P. 1
Jansen skracena verzija

Jansen skracena verzija

|Views: 1,608|Likes:
Published by Mijau Mjau

More info:

Published by: Mijau Mjau on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

ISTORIJA UMETNOSTI I KULTURE

SLIKARSTVO I VAJARSTVO

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Sadržaj

Sadržaj:
Praistorija

NASTANAK UMETNOSTI (magija i ritual, umetnost praistorijskog čoveka)................3
Stari vek

EGIPATSKA UMETNOST....................................................................................................4 STARI BLISKI ISTOK – UMETNOST MESOPOTAMIJE..............................................6 EGEJSKA UMETNOST.........................................................................................................8 GRČKA UMETNOST.............................................................................................................9 ETRURSKA UMETNOST....................................................................................................13 RIMSKA UMETNOST..........................................................................................................14 RANOHRIŠĆANSKA UMETNOST....................................................................................16 VIZANTIJSKA UMETNOST...............................................................................................17
Srednji vek

PREROMANIKA...................................................................................................................19 ROMANIKA...........................................................................................................................21 GOTIKA..................................................................................................................................23 RENESANSA..........................................................................................................................28 RANA RENESANSA NA SEVERU – POZNA GOTIKA..................................................28 RANA RENESANSA U ITALIJI..........................................................................................30 VISOKA RENESANSA U ITALIJI......................................................................................33 MANIRIZAM I DRUGI PRAVCI........................................................................................36 RENESANSA NA SEVERU..................................................................................................39 BAROK....................................................................................................................................41 BAROK U ITALIJI................................................................................................................41 BAROK U NEMAČKOJ.......................................................................................................42 BAROK U FLANDRIJI.........................................................................................................43 BAROK U HOLANDIJI........................................................................................................44 BAROK U ŠPANIJI...............................................................................................................45 BAROK U FRANCUSKOJ – KLASIKA XVII VEKA......................................................46 ROKOKO................................................................................................................................49
Novi vek

MODERNI SVET...................................................................................................................52 NEOKLASICIZAM...............................................................................................................52 ROMANTIZAM.....................................................................................................................55 REALIZAM............................................................................................................................59 IMPRESIONIZAM................................................................................................................61 POSTIMPRESIONIZAM......................................................................................................65

2

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Praistorija

NASTANAK UMETNOSTI
(MAGIJA I RITUAL, UMETNOST PRAISTORIJSKOG ČOVEKA) PRAISTORIJA LJUDSKOG DRUŠTVA: EOLIT (pojava kamenog doba, 1 000 000 – 500 000 godine p.n.e.) PALEOLIT (starije kameno doba, 500 000 – 20 000 godine p.n.e.) MEZOLIT (srednje – prelazno kameno doba, 20 000 – 12 000 godine p.n.e.) NEOLIT (novo – mlađe kameno doba, 12 000 – 3 000 godine p.n.e.) BRONZANO DOBA (3 000 – 1 000 godine p.n.e.) GVOZDENO DOBA (1 000 godine p.n.e. – 1 000 godine) EOLIT Većina umetničke proizvodnje u ovom periodu je izgubljena zbog nepostojane podloge na kojoj je nastala (kora drveta, drvo, koža), tako da se umetnost u paleolitu javlja kao već zrela. PALEOLIT MEZOLIT Najznačajnija dela paleolitskog čoveka su slike životinja urezane ili naslikane u dubini pećina. Najčešći motivi su bizon, jelen, konj, goveda itd. Najčešći par su bizon – konj (Evropa) i slon – žirafa (Afrika). Ove slike su bile sastavni deo magijskog obreda koji je trebao da obezbedi uspešan lov. Osim ovih crteža ljudi mlađeg paleolita su radili male crteže i rezbarije u kosti, rogu, kamenu, kao i ženske figurice, simbole plodnosti – «Venere» i slike ljudi - ritualne igre i slike lova. Slike u pećinama:
Altamira (u Španiji) – Ranjeni bizon, 15 000 – 10 000 godine p.n.e. Lascaux (u Francuskoj) – pećinske slike životinja, 15 000 – 10 000 godine p.n.e. La Madelaine (u Francuskoj) – Naga žena, 15 000 – 10 000 godine p.n.e. Addauri (Monte Pellegrino – Palermo) – Ritualna igra, 15 000 – 10 000 godine p.n.e.

NEOLIT Mlađe kameno doba počinje neolitskom revolucijom na Bliskom istoku (bilo je to doba poslednjeg ledenog perioda u Evropi, tako da se nije mogla ni javiti. Klima severno od Alpa je bila kao sad u Sibiru i na Aljasci). Ona je trajala više hiljada godina i počela je oko 8.000 godine p.n.e. kad su ljudi po prvi put sa uspehom pripitomili životinje i proizveli zrnastu hranu. To je bio put prelaska od lova ka zemljoradnji. Nomadski život se zamenjuje sedelačkim. Novim načinom života u trajnim seoskim zajednicama došlo je i do novih pronalazaka: grnčarija, tkanje i predenje. Osnovne metode građevinskih konstrukcija su od drveta opeke i kamena. Iz ovog perioda poznati su ostaci veoma impresivnih skulptura ljudskih glava strogih individualnih obeležja – «Jerihonske glave», oko 7000 godine p.n.e., (lobanja obložena obojenim gipsom sa očima od školjki). Ljudi Neolita su verovali u duhove predaka i verovalo se da se oni nalaze u glavi čoveka, koja je mogla da nadživi telo i zadrži moć nad sudbinom svojih pokoljenja. Zato su oni te duhove trebali umiriti. Sačuvane glave bile su «klopke za duhove». Pored verovanja u duhove predaka postojalo je i verovanje u animizam – u svakoj stvari postoji duh. U svakodnevnom dodiru sa svetom duhova primitivan čovek se nije zadovoljio što će samo vršiti obrede, već je osećao potrebu da svoj odnos izrazi igrama i sličnim dramskim ceremonijama, stavljajući maske, a ta opčinjenost traje i do današnjih dana.

te figure nikad nisu slobodne. Pronalaskom pisma počinje istorija. XI – XII dinastija NOVO CARSTVO (1500 – 1166 ili 1570 . (plitak je). bez nijansi. Egipćanin je opremao svoju grobnicu kao neku vrstu replike u senci svoje svakodnevne okoline. Vajalo se pomoću projekcija pa su figure «sapete» i predstavljene su čeono. robovi su najmanji. stopala su razmaknuta i oba viđena sa strane palca. njegov Ka mogao da uživa u njoj i gledao je da za svoj Ka obezbedi mumificirano telo ili statuu.e. glavnu karakteristiku egipatske civilizacije i određivao razvoj egipatske umetnosti). ortogonalno predstavljanje i uglovi se menjaju za 90 ili 180 stepeni. piramide). a vladari najveći. međutim egipatska umetnost se koleba između konzervatizma i novatorstva. ona ne pokazuje kretanje. Muška tela su tamnija od ženskih. Reljef je plitak i bliži slikarstvu nego vajarstvu. monumentalnost. već povećava statičnost.). Rešenje je međuplemenski rat ili ujedinjavanje u veća i naprednija društva – nastaju prva utvrđenja. ali mračni strah od duhova mrtvih nije postojao. Osim arhitektonskih ostvarenja egipatsku umetnost čine: portretne statue biste slike reljefi PORTRETNA SKULPTURA Radi se za slučaj da mumija propadne. Postoji princip superponiranja za dubinu prostora. domaćinstvo za njihov Ka. noge su u profilu. «neolitska revolucija» je doživela veliki uspeh i dozvolila je lokalnom stanovništvu da se umnoži više nego što je dozvoljavala postojeća količina hrane. One su bile građene da večno traju i naše poznavanje egipatske civilizacije počiva samo na grobnicama i njihovom sadržaju.n. Uzdržanost. Religija diktira monumentalnost. Ponekad izbačena noga.n. oko je frontalno. frontalnost i ukočenost u umetnosti. Ne poznaju perspektivu. Sagledava se i put umrlog ka «onom svetu». koji je bio vladar Gornjeg Egipta. nema svetlosti i senke. 4 Jandrić Jovan . Posrednim putem su dočaravali dubinu prostora.) XVIII – XX dinastija Egipćani su verovali u kult mrtvih. ujedinjuje se Gornji i Donji Egipat i nastaje Staro Carstvo. Svojstva: smiren stav i kod sedeće i kod stijeće figure.n. U slikarstvu nema treće dimenzije. tj pripitomljavanjem biljaka i životinja čovek odnosi pobedu nad prirodom. ukočenost – reprezentativnost.Istorija umetnosti Stari vek EGIPATSKA UMETNOST Sa razvitkom zemljoradnje i stočarstva. Glava je prikazana u profilu. Bojenje je kontinuirano i uniformno. ilustruju život umrlog. Postoje dve vrste: niski bareljef (blago ispupčeni oblici) upušten reljef (urezan) Reljef je blizak gravuri. STARO CARSTVO (3000 – 2105 godine p. izbrisana je granica između života i smrti. Zadnja strana skulpture je vezana za zid – pozađe.e. uniformnost. Robovlasničko društvo sa faraonom na čelu (sin boga Ra. Poznavali su samo upravan način predstavljanja. prve civilizacije.e. Egipćani su sebi gradili grobnice (mastabe. Bila je razvijena zemljoradnja. ali nikad nije statična. U egipatskoj umetnosti važi zakon frontaliteta. Koriste izokefalij – glave ličnosti istog ranga su u istoj veličini (hijerarhijsko dimenzionisanje). Oblici se vide pod pravim uglom. Međutim u dolinama velikih reka. RELJEF I SLIKARSTVO Imaju iste pobude kao i skulptura – motivi vezani za život. često je bojen istim bojama kao u slikarstvu.). Naglašena je osa simetrije. Egipat nastaje u dolini reke Nil. kraj carstva zbacivanjem VI dinastije SREDNJE CARSTVO (2050 – 1778 godine p. da bi njegov duh. Pod Narmerom (Menes). to ih je povezivalo sa neolitskom prošlošću.1085 godine p. predstavljao božanstvo.

krečnjak (izuzetno prefinjena figura. svola. kubične. Uzimaju se otisci za posmrtne maske.e. Figure su gracioznije.e.n. opterećenje plastike. 2610 godine p. rađeni po utvrđenim pravilima. 3100 godine p. STARO CARSTVO Ukočen stav. Dela: Brat preminuloga.e. 2400 godine p.n..n. Umetnost teži ka eleganciji.. Figure su zdepaste. način češljanja.. 5 Jandrić Jovan . figure duže sa dužim vratovima. Reljefi su puni života.. hladno. 1850 godine p. 1365 godine p. čistoti linija i boja. SAITSKO DOBA Naturalističke pojedinosti. izveštačeno. SLIKARSTVO 1. dostojanstvene.e.. vitka. graciozna.n.. plitki.e. Dela: Paleta kralja Narmera. perspektiva je prikladna. diorit Mikerin i njegova žena.n. Dolazi do naturalizovanja figura.. NOVO CARSTVO Doba egipatskog akademizma.e..n.n. bojeni reljef u krečnjaku 2. bez osmeha. Raznolikost se javlja u skali tonova. realistične. Skulptura predstavlja nastavak umetnosti Starog carstva. muška i ženska figura su ravnopravne.Istorija umetnosti Stari vek SKULPTURA 1. Dela: Kraljica Nefretiti. 1365 godine p. prelepa linija profila) Statua Ramzesa III (konvencionalna i stilizovana) 4.n. kvarcit 3.n. prefinjenošću detalja i inventivnošću dela.e. škriljac Portret Hesy – Raa. obojen krečnjak Kefren. kruto. STARO CARSTVO Naglašena je snaga. 2. bez perspektive. zaobljenih formi. 2650 godine p. 2530 godine p. NOVO CARSTVO Izuzetan luksuz. manje važne ličnosti pravljene od trošnih materijala.n. SREDNJE CARSTVO Javlja se težnja za novim detaljima i pozama. 2400 godine p.n. kolorit je raznovrstan.e. Javljau se elegantnije proporcije.n.e Akhenaton (Amenhotep IV). 1375 godine p. drvo Ti posmatra lov na nilske konje. krhkije. 1365 godine p. Pisar. 2500 godine p. jednostavna. nisu više zdepaste. naglašen je realizam 3.e. portretna bista. SREDNJE CARSTVO Povećava se uopštavanje i idealizacija forme.e. a glava je perikom vezana za trup. vertikalna osa simetrije. teži da «otkravi» ukočenost Akhenatonove kćeri. Dela: Sestrozis III.e. Dela: Princ Rahotep sa ženom Nofret. simetrične su. draperija.

e.). dubina se prikazuje pomoću ravni.n.e.. Mnogo elastičniji i realističniji je kod skulpture koja je rađena dodavanjem. vladar Navukodonosor.n.n. Neopterećeni životom posle smrti.n. njiohova umetnost je utilitarna i pragmatična uz veoma malo religijskih motiva. Dela: Glava Gudea VAVILON 6 Jandrić Jovan . široka ramena.n.e. Hititi pokoravaju Mitance.e. Javlja se stilizacija kose i brade. jer je njihov građevinski materijal čerpić i drvo.. vladar Sargon i njegovi naslednici.n. glavni grad Ur. Hititi naseljavaju Anadoliju.). 3500 – 3000 godine p. zamišljenog izraza.n. bez istaknutog pokreta. Oči su velike.n.n. samo je Vavilon od 1760 – 1600 godine p. uz osećanje sumerskog vajara za formu putem kupe i valjka. a Mitanci Siriju.e.n. Reljef postaje slobidniji – piramidalne kompozicije. Reljef: nema perspektive i skraćenja.e.e.n. a ne oduzimanjem (modelovana od raznih vrsta materijala da bi bila izlivena u bronzi ili kombinuje više maaterijala). dok južni deo države ostaje slobodan – Novi Vavilon Novi Vavilon (612 – 539 godine p. «Stijeg» iz Ura. a lice i noge u profilu).Istorija umetnosti Stari vek STARI BLISKI ISTOK – UMETNOST MESOPOTAMIJE Mesopotamija je skup različitih kultura i naroda koji su se nastanjivali oko 2500 godine p.n.e. koji su se prilagođavali osnovnoj kulturnoj matrici koju su stvorili Sumeri. 2300 – 2200 godine p. a ne prikazuju lepotu. a ne realistična. Epohe : Sumer (3500 – 2340 godine p.n. samo je Lagaš bio samostalan grad-država – vladar Gudea 2000 – 1000 godine p. neidealnih proporcija: kratak vrat. Figure su snažne zdepaste. Semiramidini vrtovi Persija (osvaja Vavilon 539 godine p.. samostalan. vladaju plemena sa severoistoka Novosumersko razdoblje (2125 – 2000 godine p. kad je osvaja Aleksandar Veliki). Sumerska skulptura je geometrijska i ekspresivna. AKAD Umetnost se našla pred novim zadatkom – glorifikacija suverena. na području između reka Tigra i Eufrata. te je tako omogućen kontinuitet u razvoju umetnosti. kao novo shvatanje kraljevskog dostojanstva. stapanje Semita sa Sumerima. 2700 – 2500 godine p.e. osnivač Hamurabi Asirija (1000 – 612 godine p.n.e.e.) glavni grad Uruk Akad (2340 – 2180 godine p.e. U skulpturi su sugestivnost i sakralnost više izražene. Asur i SZ Mesopotamiju. te Asirija ponovo stiče samostalnost. Udaljavanje od formalne apstrakcije kod skulptura.e. Hiksi i drugi narodi u Mesopotamiji. Veća je realističnost predstavljanja. veliki nos.e. Ovo je područje stalnih ratova i doseljavanja raznih naroda.n.n. Dela: Glava akadskog vladara 2300 – 2200 godine p.e.. Slike pričaju priču. Imaju malo ostataka iz oblasti arhitekture. od 2000-1500 godine p. a ne čisto i kubično kao kod egipćana. Kipovi iz Abuovog hrama.e. vladar Kir Veliki Persija dinastija Sasanida SUMER (državno uređenje «teokratski socijalizam») Sumeri su tvorci klinastog pisma. pad Asirije. Umetnost je svetovnog karaktera i veliča kralja. važi zakon frontaliteta (oko i gornji delovi tela frontalno. – do 331 godine p. 1360 godine p. bronza Pobednička stela Naram – Sina. Dela: Ženska glava iz Uruka. njegov unuk je Naram-Sin 2180 – 2125 godine p.n. najstariji spomenik u slavu osvajača NOVOSUMERSKO RAZDOBLJE Arhitektura je religijska.. dinastija Ahmenida.e. 2500 godine p.).n. 612 godine p.e.).n.e.

Životinje su velike fizičke snage.e. Ramena i ruke se fino probijaju kroz draperiju.e.n. gleđosana opeka sa bordurom i modelovano živom bojom. bikova i lavova. fibule. a kapije i niži delovi unutrašnjih zidova važnih prostorija oblagali su velikim kamenim pločama. dualizam svetlosti i mraka. reljef. Svilene tkanine su ponos sasanidske umetnosti. Reljefi su sa figurama u svečanom maršu. Hamurabijev zakonik. nemaju trajnih spomenika i pisanih izveštaja. Za vreme Sasanida umetnost je mešavina rimskih elemenata i elemenata umetnosti bliskog istoka. stražari na vratima. To su najstariji narativni reljefi – slikarsko pripovedanje. elegantne i graciozne PERSIJA Persijanci su bili stalni nomadi. kopče. One su ukrašene niskim reljefima ili pak predstavljaju demone čuvare u kombinaciji reljefa i slobodne plastike sa zadatkom da na pojedinca ostave utidak moći i veličanstva kralja. ulazna kapija u Vavilon. velike je mase i zapremine. peščane i gleđosane opeke. naodvezuje se na mesopotamsku tradiciju.Istorija umetnosti Stari vek Kulturno središte Sumera. diorit ASIRIJA Asirci su bili za Sumere ono što su rimljani bili za Grke. Dela: Kapija na tvrđavi Sargona II – krilati bik sa ljudskom glavom. Reljef je pun dramatske snage. predstavljaju vrstu pokretne umetnosti. najpoznatije arhitektonsko delo. od klesanog kamena. zdele i slično. U palatama su se nalazili reljefi koji su opisivali kraljeve vojničke podvige sa natpisima i drugim podacima. konjska oprema. Preokupirana je dekorativnim efektima iz nomadske prošlosti. Dela: Hamurabijeva stela. Zgrade su od opeke. Svim predmetima je zajednički repertoar oblika poznat kao «životinjski stil». 650 godine p. Njihovu umetnost poznajemo sa predmeta koje su sahranjivali sa mrtvima. Statična je. pehari. Palate asirskih vladara dostigle su veliku veličinu i sjaj. 721 – 705 godine p.n.e. Statična je. verski obred vrše pod vedrim nebom na oltarima sa vatrom.n. Od Asiraca uzimaju celebrativni reljef. Nemaju religioznu arhitekturu. Životinje su ljupke i vedre. kako nazivamo nomadsku opremu: oružje. Mnoštvo fantastičnih životinja. Skulptura je u arhitektonskom okviru. Persijska vera – učenje Zoroastra. ceremonijalna. 850 godine p. reljef. ali zahvaljujući utančanoj gradaciji površine. Takvi predmeti od kosti drveta ili metala.n. Umetnost slična novosumerskoj. NOVI VAVILON Vavilonska kula.e. 1760 godine p. Reljef je plitak. Dela: Ištarine dveri. nasleđujući njena temeljna obeležja. Asurbanipal II u lovu na lavove. Smrtno ranjena lavica. 7 Jandrić Jovan . bez uzora sa slojevima odeće jednim preko drugog. Persijska umetnost pod Ahmenidima je sinteza više elemenata.

Imale su pljosnat. 1600 godine p.n. dugačak nos u obliku grebena. kamares stil.e. Tu se javlja nežna igra pokreta i prisno ljudsko osećanje. Oko 1600 godine p. ali ipak odvojene: KRITSKA (MINOJSKA) umetnost KIKLADSKA umetnost. za koju se pretpostavlja da je bila majka i boginja plodnosti. KIKLADSKA UMETNOST – umetnost Kikladskih ostrva Ljudi koji su naseljavali Kikladska ostrva u periodu 2600 – 1100 godine p. Figure su obojene. javljaju se duboke grobnice u vidu okna.e. u ritualnoj igri sa zmijama. hobotnice.n.. 2600 – 1100 godine p. HELADSKA (MIKENSKA) umetnost Svaka od njih je podeljena u tri faze: najstariju. srednju i najmlađu.n. U domenu mikenskog vajarstva nađena je skulptura bogato izvajanog oblika i gipkih pokreta. Kasnije slike su biljnog i životinjskog sveta: ribe. ali i najneobičnija u egejskom svijetu. Zastupljen je ritmičan talasast pokret.n. te nisu ni imali ni velikih kultnih statua. dali su samo nešto jednostavne grnčarije i poneki komad bronzanog oružja. maske i sl.n. oružje. školjke.e.n. boginje ili čak životinje. otkrivenih grudi.n. U periodu 2000 – 1700 godine p. 1800 godine p.e. za koje mi znamo i više stotina godina su jedino oni to činili. terakota Krčag sa siskom. Oči su velike. Minojskom umetniku je važnija elastična lakoća pokreta. nakit. a ono što je izdvaja je nepostojanje kontinuiteta.e. Gradili su raskošne palate sa oslikanim unutrašnjim zidovima. To su tesno povezane. U njima je nađeno veoma mnogo predmeta za ličnu upotrebu: posude za piće. Tela su vitka. Vaza sa oktopodom.e.n. Velik broj ovih slika prikazuje scene iz prirode koje prikazuju životinje ili ptice među rastinjem ili morske životinje (omiljena tema minojskog slikarstva).e. 1550 godine p. stubast vrat. Atrejeva riznica. Dela: Riton u obliku ljavlje glave.n.n. a oblici su lišeni težine. Kikladski vajari II milenijuma p. Iako nisu nađene pretpostavlja se da je postojala bogata dekorativna šema zidnih slika i plastičnih ornamenata u kraljevskoj dvoravi za audijencije – megaron. 1500 godine p.n. a sedišta ovog života bila su posvećena mesta. nego činjenična tačnost ili dramatska snaga. na Kritu je rađena čuvena grnčarija po svom tehničkom savršenstvu i dinamičnom spiralnom ornamentu sa apstraktnom šarom. Na njihovu umetnost su uticale minojska tradicija i egipatska umetnost. Religiozni život minojskog Krita je teško odrediti. frontalnog stava. Od svih vidova umetnosti najznačajnije je zidno slikarstvo. 1500 godine p. a suknj je kupasta. nisu ostavili za sobom skoro nikakve tragove. Minojski stanovnici nisu gradili hramove. Dela: Zmijska boginja.Istorija umetnosti Stari vek EGEJSKA UMETNOST «Egejska umetnost» nije samo geografski pojam. osim svojih skromnih kamenih grobova i stvari koje su sahranjivali sa mrtvima. Freska toreadora. pećine i gajevi. To su uglavnom vitke ženske figure. Figure su u izvesnom obliku «elegantne» i prefinjenje sa nežnim oblinama obrisa. oni prosto «lebde». što je paradoks jer na Kritu nije pronađen kult zmija.e. dobrim dijelom zlatnih i izvrsno zanatski izrađenih.e. a malo kasnije i konične kamene komore – košnice npr. tranke u struku. Ovi likovi bujaju od života – živost ritualnih igri.e. čije se poreklo vezuje za mit o božanskom detetu koje su odgajile nimfe.n. a glavno božanstvo bilo je ženskog roda blisko majci ili boginji plodnosti. stvorili su prve ženske aktove u pravoj veličini.e. a čak i dela manjih dimenzija sa religioznim temama su retka. zlato 8 Jandrić Jovan .. KRITSKA (MINOJSKA) UMETNOST Minojska civilizacija je najbogatija. MIKENSKA UMETNOST Skromni grobovi iz perioda 2000 godine p.e. već označava i civilizacije koje su se razvile u ovoj oblasti tokom III i II milenijuma p. klinast oblik tijela. To su uglavnom mermerni idoli i skoro svi predstavljaju nagu žensku figuru u stojećem stavu.

n.Istorija umetnosti Tri božanstva.e. 1550 – 1400 godine p.. slonovača Stari vek 9 Jandrić Jovan .

VIII vek p.n. Arhajsko slikarstvo nije bilo ograničeno samo na vaze.n. a zapažamo i spiralne preplete i rozete kao nove motive.e.e. Ovaj stil je bio viši po rangu od geometrijskog. Razvoju ovog stila je doprineo razvoj trgovine. Sve je rađeno bez detalja i neskladno. Oko 700 godine p. Rađeno je i zidno slikarstvo i slike na pločama. ne samo u grnčariji.). pa prema tome zidne slike se nisu razlikovale od slika na posuđu. glava je predstavljena kao krug.480 godina p. slikarstvu i arhitekturi stvorili tipove i oblike i vrednosti na kojima se temelji zapadna estetika. zasnovane na jeziku.n. Početna tačka grčke hronologije je 776 godina p. Arhajske vaze su manje od svojih prethodnica (grnčarija nije više služila za nadgrobne spomenike).n. pisanih izveštaja i rimskih kopija.e. grčka umetnost ulazi u novi period – orijentalizujući stil .n.e. «stil crnih figura» 10 Jandrić Jovan . koji je pod snažnim uticajem Egipta i Bliskog Istoka. Rađene su figurine malih dimenzija. Dela su slobodna.n.) GEOMETRIJSKI STIL Geometrijski stil je najstariji karakteristično grčki stil u umetnosti.e. Mi. dakle.e. Amfora iz Eleuzine – oslepljenje Polifema i Gorgone. grčko zidno slikarstvo dolazi do punog izraza. ksoane – skulpture od drvenog debla čija je primarna forma forma debla.n. Na posuđu iz sredine šestog veka se nalazio potpis umetnika. veri i tradiciji.) ARHAJSKI STIL (kraj VII vek p. torzo kao trougao. Oni su bili prvi narod u istoriji koji je opširno pisao o svojim umetnicima.e. Geometrijski ornament je još uvek prisutan. noge su paralelne.n.e. u okviru tog geometrijskog ornamenta javljaju se životinjske i ljudske figure. . šahovski ornament.n. – osnivanje Olimpijskih igara. Nju formiraju plemena koja se oko 1100 godine p.: četiri velike Panhelenske (Svegrčke) svečanosti. Iako mu nedostaju glavne odlike klasičnog stila uravnoteženost i osećanje savršenog.e. Skulpture su svedene i geometrijske.e. ARHAJSKI STIL Arhajski stil je period procvata umetnosti. Naročito visok umetnički nivo uočavamo među atinskim vazama (atinski stil – crne figure na crvenoj podlozi – VI vek p. Mi ga poznajemo samo sa bojene grnčarije i sitne skulpture.e. U V veku p. Najveće partije određene su za narativne scene. Grci su ostali podeljeni u puno malih nezavisnih polisa (grad-država). a te izveštaje su revnosno sakupljali Rimljani i preneli ih nama. godina p.n. Za arhajsko slikarstvo je karakteristična jasna ravnomerna boja. Grnčarija je najpre bila ukrašena apstraktnilm šarama (trouglovi. Dela: Dipilonska vaza. koncentrični krugovi).e.n.e.e. ali je ograničen na periferne zone amfora i vaza. Helenski narodi su u skulpturi. oblici su šematski. 675 – 650 godina p.) KLASIKA (400 – 325 godina p. doseljavaju sa severa na grčko poluosrvo. Neke od arhajskih vaza poseduju tako karakterističan stil da se njihov umetnički rukopis može poznati i bez potpisa. grčku umetnost poznajemo sa originala.e. ali oko 800-te godine p. a ruke su uz telo.31 godina p. već i u monumentalnoj arhitekturi i vajarstvu. Mnogo je jače isticanje teme.n.) – je rana faza klasičnog vajarstva KLASIKA (polovina V – 400. Dve glavne grupe plemena čine: Dorci – plemena koja su se naselila uglavnom na kopnu Jonci – naseljavaju grčka ostrva i obližnju obalu Male Azije I pored jakog osećanja srodstva i povezanosti. a dolazi do opadanja slikanja grnčarije. odlikuje se svežinom. legendi i života.) – pozna klasika ili predhelenizam HELENIZAM (325 . kao sto su npr. Periodi u grčkoj umetnosti: GEOMETRIJSKI STIL (XI – VIII vek p.n.n.) STROGI STIL (480 – polovina V veka p. nisu vezana za arhitekturu. a prikazani su prizori iz mitologije.n. figure su jasnije i dominiraju u odnosu na dekorativne elemente. tj.e.Istorija umetnosti Stari vek GRČKA UMETNOST Grčka civilizacija se formirala od 1100 – 700 godina p.n.

n.n.e. 570 – 560 g. dramskih umetnosti i književnosti. Grčke statue devojke (Kore) obučene i mladića (Kurosa) nagog. a reljef ispod zabata. nestaje «arhajski osmeh” – znak života.n.n. Nešto kasnije reljef na zabatima se napušta.n. komponovane da se uklope u zabat. Dela: Atička amfora iz Vulčija – Herakle davi Nemejskog lava. Ovakva procedura favorizuje dekorativni i dimenzionalni efekat.n.. one nisu ni bogovi ni ljudi. Dotle se Grčki vajar ne boji šupljina ni najmanje. Skulptura je monumentalna. Moskoforos. Paralelno sa gradnjom hramova javlja se i plastika vezana za arhitekturu u vidu skulpture reljefa. STROGI STIL Krajem VI v. Njihovi preci su egipatske statue. Dok se ranija Kora ponavlja kao odjek površine četvorougaone ploče. Grčka statua je čudno neizdiferencirana. 540 g.p. nova tzv. tj. preterano prefinjenoj ljupkosti. Visoki reljef i duboko zasečene figure dočaravaju prostor u dubinu.p. Izražena je plemenitost duha. a glava dobija lak pokret.n. bele dodato preko crnog da se istaknu delovi) – VI vek p.n. Život prožima celu figuru. su zaista slobodne skulpture.e. U V veku p.. bronzi. dok druga noga koja nosi glavni deo težine se zove angažovanom nogom. za razliku od pređašnje masivne krute perike. crne figure na crvenoj podlozi postaju crvene figure na crnoj podlozi (figure se ostavljaju crvene.p. Glava Rampin. a zamenjuje ga zamišljen izraz.) su tretirane ukočeno.e. predstavljaju doba razvoja filozofije. Tip kore je nešto promenjiviji nego tip Kurosa. ima više fantazija. razvijaju se polis i demokratija a dolazi i do uspona i u umetnosti. Poslednja Kora gubi svoju krutost. Draperija nije više tako kruta. 530 g.. nosač teleta. Grčke su napete i pune skrivenoga života.e.Istorija umetnosti Stari vek (kompozicije sa crnim siluetama na crvenkastoj podlozi.p. slonovači i zlatu. Od raskošnog plastišnog dekora najjači utisak ostavlja friz.e.n. Tempo razvoja grčke statue je očigledan i tako Kuros umesto oštro uokvirenih apstraktih površina dobija zaobljene krivine. Umetnici ovog doba su: Hagelades. Direktan pogled njihovih ogromnih očiju pruža najrečitiji kontrast nežnom izgubljenom pogledu Egipatskih figura. «slobodne». Kritijas i Talamis. prikazuje «arhajski osmeh» Hera sa Samosa. Pored zabata koji je sadržao narativne scene nije bilo jos puno mesta za koje su Grci smatrali pogodnim za plastiku na arhitekturi. mada i taj razvoj ide po istoj šemi. ali ne stoje slobodno – možemo ih zvati «super reljef». bliže figure su dublje izvajane. detalji urezani iglom. slika.p. Celo telo pokazuje veću svesnost masivnih zapremina.n. 650 g. neusiljeno. Kuros. Rane grčke statue (650-625 godina p.e.e. Javlja se uravnotežena nesimetrija opuštenog prirodnog stava contrapposto (protivteža). Statua po prvi put «stoji» u punom smislu reči. VI i V v. Arhajska skulptura.p. Friz Sifinijske riznice.e.p. a dobija na kitnjastoj. 570 g. ali i jednu novu elastičnost i bezbroj anatomskih detalja koji su dati mnogo funkcionalnije nego ranije. Gubi se frontalnost i simetrija.e. Osa tela više nije ravna nego je blago kriva u 11 Jandrić Jovan . Eksekijas Kora. Rađene su kao slobodne skulpture. tome doprinosi i boja.n. ali na egipatskim figurama nikada nema šupljina. – Grci su radili skulpturu u mermeru.p.e. frizure nalik na periku i pripijene odeće (ženska skulptura).e. slika. Eventualno su stavljali slobodne skulpture na vrh i krajeve zabata. «Hera» izgleda kao oživeli stub. Psijaks Dionis u čunu. pozadina se boji). 560 g. pa stoga odvaja ruke od rupa i noge jednu od druge. «Hera » ima mnogo prirodniji i nežniji osmeh od svih do tada viđenih.p.e.n. Kuros. Ona se naziva slobodnom nogom .p. slobodna ili vezana za arhitekturu. a na njegovo mesto dolaze pojedinačne staute .e. Isto tako nov je i mnogo organskiji način obrada kose koja pada na ramena u nekim kovrdžavim pramenovima.e.n. 525 g.n.p. 525 g. Veza između arhitekture i skulpture je tačno određena bez improvizacija. 600 g. već nešto između kao ideal fizičkog savršenstva i životnosti koji pripada i smrtnima i besmrtnima. Desna noga je isturena i njeno koljeno je niže od koljena leve noge. Dok egipatske skulpture izgledaju smirene.

p. POLIKLET je pomerio stopala.n.. One imaju belu prevlaku na kojoj je slikar mogao da slika slobodno i sa istim prostornim efektima kao i njegov moderni naslednik koji se služio hartijom i perom. Za klasičnu Grčku umetnost je karakterističan prikaz patnje (patos) koja je plemenita i uzdržana. Dela: Niobida na umoru. 450-440 g. 12 Jandrić Jovan . stapanje reljefa sa pozadinom.. Grčki slikar je savladao skraćenje. ritnmična ljupkost kompozicije.. radio ženske figure koje su pokrivene draperijom kroz koju se pokazuje anatomija tela.e. Do detalja razradio anatomiju tela. Skopas itd. a posle vladavine Tiranida Perikle uvodi demokratiju 510 g. najstariji ženski akt kod Grka Partenonski friz. Skulptura se ne zanima za portretnu umetnost.n. mermer.e.p. utvrdio ljudske proporcije ( glava: telo=1:7 )..440 g. Polikleta i Fidije. pa tu teoriju možemo proveriti sa slika sa posuđa. jasnoću figure kroz određen stav .n. Dela: Doriforos (koplonoša). Posejdon. najlepša statua u pokretu.n. nema ličnog izraza. najznačajnija grupa klasične skulpture Hegesina stela. Fidijin stil dominirao je do kraja V v. Najpoznatiji su: Zeuksid. prelaz ka klasici KLASIKA Grčka klasika počinje 461 g. usavršio kontraposto.p.p. kao i nacrte za Partenonski friz i skulpture Partenona urasle u pozadinu.n. 480 g. 450 .kontrapost i pokret možemo reći da su osnovne karakteristike klasike. Iako do danas nije sačuvano slika ni na drvetu ni na zidovima. a ne užasavajuća. ali se javlja i specifičan način oblikovanja glave i lica.e. 160m. svoj duh i telo.n. Teži se ravnoteži duha i tela. besprekornu anatomsku čistotu.. prvi put contrapposto Auriga (vozar). bronza Dva zabata sa Zevsovog hrama u Olimpiji..e.p. već prikazuje ideal čoveka koji je uskladio sebe spolja i iznutra.) obustavljena izrada velikih skulptura SLIKARSTVO Slikari ovog razdoblja su bili veoma uznapredovali u osvajanju iluzionističkog prostora. zbog Peloponeskog rata (431-404 g. Velike slobodno postavljene statue u pokretu najvažnije su ostvarenje strogog stila. 470 g. Radio je u slonovači i zlatu.p. Klasika teži neporemećenom miru. prebacio težište na desnu nogu.p. U arhaici je bila prisutna fantazija. Klasika ne prikazuje čoveka onakvim kakvim jeste. 460 . prvi put patos. uzor otelovljenja klasičnog ideala ljudske lepote MIRON – istraživao figure u naglašenom pokretu.n. Hagelad koji je pripadao strogom stilu je bio učitelj Mirona. Umetnost ide ka opštem tipu.e. tj. Haljina je pripijena uz telo. pokret i kompoziciju. Delo: Diskobol FIDIJA. Posebno su važne slike sa grupa vaza – lektijosi (krčazi za ulje) – za prinošenje žrtve na pogrebu. bronza.e. u Atini.p. Eufranor. Napisao je delo o proporcijama – Kanon.e. položaj u mirovanju. Grčko – persijski ratovi zaustavljaju arhaiku.. Dela: Kritijev mladić. Poikušao je da proširi svoju skalu boja. univerzalnom tipu lepote.e. Za sklad proporcija. Sve ove osobine su karakteristične za ranu fazu klasičnog stila iliti strogog stila.p. Posle pada Tiranida probija se čvrsti Dorski stil koji dovodi do stvaranja klasike V veka – novog pravca. Ističe se duh i telo iz čijeg odnosa proizilazi stav o lepom.p.450 g.e.e. ali nije uspeo da senči i modeluje – na vazama.n. Lepota tela iskazuje i duhovnu lepotu.Istorija umetnosti Stari vek obliku slova S. a u klasici je pažnja usresređena na ljudsku figuru koja se analizira kroz proporciju. spoljne manifestacije i unutrašnje sadržine.n. 460 g.n.

330 g.e. mlade pomodarke i sl. Duboko usađene oči – Skopasov stil. ulični svirači. fizička i emocionalna.p. prikazana strepnja i psihološki patos Igračica pod velom.350 g. aktivna povezanost figure i prostora. kopija HELENISTIČKA ERA SKULPTURA O razvoju grčke skulpture u prvom veku helenističke ere znamo malo. Predhelenističku skulpturu karakterišu velike statue. PRAKISTEL – najveći Atinski predstavnik «lepog stila». npr. Ovaj umetnik je doprineo promeni kontra posta. Novi motiv je linija nabora u obliku slova S preko grudi koja stvara efektnu protivtežu obliku tela ispod nje. grimasa. razdvajanje duha i tela Faun Barberin. uveo je oslonac pod ruku i dobio veću izvijenost tela. Analizira i menja kontrapost tako što prikazuje figuru u trenutku promene oslonca s jedne noge na drugu. teatralnost i fizički bol. Slobodu naglašava i dijagonalna linija slobodne noge i neposlušna kosa. Dela: Apoksimenos (strugač) Pesničar.. Nike sa Samotrake. seljaci.p. prikazan etnički tip. portret i sad cveta.e.n. ostalo je da se izrazi. Menja polikletove proporciji. 220 g. prenaglašenost je izraza. LISIP – treće važno ime predhelenističke ere. kopija Heraklo koji se odmara. Figure ovog perioda imaju jasno izražene lične osobine – portretne (statua Mausola.Istorija umetnosti Stari vek POZNA KLASIKA Najočiglednija razlika između klasike V i klasike IV v.e.320 g. promene u oblikovanju glave. Dela: Afrodita. duboko klesane figure Nike sa Samotrake. možda Brijaksisovo delo). Teme: osim mitoloških.p. bronazana statueta 13 Jandrić Jovan .n. borba Grka i Amazonki. 330 .p. Važna grana grčkog vajarstva je portret. U ovoj eri su rađene i male skulpture za privatne vlasnike. vidimo na Mausoleumu.p.e. Dela: Gal na umoru. patetičnost. njegove figure poseduju mekoću senke.p. najslavnija statua. Naracija je jaka.. Često se javlja međuzavisnost između statue i prosotra. Prakistelove čežnjive lepote i Lisipove elegenacije. odraz duhovnog.n. kopija.n. prva potpuno naga slika ove boginje Grupa Hermes sa malim Bahom.živa draperija.n.n. prosjaci. Dela su brojne teme iz svakodnevnog života.e. kopija Friz Zevsovog hrama u Pergamu.p. patetika. Najznačajniji umetnici ovog perioda: SKOPAS – on unosi strast.e.p. uravnotežen pokret.. unosi emocije i narušava miran izraz lica. Dela: Istočni friz na Mausoleumu. simbol savršenstva.e. a velika produkcija dovodi do serijskog stvaranja. 200 g. 360 . 200-190 g. šaljivo i slikovito..e. Majstor je ženske ljupkosti i čulnog oživljavanja puti. Posle Fidijske vedre snage. ima tri friza – istočni uradio Skopas . dolazti do vitkijeg tela (glava : telo = 1:8). Čak se prikazuju i motivi iz ljubavne mitologije. rukom opružene u horizontalno ispred tela i time osposobio figuru za spontan trodimenzionalni pokret.n. Duboko usađene oči. izražena napetim pokretima i strasnim izrazima lica. portret.n. 120m.. original.e. najveće remek delo helenističke ere Glava sa Delosa. 180 g. mermer.n. dostojanstvo i patos.. bronza. Groteskno.p. On teži ka eleganciji. neklasična žestina.n.e. koriste se nevažni efekti. Povezanost i sklad bili su žrtvovani da bi svaka figura dobila više slobode za snažne i neobuzdane pokrete. Ucinio je smeli prodor u prostor.p. Počev od IV v. Ovo je stil eksplozivne snage. To nisu svojstva skulpture velike umetnosti. umetnost priča i zabavlja. 230 – 220 g.

imali su visok kvalitet livačkog rada i doterivanja počev od VI v. VII – početak VI v. urne dobijaju ljudski oblik (poklopac predstavlja glavu). Oko 700 g. a preteče su Rima.e.p.n. VI i V v. Razvijali su se paraleleno sa Grčkom.p..n.p.e. ali im je religija mračna i mistična. Faze Etrurske umetnosti: GEOMETRIJSKA FAZA. dela su zdepasta i mišićava.e.n. Grobnice postaju sve složenije. energija i živahnost plesa. Po Herodotu oni su došli iz Male Azije što je i danas predmet i rasprava.n.p. (arhajska dekadencija) HELENIZAM Etrurci su bili mnogobožci kao i Grci.e. etrursko shvatanje zagrobnog života postaje kompleksnije. Apolon iz Veja.e. ogledala i sl. po legendi odhranila Romula i Rema Portret dečaka. detalj sa zidne slike iz groba sa lavicama.n.n. bronza. Oni su bili majstori u obradi metala. slonovača analizira se cela figura Etrurska umetnost zagrobnog karaktera tema zagrobnog života sumornost. meki kamen razvoj portreta 14 Jandrić Jovan . pun efekata. prestaje administrativno da postoji Etrurska država. dok im je «arhajski osmeh» poigravao sa usana. snagom i naznakom da je telo u pokretu. Toscanu osvajaju Rimljani.p.p. pokojnici su predstavljeni u punoj veličini u poluležećem stavu na poklopcu sarkofaga koji je imao oblik ležaja.p.n. U tom veku Etrurci naseljavaju područje današnje Toscane (legenda o postanku Rima 753 g. Etrurska monumentalana skulptura odlikuje se masivnošću.e. za domaće tržište i izvoz. U kulturnom i istorijskom pogledu tesno su vezani za Malu Aziju i stari Bliski Istok. IV v. Dela: Sarkofag iz Cerverterija.e Mladić i demon smrti (sud za pepeo). Urna je sud od pečene gline sa ostacima pokojnika i opremom potrebnom za zagrobni život.p.n. glina Vučica.e. oporost.p. Etrurci su radili monumentalne grobnice koje kasnije Rimljani nisu skrnavili i iz njih mi poznajemo svu njihovu umetnost. 280 g. 500 g. ali je bila samostalna u tokovima umetnosti.. 500 g.p.e.p.e. trodimenzionalnošću. Etrurski slikar (zidno slikarstvo) znao je da postavi čoveka u prirodan okvir.p. III v.p.). ARHAIKA. etrurska umetnost je pokazala najviše životne snage..n.n. U periodu VI do kraja V v. trup iz anfasa POREĐENJE: Grčka umetnost namenjena estetskom uživanju teme manifestacije ljudskog života optimistična beli mermer.e. (mešanje sa Grčkom umetnosti) PRODUŽENA ARHAIKA. a ne produžetak života. Plesačica i plesač. do VII v.n. stopala i noge i glava u profilu.n. od Grka preuzimaju alfabet. Takođe kopiraju Grke.e. Njihova kultura je trpela Grčke uticaje. bronza.e. 520 g. bronza. od V v. pa smrt znači rastanak.p. turobnost pečena zemlja.n.n. kao da učestvuje u kakvom svečanom obredu.e. bronza.e.n. manje sklono veselju. uz suprotnost u boji tela muške i ženske figure. 520 g.n.e.e. (istovremeno sa Grčkom) ORIJENTALNA FAZA. zlato. Etrurci su posvetili veliki značaj portretu u vidu glave bronzanih statua..e.p.p. a u I v. Tokom V v. rade bronzane statuete.n.p.n.Istorija umetnosti Stari vek ETRURSKA UMETNOST Bronzano doba na Italijanskom poluostrvu se zadržalo do VIII veka p.

U III veku krize.e. istorijski narativni reljef i reprezentativna statua. kada umre glava porodice.p. mermer REPREZENTATIVNA STATUA Rimske političke i vojne vođe bile su odlikovane na taj način što su se njihove statue postavljale na javnim mestima. umetnost je slavila velike pobede Rima i rimskih imperatora – osnova za portrete.p.u rimskom portretu retko se iskazala želja za dubljim doživljavanjem dela. a još ih više kopiraju. Vremenom se ovakvi portreti počinju raditi u mermeru. realističnom prikazu lica.p. kad Rimljani osvajaju Grčku. način oblačenja. a glave dodavane. koja nije bila samo fizička već i duhovna. dok su poza i draperija uzeti od Grka.p. pad Zapadnog Rimskog Carstva. ali se njena originalnost ogleda u portretu. 30 g. tj. kriza se odražava i u umetnosti. oni su imali kult pokojnika.n. 476 god.n. Prikazuju se sve mračne ljudske strasti ljudske naravi: strah. Nešto kasnije Plotin – filozof je u tolikoj meri prezirao nesavršenstvo fizičkog sveta da upošte nije ni hteo da ima portret. Velika je relističnost portreta (oči) čiji je cilj u izrazu. a Istočno – Vizantija traje još hiljadu godina. postaje carstvo sa Oktavijanom – Augustom na čelu) koja se 395 godine deli na Zapadno i Istočno Rimsko Carstvo. Tela su tipska. te postaju trajniji i monumentalniji u fizičkom i duhovnom smislu.e. Njihova dela su bila angažovana i u službi države.n. nikada nisu dostigli grčki duh u skulpturi (idealizovau lepotu i apstraktan tip). klasičnih i helenističkih dela.. Glava iako idealizovana (helenizovana) ima potisnute detalje. Uvoze na hiljadu originala arhajskih. Oseća se psihološka obnaženost koja nas podseća na agoniju rimskog sveta. pretvorenom u rimsku plemenitost ksraktera.p.. Bili su zadovoljni kopijama i nije im smetalo što su originali bili neponovljivi. podozrenje i svirepost. VAJARSTVO I RELJEF Vajarstvo i reljef osljanjaju se na grčku skulpturu.p. Rimljani su lepotu tražili u karakteru (portret i kada je svečan u prvi plan iznosi lične osobine). a i dela su retko potpisivana. naročito posle 146 g. umetnost i zanatski perfekcionizam.e.e. Grade ogromnu državu (od 331 g. pobunjuju proiv Etruraca i osnivaju republiku. Dela: Portret rimljanina. Nemaju velikih umetnika. pravi voštana figura njegovog lica koja se čuva u udubljenju zida ili porodičnom oltaru. postojale su šematizovane poze za određenu društvenu funkciju. mada je rimska toga obilnija i sa više nabora. Dok helenistička (grčka) glava ostavlja na nas utisak svojim utančanim poimanjem psihologije modela. (bio je 15 Jandrić Jovan . 396 g. a pažnja je usresređena na oči «nadahnutog» pogleda. U periodu Augustove vladavine figura je trebalo da predstavi i boga i ljudsko biće. Mnogi njihovi umetnici su grčkog porekla. razaraju Veje i počinju potčinjavati Etrurce.n.e.e. Period oko 75 g.p. Portret iz Trajanovog vremena (98 – 117 godine) zrači čudnom snagom . Ipak ostaje činjenica da je rimska umetnost u celini drugačija od grčke umetnosti.n. Rimljani nisu posedovali stepene uspona u likovnom stvaranju i nikada nisu dostigli vrh kao Grci. Rimska umetnost je produžetak etrurske umetnosti pod velikim grčkim uticajem. A zapravo se radi o «praotačkom liku» strahovitog autoriteta.n. mitologiju. Oni prihvataju grčku kulturu.n. U ovakvim portretima se vidi prastari rimski običaj da se. Najjače ukorenjene teme u rimskoj skulpturi: portret. a ovakvo poimanje božanskog vladara potiče iz Egipta i sa Bliskog Istoka. Skulptura je samo spoljna manifestacija oblika. slično grčkom patosu. mermer Rimski patricije sa poprsjem svojih predaka. rimska nam na prvi pogled izgleda samo kao podroban izveštaj o topografiji lica i kao da karakter izbija na površinu samo slučajno. a ne u dokumentu.e. značajan je po uobličavanju monumentalnog i nesumnjivo rimskog stila. 80 g.Istorija umetnosti Stari vek RIMSKA UMETNOST Rimljani se 509 g. PORTRET – koreni su u helenizmu. Takođe.

Ovaj friz po broju figura i gustini pripovedanja i dužini od preko 190m predstavlja do tad najambiciozniju kompoziciju. Koristi se linearna perspektiva – skenografia. Poznati su fajanski portreti. a ovakvo gledište predstavlja kraj portretne umetnosti koja je do tad postojala.n. 211 – 217 godina Plotin.e.e. utiskivanje raznobojnih kamenčića u svež malter na podu. I vek p. 20 g.n. Pod uticajem hrišćanstva (koje je 313. složeniji stil. 50 godine 16 Jandrić Jovan . ali ništa nije sačuvano. nema skraćenja. Reljefi na njemu prikazuju novi konstantinovski stil u punoj snazi. Koristi se tehnika skjaćaturo. tj. kopija u mozaiku Igra piljaka. godine postalo državna religija) menja se rimski portret.e. figure koje su nam bliže su izrađene u većoj plastici. Tehnike: FRESKA. ali pune stvarnih pojedinosti. Trajanov stub – izrađen 106 – 113 godine u čast pobede nad Dačanima. ENKAUSTIKA. Osnovni koncept i grčkog i rimskog slikarstva je realističko-iluzionistički.p.e. već poetsko. kojim se htelo pomoću iluzionističkih perspektiva i prozorskih efekata. 79 godine Pompeju zatrpao je Vezuv Arhitektonska panorama. patuljasta tela i neraščlanjena. prvi stil iz II v.p. autora). Reljefi: na Ari Pacis (Oltar mira) – izrađen 13 g. zidu . 90 godina. I vek p. Reljef ne uspeva da pomiri ciljeve imperijalne umetnosti (narativne ili simbolične) sa realističnom obradom prostora. mrtva priroda i dr. treći i četvrti stil. Zastupljene su sve teme: mitološke. Nestao je kontraposto. dostigao svojh najveći izraz. reljefi na Konstantinovom slavoluku – slavoluk je izgrađen 312 – 315 godine. Friz od zidnih slika u Vili Misterija. probiti i produbiti ravna površina zida. pejsaži. Ni senke nisu dosledne.e. Figure podsjećaju na lutke: velike glave. slavolucima i stubovima. Pompeja.. Slikanje portreta kao i portetnih poprsja služilo je kultu predaka.. žanr-scene. Uočava se veća briga za dubinu prostora nego kod prethodnika iz klasične Grčke. je povezana sa helenizmom. Slikalo se na drvetu.. Tu je “helenski stil” koji teži ka klasičnom. Dela: August iz Primaporte. 160 – 180 godina Filip Arabljanin.p. Pošto je perspektiva nedosledna i kod arhitektonskih crteža i kod pejsaža jedinstvo slike i crteža nije strukturno. 100 godina Konjanička statua Marka Aurelija.n.Istorija umetnosti Stari vek ružan. ali je nedosledna i nije naučno dokazana. istorijske.kompozicija je simetrična i naglašava položaj imperatora u frontalnom stavu. Oko 100 g. SLIKARSTVO U slikarstvu uočavamo uticaj grčke i etrurske umetnosti. pa zbog toga i kompleksaš – prim.n.mermer Trajan.n. na polusuvom – Meco Fresco i na suvom malteru – Al Seco MOZAIK. teme su idealizovane. arhitektura je spljoštena uz pozadinu reljefa. On je takođe i najveći promašaj. 63 – 79 godine. Prvi je plan malo izbačen. dočaravanje dubine prostora na reljefu upuštanjem oblika na osnovnu ravan. portreti.e. drugi malo upušten tj.p. uključujući predele i figure. dve vrste: preko oslikane površine utiskuje se sloj voska vosak se meša sa pigmentom. mermer Ženski portret. godine legalizovano Milanskim ediktom. kraj III veka Konstantin Veliki ISTORIJSKI (NARATIVNI) RELJEF Nastao iz želja rimskih imperatora da ovekoveče svoje najznamenitije podvige u narativnim reljefima na monumentalnim oltarima. Dela: Bitka kod Isa.n. postaju izuzetno značajne i oblikovane. a 395. jer bi posmatrač morao da trči oko stuba da bi pratio priču. i ima više nedogleda i vazdušna perspektiva – skiagrafia. U hrišćanstvu su oči «prozori duše». Ovde nema kosih linija. nanosi. 244 – 249 godina Karakala . prefinjen linearni stil na mermernoj ploči Soba sa Iksionom. Boje su biljne i veštačke.. ovaj stil zamenjuje jedan mnogo ambiciozniji. te se uvećavaju. slikanje na vlažnom – Al Fresco. Izdvojene su tri faze ovog drugog stila: drugi. pa glača Najranija faza zidnog slikarstva tzv. zidu i sl.

Marcellina. Najstarija dela hrišćanske skulpture su mermerni sarkofazi.Istorija umetnosti Stari vek RANOHRIŠĆANSKA UMETNOST Javlja se sa pojavom hrišćanstva i traje od II do početka VI veka. sa mermernih ploča za zatvaranje grobova (hrišćani u rimskom carstvu bili su proganjani. Iz nje se razvija vizantijska umetnost i preromanika. o hrišćanskoj umetnosti znamo veoma malo. od dekoracije crkava IV veka je jako malo ostalo. Kada je monumentalna skulptura izgubila pokroviteljstvo crkve zadržala je neko vreme pokroviteljstvo države. smrt). a verske istine se prikazuju kroz simbole (kosmos. usađenih u gipsani malter. tako da se ovaj razvoj slikarstva teško može pratiti. Mozaik je kompozicija sastavljena od sitnih obojenih komada materijala. nije više opipljiva realnost. Umetnost je kultnog karaktera. Granice izmedju ranohrišćanske i vizantijske umetnosti nisu tačno određene. Ljudske figure su sve izduženije. kraj IV veka Razilazak Lota i Avrama. dobijaju formalni izraz i transcedentni karakter. Dela: Sarkofag Junija Basa. čija je vera počivala u nadi u večni život. katkad veoma izražajnog. Đorđa. Prvi očuvani oblici ranohrišćanske umetnosti potiču iz katakombi. pa se često u skulpturi moralo kloniti figura u pravoj veličini. Mozaik negira ravninu zidne površine da bi ostvario «iluziju nestvarnosti» nebeskog carstva. 359 godina Arhanđeo Mihailo (krilo diptiha). Pogrebni ritual i obezbeđenje predstvljali su vitalni interes za ranog hrišćanina. ali sve bezličnijeg. Figura nosi poruku – ima velike oči. Do 200 godine nemamo nikakvih sačuvanih spomenika ranohrišćanske umetnosti. početak VI veka. Vatikanske pećine. crkva Sv. slonovača Eutropijev portret. Izbegavano je modelovanje. već da u našem duhu prizovu jedno više simboličko značenje koje ih veže. Tako se vajarstvo od samog početka razvijalo u antimonumentalnom pravcu (od prostorne dubine i masivnih razmera grčko-rimskih statua ka plitkim oblicima malih dimenzija i čipkastoj dekoraciji površina). Brz razvoj hriščanske arhitekture velikih dimenzija imao je revolucionarno dejstvo i na razvoj ranohrišćanskog slikarstva. Potencira se duhovno. mermer 17 Jandrić Jovan . Petra i Sv. kasnije prerasta u zlatno – simbol božijeg. Rim Minijatura iz Vatikanskog Vergilija iz Biblije. 450 godona. Prikazivani događaji i ličnosti nemaju ulogu da pričaju svoju istoriju. fizičku ili emocionalnu. Solun. crkva Sta Maria Maggiore. već ni samo ljudsko telo. Slikar katakombi koriste tradicionalni rečnik da saopšti novu simboličnu sadržinu. a veoma su često u molitvenom stavu sa podignutim rukama. večnost. To je bio kraj grčke tradicije slobodne skulpture za narednih 100 godina. Ranohrišćanske crkve zahtevaju mozaik isto kao što su grčki hramovi zahtevali skulpturu. Umetnost podržava crkvu koja je kosmička struktura. Već od 450 godine spoljašnja sličnost portretne skulpture se povlači pred likom duhovnog ideala. Figure su u dve dimenzije i udaljuju se od realizma. Dela: Slikana tavanica u katakombama Sv. Ovaj umetnički izraz odlikuje logička povezanost i jasnoća. Teme su scene iz Starog i Novog Zaveta. Ne samo individualnost lika. početak IV veka Mozaik u kupoli. Nasledstvo prošlosti je i apsorbovano i prerađeno. Biblijska zabrana u pogledu idola zabranjuje velike kultne statue. Nažalost. veličaju se duhovne osobine. Sve do 313 godine kad je car Konstantin legalizovao hriščanstvo. Pozadina ne igra nikakvu ulogu. SLIKARSTVO Slikarstvo katakombi jasno izražava preokupaciju za drugim svetom. 430 godina. Iz ovog procesa rodio se jedan novi umetnički oblik – ranohrišćanski zidni mozaik. te su se skrivali u katakombama – podzemne prostorije za zajednički obred i grobna mesta). Ranohrišćanska umetnost je osnova srednjevekovne evropske civilizacije. Rim. Odjednom je trebalo ogromne površine zidova pokriti slikama dostojnim njihovog arhitektonskog okvira. početak V veka VAJARSTVO U poređenju sa slikarstvom i arhitekturom imalo je sporednu ulogu. pa je za njega prvobitno značenje oblika manje važno. Zanemaruju se likovne i estetske karakteristike.

Istorija umetnosti

Stari vek

VIZANTIJSKA UMETNOST
395 godine car Teodosije deli Rimsko Carstvo na dva dela: Zapadno Rimsko Carstvo (pad 467 godine) i Istočno Rimsko Carstvo – Vizantija (pad 1453 godine). Vekovne rasprave o primatu u crkvi između rimskih papa i carigradskih patrijarha dovodi do crkvenog raskola 1054 godine. Vizantijski carevi su prvo bili sveštenici, pa tek onda svetovni vladari. Vizantijska umetnost (vizanzijski stil, stil carskog dvora u Carigradu) izdvaja se ubrzo posle deobe carstva, ali sve do početka VI veka teško ju je razlikovati od ranohrišćanske umetnosti. Iz ranohrišćanske umetnosti ostaje otpor prema vajarstvu, te nema monumentalne skulpture, tako da je zastupljeno samo slikarstvo tj. mozaik, ikona i freska. Vizantijska umetnost se razvija na grčkom tlu: Mala Azija, Grčka, Balkan, Italija, ali ona nije nastavak grčke umetnosti. Vizantijska umetnost je simbolična, edukativna i komemorativna. Osnovne teme su religiozne. Antropomorfizam ovde dobija novi smisao. Figure su idealizovane, asketizam izraza prigušuje lične crte, a figure su predmet divljenja i služe za tumačenje religiozne teme. Oči su velike i one su «prozori duše». Figure su višestruko naglašene: kompoziciono, prostorno, dimenzionalno. Postoji disproporcija između figure i prostora, figure i pejzaža, koji je namerno smanjen. Ide se ka ortogonalizmu, negira se perspektiva i zastupljena je polihromija. Simbolika u vizantijskoj umetnosti: svetlosni zraci – usmerena energija Božije volje boje: crvena – Božanska energija bela – Božanska svetlost crna – smrt zelena – mladost i cvetanje plava – večno, nebesko, transcedentno hram – simbolična pedstava celog kosmosa Dekor u crkvi: mozaik u gornjem delu hrama, dok se ispod njega spuštaju polihromne mermerne ploče. Svaki deo crkve, pošto ima određenu simboliku, ima i specifičnu dekoraciju. Periodi u vizantijskoj umetnosti: I epoha – Zlatno Justinijanovo doba (527 – 726 godine) II epoha – Ikonoklazma (VIII – IX vek) III epoha – doba Makedonske dinastije (IX – XI vek), drugo zlatno doba IV epoha – doba vladara Komnena (XI – XIII vek) V epoha – Latinsko carstvo (1204 – 1261 g.), doba Krstaških ratova VI epoha – epoha Paleologa i kraj vizantijske umetnosti (XIII – XV vek) SLIKARSTVO Vizantijsko slikarstvo je religiozno i crkveno, ali i raskošno, svečano, dvorsko. Služi i Bogu i vladarima. Vizantijsko slikarstvo je dalo Hrišćanstvu poseban umetnički izraz. Slika iskazuje Božiju istinu. Ona utiče na maštu vernika dematerijalizacijom. Vizantijsko slikarstvo je spiritualno, prikazivane su ličnosti iz Jevanđelja. To je umetnost koja negira stvarnost i ne imitira realnost. Izraz duhovnog je važniji od prikaza telesnog. U vizantijskom stilu dominira kruta hijerarhičnost, mirna svečana poza i odmeren svečani gest dvorskog ceremonijala ili crkvenog obreda. Figura više lebdi, nego što stoji ili sedi. Teži se dvodimenzionalnoj predstavi. Podloga je plava ili zlatna. Predmeti su lišeni težine ili zapremine. Tela su laka i izdužena. Pojedini predmeti su postavljeni u tzv. inverznoj perspektivi, da bi se stvorila dubina prostora, ali se zadržava utisak iracionalnog. Disk oreola u kompoziciji igra važnu ulogu. Forma lica, ruku, nabora, dekoracije i dr. je ustaljena. Glava je ovalna, čelo je visoko – pamet, nos je dug, usta mala, oči su ogromne i one su «prozori duše». Svaki predmet ima svoju perspektivu i prikazuje se tako da se vidi ono najvažnije. Ljudska figura je osnovni motiv u vizantijskoj umetnosti. Bog otac se nikad ne prikazuje, on se samo evocira. Ako su u kompoziciju uneti arhitektonski elementi ili elementi pejsaža, njihova uloga je da objasne mesto dešavanja radnje i oni su određeni kao dekorativni dodaci. Osnovni vidovi slikarstva:

18

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Stari vek

IKONA je portretna slika Bogorodice, Hrista, svetaca ili predstava scena. Rađena je na drvenoj ploči prepariranoj gipsnom podlogom u tehnici tempere. Slikani portreti razvili su se u ranom hrišćanstvu iz grčko-rimskih portreta. Veza sa grčko-rimskim portretnim slikarstvom nije samo u medijumu enkaustici (tehlika slikanja starih Grka koja se sastojala u tome da se voštane boje putem zagrevanja prenose na osnovu slike, obično na drvo), nju vidimo i po finoj gradaciji svetlosti i senke. Ikona je izvanredno snažno delo, verovalo se u natprirodno poreklo svetih slika. Najdragocenije su rađene u tehici mozaika. Sa pravoslavnom verom slikarstv ikona dolazi i na Balkan i Rusiju. Jedna od glavnih tema su 12 velikh praznika iz Jevanđelijskog ciklusa. Frontalnost i krupne oči dominiraju nad asketskim telom. MOZAIK se radi utiskivanjem malih kockica bojenog stakla u svež malter i uglavnom se nalazi u gornjim delovima hrama. FRESKA je slika na vlažnom, polusuvom i suvom malteru. Pokriva velike površine u unutrašnjosti hrama. Jeftina je tehika, a u vizantijskoj umetnosti je malo ima. VAJARSTVO Pošto u vizantijskoj umetnosti nema monumentalnog vajarstva,a statue velikih razmera izumrle su sa poslednjim carskim portretima, vajarstvo je ograničeno na arhitektonske ornamente i reljefe manjih razmera, naročito u slonovači i metalu. I epoha Za vreme vladavine Justinijana 527 – 565 g. najviše se radi mozaik, dok se ikonografija tek začinje. Figure su neobično tanke i visoke, tela izgledaju sposobna samo za ceremonijalne spore pokrete. Svaki nagoveštaj pokreta je isključen. Odeća je prikazana u raskošnim šarama. II epoha Počinje carskim ediktom,izdao Lav III, 726 godine kojim su zabranjene religiozne slike. Borba je trajala 100 godina. Postojala su dva tabora: Ikonoborci – želeli su ograničiti umetnost na apstraktne simbole, na biljne i životinjske oblike, elemente su crpili iz helenističkog dekora i savremene ornamentike islamskog istoka. Ikonofili – podržavali su izradu ikona. III epoha 843 godine pobeđuju ikonofili. Ova epoha je bila drugo zlatno doba vizantijske umetnosti. Dolazi do obnavljanja svetovne umetnosti, kao i poznih klasičnih motiva. Najlepša dela odlikuju se klasicizmom koji je skladno sajedinjen sa duhovnim idealom ljudske lepote. Kompozicija je uravnotežena i jasna. Najznačajniji vid klasičnog nasleđa je emocionalan, to je onaj plemeniti patos izražen gestovima i izrazima lica. Najveće ostvarenje II zlatnog doba je unošenje samilosne crte u crkvenu umetnost. IV epoha - je period vrhunca u slikarstvu. Glavni elemenat stila je linearna arabeska,ornament na arapski način. Figure su izrazito izdužene i vitke. Kompozicje su velike sa više figura datim u širokim potezima. V epoha Započinje padom Carigrada u toku IV Krstaškog rata. Period stagnacije u umetnosti. Linearni stil se zamenjuje plastičnim stilom, veća je monumentalnost. Izbegava se dekorativnost VI epoha Izrazito narativan period. Zbog slabljenja i osiromašenja carstva freske se više rade. Javlja se nagomilavanje novih ikonografskih tema. Naglašena je inverzna perspektiva. Kompozicije su manje. Figure su plastičnije, naglašava se pokret, draperija je često pokrenuta radi pojačavanja dramatičnosti prikazivanja. Više je boja i detalja, nema monumentalmosti.dela:
Justinijan sa pratnjom, mozaik, 547 g., crkva S. Vitale, Ravena Carica Teodora sa pratnjom, mozaik, 547 g., crkva S. Vitale, Ravena Bogorodica, enkaustika na drvetu, crkva Sta Francesca Romana, Rim, VI – VII vek Unutrašnjost apside u crkvi S. Apollinare in Classe, Ravena, 533 – 549 g. Mozaik na kupoli, manastirska crkva u Dafni, Grčka, XI vek Prizori iz Knjige Postanja, mozaik, 1200 g., katedrala Sv. Marka, Venecija Anastazis, freska, 1310 – 1320 g., crkva Svetog Spasa u Hori, Carigrad Starozavetna Trojica, ikona, 1410 – 1420 g., Andrej Rubljov Bogorodica na prestolu, XIII vek, ikona

19

Jandrić Jovan

Istorija umetnosti

Stari vek

20

Jandrić Jovan

mozaici i reljefi. bio je glavni medijum životinjskog stila. Irci su tokom ovog perioda preuzeli duhovno i kulturno vođstvo Zapadne Evrope. To je umetnost seobe naroda.Dablin. Irska Reljef sa parapetne ploče. radovi u slonovači i zlatu. geometrijski.. Rad u metalu različitih vrsta i tehnika u zanatskom pogledu često izvanredno prefinjen. nego vajarstvo. Italija Simbol Sv. Ovakva umetnost karakteristična je za sve varvare: Kelte. Uticaji različitih kultura: ostaci antičke kulture istočno hrišćanska kultura kultura varvara Dozvljeno je trodimenzionalno prikazivanje figure. Njihove pisarne radionice – scriptarie postale su središte umetničkih nastojanja. Razvija se vrlo plitka plastika. Skulptura je vezana za arhitekturu (vrata. Za njih su slike koje su ilustrovale biblijske događaje bile sasvim malo zanimljive. Ipak. Podela preromanike: VI – VIII vek – Kultura varvara. Likovne umetnosti imale su važnu ulogu u karolinškom programu. a to su trošni materijali. plitak reljef u dve ravni. Stil je anarhičan. ornamentu i šarama životinjskog stila. životinjskog stila. romanika i gotika. potpis patrijarha Sigvalda. On je značajan element u keltsko-garmanskoj umetnosti ranog srednjeg veka. Takođe se dosta radilo u drvetu i koži. Umetnik 21 Jandrić Jovan . mermer. Dela: Stranica sa krstom iz Lindisfarnskog Četvorojevanđelja. Raspeće. kao deo svesne političke obnove. Samim tim umetnost Zapadne Evrope ponovo veže za antiku. (mračno doba. Slovene.. Njegov naslednik Karlo Veliki je pokušao da rekonstriše Rimsko Carstvo. Iz književnih izvora saznajemo da su se u karolinškim crkvama nalazili zidne slike. ali je sve skoro iščezlo. nazvan Zlatno doba Irske. VIII vek. tako da je ostataka veoma malo. «Karolinška obnova» može se nazvati prvom i najvažnijom fazom stvarnog sjedinjavanja keltsko-germanskog duha sa duhom sredozemnog sveta. Uglavnom su izrađivani predmeti primenjene umetnosti. naglašavanje svetlosti i senke. Na preromaničku skulpturu uticalo je mnogo činilaca. nema skulpture većih razmera jer je postojao strah od paganske idolatrije. životinjski oblici. Sačuvali su se samo iluminirani rukopisi. presto i sarkofazi) i reljefna. Podela Rimskog Carstva izazvala je rascep hrišćanske crkve na istočnu – pravoslavnu i zapadnu – katoličku. 700 g. Marka iz Ehternaškog Četvorojevanđelja. 650 – 750 g. pa je period od 600 – 800 g. Životinjski stil se odlikuje kombinacijom geometrijskih (apstraktnih) oblika i organskih oblika slobodne uobrazilje. Sadržaj preromanske umetnosti je uglavnom religiozan. doba neprosvećenosti) Germanska plemena koja su prodrla u Zapadnu Evropu sa istoka nosila su sa sobom jednu staru i duboko rasprostranjenu tradicuju tzv.Istorija umetnosti Srednji vek PREROMANIKA Preromanska umetnost je umetnost Zapadne Evrope i samo se prirodno razlikuje od umetnosti Istočne Evrope. sa knjiškog poveza. doba Merovinga VIII – IX vek – Karolinška umetnost X – XI vek – Otonska umetnost KULTURA VARVARA. zajednički imenitelj obe crkve je Hrišćanstvo.. Irska KAROLINŠKA UMETNOST 751 g. 725 – 750 g. a 800 g. Jedino očuvano slikarstvo su bile minijature. Češće je slikarstvo. 700 g. Normane i dr. slažu se elementi različitih kultura da bi nagovestili formiranje novog kulturnog jedinstva. Paralelno sa vizantijskom umetnošću na zapadu se javljaju preromanika. dok veliku pažnju poklanjaju dekorativnom ukrašavanju. disciplinom forme i ornamentalnog karaktera. Motivi su ograničeni ikonoklasičnim temama – zoomorfni. U toku perioda neprosvećenosti ovi se elementi životinjskog stila u Zapadnoj Evropi rade i u kamenu i u iluminaciji rukopisa. Pipin Mali je krunisan za kralja Franačke države. i plastikom hrišćanskog istoka. krstionica katedrale Cividale. je proglašen od strane pape za cara Rimljana.

Hildeshajm Korice za Codex Aureus iz Echternacha.. koji od tada postaje glavna snaga nemačke umetnosti. Dinamizam linije podseća na plahovit pokret iz doba neprosvećenosti. dakle. Linearni je stil. skulptura – reljef i crtež snažne grafike. (westwerk – spajanje svetovnog i duhovnog) Sv. Oton I u Aachenu je krunisan za cara. kojim vladaju saksonski kraljevi. osnovana opatija Cluny.Istorija umetnosti Srednji vek naglašava «prozorski» vid slike. 975 – 1000 g.. druga plovina IX veka. zlato idrago kamenje OTONSKA UMETNOST Raspadom Karolinškog Carstva 843 g. Plavo vidljivo nebo menja zlatnu pozadinu. Sv. 1015 g. Otonski umetnik prevodi vizantijski jezik na jezik skulpture velikih dimenzija. katedrala u Aachenu. 796 – 895 g. Michael. Marko iz Jevanđelja renskog nadbiskupa Eba. ustreptala energija koja sve stavlja u pokret Ilustracije iz Utrehtskog psaltira Adam i Eva iz Biblije Karla Ćelavog. Otonska umetnost počinje kao obnova karolinških tradicija. 816 – 835 g. prema značaju rade se minijature i freske skulpture nemaju treću dimenziju Dela: Odo iz Melza. uz jake vizantijske uticaje. Karakteristike karolinške umetnosti: orijentacija od simbolike ka naraciji uvedena ljudska figura koje ima negativan odnos prema antici funkcionalno dimenzionisanje figure. Minijature iz Jevanđelja manastirske poglavarice Hilde.. Četiri važna događaja za razvoj Otonske umetnosti su: 910 g. Kraj karolinške umetnosti se poklapa sa krajem Karolinškog Carstva. Od vizantije je uzet estetski simbolizam. Mateja iz Jevanđelja Karla Velikog. 850 g.. uz dodatno naglašavanje ceremonijalnih i kulturnih vrednosti. nastaju tri anarhična kraljevstva. drvo.. Oton II ženi vizantijsku kneginju (princezu) Teofanu Nemačka. Verdenskim ugovorom. Plemeniti patos menja izražajnim realizmom. postaje vodeća sila u Evropi u političkom i kulturnom pogledu. 983 g.. sto predstavlja značajnu versku obnovu 936 g. Stalne provale Normana predstavljaju smetnju decenijama dalji razvoj umetnosti..Darmstadt 22 Jandrić Jovan . početak XII veka. krunisao ga Sv. Radilo se slikarstvo. Poznata je Renska škola karolinških rukopisa. Dela: Gerovo raspeće. 870 g. kruniše za cara Svetog Rimskog Carstva 972 g. obećava obnoviti državu Karla Velikog ženidba Otona I udovicom langobardskog kralja. 800 – 810 g. te ga papa 962 g. katedrala u Kelnu Bronzana vrata biskupa Bernwarda za crkvu St. Benedikt. živahno pripovedanje Prednje korice Četverojevnđelje iz Lindaua.

U kompoziciji postoji nebeska i zemaljska hijerarhija. otonskih. te je pretrpava likovima u horizontalnom ili vertikalnom rasporedu. koje se nalaze na hodočasničkom putu za Santiao da Campostelu. 1090 g. daleko su više «rimske» po izgledu od starohrišćanskih. zmajeva.Istorija umetnosti Srednji vek ROMANIKA Traje od 1050 – 1200 godine. karolinških i vizantijskih crkvi. imaju bogatu spoljnu dekoraciju. Francuska ima vodeću ulogu. hodočasničko putovanje dostiglo je vrhunac u Krstaškim ratovima obnavljanje trgovine u Sredozemlju. nebesko je iznad zemaljskog. masivnost. ali se javljaju problemi proporcije i anatomije.. Takođe postoji i izokefalij. One su masivne. Đenova . Skulpture uz trimo i bočne stubove portala: obrađene su sa neverovatnom savitljivošću uz stub. te dobijaju te dobijaju naziv romaničke pa otud i naziv romanika. 23 Jandrić Jovan . Dolazi do povećane građevinske aktivnosti. već i izražajnu. Italija. neobuzdanu maštu i nervoznu gipkost oblika . oko 1050 – 1100 g. «Mezanska» romanička skulptura: izvrsni radovi u metalu i skladne kompozicije i dobra izrada. frontalni strav. ni otonska umetnost nisu pokazivale težnju u tom pravcu. Veoma je retka slobodna skulptura. karakterističnih i tesno povezanih. VAJARSTVO Romaničko vajarstvo se javlja u dva vida: monumentalna skulptura kamena reljefna dekoracija vezana za arhitekturu Obnova monumentalne skulpture začuđuje. Španiji na i u crkvama. Razvija se od doba Karla Velikog i Otona III. skulptura je u timpanonu. Izražena mu je monumentalnost i lični stil. Sernin. Piza. Touluse.. ornament i skulpturu. Dotle su arhitektonski dekorativni reljef i slikarstvo imali kontinuiran tok razvoja. veliki. To je doba intenzivne intelektualne aktivnosti. a crkve dobijaju jednostavnu koncepciju. Nemačka i Engleska. Romanička umetnost nije nastala iz jednog izvora. trodimenzionalni. bogato su razuđene. Benedetto Antelami je najveći vajar u Italiji romaničke umetnosti. funkcionalno dimenzionisanje – delovi tela u akciji su naglašeniji i obrađeniji od onih u mirovanju. arhitektonski oblici su svedeni na pravilne geometrijske oblike. Skulpture u niši: imaju arhitektonski okvir poreklo iz vizantijskog izvora. Skulptor se boji prazne površine. Sastoji se od velikog broja raznolikh regionalnih stilova. brodovi su zasvođeni. Dakle. a nadahnuti su motivima sa Biskog Istoka. Razvoj vajarstva u kamenu se najpre dešava u JZ Francuskoj i Sj. Javljaju se raznovrsne dekoracije kapitela. Osnovni faktori su: naslađe iz karolinške i otonske umetnosti poruke iz Cluny-ja se učvršćuju do 1000 g. Razlog: masivni. Predstavljaju zaleđene demone ili figure čuvare. crkva St. reljefni likovi su mnogo više realni od slika. Vajarstvo i slikarstvo su u službi arhitekture. Bronzani krčazi za vodu u obliku lavova. te samim tim i obnova gradova: Venecija.uticaj iz iluminiranih rukopisa. Njeno korišćenje je ograničeno na dekoraciju kapitela i portala. jer ni karolinška. u niši i uz trimo (srednji stub koji nosi nadvratnik). Zrela romanika se javlja u XII veku. grifona i sličnih životnja se uvode u crkvenu službu (ritualno pranje ruku sveštenika). a potom Španija. Dela: Apostol. i počinju se širiti po Zapadnoj Evropi (Cluny-jevski Benediktinski red je držao glavne manastirske crkve na hodočasničkim putevima ka Santiago da Campostelu i Rimu) pobeda Hrišćanstva u Evropi: hristijanizacija Viknga pad Kordovskog kalifata 1031 g. nemaju samo dekorativnu namenu. kamena ploča. Nema smisla za red. Javlja se u čitavoj Zapadnoj Evropi. Romanika uvodi figuraciju u skulpturu. Skulpture na portalima: imaju snažan izraz.

Maissac. 1180 – 1190 g. 1181. a ne likovna lepota. koje su ispunjene svetlim.. Austrija Proletni pejsaž. Ljudska figura je dominantna u odnosu na arhitekturu. minijatura. Figure su oivičene debelom konturom. 1025 – 1050 g. Nikolas iz Verduna. Ono predstavlja kontinuirani razvoj karolinškog i otonskog slikarstva. Odašiljanje apostola. To je početak postepenog prelaza u gotiku. oseća se zunatna promena u stilu: umesto apstraktne šeme javljaju se trodimenzionalni oblici sa nagoveštavanjem oble mase tela. Isčezao je i poslednji trag klasičnog iluzionizma. «fizički» slobodno stoji u niši. Prelazak preko Crvenog mora. Braunschweig. Radi se na jednoobraznoj podlozi. g. punim bojama. Benedetto Antelami. Zidno slikarstvo je rađeno u tehnici Al Fresco. Le Puy. početak XIII veka.–Savin-sur Gartempe. Glavni cilj slikarstrva je naracija. koja služi da istakne predstave figura i predmeta. te pokrete i stavove. g. naročito iluminiranih rukopisa. Dakle. Polako se sve više uvažava lepota antičkih umetničkih dela. kao kod Vizantije. simbolični i dekorativni elementi kompozicije spojeni u jedinstven sklop. Ubrzo posle 1150 g. Figure su stilizovane. Slikarska dela su jasna i precizna i tek sad možemo reći da su figuralni. Belgije i J. Sv. zapadno pročelje katedrale Fidenca. emajlirana ploča. trg pred katedralom. ne reprodukuju prirodne proporcije i forne. Francuske. ali zahteva arhitektonski okvir Spomenik Lava. Mihovil. Marko iz Jevanđelja u Corbieu. Engleske. zapadni timpanon katedrale u Autunu. tako da je trodimenzionalnost slike svedena na naleganja ravnih ploča. iz rukopisa Carmina Burana. jedina potpuno slobodna romanička statua SLIKARSTVO Romaničko slikarstvo se ne odlikuje kao i skulptura iznenadnim revolucionarnim razvojem. početak XII veka Strašni Sud. 1130 – 1135 g. crkva St. plastičnog modelovanja renske škole i njenog nagoveštavanja svetlosti i prostora. XI vek Portret lekara. 1160. oko 1110. Notre-Dame. Kao i kod vizantijskog slikarstva teži se iluziji prostora. 1166 g. freska. bronza. timpanon srednjeg portala narteksa. Od mnoštva regionalnih stilova najveća ostvarenja proizašla su iz manastirskih pisarnica Sj.Istorija umetnosti Srednji vek Južni portal crkve St. postoji snažno osećanje za kompoziciju. freska. Obnavlja se interesovanje za perspektivu.. Sv. Zidanje Vavilonske kule.dela. 1120 – 1132 gKralj David. Pierre. plus razni uticaji. Vezelay. prvi pejzaž u umetnosti Zapada posle klasičnog doba 24 Jandrić Jovan . svetloj ili tamnoj.

tačnije u Ile-de-Franceu i širi se u celoj Evropi. Pošto je gotičko vajarstvo počelo u Francuskoj. od XIV veka idealizam zamenjuje živopisni realizam. Suger je želeo da ova opatija bude duhovno središte Francuske. kada je kao savetnik Luja XVI iskovao savez monarhije i crkve i u slavu toga podigao ovu opatiju. naspram zbijenosti figure stoje kao samostalni entiteti. al boje su nestale Gotski vajani dekor: u okviru portala. Ubrzo posle toga ovo jedinstvo se raspada. simboliku zamenjuje naturalizam i realizam. Gotika počinje u arhitekturi. zodijački znaci. u XIII veku gubi svoju «uvoznu čar». VAJARSTVO FRANCUSKA Gotičko vajarstvo traje od 1150 – 1420. godine. Osobine: slobodnija kompozicija. sredinom XIV veka ove varijante imaju jak međusobni uticaj. internacionalan stil. to je prvi korak ka osvajanju monumjentalne skulpture. Nestaje strogi dualizam koji je do tad postojao. a regionalne varijante preovlađuju. period od kraja XII do početka XIII veka RAZVIJENA GOTIKA. sadržaji su humaniji (rođenje Hrista. javlja se lična nota. profane ličnosti). odlikuje se vedrinom. Gotiku možemo tumačiti kao proizvod novog tumačenja sveta. prozora. krunisanje Bogorodice). Vajarstvo ostaje u sastavu arhitekture. XV i XVI vek Gradovi postaju centri umetnosti. a bilo je većinom vezano za crkveni dekor. a Flandrija poznu gotiku. konzolama i drugo. njegov razvoj možemo pratiti razvojem skulpture na portalima katedrala u Francuskoj. najprestižnjia hodočasnička crkva. te nisu međusobno povezane figure na dovratnicima su u suštini statue sa sopstvenom osnovom. na kapitelima. Do 1200.Istorija umetnosti Srednji vek GOTIKA Traje od XII – XV veka. Materijalni svet je proizvod dobrote stvaranja Boga. širi se po celoj Evropi. ali se umetnost i dalje smatra vidom zanata. Stil XIII veka je idealistički. pa oko 1400. plemenitošću i duhovnošću. Gotička umetnost počinje u Francuskoj. Razvija se iz romaničkog vajarstva. Upoređenje gotskog sa romaničkim portalom: novo osećanje za red. kao stil manje vredan. figure kao da stoje mirno naglašava se simetrija i jasnoća. poznata pod imenom Opus Modernum ili Francigenum (moderan ili francuski rad). Gotička umetnost počinje kao lokalna forma. varvarski (gotski). Italija sa Firencom stvara ranu renesansu. godine skulptura je bila strogo vezana za arhitekturu. Zagovara se trodimenzionalnost. Poklonjenje mudraca. a Bog više ne kažnjava nego prašta. Podela Gotike: RANA GOTIKA. Tek u renesansi dobija ime gotika. XIII i XIV vek POZNA (CVETNA) GOTIKA. ima tačno određeno mesto i vreme postanka. kao pogrdno ime za stil koji predstavlja poslednje razdoblje srednjevekovnog stvaranja. koje se ogleda u nebeskoj i zemaljskoj hijerarhiji sveta. godine. kao ni jedan stil do tada. osim verskih i profane teme (kalendari. te žiža verskih i rodoljubivih osećanja. a u poznoj gotici dolazi do odvajanja skulpture od arhitekture. no one neće dugo održati tu nepomičnosti i neprirodnu srazmeru glave figure na dovratnicima odišu plemenitošću i čovečnošću. naglašavajući realizam gotičkog vajarstva figure na timpanonima međusobno «opšte» pogledom ili gestom 25 Jandrić Jovan . a u arhitekturi se karakteristike ovog stila najlakše raspoznaju i dostižu svoju najvišu manifestaciju. godine gotika predstavlja homogen. Gotička umetnost. Skulptura je bila polihromna. ali gubi dekorativni karakter i arhaične stilizovane forme. Kruti obličasti oblik stuba «pozajmljen» za ljudksu figuru uzrokovao je da ove skulpture budu apstraktnije nego romanske prethodnice. Javlja se od 1137 – 1144 godine kada je opat Suger preziđivao (proširio i prepravio) opatijsku crkvu u Saint-Denisu. Izraz «gotički» je prvenstveno skovan za stil u arhitekturi. proporcionalnost oblika. Dostiglo vrhunac 1220 – 1420.

statua u drvetu. početak XIV veka. kao i reljefi manjih dimenzija. pa izgledaju kao linije. Najkarakterističniji tip je Pieta (Bogorodica oplakuje Hrista u tragičnom realizmu). Izbočine su svedene na minimum. Ekkeheard i Uta. koje pokazuju pokojnika u snažnoj akciji palog junaka. katedrala u Naumburgu. zapadni portal katedrale u Reimsu. Unosi se što veća emocionalna snaga u skulpturu. U italijanskom gotičkom vajarstvu nalazimo i veoma razvijen crkveni mobilijar (predikaonice. Početkom XIV veka nestaje i poslednji trag klasicizma iz gotičke skulpture. 26 Jandrić Jovan .Istorija umetnosti Srednji vek Rana faza zrele gotičke skulpture počinje 1195. katedrala u Naumburgu. remekdelo kasnogotičkog naturalizma. Najpoznatiji predstavnici su: Nicola Pisano (delovao 1258 – 1278. Simbioza statue i stuba se razlaže. Katedrala u Strasbourgu. nadgrobne spomenike). 1215 – 1220 g. Osa tela je slobodna. Dela: Raspeće.. 1230 – 1250. Statue u nišama. katedrala u Chartresu. Vrhunac gotičkog klasicizma 1225 – 1245. herojski i dramski patos Judin poljubac. katedrala u Naumburgu. Detalji su tačno odrađeni. Blagovesti i Poseta. Melhisadek i Avram. katedrala u Chartresu. Portal južnog transepta. Claus Sluter. 1250 – 1260 g. Dominira profil. 1145 – 1170 g. Vrhunac je 1400. blago kriva u obliku slova S. Smrt Bogorodice. timpanon na portalu južnog transepta. u Champmolu. 1220g. Najpoznatiji nosilac ovog stila je Claus Sluter. Giovanni Pisano (sin). ističu ljudsko saosećanje. Dela: Zapadni portal. Bon Tek posle 1350. 1225 – 1245 g. unutrašnji zapadni zid katedrale u Reimsu Pariska Bogorodica. izvijena. na horskoj pregradi. usresređen na pojedinosti.. koje nisu uništili borci protivnika katolicizma. nema više nikakve veze sa klasičnim kontrapostom. početak XIV veka. horske pregrade. figure su toliko velike da skoro guše arhitektonski okvir ITALIJA Gotička skulptura kao i arhitektura u Italiji stoji po strani od čitave Evrope. godine). Statua je bestelesna. Pokrajinski muzej. Pred kraj XIII veka dolazi do nove vrste religioznih kipova namenjene za privatne potrebe vernika – Andachtsbild. Figure postaju toliko velike da guše arhitektonski okvir. Figura je živa. godine kad su izgrađeni novi portali katedrale u Chartresu posle požara. Claus Sluter Mojsijev kladenac. 1250 – 1260 g. Delo: Grob viteza. po čemu ovo i jeste gotička skulptura.. a ne kao zapremine. a ne na celinu figure – «sladunjava elegancija». ali se radi i anfas. Pieta. godine javlja se ponovno osećanje za masivnost i zapreminu. (na dovratnicima katedrale u Reimsu). Dela: Portal kartuzijanskog manastira. nizozemac. koji je radio u službi burgundijskog vojvode. godine u doba «Međunarodnog stila». 1395 – 1406 g. jako izražen klasični stil. škrinje. na horskoj pregradi.. kod Dijona. ali ne samo zbog realizma. Arnolfo di Cambio. Najznačajnija dela ovog stila su skulpture manjih dimenzija. Figura postaje šupljikava i apstraktna. kod Dijona. Notre-Dame. Gotički realizam je realizam «osobitog». Pariz Širenje gotičkog vajarstva izvan Francuske posle 1200. To prouzrokuje individualnost i izražajnu slobodu veću nego kod Francuza. Statua je sačuvala emocionalnu draž – srž gotičke umetnosti. odraz mršavosti i splasnulosti. g. Draperija je bogato naglašena. već zbog vedre i uravnotežene slike čoveka koji taj realizam izražava. Najlepša dela su stvarana za unutrašnjost crkve. 1250 – 1260 g. godine: ENGLESKA Najbogatiji materijal nam pružaju grobnice. Stubovi su totalno potisnuti. Kartuzijanski manastir u Champmolu. 1385 – 1393 g. Skulptura ima očigledan. izraženija je krivina ose tela. širina figure i njihova detaljno obrađena postolja zasenjuju stub. godine NEMAČKA Nemačko vajarstvo je manje bilo vezano za arhitektonski okvir.

Boje: rubin crvena. manje su kompozicije. Giovanni Pisano Madona. 1330 g. Nicola Pisano Grobnica kardinala de Brayea. San Domenico. Slikarstvo na drvetu. ne kao radnu površinu. Arnolfo di Cambio Rođenje Hristovo. traži se trodimenzionalna predstava. kolorit sveden. 1265 – 1268 g. okvir ne gospodari kompozicijom. olovne trake čine crtež.Istorija umetnosti Srednji vek Tokom druge polovine XIV veka severna Italija prihvata uticaje severno od Alpa.. Od 1200 – 1250 g. rade se velike jednobojne sive površine stakla. ali sad već potpuno pod uticajem vitraža i vajarstva. je «zlatno doba bojenog stakla». jarko zelena i oker. Kompozicija je apstraktna i monumentalna. ni senke. Nicola Pisano Rođenje Hristovo. doslikavaju se elementi. čak i do 300. tzv «Međunarodnog stila». krstionica Piza. 1259.-1260 g.. sa malim minijaturama u obojenom staklu. 1315 g. već kao prostor iz kojeg izranjaju vajani oblici. U XV veku propada vitraž. mnogo prirodnije osećanje dubine i prvi put posle klasične antike doživljavamo pozadinu ploče. Figure su veće. Jedino fini detalji su naknadno slikani. Orivieto. nema pokušaja stvaranja dubine prostora.. Prozor čuva dvodimenzionalnost.. Do XIII veka iluminacija rukopisa je usresređena na pisarnice po manastirima. slično nacrtu za slaganje pločica mozaika. Kompozicija je velika. Krajem XIV veka slabi kvalitet vitraža. Konjanička statua Cana Grande della Scala. Više je figura. tehnika vitraža (bojeno staklo) kao sastavnog dela gotičke arhitekture (skeletni sistem je stvorio ogromne prozore) doživljava puni razvoj. mermerna statua. Muzej Verona SLIKARSTVO (1200 – 1420 g. propovedaonica u katedrali u Sieni. koji potiče iz romanike.. mozaik i zidno slika2 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 7272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272 727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727 27 Jandrić Jovan . reljefnije. nema nijansi. Figure pokazuju karakteristike elegantnog stila (uticaj skulpture). Vitraž: je tehnika bojenog stakla rađena ubacivanjem velikog broja komada bojenog stakla između olovnih traka.) Za razliku od arhitekture i skulpture gotičko zidno slikarstvo se sporije razvijalo. 1302 – 1310 g. U drugoj polovini XII veka vitraž postaje vodeća grana slikarstva zamenjujući iluminirane rukopise. Do zapostavljanja dolazi iz konstruktivnih razloga arhitekture katedrala – skeletni konstruktivni sistem gotičkih katedrala nije ostavljao mnogo površina za zidne slike. nije se slikalo na staklu već pomoću stakla. 1282 g. Umetnik je sastavljao nacrt. nijanse plave. katedrala Piza.. Dakle. u slikarstvu primat opet preuzimaju iluminirani rukopisi. na mermernoj predikaonici. katedrala Prato. Već od 1250g. utančanog i prefinjenog ukusa. zbog kojeg dvorska umetnost Pariza postaje uzor celoj Evropi. gde smo zapazili novo smelo naglašavanje prostornog okvira. Nasprot zidnom slikarstvu. Dela: Mermerna predikaonica. puno je nijansi. nadgrobni spomenik.

Istorija umetnosti Srednji vek 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 2828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 82828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 28282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828 282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282 28 Jandrić Jovan .

Camposanto Trijumf smrti. 1325 – 1350 g. Ambrogio L. Siena..Istorija umetnosti Srednji vek 929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929 292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292 929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929 292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292 929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929 292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292 929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929 292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292 929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929 292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292 9292929292929292929292929292929292929aesta. muzej katedrale. 1365 g. Prve četiri decenije Firenzu i Sienu pogađaju niz katastrofa.. 29 Jandrić Jovan . Dela: Rođenje Bogorodice. pa se javljaju nove tema u slikarstvu – trijumf smrti. 1315 g. freska Put do Golgote. 1342 g. To je uspio kombinujući Dučov arhitektonski slikarski prostor i Đotov vajarski slikarski prostror. PIETRO i AMBROGIO LORENZETTI Pietro je ostvario da površina slike dobije odliku providnog prozora kao u stvarnosti.. Dela: Prestolje mudrosti. Piza. triptih. Piza. slika na drvetu. 1340 g. sa poleđine oltara Maesta Anđeo najavljuje Bogorodici Smrt.. freska. Camposanto GOVANNI DA MILANO Dela: Pieta. FRANCESCO TRAINI Dela: Trijumf smrti. slika na drvetu. 1325 – 1350 g. freska.. Siena. Siena Hristov ualzak u Jerusalim. Sinopije su skice crvenom bojom na malteru preko kojih su se slikale freske.. sa oltara Maesta SIMONE MARTINI Dučov naslednik. 1338 – 1340 g. sinopija. Pietro L: Dobra i zla uprava.

najstariji oredeo sa snegom u istoriji umetnosti Minijatura Oktobar. naivan arhitektonski prostor. vlada «međunaraodni stil». 1394 – 1399 g. jako senčenje Poklonjenje mudraca.. Karakteristični su fantastični crteži – drolories (lakrdije) na marginama iluminiranih rukopisa. basna. jedini gruoni prizor u enterijeru Minijatrura Februar. Sadrže niz motiva: fantazija. Dela: Rođenje Hristovo. delo sa lakrdijama MELCHIOR BROEDERLAM Dela: Sretenje i bekstvo u Egipat. utančanost modelovanja BRAĆA IZ LIMBOURGA Delo: Minijature iz kalendarskog molitvenika. svetlost gospodari celom slikom. groteska. slika na drvetu.. tema je sejanje ozimog žita. JEAN PUCELLE Dela: Blagovesti. 1325 – 1328 g. slika na drvetu 30 Jandrić Jovan . 1413 – 1416 godine. Minijature su glavni vid slikarstva severno od Alpa. slika na drvetu. Minijatura Januar. 1400 g. šala. ona je nezavisan činoic. Les tres riches heures du Duc de Berry.Istorija umetnosti Srednji vek SEVERNO OD ALPA (FLAMANSKO SLIKARSTVO) U drugoj polovini XIV veka gotičko slikarstvo je bilo određeno uticajem velikih Italijana. prvi put senke na tlu posle klasične antike GENTILE DA FABRIANO On je najveći slikar «međunarodnog stila». liči na kuću za lutke. prikaz gotičkog Louvrea. rađeno u Parizu.

lični stil i izraz. materijal. slika na drvetu. Na svojim slikama čak pravi tačnu razliku između direktnog i difuznog osvetljenja.tanke providne premaze. triptih. «prerušeni simbolizam». Renesansa u slikarstvu se javlja oko 1420 g. čime on svakoj pojedinosti na slici daje simboličnu poruku. U Flandrijskom slikarstvu nema naglog raskida sa prošlošću. U Italiji se umetnici okreću rimskoj umetnosti . dok slikari međunarodnog stila nikad nisu težili tolikoj doslednosti. svakodnevni ambijent + prerušeni simbolizam (sveća. istražuje se pokret i perspektiva. Prvi je put spomenut termin renesansa u knjizi «Životi najslavnijih slikara. fakturu površine. Dela: Oltar Merode. Posle njih. u poznoj gotici to je tehnika ulja. te žive prikaze (naturalistične) vidljive stvarnosti. stepen elastičnosti i tretman osvetljenja.). «glazuru» . U očima Italijana pozno gotičko slikarstvo javlja se kao postmedijevalno. Zato on koristi tzv. stabilnost. a u flamanskim gradovima «obnova» se izražava u jačoj sklonosti ka naturalizmu. On je podražavao istinu i potpunu istinu. omogućuje baršunasto tamne prelaze. omogućava tzv. Renesansa je prvi period u istoriji koji je svestan svog postojanja i koji je sam sebi dao ime. 1425 – 1428 g. pa sve do impasta (debele naslage guste teške boje). Prvu fazu slikarske revolucije u Flandriji odlikuju: neograničena dubina. Renesansa se deli na: RANA RENESANSA – kraj XIV .) Dok je osnovna tehnika u srednjevekovnom slikarstvu bila tempera (mešavina fino samlevene boje sa razblaženim žumancetom). Naziv «pozna gotika» ne odgovara u potpunosti karakteru severnjačkog slikrstva XV veka.. On je i arhitekta i slikar i skulptor i pesnik i naučnik. Postoji spremnost da se posumnja u tradicionalno verovanje i običaje. Svakom detalju pa i najmanjem daje maksimalnu konkretnost. individualni oblik i veličinu. Majstor iz Flemallea se držao istovremeno realizma i simbolizma. skale boja su elastičnije i prelivi su mekši i širi. Obnavlja se zanimanje za jezik. povezanost i potpunost. Petrarka – italijanski pesnik i humanista. istovremeno u Firenci i Holandiji. Iz spoja ova dva tumačenja se zapravo rodila moderna evropska umetnost. Renesansa u arhitekturi se javlja ubrzo posle 1400 g. 31 Jandrić Jovan . Smelo napuštanje tradicije (religiozne predstave nadprirodnih događaja iz simboličnih okvira stavlja u svakodnevni ambijent) nameće mu problem kako da svakodnevni ambijent ne bude trivijalan. dok neki istoričari smatraju da počinje sa Đotom. Zato flamanske majstore zovemo «očevima modernog slikarstva». mišolovka i dr. Svest o renesansi se rodila u Italiji.početak XV veka ( 1495 godina). on im je polazna tačka. Za razliku od Italijana oni nisu odbacili međunarodni stil. Cilj renesanse nije bio da se dela antike podražavaju. Homo universale je umetnik renesanse. U umetnosti preovlađuje problem proporcije ljudskog tela. Umetnik poseduje veliku individualnost. boju. ulje postaje osnovni medijum slikanja. književnost i čuda antičkog sveta. Prvu fazu slikarske revolucije u Flandriji predstavlja jedan umetnik poznat kao: MAJSTOR IZ FLEMALLEUA To je verovatno bio Robert Campin. VISOKA RENESANSA – 1495 -1520 godine MANIRIZAM (i drugi pravci) – 1525 – 1600 RANA RENESANSA NA SEVERU – POZNA GOTIKA SLIKARSTVO Počinje u Flandriji 1420 godine. 1330 g. skulptora i arhitekata» Giorgio Vasaria (1511 – 1574 g.Istorija umetnosti Srednji vek RENESANSA U XV veku humanizam i renesansa raskidaju sa srednjevekovnom sholastičkom tradicijom. Ova tehnika omogućava: bolji tonalitet. već da se dostignu i prevaziđu.

Najkarakterističnija dela vajara «pozne gotike» su drveni oltari u obliku škrinje. Snažna realnost teme. Austria. Dela: Portinarijev oltar. pa su figure često i reprodukovali sa svojih slika. čudno iracionalno delo kao iz sveta snova. slika na drvetu. Ponovo je obuhvatio osećajnu dramatiku – patos gotičke umetnosti. drveni oltar. Dela puna tajanstvenih i naizgled iracionalnih prizora. poliptih. Takođe pozadina se stapa sa nebom. Egzotične životinje ali i hibridna i deformisana čudovišta. 1471 – 1481 g.. Kod njih nenaglašava neke crte. triptih. a ističe druge da bi naglasio karakter. Sve ovo što važi za Rogierova religiozna dela. Skidanje sa krsta. slika na drvetu.1434 g. 1490 g. ROGIER VAN DER WEYDEN On je treći veliki slikar flamanskog slikarstva. Više ga interesuje svet ljudskih osećanja.. 1470 g. često ogromnih dimenzija i neverovatno zamršenih detalja. Rogierova umetnost je opisana kao fizički čistija i duhovno bogatija od Jan van Eyckove. Braća van Eyck su prvi u potpunosti sistematski upotrebili atmosfersku perspektivu. Dela: Petrov ribolov. poliptih. 1420 – 1425 g.. nego spoljašnji vid događaja. HUGO VAN DER GOES On je Rogierov sledbenik. pa je postala uzor mnogim umetnicima. važi i za njegove portrete. jasna svetlost razblažuje ivice senke. Avinjonska Pieta je najčuvenija francuska slika XV veka. Lorenz. prikazan optički izgled vode. Tek od Majstora iz Flemallea portret igra važnu ulogu u slikrstvu severa – realistično portretisanje. 1444 g. 1435 g. Dela: Rođenje Hristovo. Kad se približimo granici vidljivosti on ih sve prekrije. 1500 g. 1455 g. slika na drvetu. portret na drvetu.. Dela: Francesco d'Este.. najveći spomenik ranog flamanskog slikarstva Raspeće i Strašni Sud. Likovi su blagi i uproščeni. parohijska crkva St.. pa čak i čudno poetske lepote. slika na drvetu. crkva St. 1518 g. Oni su realisti skoro mikroskopski precizni. Dela: Anđeo koji lebdi. Optički efekat. ideja ponoćnog rođenja HIERONIMUS BOSCH Holanđanin. Ona je za naše opažanje dubine prostora bitnija od linearne perspektive (prividno smanjenje dimenzija sa udaljenošću). 1433 g. VAJARSTVO Vajari su često bili i slikari. Tako je bilo do 1500 godine. Veit Stosz Krunisanje Bogorodice. tragično je završio. Dela: Vrt uživanja.Istorija umetnosti Srednji vek BRAĆA HUBERT I JAN VAN EYCK Oni su usavršili razne efekte tehnike ulja.. slika na drvetu Jan van Eyck Triptih je osnovni oblik slike novog stila. 1432 g. slika na drvetu. Slikarstvo XV veka severno od Alpa možemo nazvati «prvi vek slikarstva na drvetu». Meka. na njemu se vidi Goesovo interesovanje za nadprirodno... Wolfgang.slika na drvetu. Dela: Ganski oltar. Nesrećni genije. U delu Jan van Eycka istraživanje stvarnosti i njeno prikazivanje pomoću svetlosti i senke je dostiglo granicu koja neće biti prevaziđena za naredna dva veka. Jan van Eyck Giovanni Arnolfini i njegova žena. Čovek u crvenom turbanu. CONRAD WITZ Iz Basela je. «atmosferska perspektiva» je magličast zastor koji pravi vazduh. slika na drvetu. to je najraniji «portret» pejsaža. Pored donatora u sve većem broju srećemo nezavisne likove.. Michael Pacher GRAFIČKA UMETNOST 32 Jandrić Jovan . javljaju se razlike u veličini figura GEERTGEN TOT SINT JANS Holanđanin. Nurnberg. Osnovna dvosmislenost vrta: u prikazu grešnog čovečanstva ima čednosti. 1476 g. čini da nam udaljeniji likovi nejasnije izgledaju. slika na drvetu. Uči od prethodne dvojice slikara. umro je kao fratar.

mada postoje i dela vezana za arhitekturu. Ona dopušta meke. Može se pratiti individualni stil. 1480 – 1490. Zadnji deo statue obrađuje se kao i prednji. već je čovek mislilac. VARSTVO Vajarstvo se služilo primerima antike više nego druge umetnosti. crkva Or San Michele. Umetnost rane renesanse za razliku od pozne gotike teži stavu prema ljudskom telu koji je bio sličan klasičnoj sredini. godine. 1410 – 1414 g. Primećuje se uticaj antike u dobroj proporciji. koje je htelo da je osvoji. Masvnost i monumentalnost sasvim prevazilazi okvire srednjovekovne skulpture. Što se tiče klasične nagote. godine). gde se god srećemo sa nagim telom od 800 – 1400 godine možemo reći da počiva iz klasičnog izvora. 1450 god. vazdušaste efekte. položaju. intimne atmosfere i spontani. krstionica Firenca NANNI DI BANCO Prevazilazi srednjevekovni klasicizam. Porta della Mandorla 33 Jandrić Jovan . LORENCO GHIBERTI Dela: Rajska vrata. Rani drvorezi imaju ornamentalnu šemu. detalju. Prvi graveri su bili zlatari. 1435 g. ćudljivog osobenjaka. reljef..Firenca Uspenje Bogorodice. Za vreme renesanse skulptura se odvaja od arhitekture. Umetnik više nije zanatlija kao do tad. obrazovan. Antički primeri direktno utiču na renesansu.. godine su modelovane finim šrafiranim linijama. gravura. baršunaste senke i drug koje se rezaljkom ne mogu postići. Konture su izvedene jednostavnim punim linijama. Obnavlja se antički duh. Najranije štampane knjige pojavile su se u oblasti Rajne 1450 god. kopoziciji. suva igla RANA RENESANSA U ITALIJI Rana renesansa se razvila u Firenci – «Novoj Atini» kao jedan vid borbe protiv Milanskog vojvodstva. Ova tehnika dozvoljava veoma tanke linije. kao perom. reljef. Antonija (1480 – 1490. prostornu dubinu i bogatstvo fakture. pozlaćena bronza. Njegove gravure imaju složenu kompoziciju. Sjedinjuje klasični oblik i sadržinu. Dela: Četiri sveca. Svoje crteže u bakarnu ploču je urezivao finom čeličnim iglom – tehnika «prost bod». Čine kombinaciju slike i teksta. U XV veku i pored crkvenih zabrana počela se izučavati anatomija. U XV veku ponovo se otkriva čulna lepota akta. Dela: Sveta Bogorodica. gotovo da su skice. snažni pokreti itd u delu: Iskušenje Sv. Likovne umetnosti su smatrane bitnim za podizanje firentinskog duha i one dobijaju status slobodnih umetnosti. MAJSTOR HAUSBUCHA Njegovi otisci su mali.(a Gutenberg?) Drvorezi sa početka XV veka su drvene ploče sa kojim su se štampale slike.. Sjedinjuju se klasični oblik i sadržina. Vajarstvo rane renesanse u Italiji je delovalo kao zbir različitih pojedinaca. polazi se od prirode i proučava se anatomija. mermer.. su se pojavila metalna slova. Neobuzdana izražajnost i formalna preciznost.Istorija umetnosti Srednji vek Severno od Alpa razvila se štamparska veština ne samo za knjige već i za slike. u društvu naučnika i pesnika. «Block-buch» su popularne slikovnice u XV veku. godine) Bio je poznati štampar i slikar koji je stekao međunarodnu slavu. Razvile su se dve vrste umetnika: tip svetskog čoveka i tip usamljenog genija. Gravure oko 1430. 1420 g. MARTIN SHONGAUER (1430 – 1491. Primetan je uticaj i romanike i gotike.

Dela: Blagovesti. što postiže dajući svojim figurama izraženija lična obilježja. sve više se ističu portreti. njegova dela znače temeljnu novinu u pogledu kopozicije. prvi muški akt posle antike u prirodnoj veličini Gattamelata. Ne koristi oštre kontrase svetlosti i senke. U njegovom realizmu neki vide prefinjenost. Bio je freskista. manastir Sv. Kompozicije fresaka su velike i monumentalne. Njegova najbolja dela su rađena u bronzi. Crkvene ličnosti se rade kao obični ljudi sa individualnim karakteristikama. 1445 – 1450 g. stabilne. Preuzima oblike iz prirode. slika na drvetu FRA GIOVANNI DA FIESOLE . Blage polusenke stvaraju čitavu skalu prelaznih varijanti. Naglašava se psihologija likova. Dela: Sv. kapela Brancacci. Jovanom.Firenca. mermerna statua. freska. Obnavlja se antički duh i proučava se anatomija..) Likovi su mu masivni. crkva Or San Michele. ali i vičan i u slikarstvu na drvetu. likovi su odeveni aktovi. 1415 – 1417 g. Firenca 34 Jandrić Jovan . prva statua posle antike sa klasičnim kontrapostom Sv. perspektiva je nedisciplinovana. Firenca Poreski novčić. a ne imitiranje. SLIKARSTVO Odlike slikarstva rane renesanse su: nema jakih kontrasta svetlosti i senke. Rešio je većinu problema u vajarstvu. 1427 g. slika na drvetu FRA FILIPPO LIPPI (1406 – 1469 g. konjanička statua. crkva Or San Michele.. freska. Dela: Madona na prestolu.Istorija umetnosti Srednji vek DONATELLO (1386 ) On je najveći vajar Italije posle Mikelanđela. Učio je kod Ghibertija.. Pronašao je sistem linearne perspektive. trodimenzionalni. ne idealizuje ih toliko. bronzana statua. U prvoj polovini XV veka boja modeluje tematiku – vrhunac je Venecijansko slikarstvo. Takođe rešava probleme svetlog-tamnog i modelovanja. Đorđe. TOMMASO DI GIOVANNI – MASACCIO (1401 – 1428 g.. freska. slikari su oslobođeni kanona.Firenca Prorok (Zuccone).. Služi se kontrastima svetlosti i senke. Prostor je predstavljen što vernije. Giovanni. istražuje pokret.FRA ANGELICO On je glavni slikar firentinske renesanse posle Masaccia.. Njegovi likovi stoje u divno uravnoteženom contrapostu. bronza FILIPPO BRUNNELESHI Bio je arhitekta.. plastične i prirodno stoje u prostoru. Marko.. Pošto taj postupak pretpostavlja da posmatračevo oko zauzima određen položaj u prostoru. U njegovoj kompoziciji postoji red i dostojanstvo.. Najveća sačuvana grupa dela su mu freske u Brancacciovoj kapeli u Sta Maria del Carmine. Dostiže jedinstvo i povezanost prostora. 1427 g.. reljef na ploči od pozlaćene bronze. 1411 – 1413 g. Težio je jačanju realizma i pristupačnosti umetničkom delu. Siena. Posle 1430g. To je geometijski postupak kojim se prostor projektuje na jednu ravan. boja je sekundarni element.. 1425 g. zvonik firentinske katedrale. a likovi su realistični i brutalni. 1425 g. Figure su mu masivnije. 1440 – 1450 g. freska. Vlada perspektivom i naglašava treću dimenziju. koristi na linearnu perspektivu David. ela Brancacci – Sta Maria del Carmine Firenza Madona na prestrolu.) On je mladi genije koji je pokretač novog pravca i Đotov naslednik. crkva Sta Maria Novella. slika u perspektivi nam automatski kazuje gde treba da stanemo da bi smo je pravilno posmatrali. govori inače će te Đavo odneti»! Irodova gozba. Njegova dela su monumentalne veličine. Sredinom XV veka su pronađene uljane boje – nov kvalitet se prenosi sa freske na platno. 1430 – 1432 g.. Dela: Sveta trojica sa Bogorodicom i Sv. 1423 – 1425 g. mermerna statua. Kroz izraz lica postiže unutrašnju dinamiku.. 1437 g. Osnova je promatranje čoveka. Marko. Donatello je govorio statui: «Govori. forma se deformiše linijom i jakom konturom. čija draperija pada kao prava tkanina. Potpuno je ovladao naučnom perspektivom. Krajnji individualizam Donatelovog stila potvrđuje činjenicu usamljenog genija. mermer. 1426 g. boje i perspektive. S. Firenza Izgnjanje iz raja.

mermer. 1485 – 1490 g. zovemo ih kupidonima) obično na veseo i šaljiv način. bronzana statuetea. kao u pozorištu. anatomija tela u pokretu NICCOLO DELL'ARCA Dela: Oplakivanje Hrista. Palata Vechio.. Firenca. Verovao je u naučnu perspektivu kao osnovu slikarstva i pokazao kako se ona primenjuje na stereometrijska tela. bronza. Oseća se Donatelov uticaj. Putti) – naga deca sa krilima.. ali ne i da im priđemo. snažan centrifugalni zamah Bitka desetorice nagih ljudi.. smatrana je za prvi spomenik koji potpuno označava duh nove ere. spasenju Bernardo Rossellino i njegovi sledbenici najviše rade crkveni mobilijar. Spaja Masacciovu plastičnost.) 1436 g. slika na koži.. 1445 g. Venecija Putto (mn. dok su slobodne statue potpuno retke.. 1483 – 1488 g. freska. Dela: Anđeli koji pevaju.. arhitektonske oblike i ljudsku figuru. Stvara dela koja izgledaju zaista moderno. prikazan je pokret LUCA DELLA ROBBIA (1400 – 1482 g. komemorativni. 1460 g. crkva San Fracesco. dozvoljavaju da budemo u njihovom prisustvu. bronza.. Firenca.. Dela: Putto sa delfinima. 1435 g. Dela: Madona sa detetom i svecima. 1465 – 1470 g. Arezzo ANDREA DEL CASTAGNA Dela: Tajna večera. reljef. Stvara nonovi tip oltarsk slike Sacra Conversazione – Sveti razgovori. predstavljaju duhove raznih vrsta (ako predstavljaju duhove ljubavi. Kolorit je integralni deo dela. dolazi u Firencu. 1456 g. freska. Likovi opšte među sobom. cilindra i piramide. 1445 – 1450 g. terakota. Fra Angelicove žarke boje i severni naturalizam. Dok je slikao glavu.. Oko 1450 g. klasicistički i hrišćanska briga o zagrobnom životu. Dela: Otkrivanje Časnog Krsta. Dela: Herkul i Antej. gravura.) Ovaj toskanac je bio najbolji Domenicov učenik.Istorija umetnosti Srednji vek DOMENICO VENEZIANO (1410 ) 1439 g.. 1470 g. značajno delo po koloritu i kompoziciji PIERO DELLA FRANCESCA (1415 – 1492 g. gleđosanaterakota BERNARDO ROSSELLINO (1409 – 1464 g. 1450 – 1457 g. 1460g. Bio je poznat po reljefima u mermeru. slika na drvetu.) Jedini je vajar u Firenzi posle Donatelovog odlaska. spoj pokreta i emocija. katedrala Firenca Madona sa anđelima. slikno kao kod Nike sa Samotrake ANDREA DEL VERROCCHIO Bio je Leonardov učitelj.. ruku ili komad draperije on je u njima vidio varijacije ili spojeve lopte. 35 Jandrić Jovan . 1476 g. 1445 – 1450 g. ANTONIO ROSSELLINO Dela: Portretna bista Giovanni Cellinija. Dela: Grobnica Leonarda Brunija... kupe. mermer ANTONIO DEL PALLAIUOLO Prvi je umetnik koji je secirao leševe zbog izučavanja anatomije i pored crkvenih zabrana. ovim spomenikom su izmirena dva suprotna stava prema smrti: retrospektivni. kocke. Firenca David. Firenza Konjanička statua Colleonija. geometriju urbinskog dvora. iz Venecije dolazi u Firenzu. razvija se tradicija realističnog portretnog vajarstva i sve više raste popularnost među mecenama.

a više za vizuelni efekat. Istaknuti je predstavnih Venecijanskog slikarstva. 1482 g. srušena 1944 g. Mikelanđelo. Figure mu «lebde». Njegove figure. 1471 – 1474 g. a kasnije koristi jače boje i naglašava emocije.oni utiču na osećanja posmatrača. 1455 – 1460 g. Tizian imali iste ideale kao i njihovi prethodnici. On je istaknuti predstavnik Padovanske škole. Venice. Simetričnost postiže rasporedom masa. Koristi žablju perspektivu. Kult genija je imao velikog uticaja na duhove visoke renesanse.. crkva S. Sa njegovim delom se otvaraju vrata zrele renesanse. čak i kad stoje. Jedan od najuniverzalnijih umetnika visoke renesanse. PIETRO PERUGINO Dela: Predaja ključeva. Bio je mladi genije. anatomiju i dr. Slabo se interesuje za dubinu prostora. Dela: Rođenje Venere. Bio je genije u pravom smislu reči (slikar. kapela Oretari. Camera degli Sposi. Oculus. veliki prizor. Dela: Sv. Padova. Voli patos. Ova mešavina misti cizma i paganskog osećanja je odlika njegovog slikarstva. Galerija Ufizzi. sklon misticizmu. 1480 g.).matematičar. 36 Jandrić Jovan . 1473 g. klasičnu fazu renesansne umetnosti. navodila je umetnika-genija na subjektivna a ne na objektivna merila istine i lepote.. vajarstvo i slikarstrvo). a bio je hrišćanin. naslikao je izvestan broj svečanih oltarskih slika tipa Sacra Conversazione. slika na platnu. botaniku. Vera u božansko poreklo genija. Rafaelo. freska. Sv. jasno konstruisanu formu. Zaccaria. Giorgione.. Boje su hladne. proučavao je mehaniku.. Njihova imena su postala sinonim za savršenstvo. napulj SANDRO FILIPEPI – BOTTICELI (1445 – 1510 g. freska. Radio je freske. Firenza Rim krajem XV veka postaje značajan pokrovitelj umetnosti. jasnoća prostora. ispaštanju i kajanju.Istorija umetnosti Srednji vek ANDREA MANTEGNA On je posle Masaccia najznačajniji predstavnik rane renesanse.) Bio je firentinski slikar. tvrdu. fizičar. tako da su svi govornički gestovi nepotrebni Preobraženje. 1505 g. 1480 g. slika na drvetu.. senčenje je ravnomerno. sa 30 godina dolazi u Milano gde otvara slikarsku školu. Bio je zanemaren papskim izgnanstvom u Avionjon. Sikstinska kapela Vatikan.) Bio je Verrocchijev učenik. Figure su mu istinski nage i uživaju punu slobodu kretanja. Mantova. Smatra se da su veliki geniji XVI veka: Leonardo. Napušta je. pejsaži i arhitektura izgledaju kao da su izliveni u bronzi. Platonovo shvatanje genija. slika na drvetu Freske u Camera degli Sposi. Bramante. Koristio je kompoziciju karakterističnu za Firencu ( tri dela – centralni deo sa dva krila). statična i simetrična. Nema jakog kontrasta. Teže idealnoj lepoti kompozicije koja je mirna. Posle odlazi u Firenzu u kojoj je bila prihvaćena filozofija neoplatonista. zanet paganskom lepotom. 1455 g. naročito ženskog. Mantova GIOVANNI BELLINI Bio je Mantegnin šurjak. LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519 g. su proširili neoplatonisti. slika na drvetu. čvrsto nacrtanu. Oni predstavljaju vrhunac. Jakova vode na pogubljenje. pa se shvatanje duha genija proširio i na likovne umetnosti (arhitekturu. Boje su mu jednostavne. Bolesno osećajan umetnik. umetnici visoke renesanse su manje zaintersovani za racionalni red. umesto razgovora osećamo duboku povezanost likova. jer je bio aristotelovac. freska.. Sebastian. matematički tačna perspektiva VISOKA RENESANSA U ITALIJI (1495 – 1520) Trajala je kratko i dala je mali broj umetnika. duha koji obuzima pesnika i navodi ga da stvara u «Božanskom zanosu» .. Beleži svaki detalj.. Preokupacija mu je istraživanje ljudskog tela. Dok su umetnici rane renesanse bili sputani pravilima univerzalno važećim. Dela: Madona sa svecima. arhitekta.

a ne iluzionistiške predstave. slika više liči na poetsku viziju. freska. a forma joj je podređena. ali sve ovo on utapa u svoj lični stil i daje mu drugo značenje. 37 Jandrić Jovan . 1510 g. 1509 – 1510 g. 1513 – 1515 g.. 1534 – 1541 g. Louvre. njegovi narativni prizori su slikarski pandan reljefima. Zamišljao je da su njegove statue tela oslobođena iz mermernih tamnica.. pesnik. Dvojstvo između duše i tela daje njegovim statuama patos. Teži da iskaže čovekove strasti. «terribilita» . Izrazita stvaralačka snaga. On je glavni slikar visoke renesanse. Dela: David. Lorenzo. Još kao mlad opredelio se za skulpturu. nego na perspektivne vidike. možda nepravično. radio je dugo i isporo. Oblici su nedovršeni i njihovi oblici se mogu samo naslutiti. Bio je tip svetskog čoveka. Petra. 1501 – 1504 g. Rim: Stvaranje Adama. usavršeni sfumato Tajna večera. te likovi više nisu oštro dovojeni jedni od drugih. koje ih utapaju uprostor. mudrost i bol. Zbog ovakvog načina prikazivanja. mermerna statua. Bio je oprezan kao slikar. Portretista i slikar Bogorodice. arhitekta. U njegovom delu nema traga hrišćanskoj potištenosti. Stvorio je sopstveni tip lepote.. sabijena energija. Strašni Sud. Vatikan. Stalno se vraćao svojim delima. Njegova svetlost uobličuje formu i daje joj prelaze. Oseća se psihološka akcija. Sta Maria delle Grazie. Dela: Monaliza. Figure su obavijene senkama i polusenkama. Bio je sjajan crtač. Grobnica Giuliana Medicija... a vajarski solidna.) Toskanski vajar – klesar mermernih statua. Kompozicioni postupak dovodi do savršenstva. nažalost bio je ciničan i nesrećan. Da bi stvorio slikarski prostor on se više oslanjao na pokrete figura. 1508 – 1512 g. fizičku snagu i dramatično grupisanje likova. nego na običnu sliku stvarnosti. slikarski bogata. Antiku je voleo. Njegova umetnost je istovremeno i lirska i dramska.) Bio je učenik Pietra Peruginoa. 1481 – 1482 g. slikar. Firenca. fizičku snagu. Za njega su govorili da je kao slikar loš kolorista.. izolovan od sveta. Mikelanđelu duguje za izražajnost. Firenza Campidoglio. 1546 – 1564 g. Sikstinska kapela. Rim Mojsije. Intenzivna svetlost i faktura.. crtež perom. mermerna statua Freske u Sikstinskoj kapeli. a telo je bilo zemaljska tamnica duše. Rafaelo je u Vatikanskim lođama i stancama stvorio monumentalne freskokompozicije u kojim je grupisao veliki broj figura. 1513 – 1516 g. Vatikan Začetak u materici. mermer. Firenza Bogorodica u Pećini. Slikao je verske teme. Dvorac u Windsoru MICHELANGELO BUONAROTTI (1475 – 1564 g. aki je nije podražavao. slika na drvetu. asketizmu. radnja u mirovanju Rob na umoru. 1465 g. precizno izgrađenim prostorom u perspektivi i trodimenzionalnim telima. Njegove skulpture odišu napetošću. 1503 – 1505 g. Vezao se za klasičnu antiku V veka. 1508 – 1512 g. tako da ni jedna ne smeta drugoj.Istorija umetnosti Srednji vek U slikarstvu polazi od prirode koju proučava. najlepši trg na svetu Kupola crkve Sv..strahovita duhovna snaga RAFFAELLO SANZIO – RAFAEL ( 1483 – 1520 g. Delfska Sibila (proročica). mistici. Takođe koristi i Leonardovski sfumato. Rekao je: « Najviši i najteži cilj slikarstva je da gestovima i pokretima udova predstavi «nameru čovečije duše»». Stvaralački rad je usmerio ka čoveku. slika na drvetu Prvi greh i Izgnjanje iz Raja. koji u prvi plan ističe način modelovanja (svetlo-tamno) – chiaroscuro. najranija monumentalna statua visoke renesanse. Zadojen teorijama neoplatonizma priznavao je autoritet samo svog genija. Milano Poklonjenje Mudraca.. Kod njega postoji načelo subordinacije (postoji jezgro slike na koje je usmerena pažnja posmatrača). Koristi svetlost onog dela dana kad Sunce zađe – difuznu. a nije bio vernik. Njegova kompozicija se odlikuje geometrijskim redom. Da bi postigao dinamiku uvlači dijagonale. skulptura. Paris. freska. slika na drvetu. mermer... To je Leonardov sfumato (fine izmaglica). Takođe je bio genije. 1545 g. Nijedno njegovo velliko delo nije završeno. 1495 – 1498 g. S.

) Najveći venecijanski slikar XVI veka. pretpostavlja se da je bio Jevrej. Pinakoteka Minhen 38 Jandrić Jovan . a i završio je i mnoga njegova nedovršena dela. 1546.. Imao je strašnu moć zapažanja ljudskog karaktera. Venecija Pavle III sa unucima. 1520. koji nije nastanjen živim statuama. On prikazuje svet klasičnih motiva kao deo prirodnog sveta.. Dela: Madona del Granduca. suparništvo sa Tizianom.. oličenje klasičnog duha visoke renesanse. Stanca della Segnatura (papina biblioteka) Galatea.. g. GIORGIONE (1477 – 1510 g. živa rasprava o atribuciji njegovih dela i sad. spiralni i dinamični pokreti figura VENECIJA U Veneciji je manje uočljiva razlika između rane i visoke renesanse. Posle Rafaelove smrti Ticijan je postao najtraženji portetista. 1526. 1513 g. g. Rim. U snažnom i izražajnom baratanju boja nije mu bilo premca. Narodni muzej u Napulju Hristos sa trnovim vencem. Tehnika u ulju (tople i meke osvetljene površine. Izloženi uticajima vizantijske umetnosti kroz ceo srednji vek. sjajno postavljena arhitektonska pozornica. Dva najpoznatija dela: Oluja. g. harmonično uravnoteženo telo i duh. uništenje fresaka u Fondacio dei Tedeschi. duboki tamni tonovi. Beč. Paris Madona sa članovima porodice Pesaro. aluzija na tri čovekova doba TIZIANO VECELLI – TIZIAN (1485 – 1576 g. Villa Farensina. g. Dela: Čovek sa rukavicom. Pojedinačni potezi četkice. Firenca Ciklusi fresaka u Vatikanskim stancama: «Atinska škola». Galerija Akademije Venecija. venecijanski slikari posebno ističu intenzitet boja i atmosferu pejsaža i prirode. nego u Firenci i Rimu.. Louvre. Razlozi su brojni: prerana smrt. već bićima od krvi i mesa. 1505 – 1506 g. «Tajanstveni» Giorgione . kombinujući realizam portreta XV veka sa ljudskim idealom visoke renesanse. Osećajem za atmosferu koju slika Giogione pokazuje vezu sa Leonardovskom školom.. remek-delo. Temu Sacra Conversazione potpuno je preobrazio zamenjujući uobičajen pogled en face pogledom pod kosim uglom. erotska alegorija Tri filozofa... akcija i emocija. služeći se samo bojom i svetlošću. slika na drvetu. freska. 1570. 1505 g. 1510 – 1511 g.Istorija umetnosti Srednji vek Od početka svoje karijere pokazao je isobit talenat za portretisanje. koji su ipak prozračni i fino modelovani) dobila je puno ostvarenje. On se toliko pouzdavao u svoju sposobnost izgradnje kopozicije da je često slikao bez prethodne skice. Bio je pod presudnim Giorgionea.. u gradu u kom su sunčeva svetlost i njeni odblesci na vodi stalno prisutne pojave. a poznavajući i usavršavajući tehniku uljanih boja. crkva Frari. 1057 – 1510 g. do tada jedva vidljivi postali su znatno slobodniji. Portreti su blagih kontura i oštrih senki. freska.nekoliko vekova pothranjuje se tajna koja obavija venecijanskog umetnika.) Tek u poslednjim godinama svoje karijere izlazi iz senke Giovanni Bellinija. slika na platnu. Svojstvo vedre živahnosti pojavljuje se na mnogim njegovim religioznim slikama. Koristi istu paletu boja kao i Bellini. platno. Dva glavna slikara visoke renesanse u Veneciji su Giorgione i Tizian. freska.

1528 g. Dela: Autoportret. Tanki izduženi oblici.) je poniklo nekoliko suparničkih stilova. kroz dosetku i iluziju. 1526 g. usiljeni stil izveden iz izvesnih crta Rafaela i Mikelanđela.=stil). duboko uznemirujući. U novije vreme hladan i gotovo prazan fomalizam njihovog dela priznat je kao specijalan oblik šireg pokreta koji je «unutrašnju viziju» ma kako subjektivnu ili fantastičnu stavljao iznad prirode ili klasika. Venice 39 Jandrić Jovan . vitke. Dela: Hristos pred Pilatom. slika na drvetu Madona dugog vrata. Elegantna faza je bio stil koji je manje bio opterećen subjektivnim osećanjima. kao npr: Toskanskom vojvodi ili Francuskom kralju. Pokazuje isto tako čudne osobine. 1521 g. napregnut i uznemiravajući ili pak hladan i bezličan izraz likova i perspektivne proizvoljnosti. «izveštačeni». Grozničava. 1535 g. Galerija Uffizi. crtež crvenom pisaljkom ELEGANTNA FAZA MANIRIZMA Ubrzo zamenjuje prethodnu fazu. Firenza AGNOLO BRONZINO Bio je dvorski slikar Cosimo I Medičija.) Na njega je uticala ritmična ljupkost Rafaelove umetnosti. ukazuje na unutrašnju zebnju. Introspektan i snebljiv zazire od spoljnog sveta. Dela: Maijin pohod Elizabeti. te se njegovi portreti odlikuju velikom psihološkom dubinom. ćudljivi vizionarski stil. svetlost nema izvor i svojstva. koji iz prvog plana dijagonalno probijaju u dubinu prostora negira vrednosti renesanse. jedna od prvih manirističkih slika JACOPO PONTORMO Bio je Rossov prijatelj. Maniera (ital. a sigurnost isčekivanjem. glavne su odlike ovog stila. Galerija Uffizi. 1524 g. ANTIKLASIČNA FAZA MANIRIZMA ROSSO FIORENTINO U Firenci je najekstremniji član novog stila. Manirizam predstavlja raskid sa klasičnom umetnošću.. Drugačiji je odnos prema boji – individualna koncepcija.. izduženih udova. Nova umetnost je izraz krize evropskog društva izazvane reformacijom crkve i versko političkim ratovima. Ovaj stil je dao sjajne potrete.. Manirizam se najpre razvio u Italiji. Antiklasični. dvosmisleno. Itali Studija mlade devojke. Žestokim kontrastima tamno-svetlo. nerealna svetlost. slika na drvetu. slika na drvetu. izduženim figurama. smelim perspektivnim skraćenjima. Figure su visoke. Firenza MANIRIZAM U VENECIJI Sjedinjavao je antiklasičnu i elegantnu fazu.. San Michel. PARMIGIANINO (1503 – 1540 g. Dela: Eleonora od Toleda sa sinom Giovannijem Medičijem.) Venecijanski majstor dramatičnog manirizma. 1550 g. platno.TINTORETTO (1518 – 1594 g.. JACOPO ROBUSTI . ali je takođe bio udaljen i od stila visoke renesanse. Scuola di San Rocco. kao posebna vrsta ljudi.Istorija umetnosti Srednji vek MANIRIZAM I DRUGI PRAVCI (1525 – 1600) U umetnosti posle visoke renesanse (1525 – 1600 g. Čudesno osećajni crteži. Uznemirenost jednog sveta u previranju. Slike su subjektivne. 1566 – 1567.izobličeno. dok se o manirizmu danas najviše raspravlja. Umetnik čudesne energije i pronalazačkog duha. a njegovo prvobitno značenje je usko i puno potcenjivanja. u kom je vera bila zamenjena sumnjom. odrazila se u novoj umetnosti kroz čudesno. Ubrzo zatim je postao međunarodni. Dela: Skidanje sa krsta. pa zatim u Francuskoj i Šaniji. Ovaj stil se posebno obraćao aristokratskim mecenama. jer je označavalo grupu slikara sredine XVI vek u Rimu i Firenzi čiji je samouvereni..

1605 g.) Najveći maniristički slikar. oslanjaju na Giorgionea i Tiziana. kupola katedrale u Parmi. 1541 – 1545 g. Giorgio Maggiore. Dela: Sahrana grofa Orgaza. Severnoitalijanski realizam je dobio sjaj raskošne pozorišne predstave. Tek od 1600 g. Venice. Venice Tajna večera.. a 1576 g. to je bila karakteristika i pozne gotike. GIROLAMO SAVOLDO Teži da svete događaje prikaže u okviru trošnih kuća i običnog naroda. Mateja. PAOLO CALLARI – VERONESE (1528 – 1588 g.Istorija umetnosti Srednji vek Na Mojsijevu zapovjed voda izlazi iz stene. 1567 g. CORREGGIO (1589/94 – 1534 g. Posle Tintoreta je najznačajniji slikar Venecije.. Španija Fray Felix Hortensio Paravicino. Široki fluidni potezi kista odaju uticaj Ticijana. Pustolov.. boju. izvestan broj. alegorično značenje kompozicije FRANCESCO PRIMATICCIO Cellinijev suparnik na dvoru Fransoa I. 1535 g. Scuola di San Rocco. 1575 – 1577 g. 1570 g. Bio je kolorista velike obdarenosti sa živim prikazom detalja i oblika. Bio je firentinski zlatar i vajar. Oseća se uticaj Parmigianina. platno PROTOBAROKNI STIL Pojavio se oko 1520 g. svetlost. Nikad nije zaboravio svoje vizantijsko poreklo. Prva faza manirizma nije imala pandana u vajarstvu.. Toledo. zlato i emajl.. platno. Dela: Uspenje Bogorodice. FRANCUSKA U Francuskoj se vajarstvo javlja pod Italijanskim uticajem i biva dominantan stil XVI veka. Mikelanđelova divovska ličnost je obeshrabrila nove talente sa kraja XVI veka. muse dive i cene njegovo delo do 1750 g. Dela: Hristos u Levijevoj kući. Izbegava svaku vezu sa natpirrodnim. Dela. 1592 – 1594. Venecija VAJARSTVO Vajari XVI veka ne mogu da se porede sa slikarima toga doba. Fontainbleau. jednak je duhovni i telesni zanos UMETNOST BRESCIE I VERONE To je oblast severnog ruba Lombardijske nizije. Krajnje subjektivno koristi liniju. ali je ove uticaje podredio jakom ekspresionizmu unutrašnje vizije. koja je težila da izrazi nezamislivo i apstraktno. ide u Rim. Leonardovski sfumato je kombinovao sa venecijanskim osećajem za boju i fakturu.) Najklasičniji umetnik svoga vremena. negira sve vrednosti klasične komozicije DOMENIKOS THEOTOCOPOULOS – EL GRECO (1541 – 1614 g. Santo Tome. freska. svetlost je utcaj Geertgen tot Sint Jansa. remek-delo iluzionističke perspektive. freska. 1525 g. Podučava se Ticijanom i Tintoretom. Živeo je u Parmi i bio je pod uticajem Leonarda i Venecijanaca.) Bio je fenomenalno obdaren slikar.. Sv. crkva S. BENEVUTO CELLINI (1500 – 1571) Najpoznatiji umetnik druge fazr manirizma. 1586 g. Umetnici. Mikelanđela i Rafaela. 1539 – 1543 g. slika na platnu. ali imaju mnogo veće interesovanje za stvarnost sadašnjice – realisti. 1532g. blistavo osvetljen prostor ispunjen likovima koji lebde Jupiter i Jo. Dela: Dekoracija u štuku. 40 Jandrić Jovan . Druga faza manirizma pojvljuje se na bezbrojnim skulpturama u Italiji i vanj nje. 1573 g. platno.. u Madrid i u Španiji ostaje do kraja života. Punoća. Dela: Slanik Fransoa I. dolazi sa Krita u Veneciju.

1529 – 1608 g. On je italijanizirani francuz. što je do tad bilo mogućno samo u bronzi. Loggia dei Lanzi. Dela: Otmica Sabinjanke. mermer. Radio je u Firenzi.Istorija umetnosti Srednji vek JEAN DE BOULOGNE (GIOVANI BOLOGNA).. 1583 g. Uradio je monumentalne skulpture u mermeru velikih razmera uz mogućnost sagledavanja sa svih stana. Divimo se disciplini. ali nema pravog patosa. Firenca 41 Jandrić Jovan .

Istorija umetnosti Srednji vek RENESANSA NA SEVERU U XV veku umetnici severno od Alpa ostaju ravnopdušni prema italijanskim stilovima i idejama. Grunewaldovi oblici su meki. realnosti i simbolizam Blagovesti Koncert Anđela ( Apoteoza Marije) Vaskrsenje ALBRECHT DÜRER (1471 – 1528 g. 1497 . Takođe je vrhunski upotrebljavao obojenu svetlost. Prihvatajući italijansko mišljenje da likovne umetnosti spadaju u slobodne umetnosti. Pored Durera najznačajniji je umetnik rene sanse u Nemačkoj. Lepotu oblika i materije Direr segladava u jasnoj. NEMAČKA Zavičaj reformacije. Ta izolacija naglo prestaje 1500 g... Dostigao je čuda pomoću svetlosti koja ni danas nisu prevaziđena. Dela. akvarel Četiri jahača Apojkalipse. On je u slikarstvu. deluje silinom na nas koja je ravna silini Sikstinske tavanice Raspeće sa Izenhajmskog oltara.. slika na drvetu. u spletu i tkanju linija.. Takođe je od Italijana nasledio individualistički duh. Italijanske planine. 1503 g. Autoportret. MATTHIAS GRÜNEWALD (MATHIS GOTHARD NITHARTT) – 1528 g. najznačajnije je delo. slika na drvetu ALBRECHT ALTDORFER (1480 – 1538 g. Bio je najveći graver svog doba i vršio je velik uticaj svojim drvorezima i gravurama koji su kružili čitavim zapadnim svetom. slika na drvetu LUCAS CARNACH STARIJI (1472 – 1553 g. Dela: Izenhajmski oltar.. Veoma je brzo stekao međunarodnu slavu. drvorez. 1504 g. 1513 g. sjedinjuje vremena i večnosti. Dela: Parisov sud. kao i u grafici pretežno umetnik crtanja. visoko renesansni. Njegovi drvorezi imaju preciznu raščlanjenost zrelog grafičkog stila. on je prihvatio ideal umetnka kao plemića i humanističkog naučnika. Na severu se javlja raznolikost pravaca u XVI veku koja je veća nego u Italiji. Od slikarstva pozne gotike preuzeo je osećanje za pokret (sve treperi i kreće se kao da živi svojim životom). Njegove slike pokazuju neobuzdanu maštu. maniristički. Još kao mlad posećuje Veneciju 1494 – 1495 g. Naslikao je najraniji “čist” pejsaž Dobar je poznavalac perspektive i italijanskog slikarskog rečnika. elastični i meki. «Ekspresionistički manirizam». slika na drvetu Adam i Eva. 1523 – 1526 g. Smrt i Đavo. 1530 g.) Danas je poznat po svojim portretima i čarobno naslikanim mitološkim prizorima. za njega je renesansa imala bogato značenje. Uticaji su bili razni: ranorenesansni. 1495 g.-1498 g. gravura Četiri Apostola.. 1510 – 1515 g. Kao i El Greko postao je slavan tek u našem veku. Bio je prvi umetnik očaran svojim portretom. On je reprodukovao razne umetnike. Skala njegovih boja bogata je i sa njenim raponom jedva se mogu meriti Venecijanci.. Svetlost i kolorit upotrebljava sa besprimerenom smelošću i prilagodljivošću. gdje su se odigrale glavne bitke “rata stilova”. nego u Italiji...) Bio je protestant i najveći prdstavnik nemačke renesanse. Reoformacija je mnogo neposrednije delovala na umetnost severno od Alpa. 1500g. Poznavanje perspektive i fizička bujnost njegovih likova je italijanski uticaj. slika na drvetu. gravura Vitez. slika na drvetu Rapeće. bitniji je pejsaž 42 Jandrić Jovan . nadareni pejsažista. 1529 g. nepomućenoj liniji..) Bio je bavarski slikar. Bio je genije i arhitekta i slikar i inžinjer. ptičija perspektiva. Dela: Bitka kod Isa.

patos i lepota koji traju i u smrti 43 Jandrić Jovan . a eventualno i zameniti tradicionalne religiozne teme (pejsaž. slika na drvetu VAJARSTVO Do 1520 g. Rado je reljefe u Luvru. Dva glavna nastojanja karakterišu Holandsko slikarstvo XVI veka: asimilacija italijanske umetnosti od Rafaela do Tintoreta razvoj repertoara tema koje će dopuniti. Napulj i Mesinsku prevlaku prouzrokovalo je divne pejsaže posebno alpskih predela. Istražuje dekorativne vrednosti linije i površine.. Perspektiva je smela. usled teške istorijske političko-verske krize. 1563 – 1570 g. spojivši manirizam Fontainbleaua sa elementima antičke skulpture Mikelanđela i gotičke tradicije. u Rim. Dela: Grobnica Henrija II. 1523 g. No je bio visoko obrazovan. St. Pariz GERMAIN PILON 1535 – 1539 g. 1548 1549 g. Koristi ravnomerno osvetljenje i preterano.. Holandija je dala najveće slikare severne Evrope i pored nemira u zemlji.. JEAN GOUJON Najsjajniji francuski vajar sredine tog veka. slika na drvetu PIETER BRUEGEL STARIJI (1525/30 – 1569 g. Njegova glavna dela su monumentalne grognice. ubrzo razvija sopstveni jezik.. italijanski uticaji su bili veoma slabi severno od Alpa. kao i Direr. prijatelj humanista i prijatelj Habsburškog dvora. Njegovo interesovanje za narodne običaje i svakidašnji život prostih ljudi proizašao je iz jednog složenog filozofskog stava.Istorija umetnosti Srednji vek HANS HOLBEIN MLAĐI (1497 – 1453 g. Koristi monoton kolorit. Nikada nije radio za crkvu. Dela: Reljefi sa česme Nevinih.. Oni su izmišljeni još u antici. Najznačajniji je vajar XVI veka. 1540g. 1565 g. a i kad je radio religiozne teme bile su dvosmislene. Dela: Mladić među ružama. Bio je dvorski slikar Henrija VIII. 1586 g. Prihvatanje italijanskih elemenata je bilo sporije nego u Nemačkoj.. Paris Ležeći kipovi kralja i kraljice (grobnica Henrija II). mrtva priroda. Poznat je i kao portretista. Pokazuje izvanredno interesovanje za jasnoću detalja. žanr-scene – prizori iz svakodnevnog života) PIETER AERTSEN Bio je pionir samostalne mrtve prirode. 1588 g. Slikao je pejsaže i žanr-scene. Renesansni stil se najpre i najviše razvio u vajarstvu Francuske.) Iz Augsberga. a oživljeni su u XV veku. portret na drvetu. i minimum oblikovanja i senki. Dela: Seljačka svadba. nepogrešiva karakterizacija nemilosrdne i tiranske ličnosti ENGLESKA NICHOLAS HILLIARD (1547 – 1619 g. Putovanje na jug 1552 – 1553 g. nije ravno po sjaju slikarstvu XV veka. Ljupki likovi podsjećaju na manirizam Cellinija. 1551 g. koji su utrli put velikm holandskim i flamanskim majstorima sledećeg veka – u baroku. Denis.) Bio je zlatar koji se specijalizovao u minijaturnim portretima na pergamentu.. slika na drvetu Slepac vodi slepca. Oni su bogati i neplastični. To su tzv.. slika na drvetu Povratak lovaca. portret na drvetu Henri VIII.. Dela: Erazmo Roterdamski. U doba 1550 – 1600 g. 1565 g. “portable portreti”. Dela: Mesarnica.) Jedini je genije među holandskim slikarima. a kopozicija je monumentalna i uravnotežena. brižljivo urađene detalje. slika na pergamentu HOLANDIJA Holandsko slikarstvo XVI veka. Predstavnik je “linearnog stila”. Mnogo je naučo od Francesco Primaticcioa .

žanr-scene i portret Barokni stil se razvio u Rimu krajem XVI veka iz umetnosti renesanse i manirizma. Zagovarao je povratak prirodi sirovoj i ružnoj. Iako je . tamno. tako da one postaju nove vrednosti: simetrija renesansne slike se zamenjuje asimetijom – nemamo dve (levu i desnu) uravnotežene polovine slike sigurni i jaki smerovi – vodoravni i uspravni. Daje utisak velike plastičnosti pomoću kontrasta jako tamnih i jako osvetljenih masa. 44 Jandrić Jovan . prizor teži da nastavi i izvan nje nestaje renesansni odnos glavnih i podređenih delova. U izrazu lica se iskazuju jake strasti: zanos. bol. dramatičan je. mrtva priroda. Radi u novom obliku svetlo-tamnog. Figure postavlja u jako zamračenu atmosferu koju reflektorski osvetljava odozgo i pušta veštački mlaz svetlosti na glave ličnosti. Veštačko svetlo daje njegovim slikama veliku dramatičnost. Predstavnik je rimske škole. Španiji i Flandriji barok je umetnost kontrareformacije (verskog karaktera. Potpuno izbacuje pozadinu. uglavnom. Svetlo je neprirodno i veoma naglašeno. a grimasa ide do neukusa. a isto se obraćaju i katolicima i protestantima.Istorija umetnosti Srednji vek BAROK (1600 – 1750) Barok je poslednji. a senka je tamna i teška. To je tzv. Najčešće se radi u štuku. snažni chiaroscuro = Stil Tenebrozo. a ne kao pojedinost pojačava se izraz lica. umetnost. stil podrumskog osvetljenja. Pojačava se gestikulacija pojačava se odnos svetlo-tamno. stepeništa i nameštaj. mržnja. bronzi. koja je pod Lujem XIV u XVII veku postala najizrazitiji primer apsolutističke monarhije . a najviše slikarstvo izražava ukus buržoazije u prikazivanju malih i građanskih tema: pejsaž. on nema opšti zajednički karater kao renesansa ili manirizam. Pod uticajem pozorišne i scenske umetnosti u vajarstvo ulaze patetika i teatralnost dekorativnom skulpturom su ukrašeni zidovi. karakteristični za visoku renesansu podređuju se u baroku dijagonalnom i ovalnom usmeravanju. ako je nešto naglašeno osvetljava se skulpture su jakih i izvijenih pokreta. U baroku se nacionalne osobenosti jače ističu: u Italiji.. Barokna umetnost razvija i prenaglašava vrednosti visoke renesanse. zapadnoevropski stil. a presecanjem oblika okvira slike. Njegove knjige su svetovno-hrišćanske. BAROK U ITALIJI U italijanskom baroku teži se naturalizmu i patetičnosti.) 1593 g. Bio je beskompromisan revolucionarni realista. pozlaćuje se i boji radi sjaja i živopisnosti prepliću se arhitektura. skulptur i slikarstvo i čine jedinstveno delo. barokna umetnost se razvijala kao stroga klasicistička varijanta u Holandiji. Zanima ga stvarnost tela. patetičan. mnoštvo masa i oblika se međusobno prožimaju i prepliću . mračno. Teloške teme su prikazane u svetovnom ambijentu. Njegov realizam je brutalan i surov – odgovara izraz naturalizam. pretvarajući je u tamnu masu. bez radikalnog prevrata. masa i zapremina. veliki evropski stil. oltari. sa temom da se izazove poštovanje i vrati vernik u crkvu) u Francuskoj. a naručilac je bila katolička crkva. Takvim smerovima prostor se produbljuje. balkoni. građanskoj i protestantskoj. netaknute teološkim dogmama. tako da delo ostavlja utisak kao celina . koje najbolje obrađuje. Postoje dve velike škole: Rimska (Karavađo) – realistični pristup Bolonjska (Anibale Karači) – kolasični pristup SLIKARSTVO MICHELANGELO MERISIA DA CARAVAGGIO (1571 – 1610 g. dolazi u Rim. raznobojnom mermeru.

U Bolonji sa još dva člana svoje porodice 1580 g. raznobojni mermer. na tavanicama. Dela: Veseli pijanica. Hals nije isticao njegove stalne osobine. Santa Maria del Popolo. detalj stropne freske Vila Ludovisi. delo koje najavljuje pejsaže Nicolasa Poussina i Claudea Lorraina GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI – GUERCINO (1591 – 1666 g.) Bio je predstavnik Harlemske slikarske škole. 1604 g. stvara antimaniristički stil. kopozicijsko rešenje. Radio je u 454 545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545 454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454 545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545 454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454 5454545454545454545454545454545454545454545454545454545 454 545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545 454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454 54545454545454545454545454545 boja) II generacija je burnija (sa kontrastima koji stvaraju napetost. U ranim delima se oseća uticaj Rubensa. dolazi u Rim. Tizianov način boja. Bio je vajar i arhitekta. jakih kontrasta. Rim Raspeće Sv. Rim ANNIBALE CARRACCI (1560 – 1609 g. Rim VAJARSTVO U vajarstvu se kombinuju razni materijali: kamen. Luigi dei Francesci. Na njegovim freskama.Istorija umetnosti Srednji vek Figure gusto grupiše. brzi potezi kista. Na njega utiče Mikelanđelo. sjaj u očima i dr.Rim. interesovanje za trenutno. arhitektonska perspektiva kombinovana sa slikarskim iluzionizmom Correggia i jakom svetlošću i bojom Tiziana. čini da njegove slike deluju neposredno. 1621 – 1623 g. kao i talijanskih majstora XVI veka. On slika spontanim širokim potezima kista koji njegovim slikama daje utisak skice. Zahvaljući njemu zavladao je barokni stil u vajarstvu. GIANLORENZO BERNINI (1598 – 1680 g. pejsaž «civilizovan». Rim. svila. Dela: Aurora. tipičan potez) FRANS HALS (1580 – 1666 g. 1597 – 1601 g. kao i Rafaelo i Venecijanci. Bio je portretista. Uticao je na mnoge umetnike širom Evrope. Slikajući model. dok je zreli stil kombinacija Rubensove snage i širine. ako isečak iz života i kao trenutna impresija viđenog.. a u obradi se često mešaju glatke. 1597 – 1601 g. a komponuje po takonu dijagonaliteta. slika na platnu.. Dela: Pozivanje Sv. krajnje polirane površine sa grublje obrađenim površinama. likovi su manje važni. Tako se obradom postižu i najzahtevniji efekti: tkanina. Kao kiparev sin bio je pod uticajem antičke grčke i rimske umetnosti. crkva S.) U njegovim slikama je dostignut vrhunac dinamizma baroknog stila. Cerasijeva kapelica. 1627 g. ni osećaj za tkanine i nema dramatike svetlosti. Beg u Egipat. Spaja klasične i savremene osobine u slikarstvu. pretvara čitavu površinu u jedan bezgraničan prostor. Mateje. dramatične kopozicije i velikih emocija. vuna. sa usresređenošću u «dramatičnom trenutku» . On je preteča impresionizma. Njegove slike su doterane: Freska na tavanici palate Farnese. već realnost trenutnog izraza. pokreta i osvetljenja sa živo izraženim karakteristikama. Karavađizam je tamno slikarstvo. Likovi proleću kao da ih nose stratosferski vetrovi.) Bio je najveći barokni vajar XVII veka. 1600 – 1601 g. on nema savremenih odela.. nego revolucionar. Pastozna faktura. Predstavnik je Bolonjske škole. Državni muzej Amsterdam 45 Jandrić Jovan . suprotno renesansi.karavađovski uticaj.. On je «slikar osmeha». U poređenju sa Karavađovim religioznim slikama. 1595 g.. Petra. bronza.) Bio je više reformator.

. daje dublji smisao svetlotamnom. 1625 – 1631 g. Mnoge od njih obrađuju starozavetne teme. 1666 g. Bio je slikar. Institut Staedel. Dela: Tobija i Ana sa jaretom. 1669 – 1670 g. I etapa – je eksperimentalan stil. razvija stil visokog baroka. III etapa – posle 1650 g. Kao grafički umetnik Rembrandt stoji odmah iza Direra. eksperimentiše sa različitim osvetljenima lica. Naročito ispituje svetlost. širenje i rasipanje svetlosti od njenog izvora. 1636 g. duboko realistične i jako osvetljene. Vermer ističe kontrast toplih i hladnih boja. 1650 g. Članice Upravnog odbora u Domu staraca u Harlemu. On fenomenalno gradira svetlost. zbirka Frick. Radio je mitološke teme. 1655 g. Subjektivni tretman svetlosti dostiže krajnju slobodu u poznijim delima. ispupčenim. kako ona ističe oblike. III etpa . Mauritshuis. Lenjingrad JAN VERMEER VAN DELFT (1632 – 1675 g. II etapa . Rijkmuseum.Čas anatomije. Stvara dramatične dubine u slici. Amsterdam Hristos propoveda. ulje na platnu. čiji je pigment nanosio čas u debelim. 1656 g.Istorija umetnosti Malle Babbe. 1652 g. kontrast različitih faktura predmeta.. Preokupiran je portretom (uradio je oko 80-tak autoportreta). Svetlost na Rembrandtovim slikama ne dolazi iz jednog određenog ugla. II etapa – 1631 g. čitanja pisma. izvanredne svetlosti. Dela: Devojka sa turbanom. Nijedan slikar posle Van Eycka nije video tako intezivno kao Vermer.. 1642 g. nego su uvek u nekoj akciji. Haarlem Srednji vek REMBRANDT VAN RIJN (1606 – 1669 g... U enterijeru Vermer prikazuje jednu ili dve figure prilikom slikanja.) Bio je najveći genije holandske umetnosti. Amsterdam Povratak bludnog sina. ona zrači iz samih boja. crtač i bakropisac. bestidno prerušen. U centru pažnje mu je odnos između ljudske figure i prostora. 1668 g. NY Jakov blagosilja Josifove sinove.. kolekcija baronice Bentinck.1626 g. Izraz je ličniji. Njegovi enterijeri odišu osećajem vedrine zbog čistih boja i senzualne.. Umro je siromašan i nepriznat. prozirnim namazima. Louvre. slika na platnu.... 1636g. Frakkfurt Noćna straža. najčešće žene. 1660 – 1663 g. Pristalica Karavađa i najbarokniji majstor među holanđanima. koje je slikar tokom svog veka najviše voleo... Muzej Luvr. sipanja mleka. 1665 g. teatralan i dramatičan. dolazi u Amsterdam . Prostor je neutralan. slika na drvetu. sviranja ili stavljanja ogrlice. Državni muzej. Tulpa. Produbljuje psihološku studiju i postaje iskren i samoanalitičan. On opaža stvarnost kao mozaik obojenih površina. Muzej Fransa Halsa. tj. 1656 g. nakon desetogodišnje krize (dosta je osiromašio) i unutrašnje nesigurnosti. Radi sa kiselinom u kombinaciji sa suvom iglom. Ličnosti ne miruju. Hag Pismo. 1632 g. grupne portrete. 1664 g. Pariz PEJSAŽISTI 46 Jandrić Jovan . čas u tankim. Mauritshuis.) su malih dimenzija.. najčešće njegovi drvorezi i bakrorezi predstavljaju reproduckije. Galerija slika Kasel Čas anatomije dr Deymana.Noćna straža. Tada je bio najtraženiji slikar portreta i veoma imućan čovek..Suknari. Muzej Ermitraž. Paris Čipkarica. Njegove najranije slike (Lajdensko doba. Državni muzej Amsterdam Astronom. dok pejsaže radi tek u zrelom dobu. Razvojne tri etape njegove ličnosti obeležavaju njegova tri dela: I etapa . njegov stil izbegava retoriku visokog baroka i zamenjuje ga lirskom istančanošću i slikarskom širinom. Haag Oslepljivanje Samsona.) Najčešće je radio žanr-scene na kojima najčešće prikazuje kućne enterijere i likove. Kao i kod ostalih umetnika XVII veka. obično zabavljene nekim poslom i razbibrigom. Svetlost obasjava lica. gravura Poljak na konju. slika na platnu. Pariz Čas anatomije dr.

gde radi kao dvorski slikar i uglavnom slika portrete kraljevske porodice. XVII vek je zlatno doba španskog slikarstva. monumentalnih dekorativnih slika. heroizmom i idealizovanjem. što kasnije koriste impresionisti. na vrhuncu svoje političke i ekonomske moći. London Pijanci (Bakhov trijumf). za razliku od Italijana koji neguju fresku. dok su religiozne teme su gotovo izostavljene. Madrid. koje ističu impast najosvetljenijh površina. poklanjajući istu pažnju vladarima i neveselim dvorskim ludama. 1657 g. Slikarstvo je realistično. ne teži se ostavljanju utiska. do 1622 g. upoznaje Rubensa. 1619 g. Podsticaj dolazi od Karavađa i flamanskog slikarstva. BAROK U ŠPANIJI U toku XVI veka.. ali se njegovo interesovanje usresredilo više na žanr-scene i mrtvu prirodu. 1628 – 1629 g. peščane morske obale. vodopadi . Nasuprot Rembrandtu njega su više zanimale optičke. žanr-scene i religiozne teme na karavađovski način. Predstavnici: Paulus Poter. nasuprot severnjačkog izlaganja hrane i skupocenih predmeta. uvek je radio po modelu. nema mitoloških šizea. autorovo prisustvo se ne oseća. ali ne i slikare.) Slikao je mrtvu prirodu. gubi se pejsaž... Seraphion. Španija nije mnogo razvijala skulpturu. Madrid Vulkanova kovačnica. ne idealizuje ih. U kraljevoj zbirci proučava Tiziana. Madrid BAROK U FRANCUSKOJ (klasika XVII veka) 47 Jandrić Jovan . freski i kupola. Prado. Njegove boje se odlikuju venecijanskom punoćom. 1624 g. nego u Halsa. prozračnost vazduha i vode oblaci imračni dani. već pokret same svetlosti i beskrajan niz njenog delovanja na formu i kolorit. Ono je ograničeno na posmatranje. Likovi su realni. Dela: Vodonaša iz Sevilje. Prado. Sva oko nje.. Telo Sv. Svojim delima ne daje lične ispovesti. Louvre. Dela: Sv. On je portretista. barokni stil se javlja kao veoma jak. Glavni motiv je ljudska figura. Njegova tehnika je daleko raznolikija i istančanija. Muzej Prado. krave. 1629 g. Pejsažisti podređuju svaku radnju dejstvu svetlosti. 1630 g. vetrenjače. U njegovom umetničkom životu ima dva perioda ima dva perioda: u Sevilji – gde radi žanr-scene i mrtvu prirodu. Rade se: ravnice.. i u Madridu – od 1622 – 1623 g. trudi se da bude nepristrasan. sa nežnim prozračnim glazurama. 1656 g. ulje na platnu.. Pariz DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELASKEZ (1599 – 1660 g. Španja je dala velike svetitelje i književnike.. Zato će se u Španiji u oblasti portreta stvoriti vrhunska dela. On slika istinsku hroniku jedne kraljevske kuće. Jacob van Ruisdael. koje su pune asketske pobožnosti karakteristične za Španjiu. a njegov cilj nije da pokaže likove u pokretu. u kojima se ogleda red i svečana ozbiljna jednostavnost. Njegovo delo se odlikuje slobodnom i neusiljenom tehnikom. Španski majstori počinju da razvijaju svoje verzije mrtve prirode. nema građanskih i familijarnih tema. lišena težnje za ulepšavanjem. u njemu nema mašte.. Ni El Greco nije bio podsticaj za mlade talente. remek-delo. vešto spojena mitologija sa svakodnevnim životom Mlade plemićke. Prado. Muzej Wellington.) Takođe je slikao na karavađovski način u svojim ranim godinama. Za Velaskeza svetlost stvara vidljivi svet. FRANCISCO DE ZURBARAN (1598 – 1664 g. se zapostavlja. pa i pejsaž. Bonaventure.Istorija umetnosti Srednji vek «Holandskim pejsažom» se smatra onaj pejsaž u kojem se neki predeo slika kao neka ličnost – portret pejsaža. Boja i svetlost su glavni predmeti interesovanja. Domen Španaca u slikarstvu je štafelajno slikarstvo (mala slika) koga isključivo neguje. Madrid Tkalje (Priča o Arahni). živim lagano nijansiranim bojama i brzim ležernim potezima kista. Jan van Goyen. a od 1629 – 1631 godine odlazi u Italiju.. nego metafizičke tajne svetlosti. 1628 g. Inače.

reprezentativne umetnosti dvora. Radili su portrete. Pariz Seljački obed. Pariz. kao da se radi o temama iz svakodnevnog života. To je epoha Luja XIV. Louvre. što su odlike Renesanse i Klasicizma. ali nije naturalista. Bili su i pod Karavađovskim uticajem. Luj Le Nain. U umetnosti Francuske XVII veka nema baroka. Skoro čitavo je vreme radio u Rimu. Komponuje po horizontalama i vertikalama. 48 Jandrić Jovan . Za vreme Luja XIV Francuska postaje najmoćnija nacija u Evropi na vojnom i kulturnom polju. vreme čuvene Versajske uglađenosti. koja prestaje 1690g. 1640 g. Klod Loren) Karavađovci (po ugledu na Karavađa: Žorž de La Tur) GEORGES DE LA TOUR (1593 – 1652 g. jasnoću i red. Kolorit je sveden.) Karavađovski uticaj se oseća samo po koncepciji osvetlenja. 1640 g. odlazi u Rim i tamo ostaje. valjka. Holandiji i Flandriji. 1645 g. To je za njih Stil Luja XIV. 1640 – 1644 g. Metropolitan museum. 3) nije bilo kontrareformacije. Od 1660 – 1685g. napušta barokni stil i prihvata strogo klasični. NICOLAS POUSSIN (1594 – 1665 g. Razlozi su: 1) kraljevski apsolutizam – Luj XIV je nametnuo svoj ukus. Italiji. Krajem XVII veka Pariz zamenjuje Rim kao metropola likovnih umetnosti.) Nikola Pusen je bio najistaknutiji predstavnik klasične umetnosti.). Od 1643 – 1661 g. Slika verske teme. na tamnoj podlozi kontrastira crvene tonove. baklja i sl. a nema baroknih dijagonala. ali za razliku od Karavađa. a bio je učenik i Venecijanske škole. Luvr. 1642 g. Oni umetnost i književnost toga doba zovu «klasičnim». koji je vidljiv (sveća. Taj klasični dvorski stil proistekao je iz tradicije XVI veka u Francuskoj. Dela: Seljačka porodica. Naziv klasičan ima tri značenja: sinonim za «vrhunsko ostvarenje» takmičenje forme i sadržine Klasične antike i Visoke renesanse svojstvo uravnoteženosti i uzdržanosti Vladao je osećaj za meru. Razlikuju se dva perioda: Stil Luja XIII Stil Luja XIV (Versajska umetnost. tj. a 1642 g. Mathieu – još kao mladi rade u Parizu. kao paralela Rimskoj renesansi i Periklovoj Ateni. dolazi u Pariz. U slikarsrvu ovog perioda svuda se oseća italijanski uticaj u dva pravca: Rafaeliti (umetnost pod uticajem Rafaela: Nikola Pusen. Luvr. Luj Le Nain. «Klasicizam» Francuske XVII veka je vek kulturnog uzdizanja.. Pariz BRAĆA LE NAIN Antonie. religiozne i mitološke teme. Njihova dela se izdižu iznad žanr slike. slika scene u noći i mraku. Forma je geometrijski pročišćena.) Što se likovnih umetnosti tiče.. XVII vek u Francuskoj nije onoliko značajan. Ovaj period u francuskoj umetnosti Francuzi nerado zovu barokom. Svetlost je ravnomerno raspodeljena na slici. Dok su holandske žanr-scene satirične i humoristične. ovaj period je bio vrhunac vladavine i apsolutizma. pa se nisu mogli razviti prenaglašeni i kitnjasti barokni oblici. on u središte slike stavlja izvor svetlosti – veštački. Louis. Originalan je u shvatanju forme (nema anatomskih detalja). a koristi jak kolorit. Dela: Magdalena Pokajnica. je vladao kardinal Mazaren (Luj XIV je bio meloletan).. ulje na platnu. 2) postojanje tradicionalnog manirističkog duha – publika nije spremna za nove ideje. kupe.. je vladao Luj XIV. je vladao Luj XIII (kardinal Rišelje). u njegovom delu je sve namerno i sračunato. Između 1630 – 1640 g. Ima osećaj za meru. NY Josif drvodelja. On je realista. koliko u Španiji. La Tour se bavio efektima svetla. telo svodi na detalje lopte. tako da bi se moglo pomisliti da radi žanr-scene. Louis Le Nain im daje ljudsko dostojanstvo i monumentalnu težinu.Istorija umetnosti Srednji vek Od 1624 – 1642 g. sa jakim kontrastima svetlih i tamnih (osvetljenih) partija.

Praveći bezbrojene crteže na licu mesta koji služe kao građa za njegove slike.) On je najveći i najbarokniji vajar 17 veka u Francuskoj. nego onako kako bi se dogodilo da je priroda savršena. Rim Pejzaž iz Kampanje. Slike su doterane i udešene sa arhitekturom koja je pomalo neprijatna i sa figurama koje je zapostavljao. Taj interes za svetlost. Cilj slikarstva po njegovom mišljenju jhe da predstavi ozbiljna i plemenita ljudska dela. Prva takva se pojavila u Italiji u drugoj polovini XVI veka. mermer. već pruža poetsku suštinu predela ispunjenim oblicima antike.. narodna galerija. galerija Doria Pamphili. Forme pejsaža su idealizovane. 1645. bakrorez VAJARSTVO Do zvaničnog stila u vajarstvu –«Kraljevski stil» dolazi se kao i u arhitekturi. U tu svrhu se osnivaju umetničke akademije. drveće je brižljivo postavljeno. Dela: Milo iz Krotone. Pariz Tokom cele antike srednjeg veka i renesanse umetnici su učili šegrtovanjem. Takođe. London Pastorala. 1636 – 1637 g. Dela: Cefalus i Aurora. Klasicista. provodi skoro čitav život u Rimu i sa puno ljubavi istražuje predele Kampanje. ANTONIE COYSEVOX Lebrun ga je zaposlio u Versaju. London Otmica Sabinjanki. okoline Rima... FRANCOIS GIRARDON Radio modele Luja XIV i statue u Versaju.) Klod Loren je bio pejzažista. i da naglasi oblik i kompoziciju.. kraljev plašt je nošen vetrom u poređenju sa njegovim antičkim prototipom. Luvr. Svetlo izbija iz pozadine slike. Pre Pusena niko ne podvlači takvu bliskost slikarstva i književnosti. crtež tušem. Luvr. Bernini vaja bistu Luja XIV koja biva odbačena kao suvišno dinamična da bi sačuvala dostojanstvo kralja. ne onako kako bi se stvarno dogodilo. a Kraljevska akademija slikarstva i vajarstva u Parizu 1648 godine. dovodi kasnije impresionizma. Približio se baroku u arhitekturi onoliko koliko mu je Lebrun dozvolio. British museum. 49 Jandrić Jovan . Kompozicija mu je uzdržanija od Berninijeve. U tu svrhu umetnik treba da teži za opštim i tipičnim. 1630 godina. kao što su žive boje. Realizam i utančanost lica. koje znamo sa reprodukcija i modela koji deluju ukočeno. Dela: Pejzaž sa Apolonom i Merkurom. 1650. NY Pejzaž sa pogrebom Fokiona. Konjaničke statue Luja XIV koje se kasnije postavljaju širom Francuske bivaju srušene u vreme francuske revolucije. biblijske scene i pejsaži koje spaja sa mitološkim. Prostor se prostire ravnomerno i dah nostalgije lebdi nad takvim vidicima. Pariz CLAUDE LORRAINE (1600 – 1882 g. Ona se moraju prikazati na logičan i sređen način. magličasto svetlo koje preliva atmosferu ranog jutra ili popodneva. 1648 g. Radio je «idilične» vidove pejzaža. 1650. Metropolitan museum. ali kad su likovne umetnosti dobile status «slobodnih umetnosti» umetnici su hteli da praksu potkrepe teorijskim znanjem. 1671 – 1683 g. g. Radio je rafinirane reljefe. u kojima ne teži za topografskom tačnošću. Barokna svojstva se ističu u plastičnom modelovanju. Dela: Veliki reljef u štuko-malteru u Salonu rata u Versaju PIERRE PUGET (1620 – 1694 g.Istorija umetnosti Srednji vek Teme su mu: mitološke. treba da izbegne jeftina sredstva. Pejzaži imaju nestvarnu svetlost koja obasjava prostor.

«Rubensovci» su izvojevali definitivnu podbedu. 1717 g. ružičasta i plava. Svet posmatra kao «pozorište prirode» u kom pripadnici mondenskih društvenih krugova uživaju u dokolici. Slikarstvo rokokoa je stvorilo novi stil inspirisan Rubensom i venecijancima. umire Luj XIV. Pariz. krupne trgovce. Pusenu. koja je imala veliki uticaj na dvorsku umetnost i po kojoj je umetnost razvijeg baroka dobila ime stil Pompadur. 1739 g. 1717 g. 1715 g. na osnovu nje došao na Akademiju. puno je površne lepote i elegancije. Luvr Pariz. Sve je lako. Rokoko = vesela dekoracija pećina školjkama i kamenjem. Stavio je eleganciju iznad lepote i dopadljivost iznad snage. Slike su malih formata.. Nova tehnika u slikarstvu je pastel. Radio je i mnoge mitološke predstave Venere. često prelazeći granicu dobrog ukusa. koristi njegovu paletu boja. Najviše voli svetlo ružičastu i plavu boju. JEAN–ANTOINE WATTEAU (1684 – 1721 g. na osnovu svog «Hodočašća na Kiteru». Radi se i portret. Slika na platnu. Zovu ga i stilom Luja XV. 1756 g. Tad centralnu kontrolu nad likovnim umetnostima vrše Colbert i Lebrun. Lebrun postaje njen direktor. Ona više nije monarhistička ni versajska.) Bio je pod uticajem Vatoa i ljubimac Markize Pompadour (1721 – 1764) . pejzaže. svakodnevnog života i scena iz pozorišta. Pariz 50 Jandrić Jovan . Inače. ljubav je neobavezna. bez emocionalne dubine.boja je bitnija od crteža jer je vernija prirodi Lebrunov autoritet opada. lišena dubine i strasti. 1717 g. To su galantne slike sa prizorima pastoralnih zabava. Pariz FRANCOIS BOUCHER (1703-1770 g. Umetnost rokokoa se javlja posle smrti Kralja Sunca i traje do 60-tih godina XVIII veka. Njegovi pejzaži podsećaju na pozorišne kulise. mada je slika rušila sva akademska pravila. ponovo postaje centar. Ima težnju da se dopadne.) Antoan Vato je tvorac i tipičan predstavnik rokokoa stila. Dela: Hodočašće na Kiteru. iz kog se za vreme Luja XIV umetnost preselila u Versaj. Grupe muškaraca i žena u nestvarnim. igrom i muzikom. gradi slike svetlošću i bogatim koloritom. Tada i francuska aristokratija teži za lakom zabavom. Slika vedra životna zadovoljstva.... Slike mu se graniče sa pornografijom. radio je scenografije. dizajnirao je porcelan tapiserije. Svuda se oseća uticaj Rubensa i venecijanaca. Luvr. kada je u akademiju primljen Vato.flert. L'indifferent (Nonšalantni mladić). ne samo zahvaljujući novcu. Bitna je dopadljivost. Teme su fetes galantes – galantne zabave (uvodi ih na Akademiju) ljudi iz visokog društva i pozorišne glumice u vrtu. Alte Pinakothek. Boje su svetle. Minhen Porodica za doručkom. konture ne postoje. društva zabave i dokolice.. neobavezno i površno. Slikarstvo je ljupko i čulno.Istorija umetnosti Srednji vek ROKOKO (XVIII vek) FRANCUSKA 1648 godine u Parizu se osniva Kraljevska akademija slikarstva i vajarstva. već za novu klijentelu – obogaćenu buržoaziju. Rafaelu. nanete u sitnim mrljama lakim dodirom četkice sugerišu oblike pokret i atmosferu. Učenje u akademijama se zasnivalo na klasicima. Više se ne radi za « Kralja Sunca».ljubavnica Luja XIV. Pod uticajem je Rubensa. ženski akt. već i novom sistemu školovanja u odobrenom stilu. koja deluje na čula «Rubensovci» . idiličnim pejzažima udvaraju se rečima. Radio je portrete. a sa tim je savladana diktatorska moć akademije. umetnost XVIII veka u Francuskoj se dosta razlikuje od XVII veka. Dela: Gospođa de Pompadour. Od 1663 g. Krajem XVII veka javljaju se dve struje na akademiji povodom spornog pitanja crteža i boje: «Konzervativci»– crtež stoji iznad boje. Slika na platnu Luvr. Bio je i dvorski portretista. Ovo slikarstvo pokazuje ukus visokog pariskog društva za vreme Luja XV. Umetnost teži da osvoji posmatrača.

. Elipsasti pokret. 1769 g. Počeo je kao slikar mrtve prirode. mada još uvek sa nekim vrednostima rokokoa. Muzej Sir Joshua Sonaea. Suprostavlja se rokokou i pod uticajem holandskog slikarstva (bio je realista) slika slike iz života običnih ljudi. 1739. Pariz Buđenje Ljubavi. Odlučno postupanje sa bojom i snažan naturalizam podsećaju na Halsa i Rembrandta. 1734 g. Umro je siromašan i zaboravljen. od većeg značaja.. Otava Povratak sa pijace. Sa nadahnutom lakoćom. Bio je majstor i žanr-scena i mrtve prirode.. Bio je kritičar engleskog društva sa ironičnim humorom. 1730 – 1735 g. Muzika. Ima prozirnu tehniku i lakoću poteza. Slika brzim pokretima kista sa nanošenjem bogatih slojeva boje. slika na platnu. Fragonard je nadživeo svoju eru.. 1778 g.Istorija umetnosti Srednji vek JEAN BAPTISTE SIMEON CHARDIN (1699 – 1779 g. njegove slike izlaze iz mode približavanjem Revolucije. Ashmoleov muzej Oxford0 Guvernanta. To su skromna platna sa toplim ružičastim tonovima uz prigodan naturalizam. 1771 – 1773 g. Pokazivali su veću sklonost ka formalizmu i naglašavali su tradiciju što u Engleskoj dovodi do ranog prihvatanja klasicizma.. koje su kao tipične za rokoko. a slike mu prikazuju prekrasne pastoralne predele. Najviše se radi portret. Nacionalna galerija.. Svojim «moralitetima» podučava vrlinama srednjeg staleža. On je verovatno prvi umetnik u istoriji koji je postao kritičar društva po svom sopstvenom pravu. Sumrak. Nacionalna galerija. uticaj na englesko slikarstvo XVIII veka i doprinosi osnivanju prve engleske slikarske škole posle srednjeg veka. slika na platnu Luvr. koji će prerasti u svojevrstan oblik romantizma. London Gđa Siddons. Oko 1700 godine. Dela: «Kupačice» 1765 g. 1749 – 1750 g. zbirka Frick. 1738 g.) Od svojih dvaju učitelja Bouchera i Chardina. London THOMAS GAINSBOROUGH (1727 – 1788 g. manja je plastičnost oblika. Pariz ENGLESKA Engleska arhitektura XVII veka u opštim crtama ide za razvojem francuske arhitekture. erotske prizore i ljubavne susrete. ulje na platnu. spontanost podseća na Rubensa. veći uticaj na njega Buše. NY. građanski i jednostavan i pejzaži. a završio kao omiljeni portretista toga doba britanskog viskog društva. Preovlađuju smeđi i zagasiti tonovi. ali nepriznat. visoki barok pobeđuje klasicističku tradiciju.) Radio je novu vrstu slika koje sam opisuje kao «moderne moralne teme». ulje na platnu. Dela: Orgija – Prizor III iz puta razvratnika. Luvr. On sadrži flamanski realizam. naručila gospođa Barry – ljubavnica posle de Pompadourove. Francusko rokoko slikarstvo ipak ima presudan. Slikarstvo je zasnovano na liniji. ulje na platnu. a kasnije i prizora iz građanskoga porodičnog života.) Gejnzboro je počeo da radi kao pejzažista. Dela: Kuhinjska mrtva priroda.) Žan Batista Šarden-ov stil se uslovno može nazvati rokokoom. WILLIAM HOGARTH (1697 – 1764 g. 1785 g. Dela: Robert Andrews i njegova žena. spontanošću stila i elengatnom pristupu temama udahnjuje nov život pokretu rokokoa. Pariz JEAN HONORE FRAGONARD (1732 – 1806 g.. Engleski slikari nisu prihvatili ekstravaganciju i lakomislenost. Pariz. preovlađivale u Evropi. jaka atmosferska magla. London 51 Jandrić Jovan . Luvr. ali Engleska nikad nije prihvatila rokoko koji je došao za njim... Kanadska nacionalna galerija.

Kalifornija 52 Jandrić Jovan . koje je stekao tokom dve godine provedene u Rimu. Dvorac Cawdor.) Bio je predsednik Kraljevske Akademije od njenog osnivanja 1768 godine i protagoniste akademskog pristupa umetnosti. Većinu svojih portreta «oplemenjuje» aligorijskim dodacima ili prerušavanjima. flamanaca i Rembrandta više nego što je hteo da prizna u teoriji.. Dela: Portret Johna Campbella. 1778 g.. kao muza tragedije. Škotska Gđa Siddons.Istorija umetnosti Srednji vek JOSHUA REYNOLDS (1723 –1792 g. U njegovom stilu se oseća uticaj venecijanaca. 1784 g. San Marino.

Slikari se nadahnjuju uzorima iz prošlosti.. kako se za ideju bori i umire. te ponovno interesovanje i prihvatanje antičkih. Dolazi do interesovanja za antičke gradove na jugu Italije (otkriće Herankuleje 1783 g. JACQUES LOUIS DAVID (1748 – 1825 g. u blizini Napulja). ekonomskom. Vrhunac neoklasicizma u evropskim državama: Francuska – stil Empire. Boja se uglavnom svodi na ahromatske nezasićene tonove i nanosi se na podlogu ravnomerno u tankom sloju. (Napoleon je bio najveći klasicistički junak). u Rim dolaze umetnici sa svih strana i tada Rim postaje prestonica evropske kulture. uspon buržoazije i nižih klasa postaju značajan društveni činilac koji utiču na rušenje tradicionalne kulture i umetnosti. Ona obeležava početak revolucije u svim oblastima života. u Francuskoj je ovaj pravac imao najviše uslova za razvoj. naročito Rafaelom. Nestaju veliki stilovi. neoklasicizam se suprostavlja (odlike neoklasicizma: lepota mere. Od 1780 – 1805 godine pobeđuje neoklasicizam. kada se mišljenje i delovanje jednih stavlja pod sumnju drugih. Oko 1780 g. zahvaljujući racionalizmu i novim društvenim odnosima. i Pompeje 1748 g. izazvale su krupne društveno-ekonomske promene. stvara društvo koje je otvoreno. Iako je kolevka ovog pravca bio Rim. naročito rimskih oblika u umetnosti. Bio je najveći klasicista svoga doba i zvanični slikar revolucije i od 1804 g. Velika Francuska buržoaska revolucija. vode se žestoke borbe. reda i jasnoće) idejom klasičnosti. Nemačka – Biedermeir. Engleska – Regency. mere. te zvanične i nezvanične umetnosti. Mlade aristokrate zbog obrazovanja odlaze u Italiju na «grand tour» veliko putovanje. na njihovu preteranu ornamentiku i frivolnost. načela koja se ne dovode u pitanje.) Rođen je u Parizu u građanskoj porodici. takođe i iskopavanja u Rimu. ravnoteže. 53 Jandrić Jovan . Neoklasicizam znači ponovno oživljavanje antike i to doslednije nego klasicizam. Renesansno i barokno društvo je bilo takvo društvo u kojima svi prihvataju načela mišljenja i stvaranja male grupe pojedinaca. Njegove slike su trebale biti moralna pouka revolucionarima. koje traju još i danas. Najviše je cenio i slikao antičke i savremene kompozicije. simetrije. Jačanje socijalne svesti. Širi se čitavom Evropom. naučnom i umetničkom. reda. čistote. bez oštrih vremenskih i stilskih razlika i granica: Neoklasicizam Romantizam Realizam Impresionizam Postimpresionizam Između različitih umetničkih ideja. Nasuprot tome XIX vek. nego je nanovo obrađuju na osnovu novih načela racionalnosti. te industrijska revolucija u Engleskoj. Od 1775 – 1780 g. u neprestanom sukobljavanju i suprostavljanju. SLIKARSTVO U njemu je bila izražena jasna i čista kontura. Nema kontrasta svetlo-tamnog i ne narušava se mir i ne izražavaju se osećanja. U XIX veku se umetnost. Filozofi iz doba prosvećenost pružaju jaku podršku antirokoko slikarstvu. NEOKLASICIZAM (1750 – 1850) Neoklasicizam je pravac koji se javlja polovinom XVIII veka. bio je u Rimu. gde su na njega uticale antički kipovi i Rafaelo. društvenom. pokreti i pravci koji se brzo smenjuju.Istorija umetnosti Novi vek MODERNI SVET Brze promene u umetnosti počinju od Francuske buržoaske revolucije 1789 g. Antička umetnost se uzima kao uzor. simetrije. Napoleonov slikar. Preterivanju baroka i kitnjastim ukrasima rokokoa. a naročito slikarstvo brže razvija. a počinju «izmi». kao reakcija na barok i rokoko. ali je nepodražavaju slepo. Pokretač je razum.

Javile su se dve tendencije: sićušno je jukstaponirao monumentalnom. Luvr.. a minijaturu i kameju sa divovskim. Luvr. Dela: Edip i Sfinga.. XIX vek Otmica Sabinjanki JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780 – 1867 g. Pariz Sokratova smrt. 1814 g.Istorija umetnosti Novi vek Odlike njegovog slikarstva su: jasnoća prostora. 1832 g. Muzej Carnavalet. od 1797 g. Luvr. Pariz. Metropolitan museum. 1789 g.. Njegov rad se odlikuje moralnom strogošću.. Pariz «Roger oslobađa Angelicu». hladnoća. ANDREA APPIANI (1754 – 1841 g. difuzno osvetljenje i finoća konture. 1798 g. Istorijsko slikarstvo. bilo je njegova životna težnja. tako i njegov slikarski jezik postaje kompleksniji. a njegove protivnike romantičarima. slika na platnu. strogost. dok je portret za koje kaže da nije voleo. 1856 g. Dela: Psiha prima prvi Amorov poljubac. FRANCOIS GERARD (1770 – 1837 g. Njegovi rani radovi sadrže sve neoklasicističke elemenjte: jasnoća forme. U kasnijim delima. Pariz. Bio je direktor Francuske akademije u Rimu i profesor na Ecole des Beaux-Arts. Dela: Zakletva Horacija. prelepa i dražesna žena bogatog bankara. kombinira klasičnu ikonografiju sa proniciljivim portretisanjem modela Madame Moitessier.. Pariz. Pariz. kontraverzna slika. 1808 g. 1801 g. Musee National du Chateau de Malmaison. 1787 g.. 1793. u slavu carevih poduhvata. Uvek je smatrao da je crtanje izvor slikanja. NY Brut. spoj psihološke dubine i fizičke tačnosti Luigi Cherubini i muza lirske poezije. jednostrana elegancija i nadahnjivanje uzorima iz prošlosti – Rafaelom. ali njegova «Odaliska» ipak otkriva izvanredno osećanje za boju. Brisel Napoleon prelazi Alpe. koje upućuju na duhovnu snagu. Koristi snažan chiaroscuro po uzoru na Karavađa. Pariz Maratova smrt.. VAJARSTVO U vajarstvu neoklasicizma se ističe čistota oblika. ljudski akt bez strasti. a isto tako «Odaliska» nije akt klasičnog ideala lepote. iako Engr govori da treba obožavati Rafaela. strogim bojama metalnog odsjaja. Rueil Madam Rekamije.. Bio je najcenjeniji i najuticajniji francuski slikar. 1813 g.. bio njegov najveći izvor prihoda. 1784 g. Luvr.. Od 1803 – 1807 g. Luvr. kao kontrast nežnim pastelnim bojama tipičnim za jednu vrstu senzualnijeg klasicizma. Pariz (Madam Juliette Recamier. Luvr. crtež olovkom Louis Bertin. Bio je Napoleonov dvorski slikar u Italiji. klasičan mit o spoju duše i tela. dominacija pravih linija i naturalistično prikazivanje 54 Jandrić Jovan . Pariz.. a u neoklasicizmu to je razum. Musee Ingres. kako ga je definisao Pursen. slika u grčkom stilu. izradio je seriju slika u Dvorani Karijatida u Palazzo Reale u Milanu. «romantički neoklascizam». trezvenošću i hladnom ozbiljnošću. Luvr. izražava svoju prefinjenu osećajnost. radi u Davidovom ateljeu u Parizu. Kraljevski muzej likovnih umetnosti. renesansna priča u romantičnom ambijentu Louis Bertin. slika u ulju. jasnoća i plemenitost konture. Obično ga nazivaju neoklasičarem.) Bio je predstavnik italijanskog neoklasicizma. Nacionalna galerija London. 1832 g.. pozirala mnogim slikarima). Ta dva tabora oživela su staru raspravu između «pusenovaca» i «rubensovaca». On je bio prusenovac. preciznost i bogatstvo detalja na kostimu naglašavaju čulnu lepotu i dražesne pregibe tela. a kasnije spaja dva pravca kao i Ingres.. Pariz Ossianov san. snažnu čulnost i izuzetnu psihološku dubinu. koja predstavljaju spoj neoklasicizma i romantizma.) Bio je Davidov učenik. postoji nešto ljupkosti svojstvene rokokou Madame Recamier. Luvr. Prvo je bio neoklasicista. Luvr. Čistotu forme razvija kroz ponešto artificijelnu finoću proporcije tela. To je tzv. Francuska Odaliska. Kako se povećava broj motiva. 1805 g. U romantizmu su pokretač osećanja. ali kao i ostali prusenovci nisu primenjivali u pravoj meri ono što su govorili.. 1842 g.) Engr je studirao u Toulousu. 1819 g.

vajare pritiska autoritet pridavan antičkim statuama (Apolon Belvederski). Avgustinska crkva. Radio je u skladu sa Winkelmanovim načelom: «plemenite jednostavnosti i mirne veličine». mermerna statua Pauline Borghese kao Venera. Galerija Borghese.Istorija umetnosti Novi vek detalja. Dela: Grobnica grofice Marije Kristine. to jest. Od 1779 g. prikazivanje savremenih ličnosti u antičkoj nagoti je bilo uobičajeno. 1803 – 1808 g. Radio je nagu statuu Napoleona. učvrstio je svoju karijeru u Rimu.. te je izbegavao suvišan mermer da bi dočarao raskošne nabore draperije. Beč Napoleon kao Mars Mirotvorac. Rim 55 Jandrić Jovan . 1804 – 1812 g.. mermerna statua.) Ovaj Venecijanac je bio veliki neoklasicistički vajar i slikar. Druga teškoća je ideal beskompromisne realistične «istinitosti». Portret je jedina oblast u kojoj vajarstvo može da opstane.. Radio je portrete svih članova Bonapartove porodice. kao najviši ideal grčkoga genija. Apsley House. ANTONIO CANOVA (1757 – 1822 g. 1808 g. Razvijeno je portretno vajarstvo. U stvari. 1798 – 1805 g. mermerna statua. London Italska Venera.

1838 g.. boje.) bio je istoričar umetnosti i teoretičar moderne umetnosti. radio je portrete svojih prijatelja i saputnika. Muzej Fitzwilliam. koju su smatrali besciljnom i ružnom i nezadovoljstvo zvaničnom akademskom umetnošću. imaginaciju i maštu. Snažni fluidni potezi četkicom. Muzej likovnih umetnosti. I romantičari kao i neoklasicisti pokazuju težnju vraćanju i obnavljanju starih stilova. lov na lavove. Luvr. To je pravac koji se prvo javlja u muzici.. Retko je slikao portrete po porudžbini. Bio je najveći kolorista romantizma. 1846 g. 1827 g. oni se približavaju baroku i njegovim sredstvima izraza: dijagonalna usmerenost oblika. Pariz Otmica Rebeke. koji na njega presudno utiče. pokazuju da je bio «rubensovac». Ovaj pravac neguje indivudualnost umetničkog izraza. a veliki uticaj za izbor motiva imala su njegova putovanja u Španiju. SLIKARSTVO Slikarstvo romantizma započinje kao reakcija protiv barokne i rokokoovske izveštačenosti i plitkosti i površnosti. ne jednom.. radi čvrstu kompoziciju i kompaktnu.) Bio je jedan od najvećih predstavnika francuskog i evropskog neobaroknog romantizma. Joachim Winckelman (1717 – 1768 g. bili su izvor romantičarskog nemira i bekstva u san. koji se suprotstavlja neoklasicizmu. već velikom broju stilova... Luvr. Luvr. Divio se Constableu. slika na platnu. ulje na platnu Metropolitan museum. Česte teme kojima su se bavili romantičari: Natprirodno tumačenje snova Mitski doživljaj noći (česta tema «romantičarska noć») Složenost ljudske duše (istražuju dublje. pojam beskraja i «povratak prirodi» bezgraničnoj i divljoj Romantizam daje prednost obnovi. Teme: haremske odaje. književnosti i pozorištu. egzotiku – daleke zemlje i srednjevekovnu prošlost. promenljivost prirode i osećanja. Nasuprot internacionalizmu i racionalizmu neoklasicista ističe u prvi plan nacionalne osobine. Alžir i Maroko. Cambridge 56 Jandrić Jovan . kao osnovnu sadržinu umetničkog stvaralaštva. Pariz Grčka izdiše na ruševinama Missolonghija. Rade se dramatično-sentimentalne teme. a manje nosilac jedne ozakonjene ideje. 1845 – 1850 g. spontanost. Nezadovoljstvo civilizacijom buržoazije. Kako izražavaju dramatične i dinamične tokove ljudskog bića. Posmatrano u tom smislu i neoklasicizam je samo jedan oblik romantizama. grčki rat za nezavisnost protiv Turaka Frederik Šopen. 1822 – 1824 g. mračnije nivoe ljudske duše) Religija Odnos čoveka i prirode.Istorija umetnosti Novi vek ROMANTIZAM Romantizam je pravac koji nastaje oko 1820 g. Dela: Pokolj na Hiosu. inspirisane književnošću i istorijom srednjeg veka. NY Sardanpalova smrt. a Romantičari beže u prošlost jer su nezadovoljni vremenom u kojem žive i koje preziru. jer je on više stanje duha i senzibiliteta umetnika. Nije lako odrediti bitne osobine romantizma. FERDINAND VICTOR EUGENE DELACROIX (1798 – 1863 g. ali je razlika u izboru motiva: Neoklasicisti obnavljaju antiku jer smatraju da je ona najviši umetnički izraz. Pariz Odaliska. kontrasti svetlog-tamnog. U početku karijere upoznaje Žerikoa. Više je težio ka «poetskoj istini» nego da da stvaran istorijski događaj. dok je slikarstvo pejzaža izraz određenih društvenih stanja. prizori sa ulice. Bordeaux. Daje dramatične kontraste svetlosti i senke.

.. 1763 g. saosećanje za dostojanstvo sirotinje Don Kihot napada vetrenjače. nastanio se u Bordou. Joseph Bonaparta mu dodeljuje Kraljevski orden Španije. 1818 – 1819 g. Pariz. Luvr. veliki majstori baroka. Umro je 1824 g. Metropolitan museum. slikajući čak i portrete duševnih bolesnika. Sam sebe opisuje kao učenika Velaskeza. Dela: Oficir carske garde na konju. Sa povratkom apsolutističkog režima Ferdinanda VII odlazi u Pariz. seli se u Madrid. NY bio je opčinjen pustolovinama Don Kihota (Cervantes.) Bio je jedini veliki umetnik romantizma koji se nije grozio stvarnosti i trzavica industrijske revolucije. bio je cenjen na dvoru kao portretista. U toku 80-tih XVIII veka.) Žeriko je prouzrokovao bučnu pojavu romantičarskog pokreta kada je 1818 g. izložio svoj «Meduzin splav» koji prikazuje tragičan brodolom sa svim realističnim pojedinostima i izražajnoj snazi. Njegovi glavni uzori su: George Stubbs – engleski slikar životinja. Bio je zajedljiv politički karikaturista. nakon razdoblja ispunjenog putovanjima i postaje uspešan umetnik 1799 g. Pariz «Meduzin» splav. David i Mikelanđelo. Istraživao je krajnosti ljudskih stanja. gde je i umro u dobrovoljnom izgnanstvu. Boston FRANCISKO JOSE DE GOYA Y LUCIENTES (1746 . Rim) nije slikanje prirode u smislu oponašanja stvarnosti. Pa ipak. realistične pojedinosti Ludak. 1850 g. Pariz. za sat ili dva – prikazivao je svojstva jednog mesta u određenom trenutku.) Bio je sin siromašnog zlatara iz Saragose. Muzej likovnih umetnosti. interesuje se za emocionalnu interpretaciju svakodnevnog života. Njegova rana dela pripadaju poznom rokokou pod uticajem Tiepola. a ne prokleti ili opčinjeni izopštenici. NY. Figure su mu snažne vajarske jednostavnosti. 1776 g. Radio je satirične crteže za pariske novine. posle nesrećnog slučaja prilikom jahanja. Divio se Rembrandtu i njegovom ispitivanju karaktera sa širinom ljudskog saosećanja. Napušta rokoko i počinje da radi u jednom neobaroknom pokretu pod uticajem Rembrandta i Velaskeza. CAMILLE COROT (1796 – 1875 g. a 1825 g. On se ne može zvati realista. ironija. Najznačajniji su Kamij Koro i Fransoa Mile. Čiste konture i sistematsko senčenje unakrsnim crtama.. Luvr. Rembrandta i prirode: 57 Jandrić Jovan . Oni odgovaraju stanju njegove duše izraženom kroz harmoniju masa i fini sklad boje. 1866 g. 1811 g. otišao u Italiju i proučavao predele oko Rima. Bio je jedini umetnik–genije svoga doba. Konji su bili njegova velika strast.. roman XVI vek) BARBIZONSKA ŠKOLA Francuski pejzažisti su osnovali slikarsku koloniju u seocetu Barbizon kod Fontanbloske šume i radili su pejzaže i prizore seoskog života. prikazao čudno moderno ljudsko stanje – «usamljena gomila». Dela: Ovoga možemo mirno da pustimo na slobodu.1828 g. Ostao je u svoje vreme nepoznat kao slikar. 1840 godine prelazi na slikanje. izmaglicom i sanjarenjem koje govori samo njemu. a još u mladosti slikao ih je u stajama Versaja i za vreme boravka u Rimu 1817 g. 1834 g. postaje sve veći liberal. 1812 g. privatna zbirka. ponovo dolazi u Madrid.) Dela: Sejač. ta sposobnost da se u žrtvama duševne bolesti vide sebi ravna ljudska bića. Svetlošću i srebrnkastim odblescima pejzaže obogaćuje atmosferom. Gand HONORE DAUMIER (1808 – 1879 g.Istorija umetnosti Novi vek THEODORE GERICAULT (1791 – 1824 g. Prikazuje patnju i smrt bez imalo plemenitosti i dostojanstva.. 1821 – 1824 g.. Dela: Papigno.. 1862 g.) 1825 g. On je radio mala platna na licu mesta. Muzej likovnih umetnosti. Nijedan od njegovih pejzaža (Francuska.. 1826 g. – dvorski slikar Karla IV. Cirih FRANCOIS MILLET (1814 – 1875 g. jeste jedan od najplemenitijih plodova romantičarskog pokreta. litografija Vagon treće klase. naklonosti ka prosvećenosti i revoluciji.

g.g.g. Dela: «Ranjeni zidar». te veliko bogatstvo palete.g. lažni moral i tobožnja pobožnost. Manchester Stoke kraj Naylanda. ulje na platnu.g.. majstorski prikaz moćne i nepredvidive prirode Brod sa robljem. boja sveža. Madrid 3.g..g.maj 1808.. Madrid. skica uljem. Goja je bio jedinstven u svome vremenu i nagovestio je mnoge teme moderne umetnosti. JOHN CONSTABLE (1776 – 1837.g. muzej Prado Madrid. Svetlošću i bojom on dematerijalizuje oblike u kolorističke mase. Opčinjen je svetlošću i bojom. 1786 – 1787. 1797 – 1798.. prikazano streljanje i ustanička hrabrost. Pejzaž okupan svetlošću. Dela: Snežna oluja: Hanibalov prelaz preko Alpa. a Prirodi bezkrajnu raznolikost oblika.. sunca i mora. muzej Lazzaro. ratna tematika (francuski napad. oblaci na nebu i atmosferske prilike nagoveštavaju impresionizam. Boston CASPAR DAVID FRIEDRICH On je bio Nemac. 58 Jandrić Jovan . Kompozicija mu je slobodna. Tehnika u slikanju portreta uticala je na kasno romantičke i impresionističke portrete. Teme su mu uglavnom veličanstvenost neba. Minneapolis. narodni ustanak).. 1814. Započeo je kao akvarelist u tehnici koja možda može objasniti njegovo slikarstvo «obojene svetlosti».). Dela: Hempstedska pustara. Skice za slike radio je u ulju – studije. 1800. Chicago JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER (1775 – 1851. slika na platnu. mlađa sestra sa dvadeset meseci. a brat mu se utopio spašavajući mu život prilikom nesreće na klizanju. tonske prelaze koji se postižu nanošenjem boje u slojevima. lepih i ružnih.) Takođe je bio jedan od najpoznatijih engleskih slikara pejzaža. 1821. ciklus bakropisa «Strahote rata» (1810 – 1820. 1812.. NY Auto portret sa dr. Teme su mu bile: religija svet osiromašenih ljudi.g. kao trenutak prirode u borbi kosmičkih sila. Bio je pronicljiv promatrač društva svog vremena. kada je poludeo pa do smrti 1828. U svojim pejzažima slikao je borbu između prirodnih sila.. Prikazuje moć i nepredvidivost prirode. Prado. a društveni krug mu se sastojao od naprednih intelektualaca toga doba. ciklus «crnih slika» (radio od 1819. Metropolitan Museum. 1818.g.g. Institute of Art.g. Bleštav kolorit. tajanstveni svet veštica i čarobnjaka. Galadiano Porodica Karla IV. Madrid. 1836.g. Prado.Istorija umetnosti Novi vek Velazquezu zahvaljuje na osećaju za mekane. Gadska umetnička galerija... vode i vazduha i vatre. Umrla mu je majka kad mu je bilo 7g.g.. (Akvarel tehnika omogućuje nežne.Arrietom.Radio je i tehniku bakropisa. 1802 – 1803. najpre se zvala «Pijani zidar» «Veliki jarac».g. Za njegov stil slikanja Constable je rekao: «Vazdušaste vizije naslikane obojenom vodenom parom». Slobodan i ličan potez četkice. njegove portrete karakteriše zapanjujuća snaga karaktera. Goja je bio slobodnouman čovek. imao je potresno detinjstvo. Muzej likovnih umetnosti.. vezan za stvarni izgled predela ali stavlja naglasak na svetlost i atmosferu.) Engleski pejzažista. široki tečni potezi četkicom. prosvetiteljskih nazora. Prado. London.).g. ugnjetavači. Rembrandtu duguje sklonost ka tamnim i tajanstvenim ugođajima. svetle i prozirne boje). 1839. nemilosrdno ubijanje Bobabilicon. snažno razotkrio karaktere ličnosti Kolos. dvorski portreti plemića i kraljevske porodice.

Bio je najpoznatiji i najznačajniji Nemački romantičarski slikar. Vajarstvo je shodno tome doživelo krizu. Postao je član Kraljevske umetničke akademije.) Dela: «Marseljeza». Priroda je za njega živo biće. 1818. a Prophecy. Hamburg Kunsthalle. religijski simbolizam Opatija u Hrastovoj šumi. 1802. Neue Nationalgalerie.g. Berlin Brodolom «nade».g. a potom je otišao u Dresden. Njegove slike kupuju pruski kralj Friedrich Vilim III. Za Blakea je: «svet imaginacije je svet večnosti».g. Stvarao je i objavljivao knjige svojih pesama sa ugraviranim tekstom i rukom bojenim ilustracijama. iskustva i mašte. Šekspir i Mikelanđelo su za njega bili božanstva. Svoj stil je zasnovao na Mikelanđelu i maniristima.g. a kasnije Friedrich Vilim IV.g. neukrotivo i nepredvidivo. stvarnog i natprirodnog. bronza. Stadtliche Museen. 1794. mada je ono mnogo manje smelo.g. nije odgovarala romantičarskom temperamentu. pošto guši viziju i nadahnuće. Jedinstvena vrlina vajarstva.) Bio je usamljenik. «vizionarske slikare». Berlin JOHANN HENRICH FUSELI (1741 – 1825. njegova prostorna realnost. Goethe Museen. 1785 – 1790. Međutim. je jedino remek delo romantičarskog vajarstva.g. Kunsthaus. Osećao je divljenje za srednji vek i približio se više no ijedan drugi umetnik romantičarskoj obnovi prerenesansnih oblika (njegove knjige su smatrali potomcima iluminiranih rukopisa). reljef u metalu. On je preobrazio ljupku. Pariz 59 Jandrić Jovan . 1824. punu leptira i konja.g. iz koje će izaći krajem XIX veka.g. Za njega je «unutrašnje oko» bilo jedino značajno. Tate Gallerie. Od 1780. vizionarski pesnik i slikar. Berlin. Od 1770 – 1777. Spomenik maršalu Neju. FRANCOIS RUDE (1784 – 1853.g. naslovna strana knjige Europe. Friedrich je umro siromašan. On prikazuje nadmoć prirode i sila svemira nad čovekom.. no u njemu se razvio otpor ka crkvenoj dogmi. zastrašujućih slika i erotskih iskušenja.. u Londonu. Hamburg Kunsthalle. San je sa svim svojim iracionalnim implikacijama postao kraljevstvo fantastičnog. putovanje u tajnoviti. 1830 – 1835. Zurich WILLIAM BLAKE (1757 – 1827. Frankfurth Sotona doziva Blezebuba preko mora vatre. Fusselijev učenik...g. 1803 – 1810. Po očevoj želji trebao je biti svetštenik. živi u Londonu. Pravo ime mu je bilo Johann Heinrich Fussli. Washington DC Njutn. 1809 . 1853. 1795. 1822. Ofort tehnika.. Tema putnika lutalice.g. On spada u tzv..g. nije osećao potrebu da posmatra vidljivi svet oko sebe.. Neue Nationalgalerie. moža neprijateljski svet je njegova česta tema. Berlin Putnik nad morem magle. London VAJARSTVO Razvija se slično slikarstvu.1810. na Triumfalnoj kapiji u Parizu. Dela: Košmar. Za njega je moć razuma krajnje razorna. Dela: Prauzrok stvari – Bog. Njegovi likovi su se odlikovali klasičnom lepotom i čistoćom linije. u kojem nema razgraničenja između istine i varke.) Bio je Englez švajcarskog porekla. bojen rukom. simboličnu faunu neoklascizma. car Nikola. Novi ideal beskompromisne realistične «istinitosti» zadavao je teškoće vajarima. Dela: Redovnik na morskoj obali. Vajarstvo je takođe pritiskao autoritet koji je pridavan (posle Winckelmana) antičkim statuama.g. Hamburg Mesečina nad morem. Svojim jednostvanim izrazom dočarao je mistično osećanje usamljenosti i čovekove drame. Hamburg Muškarac i žena posmatraju mesec.g. živeo je Italiji. u čudna i zbunjujuća čudovišta iz mašte..g. kralj Aleksandar i dr..g. Stadtliche Museen.. 1833 – 1836.. Jedan od najslavnijih njegovih učenika je William Blake.Istorija umetnosti Novi vek Studirao je na Kopenhagenskoj akademiji (jedna od najvažnijih u Evropi)..

1855. Musee d'Orsay. Novi realizam je poprimio različite oblike u različitim zemljama u kojima se ukorenio. Ali slikari realizma nisu pretvarali ono što su videli u slikovita i uzvišena dela. neposrednog doživljaja».. te mnogi umetnici – pravci.umetnici moraju prikazivati savremeni svet i život onakav kakav jeste.g. romanopisca i kritičara Edmonda Durantya. te obeležja i običaje savremenog života. delo bez patosa i osećanja. Zaokupljenost idealizmom ustupila je mesto realističnom prikazu prirode. Optuženo je za vulgarnost i nedostatak duhovnog sadržaja (kontemplacija).g. Najveći predstavnik realizma. pažnju pojedinačnim.g. društvenih odnosa i obeležja pojedinaca. i 1848. Dela: Autoportret sa crnim psom. slikari su nastojali prikazati svet na doslovniji način. osuđuje se mašta. pri čemu se služio. Musee Fabre. je od 1856 – 1857. 1849.. regionalnim i etničkim obeležjima. koji smatraju da je umetnost činjenica jednaka dostignućima nauke i tehnike i da kao i one moraju odražavati društvo.Istorija umetnosti Novi vek REALIZAM Realizam je pravac koji se javlja sredinom XIX veka. tačnost i istinitost. Prizore cene zbog njihove običnosti. rekao je: «Savremeni umetnik se mora držati svog ličnog.) Počeo je kao noebarokni romantičar. Časopis Le Realisme. škole. 1849 . je bitna za pojavu realizma u Evropi.1850. a ponekad i sama dela imaju jaka realistična obeležja: 60 Jandrić Jovan . realizam se često preklapao i dodirivao sa mnogim romantičarskim pokretima. svetovna antiherojska slika. rubensovska (punija) putenost. čvrsto je vezan za tradiciju Karavađa. Te godine je Gustave Courbet izložio svoja dela u Pavillon du Realisme (na Svetskoj izloži u Parizu 1885. Dakle. Musee Petit Palais. Musee d'Orsay. Državna galerija slika. a potencira se objektivnost. solidno i činjenički. sa buđenjem socijalne svesti i velikim društvenim i ekonomskim promenama. neka druga je i zadržao. Borio se protiv Pompiera (pogrdan naziv za francuske akademske slikare). Pavillon du Realisme je izdao katalog za izložbu – Manifest Realizma. koji je bio protiv romantičarske nostalgije za izgubljenom tradicijom. GUSTAV COURBET (1819 – 1877 g. France. kad su odbili njegove slike jer je bio pobunjenik protiv izveštačenosti akademskog slikarstva pa je napravio sam svoj paviljon). grubi realizam u pristupu temi Sastanak («Bonjour Monsieur Courbet»). Poklonik Le Naina i Rembrandta.g. delo je prouzrokovalo skandal na Salonu 1855. Paris. izražajnu istinu jednostanog i ružnog. Ovaj pravac je i izraz borbe u revolucijama u Francuskoj 1830.g. Montpellier Iako je realizam odbacio mnoga načela romantizma (egzotične i istorijske teme. Kao sredstvo za stvaranje boljeg i pravednijeg društva realizam ukazuje na socijalne nepravde radnika i seljaka.g. Realizam je izrazio i materijalizaciju boje: gust reljefni namaz. 1853. Potiskuje se subjektivan sud. 1854 – 1855. pod uticajem revolucionarnih pobuna dolazi do uverenja da je romantičarsko isticanje osećanja i mašte samo bežanje od stvarnosti. društva i naroda uopšte. Montpellier. dobija realistični ton. istinita alegorija u kojoj je sadržano sedam godina mog života. postao glavno glasilo pokreta. Na razvoj realističke misli utiču naučna otkića kao i gledišta pozitivista i socijalista.g. uzvišene ideale i nadmoć mašte). pored četkice. Tj. mitološku i alegorijsku tematiku.g. Paris. Unutrašnjost mog ateljea. Gustave Courbet (Gistav Kurbe) rekao je: «Ja ne slikam anđele jer ih ne vidim».. i slikarskim nožem – špatulom. ali 1848 g.g.g. U Francuskoj je realizam dobio najsistematičniji i najkoherentiji oblik. utopista.. a odbaciti religijsku. Paris. S posustajanjem romantizma. Musee Fabre. Pokušao je da umetnost približi narodu. cenjenje prirodne lepote u njenom nesavršenom obliku.g. Kupačice. od nas traži saosećanje Pogreb u Ornansu. Njegova osnovna vrednost na platnu je snaga i skladnost. njegovi autoportreti su maštovitih poza. 1844.. Dresden. 1855.g. Tucači kamena. Po njemu umetnik mora biti realista. te uzdizanje umetnika do nivoa junaka.

Imali su veliki uticaj na evorpsko slikarstvo.) je bio teoretičar Macchiaiolli-a. Predstvanici Vasilij Perov.g.g. Giovanni Fattori. Predstvanici su: Adriano Cecioni (1836 – 1886.kao pripadnici barbizonske škole su: Jean Baptiste Camille Corot i Jean Francoise Millet.g. Honore Deumier je prikazivao stvarni život kroz mešavinu stvarnog i emocionalnog. Černiševski.Istorija umetnosti Novi vek BARBIZONSKA ŠKOLA – svojim suprotstavljanjem akademskim konvencijama i realističnosti u prikazu detalja ENGLESKI PEJSAŽISTI – su uveli poštovanje prema tačnom mestu i verovali da je običan prizor vredan slikanja. 61 Jandrić Jovan . prikazuje savremeni život građanskog Berlina BELGIJSKI REALISTI – Flamanska tradicija + Courbetov uticaj. ADOLF FON MENZEN . Najpoznatiji: John Constable. Nino Costa. Uključivao je umetnike iz cele Italije istih socijalnih i političkih uverenja. pokret za Italijanski preporod. Predstavnici: Constantin Meunier (1831 – 1905. Ilja Rjepin. Podržavali su Risorgimento. Joseph Mallord William Turner. FRANCUSKI «REALISTI» .Nemac. Richard Parkes Bonington. nacionalno obojen. REALIZAM U ITALIJI – pokret Macchiaiolli je naglašavao stvarnost i istinu. RUSKI REALISTI – Primesa misticizma božanske prirode čoveka i večite patnje.) koji je prikazivao život radnika i Charlex de Groux (1825 – 1870. koji je uspeo prikazati opštu ideju siromaštva i patnje kroz verske teme koje nisu više morale prikazivati samo crkvena zbivanja.) koji je od 1848. prikazivao motive socijalne nepravde.g. Silvestro Lega.

pa se senka mora sijati u hiljadu nijansi. simetriju. Njihov stil je slobodan.g. a naročito odsjaj u vodi. skok. a ne određen odnos prema Evropskoj kulturi omogućuje impresionistima korišćenje likovnih elemenata svih naroda i nacija. Koriste primarne boje u kombinaciji sa komplementarnim bojama. a ne kroz nju (boju)». jasnoću obrisa. Sa lakoćom su hvatali brze pokrete. a psihološka percepcija je važnija od stvarne teme. zbog Japanskih grafika i dr. igranke.g. Pokret je dobio ime po Monetovoj slici «Impresija. čine umetnikovu osnovnu stvarnost). jasnoću.g.Istorija umetnosti Novi vek IMPRESIONIZAM Prvi znaci impresionizma javljaju se 60-tih godina XIX veka u Francuskoj. pozorište. Oni su smatrali da su njihova dela vulgarna. kafane. Impresionistička slika je impresija – rezultat neposrednih vizuelnih utisaka o sunčevoj svetlosti i predmeta obasjanih njome.g. lokvanji. Mnogobrojne boje u odsjajima na vodi dali su im ideju da svetlost slikaju upotrebljavajući pruge kontrastnih boja. Posledice slikanja izvan ateljea (plein air) izazvala je rastočenost i dematerijalizaciju oblika. – prave vlastitu izložbu 1877. zalazak sunca» na izložbi 1874. kao pogrdan pojam. neposredan i promenjiv. a ne ono što oni čine. Spontan odnos prema svetu. okret. Renoir i Pisaro. osvetljenja spreda potrebno za chiaroscuro.g. poput skica.1869. svežina . su bili povod za impresionističku sliku. Javlja se novo shvatanje boje. Odblesci na vodi. koncerti. ravnotežu mase i boje i čvrstoću oblika. Impresionističke slike u početku nisu naišle na odobravanje ni kod konzervativne publike ni kod kritičara. kada je grupa od 30-tak umetnika počela eksperimentisati sa novim oblikom izražavanja. izmaglica. gracioznost. Pokret nije proistekao iz nekog odrđenog programa ili teorije.g. itd. Nema nekog naročitog datuma vezanog za početak impresionizma ali su već krajem 60tih godina Monet. 1863. – treća izložba pod nazivom «Exposition des Impressionistes» + prvi broj časopisa L'Impressioniste 1880..g. Verovali su da je boja senke pod uticajem osnovnih boja. nesvesno primenjujući teoriju komplementarnih boja.. oni i svetlost i senku izražavaju bojama. prizori iz sveta zabave. Impresionisti nisu prikazivali prirodu statičnu i nepromenjivu. Impresionisti stvaraju radosno i svetlo slikarstvo sposobno da izrazi i treperenje vazduha i drhtaj sunčevog odbleska. prihvativši Manetovo načelo o «čistom slikarstvu» (veri da sami potezi kista i mrlje boje. Teme su: pejzaž. Svoje palete čine svetlijima. revolucionarna ideja. pariski bulevari. Sadržaj zamenjuju vizuelnim utiskom. Dao ga je kritičar Louis Leroy. ni kod režima Napoleona III. sneg. magla. nedovršena. Boju nanose u pahuljama – mrljama boja. svakodnevna realnost. Impresionisti odbacuju akademski način slikarstva (mirnoću.. boja je središnja tema slike. javlja se zajednička svest 1873. Oni su bili oduševljeni Japanskom umetnošću. živahnim potezom kista u vidu zareza. balet. oblaci. živahan. a ne cilj. skandal izazvao Manetov «Doručak na travi» 1867 . Saznanjem da je svetlost sastavljana od toplih i tamnih boja i da ne postoji crna i bela. – usaglasili su se. – raspada se skupina 62 Jandrić Jovan . Njutnovo otkriće o spektralnoj prirodi svetlosti se primenjuje u slikarstu impresionista. – impresionisti izlažu u Salonu odbijenih. Po Manetu: «Slika je platno oslikano bojom i mi treba gledamo na nju. ritmove. red). Spontan namaz boje se kroz vidljivi potez četkice osamostaljuje kao vrednost sam po sebi. to je bila želja nekolicine umetnika da slikarstvu pristupe na posve drugačiji način koji je zastupala Akademija i službeni krugovi Pariskih institucija. već su je prenosili kao kretanje i pulsiranje prirode. razliku između srednjeg plana i pozadine. zbog njihovog odnosa prema prirodi. odlazili na obale Seine i Oise i tamo slikali prirodu. bez tamnih tonova za senke. – ponovo izlažu u Salonu odbijenih 1874. vrućina. Odbacuju se istorijske mitloške i sentimentalne teme.

Majstorski je radio sa pigmentom i prvi je radio pomoću «bojenih mrlja». Dakle. 70-tih pod uticajem Morissotove.) Mane je bio sin pariskog sudije i otmen gospodin. Austriju i Nemačk6 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 36363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 63636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 36363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 63636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 36363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 63636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636 363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363636363 63 Jandrić Jovan . Belgiju.Istorija umetnosti Novi vek 1881. EDOUARD MANET (1832 – 1883. Tek tada impresionisti dobijaju priznanje. Holandiju. Pod uticajem je bio Courbeta i Velazqueza.g. a kasnije i Japanske umetnosti. 1882. 1886. Posetio je Brazil. Italiju. dolazi više u dodir sa grupom impresionista.g. impresionizam je bio veoma kratak pokret u istoriji umetnosti. ali sa velikim uticajem na moderno slikarstvo. – tih godina slabi solidarnost i impresionizmu se bliži kraj.

) Ogist Renoar je učio je tradicionalno slikarstvo i bio je «najklasičniji» među Impresionistima.. 1869 g. Nacionalni muzej Stokh6 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 4646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 6464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 4646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 6464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 4646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 6464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 4646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64 Jandrić Jovan . te učvršćuje komopoziciju PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841 – 1919 g. Dela: La Grenouilire. Tek pred kraj 70-ih XIX veka razvio je stil sličan Manetu i Monetu. satkane od svetla boje i atmosfere. postaje neprepoznatljiva povećavajući gustinu i zasićenost biljnim svetom.Istorija umetnosti Novi vek 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646 46464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464 64646464646464646464646464646464646464646464da pokriva čitavo platno. e kreću.

nego pejsaž. 1855 g. Od 1854 – 1859 g. Nikad se sam nije smatrao pravim impresionistom. upisuje se u Ecole de Beaux-Arts. koncerti.jedan je od najvećih kolorista svog vremena. Slikao je žene u trenutku kad ga ne vide. Njegova najlepša dela su rađena u pastelu – tehnika koja je omogućavala istovremeno efekte linije.Istorija umetnosti Novi vek 6565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 65656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 56565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 5656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 65656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656 56565656565656565656565656565656565Privlači ga čarolija svetlosti i privlačne atmosfere. nije napustio svoju mladalačku sklonost ka crtanju. U slikarstvu polazi od crteža. Pretežno je bio figurativni slikar. Vremenom menja svoj stil. više nego slikarstvo na otvorenom. Međutim. no lica nisu portreti već pojave koje s ne portrete. putovao je po Italiji i oduševio se ranim renesansnim slikama. igranke.. više nego ono trenutno u optičkim efektima (kao Monea). dok nije upoznao Impresioniste u kafani Guerbois. boje i tonova. U starosti mu se pogoršao vid te je prešao na vajarstvo. niti je prihvatio sve njihove zamisli. te im se pridružio. pozorište). slika trenutni pokret. Radio je teme iz boemskog života (zabave. ali se ne bavi psihološkim aspektima modela. Dela: 65 Jandrić Jovan . forma je čvršća.. Razbija utisak tradicionalne perspektive. Više posmatra lica. te je počeo slikati mitološke i istorijske motive i velike portrete. Večito nastoji da uhvati pokret balerine ili akrobatkinje u vežbaonici. bio je slikar savremenog pariskog društva. strogiji je. Na svojim slikama je istraživao i pokret ljudske figure. Takođe slika svetlost u enterijerima. Veliki broj njegovih slika i ne pripada impresionizmu.

London Kupanje u legenu. Rodinov muzej. 1876 g. 1892 – 1897. gospoda džokeji. 1880 g. Pariz Mala četrnaestogodišnja plesačica.. 1864 g. kao skica. bronzana statua. obnovljeno je interesovanje za problem formev – postimpresionizam JAMES McNEIL WHISTLER (1834 – 1903 g. NY. 1871 g. Luvr. skulptura u gipsu. NY. Metropolitan museum. Roden je oslobodio vajarstvo mehaničke verovatnoće. Umetnički institut. 1875 – 1877 g. 1874.. Muzee d'Orsay. Pariz. smelo proračunata kompozicija. Pariz.. Smatrao je svoje slike muzičkim komadima i zvao ih je «simfonijama» ili «nokturnima». Pariz.. 1855 g. za Rodina tu stvarnost predstavlja gipka masa iz koje on gradi svoje oblike – on je modelovao u vosku i glini.. žrtvovana harmonija i lepota zbog izraza lica Gospođica La-La u cirikusu Fernando. 1876 g.. baš kao i što je i Mane oslobodio slikarstvo fotograskog realizma. Muzee d'Orsay. 1879 g. 1879 – 1889 g. 4 godine kasnije odlazi za London. Na njegovim skulpturama brazde i bore stvaraju na uglačanoj bronzi stalno promenjivu šaru efekata. dolazi u Pariz da studira slikarstvo. Muzej likovnih umetnosti. On je hteo da istakne «proces nastajanja» dela. Pariz. Lion Pevačica sa crnom rukavicom. 1878 g. Pariz. Tate Gallery. uticaj «Mikelanđelovih robova» sa komadima stena koje ih zarobljavaju. Pariz. 1865 g. Dela: Aranžman u crnom i sivom. pastel. Detroit. kao i za impresioniste. Posećivao je Francusku 60-tih i bio je u kontaktu sa impresionistima.) Amerikanac. Bio je duhovit pobornik umetnosti radi umetnosti. Paris. samo je po koloritu impresionistička. ima oblik preteće utvare. 1886 – 1898 g. Fogg Art Museum. Kao što za slikare impresioniste primarnu stvarnost čine mrlje boje.Istorija umetnosti Novi vek Edouard Manet. bronzana glava. 1868 – 1869 g. skulptura. takođe za Vrata pakla.) Ogist Roden je bio prvi genijalni vajar posle Berninija. pokret Cafe-Concert u Ambassadeurs. prikazana unutrašnja patnja 66 Jandrić Jovan . + AUGUSTE RODIN (1840 – 1917 g. Metropolitan Museum. Pariz Čaša apsinta.. oseća se uticaj Maneta u naglašavanju ravnih površina i uticaj Degasa u strogoj preciznosti portreta Nokturno u crnom i zlatnom: vatromet. vidi se uticaj Ingrsa Operni orkestar. Rodinov mutej. Rodinov muzej.. Muzee d'Orsay. akrobatkinja usred leta u vazduhu Na konjskom trkalištu. Mislilac. mada deluje nenamešteno Primabalerina. «nefigurativnija» slika od ijednog francuskog impresioniste SKULPTURA Impresionizam je ponovo ulio život skulpturi kao i slikarstvu.. 1877 – 1880 g. kao što su Mone i Mane dali slikarstvu. Cambridge. Dela: Čovek slomljenog nosa. crtež olovkom. Louvre. Louvre. Balzac. Kritičari su. Dao je novo značenje vajarskih oblika.. 1886 g.. bila je namenjene za Vrata pakla na ulazu u Muzej primenjenih umetnosti u Parizu Poljubac. smatrali da su njegova dela nedovršena. Luvr. umetnikova majka. pastel... Paris. godine..

U svakom slučaju oni nisu bili «antiimpresionisti». Boja i oblik su osnovna građa slike. jaki i samostalni potezi kistom Zdela s voćem. Takav pristup postao je trend. izjednačivši ih sa istim mrljama boje i svetlosti. čaša i jabuke. 1861. postoji nekoliko verzija slike. valjak. Bili su postimpresionisti. koji su sa njegovih slika mogli da uoče da geometrija ne služi samo za označavanje nedoglednih perspektiva. Umetnički muzej Filadelfija. godine. izložio sliku koja će postati vizuelni manifest novog stila – poentilizma Le Figaro izdao manifest simbolizma. gust impast. kritičko obezvređivanje impresionizma Postimpresionistima je bio cilj da impresionizam učine čvrstim i trajnim. naročito kod kubista. već kakvi postoje u duhu slikara. Galerija Tate London. slika slike. već da se ona primenjuje i na predmete. Pokušavaju da poprave nedostatke impresionizma: tumačenje stvarnosti je ograničeno. trougaoni raspored. 1893. godine. 1879 – 1882. umesto pigmentnog mešanja (divizionizam). zbirka Le Comte Pariz. Karakteristike postimpresionizma: različite boje stavljaju u vidu malih mrlja i tačkica. 1879. impresionizam je postao priznat te više nije bio pokret koji krči nove puteve. Le Comte Pariz. savršena geometrija kompozicije. senke tretira kao samostalne oblike i jasno ograničene. racionalnije slikarstvo. kupu i loptu. arhitekturalna kompozicija. Jeana Moreasa Izdavanje Zolinog «Dela». te su ga prevazišli u raznim pravcima. godine dolazi u Pariz i tad u početku radi u znaku romantizma. godine odlikovan je legijom časti). a ne njene promenljive pojave. zbijeni ritam. što traje kratko. koji su uništili i prostor i predmet. godine: poslednja impresionistička izložba Vincent Van Gogh dolazi u Pariz Georges Seurat. stvorio je konstruktivnije. 1898 – 1905.Istorija umetnosti Novi vek POSTIMPRESIONIZAM Tokom 80 – tih godina XIX veka impresionizmu kao da je ponestalo ideja. a ne sadržaj opasnost da se stil svede samo na optičko. Auto portret. godine) Pol Sezan je bio jedan od najvećih postimpresionista. pa tako čisti paletu i fluidno postavlja oblike. godine. čvrstine i geometrijske stvarnosti. Modulirao je predmet smišljeno kontrolisanom bojom. pridaje se značaj «dekorativnoj» kompoziciji slike često guše svoju osećajnost. Želeo je da shvati bit stvarnosti. Ovim stavom Cezanne je uticao na generacije slikara. Ubrzo nakon kratkotrajnog razdoblja impresionizma evropska umetnost doživljava novi procvat različitih stilova i skupina. ali ih ograničenja impresionista nisu zadovoljila. Dela: Hristos u čistilištu. 67 Jandrić Jovan . što osiromašuje slikarstvo PAUL CEZANNE (1839 – 1906. izmiruje zahteve površine i dubine. godine Musee d'Orsay Pariz Mont Sainte Victorie gledan iz kamenoloma Bibemus. Predmete iz prirode je razložio na osnovne geometrijske oblike. organizovanje prirode u skladu sa geometrijskim oblicima Velike kupačice. bitna je impresija. To su bili umetnici koji su prošli kroz impresionističku fazu. 1868 – 1870. 1883. preovlađuje plava i oker boja. a ne klasični chiaroscuro. da se ne bi izgubio sjaj. kao impresionisti. godine: umire Manet (1882. ali se nikad nije interesovao za teme «isečaka iz života». raspoređenom u određene geometrijske planove. dok su postimpresionisti bili pristalice naučne i precizne metode. divi se Delacroixu. Posle prelazi u postimpresionizam i suprotno impresionistima. slikarstvo ravnoteže. kao i to da slikar stvara oblike kakvih nema u prirodi. «netačna perspektiva» Žena sa posudom za kafu. godine. vizuelno posmatranje opasnost da se svaki oblik razloži i pretvori u određenost boja Impresionisti nisu nikad imali određem program. 1898 – 1900. Pisaro ga nagovara da pređe u impresionizam. 1886.

godine. 1888. Umetnički muzej Fogg. te je bio «veliki ludi umetnik» svoga vremena. Fondacija Vincent Van Gogh. Cambridge 68 Jandrić Jovan . modelovanje i skraćivanje svedeno na minimum. Dela: Kupači na Asnieresu. Cirih Ulaz u Marsejsku luku. Dela: Krojačica. 1911. Fondacija Vincent Van Gogh. tj slikanje upotrebom malih mrlja čiste boje. privatna zbirka NY Žitno polje i čempresi. Zbog raznolikosti snage i originalnosti svoga stila on je jedna od vodećih figura u umetnosti XIX veka. Umetnički Institut Čikago. naglašeni potezi kista. 1890. Nastavio je impresionističko proučavanje svetla i boje. godine. te je jedno vreme i on bio misionar među siromašnim rudarima. godine. 1884 – 1886. U ovom razdoblju posvećuje se pejzažu. Posle je pručavao linearne vrednosti. provodeći i po godinu i više dana nad njima. Pariz mu je otvorio oči za čulnu lepotu vidljivog sveta i naučio ga slikarskom jeziku bojenih mrlja. 1886. godine. slika na platnu Nacionalna Galerija. slika na platnu. Pošto je izražavanje osećanja bila njegova glavna preokupacija. Svojim mahnitim potezom kista i snažnim osećanje za boju i pokret on je bio dramatičar čiste umetnosti. stoga ga zovu i ekspresionistom. godine. a kratko vreme je čak i vršio opite sa Serovom divizionističkom tehnikom. Tad još nije bio otkrio značaj boja. godine Muzej Savremene Umetnosti NY VINCENT VAN GOGH (1853 – 1890. godine – preimpresionističko razdoblje slikarstva (tamni gusti nanosi boje. godine. godine. godine. Musej Savremene Umetnosti Pariz Portret Felixa Feneona. 1885. ozbiljne teme). U tom razdoblju je psihički oboleo. Amsterdam Autoportret. godine osnovao Societe des Artistes Independants. Van Gogh je prvi veliki holandski posle XVIII veka. godine je napisao ključno delo neoimpresionizma. Teme su mu veselije. Od tad pa do 1890. ulje na platnu Muzej Savremene Umetnosti NY. Sa Serom je 1884. sjajan kolorit i jaka sunčeva svetlost Nedeljno popodne na otoku La Grande Jatte. oblici su svedeni na geometrijska tela poređani u skladne odnose izražene svetlom i bojom Parada. 1888. godine. Metropolitan Museum NY. koji kod njega nije bio posledica teorije. likovi sasvim u profilu ili sasvim frontalno. 1887 – 1888. ubrzo je postala manifest poentilizma. godine. 1880 – 1885. Čak je bio sebi odrezao uvo. godine) Smatrao je da impresionizam ne pruža umetniku dovoljno slobode da izrazi svoja osećanja i subjektivni izraz. godina Musee d'Orsay Pariz PAUL SIGNAC (1863 – 1935. razvijajući poentilizam (neoimpresionizam = divizionizam). Pravio je beskrajne nizove prethodnih studija. Dela: Ljudi koji jedu krompir. godine seli se u Arles (južna Francuska). odlazi u umobolnicu u Saint Remyu. ali slikarstvo je i pored toga ostalo samo glavni nosilac njegovih ličnih osećanja. kao i pesnik ljudske patnje. National Gallery London. Bio je sin holandskog protestanskog sveštenika. godine je naslikao svoja najbolja dela. 1890. Krajem veka slika je apstraktnijim stilom koristeći mrlje sjajne boje kako bi postigao veću izražajnost. Amsterdam Umetnikova soba u Arlesu. 1883 – 1884. godine) Zajedno sa Serom je osnivač divizionističke tehnike poentilizma. 1889. 1889. Nije postao slikar sve do 1880.Istorija umetnosti Novi vek GEORGES SEURAT (1859 – 1891. 1888. već nužnosti potrebe da izrazi svetle i tamne strane svoga bića. Poput Karavađa i Van Gogha su poštovali oni koji su se divili umetnosti silovitih emocija. 1885. prava izražajna snaga kompozicije proizilazi iz čiste i snažne boje Autoportret sa obrijanom glavom. 1889. London Zvezdano nebo. slično Egipćanima Cirkus. On se posvetio malom broju veoma velikih slika. 1899. godine seli se u Pariz gde upoznaje vodeće umetnike. On je začetnik kolorističkog ekpresionizma. godine) Žorž Sera je kao i Sezan hteo da impresionizam učini čvrstim i trajnim. U njemu dominira snažno osećanje za siromašne slojeve. Njegove slike su sad plamtele bojom.

). Bio je više pod uticajae Seurata. nadahnutim svim kulturama. 1892. Dok su neki članovi grupe Nabi slikali prizore iz pariskog života drugi su slikali teme iz mašte i mitologije. Predstavnici: Maurice Denis (1870-1943.g.g.g.. Likovni izraz koji je stvorio Pol Gogen nazvao je sintetizam. Gogen je podsticao na slobodno biranje modela i stilova. Boje su neprirodne i blistave. ni svetlost.). Niko prije njega nije išao tako daleko da učenje o primitivizmu primeni u teoriji i praksi. Felix Vallotton (1865-1925.g. Mladih umetnici su bili Gogenovi simbolični sledbenici.Istorija umetnosti Novi vek PAUL GAUGIN (1848 – 1903. Njegovi simbolični sledbenici.. dizajnu pozornica. Dela: Vizija posle propovedi (Jakov se rve sa anđelom). Modelovanje i perspektiva su ustupili mesto ravnim. Osećanje i emocije prevodili su u dekorativne kompozicije.. nego Gogena. Skupina Nabis smatrala je da su dekorativne umetnosti jednako vredne kao i slikanje pa su mnogo vremena posvetili grafičkim umetnostima. Samo raspoređivanjem obojenih površina uokvirenim linijama je moguće izraziti celinu vizuelnog iskustva i proizvode mašte. Boston NABIS Bili su simbolisti. ponovo odlazi tamo nakon retrospektivne izložbe u Parizu.g.. ulje na platnu. Tu je uspostavljena ravnoteža između 2D i 3D efekata. jedna pored druge. On kombinuje ravne površine i iztazite konture sa svetlucavim divizionističkim mozaikom boja.g. Kunstmuseum. 1898 g. Za njega su boja i linija osnovna sredstva samostalnog izraza.g.g. EDOUARD VUILLARD Bio je najtalentovaniji od svih mladih umetnika u Nabisu. drvorez. Basel (CH). posećuje Tahiti i 1895. prikazuje jednostavnu neposrednu veru seljaka. konvencija i zakona može izraziti potpuno slobodno i sa istinskim osećanjima. Unutar skupine svaki je od umetnika imao svoju ulogu. Muzej Likovnih umetnosti.g.). religiozni obred na Tahitiju Odakle smo? Ko smo? Kuda idemo? 1897. boja stvara različite odnose i harmonije.). već nanete čiste u velikim površinama. Škotska Nacionalna Galerija. seli se u Bretanju. srednjovekovne emajlirane pločice i japanske grafike. najviše orijentalnim i drevnim. Grupa je nagovestila i početak moderne umetnosti. ritmično obojene harmonije oblikovane u vitražima. snažno uokvirenim crnim linijama. Dela: Enterijer.g. privatna zbirka. ilustraciji. 1883. tokom prve posete Tahitiju Žrtve zahvalnice. Ipak. 1886. plakata i novina. a ne samo onima sa zapada. «sintetizirane» oblike koji su podsećali na intarzije. 1891-1893.). a i zapauzio je da je religija sastavni deo svakodnevnog života seoskog stanovništva.g.g. uprošćenim oblicima. Edouard Vuillard(1868-1940. čitavu skupinu je objedinjavao prezir prema naturalizmu. godine) Istraživanje religioznog iskustva imalo je značajnu ulogu u njegovom delu i životu. 1889. je sa Van Goghom. Ta Matete (Tržnica). 1891. Boje su primarne i na njegovim slikama boje ne opisuju predmet ni senku. Smatrao je da obnova zapadnjačke umetnosti i civilizacije mora početi od primitivnog sveta. Smatrao je da se jedino u zemljama nezaraženim zapadnjačkim idejama napredka. Pariz 69 Jandrić Jovan .g. Od 1888. Umetnost XX veka mu duguje približavanje različitim izrazima.g.g. koji su sebe nazivali Nabi (hebrejska reč = prorok) bili su manje značajni po svom kreativnom talentu nego po sposobnosti da formulišu i opravdaju ciljeve postmodernizma u obliku teorije.g.. te priklanjanje figurativnim izvorima. Nirvana.g. Pierre Bonnard (1867-1947. 1888. Paul Ranson (1864-1909. posvetio se umetnosti. 1892.). Henri Gabriel Ibels (18671936. slika na platnu. Edinbourgh. zbog gnušanja od modernog industrijskog života. Zamerao je impresionistima zbog odsustva misli i mašte i njihovoj naučnoj analizi svetlosti suprotstavio je oslobađanje od podražavanja prirode. su osnovali grupu Nabi.

. ulje na platnu.. Potomak je romantičara. teme smrti. Tek kasno u životu je stekao priznjanje.. tajanstvene i fantastične aluzije. 1885 g. Paris Priviđenje. Majstor radirunga (crtež urađen radiranjem) i litografije (umnožavanje crteža presom) Redon se inspirisao fantastičnim vizijama španskog slikara Franciska Goje i romantičarskom literaturom. stvorio je svet lične fantazije. 1898 – 1900 godina 70 Jandrić Jovan . Teskobni vizuelni paradoksi naći će široku primenu kod Dadaista i Nadralista. Musee Gustave Moreau.) Jedan je od najstarijih umetnika kojeg su simbolisti svojatali. 1882 g.. Paris Pesma nad pesmama. ulje na platnu. divio se Delacroixu.. 1876 g. Kao i Moreau imao je opsednutu imaginaciju. Dela_ Pikaza (Salomina igra). Ilustrirao je knjige pesama i proze. Pariz Jednorozi. ali je jezik njegovih slika još više ličan. Japan ODILON REDON (1840 – 1916 g. Kurashiki. 1876 g. USA Saloma pleše pred Herodom.Istorija umetnosti Novi vek GUSTAVE MOREAU (1828 – 1898 g. iz serije Edgar Poe. čudan usamljenmik.. Dela_ Balon-oko. Cambridge. 1893 g. On je «slikar Saloma». Musee Gustave Moreau. 1876 g. Radi egzotične teme. Muzej Ohara. Louvre.) Bio je drugi usamljenik kojeg su svojatali simbolisti. koji ima mnogo zajedničkog sa srednjevekovnim sanjarijama nekih engleskih prerafaelita. litografija Kiklop. Foggov umetnički muzej.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->