O

k
t
o
b
a
r

2
0
0
9
.
1
8
2
K
U
Ć
A

s
t
i
l
w
w
w
.
k
u
c
a
s
t
i
l
.
c
o
.
r
s
A
DIN
KM
DEN
CG EUR
GODINA XVI, BR. 182
200.00
6.50
150
3.00
A
PORODIČNE
KUĆE
KOJE DIZAJNIRAJU
ŽIVOT
SKLOPI
RASKLOPI
NAJPRAKTIČNIJI
KOMADI NAMEŠTAJA
STAN KAO
GALERIJA
DIZAJNA
Oktobar 2009.
NAJUSPEŠNIJA
REŠENJA
ZA MALE STANOVE
40m
2
PROZOR ZA SVAKI ZID I KROV - PAMETAN IZBOR MATERIJALA I STAKLA, SAVETI ZA KVALITETNU UGRADNJU
PROZORI - OČI DOMA
Ekskluzivno
BILJANA WILLIMON
15
GODINA
SA VAMA
OPREMANJE SVIH VRSTA ENTERIJERA - OD PROJEKTOVANJA
DO FINALIZACIJE - PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE"
Hotel, Hafendorf, Nemaćka Hotel "Four Seasons", Kipar
12 Months Luxury Resort,
Tsagarada Pilio
Hotel "Park In", Berlin
U okviru SIMPO LINE-a objedinili smo sve delatnosti vezane za oprema-
nje objekata - od projektovanja, tehno loške razrade, pro iz vodnje, tran sporta,
do montaže. Za hva ljujući svojim prednostima, imamo dale ko veći kapacitet
nego bilo koja kompanija iz ove oblasti na teritoriji jugoistočne Evro pe.
Ograničenja ne postoje ni kada se radi o izboru materijala, jer nam je preko
SIMPO VIH predstavništava i brojnih poslovnih partnera iz ino stranstva,
dostupno sve što se može naći u svet skim centrima.
Poslednjih nekoliko godina, SIMPO LINE je us pešno završio veliki broj pro-
jekata u zemlji i inostran stvu - od Mediterana do Severnog mora.
17500 Vranje, Stevana Prvovenčanog 58,
tel: 017 414-809; fax: 017 414-812,
e-mail: office@simpoline.co.yu;
www.simpoline.com
. ROĐENDAN 15
U
jesen 1994. godine izašao je prvi broj časopisa "Kuća stil".
Jedan od glavnih razloga pokretanja lista bila je činjenica
da pored jake industrije nameštaja, nije postojao nijedan
časopis posvećen kulturi stanovanja. "Kuća stil" je postao najlepši
izlog srpske proizvodnje u toj oblasti. Poredeći se, na stranicama
našeg časopisa, sa dometima najvećih svetskih proizvođača, arhi-
tekata i dizajnera, ulazili smo, kao zemlja, u utakmicu u kojoj ''objek-
tivne teškoće'' kroz koje smo prolazili nisu bile faktor koji zaustavlja.
Baš kao u vrhunskom sportu.
Danas, u krizi tiraža i čitanosti kvalitetnih sadržaja, naš rejting je
rekordan. Koncept, uređivačka receptura, zasniva se na uverenju
uredništva da bi pisanje o arhitekturi, enterijeru, dizajnu, hortikulturi,
lifestyle-u - trebalo da počiva na vrhunskim vrednostima što je, u
godinama koje su za nama, kada su mnogi listovi sa dužom tradici-
jom prestajali da izlaze ili koketirali sa tabloidnim, bilo ravno podvigu.
Želja nam je bila da čitaoce informišemo o svemu što se u ovim oblas-
tima događa u svetu i u zemlji, da pratimo trendove, i da posebno
ističemo srpsku graditeljsku tradiciju i nasleđe. Podvige naših mladih
talenata, dizaj nera i arhitekata, uvek spremno podržavamo, a kako bi
čitaoci stekli jasan uvid u stvaralaštvo na ovim prostorima, prilozi koji
ih predstavljaju označeni su potpisom - Serbian made.
Izveštavali smo sa najvećih svetskih i domaćih sajmova nameštaja,
izložbi, skupova. Često kao počasni gosti. Brojni su primeri: Cersaie -
Bolonja, Heimtextil - Frankfurt, ISaloni - Milano, Promosedia - Udine,
BDW - Beograd, Bijenale - Venecija, Light&Building - Frankfurt, Salon
arhitekture Beograd, Maison&Objet - Pariz, IMM - Keln, Stockholm
Furniture Fair, Međunarodni sajam nameštaja - Beograd...
NOVE AKTIVNOSTI
Pored sjajnih i ekskluzivnih intervjua, "Kuća stil" je ponosna na
činjenicu da se godinama permanentno razvijala, što podrazumeva
i da je krug čitalaca stalno rastao. Prethodni period obeležio je izla-
zak dva specijalna izdanja, a to će biti praksa i u budućnosti. "Kuća
stil+", prvo specijalno izdanje posvećeno je kupatilima, a drugo izdan-
NAGRADA KUĆE STIL
Povodom 50. broja časopisa, 1998. godine, ustanovljena je i
prestižna nagrada "Kuće stil" za negovanje trajnih vrednosti u
arhitekturi, enterijeru i dizajnu. U žiriju su, pored glavne
urednice i direktorke, Edit Tomić, bili prof. dr Branko
Vujović, prof. dr Mihajlo Mitrović, arh. Ilija Gligorijević
i arh. Relja Kostić. A među laureatima našla su se
neka od najvećih imena domaćeg stvaralaštva: Aljoša
Josić i Mihajlo Mitrović, za arhitekturu, Mario Jobst i
Nataša Srdić za dizajn, Branislav Mitrović, Đorđe
Gec, Bogdan Slavica, Svetislav Martinović, Emina
Lazarević Radunović, Pavle Vasev, Saša i Alek-
sandar Budevac za enterijer, Jelena Ercegovac
Todorović i Svetislav Todorović, Predrag Cagić,
Milan Dimitrijević, Nikola Vujisić, Jelka Đorđević,
Sanja Drvenica, Miloš Joksimović, Duško
Trifunović kao nosioci priznanja "Kuće stil".
Prvi broj časopisa
KUĆA STIL,
septembar 1994.
Aktuelni broj
časopisa
KUĆA STIL
ČASOPISA "KUĆA STIL"
je posvećeno je kuhinjama. Interesovanje čitalaca pokazalo je da je
osnovna ideja s kojom je koncept tih izdanja kreiran - realizovana do
detalja. Reč je o sveobuhvatnim priručnicima koji pružaju informacije
o novim tendencijama, zatim veliki broj dragocenih saveta za opre-
manje, kao i kompletan pregled tržišta i svih aktuelnosti na njemu.
Od ove, 2009. godine, "Kuća stil" je i organizator "Kreativne radi-
onice" uređenja enterijera i dizajna koja će postati specifičan vid
školovanja ukusa i podsticanja stvaralačkih potencijala, mesto sus-
reta proizvođača, dizajnera i korisnika njihovih usluga.
Na stranicama "Kuće stil" nema neukusa. Brižljivo biramo priloge i
ličnosti u čije domove vas vode naši novinari i fotografi.
Pored predstavljanja ovdašnjih javnih ličnosti koje su najsvetliji primeri
u sopstvenim profesijama, uspevali smo otkrijemo srpskom čitalaštvu
niz zanimljivih i autentičnih ličnosti iz sveta dizajna - Ora Ito, tandem
Tsé&Tsé, Martin Sekelj, Hirojuki Jamakado... Pisali smo o Ervanu
Buruleku u vreme kad je čak i u Francuskoj bio nepoznat. Za "Kuću
stil" su govorili poznati dizajneri i arhitekte, inače gosti Beogradske
nedelje dizajna poput Konstantina Grčića, Luiđija Kolanija, Rosa Lav-
grova, Danijela Libeskinda, Patricie Urkiole, Gaetana Pešea, Karima
Rašida, Mirka Ilića, Slavimira Stojanovića i mnogih drugih.
Reputaciju "Kuće stil" potvrđuje poverenje poznatih svetskih arhitek-
tonskih biroa i istaknutih pojedinaca koji na sopstvenu inicijativu ustu-
paju svoje materijale i prikaze najnovijih radova našem magazinu.
PROMOTER KULTURE ŽIVLJENJA
Težnja nam je da vrhunski kvalitet onoga što prikazujemo deluje pod-
sticajno na tržište - na proizvođače, dizajnere, trgovine - na njihovu
veću konkurentnost, takmičarstvo. Kvalitetni, informativni tekstovi,
dubinska analiza trendova, zalaganje za kvalitetno, kreativno, origi-
nalno, insistiranje na vrhunskim fotografijama, na brižljivom prelomu,
na izgledu časopisa koji teži da bude uzor dobrog dizaj na, počiva na
izboru saradnika eksperata i novinara istraživača, na promišljenom
spoju menadžmenta i marketinga. Za ovih petnaest godina, časopis
"Kuća stil" se ustoličio na tržištu štampe kao istinski promoter kulture
življenja, kao zagovornik ideje da kuća treba da postane - dom, kao
podstrekač kreativnosti svake vrste. Rukovodi nas osećaj za lepo,
skladno i otmeno. Na toj formuli gradili smo, od prvog broja, časopis
koji je postao originalan, srpski brend, u moru licencne štampe. Da
nije bilo vas, naših čitalaca, koji ste nas podržavali i hrabrili, ne bi bilo
ovakve "Kuće stil". Ovo je prilika da zajedno proslavimo petnaesti
rođendan.
Pomalo smo nostalgični na naš petnaesti rođendan. Sećamo
se, sa pijetetom, briljantnog fotografa Slobodana Todorovića, lik-
ovnog eksperta Jovana Stevovića i lektora Tihomira Stefanovića
koji su zaslužni za vizuelni identitet i negovanje elitnog, književnog
izražavanja. Njihov duh i dalje živi na stranicama časopisa.
VANSERIJSKI
EKSKLUZIVNI
INTERVJUI
U najsvetlije trenutke svoje
petnaest godina duge istorije,
magazin "Kuća stil", beleži i
vanserijske ekskluzivne inter-
vjue sa brojnim svetski pozna-
tim i renomiranim imenima,
od velikih industrijalaca do
priznatih umetnika. Recimo,
1997. godine, saradnici "Kuće
stil", Ivani Marković, ukazano
je poverenje velikog brazilskog
pisca čija je slava u tom trenut-
ku bila u zenitu, Paola Koelja.
Naša novinarka je posetila
autora "Alhemičara" u njegovom
domu u Brazilu i u tekstu "Beli
prostor misli" uspela da dočara
privatnu alhemiju Koeljovog
života i atmosferu njegovog
životnog prostora. Godinu dana
kasnije, slavni pisac je posetio
redakciju "Kuće stil" povodom
značajanog jubileja magazina
- proslave 50. broja. Tom pri-
likom sa njim je razgovarala
Ljiljana Budić Stanković, stalni član ove redakcije.
Nedavno, drugim povodom i sa velikim zadovoljstvom, direktorka
i urednica magazina "Kuća stil" je razgovarala sa čuvenim indus-
trijalcem, osnivačem i prvim čovekom "Ikee", Ingvarom Kampra-
dom. Gospodin Kamprad je prvi put govorio za neki list u čitavom
regionu, a u intervjuu "Ideja nameštaja", koji je objavljen u janu-
aru ove godine, on sasvim otvoreno govori o svojoj viziji svakog
komada nameštaja koji čini životni prostor, o sopstvenoj poslovnoj
strategiji, ali i o ličnim navikama i razmišljanjima.
Paolo Koeljo i Edit Tomić
Ingvar Kamprad
SADR@AJ
Oktobar 2009.
Naslovna strana: "Postmoderna na litici"
Foto: Brett Boardman, Anthony Browell,
Reiner Blunck, Chris Cole
AGENDA
10. Zadužbinarstvo Srbije. Postavka koja predstavlja dragocenu
istorijsku i arhivsku građu o zadužbinarstvu Srbije.
DIZAJN & ART STORY
14. Bez logike - srcem. Korejski umetnik i dizajner Zinoo Park.
18. Stolice za "Kuću Kalvet". Stolica čiji je tvorac Antonio Gaudi.
76. Klovnesa Ča-O-Kao. Sam naslov ovog dela upućuje na
kontroverznog Tuluza Lotreka.
ENTERIJER
20. Salon modernog duha. Enterijer koji čuva uspomenu na
prošlost, ali u modernom ruhu.
28. Intimni jezik enterijera. Stan arhitekte poseduje, pored
funkcionalne i estetske, i intimnu dimenziju pretočenu u sitne
predmete.
34. Mali stan. Najuspešnija rešenja za život u malom stanu,
ali bez odricanja.
ŠOPING VODIČ
42. Sezame... Nameštaj na rasklapanje - za svaki dan.
PORODIČNE KUĆE
50. Postmoderna na litici. Smeštena na litici, okupana svetlošću,
ova kuća sjedinjuje pučinu i enterijer.
58. Rajska kuća. Inspirisana florom tropskih predela, intrigantna
kuća u Meksiku pruža različite senzacije.
LIFESTYLE
66. Novi sjaj Granda i Konaka. Počela je rekonstrukcija
najpoznatijih turističkih objekata na Kopaoniku.
106. Apstrakcija u turizmu. Hotel "3,14" trenutno je glavna
atrakcija Azurne obale.
DOKUMENT
70. Legenda, glamur, tajna: put svile. Istorija materijala čija je
vrednost nadživela vreme.
LIČNOST I STIL
78. Po zakonu estetike. Tek završeni enterijer Biljane Willimon
osvaja svakim detaljem zbog toga što ovaj stan izgleda kao
privatna galerija dizajna.
TEMA BROJA
92. Prozor doma - pogled u svet. Sva znanja neophodna
pre izbora zidnih i krovnih prozora.
KOLEKCIONARSTVO
100. Burna prošlost pegle. Zapostavljen sa aspekta estetike,
ovaj predmet takođe je tema bogatih kolekcija.
PSIHOKUĆA
114. Stvari koje se ne diraju. Šta sentimentalne sitnice u našem
domu govore o nama?
SAVETI
118. Recepti za recesiju. Najdragoceniji saveti za ovo vreme -
uštedite, ali ne na štetu doma.
120. 10 načina za zeleniji život. Saveti za reciklažu koja daje
višestruke rezultate.
HORTIKULTURA
124. Veština lepote. Nekoliko ideja za ulazak jeseni u vaš dom.
U njenim najlepšim, prirodnim bojama.
136. Buđenje uspavanih cvetova. Vreme je da se lukovice
spreme za prolećno sađenje.
GLOBTROTER
128. Ćira ekspres. Sećanje na nekad čuvenu lokomotivu i njenu
trasu.
58
78
20
106
50
42
92
128
102
AGENDA
Milan Nikoli}
KALENDAR
SOUND MIGRATIONZ
Dušica Žegarac
BLOCK GALLERY, do 19. oktobra
ŠTA VAS ČINI SREĆNIM?
Marija Vidić
GALERIJA SINGIDUNUM, do 13. oktobra
U MUZEJU
DETINJSTVA
Pošto je 2006. godine završio
desetogodišnji rad pod pseu doni-
mom Talent Factory, Vladimir Perić
je otpočeo novi desetogodišnji
projekat Muzej detinjstva. Osnov
ovog work-in-progress projekta
čini zbirka potencijalnog muzeja sa
nekoliko stotina hiljada predmeta koje je Perić skupljao tokom
prethodne dve decenije. Trenutno, projekat čini serija izložbi koje
ukazuju na pravac u kojem se formira zbirka ovog muzeja.
POSLEDNJI RADOVI
CILETA MARINKOVIĆA
U Centralnom domu Vojske Srbije krajem septembra je otvorena
izložba dela akademskog slikara Cileta Marinkovića. O Marinkovićevoj
izložbi koja obuhvata 90 (uglavnom) ulja na platnu velikog formata,
nastalih u poslednje dve godine, ali i o njegovom slikarstvu uopšte,
govorio je istoričar umetnosti, likovni kritičar Đorđe Kadijević. Izložba
je koncipirana u dve celine. Slike izložene u Centralnoj dvorani
odabrao je eminentni francuski istoričar umetnosti i likovni kritičar Iv
Kobri (Yves Kobry). Kadijević je bio selektor drugog dela postavke
u Galeriji Doma, koja je tematski šira i slobodnija. Izložba će biti
otvorena do 24. oktobra.
LIČNI PEČAT NA LICU REALNOSTI
U Galeriji HAOS otvorena je prva izložba modnog crteža ili kroja
kao crteža, uz objekte i video prezentaciju celokupnog dizajnerskog
opusa renomirane modne kreatorke koja je uspela da formira svoj
sopstveni brend - Dragane Ognjenović. Istoričarka umetnosti
Vladana Spaić na svoj način objašnjava koncept izložbe: "...Svoj lični
artistički događaj je Dragana Ognjenović prenela ne samo na modu,
već i na osmišljavanje životnog prostora svakodnevnog stanovanja
ljudi, kao i upotrebnih predmeta u njemu. Njene zamisli putuju
kroz razne segmente, a njen pečat je vidljiv u svemu što dodirne...
Umetnik ima mogućnost da svoje zamisli izrazi na različite načine,
da živi u duploj realnosti, da svoju potrebu za složenom zamisli
izrazi na najjednostavniji način, i preko svog identiteta ispolji htenje
za proširivanjem opusa sopstvenog delovanja..." Izložba Dragane
Ognjenović će trajati do 17. oktobra, a uz radove - crteže na papiru i
platnu će biti predstavljeni modeli i instalacije sa krojevima, kao i film
o celokupnom radu Dragane Ognjenović.
KUĆA STIL - KURS UREĐENJA
U prostorijama KUĆE STIL, 12. i 13. septembra održan je "Kurs
uređenja enterijera" obeležen ogromnim interesovanjem čitalaca
svih generacija i obrazovnih profila. Tokom dva dana trajanja
kursa održana su brojna predavanja
uredničkog tima magazina, renomiranih
beogradskih arhitekata, kao i predstavnika
najkonkurentnijih firmi koje se na različite
načine bave uređenjem prostora. Polaznici
su mogli pored praktičnih znanja i bogatih
edukativnih sadržaja da steknu uvid u
kompletan pregled tržišta kada je reč o svim
elementima neophodnim za životni prostor
- od poda do plafona. Na kraju drugog
dana, polaznicima su dodeljeni sertifikati o
završenom kursu sa pečatom KUĆE STIL.
SERTI FI KAT
KURS UREĐENJA
pohađao/la Kurs uređenja enterijera
Edit Tomić
Gl. i odg. urednik
U Beogradu,
septembar 2009.
Izdaje ovaj
da potvrdi da je
A
M.P.
PRETPLATA
3 meseca 540 din. - 6 meseci 1.080 din.
12 meseci 1.980 din.
Kopiju uplatnice dostavite na adresu Redakcije
A
Godi{nja pretplata za inostranstvo
EVROPA I BLISKI ISTOK:
kopnom 80 evra - avionom 90 evra
OSTALI DELOVI SVETA:
avionom 100 evra
Zahtev za pretplatu dostaviti
na e-mail: redakcija@kucastil.co.rs
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
64
KU]A stil: ~asopis koji se ~uva / gl. i odg. urednik
Edit Tomi}. - God.1, br.1 (1. septembar 1994) -
Beograd (Nu{i}eva 12a/VII): Ku}a stil d.o.o., 1994
- (Subotica: Rotografika). - 29 cm
Mese~no
ISSN 0354-9186 = Ku}a stil
COBISS.SR-ID 48267522
Izdava~ ne odgovara za sadr`aj oglasnog
prostora u ~asopisu
Direktor i glavni
i odgovorni urednik
Edit Tomi}
Zamenik glavnog urednika
Milan Nikoli}
Urednik za dizajn i arhitekturu
Jovana Vujasinovi}
Tehni~ki urednik
Miroljub Arsi}, 011 32-31-376
Prodaja i marketing
Miro Veruovi}, 011 32-333-25
Marketing
Ljiljana Budi}-Stankovi}
mob. 064/ 890 5161
Bojana Romi}, Jelena Simi}
011 3238 552
Finansije
Verica Mani}, 011 32-333-25
Lektor
Marija Bi{of
Asistent direktora
Maja Tufegd`i}
011 32-39-569, 32-38-551
Stalni saradnici
Neda Todorovi}, Jelena Kali~anin,
Radmila Milosavljevi}, Svetlana Mili},
Milica Radosavljevi}, Mihajlo Mitrovi},
Jelena Niki}, Dragana Simovi},
Nikola Stanisavljevi}
Korespondent iz inostranstva
Slavica Batos - Pariz,
Stajling
Gordana Dra`i}-Jovanovi}
Foto
Dragan Babovi}, Marko Todorovi},
Nikola Ili}, Vlada Popovi}, Neboj{a Babi},
Milo{ Nada`din, Biljana Bo{kovi}
Izdava~
Preduze}e za proizvodnju, promet i usluge
"KU]A STIL" d.o.o. 11000 Beograd,
Nu{i}eva 12a/VII sprat, tel: 011/32-38-551,
tel/fax: 011/32-39-569, www.kucastil.co.rs
e-mail: redakcija@kucastil.co.rs
Ra~un
205-102011-90, KU]A STIL d.o.o. Beograd
[tampa:
ROTOGRAFIKA - Subotica
Segedinski put 72
ISSN 0354-9186
RETROSPEKTIVA:
100 GODINA SRPSKE UMETNOSTI
Prošlo je šest godina od kada stalna postavka Narodnog muzeja nije otvorena za javnost, te samo
u posebnim prilikama publika u Beogradu može da se upozna sa najvećim vrednostima koje se
čuvaju u Narodnom muzeju. Izložba "Sto godine srpske umetnosti" je jedna od takvih izuzetnih
prilika. Na veliko zadovoljstvo svih poštovalaca umetnosti, Narodni muzej će kroz 130 remek-dela
više od 50 srpskih umetnika predstaviti živopisnost i dinamiku stilski najraznovrsnijeg perioda raz-
voja srpske umetnosti. Vodeći se stilskom hronologi-
jom naša izložba započinje delima iz Zbirke srpskog
slikarstva XVIII i XIX veka, radovima umetnika koji
su pod uticajem bečke, a potom i minhenske Aka-
demije sledili akademske tradicije najpre nazarenskih
i bidermajer načela, potom romantizma, klasicizma i
realizma s kraja XIX i samog početka XX veka. Kroz
dela koja se čuvaju u Zbirci jugoslovenskog slikarst-
va XX veka, biće predstavljeni svi oni umetnici koji
su svojim vrhunskim dometima registrovali pojave,
pravce, pokrete i trendove koji su se tokom prošlog
stoleća brzo smenjivali. Postavka je otvorena do 17.
oktobra.
RENESANSNI GENIJE
Originalni crteži renesansnog umetnika Mikelanđela
Buonarotija (1475-1564) biće izloženi prvi put u
Beogradu od 24. septembra do 15. oktobra, saopšteno
je iz Italijanskog instituta za kulturu. Izložba u Palati
"Italija" u Beogradu organizuje se s namerom da se
publici u Srbiji predstavi Mikelanđelova slika "Tondo
Doni" ("Sveta porodica", 1506), koja se nalazi u Gale-
riji Ufici, ali i pripremne studije jednog od najpoznati-
jih remek dela svih vremena. Međutim, zahvaljujući
intervenciji Italijanskog instituta za kulturu, Fondacija
"Kaza Buonaroti" koja brine o bogatoj Mikelanđelovoj
autografskoj zaostavštini, odobrila je pozajmicu dva
crteža, koji su među najznačajnijima u kolekciji, Bogo-
rodica i studija deteta za delo "Tondo Doni". Kada je
reč o crtežu Bogorodice radi se o veoma neuobičajenoj
i prestižnoj pozajmici dela koje je, po jednoglasnoj
oceni kritike, jedno od najboljih i veoma malobrojnih
koje je, kao svojeručni Mikelanđelov crtež glave, sačuvano u integralnoj ver-
ziji. Koncept i organizacija: Contemporanea Progetti iz Firence, u saradnji sa
Fondacijom "Kaza Buonaroti".
TAJNI KOD ZMAJEVA
Samostalnu izložbu Milete Prodanovića "Vaspitavanje dečaka u Srbiji" u beogradskoj "Arte Galeriji" čine
dve slike velikog formata, akrilik na platnu/asamblaž, zatim slike - asamblaži malog formata, i ciklus
fotografskih radova "Zmaj u Zaudasu“, svi nastali 2009. godine. Njima je pridružen rad "Proud To Be..."
(triptih - kompjuterska grafika) iz 2001. godine, koji je tematski blizak novim radovima. Naslov izložbe sves-
no "priziva" naziv knjige češkog pisca Mihala Vivega "Vaspitavanje devojaka u Češkoj", duhovitog roma-
na o takozvanoj tranziciji. Veliki radovi su "rukopisne parafraze" jednog domaćeg i jednog stranog maj-
stora modernizma (Tabakovića i Maljeviča) "ukrštene" sa zmajevima-dečjim igračkama. Ukrštanje stilova
i pristupa upućuje na sveopštu
kakofoniju kôdova srpske kul-
ture i našeg svakodnevnog
života. Uzeti u celini, ovi radovi
preispituju mogućnosti najšire
shvaćenog pop-arta na početku
dvadeset prvog veka. Izložba je
aktuelna do 15. oktobra.
Sava Šumanović
AGENDA
Milan Nikoli}
AGENDA
SRBIJE
ZADUŽBINARSTVO
Zadužbina Nikole Kikija, trgovca.
Kuća u Knez Mihailovoj 50, Beograd
Kuća Hrisante Kumanudi izgrađena je 1870, a
zaveštena je 1929. beogradskoj trgovačkoj omladini.
Zadužbina Alekse Krsmanovića, trgovca.
Terazije 34, Beograd
Gospodska kuća sagrađena je prema projektu
arhitekte Jovana Ilkića u duhu neobaroka, 1885.
godine za trgovca Marka Markovića. Kuća je služila
kao kraljevska rezidencija (1918-1922).
Zadužbina Miše Anastasijevića, trgovca.
Kapetan Mišino zdanje, Studentski trg 1
Najlepša i najveća beogradska palata devetnaestog
veka građena je u periodu od 1857. do 1863. godine
prema projektu češkog arhitekte Jana Novolea.
Danas se u njemu nalazi Rektorat Beogradskog univerziteta.
Zadužbina mitropolita Stefana Stratimirovića i
patrijarha Georgija Brankovića. Patrijaršijski
dvor Sremski Karlovci
Dvor je građen između 1892. i 1897. godine po
projektu arhitekte Vladimira Nikolića, ikone u kapeli
i zidne dekoracije radio je slikar Uroš Predić. Dvor
predstavlja najmonumentalniju građevinu XIX veka u Vojvodini.
Zadužbina Endrua Karnegija, industrijalca.
Univerzitetska biblioteka, Beograd
Građena je u periodu od 1921. do 1923. godine
prema projektu arhitekata Dragutina Đorđevića i
Nikole Nestorovića, profesora Tehničkog fakulteta.
SRPSKI POSLOVNI KLUB "PRIVREDNIK"
POKROVITELJ JE IMPOZANTNE IZLOŽBE
"ZADUŽBINE I ZADUŽBINARSTVO U TRADICIJI
SRPSKOG NARODA". POSTAVKA REPREZENTUJE
DRAGOCENU ISTORIJSKU I ARHIVSKU GRAĐU O
ZADUŽBINARSTVU SRBIJE
K.S. AGENDA
10
Zadužbina Nikole Spasića, trgovca.
Zgrade u Knez Mihailovoj 37 i 47
Zgrada u Knez Mihailovoj 37 podignuta je u
drugoj polovini XIX veka prema projektu arhitekte
Aleksandra Bugarskog. Spasić je zgradu poklonio
Invalidskom fondu Sveti Đorđe, 1915. godine.
Poslovno-stambena zgrada u Knez Mihailovoj 47 podignuta je prema
projektu arhitekte Josifa Najmana u duhu francuskog akademizma, na
mestu nekadašnje jednospratne palate "Sloga".
Zadužbina kralja Aleksandra Karađorđevića.
Studentski dom
Najstariji studentski dom na Balkanu podignut je
1928. godine prema projektu ruskog emigranta,
arhitekte Đorđa Kovaljevskog.
Zadužbina Marije Trandafil, velike srpske do-
brotvorke. Zgrada Matice Srpske 1, Beograd
Prvobitno Trandafilkin zavod u koji se 1928.
godine uselila Matica srpska - najstarija kulturna
manifestacija. Zgrada je podignuta između 1910.
i 1913. godine po projektu arhitekte Momčila
Tepavice.
Zadužbina kralja Milana Obrenovića.
"Jevremovac", Botanička bašta
Kralj Milan Obrenović poklonio je 1889. godine
imanje, koje je nasledio od svog pretka Jevrema
Obrenovića, da se upotrebi za botaničku baštu.
Botanička bašta je nazvana "Jevremovac" po želji
darodavca. Staklena bašta je izgrađena 1892. godine.
U
Srpskom rječniku Vuka Karadžića piše: "Najveća je zadužbina
načiniti manastir ili crkvu, kao što su srpski carevi i kraljevi
gradili; potom je zadužbina načiniti ćupriju na kakvoj vodi li
preko bare, kaldrmu po rđavom putu, vodu dovesti i načiniti blizu puta
(i to se kaže činiti i učiniti - sebi - zadužbinu), usaditi ili nakalemiti
voćku blizu puta, gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odjesti (i
ovo se kaže činiti i učiniti zadužbinu)", itd.
U srednjem veku se pod pojmom zadužbine podrazumevalo sve što
je neko darivao crkvi ili manastiru, a za spasenje svoje duše ili svojih
bližnjih i dragih.
Još se u Dušanovom zakoniku pominje zadužbinarstvo u Srbiji, a u
poslednjih 110 godina imamo zakone o zadužbinarstvu iz 1897, 1912,
1930, 1972, i 1989. godine. Poslednji zakon pravi razliku između
dobrotvornih ustanova zadužbina i fondacija po tome što prve osniva-
ju fizička, a druge pravna lica. Zadužbine su autonomne ustanove,
kojima upravljaju građani u koje osnivač ima poverenja.
Najmanje je sprskog zadužbinarstva bilo za vreme turske i austrijske
okupacije - vladavine, ali i iz tog vremena imamo turske zadužbinare
koji su na našem tlu ostavili brojne česme, bezistane i mostove, među
kojima je najpoznatiji Mehmed-paša Sokolović, sa svojim impresivnim
mostom na Drini kod Višegrada.
AGENDA K.S.
11
U srednjem veku se pod pojmom zadužbine podrazumevalo "sve
što je neko darivao crkvi ili manastiru a za spasenje duše svoje ili
svojih dragih i bližnjih.
Izgled zadužbina predstavljao je ogledalo moći određenog
vladara ili vlastelina. Što su crkva ili manastirski kompleks bili
monumentalniji i raskošniji, to su i bogatstvo i ugled ktitora, naročito
ktitora - vlastelina, bili veći. Muški i ženski članovi vladarskih
porodica srpskih dinastija, pre svih dinastije Nemanjić, najčešći
su zadužbinari, zatim sprski velikaši i njihove supruge, kao i visoki
crkveni velikodostojnici. Svi oni navodili su, kao osnovni motiv za
svoje dobrotvorno delo, večni pomen i iskupljenje duše.
Naši najznačajniji manastiri - zadužbine su:
- Studenica (Stefan Nemanja, 1114 -1199), 12-13. vek
- Žiča (Stefan Nemanjić, 1196 -1217), 13. vek
- Mileševa (Vladislav Nemanjić, 1234 -1243), 13. vek
- Gradac (Jelena Anžujska, 1230 -1314, žena Uroša I), 13. vek
- Sopoćani (Uroš I Nemanjić, 1253 -1321), 13.vek
- Gračanica (Milutin Nemanjić, 1253 -1321), 14. vek
- Banjska (Milutin Nemanjić)
- Dečani (Stefan Dečanski, 1276 -1331), 14. vek
- Sveti Arhangeli (car Dušan, 1308 -1355), 14. vek
- Lazarica (knez Lazar, 1329 -1389), 14. vek
- Manasija (despot Stefan Lazarević, 1389 -1427), 15. vek
Manastir Hilandar temeljno su obnovili Stefan Nemanja i Sveti
Sava.
Patrijarh Georgije Branković. Bogoslovski
seminar, Sremski Karlovci
Sagrađena je u toku 1900. i 1901. godine prema
projektu arhitekte Vladmira Nikolića u srpsko-
vizantijskom stilu.
Zadužbina kralja Petra I Karađorđevića.
Crkva Svetog Đorđa na Oplencu
Podigao je crkvu na Oplencu kao zadužbinu dinastije Karađorđević.
"Hemofarm", obnovljeni primer
zadužbinarstva. Rodna kuća Dositeja
Obradovića, Čakovo, Rumunija
Na inicijativu "Hemofarma" od privatnih
vlasnika je otkupljena rodna kuća
Dositeja Obradovića - da kuću sačuva
od zaborava i nestajanja, da obezbedi da ona traje u korist
srpskog naroda.
Novovekovni zadužbinari nisu bili plemići kao u srednjem veku, već
su to imućni ljudi sa razvijenim osećanjem i ljubavlju prema svom
narodu i svojoj državi.
Arh. Radmila Milosavljević
(Foto materijal iz Kataloga izložbe autora Gordane Gordić)
Zadužbina barona Miloša Bajića
Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj", Novi Sad,
Zlatne grede 4
Sagrađena je 1860. godine po projektu arhitekte Vladimira Nikolića, na
mestu Srpske pravoslavne gimnazije iz druge polovine XVIII veka. Na
glavnoj fasadi stoji natpis: "Baron Miloš Bajić - srpskom narodu".
K.S. AGENDA
12
BERTI
Vodeći italijanski proizvođač parketa čija je tradicija obrade drveta i pro-
izvodnje parketa duža od 70 godina. Tokom svih tih godina je postao
prepoznatljiv u svetskim merilima po vrlo širokom programu visoko kva-
litetnih parketa i ujedno i po tehnološki najzahtevnijim proizvodima, kao
što su intarzije, kojima se diče mnogi prestižni objekti širom sveta.
ANTICO CADORE
Proizvođač koji proizvodi moderan parket, izrađen od novog drveta i
ujedno i unikatan parket rustičnog izgleda, koji je izrađen od starog drve-
ta, koje je nekada već služilo nekoj drugoj svrsi. Parket se odlikuje i izu-
zetnom površinskom obradom, koja se na primer izvodi čak i sa zemljom,
koja parketu daje i dodatnu specifičnu nijansu i jedinstven opšti izgled.
VIP INTERNI d.o.o. · Doze Ɓerƨa 1 · 21000 Novi Sad · www.vipinterni.com · 021 541 212 · 065 88 55 869 · vip@vipinterni.com
Ovlašćeni zastupnik:
U našem salonu moći ćete izabrati pravi proizvod za sebe, dobiti
izabrani proizvod sa garancijom, u kratkom roku. Tu je i stručna
pomoć iskusnih majstora koji mogu ugraditi parket i vrata u Vaš dom.
Svi proizvodi su Evropski standardizovani, ekoloski i zdravi.
P A V I M E N T I L E G N O
VRATA
UNUTRAŠNJA
ULAZNA
PROTIVPROVALNA
PROTIVPOŽARNA
KOREJSKI UMETNIK I
DIZAJNER ZINOO PARK,
UZ POMOĆ MAŠTE I CRNOG
HUMORA, STVARA DELA
KOJA BALANSIRAJU
IZMEĐU DIZAJNA I
ORIGINALNOG IDEJNOG
KONCEPTA
BEZ LOGIKE
P
rel azeći grani cu l epe
umetnosti i pop dizaj-
na, pravca koji nastaje
šezdesetih godina prošlog veka
sa ciljem uzdizanja predmeta iz
svakodnevnog modernog života
do umetnosti, stvaralaštvo Zinoo
Parka postavlja pitanje prevage
estetike nad funkcionalnošću. Služeći se
uglavnom recikliranim materijalima, Park
svojim originalnim zamislima uvodi klasike
dizajna pedesetih godina prošlog veka, u
novu eru high tehnologije.
Tako se, recimo, u periodu 1999-2004. go -
dine, nakon sticanja diplome na Royal
co llege of Art u Londonu, Zinoo Park bavi
različitim Coca-cola projektima. Naime,
umet nik svima prepoznatljivi dizajn, u ovom
slučaju flaše, smešta u netipičan kontekst,
pritom manipuliše različitim materijalima,
oblicima i bojama.
OD OBIČNOG DO JEDINSTVENOG
Ovaj višestruko nagrađivani umetnik, izabran
je među 100 najboljih svetskih dizajnera u
2008. godini, po oceni "Frame" magazina.
Ovo ne iznenađuje, s obzirom na to da iz ZnP
creativ studija Zinoo Parka izlaze prepoznatlji-
vi oblici sirovih formi koji animiraju maštu,
poput Spaghetti chandelier koji je prezento-
van javnosti na London’s 100% Design Show
2008 (prethodno je predstavljen u azijskom
- SRCEM
…Električni kabl iskorišćen
kao glavni materijal za luster
neobične forme.
…"5 minutes candles": Sveće koje gore pet
minuta - proverite! Ideja i dizajn Zinoo Park.
…Zinoo Park
K.S. DIZAJN
14
DIZAJN
izdanju francuskog magazina Maison). To je
crveni električni kabl jednostavno obmotan
oko bele metalne konstrukcije i predstav-
lja luster koji možda najvernije prezentuje
logo studija ovog kreativnog umetnika: bez
logike - srcem. Ovakav izbor materijala Park
objašnjava rečima: "Električni kabl ima široku
industrijsku primenu, a meni je poslužio da bi
jedan opšte prihvaćeni proizvod dobio jedin-
stveni izgled". Chandelier može menjati svoju
osnovnu formu, odnosno, kabl može biti
obmotan oko konstrukcije onako kako vlas-
nik to želi. Proizvodi se u dve veličine i koristi
standardne sijalice. Manja verzija broji 11,
veća 21 sijalicu koje mogu biti raspoređene
po želji kupca. Takođe je moguće podešavati
jačinu osvetljenja zahvaljujući posebnom
prekidaču.
U jednom od svojih projekata, Zinoo Park
razvija i igra se osnovnom funkcijom sveća
i šibica. Naime, pod nazivom "sveće od 5
minuta" (5 minutes candles), deset malih
sveća u obliku štapića upakovano je u kar-
tonsku kutijicu, veličine džepnog izdanja
neke knjige. Međutim, ove svećice više ne
služe isključivo svojoj osnovnoj nameni.
Šta više, umetnik ih je od predmeta za sva-
kodnevnu upotrebu preobrazio u detalj za
posebne prilike, jer ukoliko uvek budete imali
jednu od ovih kutijica u unutrašnjem džepu
svog kaputa, nećete brinuti zbog zaborav-
ljenog rođendana ili godišnjice. Svaka od
ovih svećica gori 5 minuta.
NA TERENU POP KULTURE
Projekat "Erotsko posuđe" (Erotic Dishes),
na kojem je radio tokom 2003. godine,
inspirisan je eksplicitnim japanskim filmom iz
1976. godine pod nazivom "Carstvo osećaja"
("The Realm of the senses"), što dovodi do
zaključka da Park inspiraciju pronalazi u
različitim oblastima masovnih medija. Zapra-
vo, ovo posuđe trebalo bi da interpretira vezu
između hrane i seksa. Ono funkcioniše neza-
visno, kao činije za serviranje hrane, istovre-
meno aludirajući na pojedine delove ženskog
tela koji su ovim činijama zaklonjeni.
Park i u svojim budućim radovima osta-
je veran pop kulturi. Svojim dizajnom on
demantuje slučajnost i slavi jedinstvenost.
Marta meseca 2007. godine u Tokiju, u
okviru projekta "Istina i ironija" (Thruth and
irony) predstavljena je "Lažna torba" (Fake
bag), koja prezentuje pokušaj umetnika da
obelodani, a zatim i ismeje još jedan aktu-
elni društveni fenomen - činjenicu da ljudi
radije biraju loše kopije ispred originalnih
proizvoda. Naime, pod nazivom "Savršena
lažna torba" (The perfect fake bag), krije se
torba svetski priznatog Louise Vuitton bren-
da preko koje je nalep ljena grafika Fake. U
okviru istog projekta predstavljeno je više
predmeta koje svakodnevno koristimo, ali sa
dodatim različitim grafikama ili slikama.
Zinoo Park oživljava prostore unoseći u
njih motive za koje inspiraciju pronalazi u
različitim aspektima svakodnevnog života.
Njegovim imenom potpisane su i brojne tzv.
"svetlosne fasade" zamišljene kao pregrad-
na dekoracija u modnim salonima, ali i kao
reklamni pano ispred njih. Takođe ih možemo
zamisliti i kao smelu dekoraciju stambenih
enterijera.
Ovaj svestrani stvaralac se može pohvaliti i
brojnim muzičkim spotovima u svojoj režiji.
On jako dobro zna kojim elementima može
uzbuditi javnost, i upravo time svesno skreće
pažnju na sebe i svoj rad. Brojne nagrade
kojima je nagrađivan, između ostalih Pergo
design competition ili Oxo Peugeot Design
Awarts, što je godišnja nagrada koja se
dodeljuje iz oblasti primenjene umetnosti i
dizajna u konkurenciji umetnika nastanjenih
na teritoriji Velike Britanije, svakako su pot-
vrda kvaliteta ovog umetnika.
Tihana Vučković
…"Coca-cola" u novom
ruhu.
…"Erotic Dishes":
erotsko posuđe
inspirisano japanskim
filmom "Carstvo osećaja".
…Elementi koje je
dizajnirao Zinoo Park u
modernom enterijeru.
…Poznati
predmeti
u novoj
prezentaciji
(iznad).
…Čuvene
lažne torbe kao
deo ironičnog
odnosa
dizajnera prema
aktuelnom
fenomenu
(levo).
DIZAJN K.S.
15
mix
DIZAJN
Svakodnevni, obični predmeti, u rukama ovih dizajnera
postali su spektakularne skulpture koje navode na
kontemplaciju o suštini discipline oblikovanja našeg
okruženja
VREME PROMENE
Zidni sto za presvlačenje beba "Nathi"
napravljen je od parene bukve, savijene u
prijatan i udoban oblik. Ispunjava sve si gur-
nosne uslove za bezbedno prepovijanje, a
madrac se pere na 60 stepeni. Korišćeni su
netoksični lakovi za završnu obradu, a dizaj-
ner je Bo Ekstrom.
www.bybodesign.se
PRINT U METALU
Korpa za časopise "Vela" delo je Konstantina Vortmana. Dimenzije su 45 x 23 x 22 cm, a
materijal je polirani aluminijum. Elegancija organskog oblika pretočenog u ovaj komad nalik
nakitu garantuje efekat skulpture u svakom prostoru.
www.umbra.com
PALICE ZA KAČENJE
Čiviluk za odeću "I Palli" dizajnirali su Lorenzo
Bustillos i Juan Carlos Viso. Napravljen je od
čiste bukovine, u spoju minimalizma i rustičnog
stila. Dostupan u nekoliko boja, čiviluk se
sastoji od sedam palica različitih dimenzija.
Proizvodi "Diamantini&Domeniconi".
www.diamantiniedomieniconi.com
VINSKE VIJUGE
Rešetka za vino iz jednog dela "U+ Vinello
Wine Rack" napravljena je savijanjem trake
od obojenog čelika. U nju možete smestiti do
sedam boca. Dimenzije su 56 x 26 x 15 cm, a
dizajnirao je Alan Višnjevski.
www.umbra.com
ZELENO PLASTIČNO
Ime stolice "Let’s Grow Some Balls" ima
dvosmisleno značenje, a potpisuje je Dorine
Vestfal iz studija "Krejči". Napravljena je od
reciklirane plastike, a iz mode neće izaći
jer uvek možete da joj podarite novi izgled
različitim biljka-
ma koje ćete
u nju posaditi.
Namenjena je
za enterijer i
eksterijer pod-
jednako.
www.krejci.nl
K.S. PORODIČNE
KUĆE 18
DESIGN STORY
Casa "Calvet" u Barseloni zidana od 1898. do 1900. godine, delo je
velikog španskog arhitekte Antonija Gaudija, koji je za ovo svoje zda-
nje, osim arhitektonske ideje, dao i nacrte za kompletan enterijer u koji
spada i - nameštaj.
Stolice u okviru nameštaja za sedenje u kući "Kalvet", Gaudi je obli kovao
u svom prepoznatljivom maničnom maniru, u kojem nema ni jedne jedi-
ne prave linije. Svaki deo nameštaja za sedenje, od nogu, preko sedišta,
do leđnih naslona i rukonaslona, deluje ustalasano sa akcentom na per-
fektnim detaljima. Ipak, sve odiše prefinjenom elegancijom, što na prvi
pogled može da zvuči paradoksalno, ali u suštini samo potvrđuje Gaudi-
jevu nesumnjivu genijalnost da spoji nespojivo. On, svesno ili ne, uvek
izaziva efekat iznenađenja, u ovom slučaju prorezima na naslonima
za leđa, cvetnim motivima izdeljanim u punom drvetu oko tih pro reza,
ostvarajući tako čudesnu, dopadljivu ornamentiku.
Kuća "Kalvet" smeštena je u samom centru grada. Nalazi se u elegant-
nom stambenom okruženju i predstavlja najuzdržanije Gaudijevo arhi-
tektonsko delo u pogledu strukture i forme. Koncipirana je kao objekat
koji u prizemlju ima komercijalni deo dok su tri sprata namenjena stano-
vanju. Svi detalji enterijera prate osnovnu ideju kuće koja se odlikuje
svojevrsnom elegancijom i pored svoje baroknosti. Isto se ponavlja i
na nameštaju koji je dopadljiv, moćan, umetnički oblikovan, zabavan i
- udoban. Sedišta se povinuju potrebama za sedenjem i prihvataju telo
onoga ko sedi sa dobrodošlicom i "milošću". Gaudi, iako je bio asketa,
iako je kao "božji čovek", zastupao je ideje odricanja zarad viših ciljeva
iskupljenja: nije želeo da se bilo ko zlopati sedeći na njegovim stoli-
cama.
Arhitekta Radmila Milosavljević
18
STOLICE ZA
"KUĆU KALVET"
ARHITEKTA ČUVEN PO JEDNOM OD
NAJPOZNATIJIH IZARAZA U OBLIKOVANJU
ZDANJA OSMISLIO JE I PODJEDNAKO
FASCINANTNU STOLICU
ANTONIO GAUDI (1852 – 1926)
Rođen je u mestu Reus u blizini Taragone kao sin bačvara.
1863-68. završava srednju školu u okviru manastirskog
koledža u Reusu. 1867. publikuje svoj prvi crtež u lokalnim
novinama i crta scenografije za školske predstave. 1983-78.
studira arhitekturu u Barseloni, zainteresovan pre svega za
arhitekturu gotike. Tokom studija intenzivno radi na obliko-
vanju crkvenog nameštaja i predmeta od drveta i metala.
1878. projektuje pavljon za Parisku izložbu. 1879. radi
uličnu rasvetu od livenog gvožđa za gradske ulice Barsel-
one. 1883-88. projektuje kuće "Vicenc" i "El Kaprićo", kao i
pavliljone u parku Guelj i koristi mavarski stil u oblikovanju
dekoracije od keramike i metala. Rađaju se prve ideje o
izgradnji crkve Sagrada Familia. 1885-90. do punog izražaja
dolazi autorov vanserijski stil u kreiranju arhitektonskih i
enterijerskih elemenata sa isticanjem sopstvenih ideja u
okviru pokreta art-nuvo. Kroz formu, Gaudi naglašava svoja
hrišćanska uverenja i katalonski patriotizam. 1898-1904.
projektuje i izvodi kuću "Kalvet" u koju ugrađuje gvozdeni lift
i oblikuje prepoznatljiv nameštaj autentičnog oblika. 1904-
05. radi kuću "Batlo" kaja postaje jedan od simbola Barsel-
one. 1906-10. radi kuću "Mila", svoj najobimniji arhtiekton-
ski objekat u okviru stambene arhitekture. 1909. radi paro-
hijsku školu u okviru Sagrada Familie. 1910. održana je
velika izložba Gaudijevih projekata u okviru Pariske izložbe
Lepih umetnosti. To je jedina izložba van granica Španije
za vreme njegovog života. Nastavlja započete radove na
parku Guelj i crkvi Sagrada Familia.
1926. u toku šetnje gradom, strada
pod točkovima tramvaja. Pošto
nije imao običaj da se eksponira
u javnosti, slučajni prolaznici su
mislili da je reč o ubogom čoveku,
gotovo prosjaku. Odveli su ga u
bolnicu za siromašne gde je umro
tri dana kasnije.
ENTERIJER
SERBIAN MADE
IAKO IZGRAĐEN PRE DVA VEKA,
PROSTRAN SALONSKI STAN LAKO JE
PONEO NADAHNUTU, MODERNU ODORU
K.S. ENTERIJER
20
MODERNOG DUHA
SALON
…Levo gore: Pogled na trpezarijski deo iz malog hodnika - gotovo uramljena slika u
dnu: transparentne "Kalligaris" stolice "lebde" u prostoru pored trpezarijskog stola - primer
sklada i harmonije.
…Levo dole: Deo dnevne sobe sa platnom (rad ak. slikarke Jelene Stojanović), nosač za
TV i dekoraciju, "SZR. Marconi" (farbani medijapan u visokom sjaju).
…Desno: Zidna površina dekorisana zelenom bojom "Polistof", "Val Paint" (IT), pored
je garnitura "W.Schillig" (Austrija), a na podu je tepih
"Carpetland" (NS).
O
Pred nama je jedno od svežih i nadahnutih rešenja klasičnog
salonskog stana (140 m
2
) koji je imao potpuno drugačiju
strukturu - naravno, prilagođenu potrebama vremena od pre
dva veka.
Strukturalno, prostor je adaptiran za potrebe investitora koji je u ovom
slučaju i sam arhitekta - Aleksandar Osei-Lartey. Pošlo se od pret-
postavke da se od salonskog stana može napraviti moderan i funk-
cionalan prostor, u ovom slučaju "kružnog toka" (stanom se zaista
kruži), tako da je rezultat pozitivan, a svi zahtevi su u potpuno sti
ispunjeni.
Proširenjem terase stvoreno je mesto za popodnevni odmor dok je
dnevni boravak dobio svoju meru, sasvim dovoljnu za nameštaj koji
mu je namenjen. U zadati prostor unete su stvari koje su personali-
zovale ambijent i koje govore o rafiniranoj senzibilnosti investitora.
Podovi su zadržani jer su kucani, parket je prirodno taman, iz daleke
1910, što mu daje posebnost koju samo vreme ostavlja za sobom.
ENTERIJER K.S.
21
Sva drvenarija bajcovana prirodnim orah bajcom dobila je posebnu
likovnu dimenziju, nju izdvajamo kao vezivni element čitavog enteri-
jera. Ton baroka ironično je zabeležen na sjajnim stolicama Filipa
Starka pod nazivom "Duh Luisa" (providni polikarbonat, za "Kartell"),
Osnova
stana
K.S. ENTERIJER
22
…Gore: Panorama iz kuhinjskog dela do radne sobe. Kontrast
između zida i kuhinjskih elemenata: kuhinjski elementi su
"Wood Line", "Lamex" (univer "Egger").
…Dole: Svedenost u formi, iako je sve likovno raskošno: sto i
stolice nasuprot printovanom plakaru-ostavi, "NS plakat" (NS).
Za izradu ovog dela kuhinje zaslužan je "UWS" - "Urban Work
Schop" (NS).
…Sledeća strana: Polica za vino, osvežena delom crvenog
zida replicira crvenoj na "tomatto printu" koji se nalazi na
plakaru-ostavi. Na stolu je manji servis za doručak - prodaja
"SIMPO" (NS), koji ne izlazi iz zadatog kolorita kuhinje.
koje su se potpuno uklopile i unele savremenu ležernost i duhovitost
koja svaki prostor pretvara u šarmantan ambijent.
IGRA BOJA I MATERIJALA
Iako je prepoznatljiv "duh" stare gradnje u, pre svega, vidljivim i sja-
jno repariranim štokovima, podu i drvenariji, prostorni elementi su
odlično integrisani u savremen enterijerski sadržaj. Smirujuća i blaga
forma garniture za sedenje sjajno je dopunjena sa dva identična
"Kartell" stola (takođe u potpisu Filip Stark) dok se na zidu pojavljuje
zanimljiva tekstura zelene boje - "Polistof" ("Val Paint", IT). Igra delo-
vima različito obloženih zidova se nastavlja i na drugoj strani zida gde
nalazimo gipsani deo obložen kamenom, dok je treći zid presvučen
keramičkim pločicama "Granit" ("Rex", IT).
Upotreba printa postaje prepoznatljiv znak "Synthesis Quatro", čiji je
arhitekta (i investitor), Aleksandar Osei-Lartey, član, jer se upečatljivo
pojavljuje na vratima plakara-ostave u kuhinji. Umirujući ton "kakao
braon" i jasne crvene osvežili su beli kuhinjski elementi koji ujedno
reflektuju dodatno svetlo i poetizuju prostor.
Autor priloga: Svetlana Milić
Fotografije: Nenad Milikić
K.S. ENTERIJER
24
…Levo i ispod: Radnim prostorom dominira sjajno zamišljena i
izvedena biblioteka koja svojim duhovitim i razigranim intervencijama
u boji nagoveštava jedan daleko ležerniji stav prema knjigama (a ima i
prihvatljivu cenu). Izrađena je od univera "Egger" (bagrem), rad "SZR.
MARCONI" (NS). Dekorativno zelenilo je iz "GRADSKE BAŠTE" (NS).
…Dole: Deo efektne spavaće sobe pune grafičkih rešenja koja, iako u
iluziji vizuelnog pokreta, deluju umirujuće i udobno. Na zidu je majstorski
rad radionice "NORBIKA" - farban swachili tehnikom. Još jedno zeleno
osveženje iz "Gradske bašte" (NS) - fikus koji je našao svoje mesto na
podu pored bračnog kreveta (model "Bela"), izrada i prodaja "SIMPO".
ADRESAR NA STRANAMA 142 i 144
BROD
Sasvim je sigurno da imate po neki dekorativni
komad iz "prošlosti", kao što su prikazani brodovi
koji sasvim ravnopravno stoje sa "Kartell" providnom
lampom "ultra modernog" dizajna (prodaja "GRAND
STIL", NS). Hrabro izložite sve zajedno!
KOCKE
Ovo je primer kako se bela
boja biblioteke razigrala
ubacivanjem bojenih
mo dularnih kocki 30 cm x 30
cm (medijapan u visokom
sjaju - "SZR. Marconi"
NS). Rezultat je zanimljiva
biblioteka u kojoj se knjige
mogu tematski odvojiti.
PRINT
Printovani medijapan izgleda sjajno kao maska
za velike površine koje prete da budu nezanim-
ljive. Ovakva vrsta osveženja i likovno obrađenih
površina ulepšaće svaki deo vašeg stana.
DEKORATIVNI ZID
Iako su jedna pored druge - dekorativni
zeleni zid, zid presvučen keramičkim
pločicama "Quantum" (NS), kao i nasli-
kane meduze u pokretu - sve tri likov ne
površine su odlično uklopljene. Osušena
grana loze dobija, osim dekorativnog, i
skulpturalni karakter.
IDEJE
A
u
t
o
r

p
r
i
l
o
g
a
:

S
v
e
t
l
a
n
a

M
i
l
i
ć
F
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
:

N
e
n
a
d

M
i
l
i
k
i
ć
ADRESAR NA STRANAMA 142 i 144
K.S.
26
IDEJE
ENTERIJER
…Plišane tapete na
zidu dnevne sobe unose
dinamiku u jednostavnu
postavku.
…Kamena "traka" u
strukturi zida "teče" kroz
ceo stan (desno).
…Arhitekta Nenad
Veličković (dole).
SERBIAN MADE
K.S. ENTERIJER
28
INTIMNI JEZIK
ENTERIJERA
ARHITEKTE KREIRAJU RAZLIČITE AMBIJENTE,
ALI KAKO IZGLEDAJU ONI U KOJIMA ONI ŽIVE,
ODNOSNO DA LI SU LIČNI PROSTORI
NAJVERNIJA SLIKA NJIHOVOG STILA, UKUSA,
DOŽIVLJAJA ENTERIJERA? STAN ARHITEKTE
NENADA VELIČKOVIĆA POTVRĐUJE OVU TEZU
A
rhitekta Nenad Veličković nije poklonik minimalizma. Iako
je dobitnik nagrade kao autor jednog od petnaest najbolje
uređenih enterijera u protekloj godini, prilikom osmišljavanja
sopstvenog životnog prostora trudio se da aktuelne trendove ostavi
po strani i da ambijent u potpunosti podredi ličnom doživljaju kom-
fora, lepote i funkcionalnosti. Finalnom konceptu uređenja prethodila
je kompletna rekonstrukcija prostora.
SNAGA MALIH STVARI
U stanu koji obuhvata 67 kvadratnih metara, najdominantniju celinu
predstavlja prostran dnevni boravak povezan sa terasom. Nenametlji-
vu pregradu između dnevne sobe i terase čini upravo zid čija je tran-
sparentnost postignuta velikim staklenim panelima. Nenad Veličković
ističe da su mu u ambijentu najbitniji osećaj topline, a ne hladne dis-
tanciranosti, i istaknuta pozicija za "sentimentalne sitnice", stvari čija
je vrednost prvenstveno emotivna. Recimo, zeleni kožni ram na zidu
u dnevnoj sobi asocira ga na osobu od koje ima pažnju i sigurnost,
božićni venac na uzajamnu ljubav, školjke u kupatilu znače sećanje
i opomenu, a šešir kao dekor na zvučniku nešto posebno. Međutim,
sve je to uklopljeno u je dinstvenu estetsku celinu u kojoj ne postoje
disparatni tonovi. Štaviše, motiv koji slobodno "teče" kroz sve pros-
torije u stanu je kamena traka u strukturi zidova. Zapažamo je i u
dnevnoj, i u spavaćoj sobi, i u kupatilu. A kada je reč o sitnim detaljima
koji prostor čine bliskim i prijemčivim, male fotografije u ramovima,
koje su svoje mesto našle u nenametljivo dizajniranom kupatilu, imaju
dovoljno "jačine" da iznijansiraju stil tog dela stana. Plišane tapete
kojima je obložen centralni zid dnevne sobe, svojom odmarajućom
pastelnom bojom ostavljaju isti efekat. Samim tim nije bilo potrebe za
stilskim poigravanjem drugim elementima. Način na koji je "složen"
parket u dnevnom boravku sasvim je jednostavan, iako je Nenad
Veličković u svojim ranijim radovima voleo da upravo u strukturu par-
keta utka raznolike forme.
TAJNA JE U SKLADU
Budući da završava magistarske studije na temu "Savremena arhitek-
tura kiča XX veka", mladi autor vešto varira stilove i forme, znalački
izbegavajući zamke preterivanja i prenaglašenosti. Spavaća soba,
kao i sve druge, u potpunosti "liči" na njega. Postavka je jednostavna.
Centralno mesto zauzima udoban krevet, primenjene boje i motiv
"kamene trake" čine prostoriju stilski integrisanom u celinu enterijera.
Ostalo su lične stvari - fotografije, tehnika koja poprima dimenziju
estetskog predmeta. Smireni stil pastelne kuhinje potkrepljuje opšti
ton uređenja. Kako bi se ova postavka dodatno naglasila, unutrašnja
vrata su sa spoljnih strana obložena staklom. Na taj način ona vrše
svoju funkciju, ali ne ostavljaju utisak pregrade u enterijeru. Time je
koncepcija zaokružena. Stan u kojem živi arhitekta verna je slika
njega samog.
Milan Nikolić
Foto: Dragan Babović
…Sva unutrašnja vrata su obložena staklom kako ne bi izgledala kao
pregrada u enterijeru (prethodna strana).
…Kamen je našao svoje mesto i u kuhinji kojom dominiraju pastelni
tonovi (levo).
…Za sentimentalne sitnice, poput uramljenih fotografija, i kupatilo je
pogodno mesto (dole).
ENTERIJER K.S.
31
PR
Kada je reč o dekorativnom kamenu, možemo slobodno reći da se
radi o relativno novom sistemu oblaganja, kako eksterijera, tako
i enterijera. Jedno od najzvučnijih i najkvalitetnijih imena među
proizvođačima dekorativnih obloga u Evropi je "Ecopiedra" iz Madrida.
Ecopiedra dekorativni kamen je proizvod izrađen od laganih prirodnih
materijala i napravljen da u potpunosti zamenjuje prirodni kamen, a
na srpskom tržištu je prisutan nepuna četiri meseca. Firma PIEDRA
d.o.o. iz Novog Sada ekskluzivni je uvoznik i distributer dekorativnog
kamena Ecopiedra.
Razlika između prirodnog kamena i ovakve vrste obloga je ta što
svaki prirodni kamen nije pogodan za oblaganje raznih vrsta fasada
i površina, jer postoji više vrsta prirodnog kamena koji je otporan na
smrzavanje, na visoke temperaturne uticaje, uticaje soli u primorskim
krajevima, kao i ostale atmosferske uticaje. Ecopiedra je proizvod koji
zadovoljava sve uslove, te zasigurno ima dosta komparativnih pred-
nosti u odnosu na "pravi kamen".
Svi Ecopiedra proizvodi dolaze uz garanciju od 50 godina ukoliko se
pri postavljanju pridržava preporuka proizvođača. Firma nudi paletu
od preko 100 vrsta različitih obloga koje se isporučuju jednostavno
upakovane u kartonske kutije.
Uz vrhunski kvalitet, praktičnost je stavka koja ide u prilog Ecopiedra
zidnim i fasadnim oblogama. Ecopiedra u svojoj ponudi ima i uga-
one elemente, kako spoljašnje tako i unutrašnje, a to uveliko olakšava
posao postavljanja, jer nema otpada, te je iskorišćenost materijala
skoro 100%. Ecopiedra kameni proizvodi su dokaz kako najnoviji tren-
dovi kombinovani sa visokokvalitetnim materijalima rezultiraju poseb-
nim izgledom. Uz kvalitet i ostale navedene karakteristike, to je razlog
zašto ovom kamenu priznanje odaju vrsni arhitekte na domaćem i
inostranom tržištu.
Razumeti potrebe kupca i pretvoriti ih u stvarnost - to je znanje. Eco-
piedra dekorativne obloge razvijane su u stalnoj harmoniji sa prirodom
i time unose deo te prirode u vaš dom. www.piedraserbia.com
ECOPIEDRA
ŽIVOT SA STILOM!
DEKORATIVNI KAMEN KOJI DAJE NOVI
IZGLED I ENTERIJERU I EKSTERIJERU
ENTERIJER
K.S. ENTERIJER
34
46m
2
BOEMSKI SVEDENO
NA
IDEJA MEŠANJA I UKLAPANJA
USPEŠNO JE IZVEDENA U OVOM
STANU PREPUNOM NONŠALANTNIH
DEKORATERSKIH ZAHVATA
V
isoko potkrovlje iskorišćeno je u potpunosti: ugrađivanjem
platforme dobijen je deo za spavanje, potpuno izdvojen
od ostatka stana. Do njega vode jednostavne stepenice, a
noseća greda je iskorišćena kao mesto za sat koji pokazuje vreme
sa obe strane.
Tamni pod je poslužio kao početna tačka za dalje osmišljavanje palete.
Kao kontrast njemu, uvedeni su beli zidovi i nameštaj. Obogaćen je
M
A
L
I

S
T
A
N
ENTERIJER K.S.
35
…Plava traka oivičena crnim
naglašava podelu na dva nivoa, ali
zbog nepravilne putanje koju sledi čini
da prostor deluje šire. Greda iznad
stepeništa, na kojoj počiva platforma sa
krevetom, služi i kao mesto za veliki sat
koji pokazuje vreme sa obe strane.
…Rešenje "soba u sobi" u ovom
slučaju spaja dnevni i spavaći prostor.
Visoko potkrovlje iskorišćeno je u
potpunosti. Sklad formi i boja, kao i
neočekivani materijali, poput jastuka od
poni dlake, odaju ukupan utisak pažljivo
osmišljenog prostora gde je vođeno
računa o svakom detalju (levo).
K.S. ENTERIJER
36
i ljubičastim akcentima i jastucima u luksuznom materijalu. Posle
određenog vremena, vlasnicima su beli zidovi dosadili, pa je oslika-
na tirkizna traka duž cele prostorije, koja je oivičena crno obojenim
letvicama. Tako je prostor jasno podeljen na dva nivoa, a uglovi su
naglašeni, čime je postignuto vizuelno proširivanje prostora.
Pod gornjeg nivoa obložen je kvalitetnim linoleumom. Iako je ovaj
materijal bio sinonim za jeftino i ne toliko estetski prihvatljivo rešenje,
nove tehnologije su ga načinile sjajnim dizajnerskim rešenjem i za
najprobirljivije. Tip koji se ovde vidi imitira bambus podloge, koje su
jako prijatne za bose noge. Mali stočići i lampa kompletiraju ambijent
za spavanje.
Ovaj stan deluje kao celina gledano iz bilo kojeg ugla. Detalji
nepogrešivo ukazuju na to da vlasnici rade u kreativnoj industriji.
Lampe i ukrasi sakupljani u sitničarnicama i na sajmovima antikviteta
protežu se kao refren kroz sve kutke.
J.V.
…"Bambus od linoleuma" idealno je rešenje za pod u spavaćoj sobi na
galeriji. Krevet kao da lebdi (gore).
…Vrata u zidu kriju veliki smeštajni prostor za garderobu (desno).
ENTERIJER
K.S. ENTERIJER
38
39m
2
MUŽEVAN
STAN
NA
STAN KOJI JE DOKAZ DA MUŠKARAC NE
MORA DA ŽIVI U NEREDU ILI SAMO SA
NAJOSNOVNIJIM KOMADIMA NAMEŠTAJA
K
lasična predstava o muškom stanu je: mesto bez mnogo stila,
sa najnužnijim nameštajem, kojim obično dominira veliki tele-
vizor. Ipak, postoji i način da se napravi drugačiji prostor sa
jasnom mačo-notom. Elementi korišćeni u ovom stanu su krajnje sup-
tilni.
…Dnevni boravak sa
bibliotekom pokazuje
jedinstvo dobre organizacije i
ličnog stila (levo).
M
A
L
I

S
T
A
N
ENTERIJER K.S.
39
Dnevnim boravkom dominira tamna garnitura, čiji je jednostavni
oblik dopunjen jastucima u različitim dezenima. Bibiloteka na zidu
je napravljena od metalnih polica, po principu uradi-sam. Zidovi su
potpuno beli, a rasveta slavi staru dobru sijalicu, lišenu bilo kakvih
ukrasa ili abažura. Efekat skladišta dobijen je merdevinama kod
bi blioteke. Zavese od krutog materijala pre liče na nešto čemu je
mesto u kancelariji, ali njihova stroga forma savršeno odgovara ukup-
nom utisku koji ovaj ambijent ostavlja. Tu je mesto našla i legendarna
stolica za ljuljanje, koju su Čarls i Rej Ims dizajnirali za "Vitru".
Radni kutak je izdvojen zavesom i sadrži sto sa kompjuterom, opet
dizajnersku stolicu i nekoliko polica sa onim što je najneophodnije za
svakodnevni rad (ostatak literature je u već pomenutoj velikoj biblio-
teci sa merdevinama).
Knjige su razmeštene i u starom odbačenom sistemu za arhiviranje
dokumentacije. Deo fioka je izvađen, pa one služe kao police, dok
je ostatak tu da čuva stvari skrivene od gostiju. Zanimljivo je rešenje
"Artemide" lampe u crvenoj boji, sa klještima za kačenje.
Trpezarija sa tamnim zidom opremljena je stolom koji odgovara
domaćinovom angažmanu u kuhinji. Tu su i tri različite stolice, koje
deluju kao da su oduvek u ovoj kombinaciji.
J.V.
…Sakriveni "radni kutak" pruža dovoljno komfora za kvalitetan rad u
kući (gore levo).
…"Dosije" fioke i police pune knjiga sa "Artemide" lampom -
kancelarijska organizacija obojena toplinom doma (gore desno).
…Kutak za uživanje, mali ali lep i pre svega dovoljan (levo).
ENTERIJER
K.S. ENTERIJER
40
PROZRAČNO
NA
JEDNA SOBA, KOJA JE ZAPRAVO CEO OVAJ
STAN, DOBROM ORGANIZACIJOM I
PAŽLJIVIM IZBOROM BOJA I MATERIJALA
NUDI KOMPLETAN KOMFOR VIŠE
PROSTORIJA
S
tan koji je predstavljen na ovim stranicama je sjajan primer
da mali prostor može da deluje elegantno i sofisticirano.
Rukovodeći se pravilom da kvalitetni materijali čine najveći
deo ukupnog utiska, vlasnici su se opredelili da uštedu cene na m
2

kompenzuju investiranjem u fine komade nameštaja i elemente prav-
ljene po meri. Jedna soba je zbog mogućnosti koju je nudio mokri
čvor pretvorena u kompletan životni prostor.
M
A
L
I

S
T
A
N
…Bračni krevet je
smešten uz trosed
jednostavnih linija, a
tabure služi i kao klub-
stočić. Uzglavlje kreveta
je od istog drveta kao i
kuhinjski bar-pult, i služi
i kao noćni ormarić.
Podne lampe su najbolje
rešenje kada nema
prostora za stočiće.
49m
2
ENTERIJER K.S.
41
Malo kupatilo je ograđeno mutnim staklom, a uz isti zid je formirana
kuhinja koja je zapravo bar - pult koji sadrži ploču za kuvanje i sudope-
ru, sa malim radnim delom. Deo za spavanje je krevet koji je drvenim
uzglavljem, u boji u kojoj je i pult, odvojen od troseda svedenih linija.
Odabran je trosed presvučen svetlim lanom, bez rukonaslona, čime je
njegova forma dodatno rasterećena. Ovakav način života od vlasnika
zahteva besprekornu pedantnost kada se radi o nameštanju kreveta,
ali i izbor posteljine koji neće odudarati od ostatka enterijera.
Panel zavese nastavljaju temu ravnih linija, daleko se bolje uklopivši
od klasičnih ili dvoslojnih draperija. Podne lampe su korišćene tako
da nije bilo potrebe da se u prostor unose i stočići ili komodice, čime
je značajno ušteđeno na prostoru. Isto tako, obezbeđene su potrebne
trase za kretanje u ograničenom prostoru. Umesto klub stola nabav-
ljen je dobro punjen, čvrst tabure, koji može da služi i za sedenje, i za
odlaganje stvari.
Izobilje pažljivo probranih ukrasa, kao što su činije, vazne i cveće upot-
punjavaju ovaj elegantan prostor. Pod je obložen kamenim pločama
sa podnim grejanjem, što je dodatno rasteretilo zidove. Definitivno
prostor koji dokazuje da se, uz kompromise, ne mora odricati dobrog
dizajna.
J.V.
…Klizna vrata na kuhinjskim
elementima najbolje su rešenje za
male prostore. Kvalitetni materijali
su veoma bitni za celokupan utisak
(desno).
…Bar-pult je zapravo i sudopera i
šporet. Ugradnjom specijalnog kliznog
sistema pomera se da bi otkrio ove
kuhinjske delove (ispod).
…Komoda u dnevnoj sobi uspešno
"sakriva" posuđe (dole).
ŠOPING VODI^
SEZAME...
1
2
KAO ŠTO GLASI ČUVENA REČENICA IZ
BAJKE O ALADINU, I BEZ VAŠE ZAPOVESTI
OVAJ NAMEŠTAJ ĆE SE OTVARATI I
SKLAPATI U SVAKOM TRENUTKU KADA TO
POŽELITE. TO JE DOKAZ NJEGOVE
IZUZETNE PRAKTIČNOSTI I PRIKLADNOSTI
ZA SVE ENTERIJERE - A POSEBNO ZA MALE
4. Idealni za male prostore, stolica AC-739
cena 43.479 din, i sto AT-7080, cena 6.663 din.
podesive visine, hrom-staklo, dimenzije 120 x 75 x
74/22cm, prodaje SIMPO.
5. Sto "Buondi", dimenzije 77 x 75 x 168 cm,
cena 30.000 din, stolice "Olivia", cena 8.800 din,
proizvodi "Calligaris", prodaje NOVOLUX.
1. Garnitura "Polarna noć" sa "sofa-bed" mehanizmom za rasklapanje
i anatomski dušekom debljine 12 cm sa žičanim jezgrom za zdravo
spavanje svake noći. Novi mehanizam omogućava da se leđni jastuci
rasklapaju u jednom potezu zajedno sa središnjim delovima,
cena 109.573 din, proizvodi i prodaje SIMPO.
2. Sto "Spazio" dimenzije 72,5 x 126 x 80 cm, cena 18.200 din, stolice
"Skip" cena 8.800 din, proizvodi "Calligaris", prodaje NOVOLUX.
3. Trosed i fotelje "Incanto" sa "sofa-bed" mehanizmom za rasklapanje,
anatomskim dušekom debljine 12 cm i žičanim jezgrom. U jednom
potezu sofa se jednostavno i brzo pretvara u udoban krevet za spavanje,
cena troseda 54.200 din, proizvodi i prodaje SIMPO.
3
4
5
ŠOPING VODIČ K.S.
43
8. Garnitura "Joy" sa "sofa-bed" mehanizmom,
anatomskim dušekom 12 cm sa žičanim
jezgrom. Cena troseda 51.248 din, proizvodi i
prodaje SIMPO.
Adresar na stranama 142 i 144.
6. Od klub stola do trpezarijskog stola, program "Logico",
proizvodi "Venier", prodaje ENVIRO.
7. Viseći rasklopivi sto "Olivia bar", dimenzije 110 x 14/54cm,
cena 16.000 din, stolice "Skip" cena 11.000 din, proizvodi "Calligaris",
prodaje NOVOLUX.
6
7
8
K.S. ŠOPING VODIČ
44
9
10
11
12
13
9. Sto na rasklapanje "Benson", dimenzije 90 x 90 (180 x 90),
cena 19.405 din, prodaje SIMPO.
10. Odložite stolice ukoliko nisu u svakodnevnoj upotrebi, model "Olivia"
cena 11.000 din, proizvodi "Calligaris", prodaje NOVOLUX.
11. Lako rasklopiv masažni sto "Tao Line", vrhunskog kvaliteta, težina u
proseku 14,5kg, dužina 185cm + dodatak za glavu od 20cm. Izrađen je
od kuvanog javorovog drveta sa sunđerom debljine 7cm presvučenim
eko kožom, prodaje SUNNY.
12. Krevet izrađen po meri kupca sa ugrađenim mehanizmom za
podizanje i kutijom za odlaganje posteljine. Izrađuje se od masiva (bukve
ili hrasta) ili furniranog MDF-a (bukov ili hrastov furnir), proizvodi i
prodaje ŠIMŠIĆ.
13. Sto "Olivia Fast" cena 35.000 din, dimenzije 74 x 70 x 110 cm, stolice
"Alu", cena 9.000 din, proizvodi "Calligaris", prodaje NOVOLUX.
Adresar na stranama 142 i 144.
K.S. ŠOPING VODIČ
46
PR
K.S. PR
48
DIPLON D.O.O. VODEĆI DISTRIBUTER
SANITARNE OPREME NA TRŽIŠTU SRBIJE, UVODI
U PONUDU NOVE PROIZVODE KOJI ĆE POMOĆI
KAKO PROFESIONALCIMA KOJI SE BAVE
UREĐENJEM PROSTORA, TAKO I KRAJNJIM
KORISNICIMA SA SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA
U prvom redu, tu je galanterija za kupatilo renomiranog italijanskog
proizvođača "Valli-Valli", porcelanske sanitarije "Ceramica Dolomite",
ekskluzivne sanitarije "Vitra" poreklom iz Turske, kao i španske pločice
"Aparici" i "Argenta". Kada je u pitanju proširenje ponude renomiranih
svetskih brendova, čije proizvode "Diplon" d.o.o. već nekoliko godina
čini dostupnim na našem tržištu, izdvajamo potpuno novu liniju "Con-
cept" koju je razvio "Ideal Standard". Od istog proizvođača novitet
su i sanitarije "Ventuno/21" i upotpunjena serija "Simplyu". Nemački
proizvođač sanitarnih armatura "Grohe", dobitnik prestižnog odličja za
dizajn Red dot: best of the best za tuš ručice "Rainshower ® Icon",
takođe posredstvom "Diplon" prodajnog salona, čini svoju ponudu
bližom potrošačima u Srbiji. Pored pomenute linije tuš ručica, tu je i
jedinstvena serija sanitarnih armatura i galanterije "Ondus", a očekuju
se i ostali noviteti prikazani na ISH 2009. Osim luksuznih proizvoda sa
evropskog tržišta, "Diplon" je obogatio ponudu i roba sa dalekog istoka
i domaćih kooperanata. Nove linije tuš kabina, akrilnih kada, sanitar-
nih armatura i galanterije za kupatilo robne marke "Diplon" olakšaće
ispunjenje zahteva za kvalitetnom, a po cenama pristupačnom robom
svakom investitoru i projektantu. Preko 3000 m² prodajnog prostora,
nekoliko hiljada artikala, pomoć stručnog osoblja, čine "Diplon" pravim
mestom za odabir opreme za kupatilo. Brojna građevinska preduzeća,
projektanti, arhitekte, ali i ino-partneri, koji su u "Diplonu" prepoznali
saradnika od poverenja, motiv su za nastavak ulaganja u poboljšanje
ponude i opstanak na vrhu.
Diplon prodajni salon nalazi se pored autoputa Beograd - Novi Sad,
u zemunskom naselju Altina, Ratarski put 8a.
Radno vreme je od 08h-20h radnim danom, subotom 09h-18h,
telefoni 011-3770-515 i 011-3770-516
SVE ZA
KUPATILO
SA POTPI SOM
PORODI^NE KU]E
K.S. PORODIČNE
KUĆE 50
POSTMODERNA
NA LITICI
ENIGMATIČNO SVETLO, NEUHVATLJIV
PROSTOR, PROLAZ U MORE - SVE JE TO
KUĆA "HOLMAN", SMEŠTENA NA LITICI
AUSTRALIJSKE OBALE, ZA KOJU SU
ARHITEKTE NIL DURBAH I KAMILA BLOK
UPRAVO DOBILI NAGRADU
V
ila "Holman" smeštena je na steni visokoj 70 metara iznad
mora, u mestu Dover Hajts u blizini Sidneja. Mesto je poznato
po svojoj skrovitosti pridgradske mreže stanovanja i jedno je
od jezgrovitih litica na istoku, s panoramom kao s trurističke razgled-
nice. Litica se pruža paraleno hridi i na njoj su načičkane vile koje
začuđeno gledaju u ovu novoprojektovanu razigranu kuću. Arhitek-
te Nil Durbah i Kamila Blok iz Južne Afrike kažu da je inspiracija za
plan vile bila Pikasova slika "Kupači". Njihov pristup projektovanju je
umetnički, fleksibilan i maštovit. "Mi projektujemo u okviru prikladnog i
inovativnog, radeći prema svojim osećanjima!"
…Kada je pre pet godina započeta izgradnja, "Holman" kuća je koštala
4 000 dolara po kvadratnom metru (levo).
Izgrađena površina: 325 m
2
Teren: 950 m
2
…Perionica, stepenišni prostor, garderoba i tehničke prostorije
smešteni su u depandansu, dok su prostori za spavanje i dnevni boravak
okrenuti istoku. Ne zaboravite da je Australija, u odnosu na Evropu,
okrenuta "naopačke"! (desno).
…"Holman" kuća na litici nije velika ali izgleda kao mali srednjevekovni
dvorac u kojem se nalaze tajni prolazi. Na gornjem nivou su dnevni
boravak i kuhinja, smešteni u prozračnom prostoru (dole desno).
PORODIČNE
KUĆE
K.S.
51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
9.
10.
UPPER FLOOR PLAN
Arhitekte su želeli da projektuju kuću tako da bude okrenuta na sve
četiri strane sveta. Međutim, morali su da povedu računa o oštroj klimi,
jer kuća agresivno "nastupa" u odnosu na klimatske uslove. "Strašno
je kad naiđe oluja", kaže arhitekta Durbah. "Ipak, kuća je izuzetno
jaka. Morali smo da budemo sigurni da će odoleti i najoštrijim klimat-
skim udarima. "Arhitekte Durbah i Blok su sa bračnim parom Antoni-
jem i Dženifer Holman proveli više od šest meseci samo u razgovoru
o obliku kuće! Svake nedelje učetvoro su provodili po nekoliko sati
razgovarajući o različitim idejama. "Kad god smo moj muž i ja tražili
da se kuća izgradi prema našim idejama, arhitekte bi napravili nov 3D
Kuće pored mora u sebi nose kamen, sve više beton, i stapaju se sa ste-
nama. Odnosi punog i praznog, otvorenog i zatvorenog, uskog i širokog,
osvetljenog i zasenčenog, stvaraju skulpturalnu kompoziciju. Plavo nebo
u pozadini daje sliku potpuno prirodnog ambijenta.
Život uz more podrazumeva integraciju dnevnih aktivnosti i otvorenih
vizura prema njemu. Potpuno neutralan enterijer daje naglasak prirodnoj
okolini i pogledu na otvorenu morsku pučinu. Ovakvom pogledu zaista
je teško odoleti!
…Arhitekte Durban i Blok citiraju Pikasovu sliku "Kupači" da bi opisali
plan kuće. Kamila Blok kaže: "Ne sedite u kući na istom mestu, već se
izvijate i rastežete zajedno sa samim pogledom!" (prethodna strana).
…Arhitekta Durbah kaže da je projektovanje ove vile bila prava
avantura i da mu je preokrenula život "na najdublji način" (levo).
…Pejzažnu arhitekturu osmislila je grupa "Jane Irving Landscape
Architects" (ispod).
Osnova
1.Ulaz
2.Kuhinja
3.Radna soba
4.Trpezarija
5.Dnevni boravak
6.Glavna spavaća soba
7.Terasa
8.Dvorište
9.Gornji vrt
10.Garaža
PORODIČNE
KUĆE
K.S.
53
LOWER FLOOR PLAN
highlights
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11.study
12.bedroom
13.family room
14.bedroom
15.terrace
16.lower terrace + pool
model u drvetu, prema njihovim zamislima!" kaže Dženifer Holman.
Tako je urađeno više od 40 modela. Na kraju su Holmanovi dobili
knjigu u kojoj su predstavljeni svi projekti koje su dizajnirani tokom
razgovora.
Kuća liči na konzolu koja nadleće more. Serija fluidnih prostora
smeštenih na talasastom terenu, organizovana je na način da svaki
od njih prati sunce, okolinu i more. Dnevni boravak je izbačen u
more tako da dobija panoramu od severa do juga, dok je istočni deo
…"Od arhitekte Alvara Alta naučili smo: gornje ivice police u dnevnoj sobi obojene su plavo, zatim, crvenom i žutom bojom
što daje odličan spoj s belim zidovima".
…"Kada je kuća isuviše glatka i savršena, deluje pomalo banalno, kaže Kamila!"
Donji nivo
11. Radna soba
12. Spavaća soba
13. Porodična soba
14. Spavaća soba
15. Terasa
16. Donja terasa+ bazen Presek Holmen kuće
SECTION
PORODIČNE
KUĆE
K.S.
55
zamračen dugim horizontalnim drvenim zastorima (ne zaboravite da
Australija "stoji naglavačke" u odnosu na našu severnu hemisferu!).
Od samog početka gradnje kuća je izazivala mnogo pažnje. Tele-
vizijske stanice su helikopterima nadletale teren na kojem se dizala
kuća; čak je australijski modni časopis "Vog" pisao o njenom dizajnu.
Zabrinute zbog "nesigurnosti" kuće, komšije su se usprotivile njenom
zidanju. I oni su iznajmili helikopter kako bi snimili teren, zatim objavili
snimke kuće u lokalnim novinama. Arhitekta Nil Durbah šali se da
on i njegova partnerka Kamila Blok uopšte nisu morali da obilaze
gradilište. Bilo je dovoljno da se na licu mesta pojave samo jedanput
nedeljno!
"Možda nekima smeštanje kuće na samu liticu iznad mora izgleda kao
namerno ludilo, ali rezultat je privukao obožavaoce širom sveta. Neke
arhitekte su doputovali čak iz Holandije, samo da je vide. Nekoliko
dana po završetku izgradnje sačekala su me trojica Japanaca, arhi-
tekata, stojeći na vratima kuće u nadi da će ući u nju!
BAJKOVITO BUĐENJE
U trpezariji, umesto zastakljenih površina od poda do tavanice, na -
pravljen je zaobljen zid koji "uokviruje more" i izbacuje nebo iz vidnog
polja stanara. Na uglovima ovih zidova postavljena su ogledala koja
omogućavaju neočekivano reflektovanje vrata i bazena. Drugi primer
dobijanja posredne panorame je polukružno dvorište koje, tako reći,
zatvara pogled na more - zamka za sunce ali i zaštita od ve tro va.
…Arhitektonski biro "Durbach Block Architects", osnovan 1989. godine, dobio je Nacionalnu nagradu Australije "Robin Boyd"
za projektovanje rezidencijalnih kuća (levo).
K.S. PORODIČNE
KUĆE 56
"Pre nego što smo kupili imanje uradili smo geotehnička ispitivanja",
kaže Antoni Holman. "Ipak, kada je stara kuća srušena i započeti
radovi na temeljima, postalo je jasno da će izgradnja biti mnogo
komplikovanija nego što smo mislili". Bilo je dramatično kada se visoki
stub srušio udarivši u zid koji opkoljava imanje. Srećom, nije pao s
litice! Ipak, ne plašimo se, kuća je jaka kao Titanik!"
Hm? Zid oko imanja morao je ponovo da se izgradi. Radnici su radili
svaki dan punih osam meseci a ništa se nije videlo osim gomile krša."
"Kada je sazidana prva ploča", kaže arhitekta Durbah, "dobili smo
fantastičan podijum s kojeg smo posmatrali more. Ploča je štrčala
nad morem i nismo mogli da vidimo gde se završava kuća!. U ovoj
kući spava mnogo betona. Čvrsta je, sa kombinacijom finog i grubog
što stvara suptilan kontrast, ali nije monolitna. Volimo da kažemo da
se ona rodila zahvaljujući idejama koje smo dobili na putovanjima u
Japan, Rusiju i Finsku, gde smo videli radove slavnog Alvara Alta".
U svakom slučaju, kuća "Holman" je sve samo ne dosadna kuća. Iako
vlasnici u njoj žive već skoro dve godine, Dženifer Holman kaže da je
još uvek uzbuđena kada stakleni zidovi noću postanu svetlosni efekti
koji stvaraju večernju lepotu, inspirisanu morem, odnosno bljeskom
na mesečini. Ujutru, kada se probudi, pripremi kaficu i zavali se u
fotelju posmatrajući more.
"Onda, čemu zavese?", pita se gospođa Holman!
Jelena Kaličanin
Foto: Brett Boardman, Anthony Browell, Reiner Blunck, Chris Cole
…Elastična
geometrija kuće
razvučena je prema
konfiguraciji terena,
bolje reći stena koje
nadvisuju more
(desno).
…Ova kuća, projektovana u vrhunskom stilu postmoderne, na najlepši način pokazuje kako dizajn i arhitektura služe prirodi... (gore)
PORODI^NE KU]E
RAJSKA KUĆA
KUĆA "HELICONIA", U MEKSIČKOM GRADU
MERIDA, INSPIRISANA JE LEPOTOM
RASTINJA I CVETOVA KARAKTERISTIČNIH
ZA TROPSKA PODRUČJA
1
Lokacija: Merida, Jukatan, Meksiko
Površina placa: 2100 m
2
Površina kuće: 1200 m
2
Arhitekta: Javier Muñoz Menéndez, Muñoz arquitectos
K.S. PORODIČNE
KUĆE 58
1. Deo bazena nalazi
se ispod terase, ćime je
osigurana prijatna senka
tokom celog dana.
2. Nadstrešnica iza
ulaza dosledno ponavlja
arhitektonske poteze.
3. Pogled na segment koji
spaja veliki južni i severni
blok, u kojem se nalazi
kuhinja.
2
3
PORODIČNE
KUĆE
K.S.
59
4
K.S. PORODIČNE
KUĆE 60
4. Galerija je posvećena umetninama koje vlasnici mogu da gledaju iz različitih delova doma.
5. Ugaona garnitura pored izlaza na terasu koja natkriljuje bazen.
6. Deo za TV na galeriji. Okrugli lusteri su pravljeni po meri.
7. Osnove i preseci.
5
6
7
G
rad Merida, prestonica države Jukatan, smešten je u blizini
tropskog pojasa, čemu duguje specifičnu klimu. Jedna od
vrsta egzotičnih biljaka koje se na tom području mogu naći je
Heliconia, slična popularnoj rajskoj ptici koju floristi širom sveta veoma
cene. Lepotu ovih cvetova naročito cene kolibri kojima je ona izvor
hrane, ali su insipiraciju u njoj pronašli i arhitekte iz biroa "Muñoz", na
čijem čelu se nalazi Havijer Munjoz Mendez.
U SLAVU CVETA
Sagrađena na ravnom zemljištu površine oko 2100 m
2
, vila "Helico-
nia" ima stambenu rezidenciju, nekoliko kancelarija i deo za goste.
Zapravo, vilu su krstili vlasnici, koji su pasionirani kolekcionari i
uzgajivači cvetova Heliconia, a svoju strast neguju u svim delovima
prostrane bašte. Preko sedamdeset pet vrsta doneseno je iz različitih
krajeva Meksika, ali i iz udaljenih krajeva sveta.
PORODIČNE
KUĆE
K.S.
61
PROZRAČNI PROSTOR DEFINIŠU JASNE FORME I SVETLA PALETA. OVO JE
AMBIJENT PUN PREDMETA KOJI IMAJU NOTU LIČNOG I AFINITETI VLASNIKA
SU VIDLJIVI NA SVAKOM KORAKU.
8
K.S. PORODIČNE
KUĆE 62
8. Ispod aspiratora, u sredini kuhinje nalazi se ploča za kuvanje i
trpezarijski pult. Uz zid je crna komoda sa vaznama u kojima su cvetovi
heliconia.
9. Spavaća soba sa upadljivim foteljama.
10. Prozračan prostor komunicira sa spoljašnjošću.
9
10
Građevina zauzima površinu od 1200 m
2
, organizovanu u obliku slova
H, kako bi se u potpunosti iskoristili pogledi na rastinje, koje je naročito
bujno u međuprostorima koji dele krake zgrade. Različiti konstruk-
tivni elementi su orijentisani ka severu, kako bi se omogućio bolji tok
aktivnosti potrebnih za harmonično funkcionisanje rezidencije.
POTPUNA POVEZANOST
Formalni tretman nagoveštava volumetrijski prostor čija jednostavnost
podcrtava unutrašnje prostore. Pre svega njihovu jasnu, trezvenu
atmosferu, koja se stapa u prelazima spoljašnjih i unutrašnjih prizora.
Vlasnicima su najbitniji pogledi na baštu koja okružuje dom. Celoku-
pan ambijent deluje kao da kroz njega konstantno struji nežan, svež
povetarac, i svuda je prisutan osećaj da se nalazite spolja a ne u
jednom zdanju.
Kuću "Heliconia" čine dve paralelne zgrade, povezane preko dva
prolaza u sredini. Zgrada koja gleda na južnu stranu je zapravo deo
za kancelarije, servisne prostorije i gostinski deo. Paralelno sa njom,
okrenuta severno, je polovina koja služi kao rezidencijalni deo. Dva
segementa koja ih povezuju služe dvema svrhama: jedan je prolaz,
kroz koji se može stići iz jedne u drugu zgradu, dok je drugi kuhinja,
na kojoj su vlasnici insistirali kao na centralnom elementu rasporeda.
PORODIČNE
KUĆE
K.S.
63
11. Velika stakla ne ometaju pogled na okoliš.
12. Kupatilo je obloženo mermerom, a luksuznu notu mu daje bista na
cilindričnom postamentu.
13. Vlasnici, kao osvedočeni ljubitelji umetnosti, svaki kutak su oplemenili
dragocenim predmetima.
14. Plemeniti detalji obiluju bojama.
11
12
13
14
UMETNOST NA POGLED
Arhitekta Havijer Munjoz Menendez, uz pomoć Gareta Lou Negrona
i Ksavijera Abreu Sakramenta iz biroa "Menendez", osmislio je kuću
kao veliki okvir sa pogledima na sever i jug. Stambeni deo je podeljen
na dva nivoa, a hodnici između spavaćih soba služe kao galerije za
izlaganje umetničkih dela koja vlasnici predano sakupljaju. Umetnine
su strateški raspoređene tako da vlasnici mogu da u njima uživaju
tokom različitih dnevnih aktivnosti. Terasa koja služi kao nastavak
dnevne sobe zapravo često preuzima njenu funkciju. Ispod nje se
na lazi južni deo prostranog bazena.
Jovana Vujasinović
Foto: Roberto Cárdenas Cabello, Alberto Cáceres
K.S. PORODIČNE
KUĆE 64
LIFESTYLE
MK Group je nedavno predstavila plan ulaganja u najpoznatiji domaći
turistički centar Kopaonik sa željom da podstakne razvoj ukupne
turističke ponude u Srbiji. U renoviranje i modernizaciju turističkog
kompleksa na Kopaoniku, MK Grupa će do kraja 2012. godine uložiti
preko 12 miliona evra, izjavio je predsednik MK Grupe Miodrag
Kostić.
Novac će biti investiran u obnovu Hotela "Grand" i apartmanskog
naselja "Konaci - Sunčevi vrhovi" koji će nakon završetka svih radova
biti kategorisani sa četiri zvezdice. Cilj ove kompanije je podizanje
ukupnog nivoa hotelskih i ugostiteljskih usluga, kao i približavanje
turističke ponude MK Mountain resorta zahtevima i potrebama
savremenog gosta. Namera menadžmenta je da svi gosti Hotela
"Grand" i "Sunčevih vrhova" već ove zimske sezone osete razliku u
kvalitetu usluge, te da ovogodišnja turistička ponuda bude što sličnija
najpoznatijim skijaškim centrima u regionu.
Hotel "Grand" će za sezonu 09/10. svojim gostima ponuditi 56 potpu-
no renoviranih soba i 22 apartmana, od čega 13 VIP i 2 predsednička.
Svi planirani enterijeri zajedničkih prostorija u hotelu su u dizajner-
skom smislu potpuno u skladu sa planinskim i prirodnim okruženjem.
Zimsku sezonu hotel će dočekati sa novom kuglanom i fitnes cen-
trom, a roditelji će konačno odahnuti jer se priprema igraonica za
najmlađe goste. Novo lice u narednoj sezoni imaće i "Havana" bar,
kao i pizzeria "Garden". Pansionski restoran i kuhinja će dobiti novi
izgled i opremu, a enterijerske promene će pretrpeti i recepcija i lobi
hotela. Svi prozori u Hotelu "Grand", kao i lifovi, će biti zamenjeni,
nova i moderna skijašnica puštena u rad, a u pripremi je i savremeni
biznis centar za poslovnu klijentelu hotela.
NOVI SJAJ GRANDA I KONAKA
VEĆ OVE ZIME, POSETIOCI HOTELA
"GRAND" I APARTMANSKOG NASELJA
"KONACI" MOĆI ĆE DA UŽIVAJU U NOVOM
IZGLEDU SOBA I APARTMANA,
DIZAJNIRANIH U SKLADU SA NEODOLJIVIM
LEPOTAMA PLANINE
U Hotelu "Grand", tradicionalno poznatom kao stecište domaćeg jet-
seta je započeta gradnja najvećeg wellnes i spa centra u Srbiji, koji
se prostire na 2.000 kvadratnih metara i koji će prve klijente moći da
primi već od 15. decembra ove godine.
Od 1. decembra, MK Mountain Resort će u svojoj ponudi imati i Hotel
"Suvo rudište" sa 145 renoviranih soba. Ovaj hotel je pripojen Kon-
gresnom centru i svojim položajem i funkcionalnošću nudi najbolje za
korporativnu klijentelu koja koristi usluge Kongresnog centra za orga-
nizovanje različitih vrsta događaja, seminara, team buidlinga i drugih
korporativnih aktivnosti.
K.S.
…Dnevni boravak u
apartmanima uređen je svedeno
i elegantno sa upečatljivim
asocijacijama na udobnost i
komfor doma.
…Diskretno osvetljenje i
opuštajući pastelni tonovi daju
spavaćim sobama toplinu i mir.
…Moderni elementi krase
prostrana kupatila.
K.S. LIFESTYLE
66
PR
I ove godine vodeći evropski brend kućnih aparata bio je prisutan
na najvećem svetskom trgovinskom sajmu potrošačke elektronike i
kućnih aparata IFA koji se održao u Berlinu od 4 - 9 septembra.
Bosch je prikazao impresivan niz proizvodnih inovacija i tehnologija
koje ispunjavaju trenutne i buduće zahteve klimatske zaštite, efikas-
nosti i korisnosti.
Kao evropski tržišni lider sa više od 75 godina iskustva u oblasti kuhi-
njskih i kućnih aparata Bosch je i ove godine ove godine fokus stavio
na vrednosti brenda: stručni razvoj, tehnički kvalitet i pouzdanost -
kao i na najvažnije resurse čovečanstva: vodu i energiju.
Nikada pre odgovornost i održivost, kredibilitet i kvalitet nisu bili tako
važni kao danas. Ljudi su ponovo željni pravih vrednosti - i pronalaze
ih u Boschu. To je zbog toga što Bosch predstavlja kvalitet i perfor-
manse kojima možete verovati.
Na sajmu IFA 2009 predstavljene su prednosti brenda Bosch i demon-
strirana je vodeća uloga koju ovaj brend ima u oblastima održivosti i
energetske efikasnosti, ekspertskog i modernog dizajna.
Moderan, lep, orijentisan na vrhunski kvalitet - na taj način štand
Boscha čini prednosti brenda vidljivim krajnjim korisnicima i posetio-
cima sajma na prostoru od skoro 2.900 kvadratnih metara.
Umesto brojeva, podataka i marketinških trikova, štand Boscha ponu-
dio je rešenja za moderan život. Specijalni energetski konsultanti su
objašnjavali kako ostvariti uštede u domaćinstvu. Posetioci su mogli
da koriste i besplatan Boschov kalkulator energije za pronalaženje
načina uštede novca u vremenima rastućih cena energije. Potrošnja
energije uređaja bele tehnike može biti smanjena i do 70% a zastareli
aparati su i dalje najveći potrošači električne energije u mnogim
domaćinstvima.
Poznati nemački TV kuvari su davali savete i otkrivali trikove u
dnevnim kuvarskim emisijama - a posetioci su mogli da probaju rezul-
tate. Kuvanje je postalo esencijalni deo modernog života.
Na IFA 2009, Bosch jr pružio jasnu informaciju koja je korisna i laka za
razumevanje - otvoreno, iskreno i konkretno.
Još jednom, Bosch dokazuje da je tehnologija za život njegov glavni
prioritet. (www.bosch-home.com/rs)
TEHNOLOGIJA ZA SAVRŠEN ŽIVOT
Bosch kućni aparati na sajmu IFA 2009:
DOKUMENT
…Kejt Mos u vanserijskoj
svilenoj kreaciji.
PUT SVILE
LEGENDA, GLAMUR, TAJNA
TAJNA STVARANJA
OVOG MATERIJALA
ČUVANA JE VEKOVIMA,
A KADA JE NAPOKON
OBELODANJENA, SVILA
JE SVOJOM LEPOTOM
POSTALA DEO
SVETSKE BAŠTINE
ako ga je otac spremao za blistavu vojničku karijeru, Erve Žonkur
se u životu ipak bavio jednim neobičnim zanimanjem kojem ne
beše strana, tananom ironijom sudbine, izvesna ljupkost koja je u
sebi krila blagu notu ženstvenosti. Erve Žonkur je živeo od kupovine
i prodaje svilenih buba". Ovim pomalo ironičnim opisom jednog
zanimanja počinje knjiga "Svila" Alesandra Barika, koja u sebi krije
trgovačke i ljubavne avanture tridesetdvogodišnjeg Ervea na "putu
svile". Kao i većini muškaraca koji su živeli u drugoj polovini 19. veka,
možda je i njegovom telu više odgovarao vojnički opasač i oružje,
ali nesuđena vojnička duša smekšana je i zavedena zahvaljujući
mističnom materijalu - svili.
Svila je raskošan, carski, kraljevski i nebeski materijal. Odlikuju je luk-
suz, otmenost, senzualnost, decentan i nenametljiv sjaj. Danas, kada
su se gajenje svilene bube i proizvodnja svile proširili po čitavoj pla-
neti i dalje je prati prizvuk egzotike i senzualnosti... Kraljicu tkanina,
kako je mnogi zovu, prate kontroverze i tajnovitost. Zbog nje su ljudi
umirali, varali, krali, pokretala je brodove i karavane, a izazivala je i
ratove. Teška za održavanje, zahtevna pri nošenju, ipak je voljena i
cenjena. Uporediti nešto sa svilom laskav je epitet. Svila je laka ali
jaka, glatka i meka, prilagodljiva je i ima divan pad. Svila ima veliku
nateznu tvrdoću, u istim dimenzijama jača je od čelika, ima veliku ras-
teznost, oko 20-25 procenata, teško je zapaljiva, izolator je i zdrav
materijal jer je antialergik. Nema premca među svim ostalim prirodnim
vlaknima. Svila ima dualnu prirodu pa u isto vreme greje i hladi. Veko-
vima je bila inspiracija u svetu mode.
IZMEĐU ISTINE I LEGENDE
Počeci proizvodnje svile datiraju od 6000. do 3000. godine pre nove
ere. Prvi narod koji je poznavao umeće gajenja dudovog svilca i proiz-
vodnje svile bili su Kinezi. Mr Zlatko Cvetković, umetnički saradnik na
Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu - Odsek dizajn tekstila,
priča bajkovitu priču o nastanku svile. "Pojavu svile u ljudskoj istoriji
opisuje priča koja je negde između istine i legende. Nakon skoro 5000
godina, kineska princeza i boginja Si Ling Ši (Si Ling Shi - između
2700. i 2600. godine pre nove ere) i danas iz sazvežđa Škorpije, gde
je otišla nakon smrti, motri na svoju zaštitnicu - svilu. Da li joj je ona
dala magična svojstva ili ih svila nosi sama u sebi više nije ni bitno.
Po carevom nalogu dobila je zadatak da ispita zašto su uništeni carski
beli dudovi. Razlog su bili crvi koji su jeli lišće i pravili bele prozirne
čaure. Sakupila je pregršt čaura i odnela ih u svoje odaje. Prilikom
ispijanja čaja jedna je slučajno upala u šolju i primetila je da je čaura
sačinjena od tankih niti nalik paučini. Duge niti je odmotala i napravila
prvu svilenu pređu".
Tajnu uzgoja dudovog svilca, kao i proizvodnju luksuzne tkanine od
njegovih sekreta Kinezi su ljubomorno čuvali od ostatka sveta 2000
godina. Iznošenje živih svilaca iz Kine predstavljalo je najveći zločin
koji je kažnjavan smrću. Zanimljivo je da su grčki filozofi mislili da svila
raste na drvetu. Kineski imigranti su oko 200. godine pre n.e znanje o
kulturi svile preneli u Koreju. Prema legendi, oko 140. godine pre n.e.
gajenje svilene bube i proizvodnja svile proširili su se iz Kine u Indiju.
Do 2. veka iz Indije su u Persiju brodovi već prevozili vlastitu, indijsku,
sirovu svilu i tkanine. Japan je razvio uspešnu proizvodnju svile neko-
liko vekova kasnije. Persija je postala centar trgovine svilom između
Istoka i Zapada. Bojenje i tkanje svile razvilo se kao zanimanje i u
Siriji, Egiptu, Grčkoj i Rimu. Rimljani su veoma cenili svilu pa su jednu
funtu zlata menjali za jednu funtu ove božanstvene tkanine. Proizvod-
nja svile na zapadu omogućena je tek 552. godine naše ere, kada
su dva nestorijanska monaha prokrijumčarila jajašca dudovog svilca
…Stvaranje svile bilo je vekovima čuvana tajna, a i danas posle toliko
vremena svila je najcenjenija među prirodnim vlaknima. Inače, svila
spada u prirodna vlakna životinjskog porekla koja stvara dudov svilac ili
svilena buba.
"
I
DOKUMENT K.S.
71
vizantijskom caru Justinijanu I. Poduhvat koji ih je mogao koštati glave
je bio uspešan jer su sićušno blago sakrili u šupljine svojih bambuso-
vih štapova. Tih par otpornih svilaca bili su početak raznih podvrsta i
uspešne evropske proizvodnje svile sve do 19. veka. U 6. ili 7. veku,
u južnoj Evropi, trgovina i proizvodnja svile bila je prilično razvijena.
Prve zemlje koje su uvele novu kulturu bile su Grčka, Italija i Turska,
ali njih su brzo sledile Španija, Portugalija i Francuska. U Italiji su
venecijanski trgovci trgovali svilom i podsticali njenu proizvodnju. Do
13. veka italijanska svila postala je važan deo nacionalne trgovine.
Oduševljeni ovom tkaninom, francuski vladari su pozivali italijanske
proizvođače svile da utemelje francusku industriju svile sa središtem
u Lionu. 1845. godine pojavila se nepoznata bolest koja je napravi-
la pomor među svilenim bubama. Luj Paster je zamoljen da prouči
bolest, otkrio je uzročnika i razvio sredstva kontrole.
DRŽATI SREĆU U RUKAMA
Prema stručnoj podeli postoje prirodna, biljna i životinjska, veštačka i
sintetička vlakna. Svila spada u prirodna vlakna životinjskog porekla
koja proizvodi dudov svilac, dudov prelac, svilena buba ili na latin-
skom Bombyx mori. Postoje dve vrste: divlji i kultivisani. Vlakna div-
lje svilene bube imaju grubu tvrdu strukturu i smeđe su boje, dok su
vlakna kultivisane bube žute ili sive boje. Divlji prelac svile živi i hrani
se na drvetu hrasta, a njegova prirodna staništa nalaze se u Indiji, Kini
i Japanu. Zato se njegova vlakna nekada nazivaju i hrastova svila,
a u Japanu ih zovu divljom svilom. Kultivisani dudov svilac zahteva
mnogo brige, za uzgajanje su mu potrebni tišina i dobri higijenski uslo-
vi. Bilo da su od divlje ili kultivisane svilene bube, bilo da su smeđe,
sive ili žute boje, na dlan jedne ruke može da stane na hiljade sićušnih
jaja, a Erve Žonkur taj osećaj opisuje rečima: "To se zove držati sreću
u rukama".
Dudovi svilci žive veoma kratko, samo oko dva meseca. Tokom tog
perioda prolaze kroz četiri stupnja razvoja: oplođeno jajašce lep-
tira, larva, čaura i leptir. Jaja se oko šest nedelja čuvaju na hladnom
mestu, potom se umaču u toplu vodu i suše na vazduhu. Nakon toga
se smeštaju u inkubatore, gde ostaju sve dok se iz njih ne izlegu larve.
Iz svakog jajeta izleže se jedna bela larva veličine 6 do 7 mm. Larve
su proždrljive, procenjuje se da svaka larva pojede 30.000 puta više
hrane od svoje početne težine, a hrani se isključivo dudovim lišćem.
Za vreme ove faze svilci 4 puta odbacuju svoju opnu. Na kraju razdo-
blja od 30 dana larva prestaje da jede, zakači se za komad slame i
…Shodno razlikama u nekim koracima izrade, postoji više vrsta svile.
…Zahvaljujući svom raskošnom izgledu, svila je kao materijal vrlo zastupljena u kreiranju odeće,
a zbog prijatnosti njenog dodira i na najrazličitijim detaljima u enterijeru.
počinje da se čauri. Gusenica dudovog svilca gradi čauru stvarajući
dugo neprekidno vlakno. Sekret se iz dve žlezde luči preko preljne
bradavice, cevčice smeštene na glavi, stvrdnjavajući se prilikom izla-
ganja vazduhu i praveći dvostruko vlakno, sastavljeno od proteinskog
vlakna fibroina. Drugi par žlezda izlučuje sericin ili svilenu smolu koja
lepi dva vlakna jedno za drugo. Larve se tim vlaknima prekrivaju tri
dana kada je čaura gotova. Sledećih 15 - 20 dana larva u njoj spava.
Dok je svilac još učauren na stupnju larve, ubija se pomoću pare
ili vrućeg vazduha jer bi u slučaju rađanja leptira vlakno čaure bilo
pokidano, a samo se iz neprobušenih čaura mogu namotavati duga,
tanka vlakna. Među muškim i ženskim čaurama postoji razlika. Dok su
muške duže i na sredini tanje, ženske su kraće i više okrugle. Svilci
namenjeni rasplodu se ne ubijaju, iz njih poleti leptir koji živi samo
jedan dan. Možda je sebično, ali moglo bi se reći da oni najbolji ostaju
nerođeni jer baš zahvaljujući njima vekovima uživamo u fantastičnoj
svili.
"Ako sagledamo činjenice, svila je u stvari vlakno koje sadrži 75%
belančevine fibroin, 22% belančevine sericin, ostalo otpada na masti,
voskove i mineralne materije. Svilena nit nema ćelijsku strukturu
(kao ostala prirodna vlakna) već je slojevite građe, slično hemijskim
vlaknima. Svila se sa čaura odmotava tako što se potapa u topao,
blago alkalni rastvor koji omekšava sericin. Na ovaj način dobijena
svila se zove sirova ili grež. Ona se sastoji od tri ili više duplih fila-
menata (najtanja nit, monovlakno) koji su namotani zajedno i nisu
upredeni. Svila se upreda više puta i, u zavisnosti od broja zavoja i
broja upredanja, dobijaju se različita prediva kao što su krep, trame,
organdin... Sericin ne služi samo da bi slepio niti svile, već ih štiti u
procesima mehaničkih operacija prilikom predenja, tkanja ili pletenja.
On svilenim nitima daje tvrd, krut opip i smanjuje sjaj. Zbog toga se
svileni lepak uklanja sa kanura, tkanina ili gotovih proizvoda u toplom
toplom rastvoru sapuna (2%). Ovaj postupak se naziva degumiranje
i na taj način se dobija čista svila. Usled ovog postupka svila gubi na
masi, što prouzrokuje i smanjenje jačine. Da bi se nadoknadio ovaj
gubitak, svila se tretira biljnim supstancama (tanin) ili solima metala
(kalaj-fosfat), a ova vrsta dorade se naziva otežavanje svile. Svila se
odlično boji. Boja prirodne svile potiče od sericina i može biti bela,
žućkasta, srebrnkasta ili zelena. Nakon beljenja koje se uglavnom vrši
natrijum-hipohloridom svila se može bojiti od beskonačnih pastelnih
nijansi do najdubljih tamnih tonova. Boji se uglavnom kiselim i reak-
tivnim bojama, baš kao i vuna. Kroz istoriju različite kulture su bojile
i tretirale svilenu pređu i tkanine na razne načine. Najpoznatiji od tih
postupaka su ikat, šiboni, batik, pečati i ručno oslikavanje. Pored
ovog, važno je razlikovati prirodnu svilu i divlju - tusa svilu (Tussah).
Opet prema količini sericina koje vlakno ima u sebi, svila može biti
čista i grež. U zavisnosti od vrste prediva i prepletanja kojim je svilena
tkanina napravljena razlikujemo: buret, krep, krep de Šin, damast,
organdin, saten, krep saten taft i keper. Tusa može biti: Doupion,
Hanon i Šantung"- objašnjava mr Cvetković.
SVA LICA SVILE
Buret svila je izrađena od grubih svilenih vlakana i otpadaka koji
nastaju u procesu obrade svile. Najčešće je u platnenom prepletu i
ima prirodnu bež boju. Šifon je fina, obična svilena tkanina sa zrnas-
tom površinom, u platnenom prepletu od prediva prirodne svile ili
sintetičkih vlakana. Krep de Šin je izuzetno fina, lagana tkanina od
čiste svile. Jednobojna ili štampana, tkana u karakterističnom krep
prepletu. Damast je tkanina od čiste svile izrađena na žakar razboju
u atlas prepletu, pogodna je za izradu posteljine i svečanih stolnjaka.
Duše je teška svilena tkanina, visokog sjaja na licu, glatke površine i
pomalo kruta na dodir. Tka se u osmožičnom ili dvanaestožičnom atlas
…Svila je inspirativna za najrazličitije forme nameštaja i detalja za enterijer. Prodaje TREND.
DOKUMENT K.S.
73
prepletaju. Koristi se i kao dekor platno. Organdin je kruta, lagana i
prozirna tkanina izrađena od prirodne ili veštačke svile u platnenom
prepletaju. Saten, svilena tkanina od čiste svile, odlikuje se visokim
sjajem i velikom težinom. Uvek se izrađuje u atlas prepletaju. Saten
je drugi naziv za atlas prepletaj. I lice i naličje mogu da se upotrebe, a
od njega se prave haljine odela i kaputi. Taft je punija svilena tkanina
srednje težine i blagog metalnog sjaja sa jako izraženim poprečnim
rebrima koja deformišu platneni prepletaj, kruta je na dodir, a od nje
se pravi svečana ženska garderoba. Doupion je vrsta divlje svile koja
nastaje od niti čaure koja u sebi ima dve lutke. Srednje je težine,
prepoznatljiva po svojoj nepravilnoj zrnastoj površini. Šantung svila
je lagan, obično jednobojan svileni materijal, najčešće je u plat-
nenom prepletu i ima površinu neujednačenog reljefa koja se dobija
korišćenjem različitog grubog prediva.
PUT KOJI JE STVARAO VEZE
"Erve Žonkur je u nabavku jaja svilene bube odlazio preko Sredo-
zemnog mora, u Siriju i Egipat. To je njegov posao činilo čudesno
pustolovnim. Svake godine, početkom januara, polazio je na put.
Putovao bi hiljadu šesto milja morem i osamsto kilometara kopnom.
Odabrao bi jaja, ugovorio cenu, obavio kupovinu. Potom bi se okren-
uo, putovao osamsto kilometara kopnom i hiljadu šesto milja morem i
vratio se u Lavildje, obično prve nedelje aprila, obično u vreme Velike
mise", ovako Alesandro Bariko opisuje "put svile" Ervea Žonkura.
Pojam put svile prevod je nemačkog izraza Seidenstraβe koji je
upotrebio nemački geograf Ferdinand fon Rihthofen u 19. veku. Taj
drevni trgovački put povezivao je Istok i Zapad. Njim su, između dve
velike civilizacije, Rima i Kine, putovala dobra i ideje. Svila je išla na
zapad, a vuna, zlato i srebro putovali su na istok. Put svile dug 6 400
km kretao je iz Ćang-ana, pratio Kineski zid prema severozapadu,
prolazio rubom pustinje Takla Makan, penjao se uz planine Pamira,
prolazio preko Avganistana i stizao na Levant, odakle se brodovima
išlo preko Mediterana. Malo ko je putovao celim putem, putovala
su uglavnom dobra, i to uz veliki broj posrednika. Opadanjem moći
Rima u Aziji i jačanjem arapske sile na Levantu, put svile je postajao
sve nesigurniji i neprohodniji. U 13. i 14. veku ponovo je oživljen; u
to vreme je i Marko Polo njime putovao u Kinu. Putem svile je išla
međukontinentalna trgovina svilom, razmena kulturnih i tehničkih
novosti, širenje veroispovesti, kao i širenje bolesti. Danas ovaj Put
ima još samo romantičnu i pustolovnu simboliku. Putovanja "tragom
čuvenog Pola" privlače veliki broj turista u ova zabačena područja.
SVET OD SVILE
Pored odevnih predmeta svila se koristi i za izradu aksesoara kao
što su rukavice, kravate, maramice, mašne, kape, veštačko cveće,
ručne torbice i kišobrani. Od nje se pravi i kućni tekstil kao što su
zavese, draperije, tapete, tepisi, abažuri i posteljina. Svojim karakte-
ristikama svila uvek oplemeni enterijer i da mu notu otmenosti i gla-
mura. Primenu je našla i u prozvodnji tehničkog tekstila kao konac
za šivenje, konac za vez, traka za pisaću mašinu i kao unutrašnja
guma na trkačkim biciklima. Zanimljivo je pomenuti da se iz jedne
čaure dobija oko kilometar vlakna svile, što znači da deset razmršenih
čaura dostižu visinu Mont Everesta. Svake godine se proizvede naj-
manje 35 hiljada tona sirove svile. Za to je potrebno 20 miliona tona
dudovog lišća. Pola kilograma svile sadrži oko 1 600 kilometara vlak-
na. Godišnja proizvodnja dužinski iznosi oko 110 milijardi kilometara
svilenog vlakna. Borci za prava životinja apeluju da se svila ne nosi,
jer se proizvodi na svirep način. Ne smemo zaboraviti ni kukuruznu
svilu koja se skida sa klipa ženskih cvetova, bere se dok je mlada,
suši se na jakoj promaji u što tanjem sloju, a čaj od ove svile ima
lekovita dejstva. Čovek koji je napravio svilenu bombonu sigurno je za
cilj imao da čulu ukusa podari onaj nežan i nezamenljiv osećaj dodira
svile, ali u tome, nažalost, nije uspeo.
Milivoje Čolić
…Postoji nepregledan izbor dezena i motiva koji na svili dobijaju posebnu privlačnost
ZAKONI SVILE
Svila je bazični materijal u modnim kolecijama Verice Rakočević.
Pored toga što podstiče njenu kreativnost, razbuktava maštu i
budi kreativne emocije, ona dodaje: "Prema svili imam poseban
odnos zbog njene finoće, suptilnosti i različitih vrsta koje po stoje.
Najlepše su kombinacije dve vrste svile u istim bojama sa različitim
teksturama. Za mene najsuptilnija je kombinacija vune i svile u
žoržet taknju, to je krajnja elegancija. Svila od dizajnera u isto
vreme pravi i gospodara i slugu. Gospodari joj kada je talentovan
i maštovit, a služi joj kada svoje kreativne sposobnosti mora da joj
potčini. Svila je materijal za žene koje imaju saznanje kako treba
da se odnose prema svili, kako da je neguju i postupaju sa njom.
Pored toga muškarac u svilenim boksericama ili svilenoj košulji
može da bude jako erotičan. Ja sam i za muškarca u svili".
Održavanje svile je velik i zahtevan posao. Dok neki tvrde da se
ona isključivo održava nošenjem na hemijsko čišćenje, Verica
Rakočević tvrdi da je to "opravdanje za prevarante" i dodaje: "I za
održavanje najkvalitetnije svile potrebno je da znate samo njene
zakone!". U zvaničnom udžbeniku EU "Tehnologija odeće" navode
se zlatni saveti. Svila se pere ručno, blagim deterdžentima uz
blago trljanje. Svila se beli hidrogenom, pegla se na naličju, vlažna
ili polu-vlažna, sa temperaturom od 120-150ºC, bez pritiskanja
ivica. Para i voda mogu da ostave fleke. Ne suši se u mašini za
sušenje veša i ne sme se direktno izlagati sunčevoj svetlosti.
K.S. DOKUMENT
74
DECO pokrivaci, jastucici Posteljine Zavese Prekrivaci
Prodaja SIMPO
Beograd, Novi Sad,
Niš, Paraćin, Pančevo
collection 2009/2010
ˇ ˇ ˇ ´
ART STORY
K.S. PORODIČNE
KUĆE 76
JEDNA OD LOTREKOVIH NAJPAŽLJIVIJE
URAĐENIH SLIKA, POSLE SKRIVANJA U GARDEROBI,
DOSPELA JE U LUVR
Klovnesa sa kineskim imenom pojavila se u "Mulen Ružu" 1905. godine i odmah zapala
za oko slikaru Tuluzu Lotreku, koji je više od svojih savremenika voleo prolazni sjaj
sveta varijetea kroz koji se oslikavala sva izveštačenost društva ispunjenog kovitlacima
zabave, površnosti, stanja duha "od danas do sutra". Slikar je i ovu klovnesu, kao i
balerine i prostitutke, prikazivao na svojim slikama u isprekidanom i razdražljivom ritmu
igre, kao korifeje "ljudske komedije".
Klovnesa Ča-o-kao smatra se njegovom najpažljivije urađenom slikom. Ovaj por-
tret snažno je komponovan jednom veličanstvenom spiralom koja se obavija oko tela
žene obučene u tamno plavu haljinu. Spirala od žutog tila počinje u donjem delu slike
a završava se visoko gore trakastom mašnom na vrhu bele perike koja kao da teži da
se kovitlac nastavi u beskraj. Scena se odigrava u posebnoj odaji gde se vidi ugao
postavljenog stola sa belim stolnjakom, deo crvenog divana i figura starijeg gospodina
u večernjem odelu.
Ovu sliku je od slikara kupio grof Isak de Kamondo za 5.000 franaka, ali se nije usudio
da je odmah javno uvrsti u svoju kolekciju, već je jedno vreme slika visila u njegovoj
garderobi. Kažu zato jer je klovnesa pozirala Lotreku i u drugim, izazovnijim pozama.
Na jednoj slici, na primer, dok sedi sa neukusno i izazovno raširenim nogama, okružena
muškim osobama sa maskama na licu spremnim za maskenbal i na drugoj, dok jašući
na magarcu, ulazi na taj isti maskenbal.
Bilo kako bilo, grof je ovu sliku poklonio Luvru 1908. godine, i ona je dostojanstveno
ušetala u Muzej da bi bila izložena već 1914.
Arh. Radmila Milosavljević
KLOVNESA ČA-O-KAO
ANRI DE TULUZ LOTREK (1864-1901)
Rođen je u Albi na jugu Francuske. Otac mu
je bio grof Alfons de Tuluz Lotrek, iz najs-
tarije loze francuskog visokog plemstva, a
majka, grofica Adela, bliska očeva rođaka.
1878-79. dve lakše nesrećne okolnosti
do vele su do problema sa nogama i zas-
toja u njegovom telesnom rastu i razvoju.
1881-84. studira umetnost i slikarstvo na
Pariskom univerzitetu. Uči kod Boea i Kor-
mona. Upoznaje se sa slikarima impresion-
istima među kojima se najviše druži sa Van
Gogom i Degaom. 1885. otvara svoj atelje
u Parizu i tada počinje njegovo druženje sa
pariskim polusvetom koji je ovekovečio na
svojim slikama. Njegov život se i bukvalno
odvija u kabareima, bistroima, cirkusima i
bordelima na Monmartru. Tu nastaju njegovi
slikoviti i jezgroviti crteži na kojima pred-
stavlja realnost koju vidi sopstvenim očima.
Tuluz Lotrek je prvi umetnik koji je intuitivno
osetio značaj plakata, tog novog, tipično
urbanog umetničkog roda. Slika brojne afiše
i naslovne strane programa. 1889-92. na
Salonu Nezavisnih izlaže veliki broj plaka-
ta koji privlače ogromnu pažnju, a zatim i
slike na platnu. Njegovo društvo su slikari i
žene-igračice, prostitutke, u svom prirodnom
okruženju, a to su scena ili bordel. 1893-
97. priređuje veliku izložbu u Parizu, zatim
putuje u Brisel i London, gde upoznaje pisca
Oskara Vajlda i slikara Bredslija. Posećuje i
obilazi Holandiju, Španiju i Portugaliju. 1899.
njegovo zdravlje biva narušeno načinom
života, alkoholom, unutrašnjim krizama.
Odlazi u sanatorijum gde se leči od alkohol-
izma. 1901. umire u pristustvu brižne majke
koja ga je bodrila i podržavala čitavog života,
smatrajući sebe donekle odgovornom za
njegovu neuglednu fizičku pojavu zbog koje
su oboje duboko patili.
LI^NOST & STIL
PO ZAKONU
ESTETIKE
ŽIVOTNI PROSTOR SLIKARKE
BILJANE WILLIMON JE ODRAZ
NJENOG PRISTUPA ŽIVOTU I
ENTERIJERU, A I U JEDNOM I U
DRUGOM, PRVI I NEOPOZIVI ZAKON
JE ZAKON VRHUNSKE ESTETIKE
…Pogled na donji nivo kupole
kojim dominira sto "Fontana Arte"
i lampe prefinjene elegancije
istog brenda. Belinu prostora
naglašava luster sačinjen od
Swarovski kristala, kao i par
ružičastih čaša za šampanjac
"Moet & Chandon" (HEDONIST).
Komoda od ogledala (SFERA)
daje posebne efekte.
K.S. LIČNOST & STIL
78
LIČNOST & STIL K.S.
79
B
iljana Willimon, ugledna slikarka i vlasnica ovog, u svakom
smislu inspirativnog prostora, seća se prvih dana koje je u
njemu provela kao i svih promena koje su ga kasnije zadesile,
a koje su bile odraz sazrevanja njene ličnosti: "U ovaj stan u centru
grada, u ovu zanimljivu ulicu, došla sam pre 25 godina. Prostor je
menjao svoj izgled zajedno sa mnom. Tada sam bila relativno mlada,
imala sam neke druge želje i ambicije, drugo viđenje enterijera. Moja
potreba je bila da ja radim u njemu, da se odomaćim tu kao slikar i da
ono što od nameštaja odaberem bude u funkciji ovog potkrovlja koje
je u to vreme izgledalo rustično. Bilo je tu mnogo cveća, mnogo deta
-
lja koje sam brižljivo čuvala i pravila, zatim neki starinski jastuci, crve-
ni i zlatni, pregršt efektnih sitnica... Izgledao je kao jedan pozorišni
fundus, ispunjen detaljima koji su podsećali više na scenografiju nego
na prostor u kojem se živi. Cveće mi je u početku oplemenjivalo ambi-
jent, a onda sam shvatila da postajem rob tog istog cveća. Živela
sam u jednoj cvetnoj bašti i želela sam da se svakom cvetu posebno
po svetim. Međutim, u godinama koje su dolazile, počela sam da se
menjam. Prolazila sam kroz različite faze. Nisam se opredeljivala ni
za kakav jasno definisan stil, nisam sarađivala sa dizajnerima, htela
sam da prvo ja sazrim kao umetnik, kao žena".
…Stpenište koje
je u celini u beloj
boji, osim prva tri
crna podesta, vodi
na gornji nivo kupole
(levo).
…U vrhu kupole
"odigrava se" još
jedna dizajnerska
scena: postavku
čine purpurni
luster DEVIL, firme
SLAMP, dizajnera
Higela Kortesa,
zatim poznata
Brojerova stolica i
lampa firme NEMO
koja je delo Marija
Barbalje i Marka
Kolomba. Tu je
tabure "Mooving"
(MAX DESIGN) i
ljubičasta kožna
prostirka (ENVIRO),
desno.
K.S. LIČNOST & STIL
80
LIČNOST & STIL K.S.
81
ENTERIJER KAO OGLEDALO PROMENA
Početak Biljaninog interesovanja za dizajn značio je početak čitavog
niza promena koje su se odražavale na licu ovog ambijenta. Štaviše,
on je odražavao ritam njenih interesovanja, njene spontane i nove
inspiracije, kreativne kontakte i saznanja: "U jednom trenutku počela
sam da se interesujem za dizajn. Zanimalo me je sve, a dizajn
nameštaja posebno. Kao likovni umetnik uvažavam ljude koji se time
bave. Mislim da me je moja prijateljica, Dragana Zeković, zarazila
nekim imenima, sa njom sam počela da otkrivam kataloge, ceo jedan
svet uređenja enterijera. Pošto sam želela da studiram unutrašnju
arhitekturu, moja kuća mi je omogućila prostor za eksperimentisanje
i tu sam se iživljavala, jer sam sama dizajnirala određene komade
nameštaja. Počela sam da kupujem radove dizajnera, umetnika, koji-
ma sam se divila. Moj stan danas predstavlja galeriju svih tih likova
koji su meni dragi, bliski kroz ono što rade. Ja sam se prilagođavala
stvarima. Moram da priznam. Gledala sam da to bude lepo, funkcija je
bila na poslednjem mestu".
KONTRASTI NAGLAŠENI TOPLINOM
Likovni identitet stana, večiti duo kontrastnih boja obogaćen nijansa-
ma široke palete, vodi nas pravo do slikarkinog likovnog univerzu-
ma, njenog ličnog doživljaja tonske skale i njene veze sa doživljajem
posmatrača: "Ja sam 'slaba' na lepo. Prostor jeste crno beli, ali da je
ostao takav, delovao bi hladno. To crno-belo ima u sebi toliko nijansi
K.S. LIČNOST & STIL
82
…U donjem nivou susrećemo
se sa tapetom sačinjenim od
radova Biljane Willimon za izložbu
"Willimon u haosu", zatim sa
stolovima koje potpisuje Karim
Rašid (gore levo).
…Snaga ovog prostora je u
detaljima, a sve forme rasvete su
brižljivo birane. Pogled na sferni
deo kupole (gore desno).
…Avione na stolovima potpisuje
Norman Kopenhagen (desno).
LIČNOST & STIL K.S.
83
K.S. LIČNOST & STIL
84
plave, roze, svetlo zelene, tamno crvene, narandžaste boje. Tih pet
boja dominira u ovom prostoru, a opet ga čine crno belim. Moram da
kažem da je ovde sve podređeno estetici. Kada mi dođu gosti i kada
je neko odeven u neku kombinaciju koja mi iskače iz prostora, on me
nervira.
Stvarno volim da sve bude uklopljeno jer moj stan je ceo jedna slika.
Poenta te priče rezimirana je u mom nastojanju da živim jedan život
koji je apsolutno u funkciji estetskog doživljaja. Od posteljine na kojoj
ležim, jastuka, prekrivača, peškira, do čaša za vodu. Tako da ništa ne
narušava ovu celinu".
18 PROZORA ZA ŽIVOT PUN SVETLOSTI
Igra svetlosti i magija pogleda koji se pružaju iz ovog enterijera su
posebni akteri u stvaranju njegove jedinstvene atmosfere. Biljana
Wi llimon otkriva kako im pristupa: "Pogled je predivan, sve deluje kao
da je uređivano samo za mene. Sve se tako uklopilo. Imam 18 pro-
zora u stanu i pogled na sve četiri strane sveta zbog kupole. Moj stan
živi nekim svetlom, a ono je čudno, neopisivo. Uveče je na sceni ras-
veta. Sama sam kupovala lampe. Ima komada sa Swarovski kristali-
ma, nekih komada koji su drugačiji po boji, obliku, načinu emitovanja
svetlosti".
GODINE SU, PONEKAD, NEOPHODNE
Kao i u svom umetničkom radu, tako i u ambijentu, Biljana voli iza-
zove: "Ne volim kada je sve sterilno, volim kada je nešto kao prst u
oku, jednostavno kada nešto malo izađe iz konteksta. U toj celoj priči,
naravno, kada je nameštaju reč, ja sam bila slaba, recimo, na stolice.
Tu ima Brojera, Imsa, Toma Vaka, to su mi neke omiljene firme, koje
volim. Ja sam gledala da to uklapam na svoj način, tako da mislim
da sam neka svoja očekivanja ispunila, mislim da sam zadovoljna.
Kada su u pitanju zidovi, uspela sam u nameri da svaka slika nađe
svoje mesto. Slike Protića, Ćelića, Lakovića, Balše Rajčeviča, Vlade
…Trpezarija u kontrastnim crno belim tonovima: bidermajer sto je
prefarban u belo a oko njega su stolice VITRA (Panton, Ims, Tom Vak).
Rasveta FONTANA ARTE i FLOSS. Skulpturu ptice takođe potpisuju
Čarls i Rej Ims (levo).
…Skluptura Milana Blanuše zauzela je značajno mesto na podestu
zida u centralnom delu prostranog dnevnog boravka (gore).
…Jednostavne merdevine vode na međusprat gde je smeštena
spavaća soba. Lučni prozor pruža impresivan pogled na dvorište
(desno).
LIČNOST & STIL K.S.
85
Veličkovića, Cvetkovića... Sve su našle mesto u stanu. Ja nisam
birala imena nego ono što se stilski uklapa u koncept mog enterijera.
Sve što je ovde brižljivo je odabrano. Prostor je postao jedna celina.
Njegove mane sam pretvorila u prednosti. Taj ambijent liči na mene.
Poznati arhitekte su naravno bili tu, sa njima sam se konsultovala da
vidim da li sam negde pogrešila. Ne volim da budem toliko sigurna u
sebe, tj. u realizaciji svojih želja, u nekim ključnim momentima, volim
da se konsultujem sa ljudima koji se time bave. Imala sam čoveka
koji je vodio radove sa majstorima, ali samo kao davalac dragocenih
saveta. Došlo je mnogo ljudi sa strane da vidi stan nakon sređivanja,
ljudi koji su vrlo stručni. Bilo mi je jako zanimljivo da slušam te reakci-
je. Jer, uređivanje ovog ambijenta je bio izliv lične kreativnosti i lične
predstave šta životni prostor treba da bude. Mislim da je bitno da i u
tome, kao i u svemu drugom u životu ne budemo robovi tuđih želja,
ideja, zamisli"...
Zbog toga je logičan zaključak ponosne vlasnice ovog impozantnog
ambijenta da samo zreli ljudi mogu da se upuste u avanturu kreiranja
životnog prostora po svojoj meri.
"Za tako nešto čovek treba da odraste. Ja sam pustila svojoj kćerki
da sama kreira svoj stan. Ja se ne namećem. Imala sam potrebu, ali
nisam htela da se mešam. Zato mlad svet ne treba da kupuje skupe
stvari, jer vremenom menja svoj ukus. Treba da čeka zrelost. Trenutak
kada će je osetiti. Tek tada može da uživa u njoj".
Ljiljana Budić Stanković
Foto: Nikola Ilić
…Pogled na bar pult prekriven staklom ispod kojeg su takođe radovi
Biljane Willimon. Kompoziciju upotpunjuju narandžaste stolice Karima
Rašida. Ovaj bar pult deli dnevni boravak od kuhinje koja je opremljena
elementima MAGIS i DRIADE (gore levo).
…Poznata plava stolica Filipa Starka sjajno se uklapa uz elemente
kuhinje koja je u celini u tim bojama, ali i uz slike na zidu i stalak za
novine DRIADE (iznad).
…Korbizijeva stolica se ogleda u masivnom ogledalu i deluje još
impozantnije. Stočić nalik na kolica MAGIS sjajno se uklopio sa plavom
lampom (SLAMP), takođe ukrašenom Swarovski kristalima (levo).
…Poput muzejske postavke: Pored svojih radova, slikarka je u
enterijeru stana pronašla mesto za dela velikana poput Ćelića, Protića,
Vlade Veličkovića, Blanuše kao i, za sklupturu Balše Rajčevića koju
vidimo na slici dole.
K.S. LIČNOST & STIL
86
…I ormar i pult i okvir, a skulpture - masivna
kompozicija ukrašena likovima koje je stvorila
Biljana Willimon uz jedan okrugli starinski
prozor koji celom prostoru daju poseban efekat.
LIČNOST & STIL K.S.
87
PRAKTIČNO ODLAGANJE
Novi InnoTech sistem fioka koji GARMANN implementira u svojim
rešenjima nudi korišćenje prostora ispod sudopere u skladu sa
ergonomskim zahtevima, kao i praktičnu upotrebu. Ovo je jedini
sistem koji prostor u nivou sokle koristi u potpunosti. Plastična kada
velike zapremine obezbeđuje prostor za velike i kabaste predmete.
Mehanizam za podizanje sokle garantuje lagano i bešumno otvaranje
fioke. U ponudi je sistem standardnih dimenzija, za širine elemenata
od 60 do 90 cm, dok je izbor frontova prepušten kupcu i on ne utiče na
funkcionalnost sistema i prednosti koje donosi.
www.garmann.rs
BOLJI USLOVI STANOVANJA
Vaš životni prostor uvek može da bude bolji, lepši i funkcionalniji.
Uredite ga po vašoj meri uz kredite za poboljšanje uslova stanovanja
KOMERCIJALNE BANKE, koje smo osmislili za vas. Maksimalni
iznos kredita je 15.000 evra, a period otplate 123 meseca. Klijenti
Banke sredstva iz kredita mogu da obezbede bez učešća i depozita,
po veoma stimulativnim uslovima. Kamatna stopa je od 9,6% i kreira
se u skladu sa opredeljenjem klijenta za vid obezbeđenja kredita.
Preuredite svoj dom uz mesečni trošak od samo 124 evra! Detaljne
informacije o ovoj kreditnoj ponudi možete dobiti pozivom kontakt
centra Banke na telefone: 0700-800-900 ili 011-20-18-600, u nekoj od
270 ekspozitura Komercijalne banke širom zemlje ili na sajtu:
www.kombank.com
PREPORUČENA KOMPLETNA REŠENJA
Kada razmišljate o svom potkrovlju, a naročito krovnim prozorima,
postoji mnogo detalja i informacija koje treba saznati i o kojima treba
razmisliti da bi se došlo do pravog rešenja. Kako obezbediti dovoljno
svetlosti i svežeg vazduha, kakav krovni prozor odabrati, kako ga
ugraditi, kakve garancije nude proizvođači, kako se zaštiti od pre velike
toplote, kako regulisati količinu dnevne svetlosti u prostoru? VELUX
kompletna rešenja štede vaše vreme, a pritom ne morate brinuti o
tome da li ste nešto zaboravili. Svako VELUX kompletno rešenje
sadrži sve proizvode koji su potrebni za optimalnu i prijatnu klimu u
vašem prostoru - krovni prozor, opšivku, termo i hidroizolacioni set,
zaštitu od sunca i toplote. A uz sve to i 10 godina garancije. Serija
Dizajn je odlično rešenje za one koji žele svetao i harmoničan enteri-
jer; pametni prozori Integra® iz serije Inovacija su za sve poštovaoce
savremene te hnologije, dok serija Ekonomik nudi praktičnost, jedno-
stavnost i lako održavanje. Na vama je da otkrijete tip ličnosti, a
VELUX nudi rešenja za vas.
www.velux.rs
K.S. PREMIJERA
88
ADRESE NA STRANAMA 142 i 144
PREMIJERA
KVALITET PRE SVEGA
Alphaline 90 je najnoviji prozorski profil nemačke kompanije VEKA
AG, jednog od svetskih lidera u oblasti proizvodnje i prodaje prozor-
skih profila, profila za ulazna i klizna vrata, roletni i specijalnih pro-
fila od PVC-a. Ono što kompaniju VEKA čini uspešnom je superio-
ran kvalitet (prozori od VEKA profila su istovremeno vrhunski stabilni
i sigurni, a pritom štede energiju),
praktično neograničene mogućnosti
dizajna (zbog velikog broja oblika i
širokog spektra atraktivnih boja i
dezena drveta), kao i visok nivo
ekonomičnosti. Bilo da je reč o
zaobljenim ili ravnim profilima,
Veka sistemi Topline, Softline,
Swingline, Euroline i Alpha-
line90 uvek daju odgovarajući
oblik konkretnom objektu.
Svaki od ovih sistema se
odlikuje poznatim VEKA
kvalitetom koji zadovoljava
najviše kriterijume funkcio-
nalnosti, sigurnosti, kao i
termo i zvučne izolacije.
www.veka.rs
NOVI DEZENI ZA SAVRŠEN SAN
Fine tkanine i probrani detalji obavezan su deo rafiniranog ambi-
jenta za odmor, a SIMPO Deco nudi elegantan izbor. Za savre-
menog čoveka značaj sna je veći nego ikada ranije. Hektični tempo
i neprestani stresovi, kombinovani sa dugim radnim danom i dodat-
nim satima na poslu učinili su spavaću sobu ličnom oazom mira i
vrhunskim utočištem od svakodnevice. Sladokusce kada se radi
o uređenju enterijera obradovaće i vest da u glavne salone stiže i
najnovija kolekcija čuvenog italijanskog brenda Bassetti, poznatog
po savršenom dizajnu inspirisanom egzotičnim motivima tkanim u
prijatnoj paleti neprolazne estetike. Asortiman SIMPO Deco-a, osim
posteljina, nudi zaokružen izbor kućnog tekstila, rasvete, tepiha i
detalja kao što su ramovi za slike, vazne, satovi... Ukratko, sve čine
kojima ćete kreirati svoje lično skrovište za odmor.
www.simpo.rs
EKSKLUZIVNA LOKACIJA
Preduzeće MINOTTI predstavlja novi prodajni salon ekskluz-
ivne opreme za kupatila renomiranih evropskih proizvođača. U
salonu Aqua Casa u ponudi su, takođe, i slavine za kuhinje, hotele
i restorane. Zastup ljeni proizvođači su: Hansa (Nemačka - program
jednoručnih, termostatskih i senzorskih slavina za kupatila i kuhin-
je, tuševa i prateće galanterije), KWC (Švajcarska - profesionalne
slavine za kuhinje u domaćinstvu, hotelima i restoranima), DuschoLuh
(Švajcarska - eks kluzivne tuš kabine), Pagette (Nemačka - daske za
wc šolje), McAlpine (Škotska - plastična kanalizaciona oprema). Novi
salon možete pronaći na adresi Bulevar Oslobođenja 299, (iznad
Autokomande i Hotela "M") u Beogradu.
www.minotti.rs
DIZAJN ZA HLEB
Kao i celokupan opus, kreacija kutija za odlaganje hleba i peciva
Gnam Stefana Đovanonija inspirisana je je likovima iz crtanih filmova.
Delo koje je italijanski dizajner kreirao za Alessi idealno je za odla-
ganje rustičnih okruglih hlebova i vekni kontinentalnog stila. Moder-
nog dizajna, izrađena od najkvalitetnije prozirne plastike, dostupna
je u narandžastoj, plavoj, beloj i crnoj boji i savršen je detalj kako
u klasičnoj, tako i u kuhinji modernog stila. Kao i standardne kutije
za hleb, Gnam ima klizni poklopac koji, dok je spušten, stvara utisak
kompaktne celine. Dimenzije kutije su 46 x 30cm, visina 16,5 cm, a
možete je nabaviti u ekskluzivnom salonu nameštaja ENVIRO.
www.envirointerior.com
K.S. PREMIJERA
90
ADRESE NA STRANAMA 142 i 144
PREMIJERA
TEMA BROJA
PROZOR DOMA
POGLED U SVET
PROZORI UNOSE SVETLOST I SVEŽ VAZDUH U DOM. S DRUGE STRANE, ONI DAJU TON
ARHITEKTURI SVAKOG ZDANJA, VAŽAN SU FAKTOR KVALITETNOG ŽIVLJENJA BUDUĆI DA
OD NJIH, PORED KOLIČINE DNEVNE SVETLOSTI, ZAVISE I TOPLOTA I IZOLACIJA DOMA.
TAKOĐE, DAJU ATRAKTIVNOST ENTERIJERU
1
K.S. TEMA BROJA
92
1. Inovativna konstrukcija profila "Geneo®",
6-komorni sistem profila, tri dihtunga, sistemske
dubine 86mm, energetski najefikasniji profil klase
A, pogodan za standardne i za niskoenergetske
kuće, zvučna zaštita bez čeličnog ojačanja, prodaje
REHAU.
2. Primer visokog i niskog gubitka toplote posle
renoviranja kuće i izolacije pomoću prozora od
"Geneo®" sistema profila, prodaje REHAU.
3. Lajsne u staklu u kombinaciji sa odgovarajućom
bojom fasade daju retro ili rustičan utisak, prodaje
SUNCE.
4. Prikaz jedne strane kuće u staklu primer je
da je sa "Veka" PVC profilima moguće napraviti
i najsloženije zahvate zahvaljujući velikoj paleti
raznovrsnih profila, u ovom slučaju statičkih,
prodaje VEKA.
D
rvo je prirodan materijal koji karakteriše velika sposobnost
upijanja vlage, a samim tim i menjanja dimenzija i oblika, što
za prozor nikako nije dobro. Vlaga intenzivno oštećuje drvo,
što znači da dobar drveni prozor mora biti proizveden od posebnih
vrsta kvalitetnog drveta. S druge strane, kvalitetna drvena stolarija
zahteva često i konstantno održavanje (poliranje, šmirglanje, farba-
nje). Takođe, drveni prozori daju toplinu svakom enterijeru tako da je
prilikom odabira vrlo važno da budu izrađeni od najkvalitetnijih vrsta
drveta.
PVC - ZDRAVO, TRAJNO I POUZDANO
PVC profili su vodeći materijal za izradu građevinske stolarije u raz-
vijenom svetu i to nije slučajno. Samo u Nemačkoj je, tokom posled-
njih pet godina, oko 55% prozora napravljeno od PVC profila, 20% od
drveta, isto toliko od aluminijuma, i 5% od kombinacije raznih materi-
jala.
2
3
4
PVC prozori su zdravi, trajni, pouzdani i predstavljaju najbolji odnos
kvaliteta i cene na svetskom kao i na našem tržištu. Pored toga, PVC
prozori su i lideri sa stanovišta ekologije. Svojim termo-izolacionim
karakteristikama čuvaju energiju i pri grejanju i pri hlađenju, proizvode
se i recikliraju uz utrošak i do 15 puta manje energije nego alumi-
nijumski prozori, a za razliku od drvene stolarije, PVC prozori štede
šume koje su pluća naše planete.
Pored bele, PVC prozori mogu biti u preko 40 boja, dezena i tek-
stura drveta i aluminijuma, što kvalitetom izrade lako može zavarati i
najbolje poznavaoce. Pritom se PVC prozori održavaju više nego jed-
nostavno, upotrebom meke krpe i blagog sredstva za čišćenje – dakle
nema ribanja, boje koja se ljušti i rasušenih komadića koji se uvlače
pod nokte. Takođe, PVC prozore nije potrebno ni farbati (pa dakle ni
šmirglati, kitovati, ni čistiti staklo od farbe). Kod kvalitetnih prozora ove
vrste boje su veoma postojane i otporne na sve atmosferske uticaje i
UV zračenje.
Naravno i PVC profili dolaze sa raznih strana i različitog su kvaliteta,
ali atestirani PVC koji stiže iz zapadne Evrope je potpuno zdravstveno
ispitan i ispravan. Više od dve trećine svih zdravstvenih ustanova i tri
četvrtine škola u EU ima prozore od PVC profila. Takođe, ovi prozori
ne gore sami od sebe. Gore ukoliko ima otvorenog plamena u blizini.
Kada se taj plamen ukloni oni se gase za razliku od drveta, na primer,
koje sve vreme gori.
Postoji verovanje da se u zapadnoj Evropi više ne koriste PVC pro-
zori. To dolazi od toga što ima dosta uvezenih korišćenih prozora iz
zapadne Evrope. Tamo se, kada se zgrade renoviraju, menjaju i pro-
zori. Zahvaljujući novim propisima o termoizolaciji, odnosno očuvanju
energije, i ti PVC prozori moraju da se promene novim PVC prozo-
rima, shodno novim propisima. Stare PVC prozore neko otkupi ili čak
dobije besplatno (jer se i bacanje prozora u Evropi plaća), uveze kod
nas i prodaje po povoljnoj ceni, te odatle dolazi priča da se PVC pro-
zori izbacuju jer su kancerogeni. Da su zaista kancerogeni, prva bi
zapadna Evropa zatvorila sve fabrike za proizvodnju PVC profila.
U sveopštoj trci za konkurentnošću i borbi za svakog pojedinačnog
kupca teži se da se ponudi što više po što je moguće prihvatljivijoj
ceni. Kod mnogih proizvođača to je donekle oborilo kvalitet, što je vid-
ljivo samo u detaljima i što kupac ne može da primeti na prvi pogled.
Zato proverite u kojoj su klasi prozori koje želite da kupite i kolika je
debljina spoljašnjih zidova. Najbolje je da je klasa A, treba da bude 3,0
mm sa tolerancijom od 0,2 mm. Debljina zidova je veoma bitna da bi
šrafovi za prićvršćivanje okova i šarki mogli kvalitetno da drže prozor.
5. Vertikalni elementi u kombinaciji sa klasičnim krovnim prozorima idealno su rešenje za krovne nagibe
kako bi bilo iskorišćeno kompletno potkrovlje, VELUX.
6. Primer kako ukrasne lajsne u staklu prozoru mogu dati nov izgled i dimenziju, prodaje SUNCE.
5
6
K.S. TEMA BROJA
94
7. "Pametni" prozori "Integra®" sa najnovijim sistemom
upravljanja "io-homecontrol®", kontrola količine svetlosti
i unutrašnje klime prostorije preko daljinskog upravljača,
serija Inovacija, proizvodi i prodaje VELUX.
8. Za industrijske objekte posebne namene koriste se
visokokvalitetni aluminijumski profili sa termo-prekidom
koji se jednostavno oblikuju i imaju veliki izbor boja,
proizvodi i prodaje SUNCE.
Profili klase A otporniji su na savijanje i krivljenje pod optrećenjem, a
uglovi su čvršći i otporniji kako na silu pucanja, tako i na udarce.
Shodno tome, smanjenje debljine spoljašnjih zidova prozorskih profila
nikako ne dolazi u obzir. Trenutna prednost niže cene ne vredi mnogo
u poređenju sa trajnim negativnim posledicama po pitanju kvaliteta i
trajnosti.
FLEKSIBILNOST I IZOLACIJA
Važna osobina PVC profila je i njihova fleksibilnost - proizvode se u
različitim oblicima i veličinama tako da je praktično moguće proizvesti
svaki oblik prozora (pravougaon, trouglast, lučni, ovalan ili okrugao),
što je posebno važno kada se renoviraju stare zgrade i kada je važno
da fasada ostane vizuelno nepromenjena. Zahvaljujući većem broju
komora (5-6 komora), PVC profili zajedno sa kvalitetnim niskoemi-
sionim staklom, kvalitetnim zaptivkama i okovom, postižu vrhunsku
termo i zvučnu izolaciju. Uz dodatak roletni, grilja, žaluzina, kapaka,
te osobine se dodatno povećavaju, a takođe se povećava i bez-
bednost vašeg doma od provala. Da bi se povećao kvalitet zvučne
izolacije na područjima gde je nivo buke veoma visok, rešenje je u
trostrukom staklu, čak i u različitim debljinama stakla. Za razliku od
prozora stare gradnje, koji nikada ne dihtuju u potpunosti i u čijoj bli-
zini neprijatno duva, moderni PVC prozori pružaju izuzetnu izolaciju.
Nekada su prozori bili poznati kao rasipnici energije, dok nove ge -
neracije prozora mnogo više doprinose termo izolaciji. Time se sma-
njuju troškovi grejanja i doprinosi uštedi energije - što dalje smanjuje
zagađenje vazduha i time pomaže očuvanju prirode. Pošto PVC pro-
zori savršeno dihtuju, čak i kod prozora sa najboljim termo-staklom
može doći do kondenzacije, ukoliko vazduh u prostoriji sadrži veliku
količinu vlage (od kuvanja, kupanja, sušenja veša, pa čak i od samog
disanja). Ova količina vlage bi trebalo da se redovnim provetravanjem
izbacuje napolje.
ALUMINIJUM - IZMEĐU DRVETA I PVC-A
Sa stanovišta statičkih svojstava, aluminijum je konstrukcijski materi-
jal i pogodniji je od drvene stolarije za izradu prozora i vrata velikih
dimenzija. Međutim, kako metali dobro provode toplotu, odnosno loši
su izolatori, aluminijumski prozori imaju lošija izolacijska svojstva.
Uvođenjem aluminijumskog profila sa termo-prekidom, tzv. termo-
KORISNI SAVETI I SAZNANJA:
1. Greške prilikom odabira prozora za životni prostor
stvaraju mnogo problema sa kojima se kasnije suočavamo.
2. Na prvom mestu je važna dobra ugradnja budući da
je prozor toplotni izolator. Dobra ugradnja sprečava
propuštanja vlage sa strane.
3. Odabir kvalitetne stolarije i kvalitetna ugradnja elminisaće
nepotrebne troškove u budućnosti.
4. Činjenica je da u drvenu stolariju treba stalno ulagati.
Ukoliko više volite drvo, potražite prozorske okvire koji su
izrađeni od masivnih vrsta drveta, a ne, što i jeste slučaj u
širokoj prodaji, od lameliranih elemenata u slojevima.
5. Drvo je najlošiji izolator, PVC i aluminijum su znatno bolji
i približno su na istom nivou.
Kupovina prozora, kao i stolarije
uopšte, zna da bude težak i
naporan proces. Takođe, potrebno
je određeno znanje kako bi se, na
prvom mestu, izbegle greške pri
odabiru materijala.
7
8
9. Prozori napravljeni od PVC profila "Alphaline 90", 6-komorni profil, blago zaobljen, ugradne dubine 90mm sa ugrađenim trostrukim niskoemisionim
staklom, postiže se izuzetna termo i zvučna izolacija, prodaje VEKA. 10. Presek prozorskog profila "AWS 65", proizvodi SCHUCO, prodaje STAKLO
KOMERC. 11. Stolarija izrađena od visokokvalitetnih lamelnih elemenata J/S, profil krila i doprozornika "Eurofalc", prodaje KAN-COM.
12. Kombinacija vertikalnog (fasadnog) fiksnog prozora, spojenog s krovnim prozorom koji se otvara na nivou krovišta, proizvodi "Fakro",
prodaje DOORS&FLOORS. Adresar na stranama 142 i 144.
STAKLO ZA PROZORE
Odabir kvalitetnog stakla za prozore je podjednako važan, kao i
izbor samog okvira. Toplotna i zvučna izolacija su glavni razlozi
za to. Stoga se najčešće preporučuje laminirano staklo koje je
kombinacija dve ili više staklenih ploča, a između njih se umeće
sloj PVB folije ili smole. Ukoliko je staklo dvostruko umeće se
jedan sloj, a ukoliko se sastoji iz više staklenih ploča onda se
i broj slojeva povećava. Osobine PVB folije su, pored dugotraj-
nosti, lako prianjanje za staklo i transparentnost. Zahvaljujući
tome, ukoliko dođe do razbijanja, staklena ploča će se rasparčati
ali se delovi neće rasipati. Samim tim obezbeđena je veća si -
gurnost. Ova vrsta stakla je idealna za velike površine, kao i za
krovne prozore. Usled spajanja nekoliko staklenih ploča, izo-
lacija je veća i kada je reč o temperaturi i kada je reč o buci koja
dolazi iz okruženja. Spoljašnji uticaji su svedeni na minimum,
omogućena je kontrola zvuka, prostor je zaštićen od hladnoće,
ali i od pregrejavanja, folija ima sposobnost filtriranja UV zraka
čime je i nameštaj u enterijeru zaštićen. Laminirano staklo štiti i
od elementarnih nepogoda i katastrofa.
9
10
11
12
K.S. TEMA BROJA
96
13. Prozori duž celog nagiba krova obezbeđuju rešenje za dnevnu
svetlost i ventilaciju i harmonično se uklapaju u gradnju, prodaje VELUX.
14. Zastakljena terasa PVC konstrukcijom obezbeđuje puno svetlosti,
pruža transparentnost objektu i omogućava toplinu u zimskim periodima,
prodaje SUNCE.
15. Trpezarijski deo bogat prirodnim svetlom pruža osećaj udobnosti i
prostranosti, VELUX.
Adresar na stranama 142 i 144.
mostom, poboljšane su njegove toplotne i zvučne izolacione karakte ri-
stike, ali još uvek ne tako dobro kao kod PVC-a. Aluminijum je izuzet-
no osetljiv na prisustvo soli u vazduhu (efekat galvanskog članka)
koje može da izazove pojavu izbijanja soli na površini aluminijuma.
KROVNI PROZORI
Potkrovlju je takođe potrebna prirodna svetlost i svež vazduh. Veličina
prozora treba da bude prilagođena veličini prostorije i njenoj name-
ni, odnosno onim funkcijama koje se u njoj obavljaju. Pravilo je da
površina prozora treba da zauzima 10% ukupne površine poda pros-
torije. Kod krovnih prozora je najbitnija zaštita od svetlosti i toplote,
jer ih oni propuštaju znatno više od fasadnih prozora. Takođe, oni su
direktno izloženi elementarnim nepogodama, tako da njihov kvalitet i
čvrstina moraju da budu maksimalni. Preporučuje se laminirano stak-
lo koje pruža izolaciju, zaštitu od buke i uticaja UV zraka.
Milan Nikolić
Saradnik na tekstu Vladimir Taševski, VEKA AG
BEZ POPRAVNOG
Stručnjaci se slažu da je najčešća i neispravljiva greška
prilikom kupovine prozora, tražiti međurešenje. Želite
nešto trajnije od drveta i onda se odlučujete za PVC koji
ima nižu cenu, što sigurno znači da je materijal recikliran.
Sledeći pogrešan korak je da ovaj prozor pokušate da
ugradite sami. Neizbežno je da će se vrlo brzo deformi-
sati, a o kvalitetnoj izolaciji nema ni govora.
13 14
15
DECOR SHOP
K.S. TEMA BROJA
100
MALE, ALI VAŽNE
RUČICE ZA PROZORE SU NEOPHODNE DA BI ISPUNILE
SVOJU SVRHU, ALI SU I INTERESANTAN DEKORATIVNI
DETALJ
RETRO RUČICE. "Anita" i "Korona", proizvodi
Metalfer, prodaje ALLOMETAL (1 i 5).
ATRAKTIVAN DIZAJN. Ručice za prozore
anatomskog oblika, izrađene od čelika, prodaje
SAPIENT MERKATOR (6 i 10)
ELEGANCIJA POD RUKOM. Veliki izbor
ručica za prozore, elegantnog ili klasičnog dizajna,
prodaje HAFELE (2, 3, 4, 7, 8, 9, 11).
Adresar na stranama 142 i 144.
Lepe krovove možete videti svuda,
ali najlepši su pokriveni našim crepom!
K.S. KOLEKCIONARSTVO
102
KOLEKCIONARSTVO
K
o bi rekao da pegla ima tako bogatu prošlost! Po svemu
sudeći, Kinezi su prvi otkrili da je toplota najbolji način da
se izgužvana tkanina ispravi, pa samim tim i ulepša. U
Gradskom muzeju Hong Konga nalazi se jedan predmet od bronze
namenjen peglanju iz vremena dinastije Han (260 g. pre nove ere do
220 g. posle Hrista) koji se punio zapaljenim drvenim ugljem i služio
za peglanje.
U Evropi su se tkanine, mnogo godina kasnije, peglale na hladno,
glačalicama od teškog kamena, mermera ili teškog, masivnog drveta.
Pretpostavlja se da prva evropska pegla potiče iz Severne Italije, gde
je u srednjem veku cvetala proizvodnja tekstila. Ova evropska regija
imala je tada dobre veze sa Dalekim istokom. Peglanje na hladno raz-
vilo se zatim u Skandinaviji i Velikoj Britaniji i takve rane pegle mogu
se danas videti u njihovim muzejima.
PEGLE
PRILIČNO
ZAPOSTAVLJEN
PREDMET, O
KOJEM MALO
RAZMIŠLJAMO
I KOJI PODSEĆA
NA NEOMILJENE
KUĆNE POSLOVE,
MOŽE BITI I
UMETNIČKO DELO
BURNA PROŠLOST
1. Pegla sa rezervoarom za benzin koji se punio pomoću male pumpe.
Retko se koristila jer je bilo opasno raditi sa njom. Kraj 19. veka.
2. Lepo dekorisane pegle koje su se zagrevale pomoću umetnutog
metala. Kraj 19. veka. 3. Pegla-poklon, za ženu ili devojku sa
upisanim imenom ili datumom. Početak 20. veka. 4. Pegla grejana
gasom postavljena na svoj "rešo". Kada se podigne sa "rešoa", gas se
automatski gasi. Izrađena je od dekorisanog livenog gvožđa. Kraj 19.
veka. 5. Male američke pegle sa zašiljenim vrhom i postoljem za
odlaganje, kraj 19. veka.
1
2
3
4
5
K.S. KOLEKCIONARSTVO
104
Ipak, vremenom, ljudi su uvideli da se najbolje pegla kada se priti-
sak ujedini sa toplotom i dopuni sa nešto vlažnosti. U tom pravcu
je i krenulo usavršavanje ovog predmeta. Zaključili su, takođe, da
će najbolje biti ako predmet za peglanje ima slobodnu unutrašnju
zapreminu u koju će se staviti ono što će peglu zagrejati. Za razli-
ku od kineskih pegli, evropska pegla je dobila poklopac sa drškom,
koja omogućava da se pegla otvara i zatvara, i da se, kada je zat-
vorena, sa njom lakše rukuje. Pegle na žar, punjene su vrelim, usi-
janim žarom. Donji deo zatvorenog prostora imao je perforacije radi
strujanja vazduha, koji je održavao žar u usijanom stanju, da se ne
ugasi. Nedostatak ovakvih pegli ogledao se u tome što je osoba koja
pegla tokom rada bila izložena udisanju dima. Zbog toga su postojali
majušni "dimnjaci" koji su dim iz pegle usmeravali na suprotnu stranu
od lica osobe koja pegla.
Bilo je i drugih oblika pegli koje nisu bile zagrevane uz pomoć drvenog
uglja. U njihovu unutrašnjost udevala se zagrejana forma koja je odgo-
varala formi unutrašnjeg prostora pegle. Ovaj grejač bio je oblikovan
tako da se zagrejan lako mogao vaditi i umetati.
LIVENO GVOŽĐE ZA IZRADU PEGLE
Razvoj metalne industrije u Engleskoj, Francuskoj i Nemačkoj, uslovio
je izgradnju velikih topionica, a jedan od proizvoda koji je polako ušao
u masovnu proizvodnju bila je i pegla. Industrija je išla na ruku ne
samo usavršavanju tehnike proizvodnje već i oplemenjivanju oblika
pegli. To je takođe i vreme razvoja velikog broja perionica po evrop-
skim prestonicama. Bilo je poznato, na primer, da se u Parizu veš
najlepše pegla!
Naravno, Evropa inspiriše Ameriku, pa ova, pored masovne izrade,
ulaže u maštovite ideje za tehničko i estetsko usavršavanje ovog pred-
meta koji osvaja domaćinstva širom sveta. Amerikanci eksperimentišu
sa peglama na alkohol, čvrsta goriva i, konačno, oko 1890. godine, na
struju. Ukrašavanje, koje je bilo samo sebi cilj, zamenjuje funkcional-
na estetika.
MODERNA VREMENA I PEGLA
Sredinom prošlog veka, proizvodnja tkanina od veštačkih vlakana
nakratko je potisnula pegle u drugi plan. U modi je bilo sve ono "što
se ne pegla", od muških košulja, ženskih žipona, do posteljnog rublja
i zavesa. Ipak, ta moda je brzo prošla, jer ništa nije moglo da zameni
bluzu od prave svile, ili košulju od pamučnog puplina, koji su naravno
zahtevali - dobru peglu!
Danas su i najmodernije pegle relativno pristupačne i stoje u - ostavi,
dok se one od pre sto i više godina šepure na aukcijama, krase vitrine
muzeja i stoje na otvorenim policama u dnevnoj sobi, kao ukras ili -
skulptura!
Arh. Radmila Milosavljević
6. Pegla od livenog gvožđa bogato dekorisana glavom zmaja kroz čija
usta izlazi dim. Austrija, 19. vek. 7. Pegla sa rezervoarom za
alkohol. Kraj 19. veka. 8. Klasičan oblik pegle koja se zagrevala
uz pomoć žara. Ukrasni petlić služi za zatvaranje i otvaranje poklopca.
Kraj 19. veka. 9. Skandinavska drvena daska ukrašena simbolima
plodnosti koju verenik poklanja nevesti - služi za peglanje ravnog veša
obmotanog oko drvenog valjka. 10. Metalna pegla sa otvorenom
drškom. Francuska, 17. vek. 11. Pegla sa ručkom od fajansa,
nemačkog ili holandskog porekla, 19. vek. 12. Dekorisana pegla
koja se zagrevala pomoću umetnutog metala. Kraj 19. veka.
13. Model uz pomoć kojeg su se pravili nabori na haljinama i kragnama,
16. vek. 14. Pegla od mermera dužine 20 cm, pronađena na
Siciliji, 18. vek.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LIFESTYLE
…Hotel "3,14" je već godinama
glavna atrakcija u Kanu. Njegovih
pet spratova nadvisuje "plavi bazen",
okružen zelenilom. Gosti uživaju u
pogledu na more, jahte i Kroazetu,
udaljeni od buke Lamborginija,
Poršea i Maseratija...
K.S. LIFESTYLE
106
APSTRAKCIIJA
U TURIZMU
M
nogi turisti smatraju da je najlepše boraviti u hotelu koji
se nalazi na samoj plaži. Međutim, zaboravljaju na vlagu.
Kažu da su tople stvari u ormanima kuća koje se nižu duž
francuske Rivijere potpuno vlažne. Ipak, hotel "3,14" udaljen je ceo
jedan blok od mora, ali je ipak blizu plaže. Preko puta njega se nalazi
slavni hotel "Karlton", tako da je gostima "3,14" omogućena "besplat-
na bežična kompjuterska mreža", kaže ataše za pres Lorans Savić,
mlada beogradska snaja. Takođe imaju "pogled" na slavne goste
komšijskog hotela...
Stvarno, u ovom kanskom hotelu ništa nije obično. U predvorju se
nalazi na oko drečava fontana sa jednim gnomom na vrhu. Prema
legendi, Mudrac nad Mudracima, s belom bradom, primio je lično od
filozofa Konfučija simboličnu svetiljku - simbol svetla: "Iskustvo je
svetiljka koja osvetljava put kojim smo putovali!".
…Dovoljno je preći Kroazetu, tu slavnu "filmsku" ulicu i stići na plažu
koja pripada hotelu (gore).
…Figura Šanti simbolizuje mudrost i duhovitost. Fontana ie napravljena
od Murano stakla (levo).
…U biblioteci se nalaze knjige o dekoraciji, arhitekturi i putopisima.
Otvorena je dan i noć i u njoj se održavaju umetničke izložbe, igra se
bekgemon, šah...
LIFESTYLE K.S.
107
NA AZURNOJ OBALI,
U KANU, OTVOREN
JE HOTEL SA
ZANIMLJIVIM
IMENOM: "3,14" -
MATEMATIČKI
IRACIONALNI BROJ
"PI". MOŽDA SU TO
INICIJALI VLASNIKA
HOTELA - PARTUŠ
ISIDOR? ILI NEŠTO
DRUGO?
Iza recepcije dva mala veštačka papagaja iz Amazonije, žestokih
boja, simbol zaljubljenih parova koji hotel "3,14" smatraju svojim
zaklonom. Goste dočekuje skulptura plave krave u prirodnoj veličini.
Recepcija svetli, plavozelena boja prekriva nišu koja izgleda kao pres-
to. Podseća na diskoteku (nedostaje mi DJ)!
Prolazak pored biblioteke uzburkava čulo vida: mnogo svetloplave,
zelene i boje jorgovana, štrasa na policama, lustera koji lelujaju kao
paučina, svetlećih kugli, na zidovima fotografija snimljenih u selima
Afrike, raznobojnog svetla... Nije ni čudo da hotel "3,14" smatraju
hotelom za mlade! Kome inače treba "ljubavna kutija" puna kondoma,
smeštena u frižideru i nekoliko vibratora pride?!
PET SPRATOVA - PET KONTINENATA
Dizajnerke Karina-Elena Partuš i njena sestra Aleksandra-Elena
kćerke su linijskog pilota. Zahvaljujući njegovom poslu mogle su, još
od samog detinjstva, da upoznaju ceo svet. Kada se Karina-Elena
K.S. LIFESTYLE
108
udala za gospodina Partuša, inače mladog vlasnika poznate istoimene
grupe kazina na Azurnoj obali, i kada su svi zajedno rešili da preuzmu
postojeći hotel, odmah im je bilo jasno da će hotel praktično predstav-
ljati "celu zemljinu kuglu". Zato je i zamišljen kao zemlja s pet kontine-
nata. Svaki sprat je nazvan po jednom kontinentu sa odgovarajućim
dizajnom, mirisom, bojom, muzikom...
U Americi, u sobama, zidovi su u nijansi Tihog okeana; super mode-
ran gvozdeni nameštaj, stil sedamdesetih godina; zaobljene linije,
zidovi prekriveni pop-art detaljima, prenesenim i na zavese; svetle
boje, oranž, žuta, bela, miris sekvoje i kedrovine...
Zatim, u Africi, sve miriše na Maroko: udobni otomani prekriveni
mekim materijalima, teške talasaste brokatne zavese s perlicama,
okrugli stolovi od mesinga sa ugraviranim crtežima... Afričke lampe,
pepeljara u obliku kamile... Miris muskatnog orašćića, cimeta... Atmos-
fera arapskih noći... Kolači dobrodošlice u frižideru... Papuče muške,
papuče ženske, da se gost odšeta do bazena. Kasnije ih, naravno,
nosi kući!
…Okeanija svežina povetarca iznad
plavetnila Južnih mora, koji pirkaju
preko koralnih ostrva, harmonične
linije nameštaja, mekoća materijala s
dekorativnim motivima... Reminiscencija na
pravi Raj! (gore desno).
…Amerika: kreativan kontinent obeležen
je pacifičkom plavom bojom, pomešanim
stilovima Severne i Južne Amerike (desno).
…Azija na petom spratu:
dizajn u tradicionalnom
stilu Istoka - krugovi
sunca, lampioni... (levo).
U Okeaniji, na ostrvima dalekog Pacifika, svež povetarac u svim
sobama priseća se koralnih grebena. Sve sobe su u blagim bež tono-
vima, harmonične linije nameštaja od bambusa, mekoća prirodnih
materijala s dekorativnim motivima simbola Okeanije, poznate okru-
gle viseće ili stajaće ratan fotelje, lampe od rafije koje propuštaju toplo
svetlo, korpe od pruća...miris kapra i kokosa... Ovde je priroda netak-
nuta i donosi osećaj bezvremenosti s mrvicom pravog raja!
Izgleda da u hotelu "3,14" smatraju da je glavni grad Evrope Pariz,
grad Svetlosti. Zato se na četvrtom spratu nalaze sobe dizajnirane u
stilu Belle Epoque, tamnih purpurnih boja, plišanih materijala; iznad
kreveta baldahin u obliku ženskog korseta, prigušena svetla, jastučići
u obliku srca, pink zavese, meko svetlo na zidovima... "Moulin Rouge",
Can-Can...
Najzad, na petom spratu ulazim u svet azijskih mirisa pačulija i jasmi-
na; zen atmosfera sa mirisom ozbiljnosti; sjajna crvena kineska svila,
moderne fotelje koje me podsećaju na glavu Mikija Mausa... Posma-
tra me Buda...
…Na vratima afričke pustinje, na drugom spratu, sobe s prozorima u
mavarskom stilu i lelujavim zavesama koje podsećaju na ples trbušnih
plesačica...
…Marokanski mesingani sto, tople boje saharske pustinje, crveni
zalasci sunca atlantske Afrike.
…Četvrti sprat, Evropa, Pariz: sve odiše mekoćom, kabareima
Monmartra, inkognito izletima; prigušeno svetlo, ženstvenost, romantika,
nežnost, atmosfera ljubavi...
K.S. LIFESTYLE
110
Poziv u kulinarsku umetnost. Prozirno Murano staklo, svetlosni efekti
koji se menjaju iz časa u čas, zanimljivo oblikovani stolovi, dizajn Itali-
jana Davida Medrija, poznatog po svojim mozaicima: restoran "Mahat-
ma" liči na idealan vrt. Ovde se služe mediteranska jela začinjena
mirisima dalekih obala.
Na vrhu krova, ispod sunca, meseca i zvezda, prostor za opuštanje:
hamam, prostor za masažu, na terasi - bazen nazvan "Nebo", za ogrnut
bambusovom šumom, vodopadom, a tu su bar, ligeštuli, sun cobrani.
Idiličan pogled na Kan, na mediteransko plavo duboko i izlet u srce
uživanja - spa "Cocoon" - masaža, joga, đakuzi, amam... Izabe rite!
Kako je najlepši put - put u sopstveni unutrašnji svet, gost je pozvan
da upozna svoje telo i dušu.
Najzad, odlazim na "ličnu" plažu hotela. Udaljena je od njega samo
50 metara.U orijentalnom dekoru uživam u hladnoj kafi i posmatram
zanimljiv svet koji sedi ili se kupa: Vudi Harleson, Tim Robins, Denis
Hoper, Adrijan Brodi...
Jelena Kaličanin
Photo: Alban Pichon
www.3-14hotel.com
…Prateći svetlo koje se menja iz časa u čas, gost stiže u odaju i
opušta se uz smirujući pogled kineskih mudraca (gore).
…Kič "Pop-Art" - američki izum - pravi kulturološki kazan
Novog sveta (levo).
…Ganeša, bog srećnog trenutka, veselo dočekuje goste u svojim
odajama... (dole levo).
K.S. LIFESTYLE
112
K.S.
114
PSIHOKU"A
PSIHOKU]A
o je za mene nešto posebno i ne dozvoljavam da mu se
menja mesto!", "Molim te nemoj to da diraš, sve ostalo možeš
da premeštaš, praviš novi raspored, igraš se...". Vrlo često
čujemo ovakve rečenice ukoliko dotaknemo neki predmet koji za svog
vlasnika ima posebnu vrednost. Nije bitno da li je reč o fotografiji u
starom ramu, kućnim biljkama, slici, figuri... Objektivna vrednost svih
tih stvari ne mora da bude visoka, obično i nije, ali sve te sitnice i ne
zaslužuju tako poseban status zbog toga što su izrađene od poseb-
nog materijala, inovativno dizajnirane i skupe. Njihova neprocenjivost
je druge vrste. Samo njihov vlasnik zna zbog čega mu je toliko stalo
da budu sačuvane i da zauzimaju sigurno mesto u njegovom domu.
Reč je o sentimentalnim sitnicama, predmetima koji čuvaju sećanje
na određeni događaj ili osobu, uspomenama čije je značenje nabi-
jeno emocijama. I upravo one predstavljaju emocionalnu dimenziju
doma, tajnu mapu čije značenje poznaje samo onaj koji je u sop-
stvenom ambijentu odredio njen put. Enterijeristi danas relativno lako
pronalaze rešenja da usaglase ove stvari od značaja sa opštim sti-
lom uređenja doma. Uz dobar koncept one ne moraju biti detalj koji
štrči. Istraživanja pokazuju da su ljudi naročito skloni čuvanju sitnica
ove vrste nakon raskida sa partnerom, posebno ukoliko su živeli u
zajedničkom prostoru.
INTIMNA ISTORIJA DOMA
Neretko, u filmovima, knjigama, pa čak i trash priručnicima o partners-
kim odnosima i instant literaturi, nailazimo na situaciju u kojoj se ljudi,
nakon prekida emocionalnih veza, ponovo uče prvim samostalnim
koracima u životu. Suočavanje sa prostorom u kojem je bivši par do
juče spremao hranu, vodio ljubav, čitao knjige, gledao filmove, svađao
se i mirio, smejao i primao prijatelje, često je najteži korak. "Promenite
raspored", "Kupite nešto novo", "Unesite nove boje" - samo su neke
od najfrekventnijih parola za osobu u ovoj situaciji. Pa ipak, ponekad
se sve završi promenom stana, čak i dela grada, što mnogo lakše
pada onima koji rentiraju prostor. Za nekoliko sati koferi su spakovani
i eto ih na vratima novog života, što je možda sigurniji put u zaborav,
nego promena tapeta ili tepiha. Za ovu temu najinteresantniji je period
kada ono najbolnije vreme prođe. Za sedam, sedamdeset sedam ili
sedamsto sedamdeset sedam dana ili meseci. Tada se bolno iskustvo
kapitalizuje, dobija sasvim drugačiji oblik. Mnogi su shvatili da i nije
bilo toliko vredno i spremni su da se nasmeju svom ponašanju, drugi
ne žele da se sećaju, neki su i dalje osetljivi na pomenutu priču, a
neki vam jednostavno ne dozvoljavaju da dirate figuru od alabastera
na njihovoj polici. Za njih je sve što osećaju sabrano u tom komadu
materijala, u njegovoj formi ili obliku. Samo oni znaju kad su je dobili,
od koga su je dobili, sa kojim rečima je to "darivanje iz ljubavi" bilo
propraćeno i mnogo, mnogo toga još što nismo u stanju ni da zamis-
limo. Tako se rađaju - "sentimentalne sitnice". One nisu ni isključivo
dekor, detalj koji nijansira izgled ambijenta. Dakle, njihovo egzistiranje
u enterijeru nije motivisano samo estetskim pobudama, ali je važno da
se "slože" sa stilom tog istog enterijera. Praktičnu svrhu tek ne maju.
U okviru doma one su isključivo intimne dragocenosti. Budući da su
ljubavni odnosi kao okean i da nikada neće biti napisana knjiga koja
će obuhvatiti sve njihove modalitete, situacije i izgovorene reči, celu
tu istoriju često kriju predmeti koji se ne diraju. I za svakog posetioca
je najbolje, najpristojnije i najkulturnije da taj poredak ispoštuje, kao u
muzeju, razumevajući njegov značaj. Dovoljno je diviti im se iz daleka.
Ukoliko se "sentimentalno" i "estetsko" slože onda je dobit dvostruka.
Dobijamo predmet koji stilski naglašava koncept uređenja ambijenta,
a pritom ima i posebno značenje.
Milan Nikolić
STVARI
KOJE SE NE DIRAJU
ONE NE POSTOJE U SVAKOM DOMU. U ONIMA
U KOJIMA IH IPAK NALAZIMO, DODELJENO IM
JE POSEBNO MESTO I ZNAČAJ. BEZ OBZIRA
DA LI VAM JE NJIHOVO ZNAČENJE JASNO ILI
NIJE, ODNOSITE SE PREMA NJIMA SA
POŠTOVANJEM, JER JE U OČIMA NJIHOVOG
VLASNIKA VREDNOST TIH STVARI
NEPROCENJIVA
T
"
…Kad stvari krenu dole - uspomene su ono što ostaje
…Sentimentalne sitnice imaju sigurno i istaknuto mesto.
PR
Dobar dizajn uvek počinje analizom prostora. Pre nego što razmislite
o bojama, materijalu ili bilo kakvom drugom nameštaju koji bi mogao
postati deo plana o uređenju, treba pažljivo ispitati prostor - uključujući
njegovu veličinu, oblik, strukturu i namenu. Stručni tim preduzeća
ŠIMŠIĆ pomoći će vam da razumete konceptualnu prirodu prostora
i objasniti kako da ispitate svoj sopstveni prostor, kako da iskoristite
njegove zadovoljavajuće fizičke karakteristike i umanjite njegova
manje atraktivna obeležja.
NAMEŠTAJ PRILAGOĐEN
VAŠIM POTREBAMA
PREDUZEĆE ŠIMŠIĆ D.O.O. OSNOVANO JE 1984. GODINE. BAVI SE PROJEKTOVANJEM I
IZRADOM NAMEŠTAJA MODERNOG I SAVREMENOG DIZAJNA PO MERI I ŽELJI SAMIH
KUPACA, U SMISLU IZBORA DIZAJNA, DIMENZIJA I BOJA
Izložbeno prodajni salon: Beograd, Gavrila Principa 69-71, Telefon +381 11 6646 831, Fax +381 6649 050;
Proizvodnja: Beograd, Miloja Đaka 34, Telefon +381 11 367 13 23, Fax +381 11 367 27 97;
www.simsic.rs e-mail: simsic.alto@sbb.rs
Iako proizvodni asortiman preduzeća ŠIMŠIĆ obuhvata sve neophod-
no, za opremanje stambenih i poslovnih enterijera, centralno mesto
zauzimaju kreveti. Cilj je stvaranje proizvoda koji će zadovoljiti različite
ukuse, te u ponudi postoji više modela kreveta različitih dimenzija i
boja uz mogućnost kupovine kvalitetnih dušeka različitih proizvođača.
Prilikom osmišljavanja kreveta istovremeno su ispoštovani ergonomija
i udobnost. Materijali od kojih se izrađuju su, u zavisnosti od modela,
masiv (bukva, hrast) i MDF furniran bukovim ili hrastovim furnirom.
Tradicija duga 25 godina garantuje vrhunski kvalitet proizvoda u
pogledu njihovog dizajna i izrade.
K.S.
115
PR
PR
MEKSIČKI grip, influenca A (H1N1), poznat kao svinjski grip, nešto je
novo što izaziva strah i strepnju. Kako se ponašati? Šta preduzeti da
nam se ne dogodi? Kako se lečiti? Kako se ponašati prema onima iz
bliže okoline za koje saznamo da su oboleli? Sve su to pitanja koja
nam se nameću svaki dan iz informacija koje saznajemo preko medija
o broju obolelih ili umrlih od ove bolesti i pandemije koja je proglašena
na našoj planeti.
Pandemija je pojam koji označava da je jednom bolešću zahvaćen
veliki broj zemalja u svetu i da se širi iz jedne zemlje u drugu. I, upravo
u tome je i objašnjenje straha zbog broja zaraženih, obolelilih ili umr-
lih.
MEKSIČKI ILI SVINJSKI?
Zašto se pojavila bolest ovakvih razmera? Virusi su izazivači boles-
ti koji, upravo zbog svog karakterističnog načina razmnožavanja i
preživljajavnja, spadaju u najzanimljivije uzročnike oboljevanja protiv
kojih se naučnici i lekari najteže "bore". Opstaju samo u živoj ćeliji u
kojoj se i razmnožavaju, pa za svoj opstanak traže uvek novu žrtvu
- domaćina i tako se prenose sa jednog živog organizma na drugi.
Nekada su to virusi koji se prenose sa životinja na životinje i svojstve-
ni su samo za tu živu vrstu, nekada sa životinja na ljude, pa obolevaju
obe vrste ili se prenose samo sa čoveka na čoveka, pa oboleva samo
ljudski rod. Ali, virusi imaju i veliku moć transformacije ili transformaci-
je - mutacije, idući iz ćelije u ćeliju, iz organizma u organizam. Tako se
javljaju nove vrste virusa. Ove viruse naš organizam ne prepoznaje,
nema zaštitnih antitela koja se bore sa izazivačem bolesti i bolest se
ispoljava - čovek oboleva.
Sve ovo važi za pojavu novog virusa gripa u svetu, pa i kod nas.
Prvo se mislilo da je prenet sa svinje na čoveka, pa je nazvan svinjski
grip. Zatim, zbog pojave većeg broja ljudi obolelih od novog virusa u
Meksiku, dobija naziv - meksički grip. Izolacijom i identifikacijom u
laboratoriji novog tipa virusa dobio je svoje pravo ime: influenca virus
A(H1N1).
I, upravo zato što se prvi put javlja u opštoj populaciji i nema imuniteta
na ovaj virus, očekuje se da će puno ljudi doći u kontakt sa virusom
i oboleti. Pitanje je samo kako će se na kome čoveku (organizmu)
manifestovati ova bolest, da li će imati manje ili više izražene simp-
tome, lakši ili teži oblik. To zavisi samo od našeg imuniteta i našeg
organizma. Neko će preležati grip "na nogama", drugi sa pratećim
komplikacijama, na primer upalom pluća, a neki će umreti.
MOŽEMO SE ZAŠTITITI
Cilj Svetske zdravstvene organizacije i epidemiološke službe naše
zemlje je da merama prevencije, što manji broj ljudi dođe u kontakt sa
ovim virusom. Tako će manje ljudi oboleti, manje će biti komplikacija,
manje će ljudi umreti od ove bolesti. Cilj je sprečiti dalje prenošenje
sa čoveka na čoveka, čime bi se zaustavila epidemija, tj. pandemi-
ja. Nova vakcina, koja je još u kliničkoj fazi ispitivanja, doprineće da
OPET NOVI GRIP
SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA JE PROGLASILA PANDEMIJU, NAUČNICI
UBRZANO RADE NA VAKCINI, A VEĆ OD JESENI SE OČEKUJE SVE VEĆI BROJ OBOLELIH -
NOVI VIRUS JE "UZDRMAO" SVET
narednih godina bude sve manje obolelih, sve manje komplikacija
bolesti i smrtnih slučajeva.
Zato, ako znate da neko ima grip, poštujte preporuke kako da se
ponašate da biste izbegli zarazu. Pre svega, nosite masku, ako kijate
i kašljete, a imate visoku temperaturu, opštu slabost i malaksalost.
Vodite računa, ma o kojem virusu da se radi, rizik je da i osobe iz
vaše okoline obole. Jednom upotrebljenu maramicu za nos obavezno
ba cite u kantu za smeće. Ona je veći rizik za prenos virusa iz vaše
sline ili pljuvačke, nego sam kontakt ako su vam ruke čiste. Peri te
ruke sapunom i vodom u trajanju od nekoliko minuta (bar dva do tri)
posle kontakta sa sluznicom nosa ili nakon iskašljavanja. Ne posećujte
obolelog da vidite kako je ili da biste mu skuvali čaj. Ako to i uradite,
morate biti spremni da ćete oboleti i vi, pa nemojte onda izlaziti ili
napuštatu tu osobu dok se ne izlečite.
Budite svesni rizika da će ako ste vi oboleli, oboleti i osobe sa kojima
se družite ili ste u bliskom kontaktu, te tako preduzmite sve da se
izolujete i sačuvate najbliže i drage osobe da se ne razbole. Naravno,
ukoliko je to moguće.
SAVET ZA OBOLELE
Ukoliko sumnjate da imate grip, izazvan virusom A(H1N1) ostanite
kod kuće i uzimajte dovoljno tečnosti. Znojenje zbog povišene tem-
perature dovodi do gubitka tečnosti iz organizma i neophodnih mine-
ralnih soli i materija. Pokušajte da na dve čaše slanog rastvora, na
primer supe, unesete jednu čašu tečnosti (nezaslađen čaj) i jednu
blago zaslađenu čašu ceđenog soka ili limunade. Jedite onoliko koliko
imate apetita. Koliko god malo da unesete čvrste hrane, uz dovoljnu
količinu dobro izbalansirane i raspoređene tečnosti, biće dovoljno, jer
kako bolest bude prolazila, vraćaće vam se i apetit. To će biti jedan od
znakova da bolest prolazi.
Ako četiri ili pet dana ne osećate da vam je bolje, tj. ako nedovoljno
mokrite, nemate uopšte apetit, a uz to temperatura nema tendenciju
dnevnog opadanja, javićete se lekaru. Lekar će na osnovu labora-
torijskih analiza i kliničkog pregleda doneti odluku o potrebnoj daljoj
terapiji i načinu lečenja. Nemojte nikako da sami uzimate lekove,
bez obzira koliko ste o njima čuli ili naučili iz medija, štampe i sličnih
brošura. Lečenje medikamentima prepustite lekarima.
I, pokušajte da razmišljate i ovako: zdrav način i stil života dovodi i
do jačanja imuniteta. Oko nas ima puno izazivača zaraznih bolesti
sa kojima se svakodnevno borimo, a nismo ni svesni toga. Živimo
zdravo, slušajmo savete lekara i preležaćemo i ovaj novi virus - grip.
U budućnosti nam prete kako stare, tako i nove zarazne bolesti protiv
kojih ćemo se boriti zahvaljujući timovima stručnjaka koji u svetu brinu
o tome. Na nama je da vodimo zdrav život i verujemo svom lekaru!
Dr Slavica Bošković spec.infektologije
Narodnih heroja 38, tel 011 2693 287
www.dr-ristic.com zcentar@dr-ristic.com
Virus A(H1N1) zakucao na vrata
K.S. PR
116
K.S. ADRESAR
139
TEHNOPLANET DOO
Mirijevski bulevar 21,
Beograd
011/2779-500
www.tehnoplanet.com
Model veš mašine ELIN
model CMA 65 sd 800
- kapaciteta 6.5kg
- energetskog razreda A
- elektronski programator
- centrifuga 800 O/min
- odložen start 1-24h
- LED displej
Programi za:
• pamuk
• vunu
• svilu
• osetljive tkanine
Dodatni programi:
• miks program
• jogging program
• Easy Iron (lako peglanje)
• intenzivno pranje
• program za pranje obuće
• ručno pranje
• predpranje
• brzo pranje
• omekšavanje
• dodatno ispiranje
dimenzije 60x85x58
potpuna garancija
3 godine
Ono što je
čini izuzetnim
kandidatom za
rubriku o štednji
jeste umanjena
potrošnja
električne
energije od
0.95kw/h.
uz svaku
kupljenu
mašinu
poklon
Ariel prašak
od 3kg
PAMETNA
KUPOVINA
preporučena
maloprodajna cena
19.990 rsd
SAVETI
K.S. SAVETI
118
1
Dobar zamrzivač je glavni saveznik u periodu kada treba da se
uštedi. Sezonsko voće u velikim količinama, meso, smrznuto
testo... Pravljenje pametnih zaliha poštedeće novčanik, ali i olakšati
kreiranje jelovnika, jer ćete osmišljavati jela od raspoloživih namir-
nica.
2
Gajite svoje začine. Ušteda o kojoj ovde govorimo možda nije
ogromna, ali gajenje začinskih biljaka je zdravo, ukusno i deko-
rativno. Tako ćete uštedeti na skupom saksijskom bilju ili cveću za
vazne, jer saksijica majčine dušice deluje podjednako atraktivno.
3
Obratite pažnju na akcije i popuste. Ovaj period je dobar da po
daleko povoljnijoj ceni dođete do nekog detalja za kuću o kojem
ste oduvek maštali. Nameštaj, rasveta i druge veće investicije su sada
takođe dostupniji. Velike popuste često možete dobiti i preko našeg
časopisa.
4
Gasite svetla kada
vam nisu potrebna.
Ovako ćete uštedeti i
no vac i energiju, i istovre-
meno biti ekološki osveš-
ćen domaćin. Klasične
sijalice emituju ugljen
dioksid i zato će uskoro
biti zauvek prognane iz
domova u zeml j ama
Ev ropske unije. Oprede-
lite se za štedljive vari-
jante.
RECEPTI ZA
RECESIJU
NAJNEPOPULARNIJA REČ KOJA POČINJE
SLOVOM R MOŽE BITI I IZAZOV ZA
KREATIVNIJE RAZMIŠLJANJE KADA SE
RADI O VOĐENJU DOMAĆINSTVA
SUPER NAMEŠTAJ
SUPER RATE
MERIDA
kožna garnitura u sastavu
trosed, dvosed, fotelja
(po izboru garnitura sa
latofleksom)
NOVOOTVORENI SALONI:
Novi Beograd, Pančevo, Lazarevac, Aranđelovac, Paraćin, Smederevo
JOŠ UVEK NIJE KASNO
DA ISKORISTITE
FANTASTIČNE USLOVE
SUBVENCIONISANIH
KREDITA DRŽAVE DA
OPREMITE STAN.
IZNOSI MESEČNIH RATA
SU JEDNAKI CENAMA
STVARI BEZ KOJIH
SE MOŽE - JEDNOM
MESEČNO.
UPOREDITE RATE!
SUPER
POPUSTI
DO 18. OKTOBRA
1 rata
*
2.484,41 din. =
188.676 din. stara cena
sada 129.000 din.
* (otplata na 60 meseci, bez učešća
6% fiksne kamate godišnje)
vino vino
SAVETI K.S.
119
5
Perite odeću na 30 stepeni, ukoliko nije veoma uprljana. Ušteda
u električnoj energiji je izvanredna kada se radi o višečlanim
porodicama. Ovde se investiranje u kvalitetniji prašak za veš
višestruko isplati, a mašinu uključujte samo kada je potpuno puna.
6
Izolujte potkrovlje. Ovo je odlična investicija, jer se kroz krov
može gubiti čak 25% toplote u celom domu. Dobri prozori su
takođe bitni za konzerviranje energije, a još jednostavnija investicija
su bogate, teške zavese, koje će tokom noći služiti kao fantastična
izolacija.
7
Tuširajte se umesto da punite kadu. Ušteda u vodi i struji za gre-
janje je izvanredna. Utvrdite i da li negde kaplje česma ili oti če
voda u kotliću wc šolje. Vodokotlići koji imaju mogućnost izbo ra količine
vode za ispiranje, doprineće uštedi potrošnje vode, te i računa.
8
Reaktivirajte stari kamin ili kaljevu peć. Osim što je vatra
neprevaziđen činilac atmosfere toplog doma, grejanje na drva
je u našoj zemlji i dalje najjeftiniji izbor. Nije preterano ekološki, ali je
utešno da se često seku stara, obolela stabla.
9
Ne ostavljajte kompjuter, TV, DVD i druge aparate na stand by -
opciji. Tada i dalje koriste struju, a to je bacanje električne energi-
je. Isključite ih potpuno.
10
Nemojte držati nameštaj tik uz radijatore. Radijatore isključite
u sobama koje ne koristite, a one koji su u upotrebi unapredite
tako što ćete na zid uz njih staviti foliju koja reflektuje toplotu.
SAVETI
K.S. SAVETI
120
1. KRPE OD MIKROFIBERA
Za svakodnevno brisanje, korišćenje papirnih ubrusa u kuhinji, ali i
u celom domu, najmanje je ekonomično. Osim toga, ovi ubrusi se
lako cepaju pa nisu preporučljivi za grube površine, a posle upotrebe
po staju otpad. Zato se opredelite za krpe od mikrofibera, koje se
lako peru i mogu se koristiti više puta, a definitvno bolje uklanjaju
prljavštinu i prosutu tečnost.
2. MEHURIĆI PO MERI
Iako se kupovina velikih pakovanja deterdženta više isplati, držanje
gigantskih flaša na sudoperi će dovesti do toga da zapravo potrošite
više tečnosti za pranje sudova nego što je potrebno. Zato sačuvajte
manju bocu i u nju dosipajte deterdžent po potrebi.
3. KUTIJICE
Kutijice u kojima se prodaju žvake i bombone za osvežavanje daha
idealnih su dimenzija za čuvanje spajalica, poštanskih marki i drugih
sitnica. Možete ih dekorisati različitim "uradi sam" tehnikama i tako
napraviti čitavu kolekciju kutijica i posudica.
NAČINA ZA
ZELENIJI
ŽIVOT
SAVETI ZA ŠIK RECIKLAŽU, MALE
UŠTEDE KOJE ĆE PRIRODA CENITI
I NOVE ZDRAVE NAVIKE
10
4. PRIRODNA AROMATERAPIJA
Grančice bosiljka, eukaliptusa, majčine dušice i drugog aromatičnog
bilja, okačene o šipku na kojoj stoji zavesa za kadu, poslužiće kao
prirodni izvor eteričnih ulja. Potparene za vreme vruće kupke ili tuša,
oslobodiće opuštajuće mirise, kao eliksir energije. Jendostavno ih
privežite plastičnom vrpcom.
5. PROVIDNO SKLADIŠTE
Velike tegle, ali i one manje i srednje veličine, odlična su i zanim-
ljiva rešenja za odlaganje stvari u kupatilu. One najveće posvetite
peškirima, srednje sapunima, a najmanje štapićima za uši. Ili sami
odlučite šta vam se dopada. Ovakav način spremanja ima jednu pred-
nost – uvek vam je na oku šta je gde, pa nema otvaranja i dugotrajne
potrage. Zgodno ako ste u žurbi!
6. SUPER SUNĐERI
Luk, krompir i drugo povrće často kupujemo u mrežicama. One
su odlične za unapređivanje moći sunđera: isecite ih i uvežite oko
obične spužve koja će tako dobiti nova abrazivna svojstva. Osim toga,
sunđeri u ovakvom obliku duže traju.
7. BEZ PVC-A
Potrudite se da pronađete zavesu za kadu koja ne sadrži pvc. Iako je
većina zavesa proizvedena od vinila ili pvc plastike, one pod dejstvom
toplote oslobađaju štetne materije kao što su ftalati.
Nastavak na strani 122
8. PRIRODNA
POTPALA
Napravite sami prirodni set za
potpalu vatre u kaminu ili peći.
Dok se šetate u prirodi, sakupi-
te šišarke, suvo lišće i mirisne
trave. Zatim iskoristite stare
novine da u njih ovu kombi-
naciju uvijete kao bombonu.
Krajeve uvežite kanapom ili
rafijom. Umetnite između drva,
upalite krajeve ovih bombona
i - uživajte.
9. STAKLENI MIX
Različite staklene flašice, sa kojih su skinute etikete, delovaće veoma
dekorativno ako ih grupišete na nekom zanimljivom poslužavniku.
Bitno je da budu raznih oblika i dimenzija, kako bi se stvorio dinamičan
miks. U njih možete ubaciti i poneki cvet. Suština je da jednostavne
flaše u grupi deluju dramatično.
10. CEGER ZA CILJ
Kupite lep platneni ceger koji se lako može saviti i nosite ga u tašni.
Tako ćete, kada dođete u radnju, izbeći da iz nje iznesete i gomilu
plastičnih kesa koje će potom postati zagađivači.
11. RECIKLIRANI PREDMETI
Komadi od recikliranih materijala su pravi gest dobre volje prema
prirodi. Nameštaj napravljen od drvenih greda iz neke stare kuće,
tepih napravljen od parčića kože preostalih od tapaciranja dvoseda,
lampe čija su postolja stare flaše… Sve ovo je velika ušteda i energije
i materijala za proizvodnju.
Nastavak sa strane 120
VEŠTINA LEPOTE
POTREBAN MATERIJAL :
- male plitke (uklapajuće) posude-činije ili zdele
- sunđer za aranžiranje "Oasis"
- bele bobice "biserka"
(Symphoricarpus albus laevigatus)
- bela žbunasta ruža - Rosa Avalanche
(mogu i druge sorte ruža u beloj boji),
pupoljci i otvoreni cvetovi
NAČIN RADA:
Staviti tanji sloj "Oasisa", prethodno natopljenog vodom, na dno posude. Svaku
posudu ispuniti sa po jednom vrstom biljaka (cvetova ili bobica), dok se ne dobi-
je kompaktan izgled. Dekoraciju u večernjim satima ukrasiti sa po parom sveća
ispred i iza posuda. Uskladiti boje posuda, podloge i sveća.
DUO U BELOM
K.S. HORTIKULTURA
124
HORTIKULTURA
POTREBAN MATERIJAL:
- posuda od terakote
- sunđer za aranžiranje "Oasis"
- žica za pričvršćivanje
- deo stabla vinove loze, panja ili interesntne grane
- hortenzija (Hydrangea "Magical Opal Clasic")
- bobice i grančice od leukote (Leucothoe ericca) ili div-
lje loze, ili nešto slično
- koren ili grančice timijana bez lišća (Thymus)
NAČIN RADA:
Popuniti posudu vlažnim sunđerom ("Oasisom"). Po vezati korenje timijana
žicom, oblikovati sve u vidu lopte i fiksirati za sunđer. Popuniti (prekriti) loptu
hortenzijama, dodajući grančice sa lišćem leukote. Postaviti aranžman na drve-
ni sto ili policu u prvi plan, oivičiti ga bobicama leukote ili sličnim. U pozadinu
smestiti ukrasne - rustične saksije od terakote, prazne ili sa zelenim biljkama
bez cvetova.
U SKLADU SA PRIRODOM
HORTIKULTURA K.S.
125
NAČIN RADA:
Ukloniti lišće sa grana viburnuma i papričica. Delimično ispuniti vaznu vodom.
Sav biljni materijal rasporediti u vazni tako da se dobije spontana harmonija
vrsta, oblika i boja.
Pripremila: d.i.p.a. Dragana Simović
NONŠALANTNI
ARANŽMAN
POTREBAN MATERIJAL:
- staklena vazna
- grane sa malim jabukama (Malus)
- grančice sa papričicama
- grane udike sa plodovima (Viburnum Opulus)
K.S. HORTIKULTURA
126
GLOBTROTER
OVAJ DEO SRBIJE NADMEĆE SE LEPOTOM
SA NAJPOZNATIJIM EVROPSKIM
PREDELIMA, ALI SE PAMTI PO
ATRAKTIVNOJ ŽELEZNIČKOJ MAGISTRALI
KOJOM SU TUTNJALE PARNE LOKOMOTIVE
ĆIRA EKSPRES
O
d kada su se transportni magistralni putevi razišli sa istorij-
skim putevima i odredili putnicima neke nove vidike, jedan
deo Srbije utonuo je u nezaslužen zaborav. Nekada je kroz
Srbiju jezdilo mnoštvo parnih lokomotiva na uskom koloseku spajajući
ljude i gradove. Jedna od trasa železničkog uskog koloseka, na kojem
se popularni Ćira šepurio decenijama, bila je pruga Užice - Višegrad.
Ukinuta je kao nerentabilna, ali i dalje živi u sećanjima mnogih, sada
već vremešnih putnika, koji ni danas nisu zaboravili miris uglja iz kotla
Ćire. Pamti se i ustaljeni uzvik: "Tunel, zatvarajte prozore". U vago-
nima se nalaze davno zaboravljeni natpisi - razna upozorenja.
1
2
3
4
1. Karakteristično obaveštenje kojih je bilo više vrsta,
najpoznatiji je svakako "ne naginji se kroz prozor".
2. Putnička parna lokomotiva koja je za jednu vožnju na
relaciji Užice - Višegrad sagorevala 5 tona uglja.
3. Bezbrojna žala na pitomoj Đetinji.
4. Vagon III klase.
5. Ukroćivanje Đetinje formirana je prva akumulacija vode
u Srbiji i prva hidroelektrana.
K.S. GLOBTROTER
128
5
Trasom Ćire krenuli smo iz čudno lepog grada koji se prostire na
nekoliko brda i koji od svog nastanka odbija da siđe u pitomu ravnicu
kojom je okružen. Reč je o Užicu. Krećemo na put kojim je nekad tut-
njao Ćira celih 45 kilometara na sat, i to u idealnim uslovima. Prirodna
simbioza je uspostavljena između reke Đetinje i Ćire - reka je ustupila
svoj klanac za trasu uske pruge, a Ćira je uneo život u ove krajeve.
Na ulazu u klanac nailazimo na hidrocentralu, jednu od dve najstarije
u Srbiji. Prolazimo gvozdene mostove i tunele kroz koje teško da bi
kamion mogao nesmetano da se provuče, a mi smo na gvozdeno-alu-
minijumskim konjićima uživali iz sve snage. Za prolazak kroz tunele
palili smo lampe i izlazili iz tunela na svetlo dana zamišljajući putnike
u kupeima kojima suze oči od dima, ako nisu na vreme zatvorili pro-
zore.
Reka Đetinja je veselo vijugala kroz klanac, praveći povremeno
jezera i tutnjeći kroz uski prolaz, samo da pokaže da se i ona tu nešto
pita. Prostora za uživanje pored reke ima na pretek i svaki je predi-
van i podesan za kampovanje ili za kupanje u vrelim letnjim mesec-
ima. Sretali smo Užičane koji na obalama Đetinje tamane značajne
količine mesa sa roštilja, a ponegde su se nazirali i šatori strastvenih
ribolovaca.
Naišli smo i na prvu stanicu - bakicu, Stapari, koja je davno prestala
da obavlja stanične poslove. Na fasadi se jasno mogao pročitati natpis
na oba pisma. U zgradi stanice sada živi porodica koja svoje prihode
ostvaruje poljoprivrednim radovima. Tako je i zgrada stanice udomila
veselu živinu i prasiće koji su se čuli sa perona.
Pruga je dalje išla ka Vrutcima. Danas je na nekadašnjim serpentina-
ma koje je Ćira morao da savlada izgrađena brana i formirano prelepo
i veliko jezero. Borovi kojima su obrasli brežuljci i koji se ulivaju u jeze-
ro izgledaju potpuno nestvarno, vizura je apsolutno kao sa kakvog
jezera sa Aljaske. Na obali jezera na uzvisini, pod drvenom strehom,
6
7
8
6. Drvo i strmi krov su osnovne
karakteristike kuća u ovom
kraju.
7. Prvi vagoni koji su
saobraćali na srpskim državnim
železnicama imali su drvenu
oplatu.
8. Jezero Vrutci.
nalazi se natpis: "Nedaleko odavde, na ovom mestu pod brijegom,
bijaše manastir Rujno sa štamparijom. Trudom i podrškom monaha
Teodosija u Vrutcima je 1537. godine objavljeno Četvorojevanđelje,
prva knjiga štampana u Srbiji".
Sa ovog ćuvika krenuli smo, nadajući se da će i nama otac Teodosije
pomoći, ka Biosci, pa potom ka Kremnama. Smenjivali su se livade i
šumarci ispresecani potocima i malo ozbiljnijim potocima sa prelazima
od brvana. Na ovim livadama se nekad proricalo i u bajke pretvarala
stvarnost, ali nekako najdalje u tom bajkovanju odoše neki Tarabići,
koji su ovde napasali svoju stoku. Približavali smo se Kremnama
preko useka i klanaca našeg domaćina Ćire. Pred samim mestom
sačekao nas je kameni most, pravo čudo graditeljstva, uzak, visok i
elegantan.
Dalje put vodi asfaltnim putem pored trase Ćire. Od stanice Vitasi
pa do Šargana pruga se šepuri u svoj svojoj lepoti. Već je ponovni
život Ćire promenio mnoge stvari u ovom kraju. Šarganska osmica
postala je nezaobilazni detalj na turističkoj karti Srbije. Tu je i pozna-
ti Mećavnik. Ova oblast je proglašena parkom prirode u kojoj važe
pravila koja čuvaju prirodu i nasleđe kao što je atrakcija Ćira.
Od Mokre Gore pruga je vraćena sve do Višegrada. Vozikali smo se uz
nju uživajući u pejzažima. Pruga se probija kroz rečna korita i veselo
zastajkuje na nekim mestima gde je jedini znak da je nekad voz i ovde
primao putnike, mali peron bez zgrade i nadstrešnice. Približavajući
se stajalištima, Ćira je najavljivao svoj dolazak karakterističnim
zvižducima parne pištaljke.
Pruga prolazi pored manastira Dobrun. Na reci Rzav leži manastir za
koji se ne zna precizno kada je nastao. Postoji mišljenje da je građen
za vreme cara Dušana kao utvrda da bi branio carstvo sa zapada,
a odbrana je bila poverena županu Pribilu, koji je i osnovao manas-
tir. Drugo stanovište govori da je nastao u trinaestom veku, kada je
10
11
9. Mokra Gora - Drvengrad.
10. Kameni most ispred Kremana ugostio je bicikliste.
11. Crkva brvnara kakvih je u ovom kraju bilo u svakom selu.
9
12
Srpska pravoslavna crkva dobila samostalnost. Sačuvane su freske
Cara Dušana sa ženom Jelenom i sinom Urošem.U crkvi Uspenja
presvete Bogorodice sačuvana je i freska ktitora, župana Pribila sa
porodicom. Iznad manastira nalazi se i isposnica čiji je ulaz bio zazi-
dan sigom, a isposnici su izlazili samo u vreme velikih praznika. Na
steni iznad manastira dominira spomenik Karađorđu, koji je podignut
2004. godine. Slobodarski duh kroz vekove lebdi ovim prostranstvima,
a manastir je bio svetlo u raznim istorijskim tminama. Ideja da bude
lučonoša slobodarske misli koštala je manastir raznih razaranja - tur-
skih, austro-ugarskih i nemačkih, koja su bila i najstrašnija.
Između Rzava i zidina manastira provukla se pruga koja dalje grabi
ka Višegradu.
Pruga je lenjo uplovila u grad, stavljajući do znanja da joj je tu oduvek
bilo mesto. Pitanje je dana kada će trasa od Vitasa do Višegrada biti
u upotrebi.
U ovom gradu neizostavno mesto obilaska je most. Most je star 500
godina, dugačak je 250 metara. Na središnjem delu mosta postoji
kapija. Sa jedne strane je spomen ploča sa stihovima u slavu gra-
ditelja, a nasuprot ploče je Sofa, terasa koja je nekada služila da se
predahne nasred reke i uživa u pogledu na moćnu reku Drinu.
Na Drini ćuprija bila je vekovima inspiracija umetnicima. 1571. godine
most je sa svojim lukovima zauvek promenio vizuru grada. Reka Rzav
i Drina napravile su trougao u kojem se cela varoš smestila, a na obali
trougla, na obali Rzava, je polazište i dolazište budućih putnika koji će
za prevoz odabrati romantičnog
Ćiru. Ovde se i završilo naše
putovanje koje smo posvetili
nekim prohujalim vremenima
koja se iz sve snage upinju da
se vrate, ali ovaj put nudeći
lepotu kao osnov za putovanje.
A nje ima u izobilju.
Foto i tekst:
Dragan Babović
14
15
16
12. Središnji deo mosta sa
sofom.
13. Manastir Dobrun, mesto
slobodarske misli.
14. Spomenik Karađorđu, vodji
prvog srpskog ustanka koji je
u ovim krajevima boravio.
15. Crkva iz XII veka
posvećena Bogorodici.
16. "Pazi voz" - karakteristično
upozorenje na svim
ukrštanjima pruge i puteva.
13
GLOBTROTER K.S.
135
HORTIKULTURA
J
edan od jednostavnijih načina kreiranja i negovanja raskošnog
cvetnog kolorita našeg okruženja postiže se sađenjem lu kovica.
Dostupan je svima, kako iskusnim baštovanima, tako i ljubitelji-
ma prirode. Najbolji efekat daje grupno sađenje: u cvetnim lejama,
travnatim površinama, saksijama, ukrasnim posudama.
Sve lukovice raskošne su po broju vrsta, boja, mirisa, oblika cveta
i lista. Dele se u dve grupe. Prve su prolećne lukovice (visibabe,
krokusi, lale, narcisi, fritilarije, muskari, amarilisi, zumbuli, irisi, itd.).
Važna karakteristika prolećnih lukovica je neophodan zimski period i
dejstvo niskih temperatura, tzv."hlađenje lukovica". Njime se stimuliše
obnavljanje korenovog sistema i "buđenje biljke u lukovici“, stvaranje
listova i cveta. U prirodi, na otvorenom, to je zima do proleća. U zat-
vorenom prostoru - zavisi od želja i potreba odgajivača.
Da bi iz godine u godinu izbijale iz tek odmrzle zemlje i pokazale svu
svoju lepotu cvetajući tokom proleća, prolećne lukovice se sade u
jesen.
BUĐENJE
RANA JESEN JE IDEALNO VREME ZA
VAĐENJE LUKOVICA KOJE ĆE BITI
POSAĐENE KRAJEM ZIME DA BI SA PRVIM
TOPLIM DANIMA ZASIJALE U SVOJ
RASKOŠI MIRISA I BOJA
BURE
Ukoliko ste staro bure stavili na listu kabastog otpada i čekate
zgodnu priliku da ga se rešite, možda će ovaj primer prome-
niti vašu odluku. Uz malo rada i mašte, sa pokojom lukovicom
različitog prolećnog cveća, staro bure ostaće u vašem okruženju i
ove godine, a možda i duže. U novom izdanju smestite ga u kutak
vrta, pored staze ili na zelenu travnatu površinu. Ukoliko nemate
vrt, biće pogodni i terasa ili balkon. Ako i na njima nema mesta
ili ih ne posedujete, mesto pored ulaza u zgradu obradovaće
na proleće i vas i vaše komšije. Ako pak imate sve to, a nemate
bure, razigrajte svoju maštu. Iskoristite ideju sa buretom za nešto
drugo. Sigurno neka stara keramička posuda ili lonac čekaju u
redu za kontejner. Probajte! Poigrajte se! Nije teško, a rezultat će
vas iznenaditi. Ne zaboravite samo jedno, svaka posuda mora da
ima odvod za višak vode, kao i svaka saksija.
USPAVANIH CVETOVA
Druga grupa su jesenje lukovice (begonije, ljiljani, gladiole, ranunku-
lusi itd.) - cvetaju od leta do kasne jeseni i sade se u proleće. Prioritet
u ovom momentu imaju prolećne lukovice.
U ČEMU JE MAGIJA LUKOVICA
Da bi se iz neugledne lukovice, sada posađene, probudio divan,
prelep cvet u proleće, nisu nam potrebni ni uspavana lepotica ni princ
na belom konju, kao ni magični štapić. Uz malo truda i volje potrebno
je samo:
a) Nabaviti - kupiti lukovice na vreme - u jesen, od oktobra do zime.
b) Posaditi lukovice i negovati ih po uputstvu - u jesen, do prvih
mrazeva.
c) Biti strpljiv i čekati da se iz lukovice pojavi prvi cvet u kojem će se
uživati do prvih prolećnih dana, u zavisnosti od vrste ( u zatvorenom
prostoru ranije, već od decembra).
…Detalj iz najčuvenijeg svetskog parka lukovica -
Keukenhof, Hollandija.
K.S. HORTIKULTURA
136
malč
muskari
lale i narcisi
zemlja
drenaža
KORPICA
Bivšu korpicu za hleb više ne želite. Iskoristite je kao saksiju
za sađenje prolećnih lukovica. Izbor vrsta cveća je ovom pri-
likom malo sužen, zbog dubine posude. Najbolje će uspevati
sitnije lukovice: mini narcisi, krokusi, muskari, visibabe, i dr. U
plitku posudu se mogu posaditi i zumbuli, zbog njihovog načina
sađenja. Pravilo sađenja za njih je 2/3 do 1/2 lukovice u supstratu,
a ostatak "viri" iznad njega.
Kako posaditi malu baštu u korpici? Jednostavno! Obložite dno
debljom folijom, stavite mali sloj (do 1cm) peska, ili sloj tkanine -
filca, zatim supstrat, postavite lukovice i dospite još supstrata po
potrebi. Budite obazrivi sa zalivanjem, jer ovakva posuda nema
odvod.
Da ne biste pogrešili sa zalivanjem, najbolje je ovakvu "bašticu"
redovno orošavati i tako održavati potrebnu vlagu. Gornju
površinu dekorišite smotuljkom od sisala ili nekim drugim deko-
rativnim materijalom. Umesto korpice, za "male sobne bašte"
mogu poslužiti različite posude, keramičke, staklene, plastične i
druge. Ako je moguće, najbolje je, pre sađenja, na njima napraviti
otvor za višak vode i postaviti ih na podlošku (tacnu - tanjirić),
kao i svaku saksiju sa rupom. Ako posude nisu šupljikave (kao
korpica) ne treba im postavljati plastičnu foliju, već direktno
saditi. Posađene ih stavite na tamno mesto ili prekrijte papirom.
Kad se pojave prvi znaci buđenja lukovice, iznesite ih na svetlo.
Dok su u cvetu sigurno će dobiti neko počasno mesto u vašem
enterijeru i uneti dah proleća usred zime, možda već u decem-
bru.
TRIK
U SLICI I REČI
…Zumbuli u cvetu
…Narcis
HORTIKULTURA K.S.
137
d) Malo "magije" i saznanje da su u lukovici (uspavanoj biljci) smešteni:
budući korenčići, listovi, cvetovi i hranjive materije (skladište hrane).
e) Malo mašte - kombinovano sađenje različitih ili istih vrsta i slaganje
oblika i boja.
PRAVILA
OSNOVNO PRAVILO ZA SAĐENJE: pre prvih jakih mrazeva, dok se
zemlja ne zamrzne.
SUPSTRAT: laka, humusno-peskovita zemlja, propusna i dobro oced-
na.
DUBINA SAĐENJA zavisi od vrste. Veličina lukovice određuje dubinu:
lukovica se postavlja na dubinu jednaku njenoj dvostrukoj do trostru-
koj veličini.
PRIHRANA: veštačka đubriva u granulama pre sađenja u pripremljen
supstrat, a tečna đubriva za vreme cvetanja.
ZALIVANJE: obazrivo, ne preterano da ne bi došlo do truljenja luko-
vica.
TRIKOVI
Način sađenja: u pripremljene jamice, odgovarajuće dubine, postaviti
lukovicu sa vrhom (nosom) prema gore, vratiti supstrat u nivo zemlje,
blago pritisnuti. Ukoliko se greškom lukovica postavi u kontra položaj,
ne treba brinuti. Budući cvet će, uz malo muke, naći put prema suncu.
Posle sađenja, površinu blago zaliti orošavanjem ili izostaviti zalivanje
ako je supstrat bio vlažan. Izbegavati preteranu vlagu.
Uklanjanje suvih delova: sve precvetale cvetove ukloniti pre formira-
nja semena, da ne bi iscrpli lukovicu. Posle precvetavanja, listove
sačuvati, jer od njih zavisi ishrana i rast biljke. Rezati ih samo kad
sami uvenu. Tako će se dobiti dovoljno vremena za formiranje jedre
i zdrave lukovice, sposobne za dalju reprodukciju i novo cvetanje
sledeće sezone...
Prolećne lukovice su dostupne na tržištu u širokom dijapazonu vrsta,
kolorita, veličina i perioda cvetanja. Prateća uputstva "u slici i reči",
na poleđini pakovanja, omogućavaju jednostavan rad i sađenje. Izbor
vrsta, boja, mesto sađenja i količina su vaš izbor. Uz malo truda,
rezultat je neverovatan. Sa prvim prolećnim danima iznenadiće vas
"probuđene" lukovice, magičan svet pun boja i mirisa.
Pripremila:
d.i.p.a. Dragana Simović
Da bi iz godine u godinu izbijale iz tek odmrzle zemlje
i pokazale svu svoju lepotu cvetajući tokom proleća,
prolećne lukovice se sade u jesen.
…Krokus u cvetu.
K.S. HORTIKULTURA
138
PITANJE:
Poštovani,
molim vas da mi predložite rješenje za ovaj prazan stan od 50 m
2
.
Interesuje me i prijedlog za osvjetljenje i raspored namještaja. U
stanu živim sam. Volim suvremene trendove opremanja. Molim vas i
za prijedlog da li da zadržim vrata između
kuhinje i primajućeg dijela. U spavaćoj
sobi bih postavio plakar jer posjedujem
dosta garderobe.
Unaprijed se zahvaljujem
B. Todorović
Istočno Sarajevo, RS
ODGOVOR:
Kada razmišljamo o unutrašnjosti stanova
obično ne pribegavamo ustaljenim for-
mama i pravilima koja bi odredila karak-
ter prostora. Ključ za rešenje ovog tako
važnog pitanja je sam vlasnik koji zna šta
voli i šta hoće.
Kod manjih stanova često se upotrebljava
savremeni minimalizam koji crpe inspira-
ciju u tradicionalnom japanskom domu
obogaćenom evropskim duhom. Krajnji
cilj je dobiti što više slobodnog pro stora ne
narušavajući potrebe onih koji tu žive.
Vaš stan smo podelili u dve zone. Dnevnu
i noćnu. U okviru dnevne zone pojavljuju
se kuhinja i trpezarija, potpuno slobodne, bez ikakvih opterećujućih
pregrada. Uz malo rušenja dobićete mnogo kvalitetniji i prijatniji pros-
tor. O dnevnom svetlu koje sada može da prodre mnogo dublje u stan
i da ne govorimo. Pomeranjem ulaznih vrata i zatvaranjem vrata ka
kupatilu u delu predsoblja, dobija se dodatno mesto za ostavljanje
obuće i odeće. Zid između spavaće sobe i kuhinje je ispravljen što je
omogućilo postavljanje trpezarije u samo središte doma. Ovaj položaj
je izuzetno dobar jer omogućava dodatnu toplinu i pospešuje pozi-
tivnu kućnu energiju upravo zahva ljujući središnjem mestu opkuplja-
nja za goste ili ukućane. Trpezarij ski sto nestandardnih dimenzija 120
x120 iz SIMPO-vog programa AURORA spojite sa stolicama u beloj
boji. Glavni ukras ove otvorene trpezarije neka budu jednostavni obli-
ci nameštaja. Iznad stola neka se nađe velika lampa od pirinčanog
papira koja će svetlost prelamati ujednačeno i toplo. U produžetku,
na zidu od bambusovih tapeta predvidite komodu jednostavne forme
u japanskom stilu.
PO[TA Vanja
Krivoglav,
dipl.ing.arh.
KLASIČAN STIL
K.S. PO[TA
140
Rešenje
stana
Osnova
stana
1 2
5
3
4
2
1
Naručite ukoričeno izdanje KUĆE STIL za 2008. godinu
po ceni od 1.998 dinara, uplatom na račun broj
205-102011-90, KUĆA STIL d.o.o. Beograd,
Nušićeva 12a/VII. Dokaz o uplati sa tačnom adresom
pošaljite poštom (ili faksom) na 011/ 32 39 569.
• Saveti stručnjaka
za uređenje
stana, kuće...
• Nove tendencije
dizajna i arhitekture
• Zanimljive ličnosti
• Kuće poznatih
• Inspirativne ideje
za dekoraciju,
šoping...
• Uradi sam
ORIGINALAN
POKLON
Mali zid odvaja vidljivi blok kuhinje od trpezarije. U kuhinji i trpezariji
pod je od velikih keramičkih ploča tamno sive boje, a mestimično su
ploče oker i braonkaste boje.
Kuhinjski nameštaj je besprekorno gladak, bez detalja, a sve je
urađeno u zebrano drvetu. Prostor dobijen nestankom zida možemo
da iskoristimo za kuhinjsko ostrvo i deo za kuvanje odvojimo od kuhinj-
ske linije. Iznad postavite hromiran i što jednostavniji aspirator.
Dnevna soba takođe treba da bude bez suvišnih detalja. Garnitura
VIOLA iz ENVIRA u svetlijim tonovima i igra VENIER-ovog nameštaja
po celoj dužini zidova u zebrano drvetu. U uglu skriven bar.
Ispod prozora u dnevnoj sobi ručno napravljena sećija sa jednos-
tavnim jastucima dobro će poslužiti kao prijatno mesto za čitanje i
pogled na malu terasu sa smišljeno negovanim zelenilom u stilu
japanskih majstora. Na prozorima isključivo drvene žaluzine. Kao
detalj, u prostoru može da se pojavi po neka saksija bonsai drveta.
Tepih od prave kože.
Kupatilo je takođe pretrpelo izmene. Mala ostava je prerasla u kupa-
tilo za goste dok je veće postalo deo spavaće sobe . Osmislite ga tako
da bude prava oaza mira i opuštanja uz korišćenje drveta i kamenih
oblutaka, uz veliko ogledalo i dosta svetla.
Spavaća soba bi trebalo da bude u svetlim tonovima. Veliki klizni pla-
kar se nastavlja na radnu površinu koja je sa jedne strane slobodna,
a sa druge popunjena fiokama za razne garderobne sitnice. Krevet
BELA iz SIMPA sa kvalitetnim madracem od memorijske pene pratiće
liniju započetog minimalističkog stila.
1. Dnevni boravak iz programa "Logico", proizvodi "Venier", prodaje
SIMPO.
2. Spavaća soba "Bela", proizvodi i prodaje SIMPO.
3. Fotelje za uživanje "Lorena", proizvodi i prodaje SIMPO.
4. Trpezarija "Aurora" i stolice "Zulu", proizvodi i prodaje SIMPO
ADRESAR NA STRANAMA 142 i 144
Mnogi stvaraoci priznaju da je rad na nekom delu dug i iscrpljujući.
Krajnji utisak mora da bude takav kao da smo do rešenja došli usput.
Neka to bude obrazac za rešenje ovog prostora. Zadržite lakoću
prostora japanskog doma i o svakoj sitnici i detalju donesite odluku
strpljivo i sa mirom…
3D prikaz: Vojkan Lužnjanin
4
3
5
CALLIGARIS - Exclusive Agency for Serbia and Montenegro,
VITTOR Italian Agency, tel: +381/63-861-24-76, e-mail: beograd@
vittor.it; CARPETLAND EXCLUSIVE - Beograd, Cara Dušana
36-40, tel: 011/262-1272, www.carpetlandexclusive.rs; CENTAR
BELE TEHNIKE - Beograd, Zagrebačka 4, tel: 011/26-20-212,
Jagodina, Hajduk Veljkova 17, tel: 035/25-44-80; Kruševac, Jug
Bogdanova 32, tel: 037/43-94- 49; Kraljevo, Beogradska 39,
tel: 036/31-25-81; CERAMIX PROJECT - Novi Sad, Kosovska
27, tel: 021/420-207, www.ceramixproject.com; COCA COLA
HBC - Zemun, Batajnički drum 14-16, tel: 011/30-73-100; COIN
CASA - Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 2; DECOLAND - SIMPO
Beograd, Svetonikolski trg 6, Bulevar Kralja Aleksandra 276, Novi
Sad, Bulevar Oslobođenja 31, Niš, Bulevar Zorana Đinđića 17,
Vranje, Pariske komune bb Subotica, Matka Vukovića 3, Pančevo,
Kikindska bb; DIPLON - Zemun, Altina, Ratarski put 8a, tel:
011/3770-515, 011/3770-516, www.diplon.net; DOORS&FLOORS
- Beograd, Gučevska bb, tel: 011/3657-657, 2648-773, www.
doorsfloors.rs; ELTON - Novi Beograd, Milutina Milankovića 1, tel:
011/2120-781, 2130-552, www.elton.rs; ENVIRO - Beograd, Bulevar
Kralja Aleksandra 17, tel:011/3241-275, office@envirointerior.com,
www.envirointerior.com; ETAM - Beograd, TC Delta City, Jurija
Gagrina 16, Shopping Center Ušće, Bulevar Mihaila Pupina 4, Novi
Sad - Zmaj Jovina 6; EUROKANCOM - Nova Pazova, Industrijska
zona bb, tel: 022/323-395, www.eurokancom.co.rs, Zemun, Ultra
Arredo, Tošin Bunar 224a, tel: 011/260-9936, www.ultra-arredo.
co.rs; EURODOM - Beograd, Ruzveltova 16, tel: 011/38-09-543,
Bulevar Kralja Aleksandra 388, tel: 011/38- 08-393, Nikole
Grulovića 71e, tel: 011/34-74-713, eurodom@eunet.yu, www.
eurodomsaloni.co.yu; GARDENIA - Zemun, Cara Dušana 207c,
tel: 011/316-2240, www.gardenia.co.rs; GARMANN - Beograd,
Cetinjska 30, tel:011/334-2703, www.garmann.rs; GEBERIT
PRODAJA d.o.o. - Ruše, Smolnik 17, Slovenija, Predstavništvo
Beograd, Dubrovačka 25, tel: 011/26-37-418, www.geberit.com;
GRADSKA BAŠTA - Novi Sad, Futoški put; GRAND STIL
- Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 30/b, Temerinski put 20, tel:
021/531-066, 021/419-516, www.grandstil.rs; HAFELE - Kruševac,
Predstavništo za Srbiju, tel: 037/417-010; ION SOLUTIONS - Novi
Sad, Stevana Musića 8, tel: 021/456-399, www.ionsolutions.net;
JASEN - Beograd, ugao Maksima Gorkog i Južnog bulevara,
tel: 011/242-17-78, 242-17-86, 242-17-87; JEFIMIJA - Novi
Sad, Laze Telečkog 23, tel: 021/617-326; JUNIOR (SIMPO)
Beograd, Bul evar kral j a Al eksandra 241, Novi Beograd,
Bulevar Mihaila Pupina 181; KAN- COM - Nova Pazova,
Industrijska zona bb, tel: 022/323-115, www.kan-com.co.rs;
DRESAR
A
ALESSI - Prodaja SIMPO: Beograd, Svetonikolski trg 6, Novi Sad;
Subo tica, ENVIRO Bulevar Kralja Aleksandra, tel: 011/3241-275;
ALLOMETAL - Šimanovci, Prhovačka 152, tel:011/2280-391,
www.allometal.co.rs; ALPOD FLOORING DOO - Novi Sad,
Ljubomira Nenadovića 3, 021/641-2559, www.alpodflooring.rs;
AMT UNIAGENT - Futog, Branka Ćopića 3, tel: 021/892-300,
www.amtstone.co.rs; BASSETTI - SIMPO: Beograd, Svetonikolski
trg 6, Njegoševa 70; Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 31, Subotica,
M. Vukovića 3, Loznica, Niš; BEOFABRILOR - Beograd, Bulevar
Vojvode Mišića 41, tel/fax: 011/2651-273, 011/2650-899, Gvozdićeva
6-8, tel/fax: 011/3837-254, 3837-255, www.kamini-beofabrilor.
com; BOSAL - Beograd, YBC Bul. Mihajla Pupina 10d, lok 73,
Čumićevo sokače, lok. 22, RK Beograd Sava, Jurija Gagarina
155/3 sprat tel: 011/311-5130, www.bosal.rs; BRAĆA TANKOSIĆ
- Bački Jarak, Drvarska 7, tel: 021/847-189, 063/516-174;
K.S. ADRESAR
142
Nastavak na strani 144
K.S. ADRESAR
144
KONDIVA - Beograd, Risanska 12a, tel: 011/361-63-27, kondiva@
sbb.co.yu; KUĆA MAŠTE - Sremska Kamenica, tel: 021/463-340,
063/500-598; MEGA - Beograd, Srpskih vladara 64 (maloprodaja
- prodavnica "Mera"), tel: 011/2687-257, Bulevar Vojvode Mišića
17/I (veleprodaja, zgrada BIGZ-a), tel: 011/369-1058, 369-1568,
369-1378, www.megaline.rs; MEZOSYSTEM DOKMANOVICH
- Beograd, Kablarska 5, tel: 011/3166-130, www.dokmanovich.
rs; MICHEL MARCONIO - Zemun, Ugri novačka 155,
tel:011/316-75-35, www.marconio.rs; MIELE - Novi Beograd,
Bulevar Zorana Đinđića 67/lokal 19. tel: 011/311-89-70, www.miele.
rs; MINOTTI - Beograd, salon Aqua Casa, Bulevar Oslobođenja 299,
tel: 011/3099-332, 246-9676, Gandijeva 99, 011/314-8778, www.
minotti.rs; MODE NESE - SIMPO: Beograd, Subotica, Niš, Skoplje,
Podgorica; NORBIKA - Temerin, Farbar 1, tel: 065/518-7933;
NOVOLUX - Beograd, Grčića Milenka 83, tel/fax: 011/344-77-64,
Novi Sad, TC "Merkator", lok 143, tel: 021/636-7657, info@
novolux.rs, www.novolux.rs; PETITE GENEVE PETROVIC -
Beograd, Uskočka 7, tel: 011/3285-667, www.petitegeneve.com;
POOL SERVICE - Novi Sad, Žitni trg 13, 021/6621-200, www.
poolservice.rs; POTISJE KANJIŽA - www.potisje-kanjiza.com,
www.tondach.com; PORCELANOSA - Beograd, Resavska 1, tel:
011/3343-026, Novi Sad, Beogradski kej 31, tel: 021/451-534, www.
porcelanosaceramica.rs; QUANTUM - Novi Sad, Mike Antića 4;
REHAU - Beograd, Batajnički drum 283E, tel: 011/3770-301,
fax: 011/3770-319, www.rehau.rs; ROMA COMPANY - Zemun,
Milana Resetara br. 11, tel: 011/222-4000 (distribucija, boja,
tapeta i fasada); SAGA DRVO - Beograd, Milentija Popovića
9, Sava Centar parking nivo, tel: 011/220-6424, www.sagadrvo.
rs; SANSTUDIO - Beograd, Njegoševa 70, tel: 011/244-39-52,
Bulevar kralja Aleksandra 255, tel: 011/241-48-59; SAPIENT
MERKATOR - Beograd, Zagrebačka 7, tel: 011/3034-084,
fax: 011/3034-156, www.sapientm.co.rs; SIMPEN D.O.O. -
Bujanovac, Industrijska bb, tel: 017/653-275, www.simpen.biz;
SIMPO - BEOGRAD, Hadži Nikole Živkovića 6 (011/26-25-640),
Bulevar Kralja Aleksandra 17 (011/32-30-213), Novi Beograd, Bulevar
Mihaila Pupina 181 Novi Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 276
(011/24-19-199), XI Krajiške divizije 43/A (011/233-45-94), Vareška
4 (011/351-33-78); ZEMUN, Marije Bursać 40 (011/2618-636); NOVI
SAD, Bulevar Oslobođenja 31 (021/444-804); SUBOTICA, Matka
Vukovića 3 (024/555-350); VRŠAC, Podvršanska 17 (013/837-902),
VRANJE, S. Prvovenčanog bb. (017/22-741); KRAGUJEVAC, Trg
Mala Vaga bb. (034/323-114), Zorana Đinđića 13 (034/331-866);
KRUŠEVAC, Čupićeva 14 (037/424- 042); KRALJEVO, Trg
Vojske Jugoslavije 25 (036/322- 802); LOZNICA, Šabački
put bb. (015/898-515); NIŠ, Bulevar Zorana Đinđića 17 (018/
237-963), Obilićev venac 11 (018/248-252), Nikole Kopernika 65
(018/236-185); SIMPO Skoplje, Makedonija, Partizanski odredi
48a (993892)3068309, Banja Luka, Republika Srpska, Knjaza
Miloša bb, tel: (9938751)329290, Podgorica, Mo skovska 10,
tel: +381/225-739; SIMPO LINE - Vranje, Stevana Prvovenčanog
58, tel: 017/414-809, fax: 017/414-812, simpoline@ptt.yu, www.
simpoline.com; SISTERLOGIC DESIGN STUDIO - Beograd,
Bulevar Despota Stefana 7, tel:011/322-6876, www.sisterlogic.
com; SOFTWELL - Novi Beograd, YUBC, Bulevar Mihaila Pupina
10E/Lok. 80, tel: 011/2131-194, Novi Sad, Vojvode Šupljikca 29, tel:
021/450-717, www.softwell.rs; STAKLO KOMERC - Pančevo,
Paje Marganovića BB, tel: 013/334-078, fax: 013/315-517, www.
staklokomerc.co.rs; STAKLO ZORIĆ - Altina, Radenka Miševca
4, Zemun, Tošin bunar 19a, tel: 011/2614-508, fax: 011/2106-435,
www.staklozoric.com; SUNCE - Kragujevac, Cara Konstantina 65,
tel: 034/301-485, 330-870, 301-486, Beograd, Dimitrija Tucovića
89, tel: 011/2413-712, www.suncekg.rs; SUNNY - Beograd, Bulevar
Zorana Đinđića 35a, tel: 011/212-0544, fax: 011/212-0565, http://
stolovizamasazu.com; SZR MARCONI - Petrovaradin, Dinka
Šimunovića 1, tel: 060/428-7807; ŠIMŠIĆ - Beograd, Gavrila
Principa 69-71, tel: 011/6646-831, 011/6649-050, office@simsic.
rs, www.simsic.rs; TEHNOPLANET DOO - Beograd, Mirijevski
bulevar 21, tel: 011/2779-500, www.tehnoplanet.com; TEPIH
CENTAR - Niš, Cara Konstantina 80-86, tel: 018/520-290, Beograd,
Bul. Despota Stefana 89, tel: 011/2767-768, www.tepihcentar.
rs; TOPEX TRADE - CLARKS - Beograd, Nušićeva 20, tel:
011/3226-166, Mileševska 26, tel: 011/2448-789, www.topextrade.
com; TYLO SAUNE, SHOWROOMS, Beograd, Autokomanda,
Dr Milutina Ivkovića 2, tel/fax: 011/3699-158, office@rbcfirma.com,
www.rbcfirma.com; ULTRA - Novi Sad, Novosadskog sajma 17,
tel: 021/6546-571; ULTRA DEKOR - Novi Sad, Miletićeva 51,
tel: 021/616-332; VEKA AG - predstavništvo Beograd, Izvorska
36/6, tel: 011/3057-181, fax: 011/3057-182, vtasevski@veka.com,
www.veka.com; VELUX - Beograd, Teodora Drajzera 34, tel:
011/3670-468, fax: 011/2660-841, www.velux.rs; VENIER - SIMPO:
Beograd, Svetonikolski trg 6, Niš, Bulevar Zorana Đinđića 17; VILLA
SFERA - tel: 063/8015-663, www.villasfera.com; VIP INTERNI
- Novi Sad, Doža Đerđa 1, tel: 021/541-212, 065/8855-869, www.
vipinterni.com; VITTOR ITALIAN AGENCY - Beograd, tel:
+381-63-861-24-76, beograd@vittor.it; XXL DESIGN - Barajevo,
Šandrvanska 5A, tel:011/8300-214, 063/203-834, Beograd, RK
Beograđanka, ww.xxldesign.rs; ZLATARNA CELJE - Beograd,
Mercator centar Bulevar umetnosti 4, 011/3116-990, Terazije 35,
tel: 011/3234-650, www.zlatarnacelje.rs; WOMEN SECRET -
Beograd, SC Ušce, TC Merkator, Kolarčeva 6-8, Bulevar kralja
Aleksandra 92, Požeška 67, BnBos Outlet centar. WOOD LINE
LAMEX - Novi Sad, Novosadski put 174, tel: 021/6402-980.