Tehničko uputstvo Zastava 10

"ZASTAVA AUTO" Služba Postprodaje 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 323 602); fax. (034 302 361) e-mail: zauto@automobili.zastava.net web: www.zastava10.com

Publikacija No 603.00.550 - IV izdanje - II/2007. Štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu Zastava

Zastava Auto d.o.o.

Sadržaj tehničkog uputstva:
Uvod..................................................................................................................... 7 UPOZNAVANJE SA AUTOMOBILOM........................................................ 8 Elektronski sistem blokade motora...................................................................... 8 Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja............................. 10 Sigurnosni pojasevi.............................................................................................. 11 Prekidač sa ključem.............................................................................................. 17 Komandna tabla................................................................................................... 18 Instrument tabla.................................................................................................... 20 Instrumenti........................................................................................................... 22 Digitalni ekran...................................................................................................... 23 Putni računar........................................................................................................ 24 Upozoravajuća signalizacija................................................................................. 28 Lična podešavanja (sedišta, upravljač, retrovizori)................................................... 32 Grejanje i provetravanje....................................................................................... 36 Rukovanje klima-uređajem.................................................................................. 42 Poluge uz upravljač.............................................................................................. 44 Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home")....................................................... 47

Plafonsko svetlo................................................................................................... 47 Prekidači na centralnoj polici............................................................................... 49 Unutrašnja oprema............................................................................................... 51 Krovni otvor......................................................................................................... 53 Vrata..................................................................................................................... 55 Prtljažnik.............................................................................................................. 57 Poklopac motora................................................................................................... 61 Krovni nosač........................................................................................................ 62 Svetla.................................................................................................................... 63
3

................................. 81 Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja........................................................................................................................ 64 Audio sistem....................................... čep rezervoara za gorivo.............................................................................................................................................................................................................. 76 Pokretanje motora. 103 Ako pregori sijalica spoljnog svetla......................................... 70 Sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju (ABS)...................................................................................... 71 EOBD sistem...... 94 U SLUČAJU NUŽDE.............................. 98 Ako pregori sijalica.............................................................................. 79 Upotreba ručnog menjača........................................................................................................................................................................ 111 4 ............................................................................................... 95 Pokretanje motora u slučaju nužde..................................... 95 Pokretanje motora pomoću drugog akumulatora......................... 93 Dugo nekorišćenje vozila.....................................................................................................................................................................................................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci..... 80 Sigurna vožnja............................................................. 96 Pokretanje guranjem.......... 105 Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla.................. 74 Zaštita okoline................................. 75 PRAVILNA UPOTREBA AUTOMOBILA.................................................... 109 Ako pregori osigurač............................................................................................................................................................... 85 Vuča prikolice.................................................................................................................................................................................................................... 97 Ako se probuši pneumatik................................................. 73 Vrste goriva.......................................................................... 68 Električni servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive")................................... 76 Zaustavljanje........................................................................................................................................ 89 Zimski pneumatici..................................................... 92 Lanci za sneg..........................

.............................................................................................................................................................................................. 144 Prenos snage......................................................................................................................... 117 Vuča vozila...................................................................................................... 142 Kodovi motora............................................................................................................................................................ 126 Polenski prečistač (filter).................................. 130 Prečistač vazduha...................................... 139 Unutrašnjost........................................ 145 Kočnice.................................... 119 Ako se dogodi nezgoda...................................... 136 Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla........................................... 146 5 ..................................................................................................................................................................................................................................... 123 Dodatne provere............................................................................................. 122 Raspored redovnog servisiranja........ 146 Vešanje......................... 134 Točkovi i pneumatici..................................................................................................................................... 132 Elektronske upravljačke jedinice............................. 137 Karoserija.......................................................................................................o..... 116 Podizanje vozila............................ 135 Gumene i elastične cevi........................................................ 130 Akumulator..............................................Zastava Auto d............................................................................................................................................................................................................................................ 146 Upravljač.................................................................................................................... 144 Motor...................................................................... 120 ODRŽAVANJE AUTOMOBILA...................... 124 Provera nivoa tečnosti................... 122 Redovno servisiranje............................................................... 143 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE............................................................................................................................ 141 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU AUTOMOBILA............................................................. Ako se isprazni akumulator......................................................................................o..........................................

........................................................................ 147 Točkovi i pneumatici............................ 153 Prilog: SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA za model Zastava 10 VAŽNO UPOZORENJE Automobili sa benzinskim motorom koriste BEZOLOVNI benzin oktanskog broja ne manjeg od 95 (specifikacije EN228).......................................................................................................................................... 147 Dimenzije automobila........................................................................................................................................................ 150 Mase vozila i tereta............................... 151 Osobine tečnosti za automobil.................................................................... Automobili sa dizel motorom koriste dizel gorivo za motorna vozila EURODIZEL (specifikacije EN590)....... 152 Potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova............................. 150 Maksimalna brzina i ubrzanje...................................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Karoserija................................................. KORIŠĆENJE DRUGIH VRSTA GORIVA MOŽE IZAZVATI TRAJNA OŠTEĆENJA AUTOMOBILA I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU ! 6 ................................ 151 Količine i vrste tečnosti za automobil..........

održavanje vozila i zaštitu okoline. U Garantnom listu. Zbog toga je važno da uvažavate samo podatke koji su u vezi sa verzijom motora i dodatne opreme automobila koje ste kupili.2 8v (benzinski 1242 cm3 sa 8 ventila i elektronskim "multipoint" ubrizgavanjem) • 1.o.slika desno. Ovaj priručnik Vam pomaže da upoznate sve osobine Vašeg automobila Zastava 10 i da ga koristite na najbolji mogući način.9 JTD (dizel 1910 cm3 sa 8 ventila i "common rail" direktnim ubrizgavanjem u cilindre. Na njima su simboli koji Vas podsećaju na mere predostrožnosti koje moraju biti preduzete u vezi pojedinih delova ili sklopova. 7 . savete i važna upozorenja vezana za upotrebu Vašeg automobila i koje će Vam pomoći da izvučete maksimum iz njegovih tehničkih osobina. Priručnik je podeljen na 6 sadržajnih poglavlja . Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije (rokovima i uslovima za održavanje kojih se treba pridržavati).o. 3-6). koja sadrže informacije. možete se upoznati sa normama garancije. kao i delovi standardne i dodatne opreme. Srdačan pozdrav i prijatna vožnja ! VAŽNA NAPOMENA U Tehničkom uputstvu automobila opisane su obe verzije modela Zastava 10. Takođe ćete naći korisne savete za vašu ličnu sigurnost.Zastava Auto d. u karoserijskoj varijanti sa 5 vrata i motorima: • 1. tj. turbinom i međuhladnjakom) Simboli: Posebno obojene nalepnice smeštene su u blizini ili na samim delovima odnosno sklopovima Vašeg automobila. Pregled svih simbola je smešten na unutrašnjoj strani poklopca motora . Priručnik bi trebalo da pročitate pre prvog izlaska automobila na put. Poštovani. Model Zastava 10 predstavlja licencnu verziju modela Fiat Punto treće generacije.vidi Sadržaj (str. koji takođe dobijate uz vozilo.

Ključ za pokretanje je opremljen elektronskim uređajem koji šalje kodirani signal upravljačkoj jedinici. koja prepoznaje isključivo taj signal i time omogućava pokretanje motora. koji se automatski aktivira kada se izvadi ključ za pokretanje motora. ako automobil nije opremljen daljinskim upravljačem • jedan ključ A i jedan ključ B.str. * .Tehničko uputstvo Zastava 10 Elektronski sistem blokade motora: U cilju zaštite od krađe. 95). ako je automobil opremljen daljinskim otključavanja-zaključavanja Ključ A se upotrebljava za: upravljačem A B • pokretanje motora • zaključavanje / otključavanje vrata • zaključavanje / otključavanje prtljažnika • zaključavanje / otključavanje čepa rezervoara za gorivo * • deaktiviranje suvozačkog vazdušnog jastuka * Ključ B.u zavisnosti od opreme 8 . Vaš automobil je opremljen elektronskim sistemom blokade motora. koristi se za iste funkcije kao i ključ A na automobilima koji su opremljeni daljinskim upravljačem za zaključavanje/ otključavanje. Ključevi: Ključevi sa kojima je isporučen Vaš automobil su sledeći (slika desno): • dva ključa A. Zajedno sa ključevima dobija se CODE kartica (slika gore na sledećoj strani) na kojoj se nalaze podaci: A . Kodirani signal se menja kod svakog pokretanja automobila i u stvari predstavlja lozinku za upravljačku jedinicu.elektronski kod koji se koristi za pokretanje u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE . sa ugrađenim daljinskim upravljačem.

Način rada: Svaki put kada se ključ za pokretanje okrene u položaj STOP ili PARK. zajedno sa upozoravajućim signalom . zaštitni sistem aktivira blokadu motora. Elektronski delovi ključa mogu se oštetiti ako su izloženi nasilnim udarcima. 9 . koji mora biti sačuvan u memoriji kontrolne jedinice. str. Ako se za vreme vožnje pojavi upozoravajući signal samotestiranje (npr. Okrenite ključ nazad u položaj STOP. Ako i dalje nije moguće pokrenuti motor. upozoravajući signal na instrument tabli će nakratko zasvetleti. to znači da vozilo nije zaštićeno blokadom motora. Ako upozoravajući signal treperi. kao i CODE kartica. motor se pokreće. zbog pada napona). . moraćete pribeći pokretanju u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE. različit od svih drugih. odmah se obratite ovlašćenom servisu kako bi se obavilo memorisanje svih ključeva Svaki ključ koji se preda sa automobilom ima svoj sopstveni kod. 2.Zastava Auto d. to znači da sistem vrši 2. kontrolna jedinica koda je prepoznala kod ključa i deblokirala motor. Kada se vozilo kreće i ključ je u položaju MAR: 1. Postupak pokretanja motora vrši se okretanjem ključa u položaj MAR: 1.o. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. Ako je kod prepoznat. Ako je motor i dalje blokiran. Kada se ključ okrene u položaj AVV. a zatim u položaj MAR. a karticu čuvajte na sigurnom mestu kako je ne bi izgubili (nemojte je čuvati u automobilu). VAŽNA Svi ključevi.mehanički kod ključa koji se daje ovlašćenom servisu pri zahtevu za izradu duplikata ključa Iz sigurnosnih razloga CODE kartica se ne može kopirati. probajte sa duplikatom ključa. B . kod nije prepoznat od strane kontrolne jedinice koda. pri prodaji automobila moraju biti predati novom vlasniku. zbog čega bi trebalo da zabeležite elektronski kod (i imate ga kod sebe u slučaju potrebe pokretanja u slučaju nužde).o. 95) i obratiti se ovlašćenom servisu.

Svetlo u kabini će se upaliti za vreme upotrebe daljinskog upravljača.slika desno. ubacujući odvijač u žleb A . potrebno je zameniti baterije (uvek koristiti isti tip baterija). obratite se ovlašćenom servisu i pri tome ponesite sa sobom sve vaše ključeve kao i CODE karticu. za vreme novog postupka memorisanja biće izbrisani iz memorije kako bi se izbegla zloupotreba izgubljenih ili ukradenih ključeva. Odlažite ih u za to predviđene kontejnere kako je propisano zakonom. Zamena baterije: Kada je pritisnuto dugme na daljinskom upravljaču i svetleća dioda se upali nakratko ili svetleća dioda na instrument tabli ostane upaljena 60 sekundi nakon što je ključ okrenut u položaj MAR. Ovlašćeni servis će sačuvati kodove svih Vaših starih i novih ključeva (do osam) u memoriju. * . Pri tome ovlašćeni servis može zatražiti dokaze o tome da ste Vi vlasnik automobila.u zavisnosti od opreme 10 VAŽNA NAPOMENA . Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja: * Daljinski upravljač je ugrađen u ključ za pokretanje. Kodovi ključeva koji nisu na raspolaganju. Upotrebljene baterije zagađuju okolinu. Pritisnite dugme F za aktiviranje sistema (bez svetlosnog ili zvučnog signala). Svetleća dioda E će se upaliti dok odašiljač šalje kod prijemniku. Otvorite plastični poklopac. Za otključavanje/zaključavanje vrata pritisnite dugme F (slika levo). a potom zatvorite poklopac. Umetnite nove baterije B pazeći pri tome na pravilan položaj polova. ili ih odnesite u ovlašćeni servis koji će se pobrinuti za njihovo odlaganje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izrada duplikata ključeva: Ako su vam potrebni dodatni ključevi.

u zavisnosti od opreme 11 . u slučaju sudara ili pri brzom prolasku kroz krivine. rukom pratite traku pojasa pri namotavanju. a zatim ga ponovo povucite bez trzanja. pri naglom kočenju. Kada je vozilo zaustavljeno na nagibu.o. ako zapne popustite ga da se kratko namota. Kako ne bi došlo do zaokretanja pojasa. Sigurnosni pojasevi: Upotreba prednjih i zadnjih sigurnosnih pojaseva: Jezičak A (slika desno) utaknite u kopču B dok ne čujete da se zakopčao. Pritiskom na dugme otkopčava se jezičak iz kopče koja je smeštena u naslonu sedišta. Mehanizam sigurnosnih pojaseva blokira u slučaju trzaja.Zastava Auto d. mehanizam pojaseva može blokirati sigurnosni pojas i to je potpuno normalno. Pre upotrebe bočnih sigurnosnih pojaseva oslobodite traku od kukice koja se nalazi sa strane naslona sedišta. Kako bi se koristila odgovarajuća kopča. * . Mehanizam sigurnosnog pojasa prilagođava traku pojasa telu osobe koja ga koristi omogućavajući potpunu slobodu pokreta. Upotrebljavati sigurnosne pojaseve kada sedite uspravno i kada ste naslonjeni na naslon sedišta. držite sedišta uspravno. VAŽNA NAPOMENA zadnjim Upotreba sigurnosnih pojaseva na sedištima* prikazana je na slici levo.o. naslonite se i proverite da li je pojas prislonjen preko grudi i bokova. jezičak bočnih sedišta se ne može umetnuti u kopču središnjeg sedišta. Za otkopčavanje sigurnosnih pojaseva pritisnite dugme C. Lagano povucite pojas. Za maksimalnu sigurnost.

Za otkopčavanje pojasa pritisnuti dugme C. Da bi ste podesili pojas: koristite podešivač D.slika desno. Proverite da li je sigurnosni pojas zakočen u položaju tako da pritisnete prsten B bez pritiskanja ručice A. Time ćete uveliko smanjiti rizik od povreda u slučaju nezgode.slika desno. istovremeno pomičući prsten B u željeni položaj. Podešavanje pojaseva je moguće izvesti u četiri položaja: Podizanje pojasa: podignite prsten B .slika levo u kopču B dok se ne čuje da se zakopčao.Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini: Podešavanje po visini obavite kada vozilo stoji.u zavisnosti od opreme 12 . Povucite za deo E ukoliko želite stegnuti pojas i deo F za otpuštanje pojasa. Upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjem središnjem sedištu: * Sigurnosni pojas namotavanje: bez mehanizma za Za učvršćivanje pojasa: uložite jezičak pojasa A . Spuštanje pojasa: pritisnite ručicu A . Sigurnosni pojas je pravilno postavljen kada prelazi prislonjen preko bokova. VAŽNA NAPOMENA Nakon što ste izvršili podešavanja. * . u željeni položaj. uvek proverite da li je klizajući prsten čvrsto zakočen u jednom od položaja. VAŽNA NAPOMENA Uvek podesite visinu sigurnosnog pojasa tako da odgovara osobi koja ga upotrebljava. Sigurnosni pojas je pravilno podešen kada pojas prolazi otprilike sredinom između ramena i vrata.

o.Zastava Auto d. Rizik od ozbiljnih povreda ili smrti se povećava ukoliko se pojasevi ne koriste. koje sprečavaju prijanjanje pojasa telu putnika. Traka pojasa ne sme biti okrenuta i uvijena. Izvucite još pojas i stavite jezičak C u kopču D (siva sa crvenim dugmetom). Za učvršćivanje pojasa: izvucite traku pojasa pažljivo. tj.slika desno u kopču B (siva sa crnim dugmetom) tako da se dve žute tačke poklapaju (jedna na jezičku i druga na kopči). Donji deo mora usko prijanjati na bokove putnika. Zatim učvrstite. AKO JE VOZILO OPREMLJENO VAZDUŠNIM JASTUKOM ZA SUVOZAČA.o. Gornji deo pojasa mora prolaziti dijagonalno preko ramena i grudi. Zapamtite da u slučaju nezgode. Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje: Sigurnosni pojas ima dve kopče. VAŽNA NAPOMENA Opšte napomene za korišćenje sigurnosnih pojaseva: Vozač je dužan da poštuje i sprovodi lokalna pravila i zakonske odredbe vezane za korišćenje sigurnosnih pojaseva. NE SMEŠTAJTE DEČIJE SEDIŠTE NA PREDNJE SEDIŠTE. Vodite računa da se sigurnosni pojasevi stalno koriste od strane putnika. putnici na zadnjim sedištima koji ne koriste sigurnosne pojaseve predstavljaju ozbiljnu opasnost za putnike na prednjim sedištima. 13 . Provucite traku kroz zatezač koji se nalazi sa strane naslona za glavu pazeći da traku ne okrenete. VAŽNE NAPOMENE Nikad ne putujte sa detetom tako da ga držite u krilu koristeći jedan pojas za zaštitu (slika na sledećoj strani levo). Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa: pritisnite dugme E i dovedite pojas do kopče B. umetnete jezičak pojasa A . kopče i sl. zatim pritisnite dugme F. a ne na trbuh. kako bi se sprečilo klizanje napred (slika na sledećoj strani desno). Ne koristite kukice.

izbeljivače. • Pri korišćenju sigurnosnog pojasa uvek pazite da pojas nije uvijen i da se može slobodno namotavati i odmotavati • Nakon ozbiljne nezgode zamenite pojaseve iako ne izgledaju oštećeno • Pojaseve čistite ručno.Tehničko uputstvo Zastava 10 Trudnice takođe treba da koriste sigurnosni pojas: rizik od povrede je puno veći i za njih i za plod ako se ne koristi sigurnosni pojas. isperite ih i ostavite da se osuše u hladu. one pri upotrebi moraju postaviti pojas znatno niže tako da ne prelazi preko stomaka (slika desno). Naravno. Ne koristite jake deteredžente. Preporuka je da se deca prevoze na zadnjem sedištu jer je u slučaju nezgode to najzaštićeniji prostor u vozilu.50 m smatraju se odraslim i mogu koristiti standardne zaštitne pojaseve. boje ili bilo koji drugi hemijski sastojak koji bi mogao oslabiti vlakna • Ne dopustite da se mehanizam namotavanja nakvasi: ispravno funkcionisanje je garantovano samo ako mehanizam ostane suv Sigurnosne mere za prevoz dece: Prevoz dece zahteva specifično zaštitno zatezno sedište koje se dosta razlikuje od onih za prevoz odraslih putnika. Deca koja teže više od 36 kg i koja su viša od 1. vodom i neutralnim sapunom. 14 .

. Pri aktiviranju zatezača oslobodiće se i malo dima. VAŽNA NAPOMENA 15 . Taj dim je neškodljiv i ne ukazuje na pojavu vatre. • Uvek proverite da li je sigurnosni pojas dobro pričvršćen tako što ćete ga povući • Dečjim zaštitnim sedištem se može osigurati samo jedno dete • Uvek proverite da pojas ne prelazi preko detetovog grla i ne dopuštajte mu da otkopčava pojas tokom vožnje • Putnici nikad ne bi smeli držati decu u krilu Zatezači sigurnosnih pojaseva: Ovaj uređaj je ugrađen na prednjim pojasevima. oluja. Zatezači pružaju maksimalnu zaštitu kada je pojas udobno prislonjen na grudi i bokove. Time se povećava zaštita.o. • Deca nikada ne smeju sedeti na suvozačkom sedištu u vozilima koja su opremljena vazdušnim jastukom za suvozača VAŽNE NAPOMENE • Zaštitno dečje sedište postavljati na zadnja sedišta jer je to najzaštićeniji prostor u vozilu..) uređaj pokvasi ili jako zaprlja. Kada je zatezač aktiviran. Svaku intervenciju na zatezačima treba da obavi kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu. Uređaj za ograničavanje opterećenja smanjuje opterećenja na ramenu i grudima putnika. Uputstvo uvek treba držati u vozilu. putem senzora. a uloga mu je da vrši zatezanje pojasa za nekoliko centimetara kad. tako da se sprečavaju mikro ozlede neizbežne kod saobraćajnih nezgoda (i u vozilima opremljenim vazdušnim jastucima). Na ovaj način zatezači omogućavaju da se pojas pravilno prisloni na telo pre nego što pojas počne samoblokiranje. Ako se usled vanrednih prirodnih nepogoda (poplava. napinjač se zablokira. Uređaj je ugrađen u zatezače sigurnosnih pojaseva. oseti nastanak sudara. Delovi zatezača se ni u kom slučaju ne smeju dirati ili pomerati. koja se inače pojavljuju pri normalnom zatezanju sigurnosnih pojaseva. mora se zameniti u ovlašćenom servisu.o. Pri tome uvek postupajte prema uputstvu za učvršćivanje specifičnog dečjeg sedišta. nakon čega se pojas više ne može povući nazad ni rukom.Zastava Auto d.

obratite se ovlašćenom servisu. 16 . VAŽNE NAPOMENE • Udarci. Vibracije uzrokovane lošim putem ili iznenadnim prelaskom preko manjih prepreka ne utiču na zatezni uređaj. zatezači sa moraju zameniti. zamenite ih u ovlašćenom servisu. Nakon nezgode u kojoj su se zatezači aktivirali. Od datuma proizvodnje uređaj ima rok trajanja 10 godina. Nakon isteka roka upotrebe.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Zatezači se mogu koristiti samo jednom. Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sigurnosnih pojaseva ili zatezača. mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. vibracije ili pregrevanje (koje premašuje 100oC) u okolini zatezača mogu prouzrokovati aktiviranje ili oštećivanje uređaja.

Ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici.). • Pri svakom izlasku iz vozila izvadite ključ. upravljač je zaključan. radi provere pravilnog funkcionisanja sistema za paljenje. i dr. PARK: motor je isključen. menjač stavite u položaj prve brzine. parkirna svetla su upaljena. • • • VAŽNE NAPOMENE • Ako je sistem za paljenje zloupotrebljen (npr. AVV: pokretanje motora. upravljač je zaključan. i ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici. Ne zaboravite da aktivirate ručnu kočnicu. Zaključavanje upravljača: Zaključavanje: izvadite ključ za pokretanje kada je u položaju STOP ili PARK i okrenite upravljač dok se ne zaključa. Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. obratite se ovlašćenom servisu pre ponovne vožnje. Time ćete sprečiti slučajno uključivanje komandi. Pritisnite dugme A i okrenite ključ u položaj PARK. 17 . Prekidač sa ključem: Ključ za pokretanje se može okrenuti u četiri različita položaja (slika desno): • STOP: motor je isključen. Svi električni uređaji se mogu koristiti. Upravljač će se automatski zaključati čim pokušate da ga okrenete. ključ se može izvaditi. Otključavanje: izvodi se laganim ljuljanjem upravljača uz istovremeno okretanje ključa prema položaju MAR. električni podizači stakala u trajanju od dva minuta od isključenja. audio uređaj.Zastava Auto d. MAR: položaj vožnje. menjač stavite u položaj za vožnju unazad.o. VAŽNA NAPOMENA Ključ za pokretanje nikad ne vadite u vožnji. od nekog ko je pokušao da ukrade vozilo). Ovo takođe važi i prilikom vuče vozila. Neki električni uređaji mogu se koristiti (npr.o.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Komandna tabla: 18 .

Polica 4. Bočno usmereni otvori ventilacije 3. Ručica za podešavanje upravljača po visini * 16. 2. Komande grejanja/provetravanja/klima uređaja * 12. 7. Pepeljara 14.KOMANDNA TABLA: 1. Upaljač cigareta 13. Instrument tabla 6. Prilagodljivi bočni otvori ventilacije VAŽNA NAPOMENA Prisustvo i položaj instrumenata i upozoravajuće signalizacije zavise od varijante vozila. Upravljivi ventilacioni otvori Zastava Auto d.u zavisnosti od opreme 17. Sirena 5. Prekidač svetla upozorenja (4 migavca) 11.o.o. Središnji usmerivi otvori ventilacije 8. Prekidači na centralnoj polici 19 9. Ručica za otvaranje poklopca motora . Prekidač paljenja 15. Vazdušni jastuk za vozača * . Pregrada za sitnice 10.

upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 20 .Brzinomer C .Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve B .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .Digitalni ekran .Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrument tabla: Varijanta 1: A .

Multifunkcionalni ekran putnog računara .o.Brzinomer B . Varijanta 2: A .Zastava Auto d.Merač broja obrtaja E .upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 21 .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .o.Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve C .

u skladu sa radnim uslovima). zaustavite vozilo ne gaseći motor i laganim dodavanjem gasa povećajte protok rashladne tečnosti. Igla pokazivača bi trebalo da se kreće u području sredine skale između položaja C . nedostatak goriva može oštetiti katalizator. Ako postoji kvar na sistemu kontrole nivoa goriva. pri okretanju ključa u položaj MAR. U normalnim okolnostima pokazivač nivoa goriva je između položaja E . će se upaliti kada se pregreje rashladna tečnost motora.cold (hladno) i H .empty (prazan) i F . Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema. ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu. U normalnim okolnostima.hot (vruće) (od 1/4 do 3/4 skale. znači da je u rezervoaru preostalo otprilike 5-7 litara goriva.slika desno). VAŽNE NAPOMENE Ako se signal upali za vreme vožnje. pa bi zato trebalo smanjiti zahteve prema motoru. Ako se približava crvenom delu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrumenti: Pokazivač nivoa goriva: Kada se upali upozoravajući signal rezerve (A . 22 . to znači da je motor preopterećen. Ne putujte sa skoro praznim rezervoarom. Ako se signal ne ugasi u sledeća 2-3 minuta. upozoravajući signal rezerve će stalno svetleti i kazaljka nivoa goriva će se nalaziti na nuli.full (pun). signal se upali i nakon nekoliko sekundi se gasi. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora: Upozoravajući signal (B na slici desno).

Digitalni ekran: Na digitalnom ekranu na instrument tabli mogu se očitati informacije potrebne pri vožnji: • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (A) . koji se nalazi sa desne strane upravljača (slika levo). Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od dve sekunde) 23 . kada je spoljašnja temperatura vrlo visoka. • ukupna kilometraža (C) ili parcijalna kilometraža (D). broj minuta se povećava za jedan. Ako postoji kvar na sistemu. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla.o. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema. ali ubrzavajte lagano. U tom slučaju. VAŽNE NAPOMENE Pri sporoj vožnji. ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. odnosno ponavlja ista manifestacija i nakon što ste preduzeli prethodne mere. Ako se događa. pokazivač će pokazivati nisku temperaturu i upozoravajući signal pregrevanja će se upaliti. Sat se podešava pritiskanjem tastera "h".slika gore levo (za način korišćenja vidi str.Korektor farova). moguće je približavanje kazaljke pokazivača crvenom delu. • vreme preko digitalnog sata (B) . Promena prikaza sa ukupne na parcijalnu kilometražu vrši se kratkotrajnim pritiskom tastera TRIP. koji se nalazi sa desne strane upravljača .slika dole. Nakon nekoliko trenutaka možete ponovo pokrenuti motor. Svakim pojedinačnim pritiskom tastera.o. najbolje je zaustaviti se i ugasiti motor.slika gore levo.Zastava Auto d. 63 .

mogu se dobiti informacije potrebne pri vožnji: • ukupan broj pređenih kilometara (A slika dole). * . koji se nalazi na vrhu desne poluge upravljača. 25. 63 .slika dole (za način korišćenja vidi str. ili druge željene informacije . Podešavanje sata videti na strani 27.u zavisnosti od opreme 24 . što rezultira gubitkom Putni računar: * Na digitalnom ekranu putnog računara na instrument tabli.Korektor farova). • vreme preko digitalnog sata (B).Tehničko uputstvo Zastava 10 Merač broja obrtaja: * VAŽNO Bez obzira na varijantu instrument table. pritiskom na taster "TRIP" (slika desno). • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (C) . sistem kontrole elektronskog ubrizgavanja goriva obustavlja snabdevanje motora gorivom pri previsokom broju obrtaja. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla.str.

ekran je isključen. Birana veličina ostaje prikazana na ekranu sve do novog kratkog pritiska tastera TRIP.. osim informacije o ukupnoj kilometraži.o. Kada je ključ za pokretanje motora izvađen iz kontakt brave i sva prednja vrata zatvorena. kada je ključ u položaju MAR. vraćanje na nulu) podataka putnog računara vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od 2 sekunde). autonomiji vozila (koliko se još kilometara može preći sa preostalom količinom goriva). umesto ukupne kilometraže na ekranu će biti prikazano slovo F i vreme aktivnosti ove funkcije u sekundama . novi zadatak. mogu se očitati i informacije o parcijalnoj kilometraži. Tako se započinje novo merenje. ekran se na nekoliko sekundi uključi pokazujući vreme i ukupnu kilometražu. tj.označava koliko kilometara može još da se pređe sa preostalim gorivom u rezervoaru. prosečnoj brzini i vremenu putovanja (trajanju vožnje).. Prelazak sa jedne na drugu informaciju (prelistavanje prikaza) vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster TRIP (kraćim od 1 sekunde).slika desno. pod uslovom da se zadrži postojeći način vožnje. U polju A putnog računara .Zastava Auto d. trenutnoj potrošnji goriva*.označava broj pređenih kilometara od početka novog merenja.prilikom prikaza trenutne potrošnje na ekranu se ne pojavljuje natpis TRIP 25 . tj. resetovanja (dovođenja brojača na nulu) * .slika dole na prethodnoj strani.o. kada vozilo krene ponovo će se pojaviti signalizacija autonomije (a) (b) (c) (d) (e) Parcijalna kilometraža (b) . Kada se otvore bilo koja prednja vrata. Poništavanje (resetovanje. Autonomija (a) . Kad je uključena funkcija parkirnih svetala ("Follow me home") .-" u sledećim slučajevima: • vrednost autonomije niža od 50 km • u slučaju stajanja vozila kada motor duže radi na praznom hodu. Informacije o ukupnoj kilometraži i autonomiji vozila ne mogu se vratiti na nulu. prosečnoj potrošnji goriva. Na ekranu će se prikazati oznaka ".vidi stranu 47.

-" umesto brojnih vrednosti.. sve veličine putnog računara prikazuju oznaku ".predstavlja prosečnu vrednost brzine vozila u km/h. tj..Novi zadatak počinje od trenutka kada je izvršeno dovođenje vrednosti na nulu 26 . osim od strane vlasnika dužim pritiskom na taster TRIP (ručno).-". Vreme putovanja (e) . * . merenje pomenutih veličina ponovo počinje. Novo merenje.. okretanjem ključa u položaj MAR. ponovo se pojavljuje signalizacija trenutne potrošnje. u funkciji vremena koje je ukupno proteklo od početka novog zadatka*. FUNKCIJA DIJAGNOZE KONTROLNIH LAMPICA: Instrument tabla vrši dijagnozu sledećih kontrolnih lampica i postojanje njihovog eventualnog kvara: • Uključena ručna kočnica / nedovoljan nivo kočione tečnosti • Neispravnost električnog "Dualdrive" servoupravljača Dijagnoza se vrši automatski. resetovanje (dovođenje brojača na nulu) može se. ni početka novog zadatka *.kada pređena parcijalna kilometraža dostigne vrednost 3999. merenje vremena se zaustavlja. Kada se ponovo uspostavi stanje normalnog funkcionisanja.izražava trenutnu potrošnju goriva koja se stalno ažurira. a da pri tom nema ni poništavanja vrednosti prikazanih pre anomalije.proteklo vreme od početka novog zadatka*. pri čemu se iznos vremena neće poništiti već će se merenje nastaviti pri ponovnom pokretanju vozila. Posle isključivanja/uključivanja akumulatora neke vrednosti će biti prikazane kao ". izvršiti na još 2 načina: • automatski . Trenutna potrošnja . Kada vozilo krene. Kada se vozilo zaustavi..Tehničko uputstvo Zastava 10 Prosečna potrošnja (c) .-".predstavlja prosečnu vrednost potrošnje goriva od početka novog zadatka* i može se izraziti u kilometrima po litru (km/l) ili u litrima na 100 pređenih kilometara (l/100 km). U slučaju stajanja vozila sa motorom koji radi na praznom hodu.. i u toku normalnog rada prilikom signalizacije greške. ekran će pokazati oznaku "..9 km ili kada vreme putovanja dostigne vrednost 99:59 (99 sati i 59 minuta) • posle svakog ponovnog povezivanja akumulatora VAŽNO U odsustvu informacija. Prosečna brzina (d) . sve dok ne budu na raspolaganju potrebni podaci za njihov ponovni proračun.

Pritisnite taster (+) za povećavanje minuta. Broj minuta će se povećavati (smanjivati) za jedan. Po završetku početne provere upozoravajućih signala. na ekranu će se na 10 sekundi pojaviti poruka "LEd Error" . ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. a taster (-) za smanjivanje minuta. obavezno isključite motor i obratite se ovlašćenom servisu. 27 .o. ali pri laganim dodavanjima gasa bi trebalo da se ugasi. Ako je motor bio podvrgnut težim režimima rada. kako bi se sprečilo pražnjenje akumulatora.Zastava Auto d. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. koji se nalazi sa desne strane upravljača slika desno. ako je pronađen kvar u radu upozoravajućeg signala. pri spuštanju na minimalni broj obrtaja signal se može upaliti. obratite se ovlašćenom servisu što pre.slika desno. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se pali. svakim pojedinačnim pritiskom dugmeta. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene.o. U suprotnom. Kašnjenje u gašenju signala prihvatljivo je ako motor radi na minimalnom broju obrtaja ("leru"). Upozoravajuća signalizacija: Signali upozorenja na instrument tabli pale se u sledećim slučajevima: NEDOVOLJAN PRITISAK ULJA U MOTORU (crveno) Kada pritisak ulja u motoru padne ispod normalne vrednosti. VAŽNO NEDOVOLJNO PUNJENJE AKUMULATORA (crveno) Kada postoji kvar pri punjenju akumulatora strujom. Podešavanje vremena na digitalnom satu: Za podešavanje digitalnog sata koristi se taster "h". Ako se signal za vreme vožnje upali.

Tehničko uputstvo Zastava 10 OTVORENA VRATA (crveno) Kada su vrata ili prtljažnik nepravilno zatvoreni. Zbog toga je potrebno uložiti više napora pri upotrebi upravljača ali bez uticaja na pokretljivost vozila. znači da servoupravljač ne funkcioniše. Korišćenje vozila u dužem periodu sa upaljenim signalom bi moglo da ošteti motor. KVAR NA SISTEMU ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE RADOM MOTORA (crveno) Kada postoji kvar na sistemu za elektronsko upravljanje radom motora. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. Ako signal ostane da svetli ili se pojavi u vožnji. Ako se signal ne upali. kao i povećanu potrošnju goriva i štetnu emisiju. Obratite se ovlašćenom servisu. to znači da sistem za elektronsko upravljanje radom motora ne radi pravilno. vozilo bi trebalo da bude korišćeno u kratkom vremenu i na malim udaljenostima. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR signal bi trebalo da se upali i nakon otprilike četiri sekunde ugasi. U ovim okolnostima vaše putovanje se može nastaviti. 28 . VAŽNA NAPOMENA Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali i zatim ugasi nakon otprilike četiri sekunde. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. U slučaju potrebe. naročito ako isti radi nepravilno ili gubi snagu. KVAR NA VAZDUŠNOM JASTUKU (crveno) Kada postoji kvar na sistemu vazdušnog jastuka. udobnosti u vožnji. Poneki treptaj upozoravajućeg signala je normalan i nema značenje. KVAR ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (crveno) Kada postoji kvar na električnom "Dualdrive" servoupravljaču. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. ostane upaljen ili se upali za vreme vožnje. što za posledicu može imati gubitak performansi. odnosno nećete imati pomoć pri okretanju upravljača. ali bi trebalo da smanjite zahteve prema motoru i vozite manjim brzinama. Obratite se što pre ovlašćenom servisu. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli.

U ovom slučaju kočioni sistem i dalje radi. Ipak se obratite što pre ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. pri čemu treba izbegavati nagla kočenja. GREJAČ ZADNJEG STAKLA (žuto) Kada je uključeno odmagljivanje stakla vrata prtljažnika. a ručna kočnica nije podignuta. to obično upućuje na kvar samo ABS sistema.o. 3.u zavisnosti od opreme 29 VAŽNE . * . ali bez korišćenja sistema protiv blokiranja točkova (ABS-a). upale istovremeno upozoravajući signali ABS-a i nedostatka kočione tečnosti. 71) U ovom slučaju. PODIGNUTA RUČNA KOČNICA / NEDOSTATAK KOČIONE TEČNOSTI (crveno) Pali se u tri slučaja: 1. Ako se. to ukazuje na kvar na sistemu EBD.o.Zastava Auto d. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. VAŽNA NAPOMENA NAPOMENE Vozila opremljena sistemom ABS. kočioni sistem nastavlja da funkcioniše bez pomoći ABS-a. Kada količina tečnosti hidraulične kočnice / kvačila padne ispod minimuma. Zajedno sa uključenim upozoravajućim signalom ABS-a . 2. Takođe i u ovom slučaju Vam savetujemo da se uputite u najbliži ovlašćeni servis radi provere sistema. opremljena su i elektronskim uređajem raspodele kočine sile (EBD). kada motor radi. Ako se. Vozite vrlo oprezno do najbližeg ovlašćenog servisa radi pregleda sistema. dok motor radi. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. Pri okretanju ključa u položaj MAR upozoravajući signal se pali i nakon nekoliko sekundi gasi. U ovom slučaju pri naglom kočenju prednji točkovi se mogu rano zablokirati i time izazvati proklizavanje vozila. upućuje na kvar elektronskog uređaja raspodele kočione sile (EDB-a) Ako se upozoravajući signal upali za vreme vožnje. U tom slučaju ni EBD sistem neće davati potpun efekat. upali samo upozoravajući signal ABS. KVAR NA SISTEMU ZA SPREČAVANJE BLOKIRANJA TOČKOVA PRI KOČENJU (ABS) * (žuto) Kada postoji kvar na ABS sistemu (objašnjenje sistema na str. Kada je aktivirana ručna kočnica. proverite da nije podignuta ručna kočnica.

Da bi pokrenuli motor. 95. Stalno svetli . prekinuto strujno kolo. 70. 2.signalizira da vozilo nije zaštićeno blokadom motora. ELEKTRONSKI SISTEM BLOKADE MOTORA (žuto) Pali se u tri slučaja (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR): 1.vidi str.Tehničko uputstvo Zastava 10 KONTROLA SVETALA (žuto) Kada postoji kvar na sistemu svetala (npr. nedostatak sijalice ili pregorela sijalica. DUGA SVETLA (plavo) Kada se upale duga svetla. Kontrola obuhvata bočna. stop svetla (sa izuzetkom trećeg stop svetla) i zadnje svetlo za maglu. SPOLJNA SVETLA (zeleno) Kada se upale poziciona / kratka svetla. CITY UPOTREBA "CITY" FUNKCIJE ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (zeleno) Kada se upotrebljava ova funkcija .signalizira da je kod ključa prepoznat. zadnja. sijalica neodgovarajuće snage).str. 3. sledite uputstva opisana za pokretanje u nuždi u poglavlju U SLUČAJU NUŽDE . * .u zavisnosti od opreme 30 . Jedan treptaj .signalizira da kod ključa nije prepoznat. Motor se može pokrenuti. Trepćući signal . ZADNJE SVETLO ZA MAGLU (žuto) Kada je zadnje svetlo za maglu uključeno. PREDNJA SVETLA ZA MAGLU * (zeleno) Kada se upale prednja svetla za maglu. POKAZIVAČI SMERA (trepćuće zeleno) Kada se ručica pokazivača smera uključi. Motor se ipak može pokrenuti.

o.vidi str. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora.o. U nekim verzijama. U slučaju kvara upozoravajući signal će treptati (otprilike 60 sekundi) nakon pokretanja motora ili u daljem periodu upotrebe. 65. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR i kada je prekidač za uključivanje/isključivanje vazdušnog jastuka u položaju ON (uključen). VAŽNA NAPOMENA GREJAČI ZA PREDGREVANJE (žuto) (verzija 1. ako se ovaj signal upali u toku vožnje. upozoravajući signal ima i funkciju kontrole i signaliziranja kvara na sistemu grejača za predgrevanje. svetlosni signal će se ugasiti kada grejač dostigne određenu temperaturu.u zavisnosti od opreme 31 . Ako se upozoravajući signal ne upali ili se upali za vreme vožnje odmah se zaustavite i obratite se ovlašćenom servisu. Zbog toga je potrebno. * . ISKLJUČIVANJE VAZDUŠNOG JASTUKA SUVOZAČA (žuto) * Kada se suvozačev vazdušni jastuk isključi pomoću ključa za pokretanje u braviprekidaču koja je za to namenjena . potrebno je odmah zaustaviti vozilo. VAŽNE NAPOMENE Voda u sistemu za ubrizgavanje dizel goriva može izazvati značajna oštećenja u sistemu i izazvati nepravilnosti u radu motora.9 JTD) Kada je ključ okrenut u položaj MAR. što pre se obratiti ovlašćenom servisu. upozoravajući signal bi trebalo da se upali i da trepće da bi se nakon otprilike četiri sekunde ugasio. U slučaju paljenja ove lampice neposredno posle nalivanja goriva na benzinskoj pumpi. PRISUSTVO VODE U FILTERU ZA DIZEL GORIVO (žuto) (verzija 1.9 JTD) Kada je prisutna voda u filteru za dizel gorivo.Zastava Auto d. Vozilo možete koristiti kao i obično ako uspete da pokrenete motor. ali bi trebalo da se u najkraćem roku obratite ovlašćenom servisu radi rešavanja problema. ugasiti motor i kontaktirati ovlašćeni servis.

Kada podešavate visinu vozačevog sedišta obavezno to činite tako da u tom trenutku sedite na sedištu. PODEŠAVANJE NAGIBA NASLONA SEDIŠTA: VAŽNA NAPOMENA Okrećite točak D . POMERANJE SEDIŠTA NAPRED / NAZAD: Podignite polugu A .Tehničko uputstvo Zastava 10 Lična podešavanja: Prednja sedišta: Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. * . prema gore ili dole da bi postigli željenu visinu sedišta. i gurnite sedište napred ili nazad. Neučvršćeno sedište može prouzrokovati iznenadno i opasno pomeranje tokom vožnje.u zavisnosti od opreme 32 .slika desno. proverite da li je sedište čvrsto zakočeno na vođicama pokušavajući da ga pomaknete napred i nazad. Pravilnim položajem za vožnju smatra se položaj kada dlanovima obuhvatite upravljač pri čemu su Vam ruke lagano savijene u laktovima. Nakon što ste pustili polugu. PODEŠAVANJE SEDIŠTA PO VISINI: * Pomerite polugu B .slika levo.slika gore.

slika desno i pomeriti naslon za glavu prema gore ili dole dok se ne zakoči. * .Zastava Auto d. Za skidanje naslona za glavu sa zadnjih sedišta prvo skinite policu zadnjeg stakla (vidi str. Podešavanje se vrši okretanjem točka C . 59). PODEŠAVANJE LUMBALNOG DELA NASLONA SEDIŠTA: * Ova karakteristika povećava udobnost i bolje podupiranje leđa. Nasloni za glavu na prednjim sedištima se ne mogu ukloniti.* Za podešavanje je potrebno pritisnuti dugme A . VAŽNA NAPOMENA ZADNJA SEDIŠTA: * Zapamtite da nasloni za glavu treba da budu prilagođeni tako da podupiru Vašu glavu.o. Nasloni za glavu: PREDNJA SEDIŠTA: Podešavanje prednjih naslona za glavu moguće je kod nekih varijanti naslona.u zavisnosti od opreme 33 . Samo u tom položaju će doprineti Vašoj sigurnoj zaštiti u slučaju udarca otpozadi.o. Pritisnite dugmad A . Prisustvo naslona za glavu na zadnjim sedištima zavisi od opreme vozila.slika dole na prethodnoj strani. koja se nalaze sa strane na nosaču naslona i povucite naslon prema gore.slika levo. Neke verzije vozila su opremljene naslonima za glavu na zadnjim sedištima i središnjim zadnjim sedištem koje je opremljeno sigurnosnim pojasem sa zateznim uređajem. Proverite da li su nasloni zakočeni nakon podešavanja. a ne vrat.

u zavisnosti od opreme 34 . Unutrašnji retrovizor: Ovaj retrovizor se može podesiti pomoću poluge A slika levo. 2) Podesite upravljač.slika desno u položaj 1. Retrovizor je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga u slučaju nezgode oslobađa. Retrovizori na vratima: RUČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA Pomerajte ručicu A . preklopite ga iz položaja 1 u položaj 2. upravljač se može podešavati po visini: 1) Pomerite polugu A . Ako retrovizor stvara poteškoće prilikom prolaska kroz uske prolaze.Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje upravljača po visini: * U nekim verzijama. iz unutrašnjosti vozila. 3) Vratite polugu u položaj 2 kako bi učvrstili upravljač. * . VAŽNA NAPOMENA Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje.slika desno.

Koristite prekidač B za izbor retrovizora (na levoj ili desnoj strani) koji želite da podesite. * . u neki od četiri položaja. Uređaj za odmagljivanje retrovizora će se automatski uključiti prilikom uključivanja grejača zadnjeg stakla. kako bi postavili retrovizor u željeni položaj.u zavisnosti od opreme 35 . Pritisnite prekidač A .o.Zastava Auto d.slika desno.o. Podešavanje retrovizora bi trebalo obaviti kada vozilo miruje i kada je podignuta ručna kočnica. ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA * Električno podešavanje retrovizora je moguće izvesti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.

Donji otvori ventilacije 36 .slika gore: A .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Tehničko uputstvo Zastava 10 Grejanje i provetravanje: Varijanta sa središnjim sklopom centralne police .

Komanda za podešavanje smera vazduha 37 .o.zatvoreno D .slika gore: A .Donji otvori ventilacije F .otvoreno .Donji otvori ventilacije za prednja sedišta.Komanda za podešavanje količine vazduha: .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C . Središnji otvori ventilacije: A .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .Usmerivi otvori ventilacije C .Zastava Auto d.o.Stalno usmereni otvori ventilacije B . Varijanta sa središnjim tunelnim delom .

Dugme za usmeravanje vazduha 38 .Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B .Otvori ventilacije stalno usmereni prema prostoru za noge Komande: A .Prilagodljiv otvor ventilacije: pritisnite u smeru strelice prema želji B .Dugme ventilatora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Bočni otvori ventilacije: A .Bočni.Klizač za uključivanje recirkulacije vazduha. čime se sprečava dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C . stalno usmereni na prozor. D . otvori ventilacije Niže postavljeni otvori ventilacije: C-D .

o.Zastava Auto d. Podešavanje: Usmeravanje vazduha: Dugme D usmerava vazduh u prostor za putnike na pet načina: .pokazivač u položaju u crvenom području 39 .o.sav vazduh se usmerava na vetrobransko staklo.usmerava vazduh kroz središnje i bočne otvore ventilacije direktno u delove tela koji su najosetljiviji . kao i na prednja bočna stakla radi odmagljivanja i odmrzavanja Grejanje: • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C .koristi karakteristiku toplog vazduha da se podiže.pokazivač u položaju Odmagljivanje i odmrzavanje vetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala: Ova funkcija koja se naziva MAX-DEF se postiže okretanjem pokazivača u položaj narandžastih simbola. a rashlađeni vazduh kroz otvore ventilacije na komandnoj tabli ("dvostruka funkcija") .pokazivač na odabranoj brzini • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač • Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine dok je pokazivač u položaju 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D .omogućava dobro zagrevanje putničkog prostora i istovremeno sprečava zamagljivanje .usmerava najtopliji vazduh kroz donje otvore ventilacije.pokazivač u položaju: grejanje nogu s istovremenim odmagljivanjem vetrobranskog stakla. • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . usmeravanje vazduha u prostor za noge i rashlađenog vazduha kroz otvore za ventilaciju na komandnoj tabli za brzo grejanje Brzo grejanje: • Zatvorite otvore ventilacije na komandnoj tabli • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . a time omogućava brzo zagrevanje putničkog prostora .

vratite komande u položaj koji Vam odgovara.pokazivač u položaju najveće brzine 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D . Sprečavanje magljenja: Ako je spoljni vazduh jako vlažan. sprečavanje magljenja stakala se izvodi sledećim postupkom: • Klizač B u položaju • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . * . kako bi se postupak odmagljivanja ubrzao.potpuno otvoreni Dugme za regulaciju temperature vazduha A . Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta. 42. ako pada kiša i/ili ako postoji velika razlika u temperaturi spoljnog vazduha i vazduha u vozilu.pokazivač u položaju • Dugme B u položaju Nakon odmagljivanja i/ili odmrzavanja. Istovremeno se uključi i električni uređaj za odmagljivanje retrovizora *.u zavisnosti od opreme 40 .slika na str.pokazivač u položaju koji se može pomaknuti i u položaj ako stakla ne magle Ako je vozilo opremljeno klima-uređajem.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Dugme ventilatora C . Savetuje Vam se da prekidač isključite kada se zadnje staklo odmagli. pokazivač u položaju 2 • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač u položaju željene brzine Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C u položaju druge ili više brzine. Provetravanje • • • • • Središnji i bočni otvori ventilacije . Odmagljivanje i odmrzavanje zadnjeg stakla Pritisnite prekidač .pokazivač u plavom području Klizač B u položaju Dugme ventilatora C .pokazivač u položaju Recirkulacija vazduha Sa klizačem B u položaju vazduh recirkuliše unutar vozila. savetuje Vam se da komande postavite u prethodno opisane položaje i pritisnete prekidač C .

u tunelima i sl. To je naročito korisno kada je spoljni vazduh jako zagađen (u saobraćajnoj gužvi. VAŽNO 41 .Zastava Auto d.o.). naročito ako se u vozilu nalazi više osoba. Savetujemo vam da ipak ne koristite ovu funkciju u dužem periodu.o. Ova funkcija omogućava brže hlađenje.

Uključivanje se vrši pritiskom dugmeta C. 2. D .Ručica za usmeravanje vazduha VAŽNO Klima-uređaj koristi rashladnu tečnost R134a.Dugme za upravljanje ventilatorom i za uključivanje / isključivanje klima-uređaja Klima-uređaj se može uključiti samo kada je pokazivač u položaju brzine 1. ako se slučajno izlije. Klima uređaj se ne može uključiti kada je pokazivač u položaju 0.Klizač recirkulacije vazduha kojim se isključuje dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C . koja. A . Nikad ne koristiti tečnost R12. ne zagađuje okolinu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Rukovanje klima-uređajem: * Komande: Upravljanje klima-uređajem vrši se ručno. 3 ili 4 Upaljeni signal na ručici upućuje da je klima-uređaj uključen.u zavisnosti od opreme 42 . * .Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B . koja ne odgovara komponentama sistema.

obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.pritisnite ručicu C . Pre letnjeg perioda.Zastava Auto d. Klima-uređaj je naročito koristan za brzo odmagljivanje jer isušuje vazduh. 43 . VAŽNO Za vreme zimskog perioda. pokazivač u položaju Klizač B u položaju Dugme za usmeravanje vazduha D .o. 38-41. povećajte Za umereniji efekat rashlađivanja postavite klizač B u položaj temperaturu i smanjite brzinu ventilatora. klima-uređaj treba uključiti bar jednom mesečno na otprilike 10 minuta. Maksimalno rashlađivanje: • • • • • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač u plavom području Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine. 42 . grejanja i provetravanja str.pokazivač u položaju Klima-uređaj . Jednostavno podesite komande za postupak odmagljivanja (vidi prethodni opis) i uključite klima-uređaj pritiskom na dugme C.o. Podešavanje: Pogledati prethodno opisane postupke usmeravanja vazduha.slika na str.

Poziciona svetla . Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. Za isključivanje dugih svetala povucite polugu prema upravljaču. Uključivanjem spoljnih svetala se pali i osvetljavanje instrument table.slika desno Okrenite prsten od položaja u položaj radi uključivanja svetla. Spoljna svetla se mogu uključiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Oborena svetla .slika levo Okrenite prsten iz položaja u položaj radi uključivanja oborenog svetla. kada je prsten u položaju Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti.Tehničko uputstvo Zastava 10 Poluge uz upravljač: Leva poluga: Na levoj poluzi je objedinjeno upravljanje spoljnim svetlima. Duga svetla . komandi grejanja i provetravanja (ili klima uređaja) i upaljača cigareta.slika desno Uključuju se tako da se poluga gurne prema napred (prema instrument tabli). 44 .

E .slika desno: • gore . Nakon puštanja. poluga će se sama vratiti u neutralni položaj.o.sporo kontinuirano brisanje.pale se pokazivači smera na desnoj strani. POLOŽAJI A . okretanjem prstena F) C . Pokazivači smera .pale se pokazivači smera na levoj strani.Zastava Auto d.slika levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR.o. Bljeskanje svetlima . pomaknite polugu gore ili dole.brzo kontinuirano brisanje. ali bez zakočenja poluge u položaju. * . D . Desna poluga: Brisači / pranje vetrobranskog stakla .brisači vetrobrana su isključeni. B . trepću na Po izlasku na željeni pravac kretanja pokazivači smera se automatski isključuju.brisanje sa prekidima.u zavisnosti od opreme 45 .slika desno Pomerajte polugu na sledeće načine . u nekim modelima * moguća su četiri izbora rada (od sporog do brzog. Ako želite kratkim treptajem pokazivača smera ukazati da menjate traku. • dole .slika levo Za bljeskanje ("ablendovanje") povucite polugu prema upravljaču (nestalan položaj). Upozoravajući signali instrument tabli.privremeno: kada se poluga otpusti ona se vrati u položaj A i automatski isključuje brisač vetrobrana.

učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla je povezana sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla.slike levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. Brisač zadnjeg stakla će brisati tri puta nakon što se poluga otpusti. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. Brisač vetrobrana će obrisati tri puta nakon što se poluga otpusti. 46 . gurnite polugu prema komandnoj tabli. Brisač i pranje zadnjeg stakla . Brisač zadnjeg stakla će se automatski uključiti ako polugu brisača zadržite duže od pola sekunde. Za uključivanje zadnjeg brisača: okrenite prsten iz položaja u položaj . U nekim verzijama. U nekim verzijama. Za uključivanje mlaznice zadnjeg stakla. učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla povezana je sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. Postupak raspršivanja treba izvoditi brzo i sa ponavljanjem (kraćim od pola sekunde).slika desno U nekim verzijama.Tehničko uputstvo Zastava 10 SMART WASH opcija . SMART WASH opcija . a bez uključivanja brisača vetrobrana. Brisači vetrobrana će se automatski uključiti ako polugu zadržite duže od pola sekunde.slika desno Povucite polugu prema upravljaču radi puštanja mlaza tečnosti na staklo vetrobrana i brisači će se uključiti jednostavnim pokretom. gurnite polugu prema komandnoj tabli radi puštanja mlaza tečnosti na zadnje staklo i brisač će se uključiti jednostavnim pokretom.

Kratko svetlo će se upaliti na definisani vremenski period. Svako pojedinačno povlačenje poluge će povećati trajanje uključenosti farova za po 30 sekundi. plafonska svetla C i D će se uključiti bez obzira na položaj vrata. u roku od dva minuta nakon isključenja motora.300 sekundi.o. da bi uključili i isključili svetlo. * .slika levo. zadržite polugu povučenu prema upravljaču na duže od dve sekunde.Zastava Auto d. na displeju će pisati F 180). Svetlo se nakon definisanog perioda uključenosti automatski gasi. To je vrlo korisno kada se vozilo napušta u slabo osvetljenim područjima. Svetlo za čitanje: * Pritisnite prekidač A . kada želite da uključite/ isključite svetlo kada su vrata zatvorena. Pritisnite kraći deo uveličavajućeg stakla .slika levo. Plafonsko svetlo: Plafonsko svetlo sa uveličavajućim staklom: Svetlo se automatski pali kada se prednja vrata otvore i gasi se kada se vrata zatvore. Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home"): Ova funkcija omogućava privremeno osvetljenje prostora ispred vozila i kada je motor ugašen. izražen u sekundama (na pr. Kada je ključ za pokretanje u položaju STOP ili kada je ključ izvađen.u zavisnosti od opreme 47 .prekidač A pritisnut na desno. Da bi isključili ovu funkciju. Prema položaju prekidača moguće je postići sledeće: . povucite polugu prema upravljaču . do maksimalnih 5 minuta .o.slika desno. Pritisnite prekidač B za izbor svetla.

na 7 sekundi kada se vrata zatvore (unutar 3 minuta). plafonska svetla C i D će se uključiti/isključiti. plafonska svetla C i D će se isključiti. olakšavajući time ulazak i izlazak iz vozila naročito noću i u slabo osvetljenim područjima.prekidač A u središnjem položaju. . .na 15 sekundi kada se prednja vrata otključaju. VAŽNO Pri izlasku iz vozila.prekidač A pritisnut na levo. Time se osigurava da se svetla isključe nakon zatvaranja vrata čime se akumulator čuva od pražnjenja.Tehničko uputstvo Zastava 10 . .svetlo za čitanje C ako je pritisnut na levo. proverite da li su oba prekidača u srednjem položaju. Kada su plafonska svetla isključena. Svetla se neće uključiti kada se vrata otvore.na 7 sekundi kada su vrata zatvorena (unutar tri minuta).na 3 minuta kada su otvorena jedna od prednjih vrata.svetlo za čitanje D ako je pritisnut na desno. . TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI ULASKU U VOZILO Plafonsko svetlo će se uključiti: . zavisno od toga da li su vrata otvorena ili zatvorena. Trajanje osvetljenja će se prekinuti kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. Trajanje uključenosti plafonskog svetla: U nekim modelima dostupna su dva načina trajanja osvetljenja plafonskog svetla.na 3 minuta kada su jedna od prednjih vrata otvorena. . TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI IZLASKU IZ VOZILA Plafonsko svetlo će se uključiti na sledeće načine u slučajevima kada je ključ za pokretanje izvađen iz prekidača: . prekidačem B se isključuju: .na 3 minuta unutar dva minuta po isključivanju motora. . Po zaključavanju vrata automatski će se svetlo isključiti. 48 .

Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta. * .Zastava Auto d. kratka svetla za vožnju moraju biti uključena. D i E . ispod središnjih otvora ventilacije.u zavisnosti od opreme 49 .Svetlo upozorenja Pritisnite prekidač A bez obzira na položaj ključa za pokretanje.Izbor opcije rada električnog "dualdrive" servo upravljača (vidi str.Prekidač za uključivanje / isključivanje zadnjeg svetla za maglu Da bi se ova funkcija mogla koristiti. Prekidač će po uključivanju treptati zajedno sa upozoravajućim signalom pokazivača smera Ponovnim pritiskom na prekidač isključuju se svetla upozorenja. 56) F .o. odnosno suvozačevoj strani * (vidi str. Prekidači na centralnoj polici: B C D E F G A Prekidači su smešteni na centralnoj polici. B .Prekidač za uključivanje grejača zadnjeg stakla. spoljna svetla moraju biti uključena. A . 70) C .Prekidač prednjih svetala za maglu * Da bi se ova funkcija mogla koristiti.Prekidači električnih podizača stakala na vozačevoj.o. G . Prekidači (izuzimajući prekidač svetla upozorenja) se mogu upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.

Ako ne vidite nikakvo isticanje goriva. pritisnite prekidač A slika levo. Ako posle nezgode osetite miris goriva ili vidite da gorivo curi iz sistema za dovod goriva. (koji se nalazi na pregradi prostora motora. ne uključujte ponovo prekidač zbog opasnosti od požara. Nakon saobraćajne nezgode.fire prevention system): To je sigurnosni prekidač koji se uključuje u slučaju saobraćajne nezgode prekidajući dovod goriva čime se motor isključuje. a vozilo je u stanju da nastavi putovanje. za ponovno uključivanje sistema dovoda goriva. ispod kasete za odlaganje. sa desne strane).Tehničko uputstvo Zastava 10 Prekidač dovoda goriva ("FPS" . VAŽNO 50 . okrenite ključ za pokretanje motora u položaj STOP kako bi sprečili pražnjenje akumulatora. Zove se još i i inercijalni prekidač.

držač metalnog novca se može nalaziti na komandnoj tabli ili na središnjem tunelnom delu slika levo. Nakon otprilike 15 sekundi vratiće se u početni položaj kada je i spreman za upotrebu. Uverite se da je upaljač zaista iskočio nakon što ste ga pritisnuli.o.o.slika levo. Držač metalnog novca: Zavisno od modela.Zastava Auto d. kreditne kartice i sl. Upaljač za cigarete: Pritisnite dugme A . kad je ključ za pokretanje u položaju MAR. Unutrašnja oprema: Kaseta za odlaganje: Za otvaranje kasete koristiti ručicu A slika desno.) može se naći na središnjem tunelnom delu slika desno. 51 . Držač magnetnih kartica: Držač magnetnih kartica i ulaznica (telefonske.

Na poleđini štitnika na suvozačevoj strani nalazi se pomoćno ogledalo. Preklopna pepeljara za putnike na zadnjim sedištima se nalazi na središnjem tunelnom delu. 52 VAŽNO . Pomoćno ogledalo koje je skriveno ispod poklopca može biti postavljeno i ispod štitnika vozača u nekim modelima.slika desno.slika desno. tako što je povučete prema gore kako je to prikazano strelicom. Pepeljara: Povucite prema sebi poklopac pepeljare. Poklopac sprečava da Vam zasmeta bljeskanje vozila koja se kreću iza Vas. Za upotrebu / vađenje pepeljare. Budite oprezni pri rukovanju upaljačem i čuvajte ga van dohvata dece: opasnost od požara ili opekotina. Nepušači mogu pepeljaru izvaditi i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje.slika levo. za upotrebu pomoćnog ogledala. Za pražnjenje. Štitnici za sunce: Smešteni su pored unutrašnjeg retrovizora. povucite u smeru prikazanom strelicama . Mogu se zaokretati gore-dole ili bočno. izvadite pepeljaru B . Pomaknite poklopac A . Nepušači mogu pepeljaru skloniti i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upaljač se vrlo jako zagreva.

u zavisnosti od opreme 53 . skinite poklopac A . podizanje i spuštanje krovnog otvora). okrenite odvijač za pola okreta nazad dok se ne zakoči. ovo je moguće samo kada je krovni otvor zatvoren. Prekidačem slika levo. Može se upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. kako bi izvršili postupak ručnog otvaranja krovnog otvora. Podignuti položaj: pritisnite prekidač prema B. Pomiče se ručno pomoću ručice. zatvaranje. Krovni otvor ima i pomični suncobran za zaštitu od jakog sunca. koristeći zarez B kao što je prikazano na slici. Nakon toga odvijač izvadite.Zastava Auto d. Zatvaranje: pritisnite prekidač u položaj B.o. Kada pustite prekidač krovni otvor se zaustavlja u trenutnom položaju.slika desno. Krovni otvor je električno upravljan.slika levo. Kada je krovni otvor potpuno otvoren. koji je za tu namenu isporučen sa vozilom.o. Otvaranje: pritisnite prekidač prema A (simbolu). Krovni otvor: * VAŽNO Otvarajte i zatvarajte krovni otvor kada vozilo miruje. * . upravlja se svim funkcijama (otvaranje. U slučaju kvara na električnom uređaju. u zarez C . Ubacite odvijač. pritisnite prekidač prema A (simbolu) kada je krovni otvor u podignutom položaju.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Krov nikad ne otvarajte ako na njemu ima snega ili leda jer se time može oštetiti. bilo da se radi o opasnosti od uvlačenja stvari u mehanizam ili od neposrednog povređivanja. VAŽNO Nepravilna upotreba krovnog otvora može biti opasna. Pri izlasku iz vozila. 54 . uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno pokretanje krova i time doveli u opasnost ostale osobe u vozilu. uverite se da putnici nisu ugroženi njegovim pomeranjem. Pre i za vreme pokretanja krova.

Uređaj će biti uključen čak i ako se vrata električno otključaju.Zastava Auto d. Za vreme ta dva minuta vrata se mogu zaključavati ili otključavati ručno. Vrata: Sistem centralnog zaključavanja: * Spolja Kada su vrata zatvorena. i okrene. Nakon dva minuta sistem centralnog zaključavanja ponovo može da primi komande. uređaj centralnog zaključavanja će ostaviti otključana vrata.u zavisnosti od opreme 55 VAŽNO .otključano. Iznutra Kada su vrata zatvorena. Kada se prevoze deca. Pipci na zadnjim vratima će zaključavati ili otključavati samo dotična vrata. Ako je uzrok nefunkcionisanja uklonjen. bez korišćenja električnog sistema. a nakon nekoliko uzastopnih pokušaja. ovaj uređaj treba uvek koristiti.o. uređaj će se ponovo isključiti. Položaj 2 . ubacite i okrenite ključ u bravi jednih od prednjih vrata. Sigurnosno zaključavanje dece: Sprečava otvaranje zadnjih vrata iznutra. Ako uzrok nije uklonjen. ili postoji kvar VAŽNO na sistemu.zaključano. uređaj će se isključiti na otprilike dva minuta. Ako jedna od vrata nisu dobro zatvorena. uređaj centralnog zaključavanja ponovo će raditi ispravno. * . pritisnite (za zaključavanje) ili podignite (za otključavanje) jedan od pipaka prednjih vrata. Uključuje se tako da se vrh ključa za pokretanje umetne kao što je prikazano na slici desno.o. Položaj 1 .

podizača čime bi se mogla izazvati povreda osoba preostalih u vozilu. na vozačevoj strani postoji dugme za automatsko upravljanje. Pritiskom na dugme dužim od jedne sekunde. VAŽNO Nepravilna upotreba električnih podizača stakla može biti opasna. prozor će se zaustaviti kada dođe do kraja (ili dok se dugme ponovo ne pritisne). uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno uključivanje el. Pri izlasku iz vozila.za otvaranje/ zatvaranje prozora prednjih levih vrata B .u zavisnosti od opreme 56 . U nekim verzijama.za otvaranje/zatvaranje prozora prednjih desnih vrata Ove postupke je moguće izvesti i unutar dva minuta nakon okretanja ključa za pokretanje iz položaja MAR u položaj STOP samo ako su vrata zatvorena. Pre i za vreme korišćenja električnih podizača uvek proverite da ne postoji opasnost da se putnik povredi bilo kretanjem stakla. * . uvlačenjem ličnih predmeta ili udarcem stakla.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni podizači prednjih stakala: * Električno upravljanje prednjim staklima se vrši pomoću dva dugmeta koja su smeštena na središnjem delu centralne police (slika levo) kada je ključ za pokretanje u položaju MAR: A .

151).slika levo.) može se spečiti pravilan rad gasnih amortizera. Proširenje prtljažnika: Jedinstveno zadnje sedište bez naslona za glavu: • Pričvrstite kopče kao što je prikazano na slici levo na sledećoj strani za naslone sedišta. Za zatvaranje. zvučnika i dr. koja se nalazi pored sedišta vozača sa leve strane. kao što je prikazano strelicom. 57 . Za otvaranje poklopca prtljažnika iznutra. povucite polugu A . Otvaranje poklopca prtljažnika je olakšano delovanjem gasnih amortizera smeštenih na obe strane.Zastava Auto d.o. spustite poklopac prtljažnika dok ga brava ne zakoči. okrenite ključ za pokretanje u bravi slika desno. Ne otvarajte poklopac prtljažnika dok je vozilo u pokretu. Pri korišćenju prtljažnika pazite da teret ne prekorači dozvoljenu nosivu masu (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .str.o. Prtljažnik: Otvaranje / zatvaranje poklopca prtljažnika: Za otvaranje poklopca prtljažnika spolja. Takođe pazite da su stvari u prtljažniku pravilno raspoređene. • Povucite traku B koja se nalazi na sredini jastuka zadnjeg sedišta i preklopite ga prema napred. VAŽNE NAPOMENE Dodavanjem opreme na poklopac i policu prtljažnika (spojlera.

• Oslobodite naslon sedišta pritiskom na dugme C kao što je prikazano strelicom. * . • Oslobodite naslon sedišta tako što pritisnete dugmad C (slika gore desno). Pritisnite dugmad koja se nalaze na dva nosača i sklonite naslone za glavu tako što ćete ih povući prema gore. Sklonite policu zadnjeg stakla (vidi poglavlje koje sledi). • Preklopite ga prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje središnjeg sedišta može se skloniti (ako je montiran) na sledeći način: • Lagano dovedite sigurnosni pojas središnjeg sedišta do držača B slika dole desno. • Ubacite drugi jezičak D u držač tako da se F poklapa sa žlebom na držaču. bez zaokretanja i propustite prvi jezičak kroz držač.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Proverite da je traka oba sigurnosna pojasa A (slika gore desno) na bočnim sedištima smeštena u držače B. a zatim ga preklopite prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. • Postavite naslone za glavu u posebna kučišta koja se nalaze na poleđini jastuka. Povucite traku u sredini jastuka sedišta i preklopite ga napred. Nakon toga učvrstite jezičak D na poseban trn E. Zadnje sedište sa naslonima za glavu: * • • • • Pričvrstite kopče za naslon sedišta.u zavisnosti od opreme 58 .

o. Skidanje police prtljažnika: Oslobodite gornje krajeve A (slika desno) dva poveza tako što omče skinete sa klinova. podignite oba jastuka pomoću traka. * . zatim preklopite čitavo sedište kao što je opisano za jedinstveno sedište. Za delimično proširivanje preklopite naslon sedišta na desnoj strani: • Podignite jastuk sedišta na desnoj strani pomoću posebne trake na njemu • Oslobodite naslon sedišta od bočnih podupirača i preklopite ga prema napred. Oslobodite deo B (slika levo) iz svog sedišta C. Pomaknite policu ka unutra i okrenite je kako bi je izvadili (slika desno). Kada je polica izvađena.u zavisnosti od opreme 59 .Zastava Auto d.o. Za preklapanje čitavog sedišta. može se smestiti bočno između naslona prednjih sedišta i jastuka zadnjih sedišta koja su gurnuta napred. Deljivi naslon zadnjeg sedišta: * Prtljažnik se može proširiti u potpunosti i delimično.

VAŽNO Pri ponovnom postavljanju police prtljažnika. držeći sigurnosni pojas središnjeg sedišta podignutim.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako noću u prtljažniku prevozite težak teret. tako da prolaze sa spoljne strane gasnih amortizera. Vraćanje naslona sedišta u normalni položaj: • Pazite da je traka sigurnosnog pojasa pravilno postavljena u svoj držač. učvrstite dva poveza (slika dole).str. • Preklopite jastuk sedišta prema nazad. 63). 60 . • Postavite naslon sedišta u uspravni položaj i uverite se da je pravilno učvršćen. trebalo bi da proverite i podesite visinu snopa kratkih svetala (vidi SVETLA u ovom poglavlju .

VAŽNO Ovaj postupak treba izvoditi samo kada vozilo miruje. poklopac se automatski zatvara.slika dole. a drugom sklonite šipku za pridržavanje C iz žleba D i postavite ga u svoj držač. Poklopac motora: Za otvaranje poklopca motora: • Povucite polugu A .slika desno (crvene boje). • Spustite poklopac motora do otprilike 20 cm od motornog prostora.o. • Pritisnite polugu B . Pre otvaranja poklopca motora proverite da brisači vetrobranskog stakla nisu podignuti od vetrobranskog stakla. 61 . od držača • Ubacite kraj šipke C u žleb D na poklopcu motora VAŽNO Poklopac motora može pasti ako šipka za pridržavanje nije postavljena pravilno.slika levo • Otvorite poklopac motora i istovremeno oslobodite šipku za pridržavanje C . u pravcu strelice. • Pustite ga da padne.Zastava Auto d.o. Za zatvaranje poklopca motora: • Pridržite poklopac motora jednom rukom.

kako bi se došlo do učvršćivača. VAŽNO Postupajte prema uputstvima koja su dobijena sa opremom za postavljanje. Uvek proverite da je poklopac motora pravilno zatvoren kako se ne bi otvorio za vreme vožnje. Nikad ne prekoračujte dozvoljenu nosivu masu (videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . 161). Postavite kopče krovnog nosača u učvršćivače.str. Postavljanje bi trebalo poveriti obučenoj osobi. * .Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako je potrebno izvesti popravke unutar motornog prostora dok je motor još uvek vruć. čak i kada je ključ za pokretanje izvađen iz brave prekidača paljenja. Pričekajte dok se motor ne ohladi.u zavisnosti od opreme 62 . VAŽNO Krovni nosač: * Učvršćivanje: Sklonite gume na stranu na mestima prikazanim na slici desno. budite pažljivi da se ne opečete i držite se podalje od ventilatora koji se može uključiti u bilo kom trenutku. proverite da li su vijci za vezu zategnuti. Nakon što pređete nekoliko kilometara. Šalovi. kravate i ostala opuštena odeća mogu se uhvatiti od strane rotirajućih delova motora. To može biti izuzetno opasno.

Za proveru i ako je potrebno podešavanje položaja svetala obratite se ovlašćenom servisu. Kada je vozilo natovareno. 1 . 2--1. svetla moraju biti pravilno podešena. Postupajte prema sledećem postupku: . Podešavanje nagiba svetlosnog snopa (korektor farova): Vozilo je opremljeno električnim uređajem za korekciju nagiba snopa svetala korektorom farova.slika dole.Zastava Auto d.slika desno. To je takođe obuhvaćeno i zakonom o bezbednosti saobraćaja. pritisnuto za povećanje vrednosti (npr: 0--1. 63 . Pravilan položaj prema teretu koji se prevozi 0 .pet osoba.držite dugme A . 1--0) Ekran (A . To znači da se snop svetala podigne.vozač + maksimalno dozvoljeni teret u prtljažniku.jedna ili više osoba na prednjim sedištima.pet osoba + teret u prtljažniku. 2 . Da bi sebi i drugima osigurali najbolju vidljivost kada putujete sa uključenim svetlima. D . ono se nagne prema nazad. 1--2. ne samo za vozača već i za ostale učesnike u saobraćaju.slika dole) prikazuje položaj za vreme podešavanja.držite dugme B za smanjivanje vrednosti (npr: 3--2. 3 . U ovom slučaju potrebno je vratiti svetla u ispravan položaj. VAŽNO Proverite položaj snopa svetala nakon svake promene tereta koji prevozite.o. Svetla: Podešavanje svetlosnog snopa: Pravilan položaj svetlosnog snopa je vrlo važan za udobnost i sigurnost. Uređaj je moguće koristiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR i kada su upaljena svetla. 2--3) .o.

Sastoje se od jastuka sa trenutnim naduvavanjem koji su smešteni u posebni prostor: • za vozača u središtu upravljača . delovanje sigurnosnog pojasa je dovoljno i vazdušni jastuk se neće aktivirati. Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev) su zaštitni uređaji za slučaj čeonog sudara srednje i visoke snage. i kada je potrebno aktivira vazdušni jastuk. Vazdušni jastuk prema tome nije zamena za upotrebu sigurnosnog pojasa. zaštitna uloga je velikim delom smanjena. U slučaju čeonog sudara pri malim brzinama. elektronska upravljačka jedinica obrađuje signale koje dobija od senzora koji mere smanjenje brzine. smeštajući se između putnika na prednjem sedištu i konstrukcije ispred njega koje mogu izazvati povrede. • za suvozača* (veći vazdušni jastuk) u komandnoj tabli na strani suvozača . U slučaju sudara.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci: Opis i delovanje: Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev*) su sigurnosni uređaji koji se odmah aktiviraju u slučaju čeonog sudara. Jastuk se odmah zatim izduva. Putnici koji ne koriste sigurnosni pojas mogu udariti u jastuk pre nego što se naduvao.slika dole desno. U ovom slučaju. Preporučujemo Vam da sigurnosni pojas koristite čitavo vreme kao što je i propisano zakonom. * .u zavisnosti od opreme 64 . Jastuk se naduvava trenutno. već je njegova dopuna.slika dole levo. Sistem je namenjen zaštiti od povreda izazvanih udarom tela o upravljač ili komandnu tablu.

a u nekim slučajevima to bi bilo i nepoželjno. vazdušni jastuk se neće uključiti jer ne bi pružio prikladnu zaštitu za razliku od sigurnosnog pojasa. Ključem okrenite poseban prekidač A .slika desno. * . ne znači da je u pitanju kvar sistema. Upozoravajući signal na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme dok se ponovo ne uključi suvozačev vazdušni jastuk. Pri udarima u deformabilne ili pokretne predmete (stubovi znakova. AKO VOZILO IMA PREDNJI VAZDUŠNI JASTUK ZA SUVOZAČA. jastuk će ispuniti prostor između komandne table i putnika. aktiviranje vazdušnog jastuka je nepotrebno i može čak biti i nepoželjno.upozoravajući signal na instrument tabli je upaljen. pri bočnim udarima. NE SMEŠTAJTE NOSILJKU (SEDIŠTE) ZA DECU NA PREDNJE SEDIŠTE.upozoravajući signal na instrument tabli je ugašen. Prekidač ima dva položaja: • Suvozačev vazdušni jastuk uključen: (ON ) . nanosi šljunka ili snega. Prednji vazdušni jastuk na suvozačevoj strani: * Prednji vazdušni jastuk za suvozača je ispitan i postavljen kako bi povećao sigurnost osobe koja se prevozi na suvozačkom sedištu i koristi sigurnosne pojaseve.u zavisnosti od opreme 65 .Zastava Auto d. Činjenica da se vazdušni jastuk nije aktivirao u pomenutim slučajevima.o. Kada je potpuno naduvan. blatobrana o bankinu. koji postaje dostupan otvaranjem suvozačevih vrata. ispod prikolice kamiona). Isključivanje Vazdušni jastuk na suvozačevoj strani se može isključiti ako je zaista neophodno prevoziti dete na prednjem sedištu.o. ni pod kojim uslovima ne prevozite dete na prednjem sedištu VELIKA OPASNOST • Suvozačev vazdušni jastuk isključen: (OFF ) . zaustavljena vozila). dete zaštićeno prikladnim zateznim sistemom može biti prevoženo na prednjem sedištu. U slučaju čeonog udara. pri zaglavljivanjima pod drugim vozilima ili preprekama (npr. npr.

i nakon otprilike 4 sekunde bi trebalo da se ugasi. izostanak aktiviranja jedne ili više komponenata sistema ne ukazuje na kvar u sistemu. Prema tome. ostane da svetli ili se upali tokom vožnje. nasilni udarci o stepenice. OPŠTA UPOZORENJA VAŽNA UPOZORENJA Kada je ključ za pokretanje okrenut u položaj MAR.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vazdušni jastuci (za vozača i suvozača) mogu se aktivirati ako je vozilo izloženo velikim oštećenjima ili ako je uključeno u nezgodu koja se tiče oštećenja automobila odozdo. Zatezači i prednji vazdušni jastuci se aktiviraju od strane elektronske upravljačke jedinice u zavisnosti od vrste udarca. Mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. odmah se obratite ovlašćenom servisu. Nakon nezgode u kojoj su se vazdušni jastuci aktivirali. Po približavanju isteka tog perioda obratite se ovlašćenom servisu. popravki ili zamena u vezi sa sistemom vazdušnih jastuka treba izvesti isključivo u ovlašćenom servisu. novi vlasnik mora biti upoznat sa prethodno navedenim podacima i savetima koji su dati u ovom priručniku. kao npr. Sistem vazdušnih jastuka ima rok trajanja deset godina. sigurnosnih pojaseva i zatezača. Pri promeni vlasnika vozila. U servisu će se takođe proveriti i ispravnost električnih kablova. takođe i pri upadanju u velike rupe ili proseke na površini puta. Sve postupke provera. obratite se ovlašćenom servisu radi zamene čitavog sigurnosnog sistema. 66 . Ako se upozoravajući signal ne upali. Pri uključivanju vazdušnih jastuka oslobađa se mala količina praha i dima. elektronske upravljačke jedinice. Ako se za vreme vožnje upali upozoravajući signal. ivičnjake ili objekte koji se nalaze pričvršćeni za tlo. To nije štetno i ne ukazuje na pojavu vatre. odmah zaustaviti vozilo i što pre se obratiti ovlašćenom servisu radi ispitivanja i popravke. upozoravajući signal se upali.

ili ispred sebe. jer bi se mogli ozbiljno povrediti pri naduvavanju vazdušnog jastuka u slučaju nezgode. olovkom ili sličnim predmetima u ustima. već sedite uspravno sa leđima oslonjenim na naslon. upozoravajući signal će se upaliti na otprilike četiri sekunde. koja predstavljaju i najsigurnije mesto u vozilu. Ne putujte sa predmetima u krilu. Vazdušni jastuci ne predstavljaju zamenu sigurnosnim pojasevima već povećavaju njihovu efikasnost. bočnih sudara. u ovom slučaju neaktiviranje sistema ne znači kvar sistema. ili bilo u poplavi.o. Važno je zapamtiti da se vazdušni jastuci mogu aktivirati i kada vozilo miruje ako ga udari drugo vozilo određene brzine. Ako je bilo pokušaja da Vam se vozilo ukrade. koji iz tog razloga moraju uvek biti pričvršćeni.Zastava Auto d. s lulom. pri udarima otpozadi i pri prevrtanju. Zbog toga Vam preporučujemo da deca sede u prikladnim dečjim zateznim sedištima na zadnjim sedištima. VAŽNA 67 . ili je zaista bilo ukradeno ili je na bilo koji drugi način zloupotrebljeno. a zatim će treptati još četiri sekunde kako bi se time vozač podsetio da će se u slučaju sudara aktivirati prednji suvozačev vazdušni jastuk. Pravilan rad prednjih vazdušnih jastuka i zatezača je osiguran samo ako vozilo nije preopterećeno.o. Kada je vazdušni jastuk na suvozačevoj strani uključen UPOZORENJA (prekidač u položaju ON) i kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. U ovim slučajevima putnici su zaštićeni samo sigurnosnim pojasevima. Upozoravajući signal bi trebalo da se neposredno zatim ugasi. Uvek vozite sa obe ruke na rubu upravljača da bi se u slučaju nezgode vazdušni jastuk mogao nesmetano aktivirati i time Vas zaštitio od ozbiljnih povreda. Zbog toga. Vazdušni jastuci se neće aktivirati ako se vozilo udari kada ključ za pokretanje nije ubačen u prekidač za pokretanje. ovlašćeni servis treba da izvrši proveru sistema vazdušnih jastuka. Ne vozite tako da vam je telo savijeno napred prema upravljaču. Ne stavljajte nalepnice ili druge predmete na upravljač i na kučište suvozačkog vazdušnog jastuka. Prednji vazdušni jastuci se neće aktivirati u slučaju sudara pri malim brzinama.

Zvučnik visokotonac na prednjim desnim vratima D.svetlo plava / žuta AR . Šema priključenja audio uređaja i opreme: Slika gore na sledećoj strani: A. prečnika 165 mm. stavite ruke u kasetu. Zadnji desni zvučnik punog opsega H. Zvučnik woofer na prednjim desnim vratima F.svetlo plava / crvena BN . Zvučnik visokotonac na prednjim levim vratima C. Zvučnici • dva visokotonca. Konektor za spajanje na prednjim levim vratima M. Zadnji levi zvučnik punog opsega I.crvena AG . svaki sa 40W maksimalne snage. Priprema za audio sistem: * Sistem se sastoji od: kablova napajanja audio sistema. Konektor za spajanje na prednjim desnim vratima. Postavljanje audio sistema: Zamenite kasetu prikazanu na slici desno kasetom koja se nalazi u prtljažniku.crna / ljubičasta RN .Tehničko uputstvo Zastava 10 Audio sistem: U vozilima koja nisu pripremljena za postavljanje audio sistema nalazi se velika kaseta za odlaganje na vratima. * .bela / crna CN .bela N . Antena L.crvena / crna SN . • zadnja dva zvučnika full-range. svaki sa 30W maksimalne snage.u zavisnosti od opreme 68 Raspoznavanje po boji: provodnika B . pritisnite je prema gore i povucite je prema sebi. Nakon toga pronađite kablove napajanja el. četiri prednja zvučnika (dva visokotonca i dva woofera). • prednja dva woofer zvučnika. Audio uređaj G. Postavite drugu kasetu tako što je uglavite na svoje mesto. Kutija sa osiguračima B. svaki sa 40W maksimalne snage. Da bi se skinula.narandžasta / crna NZ . Kaseta je uglavljena. antene i kasete sa otvorom.crna R . dva zadnja zvučnika punog opsega (full-range). prečnika 100 mm. strujom. kablova napajanja za prednje i zadnje zvučnike. kablova napajanja antene. Zvučnik woofer na prednjim levim vratima E.roza / crna .

69 .o.o.Zastava Auto d.

Upravljačka jedinica obrađuje podatke od različitih senzora u vozilu i prema tome upravlja elektromotorom "Dualdrive"-a kako bi pružio optimalnu pomoć u svim uslovima vožnje. Način rada upravljača kada je funkcija CITY isključena. Upozoravajući signal na instrument tabli CITY (zelene boje) . vozilo se može voziti koristeći osnovni upravljački sistem. Sa uključenom funkcijom "CITY" upravljač će biti laganiji i zahtevaće manje napora pri parkiranju. Ovaj način rada je adekvatan za vožnju po gradu i parkiranje. VAŽNO Upravljač se može lagano ukrutiti pri parkirnim manevrima i pri učestalom korišćenju upravljača.slika levo na središnjem delu komandne table. Time se postiže manja osetljivost upravljača. To je sasvim normalno i posledica je delovanja sistema za sprečavanje pregrevanja elektromotora. Električni servoupravljač će se vratiti u normalan način rada prilikom sledećeg korišćenja vozila. U tom slučaju upozoravajući signal će se upaliti. će se upaliti kada je ova funkcija uključena. Pritiskom na prekidač . 28.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni servoupravljač "Dualdrive": U model "Zastava 10" je ugrađen električno upravljan servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive"). Električni servoupravljač radi samo kada je ključ za pokretanje u polozaju MAR i kada motor radi. adekvatna je za vožnju po putevima različitog tipa ili po autoputevima. U slučaju kvara na servoupravljaču.str. Za informacije o upozoravajućem signalu pogledajte poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . funkcija se uključuje i isključuje.slika dole. 70 . Vozač može birati opcije rada u skladu sa uslovima vožnje. U tom slučaju nije potrebno obaviti nikakav servis.

Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju (ABS): * ABS (Antilock Braking System) sprečava blokiranje točkova pri kočenju i time omogućava bolje prijanjanje na putu i daje vozilu veću upravljivost pri naglom kočenju u teškim uslovima puta. peskom. usporite do brzine prikladne raspoloživom prijanjanju na putu. lišćem. U slučaju pojave kvara. da se sa ABS-om put kočenja uvek smanjuje. na mekom pesku ili svežem snegu put kočenja se može i povećati. VAŽNO Ako se ABS uključi. upaliće se upozoravajući signal na instrument tabli. odmah se obratite ovlašćenom servisu.o. mokrom ili zaleđenom kolovozu. U slučaju kvara. Ne preduzimajte nepotrebne rizike. kočioni sistem vozila nastavlja da normalno funkcioniše. Ako postoji kvar na sistemu. pri čemu vodite računa da postupate u skladu sa zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj vozite.u zavisnosti od opreme 71 . vozilo nalazi na granici prijanjanja. ostavljajući osnovni kočioni sistem u stanju u kom bi bio da vozilo nije opremljeno ABS-om. zemljom i drugim materijalima. Pre svega. pažljivo pročitajte tekst koji sledi. Prednost ABS-a nad uobičajenim kočionim sistemom je u tome što omogućava maksimalnu moguću upravljivost čak i pri izrazito jakim kočenjima na vlažnom. pa brzinu treba smanjiti i prilagoditi je površini puta kojim vozite. to znači da ste došli do granice prijanjanja između pneumatika i površine puta. To međutim. već upozorenje vozaču da se. To nije greška u funkcionisanju. ABS je dodatak osnovnom kočionom sistemu. ne znači. ali ga ne može povećati. on se isključuje. kao i kolovozu prekrivenom blatom. dobro bi bilo da se upoznate sa radom ABS-a tako što ćete napraviti par uvodnih ispitivanja vožnjom na klizavim površinama. vozeći polako i oprezno. mada ne možete računati na efekat sprečavanja blokiranja točkova.Zastava Auto d. kada se ABS uključi. * . zbog toga je uvek na klizavim površinama neophodan oprez. Da bi iskoristili sve prednosti ABS-a obratite pažnju na sledeće savete: ABS koristi raspoloživo prijanjanje za put u najvećoj mogućoj meri. Za proveru. Ako nikad niste vozili vozilo opremljeno ABS-om.o. Kada ABS radi. vozač može osetiti lagano pulsiranje pedale kočnice i čuti zvuk koji pri tom nastaje.

istovremeno će se upaliti upozoravajući signali i . I u ovom slučaju savetuje Vam se da radi provere odmah odete do najbližeg ovlašćenog servisa. vozeći na takav način da izbegavate nagla kočenja. kada motor radi.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uvek jako pažljivo kočite u krivinama. U TOM SLUČAJU. Curenje tečnosti iz hidrauličkog kočionog sistema može ugroziti njegov rad bez obzira na tip (standardni ili sistem sa ABS-om). VAŽNO VAŽNO VAŽNO Sistem je upotpunjen elektronskim uređajem za raspoređivanje kočione sile (EBD Electronic Brakeforce Distribution). U slučaju kvara samo na sistemu ABS. U ovim uslovima efikasnost EBD sistema može biti smanjena. VAŽNO 72 . odmah zaustavite vozilo i obratite se najbližem ovlašćenom servisu. NE POPUŠTAJTE PEDALU KOČNICE. gume i kočione obloge marki koje je odobrio proizvođač. Ako se uključio upozoravajući signal preniskog nivoa kočione tečnosti . ali bez pomoći uređaja protiv blokiranja točkova. Radi provere sistema obratite se najbližem ovlašćenom servisu vozeći do njega naročito pažljivo. NEGO NASTAVITE DA JE PRITISKATE TAKO DA NE PREKINETE POSTUPAK KOČENJA. U ovom slučaju kočioni sistem je i dalje funkcionalan. Koristeći ove savete bićete u mogućnosti da ukočite vozilo na najbolji način u svim situacijama. čak i kada imate pomoć ABS-a. za vreme dok motor radi. koji poboljšava performanse kočionog sistema. Na ovaj način imaćete najkraći mogući zaustavni put u skladu sa uslovima na površini puta. U slučaju kvara. U ovom slučaju pri naglom kočenju može doći do ranog blokiranja zadnjih točkova sa mogućnošću njihovog proklizavanja.a nije podignuta ručna kočnica. osetićete pulsiranje papučice kočnice. Savet koji sledi je najvažniji: Kada se ABS uključi. Na vozila koja su opremljena ABS-om moraju se postavljati naplatci. samo će se upaliti upozoravajući signal .

funkcionisanje EOBD sistema uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih uređaja mogu proveravati i saobraćajni policajci.o. okretanjem ključa u položaj MAR.o. ukoliko je potrebno. Cilj sistema je da: • kontroliše efikasnost komponenata • signalizira povećanje emisije izduvnih gasova funkcionisanjem sistema na vozilu • signalizira potrebu zamene oštećenih komponenata koje je izazvano lošim Sastavni deo sistema je dijagnostički konektor koji služi za komunikaciju upravljačke jedinice sa odgovarajućim dijagnostičkim uređajem. Ako se. što je pre moguće. zajedno sa specifičnim parametrima dijagnoze i funkcionisanja motora i drugih sistema na vozilu. izvrši probe na putu koje mogu da zahtevaju i dužu vožnju. Ovim instrumentom se očitavaju kodovi grešaka memorisani u upravljačkoj jedinici. treba se. Treba se pridržavati normi koje važe u zemlji u kojoj se vozi. ne upali kontrolna lampica ili ako se prilikom vožnje upali ili treperi. radi kompletne provere sistema. EOBD sistem: Sistem EOBD (European On Board Diagnosis) vrši stalnu kontrolu komponenata koje su u vezi sa emisijom izduvnih gasova na vozilu. obratiti ovlašćenom servisu. ovlašćeni serviser je dužan da. 73 .Zastava Auto d. 28.videti poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . U zemljama Evropske Unije.Str. VAŽNO Posle eliminisanja neispravnosti. sistem signalizira nepravilnost u radu ovih komponenata . Paljenjem kontrolne lampice na instrument tabli.

) ne sme biti manji od 95. u odnosima koji je naveden na pakovanju proizvoda. U tom slučaju. Nepoštovanje ovih mera opreza može izazvati teška oštećenja motora I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU. Kako bi se izbegli mogući problemi. a gorivo mora zadovoljiti specifikacije EN228. moraćete ispustiti i gorivo iz sistema za napajanje gorivom. Dizel motor: UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO EURODIZEL GORIVO (specifikacije EN590).N. DIESEL MIX za sprečavanje zamrzavanja je delotvoran samo ako je dodat gorivu pre hladnog vremena. otvor za nalivanje goriva je manjeg prečnika. Aditiv dodajte u rezervoar pre punjenja gorivom. Ako je u rezervoar nalivena druga vrsta goriva. U proleće ili jesen kada se spoljašnja temperatura kreće u širokom rasponu (0 . Ako je motor pokrenut i na vrlo kratko vreme. Oktanski broj goriva (R. u planinama).O. kako bi se sprečilo nalivanje druge vrste goriva u rezervoar. Time bi se nepovratno oštetio katalizator I IZGUBILO PRAVO NA GARANCIJU. ne pokrećite motor i ispustite gorivo iz rezervoara. Iz tog razloga.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vrste goriva: Benzinski motor: Uređaj za kontrolu zagađenja Zastave 10 dopušta korišćenje samo bezolovnog benzina. Gustina dizel goriva se povećava pri niskim temperaturama zbog parafina koji ono sadrži. Čep rezervoara za gorivo: Čep rezervoara za gorivo kod modela Zastava 10 nije opremljen bravom. kvalitet goriva koje se prodaje može biti neodgovarajući. naročito pri učestalom zaustavljanju i pokretanju pri niskim temperaturama (npr. benzinske pumpe obično leti i zimi prodaju gorivo prema odgovarajućem godišnjem dobu. sipajte zimski tip goriva. Naknadno dodavanje proizvoda neće imati nikakav efekat. NIKAD. NI U KRAJNJOJ NUŽDI NE ULIVATI NI NAJMANJU KOLIČINU OLOVNOG BENZINA U REZERVOAR.15oC). 74 VAŽNO UPOZORENJE . pa može doći do začepljenja filtera (prečistača) goriva. Kao alternativa može se dodavati DIESEL MIX (ili sličan proizvod) gorivu. VAŽNO UPOZORENJE Neispravan katalizator dopustiće ispuštanje štetnih gasova u atmosferu.

Ako je potrebno čep rezervoara zamenite drugim originalnim čepom. Ne naginjite se previše prema otvoru rezervoara kako bi se sprečilo udisanje štetnih para. Zatvorite poklopac. okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga. Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu i izvadite ključ. VAŽNO Zaštita okoline: Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova benzinskog motora su: • trokomponentni katalitički pretvarač.o. čep se može smestiti na poklopac kao što je prikazano na slici dole. * . Zatvaranje: 1. Ne prinosite otvoreni plamen ili upaljene cigarete blizu otvora rezervoara zato što postoji opasnost od požara.o. 2. Ubacite čep (sa ključem) i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete jedan ili više "klikova". Pri nalivanju goriva. Neke verzije čepa rezervoara opremljene su bravom *. 2. lambda sonde i sistem za benzinske pare Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova dizel motora su: • katalitički pretvarač. kako bi izbegli smanjenu efikasnost zaptivanja uređaja protiv isparavanja.u zavisnosti od opreme 75 . pa je sasvim normalno da se pri otvaranju čepa čuje zvuk izlazećeg vazduha.Zastava Auto d. Čep se zatvara ulaganjem. Držite čep. Hermetično zatvaranje može uzrokovati lagani porast pritiska u rezervoaru. Otvaranje i zatvaranje se vrši na sledeći način: Otvaranje: 1. okrenite ključ suprotno od smera kazaljke na satu. Za otvaranje čepa. sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i lambda sonde Zbog toga je Zastava 10 spremna za putovanja po najstrožijim međunarodnim propisima za očuvanje okoline (EURO 3 ili EURO 4). Okrenite čep suprotno od smera kazaljke na satu za pola kruga i izvadite ga.

Tehničko uputstvo Zastava 10

PRAVILNA UPOTREBA VOZILA
Pokretanje motora:
Opasno je ostaviti motor da radi u garaži ili drugom zatvorenom prostoru. Motor troši kiseonik a ispušta ugljen-dioksid, ugljen-monoksid i druge izduvne gasove.

VAŽNO UPOZORENJE

Ne dirajte kablove visokog napona (kablovi svećica) kada motor radi. Kako pokrenuti benzinski motor: Proverite da li je ručna kočnica podignuta. Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. Pritisnite pedalu spojnice (kvačila) do kraja bez dodavanja gasa. Okrenite ključ za pokretanje u položaj AVV i u trenutku kada se motor pokrene, pustite ga. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, vratite ključ za pokretanje u položaj STOP pre nego ponovo pokušate pokrenuti motor. Ako upozoravajući signali i zajedno ostanu upaljeni kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i zatim ponovo u MAR; ako je i dalje signal upozorenja upaljen, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i dalje ne uspevate pokrenuti motor, koristite postupak za hitno pokretanje (vidi POKRETANJE MOTORA U SLUČAJU NUŽDE u ovom poglavlju U SLUČAJU NUŽDE - str. 95) i obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako pokrenuti dizel motor:

• • • •

VAŽNO

• Proverite da li je ručna kočnica podignuta. • Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Na instrument tabli se pale
upozoravajući signali

76

Zastava Auto d.o.o.
• Pričekajte da se upozoravajući signali • Pričekajte da se upozoravajući signal grejača
signal će se pre ugasiti. na instrument tabli ugase. ugasi. Što je motor zagrejaniji,

• Pritisnite do kraja pedalu spojnice (kvačila) bez dodavanja gasa. • Odmah nakon što se ugasi upozoravajući signal grejača , okrenite ključ za
pokretanje u položaj AVV. Ako predugo čekate pri okretanju ključa u položaj AVV izgubićete korisni rad grejača. • Ključ za pokretanje pustite nakon što se motor pokrene. Ako upozoravajući signal zatreperi na 60 sekundi VAŽNO nakon pokretanja motora ili za vreme korišćenja vozila, to ukazuje na kvar grejača za predgrevanje. Ako se motor pokrene možete koristiti vozilo, ali se što pre obratite ovlašćenom servisu. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, pre ponovnog pokušaja pokretanja vratite ključ za pokretanje u položaj STOP. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ u položaj STOP, a zatim ponovo u položaj MAR; ako i nakon toga upozoravajući signal nastavi da svetli, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i nakon toga ne uspevate pokrenuti motor obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako zagrejati motor (benzinski i dizel):

VAŽNO

• Krenite sa vožnjom polako, držeći motor na srednjem broju obrtaja, bez naglih
ubrzavanja.

• U prvih nekoliko kilometara ne opterećujte motor do krajnih granica. Preporučuje
Vam se da pričekate dok se kazaljka temperature rashladne tečnosti ne počne pomerati.

77

Tehničko uputstvo Zastava 10
Pokretanje motora u nuždi: Ako elektronski sistem blokade motora ne prepozna kod poslat od ključa za pokretanje motora (upozoravajući signal na instrument tabli ostane upaljen), motor je moguće pokrenuti sledeći uputstva za pokretanje u nuždi koristeći CODE karticu. Pogledati poglavlje "U SLUČAJU NUŽDE" - str. 95. Nikad ne pokušavajte pokrenuti motor guranjem, vučenjem ili spuštanjem nizbrdo. Time bi se mogao izazvati dotok goriva u katalizator i njegovo nepovratno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok se motor ne pokrene, servo uređaj kočnice, kao i servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedala kočnice kao i pri okretanju upravljača. Gašenje motora: Kada je motor u praznom hodu, okrenite ključ u položaj STOP. Jako dodavanje gasa pre gašenja motora nema nikakvu praktičnu svrhu, te se time samo troši gorivo.

VAŽNO

Nakon duže vožnje bolje je dopustiti vozilu da se radom motora u praznom hodu spusti temperatura u prostoru motora.

78

VAŽNO Ručna kočnica: Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. menjač stavite u prvu brzinu ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici ili ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici u položaj za vožnju unazad (rikverc). Ako njeno ponašanje nije kao što je gore navedeno.Zastava Auto d. VAŽNO Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti kada se povuče poluga kočnice i kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. za otpuštanje.o. pri zaustavljanju na ravnom. Obično. 79 . Upozoravajući signal će se ugasiti. Ne ostavljate ključ za pokretanje u položaju MAR. Za otpuštanje ručne kočnice: • Lagano podignite polugu ručne kočnice i pritisnite dugme A slika desno. Poluga ručne kočnice se nalazi između prednjih sedišta. Uvek izvadite ključ za pokretanje kada izlazite iz vozila. dovoljno je povući ručnu kočnicu za četiri ili pet zuba. obratite se ovlašćenom servisu radi podešavanja ručne kočnice. Zaustavljanje: Ugasite motor. Ako se vozilo zaustavi na velikom nagibu. Povucite prema gore polugu ručne kočnice sve dok se vozilo više ne može pomaknuti. dobro je postaviti kamen ili klin za blokiranje točkova. • Držite dugme pritisuto i spustite polugu. Ostavite točkove u skrenutom položaju. dok pri zaustavljanju na velikim nagibima ili ako je vozilo natovareno potrebno je povući za devet ili deset zuba. ovaj postupak bi trebalo izvesti sa pritisnutom pedalom kočnice. • Kako bi se sprečilo iznenadno pomeranje vozila.o. jer se time prazni akumulator. povucite ručnu kočnicu.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Upotreba ručnog menjača: Za izbor stepena prenosa. Zbog toga se ispod pedala ne sme nalaziti ništa. Za pravilan izbor stepena prenosa morate pritisnuti do kraja pedalu spojke. Proverite da li su patosnice ravno postavljene i da ne smetaju hodu pedale spojke. koji se nalazi ispod rukohvata i pomerite ručicu desno i prema nazad. pritisnite pedalu kvačila i stavite ručicu menjača u jedan od položaja prikazanih šemom na slici levo. VAŽNO 80 . kako bi se izbeglo oštećenje zupčanika brzina. jednostavno pomerite ručicu desno i prema nazad.9 JTD modela. Šema se takođe nalazi prikazana na ručici menjača. vozilo mora biti zaustavljeno. pričekajte bar dve sekunde sa pritisnutom pedalom spojke. Kada motor radi. pre izbora hoda unazad. • Kod 1. podignite klizajući prsten A .2 8v modela. VAŽNO Za stavljanje u položaj za vožnju unazad iz neutralnog položaja: • Kod 1.slika gore. Za izbor hoda unazad.

obzirom da je to najzaštićeniji prostor u vozilu u slučaju nezgode. ali bilo bi korisno da ih sve pažljivo pročitate. Pre sedanja za upravljač: • • • • • Proverite da sva svetla. • Pre polaska na duga putovanja trebalo bi da se fizički i psihički pripremite. da deca sede u prikladnim dečijim sedištima i da su životinje koje se prevoze u vozilu smeštene u prikladan prostor. • Laganija hrana doprinosi boljoj i bržoj refleksnoj reakciji. • Opreznost takođe znači znati predvideti loše ili neodgovorno ponašanje drugih vozača. Sigurna vožnja: U ovom poglavlju naći ćete jednostavne savete koji će Vam pomoći da.o. a ne vrat.) ne smeta pri kretanju pedala. ispravno rade. • • • • • Povremeno proverite: pritisak i stanje pneumatika nivo ulja u motoru nivo rashladne tečnosti i stanje sistema nivo kočione tečnosti nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla Na putu: • Prvo pravilo sigurne vožnje je opreznost. Proverite da li je dečiji zatezni sistem (dečije sedište. upravljač.) pravilno učvršćen na zadnjim sedištima. • Predmete stavljajte u prtljažnik tako da se u slučaju nezgode ne mogu kretati prema napred. Pažljivo podesite naslone za glavu tako da podupiru zadnji deo glave. * . • Proverite da. i ostali putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve.u zavisnosti od opreme 81 . pod različitim uslovima. Iznad svega. Sa nekim od tih saveta sasvim sigurno ste već upoznati. Podesite sedišta. spoljni i unutrašnji retrovizor u položaj najbolji za vožnju. a iznad svega ne prekoračujte ograničenja brzine. uključujući svetla za vožnju. ne konzumirajte alkoholna pića ili narkotike. osim Vas. * Proverite da ništa (patosnice i sl.o. • Pridržavajte se saobraćajnih propisa zemlje u kojoj vozite. nosiljka i sl.Zastava Auto d. putujete bezebdno.

• Nikad se ne spuštajte nizbrdicom sa ugašenim motorom. Nekorišćenje sigurnosnih pojaseva za vreme putovanja povećava rizik od povreda ili smrti u slučaju nezgode. nemate mogućnost korišćenja kočenja motorom. zato što je vrlo teško oceniti brzinu vozila samo na osnovu svetala. Uvažavajte prostor koji bi zauzeo dodatni podmetač (tepih). • Konstantno provetravajte putnički prostor. mogle izgubiti na efikasnosti.Tehničko uputstvo Zastava 10 VAŽNE NAPOMENE Vožnjom u alkoholisanom stanju. • Pri dužoj vožnji pravite pauze. posuti na put. jer bi se predmeti mogli zaglaviti ispod pedala. nanose se na kočioni disk i smanjuju efikasnost pri prvom kočenju. Vožnju nastavite samo u slučaju ako ste se dovoljno odmorili. može se ukazati potreba za dodatnim pritiskom pedale kočnice u odnosu na uobičajeni (normalni) pritisak. servo pojačavača kočnica i servoupravljača. Vožnja noću: Za vožnju noću slede osnovna pravila kojih se treba pridržavati: • Vozite naročito oprezno. uzastopnom kočenju. dovodite sebe i druge učesnike u saobraćaju u opasnost. čineći dodavanje gasa i kočenje neizvodljivim. naplatcima od lakih legura ili poklopcima točkova koji nisu standardni. • Održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozilo ispred. zaustavite se. Uvek vežite sigurnosne pojaseve i na prednjim i na zadnjim sedištima. Ne vozite sa predmetima na podu ispred sedišta vozača. • Usporite. Obratite pažnju kod opremanja vozila dodatnim spojlerima. nastavak vožnje bi bio rizičan i za Vas i za sve ostale putnike. ako to učinite. nego što ga održavate po danu. 82 . čime bi kočnice. naročito ako put nije osvetljen. noću je teže voziti. stoga kočenje i upravljanje zahteva veći napor. kao i one na dečijim sedištima. jer bi mogli sprečiti provetravanje kočnica. pod uticajem droga ili nekih lekova. led i so. kao i pri kočenju na dugim ravnim spustovima. • Na prvi znak pospanosti. pri naglom. Voda. čak i pri manjim problemima za kočioni sistem.

• Uključite i danju kratka svetla i zadnje svetlo za maglu . kako bi izbegli probleme sa vidljivošću. Povremeno proverite u kakvom su stanju metlice brisača. kako bi Vas lakše uočili.o. ne krećite na put ako zaista ne morate. smanjuju vidljivost i naprežu se oči. a ako je vozilo opremljeno prednjim svetlima za maglu.Zastava Auto d. U slučaju izmaglice. • Ne vozite brzo po lokvama vode i ne držite upravljač previše labavo jer prelaskom preko lokve pri velikoj brzini možete izgubiti kontrolu nad vozilom ("akvaplaning") • Postavite komande provetravanja u položaj za odmagljivanje (pogledati poglavlje • UPOZNAVANJE SA VOZILOM . • Spustite svetla (ako su uključena) čim vidite da dolazi vozilo iz suprotnog smera i propustite ga sa spuštenim svetlima. Ne uključujte duga svetla. • Pazite da su snopovi svetala pravilno podešeni. 83 . 39-40). • Održavajte sva svetla čistim. Vožnja po magli: • Ako je magla gusta. uključite i njih. Zbog toga je kočioni put znatno duži i držanje vozila na putu je slabije. i vidljivost je smanjena. Vožnja je puno teža na mokrom putu zato što je prianjanje pneumatika za površinu puta u velikoj meri smanjeno. mogu zaslepiti ostale vozače. Vožnja po kiši: Kiša i mokar put predstavljaju opasnost.o. Evo nekih od saveta za vožnju po kiši: • Smanjite brzinu i održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozila ispred. potpuno jednolične magle ili delimične magle: • Smanjite brzinu. upalite kratka svetla za vožnju i po danu. • Pazite na životinje koje prelaze put kada vozite po selima. Ako su previše podignuta. • Duga svetla koristite samo kada vozite izvan grada i kada ste sigurni da ne smetaju drugim vozačima. ako su previše spušteni. • Ako kiša pada vrlo jako.str.

izbegavajte nagle promene brzine ili nagla kočenja. Vožnja po snegu i ledu: Evo nekoliko saveta za vožnju u ovim uslovima: • Vozite sporije. Zadržavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred.Tehničko uputstvo Zastava 10 Na delovima puta sa dobrom vidljivošću isključite zadnje svetlo za maglu. Zbog toga budite na oprezu kada vozite preko delova koji nisu izloženi suncu ili su zaklonjeni drvećem ili stenom. • Zapamtite da je preticanje na uzbrdici sporije i zahteva više slobodnog puta. • Zimi. 84 . olakšajte drugom vozilu prolaz. koristite efekat kočenja motora tako da menjač stavite u niži stepen prenosa. pri kočenju vozila smanjite mogućnost blokiranja točkova menjajući pritisak na pedali kočnice. Pogledajte deo vezan za tu temu u ovom poglavlju . čak i na naizgled suvom putu mogući su delovi pokriveni ledom. Ako Vas pretiču na uzbrdici. zbog čega je izvođenje različitih • • • • manevara otežano. VAŽNO • Zapamtite da je za vreme magle i kolovoz mokar. • Ako je put prekriven snegom koristite lance za sneg. Vožnja u planinama: • Pri vožnji nizbrdo. kako se kočnice ne bi pregrejale. • Vozite umerenom brzinom i bez sečenja krivina. • Ne ubrzavajte naglo i izbegavajte iznenadne promene pravca. jačina ovih svetala bi mogla smetati ljudima koji putuju u vozilu iza Vašeg. • Uglavnom koristite efekat kočenja motorom i svakako izbegavajte nagla kočenja. Ako ste prisiljeni da se zaustavite (kvar. • Ni pod kojim uslovima ne vozite nizbrdo sa ugašenim motorom ili sa menjačem u neutralnom položaju ili sa izvađenim ključem za pokretanje. Ritmički koristite sirenu ukoliko primetite nadolazeće vozilo. Upalite svetla za vožnju. ograničena vidljivost i sl. Što je više moguće. 93.str. • Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno ABS-om. gde je moguće da se led još zadržao. Izbegavajte preticanje drugih vozila.) nastojte da to učinite pored puta. • Održavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. a takođe se i zaustavni put produžava.

Sprečava blokiranje točkova i klizanje vozila u naglim zaustavljanjima. ali ne povećava trenutne mogućnosti prijanjanja između pneumatika i puta. kao i da smanjite štetnu emisiju izduvnih gasova u atmosferu. udobnost vožnje i životni vek Vašeg vozila. Pneumatici Pritisak u pneumaticima treba proveravati barem svaka četiri dana. 123 (vidi poglavlja svećice. iako je Vaše vozilo opremljeno ABS-om. poštujte sigurni razmak sa vozilom ispred. Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja: Slede neki od saveta koji će Vam pomoći da smanjite troškove održavanja. 2.str. osetićete lagano pulsiranje pedale kočnice. Iz tih razloga. Zbog toga.Zastava Auto d. • ABS sprečava blokiranje točkova. trebalo bi vozilo održavati i voziti na redovne periodične preglede i podešavanja prema specifikacijama datim u TABELI REDOVNOG SERVISIRANJA .u zavisnosti od opreme 85 . Ne popuštajte pedalu kočnice već i dalje nastavite da je pritiskate. * .o.o. u osnovi. ABS služi za povećanje upravljivosti vozila. Omogućava istovremeno kočenje i upravljanje. Opšte informacije: Održavanje vozila Opšte stanje vozila je važan faktor koji ima značajan uticaj na potrošnju goriva. što nikako ne znači da treba da vozite većim brzinama. pruža dve prednosti: 1. tako da je moguće izbeći neočekivani predmet i usmeriti vozilo u željenom smeru za vreme dok kočite. naročito prilikom slabog prijanjanja. ako je pritisak u pneumaticima prenizak. Vožnja sa ABS-om: * ABS je sistem koji. To je znak da se ABS uključio. i smanjite brzinu u krivinama. filteri vazduha). Kako najbolje iskoristiti ABS: • Pri naglom kočenju ili kod kočenja pri slabom prijanjanju za podlogu. kako se ne bi prekinuo postupak kočenja. rad motora. povećava se potrošnja goriva kao što se povećava i otpor kotrljanja točkova.

bolje je koristiti prikolicu. brisači stakala.Tehničko uputstvo Zastava 10 U ovom slučaju pneumatici se više troše i upravljanje vozilom je otežano. Nepotrebni teret Ne putujte sa previše prljaga u prtljažniku. izbegavajući visoke obrtaje. Time ćete samo povećati potrošnju i emisiju izduvnih gasova. a time se povećava potrošnja goriva. Kada spoljna temperatura to dopušta. Krovni nosač / nosač skija Skinite nosače sa krova čim utvrdite da Vam više ne trebaju. Krenite odmah nakon startovanja motora. ravnim vožnjama (npr. Aerodinamička oprema Upotreba aerodinamičke opreme koja nije propisana za određenu namenu može umanjiti aerodinamiku vozila i povećati potrošnju. uzrokujući i veću potrošnju goriva (u proseku za 20%). Grejač zadnjeg stakla. što utiče na sigurnost. sistem za grejanje. 86 . koristite ventilaciono provetravanje. Kada prevozite naročito velike terete. Ovakvi dodaci smanjuju aerodinamičnost vozila. troše veliku količinu struje i povećavaju potrošnju goriva (do 25% u gradu). Klima uređaj Klima uređaj predstavlja dodatni napor za motor. Električni uređaji Koristite električne uređaje samo kada je to neophodno. bilo u praznom hodu ili dodavanjem gasa. Način vožnje: Pokretanje Ne zagrevajte motor dok vozilo stoji. Električni servoupravljač "Dualdrive" Uređaj dopušta uštedu goriva u poređenju sa uobičajenim servouređajem zato što je isključeno dodatno opterećenje na motor od strane pumpe servoupravljača. To naročito dolazi do izražaja na dugim. na autoputu). Težina vozila i njegova raspoređenost u velikoj meri utiču na potrošnju goriva i stabilnost. svetla za maglu.

87 . Takvim postupcima se samo povećava potrošnja i zagađenje. Održavajte ravnomernu brzinu koliko je to moguće i izbegavajte nepotrebna kočenja i ubrzavanja koja isto tako značajno povećavaju potrošnju i zagađivanje. Nepotrebni postupci Nemojte dodavati gas kada čekate na semaforu ili pre gašenja motora. nepravilno korišćenje višeg stepena prenosa povećava potrošnju. Uslovi upotrebe: Hladno pokretanje Kratka putovanja i učestala hladna pokretanja ne dopuštaju motoru da postigne optimalnu radnu temperaturu. Ubrzavanje Naglo povećanje broja obrtaja motora povećava potrošnju i zagađenje. u saobraćajnim zastojima kada je stalno potrebno menjati u niže stepene prenosa. raste i potrošnja goriva. a isto tako i štetna emisija izduvnih gasova. zagađivanje i trošenje motora. kako bi izbegli iznenadna kočenja. Biranje stepena prenosa Kada saobraćajne prilike dopuštaju. Saobraćaj i uslovi na putu Potrošnja raste u gustom saobraćaju. krivudavi putevi. kod povećavanja brzine sa 90 km/h na 120 km/h potrošnja se povećava za otprilike 30%. ili u velikim gradovima sa brojnim semaforima. pružni prelaz) ugasite motor. Saobraćajni zastoji Za vreme zastoja (npr. Na primer.o. Isto tako.30%).Zastava Auto d. Postupci poput vožnje sa menjanjem brzina sa međugasom potpuno su nepotrebni na modernim vozilima. Takođe. Pri tome uvek održavajte sigurno rastojanje. Visoke brzine Uporedo sa porastom brzine. planinski putevi sa grubom površinom doprinose povećanoj potrošnji goriva. Rezultat toga je porast potrošnje (u gradu 15 . Ubrzavajte postepeno i ne vozite sa visokim brojem obrtaja motora. Korišćenje nižeg stepena prenosa za nagla ubrzanja povećava potrošnju goriva. prebacite ručicu menjača u viši stepen prenosa.o.

jer postoji opasnost od požara. Prvo čega treba da se pridržavate je REDOVNO SERVISIRANJE . Ne postavljajte druge toplotne zaštitnike i ne uklanjajte već postojeće na katalizatoru i izduvnom loncu. Kada se na instrument tabli upali upozoravajući signal rezerve goriva. vozilo ne zaustavljajte nad zapaljivim materijalom (trava. čak i pri niskoj spoljnoj temperaturi. VAŽNA 88 . Nikada ne pokrećite motor kada su iskopčane jedna ili više svećica. itd. Održavanje ovog uređaja u ispravnom stanju je zbog toga osnova za ekonomičnu i ekološki prihvatljivu vožnju. Nizak nivo goriva može dovesti do neispravnog napajanja motora gorivom i istovremenog povećanja temperature izduvnih gasova i time uzrokovati oštećenja katalizatora. ne pokušavajte predugo. Ako je vozilo opremljeno benzinskim motorom koristite isključivo bezolovni benzin. Iz tog razloga.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova: Sledeći nekoliko jednostavnih pravila možete izbeći zagađenje okoline. što pre ga napunite. putovanje nastavite sa smanjenim zahtevima za snagom i što pre se obratite ovlašćenom servisu. katalizator razvija visoke NAPOMENA temperature. Ne dopuštajte da se bilo šta raspršuje po katalizatoru. 122.9 JTD koristite isključivo euro-dizel gorivo. Ne zagrevajte motor tako da radi u praznom hodu ako spoljna temperatura nije izrazito niska. Ako je vozilo opremljeno dizel motorom 1. vučenjem ili spuštanjem nizbrdo: sve te radnje mogu oštetiti katalizator. lambda sondi i izduvnom sistemu. a pri tome istovremeno i smanjiti potrošnju goriva. Ispravan rad uređaja za smanjivanje štetne emisije izduvnih gasova nije samo od koristi za zaštitu okoline. Ako imate probleme sa pokretanjem motora. Pri normalnom radu. ne radite to duže od 30 sekundi. Ako u vožnji motor ne radi ravnomerno.str. suvo lišće. čak i u svrhe provere.). borove iglice. Naročito izbegavajte pokretanje motora guranjem. već utiče i na svojstva vozila. Za pokretanje motora u nuždi koristite isključivo pomoćni akumulator.

Zapamtite da vučom prikolice vozilo teže savladava uspone visokog stepena nagiba.Zastava Auto d. Upotrebljavajte pričvrsni sklop za električno spajanje. Vučna kuka treba da bude postavljena od strane stručne osobe koja će Vam izdati posebnu dokumentaciju za putnu upotrebu. Vuča prikolice: Za vuču prikolice ili kamp prikolice vozilo mora biti opremljeno propisanom vučnom kukom i odgovarajućim električnim sistemom. Da bi se vučna kuka postavila mora biti u skladu sa zakonskim propisima. uključujući opremu i lični prtljag. Opterećenje koje prikolica vrši na vučnu kuku u jednakoj meri smanjuje nosivost vozila. 151. U skladu sa saobraćajnim propisima postavite posebne retrovizore. Sklop se postavlja na poseban držač koji se postavlja na nosač vučne kuke. Ne prekoračujte ograničenja brzine za vozila sa prikolicom države u kojoj vozite. Ni u kom slučaju ne radite izmene na kočionom NAPOMENA sistemu vozila u cilju boljeg upravljanja kočenjem prikolice.o.o. Pri vožnji nizbrdo stavite menjač u niži stepen prenosa kako ne bi preterano pritiskali pedalu kočnice .vidi str. povećava se kočioni put i potreban prostor za preticanje i to proporcionalno ukupnoj masi prikolice. U svakom slučaju ne prelazite maksimalnu brzinu od 100 km/h. Upotrebljavajte vučnu kuku prikladnu za maksimalno vučno opterećenje vozila na koje se vučna kuka postavlja. Kočioni sistem prikolice mora biti u potpunosti nezavistan od hidrauličnog kočionog sistema vozila. pri računanju uzmite masu prikolice potpuno opterećenu. 89 VAŽNA . Da bi ste bili sigurni da ne prelazite maksimalno dopuštenu masu vučnog tereta . Postavljanje vučne kuke: Postavljanje vučne kuke na konstrukciju vozila treba da obavi stručnjak prema uputstvima koja slede poštujući i dodatne i/ili upotpunjavajuće podatke koji se dobijaju od proizvođača vučne kuke.

koje su označene sa Pričvrstite vučnu kuku za konstrukciju vozila bez bušenja ill obrubljivanja delova zadnjeg branika koji bi ostali vidljivi kada se vučna kuka skine. Koristite posebnu upravljačku jedinicu za spajanje od akumulatora sa kablom poprečnog preseka ne manjim od 2. VAŽNA NAPOMENA 90 . na istoj visini sa vučnom kukom.5 mm2.5 mm2. Šema postavljanja . Pričvrstite pločicu na vidljivom mestu.) mora se napajati strujom direktno iz akumulatora kablom poprečnog preseka ne manjim od 2. Električna kočnica (gde je zastupljena) ili neki drugi uređaj (električno namotavanjesajle i dr. Pločica mora biti prikladne veličine. Kao dodatak električnim izvodima vozila može se spojiti samo kabl za napajanje električne kočnice i osvetljenja u prikolici. dva M10 vijka i dva M12 vijka. mora biti izrađena od prikladnog materijala i mora sadržati sledeću informaciju: MAKSIMALNO OPTEREĆENJE NA KUGLU 60 kg.slika na sledećoj strani: Konstrukciju vučne kuke je potrebno učvrstiti u tačkama ukupno četiri M8 vijka. Koristite uputstva proizvođača vozila i/ili vučne kuke. s tim da snaga sijalice ne prelazi 15W. Koristite posebnu upravljačku jedinicu svetala prikolice pri spajanju.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za električno spajanje. Postavljanje ove pločice je obavezno. mora se upotrebljavati 7 ili 13 polni 12VDC sklop (CUNA/UN i ISO/DIN norme).

o.Zastava Auto d. postojeći otvori zadnja osovina postojeći otvori postojeći otvor postojeći otvori 91 maksimalno opterećeno vozilo .o.

na vidljivo mesto za vozača. Ovlašćeni servis će Vam pružiti savete vezane za izbor najprikladnijeg tipa pneumatika. Svojstva zimskih pneumatika su značajno umanjena kada je dubina šare manja od 4mm. Zbog toga bi korišćenje zimskih pneumatika trebalo ograničiti na uslove za koje su i namenjeni. Koristite zimske pneumatike jednake veličine u odnosu na standardne. VAŽNA NAPOMENA 92 . upozorenje koje ukazuje na maksimalnu dopuštenu brzinu zimskih guma. i u svakom slučaju treba poštovati lokalna ograničenja brzine. Pri korišćenju zimskih pneumatika koji imaju indeks NAPOMENA brzine (vidi str.Tehničko uputstvo Zastava 10 Zimski pneumatici: Zimski pneumatici su posebno oblikovani za vožnju po snegu i ledu i trebalo bi da se montiraju na mesto standardnih pneumatika. VAŽNA Maksimalno ograničenje brzine označeno slovom "Q" je 160 km/h. U takvom slučaju. Na sva četiri točka treba da budu postavljeni pneumatici istog tipa (proizvođača i profila) kako bi se osigurala veća sigurnost pri vožnji i kočenju i kako bi se poboljšala upravljivost. pritisku pneumatika i karakteristikama zimskih pneumatika pogledajte pod TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Smer obrtanja pneumatika ne sme se menjati. sposobnosti takvih pneumatika su u velikoj meri smanjene u odnosu na standardno postavljane pneumatike.str. montirane na vozilo. 148) manji od brzine koju vozilo može postići (povećano za 5%) stavite u putnički prostor. sigurnije ih je zameniti. Za informacije o postavljanju pneumatika. 147. Zbog posebnih karakteristika zimskih pneumatika pod normalnim uslovima vožnje i pri dugim vožnjama autoputem.

Proverite zategnutost lanaca nakon što pređete desetak metara. Na ovaj način napred smo dobili dva točka pogodna za montiranje lanaca za sneg.str. 93 . a zatim taj zadnji stavite napred umesto probušenog. ne prekoračujte brzinu od 50 km/h. 148. Ako se prednji točak probuši. Izbegavajte rupe na putu. Postupajte prema uputstvu. Kada su lanci za sneg montirani na točkove. oslanjanja i upravljača.9 JTD Pneumatik na koji se mogu montirati lanci za sneg Tip lanca za sneg koji bi trebalo upotrebiti Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 12 mm Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 9 mm 165/70 R14 185/60 R14 Za dimenzije naplatka videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .Zastava Auto d. VAŽNA NAPOMENA Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak.o. Obratite pažnju na podatke u tablici o točkovima na koje se lanci mogu montirati.. kako bi sprečili oštećenje pneumatika. prvo zadnji točak zamenite rezervnim. jer je NAPOMENA manjih dimenzija. VAŽNA Verzija 1.2 8v 1.o. Lanci za sneg: Upotreba lanaca za sneg je propisana zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. ivice trotoara i sl. Lanci za sneg se montiraju samo na pogonske točkove (prednje točkove).

Ne koristite nepropusne plastične prekrivače koji sprečavaju isparavanje vlage sa površine vozila.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dugo nekorišćenje vozila: Ako se vozilo ne koristi nekoliko meseci.5 bara iznad propisane vrednosti i periodično ih proveravajte. napunjenost akumulatora treba proveravati svaka tri meseca i dopunjavati ako napon padne ispod 12.5V. prvi zavoj. Korisna oprema za vozilo: U skladu sa zakonskim propisima. • Skinite kablove (kleme) s akumulatora (prvo skinite klemu sa negativnog pola) i proverite napunjenost akumulatora. • Očistite i zaštitite sjajne metalne delove koristeći proizvode koji su dostupni na tržištu. preporučujemo držanje sledeće opreme u vozilu: • pribor za prvu pomoć uključujući bezalkoholno sredstvo za dezinfekciju. Ako se vozilo neće dugo koristiti. isključite elektronski alarm sa daljinskim upravljačem. • Ne praznite sistem za hlađenje motora. • Prekrijte vozilo tkaninom ili perforiranim (propusnim) plastičnim prekrivačem. • Očistite i zaštitite lakirane delove nanošenjem zaštitnog voska.. flastere i dr. suv i ako je moguće dobro provetren prostor. • Prozore malo otvorite. • Napumpajte pneumatike za 0. • Raspršite talk prah na gumene metlice brisača vetrobrana i zadnjeg stakla i podignite brisače od stakla. treba preduzeti sledeće mere opreza: • Vozilo smestite u natkriven. VAŽNA NAPOMENA Ako je isti montiran. • protivpožarni aparat • višenamenske makaze zaobljenog vrha • radne rukavice 94 . • Ručicu menjača ubacite u brzinu • Pazite da ručna kočnica nije podignuta. sterilne gaze.

pri svakom pokretanju motora moraćete ponoviti opisani postupak pokretanja motora. Upozoravajući signal ubrizgavanja će opet početi da trepće.Zastava Auto d. i pripremite se za brojanje treptaja upozoravajućeg signala ubrizgavanja Brojite treptaje do broja koji će se poklapati sa prvom brojkom koda CODE kartice. Za pokretanje motora sledite postupak za pokretanje u nuždi.o. U tom trenutku pustite pedalu gasa. što pre se obratite ovlašćenom servisu. • Pročitajte 5-cifreni elektronski kod na CODE kartici. Nakon pokretanja u nuždi. Kada je i zadnja brojka unešena. tada pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa dok upozoravajući signal ubrizgavanja ne zasvetli na četiri sekunde. upozoravajući signali i će nastaviti da svetle. u protivnom. pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. VAŽNO 95 . morate ključ za pokretanje vratiti u položaj STOP i ponoviti čitav postupak od samog početka (od prvog koraka). Ako upozoravajući signal ubrizgavanja ostane da svetli. Upozoravajući signal ubrizgavanja • • • • • • • će svetleti oko 8 sekundi nakon čega će se ugasiti. Pustite pedalu gasa. nakon što se broj treptaja poklopi sa drugom brojkom na CODE kartici. zadržite pritisnutu pedalu gasa. • Pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Pokrenite motor okretanjem ključa iz položaja MAR u AVV. a motor se neće pokrenuti. U SLUČAJU NUŽDE Pokretanje motora u slučaju nužde: Ako elektronski sitem ne uspeva da deaktivira blokadu motora. Učinite isti postupak i za preostale brojke na CODE kartici. Upozoravajući signal ubrizgavanja će zasvetleti na 4 sekunde nakon čega će se ugastiti. Čitav postupak pažljivo pročitajte pre pokušaja izvođenja. Ako pogrešite u postupku pokretanja u nuždi. Upozoravajući signal će brzo treptati 4 sekunde kao potvrda da je postupak ispravno izveden. okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i ponovite postupak od samog početka (od prvog koraka).o.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Pokretanje pomoću drugog akumulatora:
Ako je akumulator ispražnjen, možete u p o t r e b i t i dr u g i z a pokretanje motora. Kapacitet drugog akumulatora mora biti jednak ili malo veći od onog koji ima akumulator koji je bio na vozilu. Postupak - slika desno: • Spojite pozitivne polove (+) oba akumulatora pomoćnim kablom.

• Drugim pomoćnim kablom spojite negativni pol (-) pomoćnog akumulatora sa
uzemljenjem, spajanjem uzemljenja na motor ili menjač vozila koje treba pokrenuti.

• Pokrenite motor. • Kada se motor pokrene, skinite pomoćne kablove obrnutim redosledom. • Ako se motor ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, više ne pokušavajte, već se
obratite ovlašćenom servisu. Ne izvodite ovaj postupak ako nemate iskustva; ako se postupak ne izvede pravilno, može doći do vrlo jakog električnog pražnjenja. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Isto tako ne prinosite otvoreni plamen ili upaljenu cigaretu blizu akumulatora i ne izazivajte varničenje: postoji opasnost od požara i eksplozije. Ni u kom slučaju za pokretanje motora u nuždi ne sme se koristiti punjač akumulatora: na taj način naročito se mogu oštetiti upravljačke jedinice, sistem paljenja i ubrizgavanja.

VAŽNA NAPOMENA

96

Zastava Auto d.o.o.

Pokretanje guranjem:
Nikad ne pokrećite motor guranjem, vučom ili spuštanjem nizbrdo. Pokretanje motora na ovaj način može uzrokovati dotok goriva u katalizator i time njegovo trajno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok motor ne radi, ni servo kočnica ni servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedale kočnice kao i pri okretanju upravljača.

97

Tehničko uputstvo Zastava 10

Ako se probuši pneumatik:
Opšta uputstva: Proučite uputstva na stranama koje slede za pravilnu upotrebu dizalice i rezervnog točka koji je manjih dimenzija radi uštede prostora.

VAŽNO
Obavestite ostale vozače da je vozilo zaustavljeno u skladu sa lokalnim propisima: svetla upozorenja, trougao upozorenja i dr. Svi putnici treba da napuste vozilo, naročito ako je vozilo natovareno. Putnici bi trebalo da se sklone od nadolazećeg saobraćaja dok se točak menja. Ako se točak menja na putu sa nagibom ili sa nepravilnom površinom, smestite klin ili neki drugi prikladni predmet pod točak kako bi zakočili vozilo. Rezervni točak manjih dimenzija je namenjen tačno za određeno vozilo. Nikad ga ne koristite na drugim modelima vozila. Nikada ne postavljajte na vozilo rezervni točak drugog modela. Ako menjate tip točkova (naplatci od lake legure umesto čeličnih) morate promeniti čitav set vijaka za vezu drugima, koji su prikladne veličine. Rezervni točak koristite samo u slučaju nužde. Kada je postavljen rezervni točak ne prekoračujte brzinu od 80 km/h. Pri vožnji sa postavljenim rezervnim točkom mogućnosti vozila se menjaju. Izbegavajte nagla ubrzavanja, kočenja kao i nagle pokrete upravljača ili brze prolaske kroz krivine. Rezervni točak ima trajnost od otprilike 3000 km, nakon čega se treba zameniti drugim koji je istog tipa. Nikada ne montirajte standardni pneumatik na naplatak rezervnog točka. Što pre zamenite i vratite standardni točak. Nikada ne koristite dva ili više rezervnih točkova istovremeno. Ne podmazujte navoje pre postavljanja jer bi se vijak mogao otpustiti. Dizalicu treba koristiti samo za promenu točka na vozilima za koje je namenjena. Ne sme se koristiti za druge namene ili za podizanje drugih modela vozila. Ni pod kakvim okolnostima ne koristite dizalicu pri popravci ispod vozila.

98

kako se ne bi oslobodio pri vožnji. Ako se prednji pneumatik (na pogonskom točku) probuši. Redovno proveravajte pritisak pneumatika i rezervnog točka. • Isključite motor i povucite ručnu kočnicu • Stavite menjač u položaj prve brzine ili brzine za vožnju unazad. u zavisnosti od • • • • nagiba Podignite prostirač u prtljažniku Otpustite pričvršćivač A . pričvršćenoj na samoj dizalici. mora se zameniti novom istog tipa. na koje možete montirati lance za sneg. Pritisak pneumatika je prikazan u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE str.prva slika na sledećoj strani. VAŽNO Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak smanjenih dimenzija. Ne upotrebljavajte dizalicu za težine iznad one koja je označena na pločici. a na njegovo mesto postavite rezervni točak manjih dimenzija. Ne stavljajte nikad alat između naplatka i pneumatika.Zastava Auto d. osim ručke koja je za to namenjena. Tlo treba da bude ravno i prikladno čvrsto. Uzmite rezervni točak manjih dimenzija. Nepravilno postavljanje dizalice može prouzrokovati pad vozila. Uzmite alat i uputite se do točka koji treba zameniti. a potrebno je koristiti lance za sneg. ako se pokvari.o. Tako na prednjoj pogonskoj osovini imate postavljene točkove standardne veličine. skinite točak sa zadnje osovine i stavite ga na mesto prednjeg. Zamena točka: Treba znati da: • • • • Dizalica je teška 1. Nikakav alat se ne može koristiti na dizalici. Dizalica se ne može popraviti. Postupajte prema sledećim uputstvima: • Zaustavite vozilo na mestu koje nije opasno za nadolazeća vozila i gde sigurno možete zameniti točak.o. 149.85 kg Dizalica ne zahteva održavanje. Učvrstite pravilno poklopac točka. 99 .

Pokretni delovi dizalice (vijak i zglobovi) takođe mogu pri dodiru uzrokovati povrede. Očistite svaku mast. sve osobe bi trebalo da se drže po strani sve dok se vozilo ponovo ne spusti.slika gore levo na sledećoj strani. 100 . • Postavite rezervni točak tako da se rupe F . poklapaju sa ispupčenjima za centriranje G.slika dole desno. blizu točka koji se zamenjuje. • Otpustite vijke na točku koji zamenjujete priručnim alatom. • Stavite ručku u dizalicu i otvorite je tako da žljeb D slika desno na dizalici nalegne na ispupčenje E na bočnom nosaču. Pri okretanju ručke dizalice pazite da nema otpora i da ne ogrebete ruke o površinu tla. • Pazite da dodirne površine između rezervnog točka i glavčine budu čiste kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. zaljuljajte vozilo kako bi olakšali izgradnju točka sa glavčine.slika dole levo delimično otvorite dizalicu. • Dizalicom podignite vozilo dok se točak koji se zamenjuje ne podigne od tla za nekoliko centimetara. • Okretanjem ručke na dizalici . • Upozorite prisutne osobe da će se vozilo dignuti. • Skinite četiri vijka točka i skinite točak. Postavite dizalicu ispod vozila na neko od mesta označenih strelicama C .Tehničko uputstvo Zastava 10 • Ako je vozilo opremljeno naplatcima od lake legure.

• Potrebno je da površina naleganja između točka i glavčine bude čista kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili.Zastava Auto d.slika desno na vrhu ove strane. • Postavite poklopac točka. postavite u navoj koji je najbliži ventilu A. 101 . • Pritegnite četiri vijka za pričvršćivanje točka. tako da se simbol . podignite vozilo i skinite rezervni točak. trebalo bi zadržati vijke i rezervni točak. • Pritegnite vijke redom koji je ranije pomenut .slika levo na sledećoj strani (na poleđini poklopca) poklapa sa ventilom za naduvavanje.o. a isto tako da se poklapa sa ostala tri vijka. Ponovno postavljanje standardnog točka: • Postupajte po sledećem postupku. • Postavite standardni točak tako da prvi vijak B . • Okretanjem ručke dizalice spustite vozilo i sklonite dizalicu.o.slika desno. • Do kraja zategnite vijke unakrsnim načinom kao što je prikazano na slici gore desno. U slučaju da se kasnije odlučite da ponovo koristite standardni tip točka. i obratno) promenite čitav set vijaka za pričvršćivanje. Ako želite promeniti tip točka (naplatci od lake legure umesto čeličnih naplataka. • Učvrstite vijke ključem koji je za to namenjen. VAŽNO Ne stavljajte poklopac točka na rezervni točak smanjenih dimenzija. • Spustite vozilo i sklonite dizalicu.

• Vratite dizalicu u kasetu sa alatom. za pričvršćivanje ili otpuštanje kapice ventila za naduvavanje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Po završetku • Vratite rezervni točak smanjenih dimenzija u posebni. • Postavite kasetu sa alatom u rezervni točak. • Učvrstite kasetu alatom učvršćivačem . Koristite produžetak . 100.slika dole.prva slika na str. u prtljažniku. VAŽNO Ne upotrebljavajte unutrašnju gumu u pneumaticima koje se koriste bez unutrašnjih guma (tubeless). • Ubacite korišćeni alat u njihove pregrade. za to namenjeni prostor. Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima i pritisak pneumatika rezervnog točka. 102 .

a zatim je izvadite.Cilindrične sijalice. kada se sijalica razbije. uzrokuje razletanje komadića stakla.o. mogu uzrokovati neispravnost uz rizik od pojave požara. otpustite priključak i otkačite dovod sijalice. • Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon što zamenite sijalicu farova. Halogene sijalice sadrže gas pod pritiskom. Vrste sijalica: Na vozilo su ugrađeni različiti tipovi sijalica . Ako slučajno dodirnete stakleni deo sijalice.o. C . D . Kada svetlo ne radi.slika desno. 111.str. vadi se povlačenjem B . Halogene sijalice držite samo za metalni deo sijalice. 103 .Halogena sijalica. pre nego zamenite sijalicu proverite da nije osigurač pregoreo. • Pre zamene sijalice koja ne radi proverite da kontakti nisu oksidirali. Raspored osigurača je prikazan u ovom poglavlju pod naslovom AKO PREGORI OSIGURAČ .Zastava Auto d. Vade se otpuštanjem konatakata.Sijalica sa bajonet priključkom.Staklena sijalica. Iz ležišta se vadi tako da se pritisne i zakrene u smeru suprotnom kazaljki na satu. a i trajnost sijalice. Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon menjanja sijalice. koji. A . Za vađenje. obrišite sijalicu krpom navlaženom alkoholom i ostavite da se osuši. Ako pregori sijalica: Opšta uputstva: VAŽNO Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema. Postavlja se pritiskom. Zamenu sijalica farova bi trebalo obaviti u ovlašćenom servisu. Dodirivanjem staklenog dela sijalice smanjuje se jačina svetla. • Pregorela sijalica treba da bude zamenjena sijalicom istog tipa.

u zavisnosti od opreme 104 .sa sočivom .za čitanje * Svetlo u prtljažniku * Tip H7 H7 W5 P21W W5W H3 R10W P21W W5W P21W P21W W5W W5W W5W Snaga 55W 55W 5W 21W 5W 55W 10W 21W 5W 21W 21W 5W 5W 10W 10W 5W * .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prethodna slika D D A B A B B A B B B C C C A Sijalica Duga svetla Kratka svetla Prednja poziciona svetla Prednji pokazivači smera Bočni pokazivači smera Prednja svetla za maglu * Zadnja poziciona svetla Kočiona svetla (STOP svetla) Treće kočiono (STOP) svetlo (dodatno) Zadnji pokazivači smera Svetlo za vožnju unazad Zadnje svetlo za maglu Svetlo registarske tablice Plafonsko svetlo: .

105 . za informacije o tipu i snazi sijalice pri njihovoj zameni. kratkog svetla 3.o. 103. mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara. i izvadite sijalicu B.str.slika gore desno.Zastava Auto d. Kratka svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 2 . • Oslobodite kopču A . pokazivača smera Duga svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .o. VAŽNO Vidi AKO PREGORI SIJALICA .slika levo. i izvadite sijalicu B.slika desno. Grupa prednjih spoljnih svetala sastoji se iz (slika desno): 1. Ako pregori sijalica spoljašnjeg svetla: Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema. pozicionog / dugog svetla 2. • Oslobodite kopču A .slika gore.

u smeru strelice (suprotno od smera kretanja) kako bi. • Okrenite staklo A suprotno od kazaljki na satu i skinite je. • Izvadite sijalicu B tako što je lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priključak). skinuli sklop.slika desno. Prednji pokazivači smera: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 3 .slika gore na prethodnoj strani. pritiskom na kopču B. i izvadite sijalicu B.u zavisnosti od opreme 106 . • Skinite konektor A . * . • Okrenite držač sijalice A . Bočni pokazivači smera: Zamena sijalice: • Pritisnite staklo A . i skinite ga.slika levo.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednja poziciona svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .slika gore na prethodnoj strani. Zatim izvadite sijalicu C koja je zakačena.slika desno. Prednja svetla za maglu: * Obratite se ovlašćenom servisu za promenu halogenih svetala.

Sijalica za pokazivače smera D . 107 .sklop svetla na desnoj strani: svetlo za vožnju unazad. • Otkopčajte konektore i otpustite vijke za pričvršćivanje koji su prikazani strelicama na slici dole desno.Bočna sijalica pozicije B .Sijalica za: .o. . otvorite prtljažnik i otpustite vijke A . • Izvadite sijalice tako da ih lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priljučak). A . • Odvijačem D i posebnim produžetkom C (slika dole levo) otpustite učvršćivače sklopa B .slika desno.Zastava Auto d.sklop svetala na levoj strani: zadnje svetlo za maglu.slika gore. Sklop zadnjih svetala: Zamena sijalice: • Sa unutrašnje strane vozila odvijačem skinite gornji plastični poklopac A slika desno i podignite oblogu u smeru strelice kako bi došli do učvršćivača sklopa zadnjih svetala.Sijalica svetla kočnica (STOP svetla) C .o. Treće (dodatno) svetlo kočnica (STOP svetlo): Za zamenu sijalice.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Oslobodite kopču C - slika levo, i otvorite držač sijalice. Zatim i z v a d i t e s i j a l i c u B k oj u zamenjujete (koja je zakačena).

Svetlo registarske tablice: Za zamenu sijalice, oslobodite kopču A - slika dole levo, i izgradite sklop. Okrenite držač sijalice B - slika dole desno, suprotno od kazaljke na satu i izvadite sijalicu C.

108

Zastava Auto d.o.o.

Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla:
Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema, mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.

VAŽNO

Vidi poglavlje AKO PREGORI SIJALICA - str. 103, za informacije o tipu i snazi sijalica pri njihovoj zameni. Plafonsko svetlo: Sa staklom Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo - slika dole levo, tako što otpustite kopču na okviru stakla kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kučište A - slika dole desno, i zamenite pregorelu sijalicu.

Za čitanje * Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo A slika desno, tako što otpustite kopču na okviru, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kućište sa sijalicom B - slika gore na sledećoj strani. • Zamenite pregorelu sijalicu. * - u zavisnosti od opreme
109

Tehničko uputstvo Zastava 10

Svetlo u prtljažniku: * Zamena sijalice: • Skinite staklo A - slika dole, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite držač sijalice B i zamenite sijalicu.

* - u zavisnosti od opreme
110

o. zamenite pregoreli osigurač drugim iste jačine (amperaže) (iste boje).slika na sledećoj strani. novim Nikad ne menjajte osigurač osiguračem druge jačine jer postoji opasnost od požara. Pre zamene osigurača proverite da je ključ za pokretanje izvađen i da su ostali električni uređaji isključeni. Ako je potrebno. a druga u prostoru motora. Ne pokušavajte popraviti pregorele "maxi" osigurače. Ako pregori osigurač: Opšte napomene: Ako neki električni uređaj ne radi. kako bi identifikovali osigurače. Poslužite se tablicama na stranama koje slede. Ako osigurač ponovo pregori. B . Obratite se ovlašćenom servisu. Osigurači u Zastavi 10 su grupisani u dve kutije sa osiguračima. 111 .osigurač sa pregorelom niti Pregoreli osigurač zamenite uz pomoć pincete D koja se nalazi u kutiji sa osiguračima.Zastava Auto d. Uvek koristite osigurač iste boje. jedna se nalazi u komandnoj tabli. proverite da li je odgovarajući osigurač pregoreo (prekinuta nit osigurača A). i otvorite poklopac B. radi provere vozila obratite se ovlašćenom servisu. VAŽNE NAPOMENE Pregoreli osigurač zamenite isključivo osiguračem.ispravan osigurač C . otpustite dva vijka A .o. Kako bi došli do osigurača u kutiji na komandnoj tabli. sa leve strane vozačkog sedišta.

i skinite poklopac B kako bi došli do osigurača koji su smešteni u prostoru motora.slika dole. 2 112 .Tehničko uputstvo Zastava 10 sl. 1 Otpustite kopče A . sl.

5 10 20 7. signalizacija (prekidač paljenja uključen) Instr.o.Zastava Auto d. F04-Maxi osig. signalizacija (akumulator uključen) Svetla za vožnju unazad Kočiona (STOP) svetla Svetlo registarske tablice Treće kočiono (STOP) svetlo Upaljač cigareta Vazdušni jastuk Napajanje instr. F48 F47 F38 Ampera 10 10 10 10 10 10 15 10 7.5 40 70 60 20 20 20 113 .o. F01-Maxi osig.tabla i upozor.table: funkcije u opciji Napajanje instr.tabla i upozor.5 15 10 10 10 7.5 10 7.table: standardne funkcije Napajanje ABS-a Podizač prednjeg desnog stakla Podizač prednjeg levog stakla Sistem zaključavanja vrata Slika 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Osigurač F14 F15 F12 F13 F39 F53 F30 F53 F51 F32 F39 F37 F53 F31 F37 F51 F37 F44 F50 F02-Maxi osig. Položaj osigurača: Svetla Prednje desno dugo svetlo Prednje levo dugo svetlo Prednje desno kratko svetlo Prednje levo kratko svetlo Svetlo prtljažnika Svetlo upozorenja Svetla za maglu Pokazivači smera Osvetljenje instrument table Sistem osvetljenja Plafonsko svetlo Instr.

Ampera 20 7.9 JTD) Sistem subwoofera Brizgaljke Grejač zadnjeg stakla Ventilator hladnjaka u prvoj brzini (1.5 7.5 10 7.5 10 15 7.9 JTD) Zvučni signal (sirena) Upravljački sistem ručnog klima uređaja u željenoj komandi Prekidač paljenja Kompresor ručnog klima uređaja Korektor nagiba svetla Upravljanje rada praznog hoda Ventil za recirkulaciju izduv.9 JTD) Generator brzinomera Sistem grejača za predgrevanje (1.2 8v) Pumpa goriva Pumpa za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.5 10 7.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.5 10 20 10 60 15 20 30 30 20 15 30 30 30 114 . F36 F22 F40 F06-Maxi osig. F19 F13 F31 F11 F20 F11 F54-Maxi osig.9 JTD) Grejani prečistač (filter) dizel goriva (1.9 JTD) Slika 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 Osigurač F22 F42 F18 F17 F16 F11 F10 F31 F03-Maxi osig. F06-Maxi osig. F22 F21 F43 F06-Maxi osig.2 8v sa grejačem) Pumpa goriva (1. gasova .Tehničko uputstvo Zastava 10 Svetla Namotaji paljenja Upravljačka jedinica ABS-a (uključen prekidač paljenja) Upravljačka jedinica motora (+ akumulatora) Upravljačka jedinica motora (napajanje) Upravljačka jedinica motora (napajanje prekidača paljenja) Grejači za predgrevanje (1.5 20 7.EGR (1.

Svetla Druga brzina ventilatora hladnjaka (1.5 7.9 JTD) +30 dodaci (audio sistem. osvetljenje prekidača na instr.5 30 15 15 30 10 7. prikolica) Električni servo upravljač Električni servo upravljač Lambda sonda Relej rashladnog sistema motora Relej rashladnog sistema motora Relej električne pumpe Relej ventilatora za grejanje putničkog prostora Brisač vetrobrana Brisač zadnjeg stakla Krovni otvor Ventilator putničkog prostora Senzor za vodu u filteru za dizel gorivo (1.5 7. F39 F49 F35 F05-Maxi osig. dijagnosticiranje) +15 dodaci (audio sistem. osvetljenje prekidača na instr. F07-Maxi osig.9 JTD) Grejači retrovizora Slobodni Slobodni Slika 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Osigurač F07-Maxi osig. retrovizor. el.o. tabli.5 - 115 .Zastava Auto d.o. F11 F18 F16 F31 F31 F43 F52 F46 F08 F35 F41 F33 F34 Ampera 50 40 10 7.5 10 60 15 7.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Druga brzina ventilatora hladnjaka (1.5 7. tabli.

a naročito upravljačku jedinicu. isključite punjač pre nego što skinete kablove sa akumulatora. • Ponovo spojite kablove stezaljkama (klemama) na polove akumulatora. • Spojte kablove punjača na polove akumulatora. Prvo se mora otopiti. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. 96.str. ISKLJUČITE GA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM. Punjenje akumulatora: Preporučujemo Vam da akumulator punite polako u trajanju od otprilike 24 sata i pri maloj jačini struje (amperaži).str. kako bi izbegli pražnjenje akumulatora i kako bi osigurali dug vek trajanja akumulatora. Nipošto ne koristite punjač akumulatora za pokretanje motora. Postupajte na sledeći način: • AKO JE VOZILO OPREMLJENO ALARMNIM SISTEMOM. Predugo punjenje može rezultirati oštećenjem akumulatora. 116 . Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. i da kućište nije puklo (rizik od ispuštanja otrovne i korozivne tečnosti). Ako je akumulator bio smrznut. pazeći pri tom na polaritet klema. treba da se proveri da nisu pokidani unutrašnji elementi (postoji opasnost od kratkog spoja).Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se isprazni akumulator: Pre svega pročitajte poglavlje ODRŽAVANJE VOZILA . Skinite kleme električnog sistema. jer u protivnom može eksplodirati. • Uključite punjač • Nakon što je punjenje završeno. 122. VAŽNO VAŽNO Nikad ne pokušavajte da napunite smrznuti akumulator. mogli biste oštetiti elektronske sisteme. Punjenje akumulatora treba obavljati u prostoru sa dobrim provetravanjem i daleko od otvorenog plamena ili varnice zbog rizika od eksplozije i požara. Pokretanje pomoću drugog akumulatora: Pogledati pod POKRETANJE POMOĆU DRUGOG AKUMULATORA u ovom poglavlju .

ne može se postaviti na dizalicu. Treba znati da: • dizalica ne zahteva održavanje • dizalica se ne može popraviti.Zastava Auto d. osim ručke prikazane u ovom poglavlju.o. Dizalica se koristi samo za zamenu točka vozila za koje je namenjena. ako se ošteti mora se zameniti novom dizalicom • ni jedan drugi alat.str. 117 . Radionička dizalica: Napred Vozilo se sme podignuti samo tako da se ruka dizalice postavi na menjačku kutiju / diferencijal i to tako da se između umetne gumeni umetak kao što je prikazano na slici desno. Ne sme se koristiti za druge namene i druge modele vozila.o. VAŽNO Sa strane Vozilo se sme podignuti tako da se ruka dizalice postavi na mesta koja su prikazana na slici levo. Nepravilno postavljanje dizalice može uzrokovati pad vozila. Nikad ne koristite dizalicu za težine iznad one za koju je propisana i označena na samoj dizalici. 98. Postavite između dizalice i karoserije komad gume prikladnih dimenzija. Podizanje vozila: Dizalica: Vidi pod AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK u ovom poglavlju . Nikako se ne sme koristiti za izvođenje popravki ispod vozila.

118 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Stubna dizalica: Vozilo se sme podizati tako da se krajevi nosača postave na mesta koja su prikazana na slici desno.

119 . okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR a zatim u STOP.Zastava Auto d.o. • Uvrnite prsten B . Za postavljanje prstena za vuču: • Izvadite prsten za vuču iz svog držača ispod obloge prtljažnika. Zapamtite da pri kočenju i okretanju upravljača treba uložiti više napora kada se vozilo vuče sa isključenim motorom. Za vuču ne koristite elastično uže. zbog toga što tada ne funkcionišu ni servo uređaj kočnice i upravljača.o. pazite da vučna šipka ne ošteti delove vozila. • Skinite čep sa branika tako da ga podignete odvijačem u smeru strelice . kako bi izbegli trzanja. VAŽNE NAPOMENE Pre početka vuče. upravljač se automatski zaključava sprečavajući time okretanje točkova.slika dole levo. Ako je ključ izvađen. u navoj A u rupi branika.slika dole desno. Vuča vozila: Prsten za vuču je deo standardne opreme vozila. Ne vadite ključ za pokretanje. Za vreme vuče. Pri vuči vozila morate se pridržavati posebnih saobraćajnih pravila koja se odnose na sredstva za vuču i na ponašanje u saobraćaju.

Ako su vrata blokirana. i koliko je moguće držite telo u vodoravnom položaju. • Uveravajte ozleđenu osobu da je pomoć na putu i da će uskoro stići. Otpustite ili prerežite sigurnosne pojase koji drže ozleđeni deo. Ne pomerajte ozleđene osobe osim kada to situacija nalaže. tako da se može lako uočiti. • Ako niste direktno uključeni u nezgodu. nemojte pušiti i pazite da su sve cigarete ugašene. Ako osetite miris goriva ili neke druge hemikalije. Ne vucite ozleđenog za ruke i noge. ne savijajte glavu ozleđenom. Isključite motor i upalite svetla upozorenja. 120 . Što pre izađite iz vozila i sklonite se iza zaštitne ograde. ma kako ona bila mala. Vetrobran je napravljen od više slojeva i vrlo je tvrd. Ako se nalazite na autoputu ne blokirajte svojim vozilom traku za zaustavljanje. osvetlite mesto nezgode svojim svetlima. Bočna i zadnja stakla je puno lakše razbiti. Ako je noć. potonuća u vodu. U kolonama na autoputu. postoji veliki rizik od naletanja drugih vozila na ona koja su već zaustavljena. • Ne okupljajte se oko ozleđene osobe. pokrivač. Izvucite ozleđenu osobu iz vozila samo u slučaju da postoji opasnost od požara. Ostanite u • • • • blizini ozleđene osobe kako bi je smirili u slučaju da je obuzme panika. zaustavite se najmanje 10 metara od mesta • • • • • • • • • • • nezgode. Označite mesto nezgode crvenim trouglom na propisanoj udaljenosti od vozila. Ozleđenoj osobi ne dajte ništa da pije.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se dogodi nezgoda: • Važno je ostati smiren. Ako je neko ozleđen: • Ozleđenu osobu nikad ne ostavljajte samu. Ponašajte se oprezno. Upotrebite aparat za gašenje požara. Izvadite ključeve za pokretanje iz vozila u nezgodi. pada niz provaliju i slično. Nikad ne upotrebljavajte vodu za gašenje. pesak ili zemlju za gašenje vatre. a naročito kada je vidljivost smanjena. ne rizikujte da i Vi nastradate. Obaveza pružanja pomoći postoji i za one koji nisu direktno uključeni u nezgodu. ne pokušavajte da razbijete vetrobransko staklo kako bi izašli iz vozila. Pozovite pomoć dajući što je moguće detaljnije informacije o nezgodi.

Kutija prve pomoći: Kutija prve pomoći mora sadržati: sterilne gaze za previjanje i čišćenje rana.Zastava Auto d.o. 121 . bocu sredstva za dezinfekciju. par pinceta.o. Bilo bi dobro da aparat za gašenje požara i pokrivač držite u vozilu kao dodatak kutiji prve pomoći. dva poveza za zaustavljanje krvarenja. par makaza sa zaobljenim vrhom. pakovanje pamučne vate. zavoje različitih širina. anti-septične flastere različitih veličina. rolnu flastera. pakovanje papirnih maramica.

Zato je "Zastava Auto" programirala tj. Nepridržavanje plana redovnog servisiranja dovodi do ukidanja garancije. pre nego što dostignete termin sledećeg redovnog servisa. kao npr.000 km ili godinu dana posle kupovine novog vozila. itd.Tehničko uputstvo Zastava 10 ODRŽAVANJE VOZILA Redovno servisiranje: Pravilno održavanje vozila je neophodno da bi održali vozilo u dobrom stanju u dugom periodu. Prvi servis radi se 15.000 KM ILI GODINU DANA (KOJI USLOV SE RANIJE OSTVARI). Ukoliko se tokom servisiranja ukaže potreba da se izvrše neke dodatne zamene ili popravke. provera pritiska pneumatika i dr. provera nivoa tečnosti i njihovo dopunjavanje.000 km ili godinu dana od drugog servisa. VAŽNA NAPOMENA Redovno servisiranje se izvodi u ovlašćenim servisima (spisak servisa nalazi se u prilogu ovog priručnika).000 km ili godinu dana posle prvog servisa. REDOVNI SERVISI OBAVLJAJU SE NA SVAKIH 15. prema odgovarajućem rasporedu. one se mogu izvršiti samo uz saglasnost vlasnika vozila. propisala niz kontrola i operacija za svakih 15. VAŽNA NAPOMENA Savetujemo Vam da odmah stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom u slučaju pojave bilo kakvih problema u radu. 122 . Važno je znati da REDOVNO SERVISIRANJE ne obuhvata sve što Vaše vozilo zahteva. drugi servis 15.000 kilometara ili godinu dana (koji uslov bude prvi ostvaren). treći posle 15. Redovne provere je potrebno obavljati i u početnom periodu pre servisnog pregleda na 15.000 kilometara ili godinu dana. Redovno servisiranje propisano je od strane proizvođača. i posle.

po potrebi podešavanje pritiska u pneumaticima Provera svetlosne signalizacije automobila (prednji farovi. i dr.) Provera funkcionalnosti i čistoće brava poklopca motora i prtljažnika i poluge za držanje poklopca motora Provera zategnutosti i stanja pomoćnih remena i podešavanje po potrebi Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. svetla upozorenja. položaja i istrošenosti brisača vetrobrana i zadnjeg stakla.9 JTD) Provera sistema protiv isparavanja goriva (1.9 JTD) Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1.9 JTD) + I II III IV V VI VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 123 . svetla u putničkom prostoru. podešavanje mlaznica Provera istrošenosti kočionih pločica prednjih kočnica i funkcionisanja upozoravajućeg signala Provera istrošenosti i stanja kočionih obloga zadnjih kočnica Vizuelni pregled stanja karoserije i zaštitnog premaza podvozja.2 8v) Zamena uloška prečistača goriva (1. Raspored redovnih servisnih pregleda: Redovni servisi svakih 15.000 km ili godinu dana Provera stanja i istrošenosti pneumatika. pokazivači pravca. cevi (izduvnog sistema. napajanja gorivom.2 8v) Provera i podešavanje hoda ručne kočnice Provera izduvnih gasova (1.Zastava Auto d. kočnica).o. osvetljenje komandne table) Provera funkcionisanja.o. čaure. gumenih delova (manžetne. spojnice.

. nivo kočione tečnosti. akumulator.ili svakih 5 godina DODATNE PROVERE: Svakih 1.000 km (samo za verziju 1.. tečnost za pranje vetrobrana. pritisak i stanje pneumatika • nivo ulja u motoru Svakih 5. Preporučuje Vam se upotreba proizvoda koji su posebno namenjeni i proizvedeni za ova vozila (vidi OSOBINE FLUIDA u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE). nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.000 km ili pre dugih putovanja.) Provera stanja zupčastog remena Zamena zupčastog remena (*) Zamena svećica (benzinski motor) Provera sistema za upravljanje radom motora pomoću dijagnostičke opreme Provera nivoa ulja u menjaču Zamena motornog ulja i prečistača Zamena kočione tečnosti (ili svake 2 godine) Zamena polenskog filtera (ili svake godine) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + I II III + + + + IV V VI + + + + VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * .9 JTD motor) Dolivanje tečnosti (rashladna tečnost. 124 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Redovni servisi svakih 15. peskom ili solju . kočiona tečnost. ili upotrebe na putevima prekrivenim prašinom.ili svake 3 godine u slučajevima upotrebe u izuzetno hladnim/toplim klimatskim uslovima.000 km ili godinu dana Zamena uloška prečistača vazduha (1.9 JTD): • ispuštanje kondenzata iz prečistača (filtera) goriva. upotrebe u isključivo gradskim vožnjama sa dugim radom na praznom hodu.2 8v motor) Zamena uloška prečistača vazduha (1. proverite i ako je potrebno dopunite: • nivo rashladne tečnosti motora.

taksi ili dostava ili kada se vozilo ne koristi često). obratite se ovlašćenom servisu. Proveru nivoa tečnosti (elektrolita) u akumulatoru treba izvoditi češće nego što je to prikazano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Ako ste u nedoumici o tome koliko često menjati ulje u motoru ili prečistače vazduha u zavisnosti od načina na koji upotrebljavate vozilo. ponavljane vožnje (manje od 7-8 km) kada su spoljne temperature ispod nule • čest rad motora u praznom hodu ili duge vožnje pri malim brzinama (npr.Zastava Auto d. Zamena bi trebalo da se izvrši čim se primeti smanjeni dotok vazduha u putnički prostor. VAŽNE NAPOMENE u vezi ODRŽAVANJA 125 . Akumulator treba i češće proveravati kada se vozilo upotrebljava uglavnom za kraće relacije ili ako je vozilo opremljeno uređajem koji stalno troši struju (i kada je ključ za pokretanje izvađen).o. ULJE U MOTORU Menjajte ulje u motoru češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. PREČISTAČ VAZDUHA Menjajte uložak prečistača vazduha češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Održavanje Vašeg vozila treba poveriti ovlašćenom servisu.o. ako se vozilo koristi po prašnjavim putevima. Ne izvodite radnje vezane za održavanje ako nemate potrebno iskustvo. Za uobičajno rutinsko održavanje koje možete i sami izvesti. AKUMULATOR Napunjenost akumulatora treba proveriti na početku svake zime kako bi se sprečilo zamrzavanje elektrolita akumulatora. ako se vozilo upotrebljava u krajevima sa toplom klimom ili pri upotrebi u naročito zahtevnim uslovima. pazite da imate potreban alat i originalne rezerne delove kao i potrebne tečnosti. • kratke. ako se vozilo redovno koristi u sledećim naročito teškim uslovima: • vuča prikolice ili kamp prikolice • na prašnjavim putevima. POLENSKI FILTER Kada se vozilo upotrebljava u prašnjavim uslovima ili u područjima sa velikim zagađenjem polenski filter bi se morao češće menjati. To naročito važi za naknadno ugrađene uređaje.

2. 3. 5.Tehničko uputstvo Zastava 10 Provera nivoa tečnosti: Ne pušite dok radite u prostoru motora: moguće je prisustvo zapaljivih gasova i isparavanja koja mogu uzrokovati požar. Akumulator. Ulje u motoru. 1. Tečnost za pranje vetrobranskog stakla.2 8v 1. VAŽNE NAPOMENE Pazite da ne pomešate različite tipove tečnosti kada ih dopunjavate: tečnosti se međusobno razlikuju te mogu uzrokovati oštećenje vozila. Rashladna tečnost motora. Kočiona tečnost. 4.9 JTD 126 . 1.

Maksimalna potrošnja ulja može biti oko 400 grama na 1000 km. zbog čega se potrošnja ulja u motoru može smatrati stabilizovanom nakon što vozilo pređe prvih 7. Ako je motor vruć.000 km. pustite da motor radi nekoliko sekundi. Ukoliko je nivo ulja u motoru iznad oznake MAX obratite se ovlašćenom servisu radi uspostavljanja pravilnog nivoa ulja. Nivo ulja nikad ne sme prelaziti oznaku MAX. Nivo ulja bi trebao biti između oznaka odnosno zareza MIN i MAX na mernoj šipki. budite vrlo oprezni gde stavljate NAPOMENE ruke unutar motornog prostora jer postoji opasnost od opekotina.o. Ulju u motoru nemojte dodavati drugo ulje drugačije specifikacije.2 8v 1.9 JTD Proverite ulje u motoru kada je vozilo na ravnom tlu i dok je motor još uvek topao (otprilike 5 minuta nakon gašenja motora). Zapamtite da se kod zagrejanog motora ventilator hladnjaka može uključiti i posle gašenja motora i vađenja ključa za pokretanje iz brave.o. čime se mogu uzrokovati ozlede. dopunite ulje kroz otvor dok ne dosegne oznaku MAX. VAŽNE VAŽNE NAPOMENE Nakon dolivanja ili menjanja ulja. Nakon što ga ugasite pričekajte par minuta pre nego što proverite nivo ulja. Prostor između oznaka MIN i MAX odgovara otprilike jednom litru ulja. motor se uhodava. 127 .000-8. Dok je vozilo novo. Ulje u motoru: 1. Ako je nivo ulja u motoru blizu ili čak ispod oznake MIN.Zastava Auto d.

VAŽNA NAPOMENA 1. vode pruža zaštitu od smrzavanja do . ZABRANJENO JE DOLIVANJE/MEŠANJE RASHLADNIH TEČNOSTI RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA ILI DRUGIH PROIZVOĐAČA.9 JTD Proveravajte nivo rashladne tečnosti kada je motor hladan. 128 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Potrošnja motornog ulja: VAŽNE NAPOMENE Potrošnja ulja zavisi od načina vožnje i uslova korišćenja vozila. Nivo bi trebalo da bude između oznaka MIN i MAX na posudi. Za zamenu ulja i prečistača obratite se ovlašćenom servisu.35° C. dok nivo ne dosegne oznaku MAX. zamenite ga drugim originalnim.2 8v 1. Postoji opasnost od opekotina. Ako je nivo ispod oznake MIN. Hlađenje motora: Ne skidajte čep sa posude kada je motor vruć. Ako je potrebna VAŽNA zamena čepa posude. NAPOMENA u suprotnom efikasnost sistema može biti smanjena. Mešavina (50-50)% Paraflu Up i destil. dopunite ga kroz otvor na posudi sa (50-50)% mešavinom destilovane vode i tečnosti FL Selenia Paraflu Up proizvođača Selenia. Iskorišćeno motorno ulje i zamenjeni prečistač (filter) ulja sadrže materije opasne za okolinu. Sistem hlađenja je pod pritiskom.

VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA 129 . Ako se to ipak dogodi. Tečnost hidraulične kočnice / spojnice: Proverite da je nivo tečnosti u posudi na maksimumu. Povremeno proveravajte da li radi upozoravajući signal na instrument tabli tako da kada pritisnete čep posude slika desno. odmah isperite mesto vodom. upotreba uređaja za pranje vetrobranskog stakla je od presudne važnosti za poboljšanje vidljivosti.20oC koristite nerazređeni Tutella Professional SC 35. (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR).o. Preporučujemo Vam upotrebu tečnosti Tutela TOP 4 kojom je kočioni sistem originalno napunjen. Ne vozite sa praznom posudom tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. • Kod temperatura ispod .slika levo. Preporuka je mešavina vode i tečnosti Tutella Professional SC 35 u sledećim odnosima: • 30% Tutella Professional SC 35 i 70% vode leti. upozoravajući signal treba da se upali. skinite čep i podignite produžetak za punjenje A . nakon što čujete "klik". Tečnost za pranje vetrobranskog / zadnjeg stakla: Za dopunjavanje.o. • 50% Tutella Professional SC 35 i 50% vode zimi. Pazite da se vrlo korozivna kočiona tečnost ne prospe na farbanu površinu. Upotrebljavajte tečnost DOT 4 samo za dopunjavanje.Zastava Auto d.

i izvadite filter radi zamene. i zamenite filter B . 130 .slika na sledećoj strani desno.benzinski motor 1. Kočiona tečnost je higroskopna (što znači da upija vlagu). Ako se vozilo učestalo koristi u prašnjavim ili vrlo zagađenim područjima izmenu filtera treba izvoditi češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM.Tehničko uputstvo Zastava 10 Simbol na posudi ukazuje na sintetički tip kočione tečnosti. Promenu treba izvršiti naročito u slučaju ako je smanjen dotok vazduha u putnički prostor. skinite poklopac A . VAŽNE NAPOMENE Polenski prečistač (filter): Polenski prečistač je smešten ispod komandne table blizu središnjeg dela na strani suvozača . kočionu tečnost je potrebno menjati češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM.slika dole.2 8v: Varijanta 1: odvijte vijke sa strane i na poklopcu prečistača. Zbog toga. za razliku od mineralnog tipa. Korišćenje mineralnog tipa kočione tečnosti uzrokuje nepopravljiva oštećenja posebnih gumenih zaptivača u kočionom sistemu. ako se vozilo upotrebljava u područjima sa visokim procentom vlage u vazduhu.slika dole: Odvijte vijke A. Zamena polenskog filtera .slika na sledećoj strani levo. Prečistač vazduha: Zamena prečistača vazduha .

1.9 JTD.o. skinite prednji deo B poklopca i zamenite filter C .dizel motor 1. 1.slika dole levo. odvijte vijke A .slika dole desno i zamenite filter C.2 8v .9 JTD: Za verziju sa dizel motorom 1.varijanta 2 Zamena prečistača vazduha ..slika dole levo.o. 1. skinite poklopac B .2 8v .varijanta 1 Varijanta 2: oslobodite držače A .Zastava Auto d.slika dole desno.9 JTD 131 .

Tehničko uputstvo Zastava 10 Akumulator: Akumulator Zastave 10 je tip akumulatora sa "ograničenim održavanjem". Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Korisni saveti akumulatora: za produženje životnog veka VAŽNO Nakon parkiranja vozila. zamenu akumulatora izvršite drugim akumulatorom jednakih karakteristika. Kapacitet akumulatora za model Zastava 10 sa motorom 1.9 JTD je 50 Ah. više ne važe. Ovaj postupak treba da se obavlja u ovlašćenom servisu.2 8v je 40 Ah (za verziju sa klima-uređajem je 44 Ah). Akumulatori sadrže supstance koje su vrlo štetne za VAŽNO okolinu. 132 . Zbog toga Vam savetujemo da zamenu akumulatora izvedete u ovlašćenom servisu. Ne izlažite u blizini akumulatora otvoreni plamen ili izvor varnice: postoji opasnost od eksplozije i požara. Plafonska svetla moraju biti ugašena. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. obaveze vezane za REDOVNO SERVISIRANJE. i ako je potrebno dopunite prema rasporedu u planu REDOVNOG SERVISIRANJA. prljažnik i poklopac motora pravilno zatvoreni. Ako je postavljen akumulator drugih karakteristika. koji su opremljeni za odlaganje iskorišćenih akumulatora na način koji je u potpunosti u skladu sa poštovanjem okoline i zakonskih odredbi. Nepravilno spajanje električne i elektronske opreme može uzrokovati ozbiljna oštećenja vozila. Provera nivoa tečnosti u akumulatoru (elektrolita): Proveravajte nivo tečnosti u akumulatoru. a koje su u vezi akumulatora. Postupajte prema uputstvima proizvođača akumulatora. a za model sa motorom 1. Zamena akumulatora: Ako je potrebno. proverite da su vrata. U normalnim uslovima ne zahteva dolivanje destilovane vode.

Zastava Auto d.o.o.
Kada je motor ugašen, ne držite dugo uključenim uređaje kao što su audio uređaj, upozoravajuća svetla i dr.

VAŽNO
Akumulator koji se drži na vozilu bez obzira na dužinu trajanja sa napunjenošću manjom od 50%, oštetiće se sulfatizacijom što dovodi do smanjivanja potrebne snage i visokog rizika od smrzavanja elektrolita (to se može desiti već kod -10o C). Ako se vozilo ne koristi u dužem vremenskom periodu, pogledati pod DUGO NEKORIŠĆENJE VOZILA - str. 94, u poglavlju UPOZNAVANJE SA VOZILOM. Ako naknadno želite da ugradite opremu (protivprovalni sistem, audio sistem, satelitsku navigaciju i sl.) obratite se ovlašćenom servisu, koji će Vam sugerisati najprikladniju opremu i izvršiti proveru da li električni sistem može podneti taj dodatni napor, odnosno da li je potrebna ugradnja akumulatora većeg kapaciteta. Ova oprema i uređaji kontinuirano troše električnu struju čak i kada je ključ za pokretanje izvađen (vozilo je parkirano, motor ugašen) što može rezultirati velikom istrošenošću akumulatora. Ukupna potrošnja ove opreme (nakon ugradnje) mora biti manja od 0.6 mA puta Ah (akumulatora), kao što je prikazano tablicom: Maksimalno dozvoljena potrošnja sa ugašenim motorom
24 mA 26.4 mA

Akumulator
40 Ah 44 Ah

Takođe treba zapamtiti da veliki potrošači, kao što su mobilni telefon, hladnjak, grejač i dr., ako se koriste kada je motor ugašen, ubrzavaju trošenje akumulatora.

VAŽNO
Ako želite opremiti vozilo dodatnim sistemima, zapamtite da je nepravilno spajanje vrlo opasno, naročito ako ti uređaji utiču na sigurnosne uređaje.

133

Tehničko uputstvo Zastava 10

Elektronske upravljačke jedinice:
Pri normalnoj upotrebi vozila nisu potrebne nikakve posebne mere opreza. U slučaju intervencija na električnom sistemu ili kada je potrebno pokrenuti motor uz pomoć drugog akumulatora, treba se s pažnjom pridržavati upustava koja slede:

• Nikad ne isključujte akumulator iz električnog sistema dok motor radi. • U slučaju punjenja, akumulator isključite iz električnog sistema. Savremeni punjači
akumulatora daju napon i do 20 V.

• Nikad ne izvodite pokretanje motora punjačem akumulatora. Uvek koristite drugi
akumulator.

• Budite naročito pažljivi kod spajanja akumulatora na električni sistem. Pazite da su • • • •
kontakti akumulatora spojeni odgovarajućim kablovima (ispravnog polariteta) i proverite da li je i sam spoj izveden ispravno. Ne spajajte i ne isključujte priključke sa elektronskih jedinica dok je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ne proveravajte polaritet pomoću varnice. Isključite električne jedinice u slučaju elektro-zavarivanja na karoseriji. Takođe ih skinite u slučaju temperature iznad 80oC (posebni zahvati na karoseriji i dr.) Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo, tj. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Kontaktirajte ovlašćeni servis za instrukcije.

Ako je audio uređaj ili auto-alarm nepravilno ugrađen, moguća je pojava interferencije u radu elektronskih jedinica.

VAŽNO

Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez uvažavanja karakteristika i svojstava sistema mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uz rizik od požara.

134

Zastava Auto d.o.o.

Točkovi i pneumatici:
Pritisak u pneumaticima: Svake dve nedelje i pre dugih putovanja, proverite pritisak svakog pneumatika uključujući i rezervni pneumatik. Pritisak se proverava kada je pneumatik hladan. Normalno je da se u vožnji pritisak pneumatika povisi. Ako morate proveriti ili povećati pritisak kada je pneumatik topao, zapamtite da vrednost pritiska mora biti za 0.3 bara iznad uobičajene vrednosti. Za pravilan pritisak pneumatika vidi pod TOČKOVI u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - str. 149. Pritisak u pneumaticima mora biti ispravan kako bi se vozilo dobro držalo na putu. Pogrešan pritisak u pneumaticima dovodi do nepravilnog trošenja pneumatika slika desno. A - Ispravan pritisak: gazna površina pneumatika se troši jednako. B - Nedovoljan pritisak: rubovi gazne površine se više troše. C - Previsok pritisak: srednji deo gazne površine se više troši.

VAŽNO

VAŽNO

Ako je pritisak pneumatika prenizak, pneumatik se pregreva, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

Gume se moraju promeniti kada je visina gazne površine manja od 1.6 mm. U svakom slučaju postupajte prema zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Koliko god je moguće, izbegavajte oštra kočenja i nagla kretanja. Pazite da ne udarite ivičnjake, rupe i ostale čvrste prepreke na putu. Dugotrajna vožnja po neasfaltiranim putevima može oštetiti pneumatike. Povremeno proverite da pneumatici nemaju zareze na bočnim stranama, nenormalne izbočine, ili da se troše nepravilno. U slučaju neke od ovih pojava obratite se ovlašćenom servisu radi provere.
135

136 . Zbog toga je presudna pažljiva provera. Zastava 10 upotrebljava pneumatike bez unutrašnje gume (tubeless). Ne izmenjujte gume unakrsno.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izbegavajte vožnju sa pretovarenim vozilom: time se ozbiljno može oštetiti točak ili pneumatik. U slučaju zamene. visoke temperature i dugotrajan izostanak tečnosti u sistemu uzrokuju stvrdnjavanje i pucanje cevi sa mogućim gubitkom tečnosti. uvek upotrebljavajte nove pneumatike i izbegavajte pneumatike sumnjivog porekla. pregled pneumatika bi trebalo da izvrši stručnjak koji može proceniti da li se mogu i dalje koristiti. Pneumatik stari čak i kada se ne koristi puno. Ozon. kočnica i napajanja gorivom. kako se ne bi oštetio pneumatik. savetuje se njihova međusobna zamena svakih 10-15 hiljada kilometara. odmah se zaustavite i zamenite točak.str. Ni u kom slučaju ne upotrebljavajte unutrašnje gume na ovakvim pneumaticima. ako su pneumatici postavljeni na vozilu duže od 6 godina. U svakom slučaju. premeštajući gumu sa leve strane vozila na desnu stranu i obratno. treba se pridržavati plana REDOVNOG SERVISIRANJA . oslanjanje ili upravljački mehanizam. Pri zameni pneumatika dobro je zameniti i ventil za naduvavanje. Ako Vam se probuši pneumatik. Ne zaboravite isto tako detaljno da proverite i rezervni točak. zadržavajući ih na istoj strani tako da se ne promeni smer obrtanja točka. Kako bi se prednje i zadnje pneumatici ravnomerno trošili. točak. Pukotine na gaznoj površini i na bočnim stranama ukazuju na ostarelost pneumatika. 122. VAŽNO Gumene i elastične cevi: Što se tiče gumenih cevi servo-upravljača.

• Skinite sav sneg sa stakla. • Pritisnite deo B žabice i izvadite metlicu iz ruke A. skinite ruku brisača tako što odvijete pričvrsni vijak B.o. Neki vrlo jednostavni postupci mogu smanjiti mogućnost oštećivanja metlica: • Ako se temperatura spusti ispod nule. preporučuje se upotreba Tutela Professional SC 35. Zamena brisača zadnjeg stakla • Podignite poklopac A . U svakom slučaju trebalo bi ih promeniti otprilike jednom godišnje. • Postavite novu metlicu tako da ubacite jezičak u poseban zarez na ruci brisača. • Ne uključujte brisače po suvom staklu. time čuvate gumeni rub i izbegavate naprezanje i pregrevanje elektromotora brisača.Zastava Auto d.slika desno. • Spustite prevlaku. Zamena stakla brisača vetrobranskog • Podignite ruku vetrobranskog brisača A . 137 . Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla: Metlice: Povremeno očistite gumeni deo prikladnom tečnošću. Promenite metlice ako se gumeni rub istrošio ili izobličio. sa stakla i postavite metlicu tako da stvori pravi ugao od 90 stepeni sa rukom brisača.o. • Pravilno postavite novu ruku i pritegnite pričvrsni vijak. Pazite da sve nalegne ispravno.slika levo. VAŽNO Putovanje sa istrošenim metlicama je opasno zato što se time utiče na smanjenje vidljivosti u lošim vremenskim uslovima. pazite da gumeni deo nije zamrznut i zalepljen za vetrobransko staklo. Ako je potrebno. oslobodite ga sredstvom za odmrzavanje.

može se usmeriti podešavanjem smera mlaznice. Usmerite mlaz do najviše tačke koju dostižu metlice brisača. Mlaz brisača zadnjeg stakla .slika dole desno. prvo proverite da li ima tečnosti u posudi (vidi pod PROVERA NIVOA TEČNOSTI u ovom poglavlju . Zatim proverite da li su otvori na mlaznicama zapušeni. 138 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Mlaznice: U slučaju da mlaz tečnosti ne izlazi. a ako je potrebno očistite ih iglom. Koristeći odvijač u sedištu okrenite držač mlaznice. Mlaz za pranje stakla se može usmeriti podešavanjem nagiba mlaznice .slika dole levo. 129).str.

• Nanošenje prskanjem plastične prevlake radi zaštite najizloženijih delova: ispod vrata. Pod uobičajnim održavanjem laka podrazumeva se pranje vozila. • Prskanje donjeg dela karoserije. vozilo perite češće. Evo nekih od najvažnijih: • Način lakiranja i upotreba proizvoda koji vozilu daju naročitu otpornost prema koroziji i ogrebotinama. Saveti za održavanje karoserije: Lak: Lak nema samo estetsku ulogu.Zastava Auto d. Deterdženti zagađuju vodu.o. Isto tako. Preventivne ili korektivne popravke laka izvodite originalnim proizvodima (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Karoserija: Zaštita vozila od atmosferskih uticaja: Glavni uzroci korozije su: • atmosferske nečistoće • so i vlaga u atmosferi (priobalna ili topla i vlažna područja). • Upotreba otvorenih profila kako bi se izbegla kondenzacija i zadržavanje vode koja bi dovela do korozije na unutrašnjoj strani delova.str. Učestalost pranja zavisi od uslova i okoline u kojoj se vozilo koristi. Iz tog razloga vozilo treba prati u prostorima koji su opremljeni za sakupljanje i prečišćavanje tečnosti korišćenih u pranju. ne treba potceniti abrazivna delovanja prašine u atmosferi i peska nošenog vetrom kao i odbačeni kamenčići i blato od drugih vozila. Na primer. u područjima sa visokim nečistoćama vazduha. već vrši i zaštitu lima. • stanje okoline koje je specifično za određeno doba godine. rubovi i dr. oslanjanja i drugih delova proizvodima na bazi voskova sa visokom zaštitnom vrednošću. Ako je vozilo duboko ogrebano savetujemo Vam da preduzmete mere preventivne zaštite od pojave korozije. 144). • Upotreba pocinkovane oplate ili prethodno obrađenog čeličnog lima koji je visoko otporan na koroziju.o. ili ako vozite putevima koji su posipani solju. 139 VAŽNA NAPOMENA . Na Zastavi 10 primenjena su najnovija tehnička rešenja za efikasnu zaštitu karoserije od korozije. unutrašnji deo blatobrana. prostora motora.

smanjenje prozirnosti. pazite da obuhvatite i slabo vidljive delove (okviri vrata. Prostor motora Na kraju svakog zimskog razdoblja. Pri sušenju vozila. vozilo ne ostavljajte u zatvorenom prostoru već ga držite na otvorenom. Ptičji izmet se mora odmah oprati i to vrlo pažljivo. Ne perite vozilo nakon što je bilo izloženo suncu ili dok je poklopac motora vruć: lak bi mogao izgubiti na sjaju. Stakla Za čišćenje stakla upotrebljavajte čiste krpe kako bi se izbeglo stvaranje ogrebotina na staklima ili zamućivanje tj. VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA ovlašćeni servis za Vozilo bi trebalo prati dok je motor hladan sa ključem u položaju STOP. Nakon pranja vozila proverite da se različite zaštite (npr. • Dobro isperite vodom i osušite mlazom vazduha ili jelenskom kožom. Postupak bi trebalo obaviti u garažnom prostoru. Kako bi se sprečilo oštećivanje otpornika grejača zadnjeg stakla. gumeni čepovi i drugi štitnici) 140 . obrišite iznutra grejač zadnjeg stakla laganim pokretima u smeru otpornika. • Pokvasite karoseriju mlazom vode niskog pritiska. pri tome često ispirajući sunđer. Ako je moguće izbegavajte parkiranja ispod drveća. treba pažljivo oprati prostor motora. Kontaktirajte instrukcije. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. • Obrišite karoseriju sunđerom namočenim u blagi rastvor sredstva za pranje. gde se voda često sakuplja). Spoljne plastične delove treba prati po uobičajenom postupku. poklopac motora i oko svetala. tj. Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo. Neposredno nakon pranja. smolaste supstance koje neke vrste drveća ispuštaju zamućuju lak i povećavaju mogućnost nastajanja korozije.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za ispravno pranje: • Prilikom pranja u automatskim perionicama skinite antenu s krova kako bi sprečili njeno oštećivanje. kako bi preostala voda mogla lakše da ispari. jer je njegova kiselina naročito agresivna.

* . Elektrostatička pražnjenja koja se pojavljuju pri čišćenju (četkanju) mogu prouzrokovati požar. Plastični delovi u unutrašnjosti vozila: Upotrebljavajte posebna sredstva koja neće promeniti izgled komponenti.o. upotrebite posebno sredstvo za čišćenje kože tako da se strogo pridržavate uputstva za upotrebu. Čišćenje sedišta i tkanine: • Odstranite prašinu mekanom navlaženom četkom ili usisivačem. Ako mrlje ostanu. Bočice raspršivača ne smeju se izlagati temperaturama iznad 50oC.) koja bi mogla uzrokovati koroziju lima. Unutrašnjost: Povremeno proverite da se nije skupila voda ispod prostirača (od mokrih cipela. Ne držite u vozilu sredstva u obliku raspršivača (spreja) jer postoji opasnost od eksplozije. Čišćenje kožnih sedišta: * • Skinite suvu prljavštinu jelenskom kožicom ili lagano navlaženom tkaninom bez prevelikog pritiska. • Za čišćenje sedišta.u zavisnosti od opreme 141 VAŽNO .Zastava Auto d. očetkajte sedište sunđerom koji je lagano namočen u neutralno sredstvo za pranje. kišobrana i dr. Potom je obrišite jelenskom kožicom ili mekom tkaninom navlaženom vodom ili neutralnim sredstvom. VAŽNO Nikada ne koristite zapaljive proizvode (na bazi petroleja ili benzina) pri čišćenju unutrašnjosti vozila. Nikada ne koristite alkohol ili proizvode na bazi alkohola. Pri čišćenju presvlaka od tkanina koristite navlaženu četku.o. Ne upotrebljavajte alkohol ili benzin za čišćenje stakla instrument table. Prilikom toplog vremena temperatura u unutrašnjosti vozila može narasti i dosta iznad te vrednosti. • Tečnost ili masne mrlje skinite suvom upijajućom tkaninom bez četkanja.

Oznaku na šasiji 3 . Ova pločica je pričvršćena na prednjem poprečnom nosaču u prostoru motora.slika levo.Tehničko uputstvo Zastava 10 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU VOZILA: Podaci za identifikaciju nalaze se na pozicijama na vozilu označenim na slici desno.Naziv proizvođača. sadrži sledeće podatke za prepoznavanje: A .slika levo. pored prednjeg desnog sedišta .Šifra tipa vozila.Maksimalno dopušteno opterećenje na zadnjoj osovini. a mogu se podeliti na: 1 . C . Da bi se došlo do oznake treba podići poseban poklopac na oblozi a oznaka sadrži sledeće podatke: • Šifra tipa vozila (ZFA 188000) • Broj šasije 142 . G .Maksimalno dopušteno opterećenje na prednjoj osovini. M .Šifra verzije karoserije. H .Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila.Koeficijent dimljenja (samo za dizel motore). Oznaka na šasiji: Utisnuta je na podu putničkog prostora. N .Broj homologacije. I . D Broj šasije. B .Pločicu za identifikaciju boje 4 . F . L . E .Oznaku na motoru Pločica modela: Pločica .Pločicu modela 2 .Šifra za rezervne delove.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila sa prikolicom.Tip motora.

Naziv boje C .Zastava Auto d. Oznaka na motoru: Oznaka je utisnuta na bloku motora na strani menjača i sadrži šifru tipa vozila i broj šasije.Fiatova šifra boje D . Sadrži ove podatke: A .Šifra za prelakiranje i popravke.o. je postavljena na unutrašnjoj strani poklopca motora.2 8v 1. Kodovi motora: Evropske homologacije: Model Tip motora Šifra verzije karoserije 5 vrata 1.o.Proizvođač laka B .slika desno.9 JTD 188A4000 188A7000 188BXA1A 01X 188BXA1A 01AB 188BXA1A 01AD 188BXG1A 14E 143 . Nalepnica za identifikaciju boje: Nalepnica .

sa elektronski nadziranim Unijet "Common rail" punjačem.86 1242 9.9 JTD 188A7000 Diesel 4 u liniji 2 82 / 90.8 44 60 5000 102 10. Broj obrtaja motora u praznom hodu: 750 ± 50 o/min Verzija 1.2 8v: Elektronsko.8 / 78. 144 .2 8v 188A4000 Otto 4 u liniji 2 70. multipoint sekvencijalno ubrizgavanje integrisano sa elektronskim paljenjem.4 1910 18.9 JTD: Direktno ubrizgavanje u cilindre pod visokim pritiskom. bespovratni sistem napajanja goriva.4 2500 Fiat BKR5EZ Fiat RC10YCC NGK BKR5EZ Champion RC10YCC Bezolovni benzin 95 1.45 63 85 3500 196 20 1500 Svećice - Gorivo Euro Dizel Napajanje gorivom / paljenje: Verzija 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Motor: Opšte karakteristike Kod motora Vrsta motora Broj i smeštaj cilindara Broj ventila po cilindru Prečnik / hod cilindara (mm) Radna zapremina (cm ) Stepen kompresije Maksimalna snaga (EEC) pri broju obrtaja Maksimalni obrtni moment (EEC) pri broju obrtaja kW KS o/min Nm kgm o/min 3 1. turbinom i međuhladnjakom.

VAŽNO Svećice: Čistoća i dobro stanje svećica je vrlo važno za održavanje efikasnog rada motora i smanjenje štetnih gasova. Izmene i popravke na sistemu za napajanje koje su nepravilno izvedene ili bez uvažavanja tehničkih karakteristika mogu uzrokovati nepravilnost u radu i povećati rizik od požara.o.Zastava Auto d. Izgled svećica je za stručnjaka dobar pokazatelj mogućeg neispravnog rada. ili nije garantovana predviđena trajnost. Spojnica (kvačilo): Hidraulička. samopodešavajuća. Zupčanici menjača i diferencijala su montirani u zajedničko kućište. važno je proveriti svećice u ovlašćenom servisu.tabela na str. Svećice se moraju menjati kako je to predviđeno REDOVNIM SERVISIRANJEM. bez praznog hoda.o. Menjač: Pet brzina i hod unazad sa sinhronizatorom pri menjanju brzina za napred. moguća je pojava problema u radu. pogonskih poluvratila i homokinetičkih zglobova. Zbog toga ako postoje poteškoće u radu motora. Ako je toplotna vrednost svećice manja od potrebne. 144. 145 . Uvek upotrebljavajte isključivo pomenute tipove svećica . VAŽNO Prenos snage: Prenos snage vrši se na prednje točkove preko diferencijala. čak i kada se to ne odnosi na sistem paljenja.

prečnika 240 mm. Automatsko podešavanje kočionih obloga. led i so za posipanje puteva mogu se nataložiti na diskovima kočnica i time smanjiti njihovu efikasnost pri PRVOM kočenju. * . Regulator raspodele kočione sile koji deluje na zadnji hidraulički krug. prečnika 180 mm. Vešanje: Prednje: • Nezavisno. sa samopodešavanjem kočionih obloga. Upravljač: • Zglobni stub upravljača sa apsorbovanjem energije. Unakrsna kontrola hidrauličnih vodova. deluje mehanički na kočione obloge zadnjih točkova. Vakuumski pojačivač kočnica. • ABS sistem sa četiri senzora i EDB * VAŽNO: Voda. Ručna kočnica: Aktivira se polugom. prečnika 257 mm.u zavisnosti od opreme 146 . sa čeličnom torzionom šipkom i gumenim čaurama sa kontrolisanom deformacijom. • Upravljač sa zupčanikom sa stalnim podmazivanjem. plivajuća klešta • 1.2 8v: Disk.9 JTD: Ventilirajući disk. • Zavojne opruge i stabilizator. plivajuća klešta • • • • • Zadnje: Doboš. Zadnje: • Polunezavisno. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva.Tehničko uputstvo Zastava 10 Kočnice: Glavne i pomoćne kočnice: Prednje: • 1. McPherson oslanjanje sa viljuškama pričvršćenim na poprečnu pomoćnu osovinu.

Naplatke od lakih legura ne učvršćujte vijcima od čelika i obratno. VAŽNO Radi sigurnosti u vožnji na svim točkovima vozila moraju biti postavljeni pneumatici određene veličine i istog proizvođača. pogledajte u poglavlju AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK . Za pojedinosti o upotrebi vijaka i naplataka. 93. • Posebni vijci točkova (različite veličine i uzajamno neodgovarajući) za svaki od dvaju tipova naplataka. Karoserija: • Samonoseća karoserija. 98. Na pneumaticima tipa "tubelles" ne upotrebljavajte unutrašnje gume.Zastava Auto d. uključujući i rezervni točak smanjenih dimenzija.str. • Radijalni pneumatici bez unutrašnje gume ("tubeless"). višestruko slojeviti kontrukcioni elementi za progresivno apsorbovanje energije u slučaju sudara.str.o.o.5 metara • Električni servoupravljač "Dualdrive" sa stalnim prenosnim odnosima i dva načina rada. visoko otporna. ZIMSKI PNEUMATICI Upotreba zimskih pneumatika je prikazana u poglavlju ZIMSKI PNEUMATICI . pet vrata. • Šipke u vratima za zaštitu pri bočnom sudaru i za ukrućivanje putničkog prostora u slučaju čeonog sudara. • Najmanji prečnik zaokretanja: 10. 147 . Točkovi: Naplatci i pneumatici: • Naplatci od presovanog čelika ili lake legure. vidi poglavlje LANCI ZA SNEG . Lanci za sneg: Upotrebljavajte samo lance za sneg niskog profila.str. 92.

Indeksi opterećenja: 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg Indeksi maksimalne brzine: Q = do 160km/h R = do 170km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = preko 210km/h 148 . 60 = Odnos visine i širine pneumatika (kao postotak). H = Indeks maksimalne brzine.2 8v 5 1/2 Jx14"-35 165/70 R14 81T 165/70 R14 81Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P 1. R = Radijalni pneumatik 14 = Prečnik naplatka (u inčima).Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije naplatka i pneumatika: Modeli Naplatak Pneumatik Standardni Zimski Naplatak Pneumatik 1. 82 = Indeks opterećenja.9 JTD 5 1/2 Jx14" ET35 185/60 R14 82T 185/60 R14 82Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P Rezervni točak Objašnjenje označavanja pneumatika: Primer: 185/60 R14 82H 185 = Nominalna širina pneumatika (razmak između bočnih zidova u mm).

3 2. Dodajte + 0.1 Potpuno natovareno Prednje Zadnje 2.o.o.3 bar propisanom pritisku kada su pneumatici topli.1 2.2 8v 1. 149 .8 Rezervni točak Dodajte + 0. Pritisak hladnih pneumatika (bar): Standardni pneumatik Model Veličina Srednje natovareno Prednje 1.9 2.2 bar propisanom pritisku pri naduvavanju zimskih pneumatika.8 2.4 2.2 2.0 2.Zastava Auto d.9 JTD 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 2.4 Zadnje 1.

Maksimalna brzina i ubrzanje: Podaci se odnose na maksimalnu brzinu i ubrzanje nakon uhodavanja.2 8v.9 JTD A B C D E F (*) G H I (*) 3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1954 1392 (*) . 1. Verzija 1.Prikazana vrednost zavisi od veličine naplatka. ubrzanje 0-100 km/h 14. brzina 155 km/h 173 km/h Maks.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije vozila: Kapacitet prtljažnika: 297 dm3 sa oborenim naslonom zadnjeg sedišta: 1080 dm 3 Verzija sa 5 vrata (mm) 1.3 sec 12.2 8v 1.9 JTD Maks.2 sec 150 .

2 8v: SELENIA 20K(*) . vučnom kukom.prikolica bez kočnica Maksimalno opterećenje krova Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki (prikolica sa kočnicama) 1.8 kg 1.Pri temperaturi ispod -20oC preporučujemo Vam upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30. povećava se masa praznog vozila.Za 1.9 JTD litara kg 49 5-7 6. Količine i vrste tečnosti za vozilo: 1.zadnja osovina: .prednja osovina: .prikolica sa kočnicama . Mase: Mase (kg) Masa vozila spremnog za vožnju (uključujući gorivo.9 JTD: Euro dizel "50-50" mešavina destilovane vode i tečnosti "PARAFLU UP" -Za 1. rezervni točak) Korisna nosivost (*) uključujući vozača Maksimalno dopušteno opterećenje (**) .Za 1. čime se smanjuje korisna nosivost (**) . i sl.9 JTD 1055 510 900 750 1565 1000 400 75 60 (*) .0 4.2 2.5 2.o.ukupno: Vučeni teret: .2 8v litara Rezervoar goriva: Rezerva goriva: 47 5-7 4. 151 .2 4. Vozač je odgovoran za raspoređivanje opterećenja tako da odgovaraju ovim vrednostima ograničenja.9 JTD: SELENIA WR Rashladni sistem motora Korito motora: Korito motora i filter: 2.5 - - (*) .3 Propisane tečnosti -Za 1.Ako je vozilo opremljeno krovnim otvorom.Zastava Auto d.2 2..o.2 8v: bezolovni benzin sa RON ne manjim od 95 .2 8v 875 510 750 750 1385 1000 400 75 60 1.Ne prekoračujte dozvoljena opterećenja.

40 0.2 8v ** SELENIA sintetičko ulje PERFORMER koje nadmašuje specifikacije ACEA MULTIPOWER A1. API CF. ACEA A5.55535 SAE 5W 40 Multigradno Ulje za sintetičko ulje podmazivanje SELENIA WR koje nadmašuje dizel motora specifikacije ACEA 1.5 kg 1.2 8v litara Mehanički menjač i diferencijal Kočioni sistem bez ABS Kočioni sistem sa ABS Rezervoar za pranje vetrobrana i zadnjeg stakla: 1.45 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 1. API SL. 129 ** .5 1. FIAT 9.65 0.98 0.5 kg 1.40 0.za upotrebu na vrlo niskim temperaturama preporučujemo upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 152 . FIAT 9.9 JTD B4.9 JTD litara 1.8 Propisane tečnosti TUTELA CAR TECHNYX TUTELA TOP 4 Mešavina vode i tečnosti TUTELA PROFESSIONAL SC 35 * Osobine tečnosti za vozilo: Proizvodi koji se upotrebljavaju i njihove osobine: Upotreba Osobine ulja i tečnosti za ispravan rad vozila Preporučena ulja i tečnosti Primena SAE 10W 40 Multigradno ulje sintetičke osnove koje SELENIA 20K nadmašuje specifikacije ACEA Ulja za A3 i API SL podmazivanje benzinskog SAE 5W 30 motora Multigradno 1.45 1.55535 * .za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str.

nemojte startovati motor i kontaktirajte ovlašćeni servis. Vrednosti potrošnje se ustanovljavaju sledećom procedurom: • gradski ciklus. FIAT 9. 129 153 . vode i pranje aktivne tečnosti CUNA PROFESSIONAL vetrobranskog i NC 956-11 SC 35 zadnjeg stakla Potrošnja goriva i emisija izd. Ukoliko se to ipak desi. 154 je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. potom simulirana upotreba vozila u gradskom saobraćaju. vožnja sa učestalim ubrzavanjima u svim brzinama što odgovara normalnim uslovima vožnje.Zastava Auto d. hladno pokretanje motora. pruža zaštitu do -35oC Aditiv za dizel gorivo DIESEL MIX Za mešanje s dizel gorivom (25 cm3 na 10 litara) Upotrebljava se koncentrovana ili razblažena ** Tečnost za TUTELA Mešavina alkohola. CUNA NC 956-01 Zaštita sa antifriznim delovanjem na osnovi etilenskog glikola. ** . • izvan gradski ciklus. ASTM D 3306 Sa zaštitnim delovanjem (kada je spoljašnje temperatura ispod 0oC) TUTELA CAR TECHNYX Primena Ulja za podmazivanje Ručni menjači i diferencijali TUTELA MRM ZERO TUTELA TOP 4 Homokinetički zglobovi Hidraulične kočnice i spojnica Rashladna tečnost motora PARAFLU UP * U odnosu 50% demineralizovane vode i 50% PARAFLU UP.Za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str. * .o. ISO 4925.VAŽNO: Ne dodavati i ne mešati sa rashladnim tečnostima drugih karakteristika ili drugih proizvođača. Vodootporna mast na osnovi sapuna litijuma. Upotreba Osobine ulja i tečnosti za Preporučena ulja i ispravan rad vozila tečnosti Ulje SAE 75W-85. gasova: Potrošnja goriva prikazana tablicom na str. SAE J-1704.o. zadovoljava specifikacije CUNA NC 956-16. Ovaj pravilnik propisuje realno ustanovljavanje potrošnje goriva uzimajući u obzir svakodnevnu upotrebu vozila. konzistencije NLGI 0 Kočione tečnosti Sintetička tečnost FMVSS no 116 DOT 4. zadovoljava specifikacije API GL-4 PLUS.55550 MIL-L-2105 D LEV. brzina varira između 0 i 120 km/h.

način tj.9 JTD U gradu 7. saobraćajni uslovi.8 4. Izražena je u gramima po kilometru (g/km). a izmerena je pri prosečnom kombinovanom ciklusu.str. mogu uticati na povećanje vrednosti potrošnje u odnosu na one prikazane u tablici (pogledati NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I ZAGAĐIVANJE u poglavlju PRAVILNA UPOTREBA VOZILA .9 Emisija CO2 u izduvnim gasovima je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE. Prosečni kombinovani ciklus 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 • prosečni kombinovani ciklus uključuje 37% gradskog ciklusa i 63% izvan gradskog ciklusa. stepen opremljenosti vozila dodatnom opremom.7 4. 85).2 8v 1.2 8v 1.9 JTD Standard emisije izduvnih gasova EURO 3 ili EURO 4 * EURO 3 ili EURO 4 * * .0 5.9 JTD g/km 136 130 Standardi emisije izduvnih gasova koje ispunjava Zastava 10: Verzija 1.u zavisnosti od verzije 154 . Potrošnja u litrima na 100 pređenih km 1.3 6. stil vožnje. VAŽNA vremenski uslovi.6 Izvan grada Prosečno kombinovano 4.2 8v 1. Stanje puteva. prisutnost krovnog nosača i posebne opreme kao i opšte stanje vozila.

Zastava Auto d. Spisak ovlašćenih servisa za model "ZASTAVA 10" .o.o.

Spisak ovlašćenih servisa za model "Zastava 10" NAZIV SERVISA Vojvode Stepe 318 Mije Kovačevića 6 Dragice Pravice 7a Tošin bunar 92b Bačka 1G Cara Dušana 236 Braće Joksića 201 Beogradski put bb N. Melenački drum 9 Manastirska 9 ADRESA TELEFON 011/3972-055. 580-274 018/263-052 034/336-261 032/380-050 031/531-799 031/892-309 019/420-999 021/512-119 021/527-388 025/34-444 024/552-670 024/753-555 013/351-402 023/530-016 023/510-891 Tehničko uputstvo Zastava 10 MESTO BEOGRAD BEOGRAD BEOGRAD NOVI BEOGRAD ZEMUN ZEMUN OBRENOVAC NIŠ NIŠ KRAGUJEVAC ČAČAK SEVOJNO ARILJE ZAJEČAR NOVI SAD NOVI SAD SOMBOR SUBOTICA SUBOTICA PANČEVO ZRENJANIN ZRENJANIN AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD CIM BIZMA AC BOGUNOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AC AUTO MSD TRADE AUTO MIG ZASTAVA PROMET NIŠ ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC AUTOGARANT AUTOKUĆA RAKETA AUTOSERVIS ĆIRO AUTO BANE STOJANOV AUTOUNIVERZAL ZASTAVA PROMET SOMBOR AUTOSERVIS ANUŠ AUTO-HERMES AUTOREMONT PIVAŠEVIĆ FIAT SERVIS ĐUKIĆ TOČAK .b.Arilje Negotinski put bb Dr Svete Kasapinovića 9 Filipa Višnjića 10 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Horgoški put 19a Jabučki put b.b. Prvomajska 63 Virovo . Stojanovića bb Lepenički bulevar 1 Ibarski put b. 2762-632 011/3293-743 011/2698-019 011/2198-113 011/3162-928 011/8765-240 018/583-640. 3095-444 011/2764-246.

Podaci koji se nalaze u ovoj publikaciji namenjeni su samo kao vodič za upotrebu i održavanje.o. . U slučaju nepodudarnosti podataka između Tehničkog Uputstva i Garantnog lista.Zastava Auto d.o. "ZASTAVA AUTO" zadržava pravo da zbog tehničkih ili komercijalnih razloga u bilo kom trenutku izmeni modele i varijante vozila opisane u ovom priručniku. kao i status ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. uzimajte u obzir podatke iz Garantnog lista.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .

o.Zastava Auto d. Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful