Tehničko uputstvo Zastava 10

"ZASTAVA AUTO" Služba Postprodaje 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 323 602); fax. (034 302 361) e-mail: zauto@automobili.zastava.net web: www.zastava10.com

Publikacija No 603.00.550 - IV izdanje - II/2007. Štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu Zastava

Zastava Auto d.o.o.

Sadržaj tehničkog uputstva:
Uvod..................................................................................................................... 7 UPOZNAVANJE SA AUTOMOBILOM........................................................ 8 Elektronski sistem blokade motora...................................................................... 8 Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja............................. 10 Sigurnosni pojasevi.............................................................................................. 11 Prekidač sa ključem.............................................................................................. 17 Komandna tabla................................................................................................... 18 Instrument tabla.................................................................................................... 20 Instrumenti........................................................................................................... 22 Digitalni ekran...................................................................................................... 23 Putni računar........................................................................................................ 24 Upozoravajuća signalizacija................................................................................. 28 Lična podešavanja (sedišta, upravljač, retrovizori)................................................... 32 Grejanje i provetravanje....................................................................................... 36 Rukovanje klima-uređajem.................................................................................. 42 Poluge uz upravljač.............................................................................................. 44 Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home")....................................................... 47

Plafonsko svetlo................................................................................................... 47 Prekidači na centralnoj polici............................................................................... 49 Unutrašnja oprema............................................................................................... 51 Krovni otvor......................................................................................................... 53 Vrata..................................................................................................................... 55 Prtljažnik.............................................................................................................. 57 Poklopac motora................................................................................................... 61 Krovni nosač........................................................................................................ 62 Svetla.................................................................................................................... 63
3

.......................................................................................... 98 Ako pregori sijalica....... 105 Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla.................... 79 Upotreba ručnog menjača. 109 Ako pregori osigurač............................................ 92 Lanci za sneg.......................... 64 Audio sistem..Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci............. 74 Zaštita okoline...................... 111 4 ............................................................................................................................................................. 95 Pokretanje motora pomoću drugog akumulatora.............................................................................................. 80 Sigurna vožnja........ 70 Sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju (ABS)...................................................................... 73 Vrste goriva........................................................ 96 Pokretanje guranjem..................... 68 Električni servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive").................................................................................................................... 81 Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja.......................................................................................................................................................................................................................... 76 Zaustavljanje.......................... čep rezervoara za gorivo....... 97 Ako se probuši pneumatik.............................................................................................................. 94 U SLUČAJU NUŽDE............................................................................. 95 Pokretanje motora u slučaju nužde........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 71 EOBD sistem.......................................................................................................................................... 75 PRAVILNA UPOTREBA AUTOMOBILA....................................................................................................................................... 89 Zimski pneumatici............... 103 Ako pregori sijalica spoljnog svetla.................................... 93 Dugo nekorišćenje vozila...................................................... 76 Pokretanje motora................................................................................................... 85 Vuča prikolice............................

.................. 130 Akumulator.................................................................................................. 124 Provera nivoa tečnosti............................................................................................................................................................................................. 143 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE................................................................... 134 Točkovi i pneumatici................................. 146 Vešanje.............. 144 Prenos snage.............................................................. 116 Podizanje vozila............................................................................................................................................................................................................. 144 Motor.............................................. 119 Ako se dogodi nezgoda................................................................................................................................................................................ 117 Vuča vozila.................o. 139 Unutrašnjost.......................................................... 136 Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla.................................................................. 123 Dodatne provere............ 142 Kodovi motora................................................................................................................. 132 Elektronske upravljačke jedinice......... 135 Gumene i elastične cevi......... 137 Karoserija.............................. 145 Kočnice................................................................................................................................................................... 126 Polenski prečistač (filter).......................................... 122 Raspored redovnog servisiranja....................................................................................................... 146 5 ....... 130 Prečistač vazduha..................... Ako se isprazni akumulator.......................................................................................................... 146 Upravljač....................o....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zastava Auto d............................................................................................................................. 141 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU AUTOMOBILA...................................... 120 ODRŽAVANJE AUTOMOBILA....................................................................................... 122 Redovno servisiranje.....................................................................................................

....Tehničko uputstvo Zastava 10 Karoserija............................................................................................ 153 Prilog: SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA za model Zastava 10 VAŽNO UPOZORENJE Automobili sa benzinskim motorom koriste BEZOLOVNI benzin oktanskog broja ne manjeg od 95 (specifikacije EN228)............................... 150 Mase vozila i tereta............................................. 147 Točkovi i pneumatici........................................... 151 Osobine tečnosti za automobil........................... 152 Potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova................. Automobili sa dizel motorom koriste dizel gorivo za motorna vozila EURODIZEL (specifikacije EN590)............................................................ 147 Dimenzije automobila...................................... 150 Maksimalna brzina i ubrzanje................. 151 Količine i vrste tečnosti za automobil..................................................... KORIŠĆENJE DRUGIH VRSTA GORIVA MOŽE IZAZVATI TRAJNA OŠTEĆENJA AUTOMOBILA I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU ! 6 ................................................................................................................................................................................................................................................

Priručnik je podeljen na 6 sadržajnih poglavlja . Srdačan pozdrav i prijatna vožnja ! VAŽNA NAPOMENA U Tehničkom uputstvu automobila opisane su obe verzije modela Zastava 10. Poštovani.Zastava Auto d. u karoserijskoj varijanti sa 5 vrata i motorima: • 1. savete i važna upozorenja vezana za upotrebu Vašeg automobila i koje će Vam pomoći da izvučete maksimum iz njegovih tehničkih osobina. Pregled svih simbola je smešten na unutrašnjoj strani poklopca motora .2 8v (benzinski 1242 cm3 sa 8 ventila i elektronskim "multipoint" ubrizgavanjem) • 1. koji takođe dobijate uz vozilo. tj. Na njima su simboli koji Vas podsećaju na mere predostrožnosti koje moraju biti preduzete u vezi pojedinih delova ili sklopova. Zbog toga je važno da uvažavate samo podatke koji su u vezi sa verzijom motora i dodatne opreme automobila koje ste kupili. turbinom i međuhladnjakom) Simboli: Posebno obojene nalepnice smeštene su u blizini ili na samim delovima odnosno sklopovima Vašeg automobila. 7 . Model Zastava 10 predstavlja licencnu verziju modela Fiat Punto treće generacije. U Garantnom listu. kao i delovi standardne i dodatne opreme.o.vidi Sadržaj (str.9 JTD (dizel 1910 cm3 sa 8 ventila i "common rail" direktnim ubrizgavanjem u cilindre. 3-6). možete se upoznati sa normama garancije. Priručnik bi trebalo da pročitate pre prvog izlaska automobila na put. koja sadrže informacije. Takođe ćete naći korisne savete za vašu ličnu sigurnost.o. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije (rokovima i uslovima za održavanje kojih se treba pridržavati). Ovaj priručnik Vam pomaže da upoznate sve osobine Vašeg automobila Zastava 10 i da ga koristite na najbolji mogući način.slika desno. održavanje vozila i zaštitu okoline.

Kodirani signal se menja kod svakog pokretanja automobila i u stvari predstavlja lozinku za upravljačku jedinicu. sa ugrađenim daljinskim upravljačem. koristi se za iste funkcije kao i ključ A na automobilima koji su opremljeni daljinskim upravljačem za zaključavanje/ otključavanje. Vaš automobil je opremljen elektronskim sistemom blokade motora. Ključevi: Ključevi sa kojima je isporučen Vaš automobil su sledeći (slika desno): • dva ključa A.Tehničko uputstvo Zastava 10 Elektronski sistem blokade motora: U cilju zaštite od krađe.str. koji se automatski aktivira kada se izvadi ključ za pokretanje motora. * . ako automobil nije opremljen daljinskim upravljačem • jedan ključ A i jedan ključ B. Ključ za pokretanje je opremljen elektronskim uređajem koji šalje kodirani signal upravljačkoj jedinici.u zavisnosti od opreme 8 . koja prepoznaje isključivo taj signal i time omogućava pokretanje motora. Zajedno sa ključevima dobija se CODE kartica (slika gore na sledećoj strani) na kojoj se nalaze podaci: A .elektronski kod koji se koristi za pokretanje u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE . 95). ako je automobil opremljen daljinskim otključavanja-zaključavanja Ključ A se upotrebljava za: upravljačem A B • pokretanje motora • zaključavanje / otključavanje vrata • zaključavanje / otključavanje prtljažnika • zaključavanje / otključavanje čepa rezervoara za gorivo * • deaktiviranje suvozačkog vazdušnog jastuka * Ključ B.

Način rada: Svaki put kada se ključ za pokretanje okrene u položaj STOP ili PARK. Ako je kod prepoznat. 2. to znači da vozilo nije zaštićeno blokadom motora.mehanički kod ključa koji se daje ovlašćenom servisu pri zahtevu za izradu duplikata ključa Iz sigurnosnih razloga CODE kartica se ne može kopirati. zbog pada napona). motor se pokreće. B . upozoravajući signal na instrument tabli će nakratko zasvetleti. 9 . kao i CODE kartica. Ako i dalje nije moguće pokrenuti motor. Okrenite ključ nazad u položaj STOP. pri prodaji automobila moraju biti predati novom vlasniku. koji mora biti sačuvan u memoriji kontrolne jedinice. to znači da sistem vrši 2. Ako se za vreme vožnje pojavi upozoravajući signal samotestiranje (npr. Ako je motor i dalje blokiran. zbog čega bi trebalo da zabeležite elektronski kod (i imate ga kod sebe u slučaju potrebe pokretanja u slučaju nužde). kontrolna jedinica koda je prepoznala kod ključa i deblokirala motor.Zastava Auto d. moraćete pribeći pokretanju u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE. 95) i obratiti se ovlašćenom servisu. različit od svih drugih. zajedno sa upozoravajućim signalom . Kada se ključ okrene u položaj AVV. .o. Ako upozoravajući signal treperi. VAŽNA Svi ključevi. a zatim u položaj MAR.o. odmah se obratite ovlašćenom servisu kako bi se obavilo memorisanje svih ključeva Svaki ključ koji se preda sa automobilom ima svoj sopstveni kod. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. a karticu čuvajte na sigurnom mestu kako je ne bi izgubili (nemojte je čuvati u automobilu). Kada se vozilo kreće i ključ je u položaju MAR: 1. zaštitni sistem aktivira blokadu motora. Postupak pokretanja motora vrši se okretanjem ključa u položaj MAR: 1. probajte sa duplikatom ključa. str. kod nije prepoznat od strane kontrolne jedinice koda. Elektronski delovi ključa mogu se oštetiti ako su izloženi nasilnim udarcima.

ubacujući odvijač u žleb A .u zavisnosti od opreme 10 VAŽNA NAPOMENA . za vreme novog postupka memorisanja biće izbrisani iz memorije kako bi se izbegla zloupotreba izgubljenih ili ukradenih ključeva. Odlažite ih u za to predviđene kontejnere kako je propisano zakonom. Pri tome ovlašćeni servis može zatražiti dokaze o tome da ste Vi vlasnik automobila. Otvorite plastični poklopac. Svetleća dioda E će se upaliti dok odašiljač šalje kod prijemniku. * . Umetnite nove baterije B pazeći pri tome na pravilan položaj polova. Za otključavanje/zaključavanje vrata pritisnite dugme F (slika levo). Zamena baterije: Kada je pritisnuto dugme na daljinskom upravljaču i svetleća dioda se upali nakratko ili svetleća dioda na instrument tabli ostane upaljena 60 sekundi nakon što je ključ okrenut u položaj MAR. Pritisnite dugme F za aktiviranje sistema (bez svetlosnog ili zvučnog signala). ili ih odnesite u ovlašćeni servis koji će se pobrinuti za njihovo odlaganje. Svetlo u kabini će se upaliti za vreme upotrebe daljinskog upravljača.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izrada duplikata ključeva: Ako su vam potrebni dodatni ključevi. Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja: * Daljinski upravljač je ugrađen u ključ za pokretanje. obratite se ovlašćenom servisu i pri tome ponesite sa sobom sve vaše ključeve kao i CODE karticu. Upotrebljene baterije zagađuju okolinu.slika desno. potrebno je zameniti baterije (uvek koristiti isti tip baterija). Kodovi ključeva koji nisu na raspolaganju. a potom zatvorite poklopac. Ovlašćeni servis će sačuvati kodove svih Vaših starih i novih ključeva (do osam) u memoriju.

mehanizam pojaseva može blokirati sigurnosni pojas i to je potpuno normalno.o. * . a zatim ga ponovo povucite bez trzanja. Pritiskom na dugme otkopčava se jezičak iz kopče koja je smeštena u naslonu sedišta. Kako bi se koristila odgovarajuća kopča. jezičak bočnih sedišta se ne može umetnuti u kopču središnjeg sedišta. Za otkopčavanje sigurnosnih pojaseva pritisnite dugme C.Zastava Auto d. Upotrebljavati sigurnosne pojaseve kada sedite uspravno i kada ste naslonjeni na naslon sedišta. Lagano povucite pojas. Mehanizam sigurnosnih pojaseva blokira u slučaju trzaja. Kako ne bi došlo do zaokretanja pojasa. Za maksimalnu sigurnost. u slučaju sudara ili pri brzom prolasku kroz krivine. VAŽNA NAPOMENA zadnjim Upotreba sigurnosnih pojaseva na sedištima* prikazana je na slici levo. držite sedišta uspravno. Kada je vozilo zaustavljeno na nagibu. pri naglom kočenju. Pre upotrebe bočnih sigurnosnih pojaseva oslobodite traku od kukice koja se nalazi sa strane naslona sedišta. Sigurnosni pojasevi: Upotreba prednjih i zadnjih sigurnosnih pojaseva: Jezičak A (slika desno) utaknite u kopču B dok ne čujete da se zakopčao. rukom pratite traku pojasa pri namotavanju.o. Mehanizam sigurnosnog pojasa prilagođava traku pojasa telu osobe koja ga koristi omogućavajući potpunu slobodu pokreta. ako zapne popustite ga da se kratko namota.u zavisnosti od opreme 11 . naslonite se i proverite da li je pojas prislonjen preko grudi i bokova.

slika desno.Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini: Podešavanje po visini obavite kada vozilo stoji. * . uvek proverite da li je klizajući prsten čvrsto zakočen u jednom od položaja. Spuštanje pojasa: pritisnite ručicu A . Da bi ste podesili pojas: koristite podešivač D.slika levo u kopču B dok se ne čuje da se zakopčao. Sigurnosni pojas je pravilno postavljen kada prelazi prislonjen preko bokova.u zavisnosti od opreme 12 . VAŽNA NAPOMENA Uvek podesite visinu sigurnosnog pojasa tako da odgovara osobi koja ga upotrebljava.slika desno. VAŽNA NAPOMENA Nakon što ste izvršili podešavanja. Za otkopčavanje pojasa pritisnuti dugme C. Proverite da li je sigurnosni pojas zakočen u položaju tako da pritisnete prsten B bez pritiskanja ručice A. Upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjem središnjem sedištu: * Sigurnosni pojas namotavanje: bez mehanizma za Za učvršćivanje pojasa: uložite jezičak pojasa A . Povucite za deo E ukoliko želite stegnuti pojas i deo F za otpuštanje pojasa. u željeni položaj. istovremeno pomičući prsten B u željeni položaj. Time ćete uveliko smanjiti rizik od povreda u slučaju nezgode. Sigurnosni pojas je pravilno podešen kada pojas prolazi otprilike sredinom između ramena i vrata. Podešavanje pojaseva je moguće izvesti u četiri položaja: Podizanje pojasa: podignite prsten B .

Donji deo mora usko prijanjati na bokove putnika. umetnete jezičak pojasa A . Rizik od ozbiljnih povreda ili smrti se povećava ukoliko se pojasevi ne koriste. Ne koristite kukice. kopče i sl. tj. AKO JE VOZILO OPREMLJENO VAZDUŠNIM JASTUKOM ZA SUVOZAČA. VAŽNE NAPOMENE Nikad ne putujte sa detetom tako da ga držite u krilu koristeći jedan pojas za zaštitu (slika na sledećoj strani levo). Provucite traku kroz zatezač koji se nalazi sa strane naslona za glavu pazeći da traku ne okrenete. putnici na zadnjim sedištima koji ne koriste sigurnosne pojaseve predstavljaju ozbiljnu opasnost za putnike na prednjim sedištima. koje sprečavaju prijanjanje pojasa telu putnika. Gornji deo pojasa mora prolaziti dijagonalno preko ramena i grudi.slika desno u kopču B (siva sa crnim dugmetom) tako da se dve žute tačke poklapaju (jedna na jezičku i druga na kopči). 13 .o.o. kako bi se sprečilo klizanje napred (slika na sledećoj strani desno). Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa: pritisnite dugme E i dovedite pojas do kopče B. Zapamtite da u slučaju nezgode. NE SMEŠTAJTE DEČIJE SEDIŠTE NA PREDNJE SEDIŠTE.Zastava Auto d. Zatim učvrstite. a ne na trbuh. Vodite računa da se sigurnosni pojasevi stalno koriste od strane putnika. VAŽNA NAPOMENA Opšte napomene za korišćenje sigurnosnih pojaseva: Vozač je dužan da poštuje i sprovodi lokalna pravila i zakonske odredbe vezane za korišćenje sigurnosnih pojaseva. Izvucite još pojas i stavite jezičak C u kopču D (siva sa crvenim dugmetom). Traka pojasa ne sme biti okrenuta i uvijena. Za učvršćivanje pojasa: izvucite traku pojasa pažljivo. Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje: Sigurnosni pojas ima dve kopče. zatim pritisnite dugme F.

boje ili bilo koji drugi hemijski sastojak koji bi mogao oslabiti vlakna • Ne dopustite da se mehanizam namotavanja nakvasi: ispravno funkcionisanje je garantovano samo ako mehanizam ostane suv Sigurnosne mere za prevoz dece: Prevoz dece zahteva specifično zaštitno zatezno sedište koje se dosta razlikuje od onih za prevoz odraslih putnika. izbeljivače. • Pri korišćenju sigurnosnog pojasa uvek pazite da pojas nije uvijen i da se može slobodno namotavati i odmotavati • Nakon ozbiljne nezgode zamenite pojaseve iako ne izgledaju oštećeno • Pojaseve čistite ručno. Deca koja teže više od 36 kg i koja su viša od 1. Preporuka je da se deca prevoze na zadnjem sedištu jer je u slučaju nezgode to najzaštićeniji prostor u vozilu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Trudnice takođe treba da koriste sigurnosni pojas: rizik od povrede je puno veći i za njih i za plod ako se ne koristi sigurnosni pojas. 14 . isperite ih i ostavite da se osuše u hladu. Naravno.50 m smatraju se odraslim i mogu koristiti standardne zaštitne pojaseve. vodom i neutralnim sapunom. Ne koristite jake deteredžente. one pri upotrebi moraju postaviti pojas znatno niže tako da ne prelazi preko stomaka (slika desno).

. nakon čega se pojas više ne može povući nazad ni rukom. napinjač se zablokira. Pri tome uvek postupajte prema uputstvu za učvršćivanje specifičnog dečjeg sedišta. Taj dim je neškodljiv i ne ukazuje na pojavu vatre. Uređaj je ugrađen u zatezače sigurnosnih pojaseva. oluja. Na ovaj način zatezači omogućavaju da se pojas pravilno prisloni na telo pre nego što pojas počne samoblokiranje. Delovi zatezača se ni u kom slučaju ne smeju dirati ili pomerati. Ako se usled vanrednih prirodnih nepogoda (poplava. • Deca nikada ne smeju sedeti na suvozačkom sedištu u vozilima koja su opremljena vazdušnim jastukom za suvozača VAŽNE NAPOMENE • Zaštitno dečje sedište postavljati na zadnja sedišta jer je to najzaštićeniji prostor u vozilu. Uputstvo uvek treba držati u vozilu. mora se zameniti u ovlašćenom servisu. Zatezači pružaju maksimalnu zaštitu kada je pojas udobno prislonjen na grudi i bokove. putem senzora. Svaku intervenciju na zatezačima treba da obavi kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu. Kada je zatezač aktiviran. Time se povećava zaštita. • Uvek proverite da li je sigurnosni pojas dobro pričvršćen tako što ćete ga povući • Dečjim zaštitnim sedištem se može osigurati samo jedno dete • Uvek proverite da pojas ne prelazi preko detetovog grla i ne dopuštajte mu da otkopčava pojas tokom vožnje • Putnici nikad ne bi smeli držati decu u krilu Zatezači sigurnosnih pojaseva: Ovaj uređaj je ugrađen na prednjim pojasevima.Zastava Auto d. tako da se sprečavaju mikro ozlede neizbežne kod saobraćajnih nezgoda (i u vozilima opremljenim vazdušnim jastucima). Pri aktiviranju zatezača oslobodiće se i malo dima. VAŽNA NAPOMENA 15 . Uređaj za ograničavanje opterećenja smanjuje opterećenja na ramenu i grudima putnika. a uloga mu je da vrši zatezanje pojasa za nekoliko centimetara kad. koja se inače pojavljuju pri normalnom zatezanju sigurnosnih pojaseva. oseti nastanak sudara.) uređaj pokvasi ili jako zaprlja.o..o.

Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sigurnosnih pojaseva ili zatezača. mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. zatezači sa moraju zameniti. Nakon nezgode u kojoj su se zatezači aktivirali. 16 . Od datuma proizvodnje uređaj ima rok trajanja 10 godina. Nakon isteka roka upotrebe. zamenite ih u ovlašćenom servisu. Vibracije uzrokovane lošim putem ili iznenadnim prelaskom preko manjih prepreka ne utiču na zatezni uređaj. vibracije ili pregrevanje (koje premašuje 100oC) u okolini zatezača mogu prouzrokovati aktiviranje ili oštećivanje uređaja. VAŽNE NAPOMENE • Udarci.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Zatezači se mogu koristiti samo jednom. obratite se ovlašćenom servisu.

Prekidač sa ključem: Ključ za pokretanje se može okrenuti u četiri različita položaja (slika desno): • STOP: motor je isključen. radi provere pravilnog funkcionisanja sistema za paljenje. menjač stavite u položaj prve brzine. audio uređaj. • • • VAŽNE NAPOMENE • Ako je sistem za paljenje zloupotrebljen (npr. Ne zaboravite da aktivirate ručnu kočnicu. ključ se može izvaditi. i ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici.). i dr. Ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici. Upravljač će se automatski zaključati čim pokušate da ga okrenete. električni podizači stakala u trajanju od dva minuta od isključenja. menjač stavite u položaj za vožnju unazad. VAŽNA NAPOMENA Ključ za pokretanje nikad ne vadite u vožnji. Svi električni uređaji se mogu koristiti. • Pri svakom izlasku iz vozila izvadite ključ. obratite se ovlašćenom servisu pre ponovne vožnje. Ovo takođe važi i prilikom vuče vozila. Neki električni uređaji mogu se koristiti (npr. MAR: položaj vožnje.o. 17 . upravljač je zaključan.o. od nekog ko je pokušao da ukrade vozilo). AVV: pokretanje motora. upravljač je zaključan. Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. PARK: motor je isključen. Time ćete sprečiti slučajno uključivanje komandi. parkirna svetla su upaljena. Zaključavanje upravljača: Zaključavanje: izvadite ključ za pokretanje kada je u položaju STOP ili PARK i okrenite upravljač dok se ne zaključa. Otključavanje: izvodi se laganim ljuljanjem upravljača uz istovremeno okretanje ključa prema položaju MAR.Zastava Auto d. Pritisnite dugme A i okrenite ključ u položaj PARK.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Komandna tabla: 18 .

Prekidač svetla upozorenja (4 migavca) 11. Instrument tabla 6. Prekidači na centralnoj polici 19 9.o.o. Pregrada za sitnice 10. 7.KOMANDNA TABLA: 1. Pepeljara 14. Prekidač paljenja 15. Polica 4. Vazdušni jastuk za vozača * . Bočno usmereni otvori ventilacije 3. Središnji usmerivi otvori ventilacije 8. Sirena 5. 2. Ručica za otvaranje poklopca motora . Upaljač cigareta 13. Upravljivi ventilacioni otvori Zastava Auto d.u zavisnosti od opreme 17. Prilagodljivi bočni otvori ventilacije VAŽNA NAPOMENA Prisustvo i položaj instrumenata i upozoravajuće signalizacije zavise od varijante vozila. Ručica za podešavanje upravljača po visini * 16. Komande grejanja/provetravanja/klima uređaja * 12.

upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 20 .Digitalni ekran .Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve B .Brzinomer C .Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrument tabla: Varijanta 1: A .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .

o.upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 21 .Multifunkcionalni ekran putnog računara .Brzinomer B .o.Merač broja obrtaja E .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .Zastava Auto d.Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve C . Varijanta 2: A .

slika desno).Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrumenti: Pokazivač nivoa goriva: Kada se upali upozoravajući signal rezerve (A .empty (prazan) i F . Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora: Upozoravajući signal (B na slici desno). Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema. u skladu sa radnim uslovima). ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu. Igla pokazivača bi trebalo da se kreće u području sredine skale između položaja C .full (pun). to znači da je motor preopterećen. upozoravajući signal rezerve će stalno svetleti i kazaljka nivoa goriva će se nalaziti na nuli. pa bi zato trebalo smanjiti zahteve prema motoru. VAŽNE NAPOMENE Ako se signal upali za vreme vožnje. Ne putujte sa skoro praznim rezervoarom. će se upaliti kada se pregreje rashladna tečnost motora. U normalnim okolnostima. znači da je u rezervoaru preostalo otprilike 5-7 litara goriva. zaustavite vozilo ne gaseći motor i laganim dodavanjem gasa povećajte protok rashladne tečnosti. Ako se približava crvenom delu. 22 . nedostatak goriva može oštetiti katalizator. pri okretanju ključa u položaj MAR.cold (hladno) i H . signal se upali i nakon nekoliko sekundi se gasi.hot (vruće) (od 1/4 do 3/4 skale. U normalnim okolnostima pokazivač nivoa goriva je između položaja E . Ako se signal ne ugasi u sledeća 2-3 minuta. Ako postoji kvar na sistemu kontrole nivoa goriva.

broj minuta se povećava za jedan. kada je spoljašnja temperatura vrlo visoka.Korektor farova). Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od dve sekunde) 23 . Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. koji se nalazi sa desne strane upravljača . Ako postoji kvar na sistemu. 63 .o. odnosno ponavlja ista manifestacija i nakon što ste preduzeli prethodne mere.slika gore levo (za način korišćenja vidi str. U tom slučaju. Sat se podešava pritiskanjem tastera "h".slika gore levo. ali ubrzavajte lagano. • ukupna kilometraža (C) ili parcijalna kilometraža (D). Nakon nekoliko trenutaka možete ponovo pokrenuti motor. Ako se događa.o. Digitalni ekran: Na digitalnom ekranu na instrument tabli mogu se očitati informacije potrebne pri vožnji: • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (A) . pokazivač će pokazivati nisku temperaturu i upozoravajući signal pregrevanja će se upaliti.Zastava Auto d. • vreme preko digitalnog sata (B) . moguće je približavanje kazaljke pokazivača crvenom delu.slika dole. VAŽNE NAPOMENE Pri sporoj vožnji. koji se nalazi sa desne strane upravljača (slika levo). ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. Svakim pojedinačnim pritiskom tastera. Promena prikaza sa ukupne na parcijalnu kilometražu vrši se kratkotrajnim pritiskom tastera TRIP. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema. najbolje je zaustaviti se i ugasiti motor.

25. • vreme preko digitalnog sata (B). Podešavanje sata videti na strani 27.Tehničko uputstvo Zastava 10 Merač broja obrtaja: * VAŽNO Bez obzira na varijantu instrument table. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. što rezultira gubitkom Putni računar: * Na digitalnom ekranu putnog računara na instrument tabli. ili druge željene informacije . pritiskom na taster "TRIP" (slika desno). koji se nalazi na vrhu desne poluge upravljača.Korektor farova). sistem kontrole elektronskog ubrizgavanja goriva obustavlja snabdevanje motora gorivom pri previsokom broju obrtaja. * .str.u zavisnosti od opreme 24 .slika dole (za način korišćenja vidi str. mogu se dobiti informacije potrebne pri vožnji: • ukupan broj pređenih kilometara (A slika dole). • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (C) . 63 .

Tako se započinje novo merenje. Birana veličina ostaje prikazana na ekranu sve do novog kratkog pritiska tastera TRIP.Zastava Auto d. Kad je uključena funkcija parkirnih svetala ("Follow me home") .prilikom prikaza trenutne potrošnje na ekranu se ne pojavljuje natpis TRIP 25 . vraćanje na nulu) podataka putnog računara vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od 2 sekunde). autonomiji vozila (koliko se još kilometara može preći sa preostalom količinom goriva). trenutnoj potrošnji goriva*.o. Autonomija (a) . pod uslovom da se zadrži postojeći način vožnje.označava koliko kilometara može još da se pređe sa preostalim gorivom u rezervoaru. ekran se na nekoliko sekundi uključi pokazujući vreme i ukupnu kilometražu. Na ekranu će se prikazati oznaka ".-" u sledećim slučajevima: • vrednost autonomije niža od 50 km • u slučaju stajanja vozila kada motor duže radi na praznom hodu. Poništavanje (resetovanje.slika dole na prethodnoj strani. kada vozilo krene ponovo će se pojaviti signalizacija autonomije (a) (b) (c) (d) (e) Parcijalna kilometraža (b) . kada je ključ u položaju MAR.. prosečnoj potrošnji goriva.. Informacije o ukupnoj kilometraži i autonomiji vozila ne mogu se vratiti na nulu. tj. mogu se očitati i informacije o parcijalnoj kilometraži. U polju A putnog računara . tj. novi zadatak. prosečnoj brzini i vremenu putovanja (trajanju vožnje).slika desno.o.označava broj pređenih kilometara od početka novog merenja. umesto ukupne kilometraže na ekranu će biti prikazano slovo F i vreme aktivnosti ove funkcije u sekundama . Kada se otvore bilo koja prednja vrata. Kada je ključ za pokretanje motora izvađen iz kontakt brave i sva prednja vrata zatvorena. Prelazak sa jedne na drugu informaciju (prelistavanje prikaza) vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster TRIP (kraćim od 1 sekunde).vidi stranu 47. ekran je isključen. resetovanja (dovođenja brojača na nulu) * . osim informacije o ukupnoj kilometraži.

predstavlja prosečnu vrednost brzine vozila u km/h. pri čemu se iznos vremena neće poništiti već će se merenje nastaviti pri ponovnom pokretanju vozila. ponovo se pojavljuje signalizacija trenutne potrošnje.. Posle isključivanja/uključivanja akumulatora neke vrednosti će biti prikazane kao ". FUNKCIJA DIJAGNOZE KONTROLNIH LAMPICA: Instrument tabla vrši dijagnozu sledećih kontrolnih lampica i postojanje njihovog eventualnog kvara: • Uključena ručna kočnica / nedovoljan nivo kočione tečnosti • Neispravnost električnog "Dualdrive" servoupravljača Dijagnoza se vrši automatski. Vreme putovanja (e) . osim od strane vlasnika dužim pritiskom na taster TRIP (ručno). * . okretanjem ključa u položaj MAR. ekran će pokazati oznaku ". sve veličine putnog računara prikazuju oznaku ".proteklo vreme od početka novog zadatka*.predstavlja prosečnu vrednost potrošnje goriva od početka novog zadatka* i može se izraziti u kilometrima po litru (km/l) ili u litrima na 100 pređenih kilometara (l/100 km).izražava trenutnu potrošnju goriva koja se stalno ažurira.-". tj. a da pri tom nema ni poništavanja vrednosti prikazanih pre anomalije.-" umesto brojnih vrednosti.-". Kada se ponovo uspostavi stanje normalnog funkcionisanja. Kada vozilo krene. Kada se vozilo zaustavi. Prosečna brzina (d) .. izvršiti na još 2 načina: • automatski . Novo merenje. Trenutna potrošnja ..9 km ili kada vreme putovanja dostigne vrednost 99:59 (99 sati i 59 minuta) • posle svakog ponovnog povezivanja akumulatora VAŽNO U odsustvu informacija. u funkciji vremena koje je ukupno proteklo od početka novog zadatka*...kada pređena parcijalna kilometraža dostigne vrednost 3999. resetovanje (dovođenje brojača na nulu) može se. merenje pomenutih veličina ponovo počinje. i u toku normalnog rada prilikom signalizacije greške.. sve dok ne budu na raspolaganju potrebni podaci za njihov ponovni proračun. ni početka novog zadatka *.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prosečna potrošnja (c) . merenje vremena se zaustavlja. U slučaju stajanja vozila sa motorom koji radi na praznom hodu.Novi zadatak počinje od trenutka kada je izvršeno dovođenje vrednosti na nulu 26 .

Ako je motor bio podvrgnut težim režimima rada. koji se nalazi sa desne strane upravljača slika desno. obavezno isključite motor i obratite se ovlašćenom servisu. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se pali. obratite se ovlašćenom servisu što pre. 27 . ako je pronađen kvar u radu upozoravajućeg signala. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. Po završetku početne provere upozoravajućih signala.o.slika desno. svakim pojedinačnim pritiskom dugmeta. U suprotnom. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. Podešavanje vremena na digitalnom satu: Za podešavanje digitalnog sata koristi se taster "h". ali pri laganim dodavanjima gasa bi trebalo da se ugasi. na ekranu će se na 10 sekundi pojaviti poruka "LEd Error" . VAŽNO NEDOVOLJNO PUNJENJE AKUMULATORA (crveno) Kada postoji kvar pri punjenju akumulatora strujom. Kašnjenje u gašenju signala prihvatljivo je ako motor radi na minimalnom broju obrtaja ("leru").o. Broj minuta će se povećavati (smanjivati) za jedan. Upozoravajuća signalizacija: Signali upozorenja na instrument tabli pale se u sledećim slučajevima: NEDOVOLJAN PRITISAK ULJA U MOTORU (crveno) Kada pritisak ulja u motoru padne ispod normalne vrednosti. Pritisnite taster (+) za povećavanje minuta. a taster (-) za smanjivanje minuta. Ako se signal za vreme vožnje upali.Zastava Auto d. pri spuštanju na minimalni broj obrtaja signal se može upaliti. kako bi se sprečilo pražnjenje akumulatora. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene.

U ovim okolnostima vaše putovanje se može nastaviti. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. 28 . Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. Korišćenje vozila u dužem periodu sa upaljenim signalom bi moglo da ošteti motor. udobnosti u vožnji. to znači da sistem za elektronsko upravljanje radom motora ne radi pravilno. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. znači da servoupravljač ne funkcioniše. KVAR NA VAZDUŠNOM JASTUKU (crveno) Kada postoji kvar na sistemu vazdušnog jastuka. Ako signal ostane da svetli ili se pojavi u vožnji. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR signal bi trebalo da se upali i nakon otprilike četiri sekunde ugasi. kao i povećanu potrošnju goriva i štetnu emisiju. Obratite se ovlašćenom servisu. VAŽNA NAPOMENA Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali i zatim ugasi nakon otprilike četiri sekunde. Poneki treptaj upozoravajućeg signala je normalan i nema značenje. Obratite se što pre ovlašćenom servisu. ali bi trebalo da smanjite zahteve prema motoru i vozite manjim brzinama. Ako se signal ne upali. vozilo bi trebalo da bude korišćeno u kratkom vremenu i na malim udaljenostima. Zbog toga je potrebno uložiti više napora pri upotrebi upravljača ali bez uticaja na pokretljivost vozila. U slučaju potrebe. KVAR ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (crveno) Kada postoji kvar na električnom "Dualdrive" servoupravljaču.Tehničko uputstvo Zastava 10 OTVORENA VRATA (crveno) Kada su vrata ili prtljažnik nepravilno zatvoreni. što za posledicu može imati gubitak performansi. naročito ako isti radi nepravilno ili gubi snagu. ostane upaljen ili se upali za vreme vožnje. KVAR NA SISTEMU ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE RADOM MOTORA (crveno) Kada postoji kvar na sistemu za elektronsko upravljanje radom motora. odnosno nećete imati pomoć pri okretanju upravljača.

Zajedno sa uključenim upozoravajućim signalom ABS-a . upućuje na kvar elektronskog uređaja raspodele kočione sile (EDB-a) Ako se upozoravajući signal upali za vreme vožnje.o. 71) U ovom slučaju. * . PODIGNUTA RUČNA KOČNICA / NEDOSTATAK KOČIONE TEČNOSTI (crveno) Pali se u tri slučaja: 1. Kada je aktivirana ručna kočnica. GREJAČ ZADNJEG STAKLA (žuto) Kada je uključeno odmagljivanje stakla vrata prtljažnika. Kada količina tečnosti hidraulične kočnice / kvačila padne ispod minimuma. Ako se. VAŽNA NAPOMENA NAPOMENE Vozila opremljena sistemom ABS.Zastava Auto d. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. Vozite vrlo oprezno do najbližeg ovlašćenog servisa radi pregleda sistema. a ručna kočnica nije podignuta. KVAR NA SISTEMU ZA SPREČAVANJE BLOKIRANJA TOČKOVA PRI KOČENJU (ABS) * (žuto) Kada postoji kvar na ABS sistemu (objašnjenje sistema na str. U ovom slučaju kočioni sistem i dalje radi. opremljena su i elektronskim uređajem raspodele kočine sile (EBD). Pri okretanju ključa u položaj MAR upozoravajući signal se pali i nakon nekoliko sekundi gasi. 3. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. to obično upućuje na kvar samo ABS sistema. ali bez korišćenja sistema protiv blokiranja točkova (ABS-a). Ipak se obratite što pre ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. dok motor radi. pri čemu treba izbegavati nagla kočenja. kočioni sistem nastavlja da funkcioniše bez pomoći ABS-a. U ovom slučaju pri naglom kočenju prednji točkovi se mogu rano zablokirati i time izazvati proklizavanje vozila. 2. Takođe i u ovom slučaju Vam savetujemo da se uputite u najbliži ovlašćeni servis radi provere sistema.u zavisnosti od opreme 29 VAŽNE . Ako se. proverite da nije podignuta ručna kočnica. to ukazuje na kvar na sistemu EBD.o. upale istovremeno upozoravajući signali ABS-a i nedostatka kočione tečnosti. kada motor radi. U tom slučaju ni EBD sistem neće davati potpun efekat. upali samo upozoravajući signal ABS.

* . 2. sledite uputstva opisana za pokretanje u nuždi u poglavlju U SLUČAJU NUŽDE . ELEKTRONSKI SISTEM BLOKADE MOTORA (žuto) Pali se u tri slučaja (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR): 1. Motor se može pokrenuti.signalizira da kod ključa nije prepoznat. 3. Kontrola obuhvata bočna. zadnja. Stalno svetli . POKAZIVAČI SMERA (trepćuće zeleno) Kada se ručica pokazivača smera uključi.u zavisnosti od opreme 30 . 70. ZADNJE SVETLO ZA MAGLU (žuto) Kada je zadnje svetlo za maglu uključeno. Da bi pokrenuli motor.str. stop svetla (sa izuzetkom trećeg stop svetla) i zadnje svetlo za maglu.signalizira da je kod ključa prepoznat.vidi str. Jedan treptaj . DUGA SVETLA (plavo) Kada se upale duga svetla. Motor se ipak može pokrenuti. nedostatak sijalice ili pregorela sijalica.Tehničko uputstvo Zastava 10 KONTROLA SVETALA (žuto) Kada postoji kvar na sistemu svetala (npr. CITY UPOTREBA "CITY" FUNKCIJE ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (zeleno) Kada se upotrebljava ova funkcija . SPOLJNA SVETLA (zeleno) Kada se upale poziciona / kratka svetla. sijalica neodgovarajuće snage). PREDNJA SVETLA ZA MAGLU * (zeleno) Kada se upale prednja svetla za maglu. Trepćući signal . prekinuto strujno kolo. 95.signalizira da vozilo nije zaštićeno blokadom motora.

Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. upozoravajući signal bi trebalo da se upali i da trepće da bi se nakon otprilike četiri sekunde ugasio.o. svetlosni signal će se ugasiti kada grejač dostigne određenu temperaturu. ako se ovaj signal upali u toku vožnje. Vozilo možete koristiti kao i obično ako uspete da pokrenete motor. što pre se obratiti ovlašćenom servisu. 65.Zastava Auto d. Ako se upozoravajući signal ne upali ili se upali za vreme vožnje odmah se zaustavite i obratite se ovlašćenom servisu. U slučaju kvara upozoravajući signal će treptati (otprilike 60 sekundi) nakon pokretanja motora ili u daljem periodu upotrebe. potrebno je odmah zaustaviti vozilo. U slučaju paljenja ove lampice neposredno posle nalivanja goriva na benzinskoj pumpi. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. upozoravajući signal ima i funkciju kontrole i signaliziranja kvara na sistemu grejača za predgrevanje. U nekim verzijama. ugasiti motor i kontaktirati ovlašćeni servis. ISKLJUČIVANJE VAZDUŠNOG JASTUKA SUVOZAČA (žuto) * Kada se suvozačev vazdušni jastuk isključi pomoću ključa za pokretanje u braviprekidaču koja je za to namenjena . PRISUSTVO VODE U FILTERU ZA DIZEL GORIVO (žuto) (verzija 1.u zavisnosti od opreme 31 . Zbog toga je potrebno. ali bi trebalo da se u najkraćem roku obratite ovlašćenom servisu radi rešavanja problema. VAŽNE NAPOMENE Voda u sistemu za ubrizgavanje dizel goriva može izazvati značajna oštećenja u sistemu i izazvati nepravilnosti u radu motora.9 JTD) Kada je prisutna voda u filteru za dizel gorivo.vidi str.9 JTD) Kada je ključ okrenut u položaj MAR. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR i kada je prekidač za uključivanje/isključivanje vazdušnog jastuka u položaju ON (uključen).o. * . VAŽNA NAPOMENA GREJAČI ZA PREDGREVANJE (žuto) (verzija 1.

i gurnite sedište napred ili nazad.u zavisnosti od opreme 32 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Lična podešavanja: Prednja sedišta: Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. Nakon što ste pustili polugu. PODEŠAVANJE SEDIŠTA PO VISINI: * Pomerite polugu B . * . Kada podešavate visinu vozačevog sedišta obavezno to činite tako da u tom trenutku sedite na sedištu. Pravilnim položajem za vožnju smatra se položaj kada dlanovima obuhvatite upravljač pri čemu su Vam ruke lagano savijene u laktovima. proverite da li je sedište čvrsto zakočeno na vođicama pokušavajući da ga pomaknete napred i nazad.slika desno. prema gore ili dole da bi postigli željenu visinu sedišta.slika levo.slika gore. Neučvršćeno sedište može prouzrokovati iznenadno i opasno pomeranje tokom vožnje. POMERANJE SEDIŠTA NAPRED / NAZAD: Podignite polugu A . PODEŠAVANJE NAGIBA NASLONA SEDIŠTA: VAŽNA NAPOMENA Okrećite točak D .

* . a ne vrat. koja se nalaze sa strane na nosaču naslona i povucite naslon prema gore.slika desno i pomeriti naslon za glavu prema gore ili dole dok se ne zakoči.slika dole na prethodnoj strani.slika levo. Za skidanje naslona za glavu sa zadnjih sedišta prvo skinite policu zadnjeg stakla (vidi str. Neke verzije vozila su opremljene naslonima za glavu na zadnjim sedištima i središnjim zadnjim sedištem koje je opremljeno sigurnosnim pojasem sa zateznim uređajem. VAŽNA NAPOMENA ZADNJA SEDIŠTA: * Zapamtite da nasloni za glavu treba da budu prilagođeni tako da podupiru Vašu glavu.* Za podešavanje je potrebno pritisnuti dugme A . Nasloni za glavu: PREDNJA SEDIŠTA: Podešavanje prednjih naslona za glavu moguće je kod nekih varijanti naslona. PODEŠAVANJE LUMBALNOG DELA NASLONA SEDIŠTA: * Ova karakteristika povećava udobnost i bolje podupiranje leđa. Podešavanje se vrši okretanjem točka C .o. Proverite da li su nasloni zakočeni nakon podešavanja. Samo u tom položaju će doprineti Vašoj sigurnoj zaštiti u slučaju udarca otpozadi. Nasloni za glavu na prednjim sedištima se ne mogu ukloniti. Prisustvo naslona za glavu na zadnjim sedištima zavisi od opreme vozila.o.u zavisnosti od opreme 33 . 59). Pritisnite dugmad A .Zastava Auto d.

u zavisnosti od opreme 34 . upravljač se može podešavati po visini: 1) Pomerite polugu A . VAŽNA NAPOMENA Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. iz unutrašnjosti vozila. 2) Podesite upravljač. preklopite ga iz položaja 1 u položaj 2. * . Unutrašnji retrovizor: Ovaj retrovizor se može podesiti pomoću poluge A slika levo. Ako retrovizor stvara poteškoće prilikom prolaska kroz uske prolaze. 3) Vratite polugu u položaj 2 kako bi učvrstili upravljač. Retrovizori na vratima: RUČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA Pomerajte ručicu A .Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje upravljača po visini: * U nekim verzijama.slika desno u položaj 1. Retrovizor je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga u slučaju nezgode oslobađa.slika desno.

Koristite prekidač B za izbor retrovizora (na levoj ili desnoj strani) koji želite da podesite.Zastava Auto d.o.u zavisnosti od opreme 35 . * . kako bi postavili retrovizor u željeni položaj.o. Uređaj za odmagljivanje retrovizora će se automatski uključiti prilikom uključivanja grejača zadnjeg stakla. u neki od četiri položaja. Pritisnite prekidač A . ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA * Električno podešavanje retrovizora je moguće izvesti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Podešavanje retrovizora bi trebalo obaviti kada vozilo miruje i kada je podignuta ručna kočnica.slika desno.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Grejanje i provetravanje: Varijanta sa središnjim sklopom centralne police .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .Donji otvori ventilacije 36 .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Bočno usmereni otvor ventilacije B .slika gore: A .

Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .o.slika gore: A .Komanda za podešavanje količine vazduha: .Zastava Auto d.Usmerivi otvori ventilacije C .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Donji otvori ventilacije za prednja sedišta.Komanda za podešavanje smera vazduha 37 .Prednji usmereni otvori ventilacije D .otvoreno . Varijanta sa središnjim tunelnim delom .Stalno usmereni otvori ventilacije B .o. Središnji otvori ventilacije: A .zatvoreno D .Donji otvori ventilacije F .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .

Prilagodljiv otvor ventilacije: pritisnite u smeru strelice prema želji B .Tehničko uputstvo Zastava 10 Bočni otvori ventilacije: A .Otvori ventilacije stalno usmereni prema prostoru za noge Komande: A .Dugme ventilatora.Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B . čime se sprečava dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C .Klizač za uključivanje recirkulacije vazduha.Dugme za usmeravanje vazduha 38 . D . otvori ventilacije Niže postavljeni otvori ventilacije: C-D .Bočni. stalno usmereni na prozor.

pokazivač na odabranoj brzini • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač • Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine dok je pokazivač u položaju 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D . kao i na prednja bočna stakla radi odmagljivanja i odmrzavanja Grejanje: • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač u položaju Odmagljivanje i odmrzavanje vetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala: Ova funkcija koja se naziva MAX-DEF se postiže okretanjem pokazivača u položaj narandžastih simbola.o.omogućava dobro zagrevanje putničkog prostora i istovremeno sprečava zamagljivanje .usmerava vazduh kroz središnje i bočne otvore ventilacije direktno u delove tela koji su najosetljiviji . a time omogućava brzo zagrevanje putničkog prostora .pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C .usmerava najtopliji vazduh kroz donje otvore ventilacije.sav vazduh se usmerava na vetrobransko staklo.koristi karakteristiku toplog vazduha da se podiže.pokazivač u položaju u crvenom području 39 . usmeravanje vazduha u prostor za noge i rashlađenog vazduha kroz otvore za ventilaciju na komandnoj tabli za brzo grejanje Brzo grejanje: • Zatvorite otvore ventilacije na komandnoj tabli • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač u položaju: grejanje nogu s istovremenim odmagljivanjem vetrobranskog stakla.Zastava Auto d.o. Podešavanje: Usmeravanje vazduha: Dugme D usmerava vazduh u prostor za putnike na pet načina: . • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . a rashlađeni vazduh kroz otvore ventilacije na komandnoj tabli ("dvostruka funkcija") .

pokazivač u položaju željene brzine Dugme za usmeravanje vazduha D .Tehničko uputstvo Zastava 10 • Dugme ventilatora C . sprečavanje magljenja stakala se izvodi sledećim postupkom: • Klizač B u položaju • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač u položaju • Dugme B u položaju Nakon odmagljivanja i/ili odmrzavanja. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta. Odmagljivanje i odmrzavanje zadnjeg stakla Pritisnite prekidač . * . Savetuje Vam se da prekidač isključite kada se zadnje staklo odmagli. 42. pokazivač u položaju 2 • Dugme za usmeravanje vazduha D .slika na str.potpuno otvoreni Dugme za regulaciju temperature vazduha A . ako pada kiša i/ili ako postoji velika razlika u temperaturi spoljnog vazduha i vazduha u vozilu. kako bi se postupak odmagljivanja ubrzao.pokazivač u plavom području Klizač B u položaju Dugme ventilatora C .pokazivač u položaju koji se može pomaknuti i u položaj ako stakla ne magle Ako je vozilo opremljeno klima-uređajem. Provetravanje • • • • • Središnji i bočni otvori ventilacije . savetuje Vam se da komande postavite u prethodno opisane položaje i pritisnete prekidač C . Istovremeno se uključi i električni uređaj za odmagljivanje retrovizora *. Sprečavanje magljenja: Ako je spoljni vazduh jako vlažan.pokazivač u položaju Recirkulacija vazduha Sa klizačem B u položaju vazduh recirkuliše unutar vozila.u zavisnosti od opreme 40 .pokazivač u položaju najveće brzine 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D . vratite komande u položaj koji Vam odgovara.pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C u položaju druge ili više brzine.

Ova funkcija omogućava brže hlađenje.o.).Zastava Auto d. u tunelima i sl.o. Savetujemo vam da ipak ne koristite ovu funkciju u dužem periodu. naročito ako se u vozilu nalazi više osoba. VAŽNO 41 . To je naročito korisno kada je spoljni vazduh jako zagađen (u saobraćajnoj gužvi.

ako se slučajno izlije. Klima uređaj se ne može uključiti kada je pokazivač u položaju 0. 3 ili 4 Upaljeni signal na ručici upućuje da je klima-uređaj uključen. 2.Tehničko uputstvo Zastava 10 Rukovanje klima-uređajem: * Komande: Upravljanje klima-uređajem vrši se ručno. koja ne odgovara komponentama sistema.u zavisnosti od opreme 42 .Ručica za usmeravanje vazduha VAŽNO Klima-uređaj koristi rashladnu tečnost R134a.Klizač recirkulacije vazduha kojim se isključuje dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C . Uključivanje se vrši pritiskom dugmeta C. Nikad ne koristiti tečnost R12.Dugme za upravljanje ventilatorom i za uključivanje / isključivanje klima-uređaja Klima-uređaj se može uključiti samo kada je pokazivač u položaju brzine 1. ne zagađuje okolinu.Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B . D . A . * . koja.

slika na str. 38-41. obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema. povećajte Za umereniji efekat rashlađivanja postavite klizač B u položaj temperaturu i smanjite brzinu ventilatora. VAŽNO Za vreme zimskog perioda. Podešavanje: Pogledati prethodno opisane postupke usmeravanja vazduha.o.pokazivač u položaju Klima-uređaj .pritisnite ručicu C .pokazivač u plavom području Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine. pokazivač u položaju Klizač B u položaju Dugme za usmeravanje vazduha D . Maksimalno rashlađivanje: • • • • • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . grejanja i provetravanja str. 43 .o. Klima-uređaj je naročito koristan za brzo odmagljivanje jer isušuje vazduh. Pre letnjeg perioda. 42 .Zastava Auto d. Jednostavno podesite komande za postupak odmagljivanja (vidi prethodni opis) i uključite klima-uređaj pritiskom na dugme C. klima-uređaj treba uključiti bar jednom mesečno na otprilike 10 minuta.

slika desno Okrenite prsten od položaja u položaj radi uključivanja svetla. Oborena svetla . Poziciona svetla . Spoljna svetla se mogu uključiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.slika levo Okrenite prsten iz položaja u položaj radi uključivanja oborenog svetla. komandi grejanja i provetravanja (ili klima uređaja) i upaljača cigareta. kada je prsten u položaju Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. Za isključivanje dugih svetala povucite polugu prema upravljaču. Duga svetla .slika desno Uključuju se tako da se poluga gurne prema napred (prema instrument tabli). Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. 44 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Poluge uz upravljač: Leva poluga: Na levoj poluzi je objedinjeno upravljanje spoljnim svetlima. Uključivanjem spoljnih svetala se pali i osvetljavanje instrument table.

ali bez zakočenja poluge u položaju. POLOŽAJI A .slika levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR.slika desno Pomerajte polugu na sledeće načine .slika levo Za bljeskanje ("ablendovanje") povucite polugu prema upravljaču (nestalan položaj). Pokazivači smera . trepću na Po izlasku na željeni pravac kretanja pokazivači smera se automatski isključuju. D .sporo kontinuirano brisanje. • dole .Zastava Auto d.u zavisnosti od opreme 45 .brzo kontinuirano brisanje. Nakon puštanja. E . poluga će se sama vratiti u neutralni položaj.o. B .brisači vetrobrana su isključeni. * . Ako želite kratkim treptajem pokazivača smera ukazati da menjate traku.pale se pokazivači smera na levoj strani. Bljeskanje svetlima . pomaknite polugu gore ili dole.pale se pokazivači smera na desnoj strani.o. u nekim modelima * moguća su četiri izbora rada (od sporog do brzog. Desna poluga: Brisači / pranje vetrobranskog stakla . okretanjem prstena F) C .privremeno: kada se poluga otpusti ona se vrati u položaj A i automatski isključuje brisač vetrobrana.slika desno: • gore . Upozoravajući signali instrument tabli.brisanje sa prekidima.

slika desno U nekim verzijama.slike levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. gurnite polugu prema komandnoj tabli radi puštanja mlaza tečnosti na zadnje staklo i brisač će se uključiti jednostavnim pokretom. učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla povezana je sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla. a bez uključivanja brisača vetrobrana. Brisač zadnjeg stakla će brisati tri puta nakon što se poluga otpusti. učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla je povezana sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla. Za uključivanje zadnjeg brisača: okrenite prsten iz položaja u položaj .Tehničko uputstvo Zastava 10 SMART WASH opcija . Brisači vetrobrana će se automatski uključiti ako polugu zadržite duže od pola sekunde. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. Brisač zadnjeg stakla će se automatski uključiti ako polugu brisača zadržite duže od pola sekunde.slika desno Povucite polugu prema upravljaču radi puštanja mlaza tečnosti na staklo vetrobrana i brisači će se uključiti jednostavnim pokretom. SMART WASH opcija . 46 . Za uključivanje mlaznice zadnjeg stakla. Brisač i pranje zadnjeg stakla . Postupak raspršivanja treba izvoditi brzo i sa ponavljanjem (kraćim od pola sekunde). U nekim verzijama. gurnite polugu prema komandnoj tabli. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. Brisač vetrobrana će obrisati tri puta nakon što se poluga otpusti. U nekim verzijama.

o. Kada je ključ za pokretanje u položaju STOP ili kada je ključ izvađen. plafonska svetla C i D će se uključiti bez obzira na položaj vrata.prekidač A pritisnut na desno. Pritisnite prekidač B za izbor svetla. Svako pojedinačno povlačenje poluge će povećati trajanje uključenosti farova za po 30 sekundi.slika levo. zadržite polugu povučenu prema upravljaču na duže od dve sekunde. Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home"): Ova funkcija omogućava privremeno osvetljenje prostora ispred vozila i kada je motor ugašen. Pritisnite kraći deo uveličavajućeg stakla . Svetlo se nakon definisanog perioda uključenosti automatski gasi.u zavisnosti od opreme 47 . Kratko svetlo će se upaliti na definisani vremenski period. izražen u sekundama (na pr. povucite polugu prema upravljaču .o.slika desno. Svetlo za čitanje: * Pritisnite prekidač A . da bi uključili i isključili svetlo. Prema položaju prekidača moguće je postići sledeće: .slika levo. * .Zastava Auto d.300 sekundi. do maksimalnih 5 minuta . Plafonsko svetlo: Plafonsko svetlo sa uveličavajućim staklom: Svetlo se automatski pali kada se prednja vrata otvore i gasi se kada se vrata zatvore. Da bi isključili ovu funkciju. kada želite da uključite/ isključite svetlo kada su vrata zatvorena. To je vrlo korisno kada se vozilo napušta u slabo osvetljenim područjima. na displeju će pisati F 180). u roku od dva minuta nakon isključenja motora.

. VAŽNO Pri izlasku iz vozila. Trajanje uključenosti plafonskog svetla: U nekim modelima dostupna su dva načina trajanja osvetljenja plafonskog svetla. . . . .prekidač A u središnjem položaju. . Svetla se neće uključiti kada se vrata otvore.svetlo za čitanje C ako je pritisnut na levo.svetlo za čitanje D ako je pritisnut na desno. Po zaključavanju vrata automatski će se svetlo isključiti.na 3 minuta kada su otvorena jedna od prednjih vrata. plafonska svetla C i D će se uključiti/isključiti. olakšavajući time ulazak i izlazak iz vozila naročito noću i u slabo osvetljenim područjima. proverite da li su oba prekidača u srednjem položaju.na 7 sekundi kada se vrata zatvore (unutar 3 minuta). Time se osigurava da se svetla isključe nakon zatvaranja vrata čime se akumulator čuva od pražnjenja. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI IZLASKU IZ VOZILA Plafonsko svetlo će se uključiti na sledeće načine u slučajevima kada je ključ za pokretanje izvađen iz prekidača: . plafonska svetla C i D će se isključiti. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI ULASKU U VOZILO Plafonsko svetlo će se uključiti: . Kada su plafonska svetla isključena.Tehničko uputstvo Zastava 10 .prekidač A pritisnut na levo.na 3 minuta unutar dva minuta po isključivanju motora. zavisno od toga da li su vrata otvorena ili zatvorena.na 15 sekundi kada se prednja vrata otključaju. prekidačem B se isključuju: .na 3 minuta kada su jedna od prednjih vrata otvorena. Trajanje osvetljenja će se prekinuti kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. 48 .na 7 sekundi kada su vrata zatvorena (unutar tri minuta).

56) F .u zavisnosti od opreme 49 . Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta. ispod središnjih otvora ventilacije.o. odnosno suvozačevoj strani * (vidi str. Prekidači na centralnoj polici: B C D E F G A Prekidači su smešteni na centralnoj polici. G .Prekidač prednjih svetala za maglu * Da bi se ova funkcija mogla koristiti.Izbor opcije rada električnog "dualdrive" servo upravljača (vidi str.Zastava Auto d.Prekidač za uključivanje grejača zadnjeg stakla. B . 70) C . spoljna svetla moraju biti uključena.Prekidač za uključivanje / isključivanje zadnjeg svetla za maglu Da bi se ova funkcija mogla koristiti. Prekidač će po uključivanju treptati zajedno sa upozoravajućim signalom pokazivača smera Ponovnim pritiskom na prekidač isključuju se svetla upozorenja. kratka svetla za vožnju moraju biti uključena.Svetlo upozorenja Pritisnite prekidač A bez obzira na položaj ključa za pokretanje. Prekidači (izuzimajući prekidač svetla upozorenja) se mogu upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.o. D i E . * . A .Prekidači električnih podizača stakala na vozačevoj.

pritisnite prekidač A slika levo. Ako posle nezgode osetite miris goriva ili vidite da gorivo curi iz sistema za dovod goriva.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prekidač dovoda goriva ("FPS" . sa desne strane). Zove se još i i inercijalni prekidač.fire prevention system): To je sigurnosni prekidač koji se uključuje u slučaju saobraćajne nezgode prekidajući dovod goriva čime se motor isključuje. Nakon saobraćajne nezgode. (koji se nalazi na pregradi prostora motora. okrenite ključ za pokretanje motora u položaj STOP kako bi sprečili pražnjenje akumulatora. VAŽNO 50 . za ponovno uključivanje sistema dovoda goriva. Ako ne vidite nikakvo isticanje goriva. ne uključujte ponovo prekidač zbog opasnosti od požara. ispod kasete za odlaganje. a vozilo je u stanju da nastavi putovanje.

kreditne kartice i sl. Nakon otprilike 15 sekundi vratiće se u početni položaj kada je i spreman za upotrebu.) može se naći na središnjem tunelnom delu slika desno.o. Unutrašnja oprema: Kaseta za odlaganje: Za otvaranje kasete koristiti ručicu A slika desno.Zastava Auto d.o. kad je ključ za pokretanje u položaju MAR. držač metalnog novca se može nalaziti na komandnoj tabli ili na središnjem tunelnom delu slika levo. Upaljač za cigarete: Pritisnite dugme A . Uverite se da je upaljač zaista iskočio nakon što ste ga pritisnuli. Držač metalnog novca: Zavisno od modela.slika levo. 51 . Držač magnetnih kartica: Držač magnetnih kartica i ulaznica (telefonske.

Poklopac sprečava da Vam zasmeta bljeskanje vozila koja se kreću iza Vas. tako što je povučete prema gore kako je to prikazano strelicom. Nepušači mogu pepeljaru skloniti i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. 52 VAŽNO . Pomoćno ogledalo koje je skriveno ispod poklopca može biti postavljeno i ispod štitnika vozača u nekim modelima.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upaljač se vrlo jako zagreva. Pomaknite poklopac A . Za upotrebu / vađenje pepeljare. za upotrebu pomoćnog ogledala. Na poleđini štitnika na suvozačevoj strani nalazi se pomoćno ogledalo. Budite oprezni pri rukovanju upaljačem i čuvajte ga van dohvata dece: opasnost od požara ili opekotina. Štitnici za sunce: Smešteni su pored unutrašnjeg retrovizora.slika levo. izvadite pepeljaru B .slika desno.slika desno. povucite u smeru prikazanom strelicama . Za pražnjenje. Preklopna pepeljara za putnike na zadnjim sedištima se nalazi na središnjem tunelnom delu. Pepeljara: Povucite prema sebi poklopac pepeljare. Nepušači mogu pepeljaru izvaditi i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. Mogu se zaokretati gore-dole ili bočno.

zatvaranje. koji je za tu namenu isporučen sa vozilom. kako bi izvršili postupak ručnog otvaranja krovnog otvora. U slučaju kvara na električnom uređaju. Otvaranje: pritisnite prekidač prema A (simbolu).o.Zastava Auto d. Krovni otvor: * VAŽNO Otvarajte i zatvarajte krovni otvor kada vozilo miruje. upravlja se svim funkcijama (otvaranje. Nakon toga odvijač izvadite. podizanje i spuštanje krovnog otvora). koristeći zarez B kao što je prikazano na slici.slika levo. Može se upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Prekidačem slika levo. Kada je krovni otvor potpuno otvoren.slika desno. Pomiče se ručno pomoću ručice. Kada pustite prekidač krovni otvor se zaustavlja u trenutnom položaju. Krovni otvor je električno upravljan. Krovni otvor ima i pomični suncobran za zaštitu od jakog sunca.o. Podignuti položaj: pritisnite prekidač prema B. skinite poklopac A . * .u zavisnosti od opreme 53 . ovo je moguće samo kada je krovni otvor zatvoren. Zatvaranje: pritisnite prekidač u položaj B. Ubacite odvijač. okrenite odvijač za pola okreta nazad dok se ne zakoči. u zarez C . pritisnite prekidač prema A (simbolu) kada je krovni otvor u podignutom položaju.

bilo da se radi o opasnosti od uvlačenja stvari u mehanizam ili od neposrednog povređivanja. Pre i za vreme pokretanja krova. Pri izlasku iz vozila.Tehničko uputstvo Zastava 10 Krov nikad ne otvarajte ako na njemu ima snega ili leda jer se time može oštetiti. 54 . uverite se da putnici nisu ugroženi njegovim pomeranjem. VAŽNO Nepravilna upotreba krovnog otvora može biti opasna. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno pokretanje krova i time doveli u opasnost ostale osobe u vozilu.

bez korišćenja električnog sistema. * . uređaj će se isključiti na otprilike dva minuta. Ako jedna od vrata nisu dobro zatvorena. i okrene. Ako uzrok nije uklonjen. Uređaj će biti uključen čak i ako se vrata električno otključaju. Uključuje se tako da se vrh ključa za pokretanje umetne kao što je prikazano na slici desno. Pipci na zadnjim vratima će zaključavati ili otključavati samo dotična vrata.u zavisnosti od opreme 55 VAŽNO . pritisnite (za zaključavanje) ili podignite (za otključavanje) jedan od pipaka prednjih vrata. uređaj će se ponovo isključiti. Sigurnosno zaključavanje dece: Sprečava otvaranje zadnjih vrata iznutra. Položaj 2 .otključano. Ako je uzrok nefunkcionisanja uklonjen. Za vreme ta dva minuta vrata se mogu zaključavati ili otključavati ručno. Vrata: Sistem centralnog zaključavanja: * Spolja Kada su vrata zatvorena. Iznutra Kada su vrata zatvorena. uređaj centralnog zaključavanja će ostaviti otključana vrata. ili postoji kvar VAŽNO na sistemu. Položaj 1 .Zastava Auto d. ovaj uređaj treba uvek koristiti. Kada se prevoze deca. ubacite i okrenite ključ u bravi jednih od prednjih vrata. a nakon nekoliko uzastopnih pokušaja.o.zaključano.o. Nakon dva minuta sistem centralnog zaključavanja ponovo može da primi komande. uređaj centralnog zaključavanja ponovo će raditi ispravno.

podizača čime bi se mogla izazvati povreda osoba preostalih u vozilu. na vozačevoj strani postoji dugme za automatsko upravljanje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni podizači prednjih stakala: * Električno upravljanje prednjim staklima se vrši pomoću dva dugmeta koja su smeštena na središnjem delu centralne police (slika levo) kada je ključ za pokretanje u položaju MAR: A .za otvaranje/zatvaranje prozora prednjih desnih vrata Ove postupke je moguće izvesti i unutar dva minuta nakon okretanja ključa za pokretanje iz položaja MAR u položaj STOP samo ako su vrata zatvorena. U nekim verzijama. prozor će se zaustaviti kada dođe do kraja (ili dok se dugme ponovo ne pritisne). Pre i za vreme korišćenja električnih podizača uvek proverite da ne postoji opasnost da se putnik povredi bilo kretanjem stakla. Pritiskom na dugme dužim od jedne sekunde. Pri izlasku iz vozila. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno uključivanje el. VAŽNO Nepravilna upotreba električnih podizača stakla može biti opasna. * .za otvaranje/ zatvaranje prozora prednjih levih vrata B .u zavisnosti od opreme 56 . uvlačenjem ličnih predmeta ili udarcem stakla.

o.slika levo. Za zatvaranje.) može se spečiti pravilan rad gasnih amortizera. zvučnika i dr. okrenite ključ za pokretanje u bravi slika desno. Takođe pazite da su stvari u prtljažniku pravilno raspoređene. kao što je prikazano strelicom. koja se nalazi pored sedišta vozača sa leve strane. Ne otvarajte poklopac prtljažnika dok je vozilo u pokretu. Otvaranje poklopca prtljažnika je olakšano delovanjem gasnih amortizera smeštenih na obe strane.o. Pri korišćenju prtljažnika pazite da teret ne prekorači dozvoljenu nosivu masu (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Prtljažnik: Otvaranje / zatvaranje poklopca prtljažnika: Za otvaranje poklopca prtljažnika spolja. 151).str. 57 . povucite polugu A . spustite poklopac prtljažnika dok ga brava ne zakoči. Proširenje prtljažnika: Jedinstveno zadnje sedište bez naslona za glavu: • Pričvrstite kopče kao što je prikazano na slici levo na sledećoj strani za naslone sedišta. • Povucite traku B koja se nalazi na sredini jastuka zadnjeg sedišta i preklopite ga prema napred. VAŽNE NAPOMENE Dodavanjem opreme na poklopac i policu prtljažnika (spojlera. Za otvaranje poklopca prtljažnika iznutra.Zastava Auto d.

Sklonite policu zadnjeg stakla (vidi poglavlje koje sledi). • Preklopite ga prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje središnjeg sedišta može se skloniti (ako je montiran) na sledeći način: • Lagano dovedite sigurnosni pojas središnjeg sedišta do držača B slika dole desno.u zavisnosti od opreme 58 . bez zaokretanja i propustite prvi jezičak kroz držač.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Proverite da je traka oba sigurnosna pojasa A (slika gore desno) na bočnim sedištima smeštena u držače B. Pritisnite dugmad koja se nalaze na dva nosača i sklonite naslone za glavu tako što ćete ih povući prema gore. • Postavite naslone za glavu u posebna kučišta koja se nalaze na poleđini jastuka. Povucite traku u sredini jastuka sedišta i preklopite ga napred. • Oslobodite naslon sedišta tako što pritisnete dugmad C (slika gore desno). Zadnje sedište sa naslonima za glavu: * • • • • Pričvrstite kopče za naslon sedišta. • Ubacite drugi jezičak D u držač tako da se F poklapa sa žlebom na držaču. * . Nakon toga učvrstite jezičak D na poseban trn E. a zatim ga preklopite prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. • Oslobodite naslon sedišta pritiskom na dugme C kao što je prikazano strelicom.

Oslobodite deo B (slika levo) iz svog sedišta C.o. * . zatim preklopite čitavo sedište kao što je opisano za jedinstveno sedište. Pomaknite policu ka unutra i okrenite je kako bi je izvadili (slika desno).u zavisnosti od opreme 59 . Za preklapanje čitavog sedišta. Deljivi naslon zadnjeg sedišta: * Prtljažnik se može proširiti u potpunosti i delimično. Skidanje police prtljažnika: Oslobodite gornje krajeve A (slika desno) dva poveza tako što omče skinete sa klinova.Zastava Auto d. podignite oba jastuka pomoću traka. može se smestiti bočno između naslona prednjih sedišta i jastuka zadnjih sedišta koja su gurnuta napred.o. Kada je polica izvađena. Za delimično proširivanje preklopite naslon sedišta na desnoj strani: • Podignite jastuk sedišta na desnoj strani pomoću posebne trake na njemu • Oslobodite naslon sedišta od bočnih podupirača i preklopite ga prema napred.

tako da prolaze sa spoljne strane gasnih amortizera. Vraćanje naslona sedišta u normalni položaj: • Pazite da je traka sigurnosnog pojasa pravilno postavljena u svoj držač. VAŽNO Pri ponovnom postavljanju police prtljažnika. trebalo bi da proverite i podesite visinu snopa kratkih svetala (vidi SVETLA u ovom poglavlju . • Postavite naslon sedišta u uspravni položaj i uverite se da je pravilno učvršćen.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako noću u prtljažniku prevozite težak teret. držeći sigurnosni pojas središnjeg sedišta podignutim. 60 . 63). učvrstite dva poveza (slika dole). • Preklopite jastuk sedišta prema nazad.str.

u pravcu strelice. Poklopac motora: Za otvaranje poklopca motora: • Povucite polugu A . Pre otvaranja poklopca motora proverite da brisači vetrobranskog stakla nisu podignuti od vetrobranskog stakla.slika dole. Za zatvaranje poklopca motora: • Pridržite poklopac motora jednom rukom. VAŽNO Ovaj postupak treba izvoditi samo kada vozilo miruje.slika desno (crvene boje). 61 . a drugom sklonite šipku za pridržavanje C iz žleba D i postavite ga u svoj držač.o.slika levo • Otvorite poklopac motora i istovremeno oslobodite šipku za pridržavanje C . • Pustite ga da padne.o. • Spustite poklopac motora do otprilike 20 cm od motornog prostora.Zastava Auto d. • Pritisnite polugu B . od držača • Ubacite kraj šipke C u žleb D na poklopcu motora VAŽNO Poklopac motora može pasti ako šipka za pridržavanje nije postavljena pravilno. poklopac se automatski zatvara.

Postavljanje bi trebalo poveriti obučenoj osobi. Uvek proverite da je poklopac motora pravilno zatvoren kako se ne bi otvorio za vreme vožnje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako je potrebno izvesti popravke unutar motornog prostora dok je motor još uvek vruć.str. čak i kada je ključ za pokretanje izvađen iz brave prekidača paljenja. kako bi se došlo do učvršćivača. 161). Nikad ne prekoračujte dozvoljenu nosivu masu (videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . budite pažljivi da se ne opečete i držite se podalje od ventilatora koji se može uključiti u bilo kom trenutku. Šalovi. Nakon što pređete nekoliko kilometara. To može biti izuzetno opasno. * . VAŽNO Postupajte prema uputstvima koja su dobijena sa opremom za postavljanje. VAŽNO Krovni nosač: * Učvršćivanje: Sklonite gume na stranu na mestima prikazanim na slici desno. Postavite kopče krovnog nosača u učvršćivače. kravate i ostala opuštena odeća mogu se uhvatiti od strane rotirajućih delova motora.u zavisnosti od opreme 62 . proverite da li su vijci za vezu zategnuti. Pričekajte dok se motor ne ohladi.

Da bi sebi i drugima osigurali najbolju vidljivost kada putujete sa uključenim svetlima.pet osoba. Za proveru i ako je potrebno podešavanje položaja svetala obratite se ovlašćenom servisu.vozač + maksimalno dozvoljeni teret u prtljažniku. pritisnuto za povećanje vrednosti (npr: 0--1.jedna ili više osoba na prednjim sedištima.o. To je takođe obuhvaćeno i zakonom o bezbednosti saobraćaja. Kada je vozilo natovareno. 3 .slika dole) prikazuje položaj za vreme podešavanja. Pravilan položaj prema teretu koji se prevozi 0 . ne samo za vozača već i za ostale učesnike u saobraćaju. ono se nagne prema nazad. 2--1. Svetla: Podešavanje svetlosnog snopa: Pravilan položaj svetlosnog snopa je vrlo važan za udobnost i sigurnost.pet osoba + teret u prtljažniku. 63 . Postupajte prema sledećem postupku: . 1--2.o. VAŽNO Proverite položaj snopa svetala nakon svake promene tereta koji prevozite. 1--0) Ekran (A . Podešavanje nagiba svetlosnog snopa (korektor farova): Vozilo je opremljeno električnim uređajem za korekciju nagiba snopa svetala korektorom farova. D . U ovom slučaju potrebno je vratiti svetla u ispravan položaj. 1 .slika dole. svetla moraju biti pravilno podešena.Zastava Auto d. To znači da se snop svetala podigne.držite dugme A . 2 .držite dugme B za smanjivanje vrednosti (npr: 3--2. Uređaj je moguće koristiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR i kada su upaljena svetla.slika desno. 2--3) .

Preporučujemo Vam da sigurnosni pojas koristite čitavo vreme kao što je i propisano zakonom. Vazdušni jastuk prema tome nije zamena za upotrebu sigurnosnog pojasa. Jastuk se odmah zatim izduva.u zavisnosti od opreme 64 . U slučaju čeonog sudara pri malim brzinama. * .slika dole levo. smeštajući se između putnika na prednjem sedištu i konstrukcije ispred njega koje mogu izazvati povrede. i kada je potrebno aktivira vazdušni jastuk.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci: Opis i delovanje: Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev*) su sigurnosni uređaji koji se odmah aktiviraju u slučaju čeonog sudara. Sistem je namenjen zaštiti od povreda izazvanih udarom tela o upravljač ili komandnu tablu. delovanje sigurnosnog pojasa je dovoljno i vazdušni jastuk se neće aktivirati. elektronska upravljačka jedinica obrađuje signale koje dobija od senzora koji mere smanjenje brzine. U ovom slučaju. Sastoje se od jastuka sa trenutnim naduvavanjem koji su smešteni u posebni prostor: • za vozača u središtu upravljača . U slučaju sudara. • za suvozača* (veći vazdušni jastuk) u komandnoj tabli na strani suvozača . Putnici koji ne koriste sigurnosni pojas mogu udariti u jastuk pre nego što se naduvao. Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev) su zaštitni uređaji za slučaj čeonog sudara srednje i visoke snage.slika dole desno. Jastuk se naduvava trenutno. zaštitna uloga je velikim delom smanjena. već je njegova dopuna.

AKO VOZILO IMA PREDNJI VAZDUŠNI JASTUK ZA SUVOZAČA. zaustavljena vozila). pri zaglavljivanjima pod drugim vozilima ili preprekama (npr. nanosi šljunka ili snega. Ključem okrenite poseban prekidač A . Upozoravajući signal na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme dok se ponovo ne uključi suvozačev vazdušni jastuk. U slučaju čeonog udara. Isključivanje Vazdušni jastuk na suvozačevoj strani se može isključiti ako je zaista neophodno prevoziti dete na prednjem sedištu.slika desno. pri bočnim udarima. * . ispod prikolice kamiona). blatobrana o bankinu. Činjenica da se vazdušni jastuk nije aktivirao u pomenutim slučajevima. a u nekim slučajevima to bi bilo i nepoželjno. Prednji vazdušni jastuk na suvozačevoj strani: * Prednji vazdušni jastuk za suvozača je ispitan i postavljen kako bi povećao sigurnost osobe koja se prevozi na suvozačkom sedištu i koristi sigurnosne pojaseve.upozoravajući signal na instrument tabli je upaljen. ne znači da je u pitanju kvar sistema.upozoravajući signal na instrument tabli je ugašen. dete zaštićeno prikladnim zateznim sistemom može biti prevoženo na prednjem sedištu. vazdušni jastuk se neće uključiti jer ne bi pružio prikladnu zaštitu za razliku od sigurnosnog pojasa.u zavisnosti od opreme 65 . npr. ni pod kojim uslovima ne prevozite dete na prednjem sedištu VELIKA OPASNOST • Suvozačev vazdušni jastuk isključen: (OFF ) . Kada je potpuno naduvan. koji postaje dostupan otvaranjem suvozačevih vrata.o.Zastava Auto d. Pri udarima u deformabilne ili pokretne predmete (stubovi znakova. aktiviranje vazdušnog jastuka je nepotrebno i može čak biti i nepoželjno. NE SMEŠTAJTE NOSILJKU (SEDIŠTE) ZA DECU NA PREDNJE SEDIŠTE.o. Prekidač ima dva položaja: • Suvozačev vazdušni jastuk uključen: (ON ) . jastuk će ispuniti prostor između komandne table i putnika.

i nakon otprilike 4 sekunde bi trebalo da se ugasi. To nije štetno i ne ukazuje na pojavu vatre. OPŠTA UPOZORENJA VAŽNA UPOZORENJA Kada je ključ za pokretanje okrenut u položaj MAR. popravki ili zamena u vezi sa sistemom vazdušnih jastuka treba izvesti isključivo u ovlašćenom servisu. ostane da svetli ili se upali tokom vožnje. odmah zaustaviti vozilo i što pre se obratiti ovlašćenom servisu radi ispitivanja i popravke. elektronske upravljačke jedinice. sigurnosnih pojaseva i zatezača. U servisu će se takođe proveriti i ispravnost električnih kablova. Po približavanju isteka tog perioda obratite se ovlašćenom servisu. 66 . Ako se za vreme vožnje upali upozoravajući signal. Nakon nezgode u kojoj su se vazdušni jastuci aktivirali. Sve postupke provera. upozoravajući signal se upali. Pri promeni vlasnika vozila. novi vlasnik mora biti upoznat sa prethodno navedenim podacima i savetima koji su dati u ovom priručniku. ivičnjake ili objekte koji se nalaze pričvršćeni za tlo. Zatezači i prednji vazdušni jastuci se aktiviraju od strane elektronske upravljačke jedinice u zavisnosti od vrste udarca. Prema tome. odmah se obratite ovlašćenom servisu. takođe i pri upadanju u velike rupe ili proseke na površini puta. nasilni udarci o stepenice. kao npr. Ako se upozoravajući signal ne upali. obratite se ovlašćenom servisu radi zamene čitavog sigurnosnog sistema. Pri uključivanju vazdušnih jastuka oslobađa se mala količina praha i dima.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vazdušni jastuci (za vozača i suvozača) mogu se aktivirati ako je vozilo izloženo velikim oštećenjima ili ako je uključeno u nezgodu koja se tiče oštećenja automobila odozdo. Mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. izostanak aktiviranja jedne ili više komponenata sistema ne ukazuje na kvar u sistemu. Sistem vazdušnih jastuka ima rok trajanja deset godina.

Vazdušni jastuci ne predstavljaju zamenu sigurnosnim pojasevima već povećavaju njihovu efikasnost. Važno je zapamtiti da se vazdušni jastuci mogu aktivirati i kada vozilo miruje ako ga udari drugo vozilo određene brzine. ovlašćeni servis treba da izvrši proveru sistema vazdušnih jastuka. bočnih sudara. u ovom slučaju neaktiviranje sistema ne znači kvar sistema. Ako je bilo pokušaja da Vam se vozilo ukrade.o. koji iz tog razloga moraju uvek biti pričvršćeni. već sedite uspravno sa leđima oslonjenim na naslon.o. s lulom. upozoravajući signal će se upaliti na otprilike četiri sekunde. ili bilo u poplavi. Ne putujte sa predmetima u krilu. jer bi se mogli ozbiljno povrediti pri naduvavanju vazdušnog jastuka u slučaju nezgode. Ne vozite tako da vam je telo savijeno napred prema upravljaču. U ovim slučajevima putnici su zaštićeni samo sigurnosnim pojasevima. ili je zaista bilo ukradeno ili je na bilo koji drugi način zloupotrebljeno. koja predstavljaju i najsigurnije mesto u vozilu. Uvek vozite sa obe ruke na rubu upravljača da bi se u slučaju nezgode vazdušni jastuk mogao nesmetano aktivirati i time Vas zaštitio od ozbiljnih povreda. Pravilan rad prednjih vazdušnih jastuka i zatezača je osiguran samo ako vozilo nije preopterećeno. Upozoravajući signal bi trebalo da se neposredno zatim ugasi.Zastava Auto d. Vazdušni jastuci se neće aktivirati ako se vozilo udari kada ključ za pokretanje nije ubačen u prekidač za pokretanje. Kada je vazdušni jastuk na suvozačevoj strani uključen UPOZORENJA (prekidač u položaju ON) i kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. Prednji vazdušni jastuci se neće aktivirati u slučaju sudara pri malim brzinama. Zbog toga Vam preporučujemo da deca sede u prikladnim dečjim zateznim sedištima na zadnjim sedištima. VAŽNA 67 . pri udarima otpozadi i pri prevrtanju. Zbog toga. olovkom ili sličnim predmetima u ustima. a zatim će treptati još četiri sekunde kako bi se time vozač podsetio da će se u slučaju sudara aktivirati prednji suvozačev vazdušni jastuk. ili ispred sebe. Ne stavljajte nalepnice ili druge predmete na upravljač i na kučište suvozačkog vazdušnog jastuka.

• prednja dva woofer zvučnika.crna R . Kutija sa osiguračima B. Priprema za audio sistem: * Sistem se sastoji od: kablova napajanja audio sistema. stavite ruke u kasetu. svaki sa 30W maksimalne snage. • zadnja dva zvučnika full-range. Konektor za spajanje na prednjim desnim vratima. Zvučnik woofer na prednjim levim vratima E.svetlo plava / crvena BN . svaki sa 40W maksimalne snage.Tehničko uputstvo Zastava 10 Audio sistem: U vozilima koja nisu pripremljena za postavljanje audio sistema nalazi se velika kaseta za odlaganje na vratima. pritisnite je prema gore i povucite je prema sebi. antene i kasete sa otvorom. Da bi se skinula.roza / crna . strujom. Audio uređaj G. Zvučnik visokotonac na prednjim desnim vratima D.bela N . Zvučnici • dva visokotonca. prečnika 165 mm. Zvučnik woofer na prednjim desnim vratima F.narandžasta / crna NZ .svetlo plava / žuta AR . Postavljanje audio sistema: Zamenite kasetu prikazanu na slici desno kasetom koja se nalazi u prtljažniku. kablova napajanja antene. četiri prednja zvučnika (dva visokotonca i dva woofera).crvena / crna SN .u zavisnosti od opreme 68 Raspoznavanje po boji: provodnika B . Šema priključenja audio uređaja i opreme: Slika gore na sledećoj strani: A. Nakon toga pronađite kablove napajanja el. Konektor za spajanje na prednjim levim vratima M. Zadnji levi zvučnik punog opsega I. Zvučnik visokotonac na prednjim levim vratima C. kablova napajanja za prednje i zadnje zvučnike. dva zadnja zvučnika punog opsega (full-range). * . prečnika 100 mm. Postavite drugu kasetu tako što je uglavite na svoje mesto. Kaseta je uglavljena.crvena AG .bela / crna CN . svaki sa 40W maksimalne snage.crna / ljubičasta RN . Antena L. Zadnji desni zvučnik punog opsega H.

69 .Zastava Auto d.o.o.

Sa uključenom funkcijom "CITY" upravljač će biti laganiji i zahtevaće manje napora pri parkiranju.str. VAŽNO Upravljač se može lagano ukrutiti pri parkirnim manevrima i pri učestalom korišćenju upravljača. Ovaj način rada je adekvatan za vožnju po gradu i parkiranje. Za informacije o upozoravajućem signalu pogledajte poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . Vozač može birati opcije rada u skladu sa uslovima vožnje.slika dole. U tom slučaju nije potrebno obaviti nikakav servis. Električni servoupravljač će se vratiti u normalan način rada prilikom sledećeg korišćenja vozila. 28.slika levo na središnjem delu komandne table. Upozoravajući signal na instrument tabli CITY (zelene boje) . To je sasvim normalno i posledica je delovanja sistema za sprečavanje pregrevanja elektromotora. će se upaliti kada je ova funkcija uključena. Pritiskom na prekidač . funkcija se uključuje i isključuje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni servoupravljač "Dualdrive": U model "Zastava 10" je ugrađen električno upravljan servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive"). vozilo se može voziti koristeći osnovni upravljački sistem. Električni servoupravljač radi samo kada je ključ za pokretanje u polozaju MAR i kada motor radi. Način rada upravljača kada je funkcija CITY isključena. Upravljačka jedinica obrađuje podatke od različitih senzora u vozilu i prema tome upravlja elektromotorom "Dualdrive"-a kako bi pružio optimalnu pomoć u svim uslovima vožnje. adekvatna je za vožnju po putevima različitog tipa ili po autoputevima. U tom slučaju upozoravajući signal će se upaliti. U slučaju kvara na servoupravljaču. Time se postiže manja osetljivost upravljača. 70 .

lišćem.o. ABS je dodatak osnovnom kočionom sistemu. To nije greška u funkcionisanju. pri čemu vodite računa da postupate u skladu sa zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj vozite. Pre svega. VAŽNO Ako se ABS uključi. odmah se obratite ovlašćenom servisu. zbog toga je uvek na klizavim površinama neophodan oprez.Zastava Auto d. kočioni sistem vozila nastavlja da normalno funkcioniše. ne znači. upaliće se upozoravajući signal na instrument tabli. To međutim. Za proveru. U slučaju kvara. dobro bi bilo da se upoznate sa radom ABS-a tako što ćete napraviti par uvodnih ispitivanja vožnjom na klizavim površinama. mada ne možete računati na efekat sprečavanja blokiranja točkova. Prednost ABS-a nad uobičajenim kočionim sistemom je u tome što omogućava maksimalnu moguću upravljivost čak i pri izrazito jakim kočenjima na vlažnom. U slučaju pojave kvara. vozilo nalazi na granici prijanjanja. ostavljajući osnovni kočioni sistem u stanju u kom bi bio da vozilo nije opremljeno ABS-om. vozeći polako i oprezno.o. pažljivo pročitajte tekst koji sledi. Da bi iskoristili sve prednosti ABS-a obratite pažnju na sledeće savete: ABS koristi raspoloživo prijanjanje za put u najvećoj mogućoj meri. kada se ABS uključi. vozač može osetiti lagano pulsiranje pedale kočnice i čuti zvuk koji pri tom nastaje. Kada ABS radi. peskom. da se sa ABS-om put kočenja uvek smanjuje. već upozorenje vozaču da se. * .u zavisnosti od opreme 71 . Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju (ABS): * ABS (Antilock Braking System) sprečava blokiranje točkova pri kočenju i time omogućava bolje prijanjanje na putu i daje vozilu veću upravljivost pri naglom kočenju u teškim uslovima puta. kao i kolovozu prekrivenom blatom. zemljom i drugim materijalima. na mekom pesku ili svežem snegu put kočenja se može i povećati. pa brzinu treba smanjiti i prilagoditi je površini puta kojim vozite. mokrom ili zaleđenom kolovozu. ali ga ne može povećati. Ako nikad niste vozili vozilo opremljeno ABS-om. usporite do brzine prikladne raspoloživom prijanjanju na putu. on se isključuje. Ako postoji kvar na sistemu. Ne preduzimajte nepotrebne rizike. to znači da ste došli do granice prijanjanja između pneumatika i površine puta.

gume i kočione obloge marki koje je odobrio proizvođač. za vreme dok motor radi. U slučaju kvara samo na sistemu ABS. Ako se uključio upozoravajući signal preniskog nivoa kočione tečnosti . koji poboljšava performanse kočionog sistema. Curenje tečnosti iz hidrauličkog kočionog sistema može ugroziti njegov rad bez obzira na tip (standardni ili sistem sa ABS-om). čak i kada imate pomoć ABS-a. Na vozila koja su opremljena ABS-om moraju se postavljati naplatci. U ovom slučaju kočioni sistem je i dalje funkcionalan. samo će se upaliti upozoravajući signal . U TOM SLUČAJU. U ovim uslovima efikasnost EBD sistema može biti smanjena. NE POPUŠTAJTE PEDALU KOČNICE. U ovom slučaju pri naglom kočenju može doći do ranog blokiranja zadnjih točkova sa mogućnošću njihovog proklizavanja. osetićete pulsiranje papučice kočnice.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uvek jako pažljivo kočite u krivinama. Radi provere sistema obratite se najbližem ovlašćenom servisu vozeći do njega naročito pažljivo. Savet koji sledi je najvažniji: Kada se ABS uključi. ali bez pomoći uređaja protiv blokiranja točkova. odmah zaustavite vozilo i obratite se najbližem ovlašćenom servisu. Na ovaj način imaćete najkraći mogući zaustavni put u skladu sa uslovima na površini puta. VAŽNO VAŽNO VAŽNO Sistem je upotpunjen elektronskim uređajem za raspoređivanje kočione sile (EBD Electronic Brakeforce Distribution). kada motor radi. I u ovom slučaju savetuje Vam se da radi provere odmah odete do najbližeg ovlašćenog servisa. vozeći na takav način da izbegavate nagla kočenja. istovremeno će se upaliti upozoravajući signali i . NEGO NASTAVITE DA JE PRITISKATE TAKO DA NE PREKINETE POSTUPAK KOČENJA.a nije podignuta ručna kočnica. Koristeći ove savete bićete u mogućnosti da ukočite vozilo na najbolji način u svim situacijama. VAŽNO 72 . U slučaju kvara.

Zastava Auto d. treba se. Cilj sistema je da: • kontroliše efikasnost komponenata • signalizira povećanje emisije izduvnih gasova funkcionisanjem sistema na vozilu • signalizira potrebu zamene oštećenih komponenata koje je izazvano lošim Sastavni deo sistema je dijagnostički konektor koji služi za komunikaciju upravljačke jedinice sa odgovarajućim dijagnostičkim uređajem. VAŽNO Posle eliminisanja neispravnosti. ovlašćeni serviser je dužan da.Str. zajedno sa specifičnim parametrima dijagnoze i funkcionisanja motora i drugih sistema na vozilu. ukoliko je potrebno. 73 . Ovim instrumentom se očitavaju kodovi grešaka memorisani u upravljačkoj jedinici. EOBD sistem: Sistem EOBD (European On Board Diagnosis) vrši stalnu kontrolu komponenata koje su u vezi sa emisijom izduvnih gasova na vozilu. funkcionisanje EOBD sistema uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih uređaja mogu proveravati i saobraćajni policajci. što je pre moguće.o. izvrši probe na putu koje mogu da zahtevaju i dužu vožnju. ne upali kontrolna lampica ili ako se prilikom vožnje upali ili treperi. radi kompletne provere sistema. sistem signalizira nepravilnost u radu ovih komponenata . Treba se pridržavati normi koje važe u zemlji u kojoj se vozi. Ako se. obratiti ovlašćenom servisu. U zemljama Evropske Unije. Paljenjem kontrolne lampice na instrument tabli. okretanjem ključa u položaj MAR.o.videti poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . 28.

ne pokrećite motor i ispustite gorivo iz rezervoara. Nepoštovanje ovih mera opreza može izazvati teška oštećenja motora I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU. kvalitet goriva koje se prodaje može biti neodgovarajući. benzinske pumpe obično leti i zimi prodaju gorivo prema odgovarajućem godišnjem dobu. Dizel motor: UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO EURODIZEL GORIVO (specifikacije EN590). pa može doći do začepljenja filtera (prečistača) goriva.) ne sme biti manji od 95. U tom slučaju. Čep rezervoara za gorivo: Čep rezervoara za gorivo kod modela Zastava 10 nije opremljen bravom. u planinama). moraćete ispustiti i gorivo iz sistema za napajanje gorivom. VAŽNO UPOZORENJE Neispravan katalizator dopustiće ispuštanje štetnih gasova u atmosferu. Ako je u rezervoar nalivena druga vrsta goriva. Kao alternativa može se dodavati DIESEL MIX (ili sličan proizvod) gorivu. u odnosima koji je naveden na pakovanju proizvoda. otvor za nalivanje goriva je manjeg prečnika.O. Time bi se nepovratno oštetio katalizator I IZGUBILO PRAVO NA GARANCIJU. a gorivo mora zadovoljiti specifikacije EN228. U proleće ili jesen kada se spoljašnja temperatura kreće u širokom rasponu (0 .N. Aditiv dodajte u rezervoar pre punjenja gorivom. Ako je motor pokrenut i na vrlo kratko vreme. Gustina dizel goriva se povećava pri niskim temperaturama zbog parafina koji ono sadrži.15oC).Tehničko uputstvo Zastava 10 Vrste goriva: Benzinski motor: Uređaj za kontrolu zagađenja Zastave 10 dopušta korišćenje samo bezolovnog benzina. Kako bi se izbegli mogući problemi. kako bi se sprečilo nalivanje druge vrste goriva u rezervoar. naročito pri učestalom zaustavljanju i pokretanju pri niskim temperaturama (npr. NIKAD. Oktanski broj goriva (R. Naknadno dodavanje proizvoda neće imati nikakav efekat. DIESEL MIX za sprečavanje zamrzavanja je delotvoran samo ako je dodat gorivu pre hladnog vremena. Iz tog razloga. 74 VAŽNO UPOZORENJE . NI U KRAJNJOJ NUŽDI NE ULIVATI NI NAJMANJU KOLIČINU OLOVNOG BENZINA U REZERVOAR. sipajte zimski tip goriva.

2. * . 2. okrenite ključ suprotno od smera kazaljke na satu. Zatvorite poklopac. čep se može smestiti na poklopac kao što je prikazano na slici dole. kako bi izbegli smanjenu efikasnost zaptivanja uređaja protiv isparavanja.o. Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu i izvadite ključ. Ubacite čep (sa ključem) i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete jedan ili više "klikova". Okrenite čep suprotno od smera kazaljke na satu za pola kruga i izvadite ga.Zastava Auto d. Neke verzije čepa rezervoara opremljene su bravom *. Ne prinosite otvoreni plamen ili upaljene cigarete blizu otvora rezervoara zato što postoji opasnost od požara. Otvaranje i zatvaranje se vrši na sledeći način: Otvaranje: 1. VAŽNO Zaštita okoline: Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova benzinskog motora su: • trokomponentni katalitički pretvarač. sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i lambda sonde Zbog toga je Zastava 10 spremna za putovanja po najstrožijim međunarodnim propisima za očuvanje okoline (EURO 3 ili EURO 4). Zatvaranje: 1. Hermetično zatvaranje može uzrokovati lagani porast pritiska u rezervoaru. pa je sasvim normalno da se pri otvaranju čepa čuje zvuk izlazećeg vazduha.u zavisnosti od opreme 75 . Čep se zatvara ulaganjem.o. Pri nalivanju goriva. Ne naginjite se previše prema otvoru rezervoara kako bi se sprečilo udisanje štetnih para. okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga. Držite čep. Ako je potrebno čep rezervoara zamenite drugim originalnim čepom. Za otvaranje čepa. lambda sonde i sistem za benzinske pare Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova dizel motora su: • katalitički pretvarač.

Tehničko uputstvo Zastava 10

PRAVILNA UPOTREBA VOZILA
Pokretanje motora:
Opasno je ostaviti motor da radi u garaži ili drugom zatvorenom prostoru. Motor troši kiseonik a ispušta ugljen-dioksid, ugljen-monoksid i druge izduvne gasove.

VAŽNO UPOZORENJE

Ne dirajte kablove visokog napona (kablovi svećica) kada motor radi. Kako pokrenuti benzinski motor: Proverite da li je ručna kočnica podignuta. Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. Pritisnite pedalu spojnice (kvačila) do kraja bez dodavanja gasa. Okrenite ključ za pokretanje u položaj AVV i u trenutku kada se motor pokrene, pustite ga. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, vratite ključ za pokretanje u položaj STOP pre nego ponovo pokušate pokrenuti motor. Ako upozoravajući signali i zajedno ostanu upaljeni kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i zatim ponovo u MAR; ako je i dalje signal upozorenja upaljen, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i dalje ne uspevate pokrenuti motor, koristite postupak za hitno pokretanje (vidi POKRETANJE MOTORA U SLUČAJU NUŽDE u ovom poglavlju U SLUČAJU NUŽDE - str. 95) i obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako pokrenuti dizel motor:

• • • •

VAŽNO

• Proverite da li je ručna kočnica podignuta. • Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Na instrument tabli se pale
upozoravajući signali

76

Zastava Auto d.o.o.
• Pričekajte da se upozoravajući signali • Pričekajte da se upozoravajući signal grejača
signal će se pre ugasiti. na instrument tabli ugase. ugasi. Što je motor zagrejaniji,

• Pritisnite do kraja pedalu spojnice (kvačila) bez dodavanja gasa. • Odmah nakon što se ugasi upozoravajući signal grejača , okrenite ključ za
pokretanje u položaj AVV. Ako predugo čekate pri okretanju ključa u položaj AVV izgubićete korisni rad grejača. • Ključ za pokretanje pustite nakon što se motor pokrene. Ako upozoravajući signal zatreperi na 60 sekundi VAŽNO nakon pokretanja motora ili za vreme korišćenja vozila, to ukazuje na kvar grejača za predgrevanje. Ako se motor pokrene možete koristiti vozilo, ali se što pre obratite ovlašćenom servisu. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, pre ponovnog pokušaja pokretanja vratite ključ za pokretanje u položaj STOP. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ u položaj STOP, a zatim ponovo u položaj MAR; ako i nakon toga upozoravajući signal nastavi da svetli, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i nakon toga ne uspevate pokrenuti motor obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako zagrejati motor (benzinski i dizel):

VAŽNO

• Krenite sa vožnjom polako, držeći motor na srednjem broju obrtaja, bez naglih
ubrzavanja.

• U prvih nekoliko kilometara ne opterećujte motor do krajnih granica. Preporučuje
Vam se da pričekate dok se kazaljka temperature rashladne tečnosti ne počne pomerati.

77

Tehničko uputstvo Zastava 10
Pokretanje motora u nuždi: Ako elektronski sistem blokade motora ne prepozna kod poslat od ključa za pokretanje motora (upozoravajući signal na instrument tabli ostane upaljen), motor je moguće pokrenuti sledeći uputstva za pokretanje u nuždi koristeći CODE karticu. Pogledati poglavlje "U SLUČAJU NUŽDE" - str. 95. Nikad ne pokušavajte pokrenuti motor guranjem, vučenjem ili spuštanjem nizbrdo. Time bi se mogao izazvati dotok goriva u katalizator i njegovo nepovratno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok se motor ne pokrene, servo uređaj kočnice, kao i servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedala kočnice kao i pri okretanju upravljača. Gašenje motora: Kada je motor u praznom hodu, okrenite ključ u položaj STOP. Jako dodavanje gasa pre gašenja motora nema nikakvu praktičnu svrhu, te se time samo troši gorivo.

VAŽNO

Nakon duže vožnje bolje je dopustiti vozilu da se radom motora u praznom hodu spusti temperatura u prostoru motora.

78

povucite ručnu kočnicu. Uvek izvadite ključ za pokretanje kada izlazite iz vozila. Povucite prema gore polugu ručne kočnice sve dok se vozilo više ne može pomaknuti. jer se time prazni akumulator. • Kako bi se sprečilo iznenadno pomeranje vozila. • Držite dugme pritisuto i spustite polugu. obratite se ovlašćenom servisu radi podešavanja ručne kočnice. Ne ostavljate ključ za pokretanje u položaju MAR. Zaustavljanje: Ugasite motor.o. Ako se vozilo zaustavi na velikom nagibu. ovaj postupak bi trebalo izvesti sa pritisnutom pedalom kočnice. menjač stavite u prvu brzinu ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici ili ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici u položaj za vožnju unazad (rikverc). dobro je postaviti kamen ili klin za blokiranje točkova. za otpuštanje. Za otpuštanje ručne kočnice: • Lagano podignite polugu ručne kočnice i pritisnite dugme A slika desno.o. dok pri zaustavljanju na velikim nagibima ili ako je vozilo natovareno potrebno je povući za devet ili deset zuba. Poluga ručne kočnice se nalazi između prednjih sedišta.Zastava Auto d. pri zaustavljanju na ravnom. Ako njeno ponašanje nije kao što je gore navedeno. VAŽNO Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti kada se povuče poluga kočnice i kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ostavite točkove u skrenutom položaju. dovoljno je povući ručnu kočnicu za četiri ili pet zuba. 79 . VAŽNO Ručna kočnica: Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. Upozoravajući signal će se ugasiti. Obično.

Proverite da li su patosnice ravno postavljene i da ne smetaju hodu pedale spojke. vozilo mora biti zaustavljeno. podignite klizajući prsten A . Za izbor hoda unazad. VAŽNO 80 . koji se nalazi ispod rukohvata i pomerite ručicu desno i prema nazad. Za pravilan izbor stepena prenosa morate pritisnuti do kraja pedalu spojke. jednostavno pomerite ručicu desno i prema nazad. kako bi se izbeglo oštećenje zupčanika brzina. Kada motor radi.2 8v modela. pritisnite pedalu kvačila i stavite ručicu menjača u jedan od položaja prikazanih šemom na slici levo. • Kod 1. pre izbora hoda unazad.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upotreba ručnog menjača: Za izbor stepena prenosa. Šema se takođe nalazi prikazana na ručici menjača.9 JTD modela. pričekajte bar dve sekunde sa pritisnutom pedalom spojke. Zbog toga se ispod pedala ne sme nalaziti ništa. VAŽNO Za stavljanje u položaj za vožnju unazad iz neutralnog položaja: • Kod 1.slika gore.

• Pre polaska na duga putovanja trebalo bi da se fizički i psihički pripremite.Zastava Auto d. Pre sedanja za upravljač: • • • • • Proverite da sva svetla. da deca sede u prikladnim dečijim sedištima i da su životinje koje se prevoze u vozilu smeštene u prikladan prostor.) ne smeta pri kretanju pedala. Pažljivo podesite naslone za glavu tako da podupiru zadnji deo glave. • Proverite da. spoljni i unutrašnji retrovizor u položaj najbolji za vožnju. a iznad svega ne prekoračujte ograničenja brzine. osim Vas. • • • • • Povremeno proverite: pritisak i stanje pneumatika nivo ulja u motoru nivo rashladne tečnosti i stanje sistema nivo kočione tečnosti nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla Na putu: • Prvo pravilo sigurne vožnje je opreznost. ispravno rade. * . nosiljka i sl. i ostali putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve. pod različitim uslovima. upravljač. Podesite sedišta. ne konzumirajte alkoholna pića ili narkotike. Sa nekim od tih saveta sasvim sigurno ste već upoznati. uključujući svetla za vožnju. Proverite da li je dečiji zatezni sistem (dečije sedište. • Laganija hrana doprinosi boljoj i bržoj refleksnoj reakciji.o. ali bilo bi korisno da ih sve pažljivo pročitate. obzirom da je to najzaštićeniji prostor u vozilu u slučaju nezgode. a ne vrat. • Predmete stavljajte u prtljažnik tako da se u slučaju nezgode ne mogu kretati prema napred. putujete bezebdno.u zavisnosti od opreme 81 . Sigurna vožnja: U ovom poglavlju naći ćete jednostavne savete koji će Vam pomoći da.) pravilno učvršćen na zadnjim sedištima. • Pridržavajte se saobraćajnih propisa zemlje u kojoj vozite.o. • Opreznost takođe znači znati predvideti loše ili neodgovorno ponašanje drugih vozača. * Proverite da ništa (patosnice i sl. Iznad svega.

pod uticajem droga ili nekih lekova. Vožnju nastavite samo u slučaju ako ste se dovoljno odmorili. • Usporite. • Na prvi znak pospanosti. Vožnja noću: Za vožnju noću slede osnovna pravila kojih se treba pridržavati: • Vozite naročito oprezno. jer bi mogli sprečiti provetravanje kočnica. Ne vozite sa predmetima na podu ispred sedišta vozača. može se ukazati potreba za dodatnim pritiskom pedale kočnice u odnosu na uobičajeni (normalni) pritisak. naročito ako put nije osvetljen. zaustavite se. Nekorišćenje sigurnosnih pojaseva za vreme putovanja povećava rizik od povreda ili smrti u slučaju nezgode.Tehničko uputstvo Zastava 10 VAŽNE NAPOMENE Vožnjom u alkoholisanom stanju. nanose se na kočioni disk i smanjuju efikasnost pri prvom kočenju. ako to učinite. • Pri dužoj vožnji pravite pauze. kao i one na dečijim sedištima. servo pojačavača kočnica i servoupravljača. nemate mogućnost korišćenja kočenja motorom. mogle izgubiti na efikasnosti. Voda. čineći dodavanje gasa i kočenje neizvodljivim. Obratite pažnju kod opremanja vozila dodatnim spojlerima. Uvek vežite sigurnosne pojaseve i na prednjim i na zadnjim sedištima. led i so. pri naglom. • Održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozilo ispred. posuti na put. noću je teže voziti. • Konstantno provetravajte putnički prostor. nastavak vožnje bi bio rizičan i za Vas i za sve ostale putnike. čak i pri manjim problemima za kočioni sistem. dovodite sebe i druge učesnike u saobraćaju u opasnost. 82 . uzastopnom kočenju. stoga kočenje i upravljanje zahteva veći napor. čime bi kočnice. • Nikad se ne spuštajte nizbrdicom sa ugašenim motorom. Uvažavajte prostor koji bi zauzeo dodatni podmetač (tepih). zato što je vrlo teško oceniti brzinu vozila samo na osnovu svetala. jer bi se predmeti mogli zaglaviti ispod pedala. kao i pri kočenju na dugim ravnim spustovima. nego što ga održavate po danu. naplatcima od lakih legura ili poklopcima točkova koji nisu standardni.

• Uključite i danju kratka svetla i zadnje svetlo za maglu . Zbog toga je kočioni put znatno duži i držanje vozila na putu je slabije. • Pazite da su snopovi svetala pravilno podešeni. uključite i njih. Ne uključujte duga svetla. potpuno jednolične magle ili delimične magle: • Smanjite brzinu. 39-40). • Spustite svetla (ako su uključena) čim vidite da dolazi vozilo iz suprotnog smera i propustite ga sa spuštenim svetlima. U slučaju izmaglice. • Ne vozite brzo po lokvama vode i ne držite upravljač previše labavo jer prelaskom preko lokve pri velikoj brzini možete izgubiti kontrolu nad vozilom ("akvaplaning") • Postavite komande provetravanja u položaj za odmagljivanje (pogledati poglavlje • UPOZNAVANJE SA VOZILOM . i vidljivost je smanjena.str. ako su previše spušteni. • Ako kiša pada vrlo jako. Evo nekih od saveta za vožnju po kiši: • Smanjite brzinu i održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozila ispred. 83 . mogu zaslepiti ostale vozače. Ako su previše podignuta. Povremeno proverite u kakvom su stanju metlice brisača.o. kako bi Vas lakše uočili. • Održavajte sva svetla čistim. Vožnja je puno teža na mokrom putu zato što je prianjanje pneumatika za površinu puta u velikoj meri smanjeno. Vožnja po kiši: Kiša i mokar put predstavljaju opasnost. smanjuju vidljivost i naprežu se oči.o. • Duga svetla koristite samo kada vozite izvan grada i kada ste sigurni da ne smetaju drugim vozačima. • Pazite na životinje koje prelaze put kada vozite po selima. upalite kratka svetla za vožnju i po danu.Zastava Auto d. ne krećite na put ako zaista ne morate. a ako je vozilo opremljeno prednjim svetlima za maglu. kako bi izbegli probleme sa vidljivošću. Vožnja po magli: • Ako je magla gusta.

kako se kočnice ne bi pregrejale. • Ne ubrzavajte naglo i izbegavajte iznenadne promene pravca. Ako ste prisiljeni da se zaustavite (kvar. Zbog toga budite na oprezu kada vozite preko delova koji nisu izloženi suncu ili su zaklonjeni drvećem ili stenom. • Ako je put prekriven snegom koristite lance za sneg. čak i na naizgled suvom putu mogući su delovi pokriveni ledom. • Uglavnom koristite efekat kočenja motorom i svakako izbegavajte nagla kočenja. jačina ovih svetala bi mogla smetati ljudima koji putuju u vozilu iza Vašeg. • Zimi.Tehničko uputstvo Zastava 10 Na delovima puta sa dobrom vidljivošću isključite zadnje svetlo za maglu. • Održavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. 93. ograničena vidljivost i sl. • Ni pod kojim uslovima ne vozite nizbrdo sa ugašenim motorom ili sa menjačem u neutralnom položaju ili sa izvađenim ključem za pokretanje. olakšajte drugom vozilu prolaz. VAŽNO • Zapamtite da je za vreme magle i kolovoz mokar. gde je moguće da se led još zadržao.) nastojte da to učinite pored puta. • Vozite umerenom brzinom i bez sečenja krivina. Što je više moguće. • Zapamtite da je preticanje na uzbrdici sporije i zahteva više slobodnog puta. a takođe se i zaustavni put produžava. Zadržavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. Ako Vas pretiču na uzbrdici. Ritmički koristite sirenu ukoliko primetite nadolazeće vozilo. Vožnja po snegu i ledu: Evo nekoliko saveta za vožnju u ovim uslovima: • Vozite sporije. zbog čega je izvođenje različitih • • • • manevara otežano. Vožnja u planinama: • Pri vožnji nizbrdo.str. pri kočenju vozila smanjite mogućnost blokiranja točkova menjajući pritisak na pedali kočnice. Pogledajte deo vezan za tu temu u ovom poglavlju . koristite efekat kočenja motora tako da menjač stavite u niži stepen prenosa. 84 . izbegavajte nagle promene brzine ili nagla kočenja. Izbegavajte preticanje drugih vozila. Upalite svetla za vožnju. • Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno ABS-om.

iako je Vaše vozilo opremljeno ABS-om. Kako najbolje iskoristiti ABS: • Pri naglom kočenju ili kod kočenja pri slabom prijanjanju za podlogu. kako se ne bi prekinuo postupak kočenja. udobnost vožnje i životni vek Vašeg vozila.u zavisnosti od opreme 85 . To je znak da se ABS uključio. Vožnja sa ABS-om: * ABS je sistem koji. ali ne povećava trenutne mogućnosti prijanjanja između pneumatika i puta.str. naročito prilikom slabog prijanjanja.Zastava Auto d. poštujte sigurni razmak sa vozilom ispred. u osnovi. trebalo bi vozilo održavati i voziti na redovne periodične preglede i podešavanja prema specifikacijama datim u TABELI REDOVNOG SERVISIRANJA . što nikako ne znači da treba da vozite većim brzinama. tako da je moguće izbeći neočekivani predmet i usmeriti vozilo u željenom smeru za vreme dok kočite. Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja: Slede neki od saveta koji će Vam pomoći da smanjite troškove održavanja.o. Ne popuštajte pedalu kočnice već i dalje nastavite da je pritiskate. • ABS sprečava blokiranje točkova. Zbog toga. filteri vazduha). i smanjite brzinu u krivinama. Pneumatici Pritisak u pneumaticima treba proveravati barem svaka četiri dana. * . povećava se potrošnja goriva kao što se povećava i otpor kotrljanja točkova. rad motora.o. ABS služi za povećanje upravljivosti vozila. Opšte informacije: Održavanje vozila Opšte stanje vozila je važan faktor koji ima značajan uticaj na potrošnju goriva. Omogućava istovremeno kočenje i upravljanje. kao i da smanjite štetnu emisiju izduvnih gasova u atmosferu. 2. 123 (vidi poglavlja svećice. osetićete lagano pulsiranje pedale kočnice. Sprečava blokiranje točkova i klizanje vozila u naglim zaustavljanjima. Iz tih razloga. pruža dve prednosti: 1. ako je pritisak u pneumaticima prenizak.

Krenite odmah nakon startovanja motora. izbegavajući visoke obrtaje. Nepotrebni teret Ne putujte sa previše prljaga u prtljažniku. na autoputu). Aerodinamička oprema Upotreba aerodinamičke opreme koja nije propisana za određenu namenu može umanjiti aerodinamiku vozila i povećati potrošnju. Kada spoljna temperatura to dopušta. bolje je koristiti prikolicu. Električni servoupravljač "Dualdrive" Uređaj dopušta uštedu goriva u poređenju sa uobičajenim servouređajem zato što je isključeno dodatno opterećenje na motor od strane pumpe servoupravljača. troše veliku količinu struje i povećavaju potrošnju goriva (do 25% u gradu). uzrokujući i veću potrošnju goriva (u proseku za 20%). svetla za maglu. Kada prevozite naročito velike terete. bilo u praznom hodu ili dodavanjem gasa. što utiče na sigurnost. Težina vozila i njegova raspoređenost u velikoj meri utiču na potrošnju goriva i stabilnost.Tehničko uputstvo Zastava 10 U ovom slučaju pneumatici se više troše i upravljanje vozilom je otežano. 86 . ravnim vožnjama (npr. Time ćete samo povećati potrošnju i emisiju izduvnih gasova. Klima uređaj Klima uređaj predstavlja dodatni napor za motor. Grejač zadnjeg stakla. koristite ventilaciono provetravanje. brisači stakala. Način vožnje: Pokretanje Ne zagrevajte motor dok vozilo stoji. To naročito dolazi do izražaja na dugim. Krovni nosač / nosač skija Skinite nosače sa krova čim utvrdite da Vam više ne trebaju. Ovakvi dodaci smanjuju aerodinamičnost vozila. a time se povećava potrošnja goriva. Električni uređaji Koristite električne uređaje samo kada je to neophodno. sistem za grejanje.

a isto tako i štetna emisija izduvnih gasova. Ubrzavajte postepeno i ne vozite sa visokim brojem obrtaja motora. zagađivanje i trošenje motora. ili u velikim gradovima sa brojnim semaforima.30%). raste i potrošnja goriva.o. planinski putevi sa grubom površinom doprinose povećanoj potrošnji goriva. Rezultat toga je porast potrošnje (u gradu 15 .Zastava Auto d. pružni prelaz) ugasite motor. Takvim postupcima se samo povećava potrošnja i zagađenje. Ubrzavanje Naglo povećanje broja obrtaja motora povećava potrošnju i zagađenje. kod povećavanja brzine sa 90 km/h na 120 km/h potrošnja se povećava za otprilike 30%. krivudavi putevi. Isto tako. 87 . prebacite ručicu menjača u viši stepen prenosa.o. Saobraćajni zastoji Za vreme zastoja (npr. Nepotrebni postupci Nemojte dodavati gas kada čekate na semaforu ili pre gašenja motora. Uslovi upotrebe: Hladno pokretanje Kratka putovanja i učestala hladna pokretanja ne dopuštaju motoru da postigne optimalnu radnu temperaturu. Održavajte ravnomernu brzinu koliko je to moguće i izbegavajte nepotrebna kočenja i ubrzavanja koja isto tako značajno povećavaju potrošnju i zagađivanje. Postupci poput vožnje sa menjanjem brzina sa međugasom potpuno su nepotrebni na modernim vozilima. Takođe. Visoke brzine Uporedo sa porastom brzine. Saobraćaj i uslovi na putu Potrošnja raste u gustom saobraćaju. Pri tome uvek održavajte sigurno rastojanje. kako bi izbegli iznenadna kočenja. Na primer. nepravilno korišćenje višeg stepena prenosa povećava potrošnju. Biranje stepena prenosa Kada saobraćajne prilike dopuštaju. u saobraćajnim zastojima kada je stalno potrebno menjati u niže stepene prenosa. Korišćenje nižeg stepena prenosa za nagla ubrzanja povećava potrošnju goriva.

Ne dopuštajte da se bilo šta raspršuje po katalizatoru. itd. čak i u svrhe provere.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova: Sledeći nekoliko jednostavnih pravila možete izbeći zagađenje okoline. lambda sondi i izduvnom sistemu.9 JTD koristite isključivo euro-dizel gorivo. VAŽNA 88 . Održavanje ovog uređaja u ispravnom stanju je zbog toga osnova za ekonomičnu i ekološki prihvatljivu vožnju. a pri tome istovremeno i smanjiti potrošnju goriva. borove iglice. vozilo ne zaustavljajte nad zapaljivim materijalom (trava. Ne zagrevajte motor tako da radi u praznom hodu ako spoljna temperatura nije izrazito niska. Pri normalnom radu. suvo lišće. Nizak nivo goriva može dovesti do neispravnog napajanja motora gorivom i istovremenog povećanja temperature izduvnih gasova i time uzrokovati oštećenja katalizatora. jer postoji opasnost od požara. Iz tog razloga. ne radite to duže od 30 sekundi. Nikada ne pokrećite motor kada su iskopčane jedna ili više svećica. što pre ga napunite. Ispravan rad uređaja za smanjivanje štetne emisije izduvnih gasova nije samo od koristi za zaštitu okoline. ne pokušavajte predugo.). 122.str. Prvo čega treba da se pridržavate je REDOVNO SERVISIRANJE . Naročito izbegavajte pokretanje motora guranjem. Ako u vožnji motor ne radi ravnomerno. katalizator razvija visoke NAPOMENA temperature. putovanje nastavite sa smanjenim zahtevima za snagom i što pre se obratite ovlašćenom servisu. vučenjem ili spuštanjem nizbrdo: sve te radnje mogu oštetiti katalizator. Ako je vozilo opremljeno dizel motorom 1. Ne postavljajte druge toplotne zaštitnike i ne uklanjajte već postojeće na katalizatoru i izduvnom loncu. Ako imate probleme sa pokretanjem motora. Za pokretanje motora u nuždi koristite isključivo pomoćni akumulator. Kada se na instrument tabli upali upozoravajući signal rezerve goriva. čak i pri niskoj spoljnoj temperaturi. već utiče i na svojstva vozila. Ako je vozilo opremljeno benzinskim motorom koristite isključivo bezolovni benzin.

Opterećenje koje prikolica vrši na vučnu kuku u jednakoj meri smanjuje nosivost vozila. Da bi se vučna kuka postavila mora biti u skladu sa zakonskim propisima. Upotrebljavajte vučnu kuku prikladnu za maksimalno vučno opterećenje vozila na koje se vučna kuka postavlja.o. Ni u kom slučaju ne radite izmene na kočionom NAPOMENA sistemu vozila u cilju boljeg upravljanja kočenjem prikolice. U svakom slučaju ne prelazite maksimalnu brzinu od 100 km/h. Da bi ste bili sigurni da ne prelazite maksimalno dopuštenu masu vučnog tereta . povećava se kočioni put i potreban prostor za preticanje i to proporcionalno ukupnoj masi prikolice. Pri vožnji nizbrdo stavite menjač u niži stepen prenosa kako ne bi preterano pritiskali pedalu kočnice . uključujući opremu i lični prtljag. Ne prekoračujte ograničenja brzine za vozila sa prikolicom države u kojoj vozite. Kočioni sistem prikolice mora biti u potpunosti nezavistan od hidrauličnog kočionog sistema vozila. 89 VAŽNA . Upotrebljavajte pričvrsni sklop za električno spajanje.o. Postavljanje vučne kuke: Postavljanje vučne kuke na konstrukciju vozila treba da obavi stručnjak prema uputstvima koja slede poštujući i dodatne i/ili upotpunjavajuće podatke koji se dobijaju od proizvođača vučne kuke. pri računanju uzmite masu prikolice potpuno opterećenu. 151. Sklop se postavlja na poseban držač koji se postavlja na nosač vučne kuke. U skladu sa saobraćajnim propisima postavite posebne retrovizore. Zapamtite da vučom prikolice vozilo teže savladava uspone visokog stepena nagiba. Vučna kuka treba da bude postavljena od strane stručne osobe koja će Vam izdati posebnu dokumentaciju za putnu upotrebu.vidi str. Vuča prikolice: Za vuču prikolice ili kamp prikolice vozilo mora biti opremljeno propisanom vučnom kukom i odgovarajućim električnim sistemom.Zastava Auto d.

Koristite posebnu upravljačku jedinicu svetala prikolice pri spajanju.5 mm2. Šema postavljanja .slika na sledećoj strani: Konstrukciju vučne kuke je potrebno učvrstiti u tačkama ukupno četiri M8 vijka. koje su označene sa Pričvrstite vučnu kuku za konstrukciju vozila bez bušenja ill obrubljivanja delova zadnjeg branika koji bi ostali vidljivi kada se vučna kuka skine.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za električno spajanje.) mora se napajati strujom direktno iz akumulatora kablom poprečnog preseka ne manjim od 2.5 mm2. Pločica mora biti prikladne veličine. mora biti izrađena od prikladnog materijala i mora sadržati sledeću informaciju: MAKSIMALNO OPTEREĆENJE NA KUGLU 60 kg. Koristite posebnu upravljačku jedinicu za spajanje od akumulatora sa kablom poprečnog preseka ne manjim od 2. Kao dodatak električnim izvodima vozila može se spojiti samo kabl za napajanje električne kočnice i osvetljenja u prikolici. Pričvrstite pločicu na vidljivom mestu. dva M10 vijka i dva M12 vijka. Postavljanje ove pločice je obavezno. Koristite uputstva proizvođača vozila i/ili vučne kuke. s tim da snaga sijalice ne prelazi 15W. Električna kočnica (gde je zastupljena) ili neki drugi uređaj (električno namotavanjesajle i dr. mora se upotrebljavati 7 ili 13 polni 12VDC sklop (CUNA/UN i ISO/DIN norme). VAŽNA NAPOMENA 90 . na istoj visini sa vučnom kukom.

o.o.Zastava Auto d. postojeći otvori zadnja osovina postojeći otvori postojeći otvor postojeći otvori 91 maksimalno opterećeno vozilo .

VAŽNA NAPOMENA 92 . Koristite zimske pneumatike jednake veličine u odnosu na standardne. na vidljivo mesto za vozača. Smer obrtanja pneumatika ne sme se menjati. sposobnosti takvih pneumatika su u velikoj meri smanjene u odnosu na standardno postavljane pneumatike. pritisku pneumatika i karakteristikama zimskih pneumatika pogledajte pod TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Svojstva zimskih pneumatika su značajno umanjena kada je dubina šare manja od 4mm. U takvom slučaju. Ovlašćeni servis će Vam pružiti savete vezane za izbor najprikladnijeg tipa pneumatika.str. 148) manji od brzine koju vozilo može postići (povećano za 5%) stavite u putnički prostor. Za informacije o postavljanju pneumatika. Na sva četiri točka treba da budu postavljeni pneumatici istog tipa (proizvođača i profila) kako bi se osigurala veća sigurnost pri vožnji i kočenju i kako bi se poboljšala upravljivost. montirane na vozilo. Pri korišćenju zimskih pneumatika koji imaju indeks NAPOMENA brzine (vidi str. upozorenje koje ukazuje na maksimalnu dopuštenu brzinu zimskih guma. Zbog toga bi korišćenje zimskih pneumatika trebalo ograničiti na uslove za koje su i namenjeni. VAŽNA Maksimalno ograničenje brzine označeno slovom "Q" je 160 km/h. 147.Tehničko uputstvo Zastava 10 Zimski pneumatici: Zimski pneumatici su posebno oblikovani za vožnju po snegu i ledu i trebalo bi da se montiraju na mesto standardnih pneumatika. sigurnije ih je zameniti. i u svakom slučaju treba poštovati lokalna ograničenja brzine. Zbog posebnih karakteristika zimskih pneumatika pod normalnim uslovima vožnje i pri dugim vožnjama autoputem.

Postupajte prema uputstvu. Proverite zategnutost lanaca nakon što pređete desetak metara. oslanjanja i upravljača. prvo zadnji točak zamenite rezervnim. VAŽNA NAPOMENA Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak. jer je NAPOMENA manjih dimenzija. Na ovaj način napred smo dobili dva točka pogodna za montiranje lanaca za sneg. Obratite pažnju na podatke u tablici o točkovima na koje se lanci mogu montirati.str. Lanci za sneg se montiraju samo na pogonske točkove (prednje točkove).. VAŽNA Verzija 1.2 8v 1.o. Kada su lanci za sneg montirani na točkove. 148. kako bi sprečili oštećenje pneumatika.9 JTD Pneumatik na koji se mogu montirati lanci za sneg Tip lanca za sneg koji bi trebalo upotrebiti Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 12 mm Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 9 mm 165/70 R14 185/60 R14 Za dimenzije naplatka videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . ivice trotoara i sl. Lanci za sneg: Upotreba lanaca za sneg je propisana zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite.o. Ako se prednji točak probuši. ne prekoračujte brzinu od 50 km/h. 93 . Izbegavajte rupe na putu.Zastava Auto d. a zatim taj zadnji stavite napred umesto probušenog.

isključite elektronski alarm sa daljinskim upravljačem. • Očistite i zaštitite sjajne metalne delove koristeći proizvode koji su dostupni na tržištu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dugo nekorišćenje vozila: Ako se vozilo ne koristi nekoliko meseci. • Raspršite talk prah na gumene metlice brisača vetrobrana i zadnjeg stakla i podignite brisače od stakla. • protivpožarni aparat • višenamenske makaze zaobljenog vrha • radne rukavice 94 ..5V. preporučujemo držanje sledeće opreme u vozilu: • pribor za prvu pomoć uključujući bezalkoholno sredstvo za dezinfekciju. treba preduzeti sledeće mere opreza: • Vozilo smestite u natkriven. Korisna oprema za vozilo: U skladu sa zakonskim propisima. • Prozore malo otvorite. Ne koristite nepropusne plastične prekrivače koji sprečavaju isparavanje vlage sa površine vozila. • Ručicu menjača ubacite u brzinu • Pazite da ručna kočnica nije podignuta. suv i ako je moguće dobro provetren prostor. Ako se vozilo neće dugo koristiti. prvi zavoj. sterilne gaze. napunjenost akumulatora treba proveravati svaka tri meseca i dopunjavati ako napon padne ispod 12. • Ne praznite sistem za hlađenje motora. • Napumpajte pneumatike za 0. • Očistite i zaštitite lakirane delove nanošenjem zaštitnog voska.5 bara iznad propisane vrednosti i periodično ih proveravajte. VAŽNA NAPOMENA Ako je isti montiran. flastere i dr. • Prekrijte vozilo tkaninom ili perforiranim (propusnim) plastičnim prekrivačem. • Skinite kablove (kleme) s akumulatora (prvo skinite klemu sa negativnog pola) i proverite napunjenost akumulatora.

Nakon pokretanja u nuždi. Kada je i zadnja brojka unešena. VAŽNO 95 . pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. morate ključ za pokretanje vratiti u položaj STOP i ponoviti čitav postupak od samog početka (od prvog koraka). u protivnom. što pre se obratite ovlašćenom servisu.o. okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i ponovite postupak od samog početka (od prvog koraka). • Pročitajte 5-cifreni elektronski kod na CODE kartici. Pustite pedalu gasa. Ako upozoravajući signal ubrizgavanja ostane da svetli. zadržite pritisnutu pedalu gasa. nakon što se broj treptaja poklopi sa drugom brojkom na CODE kartici. Upozoravajući signal ubrizgavanja će opet početi da trepće. Učinite isti postupak i za preostale brojke na CODE kartici.Zastava Auto d. pri svakom pokretanju motora moraćete ponoviti opisani postupak pokretanja motora. Upozoravajući signal će brzo treptati 4 sekunde kao potvrda da je postupak ispravno izveden. Upozoravajući signal ubrizgavanja • • • • • • • će svetleti oko 8 sekundi nakon čega će se ugasiti. • Pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. U tom trenutku pustite pedalu gasa. Ako pogrešite u postupku pokretanja u nuždi. upozoravajući signali i će nastaviti da svetle. Za pokretanje motora sledite postupak za pokretanje u nuždi. Upozoravajući signal ubrizgavanja će zasvetleti na 4 sekunde nakon čega će se ugastiti. a motor se neće pokrenuti. i pripremite se za brojanje treptaja upozoravajućeg signala ubrizgavanja Brojite treptaje do broja koji će se poklapati sa prvom brojkom koda CODE kartice. Pokrenite motor okretanjem ključa iz položaja MAR u AVV. tada pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa dok upozoravajući signal ubrizgavanja ne zasvetli na četiri sekunde. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Čitav postupak pažljivo pročitajte pre pokušaja izvođenja. U SLUČAJU NUŽDE Pokretanje motora u slučaju nužde: Ako elektronski sitem ne uspeva da deaktivira blokadu motora.o.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Pokretanje pomoću drugog akumulatora:
Ako je akumulator ispražnjen, možete u p o t r e b i t i dr u g i z a pokretanje motora. Kapacitet drugog akumulatora mora biti jednak ili malo veći od onog koji ima akumulator koji je bio na vozilu. Postupak - slika desno: • Spojite pozitivne polove (+) oba akumulatora pomoćnim kablom.

• Drugim pomoćnim kablom spojite negativni pol (-) pomoćnog akumulatora sa
uzemljenjem, spajanjem uzemljenja na motor ili menjač vozila koje treba pokrenuti.

• Pokrenite motor. • Kada se motor pokrene, skinite pomoćne kablove obrnutim redosledom. • Ako se motor ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, više ne pokušavajte, već se
obratite ovlašćenom servisu. Ne izvodite ovaj postupak ako nemate iskustva; ako se postupak ne izvede pravilno, može doći do vrlo jakog električnog pražnjenja. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Isto tako ne prinosite otvoreni plamen ili upaljenu cigaretu blizu akumulatora i ne izazivajte varničenje: postoji opasnost od požara i eksplozije. Ni u kom slučaju za pokretanje motora u nuždi ne sme se koristiti punjač akumulatora: na taj način naročito se mogu oštetiti upravljačke jedinice, sistem paljenja i ubrizgavanja.

VAŽNA NAPOMENA

96

Zastava Auto d.o.o.

Pokretanje guranjem:
Nikad ne pokrećite motor guranjem, vučom ili spuštanjem nizbrdo. Pokretanje motora na ovaj način može uzrokovati dotok goriva u katalizator i time njegovo trajno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok motor ne radi, ni servo kočnica ni servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedale kočnice kao i pri okretanju upravljača.

97

Tehničko uputstvo Zastava 10

Ako se probuši pneumatik:
Opšta uputstva: Proučite uputstva na stranama koje slede za pravilnu upotrebu dizalice i rezervnog točka koji je manjih dimenzija radi uštede prostora.

VAŽNO
Obavestite ostale vozače da je vozilo zaustavljeno u skladu sa lokalnim propisima: svetla upozorenja, trougao upozorenja i dr. Svi putnici treba da napuste vozilo, naročito ako je vozilo natovareno. Putnici bi trebalo da se sklone od nadolazećeg saobraćaja dok se točak menja. Ako se točak menja na putu sa nagibom ili sa nepravilnom površinom, smestite klin ili neki drugi prikladni predmet pod točak kako bi zakočili vozilo. Rezervni točak manjih dimenzija je namenjen tačno za određeno vozilo. Nikad ga ne koristite na drugim modelima vozila. Nikada ne postavljajte na vozilo rezervni točak drugog modela. Ako menjate tip točkova (naplatci od lake legure umesto čeličnih) morate promeniti čitav set vijaka za vezu drugima, koji su prikladne veličine. Rezervni točak koristite samo u slučaju nužde. Kada je postavljen rezervni točak ne prekoračujte brzinu od 80 km/h. Pri vožnji sa postavljenim rezervnim točkom mogućnosti vozila se menjaju. Izbegavajte nagla ubrzavanja, kočenja kao i nagle pokrete upravljača ili brze prolaske kroz krivine. Rezervni točak ima trajnost od otprilike 3000 km, nakon čega se treba zameniti drugim koji je istog tipa. Nikada ne montirajte standardni pneumatik na naplatak rezervnog točka. Što pre zamenite i vratite standardni točak. Nikada ne koristite dva ili više rezervnih točkova istovremeno. Ne podmazujte navoje pre postavljanja jer bi se vijak mogao otpustiti. Dizalicu treba koristiti samo za promenu točka na vozilima za koje je namenjena. Ne sme se koristiti za druge namene ili za podizanje drugih modela vozila. Ni pod kakvim okolnostima ne koristite dizalicu pri popravci ispod vozila.

98

osim ručke koja je za to namenjena. a potrebno je koristiti lance za sneg. kako se ne bi oslobodio pri vožnji. na koje možete montirati lance za sneg. Tako na prednjoj pogonskoj osovini imate postavljene točkove standardne veličine. Ne upotrebljavajte dizalicu za težine iznad one koja je označena na pločici. skinite točak sa zadnje osovine i stavite ga na mesto prednjeg. Pritisak pneumatika je prikazan u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE str. Učvrstite pravilno poklopac točka.o. u zavisnosti od • • • • nagiba Podignite prostirač u prtljažniku Otpustite pričvršćivač A .prva slika na sledećoj strani. • Isključite motor i povucite ručnu kočnicu • Stavite menjač u položaj prve brzine ili brzine za vožnju unazad. a na njegovo mesto postavite rezervni točak manjih dimenzija. Ako se prednji pneumatik (na pogonskom točku) probuši. mora se zameniti novom istog tipa.o. Nepravilno postavljanje dizalice može prouzrokovati pad vozila. Ne stavljajte nikad alat između naplatka i pneumatika. Uzmite alat i uputite se do točka koji treba zameniti. pričvršćenoj na samoj dizalici. Tlo treba da bude ravno i prikladno čvrsto. VAŽNO Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak smanjenih dimenzija.85 kg Dizalica ne zahteva održavanje. ako se pokvari. Zamena točka: Treba znati da: • • • • Dizalica je teška 1. Redovno proveravajte pritisak pneumatika i rezervnog točka. Dizalica se ne može popraviti. Postupajte prema sledećim uputstvima: • Zaustavite vozilo na mestu koje nije opasno za nadolazeća vozila i gde sigurno možete zameniti točak. 99 . Uzmite rezervni točak manjih dimenzija.Zastava Auto d. Nikakav alat se ne može koristiti na dizalici. 149.

Postavite dizalicu ispod vozila na neko od mesta označenih strelicama C . • Otpustite vijke na točku koji zamenjujete priručnim alatom. • Pazite da dodirne površine između rezervnog točka i glavčine budu čiste kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. • Postavite rezervni točak tako da se rupe F .slika dole desno. • Okretanjem ručke na dizalici . • Skinite četiri vijka točka i skinite točak. Pri okretanju ručke dizalice pazite da nema otpora i da ne ogrebete ruke o površinu tla. Očistite svaku mast.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Ako je vozilo opremljeno naplatcima od lake legure. • Dizalicom podignite vozilo dok se točak koji se zamenjuje ne podigne od tla za nekoliko centimetara. Pokretni delovi dizalice (vijak i zglobovi) takođe mogu pri dodiru uzrokovati povrede.slika dole levo delimično otvorite dizalicu. zaljuljajte vozilo kako bi olakšali izgradnju točka sa glavčine. 100 . blizu točka koji se zamenjuje. • Stavite ručku u dizalicu i otvorite je tako da žljeb D slika desno na dizalici nalegne na ispupčenje E na bočnom nosaču. sve osobe bi trebalo da se drže po strani sve dok se vozilo ponovo ne spusti.slika gore levo na sledećoj strani. poklapaju sa ispupčenjima za centriranje G. • Upozorite prisutne osobe da će se vozilo dignuti.

• Postavite standardni točak tako da prvi vijak B . a isto tako da se poklapa sa ostala tri vijka.Zastava Auto d.o. i obratno) promenite čitav set vijaka za pričvršćivanje.o.slika levo na sledećoj strani (na poleđini poklopca) poklapa sa ventilom za naduvavanje. U slučaju da se kasnije odlučite da ponovo koristite standardni tip točka. tako da se simbol .slika desno.slika desno na vrhu ove strane. VAŽNO Ne stavljajte poklopac točka na rezervni točak smanjenih dimenzija. • Do kraja zategnite vijke unakrsnim načinom kao što je prikazano na slici gore desno. • Pritegnite četiri vijka za pričvršćivanje točka. 101 . • Pritegnite vijke redom koji je ranije pomenut . • Potrebno je da površina naleganja između točka i glavčine bude čista kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. • Spustite vozilo i sklonite dizalicu. podignite vozilo i skinite rezervni točak. Ako želite promeniti tip točka (naplatci od lake legure umesto čeličnih naplataka. Ponovno postavljanje standardnog točka: • Postupajte po sledećem postupku. • Postavite poklopac točka. • Okretanjem ručke dizalice spustite vozilo i sklonite dizalicu. trebalo bi zadržati vijke i rezervni točak. • Učvrstite vijke ključem koji je za to namenjen. postavite u navoj koji je najbliži ventilu A.

Koristite produžetak .Tehničko uputstvo Zastava 10 Po završetku • Vratite rezervni točak smanjenih dimenzija u posebni. 102 . 100. • Vratite dizalicu u kasetu sa alatom. • Postavite kasetu sa alatom u rezervni točak. u prtljažniku. Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima i pritisak pneumatika rezervnog točka.prva slika na str. VAŽNO Ne upotrebljavajte unutrašnju gumu u pneumaticima koje se koriste bez unutrašnjih guma (tubeless). • Ubacite korišćeni alat u njihove pregrade. za to namenjeni prostor. • Učvrstite kasetu alatom učvršćivačem . za pričvršćivanje ili otpuštanje kapice ventila za naduvavanje.slika dole.

Raspored osigurača je prikazan u ovom poglavlju pod naslovom AKO PREGORI OSIGURAČ . Vrste sijalica: Na vozilo su ugrađeni različiti tipovi sijalica . vadi se povlačenjem B . a i trajnost sijalice. pre nego zamenite sijalicu proverite da nije osigurač pregoreo.Zastava Auto d. Halogene sijalice držite samo za metalni deo sijalice.Sijalica sa bajonet priključkom. Zamenu sijalica farova bi trebalo obaviti u ovlašćenom servisu.Staklena sijalica. obrišite sijalicu krpom navlaženom alkoholom i ostavite da se osuši. A . • Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon što zamenite sijalicu farova. a zatim je izvadite. Kada svetlo ne radi. koji.str. Halogene sijalice sadrže gas pod pritiskom. Dodirivanjem staklenog dela sijalice smanjuje se jačina svetla. D . 103 . 111. • Pre zamene sijalice koja ne radi proverite da kontakti nisu oksidirali.o. Ako slučajno dodirnete stakleni deo sijalice. uzrokuje razletanje komadića stakla. C . Postavlja se pritiskom. kada se sijalica razbije. otpustite priključak i otkačite dovod sijalice. • Pregorela sijalica treba da bude zamenjena sijalicom istog tipa. Iz ležišta se vadi tako da se pritisne i zakrene u smeru suprotnom kazaljki na satu. Ako pregori sijalica: Opšta uputstva: VAŽNO Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema.o.Cilindrične sijalice. Za vađenje. Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon menjanja sijalice.Halogena sijalica. Vade se otpuštanjem konatakata. mogu uzrokovati neispravnost uz rizik od pojave požara.slika desno.

u zavisnosti od opreme 104 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prethodna slika D D A B A B B A B B B C C C A Sijalica Duga svetla Kratka svetla Prednja poziciona svetla Prednji pokazivači smera Bočni pokazivači smera Prednja svetla za maglu * Zadnja poziciona svetla Kočiona svetla (STOP svetla) Treće kočiono (STOP) svetlo (dodatno) Zadnji pokazivači smera Svetlo za vožnju unazad Zadnje svetlo za maglu Svetlo registarske tablice Plafonsko svetlo: .sa sočivom .za čitanje * Svetlo u prtljažniku * Tip H7 H7 W5 P21W W5W H3 R10W P21W W5W P21W P21W W5W W5W W5W Snaga 55W 55W 5W 21W 5W 55W 10W 21W 5W 21W 21W 5W 5W 10W 10W 5W * .

Ako pregori sijalica spoljašnjeg svetla: Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema.slika desno.o. mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara. VAŽNO Vidi AKO PREGORI SIJALICA . • Oslobodite kopču A . 103.slika gore desno. pozicionog / dugog svetla 2. pokazivača smera Duga svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .slika levo.str. Grupa prednjih spoljnih svetala sastoji se iz (slika desno): 1.Zastava Auto d. 105 .slika gore. kratkog svetla 3. i izvadite sijalicu B. Kratka svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 2 . za informacije o tipu i snazi sijalice pri njihovoj zameni.o. • Oslobodite kopču A . i izvadite sijalicu B.

slika gore na prethodnoj strani. Prednja svetla za maglu: * Obratite se ovlašćenom servisu za promenu halogenih svetala. skinuli sklop. pritiskom na kopču B.slika desno. u smeru strelice (suprotno od smera kretanja) kako bi. Bočni pokazivači smera: Zamena sijalice: • Pritisnite staklo A . • Skinite konektor A .u zavisnosti od opreme 106 .slika gore na prethodnoj strani. • Izvadite sijalicu B tako što je lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priključak).slika desno. Prednji pokazivači smera: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 3 . • Okrenite staklo A suprotno od kazaljki na satu i skinite je.slika levo. * . Zatim izvadite sijalicu C koja je zakačena.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednja poziciona svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 . i skinite ga. • Okrenite držač sijalice A . i izvadite sijalicu B.

A . otvorite prtljažnik i otpustite vijke A .slika gore.sklop svetla na desnoj strani: svetlo za vožnju unazad.Zastava Auto d. 107 .Bočna sijalica pozicije B .o.Sijalica za pokazivače smera D .sklop svetala na levoj strani: zadnje svetlo za maglu. • Odvijačem D i posebnim produžetkom C (slika dole levo) otpustite učvršćivače sklopa B .o. Treće (dodatno) svetlo kočnica (STOP svetlo): Za zamenu sijalice. • Izvadite sijalice tako da ih lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priljučak). • Otkopčajte konektore i otpustite vijke za pričvršćivanje koji su prikazani strelicama na slici dole desno.Sijalica za: . Sklop zadnjih svetala: Zamena sijalice: • Sa unutrašnje strane vozila odvijačem skinite gornji plastični poklopac A slika desno i podignite oblogu u smeru strelice kako bi došli do učvršćivača sklopa zadnjih svetala. .Sijalica svetla kočnica (STOP svetla) C .slika desno.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Oslobodite kopču C - slika levo, i otvorite držač sijalice. Zatim i z v a d i t e s i j a l i c u B k oj u zamenjujete (koja je zakačena).

Svetlo registarske tablice: Za zamenu sijalice, oslobodite kopču A - slika dole levo, i izgradite sklop. Okrenite držač sijalice B - slika dole desno, suprotno od kazaljke na satu i izvadite sijalicu C.

108

Zastava Auto d.o.o.

Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla:
Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema, mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.

VAŽNO

Vidi poglavlje AKO PREGORI SIJALICA - str. 103, za informacije o tipu i snazi sijalica pri njihovoj zameni. Plafonsko svetlo: Sa staklom Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo - slika dole levo, tako što otpustite kopču na okviru stakla kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kučište A - slika dole desno, i zamenite pregorelu sijalicu.

Za čitanje * Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo A slika desno, tako što otpustite kopču na okviru, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kućište sa sijalicom B - slika gore na sledećoj strani. • Zamenite pregorelu sijalicu. * - u zavisnosti od opreme
109

Tehničko uputstvo Zastava 10

Svetlo u prtljažniku: * Zamena sijalice: • Skinite staklo A - slika dole, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite držač sijalice B i zamenite sijalicu.

* - u zavisnosti od opreme
110

Pre zamene osigurača proverite da je ključ za pokretanje izvađen i da su ostali električni uređaji isključeni. Ako pregori osigurač: Opšte napomene: Ako neki električni uređaj ne radi.osigurač sa pregorelom niti Pregoreli osigurač zamenite uz pomoć pincete D koja se nalazi u kutiji sa osiguračima.slika na sledećoj strani. Kako bi došli do osigurača u kutiji na komandnoj tabli. VAŽNE NAPOMENE Pregoreli osigurač zamenite isključivo osiguračem. novim Nikad ne menjajte osigurač osiguračem druge jačine jer postoji opasnost od požara. radi provere vozila obratite se ovlašćenom servisu. 111 . Uvek koristite osigurač iste boje. jedna se nalazi u komandnoj tabli. Obratite se ovlašćenom servisu. i otvorite poklopac B. Ako je potrebno. Osigurači u Zastavi 10 su grupisani u dve kutije sa osiguračima. sa leve strane vozačkog sedišta. Poslužite se tablicama na stranama koje slede.Zastava Auto d. otpustite dva vijka A .ispravan osigurač C . kako bi identifikovali osigurače. Ako osigurač ponovo pregori.o. Ne pokušavajte popraviti pregorele "maxi" osigurače. a druga u prostoru motora. proverite da li je odgovarajući osigurač pregoreo (prekinuta nit osigurača A). B .o. zamenite pregoreli osigurač drugim iste jačine (amperaže) (iste boje).

Tehničko uputstvo Zastava 10 sl. 1 Otpustite kopče A .slika dole. sl. 2 112 . i skinite poklopac B kako bi došli do osigurača koji su smešteni u prostoru motora.

F48 F47 F38 Ampera 10 10 10 10 10 10 15 10 7.table: funkcije u opciji Napajanje instr.tabla i upozor.5 10 7. F04-Maxi osig.5 40 70 60 20 20 20 113 .5 15 10 10 10 7. F01-Maxi osig. signalizacija (akumulator uključen) Svetla za vožnju unazad Kočiona (STOP) svetla Svetlo registarske tablice Treće kočiono (STOP) svetlo Upaljač cigareta Vazdušni jastuk Napajanje instr. signalizacija (prekidač paljenja uključen) Instr.tabla i upozor.table: standardne funkcije Napajanje ABS-a Podizač prednjeg desnog stakla Podizač prednjeg levog stakla Sistem zaključavanja vrata Slika 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Osigurač F14 F15 F12 F13 F39 F53 F30 F53 F51 F32 F39 F37 F53 F31 F37 F51 F37 F44 F50 F02-Maxi osig.5 10 20 7.Zastava Auto d.o.o. Položaj osigurača: Svetla Prednje desno dugo svetlo Prednje levo dugo svetlo Prednje desno kratko svetlo Prednje levo kratko svetlo Svetlo prtljažnika Svetlo upozorenja Svetla za maglu Pokazivači smera Osvetljenje instrument table Sistem osvetljenja Plafonsko svetlo Instr.

5 10 7.5 10 15 7.5 7.5 20 7. Ampera 20 7.9 JTD) Generator brzinomera Sistem grejača za predgrevanje (1. gasova .EGR (1. F22 F21 F43 F06-Maxi osig.2 8v) Pumpa goriva Pumpa za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Svetla Namotaji paljenja Upravljačka jedinica ABS-a (uključen prekidač paljenja) Upravljačka jedinica motora (+ akumulatora) Upravljačka jedinica motora (napajanje) Upravljačka jedinica motora (napajanje prekidača paljenja) Grejači za predgrevanje (1.9 JTD) Grejani prečistač (filter) dizel goriva (1.9 JTD) Zvučni signal (sirena) Upravljački sistem ručnog klima uređaja u željenoj komandi Prekidač paljenja Kompresor ručnog klima uređaja Korektor nagiba svetla Upravljanje rada praznog hoda Ventil za recirkulaciju izduv. F36 F22 F40 F06-Maxi osig.5 10 7. F19 F13 F31 F11 F20 F11 F54-Maxi osig. F06-Maxi osig.5 10 20 10 60 15 20 30 30 20 15 30 30 30 114 .9 JTD) Sistem subwoofera Brizgaljke Grejač zadnjeg stakla Ventilator hladnjaka u prvoj brzini (1.2 8v sa grejačem) Pumpa goriva (1.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.9 JTD) Slika 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 Osigurač F22 F42 F18 F17 F16 F11 F10 F31 F03-Maxi osig.

5 7. el.o. osvetljenje prekidača na instr. tabli. retrovizor.5 30 15 15 30 10 7. prikolica) Električni servo upravljač Električni servo upravljač Lambda sonda Relej rashladnog sistema motora Relej rashladnog sistema motora Relej električne pumpe Relej ventilatora za grejanje putničkog prostora Brisač vetrobrana Brisač zadnjeg stakla Krovni otvor Ventilator putničkog prostora Senzor za vodu u filteru za dizel gorivo (1. tabli. osvetljenje prekidača na instr. F39 F49 F35 F05-Maxi osig. F07-Maxi osig.5 10 60 15 7.5 7. dijagnosticiranje) +15 dodaci (audio sistem.9 JTD) Grejači retrovizora Slobodni Slobodni Slika 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Osigurač F07-Maxi osig. Svetla Druga brzina ventilatora hladnjaka (1. F11 F18 F16 F31 F31 F43 F52 F46 F08 F35 F41 F33 F34 Ampera 50 40 10 7.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Druga brzina ventilatora hladnjaka (1.5 7.9 JTD) +30 dodaci (audio sistem.Zastava Auto d.5 - 115 .o.

Predugo punjenje može rezultirati oštećenjem akumulatora. i da kućište nije puklo (rizik od ispuštanja otrovne i korozivne tečnosti). isključite punjač pre nego što skinete kablove sa akumulatora. 116 . jer u protivnom može eksplodirati. Ako je akumulator bio smrznut. a naročito upravljačku jedinicu. 122. kako bi izbegli pražnjenje akumulatora i kako bi osigurali dug vek trajanja akumulatora. Prvo se mora otopiti. Punjenje akumulatora: Preporučujemo Vam da akumulator punite polako u trajanju od otprilike 24 sata i pri maloj jačini struje (amperaži). Pokretanje pomoću drugog akumulatora: Pogledati pod POKRETANJE POMOĆU DRUGOG AKUMULATORA u ovom poglavlju . Postupajte na sledeći način: • AKO JE VOZILO OPREMLJENO ALARMNIM SISTEMOM. • Uključite punjač • Nakon što je punjenje završeno.str. pazeći pri tom na polaritet klema. • Spojte kablove punjača na polove akumulatora. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. Nipošto ne koristite punjač akumulatora za pokretanje motora. mogli biste oštetiti elektronske sisteme. • Ponovo spojite kablove stezaljkama (klemama) na polove akumulatora. treba da se proveri da nisu pokidani unutrašnji elementi (postoji opasnost od kratkog spoja). Skinite kleme električnog sistema. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. ISKLJUČITE GA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM. 96. VAŽNO VAŽNO Nikad ne pokušavajte da napunite smrznuti akumulator. Punjenje akumulatora treba obavljati u prostoru sa dobrim provetravanjem i daleko od otvorenog plamena ili varnice zbog rizika od eksplozije i požara.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se isprazni akumulator: Pre svega pročitajte poglavlje ODRŽAVANJE VOZILA .str.

Treba znati da: • dizalica ne zahteva održavanje • dizalica se ne može popraviti. Dizalica se koristi samo za zamenu točka vozila za koje je namenjena. osim ručke prikazane u ovom poglavlju. ne može se postaviti na dizalicu.str.o. Postavite između dizalice i karoserije komad gume prikladnih dimenzija. Nepravilno postavljanje dizalice može uzrokovati pad vozila.Zastava Auto d. Radionička dizalica: Napred Vozilo se sme podignuti samo tako da se ruka dizalice postavi na menjačku kutiju / diferencijal i to tako da se između umetne gumeni umetak kao što je prikazano na slici desno. VAŽNO Sa strane Vozilo se sme podignuti tako da se ruka dizalice postavi na mesta koja su prikazana na slici levo. Podizanje vozila: Dizalica: Vidi pod AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK u ovom poglavlju .o. Ne sme se koristiti za druge namene i druge modele vozila. 117 . Nikad ne koristite dizalicu za težine iznad one za koju je propisana i označena na samoj dizalici. 98. ako se ošteti mora se zameniti novom dizalicom • ni jedan drugi alat. Nikako se ne sme koristiti za izvođenje popravki ispod vozila.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Stubna dizalica: Vozilo se sme podizati tako da se krajevi nosača postave na mesta koja su prikazana na slici desno. 118 .

Za postavljanje prstena za vuču: • Izvadite prsten za vuču iz svog držača ispod obloge prtljažnika. • Skinite čep sa branika tako da ga podignete odvijačem u smeru strelice .o. zbog toga što tada ne funkcionišu ni servo uređaj kočnice i upravljača. Za vreme vuče. Ako je ključ izvađen.o. Zapamtite da pri kočenju i okretanju upravljača treba uložiti više napora kada se vozilo vuče sa isključenim motorom. 119 . pazite da vučna šipka ne ošteti delove vozila. u navoj A u rupi branika.slika dole desno. Pri vuči vozila morate se pridržavati posebnih saobraćajnih pravila koja se odnose na sredstva za vuču i na ponašanje u saobraćaju.slika dole levo. • Uvrnite prsten B . Za vuču ne koristite elastično uže. upravljač se automatski zaključava sprečavajući time okretanje točkova. VAŽNE NAPOMENE Pre početka vuče. kako bi izbegli trzanja. okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR a zatim u STOP. Vuča vozila: Prsten za vuču je deo standardne opreme vozila. Ne vadite ključ za pokretanje.Zastava Auto d.

• Uveravajte ozleđenu osobu da je pomoć na putu i da će uskoro stići. ne pokušavajte da razbijete vetrobransko staklo kako bi izašli iz vozila. Ako osetite miris goriva ili neke druge hemikalije. a naročito kada je vidljivost smanjena. Ako su vrata blokirana. ne savijajte glavu ozleđenom. Što pre izađite iz vozila i sklonite se iza zaštitne ograde. • Ako niste direktno uključeni u nezgodu. Pozovite pomoć dajući što je moguće detaljnije informacije o nezgodi. Bočna i zadnja stakla je puno lakše razbiti. Upotrebite aparat za gašenje požara. i koliko je moguće držite telo u vodoravnom položaju. zaustavite se najmanje 10 metara od mesta • • • • • • • • • • • nezgode. potonuća u vodu. pokrivač. ne rizikujte da i Vi nastradate. Ponašajte se oprezno. Ostanite u • • • • blizini ozleđene osobe kako bi je smirili u slučaju da je obuzme panika. nemojte pušiti i pazite da su sve cigarete ugašene. Isključite motor i upalite svetla upozorenja. Izvadite ključeve za pokretanje iz vozila u nezgodi.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se dogodi nezgoda: • Važno je ostati smiren. Ako je noć. Ozleđenoj osobi ne dajte ništa da pije. Ako je neko ozleđen: • Ozleđenu osobu nikad ne ostavljajte samu. pesak ili zemlju za gašenje vatre. tako da se može lako uočiti. Ne pomerajte ozleđene osobe osim kada to situacija nalaže. Nikad ne upotrebljavajte vodu za gašenje. Označite mesto nezgode crvenim trouglom na propisanoj udaljenosti od vozila. U kolonama na autoputu. Vetrobran je napravljen od više slojeva i vrlo je tvrd. Ako se nalazite na autoputu ne blokirajte svojim vozilom traku za zaustavljanje. Obaveza pružanja pomoći postoji i za one koji nisu direktno uključeni u nezgodu. Izvucite ozleđenu osobu iz vozila samo u slučaju da postoji opasnost od požara. • Ne okupljajte se oko ozleđene osobe. osvetlite mesto nezgode svojim svetlima. 120 . Otpustite ili prerežite sigurnosne pojase koji drže ozleđeni deo. ma kako ona bila mala. postoji veliki rizik od naletanja drugih vozila na ona koja su već zaustavljena. pada niz provaliju i slično. Ne vucite ozleđenog za ruke i noge.

Kutija prve pomoći: Kutija prve pomoći mora sadržati: sterilne gaze za previjanje i čišćenje rana. dva poveza za zaustavljanje krvarenja. rolnu flastera. par pinceta.o. Bilo bi dobro da aparat za gašenje požara i pokrivač držite u vozilu kao dodatak kutiji prve pomoći. bocu sredstva za dezinfekciju. par makaza sa zaobljenim vrhom.Zastava Auto d. zavoje različitih širina. pakovanje pamučne vate. anti-septične flastere različitih veličina. pakovanje papirnih maramica.o. 121 .

Redovne provere je potrebno obavljati i u početnom periodu pre servisnog pregleda na 15. kao npr. Prvi servis radi se 15.000 kilometara ili godinu dana. itd. drugi servis 15. Nepridržavanje plana redovnog servisiranja dovodi do ukidanja garancije.000 km ili godinu dana posle kupovine novog vozila. Važno je znati da REDOVNO SERVISIRANJE ne obuhvata sve što Vaše vozilo zahteva. propisala niz kontrola i operacija za svakih 15. i posle. 122 .000 KM ILI GODINU DANA (KOJI USLOV SE RANIJE OSTVARI).Tehničko uputstvo Zastava 10 ODRŽAVANJE VOZILA Redovno servisiranje: Pravilno održavanje vozila je neophodno da bi održali vozilo u dobrom stanju u dugom periodu. pre nego što dostignete termin sledećeg redovnog servisa. Zato je "Zastava Auto" programirala tj. provera pritiska pneumatika i dr. VAŽNA NAPOMENA Savetujemo Vam da odmah stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom u slučaju pojave bilo kakvih problema u radu.000 kilometara ili godinu dana (koji uslov bude prvi ostvaren). Redovno servisiranje propisano je od strane proizvođača. VAŽNA NAPOMENA Redovno servisiranje se izvodi u ovlašćenim servisima (spisak servisa nalazi se u prilogu ovog priručnika). one se mogu izvršiti samo uz saglasnost vlasnika vozila. Ukoliko se tokom servisiranja ukaže potreba da se izvrše neke dodatne zamene ili popravke.000 km ili godinu dana od drugog servisa. REDOVNI SERVISI OBAVLJAJU SE NA SVAKIH 15. prema odgovarajućem rasporedu. treći posle 15.000 km ili godinu dana posle prvog servisa. provera nivoa tečnosti i njihovo dopunjavanje.

Raspored redovnih servisnih pregleda: Redovni servisi svakih 15. pokazivači pravca.o.2 8v) Zamena uloška prečistača goriva (1.9 JTD) Provera sistema protiv isparavanja goriva (1. gumenih delova (manžetne. položaja i istrošenosti brisača vetrobrana i zadnjeg stakla.9 JTD) + I II III IV V VI VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 123 .2 8v) Provera i podešavanje hoda ručne kočnice Provera izduvnih gasova (1.000 km ili godinu dana Provera stanja i istrošenosti pneumatika.9 JTD) Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. napajanja gorivom. osvetljenje komandne table) Provera funkcionisanja.Zastava Auto d. čaure. cevi (izduvnog sistema. svetla upozorenja. podešavanje mlaznica Provera istrošenosti kočionih pločica prednjih kočnica i funkcionisanja upozoravajućeg signala Provera istrošenosti i stanja kočionih obloga zadnjih kočnica Vizuelni pregled stanja karoserije i zaštitnog premaza podvozja. kočnica). spojnice. svetla u putničkom prostoru.o. i dr. po potrebi podešavanje pritiska u pneumaticima Provera svetlosne signalizacije automobila (prednji farovi.) Provera funkcionalnosti i čistoće brava poklopca motora i prtljažnika i poluge za držanje poklopca motora Provera zategnutosti i stanja pomoćnih remena i podešavanje po potrebi Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1.

upotrebe u isključivo gradskim vožnjama sa dugim radom na praznom hodu..9 JTD): • ispuštanje kondenzata iz prečistača (filtera) goriva. nivo kočione tečnosti. akumulator. nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. pritisak i stanje pneumatika • nivo ulja u motoru Svakih 5.ili svake 3 godine u slučajevima upotrebe u izuzetno hladnim/toplim klimatskim uslovima.000 km ili pre dugih putovanja.2 8v motor) Zamena uloška prečistača vazduha (1. peskom ili solju . kočiona tečnost.Tehničko uputstvo Zastava 10 Redovni servisi svakih 15.) Provera stanja zupčastog remena Zamena zupčastog remena (*) Zamena svećica (benzinski motor) Provera sistema za upravljanje radom motora pomoću dijagnostičke opreme Provera nivoa ulja u menjaču Zamena motornog ulja i prečistača Zamena kočione tečnosti (ili svake 2 godine) Zamena polenskog filtera (ili svake godine) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + I II III + + + + IV V VI + + + + VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * . 124 . tečnost za pranje vetrobrana.9 JTD motor) Dolivanje tečnosti (rashladna tečnost. ili upotrebe na putevima prekrivenim prašinom.000 km ili godinu dana Zamena uloška prečistača vazduha (1.000 km (samo za verziju 1. proverite i ako je potrebno dopunite: • nivo rashladne tečnosti motora. Preporučuje Vam se upotreba proizvoda koji su posebno namenjeni i proizvedeni za ova vozila (vidi OSOBINE FLUIDA u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE).ili svakih 5 godina DODATNE PROVERE: Svakih 1..

o. AKUMULATOR Napunjenost akumulatora treba proveriti na početku svake zime kako bi se sprečilo zamrzavanje elektrolita akumulatora. pazite da imate potreban alat i originalne rezerne delove kao i potrebne tečnosti. ako se vozilo upotrebljava u krajevima sa toplom klimom ili pri upotrebi u naročito zahtevnim uslovima. ULJE U MOTORU Menjajte ulje u motoru češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. POLENSKI FILTER Kada se vozilo upotrebljava u prašnjavim uslovima ili u područjima sa velikim zagađenjem polenski filter bi se morao češće menjati. • kratke. PREČISTAČ VAZDUHA Menjajte uložak prečistača vazduha češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. ako se vozilo koristi po prašnjavim putevima. To naročito važi za naknadno ugrađene uređaje.Zastava Auto d. Održavanje Vašeg vozila treba poveriti ovlašćenom servisu. ponavljane vožnje (manje od 7-8 km) kada su spoljne temperature ispod nule • čest rad motora u praznom hodu ili duge vožnje pri malim brzinama (npr. Za uobičajno rutinsko održavanje koje možete i sami izvesti.o. Proveru nivoa tečnosti (elektrolita) u akumulatoru treba izvoditi češće nego što je to prikazano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Akumulator treba i češće proveravati kada se vozilo upotrebljava uglavnom za kraće relacije ili ako je vozilo opremljeno uređajem koji stalno troši struju (i kada je ključ za pokretanje izvađen). ako se vozilo redovno koristi u sledećim naročito teškim uslovima: • vuča prikolice ili kamp prikolice • na prašnjavim putevima. taksi ili dostava ili kada se vozilo ne koristi često). Ako ste u nedoumici o tome koliko često menjati ulje u motoru ili prečistače vazduha u zavisnosti od načina na koji upotrebljavate vozilo. VAŽNE NAPOMENE u vezi ODRŽAVANJA 125 . Zamena bi trebalo da se izvrši čim se primeti smanjeni dotok vazduha u putnički prostor. obratite se ovlašćenom servisu. Ne izvodite radnje vezane za održavanje ako nemate potrebno iskustvo.

Rashladna tečnost motora. Tečnost za pranje vetrobranskog stakla. 2.9 JTD 126 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Provera nivoa tečnosti: Ne pušite dok radite u prostoru motora: moguće je prisustvo zapaljivih gasova i isparavanja koja mogu uzrokovati požar. 1. 1. Kočiona tečnost. 3. Akumulator. VAŽNE NAPOMENE Pazite da ne pomešate različite tipove tečnosti kada ih dopunjavate: tečnosti se međusobno razlikuju te mogu uzrokovati oštećenje vozila. Ulje u motoru. 4. 5.2 8v 1.

o. Nivo ulja bi trebao biti između oznaka odnosno zareza MIN i MAX na mernoj šipki. Ukoliko je nivo ulja u motoru iznad oznake MAX obratite se ovlašćenom servisu radi uspostavljanja pravilnog nivoa ulja. VAŽNE VAŽNE NAPOMENE Nakon dolivanja ili menjanja ulja. Prostor između oznaka MIN i MAX odgovara otprilike jednom litru ulja. Nivo ulja nikad ne sme prelaziti oznaku MAX. Dok je vozilo novo. budite vrlo oprezni gde stavljate NAPOMENE ruke unutar motornog prostora jer postoji opasnost od opekotina. Ako je nivo ulja u motoru blizu ili čak ispod oznake MIN. Ulju u motoru nemojte dodavati drugo ulje drugačije specifikacije. Ako je motor vruć.Zastava Auto d. Zapamtite da se kod zagrejanog motora ventilator hladnjaka može uključiti i posle gašenja motora i vađenja ključa za pokretanje iz brave.2 8v 1. zbog čega se potrošnja ulja u motoru može smatrati stabilizovanom nakon što vozilo pređe prvih 7. 127 . Ulje u motoru: 1. Maksimalna potrošnja ulja može biti oko 400 grama na 1000 km.000-8.000 km. Nakon što ga ugasite pričekajte par minuta pre nego što proverite nivo ulja. čime se mogu uzrokovati ozlede.o. dopunite ulje kroz otvor dok ne dosegne oznaku MAX. motor se uhodava.9 JTD Proverite ulje u motoru kada je vozilo na ravnom tlu i dok je motor još uvek topao (otprilike 5 minuta nakon gašenja motora). pustite da motor radi nekoliko sekundi.

35° C. Iskorišćeno motorno ulje i zamenjeni prečistač (filter) ulja sadrže materije opasne za okolinu. 128 . Ako je potrebna VAŽNA zamena čepa posude. Mešavina (50-50)% Paraflu Up i destil. dok nivo ne dosegne oznaku MAX.2 8v 1. Postoji opasnost od opekotina. vode pruža zaštitu od smrzavanja do . Hlađenje motora: Ne skidajte čep sa posude kada je motor vruć.Tehničko uputstvo Zastava 10 Potrošnja motornog ulja: VAŽNE NAPOMENE Potrošnja ulja zavisi od načina vožnje i uslova korišćenja vozila. ZABRANJENO JE DOLIVANJE/MEŠANJE RASHLADNIH TEČNOSTI RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA ILI DRUGIH PROIZVOĐAČA.9 JTD Proveravajte nivo rashladne tečnosti kada je motor hladan. NAPOMENA u suprotnom efikasnost sistema može biti smanjena. dopunite ga kroz otvor na posudi sa (50-50)% mešavinom destilovane vode i tečnosti FL Selenia Paraflu Up proizvođača Selenia. Ako je nivo ispod oznake MIN. Sistem hlađenja je pod pritiskom. VAŽNA NAPOMENA 1. Nivo bi trebalo da bude između oznaka MIN i MAX na posudi. Za zamenu ulja i prečistača obratite se ovlašćenom servisu. zamenite ga drugim originalnim.

• Kod temperatura ispod .slika levo. Pazite da se vrlo korozivna kočiona tečnost ne prospe na farbanu površinu. Preporučujemo Vam upotrebu tečnosti Tutela TOP 4 kojom je kočioni sistem originalno napunjen.o.20oC koristite nerazređeni Tutella Professional SC 35. odmah isperite mesto vodom. upotreba uređaja za pranje vetrobranskog stakla je od presudne važnosti za poboljšanje vidljivosti. Preporuka je mešavina vode i tečnosti Tutella Professional SC 35 u sledećim odnosima: • 30% Tutella Professional SC 35 i 70% vode leti. Ne vozite sa praznom posudom tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. skinite čep i podignite produžetak za punjenje A . Tečnost hidraulične kočnice / spojnice: Proverite da je nivo tečnosti u posudi na maksimumu. VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA 129 . upozoravajući signal treba da se upali. nakon što čujete "klik". Upotrebljavajte tečnost DOT 4 samo za dopunjavanje. Ako se to ipak dogodi. • 50% Tutella Professional SC 35 i 50% vode zimi. (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR).o. Povremeno proveravajte da li radi upozoravajući signal na instrument tabli tako da kada pritisnete čep posude slika desno.Zastava Auto d. Tečnost za pranje vetrobranskog / zadnjeg stakla: Za dopunjavanje.

slika na sledećoj strani desno. i izvadite filter radi zamene. Kočiona tečnost je higroskopna (što znači da upija vlagu). Prečistač vazduha: Zamena prečistača vazduha . Zbog toga. VAŽNE NAPOMENE Polenski prečistač (filter): Polenski prečistač je smešten ispod komandne table blizu središnjeg dela na strani suvozača . ako se vozilo upotrebljava u područjima sa visokim procentom vlage u vazduhu.slika dole: Odvijte vijke A.Tehničko uputstvo Zastava 10 Simbol na posudi ukazuje na sintetički tip kočione tečnosti. 130 . kočionu tečnost je potrebno menjati češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Promenu treba izvršiti naročito u slučaju ako je smanjen dotok vazduha u putnički prostor.slika na sledećoj strani levo. Ako se vozilo učestalo koristi u prašnjavim ili vrlo zagađenim područjima izmenu filtera treba izvoditi češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. za razliku od mineralnog tipa. Korišćenje mineralnog tipa kočione tečnosti uzrokuje nepopravljiva oštećenja posebnih gumenih zaptivača u kočionom sistemu.benzinski motor 1.slika dole. i zamenite filter B . skinite poklopac A . Zamena polenskog filtera .2 8v: Varijanta 1: odvijte vijke sa strane i na poklopcu prečistača.

odvijte vijke A . 1. skinite prednji deo B poklopca i zamenite filter C .o.2 8v .varijanta 2 Zamena prečistača vazduha .dizel motor 1. 1.9 JTD. 1..9 JTD 131 .varijanta 1 Varijanta 2: oslobodite držače A .o.2 8v .slika dole levo.9 JTD: Za verziju sa dizel motorom 1.slika dole desno i zamenite filter C.Zastava Auto d.slika dole desno.slika dole levo. skinite poklopac B .

koji su opremljeni za odlaganje iskorišćenih akumulatora na način koji je u potpunosti u skladu sa poštovanjem okoline i zakonskih odredbi. Zbog toga Vam savetujemo da zamenu akumulatora izvedete u ovlašćenom servisu. Ne izlažite u blizini akumulatora otvoreni plamen ili izvor varnice: postoji opasnost od eksplozije i požara. a koje su u vezi akumulatora. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. Provera nivoa tečnosti u akumulatoru (elektrolita): Proveravajte nivo tečnosti u akumulatoru. 132 .9 JTD je 50 Ah. zamenu akumulatora izvršite drugim akumulatorom jednakih karakteristika. Korisni saveti akumulatora: za produženje životnog veka VAŽNO Nakon parkiranja vozila. Plafonska svetla moraju biti ugašena. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Zamena akumulatora: Ako je potrebno. Postupajte prema uputstvima proizvođača akumulatora. i ako je potrebno dopunite prema rasporedu u planu REDOVNOG SERVISIRANJA. Ovaj postupak treba da se obavlja u ovlašćenom servisu. Ako je postavljen akumulator drugih karakteristika. Kapacitet akumulatora za model Zastava 10 sa motorom 1. prljažnik i poklopac motora pravilno zatvoreni. Nepravilno spajanje električne i elektronske opreme može uzrokovati ozbiljna oštećenja vozila. Akumulatori sadrže supstance koje su vrlo štetne za VAŽNO okolinu. a za model sa motorom 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Akumulator: Akumulator Zastave 10 je tip akumulatora sa "ograničenim održavanjem". više ne važe. obaveze vezane za REDOVNO SERVISIRANJE. proverite da su vrata.2 8v je 40 Ah (za verziju sa klima-uređajem je 44 Ah). U normalnim uslovima ne zahteva dolivanje destilovane vode.

Zastava Auto d.o.o.
Kada je motor ugašen, ne držite dugo uključenim uređaje kao što su audio uređaj, upozoravajuća svetla i dr.

VAŽNO
Akumulator koji se drži na vozilu bez obzira na dužinu trajanja sa napunjenošću manjom od 50%, oštetiće se sulfatizacijom što dovodi do smanjivanja potrebne snage i visokog rizika od smrzavanja elektrolita (to se može desiti već kod -10o C). Ako se vozilo ne koristi u dužem vremenskom periodu, pogledati pod DUGO NEKORIŠĆENJE VOZILA - str. 94, u poglavlju UPOZNAVANJE SA VOZILOM. Ako naknadno želite da ugradite opremu (protivprovalni sistem, audio sistem, satelitsku navigaciju i sl.) obratite se ovlašćenom servisu, koji će Vam sugerisati najprikladniju opremu i izvršiti proveru da li električni sistem može podneti taj dodatni napor, odnosno da li je potrebna ugradnja akumulatora većeg kapaciteta. Ova oprema i uređaji kontinuirano troše električnu struju čak i kada je ključ za pokretanje izvađen (vozilo je parkirano, motor ugašen) što može rezultirati velikom istrošenošću akumulatora. Ukupna potrošnja ove opreme (nakon ugradnje) mora biti manja od 0.6 mA puta Ah (akumulatora), kao što je prikazano tablicom: Maksimalno dozvoljena potrošnja sa ugašenim motorom
24 mA 26.4 mA

Akumulator
40 Ah 44 Ah

Takođe treba zapamtiti da veliki potrošači, kao što su mobilni telefon, hladnjak, grejač i dr., ako se koriste kada je motor ugašen, ubrzavaju trošenje akumulatora.

VAŽNO
Ako želite opremiti vozilo dodatnim sistemima, zapamtite da je nepravilno spajanje vrlo opasno, naročito ako ti uređaji utiču na sigurnosne uređaje.

133

Tehničko uputstvo Zastava 10

Elektronske upravljačke jedinice:
Pri normalnoj upotrebi vozila nisu potrebne nikakve posebne mere opreza. U slučaju intervencija na električnom sistemu ili kada je potrebno pokrenuti motor uz pomoć drugog akumulatora, treba se s pažnjom pridržavati upustava koja slede:

• Nikad ne isključujte akumulator iz električnog sistema dok motor radi. • U slučaju punjenja, akumulator isključite iz električnog sistema. Savremeni punjači
akumulatora daju napon i do 20 V.

• Nikad ne izvodite pokretanje motora punjačem akumulatora. Uvek koristite drugi
akumulator.

• Budite naročito pažljivi kod spajanja akumulatora na električni sistem. Pazite da su • • • •
kontakti akumulatora spojeni odgovarajućim kablovima (ispravnog polariteta) i proverite da li je i sam spoj izveden ispravno. Ne spajajte i ne isključujte priključke sa elektronskih jedinica dok je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ne proveravajte polaritet pomoću varnice. Isključite električne jedinice u slučaju elektro-zavarivanja na karoseriji. Takođe ih skinite u slučaju temperature iznad 80oC (posebni zahvati na karoseriji i dr.) Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo, tj. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Kontaktirajte ovlašćeni servis za instrukcije.

Ako je audio uređaj ili auto-alarm nepravilno ugrađen, moguća je pojava interferencije u radu elektronskih jedinica.

VAŽNO

Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez uvažavanja karakteristika i svojstava sistema mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uz rizik od požara.

134

Zastava Auto d.o.o.

Točkovi i pneumatici:
Pritisak u pneumaticima: Svake dve nedelje i pre dugih putovanja, proverite pritisak svakog pneumatika uključujući i rezervni pneumatik. Pritisak se proverava kada je pneumatik hladan. Normalno je da se u vožnji pritisak pneumatika povisi. Ako morate proveriti ili povećati pritisak kada je pneumatik topao, zapamtite da vrednost pritiska mora biti za 0.3 bara iznad uobičajene vrednosti. Za pravilan pritisak pneumatika vidi pod TOČKOVI u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - str. 149. Pritisak u pneumaticima mora biti ispravan kako bi se vozilo dobro držalo na putu. Pogrešan pritisak u pneumaticima dovodi do nepravilnog trošenja pneumatika slika desno. A - Ispravan pritisak: gazna površina pneumatika se troši jednako. B - Nedovoljan pritisak: rubovi gazne površine se više troše. C - Previsok pritisak: srednji deo gazne površine se više troši.

VAŽNO

VAŽNO

Ako je pritisak pneumatika prenizak, pneumatik se pregreva, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

Gume se moraju promeniti kada je visina gazne površine manja od 1.6 mm. U svakom slučaju postupajte prema zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Koliko god je moguće, izbegavajte oštra kočenja i nagla kretanja. Pazite da ne udarite ivičnjake, rupe i ostale čvrste prepreke na putu. Dugotrajna vožnja po neasfaltiranim putevima može oštetiti pneumatike. Povremeno proverite da pneumatici nemaju zareze na bočnim stranama, nenormalne izbočine, ili da se troše nepravilno. U slučaju neke od ovih pojava obratite se ovlašćenom servisu radi provere.
135

točak. Zbog toga je presudna pažljiva provera. odmah se zaustavite i zamenite točak.str. Pneumatik stari čak i kada se ne koristi puno. Pukotine na gaznoj površini i na bočnim stranama ukazuju na ostarelost pneumatika. U svakom slučaju. Ako Vam se probuši pneumatik. Ni u kom slučaju ne upotrebljavajte unutrašnje gume na ovakvim pneumaticima. treba se pridržavati plana REDOVNOG SERVISIRANJA . pregled pneumatika bi trebalo da izvrši stručnjak koji može proceniti da li se mogu i dalje koristiti. Ne zaboravite isto tako detaljno da proverite i rezervni točak. Ne izmenjujte gume unakrsno. zadržavajući ih na istoj strani tako da se ne promeni smer obrtanja točka. Kako bi se prednje i zadnje pneumatici ravnomerno trošili.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izbegavajte vožnju sa pretovarenim vozilom: time se ozbiljno može oštetiti točak ili pneumatik. VAŽNO Gumene i elastične cevi: Što se tiče gumenih cevi servo-upravljača. kako se ne bi oštetio pneumatik. oslanjanje ili upravljački mehanizam. Pri zameni pneumatika dobro je zameniti i ventil za naduvavanje. uvek upotrebljavajte nove pneumatike i izbegavajte pneumatike sumnjivog porekla. ako su pneumatici postavljeni na vozilu duže od 6 godina. U slučaju zamene. 122. savetuje se njihova međusobna zamena svakih 10-15 hiljada kilometara. 136 . Zastava 10 upotrebljava pneumatike bez unutrašnje gume (tubeless). Ozon. premeštajući gumu sa leve strane vozila na desnu stranu i obratno. visoke temperature i dugotrajan izostanak tečnosti u sistemu uzrokuju stvrdnjavanje i pucanje cevi sa mogućim gubitkom tečnosti. kočnica i napajanja gorivom.

• Ne uključujte brisače po suvom staklu. Pazite da sve nalegne ispravno. • Skinite sav sneg sa stakla. U svakom slučaju trebalo bi ih promeniti otprilike jednom godišnje. skinite ruku brisača tako što odvijete pričvrsni vijak B. • Pritisnite deo B žabice i izvadite metlicu iz ruke A. time čuvate gumeni rub i izbegavate naprezanje i pregrevanje elektromotora brisača. VAŽNO Putovanje sa istrošenim metlicama je opasno zato što se time utiče na smanjenje vidljivosti u lošim vremenskim uslovima. Ako je potrebno. • Pravilno postavite novu ruku i pritegnite pričvrsni vijak. Promenite metlice ako se gumeni rub istrošio ili izobličio. pazite da gumeni deo nije zamrznut i zalepljen za vetrobransko staklo.o. oslobodite ga sredstvom za odmrzavanje. sa stakla i postavite metlicu tako da stvori pravi ugao od 90 stepeni sa rukom brisača. preporučuje se upotreba Tutela Professional SC 35. • Postavite novu metlicu tako da ubacite jezičak u poseban zarez na ruci brisača.slika levo.Zastava Auto d. 137 . Zamena brisača zadnjeg stakla • Podignite poklopac A . Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla: Metlice: Povremeno očistite gumeni deo prikladnom tečnošću.slika desno. Neki vrlo jednostavni postupci mogu smanjiti mogućnost oštećivanja metlica: • Ako se temperatura spusti ispod nule.o. Zamena stakla brisača vetrobranskog • Podignite ruku vetrobranskog brisača A . • Spustite prevlaku.

129). a ako je potrebno očistite ih iglom. prvo proverite da li ima tečnosti u posudi (vidi pod PROVERA NIVOA TEČNOSTI u ovom poglavlju . može se usmeriti podešavanjem smera mlaznice. Usmerite mlaz do najviše tačke koju dostižu metlice brisača. 138 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Mlaznice: U slučaju da mlaz tečnosti ne izlazi. Zatim proverite da li su otvori na mlaznicama zapušeni.slika dole desno. Mlaz za pranje stakla se može usmeriti podešavanjem nagiba mlaznice .str. Mlaz brisača zadnjeg stakla . Koristeći odvijač u sedištu okrenite držač mlaznice.slika dole levo.

u područjima sa visokim nečistoćama vazduha. Deterdženti zagađuju vodu.o. Na Zastavi 10 primenjena su najnovija tehnička rešenja za efikasnu zaštitu karoserije od korozije. Preventivne ili korektivne popravke laka izvodite originalnim proizvodima (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . 144). oslanjanja i drugih delova proizvodima na bazi voskova sa visokom zaštitnom vrednošću. već vrši i zaštitu lima. Karoserija: Zaštita vozila od atmosferskih uticaja: Glavni uzroci korozije su: • atmosferske nečistoće • so i vlaga u atmosferi (priobalna ili topla i vlažna područja).Zastava Auto d. • Upotreba otvorenih profila kako bi se izbegla kondenzacija i zadržavanje vode koja bi dovela do korozije na unutrašnjoj strani delova. Ako je vozilo duboko ogrebano savetujemo Vam da preduzmete mere preventivne zaštite od pojave korozije. • Prskanje donjeg dela karoserije.o. Isto tako. • Nanošenje prskanjem plastične prevlake radi zaštite najizloženijih delova: ispod vrata. Pod uobičajnim održavanjem laka podrazumeva se pranje vozila. Iz tog razloga vozilo treba prati u prostorima koji su opremljeni za sakupljanje i prečišćavanje tečnosti korišćenih u pranju. ne treba potceniti abrazivna delovanja prašine u atmosferi i peska nošenog vetrom kao i odbačeni kamenčići i blato od drugih vozila. Učestalost pranja zavisi od uslova i okoline u kojoj se vozilo koristi. unutrašnji deo blatobrana. 139 VAŽNA NAPOMENA . Evo nekih od najvažnijih: • Način lakiranja i upotreba proizvoda koji vozilu daju naročitu otpornost prema koroziji i ogrebotinama. Na primer. rubovi i dr.str. vozilo perite češće. • stanje okoline koje je specifično za određeno doba godine. Saveti za održavanje karoserije: Lak: Lak nema samo estetsku ulogu. prostora motora. ili ako vozite putevima koji su posipani solju. • Upotreba pocinkovane oplate ili prethodno obrađenog čeličnog lima koji je visoko otporan na koroziju.

VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA ovlašćeni servis za Vozilo bi trebalo prati dok je motor hladan sa ključem u položaju STOP. Stakla Za čišćenje stakla upotrebljavajte čiste krpe kako bi se izbeglo stvaranje ogrebotina na staklima ili zamućivanje tj. Postupak bi trebalo obaviti u garažnom prostoru. • Pokvasite karoseriju mlazom vode niskog pritiska. pazite da obuhvatite i slabo vidljive delove (okviri vrata. Nakon pranja vozila proverite da se različite zaštite (npr. Neposredno nakon pranja. • Obrišite karoseriju sunđerom namočenim u blagi rastvor sredstva za pranje. smanjenje prozirnosti. tj. Prostor motora Na kraju svakog zimskog razdoblja. Kontaktirajte instrukcije. obrišite iznutra grejač zadnjeg stakla laganim pokretima u smeru otpornika. vozilo ne ostavljajte u zatvorenom prostoru već ga držite na otvorenom. poklopac motora i oko svetala. Pri sušenju vozila. Ptičji izmet se mora odmah oprati i to vrlo pažljivo. pri tome često ispirajući sunđer. Ako je moguće izbegavajte parkiranja ispod drveća. Ne perite vozilo nakon što je bilo izloženo suncu ili dok je poklopac motora vruć: lak bi mogao izgubiti na sjaju. jer je njegova kiselina naročito agresivna. gumeni čepovi i drugi štitnici) 140 . bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Spoljne plastične delove treba prati po uobičajenom postupku. smolaste supstance koje neke vrste drveća ispuštaju zamućuju lak i povećavaju mogućnost nastajanja korozije. • Dobro isperite vodom i osušite mlazom vazduha ili jelenskom kožom. Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo. treba pažljivo oprati prostor motora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za ispravno pranje: • Prilikom pranja u automatskim perionicama skinite antenu s krova kako bi sprečili njeno oštećivanje. gde se voda često sakuplja). kako bi preostala voda mogla lakše da ispari. Kako bi se sprečilo oštećivanje otpornika grejača zadnjeg stakla.

očetkajte sedište sunđerom koji je lagano namočen u neutralno sredstvo za pranje. Čišćenje kožnih sedišta: * • Skinite suvu prljavštinu jelenskom kožicom ili lagano navlaženom tkaninom bez prevelikog pritiska. Ne upotrebljavajte alkohol ili benzin za čišćenje stakla instrument table. Nikada ne koristite alkohol ili proizvode na bazi alkohola.o.o. Ne držite u vozilu sredstva u obliku raspršivača (spreja) jer postoji opasnost od eksplozije.Zastava Auto d. Potom je obrišite jelenskom kožicom ili mekom tkaninom navlaženom vodom ili neutralnim sredstvom. Plastični delovi u unutrašnjosti vozila: Upotrebljavajte posebna sredstva koja neće promeniti izgled komponenti. * . Ako mrlje ostanu. Unutrašnjost: Povremeno proverite da se nije skupila voda ispod prostirača (od mokrih cipela. Elektrostatička pražnjenja koja se pojavljuju pri čišćenju (četkanju) mogu prouzrokovati požar.) koja bi mogla uzrokovati koroziju lima. • Za čišćenje sedišta. Bočice raspršivača ne smeju se izlagati temperaturama iznad 50oC. upotrebite posebno sredstvo za čišćenje kože tako da se strogo pridržavate uputstva za upotrebu. • Tečnost ili masne mrlje skinite suvom upijajućom tkaninom bez četkanja. Čišćenje sedišta i tkanine: • Odstranite prašinu mekanom navlaženom četkom ili usisivačem.u zavisnosti od opreme 141 VAŽNO . kišobrana i dr. VAŽNO Nikada ne koristite zapaljive proizvode (na bazi petroleja ili benzina) pri čišćenju unutrašnjosti vozila. Pri čišćenju presvlaka od tkanina koristite navlaženu četku. Prilikom toplog vremena temperatura u unutrašnjosti vozila može narasti i dosta iznad te vrednosti.

Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila sa prikolicom. Da bi se došlo do oznake treba podići poseban poklopac na oblozi a oznaka sadrži sledeće podatke: • Šifra tipa vozila (ZFA 188000) • Broj šasije 142 . H .Broj homologacije.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila. M .Koeficijent dimljenja (samo za dizel motore).Tehničko uputstvo Zastava 10 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU VOZILA: Podaci za identifikaciju nalaze se na pozicijama na vozilu označenim na slici desno. E . Ova pločica je pričvršćena na prednjem poprečnom nosaču u prostoru motora.Maksimalno dopušteno opterećenje na zadnjoj osovini. C .Šifra za rezervne delove.Šifra verzije karoserije.slika levo.Oznaku na motoru Pločica modela: Pločica .Maksimalno dopušteno opterećenje na prednjoj osovini.Šifra tipa vozila. G . sadrži sledeće podatke za prepoznavanje: A . D Broj šasije.Pločicu modela 2 .Pločicu za identifikaciju boje 4 . N . I . L .Tip motora. B .Naziv proizvođača.Oznaku na šasiji 3 .slika levo. F . a mogu se podeliti na: 1 . pored prednjeg desnog sedišta . Oznaka na šasiji: Utisnuta je na podu putničkog prostora.

Sadrži ove podatke: A . Oznaka na motoru: Oznaka je utisnuta na bloku motora na strani menjača i sadrži šifru tipa vozila i broj šasije.2 8v 1.Fiatova šifra boje D .o.Proizvođač laka B . Kodovi motora: Evropske homologacije: Model Tip motora Šifra verzije karoserije 5 vrata 1.Naziv boje C .Šifra za prelakiranje i popravke.slika desno.Zastava Auto d. je postavljena na unutrašnjoj strani poklopca motora.o.9 JTD 188A4000 188A7000 188BXA1A 01X 188BXA1A 01AB 188BXA1A 01AD 188BXG1A 14E 143 . Nalepnica za identifikaciju boje: Nalepnica .

bespovratni sistem napajanja goriva.4 1910 18.2 8v 188A4000 Otto 4 u liniji 2 70.4 2500 Fiat BKR5EZ Fiat RC10YCC NGK BKR5EZ Champion RC10YCC Bezolovni benzin 95 1.9 JTD 188A7000 Diesel 4 u liniji 2 82 / 90. turbinom i međuhladnjakom.2 8v: Elektronsko. sa elektronski nadziranim Unijet "Common rail" punjačem.9 JTD: Direktno ubrizgavanje u cilindre pod visokim pritiskom.45 63 85 3500 196 20 1500 Svećice - Gorivo Euro Dizel Napajanje gorivom / paljenje: Verzija 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Motor: Opšte karakteristike Kod motora Vrsta motora Broj i smeštaj cilindara Broj ventila po cilindru Prečnik / hod cilindara (mm) Radna zapremina (cm ) Stepen kompresije Maksimalna snaga (EEC) pri broju obrtaja Maksimalni obrtni moment (EEC) pri broju obrtaja kW KS o/min Nm kgm o/min 3 1.8 44 60 5000 102 10.86 1242 9. multipoint sekvencijalno ubrizgavanje integrisano sa elektronskim paljenjem. 144 .8 / 78. Broj obrtaja motora u praznom hodu: 750 ± 50 o/min Verzija 1.

VAŽNO Svećice: Čistoća i dobro stanje svećica je vrlo važno za održavanje efikasnog rada motora i smanjenje štetnih gasova.o. Izmene i popravke na sistemu za napajanje koje su nepravilno izvedene ili bez uvažavanja tehničkih karakteristika mogu uzrokovati nepravilnost u radu i povećati rizik od požara. čak i kada se to ne odnosi na sistem paljenja. Ako je toplotna vrednost svećice manja od potrebne. Izgled svećica je za stručnjaka dobar pokazatelj mogućeg neispravnog rada. pogonskih poluvratila i homokinetičkih zglobova. bez praznog hoda.o. Svećice se moraju menjati kako je to predviđeno REDOVNIM SERVISIRANJEM. moguća je pojava problema u radu. 144. Uvek upotrebljavajte isključivo pomenute tipove svećica . 145 . Menjač: Pet brzina i hod unazad sa sinhronizatorom pri menjanju brzina za napred.tabela na str. važno je proveriti svećice u ovlašćenom servisu. ili nije garantovana predviđena trajnost. VAŽNO Prenos snage: Prenos snage vrši se na prednje točkove preko diferencijala. Zbog toga ako postoje poteškoće u radu motora.Zastava Auto d. Zupčanici menjača i diferencijala su montirani u zajedničko kućište. Spojnica (kvačilo): Hidraulička. samopodešavajuća.

* . plivajuća klešta • 1.9 JTD: Ventilirajući disk. deluje mehanički na kočione obloge zadnjih točkova.u zavisnosti od opreme 146 . McPherson oslanjanje sa viljuškama pričvršćenim na poprečnu pomoćnu osovinu. Automatsko podešavanje kočionih obloga. Vakuumski pojačivač kočnica. • Upravljač sa zupčanikom sa stalnim podmazivanjem. led i so za posipanje puteva mogu se nataložiti na diskovima kočnica i time smanjiti njihovu efikasnost pri PRVOM kočenju. • Zavojne opruge i stabilizator. prečnika 257 mm. • ABS sistem sa četiri senzora i EDB * VAŽNO: Voda.Tehničko uputstvo Zastava 10 Kočnice: Glavne i pomoćne kočnice: Prednje: • 1. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva. prečnika 180 mm. Upravljač: • Zglobni stub upravljača sa apsorbovanjem energije. prečnika 240 mm. Zadnje: • Polunezavisno.2 8v: Disk. sa čeličnom torzionom šipkom i gumenim čaurama sa kontrolisanom deformacijom. Vešanje: Prednje: • Nezavisno. Ručna kočnica: Aktivira se polugom. Unakrsna kontrola hidrauličnih vodova. Regulator raspodele kočione sile koji deluje na zadnji hidraulički krug. sa samopodešavanjem kočionih obloga. plivajuća klešta • • • • • Zadnje: Doboš. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva.

Lanci za sneg: Upotrebljavajte samo lance za sneg niskog profila.o.str. • Posebni vijci točkova (različite veličine i uzajamno neodgovarajući) za svaki od dvaju tipova naplataka. višestruko slojeviti kontrukcioni elementi za progresivno apsorbovanje energije u slučaju sudara.str. Karoserija: • Samonoseća karoserija. Na pneumaticima tipa "tubelles" ne upotrebljavajte unutrašnje gume.Zastava Auto d. ZIMSKI PNEUMATICI Upotreba zimskih pneumatika je prikazana u poglavlju ZIMSKI PNEUMATICI . • Šipke u vratima za zaštitu pri bočnom sudaru i za ukrućivanje putničkog prostora u slučaju čeonog sudara. • Najmanji prečnik zaokretanja: 10. VAŽNO Radi sigurnosti u vožnji na svim točkovima vozila moraju biti postavljeni pneumatici određene veličine i istog proizvođača. vidi poglavlje LANCI ZA SNEG .5 metara • Električni servoupravljač "Dualdrive" sa stalnim prenosnim odnosima i dva načina rada. 93. 98. pogledajte u poglavlju AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK . • Radijalni pneumatici bez unutrašnje gume ("tubeless"). pet vrata. 92. visoko otporna. Za pojedinosti o upotrebi vijaka i naplataka.o. uključujući i rezervni točak smanjenih dimenzija. Točkovi: Naplatci i pneumatici: • Naplatci od presovanog čelika ili lake legure. Naplatke od lakih legura ne učvršćujte vijcima od čelika i obratno. 147 .str.

60 = Odnos visine i širine pneumatika (kao postotak). Indeksi opterećenja: 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg Indeksi maksimalne brzine: Q = do 160km/h R = do 170km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = preko 210km/h 148 . 82 = Indeks opterećenja.2 8v 5 1/2 Jx14"-35 165/70 R14 81T 165/70 R14 81Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P 1.9 JTD 5 1/2 Jx14" ET35 185/60 R14 82T 185/60 R14 82Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P Rezervni točak Objašnjenje označavanja pneumatika: Primer: 185/60 R14 82H 185 = Nominalna širina pneumatika (razmak između bočnih zidova u mm). R = Radijalni pneumatik 14 = Prečnik naplatka (u inčima). H = Indeks maksimalne brzine.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije naplatka i pneumatika: Modeli Naplatak Pneumatik Standardni Zimski Naplatak Pneumatik 1.

9 JTD 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 2.3 2.2 bar propisanom pritisku pri naduvavanju zimskih pneumatika. 149 .1 2. Dodajte + 0.2 8v 1.0 2.8 Rezervni točak Dodajte + 0.4 2.9 2.Zastava Auto d.3 bar propisanom pritisku kada su pneumatici topli.2 2. Pritisak hladnih pneumatika (bar): Standardni pneumatik Model Veličina Srednje natovareno Prednje 1.8 2.o.1 Potpuno natovareno Prednje Zadnje 2.o.4 Zadnje 1.

Verzija 1.2 sec 150 . brzina 155 km/h 173 km/h Maks.9 JTD Maks. Maksimalna brzina i ubrzanje: Podaci se odnose na maksimalnu brzinu i ubrzanje nakon uhodavanja.Prikazana vrednost zavisi od veličine naplatka.3 sec 12.9 JTD A B C D E F (*) G H I (*) 3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1954 1392 (*) .2 8v. 1.2 8v 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije vozila: Kapacitet prtljažnika: 297 dm3 sa oborenim naslonom zadnjeg sedišta: 1080 dm 3 Verzija sa 5 vrata (mm) 1. ubrzanje 0-100 km/h 14.

o.2 8v: bezolovni benzin sa RON ne manjim od 95 .2 2.2 2.5 - - (*) . povećava se masa praznog vozila.ukupno: Vučeni teret: .o.9 JTD litara kg 49 5-7 6. vučnom kukom.9 JTD: SELENIA WR Rashladni sistem motora Korito motora: Korito motora i filter: 2.Pri temperaturi ispod -20oC preporučujemo Vam upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30. Količine i vrste tečnosti za vozilo: 1.5 2. Mase: Mase (kg) Masa vozila spremnog za vožnju (uključujući gorivo.2 8v: SELENIA 20K(*) .Zastava Auto d.prednja osovina: .Ne prekoračujte dozvoljena opterećenja..8 kg 1.Za 1.Za 1. 151 .prikolica sa kočnicama .Ako je vozilo opremljeno krovnim otvorom. rezervni točak) Korisna nosivost (*) uključujući vozača Maksimalno dopušteno opterećenje (**) . i sl.prikolica bez kočnica Maksimalno opterećenje krova Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki (prikolica sa kočnicama) 1. čime se smanjuje korisna nosivost (**) .2 8v 875 510 750 750 1385 1000 400 75 60 1.9 JTD: Euro dizel "50-50" mešavina destilovane vode i tečnosti "PARAFLU UP" -Za 1.2 4.zadnja osovina: . Vozač je odgovoran za raspoređivanje opterećenja tako da odgovaraju ovim vrednostima ograničenja.0 4.9 JTD 1055 510 900 750 1565 1000 400 75 60 (*) .2 8v litara Rezervoar goriva: Rezerva goriva: 47 5-7 4.3 Propisane tečnosti -Za 1.

55535 * .5 kg 1. FIAT 9.65 0.40 0.2 8v ** SELENIA sintetičko ulje PERFORMER koje nadmašuje specifikacije ACEA MULTIPOWER A1. ACEA A5. 129 ** .za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str.45 1. API SL.45 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 1. API CF.za upotrebu na vrlo niskim temperaturama preporučujemo upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 152 .9 JTD B4. FIAT 9.2 8v litara Mehanički menjač i diferencijal Kočioni sistem bez ABS Kočioni sistem sa ABS Rezervoar za pranje vetrobrana i zadnjeg stakla: 1.55535 SAE 5W 40 Multigradno Ulje za sintetičko ulje podmazivanje SELENIA WR koje nadmašuje dizel motora specifikacije ACEA 1.40 0.9 JTD litara 1.5 1.8 Propisane tečnosti TUTELA CAR TECHNYX TUTELA TOP 4 Mešavina vode i tečnosti TUTELA PROFESSIONAL SC 35 * Osobine tečnosti za vozilo: Proizvodi koji se upotrebljavaju i njihove osobine: Upotreba Osobine ulja i tečnosti za ispravan rad vozila Preporučena ulja i tečnosti Primena SAE 10W 40 Multigradno ulje sintetičke osnove koje SELENIA 20K nadmašuje specifikacije ACEA Ulja za A3 i API SL podmazivanje benzinskog SAE 5W 30 motora Multigradno 1.98 0.5 kg 1.

konzistencije NLGI 0 Kočione tečnosti Sintetička tečnost FMVSS no 116 DOT 4. ISO 4925. vode i pranje aktivne tečnosti CUNA PROFESSIONAL vetrobranskog i NC 956-11 SC 35 zadnjeg stakla Potrošnja goriva i emisija izd.o. nemojte startovati motor i kontaktirajte ovlašćeni servis.o. • izvan gradski ciklus. Upotreba Osobine ulja i tečnosti za Preporučena ulja i ispravan rad vozila tečnosti Ulje SAE 75W-85. Vrednosti potrošnje se ustanovljavaju sledećom procedurom: • gradski ciklus. 129 153 . Vodootporna mast na osnovi sapuna litijuma. zadovoljava specifikacije API GL-4 PLUS.Za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str. ASTM D 3306 Sa zaštitnim delovanjem (kada je spoljašnje temperatura ispod 0oC) TUTELA CAR TECHNYX Primena Ulja za podmazivanje Ručni menjači i diferencijali TUTELA MRM ZERO TUTELA TOP 4 Homokinetički zglobovi Hidraulične kočnice i spojnica Rashladna tečnost motora PARAFLU UP * U odnosu 50% demineralizovane vode i 50% PARAFLU UP. vožnja sa učestalim ubrzavanjima u svim brzinama što odgovara normalnim uslovima vožnje. SAE J-1704.VAŽNO: Ne dodavati i ne mešati sa rashladnim tečnostima drugih karakteristika ili drugih proizvođača. hladno pokretanje motora.55550 MIL-L-2105 D LEV. gasova: Potrošnja goriva prikazana tablicom na str. Ovaj pravilnik propisuje realno ustanovljavanje potrošnje goriva uzimajući u obzir svakodnevnu upotrebu vozila. brzina varira između 0 i 120 km/h. ** . pruža zaštitu do -35oC Aditiv za dizel gorivo DIESEL MIX Za mešanje s dizel gorivom (25 cm3 na 10 litara) Upotrebljava se koncentrovana ili razblažena ** Tečnost za TUTELA Mešavina alkohola. Ukoliko se to ipak desi. * . potom simulirana upotreba vozila u gradskom saobraćaju. CUNA NC 956-01 Zaštita sa antifriznim delovanjem na osnovi etilenskog glikola. zadovoljava specifikacije CUNA NC 956-16.Zastava Auto d. 154 je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. FIAT 9.

saobraćajni uslovi. Izražena je u gramima po kilometru (g/km).2 8v 1.9 JTD g/km 136 130 Standardi emisije izduvnih gasova koje ispunjava Zastava 10: Verzija 1. način tj.3 6. Stanje puteva. stil vožnje. a izmerena je pri prosečnom kombinovanom ciklusu.0 5.6 Izvan grada Prosečno kombinovano 4.Tehničko uputstvo Zastava 10 • prosečni kombinovani ciklus uključuje 37% gradskog ciklusa i 63% izvan gradskog ciklusa.2 8v 1.2 8v 1. mogu uticati na povećanje vrednosti potrošnje u odnosu na one prikazane u tablici (pogledati NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I ZAGAĐIVANJE u poglavlju PRAVILNA UPOTREBA VOZILA .9 JTD Standard emisije izduvnih gasova EURO 3 ili EURO 4 * EURO 3 ili EURO 4 * * .8 4. Prosečni kombinovani ciklus 1. prisutnost krovnog nosača i posebne opreme kao i opšte stanje vozila.u zavisnosti od verzije 154 .7 4. VAŽNA vremenski uslovi.9 JTD U gradu 7. Potrošnja u litrima na 100 pređenih km 1.str.9 Emisija CO2 u izduvnim gasovima je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. 85). stepen opremljenosti vozila dodatnom opremom.

Spisak ovlašćenih servisa za model "ZASTAVA 10" .o.o.Zastava Auto d.

2762-632 011/3293-743 011/2698-019 011/2198-113 011/3162-928 011/8765-240 018/583-640. 3095-444 011/2764-246. Stojanovića bb Lepenički bulevar 1 Ibarski put b.b. Prvomajska 63 Virovo . 580-274 018/263-052 034/336-261 032/380-050 031/531-799 031/892-309 019/420-999 021/512-119 021/527-388 025/34-444 024/552-670 024/753-555 013/351-402 023/530-016 023/510-891 Tehničko uputstvo Zastava 10 MESTO BEOGRAD BEOGRAD BEOGRAD NOVI BEOGRAD ZEMUN ZEMUN OBRENOVAC NIŠ NIŠ KRAGUJEVAC ČAČAK SEVOJNO ARILJE ZAJEČAR NOVI SAD NOVI SAD SOMBOR SUBOTICA SUBOTICA PANČEVO ZRENJANIN ZRENJANIN AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD CIM BIZMA AC BOGUNOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AC AUTO MSD TRADE AUTO MIG ZASTAVA PROMET NIŠ ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC AUTOGARANT AUTOKUĆA RAKETA AUTOSERVIS ĆIRO AUTO BANE STOJANOV AUTOUNIVERZAL ZASTAVA PROMET SOMBOR AUTOSERVIS ANUŠ AUTO-HERMES AUTOREMONT PIVAŠEVIĆ FIAT SERVIS ĐUKIĆ TOČAK .Arilje Negotinski put bb Dr Svete Kasapinovića 9 Filipa Višnjića 10 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Horgoški put 19a Jabučki put b.Spisak ovlašćenih servisa za model "Zastava 10" NAZIV SERVISA Vojvode Stepe 318 Mije Kovačevića 6 Dragice Pravice 7a Tošin bunar 92b Bačka 1G Cara Dušana 236 Braće Joksića 201 Beogradski put bb N.b. Melenački drum 9 Manastirska 9 ADRESA TELEFON 011/3972-055.

o. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda.Zastava Auto d. uzimajte u obzir podatke iz Garantnog lista.o. kao i status ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. U slučaju nepodudarnosti podataka između Tehničkog Uputstva i Garantnog lista. Podaci koji se nalaze u ovoj publikaciji namenjeni su samo kao vodič za upotrebu i održavanje. "ZASTAVA AUTO" zadržava pravo da zbog tehničkih ili komercijalnih razloga u bilo kom trenutku izmeni modele i varijante vozila opisane u ovom priručniku. .

Tehničko uputstvo Zastava 10 Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .

o. Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .o.Zastava Auto d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful