P. 1
HIGIJENA

HIGIJENA

1.5

|Views: 5,160|Likes:
Published by aslepios

More info:

Published by: aslepios on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2014

pdf

text

original

Seminarski rad

Uvod
Sa stanovišta savremenog koncepta zdravlja čoveka i sistema zdravstvene zaštite ljudi, nedvosmislen je zaključak da je stepen demokratičnosti nekog društveno-ekonomskog i političkog sistema veći ukoliko je razvio efikasan i racionalan sistem zdravstvene zaštite. U samoj definiciji zdravlja akcentovano je stanje kohezije fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, uz odsustvo bolesti i stanja onesposobljenosti. Drugim rečima, zdravlje polazi od stanja unutrašnje ravnoteže, koja vodi ekonomski i socijalno produktivnom životu, i ravnoteže sa okolinom. Pitanje ravnoteže se tumači naporima pojedinca i zajednice da uspostave interakciju sa svojom socijalnom, kulturnom, ekonomskom sredinom putem razmene, komunikacije, rada i sl. odluka. U okolnostima potpune adaptacije pojedinca spoljnoj sredini, on će biti zdrav, odnosno u stanju unutrašnje dinamičke ravnoteže. Uticaj nepovoljnih faktora će smanjiti adaptabilnu moć pojedinaca, što za posledicu ima poremećaj ravnoteže i stanje bolesti. Pored stepena adaptacije spoljnoj sredini, na održavanje ravnoteže pojedinca utiče i njegov potencijal da sam kreira i kontroliše situaciju. Zdravstveno vaspitanje nije toliko poseban predmet, koliko je stav prema poučavanju u celini. Pravo vaspitanje u najširem smislu je zdravstveno vaspitanje, u kojem su opšta atmosfera, filozofija i praksa škole usmereni prema jedinstvenom cilju, tj sveopštem razvoju tela, razuma i duha. Čitav život u školi mora davati osećaj sigurnosti i ohrabriti zdrave navike. Procesom promocije zdravlja ljudi se osposobljavaju da povećaju kontrolu i unaprede svoje zdravlje, a samim tim i da se na globalnom nivou održi zdravstvena ravnoteža. Kako zdravlje predstavlja refleksiju svakodnevice, aspiracije pojedinaca da ostvare koheziju fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja se ispoljavaju kroz identifikaciju i zadovoljenje vlastitih potreba, te istovremenog pozitivnog adaptiranja i menjanja spoljnog okruženja. Karakteristike promocije zdravlja su: obezbeñuje ravnotežu individue i okoline, potencira pozitivne aspekte zdravlja; orijentisana je na celokupno stanovništvo, odnosno na svakodnevni život kroz osnovne faktore
1

i sekundarnu prevenciju. sva istraživanja oko kvaliteta života okrenuta su definisanju stepena učešća zdravstvene zaštite (lečenje. od pojedinca se traži da menja način života u pravcu unapreñenja zdravlja socijalne. ekonomske. 1 Cekić S. Paralelno sa promocijom zdravlja. 2 . pored stalne težnje za produženjem ljudskog života. kulturne sredine. ekonomske i kulturne sredine. smanjuje osetljivost organizma na agense i smanjuju posledice postojećih bolesti.str. kao i adekvatno korišćenje zdravstvene službe je zdravstveno vaspitanje. Ono što ga razlikuje od individualnog pristupa su usmerenost ka raznim sferama socijalne. rehabilitacija i sl. 2001. fizičku kondiciju. uklanjanje otrovnih materija i sl.) u sposobnosti za rad i obavljanje svakodnevnih životnih funkcija individua.150. praćenu odgovarajućim dijagnostičkim merama i lečenjem. urbana politika. Treba razlikovati primarnu prevenciju. moguće je istaći i komplementarne aktivnosti kojima se one preklapaju. Učiteljski fakultet u Vranju. koji se ogleda u pravilnom uticaju na životni stil ljudi. Sledstveno tome. koja zaustavlja širenje bolesti. U cilju poboljšanja individualnog zdravlja.1 Pomenuti pravilan način života je u pogledu razvoja zdravstvene zaštite. a prevencija individui. kontrola zagañenja. odnosno fizički.: Vaspitanje u autičkoj i feudalnoj epohi. čijim merama se smanjuju rizični faktori za odreñene bolest. direktno proporcionalan sa sposobnošću ljudi da vode ekonomski i društveno produktivan život. mentalni i socijalni domen zdravlja. i sl.Seminarski rad zdravlja. koja predstavlja branu pojavi bolesti ili poremećaja. očuvanje prirode. uz paralelnu modifikaciju zakonodavne politike. npr. Na nivou celokupne zajednice primarno je jačanje socioekološkog zdravstvenog potencijala. kao što su smanjenje rizika od bolesti i sl. neophodno je istaći značaj strategije prevencije bolesti. Kako je promocija okrenuta široj populaciji. Vranje.. U strategiji zdravlja glavna komponenta od koje direktno zavisi pravilan način života stanovništva.

3 . Učitelj zdravlja i čitav njegov život imaju uticaj na zdravlje u školi i zajednici i od najveće su važnosti za svakog grañanina. 1989. pa prema tome razume oba sveta. str. emocionalne. i treba pothranjivati njihove zdrave navike.269. Rezultat njegovog delovanja treba da bude aktivno telo. Opšti ciljevi vaspitača u higijensko zdravstvenom radu su: 2 3 Kamenov E. Beograd. bistar razum pun interesa i ličnost koja ima skladne odnose sa drugima. zdravstveno vaspitanje u školi je proces u kojem dete treba da bude najaktivniji učesnik. Da bi to mogao. Cilj higijensko zdravstvenoig vaspitanja Cilj Novog zdravstvenog vaspitanja je sveošti razvoj.: Predškolska pedagogija. (1985): Savremena porodica i njena vaspitna uloga. Beograd. str. Tako shvaćeno novo zdravstveno vaspitanje usmereno je na prilagoñavanje stavova i ponašanja prema životu i zdravlju. Učitelj zdravlja – profesor razredne nastave – pomaže razvoju znanja i osnovnih veština deteta. duha i tela kao i intelekta. 2 U vezi sa tim on proučava kognitivne. razume vezu izmeñu porodice i škole. ZUNS..3 1. Prema tome. On ima na umu da je svako dete jedinstveno i utvrñuje njegov identitet. fizičke i socijalne karakteristike deteta. učitelj zdravlja održava duh istraživanja i eksperimentisanja u svom radu. ne samo deteta. Prosveta. ravnoteža emocija. Uloga vaspitača u higijensko zdravstvenom radu Deca su aktivni učesnici u životu škole i zajednice. On stvara sliku o životu deteta u dva različita sveta – dete u školi i dete izvan škole. Stalno ima na umu prirodne potrebe deteta da usklañuje njegove zahteve sa zahtevima društva. harmonija. U svemu tome pojedinac je okružen uslovima i podsticajima koji ga ohrabruju da izrazi svoju prirodnu težnju za maksimalnim istraživanjem svojih mogućnosti.69. ðorñević B.Seminarski rad 1.

bezbedna i čista životna sredina. predškolske dece. očevima) i • zaposlenim u predškolskim ustanovama.Seminarski rad Sticanje znanja. ali i sprečiti. briga za zdravlje. potrebe. • Lična i opšta higijena (ruke. uzajamno pomaganje. druženje. čuvanje odeće i obuće. prosvetnih radnika. u predškolskim ustanovama. osnovnim i srednjim školama. higijena odeće i obuće. a naročito u neposrednom radu sa decom svih uzrasta sprovoditi zdravstveno vaspitanje kroz rad u grupi. • Lepa. • Ishrana i njen značaj za pravilan rast i razvoj. školama i zajednici. • Da deca formiraju navike i razviju veštine neophodne za postizanje zdravog ponašanja. telo. • Bolesti koje se mogu preneti. uklanjanje otpadaka. čuvanje. udobna. ko se brine o našem zdravlju i kako to sami radimo. • Podsticanje prosvetnih radnika. sa aktivnim uključivanjem dece. vaspitača i roditelja kroz sledeće metode i oblike rada: • 4 . ponašanje za vreme obroka i izmeñu obroka. tolerancija. učenika. roditelja i vaspitača u skladu sa zdravim načinom života. obroci. Na svim nivoima edukacije. poštovanje (uzajamno i starijih). roditelja i zajednice na aktivan odnos prema unapreñenju zdravlja i životne sredine kroz različite aktivnosti. Specifični ciljevi su: • Osposobljavanje dece svih uzrasta da vrše pravilne izbore onih oblika ponašanja koji se odnose na zdravlje. • Lepo ponašanje. kosa). Zdravstveno vaspitanje sprovodi se organizovanim i sistematskim radom sa: • predškolskom i školskom decom • roditeljima (majkama. • Da deca steknu osnovne informacije o zdravlju. izbegavati sebičnost. • Da deca primene stečenog znanja i veštine u svakodnevnom životu. zelene površine i zdravlje. obezbediti informacije i osnovne pojmove koji su vezani za sledeće sadržaje: • Zdravlje kao pojam. dakle. formiranje stavova i ponašanja predškolske dece i učenika. • Motivisanje dece i onih koji brinu o deci (vaspitača. Neophodno je. a vezano sa hranom. roditelja) za zdrav način života.

vaspitače i roditelje da zahtevaju stvaranje optimalnih higijensko-epidemioloških uslova u predškolskim ustanovama. Formirati "savet učenika" koji će u svakoj smeni. Igra sa igračkama: upotreba igračaka koje je lakše čistiti. značaj pranja ruku posle igre. nakon korišćenja sanitarnog čvora. Ne ograničavati upotrebu pojedinih vrsta igračaka. kreativne radionice. nego potencirati redovno i pravilno pranje ruku posle igre i pre obroka. modelovanje i izložbe na temu "Bolesti prljavih ruku". prati ili dezinfikovati. upotreba i značaj tople vode. nakon korišćenja sanitarnog čvora: kada i koliko često u toku dana. osnovnim i srednjim školama u cilju stvaranja zdravog okruženja za život. crtanje. U osnovnim i srednjim školama kroz pojedine predmete obraditi sadržaje na temu "Bolesti prljavih ruku". dužina pranja. stanje higijene). Razgovor i predavanja. prozni sastavi) na temu zdravlja. dužina pranja. igru. pozorišnu predstavu. prema uputstvu proizvoñača za upotrebu. Takoñe. čistoće.Seminarski rad • • • • • • • • • • • Pranje ruku posle igre. više puta u toku dana davati "ocenu" stanja higijene sanitarnih prostorija (topla voda za pranje ruku. Organizovati u predškolskim ustanovama. bilo bi uputno da se oprane ruke brišu papirnim ubrusima za jednokratnu upotrebu. likovni radovi na temu "Bolesti prljavih ruku". odsustva iz škole učenika i nastavnika. kada i koliko često u toku dana. ispravni vodokotlići. upotreba i značaj tople vode. a ne platnenim peškirima. igru i rad. 5 . upotreba tečnog sapuna ili sredstva za dezinfekciju ruku (kroz pozitivan i negativan primer). Razgovor i primer da se igračke i prsti ne stavljaju u usta. pre i posle jela i užine u školi. lečenja. radionice. pre i posle jela. higijene i pisanje sastava na temu "Bolesti prljavih ruku". upotreba sapuna ili sredstva za dezinfekciju ruku (kroz pozitivan i negativan primer). Treba ohrabrivati decu. Na časovima srpskog jezika vršiti analizu literature (pesme. Na časovima matematike raditi zadatke u cilju analize troškova i koštanja bolesti.

Mićović. D. • uključivanje porodice na planu promovisanja zdravlja i usvajanja zdravog načina života. P. • usvajanje i prihvatanje pozitivnih i suzbijanje negativnih oblika ponašanja značajnih za očuvanje zdravlja. Grujić. • promovisanje pozitivnih socijalnih interakcija u cilju očuvanja zdravlja. iskrenosti. uz prepoznavanje pravih životnih vrednosti i podsticanje optimalnog razvoja ličnosti. uvažavanja ličnosti. Jakovljević. odgovorme prema sopstvenom zdravlju. • razvijanje istraživačkih sposobnosti. poverenja. jednakosti i otvorene komunikacije. 4 ð. • upoznavanje sa najosnovnijim elementima zdravog načina života. kao što su: fizička aktivnost i boravak u prirodi.250. • proširivanje znanja o jedinstvu i sveopštoj povezanosti procesa u prirodi. stavova i vrednosti u cilju očuvanja i unapreñivanja zdravlja. • razvijanje psihičkih i motornih sposobnosti u skladu sa individualnim karakteristikama. svom telu i sopstvenim sposobnostima. Reforme u oblasti zdravstvene zaštite. • sticanje znanja. • razvijanje meñusobnog poštovanja. Zadaci nastave zdravstvenog vaspitanja Učenje sadržaja zdravstvenog vaspitanja podrazumeva prevoñenje onoga što znamo o zdravlju u željeni način ponašanja. • vaspitavanje učenika za rad i život u zdravoj sredini.. • podsticanje saznanja o sebi. umenja. 6 . V. • upoznavanje sa protektivnim faktorima za zdravlje. Beograd 1997.Seminarski rad 2.ðokić. • motivisanje i osposobljavanje učenika da budu aktivni učesnici u očuvanju svog zdravlja. • razvijanje odgovornog odnosa prema sebi i drugima.4 Zadaci nastave zdravstvenog vaspitanja su: • razvijanje psihički i fizički zdrave ličnosti. • stvaranje pozitivnog odnosa i motivacije za zdrav način življenja. kritičkog mišljenja i kreativnosti. Institut za zaštitu zdravlja Srbije. • razvijanje navika kod učenika za očuvanje i negovanje svoje okoline. str.

Dete živi u dva različita sveta. često sa dva različita ponašanja i dva sistema vrednsti. Ono je produkt meñusobnih odnosa i uticaja nasledne konstitucije i životnog iskustva.5 Učitelj stalno vrši analizu i utvrñuje pravu konstituciju deteta (nervni. da li raste i da li je živahno. njegove roditelje. Beograd. Stalno proučava dete. i ima bar jedan faktor svojstven samo njemu. Ovo predstavlja konfliktno područje za učitelja zdravlja.Seminarski rad 3. njihove meñusobne odnose i odnose prema njemu. shvatanja činjenica. str. a istovremeno da uskladi svoje unutrašnje težnje sa razumnim zahtevima društva. Pogrešno bi bilo kada bi stvarao sliku o savršenom.je da mu pomogne da postigne što veći duševni i fizički razvoj i da usvoji znanje i osnovne veštine potrebne u njegovoj životnoj sredini. Prosveta. da ostalu decu približi savršenom prosečnom primeru. Tokom analize i sam mnogo uči proučavanjem sredine iz koje dete dolazi. njegovo menjanje iz dana u dan. prosečnom detetu. Svako dete je jedinstveno. Učitelj mora da shvata važnost veza razumevanja izmeñu doma i škole kako bi se bolje upoznao sa sredinom iz koje dete dolazi. Ovo proučavanje se odnosi na sve faze života deteta. Na ovaj nacin se stvara slika o životu deteta – sa jedne strane se vidi dećji život u školi. Kakva je uloga vaspitača u higijensko zdravstenom radu? Zdravstveno vaspitanje u školi je proces u kojem dete treba da bude najaktivniji učesnik. proučava i pregleda fizičke karakteristike: da li se menja na bolje ili na gore. položaj u porodici. indukcije i dedukcije? Potom dolazi do praćenja emocionalnog sazrevanja: da li mu njegov rad u školi pruža osećaj postignuća i uspeha ili ga ograničava i stvara mu osećaj manje vrednosti. i onda pokušao. odnose sa braćom i sestrama. Ovo znači da proučava svako dete pojedinačno i njegove potrebe. Konačno prati saradnju: koliko živi u zajednici sa 5 ðorñević B. upoznaje i razume njegove potrebe i značenje njegovog ponašanja. odlučnosti i odgovornosti.26. On prati i proučava intelektualno sazrevanje: da li napreduje ili nazaduje njegova sposobnost koncentracije. 7 . Učitelj utvrñuje individualnost deteta. Učitelj upoznaje dečju prošlost. maskulini ili adipozni tip i razne prelazne tipove). da li se uči samosavladavanju. samodisciplini. Dužnost vaspitača zdravlja – profesora razredne nastave . opažanja. samoupravljanju. Učitelj zdravlja mnogo uči. uslove kod kuće. a sa druge strane sasvim nepoznato područje – sve što se zbiva sa njime izvan škole. (1985): Savremena porodica i njena vaspitna uloga. On ga prati.

. kao ravnopravan član. Učitelj zdravlja je u naročito povoljnom položaju da primeti prvi znak takve sklonosti i da se upita šta to znači. str. potrebno je da zatraži savet profesionalca.. već čitava njegova ličnost može biti oštećena. Beograd. Moraju nastojati da otkriju prve znakove smetnji duha ili tela. Uvod u andragogiju Svet knjige. Dete poseduje prirodni poriv da uskladi svoje zahteve zahtevima društva. tako da mogu preduzeti potrebne mere dovoljno rano. reaguje se pitanjem »kakvo značenje to ima?«. kao sledbenik? Može li se osećati u razumnoj meri kao član školske zajednice koja ga ceni. Despotović M. ne samo da će njemu biti nanesena šteta. Ako nije u stanju da reši takav problem.Seminarski rad drugovima. 8 . pak.6 Da li se dete ponaša na poželjan način. kao voña ili. poštuje i da je u stanju da doprinosi toj zajednici? Ukoliko to nije tako.. 2004. pokazuje li bilo kakav problem u ponašanju. a posledica može biti i fizičko oboljenje.62. 6 Kulić R.

učitelji su u stanju da preko roditelja povedu akciju za ureñenje školske zgrade.67. zastarele. najpovoljniji razvoj deteta. Beograd.Seminarski rad 4. Dužnost je učitelja zdravlja da podstakne odgovorne da se pobrinu za ureñenje školske zgrade. 1989. ali kada te promene nastupe on će ih moći uočiti i osigurati sve što je potrebno da ih zadovolji.7 Tek tada će učitelj biti u stanju da neprestano proverava potrebe i uslove koji bi omogućavali. Vodosnabdevanje je obično udaljeno od nužnika i potpuno neprikladno. Zadrže li duh istraživanja i eksperimentisanja u svom radu. 9 . loše planirane. Većina škola su uglavnom nepodesne.: Predškolska pedagogija. str. Ako shvate tu svoju dužnost i preuzmu na sebe odgovornost.. ZUNS. Školska okolina – ureñenje školske zgrade Postoji školska okolina kao celina. 7 Kamenov E. ne uzimaju aktivno učešće u stvaranju vaspitne politike onako kako bi mogli. a istovremeno da podupre nastojanje za ureñenje prostorija za zdravlje. moći će dati koristan prilog razvoju vaspitnih principa i tehnika. Učitelji kao celina. Njegovi će se pogledi menjati kao što se menjaju pedagoški nadzori. a zahodi su vrlo često udaljeni od same zgrade. U školskoj zgradi mnogo toga je u suprotnosti sa poukom u školi i nije u skladu sa ohrabrivanjem da se usvoje ispravne higijenske navike.

Uz malo dobre volje i saradnje sa obe strane. Beograd. Okolina. patronažna sestra. Svaka socijalna situacija u školi može biti korisna prilika za diskusiju o zdravlju. Zato je normalno da deca postanu aktivni učesnici u životu škole i zajednice i da igraju ulogu u održavanju čistoće. nema sapuna ni peškira. razuma i duha. Čitav život u školi mora davati osećaj sigurnosti i ohrabriti zdrave navike.8 Zdravstveno vaspitanje nije toliko poseban predmet.: Opšta pedagogija. filozofija i praksa škole usmereni prema jedinstvenom cilju. 1974. Učitelj zdravlja razmatra čitavo to pitanje prilagoñavanja deteta zahtevima života i sudelovanje u zajednici i objašnjava mu da shvati. da mogućnost koju mu pruži škola i zajednica nisu rezultat spontanog rada generacija. Zdravstveno vaspitanje se može uspešno sprovoditi u saradnji sa školskom zdravstvenom službom (školska sestra. Potkonjak M.25. o disanju i svežem vazduhu u prostoriji koja je hermetički zatvorena. Zdravstveno vaspitanje u školi Neophodno je razmotriti zdravstveno vaspitanje deteta i roditelja– zdravstveno vaspitanje deteta u prvom redu. 8 10 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Potkonjak N. Besmisleno je govoriti o čistoći škole ako ona to nije ili o pranju ruku ako nema vode.Seminarski rad 5. redovni lekarski pregledi mogu biti koristan deo zdravstvenog vaspitanja. tj sveopštem razvoju tela. str. koliko je stav prema poučavanju u celini... atmosfera i opšti ton u školi su vrlo važni. u kojem su opšta atmosfera. Pravo vaspitanje u najširem smislu je zdravstveno vaspitanje. savetovalište dispanzera).

To je velika šteta. Razvojni problemi i vaspitanje predškolske dece. 9 Zvačko – Pehar L. Danas postoji osećaj da je učitelj odeljen od svoje zajednice. Stručno znanje mu omogućuje da o mnogim problemima govori sa autoritetom i na taj način utiče na dobrobit zajednice. str. jer on vrši dužnost koja je od najveće važnosti za svakog grañanina. Beograd.9 Na kraju rada ćemo prikazati koji sve faktori utiču na nivo zdravlja i na šta sve vaspitač treba da obrati pažnju u higijenskom zdravstvenom radu. njegovog stava i njegovog ličnog primera.Seminarski rad 6.. A učitelj koji ima osećaj za zajednicu može mnogo učiniti da stvori nove standarde i nove ideale lične i društvene odgovornosti.. već na njegov čitav život. Uticaj učitelja na zdravlje u školi i zajednici mnogo će zavisiti od njegovog zdravlja. 1990. 11 .120. Učitelj zdravlja kao član zajednice Primeri vrede više od pretpostavke. Kultura. Ovde se ne misli na njegove pedagoške metode i akademsku naobrazovanost.

Uloga vaspitača u higijenskom zdravstvenom radu je da razmatra čitavo to pitanje prilagoñavanja deteta zahtevima života i sudelovanje u zajednici i objašnjava mu da shvati. koja vodi ekonomski i socijalno produktivnom životu. zdravlje polazi od stanja unutrašnje ravnoteže.Seminarski rad 2. i ravnoteže sa okolinom. uz odsustvo bolesti i stanja onesposobljenosti. 12 . Zaključak Sa stanovišta savremenog koncepta zdravlja čoveka i sistema zdravstvene zaštite ljudi. Tako da zaključna razmatranja će mo svesti na definisanju zdravstvene higijene kao osnovu za voñenje jednog najprostje rečeno zdravog življenja. Pitanje ravnoteže se tumači naporima pojedinca i zajednice da uspostave interakciju sa svojom socijalnom. Drugim rečima. da mogućnost koju mu pruži škola i zajednica nisu rezultat spontanog rada generacija. kulturnom. Život u školi mora davati osećaj sigurnosti i ohrabriti zdrave navike. nedvosmislen je zaključak da je stepen demokratičnosti nekog društveno-ekonomskog i političkog sistema veći ukoliko je razvio efikasan i racionalan sistem zdravstvene zaštite. odluka. U samoj definiciji zdravlja akcentovano je stanje kohezije fizičkog. ekonomskom sredinom putem razmene. Zato je normalno da deca postanu aktivni učesnici u životu škole i zajednice i da igraju ulogu u održavanju čistoće. rada i sl. o disanju i svežem vazduhu u prostoriji koja je hermetički zatvorena. psihičkog i socijalnog blagostanja. Besmisleno je govoriti o čistoći škole ako ona to nije ili o pranju ruku ako nema vode. Nadam se da će ovaj rad doprineti bar malo većem interesovanju za iznalaženje adekvatnog rešenja i sticanja navike muanjivanja mogućnost i sticanja navike sprečavanja bilo kakve zaraze koja će i tekako ostaviti pečat na našem organizmu. nema sapuna ni peškira. komunikacije.

2004. Vranje. Uvod u andragogiju Svet knjige.. Beograd. Učiteljski fakultet.: Vaspitanje u autičkoj i feudalnoj epohi. 12. Beograd. Reforme u oblasti zdravstvene zaštite. Mićović. 1989. Bergant Milica (1973): Promene u porodici i problemi porodičnog vaspitanja.. Jagodina. 13 . Potkonjak N.: Predškolska pedagogija. Jakovljević.. Krulj S. 2004. 8.: Škola i vaspitanje. Metode procene zdravstvenog stanja. Jovanović Branko (1998): Porodično vaspitanje. Potkonjak N. Simić S. Kačapor Sait. Krnjajić S. Radenko. Jagodina. 10.. ZUNS. Kamenov E. Beograd 4.. Beograd. Kulić Radivoje: Pedagogija. Potkonjak M..Seminarski rad 3. Gradski zavod za zaštitu zdravlja. Socijalno ponašanje učenika. Beograd 7. 2.: Pedagogija. Učiteljski fakultet u Jagodini. 9. Kulić R. Krneta LJ. Cekić S. Anñelski H. 2001.: Pedagogija. Prosveta.ðokić. 1985. Beograd 1996. (1985): Savremena porodica i njena vaspitna uloga. 5.Beograd. Pedagogija. 2002. Beograd 1997. Naučna knjiga.. D.. 11. 1965. Grujić. 6. Učiteljski fakultet u Vranju. Jovanović B. Svet knjige. Institut za zaštitu zdravlja Srbije. ð. ðorñević B.. ðorñević J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije. Dimitrijević Z. 13. Beograd. V. Despotović M. Literatura 1. P. 3. Beograd.

Potkonjak N. 15. Potkonjak M. Trnavac N. Beograd.: Pedagogija. 19. 1990. drugo izdanje. Stubovi i kulture.: Opšta pedagogija. Beograd. Zvačko – Pehar L.Seminarski rad 14. 1995. 1974 16. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Naučna knjiga. 14 . Razvojni problemi i vaspitanje predškolske dece.. Potkonjak M.. Potkonjak Nikola (1996): Pedagoški leksikon. ðorñević J.. 17. Potkonjak N.: Rečnik psihologije. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. Beograd. Trebješanin Ž. Kultura. 2001 18. 1974. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.: Opšta pedagogija. Beograd..

................................................................................... 10 6.......... Zdravstveno vaspitanje u školi.......................................................... Kakva je uloga vaspitača u higijensko zdravstenom radu?................................... 12 3................................................. Cilj higijensko zdravstvenoig vaspitanja... 3 2.................................. Literatura .......................................... 1 1.................. 13 15 ........................................................................................ Uloga vaspitača u higijensko zdravstvenom radu. 7 4.................................................Seminarski rad Sadržaj Uvod..... Zadaci nastave zdravstvenog vaspitanja.... Školska okolina – ureñenje školske zgrade ....... Učitelj zdravlja kao član zajednice...... 9 5.................................................................. 11 2.......... 6 3................ Zaključak ........................ 3 1.........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->