Tehničko uputstvo Zastava 10

"ZASTAVA AUTO" Služba Postprodaje 34000 Kragujevac, Trg topolivaca 4
tel. (034 323 602); fax. (034 302 361) e-mail: zauto@automobili.zastava.net web: www.zastava10.com

Publikacija No 603.00.550 - IV izdanje - II/2007. Štampa: Agencija za grafički dizajn i štampu Zastava

Zastava Auto d.o.o.

Sadržaj tehničkog uputstva:
Uvod..................................................................................................................... 7 UPOZNAVANJE SA AUTOMOBILOM........................................................ 8 Elektronski sistem blokade motora...................................................................... 8 Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja............................. 10 Sigurnosni pojasevi.............................................................................................. 11 Prekidač sa ključem.............................................................................................. 17 Komandna tabla................................................................................................... 18 Instrument tabla.................................................................................................... 20 Instrumenti........................................................................................................... 22 Digitalni ekran...................................................................................................... 23 Putni računar........................................................................................................ 24 Upozoravajuća signalizacija................................................................................. 28 Lična podešavanja (sedišta, upravljač, retrovizori)................................................... 32 Grejanje i provetravanje....................................................................................... 36 Rukovanje klima-uređajem.................................................................................. 42 Poluge uz upravljač.............................................................................................. 44 Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home")....................................................... 47

Plafonsko svetlo................................................................................................... 47 Prekidači na centralnoj polici............................................................................... 49 Unutrašnja oprema............................................................................................... 51 Krovni otvor......................................................................................................... 53 Vrata..................................................................................................................... 55 Prtljažnik.............................................................................................................. 57 Poklopac motora................................................................................................... 61 Krovni nosač........................................................................................................ 62 Svetla.................................................................................................................... 63
3

................. 73 Vrste goriva.................................. 103 Ako pregori sijalica spoljnog svetla............................................................... 96 Pokretanje guranjem...................................................................... 79 Upotreba ručnog menjača............................................... 81 Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja...................................... 92 Lanci za sneg..................... 95 Pokretanje motora pomoću drugog akumulatora........................................................ 105 Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla........................................................................ 71 EOBD sistem....................... 93 Dugo nekorišćenje vozila............. 89 Zimski pneumatici....................................................................................................... 76 Zaustavljanje... 109 Ako pregori osigurač...................... 68 Električni servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive")................................................................................................................................................................................................ 97 Ako se probuši pneumatik............................................................ 70 Sistem za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju (ABS).....................................................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci......................................................................................................... 64 Audio sistem.................................. 80 Sigurna vožnja..................................................................................................................................... 98 Ako pregori sijalica............................................................ 75 PRAVILNA UPOTREBA AUTOMOBILA................................................................................................................................................................................................................................................... 111 4 ................................................................................................ 74 Zaštita okoline............................................................................................................................................................................................................................... 85 Vuča prikolice............................... 95 Pokretanje motora u slučaju nužde............................................................................................... 76 Pokretanje motora................. čep rezervoara za gorivo................... 94 U SLUČAJU NUŽDE..............................................................................................................................................

........................................................................ 139 Unutrašnjost........................................................................................................................................................................................................................................................................ 120 ODRŽAVANJE AUTOMOBILA.......................... 130 Akumulator.................................................................................................................................... 146 5 .......... 144 Motor.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 142 Kodovi motora.......Zastava Auto d................................... 126 Polenski prečistač (filter)...................................................... 137 Karoserija........................ 143 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE................................................................................................ 134 Točkovi i pneumatici............................... 144 Prenos snage... 130 Prečistač vazduha.. Ako se isprazni akumulator............ 122 Raspored redovnog servisiranja................................................................. 116 Podizanje vozila....................................................................................................................................................................................................................................................................o........................................................................................................................................................................................................................... 122 Redovno servisiranje..................................o.............................................................................................................. 146 Upravljač............... 145 Kočnice................................................................................................................................................................................ 123 Dodatne provere..... 119 Ako se dogodi nezgoda.......... 117 Vuča vozila............................................................................... 141 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU AUTOMOBILA.......................................... 124 Provera nivoa tečnosti.................... 146 Vešanje.......................................................................................................................................... 136 Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla.. 135 Gumene i elastične cevi...... 132 Elektronske upravljačke jedinice.......................................................................................................................

..................................... KORIŠĆENJE DRUGIH VRSTA GORIVA MOŽE IZAZVATI TRAJNA OŠTEĆENJA AUTOMOBILA I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU ! 6 .............................. 150 Maksimalna brzina i ubrzanje.......................................... 152 Potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova... 150 Mase vozila i tereta.......................... Automobili sa dizel motorom koriste dizel gorivo za motorna vozila EURODIZEL (specifikacije EN590)..................................................................................................................................................Tehničko uputstvo Zastava 10 Karoserija................................................. 147 Točkovi i pneumatici................................................................................................................................................... 151 Količine i vrste tečnosti za automobil........................................ 151 Osobine tečnosti za automobil........................................................... 147 Dimenzije automobila........ 153 Prilog: SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA za model Zastava 10 VAŽNO UPOZORENJE Automobili sa benzinskim motorom koriste BEZOLOVNI benzin oktanskog broja ne manjeg od 95 (specifikacije EN228)................................................................................

3-6).o. Srdačan pozdrav i prijatna vožnja ! VAŽNA NAPOMENA U Tehničkom uputstvu automobila opisane su obe verzije modela Zastava 10. koja sadrže informacije. Zbog toga je važno da uvažavate samo podatke koji su u vezi sa verzijom motora i dodatne opreme automobila koje ste kupili. Takođe ćete naći korisne savete za vašu ličnu sigurnost.slika desno.vidi Sadržaj (str. Priručnik bi trebalo da pročitate pre prvog izlaska automobila na put. Vašim pravima i obavezama po osnovu garancije (rokovima i uslovima za održavanje kojih se treba pridržavati).o. koji takođe dobijate uz vozilo. Poštovani. U Garantnom listu. kao i delovi standardne i dodatne opreme. u karoserijskoj varijanti sa 5 vrata i motorima: • 1. Priručnik je podeljen na 6 sadržajnih poglavlja . 7 . savete i važna upozorenja vezana za upotrebu Vašeg automobila i koje će Vam pomoći da izvučete maksimum iz njegovih tehničkih osobina.9 JTD (dizel 1910 cm3 sa 8 ventila i "common rail" direktnim ubrizgavanjem u cilindre. Model Zastava 10 predstavlja licencnu verziju modela Fiat Punto treće generacije. Pregled svih simbola je smešten na unutrašnjoj strani poklopca motora .Zastava Auto d. možete se upoznati sa normama garancije. Na njima su simboli koji Vas podsećaju na mere predostrožnosti koje moraju biti preduzete u vezi pojedinih delova ili sklopova. održavanje vozila i zaštitu okoline.2 8v (benzinski 1242 cm3 sa 8 ventila i elektronskim "multipoint" ubrizgavanjem) • 1. tj. Ovaj priručnik Vam pomaže da upoznate sve osobine Vašeg automobila Zastava 10 i da ga koristite na najbolji mogući način. turbinom i međuhladnjakom) Simboli: Posebno obojene nalepnice smeštene su u blizini ili na samim delovima odnosno sklopovima Vašeg automobila.

Ključevi: Ključevi sa kojima je isporučen Vaš automobil su sledeći (slika desno): • dva ključa A. * . koja prepoznaje isključivo taj signal i time omogućava pokretanje motora. Vaš automobil je opremljen elektronskim sistemom blokade motora. Zajedno sa ključevima dobija se CODE kartica (slika gore na sledećoj strani) na kojoj se nalaze podaci: A . ako automobil nije opremljen daljinskim upravljačem • jedan ključ A i jedan ključ B. sa ugrađenim daljinskim upravljačem. koristi se za iste funkcije kao i ključ A na automobilima koji su opremljeni daljinskim upravljačem za zaključavanje/ otključavanje. 95). ako je automobil opremljen daljinskim otključavanja-zaključavanja Ključ A se upotrebljava za: upravljačem A B • pokretanje motora • zaključavanje / otključavanje vrata • zaključavanje / otključavanje prtljažnika • zaključavanje / otključavanje čepa rezervoara za gorivo * • deaktiviranje suvozačkog vazdušnog jastuka * Ključ B. Kodirani signal se menja kod svakog pokretanja automobila i u stvari predstavlja lozinku za upravljačku jedinicu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Elektronski sistem blokade motora: U cilju zaštite od krađe.u zavisnosti od opreme 8 . koji se automatski aktivira kada se izvadi ključ za pokretanje motora. Ključ za pokretanje je opremljen elektronskim uređajem koji šalje kodirani signal upravljačkoj jedinici.elektronski kod koji se koristi za pokretanje u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE .str.

Ako je motor i dalje blokiran.mehanički kod ključa koji se daje ovlašćenom servisu pri zahtevu za izradu duplikata ključa Iz sigurnosnih razloga CODE kartica se ne može kopirati. a zatim u položaj MAR.o. Način rada: Svaki put kada se ključ za pokretanje okrene u položaj STOP ili PARK. Ako se za vreme vožnje pojavi upozoravajući signal samotestiranje (npr. to znači da sistem vrši 2. Ako upozoravajući signal treperi. različit od svih drugih. odmah se obratite ovlašćenom servisu kako bi se obavilo memorisanje svih ključeva Svaki ključ koji se preda sa automobilom ima svoj sopstveni kod. zajedno sa upozoravajućim signalom . Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. zbog pada napona). Kada se vozilo kreće i ključ je u položaju MAR: 1. 9 . kao i CODE kartica. zbog čega bi trebalo da zabeležite elektronski kod (i imate ga kod sebe u slučaju potrebe pokretanja u slučaju nužde). Postupak pokretanja motora vrši se okretanjem ključa u položaj MAR: 1.o. pri prodaji automobila moraju biti predati novom vlasniku. . 2. kontrolna jedinica koda je prepoznala kod ključa i deblokirala motor. B . Ako je kod prepoznat. zaštitni sistem aktivira blokadu motora. upozoravajući signal na instrument tabli će nakratko zasvetleti. moraćete pribeći pokretanju u slučaju nužde (vidi POKRETANJE U SLUČAJU NUŽDE. motor se pokreće. koji mora biti sačuvan u memoriji kontrolne jedinice. str.Zastava Auto d. to znači da vozilo nije zaštićeno blokadom motora. Okrenite ključ nazad u položaj STOP. 95) i obratiti se ovlašćenom servisu. a karticu čuvajte na sigurnom mestu kako je ne bi izgubili (nemojte je čuvati u automobilu). VAŽNA Svi ključevi. Kada se ključ okrene u položaj AVV. kod nije prepoznat od strane kontrolne jedinice koda. Ako i dalje nije moguće pokrenuti motor. Elektronski delovi ključa mogu se oštetiti ako su izloženi nasilnim udarcima. probajte sa duplikatom ključa.

Svetleća dioda E će se upaliti dok odašiljač šalje kod prijemniku. Daljinska komanda centralnog otključavanja / zaključavanja: * Daljinski upravljač je ugrađen u ključ za pokretanje. Umetnite nove baterije B pazeći pri tome na pravilan položaj polova. Upotrebljene baterije zagađuju okolinu. Kodovi ključeva koji nisu na raspolaganju. Ovlašćeni servis će sačuvati kodove svih Vaših starih i novih ključeva (do osam) u memoriju. Pritisnite dugme F za aktiviranje sistema (bez svetlosnog ili zvučnog signala).Tehničko uputstvo Zastava 10 Izrada duplikata ključeva: Ako su vam potrebni dodatni ključevi. Otvorite plastični poklopac. ili ih odnesite u ovlašćeni servis koji će se pobrinuti za njihovo odlaganje. obratite se ovlašćenom servisu i pri tome ponesite sa sobom sve vaše ključeve kao i CODE karticu. Odlažite ih u za to predviđene kontejnere kako je propisano zakonom. Pri tome ovlašćeni servis može zatražiti dokaze o tome da ste Vi vlasnik automobila. Za otključavanje/zaključavanje vrata pritisnite dugme F (slika levo). a potom zatvorite poklopac. potrebno je zameniti baterije (uvek koristiti isti tip baterija).u zavisnosti od opreme 10 VAŽNA NAPOMENA .slika desno. ubacujući odvijač u žleb A . Zamena baterije: Kada je pritisnuto dugme na daljinskom upravljaču i svetleća dioda se upali nakratko ili svetleća dioda na instrument tabli ostane upaljena 60 sekundi nakon što je ključ okrenut u položaj MAR. * . za vreme novog postupka memorisanja biće izbrisani iz memorije kako bi se izbegla zloupotreba izgubljenih ili ukradenih ključeva. Svetlo u kabini će se upaliti za vreme upotrebe daljinskog upravljača.

VAŽNA NAPOMENA zadnjim Upotreba sigurnosnih pojaseva na sedištima* prikazana je na slici levo. a zatim ga ponovo povucite bez trzanja. Za otkopčavanje sigurnosnih pojaseva pritisnite dugme C. Upotrebljavati sigurnosne pojaseve kada sedite uspravno i kada ste naslonjeni na naslon sedišta. Lagano povucite pojas. pri naglom kočenju. Pre upotrebe bočnih sigurnosnih pojaseva oslobodite traku od kukice koja se nalazi sa strane naslona sedišta. Mehanizam sigurnosnog pojasa prilagođava traku pojasa telu osobe koja ga koristi omogućavajući potpunu slobodu pokreta.Zastava Auto d.o. Kako ne bi došlo do zaokretanja pojasa. Za maksimalnu sigurnost. ako zapne popustite ga da se kratko namota.u zavisnosti od opreme 11 . Pritiskom na dugme otkopčava se jezičak iz kopče koja je smeštena u naslonu sedišta. Sigurnosni pojasevi: Upotreba prednjih i zadnjih sigurnosnih pojaseva: Jezičak A (slika desno) utaknite u kopču B dok ne čujete da se zakopčao. Mehanizam sigurnosnih pojaseva blokira u slučaju trzaja. u slučaju sudara ili pri brzom prolasku kroz krivine. jezičak bočnih sedišta se ne može umetnuti u kopču središnjeg sedišta.o. držite sedišta uspravno. * . rukom pratite traku pojasa pri namotavanju. Kako bi se koristila odgovarajuća kopča. naslonite se i proverite da li je pojas prislonjen preko grudi i bokova. Kada je vozilo zaustavljeno na nagibu. mehanizam pojaseva može blokirati sigurnosni pojas i to je potpuno normalno.

VAŽNA NAPOMENA Uvek podesite visinu sigurnosnog pojasa tako da odgovara osobi koja ga upotrebljava. * .u zavisnosti od opreme 12 . VAŽNA NAPOMENA Nakon što ste izvršili podešavanja. Sigurnosni pojas je pravilno podešen kada pojas prolazi otprilike sredinom između ramena i vrata.slika desno. Da bi ste podesili pojas: koristite podešivač D.slika desno.slika levo u kopču B dok se ne čuje da se zakopčao. Za otkopčavanje pojasa pritisnuti dugme C. Povucite za deo E ukoliko želite stegnuti pojas i deo F za otpuštanje pojasa. Sigurnosni pojas je pravilno postavljen kada prelazi prislonjen preko bokova. Proverite da li je sigurnosni pojas zakočen u položaju tako da pritisnete prsten B bez pritiskanja ručice A. Spuštanje pojasa: pritisnite ručicu A . uvek proverite da li je klizajući prsten čvrsto zakočen u jednom od položaja. u željeni položaj. Upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjem središnjem sedištu: * Sigurnosni pojas namotavanje: bez mehanizma za Za učvršćivanje pojasa: uložite jezičak pojasa A . istovremeno pomičući prsten B u željeni položaj. Podešavanje pojaseva je moguće izvesti u četiri položaja: Podizanje pojasa: podignite prsten B .Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje prednjih sigurnosnih pojaseva po visini: Podešavanje po visini obavite kada vozilo stoji. Time ćete uveliko smanjiti rizik od povreda u slučaju nezgode.

kako bi se sprečilo klizanje napred (slika na sledećoj strani desno). zatim pritisnite dugme F.Zastava Auto d. Zapamtite da u slučaju nezgode.o. kopče i sl. NE SMEŠTAJTE DEČIJE SEDIŠTE NA PREDNJE SEDIŠTE. Gornji deo pojasa mora prolaziti dijagonalno preko ramena i grudi.o. Za otkopčavanje sigurnosnog pojasa: pritisnite dugme E i dovedite pojas do kopče B. tj. Rizik od ozbiljnih povreda ili smrti se povećava ukoliko se pojasevi ne koriste. a ne na trbuh. Donji deo mora usko prijanjati na bokove putnika. umetnete jezičak pojasa A . Ne koristite kukice. 13 . Za učvršćivanje pojasa: izvucite traku pojasa pažljivo. putnici na zadnjim sedištima koji ne koriste sigurnosne pojaseve predstavljaju ozbiljnu opasnost za putnike na prednjim sedištima. Izvucite još pojas i stavite jezičak C u kopču D (siva sa crvenim dugmetom). Zatim učvrstite. Traka pojasa ne sme biti okrenuta i uvijena. Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje: Sigurnosni pojas ima dve kopče. AKO JE VOZILO OPREMLJENO VAZDUŠNIM JASTUKOM ZA SUVOZAČA.slika desno u kopču B (siva sa crnim dugmetom) tako da se dve žute tačke poklapaju (jedna na jezičku i druga na kopči). VAŽNE NAPOMENE Nikad ne putujte sa detetom tako da ga držite u krilu koristeći jedan pojas za zaštitu (slika na sledećoj strani levo). koje sprečavaju prijanjanje pojasa telu putnika. VAŽNA NAPOMENA Opšte napomene za korišćenje sigurnosnih pojaseva: Vozač je dužan da poštuje i sprovodi lokalna pravila i zakonske odredbe vezane za korišćenje sigurnosnih pojaseva. Vodite računa da se sigurnosni pojasevi stalno koriste od strane putnika. Provucite traku kroz zatezač koji se nalazi sa strane naslona za glavu pazeći da traku ne okrenete.

Deca koja teže više od 36 kg i koja su viša od 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Trudnice takođe treba da koriste sigurnosni pojas: rizik od povrede je puno veći i za njih i za plod ako se ne koristi sigurnosni pojas. • Pri korišćenju sigurnosnog pojasa uvek pazite da pojas nije uvijen i da se može slobodno namotavati i odmotavati • Nakon ozbiljne nezgode zamenite pojaseve iako ne izgledaju oštećeno • Pojaseve čistite ručno. vodom i neutralnim sapunom. one pri upotrebi moraju postaviti pojas znatno niže tako da ne prelazi preko stomaka (slika desno). 14 . izbeljivače. isperite ih i ostavite da se osuše u hladu.50 m smatraju se odraslim i mogu koristiti standardne zaštitne pojaseve. boje ili bilo koji drugi hemijski sastojak koji bi mogao oslabiti vlakna • Ne dopustite da se mehanizam namotavanja nakvasi: ispravno funkcionisanje je garantovano samo ako mehanizam ostane suv Sigurnosne mere za prevoz dece: Prevoz dece zahteva specifično zaštitno zatezno sedište koje se dosta razlikuje od onih za prevoz odraslih putnika. Ne koristite jake deteredžente. Naravno. Preporuka je da se deca prevoze na zadnjem sedištu jer je u slučaju nezgode to najzaštićeniji prostor u vozilu.

VAŽNA NAPOMENA 15 . Pri tome uvek postupajte prema uputstvu za učvršćivanje specifičnog dečjeg sedišta. oluja. napinjač se zablokira. Ako se usled vanrednih prirodnih nepogoda (poplava. putem senzora. Zatezači pružaju maksimalnu zaštitu kada je pojas udobno prislonjen na grudi i bokove. Uređaj za ograničavanje opterećenja smanjuje opterećenja na ramenu i grudima putnika.o.) uređaj pokvasi ili jako zaprlja.o. Kada je zatezač aktiviran. Taj dim je neškodljiv i ne ukazuje na pojavu vatre. a uloga mu je da vrši zatezanje pojasa za nekoliko centimetara kad.. Na ovaj način zatezači omogućavaju da se pojas pravilno prisloni na telo pre nego što pojas počne samoblokiranje. • Uvek proverite da li je sigurnosni pojas dobro pričvršćen tako što ćete ga povući • Dečjim zaštitnim sedištem se može osigurati samo jedno dete • Uvek proverite da pojas ne prelazi preko detetovog grla i ne dopuštajte mu da otkopčava pojas tokom vožnje • Putnici nikad ne bi smeli držati decu u krilu Zatezači sigurnosnih pojaseva: Ovaj uređaj je ugrađen na prednjim pojasevima. Uputstvo uvek treba držati u vozilu. Pri aktiviranju zatezača oslobodiće se i malo dima. nakon čega se pojas više ne može povući nazad ni rukom. • Deca nikada ne smeju sedeti na suvozačkom sedištu u vozilima koja su opremljena vazdušnim jastukom za suvozača VAŽNE NAPOMENE • Zaštitno dečje sedište postavljati na zadnja sedišta jer je to najzaštićeniji prostor u vozilu. Svaku intervenciju na zatezačima treba da obavi kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu. tako da se sprečavaju mikro ozlede neizbežne kod saobraćajnih nezgoda (i u vozilima opremljenim vazdušnim jastucima). Time se povećava zaštita.. koja se inače pojavljuju pri normalnom zatezanju sigurnosnih pojaseva. mora se zameniti u ovlašćenom servisu. oseti nastanak sudara. Delovi zatezača se ni u kom slučaju ne smeju dirati ili pomerati. Uređaj je ugrađen u zatezače sigurnosnih pojaseva.Zastava Auto d.

obratite se ovlašćenom servisu. 16 . vibracije ili pregrevanje (koje premašuje 100oC) u okolini zatezača mogu prouzrokovati aktiviranje ili oštećivanje uređaja. VAŽNE NAPOMENE • Udarci. Vibracije uzrokovane lošim putem ili iznenadnim prelaskom preko manjih prepreka ne utiču na zatezni uređaj. zamenite ih u ovlašćenom servisu. Ako Vam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sigurnosnih pojaseva ili zatezača. Od datuma proizvodnje uređaj ima rok trajanja 10 godina. mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. Nakon nezgode u kojoj su se zatezači aktivirali.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Zatezači se mogu koristiti samo jednom. Nakon isteka roka upotrebe. zatezači sa moraju zameniti.

i ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici. menjač stavite u položaj za vožnju unazad. audio uređaj.o. Ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici. 17 . Neki električni uređaji mogu se koristiti (npr. Svi električni uređaji se mogu koristiti. od nekog ko je pokušao da ukrade vozilo). Pritisnite dugme A i okrenite ključ u položaj PARK. radi provere pravilnog funkcionisanja sistema za paljenje. upravljač je zaključan.o. Prekidač sa ključem: Ključ za pokretanje se može okrenuti u četiri različita položaja (slika desno): • STOP: motor je isključen. MAR: položaj vožnje. parkirna svetla su upaljena. • • • VAŽNE NAPOMENE • Ako je sistem za paljenje zloupotrebljen (npr.Zastava Auto d. Upravljač će se automatski zaključati čim pokušate da ga okrenete. Ne zaboravite da aktivirate ručnu kočnicu. upravljač je zaključan. PARK: motor je isključen. Zaključavanje upravljača: Zaključavanje: izvadite ključ za pokretanje kada je u položaju STOP ili PARK i okrenite upravljač dok se ne zaključa. Time ćete sprečiti slučajno uključivanje komandi. Ovo takođe važi i prilikom vuče vozila. menjač stavite u položaj prve brzine. • Pri svakom izlasku iz vozila izvadite ključ. ključ se može izvaditi. AVV: pokretanje motora. obratite se ovlašćenom servisu pre ponovne vožnje. i dr. Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. Otključavanje: izvodi se laganim ljuljanjem upravljača uz istovremeno okretanje ključa prema položaju MAR.). VAŽNA NAPOMENA Ključ za pokretanje nikad ne vadite u vožnji. električni podizači stakala u trajanju od dva minuta od isključenja.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Komandna tabla: 18 .

Instrument tabla 6. Upaljač cigareta 13. Bočno usmereni otvori ventilacije 3. 2. Vazdušni jastuk za vozača * . Prekidač paljenja 15. Pepeljara 14. Središnji usmerivi otvori ventilacije 8. Komande grejanja/provetravanja/klima uređaja * 12. Prekidači na centralnoj polici 19 9. 7. Pregrada za sitnice 10.o. Polica 4. Sirena 5. Ručica za podešavanje upravljača po visini * 16.u zavisnosti od opreme 17.o. Prekidač svetla upozorenja (4 migavca) 11.KOMANDNA TABLA: 1. Prilagodljivi bočni otvori ventilacije VAŽNA NAPOMENA Prisustvo i položaj instrumenata i upozoravajuće signalizacije zavise od varijante vozila. Ručica za otvaranje poklopca motora . Upravljivi ventilacioni otvori Zastava Auto d.

upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 20 .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrument tabla: Varijanta 1: A .Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve B .Brzinomer C .Digitalni ekran .

upozoravajući signali za verziju sa dizel motorom 21 .Brzinomer B . Varijanta 2: A .o.Pokazivač nivoa goriva sa upozoravajućom lampicom rezerve C .Pokazivač temperature rashladne tečnosti u motoru sa upozoravajućom lampicom za slučaj pregrevanja D .o.Multifunkcionalni ekran putnog računara .Zastava Auto d.Merač broja obrtaja E .

22 . pa bi zato trebalo smanjiti zahteve prema motoru. U normalnim okolnostima. znači da je u rezervoaru preostalo otprilike 5-7 litara goriva.empty (prazan) i F . upozoravajući signal rezerve će stalno svetleti i kazaljka nivoa goriva će se nalaziti na nuli. ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu. U normalnim okolnostima pokazivač nivoa goriva je između položaja E . to znači da je motor preopterećen. u skladu sa radnim uslovima). Ne putujte sa skoro praznim rezervoarom.slika desno). VAŽNE NAPOMENE Ako se signal upali za vreme vožnje. Ako se signal ne ugasi u sledeća 2-3 minuta.hot (vruće) (od 1/4 do 3/4 skale. će se upaliti kada se pregreje rashladna tečnost motora. Pokazivač temperature rashladne tečnosti motora: Upozoravajući signal (B na slici desno). Igla pokazivača bi trebalo da se kreće u području sredine skale između položaja C .full (pun). pri okretanju ključa u položaj MAR.cold (hladno) i H . nedostatak goriva može oštetiti katalizator.Tehničko uputstvo Zastava 10 Instrumenti: Pokazivač nivoa goriva: Kada se upali upozoravajući signal rezerve (A . signal se upali i nakon nekoliko sekundi se gasi. zaustavite vozilo ne gaseći motor i laganim dodavanjem gasa povećajte protok rashladne tečnosti. Ako se približava crvenom delu. Ako postoji kvar na sistemu kontrole nivoa goriva. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.

ugasite motor i obratite se ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. • vreme preko digitalnog sata (B) . Sat se podešava pritiskanjem tastera "h".o. Promena prikaza sa ukupne na parcijalnu kilometražu vrši se kratkotrajnim pritiskom tastera TRIP. pokazivač će pokazivati nisku temperaturu i upozoravajući signal pregrevanja će se upaliti. koji se nalazi sa desne strane upravljača (slika levo).slika gore levo. 63 . Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. moguće je približavanje kazaljke pokazivača crvenom delu.Zastava Auto d. Svakim pojedinačnim pritiskom tastera.o.Korektor farova). Digitalni ekran: Na digitalnom ekranu na instrument tabli mogu se očitati informacije potrebne pri vožnji: • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (A) .slika dole. Ako postoji kvar na sistemu. Ako se događa. Nakon nekoliko trenutaka možete ponovo pokrenuti motor. broj minuta se povećava za jedan. koji se nalazi sa desne strane upravljača . ali ubrzavajte lagano. Poništavanje parcijalne kilometraže vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od dve sekunde) 23 . • ukupna kilometraža (C) ili parcijalna kilometraža (D). U tom slučaju. kada je spoljašnja temperatura vrlo visoka. VAŽNE NAPOMENE Pri sporoj vožnji. odnosno ponavlja ista manifestacija i nakon što ste preduzeli prethodne mere. najbolje je zaustaviti se i ugasiti motor. Obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.slika gore levo (za način korišćenja vidi str.

Korektor farova). pritiskom na taster "TRIP" (slika desno). • trenutni položaj nagiba snopa prednjih farova (C) . * .str. Prikazuje se samo kada je ključ za pokretanje motora u položaju MAR i ako su uključena oborena svetla. mogu se dobiti informacije potrebne pri vožnji: • ukupan broj pređenih kilometara (A slika dole). koji se nalazi na vrhu desne poluge upravljača.u zavisnosti od opreme 24 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Merač broja obrtaja: * VAŽNO Bez obzira na varijantu instrument table. • vreme preko digitalnog sata (B). što rezultira gubitkom Putni računar: * Na digitalnom ekranu putnog računara na instrument tabli. 63 . sistem kontrole elektronskog ubrizgavanja goriva obustavlja snabdevanje motora gorivom pri previsokom broju obrtaja. Podešavanje sata videti na strani 27. 25.slika dole (za način korišćenja vidi str. ili druge željene informacije .

o. vraćanje na nulu) podataka putnog računara vrši se dužim pritiskom tastera TRIP (dužim od 2 sekunde). prosečnoj brzini i vremenu putovanja (trajanju vožnje). mogu se očitati i informacije o parcijalnoj kilometraži.označava broj pređenih kilometara od početka novog merenja. Autonomija (a) . tj.-" u sledećim slučajevima: • vrednost autonomije niža od 50 km • u slučaju stajanja vozila kada motor duže radi na praznom hodu.prilikom prikaza trenutne potrošnje na ekranu se ne pojavljuje natpis TRIP 25 .slika desno. resetovanja (dovođenja brojača na nulu) * . pod uslovom da se zadrži postojeći način vožnje.. kada je ključ u položaju MAR.označava koliko kilometara može još da se pređe sa preostalim gorivom u rezervoaru.. tj. U polju A putnog računara . Tako se započinje novo merenje. autonomiji vozila (koliko se još kilometara može preći sa preostalom količinom goriva). ekran se na nekoliko sekundi uključi pokazujući vreme i ukupnu kilometražu. osim informacije o ukupnoj kilometraži. prosečnoj potrošnji goriva.Zastava Auto d. ekran je isključen.o.vidi stranu 47. novi zadatak. umesto ukupne kilometraže na ekranu će biti prikazano slovo F i vreme aktivnosti ove funkcije u sekundama . trenutnoj potrošnji goriva*. Birana veličina ostaje prikazana na ekranu sve do novog kratkog pritiska tastera TRIP. kada vozilo krene ponovo će se pojaviti signalizacija autonomije (a) (b) (c) (d) (e) Parcijalna kilometraža (b) . Kada se otvore bilo koja prednja vrata.slika dole na prethodnoj strani. Kada je ključ za pokretanje motora izvađen iz kontakt brave i sva prednja vrata zatvorena. Informacije o ukupnoj kilometraži i autonomiji vozila ne mogu se vratiti na nulu. Na ekranu će se prikazati oznaka ". Kad je uključena funkcija parkirnih svetala ("Follow me home") . Prelazak sa jedne na drugu informaciju (prelistavanje prikaza) vrši se kratkotrajnim pritiskom na taster TRIP (kraćim od 1 sekunde). Poništavanje (resetovanje.

Novo merenje. izvršiti na još 2 načina: • automatski . osim od strane vlasnika dužim pritiskom na taster TRIP (ručno).Novi zadatak počinje od trenutka kada je izvršeno dovođenje vrednosti na nulu 26 . Kada se vozilo zaustavi. ni početka novog zadatka *. u funkciji vremena koje je ukupno proteklo od početka novog zadatka*. a da pri tom nema ni poništavanja vrednosti prikazanih pre anomalije..kada pređena parcijalna kilometraža dostigne vrednost 3999.. okretanjem ključa u položaj MAR. FUNKCIJA DIJAGNOZE KONTROLNIH LAMPICA: Instrument tabla vrši dijagnozu sledećih kontrolnih lampica i postojanje njihovog eventualnog kvara: • Uključena ručna kočnica / nedovoljan nivo kočione tečnosti • Neispravnost električnog "Dualdrive" servoupravljača Dijagnoza se vrši automatski.. i u toku normalnog rada prilikom signalizacije greške.predstavlja prosečnu vrednost brzine vozila u km/h. * .izražava trenutnu potrošnju goriva koja se stalno ažurira. merenje pomenutih veličina ponovo počinje.. merenje vremena se zaustavlja. Posle isključivanja/uključivanja akumulatora neke vrednosti će biti prikazane kao ". tj. resetovanje (dovođenje brojača na nulu) može se.-".predstavlja prosečnu vrednost potrošnje goriva od početka novog zadatka* i može se izraziti u kilometrima po litru (km/l) ili u litrima na 100 pređenih kilometara (l/100 km). Prosečna brzina (d) . sve veličine putnog računara prikazuju oznaku ".proteklo vreme od početka novog zadatka*. Vreme putovanja (e) .. ponovo se pojavljuje signalizacija trenutne potrošnje. Trenutna potrošnja . U slučaju stajanja vozila sa motorom koji radi na praznom hodu. ekran će pokazati oznaku ".-". sve dok ne budu na raspolaganju potrebni podaci za njihov ponovni proračun. Kada se ponovo uspostavi stanje normalnog funkcionisanja.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prosečna potrošnja (c) . Kada vozilo krene. pri čemu se iznos vremena neće poništiti već će se merenje nastaviti pri ponovnom pokretanju vozila.9 km ili kada vreme putovanja dostigne vrednost 99:59 (99 sati i 59 minuta) • posle svakog ponovnog povezivanja akumulatora VAŽNO U odsustvu informacija.-" umesto brojnih vrednosti..

svakim pojedinačnim pritiskom dugmeta. Ako se signal za vreme vožnje upali. na ekranu će se na 10 sekundi pojaviti poruka "LEd Error" .o. ako je pronađen kvar u radu upozoravajućeg signala. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se pali. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. VAŽNO NEDOVOLJNO PUNJENJE AKUMULATORA (crveno) Kada postoji kvar pri punjenju akumulatora strujom. a taster (-) za smanjivanje minuta. Po završetku početne provere upozoravajućih signala. koji se nalazi sa desne strane upravljača slika desno. obratite se ovlašćenom servisu što pre. Ako je motor bio podvrgnut težim režimima rada. Upozoravajuća signalizacija: Signali upozorenja na instrument tabli pale se u sledećim slučajevima: NEDOVOLJAN PRITISAK ULJA U MOTORU (crveno) Kada pritisak ulja u motoru padne ispod normalne vrednosti. kako bi se sprečilo pražnjenje akumulatora. ali pri laganim dodavanjima gasa bi trebalo da se ugasi. ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. pri spuštanju na minimalni broj obrtaja signal se može upaliti. Kašnjenje u gašenju signala prihvatljivo je ako motor radi na minimalnom broju obrtaja ("leru").slika desno.Zastava Auto d. 27 . Pritisnite taster (+) za povećavanje minuta. obavezno isključite motor i obratite se ovlašćenom servisu.o. U suprotnom. Podešavanje vremena na digitalnom satu: Za podešavanje digitalnog sata koristi se taster "h". ali bi trebalo da se ugasi kada se motor pokrene. Broj minuta će se povećavati (smanjivati) za jedan.

KVAR ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (crveno) Kada postoji kvar na električnom "Dualdrive" servoupravljaču. znači da servoupravljač ne funkcioniše. Obratite se ovlašćenom servisu. ostane upaljen ili se upali za vreme vožnje. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR signal bi trebalo da se upali i nakon otprilike četiri sekunde ugasi. naročito ako isti radi nepravilno ili gubi snagu. Ako se signal ne upali. odnosno nećete imati pomoć pri okretanju upravljača. kao i povećanu potrošnju goriva i štetnu emisiju. U ovim okolnostima vaše putovanje se može nastaviti. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. vozilo bi trebalo da bude korišćeno u kratkom vremenu i na malim udaljenostima. Ako signal ostane da svetli ili se pojavi u vožnji. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu.Tehničko uputstvo Zastava 10 OTVORENA VRATA (crveno) Kada su vrata ili prtljažnik nepravilno zatvoreni. 28 . KVAR NA SISTEMU ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE RADOM MOTORA (crveno) Kada postoji kvar na sistemu za elektronsko upravljanje radom motora. VAŽNA NAPOMENA Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali i zatim ugasi nakon otprilike četiri sekunde. Poneki treptaj upozoravajućeg signala je normalan i nema značenje. što za posledicu može imati gubitak performansi. U slučaju potrebe. ali bi trebalo da smanjite zahteve prema motoru i vozite manjim brzinama. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. Zbog toga je potrebno uložiti više napora pri upotrebi upravljača ali bez uticaja na pokretljivost vozila. to znači da sistem za elektronsko upravljanje radom motora ne radi pravilno. Obratite se što pre ovlašćenom servisu. udobnosti u vožnji. Korišćenje vozila u dužem periodu sa upaljenim signalom bi moglo da ošteti motor. KVAR NA VAZDUŠNOM JASTUKU (crveno) Kada postoji kvar na sistemu vazdušnog jastuka.

kada motor radi. upućuje na kvar elektronskog uređaja raspodele kočione sile (EDB-a) Ako se upozoravajući signal upali za vreme vožnje. to ukazuje na kvar na sistemu EBD. PODIGNUTA RUČNA KOČNICA / NEDOSTATAK KOČIONE TEČNOSTI (crveno) Pali se u tri slučaja: 1. KVAR NA SISTEMU ZA SPREČAVANJE BLOKIRANJA TOČKOVA PRI KOČENJU (ABS) * (žuto) Kada postoji kvar na ABS sistemu (objašnjenje sistema na str. * . dok motor radi. kočioni sistem nastavlja da funkcioniše bez pomoći ABS-a. Kada je aktivirana ručna kočnica. odmah zaustavite vozilo i obratite se ovlašćenom servisu. Zajedno sa uključenim upozoravajućim signalom ABS-a . U ovom slučaju pri naglom kočenju prednji točkovi se mogu rano zablokirati i time izazvati proklizavanje vozila. Kada količina tečnosti hidraulične kočnice / kvačila padne ispod minimuma. opremljena su i elektronskim uređajem raspodele kočine sile (EBD). U tom slučaju ni EBD sistem neće davati potpun efekat. 2. U ovom slučaju kočioni sistem i dalje radi. to obično upućuje na kvar samo ABS sistema. upale istovremeno upozoravajući signali ABS-a i nedostatka kočione tečnosti. Takođe i u ovom slučaju Vam savetujemo da se uputite u najbliži ovlašćeni servis radi provere sistema. GREJAČ ZADNJEG STAKLA (žuto) Kada je uključeno odmagljivanje stakla vrata prtljažnika. VAŽNA NAPOMENA NAPOMENE Vozila opremljena sistemom ABS. 3. proverite da nije podignuta ručna kočnica. Ako se. Vozite vrlo oprezno do najbližeg ovlašćenog servisa radi pregleda sistema. pri čemu treba izbegavati nagla kočenja. ali bez korišćenja sistema protiv blokiranja točkova (ABS-a). Ipak se obratite što pre ovlašćenom servisu radi pregleda vozila. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli. Pri okretanju ključa u položaj MAR upozoravajući signal se pali i nakon nekoliko sekundi gasi. 71) U ovom slučaju.u zavisnosti od opreme 29 VAŽNE . upali samo upozoravajući signal ABS.o.o.Zastava Auto d. a ručna kočnica nije podignuta. Ako se.

signalizira da kod ključa nije prepoznat. Jedan treptaj . 95. prekinuto strujno kolo. stop svetla (sa izuzetkom trećeg stop svetla) i zadnje svetlo za maglu. ELEKTRONSKI SISTEM BLOKADE MOTORA (žuto) Pali se u tri slučaja (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR): 1. SPOLJNA SVETLA (zeleno) Kada se upale poziciona / kratka svetla. ZADNJE SVETLO ZA MAGLU (žuto) Kada je zadnje svetlo za maglu uključeno.vidi str.Tehničko uputstvo Zastava 10 KONTROLA SVETALA (žuto) Kada postoji kvar na sistemu svetala (npr. sijalica neodgovarajuće snage).str. zadnja. sledite uputstva opisana za pokretanje u nuždi u poglavlju U SLUČAJU NUŽDE . Trepćući signal .u zavisnosti od opreme 30 . 2. DUGA SVETLA (plavo) Kada se upale duga svetla. Kontrola obuhvata bočna.signalizira da je kod ključa prepoznat. Stalno svetli . PREDNJA SVETLA ZA MAGLU * (zeleno) Kada se upale prednja svetla za maglu. nedostatak sijalice ili pregorela sijalica.signalizira da vozilo nije zaštićeno blokadom motora. 3. POKAZIVAČI SMERA (trepćuće zeleno) Kada se ručica pokazivača smera uključi. 70. Motor se ipak može pokrenuti. Motor se može pokrenuti. Da bi pokrenuli motor. * . CITY UPOTREBA "CITY" FUNKCIJE ELEKTRIČNOG SERVOUPRAVLJAČA (zeleno) Kada se upotrebljava ova funkcija .

ali bi trebalo da se ugasi nekoliko sekundi nakon pokretanja motora. Ako se upozoravajući signal ne upali ili se upali za vreme vožnje odmah se zaustavite i obratite se ovlašćenom servisu. Vozilo možete koristiti kao i obično ako uspete da pokrenete motor. upozoravajući signal ima i funkciju kontrole i signaliziranja kvara na sistemu grejača za predgrevanje. svetlosni signal će se ugasiti kada grejač dostigne određenu temperaturu.u zavisnosti od opreme 31 .Zastava Auto d. ako se ovaj signal upali u toku vožnje. U slučaju kvara upozoravajući signal će treptati (otprilike 60 sekundi) nakon pokretanja motora ili u daljem periodu upotrebe. * . U slučaju paljenja ove lampice neposredno posle nalivanja goriva na benzinskoj pumpi. Kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR i kada je prekidač za uključivanje/isključivanje vazdušnog jastuka u položaju ON (uključen). ugasiti motor i kontaktirati ovlašćeni servis. potrebno je odmah zaustaviti vozilo. ali bi trebalo da se u najkraćem roku obratite ovlašćenom servisu radi rešavanja problema. upozoravajući signal bi trebalo da se upali i da trepće da bi se nakon otprilike četiri sekunde ugasio.vidi str.9 JTD) Kada je prisutna voda u filteru za dizel gorivo. PRISUSTVO VODE U FILTERU ZA DIZEL GORIVO (žuto) (verzija 1.9 JTD) Kada je ključ okrenut u položaj MAR. VAŽNA NAPOMENA GREJAČI ZA PREDGREVANJE (žuto) (verzija 1. Zbog toga je potrebno. 65. Pri okretanju ključa u položaj MAR signal se upali. ISKLJUČIVANJE VAZDUŠNOG JASTUKA SUVOZAČA (žuto) * Kada se suvozačev vazdušni jastuk isključi pomoću ključa za pokretanje u braviprekidaču koja je za to namenjena .o. što pre se obratiti ovlašćenom servisu. U nekim verzijama.o. VAŽNE NAPOMENE Voda u sistemu za ubrizgavanje dizel goriva može izazvati značajna oštećenja u sistemu i izazvati nepravilnosti u radu motora.

i gurnite sedište napred ili nazad.Tehničko uputstvo Zastava 10 Lična podešavanja: Prednja sedišta: Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje. Neučvršćeno sedište može prouzrokovati iznenadno i opasno pomeranje tokom vožnje. * . prema gore ili dole da bi postigli željenu visinu sedišta. Nakon što ste pustili polugu. POMERANJE SEDIŠTA NAPRED / NAZAD: Podignite polugu A .u zavisnosti od opreme 32 .slika gore. PODEŠAVANJE NAGIBA NASLONA SEDIŠTA: VAŽNA NAPOMENA Okrećite točak D .slika desno. PODEŠAVANJE SEDIŠTA PO VISINI: * Pomerite polugu B . Pravilnim položajem za vožnju smatra se položaj kada dlanovima obuhvatite upravljač pri čemu su Vam ruke lagano savijene u laktovima.slika levo. Kada podešavate visinu vozačevog sedišta obavezno to činite tako da u tom trenutku sedite na sedištu. proverite da li je sedište čvrsto zakočeno na vođicama pokušavajući da ga pomaknete napred i nazad.

koja se nalaze sa strane na nosaču naslona i povucite naslon prema gore.Zastava Auto d. Neke verzije vozila su opremljene naslonima za glavu na zadnjim sedištima i središnjim zadnjim sedištem koje je opremljeno sigurnosnim pojasem sa zateznim uređajem.* Za podešavanje je potrebno pritisnuti dugme A . Podešavanje se vrši okretanjem točka C . Nasloni za glavu: PREDNJA SEDIŠTA: Podešavanje prednjih naslona za glavu moguće je kod nekih varijanti naslona.slika desno i pomeriti naslon za glavu prema gore ili dole dok se ne zakoči. Prisustvo naslona za glavu na zadnjim sedištima zavisi od opreme vozila. Samo u tom položaju će doprineti Vašoj sigurnoj zaštiti u slučaju udarca otpozadi. a ne vrat. Za skidanje naslona za glavu sa zadnjih sedišta prvo skinite policu zadnjeg stakla (vidi str. Pritisnite dugmad A .u zavisnosti od opreme 33 . * . PODEŠAVANJE LUMBALNOG DELA NASLONA SEDIŠTA: * Ova karakteristika povećava udobnost i bolje podupiranje leđa. VAŽNA NAPOMENA ZADNJA SEDIŠTA: * Zapamtite da nasloni za glavu treba da budu prilagođeni tako da podupiru Vašu glavu.slika levo.o.o.slika dole na prethodnoj strani. 59). Proverite da li su nasloni zakočeni nakon podešavanja. Nasloni za glavu na prednjim sedištima se ne mogu ukloniti.

iz unutrašnjosti vozila. 3) Vratite polugu u položaj 2 kako bi učvrstili upravljač.slika desno u položaj 1. * . 2) Podesite upravljač. VAŽNA NAPOMENA Sva podešavanja vršite kada vozilo miruje.Tehničko uputstvo Zastava 10 Podešavanje upravljača po visini: * U nekim verzijama. Ako retrovizor stvara poteškoće prilikom prolaska kroz uske prolaze. upravljač se može podešavati po visini: 1) Pomerite polugu A . Unutrašnji retrovizor: Ovaj retrovizor se može podesiti pomoću poluge A slika levo. Retrovizori na vratima: RUČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA Pomerajte ručicu A .u zavisnosti od opreme 34 . preklopite ga iz položaja 1 u položaj 2. Retrovizor je opremljen sigurnosnim uređajem koji ga u slučaju nezgode oslobađa.slika desno.

Zastava Auto d. u neki od četiri položaja. * . Podešavanje retrovizora bi trebalo obaviti kada vozilo miruje i kada je podignuta ručna kočnica. Pritisnite prekidač A . Koristite prekidač B za izbor retrovizora (na levoj ili desnoj strani) koji želite da podesite.o. ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE RETROVIZORA * Električno podešavanje retrovizora je moguće izvesti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.u zavisnosti od opreme 35 . kako bi postavili retrovizor u željeni položaj.o.slika desno. Uređaj za odmagljivanje retrovizora će se automatski uključiti prilikom uključivanja grejača zadnjeg stakla.

Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Donji otvori ventilacije 36 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Grejanje i provetravanje: Varijanta sa središnjim sklopom centralne police .slika gore: A .Prednji usmereni otvori ventilacije D .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .

slika gore: A .Prilagodljivi bočni otvori ventilacije C .zatvoreno D .Stalno usmereni otvori ventilacije B .Komanda za podešavanje smera vazduha 37 .Donji otvori ventilacije za prednja sedišta.o. Središnji otvori ventilacije: A .Usmerivi otvori ventilacije C .Prednji usmereni otvori ventilacije D .o.Komanda za podešavanje količine vazduha: .Donji otvori ventilacije F .otvoreno . Varijanta sa središnjim tunelnim delom .Bočno usmereni otvor ventilacije B .Središnji usmerivi otvori ventilacije E .Zastava Auto d.

čime se sprečava dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C .Bočni.Prilagodljiv otvor ventilacije: pritisnite u smeru strelice prema želji B .Tehničko uputstvo Zastava 10 Bočni otvori ventilacije: A .Dugme ventilatora. stalno usmereni na prozor.Otvori ventilacije stalno usmereni prema prostoru za noge Komande: A . otvori ventilacije Niže postavljeni otvori ventilacije: C-D .Klizač za uključivanje recirkulacije vazduha. D .Dugme za usmeravanje vazduha 38 .Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B .

omogućava dobro zagrevanje putničkog prostora i istovremeno sprečava zamagljivanje . Podešavanje: Usmeravanje vazduha: Dugme D usmerava vazduh u prostor za putnike na pet načina: . a rashlađeni vazduh kroz otvore ventilacije na komandnoj tabli ("dvostruka funkcija") .pokazivač u položaju: grejanje nogu s istovremenim odmagljivanjem vetrobranskog stakla. • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač na odabranoj brzini • Dugme za usmeravanje vazduha D .Zastava Auto d.o.pokazivač • Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine dok je pokazivač u položaju 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D .pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C . usmeravanje vazduha u prostor za noge i rashlađenog vazduha kroz otvore za ventilaciju na komandnoj tabli za brzo grejanje Brzo grejanje: • Zatvorite otvore ventilacije na komandnoj tabli • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .sav vazduh se usmerava na vetrobransko staklo.koristi karakteristiku toplog vazduha da se podiže.pokazivač u položaju u crvenom području 39 .usmerava vazduh kroz središnje i bočne otvore ventilacije direktno u delove tela koji su najosetljiviji .pokazivač u položaju Odmagljivanje i odmrzavanje vetrobranskog stakla i prednjih bočnih stakala: Ova funkcija koja se naziva MAX-DEF se postiže okretanjem pokazivača u položaj narandžastih simbola. kao i na prednja bočna stakla radi odmagljivanja i odmrzavanja Grejanje: • Dugme za regulaciju temperature vazduha A .o.usmerava najtopliji vazduh kroz donje otvore ventilacije. a time omogućava brzo zagrevanje putničkog prostora .

ako pada kiša i/ili ako postoji velika razlika u temperaturi spoljnog vazduha i vazduha u vozilu.pokazivač na crvenom području • Dugme ventilatora C u položaju druge ili više brzine.pokazivač u položaju željene brzine Dugme za usmeravanje vazduha D . Provetravanje • • • • • Središnji i bočni otvori ventilacije .slika na str.potpuno otvoreni Dugme za regulaciju temperature vazduha A .pokazivač u položaju najveće brzine 4 • Dugme za usmeravanje vazduha D . Sprečavanje magljenja: Ako je spoljni vazduh jako vlažan. savetuje Vam se da komande postavite u prethodno opisane položaje i pritisnete prekidač C . pokazivač u položaju 2 • Dugme za usmeravanje vazduha D .Tehničko uputstvo Zastava 10 • Dugme ventilatora C .pokazivač u položaju Recirkulacija vazduha Sa klizačem B u položaju vazduh recirkuliše unutar vozila. kako bi se postupak odmagljivanja ubrzao.pokazivač u položaju • Dugme B u položaju Nakon odmagljivanja i/ili odmrzavanja. Odmagljivanje i odmrzavanje zadnjeg stakla Pritisnite prekidač . vratite komande u položaj koji Vam odgovara. Savetuje Vam se da prekidač isključite kada se zadnje staklo odmagli. 42. sprečavanje magljenja stakala se izvodi sledećim postupkom: • Klizač B u položaju • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . Istovremeno se uključi i električni uređaj za odmagljivanje retrovizora *. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta. * .pokazivač u položaju koji se može pomaknuti i u položaj ako stakla ne magle Ako je vozilo opremljeno klima-uređajem.u zavisnosti od opreme 40 .pokazivač u plavom području Klizač B u položaju Dugme ventilatora C .

Ova funkcija omogućava brže hlađenje. u tunelima i sl.). Savetujemo vam da ipak ne koristite ovu funkciju u dužem periodu. To je naročito korisno kada je spoljni vazduh jako zagađen (u saobraćajnoj gužvi. VAŽNO 41 .o.Zastava Auto d. naročito ako se u vozilu nalazi više osoba.o.

D . koja ne odgovara komponentama sistema.Ručica za usmeravanje vazduha VAŽNO Klima-uređaj koristi rashladnu tečnost R134a. koja. A .Klizač recirkulacije vazduha kojim se isključuje dotok spoljnog vazduha u putnički prostor C . 3 ili 4 Upaljeni signal na ručici upućuje da je klima-uređaj uključen. * . ako se slučajno izlije. ne zagađuje okolinu. Uključivanje se vrši pritiskom dugmeta C. Klima uređaj se ne može uključiti kada je pokazivač u položaju 0.u zavisnosti od opreme 42 . Nikad ne koristiti tečnost R12.Dugme za upravljanje ventilatorom i za uključivanje / isključivanje klima-uređaja Klima-uređaj se može uključiti samo kada je pokazivač u položaju brzine 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Rukovanje klima-uređajem: * Komande: Upravljanje klima-uređajem vrši se ručno. 2.Dugme za regulaciju temperature vazduha (mešanje toplog i hladnog vazduha) B .

pokazivač u položaju Klizač B u položaju Dugme za usmeravanje vazduha D .o. Klima-uređaj je naročito koristan za brzo odmagljivanje jer isušuje vazduh. Pre letnjeg perioda. klima-uređaj treba uključiti bar jednom mesečno na otprilike 10 minuta. obratite se ovlašćenom servisu radi provere sistema.Zastava Auto d. VAŽNO Za vreme zimskog perioda.pritisnite ručicu C .pokazivač u plavom području Dugme ventilatora C u položaju četvrte brzine. 43 . Maksimalno rashlađivanje: • • • • • Dugme za regulaciju temperature vazduha A . povećajte Za umereniji efekat rashlađivanja postavite klizač B u položaj temperaturu i smanjite brzinu ventilatora.o. 42 . 38-41. Jednostavno podesite komande za postupak odmagljivanja (vidi prethodni opis) i uključite klima-uređaj pritiskom na dugme C.slika na str.pokazivač u položaju Klima-uređaj . Podešavanje: Pogledati prethodno opisane postupke usmeravanja vazduha. grejanja i provetravanja str.

slika levo Okrenite prsten iz položaja u položaj radi uključivanja oborenog svetla. Oborena svetla . Poziciona svetla . komandi grejanja i provetravanja (ili klima uređaja) i upaljača cigareta. Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. kada je prsten u položaju Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti. Za isključivanje dugih svetala povucite polugu prema upravljaču.slika desno Okrenite prsten od položaja u položaj radi uključivanja svetla. Uključivanjem spoljnih svetala se pali i osvetljavanje instrument table. 44 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Poluge uz upravljač: Leva poluga: Na levoj poluzi je objedinjeno upravljanje spoljnim svetlima. Duga svetla .slika desno Uključuju se tako da se poluga gurne prema napred (prema instrument tabli). Spoljna svetla se mogu uključiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.

Upozoravajući signali instrument tabli.brisanje sa prekidima. B . okretanjem prstena F) C . Ako želite kratkim treptajem pokazivača smera ukazati da menjate traku. u nekim modelima * moguća su četiri izbora rada (od sporog do brzog.slika levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR.slika desno: • gore . D .slika levo Za bljeskanje ("ablendovanje") povucite polugu prema upravljaču (nestalan položaj).pale se pokazivači smera na desnoj strani.slika desno Pomerajte polugu na sledeće načine .u zavisnosti od opreme 45 . Pokazivači smera . ali bez zakočenja poluge u položaju.privremeno: kada se poluga otpusti ona se vrati u položaj A i automatski isključuje brisač vetrobrana. poluga će se sama vratiti u neutralni položaj. * .sporo kontinuirano brisanje.o. Bljeskanje svetlima .Zastava Auto d.o. pomaknite polugu gore ili dole. POLOŽAJI A .pale se pokazivači smera na levoj strani. E .brisači vetrobrana su isključeni. Desna poluga: Brisači / pranje vetrobranskog stakla .brzo kontinuirano brisanje. • dole . Nakon puštanja. trepću na Po izlasku na željeni pravac kretanja pokazivači smera se automatski isključuju.

SMART WASH opcija . U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja. Za uključivanje zadnjeg brisača: okrenite prsten iz položaja u položaj . 46 . Brisači vetrobrana će se automatski uključiti ako polugu zadržite duže od pola sekunde. učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla je povezana sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla. Brisač i pranje zadnjeg stakla . gurnite polugu prema komandnoj tabli. Brisač zadnjeg stakla će brisati tri puta nakon što se poluga otpusti. U nekim verzijama. U nekim modelima nakon nekoliko sekundi brisač će obrisati još jednom radi upotpunjavanja postupka brisanja.slika desno Povucite polugu prema upravljaču radi puštanja mlaza tečnosti na staklo vetrobrana i brisači će se uključiti jednostavnim pokretom. Brisač zadnjeg stakla će se automatski uključiti ako polugu brisača zadržite duže od pola sekunde.slika desno U nekim verzijama. a bez uključivanja brisača vetrobrana. Brisač vetrobrana će obrisati tri puta nakon što se poluga otpusti. gurnite polugu prema komandnoj tabli radi puštanja mlaza tečnosti na zadnje staklo i brisač će se uključiti jednostavnim pokretom. Za uključivanje mlaznice zadnjeg stakla.Tehničko uputstvo Zastava 10 SMART WASH opcija . Postupak raspršivanja treba izvoditi brzo i sa ponavljanjem (kraćim od pola sekunde).slike levo Ova funkcija se može koristiti samo sa ključem za pokretanje u položaju MAR. U nekim verzijama. učestalost brisanja zadnjeg vetrobranskog stakla povezana je sa brisanjem prednjeg vetrobranskog stakla.

Kada je ključ za pokretanje u položaju STOP ili kada je ključ izvađen. Svako pojedinačno povlačenje poluge će povećati trajanje uključenosti farova za po 30 sekundi. plafonska svetla C i D će se uključiti bez obzira na položaj vrata.Zastava Auto d. zadržite polugu povučenu prema upravljaču na duže od dve sekunde. Da bi isključili ovu funkciju.slika desno. Pritisnite prekidač B za izbor svetla. Kratko svetlo će se upaliti na definisani vremenski period. Pritisnite kraći deo uveličavajućeg stakla . Parkirno svetlo (funkcija "Follow me home"): Ova funkcija omogućava privremeno osvetljenje prostora ispred vozila i kada je motor ugašen.prekidač A pritisnut na desno. izražen u sekundama (na pr. u roku od dva minuta nakon isključenja motora.slika levo. do maksimalnih 5 minuta .o. To je vrlo korisno kada se vozilo napušta u slabo osvetljenim područjima. Prema položaju prekidača moguće je postići sledeće: .slika levo.u zavisnosti od opreme 47 . Plafonsko svetlo: Plafonsko svetlo sa uveličavajućim staklom: Svetlo se automatski pali kada se prednja vrata otvore i gasi se kada se vrata zatvore. na displeju će pisati F 180).300 sekundi.o. kada želite da uključite/ isključite svetlo kada su vrata zatvorena. da bi uključili i isključili svetlo. Svetlo za čitanje: * Pritisnite prekidač A . Svetlo se nakon definisanog perioda uključenosti automatski gasi. * . povucite polugu prema upravljaču .

olakšavajući time ulazak i izlazak iz vozila naročito noću i u slabo osvetljenim područjima. Kada su plafonska svetla isključena. Trajanje uključenosti plafonskog svetla: U nekim modelima dostupna su dva načina trajanja osvetljenja plafonskog svetla.na 3 minuta kada su jedna od prednjih vrata otvorena. zavisno od toga da li su vrata otvorena ili zatvorena. Po zaključavanju vrata automatski će se svetlo isključiti. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI ULASKU U VOZILO Plafonsko svetlo će se uključiti: . prekidačem B se isključuju: . . .na 7 sekundi kada su vrata zatvorena (unutar tri minuta).na 15 sekundi kada se prednja vrata otključaju. plafonska svetla C i D će se isključiti.Tehničko uputstvo Zastava 10 . proverite da li su oba prekidača u srednjem položaju. .svetlo za čitanje D ako je pritisnut na desno. VAŽNO Pri izlasku iz vozila. Time se osigurava da se svetla isključe nakon zatvaranja vrata čime se akumulator čuva od pražnjenja. Svetla se neće uključiti kada se vrata otvore. .na 3 minuta unutar dva minuta po isključivanju motora.svetlo za čitanje C ako je pritisnut na levo. Trajanje osvetljenja će se prekinuti kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR.prekidač A pritisnut na levo. 48 .na 3 minuta kada su otvorena jedna od prednjih vrata. .na 7 sekundi kada se vrata zatvore (unutar 3 minuta). plafonska svetla C i D će se uključiti/isključiti. .prekidač A u središnjem položaju. TRAJANJE UKLJUČENOSTI PRI IZLASKU IZ VOZILA Plafonsko svetlo će se uključiti na sledeće načine u slučajevima kada je ključ za pokretanje izvađen iz prekidača: .

u zavisnosti od opreme 49 .o.Prekidač prednjih svetala za maglu * Da bi se ova funkcija mogla koristiti. spoljna svetla moraju biti uključena.Prekidač za uključivanje / isključivanje zadnjeg svetla za maglu Da bi se ova funkcija mogla koristiti. B . D i E . G . ispod središnjih otvora ventilacije. * . 56) F . odnosno suvozačevoj strani * (vidi str. A . Prekidači na centralnoj polici: B C D E F G A Prekidači su smešteni na centralnoj polici. Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta.Svetlo upozorenja Pritisnite prekidač A bez obzira na položaj ključa za pokretanje. 70) C .Zastava Auto d.Izbor opcije rada električnog "dualdrive" servo upravljača (vidi str. kratka svetla za vožnju moraju biti uključena. Prekidač će po uključivanju treptati zajedno sa upozoravajućim signalom pokazivača smera Ponovnim pritiskom na prekidač isključuju se svetla upozorenja. Prekidači (izuzimajući prekidač svetla upozorenja) se mogu upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR.Prekidači električnih podizača stakala na vozačevoj.o.Prekidač za uključivanje grejača zadnjeg stakla.

Zove se još i i inercijalni prekidač. ispod kasete za odlaganje.fire prevention system): To je sigurnosni prekidač koji se uključuje u slučaju saobraćajne nezgode prekidajući dovod goriva čime se motor isključuje. Ako ne vidite nikakvo isticanje goriva. Nakon saobraćajne nezgode. okrenite ključ za pokretanje motora u položaj STOP kako bi sprečili pražnjenje akumulatora. za ponovno uključivanje sistema dovoda goriva.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prekidač dovoda goriva ("FPS" . pritisnite prekidač A slika levo. sa desne strane). VAŽNO 50 . Ako posle nezgode osetite miris goriva ili vidite da gorivo curi iz sistema za dovod goriva. (koji se nalazi na pregradi prostora motora. ne uključujte ponovo prekidač zbog opasnosti od požara. a vozilo je u stanju da nastavi putovanje.

Unutrašnja oprema: Kaseta za odlaganje: Za otvaranje kasete koristiti ručicu A slika desno. Uverite se da je upaljač zaista iskočio nakon što ste ga pritisnuli. Upaljač za cigarete: Pritisnite dugme A . kreditne kartice i sl.o.Zastava Auto d.o. Nakon otprilike 15 sekundi vratiće se u početni položaj kada je i spreman za upotrebu. Držač magnetnih kartica: Držač magnetnih kartica i ulaznica (telefonske. držač metalnog novca se može nalaziti na komandnoj tabli ili na središnjem tunelnom delu slika levo. Držač metalnog novca: Zavisno od modela. 51 .) može se naći na središnjem tunelnom delu slika desno. kad je ključ za pokretanje u položaju MAR.slika levo.

52 VAŽNO . Nepušači mogu pepeljaru skloniti i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. povucite u smeru prikazanom strelicama . izvadite pepeljaru B .Tehničko uputstvo Zastava 10 Upaljač se vrlo jako zagreva. Na poleđini štitnika na suvozačevoj strani nalazi se pomoćno ogledalo. Nepušači mogu pepeljaru izvaditi i iskoristiti je kao prikladan prostor za odlaganje. Pomoćno ogledalo koje je skriveno ispod poklopca može biti postavljeno i ispod štitnika vozača u nekim modelima. Preklopna pepeljara za putnike na zadnjim sedištima se nalazi na središnjem tunelnom delu.slika levo. Mogu se zaokretati gore-dole ili bočno. Pepeljara: Povucite prema sebi poklopac pepeljare. Za pražnjenje.slika desno. Budite oprezni pri rukovanju upaljačem i čuvajte ga van dohvata dece: opasnost od požara ili opekotina. Štitnici za sunce: Smešteni su pored unutrašnjeg retrovizora. tako što je povučete prema gore kako je to prikazano strelicom.slika desno. Za upotrebu / vađenje pepeljare. Pomaknite poklopac A . Poklopac sprečava da Vam zasmeta bljeskanje vozila koja se kreću iza Vas. za upotrebu pomoćnog ogledala.

Može se upotrebljavati samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. kako bi izvršili postupak ručnog otvaranja krovnog otvora. Krovni otvor je električno upravljan. podizanje i spuštanje krovnog otvora). * . koristeći zarez B kao što je prikazano na slici. Kada pustite prekidač krovni otvor se zaustavlja u trenutnom položaju. zatvaranje. ovo je moguće samo kada je krovni otvor zatvoren. Kada je krovni otvor potpuno otvoren. Otvaranje: pritisnite prekidač prema A (simbolu). pritisnite prekidač prema A (simbolu) kada je krovni otvor u podignutom položaju.slika levo.o. u zarez C .slika desno. Zatvaranje: pritisnite prekidač u položaj B. Krovni otvor: * VAŽNO Otvarajte i zatvarajte krovni otvor kada vozilo miruje. skinite poklopac A .o. Pomiče se ručno pomoću ručice. U slučaju kvara na električnom uređaju. Krovni otvor ima i pomični suncobran za zaštitu od jakog sunca. upravlja se svim funkcijama (otvaranje. Nakon toga odvijač izvadite. okrenite odvijač za pola okreta nazad dok se ne zakoči. koji je za tu namenu isporučen sa vozilom.Zastava Auto d. Prekidačem slika levo.u zavisnosti od opreme 53 . Ubacite odvijač. Podignuti položaj: pritisnite prekidač prema B.

uverite se da putnici nisu ugroženi njegovim pomeranjem. 54 . Pri izlasku iz vozila. VAŽNO Nepravilna upotreba krovnog otvora može biti opasna. Pre i za vreme pokretanja krova. uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno pokretanje krova i time doveli u opasnost ostale osobe u vozilu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Krov nikad ne otvarajte ako na njemu ima snega ili leda jer se time može oštetiti. bilo da se radi o opasnosti od uvlačenja stvari u mehanizam ili od neposrednog povređivanja.

o. Ako je uzrok nefunkcionisanja uklonjen. Ako uzrok nije uklonjen. Vrata: Sistem centralnog zaključavanja: * Spolja Kada su vrata zatvorena. * . a nakon nekoliko uzastopnih pokušaja. Ako jedna od vrata nisu dobro zatvorena. Za vreme ta dva minuta vrata se mogu zaključavati ili otključavati ručno. uređaj će se isključiti na otprilike dva minuta. Položaj 2 . Uključuje se tako da se vrh ključa za pokretanje umetne kao što je prikazano na slici desno.u zavisnosti od opreme 55 VAŽNO .Zastava Auto d. Sigurnosno zaključavanje dece: Sprečava otvaranje zadnjih vrata iznutra. i okrene. ili postoji kvar VAŽNO na sistemu. bez korišćenja električnog sistema. Nakon dva minuta sistem centralnog zaključavanja ponovo može da primi komande.o. Pipci na zadnjim vratima će zaključavati ili otključavati samo dotična vrata. Uređaj će biti uključen čak i ako se vrata električno otključaju.zaključano. Iznutra Kada su vrata zatvorena. uređaj centralnog zaključavanja ponovo će raditi ispravno. ovaj uređaj treba uvek koristiti. uređaj će se ponovo isključiti. uređaj centralnog zaključavanja će ostaviti otključana vrata. pritisnite (za zaključavanje) ili podignite (za otključavanje) jedan od pipaka prednjih vrata. ubacite i okrenite ključ u bravi jednih od prednjih vrata. Položaj 1 .otključano. Kada se prevoze deca.

Pritiskom na dugme dužim od jedne sekunde.u zavisnosti od opreme 56 .za otvaranje/zatvaranje prozora prednjih desnih vrata Ove postupke je moguće izvesti i unutar dva minuta nakon okretanja ključa za pokretanje iz položaja MAR u položaj STOP samo ako su vrata zatvorena. U nekim verzijama. * .za otvaranje/ zatvaranje prozora prednjih levih vrata B . Pri izlasku iz vozila. VAŽNO Nepravilna upotreba električnih podizača stakla može biti opasna. uvlačenjem ličnih predmeta ili udarcem stakla. na vozačevoj strani postoji dugme za automatsko upravljanje. Pre i za vreme korišćenja električnih podizača uvek proverite da ne postoji opasnost da se putnik povredi bilo kretanjem stakla. podizača čime bi se mogla izazvati povreda osoba preostalih u vozilu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni podizači prednjih stakala: * Električno upravljanje prednjim staklima se vrši pomoću dva dugmeta koja su smeštena na središnjem delu centralne police (slika levo) kada je ključ za pokretanje u položaju MAR: A . uvek izvadite ključ za pokretanje kako bi sprečili slučajno uključivanje el. prozor će se zaustaviti kada dođe do kraja (ili dok se dugme ponovo ne pritisne).

57 .) može se spečiti pravilan rad gasnih amortizera. Za zatvaranje. koja se nalazi pored sedišta vozača sa leve strane.str. Proširenje prtljažnika: Jedinstveno zadnje sedište bez naslona za glavu: • Pričvrstite kopče kao što je prikazano na slici levo na sledećoj strani za naslone sedišta. okrenite ključ za pokretanje u bravi slika desno. zvučnika i dr.slika levo. povucite polugu A . Otvaranje poklopca prtljažnika je olakšano delovanjem gasnih amortizera smeštenih na obe strane.Zastava Auto d.o. • Povucite traku B koja se nalazi na sredini jastuka zadnjeg sedišta i preklopite ga prema napred. 151). VAŽNE NAPOMENE Dodavanjem opreme na poklopac i policu prtljažnika (spojlera. spustite poklopac prtljažnika dok ga brava ne zakoči.o. Pri korišćenju prtljažnika pazite da teret ne prekorači dozvoljenu nosivu masu (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Prtljažnik: Otvaranje / zatvaranje poklopca prtljažnika: Za otvaranje poklopca prtljažnika spolja. Za otvaranje poklopca prtljažnika iznutra. kao što je prikazano strelicom. Takođe pazite da su stvari u prtljažniku pravilno raspoređene. Ne otvarajte poklopac prtljažnika dok je vozilo u pokretu.

Sigurnosni pojas sa mehanizmom za namotavanje središnjeg sedišta može se skloniti (ako je montiran) na sledeći način: • Lagano dovedite sigurnosni pojas središnjeg sedišta do držača B slika dole desno. • Preklopite ga prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika.u zavisnosti od opreme 58 . Povucite traku u sredini jastuka sedišta i preklopite ga napred. Nakon toga učvrstite jezičak D na poseban trn E.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Proverite da je traka oba sigurnosna pojasa A (slika gore desno) na bočnim sedištima smeštena u držače B. Sklonite policu zadnjeg stakla (vidi poglavlje koje sledi). a zatim ga preklopite prema napred kako bi poravnali površinu sedišta sa podom prtljažnika. Zadnje sedište sa naslonima za glavu: * • • • • Pričvrstite kopče za naslon sedišta. • Postavite naslone za glavu u posebna kučišta koja se nalaze na poleđini jastuka. • Oslobodite naslon sedišta pritiskom na dugme C kao što je prikazano strelicom. • Ubacite drugi jezičak D u držač tako da se F poklapa sa žlebom na držaču. • Oslobodite naslon sedišta tako što pritisnete dugmad C (slika gore desno). bez zaokretanja i propustite prvi jezičak kroz držač. Pritisnite dugmad koja se nalaze na dva nosača i sklonite naslone za glavu tako što ćete ih povući prema gore. * .

Skidanje police prtljažnika: Oslobodite gornje krajeve A (slika desno) dva poveza tako što omče skinete sa klinova. može se smestiti bočno između naslona prednjih sedišta i jastuka zadnjih sedišta koja su gurnuta napred. * .o. Za delimično proširivanje preklopite naslon sedišta na desnoj strani: • Podignite jastuk sedišta na desnoj strani pomoću posebne trake na njemu • Oslobodite naslon sedišta od bočnih podupirača i preklopite ga prema napred. podignite oba jastuka pomoću traka. Za preklapanje čitavog sedišta. zatim preklopite čitavo sedište kao što je opisano za jedinstveno sedište. Oslobodite deo B (slika levo) iz svog sedišta C. Pomaknite policu ka unutra i okrenite je kako bi je izvadili (slika desno).Zastava Auto d.o. Deljivi naslon zadnjeg sedišta: * Prtljažnik se može proširiti u potpunosti i delimično.u zavisnosti od opreme 59 . Kada je polica izvađena.

učvrstite dva poveza (slika dole). Vraćanje naslona sedišta u normalni položaj: • Pazite da je traka sigurnosnog pojasa pravilno postavljena u svoj držač.str. • Preklopite jastuk sedišta prema nazad. držeći sigurnosni pojas središnjeg sedišta podignutim. 63). trebalo bi da proverite i podesite visinu snopa kratkih svetala (vidi SVETLA u ovom poglavlju . tako da prolaze sa spoljne strane gasnih amortizera. 60 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako noću u prtljažniku prevozite težak teret. VAŽNO Pri ponovnom postavljanju police prtljažnika. • Postavite naslon sedišta u uspravni položaj i uverite se da je pravilno učvršćen.

Za zatvaranje poklopca motora: • Pridržite poklopac motora jednom rukom.o. • Pustite ga da padne.slika levo • Otvorite poklopac motora i istovremeno oslobodite šipku za pridržavanje C . od držača • Ubacite kraj šipke C u žleb D na poklopcu motora VAŽNO Poklopac motora može pasti ako šipka za pridržavanje nije postavljena pravilno.o.slika dole.slika desno (crvene boje). VAŽNO Ovaj postupak treba izvoditi samo kada vozilo miruje. • Pritisnite polugu B . • Spustite poklopac motora do otprilike 20 cm od motornog prostora. poklopac se automatski zatvara.Zastava Auto d. a drugom sklonite šipku za pridržavanje C iz žleba D i postavite ga u svoj držač. u pravcu strelice. Poklopac motora: Za otvaranje poklopca motora: • Povucite polugu A . 61 . Pre otvaranja poklopca motora proverite da brisači vetrobranskog stakla nisu podignuti od vetrobranskog stakla.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako je potrebno izvesti popravke unutar motornog prostora dok je motor još uvek vruć. Postavljanje bi trebalo poveriti obučenoj osobi. kravate i ostala opuštena odeća mogu se uhvatiti od strane rotirajućih delova motora.u zavisnosti od opreme 62 . Nikad ne prekoračujte dozvoljenu nosivu masu (videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Uvek proverite da je poklopac motora pravilno zatvoren kako se ne bi otvorio za vreme vožnje. 161). * .str. Postavite kopče krovnog nosača u učvršćivače. kako bi se došlo do učvršćivača. To može biti izuzetno opasno. čak i kada je ključ za pokretanje izvađen iz brave prekidača paljenja. Šalovi. VAŽNO Postupajte prema uputstvima koja su dobijena sa opremom za postavljanje. Nakon što pređete nekoliko kilometara. proverite da li su vijci za vezu zategnuti. VAŽNO Krovni nosač: * Učvršćivanje: Sklonite gume na stranu na mestima prikazanim na slici desno. Pričekajte dok se motor ne ohladi. budite pažljivi da se ne opečete i držite se podalje od ventilatora koji se može uključiti u bilo kom trenutku.

pet osoba + teret u prtljažniku. To znači da se snop svetala podigne. 63 . Svetla: Podešavanje svetlosnog snopa: Pravilan položaj svetlosnog snopa je vrlo važan za udobnost i sigurnost. To je takođe obuhvaćeno i zakonom o bezbednosti saobraćaja. Podešavanje nagiba svetlosnog snopa (korektor farova): Vozilo je opremljeno električnim uređajem za korekciju nagiba snopa svetala korektorom farova. D . Uređaj je moguće koristiti samo kada je ključ za pokretanje u položaju MAR i kada su upaljena svetla. ne samo za vozača već i za ostale učesnike u saobraćaju.slika desno.o. VAŽNO Proverite položaj snopa svetala nakon svake promene tereta koji prevozite. 2--1.pet osoba.o.slika dole) prikazuje položaj za vreme podešavanja. 2 .slika dole. Postupajte prema sledećem postupku: . pritisnuto za povećanje vrednosti (npr: 0--1. 2--3) .Zastava Auto d. Da bi sebi i drugima osigurali najbolju vidljivost kada putujete sa uključenim svetlima. ono se nagne prema nazad. svetla moraju biti pravilno podešena. 3 .držite dugme B za smanjivanje vrednosti (npr: 3--2. 1--2. Kada je vozilo natovareno. Pravilan položaj prema teretu koji se prevozi 0 .držite dugme A . 1--0) Ekran (A . Za proveru i ako je potrebno podešavanje položaja svetala obratite se ovlašćenom servisu.vozač + maksimalno dozvoljeni teret u prtljažniku.jedna ili više osoba na prednjim sedištima. 1 . U ovom slučaju potrebno je vratiti svetla u ispravan položaj.

slika dole levo.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednji vazdušni jastuci: Opis i delovanje: Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev*) su sigurnosni uređaji koji se odmah aktiviraju u slučaju čeonog sudara. Prednji vazdušni jastuci (vozačev i suvozačev) su zaštitni uređaji za slučaj čeonog sudara srednje i visoke snage. U slučaju sudara. Jastuk se odmah zatim izduva. elektronska upravljačka jedinica obrađuje signale koje dobija od senzora koji mere smanjenje brzine. već je njegova dopuna. zaštitna uloga je velikim delom smanjena. U ovom slučaju.slika dole desno. * . Sastoje se od jastuka sa trenutnim naduvavanjem koji su smešteni u posebni prostor: • za vozača u središtu upravljača . U slučaju čeonog sudara pri malim brzinama. Vazdušni jastuk prema tome nije zamena za upotrebu sigurnosnog pojasa.u zavisnosti od opreme 64 . Preporučujemo Vam da sigurnosni pojas koristite čitavo vreme kao što je i propisano zakonom. delovanje sigurnosnog pojasa je dovoljno i vazdušni jastuk se neće aktivirati. i kada je potrebno aktivira vazdušni jastuk. Sistem je namenjen zaštiti od povreda izazvanih udarom tela o upravljač ili komandnu tablu. smeštajući se između putnika na prednjem sedištu i konstrukcije ispred njega koje mogu izazvati povrede. • za suvozača* (veći vazdušni jastuk) u komandnoj tabli na strani suvozača . Jastuk se naduvava trenutno. Putnici koji ne koriste sigurnosni pojas mogu udariti u jastuk pre nego što se naduvao.

Prekidač ima dva položaja: • Suvozačev vazdušni jastuk uključen: (ON ) .Zastava Auto d.o. Pri udarima u deformabilne ili pokretne predmete (stubovi znakova. Upozoravajući signal na instrument tabli ostaje upaljen sve vreme dok se ponovo ne uključi suvozačev vazdušni jastuk.o.upozoravajući signal na instrument tabli je ugašen. NE SMEŠTAJTE NOSILJKU (SEDIŠTE) ZA DECU NA PREDNJE SEDIŠTE. zaustavljena vozila). pri bočnim udarima. Prednji vazdušni jastuk na suvozačevoj strani: * Prednji vazdušni jastuk za suvozača je ispitan i postavljen kako bi povećao sigurnost osobe koja se prevozi na suvozačkom sedištu i koristi sigurnosne pojaseve. U slučaju čeonog udara. blatobrana o bankinu. ne znači da je u pitanju kvar sistema. Isključivanje Vazdušni jastuk na suvozačevoj strani se može isključiti ako je zaista neophodno prevoziti dete na prednjem sedištu. jastuk će ispuniti prostor između komandne table i putnika. AKO VOZILO IMA PREDNJI VAZDUŠNI JASTUK ZA SUVOZAČA. pri zaglavljivanjima pod drugim vozilima ili preprekama (npr. nanosi šljunka ili snega. Činjenica da se vazdušni jastuk nije aktivirao u pomenutim slučajevima. vazdušni jastuk se neće uključiti jer ne bi pružio prikladnu zaštitu za razliku od sigurnosnog pojasa. ispod prikolice kamiona).upozoravajući signal na instrument tabli je upaljen. aktiviranje vazdušnog jastuka je nepotrebno i može čak biti i nepoželjno.u zavisnosti od opreme 65 . * . Kada je potpuno naduvan.slika desno. a u nekim slučajevima to bi bilo i nepoželjno. koji postaje dostupan otvaranjem suvozačevih vrata. ni pod kojim uslovima ne prevozite dete na prednjem sedištu VELIKA OPASNOST • Suvozačev vazdušni jastuk isključen: (OFF ) . dete zaštićeno prikladnim zateznim sistemom može biti prevoženo na prednjem sedištu. Ključem okrenite poseban prekidač A . npr.

Nakon nezgode u kojoj su se vazdušni jastuci aktivirali. 66 . ivičnjake ili objekte koji se nalaze pričvršćeni za tlo. Zatezači i prednji vazdušni jastuci se aktiviraju od strane elektronske upravljačke jedinice u zavisnosti od vrste udarca. odmah zaustaviti vozilo i što pre se obratiti ovlašćenom servisu radi ispitivanja i popravke. sigurnosnih pojaseva i zatezača. nasilni udarci o stepenice. kao npr. upozoravajući signal se upali. Sistem vazdušnih jastuka ima rok trajanja deset godina. To nije štetno i ne ukazuje na pojavu vatre. Pri uključivanju vazdušnih jastuka oslobađa se mala količina praha i dima. odmah se obratite ovlašćenom servisu. U servisu će se takođe proveriti i ispravnost električnih kablova. Po približavanju isteka tog perioda obratite se ovlašćenom servisu. OPŠTA UPOZORENJA VAŽNA UPOZORENJA Kada je ključ za pokretanje okrenut u položaj MAR. obratite se ovlašćenom servisu radi zamene čitavog sigurnosnog sistema. i nakon otprilike 4 sekunde bi trebalo da se ugasi. Ako se upozoravajući signal ne upali. takođe i pri upadanju u velike rupe ili proseke na površini puta. popravki ili zamena u vezi sa sistemom vazdušnih jastuka treba izvesti isključivo u ovlašćenom servisu. Sve postupke provera. Prema tome.Tehničko uputstvo Zastava 10 Vazdušni jastuci (za vozača i suvozača) mogu se aktivirati ako je vozilo izloženo velikim oštećenjima ili ako je uključeno u nezgodu koja se tiče oštećenja automobila odozdo. Pri promeni vlasnika vozila. ostane da svetli ili se upali tokom vožnje. izostanak aktiviranja jedne ili više komponenata sistema ne ukazuje na kvar u sistemu. Mesec i godina isticanja roka upotrebe zatezača i vazdušnih jastuka sa nalaze na nalepnici u kaseti za odlaganje. elektronske upravljačke jedinice. Ako se za vreme vožnje upali upozoravajući signal. novi vlasnik mora biti upoznat sa prethodno navedenim podacima i savetima koji su dati u ovom priručniku.

ili ispred sebe. Zbog toga Vam preporučujemo da deca sede u prikladnim dečjim zateznim sedištima na zadnjim sedištima. Kada je vazdušni jastuk na suvozačevoj strani uključen UPOZORENJA (prekidač u položaju ON) i kada se ključ za pokretanje okrene u položaj MAR. koja predstavljaju i najsigurnije mesto u vozilu. Zbog toga. Ne stavljajte nalepnice ili druge predmete na upravljač i na kučište suvozačkog vazdušnog jastuka. Uvek vozite sa obe ruke na rubu upravljača da bi se u slučaju nezgode vazdušni jastuk mogao nesmetano aktivirati i time Vas zaštitio od ozbiljnih povreda. upozoravajući signal će se upaliti na otprilike četiri sekunde. VAŽNA 67 .Zastava Auto d. bočnih sudara. Vazdušni jastuci ne predstavljaju zamenu sigurnosnim pojasevima već povećavaju njihovu efikasnost. Ako je bilo pokušaja da Vam se vozilo ukrade. ili bilo u poplavi. s lulom. Upozoravajući signal bi trebalo da se neposredno zatim ugasi. ili je zaista bilo ukradeno ili je na bilo koji drugi način zloupotrebljeno. Vazdušni jastuci se neće aktivirati ako se vozilo udari kada ključ za pokretanje nije ubačen u prekidač za pokretanje. već sedite uspravno sa leđima oslonjenim na naslon. u ovom slučaju neaktiviranje sistema ne znači kvar sistema. Pravilan rad prednjih vazdušnih jastuka i zatezača je osiguran samo ako vozilo nije preopterećeno. ovlašćeni servis treba da izvrši proveru sistema vazdušnih jastuka. Važno je zapamtiti da se vazdušni jastuci mogu aktivirati i kada vozilo miruje ako ga udari drugo vozilo određene brzine. Ne putujte sa predmetima u krilu. pri udarima otpozadi i pri prevrtanju. olovkom ili sličnim predmetima u ustima. Prednji vazdušni jastuci se neće aktivirati u slučaju sudara pri malim brzinama. U ovim slučajevima putnici su zaštićeni samo sigurnosnim pojasevima. Ne vozite tako da vam je telo savijeno napred prema upravljaču.o. jer bi se mogli ozbiljno povrediti pri naduvavanju vazdušnog jastuka u slučaju nezgode. a zatim će treptati još četiri sekunde kako bi se time vozač podsetio da će se u slučaju sudara aktivirati prednji suvozačev vazdušni jastuk. koji iz tog razloga moraju uvek biti pričvršćeni.o.

roza / crna . Kutija sa osiguračima B.svetlo plava / crvena BN .u zavisnosti od opreme 68 Raspoznavanje po boji: provodnika B . dva zadnja zvučnika punog opsega (full-range). kablova napajanja antene. prečnika 165 mm. Postavljanje audio sistema: Zamenite kasetu prikazanu na slici desno kasetom koja se nalazi u prtljažniku. Antena L.crna R . • prednja dva woofer zvučnika. pritisnite je prema gore i povucite je prema sebi. Zvučnik woofer na prednjim desnim vratima F. kablova napajanja za prednje i zadnje zvučnike. prečnika 100 mm. Audio uređaj G. Konektor za spajanje na prednjim levim vratima M. Priprema za audio sistem: * Sistem se sastoji od: kablova napajanja audio sistema. svaki sa 40W maksimalne snage. Zvučnik woofer na prednjim levim vratima E. Šema priključenja audio uređaja i opreme: Slika gore na sledećoj strani: A. * . • zadnja dva zvučnika full-range. strujom. Zvučnici • dva visokotonca. Nakon toga pronađite kablove napajanja el.crvena AG . Konektor za spajanje na prednjim desnim vratima.crvena / crna SN .svetlo plava / žuta AR . stavite ruke u kasetu. Zvučnik visokotonac na prednjim levim vratima C. četiri prednja zvučnika (dva visokotonca i dva woofera). Zadnji levi zvučnik punog opsega I. Kaseta je uglavljena. Postavite drugu kasetu tako što je uglavite na svoje mesto. Zadnji desni zvučnik punog opsega H. svaki sa 40W maksimalne snage. antene i kasete sa otvorom.bela / crna CN . svaki sa 30W maksimalne snage. Zvučnik visokotonac na prednjim desnim vratima D.crna / ljubičasta RN .Tehničko uputstvo Zastava 10 Audio sistem: U vozilima koja nisu pripremljena za postavljanje audio sistema nalazi se velika kaseta za odlaganje na vratima.bela N .narandžasta / crna NZ . Da bi se skinula.

69 .o.Zastava Auto d.o.

adekvatna je za vožnju po putevima različitog tipa ili po autoputevima. U slučaju kvara na servoupravljaču.str.slika levo na središnjem delu komandne table. U tom slučaju upozoravajući signal će se upaliti. funkcija se uključuje i isključuje. Upozoravajući signal na instrument tabli CITY (zelene boje) . 28. U tom slučaju nije potrebno obaviti nikakav servis. To je sasvim normalno i posledica je delovanja sistema za sprečavanje pregrevanja elektromotora. Vozač može birati opcije rada u skladu sa uslovima vožnje. 70 . Električni servoupravljač radi samo kada je ključ za pokretanje u polozaju MAR i kada motor radi. vozilo se može voziti koristeći osnovni upravljački sistem.slika dole. Upravljačka jedinica obrađuje podatke od različitih senzora u vozilu i prema tome upravlja elektromotorom "Dualdrive"-a kako bi pružio optimalnu pomoć u svim uslovima vožnje. Pritiskom na prekidač .Tehničko uputstvo Zastava 10 Električni servoupravljač "Dualdrive": U model "Zastava 10" je ugrađen električno upravljan servoupravljač dvostrukog dejstva ("dualdrive"). Sa uključenom funkcijom "CITY" upravljač će biti laganiji i zahtevaće manje napora pri parkiranju. Za informacije o upozoravajućem signalu pogledajte poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA . Ovaj način rada je adekvatan za vožnju po gradu i parkiranje. Način rada upravljača kada je funkcija CITY isključena. VAŽNO Upravljač se može lagano ukrutiti pri parkirnim manevrima i pri učestalom korišćenju upravljača. će se upaliti kada je ova funkcija uključena. Električni servoupravljač će se vratiti u normalan način rada prilikom sledećeg korišćenja vozila. Time se postiže manja osetljivost upravljača.

To nije greška u funkcionisanju. pri čemu vodite računa da postupate u skladu sa zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj vozite.Zastava Auto d. ostavljajući osnovni kočioni sistem u stanju u kom bi bio da vozilo nije opremljeno ABS-om. na mekom pesku ili svežem snegu put kočenja se može i povećati. Ako postoji kvar na sistemu. To međutim. pa brzinu treba smanjiti i prilagoditi je površini puta kojim vozite. kočioni sistem vozila nastavlja da normalno funkcioniše. Kada ABS radi. Pre svega. Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju (ABS): * ABS (Antilock Braking System) sprečava blokiranje točkova pri kočenju i time omogućava bolje prijanjanje na putu i daje vozilu veću upravljivost pri naglom kočenju u teškim uslovima puta. vozeći polako i oprezno. pažljivo pročitajte tekst koji sledi. da se sa ABS-om put kočenja uvek smanjuje. kao i kolovozu prekrivenom blatom. vozilo nalazi na granici prijanjanja. mokrom ili zaleđenom kolovozu. zbog toga je uvek na klizavim površinama neophodan oprez. ne znači. VAŽNO Ako se ABS uključi. zemljom i drugim materijalima. Za proveru. Ako nikad niste vozili vozilo opremljeno ABS-om. mada ne možete računati na efekat sprečavanja blokiranja točkova. lišćem. on se isključuje. Da bi iskoristili sve prednosti ABS-a obratite pažnju na sledeće savete: ABS koristi raspoloživo prijanjanje za put u najvećoj mogućoj meri. to znači da ste došli do granice prijanjanja između pneumatika i površine puta.o. upaliće se upozoravajući signal na instrument tabli. ali ga ne može povećati. vozač može osetiti lagano pulsiranje pedale kočnice i čuti zvuk koji pri tom nastaje. U slučaju kvara. usporite do brzine prikladne raspoloživom prijanjanju na putu. odmah se obratite ovlašćenom servisu. ABS je dodatak osnovnom kočionom sistemu. dobro bi bilo da se upoznate sa radom ABS-a tako što ćete napraviti par uvodnih ispitivanja vožnjom na klizavim površinama. kada se ABS uključi. Prednost ABS-a nad uobičajenim kočionim sistemom je u tome što omogućava maksimalnu moguću upravljivost čak i pri izrazito jakim kočenjima na vlažnom.o. * . U slučaju pojave kvara. peskom. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.u zavisnosti od opreme 71 . već upozorenje vozaču da se.

NE POPUŠTAJTE PEDALU KOČNICE. Na ovaj način imaćete najkraći mogući zaustavni put u skladu sa uslovima na površini puta. I u ovom slučaju savetuje Vam se da radi provere odmah odete do najbližeg ovlašćenog servisa. samo će se upaliti upozoravajući signal . Ako se uključio upozoravajući signal preniskog nivoa kočione tečnosti . Na vozila koja su opremljena ABS-om moraju se postavljati naplatci. koji poboljšava performanse kočionog sistema. istovremeno će se upaliti upozoravajući signali i . U TOM SLUČAJU. VAŽNO VAŽNO VAŽNO Sistem je upotpunjen elektronskim uređajem za raspoređivanje kočione sile (EBD Electronic Brakeforce Distribution). VAŽNO 72 . U ovom slučaju kočioni sistem je i dalje funkcionalan. Curenje tečnosti iz hidrauličkog kočionog sistema može ugroziti njegov rad bez obzira na tip (standardni ili sistem sa ABS-om). čak i kada imate pomoć ABS-a. U ovom slučaju pri naglom kočenju može doći do ranog blokiranja zadnjih točkova sa mogućnošću njihovog proklizavanja.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uvek jako pažljivo kočite u krivinama. ali bez pomoći uređaja protiv blokiranja točkova. osetićete pulsiranje papučice kočnice. Savet koji sledi je najvažniji: Kada se ABS uključi. kada motor radi. U slučaju kvara samo na sistemu ABS. NEGO NASTAVITE DA JE PRITISKATE TAKO DA NE PREKINETE POSTUPAK KOČENJA. vozeći na takav način da izbegavate nagla kočenja. gume i kočione obloge marki koje je odobrio proizvođač. Koristeći ove savete bićete u mogućnosti da ukočite vozilo na najbolji način u svim situacijama. U ovim uslovima efikasnost EBD sistema može biti smanjena. odmah zaustavite vozilo i obratite se najbližem ovlašćenom servisu. Radi provere sistema obratite se najbližem ovlašćenom servisu vozeći do njega naročito pažljivo. U slučaju kvara.a nije podignuta ručna kočnica. za vreme dok motor radi.

Ako se. Cilj sistema je da: • kontroliše efikasnost komponenata • signalizira povećanje emisije izduvnih gasova funkcionisanjem sistema na vozilu • signalizira potrebu zamene oštećenih komponenata koje je izazvano lošim Sastavni deo sistema je dijagnostički konektor koji služi za komunikaciju upravljačke jedinice sa odgovarajućim dijagnostičkim uređajem. 73 .Zastava Auto d. Paljenjem kontrolne lampice na instrument tabli. ovlašćeni serviser je dužan da.videti poglavlje UPOZORAVAJUĆA SIGNALIZACIJA .o. Ovim instrumentom se očitavaju kodovi grešaka memorisani u upravljačkoj jedinici. zajedno sa specifičnim parametrima dijagnoze i funkcionisanja motora i drugih sistema na vozilu. VAŽNO Posle eliminisanja neispravnosti. EOBD sistem: Sistem EOBD (European On Board Diagnosis) vrši stalnu kontrolu komponenata koje su u vezi sa emisijom izduvnih gasova na vozilu. ukoliko je potrebno. funkcionisanje EOBD sistema uz pomoć odgovarajućih dijagnostičkih uređaja mogu proveravati i saobraćajni policajci. Treba se pridržavati normi koje važe u zemlji u kojoj se vozi. okretanjem ključa u položaj MAR. izvrši probe na putu koje mogu da zahtevaju i dužu vožnju. što je pre moguće. treba se. sistem signalizira nepravilnost u radu ovih komponenata .Str. U zemljama Evropske Unije. obratiti ovlašćenom servisu.o. radi kompletne provere sistema. ne upali kontrolna lampica ili ako se prilikom vožnje upali ili treperi. 28.

U proleće ili jesen kada se spoljašnja temperatura kreće u širokom rasponu (0 .O. Iz tog razloga. Nepoštovanje ovih mera opreza može izazvati teška oštećenja motora I GUBITAK PRAVA NA GARANCIJU. u planinama).Tehničko uputstvo Zastava 10 Vrste goriva: Benzinski motor: Uređaj za kontrolu zagađenja Zastave 10 dopušta korišćenje samo bezolovnog benzina. 74 VAŽNO UPOZORENJE . pa može doći do začepljenja filtera (prečistača) goriva. kvalitet goriva koje se prodaje može biti neodgovarajući. VAŽNO UPOZORENJE Neispravan katalizator dopustiće ispuštanje štetnih gasova u atmosferu. Gustina dizel goriva se povećava pri niskim temperaturama zbog parafina koji ono sadrži. Kao alternativa može se dodavati DIESEL MIX (ili sličan proizvod) gorivu. Dizel motor: UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO EURODIZEL GORIVO (specifikacije EN590). Ako je motor pokrenut i na vrlo kratko vreme.N. NIKAD. benzinske pumpe obično leti i zimi prodaju gorivo prema odgovarajućem godišnjem dobu. u odnosima koji je naveden na pakovanju proizvoda. ne pokrećite motor i ispustite gorivo iz rezervoara. NI U KRAJNJOJ NUŽDI NE ULIVATI NI NAJMANJU KOLIČINU OLOVNOG BENZINA U REZERVOAR. Naknadno dodavanje proizvoda neće imati nikakav efekat.15oC). moraćete ispustiti i gorivo iz sistema za napajanje gorivom. Time bi se nepovratno oštetio katalizator I IZGUBILO PRAVO NA GARANCIJU. DIESEL MIX za sprečavanje zamrzavanja je delotvoran samo ako je dodat gorivu pre hladnog vremena. Ako je u rezervoar nalivena druga vrsta goriva. Oktanski broj goriva (R. Kako bi se izbegli mogući problemi. sipajte zimski tip goriva. otvor za nalivanje goriva je manjeg prečnika. kako bi se sprečilo nalivanje druge vrste goriva u rezervoar. naročito pri učestalom zaustavljanju i pokretanju pri niskim temperaturama (npr. Aditiv dodajte u rezervoar pre punjenja gorivom. a gorivo mora zadovoljiti specifikacije EN228.) ne sme biti manji od 95. U tom slučaju. Čep rezervoara za gorivo: Čep rezervoara za gorivo kod modela Zastava 10 nije opremljen bravom.

Zatvaranje: 1. okrenite ključ suprotno od smera kazaljke na satu. Neke verzije čepa rezervoara opremljene su bravom *. 2. kako bi izbegli smanjenu efikasnost zaptivanja uređaja protiv isparavanja.o. * . Pri nalivanju goriva. lambda sonde i sistem za benzinske pare Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova dizel motora su: • katalitički pretvarač.o. Držite čep.u zavisnosti od opreme 75 . Ubacite čep (sa ključem) i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete jedan ili više "klikova". Okrenite ključ u smeru kazaljke na satu i izvadite ključ. Ako je potrebno čep rezervoara zamenite drugim originalnim čepom. 2. Ne prinosite otvoreni plamen ili upaljene cigarete blizu otvora rezervoara zato što postoji opasnost od požara.Zastava Auto d. Zatvorite poklopac. okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga. Za otvaranje čepa. VAŽNO Zaštita okoline: Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova benzinskog motora su: • trokomponentni katalitički pretvarač. Ne naginjite se previše prema otvoru rezervoara kako bi se sprečilo udisanje štetnih para. čep se može smestiti na poklopac kao što je prikazano na slici dole. Okrenite čep suprotno od smera kazaljke na satu za pola kruga i izvadite ga. pa je sasvim normalno da se pri otvaranju čepa čuje zvuk izlazećeg vazduha. Čep se zatvara ulaganjem. Hermetično zatvaranje može uzrokovati lagani porast pritiska u rezervoaru. Otvaranje i zatvaranje se vrši na sledeći način: Otvaranje: 1. sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i lambda sonde Zbog toga je Zastava 10 spremna za putovanja po najstrožijim međunarodnim propisima za očuvanje okoline (EURO 3 ili EURO 4).

Tehničko uputstvo Zastava 10

PRAVILNA UPOTREBA VOZILA
Pokretanje motora:
Opasno je ostaviti motor da radi u garaži ili drugom zatvorenom prostoru. Motor troši kiseonik a ispušta ugljen-dioksid, ugljen-monoksid i druge izduvne gasove.

VAŽNO UPOZORENJE

Ne dirajte kablove visokog napona (kablovi svećica) kada motor radi. Kako pokrenuti benzinski motor: Proverite da li je ručna kočnica podignuta. Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. Pritisnite pedalu spojnice (kvačila) do kraja bez dodavanja gasa. Okrenite ključ za pokretanje u položaj AVV i u trenutku kada se motor pokrene, pustite ga. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, vratite ključ za pokretanje u položaj STOP pre nego ponovo pokušate pokrenuti motor. Ako upozoravajući signali i zajedno ostanu upaljeni kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i zatim ponovo u MAR; ako je i dalje signal upozorenja upaljen, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i dalje ne uspevate pokrenuti motor, koristite postupak za hitno pokretanje (vidi POKRETANJE MOTORA U SLUČAJU NUŽDE u ovom poglavlju U SLUČAJU NUŽDE - str. 95) i obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako pokrenuti dizel motor:

• • • •

VAŽNO

• Proverite da li je ručna kočnica podignuta. • Ručicu menjača stavite u neutralni položaj. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Na instrument tabli se pale
upozoravajući signali

76

Zastava Auto d.o.o.
• Pričekajte da se upozoravajući signali • Pričekajte da se upozoravajući signal grejača
signal će se pre ugasiti. na instrument tabli ugase. ugasi. Što je motor zagrejaniji,

• Pritisnite do kraja pedalu spojnice (kvačila) bez dodavanja gasa. • Odmah nakon što se ugasi upozoravajući signal grejača , okrenite ključ za
pokretanje u položaj AVV. Ako predugo čekate pri okretanju ključa u položaj AVV izgubićete korisni rad grejača. • Ključ za pokretanje pustite nakon što se motor pokrene. Ako upozoravajući signal zatreperi na 60 sekundi VAŽNO nakon pokretanja motora ili za vreme korišćenja vozila, to ukazuje na kvar grejača za predgrevanje. Ako se motor pokrene možete koristiti vozilo, ali se što pre obratite ovlašćenom servisu. Ako se motor ne pokrene u prvom pokušaju, pre ponovnog pokušaja pokretanja vratite ključ za pokretanje u položaj STOP. Ako upozoravajući signal nastavi da svetli kada je ključ za pokretanje u položaju MAR, okrenite ključ u položaj STOP, a zatim ponovo u položaj MAR; ako i nakon toga upozoravajući signal nastavi da svetli, pokušajte sa drugim ključem koji je isporučen sa vozilom. Ako i nakon toga ne uspevate pokrenuti motor obratite se ovlašćenom servisu. Nikad ne ostavljajte ključ za pokretanje u položaj MAR kada je motor ugašen. Kako zagrejati motor (benzinski i dizel):

VAŽNO

• Krenite sa vožnjom polako, držeći motor na srednjem broju obrtaja, bez naglih
ubrzavanja.

• U prvih nekoliko kilometara ne opterećujte motor do krajnih granica. Preporučuje
Vam se da pričekate dok se kazaljka temperature rashladne tečnosti ne počne pomerati.

77

Tehničko uputstvo Zastava 10
Pokretanje motora u nuždi: Ako elektronski sistem blokade motora ne prepozna kod poslat od ključa za pokretanje motora (upozoravajući signal na instrument tabli ostane upaljen), motor je moguće pokrenuti sledeći uputstva za pokretanje u nuždi koristeći CODE karticu. Pogledati poglavlje "U SLUČAJU NUŽDE" - str. 95. Nikad ne pokušavajte pokrenuti motor guranjem, vučenjem ili spuštanjem nizbrdo. Time bi se mogao izazvati dotok goriva u katalizator i njegovo nepovratno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok se motor ne pokrene, servo uređaj kočnice, kao i servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedala kočnice kao i pri okretanju upravljača. Gašenje motora: Kada je motor u praznom hodu, okrenite ključ u položaj STOP. Jako dodavanje gasa pre gašenja motora nema nikakvu praktičnu svrhu, te se time samo troši gorivo.

VAŽNO

Nakon duže vožnje bolje je dopustiti vozilu da se radom motora u praznom hodu spusti temperatura u prostoru motora.

78

dok pri zaustavljanju na velikim nagibima ili ako je vozilo natovareno potrebno je povući za devet ili deset zuba. Ostavite točkove u skrenutom položaju. dovoljno je povući ručnu kočnicu za četiri ili pet zuba. • Kako bi se sprečilo iznenadno pomeranje vozila. Upozoravajući signal će se ugasiti. Ne ostavljate ključ za pokretanje u položaju MAR. Poluga ručne kočnice se nalazi između prednjih sedišta. Zaustavljanje: Ugasite motor. 79 .Zastava Auto d. menjač stavite u prvu brzinu ako je vozilo zaustavljeno na uzbrdici ili ako je vozilo zaustavljeno na nizbrdici u položaj za vožnju unazad (rikverc). VAŽNO Ručna kočnica: Decu nikad ne ostavljajte samu u vozilu. za otpuštanje. • Držite dugme pritisuto i spustite polugu. Povucite prema gore polugu ručne kočnice sve dok se vozilo više ne može pomaknuti. Obično. Uvek izvadite ključ za pokretanje kada izlazite iz vozila. ovaj postupak bi trebalo izvesti sa pritisnutom pedalom kočnice. pri zaustavljanju na ravnom.o. Za otpuštanje ručne kočnice: • Lagano podignite polugu ručne kočnice i pritisnite dugme A slika desno. obratite se ovlašćenom servisu radi podešavanja ručne kočnice. jer se time prazni akumulator. dobro je postaviti kamen ili klin za blokiranje točkova. VAŽNO Upozoravajući signal na instrument tabli će se upaliti kada se povuče poluga kočnice i kada je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ako njeno ponašanje nije kao što je gore navedeno. povucite ručnu kočnicu. Ako se vozilo zaustavi na velikom nagibu.o.

Kada motor radi. pričekajte bar dve sekunde sa pritisnutom pedalom spojke. pritisnite pedalu kvačila i stavite ručicu menjača u jedan od položaja prikazanih šemom na slici levo. Šema se takođe nalazi prikazana na ručici menjača. podignite klizajući prsten A . pre izbora hoda unazad. Za izbor hoda unazad.slika gore.2 8v modela. vozilo mora biti zaustavljeno. VAŽNO 80 . kako bi se izbeglo oštećenje zupčanika brzina. koji se nalazi ispod rukohvata i pomerite ručicu desno i prema nazad. Proverite da li su patosnice ravno postavljene i da ne smetaju hodu pedale spojke. Zbog toga se ispod pedala ne sme nalaziti ništa. Za pravilan izbor stepena prenosa morate pritisnuti do kraja pedalu spojke. VAŽNO Za stavljanje u položaj za vožnju unazad iz neutralnog položaja: • Kod 1.Tehničko uputstvo Zastava 10 Upotreba ručnog menjača: Za izbor stepena prenosa. • Kod 1. jednostavno pomerite ručicu desno i prema nazad.9 JTD modela.

Iznad svega.Zastava Auto d.) pravilno učvršćen na zadnjim sedištima. nosiljka i sl. spoljni i unutrašnji retrovizor u položaj najbolji za vožnju.) ne smeta pri kretanju pedala. • Proverite da. • Pre polaska na duga putovanja trebalo bi da se fizički i psihički pripremite. Proverite da li je dečiji zatezni sistem (dečije sedište. upravljač. osim Vas. ispravno rade. putujete bezebdno. i ostali putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve. • Pridržavajte se saobraćajnih propisa zemlje u kojoj vozite. Podesite sedišta.u zavisnosti od opreme 81 . obzirom da je to najzaštićeniji prostor u vozilu u slučaju nezgode. a iznad svega ne prekoračujte ograničenja brzine. a ne vrat. * . • Opreznost takođe znači znati predvideti loše ili neodgovorno ponašanje drugih vozača. pod različitim uslovima. Sa nekim od tih saveta sasvim sigurno ste već upoznati. • Laganija hrana doprinosi boljoj i bržoj refleksnoj reakciji. Sigurna vožnja: U ovom poglavlju naći ćete jednostavne savete koji će Vam pomoći da. ne konzumirajte alkoholna pića ili narkotike. Pažljivo podesite naslone za glavu tako da podupiru zadnji deo glave. da deca sede u prikladnim dečijim sedištima i da su životinje koje se prevoze u vozilu smeštene u prikladan prostor. uključujući svetla za vožnju. ali bilo bi korisno da ih sve pažljivo pročitate.o. * Proverite da ništa (patosnice i sl.o. • Predmete stavljajte u prtljažnik tako da se u slučaju nezgode ne mogu kretati prema napred. Pre sedanja za upravljač: • • • • • Proverite da sva svetla. • • • • • Povremeno proverite: pritisak i stanje pneumatika nivo ulja u motoru nivo rashladne tečnosti i stanje sistema nivo kočione tečnosti nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla Na putu: • Prvo pravilo sigurne vožnje je opreznost.

pod uticajem droga ili nekih lekova. Ne vozite sa predmetima na podu ispred sedišta vozača. čineći dodavanje gasa i kočenje neizvodljivim. zato što je vrlo teško oceniti brzinu vozila samo na osnovu svetala. naročito ako put nije osvetljen. • Na prvi znak pospanosti. Voda.Tehničko uputstvo Zastava 10 VAŽNE NAPOMENE Vožnjom u alkoholisanom stanju. Vožnja noću: Za vožnju noću slede osnovna pravila kojih se treba pridržavati: • Vozite naročito oprezno. zaustavite se. kao i one na dečijim sedištima. naplatcima od lakih legura ili poklopcima točkova koji nisu standardni. nastavak vožnje bi bio rizičan i za Vas i za sve ostale putnike. led i so. nanose se na kočioni disk i smanjuju efikasnost pri prvom kočenju. • Održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozilo ispred. uzastopnom kočenju. nemate mogućnost korišćenja kočenja motorom. kao i pri kočenju na dugim ravnim spustovima. jer bi mogli sprečiti provetravanje kočnica. može se ukazati potreba za dodatnim pritiskom pedale kočnice u odnosu na uobičajeni (normalni) pritisak. ako to učinite. jer bi se predmeti mogli zaglaviti ispod pedala. servo pojačavača kočnica i servoupravljača. noću je teže voziti. dovodite sebe i druge učesnike u saobraćaju u opasnost. mogle izgubiti na efikasnosti. Vožnju nastavite samo u slučaju ako ste se dovoljno odmorili. Uvažavajte prostor koji bi zauzeo dodatni podmetač (tepih). Nekorišćenje sigurnosnih pojaseva za vreme putovanja povećava rizik od povreda ili smrti u slučaju nezgode. čak i pri manjim problemima za kočioni sistem. pri naglom. • Usporite. • Konstantno provetravajte putnički prostor. • Pri dužoj vožnji pravite pauze. posuti na put. Uvek vežite sigurnosne pojaseve i na prednjim i na zadnjim sedištima. čime bi kočnice. Obratite pažnju kod opremanja vozila dodatnim spojlerima. nego što ga održavate po danu. 82 . • Nikad se ne spuštajte nizbrdicom sa ugašenim motorom. stoga kočenje i upravljanje zahteva veći napor.

kako bi Vas lakše uočili.o. Evo nekih od saveta za vožnju po kiši: • Smanjite brzinu i održavajte veći sigurni razmak u odnosu na vozila ispred. uključite i njih. 39-40). Povremeno proverite u kakvom su stanju metlice brisača. a ako je vozilo opremljeno prednjim svetlima za maglu. Vožnja po magli: • Ako je magla gusta. • Ako kiša pada vrlo jako. Zbog toga je kočioni put znatno duži i držanje vozila na putu je slabije. • Pazite na životinje koje prelaze put kada vozite po selima. • Spustite svetla (ako su uključena) čim vidite da dolazi vozilo iz suprotnog smera i propustite ga sa spuštenim svetlima. potpuno jednolične magle ili delimične magle: • Smanjite brzinu. Vožnja je puno teža na mokrom putu zato što je prianjanje pneumatika za površinu puta u velikoj meri smanjeno. • Održavajte sva svetla čistim.o. kako bi izbegli probleme sa vidljivošću. upalite kratka svetla za vožnju i po danu. 83 . smanjuju vidljivost i naprežu se oči. Ako su previše podignuta. • Duga svetla koristite samo kada vozite izvan grada i kada ste sigurni da ne smetaju drugim vozačima. U slučaju izmaglice.Zastava Auto d. ako su previše spušteni. • Ne vozite brzo po lokvama vode i ne držite upravljač previše labavo jer prelaskom preko lokve pri velikoj brzini možete izgubiti kontrolu nad vozilom ("akvaplaning") • Postavite komande provetravanja u položaj za odmagljivanje (pogledati poglavlje • UPOZNAVANJE SA VOZILOM . mogu zaslepiti ostale vozače.str. ne krećite na put ako zaista ne morate. i vidljivost je smanjena. • Uključite i danju kratka svetla i zadnje svetlo za maglu . • Pazite da su snopovi svetala pravilno podešeni. Vožnja po kiši: Kiša i mokar put predstavljaju opasnost. Ne uključujte duga svetla.

Pogledajte deo vezan za tu temu u ovom poglavlju . Izbegavajte preticanje drugih vozila. a takođe se i zaustavni put produžava. • Ne ubrzavajte naglo i izbegavajte iznenadne promene pravca. 84 . koristite efekat kočenja motora tako da menjač stavite u niži stepen prenosa. pri kočenju vozila smanjite mogućnost blokiranja točkova menjajući pritisak na pedali kočnice. • Ni pod kojim uslovima ne vozite nizbrdo sa ugašenim motorom ili sa menjačem u neutralnom položaju ili sa izvađenim ključem za pokretanje.) nastojte da to učinite pored puta. VAŽNO • Zapamtite da je za vreme magle i kolovoz mokar. Vožnja po snegu i ledu: Evo nekoliko saveta za vožnju u ovim uslovima: • Vozite sporije.Tehničko uputstvo Zastava 10 Na delovima puta sa dobrom vidljivošću isključite zadnje svetlo za maglu. Ritmički koristite sirenu ukoliko primetite nadolazeće vozilo. izbegavajte nagle promene brzine ili nagla kočenja. čak i na naizgled suvom putu mogući su delovi pokriveni ledom. gde je moguće da se led još zadržao. 93. Upalite svetla za vožnju. Vožnja u planinama: • Pri vožnji nizbrdo. Zadržavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. kako se kočnice ne bi pregrejale. jačina ovih svetala bi mogla smetati ljudima koji putuju u vozilu iza Vašeg. ograničena vidljivost i sl. Ako ste prisiljeni da se zaustavite (kvar.str. • Održavajte veći razmak u odnosu na vozilo ispred. Ako Vas pretiču na uzbrdici. • Ako je put prekriven snegom koristite lance za sneg. zbog čega je izvođenje različitih • • • • manevara otežano. Zbog toga budite na oprezu kada vozite preko delova koji nisu izloženi suncu ili su zaklonjeni drvećem ili stenom. olakšajte drugom vozilu prolaz. • Zapamtite da je preticanje na uzbrdici sporije i zahteva više slobodnog puta. • Zimi. • Ukoliko Vaše vozilo nije opremljeno ABS-om. • Uglavnom koristite efekat kočenja motorom i svakako izbegavajte nagla kočenja. Što je više moguće. • Vozite umerenom brzinom i bez sečenja krivina.

str.o. ali ne povećava trenutne mogućnosti prijanjanja između pneumatika i puta. pruža dve prednosti: 1. Niži troškovi održavanja i smanjenje zagađivanja: Slede neki od saveta koji će Vam pomoći da smanjite troškove održavanja. poštujte sigurni razmak sa vozilom ispred. u osnovi. Pneumatici Pritisak u pneumaticima treba proveravati barem svaka četiri dana. Opšte informacije: Održavanje vozila Opšte stanje vozila je važan faktor koji ima značajan uticaj na potrošnju goriva. 123 (vidi poglavlja svećice. Kako najbolje iskoristiti ABS: • Pri naglom kočenju ili kod kočenja pri slabom prijanjanju za podlogu. što nikako ne znači da treba da vozite većim brzinama. tako da je moguće izbeći neočekivani predmet i usmeriti vozilo u željenom smeru za vreme dok kočite. trebalo bi vozilo održavati i voziti na redovne periodične preglede i podešavanja prema specifikacijama datim u TABELI REDOVNOG SERVISIRANJA . ako je pritisak u pneumaticima prenizak. • ABS sprečava blokiranje točkova. kao i da smanjite štetnu emisiju izduvnih gasova u atmosferu. Omogućava istovremeno kočenje i upravljanje. * . Sprečava blokiranje točkova i klizanje vozila u naglim zaustavljanjima.o. To je znak da se ABS uključio.u zavisnosti od opreme 85 . kako se ne bi prekinuo postupak kočenja. 2. rad motora. ABS služi za povećanje upravljivosti vozila. Iz tih razloga. Ne popuštajte pedalu kočnice već i dalje nastavite da je pritiskate. osetićete lagano pulsiranje pedale kočnice. Zbog toga. Vožnja sa ABS-om: * ABS je sistem koji.Zastava Auto d. iako je Vaše vozilo opremljeno ABS-om. povećava se potrošnja goriva kao što se povećava i otpor kotrljanja točkova. udobnost vožnje i životni vek Vašeg vozila. i smanjite brzinu u krivinama. filteri vazduha). naročito prilikom slabog prijanjanja.

Klima uređaj Klima uređaj predstavlja dodatni napor za motor. bolje je koristiti prikolicu. Električni servoupravljač "Dualdrive" Uređaj dopušta uštedu goriva u poređenju sa uobičajenim servouređajem zato što je isključeno dodatno opterećenje na motor od strane pumpe servoupravljača. Kada prevozite naročito velike terete. Time ćete samo povećati potrošnju i emisiju izduvnih gasova.Tehničko uputstvo Zastava 10 U ovom slučaju pneumatici se više troše i upravljanje vozilom je otežano. a time se povećava potrošnja goriva. Aerodinamička oprema Upotreba aerodinamičke opreme koja nije propisana za određenu namenu može umanjiti aerodinamiku vozila i povećati potrošnju. što utiče na sigurnost. To naročito dolazi do izražaja na dugim. brisači stakala. Težina vozila i njegova raspoređenost u velikoj meri utiču na potrošnju goriva i stabilnost. Grejač zadnjeg stakla. Način vožnje: Pokretanje Ne zagrevajte motor dok vozilo stoji. izbegavajući visoke obrtaje. na autoputu). Krenite odmah nakon startovanja motora. bilo u praznom hodu ili dodavanjem gasa. sistem za grejanje. koristite ventilaciono provetravanje. Kada spoljna temperatura to dopušta. Nepotrebni teret Ne putujte sa previše prljaga u prtljažniku. Električni uređaji Koristite električne uređaje samo kada je to neophodno. troše veliku količinu struje i povećavaju potrošnju goriva (do 25% u gradu). Krovni nosač / nosač skija Skinite nosače sa krova čim utvrdite da Vam više ne trebaju. svetla za maglu. 86 . uzrokujući i veću potrošnju goriva (u proseku za 20%). ravnim vožnjama (npr. Ovakvi dodaci smanjuju aerodinamičnost vozila.

zagađivanje i trošenje motora. Takvim postupcima se samo povećava potrošnja i zagađenje. Nepotrebni postupci Nemojte dodavati gas kada čekate na semaforu ili pre gašenja motora. kako bi izbegli iznenadna kočenja. ili u velikim gradovima sa brojnim semaforima. Korišćenje nižeg stepena prenosa za nagla ubrzanja povećava potrošnju goriva. u saobraćajnim zastojima kada je stalno potrebno menjati u niže stepene prenosa. Na primer. Ubrzavanje Naglo povećanje broja obrtaja motora povećava potrošnju i zagađenje. Rezultat toga je porast potrošnje (u gradu 15 .o. Održavajte ravnomernu brzinu koliko je to moguće i izbegavajte nepotrebna kočenja i ubrzavanja koja isto tako značajno povećavaju potrošnju i zagađivanje. nepravilno korišćenje višeg stepena prenosa povećava potrošnju. Visoke brzine Uporedo sa porastom brzine. planinski putevi sa grubom površinom doprinose povećanoj potrošnji goriva.30%). Ubrzavajte postepeno i ne vozite sa visokim brojem obrtaja motora.o. Postupci poput vožnje sa menjanjem brzina sa međugasom potpuno su nepotrebni na modernim vozilima. Biranje stepena prenosa Kada saobraćajne prilike dopuštaju. Pri tome uvek održavajte sigurno rastojanje. kod povećavanja brzine sa 90 km/h na 120 km/h potrošnja se povećava za otprilike 30%. pružni prelaz) ugasite motor.Zastava Auto d. prebacite ručicu menjača u viši stepen prenosa. Saobraćaj i uslovi na putu Potrošnja raste u gustom saobraćaju. Takođe. Uslovi upotrebe: Hladno pokretanje Kratka putovanja i učestala hladna pokretanja ne dopuštaju motoru da postigne optimalnu radnu temperaturu. Saobraćajni zastoji Za vreme zastoja (npr. a isto tako i štetna emisija izduvnih gasova. Isto tako. krivudavi putevi. 87 . raste i potrošnja goriva.

itd. lambda sondi i izduvnom sistemu. Naročito izbegavajte pokretanje motora guranjem. jer postoji opasnost od požara. Kada se na instrument tabli upali upozoravajući signal rezerve goriva. što pre ga napunite. Ne postavljajte druge toplotne zaštitnike i ne uklanjajte već postojeće na katalizatoru i izduvnom loncu. a pri tome istovremeno i smanjiti potrošnju goriva. ne pokušavajte predugo. 122. katalizator razvija visoke NAPOMENA temperature. VAŽNA 88 . Ako u vožnji motor ne radi ravnomerno.Tehničko uputstvo Zastava 10 Uređaji za smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova: Sledeći nekoliko jednostavnih pravila možete izbeći zagađenje okoline. vučenjem ili spuštanjem nizbrdo: sve te radnje mogu oštetiti katalizator. Nikada ne pokrećite motor kada su iskopčane jedna ili više svećica. Za pokretanje motora u nuždi koristite isključivo pomoćni akumulator. Pri normalnom radu. Nizak nivo goriva može dovesti do neispravnog napajanja motora gorivom i istovremenog povećanja temperature izduvnih gasova i time uzrokovati oštećenja katalizatora. ne radite to duže od 30 sekundi. čak i pri niskoj spoljnoj temperaturi. Ako je vozilo opremljeno dizel motorom 1. Ispravan rad uređaja za smanjivanje štetne emisije izduvnih gasova nije samo od koristi za zaštitu okoline. putovanje nastavite sa smanjenim zahtevima za snagom i što pre se obratite ovlašćenom servisu.str. Iz tog razloga. borove iglice.9 JTD koristite isključivo euro-dizel gorivo. vozilo ne zaustavljajte nad zapaljivim materijalom (trava. suvo lišće. Ne dopuštajte da se bilo šta raspršuje po katalizatoru. Ne zagrevajte motor tako da radi u praznom hodu ako spoljna temperatura nije izrazito niska. čak i u svrhe provere. Ako je vozilo opremljeno benzinskim motorom koristite isključivo bezolovni benzin.). Prvo čega treba da se pridržavate je REDOVNO SERVISIRANJE . već utiče i na svojstva vozila. Ako imate probleme sa pokretanjem motora. Održavanje ovog uređaja u ispravnom stanju je zbog toga osnova za ekonomičnu i ekološki prihvatljivu vožnju.

Vučna kuka treba da bude postavljena od strane stručne osobe koja će Vam izdati posebnu dokumentaciju za putnu upotrebu. 151. Upotrebljavajte vučnu kuku prikladnu za maksimalno vučno opterećenje vozila na koje se vučna kuka postavlja. Pri vožnji nizbrdo stavite menjač u niži stepen prenosa kako ne bi preterano pritiskali pedalu kočnice . Opterećenje koje prikolica vrši na vučnu kuku u jednakoj meri smanjuje nosivost vozila. Kočioni sistem prikolice mora biti u potpunosti nezavistan od hidrauličnog kočionog sistema vozila. Ne prekoračujte ograničenja brzine za vozila sa prikolicom države u kojoj vozite. Vuča prikolice: Za vuču prikolice ili kamp prikolice vozilo mora biti opremljeno propisanom vučnom kukom i odgovarajućim električnim sistemom. pri računanju uzmite masu prikolice potpuno opterećenu. Upotrebljavajte pričvrsni sklop za električno spajanje. povećava se kočioni put i potreban prostor za preticanje i to proporcionalno ukupnoj masi prikolice. Sklop se postavlja na poseban držač koji se postavlja na nosač vučne kuke. Postavljanje vučne kuke: Postavljanje vučne kuke na konstrukciju vozila treba da obavi stručnjak prema uputstvima koja slede poštujući i dodatne i/ili upotpunjavajuće podatke koji se dobijaju od proizvođača vučne kuke. Da bi se vučna kuka postavila mora biti u skladu sa zakonskim propisima. Ni u kom slučaju ne radite izmene na kočionom NAPOMENA sistemu vozila u cilju boljeg upravljanja kočenjem prikolice. Zapamtite da vučom prikolice vozilo teže savladava uspone visokog stepena nagiba.vidi str. U skladu sa saobraćajnim propisima postavite posebne retrovizore. U svakom slučaju ne prelazite maksimalnu brzinu od 100 km/h. uključujući opremu i lični prtljag.o.Zastava Auto d.o. Da bi ste bili sigurni da ne prelazite maksimalno dopuštenu masu vučnog tereta . 89 VAŽNA .

s tim da snaga sijalice ne prelazi 15W. koje su označene sa Pričvrstite vučnu kuku za konstrukciju vozila bez bušenja ill obrubljivanja delova zadnjeg branika koji bi ostali vidljivi kada se vučna kuka skine. Pločica mora biti prikladne veličine. dva M10 vijka i dva M12 vijka. Pričvrstite pločicu na vidljivom mestu. Postavljanje ove pločice je obavezno. Koristite posebnu upravljačku jedinicu za spajanje od akumulatora sa kablom poprečnog preseka ne manjim od 2.5 mm2. VAŽNA NAPOMENA 90 . Šema postavljanja .slika na sledećoj strani: Konstrukciju vučne kuke je potrebno učvrstiti u tačkama ukupno četiri M8 vijka. mora biti izrađena od prikladnog materijala i mora sadržati sledeću informaciju: MAKSIMALNO OPTEREĆENJE NA KUGLU 60 kg. Koristite uputstva proizvođača vozila i/ili vučne kuke. Kao dodatak električnim izvodima vozila može se spojiti samo kabl za napajanje električne kočnice i osvetljenja u prikolici. Koristite posebnu upravljačku jedinicu svetala prikolice pri spajanju. na istoj visini sa vučnom kukom. mora se upotrebljavati 7 ili 13 polni 12VDC sklop (CUNA/UN i ISO/DIN norme).) mora se napajati strujom direktno iz akumulatora kablom poprečnog preseka ne manjim od 2. Električna kočnica (gde je zastupljena) ili neki drugi uređaj (električno namotavanjesajle i dr.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za električno spajanje.5 mm2.

o. postojeći otvori zadnja osovina postojeći otvori postojeći otvor postojeći otvori 91 maksimalno opterećeno vozilo .Zastava Auto d.o.

i u svakom slučaju treba poštovati lokalna ograničenja brzine. Koristite zimske pneumatike jednake veličine u odnosu na standardne.str. VAŽNA Maksimalno ograničenje brzine označeno slovom "Q" je 160 km/h. Za informacije o postavljanju pneumatika. Zbog toga bi korišćenje zimskih pneumatika trebalo ograničiti na uslove za koje su i namenjeni. montirane na vozilo. U takvom slučaju. 148) manji od brzine koju vozilo može postići (povećano za 5%) stavite u putnički prostor. Svojstva zimskih pneumatika su značajno umanjena kada je dubina šare manja od 4mm. sposobnosti takvih pneumatika su u velikoj meri smanjene u odnosu na standardno postavljane pneumatike. pritisku pneumatika i karakteristikama zimskih pneumatika pogledajte pod TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . Smer obrtanja pneumatika ne sme se menjati. na vidljivo mesto za vozača. Ovlašćeni servis će Vam pružiti savete vezane za izbor najprikladnijeg tipa pneumatika. Zbog posebnih karakteristika zimskih pneumatika pod normalnim uslovima vožnje i pri dugim vožnjama autoputem. upozorenje koje ukazuje na maksimalnu dopuštenu brzinu zimskih guma. Na sva četiri točka treba da budu postavljeni pneumatici istog tipa (proizvođača i profila) kako bi se osigurala veća sigurnost pri vožnji i kočenju i kako bi se poboljšala upravljivost.Tehničko uputstvo Zastava 10 Zimski pneumatici: Zimski pneumatici su posebno oblikovani za vožnju po snegu i ledu i trebalo bi da se montiraju na mesto standardnih pneumatika. Pri korišćenju zimskih pneumatika koji imaju indeks NAPOMENA brzine (vidi str. sigurnije ih je zameniti. 147. VAŽNA NAPOMENA 92 .

Lanci za sneg: Upotreba lanaca za sneg je propisana zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Ako se prednji točak probuši. 148. oslanjanja i upravljača. Postupajte prema uputstvu. kako bi sprečili oštećenje pneumatika. ne prekoračujte brzinu od 50 km/h.2 8v 1. VAŽNA NAPOMENA Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak.9 JTD Pneumatik na koji se mogu montirati lanci za sneg Tip lanca za sneg koji bi trebalo upotrebiti Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 12 mm Lanci sa manjim profilom maksimalno izdignuti od površine pneumatika do 9 mm 165/70 R14 185/60 R14 Za dimenzije naplatka videti TEHNIČKE KARAKTERISTIKE .. 93 . a zatim taj zadnji stavite napred umesto probušenog. prvo zadnji točak zamenite rezervnim.str. VAŽNA Verzija 1. jer je NAPOMENA manjih dimenzija. Na ovaj način napred smo dobili dva točka pogodna za montiranje lanaca za sneg.Zastava Auto d. Kada su lanci za sneg montirani na točkove.o. ivice trotoara i sl. Izbegavajte rupe na putu. Proverite zategnutost lanaca nakon što pređete desetak metara. Lanci za sneg se montiraju samo na pogonske točkove (prednje točkove). Obratite pažnju na podatke u tablici o točkovima na koje se lanci mogu montirati.o.

Korisna oprema za vozilo: U skladu sa zakonskim propisima. • Očistite i zaštitite sjajne metalne delove koristeći proizvode koji su dostupni na tržištu. • Prekrijte vozilo tkaninom ili perforiranim (propusnim) plastičnim prekrivačem. sterilne gaze. • Ručicu menjača ubacite u brzinu • Pazite da ručna kočnica nije podignuta. • Prozore malo otvorite. isključite elektronski alarm sa daljinskim upravljačem. • Ne praznite sistem za hlađenje motora. suv i ako je moguće dobro provetren prostor.5 bara iznad propisane vrednosti i periodično ih proveravajte. Ne koristite nepropusne plastične prekrivače koji sprečavaju isparavanje vlage sa površine vozila. VAŽNA NAPOMENA Ako je isti montiran. • protivpožarni aparat • višenamenske makaze zaobljenog vrha • radne rukavice 94 . prvi zavoj. • Raspršite talk prah na gumene metlice brisača vetrobrana i zadnjeg stakla i podignite brisače od stakla. flastere i dr. treba preduzeti sledeće mere opreza: • Vozilo smestite u natkriven. napunjenost akumulatora treba proveravati svaka tri meseca i dopunjavati ako napon padne ispod 12. Ako se vozilo neće dugo koristiti. • Napumpajte pneumatike za 0.5V. preporučujemo držanje sledeće opreme u vozilu: • pribor za prvu pomoć uključujući bezalkoholno sredstvo za dezinfekciju.. • Očistite i zaštitite lakirane delove nanošenjem zaštitnog voska. • Skinite kablove (kleme) s akumulatora (prvo skinite klemu sa negativnog pola) i proverite napunjenost akumulatora.Tehničko uputstvo Zastava 10 Dugo nekorišćenje vozila: Ako se vozilo ne koristi nekoliko meseci.

• Pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. Upozoravajući signal ubrizgavanja • • • • • • • će svetleti oko 8 sekundi nakon čega će se ugasiti. u protivnom. okrenite ključ za pokretanje u položaj STOP i ponovite postupak od samog početka (od prvog koraka). tada pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa dok upozoravajući signal ubrizgavanja ne zasvetli na četiri sekunde. Nakon pokretanja u nuždi. VAŽNO 95 . Upozoravajući signal će brzo treptati 4 sekunde kao potvrda da je postupak ispravno izveden.Zastava Auto d. pritisnite do kraja i zadržite pedalu gasa. Ako pogrešite u postupku pokretanja u nuždi. Kada je i zadnja brojka unešena.o. Pustite pedalu gasa. morate ključ za pokretanje vratiti u položaj STOP i ponoviti čitav postupak od samog početka (od prvog koraka). pri svakom pokretanju motora moraćete ponoviti opisani postupak pokretanja motora. Čitav postupak pažljivo pročitajte pre pokušaja izvođenja. Upozoravajući signal ubrizgavanja će zasvetleti na 4 sekunde nakon čega će se ugastiti. i pripremite se za brojanje treptaja upozoravajućeg signala ubrizgavanja Brojite treptaje do broja koji će se poklapati sa prvom brojkom koda CODE kartice. upozoravajući signali i će nastaviti da svetle. a motor se neće pokrenuti. Učinite isti postupak i za preostale brojke na CODE kartici. U tom trenutku pustite pedalu gasa.o. U SLUČAJU NUŽDE Pokretanje motora u slučaju nužde: Ako elektronski sitem ne uspeva da deaktivira blokadu motora. • Pročitajte 5-cifreni elektronski kod na CODE kartici. Za pokretanje motora sledite postupak za pokretanje u nuždi. što pre se obratite ovlašćenom servisu. nakon što se broj treptaja poklopi sa drugom brojkom na CODE kartici. Ako upozoravajući signal ubrizgavanja ostane da svetli. zadržite pritisnutu pedalu gasa. • Okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR. Upozoravajući signal ubrizgavanja će opet početi da trepće. Pokrenite motor okretanjem ključa iz položaja MAR u AVV.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Pokretanje pomoću drugog akumulatora:
Ako je akumulator ispražnjen, možete u p o t r e b i t i dr u g i z a pokretanje motora. Kapacitet drugog akumulatora mora biti jednak ili malo veći od onog koji ima akumulator koji je bio na vozilu. Postupak - slika desno: • Spojite pozitivne polove (+) oba akumulatora pomoćnim kablom.

• Drugim pomoćnim kablom spojite negativni pol (-) pomoćnog akumulatora sa
uzemljenjem, spajanjem uzemljenja na motor ili menjač vozila koje treba pokrenuti.

• Pokrenite motor. • Kada se motor pokrene, skinite pomoćne kablove obrnutim redosledom. • Ako se motor ne pokrene nakon nekoliko pokušaja, više ne pokušavajte, već se
obratite ovlašćenom servisu. Ne izvodite ovaj postupak ako nemate iskustva; ako se postupak ne izvede pravilno, može doći do vrlo jakog električnog pražnjenja. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Isto tako ne prinosite otvoreni plamen ili upaljenu cigaretu blizu akumulatora i ne izazivajte varničenje: postoji opasnost od požara i eksplozije. Ni u kom slučaju za pokretanje motora u nuždi ne sme se koristiti punjač akumulatora: na taj način naročito se mogu oštetiti upravljačke jedinice, sistem paljenja i ubrizgavanja.

VAŽNA NAPOMENA

96

Zastava Auto d.o.o.

Pokretanje guranjem:
Nikad ne pokrećite motor guranjem, vučom ili spuštanjem nizbrdo. Pokretanje motora na ovaj način može uzrokovati dotok goriva u katalizator i time njegovo trajno oštećenje.

VAŽNO

Zapamtite da, dok motor ne radi, ni servo kočnica ni servo upravljač ne rade. Zbog toga je potrebno uložiti više snage pri pritiskanju pedale kočnice kao i pri okretanju upravljača.

97

Tehničko uputstvo Zastava 10

Ako se probuši pneumatik:
Opšta uputstva: Proučite uputstva na stranama koje slede za pravilnu upotrebu dizalice i rezervnog točka koji je manjih dimenzija radi uštede prostora.

VAŽNO
Obavestite ostale vozače da je vozilo zaustavljeno u skladu sa lokalnim propisima: svetla upozorenja, trougao upozorenja i dr. Svi putnici treba da napuste vozilo, naročito ako je vozilo natovareno. Putnici bi trebalo da se sklone od nadolazećeg saobraćaja dok se točak menja. Ako se točak menja na putu sa nagibom ili sa nepravilnom površinom, smestite klin ili neki drugi prikladni predmet pod točak kako bi zakočili vozilo. Rezervni točak manjih dimenzija je namenjen tačno za određeno vozilo. Nikad ga ne koristite na drugim modelima vozila. Nikada ne postavljajte na vozilo rezervni točak drugog modela. Ako menjate tip točkova (naplatci od lake legure umesto čeličnih) morate promeniti čitav set vijaka za vezu drugima, koji su prikladne veličine. Rezervni točak koristite samo u slučaju nužde. Kada je postavljen rezervni točak ne prekoračujte brzinu od 80 km/h. Pri vožnji sa postavljenim rezervnim točkom mogućnosti vozila se menjaju. Izbegavajte nagla ubrzavanja, kočenja kao i nagle pokrete upravljača ili brze prolaske kroz krivine. Rezervni točak ima trajnost od otprilike 3000 km, nakon čega se treba zameniti drugim koji je istog tipa. Nikada ne montirajte standardni pneumatik na naplatak rezervnog točka. Što pre zamenite i vratite standardni točak. Nikada ne koristite dva ili više rezervnih točkova istovremeno. Ne podmazujte navoje pre postavljanja jer bi se vijak mogao otpustiti. Dizalicu treba koristiti samo za promenu točka na vozilima za koje je namenjena. Ne sme se koristiti za druge namene ili za podizanje drugih modela vozila. Ni pod kakvim okolnostima ne koristite dizalicu pri popravci ispod vozila.

98

Ne stavljajte nikad alat između naplatka i pneumatika. Ne upotrebljavajte dizalicu za težine iznad one koja je označena na pločici. Redovno proveravajte pritisak pneumatika i rezervnog točka.o. Pritisak pneumatika je prikazan u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE str. mora se zameniti novom istog tipa. Tlo treba da bude ravno i prikladno čvrsto. na koje možete montirati lance za sneg. Ako se prednji pneumatik (na pogonskom točku) probuši. osim ručke koja je za to namenjena. Dizalica se ne može popraviti. VAŽNO Ne montirajte lance za sneg na rezervni točak smanjenih dimenzija. u zavisnosti od • • • • nagiba Podignite prostirač u prtljažniku Otpustite pričvršćivač A . pričvršćenoj na samoj dizalici.85 kg Dizalica ne zahteva održavanje.Zastava Auto d. 149. a potrebno je koristiti lance za sneg. Uzmite rezervni točak manjih dimenzija. Uzmite alat i uputite se do točka koji treba zameniti. kako se ne bi oslobodio pri vožnji. Nepravilno postavljanje dizalice može prouzrokovati pad vozila.o. a na njegovo mesto postavite rezervni točak manjih dimenzija. Postupajte prema sledećim uputstvima: • Zaustavite vozilo na mestu koje nije opasno za nadolazeća vozila i gde sigurno možete zameniti točak. skinite točak sa zadnje osovine i stavite ga na mesto prednjeg. Učvrstite pravilno poklopac točka. Tako na prednjoj pogonskoj osovini imate postavljene točkove standardne veličine. Zamena točka: Treba znati da: • • • • Dizalica je teška 1. Nikakav alat se ne može koristiti na dizalici.prva slika na sledećoj strani. • Isključite motor i povucite ručnu kočnicu • Stavite menjač u položaj prve brzine ili brzine za vožnju unazad. 99 . ako se pokvari.

• Pazite da dodirne površine između rezervnog točka i glavčine budu čiste kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili.Tehničko uputstvo Zastava 10 • Ako je vozilo opremljeno naplatcima od lake legure. 100 . Postavite dizalicu ispod vozila na neko od mesta označenih strelicama C . • Upozorite prisutne osobe da će se vozilo dignuti. Očistite svaku mast.slika dole desno. • Postavite rezervni točak tako da se rupe F . • Skinite četiri vijka točka i skinite točak. zaljuljajte vozilo kako bi olakšali izgradnju točka sa glavčine.slika dole levo delimično otvorite dizalicu. Pri okretanju ručke dizalice pazite da nema otpora i da ne ogrebete ruke o površinu tla. Pokretni delovi dizalice (vijak i zglobovi) takođe mogu pri dodiru uzrokovati povrede. sve osobe bi trebalo da se drže po strani sve dok se vozilo ponovo ne spusti. • Stavite ručku u dizalicu i otvorite je tako da žljeb D slika desno na dizalici nalegne na ispupčenje E na bočnom nosaču. • Okretanjem ručke na dizalici . blizu točka koji se zamenjuje. • Otpustite vijke na točku koji zamenjujete priručnim alatom. • Dizalicom podignite vozilo dok se točak koji se zamenjuje ne podigne od tla za nekoliko centimetara. poklapaju sa ispupčenjima za centriranje G.slika gore levo na sledećoj strani.

• Učvrstite vijke ključem koji je za to namenjen. • Potrebno je da površina naleganja između točka i glavčine bude čista kako se vijci za pričvršćivanje ne bi otpustili. U slučaju da se kasnije odlučite da ponovo koristite standardni tip točka. • Postavite standardni točak tako da prvi vijak B . • Okretanjem ručke dizalice spustite vozilo i sklonite dizalicu. Ponovno postavljanje standardnog točka: • Postupajte po sledećem postupku.Zastava Auto d. • Postavite poklopac točka. podignite vozilo i skinite rezervni točak.o. postavite u navoj koji je najbliži ventilu A. trebalo bi zadržati vijke i rezervni točak. 101 . a isto tako da se poklapa sa ostala tri vijka.o. • Do kraja zategnite vijke unakrsnim načinom kao što je prikazano na slici gore desno. • Pritegnite četiri vijka za pričvršćivanje točka. tako da se simbol . Ako želite promeniti tip točka (naplatci od lake legure umesto čeličnih naplataka. VAŽNO Ne stavljajte poklopac točka na rezervni točak smanjenih dimenzija.slika levo na sledećoj strani (na poleđini poklopca) poklapa sa ventilom za naduvavanje. i obratno) promenite čitav set vijaka za pričvršćivanje.slika desno. • Pritegnite vijke redom koji je ranije pomenut .slika desno na vrhu ove strane. • Spustite vozilo i sklonite dizalicu.

100.slika dole. za to namenjeni prostor. • Ubacite korišćeni alat u njihove pregrade. Koristite produžetak . • Postavite kasetu sa alatom u rezervni točak. za pričvršćivanje ili otpuštanje kapice ventila za naduvavanje. • Učvrstite kasetu alatom učvršćivačem .Tehničko uputstvo Zastava 10 Po završetku • Vratite rezervni točak smanjenih dimenzija u posebni. VAŽNO Ne upotrebljavajte unutrašnju gumu u pneumaticima koje se koriste bez unutrašnjih guma (tubeless). • Vratite dizalicu u kasetu sa alatom. 102 . Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima i pritisak pneumatika rezervnog točka.prva slika na str. u prtljažniku.

• Pregorela sijalica treba da bude zamenjena sijalicom istog tipa. a i trajnost sijalice. mogu uzrokovati neispravnost uz rizik od pojave požara. kada se sijalica razbije. D . 103 .Staklena sijalica. Kada svetlo ne radi. Halogene sijalice sadrže gas pod pritiskom.Sijalica sa bajonet priključkom.o.Zastava Auto d. koji. Postavlja se pritiskom.Cilindrične sijalice. A . Iz ležišta se vadi tako da se pritisne i zakrene u smeru suprotnom kazaljki na satu. Halogene sijalice držite samo za metalni deo sijalice. Ako slučajno dodirnete stakleni deo sijalice. Za vađenje. Dodirivanjem staklenog dela sijalice smanjuje se jačina svetla. Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon menjanja sijalice. uzrokuje razletanje komadića stakla.str. otpustite priključak i otkačite dovod sijalice. obrišite sijalicu krpom navlaženom alkoholom i ostavite da se osuši. • Uvek proveravajte visinu snopa svetla nakon što zamenite sijalicu farova.o. a zatim je izvadite. C . vadi se povlačenjem B .Halogena sijalica. Ako pregori sijalica: Opšta uputstva: VAŽNO Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema. Zamenu sijalica farova bi trebalo obaviti u ovlašćenom servisu. Raspored osigurača je prikazan u ovom poglavlju pod naslovom AKO PREGORI OSIGURAČ . 111. pre nego zamenite sijalicu proverite da nije osigurač pregoreo. • Pre zamene sijalice koja ne radi proverite da kontakti nisu oksidirali. Vade se otpuštanjem konatakata.slika desno. Vrste sijalica: Na vozilo su ugrađeni različiti tipovi sijalica .

za čitanje * Svetlo u prtljažniku * Tip H7 H7 W5 P21W W5W H3 R10W P21W W5W P21W P21W W5W W5W W5W Snaga 55W 55W 5W 21W 5W 55W 10W 21W 5W 21W 21W 5W 5W 10W 10W 5W * .sa sočivom .u zavisnosti od opreme 104 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Prethodna slika D D A B A B B A B B B C C C A Sijalica Duga svetla Kratka svetla Prednja poziciona svetla Prednji pokazivači smera Bočni pokazivači smera Prednja svetla za maglu * Zadnja poziciona svetla Kočiona svetla (STOP svetla) Treće kočiono (STOP) svetlo (dodatno) Zadnji pokazivači smera Svetlo za vožnju unazad Zadnje svetlo za maglu Svetlo registarske tablice Plafonsko svetlo: .

mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara. 103. pozicionog / dugog svetla 2.Zastava Auto d. VAŽNO Vidi AKO PREGORI SIJALICA . i izvadite sijalicu B. 105 .slika desno. pokazivača smera Duga svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 . Grupa prednjih spoljnih svetala sastoji se iz (slika desno): 1. Ako pregori sijalica spoljašnjeg svetla: Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema. • Oslobodite kopču A . i izvadite sijalicu B.o.slika gore desno. za informacije o tipu i snazi sijalice pri njihovoj zameni. Kratka svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 2 .slika levo. • Oslobodite kopču A . kratkog svetla 3.str.o.slika gore.

* . Zatim izvadite sijalicu C koja je zakačena. • Okrenite držač sijalice A . • Skinite konektor A . skinuli sklop. u smeru strelice (suprotno od smera kretanja) kako bi.Tehničko uputstvo Zastava 10 Prednja poziciona svetla: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 1 .slika desno. • Izvadite sijalicu B tako što je lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priključak).slika gore na prethodnoj strani. Bočni pokazivači smera: Zamena sijalice: • Pritisnite staklo A . • Okrenite staklo A suprotno od kazaljki na satu i skinite je. pritiskom na kopču B. i izvadite sijalicu B. Prednja svetla za maglu: * Obratite se ovlašćenom servisu za promenu halogenih svetala.slika levo. Prednji pokazivači smera: Zamena halogene sijalice: • Skinite kopču 3 .slika gore na prethodnoj strani.u zavisnosti od opreme 106 .slika desno. i skinite ga.

slika gore. • Izvadite sijalice tako da ih lagano pritisnete i okrenete suprotno od kazaljke na satu (bajonet priljučak).o. • Odvijačem D i posebnim produžetkom C (slika dole levo) otpustite učvršćivače sklopa B .o.Zastava Auto d. . Sklop zadnjih svetala: Zamena sijalice: • Sa unutrašnje strane vozila odvijačem skinite gornji plastični poklopac A slika desno i podignite oblogu u smeru strelice kako bi došli do učvršćivača sklopa zadnjih svetala.Sijalica za: . 107 .sklop svetla na desnoj strani: svetlo za vožnju unazad. A . otvorite prtljažnik i otpustite vijke A .Bočna sijalica pozicije B .Sijalica za pokazivače smera D .slika desno. Treće (dodatno) svetlo kočnica (STOP svetlo): Za zamenu sijalice.Sijalica svetla kočnica (STOP svetla) C .sklop svetala na levoj strani: zadnje svetlo za maglu. • Otkopčajte konektore i otpustite vijke za pričvršćivanje koji su prikazani strelicama na slici dole desno.

Tehničko uputstvo Zastava 10

Oslobodite kopču C - slika levo, i otvorite držač sijalice. Zatim i z v a d i t e s i j a l i c u B k oj u zamenjujete (koja je zakačena).

Svetlo registarske tablice: Za zamenu sijalice, oslobodite kopču A - slika dole levo, i izgradite sklop. Okrenite držač sijalice B - slika dole desno, suprotno od kazaljke na satu i izvadite sijalicu C.

108

Zastava Auto d.o.o.

Ako pregori sijalica unutrašnjeg svetla:
Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez vođenja računa o karakteristikama sistema, mogu uzrokovati neispravnost sa rizikom od pojave požara.

VAŽNO

Vidi poglavlje AKO PREGORI SIJALICA - str. 103, za informacije o tipu i snazi sijalica pri njihovoj zameni. Plafonsko svetlo: Sa staklom Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo - slika dole levo, tako što otpustite kopču na okviru stakla kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kučište A - slika dole desno, i zamenite pregorelu sijalicu.

Za čitanje * Zamena sijalice: • Skinite plafonsko svetlo A slika desno, tako što otpustite kopču na okviru, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite kućište sa sijalicom B - slika gore na sledećoj strani. • Zamenite pregorelu sijalicu. * - u zavisnosti od opreme
109

Tehničko uputstvo Zastava 10

Svetlo u prtljažniku: * Zamena sijalice: • Skinite staklo A - slika dole, kao što je prikazano strelicom. • Otvorite držač sijalice B i zamenite sijalicu.

* - u zavisnosti od opreme
110

Zastava Auto d. novim Nikad ne menjajte osigurač osiguračem druge jačine jer postoji opasnost od požara. Ne pokušavajte popraviti pregorele "maxi" osigurače. B . otpustite dva vijka A . Uvek koristite osigurač iste boje. Poslužite se tablicama na stranama koje slede. sa leve strane vozačkog sedišta.ispravan osigurač C . kako bi identifikovali osigurače.slika na sledećoj strani. zamenite pregoreli osigurač drugim iste jačine (amperaže) (iste boje). Ako pregori osigurač: Opšte napomene: Ako neki električni uređaj ne radi. Kako bi došli do osigurača u kutiji na komandnoj tabli. a druga u prostoru motora. radi provere vozila obratite se ovlašćenom servisu. 111 . jedna se nalazi u komandnoj tabli. Pre zamene osigurača proverite da je ključ za pokretanje izvađen i da su ostali električni uređaji isključeni.osigurač sa pregorelom niti Pregoreli osigurač zamenite uz pomoć pincete D koja se nalazi u kutiji sa osiguračima. Osigurači u Zastavi 10 su grupisani u dve kutije sa osiguračima. VAŽNE NAPOMENE Pregoreli osigurač zamenite isključivo osiguračem. proverite da li je odgovarajući osigurač pregoreo (prekinuta nit osigurača A). Ako osigurač ponovo pregori. Obratite se ovlašćenom servisu. Ako je potrebno.o.o. i otvorite poklopac B.

1 Otpustite kopče A .slika dole. i skinite poklopac B kako bi došli do osigurača koji su smešteni u prostoru motora. 2 112 . sl.Tehničko uputstvo Zastava 10 sl.

table: funkcije u opciji Napajanje instr. F48 F47 F38 Ampera 10 10 10 10 10 10 15 10 7.table: standardne funkcije Napajanje ABS-a Podizač prednjeg desnog stakla Podizač prednjeg levog stakla Sistem zaključavanja vrata Slika 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Osigurač F14 F15 F12 F13 F39 F53 F30 F53 F51 F32 F39 F37 F53 F31 F37 F51 F37 F44 F50 F02-Maxi osig.5 10 7. F01-Maxi osig.o. signalizacija (prekidač paljenja uključen) Instr. F04-Maxi osig. Položaj osigurača: Svetla Prednje desno dugo svetlo Prednje levo dugo svetlo Prednje desno kratko svetlo Prednje levo kratko svetlo Svetlo prtljažnika Svetlo upozorenja Svetla za maglu Pokazivači smera Osvetljenje instrument table Sistem osvetljenja Plafonsko svetlo Instr.5 15 10 10 10 7.tabla i upozor.5 10 20 7.tabla i upozor.5 40 70 60 20 20 20 113 .Zastava Auto d. signalizacija (akumulator uključen) Svetla za vožnju unazad Kočiona (STOP) svetla Svetlo registarske tablice Treće kočiono (STOP) svetlo Upaljač cigareta Vazdušni jastuk Napajanje instr.o.

F36 F22 F40 F06-Maxi osig.Tehničko uputstvo Zastava 10 Svetla Namotaji paljenja Upravljačka jedinica ABS-a (uključen prekidač paljenja) Upravljačka jedinica motora (+ akumulatora) Upravljačka jedinica motora (napajanje) Upravljačka jedinica motora (napajanje prekidača paljenja) Grejači za predgrevanje (1.5 7.5 10 7.9 JTD) Generator brzinomera Sistem grejača za predgrevanje (1.5 10 15 7.9 JTD) Slika 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 Osigurač F22 F42 F18 F17 F16 F11 F10 F31 F03-Maxi osig.5 10 20 10 60 15 20 30 30 20 15 30 30 30 114 . Ampera 20 7. F19 F13 F31 F11 F20 F11 F54-Maxi osig.2 8v) Pumpa goriva Pumpa za pranje vetrobrana / zadnjeg stakla Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.9 JTD) Zvučni signal (sirena) Upravljački sistem ručnog klima uređaja u željenoj komandi Prekidač paljenja Kompresor ručnog klima uređaja Korektor nagiba svetla Upravljanje rada praznog hoda Ventil za recirkulaciju izduv. F22 F21 F43 F06-Maxi osig. gasova .5 20 7.2 8v sa grejačem) Pumpa goriva (1.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Prva brzina ventilatora hladnjaka (1.EGR (1.9 JTD) Sistem subwoofera Brizgaljke Grejač zadnjeg stakla Ventilator hladnjaka u prvoj brzini (1. F06-Maxi osig.5 10 7.9 JTD) Grejani prečistač (filter) dizel goriva (1.

9 JTD) Grejači retrovizora Slobodni Slobodni Slika 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Osigurač F07-Maxi osig. retrovizor.o.5 7. prikolica) Električni servo upravljač Električni servo upravljač Lambda sonda Relej rashladnog sistema motora Relej rashladnog sistema motora Relej električne pumpe Relej ventilatora za grejanje putničkog prostora Brisač vetrobrana Brisač zadnjeg stakla Krovni otvor Ventilator putničkog prostora Senzor za vodu u filteru za dizel gorivo (1. osvetljenje prekidača na instr.5 - 115 . Svetla Druga brzina ventilatora hladnjaka (1. el. osvetljenje prekidača na instr. dijagnosticiranje) +15 dodaci (audio sistem.o.5 7. F07-Maxi osig.5 30 15 15 30 10 7. F39 F49 F35 F05-Maxi osig.5 10 60 15 7. tabli.2 8v sa ručno upravljanim klima uređajem) Druga brzina ventilatora hladnjaka (1. tabli.Zastava Auto d. F11 F18 F16 F31 F31 F43 F52 F46 F08 F35 F41 F33 F34 Ampera 50 40 10 7.5 7.9 JTD) +30 dodaci (audio sistem.

str. • Spojte kablove punjača na polove akumulatora. mogli biste oštetiti elektronske sisteme. treba da se proveri da nisu pokidani unutrašnji elementi (postoji opasnost od kratkog spoja). ISKLJUČITE GA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM. Pokretanje pomoću drugog akumulatora: Pogledati pod POKRETANJE POMOĆU DRUGOG AKUMULATORA u ovom poglavlju . 122. isključite punjač pre nego što skinete kablove sa akumulatora. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. • Ponovo spojite kablove stezaljkama (klemama) na polove akumulatora. VAŽNO VAŽNO Nikad ne pokušavajte da napunite smrznuti akumulator. Predugo punjenje može rezultirati oštećenjem akumulatora. 96. jer u protivnom može eksplodirati. 116 . a naročito upravljačku jedinicu.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se isprazni akumulator: Pre svega pročitajte poglavlje ODRŽAVANJE VOZILA .str. Punjenje akumulatora: Preporučujemo Vam da akumulator punite polako u trajanju od otprilike 24 sata i pri maloj jačini struje (amperaži). Postupajte na sledeći način: • AKO JE VOZILO OPREMLJENO ALARMNIM SISTEMOM. pazeći pri tom na polaritet klema. kako bi izbegli pražnjenje akumulatora i kako bi osigurali dug vek trajanja akumulatora. Nipošto ne koristite punjač akumulatora za pokretanje motora. Punjenje akumulatora treba obavljati u prostoru sa dobrim provetravanjem i daleko od otvorenog plamena ili varnice zbog rizika od eksplozije i požara. • Uključite punjač • Nakon što je punjenje završeno. Prvo se mora otopiti. i da kućište nije puklo (rizik od ispuštanja otrovne i korozivne tečnosti). Ako je akumulator bio smrznut. Skinite kleme električnog sistema.

117 .o. ako se ošteti mora se zameniti novom dizalicom • ni jedan drugi alat. osim ručke prikazane u ovom poglavlju.o. Podizanje vozila: Dizalica: Vidi pod AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK u ovom poglavlju . 98. ne može se postaviti na dizalicu. Nepravilno postavljanje dizalice može uzrokovati pad vozila. VAŽNO Sa strane Vozilo se sme podignuti tako da se ruka dizalice postavi na mesta koja su prikazana na slici levo. Radionička dizalica: Napred Vozilo se sme podignuti samo tako da se ruka dizalice postavi na menjačku kutiju / diferencijal i to tako da se između umetne gumeni umetak kao što je prikazano na slici desno. Treba znati da: • dizalica ne zahteva održavanje • dizalica se ne može popraviti.Zastava Auto d. Postavite između dizalice i karoserije komad gume prikladnih dimenzija. Nikako se ne sme koristiti za izvođenje popravki ispod vozila. Dizalica se koristi samo za zamenu točka vozila za koje je namenjena. Nikad ne koristite dizalicu za težine iznad one za koju je propisana i označena na samoj dizalici.str. Ne sme se koristiti za druge namene i druge modele vozila.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Stubna dizalica: Vozilo se sme podizati tako da se krajevi nosača postave na mesta koja su prikazana na slici desno. 118 .

Zastava Auto d. u navoj A u rupi branika. Za postavljanje prstena za vuču: • Izvadite prsten za vuču iz svog držača ispod obloge prtljažnika. Ne vadite ključ za pokretanje. VAŽNE NAPOMENE Pre početka vuče. Ako je ključ izvađen. • Skinite čep sa branika tako da ga podignete odvijačem u smeru strelice . Pri vuči vozila morate se pridržavati posebnih saobraćajnih pravila koja se odnose na sredstva za vuču i na ponašanje u saobraćaju.o. Zapamtite da pri kočenju i okretanju upravljača treba uložiti više napora kada se vozilo vuče sa isključenim motorom. Za vuču ne koristite elastično uže.slika dole desno.o. pazite da vučna šipka ne ošteti delove vozila. kako bi izbegli trzanja. zbog toga što tada ne funkcionišu ni servo uređaj kočnice i upravljača.slika dole levo. upravljač se automatski zaključava sprečavajući time okretanje točkova. • Uvrnite prsten B . Vuča vozila: Prsten za vuču je deo standardne opreme vozila. okrenite ključ za pokretanje u položaj MAR a zatim u STOP. 119 . Za vreme vuče.

• Uveravajte ozleđenu osobu da je pomoć na putu i da će uskoro stići. Ponašajte se oprezno. nemojte pušiti i pazite da su sve cigarete ugašene. potonuća u vodu. pada niz provaliju i slično. Ako se nalazite na autoputu ne blokirajte svojim vozilom traku za zaustavljanje. Izvadite ključeve za pokretanje iz vozila u nezgodi. Ne pomerajte ozleđene osobe osim kada to situacija nalaže. ne pokušavajte da razbijete vetrobransko staklo kako bi izašli iz vozila. Obaveza pružanja pomoći postoji i za one koji nisu direktno uključeni u nezgodu. Isključite motor i upalite svetla upozorenja. Vetrobran je napravljen od više slojeva i vrlo je tvrd. • Ako niste direktno uključeni u nezgodu. postoji veliki rizik od naletanja drugih vozila na ona koja su već zaustavljena. ne rizikujte da i Vi nastradate. Ozleđenoj osobi ne dajte ništa da pije. ma kako ona bila mala. Nikad ne upotrebljavajte vodu za gašenje. Upotrebite aparat za gašenje požara. osvetlite mesto nezgode svojim svetlima. • Ne okupljajte se oko ozleđene osobe. Ako osetite miris goriva ili neke druge hemikalije. Pozovite pomoć dajući što je moguće detaljnije informacije o nezgodi. U kolonama na autoputu. Izvucite ozleđenu osobu iz vozila samo u slučaju da postoji opasnost od požara. i koliko je moguće držite telo u vodoravnom položaju. a naročito kada je vidljivost smanjena. 120 . Ako je neko ozleđen: • Ozleđenu osobu nikad ne ostavljajte samu. tako da se može lako uočiti.Tehničko uputstvo Zastava 10 Ako se dogodi nezgoda: • Važno je ostati smiren. zaustavite se najmanje 10 metara od mesta • • • • • • • • • • • nezgode. Ako su vrata blokirana. Ako je noć. Što pre izađite iz vozila i sklonite se iza zaštitne ograde. Ne vucite ozleđenog za ruke i noge. Ostanite u • • • • blizini ozleđene osobe kako bi je smirili u slučaju da je obuzme panika. Bočna i zadnja stakla je puno lakše razbiti. Otpustite ili prerežite sigurnosne pojase koji drže ozleđeni deo. Označite mesto nezgode crvenim trouglom na propisanoj udaljenosti od vozila. pesak ili zemlju za gašenje vatre. ne savijajte glavu ozleđenom. pokrivač.

Zastava Auto d. Kutija prve pomoći: Kutija prve pomoći mora sadržati: sterilne gaze za previjanje i čišćenje rana. 121 . par pinceta. rolnu flastera. pakovanje pamučne vate.o.o. par makaza sa zaobljenim vrhom. pakovanje papirnih maramica. anti-septične flastere različitih veličina. zavoje različitih širina. dva poveza za zaustavljanje krvarenja. bocu sredstva za dezinfekciju. Bilo bi dobro da aparat za gašenje požara i pokrivač držite u vozilu kao dodatak kutiji prve pomoći.

000 km ili godinu dana od drugog servisa. one se mogu izvršiti samo uz saglasnost vlasnika vozila. VAŽNA NAPOMENA Redovno servisiranje se izvodi u ovlašćenim servisima (spisak servisa nalazi se u prilogu ovog priručnika).000 KM ILI GODINU DANA (KOJI USLOV SE RANIJE OSTVARI). Redovne provere je potrebno obavljati i u početnom periodu pre servisnog pregleda na 15. REDOVNI SERVISI OBAVLJAJU SE NA SVAKIH 15. Redovno servisiranje propisano je od strane proizvođača.000 km ili godinu dana posle prvog servisa.000 km ili godinu dana posle kupovine novog vozila.000 kilometara ili godinu dana (koji uslov bude prvi ostvaren). Prvi servis radi se 15. treći posle 15. prema odgovarajućem rasporedu. pre nego što dostignete termin sledećeg redovnog servisa. Nepridržavanje plana redovnog servisiranja dovodi do ukidanja garancije. kao npr. provera nivoa tečnosti i njihovo dopunjavanje. itd. VAŽNA NAPOMENA Savetujemo Vam da odmah stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom u slučaju pojave bilo kakvih problema u radu. propisala niz kontrola i operacija za svakih 15. Ukoliko se tokom servisiranja ukaže potreba da se izvrše neke dodatne zamene ili popravke. Zato je "Zastava Auto" programirala tj. drugi servis 15.000 kilometara ili godinu dana.Tehničko uputstvo Zastava 10 ODRŽAVANJE VOZILA Redovno servisiranje: Pravilno održavanje vozila je neophodno da bi održali vozilo u dobrom stanju u dugom periodu. 122 . provera pritiska pneumatika i dr. i posle. Važno je znati da REDOVNO SERVISIRANJE ne obuhvata sve što Vaše vozilo zahteva.

podešavanje mlaznica Provera istrošenosti kočionih pločica prednjih kočnica i funkcionisanja upozoravajućeg signala Provera istrošenosti i stanja kočionih obloga zadnjih kočnica Vizuelni pregled stanja karoserije i zaštitnog premaza podvozja.2 8v) Zamena uloška prečistača goriva (1. kočnica).9 JTD) + I II III IV V VI VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 123 . Raspored redovnih servisnih pregleda: Redovni servisi svakih 15.o. svetla u putničkom prostoru.o.) Provera funkcionalnosti i čistoće brava poklopca motora i prtljažnika i poluge za držanje poklopca motora Provera zategnutosti i stanja pomoćnih remena i podešavanje po potrebi Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1.2 8v) Provera i podešavanje hoda ručne kočnice Provera izduvnih gasova (1. svetla upozorenja.000 km ili godinu dana Provera stanja i istrošenosti pneumatika. pokazivači pravca. i dr.Zastava Auto d. osvetljenje komandne table) Provera funkcionisanja. cevi (izduvnog sistema.9 JTD) Provera i podešavanje zazora podizača ventila (samo za 1. položaja i istrošenosti brisača vetrobrana i zadnjeg stakla. napajanja gorivom. po potrebi podešavanje pritiska u pneumaticima Provera svetlosne signalizacije automobila (prednji farovi. spojnice. čaure.9 JTD) Provera sistema protiv isparavanja goriva (1. gumenih delova (manžetne.

) Provera stanja zupčastog remena Zamena zupčastog remena (*) Zamena svećica (benzinski motor) Provera sistema za upravljanje radom motora pomoću dijagnostičke opreme Provera nivoa ulja u menjaču Zamena motornog ulja i prečistača Zamena kočione tečnosti (ili svake 2 godine) Zamena polenskog filtera (ili svake godine) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + I II III + + + + IV V VI + + + + VII VIII IX + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * .000 km ili godinu dana Zamena uloška prečistača vazduha (1. ili upotrebe na putevima prekrivenim prašinom. akumulator.. proverite i ako je potrebno dopunite: • nivo rashladne tečnosti motora. pritisak i stanje pneumatika • nivo ulja u motoru Svakih 5.9 JTD motor) Dolivanje tečnosti (rashladna tečnost. upotrebe u isključivo gradskim vožnjama sa dugim radom na praznom hodu. Preporučuje Vam se upotreba proizvoda koji su posebno namenjeni i proizvedeni za ova vozila (vidi OSOBINE FLUIDA u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE). kočiona tečnost.2 8v motor) Zamena uloška prečistača vazduha (1. tečnost za pranje vetrobrana. 124 . peskom ili solju .000 km ili pre dugih putovanja.000 km (samo za verziju 1..Tehničko uputstvo Zastava 10 Redovni servisi svakih 15.ili svake 3 godine u slučajevima upotrebe u izuzetno hladnim/toplim klimatskim uslovima.ili svakih 5 godina DODATNE PROVERE: Svakih 1. nivo kočione tečnosti.9 JTD): • ispuštanje kondenzata iz prečistača (filtera) goriva. nivo tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.

• kratke.o. POLENSKI FILTER Kada se vozilo upotrebljava u prašnjavim uslovima ili u područjima sa velikim zagađenjem polenski filter bi se morao češće menjati. Akumulator treba i češće proveravati kada se vozilo upotrebljava uglavnom za kraće relacije ili ako je vozilo opremljeno uređajem koji stalno troši struju (i kada je ključ za pokretanje izvađen). AKUMULATOR Napunjenost akumulatora treba proveriti na početku svake zime kako bi se sprečilo zamrzavanje elektrolita akumulatora. Ako ste u nedoumici o tome koliko često menjati ulje u motoru ili prečistače vazduha u zavisnosti od načina na koji upotrebljavate vozilo. Ne izvodite radnje vezane za održavanje ako nemate potrebno iskustvo. ako se vozilo redovno koristi u sledećim naročito teškim uslovima: • vuča prikolice ili kamp prikolice • na prašnjavim putevima. taksi ili dostava ili kada se vozilo ne koristi često).Zastava Auto d. Proveru nivoa tečnosti (elektrolita) u akumulatoru treba izvoditi češće nego što je to prikazano REDOVNIM SERVISIRANJEM. PREČISTAČ VAZDUHA Menjajte uložak prečistača vazduha češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. ponavljane vožnje (manje od 7-8 km) kada su spoljne temperature ispod nule • čest rad motora u praznom hodu ili duge vožnje pri malim brzinama (npr. Održavanje Vašeg vozila treba poveriti ovlašćenom servisu. VAŽNE NAPOMENE u vezi ODRŽAVANJA 125 . To naročito važi za naknadno ugrađene uređaje. pazite da imate potreban alat i originalne rezerne delove kao i potrebne tečnosti. ako se vozilo upotrebljava u krajevima sa toplom klimom ili pri upotrebi u naročito zahtevnim uslovima. ULJE U MOTORU Menjajte ulje u motoru češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. obratite se ovlašćenom servisu. Za uobičajno rutinsko održavanje koje možete i sami izvesti. Zamena bi trebalo da se izvrši čim se primeti smanjeni dotok vazduha u putnički prostor. ako se vozilo koristi po prašnjavim putevima.o.

Akumulator.Tehničko uputstvo Zastava 10 Provera nivoa tečnosti: Ne pušite dok radite u prostoru motora: moguće je prisustvo zapaljivih gasova i isparavanja koja mogu uzrokovati požar. Ulje u motoru. Rashladna tečnost motora. 2.2 8v 1. 1. 3. 5. 1. Tečnost za pranje vetrobranskog stakla. Kočiona tečnost. 4.9 JTD 126 . VAŽNE NAPOMENE Pazite da ne pomešate različite tipove tečnosti kada ih dopunjavate: tečnosti se međusobno razlikuju te mogu uzrokovati oštećenje vozila.

dopunite ulje kroz otvor dok ne dosegne oznaku MAX.o. Ako je nivo ulja u motoru blizu ili čak ispod oznake MIN. motor se uhodava. čime se mogu uzrokovati ozlede. pustite da motor radi nekoliko sekundi. Dok je vozilo novo. budite vrlo oprezni gde stavljate NAPOMENE ruke unutar motornog prostora jer postoji opasnost od opekotina.Zastava Auto d. Ukoliko je nivo ulja u motoru iznad oznake MAX obratite se ovlašćenom servisu radi uspostavljanja pravilnog nivoa ulja. Ulju u motoru nemojte dodavati drugo ulje drugačije specifikacije.o.2 8v 1. Maksimalna potrošnja ulja može biti oko 400 grama na 1000 km. Ako je motor vruć.000-8. Nivo ulja nikad ne sme prelaziti oznaku MAX.000 km. zbog čega se potrošnja ulja u motoru može smatrati stabilizovanom nakon što vozilo pređe prvih 7.9 JTD Proverite ulje u motoru kada je vozilo na ravnom tlu i dok je motor još uvek topao (otprilike 5 minuta nakon gašenja motora). Ulje u motoru: 1. Prostor između oznaka MIN i MAX odgovara otprilike jednom litru ulja. VAŽNE VAŽNE NAPOMENE Nakon dolivanja ili menjanja ulja. Nakon što ga ugasite pričekajte par minuta pre nego što proverite nivo ulja. Nivo ulja bi trebao biti između oznaka odnosno zareza MIN i MAX na mernoj šipki. 127 . Zapamtite da se kod zagrejanog motora ventilator hladnjaka može uključiti i posle gašenja motora i vađenja ključa za pokretanje iz brave.

Hlađenje motora: Ne skidajte čep sa posude kada je motor vruć. zamenite ga drugim originalnim.Tehničko uputstvo Zastava 10 Potrošnja motornog ulja: VAŽNE NAPOMENE Potrošnja ulja zavisi od načina vožnje i uslova korišćenja vozila.35° C. dopunite ga kroz otvor na posudi sa (50-50)% mešavinom destilovane vode i tečnosti FL Selenia Paraflu Up proizvođača Selenia.2 8v 1. Postoji opasnost od opekotina. ZABRANJENO JE DOLIVANJE/MEŠANJE RASHLADNIH TEČNOSTI RAZLIČITIH KARAKTERISTIKA ILI DRUGIH PROIZVOĐAČA. vode pruža zaštitu od smrzavanja do . 128 . Sistem hlađenja je pod pritiskom. NAPOMENA u suprotnom efikasnost sistema može biti smanjena. dok nivo ne dosegne oznaku MAX. Mešavina (50-50)% Paraflu Up i destil.9 JTD Proveravajte nivo rashladne tečnosti kada je motor hladan. Nivo bi trebalo da bude između oznaka MIN i MAX na posudi. Za zamenu ulja i prečistača obratite se ovlašćenom servisu. Ako je potrebna VAŽNA zamena čepa posude. VAŽNA NAPOMENA 1. Iskorišćeno motorno ulje i zamenjeni prečistač (filter) ulja sadrže materije opasne za okolinu. Ako je nivo ispod oznake MIN.

VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA 129 .o. • 50% Tutella Professional SC 35 i 50% vode zimi. • Kod temperatura ispod . (kada je ključ za pokretanje u položaju MAR). Preporučujemo Vam upotrebu tečnosti Tutela TOP 4 kojom je kočioni sistem originalno napunjen. Tečnost za pranje vetrobranskog / zadnjeg stakla: Za dopunjavanje.20oC koristite nerazređeni Tutella Professional SC 35. upozoravajući signal treba da se upali.Zastava Auto d. Upotrebljavajte tečnost DOT 4 samo za dopunjavanje. skinite čep i podignite produžetak za punjenje A . odmah isperite mesto vodom. Pazite da se vrlo korozivna kočiona tečnost ne prospe na farbanu površinu. Preporuka je mešavina vode i tečnosti Tutella Professional SC 35 u sledećim odnosima: • 30% Tutella Professional SC 35 i 70% vode leti. Povremeno proveravajte da li radi upozoravajući signal na instrument tabli tako da kada pritisnete čep posude slika desno. Tečnost hidraulične kočnice / spojnice: Proverite da je nivo tečnosti u posudi na maksimumu. nakon što čujete "klik".slika levo. Ako se to ipak dogodi. upotreba uređaja za pranje vetrobranskog stakla je od presudne važnosti za poboljšanje vidljivosti. Ne vozite sa praznom posudom tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.o.

Ako se vozilo učestalo koristi u prašnjavim ili vrlo zagađenim područjima izmenu filtera treba izvoditi češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. skinite poklopac A . i izvadite filter radi zamene. i zamenite filter B .slika na sledećoj strani levo.slika dole: Odvijte vijke A.benzinski motor 1.slika na sledećoj strani desno.slika dole.2 8v: Varijanta 1: odvijte vijke sa strane i na poklopcu prečistača. Zamena polenskog filtera .Tehničko uputstvo Zastava 10 Simbol na posudi ukazuje na sintetički tip kočione tečnosti. 130 . za razliku od mineralnog tipa. VAŽNE NAPOMENE Polenski prečistač (filter): Polenski prečistač je smešten ispod komandne table blizu središnjeg dela na strani suvozača . Promenu treba izvršiti naročito u slučaju ako je smanjen dotok vazduha u putnički prostor. Zbog toga. kočionu tečnost je potrebno menjati češće nego što je propisano REDOVNIM SERVISIRANJEM. Korišćenje mineralnog tipa kočione tečnosti uzrokuje nepopravljiva oštećenja posebnih gumenih zaptivača u kočionom sistemu. Prečistač vazduha: Zamena prečistača vazduha . ako se vozilo upotrebljava u područjima sa visokim procentom vlage u vazduhu. Kočiona tečnost je higroskopna (što znači da upija vlagu).

slika dole desno. skinite prednji deo B poklopca i zamenite filter C .dizel motor 1. 1.varijanta 1 Varijanta 2: oslobodite držače A .slika dole levo. odvijte vijke A .. skinite poklopac B .9 JTD 131 .varijanta 2 Zamena prečistača vazduha . 1.slika dole levo.2 8v . 1.Zastava Auto d.slika dole desno i zamenite filter C.o.2 8v .9 JTD: Za verziju sa dizel motorom 1.o.9 JTD.

Korisni saveti akumulatora: za produženje životnog veka VAŽNO Nakon parkiranja vozila. 132 . Postupajte prema uputstvima proizvođača akumulatora. a koje su u vezi akumulatora. Ne izlažite u blizini akumulatora otvoreni plamen ili izvor varnice: postoji opasnost od eksplozije i požara. više ne važe. Akumulatori sadrže supstance koje su vrlo štetne za VAŽNO okolinu. Ovaj postupak treba da se obavlja u ovlašćenom servisu.9 JTD je 50 Ah. Izbegavajte dodir sa kožom i očima. koji su opremljeni za odlaganje iskorišćenih akumulatora na način koji je u potpunosti u skladu sa poštovanjem okoline i zakonskih odredbi. Nepravilno spajanje električne i elektronske opreme može uzrokovati ozbiljna oštećenja vozila. i ako je potrebno dopunite prema rasporedu u planu REDOVNOG SERVISIRANJA. obaveze vezane za REDOVNO SERVISIRANJE. Provera nivoa tečnosti u akumulatoru (elektrolita): Proveravajte nivo tečnosti u akumulatoru. Ako je postavljen akumulator drugih karakteristika. Kapacitet akumulatora za model Zastava 10 sa motorom 1. zamenu akumulatora izvršite drugim akumulatorom jednakih karakteristika. U normalnim uslovima ne zahteva dolivanje destilovane vode. a za model sa motorom 1. Zbog toga Vam savetujemo da zamenu akumulatora izvedete u ovlašćenom servisu. Plafonska svetla moraju biti ugašena.2 8v je 40 Ah (za verziju sa klima-uređajem je 44 Ah). Zamena akumulatora: Ako je potrebno. Tečnost u akumulatoru je otrovna i korozivna. prljažnik i poklopac motora pravilno zatvoreni. proverite da su vrata.Tehničko uputstvo Zastava 10 Akumulator: Akumulator Zastave 10 je tip akumulatora sa "ograničenim održavanjem".

Zastava Auto d.o.o.
Kada je motor ugašen, ne držite dugo uključenim uređaje kao što su audio uređaj, upozoravajuća svetla i dr.

VAŽNO
Akumulator koji se drži na vozilu bez obzira na dužinu trajanja sa napunjenošću manjom od 50%, oštetiće se sulfatizacijom što dovodi do smanjivanja potrebne snage i visokog rizika od smrzavanja elektrolita (to se može desiti već kod -10o C). Ako se vozilo ne koristi u dužem vremenskom periodu, pogledati pod DUGO NEKORIŠĆENJE VOZILA - str. 94, u poglavlju UPOZNAVANJE SA VOZILOM. Ako naknadno želite da ugradite opremu (protivprovalni sistem, audio sistem, satelitsku navigaciju i sl.) obratite se ovlašćenom servisu, koji će Vam sugerisati najprikladniju opremu i izvršiti proveru da li električni sistem može podneti taj dodatni napor, odnosno da li je potrebna ugradnja akumulatora većeg kapaciteta. Ova oprema i uređaji kontinuirano troše električnu struju čak i kada je ključ za pokretanje izvađen (vozilo je parkirano, motor ugašen) što može rezultirati velikom istrošenošću akumulatora. Ukupna potrošnja ove opreme (nakon ugradnje) mora biti manja od 0.6 mA puta Ah (akumulatora), kao što je prikazano tablicom: Maksimalno dozvoljena potrošnja sa ugašenim motorom
24 mA 26.4 mA

Akumulator
40 Ah 44 Ah

Takođe treba zapamtiti da veliki potrošači, kao što su mobilni telefon, hladnjak, grejač i dr., ako se koriste kada je motor ugašen, ubrzavaju trošenje akumulatora.

VAŽNO
Ako želite opremiti vozilo dodatnim sistemima, zapamtite da je nepravilno spajanje vrlo opasno, naročito ako ti uređaji utiču na sigurnosne uređaje.

133

Tehničko uputstvo Zastava 10

Elektronske upravljačke jedinice:
Pri normalnoj upotrebi vozila nisu potrebne nikakve posebne mere opreza. U slučaju intervencija na električnom sistemu ili kada je potrebno pokrenuti motor uz pomoć drugog akumulatora, treba se s pažnjom pridržavati upustava koja slede:

• Nikad ne isključujte akumulator iz električnog sistema dok motor radi. • U slučaju punjenja, akumulator isključite iz električnog sistema. Savremeni punjači
akumulatora daju napon i do 20 V.

• Nikad ne izvodite pokretanje motora punjačem akumulatora. Uvek koristite drugi
akumulator.

• Budite naročito pažljivi kod spajanja akumulatora na električni sistem. Pazite da su • • • •
kontakti akumulatora spojeni odgovarajućim kablovima (ispravnog polariteta) i proverite da li je i sam spoj izveden ispravno. Ne spajajte i ne isključujte priključke sa elektronskih jedinica dok je ključ za pokretanje u položaju MAR. Ne proveravajte polaritet pomoću varnice. Isključite električne jedinice u slučaju elektro-zavarivanja na karoseriji. Takođe ih skinite u slučaju temperature iznad 80oC (posebni zahvati na karoseriji i dr.) Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo, tj. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. Kontaktirajte ovlašćeni servis za instrukcije.

Ako je audio uređaj ili auto-alarm nepravilno ugrađen, moguća je pojava interferencije u radu elektronskih jedinica.

VAŽNO

Izmene i popravke na električnom sistemu koje su izvedene nepravilno i bez uvažavanja karakteristika i svojstava sistema mogu uzrokovati nepravilnosti u radu uz rizik od požara.

134

Zastava Auto d.o.o.

Točkovi i pneumatici:
Pritisak u pneumaticima: Svake dve nedelje i pre dugih putovanja, proverite pritisak svakog pneumatika uključujući i rezervni pneumatik. Pritisak se proverava kada je pneumatik hladan. Normalno je da se u vožnji pritisak pneumatika povisi. Ako morate proveriti ili povećati pritisak kada je pneumatik topao, zapamtite da vrednost pritiska mora biti za 0.3 bara iznad uobičajene vrednosti. Za pravilan pritisak pneumatika vidi pod TOČKOVI u poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - str. 149. Pritisak u pneumaticima mora biti ispravan kako bi se vozilo dobro držalo na putu. Pogrešan pritisak u pneumaticima dovodi do nepravilnog trošenja pneumatika slika desno. A - Ispravan pritisak: gazna površina pneumatika se troši jednako. B - Nedovoljan pritisak: rubovi gazne površine se više troše. C - Previsok pritisak: srednji deo gazne površine se više troši.

VAŽNO

VAŽNO

Ako je pritisak pneumatika prenizak, pneumatik se pregreva, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja.

Gume se moraju promeniti kada je visina gazne površine manja od 1.6 mm. U svakom slučaju postupajte prema zakonskim odredbama zemlje u kojoj vozite. Koliko god je moguće, izbegavajte oštra kočenja i nagla kretanja. Pazite da ne udarite ivičnjake, rupe i ostale čvrste prepreke na putu. Dugotrajna vožnja po neasfaltiranim putevima može oštetiti pneumatike. Povremeno proverite da pneumatici nemaju zareze na bočnim stranama, nenormalne izbočine, ili da se troše nepravilno. U slučaju neke od ovih pojava obratite se ovlašćenom servisu radi provere.
135

savetuje se njihova međusobna zamena svakih 10-15 hiljada kilometara. premeštajući gumu sa leve strane vozila na desnu stranu i obratno. visoke temperature i dugotrajan izostanak tečnosti u sistemu uzrokuju stvrdnjavanje i pucanje cevi sa mogućim gubitkom tečnosti. oslanjanje ili upravljački mehanizam.Tehničko uputstvo Zastava 10 Izbegavajte vožnju sa pretovarenim vozilom: time se ozbiljno može oštetiti točak ili pneumatik. 122. točak. zadržavajući ih na istoj strani tako da se ne promeni smer obrtanja točka. Ni u kom slučaju ne upotrebljavajte unutrašnje gume na ovakvim pneumaticima. Ne izmenjujte gume unakrsno. Pri zameni pneumatika dobro je zameniti i ventil za naduvavanje. U slučaju zamene. Pukotine na gaznoj površini i na bočnim stranama ukazuju na ostarelost pneumatika. U svakom slučaju. ako su pneumatici postavljeni na vozilu duže od 6 godina. Zbog toga je presudna pažljiva provera. VAŽNO Gumene i elastične cevi: Što se tiče gumenih cevi servo-upravljača. treba se pridržavati plana REDOVNOG SERVISIRANJA . Ako Vam se probuši pneumatik. odmah se zaustavite i zamenite točak. Zastava 10 upotrebljava pneumatike bez unutrašnje gume (tubeless). 136 .str. Ozon. Kako bi se prednje i zadnje pneumatici ravnomerno trošili. uvek upotrebljavajte nove pneumatike i izbegavajte pneumatike sumnjivog porekla. kočnica i napajanja gorivom. Pneumatik stari čak i kada se ne koristi puno. pregled pneumatika bi trebalo da izvrši stručnjak koji može proceniti da li se mogu i dalje koristiti. Ne zaboravite isto tako detaljno da proverite i rezervni točak. kako se ne bi oštetio pneumatik.

o. Zamena brisača zadnjeg stakla • Podignite poklopac A . Promenite metlice ako se gumeni rub istrošio ili izobličio. preporučuje se upotreba Tutela Professional SC 35. • Pritisnite deo B žabice i izvadite metlicu iz ruke A. skinite ruku brisača tako što odvijete pričvrsni vijak B. Neki vrlo jednostavni postupci mogu smanjiti mogućnost oštećivanja metlica: • Ako se temperatura spusti ispod nule.Zastava Auto d. Brisači vetrobrana / zadnjeg stakla: Metlice: Povremeno očistite gumeni deo prikladnom tečnošću. Ako je potrebno. sa stakla i postavite metlicu tako da stvori pravi ugao od 90 stepeni sa rukom brisača. VAŽNO Putovanje sa istrošenim metlicama je opasno zato što se time utiče na smanjenje vidljivosti u lošim vremenskim uslovima.slika desno. pazite da gumeni deo nije zamrznut i zalepljen za vetrobransko staklo. oslobodite ga sredstvom za odmrzavanje. Zamena stakla brisača vetrobranskog • Podignite ruku vetrobranskog brisača A . U svakom slučaju trebalo bi ih promeniti otprilike jednom godišnje. • Postavite novu metlicu tako da ubacite jezičak u poseban zarez na ruci brisača. time čuvate gumeni rub i izbegavate naprezanje i pregrevanje elektromotora brisača. • Spustite prevlaku. • Ne uključujte brisače po suvom staklu.o.slika levo. 137 . Pazite da sve nalegne ispravno. • Skinite sav sneg sa stakla. • Pravilno postavite novu ruku i pritegnite pričvrsni vijak.

slika dole desno. a ako je potrebno očistite ih iglom. 138 . Usmerite mlaz do najviše tačke koju dostižu metlice brisača. prvo proverite da li ima tečnosti u posudi (vidi pod PROVERA NIVOA TEČNOSTI u ovom poglavlju . Koristeći odvijač u sedištu okrenite držač mlaznice. može se usmeriti podešavanjem smera mlaznice. Zatim proverite da li su otvori na mlaznicama zapušeni.slika dole levo.str.Tehničko uputstvo Zastava 10 Mlaznice: U slučaju da mlaz tečnosti ne izlazi. Mlaz za pranje stakla se može usmeriti podešavanjem nagiba mlaznice . Mlaz brisača zadnjeg stakla . 129).

rubovi i dr. • Prskanje donjeg dela karoserije. vozilo perite češće. oslanjanja i drugih delova proizvodima na bazi voskova sa visokom zaštitnom vrednošću. Iz tog razloga vozilo treba prati u prostorima koji su opremljeni za sakupljanje i prečišćavanje tečnosti korišćenih u pranju. Preventivne ili korektivne popravke laka izvodite originalnim proizvodima (pogledati poglavlje TEHNIČKE KARAKTERISTIKE . prostora motora.o. • Upotreba otvorenih profila kako bi se izbegla kondenzacija i zadržavanje vode koja bi dovela do korozije na unutrašnjoj strani delova. Na primer. Učestalost pranja zavisi od uslova i okoline u kojoj se vozilo koristi.str. Pod uobičajnim održavanjem laka podrazumeva se pranje vozila. 144). Karoserija: Zaštita vozila od atmosferskih uticaja: Glavni uzroci korozije su: • atmosferske nečistoće • so i vlaga u atmosferi (priobalna ili topla i vlažna područja). • Upotreba pocinkovane oplate ili prethodno obrađenog čeličnog lima koji je visoko otporan na koroziju. Saveti za održavanje karoserije: Lak: Lak nema samo estetsku ulogu. Isto tako. Na Zastavi 10 primenjena su najnovija tehnička rešenja za efikasnu zaštitu karoserije od korozije. • stanje okoline koje je specifično za određeno doba godine. Deterdženti zagađuju vodu. u područjima sa visokim nečistoćama vazduha. već vrši i zaštitu lima. Ako je vozilo duboko ogrebano savetujemo Vam da preduzmete mere preventivne zaštite od pojave korozije. ili ako vozite putevima koji su posipani solju. Evo nekih od najvažnijih: • Način lakiranja i upotreba proizvoda koji vozilu daju naročitu otpornost prema koroziji i ogrebotinama.Zastava Auto d. unutrašnji deo blatobrana. ne treba potceniti abrazivna delovanja prašine u atmosferi i peska nošenog vetrom kao i odbačeni kamenčići i blato od drugih vozila.o. 139 VAŽNA NAPOMENA . • Nanošenje prskanjem plastične prevlake radi zaštite najizloženijih delova: ispod vrata.

• Dobro isperite vodom i osušite mlazom vazduha ili jelenskom kožom. Postupak bi trebalo obaviti u garažnom prostoru. gde se voda često sakuplja). Spoljne plastične delove treba prati po uobičajenom postupku.Tehničko uputstvo Zastava 10 Za ispravno pranje: • Prilikom pranja u automatskim perionicama skinite antenu s krova kako bi sprečili njeno oštećivanje. vozilo ne ostavljajte u zatvorenom prostoru već ga držite na otvorenom. Stakla Za čišćenje stakla upotrebljavajte čiste krpe kako bi se izbeglo stvaranje ogrebotina na staklima ili zamućivanje tj. VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA VAŽNA NAPOMENA ovlašćeni servis za Vozilo bi trebalo prati dok je motor hladan sa ključem u položaju STOP. kako bi preostala voda mogla lakše da ispari. Prostor motora Na kraju svakog zimskog razdoblja. obrišite iznutra grejač zadnjeg stakla laganim pokretima u smeru otpornika. Pri sušenju vozila. poklopac motora i oko svetala. jer je njegova kiselina naročito agresivna. smolaste supstance koje neke vrste drveća ispuštaju zamućuju lak i povećavaju mogućnost nastajanja korozije. treba pažljivo oprati prostor motora. pri tome često ispirajući sunđer. gumeni čepovi i drugi štitnici) 140 . Ako je moguće izbegavajte parkiranja ispod drveća. Kako bi se sprečilo oštećivanje otpornika grejača zadnjeg stakla. Ptičji izmet se mora odmah oprati i to vrlo pažljivo. bez usmeravanja mlaznice prema elektronskim kontrolnim jedinicama. • Pokvasite karoseriju mlazom vode niskog pritiska. Pranje motorskog prostora mora biti izvođeno pažljivo. smanjenje prozirnosti. tj. Neposredno nakon pranja. Kontaktirajte instrukcije. pazite da obuhvatite i slabo vidljive delove (okviri vrata. • Obrišite karoseriju sunđerom namočenim u blagi rastvor sredstva za pranje. Nakon pranja vozila proverite da se različite zaštite (npr. Ne perite vozilo nakon što je bilo izloženo suncu ili dok je poklopac motora vruć: lak bi mogao izgubiti na sjaju.

Plastični delovi u unutrašnjosti vozila: Upotrebljavajte posebna sredstva koja neće promeniti izgled komponenti. Prilikom toplog vremena temperatura u unutrašnjosti vozila može narasti i dosta iznad te vrednosti. Bočice raspršivača ne smeju se izlagati temperaturama iznad 50oC. Nikada ne koristite alkohol ili proizvode na bazi alkohola. Ne upotrebljavajte alkohol ili benzin za čišćenje stakla instrument table. VAŽNO Nikada ne koristite zapaljive proizvode (na bazi petroleja ili benzina) pri čišćenju unutrašnjosti vozila. Unutrašnjost: Povremeno proverite da se nije skupila voda ispod prostirača (od mokrih cipela.o. Potom je obrišite jelenskom kožicom ili mekom tkaninom navlaženom vodom ili neutralnim sredstvom. Pri čišćenju presvlaka od tkanina koristite navlaženu četku. Čišćenje kožnih sedišta: * • Skinite suvu prljavštinu jelenskom kožicom ili lagano navlaženom tkaninom bez prevelikog pritiska. upotrebite posebno sredstvo za čišćenje kože tako da se strogo pridržavate uputstva za upotrebu.Zastava Auto d.u zavisnosti od opreme 141 VAŽNO . Elektrostatička pražnjenja koja se pojavljuju pri čišćenju (četkanju) mogu prouzrokovati požar. kišobrana i dr.) koja bi mogla uzrokovati koroziju lima. * . očetkajte sedište sunđerom koji je lagano namočen u neutralno sredstvo za pranje. • Tečnost ili masne mrlje skinite suvom upijajućom tkaninom bez četkanja. • Za čišćenje sedišta. Čišćenje sedišta i tkanine: • Odstranite prašinu mekanom navlaženom četkom ili usisivačem. Ne držite u vozilu sredstva u obliku raspršivača (spreja) jer postoji opasnost od eksplozije.o. Ako mrlje ostanu.

Maksimalno dopušteno opterećenje na prednjoj osovini. L . C . B . pored prednjeg desnog sedišta .Pločicu za identifikaciju boje 4 . M . N .Tip motora.Broj homologacije.Maksimalno dopušteno opterećenje na zadnjoj osovini.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila sa prikolicom.Šifra verzije karoserije. E .Tehničko uputstvo Zastava 10 PODACI ZA IDENTIFIKACIJU VOZILA: Podaci za identifikaciju nalaze se na pozicijama na vozilu označenim na slici desno.Oznaku na šasiji 3 . I . D Broj šasije.Oznaku na motoru Pločica modela: Pločica .Naziv proizvođača. H . a mogu se podeliti na: 1 .Šifra tipa vozila. Oznaka na šasiji: Utisnuta je na podu putničkog prostora.Maksimalno dopuštena težina natovarenog vozila. G .slika levo.slika levo. Ova pločica je pričvršćena na prednjem poprečnom nosaču u prostoru motora.Šifra za rezervne delove.Koeficijent dimljenja (samo za dizel motore). sadrži sledeće podatke za prepoznavanje: A .Pločicu modela 2 . Da bi se došlo do oznake treba podići poseban poklopac na oblozi a oznaka sadrži sledeće podatke: • Šifra tipa vozila (ZFA 188000) • Broj šasije 142 . F .

Naziv boje C .slika desno.Zastava Auto d.Fiatova šifra boje D . Oznaka na motoru: Oznaka je utisnuta na bloku motora na strani menjača i sadrži šifru tipa vozila i broj šasije. je postavljena na unutrašnjoj strani poklopca motora.9 JTD 188A4000 188A7000 188BXA1A 01X 188BXA1A 01AB 188BXA1A 01AD 188BXG1A 14E 143 . Kodovi motora: Evropske homologacije: Model Tip motora Šifra verzije karoserije 5 vrata 1.Proizvođač laka B .o.o.Šifra za prelakiranje i popravke. Sadrži ove podatke: A . Nalepnica za identifikaciju boje: Nalepnica .2 8v 1.

sa elektronski nadziranim Unijet "Common rail" punjačem.2 8v: Elektronsko. multipoint sekvencijalno ubrizgavanje integrisano sa elektronskim paljenjem. 144 .Tehničko uputstvo Zastava 10 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Motor: Opšte karakteristike Kod motora Vrsta motora Broj i smeštaj cilindara Broj ventila po cilindru Prečnik / hod cilindara (mm) Radna zapremina (cm ) Stepen kompresije Maksimalna snaga (EEC) pri broju obrtaja Maksimalni obrtni moment (EEC) pri broju obrtaja kW KS o/min Nm kgm o/min 3 1.4 1910 18. bespovratni sistem napajanja goriva.45 63 85 3500 196 20 1500 Svećice - Gorivo Euro Dizel Napajanje gorivom / paljenje: Verzija 1.8 44 60 5000 102 10.9 JTD 188A7000 Diesel 4 u liniji 2 82 / 90.86 1242 9.4 2500 Fiat BKR5EZ Fiat RC10YCC NGK BKR5EZ Champion RC10YCC Bezolovni benzin 95 1. Broj obrtaja motora u praznom hodu: 750 ± 50 o/min Verzija 1.8 / 78.2 8v 188A4000 Otto 4 u liniji 2 70. turbinom i međuhladnjakom.9 JTD: Direktno ubrizgavanje u cilindre pod visokim pritiskom.

tabela na str.o. VAŽNO Svećice: Čistoća i dobro stanje svećica je vrlo važno za održavanje efikasnog rada motora i smanjenje štetnih gasova. bez praznog hoda. Uvek upotrebljavajte isključivo pomenute tipove svećica . čak i kada se to ne odnosi na sistem paljenja. Zbog toga ako postoje poteškoće u radu motora.o.Zastava Auto d. Ako je toplotna vrednost svećice manja od potrebne. Spojnica (kvačilo): Hidraulička. Izmene i popravke na sistemu za napajanje koje su nepravilno izvedene ili bez uvažavanja tehničkih karakteristika mogu uzrokovati nepravilnost u radu i povećati rizik od požara. ili nije garantovana predviđena trajnost. pogonskih poluvratila i homokinetičkih zglobova. moguća je pojava problema u radu. važno je proveriti svećice u ovlašćenom servisu. 144. 145 . Svećice se moraju menjati kako je to predviđeno REDOVNIM SERVISIRANJEM. Izgled svećica je za stručnjaka dobar pokazatelj mogućeg neispravnog rada. Menjač: Pet brzina i hod unazad sa sinhronizatorom pri menjanju brzina za napred. samopodešavajuća. VAŽNO Prenos snage: Prenos snage vrši se na prednje točkove preko diferencijala. Zupčanici menjača i diferencijala su montirani u zajedničko kućište.

• Zavojne opruge i stabilizator. sa samopodešavanjem kočionih obloga. Regulator raspodele kočione sile koji deluje na zadnji hidraulički krug. prečnika 240 mm. Automatsko podešavanje kočionih obloga. Upravljač: • Zglobni stub upravljača sa apsorbovanjem energije. led i so za posipanje puteva mogu se nataložiti na diskovima kočnica i time smanjiti njihovu efikasnost pri PRVOM kočenju. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva. • ABS sistem sa četiri senzora i EDB * VAŽNO: Voda. • Teleskopski hidraulični amortizeri dvostrukog dejstva.u zavisnosti od opreme 146 .2 8v: Disk. plivajuća klešta • • • • • Zadnje: Doboš. Unakrsna kontrola hidrauličnih vodova. Vešanje: Prednje: • Nezavisno. Zadnje: • Polunezavisno. prečnika 257 mm. Vakuumski pojačivač kočnica. sa čeličnom torzionom šipkom i gumenim čaurama sa kontrolisanom deformacijom. prečnika 180 mm.Tehničko uputstvo Zastava 10 Kočnice: Glavne i pomoćne kočnice: Prednje: • 1. plivajuća klešta • 1. deluje mehanički na kočione obloge zadnjih točkova. McPherson oslanjanje sa viljuškama pričvršćenim na poprečnu pomoćnu osovinu. Ručna kočnica: Aktivira se polugom. * . • Upravljač sa zupčanikom sa stalnim podmazivanjem.9 JTD: Ventilirajući disk.

98. pogledajte u poglavlju AKO SE PROBUŠI PNEUMATIK .o. vidi poglavlje LANCI ZA SNEG . ZIMSKI PNEUMATICI Upotreba zimskih pneumatika je prikazana u poglavlju ZIMSKI PNEUMATICI . višestruko slojeviti kontrukcioni elementi za progresivno apsorbovanje energije u slučaju sudara. • Radijalni pneumatici bez unutrašnje gume ("tubeless").str. Na pneumaticima tipa "tubelles" ne upotrebljavajte unutrašnje gume. VAŽNO Radi sigurnosti u vožnji na svim točkovima vozila moraju biti postavljeni pneumatici određene veličine i istog proizvođača. visoko otporna. 147 . • Šipke u vratima za zaštitu pri bočnom sudaru i za ukrućivanje putničkog prostora u slučaju čeonog sudara. uključujući i rezervni točak smanjenih dimenzija. • Najmanji prečnik zaokretanja: 10. 93. 92. Lanci za sneg: Upotrebljavajte samo lance za sneg niskog profila.Zastava Auto d.5 metara • Električni servoupravljač "Dualdrive" sa stalnim prenosnim odnosima i dva načina rada. Točkovi: Naplatci i pneumatici: • Naplatci od presovanog čelika ili lake legure.o. Karoserija: • Samonoseća karoserija. pet vrata. Za pojedinosti o upotrebi vijaka i naplataka.str. Naplatke od lakih legura ne učvršćujte vijcima od čelika i obratno. • Posebni vijci točkova (različite veličine i uzajamno neodgovarajući) za svaki od dvaju tipova naplataka.str.

Indeksi opterećenja: 60 = 250 kg 61 = 257 kg 62 = 265 kg 63 = 272 kg 64 = 280 kg 65 = 290 kg 66 = 300 kg 67 = 307 kg 68 = 315 kg 69 = 325 kg 70 = 335 kg 71 = 345 kg 72 = 355 kg 73 = 365 kg 74 = 375 kg 75 = 387 kg 76 = 400 kg 77 = 412 kg 78 = 425 kg 79 = 437 kg 80 = 450 kg 81 = 462 kg 82 = 475 kg 83 = 487 kg 84 = 500 kg 85 = 515 kg 86 = 530 kg 87 = 545 kg 88 = 560 kg 89 = 580 kg 90 = 600 kg 91 = 615 kg 92 = 630 kg 93 = 650 kg 94 = 670 kg 95 = 690 kg 96 = 710 kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99 = 775 kg 100 = 800 kg 101 = 825 kg 102 = 850 kg 103 = 875 kg 104 = 900 kg 105 = 925 kg 106 = 950 kg Indeksi maksimalne brzine: Q = do 160km/h R = do 170km/h S = do 180 km/h T = do 190 km/h U = do 200 km/h H = do 210 km/h V = preko 210km/h 148 . R = Radijalni pneumatik 14 = Prečnik naplatka (u inčima). 60 = Odnos visine i širine pneumatika (kao postotak).2 8v 5 1/2 Jx14"-35 165/70 R14 81T 165/70 R14 81Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P 1.9 JTD 5 1/2 Jx14" ET35 185/60 R14 82T 185/60 R14 82Q (M+S) 4Bx14" ET 43 135/80 B14 80P Rezervni točak Objašnjenje označavanja pneumatika: Primer: 185/60 R14 82H 185 = Nominalna širina pneumatika (razmak između bočnih zidova u mm).Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije naplatka i pneumatika: Modeli Naplatak Pneumatik Standardni Zimski Naplatak Pneumatik 1. 82 = Indeks opterećenja. H = Indeks maksimalne brzine.

8 2.9 JTD 165/70 R14 81T 185/60 R14 82T 2.o.9 2.1 Potpuno natovareno Prednje Zadnje 2.2 bar propisanom pritisku pri naduvavanju zimskih pneumatika.3 2.8 Rezervni točak Dodajte + 0. Dodajte + 0.0 2.3 bar propisanom pritisku kada su pneumatici topli.Zastava Auto d.2 8v 1. Pritisak hladnih pneumatika (bar): Standardni pneumatik Model Veličina Srednje natovareno Prednje 1.2 2. 149 .o.1 2.4 2.4 Zadnje 1.

1. ubrzanje 0-100 km/h 14.2 sec 150 .Tehničko uputstvo Zastava 10 Dimenzije vozila: Kapacitet prtljažnika: 297 dm3 sa oborenim naslonom zadnjeg sedišta: 1080 dm 3 Verzija sa 5 vrata (mm) 1.9 JTD A B C D E F (*) G H I (*) 3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1954 1392 (*) .2 8v 1. Maksimalna brzina i ubrzanje: Podaci se odnose na maksimalnu brzinu i ubrzanje nakon uhodavanja.2 8v.9 JTD Maks.Prikazana vrednost zavisi od veličine naplatka. Verzija 1.3 sec 12. brzina 155 km/h 173 km/h Maks.

.2 2.9 JTD: SELENIA WR Rashladni sistem motora Korito motora: Korito motora i filter: 2.Za 1.0 4.3 Propisane tečnosti -Za 1.Ne prekoračujte dozvoljena opterećenja. povećava se masa praznog vozila.Zastava Auto d.2 2.prikolica sa kočnicama . vučnom kukom.5 - - (*) . Vozač je odgovoran za raspoređivanje opterećenja tako da odgovaraju ovim vrednostima ograničenja.2 8v: bezolovni benzin sa RON ne manjim od 95 .Za 1.o.8 kg 1.zadnja osovina: . Mase: Mase (kg) Masa vozila spremnog za vožnju (uključujući gorivo.9 JTD litara kg 49 5-7 6. rezervni točak) Korisna nosivost (*) uključujući vozača Maksimalno dopušteno opterećenje (**) .2 8v 875 510 750 750 1385 1000 400 75 60 1.o.prikolica bez kočnica Maksimalno opterećenje krova Maksimalno opterećenje na vučnoj kuki (prikolica sa kočnicama) 1.Pri temperaturi ispod -20oC preporučujemo Vam upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30.9 JTD: Euro dizel "50-50" mešavina destilovane vode i tečnosti "PARAFLU UP" -Za 1.9 JTD 1055 510 900 750 1565 1000 400 75 60 (*) .prednja osovina: . i sl. čime se smanjuje korisna nosivost (**) . Količine i vrste tečnosti za vozilo: 1.2 8v litara Rezervoar goriva: Rezerva goriva: 47 5-7 4. 151 .2 4.2 8v: SELENIA 20K(*) .ukupno: Vučeni teret: .5 2.Ako je vozilo opremljeno krovnim otvorom.

45 1.45 1. 129 ** . FIAT 9. FIAT 9.40 0.9 JTD litara 1.9 JTD B4.65 0.Tehničko uputstvo Zastava 10 1.2 8v litara Mehanički menjač i diferencijal Kočioni sistem bez ABS Kočioni sistem sa ABS Rezervoar za pranje vetrobrana i zadnjeg stakla: 1. API SL.5 kg 1.5 kg 1. API CF. ACEA A5.8 Propisane tečnosti TUTELA CAR TECHNYX TUTELA TOP 4 Mešavina vode i tečnosti TUTELA PROFESSIONAL SC 35 * Osobine tečnosti za vozilo: Proizvodi koji se upotrebljavaju i njihove osobine: Upotreba Osobine ulja i tečnosti za ispravan rad vozila Preporučena ulja i tečnosti Primena SAE 10W 40 Multigradno ulje sintetičke osnove koje SELENIA 20K nadmašuje specifikacije ACEA Ulja za A3 i API SL podmazivanje benzinskog SAE 5W 30 motora Multigradno 1.za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str.za upotrebu na vrlo niskim temperaturama preporučujemo upotrebu SELENIA PERFORMER MULTIPOWER SAE 5W-30 152 .55535 * .5 1.55535 SAE 5W 40 Multigradno Ulje za sintetičko ulje podmazivanje SELENIA WR koje nadmašuje dizel motora specifikacije ACEA 1.40 0.98 0.2 8v ** SELENIA sintetičko ulje PERFORMER koje nadmašuje specifikacije ACEA MULTIPOWER A1.

ISO 4925. zadovoljava specifikacije API GL-4 PLUS. vode i pranje aktivne tečnosti CUNA PROFESSIONAL vetrobranskog i NC 956-11 SC 35 zadnjeg stakla Potrošnja goriva i emisija izd. 154 je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE.o.VAŽNO: Ne dodavati i ne mešati sa rashladnim tečnostima drugih karakteristika ili drugih proizvođača. * . pruža zaštitu do -35oC Aditiv za dizel gorivo DIESEL MIX Za mešanje s dizel gorivom (25 cm3 na 10 litara) Upotrebljava se koncentrovana ili razblažena ** Tečnost za TUTELA Mešavina alkohola. brzina varira između 0 i 120 km/h. nemojte startovati motor i kontaktirajte ovlašćeni servis. konzistencije NLGI 0 Kočione tečnosti Sintetička tečnost FMVSS no 116 DOT 4.o. CUNA NC 956-01 Zaštita sa antifriznim delovanjem na osnovi etilenskog glikola. ASTM D 3306 Sa zaštitnim delovanjem (kada je spoljašnje temperatura ispod 0oC) TUTELA CAR TECHNYX Primena Ulja za podmazivanje Ručni menjači i diferencijali TUTELA MRM ZERO TUTELA TOP 4 Homokinetički zglobovi Hidraulične kočnice i spojnica Rashladna tečnost motora PARAFLU UP * U odnosu 50% demineralizovane vode i 50% PARAFLU UP. ** . Ukoliko se to ipak desi.55550 MIL-L-2105 D LEV. 129 153 .Zastava Auto d. Upotreba Osobine ulja i tečnosti za Preporučena ulja i ispravan rad vozila tečnosti Ulje SAE 75W-85. SAE J-1704.Za razmere mešavine u zavisnosti od vremenskih uslova videti str. hladno pokretanje motora. Vrednosti potrošnje se ustanovljavaju sledećom procedurom: • gradski ciklus. Vodootporna mast na osnovi sapuna litijuma. Ovaj pravilnik propisuje realno ustanovljavanje potrošnje goriva uzimajući u obzir svakodnevnu upotrebu vozila. zadovoljava specifikacije CUNA NC 956-16. gasova: Potrošnja goriva prikazana tablicom na str. FIAT 9. vožnja sa učestalim ubrzavanjima u svim brzinama što odgovara normalnim uslovima vožnje. potom simulirana upotreba vozila u gradskom saobraćaju. • izvan gradski ciklus.

a izmerena je pri prosečnom kombinovanom ciklusu.9 JTD U gradu 7.Tehničko uputstvo Zastava 10 • prosečni kombinovani ciklus uključuje 37% gradskog ciklusa i 63% izvan gradskog ciklusa. mogu uticati na povećanje vrednosti potrošnje u odnosu na one prikazane u tablici (pogledati NIŽI TROŠKOVI ODRŽAVANJA I ZAGAĐIVANJE u poglavlju PRAVILNA UPOTREBA VOZILA .9 Emisija CO2 u izduvnim gasovima je izmerena u skladu sa pravilnikom 1999/100/CE.9 JTD g/km 136 130 Standardi emisije izduvnih gasova koje ispunjava Zastava 10: Verzija 1. Izražena je u gramima po kilometru (g/km). način tj.0 5. saobraćajni uslovi. stil vožnje.2 8v 1. Potrošnja u litrima na 100 pređenih km 1.9 JTD Standard emisije izduvnih gasova EURO 3 ili EURO 4 * EURO 3 ili EURO 4 * * .2 8v 1. stepen opremljenosti vozila dodatnom opremom. 85). VAŽNA vremenski uslovi.2 8v 1. Stanje puteva.7 4.u zavisnosti od verzije 154 .8 4. Prosečni kombinovani ciklus 1.3 6.str. prisutnost krovnog nosača i posebne opreme kao i opšte stanje vozila.6 Izvan grada Prosečno kombinovano 4.

Zastava Auto d. Spisak ovlašćenih servisa za model "ZASTAVA 10" .o.o.

Melenački drum 9 Manastirska 9 ADRESA TELEFON 011/3972-055. Prvomajska 63 Virovo .b.Arilje Negotinski put bb Dr Svete Kasapinovića 9 Filipa Višnjića 10 Filipa Kljajića bb Vareška 18-22 Horgoški put 19a Jabučki put b. Stojanovića bb Lepenički bulevar 1 Ibarski put b. 580-274 018/263-052 034/336-261 032/380-050 031/531-799 031/892-309 019/420-999 021/512-119 021/527-388 025/34-444 024/552-670 024/753-555 013/351-402 023/530-016 023/510-891 Tehničko uputstvo Zastava 10 MESTO BEOGRAD BEOGRAD BEOGRAD NOVI BEOGRAD ZEMUN ZEMUN OBRENOVAC NIŠ NIŠ KRAGUJEVAC ČAČAK SEVOJNO ARILJE ZAJEČAR NOVI SAD NOVI SAD SOMBOR SUBOTICA SUBOTICA PANČEVO ZRENJANIN ZRENJANIN AK ZASTAVA VOŽDOVAC ZASTAVA PROMET BEOGRAD CIM BIZMA AC BOGUNOVIĆ AUTOCENTAR STOJANOVIĆ AC AUTO MSD TRADE AUTO MIG ZASTAVA PROMET NIŠ ZASTAVA PROMET KRAGUJEVAC AUTOGARANT AUTOKUĆA RAKETA AUTOSERVIS ĆIRO AUTO BANE STOJANOV AUTOUNIVERZAL ZASTAVA PROMET SOMBOR AUTOSERVIS ANUŠ AUTO-HERMES AUTOREMONT PIVAŠEVIĆ FIAT SERVIS ĐUKIĆ TOČAK .b. 2762-632 011/3293-743 011/2698-019 011/2198-113 011/3162-928 011/8765-240 018/583-640.Spisak ovlašćenih servisa za model "Zastava 10" NAZIV SERVISA Vojvode Stepe 318 Mije Kovačevića 6 Dragice Pravice 7a Tošin bunar 92b Bačka 1G Cara Dušana 236 Braće Joksića 201 Beogradski put bb N. 3095-444 011/2764-246.

o.o. kao i status ovlašćenih servisa u svojoj servisnoj mreži. uzimajte u obzir podatke iz Garantnog lista. .Zastava Auto d. TEHNIČKO UPUTSTVO namenjeno je vlasniku automobila i sadrži određen broj korisnih informacija koje vlasnika upućuju na pravilno korišćenje proizvoda. U slučaju nepodudarnosti podataka između Tehničkog Uputstva i Garantnog lista. Podaci koji se nalaze u ovoj publikaciji namenjeni su samo kao vodič za upotrebu i održavanje. "ZASTAVA AUTO" zadržava pravo da zbog tehničkih ili komercijalnih razloga u bilo kom trenutku izmeni modele i varijante vozila opisane u ovom priručniku.

Tehničko uputstvo Zastava 10 Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .

o.o. Beleške: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ .Zastava Auto d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful