Tehničko uputstvo Zastava 10

"ZASTAVA AUTO" Služba Postprodaje 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 323 602); fax. (034 302 361) e-mail: zauto@automobili.zastava.net web: www.zastava10.com

Publikacija No 603.00.550 - IV izdanje - II/2007. Štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu Zastava

Zastava Auto d.o.o.

Sadržaj tehničkog uputstva:
Uvod..................................................................................................................... 7 UPOZNAVANJE SA AUTOMOBILOM........................................................ 8 Elektronski sistem blokade motora...................................................................... 8 Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja............................. 10 Sigurnosni pojasevi.............................................................................................. 11 Prekidač sa ključem.............................................................................................. 17 Komandna tabla................................................................................................... 18 Instrument tabla.................................................................................................... 20 Instrumenti........................................................................................................... 22 Digitalni ekran...................................................................................................... 23 Putni računar........................................................................................................ 24 Upozoravajuća signalizacija................................................................................. 28 Lična podešavanja (sedišta, upravljač, retrovizori)................................................... 32 Grejanje i provetravanje....................................................................................... 36 Rukovanje klima-uređajem.................................................................................. 42 Poluge uz upravljač.............................................................................................. 44 Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home")....................................................... 47

Plafonsko svetlo................................................................................................... 47 Prekidači na centralnoj polici............................................................................... 49 Unutrašnja oprema............................................................................................... 51 Krovni otvor......................................................................................................... 53 Vrata..................................................................................................................... 55 Prtljažnik.............................................................................................................. 57 Poklopac motora................................................................................................... 61 Krovni nosač........................................................................................................ 62 Svetla.................................................................................................................... 63
3

............ 105 Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla......................................... 98 Ako pregori sijalica..................................................... 74 Zaštita okoline.............................. 73 Vrste goriva............. 92 Lanci za sneg.......................................................................................................................... 76 Zaustavljanje.. 109 Ako pregori osigurač................................................................................................................................... 70 Sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju (ABS)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 103 Ako pregori sijalica spoljnog svetla...... 95 Pokretanje motora u slučaju nužde.............................................................. 97 Ako se probuši pneumatik........................... 68 Električni servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive").......... 89 Zimski pneumatici................................ 81 Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja..............................................................................................................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci................................... čep rezervoara za gorivo....... 111 4 ................... 80 Sigurna vožnja..................................................................... 95 Pokretanje motora pomoću drugog akumulatora..................................................................................................................................... 94 U SLUČAJU NUŽDE.............................................................................................................................................................................................................................. 75 PRAVILNA UPOTREBA AUTOMOBILA..................................................................................... 64 Audio sistem............. 93 Dugo nekorišćenje vozila........................................................... 85 Vuča prikolice.................................. 76 Pokretanje motora......................................................................................................................................................................................... 96 Pokretanje guranjem........................................................................................................................... 71 EOBD sistem...................................................................................................................... 79 Upotreba ručnog menjača.............

.......................................................................... 146 Upravljač..... 146 5 ......................................................................................... 119 Ako se dogodi nezgoda............................................................................ 120 ODRŽAVANJE AUTOMOBILA.......................................................... 146 Vešanje.......................................... 123 Dodatne provere................................................................... 116 Podizanje vozila............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................o........................................................................................ Ako se isprazni akumulator............................................................................................................................................................................ 137 Karoserija........... 132 Elektronske upravljačke jedinice..................................................... 139 Unutrašnjost.................................................Zastava Auto d......................................................................................................................................... 142 Kodovi motora..................... 136 Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla........................................................................................................................................ 144 Motor............................... 134 Točkovi i pneumatici..................................................... 141 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU AUTOMOBILA....................................................................................................................... 126 Polenski prečistač (filter).... 135 Gumene i elastične cevi....................... 130 Akumulator. 122 Redovno servisiranje....................................................... 124 Provera nivoa tečnosti....................................................... 130 Prečistač vazduha............ 117 Vuča vozila............ 145 Kočnice................................................................ 144 Prenos snage.............................................................................................................................................................................................................................................. 143 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE...................................................................................... 122 Raspored redovnog servisiranja...................................................................o..................................................................................................................................................

..................................................... 147 Točkovi i pneumatici............... 153 Prilog: SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA za model Zastava 10 VAŽNO UPOZORENJE Automobili sa benzinskim motorom koriste BEZOLOVNI benzin oktanskog broja ne manjeg od 95 (specifikacije EN228)....... KORIŠĆENJE DRUGIH VRSTA GORIVA MOŽE IZAZVATI TRAJNA OŠTEĆENJA AUTOMOBILA I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU ! 6 ................................................ Automobili sa dizel motorom koriste dizel gorivo za motorna vozila EURODIZEL (specifikacije EN590)......................................................... 150 Maksimalna brzina i ubrzanje....................................................................................................................................................................................................................................................... 150 Mase vozila i tereta.......................................................................................................... 152 Potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova............... 147 Dimenzije automobila. 151 Količine i vrste tečnosti za automobil..............Tehničko uputstvo Zastava 10 Karoserija............... 151 Osobine tečnosti za automobil.........................................................................................

Model Zastava 10 predstavlja licencnu verziju modela Fiat Punto treće generacije. koja sadrže informacije. 3-6).9 JTD (dizel 1910 cm3 sa 8 ventila i "common rail" direktnim ubrizgavanjem u cilindre.o. Na njima su simboli koji Vas podsećaju na mere predostrožnosti koje moraju biti preduzete u vezi pojedinih delova ili sklopova. Priručnik je podeljen na 6 sadržajnih poglavlja . koji takođe dobijate uz vozilo. U Garantnom listu. Ovaj priručnik Vam pomaže da upoznate sve osobine Vašeg automobila Zastava 10 i da ga koristite na najbolji mogući način.slika desno. savete i važna upozorenja vezana za upotrebu Vašeg automobila i koje će Vam pomoći da izvučete maksimum iz njegovih tehničkih osobina. tj. Srdačan pozdrav i prijatna vožnja ! VAŽNA NAPOMENA U Tehničkom uputstvu automobila opisane su obe verzije modela Zastava 10.vidi Sadržaj (str. Poštovani. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije (rokovima i uslovima za održavanje kojih se treba pridržavati). Zbog toga je važno da uvažavate samo podatke koji su u vezi sa verzijom motora i dodatne opreme automobila koje ste kupili. Takođe ćete naći korisne savete za vašu ličnu sigurnost. u karoserijskoj varijanti sa 5 vrata i motorima: • 1. Pregled svih simbola je smešten na unutrašnjoj strani poklopca motora . možete se upoznati sa normama garancije. 7 .2 8v (benzinski 1242 cm3 sa 8 ventila i elektronskim "multipoint" ubrizgavanjem) • 1. održavanje vozila i zaštitu okoline. turbinom i međuhladnjakom) Simboli: Posebno obojene nalepnice smeštene su u blizini ili na samim delovima odnosno sklopovima Vašeg automobila. kao i delovi standardne i dodatne opreme. Priručnik bi trebalo da pročitate pre prvog izlaska automobila na put.o.Zastava Auto d.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Elektronski sistem blokade motora: U cilju zaštite od krađe.elektronski kod koji se koristi za pokretanje u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE . Kodirani signal se menja kod svakog pokretanja automobila i u stvari predstavlja lozinku za upravljačku jedinicu. koji se automatski aktivira kada se izvadi ključ za pokretanje motora.str.u zavisnosti od opreme 8 . ako je automobil opremljen daljinskim otključavanja-zaključavanja Ključ A se upotrebljava za: upravljačem A B • pokretanje motora • zaključavanje / otključavanje vrata • zaključavanje / otključavanje prtljažnika • zaključavanje / otključavanje čepa rezervoara za gorivo * • deaktiviranje suvozačkog vazdušnog jastuka * Ključ B. 95). koja prepoznaje isključivo taj signal i time omogućava pokretanje motora. Vaš automobil je opremljen elektronskim sistemom blokade motora. ako automobil nije opremljen daljinskim upravljačem • jedan ključ A i jedan ključ B. Zajedno sa ključevima dobija se CODE kartica (slika gore na sledećoj strani) na kojoj se nalaze podaci: A . koristi se za iste funkcije kao i ključ A na automobilima koji su opremljeni daljinskim upravljačem za zaključavanje/ otključavanje. * . sa ugrađenim daljinskim upravljačem. Ključevi: Ključevi sa kojima je isporučen Vaš automobil su sledeći (slika desno): • dva ključa A. Ključ za pokretanje je opremljen elektronskim uređajem koji šalje kodirani signal upravljačkoj jedinici.

Ako se za vreme vožnje pojavi upozoravajući signal samotestiranje (npr. Okrenite ključ nazad u položaj STOP. zbog čega bi trebalo da zabeležite elektronski kod (i imate ga kod sebe u slučaju potrebe pokretanja u slučaju nužde). koji mora biti sačuvan u memoriji kontrolne jedinice.Zastava Auto d.mehanički kod ključa koji se daje ovlašćenom servisu pri zahtevu za izradu duplikata ključa Iz sigurnosnih razloga CODE kartica se ne može kopirati. Kada se vozilo kreće i ključ je u položaju MAR: 1. to znači da vozilo nije zaštićeno blokadom motora.o. motor se pokreće. moraćete pribeći pokretanju u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE. 9 . VAŽNA Svi ključevi. Postupak pokretanja motora vrši se okretanjem ključa u položaj MAR: 1. kod nije prepoznat od strane kontrolne jedinice koda. 95) i obratiti se ovlašćenom servisu. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. Ako je kod prepoznat. Ako i dalje nije moguće pokrenuti motor. upozoravajući signal na instrument tabli će nakratko zasvetleti. kao i CODE kartica. B . 2. Kada se ključ okrene u položaj AVV. . to znači da sistem vrši 2. Ako je motor i dalje blokiran. kontrolna jedinica koda je prepoznala kod ključa i deblokirala motor. str.o. a zatim u položaj MAR. Elektronski delovi ključa mogu se oštetiti ako su izloženi nasilnim udarcima. odmah se obratite ovlašćenom servisu kako bi se obavilo memorisanje svih ključeva Svaki ključ koji se preda sa automobilom ima svoj sopstveni kod. a karticu čuvajte na sigurnom mestu kako je ne bi izgubili (nemojte je čuvati u automobilu). pri prodaji automobila moraju biti predati novom vlasniku. probajte sa duplikatom ključa. zajedno sa upozoravajućim signalom . Ako upozoravajući signal treperi. zaštitni sistem aktivira blokadu motora. Način rada: Svaki put kada se ključ za pokretanje okrene u položaj STOP ili PARK. zbog pada napona). različit od svih drugih.

ubacujući odvijač u žleb A . ili ih odnesite u ovlašćeni servis koji će se pobrinuti za njihovo odlaganje. Odlažite ih u za to predviđene kontejnere kako je propisano zakonom. Za otključavanje/zaključavanje vrata pritisnite dugme F (slika levo). Zamena baterije: Kada je pritisnuto dugme na daljinskom upravljaču i svetleća dioda se upali nakratko ili svetleća dioda na instrument tabli ostane upaljena 60 sekundi nakon što je ključ okrenut u položaj MAR. Svetleća dioda E će se upaliti dok odašiljač šalje kod prijemniku. Otvorite plastični poklopac. Pritisnite dugme F za aktiviranje sistema (bez svetlosnog ili zvučnog signala). * . obratite se ovlašćenom servisu i pri tome ponesite sa sobom sve vaše ključeve kao i CODE karticu. za vreme novog postupka memorisanja biće izbrisani iz memorije kako bi se izbegla zloupotreba izgubljenih ili ukradenih ključeva. Svetlo u kabini će se upaliti za vreme upotrebe daljinskog upravljača. Kodovi ključeva koji nisu na raspolaganju. Umetnite nove baterije B pazeći pri tome na pravilan položaj polova. Ovlašćeni servis će sačuvati kodove svih Vaših starih i novih ključeva (do osam) u memoriju.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izrada duplikata ključeva: Ako su vam potrebni dodatni ključevi. Pri tome ovlašćeni servis može zatražiti dokaze o tome da ste Vi vlasnik automobila. Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja: * Daljinski upravljač je ugrađen u ključ za pokretanje.u zavisnosti od opreme 10 VAŽNA NAPOMENA . Upotrebljene baterije zagađuju okolinu.slika desno. potrebno je zameniti baterije (uvek koristiti isti tip baterija). a potom zatvorite poklopac.

a zatim ga ponovo povucite bez trzanja. Mehanizam sigurnosnih pojaseva blokira u slučaju trzaja. naslonite se i proverite da li je pojas prislonjen preko grudi i bokova. Kada je vozilo zaustavljeno na nagibu.Zastava Auto d. * . Za maksimalnu sigurnost. rukom pratite traku pojasa pri namotavanju.o.u zavisnosti od opreme 11 . Kako bi se koristila odgovarajuća kopča. Za otkopčavanje sigurnosnih pojaseva pritisnite dugme C. pri naglom kočenju. jezičak bočnih sedišta se ne može umetnuti u kopču središnjeg sedišta. ako zapne popustite ga da se kratko namota. VAŽNA NAPOMENA zadnjim Upotreba sigurnosnih pojaseva na sedištima* prikazana je na slici levo. Pritiskom na dugme otkopčava se jezičak iz kopče koja je smeštena u naslonu sedišta. Mehanizam sigurnosnog pojasa prilagođava traku pojasa telu osobe koja ga koristi omogućavajući potpunu slobodu pokreta. Lagano povucite pojas. mehanizam pojaseva može blokirati sigurnosni pojas i to je potpuno normalno. Pre upotrebe bočnih sigurnosnih pojaseva oslobodite traku od kukice koja se nalazi sa strane naslona sedišta. u slučaju sudara ili pri brzom prolasku kroz krivine. Kako ne bi došlo do zaokretanja pojasa. Sigurnosni pojasevi: Upotreba prednjih i zadnjih sigurnosnih pojaseva: Jezičak A (slika desno) utaknite u kopču B dok ne čujete da se zakopčao. Upotrebljavati sigurnosne pojaseve kada sedite uspravno i kada ste naslonjeni na naslon sedišta.o. držite sedišta uspravno.

Da bi ste podesili pojas: koristite podešivač D. istovremeno pomičući prsten B u željeni položaj. Time ćete uveliko smanjiti rizik od povreda u slučaju nezgode.Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini: Podešavanje po visini obavite kada vozilo stoji. u željeni položaj. uvek proverite da li je klizajući prsten čvrsto zakočen u jednom od položaja.slika desno. Sigurnosni pojas je pravilno postavljen kada prelazi prislonjen preko bokova. Upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjem središnjem sedištu: * Sigurnosni pojas namotavanje: bez mehanizma za Za učvršćivanje pojasa: uložite jezičak pojasa A . Spuštanje pojasa: pritisnite ručicu A . Za otkopčavanje pojasa pritisnuti dugme C. Povucite za deo E ukoliko želite stegnuti pojas i deo F za otpuštanje pojasa.slika desno. Sigurnosni pojas je pravilno podešen kada pojas prolazi otprilike sredinom između ramena i vrata. Podešavanje pojaseva je moguće izvesti u četiri položaja: Podizanje pojasa: podignite prsten B . VAŽNA NAPOMENA Nakon što ste izvršili podešavanja.slika levo u kopču B dok se ne čuje da se zakopčao. VAŽNA NAPOMENA Uvek podesite visinu sigurnosnog pojasa tako da odgovara osobi koja ga upotrebljava. * .u zavisnosti od opreme 12 . Proverite da li je sigurnosni pojas zakočen u položaju tako da pritisnete prsten B bez pritiskanja ručice A.

umetnete jezičak pojasa A . Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje: Sigurnosni pojas ima dve kopče. Za učvršćivanje pojasa: izvucite traku pojasa pažljivo. Donji deo mora usko prijanjati na bokove putnika.Zastava Auto d. VAŽNA NAPOMENA Opšte napomene za korišćenje sigurnosnih pojaseva: Vozač je dužan da poštuje i sprovodi lokalna pravila i zakonske odredbe vezane za korišćenje sigurnosnih pojaseva. Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa: pritisnite dugme E i dovedite pojas do kopče B. putnici na zadnjim sedištima koji ne koriste sigurnosne pojaseve predstavljaju ozbiljnu opasnost za putnike na prednjim sedištima. Vodite računa da se sigurnosni pojasevi stalno koriste od strane putnika.o. Zapamtite da u slučaju nezgode. Traka pojasa ne sme biti okrenuta i uvijena. Gornji deo pojasa mora prolaziti dijagonalno preko ramena i grudi. kopče i sl. koje sprečavaju prijanjanje pojasa telu putnika. tj. Zatim učvrstite. Izvucite još pojas i stavite jezičak C u kopču D (siva sa crvenim dugmetom). Ne koristite kukice. zatim pritisnite dugme F. Rizik od ozbiljnih povreda ili smrti se povećava ukoliko se pojasevi ne koriste.o. VAŽNE NAPOMENE Nikad ne putujte sa detetom tako da ga držite u krilu koristeći jedan pojas za zaštitu (slika na sledećoj strani levo). a ne na trbuh. Provucite traku kroz zatezač koji se nalazi sa strane naslona za glavu pazeći da traku ne okrenete. AKO JE VOZILO OPREMLJENO VAZDUŠNIM JASTUKOM ZA SUVOZAČA. kako bi se sprečilo klizanje napred (slika na sledećoj strani desno). NE SMEŠTAJTE DEČIJE SEDIŠTE NA PREDNJE SEDIŠTE. 13 .slika desno u kopču B (siva sa crnim dugmetom) tako da se dve žute tačke poklapaju (jedna na jezičku i druga na kopči).

14 . one pri upotrebi moraju postaviti pojas znatno niže tako da ne prelazi preko stomaka (slika desno). izbeljivače.Tehničko uputstvo Zastava 10 Trudnice takođe treba da koriste sigurnosni pojas: rizik od povrede je puno veći i za njih i za plod ako se ne koristi sigurnosni pojas. Naravno.50 m smatraju se odraslim i mogu koristiti standardne zaštitne pojaseve. Preporuka je da se deca prevoze na zadnjem sedištu jer je u slučaju nezgode to najzaštićeniji prostor u vozilu. boje ili bilo koji drugi hemijski sastojak koji bi mogao oslabiti vlakna • Ne dopustite da se mehanizam namotavanja nakvasi: ispravno funkcionisanje je garantovano samo ako mehanizam ostane suv Sigurnosne mere za prevoz dece: Prevoz dece zahteva specifično zaštitno zatezno sedište koje se dosta razlikuje od onih za prevoz odraslih putnika. Ne koristite jake deteredžente. Deca koja teže više od 36 kg i koja su viša od 1. • Pri korišćenju sigurnosnog pojasa uvek pazite da pojas nije uvijen i da se može slobodno namotavati i odmotavati • Nakon ozbiljne nezgode zamenite pojaseve iako ne izgledaju oštećeno • Pojaseve čistite ručno. isperite ih i ostavite da se osuše u hladu. vodom i neutralnim sapunom.

napinjač se zablokira. Taj dim je neškodljiv i ne ukazuje na pojavu vatre.o.. VAŽNA NAPOMENA 15 . Svaku intervenciju na zatezačima treba da obavi kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu. Uređaj za ograničavanje opterećenja smanjuje opterećenja na ramenu i grudima putnika. Uređaj je ugrađen u zatezače sigurnosnih pojaseva. koja se inače pojavljuju pri normalnom zatezanju sigurnosnih pojaseva. a uloga mu je da vrši zatezanje pojasa za nekoliko centimetara kad. Time se povećava zaštita. nakon čega se pojas više ne može povući nazad ni rukom. tako da se sprečavaju mikro ozlede neizbežne kod saobraćajnih nezgoda (i u vozilima opremljenim vazdušnim jastucima). oseti nastanak sudara. Kada je zatezač aktiviran. Ako se usled vanrednih prirodnih nepogoda (poplava.Zastava Auto d. mora se zameniti u ovlašćenom servisu. • Deca nikada ne smeju sedeti na suvozačkom sedištu u vozilima koja su opremljena vazdušnim jastukom za suvozača VAŽNE NAPOMENE • Zaštitno dečje sedište postavljati na zadnja sedišta jer je to najzaštićeniji prostor u vozilu. oluja. Delovi zatezača se ni u kom slučaju ne smeju dirati ili pomerati. Zatezači pružaju maksimalnu zaštitu kada je pojas udobno prislonjen na grudi i bokove. Pri aktiviranju zatezača oslobodiće se i malo dima. Uputstvo uvek treba držati u vozilu. • Uvek proverite da li je sigurnosni pojas dobro pričvršćen tako što ćete ga povući • Dečjim zaštitnim sedištem se može osigurati samo jedno dete • Uvek proverite da pojas ne prelazi preko detetovog grla i ne dopuštajte mu da otkopčava pojas tokom vožnje • Putnici nikad ne bi smeli držati decu u krilu Zatezači sigurnosnih pojaseva: Ovaj uređaj je ugrađen na prednjim pojasevima. putem senzora..o.) uređaj pokvasi ili jako zaprlja. Pri tome uvek postupajte prema uputstvu za učvršćivanje specifičnog dečjeg sedišta. Na ovaj način zatezači omogućavaju da se pojas pravilno prisloni na telo pre nego što pojas počne samoblokiranje.

obratite se ovlašćenom servisu. Vibracije uzrokovane lošim putem ili iznenadnim prelaskom preko manjih prepreka ne utiču na zatezni uređaj. mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. zamenite ih u ovlašćenom servisu. zatezači sa moraju zameniti. Od datuma proizvodnje uređaj ima rok trajanja 10 godina. Nakon isteka roka upotrebe. Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sigurnosnih pojaseva ili zatezača. vibracije ili pregrevanje (koje premašuje 100oC) u okolini zatezača mogu prouzrokovati aktiviranje ili oštećivanje uređaja. VAŽNE NAPOMENE • Udarci. 16 .Tehničko uputstvo Zastava 10 • Zatezači se mogu koristiti samo jednom. Nakon nezgode u kojoj su se zatezači aktivirali.

audio uređaj. Ne zaboravite da aktivirate ručnu kočnicu. električni podizači stakala u trajanju od dva minuta od isključenja. i dr.o. ključ se može izvaditi. Svi električni uređaji se mogu koristiti. • • • VAŽNE NAPOMENE • Ako je sistem za paljenje zloupotrebljen (npr. MAR: položaj vožnje. menjač stavite u položaj za vožnju unazad. Ovo takođe važi i prilikom vuče vozila. Time ćete sprečiti slučajno uključivanje komandi.Zastava Auto d. Ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici. Upravljač će se automatski zaključati čim pokušate da ga okrenete. od nekog ko je pokušao da ukrade vozilo). Zaključavanje upravljača: Zaključavanje: izvadite ključ za pokretanje kada je u položaju STOP ili PARK i okrenite upravljač dok se ne zaključa. 17 . Pritisnite dugme A i okrenite ključ u položaj PARK.). Neki električni uređaji mogu se koristiti (npr. AVV: pokretanje motora. obratite se ovlašćenom servisu pre ponovne vožnje. i ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici. upravljač je zaključan. Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. • Pri svakom izlasku iz vozila izvadite ključ. Prekidač sa ključem: Ključ za pokretanje se može okrenuti u četiri različita položaja (slika desno): • STOP: motor je isključen. VAŽNA NAPOMENA Ključ za pokretanje nikad ne vadite u vožnji. PARK: motor je isključen. upravljač je zaključan. menjač stavite u položaj prve brzine. Otključavanje: izvodi se laganim ljuljanjem upravljača uz istovremeno okretanje ključa prema položaju MAR. parkirna svetla su upaljena. radi provere pravilnog funkcionisanja sistema za paljenje.o.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Komandna tabla: 18 .

Prekidači na centralnoj polici 19 9.o. Bočno usmereni otvori ventilacije 3. 7. Komande grejanja/provetravanja/klima uređaja * 12. Prekidač svetla upozorenja (4 migavca) 11.o. Prilagodljivi bočni otvori ventilacije VAŽNA NAPOMENA Prisustvo i položaj instrumenata i upozoravajuće signalizacije zavise od varijante vozila. Ručica za otvaranje poklopca motora . Upravljivi ventilacioni otvori Zastava Auto d. Pregrada za sitnice 10. Vazdušni jastuk za vozača * . 2.u zavisnosti od opreme 17. Instrument tabla 6. Prekidač paljenja 15. Polica 4. Središnji usmerivi otvori ventilacije 8.KOMANDNA TABLA: 1. Pepeljara 14. Upaljač cigareta 13. Ručica za podešavanje upravljača po visini * 16. Sirena 5.

Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve B .upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 20 .Digitalni ekran .Brzinomer C .Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrument tabla: Varijanta 1: A .

Multifunkcionalni ekran putnog računara .Brzinomer B .o.Zastava Auto d.o. Varijanta 2: A .upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 21 .Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve C .Merač broja obrtaja E .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .

Igla pokazivača bi trebalo da se kreće u području sredine skale između položaja C . zaustavite vozilo ne gaseći motor i laganim dodavanjem gasa povećajte protok rashladne tečnosti. VAŽNE NAPOMENE Ako se signal upali za vreme vožnje. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.full (pun). signal se upali i nakon nekoliko sekundi se gasi. Ako se približava crvenom delu. U normalnim okolnostima pokazivač nivoa goriva je između položaja E . znači da je u rezervoaru preostalo otprilike 5-7 litara goriva.slika desno). Ako se signal ne ugasi u sledeća 2-3 minuta. to znači da je motor preopterećen. 22 . pa bi zato trebalo smanjiti zahteve prema motoru. upozoravajući signal rezerve će stalno svetleti i kazaljka nivoa goriva će se nalaziti na nuli.empty (prazan) i F .hot (vruće) (od 1/4 do 3/4 skale. U normalnim okolnostima. pri okretanju ključa u položaj MAR.Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrumenti: Pokazivač nivoa goriva: Kada se upali upozoravajući signal rezerve (A . ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu. Ne putujte sa skoro praznim rezervoarom. nedostatak goriva može oštetiti katalizator. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora: Upozoravajući signal (B na slici desno).cold (hladno) i H . će se upaliti kada se pregreje rashladna tečnost motora. Ako postoji kvar na sistemu kontrole nivoa goriva. u skladu sa radnim uslovima).

Nakon nekoliko trenutaka možete ponovo pokrenuti motor. Svakim pojedinačnim pritiskom tastera. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. pokazivač će pokazivati nisku temperaturu i upozoravajući signal pregrevanja će se upaliti. Ako postoji kvar na sistemu.o. • vreme preko digitalnog sata (B) . VAŽNE NAPOMENE Pri sporoj vožnji. ali ubrzavajte lagano. 63 . Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.o. koji se nalazi sa desne strane upravljača . najbolje je zaustaviti se i ugasiti motor. broj minuta se povećava za jedan. Promena prikaza sa ukupne na parcijalnu kilometražu vrši se kratkotrajnim pritiskom tastera TRIP. moguće je približavanje kazaljke pokazivača crvenom delu.slika gore levo. Sat se podešava pritiskanjem tastera "h". Ako se događa. • ukupna kilometraža (C) ili parcijalna kilometraža (D). kada je spoljašnja temperatura vrlo visoka. U tom slučaju. koji se nalazi sa desne strane upravljača (slika levo).slika gore levo (za način korišćenja vidi str. Digitalni ekran: Na digitalnom ekranu na instrument tabli mogu se očitati informacije potrebne pri vožnji: • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (A) . Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od dve sekunde) 23 .Korektor farova). ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu radi pregleda vozila.Zastava Auto d.slika dole. odnosno ponavlja ista manifestacija i nakon što ste preduzeli prethodne mere.

slika dole (za način korišćenja vidi str. Podešavanje sata videti na strani 27. * .Tehničko uputstvo Zastava 10 Merač broja obrtaja: * VAŽNO Bez obzira na varijantu instrument table. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. sistem kontrole elektronskog ubrizgavanja goriva obustavlja snabdevanje motora gorivom pri previsokom broju obrtaja.Korektor farova).str. ili druge željene informacije . 25. pritiskom na taster "TRIP" (slika desno). 63 . • vreme preko digitalnog sata (B). mogu se dobiti informacije potrebne pri vožnji: • ukupan broj pređenih kilometara (A slika dole). • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (C) . što rezultira gubitkom Putni računar: * Na digitalnom ekranu putnog računara na instrument tabli.u zavisnosti od opreme 24 . koji se nalazi na vrhu desne poluge upravljača.

novi zadatak.o.slika desno. Kada je ključ za pokretanje motora izvađen iz kontakt brave i sva prednja vrata zatvorena. kada je ključ u položaju MAR. osim informacije o ukupnoj kilometraži. Autonomija (a) .slika dole na prethodnoj strani. tj.o. ekran se na nekoliko sekundi uključi pokazujući vreme i ukupnu kilometražu. Informacije o ukupnoj kilometraži i autonomiji vozila ne mogu se vratiti na nulu.vidi stranu 47. Prelazak sa jedne na drugu informaciju (prelistavanje prikaza) vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster TRIP (kraćim od 1 sekunde).prilikom prikaza trenutne potrošnje na ekranu se ne pojavljuje natpis TRIP 25 . prosečnoj potrošnji goriva.. Kad je uključena funkcija parkirnih svetala ("Follow me home") . Kada se otvore bilo koja prednja vrata. Na ekranu će se prikazati oznaka ". trenutnoj potrošnji goriva*. vraćanje na nulu) podataka putnog računara vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od 2 sekunde).Zastava Auto d.-" u sledećim slučajevima: • vrednost autonomije niža od 50 km • u slučaju stajanja vozila kada motor duže radi na praznom hodu. Birana veličina ostaje prikazana na ekranu sve do novog kratkog pritiska tastera TRIP. U polju A putnog računara . Tako se započinje novo merenje. tj. autonomiji vozila (koliko se još kilometara može preći sa preostalom količinom goriva). kada vozilo krene ponovo će se pojaviti signalizacija autonomije (a) (b) (c) (d) (e) Parcijalna kilometraža (b) . resetovanja (dovođenja brojača na nulu) * .označava broj pređenih kilometara od početka novog merenja. prosečnoj brzini i vremenu putovanja (trajanju vožnje). umesto ukupne kilometraže na ekranu će biti prikazano slovo F i vreme aktivnosti ove funkcije u sekundama . Poništavanje (resetovanje.. mogu se očitati i informacije o parcijalnoj kilometraži. pod uslovom da se zadrži postojeći način vožnje. ekran je isključen.označava koliko kilometara može još da se pređe sa preostalim gorivom u rezervoaru.

Trenutna potrošnja .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prosečna potrošnja (c) . U slučaju stajanja vozila sa motorom koji radi na praznom hodu.. a da pri tom nema ni poništavanja vrednosti prikazanih pre anomalije. i u toku normalnog rada prilikom signalizacije greške. FUNKCIJA DIJAGNOZE KONTROLNIH LAMPICA: Instrument tabla vrši dijagnozu sledećih kontrolnih lampica i postojanje njihovog eventualnog kvara: • Uključena ručna kočnica / nedovoljan nivo kočione tečnosti • Neispravnost električnog "Dualdrive" servoupravljača Dijagnoza se vrši automatski. Kada vozilo krene. izvršiti na još 2 načina: • automatski . resetovanje (dovođenje brojača na nulu) može se. sve dok ne budu na raspolaganju potrebni podaci za njihov ponovni proračun.-" umesto brojnih vrednosti. ni početka novog zadatka *. tj. osim od strane vlasnika dužim pritiskom na taster TRIP (ručno). pri čemu se iznos vremena neće poništiti već će se merenje nastaviti pri ponovnom pokretanju vozila.-". Kada se vozilo zaustavi..predstavlja prosečnu vrednost brzine vozila u km/h. Kada se ponovo uspostavi stanje normalnog funkcionisanja. Novo merenje. ekran će pokazati oznaku "..kada pređena parcijalna kilometraža dostigne vrednost 3999..proteklo vreme od početka novog zadatka*. * . merenje vremena se zaustavlja.9 km ili kada vreme putovanja dostigne vrednost 99:59 (99 sati i 59 minuta) • posle svakog ponovnog povezivanja akumulatora VAŽNO U odsustvu informacija. ponovo se pojavljuje signalizacija trenutne potrošnje. Vreme putovanja (e) . u funkciji vremena koje je ukupno proteklo od početka novog zadatka*..Novi zadatak počinje od trenutka kada je izvršeno dovođenje vrednosti na nulu 26 .predstavlja prosečnu vrednost potrošnje goriva od početka novog zadatka* i može se izraziti u kilometrima po litru (km/l) ili u litrima na 100 pređenih kilometara (l/100 km). Posle isključivanja/uključivanja akumulatora neke vrednosti će biti prikazane kao ". sve veličine putnog računara prikazuju oznaku ".. Prosečna brzina (d) . okretanjem ključa u položaj MAR.izražava trenutnu potrošnju goriva koja se stalno ažurira.-". merenje pomenutih veličina ponovo počinje.

ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. ako je pronađen kvar u radu upozoravajućeg signala. obavezno isključite motor i obratite se ovlašćenom servisu. kako bi se sprečilo pražnjenje akumulatora. Broj minuta će se povećavati (smanjivati) za jedan. Ako je motor bio podvrgnut težim režimima rada. Po završetku početne provere upozoravajućih signala. pri spuštanju na minimalni broj obrtaja signal se može upaliti. Pritisnite taster (+) za povećavanje minuta.Zastava Auto d.o. VAŽNO NEDOVOLJNO PUNJENJE AKUMULATORA (crveno) Kada postoji kvar pri punjenju akumulatora strujom. Kašnjenje u gašenju signala prihvatljivo je ako motor radi na minimalnom broju obrtaja ("leru"). Ako se signal za vreme vožnje upali. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se pali.slika desno. Upozoravajuća signalizacija: Signali upozorenja na instrument tabli pale se u sledećim slučajevima: NEDOVOLJAN PRITISAK ULJA U MOTORU (crveno) Kada pritisak ulja u motoru padne ispod normalne vrednosti. obratite se ovlašćenom servisu što pre. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. svakim pojedinačnim pritiskom dugmeta. 27 . a taster (-) za smanjivanje minuta. U suprotnom.o. Podešavanje vremena na digitalnom satu: Za podešavanje digitalnog sata koristi se taster "h". koji se nalazi sa desne strane upravljača slika desno. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. na ekranu će se na 10 sekundi pojaviti poruka "LEd Error" . ali pri laganim dodavanjima gasa bi trebalo da se ugasi.

Zbog toga je potrebno uložiti više napora pri upotrebi upravljača ali bez uticaja na pokretljivost vozila. ostane upaljen ili se upali za vreme vožnje. KVAR ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (crveno) Kada postoji kvar na električnom "Dualdrive" servoupravljaču. kao i povećanu potrošnju goriva i štetnu emisiju. odnosno nećete imati pomoć pri okretanju upravljača. udobnosti u vožnji. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR signal bi trebalo da se upali i nakon otprilike četiri sekunde ugasi. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. Obratite se što pre ovlašćenom servisu. U ovim okolnostima vaše putovanje se može nastaviti. naročito ako isti radi nepravilno ili gubi snagu. vozilo bi trebalo da bude korišćeno u kratkom vremenu i na malim udaljenostima. Ako se signal ne upali. Poneki treptaj upozoravajućeg signala je normalan i nema značenje. Ako signal ostane da svetli ili se pojavi u vožnji. 28 . VAŽNA NAPOMENA Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali i zatim ugasi nakon otprilike četiri sekunde. to znači da sistem za elektronsko upravljanje radom motora ne radi pravilno. što za posledicu može imati gubitak performansi. KVAR NA VAZDUŠNOM JASTUKU (crveno) Kada postoji kvar na sistemu vazdušnog jastuka. U slučaju potrebe. znači da servoupravljač ne funkcioniše. Obratite se ovlašćenom servisu. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. Korišćenje vozila u dužem periodu sa upaljenim signalom bi moglo da ošteti motor. KVAR NA SISTEMU ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE RADOM MOTORA (crveno) Kada postoji kvar na sistemu za elektronsko upravljanje radom motora.Tehničko uputstvo Zastava 10 OTVORENA VRATA (crveno) Kada su vrata ili prtljažnik nepravilno zatvoreni. ali bi trebalo da smanjite zahteve prema motoru i vozite manjim brzinama.

Kada je aktivirana ručna kočnica. kočioni sistem nastavlja da funkcioniše bez pomoći ABS-a. opremljena su i elektronskim uređajem raspodele kočine sile (EBD). Zajedno sa uključenim upozoravajućim signalom ABS-a . to obično upućuje na kvar samo ABS sistema. Kada količina tečnosti hidraulične kočnice / kvačila padne ispod minimuma. pri čemu treba izbegavati nagla kočenja. Ipak se obratite što pre ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. upućuje na kvar elektronskog uređaja raspodele kočione sile (EDB-a) Ako se upozoravajući signal upali za vreme vožnje. Takođe i u ovom slučaju Vam savetujemo da se uputite u najbliži ovlašćeni servis radi provere sistema. VAŽNA NAPOMENA NAPOMENE Vozila opremljena sistemom ABS. GREJAČ ZADNJEG STAKLA (žuto) Kada je uključeno odmagljivanje stakla vrata prtljažnika. to ukazuje na kvar na sistemu EBD. KVAR NA SISTEMU ZA SPREČAVANJE BLOKIRANJA TOČKOVA PRI KOČENJU (ABS) * (žuto) Kada postoji kvar na ABS sistemu (objašnjenje sistema na str.o. U tom slučaju ni EBD sistem neće davati potpun efekat. dok motor radi. Ako se. upali samo upozoravajući signal ABS. * . Vozite vrlo oprezno do najbližeg ovlašćenog servisa radi pregleda sistema. 71) U ovom slučaju. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. Ako se. U ovom slučaju kočioni sistem i dalje radi. U ovom slučaju pri naglom kočenju prednji točkovi se mogu rano zablokirati i time izazvati proklizavanje vozila. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. upale istovremeno upozoravajući signali ABS-a i nedostatka kočione tečnosti.Zastava Auto d.o. ali bez korišćenja sistema protiv blokiranja točkova (ABS-a). kada motor radi.u zavisnosti od opreme 29 VAŽNE . proverite da nije podignuta ručna kočnica. 3. 2. Pri okretanju ključa u položaj MAR upozoravajući signal se pali i nakon nekoliko sekundi gasi. PODIGNUTA RUČNA KOČNICA / NEDOSTATAK KOČIONE TEČNOSTI (crveno) Pali se u tri slučaja: 1. a ručna kočnica nije podignuta.

DUGA SVETLA (plavo) Kada se upale duga svetla. prekinuto strujno kolo. 70.Tehničko uputstvo Zastava 10 KONTROLA SVETALA (žuto) Kada postoji kvar na sistemu svetala (npr. Motor se ipak može pokrenuti. sledite uputstva opisana za pokretanje u nuždi u poglavlju U SLUČAJU NUŽDE . * .signalizira da kod ključa nije prepoznat. nedostatak sijalice ili pregorela sijalica. Motor se može pokrenuti. Kontrola obuhvata bočna.signalizira da vozilo nije zaštićeno blokadom motora.u zavisnosti od opreme 30 .str. ZADNJE SVETLO ZA MAGLU (žuto) Kada je zadnje svetlo za maglu uključeno. SPOLJNA SVETLA (zeleno) Kada se upale poziciona / kratka svetla. 2.signalizira da je kod ključa prepoznat. zadnja. 95. ELEKTRONSKI SISTEM BLOKADE MOTORA (žuto) Pali se u tri slučaja (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR): 1. PREDNJA SVETLA ZA MAGLU * (zeleno) Kada se upale prednja svetla za maglu. POKAZIVAČI SMERA (trepćuće zeleno) Kada se ručica pokazivača smera uključi. Da bi pokrenuli motor. stop svetla (sa izuzetkom trećeg stop svetla) i zadnje svetlo za maglu. Stalno svetli . Jedan treptaj . CITY UPOTREBA "CITY" FUNKCIJE ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (zeleno) Kada se upotrebljava ova funkcija . sijalica neodgovarajuće snage). 3.vidi str. Trepćući signal .

ISKLJUČIVANJE VAZDUŠNOG JASTUKA SUVOZAČA (žuto) * Kada se suvozačev vazdušni jastuk isključi pomoću ključa za pokretanje u braviprekidaču koja je za to namenjena . U nekim verzijama. * . Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali.o.9 JTD) Kada je prisutna voda u filteru za dizel gorivo. VAŽNA NAPOMENA GREJAČI ZA PREDGREVANJE (žuto) (verzija 1.9 JTD) Kada je ključ okrenut u položaj MAR.vidi str. svetlosni signal će se ugasiti kada grejač dostigne određenu temperaturu. 65. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. ali bi trebalo da se u najkraćem roku obratite ovlašćenom servisu radi rešavanja problema. U slučaju kvara upozoravajući signal će treptati (otprilike 60 sekundi) nakon pokretanja motora ili u daljem periodu upotrebe. upozoravajući signal bi trebalo da se upali i da trepće da bi se nakon otprilike četiri sekunde ugasio. Ako se upozoravajući signal ne upali ili se upali za vreme vožnje odmah se zaustavite i obratite se ovlašćenom servisu. ugasiti motor i kontaktirati ovlašćeni servis. što pre se obratiti ovlašćenom servisu. U slučaju paljenja ove lampice neposredno posle nalivanja goriva na benzinskoj pumpi. potrebno je odmah zaustaviti vozilo. Vozilo možete koristiti kao i obično ako uspete da pokrenete motor.Zastava Auto d. ako se ovaj signal upali u toku vožnje. VAŽNE NAPOMENE Voda u sistemu za ubrizgavanje dizel goriva može izazvati značajna oštećenja u sistemu i izazvati nepravilnosti u radu motora.o. PRISUSTVO VODE U FILTERU ZA DIZEL GORIVO (žuto) (verzija 1. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR i kada je prekidač za uključivanje/isključivanje vazdušnog jastuka u položaju ON (uključen).u zavisnosti od opreme 31 . upozoravajući signal ima i funkciju kontrole i signaliziranja kvara na sistemu grejača za predgrevanje. Zbog toga je potrebno.

PODEŠAVANJE SEDIŠTA PO VISINI: * Pomerite polugu B . PODEŠAVANJE NAGIBA NASLONA SEDIŠTA: VAŽNA NAPOMENA Okrećite točak D . Neučvršćeno sedište može prouzrokovati iznenadno i opasno pomeranje tokom vožnje.slika desno. prema gore ili dole da bi postigli željenu visinu sedišta. Pravilnim položajem za vožnju smatra se položaj kada dlanovima obuhvatite upravljač pri čemu su Vam ruke lagano savijene u laktovima. POMERANJE SEDIŠTA NAPRED / NAZAD: Podignite polugu A .slika levo.u zavisnosti od opreme 32 . Nakon što ste pustili polugu.slika gore. * . proverite da li je sedište čvrsto zakočeno na vođicama pokušavajući da ga pomaknete napred i nazad. Kada podešavate visinu vozačevog sedišta obavezno to činite tako da u tom trenutku sedite na sedištu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Lična podešavanja: Prednja sedišta: Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. i gurnite sedište napred ili nazad.

Za skidanje naslona za glavu sa zadnjih sedišta prvo skinite policu zadnjeg stakla (vidi str. koja se nalaze sa strane na nosaču naslona i povucite naslon prema gore. Prisustvo naslona za glavu na zadnjim sedištima zavisi od opreme vozila.slika desno i pomeriti naslon za glavu prema gore ili dole dok se ne zakoči. Podešavanje se vrši okretanjem točka C .u zavisnosti od opreme 33 . PODEŠAVANJE LUMBALNOG DELA NASLONA SEDIŠTA: * Ova karakteristika povećava udobnost i bolje podupiranje leđa. Nasloni za glavu na prednjim sedištima se ne mogu ukloniti.slika dole na prethodnoj strani. Pritisnite dugmad A . Nasloni za glavu: PREDNJA SEDIŠTA: Podešavanje prednjih naslona za glavu moguće je kod nekih varijanti naslona.o. Proverite da li su nasloni zakočeni nakon podešavanja. Neke verzije vozila su opremljene naslonima za glavu na zadnjim sedištima i središnjim zadnjim sedištem koje je opremljeno sigurnosnim pojasem sa zateznim uređajem. * .o.* Za podešavanje je potrebno pritisnuti dugme A . VAŽNA NAPOMENA ZADNJA SEDIŠTA: * Zapamtite da nasloni za glavu treba da budu prilagođeni tako da podupiru Vašu glavu.Zastava Auto d. 59). a ne vrat. Samo u tom položaju će doprineti Vašoj sigurnoj zaštiti u slučaju udarca otpozadi.slika levo.

slika desno. VAŽNA NAPOMENA Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. Retrovizori na vratima: RUČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA Pomerajte ručicu A . Unutrašnji retrovizor: Ovaj retrovizor se može podesiti pomoću poluge A slika levo. preklopite ga iz položaja 1 u položaj 2. upravljač se može podešavati po visini: 1) Pomerite polugu A .Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje upravljača po visini: * U nekim verzijama. 2) Podesite upravljač. Ako retrovizor stvara poteškoće prilikom prolaska kroz uske prolaze.u zavisnosti od opreme 34 .slika desno u položaj 1. iz unutrašnjosti vozila. 3) Vratite polugu u položaj 2 kako bi učvrstili upravljač. * . Retrovizor je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga u slučaju nezgode oslobađa.

* .o.Zastava Auto d.slika desno. Pritisnite prekidač A . kako bi postavili retrovizor u željeni položaj. Uređaj za odmagljivanje retrovizora će se automatski uključiti prilikom uključivanja grejača zadnjeg stakla. u neki od četiri položaja. Podešavanje retrovizora bi trebalo obaviti kada vozilo miruje i kada je podignuta ručna kočnica. Koristite prekidač B za izbor retrovizora (na levoj ili desnoj strani) koji želite da podesite. ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA * Električno podešavanje retrovizora je moguće izvesti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.o.u zavisnosti od opreme 35 .

slika gore: A .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Donji otvori ventilacije 36 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Grejanje i provetravanje: Varijanta sa središnjim sklopom centralne police .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .

o.Usmerivi otvori ventilacije C .slika gore: A .o.Komanda za podešavanje količine vazduha: .Stalno usmereni otvori ventilacije B .otvoreno .Donji otvori ventilacije F .Zastava Auto d.Komanda za podešavanje smera vazduha 37 .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .Središnji usmerivi otvori ventilacije E . Središnji otvori ventilacije: A .Donji otvori ventilacije za prednja sedišta.Bočno usmereni otvor ventilacije B . Varijanta sa središnjim tunelnim delom .zatvoreno D .Prednji usmereni otvori ventilacije D .

Dugme za usmeravanje vazduha 38 . otvori ventilacije Niže postavljeni otvori ventilacije: C-D .Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B .Tehničko uputstvo Zastava 10 Bočni otvori ventilacije: A .Otvori ventilacije stalno usmereni prema prostoru za noge Komande: A . čime se sprečava dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C . stalno usmereni na prozor.Prilagodljiv otvor ventilacije: pritisnite u smeru strelice prema želji B .Dugme ventilatora.Klizač za uključivanje recirkulacije vazduha. D .Bočni.

sav vazduh se usmerava na vetrobransko staklo.usmerava vazduh kroz središnje i bočne otvore ventilacije direktno u delove tela koji su najosetljiviji . a rashlađeni vazduh kroz otvore ventilacije na komandnoj tabli ("dvostruka funkcija") .usmerava najtopliji vazduh kroz donje otvore ventilacije.pokazivač na odabranoj brzini • Dugme za usmeravanje vazduha D .omogućava dobro zagrevanje putničkog prostora i istovremeno sprečava zamagljivanje .pokazivač u položaju Odmagljivanje i odmrzavanje vetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala: Ova funkcija koja se naziva MAX-DEF se postiže okretanjem pokazivača u položaj narandžastih simbola.pokazivač u položaju: grejanje nogu s istovremenim odmagljivanjem vetrobranskog stakla. Podešavanje: Usmeravanje vazduha: Dugme D usmerava vazduh u prostor za putnike na pet načina: . kao i na prednja bočna stakla radi odmagljivanja i odmrzavanja Grejanje: • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . usmeravanje vazduha u prostor za noge i rashlađenog vazduha kroz otvore za ventilaciju na komandnoj tabli za brzo grejanje Brzo grejanje: • Zatvorite otvore ventilacije na komandnoj tabli • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač u položaju u crvenom području 39 . a time omogućava brzo zagrevanje putničkog prostora .pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C .pokazivač • Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine dok je pokazivač u položaju 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D .koristi karakteristiku toplog vazduha da se podiže.o.Zastava Auto d. • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .o.

ako pada kiša i/ili ako postoji velika razlika u temperaturi spoljnog vazduha i vazduha u vozilu.slika na str. kako bi se postupak odmagljivanja ubrzao.pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C u položaju druge ili više brzine. Sprečavanje magljenja: Ako je spoljni vazduh jako vlažan. savetuje Vam se da komande postavite u prethodno opisane položaje i pritisnete prekidač C . Provetravanje • • • • • Središnji i bočni otvori ventilacije . sprečavanje magljenja stakala se izvodi sledećim postupkom: • Klizač B u položaju • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . * .pokazivač u položaju najveće brzine 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač u položaju Recirkulacija vazduha Sa klizačem B u položaju vazduh recirkuliše unutar vozila. 42.pokazivač u položaju željene brzine Dugme za usmeravanje vazduha D .potpuno otvoreni Dugme za regulaciju temperature vazduha A .u zavisnosti od opreme 40 .pokazivač u položaju koji se može pomaknuti i u položaj ako stakla ne magle Ako je vozilo opremljeno klima-uređajem. Istovremeno se uključi i električni uređaj za odmagljivanje retrovizora *.pokazivač u plavom području Klizač B u položaju Dugme ventilatora C . Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta. pokazivač u položaju 2 • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač u položaju • Dugme B u položaju Nakon odmagljivanja i/ili odmrzavanja. vratite komande u položaj koji Vam odgovara.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Dugme ventilatora C . Savetuje Vam se da prekidač isključite kada se zadnje staklo odmagli. Odmagljivanje i odmrzavanje zadnjeg stakla Pritisnite prekidač .

o.o. Savetujemo vam da ipak ne koristite ovu funkciju u dužem periodu. VAŽNO 41 . naročito ako se u vozilu nalazi više osoba. Ova funkcija omogućava brže hlađenje.). To je naročito korisno kada je spoljni vazduh jako zagađen (u saobraćajnoj gužvi.Zastava Auto d. u tunelima i sl.

Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B .u zavisnosti od opreme 42 . D . koja ne odgovara komponentama sistema. A . koja.Ručica za usmeravanje vazduha VAŽNO Klima-uređaj koristi rashladnu tečnost R134a. ako se slučajno izlije.Klizač recirkulacije vazduha kojim se isključuje dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C . Klima uređaj se ne može uključiti kada je pokazivač u položaju 0. * . Nikad ne koristiti tečnost R12. 3 ili 4 Upaljeni signal na ručici upućuje da je klima-uređaj uključen. 2. ne zagađuje okolinu. Uključivanje se vrši pritiskom dugmeta C.Tehničko uputstvo Zastava 10 Rukovanje klima-uređajem: * Komande: Upravljanje klima-uređajem vrši se ručno.Dugme za upravljanje ventilatorom i za uključivanje / isključivanje klima-uređaja Klima-uređaj se može uključiti samo kada je pokazivač u položaju brzine 1.

klima-uređaj treba uključiti bar jednom mesečno na otprilike 10 minuta.slika na str. VAŽNO Za vreme zimskog perioda.o. Pre letnjeg perioda. pokazivač u položaju Klizač B u položaju Dugme za usmeravanje vazduha D .pritisnite ručicu C . Jednostavno podesite komande za postupak odmagljivanja (vidi prethodni opis) i uključite klima-uređaj pritiskom na dugme C. Podešavanje: Pogledati prethodno opisane postupke usmeravanja vazduha. 42 .Zastava Auto d. Klima-uređaj je naročito koristan za brzo odmagljivanje jer isušuje vazduh. obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.pokazivač u plavom području Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine.pokazivač u položaju Klima-uređaj . 38-41. 43 . Maksimalno rashlađivanje: • • • • • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . grejanja i provetravanja str. povećajte Za umereniji efekat rashlađivanja postavite klizač B u položaj temperaturu i smanjite brzinu ventilatora.o.

kada je prsten u položaju Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. Za isključivanje dugih svetala povucite polugu prema upravljaču. komandi grejanja i provetravanja (ili klima uređaja) i upaljača cigareta.slika levo Okrenite prsten iz položaja u položaj radi uključivanja oborenog svetla. Uključivanjem spoljnih svetala se pali i osvetljavanje instrument table. Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. Duga svetla .slika desno Okrenite prsten od položaja u položaj radi uključivanja svetla. Poziciona svetla .Tehničko uputstvo Zastava 10 Poluge uz upravljač: Leva poluga: Na levoj poluzi je objedinjeno upravljanje spoljnim svetlima. Spoljna svetla se mogu uključiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.slika desno Uključuju se tako da se poluga gurne prema napred (prema instrument tabli). Oborena svetla . 44 .

Ako želite kratkim treptajem pokazivača smera ukazati da menjate traku.slika desno: • gore . Desna poluga: Brisači / pranje vetrobranskog stakla . trepću na Po izlasku na željeni pravac kretanja pokazivači smera se automatski isključuju. • dole .slika levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. Nakon puštanja. Bljeskanje svetlima .sporo kontinuirano brisanje.brisanje sa prekidima. poluga će se sama vratiti u neutralni položaj.slika levo Za bljeskanje ("ablendovanje") povucite polugu prema upravljaču (nestalan položaj). u nekim modelima * moguća su četiri izbora rada (od sporog do brzog. * . ali bez zakočenja poluge u položaju.o. E .slika desno Pomerajte polugu na sledeće načine .privremeno: kada se poluga otpusti ona se vrati u položaj A i automatski isključuje brisač vetrobrana. Upozoravajući signali instrument tabli.u zavisnosti od opreme 45 .brzo kontinuirano brisanje.brisači vetrobrana su isključeni. okretanjem prstena F) C .o. POLOŽAJI A .Zastava Auto d. pomaknite polugu gore ili dole. D . B . Pokazivači smera .pale se pokazivači smera na levoj strani.pale se pokazivači smera na desnoj strani.

učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla je povezana sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla.Tehničko uputstvo Zastava 10 SMART WASH opcija . Za uključivanje mlaznice zadnjeg stakla. SMART WASH opcija .slika desno Povucite polugu prema upravljaču radi puštanja mlaza tečnosti na staklo vetrobrana i brisači će se uključiti jednostavnim pokretom. gurnite polugu prema komandnoj tabli. U nekim verzijama. Brisač zadnjeg stakla će se automatski uključiti ako polugu brisača zadržite duže od pola sekunde.slike levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. 46 . Za uključivanje zadnjeg brisača: okrenite prsten iz položaja u položaj . a bez uključivanja brisača vetrobrana. U nekim verzijama.slika desno U nekim verzijama. Brisač zadnjeg stakla će brisati tri puta nakon što se poluga otpusti. Brisač vetrobrana će obrisati tri puta nakon što se poluga otpusti. gurnite polugu prema komandnoj tabli radi puštanja mlaza tečnosti na zadnje staklo i brisač će se uključiti jednostavnim pokretom. Brisači vetrobrana će se automatski uključiti ako polugu zadržite duže od pola sekunde. Brisač i pranje zadnjeg stakla . Postupak raspršivanja treba izvoditi brzo i sa ponavljanjem (kraćim od pola sekunde). učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla povezana je sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja.

Svetlo se nakon definisanog perioda uključenosti automatski gasi.Zastava Auto d.slika levo. zadržite polugu povučenu prema upravljaču na duže od dve sekunde.300 sekundi. do maksimalnih 5 minuta .slika levo.prekidač A pritisnut na desno. To je vrlo korisno kada se vozilo napušta u slabo osvetljenim područjima.u zavisnosti od opreme 47 . Prema položaju prekidača moguće je postići sledeće: . * . da bi uključili i isključili svetlo. Plafonsko svetlo: Plafonsko svetlo sa uveličavajućim staklom: Svetlo se automatski pali kada se prednja vrata otvore i gasi se kada se vrata zatvore. povucite polugu prema upravljaču . Da bi isključili ovu funkciju. na displeju će pisati F 180). kada želite da uključite/ isključite svetlo kada su vrata zatvorena. u roku od dva minuta nakon isključenja motora. Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home"): Ova funkcija omogućava privremeno osvetljenje prostora ispred vozila i kada je motor ugašen.slika desno.o. plafonska svetla C i D će se uključiti bez obzira na položaj vrata. Svetlo za čitanje: * Pritisnite prekidač A . izražen u sekundama (na pr.o. Svako pojedinačno povlačenje poluge će povećati trajanje uključenosti farova za po 30 sekundi. Pritisnite prekidač B za izbor svetla. Kratko svetlo će se upaliti na definisani vremenski period. Pritisnite kraći deo uveličavajućeg stakla . Kada je ključ za pokretanje u položaju STOP ili kada je ključ izvađen.

TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI ULASKU U VOZILO Plafonsko svetlo će se uključiti: . plafonska svetla C i D će se uključiti/isključiti. zavisno od toga da li su vrata otvorena ili zatvorena. Time se osigurava da se svetla isključe nakon zatvaranja vrata čime se akumulator čuva od pražnjenja.Tehničko uputstvo Zastava 10 .svetlo za čitanje C ako je pritisnut na levo. . .na 15 sekundi kada se prednja vrata otključaju. Trajanje osvetljenja će se prekinuti kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. . VAŽNO Pri izlasku iz vozila. Kada su plafonska svetla isključena. prekidačem B se isključuju: .svetlo za čitanje D ako je pritisnut na desno. plafonska svetla C i D će se isključiti.na 3 minuta kada su jedna od prednjih vrata otvorena.na 3 minuta kada su otvorena jedna od prednjih vrata.na 7 sekundi kada se vrata zatvore (unutar 3 minuta). Po zaključavanju vrata automatski će se svetlo isključiti. Trajanje uključenosti plafonskog svetla: U nekim modelima dostupna su dva načina trajanja osvetljenja plafonskog svetla. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI IZLASKU IZ VOZILA Plafonsko svetlo će se uključiti na sledeće načine u slučajevima kada je ključ za pokretanje izvađen iz prekidača: . 48 . proverite da li su oba prekidača u srednjem položaju. .prekidač A pritisnut na levo.na 3 minuta unutar dva minuta po isključivanju motora. Svetla se neće uključiti kada se vrata otvore.na 7 sekundi kada su vrata zatvorena (unutar tri minuta). olakšavajući time ulazak i izlazak iz vozila naročito noću i u slabo osvetljenim područjima. . .prekidač A u središnjem položaju.

B . kratka svetla za vožnju moraju biti uključena.o. spoljna svetla moraju biti uključena. Prekidač će po uključivanju treptati zajedno sa upozoravajućim signalom pokazivača smera Ponovnim pritiskom na prekidač isključuju se svetla upozorenja. * .Svetlo upozorenja Pritisnite prekidač A bez obzira na položaj ključa za pokretanje.Prekidač prednjih svetala za maglu * Da bi se ova funkcija mogla koristiti.Zastava Auto d. 56) F . ispod središnjih otvora ventilacije.Prekidač za uključivanje / isključivanje zadnjeg svetla za maglu Da bi se ova funkcija mogla koristiti. Prekidači (izuzimajući prekidač svetla upozorenja) se mogu upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.Izbor opcije rada električnog "dualdrive" servo upravljača (vidi str.o. Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta. D i E .Prekidači električnih podizača stakala na vozačevoj. Prekidači na centralnoj polici: B C D E F G A Prekidači su smešteni na centralnoj polici. G . odnosno suvozačevoj strani * (vidi str.Prekidač za uključivanje grejača zadnjeg stakla. 70) C . A .u zavisnosti od opreme 49 .

ispod kasete za odlaganje.fire prevention system): To je sigurnosni prekidač koji se uključuje u slučaju saobraćajne nezgode prekidajući dovod goriva čime se motor isključuje. Ako ne vidite nikakvo isticanje goriva. ne uključujte ponovo prekidač zbog opasnosti od požara. pritisnite prekidač A slika levo. za ponovno uključivanje sistema dovoda goriva. a vozilo je u stanju da nastavi putovanje. (koji se nalazi na pregradi prostora motora. Ako posle nezgode osetite miris goriva ili vidite da gorivo curi iz sistema za dovod goriva.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prekidač dovoda goriva ("FPS" . sa desne strane). okrenite ključ za pokretanje motora u položaj STOP kako bi sprečili pražnjenje akumulatora. Nakon saobraćajne nezgode. VAŽNO 50 . Zove se još i i inercijalni prekidač.

o.o. Upaljač za cigarete: Pritisnite dugme A . Uverite se da je upaljač zaista iskočio nakon što ste ga pritisnuli.Zastava Auto d. držač metalnog novca se može nalaziti na komandnoj tabli ili na središnjem tunelnom delu slika levo. 51 . Nakon otprilike 15 sekundi vratiće se u početni položaj kada je i spreman za upotrebu. Držač metalnog novca: Zavisno od modela.) može se naći na središnjem tunelnom delu slika desno.slika levo. Držač magnetnih kartica: Držač magnetnih kartica i ulaznica (telefonske. kreditne kartice i sl. Unutrašnja oprema: Kaseta za odlaganje: Za otvaranje kasete koristiti ručicu A slika desno. kad je ključ za pokretanje u položaju MAR.

Štitnici za sunce: Smešteni su pored unutrašnjeg retrovizora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upaljač se vrlo jako zagreva.slika desno. Na poleđini štitnika na suvozačevoj strani nalazi se pomoćno ogledalo. Nepušači mogu pepeljaru izvaditi i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. Poklopac sprečava da Vam zasmeta bljeskanje vozila koja se kreću iza Vas.slika desno. 52 VAŽNO . Preklopna pepeljara za putnike na zadnjim sedištima se nalazi na središnjem tunelnom delu. Pomoćno ogledalo koje je skriveno ispod poklopca može biti postavljeno i ispod štitnika vozača u nekim modelima. Budite oprezni pri rukovanju upaljačem i čuvajte ga van dohvata dece: opasnost od požara ili opekotina. za upotrebu pomoćnog ogledala. izvadite pepeljaru B . Nepušači mogu pepeljaru skloniti i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. Za pražnjenje.slika levo. tako što je povučete prema gore kako je to prikazano strelicom. Pepeljara: Povucite prema sebi poklopac pepeljare. Za upotrebu / vađenje pepeljare. Pomaknite poklopac A . Mogu se zaokretati gore-dole ili bočno. povucite u smeru prikazanom strelicama .

Otvaranje: pritisnite prekidač prema A (simbolu). Kada je krovni otvor potpuno otvoren. * . Krovni otvor ima i pomični suncobran za zaštitu od jakog sunca. pritisnite prekidač prema A (simbolu) kada je krovni otvor u podignutom položaju. Nakon toga odvijač izvadite.slika levo.slika desno. u zarez C . upravlja se svim funkcijama (otvaranje.o. zatvaranje. koristeći zarez B kao što je prikazano na slici.o. kako bi izvršili postupak ručnog otvaranja krovnog otvora. Krovni otvor je električno upravljan. okrenite odvijač za pola okreta nazad dok se ne zakoči. Može se upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. podizanje i spuštanje krovnog otvora). Ubacite odvijač. Pomiče se ručno pomoću ručice. skinite poklopac A . Krovni otvor: * VAŽNO Otvarajte i zatvarajte krovni otvor kada vozilo miruje. Podignuti položaj: pritisnite prekidač prema B. ovo je moguće samo kada je krovni otvor zatvoren.u zavisnosti od opreme 53 . koji je za tu namenu isporučen sa vozilom. Zatvaranje: pritisnite prekidač u položaj B.Zastava Auto d. Kada pustite prekidač krovni otvor se zaustavlja u trenutnom položaju. Prekidačem slika levo. U slučaju kvara na električnom uređaju.

Pri izlasku iz vozila. VAŽNO Nepravilna upotreba krovnog otvora može biti opasna. uverite se da putnici nisu ugroženi njegovim pomeranjem. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno pokretanje krova i time doveli u opasnost ostale osobe u vozilu. bilo da se radi o opasnosti od uvlačenja stvari u mehanizam ili od neposrednog povređivanja. 54 . Pre i za vreme pokretanja krova.Tehničko uputstvo Zastava 10 Krov nikad ne otvarajte ako na njemu ima snega ili leda jer se time može oštetiti.

uređaj će se ponovo isključiti. pritisnite (za zaključavanje) ili podignite (za otključavanje) jedan od pipaka prednjih vrata.zaključano. ovaj uređaj treba uvek koristiti.otključano. a nakon nekoliko uzastopnih pokušaja. * . Za vreme ta dva minuta vrata se mogu zaključavati ili otključavati ručno. Ako jedna od vrata nisu dobro zatvorena.u zavisnosti od opreme 55 VAŽNO . i okrene. Ako je uzrok nefunkcionisanja uklonjen. Ako uzrok nije uklonjen. Pipci na zadnjim vratima će zaključavati ili otključavati samo dotična vrata.o. Vrata: Sistem centralnog zaključavanja: * Spolja Kada su vrata zatvorena. Uključuje se tako da se vrh ključa za pokretanje umetne kao što je prikazano na slici desno. uređaj centralnog zaključavanja će ostaviti otključana vrata.Zastava Auto d. uređaj će se isključiti na otprilike dva minuta. Sigurnosno zaključavanje dece: Sprečava otvaranje zadnjih vrata iznutra. Položaj 1 . uređaj centralnog zaključavanja ponovo će raditi ispravno. Položaj 2 . ili postoji kvar VAŽNO na sistemu. Uređaj će biti uključen čak i ako se vrata električno otključaju. bez korišćenja električnog sistema.o. Iznutra Kada su vrata zatvorena. Nakon dva minuta sistem centralnog zaključavanja ponovo može da primi komande. Kada se prevoze deca. ubacite i okrenite ključ u bravi jednih od prednjih vrata.

za otvaranje/ zatvaranje prozora prednjih levih vrata B . na vozačevoj strani postoji dugme za automatsko upravljanje. VAŽNO Nepravilna upotreba električnih podizača stakla može biti opasna. Pri izlasku iz vozila. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno uključivanje el. * . podizača čime bi se mogla izazvati povreda osoba preostalih u vozilu.za otvaranje/zatvaranje prozora prednjih desnih vrata Ove postupke je moguće izvesti i unutar dva minuta nakon okretanja ključa za pokretanje iz položaja MAR u položaj STOP samo ako su vrata zatvorena. Pritiskom na dugme dužim od jedne sekunde.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni podizači prednjih stakala: * Električno upravljanje prednjim staklima se vrši pomoću dva dugmeta koja su smeštena na središnjem delu centralne police (slika levo) kada je ključ za pokretanje u položaju MAR: A . Pre i za vreme korišćenja električnih podizača uvek proverite da ne postoji opasnost da se putnik povredi bilo kretanjem stakla. uvlačenjem ličnih predmeta ili udarcem stakla. U nekim verzijama.u zavisnosti od opreme 56 . prozor će se zaustaviti kada dođe do kraja (ili dok se dugme ponovo ne pritisne).

spustite poklopac prtljažnika dok ga brava ne zakoči. VAŽNE NAPOMENE Dodavanjem opreme na poklopac i policu prtljažnika (spojlera. Takođe pazite da su stvari u prtljažniku pravilno raspoređene.slika levo.Zastava Auto d. okrenite ključ za pokretanje u bravi slika desno. zvučnika i dr. Ne otvarajte poklopac prtljažnika dok je vozilo u pokretu. Za zatvaranje. koja se nalazi pored sedišta vozača sa leve strane.) može se spečiti pravilan rad gasnih amortizera. povucite polugu A . 57 . Proširenje prtljažnika: Jedinstveno zadnje sedište bez naslona za glavu: • Pričvrstite kopče kao što je prikazano na slici levo na sledećoj strani za naslone sedišta.str.o. Pri korišćenju prtljažnika pazite da teret ne prekorači dozvoljenu nosivu masu (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Za otvaranje poklopca prtljažnika iznutra. Otvaranje poklopca prtljažnika je olakšano delovanjem gasnih amortizera smeštenih na obe strane. kao što je prikazano strelicom.o. Prtljažnik: Otvaranje / zatvaranje poklopca prtljažnika: Za otvaranje poklopca prtljažnika spolja. • Povucite traku B koja se nalazi na sredini jastuka zadnjeg sedišta i preklopite ga prema napred. 151).

* . Povucite traku u sredini jastuka sedišta i preklopite ga napred.u zavisnosti od opreme 58 . a zatim ga preklopite prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. bez zaokretanja i propustite prvi jezičak kroz držač. Zadnje sedište sa naslonima za glavu: * • • • • Pričvrstite kopče za naslon sedišta. Sklonite policu zadnjeg stakla (vidi poglavlje koje sledi). Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje središnjeg sedišta može se skloniti (ako je montiran) na sledeći način: • Lagano dovedite sigurnosni pojas središnjeg sedišta do držača B slika dole desno. • Postavite naslone za glavu u posebna kučišta koja se nalaze na poleđini jastuka.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Proverite da je traka oba sigurnosna pojasa A (slika gore desno) na bočnim sedištima smeštena u držače B. • Oslobodite naslon sedišta pritiskom na dugme C kao što je prikazano strelicom. Nakon toga učvrstite jezičak D na poseban trn E. • Ubacite drugi jezičak D u držač tako da se F poklapa sa žlebom na držaču. Pritisnite dugmad koja se nalaze na dva nosača i sklonite naslone za glavu tako što ćete ih povući prema gore. • Oslobodite naslon sedišta tako što pritisnete dugmad C (slika gore desno). • Preklopite ga prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika.

o.u zavisnosti od opreme 59 . * . Kada je polica izvađena. podignite oba jastuka pomoću traka. Za delimično proširivanje preklopite naslon sedišta na desnoj strani: • Podignite jastuk sedišta na desnoj strani pomoću posebne trake na njemu • Oslobodite naslon sedišta od bočnih podupirača i preklopite ga prema napred.Zastava Auto d. Skidanje police prtljažnika: Oslobodite gornje krajeve A (slika desno) dva poveza tako što omče skinete sa klinova.o. zatim preklopite čitavo sedište kao što je opisano za jedinstveno sedište. Deljivi naslon zadnjeg sedišta: * Prtljažnik se može proširiti u potpunosti i delimično. Za preklapanje čitavog sedišta. može se smestiti bočno između naslona prednjih sedišta i jastuka zadnjih sedišta koja su gurnuta napred. Oslobodite deo B (slika levo) iz svog sedišta C. Pomaknite policu ka unutra i okrenite je kako bi je izvadili (slika desno).

tako da prolaze sa spoljne strane gasnih amortizera. 63). 60 .str. VAŽNO Pri ponovnom postavljanju police prtljažnika. držeći sigurnosni pojas središnjeg sedišta podignutim. • Preklopite jastuk sedišta prema nazad.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako noću u prtljažniku prevozite težak teret. trebalo bi da proverite i podesite visinu snopa kratkih svetala (vidi SVETLA u ovom poglavlju . učvrstite dva poveza (slika dole). • Postavite naslon sedišta u uspravni položaj i uverite se da je pravilno učvršćen. Vraćanje naslona sedišta u normalni položaj: • Pazite da je traka sigurnosnog pojasa pravilno postavljena u svoj držač.

• Pustite ga da padne. poklopac se automatski zatvara. u pravcu strelice.o.slika dole. VAŽNO Ovaj postupak treba izvoditi samo kada vozilo miruje. • Spustite poklopac motora do otprilike 20 cm od motornog prostora.o. 61 . • Pritisnite polugu B . od držača • Ubacite kraj šipke C u žleb D na poklopcu motora VAŽNO Poklopac motora može pasti ako šipka za pridržavanje nije postavljena pravilno. Pre otvaranja poklopca motora proverite da brisači vetrobranskog stakla nisu podignuti od vetrobranskog stakla. Poklopac motora: Za otvaranje poklopca motora: • Povucite polugu A .slika desno (crvene boje). Za zatvaranje poklopca motora: • Pridržite poklopac motora jednom rukom.slika levo • Otvorite poklopac motora i istovremeno oslobodite šipku za pridržavanje C .Zastava Auto d. a drugom sklonite šipku za pridržavanje C iz žleba D i postavite ga u svoj držač.

budite pažljivi da se ne opečete i držite se podalje od ventilatora koji se može uključiti u bilo kom trenutku. VAŽNO Krovni nosač: * Učvršćivanje: Sklonite gume na stranu na mestima prikazanim na slici desno. proverite da li su vijci za vezu zategnuti. VAŽNO Postupajte prema uputstvima koja su dobijena sa opremom za postavljanje.u zavisnosti od opreme 62 . 161). Pričekajte dok se motor ne ohladi. Postavljanje bi trebalo poveriti obučenoj osobi.str. Postavite kopče krovnog nosača u učvršćivače. Uvek proverite da je poklopac motora pravilno zatvoren kako se ne bi otvorio za vreme vožnje. čak i kada je ključ za pokretanje izvađen iz brave prekidača paljenja. Nikad ne prekoračujte dozvoljenu nosivu masu (videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . * . Šalovi. kravate i ostala opuštena odeća mogu se uhvatiti od strane rotirajućih delova motora. Nakon što pređete nekoliko kilometara.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako je potrebno izvesti popravke unutar motornog prostora dok je motor još uvek vruć. To može biti izuzetno opasno. kako bi se došlo do učvršćivača.

2--3) . VAŽNO Proverite položaj snopa svetala nakon svake promene tereta koji prevozite. To znači da se snop svetala podigne.držite dugme A . Svetla: Podešavanje svetlosnog snopa: Pravilan položaj svetlosnog snopa je vrlo važan za udobnost i sigurnost. 63 . Pravilan položaj prema teretu koji se prevozi 0 . pritisnuto za povećanje vrednosti (npr: 0--1.o.pet osoba. ne samo za vozača već i za ostale učesnike u saobraćaju. Uređaj je moguće koristiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR i kada su upaljena svetla. Podešavanje nagiba svetlosnog snopa (korektor farova): Vozilo je opremljeno električnim uređajem za korekciju nagiba snopa svetala korektorom farova.Zastava Auto d. To je takođe obuhvaćeno i zakonom o bezbednosti saobraćaja. Kada je vozilo natovareno.slika dole. Postupajte prema sledećem postupku: . 1--0) Ekran (A . 2--1.slika dole) prikazuje položaj za vreme podešavanja.vozač + maksimalno dozvoljeni teret u prtljažniku. D .jedna ili više osoba na prednjim sedištima. 3 .držite dugme B za smanjivanje vrednosti (npr: 3--2.pet osoba + teret u prtljažniku. 1 . 2 . Da bi sebi i drugima osigurali najbolju vidljivost kada putujete sa uključenim svetlima. svetla moraju biti pravilno podešena. Za proveru i ako je potrebno podešavanje položaja svetala obratite se ovlašćenom servisu. U ovom slučaju potrebno je vratiti svetla u ispravan položaj. ono se nagne prema nazad.o.slika desno. 1--2.

• za suvozača* (veći vazdušni jastuk) u komandnoj tabli na strani suvozača . Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev) su zaštitni uređaji za slučaj čeonog sudara srednje i visoke snage. delovanje sigurnosnog pojasa je dovoljno i vazdušni jastuk se neće aktivirati. U ovom slučaju.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci: Opis i delovanje: Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev*) su sigurnosni uređaji koji se odmah aktiviraju u slučaju čeonog sudara. smeštajući se između putnika na prednjem sedištu i konstrukcije ispred njega koje mogu izazvati povrede. Sistem je namenjen zaštiti od povreda izazvanih udarom tela o upravljač ili komandnu tablu. i kada je potrebno aktivira vazdušni jastuk. Vazdušni jastuk prema tome nije zamena za upotrebu sigurnosnog pojasa. Jastuk se odmah zatim izduva.u zavisnosti od opreme 64 . U slučaju čeonog sudara pri malim brzinama.slika dole levo. U slučaju sudara. Sastoje se od jastuka sa trenutnim naduvavanjem koji su smešteni u posebni prostor: • za vozača u središtu upravljača . * . zaštitna uloga je velikim delom smanjena.slika dole desno. Putnici koji ne koriste sigurnosni pojas mogu udariti u jastuk pre nego što se naduvao. Jastuk se naduvava trenutno. već je njegova dopuna. Preporučujemo Vam da sigurnosni pojas koristite čitavo vreme kao što je i propisano zakonom. elektronska upravljačka jedinica obrađuje signale koje dobija od senzora koji mere smanjenje brzine.

o. Kada je potpuno naduvan. U slučaju čeonog udara. zaustavljena vozila). Prekidač ima dva položaja: • Suvozačev vazdušni jastuk uključen: (ON ) . Činjenica da se vazdušni jastuk nije aktivirao u pomenutim slučajevima. nanosi šljunka ili snega.u zavisnosti od opreme 65 . NE SMEŠTAJTE NOSILJKU (SEDIŠTE) ZA DECU NA PREDNJE SEDIŠTE.o. jastuk će ispuniti prostor između komandne table i putnika. pri zaglavljivanjima pod drugim vozilima ili preprekama (npr. npr. Upozoravajući signal na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme dok se ponovo ne uključi suvozačev vazdušni jastuk. blatobrana o bankinu.upozoravajući signal na instrument tabli je upaljen. Ključem okrenite poseban prekidač A .Zastava Auto d.upozoravajući signal na instrument tabli je ugašen. ispod prikolice kamiona). Pri udarima u deformabilne ili pokretne predmete (stubovi znakova. vazdušni jastuk se neće uključiti jer ne bi pružio prikladnu zaštitu za razliku od sigurnosnog pojasa. dete zaštićeno prikladnim zateznim sistemom može biti prevoženo na prednjem sedištu. koji postaje dostupan otvaranjem suvozačevih vrata. ne znači da je u pitanju kvar sistema. aktiviranje vazdušnog jastuka je nepotrebno i može čak biti i nepoželjno. * . pri bočnim udarima. a u nekim slučajevima to bi bilo i nepoželjno. Isključivanje Vazdušni jastuk na suvozačevoj strani se može isključiti ako je zaista neophodno prevoziti dete na prednjem sedištu. AKO VOZILO IMA PREDNJI VAZDUŠNI JASTUK ZA SUVOZAČA.slika desno. ni pod kojim uslovima ne prevozite dete na prednjem sedištu VELIKA OPASNOST • Suvozačev vazdušni jastuk isključen: (OFF ) . Prednji vazdušni jastuk na suvozačevoj strani: * Prednji vazdušni jastuk za suvozača je ispitan i postavljen kako bi povećao sigurnost osobe koja se prevozi na suvozačkom sedištu i koristi sigurnosne pojaseve.

Zatezači i prednji vazdušni jastuci se aktiviraju od strane elektronske upravljačke jedinice u zavisnosti od vrste udarca. takođe i pri upadanju u velike rupe ili proseke na površini puta. odmah se obratite ovlašćenom servisu. 66 . Pri uključivanju vazdušnih jastuka oslobađa se mala količina praha i dima. OPŠTA UPOZORENJA VAŽNA UPOZORENJA Kada je ključ za pokretanje okrenut u položaj MAR. i nakon otprilike 4 sekunde bi trebalo da se ugasi. Ako se za vreme vožnje upali upozoravajući signal. kao npr. ostane da svetli ili se upali tokom vožnje. To nije štetno i ne ukazuje na pojavu vatre. novi vlasnik mora biti upoznat sa prethodno navedenim podacima i savetima koji su dati u ovom priručniku. Pri promeni vlasnika vozila. odmah zaustaviti vozilo i što pre se obratiti ovlašćenom servisu radi ispitivanja i popravke. U servisu će se takođe proveriti i ispravnost električnih kablova. elektronske upravljačke jedinice. Po približavanju isteka tog perioda obratite se ovlašćenom servisu. Prema tome. Mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. obratite se ovlašćenom servisu radi zamene čitavog sigurnosnog sistema. nasilni udarci o stepenice. Nakon nezgode u kojoj su se vazdušni jastuci aktivirali. Sistem vazdušnih jastuka ima rok trajanja deset godina. upozoravajući signal se upali. Sve postupke provera. izostanak aktiviranja jedne ili više komponenata sistema ne ukazuje na kvar u sistemu. sigurnosnih pojaseva i zatezača.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vazdušni jastuci (za vozača i suvozača) mogu se aktivirati ako je vozilo izloženo velikim oštećenjima ili ako je uključeno u nezgodu koja se tiče oštećenja automobila odozdo. ivičnjake ili objekte koji se nalaze pričvršćeni za tlo. popravki ili zamena u vezi sa sistemom vazdušnih jastuka treba izvesti isključivo u ovlašćenom servisu. Ako se upozoravajući signal ne upali.

olovkom ili sličnim predmetima u ustima. već sedite uspravno sa leđima oslonjenim na naslon. ovlašćeni servis treba da izvrši proveru sistema vazdušnih jastuka.Zastava Auto d. bočnih sudara. Vazdušni jastuci se neće aktivirati ako se vozilo udari kada ključ za pokretanje nije ubačen u prekidač za pokretanje. koja predstavljaju i najsigurnije mesto u vozilu. Uvek vozite sa obe ruke na rubu upravljača da bi se u slučaju nezgode vazdušni jastuk mogao nesmetano aktivirati i time Vas zaštitio od ozbiljnih povreda.o. upozoravajući signal će se upaliti na otprilike četiri sekunde. Ne stavljajte nalepnice ili druge predmete na upravljač i na kučište suvozačkog vazdušnog jastuka. koji iz tog razloga moraju uvek biti pričvršćeni. ili je zaista bilo ukradeno ili je na bilo koji drugi način zloupotrebljeno. Upozoravajući signal bi trebalo da se neposredno zatim ugasi. ili ispred sebe. Ne vozite tako da vam je telo savijeno napred prema upravljaču. Pravilan rad prednjih vazdušnih jastuka i zatezača je osiguran samo ako vozilo nije preopterećeno. U ovim slučajevima putnici su zaštićeni samo sigurnosnim pojasevima. jer bi se mogli ozbiljno povrediti pri naduvavanju vazdušnog jastuka u slučaju nezgode. a zatim će treptati još četiri sekunde kako bi se time vozač podsetio da će se u slučaju sudara aktivirati prednji suvozačev vazdušni jastuk. Prednji vazdušni jastuci se neće aktivirati u slučaju sudara pri malim brzinama. Zbog toga Vam preporučujemo da deca sede u prikladnim dečjim zateznim sedištima na zadnjim sedištima. Ako je bilo pokušaja da Vam se vozilo ukrade. Ne putujte sa predmetima u krilu. Zbog toga. Vazdušni jastuci ne predstavljaju zamenu sigurnosnim pojasevima već povećavaju njihovu efikasnost. s lulom. u ovom slučaju neaktiviranje sistema ne znači kvar sistema.o. Kada je vazdušni jastuk na suvozačevoj strani uključen UPOZORENJA (prekidač u položaju ON) i kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. pri udarima otpozadi i pri prevrtanju. VAŽNA 67 . Važno je zapamtiti da se vazdušni jastuci mogu aktivirati i kada vozilo miruje ako ga udari drugo vozilo određene brzine. ili bilo u poplavi.

strujom. Kaseta je uglavljena. * .crna / ljubičasta RN .crvena AG . Antena L. Zvučnik visokotonac na prednjim levim vratima C. Konektor za spajanje na prednjim desnim vratima. četiri prednja zvučnika (dva visokotonca i dva woofera). Postavite drugu kasetu tako što je uglavite na svoje mesto. prečnika 100 mm. Zadnji desni zvučnik punog opsega H. Zvučnik visokotonac na prednjim desnim vratima D. Zvučnik woofer na prednjim levim vratima E. pritisnite je prema gore i povucite je prema sebi. Postavljanje audio sistema: Zamenite kasetu prikazanu na slici desno kasetom koja se nalazi u prtljažniku. prečnika 165 mm. Zadnji levi zvučnik punog opsega I.Tehničko uputstvo Zastava 10 Audio sistem: U vozilima koja nisu pripremljena za postavljanje audio sistema nalazi se velika kaseta za odlaganje na vratima.bela / crna CN .narandžasta / crna NZ . • zadnja dva zvučnika full-range.crvena / crna SN .svetlo plava / crvena BN .svetlo plava / žuta AR . dva zadnja zvučnika punog opsega (full-range). kablova napajanja za prednje i zadnje zvučnike.bela N . Da bi se skinula. stavite ruke u kasetu.u zavisnosti od opreme 68 Raspoznavanje po boji: provodnika B .roza / crna . kablova napajanja antene. Zvučnici • dva visokotonca. Nakon toga pronađite kablove napajanja el. svaki sa 40W maksimalne snage. svaki sa 40W maksimalne snage. Šema priključenja audio uređaja i opreme: Slika gore na sledećoj strani: A. antene i kasete sa otvorom.crna R . Priprema za audio sistem: * Sistem se sastoji od: kablova napajanja audio sistema. svaki sa 30W maksimalne snage. • prednja dva woofer zvučnika. Zvučnik woofer na prednjim desnim vratima F. Audio uređaj G. Konektor za spajanje na prednjim levim vratima M. Kutija sa osiguračima B.

o. 69 .Zastava Auto d.o.

70 . Pritiskom na prekidač . Sa uključenom funkcijom "CITY" upravljač će biti laganiji i zahtevaće manje napora pri parkiranju.slika dole. Za informacije o upozoravajućem signalu pogledajte poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . Time se postiže manja osetljivost upravljača. VAŽNO Upravljač se može lagano ukrutiti pri parkirnim manevrima i pri učestalom korišćenju upravljača. Upozoravajući signal na instrument tabli CITY (zelene boje) . Električni servoupravljač radi samo kada je ključ za pokretanje u polozaju MAR i kada motor radi. Vozač može birati opcije rada u skladu sa uslovima vožnje. vozilo se može voziti koristeći osnovni upravljački sistem.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni servoupravljač "Dualdrive": U model "Zastava 10" je ugrađen električno upravljan servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive"). To je sasvim normalno i posledica je delovanja sistema za sprečavanje pregrevanja elektromotora. funkcija se uključuje i isključuje. Ovaj način rada je adekvatan za vožnju po gradu i parkiranje. će se upaliti kada je ova funkcija uključena. U tom slučaju nije potrebno obaviti nikakav servis. Način rada upravljača kada je funkcija CITY isključena. Upravljačka jedinica obrađuje podatke od različitih senzora u vozilu i prema tome upravlja elektromotorom "Dualdrive"-a kako bi pružio optimalnu pomoć u svim uslovima vožnje.slika levo na središnjem delu komandne table. Električni servoupravljač će se vratiti u normalan način rada prilikom sledećeg korišćenja vozila.str. U tom slučaju upozoravajući signal će se upaliti. U slučaju kvara na servoupravljaču. adekvatna je za vožnju po putevima različitog tipa ili po autoputevima. 28.

U slučaju kvara. Kada ABS radi. zbog toga je uvek na klizavim površinama neophodan oprez.o. mada ne možete računati na efekat sprečavanja blokiranja točkova. usporite do brzine prikladne raspoloživom prijanjanju na putu. peskom. ne znači. to znači da ste došli do granice prijanjanja između pneumatika i površine puta. već upozorenje vozaču da se. To međutim. To nije greška u funkcionisanju. zemljom i drugim materijalima. VAŽNO Ako se ABS uključi. Pre svega.o. ostavljajući osnovni kočioni sistem u stanju u kom bi bio da vozilo nije opremljeno ABS-om. pažljivo pročitajte tekst koji sledi. upaliće se upozoravajući signal na instrument tabli. * . dobro bi bilo da se upoznate sa radom ABS-a tako što ćete napraviti par uvodnih ispitivanja vožnjom na klizavim površinama.u zavisnosti od opreme 71 . kočioni sistem vozila nastavlja da normalno funkcioniše. na mekom pesku ili svežem snegu put kočenja se može i povećati. Prednost ABS-a nad uobičajenim kočionim sistemom je u tome što omogućava maksimalnu moguću upravljivost čak i pri izrazito jakim kočenjima na vlažnom. Ako nikad niste vozili vozilo opremljeno ABS-om. U slučaju pojave kvara. vozilo nalazi na granici prijanjanja. kada se ABS uključi. Da bi iskoristili sve prednosti ABS-a obratite pažnju na sledeće savete: ABS koristi raspoloživo prijanjanje za put u najvećoj mogućoj meri. on se isključuje. pri čemu vodite računa da postupate u skladu sa zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj vozite.Zastava Auto d. vozeći polako i oprezno. kao i kolovozu prekrivenom blatom. Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju (ABS): * ABS (Antilock Braking System) sprečava blokiranje točkova pri kočenju i time omogućava bolje prijanjanje na putu i daje vozilu veću upravljivost pri naglom kočenju u teškim uslovima puta. Za proveru. Ako postoji kvar na sistemu. ali ga ne može povećati. mokrom ili zaleđenom kolovozu. ABS je dodatak osnovnom kočionom sistemu. odmah se obratite ovlašćenom servisu. lišćem. pa brzinu treba smanjiti i prilagoditi je površini puta kojim vozite. vozač može osetiti lagano pulsiranje pedale kočnice i čuti zvuk koji pri tom nastaje. da se sa ABS-om put kočenja uvek smanjuje. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

samo će se upaliti upozoravajući signal . Koristeći ove savete bićete u mogućnosti da ukočite vozilo na najbolji način u svim situacijama. kada motor radi. istovremeno će se upaliti upozoravajući signali i . U slučaju kvara. U TOM SLUČAJU.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uvek jako pažljivo kočite u krivinama. odmah zaustavite vozilo i obratite se najbližem ovlašćenom servisu. Radi provere sistema obratite se najbližem ovlašćenom servisu vozeći do njega naročito pažljivo. U ovim uslovima efikasnost EBD sistema može biti smanjena. Na ovaj način imaćete najkraći mogući zaustavni put u skladu sa uslovima na površini puta. NE POPUŠTAJTE PEDALU KOČNICE. NEGO NASTAVITE DA JE PRITISKATE TAKO DA NE PREKINETE POSTUPAK KOČENJA. VAŽNO 72 . koji poboljšava performanse kočionog sistema. I u ovom slučaju savetuje Vam se da radi provere odmah odete do najbližeg ovlašćenog servisa. osetićete pulsiranje papučice kočnice. Curenje tečnosti iz hidrauličkog kočionog sistema može ugroziti njegov rad bez obzira na tip (standardni ili sistem sa ABS-om). Savet koji sledi je najvažniji: Kada se ABS uključi. Na vozila koja su opremljena ABS-om moraju se postavljati naplatci. vozeći na takav način da izbegavate nagla kočenja.a nije podignuta ručna kočnica. VAŽNO VAŽNO VAŽNO Sistem je upotpunjen elektronskim uređajem za raspoređivanje kočione sile (EBD Electronic Brakeforce Distribution). za vreme dok motor radi. U ovom slučaju pri naglom kočenju može doći do ranog blokiranja zadnjih točkova sa mogućnošću njihovog proklizavanja. gume i kočione obloge marki koje je odobrio proizvođač. ali bez pomoći uređaja protiv blokiranja točkova. čak i kada imate pomoć ABS-a. Ako se uključio upozoravajući signal preniskog nivoa kočione tečnosti . U slučaju kvara samo na sistemu ABS. U ovom slučaju kočioni sistem je i dalje funkcionalan.

treba se. Treba se pridržavati normi koje važe u zemlji u kojoj se vozi. 28.Str.videti poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . radi kompletne provere sistema. Paljenjem kontrolne lampice na instrument tabli. izvrši probe na putu koje mogu da zahtevaju i dužu vožnju. okretanjem ključa u položaj MAR. zajedno sa specifičnim parametrima dijagnoze i funkcionisanja motora i drugih sistema na vozilu.o.o. EOBD sistem: Sistem EOBD (European On Board Diagnosis) vrši stalnu kontrolu komponenata koje su u vezi sa emisijom izduvnih gasova na vozilu. Cilj sistema je da: • kontroliše efikasnost komponenata • signalizira povećanje emisije izduvnih gasova funkcionisanjem sistema na vozilu • signalizira potrebu zamene oštećenih komponenata koje je izazvano lošim Sastavni deo sistema je dijagnostički konektor koji služi za komunikaciju upravljačke jedinice sa odgovarajućim dijagnostičkim uređajem. obratiti ovlašćenom servisu. Ako se. ovlašćeni serviser je dužan da. ne upali kontrolna lampica ili ako se prilikom vožnje upali ili treperi. 73 . ukoliko je potrebno. što je pre moguće. U zemljama Evropske Unije. sistem signalizira nepravilnost u radu ovih komponenata . Ovim instrumentom se očitavaju kodovi grešaka memorisani u upravljačkoj jedinici.Zastava Auto d. VAŽNO Posle eliminisanja neispravnosti. funkcionisanje EOBD sistema uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih uređaja mogu proveravati i saobraćajni policajci.

u planinama). U tom slučaju. u odnosima koji je naveden na pakovanju proizvoda. a gorivo mora zadovoljiti specifikacije EN228. Nepoštovanje ovih mera opreza može izazvati teška oštećenja motora I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU.O. moraćete ispustiti i gorivo iz sistema za napajanje gorivom. Ako je u rezervoar nalivena druga vrsta goriva. kako bi se sprečilo nalivanje druge vrste goriva u rezervoar. Iz tog razloga. Oktanski broj goriva (R. pa može doći do začepljenja filtera (prečistača) goriva. VAŽNO UPOZORENJE Neispravan katalizator dopustiće ispuštanje štetnih gasova u atmosferu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vrste goriva: Benzinski motor: Uređaj za kontrolu zagađenja Zastave 10 dopušta korišćenje samo bezolovnog benzina. Naknadno dodavanje proizvoda neće imati nikakav efekat. Aditiv dodajte u rezervoar pre punjenja gorivom. Gustina dizel goriva se povećava pri niskim temperaturama zbog parafina koji ono sadrži. DIESEL MIX za sprečavanje zamrzavanja je delotvoran samo ako je dodat gorivu pre hladnog vremena. NI U KRAJNJOJ NUŽDI NE ULIVATI NI NAJMANJU KOLIČINU OLOVNOG BENZINA U REZERVOAR.N. Ako je motor pokrenut i na vrlo kratko vreme. kvalitet goriva koje se prodaje može biti neodgovarajući. naročito pri učestalom zaustavljanju i pokretanju pri niskim temperaturama (npr. U proleće ili jesen kada se spoljašnja temperatura kreće u širokom rasponu (0 . Dizel motor: UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO EURODIZEL GORIVO (specifikacije EN590). NIKAD. 74 VAŽNO UPOZORENJE . Kako bi se izbegli mogući problemi. Time bi se nepovratno oštetio katalizator I IZGUBILO PRAVO NA GARANCIJU.15oC). Čep rezervoara za gorivo: Čep rezervoara za gorivo kod modela Zastava 10 nije opremljen bravom. ne pokrećite motor i ispustite gorivo iz rezervoara. Kao alternativa može se dodavati DIESEL MIX (ili sličan proizvod) gorivu. sipajte zimski tip goriva. benzinske pumpe obično leti i zimi prodaju gorivo prema odgovarajućem godišnjem dobu.) ne sme biti manji od 95. otvor za nalivanje goriva je manjeg prečnika.

lambda sonde i sistem za benzinske pare Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova dizel motora su: • katalitički pretvarač. Neke verzije čepa rezervoara opremljene su bravom *. Otvaranje i zatvaranje se vrši na sledeći način: Otvaranje: 1. Ne prinosite otvoreni plamen ili upaljene cigarete blizu otvora rezervoara zato što postoji opasnost od požara. Držite čep. Okrenite čep suprotno od smera kazaljke na satu za pola kruga i izvadite ga.u zavisnosti od opreme 75 . 2. okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga. Ne naginjite se previše prema otvoru rezervoara kako bi se sprečilo udisanje štetnih para. Ubacite čep (sa ključem) i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete jedan ili više "klikova". Zatvorite poklopac. okrenite ključ suprotno od smera kazaljke na satu. pa je sasvim normalno da se pri otvaranju čepa čuje zvuk izlazećeg vazduha. Čep se zatvara ulaganjem. Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu i izvadite ključ. Ako je potrebno čep rezervoara zamenite drugim originalnim čepom. kako bi izbegli smanjenu efikasnost zaptivanja uređaja protiv isparavanja. čep se može smestiti na poklopac kao što je prikazano na slici dole. Zatvaranje: 1.o. Hermetično zatvaranje može uzrokovati lagani porast pritiska u rezervoaru. sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i lambda sonde Zbog toga je Zastava 10 spremna za putovanja po najstrožijim međunarodnim propisima za očuvanje okoline (EURO 3 ili EURO 4). 2.Zastava Auto d. Pri nalivanju goriva. * . VAŽNO Zaštita okoline: Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova benzinskog motora su: • trokomponentni katalitički pretvarač. Za otvaranje čepa.o.

Tehničko uputstvo Zastava 10

PRAVILNA UPOTREBA VOZILA
Pokretanje motora:
Opasno je ostaviti motor da radi u garaži ili drugom zatvorenom prostoru. Motor troši kiseonik a ispušta ugljen-dioksid, ugljen-monoksid i druge izduvne gasove.

VAŽNO UPOZORENJE

Ne dirajte kablove visokog napona (kablovi svećica) kada motor radi. Kako pokrenuti benzinski motor: Proverite da li je ručna kočnica podignuta. Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. Pritisnite pedalu spojnice (kvačila) do kraja bez dodavanja gasa. Okrenite ključ za pokretanje u položaj AVV i u trenutku kada se motor pokrene, pustite ga. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, vratite ključ za pokretanje u položaj STOP pre nego ponovo pokušate pokrenuti motor. Ako upozoravajući signali i zajedno ostanu upaljeni kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i zatim ponovo u MAR; ako je i dalje signal upozorenja upaljen, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i dalje ne uspevate pokrenuti motor, koristite postupak za hitno pokretanje (vidi POKRETANJE MOTORA U SLUČAJU NUŽDE u ovom poglavlju U SLUČAJU NUŽDE - str. 95) i obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako pokrenuti dizel motor:

• • • •

VAŽNO

• Proverite da li je ručna kočnica podignuta. • Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Na instrument tabli se pale
upozoravajući signali

76

Zastava Auto d.o.o.
• Pričekajte da se upozoravajući signali • Pričekajte da se upozoravajući signal grejača
signal će se pre ugasiti. na instrument tabli ugase. ugasi. Što je motor zagrejaniji,

• Pritisnite do kraja pedalu spojnice (kvačila) bez dodavanja gasa. • Odmah nakon što se ugasi upozoravajući signal grejača , okrenite ključ za
pokretanje u položaj AVV. Ako predugo čekate pri okretanju ključa u položaj AVV izgubićete korisni rad grejača. • Ključ za pokretanje pustite nakon što se motor pokrene. Ako upozoravajući signal zatreperi na 60 sekundi VAŽNO nakon pokretanja motora ili za vreme korišćenja vozila, to ukazuje na kvar grejača za predgrevanje. Ako se motor pokrene možete koristiti vozilo, ali se što pre obratite ovlašćenom servisu. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, pre ponovnog pokušaja pokretanja vratite ključ za pokretanje u položaj STOP. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ u položaj STOP, a zatim ponovo u položaj MAR; ako i nakon toga upozoravajući signal nastavi da svetli, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i nakon toga ne uspevate pokrenuti motor obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako zagrejati motor (benzinski i dizel):

VAŽNO

• Krenite sa vožnjom polako, držeći motor na srednjem broju obrtaja, bez naglih
ubrzavanja.

• U prvih nekoliko kilometara ne opterećujte motor do krajnih granica. Preporučuje
Vam se da pričekate dok se kazaljka temperature rashladne tečnosti ne počne pomerati.

77

Tehničko uputstvo Zastava 10
Pokretanje motora u nuždi: Ako elektronski sistem blokade motora ne prepozna kod poslat od ključa za pokretanje motora (upozoravajući signal na instrument tabli ostane upaljen), motor je moguće pokrenuti sledeći uputstva za pokretanje u nuždi koristeći CODE karticu. Pogledati poglavlje "U SLUČAJU NUŽDE" - str. 95. Nikad ne pokušavajte pokrenuti motor guranjem, vučenjem ili spuštanjem nizbrdo. Time bi se mogao izazvati dotok goriva u katalizator i njegovo nepovratno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok se motor ne pokrene, servo uređaj kočnice, kao i servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedala kočnice kao i pri okretanju upravljača. Gašenje motora: Kada je motor u praznom hodu, okrenite ključ u položaj STOP. Jako dodavanje gasa pre gašenja motora nema nikakvu praktičnu svrhu, te se time samo troši gorivo.

VAŽNO

Nakon duže vožnje bolje je dopustiti vozilu da se radom motora u praznom hodu spusti temperatura u prostoru motora.

78

Povucite prema gore polugu ručne kočnice sve dok se vozilo više ne može pomaknuti. 79 . Zaustavljanje: Ugasite motor. Ako njeno ponašanje nije kao što je gore navedeno. Ako se vozilo zaustavi na velikom nagibu. Obično. menjač stavite u prvu brzinu ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici ili ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici u položaj za vožnju unazad (rikverc). VAŽNO Ručna kočnica: Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. Poluga ručne kočnice se nalazi između prednjih sedišta.o. obratite se ovlašćenom servisu radi podešavanja ručne kočnice. VAŽNO Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti kada se povuče poluga kočnice i kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Uvek izvadite ključ za pokretanje kada izlazite iz vozila. • Držite dugme pritisuto i spustite polugu. Ne ostavljate ključ za pokretanje u položaju MAR. dobro je postaviti kamen ili klin za blokiranje točkova.o. Za otpuštanje ručne kočnice: • Lagano podignite polugu ručne kočnice i pritisnite dugme A slika desno. za otpuštanje. dovoljno je povući ručnu kočnicu za četiri ili pet zuba. pri zaustavljanju na ravnom. jer se time prazni akumulator. Upozoravajući signal će se ugasiti. Ostavite točkove u skrenutom položaju.Zastava Auto d. dok pri zaustavljanju na velikim nagibima ili ako je vozilo natovareno potrebno je povući za devet ili deset zuba. povucite ručnu kočnicu. • Kako bi se sprečilo iznenadno pomeranje vozila. ovaj postupak bi trebalo izvesti sa pritisnutom pedalom kočnice.

2 8v modela.9 JTD modela. pre izbora hoda unazad. kako bi se izbeglo oštećenje zupčanika brzina. koji se nalazi ispod rukohvata i pomerite ručicu desno i prema nazad. jednostavno pomerite ručicu desno i prema nazad. podignite klizajući prsten A .Tehničko uputstvo Zastava 10 Upotreba ručnog menjača: Za izbor stepena prenosa. Šema se takođe nalazi prikazana na ručici menjača. pričekajte bar dve sekunde sa pritisnutom pedalom spojke. VAŽNO 80 . Proverite da li su patosnice ravno postavljene i da ne smetaju hodu pedale spojke. Zbog toga se ispod pedala ne sme nalaziti ništa. VAŽNO Za stavljanje u položaj za vožnju unazad iz neutralnog položaja: • Kod 1. vozilo mora biti zaustavljeno. Za pravilan izbor stepena prenosa morate pritisnuti do kraja pedalu spojke. Kada motor radi. • Kod 1. Za izbor hoda unazad.slika gore. pritisnite pedalu kvačila i stavite ručicu menjača u jedan od položaja prikazanih šemom na slici levo.

a iznad svega ne prekoračujte ograničenja brzine.o.u zavisnosti od opreme 81 . upravljač. Pažljivo podesite naslone za glavu tako da podupiru zadnji deo glave. ispravno rade.Zastava Auto d. nosiljka i sl. • Laganija hrana doprinosi boljoj i bržoj refleksnoj reakciji.o. * .) ne smeta pri kretanju pedala. • Opreznost takođe znači znati predvideti loše ili neodgovorno ponašanje drugih vozača. Proverite da li je dečiji zatezni sistem (dečije sedište. osim Vas. obzirom da je to najzaštićeniji prostor u vozilu u slučaju nezgode. • Proverite da. putujete bezebdno. • Pridržavajte se saobraćajnih propisa zemlje u kojoj vozite. a ne vrat. i ostali putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve. Pre sedanja za upravljač: • • • • • Proverite da sva svetla. Sa nekim od tih saveta sasvim sigurno ste već upoznati. • • • • • Povremeno proverite: pritisak i stanje pneumatika nivo ulja u motoru nivo rashladne tečnosti i stanje sistema nivo kočione tečnosti nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla Na putu: • Prvo pravilo sigurne vožnje je opreznost. da deca sede u prikladnim dečijim sedištima i da su životinje koje se prevoze u vozilu smeštene u prikladan prostor.) pravilno učvršćen na zadnjim sedištima. spoljni i unutrašnji retrovizor u položaj najbolji za vožnju. pod različitim uslovima. * Proverite da ništa (patosnice i sl. ali bilo bi korisno da ih sve pažljivo pročitate. uključujući svetla za vožnju. Iznad svega. • Predmete stavljajte u prtljažnik tako da se u slučaju nezgode ne mogu kretati prema napred. Sigurna vožnja: U ovom poglavlju naći ćete jednostavne savete koji će Vam pomoći da. Podesite sedišta. • Pre polaska na duga putovanja trebalo bi da se fizički i psihički pripremite. ne konzumirajte alkoholna pića ili narkotike.

jer bi mogli sprečiti provetravanje kočnica. servo pojačavača kočnica i servoupravljača. mogle izgubiti na efikasnosti. stoga kočenje i upravljanje zahteva veći napor. naročito ako put nije osvetljen. 82 . • Konstantno provetravajte putnički prostor.Tehničko uputstvo Zastava 10 VAŽNE NAPOMENE Vožnjom u alkoholisanom stanju. • Održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozilo ispred. kao i pri kočenju na dugim ravnim spustovima. posuti na put. noću je teže voziti. nego što ga održavate po danu. • Usporite. zato što je vrlo teško oceniti brzinu vozila samo na osnovu svetala. Ne vozite sa predmetima na podu ispred sedišta vozača. čineći dodavanje gasa i kočenje neizvodljivim. Uvažavajte prostor koji bi zauzeo dodatni podmetač (tepih). naplatcima od lakih legura ili poklopcima točkova koji nisu standardni. • Pri dužoj vožnji pravite pauze. Voda. Obratite pažnju kod opremanja vozila dodatnim spojlerima. • Nikad se ne spuštajte nizbrdicom sa ugašenim motorom. zaustavite se. uzastopnom kočenju. Nekorišćenje sigurnosnih pojaseva za vreme putovanja povećava rizik od povreda ili smrti u slučaju nezgode. Vožnja noću: Za vožnju noću slede osnovna pravila kojih se treba pridržavati: • Vozite naročito oprezno. Uvek vežite sigurnosne pojaseve i na prednjim i na zadnjim sedištima. čak i pri manjim problemima za kočioni sistem. ako to učinite. • Na prvi znak pospanosti. nastavak vožnje bi bio rizičan i za Vas i za sve ostale putnike. nanose se na kočioni disk i smanjuju efikasnost pri prvom kočenju. kao i one na dečijim sedištima. jer bi se predmeti mogli zaglaviti ispod pedala. može se ukazati potreba za dodatnim pritiskom pedale kočnice u odnosu na uobičajeni (normalni) pritisak. pri naglom. pod uticajem droga ili nekih lekova. Vožnju nastavite samo u slučaju ako ste se dovoljno odmorili. čime bi kočnice. nemate mogućnost korišćenja kočenja motorom. dovodite sebe i druge učesnike u saobraćaju u opasnost. led i so.

kako bi izbegli probleme sa vidljivošću. 83 . U slučaju izmaglice. Zbog toga je kočioni put znatno duži i držanje vozila na putu je slabije. • Pazite da su snopovi svetala pravilno podešeni. • Ne vozite brzo po lokvama vode i ne držite upravljač previše labavo jer prelaskom preko lokve pri velikoj brzini možete izgubiti kontrolu nad vozilom ("akvaplaning") • Postavite komande provetravanja u položaj za odmagljivanje (pogledati poglavlje • UPOZNAVANJE SA VOZILOM .o.str. upalite kratka svetla za vožnju i po danu. ne krećite na put ako zaista ne morate. uključite i njih. • Održavajte sva svetla čistim.o. • Ako kiša pada vrlo jako.Zastava Auto d. ako su previše spušteni. potpuno jednolične magle ili delimične magle: • Smanjite brzinu. Ako su previše podignuta. smanjuju vidljivost i naprežu se oči. mogu zaslepiti ostale vozače. Povremeno proverite u kakvom su stanju metlice brisača. Evo nekih od saveta za vožnju po kiši: • Smanjite brzinu i održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozila ispred. • Duga svetla koristite samo kada vozite izvan grada i kada ste sigurni da ne smetaju drugim vozačima. a ako je vozilo opremljeno prednjim svetlima za maglu. Vožnja po kiši: Kiša i mokar put predstavljaju opasnost. • Pazite na životinje koje prelaze put kada vozite po selima. 39-40). • Uključite i danju kratka svetla i zadnje svetlo za maglu . Ne uključujte duga svetla. Vožnja je puno teža na mokrom putu zato što je prianjanje pneumatika za površinu puta u velikoj meri smanjeno. i vidljivost je smanjena. kako bi Vas lakše uočili. Vožnja po magli: • Ako je magla gusta. • Spustite svetla (ako su uključena) čim vidite da dolazi vozilo iz suprotnog smera i propustite ga sa spuštenim svetlima.

• Zapamtite da je preticanje na uzbrdici sporije i zahteva više slobodnog puta. Ritmički koristite sirenu ukoliko primetite nadolazeće vozilo. olakšajte drugom vozilu prolaz. • Ni pod kojim uslovima ne vozite nizbrdo sa ugašenim motorom ili sa menjačem u neutralnom položaju ili sa izvađenim ključem za pokretanje. izbegavajte nagle promene brzine ili nagla kočenja.str. • Održavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. Zadržavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred.Tehničko uputstvo Zastava 10 Na delovima puta sa dobrom vidljivošću isključite zadnje svetlo za maglu. Što je više moguće. • Ako je put prekriven snegom koristite lance za sneg. gde je moguće da se led još zadržao. a takođe se i zaustavni put produžava. • Ne ubrzavajte naglo i izbegavajte iznenadne promene pravca. 93. Ako Vas pretiču na uzbrdici. ograničena vidljivost i sl. Ako ste prisiljeni da se zaustavite (kvar. zbog čega je izvođenje različitih • • • • manevara otežano. VAŽNO • Zapamtite da je za vreme magle i kolovoz mokar. jačina ovih svetala bi mogla smetati ljudima koji putuju u vozilu iza Vašeg. Upalite svetla za vožnju. čak i na naizgled suvom putu mogući su delovi pokriveni ledom. • Uglavnom koristite efekat kočenja motorom i svakako izbegavajte nagla kočenja.) nastojte da to učinite pored puta. koristite efekat kočenja motora tako da menjač stavite u niži stepen prenosa. Izbegavajte preticanje drugih vozila. Zbog toga budite na oprezu kada vozite preko delova koji nisu izloženi suncu ili su zaklonjeni drvećem ili stenom. Vožnja po snegu i ledu: Evo nekoliko saveta za vožnju u ovim uslovima: • Vozite sporije. pri kočenju vozila smanjite mogućnost blokiranja točkova menjajući pritisak na pedali kočnice. 84 . Pogledajte deo vezan za tu temu u ovom poglavlju . Vožnja u planinama: • Pri vožnji nizbrdo. • Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno ABS-om. • Vozite umerenom brzinom i bez sečenja krivina. • Zimi. kako se kočnice ne bi pregrejale.

str.Zastava Auto d.o. pruža dve prednosti: 1. Ne popuštajte pedalu kočnice već i dalje nastavite da je pritiskate. tako da je moguće izbeći neočekivani predmet i usmeriti vozilo u željenom smeru za vreme dok kočite. Zbog toga. • ABS sprečava blokiranje točkova. Sprečava blokiranje točkova i klizanje vozila u naglim zaustavljanjima. * . trebalo bi vozilo održavati i voziti na redovne periodične preglede i podešavanja prema specifikacijama datim u TABELI REDOVNOG SERVISIRANJA . kako se ne bi prekinuo postupak kočenja. Omogućava istovremeno kočenje i upravljanje. iako je Vaše vozilo opremljeno ABS-om. povećava se potrošnja goriva kao što se povećava i otpor kotrljanja točkova. ako je pritisak u pneumaticima prenizak. što nikako ne znači da treba da vozite većim brzinama. Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja: Slede neki od saveta koji će Vam pomoći da smanjite troškove održavanja. ali ne povećava trenutne mogućnosti prijanjanja između pneumatika i puta. osetićete lagano pulsiranje pedale kočnice. Kako najbolje iskoristiti ABS: • Pri naglom kočenju ili kod kočenja pri slabom prijanjanju za podlogu. rad motora. 2. To je znak da se ABS uključio. 123 (vidi poglavlja svećice. naročito prilikom slabog prijanjanja. Iz tih razloga. Opšte informacije: Održavanje vozila Opšte stanje vozila je važan faktor koji ima značajan uticaj na potrošnju goriva. u osnovi.o. udobnost vožnje i životni vek Vašeg vozila. i smanjite brzinu u krivinama. Pneumatici Pritisak u pneumaticima treba proveravati barem svaka četiri dana. poštujte sigurni razmak sa vozilom ispred. ABS služi za povećanje upravljivosti vozila. kao i da smanjite štetnu emisiju izduvnih gasova u atmosferu. Vožnja sa ABS-om: * ABS je sistem koji. filteri vazduha).u zavisnosti od opreme 85 .

Tehničko uputstvo Zastava 10 U ovom slučaju pneumatici se više troše i upravljanje vozilom je otežano. Ovakvi dodaci smanjuju aerodinamičnost vozila. bilo u praznom hodu ili dodavanjem gasa. Krenite odmah nakon startovanja motora. bolje je koristiti prikolicu. što utiče na sigurnost. koristite ventilaciono provetravanje. Klima uređaj Klima uređaj predstavlja dodatni napor za motor. svetla za maglu. Nepotrebni teret Ne putujte sa previše prljaga u prtljažniku. Aerodinamička oprema Upotreba aerodinamičke opreme koja nije propisana za određenu namenu može umanjiti aerodinamiku vozila i povećati potrošnju. 86 . Električni servoupravljač "Dualdrive" Uređaj dopušta uštedu goriva u poređenju sa uobičajenim servouređajem zato što je isključeno dodatno opterećenje na motor od strane pumpe servoupravljača. Električni uređaji Koristite električne uređaje samo kada je to neophodno. Način vožnje: Pokretanje Ne zagrevajte motor dok vozilo stoji. brisači stakala. Težina vozila i njegova raspoređenost u velikoj meri utiču na potrošnju goriva i stabilnost. Krovni nosač / nosač skija Skinite nosače sa krova čim utvrdite da Vam više ne trebaju. Kada prevozite naročito velike terete. To naročito dolazi do izražaja na dugim. ravnim vožnjama (npr. izbegavajući visoke obrtaje. Grejač zadnjeg stakla. sistem za grejanje. na autoputu). Kada spoljna temperatura to dopušta. Time ćete samo povećati potrošnju i emisiju izduvnih gasova. troše veliku količinu struje i povećavaju potrošnju goriva (do 25% u gradu). a time se povećava potrošnja goriva. uzrokujući i veću potrošnju goriva (u proseku za 20%).

nepravilno korišćenje višeg stepena prenosa povećava potrošnju. Postupci poput vožnje sa menjanjem brzina sa međugasom potpuno su nepotrebni na modernim vozilima. Nepotrebni postupci Nemojte dodavati gas kada čekate na semaforu ili pre gašenja motora. pružni prelaz) ugasite motor. planinski putevi sa grubom površinom doprinose povećanoj potrošnji goriva. Rezultat toga je porast potrošnje (u gradu 15 . Uslovi upotrebe: Hladno pokretanje Kratka putovanja i učestala hladna pokretanja ne dopuštaju motoru da postigne optimalnu radnu temperaturu. Takođe.o. Biranje stepena prenosa Kada saobraćajne prilike dopuštaju. Takvim postupcima se samo povećava potrošnja i zagađenje. u saobraćajnim zastojima kada je stalno potrebno menjati u niže stepene prenosa.o. kako bi izbegli iznenadna kočenja. Korišćenje nižeg stepena prenosa za nagla ubrzanja povećava potrošnju goriva. Na primer. Održavajte ravnomernu brzinu koliko je to moguće i izbegavajte nepotrebna kočenja i ubrzavanja koja isto tako značajno povećavaju potrošnju i zagađivanje.Zastava Auto d. 87 . raste i potrošnja goriva. ili u velikim gradovima sa brojnim semaforima. prebacite ručicu menjača u viši stepen prenosa. Ubrzavajte postepeno i ne vozite sa visokim brojem obrtaja motora. Pri tome uvek održavajte sigurno rastojanje. kod povećavanja brzine sa 90 km/h na 120 km/h potrošnja se povećava za otprilike 30%. Ubrzavanje Naglo povećanje broja obrtaja motora povećava potrošnju i zagađenje.30%). Visoke brzine Uporedo sa porastom brzine. zagađivanje i trošenje motora. Saobraćajni zastoji Za vreme zastoja (npr. Isto tako. Saobraćaj i uslovi na putu Potrošnja raste u gustom saobraćaju. a isto tako i štetna emisija izduvnih gasova. krivudavi putevi.

Ako je vozilo opremljeno dizel motorom 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova: Sledeći nekoliko jednostavnih pravila možete izbeći zagađenje okoline. jer postoji opasnost od požara. Za pokretanje motora u nuždi koristite isključivo pomoćni akumulator. Održavanje ovog uređaja u ispravnom stanju je zbog toga osnova za ekonomičnu i ekološki prihvatljivu vožnju. VAŽNA 88 .). Ne dopuštajte da se bilo šta raspršuje po katalizatoru.9 JTD koristite isključivo euro-dizel gorivo. lambda sondi i izduvnom sistemu. Ako u vožnji motor ne radi ravnomerno.str. što pre ga napunite. Pri normalnom radu. čak i pri niskoj spoljnoj temperaturi. Nizak nivo goriva može dovesti do neispravnog napajanja motora gorivom i istovremenog povećanja temperature izduvnih gasova i time uzrokovati oštećenja katalizatora. Nikada ne pokrećite motor kada su iskopčane jedna ili više svećica. itd. Ne zagrevajte motor tako da radi u praznom hodu ako spoljna temperatura nije izrazito niska. ne radite to duže od 30 sekundi. 122. Ako imate probleme sa pokretanjem motora. ne pokušavajte predugo. Prvo čega treba da se pridržavate je REDOVNO SERVISIRANJE . čak i u svrhe provere. Ispravan rad uređaja za smanjivanje štetne emisije izduvnih gasova nije samo od koristi za zaštitu okoline. suvo lišće. a pri tome istovremeno i smanjiti potrošnju goriva. Ako je vozilo opremljeno benzinskim motorom koristite isključivo bezolovni benzin. Kada se na instrument tabli upali upozoravajući signal rezerve goriva. katalizator razvija visoke NAPOMENA temperature. već utiče i na svojstva vozila. Naročito izbegavajte pokretanje motora guranjem. vozilo ne zaustavljajte nad zapaljivim materijalom (trava. putovanje nastavite sa smanjenim zahtevima za snagom i što pre se obratite ovlašćenom servisu. Iz tog razloga. vučenjem ili spuštanjem nizbrdo: sve te radnje mogu oštetiti katalizator. Ne postavljajte druge toplotne zaštitnike i ne uklanjajte već postojeće na katalizatoru i izduvnom loncu. borove iglice.

Da bi se vučna kuka postavila mora biti u skladu sa zakonskim propisima.o. U skladu sa saobraćajnim propisima postavite posebne retrovizore. 151. Vuča prikolice: Za vuču prikolice ili kamp prikolice vozilo mora biti opremljeno propisanom vučnom kukom i odgovarajućim električnim sistemom.Zastava Auto d. Ne prekoračujte ograničenja brzine za vozila sa prikolicom države u kojoj vozite. povećava se kočioni put i potreban prostor za preticanje i to proporcionalno ukupnoj masi prikolice. Upotrebljavajte pričvrsni sklop za električno spajanje. 89 VAŽNA . U svakom slučaju ne prelazite maksimalnu brzinu od 100 km/h. uključujući opremu i lični prtljag. Vučna kuka treba da bude postavljena od strane stručne osobe koja će Vam izdati posebnu dokumentaciju za putnu upotrebu. Opterećenje koje prikolica vrši na vučnu kuku u jednakoj meri smanjuje nosivost vozila. Da bi ste bili sigurni da ne prelazite maksimalno dopuštenu masu vučnog tereta . Sklop se postavlja na poseban držač koji se postavlja na nosač vučne kuke. Upotrebljavajte vučnu kuku prikladnu za maksimalno vučno opterećenje vozila na koje se vučna kuka postavlja.vidi str. Ni u kom slučaju ne radite izmene na kočionom NAPOMENA sistemu vozila u cilju boljeg upravljanja kočenjem prikolice. Zapamtite da vučom prikolice vozilo teže savladava uspone visokog stepena nagiba. Postavljanje vučne kuke: Postavljanje vučne kuke na konstrukciju vozila treba da obavi stručnjak prema uputstvima koja slede poštujući i dodatne i/ili upotpunjavajuće podatke koji se dobijaju od proizvođača vučne kuke.o. Kočioni sistem prikolice mora biti u potpunosti nezavistan od hidrauličnog kočionog sistema vozila. Pri vožnji nizbrdo stavite menjač u niži stepen prenosa kako ne bi preterano pritiskali pedalu kočnice . pri računanju uzmite masu prikolice potpuno opterećenu.

Električna kočnica (gde je zastupljena) ili neki drugi uređaj (električno namotavanjesajle i dr.5 mm2. Kao dodatak električnim izvodima vozila može se spojiti samo kabl za napajanje električne kočnice i osvetljenja u prikolici. Pričvrstite pločicu na vidljivom mestu.) mora se napajati strujom direktno iz akumulatora kablom poprečnog preseka ne manjim od 2. koje su označene sa Pričvrstite vučnu kuku za konstrukciju vozila bez bušenja ill obrubljivanja delova zadnjeg branika koji bi ostali vidljivi kada se vučna kuka skine. Šema postavljanja .5 mm2. Pločica mora biti prikladne veličine. VAŽNA NAPOMENA 90 . na istoj visini sa vučnom kukom. Koristite posebnu upravljačku jedinicu za spajanje od akumulatora sa kablom poprečnog preseka ne manjim od 2.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za električno spajanje.slika na sledećoj strani: Konstrukciju vučne kuke je potrebno učvrstiti u tačkama ukupno četiri M8 vijka. Koristite posebnu upravljačku jedinicu svetala prikolice pri spajanju. mora se upotrebljavati 7 ili 13 polni 12VDC sklop (CUNA/UN i ISO/DIN norme). Koristite uputstva proizvođača vozila i/ili vučne kuke. dva M10 vijka i dva M12 vijka. mora biti izrađena od prikladnog materijala i mora sadržati sledeću informaciju: MAKSIMALNO OPTEREĆENJE NA KUGLU 60 kg. s tim da snaga sijalice ne prelazi 15W. Postavljanje ove pločice je obavezno.

o.Zastava Auto d.o. postojeći otvori zadnja osovina postojeći otvori postojeći otvor postojeći otvori 91 maksimalno opterećeno vozilo .

Koristite zimske pneumatike jednake veličine u odnosu na standardne. i u svakom slučaju treba poštovati lokalna ograničenja brzine.Tehničko uputstvo Zastava 10 Zimski pneumatici: Zimski pneumatici su posebno oblikovani za vožnju po snegu i ledu i trebalo bi da se montiraju na mesto standardnih pneumatika. Svojstva zimskih pneumatika su značajno umanjena kada je dubina šare manja od 4mm. VAŽNA NAPOMENA 92 . Na sva četiri točka treba da budu postavljeni pneumatici istog tipa (proizvođača i profila) kako bi se osigurala veća sigurnost pri vožnji i kočenju i kako bi se poboljšala upravljivost.str. na vidljivo mesto za vozača. pritisku pneumatika i karakteristikama zimskih pneumatika pogledajte pod TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . U takvom slučaju. sigurnije ih je zameniti. VAŽNA Maksimalno ograničenje brzine označeno slovom "Q" je 160 km/h. 147. Za informacije o postavljanju pneumatika. sposobnosti takvih pneumatika su u velikoj meri smanjene u odnosu na standardno postavljane pneumatike. Zbog posebnih karakteristika zimskih pneumatika pod normalnim uslovima vožnje i pri dugim vožnjama autoputem. Zbog toga bi korišćenje zimskih pneumatika trebalo ograničiti na uslove za koje su i namenjeni. Smer obrtanja pneumatika ne sme se menjati. Pri korišćenju zimskih pneumatika koji imaju indeks NAPOMENA brzine (vidi str. upozorenje koje ukazuje na maksimalnu dopuštenu brzinu zimskih guma. Ovlašćeni servis će Vam pružiti savete vezane za izbor najprikladnijeg tipa pneumatika. 148) manji od brzine koju vozilo može postići (povećano za 5%) stavite u putnički prostor. montirane na vozilo.

VAŽNA NAPOMENA Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak. jer je NAPOMENA manjih dimenzija. VAŽNA Verzija 1.Zastava Auto d.str. kako bi sprečili oštećenje pneumatika. oslanjanja i upravljača.o. prvo zadnji točak zamenite rezervnim. Obratite pažnju na podatke u tablici o točkovima na koje se lanci mogu montirati. ne prekoračujte brzinu od 50 km/h. Kada su lanci za sneg montirani na točkove..9 JTD Pneumatik na koji se mogu montirati lanci za sneg Tip lanca za sneg koji bi trebalo upotrebiti Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 12 mm Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 9 mm 165/70 R14 185/60 R14 Za dimenzije naplatka videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .2 8v 1.o. Proverite zategnutost lanaca nakon što pređete desetak metara. 148. Postupajte prema uputstvu. 93 . Lanci za sneg: Upotreba lanaca za sneg je propisana zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Izbegavajte rupe na putu. ivice trotoara i sl. Ako se prednji točak probuši. a zatim taj zadnji stavite napred umesto probušenog. Lanci za sneg se montiraju samo na pogonske točkove (prednje točkove). Na ovaj način napred smo dobili dva točka pogodna za montiranje lanaca za sneg.

Ne koristite nepropusne plastične prekrivače koji sprečavaju isparavanje vlage sa površine vozila. • Raspršite talk prah na gumene metlice brisača vetrobrana i zadnjeg stakla i podignite brisače od stakla.5 bara iznad propisane vrednosti i periodično ih proveravajte. flastere i dr. suv i ako je moguće dobro provetren prostor. sterilne gaze. • protivpožarni aparat • višenamenske makaze zaobljenog vrha • radne rukavice 94 . Ako se vozilo neće dugo koristiti. napunjenost akumulatora treba proveravati svaka tri meseca i dopunjavati ako napon padne ispod 12. treba preduzeti sledeće mere opreza: • Vozilo smestite u natkriven. VAŽNA NAPOMENA Ako je isti montiran.5V. isključite elektronski alarm sa daljinskim upravljačem. • Prozore malo otvorite. • Očistite i zaštitite lakirane delove nanošenjem zaštitnog voska. prvi zavoj. • Skinite kablove (kleme) s akumulatora (prvo skinite klemu sa negativnog pola) i proverite napunjenost akumulatora. • Napumpajte pneumatike za 0. • Ručicu menjača ubacite u brzinu • Pazite da ručna kočnica nije podignuta. • Ne praznite sistem za hlađenje motora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dugo nekorišćenje vozila: Ako se vozilo ne koristi nekoliko meseci. Korisna oprema za vozilo: U skladu sa zakonskim propisima. • Očistite i zaštitite sjajne metalne delove koristeći proizvode koji su dostupni na tržištu.. • Prekrijte vozilo tkaninom ili perforiranim (propusnim) plastičnim prekrivačem. preporučujemo držanje sledeće opreme u vozilu: • pribor za prvu pomoć uključujući bezalkoholno sredstvo za dezinfekciju.

• Pročitajte 5-cifreni elektronski kod na CODE kartici. Ako pogrešite u postupku pokretanja u nuždi. Ako upozoravajući signal ubrizgavanja ostane da svetli. VAŽNO 95 . U SLUČAJU NUŽDE Pokretanje motora u slučaju nužde: Ako elektronski sitem ne uspeva da deaktivira blokadu motora.o.o. i pripremite se za brojanje treptaja upozoravajućeg signala ubrizgavanja Brojite treptaje do broja koji će se poklapati sa prvom brojkom koda CODE kartice. Upozoravajući signal će brzo treptati 4 sekunde kao potvrda da je postupak ispravno izveden. tada pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa dok upozoravajući signal ubrizgavanja ne zasvetli na četiri sekunde. pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. morate ključ za pokretanje vratiti u položaj STOP i ponoviti čitav postupak od samog početka (od prvog koraka). Upozoravajući signal ubrizgavanja će zasvetleti na 4 sekunde nakon čega će se ugastiti. nakon što se broj treptaja poklopi sa drugom brojkom na CODE kartici. • Pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. Čitav postupak pažljivo pročitajte pre pokušaja izvođenja. Pokrenite motor okretanjem ključa iz položaja MAR u AVV. upozoravajući signali i će nastaviti da svetle. što pre se obratite ovlašćenom servisu. a motor se neće pokrenuti. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Za pokretanje motora sledite postupak za pokretanje u nuždi. Kada je i zadnja brojka unešena. pri svakom pokretanju motora moraćete ponoviti opisani postupak pokretanja motora. okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i ponovite postupak od samog početka (od prvog koraka). Učinite isti postupak i za preostale brojke na CODE kartici. u protivnom.Zastava Auto d. Upozoravajući signal ubrizgavanja će opet početi da trepće. Upozoravajući signal ubrizgavanja • • • • • • • će svetleti oko 8 sekundi nakon čega će se ugasiti. U tom trenutku pustite pedalu gasa. zadržite pritisnutu pedalu gasa. Nakon pokretanja u nuždi. Pustite pedalu gasa.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Pokretanje pomoću drugog akumulatora:
Ako je akumulator ispražnjen, možete u p o t r e b i t i dr u g i z a pokretanje motora. Kapacitet drugog akumulatora mora biti jednak ili malo veći od onog koji ima akumulator koji je bio na vozilu. Postupak - slika desno: • Spojite pozitivne polove (+) oba akumulatora pomoćnim kablom.

• Drugim pomoćnim kablom spojite negativni pol (-) pomoćnog akumulatora sa
uzemljenjem, spajanjem uzemljenja na motor ili menjač vozila koje treba pokrenuti.

• Pokrenite motor. • Kada se motor pokrene, skinite pomoćne kablove obrnutim redosledom. • Ako se motor ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, više ne pokušavajte, već se
obratite ovlašćenom servisu. Ne izvodite ovaj postupak ako nemate iskustva; ako se postupak ne izvede pravilno, može doći do vrlo jakog električnog pražnjenja. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Isto tako ne prinosite otvoreni plamen ili upaljenu cigaretu blizu akumulatora i ne izazivajte varničenje: postoji opasnost od požara i eksplozije. Ni u kom slučaju za pokretanje motora u nuždi ne sme se koristiti punjač akumulatora: na taj način naročito se mogu oštetiti upravljačke jedinice, sistem paljenja i ubrizgavanja.

VAŽNA NAPOMENA

96

Zastava Auto d.o.o.

Pokretanje guranjem:
Nikad ne pokrećite motor guranjem, vučom ili spuštanjem nizbrdo. Pokretanje motora na ovaj način može uzrokovati dotok goriva u katalizator i time njegovo trajno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok motor ne radi, ni servo kočnica ni servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedale kočnice kao i pri okretanju upravljača.

97

Tehničko uputstvo Zastava 10

Ako se probuši pneumatik:
Opšta uputstva: Proučite uputstva na stranama koje slede za pravilnu upotrebu dizalice i rezervnog točka koji je manjih dimenzija radi uštede prostora.

VAŽNO
Obavestite ostale vozače da je vozilo zaustavljeno u skladu sa lokalnim propisima: svetla upozorenja, trougao upozorenja i dr. Svi putnici treba da napuste vozilo, naročito ako je vozilo natovareno. Putnici bi trebalo da se sklone od nadolazećeg saobraćaja dok se točak menja. Ako se točak menja na putu sa nagibom ili sa nepravilnom površinom, smestite klin ili neki drugi prikladni predmet pod točak kako bi zakočili vozilo. Rezervni točak manjih dimenzija je namenjen tačno za određeno vozilo. Nikad ga ne koristite na drugim modelima vozila. Nikada ne postavljajte na vozilo rezervni točak drugog modela. Ako menjate tip točkova (naplatci od lake legure umesto čeličnih) morate promeniti čitav set vijaka za vezu drugima, koji su prikladne veličine. Rezervni točak koristite samo u slučaju nužde. Kada je postavljen rezervni točak ne prekoračujte brzinu od 80 km/h. Pri vožnji sa postavljenim rezervnim točkom mogućnosti vozila se menjaju. Izbegavajte nagla ubrzavanja, kočenja kao i nagle pokrete upravljača ili brze prolaske kroz krivine. Rezervni točak ima trajnost od otprilike 3000 km, nakon čega se treba zameniti drugim koji je istog tipa. Nikada ne montirajte standardni pneumatik na naplatak rezervnog točka. Što pre zamenite i vratite standardni točak. Nikada ne koristite dva ili više rezervnih točkova istovremeno. Ne podmazujte navoje pre postavljanja jer bi se vijak mogao otpustiti. Dizalicu treba koristiti samo za promenu točka na vozilima za koje je namenjena. Ne sme se koristiti za druge namene ili za podizanje drugih modela vozila. Ni pod kakvim okolnostima ne koristite dizalicu pri popravci ispod vozila.

98

a na njegovo mesto postavite rezervni točak manjih dimenzija. a potrebno je koristiti lance za sneg. na koje možete montirati lance za sneg. osim ručke koja je za to namenjena. Nepravilno postavljanje dizalice može prouzrokovati pad vozila. kako se ne bi oslobodio pri vožnji.85 kg Dizalica ne zahteva održavanje. Uzmite rezervni točak manjih dimenzija. Tako na prednjoj pogonskoj osovini imate postavljene točkove standardne veličine. pričvršćenoj na samoj dizalici. Postupajte prema sledećim uputstvima: • Zaustavite vozilo na mestu koje nije opasno za nadolazeća vozila i gde sigurno možete zameniti točak. 99 . Pritisak pneumatika je prikazan u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE str.o. VAŽNO Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak smanjenih dimenzija. skinite točak sa zadnje osovine i stavite ga na mesto prednjeg.Zastava Auto d. Redovno proveravajte pritisak pneumatika i rezervnog točka.prva slika na sledećoj strani. Ne upotrebljavajte dizalicu za težine iznad one koja je označena na pločici. Nikakav alat se ne može koristiti na dizalici. Tlo treba da bude ravno i prikladno čvrsto. 149. u zavisnosti od • • • • nagiba Podignite prostirač u prtljažniku Otpustite pričvršćivač A . Uzmite alat i uputite se do točka koji treba zameniti. Zamena točka: Treba znati da: • • • • Dizalica je teška 1. ako se pokvari. Učvrstite pravilno poklopac točka. • Isključite motor i povucite ručnu kočnicu • Stavite menjač u položaj prve brzine ili brzine za vožnju unazad. mora se zameniti novom istog tipa. Ako se prednji pneumatik (na pogonskom točku) probuši. Dizalica se ne može popraviti. Ne stavljajte nikad alat između naplatka i pneumatika.o.

• Otpustite vijke na točku koji zamenjujete priručnim alatom. • Okretanjem ručke na dizalici . Postavite dizalicu ispod vozila na neko od mesta označenih strelicama C . zaljuljajte vozilo kako bi olakšali izgradnju točka sa glavčine.slika dole levo delimično otvorite dizalicu. • Pazite da dodirne površine između rezervnog točka i glavčine budu čiste kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. poklapaju sa ispupčenjima za centriranje G. sve osobe bi trebalo da se drže po strani sve dok se vozilo ponovo ne spusti. Pokretni delovi dizalice (vijak i zglobovi) takođe mogu pri dodiru uzrokovati povrede. 100 . • Upozorite prisutne osobe da će se vozilo dignuti.slika dole desno. • Skinite četiri vijka točka i skinite točak. • Stavite ručku u dizalicu i otvorite je tako da žljeb D slika desno na dizalici nalegne na ispupčenje E na bočnom nosaču. • Postavite rezervni točak tako da se rupe F . • Dizalicom podignite vozilo dok se točak koji se zamenjuje ne podigne od tla za nekoliko centimetara.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Ako je vozilo opremljeno naplatcima od lake legure. Pri okretanju ručke dizalice pazite da nema otpora i da ne ogrebete ruke o površinu tla.slika gore levo na sledećoj strani. blizu točka koji se zamenjuje. Očistite svaku mast.

slika desno na vrhu ove strane. • Do kraja zategnite vijke unakrsnim načinom kao što je prikazano na slici gore desno. VAŽNO Ne stavljajte poklopac točka na rezervni točak smanjenih dimenzija. Ako želite promeniti tip točka (naplatci od lake legure umesto čeličnih naplataka.o. a isto tako da se poklapa sa ostala tri vijka. • Pritegnite četiri vijka za pričvršćivanje točka. • Okretanjem ručke dizalice spustite vozilo i sklonite dizalicu. trebalo bi zadržati vijke i rezervni točak. i obratno) promenite čitav set vijaka za pričvršćivanje. 101 . • Pritegnite vijke redom koji je ranije pomenut . U slučaju da se kasnije odlučite da ponovo koristite standardni tip točka. postavite u navoj koji je najbliži ventilu A.slika desno.Zastava Auto d. Ponovno postavljanje standardnog točka: • Postupajte po sledećem postupku. • Postavite poklopac točka. • Postavite standardni točak tako da prvi vijak B . • Potrebno je da površina naleganja između točka i glavčine bude čista kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. • Spustite vozilo i sklonite dizalicu. tako da se simbol .slika levo na sledećoj strani (na poleđini poklopca) poklapa sa ventilom za naduvavanje.o. • Učvrstite vijke ključem koji je za to namenjen. podignite vozilo i skinite rezervni točak.

• Vratite dizalicu u kasetu sa alatom. VAŽNO Ne upotrebljavajte unutrašnju gumu u pneumaticima koje se koriste bez unutrašnjih guma (tubeless). 100. 102 .slika dole. • Učvrstite kasetu alatom učvršćivačem . • Postavite kasetu sa alatom u rezervni točak. • Ubacite korišćeni alat u njihove pregrade. za pričvršćivanje ili otpuštanje kapice ventila za naduvavanje. Koristite produžetak . u prtljažniku.Tehničko uputstvo Zastava 10 Po završetku • Vratite rezervni točak smanjenih dimenzija u posebni. Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima i pritisak pneumatika rezervnog točka.prva slika na str. za to namenjeni prostor.

Halogene sijalice držite samo za metalni deo sijalice.Zastava Auto d. mogu uzrokovati neispravnost uz rizik od pojave požara.Staklena sijalica. 111. • Pregorela sijalica treba da bude zamenjena sijalicom istog tipa. Vrste sijalica: Na vozilo su ugrađeni različiti tipovi sijalica .o. Raspored osigurača je prikazan u ovom poglavlju pod naslovom AKO PREGORI OSIGURAČ . Zamenu sijalica farova bi trebalo obaviti u ovlašćenom servisu. Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon menjanja sijalice. Za vađenje. a zatim je izvadite. 103 . • Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon što zamenite sijalicu farova. vadi se povlačenjem B . pre nego zamenite sijalicu proverite da nije osigurač pregoreo. kada se sijalica razbije. Kada svetlo ne radi. otpustite priključak i otkačite dovod sijalice. Vade se otpuštanjem konatakata.Halogena sijalica. A . obrišite sijalicu krpom navlaženom alkoholom i ostavite da se osuši. Halogene sijalice sadrže gas pod pritiskom.o. uzrokuje razletanje komadića stakla. Iz ležišta se vadi tako da se pritisne i zakrene u smeru suprotnom kazaljki na satu.slika desno. D .Cilindrične sijalice.str. koji. • Pre zamene sijalice koja ne radi proverite da kontakti nisu oksidirali. Dodirivanjem staklenog dela sijalice smanjuje se jačina svetla. Ako slučajno dodirnete stakleni deo sijalice. Ako pregori sijalica: Opšta uputstva: VAŽNO Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema. C .Sijalica sa bajonet priključkom. Postavlja se pritiskom. a i trajnost sijalice.

za čitanje * Svetlo u prtljažniku * Tip H7 H7 W5 P21W W5W H3 R10W P21W W5W P21W P21W W5W W5W W5W Snaga 55W 55W 5W 21W 5W 55W 10W 21W 5W 21W 21W 5W 5W 10W 10W 5W * .u zavisnosti od opreme 104 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prethodna slika D D A B A B B A B B B C C C A Sijalica Duga svetla Kratka svetla Prednja poziciona svetla Prednji pokazivači smera Bočni pokazivači smera Prednja svetla za maglu * Zadnja poziciona svetla Kočiona svetla (STOP svetla) Treće kočiono (STOP) svetlo (dodatno) Zadnji pokazivači smera Svetlo za vožnju unazad Zadnje svetlo za maglu Svetlo registarske tablice Plafonsko svetlo: .sa sočivom .

za informacije o tipu i snazi sijalice pri njihovoj zameni. • Oslobodite kopču A . VAŽNO Vidi AKO PREGORI SIJALICA .slika gore. Kratka svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 2 . 103. i izvadite sijalicu B. mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.slika gore desno. pokazivača smera Duga svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 . 105 .slika desno. kratkog svetla 3.o.slika levo. pozicionog / dugog svetla 2. i izvadite sijalicu B.o.str. • Oslobodite kopču A . Ako pregori sijalica spoljašnjeg svetla: Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema.Zastava Auto d. Grupa prednjih spoljnih svetala sastoji se iz (slika desno): 1.

Zatim izvadite sijalicu C koja je zakačena. * . pritiskom na kopču B. Prednji pokazivači smera: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 3 .u zavisnosti od opreme 106 . i skinite ga. skinuli sklop.slika gore na prethodnoj strani. u smeru strelice (suprotno od smera kretanja) kako bi.slika gore na prethodnoj strani. Prednja svetla za maglu: * Obratite se ovlašćenom servisu za promenu halogenih svetala. Bočni pokazivači smera: Zamena sijalice: • Pritisnite staklo A .slika desno. • Izvadite sijalicu B tako što je lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priključak). • Skinite konektor A . i izvadite sijalicu B.slika levo. • Okrenite držač sijalice A . • Okrenite staklo A suprotno od kazaljki na satu i skinite je.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednja poziciona svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .slika desno.

slika desno. Treće (dodatno) svetlo kočnica (STOP svetlo): Za zamenu sijalice. • Izvadite sijalice tako da ih lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priljučak). 107 .o.Sijalica za pokazivače smera D . .o.sklop svetala na levoj strani: zadnje svetlo za maglu. Sklop zadnjih svetala: Zamena sijalice: • Sa unutrašnje strane vozila odvijačem skinite gornji plastični poklopac A slika desno i podignite oblogu u smeru strelice kako bi došli do učvršćivača sklopa zadnjih svetala.sklop svetla na desnoj strani: svetlo za vožnju unazad.Sijalica za: . A . • Odvijačem D i posebnim produžetkom C (slika dole levo) otpustite učvršćivače sklopa B .Bočna sijalica pozicije B .Zastava Auto d. • Otkopčajte konektore i otpustite vijke za pričvršćivanje koji su prikazani strelicama na slici dole desno. otvorite prtljažnik i otpustite vijke A .Sijalica svetla kočnica (STOP svetla) C .slika gore.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Oslobodite kopču C - slika levo, i otvorite držač sijalice. Zatim i z v a d i t e s i j a l i c u B k oj u zamenjujete (koja je zakačena).

Svetlo registarske tablice: Za zamenu sijalice, oslobodite kopču A - slika dole levo, i izgradite sklop. Okrenite držač sijalice B - slika dole desno, suprotno od kazaljke na satu i izvadite sijalicu C.

108

Zastava Auto d.o.o.

Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla:
Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema, mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.

VAŽNO

Vidi poglavlje AKO PREGORI SIJALICA - str. 103, za informacije o tipu i snazi sijalica pri njihovoj zameni. Plafonsko svetlo: Sa staklom Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo - slika dole levo, tako što otpustite kopču na okviru stakla kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kučište A - slika dole desno, i zamenite pregorelu sijalicu.

Za čitanje * Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo A slika desno, tako što otpustite kopču na okviru, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kućište sa sijalicom B - slika gore na sledećoj strani. • Zamenite pregorelu sijalicu. * - u zavisnosti od opreme
109

Tehničko uputstvo Zastava 10

Svetlo u prtljažniku: * Zamena sijalice: • Skinite staklo A - slika dole, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite držač sijalice B i zamenite sijalicu.

* - u zavisnosti od opreme
110

Zastava Auto d. zamenite pregoreli osigurač drugim iste jačine (amperaže) (iste boje).o. a druga u prostoru motora. jedna se nalazi u komandnoj tabli. Ako pregori osigurač: Opšte napomene: Ako neki električni uređaj ne radi. Ako je potrebno. Ne pokušavajte popraviti pregorele "maxi" osigurače. Kako bi došli do osigurača u kutiji na komandnoj tabli. Obratite se ovlašćenom servisu.o. i otvorite poklopac B. Poslužite se tablicama na stranama koje slede. Pre zamene osigurača proverite da je ključ za pokretanje izvađen i da su ostali električni uređaji isključeni. novim Nikad ne menjajte osigurač osiguračem druge jačine jer postoji opasnost od požara. B . otpustite dva vijka A . radi provere vozila obratite se ovlašćenom servisu. sa leve strane vozačkog sedišta.slika na sledećoj strani. Ako osigurač ponovo pregori. proverite da li je odgovarajući osigurač pregoreo (prekinuta nit osigurača A).ispravan osigurač C . Osigurači u Zastavi 10 su grupisani u dve kutije sa osiguračima. VAŽNE NAPOMENE Pregoreli osigurač zamenite isključivo osiguračem. kako bi identifikovali osigurače.osigurač sa pregorelom niti Pregoreli osigurač zamenite uz pomoć pincete D koja se nalazi u kutiji sa osiguračima. Uvek koristite osigurač iste boje. 111 .

i skinite poklopac B kako bi došli do osigurača koji su smešteni u prostoru motora. 1 Otpustite kopče A .Tehničko uputstvo Zastava 10 sl. sl.slika dole. 2 112 .

F04-Maxi osig.Zastava Auto d.5 10 20 7.o.o.table: standardne funkcije Napajanje ABS-a Podizač prednjeg desnog stakla Podizač prednjeg levog stakla Sistem zaključavanja vrata Slika 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Osigurač F14 F15 F12 F13 F39 F53 F30 F53 F51 F32 F39 F37 F53 F31 F37 F51 F37 F44 F50 F02-Maxi osig.5 40 70 60 20 20 20 113 .5 15 10 10 10 7. signalizacija (prekidač paljenja uključen) Instr.table: funkcije u opciji Napajanje instr.tabla i upozor.tabla i upozor. Položaj osigurača: Svetla Prednje desno dugo svetlo Prednje levo dugo svetlo Prednje desno kratko svetlo Prednje levo kratko svetlo Svetlo prtljažnika Svetlo upozorenja Svetla za maglu Pokazivači smera Osvetljenje instrument table Sistem osvetljenja Plafonsko svetlo Instr. F48 F47 F38 Ampera 10 10 10 10 10 10 15 10 7. F01-Maxi osig.5 10 7. signalizacija (akumulator uključen) Svetla za vožnju unazad Kočiona (STOP) svetla Svetlo registarske tablice Treće kočiono (STOP) svetlo Upaljač cigareta Vazdušni jastuk Napajanje instr.

2 8v) Pumpa goriva Pumpa za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla Prva brzina ventilatora hladnjaka (1. F22 F21 F43 F06-Maxi osig. gasova .2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.5 20 7. F36 F22 F40 F06-Maxi osig.9 JTD) Grejani prečistač (filter) dizel goriva (1.2 8v sa grejačem) Pumpa goriva (1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Svetla Namotaji paljenja Upravljačka jedinica ABS-a (uključen prekidač paljenja) Upravljačka jedinica motora (+ akumulatora) Upravljačka jedinica motora (napajanje) Upravljačka jedinica motora (napajanje prekidača paljenja) Grejači za predgrevanje (1.5 10 15 7.EGR (1. Ampera 20 7. F19 F13 F31 F11 F20 F11 F54-Maxi osig.9 JTD) Slika 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 Osigurač F22 F42 F18 F17 F16 F11 F10 F31 F03-Maxi osig.5 10 7.5 10 7. F06-Maxi osig.9 JTD) Sistem subwoofera Brizgaljke Grejač zadnjeg stakla Ventilator hladnjaka u prvoj brzini (1.9 JTD) Zvučni signal (sirena) Upravljački sistem ručnog klima uređaja u željenoj komandi Prekidač paljenja Kompresor ručnog klima uređaja Korektor nagiba svetla Upravljanje rada praznog hoda Ventil za recirkulaciju izduv.5 10 20 10 60 15 20 30 30 20 15 30 30 30 114 .9 JTD) Generator brzinomera Sistem grejača za predgrevanje (1.5 7.

9 JTD) Grejači retrovizora Slobodni Slobodni Slika 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Osigurač F07-Maxi osig. prikolica) Električni servo upravljač Električni servo upravljač Lambda sonda Relej rashladnog sistema motora Relej rashladnog sistema motora Relej električne pumpe Relej ventilatora za grejanje putničkog prostora Brisač vetrobrana Brisač zadnjeg stakla Krovni otvor Ventilator putničkog prostora Senzor za vodu u filteru za dizel gorivo (1.5 - 115 . el.5 7.Zastava Auto d.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Druga brzina ventilatora hladnjaka (1.5 30 15 15 30 10 7.9 JTD) +30 dodaci (audio sistem.5 7. dijagnosticiranje) +15 dodaci (audio sistem.o.o.5 10 60 15 7. F39 F49 F35 F05-Maxi osig. osvetljenje prekidača na instr. osvetljenje prekidača na instr. tabli. F11 F18 F16 F31 F31 F43 F52 F46 F08 F35 F41 F33 F34 Ampera 50 40 10 7. tabli. F07-Maxi osig.5 7. Svetla Druga brzina ventilatora hladnjaka (1. retrovizor.

mogli biste oštetiti elektronske sisteme.str. pazeći pri tom na polaritet klema. Nipošto ne koristite punjač akumulatora za pokretanje motora. Pokretanje pomoću drugog akumulatora: Pogledati pod POKRETANJE POMOĆU DRUGOG AKUMULATORA u ovom poglavlju . i da kućište nije puklo (rizik od ispuštanja otrovne i korozivne tečnosti). treba da se proveri da nisu pokidani unutrašnji elementi (postoji opasnost od kratkog spoja). isključite punjač pre nego što skinete kablove sa akumulatora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se isprazni akumulator: Pre svega pročitajte poglavlje ODRŽAVANJE VOZILA . 116 . • Uključite punjač • Nakon što je punjenje završeno. Predugo punjenje može rezultirati oštećenjem akumulatora. 96. Prvo se mora otopiti. ISKLJUČITE GA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM. Punjenje akumulatora treba obavljati u prostoru sa dobrim provetravanjem i daleko od otvorenog plamena ili varnice zbog rizika od eksplozije i požara. Skinite kleme električnog sistema. jer u protivnom može eksplodirati. • Ponovo spojite kablove stezaljkama (klemama) na polove akumulatora. a naročito upravljačku jedinicu. 122. VAŽNO VAŽNO Nikad ne pokušavajte da napunite smrznuti akumulator. • Spojte kablove punjača na polove akumulatora. Postupajte na sledeći način: • AKO JE VOZILO OPREMLJENO ALARMNIM SISTEMOM. kako bi izbegli pražnjenje akumulatora i kako bi osigurali dug vek trajanja akumulatora.str. Punjenje akumulatora: Preporučujemo Vam da akumulator punite polako u trajanju od otprilike 24 sata i pri maloj jačini struje (amperaži). Ako je akumulator bio smrznut. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Izbegavajte dodir sa kožom i očima.

Nikad ne koristite dizalicu za težine iznad one za koju je propisana i označena na samoj dizalici.Zastava Auto d. Treba znati da: • dizalica ne zahteva održavanje • dizalica se ne može popraviti. ne može se postaviti na dizalicu. Nikako se ne sme koristiti za izvođenje popravki ispod vozila. Radionička dizalica: Napred Vozilo se sme podignuti samo tako da se ruka dizalice postavi na menjačku kutiju / diferencijal i to tako da se između umetne gumeni umetak kao što je prikazano na slici desno. VAŽNO Sa strane Vozilo se sme podignuti tako da se ruka dizalice postavi na mesta koja su prikazana na slici levo. Podizanje vozila: Dizalica: Vidi pod AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK u ovom poglavlju .o. 98. Nepravilno postavljanje dizalice može uzrokovati pad vozila. Postavite između dizalice i karoserije komad gume prikladnih dimenzija. ako se ošteti mora se zameniti novom dizalicom • ni jedan drugi alat. osim ručke prikazane u ovom poglavlju.str. Dizalica se koristi samo za zamenu točka vozila za koje je namenjena.o. Ne sme se koristiti za druge namene i druge modele vozila. 117 .

Tehničko uputstvo Zastava 10 Stubna dizalica: Vozilo se sme podizati tako da se krajevi nosača postave na mesta koja su prikazana na slici desno. 118 .

Ne vadite ključ za pokretanje.o. Vuča vozila: Prsten za vuču je deo standardne opreme vozila. Za vreme vuče. • Uvrnite prsten B . okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR a zatim u STOP.slika dole desno.slika dole levo. Ako je ključ izvađen.o.Zastava Auto d. Za vuču ne koristite elastično uže. VAŽNE NAPOMENE Pre početka vuče. • Skinite čep sa branika tako da ga podignete odvijačem u smeru strelice . upravljač se automatski zaključava sprečavajući time okretanje točkova. 119 . u navoj A u rupi branika. pazite da vučna šipka ne ošteti delove vozila. kako bi izbegli trzanja. zbog toga što tada ne funkcionišu ni servo uređaj kočnice i upravljača. Za postavljanje prstena za vuču: • Izvadite prsten za vuču iz svog držača ispod obloge prtljažnika. Zapamtite da pri kočenju i okretanju upravljača treba uložiti više napora kada se vozilo vuče sa isključenim motorom. Pri vuči vozila morate se pridržavati posebnih saobraćajnih pravila koja se odnose na sredstva za vuču i na ponašanje u saobraćaju.

Pozovite pomoć dajući što je moguće detaljnije informacije o nezgodi. nemojte pušiti i pazite da su sve cigarete ugašene. Otpustite ili prerežite sigurnosne pojase koji drže ozleđeni deo. osvetlite mesto nezgode svojim svetlima. pada niz provaliju i slično. tako da se može lako uočiti. Nikad ne upotrebljavajte vodu za gašenje. Ne pomerajte ozleđene osobe osim kada to situacija nalaže. pesak ili zemlju za gašenje vatre. Ako je neko ozleđen: • Ozleđenu osobu nikad ne ostavljajte samu. ma kako ona bila mala. Ako je noć. Ozleđenoj osobi ne dajte ništa da pije. Upotrebite aparat za gašenje požara. ne savijajte glavu ozleđenom. ne pokušavajte da razbijete vetrobransko staklo kako bi izašli iz vozila. Označite mesto nezgode crvenim trouglom na propisanoj udaljenosti od vozila. Što pre izađite iz vozila i sklonite se iza zaštitne ograde. Ako osetite miris goriva ili neke druge hemikalije. • Ne okupljajte se oko ozleđene osobe. Izvucite ozleđenu osobu iz vozila samo u slučaju da postoji opasnost od požara. ne rizikujte da i Vi nastradate. 120 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se dogodi nezgoda: • Važno je ostati smiren. U kolonama na autoputu. Isključite motor i upalite svetla upozorenja. potonuća u vodu. Bočna i zadnja stakla je puno lakše razbiti. • Uveravajte ozleđenu osobu da je pomoć na putu i da će uskoro stići. zaustavite se najmanje 10 metara od mesta • • • • • • • • • • • nezgode. Ako su vrata blokirana. Ponašajte se oprezno. postoji veliki rizik od naletanja drugih vozila na ona koja su već zaustavljena. Vetrobran je napravljen od više slojeva i vrlo je tvrd. i koliko je moguće držite telo u vodoravnom položaju. Ostanite u • • • • blizini ozleđene osobe kako bi je smirili u slučaju da je obuzme panika. pokrivač. Obaveza pružanja pomoći postoji i za one koji nisu direktno uključeni u nezgodu. a naročito kada je vidljivost smanjena. Ako se nalazite na autoputu ne blokirajte svojim vozilom traku za zaustavljanje. • Ako niste direktno uključeni u nezgodu. Ne vucite ozleđenog za ruke i noge. Izvadite ključeve za pokretanje iz vozila u nezgodi.

Kutija prve pomoći: Kutija prve pomoći mora sadržati: sterilne gaze za previjanje i čišćenje rana. pakovanje papirnih maramica.o. Bilo bi dobro da aparat za gašenje požara i pokrivač držite u vozilu kao dodatak kutiji prve pomoći.Zastava Auto d. zavoje različitih širina. par makaza sa zaobljenim vrhom.o. 121 . pakovanje pamučne vate. dva poveza za zaustavljanje krvarenja. bocu sredstva za dezinfekciju. anti-septične flastere različitih veličina. par pinceta. rolnu flastera.

000 KM ILI GODINU DANA (KOJI USLOV SE RANIJE OSTVARI).000 km ili godinu dana posle prvog servisa. prema odgovarajućem rasporedu.000 km ili godinu dana posle kupovine novog vozila. Zato je "Zastava Auto" programirala tj. pre nego što dostignete termin sledećeg redovnog servisa. REDOVNI SERVISI OBAVLJAJU SE NA SVAKIH 15. drugi servis 15. one se mogu izvršiti samo uz saglasnost vlasnika vozila. Redovno servisiranje propisano je od strane proizvođača. treći posle 15. provera pritiska pneumatika i dr. Važno je znati da REDOVNO SERVISIRANJE ne obuhvata sve što Vaše vozilo zahteva. Ukoliko se tokom servisiranja ukaže potreba da se izvrše neke dodatne zamene ili popravke. propisala niz kontrola i operacija za svakih 15. i posle.000 kilometara ili godinu dana (koji uslov bude prvi ostvaren).Tehničko uputstvo Zastava 10 ODRŽAVANJE VOZILA Redovno servisiranje: Pravilno održavanje vozila je neophodno da bi održali vozilo u dobrom stanju u dugom periodu. itd. kao npr. Nepridržavanje plana redovnog servisiranja dovodi do ukidanja garancije. Redovne provere je potrebno obavljati i u početnom periodu pre servisnog pregleda na 15. VAŽNA NAPOMENA Redovno servisiranje se izvodi u ovlašćenim servisima (spisak servisa nalazi se u prilogu ovog priručnika).000 km ili godinu dana od drugog servisa. 122 . Prvi servis radi se 15. provera nivoa tečnosti i njihovo dopunjavanje.000 kilometara ili godinu dana. VAŽNA NAPOMENA Savetujemo Vam da odmah stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom u slučaju pojave bilo kakvih problema u radu.

cevi (izduvnog sistema. po potrebi podešavanje pritiska u pneumaticima Provera svetlosne signalizacije automobila (prednji farovi. kočnica).9 JTD) Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. svetla upozorenja. napajanja gorivom. čaure. gumenih delova (manžetne.2 8v) Provera i podešavanje hoda ručne kočnice Provera izduvnih gasova (1. položaja i istrošenosti brisača vetrobrana i zadnjeg stakla. Raspored redovnih servisnih pregleda: Redovni servisi svakih 15.o. pokazivači pravca. svetla u putničkom prostoru. osvetljenje komandne table) Provera funkcionisanja. i dr.Zastava Auto d. spojnice.) Provera funkcionalnosti i čistoće brava poklopca motora i prtljažnika i poluge za držanje poklopca motora Provera zategnutosti i stanja pomoćnih remena i podešavanje po potrebi Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. podešavanje mlaznica Provera istrošenosti kočionih pločica prednjih kočnica i funkcionisanja upozoravajućeg signala Provera istrošenosti i stanja kočionih obloga zadnjih kočnica Vizuelni pregled stanja karoserije i zaštitnog premaza podvozja.000 km ili godinu dana Provera stanja i istrošenosti pneumatika.2 8v) Zamena uloška prečistača goriva (1.9 JTD) + I II III IV V VI VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 123 .o.9 JTD) Provera sistema protiv isparavanja goriva (1.

124 .ili svake 3 godine u slučajevima upotrebe u izuzetno hladnim/toplim klimatskim uslovima. peskom ili solju . nivo kočione tečnosti.000 km ili godinu dana Zamena uloška prečistača vazduha (1. tečnost za pranje vetrobrana...ili svakih 5 godina DODATNE PROVERE: Svakih 1.) Provera stanja zupčastog remena Zamena zupčastog remena (*) Zamena svećica (benzinski motor) Provera sistema za upravljanje radom motora pomoću dijagnostičke opreme Provera nivoa ulja u menjaču Zamena motornog ulja i prečistača Zamena kočione tečnosti (ili svake 2 godine) Zamena polenskog filtera (ili svake godine) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + I II III + + + + IV V VI + + + + VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * .9 JTD motor) Dolivanje tečnosti (rashladna tečnost.Tehničko uputstvo Zastava 10 Redovni servisi svakih 15. nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.000 km (samo za verziju 1. upotrebe u isključivo gradskim vožnjama sa dugim radom na praznom hodu.9 JTD): • ispuštanje kondenzata iz prečistača (filtera) goriva. ili upotrebe na putevima prekrivenim prašinom. akumulator.000 km ili pre dugih putovanja. kočiona tečnost. pritisak i stanje pneumatika • nivo ulja u motoru Svakih 5. proverite i ako je potrebno dopunite: • nivo rashladne tečnosti motora. Preporučuje Vam se upotreba proizvoda koji su posebno namenjeni i proizvedeni za ova vozila (vidi OSOBINE FLUIDA u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE).2 8v motor) Zamena uloška prečistača vazduha (1.

Za uobičajno rutinsko održavanje koje možete i sami izvesti. Zamena bi trebalo da se izvrši čim se primeti smanjeni dotok vazduha u putnički prostor. Ako ste u nedoumici o tome koliko često menjati ulje u motoru ili prečistače vazduha u zavisnosti od načina na koji upotrebljavate vozilo. • kratke. ponavljane vožnje (manje od 7-8 km) kada su spoljne temperature ispod nule • čest rad motora u praznom hodu ili duge vožnje pri malim brzinama (npr. VAŽNE NAPOMENE u vezi ODRŽAVANJA 125 . obratite se ovlašćenom servisu. taksi ili dostava ili kada se vozilo ne koristi često). Ne izvodite radnje vezane za održavanje ako nemate potrebno iskustvo. Proveru nivoa tečnosti (elektrolita) u akumulatoru treba izvoditi češće nego što je to prikazano REDOVNIM SERVISIRANJEM. ako se vozilo redovno koristi u sledećim naročito teškim uslovima: • vuča prikolice ili kamp prikolice • na prašnjavim putevima. ako se vozilo upotrebljava u krajevima sa toplom klimom ili pri upotrebi u naročito zahtevnim uslovima. POLENSKI FILTER Kada se vozilo upotrebljava u prašnjavim uslovima ili u područjima sa velikim zagađenjem polenski filter bi se morao češće menjati.o.o.Zastava Auto d. ULJE U MOTORU Menjajte ulje u motoru češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. AKUMULATOR Napunjenost akumulatora treba proveriti na početku svake zime kako bi se sprečilo zamrzavanje elektrolita akumulatora. Održavanje Vašeg vozila treba poveriti ovlašćenom servisu. To naročito važi za naknadno ugrađene uređaje. pazite da imate potreban alat i originalne rezerne delove kao i potrebne tečnosti. ako se vozilo koristi po prašnjavim putevima. Akumulator treba i češće proveravati kada se vozilo upotrebljava uglavnom za kraće relacije ili ako je vozilo opremljeno uređajem koji stalno troši struju (i kada je ključ za pokretanje izvađen). PREČISTAČ VAZDUHA Menjajte uložak prečistača vazduha češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Provera nivoa tečnosti: Ne pušite dok radite u prostoru motora: moguće je prisustvo zapaljivih gasova i isparavanja koja mogu uzrokovati požar.9 JTD 126 . 2. Tečnost za pranje vetrobranskog stakla. 1. 5. Kočiona tečnost. Akumulator.2 8v 1. Ulje u motoru. 4. VAŽNE NAPOMENE Pazite da ne pomešate različite tipove tečnosti kada ih dopunjavate: tečnosti se međusobno razlikuju te mogu uzrokovati oštećenje vozila. 3. 1. Rashladna tečnost motora.

Nakon što ga ugasite pričekajte par minuta pre nego što proverite nivo ulja.o. Zapamtite da se kod zagrejanog motora ventilator hladnjaka može uključiti i posle gašenja motora i vađenja ključa za pokretanje iz brave. budite vrlo oprezni gde stavljate NAPOMENE ruke unutar motornog prostora jer postoji opasnost od opekotina. Ako je nivo ulja u motoru blizu ili čak ispod oznake MIN.9 JTD Proverite ulje u motoru kada je vozilo na ravnom tlu i dok je motor još uvek topao (otprilike 5 minuta nakon gašenja motora). Ako je motor vruć. VAŽNE VAŽNE NAPOMENE Nakon dolivanja ili menjanja ulja. čime se mogu uzrokovati ozlede. Maksimalna potrošnja ulja može biti oko 400 grama na 1000 km. Ulju u motoru nemojte dodavati drugo ulje drugačije specifikacije.000 km. Nivo ulja bi trebao biti između oznaka odnosno zareza MIN i MAX na mernoj šipki. Prostor između oznaka MIN i MAX odgovara otprilike jednom litru ulja.o.2 8v 1. Nivo ulja nikad ne sme prelaziti oznaku MAX. zbog čega se potrošnja ulja u motoru može smatrati stabilizovanom nakon što vozilo pređe prvih 7. Ulje u motoru: 1. dopunite ulje kroz otvor dok ne dosegne oznaku MAX. motor se uhodava. pustite da motor radi nekoliko sekundi.000-8. Dok je vozilo novo. Ukoliko je nivo ulja u motoru iznad oznake MAX obratite se ovlašćenom servisu radi uspostavljanja pravilnog nivoa ulja.Zastava Auto d. 127 .

Iskorišćeno motorno ulje i zamenjeni prečistač (filter) ulja sadrže materije opasne za okolinu. Mešavina (50-50)% Paraflu Up i destil. 128 . dopunite ga kroz otvor na posudi sa (50-50)% mešavinom destilovane vode i tečnosti FL Selenia Paraflu Up proizvođača Selenia. vode pruža zaštitu od smrzavanja do . VAŽNA NAPOMENA 1. Postoji opasnost od opekotina. zamenite ga drugim originalnim.Tehničko uputstvo Zastava 10 Potrošnja motornog ulja: VAŽNE NAPOMENE Potrošnja ulja zavisi od načina vožnje i uslova korišćenja vozila. ZABRANJENO JE DOLIVANJE/MEŠANJE RASHLADNIH TEČNOSTI RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA ILI DRUGIH PROIZVOĐAČA. Za zamenu ulja i prečistača obratite se ovlašćenom servisu.2 8v 1.9 JTD Proveravajte nivo rashladne tečnosti kada je motor hladan.35° C. Hlađenje motora: Ne skidajte čep sa posude kada je motor vruć. Ako je potrebna VAŽNA zamena čepa posude. dok nivo ne dosegne oznaku MAX. Sistem hlađenja je pod pritiskom. NAPOMENA u suprotnom efikasnost sistema može biti smanjena. Ako je nivo ispod oznake MIN. Nivo bi trebalo da bude između oznaka MIN i MAX na posudi.

odmah isperite mesto vodom.o.Zastava Auto d. Tečnost za pranje vetrobranskog / zadnjeg stakla: Za dopunjavanje. upozoravajući signal treba da se upali.o. Preporuka je mešavina vode i tečnosti Tutella Professional SC 35 u sledećim odnosima: • 30% Tutella Professional SC 35 i 70% vode leti.20oC koristite nerazređeni Tutella Professional SC 35. Ako se to ipak dogodi. (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR). VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA 129 . nakon što čujete "klik". skinite čep i podignite produžetak za punjenje A . Pazite da se vrlo korozivna kočiona tečnost ne prospe na farbanu površinu. Povremeno proveravajte da li radi upozoravajući signal na instrument tabli tako da kada pritisnete čep posude slika desno.slika levo. Preporučujemo Vam upotrebu tečnosti Tutela TOP 4 kojom je kočioni sistem originalno napunjen. Upotrebljavajte tečnost DOT 4 samo za dopunjavanje. Tečnost hidraulične kočnice / spojnice: Proverite da je nivo tečnosti u posudi na maksimumu. upotreba uređaja za pranje vetrobranskog stakla je od presudne važnosti za poboljšanje vidljivosti. • Kod temperatura ispod . • 50% Tutella Professional SC 35 i 50% vode zimi. Ne vozite sa praznom posudom tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.

benzinski motor 1.slika na sledećoj strani desno. Promenu treba izvršiti naročito u slučaju ako je smanjen dotok vazduha u putnički prostor. za razliku od mineralnog tipa. ako se vozilo upotrebljava u područjima sa visokim procentom vlage u vazduhu. Zamena polenskog filtera .slika dole: Odvijte vijke A. Kočiona tečnost je higroskopna (što znači da upija vlagu). i zamenite filter B . Prečistač vazduha: Zamena prečistača vazduha . skinite poklopac A . kočionu tečnost je potrebno menjati češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Ako se vozilo učestalo koristi u prašnjavim ili vrlo zagađenim područjima izmenu filtera treba izvoditi češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM.slika na sledećoj strani levo. i izvadite filter radi zamene. 130 . Korišćenje mineralnog tipa kočione tečnosti uzrokuje nepopravljiva oštećenja posebnih gumenih zaptivača u kočionom sistemu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Simbol na posudi ukazuje na sintetički tip kočione tečnosti. VAŽNE NAPOMENE Polenski prečistač (filter): Polenski prečistač je smešten ispod komandne table blizu središnjeg dela na strani suvozača .slika dole.2 8v: Varijanta 1: odvijte vijke sa strane i na poklopcu prečistača. Zbog toga.

1.slika dole desno.dizel motor 1.9 JTD.varijanta 1 Varijanta 2: oslobodite držače A . skinite prednji deo B poklopca i zamenite filter C .slika dole desno i zamenite filter C.o.Zastava Auto d.slika dole levo..2 8v . skinite poklopac B .9 JTD 131 .varijanta 2 Zamena prečistača vazduha . 1.9 JTD: Za verziju sa dizel motorom 1.o.2 8v .slika dole levo. 1. odvijte vijke A .

Izbegavajte dodir sa kožom i očima. Ovaj postupak treba da se obavlja u ovlašćenom servisu. proverite da su vrata. Zbog toga Vam savetujemo da zamenu akumulatora izvedete u ovlašćenom servisu. prljažnik i poklopac motora pravilno zatvoreni. Ako je postavljen akumulator drugih karakteristika.9 JTD je 50 Ah. više ne važe. a za model sa motorom 1. Korisni saveti akumulatora: za produženje životnog veka VAŽNO Nakon parkiranja vozila. Nepravilno spajanje električne i elektronske opreme može uzrokovati ozbiljna oštećenja vozila. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. 132 . Plafonska svetla moraju biti ugašena. i ako je potrebno dopunite prema rasporedu u planu REDOVNOG SERVISIRANJA. Provera nivoa tečnosti u akumulatoru (elektrolita): Proveravajte nivo tečnosti u akumulatoru. obaveze vezane za REDOVNO SERVISIRANJE. a koje su u vezi akumulatora. U normalnim uslovima ne zahteva dolivanje destilovane vode. Ne izlažite u blizini akumulatora otvoreni plamen ili izvor varnice: postoji opasnost od eksplozije i požara. Akumulatori sadrže supstance koje su vrlo štetne za VAŽNO okolinu.2 8v je 40 Ah (za verziju sa klima-uređajem je 44 Ah). Kapacitet akumulatora za model Zastava 10 sa motorom 1. Zamena akumulatora: Ako je potrebno.Tehničko uputstvo Zastava 10 Akumulator: Akumulator Zastave 10 je tip akumulatora sa "ograničenim održavanjem". koji su opremljeni za odlaganje iskorišćenih akumulatora na način koji je u potpunosti u skladu sa poštovanjem okoline i zakonskih odredbi. Postupajte prema uputstvima proizvođača akumulatora. zamenu akumulatora izvršite drugim akumulatorom jednakih karakteristika.

Zastava Auto d.o.o.
Kada je motor ugašen, ne držite dugo uključenim uređaje kao što su audio uređaj, upozoravajuća svetla i dr.

VAŽNO
Akumulator koji se drži na vozilu bez obzira na dužinu trajanja sa napunjenošću manjom od 50%, oštetiće se sulfatizacijom što dovodi do smanjivanja potrebne snage i visokog rizika od smrzavanja elektrolita (to se može desiti već kod -10o C). Ako se vozilo ne koristi u dužem vremenskom periodu, pogledati pod DUGO NEKORIŠĆENJE VOZILA - str. 94, u poglavlju UPOZNAVANJE SA VOZILOM. Ako naknadno želite da ugradite opremu (protivprovalni sistem, audio sistem, satelitsku navigaciju i sl.) obratite se ovlašćenom servisu, koji će Vam sugerisati najprikladniju opremu i izvršiti proveru da li električni sistem može podneti taj dodatni napor, odnosno da li je potrebna ugradnja akumulatora većeg kapaciteta. Ova oprema i uređaji kontinuirano troše električnu struju čak i kada je ključ za pokretanje izvađen (vozilo je parkirano, motor ugašen) što može rezultirati velikom istrošenošću akumulatora. Ukupna potrošnja ove opreme (nakon ugradnje) mora biti manja od 0.6 mA puta Ah (akumulatora), kao što je prikazano tablicom: Maksimalno dozvoljena potrošnja sa ugašenim motorom
24 mA 26.4 mA

Akumulator
40 Ah 44 Ah

Takođe treba zapamtiti da veliki potrošači, kao što su mobilni telefon, hladnjak, grejač i dr., ako se koriste kada je motor ugašen, ubrzavaju trošenje akumulatora.

VAŽNO
Ako želite opremiti vozilo dodatnim sistemima, zapamtite da je nepravilno spajanje vrlo opasno, naročito ako ti uređaji utiču na sigurnosne uređaje.

133

Tehničko uputstvo Zastava 10

Elektronske upravljačke jedinice:
Pri normalnoj upotrebi vozila nisu potrebne nikakve posebne mere opreza. U slučaju intervencija na električnom sistemu ili kada je potrebno pokrenuti motor uz pomoć drugog akumulatora, treba se s pažnjom pridržavati upustava koja slede:

• Nikad ne isključujte akumulator iz električnog sistema dok motor radi. • U slučaju punjenja, akumulator isključite iz električnog sistema. Savremeni punjači
akumulatora daju napon i do 20 V.

• Nikad ne izvodite pokretanje motora punjačem akumulatora. Uvek koristite drugi
akumulator.

• Budite naročito pažljivi kod spajanja akumulatora na električni sistem. Pazite da su • • • •
kontakti akumulatora spojeni odgovarajućim kablovima (ispravnog polariteta) i proverite da li je i sam spoj izveden ispravno. Ne spajajte i ne isključujte priključke sa elektronskih jedinica dok je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ne proveravajte polaritet pomoću varnice. Isključite električne jedinice u slučaju elektro-zavarivanja na karoseriji. Takođe ih skinite u slučaju temperature iznad 80oC (posebni zahvati na karoseriji i dr.) Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo, tj. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Kontaktirajte ovlašćeni servis za instrukcije.

Ako je audio uređaj ili auto-alarm nepravilno ugrađen, moguća je pojava interferencije u radu elektronskih jedinica.

VAŽNO

Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez uvažavanja karakteristika i svojstava sistema mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uz rizik od požara.

134

Zastava Auto d.o.o.

Točkovi i pneumatici:
Pritisak u pneumaticima: Svake dve nedelje i pre dugih putovanja, proverite pritisak svakog pneumatika uključujući i rezervni pneumatik. Pritisak se proverava kada je pneumatik hladan. Normalno je da se u vožnji pritisak pneumatika povisi. Ako morate proveriti ili povećati pritisak kada je pneumatik topao, zapamtite da vrednost pritiska mora biti za 0.3 bara iznad uobičajene vrednosti. Za pravilan pritisak pneumatika vidi pod TOČKOVI u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - str. 149. Pritisak u pneumaticima mora biti ispravan kako bi se vozilo dobro držalo na putu. Pogrešan pritisak u pneumaticima dovodi do nepravilnog trošenja pneumatika slika desno. A - Ispravan pritisak: gazna površina pneumatika se troši jednako. B - Nedovoljan pritisak: rubovi gazne površine se više troše. C - Previsok pritisak: srednji deo gazne površine se više troši.

VAŽNO

VAŽNO

Ako je pritisak pneumatika prenizak, pneumatik se pregreva, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

Gume se moraju promeniti kada je visina gazne površine manja od 1.6 mm. U svakom slučaju postupajte prema zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Koliko god je moguće, izbegavajte oštra kočenja i nagla kretanja. Pazite da ne udarite ivičnjake, rupe i ostale čvrste prepreke na putu. Dugotrajna vožnja po neasfaltiranim putevima može oštetiti pneumatike. Povremeno proverite da pneumatici nemaju zareze na bočnim stranama, nenormalne izbočine, ili da se troše nepravilno. U slučaju neke od ovih pojava obratite se ovlašćenom servisu radi provere.
135

Pukotine na gaznoj površini i na bočnim stranama ukazuju na ostarelost pneumatika. savetuje se njihova međusobna zamena svakih 10-15 hiljada kilometara. Pri zameni pneumatika dobro je zameniti i ventil za naduvavanje. VAŽNO Gumene i elastične cevi: Što se tiče gumenih cevi servo-upravljača. Ozon. odmah se zaustavite i zamenite točak. Kako bi se prednje i zadnje pneumatici ravnomerno trošili. Ako Vam se probuši pneumatik. Zastava 10 upotrebljava pneumatike bez unutrašnje gume (tubeless). 122. kako se ne bi oštetio pneumatik. Pneumatik stari čak i kada se ne koristi puno. U svakom slučaju. U slučaju zamene. Zbog toga je presudna pažljiva provera. točak. Ne izmenjujte gume unakrsno. ako su pneumatici postavljeni na vozilu duže od 6 godina. oslanjanje ili upravljački mehanizam. treba se pridržavati plana REDOVNOG SERVISIRANJA . uvek upotrebljavajte nove pneumatike i izbegavajte pneumatike sumnjivog porekla. kočnica i napajanja gorivom. 136 . visoke temperature i dugotrajan izostanak tečnosti u sistemu uzrokuju stvrdnjavanje i pucanje cevi sa mogućim gubitkom tečnosti. zadržavajući ih na istoj strani tako da se ne promeni smer obrtanja točka. Ne zaboravite isto tako detaljno da proverite i rezervni točak. Ni u kom slučaju ne upotrebljavajte unutrašnje gume na ovakvim pneumaticima. premeštajući gumu sa leve strane vozila na desnu stranu i obratno. pregled pneumatika bi trebalo da izvrši stručnjak koji može proceniti da li se mogu i dalje koristiti.str.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izbegavajte vožnju sa pretovarenim vozilom: time se ozbiljno može oštetiti točak ili pneumatik.

oslobodite ga sredstvom za odmrzavanje. • Pritisnite deo B žabice i izvadite metlicu iz ruke A. Neki vrlo jednostavni postupci mogu smanjiti mogućnost oštećivanja metlica: • Ako se temperatura spusti ispod nule. Zamena stakla brisača vetrobranskog • Podignite ruku vetrobranskog brisača A . skinite ruku brisača tako što odvijete pričvrsni vijak B. • Spustite prevlaku. Pazite da sve nalegne ispravno.Zastava Auto d. Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla: Metlice: Povremeno očistite gumeni deo prikladnom tečnošću. • Ne uključujte brisače po suvom staklu. Promenite metlice ako se gumeni rub istrošio ili izobličio.slika levo. sa stakla i postavite metlicu tako da stvori pravi ugao od 90 stepeni sa rukom brisača. U svakom slučaju trebalo bi ih promeniti otprilike jednom godišnje. • Skinite sav sneg sa stakla. preporučuje se upotreba Tutela Professional SC 35. time čuvate gumeni rub i izbegavate naprezanje i pregrevanje elektromotora brisača. • Postavite novu metlicu tako da ubacite jezičak u poseban zarez na ruci brisača.o.slika desno.o. Ako je potrebno. Zamena brisača zadnjeg stakla • Podignite poklopac A . pazite da gumeni deo nije zamrznut i zalepljen za vetrobransko staklo. • Pravilno postavite novu ruku i pritegnite pričvrsni vijak. VAŽNO Putovanje sa istrošenim metlicama je opasno zato što se time utiče na smanjenje vidljivosti u lošim vremenskim uslovima. 137 .

str. Mlaz brisača zadnjeg stakla . a ako je potrebno očistite ih iglom. Usmerite mlaz do najviše tačke koju dostižu metlice brisača. Mlaz za pranje stakla se može usmeriti podešavanjem nagiba mlaznice . Zatim proverite da li su otvori na mlaznicama zapušeni. može se usmeriti podešavanjem smera mlaznice. Koristeći odvijač u sedištu okrenite držač mlaznice.slika dole levo.Tehničko uputstvo Zastava 10 Mlaznice: U slučaju da mlaz tečnosti ne izlazi. 138 . prvo proverite da li ima tečnosti u posudi (vidi pod PROVERA NIVOA TEČNOSTI u ovom poglavlju .slika dole desno. 129).

• Upotreba otvorenih profila kako bi se izbegla kondenzacija i zadržavanje vode koja bi dovela do korozije na unutrašnjoj strani delova. ili ako vozite putevima koji su posipani solju. u područjima sa visokim nečistoćama vazduha. 139 VAŽNA NAPOMENA . prostora motora. Evo nekih od najvažnijih: • Način lakiranja i upotreba proizvoda koji vozilu daju naročitu otpornost prema koroziji i ogrebotinama. oslanjanja i drugih delova proizvodima na bazi voskova sa visokom zaštitnom vrednošću. Karoserija: Zaštita vozila od atmosferskih uticaja: Glavni uzroci korozije su: • atmosferske nečistoće • so i vlaga u atmosferi (priobalna ili topla i vlažna područja). Preventivne ili korektivne popravke laka izvodite originalnim proizvodima (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . vozilo perite češće. ne treba potceniti abrazivna delovanja prašine u atmosferi i peska nošenog vetrom kao i odbačeni kamenčići i blato od drugih vozila. 144). Na primer. Ako je vozilo duboko ogrebano savetujemo Vam da preduzmete mere preventivne zaštite od pojave korozije. unutrašnji deo blatobrana.o. rubovi i dr. Deterdženti zagađuju vodu.o. Učestalost pranja zavisi od uslova i okoline u kojoj se vozilo koristi. • stanje okoline koje je specifično za određeno doba godine. Iz tog razloga vozilo treba prati u prostorima koji su opremljeni za sakupljanje i prečišćavanje tečnosti korišćenih u pranju.Zastava Auto d. • Nanošenje prskanjem plastične prevlake radi zaštite najizloženijih delova: ispod vrata. Pod uobičajnim održavanjem laka podrazumeva se pranje vozila. Saveti za održavanje karoserije: Lak: Lak nema samo estetsku ulogu. Na Zastavi 10 primenjena su najnovija tehnička rešenja za efikasnu zaštitu karoserije od korozije. • Upotreba pocinkovane oplate ili prethodno obrađenog čeličnog lima koji je visoko otporan na koroziju. • Prskanje donjeg dela karoserije. Isto tako.str. već vrši i zaštitu lima.

kako bi preostala voda mogla lakše da ispari. Neposredno nakon pranja. • Pokvasite karoseriju mlazom vode niskog pritiska. smolaste supstance koje neke vrste drveća ispuštaju zamućuju lak i povećavaju mogućnost nastajanja korozije. gde se voda često sakuplja). vozilo ne ostavljajte u zatvorenom prostoru već ga držite na otvorenom. tj. • Dobro isperite vodom i osušite mlazom vazduha ili jelenskom kožom. Nakon pranja vozila proverite da se različite zaštite (npr. Spoljne plastične delove treba prati po uobičajenom postupku. Pri sušenju vozila. poklopac motora i oko svetala. obrišite iznutra grejač zadnjeg stakla laganim pokretima u smeru otpornika. smanjenje prozirnosti. gumeni čepovi i drugi štitnici) 140 . Stakla Za čišćenje stakla upotrebljavajte čiste krpe kako bi se izbeglo stvaranje ogrebotina na staklima ili zamućivanje tj.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za ispravno pranje: • Prilikom pranja u automatskim perionicama skinite antenu s krova kako bi sprečili njeno oštećivanje. Kontaktirajte instrukcije. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Ne perite vozilo nakon što je bilo izloženo suncu ili dok je poklopac motora vruć: lak bi mogao izgubiti na sjaju. VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA ovlašćeni servis za Vozilo bi trebalo prati dok je motor hladan sa ključem u položaju STOP. Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo. Ako je moguće izbegavajte parkiranja ispod drveća. Postupak bi trebalo obaviti u garažnom prostoru. Ptičji izmet se mora odmah oprati i to vrlo pažljivo. Prostor motora Na kraju svakog zimskog razdoblja. pazite da obuhvatite i slabo vidljive delove (okviri vrata. pri tome često ispirajući sunđer. • Obrišite karoseriju sunđerom namočenim u blagi rastvor sredstva za pranje. jer je njegova kiselina naročito agresivna. treba pažljivo oprati prostor motora. Kako bi se sprečilo oštećivanje otpornika grejača zadnjeg stakla.

u zavisnosti od opreme 141 VAŽNO . Ne držite u vozilu sredstva u obliku raspršivača (spreja) jer postoji opasnost od eksplozije. Pri čišćenju presvlaka od tkanina koristite navlaženu četku. * . Ne upotrebljavajte alkohol ili benzin za čišćenje stakla instrument table. Bočice raspršivača ne smeju se izlagati temperaturama iznad 50oC.o. očetkajte sedište sunđerom koji je lagano namočen u neutralno sredstvo za pranje. kišobrana i dr. Čišćenje sedišta i tkanine: • Odstranite prašinu mekanom navlaženom četkom ili usisivačem. Elektrostatička pražnjenja koja se pojavljuju pri čišćenju (četkanju) mogu prouzrokovati požar. upotrebite posebno sredstvo za čišćenje kože tako da se strogo pridržavate uputstva za upotrebu. Unutrašnjost: Povremeno proverite da se nije skupila voda ispod prostirača (od mokrih cipela.Zastava Auto d. Prilikom toplog vremena temperatura u unutrašnjosti vozila može narasti i dosta iznad te vrednosti.o.) koja bi mogla uzrokovati koroziju lima. Potom je obrišite jelenskom kožicom ili mekom tkaninom navlaženom vodom ili neutralnim sredstvom. Ako mrlje ostanu. Čišćenje kožnih sedišta: * • Skinite suvu prljavštinu jelenskom kožicom ili lagano navlaženom tkaninom bez prevelikog pritiska. • Tečnost ili masne mrlje skinite suvom upijajućom tkaninom bez četkanja. VAŽNO Nikada ne koristite zapaljive proizvode (na bazi petroleja ili benzina) pri čišćenju unutrašnjosti vozila. • Za čišćenje sedišta. Nikada ne koristite alkohol ili proizvode na bazi alkohola. Plastični delovi u unutrašnjosti vozila: Upotrebljavajte posebna sredstva koja neće promeniti izgled komponenti.

slika levo.Maksimalno dopušteno opterećenje na zadnjoj osovini.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila sa prikolicom.Naziv proizvođača.Šifra verzije karoserije.Pločicu za identifikaciju boje 4 . I .Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila.Tip motora. F . M .Koeficijent dimljenja (samo za dizel motore). Ova pločica je pričvršćena na prednjem poprečnom nosaču u prostoru motora.slika levo.Broj homologacije. G . Da bi se došlo do oznake treba podići poseban poklopac na oblozi a oznaka sadrži sledeće podatke: • Šifra tipa vozila (ZFA 188000) • Broj šasije 142 . E .Šifra tipa vozila. H .Pločicu modela 2 .Maksimalno dopušteno opterećenje na prednjoj osovini. D Broj šasije.Šifra za rezervne delove. C .Tehničko uputstvo Zastava 10 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU VOZILA: Podaci za identifikaciju nalaze se na pozicijama na vozilu označenim na slici desno. N . sadrži sledeće podatke za prepoznavanje: A . a mogu se podeliti na: 1 . pored prednjeg desnog sedišta . B .Oznaku na motoru Pločica modela: Pločica . L . Oznaka na šasiji: Utisnuta je na podu putničkog prostora.Oznaku na šasiji 3 .

Zastava Auto d.o. Sadrži ove podatke: A .Proizvođač laka B .Fiatova šifra boje D . je postavljena na unutrašnjoj strani poklopca motora.2 8v 1.Šifra za prelakiranje i popravke. Kodovi motora: Evropske homologacije: Model Tip motora Šifra verzije karoserije 5 vrata 1.slika desno.Naziv boje C .o. Oznaka na motoru: Oznaka je utisnuta na bloku motora na strani menjača i sadrži šifru tipa vozila i broj šasije. Nalepnica za identifikaciju boje: Nalepnica .9 JTD 188A4000 188A7000 188BXA1A 01X 188BXA1A 01AB 188BXA1A 01AD 188BXG1A 14E 143 .

9 JTD: Direktno ubrizgavanje u cilindre pod visokim pritiskom. sa elektronski nadziranim Unijet "Common rail" punjačem.86 1242 9.8 44 60 5000 102 10.8 / 78. multipoint sekvencijalno ubrizgavanje integrisano sa elektronskim paljenjem.2 8v 188A4000 Otto 4 u liniji 2 70.2 8v: Elektronsko. 144 .Tehničko uputstvo Zastava 10 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Motor: Opšte karakteristike Kod motora Vrsta motora Broj i smeštaj cilindara Broj ventila po cilindru Prečnik / hod cilindara (mm) Radna zapremina (cm ) Stepen kompresije Maksimalna snaga (EEC) pri broju obrtaja Maksimalni obrtni moment (EEC) pri broju obrtaja kW KS o/min Nm kgm o/min 3 1. turbinom i međuhladnjakom. Broj obrtaja motora u praznom hodu: 750 ± 50 o/min Verzija 1.4 2500 Fiat BKR5EZ Fiat RC10YCC NGK BKR5EZ Champion RC10YCC Bezolovni benzin 95 1.4 1910 18. bespovratni sistem napajanja goriva.9 JTD 188A7000 Diesel 4 u liniji 2 82 / 90.45 63 85 3500 196 20 1500 Svećice - Gorivo Euro Dizel Napajanje gorivom / paljenje: Verzija 1.

ili nije garantovana predviđena trajnost. Zupčanici menjača i diferencijala su montirani u zajedničko kućište. 144. Izmene i popravke na sistemu za napajanje koje su nepravilno izvedene ili bez uvažavanja tehničkih karakteristika mogu uzrokovati nepravilnost u radu i povećati rizik od požara.o. čak i kada se to ne odnosi na sistem paljenja. VAŽNO Svećice: Čistoća i dobro stanje svećica je vrlo važno za održavanje efikasnog rada motora i smanjenje štetnih gasova.o. Menjač: Pet brzina i hod unazad sa sinhronizatorom pri menjanju brzina za napred. moguća je pojava problema u radu. Ako je toplotna vrednost svećice manja od potrebne. Svećice se moraju menjati kako je to predviđeno REDOVNIM SERVISIRANJEM. 145 . samopodešavajuća. Spojnica (kvačilo): Hidraulička. bez praznog hoda. Izgled svećica je za stručnjaka dobar pokazatelj mogućeg neispravnog rada. važno je proveriti svećice u ovlašćenom servisu.Zastava Auto d.tabela na str. Zbog toga ako postoje poteškoće u radu motora. Uvek upotrebljavajte isključivo pomenute tipove svećica . VAŽNO Prenos snage: Prenos snage vrši se na prednje točkove preko diferencijala. pogonskih poluvratila i homokinetičkih zglobova.

• ABS sistem sa četiri senzora i EDB * VAŽNO: Voda.2 8v: Disk. sa samopodešavanjem kočionih obloga.Tehničko uputstvo Zastava 10 Kočnice: Glavne i pomoćne kočnice: Prednje: • 1. prečnika 257 mm. Ručna kočnica: Aktivira se polugom. McPherson oslanjanje sa viljuškama pričvršćenim na poprečnu pomoćnu osovinu. led i so za posipanje puteva mogu se nataložiti na diskovima kočnica i time smanjiti njihovu efikasnost pri PRVOM kočenju.u zavisnosti od opreme 146 . plivajuća klešta • 1. Zadnje: • Polunezavisno. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva. prečnika 180 mm. • Zavojne opruge i stabilizator. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva. Unakrsna kontrola hidrauličnih vodova. Vešanje: Prednje: • Nezavisno.9 JTD: Ventilirajući disk. Vakuumski pojačivač kočnica. sa čeličnom torzionom šipkom i gumenim čaurama sa kontrolisanom deformacijom. Regulator raspodele kočione sile koji deluje na zadnji hidraulički krug. * . • Upravljač sa zupčanikom sa stalnim podmazivanjem. Upravljač: • Zglobni stub upravljača sa apsorbovanjem energije. prečnika 240 mm. Automatsko podešavanje kočionih obloga. plivajuća klešta • • • • • Zadnje: Doboš. deluje mehanički na kočione obloge zadnjih točkova.

147 . Karoserija: • Samonoseća karoserija. Lanci za sneg: Upotrebljavajte samo lance za sneg niskog profila.str. visoko otporna. 92. 98. • Najmanji prečnik zaokretanja: 10. Točkovi: Naplatci i pneumatici: • Naplatci od presovanog čelika ili lake legure. vidi poglavlje LANCI ZA SNEG . • Radijalni pneumatici bez unutrašnje gume ("tubeless"). ZIMSKI PNEUMATICI Upotreba zimskih pneumatika je prikazana u poglavlju ZIMSKI PNEUMATICI . uključujući i rezervni točak smanjenih dimenzija. 93. Za pojedinosti o upotrebi vijaka i naplataka.str. Naplatke od lakih legura ne učvršćujte vijcima od čelika i obratno.Zastava Auto d. pogledajte u poglavlju AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK .str. VAŽNO Radi sigurnosti u vožnji na svim točkovima vozila moraju biti postavljeni pneumatici određene veličine i istog proizvođača.o. pet vrata. Na pneumaticima tipa "tubelles" ne upotrebljavajte unutrašnje gume. • Šipke u vratima za zaštitu pri bočnom sudaru i za ukrućivanje putničkog prostora u slučaju čeonog sudara.5 metara • Električni servoupravljač "Dualdrive" sa stalnim prenosnim odnosima i dva načina rada. višestruko slojeviti kontrukcioni elementi za progresivno apsorbovanje energije u slučaju sudara.o. • Posebni vijci točkova (različite veličine i uzajamno neodgovarajući) za svaki od dvaju tipova naplataka.

Indeksi opterećenja: 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg Indeksi maksimalne brzine: Q = do 160km/h R = do 170km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = preko 210km/h 148 .2 8v 5 1/2 Jx14"-35 165/70 R14 81T 165/70 R14 81Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije naplatka i pneumatika: Modeli Naplatak Pneumatik Standardni Zimski Naplatak Pneumatik 1. R = Radijalni pneumatik 14 = Prečnik naplatka (u inčima). 60 = Odnos visine i širine pneumatika (kao postotak). H = Indeks maksimalne brzine.9 JTD 5 1/2 Jx14" ET35 185/60 R14 82T 185/60 R14 82Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P Rezervni točak Objašnjenje označavanja pneumatika: Primer: 185/60 R14 82H 185 = Nominalna širina pneumatika (razmak između bočnih zidova u mm). 82 = Indeks opterećenja.

2 8v 1.2 2.1 2.o. Dodajte + 0.9 JTD 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 2. Pritisak hladnih pneumatika (bar): Standardni pneumatik Model Veličina Srednje natovareno Prednje 1.8 Rezervni točak Dodajte + 0.4 Zadnje 1.9 2.1 Potpuno natovareno Prednje Zadnje 2.o.Zastava Auto d.2 bar propisanom pritisku pri naduvavanju zimskih pneumatika.8 2.0 2.3 bar propisanom pritisku kada su pneumatici topli. 149 .4 2.3 2.

ubrzanje 0-100 km/h 14.2 8v. Maksimalna brzina i ubrzanje: Podaci se odnose na maksimalnu brzinu i ubrzanje nakon uhodavanja.2 8v 1.9 JTD A B C D E F (*) G H I (*) 3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1954 1392 (*) .3 sec 12. 1. brzina 155 km/h 173 km/h Maks.2 sec 150 . Verzija 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije vozila: Kapacitet prtljažnika: 297 dm3 sa oborenim naslonom zadnjeg sedišta: 1080 dm 3 Verzija sa 5 vrata (mm) 1.9 JTD Maks.Prikazana vrednost zavisi od veličine naplatka.

9 JTD litara kg 49 5-7 6.2 8v 875 510 750 750 1385 1000 400 75 60 1.Ne prekoračujte dozvoljena opterećenja.Pri temperaturi ispod -20oC preporučujemo Vam upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.Zastava Auto d. Količine i vrste tečnosti za vozilo: 1.0 4..3 Propisane tečnosti -Za 1. Mase: Mase (kg) Masa vozila spremnog za vožnju (uključujući gorivo.o.Ako je vozilo opremljeno krovnim otvorom. povećava se masa praznog vozila.5 - - (*) . Vozač je odgovoran za raspoređivanje opterećenja tako da odgovaraju ovim vrednostima ograničenja.prikolica bez kočnica Maksimalno opterećenje krova Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki (prikolica sa kočnicama) 1.9 JTD: SELENIA WR Rashladni sistem motora Korito motora: Korito motora i filter: 2.ukupno: Vučeni teret: .9 JTD: Euro dizel "50-50" mešavina destilovane vode i tečnosti "PARAFLU UP" -Za 1. rezervni točak) Korisna nosivost (*) uključujući vozača Maksimalno dopušteno opterećenje (**) .Za 1. vučnom kukom. i sl.o.2 8v: bezolovni benzin sa RON ne manjim od 95 .prikolica sa kočnicama .2 2.2 4.5 2.2 2.2 8v: SELENIA 20K(*) . 151 . čime se smanjuje korisna nosivost (**) .Za 1.2 8v litara Rezervoar goriva: Rezerva goriva: 47 5-7 4.8 kg 1.zadnja osovina: .prednja osovina: .9 JTD 1055 510 900 750 1565 1000 400 75 60 (*) .

za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str.55535 * .45 1.5 kg 1.98 0.9 JTD B4.45 1.5 kg 1. API CF.65 0. 129 ** .za upotrebu na vrlo niskim temperaturama preporučujemo upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 152 .2 8v ** SELENIA sintetičko ulje PERFORMER koje nadmašuje specifikacije ACEA MULTIPOWER A1.5 1. API SL.Tehničko uputstvo Zastava 10 1.8 Propisane tečnosti TUTELA CAR TECHNYX TUTELA TOP 4 Mešavina vode i tečnosti TUTELA PROFESSIONAL SC 35 * Osobine tečnosti za vozilo: Proizvodi koji se upotrebljavaju i njihove osobine: Upotreba Osobine ulja i tečnosti za ispravan rad vozila Preporučena ulja i tečnosti Primena SAE 10W 40 Multigradno ulje sintetičke osnove koje SELENIA 20K nadmašuje specifikacije ACEA Ulja za A3 i API SL podmazivanje benzinskog SAE 5W 30 motora Multigradno 1. FIAT 9.9 JTD litara 1.40 0. ACEA A5.2 8v litara Mehanički menjač i diferencijal Kočioni sistem bez ABS Kočioni sistem sa ABS Rezervoar za pranje vetrobrana i zadnjeg stakla: 1. FIAT 9.55535 SAE 5W 40 Multigradno Ulje za sintetičko ulje podmazivanje SELENIA WR koje nadmašuje dizel motora specifikacije ACEA 1.40 0.

Vrednosti potrošnje se ustanovljavaju sledećom procedurom: • gradski ciklus. 129 153 . vode i pranje aktivne tečnosti CUNA PROFESSIONAL vetrobranskog i NC 956-11 SC 35 zadnjeg stakla Potrošnja goriva i emisija izd. 154 je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. konzistencije NLGI 0 Kočione tečnosti Sintetička tečnost FMVSS no 116 DOT 4. Ovaj pravilnik propisuje realno ustanovljavanje potrošnje goriva uzimajući u obzir svakodnevnu upotrebu vozila. brzina varira između 0 i 120 km/h. ISO 4925.o. potom simulirana upotreba vozila u gradskom saobraćaju. Vodootporna mast na osnovi sapuna litijuma. ASTM D 3306 Sa zaštitnim delovanjem (kada je spoljašnje temperatura ispod 0oC) TUTELA CAR TECHNYX Primena Ulja za podmazivanje Ručni menjači i diferencijali TUTELA MRM ZERO TUTELA TOP 4 Homokinetički zglobovi Hidraulične kočnice i spojnica Rashladna tečnost motora PARAFLU UP * U odnosu 50% demineralizovane vode i 50% PARAFLU UP.55550 MIL-L-2105 D LEV. gasova: Potrošnja goriva prikazana tablicom na str.Za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str. hladno pokretanje motora. CUNA NC 956-01 Zaštita sa antifriznim delovanjem na osnovi etilenskog glikola. * .o. vožnja sa učestalim ubrzavanjima u svim brzinama što odgovara normalnim uslovima vožnje. ** .VAŽNO: Ne dodavati i ne mešati sa rashladnim tečnostima drugih karakteristika ili drugih proizvođača. Upotreba Osobine ulja i tečnosti za Preporučena ulja i ispravan rad vozila tečnosti Ulje SAE 75W-85. SAE J-1704. nemojte startovati motor i kontaktirajte ovlašćeni servis. pruža zaštitu do -35oC Aditiv za dizel gorivo DIESEL MIX Za mešanje s dizel gorivom (25 cm3 na 10 litara) Upotrebljava se koncentrovana ili razblažena ** Tečnost za TUTELA Mešavina alkohola.Zastava Auto d. FIAT 9. zadovoljava specifikacije API GL-4 PLUS. zadovoljava specifikacije CUNA NC 956-16. • izvan gradski ciklus. Ukoliko se to ipak desi.

mogu uticati na povećanje vrednosti potrošnje u odnosu na one prikazane u tablici (pogledati NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I ZAGAĐIVANJE u poglavlju PRAVILNA UPOTREBA VOZILA . stepen opremljenosti vozila dodatnom opremom.8 4.7 4.2 8v 1. Stanje puteva. saobraćajni uslovi.9 JTD g/km 136 130 Standardi emisije izduvnih gasova koje ispunjava Zastava 10: Verzija 1.9 JTD Standard emisije izduvnih gasova EURO 3 ili EURO 4 * EURO 3 ili EURO 4 * * . prisutnost krovnog nosača i posebne opreme kao i opšte stanje vozila.str.0 5. način tj. 85).3 6.6 Izvan grada Prosečno kombinovano 4. VAŽNA vremenski uslovi. stil vožnje. Prosečni kombinovani ciklus 1.2 8v 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 • prosečni kombinovani ciklus uključuje 37% gradskog ciklusa i 63% izvan gradskog ciklusa. Izražena je u gramima po kilometru (g/km).9 JTD U gradu 7.u zavisnosti od verzije 154 .2 8v 1. a izmerena je pri prosečnom kombinovanom ciklusu.9 Emisija CO2 u izduvnim gasovima je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. Potrošnja u litrima na 100 pređenih km 1.

Spisak ovlašćenih servisa za model "ZASTAVA 10" .o.o.Zastava Auto d.

b. 580-274 018/263-052 034/336-261 032/380-050 031/531-799 031/892-309 019/420-999 021/512-119 021/527-388 025/34-444 024/552-670 024/753-555 013/351-402 023/530-016 023/510-891 Tehničko uputstvo Zastava 10 MESTO BEOGRAD BEOGRAD BEOGRAD NOVI BEOGRAD ZEMUN ZEMUN OBRENOVAC NIŠ NIŠ KRAGUJEVAC ČAČAK SEVOJNO ARILJE ZAJEČAR NOVI SAD NOVI SAD SOMBOR SUBOTICA SUBOTICA PANČEVO ZRENJANIN ZRENJANIN AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD CIM BIZMA AC BOGUNOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AC AUTO MSD TRADE AUTO MIG ZASTAVA PROMET NIŠ ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC AUTOGARANT AUTOKUĆA RAKETA AUTOSERVIS ĆIRO AUTO BANE STOJANOV AUTOUNIVERZAL ZASTAVA PROMET SOMBOR AUTOSERVIS ANUŠ AUTO-HERMES AUTOREMONT PIVAŠEVIĆ FIAT SERVIS ĐUKIĆ TOČAK .Arilje Negotinski put bb Dr Svete Kasapinovića 9 Filipa Višnjića 10 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Horgoški put 19a Jabučki put b.b. 3095-444 011/2764-246. Melenački drum 9 Manastirska 9 ADRESA TELEFON 011/3972-055. 2762-632 011/3293-743 011/2698-019 011/2198-113 011/3162-928 011/8765-240 018/583-640.Spisak ovlašćenih servisa za model "Zastava 10" NAZIV SERVISA Vojvode Stepe 318 Mije Kovačevića 6 Dragice Pravice 7a Tošin bunar 92b Bačka 1G Cara Dušana 236 Braće Joksića 201 Beogradski put bb N. Prvomajska 63 Virovo . Stojanovića bb Lepenički bulevar 1 Ibarski put b.

Podaci koji se nalaze u ovoj publikaciji namenjeni su samo kao vodič za upotrebu i održavanje. kao i status ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži.Zastava Auto d.o. U slučaju nepodudarnosti podataka između Tehničkog Uputstva i Garantnog lista. . TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. uzimajte u obzir podatke iz Garantnog lista.o. "ZASTAVA AUTO" zadržava pravo da zbog tehničkih ili komercijalnih razloga u bilo kom trenutku izmeni modele i varijante vozila opisane u ovom priručniku.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .

o.Zastava Auto d. Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .o.