P. 1
Ivo Andric - Izabrana proza (pripovijetke)

Ivo Andric - Izabrana proza (pripovijetke)

|Views: 850|Likes:
Published by tralalalal

More info:

Published by: tralalalal on Feb 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

Ivo Andrić

IZABRANA PROZA
(pripovijetke)

"Mali ljudi, koje mi zovemo 'deca', imaju svoje velike bolove i druge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. Upravo, gube ih iz vida. A kad bismo mogli da se spustimo natrag u detinjstvo, kao u klupu osnovne škole iz koje smo davno izišli, mi bismo ih opet ugledali. Tamo dole, pod tim uglom, ti bolovi i te patnje žive i dalje i postoje kao svaka stvarnost." ("Deca")

KAKO SAM ULAZIO U SVET KNJIGE I KNJIŽEVNOSTI Ne sećam se i ne bih mogao pouzdano odrediti kad sam počeo da pišem, jer se u meni moja prva želja za pisanjem i potreba za izrazom u toku vremena pomešala sa stvarnim počecima moga pisanja. Čini mi se da je uz prve knjige koje sam čitao, ili samo gledao, vezana i prva pomisao da nešto i sam napišem ili bar u mašti uobličim. A knjiga, to je bila velika strast i velika muka naših mladih godina. Ona je bila i ostala želja moga detinjsva. Dečak u trećem razredu gimnazije, ja sam patio od prave žeñi za knjigom. Ta žeñ je bila utoliko veća što se do knjiga teže dolazilo. A knjiga u našem tadašnjem životu bila je retka i skupa, gotovo nedostižna stvar. U našim sirotinjskim stanovima nije bilo knjiga, osim udžbenika ili nekog ubogog kalendara. Škola je pružila malo ili ništa, a o kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem Sarajevu postojale su tri ili četiri knjižare, naravno, i kancelarijski i školski materijal. U stvari, bolje bi bilo to kazati obrnutim redom, jer su knjige bile sporedan, a kancelarijski materijal glavni artikal. Najveća i najbolja takva "knjižara i papirnica", svojina nekog doseljenika, bila je jedina koja je, pored nešto naših, imala i dosta stranih knjiga, na nemačkom jeziku, u jednom, na savremen način aranžiranom, dobro osvetljenom izlogu. Knjige su bile ponajviše bečka ili minhenska izdanja, uglavnom lakša, zabavna književnost, namenjena za lektiru austrijskim činovnicima i oficirima, a uz to i ponešto nemačkih prevoda sa

ruskog ili iz skandinavskih književnosti, koje su tada bile u velikoj modi. Uostalom, za mene su bile sve jednake, jer ni o jednoj nisam ništa znao. Znao sam samo da su knjige, da me svojom sjajnom opremom, tajanstvenim naslovima i nepoznatom sadržinom neodoljivo privlače, i da ih strasno želim. Pred tim izlogom proveo sam, u ranim ñačkim godinama, mnoge časove. To je bio moj prvi i za dugo jedini "prozor u svet", moja "veza" sa velikom svetskom književnošću (tako sam mislio!) o kojoj ja ništa nisam znao osim to da mora negde da postoji, a o kojoj mi niko, pa ni naš nastavnik književnosti, koji nit je bio pravi nastavnik nit je imao mnogo veze sa književnošću, nije ni tada ni docnije mogao ništa da kaže. U kišnim popodnevima, kad dečaci mojih godina čeznu za nečim novim, lepim i uzbudljivim, traže hranu duhu i mašti, hranu koja im je potrebna isto kao hleb i voda, a koju im u našim tadašnjim prilikama ni kuća ni škola ni društvo nisu mogli da pruže, ja sam često napuštao našu neveselu sobu i strmim sokacima, po izlokanoj krupnoj kaldrmi, slazio dole u ravni i lepši deo grada. Išao sam pravo do knjižare i stajao dugo pred njenim izlogom, koji sam tako dobro poznavao da sam primećivao svaku i najmanju promenu i radovao joj se kao ličnom doživljaju. Po nekoliko puta sam odlazio od tog izloga pa se opet vraćao, sve tako dok ne stane da se spušta jesenje veče i dok u izlogu ne plane svetlost, i njen odsjaj ne padne po mokrom asfaltu. Tada je valjalo napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu. Ali osvetljeni izlog nije bilo lako zaboraviti. U noćnim dečačkim snovima i polusnovima on je bleštao i kružio u fantastičnim preobražajima; to i nije bio više običan gradski izlog sa knjigama, nego vasionska svetlost, deo nekog sazvežña kome sam težio sa silnom željom, ali sa bolnim saznanjem da mi je nedostižno. I svakog dana tako. Po stotinu puta sam čitao meni nepoznata imena pisaca i naslove tih knjiga. Ne imajući nikog da me obavesti i uputi, ja sam tim naslovima sam davao neki smisao i značenje, nalazio meñu njima svoje simpatije i antipatije. Svaki od tih naslova izazivao je na svoj način moju maštu da radi i da nagaña šta bi moglo iza njega da se krije i da, poslije uzaludnog nagañanja, sama izmišlja sadržinu tih neprijatnih knjiga. – Tu su negde nicale i tu odmah i propadale moje prve zamisli pripovedaka i romana. Tu su stala da sviću u meni i druga saznanja. Kao toliki drugi dečaci, moji drugovi, vrlo rano sam po mnogo koječem osetio i naučio šta je to sirotinja, šta znači: imati i nemati, i kakav je onaj neprelazni zid koji deli mnoge ljude od onog što vole i žele, ali ni po čem tako jasno i oštro kao po ovim knjigama u izlogu i mojoj prekoj potrebi i neostvarljivoj želji da ih imam, listam, i čitam. Mnogo je godina prošlo od tada. Mnogo sam knjiga video u svom veku,

dosta pročitao, nekoliko i napisao, ali knjige iz skromnog izloga provincijske knjižare u Sarajevu – nisam nikad potpuno zaboravio. Sećanje na njih zadržalo se u onim skrovitim predelima moćnih a neispunjenih detinjskih želja koje, i kad čovek pregori i prividno zaboravi, ostaju i žive celog veka, pritajene negde duboko u nama, i javljaju se čudno i neočekivano u noćnim snovima ili u nesvesnim postupcima dnevnog života.

PANORAMA U doba moga detinjstva, dakle vrlo davno, u naš grad je došla stalna panorama. U jednoj od glavnih ulica, njen "direktor", mršav Austrijanac, iznajmio je prazan dućan na uglednom mestu, i u njemu otvorio tu radnju. Iznad vrata je bio solidan natpis, zlatnim slovima na crnom staklu, "Panorama svijeta". Velika prostorija je lepo ureñena i diskretno osvetljena. Ništa tu nije ličilo na jevtine šatre u kojima su dosad boravile prolazne panorame. Sve je odavalo trajnost i stalnost. Unaokolo je išao uzak crven ćilim, u uglovima su bile veštačke palme, ali najveći deo prostora, celu sredinu, zauzimala je – panorama. To je bila drvena grañevina u obliku višestrane prizme, od finog drveta koje je bilo tako obojeno da ostavlja utisak mahagonija. Ta poligonska zgradica ličila je na drveno turbe, a krov joj je dopirao do ispod dućanskog plafona. Na njoj su uokrug, u pravilnim razmacima, bili otvori za gledanje: po dva velika durbinska oka s naročitim staklima, uokvirena crnim kaučukom. Pored svakog takvog otvora bila je mala stolica bez naslona, presvučena crvenim plišem. Svega petnaest otvora – na svakoj strani poligona po jedan – i isto toliko sedišta. U nevidljivoj unutrašnjosti te zgrade bile su kružno rasporeñene slike u boji, pomoću naročito postavljenih ogledala i jakog električnog osvetljenja one su pred gledaočevim očima postajale uveličane, jarko osvetljene i veoma žive i plastične. Naročita, i opet nevidljiva, mašinerija pokretala je ceo taj pojas slika uokrug. Svaka slika zadržavala se pred svakim gledaocem dva do tri minuta, a onda se kretala dalje udesno, i na njeno mesto dolazila je nova slika, sleva. Tako, dok svaki gledalac ne vidi sve slike. Program se sastojao od petnaest slika jedne odreñene zemlje ili jednog velikog grada, i menjao se svake nedelje. Jednom je to bio Rio de Žaneiro, drugi put Lisabon, pa Cejlon, i sve tako redom, iz sedmice u sedmicu, sve daleke zemlje i nepoznati gradovi. Cena ulaznice nije bila visoka, pa ipak je za siromaha ñaka trećeg razreda realne gimnazije predstavljala znatan novac do koga nije bilo uvek lako doći. Ali taj novac se morao naći. Panorama je za mene postala neka vrsta neophodne droge. Dovijao sam se na sve moguće

sve osvetljeno. I . za mene je počinjao pravi. ali u isto vreme i dokaz da svet. osećajući kako za mnom sve dalje ostaje svet moje jedine svetle stvarnosti. Sve što sam video u panorami. a sa njim i cela svest. Ovako sam. Po tri i po četiri puta prošli bi ispred mojih začaranih očiju osvetljeni predeli neke daleke zemlje. Tišina je bila svečana i potpuna. A sve što sam čitao u romanima ili želeo i gradio u mašti. ne pomišljajući ni jednog trenutka da bi to moglo i ne biti tako. u svojoj lepoti i prolaznosti. novu zemlju koju će mi donesti slučaj ili. bilo je potpuno ispunjeno zemljama i gradovima koji su preda mnom klizili i u kojima sam se gubio. samo je s vremena na vreme fini dečački sluh mogao da uhvati slab šum. postiñen i zbunjen. a to znači nov program. a ja se nisam dizao. grañevine i životinje. A laki šum podmazanog mehanizma bio je zvučni izraz toga strahovanja. tačnije rečeno. ali ne vidim boje ni oblike. veliki i obasjani život. i sedeo bih tu ko zna dokle da nije bilo onog Austrijanca koji bi mi najposle prišao i tiho me opomenuo da je moje vreme davno isteklo i da treba da ustupim mesto drugom gledaocu. Nikad se takva pomisao nije mogla roditi u mojoj glavi. Izlazio sam u sumrak u kom je sve bilo poznato i nemilo. I ja sam gutao očima predele i gradove sveta i njihove ljude. A kad bih jednom seo na crveni tabure. sve u boji. da su to mrtve slike. koja nužno prati hod zemlje i njenih predela kroz vasionu. tonulo je u nepostojanje. Na mahove mi se činilo da sam oslepeo. još živi i traje. tako ubijen i obnevideo. Ali to je meni dolazilo kao daleka muzika sfera.načine kako da doñem do niklenog novca koji otvara vrata "Panorame svijeta". stvoreno da najprimitivnijim sredstvima izmami paru od ovakvih naivnih i radoznalih gledalaca koji se dosañuju po palankama. uporno tražim novac za iduću nedelju. trčao sam pravo u glavnu ulicu u predavao ga debeloj ženi za kasom na ulazu u panoramu. jedva čujnu škripu mehanizma koji pokreće ceo aparat panorame. ja sam primao onako kako je bilo u namerama i predviñanjima onih koji su organizovali i vodili preduzeće "Svjetskih panorama" i koji su sa njima radili i zarañivali. ispadao iz panorame. preduzeće koje snabdeva slikama te skromne panorame po provincijskim gradovima Austro-Ugarske. grubo probuñen iz svog zanosa. Nikad nisam toliko žalio što sam siromah i što nemam da još jednom platim ulaznicu koja bi mogla da produži moju sreću. kao izbačen. tonuo u stvarne ulice moga grada kao u ružan san. sve se moglo povezati sa ovim slikama. Tako sam svake nedelje živeo jedan sat očima i maštom u sreći i savršenom blaženstvu. Sve što je dotle značilo moj stvarni život. Negdje u dnu te svetle sreće bio je jedan taman ton: strah da ona prolazi i da joj se bliži kraj. Ostajalo mi je da. Moje vidno polje. da osećam oko sebe šum ulice i ljudske glasove i pokrete. a čim bih uspeo da ga dobijem. da je cela panorama špekulantsko preduzeće.

A onda se. zadovoljstvo koje traje nepomućeno. oni bi brzo izgovorili ono što imaju da kažu i prešli ovu sunčanu aleju. čini mi se. i kad zaželim. samo jedna slika . Jer. evo. sve što je potrebno za tu igru davao sam ja od sebe i vadio iz sebe. Ja sam ne bih umeo. Park u Rio de Žaneiru. a ne sitnog niklenog novca. svako pa i najskromnije sredstvo njima je dobrodošlo da bi mogli da rasprostru ispred sebe ono što ih usrećava ili tišti. Kako je izgledao jedan takav nedeljni program u mojim očima i u snovima koji su dolazili posle gledanja? Evo. jer raste zajedno s njima dok traju godine rasta. sva mila i nasmejana. o takvom životu i takvim ljudima. kao zasebna mala sreća u opštoj velikoj sreći takvog postojanja. Gospodin je sa štapom u ruci. I ja zamišljam! A tako je bolje. Široke čiste aleje pod blagom. na slici. Rio de Žaneiro. počne da klizi udesno. sa svim svojim prirodnim lepotama. majka i ćerka – kao da će sad prohodati i progovoriti. Već samo ime toga grada! Ono je kao čudesna raketa koja sukne uvis u letnjoj noći i rasprskava se na tamnomodrom nebu u dvanaest raznobojnih vatrenih kapi koje padaju lebdeći kroz tamu. sa gustim zelenim krošnjama drveća. i misleći o sebi i svojima uvek sam žalio što nismo takvi. za ovu nedelju crven oglas javlja: "Rio de Žaneiro. širok i raznolik. gospoña sa suncobranom. bez gorke pomisli na kraj! Sreća kao postojanje. može biti povod za takvu igru. meni nije teško zamisliti da oni i hodaju i govore. i čega su puni do grla. posmatram sve troje kako šetaju alejom srećnog grada. Bogat je svet. uz tihu škripu mehanizma. Ko zna kakav kraj! A ovako. Da. Za mnoge dečake tih godina svaka stvar. u stvari. cela slika. iako su nemi i nepomični. reći šta je bolje i lepše biti: otac. Po izrazu lica i pokretima. i manja nego što je ova uboga panorama. Šetači. bledoplavim nebom i šetačima u aleji. širokim šeširom i dugačkom suknjom kojoj se šlep gordo vuče po zemlji. dvanaest slova reči. majka i devojčica. Zlata je za mene vredela ova igra sreće i zanosa. u matroskoj haljinici sa kratkom suknjom. To je pre nego što je čovek nogom stupio u panoramu. uvek sam mislio o tom. na primer. I sve to bez kraja. i razmišljao kako bismo to mogli postati.sve je to išlo još daleko iznad fabrikantskih i trgovačkih namera i računa. U prvom planu muž i žena i njihova devojčica od šest-sedam godina. jednomernom svetlošću nevidljivog sunca. jer da stvarno imaju sposobnost hoda i dar govora. i celoj čaroliji bio bi kraj. lepo odeven. Čudesna flora. A stvarno gledanje daje više nego što je očekivanje obećavalo. nema u njemu mesta praznini. I sad. u tišini panorame. devojčica je visoka na nogama. oni hodaju kad ja hoću i govore ono što ja želim. odjednom pokrene. koja tera veliki drveni obruč. uhvaćenim na slici. da nestaje. Ali na njeno mesto dolazi druga. stoje takvi ljudi preda mnom – otac. vidicima i grañevinama". ili ja koji ih. Ljudi koji imaju sve što im treba.

tu sam stajao po strani i dugo gledao kako se kupuje i prodaje. i da uplaši i digne ne samo ove golubove sa kamenog venca na tvrñavskom zidu nego i ljude. Vratio se Blagoje i. Za vreme školskog raspusta odlazio sam svakog dana u njegovu radnju. Užurbani pešaci. naravno. U prvom planu je visok isturen bastion. Taj akcent kazuje da se svaka sreća i svako postojanje mogu svakog trena pretvoriti u nešto što je protivno od njih. i da unese . (Ne vredi lagati pred ovom slikom!) A top je važna i sudbonosna stvar. Stajao sam na tom sanduku kao komandant broda na svom mostu. ali od tada sam znao bolje šta znači kupovati i prodavati. nema ni sreće ni postojanja. u nedogled se pruža glavna ulica trgovačkog dela grada. vukući za sobom novu sliku. A ja znam šta to znači. Čekao sam tako sa živom željom da naiñe kupac i da mu ja ponudim i zacenim robu. a to ih i čini tako nestalnim i – tako divnim i dragocenim. Top može svakog časa da opali. sav ispunjen važnošću. preuzeo svoj posao. ali video ga nisam. U daljini morska pučina. Ta dečačka strast me je brzo napustila. to je tragični akcent bez kojeg. Top nisam nikad video. Tu ima svega. njegova lepo izrañena cev prošarana je zelenom patinom. Ranijih godina. trpi me tu. kako izgleda. Sve ostavlja utisak bujnosti i snage. ali me i ne zadržava. koji nosi ime nekog sveca. a ja sam sišao sa svog pijedestala i ostao u sumračnoj radnji. Dok ja mislim o tome slika velike trgovačke ulice počinje da odlazi. izlišan i smanjen. jesam čuo kad puca o praznicima. dok sam išao u osnovnu školu. bez svoje dece. kum Blagoje me ne goni. Sećam se da bih tada oživeo.) Nova slika – to je neka tvrñava na moru. a visina i važnost mog položaja zanosila me. ta bakalska radnja bila je za mene prava strast. zidana od cigle i kamena. a čini mi se da me ceo svet gleda i sudi. Umesto parka i njegovih šetača.smenjuje drugu. Top! U sreći postojanja koju za mene znače ove slike. Tu se kupuje i prodaje. i samo gledao da što bolje izvršim sitni posao koji mi je poveren. ne pogledavši me. na njemu moćan i velik starinski top. tako sam izgledao za dobar pedalj viši. Mrgodan čovek. nerazumljivi natpisi na radnjama. bezbrojna prevozna sredstva. (Najpre jedva primetno zadrhti. Ja sam prestao da odlazim kod kuma Blagoja još pre nego što sam pošao u gimnaziju. i zaboravio i njega i bakalnicu. ali preliveno nekom uzdržanom. ali znam. Jednom je Blagoje sišao u podrum i rekao mi da pripazim na sve dok se on ne vrati. Mi imamo kuma. a zatim se izgubi udesno. U skromnim razmerama. čak ponekad zatraži da ga poslušam. Odmah sam stao za tezgu iza koje mi je virila samo glava. Niko nije naišao za tih nekoliko minuta. dostojanstvenom radošću naročite vrste. Ali sam se setio da podmetnem mali sanduk pod noge. Sve obasjano suncem. Blagoja bakalina.

noću. Od svih prekrasnih prizora. samo cveće. I dok se ja mučim da budem što neobičniji i zanimljiviji u govoru i ponašanju. Ja joj nosim obruč i trudim se da rečima i pokretima privučem njenu pažnju. treba znati da pravi život ovih slika počinje tek posle. i to dolazi uvek "kao grom iz vedra neba". zaljubljeni parovi koji se drže pod ruku. tako reći. ali kao da me ne vidi i ne čuje. topovi počinju. stane da tera obruč. a stane da se kreće pučina ispod tvrñavskih bedema. Zove se Margarita. sve dok ne doñe u panoramu nov program sa novim slikama novih krajeva. na svojim divnim dugim nogama. Tada prohoda zaista bračni par iz parka. ali ne uspevam nikako u tome. tako da osećam kako mi bije srce. kad se vratim kući i legnem u postelju. Neka uroñena hladnoća bije od nje. Pucanj topa može u ovim prekomorskim krajevima da javlja dolazak broda iz Evrope. da bi me mučila. rastanke i stradanja. To postoji u romanima. sami od sebe da pucaju i – ubijaju. i njihova devojčica. rat i ubijanje – izaziva u meni jaka i nejasna osećanja želje i zanosa. a posle ide. vodom. Uvek postoji negde neprijatelj. kao da me zaista ne primećuje. straha i odvratnosti. sa lepim i bezbrižnim svetom. Tu su i kupci. Naročito padaju u oči veliki beli i šareni suncobrani i pod njima prodavačice. zajedno sa morem i topovima. već dobrim delom otklizila u tamu. Ali može da donese i neko službeno pismo sa mnogo pečata. i probudi me i uplaši. pored mene. ili mladi muškarci. A morska pučina je sama po sebi kao neko čudo. I što je najgore. njih je najteže zaboraviti. Tu se na širokim tezgama ili na kamenim stepeništima prodaje cveće. Taj trg sa cvećem. ona korača sovjim hrtovskim korakom sasvim uza me. gorda i nasmejana.teške potrese i velika uzbuñenja meñu njih. Ovo je onaj koji samo javlja da drama počinje. novim uzbuñenjima i novim snovima. nego posve prirodno i nehotično. izaziva u meni najveći nemir. I ne samo te prve noći nego u toku cele nedelje. a da se preda mnom razvija slika starinskog trga sa baroknim palatama i sa mramornom česmom na sredini. Pucanj topa može da kazuje da je neprijatelj na vidiku. A ulaznicu u tu svoju noćnu panoramu ja sam plaćao nesanicom i živcima. Jer. da mi sluh i ne hvata više tihu škripu mehanizma koji pokreće moju vasionu. naročito docnije. A taj brod nam donosi možda dragog putnika koji nedostaje našoj sreći pa da bude potpuna. da plove lañe po njoj. dostojanstvenim grañevinama od kamena. nasmejani i galantno nagnuti prema lepim prodavačicama. Ali to me bar oslobodi sna o . lepe i nasmejane. dok joj ne dosadi. ne čini to svesno ni namerno. da i ne primetim da je moja tvrñava. Rña gospodska! Izgubi se par sa šetačima i devojčičom. Pogled na oružje – a oružje znači podvig. sa živahnim pokretima. kad oživi u snovima ili polusnovima. sad to znam. Sve me to toliko uzbudi i zaokupi moju pažnju. ali kad se on pojavi. Ponekad čak pukne top. koje javlja neočekivane preokrete.

odjednom.tvrñavi. Boje su divne u svojoj raznolikosti i svom skladu. U tom snu: čas ja nosim. dolaze pred oči. Sa bolnim naporom nastojim da se setim gde sam mogao ostaviti novac koji je još maločas bio tu. Nije to više zaneseni i izgubljeni. Znam da sam krenuo sa džepom punim zlatnika. – Nina. čas sam opet ja sam komandant i primam to poverljivo pismo i jako naprežem oči da ga pročitani pri slaboj svelosti vojničkog fenjera. ono važno pismo kroz mnoge opasnosti. naplaćuju. bojažljivi i siromašni dečak iz panorame što. To je bezbrižan i nasmejan mlad čovek. pod južnim suncem i u svežoj senci. slobodnim pokretom. . Pretrnuo sam. Prodavačica me pita šta želim (svako slovo je belo i zlatno od njenog osmejka!). Svakako. Tako se od tezge do tezge prepliću njihovi pokreti i vezuju se u živo. kao glasnik. ali sećanje je nemoćno. najlepše je kad oživi trg sa cvećem. dok mi predaje kitu ruža. vezuju ih u kite. lepo odeven. Obraz mi gori od stida i ruke drhte od uzbuñenja. a ja odgovaram slobodno i vedro. uzimam nekoliko ruža koje devojka. Meñu kupcima sam i ja. Uopšte. pune nejasnih pretnja i odgovornosti. krećem se i govorim kao odrastao čovek. gledajući joj pravo u oči. koje su vidici neba i mora izvedrili i raširili. Smeju se glasno i živo prodavačice. segnuo rukom u džep da bih izvadio mali zlatan novac i stostruko platio vrednost rosnih ruža – naišao sam na prazninu. siguran i smeo u ponašanju. tako žive i lepe. u snu. teškoće i zasede. onaj za koga je u romanu rečeno da je "ljubimac žena i sudbine". zlatno pletivo kroz koje presijavaju i blešte boje cveća i vodenih kapljica na suncu. Nina! Ostanite uvek tako lepi!". na polivenim pločama kamenitog trga. i nikako da ga predam komandantu vrñave. Ipak. ali tu. Uvek vama na službi! – odgovara ona nasmejano i poslovno. I ja se samo pitam otkud mi sada. zajedno sa svojim najslañim osmejkom. pitam je kako se zove. da lepšeg cveta od njenih usta nema i ne može biti. Kad sam širokim. kao junak iz poslednjeg romana koji sam pročitao. da mi bar nešto ostane od nje (bar iluzija: da mi je nešto ostalo!). Samo znam da su vesti teške i ozbiljne. da sam malopre plaćao neke druge kupovine. kao uzeto. vezuje u mali buket. Dok njeni prsti vešto slažu i vezuju ruže. mučim se. U živoj želji da ne prekinem posve i zavazda tu vezu. podsecaju drške pri dnu. a novca nema pa nema. koji je težak i zamršen. kome sam se i sam divio. živi samo pogledom. do lakata gole ruke kreću se neprestano i skladno: biraju ruže. ali nikako da odgonetam ispreturane reči i rečenice. Upravo hoću da joj kažem: "Do viñenja. kad takve nisu bile čak ni na slici u panorami. ona se jednako smeje belim vlažnim zubima i gleda me svojim čistim očima. Ne. sklupčan na svojoj okrugloj stolici. osetih kako i u tom prizoru od samog sjaja i mirisa nastupa taman i mučan trenutak. ali sada – nigde novca! Ni pare! Grčevito kopam prstima po svima džepovima. njihove lepe.

Taj moj drug. Lazar se digao i izišao. donosio radosti i zadovoljstva. dok sam gledao slike u panorami. kao da nismo bili u istoj panorami i gledali iste slike. Šta vredi sve to i čemu služi? Ništa i ničem! Poražen tim neočekivanim sudom.. da nisam nalazio ni jedne reči da mu odgovorim. ali ni ta kratka i iskidana raspra nije mogla doneti sporazuma ni objašnjenja. i ja digao i izišao. On je nalazio da tu nema ničeg naročitog. i posle toga. Lazar. zatekao sam druga na ulici. do nesporazuma i sukoba sa okolinom. zaželeo da tu radost podelim sa drugom. otresit dečak. ali sam ostao na svom mestu i još jednom video ceo krug slika. ali me dovodio i do nezgoda i razočaranja. onaj tanki šum koji prati okretanje panorame. Izbegavao sam njegov pogled i osećao fizički bol u grudima. uživao i u pomisli da će tu sliku moj drug gledati za koji trenutak. misleći samo o jednom: o razlici koja može da postoji izmeñu čoveka i čoveka. i onda kad su najbolji prijatelji. A kad sam se. Video sam samo da mi najbolji drug zatvara najlepši vidik i razara najbogatiju nadu. pored uživanja koje mi ona pruža.. Slike. S vremena na vreme. ja sam samo mucao nešto o lepoti sveta. Seli smo jedan pored drugog tako da su slike. Bili smo nerazdvojni i voleli se kako se samo dečaci u tim godinama vole. okretao sam se nadesno ne bih li uhvatio Lazarev pogled. Ubijen tim neočekivanim otkrićem. razvio se izmeñu nas razgovor. u hodu. A drug je . bez reči i znaka. Pitao sam se da li Lazar čuje. mislio i verovao. ja sam. Tek malo docnije. kao i druge slike. Ja sam ga gledao začuñeno. Jedan takav nesporazum bio je već u samom početku. najzad. Novi. iako sa smanjenim zadovoljstvom. nailazile prvo na mene pa onda na Lazara. Imao sam najboljeg i najbližeg druga. Lazar je tvrdio da to "čučanje" u panorami ne vredi tih para koje se daju za ulaznicu. ja sam gledao svoga druga kao da ga prvi put vidim. ali nisam rekao ništa. ali drug nije dizao glave. Gde? Kakva lepota? Kojeg sveta? – pitao je Lazar. U meni se sve bunilo i protiv te ružne reči i protiv celog takvog gledanja. Gledajući jednu sliku. To što je on govorio bilo je u takvoj opreci sa onim što sam ja osećao.mučim se i snebivam. Čim sam video prvi program. A kad se od te muke i nelagodnosti probudim. Lazar je odmah izneo celo svoje mišljenje o panorami. ne samo u snu. a da sada gleda onu u kojoj sam ja malopre toliko uživao. Kad su se obredale sve slike i počele da ponovo nailaze one već viñene. gde nisi bio i nećeš nikad biti. bio je snažan. kao i ja. na žalost. Prljav sneg i jugovina. slike gradova i mesta o kojima ništa ne znaš. u svom oduševljenju. široki i bogati svet iz panorame pratio me je i danju. u svom okretanju. Nagovorio sam ga da iduće nedelje odemo zajedno u panoramu. Takve i slične stvari dešavale su mi se u snu i. Na ta pitanja ja nisam mogao da odgovorim. ja sam. vidim da sam prste desne ruke zario duboko u pocepan ñački jorgan iz kog ispada jevtin i star pamuk.

Posle mnogih napora. Sav drhteći od uzbuñenja. nego je . ne misleći ništa.. brašnjavih ruku. a svet je svet. dugačke drvene trube. i predeo potamneo. o ljudskom radu uopšte. mali trgovac.. I sam pokoleban. bolešljiv i brižan tih dana. a svuda po brdima bilo je još sjaja koji me je neodoljivo privlačio.) Čudni budistički hramovi na bregovima. U želji da vidim još malo od sunca. Naša avlija je bila već u senci. Visoka ograda delila je našu avliju od susedske. najposle. moljakanja i poniženja. nije ni obraćao pažnju na mene. ali sve je to bilo sada ublaženo i podnošljivo. A onda je zašlo i ono. Valjalo je spustiti se u svoje dvorište koje je bilo još tamnije. otrčao sam i zatvorio se u zagušljivu panoramu. ja sam. Iznenañen i probuñen. ni kako sam našao svoju kuću. da se poklone nekoj svetinji.. Više od jednog sata gledao sam program te nedelje: Cejlon. dobar povod za razmišljanje o pothvatima trgovaca i moreplovaca. o želji da. Sused je Jevrejin. tamburini i čineli. bez prozora i ventilacije. ja sam nevezano i zbunjeno mucao nešto o suncu. moglo se još jedno vreme posmatrati sunce i sa njim nešto od cejlonske raskoši. Neobični muzički instrumenti sveštenika. to nije ništa. zbunjen i slomljen. a i sa Lazarom sam našao svoj nekadašnji prijateljski ton. Ja nisam branio svoj svet sa slika. (Upravnik panorame. Sunčano proletnje popodne. još malo. kao sa neke terase. Ipak. posle udarca koji mi je za to veče oduzeo i prijatelja i "svet" iz panorame. A kad sam najposle izišao i stigao kući. ja sam koračao mehanički. nego nikli iz zemlje ili spušteni s visina.. koji je počeo da stiče i već se sprema da napusti taj sirotinjski kraj. a već prekosutra je trgovčeva žena. Tropske šume i vrtovi. Sa tih naslaganih bukovih cepanica. Beskrajna stepeništa od kiklopskog kamenja. sa hiljadama ljudi svake vrste i uzrasta koji dolaze izdaleka. To penjanje na susedova drva ponovilo se i sutradan.. Slika je slika. ponekad našalio na njen račun preda mnom. stala na kućni prag i opomenula me da siñem. ali žena me nije ni čula ni slušala. jednom. Sve je to prolazilo ispred mojih očiju. pešice. a posetilaca je bilo vrlo malo. Neki dvorovi. pet puta. Ali već iduće nedelje taj svet je vaskrsnuo u svoj svojoj moći i lepoti. o panorami nismo više razgovarali. beli u zelenilu. Bilo je i drugih i drukčijih nesporazuma. a tako čipkasti i laki kao da i nisu grañeni trudom ljudskih ruku. koji nikad više nije otišao u panoramu. Nisam znao ni kad sam se rastao sa Lazarom. u visini same ograde. Živo i bogato pristanište grada Kolomba.mirno i mrzovoljno zaključio: tih nekoliko naslikanih mrtvih prizora i predela. puno brodova raznih nacija i kolonijalne robe svake vrste. ispeo sam se na ogradu uz koju je Jevrejin komšija naslagao veliku gomilu bukovih drva. našao novac za ulaznicu. Beli i rumeni cvetovi sa velikom časkom u kojoj se naziru žuti mesnati prašnici. dan se bližio kraju. ali se nisam dao ni odvojiti od njega. Samo bi se Lazar. dvaput.

Ali majka uzdiše i klima glavom. sa vatrom stida u očima. okrenuo i izišao napolje. U školi – slično.. – Ne znam. znam ja oca. tek reda radi. gustim šumama. snajka. što ide za kojekakvim budalama i raspikućama.. onog Jakova što je propao kao niko njegov. Profesor je ostao pri svome i dodao da će me. Neki dan se žalila na mene tetki iz Visokog. stegnutih zuba. Tetka kaže nešto u moju odbranu. Žao mi je majke. ispadalo smešno i dovodilo do novih sukoba. ponižen i smešan. i bos i gologlav krenuo uzbrdo za njom. ti znaš oca kakav je!" – i još je tako džarala po žalosnom pepelu koji je ostao iza divnog Cejlona. bezobrazluk. Ali sada. na žalost. ali i to je bilo nelagodno. Nisam dobro čuo ni razumeo ni ja nju. A već sutradan. ali kako da se objasnim s njom kad ona zna samo jedno: da se plaši. sručio u svoju avliju. proći će to. koja je bila došla na obdanicu. o hramovima. A sa ocem nema razgovora. (Znači: komšinica se žalila!) "Ti si gimnazist. Hteo sam po svaku cenu da razgovaram sa drugovima o Cejlonu. u znak da me se odriče. kao da mu je pamet popila. nego je u mene ludo srce. ja sam za vreme časa šaputao o predelima dalekog nepoznatog ostrva. Profesor me je opomenuo da "ne brbljam kao baba". zahvaljujući panorami. Ova panorama. a ako sazna otac.. Smatrao sam da to dugujem velikom i sjajnom ostrvu Cejlonu. nisu oni krivi. ali kao čovek koji.poluglasno grdila. ako budem još i drzak. ali ja sam se. kao praška baruta. jednom bojažljivom Čehu. i nema smisla da radiš takve stvari. bojim. a kad doñe ponedeljak. Sve zbog panorame. on bi sve ostavio. koja mi je donosila časove velikih . i zelenim dolinama sa malo modrog mora u dnu vidika. ko roñenog brata. sestro – ali me briga pojede. Ja sam i nehotice čuo jedan deo toga razgovora. ne sačekavši kraj. evo i ona počinje da me posmatra oštrije i sudi strože.. šeta po najlepšim i najdaljim krajevima sveta. takav je bio: da mu navrh Trebevića pokažeš šarenu lažu. Kakav je to način: zavirivati u tuñe avlije? I kakvo je to tobožnje sunce. Cejlon je izgoreo sav odjednom. A ja sam seo.. Svi smo ga volili – pokoj mu duši! – i ja sam ga toliko puta svjetovala i korila. Očigledno da je panorama. Mlad je. Neobično se ponaša kod kuće i u školi. i kuću i posao. Drugu u klupi. Drug u klupi okrenuo je glavu od mene. oborenih očiju. on čuda čini dok ne stvori novac za ulaznicu. Tako je i svršio. Da. Ustao sam i. I. neveselim glasom opomenula da se ne penjem na ogradu i ne zavirujem u tuñe avlije. nego sam se. isterati iz razreda. kome sam tih dana sav pripadao. tupo i tvrdo procedio kroz stegnute zube da ja nisam baba i da ne dopuštam da me tako naziva. majka me je sniženim. Pa se bojim. a on meni kaže: "Nije to. glavnja po glavnja. kad njoj nestaju drva. pa to ti je!" I zaista. kaže.. slabije uči. Sve se bojim da se ne isturi na strica. dobro i odavno! Znam i majku kod koje se uvek moglo naći razumevanja i zaštite.

i trešte čineli divlje i nečuveno. pod nekim nemilim nebom. ja sam postao dužnik prema stvarnom svetu i krivac u životu u kom sam živeo. obnevideo od krvi što mi navire u glavu. na oštrom vetru. Danju mi ta strast donosi sitne sudare i neprijatnosti u dodiru sa ljudima. da muklo biju doboši. u sebi. sparne i sumračne od gustog lišća svih vrsta i veličina. Eto ti ga sad. šta znači peti se na tuñe kamare drva. A kad ponovo zaspim. ožive svi oni instrumenti ispred budističkog hrama i stanu da ječe dugačke drvene trube. a kad zaspim. Ali onaj glas s visina stao je. niko nije čuo. a šta u budnoj mašti. odjednom da se spušta i menja i pretvara u ljudsko gunñanje. desi se da me odmah zavedu nekud šumske staze na Cejlonu. Već tada. nagledaj ga se. Iz oblačnog neba dopire nejasno do mene tutnjava koju odmah. gubim se ceo u mirisnoj. sve žedniji. povijam se. jer dnevni doživljaji odreñuju prirodu i naših snova i naših nesanica. pod dodirom nevidljivih svirača. koja je potpuno ovladala mnome. studenu planinu. u tami. Zbog te strasti za svetom i životom sa slika. a izlazak nije dobar. Ali onda me obuzme druga. zveram po sobi u kojoj spavaju sa mnom i oba mlaña brata. Trgnem se i. začudo. Govori neki strašan i svečan glas: – Tvrdio si da voliš svet i nikad ti ga nije bilo dosta. Jedno je sigurno: da malo spavam. slušati taj glas neumitne osude. Kako da spavam kad preda mnom odjednom. boli nepomičaost na koju sam osuñen. Izdužen pojas mesečine na podu. Svuda oko mene beskrajan vidik od planina i otvorenih dolina sa rekama i naseljima. svi spavaju. ništa nije bilo. staračku džandrljivost. i vidi šta si voleo! Strašno je gledati svuda oko sebe mrko i hladno naličje sveta. kao i docnije u životu. stojim prikovan za jedno mesto.zadovoljstava. U potrazi za pićem i vlagom. uplašen. ja sam se gnevno pitao: otkud nam dolaze ti podmukli udarci u trenucima kad nam je najpotrebniji odmor i kad se najmanje možemo . uzbuñuju me ili muče prijatni ili teški snovi u vezi sa panoramom. imala i svoje naličje. Ali ima. Tako se bar kaže. Srce mi bije naglo. Ništa. izgleda. Gledam i osluškujem. jer ni sam ne znam tačno šta mi se od tog svega dešava u snu. Sad vidiš? Iz takvih snova budio sam se sa osećanjem silnog ogorčenja u sebi. – Eto. Na vrhu te planine. jer vodi na neku golu. Oni rumeni i beli cvetovi zakrčuju potpuno kamene stepenice. otvarala u meni vidike za koje nisam slutio da postoje i budila strasno i gordo divljenje veličini sveta. a ja sam bivam sve manji. tonem strmoglavce. noću razara san i odmor. nova vrsta straha: pretrnem od same pomisli na takvu avetinjsku muziku koju niko drugi ne čuje. Drhtim na vetru. Sve nejasno. Dugo bdim. u neku sipljivu. i sa užasom osećam da iz te slasti nema povratka. Strah me je od samoće. od koje se samo ja budim. Tišina. snalazeći se i gubeći naizmenice. a potpuno nemoćan protiv svemoći nepravde. prevodim. uvlačim se u njihove čaške kao pčela. izlaska. Dobro je. otužnoj mekoti prašnika i latica. i osećati se kao čovek koji je potpuno u pravu. sumračno i sleñeno.

A onda je. kao najobičniju baraku. To daje ljudima i stvarima izgled i značenje.je panorama u Sarajevu nerentabilna i zbog toga je ukida i prenosi u neki drugi grad u državi. Jedne drži u životu i podiže da se granaju i cvatu. dasku po dasku. Tog dana ja sam dugo i uzbuñeno šetao ispred panorame. i strašniji. I već sutradan sva moja pažnja bila je upućena na drugu stranu. To je ono što se zove – bankrot. sa svojim velikim svetlostima u dubokim senkama zauzimala dobar deo moga života i izgledala stvarna i trajna do neprolaznosti. umesto sa radostima i strepnjama koje mi je pružala panorama. Jednog dana nestalo je velikog natpisa na ulazu. A sad: sanduci. bacajući bojažljive poglede kroz otvorena vrata. pakovanje. i lako se podnose i ne traju dugo. Panorama sveta (raznolikog i bogatog sveta!) seli se kao sirotinjska porodica kojoj je gazda otkazao zbog neplaćanja kirije. To je stvarnost. a moje vreme odlazilo je na trčkaranje i dovijanje kako da doñem do novca potrebnog za ulaznicu. Dugo je tako "Panorama svijeta". To je činjenica. a to znači: i teške su i mnogobrojne. do kog se tako teško dolazi. ali presudno za čoveka i sve što je čovekovo. Onaj mršavi Austrijanac i debela žena sa kase. kao priviñenje. stajali su i hladnokrvno izdavali nareñenja. Sva prostorija bila je osvetljena. Neki ljudi su rasklapali drvenu zgradu panorame. U svemu što ljudi stvaraju i podižu kruži novac. Dobro. Kažu da su to naše dnevne zle misli i rñavi postupci koji nam se svete i kažnjavaju nas noću u teškim snovima. Nikad nisam mislio da bi mogla nestati ta panorama koja mi je izgledala trajna i stalna kao i svet koji ona prikazuje. To je pitanje novca. Sav sam se tresao od neke hladne drhtavice. Ali mene su takvi. i u toj stvarnosti živimo svi mi. a sve što sam mogao da saznam i shvatim svodilo se na ovo: veliko preduzeće u Beču. Moje misli ispunjavala je radoznalost za nov program. osećao sam da su me prevarili i pokrali. Sat-dva tvrdog spavanja ili zračak jutarnje svetlosti u stanju su da ih zbrišu sve. . Svuda je bila rasturena kudelja koja služi za pakovanje. i svemu odreñuje vek i trajanje. nepostojećim sabesednikom. nevidljivo kao krvotok u telu. i ono što sam oduvek smatrao najtužnijim u ljudskom životu – seoba. Vrata su bila širom otvorena. a druge napušta da se suše i propadaju kao usahlo drvo. hartije. Štrčale su električne žice. posle godinu dana otprilike. Sa tom činjenicom ja sam od sada živeo. uvidelo je da. ljudi koji su rukovali čudima i predelima sveta. odjednom iščezla. snovi budili i kad mi je bilo pet godina! Ko je dakle kriv za snove koji muče nevinu decu? I u snu sam ispaštao svoju čudnu ljubav za panoramu.braniti? I jednako drhteći od uzbuñenja. Ali sve su te dnevne i noćne muke i nezgode bile muke i nezgode dečačkih godina. objašnjavao sam se sa nevidljivim. bez traga. Nije to prvi put da se preda mnom otvara saznanje o strašnoj moći novca. recimo da je tako. koje raspolaže desetinama ovakvih panorama. Bio sam razočaran i uvreñen. Tražio sam bar objašnjenje neko.

lepotom i radošću? – Objašnjenja ni odgovora nema. Sve je to izgledalo neverovatno. mala starinska panorama radila je u jednom čoveku. Kad već gotovo nigde u svetu nije bilo takvih zabava. Već tada su ovakve panorame bile zastarele. sa iskustvima i putovanjima pitanje dobiva stotine novih vidova. panorama! Izneverila je i otišla. Kroz staklo toga izloga nazirala se lepo ureñena unutrašnjost. i naše misli i naši postupci – da je sve to vezano za neke daleke i neshvatljive zakone kruženja novca. Ne može se više verovati u stalnost sveta. Sve to nije moglo da utiče na mene. provoditi sate na njenim sedištima od crvenog pliša. ja sam se pitao da li neće i to nestati jednog dana kao čudom. Već odavno je u svetu gotovo nestalo takvih panorama. Mučenje je bilo odsada proći ulicom u kojoj je nekada radila panorama. ali ja sam sada nalazio neko divlje uživanje da to ponavljam i da sam sebe nagonim da verujem u to: da su i svet i slika sveta. na raznim mestima. Ali mladost nalazi snage i vremena za sve. i otvoren veliki izlog sa elegantnim muškim košuljama. Ja sam svoju panoramu sveta nosio u sebi. a zatim je ponovo otvorena. Pa je i to prošlo. njih ne zbunjuje i ne plaši. Učinjena je proba sa Sarajevom kao zaostalim i zabačenim mestom u kom. ima još naivnih gledalaca. a mene ostavila razočarana i sama. A činjenica da za većinu tih pitanja ne nalaze rešenja. Odavno sam ja saznao celu istinu o panorami svojih dečačkih godina.sa svim onim što jesmo i što mislimo da smo. potiskivale su ih druge savremenije zabave i razonode. – Šta je svet. grozno i neizdržljivo. zakonima koje je ne poznajem. Godine prolaze. i nastupile zrele godine u kojima čoveku izgleda da život stoji negde izmeñu rasta i opadanja. Sve. po istim zakonima po kojima je nestala i panorama. Da. Otišla. a preda mnom bi stale sporo da promiču slike sveta u neiscrpnoj . ili ih nalaze više ali protivrečnih. pa ipak ostaje bez rešenja. ali ih naslućujem svuda oko sebe. Gledajući lakirane tezge i rafove sa finom robom. u novcu i računu. dešavalo mi se da se odjednom nañem na niskom sedištu bez naslona. a šta slika sveta sa svojim bogatstvom. ali i taj pokušaj je propao. da ih opet negde rasprostre pred nekim koji će. Mladići u tim godinama ne beže od pitanja. poverovavši u njenu stvarnost i okrenuvši leña svom životu. i naša najveća zadovoljstva i najteža stradanja. Velika radnja ostala je jedno vreme zatvorena. možda. Na njoj je osvanula firma: "Levi i drug – Pomodna radnja muškog rublja". oni ih gomilaju sa strašću i mere snagu i oštre um na njima. i odnela u grubim sanducima svoja sunca i mora i zemna bogatstva. jer mlad čovek ne vidi kraja ni svojoj snazi ni svom vremenu. U razno doba dana i noći. prebojena i doterana. i propadale u većim gradovima. stvarni svet sa živim ljudima i njihovim meñusobnim odnosima izraženim u imanju i sili i vlasti. sa pitanjem koje se ne može rešiti a ne da se otkloniti. čarapama i naramenicama.

kao i u tišinama mojih samoća. Student tehnike. Ona nije umela više da okrene lice od te jedne smrti koju je videla izbliza. posle muževljeve smrti. visoke kao u gazele. primetno. inženjer. mladu devojku bez imetka. U buci krupnih ili beznačajnih životnih dogañaja. njena zdrava lepota se rušila sa svakim danom. Stasala je. i bila i sama osuñena na smrt. Takva žena se ugasi u suzama. Panorama ih je pratila uvek i svuda u njihovom kretanju po svetu i u svim promenama njihovog života. Majka nije više ona visoka i snažna žena iz parka.raznolikosti i beskrajnim nizovima. Rasla su drveta u lepom parku u Rio de Žaneiru. a umesto toga devojka je istim perom napisala roñacima telegram. zauvek. A zatim se nastavlja i život i dnevnik. puna snage koja sa svakim danom raste. tanko zujanje jednostavnog mehanizma koji te slike okreće. Odavno ona ne trči za obručem. a naročito po njenim očima. stručnjak za ispitivanje materijala. To je bio izuzetan i potresan slučaj žene u kojoj udovička tuga ne zaceli i ne proñe s vremenom. Alfredo. zrelo doba. Margarita. kojih je bilo suviše. sve do onog dana kad je prvi put dnevnik ostao bez ijedne reči. tolike stvarne sreće i potrese. U Parizu je živeo i studirao njen drug iz detinjstva. Sada. svako po svojim zakonima. bez roditelja i jačih rodbinskih veza. Te oči su kružile po predmetima i ljudima. kao i oni. Žena je venula i opadala kao da tone u zemlju. njene noge. Sve se to zna iz njenog dnevnika koji je vodila do svoje četrnaeste godine. i nemirnih pitanja: šta da se radi sa tom snagom i tom radošću. Za to vreme nju je samo jedan interes vezivao za život. svega dve-tri godine stariji od nje. Da je uda i obezbedi od nezgoda i udaraca koji u ovom gradu očekuju lepu. Margarita se odupirala. svima isti: "Danas tata umro. Udovica je živela godinu i osam meseci posle muža." Tu zapinje njen dnevnik i lomi se njen život. bez iskustva. ali je bilo jasno da ne vide ono što gledaju. Za nekoliko meseci. nego su uprte u nešto što se živom čoveku ne otkriva a što je postalo njihov jedini vidik. Tu su i dalje živeli predeli i likovi iz one male sarajevske panorame u kojoj sam prvi put osetio neugasivu ljubav za široki svet. prekrila je suknja do ispod kolena. kao što obično biva. to je bila briga kako da uda i zbrine ćerku jedinicu. nije imao vlasti nad tim svetom. Sve donedavno je bila i ostala takva. To se videlo po svemu. izgubljena i odjednom malko razroka pogleda. i nailazile prve godine starosti. ja sam živeo sa ljudima. nekad malo bolje nekad mnogo gore. njegovi ljudi živeli i starili. Uporedo je živeo. kojih je bilo mnogo. Zaborav koji je brisao tolika živa lica i predele. i radosti koja još nema imena. nego se ustali i pokida sva najfinija tkiva njene iznutrice. s vremena na vreme javilo bi se ono staro. Njegova godišnja doba su dolazila i odlazila. Prolazilo je vreme: mladost. rastao i dozrevao svet iz panorame. a uporedo sa njima i devojčica Margarita. Uvek je . bez vidnih poremećaja i promena.

U njenom govoru. na samom ulazu u taj isti park. Tako je. ma koliko naprezao sećanje. Pričala je o svom bolovanju i oporavku. svaki put sa čudnim zastajanjem pre prvog i iza poslednjeg sloga. jednog dana kad je panorama (u meni) stala opet da se okreće. ograñena stankom i tišinom. koja je imala nekoliko velikih robnih kuća u glavnom gradu i po zemlji. Margarita se udala za krupnog. A ovde se našla devojci izvanredno dobra prilika. i pristala. kao što ñaci izgovaraju istorijska imena na ispitu. pretenciozne kapije od livenog gvozda. možda upravo zbog toga. i po svojoj ćudi donela glavni grad Brazilije. tvrd blesak u njenim očima. Panorama teško dopire svojom svetlošću u porodični život ljudi kao što su Saoresi. to se videlo i ispod pudera i ruža. smanjena. Sad se sprema da ide na odmor i oporavak. Tek posle nepunu godinu dana ja sam ugledao "devojčicu iz parka". i svi imaju mnogo dece. sada da se vrati. Svi su krupni. kao što se priča deci koja ne mogu sve da razumeju i ne treba sve da znaju. Slab osmejak pokazivao je beskrvno meso oko savršenih zuba. i svi liče jedno na drugo po naravi i po izgledu. Bilo je sunačno podne. najposle. Kada? Gde? To zavisi od Augustina i njegovih poslova. Ali on nije nameravao. Meñu njima se izgubila Margarita kao u vašarskoj vrevi. Margarita je izgledala sitna. rumenog i veselog momka. kad vreme za udaju doñe. (Izgovorila je ime jednog ginekologa). nije mogao. grlati i preduzimljivi. (Augustino je muž. ali nekako s visoka i sasvim uopšteno. Čim je svršeno venčanje.) Bila je bleda. To je mnogobrojna i bogata porodica. Devojački dnevnik nije nastavljen.verovala da će se. devojka je strepela od pomisli da bi mogla ostati sama. napuštajući me kao što bi sve na svetu . Zato se sećam da sam u njenom glasu naslutio prizvuk nehotične gorčine i sagledao nov. Pisma s one strane okeana nisu davala dovoljno nade ni podrške. Margarita je i dalje govorila mirno i stvarno. Majka je navaljivala. člana firme "Braća Soares". eto" – mislio sam ja. bio kratak i običan. udati za njega. Pored ogromne. Sve je to poudavano i poženjeno. i da s te strane ne treba ništa očekivati. "Eto šta biva od lepe dece iz parka. tako brza da njene ruke nisam mogao posle da se setim. zbunjena pogrebnom atmosferom u kući. sa kojim su je vezivale samo slabe i retke niti. Ona je to ime izgovorila nekoliko puta. popustila. majka se brzo i lako rastala sa životom. do bola stvarno. Potresena silnom žalošću za ocem. Dopisivali su se. Po nju su došla kola pred veliku kapiju parka i ona se brzo oprostila. od osmoro braće i tri sestre. ali naš razgovor je. Oboje smo se obradovali tome viñenju. čitava dinastija. koji je zaista ličio na dobro naučenu lekciju. ponavljala se reč "Augustino". tvrdeći da onaj u Parizu ne studira nego kapom vetar goni (takav je!). a ona je ipak uvijala oko sebe retko i skupoceno krzno. Rekla je da je tek pre dva dana napustila kliniku čuvenog profesora. Izmenjali smo blede osmehe i brza rukovanja pri rastanku. a grlo mi se sušilo i stezalo.

pa je tako i sada zaključeno u velikom porodičnom veću Soaresa da putuje Augustino.. ko bi rekao. i seli su na stolice od pletene slame pred jednom velikom kafanom. brzo su rasla. ali ni milosrña ni prema sebi ni prema drugima. sa svake izgovorene reči. Čovek koji nije hteo da se vrati u svoju zemlju. – Tako. posle onog pobačaja u prvoj godini braka. kukovi. zar i ovo može da bude? Isti je i izmenjen je. i još više na grudima. Taj čvrsti. svaka reč znači samo ono što bi značila u ustima svakog mog zemljaka. Dnevnik je nastavljen. oni nisu ni čuli jedno drugo. koje je nekad bilo tako bledo. sprečavale su ih da kažu ono što ne misle. To je bio manje-više ustaljen običaj u porodici da se posle pet godina braka u kom ima zdrave dece. Njihove misli. Eto šta biva od lepih. oporavila. i sve se svodilo na beznačajne i prazne reči. a kao nagrada supružnicima dolazilo je tradicionalno putovanje u Pariz i Rim. kao kuhinjski nož što se istanji od duge upotrebe. Ali najveća promena je u govoru. molim te.. i poroñaji. koje nisu mogle biti izrečene. pa stane. odmah ispod grla. prišli su jedno drugom kao da su se juče dogovorili da se ovde nañu. ojačala i razvedrila. – Eto. želeći zdravlje celom svetu da bi u njemu tako i Margarita bila zdrava. a zatim Rim. Tako su u svoje vreme putovala sva starija braća. kada je trebalo. I gledali su se prirodno i mirno. prirodno i mirno kao da su stigli kući. Ja sam otišao dalje. sa decom i poslugom. ne znači mnogo. potpuno i zauvek. Misleći svako svoju misao. Plane. Jednog dana Margarita je izišla sama na Ghamps Elvsees da kupi neke sitnice. ali razgovor nije mogao da se razvije. Hteli su da tako i razgovaraju. U Parizu su odseli u velikom hotelu u Avenue Matignon i živeli kao i svi njihovi zemljaci kad doñu u Pariz. živ i smeo. Zatim je za dve godine rodila dvoje dece. kao mnoge južnoameričke imućne porodice. Zdrava i lepa deca. tako. mladi par je krenuo da poseti Pariz. pa se ugasi.. To su godine bračnog života. Za ovih sedam-osam godina on se sav izoštrio i profinio. sina i ćerku. Krenuli su na četvoromesečni put i to. Sve je otkriveno i dešifrovano. Slučaj je hteo da je već na prvom koraku srela Alfreda. Iz njega se vidi da se Margarita.napustila da se vrati svojoj kući i svome mužu. suvi stisak ruke i taj pogled.. Kada se navršilo pet godina braka. ali i bez oklevanja i kolebanja. poteče. – Gle. ta veza smatra uspelom i utvrñenom." . On je mislio: "Gle. pešice. Kao da je neki veo skinut sa njenog glasa. Bez iznenañenja i usklika. Kao da su nekom naročitom operacijom izvukli iz njega sve veselje i svu dobrotu njegove mladosti. To jest. Prolazile su opet godine. i koji se nikad neće ni vratiti u nju. pokazuju da je ovo čovek koji nema iluzija. prsa! Malo rumenila na licu. tajanstvenih devojaka!" A ona je mislila: "Bože. i to izmenjen u osnovu.

javi se. (Zar je toliko godina prošlo?) Zamenjuje majku i sa . Njena ćerka. Tako mi se posle mnogo vremena. Zbog toga je sada kivan na sve i na samog sebe. umesto glasova sa pozornice. On će se javiti telefonom. Augustino. govorila o svom mužu i svojoj porodici. Nikad u životu nije dospeo u ovakav položaj: da ne ume da nañe pravu reč. To je bilo poslednje što je zapisano u Margaritin dnevnik. tek što je pošla u treći razred osnovne škole. praveći se da ne primećuje ništa. u koji ljudski pogled sa strane nije dopirao i pred kojim se nemoćno. ali kad se već ne mogu izbeći. vremena koje znači naš život. Margaritin dnevnik. valjda zauvek. tanka. I. Uveravali su jedno drugo da svakako treba još da se vide. Život bi bio lakši i lepši kad bi bilo manje izlišnih susreta. svakako! A oboje je osećalo da to znači: nikad i nikako. U mom sluhu. I pred mojim očima iskrsne neki isečak već zaboravljenog života dalekih zemalja. Kratkim opisom toga boravka u Parizu i povratka u Rio završavao se. iako čini sve što može da se to ne primeti. A žena je. Jako sunce. u kome je ostalo još dve trećine neispisanih stranica. izgovarajući često muževljevo ime i uvek nekako izdvojeno. izjavila je svečano da je počela da vodi svoj dnevnik. Posle toga oko nje se potpuno i zauvek zatvorio krug Soaresa. puna i krotka. Dešavalo mi se da. plava. fina škripa sa kojom se okreće vasioni svet u panorami. Miris cveća. i tako održavaju njegovu neprolaznost. Ljudski žagor u kom glasovi žena nadvisuju muške kao cvrkutanje i kliktanje ptica. samo se ljudi menjaju i smenjuju. žena je još zapisala svoje čuñenje kako deca brzo rastu i sazrevaju. zaustavljalo i oko moje panorame. ponovo ukazao onaj cvetni trg iz Rio de Žaneira. Kraj toga razgovora značio je osloboñenje za oboje..... Za nekadašnjom tezgom lepe Nine sad je druga devojka. a ispred mene niče drvena panorama sa svoja dva oka. i stoga je bio nešto življi i radosniji. treba ih koliko je mogućno skratiti. Svežina vode na kamenim pločama. mudra i slabunjava devojčica. putovanja i vidike mog sopstvenog života. sa stankom ispred prvog i iza poslednjeg sloga. odjednom osetim kako se fotelja poda mnom pretvara u nisku stolicu bez naslona. probijajući se kroz sve promene. negde u dnu. će se radovati. Čovek je postajao krt i pomalo ciničan. nastojati da se ne ponove i – što pre zaboraviti. Njena ćerka.Razgovor koji je tekao uporedo sa tim mislima bio je mučan za oboje. Svakako. jer to čine sva izuzetna ljudska stvorenja. sedeći u pozorištu i gledajući neki komad bez značaja. Ali zato su druge slike iz panorame mojih dečačkih godina ostale i dalje žive i javljale se s vremena na vreme. Na četrdeset osmoj strani dnevnika. koje sam gledao na slici u detinjstvu. Vidim da tolike godine nisu ništa izmenile na ovom trgu.

kao da ih je dotle krila. Ali već posle nekoliko godina opet je neumorno okretanje panorame. Prilazi joj unuka. eto. A zatim dodaje tiše: – I nalik je na mene! Kad mi je predala ruže. – Nina. dušo. bile su mrke. vama na službi! – Ona je prvo dete i dali su joj bakino ime – upada starica veselo. Izgledalo je da je potonula nepovratno u zaborav. devojčica je podigla pogled i ja sam ugledao njene oči. deca imaju svoje sudbine. muti inače skladan brak. oborena pogleda. – Dok to govori. "Posluži. da utoliko više treba žaliti ovakve izuzetne slučajeve. Nina. Pitam je kako ide posao. šta je sa njenom plavom ćerkom. Ona i muž su dobro. On je baštovan. mlade i čedne. Razgovaram sa Ninom. ali već sa slabim nagoveštajem dalekih vidika i morske pučine. Sinovi se razišli. Nina i njena unuka. Muž joj je vredan zanatlija i lepo zarañuje. . ono nekadašnje prostranstvo mora i daljina odselilo se nekud iz njih. a sa njom i jedno iznenañenje. Jedan je čak u vojsci. Dobra deca. Kraj tezge vedra i nasmejana starica. svi su nekako otišli daleko.istim pokretima i rečima prodaje cveće. a ona je miluje po kosi. šta ćete.) To im. Ova je najstarija. (Pokazuje na devojčicu i nastavlja priču o ćerci. glatko pričešljane kose od koje odudaraju crne žive oči u rumenom licu. Čudo je kako ljudi sami sebi kvare život. To je prava bolest. gospodina!" Mala se propinje na prste i. Priča mi živo i prirodno. i to odjednom. koje takoñe izgleda isto kao i ono nekadašnje. Imaju već troje dece. Zbog toga i ona u ovim godinama mora da stoji za tezgom. – Kako se zoveš? – upitao sam devojčiču. Teškoće su kod mladosti. Ćerka jedinica je jedno vreme radila ovde na trgu i bila dobra zamena majci. Kraj nje lepa devojčica od sedam ili osam godina. Imaju tri sina i tu jednu ćerku. Pa je i ta nenadno oživela slika nestala pod redovnim tokom dana i života koji zovemo pravim. jer zet neće da čuje da njegova žena bar ponekad iziñe na trg i da je zameni. široko srezane. neznatnim povodom i bez ikakve veze sa onim što se tada dešavalo u meni i oko mene. i još radi. Sa starima je uvek sve dobro i lako. ali ludo ljubomoran. a iz njenog govora izlazi da je život lep i dobar. donelo sliku trga sa cvećem. Ona se smeje sa nekim prirodnim i lepim snebivanjem. Za njih je lako. i to se dobrovoljno angažovao na više godina. kako je služi zdravlje. Kažem kako je dobro pamtim za ovom istom tezgom u "našoj" mladosti. a onda se udala. njene su oči nasmejane i krotke. gospodine! Sve to kazuje Nina bez gorčine. ali. Tako u prirodi sve što je mlado i nezrelo sa dirljivim uporstvom oponaša sve što je jače i starije. sveže i bleštavo od rosnih kapljica. još nevešto ali sa Iljupkošću vadi ruže. da sve zajedno treba snositi i popravljati kako se najbolje može. posve seda.

I druge slike iz panorame moga detinjstva iskrsavale su i iskrsavaju i danas preda mnom. ali onda sam samo muklo ponovio: "Zbogom. isprekidano uzdasima. reñe ili češće. Proletnji vetar nosi njihove belepa huljice kao lak i topao sneg. po još svežem sećanju. Samo to nisu više oni dečački razgovori o sanjanim pustolovinama – i dramama koje bi mogle biti. a ponekad predeli ili stvari. Ta reka ljudi koji se nekom mole. ja mu pričam sve ono što sam. u ratu i u miru. on je sav pozeleno i tom mimikrijom se posve izjednačio sa sivim kamenom i travom svoga ležišta. ostavljajući dugo sećanje i dubok trag istinskih doživljaja. čas je jača čas tanja. kao ni stepeništu koje mom kratkom vidu izgleda kao beskonačna traka. sa tim starinskim topom ja ponekad vodim duge razgovore koji su otpočeli davno. Nina! – rekao sam veselo. a uvek neočekivano. polagano sabirem misli i u noćnoj tišini gradim sebi drugu. Dešava se i sada da me iz sna trgnu isti oni zvuči drvenih duvačkih instrumenata i malih doboša. izgleda da je ista ona. – Zbogom. u sarajevskoj panorami. i lebde koji trenutak pred mojim očima. dostojniju sliku sveta i ljudskog puta u njemu.Segnuo sam rukom u džep. usred Srema. ali onaj nemerljivi trenutak iz snova. i zaglušuju ljudsku misao u zametku. koje obećava raj. osloboñeno za trenutak nužde da večito bude i ostane ono što je. grad na ušću velike . zasipa ceo kraj i stakla na našim kolima. Nina!". S godinama. Razbuñen tom vrevom i piskom i tom neutešnom slikom. pamti i zna mnogo štošta o topovima i njihovim nedelima. a ipak. Valjda stoga što. iako je od onda jedan naraštaj smenio drugi. ovako star i napušten. našao novac – ovog puta odmah! – i predao ga devojčiči. Živa sećanja i teške misli javljale su se u meni kad bi se pojavila slika one stare tvrñave na morskoj obali. Kao starom poznaniku. video i osetio i shvatio u dodiru sa topovima našeg vremena i sa onima koji ih izrañuju. kao inženjer i stručnjak. Eto. manje ili više jasno. a zatim iščezavaju. vedrije i utešnije slike kojima me moja panorama daruje i ohrabruje. usavršavaju i daju ljudima da ih upotrebe protiv ljudi. I masa pobožnih poklonika što gamiže uz kameno stepenište. To su ponekad živi ljudi. Sad izgleda kao ogroman tropski gušter koji se pritajio. Ni oni hramovi na Cejlonu nisu potpuno potonuli u zaboravu. u stvari i nije više top. obuhvatajući tim rečima i baku i unuku. A sa njim se može o tom razgovarati kao sa živim bićem. ali ne mogu da joj sagledam kraja. Sve oko nas postaje lako i nestvarno. A dešava se da iskrsnu i druge. koji prate molitveno mrmljanje. Vozim se umerenom brzinom kroz ozelenelu aleju pravih i visokih topola. Tada se odjednom prosu ispred mene Lisabon. isluženog bastiona i odbrambenog topa na njoj. i već zaustio da joj kažem da bude i ostane lepa.

Ništa tu ne treba pouzdano očekivati. ali ja ih ipak ne napuštam. lako odevene i preplanule. Nose ulov ribe koju su njihovi očevi. i ostaću to doveka. Poneka od topola još je ribarka. a nikad se više nije gasila ni smanjivala. poneka je to samo još do struka. onakav kakvog sam ga video nekad u panorami moga detinjskog sveta: sa nečim bujnim. pod proletnjim suncem. dok sam u onoj zatvorenoj i poluosvetljenoj prostoriji gledao slike gradova i predela. kao da im to pomaže da održe ravnotežu izmeñu svoga tela. hoda i tereta na glavi. sazrevala. čini mi se. topole strelovitom brzinom zbacuju lik lisabonskih ribarki. a odatle naviše već je bujna krošnja. braća i muževi dovezli u crnim barkama. malo mi je krivo i nezgodno. Bila je skupa i teška ta strast. život sa svojim ploñenjem. Kamenitom obalom starog pristaništa. jer slike sveta koje sam video ili naslutio ne . nameće im tako pravo i dostojanstveno držanje. da izgledaju kao ciprese i topole u hodu. Zato i ja ukorak stupam uporedo sa njima. jer mi je lakše podnositi njihov vedri podsmeh nego se odvojiti od njih. sa širokim plitkim korpama na glavi kao egzotičnim šeširima. oko koje još trepti poslednji zvuk ribarske pesme na stranom jeziku. nego opet aleja svojim belim pahuljicama. ja sam njen dužnik. Tek što sam to pomislio. stupa sa njima. Oko njih zvučni talasi njihovog smeha i razgovora. Sve mi se čini da se podmiguju i smeju malo i na moj račun. a neke nose plitku drvenu obuću. Oko mene je samo zeleni drvored topola. a teret na glavi. Traju dugo u meni. luckastim i ponesenim u arhitekturi palata i crkava. nego najboljim delom sebe. isto osećanje imao sam. ali samo magnovenje jedno u drvoredu kroz koji se vozimo. ne zasipaju me više one svojim mekim sjajnim smehom. Pa ipak. Neke su malko izdvojene iz grupe. hranom i ljubavlju.reke u beskonačni okean. koje obilno rasipaju svoje pahuljasto. Takvi prizori traju dugo. i postaju opet ono što su – zatalasana lisnata drveta na proletnjem suncu. isto kao onda. i predaju ga vetru i slučaju. Ali već idućeg trena sve su topole preobražene i vraćene u svoj lik. a već. nekad kao dečak u panorami i. vrstu nanula koje u živom ritmu njihovog hoda biju o kamene ploče i odjekuju kao vesele kastanjete. ili ove ili neke druge. svaka za sebe. Nigde više Lisabona ni njegovih žena. One su u većini mlade i vitke. sećam se. Neke su bose. Jedna za drugom. ne više niklenim groševima. Tako se munjevito javljaju i munjevito nestaju ovakve slike sveta iz moje panorame. Sav život ljudski. a svemu se može nadati. Takva je ta ljubav koja je u meni planula nekad. evo. bledi i nestaje povorka ribarskih žena. lakokrilo seme. ali ja sam je plaćao radosno i neštedimice. lovom. i pevaju tiho. koji svaka od njih pravilno rasporeñuje na sve delove svoga tela. nego je sa mnom zajedno rasla. rastom i starenjem. Ali javiće se možda opet. idu u grupama ribarske žene i devojke. ne gubeći s godinama snagu ni sjaj. gledaju pravo preda se. ali sa nečim ljudskim i plemenitim u grañi i rasporedu svojih živih i dostojanstvenih naselja.

Idući iz škole. Takvo rešenje učinilo mi se isuviše lepo i povoljno. Sve je to u vezi sa snom koji sam usnio minule noći. ali mi se činilo da je nemogućno da neće iskoristiti sreću koja im se pruža. Sve zajedno: podiže se cirkus. kako predano. Na samom početku te školske godine. kad sam stupio u treći razred osnovne škole. Ali uporedo sa danom. i dokazuju mi uvek ponovo da lutajući godinama svetom nisam uludo snagu gubio. A ipak su me poveli. One me nose i podižu. i teška tišina prohladne palanačke noći. u našoj kući počeo je razgovor o tome da li treba ići na prvu predstavu toga cirkusa. i vezuju za život. da neću zaplakati ni pokazati koliko mi je teško. posluju oko tih stvari. koji je jačao dole nad gradom i ovde oko mene. Nisam razumeo sve što su moji roditelji govorili. .mogu biti nikad dovoljno plaćene. ogorčenje sam zaboravio. i kako u tom radu svaka od njih dobija svoje mesto. i da li treba povesti i mene. prilično je odmakao. zadivljeni poklici. bezrazložni veliki zanos i isto takva i tolika potištenost. a niko nije naišao ispod otvorenih prozora ni dozvao me. Unapred sam znao da ću i ovog puta savladati ogorčenje. izazvano noćašnjim snom. miris smrčeve strugotine. CIRKUS Dan. i odmah ga zaboravio. Uostalom. stigla je u naš grad uzbudljiva novina. Još pre nego što je dovršena velika šatra od sivog platna. I unapred sam osećao uskus uzdržanih suza i čamotinju večeri u kojoj ću ostati sa baba-Smiljanom da "čuvam kuću". Na prostranoj površini Velikog pijaca počeli su jednog dana da slažu neke grede i letve i da gomilaju sanduke. šarenilo i zvuči cirkusa. konjski topot. raslo je. očigledno s nekim planom. Tu sam osetio da me stalno prati neko daleko i nejasno sećanje: mnogo tame i mnogo jarke svetlosti. niti je zazvonilo zvonce na kapiji mog dvorišta. bubnjevi. Obradovao sam se tom zatišju kao zasluženom odmoru i neočekivanom poklonu. dah. svoj nov izgled i time objašnjenje i opravdanje. Suze su nestale negde u meni. Manje je bilo izgleda da će povesti i mene. trube. i da će mi zbog toga biti teže. pa prema tome neverovatno i nedostižno. još protkan maglom. Čarolija je već počela. mi smo se zaustavljali i posmatrali zaposlene ljude. zgušnjavalo se i dobijalo sve nove i sve jasnije crte i to moje sećanje na dogañaj iz detinjstva. ono se svekoliko pretvorilo u radost. strance i domaće. Odmah posle doručka izišao sam i ispeo se stepenicama koje vode u strmu baštu iznad kuće da prošetam i udahnem vazduha.

Poslednja slika . upravljao celom igrom. Nemirna srca i pritajena daha ušao sam sa svojima u cirkus koji je bio jarko osvetljen. Javljalo se. svečano obuklo. u sebi. sa nabeljenim licima iz kojih su sjale ljudske i ljudski umne i tužne oči. Vitlajući dugačkim bičem u ruci. "To je. odavno očekivao. Čudo je već osvajalo moja čula. A to je bio tek uvod u pravu veliku igru. i odmah ih gubio iz vida i zaboravljao kao poslednje ostatke života koji smo ostavili iza sebe i koji sad sve više bledi i nestaje. Preda mnom se kao svetlo. Izdaleka se videlo da je Veliki pijac osvetljen. izgleda. a koji sam. zasenila su sve što je dotle za mene značilo svet. propinjali se ili padali na kolena na pucanj biča. a kad bi njihova vratolomna smelost došla do vrhunca. kad se inače redovno pregledaju prozori i zaključavaju i kućna i avlijska vrata. Nekoliko redova sedišta od neoblanjanih smrčevih dasaka sačinjavali su pravilan krug oko cirkuske arene posute debelim slojem meke i žućkaste strugotine. kao neko više biće. Jednolični život koji sam toliko mrzeo. upravo ono što mi je u čestim časovima dečačke potištenosti toliko nedostajalo. uz smeh i radosno ptičije kliktanje. Ufitiljeni brkovi na nepomičnom licu.Sve je bilo izmenjeno. jedini dostojan da se nazove tim imenom. Iznad ulaska u šatru podrhtavalo je široko obasjano platno na kome je pisalo crvenim slovima: "Cirkus Veler". U arenu su. Grunula je muzika od limenih instrumenata i bubnjeva. Ova dva smešna čoveka u šarenim odelima. Igra je počinjala da se razvija. nesvesno. sav je preplavljen uzbuñenjem. šareno i nemirno platno razvijao neki život kakav nisam mogao slutiti da postoji. Za klovnovima došla su dvojica artista na trapezu. izdvojenu slast svaki trenutak vremena koje je brzo prolazilo i svaku pojedinost prizora koji su se preda mnom odigravali. Kroz vrelu maglu ukazivala su mi se meñu gledaocima poznata lica naših grañana. to je to!" – govorio sam sâm sebi i uživao kao zasebnu. a ja sam se u čudu pitao otkud oni tu. – Aaah! Zatim su došle vežbe sa dresiranim konjima. Spuštala se noć. poneka žena u publici prekrila bi oči rukama i njen ustrašen. on je mirno i nadmoćno. a u džepovima sam grčevito stiskao hladne prste. Ugojeni i sjajno timareni belci i vranci obilazili su uokrug. i na isti takav znak odlazili iz arene. sporazumevali su se samo mimikom i dovijali se kako da jedan drugog nadmudri i što bolje nasamari. Sa strane je stajao direktor cirkusa u jahaćem odelu. Trčali su. na nogama visoke čizme tesnih sara. Njihovi zamasi i skokovi izazivali su divljenje. a meni je izgledalo kao da sviće. preskakali jedan drugog. preturali se. a u toj svetlosti kretali su se ili stajali ljudski likovi kao crne siluete. upala dva klovna. Ranije se večeralo. Osećao sam kako mi se lice žari i oči plamte. a uzbuñenje – to je za mene pravi oblik života. Iz kuće smo izišli sa prvim mrakom. na glavi cilindar. prigušen povik odjeknuo bi cirkusom.

mašući levom. slobodnom rukom i svojim suncobranom. slobodnija od ptice i lakša od leptira s jednog kraja širokog vidika na drugi. a on je tada. Ne oklevaju. Ne lažu. idemo u susret i mi. Nekoliko puta se zahinjala i zastala kao da će pasti. Direktor joj je pri tom pomagao ceremonioznim pokretima. nežnija i na izgled slabija od one jahačice. žena se na pucanj biča vinula i ispela jahaču na ramena. očigledno velikim naporom. U desnoj ruci držala je laki kineski suncobran. samo sa kratkom pelerinom od modre svile. ispravio i naoko lakim pokretom stao vrancu na sapi. na srednjem je stajao snažni jahač sa pobedničkim izrazom lica. a devojka na njoj prelazila je lebdeći. s jednog kraja na drugi. lebde ili lete iznad svega toga. sa posve kratkom zelenom suknjicom. ne greše. Na licu joj je stalno lebdeo lak i bezbrižan osmejak. bacajući kopitama strugotinu po prvim redovima gledalaca. Najpre se kretala oprezno i sporo. A kad je stigla na kraj žice. Govore pokretima. ali njeno telo je bilo savršeno vajano. tri konja su jurila. uspravna i sjajna žena u trikou boje tela. Srećni su. pridržavajući samo prstima leve ruke ženu koja mu je stajala na ramenima. dok je za njom vijorila njena modra pelerina. jer im to nije potrebno. vratila se krećući se već lakše i sigurnije. jako nabranom oko kukova. Život kojim smo do sada . Preskaču. Nisu im potrebne reči ni objašnjenja. vezanom oko vrata. Na vrancu bez obeležja i svetle pege. kao da već pada. ali se krajnjim naporom. zajedno sa svojim skupocenim osmejkom. ipak održala i produžila da klizi po žici. Ti ljudi u svojim običnim radnim odelima izgledali su kao zalutali ovamo iz onog davno nestalog sveta u kome sam i ja nekad živeo. to mogu. Čista i kao bestelesna.izazvala je oduševljenje i burno odobravanje gledalaca. zvezda a ne žena. Pripijeni jedan uz drugog. Okrenuli su leña onom što se tamo napolju zove život. ne dosañuju se kao mi. činilo mi se. a iza njega nabeljena i narumenjena žena u svetlom trikou. kao naga. zavaravši oči gledalaca. Na žicu se ispela naročitim stepenicama mlada igračica iz Mañarske po imenu Etelka. a na njegovim ramenima. u trikou od crne svile. Takvoj sreći. Pošto su nekoliko puta učinili krug. U pouzdanju i izvesnosti se kreću i žive. Znaju šta hoće. Izgledalo mi je da čudu i lepoti nema kraja. prostrli šaren ćilim i stali da zatežu žicu iznad arene. Izgledalo je neverovatno da će preći preko te žice. koji je trčao izmeñu dva belca niža od njega. To za mene više nije bio cirkus! Ta žica je bila razapeta od planine do planine. jahao je snažan i plećat jahač u raskošnom kostimu. da ti ljudi sve mogu i ostvaruju sve što zamisle. dok joj je žut jelek stezao struk i slabo prikrivao grudi. i ne dopuštaju nikom i ničem u sebi ni oko sebe da slaže ili izneveri. Posle toga veličanstvenog prizora izišli su radnici. Ne znaju za nesporazume i nedoumice. polako i oprezno počeo da se diže. a što hoće. ali samo zbog savršenijeg i lepšeg života. Meni se u tim trenucima srce od uzbuñenja pelo u grlo. Bila je sitna. Već idućeg trenutka on se. iznad nekog proletnjeg predela.

Izgledalo je da mi se svi smeju. Svet se razilazio. Ali upravo tada kad sam hteo da se osmehnem tome trenutku u susret. Bolno otrežnjen. u arenu su upali klovnovi i preturali se i okretali na rukama kao živi točkovi. koje je ličilo na živ san pod suncem vedrog jutra i dobijalo sve jasnije konture. bio sam zaboravio sve drugo oko sebe. Igra će odsad biti smisao i sadržina života. savlañujem kao igrajući se prostranstva. kraj. da i nemam nikog svog. Iz tog sećanja. konji su rzali. Svi ćemo živeti i kretati se tako i izvoditi slične i još veće podvige. Stiskao sam zube i nastojao da zadržim suze teškog razočaranja koje me je ispunilo svega. skliznula u naručje svom direktoru. u publici je zavladao radostan žagor. Ušli su i ostali izvoñači programa. a zatim. drugo za drugu ruku. Na izlazu sam se još jednom okrenuo i video kako radnici savijaju šareni cirkuski ćilim. jedno za jednu. Krut i zanemeo od tih otkrića. a smelost i lepota njegovi redovni zakoni. i potpuno i zauvek potisnut. Dole na kapiji neko je jako . klanjali su se i dobacivali poljupce publici. držeći se obema rukama za dasku na kojoj sam sedeo. direktor pucketao bičem. srećan što me ljudi gledaju i što mi se dive. Kraj! Savijaju ćilim – sve je gotovo! Kraj! Napolju je bilo mračnije i hladno. Prva pomisao da bi to moglo nagoveštavati kraj ove igre. radosno i lako. pa strah. ne samo svoje sugrañane nego i roditelje sa kojima sam došao. Sve su prepreke oborene. Ja sam ostao na mestu. Lepa žena je digla visoko svoj kineski suncobran. sa nevericom sam slušao i gledao šta se to dešava oko mene. nepomičan. da sam tu došao jedino da saznam i vidim kako se živi u tom velikom svetu igre. a dva klovna trče oko njih i sapliću se uz veselu ciku i kreveljenje. svi su oko mene poustajali. kraj! Tako dakle! Zar te stvari imaju kraj? Pa to je onda kao da i ne postoje! Zar igra i lepota mogu da lažu? Zar su to samo bleštavi. zagrmeo je bubanj i pobednički pisnula truba. koji je odbacio bič i dočekao je kao hladnokrvan i uzvišen spasilac. sa osmejkom na licu. prenulo me zvonce. neki su poustajali sa svojih mesta. desilo se ono što sam najmanje očekivao. vešto se poklonila gledaocima na sve četiri strane. Kad je igračica srećno izvela i drugi put svoj hod po žici i vratila se na polaznu tačku. Prve lampe su se gasile. klovnovi vrištali. Sve je bilo u pokretu. Činilo mi se da sam potpuno sam. S naporom sam održavao korak sa njima. Taj trenutak velikog trijumfa neobično se produžio. Muzika je treštala. a posle da produžim i sam tim putevima da. jašući ili lebdeći u smelim skokovima.živeli natkriljen je. kao da je bez težine. Moj otac i moja majka uzeli su me izmeñu sebe i vodili me. U meni se javila sumnja. nestalni i prolazni prividi koji nas lako opsene i zavladaju nama da bi nas isto tako brzo i neočekivano napustili? Zašto su zametali onu igru kad su znali da neće i ne može trajati? I šta vredi sve to ako ne traje? Jedva su me urazumili i odlepili od mog sedišta. Jedno po jedno. Kraj. bleska i veličine.

Uzeli su se pre više od dvadeset godina. stranac neki. Da. On je bio taj koji je izgovorio tu reč. ali nijedan od tih jezika nije znao tako dobro da ga u razgovoru sa pravim Nemcem. U gostinskoj sobi nalazio se postariji čovek. Čuo sam kako mu otvaraju i kako ga uvode u kuću. Majka mu je bila Italijanka slovenačkog porekla. Govorio je i nemački i češki i italijanski. oni mogu da leže i trunu neosvetljeni i nepomični u zaboravu.i dugo zvonio. Atmosfera te prostrane sobe menjala se često iz osnova. a zatim je nastojao da mi objasni razlog svoga dolaska. Sećanja – ponekad. ja sam u neprilici.. pomoćnim radnicima. pored sebe. čovek je čas stavljao na divan. pohabano je bilo ne samo njegovo odelo nego i lice i telo. zamalo da nije i umro u cirkusu. ne čakajući da me zovu. prikazati onako kako je uistini bilo i. Sišao sam niz ono nekoliko stepenica. Najbolje je znao jezik cirkusa. ako se tako može reći. Ali kad ih jednom pokrene nečije živo i snažno sećanje. ne samo sa šeširom i ne samo sa odelom i cipelama nesavremenog kroja i izgleda nego i sa jezikom kojim se izražava. zapalio svoje lampe. jer je u cirkusu odrastao i vek proveo. Dok se o ljudima ne misli i ne govori. punačka i rumena ćerka . to se vidi. a zatim otišao u kola koja su mu služila kao stan. čas ga opet uzimao na krilo i gladio. To je bio pravi austrougarski čovek. pa i sa konjima i drugim životinjama. Prema meni je na divanu sedeo oronuo i pohaban čovek. on je rekao da se zove Romualdo Beranek. Čehom ili Italijanom ne bi mučilo osećanje manje vrednosti. onda treba ići do kraja. dopuniti. Evo te dopune. direktor je pregledao još jednom sav cirkuski materijal. otac Čeh. nekadašnji sopstvenik i direktor cirkusa "Veler". – Oprostite. Tu se služio naročitim govorom koji je bio mešavina mnogih jezika i podesan za objašnjavanje i nadvikivanje sa artistima. Na njemu je bio komplet od sivog debljeg štofa. izgledu i ponašanju gosta. u neprilici je. kostime na osoblju i orme na konjima. Svoj crni okrugli šešir popovskog formata. a ponekad mi se činilo da se i obim i ureñaj njen nienjaju. Da. Tu je ležala njegova teško bolesna žena Ana. Sad je cela prostorija bila ispunjena nekom nelagodnošću i olovnom težinom. kad je cirkus "Veler" na Velikom pijacu. pre pola veka. Sa mnogo snebivanja. prebrojao prihod od prodatih karata na kasi. tražeći reči. a umro pre pedeset i dve godine u ovdašnjoj bolnici. već prema karakteru. požuteo i izgužvan. treba sve osvetliti sa svih strana. One noći. i ponečija sećanja – mogu da imaju veliku pokretnu snagu. na čitav sat pre svoje prve predstave u našoj varošici. ako je potrebno. roñen sredinom devetnaestog veka u Trstu.. kao u neprilici. Ona je bila njegova vršnjakinja. On je radio sa konjima u cirkusu njenog oca.

Zaludila ga belosvetska drolja koju su u njenoj trinaestoj godini zaticali sa konjušarima. . u slami ispod jasala. pomešanih sa stenjanjem i uzdasima. sad ima za ljubomoru i opravdanog osnova. A naišlo je to. bez mere i objašnjenja. pametnu i dobroćudnu devojku. Misli li on. Uvek je bila ljubomorna. stvar je bivala sve više teška i neprijatna. Mnogi su se otimali o tu naslednicu. ona govori tiho ali oštro. Tek otkako je počela da poboleva. to je bila ona laka i bezazlena malograñanska ljubomora. godinama. žalbi i opomena. ali uvek živahna. još trebaju žene? Ali trebaju Mañarici njegove pare. dok on oblači svečano jahaće odelo u kome nastupa u areni. to je njegova luda i sramotna veza sa tom Etelkom koja mu može biti ćerka. okretna i vešta u poslovima. Ona umire. sa njihovim jahačem Sivorijem. Sa njom je svršeno. koja je čak davala neku draž i živost njihovom životu. bez pravog povoda i bez posledica. Sad leži sva otečena i nepokretna. Što je najgore. u kolima. Samo. punom rada. pa da se venča sa njim. Dug niz godina žena je vodila kasu i knjigovodstvo radnje. jer svi su ga poznavali kao trezvena i stroga čoveka koji nije nikad izdvajao nijednog od dvadesetak članova svoje trupe. Njegova pažnja odjednom se zaustavila i usredsredila na tu sitnu devojku koja je dotle bila samo jedna od "numera" njegovog programa. svaki pokret i pogled slagali su se u njemu i. bez zloće i gorčine. u njegovim godinama i njegovom položaju. na teret sebi i mužu. Njena štednja i umešnost pomagale su da se cirkus održi i u nepovoljnim godinama. Svi u cirkusu znaju to i primećuju. i uvek se nañe poneko da neku pojedinost direktorovog ludovanja dostavi i bolesnoj ženi. naglo. sa kojim i sada živi. žena i on su ostali jedini vlasnici cirkusa. na kraju. starog Velera. u zlu i u dobru. briga i seljakanja. Kraj! Božja volja takva! Kraj! Ali ono što je muči i što joj zagorčava poslednje trenutke. I sada. Od pre pola godine teško se razbolela. koji ga je učinio čovekom. ni on sam ne bi umeo kazati kad ni kako. Kako ga nije stid i od boga strah? Kako se ne seti njenog tate. snage i lepote? Zar njemu. ili još malo pa unuka. kaže. nema više šta da brine. Privlačilo ga je sve što je ona radila ili govorila: svaka njena reč. Bila je rano pregojena i teška. kako može da bude zaljubljen čovek na izmaku snage. ponavljajući svoj svakodnevni i kao molitva jednolik niz prekora. Direktor je zaljubljen u igračicu na žici. Kad je umro Veler. kukavac. a tada će lako istisnuti njega i ostati gospodar cirkusa. u svojoj pedeset i nekoj godini. Sreća je poslužila njega. kad već ne misli na nju koja mu je bila drug i prijatelj. da ga je Etelka izabrala zbog njegove mladosti. sitnu i laku. a snažnu i veštu Mañaricu Etelku. ispunili ga celog nekom uzvišenom i radosnom nežnošću kakvu nikad nije poznavao ni slutio da postoji.jedinica starog Velera. Nisu imali dece. čiji je cirkus dobro radio i bio poznat u celoj zemlji. i za sebe. To je bilo neočekivano čudo. "Zar on ne vidi šta mu sprema igračica? Čeka samo da umre gazdarica.

Pogledaj se u ogledalu da vidiš šta je učinila od tebe. sa nekom divljom nasladom. A činio je to mlako i nevešto. nisam ja slepa. On može. otrovnica. i to sve više i svirepije što je on više nastojao da bude nežan prema njoj i da joj ugodi u svemu. Polovinom druge godine – cirkus se posle duže turneje po Hrvatskoj i Mañarskoj opet vratio u Sarajevo – Etelka mu je saopštila suvo i poslovno da ona više ne može da živi ovako. Tu je ostao dugo stojeći nepomičan. gde je tih dana cirkus gostovao. nego od Sivorija. jadan čoveče. iza štala. hladno i rasejano. Nije odgovorio ništa. gladan i umoran. da ima dete. šireći prste na rukama i gledajući svoje dlanove kao da ih dotle nikad nije video. ako želi. a otkud opet u nje ta snaga i sloboda i ta nezasitljiva potreba da ga kinji i sramoti pred svima i na svakom koraku. Eto si se sav usukao i olinjao. gde se izbacuje ñubre. žao! Žena se zaplakala. Osećao je samo da se topi i smanjuje i video da je. I tu mu je u jednom jedinom trenutku postalo jasno ono što mu je dotad. izgledalo tako nerazumljivo i zagonetno – čas kao . jahač. u radnji zagospodario njegov nameštenik. otrčao u cirkus. nije mogao. I sad je trebalo spavati tu pored nje. – Umiri se. bolesnica ga je dočekala opet svojom jadikovkom koja nije imala kraja. zakopčavajući poslednja dugmeta. u četiri oka i pred ljudima.Na prosjački štap će ga oterati. Andulko! Ti znaš da nije tako. Često i uzaludno se pitao zašto je tako oduzet i nemoćan prema njoj. gledala mu je pravo u oči. To je takva žena. Želi. A kad se po završetku predstave vratio. kako je najbolje umeo. Sivori. U tom je stvar. ako mu se ne sviña. i dalje da ostane pored njih. svakom prilikom i na sve moguće načine. Pokopana je na katoličkom groblju u Osijeku. da je razuveri ili bar umiri. Ne samo što ti prazni džepove. Videće on to. To je jasno: želi dete i imaće ga. ona neće dete od njega. ne ulepšavajući i ne krijući ništa. naravno ne sa njim. – Šta nije tako? Ako si ti obnevideo. I hoće. A posle je došlo ono što ne valja. Još te jeseni žena mu je umrla. evo. evo već više od godine dana. jer je on – to i sam zna – jalov i nemoćan. kaže. misleći na sutrašnje poslepodne koje će provesti sa Etelkom. Sam nije mogao da shvati što se to dešava sa njim. Nastojao je. Nekoliko nedelja nečeg što je ličilo na slobodu i uživanje. a zatim nepune dve godine gañenja. strugotina i svakojaki otpaci i ostaci cirkuskog života. Ubrzo se oženio Etelkom. A neće ništa da krije i ni pred kim da laže. Etelkin dragan. A šta ti tek sprema? Žao mi te. može da ide. I konji i psi u radnji znaju gde provodiš vreme posle ručka. još za njega živa. Po volji! I govoreći to. bez mržnje. bez uzbuñenja. nego ti je popila mozak i srž iz kostiju. nego je pobegao iz kola i sklonio se na skrovito mesto. a on je zalupio vratima i. poniženja i rvanja sa ñavolskom ženom koja ga je unižavala i vredala. da ga na vreme obavesti o tome. a i kad to ne bi bio. I tada će se setiti nje i njenih reči.

Zadržan je u zatvoru. dok su njoj previjali sekotine na dlanu leve ruke. učinilo mu se da će lako preći put koji deli pomisao o udarcu od udarca samog. zamislio da je tu negde čvor onog smrtonosnog konca koji valja po svaku cenu preseći. Trebalo je ostvariti odluku. a sa ženom visoko uspravljenom na njegovim ramenima. A pri tom je vikala. i odreñuje sve njegove dalje misli i postupke. ali nedostajalo je ostalo. ali samo onda kad sam onako ludo poželeo mladu sitnu ženu sa žice. Bio je uveren da je to jedino čime bi se mogao preseći onaj nevidljivo tanki i oštri a neraskidljivi konac koji ga vezuje za Etelku. nego je išla pravo na njega i levom rukom hvatala za go nož. smerajući na ono razgolićeno mesto ispod njenog belog i nežnog grla. inače. Dokazivao je da nije neuračunljiv. Istog dana kupio je velik lovački nož. dok u sobu nije utrčao jedan od ona dva klovna i oborio ga. devojka koju je on upoznao i poželeo. bio sam neuračunljiv. Dozvali su policiju. pred podne. nego urlala kao brodska sirena u magli. Njegov nož je sa naporom tražio put kroz to neočekivano grananje i lepršanje njenih hitrih ruku. Nož je bio tu. Odveli su ga vezana i krvava. a čas kao da nije i ne može biti – i on je najposle shvatio. ne vikala. to je . vratio iz varoši i zatekao Etelku kraj prostrtog stola. ne preseče. ili možda upravo stoga. i menja odjednom potpuno sve u njemu i oko njega. Direktor se branio sam. Uostalom. s leña. ("Da. Etelka je uzela advokata. Ali žena nije dala blizu sebi. pred njim se odjednom umesto sitne i nežne "ptičice sa žice". to i nije Etelka. a posle upućen na posmatranje. i to tako kao da ima hiljadu ruku. branila se ne snagom nego lakim leptirastim pokretima. u kome se valjalo nositi sa ljudima i životinjama svakojakih ćudi i raznih rasa. Branio se oštro i odlučno. i sporo se probijao ka cilju. On je vitlao nožem. To što je maločas stajalo pred njim i govorilo mu ono što niko živ smisliti nije mogao.da jeste. a još manje drugom čoveku u lice kazati. i bacio ga je tek na oštar stražarov poziv. sam ne zna zašto. jednim jedinim udarcem. ni pre ni posle toga. kako su je u cirkusu zvali. Nikad nije voleo oružje ni razumeo ljudsku potrebu za njim. zazirao je od nasilja. u neodreñenom trenutku i na nepredvidljivom mestu. Čak i u tvrdom i grubom cirkuskom životu. pa ipak. koliko danas još. tanku i glatku kao sklizak mirišijavog sapuna. Tako je direktor izgubio nekoliko dragocenih sekunda. našla ljuta tigrica koja ume da se brani i ne zna šta je strah. Ali ovog puta nije mogao drukčije. držao je još jednako nož u ruci. i koji će ga udaviti sigurno ako ga. To je udarac koji sačekuje čoveka na njegovom putu. Nije odstupala. ali tada se pokazalo da je to lakše zamisliti nego izvršiti. Kad su ga podigli sa zemlje. a desnom ga tukla po očima. nego sama smrt i crna propast kojoj se nije trebalo ni primicati i od koje se sad valja braniti. Nasrtala je kao da brani ne samo svoj život nego i svoje još neroñeno dete i onog svog plećatog čoveka koji svako veče jaše na vrancu bez pege. Kad se. pogrešno i bezuspešno. na Savi. jer je odranije još. Ali kad je prišao bliže i izmahnuo nožem.

Stjepo Ćoro. Umro je ovde u Sarajevu i sahranjen je na groblju u Koševu. prosedi inženjer. Učeni su ljudi i stručnjaci su. a ne vide da nije u pitanju slaba žena. bled. Ali izdala ga je jetra. ovi mali ljudi izmišljaju nove. DECA Naš drug. i tako i svedočilo pred sudom. Smejao se gromko.moja nesreća. a onda se naglo digao: – Izvinite što sam vas uznemirio. često čudne i svirepe igre. sa licem suviše izrañenim za njegove godine. To je bio neki naš vršnjak. Sad možete dopuniti svoje sećanje iz detinjstva. kad je zemlja još pusta i grane gole. pominjao svileni konac koji je pretio da ga uguši. on nije gubio nadu. Dečje voñe iz našeg sokaka bili su neki Mile i Palika. Inače. i samu slobodu?") Želeo je samo jedno: da obavesti svet o svom slučaju i da pokaže na živom. nego lukava i krilata zmija! A kad je hteo da im dokaže da je bio prisiljen da se brani. klateći se na komšijskim tarabama i žmirkajući na martovskom suncu. Pa zar je pravo da za to budem kažnjen i izgubim sve svoje. krenuo je put izlaza. oštar. umirivali ga i sažaljivo tapšali po ramenu. i sa snebivanjem i kao za sebe. oni su se značajno zgledali izmeñu sebe. koji je već stigao da izgubi . kao neki predmet koji je ranije zaboravio ovde i sad odlazi zadovoljan što ga je našao. Pred sobom je nosio sa obe ruke svoj veliki crni šešir. kad nema ni snega ni cveća ni voća. Mile je bio pekarev sin. pričao nam je jedne večeri ovo sećanje iz svoga detinjstva: "Bila je velika nedelja. Ali. kao da su mu usta puna testa: Njih dvojica su vodili žestoke borbe sa voñom dečaka iz susedne mahale. neverovatnom primeru šta mogu zli ljudi i vešti advokati da učine od čoveka koji pogreši u jednom trenutku i sam krene putem sopstvene propasti. pa iako je bio roñen u toj istoj ulici u kojoj i mi ostali. osoblje cirkusa bilo je protiv njega. imao je neki otegnuti i težak izgovor. u njemu se digao talas gorke ironije. Deca ne vole to pretprolećno vreme. Ipak. Palika je bio bucmast i rumen? Mañar po ocu. Što je najgore i prosto neshvatljivo. Tu je direktor zaćutao jedan trenutak. Bar onoliko koliko i ja. stvar je išla teško. moja lična stvar. Jer svaka stvar u životu treba da bude osvetljena sa svih strana. Nije doživeo kraj svoje parnice. a za novu gazdaricu i njenog ljubavnika. Lekari i sudije su mu prebacivali što je "slabu ženu" napao nožem. Niko nije hteo da ga dokraja sasluša ni mogao da shvati. ja ništa ne tražim od vas. ni zimskih igara ni kupanja. Izvinite! Nespretno se opraštajući. i neću više da vas zadržavam. Čuvši to. U takve dane. ali sad znate sve.

jedno oko. kolebanja i neverstva. i skloniše se za česmu. odvodile ga u stranu. Meni su dali jednu zalomljenu letvu. Pre nego što smo se spustili niz breg i prešli reku. zaustavili smo se na jednoj raskrsnici. Ali. Ali Jevreja nije bilo. Za mene. Gledao sam netremice Paliki u potiljak. Ljutito i zapovednički. i tu je bilo privrženosti i hrabrosti. krvi. kao srne na šumskoj čistini. Mile mi je uzeo letvu. odeljao je vešto na kraju gde se drži rukom i zamahnuo njome nekoliko puta oko sebe. Mi ostali bili smo vojska. Učinio sam odmah za njim to isto. i ozbiljnim. u dnu ulice. Već u prvoj ulici Palika zastade i viknu prigušeno: – Eno Čifučadi! Zaista. bila je to velika počast od strane dvojice voña. ali fijuk nije bio isti kao kod Mila. Meni je srce tuklo naglo. nestalna i nedisciplinovana. koju je on pri dnu napunino olovom a na drugom kraju vezao kanapom oko ručnog zgloba. ali borbena i grlata. Mile se pravio kao da će proći drugom stranom . Mile je imao naročito oruñe koje je sam napravio. u jedno takvo predveče pozvaše me Mile i Palika da sutra posle podne idem s njima da bijemo Jevreje. Seli smo na veliku uglačanu kamenu ploču. Gotovo svako predveče. bilo da nas je odavao naš izgled. – Njihov je praznik. Spustili smo se u ulicu gde se obično sačekuju jevrejska deca radi tuče. Ja sam se stideo svoga oružja. bio nagnut nad svojim oružjem i doterivao ga malim nožićem. Oni sada idu oko vode – govorio je Palika sa iskustvom i zverajući oprezno kao lovac. Krenuli smo odmah posle ručka. Mile ga samo prekorno pogleda i dade znak da idemo za njim i radimo što i on. Mislim da sam sutradan ručao na brzinu i sa uzbuñenjem. On je i sada. Ponosio se tim vitkim štapom od gume i olova i zvao ga je "budalaš". Tako smo se primicali česmi. oko kamene česme igrala su se četiri dečaka u prazničnom odelu. onako hladan. Kao u svakoj borbi. bilo da su jevrejska deca već navikla na takve posete. i oštar. dok smo sedeli iskupljeni oko kamene česme. Da zavara protivnike. muklim glasom postavljale mu pitanje: – Jesi li mi drug? Jednoga od tih prolećnih dana. Mile je predložio da preñemo u Čaršiju. prilazile su voñe ponekom od nas. praveći se kao da zagleda kuće i dućane. i tu su Mile i Palika sa mnogo pažnje i razumevanja razgledali naše oružje. na njoj je pri donjem kraju još virio klinac kojim je bila prikovana za žioku. On je sakrio svoju cev od gume iza leña i išao polagano. Palika je imao neki čudan lovački štap. ona se uznemiriše. sa fijukom. koji dotad nisam nikad učestvovao u takvim podvizima. otkinutu maločas od nekih taraba. koje mi je izgledalo prostačko i nedovoljno. suza. bio je Veliki četvrtak. izdaje i zakletvi. To je bila neka cev od gume. koji je on pokovao klincima i zašiljio na vrhu. Na te ekspedicije u jevrejske mahale išlo se samo nekoliko puta preko godine. redovno o našim ili jevrejskim praznicima.

uputi onim malim zatvorenim vratima i tu stade raširenih nogu i podignute toljage. Taj njegov nečujan korak i oštro uperen pogled izgledali su mi strašniji i uzbudljiviji od svake trke i tuče. Palika. nastade divlje bežanje na sve strane. ali ja nisam toliko gledao njih koliko nagli pokret kojim je Mile iskočio iz onog pritvornog mira i odjednom se pretvorio u nešto novo i nepoznato. Ne gledajući mene. ja ugledah nečije dve cipele. Mile i Palika su ga već tražili po velikoj vlažnoj avliji. bežao je kao obnevideo iz ulice u ulicu. a kad ga je od njih delilo svega nekoliko koraka. Osetio sam ih kao stvari za sebe. i jurnu na njih. prišapnu mi da ostanem tu na ulazu i da ne dam dečaku na vrata. jevrejski dečak prhnu iz ovog zaklona kao ptica iz žita i poče da beži po avliji. očigledno zatvorena ili zakovana odavno. strašnog sveta u kom se nosi koža na pazar. Potpuno odvojene od njega. Kad sam ja pristigao. kao prve pojave meni nepoznatog. U toj jurnjavi pomicali su se svi bliže . najkrupniji. Četvrti. A Mile se primicao onoj gomili dasaka nekim ratničkim hodom. U prvi mah je izgledalo kao da su dečaci rešeni da se brane. Zahvatili su ga samo skraja. kao kapidžik. pada i pobeñuje – jednog sveta u kom sam samo naslućivao nepoznate rizike i neke velike. Ali pre nego što je on stigao da se primakne. siñe takoñe u avliju. Razbežaše se dečaci.ulice. video sam i čuo njegov udarac i njegov uzvik. sjajne trenutke. Osim vrata na koja smo ušli. Trojica dečaka uspeše da upadnu u kapije svojih ili tuñih kuća. U jednom ćošku neke pozelenele daske. a ja za njima. Palika je više trčao. samo još u protivnom zidu jedna mala vrata. Palika se. Za dečacima se dadoše u trk Mile i Palika. Proñosmo kroz srednji hodnik i spustismo se niz nekoliko natrulih basamaka u jednu manju. ruševnom mektebu. Sa sve četiri strane visok zid. kao kerovi. u kom je dečak natrčavao čas na Palikinu toljagu. U prostoru koji je ostajao od grede do zemlje. iz kojih se odmah za nama osuše vriska i kletve jevrejskih žena. prislonjene uza zid i podignute donjim krajem na jednu gredu. u kom se daju i primaju udarci. velikog. opet na nemu zapoved Milovu. ostatak od nekog krova. čas na Milovu cev od gume. ali kad on udari svojom strahovitom cevi prvoga po ruci i kad videše da smo i mi pritrčali. koji je oprobao mala vrata i video da su zatvorena. dozvah Mila znakom i ukazah mu ponosno prstom na moje otkriće. on viknu neočekivano snažno i oštro. Otpoče jurnjava i vijanje. dok se ne izgubi iza nekog belog zida. ne skidajući očiju sa cilja. četvorouganu avliju. On i Palika siñoše sa poslednjeg basamaka u avliju. Ponesen tom čudnom hajkom. Odmah zauzeh i ja takav stav. Ali nijedanput nisu uspeli da ga udare po glavi ili po leñima. po rukama ili nogama. mrzi i likuje. Bili smo u nekom napuštenom. otprilike jedan dobar pedalj. nepomične i grčevito pripijene jedna uz drugu. nego ukočenim pogledom u one cipele. uzbudljivog. Mile je stajao kao seljak na guvnu i gledao da dočeka udarcem žrtvu kad mu je Palika natera.

Poñoh za njima. Tako smo prešli most i primicali se našoj mahali. prvo jedan pa drugi. Tako je izbegao udarac. pored mene nepomična i pored moje uzdignute letve. toljage i gumene cevi. ali su se oni pravili da me ne primećuju. mokar i kaljav od zaklona pod daskama. Mile pritrča. Stajao sam još na istom mestu i slušao kao u snu kako pod njihovim nogama još jače odjekuju podnice u hodniku. Možda sam u tom razmišljanju i glasno rekao neku reč. Protivno od Milovih. Bio je u novom jevtinom odelu. I nikad nisam mogao dati odgovora. a zatim krenuše putem kojim smo bili došli. uviñajući i sam koliko sam glup i smešan. Nastade gužva. Zaustih nešto da kažem. jedna mu podlanica sva u krvi. da kažem ma šta. Mile i Palika. Pribrao sam se tek kad su pored mene protrčali. Koliko sam posle mogao da se setim i prosudim. kad ga je Palika pristigao i kad je trebalo da ga udari posred glave. I na sve moje pokušaje da se pravdam. otkide se od njih. dodirnuvši me onom nepovreñenom rukom u slabinu. pa zastadoše.meni. Dok se Palika pribirao. Pre nego što su došli do mosta. Šta se tada desilo? – Koliko sam puta postavio sebi to pitanje i tih dana i docnijih godina. stigao sam ih. Kretao se odjednom celim telom. razlivene kao voda. U dnu ulice video sam Mila i Paliku kako trče. bez kape na kovrčastoj kosi. Ohrabreno Jevrejče bilo je izmaklo. ugojen i kratak. Za jedan tren oka videh ga pred sobom. U jednom trenutku. Zatim sam izišao polako. odgurnuo me lagano. i odavno izbezumljene. Sad sam mogao da ga vidim izbliza. Tu je trebalo udariti. otklonio me kao najlakšu zavesu. Išao sam dva koraka iza njih. bezglavo. Tada se Mile naglo zaustavi. bez ikakva izraza više. on je odgovarao hladno i gnevno svojim: kuš! Gore od te psovke brinulo me i mučilo Milovo ćutanje. usne bele. sa zabačenom glavom kao kod samrtnika. Usta mu napola otvorena. kojoj je na kraju štrčao oštar i veliki klinac. i protrčao sa tutnjem kroz uzak hodnik. Tako se oko ulovljenog dečaka sve više stezao trougao od letve. dečak iskoristi trenutak. Smišljao sam neprestano šta bi trebalo kazati i kako se objasniti. odgurnuvši me grubo i prezrivo. Išao sam tako iza njih. – Kuš! – prekide me Palika. ne obazirući se na mene. jevrejski dečak se neočekivano i nekako komično sagnu i baci svom težinom Paliki u grudi. okrenu se i. U tom trenutku ugledah prvi put njegovo lice. Nešto su razgovarali jedno vreme. sa uzdignutim rukama. njegovi pokreti nisu imali za mene ničeg ni strašnog ni uzbudljivog. vukući svoju letvu kao teret. ustrča ono nekoliko basamaka i nañe se odjednom licem u lice sa mnom. i leteo kao bačen. Trčali su još malo. pre nego što sam mogao išta da kažem ili učinim u svoju . dečak se malko sagnuo (bio je to onaj isti pokret za odbranu kao maločas prema Paliki). Taj me položaj mučio. oči bez pogleda.

A ja sam još dugo pamtio ceo dogañaj i ponekad ga snivao. ne razumevajući ništa i znajući samo jedno: da patim. sam već tada naslutio ono što ću posle jasno uvideti: da nam u našim najdubljim duševnim mukama naši roditelji malo mogu pomoći. U snu sam viñao gotovo uvek isto: jevrejski dečak sa mučeničkim licem protrčava pored mene. razbijen u komade. Ali me nikad više nisu poveli na slične podvige. iako znam unapred šta me zbog toga čeka. koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. sakrivao se u školi za vreme odmora u nužnik. imaju svoje velike bolove i duge patnje. dok su se deca oko njega grohotom smejala i pravila šale na moj račun. Stajao sam i nisam znao gde da se denem pod ovim nebom. ni da tražim zaštite ili utehe. Stajao sam nad njim nemoćan. dok su njih dvojica odmicali. napadati i tući. a ja to ne mogu i ne umem? Najposle. kao prokažen. nijednog trenutka svest o svom poniženju. a kako prema jevrejskim dečacima koje treba.odbranu. stajao sam nasred ulice i brisao se rukavom. zasu me svega pljuvačkom. A ja sam obarao pogled pred svima. Ili: stojim nasred ulice. Kod kuće nisam mogao da kažem nikom ništa. Mali ljudi. A kad bismo mogli da se spustimo natrag u detinjstvo. Ovako. Kako da odredim svoj odnos prema Milu. gube ih iz vida. Izgledalo je da su mi oprostili. ali ne uspevam. a ja ga i opet propuštam bez udarca. Pokazivali su me prstom deci iz drugih mahala. Svaki pokušaj da stvar ulepšam ili popravim ispadao je na moju štetu i gurao me u još gora poniženja i veću usamljenost. kao u klupu osnovne škole iz koje smo davno izišli. ležao kod mojih nogu. izvrgnut podsmehu. popljuvan i sam. čini mi se. Prolazili su tako dani a ja nisam gubio. teško je. i vraćao se kući sporednim ulicama. i nije hteo da me vidi ni da čuje za mene. Izmirio sam se malo pomalo sa drugovima. pod nemilosrdnom . mi bismo ih opet ugledali. neverovatno brzo. a da vreme stoji. Palika je pričao svima moju bruku i. Sav moj detinjski svet srušio se i. malo ili ništa. Paliki i ostalim drugovima kojima bih želeo svom dušom da budem ravnopravan drug. kako se meni činilo. posle toliko godina i dogañaja. pokazivao nasred sokaka kako sam glupo propustio Čifuče. iako nikad nisam uspeo da nañem odgovor na ta pitanja. Upravo. karikirajući me. Čini mi se da. izgleda. i sam. nemogućno je merom naših sadašnjih iskustava i izrazima sadašnjih osećanja kazati kakve su bile te prve nesanice u životu. Mile je samo ćutao. Danas. lak i nezadržljiv kao anñeo. Da me je udario svojom cevi od gume. pred podsmehom cele dečje čete iz mahale. kakve muke i sumnje pred prezirom voña Mila i Palike. i to se nekako preturilo. Ili su samo zaboravili? Sad se više ne sećam. tako osramoćen. pod tim uglom. Izgledalo je da oni lete. ti bolovi i te patnje žive i dalje i postoje kao svaka stvarnost. pijunu na mene. Tamo dole. verovatno bih se manje zbunio i možda znao kako da se branim ili da mu vratim udarac. koje mi zovemo "deca".

vraćao kući. Krov je u sredini odavno provaljen i sve se više ruši. u kome su se gnezdili slepi miševi. sazidanu nekad u vlažnoj udolini na kraj varoši. sa školom. uz ohladneo ručak. U to vreme ona je bila već odavno napuštena. koju su oba zida obuhvatala i u kojoj su nekad ležali barut i municija. Tim rečima dočekivala ga je majka. a za proletnjih i letnjih meseci služila je kao stalno igralište gradskoj deci. kad bi se. I Lazar uvek sa njima. kiše. a mestimično i potpun mrak. klizavo od vlage. Iz tog krša klijala je divlja trava i rastao čkalj i repuh. sa igrama. Vetrovi. Na jednoj strani varoš sa grañanima i čaršijom. Tek docnije. videlo svetio nebo. jer su oba krila velike drvene kapije davno nestala. snegovi. istinski svet. mladićke godine izbrisale su potpuno taj spomen iz moga sećanja i istisle tu sliku iz mojih snova. i samo u . Ali to je već bio zaborav. kućom i porodicom. crni sine! U toj rečenici zatvorena je cela ta kula. sva u ruševinama. mesto krova. zbog toga je u njemu i usred dana vladala polutama. pa i ti kameni zidovi osipali su se i nestajali. a pravi. dok vreme stoji nepomično a drugovi se naglo udaljuju. čobani u njoj ložili vatru. doživljajima i iskustvima njegovih dečačkih godina. Nešto od srušenog krova zadržalo se samo po ivici kule. posle dugih i raznovrsnih igara u kuli. U toj sumračnoj kuli. doživljavajući samo retko i tamne trenutke koje i najlepša igra ponekad donosi. Kulom su dečaci zvali staru tursku barutanu. U visini se. smrt detinjstva. a na drugoj – kula. glavni. samo teže i sporije. – bila je kula sa igrom i doživljajima koje samo igra daje. mahovine i blede trave koja ne viña sunca. bila je sada zakrčena gomilom polomljenog crepa i drveta. A središnja prostorija. dečaci su provodili duge. Ostala je samo još pokoja hrastova greda užlebljena u same zidove koji su sačinjavali dva koncentrična kruga. memljivo i nečisto. zarasla spolja i iznutra u šiprag i korov. Za njega se vreme od ranog proleća do kasne jeseni delilo na dva jednaka dela. Tako je u kulu ulazila stoka. gde su ga. čekale uvek majčine grdnje a ponekad i očeve batine. Nešto svetlije bilo je samo u blizini ulaza koji je zjapio otvoren. svetle i lepe sate. izgledao nevažan i nestvaran. u kojoj je sve bilo trošno i ruševno. ljudi i životinje uništavali su i raznosili sve što nije od kamena. Okrugla grañevina bila je opasana dvostrukim kamenim zidom. Izmeñu tih zidova razmak nije bio ni dva puna koraka. iznad onog uskog kružnog hodnika izmeñu dva zida." KULA – Lazare. Ceo život onog prvog sveta bio je njemu i njegovim drugovima dosadan.svetlošću popodneva.

Neslućeno. a taj nevidljivi što bije bez prestanka i milosrña – to je neprijatelj. Oni su. I. i uzdržana daha napredovao polako. S naporom se hvatao za malo jače ispupčena mesta u zidu. urlao je iz svega grla. u doba kad se živi životom svojih želja i tako doživljuje sve što se želi. Onako iznenañen i zbunjen. biraju često za svoje poprište zabačena. nošene maštom i nezadržljivim snagama tela koje se razvija i raste. a udarci blagi i simbolični. U tom naglom otkriću bila je veća i teža polovina njegovog bola. umiranjem. polazeći od prsta. bolom i.detinjstvu. bacakao se i grčio kao crv. U jednom takvom boju njegovi su hteli da prevare i iznenade neprijatelja. A kad bi im to pošlo za rukom. Stvarni sudari i udarci bili su izuzetak i retkost. obuhvatio celo njegovo telo – to je rat. sa ranama. onda bi svi zajedno poskakali u kulu i tu se nastavljala borba. Iznenañen. podeljeni na Srbe i Turke. ni smelosti da pusti gredu i padne sa visine dole. U bojevima dečaci su napadali i branili se vikom i trkom. malo podalje od protivničkog položaja. koji je. a druga bi nastojala da otkrije neprijatelja. to je bolelo. Taj plamen. bolelo strahovito. vojska bi se ispela na ivicu zida i tu se utvrdila i sakrila pod iskrzanim ostacima krova. A kad je stigao na vrh i uhvatio se sa obe ruke za gredu na ivici zida. počeli da se penju uza zid. Pravi rat i pravi neprijatelj. ili prosto na naše i vaše. odjednom je iskrsnuo dotle pritajen neprijateljski vojnik i stao da izmahuje i mlati drvenim mačem. prevaren. i sam uplašen. Lazara su isturili meñu prve. udario ga teško i dušmanski kako se nikad ne udara u ovim njihovim bojevima. manevarskim opkoljavanjem i ubijanjem koje nije bolelo. potpuno izbrisati dok god nosi svoje dve ruke i deset prstiju na njima. Jedna. on nije mogao ni da odmeri udarce ni da jasno vidi mesto po kom bije. Spasili su ga drugovi koji su stigli da se uspnu i oteraju neprijateljskog vojnika. A najdublje dečačke želje. valjda. koja je u stvari bila bučna jurnjava po mračnom. u polutami. To je rat. čini mu se. po takvom jednom izuzetku Lazar je i pamtio svoje ratovanje u kuli. i da ga napadnu s boka. To sećanje on neće moći. na mračnom mestu koje je izgledalo nebranjeno. napuštena mesta i ruševine. . neshvatljivo ognjeno polje bola otvaralo se pred Lazarom i u tom ognju u tren oka su izgorele sve reči i svi pojmovi sa kojima je dosad živeo i sa kojima je malopre veselo krenuo u divnu i bezazlenu bitku. Ponajčešće su se igrali rata. iznad svakog očekivanja. naoružani drvenim mačevima. zgañen. Tako je nekoliko puta uzastopce udario Lazara po grčevito stegnutim prstima. ali nije imao snage da se jednim pokretom tela vine na zid. da se uspuže uza zid i svojom vikom "izbaci" skrivenog protivnika iz njegovog položaja. i štitovima i šlemovima od lima i kartona. na oštro i ljigavo kamenje. u kojima su zanos i slava zaistinski. a njega da izvuku na zid. i samo po njemu. Pa ipak. uskom hodniku izmeñu dva zida koji uokrug opasuju kulu.

Uhvatio se za kameniti dovratnik kao za spasonosnu obalu. I počeo je da doziva u pomoć. opasnom svetu. da je već odavno daleko od svega što mu je blisko i poznato. Jednog dana kad nikog živa još nije bilo kraj kule. Srećom. svemoćni strah. dok je još dopirala svetlost od vrata. ili. Izgledalo mu je da se odjednom i bez prelaza našao u tuñem. iscrpenosti i beznaña. Sve je to i veselo i lako. Od zanosa ne znaš gdje nogama staješ na zemlju. da još diše i gleda oko sebe. Ali teško je bilo sam proći tim istim mračnim krugom. sad mu je izgledao strahovit i beskonačan. i ćutke dugo kvasio natekle prste u hladnoj vodi. koja je nadirala kroz uvek otvorena vrata na kuli. i – strah. stegnuo je zube i krenuo. Oko tebe "tvoji" a negde pred tobom još nevidljiva protivnička vojska. Već sa prvim koracima njegov trk se pretvorio u bežanje. Lazar nije odmah poverovao svojim očima kad se pred njim nejasno zabelela. da odahne i da se pribere. uz zaglušnu ratničku viku i njen višestruki odjek. išao je mirno. ali je i sam osećao da njegov glas (ako glasa ima!) niko neće čuti. čudeći se da je živ i čitav prošao kroz onaj oganj što se zove rat. ali redovno niti daju niti primaju istinske udarce. a zatim se spustio na izlizan prag. Bežao je napred. bez pratnje. bezrazložni. ne bi li uplašio svoj strah. mutna svetlost dana. koji protiče pored kule. kako mu njegov strah stalno došaptava. Sve to nije trajalo više od dva-tri minuta. prvo kao nada a zatim kao izvesnost. Čega se uplaši i pred čim je bežao? Zašto je uopšte preduzimao tu "probu"? Nije nalazio . i ona sastavljena od drugova koji su kao i ti: vole igru. i prekori samom sebi što je krenuo na taj ludi i nepotrebni put. dozvao nekog od drugova. ili se. savršeni i blagosloveni oblik pravilnog kruga u kom svaki korak napred mora da vodi ka polaznoj tački. gde je bilo gotovo sasvim mračno. ka izlazu. Ispočetka. Lako je bilo jurišati uskim. Lazar je i to probao. možda. mračnim prostorom izmeñu dva zida. pitao se šta je to sa njim bilo. zidovi i teskoba. Trčao je ipak dalje. ali čim je ušao u zavijutak. Javljalo se i kajanje. grozna smrt od straha. Posrtao je i oklizivao se.Posle je sedeo kraj potoka. ni drugova oko njega. Ni sablje ni barjaka. Teško dišući i jednako podrhtavajući. mašući drvenom sabljom u desnoj ruci i visoko držeći zamišljeni barjak u levoj. zadah svakojakog izmeta. samo tama. hrabrost ga je napustila. bez trke i urnebesa. koji je toliko puta prešao sa drugovima. I nehotice je počeo da trči. A disao je teško i gledao mutno. zaboravljajući trenutak i mesto ulaska u tamu i pitajući se jednako da li taj hodnik ima još onaj isti poznati. truleža i vlage. Bilo je i drugih iskušenja i saznanja. ali je trčao dalje. udarao laktovima levo i desno od zidove. odjednom pretvorio u neke bezumno isprepletene krivine i spirale koje i nemaju kraja ni ishoda i u kojima ga negde čeka sigurna. Taj mračni kružni hodnik. ni stvarnog "neprijatelja" pred njim. ali je izgledalo kao nepodnošljiva večnost. nikog još nije bilo tu. koji ga zasipa hladnom jezom po leñima. Imao je potrebu da vikne.

Moglo joj je biti sedamosam godina. nije odlučnim pokretom prokrčio sebi put i ustremio se na devojčicu kao kobac na pile. na periferiji grada a blizu kule. dostojan i žaljenja i . dešava izmeñu žena i muškaraca. Nikad. ne znajući pravo šta treba da kaže ili učini. Isto kao što je rešen da o svemu ovom nipošto ne govori. Divno je da. Mislio je živo. oborenih očiju. nešto prepirali posle zamorne igre. Da bi prikrio zabunu. a nije ga dugo ni tražio. Promrmljala je nekoliko reči iz kojih se moglo razabrati da traži izgubljenu kozu. kao noge u mladog šteneta. Sad se u vlažnom sumraku meñu zidovima pojavila ova Smiljka kao stvorenje sa drugog sveta. nikom. U igrama u kuli i oko nje nisu nikad učestvovale devojčice. dok su se u kružnom hodniku. nedaleko od izlaznih vrata. U stvari. Čvrsto je stajala na bosim. zbunjen. po njegovom nejasnom saznanju. Oklevajući. Zvala se Smiljka. ali koji mu odjednom izgleda i veći i mnogo stariji. Lazar je osećao kako mu srce bije jako. on se samo sa strahom pitao šta će to sada biti.odgovora. Tada je ðorñije nesigurno pružio desnu ruku put njenog plavog temena. učinila je još nekoliko koraka prema dečacima. kojeg nikad nije voleo. Jednom. iako oseća da ispit nije sjajno položio. Neki su je poznali i zovnuli po imenu. – Zašto? Gdje ti je koza? A! To je zvučalo i neprijatno i lažno. ali mutno i neodreñeno. koji mu je i sada odvratan. neki ðorñije. Nepomična. Hoće li je udariti ili pomilovati? I kako? Ili će se desiti ono nešto – on sam ne zna šta! – što se. u polutami neočekivano je iskrsla svetla glava jedne devojčice. ona je više neodlučno nego uplašeno prelazila preko njih pogledom svojih velikih plavih očiju. Jače od njegovog izmenjenog i odjednom promuklog glasa osećala se tišina koju je polutama pojačavala. Nije mu žao što se "oprobao". Ne zna se dokle bi svi stajali tako zbunjeni i nepomični da najstariji i najsnažniji meñu dečacima. Kuća joj je bila sirotinjska. na svetlosti i poznatom mestu. i stala. U toj mučnoj tišini. – A zašto si izgubila? Govorio je neprirodnim glasom i otezao slogove. devojčica je šarala prutom po zemlji. ali je bila snažna u otešnjaloj i izbledeloj haljinici koja je pri dnu iskrzana. ali je siguran da probu ne bi nikad više ponovio. Sve su oči bile uprte u njega. sedi opet tu. Izgledalo je kao da mu se reči lepe jedna za drugu. Činilo mu se da je rešenje svih tih pitanja kod ðorñija. posle svega. U ruci je držala prut. zaustavio se odjednom. nekako uzvišen. Ali kad je bio pored nje. izgrebanim i preplanulim nogama koje su bile punačke i teške. ništa! I još nešto. povisio je glas i pooštrio ton. Glavno je da mračni krug nije bez kraja. a čemu on ne zna imena i ne sme i ne ume da zamisli oblik. Bilo je očigledno da njemu nije ni do koze ni do gubitka.

zadržao negde u pamćenju. Narodna pesma Sa osećanjem sličnim strahu počinjem da pišem kratku istoriju jednog . i mrmljajući nešto nerazumljivo. bar naizgled. upravo po onom što je u njemu bilo neizrečeno i neshvatljivo. Perche falta Cosi infelice la fanciullezza?* Giacomo Leopardi. Jedini je ðorñije odstupio polako. bez straha i uzbuñenja. a iz druge joj otela prut i njime pripretila dečacima. Devojčica je. i uvek ćudljivo i neredovno. Odmah je raspršila dečake i jurnula na dete. u trenucima kad se nalazi. Zibaldone. bez veze sa njegovim životom zrelog čoveka. ali koja im se približavala izmeñu zavojitih zidova. kao da se teško budi. oklevanja i strepnje razbio je uzbuñen glas žene koju nisu još videli. na njenom mestu zeleni se gradski park sa stazama. nekad u muzici. Ona je tražila i devojčicu i kozu. Već u idućem trenu pred njih je izbila majka plave devojčice. Dok sam sitnu knjigu naučila. a ponekad usred bela dana. Tešku i nepriličnu tišinu od iščekivanja. mnogi doživljaji vezani za nju izbledeli su s godinama prilično. kao da mirno i ravnodušno čeka odluku. (Od gneva? Od radosti? Lazar to nije mogao da razabere. kao i ono izbezumljeno trčanje kroz tamni hodnik. Samo pokatkad iskrsne i oživi pojedini prizor koji se. I taj kratki i nejasni prizor pamtio je Lazar još dugo. – Zar se tu čuvaju koze. razbežali na obe strane uskog hodnika. nesrećo nesretna! – ženin glas je jako podrhtavao. * * * Stara kula tamo u gradu Lazarevog detinjstva srušena je odavno do kraja i sravnjena sa zemljom. Nekad u snu. mršava i uzbuñena žena zasukanih rukava. podjednako daleko i od sna i od muzike. postiñeni i uplašeni.) Uhvatila je silovito devojčiču za ruku i povukla je izlazu. isto kao i one bolne udarce po prstima. klupama i već visokim drvećem. KNJIGA Torno a domandare. dozivajući jednako Smiljku po imenu. Moj mejtefe.divljenja.** moj veliki strahu! Dosta ti sam straha podnijela. I to biva retko. koji su se. šarala prutom po zemlji.

treba da uñe u treći razred gimnazije. Reč je o detinjskom strahu. Reč je o onim sitnim. ispisana čitko imena ñaka koji imaju pismo kod služitelja. Vidi jasno svoje puno ime. lepim i zanimljivim. jedne od onih naših gimnazija starog i hladnog austrijskog tipa. položaj. Ali utoliko više oseća da je on sam nekako malen i zbunjen i neugledan. Ovaj strah nema veze sa tako mnogobrojnim i različitim bojaznima i plašnjama koje ispunjavaju ljude u njihovoj borbi za opastanak i utakmici za imanje. slavu i prvenstveno. o onom teško objašnjivom strahu nevinih ljudskih bića pred pojavama ovoga sveta. Šta sve ne može da sadrži jedno pismo? Samo ko ima sreće da ga dobije! Tada zaigraju slova na . posle dugih letnjih dana slobode. Ulice i zgrade mu izgledaju šire i više. sa umnim razvitkom i pravilnim vaspitanjem ili. ljudi svečani i dućani bogati. zauzeti svojim brigama. Dečak živo želi da im priñe i da se pomeša sa njima. zatvoreno. koje mi zovemo decom. koja i sama ima dva sina u gimnaziji. bolji život. poštanskim žigovima i svim tragovima daljine i putovanja. tvrde i brižne žene. koji se sa letnjeg raspusta u septembru mesecu vraća u bosansko okružno mesto. Kao i većina njegovih vršnjaka. Dečak posmatra. pravo pismo. a cipele ga žulje kao tuñe. koji – već prema tome kakav je prvi dodir toga deteta sa društvom i njegovim zakonima – ili iščezava docnije sa godinama. oseća kao naročiti i već dobro poznat bol. Ovaj dečak. nevidljivim a sudbonosnim dogañajima koji često lome dušu tih malih ljudi. raste sa njim zajednb. Na velikoj crnoj tabli. Svoju ñačku sobu deli sa jednim drugom. U prostranom hodniku gimnazijske zgrade hladno i pusto. naprotiv. truje život kao skrivena boljka i teško opterećenje. jer već unapred oseća bolnu granicu svojih mogućnosti. ispunjava. a kosa mu sasušena i izbledela od sunca. To što on ima tako je malo prema onome što mu se nudi i tako neznatno prema onome što on želi da mu ne pričinjava zadovoljstvo ni ono što može da kupi. Ono malo bakrena novca što mu zvecka u džepu tako je neznatno prema svemu onome što nude dućani i ulice da ga oseća više kao nemaštinu nego kao neko imanje. sa markama. važnim. Pred gimnazijskom zgradom prodavači voća. dele ili se prepiru. a preko kojih su naši stariji. Vidi odmah u mislima pismo. Odelo mu se čini teško. a stanuje kod jedne udovice. lomi i satire mu dušu. Mršav je i preplanuo.dugog i veliko straha. sa ni sam ne zna kakvim sve porukama. koja je jedini ukras te nevesele prostorije. i on se vraća teška srca. igre i nerada. koje deca tako vole. tako olako prelazili ili ih uopšte nisu primećivali. ostaje u detetu. Odjednom mu se od jednog sličnog prezimena učini da je njegovo. oko svakog od njih živi krug dečaka koji pazaruju. ali je tih grupa mnogo i on samo ide od jedne do druge i zastajkuje kod svake kao neodlučan posmatrač. Reč je o drugom strahu. sladoleda i šećerlema. jer mu niko ne piše. za sticanje i očuvanje i uvećanje stečenog. a saznanje da za njega nema i ne može da bude ništa. tu tablu i imena redom. kao uvek. jedu i časte se meñusobno.

na žalost. u odreñeni dan i sat u nedelji. pomere se i razmeste onako kako stvarno jesu i stoje. naravno. ispunjavaju ga odvratnošću. Njihove su primedbe smešne. Subašić. izušivane. Dečaku se gade te knjige. mrzi ih već sada. a u isto vreme privlače njegovu pažnju i izgledaju mu isto toliko važni koliko i ono što je štampano. bez čuda i iznenañenja. iskrpljene. učeniku III b razreda!" "Hic. dečak je otpočeo i treći razred. nema ničega lepog ni neobičnog ni uzbudljivog. pribeležaka sa strane. Kao što. "Ova je knjiga pripadala Ivanu Stankoviću." Dečak oseća odvratnost pri pomisli da sa tim udžbenicima mora provesti godinu dana i iz njih redovno učiti. To je neprijatni trenutak koji on poznaje od lane i preklane. hicpotest legere*. Ima tragova jela i pića. neodreñenih i nejasnih. nedostojni. Sada je došao i taj dan. Prve dve godine svoga školovanja dečak je toliko puta mislio na taj trenutak kad će i on smeti da ode. a mučnih i suvoparnih dužnosti i obaveza. i neuk. Na svakoj stranici ima ispodvlačenih mesta. i njih i sve što je u njima ne samo pisano i šarano nego i štampano. belim stranicama pišu krupnim i razgovetnim slovima neka gorda i radosna otkrića. nego samo jednoličan život. upotrebljavane knjige. i da iz te knjižnice uzme na čitanje neko od onih ilustrativnih dela koja je gledao kod starijih drugova. i samo je želeo da i on doraste do trećeg razred i do biblioteke. Od trećeg razreda pa naviše ñaci imaju pravo da se služe gimnazijskom bibliotekom iz lepe i naučne književnosti. nečisti. J. Ni pisma nema. testis mini est Deus. To su. slušao je kako raspravljaju o njihovoj sadržini i dolazio je sam sebi sitan. Prvog utornika posle podne on je meñu prvima stajao pred zaključanim . i sve te mrlje i tragovi tuñeg rada i života. sitnih crteža ili onih besmislenih geometrijskih figura koje dečaci crtaju u svojoj dosadi i rasejanosti. Sa takvim udžbenicima i sa svojim starim snom o nekim čistim lepim knjigama u kojima na netaknutim. Na jednoj manjoj tabli piše gde i kad se izdaju besplatno školske knjige siromašnim ñacima. liber est meus. satkan od prostih i oskudnih dogañaja. On je iz razgovora sa tim starijim drugovima znao naslove mnogih knjiga koje sadrži ta mala gimnazijska biblioteka. qui non vult credere. A na naslovnim listovima svake knjige koče se potpisi tih ñaka koji su pre njega sa ovim knjigama svršili razred i već odavno izmakli pred njim u neke dalje i valjda lepše. Ali taj treći razred donosio je bar jednu nadu i jedno prijatno obećanje. One su često izlepljene. ðaci koji mogu da podnesu uverenje da nemaju roditelja ili da im roditelji nisu imućni dobivaju besplatno od države sve školske knjige koje su im potrebne za taj razred. ni poruke iz daljine. koje su prošle kroz toliko ruku isto tako siromašnih ñaka. ima naročito one sive prljavštine koju hartija prima dugom upotrebom. i njegovog imena nema nigde. zanimljivije i svetlije predele. neumesne i vreñaju dečaka.tabli.

Mislio je kakva bi to sreća bila. stavljao je svoje primedbe. on je bio zbunjen i uplašen. Video mu je jake pesnice. Molio bih nešto o putovanjima. Ovako. Naročito se bojao da mu profesor ne nadene neki podrugljivi nadimak. šta je po volji? – produži profesor ironično. svakog utornika jednu knjigu. debeo riñ čovek. preporučivao jedne knjige. opuštene brkove i zelene oči tvrda i podrugljiva pogleda. kad čovek zna da postoje tolike stotine i hiljade drugih knjiga? Bar tri-četiri kad bi mogao da dobije. ðaci iz viših razreda došli su prvi na red. Sve uslovljeno. ograničeno. pa i to samo od onih koje su za njegov razred. Samo da može onu koju čita da nasloni na one tri ili četiri koje će čitati docnije.. – mucao je iznenañeni . poredane iza stalaka. A ipak postoje u svetu biblioteke. i kako bi odmah s njega pao taj bolni teret. Šta je jedna knjiga. i već sada osećao kao bol to što mora da se odluči samo za jednu knjigu i nju zatraži. sasvim pred njim stajao je otresit riñi profesor. da će za koji sat doći do kraja i da neće imati šta da čita. – Ja bih.. niko mu ga neće skinuti. kad ñaci prihvate to podrugljivo ime. samo da pogled baci. četiri-pet knjiga o raznim putovanjima po raznim krajevima sveta.. pa da ne strepi. Ne zna zašto. Dečaku se činilo kao da je odjednom i neočekivano stavljen na neku pretešku i nemilosrdnu probu. i maštao o svemu što može da bude napisano i naslikano u tim knjigama. Grubo probuñen. Kad se profesor pojavio i kad je otključao vrata i pustio ih u hladovitu. Profesor. i da ponekad pogleda istovremeno u dve knjige. Sa leña su ga gurali drugovi i smejali se. ali on je svakog trenutka zaboravljao na profesora i na ñake i samo gledao knjige. uhvaćen u maštanjima kao u krivici. i to još pod uslovom da ni iz jednog predmeta ne dobije lošu ocenu. Dečaka je bunio njegov suvi i podrugljivi način govora o tako velikim i svečanim stvarima. ali čini mu se da bi to bilo ostvarenje njegove najveće želje. postoje tolike knjige i postoje ljudi koji ih slobodno čitaju. a posle. brzih pokreta i oštre reči. dok čita jednu od njih. koje profesor odobri. pa i najlepša. kratko šišanu crvenu kosu. oči čoveka koji zna šta hoće i šta treba da se radi i koji i od drugih neumoljivo traži da to isto znaju o svakoj stvari i u svakom trenutku. Najlepše što je imao od biblioteke – dvogodišnja želja i misao na njeno ostvarenje – sad je prošlo. Nije bio ni primetio kad je došao red na njega. odgovarao od čitanja drugih. Pred njim.vratima biblioteke i čekao na profesora bibliotekara.. za dečaka je nastupilo ostvarenje jednog dugo sanjanog i živo željenog trenutka. rezak i nestrpljiv. kad se ne bi morao odlučivati i kad bi mogao da mirno i slobodno pregleda sva tri ormara i da razgleda sve knjige i lista po njima. pored čijih su zidova bili ormari puni knjiga. – Jesi li ti došao da spavaš ovde ili da uzmeš knjigu? Trgao ga je iz tih maštanja profesorov glas. usku sobu. ali dečak je imao muke da se pribere. tesno i oskudno. snažan vrat. jer je imao običaj da to čini. – Dakle. I on ne želi mnogo.

i pribravši se. on je otvarao knjigu na mestima gde su bile slike polarnih predela. pretvarajući se da sprema zadatak za sutra. Ti sam ne znaš. unosi dečakovo ime u spisak. Idući ulicom uspori korak. poveo se. Zadržavši se da ne padne. čini mi se. To su dakle te lepote i ta zadovoljstva koja čoveka čekaju kad stekne pravo da se služi bibliotekom! Zagledan u te slike. Neprijatnost i hladnoća toga susreta vejala je iz svih tih polarnih fotografija i sa svake stranice te prestarele. Kroz veo vrele magle koji mu je igrao pred očima. rñavo povezane i mnogo upotrebljavane knjige. sa pomešanim osećanjima povreñenog samoljublja. Zaboravljena je bila uska. njega zaboli pomisao da ga kod kuće čeka nešto ružno i neprijatno. razočaranja i ljubopitstva. Ali kad je počeo da pada prvi mrak i kad su drugovi stali da se razilaze kućama. pod zimsko rublje. i predaje mu je žustro. neprijatna biblioteka. i naslov: Ekspedicije u polarne krajeve. kao da nikad nije ni bio u njoj. I taj bol je rastao sa sumrakom. on strpa izlubljenu svesku u korice. odakle su dopirali njihovi veseli glasovi.. Silazeći sporo niz stepenište i zastajkujući na svakoj stepenici. Pod miškom ga je pekla oštećena knjiga. šta hoćeš – kaže profesor i maša se za jednu kratku. koja je ležala na dnu stepeništa. video je sa zaprepašćenjem da se od pada potpuno iskoričila. – Ti bi. dečak je pogrešno stao na jednu izlizanu stepenicu. sve sami sneg i led. Dok je njegov drug ostao sa gazdaričinim sinovima u trpezariji. Užinao je i izašao da se igra sa vršnjacima iz komšiluka. sa ledenim bregovima. Kad je došao kući. U igri se zaboravio. Razgleda knjigu koja na koricama ima sliku u bojama.dečak. Sad je mogao još samo da misli na štetu i nezgodu koja ga je zadesila sa knjigom i koju treba da razgleda kod kuće. saonicama koje vuku psi i snežnim šatorima. Lice mu je još gorelo i ruke podrhtavale od malopreñašnjeg susreta sa profesorom bibliotekarom. Dečaku pojuri krv u glavu. Kad je podigao. zateturao i najposle dočekao rukama o zid. – Idemo dalje! Dečak se povlači zbunjen misleći samo da je ovaj puta srećno izbegao nadimak. izvukao knjigu koju je danas doneo i počeo da je razgleda kao ranjeno mesto na sebi. stavio je odmah zlosrećnu knjigu kao neprijatan teret na dno svoga ñačkog kovčega. podebelju knjigu. Večerao je brzo i rasejano i odmah posle večere otišao u spavaću sobu i privukao petrolejsku lampu u svoj ugao. ceo njen unutrašnji deo odlepio se od korica i držao se samo još sa nekoliko tankih konaca za poleñinu. dečak je. Knjiga se . ali je pritom ispustio knjigu koja se otkotrljala niz stepenište. obazre se da ga ko nije video i poñe brzim koracima kući.. on je odmah potrčao za knjigom. molio bi.

Da ode kod nekog knjigovesca? Da. trčao ili razgovarao veselo i bezbrižno kao i ostali. on je mislio samo na upropašćenu knjigu. Nagnut nad kovčegom. Smejao se. Ali tada bi se najednom. kao fizički bol. I svaki put je taj bol bio utoliko ljući i teži ukoliko su trenutna radost i kratki zaborav bili jači i dublji. dobivao je. a dogañaj sa knjigom. Zasu ga veseo žagor. Ipak mu se u igri ili pri šetanju sa drugovima dešavalo da uspe da se zaboravi i da satima ne pomisli na svoju tajnu. Sad su bila popustila i ona dva tanka konca. rasanjen u tami. I ta je misao. Nedelje i meseci prolazili su. I tu se smejao. on je tu nalazio svoju brigu. to je najbolje. Bilo je očigledno da je već jednom bila oštećena i lepljena nevešto i slabo nekim smeñim rñavim lepkom koji je pri prvom jačem potresu popustio. stalna i mučna. običan i neznatan sam po sebi. i svaki put malo veću i težu nego što je ostavio jutros kad je ustao. praveći se sav zauzet tim poslom. ne zaboravljajući nijednog trenutka na svoju mučnu tajnu. On pažljivo stavi knjigu u korice i sve položi na dno kovčega. Tako je dečak počeo prve dane svoga trećeg razreda. Sad je zlo potpuno. budnu i nepomičnu. I kad bi posle takvih časova odlazio da legne u svoju postelju. dečak je gledao čas knjigu čas korice i osećao kako mu krv navire u glavu. Dečak je držao u jednoj ruci knjigu a u drugoj korice. Šta se radi u sličnim prilikama? Jedno je znao – da onom riñem snažnom čoveku u biblioteci ne bi nikad i nipošto smeo da prizna svoju nezgodu. sa kojom neće nikad smeti da iziñe pred starog bibliotekara. Za vreme školskih časova. Zatim se vrati u trpezariju i sede za sto s ostalima. Pitao se zbunjeno šta treba da preduzme pa da stvar popravi. On uplašeno gurnu knjigu na dno sanduka. Odsutan duhom i nesposoban da zapamti te nove znakove. dečak je gledao kroz prozor vrhove drveta. Tako. u igri i pri drugarskim šalama. neka njegova nezgoda i krivica koju ne sme nikom da prizna i ne ume da popravi. kako njemu sve više izgleda. nestvarni i avetinjski izgled tajne i nepopravljive greške koju valja kriti. stalno i sve brže i brže. pune još bujnog septembarskog zelenila i delić svetlog neba u daljini. Ali tada počeše sumnje: hoće li hteti da mu poveže knjigu? Hoće li on imati toliko novaca? Hoće li se ipak poznati na knjizi da je popravljena? Utom neko otvori vrata od trpezarije. U svakom sekundu on je znao da u svetu postoji nešto pokvareno i razvaljeno. javila u njemu misao na skrivenu knjigu. ne može ni popraviti ni nabaviti. jer je na stari bol dolazio uvek još i prekor samom sebi što ga je izneverio. gubila sve brže svoj prvobitni oblik: Tako je bilo za vreme predavanja.držala sa još svega dva tanka konca za korice. On oprezno otvori sanduk i izvadi ponovo knjigu. koji zaključa. Vrata na trpezariji opet se zatvorište. a za koju će morati jednog dana da odgovara. i ne okrećući glave stade da lista po nekoj svesci. dok je profesor sa šiljastom progrušanom bradom objašnjavao grčku azbuku. razgovarao. zalupi poklopac. a koja se. . učestvovao u igri.

Sa dlanom na ustima. stvarnije od dnevnih igara i razgovora. sve poznate molitve. Da poveri nekome šta mu se desilo? Da potraži negde saveta kako da to pitanje reši i da se oslobodi brige? Pri samoj pomisli na to njega bi nešto ogrejalo iznutra. onakvu kakva je bila pre svih njegovih nada i molitava i. i na kraju dolazio do uverenja da bi to bilo uzaludno i što je još gore – nemogućno. Da umrem – mislio je tada dečak u krevetu. Zaspao bi tako. i tražio da se raskoričena knjiga sastavi. uljuljkan svojim sopstvenim šapatom. I šaputao bi. Pomišljao je da kaže stvar gazdarici. sa svim stvarima. odlazio do kovčega i tu nalazio svoju knjigu. čini mu se. upućivao je žarke reči pravo bogu i njegovim svecima. lako i jednostavno. ali sa mnom i knjiga. izlišno i u osnovi bezrazložno. da sačeka profesora i da mu. dugo i usrdno. i biblioteka i bibliotekara. daj da umrem pre nego što doñe kraj semestra i onaj neizbežni trenutak kad ću morati izići pred bibliotekara i odgovarati za pokvarenu knjigu!" Zatim je mislio kako bi bilo da izgori gimnazijska zgrada. sav zgrčen – da umrem sada odmah! Umreti značilo bi ne morati poveravati se nikome. ne morati nikad više stupiti pred onog riñeg.Sve je to bilo ludo. nečujno. brižan i udovički. i straha od njih. Pred njim su se redala lica njegovih drugova. ali sam izraz njenog lica. i ostajao opet sam sa svojom tajnom. da može da je mirno i slobodno vrati onom čoveku. Da li bi se tad morale vraćati preostale knjige? Ili ne. koja je posle svakog takvog razmišljanja bivala teža. još goru i beznadniju. sve do najmanjeg pokreta i izraza lica. zdravih. nasamo. ne izlažući se ni sam ne zna kakvim strogostima. poniženjima i kaznama. jadno i beznadežno raskinutu nadvoje. Kako bi tada bilo lakše odgovarati! . ne čekati čuda koja neće da doñu. Šta sve nije u tim jesenjim noćima prolazilo kroz detinju glavu? Kakve se sve mogućnosti nisu ocrtavale i kakvi nemogući snovi ispredali? Noć je prolazila. iskreno prizna stvar. poražen. svoju ispovest i njihove odgovore i izraze lica. A pre svitanja bi se budio sa plašljivom ali divnom nadom u sebi. a on je mislio. koji. i odgovornosti. sve bi postajalo za trenutak jasno. oštećenih i popravljenih. kao što se kaže. podrugljivog čoveka. odvraćao ga je od toga. u postelju. da izgori ova kuća u kojoj on živi. a ipak stvarno i bolno. ili čak da ode jednog dana do biblioteke. A na najbezbrižnije meñu njima gledao je sa nezlobivom ali bolnom zavišću. I pošto bi dugo oživljavao u sebi svoje reči i njihove odgovore. uvideo bi da je to iznad njegove snage. To bi značilo da nestane mene. zaista. "Bože. Ispredao je do sitnica čitave razgovore. Počeo je da izbegava drugove i njihove zabave. ne odgovarati za ono što nisi kriv. zajedno sa bibliotekom i spiskom pozajmljenih knjiga. pa i sa tom knjigom u kovčegu. Dolazio je na misao da se molitvom izbavi od svega. Rešavao se da piše ocu sve potanko i da traži saveta i pomoći. da drug koji spava u istoj sobi ne bi čuo. stegnutih vilica. mogu da čine i veća čuda. I vraćao bi se.

koji ga je zabrinuto gledao preko zlatnog okvira svojih bistrih i nekako dobrih i veselih naočara. A kad bi se meñu drugovima povela reč o biblioteci ili o kakvoj knjizi. Latkoviću? Ja sam navikao da od tebe dobivam drugačije odgovore. ali eto. dok mu se po grudima razlivalo. koji suvo. javljala se opet oštećena knjiga u najfantastičnijim oblicima i strah od teške. kao fizički bol. nepravedne i nejasne odgovornosti. . – Šta je s tobom. Ali umesto da umre. To nije niko primećivao. počeo zbunjeno da zamuckuje. Ne bi se bojao da iziñe. Mnogo je teže dečaku bilo sa profesorom matematike. on bi odjednom pocrveneo. krto traži od svakog da brzo. da nestane iz života. On nije smeo ni pomisliti na to. jasno i odreñeno kaže šta hoće. A posle. Utornikom posle podne drugovi su vraćali pročitane knjige i uzimali nove. ali za koju će morati da odgovara. Dva meseca uzastopce dobivao je iz grčkog jezika i matematike nepovoljne ocene. snivanog kao i stvarnog. svi traže od njega samo napor i pitaju za plodove toga napora. dobivši nesigurne odgovore. Postavio bi mu dva pitanja i. knjige i njihove poveze. za to nema hrabrosti. čoveče! A dečak je treptao očima. potpuno i zauvek. Preni se. S vremenom dečak je postajao sve više osamljen i povučen u sebe. Tog dana on nije mogao da misli ni na šta drugo do na svoju knjigu. on bi redovito zaspao sa tom svojom željom. najbolje bi bilo i najsigurnije: umreti. ako treba. Profesor grčkog jezika. čovek ćutljiv i jedak. Smršao je. i skreće govor na druge stvari. a nema nikoga kome bi mogao da se poveri i da potraži saveta i izlaza. Svi su dani bili teški. Često mu se činilo da mu se drugovi namerno obraćaju sa pitanjima koja se odnose na biblioteku. u snu. nije se mnogo bavio njime. jer je jeo malo i žvakao zlovoljno i slabo. I to još da iziñe sa oštećenom knjigom! Ne. zabašuruje. A to osećanje bilo je utoliko teže ukoliko se on više trudio da ga sakrije. ali naročito mučan bio je utornik. nema snage ni hrabrosti da iziñe pred tog krupnog i riñeg čoveka. i sa njim opet – i u snu – želja da umre. obarajući oči i čekajući kad će mu neko otvoreno kazati da zna da on u svom kovčegu drži razvaljenu knjigu. Sa sujevernim strahom zaobilazio je izloge knjižara u kojima su bile poredane nove i lepo ukoričene knjige. njegovo već poznato mučno osećanje od pomisli na neku nejasnu i nepopravljivu štetu koja mu se desila i za koju još niko ne zna. Na svako takvo pitanje on bi odgovarao ćutanjem. pred direktora i pred svaki sud ovog sveta. Tako. stideo se i ćutao. samo bi sikćući i sa nerazumljivom mržnjom izgovorio: – Na mesto! Rñave ocene redale su se jedna za drugom. Ali su zato profesori primetili da je popustio u učenju. mršavim i dobroćudnim starcem.Ne.

uglavio je knjigu u korice i pritisnuo čvrsto drugim knjigama i teškim predmetima. pa odlivao. Našao je neki stari lonac i u njemu rastopio tutkalo. Pogled mu susrete nasmejane i nemilosrdne oči drugog čoveka. Dečak stavi ponovo knjigu u sanduk i drhteći od studeni vrati se na prstima u postelju. Tako je jedva dočekao zimsko svitanje. To je približavalo opasnost i povećavalo strah. kad su za vreme odmora razgovarali o knjigama. Nešto ga je gonilo da se digne i da vidi je li se lepak već osušio i kako je lepljenje uspelo. i ako ga pozovu da je vrati? Onda će sve izići na videlo. iz kojih se ništa drugo nije moglo pročitati osim njihove roñene osionosti i tvrdoće. Stvar je u toku vremena postala toliko vezana za njegove najličnije. Korice su bile slepljene za poleñinu knjige. Ali se bojao da ne probudi druga koji je spavao u drugom uglu sobe. lepio i otezao. Tada se digao. Samo se trudio da devojci koja je radila u kujni objasni stvar kao beznačajnu i bezazlenu. Lepak se hvatao za prste. počeo da maže povez knjige. odneo ga je u sobu. Ali u dečaku ostade sada ta misao. Najposle. Ako se nañe neko pa je zatraži. on ima pravo da drži knjigu do kraja prvog semestra. Zatim je uklonio sve tragove svoga rada i oprao ruke. slušajući sa strahom i zadržana daha kako knjiga pucketa. unutarnje strepnje i pomisli. izvadio knjigu i parcelom drveta. On odgovori da još nije pročitao prvu. Istina. otišao u jednu zabačenu ulicu i tu kod jednog Jevrejina kupio tutkala u tablicama. razmakao malo zavese i pri sivoj svetlosti jutra izvadio knjigu koja je bila ukrućena od tutkala i teško se otvarala. kapao i po koricama. koje je bio naročito istanjio. uz uroñenu pakost. mešao. Ne učiš je valjda napamet! Dečak ga pogleda bojažljivo i sumnjivo. da više nije moglo biti govora da se ma kome po veri ili sa kim bilo posavetuje. Tako jednog utornika. On je rastvori pažljivo. Dolivao je vodu. Jedan snažan i podrugljiv drug se umeša u razgovor: – Pa ne možeš ti da držiš tako mesecima jednu knjigu. ili samo slučajno. Idućeg prvog u mesecu sabrao je novac. ali su na prvoj i poslednjoj strani bili vidni tragovi tutkala i neveštog lepljenja. Kad je lepak bio rastopljen. u mučnoj nedoumici da li je stvar dobro rešio ili je .Njega se boji više od svega na svetu. on nije ni osećao da je već uprljao ruke i oprljio prste. ali sada se sa novim strahom pitao što će biti ako slučajno neko zatraži tu istu knjigu. Tu noć je spavao naročito nemirno. Dečak je padao u sve veću zabunu što je više hteo da bude pažljiv i oprezan. neko upita i dečaka zašto više ne uzima knjige iz biblioteke. moraćeš je vratiti. Zbunjen i uplašen kao da radi najtajanstveniju i najgoru stvar na svetu. Svaki čas se budio od pomisli da je možda nepopravljivo pokvario celu stvar. želeći da proveri da li ovaj to govori stoga što zna u čemu je stvar. primicao vatri i odmicao. To ga je i nateralo da počne brže i odlučnije da razmišlja o nekom rešenju. Zatim je vrebao jedno poslepodne kad bi mogao ostati sam kod kuće. koju on drži već dva meseca.

poslednji utornik u prvom semestru. Ko ne vrati knjigu. žalosna i upropašćena. smišljajući najčudnije procedure koje će biti na njega primenjene. i kad je u jednom trenutku vidio da su ušla trojica odjednom on je kucnuo i. pa i najvišu. zbog čega ne spava. nastupiće negodovanje i oštre reći toga strašnog čoveka. proračuna i izmeri. rastvoriti je brzim pokretom. i samo želi da ih po svaku. Da. složene i mnogobrojne odgovornosti kojima on ni u mislima ne sme u lice da pogleda ni da ih oceni." Ili ne. Nastupiće. razgledao je i procenjivao. Knjigu će zaviti u beo tabak hartije i tu pred profesorom je izvaditi. vadio knjigu. sve one neodreñene. a knjiga će zapucketati i odmah pokazati nevešto i grubo slepljena mesta. Tako bi se kolebao neko vreme. Ustajao je nekoliko puta. Tako bi opet zaspao. neće ništa kazati. kako bi on. Na mutnoj svetlosti zimskog dana ona mu je sada izgledala iskrpljena. Ali čim bi se vratio u postelju i počeo da razmišlja. To je dakle ta soba u koju bi najbolje bilo da nikad nije ni ušao. I tada. cenu izbegne. zavio je knjigu u belu hartiju i krenuo u školu. ustajao da stvar ponovo razgleda i da se uveri. I taj utornik je došao. Stao . tako da on vidi sa koliko je pažnje knjiga čuvana. U toku noći izmeñu ponedeljnika i utornika dečak nije spavao gotovo nikako.potpuno i do kraja upropastio. Nebrojeno puta on je te noći ponovio u sebi ceo prizor sa predajom knjige. nego će se samo pokloniti. Obilazio je oko bibliotekarovih vrata. tako da se profesor neće moći toliko baviti njime i njegovom knjigom. ne može biti ocenjen i dobiti svedočanstvo. To je dobra misao. pa bi je onda vraćao u kovčeg sa uverenjem da profesor neće ništa primetiti. brojao one koji su ulazili. Ući će u biblioteku kad u njoj bude što više ñaka. ne čekajući odgovora. koristeći se svakim trenutkom samoće. po njegovom mišljenju. a onda bi. slabo jede i rñavo uči već mesecima. očigledno i nepopravljivo. zapitkivao drugove koji su ulazili. Često je procena ispadala povoljna. nečujno prilazio kovčegu. pa saslušavanje. Ući će sa ravnodušnim izrazom na licu. Bilo je vlažno januarsko poslepodne. Otada je i danju i noću. ukratko. Dečak je uzeo knjigu iz kovčega. I strah je rastao. ali tada će profesor uzeti knjigu. jer bi time već privukao pažnju na sebe. ne mogući da izdrži neizvesnost. otvarao kriomice svoj kovčeg. grubo i nemilosrdno. i to je taj trenutak! Zubi su mu cvokotali i desna noga neprijatno poigravala. a još češće nepovoljna. pa kazna i bruka i plaćanje. Toga dana morale su biti vraćene sve knjige pozajmljene u toku polugoña. gospodine profesore. sa naročitim planom. trebalo da izgleda. poklonice se i kazaće: "Molim. tada će nastupiti – on sam ne zna šta će upravo nastupiti – ali nastupiće ono nepoznato od čega on strepi. Činilo mu se da su mrlje od tutkala tolike da ne mogu ostati neprimećene. javljale su se opet sumnje. Spreman na najgore. zagledao knjigu i procenjivao da li je lepljenje i uspelo i da li bi smeo da je takvu vrati bibliotekaru. ušao.

udario njome po dlanu leve ruke. on se ukloni u stranu i neodlučnim korakom. Nema više pokvarene knjige ni straha od odgovornosti i kazne. nije ni primetio kako su jedan po jedan nestali oni koji su stajali pred njim. Idući tako. Ne. ali u toj praznini. više su ga izgurali ñaci koji su izlazili i ulazili u biblioteku. Sve je prošlo prirodno i jednostavno. možda se stvarno i raduje. Tako se odjednom našao lice u lice sa riñim snažnim čovekom koji je ispunjavao tolike njegove misli i snove za poslednjih pet meseci. utučen i mrzovoljan. Šta se desilo? Desilo se najveće čudo: da se ništa nije desilo. ali je dečak stajao kao omañijan pred njim. Zategnutost. Zaokupljen svojim mislima. Uzeo je knjigu. uñe u sobu i prvi put posle toliko vremena otvori slobodno i ne obazirući se ni na koga svoj kovčeg. samo ne ovo i ovako. koja je u njemu trajala i rasla mesecima. Profesor je sad bio vidno izmenjen. trebalo bi da se raduje. doñe kući. Obuzima ga osećanje nerazumljive ganutosti. jednako sa jezom po leñima. niko ga nije zvao. Osećao je da bi trebalo da se raduje. Kao u snu. U grlo mu se penje bezglasan jecaj i tu poigrava sa svakim korakom. sa jakim podočnjacima i nezdravom bojom. u jednom od onih snova u koje čovek ne veruje ni u trenutku dok ih sniva. zatim je zatvorio kovčeg i seo na . Za celo vreme svog mučenja on je sva moguća rešenja predviñao i zamišljao do sitnica. Tek kad ga onaj drug iza leña odgurnu i pruži svoju knjigu. Kao da sva ona strahovanja i slutnje nisu nikad postojali ni mučili ga. Ne dižući pogleda. sporo i zbunjeno. sve očekujući da će ga zovnuti. poñe vratima. polagano i oprezno. ne može ta radost da nañe mesta ni odjeka. Zaputio se jednoličnom ulicom. i jednako očekujući. Tako je izišao. Sve je srećno i dobro rešeno. kao posle bolesti. prošao je širokim hodnikom u kom je visila crna tabla s imenima srećnih koji dobivaju pisma. Natmuren i taman. sad je odjednom popustila. kao u snu. Dečak je razmišljao da li je to gore i opasnije ili bolje i povoljnije po njega. nije ga ni pogledao. Bacio je brz pogled na mesto na kom je toliko meseci stajala ta strašna knjiga. sada je nije ni pogedao. Raduje se. profesor pruži ruku za narednu knjigu. po mokrom i prljavom snegu. U isto vreme on se i duboko klanjao i mrmljao nešto kao: "Molim. da klikće od veselja što je sve ovako neočekivano dobro prošlo. Sve je odjednom zbrisano i zaboravljeno. gospodine profesore". Upravo. Da. koja je usled naglog i povoljnog rešenja odjednom nastala u njemu. zatim crvenom pisaljkom precrtao dečakovo ime u spisku. a knjigu položio na ostale knjige koje je pre toga primio. neminovno očekujući da će ga neko zovnuti da se vrati. pogledao broj na poleñini. Profesor. i sporo i nespretno razvijao belu hartiju. ali se vuče ulicama kao isprebijan. Po leñima je osećao jezu i očekivao je kao pouzdano da će ga viknuti po imenu i pozvati natrag. on je ostavljao utisak zabrinutog i bolesnog čoveka.je u potiljak iza onih što su išli pre njega i trudio se da ne drhti.

PROZOR U mom ranom detinjstvu imao sam jednog druga koji mi je bio i ostao zagonetan. ali naročito stroga prema deci koja su se igrala pod njenim prozorima ili oko njene bašte. zanesen. žena koja živi sama. bilo je mučno. jer se protezala duboko u dvorište koje je bilo prava bašta. i tražio je samo da se izjasnim hoću li da učestvujem sa njim u pohodu na babine prozore ili neću. ali hrabar i preduzimljiv. i od dece su neka poumirala a neka se poudavala. kroz stegnute zube: – Hajdemo večeras da razbijemo prozore babi Kokotovićki! Hoćeš li? Ta baba je živela sama u osamljenoj kući koja je imala nečeg od veštičine kuće iz bajke. Čini mi se da je niko nije voleo. A već godinama niko je ne zna drugačije nego kao usamljenu i nasrtljivu babu. ali ljubopitljiva. sa sujevernom pretpostavkom da to mora da je neko nesrećno stvorenje koje ni drugima ne donosi sreću. Muž je umro. poženila i izgubila negde u svetu. osetio sam potrebu da . niti je voleo da stvari objašnjava. Baba je po nečem ličila na tu svoju kuću. – Nećeš? Nastao je trenutak tišine. sa grčevito prepletenim prstima. grlata. kao neki zreo i premoren čavek koji se potpuno predaje kratkim trenucima odmora i zatišja. pa ma i bez ikakve svoje krivice. baba je i sama utvrñivala takvo shvatanje kod ovog siromašnog i neukog sveta. Nepoverljiva i mrka. gledana je čudno i popreko. Tako je sedeo dugo. Kuća je bila niska. Te njene porodice sećaju se samo stari ljudi i žene. o toj ženi je bila reč. Jednog dana mi je rekao tiho. kao da ih nikad ne skida. i sitan je bio i neugledan. Odgovorio sam da neću. sa starinskim naočarima koje su joj se upijale u teško salo bezbojnog lica. izgubljena u žutom zidu ispod ogromnog mrkog krova. – Zašto? Kako da razbijemo? – pitao sam zbunjen. Nekad je živela u toj kući sa mužem i četvoro ili petoro dece. ali prostrana. ćudljiva i pokretna kad joj treba. Eto. Svojim nepoverenjem i oštrinom prema ljudima. i s godinama se sve više zgušnjavalo u atmosferi neodreñenog straha i potmule mrzosti. sa laktovima oduprtim o kolena. ona je bila prilična napast za komšiluk. pognute glave. Moj drug nije imao mnogo strpljenja. U tom našem svetu na strmoj periferiji Sarajeva. Nešto od tog sujevernog shvatanja lebdelo je oko babine kuće. Bio je možda i godinu-dve mlañi od mene. prema ulici je imala usko lice sa svega dva prozora.njega pogružen. Zvao se Miško. sa nepredvidljivim nastupima i zloće i dobrote. Debela.

Tako sam se pitao. i . ko zna. koja će dići nebo i zemlju samo da uhvati krivca i naplati štetu. Mučna je misao na krivicu. ali razbiti joj prozore. dok je moj nemir neprestano rastao. stalno nas grdi i tužaka roditeljima. evo. i ja je ne mrzim ništa manje nego što je mrze Miško i ostali drugovi. i ja sam nekako bio odgovoran za sve troje. (Moj brat i moja sestra bili su mlañi od mene. Da odem do babe i da je upozorim? Ne. i celo poslepodne i uveče. na policiju. baba neće mirovati: tužiće ne samo roditeljima i učitelju nego i policiji. na skandal u susedstvu. seli smo za večeru. i kakvi sve planovi nisu ostali na rečima! Iako. Javljala se potreba za snom. možda je i on sada umoran i sit sanjiv. Šta sve dečaci ne snuju i ne govore. a ja se toga plašim.objasnim svoje odbijanje. Utom je pao i mrak. kad bi našao da nešto nije u redu. oporom čoveku starinskih shvatanja. bile potrebne te zajedničke porodične večere. – To je u našem kućnom životu težak čas sa ustaljenim. ali mi je kod poslednje reči koju sam izgovorio okrenuo leña. jedino što bi se grubo obrecnuo na majku ili na mene. on nije od onih što samo prete a pretnje ne izvršavaju. A zatim. zajedno sa oporim zalogajem. to mi izgleda i suviše teška kazna. kao čovek koji je bio pošao na pogrešna vrata. kad sam stigao kući. posle veselo provedenog dana. znam za to. Ali. U nekoliko mahova osetio sam potrebu da viknem pred svima (iako se za večerom ne sme govoriti): – Miško će večeras razbiti prozor babi Kokotovićki! Ali sam svaki put progutao svoj uzvik. Te zajedničke večere. bile su za mene uvek teške. ali sećam se da sam navodio kao neke razloge. na kraju. i to ne naglo i gnevno. mučen brigom koja me nije napuštala. nije to mala stvar polupati prozore babi Kokotovićki. jer svi znaju kakvog strogog i opakog oca imam. Možda Miško neće učiniti ništa. Možda se ipak predomislio? Jer. pravo govoreći. Šta treba da uradim. Miško je saslušao. ni kome se to on svetio mučeći nas ni krive ni dužne. ova večerašnja izgledala mi je beskrajna. Ko zna hoće li hteti i da razgovara sa mnom? Da mu se pridružim? To ne mogu. Ne znam sada kako sam to rekao jezikom kojim smo kao dečaci govorili. mislio sam: večeras će se nešto teško desiti. Umor od dnevne igre i toplo jelo kao da su smirivah moje uzbuñenje. a naročito očevih batina. nego polako i prirodno. strogim ceremonijalom koji je svima bio mučan i nemio. nikako: ja sam na Miškovoj strani a protiv babe. Ostao sam zbunjen i uznemiren. baba je odvratna. nailazile su neke mirnije misli. Nikad nisam mogao saznati zašto su mom ocu. ali odsutan. Prvo. I ja. Jeo sam. Plašim se toga svega. Da potražim Miška i da ga odvratim od tog pothvata? Neće poslušati.) Očevo prisutvo ležalo je na nama kao teret i senka i stalno osećanje nelagodnosti i straha kojim smo plaćali svaki zalogaj. Ni danas ne znam zašto nas je bez razloga kažnjavao svojim ćutanjem i izbegavao pogledom. Za celo vreme on ne bi reči progovorio. Miško će polupati babi Kokotovićki prozore. I kao uvek.

kao nemoćna životinja. idući put mene. nailazi na njih pri svakom pokretu. Sve je to za mene bilo samo sastavni deo opšte gužve i graje koju sam samo ja čuo i video. U mojoj glavi kovitlac od ukućana i samo meni vidljivih i znanih pridošlica. udarila je u plač. A negde u tom prostoru postoji još i nemirno malo telo koje. A onda ih je odjednom prolomio i potpuno zbrisao – tresak. Za mene su sa zveketom razbijenog stakla upali u sobu i Miško ("Nećeš?") i baba Kokotovićka i učitelj i policija. i jedini koji ne može i ne ume da kaže nijedne reči objašnjenja ni opravdanja. nisu ni razumevale. nejednaki po snazi. viču. Ne mogavši izdržati dečji jauk i u želji da me odbrani. ili je sve zaklonila krupna očeva pojava. traže nešto. samo udarci. bezbrojni i svudašnji. tada nestane i oca i mene i kuće i poznatog sveta. kao i reči njegove večernje molitve. ispravi tamna (ili se meni čini da je tamna) figura očeva i priñe mi tako blizu da od nje ne vidim ništa drugo. Te večeri je. tako da ni za koga od nas nije bilo dovoljno mesta ni vazduha. jedva razumljive. želeći da izbegne udarce. I u svemu tome ja sam jedini koji mora da odgovara svima i objašnjava sve. Svega je nestalo. Svak je stajao nepomičan na mestu na kom se zadesio. To je bio znak da je kraj večeri. Staklo na prozoru u prednjoj sobi prslo je u parčad. a od njene blizine ne vidim pravo ni nju samu. I ta teskoba i tišina su rasle nekako preko uobičajene mere. Svi su se zgledali. dokazuju nešto. Posle prvog zaprepašćenog ćutanja. Otac je odgurnuo sud ispred sebe. Sad je nastala neka nova tišina. mutne i teške od zlovolje. ponekad bi se u .prijatno je osloboditi se te misli bar za koji trenutak. Ja sam mislio samo jedno: to je Miškova praćka. Pri tom se kretao sporo. brani jedino vriskom i jaukom. prete. Sudnji dan se stvorio tu za mene. Sve preñe u nejasnu. a sve je mučno i neobjašnjivo i zamršeno do besmisla i potpunog neshvatanja. do neizdržljivosti bolnu igru. bilo naročito teskobno i neprijatno tiho. i sve živo i mrtvo što se u meni vezivalo sa njima. To što je dalje dolazilo. Prostor oko mene ispune udarci. ali stalno i svuda. Sestra. ali postoji samo kao svest o strašnom bolu od koga se. Došla je molitva u kojoj se pojedine reči. ali jedan strašniji od drugog. samo sam ja stajao oborenih očiju. rekao: – To su svakako tvoji krasni jarani! Njegove reči su bile zlovoljne i mukle. hvataju me. kako se meni činilo. koja je bila već zadremala. Najpre se tako izdigne. A onda se sve stišalo. da se nije moglo vide ti dokle će tako i gde će se završiti. ispituju. Iz te figure isuče se odnekud dugačak crn kaiš koji odmah nestane. poznavao sam vrlo dobro odranije. Za to je postojao u našoj kući već utvrñen red. digli su se povici i pitanja ukućana. Čuo sam samo kako je. Jer. Zatim očevo spremanje i pranje nogu. Svi se oni guraju oko mene.

To dete majka je nazvala Aska. Bilo je žensko. Na stolici pored mene tanjirić od providnog stakla. dok su još svi u kući spavali i dok se kroz razbijen prozor ukazivao u prvoj svetlosti spoljni svet. (Celog veka se posle lečimo od tog detinjstva!) Ali nikad.taj prizor umešala i moja majka. da traži odvojenu pašu na udaljenim mestima. da me uteši. osuñeničkoj svetlosti prvog svitanja svi su predmeti bili nemilosrdno sami. ne znam kad. Kad je Aja. i da pase samostalno. mnogo i često tukao. zamršenih odgovornosti. nalazeći da je to vrlo pristalo ime za buduću ovcu-lepoticu. čini mi se. sa nešto mrva. u svom bolu i gnevu. stavila dve gurabije koje ja. nije slušalo njena dozivanja ni kucanje zvona na ovnu prethodniku. Ceo taj prizor. . I to izgleda vrlo. vrlo ružno. kao i sva ostala jagnjad. Otac me je tukao dugo i gnevno. ali ja ne bih ništa video ni primetio. jer ona pronañe i pojede sve što je slatko a nije pod ključem. izgledao je meni kao stvar koja postoji isključivo radi mog oca. samo ono što su. U hladnoj. ojagnjila svoje prvo jagnje. krupna ovca teškog runa i okruglih očiju. nego je volelo da luta putevima koje je samo nalazilo.) Razbijeni prozor zapušila je majka jastukom bez navlake. ASKA I VUK Ovo se desilo u ovčijem svetu na Strmim Livadama. Probudila me je prva belina dana. nisam hteo ni da pogledam. Čak ni majka nije prilazila da me brani. Prvih dana jagnje je išlo za majkom. kao i mog brata čim je malo poodrastao. a zatim nešto kao spavanje isprekidano jecajima. (Znam to sigurno. I pre i posle toga otac me je. ne znam pravo zašto. ali čim je stalo da trči na svojim još krutim i neobično izduženim nožicama. Uboji na meni bili su budni. U toku noći došla je moja sestra i pojela ih. u nastupima meni nerazumljivog gneva. pun besmislenih zala i nerazumljivih. Posle je došao stišan plač sa obilnim suzama. Za mene sve to nije imalo ni smisla ni oblika ni trajanja. i proñe. ne znam kako. Tu je sinoć moja majka. Naiñe. ono je izgledalo kao i sva ostala novoroñenčadi šaka vlažne vune koja počinje da kmeči. koji se povremeno kao nepogoda prolamao u našoj kući. Moj bol i strah tu su bili sporedni. I bilo je siroče. znao sam to jedino po masnicama što su se docnije mogle videti na njenim rukama kojima bi me milovala i tešila. Sve se to ponovilo i ove večeri. bude. jer je Aja upravo tih dana izgubila muža koga je mnogo volela. Nije se držalo majčina skuta. kao nagi. ni pre ni posle nisam teže ni gorče osetio bol i poniženje od tih batina kao toga jutra. odmah je počelo da pokazuje svoju ćud.

i to žensko. gde ima uvek poneki lukav i krvoločan vuk. I sve tako. samo da nije tako živo i rasejano. obasipala ga savetima i prekorima i predočavala mu sve opasnosti takvog vladanja u kraju kao što je njihov. iako su i ovce i ovnovi iz stada u većini osuñivali tu majčinu odluku. Malopomalo. sve jedan ubedljiviji od drugog. – Šta će. Ali kad god bi majka otišla da se raspita za njene ocene i vladanje. I popustila je. tek to šilježe – tako u ovčijem svetu nazivaju šiparice i dečake – bilo je velika briga materina. kome čobani ništa ne mogu i koji kolje ovce i njihovu jagnjad. Dokazivala je da niko u njihovoj porodici nije bio drugo do mirna ovca domaćica. nadajući se da će tako možda donekle ukrotiti njen uroñeni nemir. Ali svoje čudne i opasne navike da luta daleko od ovčijih pašnjaka i plandišta nije mogla da se oslobodi nikada. Tim putem nije pošla nijedna ovčica iz dobre kuće. na kraju krajeva. Ona se pitala šta. Aska je stala pred majku i izjavila da želi da uči baletsku školu. kad je završila sa dobrim uspehom razred. Navodila je mnoge razloge. čak ozloglašena i opasna stvar.Majka je opominjala svoje inače dobro i lepo i pametno dete. devojčica je bila čedna i bezazlena kako se samo poželeti može. Strepela je Aja. To mirenje joj je bilo utoliko lakše što je mala Aska zaista pokazivala mnogo dara i volje za igru. kazati ceo ovaj naš ovčiji svet kad čuje da je moja kćerka pošla upravo tim putem? Tako je odgovarala Asku njena brižna i dobronamerna majka. može biti ružno u umetnosti? A igra je najplemenitija od svih veština. i vidno napredovala. Bio je početak jeseni sa još jakim suncem. Jedino iz fiskulture imalo je stalno odličnu ocenu. ali majka voli svoje dete toliko da uz njega zavoli i one njegove osobine koje ne odobrava u duši. unapred je znala da se njenoj želji neće moći dugo odupirati. a igra je ponajteža i najvarljivija od svih umetnosti. i toplim kratkim kišama od kojih se stvara radosna duga iznad vlažnih i obasjanih predela. Jednog dana. U školi. govorila je majka. koje neprimetno počinje da bledi. da je ovako svojeglavo i nemirno. Aska je prilično učila i dosta dobro napredovala. učiteljica je odgovarala da je dete darovito i moglo bi da bude prvi ñak. Umetnost je. Ali poznavajući narav svoje kćeri. mirila se ovca-majka sa ćerkinom željom i počinjala drukčije da gleda na stvar. najposle. I jednog dana desilo se ono čega se Aja uvek pribojavala. Aska je sa odličnim uspehom završila prvu godinu baletske škole i upravo je trebalo da počne drugu. Aska je toga dana bila . A uz to. nesiguran poziv koji nit hrani nit brani onog ko mu se oda. Na koga je da je. Upisala je malu u ovčiju baletsku školu. Put umetnosti uopšte je neizvestan. varljiv i težak. Majka se najpre odlučno oduprla. naročito kad se odvoje i zalutaju. jedina kod koje se služimo isključivo svojim roñenim telom. Ne bi se moglo reći da je Aja bila ravnodušna prema zamerkama i ogovaranjima ovaca i ovnova u toru i na paši. i često se pitala u koga se umetnulo ovo njeno dete.

negde izmeñu samrtnog užasa. kao ostatak neke čudne noćne igre. Aska je njušila stare nagnute bukve obrasle mahovinom koja opija kao priča o neobičnom doživljaju. I kad je bila na jednoj od takvih čistina – našla se odjednom lice u lice sa strašnim vukom. Izgledalo je da sa nevericom. a pred njom je stajao vuk užagrenih očiju. strašniji od svih majčinih opomena. nevidljiva a jedina i svugdašnja. Iskusan. devojčica je učinila prvi pokret. onim redom kojim ih je učila u školi i kao da čuje oštri glas svoje učiteljice: . Aska ih je nizala jedan za drugim. Bili su to skromni. ali dovoljni da za koji trenutak zaustave iznenañenog vuka. i sa strahom od zamke pita kako je ovako mlado. Tu je trava bila. smrt može ući kroz tu pukotinu. pa čak i u nju. Krv se u Aski sledila i nožice su pod njom odrvenele. zašla je malo-pomalo sve do ivice udaljene bukove šume. Divni predeo. Ali smrt je pred njom bila. Poslednji pokret mogao je biti samo – igra. Teško. Slaba vidljivost i potpuna tišina stvarale su začaran predeo u kom prostor i daljina nisu imali mere i u kom je vreme gubilo svoje značenje. jer za sumnju su vukovi sposobni. i činilo joj se da priči nema kraja ni neobičnim doživljajima broja. pa treći. i nezamišljene. star i drzak. pretrčavala svetle zelene čistine. belo i lepo. ali glasa nije bilo. ali to nije bio pokret odbrane. grozna i neverovatna u svojoj grozoti. To je već premrloj Aski ostavljalo nešto malo vremena i tamo gde je mislila da ga više nema i ne može biti. sa užasnim osećanjem da ne sme stati. U šumi je bilo još mlečne magle koja se. jedan od onih pokreta koji se vežbaju uz "štanglu" i koji još i ne liče na igru. jer za njega nije bila sposobna. Njegovo olinjalo krzno. ali tako malo da je to jedva ličilo na vreme. podvijena repa i kao na smeh malko iskeženih zuba. mekim hodom koji prethodi skoku. ukoliko vukovi poznaju nevericu. zelenkasto i smeñe. digao se odjednom kao tanka i varljiva zavesa. Za žrtvu to su bili neočekivani čudni trenuci. naročito sočna i što dublje u šumu. Vuk je napravio polukrug oko svoje nepomične žrtve. Zanesena svežinom dana i lepotom sočne trave. kao u mučnom snu. Odmah za tim je izvela drugi. u kom je već bila potonula. I kad je jednom počela. povlačila pred suncem. Prisećala se da treba da dozove svoje. ubogi pokreti na smrt osuñenog tela. i otvarala je usta. omogućilo mu je da se izjednači sa jesenjim bukvama i travom koja počinje da vene. sve sočnija. polaganim. jer ako izmeñu jednog i drugog pokreta bude samo sekund razmaka. posmatra šilježe i da se sa sumnjom. koji je opijao i zanosio Asku. krvave i konačne činjenice koja se krije iza reci – smrt.naročito vedra i živahna – i rasejana. on se bio privukao sve do tih krajeva u koje inače vukovi u to doba godine ne silaze. Belo i svetlo i tiho. Izvodila je "korake". To joj je dalo i snage za pokret. kako se Aski činilo. moglo zalutati čak ovamo i doći mu tako reći pod zub.

Pokreti su kratki. ni još ovca ni više jagnje. a laka i pokretna kao bela vrbova maca koju nosi vetar. i samo je govorio sam sebi: "Da se prvo nagledam ovog čuda neviñenog. Ali tu su njeno znanje i njene snage bili ograničeni. mimo svega što se uči i zna. a pred njom su nemilosrdno zatvorena sva dalja znanja klasične igre. Isprva se prisećao ko je i šta je. ludu i ludo zabavnu igru. koje je bilo satkano od čistih sokova životne radosti a osuñeno na neminovnu i neposrednu smrt. zastajkujući kad ona zastane i opružajući korak kad ona ubrza ritam igre. kao iznutra obasjana. kome ni ljudi ni životinje nisu mogli ništa. da bi se živelo. Tako ću od ovog čudnog šilježeta imati ne samo krv i meso nego i njegovu neobičnu. izvlačila neočekivanu snagu i neverovatnu veštinu i raznolikost pokreta. smešnu. i ne mogu da ispune vreme što stoji nepomično kao praznina iz koje stalno preti smrt. gubi se negde potpuno."Jedan – i – dva! Jedan – i – dva – i – tri!" Tako je išlo sve redom. . otkad postoji. igrala je ovčica Aska. Pravilno i potpuno umela je da izvede dve-tri figure. Samo je iz ovog malog tela. Znanje izneverilo. vuk još gleda i čeka. Znala je samo jedno: da živi i da će živeti dok igra. pa druga. To nije više bila igra. Lukavi. I tu je bio otprilike kraj njenog znanja i veštine. I ona ih je izvodila grozničavo. na sredini sale. neodoljivu radoznalost. od nje. a valja živeti i. Preko zelenih čistina. ali sad je i njemu došao kraj. Aska nije mislila ništa. nečujnim koracima i ne odvajajući pogled. I Aska je krenula u igru iznad škola i poznatih pravila. ali već počinje da se približava. Vreme prolazi. – igrati. i učiniću to. a bojala se da ponavljanjem ne izgube od svoje snage i privlačnosti. gde se nalazi i šta treba da radi. Morala je da ponavlja pokrete. brzi. kakvu kurjačke oči još nisu videle. Ko zna da li je svet ovaj. video ono što je toga dana videla skromna i bezimena šuma iznad Strmih Livada. izmeñu sivih i teških bukovih drveta. To iznenañenje pretvaralo se sve više u čuñenje i čudnu. tanka. čista. preko uskih prolaza. I igrala je." Misleći to. jer ga mogu oboriti i zaklati kad god hoću. Sve što je u toku prve godine mogla da nauči. Prešla je i na figure koje se u školi izvode bez oslona. škola ne ume ništa više da joj kaže. kad vidim celo čudo dokraja. pa treća. išao matori kurjak dugogodišnji i nevidljivi krvnik njenog stada. i glas učiteljice postaje sve tiši. i što bolje igra. sivkasta kad bi ušla u pramen tanke magle a svetla. vuk je išao za ovčicom. ali tek na svršetku igre. po glatkom i smeñem ćilimu od lišća koje se godinama slaže jedno na drugo. bio je najpre iznenañen. I uzalud je nastojala da se seti još nečega što bi mogla da izvede i čime bi zatrpala ponor koji je čeka na kraju igre. kad bi se našla na čistini prelivenoj suncem. Jedna. nego čudo. A za njom je. hladni i poslovično oprezni vuk. A njegova krv i meso nikad mi ne ginu. Dobro je poslužilo njeno znanje.

Tako se – novo čudo! – i vukovo čuñenje pretvaralo sve više u divljenje, stvar potpuno nepoznatu u vučijem rodu, jer kad bi vukovi mogli da se ičem na svetu dive, oni ne bi bili ono što su. A to nepoznato osećanje divljenja obeznanilo je vuka toliko da ga je ova izgubljena ovčica, mrtva od straha od smrti, vukla za sobom kao da ga vodi na nevidljivoj ali čvrstoj uzici, vezanoj za nevidljivu alku koja mu je proturena kroz njušku. Idući tako mesečarski, ne gledajući gde staje i ne dajući sebi više računa o pravcu u kom ide, vuk je jednako ponavljao sam u sebi: "Krv i meso ovog šilježeta nikad mi ne ginu. Mogu da ga raščerečim u svakom trenutku, kad mi se prohte. Nego, da se nagledam čuda. Da vidim još ovaj pokret, pa još ovaj..." I sve tako, još ovaj, pa još ovaj, a svaki je bio zaista nov i uzbudljiv i obećavao idući, još uzbudljiviji. Promicale su, jedna za drugom, šumske čistine i sumračni vlažni hodnici ispod bukava, zastrti suvim lišćem. Sto života osećala je sada u sebi mala Aska, a sve njihove snage upotrebila je da produži jedan jedini, svoj život, koji je bila već pregorela. Mi i ne znamo kolike snage i kakve sve mogućnosti krije u sebi svako živo stvorenje. I ne slutimo šta sve umemo. Budemo i proñemo, a ne saznamo šta smo sve mogli biti i učiniti. To se otkriva samo u velikim i izuzetnim trenucima kao što su ovi u kojima Aska igra igru za svoj već izgubljeni život. Njeno telo se više nije zamaralo, a njena igra je sama iz sebe stvarala nove snage za novu igru. I Aska je igrala. Izvodila je sve nove i nove figure, kakve ne poznaje škola nijednog učitelja baleta. Kad bi joj se učinilo da se vuk pribira i priseća ko je i šta je, onda je pojačavala brzinu i smelost svoje igre. Izvodila je preko oborenih debala neobične skokove, koji su vuka nagonili na smeh i na novo divljenje i izazivali u njemu želju da se ponove. Skakala je na povaljene bukve i na onom jastučiću od mahovine koja ih pokriva, stojeći samo na stražnjim nogama, pravila od sebe belu, veselu čigru koja zaslepljuje oči gledaoca. Zatim bi uspravljena, samo na prednjim nogama, pretrčala sitnim i sve bržim koracima neku ravnu i još zelenu površinu meñu drvetima. Kad bi naišla na otvorenu strminu, spustila bi se strmoglave, oponašajući smelu skijašicu, niz stazu od glatkog suvog lišća, ali tako brzo kao kad neko palcem prevuče briljantan "glisando" preko klavijature: fuuu-it! A vuk bi se sašuljao za njom što brže može, samo da ne izgubi iz vida ništa od igre. Još uvek je ponavljao u sebi da mu, pre ili posle, krv i meso ovog šilježeta ne ginu nikad, samo da vidi potpuno i do kraja njegovu igru, ali je to ponavljao svaki put sve kraće i slabije, jer je u njemu sve više mesta zauzimala igra i potiskivala sve ostalo. A ni vreme ni dužinu puta nisu merili ni vuk ni Aska. Ona je živela a on je uživao. Kad su čuli bolni meket ovce Aje i razabrali uznemirenost koja je išla od stada do stada, čobani su izabrali izmeñu sebe dvojicu mlañih i smelijih i poslali ih u šumu da potraže izgubljeno neposlušno šilježe. Jedan od njih je

imao samo drenovu toljagu, ali dobru, a drugi je nosio o ramenu pušku, ako se tako može nazvati ono nešto garave kapislare. To je bila slavna starudija, jer se pričalo da je njegov otac ubio iz nje, na samoj ogradi svoga tora, izgladnela vuka. A i to, kao sve što se priča, ko zna kako je bilo, i da li je bilo ili nije. Svakako, to je bilo jedino parče vatrenog oružja na Strmim Livadama, i ono je služilo više da podigne hrabrost i samopouzdanje kod čobana, nego što je bilo stvarno opasno za vukove. Došli su do ivice šume i tu su malo oklevali, pitajući se u kom pravcu da krenu. Jer u šumi ima hiljadu ulaza, a ko će sagledati nevidljive tragove jagnjećih papaka. Pošli su po tragu zelene trave i dobre paše, kao najsigurnijem. Sreća ih je poslužila. Tek što su ušli malo dublje u šumu i ispeli se na malu uzvisinu, ugledali su u dubini ispred sebe čudan prizor. Stali su i pritajili se. Kroz dubok otvor u granju mogli su neprimećeni da vide: u smelim a pravilnim piruetama ovčica Aska prelazi zelenu čistinu, a za njom, na odstojanju od nekoliko koraka, klipše krupni olinjali vuk, i oborene njuške, sav u pogledu, povlañuje repom. Nekoliko trenutaka čobani su stajali kao skamenjeni od čuda, ali onda su se pribrali. Kad je Aska došla do prvih drveta i tu naglo promenila oblik i ritam igre, a vuk se nalazio još na čistini, okrenut gledaocima bočno, stariji čobanin je skinuo pušku, nanišanio i opalio. Odjeknula je šuma i poletelo suvo lišće sa retkim, uplašenim pticama. Na okrajku čistine desila se neočekivana stvar. Iz svog prekinutog pokreta, kao ptica pogoñena u letu, pala je – Aska, a vuk je kao zelena senka klisnuo u šumu. Čobani su strčali i na ravnom mestu našli onesvešćenu Asku. Nikakve povrede nije bilo na njoj, ali je ležala u šumskoj travi kao mrtva. Iza vuka je ostao krvav trag. Stariji čobanin je napunio pušku, a mladi je prihvatio svoju toljagu sa obe ruke, i tako su krenuli za krvavim tragom. Išli su sporo i oprezno. Ali nije im trebalo mnogo ići. Ranjeni vuk je imao sange da beži svega stotinak koraka, dok mu je rana bila još vruća, a onda se srušio u jednom čestaru. Stražnji deo tela bio mu je oduzet, ali je prednjim nogama kopao zemlju, izmahivao glavom i kezio zube. Lako su ga dotukli. Sunce je bilo tek prošlo polovinu neba kad su se čobani vratili. Silazili su zagasitim pašnjacima, izmeñu stada i torova. Mlañi je vezao kurjaka svojom tkanicom za stražnje noge i lako vukao niza stranu njegovu krvavu i izduženu telesinu. A stariji je nosio belo šilježe. Prebacio ga je, po čobanskom običaju, sebi preko vrata. Askina lepa glava visila mu je, kao mrtva, niz levo rame. Velika je bila radost na Strmim Livadama. Bilo je čestitanja, graje i pevanja, i prekora i suza i pocikivanja i veselog blejanja bez kraja i konca. Aska je došla sebi. Pribirala se sporo, ležeći u travi nepomična i skopnela, više slična bačenom runu nego živoj ovčici. Nije osećala na sebi

zdrava mišića ni žilice koja nije bolela. Oko nje je, suzna i presrećna, užurbano trčala njena majka i kupile se ovce i ovnovi kao na čudo. Aska je dugo bolovala i sporo se oporavljala od strašnog doživljaja, ali su njena mladost i volja za životom, majčina dobra nega, i opšte saučešće svih stanovnika Strmih Livada najposle savladali bolest. I Aska je ozdravila i postala poslušna ćerka i dobra učenica, a s vremenom i prvakinja baleta na Strmim Livadama. Po svetu se pisalo i pričalo i pevalo o tom kako je ovčica Aska nadigrala i prevarila strašnog vuka. Aska sama nije nikad govorila o svom susretu sa zverom ni o svojoj igri u šumi. Jer, o najvećim i najtežim stvarima svoga života niko ne voli da govori. Tek kad je prošlo nekoliko godina i kad je u sebi prebolela svoje teško iskustvo, Aska je po svojoj zamisli postavila čuveni balet, koji su kritičari i publika nazivali "Igra sa smrću", a koji je Aska uvek nazivala "Igra za život". Posle je živela dugo i srećno, postala igračica svetskog glasa, i umrla u dubokoj starosti. I danas, posle toliko godina, igra se taj njen čuveni balet u kom umetnost i volja za otporom pobeñuju svako zlo, pa i samu smrt.

MOST NA ŽEPI Četvrte godine svoga vezirovanja posrnu veliki vezir Jusuf i kao žrtva jedne opasne intrige pade iznenada u nemilost. Borba je trajala celu zimu i proleće. (Bilo je neko zlo i hladno proleće, koje nije nikako dalo letu da grane.) A sa mesecom majem iziñe Jusuf iz zatočenja kao pobednik. I život se nastavi, sjajan, miran, jednoličan. Ali od onih zimskih meseci, kad izmeñu života i smrti i izmeñu slave i propasti nije bilo razmaka ni koliko je oštrica noža, ostade u pobedniku veziru nešto stišano i zamišljeno. Ono neizrecivo, što iskusni i napaćeni ljudi čuvaju u sebi kao skrovito dobro, i što im se, samo pokatkad, nesvesno odražava u pogledu, kretnji i reči. Živeći zatočen, u osami i nemilosti, vezir se setio življe svoga porekla i svoje zemlje. Jer, razočaranje i bol odvode misli u prošlost. Setio se oca i majke. (Umrli su oboje još dok je on bio skroman pomoćnik nadzornika carskih štala, i on je dao da im se opervaze grobovi kamenom i podignu beli nadgrobni nišani.) Setio se Bosne i sela Žepe, iz kog su ga odveli kad mu je bilo devet godina. Bilo je prijatno, tako u nesreći, misliti na daleku zemlju i raštrkano selo Žepu, gde u svakoj kući ima priča o njegovoj slavi i uspehu u Carigradu, a gde niko ne poznaje i ne sluti naličje slave ni cenu po koju se uspeh stiče. Još toga istog leta on je imao prilike da govori s ljudima koji su dolazili

učinio bi im najveće dobro. i ona naraste i digne most kao da ga nije ni bilo. glad i svakojake bolesti. tucka. i kazivali su mu. ili nadoñe Drina. pa izmeñu njih dva reda kolja. naglo i iznenada kao i svi gorski potoci. Neimar ostade da čeka. Tako svratiše reku i jedna polovina korita ostade suva. On odredi znatnu pomoć svima svojima. . A mesa. neimar. oskuda. prolomi se jednog dana. koji je bio posve zasut zemljom i obrastao šipragom i borićima. voda ga odnese. ispitivao vrste sedre ili osmatrao tok i pravac Žepe. Kakav god most načine od brvana. da im je džamija oronula i ogorela. Vezir dade šest ćilima za džamiju. da su ponajimućniji u selu. pa podrije i otplavi grede. a najgore im je što nemaju mosta na Žepi. negde u planini.iz Bosne. Stigli su još za snega u Višegrad. sagradi brvnaru – onaj vezirov čovek i jedan višegradski kjatib su mu bili tumači – i u njoj je stanovao. Odatle se spustio niz Drinu. A zimi se opet uhvati poledica po brvnima. Jer. U Carigradu je tada živeo jedan Italijan. gde je bio majdan sedre iz koga je vañen kamen za višegradski most. a rumen i mladolik u licu. pa zajazi i zaustavi Žepu kod ušća. Tada se jedan od one dvojice vezirovih ljudi vrati u Carigrad s računom i planovima. Nije ni naličilo na most ono što se radilo. Javiše mu da ima još četiri kuće Šetkića. koji je bio jedriji i belji od onog kojim je zidan višegradski most. koliko god ih još ima u Žepi. luk i suvo voće. Kupovao je od seljaka jaja. ili nabuja Žepa. Kopali su dok nisu našli široku i duboku žilu kamena. Svet nije mogao da se načudi neobičnom poslu. kao šanac. nije nikad kupovao. Sam je sebi kuvao. Otpoče rad. crtao. I u isto vreme odluči da im podigne most. Zatim je nekoliko dana odlazio u Banju. u onom uglu što ga čine Drina i Žepa. Izveo je argate i otkopao majdan. pedesetak koraka poviše ušća. Njega najmi vezirov haznadar i posla sa dvojicom dvorskih ljudi u Bosnu. i kako premerava koracima okna. Selo je na bregu kraj samog utoka Žepe u Drinu. Na uzvisini. i odredio mesto gde će biti skela za prevoz kamena. i u isto vreme naredi da se vidi šta im je najpotrebnije od grañevina. kajmak. Povazdan je nešto tesao. Upravo kad su dovršili taj rad. a jedini put za Višegrad ide preko Žepe. Najpre pobiše ukoso preko Žepe teške borove grede. i novca koliko treba da se pred džamijom podigne česma sa tri lule. meñu prstima mrvi i na jeziku kuša malter iz sastavaka. Ko bi im tu most podigao. Nekoliko dana uzastopce su gledali začuñeni Višegrañani neimara kako. koji je gradio nekoliko mostova u okolini Carigarda i po njima se pročuo. ali nije hteo da stanuje ni u Višegradu ni u kojoj od hrišćanskih kuća ponad Žepe. sve do Žepe. Uto se iz Carigrada vrati i onaj činovnik sa vezirovim odobrenjem i prvom trećinom potrebnog novca. kažu. Raspitivao se. ali da je i selo i sav taj kraj osiromašio. česma presahla. obilazi veliki kameniti most. prepletoše prućem i nabiše ilovačom. pa da se polome i stoka i ljudi. Posle buna i ratova bejahu naišli nered. pognut i sed.

iz tamnosiva kamena škriljavca. Iz Višegrada i Rogatice su dolazili varošani i divili mu se. A neimar je obilazio oko njih. parče modre Drine. zabrinut. Već su bili s jedne i druge strane prosekli kamenitu i strmu obalu. još dublje. Kad. Još pre ðurñevdana vratiše se zidari i rad otpoče ponovo. malo poviše gradnje. pun kukrikovine i pavite. Nasta zlovolja meñu radnicima i u narodu mrmljanje da od mosta neće biti ništa. koji izgleda kao da je u letu samo zapeo za taj oštri mrki krš. i da se isprave i poravnaju preostale grede. Dugo nisu oči mogle da se priviknu na taj luk smišljenih i tankih linija. lebdeći nad ponorom. gladak zid od tesana kamena. Ali već treći dan naredi neimar da se pobija novo kolje. Zidari odoše kućama. i začas se zamuti i nabuja Žepa. A tačno u po leta bi posao dovršen. primeti prvi put kako se s obe strane reke. a duboko pod njim je grgoljila zapenjena i ukroćena Žepa. ali je pleter bio isprovaljivan. pred proleće. Izgledalo je kao da su obe obale izbacile jedna prema drugoj svaka po zapenjen mlaz vode. Tek kad sve bi spremljeno i gotovo. stigoše klesari i zidari. opleten sa svih strana skelama kao paučinom. Veselo oboriše radnici skele. a neimar je zimovao u svojoj brvnari. i dovučen kamen iz Banje. sa lučem u ruci. grede iskrivljene. vitak i beo. I opet je iz dubine odjekivalo kamenito rečno korito od maljeva i radničke vike i udaraca u ritmu. Hercegovci i Dalmatinci. obilazio skele i nasipe. Tu istu noć provali već gotov nasip po sredini. tek on biva sve nepristupačniji i zaboravlja i napušta već otpočele radove i u samom Carigradu. Meñu radnicima i u narodu poñe šapat da Žepa ne da mosta na se. povazdan pognut nad svojim planovima i računima. sastavili u luk i ostali tako za jedan trenutak. na zimovanje. Od tada je rastao svakog dana. Na svašta se moglo pomisliti pre negoli na tako čudesnu grañevinu u rastrganu i pustu kraju. kad ponestade novca. beli od kamene prašine kao vodeničari. Ispod luka se videlo. sveden na jedan luk od stene do stene. voda je bila već splasla. da li je bolest ili su neke brige. i ti se mlazevi sudarili.oblak. Neki koji su dolazili iz Carigrada pričali su kako se govori da se vezir promenio. i gradnja se nastavi. Niko ne zna šta mu je. iz koje nije gotovo nikud izlazio. u dnu vidika. pred kojima su klesali kamen. saginjao se nad njima i merio im svaki čas rad žutim limenim trougaonikom i olovnim viskom na zelenom koncu. Ali posle nekoliko dana stiže vezirov čovek sa zaostalim delom novca. stade led pucati. Samo je radnju prigledao često. kolje počupano. on je svaki čas. Iz okolnih sela povrve svet da vidi most. Pokatkad i noću. Podigoše im drvenjare. i iz toga spleta od greda i dasaka pojavi se most. žaleći što je u toj vrleti i divljini a ne u njihovoj kasabi. A kad sutra osvanu dan. – Valja rodit vezira! – odgovarali su im Žepljani i udarali dlanom po . Na petnaest dana pred Mitrovdan. svet koji je prelazio Žepu preko brvna. Ali uto padoše prvi mrazevi i rad se obustavi. i da će prvom prilikom nastaviti let i iščeznuti. pomalja beo.

sve što zna o strancu. – Asli i nije on čovek k'o što su drugi ljudi. kao svaku javnu grañevinu. zastajkujući od čuñenja. a on jednako struže ono kamenje. ni testamenta ni kakvih naslednika. a ono sve neraspremljeno k'o što sam i ostavio. Upravo kad je to nareñivao – bilo je mirno jutro pod kraj leta – donesoše mu molbu jednog mladog a učenog carigradskog mualima. pomodrile od studeni. odljuma na onom konju: ama da se jednom obazrije jal' na nas jal' na ćupriju! Jok. urezati natpis da se zna kad je zidana i ko je podiže. umotan do pod pazuha. koji je bio iz Bosne rodom. koji mu je na svom konju dogonio stvari iz Višegrada i jedini zalazio u njegovu brvnaru. Kao uvek. Ono nikad nisam vidio. samo mu ruke vire. a obrve mu se nakostriješile. pisao vrlo glatke stihove. pa struže. Radost podanika i dika Jusufova Na oba sveta. Selim. i zajedno s onim vezirovim ljudima krenuo put Carigrada. kad bi. jedva se držeći na konju. a druga dva daju u zadužbinu za sirotinjski hleb i čorbu. I.kamenitoj ogradi. Još dok su prvi putnici. bogzna po koji put. koja je bila prava i oštrih bridova kao da je od sira rezana a ne u kamen sečena. Već idućeg dana. izvestiše vezira o neimarovoj smrti i predadoše mu preostale račune i nacrte mosta. kaže. Ja otovarim. odredi vezir da se od preostala tri dela jedan isplati bolnici. i sve se čude i ne mogu da nazale što ga nisu bolje i pažljivije zagledali dok je još prolazio višegradskim sokacima. Neimar je bio primio samo četvrti deo svoje plate. bi rek'o proždrijeće te. A neimar je dotle putovao i. poñe u Stambul i prevezosmo ga na skeli. i nada se da će i na tu. sedi po dućanima i priča. pa mu ja ne otiñi po desetak-petn'est dana. Odmah svrati u bolnicu italijanskih franjevaca. Posle dužeg razmišljanja. . on i sad nudi veziru svoje usluge i moli da ga udostoji da primi hronogram koji mu šalje i koji je s velikim trudom sastavio. pa piše. dva konaka do Carigrada. i koga je vezir s vremena na vreme darivao i pomagao. A sutradan u isto doba izdahnu na rukama jednog fratra. neimar je isplatio radnike. stiže u grad. Ciganin. koliko se namuči. povezao i natovario svoje sanduke sa spravama i hartijama. A dućandžije ga sve više ispituju o neimaru i njegovom životu. Na priloženoj tvrñoj hartiji bio je fino ispisan hronogram sa crvenim i zlatnim inicijalom: Kad Dobra Uprava i Plemenita Veština Pružiše ruku jedna drugoj. eto godinu i po. ujutro. U studenoj brvnari on sjedi sa kapom od meñedine na glavi. Čuo je. Tek tada poñe po varoši i po selima govor o njemu. a on gleda u mene onim zelenim očima. za most koji je vezir podigao u Bosni. prelazili preko mosta. Ono zimus dok se nije radilo. A kad doñem. U groznici. razbole se od kuge. pa piše nešto. A nit govori nit romori. ljudi moji. Iza sebe nije ostavio ni duga ni gotovine. Sve tako. a kad bi gotov. Nastade ovaj krasni most.

Ispod toga je bio vezirov pečat u ovalu, podeljen na dva nejednaka polja; na većem je pisalo: Jusuf Ibrahim, istinski rob božji, a na manjem vezirova deviza: U ćutanju je sigurnost. Vezir je sedeo dugo nad tom molbom, raširenih ruku, pritiskujući jednim dlanom natpis u stihovima, a drugim neimarove račune i nacrt mosta. U poslednje vreme on je sve duže razmišljao nad molbama i spisima. Prošle su, još letos, dve godine od njegova pada i zatočeništva. U prvo vreme, posle povratka na vlast, on nije primećivao kakve promene na sebi. Bio je u najlepšim godinama kad se zna i oseća puna vrednost života; pobedio je sve protivnike i bio moćniji nego ikad pre; dubinom skorašnjeg pada mogao je da meri visinu svoje moći. Ali što je više odmicalo vreme, njemu se – umesto da zaboravlja – u sećanju sve češće javljala pomisao na tamnicu. Ako je i uspevao ponekad da rastera misli, on nije imao moći da spreči snove. U snu poče da mu se javlja tamnica, a iz noćnih snova je, kao neodreñen užas, prelazila u javu, i trovala mu dane. Postade osetljiviji za stvari oko sebe. Vreñali su ga izvesni predmeti koje pre nije ni primećivao. Naredio je da se digne sav somot iz palate i zameni svetlom čohom koja je glatka, meka i ne škripi pod rukom. Zamrznu sedef, jer ga je u mislima vezivao s nekom studenom pustoši i osamom. Od dodira sedefa i od samog pogleda na nj trnuli su mu zubi i prolazila jeza uz kožu. Sve pokućstvo i oružje u kom je bilo sedefa odstranjeno je iz njegovih soba. Sve poče da prima sa prikrivenim ali dubokim nepoverenjem. Odnekud se ustali u njemu ova misao: svako ljudsko delo i svaka reč mogu da donesu zlo. I ta mogućnost poče da veje iz svake stvari koju čuje, vidi, rekne ili pomisli. Pobednik vezir oseti strah od života. Tako je i ne sluteći ulazio u ono stanje koje je prva faza umiranja, kad čovek počne da s više interesa posmatra senku koju stvari bacaju nego stvari same. To je zlo rovalo i kidalo u njemu, a nije mogao ni pomisliti da ga kome ispovedi i poveri; pa i kad to zlo dovrši svoj rad i izbije na površinu, niko ga neće poznati; ljudi će kazati prosto: smrt. Jer, ljudi i ne slute koliko ima moćnih i velikih koji tako ćutke i nevidljivo, a brzo, umiru u sebi. I ovoga jutra je vezir bio umoran i neispavan, ali miran i sabran; očni kapci su mu bili teški, a lice kao sleñeno u svežini jutra. Mislio je na stranca neimara koji je umro, i na sirotinju koja će jesti njegovu zaradu. Mislio je na daleku brdovitu i mračnu zemlju Bosnu (oduvek mu je u pomisli na Bosnu bilo nečeg mračnog!), koju ni sama svetlost islama nije mogla nego samo delimično da obasja, i u kojoj je život, bez ikakve više uljuñenosti i pitomosti, siromašan, štur, opor. I koliko takvih pokrajina ima na ovom božjem svetu? Koliko divljih reka bez mosta i gaza? Koliko mesta bez pitke vode i džamija bez ukrasa i lepote? U mislima mu se otvarao svet, pun svakojakih potreba, nužde, i straha pod raznim oblicima.

Sunce je bleštalo po sitnoj zelenoj ćeramidi na kiosku u vrtu. Vezir obori pogled na mualimov natpis u stihovima, polako podiže ruku i precrta dvaput ceo natpis. Zaslade samo malo, pa onda precrta i prvi deo pečata sa svojim imenom. Ostade samo deviza: U ćutanju je sigurnost. Stajao je neko vreme nad njom, a onda podiže ponovo ruku i jednim snažnim potezom izbrisa i nju. Tako ostade most bez imena i znaka. On je, tamo u Bosni, bleštao na suncu i sjao na mesečini, i prebacivao preko sebe ljude i stoku. Malo-pomalo iščeznu posve onaj krug razrovane zemlje i razbacanih predmeta koji okružuje svaku novu gradnju; svet raznese i voda otplavi polomljeno kolje i parčad skela i preostalu grañu, a kiše sapraše tragove klesarskog rada. Ali predeo nije mogao da se priljubi uz most, ni most uz predeo. Gledan sa strane njegov beo i smelo izvijen luk je izgledao uvek izdvojen i sam, i iznenañivao putnika kao neobična misao, zalutala i uhvaćena u kršu i divljini. Onaj koji ovo priča, prvi je koji je došao na misao da mu ispita i sazna postanak. To je bilo jednog večera kad se vraćao iz planine i, umoran, seo pored kamenite ograde na mostu. Bili su vreli letnji dani, ali prohladne noći. Kad se naslonio leñima na kamen, oseti da je još topal od dnevne žege. Čovek je bio znojan, a sa Drine je dolazio hladan vetar; prijatan i čudan je bio dodir toplog klesanog kamena. Odmah se sporazumeše. Tada je odlučio da mu napiše istoriju.

ĆILIM Baba Kata, samohrana udovica u sedamdesetoj godini, čista i ušuškana starica, ima na Bistriku kuću u kojoj živi i koja joj je ostala od oca, Petra Marunovića. Tu kuću je ona donela u miraz i u njoj je sada sama, pošto je nadživela muža, a dece nije nikad ni imala. To je jedna od onih malih sarajevskih kućica u dnu Bistrika koje izgledaju kao da su poklekle pred velikim usponom, u kojima vlada neka čista i svetla sirotinja i u kojima je jedini raskoš leti saksija minñušice, a zimi red dunja na rafu iznad dušekluka. Oko te kuće vodi baba Kata već nekoliko godina spor sa opštinom. Sad prete da je izbace iz njene roñene kuće. Zbog toga je i došla ovog letnjeg dana 1941. godine u gradsku opštinu. Tu sedi u hladovitom i lepo nameštenom predsoblju i čeka da je primi novi, ustaški potpredsednik opštine. Sedeći i čekajući, starica je prevrtala u glavi svoje račune sa opštinom i smišljala kako će najbolje i najubedljivije kazati potpredsedniku sve što ima da moli i na što ima da se žali. Zamišljena tako, ona je rasejano gledala u

veliki persijski ćilim kojim je prekrivena sredina predsoblja, i ne primećujući ga pravo. Ali vreme prolazi, čekanje se odužilo, a njena misao uvek ista. Tako njenu pažnju počeše da privlače i šare prilično ugaženog ali još lepog ćilima. Posmatrala je skladne boje i bujne linije neobične vegetacije čije se žbunje i lišće čudno igra sa ljudskim okom. Isprepletano i kao vetrom zavitlano, ono izgleda da se sve jasnije pretvara u ljudsku ili životinjsku priliku, i kad već počne da liči na odreñeno stvorenje, odjednom se šara ñavolasto iskrene, i zatim opet produžuje kao listić ili grana. I ta igra izmeñu biljnog i životinjskog sveta ponavlja se neprestano sa ponavljanjem istog ornamenta na ćilimu. A boje prate tu igru i menjaju se i prelivaju u skladu sa njom. Gleda baba Kata svojim sitnim živim očima lepotu šarenog ćilima, zaboravlja polagano gde je, na što čeka, zbog čega je došla, i samo prati igru čudnih šara koje joj dolaze nekako poznate i koje je sve više i više zanose, ne u san nego u sećanje iz dalekog detinjstva. Godina 1878. U toj kući u dnu Bistrika živi kujundžija Petar Marunović. On je kalfa kod poznatog majstora Andrije Livnjaka, kod koga mu je otac radio kao prvi majstor, "na treću paru". Petar ima ženu i dvoje dece: Katu kojoj je sedam godina i jednog muškarčića kome je četvrta. Sa njima živi i Petrova majka Anña, koja je stvarno glava ove kuće i koju svi zovu "nanom". To je čista i lepa starica rumenog lica koje sja od mirne i pametne odlučnosti i od osmejka koji tu odlučnost s vremena na vreme ublažava. Ima već dve godine kako su joj noge gotovo potpuno oduzete. Snaha joj pomaže kad hoće da se digne i na dva štapa učini nekoliko koraka po sobi. Ali i tako nepomična na svom šiljtetu, ona upravlja svim poslovima u kući. Njoj dolazi svet iz komšiluka po savet i na razgovor, jer je svi znaju kao razumnu, iskrenu i do vidovitosti pronicljivu ženu. Kad ona nešto razmisli i zaključi, i na kraju govora podigne, kao preteći, jednu od one dve štake što su uvek pored nje, onda je sigurno da je dogañaji neće u laž uterati, i da se onaj koji je posluša neće pokajali: Njen sin Petar je nesrazmerno visok i pognut čovek tridesetih godina, sa dugim brkovima na sitnom licu, miran i uslužan majstor, ali bez očeve veštine u poslu i bez majčine vedrine i razboritosti. Snaha Marija je omalena, crnomanjasta, živa, sa očnim kapcima uvek malko zapaljenim, jedna od onih žena kod kojih materinstvo izaziva i razvija preteranu bezbrižnost i gramzivost koju ništa ne može zajaziti, a koja se s godinama pretvara u mrzovoljno i sitno tvrdičenje. Toga avgustovskog dana 1878. godine svi su u kući, jer je čaršija zatvorena i Petar ne odlazi na posao. Već nekoliko dana očekuje se ulazak austrijske vojske u Sarajevo, a odjutros se čuje topovska paljba od Huma i Gorice. Tih dana, svetlih i dugih sarajevskih letnjih dana, od kojih svaki izgleda

bilo je straha po kućama i praznim sokacima.kao praznik. nego se ruši. Nareñuje tako pribrano i sigurno kao da iz nje govore duge godine drevnog ratnog iskustva. strah je igrao svoju igru sa sitnim bezbrojnim ljudima posakrivanim po kućama. a kako je sin uplašeno gleda. Bije se nejednaka bitka za Sarajevo. i stalno opada. jer straha ima ovde pomalo uvek i svuda. gubeći se u nekim zamršenim dečjim lagarijama. A iza svojih reči osluškuje prasak i tutnjavu spolja. do podne se nekako i koleba. Narod proliva krv i gine. pa tako iziñite slobodno i otvorite obadva kanata. ali jednim delom počinje da se pretvara u razasuto puškaranje koje neprestano raste. Topovska paljba ne prestaje. Sa Žute tabije odgovarala su joj dva teška turska topa. Njena mirna odlučnost prelazi na sina. mutio misli i prevrtao shvatanja koja su izgledala nepokolebljiva i večna. uplaše se od pucnjave. nemoćan samo pred onima koji se ne boje. . pa nam niko ništa ne može. Modra vojska sliva se strmim mahalama kao voda i nezadržljivo puni sokak za sokakom. ona odmah objašnjava: – Sve avlije treba da su otvorene kad vojska nailazi. vodio ih u zaklone. gde god može. A jutros je. gnevno. Dan odmiče. kao kapetan na brodu. Starica prelazi sve po sobi pogledom svojih krupnih očiju. jer se biju. ali mu nana ne da da se razvije i ustali. A starica uzima jedan od svoja dva štapa. Sa Gorice je počela austrijska baterija ubrzanom paljbom da bije sarajevsku tvrñavu i mahale oko nje. bilo je tiše po baštama i avlijama na Širokači i Bistriku. jer pucaju u kuću gdje nañu zatvoreno. menja pravac. Niz Bistrik prvi konji i vojnička vika. kori snahu što plače. To ne kasa i ne ide. savetovao im da beže. Paljba se pomera. neujednačeno. moj golotrbe. čovek bi rekao. pa im odmah došaptavao da je mesto prekoputa mnogo sigurnije. A uporedo sa dizanjem sunca i jačanjem paljbe rastao je i dizao se strah. Ali tišina više pada u oči. Deca su pored starice. ali izvršava što joj se kaže. kao travku. Ne boj se. U Marunovića kući pod Bistrikom strah kao i svuda. Strah likuje i povija čoveka. a podsecao im noge. pa onda opet zaborave sve i nastave da se igraju. kuće gore. upitaju ponešto. Nevidljiv i zarazan. Nareñuje šta treba da se radi. čak i na bledu i slabu snahu koja jednako drhti. blago babi s tobom: ja stara a ti nejak. pa se onda odjednom raskinula sa cepanjem i fijukom. . Izdaleka se čuje truba nepoznatog zvuka. prenosi s jednog kraja na drugi. duboko. kao suviše zategnuto platno. zadrhtala tišina od muklog tutnja. ali od podne naglo naginje na austrijsku stranu. zasmejava ga i govori mu dubokim glasom: – E. – Treba otvoriti širom avlijska vrata – kaže mu. i. evo. Samo skini taj fes i nek Marija uzme dijete na ruke. što se glasno moli Bogu i tako plaši decu. peo im se u glavu. Doziva sina. golica unuka koji priča sa sestrom.

naročito. Objašnjavanje je išlo dosta teško. Sutradan je već počeo strah da popušta. Iz varoši je dopirala vojnička pesma i muzika. Bio je neugledan čovek. Ne mora biti mnogo. jer je točenje pića u varoši zabranjeno. gledaju ispitivački. Sve izgleda mogućno. navikao da za sve traži saveta od majke. da izgleda kao da će sve navike i običaji biti ispreturani i izmenjeni i kao da se granica izmeñu dozvoljenog i nedozvoljenog pomera i gubi. vojnici su prešli u susednu kuću. služeći se češkim ili poljskim jezikom. razležu se dozivanja na stranom jeziku i signali trubama i pištaljkama. ali snaha nije imala snage da izdrži. Svaki čas neko doñe sa novim i sve čudnijim vestima. U jednom trenutku naišla je patrola od tri vojnika. Bili su znojni. ali vri od nekog novog ratničkog života.Primiče se topot kopita i bat ljudskog hoda po kaldrmi. neka daju koliko imaju. Dotrči komšijsko dete: – Obija soldačija turske kuće i dućane. sve dozvoljeno. Ulaze u Marunovića avliju. Zametnuo se velikim. ali sada bez bajoneta na pušci i bez one strogosti. ljigava držanja: sitno zrnce ljudske prašine sa panonske ravnice. a oči im svima sjajne kao od nekog pijanstva. silom otvaraju džamiju. Sve jači i češći bivaju glasovi komande. Objašnjavao je uplašenom Petru recima i pokretima da nudi ćilim za rakiju. rakije. Tako se čuju samo nove i uzbudljive stvari. kao da i on učestvuje u velikim dogañajima i smelim promenama. koji baci s ramena na pod čim uñe u kuću. i nehotice otvori vrata na njenoj sobi. Pogledavši strogo sina. rekla je mirno vojniku: . Slobodni i dokoni vojnici traže vode i. Malo docnije javlja neko: – Eno se soldat popeo na munaru pa maše kapom. sa prizrakom ludila. Petar. tako da su uplašena deca pobegla babi i privila se uz nju. kroz nju ne prolazi još niko. Nova vojska se razmilela po varoši. sav uzbuñen. Sa mrakom je puškaranje potpuno prestalo. idu polagano. njegovi odjeci dopiru i u male kuće ispod Bistrika. na kojoj se već lepršao beo peškir. Pošto su ispitali sve prostorije i malu baštu. I on se služio nekom mešavinom slovenskih reči. nego je pala na kolena sa tihim cviljenjem. Petar je postupio kako je nana naredila. nose nisko oborene puške sa bajonetima. I dečak trči dalje. nevešto složenim persijskim ćilimom. sad unose u nju i slažu neke sanduke i ćebeta. To silazi vojska već niz Bistrik i Širokaču. Neki se i prilično sporazumevaju. Čaršija se još nije otvorila. Po odblescima znoja na licu i čelu. Tako je u sumrak toga drugog dana naišao jedan vojnik. tupa i neizrazita lica. prašnjavi i preplanuli. Staroj Marunovićki nije trebalo mnogo da shvati stvar. i po mutnim očima videlo se da je pijan. Kako je ovo poprečna ulica. Tako se i to svršilo.

Srdito rasteruje misao i silom sklapa oči. U moju kuću neće ni kradeno ni oteto. bežeći od grozničavih i besmislenih snoviñenja. Kad joj se učini da će uspeti da zaspi. Samo tako. Brzo je pao mrak i došlo vreme večeri. Kraj njegovih nogu crven ćilim. Vladala je teška zapara. obećavši majci da će ga sam ispratiti zajedno sa ćilimom. razastrt do u beskraj. do nakraj dalekog vidika. a ćilim mi ne treba. Tu govor opet zape i večera se završi ćutanjem. ispitivački. umesto mirnog i tamnog vira sna. Osuñena na život u sobi i na nepomičnost. U poslednjoj svetlosti dana vojnik je stajao na pragu kao zbunjeno ñače i trepćući gledao staricu dostojanstvena lica i odlučne reči sve dok Petar nije zatvorio vrata. – Nek prodaju kome hoće i nek kupuje onaj kome obraz podnosi. za ćilim kao i za kuću. Jelo se ćutke. nedogledni nizovi Turaka koji klanjaju na tom polju. a večeras pogotovu nije mogla da nañe sna. baba Anña ni inače nije volela noć ni spavanje. razvija taj isti turski ćilim. nego beskrajno polje. Čini joj se da vidi tu pustoš. čak i poklanjaju. Stara pogleda strogo. odred za odredom. a oko njega ružno i sumnjivo unezvereni sin i snaha.– Rakije nemam. Ima ljudi koje i najmanji dodir sa moralnom rugobom duboko uznemiri i posle ih dugo prati kao zadah fizičke truleži. pa prodaj ko je mušterija. Snaha Marija dodade kako vojnici pronose ulicama i druge stvari koje su uzeli iz napuštenih turskih kuća i koje prodaju našem svetu budzašto. Ali tek što je zažmurila. Jedno vreme miruju klečeći. povijaju se kao klasje koje se talasa unedogled. dragi. Upravo to i nije ćilim. Od otvorenog prozora . pa se odjednom sama upita: "Odakle li ga je uzeo? Iz neke kuće? Možda iz džamije? Ko je ostao da plače za njim?" Može biti niko. dok nije najposle uspela da svede san na oči. Malo zatim Marija spremi svekrvi postelju i ode sa mužem u njihovu sobu. u molitvi. bezbrojna vojska niz beskrajno polje. Svakako. – To je spremna osvetnička vojska koja traži opravdanja i računa za svaku ukradenu stvar. jer od tuñe nesreće niko sreće vidio nije. prostrt širom i pun crvenih i zelenih šara. sina pa snahu. a na svakom od mnogobrojnih četvrtastih polja njegovog ornamenta po jedan odred turskih kopljanika sa zatalasanom šumom kopalja iznad glava. kao da je neko zovnuo. pred njom se ukaza opet turski ćilim. Tako se nekoliko puta okretala s jednog boka na drugi. Probudila se naglo. samo je Petar pričao kako se jedva oslobodio pijanog vojnika sa ćilimom. ali pred njom se. odjednom se javi pomisao na odvratnog vojnika. gde su deca već spavala. a onda dodiruju čelom zemlju. zaneseni. Nosi ti to. I opet se uzbuñeno okrenu na drugu stranu. Mora da misli na taj ćilim. Skrene misao na nešto drugo. Starica se prekrsti poluglasno i okrenu se na drugu stranu. ostala je praznina na mestu gde je bio prostrt. za iglu kao i za ćilim.

Na njima nestrpljivo zatutnjaše udarci njenih pesnica stisnutih oko štaka. Samo trenutak je. Tako se dovuče do minderluka i sede. nano? Što nisi zvala? Šta je? – Svijeću daj – odgovarala je stara. Glasovi im se mešaju. Sad joj je to pošlo za rukom. Negde daleko puče puška usamljene straže. sve je išlo lakše.dolazila je jedva osetna struja svežine iz bašte. gledala u tamu. Oklevajući. Poustajali su – snaha pa sin. Vešto i lagano otvorila je vrata i zakoračila štakama preko praga koji odavno nije prešla. Često nam je potreban samo jedan sat onog prvog. U sobi je bilo sparno i mračno. nano? Šta je? – Daj onu svijeću iz moje sobe! – vikala je starica čvrstim glasom. zbunjena snaha i ćutljivi sin. – Jesi li ti. a pred njom su se javljali likovi: pijani vojnik podmuklog izgleda. Ima godina dana kako se nije ovako. visok. koji je slabo osvetljavala sveća iz otvorene njene sobe. Gonjena nemirom. mršav. bez ičije pomoći. – Kupi ovo pa nosi napolje – govorila je starica glasom muklim od . Samo joj je trebalo vremena. ali ona priñe zidu i nasloni se na njega a njih odgurnu od sebe. Kad se jednom uspravila. Tu je bio razastrt crveni persijski ćilim i to samo polovinom. tako da i sin i snaha pritrčaše da je prihvate. drhteći od napora i uzbuñenja. razbarušen. pa se onda diže i proñe pored nje u drugu sobu po sveću. Osećala je celim telom da nije spavala više od jednog sata. služeći se čitavim nizom malih veštih pokreta. Preko svega toga je proleto staričin pogled i zaustavio se u pročelju sobe. Dole prostrti dušeci. pored njega razbuñena devojčica Kata sedi i širom otvorenih očiju gleda oko sebe. Ono dvoje se pomakoše i tanke senke im se produžiše i prelomiše. Na sredini je stajao Petar. sve do protivnog kraja gde su bila vrata njihove sobe. Snaha je u tami nešto šuškala i sklanjala oko sebe. Tada starica udari desnom štakom o pod. Starica zadrhta na svojim štakama. sama digla. Vrata se iznutra otvoriše. u njima strah i čuñenje. a onda upali sveću i stade da prikuplja štake i odelo oko sebe. starica se spremala. na njima slatko spava dečak sa pesnicom na ustima. prvo na ruke a zatim na štake. sve to jasnije i življe nego sinoć u trenutku doživljaja. snaha donese sveću. stala je da se diže. po kome je milila zajedno s njom njena zbijena senka. Kad se obukla. pa da sumnja sa kojom smo legli u postelju sazre u nama do jasnog saznanja i da nas probudi svojom oštrom jasnoćom. nepomična i raširenih očiju. Tako je uspela da preñe ceo hodnik. bunovan i raspasan. najdubljeg sna. dok je sin. a pored toga još se naslanjala na zid. Ceo teret tela počivao je na rukama i na štakama. nestrpljenja i ogorčene rešenosti. dugih brkova. Svi su ćutali. soba se ispuni drhtavom svetlošću. a pri tom je brzo disala od napora. jednako mucao: – Šta je. dok je druga polovina bila savijena na minderluku.

Pa ja mislim. kradenog. a ona će kuće i dućane otimati. Zatim su i staricu odveli u njenu sobu i sveću izneli. u ovo doba noći da izlazi iz kuće. Nju je ta nerazumljiva uzbuna duboko potresla. – Turski? Ako je turski. Džamijsko i komšijsko vam treba. bio uporan i nije hteo. ubiće ga straža čim se pomoli na vrata. zato što sam ovako sakata.. Gde da ga nosi i kome da ga preda? Ali starica je imala za sve odgovor. nećete za mene žive! – Razvlači se.. sklapala ruke i klečala. na kom si se rodio i koji ti je otac pošteno radeći stekao. preklinjem te. dok mi obraz gori i hajduci po kući vršaljaju? E neće. Nego iz ovih stopa da ste iznijeli tuñi ćilim. A sećanje na tu noć i na taj ćilim ostalo je u njoj duboko zakopano. da begovski harem od ove kuće napravite? Tako ste počeli kuću da kućite! To te ova tvoja begovica uputila.. niko nije obraćao pažnju.. uplašila i.gneva i udarala jednako štapom po ćilimu. kad će i onako propasti. uz plač. nemirnih snova. da kaže nešto u svoju odbranu. Ali starica mu nije dala da završi. kao jedan od najznačajnijih. – Kupi to pa napolje! – ponavljala je starica neumoljivo. uzdisanje i mnoge izlišne reči. je li? I mislite da to niko neće znati ni vidjeti. Nastalo je savijanje ćilima. i čim je ostala u mraku klonula je pored usnulog brata i tvrdo zaspala. – Ovo je rat. Ali eto. najposle. gledajući ovo. Pijani vojnik je. kaže. luda glavo? Jesi li ti ratovao. – Šta rat? Za koga rat. biti tako. i naslonjena na levu štaku izmahivala desnom odrešito i zapovednički. – Izbaci ga na sokak. je li? E. da nosi dalje ćilim. Ta nemoćna i u svojoj nemoći glupa primedba potpuno razjari staricu. Šta ste naumili vas dvoje. ćilim je turski. nano.. Snaha je udarila u plač. a gospodin čeka. roba. Sin je još jednom pokušao da odloži stvar do sutra.. nano. zamorila. Zar vas nije strah da vam djeca. Sin je pokušavao da stvar objasni. kod najmanjeg povoda savija se kao britva i pada na kolena. sjediti luda i slijepa. pa neka nosi ko hoće. ili da ću ja. bar do sutra. – A. – Ajde. baba Kato! Ti zadrijemala. tuñe i jeste. Kad vam prije tuña sila i gospodstvo udariše u glavu? Mislite li vi ovdje sa svijetom živjeti i umirati? Još se švapska vojska nije ni izula.) – Nemoj. koja je sve to gledala raširenih očiju od ljubopitstva i straha. a tebi već nije dobar onaj Marunovića iram. A na malu Katu. pa iznošenje. pa da sada plijen dijeliš? Ti misliš da se carevine valjda biju da bi takvi kao ti zaimali i tuñom mukom kuće zastrli. to te tvoja plitka pamet uči! Nek se razvlači. I mislila je da je zauvek potonulo i nestalo. samo daleko od mene. Uostalom – rat je. nego tražiš gospodstva i to tuñeg. sinko. nije tvoj. ajde! – vikao je po . nek istrune na sokaku. nano. hajduci i palikuće ne postanu? Vi ste ćilime počeli da primate. (Njoj je to bilo lako.

ikad mogao izmeniti. Za Simana bi se opet moglo teško kazati da je rñav kmet. sve i da je hteo. po kom čovek jede drugog čoveka koji za njega radi trošeći snagu i sahranjujući sa svakom žetvom po jedan delić sebe u obrañivanu zemlju. na kom je živeo Siman sa ženom i dvoje sitne muške dece. preki sud. Razlika je samo u tome što kod ponekog takvog age preovlañuje mudrost sitnih i slabih ljudi. otezanjem. pogledala oko sebe. Starica se trgla malo postiñena. takav aga nije ni bolji ni duševniji. vešanje i streljanje. kao probuñena. i mnogo toga počelo da se menja meñu ljudima. zanesenoj glavi. Zatim se zaputila preko crvenog ćilima u otvorenu kancelariju. Takav je bio Simanov aga i takva njegova dobrota. Tako je bilo i sa kmetom-seljakom Simom Vaskovićem. sarač. Postoji i takav tip vlasnika zemlje koga narod naziva "duševan aga". A u glavi. zakidanjem i mnogim sitnim smicalicama kod . Uz pucnjavu je išlo i sve ostalo: krv. nego obično samo slabiji ili po prirodi manje borben i nasilan od onih krupnih aga koji "sede kmetu za vratom" i čije bezdušne subaše isteruju sa kmetovog gumna i poslednje zrno samovoljno odmerenog haka. zvanim Siman. izbledeli i ispreturani svi oni lepo i ubedljivo smišljeni razlozi koje je bila spremila za gospodina potpredsednika. još manje da je dobar. Tako je bilo i sa ovim Ibragom. bez ikakve nade da bi se taj odnos. U suštini. neslućeni likovi i nove uredbe i običaji. koji se stalno pogoršava na štetu kmeta. ili što sa svojim kmetom nije drugačije ni mogao. Aga mu je bio Ibraga Kolos. strašni princip kmetovsko-aginskog odnosa. kao u najdublji san. bio je u blizini Sarajeva. Drugi kmetovi nastoje da zagorčaju agi život i gospodstvo što manjom proizvodnjom. njenoj slaboj. Nevelik ali lep komad zemlje. ušle su austrijske trupe 19. on je bio strašljiviji i obazriviji od drugih aga. sa dućanom na Baš-čaršiji.drugi put služitelj gotovo na uvo starici koja je. leševi. strah. godine u Sarajevo. Najtačnije bi bilo kazati da je na svoj način – i dobar i rñav. oborene glave i u ćilim uprtog pogleda. odmah iznad Švrakinog Sela. PRIČA O KMETU SIMANU Sa pucnjavom kakvu dotad nije čulo bosansko uho. Ali u večitim i nerazmrsivim računima izmeñu njega i njegovog kmeta vladao je u osnovi isti princip. Od toga se u mnogom čoveku mnogo šta potreslo i prevrnulo. Da li zbog toga što je po naravi bio dobroćudan i miroljubiv čovek. skroman majstor i jedan od onih sitnih aga. avgusta 1878. bila zanesena u daleka sećanja. i nehotice podigla ruku kao da popravlja maramu na glavi i odelo na sebi.

i odmah vidi šta je. koristeći se ovom zabunom i iščekujući da vidi kakav će zakon "pod novim carem" važiti. Ibraga preñe rukom preko očiju. i da aga ima pravo da uzima i dalje svoj hak. svakog na svoj način. koje su te godine rodile kao nikada. Gleda Ibraga toga drskog čoveka koji mimo svakog reda i običaja leži i . jer nisu smeli da iziñu na selo i da traže svoje. sarač. uobičajenih i obaveznih pet do šest dana godišnje! Uopšte. Ibragin slučaj bio je naročit. istrajnosti i uporstva. u varoš. Te jeseni kad je ušla austrijska vojska u Bosnu bilo je dosta aga koji su ostali bez trećine. Siman nije bio sposoban za takve stvari koje traže lukavstva. a on je i dosad sam dolazio po svoj deo. Simane. došao sa četiri konja i jednim momkom da obere svoju polovinu šljiva. zemljom koja ih je. ruke zaturio pod glavu. – Dobro jutro. isto tako. a kmet se nije javljao. on nije nipošto hteo da agi "čini hizmet". ide uz svaku dobru i korisnu stvar. i nije nikad pozivao Simana svojoj kući na rad. – Dobro i jest – kaže Siman. držao se prema agi gordo i osiono i "provodio svoje". i strpljivo je snosio sitne ćudi svoga kmeta. da je svako gospodar na svome. ali nepomirljivi. neprijatelji. on je pitao i ozbiljne ljude i nove vlasti. pa i uz kmetovski hak. a zbog rata i promene još nisu bile obrane. na sat hoda od njegovog dućana. samo se smeška. Čim se malo smirilo i sredilo u Sarajevu. Njegov aga Ibraga. Kao da se svet iz temelja zaljuljao. to jest trećine od celokupnog prinosa žita i polovine od voća i sena. Ibraga je mogao da potraži načina kako da sabije rogove svome kmetu. Tako su kmet i aga živeli bez većih trzavica – ćutljivi. kao senka. vezani. Tako se Ibraga rešio jednog dana da obiñe svoj čitluk i uzme svoj deo šljiva. Pridrža se za jednu šljivu. nad njim se modre i savijaju grane pune roda. ali je uviñao da je bolje praviti se nevešt i primati dobru trećinu. kao i do sada. pod rukom. praveći se da mu je to zabava i zadovoljstvo. hranila i privlačila. Sunčano jutro. smatrajući ih manjom nevoljom i onim neminovnim zlom koje. kao lancem. jer ga od glave do pete ispunjava jedno jedino osećanje: da je sve ovo njegovo. a ne ustaje pred agom. I on je svake godine išao sam po svoj deo žita i voća.davanja haka. On je davao agi otprilike koliko mu pripada. Siman ga je pustio da mu priñe posve blizu. ali je odlučno odbijao da mu taj njegov hak prenese kući. Njegov kmet je tu. to jest da kao drugi kmetovi radi na aginom poslu. Pogleda jednim okom samo. Kao kroza san čuje dole škripu vratnica i glasove. zadržao i svoj i agin deo. Prvi dani septembra. nego je. U šljiviku na travi leži Siman. i svi su mu rekli da se u odnosu izmeñu kmeta i age ništa ne menja "do daljnjega". kao kulučar. tvrdeći da nema potrebe za to. praveći se da ga ne čuje i ne vidi. Ne misli ništa.

što je moje. imao je tih trenutaka. Tako je Siman izgovorio nekoliko puta to svoje ne. a kroz njih se nazire nebo sa dubokom. Hiljade i hiljade takvih usamljenih i nečujnih buntovnih razgovora iz prošlosti sad su se slili kao hiljadu potočića u jednu jedinu gromku bojicu reči. rade za drugog. Pod njim topla septembarska zemlja. i često. – Ja došo da ovo šljiva. smele reči. umijem ih i ja smiriti. ali samo zato da bi mogao agi u oči da skreše ono što ni sam nije pomišljao da bi smeo da mu kaže. iz godine u godinu. preko jesenskog predela i neba nad njim. smirim – kaže aga muklim glasom. negde na drumu ili na njivi. a nemaju snage da ma šta promene u tome i ne smeju da pokažu svoja prava osećanja. kao da puca iz male puške i šenluči. nego ovaj rod. A zatim se okrenuo prema . iz dana u dan. I milije mu je to što može da izgovori. a koliko ih bude trebalo smirivati. onih trenutaka ogorčenog maštanja i razgovora sa samim sobom. sa svim voćkama iz korena. vatrenog pića. ali su ga strah i obzir obuzdavali. Šljive su mirne. ne veruje roñenim očima i ne može da se načudi koliki je kmet kad nije zgrčen ni ponizan. a kmetovi postali gospodari na svojoj zemlji. I Ibraga se pribrao i seo. Imao je on ranije. (Kad ljudi kroz naraštaje. od kojih je potonja uvek slaña od prve. Usta mu puna reči kao nekog slatkog. i sav šljivik. koji on sada smatra svojim.) Da. nad njim se savile grane od roda modrih šljiva. Dugo je gledao Ibraga to što se nije videlo ni zapamtilo otkad su age age i kmetovi kmetovi: Ispod mirne maske "duševnog age" u njemu je sve kuvalo od sopstveničkog besa i povreñenog aginskog ponosa. kad je uz jedva primetne pokrete ruku i glave šaputao poluglasno sve ono što bi svaki kmet kazao agi kad bi se nešto desilo čudo i kad bi odjednom age prestale biti age. Siman se napola pridigao. ali ni u njima nije nalazio ovakve i ovako krupne. okrećući lice na sve četiri strane sveta a zatim put neba. svetlijom modrinom i tanka belina pamučastih oblaka. guši se od jakih reči. I sam se čudio otkud mu na um padaju te smele reči. (To su ti trenuci drskog a bezopasnog i nečujnog gunñanja u kojima svaki potlačeni olakšava srcu i maštanjem zaslañuje svakidanju muku jednoličnog života. a vremena su teška i nesigurna. Odmahuje Siman rukom široko. da ceo svet čuje njegovu radost. i na sve agine na silu blage i naoko razložne primedbe i opomene odgovara oštrim i kratkim: ne! u kom ono e puca i žeže kao plameni bič. i uviñaju to i osećaju. nego kad se opusti i raširi u svojoj punoj snazi i veličini. nagomila se u ponekom od njih gorčina stotina hiljada ljudi i desetina pokolenja. – Nisi moro dolaziti. I Siman govori. jer kmet je očigledno rešen na zlo.ne diže se pred njim. Zametnu se neobična prepirka.) Teško je verovati da toliko ogorčenja i pobedničkog kliktanja može stati u jedan jedini slog.

Ne dam. nego svim agama na zemlji i uopšte celom svetu koji je. Simane? – prekide aga ćutanje. Ibraga gleda preda se. – Mogu ja danas da idem kud god hoću. – Ne more to. To mi je merak i to mi je. tako. još kako mogu. znaj. znam da si dobro. – Vidiš sam kako je: drugo vrijeme. A Ibraga misli kako bi privoleo pobesnela vlaha da mu dozvoli da nabere bar dve kotarice šljiva. kao što je i bilo. I procedi to kroz zube. drugo vrijeme – božije davanje tako! – ali ti si pametan čo'jek. Evo kako je: četiri stotine godina ste vi jahali nas. – Pa kako je. kratko i obazrivo. – Mooožeš. za četiri stotine godine. i neka si. – I ne treba. Tu se Siman zagrcnu od siline svoga zanosa i ućuta. E. u kome svaki misli svoje. Simane. druga prava. jedva vidljivim pokretima. neka ti je halal. vala. i tiše i sreñenije izgovorio to svoje ne. – Pa kako ostasmo mi. kako se njemu čini. Ibraga. – E da vidiš. nije tako. pa i druga sudija. Ibraga. Ibraga! Ima i može! I tvoje je bilo nekad naše. Ibraga samo steže jače vilice i odmahuje rukom. tako da je u toj nagloj promeni tona bilo nečeg naročito značajnog i svečanog: – Ne. hoću da te vidim kako se vraćaš sa praznim sepetima odanle odakle si se uvijek vraćao sa punim. Pametan si čo'jek. pa u neko vrijeme i po nekoj pravi postalo vaše. pravo govoreći. Nastaje opet ćutanje. Simane.. sa šljivama? Pa to se zna. nije nikad ni bio neki naročito rñav čovek ni težak aga. a ti ne znam kako si. – Ama. ali kratkim. može vala i ovo što se zove tvoje postati moje. svima mojima mrtvima za dušu. popni se pa jedi koliko hoćeš. šućur. Simane. da se od sramote praznih ruku kući ne vraća. ne treba da ti govorim. sada ćemo četiri stotine godina mi vas. i znaš dobro da takve prave nema po kojoj ono što je moje može odjednom postati tvoje. Tu Siman planu. Ibraga. ima. Nego. ja ću tebi kazati nešto. – Mogu. – Ono jest. sada svedok ovog vekovnog megdana. koga on više ni za što ne smatra i koji. a Siman sav cepti i brekće i prelazi nemirnim pogledom po svemu oko sebe. – Eno ti šljive. daleko.. – Ne! – odgovara Siman. onako kako sam ti rekao: bilo pa nije. koji prate nečujan unutrašnji dijalog.agi. Ćutanje. kad je ono što je od davnina bilo moje moglo postati tvoje. – Ja dobro. – Ode ti. Siman misli šta bi još mogao teško i uvredljivo da kaže ne ovom svom Ibragi. da ne duljimo lakrdiju. a poslije ćemo se razgovarati ko će koga jahati za onih trećih . kad nije tako? – pita meko aga. ali jednog ucrvka nećeš ponijeti odavde. nego što ćemo sa šljivama? – A.

Godina rodila. Činilo mu se da ni približno nije sve kazao i da je pun neizrečenih reči koje naviru u rojevima. nadimao grudi. samo što prednje noge ne metne na ćepenak. poklopio se po njemu. i on se žalio komšijama i grizao u sebi i plašio isprva. Samo mu je na tom konju orma bila seljačka. Ibraga odgovara tiho da nema takve uzde i da je ne bi mogao ni napraviti. jer vojska sve kupuje i plaća. Te jeseni Siman zaista nije dao agi ni trećine od žita ni polovine od voća i sena. onako visok i krakat. jer što ti vredi da imaš i imanje i silu kad je nemaš kome pokazati. – Što.četiri stotine godina. Jedva se Ibraga tako odbranio od te napasti i poslao svog nakićenog kmeta da dalje traži uzdu kakva mu treba. – Nije. vreñalo i uznemiravalo Ibragu. omalenog ali dobrog vrančića. nakrivivši kapu i zabacivši plošku sa rakijom za sebe. trećinu nije dao agi. U svom zanosu. zadržavajući u sebi sladak vazduh i izdišući ga glasno i polagano kroz stegnute zube. žaleći u sebi što se tako brzo prekinuo razgovor koji ga je takvim zadovoljstvom cela ispunio. ali nemam. Ali stvari su se u gradu sve više smirivale. izgledala mu je mnogo duža nego kad je dolazio. Diže se bez pozdrava i oproštaja i zaputi se svom čoveku koji je stajao podalje. Ibraga ne sačeka kraj. sa srećnim osmehom na licu i poigravajući sitno na vrančiću. i uvreñen i uplašen jer se Siman nije zadovoljio onom brukom u šljiviku. Jednog jutra Siman je dobro otimario svoga konja i. sa pucama i crvenim kitama. pognut i prekrštenih nogu. ne dao bog. jer mu je nestalo robe. bušio rupe na svetlim novim kajasima. da nije moja para šugava? – pita nabusito seljak. dobar čo'ječe. Sve je to. Širio je ruke i prste na rukama. a zatim je naterao vranca pred Ibragin otvoren dućan. uz konja. kao što je zakon i red i kao što je uvek dosad davao. Tako se Ibraga polako smirivao. jer posle ove uzbune bilo je i odbeglih i napuštenih konja koje su džambasi prodavali budzašto. I njegovom pobedonosnom kmetu dodijalo. naravno. espapa. Projahao je kroz svu sarajevsku čaršiju. i oni krenuše odakle su i došli. Poigrava konjčić. kupio ga je lako. Ibraga je bio ne samo oštećen nego i teško uvreñen Simanovim postupkom. iako je sada išao nizbrdo. izgleda. više prtena nego kožna. Još je nekoliko puta projahao Siman ispred Ibragina dućana. A Siman je gledao za njim. a sve se dobro prodaje. Agi se činila beskrajnom ta utrina koju je imao da preñe pre nego što nestane kmetu iz vida. Krivo mu je bilo što je nestalo age ispred njega. Peče ga uvreda i zabrinjuje šteta. gde je njegov aga. a Siman traži glasno da kupi novu uzdu. Siman je kupio jahaćeg konja. da mu projahuje ispred dućana. ali kad pogleda oko sebe i vidi koliki su ljudi mnogo gore . Ibraga se mršti i ne diže glavu s posla.

A tu se Siman gromko i široko nasmejao turskim zakonima i rekao za njih nešto što se ne govori u kancelariji. uveren u svoje pravo. jula 1878. Činovnik ga je opomenuo. a s druge. i popio sa društvom. Siman je bio zgranut i ogorčen kad je vidio da pored činovnika koji presuñuje sede dva domaća čoveka. predstavnik aga. kako su govorile gazde iz crkveno-školske opštine. pomalo se i radovao što će se pred hrišćanskim sudom sresti sa agom i otišao je na raspravu kao na malo Kosovo. Na kraju. Rasprava se rñavo završila. Siman nije mogao sebi da doñe. sa modrim očima uvek zalivenim nekim radosnim suzama. Salih Kolos. Siman je posejao svojim semenom. Kad je onda naše? Činovnik je citirao i "carsko pismo" od 28. Upravo nije se ni završila. jer je već ranije čuo da se pozivaju seljaci koji su uskratili trećinu. prisjednika. U isto vreme. i suviše. nešto tako ružno i teško. kad je sarajevska srpska škola tražila pomoćnog učitelja. i aginsko se pojede. To je bio bivši učitelj srpske škole. Tada se obratio "učitelju" Aleksi. Novi učitelj nije bio ni glup ni nedruštven čovek. rumen i nasmejan. jer aginsko dobro koje je pojeo i popio ove zime kolalo je u njegovim žilama kao vrela snaga. on je rešen da čeka bolja vremena. Zatim je Siman na svoj način izneo kako je otac ovog Ibrage. Omrzla mu kuća. "prenosila pamet". predstavnik kmetova. On je to i rekao. koji je bio neka vrsta javnog pisara i budžaklijskog advokata. njega je. Plav. godine". da ga je činovnik odmah izbacio napolje i da je posle imao da odgovara za vredu vlasti. novi učitelj je bio središna tačka svih mehanskih . uz pšeničan hleb za koji su svi govorili da je sladak "k'o kad je aginski". godine i "sefersku naredbu od 1859. naprotiv. i onda kad je turska i onda kad je hrišćanska vlast. Uložio je priziv. nego je prekinuta. on je došao u Sarajevo iz Zemuna. po njegovom mišljenju. a usev i šljivik gleda kao da su tuñi. A nije ni trebalo dugo čekati. Pre osam godina. bio je duhovit i druželjubiv. jer su svi stari zakoni na snazi dok se novi ne donesu. a drugi hrišćanin.postradali. a Siman je i podbuo malo od rakije. njegovo druželjublje teralo ga je stalno po krčmama i u društvo onih koji se vesele i piju. onizak. on je srećan što je sa porodicom preživeo bunu i što opet može da radi u svom dućanu. A u isto vreme dobio je i prvu pozivku kotarske političke vlasti "u stvari tužbe Ibrage Kolosa". a nije mu to ni teško jer gladi nema u njegovoj kući. još manje se uplašio. godine" i "ramazanski zakon od 7-og dana ramazana meseca 1858. ali je od ðurñevdana počeo da kupuje žito. Ugojili se ukućani te zime. došao do kmetovskog prava i kako. Odležao je osam dana zatvora. "prava" ne može biti dvaput aginska. Siman se nije mnogo iznenadio. jedan musliman. S jedne strane. pala je presuda da ima da nadoknadi agi lanjsku trećinu i da je ubuduće redovno daje. Siman je proveo zimu u nekoj vrsti zanosa. Ispekao je rakije koliko nikad dotada.

A ko rakijom tugu leči. a zatim je Siman upitao pošto će mu ispisati "utok". "Tužna zemlja. Sekser ako je na srpskom.. ne čekajući odgovora na pitanje. teferiča i veselih društava. Siguran je. posao policijskog dostavljača. ali nemački je opet sigurniji. a uz to je vršio još jedan posao. Posle dve godine. Pred njim je stajao metalan divit sa mastionicom. mrzovoljno i kratko. peskarnicom i nekoliko pera. a pored njega čokanj rakije. pijući sve više. malo podalje od ostalih gostiju (odnosno. a dva ako je na nemačkom. ali našlo se nekoliko učiteljevih drugova u piću. i jedan i drugi. ali gospodin Aleksa se naglo i nezaustavno pretvarao u tešku pijanicu. postajao je neuredan u školi a osetljiv na primedbe i razdražljiv u razgovorima sa gazdama i prvacima iz opštine. brate. Na to je on izjavio da otkaz ne prima. i bili su spremni da mu progledaju kroz prste. što se sigurnosti tiče. Prezirali su ga i muslimani i hrišćani. pita Siman.šala. Uzeo je opet svoje prvobitno hrišćansko ime i prihvatio se opet svoga pisarskog zanata. govorio je učitelj pri svakoj čaši rakije. kako se sada zvao učitelj. kad se sve smirilo. da će opštinu tužiti sudu za prekršaj ugovora. Narod ga je zvao "potajnikom". nego umire od rakije. Sedeo je redovno u Besarinom hanu. gde je život težak i neobičan. i odmah ga oženili jednom imućnom udovicom. Sarajevski opštinari su znali unapred da gotovo svaki učitelj koga dobave iz Austrije mora da ima neku manu. Samo je bivši učitelj trošio više nego što mu je žena davala. inače ne bi napustio svoje lepo mesto i došao u ovu tursku varoš. U tome ga je zatekla i okupacija Bosne. Oni su preverenom učitelju skrojili nove posve propisne muslimanske haljine. za koji je sada postojalo novo ime: špici. ali sada opet odeven alla franca. uvek nekako dopola ispijen. taj ne ozdravlja od tuge. opština je otkazala pomoćnom učitelju službu. Zaprepašćenje je bilo veliko. Koji je "tvrñi" i sigurniji. sa čudnim i staromodnim cilindrom na glavi. Siman je imao u džepu tri seksera.. i tako je počeo da se bavi pisarskim poslom. u čiju se kuću uselio. Što je najgore. Pojavio se posle dva meseca. koji su u Arif-efendiji. opštinari su činili sve da ga odvrate od toga čudnog koraka. žaleći se na sredinu u kojoj je živeo. Najpre su se pitali za zdravlje. a i nekoliko fanatičnih hodža. i – da prelazi na islam. rakija je štetno uticala na temperament i karakter novog učitelja: on je naglo padao u svakom pogledu. ali bez uspeha. ali je bio pokoleban svojim . videli dobitak za svoju versku zajednicu i gubitak za hrišćanstvo. Razumni ljudi meñu muslimanima u čaršiji nisu bili nimalo oduševljeni ovim novovernikom. već bio u onoj fazi alkoholizma kad kod čoveka društvena svest i lično dostojanstvo potpuno tamne i nestaju. oni su sedeli podalje od njega) i pisao molbe i pisma ili prevodio sa nemačkog i mañarskog. Razgovor sa Simanom bio je onakav kakav je sa svima klijentima učiteljevim. Sa dolaskom austrijskih trupa nestalo je Arif-efendije. ali on je.".

kako je učitelj uzgred uveravao zablenutog seljaka. Takvi su mi šuraci. iskusni ljudi. govorili mu da je nerazumno to što radi. nego je išao za svojom strašću dokraja. posuo je još vlažne redove sitnim zlaćanim peskom iz metalne peskarnice. nemirni i bundžije-ljudi. bog dao. još na sedam dana. Pisao je brzo i samopouzdano. hrišćanskom. a zatim je poluglasno i svečano pročitao priziv. oprezni. da ovo nije "ono" i da austrijska puška nije ona koju su oni očekivali da pukne s pećine. Uzalud su mu dolazile komšije i kumovi. Sad je sasvim pošao tim putem. dere klupe po . Zbog toga je osuñen na tri dana zatvora. može i da posluša i da uradi. a mašta brža od pameti koja nije bila mala. zagrnuo rukav sve do ramena. Nikad stvar nije Simanu izgledala tako sigurna. od kojih svaki bije kao maljem. na ujake se bacio. Siman se opio u mehani kod Kreštalice. a aga aga. da pod novom. Oduvek je on važio kao plahovit i nesreñen čovek. A kad je taj priziv odbačen od više politčke vlasti kao neosnovan. I takav je i on otkako se ispilio: haj-huj! Dobra je srca. sve to sa svečanim i neprirodnim dostojanstvom pijanice. carevinom ostaje kmet kmet. (Dešava se tako da opšta misao o osloboñenju od jednog društvenog zla. dobra je bila. prkos je u njemu bio veći od snage koja je bila velika. zanemarujući sve više i zemlju i porodicu. Ne gleda ono što je pred njim. a da je sada i budalama. a zbog onog što je tom prilikom rekao o carskoj vlasti. i opominjali ga. u ravnim redovima. nego sve da mu je ono što bit' ne može. a i kad bi na mahove uviñao. prosto krenuo da se raskući i niko ga nije mogao zaustaviti. da je pametnim ljudima odavno jasno. udario pesnicom o sto i zapevao što ga grlo nosi: Puče puška s pećine – nema agi trećine. koja sazreva u masama. crna zemlja. Ko zna koji jezik pravda najbolje razume? – Piši nemački – rekao je odlučno. izbije ponekad u pojedincu kao prevremena i usamljena eksplozija i uništi ga. On nije mogao da uvidi. Kad je završio. Od tada je Siman Vasković pošao nizbrdicom koja je bivala sve strmija. otac je govorio za njega: – Ovaj moj Siman nit je na mene ni na pokojnu majku. i da je stoga njegovo pregonjenje besmisleno i njegov prkos samo dušmaninu veselje. Učitelj je razvio svoje hartije i otvorio divit.dosadašnjim neuspehom. dok se nije sasvim propio i proskitao. Laki i povodljivi. Još dok je mladić bio. pravilnim slovima.) Prešlo mu je u običaj da "tražeći svoju pravu" obilazi bez potrebe razne kancelarije. Nego. podvlačeći pojedine reči i neobične izraze. Zajedno su popili po deci rakije. jezik nema. posle čega se Siman grohotom smejao prvoj presudi. nije hteo da prizna da se prevario i nije mogao da se zaustavi. a početna velika slova bila su majstorski izvijena i isprepletana. bog da je prosti. ali pamet u oblacima. i krotka – to je bila žena štono se kaže: usta ima. tako da su deblje linije bleskale zlatnim i modrikastim sjajem.

Tako je i ta zarada . I on je sa strahom mislio o mreži strašnih i svemoćnih zakona koja je isprepletena svuda i sputava sve i svakog." To su ti zakoni i naredbe! Ti se smeješ. ni težak ni radnik. spavao gde stigne. Treće godine Siman je odgovarao pred istom agrarnom vlašću. Ali se dešavalo da se Siman opije i da prosto zaboravi i upropasti poverenu mu robu. i da ono što je činovnik pročitao pristaje na njegov slučaj kao rukavica na ruku. jedino što možeš: da je u rakiji za trenutak zaboraviš. a – postove mu ćaćine! – kao da je jutros pravljen za mene. da se ubije od stida. ili. ili ako na drugi način nanese štetu zakonitom vlasniku. tužio ga je aga na osnovu paragrafa 8 iste one "seferske naredbe od 1859. pošto ispita stvar i punovaljanim dokazima se uveri o opravdanosti podnesene tužbe. ali dockan. razmrsiti je ne umeš. sasušila se od žalosti. A nema uvek ni rakije. Ni seljak ni varošanin. radio kad mora. Tada je žena otišla u rod. ali je zakon bio večito isti i sa njim i aga. nenasrtljiv. i za to nalazi stotinu povoda i izgovora.sarajevskim kafanama i čama po ćepencima. to je vidan znak njegove već gotove propasti. Siman odlazi od kuće kad god može. i inače slaba i bolešljiva. Činovnik je čitao paragraf osmi: "Ako kmet zanemari obrañivanje imanja i bez zakonitog povoda prestane da ga obrañuje. jeo kad ima. godine". ako radi protivno odredbama izmeñu njih sklopljenog ugovora. Siman je lunjao po čaršiji. a on se sasvim odao skitnji. a njegov aga da prima svoju trećinu od svakog kmeta i pod svakim carem. treba da se raskući i ode u prosjake. ali sopstvenik neće krv nego novac. pobeći iz nje ne možeš. Kmet se glasno vajkao i tvrdio da nema tog zakona po kome on. ima. ukratko. Ali u sebi je i sam osećao da. A kad naš seljak stane bez reda i potrebe da napušta posao i da se mesa sa čaršijskim ljudima. ili ako bez važnog povoda odbije da preda vlasniku deo koji ovome pripada. krvi svoje nudi. pa vlasnik podnese vlasti tužbu – tada će vlast. a oni te pogañaju pre ili posle. Siman. preprodajući povrće i mleko. Posle. Presuda je postala izvršna i Siman je dignut sa zemlje. tako da vlasnik bude prikraćen u svom vlasničkom dohotku. eto. I posle je pijan govorio neprestano sam sebi: – Turski je zakon otprilike toliko godina. kojoj se on pre tri godine grohotom smejao. Žena. pa čak i to da popije novac pre nego što baštovan doñe po njega. Svi su se saglasili da je to slučaj Simana Vaskovića. a ako nema izgleda da bi se kmet mogao popraviti. siguran u svoje pravo. Poneki baštovan mu prepusti sepet krompira ili čabricu mleka da proda i plati mu par krajcara za trud. sigurno i neumoljivo. Parničenje je bilo samo povod. Iduće zime Simanu je za nedelju dana umrlo oboje dece od difterije. Činovnik nije bio isti i prisjednici su bili drugi. istoga udaljiti sa dotičnog kmetovskog selišta. miran.

Oduvek je umeo da gudi i peva uz gusle. sad je počeo da to radi po mehanama. ako treba. retko trezan. Potamneo je i podbuo u licu. često u hapsu. baš i pod vladičanski sto. svoju pravednu stvar i doći do svoje "prave". Siman je rekao .postala sve reña. Ili ne! Što da on ide njemu na dućan? Nego. ali čim popije. U gradu su vršene pripreme da se dočeka tako visoka ličnot. kroz rakiju. već videla "božji prst" u dolasku carevog amidže. Nit su se pitali za zdravlje. Sama pomisao na careve i carske roñake opijala ga je i ispunjavala nadom. nada nije bila ni stvarna ni mnogo jasna. ponudi nešto da popije i podeli sa njim pečenu plećku ili kolut pite. i to odmah. A Simanova mašta je. on odlazi kući. nekad šest dana. Ništa nije prostije nego izneti pred tog čoveka. nit su se mnogo pogañali. nekad tri. I Siman je odmah smislio da se sakrije negde u niskoj i polumračnoj crkvi. kao što je govorio onog jesenjeg dana Ibragi u šljiviku. "član prejasnog vladalačkog doma" i "carev amidža". Zato ovakvi carski ljudi i hodaju zemljom. nego nešto mnogo teže i više. iako on sam ne zna zapravo šta i kako. za marjaš-dva. kao što je stvarna i tuberkuloza koja ga polagano izjeda. i ništa nije prirodnije nego da se carev amidža odmah zauzme za Simanovu stvar i naredi da se ona pravedno reši. Tu je našao bivšeg učitelja na starom mestu. svojoj nekadašnjoj kući. možebiti i da mu usmeno izloži svoju stvar. ili za polić rakije. i nareñuje da njegovog bivšeg agu ne puštaju dalje od velikih vratnica. bolestan i zapušten. u nastupu darežljivosti koja nailazi na pijane ljude. Gubeći se u tim maštanjima. na vreme se setio i brzo otišao u Besarin han. i sve češće – kad se jednog dana javila nova nada u njemu. Tako je živeo Simo Vasković još nekoliko godina i branio zemlju koje nema i svoju "pravu" koju niko nije hteo da mu prizna. jače od rakije. Ali zato je stvarna "kotarska vlast" i stvaran je haps koji on često leži. Ipak. Sedi u mehani i čeka ko će se naći da mu. govori o zemlji i o svom pravu živo i vatreno. Video je sebe kako ide do Ibrage. Sve može biti. Bio je sasvim potišten i klonuo – jer i takvi su dani nailazili. Tih dana telal je objavio "svijetu i narodu" da će u Sarajevo doći neki stari Erzherzog. kašlje i pljuje kao bolesnik. a smršao u telu. I on je već zamišljao kako se "nadvojvoda" okreće svojoj pratnji i kako nareñuje da se ova očigledna nepravda ispravi. Uvek u mehani. ali ljudima koji se rakijom truju i nadom varaju svaki je povod za nadanje dobar. Pravo govoreći. i da u zgodnom trenutku iziñe pred "carskog čovjeka" i da mu preda svoju molbu. skitnica i guslar. koji sedi caru uz koleno i koji sve može. umalo nije zaboravio da potraži čoveka koji će mu napisati molbu. Od klisara u staroj crkvi na Varoši čuo je da će "nadvojvoda" posetiti i tu crkvu kao i sve bogomolje ostalih vera u Sarajevu. zbog neke smele reči ili nedozvoljene pesme. To već odavno i nije stvarna zemlja ni neko odreñeno pravo koje on brani.

često i protivrečnih. Učitelj ga je uveravao da to nije tako prosto ni lako. Siman je rekao da nema kad i da mu se ne pije. Siman nije kucao. Neka znaju carevi za Simana i njegovu pravdu! U tim mislima došao je pred ðulagin han. Siman je rešen za srpski. upitao: – Hoćemo li da popijemo po jednu? Poznavajući učitelja kao čoveka koji uglavnom pije "džabnu" rakiju. Idući put hana zamišljao je živo kako će uvrebati trenutak i zavarati pogled klisara i sakriti se negde. Seljak nije bio raspoložen da dulji razgovor sa čovekom koji jedan njegov sekser već drži u svom džepu. on je u takvom nastupu optimizma. kako će tada odjednom izići. Sa uobičajenim ceremonijalom. zvani Vaso Policija. I otišao je niz strmu i dugačku avliju. i rekao je da je to njegova stvar.. primajući sekser. drugo. Sekser na srpskom. kako će u trenutku kad carev amidža stane pred ikonostas i prekrsti se (jer. A učitelj je krenuo na policiju da i tu stvar prijavi. sinula u glavu njegova nada. pa da će se u ticu pretvoriti. ali nije stigao da sedne na jednu od onih klupa koje su tako masne i uglačane da se ne vidi od kog su drveta. Da ne bi svratio pažnju na sebe. pa makar i pod sam vladičanski sto. uz pomoć rakije.. a samo u krajnjem slučaju plaća sam. – Za sekser. neka ga hapse i gone kud hoće. (On uvek za svoje odluke ima mnogo razloga. dva na nemačkom jeziku. ali se čulo kako oko crkve nešto rade i kako se dozivaju žene koje čiste i peru. nego je otišao do ðulaginog hana da tamo popije kafu i sačeka vreme kad će moći neprimećen da ude u crkvu. da se i ne pita koji jezik pravda bolje razume. pokloniti se. učitelj je rekao da i to može biti. dostojanstveno i važno. Kapija na crkvenoj porti bila je zaključana. – Predaće Siman." i pročitao je poluglasno zapanjenom seljaku. i otkako mu je. Tada će mu pružiti molbenicu.. zažmurivši na jedno oko. A zatim neka bude šta će biti. Tada je učitelj. učitelj je napisao molbu koja je počinjala rečima: "Vaša carska visosti! U podaničkoj poniznosti.) Prvo. On za tu odluku ima više razloga. "i oni se krste!").. – Vaše visoko carstvo. otkako je čuo za dolazak "carskog amidže". zavapiti onako kako piše u molbi. obraćam se. sa zlatnim praškom po krupnim rečima od kojih "svaka bije kao maljem".kakva mu molba treba. Glavno je da će carev amidža saznati sve što ovi sigurno od njega kriju. treće. a što on zna – to ne može car da zna. on i nema u džepu cela dva seksera. kao što je dostavljao i sve ostalo što bi čuo i video.. ali seljak je izbegavao dalji razgovor. u niskoj podanosti!.. zapitao Simana kako misli da preda molbu. presavio ga i. . i srpski – kaže Siman odlučno. a zatim je otresao prah sa lista. i ne pomišlja da bi mogao ne uspeti. kad ga predusrete Vaso Gengo. što da daje ovoj rñi i poturici i paru više nego što mora.

ali dok je on pokušavao da se objasni i da dobije objašnjenje – i sam je sa čuñenjem video da već ide sa policajcem ukorak. Vaso se sve nešto namešta i mršti. Otkako zna za sebe.. zatim službenik u turskom ućumatu. nešto kao raznosač poziva po hrišćanskim mahalama i zaptija u civilu. On je odavno po službama. susreće ga često. – Šta ti tu radiš. i to u obliku u kom za turskog vremena nije postojalo. a Siman usporava korak. Idu naporedo. Sada mu je Vaso prišao na neki nov način. sa tankim i obešenjim brkovima na sitnom licu. a od pre neki dan je pravi pravcati policajac u uniformi.. neobično dugih ruku i nogu. Evo me odmah. na kojoj je balčak od mesinga. i sve bi hteo da okrene stvar na bezazlenu stranu. austrijska. a svaki misli svoju misao. Srdito i prigušeno vikao je na Simana: – Ne zavrzuj. Simane? – Vala. Siman. kad ti kažem. sa sabljom u crnim kožnim koricama. gleda da uhvati policajcu pogled. Ti si zaboravio da ovo nije . nešto što nije ni Siman ni Vaso Gengo. Nova. zastaje i uvredljivo-familijarno kaže: – Idi ti. – Hajde sa mnom! U tim rečima bilo je mnogo od onog nipodaštavanja i one drskosti kojom policajci zbunjuju i razoružavaju kao nevidljivim udarcem one koje hapse. Siman je poznavao ovog Vasu Gengu. a nikad ne može u njemu da vidi pravu vlast i istinskog carskog službenika. molim te.Taj Vaso bio je visok čovek. Najpre je bio momak u pruskom konzulatu. ali od toga mu lice doñe još bleñe. – Ama. Stvara se izmeñu njih nešto treće i novo. tako se i njihov meñusobni odnos brzo menja i biva sve odreñeniji. i da reči u ovom slučaju nekako ne pomažu. a sada otkad "ganja" ovu svoju nesrećnu parnicu. nego hajde kad ti kažem. Bojeći se da ne izgleda dovoljno važan i strog. Gnev povreñenog dostojanstva diže se u Vaši Gengi i udari mu u glavu. – Kako ništa? Siman zausti da mu objasni da to "ništa" nije baš ništa i da je ovde ostavio sudove od mleka i neke kotarice. kao neka krivica i kazna. pozdravi se sa njim i proñe. nego propis i zakon. kao "carski čo'jek". nekako sav raskliman. – Ne može – kaže čudnim i novim naglaskom Vaso – nego valja odmah do gospodina povjerenika. ali mu Vaso reče oštro. ništa. a ja znam gdje je gospodin povjerenik. A kako idu. vlast ga je zadržala u službi i nekoliko prvih godina raznosio je pozivke kao i ranije. da bijah ja svršio ono posla što imam.. kome se čini da je opet našao svoju smelost i rečitost. Ni Siman nije bio čovek koji ne ume da se brani i prepire..

rastura nogama i omahuje sabljom. – E. nadima se. vidiš – jesam! Za tebe sam ja Austrija. jer ću te vezana proćerati kroz čaršiju. Preobrazi se čovek tu na mestu. ispravi se u celoj dužini. Vasina glavna misao je u ovome: da li izgleda onako dostojanstveno i onoliko strogo koliko je potrebno za jednog carskog "redarstvenika"? On čini sve što može. i iz tog novog lika izgovori glasno i odsečno svega četiri reči. Austrija. ej! – Ama de. Kao da je svaki od njih naglo odbacio nevinu i bezbrižnu masku svakidašnjice i pokazao neko novo lice. brkovi mu odskočiše na krezubim ustima. koji već odavno više voli da po sarajevskim mehanama "prosipa pamet". Ne. Šta me krstiš kad sam kršten? Austrija! Austrija! K'o da si ti Austrija! Tu Vaso zaboravi na svoj odskora stečeni službenički stil i izbeči se prema Simanu sasvim nepropisno. krut i neumoljiv mehanizam. naprijed! I Siman krenu bez pogovora. Stvara se izmeñu njih dotle neslućena zavisnost. nepoznati čovek koji je postao strog i opasan. nego da kapa nad zemljom i imanjem. I ta dva čoveka idu uporedo. I da nisi više pisnuo. nego drugi. suviše govorljivi i nemirni seljak sa periferije grada. i motre jedan na drugog. Dosta je i tvoga. svaki sa svojim novim mislima i osećanjima. novim pogledom. ali stalno mu izgleda da još nije dosta i sve se boji da ispod sveg tog austrijskog držanja ne proviruje Vaso Gengo i njegova bosanska muka i sirotinja od roñenja. Vaso nije onaj Vaso Policija što prolazi ulicama kao deo gradskog inventara. vezani zakonom. oči se raširiše i iskolačiše. i zadovoljan je na neki način što se opet kovitlac stvara oko njegove .Turska i da je Austrija zastupila evo četvrta godina. mršti. A Siman nije onaj svakom dobro poznati. kao da se prisetio nečeg. bore se na nadutom licu izgladiše. i "neaustrijski" mu se unese u lice. kakav Siman nije kod našeg čoveka nikad video: isprsi se. znam ja. ali kao sveštenu formulu na tuñem jeziku: – U ime zakona. Vaso brzo napusti taj ton obične bosanske svañe i uze neki nov i stran. I gnevan je na vlast i zakon i ceo svet uopšte. uniforma se na njemu zategnu i ispuni. čiji svaki pokret ima snagu i neizbežnost prirodnih pojava pred kojima čovek nagonski i uzaludno nastoji da se ukloni. A u Simana nije jedna misao. zaista "austrijski" stav. Pa šta hoćeš sad? – Ti? – Ja. beli! I tu. znaš. Sad drugačije koračaju. koji treba u najkraćem vremenu i najkraćim putem da bude "predveden" šefu sarajevskog "Redarstvenog povjereništva". on je odjednom postao "imenovani Simo Vasković". ispod oka. prikovani lancem zakona. tako novo da se u prvim trenucima ni jedan ni drugi ne mogu pravo da osveste ni dobro da snañu u novim ulogama.

Siman se seti da za pojasom nosi presavijenu molbu. a onda on neće moći poricati svoju nameru da sačeka nadvojvodu i da mu preda molbu. a Vaso ga pokupi. sa aktima pod pazuhom. i pretrnu. i ono malo razuma i sva slepa snaga u njemu. To je bilo posle prve presude kotarskog ureda. onako ovlažena. a Siman otada zna da je ovaj gospodin Kosta aginski prijatelj. Tada ga je povjerenik pozvao i opomenuo ga ozbiljno da ne napastvuje Ibragu. pocepa na dvoje. u vreme kad je Siman provodio svoju silu. ako svaki od ovih što prolaze može postati Austrija? Ali sve te misli ustuknuše odjednom. I krenuše uz Bistrik. Ruke im se pomešaše nad hartijom koja se. zabolelo. I niko Simana ni slučajno da pogleda. jer je jednom već izvoñen pred njega. Najposle su ga uveli kod povjerenika. u kojoj je sada "Redarstvo". Stade da popravlja tobože pojas na sebi. (Ta seljačka nespretnost je jedna od velikih slabosti u njihovoj stalnoj. otresajući se od vode i gunñajući. doñe mu da presvisne od gañenja. I kako da čovek opstane i kud da beži i gde da se skloni. Siman zlovoljno baci na zemlju svoj deo molbe. čas otvorenoj čas prikrivenoj borbi sa gradom i grañanima. kao da on vodi. ali naročito je iznenañen i poražen Vasinim neočekivanim preobražajem. Pretrčavali su činovnici u civilu i u uniformi. da pljune na sve. prolazio bezbroj puta debeli služitelj Pešo. Kad se od Vase Genge za tili čas napravi ovo. Po dužini čekanja Siman je video da će ga izvesti pred samog povjerenika.ličnosti i što će imati priliku da opet govori o svom sporu sa agom i o svojoj "pravi". Vaso nije skidao oka sa seljaka. Brzo korača. Gluh je i obnevideo i neosetljiv od tog prkosa. To čekanje po hodnicima policije zamori i utuče i pribranije i strpljivije ljude nego što je Siman. ne bi ga. mnogobrojni prozori na visokoj Hendinoj kući. opšte poznatog gospodina Kostu Hermana. A Siman je drhtao. U tom trenutku su upravo prelazili preko Latinske ćuprije. i kad je bio već pri kraju mosta. i brzo ali nevešto izbaci hartiju preko ograde u vodu. pa il' isplivati il' potonuti. . blešte i prelivaju se kao voda u koju mu valja skočiti. sve se pretvorilo u besni prkos i rešenost da se bori i nosi sa svakom silom. Vaso optrča ogradu i sa niskog zida skoči u vodu koja tu nije ni do članaka. jer to zakon ne dopušta. Ali za njim potrča i stiže ga Siman. Pretražiće ga i naći mu nesrećnu hartiju. zna on i lično. a o njihovom sporu "viša vlast će kazati svoje". I viša vlast je kazala svoje. Toga povjerenika. šta onda može biti od drugih ljudi? Vaso Gengo – carevina! E. Kad su se ispeli na drum. Čekali su više od sata u dugačkom hodniku. čini mu se. a kamoli da mu reč kaže. prisloni se sasvim uz ogradu kao da hoće da se prepaše.) Hartija se u padu raširila i pliva u nepomičnom plićaku. a igra mu pred očima Bistrik. i da komad mesa sad otkinu s njega.

to je bilo u jednom pustom predsoblju ove velike zgrade. sa nekim napravama na zidu i na stolu kojima on ne može da pogodi ni svrhu ni poreklo.. – Čast i čest caru i njegovoj naredbi – prekida ga Siman svečano i neiskreno. gospodski život". ako se ne osvesti i ne vrati nekom poslu. Nije vikao. gospodine. neće dobro svršiti. Drugi je čovjek Ante Perišić. seljak je zaboravio na svoje snebivanje i stao da se prepire strasno i bezobzirno. jer se u trenutku kad povjerenik postavlja pitanja mešaju sa gornjom ivicom naočara i stvaraju oštar neljudski miran i prodoran pogled. "Ovo je Austrija"! I prezrivo i kratko pogleda Vašu Gengu. nije kretao ni malim prstom. . onako uzgred. Ukratko: rñavim putem je pošao i. "Raj na zemlji. da plaši i zbunjuje čoveka. Po svojoj nesrećnoj navici da meša važno sa nevažnim i da ne razlikuje bitno od sposrednog... nespretan i krut.. Lice mu mirno. – Kako mi je presuñeno? Po turskim zakonima.. koji je. koji nije ni primećivao da ga činovnik izaziva i bocka svojim primedbama. obraz mu gori. jer nabraja Simanu kako je izgubio zemlju i kuću. iako zna da je to presuñeno i rešeno. belo sa malo lakog rumenila. Iza naočara bez okvira svetle tamnomodre oči ali one menjaju boju. i da seljak ne zna kuda bi sa rukama i nogama. i najviše bi voleo da sad neko vikne da je zabunom uveden ovde i da ga odvedu u neku jednostavniju kancelariju. – Ništa nije riješeno dok je čovjek živ. A ovo sada je bila prava kancelarija povjerenika. Turčin k'o i moj aga.. zagleda se još življe u krupnog uzbuñenog seljaka. i podiže malo šubaru koju je držao u ruci. isti takvi kratki brkovi. – Ti znaš da ima carska naredba.. terajući tobože svoj spor sa agom. a odao se piću i skitnji po varoši. – Ti nećeš da miruješ. gusta. sa nameštajem kakav Siman nikad nije video. mislio je Siman. stajao u stavu "mirno".. – Pa tri su prisjednika bila. i kako je sada krenuo čak i najviše ličnosti da uznemiruje svojim neumesnim i neopravdanim molbama. kosa crna. zastrta ćilimima. Siman je mislio samo o toj za njega neverovatnoj i nezemaljskoj čistoći i čudesnom ureñenju. – Ti nećeš da miruješ. I vidi se da sve zna. nego sa čuñenjem gleda svoje ogromne okorele opanke. – A presuñeno ti je. Simane? – kaže strogo povjerenik i gleda ga tim pogledom od oživelog stakla i staklenih očiju. A sve tako čisto i uredno.Kad je Siman ono prvi put "izjeo vatru" od njega. Čim je povjerenik dotaknuo pitanje Simanove "prave". I ko mi je sudio? ðulaga Maglajlić. Za stolom je sedeo Kosta Herman u mrkoj uniformi. Prostrana svetla soba. kao životinju na kojoj vršimo ogled. Povjerenik stavi jednu ruku na drugu. a sve ti je po zakonu riješeno – korio ga je povjerenik.

A valjalo je živeti. carski austrijski činovnik bira uvek ono što je povoljnije i sigurnije po njega i njegov službeni interes. Sumnja se. ali tako je. Siman se najpre bunio. A kad je u sumnji. Sve je kao pola šala – pola zbilja. pa izdade cara na Kosovu. broju i datumu. Povjerenik nije mogao da zadrži osmejak koji mu blesnu više u staklima naočara nego na usnama. na glavnom drumu koji vodi iz Sarajeva na istok. o turskim agrarnim zakonima i austrijskim uredbama. naime. ali nije čovjek nit je ikad bio. koje je znao napamet i citirao sve po imenu. ne daj bože. lako useli u glavu carskog austrijskog policajca. uz nevolju i s vremenom. a teže i štetnije po osumnjičenog čoveka. ali ipak Siman je odležo tri dana i tek po "nadvojvoñinom" odlasku pušten. manji od lepeta leptirovih krila. ali je ipak rešio da ga pritvori dok ne proñu ove svečanosti i ne odu visoki gosti. Vladin povjerenik se diže i dobroćudno saopšti Simanu da će dva-tri dana morati ostati kod policije. nov svet.– Jeste drugi. bio i Vuk Branković. Simane. U tom svom pevačkom poslu sve je više zazirao od glavnih ulica i kafana. traže i plaćaju. jer ti imaš. gde sada dolazi. a kad malo pridrema. – Pa dobro. gospodine. – Zar tako. dodijao je svakom živom sa svojim večito istim pričama o zemlji i trećini. treći je bio Srbin. Ovako je bolje i po tebe. jer je uvek u njoj i gotovo uvek budna. a ako je niko nikako ne probudi. Što je Siman više padao u vatru. stoji Kozja ćuprija. Zapravo. povjerenik je sve mirnije i veselije stavljao primedbe i izazivao Simana da govori. ona se s vremena na vreme sama budi od tišine koja joj se čini sumnjivom. a kretao se po zabačenim mahalama na periferiji varoši. eto. ogorčeniji i zapušteniji. običaj da istrčavaš pred visoke ličnosti. – Srbin je. Pošto ga je tako zaobilazno dobro ispitao. S vremenom. koji je poremetio pameću zbog zemlje i sad samo o tome može da govori. ona se i ne useljava. i najmanji šum. a zatim je molio da ga puste. Nedaleko od Sarajeva. Herman se morao uveriti da se i ovde radi "o jednoj od Simanovih fantazija i alkoholičarskih podviga". u tesnom i krivudavom kanjonu Miljacke. Kosta Ćuk. ona spava samo na jedno oko i jedno uvo. i svi su bežali od njega čim bi počeo da priča i pokazuje pocrnele ispresavijene presude i rešenja. a tek onda ne bi valjalo. carski konji poplašiti od tako krupna čovjeka. može da je probudi. pa ma i prosjački. – Ne može. a on je živeo dalje još crnji. lep i velik . Svi su ga smatrali za nesrećnog i propalog čoveka. I zato se Siman. molbe i prizive. navikao da ćuti o onom što je njegova glavna i najmilija misao i da gudi uz gusle ono što ljudi vole. pa mogu se. Tako se svršila i ta poslednja od Simanovih obmana. Simane? – Bolje bi bilo da nije tako.

a beg sedi mirno. to je neki Salih-beg Hašimbegović. uz rakiju i svirku ili pesmu. sviračice i razne druge zabave i mamipare. On je iz Maglaja. kašlje teško i pljuje u reku ispod sebe. koji voli mračna i zloguka predviñanja. jer neko dolazi samo praznikom. Polovinu svog imetka proćerdao je za dvadeset i pet godina do dolaska Austrije. ali njih dvojica su gotovo stalno tu. bivšeg kmeta Ibraginog i bivšeg zemljoradnika. ali je još od lanjske godine u Sarajevu. braneći se od dima sa ognjišta i pokazujući na tuberkuloznog Simana na terasi. Sedi obično pored same ograde. uvek vlažnih i zakrvavljenih očiju. A na drugoj obali. pretura neke hartije po jandžiku ili glasno kašlje. Dok su trezni. Siman se neprestano vrpolji. i to one najteže bekrije koje. ali uvek uzdržljiv. privlači upravo ovakvo mesto bez vidika u sklopu strmih bregova. i od njene milostinje pije svoje poslednje poliće rakije. omršaveo i crn lik Sime Vaskovića. a drugu. mogao se na terasi. Poruči obično onaj koga prvog uhvati rakija. posve kratka vrata. tu. Sve to svršava rakija. kod sestre. gde često ostane i po dva-tri dana. Čovek dotrajao. kaže mehandžija svome momku. od aprila pa do oktobra meseca. koga je njegovo begovsko društvo odbacilo odavno. popije nešto i ode. ko zna zašto.kamenit most na jedan luk. crven i modar u licu. gotovo uvek na istom mestu. Poneki putnik-prolaznik svrati. veću. teška i nepopravljiva pijanica. on dotrajava poslednje dane tu na Kozjoj ćupriji. izlaze pred veče mnoge sarajevske bekrije da posede na zelenu i hladovitu mestu pored reke. Često se dešava da u mehani kraj mosta ostanu Salihbeg i Siman sami. kaže Salihbeg mirno: – Hajde jednu krajišku! A Siman odlazi i donosi gusle u torbi. nekad i čuveni kockar. Vrlo bi teško bilo kazati koji se od njih dvojice prvi javi i kako se to desi da započnu razgovor i da se Siman primakne begu. sede razdaleko. ali tako kao da je to njegova . Na desnoj obali reke pored toga mosta ima stara i poznata drumska mehana. polovinu za ovih pet-šest godina otkako je došla okupacija i donela hotele. pred veče. oni zaziru jedan od drugog. videti krupan ali pognut. a sa pesmom poruči piće i meze i za guslara. u strani. nikog ne vidi i ne čuje i niko mu ne treba. sa terasom nad rekom. sa štalama i kovačnicom pred kojima uvek ima putničkih kola i konja. Iz torbe pored njega vire gusle. na kom sunce rano zalazi i dockan izlazi. ali čeka ko će mu poručiti pesmu. Pregojen. "Svakog dana gledam kad će ga damla kucnuti i kad će se izvrnuti". bez kuće i kućišta. Tu sarajevski esnafi često održavaju svoje teferiče. "Ovaj neće dalje od jeseni". neko samo pred veče i kad je lep dan. A Siman ne gleda nikog. krezub. stoji bela kafanica sa baštom koja se spušta do reke. Za letnjih dana. koja je udata za jednog od begova Babića. Pored Simana ima još jedan redovan gost. Oživeo. kaže svome momku mehandžija.

i ne pita ništa. čas glasno. gigan. pa makar i ovoj obamrloj trupini. Sklopljenih očiju. Polići pred njima prazni. – Znaš. u mom detinjstvu. Sad beg poručuje. jer je slabiji od Simana i jer ga piće lakše hvata. jedan oroz. tiho. samo oni to ne vide. Ali se još češće dešava da je tako pijan da očne kapke ne može da digne. neka znaš da nema glave na tebi. Ali. Izmeñu dve pesme vode neke zamršene razgovore. – Daj nam još dvije. ja vidim da je onako kako ja kažem. on poručuje ponovo. to. Znam ja to. pa da mi je iz oka izišao. još ne vide. da nije vrijeme i da je bolje "vodu u usta". I u tim razgovorima dešava se da se beg odjednom prene i oseti begom. – Svi mi kažu da nije trebalo raditi ni govoriti sve ono što sam ja radio i govorio. Beg traži novu pesmu. Tako oni piju i pevaju. pa svoj posao gledati. Ali znam i da nije sasvim tako. Beg živne. a kmetovska se rodila. Ali kad sve saberem. ne može pobeći i mora da ga sluša. beg samo žvaće krezubim ustima i pušta neki glas koji može biti i ljutito režanje i hrkanje usnulog čoveka. – Eh. Kao svi ljudi ogrezli u piću. zakletve i obećanja teških alkoholičara. I naredi da ga zakolju. bio je u mog pokojnog oca. a ja vidim! I seljak se unosi begu u lice i govori mu blago i s visine. i oštro ućutka seljaka i promeni razgovor. beg voli takve pretnje. Valja ih napuniti. štono kažu. a kad svrši. Dodijalo jednog dana mom ocu. ja sam. I gudi i peva tiho. Srećan što je najposle našao čoveka koji. reći ćemo. ma kome. nije mu glasa nadaleko bilo. svome sabesedniku koji je obnevideo. Čast! I ja nikakav čovjek ne bih bio kad bih tebe uvrijedio i pogazio ono što sam ovdje tvoga pojeo i popio... ne gleda u bega nego u gusle. zanemeo i krut od pića. Mrak je davno pao. kaže. Salihbeže. E. Vidiš. Siman otpeva. čas prigušenim šapatom.. – Svi za mene kažu da sam budala i propalica. ni odebljalim jezikom da krene. Neću ga. takav oroz. da je aginska prava umrla. Siman govori. Morebiti. kao da mu tim poverava krupnu tajnu i čini veliku uslugu. čast tebi k'ao jednom dostu i prijatelju. vidiš. Podaj jednu i ovome! A kad to ispiju. onako težak i mrtav pijan.volja i potreba. to! Samo. Bože sačuvaj! Tebi čast. imao je jednu manu zbog koje je glavu izgubio prije vremena: on je kukurikao prije ostalih pijevaca na čitav sahat i budio ukućane. – Daj mi jednu rakiju!. ako mi išta Smail-agi bude. ali ovo sa kmetovskom zemljom i sa trećinom nije kako treba. i neće biti . Siman sam počinje pesmu o Smail-agi Čengiću. ne dvojeći više Simana od sebe.. nije pravo.. A Siman nastavlja. u neodoljivoj potrebi da kaže nekom sve što mu je na srcu. Kod trećeg para polića. trpljeti.

ali im ništa neće moći. "Ne dopuštavamo". Bosna će se tresti od njega. neka! Ali će doći iza mene bolji od mene. Eh. opet Siman ima pravo. udara dlanom o sto i govori zadihano i posve promuklo od uzbuñenja. kaže. jŕ biti jŕ ne biti. sa zemlje ga diglo. ljudi okreću glavu od njega. ako ne čuje sve. drugi posle. rečita. pa makar i polumrtvom od pića. vjeruj. to će biti malo veći i teži smijeh. u gluvom predelu nad otančalom rekom koja jedva mrmori. Tako prolazi noć. samo krnjatak nekog staklenastog i kao vlažnog meseca svetli još neko vreme nad mračnom kotlinom. samo što se prevario pa prije roka kukurikno. a kako mu se jezik oduzeo i noge podsekle. biti ne može. govori kao da gudi uz gusle. (Prevari me Švabo. Ne da ni tu da stojim. negde na klupi. pravom begu. . a govor mu prekida teški bolesnički kašalj. podsmijeva mu se svaka rña. svetlosti se pogase. da će doći dan kad će age i begovi obigravati sudove i kancelarije i nositi ovako k'o ja tapije i zakone u jandžiku. i toliko čini. o kojima ne mora naročito računa voditi. onako kako ni agama ni Kotarskoj oblasti neće biti milo. što. Dobro. k'o što se danas smiju meni. i neka ti nije što krivo i uvreda od moje strane. ne dopuštaju. jedan pre. kojima se ne zna ni vreme ni mesto – i koji će uskoro. Salihbeže! Neka sam ja i budala i propalica. Sve umukne. kažu ljudi. zamandali vrata i legne da spava. tako i skončati jednog dana. on samo kažiprstom desne ruke maše levo-desno i tim jedva vidljivim pokretom pobija ono što čuje. a bega i Simana. kao ljude bez reda i ugleda. ima! Ima! Seljak se odmiče. k'o što ovu rakiju mučenicu gledam pred sobom. kučka pogana!) A ima Siman pravo. ostavi tako na terasi pored reke. Smijaće se ljudi aginskoj pravi. a ja ti kažem. I svašta tako Siman govori. vidovita i neustrašljiva istina kasnih noćnih sati. škripi zubima. pošto naplati piće. što nikad nije bilo. Od mene će tada biti pregršt kostiju u zemlji. a danas sam mrtav. što čovek danju ni pomisliti ne sme – kao da iz njega ne govori rakija. uz mehanski zid. Samo da ne ostane na onom što vlah kaže. I milo mu što kaže i sme sve to da kaže u lice begu. Samo. Salihbeže. ali meni bolje podušje ne treba. Danas je Siman budala i beskućnik. on bar razabire glavno. Tada ću se roditi.duga vijeka. nego sama istina. U njemu se diže sporo ali jako negodovanje. muštra ga Vaso Gengo. ni da s njima razgovara. pa će pametnije sviñati račune. nego čuje seljaka kroz pijanu maglu i šum otrovane krvi u glavi. a što ipak mora biti – svašta krupno i buntovno što se ne govori. – Ima pravo. Mehandžija zatvori kapke na prozorima. ali znam. pa i onaj ćelavi Huso podvornik ne samo što ga ćera iz kancelarije nego i ispred Kotarske oblasti. A beg često i nije tako obamro kao što izgleda. Neću ja dočekati. još kako. a niko neće htjeti da im to čita. Toliko svega može.

osećao se kao svečar. Starac iz ugla kašljucnu. Mladić se snuždi i ućuta. a-a! . mlañi i slobodniji. Ali taj razgovor je ugasio isti onaj starac iz ugla. tebe će da premeste. a jedini mu stanovnici on i njegov stražar. Nespretnome okrenuo i rekao "zbogom" ravnodušnom društvu. stvari su bile u zavežljaju i zavežljaj pod pazuhom. kao da se spušta na ljuljašci. – Vi! Pakujte se! Mladiću zaigra srce i stade dah. (Tek kad mrak padne i kad ostane sam u svojoj postelji. Čim počnu da ispituju čoveka.) Deset ljudi u ćeliji našlo je bar neki nov povod za razgovor i nastojalo je da ga iskoristi što bolje. Brzo. – Vorwärts!* – Marš! Iznenañen i izgubljen. Jedini znaci života. nastalo je u ćeliji 115 malo uzbuñenje. drugi. pakuj se ti. spasonosno uzbuñenje. Premestili su ga sutradan. – Zato što je propis takav. Kad ga je stražar posle dva sata doveo natrag. Ovo je neka greška. – Kako je bilo? – Dobro! – odgovarao je mladić. jer svaka ćelija žudi za uzbuñenjem i promenom. Jedni su ga gledali ispod oka. Obrazi i uši bili su mu zažareni. Ali premestiće te sigurno. Rumen onizak stražar pojavio se na vratima. počeće noćne misli da u svojoj crnoj svetlosti ispituje sve što je rekao i što nije rekao. a drugo kratko i svetlo: a-a. Stražar viknu: – Šta me gledate? Pakujte se. To se zna. na jedan sat pre ručka. – Što da ga premeste? – pita neko od onih koji mrze starca. Ja-ti! Ja-ti! Već posle nekoliko koraka njemu se činilo da je svet samo dugačak hodnik. prilazili su mu glasno i otvoreno. U trenutku zatišja. mladiću. svojih i stražarevih. ja-ti – i slaba jeka kojom im odgovara prazan hodnik i koja se sastoji od dva a. bat njihovih koraka – ja-ti. jedno dugo i tamno. mladić je idući dugačkim hodnikom slušao tupu jeku koraka.SUNCE Krajem oktobra pozvali su mladića na prvo saslušanje. Mladić je veselo odgovarao svakom. Ali mladić nije obratio pažnju na pakosnu primedbu. želeo je da se smeje i da govori. njega je jednako držalo uzbuñeno raspoloženje. kao što uvek rade. oni ga premeste u samicu. brzo! Za minut. jedući ohladnelu i crnkastu kašu iz limene posude koja ga je čekala na stolu. on je rekao suvo i neprijatno: – Nego. – ðavola dobro! – rekao je kao jeka starački glas negde iz ugla. Razgovor splasnu.

naoružani i plaćani. krčag i praznu policu. Pošto je njegova pažnja brzo i pohlepno pokupila i utrošila sve što je ova uboga ćelija pružala. ali brzo i padaju. (Podležući jednom naročitom. i kad je već izgledalo da je došlo do vrhunca i približilo se ostvarenju. očigledno i za ceo svet. Zatim je seo i mislio o tom koga će mu ubaciti na drugu postelju. ali sa dve železne postelje izmeñu kojih se jedva moglo proći. a ipak bi bila od neke važnosti za sve ostale ljude?) Na ćeliji pred kojom su se zaustavili bio je broj 38. I opet dugačak hodnik. sve izdatke oko ovog važnog i složenog aparata koji se zove tamnica plaćamo mi. sjajna i vesela kugla ispe se i spusti trenutno u njemu završetak te misli: ovi ljudi koji su pravi. Uostalom. nokte. u ovom trenutku. Zato ova stalna stražarska dernjava ne samo da vreña nego boli i slabi hapšenika kao udarci ili stvarno puštanje krvi. Pogled mu je padao na ruke koje su počivale na kolenima. Zdesna. Tamničke misli brzo uzleću. ali za njega je to bila živa. a sleva. mladić je mislio: Ovaj viče bar deset puta jače nego što je potrebno. možda u ljudsku reč. bednici bez časti i moći. bore. koji ostade neko vreme nasred ćelije ne puštajući stvari iz ruku. otpoče posmatranje i trošenje samoga sebe Dugo je slušao šum u svojim ušima. i na mahove mu se pričinjalo kao da će se ono pretvoriti u odreñen zvuk. Kad se svrši ručak i kad iznesoše sudove. tu na mestu. Tako se s vremena na vreme ponavlja ta bolna plima i oseka razdraženog sluha. Sav taj suvišni utrošak snage plaćam ja. pokovana vrata na ćelijama. kao da provodi eskadron vojnika. i dve stolice od nebojene čamovine. ali su sve završavale strahom. strašna i jasna istina. Ćelija je bila malena. Stražar otvori. U igru su počela da ulaze i ostala čula. Šta biva. žive moralno i materijalno. i zalupi bez reči vrata za mladićem. samo kao rñav brat. hapšenici. Izgledalo mu je kao da to zujanje jača i raste. U tim mislima bilo je i straha i nade. zagleda pažljivo visoki mali prozor i rešetke na njemu. od sužnjeva koji su po slovu zakona krivi. – Haalt!** – viknu stražar. retki prozori sa rešetkama i gusto pletenom žicom. . potpuno sličan onom gornjem. očekivanje sve življe. Posmatrao je žile. Do ručka je vreme prošlo dosta brzo. otpoče prvo popodne u samici. tamniji i zagušljiviji. žive. bizarnom i uzaludnom načinu mišljenja koji se razvija kod utamničenih. To se ne bi moglo dokazati. Izmerio je ćeliju uzduž i popreko. A čudo se ne dešava. Pre svega oči.Spustiše se za dva sprata. odjednom bi onaj šum padao ponovo u jednolično beznadno zujanje koje ne kazuje ništa. pitao se mladić. Kao neka laka. razgledao oskudne predmete u njoj i komadić sivog zida koji se vidi kroz visok prozorak. utoliko strašnija što je nemogućno objaviti je i dokazati. od takvih saznanja koja blesnu trenutno i umru u čoveku ili sa čovekom. časni. Pažnja je bivala sve napregnutija. Znači da u toj izlišnoj vici troši 1000 posto energije više nego što je potrebno da se jedan nenaoružan i pokoran čovek zaustavi u hodu.

Gleda ih zaneseno. vezane za njega i utamničene s njime. i same mrtve stvari. pričinja mu se da se lagano pomiču i odvajaju. bilo je ništa prema ovom jedva primetnom sjaju. pokret. on nije mogao da vidi. počinje da zamišlja da su to nečije tuñe ruke i da se nada da će se one odvojiti i ispuniti prostor pred njegovim očima novim neviñenim i radosnim pokretima i rasterati samoću i čamotinju. to je našao u dnu mračne i vlažne ćelije u kojoj je bio nevin zatvoren. i što je glavno. . u zanosu. i ponovo otpočinje kratka iluzija. Sve je imao. Na svojim nepomičnim rukama hapšenik je najpre i ugledao sunce. sa žarom vatre i svežinom vode. glas.naročito one koje idu oko zglavkova kao dvostruki sitno pleteni lančići. osuñena unapred na beznadan pad. misleći kako bi se te reči mogle pevati kao melodija. zanesen pogled se vrati u stvarnost: pred njim leže samo njegove poznate ruke. nego njegov rumeni. To nije više bio veliki sjajni kolut koji ga je dopratio kroz gradske ulice do tamničkih vrata. jer ono ne dopire nikad u ovu ćeliju. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijicama nose rezerve sunčevog daha. Eto. nemirno i drhtavo strujanje koje je ispunjavalo i pokretalo svaki delić ne samo njegovog tela nego svega oko njega. Sunce je oblik i ravnoteža. sad će slobodno dići ruke drugog živog bića! Ali kad mašta doñe sasvim blizu ostvarenja. daleki. i naslonjen na ogradu broda – peva. sja ili cvate. posredni odblesak. Kad se dugo zagleda u te ruke što miruju na kolenima. Ne sunce samo. kao da je taj prozor nevidljivo sunce. Tada samo nemoćno makne prstima. Jedno isto svuda. Nada ludo raste. uvek istu misao i istu melodiju. ime. Da. kao napola mrtav insekt. Sad to zna jasno i bez dvoumljenja. sam ne zna da li glasno ili nečujno. samo je odblesak toga sunca. ono je svest i misao. Ali to nije bilo ni potrebno. jer je ugledao sunce. – Postoji samo sunce – govorio je sam sebi kao pijan. sve je bilo blisko. neiscrpno i neposlušno – sunce. Sunce – u isto vreme i tečnost i zvuk i dah. leti. sa ukusom vina i voća. Raširi malko prste. a sve ovo što živi. I od toga je ceo zvučao kao žica i osećao potrebu da peva. samo jedan od vidova njegovog postojanja. koje je pre tri meseca slobodan gledao kako se diže nad Sredozemnim morem. Veliko afričko sunce. Praznina je otpočinjala istu igru sa vidom kao tišina sa sluhom. kao što nikad ništa do sada u životu nije znao. i odmah su mu se reči pretvarale u pevanje i lice u zanesenu. Govorio je sam sebi. to je bilo ovo nevidljivo a svagdašnje. stalno u pokretu. u stvari postoji samo sunce. neizdrživom sunčanom svetlošću. Ne. to što je on sada znao kao sunce i zvao suncem. Mora i gradove. nasmejanu grimasu čoveka koji je preplavljen i zaslepljen jarkom. planine i polja. – Jedno je sunce. gamiže. diše. Podiže lice prema prozoru. Evo. prisno i mogućno. A već idućeg trenutka pogled mu se ukoči i zamagli.

fantastično odevene ljude i žene kako se suncu klanjaju. slobodnim i prostranim. Nije ni primetio da je ćelija bila već mračna. A sunce u njemu ne prestaje da sja. Zvao se. kad se ovakva blaga od saznanja kriju po jadnim ljudskim tamnicama! I šta nose u sebi svemirske maglice i komete koje preleću nebom. kao sama od sebe. nezadržljivog. svemoćno i jedino. odjednom. Još u gimnaziji on je osetio da mu to prezime zvuči grubo. Zvao se u detinjstvu Vasilije Čokrljan. umesto kliktaja. protivtežom drži da se. sanjajući neprestano sjajno sunce i neke moćne. bez bola i ogorčenja. bez zračka i videla. Sve mu je izgledalo blago i dobro. ne raspe u nečujnu eksploziju kao sunčana zlatna prašina koja se gubi u suncu. i da se nekom čudnom. Oduvek nezadovoljan sa svim na sebi i oko sebe. sutradan u svitanje. kada ovo jadno ljudsko telo. koja se savijaju i škripe pod teretom bogate žetve. od bojazni da se ne uguši ili da ne prsne. šta ima u tvojim visinama. zapalila sijalica opletena žicom. Tada je imao bolne i divne trenutke velikog.. i tako snažno da je širio usta. nepresušno. na univerzitetu je počeo . koji je navirao iz njega kao topljeno zlato. zvučni. na nosnice. Spavao je tvrdo. kao pevač. može da razvije ovaj žar i ovoliki zanos radosti! Uistinu. čudio se. neznanim. on je rešio da promeni bar ono što se promeniti da. Dolazilo je vreme za spavanje. što je noć puna sunca i bogatstva. Osećao je na mahove da mu u utrobi gori i sja celo sunce i da mu se dijafragma podiže i talasa kao plamen i da mu taj unutarnji sjaj bije i suklja na oči. u senci i vlazi. Delila se voda po ćelijama. rodom odnekud iz Vojvodine. koliko-toliko. bio probuñen oštrim i hladnim zvukom hapsanskog zvona. na sve pore.O. a jutro sivo. A kad je. Iz tog zanosa prenuše ga zveket ključeva i škljocanje brave. A oko njih nepregledna stada i teška natovarena kola. trag niskog i tamnog porodičnog porekla koga se on i u snu i na javi stidi i koje zataškava i krije gde god stigne i koliko god može. nekako i ružno i smešno. visoko na samom plafonu. izgladnelo. U tom trenutku nad njim se. i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem. opet sunčanom. vasiono. kao izdajnički. najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo. neiscrpno. iza one modre nebeske opne. CRVEN CVET Nastavnik latinskog jezika i razredni starešina bio je sredovečan profesor. hladno i sumračno svitanje. Brzo se svukao i legao u levu postelju. ubogo. pod teretom velike iluzije i silnog zanosa. drži u ravnoteži. bijeno i ustrašeno. Sad vidim da i nije tako lako u jednom dahu kazati kako se zvao. žitkog smeha..

još više. U njegovom predavanju vladala je smrtonosna dosada. nego nadimkom koji su mu sami dali. kao neka greška mladosti i predmet podrugljivog ogovaranja. potuljen i jedan hipohonder. sin opštinskog stražara. Posle nekoliko godina službovanja prešao je u Bosnu. Tukao je hapšenike koliko je smeo i mogao. Takav je. on je vršio dužnost u granicama propisa.da se potpisuje Čokrljanović. ali kako to nije bilo mnogo lepše ni otmenije. imućan i nastran čovek. kao da na leñima nosi celu čudovišnu zgradu svih činovničkih klasa i rangova. Vasa Vasiljević. jer ih niko nije tražio od njega. kakvi su u većini bili tada nastavnici srednjih škola u Sarajevu. on se. došlo i njegovo staro ime Čokrljan. a on je postao nastavnik latinskog jezika isto kao što je mogao postati policijski ili šumski činovnik sa "fakultetskom spremom". rešio da promeni prezime u Vasiljević. Tu se učaurio u svoj život profesora-birokrate. sa istom mravljom marljivošću sa kojom je učio u gimnaziji. tip sitnog. Opijao se često. velikom poslušnošću. Studirao je sve propisane predmete. ulivajući im na svoj način u glavu osnove latinskog jezika i klasične kulture. subalternog činovnika iz velike i složene administracije ogromne austrijske carevine. Veća zla nije činio samo stoga što nije imao prilike. a svoju ženu uvek i kad god mu se prohtelo. Plašio je decu. za njim je. u sarajevsku gimnaziju. nego da je od svog postanka . u tim granicama. rano osedeo. Jedinac sin toga policajca alkoholika istakao se u školi dobrim pamćenjem i. Ali ñaci ga nisu zvali ni starim ni novim prezimenom. došao pre desetak godina u Bosnu. poslednje od celog niza dece koja su sva rano poumirala. ali se. Po njemu su dečaci dolazili do zaključka da to što se zove latinski jezik i nije neki jezik koji su ma kada živi ljudi govorili. kao nov čovek. tj. kao mlad nastavnik. Dok je svršio studije umrli su mu i otac i majka. i tako sa alkoholom izdizao na neke trenutne i nestvarne činovničke stepene o kojima je trezan maštao. i tu je propuštao kroz svoje ruke naraštaje bosanskih dečaka-gimnazista. svetio svemu i svakome zbog toga svog tereta i svog niskog položaja. Sin opštinskog stražara otišao je u Beč na studije i po savetu svoga profesora i zaštitnika odabrao da studira klasičnu filologiju. gdje su za nastavnike bile nešto malo veće plate i postojala brža mogućnost avanzovanja u službi. od kojih je svaki viši od njegovog. D u r h c u g*. Potuljen i pognut čovek. kad god bi ga častili seljaci i grañani koji su u nekoj sitnici zavisili od njegove dobre volje. Bio je iz nekog malog mesta u Vojvodini. ne naslutivši nikad smisao ni veličinu nauke i ostavši željan svega što velegradski život pokazuje a nikad ne daje siromahu studentu iz zabačenog mesta i bedne porodice. kao što pas nosi uvek na nozi neki trag lanca sa koga se otrgao. Bio je neženja i samotnik. a koji su trajali samo dokle traje pijanstvo i tražili sve novo piće. više nekako posiveo. ali u duši je bio spreman na njih. pomagao je dečaku da svrši gimnaziju i da dobije stipendiju za univerzitet. Otac mu je bio pijanica i nasilnik. Jedan od njegovih profesora. Pa ipak.

zajedno sa njim i celim ostalim školskim sistemom. položaja i društvenog ugleda. Uopšte. kroz razrednu knjigu i kroz svoj notes u kom je za njega bio obuhvaćen ceo svet. da ih vreba na ulici u sitnim dečačkim greškama. pa da vidi – majčin sin! – šta je to karijera i kako se teško i skupo plaća. svi su oni za njega u istoj državnoj službi u kojoj i on. I na sve heroje antičkog sveta i na same bogove iz mitologije on je gledao kao na visoke dostojanstvenike "izvan ranga". kako bi posle umeo da je ceni. viših jedino po rangu. kao strašilo i zamka za rasejanog ili uplašenog dečaka. predstavljaju neku vrstu prepreke na putu koji ñak treba da pretrči od detinjstva do činovničke karijere. tj. do hleba. Njegov particip pasivni od glagola tangere stajao je sam za sebe. Ne samo izmeñu pojedinih imenica i glagola nego ni izmeñu oblika i padeža istog glagola ili imenice nije bilo nikakve veze. da mu što više zakloni i život sam. on je gledao kroz tekstove vladinih raspisa i naredaba. Sve to treba da ubije u dečaku bujne životne nagone. da ni za trenutak ne osete sve ono razumno. Svako i najmanje odstupanje od štampanog teksta u udžbeniku smatrao je teškim prestupom i kažnjavao ga i svojom ironijom i lošim ocenama i svim sredstvima koja mu stoje na raspoloženju. i svi oni. izdvojen od živog govora i zdravog mišljenja ljudskog. Vasiljevićev vaspitni metod sastojao se u tome da "hvata" ñake i da ih ispituje kad su nepripravni. profesora. i tako su ñaci mogli da lome zube na teškim oblicima jednog "mrtvog" jezika a da nikad ne shvate sadržinu onoga što čitaju. neka vrsta kazne i prokletstva. da mu već na prvim koracima salomi volju i zagorča vek. kao na neku vrstu više zvanične ustanove u državi kojoj služi i on. sreñen po azbučnom redu i ocenjen ocenama od pet do jedan. nešto kao rešetke koje dečaka odvajaju od svega onoga što ga privlači i čemu bi mogao da se raduje. On je učio ñake latinskom jeziku tako da im je moralo izgledati kao da u tom jeziku ništa nije povezano ni ritmom ni smislom. čovečno i slobodarsko što se krije u tom tekstu. isto kao što se svaka rečenica učila odvojeno. Najveće zadovoljstvo nalazio je u tome da ismeva ili kažnjava ñake koji ma u čemu pokažu nešto originalnosti ili želju da se bave ma čim što je izvan uskog školskog programa. sve na ovom svetu. koji je on svojim policijskim shvatanjem sužavao gde god je i koliko god je mogao. bez ikakve veze sa tekstom iz kog je izvañena i životom iz koga je tekst nikao. i samu nauku kojoj je "služio". Svaka i najmanja sloboda ili novina u mišljenju ili u načinu . kao obruč kroz koji u cirkusu proteruju jadne dresirane pse.samo "nastavni predmet". Tako su stvari gubile sadržinu i sve pročitano ostajalo bez smisla i koristi. Sve rimske i grčke klasike on je smatrao samo kao neku vrstu viših činovnika.

histeričan otpor i gnev. Zbog toga je i dobio nadimak D u r h c u g. sa njihovom večnom potrebom za igrom i smehom. Kad bi profesor ušao na vrata. profesor bi se uhvatio za glavu i stao da viče od besa i straha. jednog od onih uslužnih i revnosnih. u stvari. – Zatvarajte. i udesili celu šalu. digao bi se odjednom neki od drskih učenika. Odnos izmeñu ñaka i profesora Vasiljevića bivao je iz godine u godinu sve gori. tobože revnosno. ðaci. a najviše su se smejala ona dvojica-trojica dečaka koji bi priskočili. a koji su. Čovek se često sa čuñenjem morao zapitati: otkud kod nekih malih ljudi. struja vazduha bi otvorila krilo na prozoru i nastala bi promaja. kome je bilo stavljeno u zadatak da pre profesorovog dolaska pažljivo zatvori sve prozore. Ali ostali ñaci su često nalazili načina da prevare "kerbera" koji je bdeo nad promajom i da u poslednjem trenutku neprimetno odvrnu kvaku na prozoru. Stalno je strahovao od ñačkog podsmeha. u nastupu besa. Jednom. nevaljalci! Za-tva-raj-te! Tu bi nastao kikot i grcanje od prigušenog smeha. svaka. Od njihovog smeha njemu se stezalo grlo i ledilo lice. Taj strah od vetra i promaje kao da je po nečem odgovarao njegovoj mržnji protiv novina i promena. Otada ga ñaci i nisu drugačije zvali izmeñu sebe. on je upotrebio tu nemačku reč za našu reč: promaja. Usred Vasiljevićevog predavanja iz koga je uvek vejala smrtonosna dosada. što može da znači promenu i napredak. Bojao se promaje. koji su ga u većini iskreno mrzeli. otišao do prozora. za promenama i zanimljivim novostima. I ma kako ona neznatna bila. dok se glavni deo njegovog vaspitačkog rada nije pretvorio isključivo u borbu sa mladošću i mladalačkom obešću njegovih ñaka. ali mu nije mogao ništa. paničnim strahom. iskorišćavali su tu njegovu maniju i bili su pri tom nemilosrdni i divlji. On kao da je samo sa te strane i mogao da ih vidi. takvo fantastično obožavanje utvrñenih i drevnih ideja i ustanova koje im ni po čemu ne bi trebalo da budu bliske. U svakom razredu imao je po jednog ñaka. Takve su se šale i inače dešavale. kako samo deca mogu da budu. uverio se tobože da li je čvrsto zatvoren i ozbiljno se vratio na svoje mesto uz opšti smeh i kikotanje ostalih. malih i po ličnoj vrednosti i po njihovom društvenom položaju. Ali imao je i taj neprijatni čovek svoju slabu tačku. da zatvore prozor. A bojao se promaje nenormalnim. takva slepa privrženost postojećem redu. koji je bio otprilike mera njegovog straha od tih autoriteta i njegovog poštovanja te hijerarhije.izražavanja. takva besna mržnja na sve što je novo. . Profesor je grizao usne i sumnjičavo gledao mladića. i najnaivnija mladićka pobuna protiv autoriteta vlasti i društvene hijerarhije izazvale su kod njega grčevit. a to strahovanje činilo ga je neobično smešnim.

On je patio od tog dečačkog smeha i nemira i kao od lične muke. A svake godine rañaju se novi naraštaji dece. koju niko ne razume. dok on gušeći se uzalud pokušava da vikne ono što je toliko puta ponovio u razredu: – Samo se lude smeju bez razloga. sklono svakoj šali i razonodi. I sami profesori. bez osećanja dužnosti. mrzovoljna i uredna žena. nalazio je potpun mir i osećao se bar privremeno zaštićen od ironije i nemira obesne mladosti. U profesorovom stanu je vladao uvek vlažan polumrak i u njemu mrtvački mir i mehanički red. Dece nije bilo ni u kući ni u bližem susedstvu. Ponekad mu se činilo da je sa svih strana opkoljen tom nezrelom i nesvesnom stihijom mladosti. ovako naoko bezazlena. i oni su u suštini bili površni. Ali šta vredi. čeka ga na svakom koraku ta bučna i nemirna mladost koja ume samo da se cereka i misli samo na šale i besposlice. a boravak u njoj smo predisaj? Čim preñe kućni prag. nepristupačno . sa mislima raštrkanim na sto strana. i oni su bili često strogi pri ocenjivanju i kažnjavanju. U toj svojoj dubokoj odvratnosti i stalnoj borbi on je nalazio malo razumevanja i pomoći kod drugih ljudi. i dok uzaludno krotiš jedne. zarazni i neutoljivi dečački smeh njemu je na mahove izgledao kao silna poplava koja navire ne samo iz dečačkih grudi nego iz neba iz zemlje i svih živih stvorenja na njoj. bez smisla za red. čak su se pomalo i podsmevali mrkom neženji i osobenjaku. koji stvari uzima sa tragične strane. mnogo mlakosti i bezbrižnosti u tom pogledu. i kao od opšte nevolje. viñao bezbrojno mnoštvo nasmejanih lica koja prete da ga sa svojim smehom preplave i odnesu. da zemlja kipti i drhti od mlade krvi koja goni na pokret i traži sve nove i nove oblike nemira. kako se njemu činilo. u snu. I on je mrzeo ne samo tu decu nego i nebo i zemlju i sve živo u njima i na njima. I sve je to u očima profesora Durhcuga zeleno. bez respekta za starije. I noću je. a ja ne vidim nigde nikakva razloga smehu. Čeha. Jedino u svom momačkom stanu. drsko i obesno. kao da iz zemlje niču. hladni nastavnici i poslušne birokrate.ispunjavala ga je mržnja koju je osećanje nemoći dovodilo do besnila. sja ili leti. i koja će. Većina njih nije se stvarno mnogo razlikovala od profesora Durhcuga. a svet u igračku. Stanovao je kod penzionisanog poštanskog činovnika. Taj zdravi. što diše. koja preti svemu što je svetlo i ozbiljno. Gazdarica mu je bila debela. kad je ta kuća samo oaza. u jednoj vlažnoj kući. iz njih brzo rastu i pritiču novi ñaci. njegove kolege. a to ga je još više utvrñivalo u njegovoj idiosinkraziji i ispunjavalo pesimizmom i osećanjem usamljenosti. podriva temelje svakog rada i celog poretka. pokazivali su. i oni su se borili protiv bezbrojnih i beskrajnih ñačkih nestašluka. sa ustima rastegnutim od uva do uva. već nailazi nov talas. u osojnoj Mjedenici. ali niko nije potpuno delio njegove smešne brige i njegova manijačka shvatanja. sve što se kreće. najposle preplaviti sve i pretvoriti život u šegu i sprdnju.

ukratko.. Naprotiv. leti u sivom a zimi u crnom odelu. taj i takav profesor Vasiljević išao je i toga jutra 1. Onaj ko bi posmatrao njega i njegov rad. godine. Eto.. Profesor stoji nepomičan. i sa tom stihijom se on bori godinama. leti kod kupanja. na uglovima po jedan od gradske policije. nesigurna pokreta i nestalna pogleda uplašenih i žalosnih očiju. Ali. znao šta se sve dešava i šta se sprema meñu sarajevskim radnicima. Uredan i besprekorno ozbiljan život koji vodi oduvek ne održava ga u snazi i mladosti. a naduvena vrata. stvaralačkim. a drugom se uhvati za bradu. brže od svojih kolega koje su manje uredne i ozbiljne. Krstare žandarmske patrole. maja 1906. sav naježen kao bolesna vrana. naprotiv. ali na neki nemio način. Bilo je nešto pre devet sati. tada se dečaci savijaju od grčevitog smeha. mogao bi vek provesti razmišljajući o tom kakve veze ima ovaj činovnik-predavač sa pedagogijom. ukoliko je nastavni sistem tadašnjih austrijskih gimnazija u Bosni imao za cilj da u mladom čoveku i budućem grañaninu uguši svaku klicu samostalnosti i ubije želju za ma čim originalnim. naravno. ovaj nastavnik je bio savršen službenik toga sistema. Takav je čovek i nastavnik bio profesor Vasiljević zvani Durhcug. ćelava temena.savetu. u jesen kod berbe. istim putem. koja treba da podiže i stvara zdrave i srećne ljude i grañane. u isti sat put svoje škole. a oseća da u toj borbi on sa svakom godinom biva slabiji i ustupa stopu po stopu tome neuništivom neprijatelju. koji su za njega bili . mršava lica nezdrave boje. on stari naglo i pre vremena. on je i sed na slepoočnicama. kao vazda. zimi je kod klizanja. i sa mržnjom u pogledu i drhtajem u glasu govori jetko: – Šta ima tu smešno? To je žalosno! A razred se trese od nezadržljivog veselog smeha. U četrdeset petoj godini. a daleko od njegove stroge reči i njegovih ozbiljnih lekcija. I kad takav stane na podium i nasloni se jednom rukom na katedru. uzalud zatrpavaju dlanom usta i kriju lice pod klupu. To je mladež od njene jedanaeste do njene devetnaeste godine. kakve veze sa naukom ili umetnošću. ñaci se u poslednjim klupama već prigušeno kikoću. višim i lepšim. dangube ili lakrdije. ne štedi nikog a ne ume da se čuva samo. koji je živeo samo za sebe. kao činovnik pogrebnog društva. tj. Ali profesor Durhcug. Prvi maj. za svoju usamljenu čudnjačku egzistenciju i svoju struku – a videli smo u čemu je bila njegova "struka" – nije. Uredan je. Čudna tišina. Bolje rečeno: on je nastojao svim silama da to bude. uvek kod neke opasnosti. da u svetu nema razloga smehu. a štedljivo i starovremenski odeven. a u proleće kod svakojakih fantazija i besmislica. ali kad im glasom muklim od gneva kaže da su budale. ulice su izuzetno mirne i kao opustele. – i nikad ne bi našao odgovor na to pitanje. Sarajevski radnici rešili su toga proleća da prvi put proslave meñunarodni praznik rada. naprotiv. neosetljivo za prekor.

i bolelo ga je pomalo kao lična uvreda. To su bili "socijali". nisu njegovi učenici sedmog razreda. gluv i nem kroz život. kad je vodio svoj razred u crkvu. Kao i mnogi ljudi njegovog zvanja i položaja. Naprotiv. sa skrivenim amblemima i savijenim zastavama. išli su negde brzo i govorili nešto živo. kao da ta jarka boja kazuje nešto što se ne govori i što. u crvenim cvetovima njihovim video je nešto nezdravo i opasno. kao da je na rupici od kaputa iz koje je virio karanfil stala da izbija krvava iznutrica svakog pojedinog čoveka. Kad je svanulo sunčano i sveže jutro prvog maja. i svako isticanje radničkih amblema. Već tri nedelje se govori po varoši da prvog maja radnici neće doći na posao. sreo je grupu mladih radnika. nije samo došlo u njegov razred i potražilo ga. zakićenih crvenim cvetovima. da će doći do sukoba. izazivački izraz. razlivajući se kao voda po svim ulicama i kapijama. nego se praznički odevena prosula po sarajevskim ulicama. da će "socijali" toga dana organizovati proslavu i razviti crvene barjake. Tako je velika većina uspela da se prokrade do u Kovačiće i kad se policija setila da zatvori put preko mostova na Miljacki. očigledno po planu. Policajci i žandarmi su rasterivali i najmanje grupe radnika. svaku proslavu. ali ih je isto tako brzo i zaboravio. i novine su pisale o tom. trgali svaki i najsitniji crven znak iz ruku ili sa grudi. Osetio je duboku odvratnost prema tim nemirnim ljudima. otprilike onako kao i na sva ostala zla i nezgode sa kojima državna uprava ima da se bori. njega je i ljutila i plašila pomisao na to kao na svaki nered i svaku težnju za promenom. doduše. uveren da u velikom državnom mehanizmu postoje pozvani koji o tom brinu i koji će i tome zlu stati na put i savladati ga. maja. kako se njemu čini. svako sakupljanje uopšte. a na licima im. crvenih cvetova itd. Sve to pod pretnjom stroge kazne. Ne bi se moglo kazati da je bio potpuno ravnodušan prema toj stvari. Sve neki žustri ljudi. Bilo je dosta takvih malih sukoba. izbegavali susrete sa policijom. da vlast neće moći to dozvoliti. crvenih zastava. izgovoreno. Mobilisana je sva policija i sva žandarmerija. kao na stvari koje se njega ne tiču. Uzbudili su ga za trenutak i ozlovoljili. velika većina radnika nije otišla na rad. na dan 1. usplahireni. iako je bio radni dan. Jer ako je profesor prolazio slep. i on je na sav taj radnički pokret i na manifestacije i sukobe koji ga prate gledao izdaleka i sa visoka. i na hiljade radnika. već je uspelo da preñe Miljacku. Jedne nedelje. I u sarajevskim novinama bilo je nekih polemika povodom tih vesti. ljudi i žena. hapsili muško i žensko za najmanji pokušaj neposlušnosti ili otpora. već od lanjske godine slušao ponešto o radničkom pokretu u Sarajevu. On se tim pitanjem ne bi uopšte bavio da ono danas. Uoči prvog maja objavljeno je velikim plakatima da Vladin povjerenik za grad Sarajevo zabranjuje toga dana.dalek i nepoznat svet. ali on je novine čitao površno i neredovno. donosi nemir i nesreću. na području grada. On je. u pripravnosti je bila i vojska. kao što savlañuju epidemiju i druga zla i nevolje. ali radnici su. Na .

Crven cvet! To je dakle! Kad je one nedelje video grlatu grupu "socijala" i crvene cvetove na njima. Znojio se i treptao očima. posmatrajući kako policija razgoni radnike i otima im crvene cvetove. Taj pojačani nemir svoga i inače uvek nemirnog razreda. ali da se niko i nipošto ne usudi otvoriti u isto vreme i vrata. koji nije čitao ni novine ni letke ni oglase. kao okamenjen. smrdljivim bubama i strvinama. nad njom su se vile crvene zastave. već ih je nazvao ćalovima. da ne bude po ulicama ni jarkih boja ni drskih reči ni glasnog smeha. profesor je dobro osećao. Nastojao je da vikom i grdnjama privuče i veže njihovu pažnju. Zato je i stajao tako jedno vreme. mržnju. ali sve su to znali i dobrim delom i videli njegovi ñaci sedmog razreda. A tamo izvan varoši žandarmi su. prosikta nešto nerazumljivo i sav naježen. To nije znao niti je slutio profesor Durhcug. – Šta je vama danas? Ko da ste se ludih gljiva najeli. U razredu je vladala neka sparna i razdražljiva atmosfera. neki svrabež u mišićima i potrebu da lično. on je osetio odvratnost. jer su to i radnici vikali. nego oborene glave brzo prelazio kratki prostor od stana do škole. i to onaj u dnu sobe. i budno pazio da mu gde ne promakne ma i jedan nezaposlen radnik ili najmanji crven znak. ni razgovarao sa ljudima. praznim tikvama. i vičući iza ugla: "Dole sabljaši! Živio maj!". Svi komandiri su dobili strog ukor i pooštrene naredbe. Ali ovo sada. ali vidi se da u isto vreme osluškuju zvukove spolja. otvorenih usta. radosno kupeći razasute karanfile. daleko od katedre. tako da je profesor naredio da se izuzetno otvori jedan prozor.drumu koji vodi u Lukavicu i koji je već izvan "područja grada Sarajeva" sastavila se odjednom velika povorka. ni gledao oko sebe na ulici. kad mu se odjednom reč oduže i otvorena usta ukočiše: u poslednjim klupama neko je s jednog kraja na drugi dobacio crven cvet koji je u luku preletao ceo razred i izgubio se meñu ñacima. iako mu nije znao pravi razlog. vike i trčanja. a oni su to utrostručili i preneli na svoje potčinjene. još zadihani i rumeni od uzbuñenja i zadovoljstva. mnogi su trčali zajedno s radnicima. to ga je porazilo. rastureni u mnogobrojne patrole. Zato su neki od njih i zadocnili na čas i zato i sada sede kao na iglama. u njegovom razredu dobacuju jedni drugima crven cvet kao da su bravari sa stanice ili ciglari iz Koševa. profesor je pojačavao grdnje. a svaki radnik bio je zakićen karanfilom od crvene hartije. pratili sa strana povorku i u Lukavici opkolile celu poljanu na kojoj je otpočeo pravi zbor sa govornicima i klicanjem. zato se sašaptavaju i sagledaju meñu sobom. Neki od njih su pre dolaska u školu obigrali ceo grad. Nadmudrena policija ostala je u gradu. tako da je svaki policijski stražar išao sada kivan i nakoštrešen. Ne uspevajući da smiri ñake i da im pažnju zadrži na onome što govori ili što ih pita. A onda se pribra. svojim rukama pomogne da se taj svet ućutka i vrati na posao. da njegovi ñaci. . prividno prate ono što im se govori i rasejano odgovaraju na pitanja.

ðaci su. nastojeći da ga ne izgubi iz vida. Zanesen svojim ogorčenjem i pravom lovačkom strasti. Kad bi mu se učinilo da je dobro video kod koga je ñaka pao cvet. Neki nastavnici su se smejali u dnu zbornice. ispitivački. Kao što lopta u igri ide od ruke do ruke ka svome cilju. vrteo je glavom u nedoumici. kao da nešto bacaju. krivila se mladićka lica u grčevitom smehu i bezbrojnim grimasama. Profesor je trčao i posrtao dalje. Crven cvet! Uzalud su ga stišavali i pitali gde je taj cvet. nego je samo mahnuo preteći rukom. kao nedorastao partner u toj igri. Najposle je naredio da se prozor zatvori.. hvatajući cvet koga više nema u razredu. taj. čovek čije lice retko zna za osmejak. Nastao bi grohotan smeh celog razreda. ojañen. U zbornici i kod direktora Durhcug je napravio čitavu uzbunu. I sam direktor sa zlatnim cvikerom i prosedom bradicom. i dalje dizali ruku. sve bi se ruke smirile. bez istrage i kazne. trčao za cveotm. profesor je najposle odustao od uzaludnog traganja.. Nad njim se talasala šuma od nemirnih prstiju. i visoko iznad profesorove glave. Išao je pravo ka klupi u koju je pao cvet. Profesor je rekao da niko ne sme izići iz razreda i da niko neće danas otići na ručak dok se ne nañe taj. gledao ga trenutak oštro. tako su ñaci dobacivali jedan drugom crveni karanfil. ukrštale su se crvene linije pred očima i on je trčao sa jednog kraja na drugi. Bio je toliko uzbuñen da nije mogao da se seti nijednog od svojih pogrdnih izraza. on bi pritrčao i stao pored njega. cvet prelete i pade na drugi kraj razreda. vratio se na katedru i rekao izmenjenim glasom koji nije daleko od plača: – Dobro! Dobro. oduševljeni igrom. U to je srećom zazvonilo zvono. ili su mu za ovako strašan slučaj svi izgledali preslabi.. ali pre nego što je došao do njega – nevidljiva ruka ga baci. od mržnje i ogorčenja nije mogao da kaže šta. kome je sve više udarala krv u glavu. to.. zatim da svi ustanu i da ruke sa raširenim dlanovima dignu uvis. Profesor se okrenu brzo oko sebe. profesor nije primetio da je jedan od ñaka iz poslednje klupe uspeo da izbaci cvet kroz otvoren prozor. to. uzeo svoju svesku. Mladić bi to učinio. ja ću vam pokazati da ima vlasti i da ovde mora biti reda. sva lica izgladila i oči celomudreno oborene gledale preda se. Skakao je smešno od jednog ñaka do drugog. a onda bi mu najednom naredio da rasklopi stisnute pesnice. slušajući kako Durhcug ozbiljno priča o svom lovu . Ruke su mu bile prazne. A on je. uspevajući uvek da zavaraju profesoru oči. čas jedan čas drugi. poñe kao u napad.pognut i napred ispruženih ruku i raširenih prsta. Zadihanom i prevarenom profesoru. i zalupio vrata za sobom. u crvenom luku. On je samo siktao i vikao isprekidanim rečenicama da je stvar krupna i da ne može proći samo tako. Tako se razvila čudna igra. a kad bi on naglo podigao glavu i nepoverljivo pogledao u njih. Izmučen. a on je pognut četveronoške išao i tražio ispod klupa crveni cvet. okretao se oko sebe.

Tako je okončana i brzo zatim i zaboravljena uzbuna zbog crvenog cveta koji se pojavio u nemirnom sedmom razredu gimnazije. parče spletene žice i malko vešto izreckane savijene crvene hartije – imao je svoju dalju istoriju i postao sudbonosan za druge ljude. ðaci nisu priznavali ništa. Tu Durhcugovo lice postade odjednom za čitav ton tamnije. Ceo razred je zadržan zaista preko ručka u školi. Slavonac. stvar se svršila tako da je ceo razred dobio ukor.. prišao mu je sa širokim pokretima i svojim prostosrdačnim načinom rekao: – Ama. Sve to.na crven cvet. Bećari su to ti u sedmom. nije ni najmanje tronulo njegove ñake sedmog razreda. Durhcug se uvreñeno ispravio. nego ni dokazati da je zaista postojao. Profesor matematike. Bio je otvoren jedan prozor i oni su mislili da se gospodin profesor naljutio i ustrčao zbog – promaje. prilazili svome kolegi. Profesor Durhcug je odbolovao taj slučaj sa crvenim karanfilom. Ali taj crveni cvet – u stvari. lovca i matematičara. Kad je direktor izišao. Zelen u licu od razlivene žuči. Oni su mu se i dalje svirepo smejali i podsmevali na svakom koraku. koji je još uvek drhtao od gneva. gde uzbune ni inače nisu bile retke. To je sve. Ni uobičajena pretnja da će zbog jednog ili dvojice svi stradati nije ovog puta pomogla. pa su svi mahali rukama. Ja alkoholna pića ne pijem. Videli su samo da je gospodin profesor trčao i hvatao nešto nevidljivo meñu poslednjim klupama. ja vam moram kazati da ja neću stvar ostaviti tako i da ću i na višem mestu ako treba. da bi u samoći doneo odluku o Durhcugovoj žalbi. odjednom ugasnu i on ustuknu kao da je nagazio na zmiju. nisu zaista znali ni ko je doneo cvet. znam ih ja. njegove modre i vodnjikave oči promeniše boju i u njima se javi nešto opasno i pogano. koji nemaju nikakve veze ni sa sedmim . i sa lažnim saučešćem zapitkivali ga o pojedinostima njegove borbe sa ñacima. Smeh u zbornici prestade. – Molim. strastven lovac. gospodo. koji bi možda i odali. Ali. ni da li je bio crven. krupan i punokrvan čovek koji voli dobro da pojede i popije. Oni iz prvih klupa. Nikad nije bilo nikakvog cveta u razredu niti su ga oni dobacivali jedan drugom. ni da li je to i bio cvet. Najposle. Sam direktor je vodio istragu.. Profesor matematike ne dočeka kraj rečenice. ja nisam ni lud ni pijan. crnih očiju. i u stanju su da izmisle svaku huncutariju. zakopčan kao da je oktobar a ne maj mesec. naravno. kad se ni na koji način nije mogao ne samo pronaći inkriminisani cvet. do grubosti iskren. kolega ko zna da li je to i bio crven karanfil. A oni iz poslednjih klupa nisu priznavali ništa. nastavnici su se još više osmelili. pozivajući one koji su najbliži da zatvore prozor. on se vukao još čitave dve nedelje kao ranjenik i govorio tankim mučeničkim glasom. nasmejani pogled njegovih krupnih.

uglavnom. on sam ponajmanje. profesorom Durhcugom. Pocepan. Ibro Solak je gurao svoja kolica i u raznim tonovima. Ono se. različitim po visini i modulaciji. Ta kolica hamal ne vuče. izražava u glasu kojim ponavlja svoj večito isti uzvik. vičući s vremena na vreme svoju jedinu reč ("Snopići!"). . neobrijan. Što se džep više puni dinarima. povije se manje ili više. SNOPIĆI Pognut i namrgoñen. Jer. ne govoreći ništa. ali najviše prema raspoloženju. zapušten. nego ih gura. već prema veličini tereta. može na njima da prebaci veliki teret i daleko iznad snage jednog čoveka. njihov smisao i domašaj ne možemo i ne umemo potpuno da sagledamo ni pravo da izrazimo. Pred veče se vraća i obračunava s gazdom. vikao: – Snopići. gleda ih kao da ih sve prvi put u životu vidi. prema slučaju i "pustoj trgovačkoj sreći". A to znači trideset do četrdeset dinara na dan. Ibrina zarada je: dinar od Pašage. (A "sudbonosnim" mi obično nazivamo nemirna vremena društvenih preloma i izuzetnih dogañaja.razredom. sred kojih se odjednom nañemo. i kad ume vešto da rukuje kolicima. u sudbonosnim vremenima svaka i najmanja stvar može postati sudbonosna. a dinar od kupca – po snopiću. dugačka i sa dva točka na sredini. A nema valjda na svetu tako finog uha ni tako složene aparature koji bi mogli pohvatati sve prelive tonova i osećanja koje Ibro unosi u tu prostu i prozaičnu reč. po kojoj ga znaju stanovnici i prolaznici tih ulica. odupre se sredinom tela u stražnji deo kolica. Ponekad i sam unese nekoj staroj mušteriji snopić u kuću. ni sa njegovim razrednim starešinom. već prema vremenu. a nezdravo crvena lica i zakrvavljenih očiju. a Ibrino raspoloženje ne može niko predvideti. to kolica bivaju lakša. uska. i s njima odlazi svakog jutra do radnje Pašage Zildžića. Ibro je uzeo pod najam od udovice nekog hamala jedna takva kolica. a njihove uzroke. snopići! To su ona čudna kolica bez rude. tovari ih na svoja kolica i počinje da vozi po strmim i krivudavim ulicama na periferiji severozapadnog dela grada. i nemarno trpa u džep papirne i metalne dinare. on dodaje kupcima snopiće ne gledajući nikog.) Ali o svemu tome biće govora na drugom mestu. kakva se viñaju još samo kod sarajevskih hamala. a ponekad stoji nem i nepomičan sa opuštenom pomodrelom donjom usnom i večito dogorelom cigaricom na njoj. Tu dobiva dvadesetak snopića mekog drveta. sasušena tela.

a četvoro od druge žene. I u realku ga je upisao otac. niko nije mogao ni pomisliti da će to dete ikad gurati tuña drva na tuñim hamalskim kolicima po Sarajevu. Njegov dolazak na svet proslavljen je šenlukom koji je cela mahala pamtila. Tada se rodio on. kao u magli. U proleće 1914. a misli drugo. godine vratio se kući go kao prst. za to Ibro nije imao glavu. To je bio život i težak i neobičan. a imanje. sin i naslednik. onemoćao. ali opet raskošan na svoj način. pa narednik "na kadru" u Piliščabi. bled. Ne da je bio gori i neposlušniji od drugih. na Bjelavama. Samo što topovi nisu pucali sa Tabije. godine uzeli su ga u vojsku. prva dva deci toga dana. lake i slatke strane. I tako je nekako sve i prošlo. tvrdo i neuništivo imanje. kao raskoš bez granica. Kuća puna sve same ženske dece. Topi se para u ruci. Napustio je školu. a u leto te iste godine izbio je prvi svetski rat. Sestre se poudavale. kao u nekom tutnju. a on. Nikog drugog ko bi ga zaustavio na putu kojim ide. Ali. mutna i nepovezana osećanja. Kad se pre pedeset i dve godine rodio u velikoj i imućnoj kući starog Solaka. Sad . A život nekakav nov i neobičan. nije sasvim tačno znao ni s kim se ko bije ni zašto to on maršira. A 1918. u piću. sve je bilo. godine pružalo mladićima koji po tadašnjim shvatanjima nisu imali potrebe da uče školu ni da rade neki odreñen posao.– Snopići! Viče Ibro čilo i brzo kad krene sa svojim kolicima. i u njemu sve nadohvat ruke. jer pre nego što poñe na posao on ispije u mehani dva deci rakije. Ibro je prošao ruski. pravo govoreći. pije. ili poveo drugim. gine iz očiju i nestaje kao dim. koje će platiti od današnje zarade. I sve je raskošno brzo prošlo. onakvim kakvog ga on vidi. Došlo i prošlo. Te misli su. vidiš opet da se sve pomera. izgleda. Ocu je bilo blizu šezdeset godina. kao tek stvoren za njega i njegove drugove. u stvari. dvoje od prve. Viče to. Majka umrla. sa samim sobom i svetom oko sebe. nagoneći i druge da to isto rade. Jedino kad malo više popiješ s drugovima. Rano je izrastao u krupna naočita momka i upoznao život sa njegove površne. Otac u osamdesetoj godini. ali nikako nije mogao da misli na ono što je trebalo da uči iz knjige. topi i nestaje. valja pravo reći. u Mañarskoj. A može se slobodno kazati da su mu i detinjstvo i prva mladost bili slični stalnom šenluku. Kuća se naglo osipa. Ibri u sećanju. ono izgleda kao da je na svom mestu. Još za vreme rata prodali su kuću u Sagrdžijama. gde je i teško ranjen. Sve ga nekud dalje i više vuče misao. u veselju i silovitosti vojničkog života. peva i proliva krv. pa italijanski front. I tada je provodio dane izmeñu njihovog imanja u Sarajevskom polju i svih onih poslova i razonoda koje je Sarajevo oko 1910. Otac je bio mek kao vosak. ali čim se otrezniš. – Snopići! Snopići! Da. Zatim je bio dugo kaplar. u kartanju. beskrajna unutrašnja objašnjavanja sa svojom prošlošću. iznuren od rane (mnogo je krvi ostavio u onom rovu kod Tolmina) i još više od neumerenog života u kadru.

kako se tada govorilo. da pri svakom trećem padaš. Težak je svaki posao. i tada je počeo da gura ova kolica i prodaje Pašagino drvo. A Ibro to traži. to su drugi govorili tako. nije nikad ni znao šta je to u stvari "Gradska općina". Ah. ali sa malim mirazom. Ostao je sam. žensko. valjana i mila. urade ili kažu. i to samo za kratko vreme. nagonski. čak i cvećarski. lepotica. sav od neprijatnosti i nerazumljivih iznenañenja. ali sada. Za polić rakije više nema a. ostalo živo još jedno jedino. pod kiriju. Primio se službe u Gradskoj opštini. da zapeva. u kom još jedino mlaz rakije može da zasvetli. – Snopićiii! Pravo govoreći. samo vidiš da se na svakom koraku spotičeš. u mraku. Nigde dobra. sve što je na svetu. Ni od sramote se više ne može živeti. Neko neobjašnjivo poniženje bije iz svake reči i svakog pokreta. I još. kad se njime radi. sve to svakim danom beži nekud a njega ostavlja u čami. – Snooo-pi-ćiii! Tek tada je počelo njegovo konačno udaljavanje od sveta. Nije. ali ne kažu kako ni zašto. kao davljenik malo vazduha. mušterija ćudljiva i nestalna. a Ibri Solaku dug. rañaju se i umiru. svi to kažu. U osamnaestoj godini udala se za dobrog i pismenog mladića koji je radio u Fabrici duvana i nije bio mnogo stariji od nje ni imućniji od njena oca. pa ipak ne možeš sirotinju da sakriješ. Zapustio se i propio. nije o tom ni mislio. Izrasla devojka. skromna i pametna. Tako se ušlo u taj novi svet. Roba osetljiva. Ibro je počeo da "radi". da prodaje cveće. Uzalud se brani i rakijom i duvanom od toga zadaha. ni u snu da ga usniš. U tom traženju i oženio se. da pomiluje kao ruka i . pa nije! Ne povlači se on od sveta i posla – bože sačuvaj! – nego. tada se tek stvarno i propio. Godine prolaze a ne biva bolje. Lako je kazati! Otpustili su ga iz Opštine. jede se oskudno a odeva tanko. Ne znaš ko ti podmeće nogu. Prosto. on vidi koliko iza svake takve reči ima ljudske muke i napora. dobro uči i sve nešto čita. veliku. Devojka iz dobre kuće. da trguje. Tada je video kako i cveće može da zaudara. ali nekako nedostojan i uvredljiv. Baštovanu ostade bašta. mrtve stvari kao i živi ljudi i sve ono što oni smisle. Ali on oseća i jasno vidi da nije tako.su prodali i drugu. očajnički. i preselili se u mnogo manju. Od četvoro dece što mu se u tim godinama našlo. – Snopići! Snopići! Otac je umro. život sa svakim danom gubi svoj nekadašnji sjaj i raskoš. kad od nje živi. Da. Udružio se sa jednim baštovanom. nije da je toliko težak i golem posao. naprotiv. neka naročita sramota koju čovek oseća samo kad je Solak i koju samo rakija može da spere. Cvećarska radnja bankrotirala. Tada je umrla žena. Da. deca česta. Već se iz kuće prodaje. Trgovina ne ide. pravo govoreći. Agrarna reforma digla im je zemlju u Sarajevskom polju. na Bjelavama. sve zapinje.

saznao je. muslimana. što on nikako nije mogao da shvati ni da dovede u vezu sa ratom. Ali Ibro je održao zakletvu. ili je ona tako nežna i tako tankog života i finog sastava? (Ah. rečeno mu je: politika. mlañe od njega. tiha.. Jedno vreme ga je opominjala. – Snopići! Snopići! Biće nešto kao nova Galicija. hvalio bi se kćerkom i zetom. pa ipak ga je i dalje obilazila i pomagala. na tešku zakletvu. bez većih promena i potresa. Odmah je uhapšena Šemsa. Jeste. pregurao i rat. Ali tada se desilo nešto neočekivano i teško. Ibro. koji nije imao više ništa svetio ni lepo u životu. bila je tankovijasta. posećivala ga je redovno i pomagala ponešto. Samo ćerka. Ali ovo je bilo drugo. a ne na njih. Ni u piću se nije odao. Ibro je ostavio kolica i otišao da se raspita šta je s njom. da je njegova kći Šemsa ubijena već drugog dana po ispitivanju. osetljiva. bez reči i prekora. Ibro je gurao svoja kolica i vikao svoju večito istu reč. Šemsa. Sa priličnim iznenañenjem on je saznao jednog dana da je novi svetski rat otpočeo. Izgleda.. Kad je hteo da sazna otkud to sad zatvaraju tako mirnog i čestitog mladića. sklopio oči i stavio prst na usta. zaboravljao je odmah i ćerku i zeta. on to dobro zna. fina. U toj magli od rakije. molila da se proñe pića i dozove. to se ne da kazati! – grcao je on meñu drugovima rakijašima. iako je živela čak na drugom kraju Sarajeva i bila i sama tankog stanja. koji su tvrda života i bujne krvi. mehanički. A taj koji je to rekao. slegnuo je ramenima. Sve ostalo je bežalo od njega. mislio je Ibro. Samo toliko. Mladi čovek je držan u zatvoru tri nedelje. Kad je to saznao. dolazila je kao stvorenje sa drugog sveta. pa pušten. kad se svaki pijanica ponečim hvali. bila je. To isto je učinio i Solak. Da li je udarac bio nesrećan. naravno za druge. Uhapšen je njegov zet.zamiriše kao cvet. a rakija je postajala sve. To je nekako osećao čak i on. sva na majku. u krčmi. Izvan sveta. Od jednog stražara. nehotice i slučajno.. I zalevajući svoju hvalu jače rakijom. Solake. kao što pije ili diše. Od jednog jedinog ustaškog šamara pala je i više se nije digla. nešto sasvim drugo. I od tada je on kao izgubljena stvar.. to je. Lepa. izgubljen i izvan sveta. jeste. kako ga on odranije poznaje i zamišlja. Na mahove se u njemu javljao očinski bol i neki zaboravljeni ponos . Brzo je uvidela da je sve uzalud. – Što je imam kćer i zeta! Ljudi! To je. Ibro nije ni primećivao šta rade oni koji ne piju ni kuda ide trezan svet. Dva dana docnije pobegao je u šumu. I pred veče. I sve se više gubi. i sebe sama. A pio je sve više i jeo sve manje. jeste. iako ništa nije razumeo. nova Pjava i Piliščaba. nasmejana. postupno ali brzo i neumoljivo. ama. Tako bi možda. k'o cvet je bila!) – Sno-o-o-pići! Sno-pi-ći! Mnogo je rakije trebalo da se to prećuti i koliko-toliko zaboravi. Takav mu je bio i zet.

on je. Sve. "dobra vojska" kako su govorile žene iz komšiluka. sve kako bi trebalo ni koliko bi trebalo. A i lepa je bila! To i ne kažu. i jednako mu priča o njegovom zetu-junaku. Tu obično prelazi glavnu ulicu da bi ušao u one uske i strme uličice koje nose još starinske nazive: Magribija. Od njega je Ibro saznao da mu je zet poginuo. Sutradan mu je pokazao tu sliku. za.. Jeste. sve je išlo na rakiju. Da. nije druge. a zatim o životu. kuda i zašto? Ne razume i ne oseća ništa. I još piše da je bila divnog srca i da je radila na nekom velikom poslu. Ibro oseća kako mu drhti nešto na ožičici. i da je bila drugarica junaka. to on najbolje zna. samo nekako krupniji. Ne zna on njihovu pesmu.. Sve peva pored njega. jedno zna: imao je i on meñu njima kćerku i zeta. uvek ga muklo boli rana sa Tolmina. I da je mučenički poginula. U tim mislima došao je Ibro Solak do Marijina dvora. Odobašina. i slično. za duvan. da je bio čuven junak i da mu je slika štampana. Ibri trepću i suze oči. o štetnosti pića. dolazi mu da glasno vikne: "Što sam ja imao kćer i zeta! Ljudi! To je. Opet nekako kao kroz maglu. Čitali ljudi. I sve se gubi. sigurno. ne samo nesrećnog oca nego sve živo. komšijin sin. Za njima nailazi nova četa vojnika. odlazi nekud. o radu. Samo bol u slabinama.Solaka i potreba za osvetom. i taj rat se svršio. Jednom komšiji došao sin partizan. Sad nije imao više nikog svog bliskog. Pogledom je milovala. na kraju. neprimetno. i sve to neko vodi i upravlja. to se ne da kazati!" I gura žustro kolica i diže glavu i pušta promukao glas: . To u novinama piše. ali nekako dalek. što se srca tiče. ali i njegova Šemsa je bila u toj omladini. i sve nekud ide veselo. ogoleo i obosio. i oficir. S druge strane nailazi četa omladinaca u vojničkom poretku. I to ne razume pravo. stoji pred njim. E to. ali taj bol ga više ne podseća ni na šta. I oni pevaju. nasmejan i ljubazan. Još i ne piše. Ibro je zastao da ih čuje. Takva je bila! – Snopićiii! Prošla je četa omladine. ali sve se to gubilo kao jauk u onom stalnom uzviku pustim ulicama i sve je. Glavnom ulicom prolazi odred vojske i peva. samo boli. Orden ima. reči im se mešaju a melodije prelaze jedna u drugu. A za srce. Sasvim oronuo.. Pa ipak.. stegnutih usta. zajedno sa svim strahotama rata tonulo u rakiji i mutnom zaboravu. nikog ko bi se brinuo za njega. partizani. viši. Kad je ovako jugovina. za rakiju. I gurajući kolica u prvu uličicu. i za hleb. Došla je nova vojska. A mladi partizan. Sultanija. Daj znaj. Najposle. daleko od njega. I njegov zet je bio vojnik. Zašto on to njemu govori? Kakvog pića? U mehani kažu ljudi da novine pišu o njegovoj Šemsi. I opet sve zaboravlja i gura kolica. ali plače. Njihove pesme se sustižu. to jeste. ali ipak poznaje zeta na slici. Treba zaraditi. lepši i – pravi oficir. guta suze sa rakijom. Još jednako im se čuje pesma. ni kuda idu ni zašto. Orden je imao i slika mu izišla.

Kažem "leži". bolan. – To je jedna od onih nekoliko tema pred kojima se osećam uzbuñen i ponesen. daću ti dinar. ali nesposoban da svemu tome dam bar približno veran izraz. gusti tanki nišani su povaljani kao zamršeno belo klasje. kao onom najlepšem na Alifakovcu. Ibro bez premišljanja odbija." Toga uzgrednog Kočićevog zapažanja sećao sam se uvek. ispod železničke pruge Sarajevo-Užice. i groblja umiru. sa ogorčenjem. Razumeš? Ako ti treba. gordo. siñi pa uzmi! Žena dovikuje za njim nešto pakosno i podrugljivo. stručnom članku. nego celim telom i svom snagom gura kolica uzbrdicom i glasno viče: – Snopići! Sno-pi-ći! NA JEVREJSKOM GROBLJU U SARAJEVU Petar Kočić. pun vizija i pomisli. Ne za tvoj dinar. zapazio je mesto koje u tom predelu zauzimaju groblja i stigao to da kaže čak i u jednom običnom. ta groblja se oduvek spuštaju svojim strminama. Ničeg što odbija i zastrašuje nema u njima. iako je ono tako strmo da izgleda više kao da se stalno spušta i ruši. – Ponesi.– Snopićiii! Sa jednog prozora na prvom spratu neka mlada žena mu viče da joj iznese gore dva snopića. pa i ovog leta. Na nekim grobljima. koji je imao oka i smisla za bosanski predeo i kao pravi pisac umeo i uzgred da kaže lepe i tačne stvari. Kao bele vojske stalno u pohodu ili lavine večitog snega. Bela muslimanska groblja po strmim padinama Sarajeva. Ta groblja imaju nečeg ne samo slikovitog nego i uzbudljivo poetskog u svom postanku kao i u svom nestajanju. nego ni za hiljadarku. Mnogi je beli i nekad uspravni nišan pao ili se nagnuo i sprema se da legne u grob zajedno sa svojim pokojnikom. muslimanskih grobalja sa belim nadgrobnim kamenovima. Ali . nego nešto mirno i čisto i dostojanstveno što je samo odraz razumnog i junačkog ljudskog odnosa prema smrti onih koji tu počivaju. kad sam nekoliko dana uzastopce odlazio na starinsko jevrejsko groblje koje leži na levoj obali Miljacke. ali on to više ne čuje. Sa godinama i vekovima te vojske su sve reñe i te lavine sve tanje. Strmi obronci Sarajeva puni su. u svom kontrastu sa novim životom koji danas buja i previre dole u gradu. Jer. – Ne nosim ja nikome na noge. nišanima. "Kao krupni i bjeličati planinski volovi leže gomile ogromnog četvrtastog kamenja i izložene pogledima sa sviju strana mirno se prelivaju u suncu i počivaju kao u dubokom snu. i danas.

U kući i izmeñu sebe govorili su španski (onakav kakav su ga u XV veku poneli i još natrunjen množinom naših i turskih reči). Sabijeni u vrstu geta. Bila je to jedna mala. sa XIX vekom. a sa predstavnicima vlasti turski. ja ne govorim o svim tim grobljima oko Sarajeva. nego o starom groblju sarajevskih Jevreja sefarda koje se svojim belim mramorima gubi meñu njima i izdaleka ne razlikuje od njih. ovde. Živeli su bez pravih škola i većih mogućnosti kulturnog života. silom prilika i navikama hermetički zatvorena zajednica u kojoj je bilo teško sticanog. Jer uvek ostaje istinita stara reč da "smrt nije poetičnija od života". Kad su krajem XV veka Jevreji bili prognani iz Španije. A kada su. mnogo više. Ali danas. ovi dobegli Jevreji morali su da se dovijaju i povijaju još više i teže nego što je to morala da čini hrišćanska raja. da ih potpuno rastoči duhovno i uništi fizički. Penjući se kratkom ali oštrom strminom koja vodi od Miljacke ka groblju sarajevskih Jevreja sefarda. on je utoliko teži što su oni malobrojni i potpuno izolovani tuñinci. uslovi . u nepovoljnim uslovima. ograničen broj zanata i. nego pesnici života. Sve je to moralo nepovoljno uticati na njihov razvitak. sve to nije moglo da ih degeneriše kao celinu. pa i u Sarajevu. oni su tražili utočišta u raznim zemljama koje nisu bile zavele gonjenje Jevreja kao sistem i koje su ih bar tolerisale. uglavnom na relativno poznavanje verskih tekstova i mehaničko ponavljanje obreda. na sitnu i krupnu trgovinu. i istorija grobalja ima smisla i opravdanja ukoliko baca svetlost na put sadašnjih ili budućih naraštaja. Rezerve kulturnih dobara koje su doneli sa sobom iz svoje stare otadžbine Španije s vremenom su tamnele i čilele.poezija ovih grobalja naći će svoje pesnike. Jedna od takvih zemalja bila je tadašnja Turska. mučno čuvanog i uvek ugroženog bogatstva i. Inače. sa narodom su govorili "bosanski". crne sirotinje. sa retkom ljubavlju negovali i u dobroj meri očuvali sve do najnovijih vremena. pod austrougarskom okupacijom. ali oni su ih. Pa ipak. naročito. u sinagozi i verskim običajima služili su se hebrejskim. opkoljeni predrasudama i praznovericama svojih sugrañana svih ostalih vera. Njihov društveni položaj ovde ne razlikuje se u osnovi od položaja ostale raje. verovanja i predrasuda kao iza bedema. bez krvne. postojeće zakonodavstvo praktično im je onemogućavalo pristup položajima u javnom životu i državnoj upravi i upućivalo ih na fizički rad. A groblja imaju značenja ukoliko govore o životu sveta kom su pripadali oni koji u njima leže. tzv. verske i jezičke veze sa ostalom rajom. i to neće biti pesnici smrti. oni su se i po nuždi i po nagonu samoodbrane zatvarali u sebe i zaziñivali iza svojih sopstvenih tradicija. U XVI veku pojavljuju se proterani španski Jevreji sefardi i u važnijim trgovačkim centrima Balkana. njihov duhovni život ograničavao se. "Veliku avliju". I za vreme turskih vlasti i docnije. kao i kod naroda ostalih vera. Da bi se održali pod takvim uslovima. uvek sam pomišljao na četiri veka njihove istorije.

višoj strani natpis hebrejskim slovima.života postali i za njih donekle. Na prednjoj. ali od svakog zida tvrñe zavese. kao iza tanke. da prelaze jedno u drugo. rasprši i uništi. Njihova istorija. I gordi stavom. Poneki je već samo kamen. po mnogo čemu ti kamenovi su i osobeni i kazuju ponešto ne samo o mrtvima nego i o živima. svoga smisla za novinu. a delom i zastarela. grubo tesani. Jer. pokazivali nesumnjive znake svoje energije i obdarenosti. pored nametnute zaostalosti koja im je bila zajednička sa ostalim verama. Krajem prošlog veka. Pa ipak. mračna i ubilačka najezda rasizma uspela je da ih nespremne i nenavikle na taj način borbe. Oni starinski belezi sa isključivo hebrejskim natpisima stoje po strani. i ovde su jevrejski nadgrobni kamenovi stali da se prilagoñavaju stilu i ukusu vremena i zemlje u kojoj su. Druga takva zavesa. i uvek su im u toku njihove teške istorije otimali ponešto od života. Još nisu potpuno zbrisana. To su grobovi ljudi koji su živeli grañanskim životom toga vremena i na njima spomenici koji svojim oblikom i svojim natpisima o tom govore. da danas nema ni nje. više spreda nego pozadi (masa toga kamena ima po svom stavu i osnovnim linijama nečeg od lava koji u klasičnom položaju sedi na stražnjim. ali pretvorena u ornamenat koji ne kazuje ništa. samo donekle. glomazni. sa uzdignutom glavom). Iza svih tih nama nerazumljivih hebrejskih slova. plitko sečenog hebrejskog natpisa odavno su počela da se šire. a stoji na prednjim nogama. ma koliko da su predstavljali svet za sebe. da se rastaču i gube. harmoničnog i duboko čovečnog Isaka Samokovliju. povoljniji i savremeniji. Ovo groblje na nizbrdici deli se. često i bez njih. to je njihov španski jezik. jer je knjiga Morica Levija o sefardima u Bosni danas teško pristupna. koju će trebati tek napisati.) Tek u drugom svetskom ratu. oni su dali Bosni jednog od njenih najboljih pisaca. a natpisi na našem i na španskom jeziku javljaju se sve češće pored hebrejskih. na dva prilično jasno podeljena dela. kao pomireni s tim da je njih oduvek samo najmanja manjina mogla pročitati i shvatiti. pokazaće ne samo sudbinu sefarda nego i svu raznolikost i složenost našeg društvenog života u prošlosti. Negde do početka ovog stoleća. Slova crnog. oni su. Sa tim mislima i sećanjima ulazi čovek kroz železnu kapiju u groblje sarajevskih sefarda na nemilosrdnoj strmini iznad Miljacke. približavaju se konvencionalnim "spomenicima" na hrišćanskim grobljima. nadgrobni kamenovi su tipično jevrejski. krije se onaj deo sefardskog života koji su oni održavali kroz duge vekove. neobični oblikom. Kao što je to bivalo u drugim zemljama. nerazumljivi po pismu koje na sebi nose. . Ovi su im uzeli život. oni su u isti mah bili i živ sastavni deo naše opšte zajednice. (U naše vreme. ti nadgrobni kamenovi menjaju oblik. Uvek su hteli da žive. po obliku kamenova i po natpisima na njima. svoje uroñene želje za nepretkom.

onakvi kakvi se viñaju na grobovima svih vera i naroda. Čudan pravopis i često ubogi stihovi.) Na kamenu Doncele Klare Altarae. naročito kad su u pitanju tradicija i folklor. dug prema ugledu i bogatstvu pokojnika. ona se žali što je sa prvim prolećnim danima pokrivena zemljom i što joj je ta hladna zemlja "sakrila lice oca sunca". naravno. stoji: "Rahela I. nevešti stihovi mešaju sa natpisima iz kojih. da je pokojnik bio čovek cenjen i pametan. Kao na tolikim grobljima po svetu. koja je umrla "u cvetu mladosti". u granicama običnosti. ponajviše su to konvencionalne reči. Jedan spomenik kaže: "Ovde počiva moj mili i neprežaljeni suprug i . ni drugog zakona do ljubavi. Presidente de sosjedades. prozvali Gospojom. Na grobu jedne majke piše: "Divna si nam bila – od roñenja – ljubljena nam majko – do viñenja". Sa novim vremenom srpskohrvatska pismenost razvija se i meñu sefardima. no lloras hija mia. A odmah do devojčice leži njena majka.Za više od četiri veka. Ponekad samo i oni kazuju nešto više od konvencionalnog izraza žaljenja. ne plači.) Uporedo sa španskim sve su češći natpisi. njime se služili u intimnom i poslovnom životu. predsednik raznih društava. pa i stihovi. progovara istinsko osećanje i toplija reč. kao i meñu ostalim stanovništvom. (Potpredsednik opštine. Ta dva daleka strana pisma i dva tuda jezika bili su za njih sredstva očuvanja i neophodnog izdvajanja kao dve šifre u dugoj borbi njihovog života. Na grobu jedne majke stoji ovo: "Madre que non conoce otra justida que operdon ni mas ley que el amor". živa i večita potreba da se još nešto kaže o onom koga zauvek gubimo. javni radnik danju i noću. Na jednom od njih. Na jednom teškom kamenu od crnog mermera piše zlatnim slovima. – Cubriome lavista del padre sol". Lavrador publico dija i tarde.) I ovde se opšta mesta i hladni. ma i posredno i naivno. No temes la fosa fria. Izrael Gospoja". Tako izbija i na nadgrobne kamenove. posle hebrejskog napisa. i ne boj se hladnog groba. "ombre prejado y entelegente" da je bio Vicepresidente de la Komidad. i na njenom grobu piše: Clara. kćeri moja. koja je umrla docnije. u naivnim stihovima. I kao da slušam tu našu reč kako se javlja u njihovoj španskoj konverzaciji. Na njemu su pevali svadbene i ljubavne pesme i romanse iz rodne Andaluzije. I oni su. oni su čuvali i pazili taj divni materinski-maćehinski jezik. (Klaro. sa uroñenim smislom za humor i tačnu psihološku definiciju. i otegnuti lelujavi naglasak sa kojim je oni izgovaraju. (Majka koja nije poznavala druge pravde do opraštanja. ali pored toga oni počinju da svoj sefardski španski govor upotrebljavaju i u javnosti. na srpskom. iako nisu mogli da ga razvijaju ni da ga sačuvaju da se ne okameni i ne iskvari. – Čini mi se da vidim tu punu sedu matronu koju su njeni roñaci i sugrañani.

Njihovu sudbinu objašnjava velika piramida od belog kamena.naš mili otac Leo E.12. umro 12. to su ne česti ali upadljivi tragovi na nekim od ovih spomenika. već očigledno savremenorn čoveku. Doja. Albahari. sirotinjsku. Salom. Ovadija. – Jasenovac – Stara Gradiška – ðakovo – Jadovno – Loborgrad – Aušvic – Bergen-Belzen". stoji samo: "Prem. Danon. A svet zna i pamti te prolećne i letnje mesece 1941. Pardo. i bednu. Nailazim na niz jednoličnih belega od veštačkog kamena. Na grobu Simona Katana. 1941. VI. Eškenazi. i da ga oni neće zaboraviti.. Osećam miris njihovih avlija i čujem njihove žive grlene španske uzvike izmešane sa našim rečima. Na njoj piše: "Jevrejima palim borcima i žrtvama fašizma. njihove bolesne mržnje i mračne gluposti i njihovih kundaka ili čizama. godine. Levi. A da ga nema. na njima imena sefarda. Katan. 24. njihove stare žene još u sefardskoj orijentalnoj nošnji. koji je devet godina bolovao". Kajon. 1941. i samo toliko. to kazuje i ovo groblje živim znacima i vidljivim tragovima velike drame jednog naroda. roñen 1871. Masalta.12. I to su samo oni retki kojima se zna za grob. Atijas. Kamhi. Gaon. bogatašku. godine.. 2. Simha. sitne prodavce. pognute nosače. ispod njegovog natpisa na crnoj ploči urezano je sada. Baruh. kao daleko sećanje na španski stih: "Dios. A imena njihovih žena imaju često u sebi nešto od muzike i poezije dalekih sunčanih zemalja: Anula. Pesah. njegovi drugovi planinari raznih vera poručuju kroz nevešte ali srdačne stihove da je u planini bez njega pusto." Hiljade drugih nemaju ni toga znaka. . dobro odevenu. jula 1915. Kunorti. Iza tih reči i slova nazirem mali i živi sefardski svet iz našeg detinjstva. Prvo što se primećuje. naknadno: "1882-1924. Pinto. i pored njih. Palomba. Trgovce s visokim fesovima na glavi. a koja posle toliko godina zvuči neobično. na ponekom grubo razbijena fotografija pokojnika. To su tragovi posetilaca okupatora ili ustaša. Ozmo. njihovu decu. unosim se u obične reči i u poznata i stalno ista prezimena: Abinun. VI. Rika. ljudi i žena. V. Maestro.. Altarae. Na ponekom od njih je oštećena šestokraka zvezda Salomonovog slova. Svet koga više nema. Konforti. V. koji se rodio 1871. a imao sreću da umre već 1933. groblja. Montiljo. Kabiljo. Nastradala je u fašističkom logoru. Kalderon. Lunaf-Buena. 1941. como solos se quedan los muertos!" Probijam se kroz guste redove grobova. 1941. Na groblju Elijasa Kabilja piše: "Tako smo sami – živi i mrtvi – uvijek isto". Finci. Gentila. pri vrhu. a njena je uspomena vezana ovdje za grob njenog supruga." Sve tako redom. Leonu Leviju. Oro. zanatlije na ćepencima. mršavu. kao zanemelim stisnutim usnicama izgovoreno. Nešto od starobosanskih grobnih natpisa. Nepoznat je grob Done Katan. Papo. Daniti. sa ovom pojedinošću iz ličnog života koja je za roñake imala važnosti.

Od preko četiri stotine delegata svega je njih 60-70 iskoristilo priliku da poseti Želaznu Volu. gubim se u živom saučešću.To je tragična geografija ovih ljudi koji u većini svojoj nisu želeli da upoznaju mnogo više od svoje varoši. A trud i dobra volja bivaju redovno nagrañeni. Tu je simbolična grobnica uništenih i iskorenjenih naših sefarda. Išli smo po parku oko kuće. faksimile i lične uspomene. Stojeći. To je prizemna zgrada iz kraja XVIII veka. I muzika je došla. U ŠOPENOVOJ RODNOJ KUĆI S puta po Poljskoj U vremenu od 25. avgusta 1948. i u mislima o zajedničkoj odbrani koju čovečanstvo. Hodali smo na prstima po istoj istorijskoj kući u kojoj su poljski muzikolozi i muzičari igrali ulogu srdačnih i diskretnih domaćina. kao što će mnogi i mnogi tu stajati. koje su u celosti došle. od kojih se odazvao jedan ili nijedan delegat. do 28. Program kongresa je bio obiman i tražio od delegata dosta truda i dobre volje. sa jakom muzičkom tradicijom. Šopenov rodni dom leži malo po strani od glavnog druma. mora organizovati protiv svih meñunarodnih zločina i tako postaviti sigurnu branu i stvarnu odmazdu protiv svih ubica ljudi i naroda. hodnicima od bujnog žbunja i retkih drveta. Jedna takva neslućena nagrada bila je za mene poseta koju smo posle kongresa učinili rodnoj kući Šopenovoj u Želaznoj Voli. Teško bi bilo naći neki "ključ" po kome su se delegacije odazvale tome pozivu. i u potpunoj tišini mislili na muziku. a bilo je delegacija iz manjih zemalja. prekrivenoj pravolinijskim površinama njiva na kojima se smenjaju usevi repe i belog žita. koje ne zauzimaju mnogo mesta u muzičkim leksikonima. koji je i kod . Prolazili smo tiho preko kamenih ploča. Razgledali smo Šopenove portrete. tipičan stan "guvernera". malom zaseoku na šezdesetak kilometara od Varšave. sa dlanom na tom kamenu. svoje kuće i svoje radnje. Svirao je odlični češki pijanista Paleniček. Nenametljivo i široko gostoprimstvo. upravnika imanja iz feudalnih vremena. Bilo je delegacija velikih zemalja. U njegovoj sobi otpočeo je improviziran koncert Šopenove muzike. koje je svojstveno Poljacima. Ona je okružena bujnim i dobro održavnim parkom koji se otkriva pred nama kao neslućena oaza u jednoličnoj ravnici. godine održavao se u poljskom gradu Vroclavu Svetski kongres intelektualaca za odbranu mira. savršeno je organizovalo tu posetu. ako hoće da s pravom nosi to ime.

I gledajući ih čini mi se da je svet pun drugova sa kojima bih hteo sve da delim. ali sva otsutna i obasjana zanosom. ona je arhitekta na Cejlonu. jedna Mazurka. I kad je Kočalski završio Baladu. a da su ovi ljudi oko mene samo neki njihovi predstavnici. drugi beleži nešto na pozadini kartona od kongresnog programa. Ne samo soba u kojoj je bio klavir nego i dve susedne sobe bile su pune stranih gostiju. tamne puti. mislio i osećao. zamišljen.nas dobro poznat. A svi smo nastojali da govorimo što prirodnije. sva lica oko mene izgledaju mi bliska. Mogu samo da kažem da nikad neću zaboraviti Baladu koju je svirao izvanredni majstor Kočalski. U njima osećam povezanost miliona ljudi. daščica u parketu nije škripnula. u induskoj narodnoj nošnji. To je jedno od onih mesta na kojima čovek oštro i jasno oseća granice svojih izražajnih moći. i mogu da navedem ponešto od onoga što sam za vreme toga koncerta i u vezi sa njim zapazio. gricka gorki list lovorike. koji je otkinuo u parku. Svi će se ovi ljudi već sutra razići svaki na svoju stranu. Svak je kod sabesednika mogao primetiti da mu je glas izmenjen. jer ovde u potpunoj tišini letnjeg dana i opčaranog ljudstva vlada samo muzika. moja zleudna reč zapne. Vals b-dur i Balada g-mol. I tako redom. Nikad nećemo ni moći ni stići da jedan drugome kažemo šta nas je uzbudilo i zbližilo za ovih nekoliko trenutaka u poljskom zaseoku. razumljiva. glave raznih rasa. ja se nañem uvek u neprilici. Uza zid mladi pesnik Malajac i tankovijast i bled delegat Vietnama. pa stari poljski pijanista Kočalski. Drugi su stajali nasred sobe. Dah se nije čuo. kao vizantijski mudrac. Dva Preluda. Neki. Pod utiskom muzike od koje još sve bruji i treperi. Posmatrao sam ih. Tako smo i hodali po sobama i razgovarali. ali niko nikog ne vidi. S vremena na vreme pogledam oko sebe i uvek ista nepomičnost i isti zanos u toj šarolikoj publici sa svih strana sveta. redci se kidaju i mastilo suši. Kad god doñem ovako u priliku da pišem pravo i neposredno o utisku koji na mene ostavlja muzika. skrštenih ruku i oborenih očiju.. kakva se samo u snu može videti. Pored njega vitka žena. iako se u većini ne poznajemo ni po imenu ni po zemlji iz koje smo. mi smo pljeskali živo i oduševljeno. ali ja sam i pored toga . deli ih visok i sed profesor nordijskog Univerziteta.. ali još uvek kao u snu. Neki su bili naslonjeni uza zid ili uz starinski kamin. zatim Brazilijanka Ana Stela Sic. bez ganuća. Znam da niko od njih neće nikad pročitati ovu zabelešku. malen i sed. raznih narodnosti. kao što ni ja neću verovatno nikad imati prilike da vidim ono što će oni o tome napisati. Preda mnom krupna i pognuta: prilika sovjetskog akademika Zaslavskog. samo mali deo je našao mesta za sedenje. nepoznata i bezimena lica. Umetnici i naučnici sa raznih strana sveta. našli su u ovoj kući zajednički govor i svi su se bez rezerve poklonili veličini i lepoti. Oči nam se ponekad sretnu. Na niskom taburetu sedi stari francuski filozof Žilien Benda.

uveren da ćemo dok živimo ostati povezani onim što smo videli. Na suncu. štampano i prevedeno. što je ova zemlja – Šopenova zemlja – vaskrsla i slobodna. nego i vasceli svet u kom se sve. I borbi se nazire dobar kraj i svima žrtvama vidi smisao. čuli i osetili u Šopenovoj rodnoj kući. čini mi se da smo svi mirniji i zadovoljniji. vode se još uvek stišani razgovori: Slušam – još uvek kao kroz san. Gledao sam dugo tu ravnicu preko koje je prošla nacistička najezda i ostavila svoje teške. u svojoj bezumnoj težnji da porobi i ono što se nikakvoj sili podvrći ne da. o duši naroda u njenom jasnom i nedvosmislenom obliku". a kamoli poljski narod i muziku koja je odavno opasala zemni šar i koju nikakva sila ne može zaglušiti ni ućutkati. Iako ništa ne govorimo. kao dva mramorna stuba blizanca. kao rane pod melemom. I bio sam radostan. slavne varšavske ruševine koje. kao specifične tvorevine poljskog duha. A izmeñu ta dva stuba otvara se vidik: ne samo divna poljska zemlja. oštetile i ovo mesto poljske kulture. Mnogo toga ostaje meñu ljudima neizraženo i prećutno. što sam doživeo ovaj dan. Neko pored mene objašnjava kako su hitlerovske horde u svom naletu na Poljsku. Prenuo sam se iz razmišljanja tek kad su se pred nama ukazale prve kuće predgraña. onim tipičnim poljskim očima koje fluoresciraju u živim prelivima. zbog sebe i zbog svih ljudi. I često je to ono što je najbolje i najsvetlije u nama. ali nije uspela da uništi ni ovu kuću u Želaznoj Voli. Tu je i moja daleka otadžbina i njena mnogogodišnja borba za bolji život. kako je okupator. Njen početak i završetak strogo su i potpuno jednaki. pretvara u veliku stvarnost muzike. Sedamo u kola i vraćamo se. Tu radni ljudi celog sveta u težnji za pravdom. I dobro je i utešno misliti o tome. od detinjske dobrote do bojovničkog zanosa i ogorčenja. zamlañuju pod svetlim skelama. pred kućom. još davno. Pored puta kojim prolazimo zemljoradnici preoravaju strništa. ali ipak živo i neprolazno. obasjane dobrim suncem kasnog leta. ali su Poloneze i Mazurke. napisano. od tihe zamišljenosti do obesne životne radosti. Jednako me prati čudesna Balada. da se vraćamo kao darivani. Pod tom magijom muzike put izgleda i lakši i kraći. i čulni utisak i misao. koje ne zavise od trenutnog pada ili triumfa. tragove. . Gledaju nas seljaci i seljančice očima modrim kao različak. a zatim dozvolio. Najposle. Tu su zemlje i narodi. U tom je snaga i veličina. U pravu je bio veliki poljski muzičar Šimanovski kad je. najpre zabranio Poljacima da sviraju Šopena. ostale i dalje zabranjene. mirom i slobodom. pisao za Šopena: "On je govorio o stvarima koje su neprolazne. sve na svetu i ne mora uvek biti kazano.

Umro je u Beogradu 1975. Prve književne radove. Djela su mu prevedena na sve evropske i mnoge druge svjetske jezike. objavljuje 1911. Djetinjstvo je proveo u Višegradu gdje je završio osnovnu školu. i 1936. "Prokleta avlija" (1954) kao i zbirku pripovjedaka. stihove. Krakovu i Gracu. izlazi mu iz štampe knjiga lirske proze "Ex Ponto". godine u siromašnoj zanatlijskoj porodici u Travniku. godine.BILJEŠKA O PISCU Ivo Andrić je roñen 9. a 1920. oktobra 1892. Rano je ostao bez roditelja. u časopisu "Bosanska vila". dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost. a 26. Izmeñu dva rata Srpska književna zadruga mu objavljuje tri knjige pripovjedaka: 1924. njegova prva pripovjedačka knjiga "Put Alije ðerzeleza" kao i još jedna knjiga lirske proze – "Nemiri". Godine 1956. "Travnička hronika" (1945). a filozofiju (odsjek za slovenske književnosti i istoriju) u Zagrebu. . Gimnaziju je učio u Sarajevu. Poslije Drugog svjetskog rata Andrić objavljuje romane "Na Drini ćuprija" (1945). Kao srednjoškolac i student Andrić učestvuje u revolucionarnoj djelatnosti "Mlade Bosne". 1918. dobio je Andrić povelju za životno djelo. U periodu izmeñu dva rata nalazi se u diplomatskoj službi. 1931. "Gospoñica" (1945). Beču. oktobra 1961. Za vrijeme Drugog svjetskog rata živi povučeno u okupiranom Beogradu ne dozvoljavajući bilo kakvo preštampavanje i objavljivanje svojih djela.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->