Tehničko uputstvo Zastava 10

"ZASTAVA AUTO" Služba Postprodaje 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 323 602); fax. (034 302 361) e-mail: zauto@automobili.zastava.net web: www.zastava10.com

Publikacija No 603.00.550 - IV izdanje - II/2007. Štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu Zastava

Zastava Auto d.o.o.

Sadržaj tehničkog uputstva:
Uvod..................................................................................................................... 7 UPOZNAVANJE SA AUTOMOBILOM........................................................ 8 Elektronski sistem blokade motora...................................................................... 8 Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja............................. 10 Sigurnosni pojasevi.............................................................................................. 11 Prekidač sa ključem.............................................................................................. 17 Komandna tabla................................................................................................... 18 Instrument tabla.................................................................................................... 20 Instrumenti........................................................................................................... 22 Digitalni ekran...................................................................................................... 23 Putni računar........................................................................................................ 24 Upozoravajuća signalizacija................................................................................. 28 Lična podešavanja (sedišta, upravljač, retrovizori)................................................... 32 Grejanje i provetravanje....................................................................................... 36 Rukovanje klima-uređajem.................................................................................. 42 Poluge uz upravljač.............................................................................................. 44 Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home")....................................................... 47

Plafonsko svetlo................................................................................................... 47 Prekidači na centralnoj polici............................................................................... 49 Unutrašnja oprema............................................................................................... 51 Krovni otvor......................................................................................................... 53 Vrata..................................................................................................................... 55 Prtljažnik.............................................................................................................. 57 Poklopac motora................................................................................................... 61 Krovni nosač........................................................................................................ 62 Svetla.................................................................................................................... 63
3

............................................................. 73 Vrste goriva............................................................. 105 Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla................................................................ 81 Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja......................................................................................... 111 4 ...................................................................... 76 Zaustavljanje............... 75 PRAVILNA UPOTREBA AUTOMOBILA..................... 97 Ako se probuši pneumatik................................ 94 U SLUČAJU NUŽDE....................................................................................................... 92 Lanci za sneg........................................................................ 79 Upotreba ručnog menjača......................................................... 64 Audio sistem................................................... 74 Zaštita okoline............................................................ čep rezervoara za gorivo.......................................................................................................................................... 95 Pokretanje motora u slučaju nužde...................................... 76 Pokretanje motora.................................... 98 Ako pregori sijalica.............................. 70 Sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju (ABS)............................................................................................... 96 Pokretanje guranjem.................................................................................................................................................................... 85 Vuča prikolice............................................... 95 Pokretanje motora pomoću drugog akumulatora.............................. 103 Ako pregori sijalica spoljnog svetla..................................................................................................................................................... 71 EOBD sistem............ 93 Dugo nekorišćenje vozila........................................................................................................................................ 68 Električni servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive").................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci.......................................................................................................................................................................................... 89 Zimski pneumatici...................................................................................................................................................................................... 109 Ako pregori osigurač....................................................... 80 Sigurna vožnja..............

............................................. 122 Redovno servisiranje............................................................................................................ 145 Kočnice.................................................................................... 142 Kodovi motora............................... 139 Unutrašnjost............. 126 Polenski prečistač (filter)..................................................................................... 146 5 .......................................................................................................... 146 Upravljač.......................................................o.......................................... 130 Akumulator....................................................................................................................................................................................................................... 136 Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla....................................................................................................................................................................................... 120 ODRŽAVANJE AUTOMOBILA....................................... 117 Vuča vozila..................................................................................................................................... 124 Provera nivoa tečnosti........................................................................................................................................................................................................................ Ako se isprazni akumulator.................................................. 123 Dodatne provere........................................ 122 Raspored redovnog servisiranja..................................... 130 Prečistač vazduha.......................................................o.................................................................................................................... 137 Karoserija.......... 144 Prenos snage................. 132 Elektronske upravljačke jedinice............................... 134 Točkovi i pneumatici...... 144 Motor.............................................................. 146 Vešanje.................................................................................................................................................................... 143 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE................................................. 116 Podizanje vozila.....................................................................................................................................................................................................Zastava Auto d......................... 135 Gumene i elastične cevi..................... 141 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU AUTOMOBILA........................................................................................... 119 Ako se dogodi nezgoda..................................................................

............................................................................................................................. 151 Količine i vrste tečnosti za automobil................ 151 Osobine tečnosti za automobil............................................................................... 150 Mase vozila i tereta..................... 150 Maksimalna brzina i ubrzanje...................................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Karoserija............ 152 Potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova............... KORIŠĆENJE DRUGIH VRSTA GORIVA MOŽE IZAZVATI TRAJNA OŠTEĆENJA AUTOMOBILA I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU ! 6 ..................................... 147 Točkovi i pneumatici....... Automobili sa dizel motorom koriste dizel gorivo za motorna vozila EURODIZEL (specifikacije EN590)............................................................................................................................................................ 153 Prilog: SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA za model Zastava 10 VAŽNO UPOZORENJE Automobili sa benzinskim motorom koriste BEZOLOVNI benzin oktanskog broja ne manjeg od 95 (specifikacije EN228)..... 147 Dimenzije automobila...............................................................................................................................................

3-6). 7 . Srdačan pozdrav i prijatna vožnja ! VAŽNA NAPOMENA U Tehničkom uputstvu automobila opisane su obe verzije modela Zastava 10. Priručnik je podeljen na 6 sadržajnih poglavlja .2 8v (benzinski 1242 cm3 sa 8 ventila i elektronskim "multipoint" ubrizgavanjem) • 1.slika desno.9 JTD (dizel 1910 cm3 sa 8 ventila i "common rail" direktnim ubrizgavanjem u cilindre. održavanje vozila i zaštitu okoline. Zbog toga je važno da uvažavate samo podatke koji su u vezi sa verzijom motora i dodatne opreme automobila koje ste kupili. Ovaj priručnik Vam pomaže da upoznate sve osobine Vašeg automobila Zastava 10 i da ga koristite na najbolji mogući način. koji takođe dobijate uz vozilo. Pregled svih simbola je smešten na unutrašnjoj strani poklopca motora . Na njima su simboli koji Vas podsećaju na mere predostrožnosti koje moraju biti preduzete u vezi pojedinih delova ili sklopova. Takođe ćete naći korisne savete za vašu ličnu sigurnost. Poštovani. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije (rokovima i uslovima za održavanje kojih se treba pridržavati). savete i važna upozorenja vezana za upotrebu Vašeg automobila i koje će Vam pomoći da izvučete maksimum iz njegovih tehničkih osobina.o. Model Zastava 10 predstavlja licencnu verziju modela Fiat Punto treće generacije. možete se upoznati sa normama garancije.Zastava Auto d. u karoserijskoj varijanti sa 5 vrata i motorima: • 1. kao i delovi standardne i dodatne opreme. koja sadrže informacije.o.vidi Sadržaj (str. tj. turbinom i međuhladnjakom) Simboli: Posebno obojene nalepnice smeštene su u blizini ili na samim delovima odnosno sklopovima Vašeg automobila. U Garantnom listu. Priručnik bi trebalo da pročitate pre prvog izlaska automobila na put.

u zavisnosti od opreme 8 . koja prepoznaje isključivo taj signal i time omogućava pokretanje motora. ako automobil nije opremljen daljinskim upravljačem • jedan ključ A i jedan ključ B. ako je automobil opremljen daljinskim otključavanja-zaključavanja Ključ A se upotrebljava za: upravljačem A B • pokretanje motora • zaključavanje / otključavanje vrata • zaključavanje / otključavanje prtljažnika • zaključavanje / otključavanje čepa rezervoara za gorivo * • deaktiviranje suvozačkog vazdušnog jastuka * Ključ B. koji se automatski aktivira kada se izvadi ključ za pokretanje motora. koristi se za iste funkcije kao i ključ A na automobilima koji su opremljeni daljinskim upravljačem za zaključavanje/ otključavanje.str. sa ugrađenim daljinskim upravljačem. Vaš automobil je opremljen elektronskim sistemom blokade motora. * . Kodirani signal se menja kod svakog pokretanja automobila i u stvari predstavlja lozinku za upravljačku jedinicu. 95).elektronski kod koji se koristi za pokretanje u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE . Ključevi: Ključevi sa kojima je isporučen Vaš automobil su sledeći (slika desno): • dva ključa A. Ključ za pokretanje je opremljen elektronskim uređajem koji šalje kodirani signal upravljačkoj jedinici. Zajedno sa ključevima dobija se CODE kartica (slika gore na sledećoj strani) na kojoj se nalaze podaci: A .Tehničko uputstvo Zastava 10 Elektronski sistem blokade motora: U cilju zaštite od krađe.

Postupak pokretanja motora vrši se okretanjem ključa u položaj MAR: 1.o. 9 . upozoravajući signal na instrument tabli će nakratko zasvetleti. koji mora biti sačuvan u memoriji kontrolne jedinice. VAŽNA Svi ključevi. Elektronski delovi ključa mogu se oštetiti ako su izloženi nasilnim udarcima. Ako je motor i dalje blokiran. odmah se obratite ovlašćenom servisu kako bi se obavilo memorisanje svih ključeva Svaki ključ koji se preda sa automobilom ima svoj sopstveni kod. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. . Okrenite ključ nazad u položaj STOP. kao i CODE kartica. zajedno sa upozoravajućim signalom . B . a zatim u položaj MAR. Ako upozoravajući signal treperi. zaštitni sistem aktivira blokadu motora. motor se pokreće. 95) i obratiti se ovlašćenom servisu. Ako i dalje nije moguće pokrenuti motor. 2. Ako je kod prepoznat. Kada se ključ okrene u položaj AVV. zbog čega bi trebalo da zabeležite elektronski kod (i imate ga kod sebe u slučaju potrebe pokretanja u slučaju nužde).o. moraćete pribeći pokretanju u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE. pri prodaji automobila moraju biti predati novom vlasniku. a karticu čuvajte na sigurnom mestu kako je ne bi izgubili (nemojte je čuvati u automobilu). različit od svih drugih. str. kontrolna jedinica koda je prepoznala kod ključa i deblokirala motor. to znači da vozilo nije zaštićeno blokadom motora. to znači da sistem vrši 2.Zastava Auto d. kod nije prepoznat od strane kontrolne jedinice koda. zbog pada napona). probajte sa duplikatom ključa.mehanički kod ključa koji se daje ovlašćenom servisu pri zahtevu za izradu duplikata ključa Iz sigurnosnih razloga CODE kartica se ne može kopirati. Način rada: Svaki put kada se ključ za pokretanje okrene u položaj STOP ili PARK. Ako se za vreme vožnje pojavi upozoravajući signal samotestiranje (npr. Kada se vozilo kreće i ključ je u položaju MAR: 1.

Odlažite ih u za to predviđene kontejnere kako je propisano zakonom. * . Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja: * Daljinski upravljač je ugrađen u ključ za pokretanje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izrada duplikata ključeva: Ako su vam potrebni dodatni ključevi. Svetleća dioda E će se upaliti dok odašiljač šalje kod prijemniku.u zavisnosti od opreme 10 VAŽNA NAPOMENA . Ovlašćeni servis će sačuvati kodove svih Vaših starih i novih ključeva (do osam) u memoriju. a potom zatvorite poklopac. potrebno je zameniti baterije (uvek koristiti isti tip baterija). ili ih odnesite u ovlašćeni servis koji će se pobrinuti za njihovo odlaganje. Kodovi ključeva koji nisu na raspolaganju. Otvorite plastični poklopac. Za otključavanje/zaključavanje vrata pritisnite dugme F (slika levo). Pritisnite dugme F za aktiviranje sistema (bez svetlosnog ili zvučnog signala). Umetnite nove baterije B pazeći pri tome na pravilan položaj polova. Upotrebljene baterije zagađuju okolinu. ubacujući odvijač u žleb A . Zamena baterije: Kada je pritisnuto dugme na daljinskom upravljaču i svetleća dioda se upali nakratko ili svetleća dioda na instrument tabli ostane upaljena 60 sekundi nakon što je ključ okrenut u položaj MAR. za vreme novog postupka memorisanja biće izbrisani iz memorije kako bi se izbegla zloupotreba izgubljenih ili ukradenih ključeva. Pri tome ovlašćeni servis može zatražiti dokaze o tome da ste Vi vlasnik automobila. obratite se ovlašćenom servisu i pri tome ponesite sa sobom sve vaše ključeve kao i CODE karticu.slika desno. Svetlo u kabini će se upaliti za vreme upotrebe daljinskog upravljača.

Kada je vozilo zaustavljeno na nagibu. a zatim ga ponovo povucite bez trzanja. držite sedišta uspravno. Pritiskom na dugme otkopčava se jezičak iz kopče koja je smeštena u naslonu sedišta. Za otkopčavanje sigurnosnih pojaseva pritisnite dugme C. mehanizam pojaseva može blokirati sigurnosni pojas i to je potpuno normalno. Mehanizam sigurnosnih pojaseva blokira u slučaju trzaja. naslonite se i proverite da li je pojas prislonjen preko grudi i bokova. Kako ne bi došlo do zaokretanja pojasa.o. rukom pratite traku pojasa pri namotavanju. Mehanizam sigurnosnog pojasa prilagođava traku pojasa telu osobe koja ga koristi omogućavajući potpunu slobodu pokreta. Sigurnosni pojasevi: Upotreba prednjih i zadnjih sigurnosnih pojaseva: Jezičak A (slika desno) utaknite u kopču B dok ne čujete da se zakopčao. Za maksimalnu sigurnost. jezičak bočnih sedišta se ne može umetnuti u kopču središnjeg sedišta. * . Lagano povucite pojas. Pre upotrebe bočnih sigurnosnih pojaseva oslobodite traku od kukice koja se nalazi sa strane naslona sedišta. u slučaju sudara ili pri brzom prolasku kroz krivine.o. Kako bi se koristila odgovarajuća kopča.u zavisnosti od opreme 11 .Zastava Auto d. ako zapne popustite ga da se kratko namota. VAŽNA NAPOMENA zadnjim Upotreba sigurnosnih pojaseva na sedištima* prikazana je na slici levo. pri naglom kočenju. Upotrebljavati sigurnosne pojaseve kada sedite uspravno i kada ste naslonjeni na naslon sedišta.

istovremeno pomičući prsten B u željeni položaj. Upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjem središnjem sedištu: * Sigurnosni pojas namotavanje: bez mehanizma za Za učvršćivanje pojasa: uložite jezičak pojasa A . u željeni položaj. VAŽNA NAPOMENA Uvek podesite visinu sigurnosnog pojasa tako da odgovara osobi koja ga upotrebljava.slika levo u kopču B dok se ne čuje da se zakopčao.u zavisnosti od opreme 12 . Spuštanje pojasa: pritisnite ručicu A . Povucite za deo E ukoliko želite stegnuti pojas i deo F za otpuštanje pojasa. Za otkopčavanje pojasa pritisnuti dugme C. uvek proverite da li je klizajući prsten čvrsto zakočen u jednom od položaja. Da bi ste podesili pojas: koristite podešivač D.slika desno. Sigurnosni pojas je pravilno postavljen kada prelazi prislonjen preko bokova. Podešavanje pojaseva je moguće izvesti u četiri položaja: Podizanje pojasa: podignite prsten B .slika desno. Proverite da li je sigurnosni pojas zakočen u položaju tako da pritisnete prsten B bez pritiskanja ručice A. VAŽNA NAPOMENA Nakon što ste izvršili podešavanja. Time ćete uveliko smanjiti rizik od povreda u slučaju nezgode.Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini: Podešavanje po visini obavite kada vozilo stoji. * . Sigurnosni pojas je pravilno podešen kada pojas prolazi otprilike sredinom između ramena i vrata.

koje sprečavaju prijanjanje pojasa telu putnika. VAŽNA NAPOMENA Opšte napomene za korišćenje sigurnosnih pojaseva: Vozač je dužan da poštuje i sprovodi lokalna pravila i zakonske odredbe vezane za korišćenje sigurnosnih pojaseva.o. VAŽNE NAPOMENE Nikad ne putujte sa detetom tako da ga držite u krilu koristeći jedan pojas za zaštitu (slika na sledećoj strani levo). tj. putnici na zadnjim sedištima koji ne koriste sigurnosne pojaseve predstavljaju ozbiljnu opasnost za putnike na prednjim sedištima. Provucite traku kroz zatezač koji se nalazi sa strane naslona za glavu pazeći da traku ne okrenete. Zapamtite da u slučaju nezgode. NE SMEŠTAJTE DEČIJE SEDIŠTE NA PREDNJE SEDIŠTE. Vodite računa da se sigurnosni pojasevi stalno koriste od strane putnika. kako bi se sprečilo klizanje napred (slika na sledećoj strani desno). umetnete jezičak pojasa A . a ne na trbuh. Traka pojasa ne sme biti okrenuta i uvijena.Zastava Auto d.slika desno u kopču B (siva sa crnim dugmetom) tako da se dve žute tačke poklapaju (jedna na jezičku i druga na kopči). Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa: pritisnite dugme E i dovedite pojas do kopče B. 13 . Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje: Sigurnosni pojas ima dve kopče. Za učvršćivanje pojasa: izvucite traku pojasa pažljivo. Ne koristite kukice. AKO JE VOZILO OPREMLJENO VAZDUŠNIM JASTUKOM ZA SUVOZAČA. Rizik od ozbiljnih povreda ili smrti se povećava ukoliko se pojasevi ne koriste. kopče i sl. Gornji deo pojasa mora prolaziti dijagonalno preko ramena i grudi. zatim pritisnite dugme F. Donji deo mora usko prijanjati na bokove putnika. Zatim učvrstite.o. Izvucite još pojas i stavite jezičak C u kopču D (siva sa crvenim dugmetom).

boje ili bilo koji drugi hemijski sastojak koji bi mogao oslabiti vlakna • Ne dopustite da se mehanizam namotavanja nakvasi: ispravno funkcionisanje je garantovano samo ako mehanizam ostane suv Sigurnosne mere za prevoz dece: Prevoz dece zahteva specifično zaštitno zatezno sedište koje se dosta razlikuje od onih za prevoz odraslih putnika. Preporuka je da se deca prevoze na zadnjem sedištu jer je u slučaju nezgode to najzaštićeniji prostor u vozilu. isperite ih i ostavite da se osuše u hladu. izbeljivače. one pri upotrebi moraju postaviti pojas znatno niže tako da ne prelazi preko stomaka (slika desno). vodom i neutralnim sapunom.50 m smatraju se odraslim i mogu koristiti standardne zaštitne pojaseve.Tehničko uputstvo Zastava 10 Trudnice takođe treba da koriste sigurnosni pojas: rizik od povrede je puno veći i za njih i za plod ako se ne koristi sigurnosni pojas. • Pri korišćenju sigurnosnog pojasa uvek pazite da pojas nije uvijen i da se može slobodno namotavati i odmotavati • Nakon ozbiljne nezgode zamenite pojaseve iako ne izgledaju oštećeno • Pojaseve čistite ručno. Deca koja teže više od 36 kg i koja su viša od 1. Naravno. Ne koristite jake deteredžente. 14 .

o. Zatezači pružaju maksimalnu zaštitu kada je pojas udobno prislonjen na grudi i bokove. VAŽNA NAPOMENA 15 .o. Svaku intervenciju na zatezačima treba da obavi kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu. Ako se usled vanrednih prirodnih nepogoda (poplava. • Uvek proverite da li je sigurnosni pojas dobro pričvršćen tako što ćete ga povući • Dečjim zaštitnim sedištem se može osigurati samo jedno dete • Uvek proverite da pojas ne prelazi preko detetovog grla i ne dopuštajte mu da otkopčava pojas tokom vožnje • Putnici nikad ne bi smeli držati decu u krilu Zatezači sigurnosnih pojaseva: Ovaj uređaj je ugrađen na prednjim pojasevima.. Pri tome uvek postupajte prema uputstvu za učvršćivanje specifičnog dečjeg sedišta. a uloga mu je da vrši zatezanje pojasa za nekoliko centimetara kad. koja se inače pojavljuju pri normalnom zatezanju sigurnosnih pojaseva. oluja. Uputstvo uvek treba držati u vozilu. putem senzora. Na ovaj način zatezači omogućavaju da se pojas pravilno prisloni na telo pre nego što pojas počne samoblokiranje.) uređaj pokvasi ili jako zaprlja. Uređaj je ugrađen u zatezače sigurnosnih pojaseva. oseti nastanak sudara. tako da se sprečavaju mikro ozlede neizbežne kod saobraćajnih nezgoda (i u vozilima opremljenim vazdušnim jastucima). napinjač se zablokira. Taj dim je neškodljiv i ne ukazuje na pojavu vatre..Zastava Auto d. Uređaj za ograničavanje opterećenja smanjuje opterećenja na ramenu i grudima putnika. Delovi zatezača se ni u kom slučaju ne smeju dirati ili pomerati. • Deca nikada ne smeju sedeti na suvozačkom sedištu u vozilima koja su opremljena vazdušnim jastukom za suvozača VAŽNE NAPOMENE • Zaštitno dečje sedište postavljati na zadnja sedišta jer je to najzaštićeniji prostor u vozilu. Pri aktiviranju zatezača oslobodiće se i malo dima. mora se zameniti u ovlašćenom servisu. nakon čega se pojas više ne može povući nazad ni rukom. Kada je zatezač aktiviran. Time se povećava zaštita.

Vibracije uzrokovane lošim putem ili iznenadnim prelaskom preko manjih prepreka ne utiču na zatezni uređaj. mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sigurnosnih pojaseva ili zatezača. zamenite ih u ovlašćenom servisu. Nakon isteka roka upotrebe. obratite se ovlašćenom servisu. zatezači sa moraju zameniti. 16 .Tehničko uputstvo Zastava 10 • Zatezači se mogu koristiti samo jednom. Od datuma proizvodnje uređaj ima rok trajanja 10 godina. VAŽNE NAPOMENE • Udarci. Nakon nezgode u kojoj su se zatezači aktivirali. vibracije ili pregrevanje (koje premašuje 100oC) u okolini zatezača mogu prouzrokovati aktiviranje ili oštećivanje uređaja.

audio uređaj. Ovo takođe važi i prilikom vuče vozila. Otključavanje: izvodi se laganim ljuljanjem upravljača uz istovremeno okretanje ključa prema položaju MAR. Upravljač će se automatski zaključati čim pokušate da ga okrenete. od nekog ko je pokušao da ukrade vozilo). i dr. električni podizači stakala u trajanju od dva minuta od isključenja. PARK: motor je isključen. Prekidač sa ključem: Ključ za pokretanje se može okrenuti u četiri različita položaja (slika desno): • STOP: motor je isključen. parkirna svetla su upaljena.). menjač stavite u položaj prve brzine. Svi električni uređaji se mogu koristiti. 17 . i ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici. Pritisnite dugme A i okrenite ključ u položaj PARK. • Pri svakom izlasku iz vozila izvadite ključ.o. • • • VAŽNE NAPOMENE • Ako je sistem za paljenje zloupotrebljen (npr. Ne zaboravite da aktivirate ručnu kočnicu. obratite se ovlašćenom servisu pre ponovne vožnje.o. Ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici. AVV: pokretanje motora. Time ćete sprečiti slučajno uključivanje komandi. menjač stavite u položaj za vožnju unazad. ključ se može izvaditi.Zastava Auto d. Neki električni uređaji mogu se koristiti (npr. upravljač je zaključan. VAŽNA NAPOMENA Ključ za pokretanje nikad ne vadite u vožnji. upravljač je zaključan. Zaključavanje upravljača: Zaključavanje: izvadite ključ za pokretanje kada je u položaju STOP ili PARK i okrenite upravljač dok se ne zaključa. Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. radi provere pravilnog funkcionisanja sistema za paljenje. MAR: položaj vožnje.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Komandna tabla: 18 .

7. Upravljivi ventilacioni otvori Zastava Auto d. Polica 4. Vazdušni jastuk za vozača * . Središnji usmerivi otvori ventilacije 8. Prekidači na centralnoj polici 19 9. Ručica za otvaranje poklopca motora . Prekidač svetla upozorenja (4 migavca) 11. Ručica za podešavanje upravljača po visini * 16. Pregrada za sitnice 10. 2. Instrument tabla 6.o. Komande grejanja/provetravanja/klima uređaja * 12. Pepeljara 14.u zavisnosti od opreme 17. Prilagodljivi bočni otvori ventilacije VAŽNA NAPOMENA Prisustvo i položaj instrumenata i upozoravajuće signalizacije zavise od varijante vozila.KOMANDNA TABLA: 1. Sirena 5. Bočno usmereni otvori ventilacije 3.o. Upaljač cigareta 13. Prekidač paljenja 15.

Brzinomer C .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve B .Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrument tabla: Varijanta 1: A .upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 20 .Digitalni ekran .

Zastava Auto d.Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve C .upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 21 .o.Brzinomer B .o.Merač broja obrtaja E .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D . Varijanta 2: A .Multifunkcionalni ekran putnog računara .

cold (hladno) i H . 22 . U normalnim okolnostima pokazivač nivoa goriva je između položaja E . upozoravajući signal rezerve će stalno svetleti i kazaljka nivoa goriva će se nalaziti na nuli. nedostatak goriva može oštetiti katalizator. Ako se približava crvenom delu. U normalnim okolnostima. Ako se signal ne ugasi u sledeća 2-3 minuta. ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu.slika desno). Ne putujte sa skoro praznim rezervoarom.Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrumenti: Pokazivač nivoa goriva: Kada se upali upozoravajući signal rezerve (A .empty (prazan) i F .full (pun). VAŽNE NAPOMENE Ako se signal upali za vreme vožnje. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema. zaustavite vozilo ne gaseći motor i laganim dodavanjem gasa povećajte protok rashladne tečnosti. pa bi zato trebalo smanjiti zahteve prema motoru. to znači da je motor preopterećen. pri okretanju ključa u položaj MAR. Igla pokazivača bi trebalo da se kreće u području sredine skale između položaja C .hot (vruće) (od 1/4 do 3/4 skale. znači da je u rezervoaru preostalo otprilike 5-7 litara goriva. u skladu sa radnim uslovima). signal se upali i nakon nekoliko sekundi se gasi. Ako postoji kvar na sistemu kontrole nivoa goriva. će se upaliti kada se pregreje rashladna tečnost motora. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora: Upozoravajući signal (B na slici desno).

Digitalni ekran: Na digitalnom ekranu na instrument tabli mogu se očitati informacije potrebne pri vožnji: • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (A) .slika gore levo. broj minuta se povećava za jedan. • vreme preko digitalnog sata (B) . Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od dve sekunde) 23 . Promena prikaza sa ukupne na parcijalnu kilometražu vrši se kratkotrajnim pritiskom tastera TRIP. moguće je približavanje kazaljke pokazivača crvenom delu. 63 .Korektor farova). ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.slika dole. VAŽNE NAPOMENE Pri sporoj vožnji. • ukupna kilometraža (C) ili parcijalna kilometraža (D). Ako se događa.o. koji se nalazi sa desne strane upravljača (slika levo). Svakim pojedinačnim pritiskom tastera. kada je spoljašnja temperatura vrlo visoka. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla.Zastava Auto d. najbolje je zaustaviti se i ugasiti motor. koji se nalazi sa desne strane upravljača . ali ubrzavajte lagano. pokazivač će pokazivati nisku temperaturu i upozoravajući signal pregrevanja će se upaliti. odnosno ponavlja ista manifestacija i nakon što ste preduzeli prethodne mere. U tom slučaju.slika gore levo (za način korišćenja vidi str.o. Ako postoji kvar na sistemu. Nakon nekoliko trenutaka možete ponovo pokrenuti motor. Sat se podešava pritiskanjem tastera "h".

63 . pritiskom na taster "TRIP" (slika desno). mogu se dobiti informacije potrebne pri vožnji: • ukupan broj pređenih kilometara (A slika dole).slika dole (za način korišćenja vidi str. što rezultira gubitkom Putni računar: * Na digitalnom ekranu putnog računara na instrument tabli. * . ili druge željene informacije .str. 25.Tehničko uputstvo Zastava 10 Merač broja obrtaja: * VAŽNO Bez obzira na varijantu instrument table. koji se nalazi na vrhu desne poluge upravljača.Korektor farova).u zavisnosti od opreme 24 . sistem kontrole elektronskog ubrizgavanja goriva obustavlja snabdevanje motora gorivom pri previsokom broju obrtaja. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. • vreme preko digitalnog sata (B). Podešavanje sata videti na strani 27. • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (C) .

-" u sledećim slučajevima: • vrednost autonomije niža od 50 km • u slučaju stajanja vozila kada motor duže radi na praznom hodu. tj.o.prilikom prikaza trenutne potrošnje na ekranu se ne pojavljuje natpis TRIP 25 .označava broj pređenih kilometara od početka novog merenja. novi zadatak. Poništavanje (resetovanje.o. mogu se očitati i informacije o parcijalnoj kilometraži. Prelazak sa jedne na drugu informaciju (prelistavanje prikaza) vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster TRIP (kraćim od 1 sekunde). Kada je ključ za pokretanje motora izvađen iz kontakt brave i sva prednja vrata zatvorena. Tako se započinje novo merenje. kada je ključ u položaju MAR. pod uslovom da se zadrži postojeći način vožnje. resetovanja (dovođenja brojača na nulu) * . Na ekranu će se prikazati oznaka ". trenutnoj potrošnji goriva*. tj. kada vozilo krene ponovo će se pojaviti signalizacija autonomije (a) (b) (c) (d) (e) Parcijalna kilometraža (b) . prosečnoj brzini i vremenu putovanja (trajanju vožnje)..vidi stranu 47. Birana veličina ostaje prikazana na ekranu sve do novog kratkog pritiska tastera TRIP. ekran se na nekoliko sekundi uključi pokazujući vreme i ukupnu kilometražu.označava koliko kilometara može još da se pređe sa preostalim gorivom u rezervoaru. osim informacije o ukupnoj kilometraži. prosečnoj potrošnji goriva.slika dole na prethodnoj strani. umesto ukupne kilometraže na ekranu će biti prikazano slovo F i vreme aktivnosti ove funkcije u sekundama . Kada se otvore bilo koja prednja vrata.. Informacije o ukupnoj kilometraži i autonomiji vozila ne mogu se vratiti na nulu. ekran je isključen. Autonomija (a) .Zastava Auto d. Kad je uključena funkcija parkirnih svetala ("Follow me home") .slika desno. autonomiji vozila (koliko se još kilometara može preći sa preostalom količinom goriva). vraćanje na nulu) podataka putnog računara vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od 2 sekunde). U polju A putnog računara .

izvršiti na još 2 načina: • automatski .. i u toku normalnog rada prilikom signalizacije greške. pri čemu se iznos vremena neće poništiti već će se merenje nastaviti pri ponovnom pokretanju vozila. a da pri tom nema ni poništavanja vrednosti prikazanih pre anomalije... Novo merenje. resetovanje (dovođenje brojača na nulu) može se.kada pređena parcijalna kilometraža dostigne vrednost 3999.. Vreme putovanja (e) . ponovo se pojavljuje signalizacija trenutne potrošnje. sve dok ne budu na raspolaganju potrebni podaci za njihov ponovni proračun. merenje vremena se zaustavlja. ni početka novog zadatka *.-". FUNKCIJA DIJAGNOZE KONTROLNIH LAMPICA: Instrument tabla vrši dijagnozu sledećih kontrolnih lampica i postojanje njihovog eventualnog kvara: • Uključena ručna kočnica / nedovoljan nivo kočione tečnosti • Neispravnost električnog "Dualdrive" servoupravljača Dijagnoza se vrši automatski. osim od strane vlasnika dužim pritiskom na taster TRIP (ručno).izražava trenutnu potrošnju goriva koja se stalno ažurira.. u funkciji vremena koje je ukupno proteklo od početka novog zadatka*. Kada vozilo krene.proteklo vreme od početka novog zadatka*..Tehničko uputstvo Zastava 10 Prosečna potrošnja (c) . tj. merenje pomenutih veličina ponovo počinje. ekran će pokazati oznaku ". sve veličine putnog računara prikazuju oznaku ".-" umesto brojnih vrednosti.-". Posle isključivanja/uključivanja akumulatora neke vrednosti će biti prikazane kao ".9 km ili kada vreme putovanja dostigne vrednost 99:59 (99 sati i 59 minuta) • posle svakog ponovnog povezivanja akumulatora VAŽNO U odsustvu informacija.predstavlja prosečnu vrednost brzine vozila u km/h.Novi zadatak počinje od trenutka kada je izvršeno dovođenje vrednosti na nulu 26 . Trenutna potrošnja . Prosečna brzina (d) .predstavlja prosečnu vrednost potrošnje goriva od početka novog zadatka* i može se izraziti u kilometrima po litru (km/l) ili u litrima na 100 pređenih kilometara (l/100 km). U slučaju stajanja vozila sa motorom koji radi na praznom hodu. * . Kada se vozilo zaustavi. okretanjem ključa u položaj MAR. Kada se ponovo uspostavi stanje normalnog funkcionisanja.

Ako je motor bio podvrgnut težim režimima rada. 27 . pri spuštanju na minimalni broj obrtaja signal se može upaliti. VAŽNO NEDOVOLJNO PUNJENJE AKUMULATORA (crveno) Kada postoji kvar pri punjenju akumulatora strujom. Po završetku početne provere upozoravajućih signala. obavezno isključite motor i obratite se ovlašćenom servisu. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. ako je pronađen kvar u radu upozoravajućeg signala.o. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se pali. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. ali pri laganim dodavanjima gasa bi trebalo da se ugasi. Pritisnite taster (+) za povećavanje minuta. obratite se ovlašćenom servisu što pre. Broj minuta će se povećavati (smanjivati) za jedan. Upozoravajuća signalizacija: Signali upozorenja na instrument tabli pale se u sledećim slučajevima: NEDOVOLJAN PRITISAK ULJA U MOTORU (crveno) Kada pritisak ulja u motoru padne ispod normalne vrednosti.o. na ekranu će se na 10 sekundi pojaviti poruka "LEd Error" . Kašnjenje u gašenju signala prihvatljivo je ako motor radi na minimalnom broju obrtaja ("leru"). Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali.Zastava Auto d. Ako se signal za vreme vožnje upali. koji se nalazi sa desne strane upravljača slika desno.slika desno. Podešavanje vremena na digitalnom satu: Za podešavanje digitalnog sata koristi se taster "h". kako bi se sprečilo pražnjenje akumulatora. U suprotnom. svakim pojedinačnim pritiskom dugmeta. a taster (-) za smanjivanje minuta.

VAŽNA NAPOMENA Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali i zatim ugasi nakon otprilike četiri sekunde. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR signal bi trebalo da se upali i nakon otprilike četiri sekunde ugasi. KVAR NA SISTEMU ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE RADOM MOTORA (crveno) Kada postoji kvar na sistemu za elektronsko upravljanje radom motora. znači da servoupravljač ne funkcioniše. Obratite se što pre ovlašćenom servisu. U slučaju potrebe. udobnosti u vožnji. U ovim okolnostima vaše putovanje se može nastaviti. Ako signal ostane da svetli ili se pojavi u vožnji. KVAR NA VAZDUŠNOM JASTUKU (crveno) Kada postoji kvar na sistemu vazdušnog jastuka. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. to znači da sistem za elektronsko upravljanje radom motora ne radi pravilno. Zbog toga je potrebno uložiti više napora pri upotrebi upravljača ali bez uticaja na pokretljivost vozila. Ako se signal ne upali. ali bi trebalo da smanjite zahteve prema motoru i vozite manjim brzinama. naročito ako isti radi nepravilno ili gubi snagu. Obratite se ovlašćenom servisu. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. vozilo bi trebalo da bude korišćeno u kratkom vremenu i na malim udaljenostima. kao i povećanu potrošnju goriva i štetnu emisiju. 28 . KVAR ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (crveno) Kada postoji kvar na električnom "Dualdrive" servoupravljaču. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora.Tehničko uputstvo Zastava 10 OTVORENA VRATA (crveno) Kada su vrata ili prtljažnik nepravilno zatvoreni. Korišćenje vozila u dužem periodu sa upaljenim signalom bi moglo da ošteti motor. ostane upaljen ili se upali za vreme vožnje. odnosno nećete imati pomoć pri okretanju upravljača. što za posledicu može imati gubitak performansi. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. Poneki treptaj upozoravajućeg signala je normalan i nema značenje.

3. ali bez korišćenja sistema protiv blokiranja točkova (ABS-a).u zavisnosti od opreme 29 VAŽNE . 2. Kada je aktivirana ručna kočnica. Ipak se obratite što pre ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. upućuje na kvar elektronskog uređaja raspodele kočione sile (EDB-a) Ako se upozoravajući signal upali za vreme vožnje. Ako se. U ovom slučaju kočioni sistem i dalje radi. a ručna kočnica nije podignuta. * .o. kada motor radi. to obično upućuje na kvar samo ABS sistema. Takođe i u ovom slučaju Vam savetujemo da se uputite u najbliži ovlašćeni servis radi provere sistema. Vozite vrlo oprezno do najbližeg ovlašćenog servisa radi pregleda sistema. Kada količina tečnosti hidraulične kočnice / kvačila padne ispod minimuma. to ukazuje na kvar na sistemu EBD.Zastava Auto d. opremljena su i elektronskim uređajem raspodele kočine sile (EBD). odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. upale istovremeno upozoravajući signali ABS-a i nedostatka kočione tečnosti. PODIGNUTA RUČNA KOČNICA / NEDOSTATAK KOČIONE TEČNOSTI (crveno) Pali se u tri slučaja: 1. Pri okretanju ključa u položaj MAR upozoravajući signal se pali i nakon nekoliko sekundi gasi. pri čemu treba izbegavati nagla kočenja. GREJAČ ZADNJEG STAKLA (žuto) Kada je uključeno odmagljivanje stakla vrata prtljažnika.o. dok motor radi. KVAR NA SISTEMU ZA SPREČAVANJE BLOKIRANJA TOČKOVA PRI KOČENJU (ABS) * (žuto) Kada postoji kvar na ABS sistemu (objašnjenje sistema na str. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. VAŽNA NAPOMENA NAPOMENE Vozila opremljena sistemom ABS. U tom slučaju ni EBD sistem neće davati potpun efekat. kočioni sistem nastavlja da funkcioniše bez pomoći ABS-a. U ovom slučaju pri naglom kočenju prednji točkovi se mogu rano zablokirati i time izazvati proklizavanje vozila. upali samo upozoravajući signal ABS. proverite da nije podignuta ručna kočnica. Ako se. 71) U ovom slučaju. Zajedno sa uključenim upozoravajućim signalom ABS-a .

95. CITY UPOTREBA "CITY" FUNKCIJE ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (zeleno) Kada se upotrebljava ova funkcija . 3. nedostatak sijalice ili pregorela sijalica. Motor se ipak može pokrenuti. sledite uputstva opisana za pokretanje u nuždi u poglavlju U SLUČAJU NUŽDE .signalizira da kod ključa nije prepoznat.str. 2. stop svetla (sa izuzetkom trećeg stop svetla) i zadnje svetlo za maglu. prekinuto strujno kolo. sijalica neodgovarajuće snage). DUGA SVETLA (plavo) Kada se upale duga svetla. * . Kontrola obuhvata bočna. Da bi pokrenuli motor. ELEKTRONSKI SISTEM BLOKADE MOTORA (žuto) Pali se u tri slučaja (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR): 1. SPOLJNA SVETLA (zeleno) Kada se upale poziciona / kratka svetla.u zavisnosti od opreme 30 . Stalno svetli .signalizira da vozilo nije zaštićeno blokadom motora. POKAZIVAČI SMERA (trepćuće zeleno) Kada se ručica pokazivača smera uključi.signalizira da je kod ključa prepoznat. zadnja. 70.Tehničko uputstvo Zastava 10 KONTROLA SVETALA (žuto) Kada postoji kvar na sistemu svetala (npr. Trepćući signal . Motor se može pokrenuti. ZADNJE SVETLO ZA MAGLU (žuto) Kada je zadnje svetlo za maglu uključeno. PREDNJA SVETLA ZA MAGLU * (zeleno) Kada se upale prednja svetla za maglu.vidi str. Jedan treptaj .

Zastava Auto d. Zbog toga je potrebno.9 JTD) Kada je ključ okrenut u položaj MAR. ako se ovaj signal upali u toku vožnje.u zavisnosti od opreme 31 . ISKLJUČIVANJE VAZDUŠNOG JASTUKA SUVOZAČA (žuto) * Kada se suvozačev vazdušni jastuk isključi pomoću ključa za pokretanje u braviprekidaču koja je za to namenjena . ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. U slučaju kvara upozoravajući signal će treptati (otprilike 60 sekundi) nakon pokretanja motora ili u daljem periodu upotrebe. VAŽNA NAPOMENA GREJAČI ZA PREDGREVANJE (žuto) (verzija 1. ugasiti motor i kontaktirati ovlašćeni servis. potrebno je odmah zaustaviti vozilo.o. Vozilo možete koristiti kao i obično ako uspete da pokrenete motor. svetlosni signal će se ugasiti kada grejač dostigne određenu temperaturu. PRISUSTVO VODE U FILTERU ZA DIZEL GORIVO (žuto) (verzija 1. ali bi trebalo da se u najkraćem roku obratite ovlašćenom servisu radi rešavanja problema. što pre se obratiti ovlašćenom servisu. upozoravajući signal ima i funkciju kontrole i signaliziranja kvara na sistemu grejača za predgrevanje.9 JTD) Kada je prisutna voda u filteru za dizel gorivo. VAŽNE NAPOMENE Voda u sistemu za ubrizgavanje dizel goriva može izazvati značajna oštećenja u sistemu i izazvati nepravilnosti u radu motora.o. upozoravajući signal bi trebalo da se upali i da trepće da bi se nakon otprilike četiri sekunde ugasio. U slučaju paljenja ove lampice neposredno posle nalivanja goriva na benzinskoj pumpi. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR i kada je prekidač za uključivanje/isključivanje vazdušnog jastuka u položaju ON (uključen). U nekim verzijama. 65. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. * . Ako se upozoravajući signal ne upali ili se upali za vreme vožnje odmah se zaustavite i obratite se ovlašćenom servisu.vidi str.

i gurnite sedište napred ili nazad. Kada podešavate visinu vozačevog sedišta obavezno to činite tako da u tom trenutku sedite na sedištu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Lična podešavanja: Prednja sedišta: Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. PODEŠAVANJE NAGIBA NASLONA SEDIŠTA: VAŽNA NAPOMENA Okrećite točak D .slika desno. PODEŠAVANJE SEDIŠTA PO VISINI: * Pomerite polugu B . * . proverite da li je sedište čvrsto zakočeno na vođicama pokušavajući da ga pomaknete napred i nazad. Neučvršćeno sedište može prouzrokovati iznenadno i opasno pomeranje tokom vožnje.u zavisnosti od opreme 32 .slika gore.slika levo. prema gore ili dole da bi postigli željenu visinu sedišta. Pravilnim položajem za vožnju smatra se položaj kada dlanovima obuhvatite upravljač pri čemu su Vam ruke lagano savijene u laktovima. POMERANJE SEDIŠTA NAPRED / NAZAD: Podignite polugu A . Nakon što ste pustili polugu.

Podešavanje se vrši okretanjem točka C . Proverite da li su nasloni zakočeni nakon podešavanja. a ne vrat. Nasloni za glavu na prednjim sedištima se ne mogu ukloniti. Za skidanje naslona za glavu sa zadnjih sedišta prvo skinite policu zadnjeg stakla (vidi str.* Za podešavanje je potrebno pritisnuti dugme A . PODEŠAVANJE LUMBALNOG DELA NASLONA SEDIŠTA: * Ova karakteristika povećava udobnost i bolje podupiranje leđa.slika levo.o. * .slika dole na prethodnoj strani. Prisustvo naslona za glavu na zadnjim sedištima zavisi od opreme vozila. Pritisnite dugmad A . Samo u tom položaju će doprineti Vašoj sigurnoj zaštiti u slučaju udarca otpozadi. Nasloni za glavu: PREDNJA SEDIŠTA: Podešavanje prednjih naslona za glavu moguće je kod nekih varijanti naslona. Neke verzije vozila su opremljene naslonima za glavu na zadnjim sedištima i središnjim zadnjim sedištem koje je opremljeno sigurnosnim pojasem sa zateznim uređajem.slika desno i pomeriti naslon za glavu prema gore ili dole dok se ne zakoči. 59).u zavisnosti od opreme 33 .Zastava Auto d.o. koja se nalaze sa strane na nosaču naslona i povucite naslon prema gore. VAŽNA NAPOMENA ZADNJA SEDIŠTA: * Zapamtite da nasloni za glavu treba da budu prilagođeni tako da podupiru Vašu glavu.

iz unutrašnjosti vozila. Ako retrovizor stvara poteškoće prilikom prolaska kroz uske prolaze. Unutrašnji retrovizor: Ovaj retrovizor se može podesiti pomoću poluge A slika levo.u zavisnosti od opreme 34 . VAŽNA NAPOMENA Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. * . 2) Podesite upravljač. Retrovizori na vratima: RUČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA Pomerajte ručicu A .Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje upravljača po visini: * U nekim verzijama. Retrovizor je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga u slučaju nezgode oslobađa. preklopite ga iz položaja 1 u položaj 2.slika desno u položaj 1.slika desno. upravljač se može podešavati po visini: 1) Pomerite polugu A . 3) Vratite polugu u položaj 2 kako bi učvrstili upravljač.

o. Uređaj za odmagljivanje retrovizora će se automatski uključiti prilikom uključivanja grejača zadnjeg stakla. u neki od četiri položaja.u zavisnosti od opreme 35 . ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA * Električno podešavanje retrovizora je moguće izvesti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. * .slika desno.Zastava Auto d. Koristite prekidač B za izbor retrovizora (na levoj ili desnoj strani) koji želite da podesite. kako bi postavili retrovizor u željeni položaj. Pritisnite prekidač A .o. Podešavanje retrovizora bi trebalo obaviti kada vozilo miruje i kada je podignuta ručna kočnica.

Bočno usmereni otvor ventilacije B .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .slika gore: A .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .Tehničko uputstvo Zastava 10 Grejanje i provetravanje: Varijanta sa središnjim sklopom centralne police .Donji otvori ventilacije 36 .

o.zatvoreno D . Varijanta sa središnjim tunelnim delom .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Usmerivi otvori ventilacije C . Središnji otvori ventilacije: A .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Donji otvori ventilacije za prednja sedišta.Komanda za podešavanje količine vazduha: .Stalno usmereni otvori ventilacije B .Donji otvori ventilacije F .slika gore: A .o.otvoreno .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .Zastava Auto d.Komanda za podešavanje smera vazduha 37 .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .

Bočni.Tehničko uputstvo Zastava 10 Bočni otvori ventilacije: A .Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B . čime se sprečava dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C .Otvori ventilacije stalno usmereni prema prostoru za noge Komande: A . D .Dugme ventilatora.Klizač za uključivanje recirkulacije vazduha. stalno usmereni na prozor.Dugme za usmeravanje vazduha 38 .Prilagodljiv otvor ventilacije: pritisnite u smeru strelice prema želji B . otvori ventilacije Niže postavljeni otvori ventilacije: C-D .

pokazivač u položaju Odmagljivanje i odmrzavanje vetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala: Ova funkcija koja se naziva MAX-DEF se postiže okretanjem pokazivača u položaj narandžastih simbola.usmerava vazduh kroz središnje i bočne otvore ventilacije direktno u delove tela koji su najosetljiviji . a time omogućava brzo zagrevanje putničkog prostora .pokazivač u položaju: grejanje nogu s istovremenim odmagljivanjem vetrobranskog stakla. kao i na prednja bočna stakla radi odmagljivanja i odmrzavanja Grejanje: • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .koristi karakteristiku toplog vazduha da se podiže. a rashlađeni vazduh kroz otvore ventilacije na komandnoj tabli ("dvostruka funkcija") . Podešavanje: Usmeravanje vazduha: Dugme D usmerava vazduh u prostor za putnike na pet načina: .pokazivač na odabranoj brzini • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač u položaju u crvenom području 39 .omogućava dobro zagrevanje putničkog prostora i istovremeno sprečava zamagljivanje . • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C .usmerava najtopliji vazduh kroz donje otvore ventilacije. usmeravanje vazduha u prostor za noge i rashlađenog vazduha kroz otvore za ventilaciju na komandnoj tabli za brzo grejanje Brzo grejanje: • Zatvorite otvore ventilacije na komandnoj tabli • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .sav vazduh se usmerava na vetrobransko staklo.o.pokazivač • Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine dok je pokazivač u položaju 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D .Zastava Auto d.o.

sprečavanje magljenja stakala se izvodi sledećim postupkom: • Klizač B u položaju • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .slika na str. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta. * .pokazivač u položaju koji se može pomaknuti i u položaj ako stakla ne magle Ako je vozilo opremljeno klima-uređajem.pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C u položaju druge ili više brzine.u zavisnosti od opreme 40 .pokazivač u položaju željene brzine Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač u položaju • Dugme B u položaju Nakon odmagljivanja i/ili odmrzavanja.pokazivač u položaju Recirkulacija vazduha Sa klizačem B u položaju vazduh recirkuliše unutar vozila.pokazivač u položaju najveće brzine 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D . ako pada kiša i/ili ako postoji velika razlika u temperaturi spoljnog vazduha i vazduha u vozilu.potpuno otvoreni Dugme za regulaciju temperature vazduha A .Tehničko uputstvo Zastava 10 • Dugme ventilatora C . vratite komande u položaj koji Vam odgovara. 42. Odmagljivanje i odmrzavanje zadnjeg stakla Pritisnite prekidač . pokazivač u položaju 2 • Dugme za usmeravanje vazduha D . Savetuje Vam se da prekidač isključite kada se zadnje staklo odmagli. Sprečavanje magljenja: Ako je spoljni vazduh jako vlažan. Istovremeno se uključi i električni uređaj za odmagljivanje retrovizora *.pokazivač u plavom području Klizač B u položaju Dugme ventilatora C . savetuje Vam se da komande postavite u prethodno opisane položaje i pritisnete prekidač C . kako bi se postupak odmagljivanja ubrzao. Provetravanje • • • • • Središnji i bočni otvori ventilacije .

Ova funkcija omogućava brže hlađenje.o. u tunelima i sl. Savetujemo vam da ipak ne koristite ovu funkciju u dužem periodu.Zastava Auto d. VAŽNO 41 .). To je naročito korisno kada je spoljni vazduh jako zagađen (u saobraćajnoj gužvi. naročito ako se u vozilu nalazi više osoba.o.

ako se slučajno izlije. D . koja.Tehničko uputstvo Zastava 10 Rukovanje klima-uređajem: * Komande: Upravljanje klima-uređajem vrši se ručno. 2. A .u zavisnosti od opreme 42 .Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B . koja ne odgovara komponentama sistema. * . Nikad ne koristiti tečnost R12.Dugme za upravljanje ventilatorom i za uključivanje / isključivanje klima-uređaja Klima-uređaj se može uključiti samo kada je pokazivač u položaju brzine 1.Klizač recirkulacije vazduha kojim se isključuje dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C .Ručica za usmeravanje vazduha VAŽNO Klima-uređaj koristi rashladnu tečnost R134a. Klima uređaj se ne može uključiti kada je pokazivač u položaju 0. ne zagađuje okolinu. Uključivanje se vrši pritiskom dugmeta C. 3 ili 4 Upaljeni signal na ručici upućuje da je klima-uređaj uključen.

Maksimalno rashlađivanje: • • • • • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . povećajte Za umereniji efekat rashlađivanja postavite klizač B u položaj temperaturu i smanjite brzinu ventilatora.Zastava Auto d. obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.slika na str. Podešavanje: Pogledati prethodno opisane postupke usmeravanja vazduha.pokazivač u položaju Klima-uređaj .o.pokazivač u plavom području Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine. grejanja i provetravanja str. 38-41. klima-uređaj treba uključiti bar jednom mesečno na otprilike 10 minuta. 42 . Klima-uređaj je naročito koristan za brzo odmagljivanje jer isušuje vazduh. VAŽNO Za vreme zimskog perioda. 43 .o. pokazivač u položaju Klizač B u položaju Dugme za usmeravanje vazduha D .pritisnite ručicu C . Jednostavno podesite komande za postupak odmagljivanja (vidi prethodni opis) i uključite klima-uređaj pritiskom na dugme C. Pre letnjeg perioda.

komandi grejanja i provetravanja (ili klima uređaja) i upaljača cigareta. Spoljna svetla se mogu uključiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.slika desno Okrenite prsten od položaja u položaj radi uključivanja svetla. Poziciona svetla .Tehničko uputstvo Zastava 10 Poluge uz upravljač: Leva poluga: Na levoj poluzi je objedinjeno upravljanje spoljnim svetlima.slika desno Uključuju se tako da se poluga gurne prema napred (prema instrument tabli). Za isključivanje dugih svetala povucite polugu prema upravljaču. Duga svetla . Uključivanjem spoljnih svetala se pali i osvetljavanje instrument table. Oborena svetla . kada je prsten u položaju Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti.slika levo Okrenite prsten iz položaja u položaj radi uključivanja oborenog svetla. 44 .

okretanjem prstena F) C . Desna poluga: Brisači / pranje vetrobranskog stakla .slika desno Pomerajte polugu na sledeće načine .pale se pokazivači smera na desnoj strani. poluga će se sama vratiti u neutralni položaj. u nekim modelima * moguća su četiri izbora rada (od sporog do brzog. Nakon puštanja.Zastava Auto d. ali bez zakočenja poluge u položaju. pomaknite polugu gore ili dole.sporo kontinuirano brisanje. Bljeskanje svetlima . trepću na Po izlasku na željeni pravac kretanja pokazivači smera se automatski isključuju. • dole .o. B . Upozoravajući signali instrument tabli.brzo kontinuirano brisanje.pale se pokazivači smera na levoj strani.u zavisnosti od opreme 45 . * .o.slika levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. Pokazivači smera . D .brisanje sa prekidima. POLOŽAJI A .slika levo Za bljeskanje ("ablendovanje") povucite polugu prema upravljaču (nestalan položaj).slika desno: • gore .privremeno: kada se poluga otpusti ona se vrati u položaj A i automatski isključuje brisač vetrobrana. E . Ako želite kratkim treptajem pokazivača smera ukazati da menjate traku.brisači vetrobrana su isključeni.

gurnite polugu prema komandnoj tabli radi puštanja mlaza tečnosti na zadnje staklo i brisač će se uključiti jednostavnim pokretom. Brisači vetrobrana će se automatski uključiti ako polugu zadržite duže od pola sekunde. Brisač zadnjeg stakla će se automatski uključiti ako polugu brisača zadržite duže od pola sekunde. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. Za uključivanje mlaznice zadnjeg stakla.Tehničko uputstvo Zastava 10 SMART WASH opcija . Brisač i pranje zadnjeg stakla .slika desno Povucite polugu prema upravljaču radi puštanja mlaza tečnosti na staklo vetrobrana i brisači će se uključiti jednostavnim pokretom. U nekim verzijama. Brisač zadnjeg stakla će brisati tri puta nakon što se poluga otpusti. U nekim verzijama. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. 46 . Za uključivanje zadnjeg brisača: okrenite prsten iz položaja u položaj . učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla povezana je sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla. SMART WASH opcija . a bez uključivanja brisača vetrobrana. učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla je povezana sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla.slika desno U nekim verzijama.slike levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. Brisač vetrobrana će obrisati tri puta nakon što se poluga otpusti. gurnite polugu prema komandnoj tabli. Postupak raspršivanja treba izvoditi brzo i sa ponavljanjem (kraćim od pola sekunde).

plafonska svetla C i D će se uključiti bez obzira na položaj vrata. Svetlo za čitanje: * Pritisnite prekidač A . Plafonsko svetlo: Plafonsko svetlo sa uveličavajućim staklom: Svetlo se automatski pali kada se prednja vrata otvore i gasi se kada se vrata zatvore.slika levo. Svako pojedinačno povlačenje poluge će povećati trajanje uključenosti farova za po 30 sekundi. Svetlo se nakon definisanog perioda uključenosti automatski gasi. Kratko svetlo će se upaliti na definisani vremenski period. da bi uključili i isključili svetlo. Pritisnite kraći deo uveličavajućeg stakla . Prema položaju prekidača moguće je postići sledeće: . Da bi isključili ovu funkciju. u roku od dva minuta nakon isključenja motora. kada želite da uključite/ isključite svetlo kada su vrata zatvorena. Pritisnite prekidač B za izbor svetla. izražen u sekundama (na pr. zadržite polugu povučenu prema upravljaču na duže od dve sekunde.u zavisnosti od opreme 47 . Kada je ključ za pokretanje u položaju STOP ili kada je ključ izvađen. To je vrlo korisno kada se vozilo napušta u slabo osvetljenim područjima. Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home"): Ova funkcija omogućava privremeno osvetljenje prostora ispred vozila i kada je motor ugašen.Zastava Auto d. na displeju će pisati F 180).slika desno. do maksimalnih 5 minuta . povucite polugu prema upravljaču .o.o. * .prekidač A pritisnut na desno.300 sekundi.slika levo.

. proverite da li su oba prekidača u srednjem položaju.na 3 minuta unutar dva minuta po isključivanju motora.na 7 sekundi kada se vrata zatvore (unutar 3 minuta). Trajanje uključenosti plafonskog svetla: U nekim modelima dostupna su dva načina trajanja osvetljenja plafonskog svetla. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI ULASKU U VOZILO Plafonsko svetlo će se uključiti: . . . Trajanje osvetljenja će se prekinuti kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR.svetlo za čitanje C ako je pritisnut na levo. Kada su plafonska svetla isključena.na 3 minuta kada su jedna od prednjih vrata otvorena. .prekidač A pritisnut na levo.Tehničko uputstvo Zastava 10 . Svetla se neće uključiti kada se vrata otvore.na 7 sekundi kada su vrata zatvorena (unutar tri minuta). plafonska svetla C i D će se isključiti. . olakšavajući time ulazak i izlazak iz vozila naročito noću i u slabo osvetljenim područjima.svetlo za čitanje D ako je pritisnut na desno. plafonska svetla C i D će se uključiti/isključiti. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI IZLASKU IZ VOZILA Plafonsko svetlo će se uključiti na sledeće načine u slučajevima kada je ključ za pokretanje izvađen iz prekidača: . prekidačem B se isključuju: . zavisno od toga da li su vrata otvorena ili zatvorena.na 3 minuta kada su otvorena jedna od prednjih vrata. Time se osigurava da se svetla isključe nakon zatvaranja vrata čime se akumulator čuva od pražnjenja.prekidač A u središnjem položaju. .na 15 sekundi kada se prednja vrata otključaju. 48 . VAŽNO Pri izlasku iz vozila. Po zaključavanju vrata automatski će se svetlo isključiti.

Prekidač će po uključivanju treptati zajedno sa upozoravajućim signalom pokazivača smera Ponovnim pritiskom na prekidač isključuju se svetla upozorenja. spoljna svetla moraju biti uključena. Prekidači na centralnoj polici: B C D E F G A Prekidači su smešteni na centralnoj polici.Izbor opcije rada električnog "dualdrive" servo upravljača (vidi str.Prekidač za uključivanje / isključivanje zadnjeg svetla za maglu Da bi se ova funkcija mogla koristiti.o. A .Prekidač za uključivanje grejača zadnjeg stakla.Prekidači električnih podizača stakala na vozačevoj. kratka svetla za vožnju moraju biti uključena. Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta. 56) F .Prekidač prednjih svetala za maglu * Da bi se ova funkcija mogla koristiti. D i E . odnosno suvozačevoj strani * (vidi str.u zavisnosti od opreme 49 . ispod središnjih otvora ventilacije.Zastava Auto d. Prekidači (izuzimajući prekidač svetla upozorenja) se mogu upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. * . G . 70) C .o. B .Svetlo upozorenja Pritisnite prekidač A bez obzira na položaj ključa za pokretanje.

okrenite ključ za pokretanje motora u položaj STOP kako bi sprečili pražnjenje akumulatora. Ako ne vidite nikakvo isticanje goriva. sa desne strane). (koji se nalazi na pregradi prostora motora. a vozilo je u stanju da nastavi putovanje.fire prevention system): To je sigurnosni prekidač koji se uključuje u slučaju saobraćajne nezgode prekidajući dovod goriva čime se motor isključuje. ne uključujte ponovo prekidač zbog opasnosti od požara. Ako posle nezgode osetite miris goriva ili vidite da gorivo curi iz sistema za dovod goriva. VAŽNO 50 . za ponovno uključivanje sistema dovoda goriva.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prekidač dovoda goriva ("FPS" . pritisnite prekidač A slika levo. Nakon saobraćajne nezgode. Zove se još i i inercijalni prekidač. ispod kasete za odlaganje.

Upaljač za cigarete: Pritisnite dugme A . Nakon otprilike 15 sekundi vratiće se u početni položaj kada je i spreman za upotrebu.o. držač metalnog novca se može nalaziti na komandnoj tabli ili na središnjem tunelnom delu slika levo. kad je ključ za pokretanje u položaju MAR. Uverite se da je upaljač zaista iskočio nakon što ste ga pritisnuli.Zastava Auto d.) može se naći na središnjem tunelnom delu slika desno. 51 . kreditne kartice i sl. Držač metalnog novca: Zavisno od modela.slika levo. Držač magnetnih kartica: Držač magnetnih kartica i ulaznica (telefonske.o. Unutrašnja oprema: Kaseta za odlaganje: Za otvaranje kasete koristiti ručicu A slika desno.

slika desno. Pomaknite poklopac A . za upotrebu pomoćnog ogledala. Nepušači mogu pepeljaru skloniti i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. Pepeljara: Povucite prema sebi poklopac pepeljare. povucite u smeru prikazanom strelicama . Za pražnjenje. Mogu se zaokretati gore-dole ili bočno. Za upotrebu / vađenje pepeljare. Pomoćno ogledalo koje je skriveno ispod poklopca može biti postavljeno i ispod štitnika vozača u nekim modelima. tako što je povučete prema gore kako je to prikazano strelicom.slika levo. Preklopna pepeljara za putnike na zadnjim sedištima se nalazi na središnjem tunelnom delu. Štitnici za sunce: Smešteni su pored unutrašnjeg retrovizora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upaljač se vrlo jako zagreva.slika desno. 52 VAŽNO . Nepušači mogu pepeljaru izvaditi i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. Na poleđini štitnika na suvozačevoj strani nalazi se pomoćno ogledalo. Budite oprezni pri rukovanju upaljačem i čuvajte ga van dohvata dece: opasnost od požara ili opekotina. Poklopac sprečava da Vam zasmeta bljeskanje vozila koja se kreću iza Vas. izvadite pepeljaru B .

ovo je moguće samo kada je krovni otvor zatvoren. * . zatvaranje. Krovni otvor: * VAŽNO Otvarajte i zatvarajte krovni otvor kada vozilo miruje. upravlja se svim funkcijama (otvaranje. u zarez C .slika desno.o. okrenite odvijač za pola okreta nazad dok se ne zakoči. pritisnite prekidač prema A (simbolu) kada je krovni otvor u podignutom položaju. kako bi izvršili postupak ručnog otvaranja krovnog otvora. Krovni otvor ima i pomični suncobran za zaštitu od jakog sunca.o. Ubacite odvijač. Prekidačem slika levo. koji je za tu namenu isporučen sa vozilom. U slučaju kvara na električnom uređaju. skinite poklopac A .slika levo. Kada je krovni otvor potpuno otvoren. podizanje i spuštanje krovnog otvora).Zastava Auto d. Pomiče se ručno pomoću ručice.u zavisnosti od opreme 53 . koristeći zarez B kao što je prikazano na slici. Krovni otvor je električno upravljan. Kada pustite prekidač krovni otvor se zaustavlja u trenutnom položaju. Otvaranje: pritisnite prekidač prema A (simbolu). Nakon toga odvijač izvadite. Može se upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Podignuti položaj: pritisnite prekidač prema B. Zatvaranje: pritisnite prekidač u položaj B.

VAŽNO Nepravilna upotreba krovnog otvora može biti opasna. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno pokretanje krova i time doveli u opasnost ostale osobe u vozilu. uverite se da putnici nisu ugroženi njegovim pomeranjem. Pre i za vreme pokretanja krova. 54 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Krov nikad ne otvarajte ako na njemu ima snega ili leda jer se time može oštetiti. bilo da se radi o opasnosti od uvlačenja stvari u mehanizam ili od neposrednog povređivanja. Pri izlasku iz vozila.

Pipci na zadnjim vratima će zaključavati ili otključavati samo dotična vrata. Položaj 1 . Za vreme ta dva minuta vrata se mogu zaključavati ili otključavati ručno. bez korišćenja električnog sistema. Sigurnosno zaključavanje dece: Sprečava otvaranje zadnjih vrata iznutra.u zavisnosti od opreme 55 VAŽNO . Vrata: Sistem centralnog zaključavanja: * Spolja Kada su vrata zatvorena. uređaj centralnog zaključavanja će ostaviti otključana vrata. Ako uzrok nije uklonjen. Nakon dva minuta sistem centralnog zaključavanja ponovo može da primi komande. uređaj će se ponovo isključiti.otključano. Kada se prevoze deca.zaključano. Ako jedna od vrata nisu dobro zatvorena. * . ili postoji kvar VAŽNO na sistemu. i okrene. ubacite i okrenite ključ u bravi jednih od prednjih vrata. a nakon nekoliko uzastopnih pokušaja. uređaj će se isključiti na otprilike dva minuta.o. Ako je uzrok nefunkcionisanja uklonjen.Zastava Auto d. Uključuje se tako da se vrh ključa za pokretanje umetne kao što je prikazano na slici desno. Uređaj će biti uključen čak i ako se vrata električno otključaju. Položaj 2 . ovaj uređaj treba uvek koristiti.o. uređaj centralnog zaključavanja ponovo će raditi ispravno. pritisnite (za zaključavanje) ili podignite (za otključavanje) jedan od pipaka prednjih vrata. Iznutra Kada su vrata zatvorena.

Pri izlasku iz vozila.za otvaranje/ zatvaranje prozora prednjih levih vrata B . podizača čime bi se mogla izazvati povreda osoba preostalih u vozilu. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno uključivanje el. VAŽNO Nepravilna upotreba električnih podizača stakla može biti opasna.za otvaranje/zatvaranje prozora prednjih desnih vrata Ove postupke je moguće izvesti i unutar dva minuta nakon okretanja ključa za pokretanje iz položaja MAR u položaj STOP samo ako su vrata zatvorena.u zavisnosti od opreme 56 . Pritiskom na dugme dužim od jedne sekunde.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni podizači prednjih stakala: * Električno upravljanje prednjim staklima se vrši pomoću dva dugmeta koja su smeštena na središnjem delu centralne police (slika levo) kada je ključ za pokretanje u položaju MAR: A . prozor će se zaustaviti kada dođe do kraja (ili dok se dugme ponovo ne pritisne). * . U nekim verzijama. Pre i za vreme korišćenja električnih podizača uvek proverite da ne postoji opasnost da se putnik povredi bilo kretanjem stakla. uvlačenjem ličnih predmeta ili udarcem stakla. na vozačevoj strani postoji dugme za automatsko upravljanje.

koja se nalazi pored sedišta vozača sa leve strane. Za zatvaranje. kao što je prikazano strelicom. 151). VAŽNE NAPOMENE Dodavanjem opreme na poklopac i policu prtljažnika (spojlera. Ne otvarajte poklopac prtljažnika dok je vozilo u pokretu.Zastava Auto d. povucite polugu A . Proširenje prtljažnika: Jedinstveno zadnje sedište bez naslona za glavu: • Pričvrstite kopče kao što je prikazano na slici levo na sledećoj strani za naslone sedišta. Pri korišćenju prtljažnika pazite da teret ne prekorači dozvoljenu nosivu masu (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .str. Za otvaranje poklopca prtljažnika iznutra. Takođe pazite da su stvari u prtljažniku pravilno raspoređene.o.slika levo. okrenite ključ za pokretanje u bravi slika desno. zvučnika i dr. 57 .o. Otvaranje poklopca prtljažnika je olakšano delovanjem gasnih amortizera smeštenih na obe strane.) može se spečiti pravilan rad gasnih amortizera. • Povucite traku B koja se nalazi na sredini jastuka zadnjeg sedišta i preklopite ga prema napred. Prtljažnik: Otvaranje / zatvaranje poklopca prtljažnika: Za otvaranje poklopca prtljažnika spolja. spustite poklopac prtljažnika dok ga brava ne zakoči.

Tehničko uputstvo Zastava 10 • Proverite da je traka oba sigurnosna pojasa A (slika gore desno) na bočnim sedištima smeštena u držače B. * . a zatim ga preklopite prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. bez zaokretanja i propustite prvi jezičak kroz držač. Zadnje sedište sa naslonima za glavu: * • • • • Pričvrstite kopče za naslon sedišta. • Oslobodite naslon sedišta pritiskom na dugme C kao što je prikazano strelicom. • Ubacite drugi jezičak D u držač tako da se F poklapa sa žlebom na držaču. Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje središnjeg sedišta može se skloniti (ako je montiran) na sledeći način: • Lagano dovedite sigurnosni pojas središnjeg sedišta do držača B slika dole desno. • Oslobodite naslon sedišta tako što pritisnete dugmad C (slika gore desno).u zavisnosti od opreme 58 . • Preklopite ga prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. • Postavite naslone za glavu u posebna kučišta koja se nalaze na poleđini jastuka. Sklonite policu zadnjeg stakla (vidi poglavlje koje sledi). Povucite traku u sredini jastuka sedišta i preklopite ga napred. Pritisnite dugmad koja se nalaze na dva nosača i sklonite naslone za glavu tako što ćete ih povući prema gore. Nakon toga učvrstite jezičak D na poseban trn E.

Zastava Auto d.u zavisnosti od opreme 59 . Kada je polica izvađena. Oslobodite deo B (slika levo) iz svog sedišta C. zatim preklopite čitavo sedište kao što je opisano za jedinstveno sedište. * .o. Za preklapanje čitavog sedišta. Skidanje police prtljažnika: Oslobodite gornje krajeve A (slika desno) dva poveza tako što omče skinete sa klinova.o. Deljivi naslon zadnjeg sedišta: * Prtljažnik se može proširiti u potpunosti i delimično. može se smestiti bočno između naslona prednjih sedišta i jastuka zadnjih sedišta koja su gurnuta napred. Za delimično proširivanje preklopite naslon sedišta na desnoj strani: • Podignite jastuk sedišta na desnoj strani pomoću posebne trake na njemu • Oslobodite naslon sedišta od bočnih podupirača i preklopite ga prema napred. podignite oba jastuka pomoću traka. Pomaknite policu ka unutra i okrenite je kako bi je izvadili (slika desno).

VAŽNO Pri ponovnom postavljanju police prtljažnika. tako da prolaze sa spoljne strane gasnih amortizera. držeći sigurnosni pojas središnjeg sedišta podignutim. trebalo bi da proverite i podesite visinu snopa kratkih svetala (vidi SVETLA u ovom poglavlju . • Preklopite jastuk sedišta prema nazad.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako noću u prtljažniku prevozite težak teret. • Postavite naslon sedišta u uspravni položaj i uverite se da je pravilno učvršćen. 60 . 63).str. učvrstite dva poveza (slika dole). Vraćanje naslona sedišta u normalni položaj: • Pazite da je traka sigurnosnog pojasa pravilno postavljena u svoj držač.

61 . poklopac se automatski zatvara. Pre otvaranja poklopca motora proverite da brisači vetrobranskog stakla nisu podignuti od vetrobranskog stakla. od držača • Ubacite kraj šipke C u žleb D na poklopcu motora VAŽNO Poklopac motora može pasti ako šipka za pridržavanje nije postavljena pravilno. u pravcu strelice. Za zatvaranje poklopca motora: • Pridržite poklopac motora jednom rukom.slika desno (crvene boje). • Pustite ga da padne. a drugom sklonite šipku za pridržavanje C iz žleba D i postavite ga u svoj držač.slika levo • Otvorite poklopac motora i istovremeno oslobodite šipku za pridržavanje C .o. • Spustite poklopac motora do otprilike 20 cm od motornog prostora. VAŽNO Ovaj postupak treba izvoditi samo kada vozilo miruje. Poklopac motora: Za otvaranje poklopca motora: • Povucite polugu A . • Pritisnite polugu B .o.Zastava Auto d.slika dole.

Pričekajte dok se motor ne ohladi.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako je potrebno izvesti popravke unutar motornog prostora dok je motor još uvek vruć. Nakon što pređete nekoliko kilometara. kravate i ostala opuštena odeća mogu se uhvatiti od strane rotirajućih delova motora. Uvek proverite da je poklopac motora pravilno zatvoren kako se ne bi otvorio za vreme vožnje. Šalovi. Postavite kopče krovnog nosača u učvršćivače. čak i kada je ključ za pokretanje izvađen iz brave prekidača paljenja. kako bi se došlo do učvršćivača. proverite da li su vijci za vezu zategnuti. VAŽNO Krovni nosač: * Učvršćivanje: Sklonite gume na stranu na mestima prikazanim na slici desno. Postavljanje bi trebalo poveriti obučenoj osobi. To može biti izuzetno opasno. * . Nikad ne prekoračujte dozvoljenu nosivu masu (videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . budite pažljivi da se ne opečete i držite se podalje od ventilatora koji se može uključiti u bilo kom trenutku.str. VAŽNO Postupajte prema uputstvima koja su dobijena sa opremom za postavljanje. 161).u zavisnosti od opreme 62 .

pritisnuto za povećanje vrednosti (npr: 0--1. 2 .pet osoba + teret u prtljažniku. Svetla: Podešavanje svetlosnog snopa: Pravilan položaj svetlosnog snopa je vrlo važan za udobnost i sigurnost. Uređaj je moguće koristiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR i kada su upaljena svetla. 2--1.držite dugme B za smanjivanje vrednosti (npr: 3--2. Za proveru i ako je potrebno podešavanje položaja svetala obratite se ovlašćenom servisu.o. 1--0) Ekran (A .slika dole. 63 . Da bi sebi i drugima osigurali najbolju vidljivost kada putujete sa uključenim svetlima. ne samo za vozača već i za ostale učesnike u saobraćaju.slika desno. U ovom slučaju potrebno je vratiti svetla u ispravan položaj. svetla moraju biti pravilno podešena. To znači da se snop svetala podigne.Zastava Auto d.slika dole) prikazuje položaj za vreme podešavanja. Postupajte prema sledećem postupku: . Pravilan položaj prema teretu koji se prevozi 0 . 1 . 2--3) .vozač + maksimalno dozvoljeni teret u prtljažniku. ono se nagne prema nazad.pet osoba. Kada je vozilo natovareno. To je takođe obuhvaćeno i zakonom o bezbednosti saobraćaja. Podešavanje nagiba svetlosnog snopa (korektor farova): Vozilo je opremljeno električnim uređajem za korekciju nagiba snopa svetala korektorom farova. D . VAŽNO Proverite položaj snopa svetala nakon svake promene tereta koji prevozite.držite dugme A . 1--2.jedna ili više osoba na prednjim sedištima. 3 .o.

U slučaju čeonog sudara pri malim brzinama.slika dole desno. Vazdušni jastuk prema tome nije zamena za upotrebu sigurnosnog pojasa. Sastoje se od jastuka sa trenutnim naduvavanjem koji su smešteni u posebni prostor: • za vozača u središtu upravljača . Putnici koji ne koriste sigurnosni pojas mogu udariti u jastuk pre nego što se naduvao. zaštitna uloga je velikim delom smanjena. i kada je potrebno aktivira vazdušni jastuk. U slučaju sudara. Sistem je namenjen zaštiti od povreda izazvanih udarom tela o upravljač ili komandnu tablu. već je njegova dopuna. smeštajući se između putnika na prednjem sedištu i konstrukcije ispred njega koje mogu izazvati povrede.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci: Opis i delovanje: Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev*) su sigurnosni uređaji koji se odmah aktiviraju u slučaju čeonog sudara. Jastuk se naduvava trenutno.slika dole levo. Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev) su zaštitni uređaji za slučaj čeonog sudara srednje i visoke snage. Jastuk se odmah zatim izduva. U ovom slučaju. • za suvozača* (veći vazdušni jastuk) u komandnoj tabli na strani suvozača . Preporučujemo Vam da sigurnosni pojas koristite čitavo vreme kao što je i propisano zakonom. delovanje sigurnosnog pojasa je dovoljno i vazdušni jastuk se neće aktivirati. elektronska upravljačka jedinica obrađuje signale koje dobija od senzora koji mere smanjenje brzine.u zavisnosti od opreme 64 . * .

vazdušni jastuk se neće uključiti jer ne bi pružio prikladnu zaštitu za razliku od sigurnosnog pojasa.u zavisnosti od opreme 65 . ispod prikolice kamiona).o.upozoravajući signal na instrument tabli je upaljen. pri zaglavljivanjima pod drugim vozilima ili preprekama (npr.o. Kada je potpuno naduvan. Pri udarima u deformabilne ili pokretne predmete (stubovi znakova.upozoravajući signal na instrument tabli je ugašen. pri bočnim udarima. Činjenica da se vazdušni jastuk nije aktivirao u pomenutim slučajevima. dete zaštićeno prikladnim zateznim sistemom može biti prevoženo na prednjem sedištu. Isključivanje Vazdušni jastuk na suvozačevoj strani se može isključiti ako je zaista neophodno prevoziti dete na prednjem sedištu. nanosi šljunka ili snega. ne znači da je u pitanju kvar sistema. jastuk će ispuniti prostor između komandne table i putnika. Prednji vazdušni jastuk na suvozačevoj strani: * Prednji vazdušni jastuk za suvozača je ispitan i postavljen kako bi povećao sigurnost osobe koja se prevozi na suvozačkom sedištu i koristi sigurnosne pojaseve. U slučaju čeonog udara. NE SMEŠTAJTE NOSILJKU (SEDIŠTE) ZA DECU NA PREDNJE SEDIŠTE.Zastava Auto d. * . AKO VOZILO IMA PREDNJI VAZDUŠNI JASTUK ZA SUVOZAČA. a u nekim slučajevima to bi bilo i nepoželjno. blatobrana o bankinu. Prekidač ima dva položaja: • Suvozačev vazdušni jastuk uključen: (ON ) . npr. koji postaje dostupan otvaranjem suvozačevih vrata. Upozoravajući signal na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme dok se ponovo ne uključi suvozačev vazdušni jastuk. aktiviranje vazdušnog jastuka je nepotrebno i može čak biti i nepoželjno.slika desno. ni pod kojim uslovima ne prevozite dete na prednjem sedištu VELIKA OPASNOST • Suvozačev vazdušni jastuk isključen: (OFF ) . Ključem okrenite poseban prekidač A . zaustavljena vozila).

Pri uključivanju vazdušnih jastuka oslobađa se mala količina praha i dima. Ako se upozoravajući signal ne upali. 66 . Po približavanju isteka tog perioda obratite se ovlašćenom servisu. ostane da svetli ili se upali tokom vožnje. Mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. i nakon otprilike 4 sekunde bi trebalo da se ugasi. Sistem vazdušnih jastuka ima rok trajanja deset godina. OPŠTA UPOZORENJA VAŽNA UPOZORENJA Kada je ključ za pokretanje okrenut u položaj MAR. popravki ili zamena u vezi sa sistemom vazdušnih jastuka treba izvesti isključivo u ovlašćenom servisu. To nije štetno i ne ukazuje na pojavu vatre. kao npr. sigurnosnih pojaseva i zatezača. odmah zaustaviti vozilo i što pre se obratiti ovlašćenom servisu radi ispitivanja i popravke. ivičnjake ili objekte koji se nalaze pričvršćeni za tlo. U servisu će se takođe proveriti i ispravnost električnih kablova. obratite se ovlašćenom servisu radi zamene čitavog sigurnosnog sistema. Nakon nezgode u kojoj su se vazdušni jastuci aktivirali. Pri promeni vlasnika vozila. Prema tome. upozoravajući signal se upali. Sve postupke provera. takođe i pri upadanju u velike rupe ili proseke na površini puta. nasilni udarci o stepenice. Ako se za vreme vožnje upali upozoravajući signal. elektronske upravljačke jedinice. novi vlasnik mora biti upoznat sa prethodno navedenim podacima i savetima koji su dati u ovom priručniku. Zatezači i prednji vazdušni jastuci se aktiviraju od strane elektronske upravljačke jedinice u zavisnosti od vrste udarca. izostanak aktiviranja jedne ili više komponenata sistema ne ukazuje na kvar u sistemu. odmah se obratite ovlašćenom servisu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vazdušni jastuci (za vozača i suvozača) mogu se aktivirati ako je vozilo izloženo velikim oštećenjima ili ako je uključeno u nezgodu koja se tiče oštećenja automobila odozdo.

Ako je bilo pokušaja da Vam se vozilo ukrade. a zatim će treptati još četiri sekunde kako bi se time vozač podsetio da će se u slučaju sudara aktivirati prednji suvozačev vazdušni jastuk.o. Zbog toga Vam preporučujemo da deca sede u prikladnim dečjim zateznim sedištima na zadnjim sedištima. Ne vozite tako da vam je telo savijeno napred prema upravljaču. VAŽNA 67 . Upozoravajući signal bi trebalo da se neposredno zatim ugasi. koja predstavljaju i najsigurnije mesto u vozilu. Zbog toga. koji iz tog razloga moraju uvek biti pričvršćeni. Pravilan rad prednjih vazdušnih jastuka i zatezača je osiguran samo ako vozilo nije preopterećeno. Vazdušni jastuci se neće aktivirati ako se vozilo udari kada ključ za pokretanje nije ubačen u prekidač za pokretanje. Ne putujte sa predmetima u krilu. jer bi se mogli ozbiljno povrediti pri naduvavanju vazdušnog jastuka u slučaju nezgode. Ne stavljajte nalepnice ili druge predmete na upravljač i na kučište suvozačkog vazdušnog jastuka. Uvek vozite sa obe ruke na rubu upravljača da bi se u slučaju nezgode vazdušni jastuk mogao nesmetano aktivirati i time Vas zaštitio od ozbiljnih povreda.Zastava Auto d. U ovim slučajevima putnici su zaštićeni samo sigurnosnim pojasevima. ovlašćeni servis treba da izvrši proveru sistema vazdušnih jastuka. olovkom ili sličnim predmetima u ustima. već sedite uspravno sa leđima oslonjenim na naslon. Prednji vazdušni jastuci se neće aktivirati u slučaju sudara pri malim brzinama. bočnih sudara. ili je zaista bilo ukradeno ili je na bilo koji drugi način zloupotrebljeno. Važno je zapamtiti da se vazdušni jastuci mogu aktivirati i kada vozilo miruje ako ga udari drugo vozilo određene brzine. s lulom. Vazdušni jastuci ne predstavljaju zamenu sigurnosnim pojasevima već povećavaju njihovu efikasnost. ili ispred sebe. upozoravajući signal će se upaliti na otprilike četiri sekunde. ili bilo u poplavi. u ovom slučaju neaktiviranje sistema ne znači kvar sistema. pri udarima otpozadi i pri prevrtanju. Kada je vazdušni jastuk na suvozačevoj strani uključen UPOZORENJA (prekidač u položaju ON) i kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR.o.

strujom. svaki sa 40W maksimalne snage. pritisnite je prema gore i povucite je prema sebi. Postavite drugu kasetu tako što je uglavite na svoje mesto.bela N . Zvučnik woofer na prednjim desnim vratima F. svaki sa 30W maksimalne snage. Konektor za spajanje na prednjim levim vratima M. Antena L. Zvučnici • dva visokotonca. Nakon toga pronađite kablove napajanja el. Priprema za audio sistem: * Sistem se sastoji od: kablova napajanja audio sistema.crna R . Zadnji levi zvučnik punog opsega I. Kutija sa osiguračima B.crvena / crna SN . dva zadnja zvučnika punog opsega (full-range). • prednja dva woofer zvučnika.Tehničko uputstvo Zastava 10 Audio sistem: U vozilima koja nisu pripremljena za postavljanje audio sistema nalazi se velika kaseta za odlaganje na vratima. Da bi se skinula. Zvučnik visokotonac na prednjim desnim vratima D. antene i kasete sa otvorom. kablova napajanja za prednje i zadnje zvučnike. kablova napajanja antene. svaki sa 40W maksimalne snage. Zadnji desni zvučnik punog opsega H. • zadnja dva zvučnika full-range. prečnika 165 mm.narandžasta / crna NZ . Zvučnik visokotonac na prednjim levim vratima C. Audio uređaj G. Šema priključenja audio uređaja i opreme: Slika gore na sledećoj strani: A. * .bela / crna CN . Konektor za spajanje na prednjim desnim vratima. Kaseta je uglavljena.u zavisnosti od opreme 68 Raspoznavanje po boji: provodnika B .roza / crna . Postavljanje audio sistema: Zamenite kasetu prikazanu na slici desno kasetom koja se nalazi u prtljažniku. Zvučnik woofer na prednjim levim vratima E.svetlo plava / žuta AR .crvena AG . četiri prednja zvučnika (dva visokotonca i dva woofera). prečnika 100 mm.crna / ljubičasta RN .svetlo plava / crvena BN . stavite ruke u kasetu.

o. 69 .o.Zastava Auto d.

Pritiskom na prekidač . Upozoravajući signal na instrument tabli CITY (zelene boje) . Za informacije o upozoravajućem signalu pogledajte poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . Sa uključenom funkcijom "CITY" upravljač će biti laganiji i zahtevaće manje napora pri parkiranju. 28. adekvatna je za vožnju po putevima različitog tipa ili po autoputevima.slika levo na središnjem delu komandne table. će se upaliti kada je ova funkcija uključena. Električni servoupravljač će se vratiti u normalan način rada prilikom sledećeg korišćenja vozila. VAŽNO Upravljač se može lagano ukrutiti pri parkirnim manevrima i pri učestalom korišćenju upravljača. U tom slučaju nije potrebno obaviti nikakav servis.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni servoupravljač "Dualdrive": U model "Zastava 10" je ugrađen električno upravljan servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive"). To je sasvim normalno i posledica je delovanja sistema za sprečavanje pregrevanja elektromotora. Vozač može birati opcije rada u skladu sa uslovima vožnje. U tom slučaju upozoravajući signal će se upaliti. Ovaj način rada je adekvatan za vožnju po gradu i parkiranje. Time se postiže manja osetljivost upravljača. Električni servoupravljač radi samo kada je ključ za pokretanje u polozaju MAR i kada motor radi.str. funkcija se uključuje i isključuje. Način rada upravljača kada je funkcija CITY isključena. vozilo se može voziti koristeći osnovni upravljački sistem. Upravljačka jedinica obrađuje podatke od različitih senzora u vozilu i prema tome upravlja elektromotorom "Dualdrive"-a kako bi pružio optimalnu pomoć u svim uslovima vožnje.slika dole. U slučaju kvara na servoupravljaču. 70 .

da se sa ABS-om put kočenja uvek smanjuje. već upozorenje vozaču da se. usporite do brzine prikladne raspoloživom prijanjanju na putu. vozeći polako i oprezno. upaliće se upozoravajući signal na instrument tabli. Ne preduzimajte nepotrebne rizike. zemljom i drugim materijalima. To međutim. pri čemu vodite računa da postupate u skladu sa zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj vozite. Ako nikad niste vozili vozilo opremljeno ABS-om. kočioni sistem vozila nastavlja da normalno funkcioniše. mada ne možete računati na efekat sprečavanja blokiranja točkova. kada se ABS uključi. Da bi iskoristili sve prednosti ABS-a obratite pažnju na sledeće savete: ABS koristi raspoloživo prijanjanje za put u najvećoj mogućoj meri. Kada ABS radi.Zastava Auto d. Pre svega. U slučaju pojave kvara. na mekom pesku ili svežem snegu put kočenja se može i povećati. * . To nije greška u funkcionisanju. peskom. kao i kolovozu prekrivenom blatom. ABS je dodatak osnovnom kočionom sistemu. zbog toga je uvek na klizavim površinama neophodan oprez. pa brzinu treba smanjiti i prilagoditi je površini puta kojim vozite. to znači da ste došli do granice prijanjanja između pneumatika i površine puta.o. vozač može osetiti lagano pulsiranje pedale kočnice i čuti zvuk koji pri tom nastaje. odmah se obratite ovlašćenom servisu. U slučaju kvara. Prednost ABS-a nad uobičajenim kočionim sistemom je u tome što omogućava maksimalnu moguću upravljivost čak i pri izrazito jakim kočenjima na vlažnom.u zavisnosti od opreme 71 . vozilo nalazi na granici prijanjanja.o. mokrom ili zaleđenom kolovozu. lišćem. Ako postoji kvar na sistemu. ostavljajući osnovni kočioni sistem u stanju u kom bi bio da vozilo nije opremljeno ABS-om. pažljivo pročitajte tekst koji sledi. Za proveru. Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju (ABS): * ABS (Antilock Braking System) sprečava blokiranje točkova pri kočenju i time omogućava bolje prijanjanje na putu i daje vozilu veću upravljivost pri naglom kočenju u teškim uslovima puta. dobro bi bilo da se upoznate sa radom ABS-a tako što ćete napraviti par uvodnih ispitivanja vožnjom na klizavim površinama. ali ga ne može povećati. ne znači. on se isključuje. VAŽNO Ako se ABS uključi.

VAŽNO VAŽNO VAŽNO Sistem je upotpunjen elektronskim uređajem za raspoređivanje kočione sile (EBD Electronic Brakeforce Distribution). čak i kada imate pomoć ABS-a. Radi provere sistema obratite se najbližem ovlašćenom servisu vozeći do njega naročito pažljivo. U TOM SLUČAJU. U ovom slučaju kočioni sistem je i dalje funkcionalan.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uvek jako pažljivo kočite u krivinama. za vreme dok motor radi. ali bez pomoći uređaja protiv blokiranja točkova. koji poboljšava performanse kočionog sistema. istovremeno će se upaliti upozoravajući signali i . U ovim uslovima efikasnost EBD sistema može biti smanjena. U slučaju kvara. Curenje tečnosti iz hidrauličkog kočionog sistema može ugroziti njegov rad bez obzira na tip (standardni ili sistem sa ABS-om). osetićete pulsiranje papučice kočnice. vozeći na takav način da izbegavate nagla kočenja. Koristeći ove savete bićete u mogućnosti da ukočite vozilo na najbolji način u svim situacijama. NE POPUŠTAJTE PEDALU KOČNICE. U ovom slučaju pri naglom kočenju može doći do ranog blokiranja zadnjih točkova sa mogućnošću njihovog proklizavanja. I u ovom slučaju savetuje Vam se da radi provere odmah odete do najbližeg ovlašćenog servisa. Savet koji sledi je najvažniji: Kada se ABS uključi. Na vozila koja su opremljena ABS-om moraju se postavljati naplatci. samo će se upaliti upozoravajući signal .a nije podignuta ručna kočnica. kada motor radi. Na ovaj način imaćete najkraći mogući zaustavni put u skladu sa uslovima na površini puta. odmah zaustavite vozilo i obratite se najbližem ovlašćenom servisu. VAŽNO 72 . gume i kočione obloge marki koje je odobrio proizvođač. Ako se uključio upozoravajući signal preniskog nivoa kočione tečnosti . NEGO NASTAVITE DA JE PRITISKATE TAKO DA NE PREKINETE POSTUPAK KOČENJA. U slučaju kvara samo na sistemu ABS.

Str.o. zajedno sa specifičnim parametrima dijagnoze i funkcionisanja motora i drugih sistema na vozilu.Zastava Auto d. radi kompletne provere sistema. treba se. izvrši probe na putu koje mogu da zahtevaju i dužu vožnju. ne upali kontrolna lampica ili ako se prilikom vožnje upali ili treperi. 73 . okretanjem ključa u položaj MAR. sistem signalizira nepravilnost u radu ovih komponenata .videti poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . obratiti ovlašćenom servisu. funkcionisanje EOBD sistema uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih uređaja mogu proveravati i saobraćajni policajci. Ako se. U zemljama Evropske Unije. ukoliko je potrebno. EOBD sistem: Sistem EOBD (European On Board Diagnosis) vrši stalnu kontrolu komponenata koje su u vezi sa emisijom izduvnih gasova na vozilu. 28. što je pre moguće. Treba se pridržavati normi koje važe u zemlji u kojoj se vozi. VAŽNO Posle eliminisanja neispravnosti.o. Cilj sistema je da: • kontroliše efikasnost komponenata • signalizira povećanje emisije izduvnih gasova funkcionisanjem sistema na vozilu • signalizira potrebu zamene oštećenih komponenata koje je izazvano lošim Sastavni deo sistema je dijagnostički konektor koji služi za komunikaciju upravljačke jedinice sa odgovarajućim dijagnostičkim uređajem. ovlašćeni serviser je dužan da. Paljenjem kontrolne lampice na instrument tabli. Ovim instrumentom se očitavaju kodovi grešaka memorisani u upravljačkoj jedinici.

Ako je u rezervoar nalivena druga vrsta goriva. Iz tog razloga. sipajte zimski tip goriva. Naknadno dodavanje proizvoda neće imati nikakav efekat. Nepoštovanje ovih mera opreza može izazvati teška oštećenja motora I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU. DIESEL MIX za sprečavanje zamrzavanja je delotvoran samo ako je dodat gorivu pre hladnog vremena. NI U KRAJNJOJ NUŽDI NE ULIVATI NI NAJMANJU KOLIČINU OLOVNOG BENZINA U REZERVOAR. U tom slučaju.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vrste goriva: Benzinski motor: Uređaj za kontrolu zagađenja Zastave 10 dopušta korišćenje samo bezolovnog benzina. benzinske pumpe obično leti i zimi prodaju gorivo prema odgovarajućem godišnjem dobu. otvor za nalivanje goriva je manjeg prečnika. Time bi se nepovratno oštetio katalizator I IZGUBILO PRAVO NA GARANCIJU. 74 VAŽNO UPOZORENJE . u odnosima koji je naveden na pakovanju proizvoda.) ne sme biti manji od 95. pa može doći do začepljenja filtera (prečistača) goriva. moraćete ispustiti i gorivo iz sistema za napajanje gorivom. VAŽNO UPOZORENJE Neispravan katalizator dopustiće ispuštanje štetnih gasova u atmosferu. Dizel motor: UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO EURODIZEL GORIVO (specifikacije EN590). Kao alternativa može se dodavati DIESEL MIX (ili sličan proizvod) gorivu. U proleće ili jesen kada se spoljašnja temperatura kreće u širokom rasponu (0 . kvalitet goriva koje se prodaje može biti neodgovarajući. NIKAD. u planinama). Aditiv dodajte u rezervoar pre punjenja gorivom. kako bi se sprečilo nalivanje druge vrste goriva u rezervoar. a gorivo mora zadovoljiti specifikacije EN228.O.15oC). Oktanski broj goriva (R. Ako je motor pokrenut i na vrlo kratko vreme.N. ne pokrećite motor i ispustite gorivo iz rezervoara. Čep rezervoara za gorivo: Čep rezervoara za gorivo kod modela Zastava 10 nije opremljen bravom. Gustina dizel goriva se povećava pri niskim temperaturama zbog parafina koji ono sadrži. naročito pri učestalom zaustavljanju i pokretanju pri niskim temperaturama (npr. Kako bi se izbegli mogući problemi.

Zatvorite poklopac. lambda sonde i sistem za benzinske pare Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova dizel motora su: • katalitički pretvarač. * . Otvaranje i zatvaranje se vrši na sledeći način: Otvaranje: 1. Ako je potrebno čep rezervoara zamenite drugim originalnim čepom. okrenite ključ suprotno od smera kazaljke na satu. Pri nalivanju goriva. Ne prinosite otvoreni plamen ili upaljene cigarete blizu otvora rezervoara zato što postoji opasnost od požara. Držite čep. VAŽNO Zaštita okoline: Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova benzinskog motora su: • trokomponentni katalitički pretvarač. sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i lambda sonde Zbog toga je Zastava 10 spremna za putovanja po najstrožijim međunarodnim propisima za očuvanje okoline (EURO 3 ili EURO 4). okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga. pa je sasvim normalno da se pri otvaranju čepa čuje zvuk izlazećeg vazduha.Zastava Auto d. Neke verzije čepa rezervoara opremljene su bravom *. Ne naginjite se previše prema otvoru rezervoara kako bi se sprečilo udisanje štetnih para. Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu i izvadite ključ. kako bi izbegli smanjenu efikasnost zaptivanja uređaja protiv isparavanja. Ubacite čep (sa ključem) i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete jedan ili više "klikova".u zavisnosti od opreme 75 . Zatvaranje: 1. čep se može smestiti na poklopac kao što je prikazano na slici dole. Za otvaranje čepa. Okrenite čep suprotno od smera kazaljke na satu za pola kruga i izvadite ga. Čep se zatvara ulaganjem. 2.o. 2.o. Hermetično zatvaranje može uzrokovati lagani porast pritiska u rezervoaru.

Tehničko uputstvo Zastava 10

PRAVILNA UPOTREBA VOZILA
Pokretanje motora:
Opasno je ostaviti motor da radi u garaži ili drugom zatvorenom prostoru. Motor troši kiseonik a ispušta ugljen-dioksid, ugljen-monoksid i druge izduvne gasove.

VAŽNO UPOZORENJE

Ne dirajte kablove visokog napona (kablovi svećica) kada motor radi. Kako pokrenuti benzinski motor: Proverite da li je ručna kočnica podignuta. Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. Pritisnite pedalu spojnice (kvačila) do kraja bez dodavanja gasa. Okrenite ključ za pokretanje u položaj AVV i u trenutku kada se motor pokrene, pustite ga. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, vratite ključ za pokretanje u položaj STOP pre nego ponovo pokušate pokrenuti motor. Ako upozoravajući signali i zajedno ostanu upaljeni kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i zatim ponovo u MAR; ako je i dalje signal upozorenja upaljen, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i dalje ne uspevate pokrenuti motor, koristite postupak za hitno pokretanje (vidi POKRETANJE MOTORA U SLUČAJU NUŽDE u ovom poglavlju U SLUČAJU NUŽDE - str. 95) i obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako pokrenuti dizel motor:

• • • •

VAŽNO

• Proverite da li je ručna kočnica podignuta. • Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Na instrument tabli se pale
upozoravajući signali

76

Zastava Auto d.o.o.
• Pričekajte da se upozoravajući signali • Pričekajte da se upozoravajući signal grejača
signal će se pre ugasiti. na instrument tabli ugase. ugasi. Što je motor zagrejaniji,

• Pritisnite do kraja pedalu spojnice (kvačila) bez dodavanja gasa. • Odmah nakon što se ugasi upozoravajući signal grejača , okrenite ključ za
pokretanje u položaj AVV. Ako predugo čekate pri okretanju ključa u položaj AVV izgubićete korisni rad grejača. • Ključ za pokretanje pustite nakon što se motor pokrene. Ako upozoravajući signal zatreperi na 60 sekundi VAŽNO nakon pokretanja motora ili za vreme korišćenja vozila, to ukazuje na kvar grejača za predgrevanje. Ako se motor pokrene možete koristiti vozilo, ali se što pre obratite ovlašćenom servisu. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, pre ponovnog pokušaja pokretanja vratite ključ za pokretanje u položaj STOP. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ u položaj STOP, a zatim ponovo u položaj MAR; ako i nakon toga upozoravajući signal nastavi da svetli, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i nakon toga ne uspevate pokrenuti motor obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako zagrejati motor (benzinski i dizel):

VAŽNO

• Krenite sa vožnjom polako, držeći motor na srednjem broju obrtaja, bez naglih
ubrzavanja.

• U prvih nekoliko kilometara ne opterećujte motor do krajnih granica. Preporučuje
Vam se da pričekate dok se kazaljka temperature rashladne tečnosti ne počne pomerati.

77

Tehničko uputstvo Zastava 10
Pokretanje motora u nuždi: Ako elektronski sistem blokade motora ne prepozna kod poslat od ključa za pokretanje motora (upozoravajući signal na instrument tabli ostane upaljen), motor je moguće pokrenuti sledeći uputstva za pokretanje u nuždi koristeći CODE karticu. Pogledati poglavlje "U SLUČAJU NUŽDE" - str. 95. Nikad ne pokušavajte pokrenuti motor guranjem, vučenjem ili spuštanjem nizbrdo. Time bi se mogao izazvati dotok goriva u katalizator i njegovo nepovratno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok se motor ne pokrene, servo uređaj kočnice, kao i servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedala kočnice kao i pri okretanju upravljača. Gašenje motora: Kada je motor u praznom hodu, okrenite ključ u položaj STOP. Jako dodavanje gasa pre gašenja motora nema nikakvu praktičnu svrhu, te se time samo troši gorivo.

VAŽNO

Nakon duže vožnje bolje je dopustiti vozilu da se radom motora u praznom hodu spusti temperatura u prostoru motora.

78

Obično. Poluga ručne kočnice se nalazi između prednjih sedišta. Upozoravajući signal će se ugasiti. 79 . • Kako bi se sprečilo iznenadno pomeranje vozila. Za otpuštanje ručne kočnice: • Lagano podignite polugu ručne kočnice i pritisnite dugme A slika desno. Zaustavljanje: Ugasite motor. Uvek izvadite ključ za pokretanje kada izlazite iz vozila. povucite ručnu kočnicu. jer se time prazni akumulator. ovaj postupak bi trebalo izvesti sa pritisnutom pedalom kočnice. Ne ostavljate ključ za pokretanje u položaju MAR. dok pri zaustavljanju na velikim nagibima ili ako je vozilo natovareno potrebno je povući za devet ili deset zuba. VAŽNO Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti kada se povuče poluga kočnice i kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. menjač stavite u prvu brzinu ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici ili ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici u položaj za vožnju unazad (rikverc). obratite se ovlašćenom servisu radi podešavanja ručne kočnice. Ostavite točkove u skrenutom položaju. VAŽNO Ručna kočnica: Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. Ako njeno ponašanje nije kao što je gore navedeno. Ako se vozilo zaustavi na velikom nagibu.Zastava Auto d. • Držite dugme pritisuto i spustite polugu. pri zaustavljanju na ravnom. dovoljno je povući ručnu kočnicu za četiri ili pet zuba. Povucite prema gore polugu ručne kočnice sve dok se vozilo više ne može pomaknuti. dobro je postaviti kamen ili klin za blokiranje točkova. za otpuštanje.o.o.

koji se nalazi ispod rukohvata i pomerite ručicu desno i prema nazad. Za izbor hoda unazad. jednostavno pomerite ručicu desno i prema nazad. Kada motor radi. VAŽNO 80 . Šema se takođe nalazi prikazana na ručici menjača. vozilo mora biti zaustavljeno. • Kod 1. Za pravilan izbor stepena prenosa morate pritisnuti do kraja pedalu spojke.9 JTD modela. Zbog toga se ispod pedala ne sme nalaziti ništa. VAŽNO Za stavljanje u položaj za vožnju unazad iz neutralnog položaja: • Kod 1. pričekajte bar dve sekunde sa pritisnutom pedalom spojke.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upotreba ručnog menjača: Za izbor stepena prenosa. pritisnite pedalu kvačila i stavite ručicu menjača u jedan od položaja prikazanih šemom na slici levo. kako bi se izbeglo oštećenje zupčanika brzina. podignite klizajući prsten A . pre izbora hoda unazad.slika gore.2 8v modela. Proverite da li su patosnice ravno postavljene i da ne smetaju hodu pedale spojke.

Proverite da li je dečiji zatezni sistem (dečije sedište. • Proverite da. nosiljka i sl. da deca sede u prikladnim dečijim sedištima i da su životinje koje se prevoze u vozilu smeštene u prikladan prostor. uključujući svetla za vožnju. • Opreznost takođe znači znati predvideti loše ili neodgovorno ponašanje drugih vozača.Zastava Auto d. Iznad svega. putujete bezebdno.u zavisnosti od opreme 81 .) pravilno učvršćen na zadnjim sedištima. Pažljivo podesite naslone za glavu tako da podupiru zadnji deo glave. a iznad svega ne prekoračujte ograničenja brzine. * . • Laganija hrana doprinosi boljoj i bržoj refleksnoj reakciji. Podesite sedišta. ispravno rade. upravljač. ali bilo bi korisno da ih sve pažljivo pročitate. spoljni i unutrašnji retrovizor u položaj najbolji za vožnju. ne konzumirajte alkoholna pića ili narkotike. i ostali putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve.o. Sigurna vožnja: U ovom poglavlju naći ćete jednostavne savete koji će Vam pomoći da. pod različitim uslovima. Pre sedanja za upravljač: • • • • • Proverite da sva svetla. a ne vrat.o. • Pridržavajte se saobraćajnih propisa zemlje u kojoj vozite. • • • • • Povremeno proverite: pritisak i stanje pneumatika nivo ulja u motoru nivo rashladne tečnosti i stanje sistema nivo kočione tečnosti nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla Na putu: • Prvo pravilo sigurne vožnje je opreznost. Sa nekim od tih saveta sasvim sigurno ste već upoznati. osim Vas. • Pre polaska na duga putovanja trebalo bi da se fizički i psihički pripremite. obzirom da je to najzaštićeniji prostor u vozilu u slučaju nezgode. * Proverite da ništa (patosnice i sl.) ne smeta pri kretanju pedala. • Predmete stavljajte u prtljažnik tako da se u slučaju nezgode ne mogu kretati prema napred.

nastavak vožnje bi bio rizičan i za Vas i za sve ostale putnike. čineći dodavanje gasa i kočenje neizvodljivim. zato što je vrlo teško oceniti brzinu vozila samo na osnovu svetala. stoga kočenje i upravljanje zahteva veći napor. pod uticajem droga ili nekih lekova. nego što ga održavate po danu. Uvažavajte prostor koji bi zauzeo dodatni podmetač (tepih). uzastopnom kočenju. jer bi mogli sprečiti provetravanje kočnica. noću je teže voziti. Vožnja noću: Za vožnju noću slede osnovna pravila kojih se treba pridržavati: • Vozite naročito oprezno. jer bi se predmeti mogli zaglaviti ispod pedala. servo pojačavača kočnica i servoupravljača. • Održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozilo ispred. naplatcima od lakih legura ili poklopcima točkova koji nisu standardni. • Na prvi znak pospanosti. kao i pri kočenju na dugim ravnim spustovima. Voda. • Konstantno provetravajte putnički prostor. Obratite pažnju kod opremanja vozila dodatnim spojlerima. mogle izgubiti na efikasnosti. može se ukazati potreba za dodatnim pritiskom pedale kočnice u odnosu na uobičajeni (normalni) pritisak. • Pri dužoj vožnji pravite pauze. ako to učinite. naročito ako put nije osvetljen. 82 . dovodite sebe i druge učesnike u saobraćaju u opasnost. zaustavite se. Nekorišćenje sigurnosnih pojaseva za vreme putovanja povećava rizik od povreda ili smrti u slučaju nezgode. nanose se na kočioni disk i smanjuju efikasnost pri prvom kočenju. posuti na put. nemate mogućnost korišćenja kočenja motorom. • Nikad se ne spuštajte nizbrdicom sa ugašenim motorom. Vožnju nastavite samo u slučaju ako ste se dovoljno odmorili. pri naglom. kao i one na dečijim sedištima. led i so. čime bi kočnice. • Usporite.Tehničko uputstvo Zastava 10 VAŽNE NAPOMENE Vožnjom u alkoholisanom stanju. čak i pri manjim problemima za kočioni sistem. Uvek vežite sigurnosne pojaseve i na prednjim i na zadnjim sedištima. Ne vozite sa predmetima na podu ispred sedišta vozača.

• Spustite svetla (ako su uključena) čim vidite da dolazi vozilo iz suprotnog smera i propustite ga sa spuštenim svetlima. • Ako kiša pada vrlo jako. Vožnja je puno teža na mokrom putu zato što je prianjanje pneumatika za površinu puta u velikoj meri smanjeno. Ako su previše podignuta. uključite i njih. Evo nekih od saveta za vožnju po kiši: • Smanjite brzinu i održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozila ispred. potpuno jednolične magle ili delimične magle: • Smanjite brzinu. ne krećite na put ako zaista ne morate. smanjuju vidljivost i naprežu se oči. • Održavajte sva svetla čistim. Ne uključujte duga svetla. kako bi Vas lakše uočili.o. upalite kratka svetla za vožnju i po danu. Vožnja po kiši: Kiša i mokar put predstavljaju opasnost. a ako je vozilo opremljeno prednjim svetlima za maglu. Zbog toga je kočioni put znatno duži i držanje vozila na putu je slabije. Vožnja po magli: • Ako je magla gusta. • Pazite da su snopovi svetala pravilno podešeni. 83 . • Uključite i danju kratka svetla i zadnje svetlo za maglu . mogu zaslepiti ostale vozače. Povremeno proverite u kakvom su stanju metlice brisača. • Ne vozite brzo po lokvama vode i ne držite upravljač previše labavo jer prelaskom preko lokve pri velikoj brzini možete izgubiti kontrolu nad vozilom ("akvaplaning") • Postavite komande provetravanja u položaj za odmagljivanje (pogledati poglavlje • UPOZNAVANJE SA VOZILOM . kako bi izbegli probleme sa vidljivošću. • Duga svetla koristite samo kada vozite izvan grada i kada ste sigurni da ne smetaju drugim vozačima. ako su previše spušteni. i vidljivost je smanjena. • Pazite na životinje koje prelaze put kada vozite po selima.Zastava Auto d. U slučaju izmaglice.o. 39-40).str.

Zadržavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. Vožnja po snegu i ledu: Evo nekoliko saveta za vožnju u ovim uslovima: • Vozite sporije. 84 . • Zapamtite da je preticanje na uzbrdici sporije i zahteva više slobodnog puta.Tehničko uputstvo Zastava 10 Na delovima puta sa dobrom vidljivošću isključite zadnje svetlo za maglu. Pogledajte deo vezan za tu temu u ovom poglavlju . Zbog toga budite na oprezu kada vozite preko delova koji nisu izloženi suncu ili su zaklonjeni drvećem ili stenom. Ako Vas pretiču na uzbrdici. zbog čega je izvođenje različitih • • • • manevara otežano. ograničena vidljivost i sl. • Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno ABS-om. VAŽNO • Zapamtite da je za vreme magle i kolovoz mokar. gde je moguće da se led još zadržao. a takođe se i zaustavni put produžava. koristite efekat kočenja motora tako da menjač stavite u niži stepen prenosa. • Vozite umerenom brzinom i bez sečenja krivina. • Ako je put prekriven snegom koristite lance za sneg.) nastojte da to učinite pored puta. Ako ste prisiljeni da se zaustavite (kvar. Ritmički koristite sirenu ukoliko primetite nadolazeće vozilo. • Zimi. olakšajte drugom vozilu prolaz. Što je više moguće. čak i na naizgled suvom putu mogući su delovi pokriveni ledom. Vožnja u planinama: • Pri vožnji nizbrdo. Upalite svetla za vožnju. • Uglavnom koristite efekat kočenja motorom i svakako izbegavajte nagla kočenja. 93. izbegavajte nagle promene brzine ili nagla kočenja.str. pri kočenju vozila smanjite mogućnost blokiranja točkova menjajući pritisak na pedali kočnice. kako se kočnice ne bi pregrejale. jačina ovih svetala bi mogla smetati ljudima koji putuju u vozilu iza Vašeg. • Ni pod kojim uslovima ne vozite nizbrdo sa ugašenim motorom ili sa menjačem u neutralnom položaju ili sa izvađenim ključem za pokretanje. • Održavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. Izbegavajte preticanje drugih vozila. • Ne ubrzavajte naglo i izbegavajte iznenadne promene pravca.

Opšte informacije: Održavanje vozila Opšte stanje vozila je važan faktor koji ima značajan uticaj na potrošnju goriva. trebalo bi vozilo održavati i voziti na redovne periodične preglede i podešavanja prema specifikacijama datim u TABELI REDOVNOG SERVISIRANJA . ako je pritisak u pneumaticima prenizak. Vožnja sa ABS-om: * ABS je sistem koji. Ne popuštajte pedalu kočnice već i dalje nastavite da je pritiskate. To je znak da se ABS uključio. poštujte sigurni razmak sa vozilom ispred. Kako najbolje iskoristiti ABS: • Pri naglom kočenju ili kod kočenja pri slabom prijanjanju za podlogu. i smanjite brzinu u krivinama.u zavisnosti od opreme 85 . u osnovi.Zastava Auto d. Iz tih razloga. filteri vazduha). kako se ne bi prekinuo postupak kočenja. rad motora. ABS služi za povećanje upravljivosti vozila. što nikako ne znači da treba da vozite većim brzinama. Zbog toga. udobnost vožnje i životni vek Vašeg vozila. osetićete lagano pulsiranje pedale kočnice.o. naročito prilikom slabog prijanjanja. kao i da smanjite štetnu emisiju izduvnih gasova u atmosferu. iako je Vaše vozilo opremljeno ABS-om. tako da je moguće izbeći neočekivani predmet i usmeriti vozilo u željenom smeru za vreme dok kočite. Pneumatici Pritisak u pneumaticima treba proveravati barem svaka četiri dana. 2. 123 (vidi poglavlja svećice. Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja: Slede neki od saveta koji će Vam pomoći da smanjite troškove održavanja. * .str. Omogućava istovremeno kočenje i upravljanje. • ABS sprečava blokiranje točkova. Sprečava blokiranje točkova i klizanje vozila u naglim zaustavljanjima. pruža dve prednosti: 1. ali ne povećava trenutne mogućnosti prijanjanja između pneumatika i puta.o. povećava se potrošnja goriva kao što se povećava i otpor kotrljanja točkova.

Grejač zadnjeg stakla. na autoputu). troše veliku količinu struje i povećavaju potrošnju goriva (do 25% u gradu). Nepotrebni teret Ne putujte sa previše prljaga u prtljažniku. Kada prevozite naročito velike terete. što utiče na sigurnost. To naročito dolazi do izražaja na dugim. Aerodinamička oprema Upotreba aerodinamičke opreme koja nije propisana za određenu namenu može umanjiti aerodinamiku vozila i povećati potrošnju. brisači stakala. 86 . Kada spoljna temperatura to dopušta. Električni uređaji Koristite električne uređaje samo kada je to neophodno. bilo u praznom hodu ili dodavanjem gasa. koristite ventilaciono provetravanje. Način vožnje: Pokretanje Ne zagrevajte motor dok vozilo stoji. Težina vozila i njegova raspoređenost u velikoj meri utiču na potrošnju goriva i stabilnost. Krenite odmah nakon startovanja motora. a time se povećava potrošnja goriva. ravnim vožnjama (npr. svetla za maglu. Time ćete samo povećati potrošnju i emisiju izduvnih gasova. bolje je koristiti prikolicu. uzrokujući i veću potrošnju goriva (u proseku za 20%). Ovakvi dodaci smanjuju aerodinamičnost vozila. sistem za grejanje. Klima uređaj Klima uređaj predstavlja dodatni napor za motor. Električni servoupravljač "Dualdrive" Uređaj dopušta uštedu goriva u poređenju sa uobičajenim servouređajem zato što je isključeno dodatno opterećenje na motor od strane pumpe servoupravljača.Tehničko uputstvo Zastava 10 U ovom slučaju pneumatici se više troše i upravljanje vozilom je otežano. izbegavajući visoke obrtaje. Krovni nosač / nosač skija Skinite nosače sa krova čim utvrdite da Vam više ne trebaju.

Postupci poput vožnje sa menjanjem brzina sa međugasom potpuno su nepotrebni na modernim vozilima. Isto tako. 87 . Visoke brzine Uporedo sa porastom brzine. kako bi izbegli iznenadna kočenja. Uslovi upotrebe: Hladno pokretanje Kratka putovanja i učestala hladna pokretanja ne dopuštaju motoru da postigne optimalnu radnu temperaturu.o. u saobraćajnim zastojima kada je stalno potrebno menjati u niže stepene prenosa. Održavajte ravnomernu brzinu koliko je to moguće i izbegavajte nepotrebna kočenja i ubrzavanja koja isto tako značajno povećavaju potrošnju i zagađivanje.Zastava Auto d. planinski putevi sa grubom površinom doprinose povećanoj potrošnji goriva. pružni prelaz) ugasite motor. Korišćenje nižeg stepena prenosa za nagla ubrzanja povećava potrošnju goriva. nepravilno korišćenje višeg stepena prenosa povećava potrošnju. ili u velikim gradovima sa brojnim semaforima.o. krivudavi putevi.30%). Biranje stepena prenosa Kada saobraćajne prilike dopuštaju. Saobraćajni zastoji Za vreme zastoja (npr. Ubrzavajte postepeno i ne vozite sa visokim brojem obrtaja motora. raste i potrošnja goriva. Pri tome uvek održavajte sigurno rastojanje. a isto tako i štetna emisija izduvnih gasova. Na primer. zagađivanje i trošenje motora. Rezultat toga je porast potrošnje (u gradu 15 . Nepotrebni postupci Nemojte dodavati gas kada čekate na semaforu ili pre gašenja motora. kod povećavanja brzine sa 90 km/h na 120 km/h potrošnja se povećava za otprilike 30%. Saobraćaj i uslovi na putu Potrošnja raste u gustom saobraćaju. prebacite ručicu menjača u viši stepen prenosa. Takođe. Ubrzavanje Naglo povećanje broja obrtaja motora povećava potrošnju i zagađenje. Takvim postupcima se samo povećava potrošnja i zagađenje.

9 JTD koristite isključivo euro-dizel gorivo. Ispravan rad uređaja za smanjivanje štetne emisije izduvnih gasova nije samo od koristi za zaštitu okoline. Kada se na instrument tabli upali upozoravajući signal rezerve goriva. a pri tome istovremeno i smanjiti potrošnju goriva. putovanje nastavite sa smanjenim zahtevima za snagom i što pre se obratite ovlašćenom servisu. Iz tog razloga. lambda sondi i izduvnom sistemu. Ako u vožnji motor ne radi ravnomerno. Ako je vozilo opremljeno benzinskim motorom koristite isključivo bezolovni benzin.str. Pri normalnom radu. jer postoji opasnost od požara. Naročito izbegavajte pokretanje motora guranjem. ne pokušavajte predugo. Ako imate probleme sa pokretanjem motora. čak i pri niskoj spoljnoj temperaturi. već utiče i na svojstva vozila. Ne dopuštajte da se bilo šta raspršuje po katalizatoru.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova: Sledeći nekoliko jednostavnih pravila možete izbeći zagađenje okoline. Prvo čega treba da se pridržavate je REDOVNO SERVISIRANJE . itd. Nizak nivo goriva može dovesti do neispravnog napajanja motora gorivom i istovremenog povećanja temperature izduvnih gasova i time uzrokovati oštećenja katalizatora.). Održavanje ovog uređaja u ispravnom stanju je zbog toga osnova za ekonomičnu i ekološki prihvatljivu vožnju. Ako je vozilo opremljeno dizel motorom 1. Ne zagrevajte motor tako da radi u praznom hodu ako spoljna temperatura nije izrazito niska. borove iglice. Nikada ne pokrećite motor kada su iskopčane jedna ili više svećica. čak i u svrhe provere. ne radite to duže od 30 sekundi. Ne postavljajte druge toplotne zaštitnike i ne uklanjajte već postojeće na katalizatoru i izduvnom loncu. 122. vučenjem ili spuštanjem nizbrdo: sve te radnje mogu oštetiti katalizator. suvo lišće. katalizator razvija visoke NAPOMENA temperature. Za pokretanje motora u nuždi koristite isključivo pomoćni akumulator. vozilo ne zaustavljajte nad zapaljivim materijalom (trava. VAŽNA 88 . što pre ga napunite.

Da bi ste bili sigurni da ne prelazite maksimalno dopuštenu masu vučnog tereta . povećava se kočioni put i potreban prostor za preticanje i to proporcionalno ukupnoj masi prikolice. Postavljanje vučne kuke: Postavljanje vučne kuke na konstrukciju vozila treba da obavi stručnjak prema uputstvima koja slede poštujući i dodatne i/ili upotpunjavajuće podatke koji se dobijaju od proizvođača vučne kuke. 151. Vučna kuka treba da bude postavljena od strane stručne osobe koja će Vam izdati posebnu dokumentaciju za putnu upotrebu. pri računanju uzmite masu prikolice potpuno opterećenu.o. Pri vožnji nizbrdo stavite menjač u niži stepen prenosa kako ne bi preterano pritiskali pedalu kočnice . Zapamtite da vučom prikolice vozilo teže savladava uspone visokog stepena nagiba.o.vidi str. Da bi se vučna kuka postavila mora biti u skladu sa zakonskim propisima. Opterećenje koje prikolica vrši na vučnu kuku u jednakoj meri smanjuje nosivost vozila. Upotrebljavajte vučnu kuku prikladnu za maksimalno vučno opterećenje vozila na koje se vučna kuka postavlja. Kočioni sistem prikolice mora biti u potpunosti nezavistan od hidrauličnog kočionog sistema vozila. U skladu sa saobraćajnim propisima postavite posebne retrovizore. Sklop se postavlja na poseban držač koji se postavlja na nosač vučne kuke. Ne prekoračujte ograničenja brzine za vozila sa prikolicom države u kojoj vozite.Zastava Auto d. Upotrebljavajte pričvrsni sklop za električno spajanje. 89 VAŽNA . U svakom slučaju ne prelazite maksimalnu brzinu od 100 km/h. Vuča prikolice: Za vuču prikolice ili kamp prikolice vozilo mora biti opremljeno propisanom vučnom kukom i odgovarajućim električnim sistemom. uključujući opremu i lični prtljag. Ni u kom slučaju ne radite izmene na kočionom NAPOMENA sistemu vozila u cilju boljeg upravljanja kočenjem prikolice.

Električna kočnica (gde je zastupljena) ili neki drugi uređaj (električno namotavanjesajle i dr. Postavljanje ove pločice je obavezno.slika na sledećoj strani: Konstrukciju vučne kuke je potrebno učvrstiti u tačkama ukupno četiri M8 vijka.) mora se napajati strujom direktno iz akumulatora kablom poprečnog preseka ne manjim od 2.5 mm2. VAŽNA NAPOMENA 90 . koje su označene sa Pričvrstite vučnu kuku za konstrukciju vozila bez bušenja ill obrubljivanja delova zadnjeg branika koji bi ostali vidljivi kada se vučna kuka skine. na istoj visini sa vučnom kukom. Šema postavljanja . mora biti izrađena od prikladnog materijala i mora sadržati sledeću informaciju: MAKSIMALNO OPTEREĆENJE NA KUGLU 60 kg. Pričvrstite pločicu na vidljivom mestu. mora se upotrebljavati 7 ili 13 polni 12VDC sklop (CUNA/UN i ISO/DIN norme). dva M10 vijka i dva M12 vijka. Koristite posebnu upravljačku jedinicu svetala prikolice pri spajanju. Pločica mora biti prikladne veličine. s tim da snaga sijalice ne prelazi 15W. Koristite uputstva proizvođača vozila i/ili vučne kuke.5 mm2.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za električno spajanje. Koristite posebnu upravljačku jedinicu za spajanje od akumulatora sa kablom poprečnog preseka ne manjim od 2. Kao dodatak električnim izvodima vozila može se spojiti samo kabl za napajanje električne kočnice i osvetljenja u prikolici.

postojeći otvori zadnja osovina postojeći otvori postojeći otvor postojeći otvori 91 maksimalno opterećeno vozilo .Zastava Auto d.o.o.

Za informacije o postavljanju pneumatika. sposobnosti takvih pneumatika su u velikoj meri smanjene u odnosu na standardno postavljane pneumatike. Smer obrtanja pneumatika ne sme se menjati. 148) manji od brzine koju vozilo može postići (povećano za 5%) stavite u putnički prostor. VAŽNA NAPOMENA 92 . Zbog posebnih karakteristika zimskih pneumatika pod normalnim uslovima vožnje i pri dugim vožnjama autoputem. montirane na vozilo. pritisku pneumatika i karakteristikama zimskih pneumatika pogledajte pod TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Pri korišćenju zimskih pneumatika koji imaju indeks NAPOMENA brzine (vidi str. Svojstva zimskih pneumatika su značajno umanjena kada je dubina šare manja od 4mm.Tehničko uputstvo Zastava 10 Zimski pneumatici: Zimski pneumatici su posebno oblikovani za vožnju po snegu i ledu i trebalo bi da se montiraju na mesto standardnih pneumatika. sigurnije ih je zameniti. Ovlašćeni servis će Vam pružiti savete vezane za izbor najprikladnijeg tipa pneumatika. U takvom slučaju. Koristite zimske pneumatike jednake veličine u odnosu na standardne. upozorenje koje ukazuje na maksimalnu dopuštenu brzinu zimskih guma. i u svakom slučaju treba poštovati lokalna ograničenja brzine. VAŽNA Maksimalno ograničenje brzine označeno slovom "Q" je 160 km/h.str. 147. Na sva četiri točka treba da budu postavljeni pneumatici istog tipa (proizvođača i profila) kako bi se osigurala veća sigurnost pri vožnji i kočenju i kako bi se poboljšala upravljivost. na vidljivo mesto za vozača. Zbog toga bi korišćenje zimskih pneumatika trebalo ograničiti na uslove za koje su i namenjeni.

2 8v 1.. 93 . Na ovaj način napred smo dobili dva točka pogodna za montiranje lanaca za sneg. jer je NAPOMENA manjih dimenzija.9 JTD Pneumatik na koji se mogu montirati lanci za sneg Tip lanca za sneg koji bi trebalo upotrebiti Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 12 mm Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 9 mm 165/70 R14 185/60 R14 Za dimenzije naplatka videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .Zastava Auto d. Obratite pažnju na podatke u tablici o točkovima na koje se lanci mogu montirati.o. ivice trotoara i sl. kako bi sprečili oštećenje pneumatika. Izbegavajte rupe na putu. Kada su lanci za sneg montirani na točkove. Lanci za sneg: Upotreba lanaca za sneg je propisana zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. VAŽNA NAPOMENA Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak. 148. oslanjanja i upravljača. Proverite zategnutost lanaca nakon što pređete desetak metara. ne prekoračujte brzinu od 50 km/h. Lanci za sneg se montiraju samo na pogonske točkove (prednje točkove). Postupajte prema uputstvu.str. prvo zadnji točak zamenite rezervnim.o. Ako se prednji točak probuši. a zatim taj zadnji stavite napred umesto probušenog. VAŽNA Verzija 1.

• Skinite kablove (kleme) s akumulatora (prvo skinite klemu sa negativnog pola) i proverite napunjenost akumulatora.5 bara iznad propisane vrednosti i periodično ih proveravajte. Korisna oprema za vozilo: U skladu sa zakonskim propisima. Ne koristite nepropusne plastične prekrivače koji sprečavaju isparavanje vlage sa površine vozila. preporučujemo držanje sledeće opreme u vozilu: • pribor za prvu pomoć uključujući bezalkoholno sredstvo za dezinfekciju. • Raspršite talk prah na gumene metlice brisača vetrobrana i zadnjeg stakla i podignite brisače od stakla. • Očistite i zaštitite lakirane delove nanošenjem zaštitnog voska. isključite elektronski alarm sa daljinskim upravljačem. treba preduzeti sledeće mere opreza: • Vozilo smestite u natkriven. Ako se vozilo neće dugo koristiti. • Očistite i zaštitite sjajne metalne delove koristeći proizvode koji su dostupni na tržištu. • Napumpajte pneumatike za 0. • Prekrijte vozilo tkaninom ili perforiranim (propusnim) plastičnim prekrivačem.5V. • protivpožarni aparat • višenamenske makaze zaobljenog vrha • radne rukavice 94 . sterilne gaze. prvi zavoj. • Ne praznite sistem za hlađenje motora. • Prozore malo otvorite. • Ručicu menjača ubacite u brzinu • Pazite da ručna kočnica nije podignuta. flastere i dr. napunjenost akumulatora treba proveravati svaka tri meseca i dopunjavati ako napon padne ispod 12.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dugo nekorišćenje vozila: Ako se vozilo ne koristi nekoliko meseci.. suv i ako je moguće dobro provetren prostor. VAŽNA NAPOMENA Ako je isti montiran.

U tom trenutku pustite pedalu gasa. Za pokretanje motora sledite postupak za pokretanje u nuždi. Učinite isti postupak i za preostale brojke na CODE kartici. Upozoravajući signal ubrizgavanja • • • • • • • će svetleti oko 8 sekundi nakon čega će se ugasiti. u protivnom. pri svakom pokretanju motora moraćete ponoviti opisani postupak pokretanja motora. Pustite pedalu gasa. • Pročitajte 5-cifreni elektronski kod na CODE kartici. okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i ponovite postupak od samog početka (od prvog koraka). Upozoravajući signal ubrizgavanja će opet početi da trepće. Upozoravajući signal će brzo treptati 4 sekunde kao potvrda da je postupak ispravno izveden. a motor se neće pokrenuti. i pripremite se za brojanje treptaja upozoravajućeg signala ubrizgavanja Brojite treptaje do broja koji će se poklapati sa prvom brojkom koda CODE kartice.Zastava Auto d. upozoravajući signali i će nastaviti da svetle. U SLUČAJU NUŽDE Pokretanje motora u slučaju nužde: Ako elektronski sitem ne uspeva da deaktivira blokadu motora. Upozoravajući signal ubrizgavanja će zasvetleti na 4 sekunde nakon čega će se ugastiti. morate ključ za pokretanje vratiti u položaj STOP i ponoviti čitav postupak od samog početka (od prvog koraka). zadržite pritisnutu pedalu gasa. Čitav postupak pažljivo pročitajte pre pokušaja izvođenja. pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa.o. Kada je i zadnja brojka unešena. VAŽNO 95 . nakon što se broj treptaja poklopi sa drugom brojkom na CODE kartici. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. • Pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. Ako pogrešite u postupku pokretanja u nuždi. Nakon pokretanja u nuždi.o. Ako upozoravajući signal ubrizgavanja ostane da svetli. tada pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa dok upozoravajući signal ubrizgavanja ne zasvetli na četiri sekunde. Pokrenite motor okretanjem ključa iz položaja MAR u AVV. što pre se obratite ovlašćenom servisu.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Pokretanje pomoću drugog akumulatora:
Ako je akumulator ispražnjen, možete u p o t r e b i t i dr u g i z a pokretanje motora. Kapacitet drugog akumulatora mora biti jednak ili malo veći od onog koji ima akumulator koji je bio na vozilu. Postupak - slika desno: • Spojite pozitivne polove (+) oba akumulatora pomoćnim kablom.

• Drugim pomoćnim kablom spojite negativni pol (-) pomoćnog akumulatora sa
uzemljenjem, spajanjem uzemljenja na motor ili menjač vozila koje treba pokrenuti.

• Pokrenite motor. • Kada se motor pokrene, skinite pomoćne kablove obrnutim redosledom. • Ako se motor ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, više ne pokušavajte, već se
obratite ovlašćenom servisu. Ne izvodite ovaj postupak ako nemate iskustva; ako se postupak ne izvede pravilno, može doći do vrlo jakog električnog pražnjenja. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Isto tako ne prinosite otvoreni plamen ili upaljenu cigaretu blizu akumulatora i ne izazivajte varničenje: postoji opasnost od požara i eksplozije. Ni u kom slučaju za pokretanje motora u nuždi ne sme se koristiti punjač akumulatora: na taj način naročito se mogu oštetiti upravljačke jedinice, sistem paljenja i ubrizgavanja.

VAŽNA NAPOMENA

96

Zastava Auto d.o.o.

Pokretanje guranjem:
Nikad ne pokrećite motor guranjem, vučom ili spuštanjem nizbrdo. Pokretanje motora na ovaj način može uzrokovati dotok goriva u katalizator i time njegovo trajno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok motor ne radi, ni servo kočnica ni servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedale kočnice kao i pri okretanju upravljača.

97

Tehničko uputstvo Zastava 10

Ako se probuši pneumatik:
Opšta uputstva: Proučite uputstva na stranama koje slede za pravilnu upotrebu dizalice i rezervnog točka koji je manjih dimenzija radi uštede prostora.

VAŽNO
Obavestite ostale vozače da je vozilo zaustavljeno u skladu sa lokalnim propisima: svetla upozorenja, trougao upozorenja i dr. Svi putnici treba da napuste vozilo, naročito ako je vozilo natovareno. Putnici bi trebalo da se sklone od nadolazećeg saobraćaja dok se točak menja. Ako se točak menja na putu sa nagibom ili sa nepravilnom površinom, smestite klin ili neki drugi prikladni predmet pod točak kako bi zakočili vozilo. Rezervni točak manjih dimenzija je namenjen tačno za određeno vozilo. Nikad ga ne koristite na drugim modelima vozila. Nikada ne postavljajte na vozilo rezervni točak drugog modela. Ako menjate tip točkova (naplatci od lake legure umesto čeličnih) morate promeniti čitav set vijaka za vezu drugima, koji su prikladne veličine. Rezervni točak koristite samo u slučaju nužde. Kada je postavljen rezervni točak ne prekoračujte brzinu od 80 km/h. Pri vožnji sa postavljenim rezervnim točkom mogućnosti vozila se menjaju. Izbegavajte nagla ubrzavanja, kočenja kao i nagle pokrete upravljača ili brze prolaske kroz krivine. Rezervni točak ima trajnost od otprilike 3000 km, nakon čega se treba zameniti drugim koji je istog tipa. Nikada ne montirajte standardni pneumatik na naplatak rezervnog točka. Što pre zamenite i vratite standardni točak. Nikada ne koristite dva ili više rezervnih točkova istovremeno. Ne podmazujte navoje pre postavljanja jer bi se vijak mogao otpustiti. Dizalicu treba koristiti samo za promenu točka na vozilima za koje je namenjena. Ne sme se koristiti za druge namene ili za podizanje drugih modela vozila. Ni pod kakvim okolnostima ne koristite dizalicu pri popravci ispod vozila.

98

Uzmite rezervni točak manjih dimenzija. Tlo treba da bude ravno i prikladno čvrsto. Ne stavljajte nikad alat između naplatka i pneumatika. Učvrstite pravilno poklopac točka.Zastava Auto d.85 kg Dizalica ne zahteva održavanje. Redovno proveravajte pritisak pneumatika i rezervnog točka. mora se zameniti novom istog tipa. Tako na prednjoj pogonskoj osovini imate postavljene točkove standardne veličine. Nikakav alat se ne može koristiti na dizalici. a potrebno je koristiti lance za sneg. Ako se prednji pneumatik (na pogonskom točku) probuši. 99 .prva slika na sledećoj strani. Dizalica se ne može popraviti. 149. na koje možete montirati lance za sneg. Zamena točka: Treba znati da: • • • • Dizalica je teška 1. VAŽNO Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak smanjenih dimenzija. Pritisak pneumatika je prikazan u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE str. Postupajte prema sledećim uputstvima: • Zaustavite vozilo na mestu koje nije opasno za nadolazeća vozila i gde sigurno možete zameniti točak. Uzmite alat i uputite se do točka koji treba zameniti. Ne upotrebljavajte dizalicu za težine iznad one koja je označena na pločici. osim ručke koja je za to namenjena. ako se pokvari.o. a na njegovo mesto postavite rezervni točak manjih dimenzija. Nepravilno postavljanje dizalice može prouzrokovati pad vozila.o. kako se ne bi oslobodio pri vožnji. • Isključite motor i povucite ručnu kočnicu • Stavite menjač u položaj prve brzine ili brzine za vožnju unazad. u zavisnosti od • • • • nagiba Podignite prostirač u prtljažniku Otpustite pričvršćivač A . skinite točak sa zadnje osovine i stavite ga na mesto prednjeg. pričvršćenoj na samoj dizalici.

sve osobe bi trebalo da se drže po strani sve dok se vozilo ponovo ne spusti. • Stavite ručku u dizalicu i otvorite je tako da žljeb D slika desno na dizalici nalegne na ispupčenje E na bočnom nosaču.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Ako je vozilo opremljeno naplatcima od lake legure. • Okretanjem ručke na dizalici .slika gore levo na sledećoj strani. Očistite svaku mast. Pokretni delovi dizalice (vijak i zglobovi) takođe mogu pri dodiru uzrokovati povrede. • Upozorite prisutne osobe da će se vozilo dignuti. • Dizalicom podignite vozilo dok se točak koji se zamenjuje ne podigne od tla za nekoliko centimetara. • Postavite rezervni točak tako da se rupe F .slika dole levo delimično otvorite dizalicu.slika dole desno. Postavite dizalicu ispod vozila na neko od mesta označenih strelicama C . 100 . poklapaju sa ispupčenjima za centriranje G. • Pazite da dodirne površine između rezervnog točka i glavčine budu čiste kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. Pri okretanju ručke dizalice pazite da nema otpora i da ne ogrebete ruke o površinu tla. • Skinite četiri vijka točka i skinite točak. blizu točka koji se zamenjuje. zaljuljajte vozilo kako bi olakšali izgradnju točka sa glavčine. • Otpustite vijke na točku koji zamenjujete priručnim alatom.

postavite u navoj koji je najbliži ventilu A. • Potrebno je da površina naleganja između točka i glavčine bude čista kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. • Postavite poklopac točka. • Pritegnite vijke redom koji je ranije pomenut .slika desno na vrhu ove strane. • Učvrstite vijke ključem koji je za to namenjen. tako da se simbol . a isto tako da se poklapa sa ostala tri vijka.slika desno.Zastava Auto d.o.slika levo na sledećoj strani (na poleđini poklopca) poklapa sa ventilom za naduvavanje. • Okretanjem ručke dizalice spustite vozilo i sklonite dizalicu. U slučaju da se kasnije odlučite da ponovo koristite standardni tip točka. i obratno) promenite čitav set vijaka za pričvršćivanje.o. • Pritegnite četiri vijka za pričvršćivanje točka. VAŽNO Ne stavljajte poklopac točka na rezervni točak smanjenih dimenzija. Ponovno postavljanje standardnog točka: • Postupajte po sledećem postupku. 101 . Ako želite promeniti tip točka (naplatci od lake legure umesto čeličnih naplataka. • Do kraja zategnite vijke unakrsnim načinom kao što je prikazano na slici gore desno. trebalo bi zadržati vijke i rezervni točak. • Postavite standardni točak tako da prvi vijak B . podignite vozilo i skinite rezervni točak. • Spustite vozilo i sklonite dizalicu.

prva slika na str. 100. za to namenjeni prostor. • Postavite kasetu sa alatom u rezervni točak. u prtljažniku. 102 .slika dole. Koristite produžetak . • Ubacite korišćeni alat u njihove pregrade. • Učvrstite kasetu alatom učvršćivačem . za pričvršćivanje ili otpuštanje kapice ventila za naduvavanje. • Vratite dizalicu u kasetu sa alatom.Tehničko uputstvo Zastava 10 Po završetku • Vratite rezervni točak smanjenih dimenzija u posebni. VAŽNO Ne upotrebljavajte unutrašnju gumu u pneumaticima koje se koriste bez unutrašnjih guma (tubeless). Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima i pritisak pneumatika rezervnog točka.

D . Vade se otpuštanjem konatakata. 111. otpustite priključak i otkačite dovod sijalice.str. Vrste sijalica: Na vozilo su ugrađeni različiti tipovi sijalica .o. • Pregorela sijalica treba da bude zamenjena sijalicom istog tipa. Za vađenje. Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon menjanja sijalice.Zastava Auto d. Raspored osigurača je prikazan u ovom poglavlju pod naslovom AKO PREGORI OSIGURAČ . Halogene sijalice držite samo za metalni deo sijalice. 103 . pre nego zamenite sijalicu proverite da nije osigurač pregoreo. Halogene sijalice sadrže gas pod pritiskom. • Pre zamene sijalice koja ne radi proverite da kontakti nisu oksidirali.o.Cilindrične sijalice. A . vadi se povlačenjem B . a zatim je izvadite. obrišite sijalicu krpom navlaženom alkoholom i ostavite da se osuši. Iz ležišta se vadi tako da se pritisne i zakrene u smeru suprotnom kazaljki na satu. Dodirivanjem staklenog dela sijalice smanjuje se jačina svetla.slika desno. Postavlja se pritiskom. Zamenu sijalica farova bi trebalo obaviti u ovlašćenom servisu. C . Ako slučajno dodirnete stakleni deo sijalice. kada se sijalica razbije.Staklena sijalica. • Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon što zamenite sijalicu farova. mogu uzrokovati neispravnost uz rizik od pojave požara.Sijalica sa bajonet priključkom. a i trajnost sijalice. uzrokuje razletanje komadića stakla. Kada svetlo ne radi.Halogena sijalica. Ako pregori sijalica: Opšta uputstva: VAŽNO Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema. koji.

sa sočivom .za čitanje * Svetlo u prtljažniku * Tip H7 H7 W5 P21W W5W H3 R10W P21W W5W P21W P21W W5W W5W W5W Snaga 55W 55W 5W 21W 5W 55W 10W 21W 5W 21W 21W 5W 5W 10W 10W 5W * .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prethodna slika D D A B A B B A B B B C C C A Sijalica Duga svetla Kratka svetla Prednja poziciona svetla Prednji pokazivači smera Bočni pokazivači smera Prednja svetla za maglu * Zadnja poziciona svetla Kočiona svetla (STOP svetla) Treće kočiono (STOP) svetlo (dodatno) Zadnji pokazivači smera Svetlo za vožnju unazad Zadnje svetlo za maglu Svetlo registarske tablice Plafonsko svetlo: .u zavisnosti od opreme 104 .

pozicionog / dugog svetla 2.slika gore desno.slika desno.str. VAŽNO Vidi AKO PREGORI SIJALICA . i izvadite sijalicu B. mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.Zastava Auto d. Ako pregori sijalica spoljašnjeg svetla: Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema.o. pokazivača smera Duga svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .o.slika levo. Grupa prednjih spoljnih svetala sastoji se iz (slika desno): 1. kratkog svetla 3. i izvadite sijalicu B. Kratka svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 2 . • Oslobodite kopču A . 105 . 103. • Oslobodite kopču A .slika gore. za informacije o tipu i snazi sijalice pri njihovoj zameni.

slika gore na prethodnoj strani. Prednji pokazivači smera: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 3 . pritiskom na kopču B.slika desno. i skinite ga. • Skinite konektor A . • Okrenite držač sijalice A .slika desno. • Izvadite sijalicu B tako što je lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priključak). Prednja svetla za maglu: * Obratite se ovlašćenom servisu za promenu halogenih svetala.slika levo.slika gore na prethodnoj strani. Bočni pokazivači smera: Zamena sijalice: • Pritisnite staklo A . u smeru strelice (suprotno od smera kretanja) kako bi. Zatim izvadite sijalicu C koja je zakačena. i izvadite sijalicu B. skinuli sklop. * . • Okrenite staklo A suprotno od kazaljki na satu i skinite je.u zavisnosti od opreme 106 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednja poziciona svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .

Sijalica svetla kočnica (STOP svetla) C .Sijalica za: . A . Treće (dodatno) svetlo kočnica (STOP svetlo): Za zamenu sijalice. • Odvijačem D i posebnim produžetkom C (slika dole levo) otpustite učvršćivače sklopa B .Zastava Auto d. 107 .Bočna sijalica pozicije B . Sklop zadnjih svetala: Zamena sijalice: • Sa unutrašnje strane vozila odvijačem skinite gornji plastični poklopac A slika desno i podignite oblogu u smeru strelice kako bi došli do učvršćivača sklopa zadnjih svetala. • Otkopčajte konektore i otpustite vijke za pričvršćivanje koji su prikazani strelicama na slici dole desno.slika desno.sklop svetla na desnoj strani: svetlo za vožnju unazad.o.slika gore. .o.Sijalica za pokazivače smera D . otvorite prtljažnik i otpustite vijke A .sklop svetala na levoj strani: zadnje svetlo za maglu. • Izvadite sijalice tako da ih lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priljučak).

Tehničko uputstvo Zastava 10

Oslobodite kopču C - slika levo, i otvorite držač sijalice. Zatim i z v a d i t e s i j a l i c u B k oj u zamenjujete (koja je zakačena).

Svetlo registarske tablice: Za zamenu sijalice, oslobodite kopču A - slika dole levo, i izgradite sklop. Okrenite držač sijalice B - slika dole desno, suprotno od kazaljke na satu i izvadite sijalicu C.

108

Zastava Auto d.o.o.

Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla:
Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema, mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.

VAŽNO

Vidi poglavlje AKO PREGORI SIJALICA - str. 103, za informacije o tipu i snazi sijalica pri njihovoj zameni. Plafonsko svetlo: Sa staklom Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo - slika dole levo, tako što otpustite kopču na okviru stakla kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kučište A - slika dole desno, i zamenite pregorelu sijalicu.

Za čitanje * Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo A slika desno, tako što otpustite kopču na okviru, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kućište sa sijalicom B - slika gore na sledećoj strani. • Zamenite pregorelu sijalicu. * - u zavisnosti od opreme
109

Tehničko uputstvo Zastava 10

Svetlo u prtljažniku: * Zamena sijalice: • Skinite staklo A - slika dole, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite držač sijalice B i zamenite sijalicu.

* - u zavisnosti od opreme
110

Pre zamene osigurača proverite da je ključ za pokretanje izvađen i da su ostali električni uređaji isključeni. Ako je potrebno. Osigurači u Zastavi 10 su grupisani u dve kutije sa osiguračima. jedna se nalazi u komandnoj tabli. Kako bi došli do osigurača u kutiji na komandnoj tabli. Ako osigurač ponovo pregori. Ako pregori osigurač: Opšte napomene: Ako neki električni uređaj ne radi. radi provere vozila obratite se ovlašćenom servisu.ispravan osigurač C . proverite da li je odgovarajući osigurač pregoreo (prekinuta nit osigurača A).o.o. novim Nikad ne menjajte osigurač osiguračem druge jačine jer postoji opasnost od požara. 111 .osigurač sa pregorelom niti Pregoreli osigurač zamenite uz pomoć pincete D koja se nalazi u kutiji sa osiguračima.slika na sledećoj strani. zamenite pregoreli osigurač drugim iste jačine (amperaže) (iste boje). VAŽNE NAPOMENE Pregoreli osigurač zamenite isključivo osiguračem. Ne pokušavajte popraviti pregorele "maxi" osigurače. kako bi identifikovali osigurače.Zastava Auto d. Obratite se ovlašćenom servisu. Uvek koristite osigurač iste boje. sa leve strane vozačkog sedišta. i otvorite poklopac B. Poslužite se tablicama na stranama koje slede. a druga u prostoru motora. B . otpustite dva vijka A .

sl.Tehničko uputstvo Zastava 10 sl.slika dole. 2 112 . 1 Otpustite kopče A . i skinite poklopac B kako bi došli do osigurača koji su smešteni u prostoru motora.

o.table: standardne funkcije Napajanje ABS-a Podizač prednjeg desnog stakla Podizač prednjeg levog stakla Sistem zaključavanja vrata Slika 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Osigurač F14 F15 F12 F13 F39 F53 F30 F53 F51 F32 F39 F37 F53 F31 F37 F51 F37 F44 F50 F02-Maxi osig. F04-Maxi osig.o.5 15 10 10 10 7. signalizacija (akumulator uključen) Svetla za vožnju unazad Kočiona (STOP) svetla Svetlo registarske tablice Treće kočiono (STOP) svetlo Upaljač cigareta Vazdušni jastuk Napajanje instr. F01-Maxi osig.tabla i upozor. F48 F47 F38 Ampera 10 10 10 10 10 10 15 10 7. Položaj osigurača: Svetla Prednje desno dugo svetlo Prednje levo dugo svetlo Prednje desno kratko svetlo Prednje levo kratko svetlo Svetlo prtljažnika Svetlo upozorenja Svetla za maglu Pokazivači smera Osvetljenje instrument table Sistem osvetljenja Plafonsko svetlo Instr.tabla i upozor.5 10 20 7.5 40 70 60 20 20 20 113 .Zastava Auto d.5 10 7. signalizacija (prekidač paljenja uključen) Instr.table: funkcije u opciji Napajanje instr.

F22 F21 F43 F06-Maxi osig.5 10 7. F36 F22 F40 F06-Maxi osig.9 JTD) Slika 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 Osigurač F22 F42 F18 F17 F16 F11 F10 F31 F03-Maxi osig.2 8v) Pumpa goriva Pumpa za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.5 10 20 10 60 15 20 30 30 20 15 30 30 30 114 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Svetla Namotaji paljenja Upravljačka jedinica ABS-a (uključen prekidač paljenja) Upravljačka jedinica motora (+ akumulatora) Upravljačka jedinica motora (napajanje) Upravljačka jedinica motora (napajanje prekidača paljenja) Grejači za predgrevanje (1.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Prva brzina ventilatora hladnjaka (1. F19 F13 F31 F11 F20 F11 F54-Maxi osig.9 JTD) Sistem subwoofera Brizgaljke Grejač zadnjeg stakla Ventilator hladnjaka u prvoj brzini (1.5 7.9 JTD) Generator brzinomera Sistem grejača za predgrevanje (1.2 8v sa grejačem) Pumpa goriva (1.EGR (1. Ampera 20 7.9 JTD) Grejani prečistač (filter) dizel goriva (1. gasova .5 20 7.5 10 15 7.5 10 7.9 JTD) Zvučni signal (sirena) Upravljački sistem ručnog klima uređaja u željenoj komandi Prekidač paljenja Kompresor ručnog klima uređaja Korektor nagiba svetla Upravljanje rada praznog hoda Ventil za recirkulaciju izduv. F06-Maxi osig.

F39 F49 F35 F05-Maxi osig.9 JTD) +30 dodaci (audio sistem. Svetla Druga brzina ventilatora hladnjaka (1. tabli.5 10 60 15 7.o.5 30 15 15 30 10 7. retrovizor. dijagnosticiranje) +15 dodaci (audio sistem.9 JTD) Grejači retrovizora Slobodni Slobodni Slika 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Osigurač F07-Maxi osig. prikolica) Električni servo upravljač Električni servo upravljač Lambda sonda Relej rashladnog sistema motora Relej rashladnog sistema motora Relej električne pumpe Relej ventilatora za grejanje putničkog prostora Brisač vetrobrana Brisač zadnjeg stakla Krovni otvor Ventilator putničkog prostora Senzor za vodu u filteru za dizel gorivo (1. F11 F18 F16 F31 F31 F43 F52 F46 F08 F35 F41 F33 F34 Ampera 50 40 10 7. F07-Maxi osig.5 - 115 .5 7. el.Zastava Auto d.o. osvetljenje prekidača na instr. tabli.5 7.5 7. osvetljenje prekidača na instr.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Druga brzina ventilatora hladnjaka (1.

ISKLJUČITE GA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM. isključite punjač pre nego što skinete kablove sa akumulatora. Postupajte na sledeći način: • AKO JE VOZILO OPREMLJENO ALARMNIM SISTEMOM. Punjenje akumulatora treba obavljati u prostoru sa dobrim provetravanjem i daleko od otvorenog plamena ili varnice zbog rizika od eksplozije i požara. Ako je akumulator bio smrznut. Punjenje akumulatora: Preporučujemo Vam da akumulator punite polako u trajanju od otprilike 24 sata i pri maloj jačini struje (amperaži). Prvo se mora otopiti. pazeći pri tom na polaritet klema. a naročito upravljačku jedinicu. jer u protivnom može eksplodirati. kako bi izbegli pražnjenje akumulatora i kako bi osigurali dug vek trajanja akumulatora. • Ponovo spojite kablove stezaljkama (klemama) na polove akumulatora.str. treba da se proveri da nisu pokidani unutrašnji elementi (postoji opasnost od kratkog spoja).str. 96. • Uključite punjač • Nakon što je punjenje završeno. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. • Spojte kablove punjača na polove akumulatora. 116 . Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Nipošto ne koristite punjač akumulatora za pokretanje motora. Predugo punjenje može rezultirati oštećenjem akumulatora. i da kućište nije puklo (rizik od ispuštanja otrovne i korozivne tečnosti). VAŽNO VAŽNO Nikad ne pokušavajte da napunite smrznuti akumulator. mogli biste oštetiti elektronske sisteme. Skinite kleme električnog sistema.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se isprazni akumulator: Pre svega pročitajte poglavlje ODRŽAVANJE VOZILA . 122. Pokretanje pomoću drugog akumulatora: Pogledati pod POKRETANJE POMOĆU DRUGOG AKUMULATORA u ovom poglavlju .

ne može se postaviti na dizalicu. Nikako se ne sme koristiti za izvođenje popravki ispod vozila. Podizanje vozila: Dizalica: Vidi pod AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK u ovom poglavlju . Dizalica se koristi samo za zamenu točka vozila za koje je namenjena.o. Nikad ne koristite dizalicu za težine iznad one za koju je propisana i označena na samoj dizalici. Ne sme se koristiti za druge namene i druge modele vozila. Radionička dizalica: Napred Vozilo se sme podignuti samo tako da se ruka dizalice postavi na menjačku kutiju / diferencijal i to tako da se između umetne gumeni umetak kao što je prikazano na slici desno.str.o. Nepravilno postavljanje dizalice može uzrokovati pad vozila. 98. 117 . VAŽNO Sa strane Vozilo se sme podignuti tako da se ruka dizalice postavi na mesta koja su prikazana na slici levo. ako se ošteti mora se zameniti novom dizalicom • ni jedan drugi alat. Postavite između dizalice i karoserije komad gume prikladnih dimenzija.Zastava Auto d. osim ručke prikazane u ovom poglavlju. Treba znati da: • dizalica ne zahteva održavanje • dizalica se ne može popraviti.

118 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Stubna dizalica: Vozilo se sme podizati tako da se krajevi nosača postave na mesta koja su prikazana na slici desno.

u navoj A u rupi branika. pazite da vučna šipka ne ošteti delove vozila. Ako je ključ izvađen. • Skinite čep sa branika tako da ga podignete odvijačem u smeru strelice .o. zbog toga što tada ne funkcionišu ni servo uređaj kočnice i upravljača. Za vreme vuče. Zapamtite da pri kočenju i okretanju upravljača treba uložiti više napora kada se vozilo vuče sa isključenim motorom. • Uvrnite prsten B . Za postavljanje prstena za vuču: • Izvadite prsten za vuču iz svog držača ispod obloge prtljažnika. VAŽNE NAPOMENE Pre početka vuče. okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR a zatim u STOP.o.slika dole desno. kako bi izbegli trzanja. Vuča vozila: Prsten za vuču je deo standardne opreme vozila. Pri vuči vozila morate se pridržavati posebnih saobraćajnih pravila koja se odnose na sredstva za vuču i na ponašanje u saobraćaju. Ne vadite ključ za pokretanje.slika dole levo.Zastava Auto d. Za vuču ne koristite elastično uže. 119 . upravljač se automatski zaključava sprečavajući time okretanje točkova.

• Ako niste direktno uključeni u nezgodu. 120 . ne savijajte glavu ozleđenom. osvetlite mesto nezgode svojim svetlima.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se dogodi nezgoda: • Važno je ostati smiren. Ostanite u • • • • blizini ozleđene osobe kako bi je smirili u slučaju da je obuzme panika. Ne vucite ozleđenog za ruke i noge. Nikad ne upotrebljavajte vodu za gašenje. Ne pomerajte ozleđene osobe osim kada to situacija nalaže. pokrivač. Ponašajte se oprezno. U kolonama na autoputu. a naročito kada je vidljivost smanjena. Isključite motor i upalite svetla upozorenja. pesak ili zemlju za gašenje vatre. tako da se može lako uočiti. Otpustite ili prerežite sigurnosne pojase koji drže ozleđeni deo. potonuća u vodu. Označite mesto nezgode crvenim trouglom na propisanoj udaljenosti od vozila. Što pre izađite iz vozila i sklonite se iza zaštitne ograde. ma kako ona bila mala. Pozovite pomoć dajući što je moguće detaljnije informacije o nezgodi. Bočna i zadnja stakla je puno lakše razbiti. zaustavite se najmanje 10 metara od mesta • • • • • • • • • • • nezgode. postoji veliki rizik od naletanja drugih vozila na ona koja su već zaustavljena. Ako su vrata blokirana. ne pokušavajte da razbijete vetrobransko staklo kako bi izašli iz vozila. Ako osetite miris goriva ili neke druge hemikalije. Izvucite ozleđenu osobu iz vozila samo u slučaju da postoji opasnost od požara. • Uveravajte ozleđenu osobu da je pomoć na putu i da će uskoro stići. pada niz provaliju i slično. • Ne okupljajte se oko ozleđene osobe. Ako je neko ozleđen: • Ozleđenu osobu nikad ne ostavljajte samu. ne rizikujte da i Vi nastradate. Ako je noć. i koliko je moguće držite telo u vodoravnom položaju. nemojte pušiti i pazite da su sve cigarete ugašene. Vetrobran je napravljen od više slojeva i vrlo je tvrd. Upotrebite aparat za gašenje požara. Izvadite ključeve za pokretanje iz vozila u nezgodi. Ako se nalazite na autoputu ne blokirajte svojim vozilom traku za zaustavljanje. Ozleđenoj osobi ne dajte ništa da pije. Obaveza pružanja pomoći postoji i za one koji nisu direktno uključeni u nezgodu.

Bilo bi dobro da aparat za gašenje požara i pokrivač držite u vozilu kao dodatak kutiji prve pomoći.Zastava Auto d. dva poveza za zaustavljanje krvarenja.o. par makaza sa zaobljenim vrhom. bocu sredstva za dezinfekciju. Kutija prve pomoći: Kutija prve pomoći mora sadržati: sterilne gaze za previjanje i čišćenje rana. par pinceta. pakovanje pamučne vate. 121 . rolnu flastera.o. zavoje različitih širina. pakovanje papirnih maramica. anti-septične flastere različitih veličina.

one se mogu izvršiti samo uz saglasnost vlasnika vozila. Nepridržavanje plana redovnog servisiranja dovodi do ukidanja garancije. Važno je znati da REDOVNO SERVISIRANJE ne obuhvata sve što Vaše vozilo zahteva. prema odgovarajućem rasporedu. propisala niz kontrola i operacija za svakih 15. itd.000 KM ILI GODINU DANA (KOJI USLOV SE RANIJE OSTVARI). pre nego što dostignete termin sledećeg redovnog servisa. VAŽNA NAPOMENA Savetujemo Vam da odmah stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom u slučaju pojave bilo kakvih problema u radu.000 kilometara ili godinu dana.000 kilometara ili godinu dana (koji uslov bude prvi ostvaren). VAŽNA NAPOMENA Redovno servisiranje se izvodi u ovlašćenim servisima (spisak servisa nalazi se u prilogu ovog priručnika). 122 . Redovne provere je potrebno obavljati i u početnom periodu pre servisnog pregleda na 15. provera pritiska pneumatika i dr. Zato je "Zastava Auto" programirala tj. Ukoliko se tokom servisiranja ukaže potreba da se izvrše neke dodatne zamene ili popravke.000 km ili godinu dana od drugog servisa. i posle. Redovno servisiranje propisano je od strane proizvođača.000 km ili godinu dana posle kupovine novog vozila. kao npr. treći posle 15.000 km ili godinu dana posle prvog servisa. REDOVNI SERVISI OBAVLJAJU SE NA SVAKIH 15. Prvi servis radi se 15.Tehničko uputstvo Zastava 10 ODRŽAVANJE VOZILA Redovno servisiranje: Pravilno održavanje vozila je neophodno da bi održali vozilo u dobrom stanju u dugom periodu. drugi servis 15. provera nivoa tečnosti i njihovo dopunjavanje.

kočnica).o.000 km ili godinu dana Provera stanja i istrošenosti pneumatika.Zastava Auto d.9 JTD) + I II III IV V VI VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 123 . Raspored redovnih servisnih pregleda: Redovni servisi svakih 15.o. položaja i istrošenosti brisača vetrobrana i zadnjeg stakla. spojnice.9 JTD) Provera sistema protiv isparavanja goriva (1. podešavanje mlaznica Provera istrošenosti kočionih pločica prednjih kočnica i funkcionisanja upozoravajućeg signala Provera istrošenosti i stanja kočionih obloga zadnjih kočnica Vizuelni pregled stanja karoserije i zaštitnog premaza podvozja. svetla upozorenja.9 JTD) Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. po potrebi podešavanje pritiska u pneumaticima Provera svetlosne signalizacije automobila (prednji farovi. gumenih delova (manžetne. čaure. i dr. osvetljenje komandne table) Provera funkcionisanja.2 8v) Zamena uloška prečistača goriva (1. pokazivači pravca. svetla u putničkom prostoru.) Provera funkcionalnosti i čistoće brava poklopca motora i prtljažnika i poluge za držanje poklopca motora Provera zategnutosti i stanja pomoćnih remena i podešavanje po potrebi Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. napajanja gorivom. cevi (izduvnog sistema.2 8v) Provera i podešavanje hoda ručne kočnice Provera izduvnih gasova (1.

Preporučuje Vam se upotreba proizvoda koji su posebno namenjeni i proizvedeni za ova vozila (vidi OSOBINE FLUIDA u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE). ili upotrebe na putevima prekrivenim prašinom.ili svakih 5 godina DODATNE PROVERE: Svakih 1. kočiona tečnost. proverite i ako je potrebno dopunite: • nivo rashladne tečnosti motora.) Provera stanja zupčastog remena Zamena zupčastog remena (*) Zamena svećica (benzinski motor) Provera sistema za upravljanje radom motora pomoću dijagnostičke opreme Provera nivoa ulja u menjaču Zamena motornog ulja i prečistača Zamena kočione tečnosti (ili svake 2 godine) Zamena polenskog filtera (ili svake godine) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + I II III + + + + IV V VI + + + + VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * . upotrebe u isključivo gradskim vožnjama sa dugim radom na praznom hodu.ili svake 3 godine u slučajevima upotrebe u izuzetno hladnim/toplim klimatskim uslovima.Tehničko uputstvo Zastava 10 Redovni servisi svakih 15. tečnost za pranje vetrobrana. akumulator. peskom ili solju .2 8v motor) Zamena uloška prečistača vazduha (1.9 JTD): • ispuštanje kondenzata iz prečistača (filtera) goriva. nivo kočione tečnosti. nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. 124 . pritisak i stanje pneumatika • nivo ulja u motoru Svakih 5.000 km ili godinu dana Zamena uloška prečistača vazduha (1..000 km ili pre dugih putovanja..9 JTD motor) Dolivanje tečnosti (rashladna tečnost.000 km (samo za verziju 1.

ULJE U MOTORU Menjajte ulje u motoru češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Ako ste u nedoumici o tome koliko često menjati ulje u motoru ili prečistače vazduha u zavisnosti od načina na koji upotrebljavate vozilo. Za uobičajno rutinsko održavanje koje možete i sami izvesti. PREČISTAČ VAZDUHA Menjajte uložak prečistača vazduha češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. pazite da imate potreban alat i originalne rezerne delove kao i potrebne tečnosti. VAŽNE NAPOMENE u vezi ODRŽAVANJA 125 . obratite se ovlašćenom servisu. Održavanje Vašeg vozila treba poveriti ovlašćenom servisu. ponavljane vožnje (manje od 7-8 km) kada su spoljne temperature ispod nule • čest rad motora u praznom hodu ili duge vožnje pri malim brzinama (npr. Ne izvodite radnje vezane za održavanje ako nemate potrebno iskustvo.o. Akumulator treba i češće proveravati kada se vozilo upotrebljava uglavnom za kraće relacije ili ako je vozilo opremljeno uređajem koji stalno troši struju (i kada je ključ za pokretanje izvađen). Proveru nivoa tečnosti (elektrolita) u akumulatoru treba izvoditi češće nego što je to prikazano REDOVNIM SERVISIRANJEM. POLENSKI FILTER Kada se vozilo upotrebljava u prašnjavim uslovima ili u područjima sa velikim zagađenjem polenski filter bi se morao češće menjati. To naročito važi za naknadno ugrađene uređaje. AKUMULATOR Napunjenost akumulatora treba proveriti na početku svake zime kako bi se sprečilo zamrzavanje elektrolita akumulatora.o. ako se vozilo koristi po prašnjavim putevima. Zamena bi trebalo da se izvrši čim se primeti smanjeni dotok vazduha u putnički prostor.Zastava Auto d. ako se vozilo redovno koristi u sledećim naročito teškim uslovima: • vuča prikolice ili kamp prikolice • na prašnjavim putevima. ako se vozilo upotrebljava u krajevima sa toplom klimom ili pri upotrebi u naročito zahtevnim uslovima. taksi ili dostava ili kada se vozilo ne koristi često). • kratke.

2 8v 1. VAŽNE NAPOMENE Pazite da ne pomešate različite tipove tečnosti kada ih dopunjavate: tečnosti se međusobno razlikuju te mogu uzrokovati oštećenje vozila. Kočiona tečnost. Ulje u motoru.9 JTD 126 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Provera nivoa tečnosti: Ne pušite dok radite u prostoru motora: moguće je prisustvo zapaljivih gasova i isparavanja koja mogu uzrokovati požar. 3. 2. Akumulator. Rashladna tečnost motora. 1. 5. Tečnost za pranje vetrobranskog stakla. 1. 4.

budite vrlo oprezni gde stavljate NAPOMENE ruke unutar motornog prostora jer postoji opasnost od opekotina. Nivo ulja bi trebao biti između oznaka odnosno zareza MIN i MAX na mernoj šipki.9 JTD Proverite ulje u motoru kada je vozilo na ravnom tlu i dok je motor još uvek topao (otprilike 5 minuta nakon gašenja motora). Ulje u motoru: 1. Ulju u motoru nemojte dodavati drugo ulje drugačije specifikacije.Zastava Auto d. Nivo ulja nikad ne sme prelaziti oznaku MAX.o.2 8v 1.o. čime se mogu uzrokovati ozlede. Dok je vozilo novo. pustite da motor radi nekoliko sekundi. Prostor između oznaka MIN i MAX odgovara otprilike jednom litru ulja. Ukoliko je nivo ulja u motoru iznad oznake MAX obratite se ovlašćenom servisu radi uspostavljanja pravilnog nivoa ulja. Zapamtite da se kod zagrejanog motora ventilator hladnjaka može uključiti i posle gašenja motora i vađenja ključa za pokretanje iz brave. motor se uhodava. 127 . zbog čega se potrošnja ulja u motoru može smatrati stabilizovanom nakon što vozilo pređe prvih 7. Nakon što ga ugasite pričekajte par minuta pre nego što proverite nivo ulja. dopunite ulje kroz otvor dok ne dosegne oznaku MAX. Ako je nivo ulja u motoru blizu ili čak ispod oznake MIN. Maksimalna potrošnja ulja može biti oko 400 grama na 1000 km. Ako je motor vruć. VAŽNE VAŽNE NAPOMENE Nakon dolivanja ili menjanja ulja.000 km.000-8.

dok nivo ne dosegne oznaku MAX. vode pruža zaštitu od smrzavanja do . Postoji opasnost od opekotina. Mešavina (50-50)% Paraflu Up i destil. VAŽNA NAPOMENA 1. Ako je potrebna VAŽNA zamena čepa posude. dopunite ga kroz otvor na posudi sa (50-50)% mešavinom destilovane vode i tečnosti FL Selenia Paraflu Up proizvođača Selenia.9 JTD Proveravajte nivo rashladne tečnosti kada je motor hladan.2 8v 1. Nivo bi trebalo da bude između oznaka MIN i MAX na posudi. NAPOMENA u suprotnom efikasnost sistema može biti smanjena. Ako je nivo ispod oznake MIN.35° C.Tehničko uputstvo Zastava 10 Potrošnja motornog ulja: VAŽNE NAPOMENE Potrošnja ulja zavisi od načina vožnje i uslova korišćenja vozila. Sistem hlađenja je pod pritiskom. zamenite ga drugim originalnim. Hlađenje motora: Ne skidajte čep sa posude kada je motor vruć. 128 . ZABRANJENO JE DOLIVANJE/MEŠANJE RASHLADNIH TEČNOSTI RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA ILI DRUGIH PROIZVOĐAČA. Iskorišćeno motorno ulje i zamenjeni prečistač (filter) ulja sadrže materije opasne za okolinu. Za zamenu ulja i prečistača obratite se ovlašćenom servisu.

Zastava Auto d. Tečnost hidraulične kočnice / spojnice: Proverite da je nivo tečnosti u posudi na maksimumu. upotreba uređaja za pranje vetrobranskog stakla je od presudne važnosti za poboljšanje vidljivosti.o. Preporuka je mešavina vode i tečnosti Tutella Professional SC 35 u sledećim odnosima: • 30% Tutella Professional SC 35 i 70% vode leti. odmah isperite mesto vodom. skinite čep i podignite produžetak za punjenje A . Pazite da se vrlo korozivna kočiona tečnost ne prospe na farbanu površinu.20oC koristite nerazređeni Tutella Professional SC 35. nakon što čujete "klik". (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR). Tečnost za pranje vetrobranskog / zadnjeg stakla: Za dopunjavanje. Ne vozite sa praznom posudom tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. Ako se to ipak dogodi. upozoravajući signal treba da se upali.slika levo. Preporučujemo Vam upotrebu tečnosti Tutela TOP 4 kojom je kočioni sistem originalno napunjen. Povremeno proveravajte da li radi upozoravajući signal na instrument tabli tako da kada pritisnete čep posude slika desno. VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA 129 .o. Upotrebljavajte tečnost DOT 4 samo za dopunjavanje. • Kod temperatura ispod . • 50% Tutella Professional SC 35 i 50% vode zimi.

slika na sledećoj strani levo. Zamena polenskog filtera . Kočiona tečnost je higroskopna (što znači da upija vlagu).Tehničko uputstvo Zastava 10 Simbol na posudi ukazuje na sintetički tip kočione tečnosti. skinite poklopac A .2 8v: Varijanta 1: odvijte vijke sa strane i na poklopcu prečistača. Korišćenje mineralnog tipa kočione tečnosti uzrokuje nepopravljiva oštećenja posebnih gumenih zaptivača u kočionom sistemu. VAŽNE NAPOMENE Polenski prečistač (filter): Polenski prečistač je smešten ispod komandne table blizu središnjeg dela na strani suvozača . 130 . Promenu treba izvršiti naročito u slučaju ako je smanjen dotok vazduha u putnički prostor. Zbog toga.slika dole.benzinski motor 1. i izvadite filter radi zamene. Ako se vozilo učestalo koristi u prašnjavim ili vrlo zagađenim područjima izmenu filtera treba izvoditi češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. i zamenite filter B . Prečistač vazduha: Zamena prečistača vazduha . za razliku od mineralnog tipa. kočionu tečnost je potrebno menjati češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM.slika na sledećoj strani desno. ako se vozilo upotrebljava u područjima sa visokim procentom vlage u vazduhu.slika dole: Odvijte vijke A.

1. skinite poklopac B .9 JTD: Za verziju sa dizel motorom 1.slika dole desno i zamenite filter C.o. odvijte vijke A .. 1.2 8v .2 8v . skinite prednji deo B poklopca i zamenite filter C .slika dole levo.varijanta 1 Varijanta 2: oslobodite držače A .slika dole desno.dizel motor 1. 1.varijanta 2 Zamena prečistača vazduha .9 JTD 131 .Zastava Auto d.o.9 JTD.slika dole levo.

Akumulatori sadrže supstance koje su vrlo štetne za VAŽNO okolinu. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. koji su opremljeni za odlaganje iskorišćenih akumulatora na način koji je u potpunosti u skladu sa poštovanjem okoline i zakonskih odredbi. prljažnik i poklopac motora pravilno zatvoreni. Zbog toga Vam savetujemo da zamenu akumulatora izvedete u ovlašćenom servisu.2 8v je 40 Ah (za verziju sa klima-uređajem je 44 Ah).9 JTD je 50 Ah. Nepravilno spajanje električne i elektronske opreme može uzrokovati ozbiljna oštećenja vozila. obaveze vezane za REDOVNO SERVISIRANJE. i ako je potrebno dopunite prema rasporedu u planu REDOVNOG SERVISIRANJA. Ne izlažite u blizini akumulatora otvoreni plamen ili izvor varnice: postoji opasnost od eksplozije i požara. Ako je postavljen akumulator drugih karakteristika. Postupajte prema uputstvima proizvođača akumulatora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Akumulator: Akumulator Zastave 10 je tip akumulatora sa "ograničenim održavanjem". Korisni saveti akumulatora: za produženje životnog veka VAŽNO Nakon parkiranja vozila. U normalnim uslovima ne zahteva dolivanje destilovane vode. Provera nivoa tečnosti u akumulatoru (elektrolita): Proveravajte nivo tečnosti u akumulatoru. zamenu akumulatora izvršite drugim akumulatorom jednakih karakteristika. a za model sa motorom 1. Kapacitet akumulatora za model Zastava 10 sa motorom 1. Ovaj postupak treba da se obavlja u ovlašćenom servisu. a koje su u vezi akumulatora. proverite da su vrata. Zamena akumulatora: Ako je potrebno. više ne važe. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. Plafonska svetla moraju biti ugašena. 132 .

Zastava Auto d.o.o.
Kada je motor ugašen, ne držite dugo uključenim uređaje kao što su audio uređaj, upozoravajuća svetla i dr.

VAŽNO
Akumulator koji se drži na vozilu bez obzira na dužinu trajanja sa napunjenošću manjom od 50%, oštetiće se sulfatizacijom što dovodi do smanjivanja potrebne snage i visokog rizika od smrzavanja elektrolita (to se može desiti već kod -10o C). Ako se vozilo ne koristi u dužem vremenskom periodu, pogledati pod DUGO NEKORIŠĆENJE VOZILA - str. 94, u poglavlju UPOZNAVANJE SA VOZILOM. Ako naknadno želite da ugradite opremu (protivprovalni sistem, audio sistem, satelitsku navigaciju i sl.) obratite se ovlašćenom servisu, koji će Vam sugerisati najprikladniju opremu i izvršiti proveru da li električni sistem može podneti taj dodatni napor, odnosno da li je potrebna ugradnja akumulatora većeg kapaciteta. Ova oprema i uređaji kontinuirano troše električnu struju čak i kada je ključ za pokretanje izvađen (vozilo je parkirano, motor ugašen) što može rezultirati velikom istrošenošću akumulatora. Ukupna potrošnja ove opreme (nakon ugradnje) mora biti manja od 0.6 mA puta Ah (akumulatora), kao što je prikazano tablicom: Maksimalno dozvoljena potrošnja sa ugašenim motorom
24 mA 26.4 mA

Akumulator
40 Ah 44 Ah

Takođe treba zapamtiti da veliki potrošači, kao što su mobilni telefon, hladnjak, grejač i dr., ako se koriste kada je motor ugašen, ubrzavaju trošenje akumulatora.

VAŽNO
Ako želite opremiti vozilo dodatnim sistemima, zapamtite da je nepravilno spajanje vrlo opasno, naročito ako ti uređaji utiču na sigurnosne uređaje.

133

Tehničko uputstvo Zastava 10

Elektronske upravljačke jedinice:
Pri normalnoj upotrebi vozila nisu potrebne nikakve posebne mere opreza. U slučaju intervencija na električnom sistemu ili kada je potrebno pokrenuti motor uz pomoć drugog akumulatora, treba se s pažnjom pridržavati upustava koja slede:

• Nikad ne isključujte akumulator iz električnog sistema dok motor radi. • U slučaju punjenja, akumulator isključite iz električnog sistema. Savremeni punjači
akumulatora daju napon i do 20 V.

• Nikad ne izvodite pokretanje motora punjačem akumulatora. Uvek koristite drugi
akumulator.

• Budite naročito pažljivi kod spajanja akumulatora na električni sistem. Pazite da su • • • •
kontakti akumulatora spojeni odgovarajućim kablovima (ispravnog polariteta) i proverite da li je i sam spoj izveden ispravno. Ne spajajte i ne isključujte priključke sa elektronskih jedinica dok je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ne proveravajte polaritet pomoću varnice. Isključite električne jedinice u slučaju elektro-zavarivanja na karoseriji. Takođe ih skinite u slučaju temperature iznad 80oC (posebni zahvati na karoseriji i dr.) Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo, tj. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Kontaktirajte ovlašćeni servis za instrukcije.

Ako je audio uređaj ili auto-alarm nepravilno ugrađen, moguća je pojava interferencije u radu elektronskih jedinica.

VAŽNO

Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez uvažavanja karakteristika i svojstava sistema mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uz rizik od požara.

134

Zastava Auto d.o.o.

Točkovi i pneumatici:
Pritisak u pneumaticima: Svake dve nedelje i pre dugih putovanja, proverite pritisak svakog pneumatika uključujući i rezervni pneumatik. Pritisak se proverava kada je pneumatik hladan. Normalno je da se u vožnji pritisak pneumatika povisi. Ako morate proveriti ili povećati pritisak kada je pneumatik topao, zapamtite da vrednost pritiska mora biti za 0.3 bara iznad uobičajene vrednosti. Za pravilan pritisak pneumatika vidi pod TOČKOVI u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - str. 149. Pritisak u pneumaticima mora biti ispravan kako bi se vozilo dobro držalo na putu. Pogrešan pritisak u pneumaticima dovodi do nepravilnog trošenja pneumatika slika desno. A - Ispravan pritisak: gazna površina pneumatika se troši jednako. B - Nedovoljan pritisak: rubovi gazne površine se više troše. C - Previsok pritisak: srednji deo gazne površine se više troši.

VAŽNO

VAŽNO

Ako je pritisak pneumatika prenizak, pneumatik se pregreva, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

Gume se moraju promeniti kada je visina gazne površine manja od 1.6 mm. U svakom slučaju postupajte prema zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Koliko god je moguće, izbegavajte oštra kočenja i nagla kretanja. Pazite da ne udarite ivičnjake, rupe i ostale čvrste prepreke na putu. Dugotrajna vožnja po neasfaltiranim putevima može oštetiti pneumatike. Povremeno proverite da pneumatici nemaju zareze na bočnim stranama, nenormalne izbočine, ili da se troše nepravilno. U slučaju neke od ovih pojava obratite se ovlašćenom servisu radi provere.
135

pregled pneumatika bi trebalo da izvrši stručnjak koji može proceniti da li se mogu i dalje koristiti. VAŽNO Gumene i elastične cevi: Što se tiče gumenih cevi servo-upravljača. Zbog toga je presudna pažljiva provera. Ne izmenjujte gume unakrsno. kočnica i napajanja gorivom. premeštajući gumu sa leve strane vozila na desnu stranu i obratno. Pri zameni pneumatika dobro je zameniti i ventil za naduvavanje. točak. ako su pneumatici postavljeni na vozilu duže od 6 godina. U svakom slučaju. zadržavajući ih na istoj strani tako da se ne promeni smer obrtanja točka.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izbegavajte vožnju sa pretovarenim vozilom: time se ozbiljno može oštetiti točak ili pneumatik. Zastava 10 upotrebljava pneumatike bez unutrašnje gume (tubeless). Ni u kom slučaju ne upotrebljavajte unutrašnje gume na ovakvim pneumaticima. Ako Vam se probuši pneumatik. 136 .str. Pneumatik stari čak i kada se ne koristi puno. oslanjanje ili upravljački mehanizam. odmah se zaustavite i zamenite točak. Kako bi se prednje i zadnje pneumatici ravnomerno trošili. Pukotine na gaznoj površini i na bočnim stranama ukazuju na ostarelost pneumatika. savetuje se njihova međusobna zamena svakih 10-15 hiljada kilometara. U slučaju zamene. 122. treba se pridržavati plana REDOVNOG SERVISIRANJA . kako se ne bi oštetio pneumatik. Ozon. uvek upotrebljavajte nove pneumatike i izbegavajte pneumatike sumnjivog porekla. Ne zaboravite isto tako detaljno da proverite i rezervni točak. visoke temperature i dugotrajan izostanak tečnosti u sistemu uzrokuju stvrdnjavanje i pucanje cevi sa mogućim gubitkom tečnosti.

skinite ruku brisača tako što odvijete pričvrsni vijak B. Neki vrlo jednostavni postupci mogu smanjiti mogućnost oštećivanja metlica: • Ako se temperatura spusti ispod nule. Pazite da sve nalegne ispravno. Ako je potrebno. • Spustite prevlaku. pazite da gumeni deo nije zamrznut i zalepljen za vetrobransko staklo. • Postavite novu metlicu tako da ubacite jezičak u poseban zarez na ruci brisača. Zamena stakla brisača vetrobranskog • Podignite ruku vetrobranskog brisača A . time čuvate gumeni rub i izbegavate naprezanje i pregrevanje elektromotora brisača. VAŽNO Putovanje sa istrošenim metlicama je opasno zato što se time utiče na smanjenje vidljivosti u lošim vremenskim uslovima. U svakom slučaju trebalo bi ih promeniti otprilike jednom godišnje. Zamena brisača zadnjeg stakla • Podignite poklopac A . preporučuje se upotreba Tutela Professional SC 35.slika levo. sa stakla i postavite metlicu tako da stvori pravi ugao od 90 stepeni sa rukom brisača. Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla: Metlice: Povremeno očistite gumeni deo prikladnom tečnošću. • Skinite sav sneg sa stakla. • Ne uključujte brisače po suvom staklu.slika desno. • Pravilno postavite novu ruku i pritegnite pričvrsni vijak.o.Zastava Auto d. Promenite metlice ako se gumeni rub istrošio ili izobličio.o. • Pritisnite deo B žabice i izvadite metlicu iz ruke A. 137 . oslobodite ga sredstvom za odmrzavanje.

Usmerite mlaz do najviše tačke koju dostižu metlice brisača. a ako je potrebno očistite ih iglom. Zatim proverite da li su otvori na mlaznicama zapušeni. Koristeći odvijač u sedištu okrenite držač mlaznice.slika dole levo. prvo proverite da li ima tečnosti u posudi (vidi pod PROVERA NIVOA TEČNOSTI u ovom poglavlju .str. 129). Mlaz za pranje stakla se može usmeriti podešavanjem nagiba mlaznice . može se usmeriti podešavanjem smera mlaznice.slika dole desno. Mlaz brisača zadnjeg stakla .Tehničko uputstvo Zastava 10 Mlaznice: U slučaju da mlaz tečnosti ne izlazi. 138 .

vozilo perite češće. oslanjanja i drugih delova proizvodima na bazi voskova sa visokom zaštitnom vrednošću. Isto tako. Pod uobičajnim održavanjem laka podrazumeva se pranje vozila.str. već vrši i zaštitu lima.Zastava Auto d. • Prskanje donjeg dela karoserije. Karoserija: Zaštita vozila od atmosferskih uticaja: Glavni uzroci korozije su: • atmosferske nečistoće • so i vlaga u atmosferi (priobalna ili topla i vlažna područja). Na primer. u područjima sa visokim nečistoćama vazduha.o. rubovi i dr. • stanje okoline koje je specifično za određeno doba godine. Ako je vozilo duboko ogrebano savetujemo Vam da preduzmete mere preventivne zaštite od pojave korozije. ili ako vozite putevima koji su posipani solju. • Upotreba pocinkovane oplate ili prethodno obrađenog čeličnog lima koji je visoko otporan na koroziju. 144). Evo nekih od najvažnijih: • Način lakiranja i upotreba proizvoda koji vozilu daju naročitu otpornost prema koroziji i ogrebotinama. Deterdženti zagađuju vodu. 139 VAŽNA NAPOMENA . • Upotreba otvorenih profila kako bi se izbegla kondenzacija i zadržavanje vode koja bi dovela do korozije na unutrašnjoj strani delova.o. Učestalost pranja zavisi od uslova i okoline u kojoj se vozilo koristi. ne treba potceniti abrazivna delovanja prašine u atmosferi i peska nošenog vetrom kao i odbačeni kamenčići i blato od drugih vozila. • Nanošenje prskanjem plastične prevlake radi zaštite najizloženijih delova: ispod vrata. prostora motora. Preventivne ili korektivne popravke laka izvodite originalnim proizvodima (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . unutrašnji deo blatobrana. Saveti za održavanje karoserije: Lak: Lak nema samo estetsku ulogu. Na Zastavi 10 primenjena su najnovija tehnička rešenja za efikasnu zaštitu karoserije od korozije. Iz tog razloga vozilo treba prati u prostorima koji su opremljeni za sakupljanje i prečišćavanje tečnosti korišćenih u pranju.

Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo. Pri sušenju vozila. Kontaktirajte instrukcije. Neposredno nakon pranja. Postupak bi trebalo obaviti u garažnom prostoru. treba pažljivo oprati prostor motora. Ako je moguće izbegavajte parkiranja ispod drveća. gumeni čepovi i drugi štitnici) 140 . Spoljne plastične delove treba prati po uobičajenom postupku. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. tj.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za ispravno pranje: • Prilikom pranja u automatskim perionicama skinite antenu s krova kako bi sprečili njeno oštećivanje. jer je njegova kiselina naročito agresivna. • Dobro isperite vodom i osušite mlazom vazduha ili jelenskom kožom. gde se voda često sakuplja). obrišite iznutra grejač zadnjeg stakla laganim pokretima u smeru otpornika. Kako bi se sprečilo oštećivanje otpornika grejača zadnjeg stakla. pri tome često ispirajući sunđer. kako bi preostala voda mogla lakše da ispari. Nakon pranja vozila proverite da se različite zaštite (npr. Ne perite vozilo nakon što je bilo izloženo suncu ili dok je poklopac motora vruć: lak bi mogao izgubiti na sjaju. Stakla Za čišćenje stakla upotrebljavajte čiste krpe kako bi se izbeglo stvaranje ogrebotina na staklima ili zamućivanje tj. • Obrišite karoseriju sunđerom namočenim u blagi rastvor sredstva za pranje. Prostor motora Na kraju svakog zimskog razdoblja. smolaste supstance koje neke vrste drveća ispuštaju zamućuju lak i povećavaju mogućnost nastajanja korozije. vozilo ne ostavljajte u zatvorenom prostoru već ga držite na otvorenom. Ptičji izmet se mora odmah oprati i to vrlo pažljivo. • Pokvasite karoseriju mlazom vode niskog pritiska. smanjenje prozirnosti. VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA ovlašćeni servis za Vozilo bi trebalo prati dok je motor hladan sa ključem u položaju STOP. poklopac motora i oko svetala. pazite da obuhvatite i slabo vidljive delove (okviri vrata.

Zastava Auto d.o.u zavisnosti od opreme 141 VAŽNO . Bočice raspršivača ne smeju se izlagati temperaturama iznad 50oC. Čišćenje kožnih sedišta: * • Skinite suvu prljavštinu jelenskom kožicom ili lagano navlaženom tkaninom bez prevelikog pritiska. Unutrašnjost: Povremeno proverite da se nije skupila voda ispod prostirača (od mokrih cipela. očetkajte sedište sunđerom koji je lagano namočen u neutralno sredstvo za pranje. Plastični delovi u unutrašnjosti vozila: Upotrebljavajte posebna sredstva koja neće promeniti izgled komponenti. * . upotrebite posebno sredstvo za čišćenje kože tako da se strogo pridržavate uputstva za upotrebu.o. Ne držite u vozilu sredstva u obliku raspršivača (spreja) jer postoji opasnost od eksplozije. Potom je obrišite jelenskom kožicom ili mekom tkaninom navlaženom vodom ili neutralnim sredstvom. Čišćenje sedišta i tkanine: • Odstranite prašinu mekanom navlaženom četkom ili usisivačem. kišobrana i dr. Prilikom toplog vremena temperatura u unutrašnjosti vozila može narasti i dosta iznad te vrednosti.) koja bi mogla uzrokovati koroziju lima. • Tečnost ili masne mrlje skinite suvom upijajućom tkaninom bez četkanja. Elektrostatička pražnjenja koja se pojavljuju pri čišćenju (četkanju) mogu prouzrokovati požar. Nikada ne koristite alkohol ili proizvode na bazi alkohola. • Za čišćenje sedišta. Pri čišćenju presvlaka od tkanina koristite navlaženu četku. Ako mrlje ostanu. Ne upotrebljavajte alkohol ili benzin za čišćenje stakla instrument table. VAŽNO Nikada ne koristite zapaljive proizvode (na bazi petroleja ili benzina) pri čišćenju unutrašnjosti vozila.

slika levo. G . H . L . C . I . pored prednjeg desnog sedišta . Ova pločica je pričvršćena na prednjem poprečnom nosaču u prostoru motora.Šifra tipa vozila.Šifra verzije karoserije.Pločicu za identifikaciju boje 4 .Tehničko uputstvo Zastava 10 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU VOZILA: Podaci za identifikaciju nalaze se na pozicijama na vozilu označenim na slici desno. Oznaka na šasiji: Utisnuta je na podu putničkog prostora.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila sa prikolicom.Oznaku na šasiji 3 .Maksimalno dopušteno opterećenje na prednjoj osovini. a mogu se podeliti na: 1 .Pločicu modela 2 . sadrži sledeće podatke za prepoznavanje: A .Oznaku na motoru Pločica modela: Pločica .Broj homologacije. N . E . Da bi se došlo do oznake treba podići poseban poklopac na oblozi a oznaka sadrži sledeće podatke: • Šifra tipa vozila (ZFA 188000) • Broj šasije 142 .Šifra za rezervne delove.Tip motora.Naziv proizvođača. F .Koeficijent dimljenja (samo za dizel motore). M .slika levo.Maksimalno dopušteno opterećenje na zadnjoj osovini. D Broj šasije.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila. B .

Fiatova šifra boje D . Kodovi motora: Evropske homologacije: Model Tip motora Šifra verzije karoserije 5 vrata 1.9 JTD 188A4000 188A7000 188BXA1A 01X 188BXA1A 01AB 188BXA1A 01AD 188BXG1A 14E 143 .2 8v 1.o.slika desno.Proizvođač laka B . Sadrži ove podatke: A .Zastava Auto d.Šifra za prelakiranje i popravke.o. je postavljena na unutrašnjoj strani poklopca motora. Oznaka na motoru: Oznaka je utisnuta na bloku motora na strani menjača i sadrži šifru tipa vozila i broj šasije. Nalepnica za identifikaciju boje: Nalepnica .Naziv boje C .

Tehničko uputstvo Zastava 10 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Motor: Opšte karakteristike Kod motora Vrsta motora Broj i smeštaj cilindara Broj ventila po cilindru Prečnik / hod cilindara (mm) Radna zapremina (cm ) Stepen kompresije Maksimalna snaga (EEC) pri broju obrtaja Maksimalni obrtni moment (EEC) pri broju obrtaja kW KS o/min Nm kgm o/min 3 1. bespovratni sistem napajanja goriva. 144 . multipoint sekvencijalno ubrizgavanje integrisano sa elektronskim paljenjem. sa elektronski nadziranim Unijet "Common rail" punjačem.9 JTD 188A7000 Diesel 4 u liniji 2 82 / 90.2 8v 188A4000 Otto 4 u liniji 2 70.4 2500 Fiat BKR5EZ Fiat RC10YCC NGK BKR5EZ Champion RC10YCC Bezolovni benzin 95 1. turbinom i međuhladnjakom.45 63 85 3500 196 20 1500 Svećice - Gorivo Euro Dizel Napajanje gorivom / paljenje: Verzija 1.86 1242 9.4 1910 18.9 JTD: Direktno ubrizgavanje u cilindre pod visokim pritiskom.2 8v: Elektronsko. Broj obrtaja motora u praznom hodu: 750 ± 50 o/min Verzija 1.8 44 60 5000 102 10.8 / 78.

važno je proveriti svećice u ovlašćenom servisu. Menjač: Pet brzina i hod unazad sa sinhronizatorom pri menjanju brzina za napred.o.Zastava Auto d. Izmene i popravke na sistemu za napajanje koje su nepravilno izvedene ili bez uvažavanja tehničkih karakteristika mogu uzrokovati nepravilnost u radu i povećati rizik od požara.o. čak i kada se to ne odnosi na sistem paljenja. bez praznog hoda. Svećice se moraju menjati kako je to predviđeno REDOVNIM SERVISIRANJEM. 144. VAŽNO Prenos snage: Prenos snage vrši se na prednje točkove preko diferencijala. samopodešavajuća. 145 . moguća je pojava problema u radu. Uvek upotrebljavajte isključivo pomenute tipove svećica . ili nije garantovana predviđena trajnost. Izgled svećica je za stručnjaka dobar pokazatelj mogućeg neispravnog rada. Ako je toplotna vrednost svećice manja od potrebne. Zbog toga ako postoje poteškoće u radu motora. Spojnica (kvačilo): Hidraulička. VAŽNO Svećice: Čistoća i dobro stanje svećica je vrlo važno za održavanje efikasnog rada motora i smanjenje štetnih gasova.tabela na str. pogonskih poluvratila i homokinetičkih zglobova. Zupčanici menjača i diferencijala su montirani u zajedničko kućište.

prečnika 180 mm. prečnika 257 mm. • ABS sistem sa četiri senzora i EDB * VAŽNO: Voda.2 8v: Disk. * . Ručna kočnica: Aktivira se polugom.u zavisnosti od opreme 146 . sa samopodešavanjem kočionih obloga. led i so za posipanje puteva mogu se nataložiti na diskovima kočnica i time smanjiti njihovu efikasnost pri PRVOM kočenju. sa čeličnom torzionom šipkom i gumenim čaurama sa kontrolisanom deformacijom. plivajuća klešta • • • • • Zadnje: Doboš. deluje mehanički na kočione obloge zadnjih točkova. • Zavojne opruge i stabilizator. Upravljač: • Zglobni stub upravljača sa apsorbovanjem energije. prečnika 240 mm. Regulator raspodele kočione sile koji deluje na zadnji hidraulički krug. Automatsko podešavanje kočionih obloga. Vešanje: Prednje: • Nezavisno. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva. Zadnje: • Polunezavisno.9 JTD: Ventilirajući disk. Unakrsna kontrola hidrauličnih vodova. • Upravljač sa zupčanikom sa stalnim podmazivanjem. McPherson oslanjanje sa viljuškama pričvršćenim na poprečnu pomoćnu osovinu. Vakuumski pojačivač kočnica. plivajuća klešta • 1. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva.Tehničko uputstvo Zastava 10 Kočnice: Glavne i pomoćne kočnice: Prednje: • 1.

uključujući i rezervni točak smanjenih dimenzija. pet vrata.o. • Šipke u vratima za zaštitu pri bočnom sudaru i za ukrućivanje putničkog prostora u slučaju čeonog sudara. višestruko slojeviti kontrukcioni elementi za progresivno apsorbovanje energije u slučaju sudara.str.o. 93. • Najmanji prečnik zaokretanja: 10. 98.Zastava Auto d. visoko otporna. 147 . VAŽNO Radi sigurnosti u vožnji na svim točkovima vozila moraju biti postavljeni pneumatici određene veličine i istog proizvođača. Za pojedinosti o upotrebi vijaka i naplataka. Točkovi: Naplatci i pneumatici: • Naplatci od presovanog čelika ili lake legure. vidi poglavlje LANCI ZA SNEG .str. • Posebni vijci točkova (različite veličine i uzajamno neodgovarajući) za svaki od dvaju tipova naplataka. • Radijalni pneumatici bez unutrašnje gume ("tubeless"). Na pneumaticima tipa "tubelles" ne upotrebljavajte unutrašnje gume. 92. pogledajte u poglavlju AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK .5 metara • Električni servoupravljač "Dualdrive" sa stalnim prenosnim odnosima i dva načina rada. Lanci za sneg: Upotrebljavajte samo lance za sneg niskog profila. Karoserija: • Samonoseća karoserija.str. ZIMSKI PNEUMATICI Upotreba zimskih pneumatika je prikazana u poglavlju ZIMSKI PNEUMATICI . Naplatke od lakih legura ne učvršćujte vijcima od čelika i obratno.

R = Radijalni pneumatik 14 = Prečnik naplatka (u inčima). 60 = Odnos visine i širine pneumatika (kao postotak).2 8v 5 1/2 Jx14"-35 165/70 R14 81T 165/70 R14 81Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P 1. H = Indeks maksimalne brzine. Indeksi opterećenja: 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg Indeksi maksimalne brzine: Q = do 160km/h R = do 170km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = preko 210km/h 148 . 82 = Indeks opterećenja.9 JTD 5 1/2 Jx14" ET35 185/60 R14 82T 185/60 R14 82Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P Rezervni točak Objašnjenje označavanja pneumatika: Primer: 185/60 R14 82H 185 = Nominalna širina pneumatika (razmak između bočnih zidova u mm).Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije naplatka i pneumatika: Modeli Naplatak Pneumatik Standardni Zimski Naplatak Pneumatik 1.

2 2. Dodajte + 0.4 Zadnje 1.2 bar propisanom pritisku pri naduvavanju zimskih pneumatika.1 Potpuno natovareno Prednje Zadnje 2. 149 .8 Rezervni točak Dodajte + 0.8 2.9 JTD 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 2.o.o.3 2.1 2.3 bar propisanom pritisku kada su pneumatici topli.9 2. Pritisak hladnih pneumatika (bar): Standardni pneumatik Model Veličina Srednje natovareno Prednje 1.4 2.0 2.Zastava Auto d.2 8v 1.

Verzija 1.Prikazana vrednost zavisi od veličine naplatka.9 JTD A B C D E F (*) G H I (*) 3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1954 1392 (*) .9 JTD Maks. ubrzanje 0-100 km/h 14.2 sec 150 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije vozila: Kapacitet prtljažnika: 297 dm3 sa oborenim naslonom zadnjeg sedišta: 1080 dm 3 Verzija sa 5 vrata (mm) 1.2 8v. Maksimalna brzina i ubrzanje: Podaci se odnose na maksimalnu brzinu i ubrzanje nakon uhodavanja.2 8v 1. brzina 155 km/h 173 km/h Maks. 1.3 sec 12.

Pri temperaturi ispod -20oC preporučujemo Vam upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.prikolica bez kočnica Maksimalno opterećenje krova Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki (prikolica sa kočnicama) 1.Ne prekoračujte dozvoljena opterećenja. čime se smanjuje korisna nosivost (**) .o. 151 . Količine i vrste tečnosti za vozilo: 1.2 8v: SELENIA 20K(*) . Vozač je odgovoran za raspoređivanje opterećenja tako da odgovaraju ovim vrednostima ograničenja.Ako je vozilo opremljeno krovnim otvorom.8 kg 1.2 8v 875 510 750 750 1385 1000 400 75 60 1.2 2.prednja osovina: . povećava se masa praznog vozila. vučnom kukom.Za 1.9 JTD: SELENIA WR Rashladni sistem motora Korito motora: Korito motora i filter: 2.5 - - (*) .0 4.prikolica sa kočnicama .9 JTD: Euro dizel "50-50" mešavina destilovane vode i tečnosti "PARAFLU UP" -Za 1.9 JTD 1055 510 900 750 1565 1000 400 75 60 (*) .Zastava Auto d.zadnja osovina: .ukupno: Vučeni teret: .9 JTD litara kg 49 5-7 6.o. Mase: Mase (kg) Masa vozila spremnog za vožnju (uključujući gorivo. i sl.Za 1. rezervni točak) Korisna nosivost (*) uključujući vozača Maksimalno dopušteno opterećenje (**) .2 8v litara Rezervoar goriva: Rezerva goriva: 47 5-7 4.2 2..2 8v: bezolovni benzin sa RON ne manjim od 95 .5 2.2 4.3 Propisane tečnosti -Za 1.

8 Propisane tečnosti TUTELA CAR TECHNYX TUTELA TOP 4 Mešavina vode i tečnosti TUTELA PROFESSIONAL SC 35 * Osobine tečnosti za vozilo: Proizvodi koji se upotrebljavaju i njihove osobine: Upotreba Osobine ulja i tečnosti za ispravan rad vozila Preporučena ulja i tečnosti Primena SAE 10W 40 Multigradno ulje sintetičke osnove koje SELENIA 20K nadmašuje specifikacije ACEA Ulja za A3 i API SL podmazivanje benzinskog SAE 5W 30 motora Multigradno 1.2 8v litara Mehanički menjač i diferencijal Kočioni sistem bez ABS Kočioni sistem sa ABS Rezervoar za pranje vetrobrana i zadnjeg stakla: 1. 129 ** . FIAT 9. API SL. ACEA A5.za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str. API CF.5 1.45 1.za upotrebu na vrlo niskim temperaturama preporučujemo upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 152 .40 0.98 0.55535 SAE 5W 40 Multigradno Ulje za sintetičko ulje podmazivanje SELENIA WR koje nadmašuje dizel motora specifikacije ACEA 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 1.40 0.9 JTD litara 1. FIAT 9.5 kg 1.45 1.5 kg 1.9 JTD B4.2 8v ** SELENIA sintetičko ulje PERFORMER koje nadmašuje specifikacije ACEA MULTIPOWER A1.65 0.55535 * .

pruža zaštitu do -35oC Aditiv za dizel gorivo DIESEL MIX Za mešanje s dizel gorivom (25 cm3 na 10 litara) Upotrebljava se koncentrovana ili razblažena ** Tečnost za TUTELA Mešavina alkohola.VAŽNO: Ne dodavati i ne mešati sa rashladnim tečnostima drugih karakteristika ili drugih proizvođača. hladno pokretanje motora. ** . gasova: Potrošnja goriva prikazana tablicom na str. nemojte startovati motor i kontaktirajte ovlašćeni servis. * .o. 129 153 . SAE J-1704. vode i pranje aktivne tečnosti CUNA PROFESSIONAL vetrobranskog i NC 956-11 SC 35 zadnjeg stakla Potrošnja goriva i emisija izd. ISO 4925. konzistencije NLGI 0 Kočione tečnosti Sintetička tečnost FMVSS no 116 DOT 4. Ovaj pravilnik propisuje realno ustanovljavanje potrošnje goriva uzimajući u obzir svakodnevnu upotrebu vozila. FIAT 9. • izvan gradski ciklus. potom simulirana upotreba vozila u gradskom saobraćaju. vožnja sa učestalim ubrzavanjima u svim brzinama što odgovara normalnim uslovima vožnje. 154 je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. Ukoliko se to ipak desi.o.Za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str. Vrednosti potrošnje se ustanovljavaju sledećom procedurom: • gradski ciklus. zadovoljava specifikacije API GL-4 PLUS. zadovoljava specifikacije CUNA NC 956-16.55550 MIL-L-2105 D LEV. Vodootporna mast na osnovi sapuna litijuma. Upotreba Osobine ulja i tečnosti za Preporučena ulja i ispravan rad vozila tečnosti Ulje SAE 75W-85.Zastava Auto d. brzina varira između 0 i 120 km/h. ASTM D 3306 Sa zaštitnim delovanjem (kada je spoljašnje temperatura ispod 0oC) TUTELA CAR TECHNYX Primena Ulja za podmazivanje Ručni menjači i diferencijali TUTELA MRM ZERO TUTELA TOP 4 Homokinetički zglobovi Hidraulične kočnice i spojnica Rashladna tečnost motora PARAFLU UP * U odnosu 50% demineralizovane vode i 50% PARAFLU UP. CUNA NC 956-01 Zaštita sa antifriznim delovanjem na osnovi etilenskog glikola.

85).7 4. stepen opremljenosti vozila dodatnom opremom. stil vožnje.2 8v 1.str.9 JTD g/km 136 130 Standardi emisije izduvnih gasova koje ispunjava Zastava 10: Verzija 1.9 Emisija CO2 u izduvnim gasovima je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. saobraćajni uslovi. Potrošnja u litrima na 100 pređenih km 1.u zavisnosti od verzije 154 .6 Izvan grada Prosečno kombinovano 4. Stanje puteva. a izmerena je pri prosečnom kombinovanom ciklusu.Tehničko uputstvo Zastava 10 • prosečni kombinovani ciklus uključuje 37% gradskog ciklusa i 63% izvan gradskog ciklusa.9 JTD U gradu 7.2 8v 1. način tj. mogu uticati na povećanje vrednosti potrošnje u odnosu na one prikazane u tablici (pogledati NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I ZAGAĐIVANJE u poglavlju PRAVILNA UPOTREBA VOZILA .2 8v 1. Izražena je u gramima po kilometru (g/km).0 5. VAŽNA vremenski uslovi.3 6. Prosečni kombinovani ciklus 1. prisutnost krovnog nosača i posebne opreme kao i opšte stanje vozila.8 4.9 JTD Standard emisije izduvnih gasova EURO 3 ili EURO 4 * EURO 3 ili EURO 4 * * .

o.o. Spisak ovlašćenih servisa za model "ZASTAVA 10" .Zastava Auto d.

Prvomajska 63 Virovo . Stojanovića bb Lepenički bulevar 1 Ibarski put b. Melenački drum 9 Manastirska 9 ADRESA TELEFON 011/3972-055.b.b.Arilje Negotinski put bb Dr Svete Kasapinovića 9 Filipa Višnjića 10 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Horgoški put 19a Jabučki put b. 580-274 018/263-052 034/336-261 032/380-050 031/531-799 031/892-309 019/420-999 021/512-119 021/527-388 025/34-444 024/552-670 024/753-555 013/351-402 023/530-016 023/510-891 Tehničko uputstvo Zastava 10 MESTO BEOGRAD BEOGRAD BEOGRAD NOVI BEOGRAD ZEMUN ZEMUN OBRENOVAC NIŠ NIŠ KRAGUJEVAC ČAČAK SEVOJNO ARILJE ZAJEČAR NOVI SAD NOVI SAD SOMBOR SUBOTICA SUBOTICA PANČEVO ZRENJANIN ZRENJANIN AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD CIM BIZMA AC BOGUNOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AC AUTO MSD TRADE AUTO MIG ZASTAVA PROMET NIŠ ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC AUTOGARANT AUTOKUĆA RAKETA AUTOSERVIS ĆIRO AUTO BANE STOJANOV AUTOUNIVERZAL ZASTAVA PROMET SOMBOR AUTOSERVIS ANUŠ AUTO-HERMES AUTOREMONT PIVAŠEVIĆ FIAT SERVIS ĐUKIĆ TOČAK .Spisak ovlašćenih servisa za model "Zastava 10" NAZIV SERVISA Vojvode Stepe 318 Mije Kovačevića 6 Dragice Pravice 7a Tošin bunar 92b Bačka 1G Cara Dušana 236 Braće Joksića 201 Beogradski put bb N. 2762-632 011/3293-743 011/2698-019 011/2198-113 011/3162-928 011/8765-240 018/583-640. 3095-444 011/2764-246.

U slučaju nepodudarnosti podataka između Tehničkog Uputstva i Garantnog lista. Podaci koji se nalaze u ovoj publikaciji namenjeni su samo kao vodič za upotrebu i održavanje. . uzimajte u obzir podatke iz Garantnog lista. kao i status ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži.o.o. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda.Zastava Auto d. "ZASTAVA AUTO" zadržava pravo da zbog tehničkih ili komercijalnih razloga u bilo kom trenutku izmeni modele i varijante vozila opisane u ovom priručniku.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .

o. Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .o.Zastava Auto d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful