Gramatika

Present simple Izri emo radnju koja se ponavlja, doga a esto, ponekad, svaki dan itd. Naj e i prilozi: every , sometimes, often, allways, usually. Tvorba: samo u 3 licu: infinitiv + s(es) upitni i odri ni u 3 licu: pomo ni glagol does + infinitiv u 1 i 2 licu: samo infinitiv, upitni i odri ni: do + infinitiv She plays computer every day. She doesn't play computer every day. Does she play computer every day.

Present continous Ovo vrijeme izri e radnju koja se daga a u trenutku govora i ima dulje vremensko trajanje. Tvorba: infinitiv + ing + pomo ni glagol to be. (am, are, is) Prilo en oznake: now, today, at the moment. I am speaking now. Am I speaking now? I am not speaking now.

Simple past Ovim vremenom izra avamo radnju koja je zapo ela i zavr ila u pro losti. Prilo ne oznake: yasterday, last, ago Tvorba: infinitiv + d(ed) ili nepravilni iz tre e kolone. Upitni i odri ni: infinitiv i i pomo ni glagol to do (did) I wached the game yasterday. Did I wach the game yasterday? I didn't wach the game yasterday.

Past continous Ovim vremenom izri emo radnju koja se du e vrijeme odvijala u pro losti i ne znamo jeli zavr ila. Prilo ne ozanke vremena: yesterday, last, ago Tvorba: pomo ni gl. to be (was/were) + infitif+ing. I was travelig three months. Was I traveling three months? I wasn't traveling three months. Koristi se u izricanju radnji koje su se istovremeno doga ale. While I was reading, she was talking.