P. 1
internet bankarstvo

internet bankarstvo

|Views: 420|Likes:
Published by dragan

More info:

Published by: dragan on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE

Uputa za korištenje usluge

Mostar, kolovoz 2006.

Sadržaj:

1 2 3 4 5 6 7

UVOD ................................................................................................................................. 2 POČETAK RADA .............................................................................................................. 3 PRIJAVA U INTERNET BANKARSTVO........................................................................... 3 STANJE RAČUNA............................................................................................................. 7 PROMETI PO RAČUNU .................................................................................................. 12 PODACI O KORISNIKU .................................................................................................. 14 NALOZI ZA PLAĆANJE (IZBORNIK ''NALOZI'') ........................................................... 15 7.1 7.2 7.3 7.4 UNOS NOVOG NALOGA ................................................................................................. 15 UNOS NOVOG NALOGA ZA JAVNE PRIHODE .................................................................... 19 DOHVAT NALOGA PO UVJETU ........................................................................................ 21 STATUSI NALOGA ......................................................................................................... 25 UNOS NOVOG NALOGA ZA PRIJENOS ........................................................................ 25 DOHVAT SVIH NALOGA ZA PRIJENOS ....................................................................... 30 DOHVAT NALOGA PO UVJETU ........................................................................................ 32

8

NALOZI ZA PRIJENOS (IZBORNIK ''PRIJENOSI'') ...................................................... 25 8.1 8.2 8.3

9

ODJAVA........................................................................................................................... 34

1

1

UVOD

UniCredit Zagrebačka banka d.d. svojim klijentima nudi uslugu Internet bankarstva za građane. Ova usluga namijenjena je svim građanima BiH s prebivalištem u BiH koji imaju poslovni odnos s UniCredit Zagrebačkom bankom d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) i otvoren tekući račun, odnosno, studentski račun u Banci. Sve što je potrebno da se koristi usluga Internet bankarstva jest mogućnost pristupa Internetu. Korisnik nije vezan uz računalo s kojeg može obavljati transakcije, nego može obavljati transakcije s bilo kojeg računala koje je spojeno na Internet. Kao sredstvo identifikacije korisnika prilikom prijave u aplikaciju Internet bankarstva koristi se token. Token je samostalni, osobnom lozinkom zaštićeni uređaj, namijenjen digitalnom potpisivanju naloga i identifikaciji korisnika direktnog bankarstva (Internet bankarstva) koji sprječava mogućnost neovlaštenog pristupa Klijentovim računima. Usluga Internet bankarstva za građane omogućava: Provjeru stanja i prometa svih KM-ovskih, deviznih i kreditnih računa u vlasništvu Klijenta, te računa po kojima je klijent opunomoćenik, jamac ili sudužnik Plaćanje komunalnih uplatnica i ostalih računa Prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih osoba unutar Banke (prijenosi na tekuće i žiro račune, otvorenu KM-ovsku štednju, Pčelicu) Konverziju i kupoprodaju valuta Prijenos s vlastitih KM-ovskih na vlastite devizne račune i otvorenu deviznu štednju Prijenos s vlastitih KM-ovskih računa na KM-ovske račune svih fizičkih i pravnih osoba kod drugih banaka Prijenos s vlastitog deviznog na vlastite KM-ovske račune unutar Banke (prijenosi na tekuće i žiro račune, otvorenu KM-ovsku štednju) Konverziju stranih valuta po svim a-vista računima Uvid u raspoložive limite i troškove učinjene po tekućem računu te njihovo plaćanje Plaćanje rata kredita Pregled prometa po tekućem računu Usluga internet bankarstva za građane, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija zaštite, osigurava: verifikaciju pravovaljanosti identiteta svakog klijenta uz pomoć tokena; digitalno potpisivanje naloga uz pomoć tokena; zaštitu od čitanja ili mijenjanja podataka tijekom prijenosa naloga klijenta do i od Banke; privatnost klijenta.

2

Na stranici UniCredit Zagrebačke banke odaberete opciju Internet bankarstvo za građane nakon čega Vam se otvara preglednik za pristup aplikaciji kako slijedi Klikom na link za ulaz otvara se prozor prijave u Internet bankarstvo za građane. 3 PRIJAVA U INTERNET BANKARSTVO ZA GRAĐANE Postupak prijave opisan je korištenjem Microsoft Internet Explorera. pri čijoj uspostavi se pojavljuju sljedeći ekrani.2 POČETAK RADA U web pregledniku odaberete Internet stranicu www. Aplikacija Internet bankarstva koristi SSL vezu za zaštitu kanala između računala korisnika i web aplikacije Internet bankarstva.unizaba.ba. Ovaj ekran se prikazuje na početku ulaza u aplikaciju Internet bankarstva: 3 . Ostali web preglednici koriste sličan postupak autentikacije korisnika.

OTP (One-Time Password) je jednokratna lozinka koju generira token pritiskom na tipku 1 (odabir APPLI 1 nakon unosa PIN-a za uključivanje tokena).Potrebno je kliknuti na OK. 4 . Nakon toga se pojavljuje sljedeći ekran u kojem je potrebno upisati broj tokena i OTP. Ta lozinka je svaki puta drugačija. nakon čega se pojavljuje sljedeći prozor: Potrebno je kliknuti na Yes i time je proces uspostave sigurne SSL veze gotov. kako se korisnik prijavljuje u aplikaciju.

tada se njegov token blokira. na ekranu tokena se pojavljuje poruka ''NEW PIN''. Potrebno je da odaberete i unesete osobnu lozinku od 4 znamenke. Nakon unosa broja tokena i OTP-a potrebno kliknuti na Prijava u internet bankarstvo. aplikacija Internet bankarstva javlja pogrešku kao na Slici 2: 5 . Ako korisnik tri puta upiše krivi PIN. Potrebno je unijeti inicijalnu lozinku koju je dodijelila Banka prilikom otvaranja usluge Internet bankarstva. koju ubuduće želite koristiti za aktiviranje tokena. Preporučljivo je ne držati PIN zajedno sa tokenom. Nakon uspješnog unosa. Potrebno je unijeti broj bez crtica. upiše PIN i nakon toga pritisne tipka 1. PIN je osobna lozinka koja se dobiva zajedno sa tokenom i koristi se za aktiviranje tokena.Slika 1 – prijava u aplikaciju Kao podatak Broj tokena potrebno je unijeti 8-znamenkasti broj koji se nalazi na poleđini tokena. Ukoliko se unese pogrešan broj tokena. Podatak OTP je 6-znamenkasti broj koji se dobije nakon što se token uključi. U tom slučaju potrebno je kontaktirati Help Desk na brojeve telefona 036 356 356 (svaki radni dan od 8 do 16 h) ili 036 355 355 (svaki dan od 8 do 22 h) ili otići u najbližu poslovnicu UniCredit Zagrebačke banke gdje će se uz provjeru identiteta korisniku deblokirati usluga. Prilikom prvog uključivanja tokena na ekranu tokena se pojavljuje poruka ''PIN''.

aplikacija Internet bankarstva javlja grešku kao na Slici 3.Slika 2 – poruka kod pogrešnog unosa serijskog broja tokena Ako korisnik unese ispravan broj tokena. ali unese neispravan OTP. Na početnoj stranici nalaze se svi otvoreni 6 . aplikacija Internet bankarstva učitava početnu stranicu koja je prikazana na Slici 4. Slika 3 – poruka kod pogrešno unesenog PIN-a Ukoliko su uneseni točni podaci (broj tokena i OTP).

odnosno. kao i stanja po tim računima. Osim vlastitih računa. Na početnoj stranici moguće je dohvatiti stanje i promete za KM i devizne račune. kreditni račun. Naziv svakog računa nalazi se ispisan u zagradi odmah nakon broja računa. 7 . Opunomoćenik ima mogućnost rada nad računima iste kao i vlasnik.) aplikacija prikazuje detaljnije podatke o stanju računa. račun oročenja. dovoljno je da klikne na broj računa. U ovisnosti o vrsti računa (tekući račun. Dodatno.računi korisnika. Ukoliko korisnik želi vidjeti podrobnije detalje stanja računa. a to su početni i krajnji datum te šifra valute.. Dohvat prometa po računu dozvoljava odabir samo nekih opcija kod pretraživanja. devizni račun. dok se ovlaštenja nad pojedinim računom definiraju prilikom ugovaranja usluge. sa te stranice moguće je direktno pregledavati detalje o stanju pojedinog računa kao i promete po tim računima (opcije dohvata prometa po računu nalaze se ispod liste stanja računa i nisu vidljive na Slici 4. računi po kojima je Korisnik sudužnik/jamac (kreditni računi).. Za sva druga naprednija pretraživanja prometa potrebno je odabrati opciju prometi na vrhu ekrana. sudužnik/jamac.). Slika 4 – početna stranica 4 STANJE RAČUNA Odabirom opcije stanje pojavljuje se ekran sa svim računima kao i stanjima po tim računima. žiro račun. korisniku se prikazuju i računi za koje je dotični korisnik opunomoćenik. kao na Slici 5.. odnosno. Tada se u zagradi nakon broja računa ispisuje naziv računa po kojima je Korisnik opunomoćenik.

kao na Slici 6. Slika 6 – stanje tekućeg računa 8 .stanje računa Informacije o tekućem računu uključuju stanje računa. datum zadnje promjene na računu. iznos dozvoljenog prekoračenja.Slika 5 . te iznos dozvoljenog limita na VISA Classic kartici.

Slika 7 – stanje žiro računa Informacije o deviznom žiro računu sadrže stanja po valutama kao i datume zadnjih promjena stanja. Slika 8 – stanje deviznog žiro računa 9 . kao na Slici 8. kao na Slici 7.Informacije o žiro računu i studentskom računu uključuju stanje računa i datum zadnje promjene na računu.

ugovorenu kamatnu stopu te stimulativnu kamatnu stopu. te napomenu koja sadrži informaciju od banke korisniku (recimo. datume promjena te kamatne stope po valutama. 10 . šifru valute oročenja.Informacije o deviznom tekućem računu sadrže stanja po valutama. Primjer prikaza stanja oročenog računa dan je na Slici 10. datum otvaranja oročenja/računa. kao na Slici 9. Slika 9 – stanje deviznog tekućeg računa Informacije o štednom i oročenom računu sadrže stanje računa. ako korisniku za nekoliko dana ističe oročenje). promjenjivu kamatnu stopu. rok oročenja u mjesecima.

stanje kredita. rok otplate kredita. broj preostalih rata. ime i prezime dužnika. šifru valute kredita. ukupni broj rata (ugovoreni rok otplate u mjesecima).Slika 10 – stanje oročenja Informacije o stanju kreditne partije sadrže naziv kredita. iznos rate. dospjeli. kao što je prikazano na Slici 11: Slika 11 – stanje kreditnog računa 11 . iznos odobrenog kredita. a ne naplaćeni iznos duga po kreditu. datum dospijeća slijedeće rate.

00) • vrstu prometa (samo dugovni. ako želite primiti sve promete veće od 1. Izgled kalendara dan je na Slici 13. Tako se za tekuće i žiro račune može staviti najviše do 30 dana između početnog i završnog datuma. dok za račune oročenja i kreditne račune taj raspon može biti do najviše godinu dana. ili vlasnik. Napomena: raspon početnog i završnog datuma za promete ovisi o računu za koji se povlače prometi.5 PROMETI PO RAČUNU Odabirom opcije prometi prikazuje se prozor u kojem je potrebno odabrati uvjete za dohvat prometa kao na Slici 12.00 te odabrati opciju većim od. ili opunomoćenik. a ako želite primiti sve promete za tu valutu bez obzira na iznos u polje početni iznos unijet ćete 0. • vremenski period (početni i završni datum) • uvjet pretraživanja (npr.000. Radi lakšeg unosa datuma priložen je prozor s kalendarom koji se pojavljuje klikom na ikonu desno od polja za unos datuma. 12 . samo potražni ili dugovni i potražni) Odabirom svih potrebnih parametara dobiva se pregled prometa.00 EUR u polju valuta odabrat ćete 978 i u polje iznos unijet ćete 1000. Datum se može unijeti i ručno preko tipkovnice računala. Slika 12 – prometi po računu Potrebno je unijeti sljedeće podatke: • račun i valutu za koji želite primiti promete (podatak valuta se automatski postavlja na BAM ako se odabere BAM račun). Ponuđeni su računi za koje je korisnik.

prometi 13 .Slika 13 – kalendar za unos datuma Pregled prometa po računu prikazan je na Slici 14. Slika 14 .

. kao i podatke o računima.. ali može mijenjati nazive računa.. Ukoliko korisnik želi da u nazivu računa ponovno piše standardni opis računa (tekući račun.6 PODACI O KORISNIKU Klikom na ime i prezime koje se nalazi u zaglavlju. Korisnik ne može mijenjati svoje podatke. ako korisnik ima ovlaštenja po više računa. korisnik može vidjeti svoje osobne podatke. Slika 15 – podaci o korisniku 14 .). kako bi znao koji račun se odnosi na koji kredit. žiro račun. Isto tako. više kredita. dovoljno je izbrisati naziv računa i spremiti podatke. Izgled prozora s podacima o korisniku dan je na Slici 15. korisno je definirati neko prepoznatljivo ime za svaki račun. što je korisno u slučaju da korisnik ima npr. Nakon toga naziv tog računa postavlja se na standardnu vrijednost. Promjena naziva računa radi se tako da korisnik promijeni naziv jednog ili više računa i klikom na opciju Spremi promjene promijenjeni podaci o nazivima računa se spremaju u bazu.

?) se ne smiju koristiti. Na Slici 16. (.1 Unos novog naloga Obrazac naloga koji se unosi preko aplikacije Internet bankarstva može biti prijenos sredstava s računa na račun. neovisno o tipu transakcije. točke i zareza. Nalog se može popuniti na dva načina: • popunjavajući polja naloga slobodnim unosom (osim onih polja za koja slobodan unos nije dozvoljen) • kopiranjem već postojećeg naloga u novi nalog Za kretanje između polja na formi naloga potrebno je koristiti tabulator (tipka ⇔). Sam obrazac je uvijek isti. Za javne prihode postoji zaseban obrazac koji je opisan u točki 7. unutarbankovna (niski rizik) ili međubankovna transakcija (srednji rizik). Unutar izbornika nalozi nude se mogućnosti: • unos novog naloga • unos novog naloga za uplatu javnih prihoda • dohvat naloga po uvjetu 7.7 NALOZI ZA PLAĆANJE (IZBORNIK „NALOZI“) U ovom izborniku se rade se sva plaćanja u unutarnjem platnom prometu (KM nalozi na račune drugih fizičkih i pravnih osoba) u Banci i prema drugim bankama (niski i srednji nivo rizika). ). .2. Slika 16 – nalog za plaćanje 15 . jer aplikacija javlja grešku kod unosa takvih znakova. U izborniku „Nalozi“ se također rade prijenosi unutar računa vlasnika u KM (tekući račun – otvorena štednja u KM. Za tekstualne podatke dozvoljen je unos alfanumeričkih znakova. prikazana je forma za unos novog naloga.). Ostali znakovi (npr.. tekući račun – a-vista štednja u KM i sl. :.

Ovdje je potrebno odabrati koji račun želimo teretiti. Svaki novi nalog je potrebno spremiti. s time da to korisnik može promijeniti. 30 alfanumeričkih znakova. računa za mobitel i sl. Aplikacija iz liste korisnikovih računa odabire one račune s kojih je dozvoljeno plaćanje. KM otvorena štednja. a to su KM tekući i žiro računi.Aplikacija već popunjava dio podataka na obrascu sa podacima korisnika. Dozvoljen je unos do max. Dozvoljen je unos broja do max. nakon čega se nalog može poslati na provođenje odmah ili kasnije. 30 alfanumeričkih znakova. Aplikacija dozvoljava korištenje i točke i zareza kao decimalnog separatora. 30 alfanumeričkih znakova. 30 alfanumeričkih znakova. Dozvoljen je upis naziva korisnika do max. Adresa primatelja/ primaoca Mjesto primatelja/ primaoca Datum uplate Račun pošiljatelja/ pošiljaoca Račun primatelja/ primaoca Poziv na broj Iznos Hitnost Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu d. Aplikacija provjerava kontrolne znamenke transakcijskog računa u oba slučaja. a dozvoljen je unos do max. kao i skraćenog broja računa (10 znamenki). a dozvoljen je unos do max. Ovdje je potrebno unijeti račun primatelja.d. Potrebno je upisati datum koji je veći ili jednak današnjem datumu. Predefinirana vrijednost koju postavlja aplikacija je adresa korisnika. Dozvoljen je unos do max. Obvezan podatak. mora upisati pod datum valute sutrašnji datum. Nalog je potrebno popuniti na način kako je opisano u Tablici 1: Polje Pošiljatelj/ d. Vrijeme zaprimanja naloga ovisi o tome da li se radi o unutarbankarskoj ili međubankarskoj transakciji (unutarbankarske transakcije se zaprimaju do 20.d. Obvezan podatak. Ovdje je potrebno upisati adresu korisnika. Tablica 1 – popunjavanje naloga za plaćanje Nakon unosa naloga. Korisnik kod unosa naloga može te podatke izmijeniti ako želi. Unijeti broj ukoliko stoji na nalogu za plaćanje. 30 alfanumeričkih znakova. energiju. Kao predefiniranu vrijednost aplikacija ovdje postavlja naziv korisnika. Ovdje se upisuje iznos transakcije u KM. Ovo je obvezan podatak. Adresa Mjesto Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati naziv korisnika. 30 alfanumeričkih znakova. s time da to korisnik može promijeniti. Potrebno je odabrati prioritet naloga (normal ili urgent). s time da se taj podatak može promijeniti na obrascu. 16 . dozvoljen je unos do max.00 sati. što olakšava unos naloga. Aplikacija popunjava sa predefiniranom vrijednošću koja je jednaka mjestu korisnika. te studentski računi i dječja štednja. a međubankarske transakcije do 14. dozvoljen je unos do max. koja sprema nalog u bazu. potrebno je kliknuti na opciju Zaprimanje naloga. 2 decimalna mjesta. Dozvoljen je unos cijelog transakcijskog računa (16 znamenki). Dozvoljeno je plaćanje naloga s valutom do 7 dana unaprijed. 50 alfanumeričkih znakova.gggg.30 sati). U padajućem izborniku potrebno je odabrati jedan od ponuđenih računa. Ovdje je potrebno upisati naziv primatelja.d. Ovdje se upisuje svrha doznake.mm. Ukoliko korisnik želi izvan toga vremena unijeti platni nalog. primjerice kod uplate računa za el. Ovdje je potrebno upisati naziv mjesta korisnika. To je obvezan podatak. Svrha doznake Primatelj/ D.

Ako se plaćanje obavlja u ime druge osobe (primjerice. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC.Kako bi zaprimanje novog platnog naloga uspješno prošlo. kao opunomoćenik). U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje (broj koji se pojavi na ekranu u plavoj kućici pored naslova „Upišite sljedeći niz u TOKEN (APPLI 2)“. Podaci o primatelju su obvezni podaci koje korisnik mora upisati. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sisteme. promijeniti dio podataka koji se mijenja i spremiti nalog. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). već samo izmijeniti dio podataka koji se mijenja (iznos. korisnik može jednostavno kopirati neki stari nalog koji je već poslan istom primatelju u novi nalog. potrebno je upisati podatke u sva predviđena polja na obrascu. Na taj način korisnik ne treba unositi podatke o primatelju svaki puta iznova. potrebno ga je potpisati. Napomena: aplikacija Internet bankarstva sva slova unesena na obrascu pretvara u velika slova. Aplikacija popunjava podatke o pošiljatelju (uplatitelju) automatski sa podacima korisnika. pojavljuje se ekran kao na Slici 17: Slika 17 – zaprimljeni nalog Kao što je to vidljivo na Slici 17. Ukoliko korisnik ne upiše sve zahtijevane podatke. datum uplate). tada je potrebno podatke promijeniti upisom podataka osobe u čije ime se obavlja plaćanje. Token je potrebno uključiti. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. Tada se pojavljuje ekran kao na Slici 18: 17 . Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena. Kako bi se olakšao unos. Ako je nalog uredno zaprimljen. upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2 (APPLI 2). da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. aplikacija vraća poruku o pogrešci.

Tada će vam aplikacija prikazati nalog sa statusom „Proveden“.Na slici 19 prikazan je status naloga.Slika 18 – nalog poslan na provođenje Po slanju naloga na provođenje obavezno provjerite njegov status klikom na opciju „Status“. Slika 19 – status naloga 18 . te ispod statusa obrazloženje odbijanja naloga (nema novca na računu. na ekranu ćete dobiti status „Odbijen“. ili u slučaju da nalog nije proveden. neispravan račun i sl.).

Dozvoljene akcije nad nalogom su: • Kopiranje – devizni nalog se kopira u sasvim novi nalog (sa novim brojem transakcije i današnjim datumom). na Slici 21 je prikazan izgled ekrana u slučaju da je nalog za javne prihode uredno zaprimljen. prazni obrazac za unos naloga. prazni obrazac za unos naloga za javne prihode. Na Slici 20 je prikazan izgled naloga za javne prihode. te nije više moguća niti jedna akcija na njemu osim kopiranja u novi nalog. • Slanje – nalog se kontrolira (potpisuje potpisom pomoću tokena) i šalje na obradu ako je uredno kontroliran i zadovoljava uvjete za slanje (datum. nalog je potrebno potpisati pomoću tokena i jednokratnog koda koji se generira pomoću tokena. Za zajedničke elemente vrijede ista pravila. Postupak nakon unosa je isti kao i za obične naloge. Ova opcija je korisna kako bismo vidjeli da li se status naloga promijenio nakon slanja na obradu. te ga je moguće mijenjati. vrijeme). Napomena: ovdje su opisani samo podaci koji se razlikuju od običnih naloga. Ukoliko je potrebno još potpisa na tom deviznom nalogu. kada ga je moguće poslati na obradu u matične aplikacije. nalog ostaje u stanju potpisan. Slika 20 – obrazac naloga za javne prihode 19 . • Opozivanje – nalog se opoziva. • Status – osvježavanje statusa naloga. tj.2 Unos novog naloga za uplatu javnih prihoda Za unos naloga za plaćanje javnih prihoda. • Novi nalog – otvara novi. • Print – odabirom ove opcije otvara se novi obrazac sa podacima s naloga pogodan za ispis na pisač. osim za račun primatelja/primaoca koji mora biti valjani 16znamenkasti broj depozitnog računa za javne prihode (10-znamenkasti skraćeni brojevi nisu dozvoljeni). Tako kopirani (novi) nalog treba ponovo zaprimiti. 7. Opozvati se mogu samo zaprimljeni nalozi. a u Tablici 2 su opisani podaci koje treba unijeti. u aplikaciji postoji zaseban obrazac za unos takvih naloga. • Novi nalog JP – otvara novi. a jednom poslani ili odbijeni nalozi se ne mogu opozvati. te ga je potrebno potpisati da bi prešao u stanje kontroliran. statusi naloga su isti i na običnim nalozima i na nalozima za javne prihode. Također.

Nije obvezan podatak (ovisi o javnom prihodu koji se plaća). rade se provjere da li je upisani račun depozitni račun. zdravstveni. 20 . Dodatno. 10 znakova). Ovo su obvezni podaci. da li je broj poreznog obveznika ispravan matični broj. Vrsta uplate – uvijek je 0. nije dozvoljen unos od 10 znamenki) Ovdje je potrebno upisati broj poreznog obveznika (broj od 7. 8 ili 13 znamenaka). Aplikacija Internet bankarstva radi provjeru da li su svi potrebni podaci upisani u obrazac.). Ovdje je potrebno upisati šifru vrste prihoda (broj od 6 znamenaka). Ovaj podatak nije obvezan (ovisi javnom prihodu koji se plaća). županijski. Ovdje se upisuje porezni period za koji se uplaćuje javni prihod. s time da ''datum od'' mora biti manji od ''datuma do''.. da li postoji šifra vrste prihoda. te ostale provjere.mm. Ovdje se upisuje poziv na broj (duljine max. aplikacija javlja pogrešku koju korisnik mora ispraviti ako želi da se nalog zaprimi. Ovdje je potrebno upisati šifru općine (troznamenkasti broj).. Valjani unos su datumi u formatu dd. Ovdje se upisuje šifra proračunske organizacije (7-znamenkasti broj). Ukoliko se u unesenim podacima nađe greška. Ovo je također obvezan podatak koji se treba upisati. Ovo je obvezan podatak koji se mora upisati.Slika 21 – zaprimljeni nalog za javne prihode Polje Račun primatelja/poši ljaoca Broj poreznog obveznika Vrsta uplate Vrsta prihoda Porezni period od/do Općina Proračunska/ budžetska organizacija Poziv na broj Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati transakcijski račun primatelja (16 znamenki. Nije obvezan podatak.gggg.. Tablica 2 – popunjavanje naloga za javne prihode U ovisnosti o javnom prihodu koji se plaća (federalni.

te uvjet sortiranja naloga. • po računu primatelja (potrebno je upisati račun primatelja ili početne znamenke računa (min.te kliknuti na kvadratić ispred opcije) • po nazivu primatelja (upisati cijeli naziv ili početak naziva (min.3 Dohvat naloga po uvjetu Dohvat i pregled zaprimljenih naloga dobiva se opcijom Nalozi ⇒ Dohvat naloga po uvjetu i odabirom željenih uvjeta za pretraživanje. Slika 22 – dohvat naloga po uvjetu Kod sortiranja naloga. ili početnog iznosa gdje se traže svi nalozi sa iznosom većim od upisanog) • po statusu naloga Napomena: korisnik ne treba voditi računa o tome da li je uvjet pretrage unesen velikim ili malim slovima. 6 početnih znamenaka). 3 znamenke). uvjeti znače sljedeće: • datum unosa – nalozi će biti sortirani prema datumu unosa naloga. kao na Slici 22. Omogućen je dohvat naloga po sljedećim kriterijima: • po računu pošiljatelja (potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika) i odabrati tu opciju klikom na kvadratić ispred opcije). jer aplikacija Internet bankarstva pretvara sva slova u velika slova prije pretraživanja. moguće je odabrati broj dohvaćenih naloga koji će se prikazati na stranici. s time da će na početku biti «najnoviji» nalozi 21 . te kliknuti na kvadratić ispred opcije) • po datumu unosa/datumu valute (omogućen je odabir raspona datuma). s time da će na početku biti prikazani «najnoviji» nalozi • datum valute – nalozi će biti sortirani prema datumu valute. • po iznosu (odabir točnog iznosa. Dodatno.7.

Ako nema naloga za zadane uvjete. iznos – nalozi će biti sortirani prema iznosu naloga... s time da će na početku biti nalozi s većim brojem naloga.). to je omogućeno klikom na dugme Prethodnih 10 (ovdje je za primjer uzeto ako je korisnik odabrao prikaz po 10 naloga na stranici). Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan je na Slici 23. s time da će na početku biti nalozi s najvećim iznosima.• • • broj naloga – nalozi će biti sortirani prema broju. Ukoliko je broj dohvaćenih naloga veći od broja odabranih naloga na stranici. pomoću opcije Sljedećih 10 dohvaćamo sljedećih 10 naloga itd. Ako korisnik želi vidjeti detalje o nalogu koji nisu prikazani na ekranu (broj poreznog obveznika. Slika 23 – dohvaćeni nalozi Kako bi se olakšala navigacija kroz dohvaćene naloge. primatelj – nalozi će biti sortirani prema nazivu primatelja prema abecednom redu.. vrsta prihoda. porezni period. pojavljuje se informacija kao na Slici 24: 22 . svi nalozi za javne prihode prikazani su sa sivom pozadinom. Ukoliko se želimo vratiti na prethodne naloge. dovoljno je kliknuti na redni broj naloga u trećem stupcu.

Nakon odabira naloga i klika na Pošalji odabrane naloge.Slika 24 – izgled ekrana ako nema naloga za zadane uvjete Dohvat naloga po uvjetu omogućava grupne operacije nad nalozima – slanje i brisanje. dovoljno je da klikne na dugme Svi koje se nalazi iznad dugmadi za odabir. Ako korisnik želi odabrati sve naloge za slanje. pojavljuje se ekran kao na Slici 25: 23 . Grupno slanje naloga Korisnik odabire naloga koje želi poslati i klikom na Pošalji odabrane naloge šalje odabrane naloge na obradu u platne sisteme. Ova opcija je omogućena samo za zaprimljene naloge.

Slika 25 – grupno slanje naloga Kod grupnog slanja naloga nije potrebno upisivati MAC za svaki pojedini nalog. te kliknuti na opciju Pošalji odabrane naloge. Slika 26 – rezultat grupnog slanja naloga 24 . dovoljno je za sve naloge jednom generirati MAC i upisati ga u polje MAC. Rezultat grupnog slanja naloga dan je na Slici 26.

:.. sa datumom koji je veći od današnjeg).4 Statusi naloga Nalozi za plaćanje mogu se slati pojedinačno ili grupno na način koji je prethodno opisan. koje odabire sve naloge koji se mogu brisati. (. Jednom poslani nalozi mogu biti u statusu: • • • • proveden spreman za slanje sumnjiv odbijen Nalog je proveden ako je transakcija platnog prometa uspješno prošla kroz platni sustav i račun pošiljatelja je uredno terećen za iznos naloga. Nalog je sumnjiv ako aplikacija zaključi da podaci u nalogu nisu ispravni ili je došlo do poteškoća u komunikaciji s aplikacijom Internet bankarstva tijekom slanja naloga. . Ostali znakovi (npr. konverzije unutar računa vlasnika (prijenosi unutar različitih ino valuta). Nalog je odbijen kada transakcija platnog prometa nije prošla u slučajevima: • nedovoljno sredstava na računu • blokiran transakcijski račun primatelja/depozitni račun • blokirana strana banka primatelja • neispravni podaci u nalogu (šifra vrste prihoda. ?) se ne smiju koristiti. NALOZI ZA PRIJENOS (IZBORNIK „PRIJENOSI“) U ovom izborniku se rade prijenosi unutar računa vlasnika u valuti. 7. Unutar izbornika Prijenosi nude se mogućnosti: • unos novog naloga za prijenos • dohvat svih naloga za prijenos • dohvat naloga po uvjetu 8..1. Unos novog naloga za prijenos Nalog se može popuniti na dva načina: • popunjavajući polja naloga slobodnim unosom ( osim onih polja za koja slobodan unos nije dozvoljen) • kopiranjem već postojećeg naloga u novi nalog Za kretanje između polja na formi naloga potrebno je koristiti tabulator (tipka ⇔). šifra općine. moguće je koristiti dugme Svi. 25 . te kupoprodaja unutar računa vlasnika (prijenosi između valute i KM). matični broj poreznog obveznika. Na Slici 27 prikazana je forma za unos novog naloga..) 8.. jer aplikacija javlja grešku kod unosa takvih znakova.Grupno brisanje naloga Ova opcija je analogna grupnom slanju naloga. Također. Za tekstualne podatke dozvoljen je unos alfanumeričkih znakova. točke i zareza. s time da korisnik ne treba unositi MAC kao potvrdu prilikom brisanja naloga. ). Nalozi mogu biti spremni za slanje (čekati na izvršenje) u slučaju kada je zadan nalog na izvršenje unaprijed (tj.

Ovdje je potrebno upisati naziv primatelja. s time da to korisnik može promijeniti. Ovdje se automatski upisuje valuta na osnovu odabranog računa terećenja. 30 alfanumeričkih znakova. 30 alfanumeričkih znakova. s time da to korisnik može promijeniti. 2 decimalna mjesta. a dozvoljen je unos do max. 30 alfanumeričkih znakova. U padajućem izborniku potrebno je odabrati jedan od ponuđenih računa. – nalog za prijenos Aplikacija već popunjava dio podataka na obrascu sa podacima korisnika. Aplikacija iz liste korisnikovih računa odabire one račune s kojih je dozvoljeno plaćanje. Dozvoljen je unos do max. 50 alfanumeričkih znakova. 26 . Potrebno je upisati datum koji je veći ili jednak današnjem datumu. Korisnik kod unosa naloga može te podatke izmijeniti ako želi.Slika 27. Ovo je obvezan podatak. Dozvoljen je unos broja do max. što olakšava unos naloga. Ovdje je potrebno odabrati koji račun želimo teretiti. Obvezan podatak.mm. Ovdje se upisuje datum uplate naloga u formatu dd. Predefinirana vrijednost koju postavlja aplikacija je adresa korisnika. Ovdje se upisuje iznos transakcije. 30 alfanumeričkih znakova. Ovo je obvezan podatak.gggg. Aplikacija dozvoljava korištenje i točke i zareza kao decimalnog separatora. Kao predefiniranu vrijednost aplikacija ovdje postavlja naziv korisnika. a dozvoljen je unos do max. Dozvoljeno je plaćanje naloga s valutom do 7 dana unaprijed. Dozvoljen je upis naziva uplatitelja do max. dozvoljen je unos do max. Nalog je potrebno popuniti na način kako je opisano u Tablici 3: Polje Naziv uplatitelja Adresa Račun uplatitelja Iznos terećenja Valuta terećenja Svrha Datum uplate Naziv primatelja Adresa primatelja Način popunjavanja polja Ovdje je potrebno upisati naziv uplatitelja. Ovdje je potrebno upisati adresu uplatitelja.

korisnik može jednostavno kopirati neki stari nalog koji je već poslan istom primatelju u novi nalog. onda u polju datum valute mora upisati sutrašnji datum.00 EUR). U aplikaciji imate mogućnost i prije zaprimanja naloga izračunati koliko vam je potrebno jedne valute kako biste dobili točno određeni iznos druge. Kupili 100 EUR ili USD. Ako se plaćanje obavlja u ime druge osobe (primjerice. To ćete uraditi tako da unesete željeni iznos valute (ukoliko valutu želite kupiti. koja sprema nalog u bazu. tada je potrebno podatke promijeniti upisom podataka osobe u čije ime se obavlja plaćanje. datum uplate). potrebno je upisati podatke u sva predviđena polja na obrascu. Napomena: aplikacija Internet bankarstva sva slova unesena na obrascu pretvara u velika slova. ili koliko vam je potrebno KM da biste npr. te prikazati potrebni iznos druge valute odnosno KM. nakon čega se nalog može poslati na provođenje odmah ili kasnije. aplikacija vraća poruku o pogrešci. već samo izmijeniti dio podataka koji se mijenja (iznos. Tablica 3– popunjavanje naloga za prijenos Nakon unosa naloga. Aplikacija popunjava podatke o pošiljatelju (uplatitelju) automatski sa podacima korisnika. gdje aplikacija upunjava polje iznos terećenja koje je postavljeno prethodno na iznos nula.Račun primatelja Iznos odobrenja Valuta odobrenja Ovdje je potrebno odabrati račun na koji želimo izvršiti prijenos sredstava. to će biti valuta odobrenja na desnoj strani. Ovdje se automatski upisuje iznos odobrenja. Ukoliko korisnik ne upiše sve zahtijevane podatke. kao opunomoćenik). a iznos odobrenja na lijevoj strani 150. promijeniti dio podataka koji se mijenja i spremiti nalog. Kako bi zaprimanje novog platnog naloga uspješno prošlo. na osnovu valute i iznosa terećenja. Kako bi se olakšao unos. Na slici 28 prikazan je popunjen naloga za prodaju valute (iznos oterećenja na desnoj strani je nula. Podaci o primatelju su obavezni podaci koje korisnik mora upisati. Svaki novi nalog je potrebno spremiti. te kliknete mišem na sliku kalkulatora pored unesenog iznosa. potrebno je kliknuti na opciju Zaprimanje naloga. a na slici 29 prikazan je izračun klikom miša na sliku kalkulatora pored unesenog iznosa. Na taj način korisnik ne treba unositi podatke o primatelju svaki puta iznova. 27 . Valuta odobrenja se automatski upisuje na osnovu odabranog računa primatelja. Ukoliko korisnik želi kasnije poslati nalog na provođenje. a ukoliko valutu želite prodati to će biti valuta terećenja na lijevoj strani). Aplikacija će uraditi izračun.

Slika 28. – izgled naloga nakon izračuna protuvrijednosti klikom miša na kalkulator 28 . – izgled naloga s postavljenim iznosom odobrenja Slika 29.

pojavljuje se ekran kao na Slici 30: Slika 30 – zaprimljeni nalog za prijenos Kao što je to vidljivo na Slici 30 da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sustave. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje. potrebno ga je potpisati. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code). upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2. Token je potrebno uključiti. a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena.Ako je nalog uredno zaprimljen. Tada se pojavljuje ekran kao na Slici 31: Slika 31 – nalog za prijenos koji je poslan u platne sustave 29 .

8.Ako iz nekog razloga nalog nije proveden. Dohvat svih naloga za prijenos Dohvat i pregled svih naloga za prijenos dobiva se opcijom Prijenosi ⇒ Dohvat svih naloga za prijenos. • Novi nalog – otvara novi. • Print – odabirom ove opcije otvara se novi obrazac sa podacima s naloga pogodan za ispis na pisač.2. aplikacija javlja pogrešku. Slika 32 – izgled naloga za plaćanje koji nije proveden – status naloga odbijen Dozvoljene akcije nad nalogom su: • Kopiranje –nalog se kopira u sasvim novi nalog (sa novim brojem transakcije i današnjim datumom). 30 . Tako kopirani (novi) nalog treba ponovo zaprimiti. te ga je moguće mijenjati. prazni obrazac za unos naloga. Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan na slici 33. • Status – osvježavanje statusa naloga. Ova opcija je korisna kako bismo vidjeli da li se status naloga promijenio nakon slanja na obradu.

porezni period. Ukoliko se želimo vratiti na prethodne naloge. nakon čega se pojavljuje ekran prikazan na slici 34. Pored toga. 31 .Slika 33 – pregled dohvaćenih naloga za prijenos Ukoliko je broj dohvaćenih naloga veći od broja odabranih naloga na stranici... onda ga u predviđenom polju obilježimo i odaberemo opciju pošalji odabrane naloge. pomoću opcije Sljedećih 10 dohvaćamo sljedećih 10 naloga itd. vrsta prihoda. Ako korisnik želi vidjeti detalje o nalogu koji nisu prikazani na ekranu (broj poreznog obveznika. to je omogućeno klikom na dugme Prethodnih 10. dovoljno je kliknuti na redni broj naloga u trećem stupcu. dozvoljene radnje u ovom pregledniku su: • pošalji odabrane naloge • obriši odabrane naloge ( ukoliko želimo neki nalog trajno obrisati) • osvježi nalog Ukoliko želimo poslati neki nalog iz ovog preglednika..).

Slika 34 – grupno slanje odabranih naloga Kao što je to vidljivo na Slici 34 da bi se zaprimljeni nalog poslao na provođenje. aplikacija Internet bankarstva šalje nalog na provođenje u platne sustave. • po iznosu ( odabir točnog iznosa ili početnog iznosa gdje se traže svi nalozi sa iznosom većim od upisanog) • po statusu naloga • po datuma unosa (omogućen je odabir raspona datuma) 32 . Tada se pojavljuje ekran kao na slici 33. Omogućen je dohvat naloga po sljedećim uvjetima: • po računu terećenja ( potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika klikom na kvadratić ispred opcije). a token na to automatski generira 6-znamenkasti broj koji treba upisati u polje MAC. Dohvat naloga za prijenos po uvjetu Dohvat i pregled zaprimljenih naloga dobiva se opcijom Prijenos ⇒ Dohvat naloga po uvjetu i odabirom željenih uvjeta za pretraživanje. 8. Ako provjera dozvoljava provođenje naloga. U token se unosi 8-znamenkasti broj sa naloga za plaćanje. upotrebom opcije MAC (Message Authentication Code).3. potrebno ga je potpisati. Token je potrebno uključiti. Ukoliko i dalje ne bude moguće provesti transakciju imamo prikaz kao na slici 31. kao na slici 35. Potpisivanje naloga obavlja se pomoću tokena. • po računu odobrenja ( potrebno je odabrati jedan od računa iz padajućeg izbornika klikom na kvadratić ispred opcije). upisati PIN i nakon toga pritisnuti broj 2.

uvjeti znače sljedeće: • datum unosa – nalozi će biti sortirani prema datumu unosa naloga. Kod sortiranja naloga. s time da će na početku biti nalozi s većim brojem naloga. te uvjet sortiranja naloga. 33 . Izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima prikazan je na slici 36. • primatelj – nalozi će biti sortirani prema nazivu primatelja prema abecednom redu. s time da će na početku biti nalozi s najvećim iznosima. s time da će na početku biti prikazani «najnoviji» nalozi • datum valute – nalozi će biti sortirani prema datumu valute. moguće je odabrati broj dohvaćenih naloga koji će se prikazati na stranici. s time da će na početku biti «najnoviji» nalozi • broj naloga – nalozi će biti sortirani prema broju.Slika 35 – izgled ekrana dohvaćenih naloga za prijenos po uvjetu Dodatno. • iznos – nalozi će biti sortirani prema iznosu naloga.

34 .Slika 36 . već se mora ponovno prijaviti u aplikaciju). tako da se korisnik ne može vratiti na aplikaciju Internet bankarstva tipkom Back web preglednika.izgled ekrana sa dohvaćenim nalozima 9. te tako poništava vidljivost učitanih podataka u pregledniku za druge korisnike (uklanjaju se korisnikovi podaci iz web preglednika. ODJAVA Na kraju rada s aplikacijom Internet bankarstva korisnik se može odjaviti opcijom odjava (na Slici 4 pri vrhu desno). Korisnik se može odjaviti i zatvaranjem preglednika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->