P. 1
internet bankarstvo

internet bankarstvo

|Views: 418|Likes:
Published by dragan

More info:

Published by: dragan on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE

Uputa za korištenje usluge

Mostar, kolovoz 2006.

Sadržaj:

1 2 3 4 5 6 7

UVOD ................................................................................................................................. 2 POČETAK RADA .............................................................................................................. 3 PRIJAVA U INTERNET BANKARSTVO........................................................................... 3 STANJE RAČUNA............................................................................................................. 7 PROMETI PO RAČUNU .................................................................................................. 12 PODACI O KORISNIKU .................................................................................................. 14 NALOZI ZA PLAĆANJE (IZBORNIK ''NALOZI'') ........................................................... 15 7.1 7.2 7.3 7.4 UNOS NOVOG NALOGA ................................................................................................. 15 UNOS NOVOG NALOGA ZA JAVNE PRIHODE .................................................................... 19 DOHVAT NALOGA PO UVJETU ........................................................................................ 21 STATUSI NALOGA ......................................................................................................... 25 UNOS NOVOG NALOGA ZA PRIJENOS ........................................................................ 25 DOHVAT SVIH NALOGA ZA PRIJENOS ....................................................................... 30 DOHVAT NALOGA PO UVJETU ........................................................................................ 32

8

NALOZI ZA PRIJENOS (IZBORNIK ''PRIJENOSI'') ...................................................... 25 8.1 8.2 8.3

9

ODJAVA........................................................................................................................... 34

1

1

UVOD

UniCredit Zagrebačka banka d.d. svojim klijentima nudi uslugu Internet bankarstva za građane. Ova usluga namijenjena je svim građanima BiH s prebivalištem u BiH koji imaju poslovni odnos s UniCredit Zagrebačkom bankom d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) i otvoren tekući račun, odnosno, studentski račun u Banci. Sve što je potrebno da se koristi usluga Internet bankarstva jest mogućnost pristupa Internetu. Korisnik nije vezan uz računalo s kojeg može obavljati transakcije, nego može obavljati transakcije s bilo kojeg računala koje je spojeno na Internet. Kao sredstvo identifikacije korisnika prilikom prijave u aplikaciju Internet bankarstva koristi se token. Token je samostalni, osobnom lozinkom zaštićeni uređaj, namijenjen digitalnom potpisivanju naloga i identifikaciji korisnika direktnog bankarstva (Internet bankarstva) koji sprječava mogućnost neovlaštenog pristupa Klijentovim računima. Usluga Internet bankarstva za građane omogućava: Provjeru stanja i prometa svih KM-ovskih, deviznih i kreditnih računa u vlasništvu Klijenta, te računa po kojima je klijent opunomoćenik, jamac ili sudužnik Plaćanje komunalnih uplatnica i ostalih računa Prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih osoba unutar Banke (prijenosi na tekuće i žiro račune, otvorenu KM-ovsku štednju, Pčelicu) Konverziju i kupoprodaju valuta Prijenos s vlastitih KM-ovskih na vlastite devizne račune i otvorenu deviznu štednju Prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih i pravnih osoba kod drugih banaka Prijenos s vlastitog deviznog na vlastite KM-ovske račune unutar Banke (prijenosi na tekuće i žiro račune, otvorenu KM-ovsku štednju) Konverziju stranih valuta po svim a-vista računima Uvid u raspoložive limite i troškove učinjene po tekućem računu te njihovo plaćanje Plaćanje rata kredita Pregled prometa po tekućem računu Usluga internet bankarstva za građane, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija zaštite, osigurava: verifikaciju pravovaljanosti identiteta svakog klijenta uz pomoć tokena; digitalno potpisivanje naloga uz pomoć tokena; zaštitu od čitanja ili mijenjanja podataka tijekom prijenosa naloga klijenta do i od Banke; privatnost klijenta.

2

Na stranici UniCredit Zagrebačke banke odaberete opciju Internet bankarstvo za građane nakon čega Vam se otvara preglednik za pristup aplikaciji kako slijedi Klikom na link za ulaz otvara se prozor prijave u Internet bankarstvo za građane. pri čijoj uspostavi se pojavljuju sljedeći ekrani. 3 PRIJAVA U INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE Postupak prijave opisan je korištenjem Microsoft Internet Explorera. Aplikacija Internet bankarstva koristi SSL vezu za zaštitu kanala između računala korisnika i web aplikacije Internet bankarstva.2 POČETAK RADA U web pregledniku odaberete Internet stranicu www.ba. Ovaj ekran se prikazuje na početku ulaza u aplikaciju Internet bankarstva: 3 .unizaba. Ostali web preglednici koriste sličan postupak autentikacije korisnika.

4 . Ta lozinka je svaki puta drugačija. OTP (One-Time Password) je jednokratna lozinka koju generira token pritiskom na tipku 1 (odabir APPLI 1 nakon unosa PIN-a za uključivanje tokena). kako se korisnik prijavljuje u aplikaciju. nakon čega se pojavljuje sljedeći prozor: Potrebno je kliknuti na Yes i time je proces uspostave sigurne SSL veze gotov.Potrebno je kliknuti na OK. Nakon toga se pojavljuje sljedeći ekran u kojem je potrebno upisati broj tokena i OTP.

Potrebno je unijeti broj bez crtica. Nakon unosa broja tokena i OTP-a potrebno kliknuti na Prijava u internet bankarstvo. PIN je osobna lozinka koja se dobiva zajedno sa tokenom i koristi se za aktiviranje tokena. Nakon uspješnog unosa. upiše PIN i nakon toga pritisne tipka 1. aplikacija Internet bankarstva javlja pogrešku kao na Slici 2: 5 .Slika 1 – prijava u aplikaciju Kao podatak Broj tokena potrebno je unijeti 8-znamenkasti broj koji se nalazi na poleđini tokena. tada se njegov token blokira. Ukoliko se unese pogrešan broj tokena. Potrebno je unijeti inicijalnu lozinku koju je dodijelila Banka prilikom otvaranja usluge Internet bankarstva. Potrebno je da odaberete i unesete osobnu lozinku od 4 znamenke. Ako korisnik tri puta upiše krivi PIN. Podatak OTP je 6-znamenkasti broj koji se dobije nakon što se token uključi. U tom slučaju potrebno je kontaktirati Help Desk na brojeve telefona 036 356 356 (svaki radni dan od 8 do 16 h) ili 036 355 355 (svaki dan od 8 do 22 h) ili otići u najbližu poslovnicu UniCredit Zagrebačke banke gdje će se uz provjeru identiteta korisniku deblokirati usluga. na ekranu tokena se pojavljuje poruka ''NEW PIN''. koju ubuduće želite koristiti za aktiviranje tokena. Preporučljivo je ne držati PIN zajedno sa tokenom. Prilikom prvog uključivanja tokena na ekranu tokena se pojavljuje poruka ''PIN''.

ali unese neispravan OTP. aplikacija Internet bankarstva učitava početnu stranicu koja je prikazana na Slici 4. Na početnoj stranici nalaze se svi otvoreni 6 . aplikacija Internet bankarstva javlja grešku kao na Slici 3.Slika 2 – poruka kod pogrešnog unosa serijskog broja tokena Ako korisnik unese ispravan broj tokena. Slika 3 – poruka kod pogrešno unesenog PIN-a Ukoliko su uneseni točni podaci (broj tokena i OTP).

. Na početnoj stranici moguće je dohvatiti stanje i promete za KM i devizne račune. Za sva druga naprednija pretraživanja prometa potrebno je odabrati opciju prometi na vrhu ekrana. sa te stranice moguće je direktno pregledavati detalje o stanju pojedinog računa kao i promete po tim računima (opcije dohvata prometa po računu nalaze se ispod liste stanja računa i nisu vidljive na Slici 4. dok se ovlaštenja nad pojedinim računom definiraju prilikom ugovaranja usluge. Tada se u zagradi nakon broja računa ispisuje naziv računa po kojima je Korisnik opunomoćenik. račun oročenja. kreditni račun. kao i stanja po tim računima. 7 . Osim vlastitih računa. žiro račun. Dodatno. Opunomoćenik ima mogućnost rada nad računima iste kao i vlasnik. računi po kojima je Korisnik sudužnik/jamac (kreditni računi). dovoljno je da klikne na broj računa..) aplikacija prikazuje detaljnije podatke o stanju računa.. sudužnik/jamac. korisniku se prikazuju i računi za koje je dotični korisnik opunomoćenik. Ukoliko korisnik želi vidjeti podrobnije detalje stanja računa. devizni račun. a to su početni i krajnji datum te šifra valute. Naziv svakog računa nalazi se ispisan u zagradi odmah nakon broja računa. Dohvat prometa po računu dozvoljava odabir samo nekih opcija kod pretraživanja. kao na Slici 5. Slika 4 – početna stranica 4 STANJE RAČUNA Odabirom opcije stanje pojavljuje se ekran sa svim računima kao i stanjima po tim računima. U ovisnosti o vrsti računa (tekući račun.računi korisnika.). odnosno. odnosno.

stanje računa Informacije o tekućem računu uključuju stanje računa.Slika 5 . kao na Slici 6. Slika 6 – stanje tekućeg računa 8 . datum zadnje promjene na računu. iznos dozvoljenog prekoračenja. te iznos dozvoljenog limita na VISA Classic kartici.

kao na Slici 7. kao na Slici 8. Slika 8 – stanje deviznog žiro računa 9 . Slika 7 – stanje žiro računa Informacije o deviznom žiro računu sadrže stanja po valutama kao i datume zadnjih promjena stanja.Informacije o žiro računu i studentskom računu uključuju stanje računa i datum zadnje promjene na računu.

Primjer prikaza stanja oročenog računa dan je na Slici 10. ako korisniku za nekoliko dana ističe oročenje). datum otvaranja oročenja/računa. Slika 9 – stanje deviznog tekućeg računa Informacije o štednom i oročenom računu sadrže stanje računa. rok oročenja u mjesecima. datume promjena te kamatne stope po valutama. kao na Slici 9. 10 . te napomenu koja sadrži informaciju od banke korisniku (recimo. šifru valute oročenja. ugovorenu kamatnu stopu te stimulativnu kamatnu stopu.Informacije o deviznom tekućem računu sadrže stanja po valutama. promjenjivu kamatnu stopu.

šifru valute kredita. ime i prezime dužnika. stanje kredita. dospjeli. datum dospijeća slijedeće rate. iznos rate. ukupni broj rata (ugovoreni rok otplate u mjesecima). kao što je prikazano na Slici 11: Slika 11 – stanje kreditnog računa 11 .Slika 10 – stanje oročenja Informacije o stanju kreditne partije sadrže naziv kredita. iznos odobrenog kredita. broj preostalih rata. rok otplate kredita. a ne naplaćeni iznos duga po kreditu.

12 . ili opunomoćenik. Napomena: raspon početnog i završnog datuma za promete ovisi o računu za koji se povlače prometi.00 EUR u polju valuta odabrat ćete 978 i u polje iznos unijet ćete 1000. a ako želite primiti sve promete za tu valutu bez obzira na iznos u polje početni iznos unijet ćete 0.00) • vrstu prometa (samo dugovni.000. dok za račune oročenja i kreditne račune taj raspon može biti do najviše godinu dana. • vremenski period (početni i završni datum) • uvjet pretraživanja (npr. ili vlasnik. Radi lakšeg unosa datuma priložen je prozor s kalendarom koji se pojavljuje klikom na ikonu desno od polja za unos datuma. Slika 12 – prometi po računu Potrebno je unijeti sljedeće podatke: • račun i valutu za koji želite primiti promete (podatak valuta se automatski postavlja na BAM ako se odabere BAM račun). Datum se može unijeti i ručno preko tipkovnice računala. Ponuđeni su računi za koje je korisnik. samo potražni ili dugovni i potražni) Odabirom svih potrebnih parametara dobiva se pregled prometa.5 PROMETI PO RAČUNU Odabirom opcije prometi prikazuje se prozor u kojem je potrebno odabrati uvjete za dohvat prometa kao na Slici 12. Tako se za tekuće i žiro račune može staviti najviše do 30 dana između početnog i završnog datuma. ako želite primiti sve promete veće od 1. Izgled kalendara dan je na Slici 13.00 te odabrati opciju većim od.

prometi 13 . Slika 14 .Slika 13 – kalendar za unos datuma Pregled prometa po računu prikazan je na Slici 14.

kao i podatke o računima. Nakon toga naziv tog računa postavlja se na standardnu vrijednost.). korisnik može vidjeti svoje osobne podatke... žiro račun. ali može mijenjati nazive računa. što je korisno u slučaju da korisnik ima npr. Ukoliko korisnik želi da u nazivu računa ponovno piše standardni opis računa (tekući račun. dovoljno je izbrisati naziv računa i spremiti podatke. Promjena naziva računa radi se tako da korisnik promijeni naziv jednog ili više računa i klikom na opciju Spremi promjene promijenjeni podaci o nazivima računa se spremaju u bazu. kako bi znao koji račun se odnosi na koji kredit. Isto tako. Slika 15 – podaci o korisniku 14 .6 PODACI O KORISNIKU Klikom na ime i prezime koje se nalazi u zaglavlju. ako korisnik ima ovlaštenja po više računa. Izgled prozora s podacima o korisniku dan je na Slici 15. više kredita.. korisno je definirati neko prepoznatljivo ime za svaki račun. Korisnik ne može mijenjati svoje podatke.

točke i zareza.2. ). . Ostali znakovi (npr. prikazana je forma za unos novog naloga.).. unutarbankovna (niski rizik) ili međubankovna transakcija (srednji rizik). tekući račun – a-vista štednja u KM i sl. jer aplikacija javlja grešku kod unosa takvih znakova. Slika 16 – nalog za plaćanje 15 . Za javne prihode postoji zaseban obrazac koji je opisan u točki 7. Za tekstualne podatke dozvoljen je unos alfanumeričkih znakova.7 NALOZI ZA PLAĆANJE (IZBORNIK „NALOZI“) U ovom izborniku se rade se sva plaćanja u unutarnjem platnom prometu (KM nalozi na račune drugih fizičkih i pravnih osoba) u Banci i prema drugim bankama (niski i srednji nivo rizika). Na Slici 16.1 Unos novog naloga Obrazac naloga koji se unosi preko aplikacije Internet bankarstva može biti prijenos sredstava s računa na račun. Nalog se može popuniti na dva načina: • popunjavajući polja naloga slobodnim unosom (osim onih polja za koja slobodan unos nije dozvoljen) • kopiranjem već postojećeg naloga u novi nalog Za kretanje između polja na formi naloga potrebno je koristiti tabulator (tipka ⇔). neovisno o tipu transakcije. (. :. Sam obrazac je uvijek isti. Unutar izbornika nalozi nude se mogućnosti: • unos novog naloga • unos novog naloga za uplatu javnih prihoda • dohvat naloga po uvjetu 7. U izborniku „Nalozi“ se također rade prijenosi unutar računa vlasnika u KM (tekući račun – otvorena štednja u KM. ?) se ne smiju koristiti.

Ovdje je potrebno upisati adresu korisnika. Potrebno je odabrati prioritet naloga (normal ili urgent). s time da to korisnik može promijeniti. 30 alfanumeričkih znakova. Ovdje se upisuje svrha doznake. Dozvoljen je unos broja do max. Ukoliko korisnik želi izvan toga vremena unijeti platni nalog. potrebno je kliknuti na opciju Zaprimanje naloga. To je obvezan podatak. KM otvorena štednja. 30 alfanumeričkih znakova.00 sati. primjerice kod uplate računa za el. Korisnik kod unosa naloga može te podatke izmijeniti ako želi. te studentski računi i dječja štednja. 30 alfanumeričkih znakova. 16 . Aplikacija popunjava sa predefiniranom vrijednošću koja je jednaka mjestu korisnika. U padajućem izborniku potrebno je odabrati jedan od ponuđenih računa. Tablica 1 – popunjavanje naloga za plaćanje Nakon unosa naloga. Ovo je obvezan podatak. Potrebno je upisati datum koji je veći ili jednak današnjem datumu. dozvoljen je unos do max. nakon čega se nalog može poslati na provođenje odmah ili kasnije. a to su KM tekući i žiro računi. Dozvoljen je unos do max. što olakšava unos naloga. Kao predefiniranu vrijednost aplikacija ovdje postavlja naziv korisnika.gggg. računa za mobitel i sl. Dozvoljen je unos cijelog transakcijskog računa (16 znamenki). 30 alfanumeričkih znakova. Ovdje je potrebno upisati naziv primatelja. 50 alfanumeričkih znakova. Obvezan podatak. dozvoljen je unos do max. Svaki novi nalog je potrebno spremiti. Adresa Mjesto Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati naziv korisnika. Aplikacija provjerava kontrolne znamenke transakcijskog računa u oba slučaja. kao i skraćenog broja računa (10 znamenki).Aplikacija već popunjava dio podataka na obrascu sa podacima korisnika. Ovdje je potrebno unijeti račun primatelja. 2 decimalna mjesta. mora upisati pod datum valute sutrašnji datum. Dozvoljeno je plaćanje naloga s valutom do 7 dana unaprijed. Dozvoljen je unos do max. a međubankarske transakcije do 14. Aplikacija dozvoljava korištenje i točke i zareza kao decimalnog separatora. Ovdje je potrebno odabrati koji račun želimo teretiti. Dozvoljen je upis naziva korisnika do max. s time da to korisnik može promijeniti. energiju.mm. 30 alfanumeričkih znakova. a dozvoljen je unos do max.30 sati). Predefinirana vrijednost koju postavlja aplikacija je adresa korisnika. Unijeti broj ukoliko stoji na nalogu za plaćanje. Vrijeme zaprimanja naloga ovisi o tome da li se radi o unutarbankarskoj ili međubankarskoj transakciji (unutarbankarske transakcije se zaprimaju do 20. a dozvoljen je unos do max. koja sprema nalog u bazu.d.d. Ovdje se upisuje iznos transakcije u KM. 30 alfanumeričkih znakova. Ovdje je potrebno upisati naziv mjesta korisnika. s time da se taj podatak može promijeniti na obrascu. Nalog je potrebno popuniti na način kako je opisano u Tablici 1: Polje Pošiljatelj/ d. Obvezan podatak. Adresa primatelja/ primaoca Mjesto primatelja/ primaoca Datum uplate Račun pošiljatelja/ pošiljaoca Račun primatelja/ primaoca Poziv na broj Iznos Hitnost Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu d.d. Svrha doznake Primatelj/ D. Aplikacija iz liste korisnikovih računa odabire one račune s kojih je dozvoljeno plaćanje.

Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. Napomena: aplikacija Internet bankarstva sva slova unesena na obrascu pretvara u velika slova. U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje (broj koji se pojavi na ekranu u plavoj kućici pored naslova „Upišite sljedeći niz u TOKEN (APPLI 2)“. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Aplikacija popunjava podatke o pošiljatelju (uplatitelju) automatski sa podacima korisnika. Na taj način korisnik ne treba unositi podatke o primatelju svaki puta iznova. Ako je nalog uredno zaprimljen. upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2 (APPLI 2). Kako bi se olakšao unos. promijeniti dio podataka koji se mijenja i spremiti nalog. već samo izmijeniti dio podataka koji se mijenja (iznos.Kako bi zaprimanje novog platnog naloga uspješno prošlo. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). Token je potrebno uključiti. da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. Ako se plaćanje obavlja u ime druge osobe (primjerice. datum uplate). kao opunomoćenik). potrebno ga je potpisati. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sisteme. Ukoliko korisnik ne upiše sve zahtijevane podatke. Podaci o primatelju su obvezni podaci koje korisnik mora upisati. pojavljuje se ekran kao na Slici 17: Slika 17 – zaprimljeni nalog Kao što je to vidljivo na Slici 17. tada je potrebno podatke promijeniti upisom podataka osobe u čije ime se obavlja plaćanje. Tada se pojavljuje ekran kao na Slici 18: 17 . potrebno je upisati podatke u sva predviđena polja na obrascu. korisnik može jednostavno kopirati neki stari nalog koji je već poslan istom primatelju u novi nalog. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena. aplikacija vraća poruku o pogrešci.

neispravan račun i sl. ili u slučaju da nalog nije proveden. te ispod statusa obrazloženje odbijanja naloga (nema novca na računu.Na slici 19 prikazan je status naloga.Slika 18 – nalog poslan na provođenje Po slanju naloga na provođenje obavezno provjerite njegov status klikom na opciju „Status“.). Tada će vam aplikacija prikazati nalog sa statusom „Proveden“. na ekranu ćete dobiti status „Odbijen“. Slika 19 – status naloga 18 .

Ukoliko je potrebno još potpisa na tom deviznom nalogu. • Slanje – nalog se kontrolira (potpisuje potpisom pomoću tokena) i šalje na obradu ako je uredno kontroliran i zadovoljava uvjete za slanje (datum. 7. • Novi nalog – otvara novi. u aplikaciji postoji zaseban obrazac za unos takvih naloga. vrijeme).2 Unos novog naloga za uplatu javnih prihoda Za unos naloga za plaćanje javnih prihoda. Na Slici 20 je prikazan izgled naloga za javne prihode. a jednom poslani ili odbijeni nalozi se ne mogu opozvati. Tako kopirani (novi) nalog treba ponovo zaprimiti. Napomena: ovdje su opisani samo podaci koji se razlikuju od običnih naloga. Opozvati se mogu samo zaprimljeni nalozi. tj. Također. prazni obrazac za unos naloga za javne prihode. Ova opcija je korisna kako bismo vidjeli da li se status naloga promijenio nakon slanja na obradu. na Slici 21 je prikazan izgled ekrana u slučaju da je nalog za javne prihode uredno zaprimljen. osim za račun primatelja/primaoca koji mora biti valjani 16znamenkasti broj depozitnog računa za javne prihode (10-znamenkasti skraćeni brojevi nisu dozvoljeni). • Print – odabirom ove opcije otvara se novi obrazac sa podacima s naloga pogodan za ispis na pisač. prazni obrazac za unos naloga.Dozvoljene akcije nad nalogom su: • Kopiranje – devizni nalog se kopira u sasvim novi nalog (sa novim brojem transakcije i današnjim datumom). • Novi nalog JP – otvara novi. te nije više moguća niti jedna akcija na njemu osim kopiranja u novi nalog. Za zajedničke elemente vrijede ista pravila. a u Tablici 2 su opisani podaci koje treba unijeti. Slika 20 – obrazac naloga za javne prihode 19 . • Opozivanje – nalog se opoziva. te ga je moguće mijenjati. • Status – osvježavanje statusa naloga. Postupak nakon unosa je isti kao i za obične naloge. kada ga je moguće poslati na obradu u matične aplikacije. te ga je potrebno potpisati da bi prešao u stanje kontroliran. nalog ostaje u stanju potpisan. statusi naloga su isti i na običnim nalozima i na nalozima za javne prihode. nalog je potrebno potpisati pomoću tokena i jednokratnog koda koji se generira pomoću tokena.

10 znakova). nije dozvoljen unos od 10 znamenki) Ovdje je potrebno upisati broj poreznog obveznika (broj od 7.gggg. 20 . Dodatno. Nije obvezan podatak (ovisi o javnom prihodu koji se plaća). Ovdje se upisuje porezni period za koji se uplaćuje javni prihod. županijski. Ovo je također obvezan podatak koji se treba upisati. Ovo su obvezni podaci. s time da ''datum od'' mora biti manji od ''datuma do''.. Valjani unos su datumi u formatu dd. te ostale provjere. Ovdje se upisuje poziv na broj (duljine max. rade se provjere da li je upisani račun depozitni račun. da li je broj poreznog obveznika ispravan matični broj. Aplikacija Internet bankarstva radi provjeru da li su svi potrebni podaci upisani u obrazac.Slika 21 – zaprimljeni nalog za javne prihode Polje Račun primatelja/poši ljaoca Broj poreznog obveznika Vrsta uplate Vrsta prihoda Porezni period od/do Općina Proračunska/ budžetska organizacija Poziv na broj Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati transakcijski račun primatelja (16 znamenki. Ovdje je potrebno upisati šifru općine (troznamenkasti broj).. Tablica 2 – popunjavanje naloga za javne prihode U ovisnosti o javnom prihodu koji se plaća (federalni. Vrsta uplate – uvijek je 0.. zdravstveni. da li postoji šifra vrste prihoda. 8 ili 13 znamenaka). Ovdje se upisuje šifra proračunske organizacije (7-znamenkasti broj). Ovo je obvezan podatak koji se mora upisati.). Ovaj podatak nije obvezan (ovisi javnom prihodu koji se plaća). Nije obvezan podatak. Ovdje je potrebno upisati šifru vrste prihoda (broj od 6 znamenaka).mm. Ukoliko se u unesenim podacima nađe greška. aplikacija javlja pogrešku koju korisnik mora ispraviti ako želi da se nalog zaprimi.

s time da će na početku biti «najnoviji» nalozi 21 . jer aplikacija Internet bankarstva pretvara sva slova u velika slova prije pretraživanja. s time da će na početku biti prikazani «najnoviji» nalozi • datum valute – nalozi će biti sortirani prema datumu valute. Omogućen je dohvat naloga po sljedećim kriterijima: • po računu pošiljatelja (potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika) i odabrati tu opciju klikom na kvadratić ispred opcije). • po iznosu (odabir točnog iznosa.7. Dodatno. te uvjet sortiranja naloga.3 Dohvat naloga po uvjetu Dohvat i pregled zaprimljenih naloga dobiva se opcijom Nalozi ⇒ Dohvat naloga po uvjetu i odabirom željenih uvjeta za pretraživanje. ili početnog iznosa gdje se traže svi nalozi sa iznosom većim od upisanog) • po statusu naloga Napomena: korisnik ne treba voditi računa o tome da li je uvjet pretrage unesen velikim ili malim slovima. kao na Slici 22.te kliknuti na kvadratić ispred opcije) • po nazivu primatelja (upisati cijeli naziv ili početak naziva (min. • po računu primatelja (potrebno je upisati račun primatelja ili početne znamenke računa (min. uvjeti znače sljedeće: • datum unosa – nalozi će biti sortirani prema datumu unosa naloga. 6 početnih znamenaka). te kliknuti na kvadratić ispred opcije) • po datumu unosa/datumu valute (omogućen je odabir raspona datuma). 3 znamenke). Slika 22 – dohvat naloga po uvjetu Kod sortiranja naloga. moguće je odabrati broj dohvaćenih naloga koji će se prikazati na stranici.

Ako nema naloga za zadane uvjete. Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan je na Slici 23. porezni period. s time da će na početku biti nalozi s većim brojem naloga.). Slika 23 – dohvaćeni nalozi Kako bi se olakšala navigacija kroz dohvaćene naloge. dovoljno je kliknuti na redni broj naloga u trećem stupcu. Ako korisnik želi vidjeti detalje o nalogu koji nisu prikazani na ekranu (broj poreznog obveznika.. to je omogućeno klikom na dugme Prethodnih 10 (ovdje je za primjer uzeto ako je korisnik odabrao prikaz po 10 naloga na stranici). s time da će na početku biti nalozi s najvećim iznosima. pojavljuje se informacija kao na Slici 24: 22 . primatelj – nalozi će biti sortirani prema nazivu primatelja prema abecednom redu...• • • broj naloga – nalozi će biti sortirani prema broju. Ukoliko je broj dohvaćenih naloga veći od broja odabranih naloga na stranici. pomoću opcije Sljedećih 10 dohvaćamo sljedećih 10 naloga itd. vrsta prihoda. Ukoliko se želimo vratiti na prethodne naloge. svi nalozi za javne prihode prikazani su sa sivom pozadinom. iznos – nalozi će biti sortirani prema iznosu naloga.

Slika 24 – izgled ekrana ako nema naloga za zadane uvjete Dohvat naloga po uvjetu omogućava grupne operacije nad nalozima – slanje i brisanje. pojavljuje se ekran kao na Slici 25: 23 . Grupno slanje naloga Korisnik odabire naloga koje želi poslati i klikom na Pošalji odabrane naloge šalje odabrane naloge na obradu u platne sisteme. Ova opcija je omogućena samo za zaprimljene naloge. Ako korisnik želi odabrati sve naloge za slanje. Nakon odabira naloga i klika na Pošalji odabrane naloge. dovoljno je da klikne na dugme Svi koje se nalazi iznad dugmadi za odabir.

dovoljno je za sve naloge jednom generirati MAC i upisati ga u polje MAC. Slika 26 – rezultat grupnog slanja naloga 24 . Rezultat grupnog slanja naloga dan je na Slici 26. te kliknuti na opciju Pošalji odabrane naloge.Slika 25 – grupno slanje naloga Kod grupnog slanja naloga nije potrebno upisivati MAC za svaki pojedini nalog.

. NALOZI ZA PRIJENOS (IZBORNIK „PRIJENOSI“) U ovom izborniku se rade prijenosi unutar računa vlasnika u valuti. točke i zareza. . Za tekstualne podatke dozvoljen je unos alfanumeričkih znakova. Na Slici 27 prikazana je forma za unos novog naloga..Grupno brisanje naloga Ova opcija je analogna grupnom slanju naloga. ).. Nalozi mogu biti spremni za slanje (čekati na izvršenje) u slučaju kada je zadan nalog na izvršenje unaprijed (tj. :. jer aplikacija javlja grešku kod unosa takvih znakova. (. Unos novog naloga za prijenos Nalog se može popuniti na dva načina: • popunjavajući polja naloga slobodnim unosom ( osim onih polja za koja slobodan unos nije dozvoljen) • kopiranjem već postojećeg naloga u novi nalog Za kretanje između polja na formi naloga potrebno je koristiti tabulator (tipka ⇔). moguće je koristiti dugme Svi. sa datumom koji je veći od današnjeg).. šifra općine. Nalog je odbijen kada transakcija platnog prometa nije prošla u slučajevima: • nedovoljno sredstava na računu • blokiran transakcijski račun primatelja/depozitni račun • blokirana strana banka primatelja • neispravni podaci u nalogu (šifra vrste prihoda. konverzije unutar računa vlasnika (prijenosi unutar različitih ino valuta). ?) se ne smiju koristiti.) 8. Ostali znakovi (npr. s time da korisnik ne treba unositi MAC kao potvrdu prilikom brisanja naloga. Unutar izbornika Prijenosi nude se mogućnosti: • unos novog naloga za prijenos • dohvat svih naloga za prijenos • dohvat naloga po uvjetu 8. koje odabire sve naloge koji se mogu brisati. Nalog je sumnjiv ako aplikacija zaključi da podaci u nalogu nisu ispravni ili je došlo do poteškoća u komunikaciji s aplikacijom Internet bankarstva tijekom slanja naloga. matični broj poreznog obveznika. 7. te kupoprodaja unutar računa vlasnika (prijenosi između valute i KM). Također. 25 . Jednom poslani nalozi mogu biti u statusu: • • • • proveden spreman za slanje sumnjiv odbijen Nalog je proveden ako je transakcija platnog prometa uspješno prošla kroz platni sustav i račun pošiljatelja je uredno terećen za iznos naloga.1.4 Statusi naloga Nalozi za plaćanje mogu se slati pojedinačno ili grupno na način koji je prethodno opisan.

Ovdje se upisuje iznos transakcije. Kao predefiniranu vrijednost aplikacija ovdje postavlja naziv korisnika. – nalog za prijenos Aplikacija već popunjava dio podataka na obrascu sa podacima korisnika. Dozvoljen je unos broja do max. a dozvoljen je unos do max. Ovdje se automatski upisuje valuta na osnovu odabranog računa terećenja. Ovdje je potrebno odabrati koji račun želimo teretiti. Ovdje je potrebno upisati adresu uplatitelja. što olakšava unos naloga. Korisnik kod unosa naloga može te podatke izmijeniti ako želi. s time da to korisnik može promijeniti. Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu dd. 30 alfanumeričkih znakova. Aplikacija dozvoljava korištenje i točke i zareza kao decimalnog separatora. Obvezan podatak. 30 alfanumeričkih znakova. 30 alfanumeričkih znakova. 2 decimalna mjesta. Potrebno je upisati datum koji je veći ili jednak današnjem datumu. Ovdje je potrebno upisati naziv primatelja. Dozvoljen je upis naziva uplatitelja do max. Ovo je obvezan podatak. Nalog je potrebno popuniti na način kako je opisano u Tablici 3: Polje Naziv uplatitelja Adresa Račun uplatitelja Iznos terećenja Valuta terećenja Svrha Datum uplate Naziv primatelja Adresa primatelja Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati naziv uplatitelja. 50 alfanumeričkih znakova. Ovo je obvezan podatak. 30 alfanumeričkih znakova.mm. 26 . dozvoljen je unos do max. Aplikacija iz liste korisnikovih računa odabire one račune s kojih je dozvoljeno plaćanje. a dozvoljen je unos do max. U padajućem izborniku potrebno je odabrati jedan od ponuđenih računa. Predefinirana vrijednost koju postavlja aplikacija je adresa korisnika.gggg. s time da to korisnik može promijeniti. Dozvoljen je unos do max. Dozvoljeno je plaćanje naloga s valutom do 7 dana unaprijed.Slika 27.

gdje aplikacija upunjava polje iznos terećenja koje je postavljeno prethodno na iznos nula. Aplikacija će uraditi izračun. te kliknete mišem na sliku kalkulatora pored unesenog iznosa. potrebno je kliknuti na opciju Zaprimanje naloga. a iznos odobrenja na lijevoj strani 150. datum uplate). onda u polju datum valute mora upisati sutrašnji datum. 27 . Podaci o primatelju su obavezni podaci koje korisnik mora upisati. kao opunomoćenik). a na slici 29 prikazan je izračun klikom miša na sliku kalkulatora pored unesenog iznosa. To ćete uraditi tako da unesete željeni iznos valute (ukoliko valutu želite kupiti. Kako bi se olakšao unos. Ukoliko korisnik ne upiše sve zahtijevane podatke. te prikazati potrebni iznos druge valute odnosno KM. korisnik može jednostavno kopirati neki stari nalog koji je već poslan istom primatelju u novi nalog.00 EUR). Kupili 100 EUR ili USD.Račun primatelja Iznos odobrenja Valuta odobrenja Ovdje je potrebno odabrati račun na koji želimo izvršiti prijenos sredstava. potrebno je upisati podatke u sva predviđena polja na obrascu. Tablica 3– popunjavanje naloga za prijenos Nakon unosa naloga. ili koliko vam je potrebno KM da biste npr. tada je potrebno podatke promijeniti upisom podataka osobe u čije ime se obavlja plaćanje. Kako bi zaprimanje novog platnog naloga uspješno prošlo. koja sprema nalog u bazu. Ako se plaćanje obavlja u ime druge osobe (primjerice. aplikacija vraća poruku o pogrešci. promijeniti dio podataka koji se mijenja i spremiti nalog. U aplikaciji imate mogućnost i prije zaprimanja naloga izračunati koliko vam je potrebno jedne valute kako biste dobili točno određeni iznos druge. na osnovu valute i iznosa terećenja. već samo izmijeniti dio podataka koji se mijenja (iznos. Ovdje se automatski upisuje iznos odobrenja. Na slici 28 prikazan je popunjen naloga za prodaju valute (iznos oterećenja na desnoj strani je nula. to će biti valuta odobrenja na desnoj strani. a ukoliko valutu želite prodati to će biti valuta terećenja na lijevoj strani). Aplikacija popunjava podatke o pošiljatelju (uplatitelju) automatski sa podacima korisnika. Napomena: aplikacija Internet bankarstva sva slova unesena na obrascu pretvara u velika slova. Ukoliko korisnik želi kasnije poslati nalog na provođenje. Svaki novi nalog je potrebno spremiti. Valuta odobrenja se automatski upisuje na osnovu odabranog računa primatelja. nakon čega se nalog može poslati na provođenje odmah ili kasnije. Na taj način korisnik ne treba unositi podatke o primatelju svaki puta iznova.

Slika 28. – izgled naloga s postavljenim iznosom odobrenja Slika 29. – izgled naloga nakon izračuna protuvrijednosti klikom miša na kalkulator 28 .

U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje. Tada se pojavljuje ekran kao na Slici 31: Slika 31 – nalog za prijenos koji je poslan u platne sustave 29 . upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena.Ako je nalog uredno zaprimljen. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). pojavljuje se ekran kao na Slici 30: Slika 30 – zaprimljeni nalog za prijenos Kao što je to vidljivo na Slici 30 da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. potrebno ga je potpisati. Token je potrebno uključiti. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sustave.

• Novi nalog – otvara novi. 8. • Print – odabirom ove opcije otvara se novi obrazac sa podacima s naloga pogodan za ispis na pisač. prazni obrazac za unos naloga. 30 . Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan na slici 33. aplikacija javlja pogrešku.2. Dohvat svih naloga za prijenos Dohvat i pregled svih naloga za prijenos dobiva se opcijom Prijenosi ⇒ Dohvat svih naloga za prijenos. te ga je moguće mijenjati.Ako iz nekog razloga nalog nije proveden. Ova opcija je korisna kako bismo vidjeli da li se status naloga promijenio nakon slanja na obradu. Slika 32 – izgled naloga za plaćanje koji nije proveden – status naloga odbijen Dozvoljene akcije nad nalogom su: • Kopiranje –nalog se kopira u sasvim novi nalog (sa novim brojem transakcije i današnjim datumom). • Status – osvježavanje statusa naloga. Tako kopirani (novi) nalog treba ponovo zaprimiti.

pomoću opcije Sljedećih 10 dohvaćamo sljedećih 10 naloga itd. Pored toga. Ako korisnik želi vidjeti detalje o nalogu koji nisu prikazani na ekranu (broj poreznog obveznika. porezni period. vrsta prihoda.. to je omogućeno klikom na dugme Prethodnih 10.)..Slika 33 – pregled dohvaćenih naloga za prijenos Ukoliko je broj dohvaćenih naloga veći od broja odabranih naloga na stranici. dozvoljene radnje u ovom pregledniku su: • pošalji odabrane naloge • obriši odabrane naloge ( ukoliko želimo neki nalog trajno obrisati) • osvježi nalog Ukoliko želimo poslati neki nalog iz ovog preglednika. onda ga u predviđenom polju obilježimo i odaberemo opciju pošalji odabrane naloge. dovoljno je kliknuti na redni broj naloga u trećem stupcu. 31 .. nakon čega se pojavljuje ekran prikazan na slici 34. Ukoliko se želimo vratiti na prethodne naloge.

Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena. • po iznosu ( odabir točnog iznosa ili početnog iznosa gdje se traže svi nalozi sa iznosom većim od upisanog) • po statusu naloga • po datuma unosa (omogućen je odabir raspona datuma) 32 . potrebno ga je potpisati. Tada se pojavljuje ekran kao na slici 33. 8. Token je potrebno uključiti.Slika 34 – grupno slanje odabranih naloga Kao što je to vidljivo na Slici 34 da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. Dohvat naloga za prijenos po uvjetu Dohvat i pregled zaprimljenih naloga dobiva se opcijom Prijenos ⇒ Dohvat naloga po uvjetu i odabirom željenih uvjeta za pretraživanje. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. • po računu odobrenja ( potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika klikom na kvadratić ispred opcije). Ukoliko i dalje ne bude moguće provesti transakciju imamo prikaz kao na slici 31. kao na slici 35. Omogućen je dohvat naloga po sljedećim uvjetima: • po računu terećenja ( potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika klikom na kvadratić ispred opcije). U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje. upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sustave.3. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code).

• primatelj – nalozi će biti sortirani prema nazivu primatelja prema abecednom redu. s time da će na početku biti prikazani «najnoviji» nalozi • datum valute – nalozi će biti sortirani prema datumu valute. Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan je na slici 36. • iznos – nalozi će biti sortirani prema iznosu naloga. Kod sortiranja naloga. s time da će na početku biti «najnoviji» nalozi • broj naloga – nalozi će biti sortirani prema broju.Slika 35 – izgled ekrana dohvaćenih naloga za prijenos po uvjetu Dodatno. moguće je odabrati broj dohvaćenih naloga koji će se prikazati na stranici. 33 . s time da će na početku biti nalozi s većim brojem naloga. s time da će na početku biti nalozi s najvećim iznosima. uvjeti znače sljedeće: • datum unosa – nalozi će biti sortirani prema datumu unosa naloga. te uvjet sortiranja naloga.

Korisnik se može odjaviti i zatvaranjem preglednika.Slika 36 . već se mora ponovno prijaviti u aplikaciju). tako da se korisnik ne može vratiti na aplikaciju Internet bankarstva tipkom Back web preglednika. 34 .izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima 9. te tako poništava vidljivost učitanih podataka u pregledniku za druge korisnike (uklanjaju se korisnikovi podaci iz web preglednika. ODJAVA Na kraju rada s aplikacijom Internet bankarstva korisnik se može odjaviti opcijom odjava (na Slici 4 pri vrhu desno).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->