P. 1
OPTICKI KABAL

OPTICKI KABAL

5.0

|Views: 1,638|Likes:
Published by Gdrazen

More info:

Published by: Gdrazen on Feb 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

BANJA LUKA COLLEGE BANJA LUKA Miloša Obilića 30.

SEMINARSKI RAD IZ RAČUNARSKI MREŽA

OPTIČKI KABAL

Predmetni nastavnik: Prof. Bojanić Radmila

Student: Broj indeksa:

...............9 Vrste optičkih vlakana.........6 Upredene parice......................11 Zaključak........................................................................3 Karakteristike komunikacionh medija...................7 Optički kabal-istorija..............................................................................................9 Karakteristike optičkog vlakna...... SADRŽAJ: Uvod.........5 Pasivna mrežna oprema................................10 Odabir optičkog vlakna............................10 Prednosti i mane optičkih kablova............................................................................................................................................ hardware i software..............4 Osnove umrežavanja........................................5 Koaksijalni kabal...................8 Prenos podataka kroz optička vlakna...........................Banja Luka.....12 2 .11 Literatura...........7 Optički kabal-fizički opis. januar 2011........god.

zajedničko korišćenje informacija . Njena pouzdanost i mogućnost efikasnog prijenosa podataka još su uvijek relevantni. Najvažnije je pronaći pravi prijenosni medij na temelju okruženja sistema. Osnovni razlozi za umrežavanje su: . kao i ona finansijska”. integriranom sistemu odmarališta ili infrastrukturi za metro.zajedničko korišćenje hardvera i softvera „Bežična komunikacija” može zvučati kao trendovska sintagma u industriji.UVOD Danas kada su računari relativno dostupni svakom i uz to su izuzetno moćni. šef odjela za integrirane komunikacije u kompaniji ST Electronics. Ne postoje univerzalna rješenja. posebno za velike projekte koji uključuju hiljade kontrolnih i pristupnih tačaka i podsistema. Izbor medija postaje sve složeniji. potrebno je uzeti u obzir zahtjeve i ograničenja samog projekta. 3 . Kućna instalacija može biti jednostavna.umrežavanje povećava efikasnost i smanjuje troškove poslovanja. ali tehnologija za prijenos podataka putem žične infrastrukture i dan-danas ima dominantnu ulogu. „Informacijsko-komunikacijski zahtjevi za različite integrirane sisteme mogu biti jako različiti ako se radi o kompleksu kampusa. napominje Thong Hsi. dok prijenos za potrebe javnog prijevoza može uključivati mnoge različite medije. kao i korisničkih zahtjeva. Određivanje tipa prijenosnog medija koji je najpogodniji za željeni projekt podrazumijeva jasne proračune. razumijevanje okruženja projekta. Kako bi se procijenile prednosti i mane različitih bežičnih prijenosnih medija.

tj. kao I potreba za prenosom multimedijalnih sadržaja. Pomoću ovih sinhrobitova prijemni uređaj se sinhronizuje sa predajnikom. što se postiže slanjem posebnih znakova koji se nazivaju sinhro bitovi i koji prethode bloku podataka. znači u posmatranom trenutku mogu ili da govore ili da slušaju. za razliku od mreža za komunikaciju na mala rastojanja kod kojih troškovi komunikacione opreme mogu biti značajniji. Asinhroni prenos se koristi samo za prenos podataka relativno malim brzinama Sinhroni prenos karakteriše slanje grupe znakova kao kontinualni niz bitova. Znači. 4 . Karakteristike komunikacionih medija koje određuju njihovu efikasnost i mogućnosti su: brzina. u posmatranom trenutku poruka može da se prenosi u samo jednom smeru. Upravo je to i razlog da se pri projektovanju telekomunikacionih mreža posebna pažnja posvećuje izboru prenosnih (transmisionih) medijuma. Ovaj vid prenosa je po svojoj prirodi neefikasan jer zahteva start i stop bitove kod svakog znaka kao I zbog praznog vremena između prenosa znakova.Troškovi linije veze su najčešće dominantni u ukupnim troškovima komunikacija na velika rastojanja. Da bi se izbegao gubitak ili dobitak bitova. gde brzine prenosa dostižu od 100 Mbps do 2 Gbps. predajnik i prijemnik moraju da budu u potpunoj sinhronizaciji. brzina prenosa poznata pod imenom kapacitet prenosnog kanala koja se u slučaju prenosa podataka izražava u bitima u sekundi (bps). Prijemni uređaj zna kada znak počinje I kada se završava na osnovu start bita koji prethodi poslatom znaku i stop bitu koji sledi iza svakog poslatog znaka. javni sistemi oglašavanja i slično. Sinhroni prenos se koristi za prenos podataka velikim brzinama. naročito što se tiče optičkih vlakana. Najbitnija karakteristika komunikacionog medija je njegova transmisiona brzina. Primer za korišćenje dupleksnog prenosa je telefon Način prenosa može da bude asinhroni i sinhroni Asinhroni prenos karakteriše emitovanje ili primanje samo po jednog alfanumeričkog znaka (karaktera). međutim ne istovremeno. Kod dupleksnog prenosa komunikacija se odvija u oba smera istovremeno. način i tačnost prenosa. kao sledeća karakteristika komunikacionih medija. Kod poludupleksnog prenosa komunikacija se odvija u oba smera. a prenosom upravlja signal za sinhronizaciju koji inicira uređaj koji šalje. Potrebu za povećanjem brzine prenosa uslovio je porast broja korisnika telekomunikacionih usluga. može da bude simpleksan.KARAKTERISTIKE KOMUNIKACIONIH MEDIJA Karakteristike prenosnih puteva predstavljaju jedan od najvažnijih elemenata sa aspekta projektovanja mreža za prenos podataka. poludupleksan i dupleksan. Primer za poludupleksni prenos je radio veza u kojoj korisnici mogu da primaju i da emituju. smer. Primeri za ovaj prenos su: radio i TV difuzija. Kod simpleksnog prenosa komunikacija se odvija u samo jednom smeru. ali ne mogu da rade istovremeno. Ovaj prenos je jednostavan i relativno jeftin. Smer prenosa. U SAD je započelo formiranje globalne telekomunikacione strukture koja podržava gigabitske brzine i koja je zasnovana na tehnologiji optičkih vlakana i digitalnom prenosu informacija. Brzine prenosa komunikacionih medija su sve veće.

utičnice . komunikacioni kanal (vod) 2.kablovi za prespajanje (patch cabel) .kanalice za vođenje kabla Za prenos signala između računara većina današnjih mreža koristi kablove koji 5 .kablovi . koji predstavljaju kontrolnu sumu koja se dodaje na otpremnoj strani linije znaku i/ili bloku znakova. hardver računara 3. Radi verifikacije tačnosti prenosa. električne interferencije i slično. HARDWARE I SOFTWARE Kao osnovne elemente računarske mrežne komunikacije možemo izdvojiti: 1. Pasivne komponente mreže čine: . OSNOVE UMREŽAVANJA.paneli za prespajanje i za završavanje kablova (patch panel) .Tokom prenosa podataka različiti događaji. Atribut “pasivna” potiče od ciljne karakteristike komponenti ove kategorije da nad mrežnim saobraćajem ne izvrše nikakvu izmenu.rek ormani . kao što su vremenske nepogode. korisničke procese (aplikacije) Elementi računarskih mreža PASIVNA MREŽNA OPREMA Pasivna mrežna oprema predstavlja najjednostavniju komponentu računarskih mreža. Tačnost prenosa se može ustanoviti na osnovu bitova parnosti. mogu da prouzrokuju da jedan ili više bitova bude "ispušteno" tokom prenosa i da tako bude oštećena celovitost informacije. operativni sistem 4. na prijemnoj strani linije se ispituju i verifikuju bitovi parnosti kako bi se utvrdilo da li su tokom prenosa izgubljeni neki bit ili bitovi.

binarni protok .se ponašaju kao mrežni prenosni medijumi. laki.podužno slabljenje .kablove sa upredenim paricama (twistedpair) . fleksibilni I jednostavni za rad. i to iz više razloga: relativno su jeftini. UPREDENE PARICE Kabl sa upredenim paricama (twisted pair cable) se sastoji od parova izolovanih bakarnih žica koje su obmotane (upredene) jedna oko druge. Za ispravan rad mreže potrebno je da se kablovski sistem (kablovi i priključni elementi) formira od komponenti koje zadovoljavaju određene tehničke standarde. oko koje se nalazi najpre izolacija. na kraju. koaksijalni kabl se sastoji od bakarne žice u sredini. dok se kroz optička vlakna prenose signali u vidu svetlosnih impulsa. spoljašnji zaštitni omotač.lako povezivanje i održavanje KOAKSIJALNI KABAL Koaksijalni kablovi su u jednom periodu bili najrasprostranjeniji mrežni medijum za prenos podataka. Kablovi koji se koriste u jednoj mreži zavise od više parametara: . Postoji mnogo različitih tipova kablova koji mogu da se primene u različitim situacijama. Većina današnjih mreža koristi tri osnovne vrste kablova: .zaštitu od električnih smetnji . Upredanje se vrši u 6 .pouzdanost kabla .maksimalnu dužinu između čvorova . U svom najjednostavnijem obliku. a zatim sloj od upletenog metala (širm) i. Bakarni provodnik (žica) u sredini kabla prenosi elektromagnetne signale koji predstavljaju kodirane računarske podatke.optičke kablove Kroz upredene parice i koaksijalni kabl prenose se električni signali.koaksijalne kablove .tolerancije u otežanim uslovima rada cenu i opštu raspoloživost kabla .

) kao efikasan izvor elektromagnetskih talasa (svjetlosti) čije su frekvencije bile za oko 104 puta više od najviših radiokomunikacijskih frekvencija tada u upotrebi. Jezgro je od stakla ili plastike (koje ima visok indeks prelamanja). kad je prvi put prikazan laser (engl. Broj uvrtaja po metru čini deo specifikacije tipa kabla jer što je broj uvrtaja po metru veći. presvučen je materijalom sa malo nižim indeksom prelamanja. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – pojačanje svjetlosti stimuliranom emisijom zračenja. U istom periodu prenos digitalnih podataka između geografski udaljenih lokacija je sa 56kb/s došao na 1Gb/s.77MHz. godine. Brz napredak optičkih komunikacija bio je ograničen s dva čimbenika: realizacijom primopredajnih komponenata optičkog komunikacijskog sistema i izradom optičkih vlakana pogodnih za prijenos informacija. transportnim sistemima. izvor koherentnog monokromatskog zračenja. Povećanje brzine rada je dvadeset puta po dekadi. U trci između računarstva i komunikacija. u lokalnim mrežama u poslovnim zgradama. Ti su problemi uveliko riješeni pronalaskom poluvodičkog lasera 1962.cilju otklanjanja elektromagnetnih smetnji. itd. Optička vlakna se danas sve više upotrebljavaju za veze na velikim udaljenostima na kopnu i pod morem. veća je otpornost kabla na elektromagnetne smetnje. bolnicama. presvlake i omotača. a verovatnoća greške je sa 10-5 je došla skoro na nulu. industrijskim objektima. Sa današnjom tehnologijom izrade optičkih vlakana propusni opseg dozvoljava brzinu od 50 000Gb/s (50Tb/s). Tako je otvoren put za korištenje ogromnih kapaciteta prijenosa s optičkim vlaknima. OPTIČKI KABAL – FIZIČKI OPIS Optička vlakna imaju cilindrični oblik i sastoje se od tri koncentrična dela: jezgra. Dvadeset godina kasnije personalni računar radi sa takt signalom od 2GHz. jer je davno uočen ogroman informacijski kapacitet kojeg omogućuju prijenosni sistemi koji rade na frekvencijama elektromagnetskih talasa svjetlosti (kapacitet prijenosa informacija razmjerno raste s radnom frekvencijom sistema). Posledice suštinski neograničenog opsega (ali ne i niske cene) još nije potpuno prihvatila generacija projektanata koja je naučila da razmišlja sa ograničenjima koja su postavili Nikvist i Šenon za žičane medije. OPTICKI KABAL – ISTORIJA Optičko vlakno nameće se kao najperspektivniji prijenosni medij. Sa druge strane centralna procesorska jedinica je dostigla svoje granice. Personalni računar (1981. Grupe parica se obično nalaze u zaštitnom omotaču i zajedno sa njim čine kabl. Projektanti u računarskoj industriji su veoma ponosni na brzinu kojom se razvija računarska industrija. glomaznost i neodgovarajuća izlazna snaga. godine. Ograničenja koja trenutno postoje su posledica nemogućnosti da se na većim brzinama izvrši konverzija električnog u optički signal. Savremeno zanimanje za optičke komunikacije potieče iz 1960. 7 . Povećanje je 125 puta po dekadi. Teškoće s prvim laserima su bile njihova nepouzdanost. IBM) radio je sa takt signalom od 4. na plovnim objektima. komunikacije su za sada pobedile.

mehaničkih oštećenja i drugih neželjenih uticaja u okruženju. 2. Optički kabal Materijali za optička vlakna su: 1. 5. Stakleno-plastična vlakna 4. natrijevog. Staklena vlakna (na bazi silicijum-dioksida) 2. optička vlakna prenose digitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa. 3. 4. Treći sloj može da bude omotač jednom ili više optičkih vlakana.Presvlaka izoluje optiku i sprečava preslušavanje susednih optičkih vlakana. Koriste se i u slučajevima kada LAN mreža treba da poveže više 8 . Multikomponentna stakla (na bazi silicijskog. imaju najmanje slabljenje signala duž kabla i podržavaju izuzetno velike brzine prenosa podataka na velikim udaljenostima. Kablovi od optičkih vlakana ne podležu električnim smetnjama. Omotač je obično napravljen od plastičnog materijala i zaštita je od vlage. kalcijevog i borovog oksida) 3. Boja Prozirnost ili transparencija Lom Apsorpcija ili upijanje Refleksija ili odbijanje PRENOS PODATAKA KROZ OPTIČKA VLAKNA Kod ove vrste kablova. Plastična optička vlakna Optička svojstva materijala: 1.

Dakle. gde se sa bakarnim kablovima mogu očekivati problemi sa uzemljenjem I atmosferskim pražnjenjima. Standardni električni signal se dovodi na LED ili lasersku diodu koje vrše konverziju u svetlost. Princip po kome se informacija prenosi po optičkom vlaknu bazira se na fizičkom fenomenu pod nazivom totalna refleksija. To je razlog zbog kog se multimodna vlakna češće koriste. Totalna refleksija kod prenosa kroz optičko vlakno Sistemi prenosa sa optičkim kablovima se sastoje iz tri osnovna funkcionalna dijela. Ovaj omotač je takođe od stakla. VRSTE OPTIČKIH VLAKANA Optička vlakna mogu biti: 1. zbog većih rastojanja koja je potrebno premostiti. ali ono ima drugu vrednost indeksa prelamanja. u telekomunikacijama su dominantna monomodna vlakna. optičko vlakno I prijemnik (foto senzor). Svetlost se ubacuje u jezgro pod određenim uglom potrebnim da dođe do totalne refleksije. celokupni sistem baziran na multimodnom vlaknu je jeftiniji I takvi sistemi su danas dominantni kod lokalnih računarskih mreža. a to su predajnik (izvor svetlosti – LED ili laserska dioda). zatim se svetlost “ubacuje“ u optičko vlakno na čijem drugom kraju je prijemnik koji vrši opto-električnu konverziju posle koje se dobija standardni električni signal. Kod računarskih mreža svaki link (veza) zahteva dva vlakna – jedan za predaju a drugi za prijem.objekata. Često se postavljaju u objektima. Multimodna (multimode) koja su deblja i omogućavaju istovremeno prostiranje više zraka od više različitih izvora. multimodna (multimode) Monomodna (singlemode) su tanja i omogućavaju prostiranje samo jednog svetlosnog zraka. monomodna (singlemode) 2. Sa druge strane. Pored toga. pa su i predajnici jeftiniji jer svetlosni snop izvora ne mora biti toliko fokusiran kao u slučaju korišćenja monomodnog vlakna. u veće jezgro je mnogo lakše “ubaciti“ svetlost iz izvora. U tehnološkom procesu je mnogo jednostavnije (a time i jeftinije) proizvesti vlakno većeg prečnika jezgra. u slučajevima kada se predviđa veliki mrežni saobraćaj između spratnih razvoda u odnosu na centar mreže. Svako optičko vlakno se sastoji iz jezgra koga čini taklo određenog indeksa prelamanja i omotača presvučenog preko jezgra. 9 . Optičke veze osim velike brzine prenosa obezbeđuju i potrebno galvansko razdvajanje instalacija. zbog koje se svetlosni zrak neprestalno odbija od granične površine jezgro/omotač putujući tako kroz vlakno do prijemnika.

. 6.prigušenje u zadanom spektralnom području.promjer jezgre. . 5.propusno područje. 4. malo slabljenje veliki propusni opseg imunost na smetnje tipa EMI imunost na smetnje tipa RFI bezemisioni protok informacija nemogućnost nedestruktivnog ometanja i prisluškivanja nepostojanje problema neadekvatnog uzemljenja 10 . 7.čvrstoća.vrsta optičkog vlakna (jednomodno ili višemodno). .osjetljivost na mikrosavijanje.KARAKTERISTIKE OPTIČKOG VLAKNA • • • • • • Numerička apertura (numerička otvorenost) Disperzija Gušenje Širina propusnog opsega Vrijeme porasta Snaga niti ODABIR OPTICKOG KABLA Pri odabiru optičkog vlakna kao prijenosnog medija relevantni parametri su: . .disperzija svjetlosnih impulsa PREDNOSTI I MANE OPTICKIH KABLOVA Prednosti primjene optičkih vlakana su: 1. . . . 3.numerička apertura. . 2.raspodjela profila indeksa loma.

Andrews S.fks.wikipedia.8. Tanenbaum. mala težina Mane primjene optičkih vlakana: 1. LITERATURA Mladen Veinović. Pomislili bi da je to idealno sredstvo za prenos informacija. linijske opreme i pratećeg alata i pribora 2. tj da može da prenese veliku količinu informacija. da ima veliki propusni opseg. a to je gubitak svojih osobina usled preteranog savijanja. Tim kablom se prenosi svetlost (skup boja) različitih talasnih dužina.rs/fks/nova/tkl/optika/optika. Beograd 2005 http://www. osjetljivost na mehanička dejstva ZAKLJUCAK Optički kabl je vrsta kabla koji se koristi za prenos informacija optičkim putem. opseg propustljivosti je skoro neograničen (beskonačna). misli se na veliku propusnu moć u odnosu na njegovu veličinu prečnika koji se izražava u mikronima.co. ali nije baš tako. Beograd 2007. Aleksandar Jevremović “Uvod u računarske mreže”. optički kabal nailazi na veliku primenu u svim telekomunikacionim granama.Mogoćnost tj. Kada se kaže da optički kabal ima veliku propusnu moć. visoka cijena kablova. male dimenzije 9. Mikro Knjiga.org/ http://www. tj može se saviti samo do određenog ugla.htm 11 . taj idealan prenosnik ipak ima jednu veliku manu. kabal malog prečnika a velike propusne moći. Baš zbog te sposobnosti. Računarske mreže.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->