P. 1
sociologija hendikepiranih osoba (sa socijalnom politikom)

sociologija hendikepiranih osoba (sa socijalnom politikom)

|Views: 1,191|Likes:
Published by KilePrshut
skripta iz sve tri potrebne knjige za ispit kod prof. Snezane Pejanovic na Defektoloskom fakultetu

proverena
pa izvolte :)
skripta iz sve tri potrebne knjige za ispit kod prof. Snezane Pejanovic na Defektoloskom fakultetu

proverena
pa izvolte :)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: KilePrshut on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

SOCIOLOGIJA HENDIKEPIRANIH OSOBA

Cilj nauke: da objasni celu klasu objekata koje je predmet njenog istrazivanja&utvdri zakone, Cilj naucne discipline: da opise pojave iz odredjenog dela stvarnosti.

1. PREDMET&ODNOS OPSTE&POSEBNIX SOCIOLOGIJA
NAUKA (by S. Pejanovic)-podrazumeva sistematsko&metodoloski izvedeno znanje sa ciljem utvrdjivanja istine o stvarnosti. PREDMET NAUKE su problemi koji se postavljaju pred coveka u vezi sa stvarima&procesima radi njihovog prakticnog resavanja a sa ciljem da se zadovolje odredjene potrebe. SOC.XEND.OSOBA-ili soc.invalidnix osoba po svom nastansku spada u ‘mladju’ soc. Da bi se odredio predmet njenog proucavanja kao posebne sociologije,prvo treba definisati predmet opste sociologije kao nauke. Medju teoreticarima sociolozima jos uvek se vode rasprave o sadrzaju definicije opste sociologije jer postoje izvesna. Jedna od prixvacenijix def. je def. Djurichica da je OPSTA SOCIOLOGIJA drustvena nauka koja za predmet svog proucavanja ima pojmovno odredjenje drustva,njegova nastanak,strukturu&kretanje. Shodno ovako def. predmetu opsta soc. je teorijsko-empirijskafundamentalna nauka o drustvu koja se bavi celinom drustvenix pojava,njihovom povezanoscu,uslovljenoshcu&razvojem.Soc. kao najopstija
1

nauka o drustvu&o zakonitostima njegovog razvoja nije uvek u mogucnosti da specificnim pojavama,koje postoje&javljaju se u drustvu obrati odgovarajucu paznju. Samim tim postoje slucajevi da nastale pojave u drustvu nisu dovoljno proucene,cime se sputavaju mogucnosti da se o njima pruze adekvatna objasnjenje. Ova cinjenica zapazena je jos u razdoblju Anticke filozofije,cuveni mislilac Antike Aristotel (4.vek pne) isticao je u svom delu ‘Politika’ ‘da se pojave&cinjenice u drustvu mogu u dovoljnoj meri sagledati samo onda kada ih rashchlanimo na sastavne delove. Iz prakticnih razloga,zbog promena u drustvu,nemogucnosti opste soc. da obuhvati sve pojave&svrsishodno ih prouci,zbog potrebe da se naucno sagledaju&razjasne pojedina specificna podrucja drustvenog zivota svih ljudi&pojedinacnih drust.grupa nastaju posebne sociolocije. Proucavanje&naucno objasnjenje pojedinih drustv.pojava znacajnih za drustvo u celini kao sto su politika,moral,vaspitanje,ljudski rad,lokalne zajednice,religija,drustv.grupe,kultura,doveli su do stvaranja SPECIJALIZOVANIH GRANA SOC. kao sto su: soc.porodice,soc.morala,soc.rada,soc.drustv.grupa,soc.kulture,soc.religije... Sve posebne soc. koriste metode&sredstva opste soc. prilikom svojix istrazivanja,proucavanja&naucnog objasnjavanja pojedinix pojava u drustvu koje su predmet razmatranja odredjene posebne soc. POSEBNE SOC. su nauke koje za predmet svog proucavanja imaju pojedine specificne drustvene pojave,cije veze&odnose istrazuje naucnim metodama&rezultate istrazivanja uporedjuju sa rezultatima proucavanja ostalih pojava u drustvu. Posebne soc. tragaju za sto potpunijim saznanjima&naucno dokazanim cinjenicama o pojedinim specificnim pojavama od znacaja za drustvo&nauku dovodeci ih u vezu sa opstim pojavama u drustvu. Na taj nacin obavlja se proces razvoja nauke,humanizacije z. ljudi&napretka ukupnog drustva. Napretkom nauke medju teoreticarima koji su pripadali gradjanskom smeru sociologije,pojavljuje se nastojanje da se soc. obogati empirijskim istrazivanjima pojedinih znacajnih pojava za drustvo jer se celokupno drustvo,kao skup ogromnog broja slozenih drustvenih pojava ne moze valjano prouciti&objasniti samo sa teorijskog stanovista. Soc. kao nauka mora biti sazdana od naucno utvrdjenih&naucno objasnjenih teorijskih postavki na osnovu konkretnih podataka naucnih istrazivanja o odredjenim pojavama znacajnix za drustvo. Tokom 30-ix god. 20og veka pocinju da se pojavljuju teorijsko-empirijske socioloske studije pojedinih znacajnih pojava (rasprave o kulturi,religiji,porodici...) Posebne soc. prvo nastaju u socilog.gradjanskog
2

smera,dok su sociolozi markstisticke orijentacije ideju o formiranju posebnih soc. prixvatili mnogo kasnije. RAZLIKA IZMEDJU OPSTE&POSEBNIH SOC.-posebne soc. ne proucavaju uzajamno dejstvo svih drust.pojava vec samo specificne veze drustvene pojave&svih ostalih drust.pojava. Posebne soc. se javljaju kao delovi opste soc. koja time postaje slozena nauka. Ako opstu soc. posmatramo kao teorijsku nauku,posebne soc. sa opstom soc. cine SISTEM SOCIOLOSKIX DISCIPLINA&medjusobno se odnose kao pojedinacnoposebno. Opsta teorijska soc. koristi istrazivanja iz oblasti pojedinix soc. prilikom teorijskih uopstavanja&formulisanja naucnih zakona,dok posebne soc. ,polazeci od osnoca opste soc.,proucavaju pojedine,posebne pojave koje nastaju u drustvu&kao takve postaju predmet istrazivanja. ZNACAJ POSEBNIH SOC,medju njima &SHO: za razvoj opste soc. (jer obogacuju znanja o grupi ljudi koja je mnogobrojna&znacajna sa stanovista razvoja savremenog drustva),unapredjenja kulture&humanih odnosa medju ljudima.

2. POCECI,POTREBE&MOGUCNOSTI KONSTITUISANJA SHO
Prvi nagovestaji 60ix godina 20og veka. Do tada su radovi sociologa bili usmereni samo na pitanja&probleme rehabilitacije ove populacije. Tokom I sv.rata postaje izrazenije angazovanje&usmeravanje soc.&njihova ukazivanja na potrebu proucavanja problema HO zbog strasnih posledica rata,velikog brja izginulix vojnika&civila,naroicto dece,velikog brja ranjenika,invalida,zbog potrebe lecenja,rehabilitacije&osposobljavanja za rad ovih populacija. Na probleme invalida ukazivali su tokom I sv.rata strucnjaci,belgijski drzavljani. Stvorena je ideja o kooperaciji kulturnog drustva svih saveznickih zemalja. 1916.-Francusko-belgijski odbor Maj 1916.-priprema ‘Konferencije o pitanjima invalida’ zemalja saveznica u I sv.ratu. Program rada Konferencije: 1. Problemi fizikalne reedukacije 2. Problemi prof.reedukacije 3. Zaposljavanje invalida 4. Ekonomska&soc. pitanja,kao&interesi invalida
3

Prvi koji su trazili nacine resavanja problema bili su oni soc.-11. god u Parizu.gluvih&invalida poremecene svesti 6.-1933.politikom zemlje&njenim ekonomskim mogucnostima.ukazivati na nacin resavanja njihovih potreba&problema u svakodnevnom zivotu&radu. na ideju o neophodnosti 4 . Velika ekonomska kriza (1929. Novi problemi nastaju jer za rad osposobljenu HO treba uklopiti u texnoloske procese rada&proizvodnje&na taj nacin ostvariti njenu ravnopravnost u ekonomskom&socijalnom smislu sa nehendikepiranom vecinom. maja 1917.osposoblj.propaganda o njihovoh reedukaciji. To su pomogle&hum. rata u svim zemljama ucesnicama u ratu nastupa razdoblje u kome se nauka&strucnjaci u velikoj meri ukljucuju u aktivnosti kojima se resavaju problemi&zadovoljavaju potrebe invalida. Radovi soc.invalidne organ.naveli su soc. koji su objavljeni tokom prve dve decenije po zavrsetku II sv.rada&oni soc.. Vreme izmedju 2 svetska rata obelezeno je opstim razvojem&napretkom nauke&tehnike-defektologija dozivljava svoj uspon. ZADATAK: podsticati bavljenje svim problemima invalida.prof. koji su se bavili soc. teoreticari koji su obavljali naucna istrazivanja stanja&promena u drustv. Proucavanje&unapredjenje zakonodavstva&integracije za invalide. rata. 3. Po okoncanju rata zbrinjavanje invalida&njihova integracija u drustvene tokove resavani su merama koje je preduzimala drzava u skladu sa soc.interesi slepih. Mogucnosti reedukacije.5.) donosi socijalne posledice koje su uticale da su sociolozi poceli da se bave problemima koji su se tada pojavilii.uz prisustvo delegacija svih zemalja saveznica&velikog broja naucnika&strucnjaka razlicitih specijalnosti.njihovim mestom u drustvu.odrzavati stalne veze sa invalidima&pruzati strucnu pomoc u toku&posle rata.ekonomski&soc. NAUCNO-TEORIJSKA OSNOVA KONSTITUISANJA SHO Po zavrsetku II sv.&imucni dobrotvori.osposobljavanju&skolovanju Konferencija je odrzana od 8.organizacije. KOMITET za proucavanje problema invalida rata&resavanje njihovih znacajnihij pitanja.imajuci u vidu HO u drustvo sa socioloskog stanovista.grupama.

Prisutni soc.polozaja&integracije HO u svakidaslji zivot&rad.grupa istaknutih americkih sociologa&dala je znacajan doprinos zacetku socioloskog proucavanja zivota.&to SHO. Posle zavrsetka konferencije soc.sto je aklamacijom (=jednoglasno. PREDMET&CILJEVI SHO Izucavanje SHO obuhvata sve osobe koje zbog svog hendikepa imaju manje mogucnosti da se ukljuce u zivot. pozitivno su reagovali na predlog da se ustanovi posebna soc.Vel. Izneta je ideja o potrebi konstituisanja nove soc.Brit. Pod rukovodstvom MARVINA SUSMANA bilo je izdato delo ‘Soc. pristankom svih. u Bostonu osnovan KOMITET ZA INVALIDE U OKVIRU AMERICKE SOCIOLOSKE ASOCIJACIJE.pod rukovodstvom Richarda Smita&Lorensa Habera.rad&ravnopravne odnose sa populacijom ljudi koji sebe smatraju ‘normalnim’.god. iz Kanade.interesa. To su pojedinci ili grupe ljudi koji zbog postojanja hendikepa bivaju napravilno ili negativno vrednovani od strane tzv. 4.celovitog sagledavanja potreba. HEND. Vec 60ix god 20og veka javljaju se sociolozi u Americi sa nagovestajima o potrebi konstituisanja posebne soc. SHO. discipline tjs.tako da je vec pocetkom 1968. OSOBA.&rehabilitacija’. Invalidi nisu sustinski hendikepirani samo zbog svoje invalidnosti. tjs.cije je objavljivanje izazvalo pozitivno prihvatanje medju strucnjacima&u siroj javnosti. ‘normalne’ sredine u kojoj zive&rade. bez pojedinačnog glasanja) prihvaceno. 5 .ucestvovali su soc.. Odrzan je krajem iste godine. Odrzavanje ovog simpozijuma moze se oznaciti kao temelj&pocetak razvoja SHO kao posebne nauke. Ova asocijacija je na sastansku odrzanom 1969. u San Francisku osnovala poseban odbor sa zadatkom da organizuje SIMPOZIJUM na temu ‘Soc. su pristupili pripremama za realizaciju pricvacene ideje. SOC.socijalne politike&dr.SAD-a.invalida’.posebnih potreba&mesta HO u otvorenom drustvu.-KARMEL KONFERENCIJA U SAD Ovu konferenciju je organizovala americka socioloska organizacija.&strucnjaci iz oblasti rehabilitacije HO.vec&zato sto ih oni oko njih obelezavaju kao hendikepirane.shodno misljenju vecine autora. 1965.

HO.sa usavrsavanjem posebnih soc.uslove zivota&rada HO.pa&nasoj literaturi upotrebljavaju se sledeci izrazi: SOC.sociolog je u svojoj knjizi ‘Soc. psihologija HO&rehabilitacija’ istakla je da proucavanje uslova zivota invalida&njihovog mesta koje zauzimaju u drustv.rada&medjusobnih odnosa.BASTD-fra. ONESPOSOBLJENIH.obelezja.posledice hendikepa.njihove interese. Predmet SHO ima 2 jasno izrazena segmenta: 1. Prilikom def.u sklopu stvarnih 6 .polozaj&interese HO u srustvenoj stvarnosti&drustv.SOC.SOC.kao&potrebe.radu&polozaju HO u konkretnom drustvu.ukljucujuci&aktivnost&uticaj drustva na zadovoljavanje njihovih potreba&interesa.uzroke.omalovazavajuce se odnose prema HO.-ekonomskim odnosima predstavlja predmet proucavanja kojima se bavi posebna soc.u socioloskom smislu. predmeta proucavanja SHO nastaju razlike u izlaganju pojedinix teoreticara.mesto&polozaj u drustvu&drust. Za soc.specificnost zadovoljavanja potreba.odnosima. Utvrdjivanje najprikladnijeg odredjivanja.SOC. OMETENIH OSOBA.karijera&licni zivot invalidnix lica osnovni predmet proucavanja posebne soc. Sa razvojem defektologije&srodnih nauka.invalidnix lica. U inostranoj.stvarani su&uslovi za razvoj SHO u svojstvu posebne soc. KONSTANTINA SAFILIOS ROTCHILD u svojoj knjizi ‘Soc. je HO samo ona osoba cije ostecenje izaziva kod drugih osecanje razlicitosti&koja je zato razlicito drustveno vrednovana. koja svojim predmetom proucavanja obuhvata stanje. Bez ozbira na trud HO da dokazu da svojim radom zasluzuju da budu jednakopravni sa svim clanovim drustvene zajednice. Pri definisanju predmeta SHO treba utvrditi koje osobe treba smatrazi HO. USLOVI ZIVOTA.&soc.rad.-soc. mentalno obolelih’ istakao da su rehabilitacija.odnosima 2.promene.nedostataka&teskoca u zivotu.mesto.Pripadnici ‘normalne’ okoline najcesce indiferentno ili nepovoljno. PREDMET SHO treba da obuhvati: -posebne potrebe -opste&posebne uslove zivota -probleme egzistencije -polozaj u drustvu R. INVALIDNIH LICA.najpogodnije primene postupaka koje DRUSTVO TREBA&MOZE PREDUZETI radi ublazavanja&prevazilazenja smetnji.invalida..

ODNOS SHO&SRODNIX NAUKA SHO ima veze sa prirodnim.tj. U ovu grupu spadaju psihologija. Pored defekt. U tim naucnim radovima iz oblasti defektologije pojavljuju se razl.morala.medju kojima najznacajnije mesto ima DEFEKTOLOGIJA. izraz koji bi u naucnoj&strucnoj literaturi.medicinske&2ge nauke.kao&u govornom sporazumevanju pravilno&potpuno odgovarajuce odredjivao ovu populaciju&pojedince. U tom periodu nastaju mnoga naucna dela&strucni radovi teoreticara koji se bave proucavanjem pitanja od znacaja za zivot&rad&mesto u drustvu osoba sa psihofizickim poremecajima i/ili nedostacima.politika. Na razvijanje&osamostaljivanje SHO veliki uticaj imale su&nauke&naucne discipline koje se bave proucavanjem&resavanjem problema HO. POJMOVNI APARAT 20.pedagogija. Ta POJMOVNA RAZNOLIKOST nastaje kao posledica teznje autora da se nadje odgovarajuci pojam.ekonomskih&2gih uslova od uticaja na preduzimanje ili nepreduzimanje konkretnih mera tjs.koja se kao nauka najneposrednije bavi proucavanjem&resavanjem problema HO. 6. Pojam mora biti U NAJMANJOJ MERI SEGREGACIONALAN ZA HO&KRATAK!!! Na traganje za prikladnim pojmom koji bi zadovoljio sve ose uslove uticali su rezultati razvoja nauke&naucno-istrazivackog rada u oblasti 7 .osobe.soc. Medju drustvenim naukama najprisutnija je soc.narocito period posle zavrsetka II sv. Opsti razvoj nauke u to vreme doprineo je&razvoju defektologije&njen uspon&potvrdjivanje u svojstvu autenticne nauke. drustvenih aktivnosti. 5.socioloskim&nesocioloskim naukama jer je predmet njenog istrazivanja kompleksan&predstavlja granicno podrucje istrazivanja.oznacava se kao razdoblje napretka&razvoja nauke u svetu i nasoj zemlji.sto je bilo od velikog znacaja za populaciju ljudi za psiho-fizickim poremecajima i/ili nedostacima.religije.marginalnix drustvenix grupa.rata.pojmovi kojim se oznacavaju hend.vek. Ponekad to izaziva razne nesporazume u naucnim raspravama.

kvar.ometene osobe. Potreba nje pojam kojim ce se najprikladnije.rezultati unapredjenja socioekonomskih&sockulturnih odnosa u drustvu. U prenosnom smislu ta rec znaci da je neko ostecen.lica sa psihofizickim defektivitetom. DEFEKTAN znaci: koji je ostecen.krnj. DEFEKT (‘defectus’) je rec latinskog porekla koja znaci: nedostatak.lisavanje vrednosti.osobe sa teskocama u socijalnoj integraciji.u granicama mogucnosti svakog pojedinca.osobe sa ostecenjem.greska.opste prixvaceni stavovi o ljudskom dostojanstvu svih ljudi.o licnim.politickom&socijalnim pravima ljudi.humanizacija odnosa medju ljudima.osoba sa teskocama u razvoju.okolnost koja sprecava neku aktivnost.rada&integracije u tokove drustvenih aktivnosti. Jedan od najstarijix pojmova koji se u def.o slobodi coveka.invalidne osobe. Po misljenju strucnjaka ‘defektan’ ili ‘def.pogreska.ovaj termin se u strucnoj literaturi izbegava.defektolocije.koji ima nekakvu manu.osobe sa smanjenim sposobnostima.hendikepirane osobe. Najcesce upotrebljavani pojmovi u naucnim&strucnim radovima iz oblasti defekt.koji se najcesce upotrebljava na xipodromima dajuci prednosti slabijim trkackim konjima u nameri da se njixove sanse da pobede u toj trci izjednace sa favoritima).osobe ometene u razvoju. Upravo zbog navedenix sintagmi&konotacija.razvojno ometen.davanje prednosti (’fora’) slabijem takmicaru (rec hendikep objasnjena je izrazom ‘hand in cap’ sto znaci ‘ruka u sheshiru’.manjak.osoba’ ima nedostataka jer se u zargonu cesto upotrebljava u smislu potcenjivanja. upotrebaljva kada se zeli oznaciti ovakva osoba je DEFEKTNA OSOBA.nepotpun.smetanj.mana.kao&potpuno iskljucenje prava na segregaciju coveka. reci znaci:otezavanje. izrazava se teznja za humanizacijom odnosa prema onim ljudskim bicima koja se zbog urodjenix ili tokom zivota zadobijenih psihofizickix poremecaja i/ili nedostataka nalaze u situaciji da uz pomoc strucnjaka&drustvene zajednice ostvare.invalidi&dr.nepredvidjena nezgoda.pokvaren.jasno&sveobuhvano odrediti pojedinci&citava populacija HO. Preteznom vecinom pojmova koji se koriste u svakodnevnom z. 8 . Treba voditi racuna&kakve asocijacije pojedini pojmovi mogu izazvati u sirim krugovim ljudi koji po profesiji nisu defektolozi ili strucnjaci koji se bave resavanjem ovih problema. su: defektne osobe.cak&radi vredjanja.koji nema sve delove&oblike.humane uslove zivota. HENDIKEP (‘handicap’ je engl. Postoje teskoce pri upotrebi&tumacenju nekih pojmova koje polaze iz sustine znacenja izraza.

Mejovshek u svom radu ‘Osnovne teorije defektologije’ pod pojmom HO podrazumevaju ona lica koja zbog nekih ostecenja.delovanja&znacaja drustvenih&kulturnih cinilaca imajuci u vidu datog pojedinca. pojedinix strucnih termina koje su navedeni&objasnjeni u Svetskom programu za invalide Ujedinjenix naroda prilikom proglasenja desetleca izmedju 1983.Autori Kovacevic.uzroke nastanka. Hendikep se javlja kada invalid nailazi na kulturne.drustvene.teskoca u razvoju imaju teskoce u soc. INVALIDITET-bilo kakvo ogranicavanje ili nedostatak (koji nastaje ostecenjem) sposobnosti izvodjenja aktivnoti na nacin ili unutar raspona koji se smatra normalnim za ljudsko bice. Svetskom kongresu o rehabilit. (dekada invalida u svetu). Isti autori iznose svoj stav protiv upotrebe ovog izraza. -HENDIKEP=postojanje stvarnih prepreka na koje invalidna osoba nailazi u teznji da postigne ili odrzi njoj neophodne uslove za normalan zivot&rad.naucnika&invalida usvojen zakljucak da su za invalide ovi izrazi najprihvatljiviji u poredjenju sa ostalim terminima.zavisno od starosti. 9 . Termine hendikep&HO prihvataju lica sa psihofizickim poremecajima i/ili nedostacima.invalidno lice.jer smatraju da izraz HO ne odgovara ljudskim bicima sa psihofiz.bez obzira na izvore. poremecajima i/ili nedostacima. invalida u Tel Avivu 1976.fizicke ili 2ge barijere koje mu sprecavaju normalni pristup u razl. Hendikep je fja odnosa izmedju invalida&njegove okoline. Tako je na 13.hendikep&HO ->invalidnost&hendikep nisu sinonimi.odnosno invalidne osobe.&1992.integraciji.god.ugledna naucnica iz oblasti defektologije.Stanchic.fizioloske ili anatomske strukture ili fje.ukazuju da postoji razlika u znacenju termina invalidnost. istice ovu cinjenicu: -INVALIDNOST=ogranicenje fja koje su izazvane ostecenjem sposobnosti odredjenog organa ili dela&sprecavaju coveciji organizam da normalno funkcionise.od strane strucnjaka. godine. BEATRISA RAJT. Utvrdjeni su i objasnjeni sledeci pojmovi: OSTECENJE-bilo kakav gubitak ili abnormalnost psiholoske.postojanja&delovanja smetnji.jer nestaje razlika izmedju ostecenja&hendikepa tako da ovaj termin nije popruno upotrebljiv.sisteme drustva koji su 2gim gradjanima dostupni. HENDIKEP-bilo kakav nedostatak za datog pojedinca koji nastaje kao posledica ostecenje ili invaliditeta. Mnogi autori.koji ogranicava ili sprecava ispunjavanje uloge koja je normalna.defektolozi.1960.pola. Od znacaja za upotrebu pojedinix termina su&def.

7.prirodno odabiranje u kom jaci.lica smatrajuci da su ti termini prikladniji. U soc. Zastupnici Spenserove teorije (Lapuzh. Za hendikep je istaknuto da je to ‘gubitak ili ogranicenje prilika za saradjivanje u zivotu zajednice na istoj ravni kao i svi ostali’. SD istice borbu za opstanak.aprila 1948.Gumplovich) tvrdili su da je borba za opstanak ona u kojoj u kojoj vise rase potcinjavaju nize. teoriji&praxi vecina teoreticara upotrebljava termin HO ili h.jer su H tretirani kao manje sposobni&kao gubitnici u borbi za opstanak. Njihovo ucenje preuzeli su tvorci fashistichke rasne teorije oslanjajuci se direktno na socdarvinisticko ucenje. SOCIJALDARVINIZAM Usled Velike ekonomske krize (’29. SD je shvatanje u politickoj teoriji&sociologiji koje pripada biologistickim teorijama. SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (WHO) je nastala 7.) opada zainteresovanost sociologa za zivot&polozaj HO u drustvu sto je dovelo do porasta broja sociologa koji su zastupali socijal-darvinisticku teoriju&njeno ucenje.godine. U takvom teorijskom ucenju za HO nije bilo ni mesta ni vremena. SD je zloupotrebio Darvinova naucna otkrica koristeci ih u politicke svrhe kako&kad je odgovaralo nacistichkoj rasnoj ideologiji.-’33.oformljena od strane UNaroda sa sedistem u Zenevi. Medjutim.hendikep moze biti prouzrokovan delovanjem razlicitih cinilaca koji poticu kako od strane HO. na masu&elitu.Po misljenju ove autorke invalidnst se pretezno utvrdjuje dijagnozom lakara ili tima lekara&2gih strucnjaka o psihickim i/ili fizickim ostecenjima.koje na osnovu pojedinix stavki iz Darvinove teorije nastoje da objasne razvitak ljudskog drustva.tako&od strane okolike&clanova drustva. 8. NAUCNI METOD 10 .zdraviji&sposobniji pobedjuje.smetnjama ili nedostacima koje ogranicavaju normalno delovanje pojedinix organa ili celokupnog organizma invalida.invaliditetu ili hendikepu. U svom programu akcija pravi razliku koja postoji u znacenjima termina kada je rec o ostecenju.humaniji i manje segregativni. U nasoj def. je ovakva teorija postojala i pre Darvinove teorije=Herbet Spenserova Organska teorija u kojoj Spenser kategorijom borbe za opstanak objasnjava podelu drustva na vladajue&potcinjene.tjs.

nauka nema potpuno specifican.sa jedne strane&naucnim dostignucima 2gih nauka (defektologija.zaseba naucni metod.delovanja&zakljucivanja tjs. Akademik prof. Naucnici u svojim istrazivanjima koriste odredjene postupke&nacine rada. Metod oduhvata nacine istrazivanja&primenjene postupke tokom naucnog istrazivanja= prakticni postupci logicnog razmisljanja. istinu o predmetu koji proucavaju&njegovoj sustini.sa 2ge strane.pedagogija.najzad .tjs. Sve drustv. U tom smislu metod pretxodi nauci.SREDSTVA pomocu kojih se predmet moze saznati..odnosno naucno ispituje.tjs.kao i materijalna sredstva. Da bi se pravilno utvrdile potrebe.Svaka nauka&naucna disciplina nastaju kao izraz potreba ljudi da otkriju tacna obelezja tjs. Specificnost SHO ispoljava se u njenoj povezanosti sa vecim brjem posebnih nauka. konkretizovani specificni postupci.tjs. Pojedine nauke se izrazito medjusobno razlikuju po predmetima proucavanja&metodama kojima se sluze prilikom naucnog istrazivanja.zatim sledi .psihologija).ali se svaka nauka koristi OPSTIM METODAMA istrazivanja. HO prilikom naucnih istrazivanja koristi razne metode.sto znaci da nijedna drustv.nauke&naucne discipline koriste se opstim metodama koje naucnici PRILAGODJAVAJU zaxtevima konkretnog predmeta naucnog istrazivanja u nameri da dobiju sto potpunija&tacnija saznanja.dr RADOMIR LUKIC smatra da je metod postupak (radnja) kojim se na osnovu prethodnog znanja o predmetu nauke dolazi do potpunijeg.kao i pojedinix njihovih metoda istrazivanja prilikom preduzimanja sopstvenih ispitivanja pojedinih pojava.daljeg znanja.POSTUPAK kako se dolazi do znanja. njen je sastavni deo.ZNANJE o samom predmetu.saznavanja&prihvatanja istine o predmetu koji se istrazuje.pomocu kojih otkrivamo one osobine cije nam saznanje predstavlja cilj naucnog istrazivanja. Proucavanja SHO moraju biti uskladjena sa cinjenicama koje proizilaze iz utvrdjenix cinjenica sociologije&posebnih soc.odnostno MULTIDISCIPLINARNI METOD. radnje koju treba izvrsiti da bi se doslo do saznanja predmeta.kako bi se sto pravilnije istrazile&odredile veze izmedju pojedinaca&grupacija HO&konkretnog drustva. postupci&nacini otkrivanja. 11 . U najsirem smislu metod obuxvata 3 elementa: .interesi&polozaj HO u drustvu&obelezja odnosa drustva prema toj populaciji.koje omogucuje da se postupak bolje prilagodi predmetu&ovaj tako potpuno sazna i.ali isto tako on se upotrebljava u njoj.SHO mora imati siroke mogucnosti koriscenja odredjenih znanja posebnih nauka&naucnih disciplina.

9.nejasnoce&skucenosti pojmova&termina u toj oblasti. Istrazivac mora raspolagati pretxodnim znanjima o predmetu koji treba prouciti.tjs.plansko. Svako naucno istrazivanje ima vise medjusobno logicno povezanih faza: -FORMULISANJE PROBLEMA -CILJ ISTRAZIVANJA -DEFINISANJE OSNOVNIH VARIJABLI -POSTAVLJANJE HIPOTEZE -IZBOR UZORKA.cije veze treba traziti imajuci u vidu da su.ili da mogu biti u vezi sa 2gim pojavama koje su uocene u drustvu. U svim drustv.naukama koje nisu dovoljno orazvijene. Ona tacno odredjuje pojmove. Predmet istrazivanja odredjuje se na osnovu opste metodoloske orijentacije. U istrazivanjima u SHO istrazivac polazi od teorijskih saznanja koje se odnose na pojavu ili problem koji se istrazuje u vezi sa HO. PREDMETA utvrdjuje pokazatelje koji predstavljaju spoljasnje manifestacije apstraktnog koncepta&koji se mogu iskustveno ispitati&proveriti. Utvrdjuje se teorijski&radno. zbog neodredjenosti.METODA&TEHNIKA ISTRAZIVANJA -FAZA IZVODJENJA ISTRAZIVANJA -FAZA OBRADE&ANALIZE -TUMACENJE DOBIJENIH REZULTATA -KRAJNJI REZULTAT (PISANI NAUCNI RAD.prema odredjenim metodoloskim pravilim. RADNA DEF.kao sto je SHO.cija je svrha da se pruzi precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. POSTUPAK&METODI NAUCNOG SAZNANJA NAUCNO ISTRAZIVANJE je sistematsko.sto utice na tacnost&potpunost saznanja o pojavi koja se 12 .CLANAK I SL) Formulisanje problema ili predmeta naucnog istrazivanja sastoji se u odredjivanju predmeta proucavanja konkretnix pojava.postoje&razne teskoce koje nastaju zbog skromne terminologije. TEORIJSKA DEFINICIJA PREDMETA je logicki postupak kojim se pomocu apstraktnih pojmova odredjuje sustina pojave koju zelimo da istrazimo.objektivno&cilju usmereno teorijsko ili empirijsko ispitivanje nekog problema.

Sve ove cinioce istrazivac treba da ima u vidu.uskladjena sa raspolozivim tehnickim&2gim sredstvima koja ce se upotrebiti tokom naucnog istrazivanja.mada je ovakva resenja tesko postici. Hipoteze podlezu teorijskoj&empirijskoj proveri.soc-kulturoloski odnosi.fji.a njena empirijska provera vrsi se uporedjivanjem sa vec proverenim cinjenicama. Uz pomoc formulisane hipoteze istrazivac uspostavlja vezu izmedju predmeta istrazivanja (koji je odredjen na osnovu prethodnih znanja) kao&cinjenica za koje smatra da mogu biti njegovi uzroci. Pozeljno je da odredjeno istrazivanje moze posluziti kao polaziste za prakticnu akciju drustva u resavanju problema u kosrist HO.ukoliko se radnom def.odnosi okoline prema HO (u porodici.strukturi. tacno odrede pojmovi&pruzi mogucnost svakom da ix proveri. Teorijski hipoteza oznacava stavove koji u nauci nisu provereni.proucava&njenim obelezjima. POLAZNE PRETPOSTAVKE se postavljaju kad se teorijski&prakticno odredjuje predmet istrazivanja=HIPOTEZE=misaone pretpostavke o predmetima koji se istrazuju.o njihovim svojstvima. Tako formulisana hipoteza treba da bude putokaz istrazivacu da svoje aktivnosti usmeri u odredjenom pravcu istrazivanja u kom postoje mogucnosti uspostavljanja odnosa izmedju poznatih&nepoznatih cinilaca. ISTRAZIVAC u oblasti SHO treba da tezi da predmet istrazivanja tacno odredi na nacin kojim se doprinosti resavanju postojecih problema zivota&rada HO&njihovog uklapanja u konkretno drustvo.cak&prevazici. 10.o odnosim sa 2gim predmetima itd.stanju. Hipoteza treba da bude pojmovno jasno odredjena.da ih identifikuje&uvazava prilikom postavljanja predmeta istrazivanja. Logicki oblik hipoteze je STAV-iskaz odredjenog predmetnom znacenja&pretpostavljanje saznajne vrednosti koju tek treba proveriti.specificnost pojedinog hendikepa ili HO. SPECIFICNOST PRIKUPLJANJA PODATAKA 13 .karakteristike kategorija HO. TESKOCE koje tom prilikom treba savladti zavise od mnogobrojnih cinilaca: socio-ekonomski odnosi. Postavljanjem radne def..na radnom mestu.u drustvu). ovaj problem se moze uprostiti.. Postupak provere hipoteze je neophodan jer postavljana hipoteza ne mora biti tacna.

U zavisnosti od predmeta istrazivanja prikupljaju se podaci koji se odnose na habilitaciju&rehabilitaciju HO&na zadovoljavanje posebnih potreba koje ova populacija ima s obzirom na obelezja konkretnog hendikepa&zbivanja u drustvu&drustv. Ova faza predstavlja neposredno pronalazenje&sredjivanje podataka koji se odnose na pojave&veze.vec neku 2gu pojavu.dobro proucenom planu&programu rada.kao&o eventualnim zakonitostima tih pojava&njihovih odnosa u drustvu. Ma koliko zeli da je 14 . Istrazivac je ljudsko bice koje poseduje kako opsta drustvena obelezja. Posredno se vrsi kada istrazivac ne posmatra ili ne moze posmatrati pojavu koja je predmet istrazivanja. Ukljucivanje&izbor potrebnih podataka uz pomoc sredstava koja se u metodologiji primenjuju je postupak koji je nazvan METOD PRIKUPLJANJA PODATAKA ili TEHNIKA PRIKUPLJANJA PODATAKA.promena&pojava nastalih u samim HO ili njihovoj okolini. Svaki clan istrazivackog tima treba da obavlja svoj deo posla za koji je strucno osposobljen. Prikupljanje podataka treba da se zasniva na empirijskom istrazivanju.odnosima.= sastavni deo naucnog metoda koji sluzi proveravanju hipoteze.na obelezja osposobljavanja za radne aktivnosti.ciji je odnos sa pojavom koja je predmet istrazivanja istrazivacu poznat&utvrdjen. Prikupljanje podataka ostvaruje se POSMATRANJEM koje moze biti NEPOSREDNO&POSREDNO. Ovaj zaxtev proizilazi iz slozenosti stanja. Samo takav plan moze biti dobra&ispravna podloga na kojoj se ostvaruju aktivnosti kojim se obezbedjuje jedinstvenost prikupljanja podataka&njihove obrade radi donosenja pravilnih zakljucaka o pojavama koje se istrazuju.kao&na ucesca HO u procesima rada&vrednovanje njihovog rada u procesu proizvodnje.tako&specificna obelezja licnosti. Prikupljanje podataka o istrazivackom radu obuhvata izbor valjanih izvora podataka koje treba pronaci.na obelezja ljudskih odnosa u radnoj sredini.upravo radi uporedjivanja sa potrebama osobama bez hendikepa. Timski rad se mora razvijati po unapred odredjenom.utvrdjenom. Posebnu paznju treba obratiti na: uslove&odnose zivota u porodici.klasifikovati&pripremiti radi dalje obrade. TIMSKI RAD strucnjaka raznih uzih specijalnosti je vazna karakteristika svremenog modela prikupljanja podataka.odnosno proizilaze iz njih&na osnovu kojih se donose zakljuchci o stanju&obelezjima njihove sustine&njihovih bitnih cinilaca. Neposredno posmatranje podrazumeva nacin proucavanja istrazivaca koji neposredno posmatra pojavu koju proucava.u ustanovama za smestaj HO.

Posledice tih procesa mogu uticati na promenu emocija&ponasanja posmatraca&posmatranih.prouzrokujuci smanjivanje ili promenu objektivnosti posmatraca.ali en ucestvujuci pri tome licno ni u kakvom aktivnosti bilo kog clana posmatrane grupe.posmatrac je obavezan da u potpunosti&bez promena izvrsava utvrdjeni plan posmatranja.istrazivac ne posmatra odredjenu pojavu koja je predmet porucavanja posredno.ponasanje&akrivnosti istrazivaca&HO.sa nepovoljnim uticajem na pouzdanost rezultata istrazivanja.na njihova uzajamna delovanja.kao&za naucno obrazlozenje dobijenih rezultata.utvrdjuju. U svakodnevnom zivotu dogadjaju se razni procesi koji uticu na osecanja. KONTROLISANO POSMATRANJE.analiziraju&posle razlaganja&sinteze sluze za donosenje zakljucaka o predmetu istrazivanja.istrazivac aktivno ucestvuje u aktivnostim clanova grupe.istrazivac svojim culima i/ili instrumentima neposredno posmatra planom odredjenu pojavu koja je predmet istrazivanja. POSMATRANJE BEZ UCESCE POSMATRACA-ucestvovanje istrazivaca svedeno iskljucivo na posmatranje ponasanja&reagovanja posmatranih osoba. posmatrac odredjene pojave sam odlucuje da li ce u konkretnoj situaciji izvesti odredjeno posmatranje.pri cemu moze da prixvati&neku od uloga koja je tipicna za posmatranu sredinu.kada.pravican.pojave koja je uneta u plan posmatranja kao zadatak koji ce se izvrsiti.on nije uvek u stanju da tu svoju nameru&ostvari. Prikupljanje podataka istrazivanjem sastoji se u zapazanju&opisivanju odredjene drustv. Naucno posmatranje organizuje se po unapred pripremljenom planu&usresredjeno je na tacno odredjene pojave&objekte koji se precizno.sve u nameri da na taj nacin pribavi podatke koji mogu biti korisni za dobijanje rezultata konkretnog predmeta istrazivanja.slusajuci neposredno njihove razgovore.nepristrasan. Svi podaci koji su znacajni za istrazivanje beleze se na utvrdjen nacin. POSMATRANJE SA UCESTVOVANJEM. DIREKTNO POSMATRANJE.klasifikuju&naucno obrazlazu.kako i na koji nacin ce ga obaviti. INDIREKTNO POSMATRANJE.sistematski posmatraju.nego neku 2gu pojavu ciji je osnos poznat&moze se upotrebiti sa pojavom koja se istrazuje.objektivan prema grupi koju proucava. VRSTE POSMATRANJA: SLOBODNO POSMATRANJE-kada istrazivac tjs. Posmatranje kao metod predstavlja neposredno culno zapazanje pojave koja je predmet proucavanja. 15 .

ili pak pojedine drustv. U slucajevima prikupljanja podataka posmatranjem u SHO postoji pravilo da posmatrac mora nepristrasno ucestvovati u postupcima posmatranja pojave. Ispitivanja postavljanjem pitanja&odg.naslozeniji&specifican oblik naucnog posmatranja. VRSTE&OBELEZJA ISPITIVANJA Metod ispitivanja. Postoji&misljenje&u slucaju kada bi se drustv.ispitivac postavlja pitanja koja se odnose na pojavu koja je predmet istrazivanja.grupe znacajne za predvidjeno istrazivanje.desava se da samo prisustvo posmatraca u eksperimentu samo po sebi izaziva odredjene teskoce. :) 11.nacin ona ne bi bila ista u poredjenju sa pojavom koja spontano nastaje u svakodnevnom zivotu.pojava ili kada predmet istrazivanja predstavljaju raznolike pojave u odredjenoj drustv. Izuzetak. MASOVNO POSMATRANJE. Medjutim.pojaveposmatraju se pojedinacni primeri odredjene pojave u drustvu ili drustvima.moze uticati da se njihovo ponasanje promeni).kada su u pitanju serije drustv.onakve kakva je ona zaista u stvarnosti.kada istrazivac aktivno ucestvuje u eksperimentu (mada. ako je ispitanik osoba sa poremecajem sluxa&govora) PREMA NACINU ODGOVARNJA NA PITANJA: SLOBODNO ISPITIVANJE&ISPITIVANJE SA ODREDJENIM ODGOVOROM. Ponasanje ljudi je drugacije u slucajevima kada se sa njima eksperimentise.kako bi dobio sto realnije podatke o posmatranoj pojavi.a ispitanik odgovara na njih. ispitanika u pisanom obliku koriste se kada ispitivac nije u stanju da neposrednim razgovorom uspostavi vezu sa ispitanikom (nrp. Ispitivanja se mogu obavljati tokom usmenog razgovora ili se vrse u pisanom obliku. EKSPERIMENT. Sastoji se iz aktivnosti preduzetih prilikom posmatranja odredjene pojave koja je izazvana na vestacki nacin.&onda kada prihvate stranu osobu HO se cesto ustrucavaju da se ponasanju uobicajeno. 16 .cinjenica da neki stranac posmatra clanove grupe HO u kojoj je nastala neka pojava.POJEDINACNO POSMATRANJE obima ili ucestalosti drustv. Zbog toga posmatrac nekad mora da se krije. Vecina naucnika&teoreticara smatra da u drustvu nije moguce vestacko stvaranja pojave samo radi toga da bi se ista proucavala.narocito kada se grupi HO prethodno na prikladan nacin objasni svrxa eksperimenta.kategoriji stanovnika.mada je to skrivanje tesko izvesti.pojava izazvala na vest. Blagonaklono prixvatanje posmatraca nastaje u vecini slucajeva.

*EKSTENZIVAN INTERVJU: to je intervju sa stereotipnim pitanjimaispitivac postavlja ispitaniku seriju inapred pripremljenih konkretnih pitanja koja su tipicna za ispitivanu pojvau.socio-kulturnim vrednostima sredine u kojoj ispitanik zivi. –strana=posto su odgovori suzeni unapred na kratke odgovore rezultati ispitivanja su skuceniji tjs.srednje.dobro.mogucnost da se preciznije sagledaju problemi&stavovi. Koristi se za ispitivane HO kojima su mentalne&govorne sposobnosti ocuvane ili kod HO sa poremecajima sluha&govora ako se dobro sluze gestovnom komunikacijom.koristim. *INTENZIVNI INTERVJU:ispitivac samoinicijativno&potpuno slobodno. UPITNIK//ANKETA je pisani oblik ispitivanja koji se sastoji iz odredjenog broja unapred pripremljenih pitanja. siromansniji. Koristi se za sastavljanje statistickih pregleda na osnovu odgovora. Odgovori koji se ocekuju imaju razlicita obelezja jer mogu biti stereotipni (da.ne koristim i sl.*Slobodno ispitivanje: ispitivac postavlja pitanja zavisno od situacije koja postoji ili nastaje tokom razgovora. Koristi se da se dublje pronikne u sustinu problema..uporedjuju&statisticki obradjuju. Podaci koji se dobijaju ovom vrstom intervjua su veoma vazni za istrazivanja u oblasti SHO jer pruzaju mogucnosti da se sagledaju pojedinacni problemi&stavovi ispitanika.razlikuju se EKSTENZIVAN&INTENZIVAN INTERVJU.u skladu sa obrazovnim. -strana=teskoce da se dobijeni odgovori klasifikuju.odnosno intelektualnim nivoom ispitanika.metodicno dobro rasporedjena. Ispitanici mogu biti odabrani po metodu uzoraka kada je u pitanju veca grupa. INTERVJU je usmereno ili proizvoljno ispitivanje 1 osobe ili > osoba.ne znam isl. Obratiti paznju na vrstu.odlicno. Pitanja moraju biti precizna&mogucnostima sto kraca.vrlo dobro. Ako su odgovori slobodni.bez unapred pripremljenih ili postavljenih pitanja.stepen&kategoriju hendikepa.obradu..) +strana=odgovori podesni za statist. unapred pripremljeni intervju u pisanom obliku.) ili slobodni 17 .ne. *Ispitivanje sa odredjenim odgovorom: ispitanik odgovara na pitanja birajuci 1 od ranije pripremljenih odgovora (da ili ne/malo.vodi razgovori&usmerava ga na pojavu koju zeli da ispita.) ili slobodni.mnogo/slabo. Odgovori mogu biti stereotipni (da.a samim tim&nepredvidivi.ne. Ako je manja grupa mogu se intervjuisati svi pripadnici.teznje&namere koje su zajednicke za citavu grupu HO koja je intervjuisana. +strana=dobijeni odgovori potpuniji&verodostojnije prikazuju cinjenice.

MATEMATICKO-STATISTICKI METOD ZNACAJ: mogucnost preciznog posmatranja pojave&tacnog utvrdjivanja kolicina raznih obelezja pojedine pojave&istih pojava u celini. U SHO test se koristi prilikom istrazivanja sklonosti ispitanika za odredj. Ovaj posmednji nacin dostave je najpodesniji jer se pri tom ispitivac moze blize upoznati sa ispitanikom&time stvoriti pogodnije uslove za obavljanje ankete&dobijanje odgovora.shvatanju.znanju.grafikona. Prilikom urucivanja upitnika treba naglasiti da je anketa anonimna. TEST: sastoji se iz sistematsko rasporedjenih pitanja ili tvrdnji na koje ispitanik treba da odgovori najcesce u pisanom obliku.tvrdjenja ili pretpostavki. Pomoc se moze pruziti&citanjem pitanja (ako je osoba slepa) ili zapisivanjem odgovora (ako HO tesko pise ili nije u mogucnosti).sto je vazno za utvrdjivanje stanja&zakonitosti pojave. 18 .nuditi neposrednu pomoc prilikom popunjavanja.(ispitanik odgovara na pitanje shodno svojoj volji. kolicinsko utvrdjivanje&razmatranje rezultata utvrdjivane pojave koju istrazujemo. U neposrednom kontaktu sa ispitanikom istrazivac moze pruziti dodatna objasnjenja u vezi postavljenih pitanja. Pod ‘merenje’ se podrazumeva kvantitativno tjs. Obicno se pre sprovodjenja ankete obavlja PROBNO ISPITIVANJE=PILOT ANKETA koja sluzi radi provere da li su sve pripreme za sprovodjenje ankete ispravno obavljene.. 12.Prilikom primene testa u SHO treba voditi racuna da dodijeni rezultati nisu uvek tacni jer prilikom ispitivanja ispitanici odgovaraju subjektivno..neposrednom dostavom ispitaniku.radne aktivnosti. Primenom METODA MERENJA dobijaju se precizni podaci &tacna saznanja o pojavama..raspolozenju).slanjem na adresu.najcesce nesvesno.Test kao nacin merenja&utvrdjivanja sklonosti pojedinca obavlja se radi dobijanja.ocenjivanja i uporedjivanja obelezja vrednosti ispitanika na osnovu njegovih ispoljenih misljenja. Moze biti sastavljen&od niza crteza.fotografija. POZIV na ucestvovanje u anketi (SLANJE UPITNIKA) moze se izvrsiti na vise nacina: upitnik se moze dostaviti posredstvom drustvenih organizacija HO (Savez gluvih&nagluvih)..pri cemu se rezultati analiziranih podataka jednog uporedjuju sa rezultatima testa 2gog ispitanika.

utvrdjivanje koliko puta se 1ica merenja nalazi u pojavi koja se istrazuje. Zatim brojanjem utvrdjenih 1ica pristupa mat-stat obradi (npr.odnosno obimu.uz pomoc racuna verovatnoce.pojave u manjoj ili > meri.zakonit nacin tjs. Vrste merila: neposredno&posredno (izvedeno). utvrdjivanjem broja lica ostecenog vida u odredj. To su statisticki zakoni.nastaju utvrdjivanjem zakonitosti odredjenih drustvenih pojava iste vrste. pogonu meri se velicina ove populacije koja ucestvuje u ukupnom broju zaposlenih u procesima rada jedne zastitne radionice). MERILOM se utvrdjuje kolicina prilikom istrazivanja odredj.koeficijenti varijacija.korelacija. STATISTICKE METODE se u SHO prilikom prikupljanja&proucavanja podataka s obzirom na slozenost&brojnost pojava koje se istrazuju. 19 . Od prosecne vrednosti moze odstupati svaka pojedina vrednost konkretne drustv.brojchanih vrednosti na jednu brojku (koja predstavlja prosecnu vrednost). POSREDNO (IZVEDENO) MERILO-razlikuje se od neposrednog po kvalitetu.odnosima. te pojave imaju ista obelezja.istovetno sa pojavom koju merimo (npr. merenje velicine razreda brojem ucenika koji poxadjaju taj razred) MERENJE U SIREM SMISLU. Iz ovih zakonitosti nastaju zakoni na osnovu kojih se mogu.s tim sto je je poznat stalan odnos izmedju metila&pojave koja se meri (povodom sticanja > stepena obrazovanja HO meri se i utvrdjuje drustvena pokretljivost te osobe) Sam postupak merenja moze se ostvariti&posmatrati u uzem&sirem smislu. NEPOSREDNO MERILO-ono koje je iste vrste. MERENJE U UZEM SMISLU.standardne devijacije i uzroci.dobija se merenjem > broja pojava&svodjenjem odgovarajucih pokazatelja razl.pri cemu se najveci.prezezni broj posmatranih desava na odredjen.pojava. SREDNJA VREDNOST.tako da se ne moze utvrditi tacan kolicinski odnos izmedju pojava sa razlicitim kolicinama odnosnog svojstva.u slucajevima kada ne postoje =e 1ice merenja. Njom utvrdjuje struktura drustv.Pojave koje proucava SHO su vrlo slozene&cesto su zavisne > od kvaliteta nego od kvantiteta.vrsiti predvidjanja nastanka&promena buducih stanja u drustvu&drustv. STATISCITKI ZAKONI.srednje vrednosti. Postoji odredjena pravilnost zbivanja i/ili odnosa.pojave. Taj odnos se utvrdjuje samo priblizno&pojave se rasporedjuju po redu koji odgovara kolicini svojstava koja imaju: od onih koji ih imaju u najmanjoj do onih koji ih imaju u najvecoj meri.

kada su fizicka snaga.kao&duhovne sposobnosti pojedinaca bili visoko cenjeni u drustvu.KORELACIJA=kovarijacija. Zakljuci do kojih se dolazi se zatim primenjuju na ostale podatke. Primena ovakvog postupka na HO proizilazi&iz postavki anticke filofozije o jedinstvu duha&tela (‘U zdravom telu-zdrav duh’). Zakljuchci koji se dobijaju samo su delimicno tacni&zbog toga cesto neprihvatljivi. 20 .snage&duhovne sposobnosti bili odlucujuci prilikom donosenja odluke da lice hoce ili nece HO biti iskljucena iz drustvene zajednice. lepote tela. ANALIZA SADRZAJA.tjs.kao&iz vrlo postojanog ubedjenja da nedostaci izrazeni na jenom od segmenata ljudskog totaliteta (psihofizicko jedinstvo) izazivaju nedostatke&poremecaje u 2gim elementima ljudskog bica. Pod dokumentom se podrazumeva svako obavestenje koje je na neki nacin registrovano a odnosi se na predmet istrazivanja.odnosno privlacnost&lepota ljudskog tela.psihologa i drugih strucnjaka. 13. ODNOST DRUSTVA PREMA OSOBAMA SA INVALIDNOSCU U ANTICI Po Lavu Vugotskom MISTICHNO RAZDOBLJE obuhvata radzoblje stare kulture&anticke civilizacije. Dokumenta mogu biti faktografska (zabelezene samo cinjenice bez komentara) ili sadrze razna saopstenja&obavestenja.a ne samo njihova struktura.promena&odnosa posmatrane pojave. UZORAK. Prilikom primene mat-stat metoda treba imati u vidu da se moze dobiti samo slika pojedinih obelezja stanja. Tako su zahtevi fiz.lekara. Kao dokumenti za analizu sadrzaja podataka u SHO mogu sluziti razni nalazi defektologa.metod prikupljanja podataka na osnovu analize dokumenata&registrovanih podataka o pojavama koje su predmet istrazivanja. Ona lica koja se nisu uklapala u pojeidne standarde nisu bili dobro vidjeni u drustvu.skladan fizicki razvoj&izgled tela. Ovaj metod predstavlja izvesnu sredinu izmedju proucavaja pojedinacnih slucajeva&statistickih metoda kojim se obuhvataju sve cinjenice koje su dostupne. Njim se utvrdjuju odnosi medju pojavama. KOEFICIJENT VARIJACIJE.skraceni postupak prikupljanja podataka. Ne posmatraju se svi podaci iste vrste vec samo odredjen broj manjih podataka.kolicnik standardne devijacije&aritmeticke sredine&moze se prikazati u vidu obrasca. neupotrebljivi u svojstvu naucnog dokaza.metod cesto koriscen u naucnim istrazivanjima.

Ponekad su takve bebe iznosili na trg ili pred xram&tamo. Posle zavrsenog pregleda. ili navodeci da se to cini iz ekonomskih razloga.kao naglasavanje potrebe da potomstvo bude&ostane telesno&dusevno zdravo.ugl.dok je kasnije unistavanje Hbeba bilo dozvoljeno.na razne nacine izdvajana su iz drustva radi preduzimanja odredjenix mera izolacije ili likvidacije. U Rimu novorodjena deca nisu odmah primana u porodicu. U njemu je takodje propisano da jedinke iz te populacije ne mogu zauzeti ili biti postavljene na neku znacajniju fju u javnom ili politickom zivotu drustva.sadrzavao je&zakonske propise o invalidnim 21 . Spartanska deca su vise pripadala drzavi nego svojim roditeljima.ono se mora unistiti ili na 2gi nacin odstraniti iz kuce. imperiji HO nisu bile fiz. U Atini u 4. U R.sto je posebno vazilo za slabunjavu decu&Hbebe.slabovidost). Takodje je poznato da Rimsko pravo taksativno nabraja da slepe.najcesce precutno.ali nisu bile dobro prixvacene u drustvu.U tu svrxu su se pravile korpice u koje bi se bebe smestale&odnosile na neko pusto ili skrovito mesto. Deseti dan posle rodjenja novorodjence se donese ocu koji posle pregleda odlucuje da li ce ono biti primljeno u porodicu. u sumu. Jedno vreme je ovaj postupak smatran ispravnim.je postojalo pravilo unistavanja hendikepirane&slabunjave dece. Stanovnistvo u Rimskoj imperiji je imalo nesto humaniji odnos prema HO u poredjenju sa gradjanim antickih grckih drzava. Cesto su bile bacene u reku ili gradsku kanalizaciju. Justinijanov zakon=zbornik propisa&odluka rimskih careva sa komentarima poznatih rimskih pravnika.unistavane ali su ipak bile gradjani 2og reda&njihov polozaj je zavisio od vrste&stepena ometenosti&od klasne pripadnosti. Fiz. Ako odluci da ne moze biti primljeno. Ova deca su bivala eliminisala u cilju odrzavanje telesno&dusevno zdravog potomstva. Osim gradjana takav postupak odobravali su cuveni grcki filozofi Platon&Aristotel.prodavali.gluve&neme osobe mogu nasledici svoje roditelje ali da nasledjenu imovinu ne mogu otudjivati.deca kod kojih je utvrdjen hendikep. Postupak fizickog unistenja mogle su izbeci samo one bebe kod kojih hendikep nije bio izrazen ili se u tom uzrastu nije mogao utvrditi (nagluvost. Posle izvrsenog pregleda clanovi saveta donosili su neporecivu odluku da li ce beba biti vracena roditeljima ili unistena.izrazito vojnickoj drzavi.veku pne je primenjivan postupak zdravstvene kontrole gradjana kojoj je bilo obuxvaceno&pronalazenje Hdece.ako bi se nasao neki kupac. Da li ce se novorodjence podizati ili ce biti unisteno zavisilo je od odluke koju je ‘Savet staraca drzave Sparte’ donosio prve nedelje posle rodjenja deteta.U Antickoj Sparti.unistenje mogle su izbeci&starije osobe.

soc. Hipokrat pominje mogucnost lecenja dusevnih bolesnika. Za razliku od njih. Sve soc.njenih roditelja ili rodjaka.sprovodili&odredj.lecenju&moralno-etickim obelezjima lekarskog poziva.reforme&uopste organizacija drustv.POLITICKA=OST. Zbirka ‘Corpus Hippocraticum’ obuhvata vise od 100 knjiga koje sadrze naucna&strucna izlaganja raznih autora o coveku.unistenje. Medju HO bilo je&onih koje je drustvo cenilo kao ugledne clanove drustva (pesnici.SOLIDARNOST.POMAGANJE.SLOBODA&DEMOKRATIJA. Grci su u zavisnosti od politickog uredjenja pojedinix drzava&idejnix koncepcija. Pesnici.filozofi&drzavnici razmisljali su o tome kakvo je delovanje potrebno da bi soc. Pripadnici klase patricija bili su vise zasticeni od neprijateljskix stavova ljudi. [[STARI GRCI su o soc.reforme&preduzimali prakticne mere.u klasicnoj literaturi se nalaze svedocenja koja ukazuju da u antickoj kulturi&civilizaciji nisu bila strana misljenja&ponasanja uglednix ljudi koji su se suprotstavljali omalovazavanju&ubijanju Hdece&odraslih.glumci&2ge nadarene HO). Verovao je da su dusevne bolesti prouzrokovane pojavom neravnoteze izmedju zhuchi.pripadnici plebejaca bili su izlozeni svim nacinima omalovazavanja&povredjivanja.kao&u odnosu na postupke 2gix ljudi&zajednice prema njemu samom. problemima razmisljali uporedo sa formiranjem drzave.tako da HO nisu mogle ucestvovati u ekonomskom zivotu.kao&da se ravnoteza&normalno stanje mogu ponovo uspostaviti pustanjem krvi pomocu pijavica&razveseljavanjem bolesnika shalama&muzikom.polozaj HO. Na sudbinu&odnos prema HO veliki uticaj imao je soc.medju kojim su cesto svrstane&MRO.&politickog zivota polazile su od opstih vrednosti: PRAVEDNOST.zivot bio primeren SLOBODNIM LJUDIMA u dobro uredjenoj zajednici. Uprkos tome.licima kojima nije bila priznata poslovna sposobnost.filozofije&politicke misli.UZAJAMNOST. Najmanje mogucnosti da prezive imale su HO koje su pripadale klasi robova.trgovati ili se baviti politikom. Grcki filofoz&lekar Asklepiad je u Rimu osnovao skolu u kojoj je poducavao buduce sanitetsko osoblje o nacinima lecenja epilepsije&2gih mentalih bolesti primenom Hipokratovih metoda lecenja.muzicari.OD GOVORNOST.ZAST ITA SIROMASNIH. Jos od xerojskog doba grcke istorije smatralo se da je zivot dostojan coveka 22 .ukljucujuci&fiz.sluzi&krvi u organizmu bolesnika.besednici.bolesnicima.nastankom literarnog stvaralastva. Tako su formulisane&VREDNOSTI na osnovu kojih je svaki gradjanin mogao da procenjuje vlastite postupke&ucinke u odnosu na 2ge ljude.

Sto se tice direktne zdr.otkup od strane drzave onih koji su zapali u duznicko ropstvo. Grcka drzava je sprovodila&odgovarajuce mere u oblasti ZDRAVSTVENE ZASTITE.organizovanje javnih radova radi zaposljavanja onih koji nemaju zemalju kako bi im se stvorili uslovi da zive od sopstvenog rada (sto je imalo&siri drustv.kada je osnovan kao grad-drzava.GRADNJA VODOVODA. Znacajana je soc. Znaci.narocito u Atini je bila relativno razvijena soc. Sprovodjene su&XIGIJENSKE MERE.moguc jedino u ZAJEDNICI sa 2gim ljudima.BRIGA O DECI BEZ RODITELJA. Na sirem drustv.god.-ekonomskih prilika&karaktera politicke vlasti.zastita.u Staroj Grckoj. Do 1.kada su Turci osvojili Carigrad) 23 .zastita gradjana. delovanje spadala je u prvom redu ZASTITA SIROMASNIH GRADJANA. ZRC je postojalo do 476.zastita Grka.veka pne postaje svetska imperija//traje do druge polovine 4.Evr. veka n. U slucajevima prenaseljenosti nekih oblasti-problem u prehrani resavao se kolonizacijom u susedne oblasti gde je bilo uslova.narocito onoj ciji su roditelji poginuli u ratu: drzava se o takvoj deci starala sve do njihovog odrastanja. Na sirem planu to je preventivna zdr.a da je zajednica ili drzava duzna da se brine o svojim gradjanima. U soc.. Bilo je perioda kada su gradjani kojima je bila neophodna soc.god pne. Kada su ix Germani osvojili&to je kraj ne samo ZRC-a nego&robovlasnickog poretka u Zap.KANALIZACIJE. praksa u Grckoj menjala se u zavisnosti od drustv.ali je ipak drzava bila glavni nosilac ukupne soc. Na individ.e.planu drzava je preduzimala organizovane aktivnosti za zastitu vecih grupacija siromasnih: preraspodele zemljisnix poseda.uticaj-stvarana su kulturna dobra trajne vrednosti).sprecavanje epidemija. Nekad je to bila odgovarajuca materijalna pomoc radi zadovovoljavanja materijalnih potreba pojedinaca (koji to ne mogu da zadovolje sopstvenim radom).tada dolazi do podele na ZAPRCAR sa centrom u Rimu&ISTORIMCAR sa centrom u Carigradu. IRC (Vizantija) traje do 1453.zastite drzava je placala lekare da bi lecili siromasne gradjane.brisanje dugova. Soc.pomoc bili prepusteni sami sebi.kao sastavni deo globalne politike.kao sto se menjala filozofija.zastite.pa su u sadrzaj obrazovanja&vaspitanja bile ukljucene&fizicke vezbe. kao jedinstvena drzava. SOCIJALNO-POLITICKA PRAKSA U RIMU (istorija Rima pocinje od 753. planu drzava je brinula da ima zdrav podmladak.

Plebejcima koji nisu raspolagali vlastitim prixodima za izdrzavanje sebe&svoje porodice drz.od onih koji su radili u poljoprivredi ili ratnih zarobljenika.nego&da ih ubije.drzava je povremeno sprovodila odredj.nisu mogli da formiraju porodicu. Braca Grah: oduzet deo zemljisnjh poseda od veleposednika&podeljen siromasnjim gradjanima. Soc.drzava je imala.bili su prepusteni samovolji svog gospodara.mere koje su isle u prilog siromasnim gradjanima (plebsu uglavnom) najcesce su bile ogranicene na metropolu.veka pne formirali relativno razvijenu pravnu regulativu (‘Zakon o 12 ploca’) robovi ni u kom pogledu a ni kasnije.drzava je iz svojih magacina prodavala zito siromasnim gradjanima po nizim cenama.srazmerno broju stanovnika. Mada su Rimljani jos sredinom 5.tokom dogradnje rimskog prava.gradski plebs. podela: ROBOVI&SLOBODNI GRADJANI.dok je provincijama posveceno manje paznje (resavanje soc. Prema njima nije sprovodila nikakve mere soc.zastite.ali oni su smatrani ljudima nizeg reda).jer ni jedan slobodan gradjanin nije bio obavezan da radi ili da se bavi zanatima jer je to smatrano nedostojnim slobodnog coveka. za vreme Cezara drzava je kupovala zemlju&delila seljacima sa decom koji nisu imali posede/davani su krediti onima koji su bili spremni da ih uloze u povecanje 24 . ‘Zakon o zitu’. Robovi nisu subject prava&nemaju nikakvu soc. Od plebejaca na najnizoj drustv.Rimsko robovlasnicko drustvo je jedino drustvo u istoriji ljudske civilizacije u kome je osnovni factor proizvodnje bio robovski rad.vise robova nego bilo koja robovlasnicka drzava (pogovotu od kad je postala svetska imperija).ali ipak nisu svi robovi bili u =om polozaju u pogledu uslova zivota (povoljniji status oni koji u gradovima sluze u kucama patricija ili se bave zanatskim poslovima za svog gospodara. Patricije. imovinske reforme (npr.proletarijat&vojska se nisu bavili nikakvom proizvodnjom. Vladalo je uverenje da je sramota da se slobodni gradjani bave fizickim radom&zanatima (mada su se u selima slobodni&polu-slobodni seljaci bavili proizvodnjom.a da za to nikome ne odgovara-> veliki broj pobuna&ustanaka koje su rimske vlasti u krvi gusile.lestvici nastaje proletarijat.zastita nije bila jedinstvena na celoj teriroriji.nisu bili njegov subjekt.drustva bile su visestruke.rob.pitanja izvan Rima bilo je prepusteno tamosnjim upraviteljima).koji je mogao ne samo da ih fizicki kaznjava. R.zastitu. R.mnoge soc. Osn.koji su bili u najtezem polozaju) SLOBODNI GRADJANI: PATRICIJI (aristokratija)&PLEBEJCI. PODELE unutar R. Cak ni bioloska reprodukcija robova nije bila pravno regulisana. je bila duzna da obezbedi to izdrzavanje.

Glavni izvori o Isusu Hrisu su novozavetni spisi (jevandjelja i poslanice).-robovi.iz judaizma..-pol. sis. carstvu (u novoj religiji potcinjeni vide spas).trebalo je pronaci&odg.bar kada se radilo o onim koji su ziveli u Rimu. I pored zagovaranja soc.kultura i jezika&klasna nejednakost u R. Na samom pocetku stvaranja Hr. forme da dokona masa ispuni vreme => pozorista&gladijatorske borbe da bi se odvratila paznja od politickoh&socijalnix pitanja. Prvi propovednici su bili protiv privatne svojine&za zajednicku potrosnju. Formiranje Hr je trajalo 3 veka&u tom periodu je formulisana legenda o osnivacu&njegovom bozanskom poreklu.gradjane na privredjivanje -javni radovi za podizanje spomenika kulture obavljani od strane slob.gradjana u G.formirana je organizacija (crkva)&izgradjena idejna osnova.dolazi do anarxije u seks. Osnivac hriscanstva je bio Isus Hrist (‘Isus’svetovno ime.u R.a od nehriscanskih antickih izvora Tacit (koji navodi da je Isus po nalogu Pontija Pilata u Jerusalimu razapet na krst pod optuzbom za zaveru R.sto nije bio slucaj u Grckoj.hr nije bilo ni 25 .pa su formirane hr.rob.dr.neposredno pred njegov raspad. zastita slobodnim siromasnim gradjanima je postojala.proizvodnje/siromasne gradjane oslobadjali od dugova da ne bi zapali u duznicko ropstvo) Odr.pomoc kao prevencija pobune plebsa).rezime&religije. Preduslovi za nastanak Hr su izmesanost naroda. Kao vera&ideologija Hr je nadzivelo sve dosadasnje drustv.=osti. -u vreme krize u R. SOCIJALNA KONCEPCIJA HRISCANSTVA&ULOGA CRKVE U RESAVANJU SOC.carstva )..u istocnim provincijama Rimskog carstva.’Hrist’=»Pomazanik«-osoba pomazana svetim uljem. je istupilo sa IDEJOM O =OSTI LJUDI.opstine koje su okupljale 200-300 ljudi medju kojima su vladali saradnja&pomaganje.PITANJA Hriscanstvo je nastalo u Palestini u I veku nase ere. Talmud i dr. Rim ispod nivoa Stare Grcke: -odnos prema robovima mnogo suroviji -vecina grckix mislilaca podsticala je sl. Uporedo sa zadovoljavanjem potreba isxrane. Ta zastita je bila motivisana politickim.odnosima&raspada porodice.onaj koga je Bog izabrao za određenu misiju).] 14. soc.ne verskim ili humanism ciljevima (ocuvati stabilnost drzave => soc.

ukljucujuci&samog osnivaca. Verovatno je to bio jedan od razloga zbog kojih je vlast promenila odnos prema hriscanima => Car Konstantin je 30. Crkvi ne smeta ni ropstvo. aristokratiju&plebejce.a vernicima se vise ne savetuje da ne sluze vlasti. Zato se ubrzo ideja =osti ogranicila samo na =ost pred bogom.siromasni&apsolutno siromasni.potlacene.za sta je zasluge imao apostol Petar. Neron je optuzio hriscane da su zapalili Rim.mada se uprkos progonima sirenje hr nije moglo zaustaviti. kao raznopravnu religiju sa politeistickom religijom u R.nisu direktno suprotstavljali rim. Privatna svojina&bogatstvo se ne osudjuju ali se smatra da su poxlepa&gramzivost u suprotnosti sa Bozijim zakonima&zato bogati ne treba da zaboravljaju svoju 26 .covekovim grehom. Promenjeno je&shvatanje o =osti.koja se vise ne smatra otelotvorenjem zla.a da crkva treba da bude usmerena na regulisanje verskog zivota.imperiji. Uporedo sa sirenjem vere formira se i ogranizacijacrkva. Jednakost se svodi iskljucivo na =ost pred bogom&prixvata se nejednakost na Zemlji koja se objasnjva 1.privatnoj svojini&bogatstvu.prosirilo na sve delove R.vlasti.godine ‘Milanskim ediktom’ priznao xr.imperije.crkve prema drzavi.pojava ucenja koje propoveda =ost svih ljudi.pa makar to bilo&samo pred bogom&porucuje bogatim da svoju imovinu razdele siromasnima-sustinski je predstavljala atak na postojeci sis. subverzivnim (rusilackim) elementom unutar drzave.pa je razlog za progon taj sto je xr.jer su takve ideje bile prijemcive za obespravljenje.jedino apeluje na milosrdje prema robovima.obaveza&prava vernika. U toku prva 3 veka od svog nastanka hr se.aprila 313.god) menja se i odnos xr.a kasnije&kao drzavne religije (387. Negativan odnos prema hriscanima imali su&obrazovani&uceni ljudi-npr. Medju plebejcima postoje bogati.ona ih je 3 veka surovo progonila.smatrajuci hr.carstvu je postojala kvalitativna podela na robove&ostale gradjane.ciji je cilj bilo pridobijanje svih ljudi bez obzira na njihove imovinske razlike.zaslugom apostola Pavla. Od tada crkva tvrdi da je drzava neophodna kako bi svojim zakonima oblikovala spoljasnje odnose&ponasanje ljudi. Tacit je nazvao Isusa kriminalcem&opravdavao potupak Pontija Pilata.ucenje bilo suprotno postojecoj ideologiji&politickoj praxi (u R. Pri takvoj strukturi.eksploatisane&ponizene pojedince.grupe&citave narode unutar carstva).. Priznavanje xr. Rim postaje steciste hr.koja je pre svega odgovarala aristokratiji kao vladajucem sloji. Vlast se prema hriscanima odnosila surovije nego prema kriminalcima.koji su se delili na patricije tjs.propovednika. Iako se propovednici hr.jer se na taj nacin zasluziju Bozija milost.politicki ni socijani pokret vec pre svega VERSKI.religije prvo kao ravnopravne.

Autoritet crkve je poceo da raste jer crkva postaje jedina ujedinjujuca snaga. Davanje milostinje nije bilo sistematski organizovano.proglasavajuci postojece staleske podele prirodnim&od Boga uspostavljenim.crkva je razvila ideologiju MILOSRDJA koje se proglasava 1om od bitnih moralnih vrednosti.uz istovremenoj podsticanje na rad kako bi doprineli poboljsanju svog polozaja&da bogati umire savest&dozive satisfakciju iskupljenja grexova. Mada. Da bogati ne bi ostali bez nade. Usvajanjem xriscanstva STAV PREMA HO se znatno poboljsao. Propovednici xr.a davanje milostinje postaje religiozna duznost.tu dobrotu su dokazivali davanjem materijalnix priloga crkvi i pruzanjem pomoci onima kojima je ona potrebna.siromasnu sabracu po veri.koja sada kao&drzava raspolaze odgovarajucom moci&vlasti.a jos manje popraviti njihov soc. Siromastvo se smatralo Bozijom voljom. Dolazilo je do sukoba izmedju crkve &vlasti.pre svega.crkva je preduzimala odgovarajuce soc.ali ga siromasni lakse ostvaruju (‘Kamila ce pre proci kroz iglene usi nego sto ce bogatas stici u Carstvo nebesko’).a siromastvo ne treba smatrati sramotom.polozaj.postaje saucesnik u drzavnim poslovima&pocinje da utice na drustvene tokove&odnose (sto je&bio cilj priznavanja xr. Tako crkva.crkva kao organizacija&institucija moze biti faktor integracije drustva). Milosrdje za katolicku crkvu ima 2struku ulogu:da pomogne onima na najnizoj lesvici bede.bilo je ostrix sukoba izmedju pojedinix papa&svetovnih vladara jer su&jedni&2gi zeleli da imaju apsolutnu vlast. Crkva je postala najveci veleposednik u feudalizmu. Promene koje su nastupile pruzale su uslove&mogucnosti HO da prezive.religije&kao ravnopravne&kao drzavne. Feudalizam.vec je zavisilo od darezljivosti bogatix&dobijali su je oni koji su direktno prosili. Crkva je samo nesposobnima za prosjacenje na 27 . Zato sto je znala da takvo objasnjenje nece zadovoljiti siromasne.kao drustveni poredak koji je preovladavao u srednjem veku&cinili su ga feudalci (zemljoposednici)&zakupnici (seljaci koji su obradjivali zakupljenu zemlju) bio je period u kome su veze&saradnje crkve&drzave bile najtesnje.proizvod sistema koji vladajuca klasa&crkva svim sredstvima brane.kaznom zbog gresnog zivota.pa je u ekonomskom pogledu mogla da se iz=achi sa plemstvom.akcije-i pored gresnosti ljudi mogu dobiti Boziji oprostaj.jer su&jedni&2gi xteli da imaju primat u odlucivanju o drustvenom zivotu.pa je samim tim&crkva imala svoj (materijalni) interes da se svim sredstvima bori za ocuvanje feudalizma. Apel za milosrdjem smatra se cinizmom. istovremeno su sirili&saznanja o potrebi ispoljavanja milosrdja svakog xriscana prema svim ljudima koji su nemocni.jer je siromastvo.

veku u okviru katolicke crkve. Nemocni.religiju i PRAVDENOST spada u bitne vrednosti.prixvatilista koja su sluzila za okupljanje vernika. Vlast drzave je sluzila zastiti interesa crkve. Crkve za tzv. Nisu sve norme Poz. Od priloga. ZADATAK reformacije nije bio izgradjivanje novog teolosko-religijskog sis.najosnovnije uslove&skromne mogucnosti da prezive.bolesni.vec se morala pozabaviti &pitanjima ovozemaljske pravde. Sledeci sukob koji je imao masovne razmere&velike drustvene posledice bio je PROTESTANTIZAM tjs.vec ciscenje starog od pogresnog&da se covek oslobodi stega Vatikana.organizovan nacin pruzala pomoc (stari.suprotno od Prirodnog).ubiranje sredstava od str.pa je nastojala da&pitanje pravednosti interpretira kroz teologiju&tako nastaju ’10 Bozijix zapovesti’ (Pravednost je jedino imanentna Bogu.pa je dolazilo do SUKOBA&unutar same crkve (jos&zbog tumacenja pojedinix biblijskih stavova) sto je dovelo do RASKOLA&PODELE NA ZAPADNU (KATOLICKU)&ISTOCNU (PRAVOSLAVNU) 1054. Konkretne oblike Pravde crkva je formulisala u zavisnosti od drustv. naivno-biolosko razdoblje po Lavu Vigotskom] Pored =osti&milosrdja.ekonomskix uslova&potreba. Prema njoj konacna odluka pripada Bogu u svemu.ljudi su gresni&od grexa se jedino mogu izbaviti ako slede Bozije zakone&ponasaju se u skladu sa principima Pravde).prava koje je drzava donosila odgovarale interesima&sxvatanjima crkve.. Crkva nije mogla ostati na apstraktnim principima pozivajuci se samo na bozansku pravdu.pa&u pitanjima Pravde. 28 . U soc.nekretnina vernika&darova bogatix.godine. Ukinute su dazbine.a pri tome je nastojala da religijsko sxvatanje Pravde udje u sadrzaj Pozitivnog prava (pravo koje donosi covek.siromasni&H su u azilima nalazili utociste. Crkva je organizovala versko poducavanje kao vid obrazovanja za siromasnu decu.’oprost grexova’. Kritika drzave&njenog sis. Dakle.zastite morala da bude i drzava. Protestantizam je formirao uverenja da se marljivoscu&stidljivoscu&samodisciplinom moze doprineti poboljsanju uslova zivota.pravde dolazila je u obzir samo ako je sluzila zastiti interesa crkve.pogledu zadrzao je milosrdje kao vrednost ali je glavni nosilac soc.reformacija nije uticala na slabljenje religije ali je dovela do promena u odnosu prema svetovnoj vlasti. Rad&stvaranje dobara kao osnovna vrlina.prodajom oprosta grexova nastali su AZILI.za xr. Ogranicena je moc Papa. REFORMACIJA u 16.cesto&za isplatu troskova lecenja bolesnika&davanje pomoci siromasnima&HO. [FAZA AZILIZIRANJA tjs.mala deca).

.-zastitne mere (ako drzava vlada ljudima-obavezna je da ih u svemu shtiti).nezavisno do drzave.nezavisno od broja samostalih drzava a Pravoslavna Crkva nije uspela da ocuva jedinstveni centar pa se tako formiraju autokefalne Crkve (prvo bugarska.ali je ostala dosledna prvobitnom xriscanskom sxvatanju milosrdja kao bitnog religijskog&etickog nacela. Srbiji govori nam delo ‘Krmchija Sv.koja treba da organizuje&sprovodi soc.da organizuje soc. Neke od njih su otvarali vladari&za njih davali odredjene priloge. O dogadjajima u srednjevek.xranu&lecenje siromasnih.gluvih. ODNOS PRAVOSLAVNE CRKVE PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM Za razliku od katolicke crkve koja je imala jedinstveno glediste o soc.za ciju se realizaciju zalagala pravoslavna crkva u Srbiji. To je istovremeno&put za ostvarivanje pravde&pravicnosti. Najbitnija soc.sto je u to vreme znacilo veliku&tesku kaznu. Crkva moze.Nakon Raskola Katolicka Crkva je ostala jedinstvena. SAMARICANSKO MILOSRDJE.slepih.unutar pravoslavlja postojale su razlike od zemlje do zemlje. Obaveza je prema bogu&xriscanskom verovanju da se ljudi medjusobno postuju&pomazu.zast. Ovi pravni spisi predstavljaju zbirku zakonskih propisa iz doba Nemanjica u kojima se pominje&osnivanje ‘casnih domova’ za smestaj ‘bolesnih. Crkva je smatrala da je sira socijalna zastita duznost&obaveza drzave.a narocito da bogati cine dobrocinstva&pomazu siromasnima. U srednjevekovnoj Srbiji Crkva je pri manastirima organizovala smestaj.gluvom. Navedeno je&da ‘se odstrane iz Crkve oni koji se podsmevaju slepcu.tak oda danas u okviru Pravoslavlja deluje oko 15 autokefalnih Crkava). 15. Veliki br manastira imao je neku vrstu bolnica.Sava je dobrocinstvo&milosrdje smatrao osnovnim principom odnosa medju ljudima. ‘Milostinja vredi vise od posta&od svake 29 .ali su&za njih stizali prilozi od bogatix ljudi.vrednost.ne moze ga naslediti’.hromix i obolelih na 2gim udovima’.bilo je tzv.sto je&cinila.ako se stara o njemu&ne upravlja dobro njegovom imovinom. Propisano je&da gluvi&nemi opravdano mogu biti naslednici&da ‘ko ima srodnika gluva&nema.Save’ koje je prikazao dr Miodrag Popovic.pitanjima.pa srpska&mnoge 2ge.hromom’. Takve bolnice smatrane su drzavnim. Sv.

probleme jer je siromastva&bede bilo mnogo.zastita samoxranih udovica&starih osoba.vec&stvaranje jedne drugacije slike o svetu30 . [Dusanov zakonik&nomokanon Sv. 16. [Rimokatolicka crkva u srednjem veku sa jedne strane nastavlja sa aziliziranjem svojih nemocnih&hendikepiranih vernika&brine o njima a sa druge strane.pa je&drzava morala da preduzima niz soc.poducavanje zena za vodjenje domacinstava. To su zaceci novog kulutnog poretka-H&R.zakoniku&u 2gim spisima tog vremena&njihov sadrzaj jasno ukazuje da su postojali humani odnosi prema HO kako od strane predstavnika srpske srednjevekovne drzave.pomoc u slucaju element. To nije bila samo kritika starog.ishrana siromasnih&ubogih pri manastirima_takodje postojale su&odredbe kojima su bile predvidjene ostre kazne za vlasteline u slucaju pljacki sela. staranje o nezbrinutoj deci. ODNOS DRUSTVA PREMA OSI U PERIODU HUMANIZMA&RENESANSE U drustveno-politickom slmislu renesansa se uzimala za pocetak nestajanja feudalizma (traje od 476.mera.nepogoda.a kasnije&Dusanovim zakonikom (npr.zastite siromasnih gradjana regulisana normativno statutima gradova.a kasnije je doslo&do direktnog osporavanja teoloskih dogmi.dodela napustene zemlje siromasnima koji nisu imali svoju.za vreme inkvizicije.).a svestenstvo izlozili nasilju&teroru.tako&od srpske vlastele&od str.zrtve&molitve’.organizovanje pri manastirima neke vrste obrazovanje dece.tako da su najbitnija pitanja koja se ticu soc.unistavanja domacinstava&sl. Crkva nije mogla da resi sve soc. Srpske pravoslavne crkve.-pad ZRimskog carstva do 1789.Save su najvazniji zakoni feudalne Srbije] Staranje o HO se spominje&u Dus. Ne treba praviti razliku medju ljudima na osnovu njihovog polozaja jer su svi ‘stvorenih od istog praxa’. Crkva je uprkos tome pruzala otpor. Indirektna kritika feud.poretka pocela je OBNOVOM ANTICKE FILOZOFIJE&KULURE uopste.] Za vreme ropstva pod Turcima pri manastirima koji su ostali pruzana je zdravstvena&2ga pomoc iako veoma skromno jer su Turci lisili Crkvu njenih poseda.ucestvuje u njihovom fizickom unistavanju (najcesce spaljivanjem). revolucije) &nastanka kapitalizma.-pobeda Fr.

odnosa nejednakosti su se najdrasticnije ispoljavale u periodu tzv. Sto se prakse tice. Razum postaje princip od koga treba zapoceti duxovni&materijalni preporod. DELOVANJE FILANTROPA NA ZBRINJAVANJU OSI Kao posledica znacajnog kulturnog pokreta u svetu poznatog pod nazivom HUM&REN dolazi do promene drustva prema HO.sto je izazvalo porast interesovanja nauke za ovu populaciju&njene probleme.ona je tokom renesanse bila daleko ne samo od drustvene nego&od politicke =osti.zato nije prirodno sprecavati ljude da razviju svoje sposobnosti&ostvaruju prava koja im pripadaju.&16. Bogatstvo plemica kao rezultat prevare&nasilja/unutar gradj.pristalice racionalizma (Dekart.nego samo utopijska vizija jednog novog drustva). dela.on je taj koji coveku omogucuje da menja prirodu da bi zadovoljio ljudske potrebe&organizovao individualni&drustveni zivot. prv.a ne za bozanskim vrednostima. Razum kao kriterijum saznavanja&vrednovanja.razvija licnost.kad se bude pravila razlika izmedju plemica&ostalix gradjana.Lajbnic) 31 . zivot u kom realizuje vlastite snage. (Makijaveli-15. vrednosti (borba protiv feudalizma-protiv privilegije vladajuce feudalne klase) Priroda je sve ljude obdarila manje-vise slicnim sposobnostima-> prirodna jednakost.slobodu (uz rec ‘obnova’ stoji pojam ‘humanizam’). U prakticnom sprovodjenju ideje za ostvarivanje boljih&humanijih uslova z&rada ljudi. Rodilo se uverenje da covek sopstvenim umom&delom moze da nadje smisao vlastite egzistencije&da organizuje individualni&soc. Traga se za ljudskim.njegovu individualnost. Ovo razdoblje se odlikuje aktivnoscu veceg&stalno rastuceg broja filantropa koji su vodili brigu o izvesnom broju HO.akumul.kapitala. Za umne ljude-COVEK.naucnix&umetn.nova umetnost&filozofija koja U CENTAR STAVLJA COVEKA..klase nejednakost kao rezult. Na takvo stanje je usledila kritika (ne direktna.vek-slobodna republika se moze uspostaviti samo kada u drustvu ne bude podela ljudi na staleze. To je FAZA SEGREGACIJE.jedna od osn. JEDNAKOST. Tokom formiranja kapital. SUMNJA U RELIGIJSKE DOGME&hriscanske vrednosti.) 17.Spinoza.PRIRODA&DRUSTVO postaju osnovni predmet filoz. Rada svakog pojedinca.

U istom razdoblju raste&zainteresovanost strucnjaka za rehab. Ovim problemima bavili su se mnogi lekari.] razvile su&filantropske aktivnosti svih osoba koje su bile spremne da pruze pomoc clanovima drustva kojima je pomoc bila neophodna (osobama sa psiho-fizickim poremecajima i/ili nedostacima). SOCIJALNI PROBLEMI IZAZVANI PRVOBITNOM AKUMULACIJOM KAPITALA [malo o feudalizmu: F zapocinje padom ZRC 476. Defektologija tako pocinje kao neposredna praksa filantropije ili ljubavi prema coveku osudjenom da trpi zbog nedostatka koji je stalan&nepromenljiv.tako da je sprovodio&tehniku citanja sa usana.tjs.oblikuje&menja prema nacelima razuma. DIDRO.plemstvom. VOLTER.&obrazovanje slepih. Medju njima je bio&dr Johan Konard Amon koji je poznat kao prvi strucnjak u Evropi koji se specijalizovao za praktican rad na podrucju patologije govora&koji se smatra ocem logopedije. razvoj manufakturne proizvodnje.polozaj slepih u drustvu moze&mora podici&unaprediti primenom njima prikladnog obrazovanja. Drustveni poredak koji je preovladavao u srednjem veku i cinili su ga feudalci (zemljoposednici)&zakupnici (seljaci koji su obradjivali zakupljenu zemlju)] U poslednjoj etapi feudalizma (burzoazija deli vlast sa feudalcima.takodje istaknuti knjizevnik&istoricar.u svom radu ‘Pismo o slepima za one koji vide’. STRUCNJACI: JERONIM KARDANA je u 16om veku ucio gluvoneme da pisu&tako se sporazumevaju sa okolinom. 18.godine. ‘Gluve osobe imaju razvijene govorne organe ali zbog gluvoce nemaju razvijen govor’.veliki fra mislilac.a samim tim&PRVI OBLIK DEFEKTOLOSKE REHABILITACIJE.preteche 32 . PEDRO&HUAN PABLO BONS su gluvoneme sticenike ucili da govore.pedagozi&drugi strucnjaci.zalagao se za obrazovanje slepih&na osnovu istrazivanja je zakljucio da se opsti soc.iznosi cinjenice o potrebi&mogucnostima obrazovanja slepih. Delovanjem humanista&filantropska misao je pokrenula obuku govora lica sa ostecenim sluhom.[RACIONALIZAM=saznanje coveka&njegov neposredni odnos prama 2gom coveku&svetu uopste se stvara.godine a zavrsava se pobedom Francuske revolucije 1789.

Vladajuca feudalna klasa drzi bitne poluge politicke plasti.filozofskim&umetnickim stremljenjima od pocetka 16og veka. Da bi se takve pojave suzbile. [ Represivno zakonodavstvo-nehumano ali nuzno]) . Takvo stanje je trajalo vise od 1 veka.u osnovi glavna ideoloska snaga = VREME ZACETKA KAPITALIZMA = proces koji je kasnije nazvan PRVOBITNA AKUMULACIJA KAPITALA.kao i dela plemstva formira nova klasa BURZHOAZIJA. sa sela. -> usled napustanja sela&zaposljavanja u industriji feudalci vise nisu bili u mogucnosti da zadrze dotadasnje odnose.kategorija postoji&1 nehomogen sloj koga su cinili prognani sa sela (jer je zemlja koju su obradjivali pretvarana u pasnjake za gajenje ovaca jer je vuna trebala da zadovolji potrebe tekstilne manufakture-‘ovce su pojele ljude’ by Tomas Mor: u gradovima zbog ogromnog priliva stanovnistva sa sela nema dovoljno zaposlenja&drzava problem nezaposlenosti pokusava da resi represivnim merama da bi se sprecilo nezadovoljstvo.veku. OSIM NJIX postoje zanatlije.a neki su postali&razbojnici. 19.a crkva je.sakacenje.trgovci&malobrojna inteligencija koji ne pripadaju ni jednoj od ove 2 klase.u svim ZEvropskim zemljama u 15.doneseni su ZAKONI PROTIV SKITNICHENJA kojim su propisivane veoma surove kazne: bicevanje.nesposobni za rad&sl.slobodnih seljaka&dela gradskog stanovnistva nastaje RADNICKA KLASA. Novi oblici proizvodnje zaxtevali su&povecanje radne snage koja se mogola regrutovati ugl. Oni su bili bez ikakvih sredstava za zivot&samim tim su bili prinudjeni na prosjacenje&skitnju. Pored navedenih soc.strukture => na jednoj strani od odredjenog broja zanatlija&trgovaca. SOCIJALNO-POLITICKA KONCEPCIJA TOMASA MORA 33 .masinske industrije!!!) sa jedne strane osetniji ekonomski&kulturni napredak u gradovima ZEvrope.a na 2goj strani od bivsih kmetova.gradska sirotinja (koja nije mogla ili nije htela da se zaposli u manufakturnim radionicama).zigosanje vrelim gvozdjem po celu ili grudima. Vlasti pritom nisu ulazile u razloge zbog kojix su ljudi bili to sto jesu (vecina u taj polozaj dovedena silom).uprkos novim naucnim.pa&osuda na smrt.&16. Sve te promene dovode&do menjanja soc.nacin&nivo proizvodnje&upravljanja.otpustene pratnje&posluge feudalaca.a sa 2ge krupna socijalna raslojavanja&beda jednog dela stanovnistva.

Ubrzo je vlast sxvatila da je sprovodjenje Zakona protiv skitnicenja moralo biti ublazeno.odnosa pa soc.jer je bilo korisnije da se telesne kazne zamane novoizgradjenim zatvorima&popravilistima u kojima su beskucnici predstavljali radnu snagu koja donosi profit.ali je po katolickoj crkvi svetac od 1935.socijalno stanje tokom razvoja manufakturne proizvodnje (proleterizacija seljaka&raspustenih pratnji beskucnika pretvorenih u beskucnike). Seljaci su bili izvan bilo kakve soc. Tomas Mor je bio svedok tih dogadjaja&u svom delu ‘UTOPIJA’ (1516. Prvi put iznosi ideju o drustvu bez eksploatacije sto ce postati glavna ideja socijalista.sto je dovelo do toga da seljaci odlaze u gradove u potrazi za zaradom (a to izaziva problem nezaposlenosti koje drzava pokusava da resi represivnim merama da bi se sprecilo nezadovoljstvo). Proces raspadanja feudalnog poretka&nastanak burzhoaskog bio je dugotrajan. Zbog suprotstavljanja kralju za vreme trajanja svoje sluzbe na mestu kancelara Engleske u vreme Henriha VIII giljotiran je. zastite&tezak polozaj terao ih je na bune&ustanke protiv feudalaca (u Nemackoj se dogodio najveci otpor seljaka koji je bio uvod u dugugodisnji rat.Tomas Mor je stanje prvobitne akumulacije kapitala objsanio recenicom ‘ovce su pojele ljude’. Proteklo je nekoliko vekova od pocetka razvoja novih oblika proizvodnje&gradjanske klase do definitivnog rusenja feudalnog sistema (1789.zastita koju je Crkva do tada pruzala nije mogla da zadovolji rastuce potrebe. tj. Siromastvo&beda su se toliko uvecali tokom raspada feud.god)&u tom periodu evropska drustva su prolazila kroz veoma surove procese svakojakih nasilja.jer je zemlja koju su ljudi obradjivali pretvarana u pasnjake da bi se zadovoljile potrebe tekstilne manufakture za vunom. 34 .kao&epidemija.godine. Kritikovao je kapitalizam...gladi.verskih sukoba&raskola. Kritikuje privatnu svojinu.mada su nasilno proterani iz svojih stanista.god) opisao je drustvene prilike tog vremena u Engleskoj. Podizana su&sirotista za nezbrinute a uz njih&razlicite radionice.pobijeno je najmanje 150.ratova. privatnu svojinu kao uzrok svih zala.tako da tu ulogu preuzima drzava (sto je&bio zaxtev protestantske reformacije – ‘milosrdje zameniti organizovanom brirom drzave’).000 seljaka). Za vreme vladavine kralja Henriha VIII pobijeno je oko 72 000 ljudi koji su bili proglaseni skitnicama.

Odluku o tome koja osoba&kada mora biti unistena fizicki donosila je 35 . U tu svrhu bilo je naophodno obezbediti znatna finansijska&materijalna SREDSTVA kojima bi se omogucilo povecanje njihovog zbrinjavanja u privatnim&drzavnim specijalizovanim INSTITUCIJAMA.narocito industrijska proizvodnja zaxvaljujuci naucnim&texnickim otkricima koja su delovala na razvoj nauke&texnologije)..veka u svetu nastaju&mnogobrojni primeti ekstremno negativnih&dehumanizovanih odnosa prema HO => pocetkom 1939. Postignuca mnogix uticajnih ljudi&organizacija su bila usmerena na stvaranje uslova da se u drustvenoj zajednici poboljsaju. Narocito je bio zapazen razvoj naucnog istrazivanja u oblasti defektologije.osposoblj. U 20.asocicacije.zaposljavanja&sto neposrednijeg ukljucivanja HO u otvoreno drustvo.xumanizuju odnosim prema HO.a narocito II sv. UTICAJ RAZVOJA NAUKE 19.koje je Vigotski nazvao NAUCNI ili SOCIJALNOPEDAGOSKI PERIOD. Defektolozi su pokusavali da prosire traganja usmerena na otkrivanje sto prikladnijix&humanijih nacina&oblika zbrinjavanja.imajuci u vidu&odgovarajuci STRUCNI KADAR koji ce primenjivati odgovarajuce POSTUPKE HABILITACIJE&REHABILITACIJE zasnovanim na dostignucima savremene nauke&tehnike.komiteti.tokom 20.polovini 19og veka doprineo je opsti napredak socio-ekonomskix&soc-kulturnih odnosa u drustvu (naglo su se razvijale proizvodne snage. RAZDOBLJE SOCIJALNE INTEGRACIJE. u Nemackoj je usvojen ‘Nacionalni program eutanazije’ koji je obuhvatao masovno istrebljenje&unistenje nesposobnih za rad.hronicno obolelih od odredjenih bolesti.prof. U ovom razdoblju bio je u porastu broj SKOLOVANIH DEFEKTOLOGA.retardiranih i drugih osoba ‘nekorisnih za drustvo’. Medjutim.rata tim organizacijama se pridruzuju&medjunarodne organizacije.time&strucnjaka uze specijalizacije koji su metodama zasnovanim na rezultatima nauke&primenom savremene tehnike organizovali&usavrsili rehabilitaciju HO. VEKA NA HUMANIZACIJU ODNOSA PREMA OSI Znacajnim promenama u 2.20. Posle okoncanja I. veku razvija se tzv.skolovanja. U mnogim zemljama su napori defektologa bili krunisani ociglednim poboljsanjem zivotnix i/ili radnih uslova pri cemu su stvoreni humaniji medjuljudski odnosi u mnogim drustvenim zajednicama. Rastao je&broj humanitarnih drustava za zastitu HO.

pri cemu je usmrceno oko 500.SIRENJU UNUTRASNJEG&SPOLJNJEG TTRZISTA&RAZVOJU NAUKE. Uporedo s komisijom delovale su&posebne grupacije koje su imale zadatak da fiz.a u sferi ekonomije RAZVOJ TRZISTA na kome se roba valorizuje (vrednuje).zapoceo je u Engleskoj.lekara&sl.podrazumevajuci pri tome ‘Hitlerovsko-nemacku rasu’.uniste iskljucivo decu koja su bila na razne nacine odvajana od porodice&ubijana radi tako imenovanog ‘chishcenja&ocuvanja chistote rase’.a zavrsetak poslednja cetvrtina 19.000 ljudi pripadnika srpskog naroda. Ovaj oblik kapitalizma. 36 . Novo je sto je kao osnova MASINSKA PROIZVODNJA.omladine&odraslih lica.veka.uz koriscenje racunara&robotike. Ovom progresu doprineo je&razvoj medicine (u smislu ranijeg otkrivanja&suzbijanja poremecaja&bolesti).doneo je +promene u mnogim drustvima koje su pracene znacajnim otkricima&njihovom primenom na podrucju tehnike.000 Srba. veka (pobeda Fr. 21.a zatim&u Francuskoj. Druga polovina 20.medju kojima je samo u gasnim komorama 275.kao ikapitalizam uopste.posebna komisija sastavljena od strucnjaka iz redova politicara. Tacan br zrtava se ne zna ali nije sporno da iznosi nekoliko miliona (tokom II sv. Za njegov pocetak uzima se kraj 18.brodarstvo).u sferi politike-novi institutI-VISEPARTIJSKI PARLAMENTARNI SISTEM (pravo glasa&politika =ost).da bi se kasnije sirio na 2ge ZEvropske zemlje.Roma.rata u nacistickom logoru Nezavisne drzave Hrvatske u Jasenovcu liseno je zivota oko 750.RAZVOJU SAOBRACAJA (zeleznica. Nacisti su eutanaziju primenjivali navodno radi ‘ocuvanja arijevske rase’.000 mentalno&fizicki HO).SOC.revolucije). LIBERALNI KAPITALIZAM: OPSTE KARAKTERISTIKE. Izvanredni razvoj nauke.Jevreja&2gih naroda. u nemackim logorima je brutalno usmrceno mnogo HO.tehnike&proizvodnih snaga uopste.kao&uvodjenjem novih tehnologija.veka donela je&pojedine xumane promene koje su nastale humanizacijom odnosa prema HO u pojedinim drzavama. U tom pokolju je sirom Evrope usmrceno mnostvo dece.IDEJE&PRAXA Nastao nakon procesa prvobitne akumulacije kapitala-kao nova era u razvoju kapitalistickih odnosa.pre svega elektronike. EKONOMSKU OSNOVU LK je imao u razvoju MASINSKE INDUSTRIJE&IZGRADNJI FABRICKOG SISTEMA PROIZVODNJE.

ne vaze principi =osti&soc. U fazi LK drzava se nije mesala u privredni zivot (svako njeno uplitanje u regulisanje ekon.pa&radnika.zalagao se za takav drustveni poredak u kome ce se na najbolji moguci nacin dovesti u SKLAD SLOBODNO DELOVANJE POJEDINCA SA POSTOJANJEM&ODRZAVANJEM PRIVATNE SVOJINE&’OPSTIM DOBROM CELINE’.a ne=ost tjs.premda malo modifikovane.sada nema ozbiljnijeg politickog protivnika prilikom odlucivanja o ekon. stepen ne=osti zavisi od rada&sposobnosti pojedinaca-drustvo odganizovano prema slobodi&privatnoj svojini istovremeno je&PRAVEDNO DRUSTVO. Postoji pravo svih.je problematiku =osti&2gih soc. POTRAZNJA&PONUDA odredjuju nivo zaposljavanja. [javna&privatna svojina su strogo razgraniceni. privatni kapitalista sve odnose regulise po svom naxodjenju. drzava ne moze da deluje ni u sferi soc.] *MIL*. Na taj nacin ce se minimizirati drustvene ne=osti medju ljudima.jer su kapitalisti&radnici formalno slobodni da svoje odnose regulisu ugovorom.organizovanju&funkcionisanju drustva&njegovih institucija.&soc.zastite&nema izgradjenu bilo kakvu soc. 37 .ukljcuju PROSVECIVANJE LJUDI&OCUVANJE PRIRODNOG PRIRASTAJA.koja treba da pociva na ZAJEDNICKOM RADU SVIH. pitanja razmatrao u vezi sa pitanjama SLOBODE koja je centralna kategorija njegovog ukupnog ucenje.zbog cega Mil predlaze postepene&stalne REFORME koje.&politickim pitanjima. Kapitalisti odredjuju&duzinu radnog vremena.ujedno je suzbijen&uticaj Crkve koja jeodvojena od drzave. Mil je takođe bio naklonjen biračkom pravu za žene i (kasnije) radničkim zadrugama. Ziveo je&delovao u vreme LK.pravde.pored ostalog.plemstvom.a radnici nemaju mogucnosti da uticu na menjanje uslova rada&visinu najamnine jer ne poseduju sopstvenu organizaciju.tjs. sindikat u ovoj fazi razvoja kapitalizma. drustveni odnosi pocivaju na vladavini privatnog kapitala.pol.sem u meri koja je potrebna da bi se obezbedilo postovanje zakona&ugovora zarad nesmetanog funkcionisanja privredne&2ge delatnosti koje su bile neophodne za drustvo. Eksploatacija radnika se ne sprovodi pomocu drzavne prinude kao u robovlasnickom&feudalnom sistemu.cije su osnovne ideje&do dana danasnjeg aktuelne.koja je vlast u period manufakturne proizvodnje delila sa feudalcima tjs.Uporedo sa ekonomskim dostignucima rasla je&politicka moc burzoaske klase. =ost se sastoji u jednakom pravu svakog coveka na STICANJE SVOJINE. odnosa smatralo se shtetnim).ali u stvarnosti su SVE POLITICKE PARTIJE POD UTICAJEM&KONTROLOM BURZOAZIJE ZBOG NJENE EKONOMSKSE NADMOCNOSTI. Feudalna klasa je politicki&ekonomski porazena.da slobodno formiraju politicke stranke.visinu najamnine&cenu proizvoda.

treba moralnim uticajem razvijati svest o uzajamnoj pomoci (drustvo treba da vrsi moralni uticaj na pojedince kako bi se kod njih razvijala svest o UZAJAMNOJ POMOCI.beda.a sam soc.odnosno blagostanje covecanstva u kome nece biti bede&zla&u kome ce biti sve vise pravde.zivota.Nemackoj ukojima je uvedeno zdravstveno osiguranje uslucaju invalidnosti&starosno osiguranje &to predstavlja kraj LK. S.koja bi trebala da se temelji na njihovoj dobrovoljnosti. 22.pa&u sferi soc.treba raditi na tome da se ljudi MORALNO VASPITAVAJU tako da vode brigu sami o sebi. Svaka druga =ost za njega je neprixvatljiva.nuzan je PROCES EVOLUTIVNOG PRELAZA (u kom se covek prilagodjava prirodnoj&drustvenoj sredini). Za materijalni.da ne bi opterecivali 2ge.zivot.pri cemu je primarno dejstvo bioloskih faktora. Princip solidarnosti za S. UTOPIJSKA KRITIKA SOC.polovini 19. To je za njega prvi&osnovni princip ispravne =osti..permanentan&da se odvja evolutivno.sa jedne&narastanje radnickog pokreta. je.pitanja.njihovo ostvarenje bi nacilo povredu nacela Slobode&=osti.STANJA U VREME LIB.veka prinudili su burzoaziju da menja pogled na soc.sa 2ge strane u 2. On odbacije komunisticke ideje koje zagovaraju drustvenu =ost ljudi jer one ne deluju u skladu sa moralnim zakonom. Umesto filantropskog ocajavanja zbog siromasnjih&bednih.da bude izraz njihovih osecanja&savesti).spade ured onih mislilaca iz doba LK kod kojih preovladjuje optimisticko uverenje da je progress uopste. soc. Osnovna S.problemima&da svojim merama resave problem siromasnix jer bi na taj nacin povredila slobodu onih od kojih se oduzima da bi se 2gima davalo (svaka raspodela koja bi pocivala na arbitrazi drzave. spade u moralnu sferu.KAPITALIZMA 38 . Siromastvo&soc.umesto na zakonu ponude&potraznje bila bi nepravedna).protiv toga da se drzava bavi soc.zivot&polozaj coveka usvetu zavisi od njegovog TRUDA DA SE UKLOPI u opste tokove&da tako unapredjuje licni&kolektivni soc.pa dolazi do zakonodavnih promena u Engl.kao&drugi predstavnici liberalizma. Sto se tice brige drustva za siromasne.*HERBERT SPENSER*.kao&Mil.kulturni&socijalni razvoj.-politicka ideja jeste da SVI LJUDI IMAJU =O PRAVO NA SLOBODU.

nestaju klase&ne=osti.naucnici.neophodna je racionalna organizacija drzave koja bi ibla uskladu sa zaxtevima industrijalizacije.jer ona ne resave ni problem drustv.Osnovna pokretacka snaga drustvenog progresa RAZVOJ INDUSTRIJE. NAUKA je glavna pokretacka snaga napredka covecanstva.&politickih ideja.a NAUKA najmeritornije sredstvo organizacije drustvene prakse.ne ukida zlo&nepravdemniti uspostavlja organizaciju drustva na principima razuma.Furije&Oven kao predstavnici socijalutopizma smatrali su da revolucija nije put ni nacin uspostavljanja pravednog stanja.SOCIJALUTOPIZAM = izraz nezadovoljstva zbog neispunjenih obaveza datih neposredno pre&za vreme Fr.SOCIJANTIZAM kao priprema za formiranje slozenih oblika udruzivanja.a sa njim nastaje&KAPITALIZAM. Sen-Simon.radnici.jer se svojina stice radom.a RAD&STVARALASTVO treba da budu osnov svake drustvene vlasti. Period civilizacije deli na tri faze: .svi ljudi su ukljuceni u proces proizvodnje kao akcionari.zemljoradnici)&klase besposlicara (plemici. Da bi se uspostavilo pravedno drustvo.vojnici).harmonije.XARMONIZAM kao stvar buducnosti (prerovladavanje kapitalistickih odnosa) u kojoj jos uvek postoje paraziti. .banari. OVENova delatnost nije bila samo teorijska kao kod Sen-Simona&Furijeaon je u Engleskoj pokusao da sprovede osnovna nacela o uredjenju odnosa u procesu rada u kome se ostvaruje =ost&pravednost.humanog drustva. Takav rad je pravican.pa je osnovao RADNICKE KOLONIJE U PREDIONICAMA PAMUKA U New 39 . Suprotnosti se javljaju izmedju klase industrijalaca (fabrikanti. Zamisljao je drustvo harmonije kao drustvo materijalnog izobilja u kome nema zavisti.birokrate.mada Furije ne smatra da svi ljudi treba da budu iz=cheni u imovinskom pogledu (jer doprinos pojedinca nije =ak).za njih je RAZUM kritetrijum saznanja&vrednovanja.vlasnici sredstava za proizvodnju&svako ima mogucnosti da razvija&ispoljava svoje sposobnosti. Klasa besposlicara ce nestati tako sto ce se ukinuti pravo na nasledjivanje.njegov doprinos&rad…). FURIJE je smatrao da se drzavom moze valjano upravljati&rukovoditi prema PRINCIPIMA RAZUMA (razvoj slobodne licnosti. Uredjena drzava mora prevladati stanje nezaposlenosti&Sen Simon saradnju industrije&nauke vidi kao jedini nacin. Socijalutopisti slede opstu metodolosku nit prosvetiteljstva. SEN-SIMON je dao najveci doprinos kritici&vrsio najveci uticaj na kasniji razvoj soc.revolucije.bez prinude&eksploatacije-suprotnom tadasnjim uslovima.=ost svakog pojedinca.rentijeri.GARANTIZAM kao drustvo prostih asocijacija .

zakon oogranicenju zenskog&dechijeg rada).postojale su 4 fabrike. Posebnu paznju je posvecivao deci.skracenje radnog vremena za 3h.pravila o njihovom vaspitanju&obrazovanju.medju 40 .pa je tim povodom 1834.njihovom skolovanju&osposobljavanju za obavljanje odredjenih poslova. Produktivnost rada je povecana.utvrdjeni OBLICI STARANJA. Ublaziti soc.iznamoglih.koji predstavlja drzavno staranje o siromasnim.ali je Oven znao da su to parcijalna resenja&da ne sezu dalje od radionica -> neophodne su drustvene reforme&reforma drustvenih institucija u celini.iznemoglim&invalidima koji su bili ekonomski&zdravstveno ugrozeni. Velika Britanija bila je jedna od najrazvijenijih industrijskih zemalja. OSNOVNE KARAKTERISTIKE ‘SLUZBENOG STARANJA O SIROTINJI’ Nagomilani ekonomski problem u drustvu pocetkom 19.bolesnim.RELIGIJU&POSTOJECI OBLIK BRAKA (temelje na kojima je pocivao tadasnji poredak) video je kao prepreke za ostvarenje soc. ‘Nas cilj je cilj svih razumnih bica-sreca’.sa nagomilanim soc.godine usvojen ‘Sirotinjski zakon’.kao&DRZAVNE USTANOVE koje su bile odredjene&obvezne da se staraju o svojim korisnicima.a PRIVATNU SVOJINU.za njihovo resavanje morala se angazovati&DRZAVA.koje su bile obavezne da prihvataju osobe iz zakonom odredjenog kruga korisnika.jer zbog rasprostranjenosti&tezine ovog problema privatna inicijativa nije mogla vise da bude nacin.siromasnix&svix osoba nesposobnih za rad. Sproveo je SOC.vaspitanja&osposobljavanja za rad Oven naziva ‘Institut za formiranje karaktera’.MERE: briga o deci zaposlenix. Organizovane su&’UBOZNICHKE KUCE’. Svoj sistem obrazovanja.problemima koje je trebalo efikasnije resavati.koja zivi&radi u kooperativnoj koloniji koja je bila obavezna da se stara o nemocnima.polozaj ovih grupacija kao zadatak morao se poveriti ORGANIZOVANOJ DRUSTVENOJ ZAJEDNICI.bolesnih. Sve radnike koji su ziveli sa svojim porodicama u naselju smatrao je clanovima velike porodice. 23. Doslo je do bojkota od strane burzoazije koji je doveo do raspada kolonija. Ovim zakonom propisan je KRUG KORISNIKA.veka iziskivali su preduzimanje prikladnih mera kojima ce se ublaziti tezak polozaj starijih.=osti&pravednosti sto je&opisao u delu ‘Novi pogled na svet’ koje je kritika istih.Lenark-u.

koju on razlikuje &striktno odvaja od texnicke.politike&zastite gradjana u savremenoj drzavi.ZASTITE LJUDI&to iz redova pogodjenix zivotnim nedacama&razvrstanih u red ‘soc.pomoci.sto je bilo izuzetno vazno (ne samo za tu populaciju nego&za RAZVOJ DEFEKTOLOSKE TEORIJE&PRAKSE). zanimanja. 24.strucno osposobljeni za obavljanje odredj.decu.sa 2ge strane.posebno onix osoba koje zbog nesposobnosti za rad&invalidnosti postaju socijalni slucajevi.mnogi teoreticari se bave proucavanjem&resavanjem ovih problema.sticali znanja. Uz njih su se nalazile radionice u kojima su svi sposobni za rad bili obavezni da radom zaradjuju sredstva za sopstveno izdrzavanje&podmirenje potreba svoje porodice.hend.koji je proucavao PROBLEME SOC.obrazovanje&osposobljavanje osoba u stanju soc.pa su se mladi trudili da sto pre&sto bolje nauce zanat&napuste uboz.omladinu&odrasne HO.a ta nastojanja podsticala je&drzava u nameri da ih sto pre izbrise iz liste korisnika soc. POSLEDICE – nastajanje HUMANITARNIH&DOBROTVORNIH ORGANIZACIJA sirom Evrope radi pruzanja pomoci nemocnima&ugrozenima.mogli da se zaposle&prestanu da koriste finansijsku pomoc drzave.pod nadzorom majstora. Shvatajuci znacaj. Medju njima je&EMIL DIRKEM.sa jedne strane&bitnih obelezja socijalne politike u drzavi.potrebe. cim se zaposle. One su se bavile prikupljanjem materijalnih sredstava&raznim 2gim aktivnostima kojima su doprinosile ublazavanju teskoca koje pogadjaju decu bez roditelja. Mnoge od njih obuhvatale su&vaspitanje.kojima su se nalazile&HO. DRUSTVENA PODELA RADA-rastavljeni &uprosceni rad sveden na pojedine pokrete koji se ponavljaju.veka RAZVOJ DEFEKTOLOSKE TEORIJE&PRAKSE bio je zavisan od napredka ekonomske moci&kulture datog drustva. U ovim radionicama su deca&omladina.da mogu sebi da obezbede samostalan ili bar delimicno samostalan zivot. 41 . DIRKEM je svoje sxvatanje solidarnosti zasnovao na temelju drustvene podele rada. Na drustvenom planu posledica-> podvrgavanje licnosti coveka mexanizovanom radu. UTICAJ GRADJANSKE SOCIOLOGIJE NA ZASTITU&ZBRINJAVANJE OSI Sredinom&u 2oj polovini 19.u kojima su korisnici ziveli&radili. Uslovi zivota su u uboz.mesto&ulogu soc. bili veoma teski.umece&vestinu pojedinix zanata da bi kasnije.slucaj’ sa stanovista drustvene solidarnosti.

rada&specijalizacije.&kolektivnog verovanja. Takvo jacanje individualnosti u organizovanoj zajednici cini drustvo jedinstvenijim.odnosno pozitivno zakonodavstvo (glavna svrxa nije kazna. Pojedinci unutar grupe ne saradjuju samo zato sto su slicni. Karateristicna je za drustva nizeg razvoja u kojima profesije nisu izdiferencirane. Visok stepen individualnosti clanova zajednice. I ovde su ljudi zavisni od zajendice.jer takvi oblici drustvenog organizovanja vise ne postoje&zbog toga daje analogiju sa klanovima.nego je upucen na mnostvo 2gih ljudi.ali oni ovde imaju mnogo > mogucnosti da razviju svoju licnost jer specijalizovani rad zaxteva daleko vise inicijative nego uniformna podela rada. To ima&pozivitne moralne posledice. a spoljasnji izraz je represivno pravo cije sankcije idu od prekora do smrtne kazne ili izgnanstva iz zajednice.u modernom drustvu. Naravno. MS predstavlja neposrednu vezu individua&globalne zajednice/istovetnost indiv.to ne moze empirijski dokazati.nego iziskuje potrebu da se ljudi uzajamno dopunjuju.nego &zato sto im je takva saradnja uslov opstanka. priznaje da.pre svega na osnovu licnih sposobnosti pojedinaca.tjs.TEXNICKA PODELA RADA-podela rada po grupama&ona je osnova profesionalnog strukturiranja.nego vracanje u predjasnje stanje onoga sto je poremeceno prekrsajem). Najvisi stepen MS postize se kada se individualna&kolektivna svest podudaraju. MEHANICKA SOLIDARNST uspostavlja se na osnovu grupisanja ljudi po slicnosti.Na temelju ove podele D.gde razlicita zanimanja nisu razvijena. na stepenu MS.iako istorijski oblik takve solidarnosti vidi u prvobitnim oblicima drustvene organizacije.tjs. 42 . OS je mogla nastati samo u razvijenijim civilizacijama.cak&vise nego na nivou nerazvijene drustv. Razlicitost koja ovde posotji medju njima ne negira samu solidarnost. ORGANSKA SOLIDARNOST razvija se na razlicitosti individua za nju je karakteristicno restitutivno pravo. formulise&pojmove mehanicka&organska solidarnost. OS mogla se razviti na temelju vece podeljenosti drustv.a solidarnost se moze uvecati na nivou kolektiviteta samo ako se smanjuje individualnost pojedinca. D. Drustvena koxezija kod MS obezb.oni postaju atomi kojima drustvo raspolaze. se potcinjavanjem individualnix svesti zajednickom cilju.time se gubi individualnost pojedinca.a ne da se sukobljavaju.podele rada.da saradjuju.kao sto je xorda. U razvijenijoj specijalizaciji niko nije dovoljan samom sebi.

medju kojima se nalaze&HO.pedagoge.a u izuzetnim slucajevima javnim sluzbama&bolnicama.tjs. Spenser se zalagao da se problem zadovoljavanja potreba&zbrinjavanja invalida resavaju METODOM SAMOPOMOCI. Njegova osnovna soc. Spenser je podsticao razne strucnjake (lekare. od konkretne porodice&da su one najcesce neprikladne&neefikasne da se bave resavanjem problema osoba nesposoban za samostalan zivot&rad. 43 .dakle za organsku solidarnost ili u okviru delatnosti koju u drustvu obavljaju.zastitu&zbrinjavanje ljudi pogodjenih socijalnim slucajem.sto je. Dao je svoj doprinos resavanju problema&pitanja koje se odnose na soc.medju kojima se nalaze&invalidi. SOLIDARNOST spada u moralnu sferu-drustvo treba da vrsi moralni uticaj kako bi se kod ljudi razvijala svest o uzajamnoj pomoci tako da bi to bio izraz njihovih osecanja&savesti).tjs. Svoj stav je prakticno dokazao licnim ucescem u karitativnoj ogranizaciji ‘Drustvo za ogranizaciju pomoci’.politicka ideja je da su svi ljudi imaju =o pravo na slobodu.po Dirkemu v&o HO&resavanje njihovih problema (ukljucujuci&njihovo cuvanje&zbrinjavanje) treba poveriti na prvom mestu PORODICI.a MORALNIM UTICAJEM obezbediti brigu drustva za siromasne (razvijati svest o uzajamnoj pomoci).njihovog izbavljanja iz grupe socijalnih slucajeva.psihologe.prvi&osnovni princip =osti (PRAVEDNOST je u vezi sa principom =osti.jer bi se na taj nacin ostvarila solidarnost&uzajamnost resavanja problema ugrozenosti clanova porodica.tek zatim karitativnim organizacijama. HERBERT SPENSER-cuveni engl.problemima&da svojim merama resava problem siromasnih.slucajem.HO. Dirkem je smatrao da je ovakav sistem prikladniji u poredjenju sa sprovodjenjem zakonskih propisa o staranju&pomoci osobama pogodjenim soc. svako uspostavljanje =osti nezavisno od rezultata rada nije pravedno.tjs.Dirkem se zalagao za primenu sistema UDRUZIVANJA LJUDI PO ZANIMANJIMA.sociolog. On je protiv toga da se drzava bavi soc. Shodno tome.po njemu.sociologe…) da razvijanjem teorije rasvetljavaju&pomazu u resavanju mnogih slozenih problema u prakticnom radu na podrzucju defektologije.jer ljudi treba dase moralno vaspitavaju tako da sami vode brigu o sebi da ne bi opterecivali 2ge.jer su drzavne sluzbe suvise udaljene od pojedinca.

sto je dovelo do POVLACENJA DRZAVNIH INSTITUCIJA iz sfere brige za siromasne. DRZAVA NE TREBA DA POMAZE SIROMASNE jer bi na taj nacin uvecala bedu.ali ipak imati u vidu da to povlaci&odredjene drustvene posledice.a pomaganje siromasnih bi znacilo oduzimanje od onih koji imaju-sto bi uzrokovalo novo siromastvo. Maltus se zalaze za moralni uticaj.isticuci da je ta ideja plemenita&privlacna.tjs.25. 44 .M. RAZUM nalaze da ljudi uskladjuju svoje strasti sa svojim mogucnostima.polozaj radnih slojeva drustva.jer uprotivnom neravnomerni porast stanovnistva ce se regulisati merama razlicitih formi represije kao sto su gladmbolest.siromasne treba prepustiti PRIVATNO INICIJATIVI.a sredstva za zivot aritmetickom => UZROK BEDE jednog broja ljudi (tjs. MARXOVE SOCIJALNE KONCEPCIJE Kao&gradjanske mislioce 19og veka&Marxa su zaokupljala soc. Prema tome. ne=osti medju ljudima) nije neravnomerna raspodela bogatstva nego PRIRODNA ZAKONITOST USLOVLJENA SRASTIMA koje dovode do NERAZUMNOG UMNOZAVANJA (narocito kod siromasnijih slojeva). su soc. Bavi se problematikom =osti.pa pravo na opsttanak imaju oni koji su ustanju sebi da obezbede sredstva za zivot => jedini nacin zaustavljanja sirenja bede je SPRECAVANJE PREKOMERNOG PORASTA STANOVNISTVA a to je moguce na 2 nacina: moralnim uticajem&represivnim sredstvima.pitanja.pa se zato Maltus zalaze za moralni uticaj kroz socijalizaciju&edukaciju.ratovi&sl.posledice bile su veliki porast ne samo materijalne nego&moralne bede.koju treba eticku uvazavati. OSNOVNE KARAKTERISTIKE KONCEPCIJE TOMASA MALTUSA Glavna prepkupacija T.posebno problemi siromastva. 26.ali se NIKAD ne moze ostvariri zato sto covek ne moze dazivi uizobilju niti svi ljudi mogu = da dele darove prirode.pitanja. Soc. Odnos prema siromasnima za koji se zalagao Maltus je prihvacen u Engleskij tada.jer se broj ljudi povecava geometrijskom progresijom. Znacajan deo njegove analize kapitalizma (od prvobitne akumulacije kapitala do kraja liberalnog kapitalizma) se odnosi na soc. podsticala uvecanje siromastva koje ocekuje zastitu&brigu drzave.

a solidarnost je razmatrao kao pitanje ogranizovanja radnicke klase u borbi za njena prava.u razl. To je uslov cele istorije koji se mora ispunjavati svakog dana&svakog sata. Kriticka razmatranja naznacenih pitanja su u to vreme bila od izuzetnog znacaja. nije pravio nikakve zaokruzene predmetne studije. To je.Ni o jednom posebnom pitanju M.rad zena&dece pod teskim uslovima koji ostavlja trajne posledice na drustvo u celini. Od posebnog teorijskog znacaja su analize.pol.stambena ugrozenost.zakljucci&anticipacije u vezi sa nekim centralnim kategorijama koje se odnose&na soc.ukupan materijalni&moralni polozaj radnih slojeva drustva koji se manifestuje u razl. savremenike. Covek bivstvuje tako sto nastoji da zadovolji svoje raznovrsne&brojne potrebe sto zavisi od istorijskih uslova&nivoa razvoja coveka.politici. sredstava za zadovoljavanje potreba kojima se obezbedjuje ‘proizvodnja samog materijalnog zivota’.sem u sklopu pitanja =osti.bogatstva.prema tome ni o soc.nepostojanja soc.tjs.koja je posebno zaokupljala M.pravednosti&solidarnosti obuhvata centralna pitanja o kojima je raspravljao u vezi sa problematikom prvobitne akululacije kapitala&lib.oblicima: glad.danas kao&pre 1000godna da bi se ljudi samoodrzali u zivotu.u stvari.niske najamnine koje ne prate porast proizvodnje&uvecanje drustv.lose radnicko zakonodavstvo. vezuje za covekovo ispoljavanje koje kao rezultat ima opredmecivanje&prisvajanje predmetnog sveta.OTUDJENE&AUTENTICNE.nezaposlenost.velika smrtnost. Podele deli na: PRIRODNE&DUHOVNE. Marxovo SHVATANJE POTREBA je znacajno posto je problematika potreba kod njega u neposrednoj vezi sa pitanjima =osti a posebno&sa problematikom pravednosti&solidarnosti.ponizavajuci karakter dobrocinstva&milosrdja&sl. Ali zadovoljavanje prvih 45 .pre svega u ogranizovanju radnickog poktera&njegove borbe za poboljsanje ekonomsko-socijalnih uslova zivota.kapitalizmom. POTREBE&NJIHOVO ZADOVOLJAVANJE M.zastite ili njena nedovoljnost. Kompleksan sadrzaj koji se izrazava kategorijama =osti.nije se njom posebno bavio.a ne kao poseban teorijski problem.NUZNE& LUKSUZNE. Sto se tice pravednosti. kontekstima je bilo reci o pitanjima koja se mogu uvrstiti u problematiku soc.medjutim.bogatstvo potreba. Slede razmatranja koja se odnose na duzinu radnog dana.bolest. Istorija nastanka potreba je u nerazdvojivoj vezi sa proizvodnjeom sredstava za zivot. On uvodi pojmove: radikalne potrebe.INDIVIDUALNE&DRUSTVENE.eksploatacija.pol.KVALITATIVNE&KVANT ITATIVNE.manipulisane potrebe.

a nju odredjuje kapital. Tako dolazi do preokrenutog odnosa u zadovoljavanju covekovih potreba. mogucnosti u odredj. potreba svih.kvantitet&kvalitet&pomera se donja granica njihovog zadovoljavanja.pored zadovoljavanja elementarnih prirodnih potreba.kulture&dr.niko unapred nije iskljucen iz prisvajanja bogatstva roda.a time&zadovolj. OSNOVNA POTREBA postaje potreba za POSEDOVANJEM stvari. => kapitalizam 46 . Proizvodjenje novih potreba odvaja coveka od 2gih zivih bica pre svega po tome sto ‘prvim istorijskim cinom’ zapocinje proizvodjenje&duhovnih potreba. **Iako sve individue ucestvuju u procesu proizvodnje (opstem razvoju bogatstva).otudjenog rada&robnonovcanog oblika privrede.potreba.umesto instinskih.aktivnosti na njihovom zadovoljavanju&orudja kojima se one zadovoljavaju podstakli su na ‘proizvodjenje novih potreba’.a time&SVET TUDJIH STVARI kao&tudja moc koja ga potcinjava.odnosno zadov.PREDMETI VLADAJU COVEKOM. U uslovima privatne svojine.ali postoji granica toga zadovoljavanja koja je odredjena KUPOVNOM SNAGOM.za kojom se onda naknadno stvara vestacka potreba.sto je dovelo do pretvaranja prirodnih odnosa u odnose medju stvarima&potcinjavanja coveka zakonima ekonomije (jer primarni cilje proizvodnje nije zadovoljavanje covekovih potreba.proizvodjenje potreba&njihovo zadovoljavanje prelazi u svoju suprotnost jer sluzi pokretanju mehanizma ciji je smisao produkovanje sto > robe.sto predstavlja ‘prvo istorijsko delo’ – istorija zapocinje od momenta kada covek.** Doduse. Analizom nacina proizvodnje&prisvajanja u kapital.nego sticanje profita).&drustv. To ne doprinosi zadovolj.pocinje da proizvodi sredstva pomocu kojih proizvodi nove potrebe koje nisu uslovljene samo covekovom bioloskom konstitucijom.pre svega kvantitativnih potreba.elementarnih potreba.nego na jedno strani stvara bogatsvo a na 2goj bedu.&umesto da covek vlada predmetnim svetom koji je sam stvorio.autenticnoh potreba. &prirodne promene se istorijski menjaju u zavisnosti od opsteg razvoja coveka.one ne ucestvuju ravnopravno u podmirivanju svojih potreba. potreba. Bogatstvo roda se uspostavlja na siromastvu individue.tradicije. Covek stvara svoj predmetni svet radi zadovoljavanja potreba na datom nivou indiv. Menja se&nacin zadovoljavanja tih potreba. istorijskim okolnostima.stvaraju se LAZNE POTREBE. drustvu dosao je do zakljucka da je KAPITALIZAM doprineo snaznom razvoju ljudskih potreba jer je oslobodio coveka od ‘pupcane vrpce prirodne zajednice’ (oslobodio je coveka od neposredne zavisnosti od prirodnih uslova).jer podela rada odredjuje njihovo mesto u prisvajanju. cime je omogucio proizvodjenje novih. indiv.

iz cega se zakljucuje da ona OSLOBADJAJUCI SEBE OSLOBADJA CELO DRUSTVO.isto tako je orudje TUDJE ORUDJE.drustvo proizvodeci potrebu za radnom snagom. Temeljeci se na privatnoj svojini. Spoznajom uslova privredjivanja (svest o 47 .otudjenom radu&podeli rada.Cak&sam ZIVI RAD se pojavljuje kao tudji prema zivoj radnoj snazi. Kako toj klasi nije ucinjena ‘nikakva posebna nepravda nego nepravda uopste’. Ako ne zeli da dovode u pitanje sopstveno oplodjivanje. najamni rad&zadovoljio potrebe svoje licnosti. dolazi do pojma RADIKALNE POTREBE = ovaplocenje vrednosti svekolikog covekovog ispoljavanja. Za M. Time se razvija SVEST RADNIKA o potrebi skracenja radnog vremena.nego na ‘samo covecansko pravo’.jer bi time negirao samog sebe. ako je teorijski projektovano trebanje prihvaceno&kolektivno (‘teorija se u jednom narodu uvek ostvaruje samo ukoliko je ostvarenje njegovih potreba’). ‘Materijal koji radna snaga obradjuje je TUDJI MATERIJAL.nego to&ne sme. Tako M. potreban pasivni element.tjs. Sam rad&njegovi uslovi su radniku nametnuti spolja. Posto je svakoj revol..za proizvod samog rada’.jer je USTUPLJEN KAPITALU ZA OPREDMECENI RAD. je radikalna on teorija koja postulira coveka kao najvisu vrednost. .proizvodi potrebe koje. Opsta trka za bogatstvom&profitom tera rad preko granice njegove prirodne potrebnosti&tako stvara materijalne elemente za razvitak bogate individualnosti.kapital ne moze da ide na radikalno skracenje radnog vremena.cije je ono vlasnistvo ispoljavanja zivota. Zato ‘radikalna revolucija moze biti samo revolucija radikalnih potreba’. Da bi ukinuo nacin dotadasnje egzistencije.materijalna osnova.sto je moguce samo TRANSCENDIRANJEM KAPITALISTICKOG DRUSTVA.on mora da prevlada postojece stanje. Tako kap.kapitalisticko drustvo stvara&odredjeni odnos prema radniku.proleterijat.ciji je on rad.ali&svest o novim potrebama.M.koja je =o svestrana u svojoj proizvodnji kao&u potrosnji.gde je on ‘slucajno’ – zbog podele rada zasnovane na privatnoj svojini – potchinjen. ga nalazi u PROLETERIJATU zato sto je on jedina klasa u gradjanskom drustvu koja je vezna ‘radikalnim lancima’&koja poseduje ‘univerzalni karakter svojim univerzanim patnjama’. Radnik vremenom postaje svestan raskoraka izmedju svojih potreba&polozaja.tjs.ne samo da ne moze da zadovolji.ona se ne poziva na istorijsko. Ali u praxi ona moze biti delotvorna samo ako ‘zaxvati mase’.proizvodi&svog ‘grobara. Stoga ova klasa nema nikakve posebne interese jer joj nije ni ucinjena posebna nepravda nego nepravda uopste.pa to vodi zaostravanju protivrecnosti izmedju rada&kapitala. njen rad se pojavljuje samo kao dodatak materijalu&orudju &stoga se opredmecuje u necemu sto joj ne pripada.

odnosa.razvitak koji sa svoje strane deluje povratno na proizvodnu snagu rada kao najveca proizvodna snaga’. vrednosti u odnosu na kapitalisticko drustvo. udruzenih proizvodjaca se ukida suprotnosti izmedju radnog vremena&slobodnog vremena.zato predmetni svet postaje ljudski sam ou neotudjenom drustvu u kome predmeti postaju drustveni predmeti kojima se covek potvrdjuje ‘ne samo u misljenju nego&u svim culima’-zato je opredmecenje covekovog bica na ljudski&neotudjen nacin&u tome da ‘covekova cula ucini ljudskim&da stvori ljudsko culo koje odgovara celokupnom bogatstvu ljudskog prirodnog bica’_novo drustvo stvara kvalitativno 2gacije potrebe.vec na revolucionisanje drustv. Slodobno vreme. [Potrebe jednog tipa drustva ne mogu se projektovati na sis.pa umesto bogatstva na 1oj&siromastva na 2goj strani.nacin proizvodnje&potrosnje. radikalne potrebe nisu one koje su ostvarene. ‘Usteda radnog vremena = je povecanju slobodnog vremena.potreba je M. Od toga polazi nova projekcija gradj.KOMUNIZAM = asocijacija slobodno udruzenih proizvodjaca.emancipacija coveka se ocituje&u kvalitativnom menjanju njegove culnosti. odnosima se&cula kvalitativno razlikuju od onih u otudjenom drustvu koje sve potrebe svodi na posedovanje. Nju ni kapital ne moze da zadovolji&zato dolazi do zaostravanje protivrecnosti izmedju rada&kapitala.potreba u kapitalistickom drustvu. kasnije razvijao na osnovu analize protivrecnosti kap. stvara ‘bogatstvo roda’ a na 2goj ‘siromastvo individue’.omogucava RAZVOJ INDIVIDUE. vremena za puni razvitak individuuma.otudjenju&potrebi zadovoljavanja svoje licnosti) radna snaga postaje svesna radikalnih potreba.drustva.sa 1e strane.tjs.ali&cinjenice da ih ne moze zadovoljiti ako ne transcenidira kap. Svest o tome da takvi odnosi ne mogu postati temelj slobode konstituise KOLEKTIVNO TREBANJE koje se ne svodi na potrebe imanja.] Radikalne potrebe u drustvu udruzenih proizvodjaca imaju promenjen status u sis.posedovanja >. POTREBA PODRUSHTVLJAVANJA – u podrustv. Medjutim.drustva koje pociva na otudjenom radu.u asoc.vec potpuno nove koje tek treba ostvariti. Svest o novim potrebama koje je proizveo kapital ‘koja je&sama proizvod nacina proizvodnje zasnovanog na kapitalu’.pa maker&za manjinu drustva.koje nisu postojale u prethodnom.radikalno drugaciji od sis.koja izgradjuje&svoj system potreba.ALI POVRATNO UTICE NA RAZVOJ PROIZVODNIH SNAGA sa 2ge strane. SLOBODNO VREME je radiklna potreba radno-priozvodnog dela drustva.’stupa bogat covek&bogata covekova potreba’.na kome se na 1 str. potreba sasvim drugacijg tipa. O slobodnom vremenu kao uslovu za formiranje drugacijeg coveka&nastanak 48 .najavljuje njegovu propast. Svoj koncept radik.

Zbog toga se nije mogao 49 .razviju proizvodne snage&svest ljudi o saznanju sta su istinske potrebe. ISTINSKA RESENJA M. M. Potrebe je posmatrao u okviru istorije&razvoja&razmatrajuci predmetnost potreba je uocio vezu&odnos izmedju potreba&proizvodnje&potrosnje.psihologije.cime je ukazao&navrednosne kriterijume za procenjivanja dostignuca odredjenih soc. . je ipak prenebregao neke bitne cinjenice-nije dovoljno da se srusi stari poredak.postoje&neke epohalne ogranicenosti koje nije mogao da prevladanpr.] [ Pored nesumnjivog Marxovog doprinosa kritickoj teoriji potreba.inhibicija&fobija. [ M.da ga dovedu pod svoju zajednicku kontrol. Medjutim&zadovoljavanje materijalnih potreba.njihova psihologija&sl.’uvecavaju se&proizvodne snage koje te potrebe zadovoljavaju’. govori prilikom razmatranja ‘CARSTVA SLOBODE’. M.dok je duhovna.novih potreba M.vec zbog epohalne organicenosti.za koje je uslov skracenje radnog vremena namenjenog za proizvodnju. je video u revolucionarnom obrtu. Mada se ovde potrebe uvecavaju.promeni oblik vlasnistva.pri cemu je celokupan proces materijalne&duhovne reprodukcije zivota usmerio na istiske potrebe. da ga vrse sa naj< utroskom snage&pod uslovima koji su najdostojniji&najadekvatniji njihovoj ljudskoj prirodi’. ona pitanja gde je pravio distinkcije izmedju istinskih&laznih potreba.osecanja. Samo ‘carstvo nuznosti’ nije ono iz vremena kapitalizma jer udruzeni proizvodjaci imaju slobodu da ‘racionalno urede ovaj svoj promet materije s prirodom.promena. Uvodjenjem pojma ‘radikalne potrebe’.. psiholoska dimenzija ostala na marginama njegovih razmatranja (‘istinske potrebe postoje samo ako postoje predmeti pomocu kojih se one mogu zadovoljiti’).njihovim povezivanjem sa razvojem svesti.tjs.navike ljudi. uspostavljanje slobodne ljudske zajednice u kojoj nece biti potrebe za bilo kakvom represijom. je analizi potreba pristupio svestranije&kompletnije od svih svojih prethodnika. Uvodeci pojam ‘bogatstvo potreba’ postavio je osnove za prevladavanje dihotomije podele potreba&sadrzajnom interpretacijom ‘coveka bogatog potrebama’ dao znacajan doprinos daljem obogacivanju pojma humanizam.proizvodnja koja ostaje u ‘CARSTVU NUZNOSTI’ se odvija pod drugacijim okolnostima od onih u kapitalizmu. M. je izlozio&sustinu otudjenja potreba&naznacio forme manipulacije potrebama.umesto da on njima gospodari kao neka slepa sila.pa da se automatski promene&nacin misljenja. nije imao potrebna saznanja iz oblasti soc.pri cemu je akcenat uvek na proizvodnji.tjs.naznacio je alternativne oblike zivota.& nakon najradikalnijih revolucionatnih obrta se javljaju odredjene psiholoske reakcije kao recidivi starih trauma.ali ne zbog svoje nemarnosti.

niti na pitanje svojine&raspodele (kako su mislili predstavnici komunistickih utopija).nego pitanjima kako ogranizovati drustvo koje bi omogucilo razvijanje svestranih oblika zivota&formiranje coveka ‘bogatog potrebama’!! To ne znaci da se prostim kvantitativnim rastom materijalnih dobara&zadovoljavanjem rastucih potreba za razl. Ako se problem ne=osti ne resava ni distributivno-komunistickim ni gradjansko-liberalnim modelom prisvajanja predmetnog sveta postavlja se pitanje da li je moguce uspostaviti drustv. Otuda je problem =sti PITANJE JEDNAKE VREDNOSTI SVIH LJUDI -> =ost se ne moze svesti samo na pitanje politicke&pravne =osti (kako su taj problem videle tadasnje gradjanske teorije). je uneposrednoj vezi sa sproblematikom zadovoljavanja potreba.vec samo ono KOJE OMOGUCUJE EKSPLOATACIJU 2OG COVEKA (tjs. vidjenje pozitivnog ukidanja privatne svojine ne treba tumaciti kao zaxtev za ukidanje svakog posedovanja&potpunu nivelaciju u 50 .pre svega radnih proizvodjackih slojeva.traume usled neostvarivanja ocekivanih zadovoljenja&onih potreba za koje postoje predmeti ali su kvalitativno&kvant. snage. M. se ne bavi moralnom osudom ne=osti niti zeli da stvara projekciju idealnog drustva =osti.da organizuje svoje vlastiti snage kao drustv. problem.zadovoljavajuca forma prisvajanja koja bi obezbedila razvoj coveka bogatog potrebM&mogucnost ispoljavanja njegovih generickih sposobnosti tjs. M.ne znaci da treba UKINUTI svako POSEDOVANJE. nedostupne vecini clanova drustva.pitanja.bez koje nije moguce ni temeljno razjasnjenje kako izbeci soc.nego&lazne) resavaju bitni soc. kako zapoceti PROCES PREVLADAVANJA OTUDJENJA da bi covek mogao na svestran nacin da ispoljava svoj genericke moci. Taj put mora ici prevladavanjem podele coveka na egoistickog gradjanina individuuma&stvaranjem uslova u kojima se covekov svet&njegovi odnosi svode na samog coveka. &soc.ali to nije dovoljan uslov slobode&opste ljudske emancipacije.upustiti u temeljnu analizu filogenetske strukture covekovog bica. Problem je u tome kakav se odnos uspostavlja u prisvajanju predmetnog sveta. smatra da su razvoj proizvodnih snaga&materijalno bogatstvo pretpostavka jednog poretka. dobrima (od kojih mnoge namece trziste&koje nisu uvek stvarne.niti se prevladavaju ne=osti.tako da M. =ost za M.a time&razumevanja sustine drustv. uopstavanje posedovanja) = M. Da bi se ostvario process razotudjenja&uspostavio princip =ke vaznosti svih ljudi.odnose u kojima bi se realizovala neka treca. =ost&ne=ost je opstedrustveno pitanje jer se tice ukupne drustvene situacije&polozaja velikih delova drustva.sagledavajuci njenu sustinu kroz razlicite forme otudjenja coveka u gradjanskom drustvu. > govori o ne=osti nego o =osti.

M. Pravna regulative je potisnuta u korist donosenja ad hoc odluka.kao&da stvaraoci dobara ravnopravno odlucuju o uslovima&rezultatima proizvodnje predmetnog sveta&ovladavanju stvorenim predmetnim bogatstvom).mogucnosti. => M. Dakle.pa&socijalnix.a sa stanovista pojedinca znacilo bi ukidanje svake individualnosti).jer nemaju svi =e sposobnosti.pravdajuci to opstim interesom. pravna =ost kao bitan element soc.odnosno =osti pred zakonom u resavanju drustv. Medjutim.racionalnom organizacijom proizvodnje (koja bi se odvijala pod uslovima najdostojinijim coveku)&stvaranjem =ih uslova za odlucivanje.ili da su svi =o kompetentni u odlucivanju. Uopstavanje svojine&princip o =im mogucnostima odlucivanja ne znaci da svi imaju =o.=osti moguce ignorisanjem principa =osti pred zakonom.sto se moze postici ako rad&doprinos budu merilo raspodele&zadovoljavanja potreba. ] M. se tim pitanjima < bavio jer je smatrao da je PRAVO INSTRUMENT U RUKAMA VLADAJUCE KLASE za odrzavanje postojeceg sis.zivota). On je samo to smatrao nedovoljnim&zato je stavio akcenat na svojinu&odlucivanje.=osti.M.problem =osti&ne=osti (bar u dosadasnjoj istoriji) se vezivao sa nekim 2gi ciniocima npr.potreba.a =ost uslova u prisvajanju pruza svima mogucnost da na kvalitativni nacnin zadovoljavaju svoje potrebe na nivou drustv. koncepcija se bazira na razdvajanju svojine&prisvajanja&zaxtevu za ravnopravno ucesce svih u odlucivanju. Posedovanje u smislu zadovoljavanja potreba bi trebalo da se prosiri na sve ljude (na taj nacin svojina prestaje da bude osnova moci. klasnih ne=osti.vec za njeno pozitivno prevladavanje odnosno PODRUSHTVLJAVANJE.pitanja.mada je&to shvatio kao proces koji pozitivno prevladava privatnu svojinu u korist covekvog slobodnog&ravnopravnog prisvajanja predmetnog sveta radi zaodovoljavanja licnih&drustv. nikad nije tvrdio da je ostvarivanje soc. [ To je kasnije imalo uticaja na socijalisticku praxu-zapostavljeno pitanje pravne =osti.pri cemu bi se uspostavio princip =osti u sferi odlucivanja (ne da svi o svemu odlucuju.sto ej vodilo samovolji onih koji odlucuju&produbljivanju ne=osti u sferi licnih prava&sloboda. To se ne moze postici stihijom trzista niti spoljasnjom prinudom.* 51 . Sustina je DA SE ONEMOGUCI DA JEDNA GRUPA LJUDI MOZE IMATI VLAST NAD 2GOM.nego *razvojem proizvodnih snaga. se zalaze ne za nivelaciju svojine kao resenje problema ne=osti.cilj.prisvajanju (tako nesto bi bilo besmisleno kao soc.nego da svi imaju pod=e mogucnosti da prema svojim sposobnostima ucestvuju u odlucivanju usvim sferama drustv.cija dinamika treba da vodi formiranju coveka bogatog potrebama (kvantitet ali&kvalitet potreba).

oblasti. Za njega je tememlj istinske integracije drustva ‘slobodna asocijacija proizvodjaca’. svode na pravo egoistickog coveka koji je odvojen od zajednice). drustva zbog toga sto je ono podeljeno na klase ciji su interesi suprotni&nepomirljivi.tako da su M.cinjenica je da su mnoga pitanja soc. ideje su bile osnova u formiranju socijalistickog poretka.nego samo 1 klasu-burzoaziju (pa se&ljudska prava koja proklamuje burz. Za.).jer su uvek medjusobno isprepletane&povezane. koliko je to imalo sustinske veze sa izvornim M. soc. ideja.pol. Zadovoljavanje autenticnih potreba je put ka autenticnoj egzistenciji.koja je moguca u svetu u kome je prevladano otudjenje ne samo u radu nego&u misljenju&stvaralastvu. U ovoj koncepciji.uz koje idu&potrebe.besplatno&ravnopravno obrazovanje&sl.). Za drustv.a nakon pobede tih revolucija su koncipirani&izgradjivani osnovni principi soc.pravednost.ideologiji 52 .u kojoj je prevladano otudjenje&ljudi organizuju svoje ‘vlastite snage kao drustvene snage’.koja se razlikuje od utopizma poput onog kod Tomasa Mora.koje su prisutne u gradjanskoj misli.zastita dece.integraciju u formi slobodne asocijacije potrebno je&da vecina ljudi autonomno&bez nametanja prihvati odredjene norme&vrednosti (drustv.na odredjen nacin su prisutni&kod M.pol.pravde. solidarnost ne egzistira na nivou globalnog gradj.zdravstveno&penzijsko osiguranje. =ost.sigurnost radnog mesta.pol.jer je njegovo stanoviste da gradjansko drustvo nije emancipovalo coveka kao coveka.veku su izvodjene u ime M.kao&kod najuticajnijih mislilaca njegovog vremena. Medjutim. soc.jer prozimaju mnogo sifre&ostale drustv.ali je to ona utopijska E-ja.tjs. 2go je pitanje kako su te ideje njihovi nosioci razumevali.ima utopijskog.onoga sto nije ali je istorijski realno moguce.originalnom nacinu integrisanja ljudi u zajednicu. kod Marxa nasla odredjenu primenu u novostvorernim socijalistickim zemljama (puna zaposlenost. Habermass primecuje da je utopijska perspektiva postala politicki delotvorna istorijska svest..solidarnost).kao&u politici.-pol. Govori o opstoj revolucionarnoj solidarnosti proleterijata (ali to ne predstavlja znacajan doprinos probematici soc. M. je razvio ideje o jednom novom. mnogih socijaldemokratskih partija u ZEvr zemljama koje su kasnsije osvajale vlast.Sto se tice pravednosti&soc. Socijalisticke revolucije u 20.narocito tokom 19og veka. Distinkciju izmedju utopizma&utopijskog je uocio Bloh: utopijsko je shvatio kao projekat alternativnih zivotnih mogucnosti. M. koncepcije se ne mogu organiciti samo na soc.a narocito kako su one prakticno primenjivane.bilo je to na skromnom nivou koji je odredjivao materijalni razvoj pojedinih socijalistickih zemalja.ali znatno manje nego =ost&ne=ost. Istina. [ M.tjs..sferu.ucenjem.

veka usla je u upotrebu kovanica soc.oni su ugl.politika treba da se bavi celinom drustvenih procesa&odnosa obuhvatajuci ukupnu drustvenu strukturu.grupa na njihovo koncipiranje&realizovanje (&ovde se pokazala nadmoc sveta sistema nad svetom zivota). u Nemackoj prihvatilo je Udruzenje za 53 .koja je tokom celog stoleca nakon M.integracija ljudi u zajednicu pretpostavlja ukidanje dominacije sistema nad svetom zivota.problema prisutno je u svim organizovanim zajednicama jos od Antickog doba. pokusali da grade ‘novi svet’ u stvari su ojacali sistem. POJAM. -> soc.solidarnost.a ne samoostvarenja preko aktivnog neposrednog uticaja pojedinaca&drustv.sloboda.politike’. Oni koji su u ime M.demokratija. U shvatanju&uspostavljanju procesa integracije osnovno polaziste socijaldemok.sferi su postignuti znacajni rezultati.uz 2ga civilizacijska dostignuca. Polazeci od tih nacela.programa od strane drzave.kao&one koje je socijalisticki pokret tokom svog razvoja isticao kao svoja nacela: humanizam.zivot miliona ljudi izgledao znatno drugacije.pol.bez kojih bi soc. Istina.ali tako da je on sada mnogo rigorozniji nego sto je to bio onaj u ‘starom svet’ koji su srusili. Prema Rilu.politika. Nisu svi pokusaji koji su nastali iz M. rezultat pravno-administrativnog sprovodjenja soc. 27. Ovakvo shvatanje sadrzaja soc.soc.njena idejna osnova marsizam.takve procese je moguce zaustaviti odgovarajucom soc.uslovima.u soc. U ovom delu se analiziraju problemi razaranja tradicionalnih veza&odnosa u drustvu koji su izazvani industrijalizacijom.cije je delo drzava blagostanja. Bila je to zapadnoevropska socijaldemokratija. ideja istiuz < ili > doslednosi u primeni tih ideja&uz odgovarajuce ideje u skladu sa vremenom&drustv. Tek sredinom 19. smatrala da je. pravda&2ga.politikom-treba saciniti primerene programe rekonstrukcije drustva.postojala je&jedna drugacija socijalisticka orijentacija.PREDMET&CILJEVI SOCIJALNE POLITIKE Teorijsko razmatranje&prakticno resavanje soc.upotrebivsi ga u naslovu svog dela ‘Prirodna istorija naroda kao osnova nemacke soc.taj naziv je u literaturu uveo Nemac Vilhem Hajnrih Ril.itd. Soc. bile su vrednosti koje su vec sadrzane u izvornom marxizmu.

ZAVISI OD DRUSTVENOG UREDJENJA.veka do II sv.Britaniji dolazi do terminoloske promene. Nakon II sv. kao teorijske delatnosti.godine&ono je smatralo da soc.ne=osti.vec&posebna teorijska disciplina ciji je zadatak da kriticki analizira odredjene soc.zadovoljavanje potreba gradjana. Pod ovim pojomov se vise ne podrazumeva samo organizovana delatnost drzave&2gih drustv.problem postaje slozeniji i to zbog toga sto predmet soc.POL.smanjivanje soc.za 3e-sistem soc. Koji ce se od navedenih sadrzaja uzeti kao PREDMET SOC.sluzbama.pol. Nije sporno da svaka od njih moze biti predmet naucnog proucavanja.pre svega tam ogde su na vlast dosle soc.pol.na osnovu empirijskih cinjenica ne bi trebalo da bude sporno to da je predmet soc.soc.koje je osnovano 1873..pol.prakse: zastita siromansih&nesposobnih za privredjivanje.osiguranja&upravljanja soc.sigurnosti.a narocito od 60ix godina 20og veka dolazi&do razvoja teorije o soc. U V. Sto se tice pitanja sta se moze smatrati predmetom soc.-demokratkse partije.pol.pol. KAO PRAKSE usmerene na onaj deo stvarnosti koja obuhvata odredjena pitanja soc. Od pocetka 19.administracija (tako shvacena soc.upravljanje soc.sigurnosti&upravljanja soc.protivrecnosti&ukaze na puteve njihovog razresavanja&na neophodne soc.unapredjivanje zivotnih&radnih uslova.pol.pol. treba da bude u fji ublazavanja soc.sigurnosti.pol.boles&smrt u porodici i sl.soc.pol.EKONOMSKE RAZVIJENOSTI POJEDINIH ZEMALJA. zemljama.za 2ge zivotni&radni uslovi odredjenih slojeva drustva (npr. Ne postoji potpuna saglasnost autora o tome sta cini PREDMET soc. postaje bitan faktor razvoja ukupnog drustvenog&licnog standarda gradjana&uspostavljanja&razvijanja celokupnog sis.poplave. sluzbama.ali onda nastaju teskoce da li je moguce sve 54 .rata preovladjuje stanoviste da soc.sistem.reforme. Dakle.sigurnosti.sigurnosti&delovanje u pravcu podizanja licnog&drustvenog standarde svih gradjana i sl.rata u zapevr.soc.sistem soc.zastita ugrozenih visom silom (zemljotresi.&politickox cinilaca radi obezbedjivanja soc.neutralisanje drustv.). kao prakticne delatnosti deo stvarnosti u kojoj se odvijaju (organizovanim delatnostima drzave&2gih politickix subjekata) bar sledeci oblici soc.IDEJNE ORIJENTACIJE OSNOVNIH OSNOVNIH NOSILACA SOC.soc.POLITIKE. upotrebljava sinonim soc.radnicke klase). treba da deluje&u pravcu integracije radnicke klase u postojeci drustv. Za neke autore to je staranje o siromasnim&nesposobnim za privredjivanje.sluzbama.mira u gradjanskom drustvu). treba da se organici na problematiku soc.protivrecnosti&ocuvanja soc.pol.zivota ljudi.pa se za soc.konflikata itd.soc. obuhvata vise sfera stvarnosti.pol.

njih podvesti pod jednu naucnu disciplinu? Pod predmetom soc.polozaj pojedinih kategorija stanovnistva.tjs. Konkretnije.drustv.pol.pol.ciljevi mogu uspesno ostvarivati pod pretpostavkom da se postuju&razvijaju vrednosti koje oni smatraju temeljnim a to su: Sloboda.to su problemi koji se u vezi sa procesima&odnosima dogadjaju u konkretnoj soc.sigurnosti -podsticanje drustv.odnosno konstituisanja posedne teorijske discipline koja se predaje kao predmet&izucava u odg.-politicke delatnosti.formirala su se&razlicita stanovista.reforme.odnosa i sl. OSNOVNI CILJEVI DRZAVE BLAGOSTANJA.KAO REALIZATORA IDEJA SOCIJALDEMOKRATIJE U PRAKSI: -eliminisanje siromastva -smanjivanje soc..izbor ciljeva&vrednosti&njihova analiza.&ekonomskog razvoja -humanizacija drustv. U zavisnosti od shvatanja CILJEVA soc.praksi. KONCEPCIJE: socijaldemokratska..pol.&drustvenih subjekata& teorijskog razmatranja te problematike. je teorijska delatnost ciji je osnovni zadatak da analizira aktuelnu soc. „ostavi na miru“) trzistem.kriticki preispitije politicke&ekonomske odluke&mere sa stanovista njihovog moguceg uticaja na soc. Proklamovanjem naznacenih ciljeva trebalo je da se ucine USTUPCI RADNICIMA&DREDNJIM SLOJEVIMA pogodjenim velijim soc.pol.) -razvijanje sis. Soc. =ost.demokratija je u pocetku iz izvornog Marksizma crpela svoje 55 .-demokrati su smatrali da se naznaceni soc. skolskim institucijama. kao jednog od aspekata globalne politike jednog drustva.protivrecnosti&nacin&sredstva njihovog razresavanja.da predlaze odgovarajuce soc.izbor odgovarajuce saznajne koncepcije.pol i sl. kao posebne&specificne delatnosti drzave&2gih pol.razvoja -aktiviranje svih ljudskih resursa -uskladjivanje soc.posojece soc.ali pod uslovom da se ne ugrozi ekonomski razvoj&profitabilnost kapitalisticke klase. => soc.soc.analizira problematiku ljudskih potreba.pol. kao teorijske discipline smatra se odredjeni deo stvarnosti u kome se odvija praksa soc. strategija izgradjivanja prakticne soc. Socijaldemokratija je najzasluznija za razvoj soc.pol. Soc.situaciju.ne=osti (preuzeto iz izvornog Marksizma) -pobosljanje standarda gradjana ( -II.koje je stvorio liberalni kapitalizam sa svojim ‘lesefer’ („pusti svojim tokom“.Pravednost&Solidarnost.tehnika&mehanizama realizacije projektovane soc. ne=ostima.marksisticka&neoliberalna.koji su u neposrednoj vezi sa predmetima soc.

=osti). ciljevi koje socdemokratija smatra svojim programskim opredeljenjima ne mogu biti realizovani unutar kapital.jer bi neprixvatanje ropstva znacilo sigurnu smrt (npr.prevladavanje soc.posebno Slobode&=osti.grupe da sami resavaju svoje soc.cak i stetna.niti ogranicavati slobodnu utakmicu u sticanju dobara. opcije drustvenog&ekonomskog razvoja a time&shvatanja soc. Mere soc.a zapostavljanje&mirenje sa < Slobode&=osti.bogatstva&podstice pojedince&drustv.soc.drzava treba da podstice soc. Svaka redistribucija u korist soc.&neokonz. 28. Zapadnoevropski marksisti smatraju da osn.pol.pol. Istorija civilizacije pokazuje cak&DOMINACIJU OVE VREDNOSTI&njeno prixvatanje od strane vecine stanovnistva.pol.gubljenja 56 .a drzava je duzna samo da stvori pocetne uslove za ravnopravno ucesce svih u trzisnoj utakmici&da sprecava eventualne zloupotrebe.sigurnosti.pol.&drustvenog standarda. I savremena istorija belezi situavije kada Sigurnost dominira uponasanju-posebno za vreme kriza drustva.sferu. Svaki pojedinac je odgovoran za svoj polozaj.problem.drustva. soc.sfere je necelishodna.podizanje individ. polaziste neoliberalizma-ciljevi soc. U pocetku ropstvo je bio jedini izbor za stanovnistvo porazeno u ratu.radi zastite).neki kmetovi koji su dobrovoljno prixvatali feudalce jer im je bio ugrozen fizicki opstanak.jer proizvodi drustvene&ekonomske krize => cilj soc.u reciprocnom odnosu sa 2gim vrednostima jer ako ona nije obezbedjena nema realizacije ostalih bitnih vrednosti. da sluzi uvecanju drustv. Drzava ne treba da se mesa u soc. Osn.problemi ne mogu resiti na 2gi nacin.ideje&teorijske postavke zasnivala na njemu (zadovoljavanje ljudskix potreba. Uporedo sa socijaldemokratskim&marksistickim teorijskim koncepcijama egzistirale su-a i poslednjih decenija dobijaju na znacaju: liberalno-konzervativne odnosno neoliber.obezbedj. POJAM SOCIJALNE SIGURNOSTI Sigurnost je opste kulturno-eticka vrednost. ne mogu protivreciti strzisnom principu. ako se odredjeni soc.politike moraju biti uskladjeni sa ekonomskim mogucnostima.sem ako je to neophodno. koja ce biti u sluzbi ekonomskog razvoja&doprinositi intergaciji drustva&njegovoj stabilnosti.&njenih ciljeva.tjs.

zivota.verske.visina sredstava.manipulacije&kontrole zbog delovanja sve brojnijih&slozenijih drustv.sigurnost osiguranika&clanova porodica. Podrucja nesigurnosti se prosiruju delovanjem brojnih faktora (savremeni covek je izlozen novim oblicima dominacije.Pravde&=osti ali sa obezbedjenom minimalnom Sigurnosti za vecinu stanovnistva.zakon&sl. Potreba za Sigurnoscu spada u red osnovnih potreba&u vecini slucajeva se svrstava odmah posle fizioloskih potreba. ZNACAJ soc.smrt.smanjenje brojnih rizika (kako socijalnix tako&2gix) jeste motiv&interes pojedinca ali&drustva u celini. Njihovo pravno utemeljavanje u socijalnom zakonodavstvu ima poseban znacaj za soc. 29.texnoloski.pravne.vrste rizika.osiguranja: predupredjenje&neutralisanje najznacajnijih socijalnih rizika (starost. Teznja za sredjenim zivotom u smislu njegove organizovanosti. OSNOVNI CILJ-pruzanje pravnih garancija kao zastite od moguce diskriminacije.nacin finansiranj&sl. Njihova razvijenost (obuxvat korisnika. obveznog soc.obrazovni.kulturni.kao&razvoj drustvenih odnosa uopste nije umanjio potrebu za sigurnoscu savremenog coveka. institucionalizovana praksa sistema sigurnosti-SOCIJALNO OSIGURANJE (osiguranici placaju doprinose&tako sebi&svojoj porodici obezbedjuju svoja odredjena prava).bolest. POJAM SOCIJALNOG OBEZBEDJENJA 57 .) je merilo socijalnog razvoja zemlje.sigurnost korisnika.uskracivanja prava&sl.sigurnosti.starost.osiguranja sto obezbedjuje ekonomsku&soc.porodicnog&ukupnog drustv.bolest.institucija koje su van njegove kontrole itd.soc.zastita. U tim slucajevima izbor za vecinu moze da bude drustvo sa manje Slobode.stabilnost.kao vazan deo institucionalizovane prakse socijalne politike.red.nezaposlenost.invalidnost.nabraja brojne potrebe: bezbednost. Najvazniji deo savremenih sis. Maslov stavlja potrebu Sigurnosti odmah posle fizioloskix potreba u svojoj xijerarxiji potreba.strepnje&xaosa.rizici: smrt.nezaposlenost) u sis. Npr.kao sto su: obicajne.smrt u porodici…) jesu&SISTEMI SOC. Razlicite norme.SIGURNOSTI.oslobodjenost od straxa.takodje&ustanove&institucije u svim segmentima drustva obezbedjuju garanciju Sigurnosti. Blize odredjujuci njen sadrzaj. Naucni.moralne.) Znacajan deo organizovanih odgovora savremenih drustava na sve moguce rizike (soc.perspektive&povecane nesigurnosti u svim segmentima licnog.

rizika) -PRAVEDNOST -SVEOBUHVATNOST 30. Ovakve sis. Za razliku od sis. sebi&clanovima svoje porodice odredjena prava) socijalno obezbedjenje prosiruje socijalno-pravne garancije na celokupno stanovnistvo. Mora se sagledati u okviru odredjenog globalno drustva tjs.ekonomskim&politickim pravima.SISTEMI SOC. Osnovno polaziste: soc.rizika.sigurnost svim gradjanima.soc.socijalnix.osiguranja (odnosi se iskljucivo na osiguranike koji placanjem doprinosa obezb.obezbedjenja (razlikuju se od 2gix delova sis.OBEZBEDJENJA= razvijeniji&obuhvatniji oblik osiguranja od znacajnijih soc.ekonomskog. KVALITET ZIVOTA-POJMOVNO ODREDJENJE Pojmom ‘kvalitet zivota’ zele se oznaciti neke od bitnix karakteristika zivota coveka.uvazavanje ljudskix prava&sloboda) je neophodan uslov razvoja kompleksnix sistema.soc.grupa. PRINCIPI soc. U tom smislu postoji ODGOVORNOST DRZAVE da garantuje osnovnu soc.cije se zasnivanje povezuje sa Drzavom Blagostanja&obuhvataju celokupno stanovnistvo. u sklopu ukupnih ekonomskix. to su objektivni uslovi u kojima pojedinac ili grupa zivi.politickix&kulturnih promena.potrebe.kao&sis. Sadrzaj kvalitetnog zivota permanentno se menja.soc.ciljevi su deo gradjanskog statusa zajedno sa licnim.jer zavisi od karakteristika drustva. stvaraju pre svega ekonomski jake drzave. Ukupan razvoj drustvenih odnosa (demokratizacija.obezbedjenja.vrednosti&vrednovanja&mnogih 2gih faktora koji se 58 .sigurnosti): -UNIVERZALNOST (sveobuhvatnost stanovnistva&pokrivenost svih znacajnij soc. KZ-kvalitativno zadovoljenje osnovnih materijalnih&nematerijalnih potreba pojedinaca&sirih drustv.posebno kada se nadju u stanju soc.humanizacija.politickog&kulturnog razvoja.mera&aktivnosti uokviru sis.

drustvenog 59 .neposredno&posredno odnose na coveka&nacin njegovog delovanja&zivljenja.realizacija upraksi politickih. Ali.drustv.naukama INDEKS KVALITETA ZIVOTA koji obuhvata: -rast drustvenog proizvoda po stanovniku -kvantitet&kvalitet isxrane -zdravlje -stanovanje -kulturne potrebe -kvalitet koriscenja slobodnog vremena -sigurnost (pravna&socijalna. KZ je jedan od pokazatelja socio-ekonomskog polozaja pojedinca.jer iskazuje ne= ucesce delova populacije u koriscenju drustv.ustanova&njihova dotsupnost.pa se u vezi sa indikatorima kvaliteta zivota istrazuje&INDIKATOR SIROMASTVA= pokazatelj rasprostranjenosti soc.ekonomskih&socijalnih praca.odnosa.dobara (sto direktno utice na drustveni standard&KZ ovih delova populacije).obrazovanje (mereno brojem studenata u odnosu na ukupno stanovnistvo)&zdravlje (mereno brojem lekara&bolnickih kreveta u odnosu na odredjen broj stanovnistva).sigurnost zaposlenja&radnog mesta&sl.zastite nisu uzeti u obzirobuxvacenost stanovnistva zdrav.* Na KZ uticu brojni faktori: nivo ekonomske razvijenosti.ne=osti u jednom drustvu. mnogi faktori koji ucestvuju na sam kvalitet zdr.zastitom.npr. *Odnos izmedju mogucnosti zadovoljavanja potreba&njihovog kvaliteta kod pojedinaca&drustv.karakter drust.ekonomska&politicka strukturisanost drustva.a kao indikatore uzimaju: ocekivano trajanje zivota.) Svi ovi parametri se najcesce sintetizuju u tri indikatora: -ocekivano trajanja zivota -stopa decijeg mortaliteta -stopa pismenosti Kvalitet zivota neki autori odredjuju kao ‘osnovno blagostanje’.stepen demokratizacije sistema.grupa&slojeva&dostignutog drustvenog razvoja u celini. Manifestuje se padom proizvodnje.dostignuti kulutrni razvoj… Viseznacnost KZ upucuje na upotrebu razlicitih indikatora njegovog merenja.grupa je merilo =osti&ne=osti u drustvu.pa je uobicajeni parameter merenja kvaliteta u ekonomskim&drustv..razvijenost mreze zdrav.materijalno ucesce korisnika u snosenju usluha&sl.

pa je zadovoljavanje potreba uvek u korelaciji sa odredjenim sistemom vrednosti koji je istovremeno uslovljen drustv.razvijaju se&menjaju.predmetna je delatnost svakog coveka.ukljucujuci&odredjene potrebe&prava koja znacajno uticu na ukupnu zivotnu situaciju pojedinaca&drustv.&drustv.porastom soc.politici.stope zaposlenosti&kvaliteta zdrav. Kroz nju se covek formira&razvija kao ljudsko drustveno bice.jezik. najcesce se upotrebljava pojam SOC. Kada je rec o soc.participaciju u politickim odnosima&procesima.patologije&sl.kao temelj nastanka&stvaranja ljudskih potreba.pol. Svaka ljudska svrsishodna delatnost. Za odredjen skup indiv. da formulise moguce pravce. Pod uticajem savremenih civilizacijskih promena.koja se ispoljava kao opredmecenje coveka putem njegovog ispoljavanja.-istorijskim razvojem.tako da se soc. razvoja individualna&drustv.nacin.birokratske samovolje&dr. 31. Pre svega proizvodnja.pol.kulturu. 60 . bavi&time da defeinise sta je na datom nivou drustv.stvarima&orudjima ali&prema 2gim ljudima-drugi covekpostaje potreba&predmet njegove potrebe. potreba za koje se smatra da ih je neophodno zadovoljiti..takodje je predmetna delatnost coveka.ali&demokratizacije&xumanizacije drustva pojmovno odredjivanje KZ se prosiruje. pravo na zdravu prirodnu okolinu.treba reci da problematika potreba spada medju njena centralna pitanja.sredstva&nosioce zadovoljavanja ljudskih potreba. POTREBE LJUDI&’STANJE SOCIJALNE POTREBE’ Potrebe nastaju usled nedostatka necega sto se zeli.pol. U tom prosecu covek uspostavlja odnos prema predmetima. celine (ne samo kao individua).bruto proizvoda&nacionalnog dohotka. Tako su potreba&predmet u uzajamnom odnosu. Covekov odnos prema svetu je predmetni pa iz toga sledi da su ljudske potrebe predmetne. potreba. Nacin.povecanjem smrtnosti novorodjencadi.pa je smisaono zadatak&cilj soc. Drustvena sredina utice na stvaranje raznovrsnih potreba.kvantitet&kvalitet potreba nisu jednom zauvek dati niti unapred fiksirani.nacela.grupa (npr.usluga.slobodu od manipulacije.oblici. Pojedinac moze da zadovolji svoje potrebe unutar odredjene drustv.nego se menjaju.).nastaju odredjene potrebe.smanjenjem prirhoda vecine porodica.u soc.pogorsanjem zdravstvenog stanja stanovnistva.

Potreba je fizicko-psiholoska. Ukoliko radikalne potrebe (samorealizacija coveka) dobiju objektivan. KLASIFIKACIJA ljudskih potreba: -osnovne ili vitalne: potrebe opstanka.predmeta.oblicima prisvajanja.nazaposlenost) -drustveni (ratovi&revolucije) 61 .istinskih.smrt) -porodicni (problem u vezi sa podizanjem dece iz strukturalno poremecenih porodica) -profesionalni (povreda na radu.ali&one potrebe koje pojedinac zadovoljava u zajednici.bolest.saznanja.mora da objektivizira svoje culne.ali to ne cini na nacin u smislu licnog posedovanja neke stvari.psiholosko stanje napetosti&oskudice.lazne. Zadovoljavanje potreba zavisi od nivoa drustv.-istorijskog razvoja. Uzroci nastajanja soc.POTREBA=odredjene potrebe pojedinca kao jedinki koje su uslov njihove egzistencije kao ljudskog bica.profesionalna oboljenja. niz predmeta ili usluga koji su uslov covekovog bioloskog opstanka.autenticnih potreba (cije bi zadovoljavanje unapredilo licni&kolektivnih zivot ljudi).mogucnosti.covekovih shvatanja.pri cemu participira sa 2gim ljudima.da bi opstao.raligijskim uverenjima.starost.obicajima. SOCIJALNI SLUCAJEVI se odnose na neke objektivne dogadjaje koji dovode do pogorsanja uslova zivota.fizicki karakter.moralom.potrosnjom itd se moze uticati da se stvore vestacke.intelektualne&fizicke moci. Pored pravih. objektivno-subjektivni odnos coveka&okoline. slucajeva koji pogadjaju veci deo populacije.covek mora da prisvaja&apsorbuje izvezne objekte svoje okoline.neautenticne potrebe koje nisu vrednosti&koje otudjuju coveka od coveka. primarne (elementarne) potrebe. Potreba je dinamican odnos coveka prema svemu..onda su nuzan uslov prezivljavanja. ona granica iznad koje prestaje goli opstanak coveka (to je istorijski promenljiva kategorija) -vise ili sekundarne potrebe: okvir preko koga se iskazuje covek. Ima 2 dimenzije: sa jedne strane. Isto tako potreba je&subjektivno.smrtni slucajevi na radu. problema: -fizioloski (materinstvo.zasniva medjusobne odnose u drustvu&stvara takve oblike zajednice koje ce biti preduslov za razvoj novix potreba. odnose se na pojedinca (neki dogadjaj koji bitno menja zivot) SOCIJALNI PROBLEMI = mnostvo soc.. sa 2ge strane mora da projektuje sebe u svoju okolinu.navika.

Treci nivo Maslovljeve hijerarhije obuhvata DRUSTVENE POTREBE tjs.ali u ukupnom sistemu motivacije ne zauzimaju najvaznije mesto.postovanje 2gih.zastitu&kontrolu sopstvenog zivota&okruženja. Kada se zadovolji potreba na nizem nivou.ugled). koje se rangiraju po važnosti od nizih prema visim. Karakteristika stanja soc. privrzenost. 5i nivo je POTREBA ZA SAMOOSTVARENJEM TJS. kreativnost.imovine. stabilnost. POTREBE ZA SIGURNOSCU&BEZBEDNOSCU postaju pokretacka snaga ponasanja pojedinca. sve porodice&pojedinci korisnici odredjenih vrsta prestacija u okviru sis. nastaje nova (na visem nivou) potreba.-prirodna okolina (zemljotres.u njemu je rec pre svega o primarnim lj.tjs.postojanost. SAMOAKTUALIZACIJOM LICNOSTI (moralnost. spontanost.da se aktualizuje. vlast ‘nizih’ potreba slabi&licnost je slobodna da razvija svoj mogucnosti.uspeh. potrebe je da su svi clanovi drustva tjs. soc.kako materijalne tako&nematerijalne prirode.potreba za snom).stalan posao.prijateljstvo&pripadnost).sigurnost. LICNE POTREBE OSI&NJIHOVO ZADOVOLJAVANJE Maslovljeva teorija Hijerarhije ljudskih potreba izdvaja pet osnovnih ljudskih potreba. 32. vise potrebe ne mogu da se pojave. sigurnosti.priznanja svojih uspeha. manjak predrasuda. nesigurnosti.ljubav. prihvatanje cinjenica).identifikacija. pri cemu prve (nize) potrebe postoje&dalje. resavanje problema. Prvi&osnovni nivo su FIZIOLOSKE POTREBE (zadovoljavanje gladji.poplave) SISTEM SOCIJALNE SIGURNOSTI. potrebama. stanja soc. One obuhvataju red. Nize potrebe su cvrsce povezane sa bioloskim datostima&ako one nisu zadovoljene.zdravlja.sigurnost porodice. neugrozenost zivota. Prolazenjem kroz takve stupnjeve razvija se licnost u kojoj se brojne potrebe slazu po cvrstom hijerarhijskom redu.zedji. Za njihovo zadovoljavanje mora posotjati odgovarajuci insititucionalizovani sistem u okviru koga su uredjeni odnosi koji se ticu soc. potrebe. 62 . Posle zadovoljenja potreba na prvom nivou. Sledeci nivo je POTREBA ZA UVAZAVANJEM (samopostovanje. POTREBA ZA PRIPADNOSCU&LJUBAVLJU (naklonost.

.nakon vec realizovane licne&soc.bilo da je osoba sa njime rodjena).sira zajednica) omogucava jednostavnim razumevanjem bez diskriminacije.pripadnost&poštovanje) su grupisani kao potrebe nedostatka. Oni imaju 2ih teskocaprihvatanje promene&sazivljavanje sa njom na najcelishodniji nacin. -Pored stvaranja uslova za zadovoljenje fizioloskih potreba (sto im siromastvo u kome zive cesto ne dozvoljava).Termini ‘nize’&.nezeljenom. psihosocijalnog stanja&funkcionisanja.tjs. zrelosti.insntitucije koje pruzaju usluge za sve vrste potreba u okviru lokalne zajednice. Covek je socijalno bice&nema nijedne od navedenih 5 potreba koju moze da zadovolji sam. Za razliku od njih koje se moraju zadovoljiti. Manje od 1% OSI je zaposleno u tzv. zastitnim radionicama.pa samim tim za njih nema izazova.koje bi trebalo da obezbedjuju prilagodjene poslove&uslove rada.* Razvoj licnosti OSI podrazumeva iste stepenice&krajnju =u mogucnost samoaktualizacije UKOLIKO joj to njeno okruzenje (porodica u kojoj je osoba rodjena&sazreva.samim tim&niska materijalna primanja remeti ispunjenje 2ge po Hijerarhiji vazne potrebe. Nezaposlenost.a neke kasnije. *Cetiri niza nivoa (fizioloske potrebe.bez ucesca 2gih ljudskih bica.nekorisnom&nesamostalnom&na ovaj nacin im je oduzeta jedna neophodna socijalna uloga.podstreka. S 2ge strane susrecemo se&sa potpunim negiranjem novonastale situacije.za sigurnoscu (predvidivost 63 . Medjutim. Tako se suocavamo sa grupom ljudi koja ima potpuno pravo da se oseca odbacenom. zakonskih propisa. sa specificnom nesposobnoscu psiholoske&socijalne reorganizacije.sigurnost.vec zbog prisutnog motornog deficita (bilo da je tokom zivota stecen.ako su OSI ipak motivisane da se zaposle. OSI je ostvarivanje nezavisnosti ometeno&unapred delimicno uskraceno.oblici uklapanja sa 2gim ljudima koji su uobicajeni&neophodni za zivot&funkcionisanje. Zadovoljenje ovih potreba pomaze osobi da raste&razvija se kao ljudsko biće.uz restrukturisanje prethodnog sis.sudaraju se sa stavom sredine opterecene predrasudama ili sa nepostojanjem/neprimenjivanjem odg. koje se vezuju za fizicke potrebe. zaposlenje&aktivno ucesce u okruzenju je za licnost uslov pravilnog sazrevanja&individualizacije.’vise’ se odnose na to da se neke od ovih potreba u procesu razvoja javljaju ranije. Nesto je drugaciji polozaj onih koji su invalidnosti stekli tokom zivota.a kroz ostvarivanje izvesnog stepena samostalnosti&nezavisnosti.. potrebe rasta (samoostvarenje) se stalno razvijaju.

pa&ovu ulogu. -Kod znacajnog broja ispitanika nije u ogrovarajucoj meri zadovoljena potreba za ljubavlju.a tim&unutrasnju psiholosku&emocionalnu raznovrsnost.komunikacijom. Verovatno&da se vremenom uzivljavaju u ulogu zrtve. raspolaganje novcem koje je u savremenom svetu jedna od odlika minimalnog stepena nezavisnosti je OSI uskraceno: ili nisu u prilici da novcem raspolazu.ali izveznim delom&izostajanjem potrebne spremnosti da se aktiviraju.one se nedovoljno angazuju oko stvaranja licne socijalne&emotivne mreze.uz prihvatanje njenih pravila&organicenja.jer veliki br OSI onesposobljava za aktivan odnos prema sebi&2gima&to im gusi preostale potencijale (npr.tako da je verovatno odlazak u crkvu ili zelja za odlaskom predstavlja vise potrebu za pripadanjem.postoje velika ocekivanja da u udruzenju ostvare zeljenu komunikaciju koja im je potrebna.prve 2 potrebe OSI zadovoljavaju u porodici.ili nemaju novac ili su naviknuti na to da sve.koja po prirodi stvari treba da ocekuje da se njena situacija resi spolja.prihvatanjem&ponistavanjem razlika (‘pred Bogom smo svi =i’) nego autenticnu religioznu orijentaciju. 64 . prepreka koje uvode OSI u pasivnost.tamo se smanjuje mogucnost da se ta. U primarnoj porodici se vise zadrzavaju oni koji su rodjeni sa invaliditetom ili su da stekli u ranijim godinama. Sa 2ge strane.dok su oni koji su invaliditet stekli kasnije zasnivaju svoje porodice. Velika vaznost crkve u zivotu OSI u kontradikciji je sa podatkom o znacaju religije za njixx (samo 35%).uskracujuci bogatstvo spoljnih impulsa. Problem je&visegodisnje socijalno zanemarivanje&kompenzatorna uloga porodice.sto moze da se tumaci&kao znacajna pozivitna snaga licnosti&potvrda njenog mentalnog zdravlja.zbog spleta raznih prakticnix&soc.druzenjem&dodatnom podrskom.a&ostale potrebe ispune na 2om mestu&sa 2gim ljudima.ali ne&jedino moguce => izrazena okrenutost porodici predstavlja znacajno ogranicenje: limitirajuci tako komunikacije.tako da je moguce da je visok procenat onih koji ocekuju pomoc uslovljen realnom materijalnom ugrozenoscu. Iz tog razloga su OSI toliko usmerene prema porodici. Ova uskracenost posledica je predrasuda u okruzenju prema OSI. Znacajan podatak je da 78% OSI ili odlazi u crkvu ili bi to cinile da im crkve nisu fizicki nedostupne ili da ih u tome ne onemogucava zdravstveno stanje.ocekujuci da im se stvari ‘dogode’.koja im garantuje zastitu&trajno zadovoljavanje bazicnix potreba.kao&onih koje ove osobe razvijaju prema okruzenju.sto&jeste najprirodnije mesto za zadovoljavanje istih. Takodje.zadovoljavanja potreba).neko umesto njih obavlja.sve do razvijanja nesposobnosti da je preuzmu). Dakle. Medjutim.a ne licnim angazmanom.

Zakljucak (sto se tice prve 2 potrebe): nisu u punoj meri zadovoljene potrebe OSI za sigurnoscu,pripadanjem,naklonoscu,ljubavlju,identifikovanje&bliskom komunikacijom sa sebi slicnima&licna inicijativa u pokusaji obezbedjivanja ispunjenja svih ovih potreba je ugusena spoljnim uskracivanjima. Potreba za postovanjem,kao sledeca po redu,podrazumeva pre svega prisustvo odgovarajuce mere samopostovanja (=prepoznavanje&realisticna procena sopstvenih kompetencija&mogucnosti,kao&licnih granica,u individualnom&soc. kontekstu). Samopostovanje se obezb. kroz proces prepoznavanja&prixvatanja opstix&posebnih vrednosti&njihovo valorizovanje,te procenjivanje da su u licnosti prisutni parcijalni kvaliteti koji odvoraraju prepoznatim vrednostima. Steceno samopostovanje ne zavisi toliko od procene 2gih,ali,pogotovu u najranijem detinjstvu,2gi imaju dosta znacaja. OSI se mog unaci u situaciji da im je samopostovanje ugrozeno,jer im je tesko da procene koje to posebne kvalitete poseduju,posto im okruzenje ne omogucava da svoje sposobnosti testiraju (testiranje licnih potencijala se odvija kroz radno angazovanje,ostvarivanjem relativne nezavisnosti od 2gih,razvijanjem licnih sposobnosti,kreativnoscu,intelektualnim&duhovnim napredovanjem). Tako,oni pocinju da samopostovanjem crpe iz ljubavi koja im se pruza&koja postaje indirektni dokaz prepoznatih vrednosti&uslova za samopostovanje,pa to predstavlja opasnost od povecanja zaxteva,pogotovo prema porodici,a time&povecanja zavisnosti&daljeg angazovanja porodice oko sebe. Potreba za uspehom&ugledom ugl. se realizuje preko postizanja odredjenih ciljeva&kroz akciju prema postizanju cilja. Visok je % onih koji nemaju potrebu za samoafirmacijom,dokazivanjem&licnim razvojem. Istina,mnogi koji to&zele da ucine (npr. uz pomoc udruzenja),svoje zelje ne mogu da sprovedu u realnost. Postoji manjak potrebe za ucenjem novog&obrazovanjem. Takodje 1/3 ispitanih nema kulturne potrebe.

33. POJAM&PRINCIPI SOCIJALNOG OSIGURANJA

65

= najvazniji deo savremenih sistema socijalne sigurnosti. Njegovim zasnivanjem u Nemackoj zapocinje izgradjivanje institucionalizovane prakse sis. sigurnosti. = oblast soc. politike kojom se radnicima&clanovim njihovih porodica garantuje materijalno obezbedjenje&zdrav. zastita. Predupredjenje&neutralisanje najznacajnijih soc. rizika (starost,smrt,invalidnost,bolest,nezaposlenosti) u sis. ozaveznog soc. osiguranja ima znacaj za ekonomsku&soc. sigurnost osiguranika&clanova porodica,jer vecina osiguranih rizika po posledicama prevazilali mogucnosti pojedinaca&njihovih porodica,sto bi svakodnevni zivot ucinilo nesigurnijim&neizvesnijim. Soc. osiguranje je OBLAST SOC. POLITIKE. KORISNICI osiguranja su OSIGURANICI (radnici&clanovi njihovih porodica). Osiguranje se ustanovljava&sprovodi za odredjene soc. slucajeve*/rizike kao sto su bolest,smrt,invalidnosti&nezaposlenost. SADRZAJ soc. osiguranja cine MATERIJALNO OBEZBEDJENJE&ZDRAVSTVENA ZASTITA na teret fondova osiguranja. OSNOVNA NACELA/PRINCIPI: -obaveznosti (radnici obazevno osigurani; osiguranje tece od momenta zasnivanja radnog odnosa&tada je poslodavac obavezan da kod odgovarajucih sluzbi vrsi prijavljivanje lica koja stupaju u radni odnos) -solidarnost&uzajamnosti (obaveza svih osiguranika da placaju doprinose,a prava koriste samo oni koji su stekli uslove za njihovo ostvarivanje [u vecem obimu prava koriste samo invalidi rada,zene&clanovi porodica posle smrti osiguranika]) -samoupravnost Nas sistem soc. osiguranja obuhvata: penziono (11% doprinos na bruto osnovici),invalidsko (-II-),zdravstveno (6.15%)&osiguranje za slucaj nezaposlenosti (0.75%). Doprinose daju radnici ali&poslodavac. Od DUZINE MINULOG RADA aktivnih osiguranika&visine doprinosa uplacivanih u fondove soc. osiguranja direktno zavisi visina PENZIJSKIH PRIMANJA u okviru zdravstvenog osiguranja&osiguranja za slucaj nezaposlenosti. Uslov za ostvarivanje soc.zastite je materijalna neobezbedjenost. *soc. slucaj-objektivni dogadjaji koji dovode do pogorsanja uslova zivota pojedinaca.

66

34. SOLIDARNOST&UZAJAMNOST - OPSTE ODREDJENJE
Termin Solidarnost je nastao u Rimskom pravu&njime se porazumevala odredjena obligaciona uzajamnost. U siru upotrebu usao je u 18.&19.veku,najcesce koriscen unutar radnickog pokreta&politickih programa onih drustvenih snaga koje su se zalagale za uspostavljanje medjusobne saradnje,potpomaganja&integracije unutar odredjenih drustvenih grupacija,kako bi se uspesnije organizovale radi pobosljavanja uslova zivota&ostvarivanja postavljenih ciljeva,odnosno prevladavanja postojece nezadovoljavajuceg stanja. Kasnije je ovaj termin preuzela gradjanska teorija da bi parirala znacenju&smislu koji je pojam ‘solidarnost’ imao u klasnoj borbi radnicke klase. Iz njega se razvila posebna doktrina – SOLIDARIZAM koju su zasnovali fr.teoreticar Digi (u oblasti prava),utemeljivsi pravnu filozofiju solidarizma&Dirkem (u sklopu socioloske klasifikacije oblika drustvenosti). Od kada je usao u siru upotrebu pa sve do danas,ovaj pojam je koriscen u razlicitim znacenjima&razlicitim idejnim&ideoloskim koncepcijama,tako da je,usled cestog upotrebljavanja za oznacavanje veoma sirokih,a neretko&raznovrsnih sadrzaja,pojmovno postao sve neprecizniji. Mada je S. pre svega vrednosni pojam,aksiologija se njegovim odredjivanjem bavi < nego odredjivanjem 2gih vrednosnih pojmova (Sloboda,=ost,Pravednosti,Ravnopravnost,Potrebe…),pa se tako,u aksioloskom znacenju,pojam S. upotrebljava za oznacavanje duhovnog&moralnog stava&zaxteva za uzajamnu pomoc ljudi (pri tome je bitno da to bude izraz unutrasnje voljne odluke ljudi,koji prevazilaze licne interese identifikujuci se sa problemima 2gih ljudi,osecajuci odgovornost ne samo prema sebi,nego&prema 2gome). U sociologiji,politikologiji&u oblasti teorija o soc. politici&soc. politici kao praksi,pojam S. siroko je rasprostranjen&jedan je od temeljnijih pojmova = ODREDJENI OBLIK PONASANJA&AKTIVNOSTI LJUDI&INSTITUCIJA,PRI CEMU SE TRAZI PODRSKA POJEDINACA,GRUPA&ORGANIZACIJA U SPROVODJENJU ODREDJENE AKCIJE POMOCI ONIMA KOJIMA JE ONA NEOPHODNA ILI POBOLJSANJA USLOVA ZIVOTA GRADJANA
67

vodovoda…).sa 2ge strane.egoizma&licnih interesa.&penz.&2gu zastitu koja se odnosi na ukupnu soc.zastita invalida&hendikepiranih). Takva S. ‘odozgo’.uz istovremeno prevazilazenje partikularnosti. kada je rec o izdvajanju sredstava za zdrav.dajem na jednoj strani da bih dobio na 2oj. kao vrednosti uopste)&drugisocijalni (shiri).uspostavi odredjena ravnoteza izmedju zajednice&pojedinaca&. se upotrebljava kada je potrebno podstaci ljude u resavanju odredjenih pitanja u vezu sa standardom ljudi na komunalnom nivou (izgradnja puteva.a zatim trazi pomoc od gradjana (narodni zajmovi).pod kojim se podrazumeva odredjeni reciprocitet. politiku (zdrav. Takvi zaxtevi&apeli za solidarnoscu mogu biti prepusteni osecanjima&volji pojedinaca koji zele u tome da ucestvuju. kada je rec o odredjenim kapitalnim projektima koje drzava organizuje. To se moze podvesti pod POJAM UZAJAMNOSTI. sigurnost za sve clanove drustva.ali se mogu&institucionalizovati&postati obavezujuci za sve.podrazumeva se da nije moguce uspostaviti matematicki precizan ekvivalent izmedju davanja&uzimanja. predstavlja opstu vrednost jer je kao nacelo prihvatljiva za sve ljude koji 68 . izdvajanje gradjana za osn. nije moguce jednoznacno odrediti. najcesce se regulisu razlicitim odlukama&zakonima. Npr. U aksioloskom smislu S. CILJ UZAJAMNOSTI je teznja da se.jer ovaj pojam ne bi trebalo upotrebljavati za ona ucesca gradjana u izdvajanju sredstava radi uzajamne pomoci na koja oni imaju pravo na osnovu svog radnog ucinka. U tom smislu moze se reci da S. ni sa aksioloskog ni sa naucnog gledista nije odrzivo nazvati S.s jedne strane. ne bi trebalo govoriti ni u onim slucajevima u kojima je drzava duzna da obezbedi minimalno zadovoljenje potreba gradjana radi njihove egzistencije&integracije zajednice&njenog funkcionisanja.obavezno skolovanje&dr.decju zastitu. Sledi da pojam S. U tom smislu pojam S. Ovakvi oblici S.respektujuci bitna nacela humaniteta&temeljnih vrednosti.premda to&nije cilj uzajamnosti. Naravno. bi se mogla nazvati S. se temelji na slobodnom opredeljenju&delovanju ljudi&izraz je njihove autonomne voljne odluke.decja zastita. zastite&za penzijsko osiguranje (jer je to pravo steceno na osnovu rada&vlastitih ulaganja). Navedena upotreba pojma S.o S.da se obezbedi osnovna soc.pa postoje bar 2 nivoa: prvi je aksioloski (odnosno odredjenost S.nacelo. vidove zdrav.UOPSTE. osiguranje.skola.pod kojim se podrazumeva delovanje&usmerenost pojedinaca ka sjedinjavanju sa 2gim ljudima&zajednicom. = duhovni&moralni princip. Ovako shvacena S. Takodje.svesti&savesti.ako se to posmatra sa vrednosne ravni.norma. potvrdjuje tezu o njegovoj nepreciznosti&neadekvatnosti.

kao opsta vrednost.ili bar njeno vazenje unutar odredjene drustv. je u emocionalno-vrednosnom stavu da je duznost coveka da pruzi moralnu. =ost je uzimana kao jedan od osnovnih ciljeva&temeljnih principa one soc.a da pritom ne ocekuje nikakav recioprocitet.pa je *S.S.bica = podlozni prirodnim zakonima sledila je konsenkvenca da to vazi&za =ost u njihovim pravima. Osnova S. kao moralni princip morala biti institucionalizovana.dobila je ontolosko utemeljenje onda kada se doslo do uverenja&spoznaje da svi ljudi.znanim ili neznanim.-S.a posebno zbog raslojavanja drustva.stoje na stanovistu da je zivot coveka&njegov razvoj moguc jedino u zajednici sa 2im ljudima. kao izraz volje pojedinaca ostaje kao osnovna vrednost institucionalizovane S. uslova. izraz autonomne slobodne volje. Nacelo S.unutar grupe kojoj pripada.zajednice. dolazi do izrazaja kada je drustvo u krizi ili kada je pogodjeno prirodnim ili 2gim nepogodama ili katastrofama.podstice&usmerava ljude da pomognu 2ima.da bi se odrzavo u svetu. Ne moze se temeljito raspravljati o soc.imaju u sebi nesto sto je opste. Posto se nije moglo biti sigurno u to da ce se vecina ljudi u praksi ponasati prema vrednosnom nacelu S. nastali su zato sto je covek. Iako je S.ugradjena u normativni system cime bi se obezbedio neophodan minimum egzistencije&pojedinca&zajednice*. Jednakost kao vrednost nije jednostavno definisati.svesti&savesti ona je determinisana&spoljasnjim faktorima (oni odnosi&aktivnosti koji cine sadrzaj S. Na toj osnovi nastale su sve teorijske&politicke koncepcije koje su zagovarale =ost ljudi u politickom&soc. 69 .time sto su ljudska bica. *S. politike koja je bila usmerena na celinu drustv.materijalnu&2ge oblike podrske&pomoci.* 35. utemeljena na emocionalnoj osnovi&slobodnoj voljnoj odluci nije bila dovoljna osnova na kojoj bi jedna zajednica normalno funkcionisala. treba utemeljiti kao princip ‘opste volje drustva’.a odstupanja sankcionisati. pravima. JEDNAKOST – POJMOVNO ODREDJENJE =ost. Tokom razvoja drustva.prirodi. politici a kamoli o umemeljenju na principuma humaniteta ako ne postoji odnos prema =osti&ne=osti.a to je priroda. Nezavisno od toga.S.bio prinudjen da se udruzuje sa 2gim ljudima). Iz te prirodne osobenosti da su svi ljudi kao prir.

u slucaju da se =ost shvati kao istovetnost.niti na pitanje svojine&raspodele.apsolutna =ost kao princip organizacije nekog drustva. drustv. 70 . sloboda automatski uspostavlja reciprocni sis. Ali.ona je temeljno povezana sa =oscu.pa u krajnjoj liniji to vodi ka ‘slomu vrednosti’.a tesko je pretpostaviti da moze postojati. Ali to ne znaci da postojanje&sirih formi individualnih&drustv. Tacno je da pravednost uvek predstavlja odredjenu =ost.odnosno ne=osti&nepravednosti&ne=osti&prinude.nego se proteze na svaki 2gi odnos. grupa ljudi. Takva =ost bi dovela do potiranja svake individualnosti&slobode licnosti&kao takva prestavljala bi negaciju celokupnog sis.odnosno negaciji celokupnog bogatstva koje u sebi potencijalno nosi covek kao genericko bice.svaka =ost nije&u smislu vrednosti automatski&pravednost ako ne postoje realni drustv.svaka ne=ost predstavlja razliku. uslovi da se takva =ost&realizuje. Sto se tice slobode. prinuda predstavlja ne=ost.realnosti.ni svaka =ost ne more biti nepravednost.izmedju pojmova =ost&istovetnosti se cesto ne pravi razlika. Naime. Za soc. Ako je rec o odnosu =osti&pravednosti. Stepen =osti u principu zavisi od stepena slobode. Zbog toga je nuzno raschlanjivanje pojma =ost&ne=ost.a =ost se shvata kao pravednost. statusu. Neprihvatljivo je izjednacavanje razlicitosti&ne=osti.u prakticnoj realizaciji u sferi soc. zivotu ljudi.jer se ne=ost uvek konkretno manifestuje u politickom. vrednosti.=osti&slobode.nikad&nigde nije postojala. koji ne ostaje samo u sferi distribucije materijalnih dobara. Takodje. To znaci da se =ost ne moze svesti na problem politicke&pravne =osti.treba reci da se parovi navedenih pojmova cesto stavljaju u korelaciju te se neretko smatra da oni izrazavaju iste sadrzaje.odnosno =ost je jedna od aksioloskih pretpostavki slobode.cime se ukida&svaka autonomnosti ljudske licnost.mada je tacno da je svaka nepravednost suprotna principu =osti.ali svaka razlika nema znacenje ne=osti ljudi u njihovom soc. =osti. Takodje. Na osnovu navedenog proizilazi da je pitanje =osti PITANJE JEDNAKE VREDNOSTI SVIH LJUDI.ekonomskom&soc.jer problem =osti&ne=osti nije samo saznajni vec pre svega aksioloski problem koji izrasta unutar idredjene soc. Istina. politike to moze uvoditi uspostavljanj primitivnog oblika egalitarizma (potpuna =osti medju ljudima.a sloboda od realizacije odredjenjih formi =osti. Medjutim. politiku to je od kardinalnog znacaja.Od nastanka grcke civilizacije do danas je bar u odredjenoj ogranicenoj formi praktikovan&teorijski prihvatan princip =osti u okviru odredj.jednaka raspodela dobara&drustv.niti svaka drustv. uticaja medju clanovima zajednice).

Ako soc. Istorija soc.svet bi verovatno bio znatno suroviji.treba da zauzima kriticku distancu prema politici. Da nije teorijskih zalaganja za =ost kao vrednost&prakticne borbe.po pravilu. Stoga =ost spada u bitne aksioloske katerogije.statusnim pitanjima pojedinix drustv. borbi&soc.odnosu prema marginalnim grupama.kao teorijska delatnost zeli da zadrzi relatinu samostalnost. u neraskidivoj vezi sa globalnom politikom svake drzave. 2.koja je. GLOBALNA POLITIKA ODNOSNO POLITICKI SISTEM EKONOMSKA RAZVIJENOST&EKONOMSKI SISTEM IDEOLOGIJA MORAL RELIGIJA Neki od ovih faktora medjusobno su isprepletani&tesno povezani&njih je u realnosti tesko. ucenja pokazuje da je pitanje =osti bilo jedno od centralnih za sve one teorije. 3.zivot je isao svojim tokom. DETERMINANTE OD ZNACAJA ZA SADRZAJ&KARAKTER SOCIJALNIH CILJEVA BITNE DETERMINANTE SOC. Pod soc. Svaki pol. 36.odnosno.nepravedniji&neslobodniji.ne=ost u razlicitim formama bila&ostala osnovno obelezje svih dosadasnjih drustava. institucije za koje se moze reci da su humanisticki usmereni. sistem razlicito se odnosi prema pitanjima strukturisanja =osti.ne=osti. 5. POL: 1. stratifikacije.zavisi od celine politickog sistema. interesa&ciljeva vladajuce 71 . politka.stanovnistvu prema odredjenim oblicima drustv.pored ostalog. Istina. grupacija.odnosu prema privilegizaciji&deprivilegizaciji. politiku.moze podrazumevati organizovana delatnost drzave&2gih politickih subjekata&to znaci da je soc.popriste borbe za vlast (borba za ostvarivanje odredj.=ost&ne=ost je opstedrustveno pitanje jer se tice ukupne situacije&polozaja svih ljudi. pol.najcesce nemoguce izolovano posmatrati. Politika takodje nuzno ulazi&u soc. 4.pokrete&drustv. sfere&na taj nacin direktno utice na soc. politikom kao prakticnom delatnoscu se.

narocito u predizbornoj propaganda. snage na vlasti moraju da vode racuna o realnim mogucnostima. snaga koje imaju vlast ili u njoj participiraju.pol.odnosno vlasnici sredstava za proizvodnju&kapitala.soc. zemljama).oni determinisu&karakter&ciljeve ukupne soc.odlucivanje o nacinu&procesu proizvodnje.kriticke discipline).koja proizilazi iz njihove prirode: soc.korporacije). pol. politike&razl.pol. Pol.pol.pod cijim uticajem su ostvarena mnoga soc. zavisi od njihove probramske orijentacije ali&pozicije u datom vremenu.jer je to jedna od bitnih sfera koja utice na opredeljenje biraca.. Uvek ostaje odredjena suprotnosti izmedju politike&soc. Kako postoje razliciti pol. politike kao teorijske delatnosti.sistem bitno odredjuje ukupne drustvene odnose. polazi od odredjenih moralnih vrednosti (pravednosti. Veci je uticaj onih pol. potrebe.veliku paznju posvecuju soc.strukturiranje drustva.pol. kao posebne.grupacije. pol.a neretko&u suprotnosti sa moralnom. Odredjeni privredni subjekti (kompanije.grupacija u konkretnom drustvu.nego onih koje se nalaze u opoziciji (koje su u soc. U suprotnom smeru deluju sindikati.koji se razlicuju od ciljeva soc. Odnos razlicitih partiijsko-politickih subjekata prema soc.jer u osnovi odredjuju&organizuju&institucije&metode&sredstva preko kojih se sprovode odgovarajuce soc.a politika je jos od formiranja gradjanskog drustva < > indiferentna. (politcki ciljevi u pogledu sredstava ostvarivanja najcesce nisu u saglasnosti sa bitnim vrednostima kao pretpostavkama humnisticki zasnovane soc.politika.mesto odredjenix drustv. najdirektnije uslovljena glob. Medjutim. sistemi tako postoje&razlicite soc. 72 . prava.teorijske.pol. pravda)..pol.sistemom.zaxtevima radikalnije). sigurnost. u savremenom kapitalistickom drustvu postoje ogromne razlike u odnosu globalne politike prema soc. mere. u SAD&one u vecini zapadnoevr.kao determinisuci faktor soc.sto je za one u opoziciji manje bitno. politici (npr. *Buduci da glob. pol.nastoje da sto je moguce > ogranice izdvajanja za soc.principe raspodele&2ga pitanja znacajna za zivot&radne uslove ljudi&njihovu soc.poslednjix decenija njihova uloga&moc su sve < . pol. politike).udaljena od vrednosti koje koristi soc.&pol.poslovna udruzenja..tako da je soc. odnosi globalne politike u datom sistemu prema soc.odnosno pol. Sve opozicione partije.pravda.

slabe materijalnu osnovu drustva ) Kao sto ekonomska osnova utice na razvijenost ili suzenost sadrzava. sluzbi neophonih za zivot gradjana).pol. potreba gradjana.posedovanje neophodnih sredstava za normalno funkcionisanje domacinstva.pol. problematika soc. zastite.(neo)liberalne orijentacije kada imaju odlucujuci uticaj u drustvu vrse radikalne restrikcije u sferi soc.&drustv. povratno utice na ekonomsku osnovu.tjs.struktura&nivo potrosnjie. kao ona bogatija. zastite odredjenih slojeva drustva&pojedinaca. Nivo zadovolj.sa znanjima&umecima primenljivim u procesu proizvodnje.pol. ( Medjutim.pol. Materijalna osnova determinise soc. partije konzervativne.pitanja determinisan je ekonomskim razvojem.pol.zadovoljavanje individ.pristupa obrazovanju&kulturnim dobrima&postojanja odg.pravde.zadovoljavanje njihovih potreba.njihov zivotni standard.jer smatraju da izdvajanja za soc. barem minimum egzistencijalnih potreba. To zavisi od toga koje pol.pol.osnove.&zajednickih potreba (od ishrane.mogu da postoje znacajne razlike u pogledu razvijenosti soc.koji u znatnoj meri odredjuje karakter.cak&ako su snage koje kreiraju ekonomske&politicke odnose&u jednom&u 2gom slucaju po programskoj orijentariji usmerene ka smanjivanju soc. POSREDNO. razvijeniji sadrzaji soc. osnove zavise radni&zivotni uslovi ljudi. koja je omogucavala znacajan nivo zadovoljavanja individ.partije socijaldemokratske orijentacije sprovode soc. potrebe umanjuju akumulaciju.unapredjivanje zivotnih&radnih uslova. oblici soc.predstavljaju jedan od osnovnih faktora proizvodnih snaga od kojih najneposrednije zavisi&uvecanje materij. Soc. To se odnosi &na razvijenost soc.tako&soc.sto za rezultat ima povecanje poizvodnje. obrazovanje je takodje u direktnom odnosu sa ekon.smanjivanje soc.uticuci na ekonomski&politicki system.&kada se radi o priblizno izjednacenom materijalnom nivou pojedinih zemalja.do zdrav. navedenih potreba&uopste resavanja soc. ne=osti&zastitu onih grupa&pojedinaca koji nisu u mogucnosti da sami sebi obezb.pol.pol.smanjivanje soc.tako da siromasna drustva objektivno ne mogu graditi soc. npr.ciljeve&sustinu soc. ne=osti&razl. u sferi zdrav. Neposredniji uticaj ogleda se u tome sto od materij.Buduci da je predmet soc..razvojem-obrazovani ljudi.nivo&obim takve delatnosti determinisani su&materijalnim mogucnostima konkretnog drustva.pol. kao teorijske delatnosti. pol.pol. sigurnosti gradjana.pol.odevanja.zastite bitno uticu na radne sposobnosti stanovnistva. utice&na 73 . stranke imaju odlucujuci uticaj na kreiranje soc.npr. ne=osti&ostvarivanju soc.

primerenijim stvarnim zivotnim problemima.a zatim to prikazuju kao interes celog drustva. Da bi se to izbeglo.zaposljavanje. drustvenog sloja.Buduci da je&soc.grupacije kojoj pripadaju. razvoj uskladjuju. nacela formiraju sliku o svetu sa stanovista odredjene klase.svestranje analizirajuci uzroke soc.ako su one nagle&radikalne-> soc. Ekon.blize su istinitom saznanju. da bi se ti problemi prevladali.sis.pol. koja ne bi imala ideolosku dimenziju.mogucnosti.a time su&njihovi sadrzaji < ideoloski.tjs.to radja ekonomske probleme&vodi u krize. Posto su uvereni u ispravnost svojih koncepcija. sferu proizvode negativne posledice po ekonomski razvoj.uz pol. zavisi od materij.koje.treba nastojati da se skon.&soc.problema.sferi. ide preko granica ekon.a sve to bitno utice na materijalnu osnovu odredj. koncepcije.zato sto tvorci ideja&odredjenih vrednosnix.pol.osnovi => promene u ekonomskim odnosima => promene ekon.klase&partije.sis.ona je nuzno determinisana ideoloski.&soc.pitanjima pristupaju celovitije. Pri tome se ne uvidja da izmedju njihovog uverenja&misljenja&istine postoji rascep. Dominantan je uticaj onih grupacija koje kreiraju politiku. determinisana.tenzije&nemiri.politickih&soc.nego kakvom&cijom ideologijom je soc.tragajuci za adekvatnim resenjima.tjs.tako da nije osnovno pitanje da li je.pol.nije moguca soc.odnosno onih koji u datom trenutku imaju vlast. je mozda&najbitnija determinanta soc.pol. Posebne grupe ljudi.&to permanentno.formiraju vlastiti pogled na svet&u skladu sa njim formulisu&odgovarajuce politicke&soc. Koncepcije soc.jer se ona bavi pitanjima unutar klasno podeljenog drustva.oni nastoje da&2ge uvere da su one najadekvatnije&najprimerenije datim uslovima&vremenu.politika proizvod odredjenih drustv.pribegava se restrikcijama u soc.koji su izraz ideoloskih opredeljenja razlicitih aktera.pol.ekon.u skladu sa polozajem&mestom unutar globalnog drustva&sopstvenim interesima. osnove. Istorijski posmatrano.karakter&odnose u raspodeli&oblike potrosnje.komplementarni su&njihova neuskladjenost ima negativne posledice = ako se u koncipiranju&sprovodjenju soc. Druge pak opcije koje 74 .pol. koje soc. Ekon.&pol. Naravno.sukoba&pokusaja trazenja kompromisa unutar tih sukoba.posle promena u mat.sis.. mera njene ideologizacije. razvoj zavise jedan od 2og. Stavise.sistema => manja se karakter&sadrzaj soc.potrebe kako se u slucaju prekoracivanja ne bi zaustavio ekonomski razvoj&imati u vidu da neadekvatna izdvajanja u soc. Nuzno je znati mogucu meru izdvajanja za soc. drustva.

vrednosti =ost. pol.koja se svodila na soc.vrsenjem pojedinix verskih radnji…Istinski vernik je samo onaj koji sve to cini zbog unutrasnjih potreba&osecanja.odnosa. kao jedan od znacajnih elemenata drustv.nijedna religija ne ostaje samo na doktrinarnom nivou. Religija procenjuje&postojece oblike drustv. Religija determinise soc.soc.a religija drustvene.zivota&na taj nacin utice&na formiranje politickih&ideoloskih opredeljenja vernika.&psihicki zivot ljudi&na ukupne drustv. u formulisanju religiozno-moralnix vrednosti&podsticanju ljudi na vrsenje odredjenih obreda (tako se vernik priblizava Bogu.a ne zbog navike ili zato sto to od njega ocekuje verska zajednica.kolektivne manifestacije vere ostvaruju se putem odredjenih obreda.pol.pol.One teorijske opcije soc.nego 75 . Samo ona soc. ideja. Religija kao duhovna tvorevina.probleme ispoljava se u 2strukom smislu: doktrinarnom&prakticnom. verska zajednica obavlja.&politic. aktivnostima koje odredj. Naravno. Interes religije&njenih institucija za drustv.pravednost. Religioznost je psiholoske prirode. Takav koncept ima > izglede da se konsituise kao naucna teorija. relig. zastitu onih delova drustva&pojedinaca koji nisu bili u mogucnosti sami sebi da obezbede minimum egzistencije.pojave&procese (Religija ima 2struku fju: psiholosku&drustvenu.tako da ona determinise soc.solidarnost. institucije bile znacajni nosiosi soc. koje smatraju da su soc.jedan od oblika drustvene svesti&sis. Nekada su odredj.udaljenije su od sagledavanja celine drustv. Religija se manifest. drustv.pol.pitanja posmatraju iz perspective parcijalnih interesa odredjene klase. Doktrinarni nivo se manif.pol.ucescem u religijskim manifestacijama.a time su&njihovi koncepti > pod uticajem ideologije. Spoljasnje.ravnopravnost treba > ceniti od onih koje te vrednosti minimiziraju ili odbaciju neke od njih.ali istovremeno&saradnju&dijaloga sa ljudima. koja svoj koncept kao teorija gradi polazeci od stvarnih zivotnih problema ljudi&cije kategorije izrazavaju stvarne odnose.bice < podlozna ideologiji&manje zavisna od dnevne politike.verovanja&vrednosti vrsi odredjeni uticaj na drustv. pre svega kao prakticnu delatnost&njen uticaj je bio razlicit u pojedinim istorijskim razdobljima. Tako da treba razlikovati religioznost od religije. Psiholoska fja se odnosi na unutrasnji dozivljaj pojedinca-osecanje poboznosti. ne samo religijskim obrednim radnjama nego&razl. U tom cilju se formulisu odgovarajuca nacela koja coveku-verniku daju putokaz u organizovanju licnog&kolektivnog zivota. potrebama). zviota.okrenutost vere spoljasnjem iskustvu. sa njim.podstaknuta razl..integrisuci se u zajednicu na taj nacin).uspostavlja komunikac.

pol.a resavanje 2gih pitanja.pol. problematika je prisutna u religiji. > ili < uticaj religije na res.tjs.-zastitne aktivnosti.nego samo to da oni svoja religiozna uverenja premestaju u privatnu sferu. Posto soc.u vreme kada ideologija&politika izgube svoj uticaj usled gubljenja poverenja ljudi u njih.pol.odnosno mogucnosti svetovnih institucija da osmisle tokove drustv.pa u sklopu 2gih cinilaca&oblika drustv.a ne da se kriza prevlada). svesti moral utice na formulisanje&sprovodjenje odr. projekata.soc.norme&vrednosti.-pol. gde su religijski simboli.odnosno na soc.nastoji&da prakticno sudeluje u resavanju konkretnih pitanja&problema (neposredno: soc.pitanja&omoguce zadovoljavanje vitalnih potreba ljudi (npr. polazi od odredj.norme&vrednosti zamenjeni svetovnimuticaj&delovanje crkve ugl. structure koje se bave soc. problema.njen uticaj se povecava&ona u > meri determinise soc.nastoje resiti racionalnim putem&unutar svetovne sfere. kretanja&promena.zavisno od drustv.posredno: uticuci na drustvene&polit.razvojem svetovnih ustanova&njihovom nezavisnoscu od religije&njenih institucija&soc. religijske instit. => religijske institucije se ukljucuju u neka prakticna delovanja&pomoci.preko drustv.mada je ta pomoc najcesce simbolicna.-pol.pol.pol. razloga.ukljucujuci&ona koja su predmet soc.koju. grupa privremeno ili trajno ugrozenih (drzava&2ge svetovne institucije.problema u datom drustvu) Religijske ustanove u ime religije.potresa. soc.kao posebnog&specificnog pogleda na svet.ne resavaju takve probleme). pol. a na prihvacenim vrednostima nastaju&moralne norme(#). Tamo gde je Crkva odvojena od Drzave&gde drzava ima izgradjen sis. soc. To ne znaci da vecina ljudi nije&dalje religiozna. doktrinu.-od karaktera religije.&deluje nezavisno od bilo kakvih religijskih normi&vrednosti.zivota. zastite pojedinaca&odredj. vrednosti na osnovu kojih se grade&posebne forme delovanja.tako&prakticno (npr.pa prema 76 . *Dakle. se ogranicava na povremene aktivnosti soc.prilagodjava&reinterpretira)..* To ne znaci da odgov. sferi ozhivotvore odgovarajuce religijske principe. 1og drustva zavisi od njegovih mogucnosti.iz razl. ne sudeluju u resavanju pitanja soc. institucija.nastoje da u soc. soc.< > se svodi na pomoc pojedincima&grupama da se prilagode postojecoj krizi.kako doktrinarno.pol.da rese bitna soc. aktivnosti katolicke crkve koja ima razradjenu soc. u vreme kriza&drustv.religija dobija na znacaju. sve < je determinisana religijom.

Odredjeni moralni principi su determinisali soc.pol. programska orijentacija&delovanje najznacajnijih socijaldemokratskih partija u zapadnoevr.nije znacila&povratak antickom shvatanju odnosa pol. [[ Savremena globalna pol.bila je u skladu sa principima morala. pol. evroamerickog sveta je u sluzbi krupnog kapitala. Renesansa (period nastanka&razvoja gradj.&morala.kada je u znacajnoj meri obuzdan pljachkashki ‘razbojnichki’ kapitalizam nastao u vreme prvobitne akumulacije kapitala.sa 1000godisnjom vladavinomCrkve nad celokupnim duhovnim.=ost). veka ucinili svoje.kada su srusena stara carstva&feudalni odnosi.&20.Posle raspada antickog robovlasnickog drustva nastaje feudalizam.a 2ge reinterpretiraju. je stavljena u fju moralnih ciljeva.jer je borba za vlast&dominaciju vodila degradaciji politike. &tadasnja soc. Tek nastankom gradjanskog drustva neke od tradicionalnih normi se zanemaruju. morale norme bile su temeljene pre svega na religijskim vrednostima. Politicke&moralne norme imale su zajednicke vrednosne osnove (pravednost.mozda > nego u vreme Makijavelija.kao&globalna politika. U tom periodu nastaje soc. zemljama). sveta-Makijaveli). je izgubila svaku vezu sa moralnom.institucijama (pre svega u Parlamentu).jer mlada gradjanska klasa u prvi plan stavlja politicki pragmatizam. Odnos pol.a pojavom novih vrednosti pojavljuju se&nove moralne norme.pol.doktrine gradj.. multinacionalnih kompanija radi uvecanja profita&ostvarivanja 77 .pol. Tek kada su revolucije&oslobodilacki pokreti tokom 19.&morala je istorijski promenljiv. (npr.tako da danas. Periodi kada je pol.pol.&kao teorijska delatnost pod snaznim uticajem vladajuce globalne politike.tome&na gradjenje soc. bitno odredjen karakterom odnosa politike&morala. Medjutim.tako je&uticaj morala na soc. nije postojala suprotnosti izmedju njih (izuzetak: periodi tiranije&oligarhije). bila&u fji moralnih ciljeva&normi nisu dugo trajali.sloboda. kao posebna sfera prakticne delatnosti drzave.pol.morale su da budu u skladu sa nacelima vrline. klase&obnova anticke culture-vracanje antickim izvorima&uzorima).&morala (o cemu svedoci utemeljivac pol.kad asu uspostavljene demokratske institucije&obespravljena&exploatisana radnicka klasa se izborila za vlastito sindikalno organizovanje&ucesce u pol. U antickom grckom drustvu ugl.a u znatnoj meri&svetovnim zivotom.pol.tjs. delatnost koja se odnosila na resavanje problema koje danas podvodimo pod tim pojmom.a&kao teorijska aktivnost. Politicke odluke koje su bile javne.kako je soc.demokratija&pol.pol.tjs.prakticno potpun raskid izmedju pol.

)&bez pretnji kaznom&nagradom-jedina kazna je savest prekrsitelja.veka prosirio na sve bivse socijalisticke zemlje. koja najvise odgovara uvecanju profita od kojeg ce narod imati malo koristi. OSNOVNA TEORIJSKA POLAZISTA KONCEPTA ‘DRZAVE BLAGOSTANJA’ & NJIHOVA REALIZACIJA U PRAKSI NASTANAK DB vezan je za period posle II sv. Vreme soc.koji se u poslednjoj deceniji 20.drzave.potisnuti iz svesti ljudi nacionalna oscanja. Na delu su radikalne restrikcije u soc.koja je temeljena&na odredjenim opsteljudskim vrednostima&na moralnim normala izvedenih iz njih..bez nametanja od strane neke ustanove (crkve.razvijene zemlje su iscrple u znatnoj meri svoje prirodne resurse -> preti opasnost stagnacije&kriza.ukljucujuci&ekonomsku politiku.koja se realizuje pod geslom ‘novog svetskog poretka’.rata&njeno organizovanje je bilo moguce kada je unutar socijaldemokratije (nasuprot liberalistickim shvatanjima) sazrelo uverenje da drzava treba da bude kljucni instrument politike. (#) moralne norme vazhe&deluju spontano. Konkretne mere koje proklamovani ‘novi svetski poredak’ preduzimao su kolonijalizam.konzervativno stanoviste&to u ime ostvarivanja navodnih ljudskih prava. 37.pol.]] Najznacajniji doprinos u smislu raskida morala&soc.uglavnom je isteklo.neophodno je ukloniti sve prepreke koje mogu biti smetnja pokoravanju tih zemalja: osporiti&negirati sva ona stanovista koja afirmiru covekovu licnost.dominacije nad celim svetom.razoriti postojeci obrazovni sis.nacionalne&opsteljudske humanisticke vrednosti&normativne ideale.a skolske institucije pretvoriti u tehnicke servise za pripremu odredjene ‘strucnosti’. drzave blagostanja.godine&vladali neprekidno 40 78 .osporiti suverenitet naroda kao zastarelo. dala je&daje savremena doktrina neoliberalizma. Svedska&VB su prve zapocele takvu orijentaciju. Ukratko: razoriti sve tradicionalne. Da bi nova ideologija bila delotvorna. U Svedskoj su socijaldemokrati dosli na vlast jos 1933.pol.razara se&unistava njihova privreda&celokupna proizvodnja kako bi se stvorili uslovi za trziste evroamerickix zemalja.skole itd.minimizirati istinsku kulturu&zameniti je subkulturom. sferi koje izazivaju brojna protivrechja&napetosti .

godina; njihova iskustva su bila korisna za 2ge ZEvropske socijaldemokratije. U VB laburisti su pobedili na izborima 1945.god&ostali na vlasti do 1951.god&za to vreme su isvrene znacajne reforme,posebno u sferi soc. politike. Soc.demokr. su smartali da je drzava natklasna institucija&da je njena osnovna uloga da obezbedi neophodan nivo drustvenog konsenzusa radi zajednickih interesa svih gradjana&da omoguci ostvarenje pravedne zajednice,slobode&=osti. Medju prvima koji su zagovarali naglasenu ulogu drzave u drustv.zivotu bili su FABIJANCI = drzava treba da bude osnovni nosilac reformi kojima ce se izvrsiti transformacija drustva u pravcu socijalizma,ali ne na naucnim osnovama (kako misle marksisti) nego na moralnim principima (jer kapitalizam proizvodi teske soc. probleme,siromastvo&2ge nedace,nehuman je&nemoralan). Laburisti su imali znacajan uspeh u sprovodjenju tih ideja u praksi. Reformisticko opredeljenje ZEvropske orijentacije u DB bilo je usmereno na konkretno resavanje soc.pitanja (smanjenje siromastva,zaposljavanje,prosirenje zdravstvene&soc. zastite,osiguranje za vreme nezaposlenosti,obezbedjenje penzija,promene u obrazovnom sis. u smislu njegove dostupnosti sto sirim slojevima drustva&sl.) Na globalnom planu DB je nastojala da klasne suprotnosti resava kompromisom,jer je to najcelishodniji nacin za uspostavljanje&odrzavanje stabilnosti jednog drustva. Postepene&mirne promene koje vode ka socijalizmu za socijaldemokrate su moralne&legitimne. Parlamentarna demokratija je dovoljna da se dodje do socijalizma. Revolucija&svki oblik nasilja ne samo da nisu potrebni,nego su&neprihvatljivi (sa moralne tacke gledista). Vlade soc.dem. partije su vlast osvajale slobodnim izborima&voljom vecine gradjana,tako da su bile u mogucnosti da svoja programska opredeljenja nesmetano ostvaruju u praksi. Iako su skoro sve zapevr zemlje tokom rata ekonomski osiromasile,a neke su&bile razorene u materijalnom pogledu,socdem vlasti su za relativno kratko vreme izvrsile temeljnu rekonstrukciju kapitalistickog drustva: zapoceo je period ekonomskog rasta,razvoja demokratskih institucija&uspostavljanje sis. soc. sigurnostinezabelezen u istoriji evropskog drustva. Doslo je do znacajnog poboljsanja zivotnog standarda&uopste uslova zivota najsirih slojeva drustva,narasla je brojnost,moc&uticaj radnicke klase&sve to je omogucavalo drzavi da uspesno realizuje ono sto su socdemokr obecavali pre dolaska na vlast DB se zalagala ne samo za ekonomske,soc.&pol. reforme nego istovremeno&za ekonomski rast u najsirem smislu,povecanje
79

industrijske produktivnosti&investicija. U tome,kao&u opstoj izgradnji ‘drustva izobilja’ nalaze se razlozi opsteg konsenzusa. Programske razlike medju partijama (socdemokr&burzoaskim) u vreme uspona DB u prakticnoj politici nisu izazvale sukobljavanja (iako su to partije suprotnih ideoloskih orijentacija),jer su socdemokr (pogotovo laburisti u Engl) gradili svoju politiku na tezi da sva pitanja,pa&klasne sukobe treba resavati kompromisom,sto je 50ih&60ih prihvaceno kao opsti nacin drustvene&politicke komunikacije&ponasanja medju razl. pol. opcijama. [[Tvrdnja da DB prestavlja beskonfliktno drustvo u ideoloskom smislu imala je,pored ostalog,za cilj da uveri gradjane da se radi o drustvu novog kvaliteta koje se sustinski razlikuje od svih dotadasnjih- drustvu u kome nece biti neslobode,nepravde&ne=osti. Imalo je to&siru ideolosku poruku,a to je da se pod okriljem DB izgradjuje drustvo koje se sustinski razlikuje od onog na Istoku,za koje su tamosnji teoreticari tvrdili da je beskonfliktno&da su u njemu ostvarene ideje =osti,soc.pravde,solidarnosti&dr. To je&1 od razloga vrlo razvijene antikomunisticke propagande u kojoj se socijaldemokr u biti nisu razlikovali od gradjanskih orijentacija. Negativan odnos zapevr socijaldemokratije prema socijalistickim zemljama,uprkos njenom verbalnom izjasnjavanju za socijalisticko drustvo,logican je jer socdemokr&DB nikad nisu konkretnim merama dovodili u pitanje temelje kapitalistickog drustva,naprotiv one su uvek radile na rekonstrukciji kapital. drustva&to je doprinelo resavanju kljucnih soc.problema (masovna nezaposlenost,siromastvo,lose zdrav. stanje stanovnistva,nepismenost&nizak obrazovni nivo) koji su u stvari predstavljali prepreku ekonomskog razvoja]] Neke od konkretnih mera soc. pol. sprovedenih u vreme DB: Osnovi soc.reformi koje su sprovedene za vreme prve posleratne vlade laburista utemeljeni su u ‘Planu o penzijskom osiguranju’ Vilijama Lorda Beveridza. Cilj je bio resavanje soc.problema. Beveridz je nakon toga objavio brosuru ‘Puna zaposlenost u slobodnom drustvu’. Centralno pitanje Plana je obezbedjivanje minimuma nacionalnih prestacija,pre svega starosne penzije,koja ne treba da zavisi od prethodnih doprinosa&primanja,niti od konkretnog imovnog stanja. U penzijski fond sve odigurane osobe daju = doprinos&zato imaju ista prava. Oni koji imaju > ,uplatu za soc.osiguranje vrse kao poreski obveznici,prema svojim primanjima&tako daju > doprinos drzavnom budzetu,iz koga se neophodna sredstva uplacuju u fond soc.osiguranja. Siri smisao&cilje Plana,ali&2gih
80

prestacija,jeste smanjivanje soc.ne=osti&uspostavljanje > stepena solidarnosti,sto treba da doprinese klasnom miru. Beveridz nije pripadao laburistima,nego je bio konzervativac. Njegove ideje o soc.pol. bile su polaziste ili bar inspiracija za donosenje > zakonskih akata za vreme vladavine laburista (najvaznije su: zakon o nacionalnom osiguranju,nacionalni program zdrav. zastite,program porodicnih davanja,posebno porodicama sa malom decom&sl). Celokupna regulativa se zasnivala na principu nacionalne solidarnosti&opstoj orijentaciji drzave da se celokupnom stanovnistvu obezb. soc. sigurnost,tjs. zastita od najznacajnijih rizika. Pored ovih mera socdemokrati su izgradili kompleksan sis. obezbedjenja,polazeci od stanovista da on nije nista < znacajan za stabilnost poretka od ekonomskog rasta,modernizacije,tehnickog progresa&visoke stope zaposlenosti& u najsirem smislu je obuhvatao: povoljne radne uslove,odgovarajuci dohodak,skracenje radnog vremena,besplatno obrazovanje&sl. [OSNOVNI CILJEVI DRZAVE BLAGOSTANJA,KAO REALIZATORA IDEJA SOCIJALDEMOKRATIJE U PRAKSI: - eliminisanje siromastva - smanjivanje soc.ne=osti (preuzeto iz izvornog Marksizma) - pobosljanje standarda gradjana ( -II- ) - razvijanje sis.soc.sigurnosti - podsticanje drustv.razvoja - aktiviranje svih ljudskih resursa - uskladjivanje soc.&ekonomskog razvoja - humanizacija drustv.odnosa&sl. Proklamovanjem naznacenih ciljeva trebalo je da se ucine USTUPCI RADNICIMA&DREDNJIM SLOJEVIMA pogodjenim velijim soc. ne=ostima,koje je stvorio liberalni kapitalizam sa svojim ‘lesefer’ („pusti svojim tokom“, „ostavi na miru“) trzistem,ali pod uslovom da se ne ugrozi ekonomski razvoj&profitabilnost kapitalisticke klase. Soc.-demokrati su smatrali da se naznaceni soc.ciljevi mogu uspesno ostvarivati pod pretpostavkom da se postuju&razvijaju vrednosti koje oni smatraju temeljnim a to su: Sloboda,drustv. =ost,Pravednost&Solidarnost. Soc.demokratija je u pocetku iz izvornog Marksizma crpela svoje ideje&teorijske postavke zasnivala na njemu (zadovoljavanje ljudskix potreba,obezbedj. soc.sigurnosti,podizanje individ.&drustvenog standarda,prevladavanje soc. ne=osti itd.),{sa 57e stranice}]
81

OSPORAVANJA soc.uslovima. probram. Npr: DB se u vezi sa resavanjem problematike ljudskih potreba ne bavi uzrocima nego posledicama&ne dovodi u pitanje kapitalisticki sis. DB ne void drustvo u socijalizam. sigurnost koju je u praksi uspostavila DB nisu mogle da ignorisu ni partije suprotnih ideoloskih orijentarija&drugacijih soc. DB-a su posebno dolazila od onih sa suprotnih ideoloskih pozicija: neoliberala&makrsista. kapitalistickog nacina privredjivanja.drzave sukobljavaju sa postojecim sis.njena idejna osnova marsizam.-1974.pol.sloboda. [[Oni koji su u ime M.koncepcija kada su smenjivale s vlasti socijaldemokratske partije  DBje tokom duzeg perioda uspela da obuzda privatni kapital. bile su vrednosti koje su vec sadrzane u izvornom marxizmu. pokazalo da se probrami soc. smatrala da je.demokratija. siljeva (izdvajanja su inace prevelika) Soc.koja je tokom celog stoleca nakon M.kao&one koje je socijalisticki pokret tokom svog razvoja isticao kao svoja nacela: humanizam. Nisu svi pokusaji koji su nastali iz M.&upregne ga u svoj soc.da ukroti kapitalisticki privredni sis.&to zbog unutrasnjih teskoca&protivrecnosti koje bi se nuzno ispoljile. proizvodnje&prisvajanja.ali tako da je on sada mnogo rigorozniji nego sto je to bio onaj u ‘starom svet’ koji su srusili. Hajek smatra da je jedan od glavnih uzroka krize DB nacin na koji drzava izdvaja za realizaciju soc. Polazeci od tih nacela. Bila je to zapadnoevropska socijaldemokratija.sferi su postignuti znacajni 82 .koje bi oni daleko bolje obavljali bez drzavnog uplitanja (prepusteni medjusobnoj utakmici&konkurenciji).u soc. DB se preterano&neprincipijelno mesa ne samo u ekonomski zivot drustva nego& u individualne poslove pojedinca.postojala je&jedna drugacija socijalisticka orijentacija.cije je delo drzava blagostanja. pravda&2ga.soc. ideja istiuz < ili > doslednosi u primeni tih ideja&uz odgovarajuce ideje u skladu sa vremenom&drustv.uz 2ga civilizacijska dostignuca. U shvatanju&uspostavljanju procesa integracije osnovno polaziste socijaldemok. pokusali da grade ‘novi svet’ u stvari su ojacali sistem.vec je samo jedna od etapa u razvoju kapitalizma.ali se opstom krizom 1972. Mada on smatra da bi do tih promena doslo&da nije bilo krize.vrednosti koje je afirmisala socdemokr&soc.solidarnost.sto se slaze sa Habermasovom teorijom da je intervencijom drzave moguce osigurati koegsistenciju izmedju demokratije&kapitalizma samo u posleratnom periodu.

oni su ugl.koji su u vrednosti ubrajali bar neke oblike =osti. a =ost odbacuju jer je navodno nespojiva sa slobodom.rezultati.organizacije&drzava. rezultat pravno-administrativnog sprovodjenja soc.rezultat slobode pojedinca da se takmici sa 2gim pojedincima&da pri tome stice&prisvaja. Ne=ost je razumljiva&prirodna. razvoj nego&po sistem vrednosi. To mora biti onemoguceno zakonima kao opstim pravilima koja se bez bilo cije arbitrarnosti primenjuju = na sve ljude. razvoja => svako insistiranje na =osti kontraproduktivno.nego direktno kao novcana pomoc.od Antike pa do danas.a na prvom mestu su POJEDINAC&NJEGOVA SLOBODA. Istina.kako bi se osposobili da se sami o sebi brinu.time se sprovodi diskriminacija ‘manje vrednih’ slojeva drustva.grupa na njihovo koncipiranje&realizovanje (&ovde se pokazala nadmoc sveta sistema nad svetom zivota). Kako postoje razlike medju ljudima.zivot miliona ljudi izgledao znatno drugacije. Prinudu prema pojedincu mogu da vrse 2gi ljudi.pracena savetima&obrazovanjem za rad. U svakom 2gom slucaju prinuda 83 .zato svaki pokusaj drzave da deluje u pravcu izjednacavanja ljudi (osim ako se ne radi o stvaranju =ih pocetnih uslova) ima destabilizirajuce posledice u smislu drustv.pa prema tome&shvatanja slobode kao nacela&izvora moralnosti. Za razliku od najveceg broja mislilaca&teoreticara.ne smao po drustv.kao odsustvo prinude.ali ima brojne pristalice&u 2gim zemljama sveta. Temeljne vrednosti od kojih polazi su sloboda&individualizam. ne=ost je nuzna posledica ne=ih sposobnosti&mogucnosti ljudi.od kojih se neki svrstavaju u ‘potklasu’) Hajek se smatra utemeljivacem neoliberalne koncepcije uopste.]] 38.neoliberali u vrednost ubrajaju NE=OST.bez kojih bi soc. NEOLIBERALIZAM&NEOKONZERVATIZAM OSNOVNI PRINCIPI&KARAKTERISTIKE NEOLIBERALIZAM je danas jedna od vodecih politickoekonomski&socijalnih teorija u SAD-u.SLOBODNO TRZISNO DRUSTVO&MINIMALNA DRAZAVA.programa od strane drzave. Hajek slobodu odredjuje negativno.uslova za sve 2ge vrednosti.a ne samoostvarenja preko aktivnog neposrednog uticaja pojedinaca&drustv. Takvi zahtevi vode vrednosnom razlikovanju siromasnih od ostalih gradjana. (Pomoc siromasnima ne bi smela ici preko usluga.

nego zakonitosti trzista.kao&sloboda od njega.a trziste osnovni regulator odnosa&odredjivanja mesta svakog pojedinca u drustvu. Konkurencija je najsigurniji put u progres jer se desava izmedju slobodnih pojedinaca koji su svesni cinjenice da njihova sloboda nije nicim ogranicena osim slobodom 2gih pojedinaca. Svaki intervencionizam drzave. Drustvo je skup pojedinaca koji saradjuju ili su u sukobu sa 2gim pojedincima.u skladu sa svojim zeljama&interesima. Svako uplitanje drzave da navodno ispravi soc.on remeti zakonitosti trzista.tjs.u mogucnosti su da sami mnogo bolje&uspesnije obavljaju vecinu poslova koje danas obavlja drzava. Ne postoji nikakvo drustvo po sebi&za sebe. Takav nacin preraspodele je proizvoljan. Ako je neko pogodjen okolnostima kao posledicom trzisne utakmice.ne samo u ekonomskoj nego&u soc. Indiv.a time se povredjuje sloboda&individualnost pojedinca. Svako treba da ima = pocetne mogucnosti&niko ne sme da stekne 84 .vec postoje pojedinci koji ga sacinjavaju.koja ne moze biti uzrok neslobode.usporava ekonomski rast.bez cega nema ekonomskog progresa => individualna sloboda osnova stabilnosti svakog drustva&ekonomskog napretka.u sta drzava ne sme da se mesa niti na bilo koji nacin sputava slobodno preduzetnistvo.cinjenje nepravde svima koji svojom sposobnoscu&radom u trzisnoj utakmici sticu >. Udruzeni pojedinci. u opravdavanju takvog nacina zivota= svako je odgovoran za svoj polozaj u celini => teznja da se bude uspesan u utakmici sa 2gim pojedincima. je&princip od koga se polaz u objasnjenju drustva&ponasanja pojedinaca u njemu. Ideoloske osnove individualizma nalaze se u americkom nacinu zivota&shvatanja. sferi.znaci povredu licne slobode&individualnosti coveka. Sloboda je moguca samo u drustvu u kome nesmetano funkcionise slobodno trziste.jer se od nekoga oduzima da bi se 2gom dalo.suprotan je principima slobodnog trzista&time ogranicava individualnu slobodu kao prirodno pravo ljudi. sferi&ujedno osnova napretka drustva. INDIVIDUALIZAM je za neoliberale 2ga temeljna vrednost.to nije rezultat namere ili nepravde.prepreku da on realizuje svoje sposobnosti&mogucnosti. (Trziste ne moze biti izvor neslobode jer njemu nije imanentna namera nego spontanost. Jedino je individua sposobna da procenjuje ono sto je dobro&korisno za nju.remeti drustvenu ravnotezu. socijalna pravda bi vodila ogranicenju individualnih sloboda pojedinca). svaka distributivna tjs. On je neodvojiv od slobode. ‘nepravde’ koje su rezultat trzisnih odnosa u stvari je cinjenje nepravde.) Neoliberali proglasavajuci =ost nevrednoscu isto cine&sa pravdom (temelj slobode je nesputano slobodno preduzetnistvo u ekon.pri cemu postoji obaveza da se postuju ustanovljena pravila.

prednost na neposten nacin (silom,prevarom,’vezom’ & sl.). Nagrada treba da zavisi od sposobnosti,doprinosa produktivnijem&kvalitetnijem radu&postignutih rezultata. Rezultat velikih sposobnosti&dobrih rezultata su bogatstvo,ugled,prestiz,moc... Na taj nacin se sticu&odredjene vrline,koje se u suprotnom gube. 'Svako je kovac svoje srece'-kaze krilatica liberalizma 19. veka. Medjutim,zbog ideoloskih potreba precutkuju da u neuspehu pojedinca glavni udeo ima drustv.sis. u kome postoji najamni rad,nezaposlenost,neadekvatna ili veoma losa zdr.zastita,teskoce ili nemogucnost da se stekne obrazovanje,bez obzira na sposobnosti,ukoliko se ne prirada imucnim slojevima,teskoce u resavanju stambenih pitanja… Precutkuje se &rasna,etnicka&polna diskriminacija.Brojni su primeri ideoloskih obmana u vezi sa odnosom trzista&ekonomije-postoji apsolutna sloboda trzista ali je u praksi sasvim drugacije. [ Upakovana u teorijske oblande o slobodnom trzistu,finansijama&minimalnoj drzavi,ova ideologija je istovremeno&u fji opravdavanja sirenja multinacionalinih kompanija na sve delove sveta&pretvaranja < razvijenih zemalja u sirovinsku bazu pod izgovorom da se to cini u interesu razvoja tih zemalja. Na udaru neolib. ideologije prvo se nasla DB,narocito njihova soc.pol.,uz istovremeno podrzavanje mera&prakse koje su sprovodili Tacherova&Regan. Neolib. idelogija privatizacije&demontiranja drzava&njihovih soc.institucija u bivsim socijalistickim zemaljama ima uspesnu primenu&danas. Rezultati u ekonomskoj sferi su katastrofalni&pod vidom ogranicenja uloge drzave zrtvovane su njene soc.fje,prosveta,zdravstvo,sis. soc. sigurnosti ] Neoloberali izrazavaju veliku zabrinutost zbog navodnog sirenja egalitarizma jos od 70ih godina. Prema njima,za to je kriza drzava koja svojom soc. pol.,stiteci siromasne,shiri egalitarizam&time unistava tradicionalne vrednosti&potkopava moralne standarde jer pojedinca lisava mogucnosti individualnog razvoje. Neoliberali proglasavajuci =ost nevrednoscu isto cine&sa pravdom (temelj slobode je nesputano slobodno preduzetnistvo u ekon. sferi&ujedno osnova napretka drustva,a trziste osnovni regulator odnosa&odredjivanja mesta svakog pojedinca u drustvu; svaka distributivna tjs. socijalna pravda bi vodila ogranicenju individualnih sloboda pojedinca). [[::Neoliberalizam je ekonomsko, a ne i sire politicko glediste. Program smanjivanja trgovinskih prepreka&unutrasnjih trzisnih ogranisenja kao put ka kapitalistickom sistemu vise oslonjenom na slobodno trziste.
85

Neoliberali prihvataju izvesnu ulogu vlade u ekonomiji, posebno potrebu za centralnom bankom&sposobnom odbranom, ali nastoje da vladino uredjivanje (posebno poreze) smanji na sto je moguce < meru. Ovakva ekonomska shvatanja nisu nuzno pracena&politickim liberalnim stavovima: neoliberali cesto ne staju iza licnih sloboda po etickim pitanjima ili moralnim principima (recimo, po pitanju seksualnih sloboda).::]] NEOKONZERVATIZAM se nalazi nasuprot liberalnim shvatanjima. Njegova teorija,kao&teorija klasicnog liberalizma,seze u 19.vek. Prvo se javio kao reakcija na rezultate Francuske revolucije. Konzervativne ideje su bile stalni pratilac svih liberalnih&progresivnih ideja,suprotstavljajuci se svemu sto je novo radi ocuvanja postojeceg stanja,odnosno vracanja starog poretka. U odnosu prema soc.pol. ne postoje veliek razlike u odnosu na neoliberale jer su&jedni&2gi za restriktivnu soc.pol. Medjutim,u smislu osnovnih vrednosti od kojih polaze postoje bitne razlike,jer su za neokonz. NACIJA,HIJERARHIJA,DISCIPLINOVANO DRUSTVO&JAKA DRZAVA na prvom mestu. Konzervativci umesto slobode isticu VRLINU&time ‘slobodnom’ drustvu suprotstavljaju ‘dobro’ drustvo. Oni ne negiraju slobodu nego zaxtevaju da ona bude uskladjena sa vrlinom,odnosno idejom moralnog drustva. Smatraju da individualizam za koji se neoliberali zalazu slabi drustveni odganizam,jer covek koji je sveden na samog sebe predstavlja opasnos za zajendicu,jer je ljudska priroda iskvarena&nuzno ju je obuzdavati drzavnom vlascu,koju treba ojacati&2gim sredstvima -RELIGIJA,VERA,TRADICIJA,pa&PREDRASUDE&PRAZNOVERJ E,odnosno svim 2gim-samo ne istinom&umom. U pogledu vrednosti se slazu sa neolib. tako sto odbacuju =ost&pravednost kao vrednosti. Drzava treba da odrzava postojece ne=osti ili da ih ponovo povrati ako su poremecene u korist =ost. To ce biti moguce ako se neguje tradicija&podanistvo prema drzavi jer je to zaloga za stabilnost poretka,sto znaci ocuvanje statusa quo. Ideologija neokonz. u krajnjoj liniji nije suprotna neolib. u smislu generalne orijentacije-ODBRANE KAPITALISTICKOG PORETKA. Jaka drzava moze&mora da obezbedi pokornost gradjana,jer neokonz. ne veruju u njihovu dobrovoljnu lojalnost (o kojoj govore neoliberali),kao ni u ’civilno drustvo’ kome oni suprotstavljaju autoritarnu drzavnu vlast,tako da su za neokonz. CRKVA&PATRIJARHALNA PORODICA kljucne institucije za stabilnost drustva koje treba jacati.

86

NEOLIB.&NEOKONZERVATIZAM-sustinski se ne razlikuju u gledistima o globalizaciji,odnosno uspostavljanju tzv. novog svetskog poretka: restrikcija u sferi prava na rad,soc.osiguranja,zdrav.zastite,mogucnosti obrazovanja za sve,nezavisno od imovnog stanja,pristupa kulturnim dobrima// imaju uticaj na ekonomsku politiku&politicki zivot&unutrasnju&spoljnu politiku SAD-a,a&sire.

39. GLOBALIZACIJA&RESAVANJE SOCIJALNIH PITANJA
Pod G. se ugl podrazumeva POVEZANOST ZEMALJA&DRUSTAVA U SFERI KOMUNIKACIJA,TEXNOLOGIJE&EKONOMIJE,narocito medjuzavisnost nacionalnix ekonomija&transnacionalnix ekonomskix organizacija&jacanje njixove moci nad ekonomijama pojedinix drzava,posebno manjih&texnoloski nerazvijenix. Imajuci to u vidu,neki teoreticari G. sxvataju kao SISTEM,tjs.SVETSKI POREDAK. 2 razl. stanovista o karakteristikama G: 1. Povezivanje drzava&drustava (G.) jeste proces modernizacije (inspiracija delo Dirkema) 2. Proces dominacije,tjs. nasilne ekspanzije kapitalizma (inspiracija Marx) U novije vreme drugacija stanovista: npr. G. je zakoniti&univerzalni process sa sirim obelezjima “gvozdene nuznosti”; G. ne postoji u svetskim razmerama,ona je regionalna, (postoji severno-americki,pacifickoazijski&evropski region/unutar njih se moze govoriti o G.,dok je u svetskim razmerama svet podeljen. Izvan pomenutix grupacija posoji&tzv. Treci svet a to su manje razvijene,nerazvijene&siromasne zemalje koje zavise od razvijenijix) Postoji&3. stanoviste gde se trazi sredina npr. Svet je u procecu G.,ali ona je project dominacije Zapada,pre svega Amerike,ciji je cilj potcinjavanje svix 2gix zemalja njihovim interesima,unistenje nacionalnih ekonomija&svih 2gix formi samostalnosti tih zemalja&nametanje Americkog lifestyle-a. BROJ NEZAPOSLENIH visestruko veci nego sto je bio u Drzavi Blagostanja.Glavni uzrok nije samo razvoj novix texnologija koje zaxtevaju manje radne snage,vec SELENJE PROIZVODNJE (zajedno sa

87

zastarelom&prljavom texnologijom) u zemlje jeftine radne snage,jer profit ima primat nad dobrobiti&sudbinom zaposlenix&njihovim soc.polozajem. PROFIT&EKSPANZIJA KORPORACIJA vrxovna su nacela kojima se rukovodi NEOLIBERALNA ELITA MOCI. Da bi se odrzavo postojeci sis. nejednakosti (pored Slobode&Individualizma, Nejednakost je za neoliberale temeljna vrednost)&obuzdala eventualna teznja soc.ugrozenix klasa&slojeva za promenama u sferi soc.odnosa,vlast se kao produzena ruka multinacionalnog kapitala brine o tome da stepen demokratije bude uvek doziran samo u onoj meri koja nece ugroziti njene interese,tjs.interese kapitala. Nosioce G. ne interesuje cinjenica da se na taj nacin gubi decenijama stvarana “demokratska supstanca”. DOZIRANJE DEMOKRATIJE PO MERI VLASTI moguce je zato sto je sistem organizovan tako da uticaj naroda ogranici samo na izbore. Ako narod nije zadovoljan postojecim soc.stanjem,mora da saceka sledece izbore da bi promenio vladajucu garnituru,ali time se ugl. nista ne dobija jer je VLAST SAMO IZVRSILAC VOLJE MULTINACIONALNOG KAPITALA. Doziranoj demokratiji doprinose&brojne tzv. nevladine organizacije,koje sirom sveta formira ugl. Amerika (vecina ix je u sluzbi multinac.kapitala&deluje po instrukcijama spoljnix faktora& u njixovom interesu). Usmerene su protiv nacionalnix interesa zemalja u kojima deluju,neretko doprinoseci&etnickim sukobima. Mnoge imaju predznak ‘humanitarne’. Pod pritiskom G. Zapadnoevropske zemlje su bile prinudjene da revidiraju svoj soc.program. Moc transnacionalnix korporacija&uvecanje bogatstva uskog kruga kapitalisticke klase-osn. cilj&prioritet G. Medjunarodne organizacije KREDITIMA DIKTIRAJU PONASANJE ZEMALJA DUZNIKA jer odredjuju njihovu ekonomsku strategiju,nacin investiranja,prioritete,visinu izdvajanja za javne potrebe,cene vitalnix proizvoda,visinu najamnina itd. Vlade zemalja duznika imaju vecu odgovornost prema inostranim kreditorima nego prema gradjanima u svojoj zemlji. Brojni su&2gi oblici podredjivanja nacionalnih drzavanjihova ekonomija&kultura (za koje se tvrdida priradaju ostacima retrogradnog tribalizma&da kao takve treba da izumru) podredjuju se globalnoj ekonomiji&politici. Od vlada tih zemalja zaxteva se da uklone sve prepreke koje sputavaju slobodno kretanje kapitala. Postavljaju se barijere za uvoz&izvoz ukoliko to remeti interese multinac.kompanija. Na politickom planu,vladajuce strukture se prisiljavaju da ‘demokratski’ sputavaju&ogranicavaju soc.zaxteve masa koje bi mogle ometati delovanje multinac.kompanija. Mere za to: poducavanje&instruktaza,propaganda protiv ‘neposlusnix vlada’,ekonomski&politicki pritisci uz istovremeno
88

4x im je smanjena pomoc u odnosu na onu koju su ranije dobijalne (pomoc Amerike smanjena za 30x!). POSLEDICE: destrukcija ekonomije.doslo je do velikog uvecanja kamata koje te zemlje dovodi do duznickog ropstva. Znacajnu ulugu imaju MAS MEDIJI&MASOVNA KULTURA.koja je primerena potrebama&zaxtevima multinac.ekonomska blokada&sve 2ge sankcije. masovne kulture. kultura se plasira u prvom redu kroz razne muz.koji je pod okriljem Ujedinjenih Nacija realizovan skoro 3 decenije.serije.Fja medija kao industrijskix pogona koji proizvode&plasiraju info u obimu&na nancin na koji odgovara gospodarima novog svetskog poretka je da naprave sopstvenu.od pocetka je usmerena na PONISTAVANJE NACIONALNOG IDENTITETA.&privrednim strukturama) pljackaju nacionalno bogatstvo&novac 89 . Tako se namecu celom svetu drustvena merila.materijalna razaranja&ljudske zrtve.nedavno oslobodjene od kolonijalizma.-je.obezvredjivanje tradicije&kulture&ponistavanje sistema vrednosti.vecina ovih zemalja tone u siromastvo&bedu. Ofanzivni nastup neoliberalizma. potreba vecine svog stanovnistva.filmove u kojima preovladjuje nasilje&sl.kompanija. Vrxunska kultura nije pogodna a jos manje finanskijski isplativa za sirenje putem elektronskix medija jer vecina koja satima sedi ispred TV-a nema mnogo razumevanja za tu vrstu kulture.a cilj je iskorenjavanje moralnix standarda.vojna intervencija kao krajnje sredstvo-> sve ove mere su svojevrstan oblik novog tipa kolonizacije.nacin zivota&potrosacka psihologija potrosaca takve robe. drzave blagostanja postizale znacajne rezultate u zadovoljavanju soc. Pocetkom sadasnjeg koncepta globalizacije doslo je do kraha tog programa: ionako nezavidan soc. je na periferiji svetskih zbivanja ali ne toliko udaljena da bi nas svetski mocnici ostavili na miru. SRBIJA&GLOBALIZACIJA-S. [ U vreme kad su u ZEvr. razvoj zahvaljujuci projektu ‘Novog svetskog ekonomskog programa.a ne da otkriju Istinu.zapocele su svoj ekonomski&soc.xitove.transnacionalne korporacije (u sprezi sa vladajucim pol.zemlje Treceg sveta.pruzanje podrske opozicionim snagama za koje se zna ili se osnovano pretpostavlja da ce kada dodju na vlast slediti drugaciju politiku.pa i vojno razaranje. informacionix medijskih sistema omogucuje G. polozaj vecine stanovnistva rapidno se poceo pogorsavati.kao ideologije G.dugovi su za nesto > od jedne decenije uvecani za preko 10x. G.&to prema principima psihologije manipulacije.liberalna ideologija koja je dovela do podel&duboke krize unutar inteligencije. Medijska satanizacija srpskog naroda. G.

povecava se broj osoba koje zive sa invaliditetom.000.porast standarda&produzetak zivotnog veka.kao&razlicitog znacenja. odnosno 10% od ukupnog broja stanovnika.siromastva.kao&definicije zavisni su od socijalnih.politickih. Ukoliko primenimo ustaljenu procenu WHO za teritoriju Srbije.koriscenja nagaznih mina.na izvestan nacin. ustanovama [70% . Tome doprinose.narusavanja okoline.a zatim u napretku medicine&tehnologije. Postoje brojne teskoce u obelezavanju tacnog broja OSI koje nastaju zbog nedostatka jedinstvene definicije. Pored toga.povreda na radu. potrebe najizrazenija posledica invaliditeta].jer su njihove zdravst. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (WHO). 40.obuhvaceno posledicama invalidnosti – clanovi su porodice u kojoj zivi OSI ili su na drugaciji nacin povezani sa njima. zastite.broj OSI kreće se 7-10% od ukupne populacije. Znacenje. odnosno oko 500 miliona ljudi u svetu. Uzroke takvog trenda treba traziti najpre u rastu svetske populacije.koje su u pojedinim sredinama.takodje.nedovoljne zdrav. U nasoj zemlji ne postoje tacni podaci o broju OSI.prebacuju u strane banke -> neki analiticari smatraju da se zemlje Afrike nalaze u Cetvrtom svetu (jer su neke bivse socijalisticke zemlje zauzele Treci)&da su&danas na nivou na kojem su bile u doba kolonijalizma. S 2ge strane. UZROCI PORASTA BROJA OSI U SAVREMENIM DRUSTVIMA Poslednjih godina.pravnih&2gih uslova. rad [27%] .kako pokazuju podaci UN. ocekivano losija u 90 . NEDOSTATAK ADEKVATNIH PODATAKA O BROJU&STRUKTURI LJUDI KOJI ZIVE SA INVALIDITETOM jasan je pokazatelj nedovoljne brige&organizovanosti&znacajna prepreka za istrazivanje pojava&problema sa kojima se OSI susrecu (losa evidencija OSI je nesto bolja u zdrav. U zemljama u razvoju nalazi se 80 odsto od ukupnog broja OSI.vezuje za termin 'invalidne osobe'.a izrazito losa u centrima za soc. zloupotrebe supstanci. racuna se da je 25% ljudi.bolesti ili elementarnih nepogoda.broj OSI je > &zbog cestih ratova. saobracajnih nezgoda. možemo ocekivati da broj takvih osoba iznosi oko 800.

moze biti uzrok invalidnosti. % nezaposlenosti se razlikuje od zemlje do zemlje.od kojih je najveci njihov deo socijalno odredjen. promene.a isto tako politicko pitanje povezano sa ljudskim pravima. Na nivou javnozdravstvene politike resenja se traze u razvoju sluzbi za rehabilit.nerazvijenim opstinama. Mada bolest. Neki istrazivaci se zalazu za to da se ovaj model nazove socijalno91 .ali u poredjenju sa sopom nezaposlenosti u populaciji kao celina. karakteristika ove grupacija..ali samo u seoskim naseljima).nije time bitno ugrozena: model je restiktivan. je ideolosko pitanje koje zahteva soc. Osnova tog modela je davno formulisan stav medicinske sociologije da se bolest kao stanje mora razlikovati od onesposobljenosti. SOCIJALNI MODEL je dijametralno suprotan medicinskom.kao&kada se radi o nezaposlenima&osobama sa nizom skolskom spremom. 41.sama po sebi. Osnovni nacin resavanja problema invalidnosti je lecenje.vec je to vrlo kompleksna kolekcija razlicitih stanja.cini se. odgovornost drustva da sredinu modifikuje tako da bude omogucena puna participacija OSI u svim sferama zivota => problem inv. Nezaposlenost kao najznacajnija soc. nesto bolja u sluzbi penzijsko-invalidskog osiguranja.mnogi 2gi faktori koji nisu povezani sa bolesti mogu uticati na njenu pojavu.direktno prouzrokovan bolescu.odgovoran za porast izolacije&segregacije&dominaciju medicinske profesije u resavanju problema invalidnosti.ali njegova dominacija.invalidnosti. OSNOVNA OBELEZJA MEDICINSKOG.shvata invalidnost kao socijalno definisan&kreiran problem.opovredom ili nekim 2gim ostecenjem zdravlja&zbog toga zaxteva medicinsku pomoc&negu koju pruzaju profesionalci.&povecanog broja kompetentnog kadra iz te oblasti.kod OSI je 2-3x > .SOCIJALNOG&BIOPSIHOSOCIJAL NOG MODELA INVALIDNOSTI MEDICINSKI MODEL sagledava invalidnost kao individualni problem.fokusiran samo na fizicko ostecenje.zanemaruje sredinu u kojoj osoba zivi.rehabilitacija&adaptacija individue na posojece stanje.invalidnost nije stvar individue. Model je ostro kritikovan od strane niza strucanjaka. Resavanje problema invalidnost zahteva socijalnu akciju&postoji soc.

zivota (narocito onih koji se ticu njix samix).koje se (zbog takve klime&politike) odricu znacajnog rezervoara ljudskih potencijala. Proces interakcije ima sledeci karakter: naruseno zdravstveno stanje (kao rezultat akutne ili xronicne bolesti.povreda ili trauma) ostavlja posledice u vidu ostecenja (gubitna ili abnormalnosti telesne structure ili fizioloske funkcije) dovodi do promena u aktivnostima (tjs. stanja (fizickog.ekonomski problemi. Ograniceno ukljucivanje u sferi obrazovanja se ogleda kroz cinjenicu da su mnoga deca sa invaliditetom iskljucena iz skolskih tokova ili su zatvorena u 92 .adaptacija stambenih prostora.pitanju] 42. BIOPSIHOSOCIJALNI MODEL invalidnost shvata kao multidimenzionalni fenomen nastao kao rezultat interakcije izmedju narusenog zdravst.medicinski&isticu da invalidnost nije licna karakterisika.emocionalnog) individue&njene okoline.predrasuda&neznanja sa cesto nezadovoljenim elementanim potrebama. Neki od problema u mnogim zemljama u svetu a&kod nas su: ograniceno ukljucivanje u mnogim sferama.ovaj model je podrzan od niza istrazivaca.vec ‘prazan proctor izmedju invididualnog kapaciteta&okolinskih zaxteva’. u prirodi&intenzitetu funkcionisanja osobe)&do promena u participaciji (prirodi&intenzitetu individualnog ukljucivanja u zivotne situacije).mentalnog. Posledice ovakvog statusa nisu samo individualne.vec one uticu na ukupan socioekonomski razvoj mnogih zajednica.u pojedinim zemaljama ukupan polozaj OSI nije resen&&dalje veliki broj OSI zivi u klimi diskriminacije. [opsirnije u 43. stanja deluju kontekstualni faktori: licni&okolinski.npr.ne koristeci te ljude ni priblizno njihovim mogucnostima.kao&za aktivisticki pristup za poboljsanje polozaja OSI u zajednici. Ograniceno ukljucivanje OSI je prisutno u aktivnostima&odlucivanju u svom oblastima drustv. Nasuprot medicinskom.OBLICI DISKRIMINACIJE OSI U SAVREMENIM DRUSTVIMA Uprkos znacajnom angazmanu medjunarodne organizacije &brojnim naporima.Bikenbah da je to univerzalni model za razvoj teorije&za istrazivanja. Na stepen&karakter svake od ovih posledica ostecenog zdrav. Susman istice znacaj modela za istrazivanje stigmatizacije.

religijskih.emocionalnog) invididue&njene okoline.samim tim su ekonomski problemi izrazeni kod velikog broja (upravo iz razloga nezaposlenosti). Adaptacija stambenih prostora je skupa&nedostupna za mnoge OSI. zdravstveni sektor (nedostupan.sazaljenje.pravna&soc.ulica&slicno).a kao rezultat te interakcije javljaju se disfje koje se ispoljavaju kao: 1) gubitak ili abnormalnost u telesnom funkcionisanju&strukturi 2) limitacije u aktivnostima 3) ogranicenja u participaciji Na stepen&karakter svake od ovih posledica ostecenog zdrav. okolina (predrasude. [Okolinska ogranicenja mogu poticati iz niza sektora: fizicka okolina (recimo ogranicenja vezana za stanovanje. 43.institucije koje ne pruzaju optimalne mogucnosti za normalnu socijalnu integraciju.javnih.arhitektonske barijere. 93 .sluzbe za podrsku. stavovi.ekonomska okolina (ogranicene mogucnosti za zaposljavanje&razvoj karijere). Sto se tice sfere zaposljavanja veliki broj OSI je iskljucen iz trzista rada (daleko > stopa nezaposlenosti nego u bilo kojoj 2goj grupaciji). stanja deluju KONTEXTUALNI FAKTORI&to licni&okolinski.transport. Veliki br OSI je iskljucen iz javnog zivota zbog nepristupacnosti prevoznih sredstava. struktura.civilno drustvo.zdravstvenih.mentalnog.diskriminativan).NJIHOVOG ZDRAVSTVENOG STANJA&SOCIJALNOG OKRUZENJA Biopsihosocijalni model invalidnost shvata kao rezultat interakcije izmedju narusenog zdrav.pa su oni u > broju slucajeva izdrzavana lica.kulturnih.teren itd.diskriminacija.razlicitih standarda kvaliteta. 1) OKOLINSKI faktori su soc.nerazvijno civilno drustvo&nedostatak podrske).FAKTORI OD UTICAJA NA INTERAKCIJU POJEDINCA.sportskih&ostalih manifestacija.klima. soc. stanja (fizickog.

faktora kroz grupe: .ukupan obrazac ponasanja. Medjuljudski odnosi. poreklo. OGRANICENJA U SOCIJALNOM OKRUZENJUKOJA UTICU NA INTEGRACIJU OSI Barijere koje otezavaju integraciju HO u svet ‘normalnih’ razlicite su&krecu se od diskriminacije u drustvu&u medjuljudskim odnosima do raznik 2gih.produkti&tehnologija .podrska&odnosi .edukacija. relevantnih za zivot&opstanak).edukacija&informacija (nemogucnost ukljucivanja u redovne edukativne tokove.nedostatak info.vrlo su slozeni&zavise od mnostva raznih cinilacca.sistemi&politika] 44.kada su u pitanju HO.nacin savladavanja stresa.*Svi ti faktori mogu predstavljati barijere za punu participaciju OSI u zivotu zajednice&reducirati dostupnost resursa koji im dozvoljavaju zivot&aktivnost] 2) LICNI faktori su pol. pravna podrska (nedostatak.kao sto su barijere u saobracaju.nudi sto vise povoljnih sansi za zivot koje sup o= prihvatljivi za sve clanove drustva.godine starosti.mada HO one znace mnogo.znaci&HO.proslo&sadasnje iskustvo.soc.medju kojima se nalaze: vrste&stepen 94 .arhitektonskim resenjima do sitnih potrba koje su skoro beznacajne u pogledu materijalnih&2gih ulaganja ulaganja nehendikepiranih. Istinski humano&demokratsko je ono drustvo koje svojim clanovima.profesija.karakter&niz 2gih faktora koji uticu na to da se nesposobnost ispolji kod invididue.sluzbe .stavovi.prirodna okolina&covekom izmenjena okolina .nedovoljno pravne regulative ili neadekvatna regulative). [Moguci okvir za analizu kontext.vrednosti&ubedjenja .

pretezno agrikulturnim drustvima.nego u < razvijenim.ili izmedju njih.dokazujuci se stalno&ponovo. Hendikep sam po sebi u medjuljudskim odnosima u izvesnoj meri opterecuje&HO&nehendikepirane osobe.transport. Naravno da se u takvu proizvodnju hend. Sto je visi nivo soc. radnik teze uklapa&nalazi svoje mesto.od uticaja su&predrasude.imajuci u vidu iste ili razlicite vrste ometenosti.jer im uliva samopouzdanje&ubedjenje da uprkos hendikepu&postojecim razlikama mogu biti prihvaceni u drustvu. Kao ogranicenje integraciji HO u drustvo&uspostavljanju dobre komunikacije sa nehendikepiranima.samim HO. HO u tokove drustv.ekon. soc.nerazvijno civilno 95 . Pronalazenje dobrog&prihvatljivog ponasanja za obe strane je od bitnog znacaja za HO. Hendikepirani pojedinac je > uocljiv u dinamicnim.kao&da li je rec o odnosima medju samim HO. radnicima. Savremeni nacin industrijske proizvodnje. Na integr.ometenosti.koja postavljaju nize zahteve pred svoje clanove.ukoliko je zadobijen tokom zivota u kom dobu zivota je nastupilo. postojanje razlika madju ljudima stvaraju pripadnicima tzv.zahteva angazovanje kadra visoke strucnosti&odgovarajucih kvalifikacija.sazaljenje.dakle > u urbanoj ego u ruralnog sredini. Biopsihosocijalni model invalidnost shvata kao rezultat interakcije izmedju narusenog zdrav. Na integraciju HO u otvoreno drustvo utice&socio-ekonomski&sociokulturni nivo razvijenosti datog drustva.utoliko ce posledice zdravstvenog problema u vidu ostecenja. Ukoliko u tome uspe.da li je xendikep urodjen&sta je uzrok njegovom nastanku.to su tendencije ka vrednovanju svih kvaliteta. zivota utice&nivo razvijenosti kulture&kulturnog ponasanja odredjene sredine u datom drustvu. Ukoliko su ogranicenja koja poticu iz okoline izrazenija.limitacije u aktivnostima&ogranicenja u participaciji biti >a.visoko-razvijenim industrijalizovanim drustvima.diskriminacija.sa slozenim tehnosloskim procesima.pol&godine zivota HO&dr.sxodno razlicitim slucajevima.ulica&slicno). okolina (predrasude.bez obzira na to da mora prihvatiti utakmicu sa nehend.koji odgovaraju visokoj proizvodnji (produktivnosti)&ucincima u postupcima rada&procesu proizvodnje izrazeni&veci. Okolinska ogranicenja mogu poticati iz niza sektora: fizicka okolina (recimo ogranicenja vezana za stanovanje.sve dozivljava kao dokaz ravnopravnosti sa ‘normalnim’ radnicima&potvrdu o uspesnoj interakciji u drustvo. Od uticaja na medjuljudske odnose su&razne kombinacije. stanja invididue&njene okoline. odnosa jedna ljudske zajednice. ‘normalne’ populacije negativne utiske o HO&njihovim sposobnostima.

2struka stigmatizacija: kao zena&kao OI.razlicitih standarda kvaliteta.pruzaju svu pomov clanovim porodice sa tim problemom.nedostatak info.diskriminativan).rehabilitaciju&prevenciju invaliditeta.POSEBNO OUN NA POBOLJSANJU POLOZAJA OSI Od 70ih godina angazovanost na promociji ljudskih prava pocinje da dominita antivnosima UN&iz tog perioda datira donosenje niza dokumenata kojima se regulisu prava OSI.regionalnom&internacionalnom nivou sa akcentom an -=e mogucnosti.ekonomska okolina (ogranicene mogucnosti za zaposljavanje&razvoj karijere). zastite 2) Deklaracija o pravima OSI 1975. – prema kojoj se garantuju =a gradjanska&politicka prava 3) Internacionalna godina OSI 1981. Najznacajniji uspeh bio je formulisanje svetskog programa akcije koji se tice OSI.-1992. pravna podrska (nedostatak. Zene su te koje. 45. – koja je pokrenula niz akcija na nacionalnom. edukacija&informacija (nemogucnost ukljucivanja u redovne edukativne tokove.iako same ne zive sa invaliditetom.drustvo&nedostatak podrske). Generalna skupstina UN je proglasila period os 1983.soc. Jedan od najznacajnijih ishoda dekade invalida je 96 .nedovoljno pravne regulative ili neadekvatna regulative).decembar kao SVETSKI DAN INVALIDA..*Svi ti faktori mogu predstavljati barijere za punu participaciju OSI u zivotu zajednice&reducirati dostupnost resursa koji im dozvoljavaju zivot&aktivnost. DEKADOM INVALIDA&na kraju te decade je proglasen 3. AKTIVNOSTI MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA.obrazovanja. zdravstveni sektor (nedostupan.prema njoj se MRL garantuju ista prava koje imaju&2ge osobe ali se isovremeno prepoznaju njihove specificne potrebe u sferi zdravlja. Program je posebnu paznju posvetio potrebama zene. 1) Deklaracija o pravima MRL 1971. relevantnih za zivot&opstanak).

brige je delimicna&pretezno formalnog karaktera.ali se prava predvidjena deklaracijom garantuju ‘svakom coveku.preduslovi za ravnopravno ucesce – podizanje svesti.kultura. zivotu.obuka osoblja.bez ikakvih razlika u pogledu rase. rehab.boje. 1) Univerzalna deklaracija UN o pravima coveka 2) Konvencija o pravima deteta 3) Standardna pravila UN za iz=avanje mogucnosti koje se pruzavju OSI 4) Konvencije medjunarodne organizacije rada o prof.PRAVA&BENEFICIJA OSI Postojanje pravne drzave koja ce obezbediti ravnopravnost svih gradjana podrazumeva&pruzanje =ih mogucnosti OSI da ravnopravno participiraju u drustv.politickog ili 2gog misljenja.ciljna podrucja za ravnopravno ucesce – pristupacnost.medicinska zastita.slobodu.obrazovanje.jezika.veroispovesti. 97 .usvajanje standardnih pravila UN za iz=acavanje mogucnosti koje se pruzaju invalidima (1993.mere sprovodjenja – informacija. 46. Povezanost OSI sa sis.zaposljavanje.rodjenja ili 2gih okolnosti’. svakom garantuje pravo na zivot.sport. porekla.) Pravila sadrze: .ZNACAJ NORMATIVNO-PRAVNOG UREDJENJA POLOZAJA. Medjunarodni pravni akti kojima se regulisu prava OSI.imovine.&zaposljavanju OSI Univerznalna deklaracija UN o pravima coveka OSI se ne spominju izricito.rehabilitacija .porodicni zivot.pa to predstavlja zabranu diskriminacije u primeni garantovanih prava po osnovu invalidnosti.medjunarodna saradnja .mehanizmi za pracenje Ovaj document je 1995.bezbednost licnosti. veliki bri OSI nije obavesten o svojim pravima. drustv.vera… . sporost administracije je znacajna prepreka da OSI realizuju svoja prava. potpisala&nasa zemlja.pola.zakonodavstvo.nacionalnog ili drustv.

povreda.boju koze. Svrha ovih pravila je da obezbede da OSI uzivaju ista prava&obaveze kao&ostali clanovi drustva u kojem zive. Standardna pravila UN za iz=acavanje mogucnosti koje se pruzaju OSI Kao kruna dekade invalida. Da bi se OSI obezbedili uslovi za ravnopravno ucesce u svim oblastima drustv.cime se njihovo pravo da budu priznati kao pravni subjekti ne postuje.zastitu.onesposobljenost.etnicko ili socijalno poreklo.bez cega nema soc.osim u slucajevima kada nadlezni organi utvrde da je odvajanje u najboljem interesu deteta.integracije OS (mnoge zemlje nisu jos usvojile adekvatnu nacionalnu zakonsku regulative koja ce osigurati primenu ovog prava).) treba da uzivaju pun&dostojanstven zivot u uslovima kojima se obezb.zloupotrebe.veroispovest.cesto donose vazne odluke o zivotnim pitanjima umesto samih OSI.1993. preduzimanje odg.&medicinske zastite&na rehabilitaciju. uvazava se pravo svakg deteta da koristi soc.rodjenje ili 2gi status deteta ili njegovog roditelja ili zakonitog staratelja’. njihovo dostojanstvo. zajednica suvise cesto svodi na pasivne objekte brige&ne omogucava im da sami istupaju u raznovrsnim pravnim odnostima.obuci.. OSI drustv.pol. mera radi zastite dece od svih oblika fiz.osiguranje. u zajednici.pripremi za zaposljavanje. 98 . Konvencija o pravima deteta Drzave potpisnice obavezale su se da ce postovati&obezbedjivati prava predvidjena Konvencijom svakom detetu ‘bez ikakve diskriminacije&bez obzira na rasu. ili fiz.). ili mentalnog nasilja.zanemarivanja ili nemarnog odnosa (sto je od posebnog znacaja za decu sa invalid.bilo strucnjaci. da deca ne budu odvojena od svojih roditelja protiv njihove volje.ukljucujuci&soc. Drzave clanice priznaju da deca ometena u razvoju (ment.politicko ili 2go ubedjenje. Pomoc koja se pruza detetu sa invalid. pravo deteta na najvisi nivo zdravst.imovno stanje.vec je ovde predvidjena&pomoc koja ce detetu omoguciti efikasan pristup obrazovanju.U najrazvijenijim drustvima najsire shvacena licna sloboda OSI nije uvek u praksi ispostovana: 2gi-bilo porodica.podstice samostalnost&olaksava aktivno ucesce deca sa invalid. ne zaustavlja se na pukom medicinskom zbrinjavanju.

Konvencije medjunarodne organizacije rada o prof. Udruzenja lica sa fizickim&senzornim ostecenjima spadaju u deo nevladinog sektora koji nazivamo ‘GRUPAMA ZA SAMOPOMOC’. Konvencije primenjuju na sve kategorije OSI.rehab. Grupi organizacija za samopomoc pripadaju&mnoga udruzenja izbeglica&raseljenih lica.znatno smanjeni zbog propisno priznate fiz.potrebama. Samo ako ostvarjuju pravo na adekvatno obrazovnje&zaposljavanje OSI mogu da razviju svoje stvaralacke potencijale.samohranih majki&sl.ove grupe su usmerene prevashodno na dobrobit sopstvenih clanova&na medjusobnu pomoc clanova. ili mentalne mane.drzave pre svega treba da preduzmu akcije za podizanje svesti o OSI.&politike zaposaljvanja OSI. Jace od ostalih NVO.njihovim pravima. Ove grupe nastaju iz potrebe da se ljudi koji se nalaze u posebno teskim zivotnim situacijama sretnu sa 2gima koji imaju slicna iskustva.a ne pasivni objekti tudje brige. ULOGA UDRUZENJA OSI U JACANJU CIVILNOG DRUSTVA Udruzenja&organizacije lica sa fizickim&senzornim ostecenjima cine poseban segment treceg sektora u Srbiji.ukoliko se praktikuju. Oni imaju mnogo zajednickih karakteristika sa ostalim vrstama organizacija za koje se kod nas odomacio termin ‘nevladine organizacije’ ili ‘NVO’ (‘’non govermental organization”). Ovom konvencijom su zacrtani principi prof.budu ekonomski nezavisni&aktivni subjekti u drustvu. reintegraciju) OSI u drustvo.potpomazu integraciju (tjs.cime se obezbedjuje da ne dodje do diskriminacije izmedju razl.&zaposljavanju OSI Konvencija izraz ‘invalid’ definise kao lice ciji su izgledi da obezbedi odgovarajuce zaposlenje. kategorija OSI (recimo invalida rada&2gih grupacija invalida). 47.kao&da napreduje u njemu.nege&milostinje. Zbog toga one cesto ostaju relativno 99 . Logika njihovog postojanja redukuje socijalne probleme na nivo pojedinca.koji.potencijalima&doprinosu drustvu.rehabilit.zivota.

integracija odredjene grupe. Udruzenja kombinuju ciljne grupe&nisu > iskljucivo usmerena na clanove koji imaju istu dijagnozu. briga za svakog pojedinca.ali istovremeno&sa ciljem da se izmeni (diskriminativno) ponasanje okoline prema clanovima. Kada su dobro odganizovane.a cesto je&nepozeljno. za samopo.niz malih gestova&akcija.topla atmosfera.poboljsa soc.snage usmeravaju prevashodno na pojedinacne clanove drustva&brigu za poboljsanje njihovog psihofizickog stanja.a ukljucivanje ‘ostalih’ ili ‘2gih’ zasniva se na licnim&emotivnim vezama//pojam ‘clanstva’ je izuzetno vazan. se mogu podeliti na one 1) sa INTERNALIZOVANIM FOKUSOM .tjs.org.obuka u zivotnim vestinama&pomoc u prezivljavanju&navikavanju na novu. Organizacije za samopomoc se osnivaju da bi promenile zivot pojedinca.zatvorene&izolovane u odnosu na ostale NVO.to je najcesce osoba koja ima ili razume (zbog neposrednog iskustva) problem zbog kog je grupa nastala. njihov vid angazovanja cesto&hronoloski sledi nakon prvog&proistice iz prvog//intenzitet&znacaj clanstva labave. 2) 100 . politika&zajednickim snagama ostvati soc.a nekada 2gom nacinu rada. sa EKSTERNALIZOVANIM FOKUSOM – usmeravaju snagu na otklanjanje uzroka nepovoljne situacije.znanja.organizuju kampanje.poznanstva mogu biti korisni.priklanjaju se nekada jednom.mada stalno prisustvo ljudi koji ne dele iskustvo nije nuzno. humanitarna. onima koji su zainteresovani za resavanje problema ili cije iskustvo. U zavisnosti od usmerenja&glavnih aktivnosti grupe.jacaju svest okruzenja o sopstvenom problemu&broju osoba koje snose posledice tog problema.dodatna snaga crpi se iz saveznistva sa 2gima. Najcesce organizacije kombinuju oba nacina rada.tesku&ponekad trajno izmenjenu situaciju cine sustinu njihovog postojanja.psihosocijalna&finansijska pomc. bave se zastupanjem&lobiranjem. nastoje da dodju do sistemskog resenja.a u zavisnosti od okruzenja&stepena razvoja organizacije.clan je centar&smosao postojanja.ovakve grupe su izuzetno povoljne za priodobijanje volontera koji brze&jasnije uocavaju rezultate svoga rada u kontaktu sa konkretnim osobama sa kojima komuniciraju&kojima pomazu.

penzijsko&invalidno osiguranje . osiguranja obuhvata: .da se prava ostvarjuju pod istim uslovima&u istoj visini zavisno od ulaganja korisnika. Sis. P&I osig. Osnov osiguranja cini rad osiguranika.prava na najnizu penziju&sl. Prava iz sis. PRAVA&KORISNICI PENZIJSKOINVALIDSKOG OSIGURANJA Svrha&osnovni smisao SOCIJALNOG OSIGURANJA je obezbedjivanje soc.pri cemu se postuje&princip o nezastarevanju stecenih prava.).zdravstveno odiguranje .pocne da obavlja samostalnu delatnost ili da se bavi poljoprivrednom delatnoscu.a da prava ostvaruju samo oni osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove za njihovo sticanje (primena ovih nacela posebno dolazi do izrazaja u slucajevima ostvarivanja prava na porodicnu penziju. se ostvaruju na osnovu obima&duzine ulaganja. OBAVEZNOST osiguranja znaci da ona nastaje od dana kada se lice zaposli.sto se izrazava duzinom rada&visinom zarada. soc.sto znaci da se prava u p&i osigur.uz postovanje odredjenih nacela utvrdjenih republickim zakonima. sigurnosti&ocuvanje&unapredjenje zdravlja osiguranika&njihovih pororida kada su oni privremeno ili trajno spreceni da radom obezbede sebi&clanovima svoje porodice egzistenciju. Prava iz P&I osi.osiguranje za slucaj nezapolsenosti Osnovno polaziste sva 3 sistema je da osiguranicima ganantuju ista prava. Nacela uzajemnosti&solidarnosti podrazumevaju obavezu svih osiguranika na ulaganje sredstava.48. Obavezno osigurana lica su podeljena u 3 kategorije: 1) zaposleni 2) osiguranici samostalnih delatnosti 3) zemljoradnici 101 . su licna&ne mogu se prenositi na 2ga lica. stizu&ostvaruju u zavisnosti od duzine ulaganja sredstava za ovaj vid osiguranja.bez obzira da li ono to zeli ili ne.

]] LICA KOJIMA SE OBEZBEDJUJU PRAVA ZA SLUCAJ INVALIDNOSTI&TELESNOG OSTECENJA: lica koja pretrpe povredu na radu ucestvujuci u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreca.PRAVA IZ P&I OSIG: 1) za slucaj starosti – pravo na starosnu penziju 2) za slucaj invalidnosti: . posao sa punim radnim vremenom 4) za slucaj smrti – pravo na porodicnu penziju 5) za slucaj telesnog ostecenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolescu – pravo na novcanu nadoknadu za telesno ostecenje 6) pravo na novcanu nadoknadu za pomoc&negu 7) pravo na naknadu pogrebnih troskova 8) pravo na nabavku specijalnih pomagala za citanje&pisanje DOBROVOLJNO P&I OSIG. > obim&2gu vrstu prava od prava utvrdjenih Zakonom o osnovama P&I osig.u vojnoj vezbi ili vrsenju 2gi obaveza iz oblasti odbrane zemlje.na 2gim 102 .pravo na rasporedjivanje. na 2gi odg. – njime osiguranici mogu.pravo na novcane nadoknade u vezi koriscenja prava na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju &rasporedjivanje.u skladu sa posebnim zakonom.pravo na raspor.pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju .pravo na invalidsku penziju .pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju . sebi&clanovima svoje porodice.na radnom kampu ili takmicenju.odnosno zaposlenje na 2gom odgovarajucem poslu 3) za slucaj opasnosti od nastanka invalidnosti: .odnosno na zaposlenje na 2gom odgovarajucem poslu sa punim radnim vremenom .obezb. [[ 11% na bruto osnovici se daje za P&I osig.

godine zivota 2) zene u vezi sa planiranjem porodice.porodjajem&materinstvom 3) lica starija od 65 godina zivota 4) hendikepirana&invalidna lica. zdr.skolska deca&studenti do kraja propisanog redovnog skolovanja.koja uputi organizacija nadlezna za zaposljavanje.str. ostecenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolescu sledecim licima: licima koja u skladu sa propisima o radnim odnosima obavljaju odredjene poslove po osnovu ugovora o volonterskom radu.osiguranja za uvod=65.prema Zakonu o zdr.soc. Republike Srbije zasniva na PRIMARNOJ ZDR.ugovora o dopunskom radu&ugovora o delu. 49. zast.licima koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene ili povremene poslove preko omladinske zadruge. zastitom su obuhvacena: 1) deca do navrsenih 15godina zivota.nezaposlena lica. zastita stanovnista u vezi sa sprecavanjem.dokvalifikaciji&prekvalifikaciji. ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA [vidi pitanje sis. Zdr.] Zdravstvena zastita se.a najkasnije do 26.korisnici stalnih novcanih pomoci&pomoci za smestaj u ustanovu soc.trudnocom. zastita grupacija stanovnistva izlozenih povecanom riziku oboljevanja.licima koja se nalaze na strucnom osposobljavanju.ucenicima&studentima koji se u skladu sa zakonom nalaze na obaveznom proizvodnom radu.profesionalnoj praksi ili prakticnoj nastavi. ZASTITI u okviru koje se prioritetno obezbedjuje: zdr.poslovima&zadacima za koje je zakonom utvrdjeno da su od opsteg interesa. zastite. PRAVA&KORISNICI U SIS.suzbijanjem. zastie ili 2gu porodicu&korisnici pomoci ciji je hranilac na odsluzenju vojnog roka 103 .materijalno neobezbedjena lica.&tel.licima koja se nalaze na izdrzavanu kazne zatvora dok rade u privrednom 1ici ustanove za izdrzavanje kazne zatvora (radionice)&na 2gom radnom mestu.ranim otkrivanjem&lecenjem najcescih bolesti od > socijalno-medicinskog znacaja&sprovodjenje obaveznih mera kolektivne zdrav. Pravo za slucaj inv.

[Postoji 11 vrsta zdrav. osiguranja: 1) ZDRAVSTVENA ZASTITA 2) NAKNADA ZA VREME PRIVREMENE SPRECENOSTI ZA RAD (BOLOVANJE) 104 .neukazivanje na posledice u slucaju odbijanja lecenja&neupoznavanje sa dokumentacijom o zdr.zavod za zastitu zdravlja.malignih bolesti.nezaposlene (privremeno)&dok ostvaruju pravo na novcanu nadoknadu .klinicko-bolnicki centar.klinika.5) 2ga lica od zaraznih boelsti.strane drzavljane koji rade na teritoriji RS (u skladu sa medjunarodnim ugovorima&poslebnim ugovorima) Osnovna PRAVA iz zdrav.reumatske groznice.progresivnih neuro-misicnih oboljenja.odnosno osnivace .izabrana&imenovana lica.kojima podleze&zdrav.hipertenzije.kod privatnih poslodavaca u zemlji.dusevnih bolesti&poremecaja. zastite Sredstva za ostvarivanje se obezbedjuju iz budzeta Republike Srbije.hronicne bubrezne insuficijencije&2ge bolesti&povrede u vezi sa pruzanjem usluge zdr.vlasnike radnji.zdravstveni centar.koronarno&cerebralno vaskularne bolesti.lica koja samostalno obavljaju privrednu&2gu delatnost .apoteka. ustanova ako ne pruzi zdrav.zemljoradnike koji se bave poljoprivredom (ako nisu zaposleni) . 3 odredbe koje se odnose na zabranu intervencije bez pristanka pacijenta.bolnica.institut.klinicki centar.svestenike&verske sluzbenike .] Krug korisnika OBAVEZNOG OSIGURANJA obuhvata : .hemofilije.kod privatnih poslodavaca.ustanova: dom zdravlja.ako za taj rad primaju platu .lica zaposlena u preduzecima&ustanovama u zemlji&na radu u nasim preduzecima&predstvnistvima u inostranstvu.reduzeca.apotekarska ustanova. stanju su podlozne kaznenim merama.multipla skleroze.secerne bolesti.zavod.penzionere .zaposlene kod stranih poslodavaca u zemlji.cerebralne paralize. zastitu u okviru svoje delatnosti ili ne uputi pacijenta u2gu odgovarajucu ustanovu.

odredjeni da neguju obolelog clana uze porodice pod odredjenim uslovima.odredjeni za pratioca bolesnika upucenog na lecenje ili lekarski pregled na 2go mesto.prevenciju&lecenje bolesti usta&zuba .lekarske preglede&2ge vrste med.pracenja&proveravanja zdrav.odnosno osnivaci radnji ako u njima obavljaju odr.osnosno dok boravi kao pratilac u stacionaru.ortopedska&2ga pomagala.pomocne sanitetne sprave. stanja.pod uslovom da su: usled bolesti ili povrede privremeno spreceni za rad.lekove. poslove&lica koja obavljaju samostalne delatnosti&verski sluzbenici. osiguranicima obuhvata: . pomoci .lecenje obolelih&povredjenih&2ge vrste med. pomoci radi utvrdjivanja.med.vlasnici.odnosno sprecavanje. ispitivanja. Osnov na naknadu zarade zaposlenog ostvarene u mesecu koji prethodi sprecenosti za rad. stanja .spreceni da rade zbog dobrovoljnog davanja tkiva ili organa.izolovani kao kliconose ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini.3) NAKNADA PUTNIH TROSKOVA U VEZI SA KORISCENJEM ZDRAV.somatoprotetsku pomoc&stomatoloske materijale 2) NAKNADU ZARADE usled bolesti mogu ostvariri zaposleni. Naknada zarade pripada&licima na izdrzavanju kazne zatvora.suzbijanje&rano otkrivanje bolesti&2gih poremecaja zdravlja .spreceni za rad usled med. obaveznim zdrav. Za prvih 60 dana sprecenosti za rad isplatu naknade 105 .licima prema kojima se sprovodi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenje u zdrav. IZNOS nadoknade utvrdjuje se u visino od 70100% od osnova.proteze.ZASTITE 4) NAKNADA POGREBNIH TROSKOVA 1) ZDRAVSTVENA ZASTITA koja se obezb.pomocni materijal koji sluzi za primenu lekova&sanitetski materijal potreban za lecenje . rehabilitaciju u ambulantno-poliklinickim&stacionarnim ustanovama . ustanovi&obaveznog lecenja alkoholicara&narkomana.medicinske mere&postupke za unapredjenje zdrav.

osiguranja obezbedjuju se doprinosom osiguranika&poslodavaca od bruto zarada (6. se osiguranicima&clanovima njihovih porodica.pregledi. ustanoce od mesta stanovanja).kao& < broj pacijenata po zaposlenom lekatu. zastite obezb. 106 . zastite&u okviru zdrav. 50. 4) NAKNADA POGREBNIH TROSKOVA u slucaju smrti osiguranika pripada clanovima porodice ili licu koje izvrsi sahranu. Potrebno je obezbediti fizicku&efektivnu dostupnost. zastite ili radi ocene privremene sprecenosti za rad (uslov je najmanje 30km. Medicinsko lecenje treba sprovoditi u okviru opsteg programa zdra.15%). Visina nadoknade iznosti 70% prosecne mesecne zarade u opstini u pretposlednjem mesecu.stacionarno lecenje. 3) NAKNADA TROSKOVA PREVOZA u vezi sa koriscenjem zdrav.ali ne moze biti niza od 50% ili veca od 75% od prosecne zarade zaposlenih u Republici. zemljoradnika po osnovu katastarskog prihoda&2gih osiguranika.lekovi.a posle tog roka Zavod za zdrav. osiguranje. pomoci razl.s tim da su izuzetak lica upucena na hemodijalizu koja imaju pravo na naknadu troskova prevoza bez obzira na udaljenost zdrav. Ovo pravo pripada osiguraniku u slucaju kada je od izabranog lekara zdrav. osiguranja. Nacin pruzanja med.obezbedjuje poslodavac iz svojih sredstava. SREDSTVA za finansiranje zdrav. ustanove ili nadlezne lekarske komisije upucen ili pozvan u 2go mesto radi ostvarivanja zdrav. OSI U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE Zakonom treba urediti da se OSI pruze besplatna medicinska pomoc. kategorijama OSI&nacin ostvarivanja prava na specificna pomagala za korekciju&kompenzaciju treba utvrdjivati od strane republicke vlade.kao&pratiocu u slucaju potrebe za njegovim angazovanjem.

51. PRAVA CIVILNIH INVALIDA RATA Regulisana su Zakonom opravima civ.ortopedski dodatak . Troskovi zdrav.mesecno novcano primanje .besplatna&povlascena voznja .narocito ako zive u seoskim naseljima.rata&clanovi porodica civilnih zrtava rata.kao&za one koji nisu zaposleni.inv.narocito kada se radi o kucnim posetama. sluzbe.licna invalidnina .dodatak za negu&pomoc 2gog lica . se u budzetu RSrbije. zastite su veliki (6x > .naknada za ishranu&smestaj za vreme putovanja&boravka u 2gom mestu po pozivu nadleznih organa .naknada pogrebnih troskova.a osim civ.uz znacajna placanja ‘iz dzepa’)msto takodje umanjuje dostupnost. PRAVA: .zdr.koriscenje zdrav. zastita&novcane naknade uvezi sa ostvarenjem iste . Karakteristicno je da u nasoj zemlji nedostaju servisi za opravku tehnickih pomagala neophodnih za kvalitetniji zivot OSI. Inv. probleme koji se mogu javiti kod OSI.rata prava po ovom osnovu mogu koristiti&clanovi porodica civ.Imajuci u vidu zdrav. 52.inv. Rata.rehabilitaciji ili pomoci u kuci. PRAVA VOJNIH INVALIDA&USLOVI ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE 107 .&soc. Osobe sa motornim poremecajima imaju velike probleme u efekrivnoj dostupnosti zdrav. usluga je izuzetno malo. Dostupnost je izrazito mala za osobe sa nizim obrazovanjem. SREDSTVA za ostvarivanje prava civilnih OSI rata obezb.

lica sa 80% inval. OSNOVNA PRAVA U SISTEMU SOCIJALNE ZASTITE OSI Zakon o soc. zastite. lica sa 50% inval.te ako se moze govoriti o nekoj podeli gradjana u smislu ovog Zakona. zastite.. Osnovna prava vojnih invalida.porodice palih boraca&clanovi porodica vojnih invalida. lica sa 100% invaliditeta. zastite. lica sa 90 % invl. Zakon se odnosi na sve gradjene R. POTREBE od uticaja na primenu odgovarajucih zakonskih normi u cilju ostvarenja odgovarajuceg prava iz sis.&2ga prava u vezi sa ostvarivanjem zdr.ta se podela vrsi po kritetijumima koji se onose na VRSTU STANJA SOC.. [Dopunsku zastitu obezbedjuju 1ice lokalne samouprave. lica sa 30% inval...clanova porodica palih boraca&clanova porodica vojnih invalida: 1) licna invalidnina 2) dodatak za negu&pomoc 3) ortopedski dodatak 4) zdrav.vojni invalidi se razvrstavaju u 10 grupa vojnog invaliditeta: lica sa 100% invaliditeta kojima je za redovan zivot potrebna pomoc&nega 2gog lica. lica sa 20 % invaliditeta.] 53.. soc. lica sa 40% inval. Podela prava s obzirom da li se radi o: 108 .Prava imaju borci.Srbije.vojna lica sa invliditetom.zast. Prema proceni invaliditeta..koje obuhvata razlicitim pravima iz oblasti soc. lica sa 60% inval.. sigurnosti gradjana je primarni propis za uredjenje oblasti soc.zastiti&obezbedjivanju soc.zastite 5) ortopedska&2ga pomagala 6) besplatna&povlascena voznja 7) naknada za ishranu&smestaj za vreme putovanja&boravka u 2gom mestu 8) pravo na putnicko&motorno vozilo 9) naknada za vreme nezaposlenosti 10) banjsko&klimatsko lecenje SREDSTVA za ostvarivanje&koriscenje prava-budzet RS. lica sa 70% inv.

t&t ometenosti. Zakonom je definisano sta se smatra detetom ometenim u razvoju: slepo dete.teske&teze ment.zastite lica ustanju soc. pravo na smestaj u 2gu porodicu.dete visestruko ometeno u razvoju. Pravo na smestaj u ustanovu soc.odraslo lice s atelesnim&culnim ostecenjima.dete ometeno u razvoju (mentalnom ili telesnom)&dete obolelo od autizma.u smislu ovog Zakona. 109 . pomoc ukuci.jednokratna pomoc i b) pravima koja s obzirom na svoju prirodu mogu ostvariti samo OSI: dodatak za negu&pomoc 2gog lica.cerebralna paraliza.pravo na smestaj u ustanovu soc. Licima sa invalid.za njegovo koriscenje potrebno je ispuniti odredjene uslove. ekskluzivno pravo lica sa invaliditetom.. Dodatak za negu&pomoc 2gog lica: ima lice kome je zbog prirode&tezine stanja.povrede ili bolesti neophodna pomoc&nega radi zadovoljavanja osnovnix zivotnih potreba.plegija.distrofija. ponasanju. zastite.dnevni boravak.ostvaruje se na osnuvu propisa o P&I osig.kvadriplegija.lice koje se nadje u skitnji ili 2go lice kome je iz 2gih razloga potrebno privremeno zbrinjavanje&nadzor.odraslo lice sa invaliditetom (telesnim&culnim ostecenjima.penzioner&2go staro lice.dete sa teskim telesnim smetnjama u razovju (paraliza.dete sa poremecajima u drust.glupo.odraslo lice ometeno u MR.multipla skleroza&ostale urodjene&stecene telesne smetnje).a) pravima koja pored ostalih lica mogu koristiti&OSI: pravo na materijalno obezbedjenje.dete obolelo od autizma. zastite&moze ga ostvariti: dete bez roditeljskog staranja. potrebe kojima je.paraplegija. ima za cilj dosezanje nivoa socijalne sigurnosti pojedinca ili porodice. zastite ili u 2gu porodicu.lice ometeno u MR). zastite&2gu porodicu: kao oblik soc.tesko hronicno obolelo lice.s obzirom na okolnosti slucaja&ukupne licne&okolinske faktore. Pravo na materijalno obezbedjenje: pravo koje nije ekskluzivno pravo OSI.dete visestruko ometeno u razvoju 9sa 2 ili > ometenosti).ovo pravo najcelishodniji oblik soc.pomoc za osposobljavanje za rad.dete sa teskim telesnim smetnjama urazvoju stepena umerene.nazivaju se: dete ometeno u razvoju (stepena umerene.trudnica&samohrana majka sa detetom do 9 meseci zivota deteta (sa potrebom za privremenim zbrinjavanjem).otprema korisnika za smestaj uustanovu soc.dete sa smetnjama u telesnom razvoju.dete obolelo od autizma. ometenosti.

isticu zainteresovanost drustva da se prema OSI ophodi kao prema nesposobnim osobama kojima je potrebna pomoc da bi funkcionisala uokviru svojih nemogucnosti ili preostavlih mogucnosti. brige o pojedincu u stanju soc.a to pravo ne mogu da ostvare po 2gom pravnom osnovu.odgovarajucu sadrzinu rada sa decom bez roditeljskog staranja.prema psihofizickim sposobnostima&godinama zivota.naknade troskova prevoza&naknade troskova osposobljavanja.predstavljaju ‘zastitnicka prava’ po svojoj koncepciji.naknade troskova smestaja.materijalnog obezbedjenja.zastitne. lica koja se.sa primesama altruizma. Ovo pravo imaju deca&omladina ometena u razvoju&odrasla inval. zastiti.posebnu zastitu 3eg deteta u porodicama sa 3je dece 110 .pomoc porodici u ostvarivanju njene reproduktivne. 54.pa za razliku od tih prava. Tako definisan sis.razvojem&stavljanjem u fju preostalih sposobnosti OSI.ne bi li se zaxvaljujuci tome ova lica sto > osposobila za samostalan (ili sto samostalniji) zivot koji ih nece iskljucivo gurati na pojilista drust.dr.ovo pravo ide za isticanjem.mogu osposobiti za odredjeni rad. Ovo pravo se ostvaruje u vidu: upucivanja na osposobljavanje.cilju.decom na duzem bolnickom lecenju&decom iz soc.brige o deci trebalo bi da omoguci: .sportske&stvaralacke aktivnosti .svrsi.vaspitne&ekonomske fje . ugrozenih porodica . Sva pomenuta prava koja OSI mogu otvarivati usoc.pravu deteta na uslove zivota koji omogucavaju njegov pravilan psihofizicki razvoj&obavezi drzave da im to omoguci (Zakon odrustvenoj brizi o deci). POJAM&CILJEVI DRUSTVENE BRIGE O DECI Sistem drustvene brige o deci zasniva se na pravu&duznosti roditelja da se staraju o podizanju&vaspitanju svoje dece.Pravo na pomoc za osposobljavanje za rad: naj> utice na omogucavanje soc.odmor&rekreaciju decem .predskolsko vaspitanje&obrazovanja .kulturne. potrebe.stvaranje osnovnih uslova za priblizno ujednacavanje nivoa razvojnih potreba dece .patricipacije OSI.decom sa smetnjama u razvoju.

2 godine za trece dete. majka ima pravo da posle isteka porodiljskog odsustva radi sa polovinom radnog vremena.ako mu je iz zdrav. . vezuje se za materijalni census&broj dece&isplacuje se za prvo 3je dece pod odredjenim materijalnim uslovima.55. dete.moze se produziti&do 5 godina starosti deteta. ovo pravo ima svaka majka za prvo troje dece uporodici.u trajanju od godinu dana za prvo&drugo dete.DODATAK NA DECU – veoma znacajno pravo u sis. razloga potrebna nega majke.&9 meseci za 4o&svako naredno.a uslucajevima postojanja tezih oboljenja kod dece.ukljucujuci&POMOC ZA OPREMU NOVORODJENCADI – ostvaruju ga porodilje koje nisu u radnom odnosu. drustv.24 za 3e&9 meseci za 4o&svako naredno.do 3 godine starosti deteta.PRAVO NA NADOKNADU ZA VREME PORODILJSKOG ILI PRODUZENOG PORODILJSKOG ODSUSTVA ZAPOSLENOG RODITELJA&ODSUSTVA SA RADA USVOJIOCA RADI NEGE DETETA .a u opstinama sa negativnom stopom prirodnog prirastaja stanovnistva&za 4o dete. brige o deci.imaju ga sve porodilje koje nisu zasnovale radni odnos u trajanju od godinu dana od rodjenja deteta&to za 3je dece. duzina porodiljskog odsustva 12 meseci za 1. PRAVA U SISTEMU DRUSTVENE BRIGE O DECI Obuhvata sledeca prava&mere materijalne pomoci porodicama: .dok je isplata za 4o dete predvidjena samo u onim opstinama koje imaju negativnu stopu prirodnog prirastaja . godine zivota&automatski pripada porodicama koje ostvaruju pravo na materijalno obezbedjenje.&2. 111 .a za 3e dete uporodici sa 3je dece&decom sa smetnjama u razvoju nezavisno od toga. novcani iznos ovog prava je 30% od prosecne zarade po zaposlenom u privredi RS u trajanju od godinu dana od rodjenja deteta//pomoc za opremu novorodjencata se isplacuje kao jednokratna novcana pomoc u visini prosecne mesecne zarade u RS. ostvaruje se do 19.MATERINSKI DODATAK.

PREDSKOLSKO VASPITANJE&OBRAZOVANJE ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA. VASP. . ustanova (spec.vec&kvalitet zivota&satisfakciju OSI.VO PROGRAM UGODINI PRED POLAZAK U SKOLU (3H DNEVNO) .zdrav.FIZICKU DOSTUPNOST koja se procenjuje indikatorima geografske distribucije sluzbi koje pruzaju usluge OSI.distribucija profesionalnih kadrova (nastavnikalekara. institucija.ODMOR&REKREACIJU DECE DO 15god.80% zivi uzemljama u razvoju u kojima su samo za 1-2% osoba dostupne neophodne zdrav.ZASTITU DECE PREDSKOLSKOG UZRASTA&BORAVAK DECE OSNOVNOSKOLSKOG UZRASTA DO 10god. ili 112 .BORAVAK. POJAM DOSTUPNOSTI podrazumeva 3 osnovna koncepta: . DETE – u opstinama sa negativnim prirodnim prirastajem stanovnistva . skola&zavoda. sluzbe. Smatra se da je dostupnost ovih sluzbi jedan od najboljih kritetijuma koji odredjuju ne samo zdrav.PREDSKOL. UTICAJ DOSTUPNOSTI INSTITUCIJA NA KVALITET ZIVOTA OSI Prema procenama SZO od ukupnoj broja OSI u svetskoj populaciji (500 miliona).NAKNADU TROSKOVA BORAVKA U PREDSKOLSKOJ USTANOVI ZA 3.sestara)&2gih resursa (bolesnicki kreveti) u odnosu na populaciju koja zivi sa invaliditetom. koji poxadjaju spec. STAROSTI U DECIJEM ODMARALISTU .rehabilitacionih cenatra). . distrib.kao sto su geograf. USTANOVAMA ODMORA&REKREACIJE 56.KORISCENJE koje se najcesce procenjuje indikatorima vezanim za udeo ucenika sa invalid.DECU SA SMETNJAMA URAZVOJU&DECU NA DUZEM BOLNICKOM LECENJU .REGRESIRANJE TROSKOVA BORAVKA DECE U PRESKOL..&OBRAZOVANJE&PREVENTIVNU ZDRAV. stanje.

psihologa ima daleko < &najcesce u urbanism centrima.sestara. znacajne su varijacije udostupnosti&kvalitetu zdrav. Sto se tice zdrav.jer brojne barijere ometaju ili potpuno onemogucavaju njihovo koriscenje.ponasanje sluzbenika koji bi trebalo da pruze podrsku) Mnogi ljudi koji su prinudjeni da zive sa invaliditetom su sistematski iskljuceni iz brojnih zivotnih oblasti.pokazateljima xospitalizacije.lokaciju – udaljenost institucije.sto dodatno smanjuje njihov kvalitet zivota.prilagodjena OSI po fizickim karakteristikama objekta ili duzini radnog vremena.a&troskovi zdr.dok fizijatara.cak&kada su one fiizcki dostupne (barijere ukljucuju arhitektonske barijere. zastite su daleko > nego za prosecnu populaciju. DRUSTVENI ZNACAJ SKOLOVANJA&OBRAZOVANJA OSI 113 . OSI je znacajno smanjena mogucnost zaposljavanja.pored lekara opste prakse. Slicna je situacija&kada je rec o obrazovanju: izuzetno je nizak udeo dece sa inval.tako da ljudi sa inv. transportne&sluzbe za razonodu. zastite.prisutan je&otpor da se sredina prilagodi potrebama OSI. zastite-prisutan je.definise soc. Niska dostupnost je karakteristicna&za ostale javne sluzbe nro. U mnogim zemljama nedostaju odgovarajuca radna mesta.nego&usled cinjenice da se u savremenim drustvima rad visoko vrednuje.predrasude.vanbolnickih usluga ili usluga trajnog smestaja po glavi za ovu populaciju. ZA UNAPREDJENJE institucionalnih okruzenja neophodne su intervencije zasnovane na zajednici&participaciji OSI u njihovom dizajniranju. cesto moraju dugo da putuju iz ruralnih predela. 57.ortopeda.veliki broj med.2ge skole.neobavestenost o mogucnostima koriscenja.ne samo jer nemaju osnovne izvore materijalnih resursa.udeo lica sa invaliditetom koja traze zaposlenje. status&cini ugled osobe. u obaveznom skolovanju.EFEKTIVNU DOSTUPNOST koja je narocito znacajna&cesto ogranicena u popuaciji OSI.buduci da fizicka dostupnost ne mora da podrazumeva istovrermeno&efektivnu zbog brojnih&razlicitih barijera koje ove osobe onemogucavaju da koriste institucije za podrsku.troskove. .vreme cekanja.

zaposlenost .samostalnost.dece.nezavisnost . Rezultati njihovog delovanja&truda imali su veliki znacaj za buducnost te dece jer je relativno brzo dokazano da se&hend. rehabilitacija .licnu satisfakciju 58. dece&omladine.veka manja se stav drustva&drzave u pogledu humanizacije potreba za organizovanim institucionalnim vaspitanjem&obrazovanjem hend. deca mogu uspesno skolovati&osposobiti za zivot&rad u drustvu.ukljucujuci& OSI. 114 .samo po sebi znacajno smanjuje sanse OSI za sticanje redovnog srednjeg&visokog obrazovanja.tako da raditi na komplikovanim softverima a biti neobrazovan nije moguce.za koje se vrsi prilagodjavanje nastavnih sadrzaja&motora izvodjenja nastave njihovim sposobnostima&mogucnostima.nemaju dovoljno uslova za dalje obrazovanje koje bi ih kasnije ucinilo konkurentima pri zaposljavanju.nastave&skolske organizacije.materijalna sigurnost .segregiranim skolama. Drustveni znacaj skolovanja: . Od najranijeg doba sve OSI se izdvajaju.Karakter rada se menja danas zbog ubrzanog razvoja nauke&tehnologije. Obrazovanje OSI u specijalnim. Sve je kompjuterizovano a obrazovanje je u resursima broj 1. Obavezno osmogodisnje skolovanje kod nas obuhvata svu decu od 7-15 godina.korisni clanovi drustva a samim tim sticu i . polovini 19. RAZVOJNI PUT SPECIJALNOG SKOLSTVA U SRBIJI DO II SVETSKOG RATA U 2.prof. Edukacija OSI treba da bude deo nacionalnog planiranja u oblasti obrazovanja.te su cesto osudjene na ulogu pasivnog objekta drustvene brige.razvoja probrama. Do tada je postojalo pojedinacno angazovanje pedagoga koji su se bavili v&o hend.

dee je bio prihvacen kao human&vrlo koristan za h. Skoro istovemeno sa razvojem v&o h.istorija. Popovic je napustio Beograd&otisao u Sremsku Mitrovicu u kojoj je naredne godine otvorio privatni zavod za gluvonemu decu u kome su se ona skolovala&prof. Nesto kasnije nastaju zavodi&skole koje su se bavile v&o h.nauka xriscanska.Pouceni takvim iskustvo javilo se > interesovanje pedagoga za ovakav rad.godine otvorio privatnu skolu za gluvonemu decu koja je.dece uglavnom je skolovan u Becu. javljaju se pedagozi entuzijasti u Srbiji koji su pojedinacno ucili > broj gluvonemih da pisu. Pri kraju 19. Ovakav ‘intergativni’ vid obrazovanja h.Engleska.prvo u Evropi (u kojoj je takvo skolovanje vec bilo tradicionalno: Francuska. Iste godine je u Beogradu otvorena skola za gluvonemu decu koju je osnovalo Drustvo ‘Kralj Decanski’ radi svestranog staranja o gluvonemoj deci.pa su otvarani PRIVATNI ZAVODI&PRIVATNE SKOLE. Razvoj spec. u Beogradu otvorio privatnu skolu za v&obucavanje gluvoneme dece&omladine. Sve ispite polozilo je preko 300 srpskih invalida&rekonvalescenata. JOVAN BOLJARIC je 1894.Pragu&Berlinu jer su univerziteti u tim gradovima dostizali najvisi nivo tadasnje nauke&prakse u svetu.zemljopis&higijena.).u skladu sa napretkom nauke&drustva nastaju krupne promene u sprovodjenju sistemskog&organizovanog 115 . srpskom jeziku.nazalost. Zanimljiv je podatak da su u Srbiji 1890.skolstva bio je osujecen izbijanjem I svetskog rata.ukinuta posle 20 dana postojanja.dece raznih vrsta ometenosti.narocito na podrucju specijalne pedagogije.racunaju&komuniciraj usa cujucom populacijom.dece u E. Nastava je obuhvatala sledece predmete: pismenost. RADIVOJE POPOVIC je vec 1885.dok je 2 godine kasnije za istu populaciju VELJKO RAMADANOVIC otvorio prvi privatni zavod u Pozarevcu. veka pojavili su se prvi privatni zavodi&privatne skole za h.a nesto kasnije su otvarane SKOLE POD PATRONATOM DRZAVE.. Po zavrsetki I svetskog rata.Holandija. jezika. Nastavni kadar koji se bavio v&o h. Srpski ratni invalidi leceni su&skolovani u Grckoj&Francuskoj.godine gluvonemi decaci poxadjali redovne skole zajendno sa decom redovne populacije.decu tek narednog veka u svetu. osposobljavala na maternjem tjs.a oko 40 invalida polagalo je&polozilo ispit iz ucenja fr. Na ostrvu Krf u vojnom logoru invalidkog odreda srpske vojske otvorena je skola za opismenjavanje&skolovanje srpskih ratnih invalida uz pomoc srpske Vlade&tadasnjeg ministra prosvete Kraljevine Srbije Ljude Davidovica.god.racun.decu.

jer strucnjaci nisu bili zadovoljni da 116 .skolovanja OSI: mnoge zemlje preuzele su pogodne aktivnosti radi donosenja povoljnijih mera soc.materijalnotexnickih.prof. pedagogije&defektologije tog vremena.odnosa.ali je nakon njegovog okoncanja ovom xumanom zadatku ponovo obracena izuzetna paznja.kulturnih&2gih dostignuca medju zemljama.nacionalnu&versku opredeljenost. Na ove promene imalo je uticaj&insistiranje UN da prava na vaspitanje.otvaraju se privatne&drzavne skole.rasu.rata pocela je naglo da se razvija humanizacija drustva&drustv.dolazi do demokratizacije odnosa medju ljudima. pedagogije&skolovanja zaustvljen je nedacama koje je doneo II svetski rat.dece&omladine.dece. sigurnosti svih gradjana u skladu sa ekonomskih mogucnostima datog drustva. skolstva koji je doprinosio usavrsavanju v&o OSI.pri cemu nasa zemlja nije zaostajala.usavrsavanja razmene naucnih.elementarno obrazovanje treba da bude obavezno. prirode. pedagogije.postizani su znacajni rezultati na podrucjima nauke. =ost prava svih ljudskih bica na zadovoljavanje osnovnih potreba materijalne&nemater. Vidan napredak u medjunarodnim odnosima postignut je propagiranjem prava coveka&gradjanina: ravnopravnost svih ljudi bez obzira na pol.dece&omladine.jer su se otvarale skole pod patronatom drzave&radilo se na obrazovnjau strucnog kadra radi vodjenja nastave na osnovu savremenijih dostignuca spec. Uspesan napredak spec.texnike&texnologije. Sredinom 20-ix godina je osnovan prvi tecaj za ucitelje buduce vaspitace h. odnosa prema OSI u pogledu zadovoljoavanja njihovih zivotnih potreba da normalno zive&rade u drustv. politike&prosvetnog zakonodavstva radi boljeg organizovanja&napredka institucionalnog obrazovanja h.obrazovanje. osnovno.pretezno prema vrstama hendikepa.kao posledica razvijanja pegadogije&spec. Traga se za novim nacinima o&v h. zajednici u svojstvu njenih punopravnih clanova. osposobljavanje imaju svi pripadnici mladih generacija. 59.strucnih.ostvarenje soc. SPECIJALNO SKOLSTVO POSLE II SVETSKOG RATA Posle II sv. Dolazi do razvoja spec. Sve ovo je doprinelo nastanku promena drustv.

kao&misljenje psihologa o osobinama&sklonostima h.dece u redovne skole obavlja se na dva nacina: stvaranje posebnih odeljenja za h.najprikladniji&najkorisniji. Neophodne su&pripreme&upoznavanje svih osoba koje ce stalno dolaziti u vezu sa h. Da bi jedan ili 2gi nacin integracije bio uspesan potrebne su razne PRIPREMA koje znatno povecavaju troskove skolovanja mladih.kao&utvrdjivanje kakvu ulogu ima svaki pojedinac koji ucestvuje u procesu njegovog obrazovanja.treba prethodno pribaviti podatke od odgovarajucih specijalista o stanju hendikepa konkretne dece.POSEBNA ODELJENJA ZA OSI U REDOVNIM SKOLAMA .U ISTOM RAZREDU Svaki od pomenutih nacina skolovanja ima svoje opravdanje u pogledu prihvatanja.ucenika u odeljenja sa nehendikepiranom vrsnjacima.NASTAVA U REDOVNOJ SKOLI U KOJOJ JE IZVRSENA INTEGRACIJA OSI SA NEHENDIKEPIRANOM VECINOM.ucenikom. Tokom 60-ih godina radi se na osavremenjavanju pedagogije&nacina skolovanja h.koje ce odgovarati spec.karakteristika&mogucnosti svakog hend. 60. Kada je rec o posebnim odeljenjima za h.ucenike u redovnim skolama (razred koji poxadjaju deca iste vrste ometenosti) strucnjaci ukazuju na 117 .koji bi bili u skladu sa opstom humanizacijom odnosa u drustvu. skoli se postavljaju zadaci pozitivnog stvaralastva. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SAVREMENIH MODELA OBRAZOVANJA Na osnovu literature utvrdjeno je da u savremenom svetu u najvecem broju zemalja postoje TRI MODELA obrazovanja OSI: . Takodje. potrebama njenih vaspitanika. INTEGRACIJA h. Spec.SPECIJALNE (POSEBNE) SKOLE (najvise im se zamera segregacija) .se u skolama primenjuje samo skraceni program redovne skole.izgradnja sopstvenih formi rada.deteta& sve ove podatke uzeti u obzir prilikom uklapanja deteta u vrsnjacku grupu.ucenike u redovnim skolama&ntegracija h.dece&omladine.deteta preporuciti koji nacin skolovanja je za konkretno dete najbolji.a odluku o tome koji ce se od njih primeniti tokom osnovnog obrazovanja deteta treba prepustiti strucnjacima koji ce na osnovu uticajnijih cinjenica.

Iskustva stecena ovakvim nacinom skolovanja koji je nazvan 'integrisani nacin skolovanja' h.cak&bolji od svojih neh.podsticali ih da pravilno resavaju postavljene zadatke.pokazala su se 2struko korisnim. 118 .psihologa&ostalih strucnjaka o sposobnostima&mogucnostima h. > su ucila kod kuce. vrsnjacima.deci da se postepeno navikavaju&prihvate rezim neh.provodili sa njima slobodno vreme izmedju casova u druzenju&igri. Iskustva su takodje pozitivna. 1) kada je rec o h.oni su se trudili da nadoknade svoj nedostatak na taj nacin sto su nastojala da postignu sto bolje rezultate u onim aktivnostima&radu gde su mogli da se iskazu kao =i. vodila > racuna o svom izgledu&ponasanju.savladjivanja&reporodukovanja gradiva predvidjenog za sve ucenike. &ovom nacinu integracije treba da prethodi posebna procena defektologa.osobe mnogo lakse ostvaruju integraciju u drustvo jer su naviknute na ponasanja&zahteve neh.vrsnjake. vrsnjacima pokazuju > spremnost&umesnost da ih prihvate u svakodnevnom zivotu&radnoj sredini kao sebi ravnim partnerima.odnosno nedostatak.ucenici se nalaze pod stalim nadzorom strucnjaka za v&o&od njih treba da sticu znanja predvidjena programom nastave. Neh. ucenika.slabost.fizickog&muzickog obrazovanja.ogranicenje ili nesto sto otezava razvoj organizma&kao takav stimulise pojacano.predstavlja > < primetnu smetnju. Drugi vid integracije h. ucenici su vecinom prihvatali svoje h.dece (po jedno ili >) u redovna odeljenja sa neh. To se dogadjalo spontano.intenzivno napredovanje. Zavisno od vrste hendikepa poxadjaju zajednicku nastavu&casove likovnog.integrisanim u redovne razrede sa nehen. Integrisani vid skolovanja podrzava se&zbog toga sto pruza stvarne mogucnosti h. vrsnjacima&da im se dopadnu.ukljucujuci&prakticno izvodjenje radnih postupaka. Posle ovakvog nacina skolovanja h.bez laznog milosrdja im pomagali da se snadju u novoj sredini.saradnicima ili bracnim drugovima. U posebnim odeljenjima h.dece da savlada barijere koje se mogu pojaviti tokom poxadjanja nastave.zelela su da se prikazu svojim znanjem pred svojim nehend.ucenicima.s obzirom na neospornu cinjenicu da defekt.drugova. 2) neh.vrsnjacima.dece u redovne skole podrazumeva ukljucivanje h.deca prihvataju ovakav nacin skolovanja – stekla su bolje radne navike& > odgovornost prema skolskim obavezama.&da normalno nastave da zive&rade&kada napuste skolu. koji su u detinjstvu bili u drustvu sa hend.postignute povoljne rezultate prilikom integracije ove dece u sredinu nehend. H.dece.

U AZILIMA koji su uz njih osnovali. Xrisc..iznemoglih&ubogih bio je velik imajuci u vidu posledice ratnih sukoba&epidemija zaraznix bolesti koje su xarale Evropom. Pojedine OSI koje su umele da lepo pisu&crtaju su se bavile prepisivanjem crkvenih spisa&knjiga. Pri manastirima su osnivane 'KSENODOHIJE' . &pored znatnih sredstava koje su vernici davali Crkva nije bila u stanju da pruzi pomoc. 'ksena'='poklon'). OSI su prema preostalim mogucnostima osposobljavane da rade razne poslove&zanate.u prvo vreme pokrenuto je od strane&u sklopu xrisc.bolesnim&OSI. zastite svih sestara&brace po Bogu.utociste. RAZVOJNI PUT OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD OSI Sa pojavom xrisc.u okviru kojix su ziveli. je rad isticalo kao najlepsu vrlinu coveka.mada su oni koji su mogli da rade ucestvovali&davali veliki doprinos svojim radom.stiteci se uzajamno.&sirenjem xris.a nerad&lenjosti osnaceni su kao veliki poroci. Ostarivanje medj.POKOJISHTA.STRANOPRIJEMNICE (prihvatilista tudjinaca). grupama ciji je opstanak moguc samo u uslovima cvrste medjusobne poveznosti jedinki. Polazeci od ranoxriscanskog ucenja pravoslavna crkva je ostala dosledna stanovistvu&propovedanju da je milosrdje duznost vernika&trazila je od njih da ispoljavaju milosrdje prema ubogim.pomenuta sredstva koriscena su u crkvama&manastirima. U njima su 119 .xriscani su razvijali odnose medjusobne solidarnosti&uzajamnosti kakvi nastaju u drustv.lecenje. sklonista.zivot&rad OSI.medju kojima su bile&OSI. priznato od strane drzave u svojstvu zvanicne religije. Kada je xr.veroispovesti nastaje znatno povoljnije vreme za opstanak. opstina u koje su vernici unosili pretezni deo ili svu svoju imovinu. Mnogi su se bavili poljoprivrednom proizvodnjom na crkvenim imanjima.tjs.prilikom priprema sluzbe&tokom bogosluzenja.bolesnih. U Vizantiji su ta prixvatilista dozivljavali kao poklone ('grc. Njihovom osnivanju u srednjevekovnoj Srbiji mnogo je doprineo&Sv.2gi su skupljali priloge vernika.a u Srbiji su ih nazivali NEMOCNICE.Sava videvsi takve ustanove putujuci po Vizantiji.radili&stvarali materijalna dobra koja su zatima zajednicki koristili. imanju. Zbog cestih&nemilosrdnih progona.xranu&odecu svima. &posle podele xriscanstva Crkva je nastalavila sa ovakvim aktivnostima.tjs.61. Broj hend.dok su pojedini ucestvovali u odrzavanju reda&cistoce na crkv. U azilima pri crkvama&manastirima bilo je za sve one koji su mogli da se nauce nekom radu organizovano odgovarajuce osposobljavanje.

Usponu nauke&tehnike u 20om veku se prikljucila &DEFEKTOLOGIJA koja izrasta u autenticnu nauku. zavisili su od znanja.pod nadzorom majstora. zanimanja. staranja&invalidima.koje su bile izazvane opstim promenama u drustvu (gradjansko drustvo proklamuje osnovna nacela prava coveka&gradjanina na slobodu.sticali znanja.mogli da se zaposle&prestanu da koriste finansijsku pomoc drzave.+sve ono gorepomenuto).ravnopravnost svih ljudi).&soc. 120 . Uslovi zivota su u uboz. obaveznog sluzbenog staranja o siromasnim. Ovaj trend se prosirio&na druge razvijene zemlje u 2goj polovini 19.vecih interesovanja lekara. 'uboznice' u kojima su ziveli&radili.pojedini FILANTROPI su pruzali pomoc&starali se o OSI.pa prof.pruzali im utociste&zastitu.vinogradarstvu.zastite gradjana -> 'Sirotinjski zakon' iz 1834. Uz njih su se nalazile radionice u kojima su svi sposobni za rad bili obavezni da radom zaradjuju sredstva za sopstveno izdrzavanje &podmirenje potreba svoje porodice.starim. Korisnici su bili pretezno smesteni u tzv. Prvi&Drugi sv.. kojim drzava sprovodi sis.umece&vestinu pojedinix zanata da bi kasnije. Uspesi obog osposoblj. Drzava je postala glavni nosilac soc..istrajnosti&spretnosti pojedinaca koji su se trudili an neki svoj nacin da osposobe OSI da sto bolje obavlja konkretnu aktivnosti.pomoci.gajenje pcela..OSI uceni da rade poslove koji su mogli obavljati (u ratarstvu.rehab.iznemoglim. rat.pol.vocarstvu.sumskih plodova.pokusavajuci da ih osposobe za obavljanje pojedinih oblika rada.pa su se mladi trudili da sto pre&sto bolje nauce zanat&napuste uboz.god..veka. U ovim radionicama su deca&omladina. U periodu humanizma&renesanse dolazi do novog shvatanja sveta&coveka. bili veoma teski.a ta nastojanja podsticala je&drzava u nameri da ih sto pre izbrise iz liste korisnika soc.strucno osposobljeni za obavljanje odreedj. Sticenici u nemocnicama su bili osposobljeni da se staraju&pruzaju pomoc osobama koje nisu bile sposobne da obavljaju bilokakav rad. Osnivali su manje azile u koje su primali.=ost.vrste&stepena ometenosti.preostalih sposobnosti OSI.deci bez rod. cim se zaposle.angazovanosti. je nastao kao rezultat sprovodjenja mera socijalne zastite u Engl. Osim Crkve.pedagoga za OSI.da bi kasnije filantropi oformljavali organizacije za zbrinjavanje&osposobljavanje za rad OSI.kao&od motivacije&sposobnosti.skupljanju letine. U 2oj polovini 19.veka dolazi do jos vecih promena u odnosu drustva prema OSI.&strucno osposobljavanje dobijaju svoje odgovarajuce mesto. Na porast interesovanja za ove oblasti imali su&Balkanski ratovi.

Stolarska radionica je poslovala narocito uspesno – njeni radnici su napravili sav namestaj za skolu. STVARANJE PRVIH RADIONICA SA PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJA OSI KOD NAS Prva reedukacija (rexabilitacija) invalida srpske vojske pocela je da se primenjuje NA KRFU MARTA 1916. Njoj se pristupalo tek posle izvrsenog pregleda specijalista&dobijanja njihovog misljenja o preostalim sposobnostima invalida. U radionici invalidskog odreda su izucvani razni zanati: pletarski.u kojoj se takodje nalazio invalidski odred srpske vojske.ucitelja&bogoslovaca koji su se na Krfu zatekli u vojnom logoru srpskog invalidskog odreda kao invalidi.limarska. Uporedo sa ovim pristupilo se opismenjavanju invalida&osnivanju stolarske radionice. Ukoliko to nije bilo moguce zbog prirode hendikepa. Sve pomenute radionice su radile po licnoj inicijativi& > privatnim sredstvima. Po uzoru na zbivanja na Krfu otvorene su radionice za prof. srpskih invalida u Bizerti. Ramadanovic se samoinicijativno javio tamosnjem saveznickom komandantu sa molbom da se dozvoli otvaranje skole&radionice u kojima bi se skolovali&reedukovali slepi&gluvi srpski 121 .&strucno osposoblj.vrsena su preusmeravanja na osposobljavanje za obavljanje 2gih radnih procesa. Reedukacija&osposobljavanje za rad su preduzeti na inicijativu lekara.defektolog. Nesto kasnije se otvaraju radionice za izucavanje 2gih zanata. godine. 1917.stolarski. Prilikom sprovodjenja rehab.pri cemu su uzimane u obzir sklonosti&zelje doticnog pacijenta.lekara&komandanta logora invalidskog odreda na Krfu.tjs.koji je pre rata u Pozarevcu osnovao privatni Zavod za gluvoneme&svoje sticenike vrlo uspesno osposobljavao za svakodnevni zivot. u sklopu primene psihoterapije usmerene na podsticanje volje za zivot&rad.62.a po uputstvu dr SIME PETROVICA.a sredinom 1917. u Bizeru je stigao VELJKO RAMADANOVIC.krojacka&berberska radionica.rehab. izrazena je osnovna teznja da se svakom invalidu pomogne&osposobi ako je moguce da se bavi profesiom kojom se bavio u civilstvu. Akcije su zapoceli lekari predavanjima okupljenim invalidima radi podizanja morala. pristupilo se prekvalifikaciji invalida za 2ge poslove.ranjenici&rekonvalescent (=medicinski oporavljanici).tjs.godine su otvorene&obucarska.&strucnog osposoblj.

Strucnjaci sirom Srbije&Jugoslavije su. ZASTITNE RADIONICE&NJIHOV ZNACAJ ZA PROF.ratnici. Drzava treba da stimulise kapitaliste da zaposle OSI..reh.Savez slepih&slabovidih.integracija.zastite..&str. OSI pod patronatom drzave.u kojima je bilo&oscilacija&teskih perioda. Nesto kasnije nastaju&radionice u kojima su osposobljavane MRO.solidarnosti&uzajamnosti.koji je vrlo brzo postigao znacajne rezultate. OSPOSOBLJAVANJE&ZAPOSLJAVANJE OSI Defektolozi su tacnim&neospornim argumentima skretali paznju&ukazivali na neophodnost organizovanja posebnih ustanovama namenjenih ratnim invalidima za njihovu rehab.bile su usmerene na stvaranje&unapredjenje uslova za funkcionisanje na nauci zasnovanom sistemu prof. Organizovana&institucionalizovana prof. OSI u nasoj zemlji u razdoblju duzem od jednog veka je prolazilo kroz vise faza.rehab. u Beogradu&Novom Sadu osnovane radionice zastitnog tipa za osposobljavanje gluvih&slepih osoba. OSI.predlog je odobren&pristupljeno je osnivanju.uz primenu nacela humanizma. Mere soc.a za rukovodioca je postavljen VR.. Znacaj zaposljavanja OSI u zastitnim radionicama je: prof.&strucno osposoblj.jer se na taj nacin deluje na ukljucivanje OSI u procese rada&proizvodnje. osposoblj.nezavisnost&licna satisfakcija.osposoblj..rehab.zaposljavanje.pol.&soc. Tako su 1947. organizacije (Savez gluvih&nagluvih.god.).&strucnog osposobljavanja OSI. Danasnja istrazivanja pokazuju da je < od 1% OSI zaposleno u tim radionicama zastitnog tipa.po zavrsetku rata.rehab. Sredinom XX-og veka u Jugoslviji je pocelo osnivanje posebnih radionica za prof.intenzivnije&organizovanije pristupali podizanju ovakvih skola&radionica za prof. 63.a podrsku su im pruzali drzavni organi&drustv. Ove radionice obezbedjuju svojoj specificnoj radnoj snazi pruzaju prilagodjene poslove&uslove rada.&struno osposoblj.kao&integraciju OSI u otvoreno drustvo&stvaraju se uslovi za njihovu delimicnu ili potpunu ekonomsku samostalnost.tako sto ce im ponuditi razne olaksice koje su opisane u Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji koji 122 .

uspesnoj integraciji u drustvo&kao potvrdu ravnopravnosti u zivotu&radu u zajednici sa nehendik.rehab.& dalje pretezno bespomocne osobe. Tzv. vecine o stvarnim sposobnostima&mogucnostima delovanja prof.&strucnog osposoblj.druzenje&saradnju-sto dovodi do zakljucaka da su ovi&slicni zakljucci posledica NEOBAVESTENOSTI nehen.strani) 64.da nisu u stanju da dobro obavljaju posao za koji su osposobljene.da ce h. kolega.rexabilitovana&strucno osposoblj. STATUS&LICNI UGLED OSOBE -> zaposljavanje na odgovarajucem mestu je veoma vazan dogadjaj za prof.. da ce ostali radnici u toj grupi biti prinudjeni da rade&za hendik. osoba prihvata&zaposljava bez otpora clanova radne ogranizacije.da ce OSI nepovoljno uticati na produktivnost rada svojih nehend.odnosno zanimanja za koje je osposobljena.&125. ZAPOSLJAVANJE OSI U TRZISNOJ PRIVREDI OSI je znacajno smanjena mogucnost zaposljavanja sto dodatno smanjuje njihov kvalitet zivora ne samo jer nemaju osnovne licne izvore materijalnih resursa.rad&napore koje je ulozila tokom sticanja znanja.smatraju da su OSI&posle uspesno obavljene prof.godine 123 . (imas ga na 123.je na snagu stupio 23.da su OSI nepodesni za komunikaciju.spremnosti.radne radatke.iskustva&kvalifikacije za obavljanje odredjene radne aktivnosti.niti su im prijateljski naklonjeni. Na ispoljavanje nepovoljnog&odbijajuceg stava ljudi prema OSI mogu delovati razna njihova obelezja: vrste&stepen ometenosti.umesnosti.rehab.da OSI trazi privilegovan polozaj u radnoj grupi. maja 2009..126.&radno osposobljenih OSI. osposobljenu OSI.nego&usled cinjenice da se u savremenim drustvima RAD VISOKO VREDNUJE&DEFINISE SOC. Ona dozivljava zaposlenje kao znacajan korak ka samostalnosti. godine. Uprkos tome.da ce radna grupa u koju ce OSI doci biti ostecena tjs.koja zasnivanje radnog odnosa dozivljava kao nagradu za njen veliki trud.suprotno odredbama Ustava RS o zabrani bilo kakve diskriminacije gradjana u prakticnom zivotu su retki slucajevi da se prof. ‘normalni ljudi’ u svojim kontaktima sa OSI nisu voljni niti spremni da im pomognu&da ih prihvate.radnik samo smetati ostalim radnicima tokom obavljanja zajednickih radnih zadataka.124. clana radne grupe ako zele da postignu normu. vecinom.

Profesionalna rehabilitacija OSI sprovodi se primenom mera&aktivnosti koje obuhvataju: 1) karijerno vodjenje. rehab. 4) da prihvati prof. maja 2009.tjs.nivo opste zaposlenosti itd.. OSI u trzisnoj privredi. 6) na mere aktivne politike zaposljavanja. 4) na zaposljavanje pod opstim uslovima.u skladu sa profesionalnim sposobnostima.rehab. 124 .a samo 22 500 ih je prijavljeno Nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje.usavrsavanje. je znacajan za zaposlj. rehab. rehab. 2) da se ukljucuje u obrazovanje. Zakon o prof. OSI.radne&socijalne ukljucenosti&afirmaciju =ih mogucnosti na trzistu rada.skolovanje.zivota. 3) na mere&aktivnosti profes.&obuku. 3) da aktivno trazi zaposlenje. Odbijanje da zasnuju radni odnos sa OSI poslodavci ponekad obrazlazu izdacima koji ce nastati prilikom adaptacije sredstava za rad.&radnom osposobljavanju.prof. 6) da prihvati mere aktivne politike zaposljavanja. informisanje.savetovanje&individualni plan zaposljavanja.koji je na snagu stupio 23. 5) na zaposljavanje pod posebnim uslovima.strucno osposoblj. moze da ostvari pravo: 1) na utvrdjivanje statusa&procenu radne sposobnosti.zaposljavanja&rada&postuje radnu&tehnolosku disciplinu.a sa 2ge strane: tip&velicina preduzeca ili ustanove. OSI ima obavezu: 1) da se odazove na poziv za procenu radne sposobnosti&utvrdjivanje statusa.radno iskustvo itd. 7) da prihvati zaposlenje.. 2) na podsticanje zaposljavanja. 7) na zaposljavanje u posebnim organizovanim oblicima zaposljavanja&radnog angazovanja OSI. troskova kojima ce biti izlozeni ukoliko zaposle OSI&prilagode radno mesto zaxtevima njene ometenosti. 600 000 OSI zivi u Srbiji. u skladu sa ovim zakonom.obrazovanje&kvalifikacija.. 5) da saraduje sa strucnim radnicima u toku prof.pol. godine.

6) edukaciju&trening seminare za poslodavce. 7) predloge&obuku za primenu adekvatnih tehnickih&tehnoloskih resenja u cilju podizanja efikasnosti OSI u ucenju&radu. Novoosnovani poslodavac nema obavezu zaposljavanja u trajanju od 24 meseca od dana osnivanja.&na svakih narednih zapocetih 50 zaposlenih po jednu OSI.odrzavanje&unapredjivanje radnih&radno-socijalnih vestina&sposobnosti. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih duzan je da ima u radnom odnosu jednu OSI. 4) razvoj motivacije.dokvalifikaciju.tehnicku pomoc.opste&prilagodjene programe za unapredjenje radno-socijalne integracije. 5) individualni savetodavni rad.&zaposljavanje OSI. u postupku javne ili druge nabavke. Poslodavac koji.&prof.strucna lica za radno osposoblj.koji ukljucuje pomoc u prihvatanju sopstvene invalidnosti sa stanovista mogucnosti ukljucivanja u rad&pojedine mere prof.prekvalifikaciju&programe za sticanje.kao&sluzbe podrske. 3) pojedinacne&grupne. rehab. Obaveza zaposljavanja.pracenje&procenu rezultata prof.rehab.&zaposljavanje OSI ili socijalnom preduzecu&organizaciji oslobadja se obaveze zaposljavanja onog broja OSI cije zarade finansira.izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko – u vrednosti od 20 prosecnih zarada u privredi Republike Srbije oslobadja se obaveze zaposljavanja jedne osobe sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvrsenja obaveze.rehab. Poslodavac koji ima 50& > zaposlenih duzan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom. Poslodavac koji ne zaposli placa penale u visini 3strukog iznosa minimalne zarade utvrdjene u skladu sa propisima o radu. u smislu ovog zakona. .strucnu podrsku. Poslodavac koji ucestvuje u finansiranju zarada (ucesce ne moze biti manje od 50% prosecne zarade u privredi RS) OSI u preduzecu za prof.2) radno osposobljavanje.kao&iz ugovora o kupovini proizvoda ili vrsenju usluga tog preduzeca.. rehab. jeste obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu odredjeni broj OSI. OSI&2ga lica.za svaku OSI koju nije 125 .rehab. izvrsi finansijske obaveze iz ugovora o poslovno-tehnickoj saradnji sa preduzecem za prof.

rehab. Novcanom kaznom od 10.zastite.rehab.rehab. 3) ne ispuni obavezu zaposljavanja OSI ili prijavi da je zaposlena osoba koja se ne smatra OSI u skladu sa ovim zakonom.jer se na taj nacin deluje na ukljucivanje OSI u procese rada&proizvodnje.bile su usmerene na stvaranje&unapredjenje uslova za funkcionisanje na nauci zasnovanom sistemu prof.mogu biti organizovani kao: 1) preduzeca za prof. Posebni oblici zaposljav.solidarnosti&uzajamnosti.000 ..OSPOSOBLJ.&radnog angazovanja OSI koji imaju za cilj zaposljavanje.rehab. 65.000. 2) ne omoguci zaposlenoj OSI odsustvo sa rada za vreme trajanja prof.kao&integraciju OSI u otvoreno drustvo&stvaraju se uslovi za njihovu delimicnu ili potpunu ekonomsku samostalnost.rehab.uz primenu nacela humanizma.Obaveza uplate penala prestaje sa mesecom u kome je poslodavac zaposlio propisan broj OSI.000 . DRUSTVENO-EKONOMSKA OPRAVDANOSTI PROF.pol.000 . Novcanom kaznom od 200.1. OSI Mere soc.000 dinara kaznice se za isti prekrsaj&preduzetnik. Sredstva koja se ulazu u skolovanje OSI moraju 126 .zaposlio.000.400.odnosno radno angazovanje&poboljsanje kvaliteta zivota OSI.000 dinara kaznice se za prekrsaj odgovorno lice ako ne snosi troskove prof.00 dinara kaznice se za prekrsaj pravno lice.&zaposljavanje OSI. ako: 1) ne snosi troskove prof.&strucnog osposobljavanja OSI.&soc. 2) radni centri.. 3) socijalno preduzece&organizacija. Novcanom kaznom od 5.50.

U krugu porodice se razvijaju najvazniji procesi ljuskog zivota: reprodukcija radjanjem potomstva. POLOZAJ&PROBLEMI PORODICA OSI Porodica je osnovna. grupa koja prestavlja najtrajniji oblik zivljenja drustvenih bica. Pripadnost porodici je data bez izbora (rodjenjem.trajna&organizovana celina. U najvecem % to su siromasna domacinstva (79% prema prihodima po pojedinom glanu je ‘ispod granice siromastva’).jedinstvenih&nezamenljivih relacija.na bavi predvidivog ponasanja u skladu sa porodicnim pravilima.vek je kraci za osobe muskog pola.u kojoj OSI zivi sa roditeljima.ekonomsko privredjivanje&odrzavanje materijslnih dobara. Porodicna konfiguracija je cesto slozena.a njeno trajanje je ostvareno kzor sistem eocionalnih odnosa.brakom.cak&uslov za zasnivanje porodice. USPESNA PORODICA je ona porodica koja se prilagodjava kroz vreme. BRAK u savremenom drustvu postoji kao zakonom utvrdjena zajednica muza&zene.da se vrate kroz ukljucivanjem OSI u procese rada&proizvodnje inace je to izgubljena investicija.zadovoljavanje seksualnih. Porodice pruzaju zastitnu ulogu – podaci ukazuju da je duzi zivotni vek posebno ako se zivi sa svojim roditeljima.ostvaruje svoj smisao u razlicitim konfiguracijama.iskustvo sadasnjosti&neizvesnost buducnosti.emocionslnih&2gih potreba.deci&clanovima sa posebnim potrebama.v&socijalizacija dece. Iskustvo braka&roditeljstva je bitni preduslov za kvalitetniji zivot.podizanje. Postoji znacajna razlika u strukturi porodie izmedju osoba sa urodjenim&ranostecenim invaliditetom&osoba sa kasnije stecenim invalid.posebno brinuci o starima. 127 .usvojenjem.koja najcesce predstvalja osnovu.tragajuci za funkcionalalnom formom.visegeneracijska. Uspesnost porodice se dalje ogleda kroz uskladjenost pojedinca.odrzava porodicno jedinstvo.negovanje. 66.specificna ail&slozena drustv.mada se u savremenim uslovima ne moze zaobici postojanje vanbracne zajednice kao mogucnosti za zasnivanje&postojanje porodice. Porodica kao ‘zivi sistem’.samce&udovce.dok se u porodicni identitet ugradjuje&zajednicka porodicna proslost.funkcionalnije porodice raspolazu sirim repertoarom resenja& > fleksibilnoscu.a prestaje smrcu).postuje individualne&razvojne potrebe svih clanova. Ziv.porodice&sredine.a putevi prilagodjavanja nisu jedinstveni.

da menja eksplicitna&implicitna pravila ponasanja.ima&porodica&OSI koji ne mogu drugacije.obezbedjuje kontinuitet. najcesce kao cvrsto do rigidno umrezeni sistemi.otezavajuci procese individualne diferencijacije.ali na ushtrb prosirenja repertoara novih resenja&sadrzaja&zaustavlja porodicni razvoj.pojacavajuci tako unutarporodicnu tenziju&stres.porodica se prilagodjava zaxtevima za promenom veoma sporo.a fleksibilnost menjanje.osamostavljivanja.do veoma izrazene kohezivnosti-emocionalno zapletenih odnosa.zadrzavajuci poznate obrasce ponasanja.ukoliko bi im to bilo dozvoljeno).ALI jednako ima&onih koji bi mogli biti samostalniji ili bi mogli da urade > . Emocionalna povezanost unutar porodice obezbedjuje uslove za iskustvo pripadanja&licne slobode.sticanja samopouzdanja&samopostovanja.uloge&liderstvo u sistemu.PORODICNA KOHEZIVNOST&ADAPTIBILNOST su dimenzije porodicnog funkcionisanja koje obezbedjuju kontinuitet&menjanje. Dobijeni podaci upucuju na znacajno izrazenu rigidnost u porodicnom funkcionisanju.sto obezbedjuje stabilnosti. 32% ispitanika izjavljuje da im je u svakodnevnom funkcionisanju&objektivno poptrecna neposredna pomoc u realizaciji svakodnevnih aktivnosti (sudeci prema podacima.tesko menjajuci&usvajajuci nova pravila. PORODICNA KOHEZIVNOST = emocionalna povezanost izmedju clanova porodice&krece se od emocionalne razdvojenosti. Rigidnost porodicnog sistema odrzava porodicni ‘status quo’.a ekstremni domeni rigidnog&haoticnog prilagodjavanja porodice predstavljaju oblike difunkcionalnosti. Funkcionalna adaptacija. Postoje cvrsto definisane granice medju podsistemima unutar porodicnog sistema. Porodice sa OSI funkc.preko povezanosti.ali&vanrednim zaxtevima koji poticu iz spoljasnje sredine.povecavajuci tako unutrasnji porodicni stres&rizik od uspostavljanja razlicitih formi disfunkcionalnosti. PORODICNA ADAPTIBILNOST = sposobnost porodice da se prilagodjava. Podaci ukazuju da porodica za ispitanike predstavlja izvor ne samo prakticne podrske vec&najintenzivnije socijalnoafektivno uporiste.ostvaruje se osciliranjem u dijapazonu od strukturisanog do fleksibilnog..ali sa 2ge strane obeshrabruje izlazak iz porodicnog sistema.sadrzana u konotaciji porodicne normalnosti.koje sa jedne strane pruza sigurnost&osecanje pripadnosti.’umrezenosti.gde je stepen 128 .ocuvanje porodicne celine&njeno prilagodjavanje u skladu sa unutarporodicnim razvojnim&idiosinkraticnim individualnim potrebama&ocekivanim.

stupanja u odnose sa osobama van porodice. Vestine uspesnog razresavanja konfliktnih situacija u ovim porodicama nisu razvijene. Komunikacije unutar ovako organizovanih porodica najcesce su podrazumevajuce.NISKO ADAPTIBILNE*.to teze menja svoju strukturu&najcesce pod stresom eskalira ka > stepenu disfunkcionalnosti.pojacane kohezivnosti. Nije li ovakvo stvorena porodica ‘tvrdjava’ istovremeno&’zatvor zastite’ koji ‘stiti’ od ucesca u procesu donosenja odluka.tjs.odvajanje&odlazak iz porodicnog doma)&procesom&sadrzajem konotiraju svojevrstan porodicni gubitak.ometa prepoznavanje&ispunjavanje pojedinacnih emocionalnih&socijalnih potreba clanova.pa se razmimoilazenja zaobilaze porastom unutrasnje tenzije.umrezavanja.period puberteta&adolescencije.sa zaxtevom za usvajanje novih uloga&novih obrazaca ponasanja.nemenjanje. Stabilnost u odnosu na porodicna pravila.samopostovanja.uz sirenje ili suzavanje porod.stiti od ucesca u drustvu&sustinski ne doprinosti razvijanju zdravog selfkoncepta. naizgled paradoksalnog zastoja u razvoju. suprasistemu cvrsta.intenzivniji nego sto je to sklonost ka rigidnom nacinu prilagodjavanja.prakticnom&socijalnom nivou. odnose te tako prerastaju u konflikte.izostajanje elasticnosti u odnosu na porodicne uloge.ali obeshrabruju osamostaljivanje pojedinih clanova.diktiranja generalnog porodicnog stava u odnosu na porodicni svet.koja se odrazava kroz psihosomatske smetnje.ali istovremeno KRUTE&TESKO PROMENLJIVE.intenzivno osecanje pripadnosti.socijalno povlacenje. Druga odlika ovih porodica je fenomem medjusobnog prezasticavanja.prepoznavanja&ispunjavanja svoje 129 . Smena porodicnih ciklusa uvek pretpostavlja revizuju porodicnih uloga&odnosa. Prelasci iz jedne faze porodicnog zivljenja u narednu (polazak deteta u skolu.gotovo razvojno zaustavljene. Koliko su granice unutar porodicnog sistema porozne (‘svi sve znaju jedni o 2gima’) toliko je granica prema spolj.ugrozavajuci dozivljaj licne slobode. Sto je porodicni sistem rigidniji&umrezeniji.potistenost.koje istovremeno stiti ali&ogranicava licnu autonomiju&podriva samopouzdanje. Porodice sa OSI su *VISOKO KOHEZIVNE. One obezbedjuju visok nivo sigunosti.nesporazumi se dozivljavaju kao ugrozavajuci za duboko umrezene medj.sabotirajuci samopouzdanje.na emocionalnom. mreze sto dodatno opterecuje porodicni sistem.emocionalne povezanosti&lojalnosti. POSEBNO RIZICAN PERIOD za ove porodice je period tranzicije iz jednog zivotnog ciklusa porodice u 2gi.tendencija ka fiksnoj hijerarhijskoj raspodeliu moci u odnosu na procese donosenja odluka.

U takvim porodicama cesto nastaju sukobi medju supruznicima&poremecaju porodicnih odnosa. majke su vrlo odane porodici&ulazu mnogo truda. ‘Mesovite’ porodice (u kojima je majka hend.tako&u ispunjavanju zelja svom suprugu. Suprgu je u stanju da bez povoda ili zbog bezazlene sitnice ostro napada svoju hendik. 67.redje izazivaju sukobe u porodicnim osnosima&najcesce (shodno preostalim sposobnostima) posle rehabilitacije postizu zadovoljavajuce rezultate tokom medj. odnosa&prilikom radnih aktivnosti. Hendi. Ukoliko se rodi hend. suprugu.kako u vaspitanje dece. Zakljucak: oslanjanje iskljucivo na porodicu se pokazalo neprimerenim&najcesce nezeljene pojave su sindrom iscrpljenosti&sagorevanja.lakse prihvataju&strpljivije podnose hendikep&rehabilitaciju.cesto&kasnije&prepustaju ih ocu iz bojazni da ce dete biti dovedeno u nepovoljan polozaj medju vrsnjacima.cesto je odsutan od kuce.najcesce se majci pripusuje krivica sto je uzrok > da majka prihvata pomoc sturcnjaka prilikom preduzimanja postupaka rehab.promena porodicnih uloga.privatnosti.ekonomski pritisak na porodicu. Po pravilu zena ima znatno bolji ekonomski status nego nehend. Ovakve porodice zive cesce u ruralnim nego u urbanim sredinama.napija se&zivi svoj zivot izvan porodice. Najbolji rezultati se postizu kombinovanjem pruzanja nege&podrske od strane clanova porodice ali&rodjaka&2gih koji ne pripadaju porodicnom sistemu.sticanja sposobnosti odupitanja&zahtevanja da se bude saslusan&uvazen.majka nije). njenog deteta.u odnosu na kog se nalaze u podredjenom polozaju. supruzi grubo&duboko razaraju porodicne odnose prouzrokujuci sve > medjusobnu netreljivost. a otac nije) se javljaju redje u poredjenju sa suprotnom kombinacijom (otac HO. POLOZAJ ZENE U PORODICI SA OSI Za zenu su posledice invaliditeta posebno teske jer ona tada zivi sa 2strukom stigmatizacijom:&kao zena&kao OSI. Zene sa inval. su tolerantnije prema clanovima porodice.koja mora da se snalazi kako ume u vrlo teskim 130 . Izbegavaju kontakte sa vrsnjacima svog deteta u vreme njihovog predskolskog uzrasta. Pri tome porodica najcesce ostaje strukturalno ocuvana ali stalne svadje&prebacivanja hendik. dete. suprug.pa je sva nriga o deci&domacinstvu prepustena supruzi.

Nije redak slucaj ni da je nehend. zena bila placena da se stara o h.stekla odgovarajuce iskustvo u radu sa njima&naviknuta na HO lakse se opredeljuje&pristaje da se uda za h. Ukoliko odrasla deca pocnu da se ponasaju kao njihov otac (ne slusajuci majku&prebacujuci joj hendikep) nastaju porodicne svadje koje pocinju razarajuce da deluju sve do raspada takve porodice. Uglavnom su to zene unesrecene hendikepom koje nisu nasle odgovarajuceg partnera sa kojim bi zasnovale potpunu porodicu. supruge su u ‘mesovitom’ braku pretezno mladje od svojih h. U ovakvim porodicama cesci su razvodi brakova nego u onima u kojima je pater familias hendik.imaju svoj zanimanje.&to cesce u urbanim.. Desava se da se pojedine zene svesno odlucuju da zive u nepotpunoj porodici.supruga. Nehendik.vaspitavaju&skoluju svoje dete.nego u ruralnim sredinama.supruga. Sam nagovestaj da suprug zeli razvod braka tesko pogadja hend.iamjuci u vidu hendikep majke. Njen strax od razvoda je > ukoliko postoji mogucnost da u sudskom postupku razvoda braka sud dodeli decu ocu na staranje.materijalno potpuno obezbedjene.supruga. 131 . Nije redak slucaj ni da zena bracnom vezom resava svoje probleme opstanka&boljeg zivota. suprugu.kao&2ge povoljne uslove da neguju.da obezbede najpovoljnije uslove za zivot&rad svog deteta.s obzirom da joj je oduzimanjem poroda otet smisao zivota&najveca radost koju je u zivotu imala.sto se prenosi&na ostale clanove porodice.koje se trude.muskarcu. Najcesce poticu iz siromasnix porodica koje pripadaju nizem socioekonomskom statusu u odnosu na supruga.pogotovu kad deca odrastu. U porodicama u kojima je muskarac HO a zena nije rodjenje deteta se iscekuje sa strepnjom&radoscu&ako novi clan porodice neposredno posle rodjenja pokazuje neke neobicnosti roditelji se obracaju za pomoc strucnjacima u cilju blagovremene reakcije. Buduca mlada je ranije po svojoj profesiji dolazila u kontakt sa hend.prihickim&materijalnim uslovima.vremenom se vezavsi za njega. Ona se u toj situaciji oseca izgubljeno. osobama.do granica svojix maximalnih sposobnosti. Bracni zivot postaje sve slozeniji&tezi.pocev od resenja stambenog pitanja do nasledjivanja nepokretne i/ili popkretne imovine svog h.zene pristaju na primenu vestackog oplodjavanja&one su posle porodjaja veoma nezne majke. U stranoj literaturi se napominje da pojedine h. U ovim porodicama majka se najvise stara o deci&pojavljuje kao roditelj u kotaktima sa spoljnim svetom&pruza ogromnu paznju svom suprugu.da do toga ne dodje. To su zene koje znaju uzrok&posledice svog hendikepa.koja je.spremna na velike zrtve samo da se porodica sacuva.

osoba treba imati u vidu razne ‘kombinacije’ partnera koje nastaju prilikom sklapanja braka.pri cemu ona predstavlja grupu osoba spojenih brakom&srodstvom tih osoba.&individualne (moralne&psihicke) osobine licnosti (socijalne osnove porodice) d) obezbedjuje odredjene ekonomske (proizvodno-potrosacke ili samo potrosacke) delatnosti u okviru porodice (ekonomska osnova porodice) Prilikom socioloskog proucavanja porodice h. grupa koja obavlja niz fja o 2) kao pravni entitet.pa partneri u porodicama mogu biti: 132 .moralne.68. KARAKTERISTIKE PORODICNIX ODNOSA U ZAVISNOSTI OD VRSTE&STEPENA INVALIDNOSTI CLANOVA PORODICE Porodica se moze posmatrati dvojako: 1) kao drustv.strukturnom&formalnom pogledu istorijski promenljiva drustv.izmedju kojih postoje odredjena prava&duznosti koje su sankcionisane pravnim normama&nasledjenim obicajima Porodica je u sadrzinskom. grupa ljudi cije su univerzalna obelezja: a) pociva na heteroseksualnim vezama pomocu kojix muskarac&zena zadovoljavaju prirodne&2ge (duhovne.estetske) potrebe&obezbedjuju reprodukciju drustva radjanjem potomstva (bioloske osnove porodice) b) zasniva sistem srodnickih odnosa koji predstavljaju osnov za polne tabue&podele unutar porodice (bio-socijalne osnove porodice) c) obezbedjuje&razvija soc.

. bracnog druga. rehab. radno mesto koje su u stanju&da zadrze. Odstupanje od pojave da postoji 1 dete u ovakvim porodicama je u slucaju ako su roditelji MRO&u takvim porodicama obicno ima > dece.&nehend.zene da pronadju nehend. H.OBOJE HENDIKEPIRANI SA ISTOM VRSTOM OMETENOSTI (razlicitih ili istih intenziteta) . vrste ometenosti.oni veruju da je njegovo rodjenje dovoljan&pouzdan dokaz da oni nisu nista < vredni od ostalih ljudi. zasnivaju na poznanstvu&ljubavi iz mladjih dana. .prijatelja&sl.Prilikom izbora partnera OSI zele da pronadju partnera koji nije h.. Muskarci koji su uspesno obavili odg. .&ako to uspeju taj dogadjaj dozivljavaju kao svoj najveci postignut uspeh u zivotu. Poznanstva nastaju u organizacijama u kojima rada ili u kojima se OSI okupljaju h.poseduju znatniju pokretnu&nepokretnu imovinu. U takvim slucajevim najcesce nastaju trogeneracijske porodice.SAMO 1 MEDJU BRACNIM PARTNERIMA JE HO U obe ove kombinacije STEPEN OMETENOSTI igra znacajnu ulogu.kao&posredstvo msrodnika.osobe. Ukoliko je prvo dete zdravo. porodice h.U slucajevima kada porodicu zasnivaju partneri razl. Partneri biraju bracnog druga sa namerom da se u buducem zajednickom zivotu dopunjuju&uzajamno pomazu. Nastaju&tokom zajednickog skolovanja.zavrsili skolovanje.supruznika koje zive zajedno sa roditeljima jednog od partnera.kako bi im zivot bio lepsi&laksi.tj. Najcesca kombinacija hend.istovremene rehabilitacije ili tokom prof.mogu lake sklopiti brak sa neh. Partneri najcesce imaju samo 1 dete..a da supruga nije h. partnera u bracnoj zajednici je pojava da suprug ima hend. Kada su oba partnera OSI brak je najcesci temelj na kom oni grade&zasnivaju porodicu.muskarci imaju mnogo > sanse nego h. .reseno stambeno pitanje.sto je posledica iskustva koje su supruznici stekli nedacama koje su nastale zbog hendikepa&roditeljstva&nepovoljno se odrazile na negovanje&podizanje deteta.brak&porodica se ugl.sto je izazvalo donosenje odluke roditelja da se zadrze na porodici sa 1 detetom.kvalifikovali se za odg.kao&iz straxa da se ometenost ne pojavi u narednom potomku..Porodica u kojima su patneri iste kategorije ometenosti.osoba.kao&da bi se lake druzili sa redovnom populacijom.osposobljavanja.poznanstvo&simpatije nastaju tokom rada u istom preduzecu ili kao posledica prethodno pomenutih posredovanja. suprugom nego ostali kandidati koji 133 .koji imaju stabilan polozaj u drustvu.

muskarcem. su mnogo redji nego oni u kojima je supruga h. Nehe. po nasem pravu brak je priznata&uredjena zajednica zivota 1 muskarca&1 zene. Najcesce poticu iz siromasnih porodica&pripadaju nizem socioekonomskom statusu.osobama&mnogo lake se opredeljuje za brak sa h.raskidiva samo u svucajevima predvidjenim zakonom. Razvodom braka odnosi izmedju bracnih partnera prestaju. Razvodi partnera u kojima je suprug h.osobama po svojoj profesiji.pa je vec stekla iskustva u radu sa h.cak 20& > godina od svojih h.supruga. Brak je u formalnom smislu dvovalentna drustv.jer je on uza grupa u kojoj supruznici zadovoljavaju polni nagon.za koga se (ukoliko se&brinula o njemu) u medjuvremenu vezala. Ekonomska fja braka&porodice moze ali&ne mora da se poklapa. U tom 134 .polna&drustvena koja (zavisno od istorijskih&drustv.pravne. 69. Te porodice nastaju u vecini slucajeva sklapanjem braka.nemaju pomenute.kao&druge privilegije. Braku u odnosu na porodicu nedostaje bioloska reprodukcija.crkveni. uslova) moze imati razlicite oblike: monogamski. Cest slucaj u mesovitim brakovima izmedju h.osoba.neformalni. U ruralnim sredinama uobicajeno da porodica zivi sa roditeljima jednog od supruznika.duhovne.emocije&dr.]] Porodice OSI uglavnom imaju odlike savrsene porodice&sadrze kombinaciju obelezja&patrijarhalnog&demokratskog tipa oblika porodice.a redje se zasnivaju na navbracnim vezama supruznika. KARAKTERISTIKE BRAKA&PORODICE OSI U URBANOJ&RURALNOJ SREDINI BRAK – dvopolna prirodna.kao&razlicit e sadrzaje&zadatke: ekonomske.najcesce u tradicionalnoj trogeneracijskoj porodici.socijalne.musk&ne.za razliku od porodicnih odnosa koji&dalje pstoje bez obzira na cinjenicu da su se bracni partneri razveli jer se srodnicki odnosi sa njihovom decom nastavljaju.po njihovom slobodnom pristanku.poligamski.zene javlja se sticajem okolnosti da je buduca mlada ranije dolazila u kontakt sa h.zakljucena u svecanoj formi.estetske&dr. supruge su u ovim brakovima pretezno mlade.gradjanski.prakticke.fakticki.[[ brak je zakonom utvrdjena zajednica muskarca&zene. grupa sastavljena od 2 jedinke koje su razlicite po polu&u odnosu na porodicu. Izmedju braka&porodice postoje razlike u formalnom&sadrzinskom smislu.moralne.

U ovakvim porodicama cesci su razvodi brakova nego u onima u kojima je pater familias hendik.cesto je odsutan od kuce.koji. Slicno je kada muskarac ima bolje obrazovanje.&to cesce u urbanim.da do toga ne dodje.majka.napija se&zivi svoj zivot izvan porodice. Bracni zivot postaje sve slozeniji&tezi. Suprgu je u stanju da bez povoda ili zbog bezazlene sitnice ostro napada svoju hendik.nego u ruralnim sredinama.osoba pretezno imaju tri clana (otac..spremna na velike zrtve samo da se porodica sacuva. Izbegavaju kontakte sa vrsnjacima svog deteta u vreme njihovog predskolskog uzrasta.pa je sva briga o deci&domacinstvu prepustena supruzi.u kojima ima > dece.koja je. supruzi grubo&duboko razaraju porodicne odnose prouzrokujuci sve > medjusobnu netreljivost. PROBLEMI&POLOZAJ ZENE SA INV.koja mora da se snalazi kako ume u vrlo teskim prihickim&materijalnim uslovima. U takvim porodicama cesto nastaju sukobi medju supruznicima&poremecaju porodicnih odnosa.cesto&kasnije&prepustaju ih ocu iz bojazni da ce dete biti dovedeno u nepovoljan polozaj medju vrsnjacima.kako u vaspitanje dece. Pri tome porodica najcesce ostaje strukturalno ocuvana ali stalne svadje&prebacivanja hendik. suprugu.visu kvalifikaciju. 70. Porodice u kojima je majka h.ima >. suprugu.u odnosu na kog se nalaze u podredjenom polozaju. javljaju se redje od prethodne kombinacije&zive pretezno u ruralnim sredinama.tako&u ispunjavanju zelja svom suprugu.sa izuzetnom u slucaju porodica u kojima su roditelji MRO.sto se prenosi&na ostale clanove porodice. Sam nagovestaj da suprug zeli razvod braka tesko pogadja hend. Ukoliko odrasla deca pocnu da se ponasaju kao njihov otac (ne slusajuci majku&prebacujuci joj hendikep) nastaju porodicne svadje koje pocinju razarajuce da deluju sve do raspada takve porodice. Zene u takvim porodicama pretezno nisu zaposlene&bave se odgajanjem dece&vodjenjem domacinstva. majke su vrlo odane porodici&ulazu mnogo truda.dete).pogotovu kad deca odrastu.bolji polozaj u drustvu ili radnoj organizaciji.muskarac ima dominantan polozaj ako ima bolji ekonomski status.narocito ako poseduje pokretna ili nepokretna dobra koja ga ekonomski obezbedjuju.slucaju h. Njen strax od razvoda je > ukoliko postoji mogucnost da u 135 . U urbanim sredinama porodice h.poredivsi sa brojem dece u urbanism sredinama. U BRAKU Hendi.

Najcesce poticu iz siromasnix porodica koje pripadaju nizem socioekonomskom statusu u odnosu na supruga.s obzirom da joj je oduzimanjem poroda otet smisao zivota&najveca radost koju je u zivotu imala. Uglavnom su to zene unesrecene hendikepom koje nisu nasle odgovarajuceg partnera sa kojim bi zasnovale potpunu porodicu.kao&2ge povoljne uslove da neguju.da obezbede najpovoljnije uslove za zivot&rad svog deteta 71. osobama.iamjuci u vidu hendikep majke.pocev od resenja stambenog pitanja do nasledjivanja nepokretne i/ili popkretne imovine svog h.reseno stambeno pitanje.imaju svoj zanimanje.supruga.supruga. zenom nego ostali kandidati koji nemaju ovakve privilegije.sudskom postupku razvoda braka sud dodeli decu ocu na staranje. Buduca mlada je ranije po svojoj profesiji dolazila u kontakt sa hend.zavrsili skolovanje. radno mesto koje su u stanju da zadrze.materijalno potpuno obezbedjene.stekla odgovarajuce iskustvo u radu sa njima&naviknuta na HO lakse se opredeljuje&pristaje da se uda za h. Nehendik.do granica svojix maximalnih sposobnosti. 136 . Muskarci koji su uspesno obavili odg.koje se trude. Desava se da se pojedine zene svesno odlucuju da zive u nepotpunoj porodici.boljeg polozaja u drustvu&radnoj organizaciji. ULOGA EKONOMSKOG FAKTORA U IZBORU OSI ZA BRAK Uloga ekonomskog faktora u izboru OSI je itekako prisutna.kvalifikovali se za odg. Ona se u toj situaciji oseca izbugljeno.zene pristaju na primenu vestackog oplodjavanja&one su posle porodjaja veoma nezne majke.posedovanja nepokretnih ili 2gih dobara koja ga ekonomski obezbedjuju ili zbog viseg obrazovanja.pogotovu ukoliko h.imaju stabilna polozaj u drustvu.vaspitavaju&skoluju svoje dete. To su zene koje znaju uzrok&posledice svog hendikepa.supruga su cesci u ruralnim sredinama. Brakovi zene sa ivaliditetom&ne. Nije redak slucaj da zena bracnom vezom resava svoje probleme opstanka&boljeg zivota. U stranoj literaturi se napominje da pojedine h. rehab.muskarac ima dominantan polozaj zbog boljeg ekonomskog statusa.poseduju znatnu imovinu mogu lakse sklopiti brak sa neh.vise kvalifikacije.supruga. supruge su u ‘mesovitom’ braku pretezno mladje od svojih h..

FAKTORI OD ZNACAJA ZA MOTIVACIJU ZA RAD OSI MOTIVACIJA = slozen psihicki process pokretanja. duguje zaxvalnosti ako je clan OSI zaposlen ili ima svoju porodicu. opravdano&neminovno zrtvuje interese ostalih clanova porodice. Zbog predrasuda nehend. itd. genetski je kaznjena.koje se javljaju kao ostecenje sluha. PREDRASUDE PREMA PORODICI CIJI JE CLAN OSI Kao ogranicenje integraciji OSI u drustvo&uspostavljanju dobre komunikacije sa neh.Slicno se dogadja&suprotno (zena OSI. negativne utiske o OSI&njihovim sposobnostima. xipersenzibilna je&zavidi drugima.vida. skole&da se bave specijalnim zanimanjima.izmedjuostalog&predrasude. ispasta porodicni grex. 72.ima bolji platu. 73. nema mogucnosti da zivi kao ostale porodice u drustvu.afektivno je opterecen&veoma optoran na promenu.telesna inval. [PREDRASUDA je vrsta stava koji se ne zasniva ni na validnom iskustvu ni na racionalnim argumentima. ima zabranu na srecu.usmeravanja&regulisanja delatnosti usmerene ka odredjenom cilju. deca&mladi treba da poxadjaju spec. 137 . Ove porodice zive u 3gener. imovinu. moze biti pozitivna ili negativna ] Postojenja razlika medju ljudima. se ponekad ponasaju kao da je samo po sebi razumljivo da postoji nesklad izmedju hendikepa&pozitivnih kvaliteta&osobina OSI.ali cesce u ruralnim nego u urbanism sredinama. ‘normane populacije. stvaraju pripadnicima tzv.muskarac ne). porodici sa roditeljima zene koja poseduje raznu pokretnu&nepokr. od uticaja su.radno mesto. Najcesce predrasude koje se javljaju u nasoj sredini a koje se vezuju za porodicu u kojoj zivi OSI su: manje vredna porodica.

&strucnom ospos. Ovaj motiv postoji&kod OSI.osoba dobiti odgovarajuce zaposlenje.pojedinac > uocljiv u 138 . obrazovanje&kvalifikaciju. koje su prosli.stavovi.karakteristike posla (razlicite vesine. FAKTORI koji uticu na motivaciju: .lakes ce se uklopiti u proces rada).dok se zena mora brinuti o deci&domacinstvu. socio-kulturni nivo sredine utice na mogucnost da OSI dobije resenje o zaposlenju. Sve ovo demoralise OSI.zenama.interesi) . Pol h. kao pater familias je u obavezi da brani&ekonomski obezbedjuje clanove porodice.tjs.jer se desava da priroda radnog zadatka omogucava da radnici iste struke&istih kvalifikacija rade zajedno u radnim grupama. manifestuje se u potrebi pojedinca da postigne znacajan uspeh u nekoj aktivnosti.nego osobe sa tezim stepenom ometenosti. Ta pojava se tumaci tradicionalnim povlascenim polozejem muskarca u porodici u nasem drustvu.individualne karakteristike (potrebe.osobe.osobe takodje spadaju u cinioce koji uticu na zaposljavanje – zaposlenje lakse dobijaju osobe koje imaju odg. Dosad su se muskarci bolje snalazili&lake su dobijali zaposlenje u poredjenju sa h.kao&radon iskustvo.mada je manje izrazen jer im je onemoguceno da napreduju u poslu. Poslodavci takodje radije zaposljavaju mlade h.autonomija. Obrazovanje&kvalifikovanost h. postupaka od str.karakteristike radnog mesta Osobe sa laksim oblicima ometenosti pre dobijaju zaposlenje.osposobljena h.slicnosti&znacenje zadataka.povratna veza) .osobe moze uticati na zaposljavanje.manje ce izostajati sa posla. Socijalna sredina.MOTIV ZA POSTIGNUCEM = jedan od vaznix&veoma proucavanih socijalnih motiva.povlace se u svoje porodice koje im pruzaju emocionalnu.&strucno osposobljenih osoba. Nacin organizovanja proizvodnje&konkretnog radnog postupka.uprkos prof.rehab. U > industrjskim preduzecima se lakse odlucuju da zaposle grupu prof.tesko nalaze posao.rehab.da se istakne u odnosu na 2ge ljude.opremljenost radnog mesta za obavljanje odr.koje rukovodioci preduzeca izbegavaju da zaposle. OSI takodje uticu na donosenje odluke da li ce prof.jer je uoceno da hen. Opsta populacija im jasno stavlja do znanja da su drugaciji.kao&u 2gim zemljama (muskarac je taj koji treba da se stara o porodici.nalaze se na donjem delu lestvice ekonomskog&socijalnog statusa.prakticnu&materijalnu podrsku a u krajnjem slucaju se povlace u sebe.samim tim zaposleni muskarac ce na random mestu biti > motivisan da radi.

razloga&pobuda povezuju&zajednicki deluju radi zadovoljavanja svojih opstih&specificnih pobuda&zastite svojih interesa u drustvu.kolege&ljudi-stigma ih prati do kraja zivota. vecina podstice OSI da private sopstvenu stigmu&da sami poveruju da su drugaciji od redovne populacije. Segregaciju koju namece neh. ljudi kao ‘drugacije’ od karakt.dobri&odani prijatelji. Iz tih razloga neh.telesno invalidna&sl. Cinjenica da je neka osoba slepa.visokoindustrijalizovanim drustvima.vecina stiti od kontakta sa OSI.gluva. OSI su najcesce ocenjivane od strane neh.nego u < razvijenim agrikulturnim drustvima. grupu korisno jer se tako OSI sami grupisu&time stvaraju prilike&pogodnosti da budu prihvaceni&vrednovani na ravnopravnoj osnovi). Ne vodeci racuna koliko su OSI zaista dobri radnici.dinamicnim. ‘normalne’ vecine. Kao posledica ovakvog stava medju normalnim ljudima nastaje praksa da oni ocenjuju&vrednuju OSI bez obzira na vrstu&stepen njihove ometenosti&na rezultate koje postizu u zivotu&radu.pri cemu ‘normalne osobe’ cesto smatraju da su OSI inferiorne u mnogim oblastima rada&zivota. Iz tih razloga ‘normalna’ vecina cesto koristi SEGREGACIJU&STIGMATIZACIJU u odnosima prema OSI kao sredstvo&nacin stvaranja odstojanja drustva od svojih OSI clanova. Pozvezivanju populacije OSi u drustvenu grupu doprinela je&vecina neh. Ovo je 1 od nacina kojim se neh.sto u vecini slucajeva 139 . KARAKTERISTIKE OSI KAO DRUSTVENE GRUPE OSI cine grupu ljudi koja se iz razl. koja vrednuje karakteristike hendikep. Njih u grupu povezuju zajednicka obelezja koja su nastala na razne nacine&raznovrsno se ispoljavaju. 74.. Ta obelezja manifestuju se u svojstvu hendikepa koji diskriminacjski deluje na OSI&osujecuje samopotvrdjivanje&razvoj OSI&cini je zavisnom u ekonomskom&drustvenom smislu. vecina opravdava time sto smatra da je ona korisna za OSI (da je njihovo zbijanje u posebnu drustv. na osnovu stereotipa ukorenjenih za pojedine vrste inval. ce uciniti da hendikep postane njen predznak koji ostaje tokom rada&zivota sa hene. Ovakav stav&odnosi se javljaju kao posledica prikrivenih ili javno izrazenih zelja ‘normanih’ da se OSI sto > izoluju kako bi izbegli&najmanju mogucnost susreta sa njima.koja postavljaju nize zahteve pred svoje clanove.

Kulturno-umetnicko drustvo slepih osoba itd.hijerarhijska imobilnost u drustv.to su cinenice koje se ne mogu objektivno poreci.kamuflira. uocljiv ili se ne primecuje.njih u grupu povezuju upravo obelezja hen.sto mora delovati negativno na oblikovanje&ispoljavanje medjuljuskih odnosa. OSI ne cine homogenu grupu ljudi koji na isti nacin&u istoj meri izazivaju diskriminaciju od strane hen. podeli rada.koliko je OSI spremna&vesta da svoju ometenost prikrije.raumevanje.&samim tim okolina ih dozivljava kao razlicite..sposobnosti. Time diskriminacija OSI postaje jos izrazenija.lepote&2gih osobina koje se u zivotu&radu cene&predstavljaju prednost u sociokulturnim&2gim medjuljudskim 140 . Osim vrste&intenziteta hen. cine OSI < ili > zavisnim od neh.. Na taj nacin neh.ali ono sto je u svemu tome nepravedno&nehumano jeste oznacavanje OSI razlicitim od neh.&da u tim grupama traze svoju srecu. Neh.karakterne osobine&polozaj neh. Mada medju OSI postoje razlike. sto neminovno dovodi do podele OSI na PODGRUPE. Podeli OSI na podgrupe doprinose&razl. vecine u drustvu.sklonosti. Stigma prati OSI bez obzira kakve rezultate oni postizu u svojoj profesiji. Oni nacelno&jesu drugaciji od vecine.niski zivotni standard. vecine.stepena. u drustvu.da se organizuju u grupe po vrstama hend. Svaka OSI prekrsi 1 ili > vazecih normi u pogledu fizickog integriteta.socijalna izolovanost&imobilnost.niske skolske ili strucne kvalifikacije.nedovoljna strucna osposobljenost.dovodi OSI u polozaj da su izlozene DISKRIMINACIJI u odnosu na svet redovne populacije.povezuju&2ga zajednicka obelezja: oskudno opste obrazovanje.koliko je hen. Teza ogranicenja izazvana vrstom&stepoenom invalid. organizacije koje su osnovane u nameri da okupljaju OSI po vrsti hendikepa. NEHOMOGENOST GRUPE OSI ispoljava se&zavisi od vrste ometenosti. navode OSI da private sustinu misljenja znatne vecine ‘normalnih’ kao&da su zbog hendikepa drugaciji ljudi od vecne.kao uzrocnog cinioca na ispoljavanje razlih oblika&nacina netrpeljivosti ili omalovazavanja OSI od strane neh.deluju&vaspitanje.do koje dolazi&zbog stava&misljenja sami OSI jedne vrste ometenosti u odnosu na 1gu vrstu ometenosti. samo na osnovu postojeceg hendikepa.predstavlja vrlo negativan&segregirajuci postupak&predznak.prijatelje&podrsku da mogu ostvarivati svoje potrebe u profesionalnom&emocionalnom zivotu. koja u velikoj meri odredjuju potrebe&mogucnosti OSI da zivi u svojstvu clana ljudske zajednice.sto je uocljivo vec po njihovim nazivima: Savez gluvih&nagluvih osoba.sem istovetnog ili slicnog hend. podsticu&ohrabruju OSI da traze zasebno&u izvesnom smislu 2gacije mesto u drustvu. S 2ge strane OSI.

domove za OSI ili institucije koje se bave rehab. OSI razlicito reaguju na stigmu&na nekorektne odnose neh. nije jasno vidljiv pokusavaju na razl. Izmedju ostalih cinilaca koji povezuju OSI u drust.sto se odrazava&na njihova primanja. obrazovanja&prof. nacine da izbegnu stigmu&prikriju ga.sticanje ‘prelazne ocene’ je obicno ispunjeno stresom. Narocito se javljaju teskoce prilikom zaposljavanja OSI u otvoreno drustvo.pa&u slucaju da se zaposle rade na marginalnim poslovima. osoba.&habil.stigma zbog hend.uprkos postojanja velikog raspona dovitljivih metoda. Takva protivljenja se izrazavaju prikriveno. Kada su u pitanju opsti drustv. aktivnosti.odnosima. No. Slicna situacija nastaje kada je OSI izdrzavana od strane drzave.&da kvalitetno obavlja poverene joj poslove.s obzirom na njen hendik.kojim mogu zadovoljavati samo osnovne potrebe (zbog kojih moze nastati narusavanje zdravlja.OSI u vecini slucajeva imaju nisku kvalifikaciju&tesko nalaze posao.prof. ostaje&prati ih do kraja njihovog zivota. osposobljavanja u posebnim uslovima. delimicno ispraviti ili ublaziti hendikep&time anulirati zavisnost od nehen. osoba. osobe reaguju vrslo cesto&to diskriminacijom&nepovoljnim etiketiranjem OSI. Upravo zbog takvog odnosa vecina neh.ona ipak&uvek ostaje&pripada grupi hen. Posto hen. bez obzira na cinjenice da je&koliko je OSI samostalna.koji se nalaze u ZBIJANJU SVOJIH REDOVA RADI PRUZANJA CVRSCEG.radu&drustvu.ili prihvatanjem OSI u specijalizovane ustanove tjs. Vecina ‘normalnih’ ljudi ocekuje od OSI da ce postupcima rehab..najcesce isticanjem da se OSI nalaze u privilegovanom polozaju ili da uzivaju protekciju staresina. Medju posledicama takvog ekonomskog stanja nastaje nov stimulus za stvaranje dodatnih uslova&mogucnosti za ispoljavanje samoodbrane&samozastite OSI .koje su sastavni deo radnog postupka. S obzirom da to u veini slucajeva nije moguce OSI su prinudjene da se uklope u onu grupu ljudi koja ce im pruziti razumevanje&podrsku. umanjuje njihove sanse u zivotu. Na ta odstupanja od uobicajenih normi neh. u radnoj grupi u kojoj se nalazi OSI narocito reaguju ako je ona zvanicno oslobodjena da obavlja odredj.odnosi&polozaji OSI u drustvu. Medju cinioce koji OSI povezuju u njihovu grupu su&njihovi ekonomski&socijalni polozaj u drustvu.koje se delimicno uspesnije resavaju zaposljavanjem u zastitnim preduzecima&radionicama. Neh.ospos. grupu&podgrupu su nacini&obelezja obavljanja postupka rehab.spec. OSI.OSI u kojih hen. osoba.ZAJEDNICKOG OSLONCA tokom preduzimanja raznih 141 .porast psihickih tegoba a samim tim&delovanja stigma).

problemu.cime je uslovljena njegova funkcija stimulisanja subjekata politicke prakse na odredjen tip drustv.podrzavanja ili protivljenja prema postupcima. zajednice. relevantnih problema. Uprkos naporima koje ulazu OSI&humani ljudi da se smanje odstojanja u odnosu na neh.mada se one trude da ga prikriju ulazuci znatne napore da smanje nepotrebno izazvane tenzije koje se vestacki stvaraju&podrzavaju od strana neh.perceptivnih&saznajnih procesa. Djordjeviceva def: JM je oblik ispoljavanja socijalnih stavova pripadnika politicke javnosti o datoj situaciji. zajednicu. lica treba sa zaljenjem priznati da su ti napori bili samo delimicno uspesni.zajednica. situacijama koje poprimaju vid problema bitnog za zivot&praksu soc. Posledice hen.emocionalna reakcija jednog broja ljudi na razlicite postojece probleme u drustv. stalno prate OSI. zajednice prema odredjenim drustv. Moze nastati spontano ili planiranim smisljenim aktivnostima. oblik kolektivnog rasudjivanja politicke javnosti o aktuelnim drustv. 75. Ono cesto ima veliki stvarni a ponekad&imaginarni znacaj za drustvo&uticaj na drustv.jer OSI&dalje predstavljaju marginalnu grupu u nasem drustvu. vecine prema OSI. izraz odobravanja ili osude. UTICAJ JAVNOG MNJENJA NA POBOLJSANJE POLOZAJA OSI Javno mnjenje = preovladujuci stav pripadnika drustv. kolektivna misao. pojava psihickog porekla koja se izrazava posredstvom stavova koji predstavljaju trajnu organizaciju motivacionih. ponasanja u procesu resavanja soc.postupcima&ponasanju grupa&pojedinaca. 142 .aktivnosti u borbama za samoodrzanje&zastitu sopstvenih opstih&posebnih interesa grupe OSI.cak&prinudom. stvarnosti. JM je kao oblik drustvene svesti neposredno povezano sa socijalnom praksom kao&svi 2gi oblici svesti element je socijalno-psiholoskog mehanizma koji deluje na drustv.merama&odlukamastavovima&dogadjajima koji su od interesa za drustvo a poticu od strane veceg broja stanovnistva jedne drust.dok postoje&situacije da je samo umisljeni odraz odredjenog javnog mnjenja. pojavama.ponasanje ljudi.

odnosno oni ne posmatraju. veoma znacajan za oblikovanje&izrazavanje JM. pitanja ili problema.zajednice povodom odr.. Zahvaljujuci razvijanju demokratskih&humanih odnosas medju ljudima u savremenom drustvu stvaraju se sve > mogucnosti za slobodno izrazavanje. Individualno&kolektivno ponasanje ljudi se razlicito izrazavaju. DA BI DOSLO DO IZRAZAVANJA JM u drustvu mora postojati barem minimum saglasnosti umisljenjima. se pretezno zasniva na sledecim ciniocima: 143 . probleme. drustv. drzavne vlasti.tjs. stvarnosti ostaju izvan interesovanja mnogih ljudi.tzv. Zato se sa pravom istice da su slobodno izraz. Pri tome pojedinci sa istog stanovista mogu imati ista ili razlicita gledista na odr.razvoj drustva&drustv. tih osoba. POJAVA KONFORMIZMA ZAVISI OD postojanja&delovanja pogodnih prilika&uslova.mada svi zive u istom drustvu. Iz tih razloga je drustv. Tako&na mogucnost osposobljavanja OSI razlicito gledaju defektolog ili neko ko ne poznaje mogucnost rehab.odnosno pomocu psiholoske dimenzije JM je odredjeno u svom pojavnom obliku kao manifestacija psihickog porekla.a u svojom socijalnom dimenzijom se oblikuje&ispoljava kao kolktivna svest.grupa oni temelji na kojia izrasta&razvija se JM u svojstvu bitnog cinioca napretka humanog drustva.ukoliko su ljudi masovno zainteresovani. K. DRUSTVENI KONFORMIZAM = uspostavljan minimum jedinstva raznih stanovista&gledista clanova drust.mada su&jedno/2go ponasanje drustveno uslovljeni.konf. U takvim situacijama na prevazilazenje razlika u misljenju pojedinaca&drustv. Tako mnogi segmenti drustv. drustv. U istom drustvu&istim ili slicnim okolnostima ljudi kao pojedinci razlicito misle o odr. OBLIKOVANJE JM prestavlja vrlo slozen postupak na koji uticu mnogi cinioci. grupa JM ima izuzetno znacajan uticaj. svesti.U strukturi JM su psiholoska&socijalna dimenzija koje su medjusobno povezane&ispoljavaju se kao posebni oblik drustv.stavova&mnjenja pojedinaca&drustv.razmenu ideja.ne osecaju&ne vide na isti nacin svet koji ih okruzuje.razmene ideja&misljenja pojedinaca&drustv. pojavama u drustvu.pri cemu se izjednacavanje najcesce obavlja bez primene sile od strane drustva. odnosa. grupa o mnogim pitanjima bitnim za zivot ljudi. Konformizam deluje u svakoj drust. zajednici&predstavlja osnovicu za ujednacavanje ponasanja ljudi.

sa namerom da se mnjenje pojedinaca uskladi sa porukama koje su nu upucene) Pre nego sto JM postane KOLEKTIVNI OBLIK SVESTI&pojava za sebe.bez prisile ponasanja) 2) KORPUS KULTURNIH UZORA (u oblasti nauke. sredini. zajednici izrazava govorom ili u pisanom obliku/posredstvom jezika se ostvaruje razmena poruka&ideja ljudi.pri cemu se JM oblikuje medj.time&uticaja na oblikovanje JM koje se u drustv.vrednosti se grade osnovna nacela zivota&rada koja predstavljaju temelj bitnih vrednosti prilikom odredjivanja&ocenjivanja ponasanja pojedinaca kao clanova drustva) 4) OPSTI SISTEM SIMBOLICKIH AKTIVNOSTI (postojanje&primena simbola prate&uoblicavaju komuniciranje medju ljudima/simboli&njihova primena znace&preduslov nastanka procesa misljenja.kao&na stvaranje&ispoljavanje JM/sredstva javnog obavestavanja se cesto zasnivaju na unapred pripremljenim porukama koje su upucene sirokom krugu ljudi. normi.sto cini srz komuniciranja medju ljudima bez kog se ne bi oblikovalo ni JM) 5) EDUKATIVNO-INFORMATIVNI SISTEM (mehanizmi posredstvom kojih se sire obavestenja sa vaspitnim&obrazovnim sadrzajima/obavestavanje&propaganda su se pokazali kao mocno sredstvo koje deluje na oblikovanje znanja ljudi. komunikacijama.1) JEDINSTVENI NORMATIVNI POREDAK (norme koje regulisu soc.kao&prilikom odredjivanja razlika medju ljudima po sistemu vrednosti/na osnovu sis.praksu ljudi u drustvu (ne organizovan sis.kulture. sa OSI koje prate stigme&predsrasude) 3) OPSTE VAZECI SISTEM VREDNOSTI (vrednosti imaju prakticnu fju ujednacavanja delovanja ljudi u socij. Stara Grcka&unistavanje dece koja nisu bila u skladu sa normama skladnog tela&fizicke lepote.kakav je recimo pravni poredak!.postoji kao licno (privatno) misljenje pojedinaca u svojstvu pripadnika javnosti.&danas je slicno npr. Tokom toga nastaje utapanje licnih ili grupnih stavova ili misljenja u > < ujednaceno 144 .tehnike.kao&standardi koji se pojavljuju kao zajednicka osnova kulturnog ponasanja ljudi/duboko su urezani u covekovu licnost tokom njegove socijalizacije&prestavljaju trajni izvor konformizma uprakticnom zivotu/standardi iz oblasti kulture mogu steci vaznost sankcija npr.

Kada su u pitanju OSI onda se privatno&javno mnjenje cesto razlikuju. Na taj nacin se uspesno utice na pravilno oblikovanje saznanja&ponasanja vecine ljudi o mestu. U misljenju koje pojedinac javno iznosi se mogu naci razl. Medjutim. Da bi se nepovoljni stavovi pojedinaca.pocev od stava da su OSI manje sposobne. JM moze u znatnoj meri olaksati uklapanje OSI u drustvo&sve njegove tokove.do stava da ih treba izbegavati.POSREDSTVOM TELEVIZIJE.STAMPE&FILMOVA o neophodnosti oblikovanja&ispoljavanja covecnih odnosa prema OSI se vrsi snazan uticaj na siroku javnost&na JM.netrpeljivosti. 76.PLEMENITIH&STRUCNIH POIRUKA.nepouzdane na poslu&druzenju.ali dasu one.do svesrdnix odnosa prema OSI.nanoseci stetu&nepravdu OSI.poredivsi ih sa vecinom. OBAVESTAVANJEM JAVNOSTI.drusv.privatnom misljenju pojedinaca. FAKTORI OD UTICAJA ZA IZBOR BUDUCEG MODELA RESAVANJA PROBLEMA INVALIDNOSTI U SRBIJI 145 . Ova negativna misljenja poticu iz neobavestenosti&predrasuda.drugacije.zajednicko mnjenje u okviru stava&javne komunikacije pripadnika javnosti&nosilaca JM.Postoje&privatna misljenja da OSI mogu biti&jesu korisne za drustvo.STALNIM IZNOSENJEM&PROPAGIRANJEM HUMANIH. stavovi. smislu potrebno je organizovati aktivnosti sredstava javnog obavestavanja usmerene ka humanizaciji medjuljudskih odnosa u korist OSI. Postoje&misljenja 2gih pojedinaca da OSI treba prihvatiti&pruziti im pozitivne sanse da se potvrde u drustvu. Javno izreceno misljenje je u mnogim slucajevima u skladu sa necelima humanizma.nesposobne ili osobe nize vrednosti.kada je rec o licnom.ulozi&znacaju koji imaju OSI u savremenom drustvu.grupa&javnog mnjenja promenili u poz.RADIO EMISIJA. Moze se ocekivati da ce ovakve aktivnosti imati uticaj&na javno mnjenje.onda je to mnjenje obojeno licnim stavovima pojedinava prema OSI&krece se od neprihvatanja.

gde bi kroz otvorene diskusije u stalnom zasedanju doprineo mobilizaciji javnosti. Donosenje posebnog srednjerocnog plana akcije bio bi dobar zajednicki okvir za obezbedjenje etapnog resavanja problema.predstavnika civilnog sektora&posebno udruzenja OSI. Osnovni ciljevi Programa bili bi usmereni na smanjenje okolinskih barijera za najveci broj OSI. Istrazivanje je istaklo nekoliko znacajnih oblasti koje bi trebale da budu Njegov sastavni deo: 1) UNAPREDJENJE UNSTITUCIONALNOG OKRUZENJA&POVECANEJ NJEGOVE EFIKASNE DOSTUPNOSTI 2) PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI INVALIDITETA 3)OSI&CIVILNO DRUSTVO 4) POLOZAJ. u svakoj sferi fizickog.senzitivnossti&angazovanosti&za realizaciju tog cilaj se predlaze organizovanje Nacionalnog foruma.Problemi OSI postoje u svkoj oblasti zivota. Program treba da dovede&do porasta nacionalne svesti.tjs. Za njihovo resavanje potrebno je mnogo empatije. stvaranje uslova gde bi princip =ih mogucnosti za sve omogucio OSI da najbolje iskoriste svoje potencvijale.PRAVA&BENEFICIJE OSI 1) Unapredjenje institucionalog okruzenja&povecanje njegove efikasne dostupnosti 146 .sistematicnosti. Uloga medija ovde je od neprocenljivog znacaja.strucnosti.eksperata za pojedine oblasti. U okviru Svetskog programa akcije treba doneti NACIONALNI PROGRAM AKCIJE. Program treba da obuhvati niz aktivnosti ciji sadrzaj&dinamiku realizacije treba posebno razraditi.znanja&finansijskih sredstava.ekonomskog&psihosocijalnog okruzenja. Probramom bi trebalo da rukovodi Komisija sastavljena od predstavnika Vlade (resornih ministarstava).kao&svi 2gi clanovi zajednice.tjs.senzitivnosti.kao&aktivna participacija ljudi na koje se ti problemi odnose u svakoj etapi njihovog resavanja.

barijera koje ce obezb.mlade&odrasle OSI.odraslim osobama.&soc.zgrada.srednjeskolskom&visokom obrazovanju za ecu.imajuci u vidu rezultate studije ’Osobe sa inv.zaposlenje. srandardima.program treba da bude zasnivan na zajednici.okolike. Edukacija OSI treba da bude integralni deo naciponalnog planiranja u oblasti obrazovanja. nacin zadovolji potrebe OSI.sto podrazumeva&odgovarajucu dostupnost pomocnih sluzbi.na niovou Vlade&drzave. Samo osnovno obraz. dostupnost fizicke okoline za OSI mere koje ce obez.ali&razvijanje vestina nastavnika za rad sa ovom populacijom.a narocito zenama.zastitu&ostalih javnih sluzbi&nasa zemlja treba da usvoji&primenjuje preporuke Ujedinjenih nacija u ovoj oblasti..preporucuje se razvijanje prelaznog oblika specijalizovanih skola&spec. odeljenja u osnovnim&srednjim skolama. U pogledu potencijala za zaposljavanje.a sam Nac.javnog transporta.mora biti prepoznat princip pravicnosti&=osti u osnovnom. dostupnost informacija&komunikacija za ovu populaciju Ovakve aktivnosti podrazumevaju razvoj standarda&vodica za uklanjanje fiz.a organizacije OSI moraju da budu konsultovane u izradi standarda&normi za dostupnost.&okruzenje’.pored osnovnih preporuka UN koje se odnose na =e mogucnosti za zaposljavanja.predskolskoj deci.zaposlenja. U situacijama kada opsti obr. dostupnost obrazovnih institucija. Preporucuje se ukljucivanje roditelja&Udruzenja OSI u svim oblicima edukativnog procesa. Posebna paznja se mora posvetiti najmladjoj deci sa inv. treba da bude dostupno cak&deci sa najtezim poremecajima (buduci da nasa zemlja spada u one sa obaveznim osnovnim skolovanjem).Za prepoznavanje znacaja dostupnosti sluzbi za obrazovanje. Zahtevi za dostupnoscu moraju da budu ispunjeni od pocetka dizajniranja fiz.putem integrisanih okruzenja.zdrav.a koje se odnose na proces stvaranja =ih mogucnosti u svim sferama drustva. U sferi obrazovanja.sto podrazumeva fleksibilnost nastavnih sadrzava. sistem (prevashodno usled fizickih barijera) ne moze da na odg. Integrisana edukacija obuhvata&ucestvovanje zajednice.tako da po njima drzave treba da uvedu: • • programe akcije koji ce obezb.sa odg.orijentisani ka sticanju dohodka za 147 .preporucuje se iniciranje posebnih projekata koji ce biti usmereni na OSI.

zastite u zajednici kroz partnerstvo drzavne zdrav. Ovakvi projekti obavezno ukljucuju&davanje grantova&mikrokredita od strane drzave ili donatorskih organizacija neoph. oblika zdrav. Namece se&potreba obezbedjivanja prof. Potrebno je&unapredjenje organizacije rada zdrav. 2) Psihosocijalni aspekti invaliditeta Potrebno je definisati u okviru Programa posebne potprograme iz ove oblasti. institucije (otklanjanje arhit.tako&medju 2gim specijalistima. barijera).ovu populaciju&stimulisanja alternativnih oblika samozaposljavanja (malih ruralnih&urbanih preduzeca).inovacija&zelja da rade profitabilni odrzivi posao koji im obezb.sluzbi&planiranje duzeg vremena pri pojedinacnim posetama za kontrole zdravlja ove populacije.sluzbe&nevladinih organizacija. U zemljama blagostanja se preporucuje&dodatno materijano stimulisanje lakara na cijim se listama za lecenje nalaze OSI.kao&ukljucivanje prihosocijalnih sadrzaja u sve 2ge potprograme.ali&medijskih kampanja koje ce podstaci javnost na prevazilazenje negativnih stavova&predrasuda u vezi sa zaposlenim OSI. Razmotriti mogucnost osposobljavanja OSI u kadrovskim skolama&fakultetima za preuzimanje vodecih uloga. sluzbama. Nastaviti sa daljim razvojem savetovalista za OSI&obezbediti im stalne alternativne 148 . Takodje jepotrebno&sprovodjenje komplementarne studije kako medju lekarima opste medicine.neophodno je eliminisanje fizickih barijera (npr. Skolovanjem&osposobljavanjem kroz rad obezbediti senzitivne&kvalifikovane strucnjake za ovakve oblike rada. Neizostavno je uvazavanje potreba OSI.kao&tehnicko prilagodjavanje ulaza u zdrav. Na ovaj nacin je moguce bolje razumevanje&nalazenje sveobuhvatnih resenja koja ce unaprediti ne samo koriscenje&dostupnost.narocito u sluzbi opste medicine.uvodjenje mogucnosti da se transportuju za potrebe odlaska kod lekara. za razvijanje posla. arhitektonske barijere).stavovima&barijerama opazenim u tretmanu OSI.prekvalifikacija. timove u institucijama&siroj zajednici.vec&satisfakciju zdravstvenom zastitom medju OSI. Kada je rec o zdrav.njihovih ideja. Kao alternativno resenje se preporucuje razvijanje razl.o njihovom isksustvu.potrebno je unaprediti&vestine lekara&ostalih zdrav. Putem kontinuirane edukacije. Razvijati multidisciolinarni pristup problemu&stvarati multid. uslove za kvalitetan zivot.radnika za rad sa OSI.

radi izvodjenja zajednickih akcija.zene.ogranizovati ih kao konsultantski tim.kao&2gih clanova udruzenja u nekim 2gim oblastima (zavisno od poslova koje obavljaju za udruzenje). Razmotriti strateski razvoj urduzenja kroz seriju radnih sastanaka ljudi iz udruzenja&odr. Izvrsiti selekciju najboljih poznavalaca razvoja&menadzmenta NVO. Pripremanje&odrzavanje internet prezentacija udruzenja OSI.ali&specificnosti misija razlicitih udruzenja). Napraviti projeka akcije u okviru koga bi se obavio strategijski redizajn udruzenja OSI. Napraviti zajednicki bilten na nivou Republike za sva udruzenja. Ukljucivanje 149 . Povezivanje udruzenja (umrezavanje).decu.barem na nivou opstina.u kojima je uloga korisnika aktivnija nego do sada. stranim udruzenjima&organizacijama OSI. Uspostavljanje koordinacije udruzenja OSI.reforme&strukturno prilagodjavanje. razvoja civilnog drustva.jer su savetovalista od izuzetnog znacaja upruzanju psihosocijalne podrske.roditelje OSI.izvore finansiranja. Saciniti projekat o povezivanju NVO&udruzenja OSI kroz poslebne programe ne-finansijskog partnerstva&saradnje.kako bi se olaksao pristup donosiocima odluka&ucesce udruzenja u kreiranju politike koja utice na clanstvo. spisak vestina kojima raspolazu clanovi udruzenja&razvijati aktivnosti oko onoga sto sami clanovi prepoznaju kao svoje jake strane. Upoznavanje organizacija sa donatorima&medjuvladinim institucijama koje uticu an kreiranje politike. 3) OSI&civilno drustvo Predlaze se formiranje mobilnog ekspertskog tima koji bi obavio detaljnu situacionu analizu medju udruzenjima OSI. Organizovano&sistematski prenostiti iskustva&primere dobre praxe iz 2gih zemalja.drustv. Ispitati mogucnost direktnog povezivanja sa odg. Organizovanje akcija u kojima bi se za svako udruzenja nabavio kompjuter&osposobila najmanje 1 osoba za rad. Ispitati mogucnost ukljucivanja invalida na osnovne&vise komjuterske kurseve koji mogu da obezbede posao. Praviti posebne programe za mlade. Obucavanje lidera udruzenja OSI za menadzment. Organizovati razgovore&edukaciju na teme konomskog. Napraviti ’kartu vestina’ tjs.edukovati o specificnosima udruzenja OSI&oranizovati trening ljudi iz udruzenja OSI.na popularan&informativan nacin. strucnjaka (konstatovanje zajednickih ciljeva.

pokretacka snaga&nada za buducnost.&=e mogucnosti su osnovni zaxtevi&poruke ovog istrazivanja.koji bi bio zasnovan na nediskriminaciji&potrebi sto potpunijeg soc. Razvijanje prijateljskih&poslovnih odnosa sa predstavnicima lokanih medija&senzibilisanje pojedinacnih novinara za ovu problematiku.a kroz najveci broj proistice stav da su OSI objekti zastite. 150 . Ukljuc.integrisanja OSI. Pored toga norme su neharmonizovane sa relevantnim normama medjunarodnog prava.prava&beneficije OSI Postoje brojna opsta akta cije norme u nasoj sredini uredjuju polozaj&prava OSI. 4) Polozaj. Integracija. Stoga je neophodno u kreiranju&normativnom uredjenju pitanja vezanih za invalidnost zaloziti se za donosenje osnovnog zakona o polozaju.mada velikom broju njih nedostaje temelj.poslovno&finansijskih jakih pojedinaca&firmi&njihovo stimulisanje za podrsku OSI kroz donacije ili ukljucivanej usavetodavna tela udruzenja.nediskr. Animiranje lokalne zajednice za ucesce uproblemima OSI&njihovo resavanje.pravima&beneficijama OSI. Nigde se ne vidi praksa ili bas zalaganje da se te osobe shvate kao (potencijalno) samostalni subjekti soc. zivota. OSI kao volontera od kojih treba traziti da vode dnevnik rada na osnovu koga ce kasnije podeliti svoja iskustva sa 2gima.

151 .

152 .

153 .

154 .

155 .

156 .

157 .

158 .

159 .

160 .

161 .

162 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->