. Linije su se mogle izvlačiti uz pomoc kanapa. a precizne naredbe dozvoljavaju pretpostavku njihovog postojanja .. . I te će slike jednom biti prastaro predanje! Stvaranje ugrebanih crteža U Naci nisu imali na raspolaganju velike pištolje sa bojom. aprila 1981. daleko jedan od drugog. Slobo-dno postavljene nameću pitanje geodetskih pomoćnih sredstava. utisci prilikom brišućeg leta!Iz pravougaone „piste“izlaze kilometrima duge linije prave kao strela.

bio početak postavljanja te "najveće šume slika čovečanstva"? Da li postoji mogućnost da su te figure i sistem linija stvorili nosioci neke vrlo stare kulture. pokazuju značajnu sličnost sa urezanim figurama u Naci. Primeri za to su riba i ptica. Gde je. Arheolozi skreću pažnjn i na crteže na keramici koji. U centnma stare kulture Naca..sem mumificiranih leševa .pronadena i keramika i fino izatkani štofovi čije su boje ostale sačuvane! Na štofovima i keramici često se mogu razaznati Ijudi sa krilima. tokom vekova i milenijuma. u obližnjoj pustinji Parakasa.. Ovu metodu ne smatram valjanom. Iz starosti keramike ne može se obavezno zaključiti da su crtači ugrebanih slika i grnčari živeli u isto vreme. a da su ih. uopšte. Možda su ove džinovske figure na tlu već odavno posto-jale kada su ih Indijanci uzeli kao motive za ključeve. kažu stručnjaci. krilatih bića pokazuju tipično ponašanje pred kargo doživljajima." Ko je. neki drugi narodi renovirali i restaurirali? Svaka kultura je imala svoj centar. pronadeni'su mnogi grobovi Indijanaca u kojima je . pa se po njemu može odrediti i starost urezanih slika u prostoru. Gde je bio centar Naca kulture? . Raniji Peruanci mora da su imali instrumente i pomoćna sredstva o kojima mi ništa ne znamo. iinao instrumente? Stručnjaci kažu . u nekim retkim slučajevima. 1 ovde imitacije stranih. i upućuju na keramiku Nace i njenu vezu sa izotopom ugljenika C—14. onda.Avoje prethodno obrazovanje potrebno Ijudima koji su u stanju ca jedan nacrt nekog crteža u maloj razmeri prenesu u džinovske razmere nz potpuno zadržavanje proporcija. Vreme nastanka keramičkih predmeta se može odrediti sa priličnom tačnošću. vaze i sudove za piće."Samo onaj ko je upoznat sa praksom geometra može da shvati k. Mene bi samo začudilo da takve predstave nisu ugledale svetlo dana.Indijanci iz vremena pre Inka iz oblasti Nace.

godine naše ere plus . naime. u vreme oko 525. sa malom di-venom svetinjom na vrhu. bof:ate bojama ikanine iz Nar. nađena je piramida visoka 22 metra. godine naše ere? Arheolozi pretpostavljaju da su oni koji su izgrebali i konstruisali slike. kao neka negovana kultura. Nađenje i kompleks stubova koji se sastojao od četvorougaonika od dvanaest redova sa po 20 stubova u svakom.minus 80 godina. pomoću metode C-14. zabili ovaj mali drveni stub "da bi se i sami bolje snašli u ovom Neshvalljivo lepe. koji su bili nabijeni u tle na rastojanju od oko dva metra. Jošjedan impresivan nalaz opkoljavao je ivicu grada Kahuahi: na stotine ostataka drveća rogača štrcala su u pravilnim redovima iz tla. u predelu tadašnje haciende Kahuahi. Uz to. * Zaključak bi bio sledeći: ukoliko su oni koji su izgrebali slike na tlu postavili i ovaj stub u zemlju. onda bi to znafiilo da su morali biti aktivni na Naca-ravnici oko 525. otkriven grad u kome je stanovalo više hiljada stanovnika. na obali reke Rio Grande de Naca. Šta bi inače? Američki istraživač Dankan Strong pronašao je u neposrednoj bli-zini zagrebanih crteža drveni stub i datirao ga. Ovaj zanimljivi raspored stubova označen je kao kalendar.Gde je bio centar Naca kulture Danas se pretpostavlja da se centar Naca-kulture nalazio direktno u Naca-dolini.e predstauljaju krilala bića . Tamoje.

Postoji i druga. u pravcu Pacifika. kada su me gradski oci Nace slavili i proglasili za počasnog gradanina. nerazjašnjeno. Doduše.zamršenom lavirintu linija"'. Zarjednostavna Indio-kultura. Tudaje prolazio vodeni kanal koji ne bi bio perfektnije napravljen ni u vreme starih Rimlja-na. a voda se hvata daleko gore na ograncima Anda i dovodi se u dolinu. nije mogla da dovede vodu na polja iznad zemlje. istesanih monolita izbijalaje voda u tunel u kome bih mogao da stojim uspravno. Iz moćnih. a možda i pre. linije i figure? Ja nisam bio tamo. Rio Ingenio prolazi skoro bez vode. da sve vrvi od markacije! Ko može sa sigurnošću da tvrdi da taj solo-kolac nije zabijen u zemlju kada sn već odavno postojale "piste". Ovi podzemni tuneli. godine. AJi zašto samojedan kolac? Za ovu namenu bi moralo. od strane nekog tehnički verzira-nog naroda. od Anda naovamo. Da li je zarnislivo da su figure tek kasnije. logično. svojom istočnom paralelnom rekom. gradonačelnik me je odvezao •u svome džipu do podzemnih timela na ivici Naca-doline. dugi su kilometrima. Gradonacelnik meje vodio u tri ulaza i svuda smo videli istu sliku. pri visokom vodo-staju često je plavila ovu ravnicu. umesto daje vodi podzemnim kanalima isklesanim u monolitu? Još više od toga! Pre 1500 i više godina eksplozija stanovništva nije primoravala poljoprivredne farme da u ogromnim količinama proizvode poljoprivredne proizvode. jesu li bili arheolozi? Ne može se reći sa potpunom sigurnošću kada je Naca-ravnica dobila svoje "lice" kojeje danas najveća zagonetka. objasnio mi je gradski otac. Ušli smo u 20 metara duboku rupu ispod isušenog tla. bez daljeg. uključene u mrežu linija? Kada me je Naca slavila Nešto u vezi sa navodno jednostavnom zanatskom umetnošću ranih stanovnika Nace izgleda mi. Toje moglo biti pre hiljadu ili pre hiljadupetstotina godina. ali to ne sprečava reku da iz Anda donosi kamenje i vodu. na ravnici kiša pada najviše pola sata godišnje. retko pominjana zagonetka: Rio Grande de Naca teče uporedo sa Rio Ingenio. tndijan-ski seljaci su mogli da svoje skromne njive u dolinama Naca ili Palpa . severno od Naca-ravnice. U jesen 1979.

.

u pravcu neba upravljene markacije na pustinjskom platou i nakosim zidovima. Kako.U severnom Peruu. džinovski pravougaonici.i samo na Nacu blede. daje preko cele godine svuda oko Nace bilo dovoljno sveže vode. ako se izgubi "jedinstvenost" obeležja ove ravnice sa imenovanjem mesta koja pokazuju iste karakteristike: . medutim.Na udaljenosti od 400 kilometara vazdušne linije od Nace. Pilotje svoje avionske snimke predao etnološkom muzeju u Limi 27. Zanimljivo. .spekulativna . nalaze se velike.Tek pre kraćeg vremena peruanski pilot Eduardo Gomez de la Tore u pampasima Sanhozea. zašto. zbog čega su nastali ovde ovi kilometrima dugi podzemni tuneli? ' Gradonacelnik Nace mije objašnjavao da pođ-zemni kanali imaju ukupnu dužinu od nekoliko stotina kilometara. avgusta 1984. Recni meanderi pored "pista"! Da lije ispod legendarne ravnice izgradena džinouska kanalizacija koja će odstranjivati vodu od ugrebanih crteza? Naca i njena "konkurencija" "Ouket sa bitnim cvetovima tumačenja Nace sam svezao.ravnica" treba da je veća od stare "najveće slikovnice svetske istorije". Ova novo-otkrivena "Naca . postoje ugrebane slike Ijudima sličnih prilika sa džinovskim očima. merdevine sa krivim prečkama i strane bregova pune ornamentalno izvedenih četvorougaonika. uostalom.postave direktno pored vode. godine.pretpostavka bi govorila da su graditelji kanala identični sa giaditeljima mreže linija. . Pitam se. Ljudi koji su bili u stanju da pve monolite podze-mno obrađuju i prerađuju mogli su i nad zerpljom da gi'ade. da li su kanali ispod zemlje vođeni tako da se poplave Ria Ingenia "hvataju" u tunelima? Ova . siubovi. Ovaj fakat mi nameće špekulativno pitanje. u Bale de Zana. Naca-kultura nije ostavila nikakva megalitska svedoča-nstva iznad zemlje. Da li je mreža tunela za vodu postojala pre početka Naca-kulture? Da li je ona konačno služila za isušivanje površine? Avionski snimci pokazuju da povremene poplave Ria Ingenia idu pored "pista". a tamo gde mali rukavac meandra poplavi uzane linije on ih ne dotiče.Na pustinjskom tlu Majesa i Sihuasa u peruanskoj provinciji Arekvima nalaze se džinovski ugrebani crteži iz vremena pre Inka.južno od Naca-ravnice. koji su investitori i radnici mogli da savladaju ovo moćno postrojenje. Teorije —koje se mogu primenit. . pronašao je gigantske linije i crteže. Činjenicaje. . infra-stmkturno delo prvog ranga? U stilu Naca-kulfrure ne može se ništa slično naći. od južnog peruanskog grada Molendo pa do pustinje i planina čile-anske provincije Antofagasta.

nalazi se oko 5000 (!) takozvanih brežuljaka . .više geometrijskih figura dugih 100 do 200 metara. na tlu je nacrtana.Gasidž Kaudaun. Šepuik. Mihael. nedaleko od gradića Blit. 121 metar visoku.Hod Hil.U Engleskoj su najpoznatiji "'beli konj iz Ufingtona" u Berkšajru.Fidžsberi Rings. Dorset . Vajltšajr . Kajld Oukford.Hemšil Dajčis. kao slike se mogu razaznati samo iz vazduha. dug 110 metara i "dugi čovek iz Vilmingtona" visok "0 metara. . Vrh "kamina" nosi džinovski. indijanskih maundsa. Vajltšajr . Neki od tih brežuljaka su bili grobovi.Video sam u pustinji Tai-apakar. Blite.Jugoistočno od Los Anđelesa. u pustinji Saudijske Arabije. Darnford. na reci Kolorado. na teško dostupnom stenovitom zidu krugove sa zracima uperenim prema unutrašnjosti. nalaze se velike u tle ugrebane slike Ijudi i životinja. Najvažniji su: . Storpein. Vajltšajr.Izdužena polja od lave u meksikanskoj pustinji Sonora snab-devena su velikim znacima uperenim u pravcu neba.Ćajlsberi Kemp. Uinterborn. blizujordanske granice. . . Gasidž St. ovale sa ornamentima šahovske table i jednu. crni prsten čiji je prečnik veći od osnove piramide. .Od reke Kolorado nizvodno do Meksika.U blizini gradića Sakaton u Arizoni u tle je urezan jedan predimenzionirani lik.slika. slikovnica sa bizcnima. U .200 miljajužno od Tabuka. Martin. Dorset . skoro uspravnu. Dorset . Samo iz vazduha se mogu raspoznati čitavi lanci maundsa. medvedi-ma.e u obliku piramide koji se završavaju "kaminima". medutim. Dontsi . zmijama.Odžberi. figuru sličnu robotu sa majmunčetom. One na vrhu prikazuju trouglov. pticama. gušterima i Ijudima.Bedbari Hil. Dorset .Hambldon Hil. Berford St. Fovand. od Stenovitih planina do Apalača na severnoj strani Amerike. veštačkih brežuljaka. Kao i u Naci uklcinjenoje kamenje sa rdastomrke podloge .

Fotografije su pokazale nešto neobično. na dužini od više stotina kilome-tara. sa dužinama stranica do kilometar i po. Engleska. i ovali. stavioje u akta: "Uobičajene metode arheološkog istraživanja ove oblasti potpuno su nepodesne. Gigantske razmere ovih tvorevina čine ih potpuno neshvatljivim za Ijudske veličine.Prilikom analiziranja satelitskih snimaka oblasti oko Aralskog mora sovjetski geolozi su učinilijedno senzacionalno otkriće: od Kap Duana do unutrašnjosti sasušenog poluostrva Ustjurt našli su na tlu zanimljive trouglaste formacije. šefodelenja za arheologiju Uzbekistan-ske akademije nauka20). Njihov reljefje tako gladak. Naučnici su ubeđeni da se on još dalje provlači kroz oblast Kazahstana i da svojim protezanjem prevazilazi svetski poznat sistem tajanstvenih linija i crteža u Peruanskoj pustinji Naca. Arheolozi i geolozi su seli u helikopter da utvrde šta se to nalazilo na zemlji. Na vrliu trou-glova nalaze se prstenovi sa prečnikom od oko 10 mefcara. .centru prstena se nalazi krupna crna tačka. Iz aviona su tada vršena posmatranja ovih retkih slika u nenaseljenoj pustinjskoj oblasti. a da se ne zna da se pod nogama imajedan jedinstveni arheološki spoinenik". jedino uporedivi arheološki fenomen". Berksajr. da se "Beli konj iz Ufingtona". Časopis "Sovjetska kultura" pisao je: "Ovaj kiklopski sistem mogao se do sad ispitati u dužini od 100 kilometara. Najveće figure koje se stalno ponavljaju slične su velikim džako-vima sa trouglastim strelama naslonjenim na njima. Sovjetski arheolog Vsevolod Jagodin. po svojim razmerama. Ispostavilo se da su to slike napravljene grebanjem. dugačak 110 m po tim "delovima" može ići nekoliko stotina puta. taj. . Sve slike se mogu videti samo iz vazduha. džinovski trouglovi. U skoro neprekidnom lancu nizali su sejedan za drugim.

izvazdušnog osmatranja. Medutim. ali ništa odtoga nisuvideli. kao tamnozelene trake." Zavisno od godišnjcg doba. a i članke iz časopisa. Poslali su mi fotografije iz stmčnih publikacija koje nisu dostupne javnosti. a pogotovu za oblasti u koje ni sami Rusi ne mogu jedno-stavno otputovati. slavisti na Slobodnom univerzitetu u Beriinu. Za putovanje u Sovjetski Savez granice su previsoke i preguste. Otišli su tamo. ove zelene linije sveile kao čudovišni signali prema nebu.. Pisao sam prijateljima u Rusiji i zainolio ih za informacije. niski zid od lanca kamenja koji je na najvišem mestu . Dabi mogli nešto bolje da vide predeo.i nije mi ništa govorio.Rasporedena na velikfij poursini ujuinoarabijskoj puslinji nalazi se ova800 mclara dugaeka geomelrijska figura Šta bi trebalo i šta bih smeo sebi da predstavim pod tim "džaka-stim slikama" sa "strelama"? Pošto sam u ranijim godinama nasedao mnogim pogrešnim informacijama odavno mije prešlo u naviku da o arheološkim zanim. i od profesora čija imena na žalost ne smem da spomenem.. Uskoro su stigli iscrpni odgovori. trećega na ramena. Zbnnjeno sulutali oko mesta sletanja. ova oblast se prevlači oskudnom stepskom travom. akoje moguće i za fotografije. Ovaj malitimjeznao. Ovaj je javio da se na oko 200 metara udaljenosti sa stepskog tla uzdiže taiTinozelena linija. azijatskim pelenom vrste dzusan. da se nalazi u neposrednoj blizinijedne "strele". a onda. U blizini zelene trake otkrili sujedva pnmetno uzvišenje. ovaj se prostor uskoro ponovo sasuši. dva čoveka su se popela na krilo aviona i podigli su. kao akrobate.ljivostiina izveštavam tek onda kada ih vidim i fotografišem. Ali zašto imamo mudre prijatelje i poznanike? Moram srdačno da se zahvalim profesoru Rolfu Ulbrihu. "Nova Naca" na ruskom Aralskom moru Tedanistraživačp'uštenje malimavionomkodjedne od "strela". za brzu i nebirokratsku pomoć. Kaleidoskop ćiriličnih slova treperio mi je pred očima . na flu se one ne mogu razaznati. U njegovom izveštaju je stajalo da su zagonetne slike izgledale iz vazduha kao gigantske zelene linije: "One su se odvajale od belomrko-svetlozelene pozadine. u vreme suše. tmovitim žbunovima i belo-plavkastim. Tako sam u stanju da iz ruskih informacija isfiltriram precizne opise.

Jvdan od zagonetnih zelenih trouglova u ruskpj pu.'ilinji Vslrju.ri

Noca - zagonetna slika gtedana iz vazduha merio 80 santimetara. Ovaj "objekat" bioje dokaz veštačke tvorevine Tu nenaseljenoj pnstinji. Na odi-eđenim rastojanjimaljudi su pronašli brežuljke od skupljenog krečnjaka, a u njima i kosture i kei-amičke sudove. Doživeli su fantastičnu realnost: čiin su se našli na jednoj od zelenih linija,

mogli su, na dužini od više stotina metara, da prate njihov tok prav kao lenjir, međutim, ukoliko bi se pomerili saino par metara cela linija je nestajala kao odnesena magičnoin rukom. Ove tvorevine su premerene. Pocetak linije obeležili su kame-njem i pratili je. Prosečna dužina strane jedne "linije džaka" utvrđenaje na 800 do 900 metara, a dužina "strele" u nastavku na 400 do 600 metara što, dakle, znači da su cele figuracije bile duge oko jedan i po kilometar. Na unutrašnjim stranama "linija džaka" 20) lovištima za velike lovove na lutajuće životinje (rnislilo se na ste-pske magarce i antilope), Prva pretpostavka ,je bila da su ove životinje uterivane u "džakove", a da su na kraju "džaka" bili posta-vljeni pastiri da zadrže ovu divljaG. Euski arheolozi su uskoro odbacili ovu ideju; za pretpostavku takvog lova ovi "džakovi" su bili neupotrebljivi, jer su morali da budu ograđeni gaterima; antilope su moglejednim skokom da pobegmi preko pastira. Nije otkriven trag ostataka neke ograde. U stepi takođe nije bilo drveta. U ovaj koncept se, uz to nisu uklapale ni "strele" koje su pokazivale sve moguće pravce. Ćasopis "Sovjetskakultura" takode otvoreno govori o "arheo-loškom čudu". Doktor Ivanovič, Vladimir Avinski, geolog i minerolog, član So-vjetske akademije nauka, vidi u tvorevini na platou stepe na Usjurtu "znake" za vanzemaljska bića. Ukoliko smo u Usjurtu tako bespo-moćni kao u Naci, o obe stvari se bar objektivno može reći da se njihovi znaci mogu razaznati samo iz velike visine... Suprotno od Nace, gde se linije i figure mogu videti sa obližnjih brežuljaka i planina, na platou na Usjurtu nema nikakvih uzdignuća. Ja bih za oba fenornena prihvatio mnoga od ponuđenih objašnjenja, kada bi linije i figure bile vidljive stanovnicima Zemlje, kada one ne bi bile tako nedvosmisleno upravljene ka nebu, Na kraju ta dokazana činjenica navodi čoveka na razmišljanje da ove dve stvari nisujedne vrste. Bađava je - zato što je ona ranije otkrivena - prenositi objašnjenja za Nacu na Usjurt. To ništa ne donosi. Pre oko 40 godina, kada smo se morali polako - a u mnogim krugovima veoma nerado - npoznati sa mišlju da nismo jedini inteligentni životni oblici u univerzunru, pojavilo se razmišljanje kako bismo mogli da o svojoj egzistenciji signaliziramo drugim životnim oblicima. Tada se govorilo o tri mogućnosti: - U vasionu će se odašiljati radio signali. - Dalekim planetama davaće se svetlosni signali. - Na markantnim tačkama Zemlje postaviće se optiCke markacije koje se ne mogu prevideti. Predlog broj 1) je sproveden, međutim do sada nema odgovora, a i predlog 2) je ostao bez svetlosnog odjeka. Za izgradnju optičkih markacija predloženo je da se prostrane površine zaseju biljkama svetlih boja, tako da od kontrasta nastanu geometrijski ili matematički simboli od univerzalne važnosti.

III.

INDIJA ZEMLJA HILJADU BOGOVA
Onaj ko hoce da brine ?.a budućnost mora prihvatiti prošlost sa slruhopošLovanjem, a sadašnjosl sa nepovcrenjcm. Žozef Žuber (1754-1824) U Tprospektima sejužnoindijskom gradu Madrasu pripisuje "umerna klima". Ja tu pnjatim klimatsku situaciju nisam uhvatio ni prilikom moje četvrte posete - posle 1968, 1975 i 1980. godine. Ponovoje bilo zagušujući vrelo, opet mi se pri najmanjim pokretima lepila košulja za telo. Razumljivoje što su maharadže na svakom koraku zahtevale od svojih slugu da im lepezama od palme stvaraju blago kretanje vazduha. Ovi letnji dani 1984. godine izgledali su mi vreliji od svih visokih temperaturakoje sam doživeo. Na žalost, nisam došao u klimu umerenog blagorodnog nerada, u glavni grad države Tamil Nadu na Koromandelskoj obali Bengal-skog zaliva. Pozvali su me da održim dva predavanja - jedno u Istraživačkom institutu Kupusvami Sastri, jednoj od uglednih san-skritskih škola, ajedno na Univerzitetu Ana. Osim toga u programu je bilo, shodno mojoj želji, razgledanje hramova. Na međunarodnom aerodromu Madras, sačekao me je profesor Mahadevan, mali, živahni naučnik britanskog porekla, i po običaju zemlje njegovi pratioci su me okitili vencima odjasmina i sandalovog drveta. Da taj Ijupki običaj služi i za ugodnost čula mirisa trebaloje uskoro da iskusim. Nije slučajno što se iz tropskog sandalovog drveta dobija mirišljavo sandalovo ulje. Za vreme petnaestominutne vožnje do hotela profesor Mahade-van mije pružio prve potrebne podatke. Ovaj grad sa tri i po miliona stanovnika udaijen je železnicom 2188 kilometara od Nju Delhija. Toje grad naučnih instituta i društava, muzeja i biblioteka, raspo-laže značajnom industrijom vagona i kamiona, vodeći je u elektrotehnici i takodeje filmski grad. Ove činjenice, kao što sam prilikom posmatranja kroz prozor kola zaključio, ne smeju da izazovu zapadnjačke predstave. Na jednoj raskrsnici fakirje pustio svoju kobru da se bori sa mungosom; dok

Saobraćaj se odvijao kroz tumarajuće. Aplauz posmatrača. Neki bogalj. . vezan za dugački konopac. vredan sažaljenja i pretrpan prljavštinom prosioje ispred prozora automobila koji sam spustio da ovom siromašku dam nekoliko rupija. muvajuće. zadah izduvnih gasova iz autobusa. rikše. trgovci novinama. miris znoja i mokraće. izgledalojedaće mungos da podlegne. tezge kao leteće radnje. Kada je semafor prešao na žuto. kroz grupe prosjaka. anazelenomjebrzim obrtom pobedio kobru. pokušao se osloboditi. Shvatio sam blagoslov venca od sandalovog di'veta i prineo ga nosu. Ljudi koji su trčali između ruda. Nepoznati mladić svirao je svome dresiranom majmunu da bi ovaj igrao uz zvuke frule. mršave tamne stanovnike. a tada me je zapahnuo oblak smrada.je semafor stajao na crvenom mali smešan leopard. Svuda su bili prodavci sladoleda. vukli sujoš uvek najjeftiniji taksi koji ne zagaduje čovekovu okolinu.

Toje prednost koju domaći imaju pred svima koji dolaze iz dmgih klimatskih zona. Prekrštenih nogii . hiljadunogi stvaralac univerzuma i svih svetova. međutirn. pre nego što sam mogao da formu-lišem reč ustadoše dva mladića i zapevaše visokim glasovima neku litanijsku naizmeničnu pesmu.na najboljem engleskom. hiljaduoki. a iza slike indijskih bogova pretrpane bojom. ajasam razumeo samosvojeimejersu svigovorilitamilskim jezikom koji Evropljanin ne mora da savlada. kojima se slavi hiljaduglavi. Osećaju se prijatno u svome elementu i ne znaju ništa o pomeranju vremena zbog dugogleta. ruke su me nežno ponovo vratile u stolicu. Usred gužvejedan mladi čovek mije predstavljen kao električar. Krajickom oka sam posmairao "moga" električara Govornik se pokloni i odstupi. Posle oko 45 minuta data mi je reč . uglavljen u masu studenata odevenih u belo. međutim. zbirke najstarijih indijskih žrtvenih mitova. Opet sam dobio venac. i starijije od ostalih indijskih novihjezika. Počela su klanjanja sa svih strana. kada su me već pozvali u sanskritsku školu Kupusvami Sastri. treći. Palacje ostao dole. i krenuo ka mikrofonu. Drugi. Na užoj strani je bio stp sa mikrofonom. i dogovorio se sa njim da digne palac uvis kad projektor bude spreman za rad. iako on pripada dra-vidskimjezicima. najvećoj porodici jezika centralne ijužne Indije. Mislio sam da sam sadaja na redu. ustao sam. baciojošjedan brzi pogled na palac moga električara. Profesor Sri K. Otvorio sam usta. sagrađenih oko velikog školskog dvorišta.sedeli su nastavnici i studenti na podu ili su stajali oko zidova tamo gdeje bilo mesta samo za stopala. posma-trao sam moga električara koji se. a ne i za sedenje. Biloje mirno. pa i četvrti govornik uzeo je reč. Poslao mi je jedan bespomoćni smešak preko glava studenata. Dok je rukovodilac Instituta izgovarao reči pozdrava. Uputio sam ga u njegov zadatak sa dijaprojektorom. očajno trudio da struju uvede u projektor. Spori ventilatori mešali su vazduh gust kao testo. koji još nije bio podignut. Šandrasekran mi došapnu da se radi o himni iz Rigvede.kako se može tako dugo izdržati?! . Prišao 5am mikrofotiu u goloj vodi. kojije bio zreo za muzej. Ova pesma mi je prijatno . Stranac odahne i trudi se da ispuni očekivanje. Imao sam upravo vremena da odem pod fuš i da promenim veš. Predavanje u sauni Kolokvijum je bio u auditorijumu jedne od niskih zgrada. mogla se čuti špenadla daje pala na zemlju.

zatraži od studenata oko sebe da mu daju isti materijal. a i projektor ostade bez stmje. a električar je digao palac u vis! Sačekao sam malo po završetku himne i zamolio da se ugasi svetlo. zapadnom Bengalu i Kašmiru alkoholje dozvoljen.sedeli smo uz čaj sa mlekom i limunom. Svetlo se ponovo upali. dakle. žena i muškaraca ije li tačno da se .kako to? . Moj električar mi zadovoljno namignu . Posle predavanja .Prekršlenih nogu sedeli su profesori i studenti zvučala. Mi smo. Upitao sam protesora Mahadevana šta znače one crvene. U državama Tamil Nadu i Gujarat vlada najstroža probibicija. u dru-gim državama je ublažena. posle učtivog za-hvaljivanja.o kome sam sledećeg dana. sedeli uz čaj.. i uvi dva kabla time. Turisti mogu dobiti dozvolu koja važi za celu Indiju i sa njom mogu u sporednim prostorijama hotela okvasiti grlo. da bi se dijapozitivi mogli efikasno projektovati.i iz svoje kutije cigareta izvuče srebrnasti papir. a imao sam prermjeru: moje prvo predavanje u sauni mogloje dapočne. Ventilator se zaustavi.. žute i mrke tačke na čelu koje sam video kod mnogih Indusa. Ugasiše se svetla. mogao da pročitam u štampi na engleskomjeziku da je bilo interesantno . Eureka! Gasi svetlo! Pušio sam se od vrućine. a samo u Biharu.

tačno iznad korena nosa. je .tim tačkama signalizha ko je oženjen. kao šareni pas lutalica. profesor R. Ta tacka treba ovo mesto simbolički da drži hladnim.kako sam primetio na licu mesta tako poznat u Indiji. kome se zahvaljujem za poziv u Madras. i to ne samo kao uspešan fizičar i inženjer. ili obrnuto. Nagasuami . jednog od glavnih bogova Indusa. ali i sok od korena i1i prah krečnjaka. godinamaje bio član Parlamenta i pripada mnogim renomiranim institucijama. veren ili na neki drugi način zavzet. Za markiranje se obično upotrebljava puder od sandalovog drveta. kojije bog razaranja ali i dobrotvorac. ova tacka ima i religiozno značenje zavisno od toga da li po dužini ide odozgo na dolc. Centar nervnog sistema se spaja u sredini čela. Postoje Indusikoji nopšte ne uzimajuboju nego samo nanose pepeo na čelo.. Profesor Mahadovan se nasmeši: "Toje sve glupost." Doktor MahaUngam.. Ako stoji odozgo na dole ona znači Boga Višnn. Dabi čovek stalno bio svestan da je stvoren od pepela i da će ponovo postati pepeo. Međutim. kao zapeta. često se uz ovu tačku na čelu povlači i jedna vodoravna linija od pepela. a odozdo na gore Boga Šivu.

na obali okeana. svoje tajno oružje vadša upotrebljavao protiv demona. zasebna tela" . Arjunaje morao da ispašta za neko nedelo pa su i te scene uklesane u ovaj reljef. Dr. vozeći se obalnim putem nazvanim "raarina". Upitao sam da li postoji razllka izmedu venca od cvcća i od sandalovog drveta. izgrađen u sedmom veku. Ovaj visoki. koje su direktno isklesane iz kamena. a planete su mu izgledale kao lampe.On ima ključ za sva vrata. Arjunaje na nebu video mnoga nebeskakola. a danas je arheolog najvišeg ranga u Tamil Nadu. Ranijeje bio direktor muzeja u Madrasu. želeo sam da mu razjasnim neke stvari iz moje literature. najveći ravni reljef na svetu. Religija ne dozvoljava da se skinu dugačke odore." Sttptilna vrsta prijateljstva koja u sebe uvlači još i nos' Direktno na obali nalazi se petospratni hram Jalasijana. koje su se pojavile iia više indijskih jezika. A tada Mahabalipuram! Prvi pogled na taj 25 metara dugi. Prvo. toje -kako reče profesor Nagasvaini najveći i umetnički najznačajniji kameni hram Indije. i pokazao se kao čovek bez predrasuda: bio je zainteresovan da više aazna o mojini teorijama. Mahalingam me je upoznao sa arheologom R. zatim kroz suvu oblast sa malo palmi i mnogo likom pokrivenih koliba od blata. sastrugalo. jer ima ajkula. Mahabalipuram Naš pi-vi zajednički poduhvat vodio nasje u gi'ad hramova Maha-balipuram.adetaljnijcposmatra-nje fascinirajuće. Pratioci su nie posavetovali da. životinja i duhova. Reljefu bazi pokazuje scene iz života Arjune. koji je svoj ubitacni buzdovan. Druge hramove inore je plimom i osekom uništilo. hram kralja Rajasimha. Ispred roštilja na drveni ćumur Cučale su majke sa decotn i pekle kukumzno korenje ili (skoro bezukusne) lepinje. Putje vodio pored plaže kroz siromašne četvrti. devet. koji. sam togjutra doblo na poklon. a pošto sam ga ocenio kao radoznalog čoveka. Venac od sandalovog drvetajemči dugo prijateljstvo. Iza siromašiuh tezgi trgovci su nudili turistima plodove. ni u kom slučaju ne otplivam dalje. a sandalovo drvo dugo zadrzava svoj pnjatan mins. crnokosi naučnik pozdravio meje kao starog prijatelja. a koja treba daje druga po veličini peščana plaža na svetu. Indra je staroinđijski junački bog sa Ijudskim likom. ali i "Silazak . Pun figura bogova. Uveče. dobio sam utisak o finoj beloj plaži koja se proteže Bengalskim zalivom. pri povratku. "mada su to velika. Slatkasti mžris mešao se sa smradom iz otvorenih odvodnih kanala. a koji se slavi kao "kralj bogova". Tapkali su bosonogi po pesku i u blagirn talasićima. profesoroin na Drža-vnom univerzi-tetu. junaka Mahabharate. mršavi. Reljef prikazuje kako Arjuna uzima "nebeska kola" od Indre i u njima odlazi u vasionu. posmatrao sam mravinjak Ijudi kojije tražio osveženje od parališuće vrućine u povetarcu i vodi. Ova kamena slika se zato i naziva "Pokajanje Arjune". a tu i tarno svilu i pamuk. Nagasvamijem. metaravisokikamenihramjezapanjujiići. udaljen sat vožnje automobilom. Doktor Mahalingam se nasmeši: "Cveće brzo ivene. ukoliko nekad poželim da se okupam. Poznavaoje već neke od mojih kajiga. Pritiskam na nos sveži venac od sandalovog drveta. kojije uz to bio kompetentan.

.

Poštovan od Indusa kao neka vrsia spasite-Ija. mislimja.Ganga sa nafca". lako su u literaturi tako nazvani oznaka "pećina" nije odguvarajuća. on se održava a toj drskoj poziciji već 1300 godina! Krišna. trebalo bi da gaje nekad oblikovao i napravio iz stena "kao od butera". Krišna je taj masivni kamen stavio u takav položaj da bi Ijude stalno podsećao na svoju snagu. a sa dcsne strane. pri čemu pukotina u steni treba da predstavlja Gang.pama. glavnu reku prednje Azije. Medutim. u stvari sakriva mnogo toga. inkarnacija boga Višnua. Taj kamen. što bi bila jedna od metoda prerade i obrade koja bi priličila "bogu pastira". Meni su Lakve kade. Pre bili govorio o većini nišama. u kojoj je Kriana trebalo da oblikuje i obrađuje kamenje . Sam o na kraLkom rastojanju od balansirajućeg monolita nalazi se gramtni blok sa nklesanom kadom (koja ima prečnik od 2 metra). istom .kao buter. težak oko 200 tona. Arjunin spomgnik Tarno gde se sastavljaju stene i zemlja ukopano je osam manda. da bi zaboravio svoju zaljubljenost u mlekaricu (Gopis) kojuje posma-trao dok se kupala. Ispred inaudapama Jamapuri nalaze se s'tlni rnonplitni slonovi. a legenda o tome kakoje Arjuna podigao inalim prstom brdo Govardhana daj e veći značaj starom j unaku. dijagonalno na ivici balansira ogromni kamoni blok i izgleda kao da de se svakog momenta snišiti. a možda i zbog toga. pcćinskih hramova.

poznate još iz južnog Japana i visoravni u Peruu.nje. V ouom koritu treba daje bog Krišna prerađluao iublikmao kame. "kaubvicr" .metodoni isklesane iz stene. Internacionalnost takvih retkosti slalno me zapanjuje.

.

često jašući na pacovu simbolički predstavljen? Ovo pitanje inozemo postaviti 40000 puta .i princezi Draupadi. kao mnogobozačke predstave. krov u obliku piracade. slaviti Šiva predstavljen kao asketa. Nakula. Peta boa kola izgleda da su ovde zalutala. premazan pepeloio leša.. Naroaje teško da iza toga neraziimljivog raspoznamo neki emisao. koja su . imaju krasne skulpture. Mi. vezani za monoteističkti religiju. u drugim hramovirna.. posvećena Arjunu. Treća rata se sastoji od kućice i hrama u kome sedi božanski junak. Kako se može. koji kao trbušasti covek sa glavorn glona. pre nego što se sve zanimljivosti odbace kao čisto eujeverje. Ovih pet rata posvećeno je braći Pandava koji se zovu Judistira. božjih kola. Ona stoje na strani i sićušna su pored ogromnog slona koji kao da bi ih mrzovoljno odgurnuo od sebe. zapadnjaci. Jedna od bozjih kola su kopija jednostavne kolibe. trebalo bi prizvati u svest nastajanje kargo-kultova' Bića Indijske nutologije. Medutim. Arjuna. Šahadeva . čiji se točkovi okreću. Bima. a druga. bogu Višnuu koji je ličio na orla? Kako je Genesa. Cetvrtaje višespratna i ukrašavaje vrh osmougaonogtornja. 1 ona su inodelirana iz stenja i nisu pokretna kao božja kola od drveta i metala. mislimo mi. naginjemo tome da ovo ro&oStvo bogova politeističkih verskih saveza odbacimo kao sujeveije. Takve ratejoš i danas vuku slonovi ili Ijudi u procesijama i tada svaka kola nose figure bogova. Indijski panteon Upanteonu božanstava koja se slave u Indiji sakupljeno je oko 40000 božanskih likova i svakom se pripisuju odredene sposo-bnosti.Modeli rata A psolntna atrakcija Mahabalipurama su pet rata. sa trećim okom na čelu? Kako je Garudah roogao da služi kao životinja zajabanje "princu ptica". lavove u prirodnoj veliCini i slonove i volove priljubljenejedneuzdruge. sin Sivin. stvarnih vlasnika kola.

vi gromovnici. UkoUko sve to ne posmatramo kao pogrešno rastumačenu tehniku. videli su sve kao da imaju 1000 očiju. U Vedama nastupaju kao grupa bogova bure. Ova mitska izmešana bića roogu naći objašnjenje u tehnlSkoro nerazumevanju u vezi sa načinom raznuilljanja prema sopstvenim željama. lukavi kao pacovi. grmeće snage. kamenim pucnjevima. brzi kao vetar koji uzdrmava brda. leteli sukao ptice. Vi premeravate snagom . vi muževi neba pokažete zauzdavajući konje u trku. vi umešni. a glave im pokrivaju šlemovi. Jednog dana dostići ćete kraj puta. kroz vazduh. kroz prostor. himnama bogovima: "Hvaljeni. Zašto? U Vedama ovi mladid se bore u raskošnim odećama za Indru. koji ste odrasli u dalekom vazdušnom prostoru ili u dalekom prostoru velikoga neba. Kada prolazite kroz ravnice i besputne pre-dele vi Maruti ne imajte nikad štete.. svetle kao vatra. Dodite. koji sa bogo-vima i pored tijih posmatraju kako Aquna ispašta svoj gi'eh. Ispod skulptura postoje i "Maruti". gospodara neba. vi Maruti. ispred grudi zaštitnu ploču sa ugraviranim nedefinisanim znacima.listom doSla sa neba. Vi prolazite kroz noći. deca oblaka. iz vaz-duha. brzi kao tigrovi. mogli su da hvataju sa mnogo ruku. ne odlazite u daljine! Vi Ijudi koji sevate munjom.. Kad se vi stabilni Maruti. onda se ponašamo kao "gladijatori koji se bore vezapih očiju" (Volter). sa neba. nebeski mladići. bila su jaka kao slonovi. Preko ramena nose strelasto oružje. Maruti. To se može ovako pročitati u pesmama Siavasve Rigvedi. vi Ijudi sunca. U rukama Boija Arjunina kola su najveća i najlepša u mestu hramovaMahabalipuram Maruti drže munje. a njihova nebeska kola su brza kao munja.. dane.. a na zglobovima metalno prstenje.

. jer su ovekovečeni u hiljadamaskulpturauhramovima. petnaestougaoni stnb. i nasmeši se-jer taje reč deo njegovogimena. a na staroindijskomjeziku znači 'oinaku" a i "polni organ". Sem ovih bogova bure staroindijska predanja o bogovima i junacima nude vrio interesantne objekte za ozbiljno. pa i u licu. reče doktor Mahalingam. dokučiti tehnika kojaje stajala na raspolaga-nju Marutima. Vi Maruti. Idite tamo gde ste naumili. sposobnosti i očekivanja od "dece oblaka"! Da li su to opisani proizvodi nesputane fantazije ili uzori? Ovi bogovi bure mora da su čisto zbog najezde iz vasione banuli na Zemlju sa svojih hrabrih vožnji kroz vazduh. Vratio sam se da se uverim i u dmgoj prespektivi ista skulptura se pokazala kao muškarac. Često se sreće u obliku realističkih (falusnih) stubova. zakopana su pod vodom svedoča-nstva naše prastare kulture. oni mogu sve. Očigledno tom starom kamenorescu nije bilojasno kogaje pola bilo ovo božanstvo. istovre-meno važi i za "bezlični lik". To nije bila halucinacija: ume-tnikje predstavio dvojni lik u svim telesnim obeležjima. to znači više od falusa. Koracao sam levo-desno i figura je istovremeno menjala pol. Joni predstavlja stopu iz čije se sredine izdiže Lingam. Mi takođe ne znamo sa sigurnošću Kao u prastara vremena volovi sluie još uvek kao tegleće iivoiinje jednostavnih napniva . Lingamje -dol boga Šive. Medutim.Na čast nekje vaša veličina. Ušli smo u sedmospratni hram na samoj obali. međutim. neprejudicirano ispitivanje. Doktor Mahalingam pokaza napolje. na more: 'Ovde ispred nas. simbol prirodne snage koja rada. Pomozite i nama n besmrtnosti! Neka vas ne spreče ni brda ni reke. tobože svetski duh.vazdušni prostor. pa i da nas zavaravaju. nekaje vredna pogleda vaša pojava kao ona sunčeva. Zajedno rođeni. zajedno odrasli. koji se recuno u Grčkoj kultno slavi kao znak snage i plodnosti. "materinsko krilo". Tamo je stajalo pre 4. ispod obale. izrasli ste u lepotu. u tamnoj svetosti stoji crni. Tingam takođe važikao simbol stvaralačke snage. koji u svojoj unutrašnjosti skriva goli lik boga Višnua. vi Maruti. Ovaj stub predstavljaLingam. a na strani mora. U odlasku sam otkrio ujednom reljefu hramaljupki ženski lik saproporcionalnim grudima što mi se učinilo kao halucinacija. zaštitnika sveto-v». U ophođenju sa bogovima mora se naučiti ovo: oni Su dobri za iznenađenja. oni smeju sve. i idite u nebo i na zemlju. i u većini slučajeva muje pridodat "joni".." Značajno hvaljenje izgleda.Ponovojedonesenoohrabrujuće ukazivanje na to da li se ipak uporednom analizom slike i teksta konačno može otkriti. 5 ili još više milenijuma sedam hramova.

.

. ali mnogi prolaznici imaju na sebi okačene vence od cveća. Volovi su vrikli starinske piugove. Iz svih predanjaje nedvosmislenojasno da su u pocetku bili bogovi. koju sam ostavio na krovn automo1. Na osnovu takozvanih dokumenata o Tomi onje važio za Isr. a da tok nismo primetili. a devojke imaju cveće u crnoj kosi. aker i plavoj. Nekoliko trenutaka kasnije obide nas onaj momak svojim motodklom. Zašto.)ila pala. koje sam hteo da mu dam." Povratak.Cae poznajem. Seljacijoš uvek rade na svojim poljima iako se polako spušta tama. čuceći oko motocilda. Ove svetleće boje nadvladavaju sve sive tonove ulične slike. Tamilske žene vole svileni sari u smelim bojama.dsku gomilu. TreLa daje apostol Toma mučenički umro u Madrasu. ne znam. Još je dalek put pred nama dok ne upoznamo našu prošlost. možda je to neka posetakoja se timc' pozdravlja. U parku teozofskog društva sludira se i uci u senci dn'cća . posmatran za to vreme od strane devojaka u sariju koje su.. crvenoj i rezeda. nije primio.koliko su stare naše Vede. Tamo na plaži propadala su od vetra i nevremeiia neka drvena božja kola izbledelih boja. mi se čini šareriijim gradom od drugih indijskih gradova s. Onje postao patron gnostičkih spisa i slavi ga sirijska ortodoksija. koji je sumnjao u vaskrsnuće Hrista bi trebalo daje po predanju držao propovedi u Indiji. Muškarci nose na glavama ne ma-nje šarene turbane. "Neverni Toma". žutoj i zelenoj. Kada smo krenuli mora daje jedna kamera. to je Indija. Zbog slabog svetla fotografisao sam ovo nekad gordo vozilo sa tri kamere i sa raznim objektivhna. i divlje gestikulirajući dado nam znak da stane-mo. IJ baziliki San Toma cuvaju se njegove kosti. skoi'o prcpotopska idila.sovog blizanca. Skriperumpudur. a takođe i vrh koplja koje ga je pogodilo. koja nisu mogla više da učestvuju ni u kakvoj procesiji. Rupije. ćaskale sa nekim brkatim momkom. Ozaren pruži mi moju kameru. Žuti motocikl-taksi 1 smrdljivi izduvni gasovi provlače se kroz Ijv. Ime tog siromašnog sela neću nikada da zaboi'avim. U Madrasu je proveo među Tominim hrišćanima svoje životno veče.

najznačajniji sanskritski ekspertje bio Svama Dajanand Sarasvati. pojavila se u Londonu 1888. teosofija. Do skoraje sveta knjiga sa svojim simbolima bila nerazumljiva. Oko 1890. Danas se makar zna. i ono danas ima ogranke u skoro svim zemljama. g. Pismoje nrezano u drvenom hloku širinejednog metra. Nije nikakvo čudo. pregled svih znanja najstarijih tibetanskih predanja. . Prvo je preveden stoti deo teksta koji govori o bogovima i njihovim delatnostima na Zemlji. nevidljiva materija može proučiti nedokučivim sposobnostima.prihvatiće se da su nauke iz knjige Dzian dospele sa one strane Hiinalaja. trebalo bi da bude jedna nova religija.koje su starije od Zemlje? . knjige Kan-dsur u 108 i knjige Tandsur u 225 tomova. što na grčkom znači božija nauka mudrosti. sanskritskih tekstova i iz tibetanskih predanja (koja su i danas zakopana u tibetanskim Krip-tima). Poznati delovi Dziana nalaze se u hiljadama tekstova prevedenih na sanskrit. koja će ovom društvu pribaviti i pružiti stare duhovne činjenice: da evolucija doseže van Ijudskog sveta do kosmosa i da se Čulna. "Skrivena nauka" u tri knjige koje je napisala Helena Blavatski. Kada se spe-cijalista za Indiju Maks Miler. Bitan osnov za skrivenu nauku je knjiga Dzian. već je navela i mesta starih skrovišta. ali njeni podaci ipak nisu provereni već su izvrgnuti ruglu. gde bi ubrzo saznao da su Kalapani (izvori) koji su preplavili Evs-opu samo mi-ve odbaćenih kopija pojedinih mcsta iz naših svetih knjiga. Maks Miler došao kod mene. već će se ponovo pojaviti. čije je vreme nastanka nepoznato. indijskih. profesor u Oksfordn. godine u Njujorku Ukra-jinka Helena Potrovna Blavatski (1831-1891).u blizini Oke Mata na Himalajima. Kine i Indije. već je to više fonetski. odveo bih ga do Gupta. kada bi g. dakle. još za života dobijala podršku indijskih naučnika. ako Ijudi budu imali strpljenja da to sačekaju. da Dzian nije namenjen nekom proroku ili nekom od mnogobrojmh bogova. 10 do 20 cm debljine i 15 cm visine. štoje gospođa Blavatski. Ne nađe li se vreme postanka ovih knjiga . celokupan opis prastarih tibetanskih škola. Delo je izazvalo pažnju javnosti ne samo zbog toga štoje autorka nveravala da su celokupni izvori koje je preradila uzeti iz starih. negativno izrazio o izvorima koje je gospoda Blavatski koristila. Uprkos mnogim tvrdnjama. iz Japana .STAROINDIJSKI TEKSTOVI U JEDNOJ "SKRIVENOJ NAUCI" A đarkod Madrasaje svetsko sedište Teosofijskog društva. gotovo besmislena. g. Sarasvati je uzeo reč. Postojaloje prvobiino ispoljavanje i ono još uvek postoji. osiin u komunističkim državama. Teosofijsko di"uštvo je osnovala 1888. neće biti izgubljeno zauvek za svet.

majka i sin ponovo bili jedno i sin nije bio dovoljno budan za novi točak i njegovo putovanje po svetu." . On ih postavi n šest. Učite da ne postoji ni prvi ni poslednji. Ako započinje svoje delo.. Tu se govori o Kosmičkoj evoluciji. takođe.. dakle. pravi kugle od vatre.. .do sada . a pošto vana samo od ezoteričnog i teosofijskog društva. Ja. Moram da pokažem zašto sve to danas gledam drugim očima. . (Strofa 5) .... kako ih Fohat gradi? Sakuplja vatrenu prašinu.... Matripanda još nije nabujao. Blavatskije do danas osporavana. Jos nije kucnuo čas. koji će se polako okretati oko sv6je ose.. .. zrak još nije u klicu bljesnuo. navodno. Fohat napravi pet koraka i u svakom uglu četvorougla načini leteći točak. . Materinski mrestispunjava sve. četa sinova svetla stoji u svakom uglu i Lipika u srednjem točku. .. jer su otac.. Konačno se kreću sedam malih točkova pridržavajući jedan di'ugog.. Prvi božanski svetje gotov . a onda ih stavi u pokret u ovom i onom pravcu . . lakše će im pasti značenje.. trči kroz njih i oko njih i ispunjava ih životom.. ... nošena n veštačkim matericama...... Oni kažu: Ovo je dobro.nepoznatih autora! Budu li naučnici uvukli u kalkulaciju veštački-realizujuće svemirske habitate. ali ipak mogućaje pomisao dajedan deo stanovništva habitata provodi dugačak put u dubokom snu .. jerje ležala uspavano u beskraj-nim skutimatrajnosti. Smela. iz sjaja svetlosti.. nalaze u blizini nekog sunčevog sistema.Gde su bili građevinari. pišu o milionima oplođenih jaja..sinove vatre.KOSMIĆKA EVOLUCIJA Okrivena nauka" od H. Tama ispuni beskonačni svemir. koji ih mogu pustiti da gotovo neograničeno dugo putuju od sunčevog sistema do sunčevog sistema. Ovo je prva bitka... strofe iz knjige Dzian 3.. (0 kućnoj upotrebi ove metode se žučno diskutuje!) Sve to i još nešto više se već nalazi u knjizi Dzian. Da bi se veštački dobila sila zemljine teže. Ovde su. potomci pi-vobitne sedmorke. ne krijem da sam bio skeptičan. pravaca sobe i u sredinijedan. takvi prostorni giganti će verovatno dobiti formu ogromnih točkova.. Poslušajte. šta smo mi... dokja Alaja svemira u Paramarti bio i veliki točak Anupadaka? (Strofa 2) . Klica se pojavi i stalno se nanovo pojavljivala.. Dogodiše se bitke između stvaranja i razaranja i bitkc za prostor.. razdvoji iskre donjeg car-stva...da bi se uštedela energija i hrana. Stvaraoci forme iz ne-fcrme. starijitočkovi se okreću dole-gore. (Strofa 6). Nisam bez razloga pričao o budućim stanovnidma svemira sa religioznom sklonošću ka misionarstvu. sinovi zemlje. korena sveta? .. u četvrtom je sinovima naređeno. koja se. svetli sinovi osvanulih Man-vantara? . napisano 11 nepoznatom. ...... nerazumljivih teksto-va. Autori naučne fantastikc. da stvore svoje verne slike-Patiće i patnju prouzrokovati. glavni točak. "(Strofa 1). Nije bilo vremena.. davnom vremenu od .. jer sve je jedan jedini broj.. svoje učitelje . životje nesvesno pulsirao u svetskim prostranstvima .. izviriše u prostoru ponovo probuđene energije. koji iz nebroja nasta.. iz prapla-mena rođeni. (Strofa 4) . koje radosno trepereći lebdeše u njihovim sjajnim stanovima i iz toga stvoriše klice za točkove. Poslušajte vi. . ali gde je bio Dangma..... . čiju maštu stvarnost često pretekne.. Stojimo pred realnim tehnickim mogućnostima da u svemiru gradimo velike hahitate i da ih opremamo pogonskim motoriina. on ih gradi kao slike staryih toćkova i pričvršćuje ih u večna središta. kojije sijao iz večite tame. od naših očeva naučili. ... Knjiga Dzian ne može da prihvati naukn baziranu samo na materiji.

dostojanstveni starac. "Tamo su odložena i čnvanakao bitan deo naše rane istorije. Konzervisana su. Svaminata Ijer ju je nosio sa sobom dok je decenijama putovao Indijom otkupljujući stara predanja i spasavajući ih od propadanja. kojije došao po mene u hotel. jednu zapanjujucu kolekciju!" Posle četrdeset petominutne vožnje dođosmo u malu. Njegove kolege ga pominju uz veliko poštovanje. V. profesor Nagasvami dohvati jedan drveni svežanj. Preko 3000 rukopisa se nalazilo u ovoj kući. nije potreban nikakav "komentar. Pažljivo. Kustos. krečom ofarbanu. zato što su mnoga izložena totalnom ti-uljenju. pretežno nepoznati i još neprevedeni rukopisi?" "Naravno da postoje takve 'zakopane' kolekcije tekstova u mana-stirima i školama hramova". odveza povez i razdvoji drvajedno od drugog. Razgovor gospode vođen na tamilu nisam razumeo. najvećim delom neprevedenih. dr Mahalingama i profesora Nagasvamija. ali pročitah iz izraza lica kustosa daje spreman da nam pokaže svoje blago. često se kopiraju nova. Zbog čega sam ja bio tako blizu izvora besprekornih objašnjenja? Sledećeg dana sam upitao profesora Ma-hadevana. nedaleko odavde. kroz . Sad se pokazalo šta ona štite: tanke. bilo kao autora ili kao izdavača. pazljivo pročitan. drvene lamele i listove palme. što predstavlja Sizifov posao za visokokvalifikovane Ijude koji provode ceo život na tome". pozdravnim gestom oko koga se i ja potrudih. sa rukama ispred gmdi preko krsta. Profesor Nagasvamije počeo da nas vodi. Na metalnim policama pažljivoje poređano i složeno više stotina vrpcama povezanih drva. Nakratkom sastanku obavljenom stojeći informisan sam kakoj'e nastala ova kolekcija: dr U. neke sa rupicama levo i desno. dvospratnu kuću. pozdravi profesora Nagasvamija naklonom. Profesor Nagasvami se uključi: "Mogu Vam pokazati. odgovori naučnik.U JEDNOM STRANOM SVETU Za ovaj originalni tekst. a 91 knjiga o sanskritu nosi ime preminulog dr Ijera. Mogla bise naći zamerka da se izvori za knjigu Dzian ne mogu kontrolisati. "Postoje li mesta na koja su odloženi stari. otprilike deset santimetara debljine i 30 do 40 cm dužine.

Nagasvami. takođe presovanih između daščica. objasni daje svaki znak. za vreme rada. pri tome. Toje delimičan odgovor. zi kojima sam se pre nekoliko godina divio hiljadama folija palme. kao kod žaluzina. Mali Tibet.stajaloje na hiljade malih pismenih znakova. kojije otvarao sledeći svežanj. i tu je preveden samo mali deo. koje će tek kasnije shvatiti ceo sadržaj? Izgleda mi značajno da su stari tekstovi nastajali za pametnije. a takode i veoma stare tamilijske literature.kao ovde. Urezano odštampano? . Neki delovi teksta sukopirani na papiru. Šta li je bio cilj i namera ranih hroničara i da li su oni radili po nekom višem nalogu kada su svoja saopštenja držali nerazumljivim zajedno vreme. što su Ijudi u toliko religioznih i mitoloških predanja može . ali dalekoviše od polovine se do sada nije moglo dešitrovati. Mora da j e postojao poseban smisao. vrhom noža urezan. tek posle stavljanja znakova bila bi očišćena prašina od boje ili pepeo u finim lamelama. "Štaje saopšteno?" Profesor Nagasvami sleže ramenima: "To su delovi vedskih tekstova. a neke koji su se rasklapali kao police. kao Kandsur i Tandsur. tako da bi ono štoje bilo napisano postalo vidljivo. neki su se mogli prevesti." Zapazio sam podzemna skloništa u Ladaki.Profesor Mahadevan bioje uvek prisutan koje je. učenije genera-cije . bio provučen kanap. mikroskopski precizno. oznake pisma nisu podizane.

Božije pohvalo au dobijai! utemeljitelji religije i "bogovi". Opet je zadah znoja mase milostivo prevučen mirisima sandalovine. povezana za određena dnevna vreine. nažalost tako postupa..jedan od sedam svetih gi-adova Indije i religiozni centar sa 124 hrama i molitvena mesta .hram zadrža nas Čuvar da bisroo se izuli. nemilo i nepogodno razdvajana. kako sam saznao. vrste laute. "Pravo značenjeje vatreni stub. Unutiašnjost je mracna. mirisi truleži ne mogn se osetiti od mirisa cvećaOdnekud sa bedema se čuje visoki ton flaute. Pred uiazom u najveći Šiva. ova vrsta muzikeje.1 apokrifima. da se sačuvaju predanja i sifrovane poruke za stoleće ko-smičkog kretanja.. falusa kao davaoca života i ose sveta. reče on. Ispred kovčega stoje vernici i mole se figurama bogova ohojenih jakim bojarna i ukrašenih vencima cveća. gorela 1.i sa svojorn Biblijom.'. ali Lingam ima tri medusobno dodirna značenja . godine pre Hrista. bi'taje prepravljana i sakačena.vatreni stub kao sirobol kosmičke vatre.upitah usput profesora Nagasvamija o celokupnom smislu Lingama kojih ima u svakom indnskom hramu: "Da li je Lingam simbol za falus?" "Ne samo to". praćen ritmičnim udarcima sihara. koja potiče 00' italijanske reci religio što znači očuvati. od olo-vki. Nazivanaje onako kako su to raniji auton želeli. reč '•eligija. LINGAMI TROSTRUKOG ZNAČENJA Za vreme jednoipočasovne vožnje za Kančipuram . na. vlažna. Sveće različitih boja . vnića i pomalo nepnjatna. postoji od 500. a uz to sam morao da prcdam i kameru." Starije žene sa unncima u zavežljajima na ledima prose sve.Na tankim đruenim fi>iijanw urezanoje milimetarsko pismo se reći bili zakleti da za buduće generacije sacuvaju tekstove nepro menjenim. Pri tomeje sačuvana. preko cigareta do pertli. kao ovde ili na Tib'. čija je briga bila. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja.'tu. stalno i uvek sa novmi rečima prilagodavana razume-vanju u tom dobu. Hrišćani nisu.

postoji od 500.Piramidrti kramovi u Kancipuramii strrni KU ' "isoki kac oni (2 kuliureMaja Smnje žene sa unncima u zavežljajima 'na leđima prose sve. praćen ritmičnim udarcima sihara. vrste laute. Opet je zadali znoja mase inilostivo preričen mirisima sandalovine. vnića i poirialo neprijatna. godine pre Hrista Ispred kovčega stoje veroici i mole sejigurama bogova obojenih jakim bojama i ukrašenih vencima cveća. povezana za određena dnevna vreme na. Sveće različitih boja . mirisi truleži ne mogii se osetiti od inirisa cveća. ova vrsta muzikeje. Odnekud sa bedema se čnje visoki ton flaute. preko cigareta do pertli. zato što u intervalima prima boje i raspoloženja. vlažna. Pred ulazom u najveći Šiva-hram zadrža nas čuvar da bismo se izuli. kako sam saznao. od olo-vki. Unutrašnjost je mracna. a uz to sarn morao da pi'cdam i kamcru.

i drže neobično oruđe u i-ukan-ia.trepere. Neke skulpture su umotane n sknpoccizu svilu. obasjanoj žutom bojom . U jednoj niši.

" "U redu". Kad se bitka ni time ne završi Rama u svom besu uze Bramino oružje napunjeno nebeskom vatrom. Čestiti Rama se namerio na svoje neprijatelje. Na mestima gde su se ukrštale linije i krugovi dobijali su se segmenti koji su ležali bliže ili dalje od centra odredenog za svetilište.. jer mi sledećeg dana profesor Mahadevan dade tekst koji se odnosi na boga Matalija iz Ramajane. Takoje glavna osovina hrama bila određena. Rama se pope u kola i baci se u jednu bitku.. iznad koga je konačno građena piramida. 'Bogovi pomažu pravedne. nebeske moći te potpomažu. Ovde. Brda. Graditelji su vezivali kanap na štap i povlačili krugove određujući veličinu hrama. bez segmenata za dvanaest meseci i bez pobožnih mesta za različite zvezdane bogove na rubovima hrama. igrajući se prstima. Nismo hteli ništa da kupimo. gospodara univerzuma sa Matalijem. smrtonosno kao munje s neba. "Znam koje to!". kod izlaska sunca senkaje pokazivala na zapad." objasni profesor Nagasvami.. sa žutim. priznade Mahadevan. bogovi Parvati su ga gledali. a kod zalaska na istok. Iz sredine je u svim pravcima zračila božija snaga.Profesor Nagaswami odgovarao je na moja pitanja pravci neba: popovi su zabadali štap u zemlju. 'Uzmi ova nebeska kola!'.'MataIi okrenukola. reče profesor Ma-hadevan.. povika Matali Rami. cimbalima i ostalim instrumentima. kakvu Ijudske oči nikada ranije ne videše. Oblaci smrtonosnih zrna zatamniše sjaj-no lice nebeskog svoda. Odatle pročitah: "'Brže Matali!. a onda se ozari: "On izvodi nebeski ples!" Momak pokupi svoje rupije i ponosno se odveze dalje. doline i okean su prodrmani strašnim vetrovima..' Odeven u nebeske vrste materijala. pojavi se bledo sunce. skrećući na sebe pažnju prodornom zvonjavom. Odmah pored Šive vidite Indru. na mesto gde se pošteni Rama sreo sa svojim neprijateljima. Bilo je to krilato. koji su bili pove-zani sa zvezdanim nebeskim svodom. dobićeš deset rupya od mene!". U kružnom luku . Niše oko centra su sa oltarima bile ostavljene po-dređenim bogovima. koja su sijala kao sunčevi zraci. "Toje kosmički ples o razaranju i stvaranju. koji su bogovi pratili flautama. provokativno reče momak pokazujući najednu skulpturu sa zida hrama. reče Indra.. 'Požuri sa mojim nebeskim kolima." Svetlosmeđi momak." A koji ples izvodi Šiva?" Momak prekopa po svom mozgu. Nudio je iz neke kutije neraspakovani sladoled i kockice zamrznutog voćnog soka. lakiranim noktima.. Paralelno sa osovinom istok-zapad povlačene su linije. u svetilištu. opasan samo plavom maramom oko kuko-va. "Ako pogodiš. Mora da sam kod "borca u vazdušnim bitkama" uši vidljivo okrenuo u pravcu vetra. Centarje bio sveto mesto. skrenu ka nama na triciklu.. drugog po veličini epa Indijaca pored Mahabharate.. svetlosno oružje. Ne postoji hram bez dvanaest kalendarskih božanstava. sedište boga komeje hram bio posvećen. Bogovi i smrtnici su posmatrali borbu drhteći i gledajući kako Rama napada nebeskim bornim kolima. Ovamo. "Je li to bio nebeski ples?" upitah. Postade mračno nad bojnim poljem. Biću tvoj vozač i ubrzaću grmeća kola. tačno u sredini stajao je Lingam.. borcem u vaz-dušnim bitkama. "Toje plešući Šiva. popni se u zlatna kola.

." One bi trebalo da nas opomenu kolikoje strm i naporan putka nebu. 6.nisam razabrao nijedno prihvatljivo objašnjenje. Vrućinaje bila nešto slabija. koji ste nazvali bačvom... avgusta 1945. treperelo je svetlo. sve ribe pomreše. jerje bilo "prekriveno smrtonosnim dahom bogova. Slonovi su bili nagoreli i teturali su se tarno amo. prema nebu ispruženi tornjevi. Drveće se redom rušilo. prali sve što su dodirnuli i sebe.osim indijskih. Usled dejstva ovog oružja ratnicima je opadala kosa i nokti sa ruku i nogu. bila bi to . želeo bih da do reči dođe i 5. blizinu nebu. g. Kad se sve umiri.! Ne bih želeo da Mahabharata sadrži sećanja na budućnost. skakali u reke.. kojima su ubijeni ratnici koji su na telu nosili metal.razumljiva reakctja. Od sprata do sprata vode stepenice". nosili su na vrhu tvorevine slične bačvama." U takvim tekstovima . Konji i kola izgoreše. Da su koristili govore nekih mojih kritičara. simbolizujejedno vozilo..s obzirom na sujetu njihovog esnafa . kidali bi svaki metalni deo sa tela. na piramidi." Bioje to raport nalik na neki iz Hirošime posle pada prve atomske bombe. Pošto sam okarakteri-sao samo "borce u vazdušnim bitkama" sa njihovim akcijama i oružjem iz Ramajane. objasni Nagasvami. Nikad pre nije bilo tako užasnog oružja." Mahabharata: "Popaljen žarom oružja. na ki-vavu poljanu pade kiša nebeskog cveća i sa neba se začu umirujuća muzika nevidljivih harfi. "Ne. Sve preživelo je bledelo. u kojoj su nabrojana sva božija oružja..... Vatrice od drvenog uglja su raspirivane. Voda je ključala. Svitaloje. knjiga Mahabha-rate. Gore. savremenih i priznatih akademika . nikada ranije nismo čuli o nekom takvoim oružju . Ovi.."Smem li to prihva-titi od reči do reči ili samo . Krug na vrhu. svetje posrtao u vrelini. Ukazao sejeziv prizor.Šiva koji igra (levo) Primer za bogatstvo oblika (desno) munjevito oružje ubrzano se sjuri i probode Ravanovo metalno srce. tamo niko ne živi niti je živeo. Leševi sii bili unakaženi zastrašujućom vrelinom i više nisu ličili na Ijude. "Živi lli neko gore?" upitah.. Ukoliko bi ratnici na vreme saznali za dejstvo ovog oružja.

koji su obišli zemlju u tolai jednog dana u sjajnom nebeskom vozilu." Smeškao se: "Mogao bihjednu količinu. čineći se na zernlji kao vatra. Tuje i prijateljski bog sunca. ostaje još jedan snažni eskadron. kao da želi da mi naznači: "Prihvatite to kako želite. Indri." nije završio do kraja. Marutima. vlasnik "svetlećih kola." Onda skrenu razgovor na di-ugu temu i -pita: "Želite li da kupite svilu? Južna Indijaje centar indnstrije svile.. da sam pri pogledu na piramidne kule Kanhipuramu morao misliti na raketnu... Arjiini. Tu je i iz lotosa rodeni Agni.kao alegorijsko tumačenje?" Ramajana. jer se i fabrike nalaze u susednoj državi Misoreu kod Bangalorea. kočijaši. BOGOVI U RANOJ ISTORIJI LETA U SVEMIR Donošenje mog cilja moram srazmerno selektirati i što je moguće više saznati o oniin bogovima koji se sreću na putevima za svemir: Rai'm. a na nebu kao munja.sjanih"i. Zato što je iz velike daljine sve video ušao je u literaturu kao "božanski špijun". zlatnih i obe. ali svilu pravimo i mi. On dovodi izgorele žrtve bogovima. koji se nalazi u Mahabharati i u Vedima na nebu... Mahabharata. bazu? Profesor Nagasvami slegnu ramenima. bog vatre. koji je Višnmi . plemeniti knez ptica.. Tn sv i božanski blizanci Asvini. Da li to čine tekstovi. Surija. koji drži stalno u rukama lotosov cvet i koji je za bogove preuzeo izvidničku ulogu sa svojim nebeskiin vozilom. Tu je i Garduah.

Mašina se zaustavi kako bi kralj mogao ia prisustroje svečanosti. ili 5.već je pravio i najlepša nebeska vozila u voznom parku bogova.one se u celom svetu mogu brzo prepoznati . Beitold Laufer. zaštićena blistavim oružjem. Tuje i Visvakarman. je izveštavao o čoveku Vicvile koji je sa svojom ženom "kroz vazduh" utekao hapšenju u nekoj kraljevskoj palati.koristio za bi-že napredovanje.sa nekim lako igračice ne smeju uiše u hramove. zajedno sa šoferom. jos uvek se godinama studiraju stari hramovi plesovi na slaru hramnu muziku u specijalnim školama. 0 tome govori i indijska legenda: "Dakle. samostalno delovao. Na ivici puta. LEKCIJA Slika je bila veoma smešna. kralj ponovo sTartova dok ga je gledalo bezbroj radoznalaca koji se diviše nebesldm kolima. gde se održavala neka svečanost." Uzgred rečeno. bacao bombe." Mnogobrojna božanstva u sanskritskoj literaturi mogla su se poređati prema osobinama kojima se neko božanstvo odlikovalo i prema uređajima koje su bogovi posedovali. leteo čak do Meseca. koji nije samo Indri sagradio priato. smesti se kralj sa oso-bljem harema. graditelj bogova. One se zatim izvode u dvorištu hrama . ali sam se usudio da se glasno nasmejem tek kad su oba moja profesora. poklonicima i jednom grupom iz 'vakog dela gi'ada u nebeska kola. tukle su se dve lake žene .kakva dolikuje jednom kralju bogova. Nebeska kola preleteše zemlju iznad okeana i onda su upravljena u pravcu grada Avantisa. gasio požare. počela da se smeju. koja su se samostalno pokretala. Čikago 1928. U svom delu "The Prehistory of Aviation" ("Preistorija avijacije"). Dosegoše daljine nebeskog svoda i konačno pratiše pravce vetra. svojim ženama. Višnu-Purana. ili o kralju Rumanvatu koji je dao da se sagradi ogroman nebeski brod u kome bi mesto našli stanovnici čitavogjednog grada. Posle kratkog međusletanja. veka pre Hristaje predanje relike tradicije. koja datira iz 4. nedaleko od induskog hrama. u kome je jedno poglavlje posvećeno razdobljima kada su praočevi čovečanstva dolazili sa neba u "sopstvenim leteli-cama": "Dok Kalki još govori sa neba dođoše dvoja. Kalki se takođe koristio nebeskim vozilom kojim se moglo upravljati "pomoću volje pilota". od plemenitih metala svih vrsta napravljena. kao sunčevi zraci asa-jna kola.

Lingama. Tck •u 18. Mislili su za njih da su prosti-tutke popova. One od toga napraviše zabavu vukući vojniku kapu sa glave. Nekada sn plesovi. Šteta. koje su Tokom 1800 godina. nije platio ilije premalo dao. preko nebrojenih generacija negovale hramovni ples. svedokvojnikujednomskoku ne dohvati svoju kapu i. verovatno. Od davnina cenjene porodice.prostitucija najednom svetom mestu! Nije poznat nijedan slnčaj koji pokazuje da je u hramu bilo seksa. Vimani. Osim toga." (Takode internacionalna vrsta bezglasnog sporazumevanja)". Pred kipom u bronzi Šive u plesu Nagasvami Objasni: . čvrstoje stežući pod miškom.. "Jesu li to bile bludnice iz hramova?" upitah sa najlepšom. Apsurdna pomisao . profesor Nagasvami me je odveo u P. ona bi nanovo letela na ulicu. Čim bi je dohvatio i ponovo namestio na glavu. veku se tradicionalni život promenio dolaskom Evropljana. Pre 30 godinaje hramovni ples zakonom zabranjen.-žavni muzej na drumu Panteon koji u više svojih zgrada krije arhealoške kolekcije kulturnog razvoja južne Indije iz ranog doba preko Palava-Čalukija i Čola-dinastija. falanga zvezdanih bogova. Omalovažava-jućim gestom jedna od devojaka podiže svoj sa strano izrezani sari do zadnjice: Možeš malo da me. neudate devojke su godinama podučavane umetnosti hramovnog plesa. pesme i muzika uvođeni u rituale molitvi kao i u mnogim dnigim nemonoteističkim religijama. ne pobeže. Odabrane. Britanci nisu znali ništa o hramovnim igračicama." VIMANI SVUDA Pre mog leta za Kalkutu. švaj-carskom bezazlenošću. To se ponovijošnekolikoputa.. mogli su biti sigzirni da su dame neudate. Pogodi me prigovarajući pogled profesora Nagasvamija i on reče: "Ne postoji nekakva hramovna prostitucija.vojnikom koji. stvarno besmisleno i bez razloga. ostaLe su bez hleba. leteće rezidencije nebeskih bića. Oni sv bili ti koji su se udvarali hramovnim igračicama zbog njihovih čari i lepote.

zadovoljstvomje posmatrao učiteljice i učitelje koji su svoje razrede vodili kroz velike kolekcije. što bi u govoru simbola trebalo da iskaže neznanje. treperenja univerzuma. tiho ih podučavajući. Ganeša važi za odstranjivača prepreka i čuvara učenosti. Levom rukom maše zvonom koje simbolizuje zvučne talase.20000 vazdušnih kilometara udaljene odavde! "Kako nazivate ovo biće sa surlom?" "Toje prikaz Ganeše. jednog od oiiih koji su služili Sivu.Vimana (levo) Lihgam(desno) Šiva ( levo) Ganeša (desno) "Siva igra i jednom nogom stoji na leđima nekog čoveka. Bile su mi poznate slične grdosije iz centralne Amerike . jednog od pet velikih bogova Hinduizma." Profesor Nagasvami bio je direktor ovog muzeja i poznavao je svaki njegov deo kao svoj džep. treće ruke može se razumeti znak za univerzalnu zaštitu. Skoro se sapletoh na lik čoveka u bronzi sa slonovskom suriom. Čuvari muzeja ga pozdraviše sa poštovanjem. Sa priinetnim. U gestu srednje." . U desnoj drži plamen koji predstavlja iluziju .kosmos će nići i ponovo nastati iz plamena.

'Ganasi' su čete. 'isa' je gospodar. . koja su sagrađena oko 100." "Sta znači njegovo ime?" "Ganeša je sastavljena sanskritska reč. prema tome znači: gospodar četa. Ovaj Šivin sin je pominjan još u Vedenima. godine pre naše ere u čast naučnika Tiruvaluuara "Da li se njegova tradicija može ustanoviti?" Profesor odmahnu glavom: "Najmanje dve hiljade godina." Preduzeo sam sve da sakupim dostupan materijal o "odstranji-vaču prepreka".Grupna fotografija sa "mojim "profcsorima ispred boijih kola. Nisam očekivao nikakve prepreke. verovatnoje i stariji.

.

diskutovao sa popovima. Ostaje mi samo da kažem da autor konstatuje u uvodu da je proučio celokupnu vedsku literaturu. Ko preživi Kalkutu nada-1.držao sam predavanje na univerzitetu o mojoj životnoj temi. Ko se posle ovoga da zadržati da ne poseti Kalkutu. komeja nisam bio dorastao. Takoje mali. uz odobrenje naučnika. savetovao se sa kolegama. Toliko o Kalkuti. U avionu sam pročitao daje gradom zavladala epidemija dezinterije. Njegova reč kao stručnjaska na sanskritje veorna eenjena. kojije sam izabrao.za protivnike moje hipoteze. nego mu ostati veran. bio rektor poznatogViktorija-koledža Kocbehara u zapadnom Bengalu." Fridrih Hebel 1813 -1863. odrastao uz sanskrit. Zbog toga. takoreći. tako senzacionalno da će moji akademski kritičari bežati od istine tvrdnjama kako ovaj profesor Kanjilal ne postoji. klasićne sanskritske tekstove kao i budističku sanskritsku literaturu o tragovima vanzenuJjaca. . Danas je drža-vni delegat za pitanja sanskrita. kompletnu adresu: Profesor dr Dileep Kumar Kanjila 'Nishi-Saran' Railpukur Road Deshbandhunagar Calcutta-59 Profesor Kaiyilal mi je dozvolio da jedan odlomak iz njegovog dela.eje imun protiv prijavštine.tako sam upoznao Kanjilala . Dockan saznah od drugih profesora da Kanjilal zauzimajedan poseban rang: onje. možeje odmah brisati iz svog voznog reda jer uvek postoji nekakva epidemija.IZNENAĐENJE U KALKUTI Kalkuta. tamnokosi čovek sa svojim debelim staklima naočara uspeo: on je obučavan na Sanskrit-koledžu u Kalkuti. Glavni grad istočno-indijskih ujedinjenih država Behgala. atakujud na mene u diskusiji svojim temeljnim znanjem sanskrita. kako nikada nije ni postojao. To što je profesor Kanjilal u višego-dišnjem radu otkrio i komentarisao. Tek pošto smo se ugurali ujedan taksi profesor Kanjilal reče bez uvoda: "Bojim se da Vi imate pravo!" "Kako bi to trebalo da razumem?" 'Ovo ovde sve objašnjava". a tekstovi su neki moj pronalazak. Pročitah naslov rukopisa: LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Progutah tekst preko noći. dajem ovde. Rezultatje poražavajući . Pre deset godina . Na aerodromu me je sačekao moj bengalski izdavač Ajit Dut sa istraživačem sanskrita. studirao je u Oksfordu. bilo je (ovde spada ta reč) -senzacionalno. počasni član Azijatskog društva i zvanični profesor na Univerzitetu u Kalkuti. kojeg poznajem iz ranijih susreta i sa kojim sam se dopisivao. reče i gurnu mi u ruku 321 sitno kucanu stranicu na engleskomjeziku. najprljaviji grad na svetu. profesorom Kanjilalom. Među slušaocima se nalazio i profesor Kanjilal. odštampam u ovoj knjizi. "Čestoje potrebno više hrabrosti promeniti svoje mišljenje.

Leteća vozila su opisana u Rigvedi prvo kao "Rathas".1 Kad se spuštalo iz oblaka na zemlji su se sknpljale velike mase Ijudi da prisustvuju sletanju. za Surijasovn ćerku. Iz ovih himni izranjaju prva ukazivanja na vozila koja su bila sposobna da sa živim bićimalete kroz vazduh. u neprija-teljskim borbenim redovima i komorama za mučenje. ova specijalna vozila su bila veoma prostrana.no prevesti. ali js. Te reči su Reč "madhu" znači u klasičnom sanskritu "med"." Spome-nutoje daje leteće vozilo imalo tri "stuba". za gospodu Čandru kao i zajoš dve do tri osobe. Pojedine reči u ovom teškom odnosu zahtevaju u vedskim teksto-vima posebnu pažnju. niedn kojima sn spasilačke akcije na moru. ali . izvodila su različite operacije i prilikom starta stvarala veliku buku. Tvorevine poput eksera i nitni činile su vozilo stabilnim. blizance. najviše korišćeni metal u vedskim tekstovima zlato koje tako divno sija. koji su među bogovima važili za lekare. Opisano nebesko vozilo je pokretano pomoću tečnosti. Vozilo je imalo tri točka koja su se prilikom leta uvlačila. Osim mesta za tri pomenuta pilota.46. Značajnaje činjenica. čak i iznad najviših slojeva oblaka i u "nebo". Kola su se kretala lakše nego ptica na nebu. U njima se moglo svuda leteti. U Rigvedi 1.2 Ova leteća kola su bila izuzetno udobna.4. Prema opisu u Rigvedi. Leteća vozila su v Rigvedi obično izrađivana od metala (zlata. Pri tome je jasno naznačeno da se vozilo kretalo po nebu bez ikakvih "zaprežnih konja". Izvedenoje preko 30 herojskih dela. ipak. čiji naziv danas nije moguće korekt. Za upravljanje njim bile su potrebne najmanje tri osobe. su pomenuta čak tri leteća vozilakoja su služila za različite spasilačke operacije. srebra ili gvožda). u pećinama.' U hirnnama je pomenuto da su leteća kola bila brža i od misli/ Leteći aparat je bio veliki. sastojao se iz tri dela i bio je trouglast. Voziloje moralo posedovati i amfibijske sposobnosti s obzirom daje bez štete moglo da se spusti na morsku površirm i odatle da stigne do obale. (Rečje po smislu prevodiva kao "vozilo" ili "kola"). "Rbhusi" su konstruisali leteća kola za "Asvinas". Reči "madhu" i "aiu" najvernije prevedene znače "med" i "tečnost". nebesko vozilo je nudilo i mesta za kralja Bujua spasenog u brodolomu. Po svom i izgledu bila su veličanstvena. da su u Rigvedi spomenuti pogonski mate-rijali u različitim stanjima. krivudala u pravcu Sunca i Meseca i sletala na Zemlju uz veliku buku.LETEĆE MAŠINE U STAROJ INDIJI Profesor dr Dileep Kumar Kanjial Rigvedi postoje poznate himne posvećene božanskim blizanci-ma "Asvinas". "Rbhus" i ostalim božanstvima.

U svim ovim odvraćanjima r reč povezivana sa rastezanjem nebeskog svoda i njegovim dirnen-:.123. kada su se kretala po zemlji. Tako su Ravana i Marisa ušli u vozilo.30. -scunar dana" ili kao "stvaralac neba".155) Tekstovi u Ramajani su opisivali nebeska vozila kao letelice napred zašiljene.se u leksikonu poredi sa reči "soma". Leteće konstruk-cije su koristili probrani Ijudi. rekao nešto o reči "Vimana".. ' "Ana". ZanimIjivo je.7-9) .Onda se samostalno vozilo. To bi odgovaralo brzini od 320 km na čas! Sa izuzetkom dva slučaja u svim prethodno pomenutim odlom-cirna reč "Vimana" je stalno korišćena pri opisu letećeg objekta. Pošto si zaveo Situ (suprugu jednog kralja).10-30) .11 " U Rigvedi 1. (3.1) . (4. koje beše ravno palati ("Vimana"). Donji spratovi su bili opremljeni kristalima. "tečnom supstancom".Leteći objekt.Sve haremske dame kralja majmuna Sugrive završiše žurno doterivanje i popeše se u vozilo. a celokupan unutrašnji prostor bioje zastrt tepisiitia i prostirkama. Onaiz Ramajane su mogla da prevezu do dvanaest putnika. takođe. Dovde prikazani tekstovni odlomci ne dovode do zaključka da su se vozilima koristila "božanska" ili "nebeska" bića. kao npr.9 je let "Marutsa" približan stvarnosti.6-7) -Popni se u vozilo. koji beše ukrašen labudom. koje su se izuzetno brzo kretale i koje su imale trup sjajan kao zlato. kao dokaz kako su. kao u junačkom epu Ramajani reči "Vimana" i "Ratha" upotrebljavane za leteće objekte: .Zajedno sa Karom on se pope u leteće vozilo. vladajuće .koja se obično odnosi na kuvani pirinač.(4. U unutrašnjosti su se nalazile udobne. Zgra-de su se tresle. a izgledaloje kao da će se d sve te buke letećeg vozila.Ovo je divno vazdušno vozilo. u Jajui-vedi 17.je Vimana" jasno prikazana kao leteći objekt. ponovo pojavi u Lanki sa sirotom Sitom i Trijatom.12) . koje je imalo brzinu misli.166. bogato dekorisane prostorije. "vazdušna vatra". Pretpostavlja se daje reč o mešavini alkohola i soma-soka. znači ovde prevreli pirinčan sok. "obasjava ceo region".59.. Nebeska vozila su imala više komora i perlama ukrašene prozore. misliš dosegnuti blagostanje tima što ćeš nabaviti vazdušno vozilo? (3.48. (4.4-5. Ipak.. (3. eho buke kod "a se odbijao o brežuljke i pećine. Slede pojedini izvodi iz tekstova. draguljima ispunjeno i što može u vazduh leteti.42. Pokrenu se uz buku koja beše ravna gromovima iz oblaka.jama. Na ovom mestu bih. Uzletala su ujutro iz Lanke (Cejlon) i popodne stizala u Ajodaju.. "^Dsana" u smislu letećeg vozila se pojavljuje tek u Jajurvedi 17. pomutiti i iscepati u komade . Vozila su bila vrlo prostrana i snabdevena svim oblicima luksuza.35. Reč koja je u ovim stihovima pretvorena u nominativ stoji za nešto "što ispunjava sjajem (divotom) nebeski svod". U celokupnoj klasičnoj i pm-anijskoj lite-raturi je zajednička imenica za leteća vozila "Vimana". Neki leteći aparati su uzletali i sletali po utvrđenom planu: tri puta danju i tri puta noću. posle dva medusletanja u Kiskidaji i Vasistasrami.Ti... koje beše ukrašeno draguljima i licima demona. "što sadrži tečnu supstancu" i "u čijoj moći su bili izlazak i zalazak Sunca i Meseca". Surke. koja je čuvana u tankovima i kasnije upotrebljavana kao gorivo. ?re togaje reč različito upotrebljavana. nazvano Puspaka i kao sunce sija.121.123. kao stručnjak. kao i delovima teksta koji slede. manje drveće i biljke su bili počupani. ja ću vas vazdušnim putem dovesti do Lanke (današnji Cejlon). Pri tome su vozila preval-jivala distancu od tačno 2880 kilometara za devet sati. da su leteća vozila ostavljala tragove točkova.59.25-37) . (4. podiže se u vazduh uz veiikubuku.

Klatio se sajedne strane na drugu. Kad se Arjuna približio svemirskom objektu. božanski junak Mahabharate. ' Imali su irnena Vaihajasi. koje su imale otvore hangara toliko široke da bi mogle dozvoliti ulazak letećih objakata. Stari opisi približavaju se današnjim razmišljanjima i crtanim konstrukcijama vasionskih habitata. čiji broj se zastrašujuće povećavao. Arjimaje morao da prođe mnoge nebeske regione gde je posrnatrao stotine drugih vazdušnih objekata. (Pojam ove tvorevine nije jasno preveden. a Indra i ostali bogovi nagradiše Arjunu kao junaka. U Vanaparvanu postoje i drugi svemirski gradovi. koje su opisane mogle su imati svoje putanje na nebu kao i današnji 18 sateliti. Neki od njih su bili u letu. Posle žestoke obostrane borbe Arjuna ispali smrtni hitac. bio je protiv demona u svemirskim gradovima. 169. Samo u Mahabha-rau postoji 41 mesto gde se pominje leteća "Vimana". Preživeli demoni se podigoše iz ruševina i nastaviše da se bore". Njega je sagradio Brama za demone Pulamu i Kalaku. Takoje bilo rečeno u opisu putovanja Arjune na nebo. drugi na tiu. Citat: "Zastrašujuća bitka se rasplamsa. koji su u nekim slučajevima mogli da posećuju te gradove. Bile su opremljene hranom. koji bi se danas mogli opisati kao svemirski gradovi. Sa ovih vasionskih habitata su poletali. Ipak je u sanskritskoj literaturi stalno ukazivano na to da tehnika za konstrukciju letećih objekata potiče od bogova. U vezi sa ovim značajnaje činjenica da su prave orbitalne stanice kružile oko Zemlje. Onaje opisana u glavi 168. zvao se Hiranjapura. sa jedne strane leteći ohjekti prema Zemlji. Arjuna. da su se čak i bogovi držali podalje. U Sabaparvanu su opisane neobične tvorevine. da bi studirali Ijude. Ova "nebeska bića" su se po želji kretala u vasioni ili na zemlji. Svemirske konstrukcije su bile ogromne i sijale su kao srebro na nebu. što bi se prevelo kao "grad od zlata".porodice ili vojskovode. Trebalo bi da su oni u ranijim vremenima došli na Zemlju. Na kraju su svi demoni uništeni. Vanaparvana (delu Mahabharate). koji se okretao oko svoje ose. a žene demoni su bile tako uspešne u odbrani. čak i oružjem i municijom. a s druge strane.10 U tekstovima Sabaparvan su doneseni detaljni ukazi na ova "Ijudska bića". a neki su bili spremni da uzlete. Gradjebio neosvojiv.Bogovi stvoriše mehaničku napravli zbog određenog cilja. takozvane Sabe. Jedan od ovih svemirskih gradova."' . Po poreklu reči može se izvući značenje "ispnnjene prostonje")." . Ipak. Takođeje postojala jasna razlika između bogova u njihovim velikim svemirskim gi-ado-vima i odabranih Ijudi. jednomje došlo do bitke. Gaganacara i n/i Kecara. U unutrašnjosti ovih gigantskih satelita. Ovu konstataciju bi najbolje dokazale sledeće rečenice: . pićem. i 173. na Zemlji su takođe pravljcna leteća vozila. koji su se okretali oko svoje ose. koji rasturi grad u komadiće i oni padoše na Zemlju. Veliki deo njih nosi ime "Vimana". koje je konstruisao i kasnije transportovao u ove gradove bog Maja. Ćesto je vrlo teško povući razliku između "Vimana" koji su uzletali iz svemirskih gradova i onih koji su konstruisani na Zemlji. vodom i svim potrepšti-nama za život.Širokogruda osobakoja se pope u nebesko vozilo zadivi bogove. Različite konstrukcije. žene demoni su se branile nezamislivim omžjem. letele su različite vrste "Vima-na". a dokje trajala vazdušni grad u nebo odlete i onda se ponovo Zemlji približi.

sa očiglednim detaljima i sa naučnom preciznošću. Morska obala je ličila na ivicu tankog gvozdenog točka.Bogovi se pojaviše u sopstvenim letećim vozilima. njegova žena Sursoni siđe iz letelice. Kalidasa pominje pojedine zapanjujuće detalje. posle razgovora. Misore i Alahabada.Grupe iz Marutsa dođbše u božanskim letelicama i Matali me (Arjuna)..' Kad se podigao u visinu. primeti sa čudenjem da točkovi .kojimjeupravljaoMatali. koja je sedela u unutrašnjosti.. . povede svojim letećim objektom i pokaza mi ostala vozila. ovaj zli čovek dođe na samoletećem telu. kada budeš sedeo u tom vozilu. jezera i pustinje nebesko vozilo je sletelo u Utarakosalu. autentični prizor na leteće objekte u staroj Indiji nalazi se u delima Kalidasa.. Raina se spnsti niz elegantne. Veliki grad je bio napunjen stotinama letelica od zlata. stepenice. Čak Indra. koji bi trebalo da nas nateraju da se zaniislimo nad ovim. nebeske vazdušne palate ili vazdušnih kola.' Vozilo se kretalo gore-dole.25 . koje su bile ukrašene labudovima i udobne kao palate. Neki naučnici naginju tome da pojam "Vimana" u budističkoj literaturi prikažu kao palate u kojima su boravili bogovi i srećne duše. Uparikara Vasu. gospod bog.Takođe su se Ijudi kretali po nebu u letelicama. veličanstvena mesta nazvana "Vi-mane" služila srećnim "duhovima" kao gradovi za stanovanje. Drugi. 1 to od Lanke (Cejlon) do Ajodaje preko Setubande. .Veliko božanstvo izađe iz letelice. .. -Božanskoletećevozilo. a kasnije je često korišćen i u klasičnoj literaturi. Barata se udvarao Siti. Tu je govoreno o sjajnoj palati. i onda opet na "putevima bogova"/ Nakon leta iznad dela okeana. morskih životinja i podvodne formacije.3 Posle toga pope se Rama sa Baratom i ostalima uz iste stepenice u nebesko vozilo ukrašeno zastavama.On uđe u Indrinu omiljenu božansku palatu i vide hiljade letećih vozila za bogove. Tri primera su dovoljna kao ilustracija: ." Veliki deo budističke literature shvata pojam "Vimana" u znače-nju pokretne. pred njim se ukaza panorama talasastog mora. 24 . Kadje kralj Dusianta silazio iz Indrinog broda.. U obimnim tekstovima budističke literature se pojam "Vimana" u smislu letećeg objekta nalazi na više mesta.Kada je kralj Suparna išao na igru kockicama.. Tačan opis u tekstu glasi:3'". Ramin glavni grad. koje se moglo kretati u svim pravcima i beše poznato kao Saubapu-ra. neki put izmedu oblaka.pojavi se sa neba.Pomoću čarolije jedne molitve dođe bog Jama u Kunti u vaz-đušnom vozilu. koji pripada Mahavamsi. Tako su u Vimana Vatuu. Reč "Vimana" je vrlo retko upotrebljavana u vezi sa Ijudskim mestima za stanovanje. prostrane leteće mašine če doći tebi i ti ćeš bitijedini čovek koji izgleda kao božanstvo. Ljudi koji se skupiše na mestu sletanja bili su zaprepašćeni. a onda je ubrzala i stigla u Ajodaju. dođe specijalnim letećim objektom koji je mogao da primi 33 božanska bića.. visoko gore na nebu primeti 27 hiljade neobičnih letećih objekata. a neke u pokretu. neki put u nižim slojevima u kojima su ptice letele. . Tako on opisuje. potomče Kurua.. U ovom značenju je izraz upotrebljavan u vedskoj i puranskoj literaturi. Letelicaje letela otprilikejednu milju usporenom brzinom. Tako izraz "Vimana" jasno opisuje leteći objekt u pi'vom delu Sulavamse.0 ti. različitefazeRaminogletaodLanke (Cejlon) do Ajodaje. .Gospod mu predade letelicu koja se samostalno pokretala.Kadaje nestao iz vidokruga umirućih.0 ti. neke samo odložene. 33 . od sjajnog metala načinjene. da bi prisustvo-vali borbi između Kripakarije i Arjuna. Sve u svemu tojejasan opis leta od oko 2900 kilometara. koja je lebdela u vazduhu. dragulja i perli i zato je izgledao kao zvezdani svod. nekih reka.

Bramanas i Upanisade izmedu 6000. mehanički vazdušni aparati. Čak i danas je tako da samo bolje i poslovni Ijudi mogu uživati u putovanju avionom. g. Osim toga. Matali objasni da je to nadmoćni kvalitet Indrinih vozila. Zapanjeno je registrovao da točkovi uopšte ne dodiruju zemlju. bila fizička ili ne. Bili su u Ijudskom obl'ku i imali su Ijudske kvalitete. a neki od njih čak i u dalju prošlost. Vedski tekstovi kategorično potvrduju da je bilo 35 nebeskih bogova. zastupa shvatanje da su oba mišljenja tačna. Osim toga Sajana jasno tvrdi u jednom komentaru u Rigvedi da su se bogovi vratili na Zemlju sa nekog dalekog "mesta na nebu". morao da izuči 32 vrste tajni Vimanasa. predstava o bogovima kao apstraktnim bićima ili kao persoprirodnih sila protivreči predstavi o životnim bićima u letećih tvorevinama. U Sainaranganasutradaru je jasno naznačeno da otkri-vanje tehničkih pojedinosti ili delova mašina mora ostati tajna. i onih koje potiču iz radionica na Zemlji. Konzervativni indijski naučnici postavljaju nastanak četiri Vedena. Ovaj datum se dobija iz astronomskih posma-tranja koja su u starim tekstovima pomenuta u vezi sa ovom bitkom. Tehnologija letenja starog doba je bila dobro sakrivena tajna. Nasuprot tome. Kod velikogbroja opisanih raznovrsnih letećih objekata može se logicki postaviti pitanje kakoje jedno takvo vredno saznanje moglo da padne u zaborav i zašto nikad nisu pronađeni arheološki ostaci letećih aparata. Tragičnost opisanib situacija može se porediti sa oniro koje bi danas izazvao atomski rat. koji se sa svoje strane poziva na neke stare izvore. Visvakarma i Maja su bili retki koji su to znali. Jakobi datirao je nastanak Vedena oko 4500. pre Hrista. Nasuprot tim shvatanjima.rata oko 2449.vozila ne dižu nikakvu prašinu niti prave ikakve šumove iako su se okretali. Bogovi su postavljali obavezu svojim učenim Ijudima da tajne o letećim aparatima ne poveravaju neukim osobama. dok široke inase u zemljama u razvoju ne mogu sebi priuštiti putovanje takvim traosportnim sredstvom. dok evropski naučnici veruju da se događaj zbio oko 1000. koja su saobraćala između Zemlje i svemira. pre Hrista. puranski tekstovi se čvrsto drže broja od 100 nebeskih Asurasa. oro protivurečnosti biće jasne. Čak i jedan tako temeljan i nrudar zapadnjački naucnik kao H. Prandara i Pajadara. Bodananda komentar Vaimanika Sastre definise daje samo čovek koji poseduje sva znanja Vimana ovlašćen za letača. U naučnoj raspravi o pitanju da li su bogovi bili duhovne ili fizičke prirode. Razaranja su bila . Oni naučiše od demona Maje. savremena Btraživanja glavnih osobina vedskih bogova podržavaju tezu da su bogovi bili fizička bićakoja su se pre mnogo godina pojavila u našem Siunčevom sistemu. On. Pripišu li se bogovima neke Ijudske aktivnosti i čak Ijudski karakter. koji su večno izgledali mladi i čiji "Vend" (gde se verovatno misli na zrake oko tela) nikad ne venu. Bogovi su bili kako fizički tako i duhovni. Bližim ispitivaiyem se dolazi do zaključka daje bilo malo pionira tehnike koji su posedovali znanja o letećim aparatima. kako se prave nezavisni. Pošto Viinanas nije korišćen samo kao transportno sredstvo već i kao strategijsko oruzje. Druga grupa astronoma beleži datum bitke Barata . pre Hrista. Dmgi razlog nestajanja umetnosti leten-ja Ijudi i bogova su i raznorazne bitke i katastrofe završene hiljadama godina pre rođenja Hrista. godine pre Hrista. Razlika izmedu objekata koje su koristili bogovi i onih koje su hansdli obični smrtnici. koja su se pela u ove aparate. pre nego što bi smeo da praktikuje letenje. Sem toga. Ep Mahabharata. korišćenje ore tehnologije je bilo ograničeno samo na elitu i nije bilo raspro-acranjeno među širim masama. čije oči nisu sijale. navika starih Indijacaje bila da odhičujuće aspekte nauke ograničavaju samo na uzan krug učitelja i učenika. pre Hrista. ' " ' Primer za letelicu konstruisanu na Zemlji je prica o dva brata. Tako jedna gmpa indijskih astronoma misli da se bitka kod Kumksetre dogodila oko 3102. g. razumljiva je diskrecija oko njegovog sastava i porekla. god. opisuje ove bogove kao fizička bićakoja se nisu znojila. Jaska. oaime.onih koje su proizveli i koristili bogovi. Zloupo-treba ovih starih znanja je bila zabranjena uz pretnje strašnim kaznama. i 2000. U vedskim tekstovima su božanski blizanci "Asvinas" prikazani kao veoma mladi. autor Nirukte donosi kompromisno rešenje. U Mahabharati su opisana snažna razaranja izazvana moćnim oružjem bogova. Naime.Dokaz potvrduje da je bilo dve vrste letelica . Budući pilot bi. Kod ovih staroindijiskih predanja postavlja se pitanje da li su Banska bića.

prirodne katastrofe (kao poplave i zemljotresi). U indijskim sanskritskim tekstovima se ne radi o nekoliko stotina godina. način gradnje i planiranje prastarih letećih uređaja. Kuveru i Bramu.Jaminom svemir-skom gradu se može pročitati daje bio okružen belim zidom i daje blještavo treperio kada se svojom putanjom kretao po nebu. Ratna razaranja i naredne katastrofe su izbrisale znanje. veomalep i pun kuća. Opisi ovakvih letećih gradova su od pamtiveka stalni deo staroin-dijskih epova u čiju se istinitost ne sme sumnjati. srebi-a i ostalih metala. Jamu. Maja. što je duboko delovalo na njihovu sposobnost predočavanja. Kadaje Judistira upitao mudrog i učenog Naradu da li je ikada ranije konstruisana tako prekrasna sala. U njemu je bilo drveća i vodopada. od kojih su sledeći zabeleženi u sanskritskoj literaturi: . Da bi se bogovi na Zemlji isto tako dobro osećali kao u svojim nebeskim rezidencijama. Narada muje saopštio da slične nebeske sale postoje za svakog od bogova Indru. Po indijskom predanju Ijudska civilizacija je veoma stara i ne može hiti svrstana u vremenske okvire zacrtane modernim naučnim ispitivanj em. Ne sme biti čudno ako se saznanje o korišćenju letećih mašina prevede u doba Vedena i ako često bude isprepletano legendama. Prvobitni bogovi su dolazili iz velikih daljina kosmosa. Ove božanske palate su bile opremljene poslugom (popovima) i svim ostalim pogodnostima. 0. koja je bila snabdevena sa 8000 radnika prebačenih na nebo. ali ipakje ostalo sećanje na to u epskoj formi. skupštinsku salu od zlata. najstarijeg od Pandavasa. glavi Sabaparvana (sasta-vni deo Mahabharate) su opisivani takvi svemirski gradovi. lebdeoje slobodno u vazduhu i bio ispunjen zlatno-sjajnun zgi'adama. U 3. Uništenja svetskih razmera se nalaze i u raznim sanskritskim tekstovima. Različiti razarajući talasi su imali različite uzroke. a predmeti iz tridesetogodišnjeg rata se u najboljem slučajujoš nalazeu muzejima. Nazivane su u religioznom području kao "hramovi".Varunu. Teškoćaje ležala saroo u tome što smo mi tek u novije vreme shvatili precizno znaSe-nje izraza kao što su "Vajihajasi" (leteti). r regionalni i sveteki ratovi. Kako se može pročitati u Vanaparvanu. U Evropi se već danas nalazi malo ostataka iz prvog svetskog rata. božansko.tako strašna daje preživeliina trebalo mnogo vremena za organizovanje nove zajednice. Tek saznanja o modernoj tehnici dozvoljavaju razumnu interpretaciju. Ostaje pitanje samo zašto su ludi pri gradnji hramova imitirali božanska vozila. . Čak i dimenzije ovih nebeskih tvorevina su u sanskritskoj literaturi pre-nošene. . Merioje (preračunato u današnje mere) 550 X 800 kilometara. Zbog svih ovih razloga ne bi trebalo da bude Cudno ako ne izrone nikakve relikvijeletećih aparata na arheološkim nalazišti-ma. U nieđuvremenu ili mračnim penodima nauke gube se tragovi korišćenja letećih mašina svih vrsta. Katastrofe koje su povukle Ijudsku dvilizaciju u sapa-tništvo nisu pomenute samo u Vedenima i Puranasima nego i u kasnijoj klasičnoj indijskoj literaturi. . arhitekta Asurasaje izradio za Judistiru. Kuverin svemirski grad bi trebalo da bude jedan od najlepših u galaksiji. Imaoje četiri ulaza koje su čuvali stražari opremljeni najrazličitijim oružjem.kosmičko razaranje (ratovi bogova). Ijudi su probali da oponašanju prilikom konstrukcije hramova leteće tvore-vine nebeskih bića. Delovi ovih sećanja žive još i danas u folkloru. "gaganakara" (vaz-duh) ili "Vimana" (leteći aparat). 0 jednom tak-vom gradu se kaže daje osvetljen. kao kod kineskih zmajeva letača ili indijskih božanskih kočija. Ove nebeske tvorevine su pre više hiljada godina bile za Ijude nešto nepojmljivo. stanovali su u izuzetno velikim i udobnim gradovima van Zemlje. već o nekoliko hiljada godina. Ovi gradovi su se neprestano nalazili u svemiru i bili su opremljeni svim uređajima za udoban život.

Vatreno kamenje (Lingami) kao sećanje na bogove. Sve uspra. Verovatno je jedan od razloga visok stepen specijalizovanosti stručnih oblasti. i praistorija čovecanstva. Mitologija je nešto sasvirn drugo: onaje najuzvišeniji izraz najuzvišenijihistina. da mitovi sadrže istinu. gradove da grade. baš zbog toga što je posvećen nebeskom bogu Koelusu. Stounhendž je podigni'it.. može učiti. koji se bavio mitovima starih Indijaca: "Onaj koji ovde nalazi samo besmislene fabule i alegorije nema pojma o njihovom značenju (mitova.vljeno kamenje ovog antikviteta predstavlja simbolične plamenove." Dvorsk. profesorA.. 1 Stounhendž. gotovo koncen-tričnim kamenim krugovimakod Selisberija. ali.. Bio je uspešan posmatrač zvezda i razjašnjavao je Ijudima šta će se dogoditi.. oni su posvećeni Zevsu. onajejoš nešto mnogoviše. Tamo se može naći "230 linija (redova) posvećenih osnovnom konstrukcionom principu le-tećih mašina. onaje. OMALOVAZAVANA PRAISTORIJA Zastu etnolozi i arheolozi ne dođu na to da uporede vidljive osta-tke na Zemlji koje... koji-ma se izražavalo poštovanje nebu.. "bogu visina". spomenicima bez porekla.1 Engleskoj se može uračunati u takve tragove.. Stare hronike govore o tome daje Džons uveravao u svojoj ekspertizi kralja. Stalno se pitarn da li postoje arheolozi koji bi se.. zasuše ga Ijudi be-amrtnim pocastina i poštovaše ga kao boga. žude za odgovorima? Tn se ne radi o sakrivenim tekstovima. visoko ceujenih Ijudi svoga esnafa.STOUNHENDŽ Samo u Evropi postoji jos uvek oko 200 kamenih spomenika --kružnog oblika ili u obliku točka. On odgoji divljake da žive civilizovanim životom i da međusobno komunicira-ju.. kao znaci pitanja.... Sve je svakorne dustupno. Dzouns je naveo izvore iz kojih je citirao i iz svega je rezimirao da su kameni krugovi postavljeni kao veliki spomemk Koelusn da bi sve generacije mogle da se podsete na "nebeskog". makar periferno pozabavili tiin pitanjem? Da li će jednom biti pokrenuta uporedna arheologija s obzirom na mitsku |.. takođe. koga "drugi nazivaju Uranom"*. kameni krugov u spomen "nebeskom" koji stvori kalendar. On nauči Ijude zajedno da zive. iz kojih se ukoliko se temeljno proučava. amerikanisti svoj teren.E. Posebno istoričar Diodorus Sikulus piše: Prvi koji je vladao Atlantidom bio je Koelus. Da li om ikad razmenjuju svoja sa-znanja? od prvih.Volhajm da Foneska12. VladaojejednimveUkim delom Zemlje od istoka ka zapadu.. indiolozi podkontinent itd. EvD). daje Stounhendž podignut u čast boga Koelusa (latinski i nebeskog). Nazvaše ga Koelusom vezujući to za njegovo znanje o nebeskim telima." Iz saradnje arheologa sa etnolozima bi se mogao izvući zaključak o starosti . po nalogu kralja Džemsa 1 (1603-1625) temeljno bavio "visećim kamenjem"... Vildsir.. polja da obrađuju. Prema položaj'u Sunca podelioje godinu na mesece. Džonsje pisao kralju: "Podvlačim da u vezi sa tim saopštim da nije podobno šta preci o Loelusu u predanjima kazaše. arhitekta I. postoji vcliki broj zagonetnih stecišta. Zbog njegovog velikog znanja o zvezdanom nebu.. sa aspekta budućih svemirskih letova i oružane cehnike. pokazuje takođe i Bojina Samarangana Sutradara. U ovom antikvitetu je postavljeno mnogo kamenja kao imitacija celokupnog dela različitih zvezda koje nam se na nebu pc'javljuju u formi kruga nazvanog nobeskom krunom. 7 književnost' Egiptolozi preoravaju svojn oblast. "gromovniku" kojije stvarao elementarne sile." Koliko je Volhajm bio u pravu. Dvorski arhitekta Inigo Džouns (1573-1652) se kao prvi. Uz to je specijalno pomenuto kako se vidlj'vi i nevidljivi objekti mogu napasti..

mitovi. pored božanski lik. Toliko stari bi mogli biti i Krišna . Ne začuđuje što su rušioci prepreka željeni na celom svetu . radnici su u jednom rudniku uranijuma na zidu pronašli pećinske crteže među kojima velike likove slične Ijudima sa kacigama na glavi . Ganešinoj popularno-sti ne može ni prići od Indije. Kada piše knjigu. 0 ovim "rušiocima prepreka" obavestio sam se u Indiji. Jave. koji se vodi kao lord Krišna. Do danasje Ganesa ostao najpopularniji Hindu-bog. hiljadama godina una- Crlezi na steni u blizini grada Gaisila prikazuju diinovske prilike sa šlemouima. na portalima banaka za miran platni promet. brine se. preko Nepala do Kine. Kako je trbušasti došao do svog renomea? . Balija. (Pre 25 godina su slične figure "epohe okruglih glava" takođe pro-nađene u Tasili-brdima u Sahari). Simboličkije prikazan kao debeo čovek sa glavom slona (ijednom kljovom). dobro očuvanim pećinskim crtežima. koji ima četiri ruke ijaše na pacovu. Simbolika nebeski bog/točak doseže." Za indijske saobraćajne okolnosti. Sijama i Japana. toje razumljiva zaštitna mera. Čak se i bogGaneša14 u indijskoj pećinskoj umetnosi pojavljuje u Ijudskom obliku i s glavom slona. Ga-neša služi i kao zaglavlje. njegovo ime na staroindijskom — znači "gospodar Gana". Bornea. nijedna domaća ili strana filmska zvezda. Zapadno od Kalkute. Južno od Bopala leži pećinski lavirint Biinsbetka sa mnogim. Ganešaje takođe važio zaposrednika između čoveka i svemoći i zbogtogaje često pominjan na početku sanskritskih tekstova. čak do kamenog doba. Čudnovata ob-darenost ovaj Ganeša. pozdravlja na železničkim stanicama i radnjama. vandali se nisu mogli uzdrSati da ne ureiu svoja nevazna imena zad. POPULARNI GANESA Ganesajebio sin Šivin. Slika ili skulptura "uklonitelja prepreka" upozorava na raskršćima.kao ilustraciju mitova. Ispod je veliki točak. dakle. uslužni duh Šive. blizu Gatsile. Tibeta.mitskih predanja.na primer prilikom gradnje kuće: "Kada Indus gradi kuću postavlja prvo Ganešinu sliku na mesto gradnje. takođe. Naialost. a takođe se poziva pre svakog putovanja. Javi i spisima u domaćim univerzitetskim bibliotekama. prvo pozdravlja Ganesu.

trane (muzej u Denpasaru. posetio sam takozvane slonovske špilje. Rane predstave pokazuju kvazisintetičkog potomka bogova sa oreolom. "kako sa neba leti". Skup zamoli Šivu za pomoć : 'O bože nad bogovima. Bali/Indonezija) . da siđe sa božanskog neba. a u induskim hramovima on je. Varijanteprikazivanja. Morali su da naprave mesta za sletanje božanskih vozila.čouečja priiika saglavom slona i surlom sa s. na Baliju nikad nije postojalo živih slonova. iz mozgova svojih konstruktora nastali bog za više svrha. samo ti si u sra-nju da stvoriš biće sposobno da otkloni sve prepreke. nogama i surlom kojima se moglo služiti: Ganeša. stoji na poternici. On nije rođen od roditeljskogpara. Tvoj sluga nudi ti esenciju vrućeg i mirišljavog dima od sandalovine i tamjana. .. Nebeska bića su se pre posete Zemlji savetovala kako bi se prepreke u ovom stranom svetu mogle otklo-niti. A ovako je u balinezijskim hrainovima opevan dolazak Gane : Oprosti mi. podatak nije korektan.. Na ostfvu Bali. pomoćniku bogova. najzapadnijem od malih Sundskih Ostrva.. posvećene Ganeši. međutim.Boga slonova Ganeše: levo . — desno: surlaje konaino postala crevo sagrade nedostupne. usko povezan sa devet planeta. Uz to. Šive i Parvati.u sredini: od surleje postala tvorevina slična crevu. Tamo se naš odstranitelj prepreka Gana naziva "bog sa sm-lom". trooki..Najstariji sin boga i boginje. pećinske depoe. korisniče trozupca. čast pripada Sivi. Dozvoli bogu Gani da siđe. pre je stvoren iz mozga." Šiva i Parvati izmisliše biće sa Ijudskim telom i glavom slona koja je gledala u svim pravcima i rukarna. takode.

ne može biti luda ideja nekog nadrealističnog umetnika. zašto su životinje vezane za zemlju ukrašene krilima? 1 spekulišem da su stalno oživljavani uzori . Kao robotjepostavljenza"čuvara vrata i ulaza". davalac uspoha. zaštojedno dvopolno biće dobija surlu. onaj sauvijenomsurlom. upravljač. Apelujem na pažljiv pogled mojih čitalaca: nisu li danas Ijudi sa "surlama" među nama? Vojnik sa gas-maskom. koja se svuda može sresti. Ovo je za akademike koji paralelno istražuju!) Šta čini slona-boga unikatom? Nadam se da mi se nece protivu-rečiti kada poreknem egzistenciju Ijudi sa slonovskim surlama u prošlitn vremenima. Iz ogromnih usta. lavovi sa krilima kojih su puni muzeji.U jednoj nemačkoj disertaciji su sa naučnom revnošću sastavljena imena i osobine koje su Ganeši tokom vremena pripisane. pobednik prepreka. 1 drugi narodi su imali svoja bića sa surlom: U Dikiz-Delti u Kostariki kameni kip pokazuje Ijudsko biće sa upadljivo velikim očima i neobično spljoštenom lobanjom. Figura.kargo-kult . od uveta do uveta. onaj sa visećim sto-makom. na primer. Likovi sa Ijudskim de-lovima tela i glavama sa suriama po uzoni na slonove pojavljuju se isto tako zagonetno kao i "leteći geniji". robot sa kablom za snabdevanje energijom. .pojavljuje se crevo . gde je potukao sve kojima je ulaz bio zabranjen zbog toga ima i jednu polomljenu kljovu. astronaut sa crevom za kiseonik. Ijudi sa krilima.surla koje preko ramena završava ujednoj tanku sličnoj kutijci na leđima. Razmišljam. Da li je Ganeša bio specijalitet starih Indijaca? Nipošto.koje rani savremenici nisu mogli da shvate. (Jedan robot-čuvar sličnih karakteristika se pojavljuje i u sumerskim Gilgameš-epovima.

.

.

U Kostariki Ganešin kolega(levo) Jedna verzija Ganeše na Monte Albanu u Meksiku

BOŽANSKA VOZILA U KAMENIM HRAMOVIMA

U velikom Šiva-hramu u Prambananu na Javi našao sam oba-veštenje potvrđe.nim. Ovo uređenje su u 19. veku podigli kraljevi Sailendra-dinastije. Arheolozi su, međutim, pronašli daje na istom mestu postojala građevina koja je morala biti mnogo starija. Medu indijsko-budističkim uredenjima sa daleko više od 100 hramova - nedaleko od Džogdžakarte - postoji glavni hram, po-svećen. Sivi, koji se sastoji od moćnog tornja, zaštićenog sa bokova sa dva manja, dodeljena Brami i Višnuu. Ispred se nalaze još tri manja hrama koji su određeni kao "vozila bogova". Oko šest tornjeva kvadratno je poređano još 156 simetričnih kovčega iste veličine za prateće hogove. Četiri prilicno uska stepenika sa klimavim gelende-rom su se ulivala u tamne portale. Veličanstvena gradevina predstavlja boga Šivu kako se sa svojim pratiocima useljava u hram. Kamene statue četvororukog Sive sa glavom u ovalnom oreolu stoje u centralnom Vimanu. Šiva nosi tiaru i narukvice na zglobo-virna ruku. U bočnoj odaji vrebaoje Ganeša. Dvadeset četiri cuvara štitila su pozornicu, a dvadeset dva muzičara i plesača brinulo se za zabavu za vreme dugog putovanja.

.

. Višnuov šaljivdžija Garudah nedostaje u stripovima isto tako malo. slugu i zlikovaca. koji. trebalo bi daje leteo svojim leteeim aparatom od Indije do Cejlona.Bića indiske mitologije koja liče na anđele Svaka muzička grupaje nebeski posmatrač. Lica bogova pokazuju bes i nadu. kao i kralj majmuna Hanuman. Prikazano je leteće vozilo kojim je oteta kraljica Sita i ono kojim juje kralj Bima oslobodio. gnev i radost koje se odražavaju i u crtama lica junaka. Zidovi balustrade pričaju kamenim slikama ceiu indijsku istoriju onako kako je ona ispredana u Ramajani. svakoje postavljen u gracioznu pozu.

strričnu snagu i uređaje. kpji su rastavljeni u zamršenu slagalicu. ponovo sastavljen. Arheokizi su jadikovali: "Potrebna namje stručna snaga.. novac i radnici dabismo sanirali podzemlje hrama. Borobudurje po nekim našim proračunima sagrađen oko 800. Abu Simbel je po nalogu UNESCO-a od 1964. Da nije bilo obnove. ostalo bi se kod pretpostavke daje hram postavljen na prirodnoj. Danas se zna: brežuljakje iskopan ad hoc. Opet je 28 zemalja u okviru UNESCO-a sakupilo novac. geološkoj. Kompjuteru su uneti u memoriju podaci o pre-aetom. pretesterisanom. a IBMje poklonio kompjuter. bez obzira što je radilo preko 10000 radnika nije došlo do nereda. g. prečišćenom kamenju i zatimje liferovao sve u pravilnom redosledu prilikom ponovnog sastavljanja hrama. brežuljkastoj kupi.Bića sa surlom stražare na stepenicama BOROBUDUR BOROBUDUR U blizini provincijskog glavnog grada Džogdžakarte na srednjoj Javi najznačajniji i najveći spoinenikjužne hernisfereje Boro-budur. ne bi posle restauriranja našli staro mesto. podignut dobrih 65 metara iznad vode Nila kojaje nagrizala građevinu i na novom mestu je verno originalu. Takođe je poziv za pomoć "spasite Borobudur" izazvao eho. 1 tako. Ipak dobar učinak! . a ne kompjuter!" IBM-ovi stručnjaci su ubedili indonežansku vladu. zaboravljenje i ponovo otkriven 1835. do 1968. Pre više od 20 godina. 1460 reljefa na terasama. Bez kompjutera nikada 55000 kubnih metara blokova andezita. 1963. kamenje i skulpture. u neophodnost njihovog nemog shige. Hramu je pretio raspad isto kao pećin-skom hramu Abu Simbel iz vremena pre Hrista na zapadtioj obali Nila u gornjem Egiptu. a takode i arheologe. se budističko svetilište našlo u naslovima svetske štampe.

Borobudur .mistični dijagram Uspon ka Borobuduru .

Sasvim gore: kameni krst sa Stupom 1300 reljefa = 2.5“km površine .

1472 Stupe uskršnjavanju Borobudur Prethodno je hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom. Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju"' Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "srednju stazu".

Prethodnoje hram-piramida bio visok 42 metra, a sada imajoš naočitih 35 metara visine. Devet terasa je naslagano poput kamene torte. Preko pet kvadratnih terasa se dižu tri kruzne platforme koje se ujednom kamenom krugu završavaju Stupom.* Devet stepenovanja kao kod Maja-piramida. Arhitekti iz iste škole? Kvadrat u osnovi ima dužinu stranice 123 metra, sledeći su za nekoliko metara povučeni unazad, tako da je nastao hodnik kojim se može ići okolo. Zidovi hodnika pnkazuju sa obe strane 1300 re-ljefa sa prizorima iz života Bude, začetnika religije, rođenog u Katmanduu, u Nepalu. Poređane jedna do druge ove slike daju površinu od dva i po kilometra. Nije li dovoljno!? Postoji još 1212 tabli sa ornamentima svih vrsta, 1740 trouglaste, završne table, 100 spremišta za vodu u obliku monstruoznih glava, 432 figure Bude i 1472 Stupa, jedna zapanjujuća orgija fantazije, bogatstva i umetno-sti ručnog rada, "jedna himna u kamenu Budinom putu ka izbavljenju". Borobudur znači otprilike "brdo akumulacije", a ta-kođe i "gospodar svetog brda".

BUDA I NJEGOVI BOGOVI
Hinduizam je nastao iz simbioze vedsko-bramanske religije i prearijskih religija dravidskejužne Indije kao i verskih formi dose-Ijenika. Za razliku od ostalih religija, kod hinduizma, kome pripada 300 milionavernika indijske Unije, nije poznatutemeljitelj. Hinduizam je "večna religija", koja postoji od kad je sveta i veka, svako mu može pripadati ukoliko se prikloni Vedi i obimnom Panteonu božan-stava. Buda (560-480) znači na staroindijskom "budni", "obasjani". U početku se zvao Sidarta - na staroindijskom: onaj, kojije dosegao cilj - i potekao je iz plemenite porodice, odrastao u kneževskim palatama svoga oca sa obiljem luksuza u zemlji ispred nepalskih Himalaja. Sa 29 godina shvatio je beskorisnost svoga postojanja, napustioje domovinu i tražeći put spoznaje vežbaoje sedam godina umetnost meditacije da bi dosegao - kako to budisti nazivaju "sred-iyu stazu".

Filozof Karl Vit je pisao: "Ono štoje u građevini vidljivo kao ostvarenjejejedan moćni hik, jedna velika kupola izlomljenog prostora, koja je vidljiva na krista-lizovaniro formama mase. Sa svih horizonata bmji stvoreni prostor.,, Prostor opušta snazne mase, a da ih ne razruši daje građevinskoj masi poletnu elastičnost, duboku mekoću, moćnu napetost, pokretnost i nestvarnu uzbuđenost... Sve ove forme mase ističu potenciju celokupnog prostora,i masa se stapaju je-dno u drugo... Ova masa se nadima i usijava od ekspanzije." Indijaje takođe bilavredna mog četvi'togputovanja. Air Indiaje na domaćem letu napravila još jcdno medusletanje u Madrasu. Profesor Mahadevan se oprosti od mene, dajući mi svežanj novina i magazina; mogao sam, osim sa listova na engleskom, raspoznati samo po fotografijama, da sadrže izveštaje o mojim predavanjima na visokim školama Madrasa i Kalkute i reportaže o mojim poseta-ma mestima, Šarena naslovna stranajednog magazina iz Šri Lanke mijerparala oči: pokazivalaje - upravo onako kako arheolozi zahtevaju - poznatu

Naslovna strana magazMa iz ŠriLanke .

graciozno ispruženih ruku. . Kakve su se bezumne predstave stvarale u Ijudskim mozgovima dokazuje. trostepenu nadgradnju Stupa! "Buda" u njemu prikazan sa bosim nogama.i onda sagra-diše svoje Stupe. kargo-kult... Staje bilo pi-vo -jaje ili kokoš? Stajejednom za svagda bilo na početku: duhovni prikazjednog objekta ili reprodukcija? Nesumnji-vo. Iscrpno obrađena u mojoj knjizi "Dan kada su bogovi došli") koja leži duboko ujednoj od Maja-piramida. "Ujednom uređaju oblika zvona ili polukugle sa vrhom usmere-nim u pravcu svemira može se dosegnuti nebo. ni jedno umetničko delo ne nastaje bez konkretne predstave o gotovom delu. sa tiarom na glavi. bio je kao i stotine puta viđeni Buda u Borobuduru.nadgrobnu ploču Palenke. Bez preterivanja: ovaj crtež me je oborioiPokazivalajeusprav-nu. i dan danas za iznenađenja dobri. rezidencija srećnih bogova!" Tako su voleli da govore praistorijiski Indijci.

duhuvne nauke.Trenutno se na svetu koristi 2400 elektronskih banaka informa-cija sa. JEDNA GENERACIJA. pet milijardi podataka iz svih naučnih oblasti. UDVOSTRUČUJE MARŠ SVOJOJ DECI. Zašto se arheolozi i etnolozi ne služe ovim poklonom tehnike da sačuvaju obaveštenja i uporede ih. sporta. medicine. otprilike. religije itd." Dejvid Lojd Džordž (1863-1945) . KOJA NA VEĆ OSVOJENOM TERENU KORAČAUNAZAD. neobičnih građevina? "SVAKA GENERACIJA MORA ZAVRŠITI SVOJ DNEVNI MARŠ NA PUTU NAPRETKA. umetnosti. Za samo nekoliko minuta se tražene osnovne informacije mogu dobiti odštampane na stolu. da se popnu preko baštenske ograde monumentalnih. tehnike.

Beograd Makedonska 25 UOOOBeograd 7.Izdavac: IPP "Divit".a izdavača: Zoran Milisavljević Prevod: Dragoljub Zivojinović Stampa: IPP "DIVIT". 1998. Beograd Tiraž: 500 primeraka Beograd. ISBN 86-81883-34-8 . god.

a po-sebno zbog toga. koja . Kođindijskih predanja Deni-ken daje reč stručnjaku za sanskrit: Dr.nadmoćno potvrđuju njegove analogne zaključke: pre više hilj'ada godina su postojali veli-ki vasionski brodovi. Sa SPACE COMMAND . američki svemirski komand.u. i postojao je već i rat zvezda. koje Deniken izvlači na osnovu svojih osmatranja. "DENIKEN NESUMNJIVO ZNA. jer se javljaju na mnogim mestima na svetu u različito vreme. dok su naši prapreci živeli u pećinama. akademski način dato je kao odgovor u vidu pitanj'a sa naslovrie strane knjige: Deniken nije pogrešio. CARGO -KULT . postojali su sve-mirski gradovi.a osmatraju se čitavi kontinenti. Taj pogled u tajni svet uzbudljiv je kao i zaključci. kada saznaju o tzv. registroje se svaki atomski pokušaj kao i svaki start rake-te. Principal of the Calcuta Sanscrit College (direktor Sanskrit koledž u Kal-kuti). Za ovu knjigu Denikin je vršio ispitiva-nja u Indiji. o susretuS "primitivrah Ijudi" sa modernom tehnotogijom. Od profesoraje dobio uput-stva za prastara verska predanja. Sve što Kanjilal iznosi na suvoparan. Dilep Kumar Kanjilal (Dileep Kumar Kanjilal) profesor na univerzitetu u Kal-kuti. Čak i oni koji sumnjaju u njegovu teoriju moraju se zamisliti.može se slobodno reći . KAKO DA NAS SVAKIM NOVIM HICEM JOŠ BOLJE UBEDI" .Denikena je za poređenje između da-našnjeg statusa tehnike i svemirske tehnologije vanzemaljaca inspirisala poseta strogo čuvano SPACE COM-MAND. Takve konfrontacij? kultura su čudne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful