P. 1
Untitled

Untitled

Views: 376|Likes:
Published by api-60009936

More info:

Published by: api-60009936 on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ

HEALTH

WEALTH

МакФит д.о.о.е.л.

CaliVita - Македонија
ул. Мито ХаџиВасилев Јасмин бр.20
TТел/факс: (+389) 02 323 00 88

е-mail: makfit@t-home.com

Важи од јануари 2011 година.

W W W . C A L i V i T A . C o m

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ

Na{ite preparati koi sodr`at
visoki dozi na aktivni materii
naj~esto se proizveduvaat kako

timed

release

(kontinuirano
apsorbirawe) formuli. Tie nema da
go optovarat organizmot naedna{,
ne se eliminiraat pobrzo, tuku se
apsorbiraat kontinuirano vo rok od
10-18 ~asa, obezbeduvaj}i optimalno
nivo na aktivni materii vo na{iot
organizam.
Sleduvaat nekolku soveti vo vid na
informacii koi }e vi pomognat da

CaliVita® International pove}e godini
ima zna~ajna uloga na pazarot
na dodatoci na ishranata. Vo
soglasnost so pobaruvawata na
modernoto vreme nie go razvivame
sekoj proizvod spored najvisokite
standardi i gi izbirame nivnite
sostojki spored najnovite rezultati
od svetskite istra`uvawa,.
Proizvodstvoto

se

odviva
spored najsovremena tehnologija.
Najsovremeniot

sistem

na
kontrola na kvalitetot garantira
deka formulite gi sledat
standardite

specijalno
definirani za dodatoci na
ishranata.
Nie stavame poseben akcent
pri izborot na sostojkite,
osnovnite

materii

se

od prirodni izvori, a vo
nasoka da dobieme soodvetna
iskoristlivost, nekoi komponenti
se prisutni vo najidealni, t.n
helatni hemiski formi.

Asortiman na
proizvodi na CaliVita
International®

I n t e r n a t I o n a l

w w w . c a l I v I t a . c o m

Voved

1

preventivata i odr`uvaweto na
normalnite psihofizi~ki procesi.
Tie ne mo`e da ja zamenat terapijata
prepi{ana od lekar.
5.Ne pre~ekoruvajte ja prepi{anata
dnevna doza. Sovetuvajte se so
lekar ako ste bremeni ili ako ste
doilka, ako ste pod tretman ili
imate semejna istorija na sklonost
kon alergii i/ili drugi hroni~ni
bolesti, ako koristite lekovi ili
ako ~uvstvuvate drugi abnormalni
simptomi. Ako imate pra{awa
sovetuvajte se so va{iot lekar.
6.VNIMANIE! Proizvodite opfateni
so ovaa bro{ura se prodavaat vo
globalnata mre`a na CaliVita®.
Proda`bata na na{ite proizvodite
vo zemjite kade e prisutna CaliVita® e
definirana so soodveten cenovnik i
spisok na proizvodi.
7.Rastitelniot sostav mo`e da vlijae
na bojata na tabletata.
8.^uvajte podaleku od dofat na deca.
9. CaliVita® ne prevzema odgovornost
dokolku postojat propusti, pe~ateni
i drugi gre{ki i dvosmislenost vo
tekstovite od katalogot. Slikite se
ilustracii.

gi dobiete najdobrite zdravstveni
beneficii od na{ite preparati:
1.Najgolemiot del od dodatocite na
ishranata potrebno e da se zemaat
so obrok ili posle obrok, bidej}i vo
toa vreme vareweto i apsorpcijata
se zna~itelno poaktivni, odnosno
iskoristuvaweto na aktivnite
materii e optimalno. Za sekoj
preparat ima informativno liv~e
vo koe se opi{ani soodvetnite
preporaki.
2.Sekoga{

pridr`uvajte

se
kon preporakite! Vo slu~aj na
nesigurnost koga simptomite se
op{ti za preparatot mo`ete da se
konsultirate so lekar!
3.Tabletite i kapsulite treba da
se goltnat celi, bidej}i nivnoto
varewe i apsorpcija e zna~itelno
pobrza vo slu~aj koga se
koristat skr{eni, xvakani
ili odvoeni na pove}e
dela, a so toa i pobrzo se
eliminiraat od na{eto telo.
Ova ne se odnesuva na tabletite
koi se nameneti za xvakawe.
4.Proizvodite koi se opfateni
vo bro{urata ja promoviraat

I n t e r n a t I o n a l

w w w . C a l I V I t a . C o m

w w w . c a l I v I t a . c o m

Informacii

2

Informacii za
pakuvaweto

Na{ata paleta naproizvodi
se pro{iruva, razviva i
obnovuva

sekoja

godina.
Ona {to ne e promeneto e
posvetenosta i kvalitetot.
Ogromno znaewei iskustvo
se akumulira{e izminative
re~isi dve dekadi rabota, vo
koja sekoga{ istra`uvawata,

razvitokot,

tehnologijata
i proizvodstvoto ja igrale
glavnata uloga.
Blagodarenie na site ovie
iskustva, sega imame izobilie
na produkti. Pokraj visokiot
kvalitet, te`neeme kon toa
da imame pristapna cena za
na{ite potro{uva~i. Na{ite

proizvodi se celosno testirani
i analizirani i so cel da se
dobie vrven kvalitet, sega
se karakteriziraat i so nov
estetski dizajn.
Eksterierniot izgled se
modificira

kontinuirano
u{te od krajot na 2009 godina.
Prakti~no,

pakuvaweto

i

I n t e r n a t I o n a l

w w w . c a l I v I t a . c o m

w w w . C a l I V I t a . C o m

Informacii

3

goleminata e ostanata ista,
no gi standardiziravme samo
etiketite na proizvodite. Vo
slu~ajot so ponovite produkti
(kako na primer oregano oil,
Ginkgo Xc), potro{uva~ite
najverojatno ve}e gi vidoa so
noviot eksterier: so srebrena
verzija na glavniot element

– dobro poznatoto CaliVita
logo. Ovoj nov, ekskluziven
izgled postepeno }e se menuva
i kaj postarite dobro poznati
proizvodi.
Za vreme na procesot na
obnovuvawe na pakuvaweto,
koristevme razli~ni boi za
sekoja grupa na proizvodi, na

primer, bojata na etiketite
na vitaminite e portokalova,
mineralite se temno sini,
so {to se indicira deka
tie pripa|aat na ista grupa
proizvodi. Sekako, na{ite
proizvodi mo`at isto taka
da dobijat i dopolnitelni
informacii koi se vremeti

na samata opakovka koja }e im
pomogne i }e gi informira za vo
idnina.
Zatoa,

zapomnete,

iako

eksterierot

se

menuva,
vnatre{niot odli~en kvalitet
ostanuva ist.

I n t e r n a t I o n a l

w w w . c a l I v I t a . c o m

Sodr`ina

4

Poddr{ka na imunitetot

Immunaid

108

virago

109

Bee Power

110

Drugi proizvodi

vein ProteX

114

Joint ProteX FoRtE

116

Joint ProteX

118

cholestone

119

URX

120

l-lysine PlUS

122

Natural HGH Support

124

arginine Plus

125

melatonin 3.0, melatonin

126

Detox Patch

128

liver aid

130

culevit

131

Kozmeti~ki proizvodi

aquabelle cosmetics

134

Silk & Shine Shampoo

136

Hand & Body lotion

137

vein care

138

Intimoments

139

c-Rx cream

140

Elektronski proizodi

aquarion

144

BioHarmonex

146

commUNIGUaRD

148

Bogatstva na moreto

omega 3

76

Shark aid

77

Spirulina max

78

Spirulina chlorella PlUS

79

Dieti i namaluvawe na
telesnata te`ina

chromium max 500

82

trimeX wmS

83

citrimax & chromium

84

Slim Formula

85

X-Shape

86

Samo za `eni, Samo za ma`i

vitalwoman

90

vitalman

91

menopausal Formula

92

Pro-State Power

93

New life

94

Pomo{ vo vareweto

ProbioBalance

98

ac-Zymes, acidophilus
with Psyllium

100

meal time

102

Nopalin

103

Digest Ease

104

Digestive Enzymes

105

Minerali i helati

Strong Bones PlUS

44

Strong Bones

46

magneZi B6

48

Pro Selenium

50

chelated Zinc, mega Zinc

51

Power mins

52

Iron Plus

53

Podaroci od Zemjata,
vodata i sonceto

Zenthonic

56

Polinesian Noni Juice,
Polinesian Noni caps

57

ocean 21

58

oxymax

59

Proizvodi od lekoviti bilki

Ginkgo Xc

62

oregano oil

63

liquid chlorophyll

64

Green care

65

Rhodiolin

66

ParaProteX

67

Panax Ginseng

68

Pure Yucca

69

Garlic caps

70

white willow

71

triple-Potency lecithin,
Super Soya lecithin

72

Evening Primrose oil

73

Vitamini

c 1000, c 500, c Plus

8

Beta carotene

9
Stress management B-complex 10
mega B-complex

11

vitamin E, mega vitamin E

12

Multivitamini

Kids Greens

16

vital a, vital 0

18

vital B, vital aB

20

Super mega 50

22

Full Spectrum

23

Infant Formula

24

lion Kids c, lion Kids+D

25

Senior Formula

26

Energy & memory

27

Antioksidanti

liquid c + Biofavonoids

30

Smokerade

31

coenzyme Q10, Super coQ10
Plus

32

Sublingual coQ10

33

Protect 4life

34

mega Protect 4life

35

lutein PlUS

36

lutein

37

Resveratrol Plus

38

Xanto Plus

40

I n t e r n a t I o n a l

w w w . c a l I v I t a . c o m

Sodr`ina

5

acidophilus with Psyllium . . . . . . 100
ac-Zymes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
aquabelle cosmetics . . . . . . . . . 134
aquarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
arginine Plus . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bee Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Beta carotene . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BioHarmonex . . . . . . . . . . . . . . . 146
c 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
c 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
c Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
c-Rx cream . . . . . . . . . . . . . . . . 140
chelated Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . 51
cholestone . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
chromium max 500 . . . . . . . . . . . 82
citrimax & chromium . . . . . . . . . . 84
coenzyme Q10 . . . . . . . . . . . . . . . 32
commUNIGUaRD . . . . . . . . . . . 148
culevit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Detox Patch . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Digest Ease . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Digestive Enzymes . . . . . . . . . . . 105
Energy & memory . . . . . . . . . . . . . 27
Evening Primrose oil . . . . . . . . . . 73
Full Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Garlic caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ginkgo Xc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Green care . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Hand & Body lotion . . . . . . . . . . 137
Immunaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Infant Formula . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Intimoments . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Iron Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Joint ProteX . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Joint ProteX FoRtE . . . . . . . . . . .116
Kids Greens . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
l-lysine PlUS . . . . . . . . . . . . . . 122
lion Kids c . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
lion Kids+D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
liquid c + Biofavonoids . . . . . . . . 30
liquid chlorophyll . . . . . . . . . . . . . 64
liver aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
lutein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
lutein PlUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
magneZi B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
meal time . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
mega B-complex . . . . . . . . . . . . . .11
mega Protect 4life . . . . . . . . . . . . 35
mega vitamin E . . . . . . . . . . . . . . . 12
mega Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

melatonin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
menopausal Formula . . . . . . . . . . 92
Natural HGH Support . . . . . . . . . 124
New life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Nopalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ocean 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
omega 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
oregano oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
oxymax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Panax Ginseng . . . . . . . . . . . . . . . 68
ParaProteX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Polinesian Noni caps . . . . . . . . . . 57
Polinesian Noni Juice . . . . . . . . . . 57
Power mins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pro Selenium . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pro-State Power . . . . . . . . . . . . . . 93
ProbioBalance . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Protect 4life . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pure Yucca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rhodiolin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Senior Formula . . . . . . . . . . . . . . . 26
Shark aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Silk & Shine Shampoo . . . . . . . . 136
Slim Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Smokerade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Spirulina max . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Stress management B-complex . . . 10
Strong Bones . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Strong Bones PlUS . . . . . . . . . . . 44
Sublingual coQ10 . . . . . . . . . . . . 33
Super coQ10 Plus . . . . . . . . . . . . 32
Super mega 50 . . . . . . . . . . . . . . . 22
Super Soya lecithin . . . . . . . . . . . 72
trimeX wmS . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
triple-Potency lecithin . . . . . . . . . 72
URX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
vein care . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
vein ProteX . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
virago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
vital 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
vital a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
vital aB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
vital B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
vitalman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
vitalwoman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
vitamin E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
white willow . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Zenthonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6

I n t e r n a t I o n a l

7

Vitamini

Vitaminite se takvi materii koi dokolku ne gi
zememe mo`at da predizvikaat razni zaboluvawa…”

Prof. Dr. Albert Sent Xerxi,
pronao|na~ na vitaminot C

I n t e r n a t I o n a l

VitaminiI n t e r n a t I o n a l

Upotrebata na vitaminot C
(askorbinska

kiselina)

e
korisna, a vo odredeni slu~ai i
zna~ajna. Vo slu~ai na nastinki,
groznica, upotreba na nekoi
lekovi

i

kontraceptivni
sredstva potrebite od vitamin
C se zgolemuvaat. Vo {irokata
paleta na proizvodi od CaliVita®
vie }e sretnete pove}e vidovi
na vitamin C, a odberete go
onoj koj najmnogu i odgovara na
va{ata vozrast i zdravstvena
sostojba.

so folnata kiselina i vitaminot
B12 go stimulira sozdavaweto i
proizvodstvoto na crvenite krvni
zrnca. Negoviot antioksidanten
efekt ja potpomaga otpornosta
na

organizmot.

Neophoden
e za funkcioniraweto na
nervniot sistem i u~estvuva vo
formiraweto na strukturata
na svrznite tkiva i go odr`uva
integritetot na ko`ata, koskite
i rskavicata. Vitaminot C samo
nekolku ~asa po vnesuvaweto go
napu{ta organizmot. Za taa cel
denes ni se dostapni preparati
so odlo`eno dejstvo (timed
release), kako C-500, C-1000 koi
ovozmo`uvaat

kontinuirana

apsorpcija.
Vo

sovremenite

preparati
koi sodr`at vitamin C ima i
bioflavonoidi, koi mnogu ~esto
se spomnuvaat kako vitamin P.
Bioflavonoidite ja stimuliraat
apsorpcijata na vitaminot C i
nivniot efekt e mnogu podobar koga
se zemaat zaedno. Vo ~ovekovoto
telo bioflavonoidite ne se
sintetiziraat, zatoa istite mora
da se vnesuvaat preku ishranata.
Ovaa grupa ~esto pati se koristi
vo slu~ai na sportski povredi. Ja

N E Z A M E N l I V

w w w . c a l I v I t a . c o m

Vnimanie!

• Vitaminot C e ~uvstvitelen na
toplina i svetlina, zatoa treba da se
~uva na temno i ladno mesto.
• Licata koi imaat istorija na
sozdavawe na kamewa vo bubrezite
potrebno e da se konsultiraat so
lekar.
• Golemo koli~estvo na bioflavonoidi
mo`e da predizvika diareja.

C 1000 aktivni sostojki / tableta:

vitamin c

1000 mg

Na~in na upotreba:

1 tableta dnevno ili po preporaka
na doktor

C 500 aktivni sostojki / tableta:

vitamin c

500 mg

Na~in na upotreba:

1 tableta dnevno ili po preporaka
na doktor

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->